Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>
783001
  Пилипчук С. "...на тернистому полі укорінення у нашій літературі позитивних поглядів і наукового думання..." : до історії взаємин Івана Франка та Федора Вовка / Святослав Пилипчук // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 202-222. – ISSN 0130-528Х
783002
  Іванишин В. "На розпутті велелюднім" : Вибори-2004: Кого, що і для чого виберемо? / Василь Іванишин. – Дрогобич; Тернопіль, 2003. – 192с. – ISBN 966-538-137-7
783003
  Максимович М. "На святе Благовіщення..." // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 515-516. – ISBN 978-966-500-300-7
783004
  Глинчак В. "На славу нашої преславної України" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 50). – С. 19


  Новорічні листи Тараса Шевченка: від культу - до культури.
783005
  Мельниченко В.Ю. "На славу нашої преславної України". Тарас Шевченко і Осип Бодянський / Володимир Мельниченко. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 555, [4] с., [8] арк. фот. : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-5-373-01340-6
783006
  Шурхало Д. "На службу можно принимать только лиц, владеющих украинским языком" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 14 (167). – С. 52-57


  Більшовицька українізація в УСРР тривала з квітня 1923 р. до квітня 1933 -го р. "Зневажливе ставлення до української мови процвітало" в цей час, стверджував свідок тих подій мовознавець Юрій Шевельов.
783007
  Глушкова В. "На спор мой отец десять часов кряду декламировал по памяти стихи" / беседу вел Игорь Осипчук // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 31 января (№ 13). – С. 11-12


  "...Ровно 35 лет назад скончался создатель первого в мире персонального компьютера, вице-президент Академии наук Украинской ССР Виктор Глушков. Воспоминаниями о выдающемся ученом поделилась его дочь Вера".
783008
   "На страже Родины". Всесоюзная художественная выставка. Москва, 1973.. – Москва, 1973. – 52с.
783009
  Маленко О.О. "На східному фронті без змін..." Риторика війни в сучасній українській поезії // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 22/24 (494/496), серпень. – С. 91-95
783010
  Мельник Я. "На тім інтереснім, але труднім полі": І. Франко як дослідник апокрифів // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 100-123. – ISBN 978-966-02-4721-5
783011
  Ефименко А.Я. "На Украине" : [очерки и рассказы] : в 4 вып. / [соч.] А.Я. Ефименко. – Москва : Изд. журн. "Дет. чтение" и "Пед. листок" ; Типо-лит. Рус. Т-ва печ. и изд. д.
Вып. 2 : Чумак; Богдан Хмельницкий; Пасечник Черного леса; Из быта Польши; Т.Г. Шевченко : с рис. – 1905. – 136 с. ил., портр.
783012
  Лащенко С. "На Україну вся надія" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 21-22 жовтня (№ 190/191). – С. 13


  Чому азербайджанці воюють за нас.
783013
  Лизанчук В. "На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 червня (№ 25). – С. 4


  Чи усвідомлюють "русскоязычные" свою вину за війну Росії проти України?
783014
  Дашкевич А.В. На роздоріжжі : Виклики сучасності і парадокси зовнішньо політики США / А.В. Дашкевич; Hаціональна Академія наук Укра ни. Ін-т світово економіки і міжнародних відносин. – Київ : Наукова думка, 1996. – 152 с. – Бібліогр.: С.143-150. – ISBN 5150048226
783015
  Чекаленко Л. На роздоріжжі відносин України - ЄС // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 49-52
783016
  Вишневський О. На роздоріжжях минулого : спогади на схилі літ - від першої особи / Омелян Вишневський ; [ред. І. Невмержицька]. – 2-ге, допов. вид. – Дрогобич : Коло, 2012. – 134, [2] с. : іл., фотоіл. – Додаток: с. 126-134. – ISBN 978-966-96946-18-9
783017
  Гончаренко В.В. На розі полудня : поезії / В.В. Гончаренко. – Київ, 1991. – 115 с.
783018
  Радьков Дмитро На розколі часу : Вірші / Радьков Дмитро. – Донецьк : Національна спілка письменників України, Журнал "Донбас", 2001. – 120с. – ISBN 5-57707-6087-9
783019
  Кашежева И.И. На розовом коне. / И.И. Кашежева. – М., 1987. – 111с.
783020
  Мигаль Т.С. На розпуттях велелюдних : Памфлети,статті,фейлетони,сатиричні есе / Т.С. Мигаль. – Київ : Дніпро, 1982. – 333 с.
783021
  Пастерник Н. На розраду до Антонича... // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 3 вересня (№ 36). – С. 8. – ISSN 0027-8254


  Вісімдесят років тому відійшов у вічність видатний лемківський поет, прозаїк, перекладач Богдан-Ігор Антонич.
783022
  Колас Якуб На розстанях : трилогия для ст. шк. возр. / Колас Якуб. – Київ, 1958. – 688 с.
783023
  Колас Якуб На розстанях : трилогія / Колас Якуб. – Київ : Дніпро, 1970. – 702 с.
783024
  Колас Якуб На розстанях : трилогія для ст. шк. віку / Колас Якуб. – 3-є вид. пер. – Київ, 1982. – 671 с.
783025
  Корсак І. На розстанях долі : роман / Іван Корсак ; [післямова Л. Стрільчук]. – Київ : Ярославів Вал, 2017. – 331, [3] с. : іл. – (Сучасний Бестселер України). – ISBN 978-617-605-033-9
783026
   На роковини Шевченкові. – Харків, 1920. – 104с.
783027
  Грінченко Б.Д. На роспутті : повість / Б. Грінченко. – Вид. 2-ге. – [У Київі (Київ)] : [З дpук. Т-ва H.А. Гиpич], 1907. – 292 с.
783028
  Грінченко Б. На роспутті : Повість. – Видання третє. – Київ : Друк. Губерн. Правл.,, 1917. – 242с. – На тит. стор. дарчий надпис автора Миколі Плевеко
783029
  Грінченко Б.Д. На роспутті : повість / Борис Грінченко. – Вид. 4-е. – [У Київі (Київ)] : [З дpук. "Губеpн. Пpавл."], 1918. – 240 с.
783030
  Колас Якуб На росстанях : трилогия для детей ст.шк. возр. / Колас Якуб. – Москва
1-2,3. – 1964. – 479 с.
783031
  Колас Я. На росстанях : трилогия / Якуб Колас ; пер. с беларус. Евг. Мозолькова. – Москва : Советский писатель
Кн. 1, 2. – 1964. – 501, [3] с.
783032
  Колас Я. На росстанях : трилогия / Якуб Колас ; пер. с беларус. Евг. Мозолькова. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1964. – 477, [3] с.
783033
  Колас Якуб На росстанях / Колас Якуб. – Минск
1.1-2. – 1967. – 367, 355с.
783034
  Колас Якуб На росстанях : трилогия / Колас Якуб. – Минск : Юнацтва, 1989. – 667 с.
783035
  Мудрак Ф.Б. На ртальных гаслах / Ф.Б. Мудрак. – М., 1980. – 144с.
783036
  Кутателадзе А.В. На рубежах 1965 года / А.В. Кутателадзе. – Тбилиси, 1962. – 12с.
783037
   На рубежах вогненних років.. – Х., 1975. – 254с.
783038
  Кадырбаев А. На рубежах Дальнего Востока. Предыстория посольства Путятина в Китай (1844-1857) // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 47-50. – ISSN 0235-7089
783039
  Рапопорт Я.Л. На рубежах двух эпох. Дело врачей 1953 года / Я.Л. Рапопорт. – Москва : Книга, 1988. – 271с. – ISBN 5-212-00217-6
783040
   На рубежах мужества : Рассказывают фронтовики, 1941-1945.. – К., 1987. – 317с.
783041
   На рубежах огненных лет. Воспоминания участников Великой Отечественной войны.. – 2-е изд., испр. и доп. – Х., 1978. – 227с.
783042
  Волинський Кость На рубежах сучасності / Волинський Кость. – Київ : Дніпро, 1977. – 286 с.
783043
   На рубежах шахтерского края. Статьи, очерки, хроник. материалы.. – Донецк, 1975. – 135с.
783044
   На рубеже : ((К характеристике современных исканий) : Критический сборник0 / [авт.: Л. М-ов, А. Деборин, Ф. Д-н, П. Маслов, В. Львов, Д. Кольцов, А. Мартынов, Л. Ортодокс, М. Неведомский, А. Потресов]. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Наше время", 1909. – 328 с.
783045
  Романюк С.Н. На рубеже / С.Н. Романюк. – Белгород, 1962. – 32с.
783046
  Шерстнев И.Д. На рубеже / И.Д. Шерстнев. – Казань, 1990. – 175с.
783047
  Блос Вильгельм На рубеже XIX-го столетия : Ч. 1-2 / В.Б.; Пер. Г.Ф. Львовича. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Вестн. всемир. истории" ; [Тип. Исидора Гольдберга]
Ч. 1. – 1902. – 264 с. – Конволют. - Перепл.: На рубеже XIX-го столетия. Ч. 2
783048
  Блос Вильгельм На рубеже XIX-го столетия. Ч. 2 : Ч. 1-2 / В.Б.; Пер. Г.Ф. Львовича // На рубеже XIX-го столетия : Ч. 1-2 / Блос Вильгельм. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Вестн. всемир. истории" ; [Тип. Исидора Гольдберга], 1902. – Ч. 1. – 225 с.
783049
   На рубеже XIX и XX веков : Из истории междунар. связей рус. лит.. – Л. : Наука, 1991. – 323 с.
783050
  Водзинский Д.И. На рубеже атаки / Д.И. Водзинский. – Минск, 1983. – 144с.
783051
  Глумов А.Н. На рубеже веков / А.Н. Глумов. – М, 1965. – 708с.
783052
  Урнов М.В. На рубеже веков : очерки англ. лит-ры (конец XIX-начало XX в.) / М.В. Урнов ; АН СССР , ин-т мир. лит-ры им. А.М. Горьеого. – Москва : Наука, 1970. – 432 с.
783053
  Чернышевич А.Д. На рубеже веков : роман / А.Д. Чернышевич. – Минск : Беларусь, 1972. – 528 с.
783054
  Долгополов Л.К. На рубеже веков / Л.К. Долгополов. – Л., 1977. – 366с.
783055
  Долгополов Л.К. На рубеже веков / Л.К. Долгополов. – Л., 1985. – 351с.
783056
  Кривомаз Н.Т. На рубеже веков : Харьковский паровозостроительный завод - завод имени В.А. Малышева: люди и судьбы: Историко-публицистические очерки / Н.Т. Кривомаз. – Харьков : Митець, 2000. – 232с. : илл. – ISBN 5-7707-7672-2-1
783057
   На рубеже веков : (Пробл. развития слав. и балкан. лит. конца XIX - начала XX в.).. – М., 1989. – 194с.
783058
  Икеда Д. На рубеже веков. Диалоги об образовании и воспитании / Д. Икеда, В. Садовничий. – Москва : Московский университет, 2004. – 272с. – ISBN 5-211-05004-5
783059
   На рубеже веков. Из русской прозы конца XIX - начала XX веков.. – М., 1983. – 400с.
783060
   На рубеже веков. Из русской прозы конца XIX - начала XX веков.. – 2-е изд. – М., 1987. – 384с.
783061
  Скуратов М.М. На рубеже времен / М.М. Скуратов. – М., 1963. – 178с.
783062
  Полянов Н.Е. На рубеже времен: очерки и памфлеты. / Н.Е. Полянов. – М., 1978. – 255с.
783063
  Лепешинский П.Н. На рубеже двух веков / Лепешинский П.Н. – Москва, 1978. – 24с.
783064
   На рубеже двух веков : Нижегор. Поволжье в фот. М.П.Дмитриева.. – Горький, 1985. – 25, 140с.
783065
   На рубеже двух веков : Нижегор. Поволжье и Волга в фот. М.П. Дмитриева. – 2-е изд., с изм. и доп. – Горький, 1988. – 31, 200с.
783066
   На рубеже двух пятилеток.. – Ростов-на-Дону, 1932. – 276с.
783067
  Белый А. На рубеже двух столетий / А. Белый. – М.-Л., 1930. – 496с.
783068
  Белый А. На рубеже двух столетий / А. Белый. – М., 1989. – 544 с. – (Серия литературных мемуаров)
783069
  Нестьев И.В. На рубеже двух столетий. Очерки о зарубежной музыке конца XIX -- начала XX в. / И.В. Нестьев. – М., 1967. – 110с.
783070
  Зелинский К.Л. На рубеже двух эпох / К.Л. Зелинский. – Москва : Советский писатель, 1959. – 338 с.
783071
  Зелинский К.Л. На рубеже двух эпох / К.Л. Зелинский. – 2-е изд. – Москва : Художественная литература, 1962. – 307 с.
783072
  Смирнов В.Б. На рубеже десятилетий / В.Б. Смирнов. – Саратов, 1982. – 147с.
783073
  Мейлах Б.С. На рубеже науки и искусства. Спор о двух сферах познания и творчества / Б.С. Мейлах. – Л., 1971. – 247с.
783074
   На рубеже пятилеток : Метод. рекомендации.. – М., 1977. – 62с.
783075
  Зоркая Н.М. На рубеже столетий: У истоков массового искусства в России 1900-1910 гг. / Н.М. Зоркая. – Москва : Наука, 1976. – 303 с.
783076
  Клосс Ал. На рубеже трех границ / Ал. Клосс. – М.-Ташкент, 1933. – 127с.
783077
  Дорфман В.Ф. На рубеже тысячелетий / В.Ф. Дорфман. – М, 1982. – 64с.
783078
  Зайцев Ю.И. На рубеже тысячелетий / Ю.И. Зайцев. – М., 1989. – 63с.
783079
  Житнигор Б.С. На рубеже тысячелетий: свобода совести и право / Б.С. Житнигор, В.В. Павлов ; науч. руководитель проекта Л.В. Багрий-Шахматов ; Укр. академия наук ; Академия современного искусства. – [Изд. 3-е]. – Одесса ; Бендеры : Украинская академия наук ; Академия современного искусства ; Полиграфист, 2009. – 480 с. – (Серия научно-публицистических изданий Академии современного искусства / редкол. : Онипко А.Ф., Литвиненко А.Н., Житнигор С.Б. и др.). – ISBN 978-9975-9784-1-5
783080
  Богданов А.Н. На рубеже эпоса и драмы / А.Н. Богданов. – Челябинск, 1984. – 72с.
783081
  Пирадов Б.А. На рубеже: М.Горький в Грузии накануне революции 1905 г. / Б.А. Пирадов. – Тбилиси, 1975. – 211 с.
783082
   На рубежі вогню.. – К., 1975. – 245с.
783083
  Яценко М.Т. На рубежі літературних епох : "Енеїда" Котляревського і художній прогрес в українській літературі / М.Т. Яценко. – К., 1977. – 280с.
783084
  Жуков Д.А. На руинах Вавилона / Д.А. Жуков. – М., 1964. – 107с.
783085
  Слонівський Є. На руїнах минулого = On ruins of the past : роман / Євген Слонівський. – Торонто ; Буенос-Айрес : Перемога
Т. 1. – 1956. – 296 с. – Парал. тит. англ.
783086
  Слонівський Є. На руїнах минулого = On ruins of the past : роман / Євген Слонівський. – Торонто ; Онт : Слово ; Елефант
Т. 2. – 1990. – 335 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.
783087
  Слонівський Є. На руїнах минулого = On ruins of the past : роман / Євген Слонівський. – Торонто ; Онт : Слово ; Елефант
Т. 3. – 1990. – 186 с. : портр. – Парал. тит. арк. англ.


  У пр. № 1512166 напис: З пошаною автор. Підпис. 20 жовтня, 1993 р.
783088
  Швидько Г. На руїнах Олешківської Січі: роздуми мандрівника середини XIX ст. щодо збереження пам"яток запорозького козацтва // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 236-240. – ISSN 2222-5250
783089
   На румбах боевого братства : Сборник.. – Симферополь, 1986. – 167с.
783090
  Ананьев Г.А. На румбах мужества / Г.А. Ананьев. – Москва : ДОСААФ СССР, 1979. – 191 с.
783091
   На румбах Средиземного. – М., 1970. – 104с.
783092
  Новиков М.Б. На румбах Средиземного. /Очерк/. / М.Б. Новиков. – М., 1969. – 32с.
783093
  Волков М.Д. На румбе-Полярная звезда / М.Д. Волков. – Москва, 1985. – 176с.
783094
  Селянкин О.К. На румбе -- морская пехота / О.К. Селянкин. – Пермь, 1976. – 222с.
783095
  Реут Н.С. На румбе 202. / Н.С. Реут, М.Е. Скрябин. – Л., 1967. – 190с.
783096
  Гребнев А.В. На румынской земле : путевые очерки / А.В. Гребнев. – Москва : Известия, 1957. – 96 с.
783097
  Мордань В.Г. На рушнику зорі : поезії / В.Г. Мордань. – Київ, 1987. – 155 с.
783098
   На рыбалке. Рассказы, стихи, очерки.. – Новосибирск, 1960. – 179с.
783099
  Тачалов С.Н. На Рыбинском море / С.Н. Тачалов. – Ярославль, 1966. – 96с.
783100
  Устинов Г.А. На рыбьих тропах. / Г.А. Устинов. – Челябинск, 1965. – 166с.
783101
  Доугапольскі П. На савецкай зямлі / П. Доугапольскі. – Менск, 1931. – 128с.
783102
  Кузнецов На самой западной точке Африки / Кузнецов, ЛМ. – М., 1980. – 223с.
783103
   На самой южной земле : Сборник статей участников советских антаркт. экспедиций). – Москва : Географгиз, 1959. – 471с.
783104
  Обручев С.В. На самолете в Восточной Арктике / С.В. Обручев. – Ленинград, 1934. – 184с.
783105
  Щербаков Д.И. На самолете по Арктике. / Д.И. Щербаков. – Ленинград, 1956. – 146с.
783106
  Дедюхин А В. На самом краю / А В. Дедюхин, . – Саратов, 1968. – 94с.
783107
  Букин Н.И. На самом правом / Н.И. Букин. – Москва, 1969. – 48 с.
783108
  Балан М. На самоті : поезії / Марія Балан. – Бухарест : Критеріон, 1971. – 33, [2] с.
783109
  Бусуйок А. На самоті з коханням / А. Бусуйок. – Київ : Молодь, 1986. – 256 с.
783110
  Андреев В.С. На самых дальних / В.С. Андреев. – Москва, 1987. – 351 с.
783111
  Тан Ольга На самых дальних островах... : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 54-59 : Фото
783112
  Кривцов Никита На Сардинии звучат серенады : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 38-49 : Іл.
783113
  Кюннап В.И. На сатирической волне / В.И. Кюннап. – Л., 1964. – 28с.
783114
  Малин А.К. На сатирической орбите / А.К. Малин. – Симферополь, 1961. – 79с.
783115
   На сатирической орбите. (Сборник).. – М., 1962. – 168с.
783116
  Тогисбаев Бек На свадьбе : Повесть / Тогисбаев Бек. – Алм-Аты : Жизушы, 1970. – 176 с.
783117
  Старцева Н. На свет любви / Н. Старцева. – Ростов-на Дону, 1996. – 447с.
783118
  Елубаев С. На свете белом / С. Елубаев. – М., 1983. – 191с.
783119
   На свете красивей нет... Из каз. нар. песен.. – Алма-Ата, 1980. – 119с.
783120
  Кинякин С.В. На свете нет тебя дороже : поэмы / С.В. Кинякин; пер. с морд.-мокша Б.Соколова. – Саранск : Мордов.кн. изд-во, 1975. – 55 с.
783121
  Буряковский Ю.А. На свете стоит жить / Ю.А. Буряковский. – Київ, 1962. – 160с.
783122
  Махиянова Е.Б. На свете счастье есть... Не всем его хватает // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 63-75. – ISSN 0236-2007


  О социологических исследованиях проблем счастья во всех странах мира.
783123
  Карманский П.С. На светлом пути / П.С. Карманский. – К., 1952. – 80с.
783124
  Рыбацкий Н.И. На светлый путь / Н.И. Рыбацкий. – Л., 1983. – 78с.
783125
  Ковшова М.Л. На свету не на клину - места для всех будет. Анализ фразеологизмов и коды культуры // Русская школа : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа" ; глав. ред. А.Н. Кондряков. – Киев, 2017. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 30-34
783126
  Толтурис Сергей На свидание с Нефертити приглашает "Детур" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 110-111 : Фото
783127
  Ющенко И. На свидание. / И. Ющенко. – Минск, 1958. – 44с.
783128
  Фрейдаг Нина На свист тасманийского дьявола : Неизвестная Австралия. Тасмания // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 122-130 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
783129
  Дробний І. На світанковій землі Михайла Максимовича : (колектив. публіцист.-худож. нарис про рідне село) / Іван Дробний, Олексій Кононенко. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2014. – 607, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., табл. – До 210-ї річниці з дня народж. видатного вченого. – ISBN 978-966-2545-74-6


  В пр. №1709668 напис: Бібліотеці імені М.О. Максимовича Національного університету ім. Т.Г. Шевченка. 26.01.2017. Підпис. м. Золотоноша. Підпис
783130
  Суходольський В.О. На світанку / В.О. Суходольський. – Київ, 1936. – 105 с.
783131
  Рибак Н.С. На світанку : Зб. оповідань / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1940. – 228с.
783132
  Бузько Д.І. На світанку : оповідання та повість / Д.І. Бузько. – Киев, 1964. – 227 с.
783133
  Сіробаба В.Я. На світанку 80-х... / В.Я. Сіробаба. – Київ, 1981. – 152с.
783134
   На світанку більшовизму: 35-річчя Батумськ. парт. організації. 1902-1937.. – К., 1937. – 96с.
783135
  Срібняк І.В. На світанку євроінтеграції: допомога українським політичним емігрантам та біженцям з боку країн Центрально-Східної Європи (перша половина 1920-х рр.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 96-104
783136
  Бунятян К.П. На світанку історії / К.П. Бунятян, В.Ю. Мурзін, О.В. Симоненко // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1998. – Т. 1 : На світанку історії / Бунятян К.П., Мурзін В.Ю., Симоненко О.В. – С.1-335. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-29-9
783137
  Дейнега І.І. На світанку українського національного відродження // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 68-74. – ISBN 966-79-75-57-7
783138
  Сацький П. На світанку української військової авіації. Ідея відкриття Української Військової Авіаційної школи в Києві у 1917 р. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 67-72. – ISBN 978-617-7399-06-2
783139
  Решетуха С. На світанку української химерної прози // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 58-61. – ISSN 0130-5263
783140
  Логвиненко І.М. На світанку. / І.М. Логвиненко. – Київ, 1985. – 382с.
783141
  Кравченко Є.С. На світанні : повість / Є.С. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 251 с.
783142
  Кравченко Є.С. На світанні : повість / Є.С. Кравченко. – Київ : Дніпро, 1982. – 423 с.
783143
  Мушкетик Ю. На світлу долю
783144
  Копиленко Л.О. На світових обширах / Л.О. Копиленко. – Київ, 1971. – 183с.
783145
  Яценко Л. На світовому рівні // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 4 (129). – С. 10-12.


  Інституту фізики РАН-80 років.
783146
   На світовому рівні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Півфінал студентської командної першості світу з програмування АСМ-ІСРІ, у якому взяли участь 42 українські й 5 турецьких команд, відбувся на базі Вінницького національного технічного університету. Команда Національного технічного університету ...
783147
  Адамов А.Г. На свободное место : роман / Аркадий Адамов ; худож. Е. Адамов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 431 с. : ил.
783148
  Свирский В.Д. На свободную тему. Нелетная погода. Повести. / В.Д. Свирский. – Рига, 1990. – 237с.
783149
  Фоняков И. На своей единственной земле / И. Фоняков. – Л, 1986. – 288с.
783150
  Гольдман М.Е. На своей земле-чужие / М.Е. Гольдман. – Львов, 1993. – 152 с.
783151
  Воронин С.А. На своей земле / С.А. Воронин. – Ленинград, 1948. – 310с.
783152
  Воронин С.А. На своей земле / С.А. Воронин. – 2-е изспр. изд. – Ленинград, 1949. – 276с.
783153
  Воронин С.А. На своей земле / С.А. Воронин. – Ленинград, 1958. – 512с.
783154
  Абрамович А.Ф. На своей земле : очерки творчества кузбасских писателей / А.Ф. Абрамович. – Кемерово : Книжное издательство, 1968. – 168 с.
783155
  Воронин С.А. На своей земле / С.А. Воронин. – Ярославль, 1969. – 320с.
783156
  Степанов В.В. На своей земле / В.В. Степанов. – Москва, 1980. – 206с.
783157
  Зайцев М.С. На своей земле / М.С. Зайцев. – Москва : Современник, 1990. – 158 с.
783158
   На своей земле : Молодая проза Оренбуржья.. – Челябинск, 1981. – 248с.
783159
  Вольф К. На своей шкуре : Повесть // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 5-70. – ISSN 1130-6545
783160
  Бек А.А. На своем веку / А.А. Бек. – Ленинград, 1975. – 192с.
783161
  Бек А.А. На своем веку / А.А. Бек. – Москва, 1976. – 190с.
783162
  Дудинцев В.Д. На своем месте / В.Д. Дудинцев. – Москва, 1954. – 270 с.
783163
  Сюндюков І. На своєму місці в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 січня (№ 7). – С. 5


  Суб"єктивні нотатки про нову книжку Леоніда Кравчука "Перший про Владу".
783164
  Паевский Алексей На связи, но не на привязи : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 70-77 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
783165
  Грушевський Г.І. На святим вечори (На свят вечір) : Оповидання Гpыцька Чулая [Оповідання Грицька Чулая]. – Златополь : Тип. Б.Д. Линецкого, 1914. – 16 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Як я шеpшнив з гpушы выкуpював; Як я pоя выгоняв; Божий попуст.
783166
  Романенко П. На святих канівських місцях // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Навчальна практика біологів у Канівському природному заповіднику.
783167
  Мукан А. На святі в селі Шевченкове // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 3


  На Черкащині відбулося свято, присвячене 200-річчю Т.Шевченка. На святі побували представники нашого університету
783168
  Сверстюк Євген На святі надій : Вибране / Сверстюк Євген; Упор.: В.Андрієвська, Р.Лиша; Ред.О.Рибалко. – Київ : Наша віра, 1999. – 784с. – ISBN 966-95533-0-Х
783169
  Вороний М. На свято відкриття пам"ятника Іванові Котляревському // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2003. – № 2. – С. 5-6. – ISBN 966-7653-03-5
783170
   На свято роковин Тараса Шевченка : збірничок, 1922. – 12 с.
783171
  Франко І.Я. На Святоюрській горі : поема / Іван Франко // Вибрані твори українських письменників / Переднє слово написали Антін Крушельницький і Іван Франко. – [Львів] : Виданє А. Крушельницького. Власність І. Франка. [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – [Т.] 2/3 : Байка Богдана Хмельницького : етнографічна студія / М. Драгоманов ; На Святоюрській горі : поема ; Притча про захланність / Іван Франко. – С. 47-63
783172
  Тихий М. На Севастопольской биологичекой станции. – Харьков : Русская Тиро-Литография, 1909. – 8 с. – Отд. оттиск из: Сборник Студенческого Кружка любителей природы при Имп. Харьковском Университете, вып. 1
783173
  Граевский А.М. На север / А.М. Граевский. – Пермь, 1962. – 64с.
783174
  Тарасов М.В. На север. / М.В. Тарасов. – Петрозаводск, 1957. – 125с.
783175
  Лапцуй Л.В. На севере -- утро : стихи и поэма / Леонид Лапцуй; пер. с ненец. Н.Грудинина и Л.Мигдалова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 102 с.
783176
  Аникина Наталья На севере гастрономического Юга : Art of Choice: Restaurant // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 28-31 : Фото
783177
  Гудовский Н.М. На севере дальнем / Н.М. Гудовский. – Мурманск, 1959. – 84с.
783178
  Шундик Н.Е. На Севере дальнем / Н.Е. Шундик. – М.-Л., 1952. – 384с.
783179
  Шундик Н.Е. На Севере дальнем / Н.Е. Шундик. – М., 1955. – 384с.
783180
  Шундик Н.Е. На Севере дальнем / Н.Е. Шундик. – М., 1964. – 543с.
783181
  Правдин Л.Н. На севере диком. / Л.Н. Правдин. – Молотов, 1955. – 223с.
783182
  Колесник С.П. На Севере жарко: Докум.рассказ. / С.П. Колесник. – Киев, 1983. – 215с.
783183
  Шамшурин Ю.И. На Севере Якутии / Ю.И. Шамшурин. – Якутск, 1954. – 124с.
783184
  Панов В.А. На Севере. / В.А. Панов. – М., 1939. – 167с.
783185
  Урванцев Н.Н. На Северной Земле / Н.Н. Урванцев. – Ленинград, 1969. – 244с.
783186
  Малков В.М. На Северном плацдарме / В.М. Малков. – Вологда, 1963. – 336с.
783187
   На Северо-Западном фронте. 1941-1943.. – М., 1969. – 448с.
783188
   На северо-западных рубежах : Из истории Краснознаменного Северо-Западного пограничного округа.. – Петрозаводск, 1989. – 280с.
783189
  Синицын Ю.Н. На седьмом небе / Ю.Н. Синицын. – Владимир, 1960. – 80с.
783190
  Зарудный М.Я. На седьмом небе / М.Я. Зарудный. – М, 1970. – 56с.
783191
   На седьмом небе, или Как облачные технологии влияют на отраслевые сервисы // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – сентябрь. – С. 64-69. – ISSN 1726-6726


  Наиболее активно развивающейся технологией являются облачные решения, которые могут успешно применяться в образовании, книгораспространении, библиотечных сервисах. Использование облаков может стать одним из способов решения проблемы защиты ...
783192
  Мазурин Н.И. На Селигере / Н.И. Мазурин. – Москва, 1965. – 152с.
783193
   На сельские темы. Очерки.. – М., 1961. – 518с.
783194
  Галич А.А. На семи ветрах : Киноповесть / Александр Галич, Станислав Ростоцкий. – Москва : Искусство, 1962. – 156 с., 4 л. фото. – (Библиотека кинодраматура)
783195
  Мусатов А.И. На семи ветрах / А.И. Мусатов. – М., 1966. – 174с.
783196
  Леднев А.Ф. На семи ветрах / А.Ф. Леднев. – Куйбышев, 1975. – 192с.
783197
  Краснов Н.С. На семи ветрах / Н.С. Краснов. – М., 1976. – 94с.
783198
  Базоев М.М. На семи ветрах / М.М. Базоев. – Одесса, 1982. – 80с.
783199
  Загорулько Б.Т. На семи вітрах : роман / Б.Т. Загорулько. – Київ, 1987. – 478 с.
783200
  Тимченко В.П. На семи вітрах : вибране : проза і поезія / Віктор Тимченко. – Харків : Крок, 2017. – 243, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7204-34-3
783201
  Шкляр Г.М. На семи вітрах свіча : нарис / Геннадій Шкляр. – Київ : Телерадіокомпанія "ІК", 2003. – 68с. – ISBN 966-96375-0-3
783202
  Хакимов Р.Г. На семи дорогах / Р.Г. Хакимов. – М., 1974. – 222с.
783203
  Ханке Хельмут На семи морях : Моряк, смерть и дьявол : Хроника старины / Ханке Хельмут; Пер. с немец. Каценбоген М.С., Маковкин Л.Ф. – Москва : Мысль, 1989. – 319с.
783204
  Фомин А.И. На семи фронтах : [действия штурмовой инженерно-саперной бригады] / А.И. Фомин // "Будет жить!.." / М.Ф. Гулякин. – Москва : Воениздат, 1989. – С. – (ВМ : Военные мемуары)
783205
  Жуков Д.А. На семи холмах / Д.А. Жуков. – М., 1981. – 415с.
783206
  Карпов Е. На семи холмах. / Е. Карпов. – Минск : Советская Россия, 1981. – 79 с.
783207
  Герман М.Ю. и др. На семи холмах. Очерки культуры древнего Рима / М.Ю. и др. Герман. – Л., 1960. – 215с.
783208
   На семи холмах. Очерки культуры Древнего Рима. – Москва, 1968. – 288 с.
783209
  Суздальский На семи холмах. Очерки культуры Древнего Рима. / Суздальский, Селецкий, М.Ю. Герман. – 2-е изд. – М., 1965. – 399с.
783210
  Жаров А.А. На семидесятой высоте / А.А. Жаров. – М., 1974. – 95с.
783211
  Заграйчук Ю. На семінар зібралися викладачі // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Листопад (№ 9)


  Відбувся науково-методичний семінар, присвячений 130-річчю Михайла Грушевського на кафедрі укр. історії та етнополітики. Виступили: зав. каф. проф.. Ю. Горбань, доц. В. Червінський та інш.
783212
  Винграновский М.С. На серебряном берегу : Стихотворения, поэма / М.С. Винграновский. – Москва : Советский писатель, 1983. – 128с.
783213
  Рудницкий В.Т. На серебряный крючок. / В.Т. Рудницкий. – Владимир, 1959. – 84с.
783214
  Жулавский Е. На серебяной планете / Е. Жулавский. – М., 1969. – 368с.
783215
  Рощин М.М. На сером в яблоках коне. / М.М. Рощин. – М, 1988. – 365с.
783216
  Пасак В.В. На серці - калинова печаль... // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 32-33
783217
  Бартэн А.А. На сибирских ветрах / А.А. Бартэн. – Л., 1979. – 319с.
783218
  Еловских В.И. На Сибирском тракте / В.И. Еловских. – Челябинск, 1968. – 182с.
783219
  Меркулов А.А. На синих плесах / А.А. Меркулов. – Астрахань, 1955. – 242с.
783220
  Семенов Г.К. На синих тропах Испании / Г.К. Семенов. – Х., 1972. – 191с.
783221
  Яновська Л. На синожати [На сіножаті] : жарт у 1 дии (з спивамы, танкамы) / Л. Яновськои // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 33 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
783222
  Шраменко С. На синьому Чорному морі в р.р. 1917-19 : (уривок зі спомин) // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 2 (32), квітень-червень. – С. 24-26
783223
  Новицький М.Д. На Сир-Дар"і у ротного командира / М.Д. Новицький. – Харків ; Київ, 1931. – 40 с.
783224
  Соколов В.М. На Сити-реке: лирич. повесть / В.М. Соколов. – М., 1988. – 251с.
783225
  Просіна Л.Л. На сільській ниві / Просіна Л.Л. – Донецкь, 1966. – 66 с.
783226
  Яновська Л.О. На сіножаті. – Київ, 1918. – 30 с.
783227
  Давыдов Ю.В. На скаковом поле, около бойни / Ю.В. Давыдов. – М, 1978. – 335с.
783228
  Водянюк Г.Ф. На скамье подсудимых - подросток / Г.Ф. Водянюк. – Москва, 1974. – 32с.
783229
  Зубков Ю.А. На сквозном ветру / Ю.А. Зубков. – М, 1985. – 190 с.
783230
  Тетмайєр К. На скелястім пілгір"ї / К. Тетмайєр; Перекл. с польск. В. Іванушкін, А. Новоселецький, М. Рильський, М. Трохимович ; Вступ. стаття М. Драй-Хмари. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. – XXXII, 288 с. – (Літературна бібліотека : Світове письменство)
783231
  Лобановський Б Б. На скелях та в глибині печер. / Б Б. Лобановський, . – Київ, 1971. – 144с.
783232
  Петров В.Н. На скифском кургане / В.Н. Петров. – М., 1965. – 48с.
783233
  Мэргэн К. На склонах Нарыш-Тау : роман / К. Мэргэн; авториз. пер. с башк. В.Василевского. – Москва : Советский писатель, 1954. – 252 с.
783234
  Мэргэн К. На склонах Нарыш-Тау : роман и рассказы / К. Мэргэн; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1972. – 480 с.
783235
  Мэргэн К. На склонах Нарыш-Тау : роман / К. Мэргэн; авториз. пер. с башк. В.Василевского. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1979. – 335 с.
783236
   На склонах Немецких Альп // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 52-53 : Фото
783237
  Кипиани Эдишер Лаврентьевич На склонах Тенебоури : рассказы / Кипиани Эдишер Лаврентьевич; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 182 с.
783238
  Горбунов Н.К. На склоне дней / Н.К. Горбунов. – М, 1976. – 157с.
783239
  Эристави-Хоштария АГ На скользком пути / Эристави-Хоштария АГ. – Тбилиси, 1946. – 286с.
783240
  Эристави-Хоштария АГ На скользком пути / Эристави-Хоштария АГ. – Тбилиси, 1960. – 415с.
783241
  Большаков В.В. На скоростной дороге не останавливаются / В.В. Большаков. – Москва, 1978. – 239с.
783242
  Коржавин Н. На скосе века : стихи и поэмы / Н. Коржавин. – Москва : Время, 2008. – 624с. – (Поэтическая библиотека). – ISBN 978-5-9691-0193-7
783243
  Кізко П. На скривавленій землі : Новелі / Петро Кізко. – Мюнхен : Українська Видавнича Спілка в Мюнхені, 1952. – 70, [1] с. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада


  В змісті: Влада ; "Сокіл" ; У Коцюбівці ; Хліб ; Легенда про Григорів кожух ; Пси ; Сльози на квітах ; Зречення ; В дорозі
783244
  Пагіря О. На скривавленій землі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 34 (199). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Під час відступу Червоної армії влітку 1941 року війська НКВС провели масові екзекуції в"язнів.
783245
   На скрижалях історії : З історії взаємозв"язків урядових структур і громадських кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940 - 1980-ті роки. – Київ, 2003. – 862с. – (Україна - Канада: історія та сучасність ; 1). – ISBN 966-02-2912-7
783246
  Шемшученко Ю.С. На скрижалях історії // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 559-580. – ISBN 978-966-8602-87-0
783247
  Поганець О. На скрижалях часу: рідкісне видання про Київ // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 4 (50). – С. 11-12
783248
  Русанов Р.В. На славной Брянской земле. / Р.В. Русанов, Я.Д. Соколов. – Тула, 1975. – 208с.
783249
   На славном посту. /1860-1900/.. – 516с.
783250
  Гальченко С. На славу нашої преславної України. Феномен Володимира Мельниченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 18-24 лютого (№ 7). – С. 10-11


  На початку XXI століття Володимир Мельниченко "зробив для пропаганди й ствердження української мови, культури і духовності в Москві та та Росії так багато, що мимоволі згадуєш його великих попередників, героїв його книг Осипа Бодянського і Михайла ...
783251
  Воробйов П.Г. На славу спорту і в ім"я честі. / П.Г. Воробйов, Н.Й. Фірсель. – Київ, 1976. – 264с.
783252
  Воробйов П.Г. На славу спорту і в ім"я честі. / П.Г. Воробйов, Н.Й. Фірсеьл. – 2-е вид. доп. – Київ, 1979. – 264с.
783253
  Плетнева С.А. На славянско-хазарском пограничье / С.А. Плетнева. – М., 1989. – 285с.
783254
  Головина Н.И. На следующий день / Н.И. Головина. – М., 1989. – 348с.
783255
  Бастіан Г. На слизькій стежці / Г. Бастіан. – Київ, 1967. – 395с.
783256
  Нагаєвський І. На слідах пресвятої Богородиці цариці Руси-України. / І. Нагаєвський. – Львів-Київ-Рим, 1984. – 128с.
783257
  Стефанкин В.А. На службе агрессии / В.А. Стефанкин. – Киев, 1984. – 155с.
783258
  Новоселова Н.Н. На службе антиразрядки: доктрина "Нац. безопасности" во внеш. политике США в 70-80-х гг. / Н.Н. Новоселова. – М., 1984. – 149с.
783259
   На службе боеготовности: армейс. и флот. печать. - эффектив. средство обучения и воспитания воинов. / Румянцев, н, , Я.В. Ренькас. – М., 1984. – 128с.
783260
   На службе Европы. Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенных Наций.. – М., 1963. – 53с.
783261
  Пигалев В.А. На службе международной реакции / В.А. Пигалев. – М., 1981. – 63с.
783262
  Докукин В.И. На службе монополий / В.И. Докукин. – Москва, 1966. – 32с.
783263
  Коваленко В.И. На службе монополий / В.И. Коваленко. – М, 1978. – 112с.
783264
  Научитель М.В. На службе монополий / М.В. Научитель. – М, 1978. – 158с.
783265
   На службе монополий : Информ.-пропагандический комплекс стран капитала.. – М., 1977. – 335с.
783266
  Вольф Х. На службе народа / Х. Вольф. – Дрезден, 1966. – 128с.
783267
  Инжеватов И.К. На службе народа / И.К. Инжеватов. – Саранск, 1973. – 112с.
783268
  Редозубов К.Н. На службе народа / К.Н. Редозубов. – М., 1979. – 176с.
783269
   На службе народа : Юному читателю о Вооруженных Силах СССР. / Редозубов К.Н. – 2-е изд., дораб. – М., 1988. – 174с.
783270
  Мерецков К.А. На службе народу / К.А. Мерецков. – 3-е изд. – Москва : Военное издательство, 1983. – 432 с.
783271
  Полубинский В.И. На службе народу, на страже порядка. Краткий очерк истории советской милиции. (Материалы в помощь лектору). / В.И. Полубинский. – М., 1971. – 80с.
783272
  Мерецков К.А. На службе народу. / К.А. Мерецков. – 4-е изд. – М., 1984. – 456с.
783273
  Мерецков К.А. На службе народу. / К.А. Мерецков. – 5-е изд. – М., 1988. – 446с.
783274
  Мерецков К.А. На службе народу. Страницы воспоминаний. / К.А. Мерецков. – М., 1970. – 464с.
783275
   На службе науке : Воспоминания ученых Моск. ун-та. – Москва, 1990. – 216с.
783276
  Осадчий Т.И. На службе обществу : Повесть. (1882-1902) / Т. Осадчий. – 2-е перераб. изд. "Силы деревни", доп. третьею ч. – Москва : типо-лит. А.В. Васильева и К* ; [Тип. А.В. Васильева], 1908. – IV, 302 с.
783277
  Алтунин А.Т. На службе отечеству / А.Т. Алтунин. – Москва, 1985. – 590 с.
783278
  Григорьев И.М. На службе солдатской. / И.М. Григорьев. – Чебоксары, 1983. – 62с.
783279
  Булавинова Мария На службе у Людовика / Булавинова Мария, Вотрен Лоран // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 104-112 : Фото
783280
  Бош Роберт На службе у прогресса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 76-77 : Фото, карта
783281
  Пуанкаре Р. На службе Франции / Р. Пуанкаре. – М., 1936. – 527с.
783282
  Куманев Г.А. На службе фронта и тыла. Железнодорожный транспорт СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. 1938-1945 / Г.А. Куманев. – М., 1976. – 456с.
783283
  Надысев Г.С. На службе штабной / Г.С. Надысев. – Рига, 1972. – 291с.
783284
  Надысев Г.С. На службе штабной / Г.С. Надысев. – 2-е изд., испр., доп. – М., 1976. – 270с.
783285
  Липовченко М.М. На службі антинародної політики. (Про іст. концепцію М.Грушевського та його "школи") / М.М. Липовченко. – Київ, 1973. – 62с.
783286
  Лефтеров В.О. На службі батьківщини та психології: науково-дослідна, організаційно-практична та науково-педагогічна діяльність професора О.В. Тімченка / В.О. Лефтеров, Н.В. Оніщенко, І.І. Приходько // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 135-141
783287
  Срібняк І.В. На службі ІІ-му Райху і Україні: організаційно-освітня діяльність вояків-українців 1-го Запорізького імені Т. Шевченка полку на Підляшші (1917 – початок 1918 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 138-144. – ISBN 978-966-353-452-7
783288
  Урядов А. На службі його величности / А. Урядов. – Х., 1932. – 60с.
783289
   На службі Кліо = In service to Clio : зб. наук. пр. на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наук. діяльності. – Київ ; Нью-Йорк ; Торонто, 2000. – 820 с. – ISBN 1-879070-10-3
783290
  Керецман Н. На службі Мельпомени: українсько-чеські театральні зв"язки (остання третина XIX - на початку XX ст.) // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 129-142. – ISBN 978-966-671-417-9
783291
  Кривицька Л. На службі народного театру / Л. Кривицька. – Львів, 1954. – 52с.
783292
  Уральский Л.В. На службі народу / Л.В. Уральский. – Ужгород, 1954. – 24с.
783293
  Коцур А. На службі науці і людям / А. Коцур, Г. Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 7-8


  Висвітлюються найважливішв віхи життя та діяльності доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, декана історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктора Федоровича Колесника.
783294
  Галан Я.О. На службі у сатани / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1952. – 32с.
783295
  Галан Я.О. На службі у сатани : Памфлети / Я.О. Галан. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1955. – 40с.
783296
  Галан Я.О. На службі у сатани / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1957. – 152с.
783297
  Римаренко Ю.І. На службі у світової реакції : про антинародну суть укр. буржуазного націоналізму / Ю.І. Римаренко. – Київ : Знання, 1968. – 48 с. / Т-во "Знання" УРСР ; № 10Серія 1
783298
  Данилюк М.З. На службі фронту і тилу / М.З. Данилюк, М.І. Панчук. – Київ : Політвидав України, 1974. – 112 с.
783299
   На службу колхозному производству. Из опыта работы передовых клубов села. – Москва, 1956. – 107 с.
783300
  Грек Александр На смену меху : технологии / утеплители / Грек Александр, Ибатуллин Мурад // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 36-38 : Фото
783301
  Черемных Г.Г. На смену Основам должен прийти новый закон о нотариате // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 13-22. – ISSN 0132-0769
783302
  Люблинский П.И. На смену старого права : Сборник статей по вопросам текущей правовой жизни / П.И. Люблинский. – Петроград1915 : Типо-лит. Руманова, 1878. – [2], IV, 434 с.


  На тит. стр. дарственная надпись автора
783303
  Ткач М.М. На смерекових вітрах : лірика / М.М. Ткач. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 111 с.
783304
  Карабелеш А.В. На смертельном рубеже / А.В. Карабелеш, 1953. – 325с.
783305
  Някляев У. На смерть Буравкіна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 1


  Генадзь Буравкін - відомий білоруський письменник. Некролог
783306
  Дністровий А. На смерть Кліо : Поезії, переклади / А. Дністровий. – Київ : Смолоскип, 1999. – 116с. – ISBN 966-7332-16-0
783307
  Краснянский Л.Ф. На смерть не имею права / Л.Ф. Краснянский. – Ростов -на-Дону, 1984. – 252с.
783308
  Скульская Е.Г. На смерть фикуса / Е.Г. Скульская. – Таллин, 1996. – 190с.
783309
  Максимович М. На смерть Шевченка // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 516-517. – ISBN 978-966-500-300-7
783310
  Сочивець І.Й. На сміх людям : гуморески, повість-пародія / І.Й. Сочивець. – Київ : Дніпро, 1975. – 335 с.
783311
  Бацер Ис. На смотре в Москве / Ис. Бацер. – Петрозаводск, 1960. – 118с.
783312
  Межуев А.М. На снимке - подвиг / А.М. Межуев. – М, 1979. – 72с.
783313
  Дрофань А.П. На совесть. / А.П. Дрофань. – М., 1962. – 191с.
783314
  Красинский Г.Д. На советском корабле в Ледовитом океане / Г.Д. Красинский. – Москва, 1925. – 76с.
783315
   На Советском Севере. Каталог выставки художника В.Беляева.. – М., 1931. – 55с.
783316
   На совість : Нариси, ст., інтерв"ю.. – Львів, 1988. – 126с.
783317
  Зиновьев Н.А. На современные темы : IV Министерский проект рефоры местного управления. – Санкт-Петербург, 1909. – 48 с.
783318
  Парфенов П.С. (Алтайский) На соглашательских фронтах / П.С. (Алтайский) Парфенов. – Москва-Ленинград : Московский рабочий, 1927. – 208с.
783319
  Данилов С.Я. На солдатских дорогах / С.Я. Данилов. – М, 1963. – 112с.
783320
  Пшонкин Ю.А. На соленых ветрах Камчатки: повесть. / Ю.А. Пшонкин. – М., 1989. – 351с.
783321
  Степанов В.А. На солнечной стороне / В.А. Степанов. – Москва, 1978. – 94 с.
783322
  Зубенко И.А. На солнечной стороне / И.А. Зубенко. – Краснодар, 1989. – 334с.
783323
   На солнечной стороне : Сб. рассказов сов. и болг. писателей.. – София, 1986. – 238с.
783324
  Леонов Б.А. На солнечной стороне планеты / Б.А. Леонов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 310 с.
783325
  Рубина Д. На солнечной стороне улицы : роман / Дина Рубина. – Москва : Эксмо, 2007. – 432 с. – ISBN 978-5-699-16157-7
783326
  Соколов В.Н. На солнечной стороне. / В.Н. Соколов. – М., 1961. – 120с.
783327
  Скопин В.В. На Соловецких островах / В.В. Скопин. – Москва : Искусство, 1990. – 198с.
783328
  Супруненко Володимир На Соловки до отамана : Люди-пам"ятки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 126-130 : Фото
783329
  О"Кейси На сон грядущий / О"Кейси. – Москва, 1961. – 24с.
783330
  Всеволожский М.Н. На сонове комплексной программы / М.Н. Всеволожский. – Київ, 1980. – 85с.
783331
  Амбросій П. На сонячній дорозі / П. Амбросій. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 60 с., [1] арк. портр.
783332
  Дудко І.П. На сопках Далекосхідних : спогади, нариси, репортажі / Іван Дудко. – Городня : Новини Городнянщини, 2007. – 105, [5] с., включ. обкл. : іл., портр.
783333
  Котенев А.Я. На сопках Манчжурии. / А.Я. Котенев. – М, 1980. – 543с.
783334
  Комаров П.С. На сопках Маньчжурии / П.С. Комаров. – Хабаровск, 1946. – 64с.
783335
  Рубинштейн Л.В. На сопках Маньчжурии / Л.В. Рубинштейн. – Москва; Ленинград, 1948. – 96с.
783336
  Далецкий П. На сопках Маньчжурии / П. Далецкий. – Ленинград : Советский писатель
Ч.1. – 1951. – 636 с.
783337
  Далецкий П. На сопках Маньчжурии / П. Далецкий. – Ленинград : Советский писатель
Ч.2. – 1951. – 676 с.
783338
  Далецкий П.Л. На сопках Маньчжурии / П.Л. Далецкий. – Ленинград : Лениздат
1. – 1952. – 524 с.
783339
  Далецкий П. На сопках Маньчжурии / П. Далецкий. – Ленинград : Лениздат
2. – 1952. – 522 с.
783340
  Далецкий П. На сопках Маньчжурии / П. Далецкий. – Ленинград : Советский писатель
1. – 1954. – 678 с.
783341
  Далецкий П.Л. На сопках Маньчжурии / П.Л. Далецкий. – Ленинград : Советский писатель
2. – 1954. – 679с.
783342
  Далецкий П.Л. На сопках Маньчжурии / П.Л. Далецкий. – Л
1. – 1962. – 819с.
783343
  Далецкий П.Л. На сопках Маньчжурии / П.Л. Далецкий. – Л
2. – 1962. – 743с.
783344
  Котенев А.Я. На сопках Маньчжурии : Роман. Повесть / А.Я. Котенев. – Москва : Воениздат, 1985. – 463с.
783345
  Мильто П. На сопках Маньчжурии. / П. Мильто. – Минск, 1967. – 56с.
783346
  Краснопольский А.Б. На сопках приморских / А.Б. Краснопольский. – Владивосток, 1957. – 52с.
783347
  Госданкер В.В. На сорок пятой параллели : путеводитель по Ставрополю / В.В. Госданкер. – Ставрополь, 1981. – 125 с.
783348
  Самойлович Р.Л. На спасение экспедиции Нобиле : Поход "Красина" летом 1928 года / Р.Л. Самойлович. – Ленинград, 1967. – 316с.
783349
  Соколовская Е.М. На спицах и крючком / Е.М. Соколовская. – Минск, 1988. – 189с.
783350
  Левченко І. На спільне поле-спільні сили / І. Левченко. – К, 1930. – 27с.
783351
  Волощак А.В. На спільному шляху : Поезії / Волощак А.В. – Львів : Каменяр, 1964. – 39 с. : з портр. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в папку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
783352
  Лубківський М. На спільному шляху до об"єднаної Європи (сучасні пріоритети українсьео-хорватського партнерства) // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-19. – ISSN 0868-8273
783353
  Інголич А. На сплавах / А. Інголич. – К., 1968. – 266с.
783354
  Бедный Б. На сплаве / Б. Бедный. – Архангельск : Архангельское областное государственное издательство, 1952. – 88 с.
783355
  Ільницький М.М. На спокій права не дано / М.М. Ільницький. – К., 1980. – 111с.
783356
  Нарет В. На сполох більше ніхто не вдарить? : Збірник документально-художніх оповідань та нарисів / В. Нарет. – Київ, 2002. – 52с.
783357
   На спомин // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 листопада (№ 45). – С. 14


  Пам"яті Ігоря Михайлина, відомого письменника-літературознавця.
783358
   На спомин професора Ольги Заставецької // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 199 : фото. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
783359
  Немухин И.А. На спортивной лыжне / И.А. Немухин. – М., 1953. – 72с.
783360
  Форостенко Я.Д. На спортивном самолете / Я.Д. Форостенко. – М., 1962. – 240с.
783361
   На спортмайданчику - баскетболісти // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 8


  На спортивному майданчику Національного університету біоресурсів та природокористування України відбулися спортивні змагання з баскетболу 3х3 серед збірних команд студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. У змаганнях команда КНУ ...
783362
  Масловский В.Д. На среднем Дону. / В.Д. Масловский. – Ростов, 1975. – 176с.
783363
  Карпов В.К. На среднем Дону. Повести и рассказы. / В.К. Карпов. – Воронеж, 1971. – 310с.
783364
  Комичева Г. На срезе дерева : стихи / Галина Комичева. – Киев : УкрСІЧ, 2009. – 182 с. – ISBN 978-966-2151-18-3
783365
  Жулавський Ю. На срібній планеті / Ю. Жулавський. – Київ, 1927. – 330 с.
783366
  Вінграновський М.С. На срібнім березі : поезії / М.С. Вінграновський. – Київ, 1978. – 96 с.
783367
  Барский Ю.П. На ста клетках / Ю.П. Барский. – М., 1977. – 120с.
783368
  Кузнецов О. На Сталінградському фронті / О. Кузнецов. – К., 1948. – 71с.
783369
  Поздняев К.И. На стальной земле Магнитостроя.Книга о Борисе Ручьеве. / К.И. Поздняев. – Москва : Современник, 1982. – 270с .
783370
  Дюртен Л. На стальном коне. / Л. Дюртен. – М.-Л., 1926. – 96с.
783371
  Гумилевский Л.И. На стальных магистралях / Л.И. Гумилевский. – М., 1951. – 56с.
783372
  Кондрашев Г.Н. На стальных магистралях / Г.Н. Кондрашев. – М, 1988. – 48с.
783373
  Андреев Л.Н. На станции : [рассказ] / Л.Н. Андреев. – Ростов-на-Дону : Изд. и тип. Т-ва "Донская речь", 1904. – 7 с. – На обл. номер изд. № 101. - Без тит. л.
783374
  Барбух А. На станции Сходня : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 11. – С. 155-159. – ISSN 0012-6756
783375
  Паунд Езра На станції метро : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 214-219
783376
   На стапелях под огнем : Сборник воспоминаний и очерков.. – Л., 1986. – 384с.
783377
   На старобългарска литература : енциклопедичен речник. – София : Изд-во "Петър Берон", 1992. – 520 с.
783378
  Новак В. На старой Волге. / В. Новак. – Сталинград, 1954. – 200с.
783379
  Кравченко Я.Ф. На старой мельнице / Я.Ф. Кравченко. – Воронеж, 1981. – 152с.
783380
  Козлов В.Ф. На старой мельнице. / В.Ф. Козлов. – Л., 1961. – 157с.
783381
  Рыленков Н.И. На старой смоленской дороге / Н.И. Рыленков. – М., 1969. – 407с.
783382
  Рыленков Н.И. На старой Смоленской дороге / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1953. – 395с.
783383
  Ростунов И.И. На Старой Смоленской дороге / И.И. Ростунов. – М., 1962. – 72с.
783384
  Кузнецов Г.М. На старом Каспии / Г.М. Кузнецов, К.А. Розанова. – Астрахань, 1957. – 164с.
783385
  Сигов И.С. На старом Урале / И.С. Сигов. – Облгиз, 1944. – 160с.
783386
  Геллер Е.М. На старт вызавает Спортляндия / Е.М. Геллер. – Минск, 1988. – 174 с.
783387
  Гузов Н.М. На старт вызываются все / Н.М. Гузов. – Минск, 1985. – 80с.
783388
  Косвинцев Б.Е. На старт! / Б.Е. Косвинцев. – М., 1956. – 38с.
783389
  Фирсов З.П. На старте - пловцы! / З.П. Фирсов. – М, 1956. – 32с.
783390
   На старте - юмор.. – М., 1966. – 190с.
783391
   На старте - юмор.. – М., 1975. – 129с.
783392
  Горська С. На старті вступної кампанії - 2014 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 13-20 листопада (№ 48). – С. 2
783393
   На старті вступної кампанії / шпальту підготовлено за матеріалами УЦОЯО, прес-служби МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Перед початком вступної кампанії 2017 р. МОН опубліковало кілька листів із роз"ясненнями.
783394
  Кіт Л. На старті матОлімпу // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 3


  Перша Всеукраїнська олімпіада з математики для учнів 5-7 класів під егідою КНУ пройшла 27-30 квітня 2018 р. Усю роботу з підготовки й проведення олімпіади взяла на себе команда студентів (факультетів комп"ютерних наук і кібернетики та ...
783395
   На старті матОлімпу // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2


  "Наш Університет проводить чимало змагань для школярів. Але олімпіада, яка пройшла 27 – 30 квітня 2018 р., особлива. Вона вперше зібрала наймолодших знавців математики (10-12 років) з усієї України. Так і називалася – Перша Всеукраїнська олімпіада з ...
783396
  Азов Д.С. На стартовой-всегда! : для ст. возраста / Д. Азов ; [ил. М. Лисогорского]. – Москва : Детская литература, 1977. – 64 с. : ил. – (Слава солдатская)
783397
  Варавва И.Ф. На старых кордонах / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1956. – 111с.
783398
  Скороходов М.А. На старых окопах / М.А. Скороходов. – М., 1981. – 111с.
783399
  Мацько Любов На стежках пам"яті: культ і культура // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С. 19 : Фото
783400
   На стежках прикордонних.. – Львів, 1962. – 464с.
783401
  Сукиасян Э.Р. На стеллажах и в каталогах // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 26-29. – ISSN 0869-4915


  Переоблік в бібілотеках
783402
  Каргалов В.В. На степной границе / В.В. Каргалов. – М., 1974. – 183с.
783403
  Подкопаев В.С. На степных ветрах / В.С. Подкопаев. – Краснодар, 1971. – 128с.
783404
  Курбаннепесов Ахмет На степных дорогах : стихи / Курбаннепесов Ахмет. – Москва, 1982. – 63 с.
783405
  Байдебура П.А. На степовому розгоні / П.А. Байдебура. – Донецьк, 1976. – 311с.
783406
  Панков В.К. На стержне жизни. / В.К. Панков. – М. : Советский писатель, 1962. – 356 с.
783407
   На стику культур: польський та український вірш = Na styku kultur: wiersz polski i ukrainski : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2007. – 215с. – Парал. тит. арк. польською мовою
783408
   На стику наук і професій // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 5


  В Інституті філології магістерська програма з прикладної лінгвістики спрямована на формування знань та вмінь, необхідних у професійній діяльності комп"ютерного лінгвіста у галузях редагування, перекладу, лінгвістичної судової експертизи, автоматичного ...
783409
  Чижевський Б. На стику поглядів і амбіцій // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9-16 серпня (№ 32/33). – С. 2-3


  Обговорення проекту нового Закону України "Про освіту".
783410
  Любич-Кошуров На стінах Батурина...: Істор. опов. / Любич-Кошуров. – К., 1917. – 24с.
783411
  Ротач П. На сторінках миргородської газети: кілька нових штрихів до біографії Михайла Ситника


  Розглянуто збірку Михайла Ситника "Катам наперекір" (1998)
783412
  Соколюк З. На сторожі : публіцистика / Зиновій Соколюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т журналістики ; Ін-т українознавства НАН України. – Львів : [б. в.], 2000. – 317, [3] с., [6] арк. фотоіл. : портр., фотоіл. – (Серія: Публіцистика української діаспори (1)). – ISBN 966-02-1685-8
783413
  Луцький Ю.О. На сторожі : друга частина споминів Юрія Луцького / Ю.О. Луцький; [ред. М. Рябчук]. – Київ : Критика, 2000. – 111, [1] с. : фотоіл. – ISBN 966-7679-09-8
783414
  Негоденко В.К. На сторожі громадського порядку. / В.К. Негоденко. – К., 1975. – 62с.
783415
  Павлович З.А. На сторожі громадської власності / З.А. Павлович. – К., 1977. – 48с.
783416
  Грачов О.П. На сторожі завоювань Жовтня / О.П. Грачов. – Київ, 1968. – 101с.
783417
  Мурашин Г.О. На сторожі законності та прав громадян / Г.О. Мурашин. – К., 1985. – 48с.
783418
  Кармазіна Н. На сторожі історичної та культурної спадщини Півдня України (Микола Мурзакевич) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 85-92
783419
  Степаненко М.І. На сторожі коло нас він ставить слово рідне. До ювілею проф. Олексія Неживого // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 9 (481), березень. – С. 34-38


  "Таким «живописцем правди», чий зір, проте, спрямований у неба блакить, є Олексій Неживий, який усе життя присвятив вивченню спадщини Григора Тютюнника, аби не забута була жодна подробиця з його земного шляху, аби не залишився непрочитаним жоден рядок ...
783420
  Ярмаш Ю. На сторожі наукового слова // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 36-40
783421
  Будний В. На сторожі нації : Слово, виголошене ( березня 2009 року на Шевчнківському вечорі у Львівському національному університеті ім. Івана Франка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 5/6 (775/776). – С. 127-130. – ISSN 0868-4790
783422
   На сторожі незалежності держави. 10 років службі безпеки України. – Київ, 2002. – 168с. – ISBN 966-95784-9-3
783423
  Купрішин В.Ф. На сторожі прав трудящих та інтересів держави : (Про історію створення, організацію і діяльність адвокатури Укр. РСР) / В.Ф. Купрішин, Д.С. Сусло; В.Ф. Купрін, Д.С. Сусло ; відп. ред. Й.Т. Гавриленко. – Київ : Вид-во політичної літератури України, 1973. – 191 с.
783424
  Заброварний С. На сторожі права і національної ідеї // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 183-187. – ISSN 1426-7470


  До 60-ліття з дня смерті Володимира Старосольського.
783425
  Баранов В. На сторожі рідної мови зобов"язана стояти держава // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 24-27 : фото


  Всеукраїнський фінал X Міжнародної олімпіади з турецької мови відбувся в Києві 22-25 березня 2012 р. Змагання проходили на базі КНУТШ та Київського ун-ту ім. Б. Грінченка. 10 фіналістів поїхали на завершальний турнір до Стамбула. 14 липня у ...
783426
  Матвієнко А. На сторожі слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 19


  Про знаного перекладача і літературознавця Ростислава Доценка
783427
  Мезенцев В.В. На сторожі соціалістичної власності / В.В. Мезенцев. – К, 1963. – 43с.
783428
   На сторожі соціалістичної законності і правопорядку. – Київ, 1988. – 42с.
783429
  Мигашко М.Д. На сторожі справедливості // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2-4.


  До 85-річчя Верховного Суду України
783430
  Дрогобицька О. На сторожі традиційної культури Прикарпаття (до 70-річчя від дня народження Михайла Паньківа) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 110-115. – ISSN 0130-6936
783431
  Вихристенко Б.І. На сторожі трудових прав робітників і службовців / Б.І. Вихристенко. – Київ, 1976. – 111с.
783432
  Новак М.П. На сторожі України : власні спогади, історичні матеріяли, документи, листування, архів / Микола П. Новак. – Лос Анджелес : Накладом автора, 1979. – 604 с. : фотогр.
783433
  Сергійчук М. На сторожі українських цінностей // Промінь просвіти : інформаційний бюлетень Ружинського селищного осередку ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка / голова Ружин. селищного осередку "Просвіта" В. Митюк ; ред. рада.: Н. Панасюк, Н. Дудар, С. Ходаківська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, березень 2018 р. – С. 18-22


  Українці в Аргентині.
783434
  Передерій І. На сторожі Української держави: маловідома сторінка дипломатичної діяльності В"ячеслава Липинського // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 123-128. – ISSN 2305-9389
783435
  Сигов И.С. На стором Урале / И.С. Сигов. – Молотов, 1953. – 240с.
783436
  Вольф В. На стороне Красной Армии / В. Вольф. – Москва, 1976. – 264с.
783437
  Брейтбурд Г.С. На стороне разума / Г.С. Брейтбурд. – М., 1978. – 240с.
783438
  Залите Мара На стороне солнца / Залите Мара. – Москва, 1986. – 46 с.
783439
  Пачовський В.М. На стоцї гір / Накладом М. Петрицького. – Львів : З "Загальної друкарні", 1907. – 127 с. – (Молода муза ; № 4)
783440
  Луковский И.В. На страже безопасности / И.В. Луковский. – М., 1959. – 160с.
783441
  Платонов В.В. На страже берегов Заполярья / В.В. Платонов. – М., 1942. – 56с.
783442
  Средин Г.В. На страже великих завоеваний / Г.В. Средин. – М, 1978. – 143с.
783443
  Борисоглебский В.В. На страже воинского порядка / В.В. Борисоглебский. – М, 1959. – 80с.
783444
  Андерсон П. На страже времен. Быть царем. Рассказы / Пол Андерсон, Роберт Силверберг. – Москва : Все для вас, 1992. – 348,[1] с. – (Американская фантастика : в 14 т. ; Т. 11). – ISBN 5-86564-012-7
783445
   На страже границ.. – М., 1978. – 367с.
783446
  Гусаревич С.Д. На страже дальневосточных рубежей / С.Д. Гусаревич, В.Б. Сеоев. – М, 1982. – 93с.
783447
   На страже завоеваний Великого Октября.. – Минск, 1978. – 18с.
783448
  Самойлов А.Д. На страже завоеваний Октября / А.Д. Самойлов. – М, 1986. – 301с.
783449
   На страже завоеваний Октября.. – М., 1978. – 136с.
783450
  Плужников А.Ф. На страже завоеваний социализма : (к 56-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР) / А.Ф. Плужников ; Общество "Знание" Украинской ССР. – Киев : [РДЭНТП], 1974. – 22, [1] с.
783451
  Булычев А.П. На страже завоеваний социализма. / А.П. Булычев. – М., 1979. – 44с.
783452
   На страже завоеваний социализма. Всесоюзная художественная выставка. Живопись. Скульптура. Графика. Плакат.. – Москва, 1983. – 34 с.
783453
  Маляров М.П. На страже закона и законности: Сов.прокур. / М.П. Маляров, К.С. Павлищев. – М., 1978. – 191с.
783454
  Кондратьев В.Ф. На страже законов о труде / В.Ф. Кондратьев. – М, 1965. – 111с.
783455
  Головченко И.Х. На страже интересов народа / И.Х. Головченко. – К., 1981. – 64с.
783456
  Плужников А.Ф. На страже коммунистического строительства и безопасности народов. / А.Ф. Плужников. – К., 1975. – 88с.
783457
  Северный А. На страже мира / А. Северный. – К., 1965. – 104с.
783458
  Осипов В.А. На страже мира / В.А. Осипов. – К, 1988. – 46с.
783459
  Шенин А.Д. На страже мира и безопасности народа / А.Д. Шенин. – Киев, 1963. – 47 с.
783460
  Брежнев Л.И. На страже мира и социализма / Л.И. Брежнев. – М., 1979. – 664с.
783461
  Брежнев Л.И. На страже мира и социализма / Л.И. Брежнев. – 2-е изд., доп. – М., 1981. – 815с.
783462
  Грибков А.И. На страже мира и социализма / А.И. Грибков. – М., 1984. – 64с.
783463
  Грибков А.И. На страже мира и социализма / А.И. Грибков. – М., 1985. – 63с.
783464
  Коваль А.В. На страже мира и социализма / А.В. Коваль. – К, 1985. – 214с.
783465
   На страже мира и социализма. – Москва, 1985. – 200с.
783466
  Корзун Л.И. На страже мира и социализма. / Л.И. Корзун. – М., 1978. – 64с.
783467
  Гречко А.А. На страже мира и строительства коммунизма / А.А. Гречко. – Москва, 1971. – 110с.
783468
  Максимов Н.А. На страже мира и строительства коммунизма. / Н.А. Максимов. – К., 1975. – 22с.
783469
   На страже мира и труда. – М., 1983. – 86с.
783470
  Колтунов И На страже мира. / И Колтунов, А. Чивилихин. – Л., 1948. – 112с.
783471
   На страже мира. Вооруженные Силы СССР. – Москва, 1980. – 196с.
783472
   На страже мира. Сборник материалов.. – М., 1951. – 22с.
783473
   На страже мира. Сборник.. – Л., 1950. – 256с.
783474
   На страже мира. Стихи ленинградских поэтов.. – Л., 1949. – 148с.
783475
  Воякина С.М. На страже мирного труда / С.М. Воякина. – Москва, 1958. – 57с.
783476
  Кузьмин Н.Ф. На страже мирного труда / Н.Ф. Кузьмин. – М, 1959. – 294с.
783477
   На страже мирного труда. – Ашхабад, 1977. – 146с.
783478
  Скрынников Р.Г. На страже московских рубежей / Р.Г. Скрынников. – М., 1986. – 334с.
783479
  Джалилов Т.А. На страже народных интересов. / Т.А. Джалилов. – Ташкент, 1963. – 79с.
783480
  Обухов В.И. На страже неба Отчизны / В.И. Обухов. – М., 1984. – 96с.
783481
   На страже неба Отчизны.. – М., 1967. – 62с.
783482
   На страже норм партийной жизни : Из практики работы парт. комис.. – М., 1979. – 239с.
783483
  Зайцев М.М. На страже Отчизны / М.М. Зайцев. – Минск, 1978. – 207с.
783484
   На страже Отчизны : О Вооруж. Силах СССР: Указатель для учащихся 5-7-х кл. – Москва, 1988. – 63с. – (Беседы о книгах)
783485
  Николаев А.Д. На страже партийности / А.Д. Николаев. – М, 1958. – 128с.
783486
  Блюмкин С.Л. На страже порядка / С.Л. Блюмкин. – Орел, 1961. – 34с.
783487
  Блюмкин С.Л. На страже порядка / С.Л. Блюмкин. – Орел, 1961. – 34с.
783488
  Давыденко Л.М. На страже правил безопасности труда / Л.М. Давыденко. – Киев, 1978. – 48с.
783489
  Цепков В.К. На страже правопорядка. / В.К. Цепков. – М, 1970. – 72с.
783490
  Мокеев В. На страже революционной законности / В. Мокеев, Н. Лаговиер. – Москва, 1926. – 141 с.
783491
  Ивановский Е.Ф. На страже Родины / Е.Ф. Ивановский. – М, 1986. – 93с.
783492
   На страже Родины.. – Баку, 1951. – 96с.
783493
   На страже Родины.. – М., 1978. – 239с.
783494
   На страже Родины.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 399с.
783495
   На страже Родины. /Альбом/. – Москва, 1977. – 18с.
783496
   На страже рубежей нашей Родины.. – М., 1978. – 28с.
783497
   На страже рубежей.. – Сталинабад, 1958. – 240с.
783498
  Тихомиров Олег Николаевич На страже Руси / Тихомиров Олег Николаевич. – Москва : Малыш, 1983. – 104с.
783499
  Тихомиров Олег Николаевич На страже Руси / Тихомиров Олег Николаевич. – Донецк : Донбас, 1986. – 184с.
783500
  Чугунов А.И. На страже советских рубежей / А.И. Чугунов. – М, 1981. – 271с.
783501
  Иванов В.Н. На страже советского закона / В.Н. Иванов, Ю. Тодорский. – М., 1952. – 64с.
783502
  Язов Д.Т. На страже социализма и мира / Д.Т. Язов. – М., 1987. – 95с.
783503
  Бакаев Д.А. На страже социалистической законности / Д.А. Бакаев. – К, 1980. – 48с.
783504
   На страже социалистической Родины.. – М., 1983. – 139с.
783505
   На страже социалистической Родины.. – М., 1987. – 271с.
783506
  Бабаев М.М. На страже социалистической собственности / М.М. Бабаев, Г.А. Кригер. – М, 1981. – 118с.
783507
  Соколов Н.Н. На страже социалистической собственности / Н.Н. Соколов, И.Г. Чупаленков. – М., 1983. – 142с.
783508
  Мареев М. На страже социалистичесой Родины. / М. Мареев. – М., 1938. – 64с.
783509
  Глушков В.С. На страже справедливости / В.С. Глушков. – Йошкар-Ола, 1990. – 126с.
783510
  Горький М. На страже СССР / М. Горький, 1932. – 78с.
783511
  Рабинович И.М. На страже точности: Страницы из жизни и деятельности Ф.И. Блумбаха / И.М. Рабинович. – Рига : Латвийск. госиздат, 1965. – 84 с.
783512
  Талалаевский М. На страже. / М. Талалаевский, 1934. – 140с.
783513
  Меньшиков В.М. На стратегическом перекрестке / В.М. Меньшиков. – М., 1975. – 215с.
783514
  Варно В. На стрежень / В. Варно. – Москва, 1959. – 80с.
783515
  Васильев С.А. На стрежне / С.А. Васильев. – Москва, 1969. – 191с.
783516
  Хватов А.И. На стрежне века / А.И. Хватов. – 2-е изд. – Москва : Современник, 1975. – 478 с.
783517
   На стрежне века.Сборник статей по материалам V Фадеевских чтений в г.Краснодаре. – Краснодар, 1978. – 189 с.
783518
  Лебедев П.Л. На стрежне жизни / П.Л. Лебедев. – Минск, 1991. – 495с.
783519
  Логвинов А.С. На стрежне жизни. / А.С. Логвинов. – Тула, 1982. – 175с.
783520
  Сташек Н.И. На стремине. / Н.И. Сташек. – М., 1990. – 270с.
783521
  Владимиров В.В. На стремление. / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1972. – 268с.
783522
  Демченко А.А. На стремнине / А.А. Демченко. – Барнаул, 1957. – 380 с.
783523
   На стремнине : Рассказы писателей Индии.. – М., 1991. – 125с.
783524
  Чуянов А.С. На стремнине века / А.С. Чуянов. – М, 1976. – 288с.
783525
  Матійко О.М. На стріль-воді : поезії / О.М. Матійко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 75 с.
783526
   На стройках социализма.. – М., 1933. – 16с.
783527
  Малиш І.В. На струнах днів / І.В. Малиш. – Х., 1972. – 51с.
783528
  Сосюра В.М. На струнах сердца / В.М. Сосюра. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1961. – 32с.
783529
  Сосюра В. На струнах серця : Лірика / В. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 248с.
783530
  Киселев С.Д. На струнах солнца / С.Д. Киселев. – Алма Ата, 1968. – 111с.
783531
  Лапцуй Л.В. На струне времени : стихи по поэмы / Леонид Лапцуй; пер. с ненец. – Москва : Современник, 1975. – 77 с.
783532
   На ступеньках в солнцепек : Рассказы писателей хинди.. – М., 1978. – 200с.
783533
  Еремеев Д.Е. На стыке Азии и Европы: очерки о Турции и турках / Д.Е. Еремеев. – М., 1980. – 238с.
783534
  Кондрашов С.Н. На стыке веков. 1992-2004 : пестрые заметки о блудном Отечестве / Станислав Кондрашов. – Москва : Международные отношения, 2004. – 558, [2] с. – ISBN 5-7133-1229-1
783535
  Рузов Л.В. На стыке двух морей / Л.В. Рузов. – Ленинград-Москва, 1940. – 163с.
783536
  Быков Д. На стыке умиления и злости : стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0130-7673
783537
  Браунштейн А.Е. На стыке химии и биологии / А.Е. Браунштейн. – Москва : Наука, 1987. – 240 с.
783538
   На стыке Чукотки и Аляски.. – М., 1983. – 232с.
783539
  Тарба И.К. На суд товарищей : поэма и стихи / И.К. Тарба. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 128 с.
783540
  Грень В. На судну сповідь : Віршовані роздуми у трьох книгах / Володимир Грень. – Львів : Кобзар, 2003. – 608с. – ISBN 966-559-161-4
783541
  Диба А. На сузір"я друзів: звитяжці Кобилки-Сидоренки (матеріали до майбутньої енциклопедії Лесі Українки) // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 245-259. – ISSN 2304-9383
783542
  Гуро И. На суровом склоне / И. Гуро. – М., 1971. – 368с.
783543
  Гуро И. На суровом склоне : Роман / И. Гуро. – Москва : Советский писатель, 1984. – 400с.
783544
  Соболев Л.С. На суше и на море / Л.С. Соболев. – Симферополь, 1948. – 87с.
783545
  Никитин С.И. На суше и на море / С.И. Никитин. – К, 1958. – 240с.
783546
   На суше и на море : Повест, рассказы, очеркис, статьи. – Москва : Мысль, 1968. – 560с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
783547
   На суше и на море : Повест, рассказы, очеркис, статьи. – Москва : Мысль, 1970. – 621с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
783548
   На суше и на море : Повест, рассказы, очеркис, статьи. – Москва : Мысль, 1982. – 479с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
783549
   На суше и на море. Путешествия, поиск, фантастика : Повести, рассказы, очерки, статьи. – Москва : Мысль, 1984
783550
   На суше и на море. Путешествия, поиск, фантастика : Повести, рассказы, очерки, статьи. – Москва : Мысль, 1986
783551
   На суше и на море. Путешествия, поиск, фантастика, факты, догадки, случаи : Повести, рассказы, очерки, статьи. – Москва : Мысль, 1987
783552
   На суше и на море. Путешествия, поиск, фантастика : Повести, рассказы, очерки, статьи. – Москва : Мысль, 1991
783553
   На суше и на море 1991-92. Путешествия, поиск, фантастика, факты, догадки, случаи : Повести, рассказы, очерки, статьи. – Москва : Мысль, 1992
783554
  Рузов Л.В. На суше и на море в Арктике / Л.В. Рузов. – Москва : Морской транспорт, 1957. – 244с.
783555
  Тимченко В.П. На схилі віку : проза і поезія / Віктор Тимченко. – Харків : Крок, 2006. – 248 с. : іл. – ISBN 966-652-102-4
783556
  Коломієць Т. На схилі віку // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 29-35. – ISSN 0208-0710
783557
  Зленко Григорій На схилі віку писав мемуари. Розповідь літературного слідопита // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 10-11
783558
   На східний погляд // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Чудовою нагодою розповісти про Україну на Близькому Сході стало для доцента ІМВ Олени Борділовської запрошення колег зі Школи міжнародних студій Університету Каїм-і-Азад в Ісламабаді. Насичена програма передбачала участь у конференції, присвяченій ...
783559
  Стріха Я. На східному фронті без змін: вплив жанру на структурування авторепрезентації у британських мемуарах зв Східного фронту Першої світової війни // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 46-52. – ISSN 2307-2261
783560
  Павленко П. На Сході. Роман / П. Павленко. – Київ, 1937. – 512с.
783561
  Павленко П. На Сході. Роман / П. Павленко. – Київ, 1940. – 478с.
783562
  Парфанович С. На схрещених дорогах = On crossroads : повість / Софія Парфанович. – Чікаго : Накладом автора, 1963. – 417, [3] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ.
783563
  Симоненко В.А. На схрещених мечах : Вибрані твори / В.А. Симоненко; Передм. О.Гончара; Упор., післямова, комент. В.Костюченка. – Київ : Пульсари, 2004. – 384 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-7671-77-1
783564
  Князевская Т.Б. На сценах московских театров / Т.Б. Князевская. – Москва, 1965. – 48с.
783565
  Смольский Р.Б. На сцене - бессмертие подвига / Р.Б. Смольский. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 183 с.
783566
  Хайченко Г.А. На сцене - герои революции / Г.А. Хайченко. – М., 1977. – 56с.
783567
  Зайцев Н.В. На сцене - герои революции / Н.В. Зайцев. – Л., 1977. – 36с.
783568
  Плучек В.Н. На сцене - Маяковский. / В.Н. Плучек. – Москва : Искусство, 1962. – 160 с.
783569
  Спасский О.Д. На сцене - мы / О.Д. Спасский. – М : Знание, 1963. – 96 с.
783570
   На сцене - современник.. – М., 1963. – 264с.
783571
  Байджиев М. На сцене / Мар Байджиев ; [предисл. Ю.С. Рыбакова]. – Бишкек : Фонд "Седеп", 2005. – 300 с. – ISBN 9967-22-687-0
783572
  Романович И.А. На сцене героика и романтика / И.А. Романович. – М., 1965. – 80с.
783573
  Ардов В.Е. На сцене и - рядом... / В.Е. Ардов. – Москва, 1962. – 205с.
783574
  Скарская Н.Ф. На сцене и в жизни / Н.Ф. Скарская, П.П. Гайдебуров. – М., 1959. – 308с.
783575
  Гоголева Е.Н. На сцене и в жизни / Е.Н. Гоголева. – Москва : Искусство, 1985. – 285 с.
783576
  Гоголева Е.Н. На сцене и в жизни / Е.Н. Гоголева. – 2-е изд. – М, 1989. – 296с.
783577
  Тайнен К. На сцене и в кино / К. Тайнен. – М., 1969. – 186с.
783578
  Гилгуд Д. На сцене и за кулисами / Д. Гилгуд. – Ленинград : Искусство, 1969. – 350 с.
783579
  Баландин Л.А. На сцене и за кулисами.Путь театра "Красный факел"(1920-1970) / Л.А. Баландин. – Новосибирск, 1972. – 303с.
783580
  Зюков Б.Б. На сцене и на экране - Леся Украинка / Б.Б. Зюков. – Киев : Мистецтво, 1987. – 237 с.
783581
  Романова Н. На сцене появляется кукла // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2011. – № 5 (53), май : Коллекционные куклы и игрушки. – С. 14-20
783582
  Барабан Л.І. На сцені - людина праці / Л.І. Барабан. – К, 1979. – 48с.
783583
  Костюк Ю.Г. На сцені - радянське воїнство. До 60-річчя з дня народження і 30-річчя творч. діяльн. драматурга І. Рачади. / Ю.Г. Костюк, З.Д. Сидоренко. – Київ, 1969. – 96 с.
783584
  Овруцька І.М. На сцені народного театру / І.М. Овруцька. – К : Мистецтво, 1979. – 167 с.
783585
   На сцену выходят...Природная красота // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 68-77 : фото. – ISSN 1029-5828
783586
  Бытовой С.М. На счастливой реке / С.М. Бытовой. – Л, 1954. – 359с.
783587
  Корытковская А.Г. На счастливых дорогах / А.Г. Корытковская. – Красноярск, 1969. – 327с.
783588
  Сапожников Ю.М. На счастье / Ю.М. Сапожников. – Минск, 1972. – 54с.
783589
  Ренц И. На съемке / И. Ренц. – Москва, 1926. – 48с.
783590
  Удовенко Г. На сьогодні не існує альтернативи Організації Об"єднаних Націй... // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 12-14
783591
  Зарудний М.Я. На сьомому небі / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1969. – 90 с.
783592
  Жук І.Т. На сьомому небі / І.Т. Жук. – Київ, 1993. – 32с.
783593
  Микушев А.К. На таежных просторах: (О коми сов. лит.). / А.К. Микушев. – М., 1986. – 302с.
783594
  Журавский Николай На такой высоте и надо держаться : Орден. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 23-25 : Фото
783595
  Игнатов П.К. На Тамани / П.К. Игнатов, 1946. – 63с.
783596
  Цареградская Т.В. На танцплощадке...три века назад / Т.В. Цареградская. – М, 1991. – 63с.
783597
  Скоморовський В. На Тарасовій горі. / В. Скоморовський. – К., 1963. – 27с.
783598
   На Тарасовій горі.. – К., 1976. – 96с.
783599
   На Тарасовій горі.. – 2-е вид. – К., 1986. – 96с.
783600
   На Тарасовой горе : Фотоальбом.. – К., 1976. – 23с.
783601
   На Тарасовой горе : Фотоальбом.. – К., 1981. – 94с.
783602
   На Тарасовой горе.. – 2-е изд. – К., 1987. – 30с.
783603
  Хозяинов Э.И. На Тверце на речке / Э.И. Хозяинов. – М., 1979. – 303с.
783604
  Степанов В.С. На твоих глазах / В.С. Степанов. – Новосибирск, 1980. – 176 с.
783605
  Полонская Е.Г. На твоих плечах / Е.Г. Полонская. – Ленинград, 1948. – 168с.
783606
  Олійник Я.Б. На творчій ниві / Я.Б. Олійник, П. Борщевський // Закон і бізнес, 1998. – №10
783607
  Кава В.І. На те літо, після війни... : повісті та оповідання / В.І. Кава. – Київ : Веселка, 1979. – 248 с.
783608
  Коломієць В. На театральних стежках: Тарас Шевченко-драматург // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 51-57


  Розглядається творчість Т. Шевченка-драматурга, зокрема його ранні проби пера, а також драма "Назар Стодоля", сценічна історія цієї п"єси
783609
  Мамонтів Я. На театральніх роздоріжжях / Я. Мамонтів, 1925. – 64с.
783610
  Бурьян Б. На театральных перекрёстках / Б. Бурьян, Ив. Лисневский. – Минск, 1967. – 248с.
783611
   На тебя и меня остается Россия : Молодая рос. поэма.. – М., 1987. – 339с.
783612
  Терещенко Алексей На Темзе и на Дону // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 21 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
783613
  Тараненко О.О. На теми сучасного українського ономастикону: тенденції конотативних нашарувань // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 14-36. – Бібліогр.: Літ. : в приміт.: 44 п. – ISSN 0027-2833
783614
  Самокиш І На темній стороні... / І Самокиш, М. Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 3


  Експерти "Дня" - про визнання журналом Forbes Путіна найвпливовішою людиною світу.
783615
  Хелемский Я.А. На темной ели звонкая свирель / Я.А. Хелемский. – М, 1971. – 286с.
783616
  Хелемский Я.А. На темной ели звонкая свирель / Я.А. Хелемский. – 2-е изд. – М, 1973. – 286с.
783617
  Хелемский Я.А. На темной ели звонкая свирель / Я.А. Хелемский. – М, 1983. – 287с.
783618
  Вайнер Г.А. На тёмной стороне луны / Г.А. Вайнер, Л.С. Словин. – Москва, 1990. – 176с.
783619
  Шаров К.С. На темной стороне политкорректности : гендерно-нейтральный новояз // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.30-43. – ISSN 0042-8744
783620
  Эффель Ж. На тему дня. Смесь. Сотворение растений и другие серии / Ж. Эффель. – Ленинград : Гос. Эрмитаж, 1963. – 15 с.
783621
  Ендовицкий Д. На тему компетенций. Как научить студента использовать полученные знания // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 февраля (№ 5). – С. 10


  Из российских вузов ежегодно выходят тысячи специалистов, при этом предприятия и организации всех отраслей испытывают кадровый голод. Каждый второй выпускник не желает работать по приобретенной профессии, работодатели вынуждены доучивать и переучивать ...
783622
  Мацкин А.П. На темы Гоголя: театральные очерки / А.П. Мацкин. – Москва : Искусство, 1984. – 375 с.
783623
  Эффель Ж. На темы дня / Ж. Эффель. – Таллин, 1966. – 271с.
783624
  Компанієць Л.О. На теплій землі / Л.О. Компанієць. – К., 1981. – 70с.
783625
  Соколов-Микитов На теплой земле / Соколов-Микитов. – М., 1954. – 852с.
783626
  Соколов-Микитов На теплой земле / Соколов-Микитов. – М., 1988. – 319с.
783627
  Грушко Я.М. На теплоходах по рекам Прибайкалья : путеводитель / Я.М. Грушко. – Иркутск, 1972. – 176 с.
783628
  Смірнова В. На терезах війни і миру: огляд радянських і повстанських автентичних документальних джерел (1944 - 1951 рр.) // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 117-131. – ISBN 978-617-7158-06-5
783629
  Веселовська Г. На терезах епохи. Конструктивізм як ідеологія життя і мистецький прийом у театральній практиці України 1920-х рр. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 165-178. – ISBN 978-966-8917-14-1
783630
  Діденко І.І. На терені життя. Вибране. Проза : повість-реквієм, новели, оповідання, уривок з роману, етюди, образки, сатира та гумор ; Таємницею стала людина : поезії, поеми ; Статті. Фольклорні записи. Щоденникове. Мовні джерела. Вибрані листи / Іван Діденко. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2010. – 592 с. – ISBN 5-85154-195-4
783631
   На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – 326с. – ISBN 966-7348-20-2
783632
   На террикон! (Сатирич. сборник).. – Сталино, 1957. – 96с.
783633
   На территории ТОК "Судак" живут павлины, а в библиотечной аудитории воспитывали страусов // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 6 (36). – С. 20-30. – ISSN 2072-3849


  Дискуссионная площадка "Библиотеки в условиях сокращающегося книжного пространства (пособие по перевоспитанию страусов), или Выполняем госзадание" вызвала колоссальный интерес у участников конференции "Крым-2013". В публикации представлен сокращенный ...
783634
  Никулин М.А. На тесной земле. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1954. – 264с.
783635
  Чернявський М.А. На тихій Лугані / М.А. Чернявський. – Київ, 1962. – 115 с.
783636
   На тихой заставе. Рассказы о пограничниках.. – М., 1968. – 415с.
783637
  Чудакова В.В. На тихой Сороти / В.В. Чудакова. – Л, 1970. – 200с.
783638
  Друзенко А.И. На тихой станции / А.И. Друзенко. – Москва : Известия, 1978. – 254 с.
783639
  Карелин Л.В. На тихой улице / Л.В. Карелин. – М, 1954. – 198с.
783640
  Карелин Л.В. На тихой улице / Л.В. Карелин. – М, 1959. – 208с.
783641
  Антонов В.В. На тихом берегу / В.В. Антонов. – Алма-Ата, 1977. – 200с.
783642
   На тихом берегу. Рассказы.. – М., 1970. – 32с.
783643
  Нагибин Ю.М. На тихом озере, и другие рассказы. / Ю.М. Нагибин. – М., 1966. – 374с.
783644
  Нагибин Ю.М. На тихом озере. / Ю.М. Нагибин. – М., 1963. – 61с.
783645
  Петров И.И. На тихоокеанских рубежах / И.И. Петров, В.И. Катунцев. – Владивосток, 1990. – 607с.
783646
  Сушинський Б.І. На тій землі за пагорбом : роман / Б.І. Сушинський. – Одеса : Маяк, 1981. – 256 с.
783647
   На тій землі, де ти ростеш. Вірші.. – К., 1977. – 48с.
783648
  Мухаммадієв Ф. На тім світі / Ф. Мухаммадієв. – Київ, 1982. – 353 с.
783649
  Гречанюк С.С. На тлі XX століття: Літ.-крит. нариси / С.С. Гречанюк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 309с. – ISBN 5-333-00420-X
783650
  Сєров Д. На тлі монополії США. Військове технічне співробітництво України з державами Арабського Сходу // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 71-76. – ISSN 0868-8273
783651
  Миронець Н.І. На тлі трагічної історії / Н.І. Миронець. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2003. – 160с. – ISBN 966-7018-85-7


  У книзі зібрані статті, в яких висвітлені окремі аспекти творчості та трагічні долі українських письменників, які змушені були жити й творити в умовах більшовицького тоталітарного режиму або емігрувати за кордон: Олени Теліги, Лариси Мурович, Юрія ...
783652
  Федосеев А.С. На то нам юность дана / А.С. Федосеев, Ю.Ф. Ивченко. – Днепропетровск, 1986. – 112с.
783653
   На то нам юность дана. Песенник.. – М., 1964. – 160с.
783654
   На то нам юность дана... Беседы за круглым столом. – Ростов-на-Дону, 1974. – 302с.
783655
  Логинов В.Н. На то она и любовь... / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1962. – 139с.
783656
  Вольвач П. На тобі, небоже, що мені негоже... // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 лютого (№ 5). – С. 4


  Стан сільськогосподарської галузі напередодні передачі Кримської області Україні.
783657
  Вольвач П. На тобі, небоже, що мені негоже... // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 лютого (№ 6). – С. 4


  Стан сільськогосподарської галузі напередодні передачі Кримської області Україні.
783658
  Винниченко В. На той бік = Across the line : повість / Володимир Винниченко ; ред. і вступ. ст. Г. Костюка ; [Укр. вільна акад. наук у США, Коміс. для вивчення й охорони спадщини В. Винниченкa]. – Нью Йорк : [б. в.], 1972. – 133 с. : портр. – Парал. тит. арк. англ.
783659
  Алексеев С.П. На той далекой, на гражданской : история Отечества : рассказы для детей / С.П. Алексеев. – Москва : Педагогика, 1988. – 256с. – ISBN 5-7155-0168-7
783660
  Барянов А. На той стороне / А. Барянов. – Москва-Ленинград, 1949. – 144с.
783661
  Барятов А. На той стороне / А. Барятов. – М., 1950. – 80с.
783662
  Кривицкий А.Ю. На том берегу, или кое-что о Пентагоне и его окрестностях / А.Ю. Кривицкий. – М., 1978. – 254с.
783663
  Кривицкий А.Ю. На том берегу, или Кое-что о Пентагоне и его окрестностях / А.Ю. Кривицкий. – 2-е изд,. доп. – Москва, 1981. – 304 с.
783664
  Халатов В.Ю. На том ли Арарате лежит Ноев ковчег? : отвечаем на ваши вопросы // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 58-60. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
783665
  Воеводин Е.В. На том стоим / Е.В. Воеводин. – Москва, 1973. – 224с.
783666
  Кучин И.С. На том стою / И.С. Кучин. – М., 1971. – 173с.
783667
  Лерт Р.Б. На том стою / Р.Б. Лерт. – М., 1991. – 363с.
783668
  Нуйкин А.А. На том стою! / А.А. Нуйкин. – М. : Советский писатель, 1991. – 351 с.
783669
  Федорова Л.Ф. На том стою. / Л.Ф. Федорова. – М., 1964. – 165с.
783670
  Робсон П. На том я стою / П. Робсон. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 144 с.
783671
  Робсон П. На том я стою / П. Робсон. – Москва : Правда, 1958. – 56 с.
783672
  Попов Г.Л. На том, на волжском берегу. / Г.Л. Попов. – Минск, 1986. – 316с.
783673
  Чешко А.М. На тому стоїмо / А.М. Чешко. – К., 1985. – 175с.
783674
   На тонкій кризі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 18 (494), 5-11.05.2017 р. – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Танення арктичних льодовиків загрожує екологічною катастрофою.
783675
  Пляхин А.М. На тополином берегу. / А.М. Пляхин. – Челябинск, 1973. – 58с.
783676
  Ильенков В.П. На тот берег / В.П. Ильенков. – Москва, 1945. – 151с.
783677
  Греков В.Я. На траве роса / В.Я. Греков. – Тула, 1981. – 208с.
783678
  Шульман Г.Е. На траверзе -- Дакар / Г.Е. Шульман. – Москва : Мысль, 1964. – 144с. – (Путешествия и приключения)
783679
  Гай Д.И. На траверзе - Север. Путеводитель / Д.И. Гай, Р.Г. Ширинян. – Москва : Транспорт, 1970. – 81с.
783680
  Міхановський В.Н. На травесті Бета Ліри. / В.Н. Міхановський. – К., 1963. – 129с.
783681
  Михановський В.Н. На травесті Бета Ліри. / В.Н. Михановський. – К., 1963. – 129с.
783682
  Борисенко С.П. На трассах войны / С.П. Борисенко. – М., 1947. – 97с.
783683
  Герасимов И.А. На трассе - непогода / И.А. Герасимов. – М., 1984. – 302с.
783684
  Герасимов И.А. На трассе - непогода; Побег / И.А. Герасимов. – М., 1977. – 376с.
783685
  Костромитин Ф.И. На трассе журавлиной / Ф.И. Костромитин. – Х., 1965. – 31с.
783686
  Лях Н.Н. На трассе Северного полюса / Н.Н. Лях. – Владивосток, 1970. – 320с.
783687
   На траулерах в Баренцовом море : Двадцать пять лет советского рыболовного траулевого флота. – М.-Л. : Издательство Главсевморпути, 1946. – 330 с.
783688
  Вупшасов С.А. На тревожных перекрестках / С.А. Вупшасов. – Москва, 1971. – 464с.
783689
  Ваупшасов С.А. На тревожных перекрестках / Ваупшасов С.А. – Москва, 1988. – 507 с.
783690
  Ваупшасов С.А. На тревожных перекрестках. Записки чекиста / С.А. Ваупшасов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Политиздат, 1974. – 512 с.
783691
  Кузин С.В. На тревожных постах / С.В. Кузин. – Донецк, 1986. – 132с.
783692
  Ребряну В. На третий день после войны / В. Ребряну. – Бухарест, 1980. – 48с.
783693
  Бодренков А. На третьей от солнца планете / А. Бодренков. – М, 1984. – 95с.
783694
  Королев В.В. На трех буграх / В.В. Королев. – М, 1990. – 364с.
783695
  Тарутин О.А. На трех китах / О.А. Тарутин. – Л., 1969. – 104с.
783696
  Софронов А.В. На трех континентах / А.В. Софронов. – М., 1986. – 524с.
783697
  Левинзон Г. На три сантиметра взрослее / Г. Левинзон. – Москва, 1980. – 96 с.
783698
  Василевский А.А. На три стороны / А.А. Василевский. – Москва, 1985. – 301с.
783699
  Сейтлиев К. На трибуне и дома / К. Сейтлиев. – Москва : Правда, 1959. – 32 с.
783700
  Кохтев Н.Н. На трибуне ученые / Н.Н. Кохтев. – Москва, 1976. – 80 с.
783701
  Щурат В.Г. На тримбіті : [Віpші] / Щурат. – Львів : Видав М. Петpицкий ; [З дpук. Уділова], 1904. – 32 с


  (псевд.автора — Агі, Борончинський В., Вислобоцький, Зизик, Іскра Василь та ін.
783702
  Бенцони Ж. На тринадцати ветрах / Ж. Бенцони. – Харьков
1-2. – 1994. – 605 с.
783703
  Бенцони Ж. На тринадцати ветрах / Ж. Бенцони. – Харьков
3. – 1994. – 286 с.
783704
  Жукровский В. На троне в Блабоне / В. Жукровский. – М., 1989. – 316с.
783705
   На тропах пограничных. (Сборник очерков и рассказов).. – Львов, 1963. – 458с.
783706
   На тропах пограничных. (Сборник очерков и рассказов).. – Львов, 1964. – 458с.
783707
  Канин В.И. На тропе Батыевой / В.И. Канин. – Саратов, 1965. – 127 с.
783708
  Канин В.И. На тропе Батыевой / В.И. Канин. – Саратов, 1968. – 128 с.
783709
  Силин А.А. На тропе в будущее: Размышления о судьбе изобрет. и открытий / А.А. Силин. – М., 1983. – 176с.
783710
  Силин А.А. На тропе в будущее: Размышления о судьбе изобрет. и открытий / А.А. Силин. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 205с.
783711
  Бирюков-Раменский На тропе жизни / Бирюков-Раменский. – М., 1955. – 351с.
783712
  Бирюков-Раменский На тропе жизни / Бирюков-Раменский. – Изд. 2-е. – М., 1959. – 350с.
783713
  Шанаев Д.Ф. На тропе свиданий / Д.Ф. Шанаев. – Элиста, 1978. – 55с.
783714
  Радев М. На тротуаре / М. Радев. – М., 1963. – 84с.
783715
  Верховский А.И. На трудном перевале / А.И. Верховский. – Москва, 1959. – 448с.
783716
  Деревянко К.И. На трудных дорогах войны / К.И. Деревянко. – Л., 1985. – 302с.
783717
  Еремин В.А. На трудных перегонах / В.А. Еремин. – Москва : Современник, 1984. – 207 с.
783718
  Сурожский П. На трудовом пути. / П. Сурожский. – М-Птгр., 1923. – 112с.
783719
  Журавель С.В. На трудовому марші / С.В. Журавель. – Київ, 1976. – 96 с.
783720
  Ипполитов И.В. На тульсом треке / И.В. Ипполитов. – Тула, 1953. – 144с.
783721
  Перевалов Н.И. На туманных лугах / Н.И. Перевалов. – М, 1969. – 96с.
783722
  Пасечный П.С. На туристской тропе / П.С. Пасечный. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 95с.
783723
   На туристських меридіанах. : Дорожні замітки. – Київ : Здоров"я, 1969. – 179с.
783724
  Григ Н. На Турксибе / Н. Григ. – Л., 1929. – 237с.
783725
  Чопп И.Л. На турстских тропах / И.Л. Чопп. – Одесса, 1956. – 106с.
783726
  Турков А.М. На тысячу ладов / А.М. Турков. – Таллин, 1977. – 182с.
783727
  Шергова Г.М. На углу Арбата и улицы Бубулинас / Г.М. Шергова. – М, 1969. – 160с.
783728
  Волков С.В. На углях великого пожара / С.В. Волков. – Москва, 1990. – 236с.
783729
  Павлов А.В. На ударном химическом фронте. / А.В. Павлов, В.В. Шкварно. – М., 1964. – 48с.
783730
   На узбережжі Слова : поезії / [упоряд.: Ю. Работін, В. Джуран, І. Фонарюк та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 247, [1] с. : іл. – На обкл. також: Збірка поезій. – ISBN 978-617-7096-82-4
783731
  Красицька Л. На узвишшях власної душі: [Поезія] // Київ : Київ, 2001
783732
  Недолужко Н. На узких тропах / Н. Недолужко. – Фрунзе, 1977. – 122с.
783733
  Чернов Е.Е. На узкой лестнице / Е.Е. Чернов. – М., 1989. – 414с.
783734
  Рильський Максим На узліссі : Іділія октавами писана. – Київ : Друкарня "Дніпро", 1918. – 16с. / Видавництво "Шлях" ; №10


  Hа с. 1: Пpисвята моїм бpатам.
783735
  Бернгард Т. На узліссі // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 137-141. – ISSN 0208-0710
783736
  Ефименко А.Я. На Украине : очерки и рассказы: в 4 вып. / А.Я. Ефименко. – 6-е изд. – Москва : Изд. ред. журн. "Юная Россия" ; Тип. К.Л. Меньшова. – (Библиотека для семьи и школы)
Вып. 2 : Чумак; Богдан Хмельницкий; Пасечник Черного леса; Из быта Польши; Т.Г. Шевченко : с рис. – 1915. – 128 с. ил., портр.
783737
  Гордеев С. На Украине милой / С. Гордеев. – К, 1950. – 136с.
783738
  Ковальчук И. На украинской комете обнаружили микробы // Сегодня. – Киев, 2015. – 8 июля (№ 123). – С. 7


  Межпланетным космическим зондом "Розетта" на комете Чурюмова-Герасименко обнаружены колонии микробов внеземного происхождения.
783739
  Дорошенко В. На Україні : роман В. Доpошенка. – Осташков : [Печатня И. Бочкаpева], 1863. – 265 с. – Hа с. 3 пpисвята: Hа-незабудь Анні Петpовні Гpотинской
783740
  Бабієнко В.В. На Україні є село Долинське... : поезія / В.В. Бабієнко, В.А. Бабієнко. – Одесса : Прес-кур"єр, 2017. – 580, [3] с. – ISBN 978-966-2512-90-8
783741
  Шпіцер В. На українське телебачення проситься мовно-етична цензура // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 147-152. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
783742
  Маяк Й.Ф. На українській сцені. / Й.Ф. Маяк. – Київ, 1971. – 104 с.
783743
   На Українському туристичному форумі представили новий проект вітчизняного туризму // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 72 : фото
783744
  Икаса Х. На улицах / Х. Икаса; Любимова Н. – М., 1938. – 130с.
783745
  Икаса Хорхе На улицах / Икаса Хорхе; Загорский Н. – М., 1963. – 208с.
783746
  Суворина Е.И. На улицах большого города. / Е.И. Суворина. – М., 1960. – 32с.
783747
  Цанкар И. На улице бедняков / И. Цанкар. – Москва, 1961. – 239с.
783748
   На улице и дома. (Сборник статей).. – Калининград, 1959. – 142с.
783749
   На улице Иванова. Рассказы.. – М., 1963. – 31с.
783750
  Радов Г.Г. На улице Казачьей / Г.Г. Радов. – Л., 1960. – 298с.
783751
  Григулис А.П. На улице Ленина горит свет : повесть / А.П. Григулис. – Рига : Латгосиздат, 1954. – 300 с.
783752
  Григулис А. На улице Ленина горит свет : повесть / А. Григулис. – Москва : Детгиз, 1957. – 213 с.
783753
  Шелковый С.К. На улице Пушкинской... : проза, эссеистика / Сергей Шелковый. – Харьков : Права людини, 2011. – 333, [3] с. – ISBN 978-617-587-045-7
783754
  Видрашку Ф.К. На улице роз : роман / Ф.К. Видрашку; авториз. пер. с молд. В.Рослякова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 199 с.
783755
  Сипаков Я. На улице, среди других : повести, рассказы / Янка Сипаков; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1983. – 392 с.
783756
  Горська С. На університети чекають інвестиції // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6 - 13 березня (№ 12). – С. 1


  12 березня між Міністерством освіти і науки України та Європейським інвестиційним банком відбулося підписання Декларації про наміри щодо співробітництва в сфері фінансування проектів у галузі вищої освіти.
783757
  Коптяева А.Д. На Урале-реке / А.Д. Коптяева. – Москва
1. – 1971. – 511 с.
783758
  Коптяева А.Д. На Урале-реке : Роман / А.Д. Коптяева. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1977. – 496с.
783759
  Коптяева А.Д. На Урале-реке / А.Д. Коптяева. – Москва
Ч. 1. – 1980. – 496 с.
783760
  Коптяева А.Д. На Урале-реке / А.Д. Коптяева. – Москва
Ч. 2. – 1980. – 592 с.
783761
   На Урале в рабочем краю. Рассказы, очерки, стихи.. – Свердловск, 1957. – 302с.
783762
  Коптяєва А.Д. На Уралі-річці. / А.Д. Коптяєва. – К.
1. – 1979. – 479с.
783763
  Коптяєва А.Д. На Уралі-річці. / А.Д. Коптяєва. – К.
2. – 1983. – 532с.
783764
  Гольдберг На уральской земле / Гольдберг, Л. Татьяничева. – Челябинск, 1948. – 47с.
783765
  Котликов Я.Ш. На уровень мировых образцов / Я.Ш. Котликов. – Москва, 1977. – 95с.
783766
   На уровень передовых хозяйств : (Сб. статей).. – М., 1986. – 91с.
783767
  Черненко К.У. На уровень требований развитого социализма: Некоторые актуальные проблемы теории, стратегии и тактики КПСС / К.У. Черненко. – М., 1984. – 31с.
783768
  Аршинник Татьяна На уровне ощущений : Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 36-47 : Іл.
783769
  Жуков В.С. На уровне сердца / В.С. Жуков. – М., 1974. – 45с.
783770
  Селье Г. На уровне целого организма / Г. Селье. – Москва : Наука, 1972. – 122с.
783771
  Селье Г. На уровне целого организма. / Г. Селье. – М, 1972. – 122с.
783772
  Шейнис А.И. На урок географии - с навигатором : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 42-45 : Табл. – ISSN 0016-7207
783773
  Самсонов В.И. На уроках и после них. Из опыта атеистического воспитания учащихся в школе / В.И. Самсонов. – Ижевск, 1966. – 68 с.
783774
  Зюков Б.Б. На уроках К.П. Хохлова по актёрскому мастерству / Б.Б. Зюков. – К., 1967. – 256с.
783775
   На уроках математики и физики : Сборник статей. – Горький, 1952. – 108 с.
783776
  Митекин Б.П. На уроках отечественной истории / Б.П. Митекин. – Калинин, 1954. – 64с.
783777
  Волянская Н.Г. На уроках режиссуры С.А.Герасимова / Н.Г. Волянская. – Москва, 1965. – 460с.
783778
  Розен Е.В. На уроке - немецкая газета / Е.В. Розен. – Москва, 1964. – 120 с.
783779
  Розен Е.В. На уроке - немецкая газета / Е.В. Розен. – М., 1967. – 158с.
783780
  Розен Е.В. На уроке - немецкая газета / Е.В. Розен. – М., 1974. – 191с.
783781
   На уроке и после урока. Материалы по занимательной грамматике.. – М., 1962. – 351с.
783782
  Коробов Я.Е. На утренней заре / Я.Е. Коробов. – М.-Л.
1. – 1928. – 259с.
783783
  Намсараев Х.Н. На утренней заре : роман / Х.Н. Намсараев; авториз. пер. с бурят. М.Степанова. – Москва : Советский писатель, 1978. – 203 с.
783784
  Трапезников В.Н. На утренней заре / В.Н. Трапезников. – Тула, 1989. – 335с.
783785
   На утренней заре. Рассказы бывалых охотников, рыболовов, натуралистов.. – Челябинск, 1963. – 130с.
783786
   На утренней заре. Рассказы.. – Тула, 1959. – 152с.
783787
  Аутодаров И.Ф. На утренней зорьке / И.Ф. Аутодаров. – Днепропетровск, 1956. – 132с.
783788
  Симоненко Р.Г. На утриманні реакції. / Р.Г. Симоненко. – К., 1977. – 142с.
783789
  ШлапакВ На уход Беллы Ахмадулиной // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2010. – № 4 (70). – С. 143-144
783790
  Чайковський А.Я. На уходах / А.Я. Чайковський. – 2-е, справлене. – Коломия
Ч. 1. – 1925. – 192с.
783791
  Чайковський А.Я. На уходах / А.Я. Чайковський. – Коломия
Ч. 2. – 1925. – 175с.
783792
  Чайковський А. На уходах : історичне оповідання для молоді / Чайковський Андрій. – 5-те вид. – Регенсбург : Накладом вид. с-ки "Українське слово"
Т. 1. – 1947. – 104 с.
783793
  Чайковський А. На уходах : історичне оповідання для молоді / Чайковський Андрій. – 5-те вид. – Регенсбург : Накладом вид. с-ки "Українське слово"
Т. 2. – 1947. – 123 с.
783794
  Чайковський А.Я. На уходах. За сестрою : історико-пригодницькі повісті / Андрій Чайковський ; художник Б. Михайлов ; [ упоряд., передмова та словник малозрозумілих слів, імен та назв О. Нахлик ]. – Київ : Веселка, 2008. – 248 с. : іл. – (Козаченьки). – ISBN 978-966-01-0470-9
783795
  Зайцева І. На участь у ЗНО - 2012 зареєструвалося 329 тисяч осіб / інтер"ю М. Короденко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 квітня (№ 15)


  Під час прес-конференції директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева розповіла про те, як вплинув чемпіонат ЄВРО - 2012 на цьогорічне зовнішне незалежне оцінювання , про найпопулярніші предмети тестування і пильний контроль за ...
783796
  Кирпич В.Е. На учениях, как в бою / В.Е. Кирпич. – М., 1971. – 143с.
783797
  Бичко І.В. На фiлософському pоздоpiжжi : Криза феноменології і критичного реалізму в сучасній буржуазній філософії США / І.В. Бичко; АН УРСР. Інститут філософії. – Київ : АH УРСР, 1962. – 160с.


  В книзi пiддаґться кpитицi фiлософiя "кpитичного pеалiзму" i "феноменологiї" - сучасних буpжуазних фiлософських шкiл,пpедставники яких у своїй бiльшостi,вступаючи на словах з "запеpеченням" iдеалiзму, на дiлi захищають iдеалiстичну точку зоpу.
783798
   На факультеті міжнародних відносин // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 6


  На факультеті міжнародних відносин не все гаразд з трудовою дисципліною. Багато студентів не відвідують заняття з англійської мови, тому що не підготували домашнього завдання.
783799
  Ладинский Ю.В. На фарватерах Балтики / Ю.В. Ладинский. – Москва, 1973. – 160с.
783800
  Дубровский В.Г. На фарватерах Севастополя / В.Г. Дубровский. – Симферополь, 1969. – 239с.
783801
  Дубровский В.Г. На фарватерах Севастополя / В.Г. Дубровский. – Таврия, 1978. – 248с.
783802
  Дубровский В.Г. На фарватерах Севастополя / В.Г. Дубровский. – Симферополь : Таврія, 1989. – 221с.
783803
  Ватин В. На фашистской каторге. / В. Ватин, П. Гуммель. – Ростов-на-Дону, 1946. – 87с.
783804
  Долгорукова О.Н. На фермах мягкого золота / О.Н. Долгорукова. – Новосибирск, 1954. – 15с.
783805
  Меринг Ф. На философские и литературные темы / Ф. Меринг. – 131с.
783806
  Меринг Ф. На философские и литературные темы / Ф. Меринг. – Минск, 1923. – 131с.
783807
  Дурышев П.И. На финишной прямой / П.И. Дурышев, Е.И. Шафранский. – Симферополь, 1964. – 72с.
783808
  Павлов С.П. На финишной прямой / С.П. Павлов. – М, 1977. – 120с.
783809
  Фиш Г.С. На финской земле / Г.С. Фиш. – Москва, 1959. – 207с.
783810
  Наєнко М. На філолога вивчитись не можна, філологом треба народитись // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Про підготовку спеціалістів-філологів розповідає декан філологічного ф-ту. Згадуються корифеї-філологи, професори університету: М. Костомаров, М. Дашкевич, В. Перетц; С. Маслов, акад. А. Лобода, доц. О. Назаревський, проф. Є. Кирилюк, О. Дорошевич, ...
783811
  Бичко І.В. На філософському роздоріжжі / І.В. Бичко. – К., 1962. – 160с.
783812
  Кузнецов Н.Г. На флотах боевая тревога / Н.Г. Кузнецов. – М., 1971. – 319с.
783813
  Шаталова Н. На фоне ноосферы. Эксперты учат юных воспринимать мир как Вернадский // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 8 февраля (№ 6). – С. 22


  В этом году исполняется 150 лет со дня рождения В.И.Вернадского.Встретиться с миром научных интересов и общественной деятельности ученого современной молодежи помогают Всероссийские юношеские чтения им. В.И.Вернадского.
783814
  Кронгауз М. На фоне Путина... : [Путин как герой современной русской литературы] // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2005. – № 11. – С. 163-171. – ISSN 0130-7673
783815
  Позднякова Ю. На фоне сочетания. Красноярцы готовы к инновационному рывку // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Сибирское отделение РАН и администрация Красноярского края заключили соглашение о сотрудничестве. Совместные планы касаются также подготовки специалистов высокого класса. СО РАН будет помогать в подготовке научных и инновационных кадров. Красноярский ...
783816
  Ерашов В.П. На фронт мы не успели : Роман-хроника / В.П. Ерашов. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 509с.
783817
  Білоус О. На фронтах Великої Вітчизняної - студенти, викладачі й співробітники Київського університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Студенти, викладачі й співробітники університету на фронтах Великої Вітчизняної війни
783818
   На фронтах идеологических битв : Пробл. идеол. борьбы на соврем. этапе.. – М., 1979. – 254с.
783819
  Малышева Т.Н. На фронтах идеологических битв: Реком. указ. / Т.Н. Малышева. – М., 1984. – 144с.
783820
   На фронтах Испании. Новеллы.. – М., 1938. – 40с.
783821
  Кореневский М.С. На фронтах невидимых и видимых. / М.С. Кореневский, А.А. Сгибнев. – М., 1972. – 80с.
783822
  Бертрам Д. На фронтах Северного Китая / Д. Бертрам. – Москва : Художественная литература, 1940. – 318 с.
783823
  Табачников Х. На фронте / Х. Табачников. – Киев, 1932
783824
  Колесник П.И. На фронте есть перемены. / П.И. Колесник. – Москва : Советский писатель, 1959. – 242с.
783825
  Сапожников В.К. На фронте затишье / В.К. Сапожников. – Пермь, 1967. – 152с.
783826
  Воронин Г.Г. На фронте затишье / Г.Г. Воронин. – Москва, 1973. – 221с.
783827
  Бек А.А. На фронте и в тылу / А.А. Бек. – Москва, 1965. – 270с.
783828
  Догадин В.М. На фронте и в тылу // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 (593). – С. 71-73. – ISSN 0321-0626


  Воспоминания о Первой мировой войне.
783829
  Аликберов З.М. На фронте и в тылу. Патриотизм народов Дагестана в годы Великой Отечественной войны / З.М. Аликберов, И.К. Керимов. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1959. – 116 с.
783830
   На фронте и в тылу. Сборник одноактовых пьес.. – М.-Л., 1943. – 120с.
783831
  Корнилов Е.А. На фронте искусства / Е.А. Корнилов. – Ростов-на-Донуй, 1977. – 64с.
783832
   На фронте исторической науки.. – М., 1936. – 28с.
783833
   На фронте исторической науки.. – Л., 1936. – 112с.
783834
  Луначарский А.В. На фронте просвещения / А.В. Луначарский. – Москва, 1924. – 55 с.
783835
  Ломазов Л. На фронте. / Л. Ломазов. – М., 1940. – 95с.
783836
  Табачніков Х.Х. На фронті / Х.Х. Табачніков, 1932. – 139 с.
783837
   На фронті історичної науки.. – К., 1936. – 23с.
783838
   На фронті культури.. – К., 1935. – 264с.
783839
  Микитенко І.К. На фронті літератури : Статті, доповіді, промови. 1927-1937 / І.К. Микитенко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 338с.
783840
  Колесник П.Й. На фронті сталися зміни. / П.Й. Колесник. – К., 1959. – 216с.
783841
  Мосеєнков Б.І. На фронті як на фронті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)
783842
  Овчаренко Е.В. На фронтовых аэродромах / Е.В. Овчаренко. – Москва, 1975. – 16с.
783843
  Хоменко Д.Я. На фронтовых аэродромах: докум. повесть. / Д.Я. Хоменко. – Х., 1987. – 250с.
783844
  Цкитишвили К.В. На фротнах Великой Отечественной. / К.В. Цкитишвили. – Тбилиси, 1975. – 538с.
783845
  Нилин А.П. На футболе / А.П. Нилин. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 383с.
783846
  Войнов Ю.М. На футбольних меридіанах / Ю.М. Войнов. – Київ, 1961. – 191с.
783847
  Войнов Ю. На футбольних меридіанах / Ю. Войнов. – 2-е, доп. вид. – Київ, 1962. – 263с.
783848
  Вит А.Я. На футбольных полях мира / А.Я. Вит. – Москва, 1965. – 200с.
783849
  Вит А.Я. На футбольных полях мира / А.Я. Вит. – Москва, 1966. – 112с.
783850
   На футбольных полях страны.. – Кишинев, 1956. – 128с.
783851
   На Халхин-Голе : Воспоминания ленинградцев - участников боев.. – Л., 1989. – 250с.
783852
  Щур Едуард На хвилі грипу й здорового оптимізму // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 11 (148). – С. 11-12 : Фото
783853
  Габермас Ю. На хвилі думок (інтерв"ю Маркусу Шверінгу) // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 486-493. – ISSN 2227-7153
783854
  Рубльов Б. На хвилі математики // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 7


  "Одинадцятий рік поспіль найкращі юні математики України збираються на змагання, що проходять під егідою КНУ – ХІ Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. Ляшка. З 28 жовтня по 4 листопада 2017 року на базі Українського ...
783855
  Воловець Л. На хвилі незалежності : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 20-22. – ISSN 0868-4790
783856
   На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – 277, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5
783857
  Вдовиченко М.І. На хвилях смутку : [Збірка поезій]. / М. Вдовиченко. – (Київ] : Хвиля. [Дpук. А. Гpосмана], 1913. – 94 с. : портр.
783858
  Балагур Л. На Хмельниччині пройшов день цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 4-5 : фото
783859
  Уваров П.В. На ходовом мостике / П.В. Уваров. – К, 1980. – 272с.
783860
  Рыбин А.Г. На холмах / А.Г. Рыбин. – Оренбург, 1958. – 191с.
783861
  Каладзе К.Р. На холмах Грузии / К.Р. Каладзе. – М., 1971. – 128с.
783862
  Земцова Юлия На холмах Грузии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 148-151 : фото. – ISSN 1029-5828
783863
  Гольцев В.В. На холмах Грузии. Грузия в русской поэзии / В.В. Гольцев. – Тбилиси, 1953. – 224с.
783864
  Филоненко И.Е. На холмах, посреди России / И.Е. Филоненко. – М, 1980. – 96с.
783865
  Первомайський Л.С. На холодній горі / Л.С. Первомайський. – Харків : ДВУ, 1930. – 71 с.
783866
  Снегирев Г.Я. На холодной реке / Г.Я. Снегирев. – М., 1984. – 271с.
783867
  Хиллари Э. На холодных вершинах / Э. Хиллари, Д. Дойг; Пер. мс англ. Громовой Л.А. – Москва : Наука, 1983. – 288с. : іл. – (Рассказы о странах востока)
783868
  Петров На Хопре / Петров, (Бирюк). – Ростов н/Д, 1958. – 382с.
783869
  Петров Д.И. На Хопре / Д.И. Петров. – М.
1. – 1966. – 279с.
783870
  Латанський Сергій На Хортиці - писанка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7. – ISSN 0868-9644
783871
  Каманин Ф.Г. На хрустальной фабрике. / Ф.Г. Каманин. – М.-Л., 1930. – 45 с.
783872
  Шматков А.Г. На хуторе / А.Г. Шматков. – Краснодар, 1957. – 80с.
783873
  Баскаков В.П. На хуторе Венцы / В.П. Баскаков. – Л., 1960. – 88с.
783874
  Бабаевский С.П. На хуторе Вербовом / С.П. Бабаевский. – М, 1973. – 302с.
783875
  Твардовский И.Т. На хуторе Загорье / И.Т. Твардовский. – М., 1983. – 160с.
783876
  Обухов М.М. На хуторе Заречном / М.М. Обухов. – Воронеж, 1979. – 126с.
783877
  Эгарт М.М. На хуторе. Повести и рассказы. / М.М. Эгарт. – М., 1947. – 255с.
783878
  Эгарт М.М. На хуторе. Повесть и рассказы. / М.М. Эгарт. – М., 1974. – 127с.
783879
  Потрч І. На хуторі / І. Потрч. – Київ : Дніпро, 1990. – 397с. – (Зарубіжна проза XX ст.)
783880
  Кулеба-Баринова Віра На хуторі лишалися садки з хрестами // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 67-68


  Як і чому я малюю болючі картини? Не знаю. Водночас сама собі відповідаю: вони в мені. Я ношу їх із собою, вони в"їлись у мою душу від самого народження. З кожним днем, роком загострюється біль, як рана колишня. Хочеться позбутися, вилікуватись. І ліки ...
783881
  Сосса Р.І. На ХХІІ Міжнародній картографічній конференції в Ла-Коруньї // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 52-55
783882
  Красиков П.А. На церковном фронте / П.А. Красиков. – М., 1923. – 311с.
783883
  Ангер Г.А. На Цивиль-реке / Г.А. Ангер. – Чебоксары, 1962. – 116с.
783884
  Воскрекасенко С.І. На цьому і на тому світі : сатирично-комедійна поема / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1965. – 144 с.
783885
  Глушко О. На чай до рецензента // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 78-79. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004) - доктор філологічних наук (1989), професор (1991). Завідувач кафедри видавничої справи та редагування видавничо-поліграфічного факультету НТУУ «КПІ» (Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ») (з 1991). ...
783886
  Аникин С. На Чардыме / С. Аникин. – Саратов, 1969. – 208 с.
783887
  Тресков А. На Чарыше. / А. Тресков. – Барнаул., 1969. – 112с.
783888
  Нижник Н. На часі-моніторинг виборчого процесу / Н. Нижник, В. Алексєєв // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 40-44.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
783889
  Ющенко В. На часі - дій і конкретні пріоритети // Освіта, 2005


  [Привітання Президента України В. Ющенка на колегії Міністерства освіти і науки щодо першочергових напрямків реформування освіти]
783890
  Гребець Катерина На часі - Музей української революції : від IV Універсалу УНР - до незалежної України // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 16-17. – ISSN 0868-9644
783891
  Ніколаєнко С На часі - нові умови вступу до ВНЗ // Освіта, 2005


  [В МОНУкр.відбулася нарада-семінар керівників ВНЗ з участю міністра освіти і науки С.Ніколаєнка]
783892
  Баранов-Мохорт На часі - поєднання інтересів ВНЗ і роботодавців, зміцнення соціального партнерства // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 2 квітня (№ 14)


  1V пленум ЦК Профспілки працівників освіти і науки розглянув питання про роботу і завданя ПРОН в умовах реформування системи вищої школи.
783893
  Деркач М.І. На часі зміни: проблеми і перспективи фінансової системи України : монографія / Деркач М.І., Ігнатенко М.В., Стукало Н.В. – Дніпропетровськ : Типографія Стиль, 2007. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-25-5100-6
783894
  Алексєєв В.М. На часі нові підходи до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 8-12. – ISBN 978-617-7139-11-8
783895
   На часі розроблення національного рейтингу закладів вищої освіти / В. Луговий, П. Саух, С. Калашнікова, О. Слюсаренко, Ж. Таланова // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Березень - квітень (№ 2). – С. 4
783896
  Ілляш І. На часі створення інноваційних навчально-виховних технологій і методик // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 5 квітня (№ 66). – С. 14


  Про науково-практичну конференцію "Патріотичне виховання громадян України - передумова розвитку державності". Ініціатор проведення - Міжнародний освітній Фонд імені Ярослава Мудрого. На конференції виступив ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леонід ...
783897
  Саченко Г.К. На чатах / Г.К. Саченко. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 131 с.
783898
  Павличко Д.В. На чатах : поезії / Д.В. Павличко. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1969. – 184с.
783899
  Корнієнко Л. На чатах : Поезії / Лариса Корнієнко. – Вінниця : Логос, 2002. – 174 с. – ISBN 966-96143-00-9
783900
   На чатах : Літ.-мистецкий альмонах.. – Х., 1931. – 182с.
783901
  Власенко Андрій На чатах вічності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 126-131 : фото
783902
  Ковалишин П.Я. На чатах оборони соціалістичної Батьківщини / П.Я. Ковалишин. – Харків : Пролетарий, 1929. – 15с.
783903
  Федоренко Тетяна На чатах переяславських скарбів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 122-126. – ISSN 0130-5212
783904
  Злупко С.М. На чатах рідної землі : Євген Храпливий - учений, організатор, патріот / Степан Злупко. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І.Франка, 1999. – 283с. – ISBN 966-613-001-7
783905
  Кузнецов В.П. На Челябинском тракторном / В.П. Кузнецов. – М., 1957. – 79с.
783906
  Мерас И. На чем держится мир. Роман-баллада. -- Ничья длится мгновенье. Роман. / И. Мерас. – М., 1966. – 302с.
783907
  Маричева В.И. На чем держится небо. / В.И. Маричева. – Алма-Ата, 1965. – 140с.
783908
  Лукьянов О.М. На чем земля вертится / О.М. Лукьянов. – Саратов, 1984. – 136с.
783909
  Фридман В.Г. На чем Земля держится / В.Г. Фридман. – 3-е изд. – Москва, Ленинград : ГТТИ, 1932. – 40 с.
783910
  Огородников К.Ф. На чем Земля держится / К.Ф. Огородников. – Москва; Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 32 с.
783911
  Огородников К.Ф. На чем Земля держится / К.Ф. Огородников. – М.-Л., 1947. – 31с.
783912
  Огородников К.Ф. На чем Земля держится / К.Ф. Огородников. – 3-е изд. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1950. – 32 с.
783913
  Огородников К.Ф. На чем Земля держится / К.Ф. Огородников. – 4-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 32 с.
783914
  Огородников К.Ф. На чем Земля держится / К.Ф. Огородников. – Москва : Воениздат, 1958. – 39 с.
783915
  Баев К.Л. На чем Земля держится. / К.Л. Баев, В.А. Шишаков. – М.-Л., 1937. – 113с.
783916
  Герваген Л.Л. На чем основано разделение права на публичное и частное, гражданское? / Л.Л. Герваген. – Петроград : Тип. М.А. Александрова, 1915. – 23 с.
783917
  Чургель Анатолий Олегович На чём покоится Земля? : проект "Образовательная программа по развитию толерантности в Москве" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 8-10. – ISSN 1727-4893


  Помните старую легенду о трёх китах, на которых покоится Земля? Красивая, но немного грустная сказка. Почему грустная? Потому, что киты от нас с вами никак бы не зависели, плавая себе в бесконечном океане. Даже хвостами бы не шевелили - не положено, ...
783918
  Булдаков В.П. На чем религия держится? / В.П. Булдаков. – Пермь, 1962. – 32с.
783919
  Ковалів І. На черзі - студентські квитки й атестати // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 2 березня (№ 41). – С. 2


  "...приклади боротьби з корупцією в системі освіти під час прес-конференції у Будинку уряду навів профільний міністр Сергій Квіт".
783920
  Рахновецький Є. На черзі конституційних змін - правосуддя, прокуратура, Конституційний Cуд // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 6. – ISSN 2313-559X
783921
  Федорів Ю. На чернечій горі Атос : записки паломника / Юрій Федорів. – Торонто : Накладом Епархіяльної управи ЛУКЖ, 1960. – 126, [ 2 ] с. : іл.
783922
  Сорокин Г. На Черном море / Г. Сорокин. – Л., 1947. – 183с.
783923
  Адамович М. На Чёрном море : (очерки прошлой борьбы) / М. Адамович (К. Арл). – Москва : Изд-во Всесоюзного о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1928. – 101 с. – (Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка" ; 1928, № 16-19)
783924
  Воронин К.И. На черноморских фарватерах / К.И. Воронин. – Москва, 1989. – 173с.
783925
  Коваленко В.В. На черноморском перекрестке : (Крым с древнейших времен до конца XVIII века) / В. Коваленко, Е. Алтабаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Севастополь : Искра, 2000. – 264 с. : ил. – ISBN 966-95818-0-Х
783926
  Чумак И.В. На Черных землях. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1958. – 111с.
783927
  Власенко С. На честь Великого Кобзаря. До 180-ї річниці заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 178). – С. 1, 8-9 : фото надані автором
783928
   На честь Гереїв небесної сотні // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15-22 листопада (№ 46/47). – С. 1


  Кабінет міністрів заснував 50 академічних стипендій на честь десяти наймолодших Героїв Небесної сотні, а також 25 стипендій на честь п"яти Героїв для молодих вчених.
783929
   На честь героїв [стипендії] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 листопада (№ 46). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Уряд заснував 50 академічних стипендій на честь наймолодших Героїв Небесної Сотні, а також 25 стипендій на честь 5 Героїв для молодих учених. Відповідну постанову було ухвалено 15 листопада 2017 р.
783930
  Шуткевич О. На честь Леонтовича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 219). – С. 2


  У Вінниці вперше проведуть всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва.
783931
  Цибуля О. На честь Скоропадських // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 35). – С. 2


  Науковці Інституту історії України ініціюють створення культурно-історичного заповідника на Сумщині.
783932
  Попова І.С. На честь ювіляра (до 60-річчя від дня народження А. М. Приходька) // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 223-228


  Золотої осені 2014 року зустрічає свій ювілейний день народження доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської філології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Анатолій Миколайович Приходько.
783933
  Тугутов И.Е. На четырех ветрах : роман-хроника / И.Е. Тугутов. – Москва : Бурятское книжное издательство, 1981. – 413 с.
783934
  Тугутов И.Е. На четырех ветрах. / И.Е. Тугутов. – М., 1965. – 452с.
783935
  Скворцов К.В. На четырех ветрах. / К.В. Скворцов. – Челябинск, 1966. – 100с.
783936
  Корф Анастасия На четырех крыльях // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 42 : фото
783937
  Зніщенко Микола На чий імідж працюємо?! Якого конкурсу Вам ще не вистачає, панове бібліотекарі дитячих бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 47-50. – Бібліогр. в кінці ст.
783938
  Федоровська Л. На чистих берегах. / Л. Федоровська. – К., 1990. – 270с.
783939
  Кульбак Л.А. На чистій землі : поезії / Л.А. Кульбак. – Київ : Дніпро, 1982. – 127 с.
783940
  Куліш Л.П. На чистоводі / Л.П. Куліш. – Київ, 1984. – 151с.
783941
  Бандуренко Є. На чисту воду / Є. Бандуренко. – Одеса, 1955. – 88с.
783942
  Сварник І.І. На чисту воду / І.І. Сварник. – Львів, 1962. – 40 с.
783943
  Воскрекасенко С.І. На чисту воду : гумор, сатира, лірика / С.І. Воскрекасенко. – Київ : Дніпро, 1976. – 366 с.
783944
  Алексеев В.П. На чистую воду : сатирич. стихи и басни / Владимир Алексеев, Лазарь Мартынов, Сергей Смирновский. – Ленинград : Лениздат, 1957. – 95 с.
783945
  Золотов Д.И. На чистую воду / Д.И. Золотов. – Новосибирск, 1959. – 136с.
783946
  Жуков М.В. На чистую воду / М.В. Жуков. – Орел, 1960. – 35с.
783947
  Волощук Александр На чистую воду. Установки для бурения скважин на воду // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 6(9)
783948
  Головченко В.І. На чолі "лівої вісі" Латинської Америки: політичний портрет Уго Чавеса // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 3-9.
783949
   На чолі визвольної боротьби. Спогади колиш. активних діячів Ком. партії Зах. України.. – К., 1965. – 203с.
783950
  Матвієнко В.М. На чолі зовнішньополітичного відомства української держави : до 120-річчя Дмитра Дорошенка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С. 117-126
783951
  Головченко В. На чолі зовнішньополітичного відомства Української РСР: перші кроки // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 4. – С. 52-55
783952
   На чолі козацької держави : (до 400-річчя від дня народж. Богдана Хмельницького) : зб. наук. пр. – Рівне : [б. в.]
Вип. 2. – 1996. – 212, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
783953
  Остафійчук В.Ф. На чолі мас / В.Ф. Остафійчук. – Київ, 1963. – 48с.
783954
   На чолі молодості.. – К., 1969. – 375с.
783955
  Демидчик В.І. На чолі соціалістичної революції / В.І. Демидчик. – К, 1978. – 119с.
783956
  Реєнт О. На чолі Української Держави // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 87-94. – ISSN 2222-5250


  До 140-річчя з дня народження Павла Скоропадського.
783957
  Шурхало Д. На чолі УРСР: "націоналіст" Шелест і "москвофіл" Щербицький // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 22/23 (518/519), серпень 2018 р. – С. 28-30
783958
  Бєлькова О. На чому грунтується енергетична безпека України. Акцентом має бути природний газ - його видобуток в Україні та можливості транспортування до/з Європи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 жовтня (№ 37). – С. 8


  "Дуже багато політиків та експертів сьогодні використовують словосполучення "енергетична безпека" у зручному для них значенні. За цими патріотичними словами часто приховуються поняття і дії, які у кращому разі жодним чином не стосуються теми, в гіршому ...
783959
  Губерський Л.В. На чому грунтується міжнародний авторитет: забезпечення позитивного іміджу України одне із пріоритетних завдань зовнішньополітичної діяльності держави // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С. 10-15. – ISSN 0868-8273
783960
  Огородніков К.Ф. На чому Земля держиться : пер. з рос. / К.Ф. Огородніков. – Львів : Книжково-журн. видавництво, 1954. – 24 с.
783961
  Баєв К.Л. На чому Земля тримається / К.Л. Баєв, В.А. Шишаков. – Київ : Молодий більшовик, 1937. – 108 с.
783962
   На чорний день. "Ісламська держава" зберігає мільйони доларів в Іраку та за кордоном // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 9/10 (537/538), 2-15.03.2018. – С. 40-41. – ISSN 1996-1561
783963
  Куперман І.Й. На чорних діагоналях / І.Й. Куперман. – К, 1977. – 278с.
783964
  Усенко П. На чорноморському кону Великої війни // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 9 вересня (№ 33/34). – С. 10-11


  1917 рік: літопис чорноморських перипетій Першої світової війни.
783965
  Микитин Т.Д. На Чорному морі, на білому камені... : іст. повість / Т.Д. Микитин ; [худож. оформ. Л.В. Прийми]. – Львів : Каменяр, 1986. – 197, [1] с.
783966
  Саєнко О.І. На чотири броди / О.І. Саєнко. – Київ, 1968. – 154 с.
783967
  Карелин Ю.З. На что жалуетесь, доктор? / Ю.З. Карелин. – М, 1979. – 320с.
783968
  Сверчкова Р.Т. На что жалуетесь, машина / Р.Т. Сверчкова. – М., 1985. – 160с.
783969
  Казарцев М.И. На что идут народные займы. / М.И. Казарцев. – М., 1955. – 40с.
783970
  Яковенко В. На что нам жизнь дана : повести, очерки / В. Яковенко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1991. – 478 с.
783971
  Сечински Владимир На что нам русские штыки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 5 (53). – С. 52-65. – ISSN 1812-867Х
783972
  Сечински Владимир На что нам русские штыки... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 6 (54). – С. 4-17. – ISSN 1812-867Х
783973
  Давыдов В.М. На что рассчитывать региону в новом глобальном контексте? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 4-14. – ISSN 044-748Х


  Латинська Америка
783974
  Резник С. На что тратятся деньги в украинской науке? // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 17-23 марта (№ 11)


  Госбюджет 2017 г. предусматривает, что наша главнейшая академия НАНУ получит около 2,7 млрд. грн. Деньги как для всей отечественной науки просто жалкие, но на что же они пойдут? Так, президиум НАНУ на свою работу заберет 77,5 млн. грн., что в 20 раз ...
783975
  Смирнов И.А. На чувашской волне / И.А. Смирнов. – Чебоксары, 1977. – 79с.
783976
  Любимов Л.Д. На чужбине / Л.Д. Любимов. – М., 1963. – 414с.
783977
  Любимов Л.Д. На чужбине / Л.Д. Любимов. – Ташкент, 1979. – 384с.
783978
  Палецкий Б.П. На чуждой планете / Б.П. Палецкий. – Киев : Четверта хвиля, 2012. – 175, [1] с. : ил., фот., портр. – ISBN 978-966-529-274-6
783979
  Спілка І.І. На чужині : оповідання Івана Спілки [псевд.]. – 2-ге вид. – Львів : З друк. Наук. Т-ва імені Шевченка, під зар. К. Бернарского, 1906. – 44 с. – (Виданє руского товариства педагогічного ; Ч. 67)
783980
  Досвітній О. На чужині / О. Досвітній. – Харків, 1925. – 29 с.
783981
  Досвітній О. На чужині / О. Досвітній. – Харків, 1930. – 31 с.
783982
  Мельничук О. На чужині / О. Мельничук. – Львів, 1959. – 168 с.
783983
  Личук Ю.Я. На чужині / Ю.Я. Личук. – К., 1964. – 198с.
783984
  Степанчук І. На чужину - по диплом // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 17-18 листопада (№ 138). – С. 5


  Куди їдуть здобувати освіту діти українських можновладців.
783985
  Александров В. На чужих берегах : воспоминания эмигранта : перевод с английского / В. Александров ; предисл. и общ. ред. Л.К. Шкаренкова. – Москва : Прогресс, 1987. – 230, [2] с.
783986
  Хвилер Ян На чужих крыльях // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 14-15 : фото
783987
   На чужих плечах : Сб. сатиры и юмора.. – Саратов, 1989. – 230с.
783988
  Филипенко А.А. На чужих улицах / А.А. Филипенко. – Москва, 1965. – 231с.
783989
  Чаплыгин Ю.А. На чужой веревке. / Ю.А. Чаплыгин. – М., 1954. – 64с.
783990
  Кубанский Г.В. На чужой палубе / Г.В. Кубанский. – М, 1963. – 126с.
783991
  Кубанский Г.В. На чужой палубе / Г.В. Кубанский. – Мурманск, 1964. – 101с.
783992
  Потанин В.Ф. На чужой стороне / В.Ф. Потанин. – М., 1988. – 334с.
783993
  Потанин В.Ф. На чужой стороне / В.Ф. Потанин. – М., 1991. – 142с.
783994
  Соничева Н.Е. На чужом берегу / Н.Е. Соничева. – М., 1991. – 61с.
783995
  Логвиненко І.М. На чужому березі. / І.М. Логвиненко. – Київ, 1987. – 266с.
783996
  Євтушенко В. На Чукотці : нарис / В. Євтушенко. – Харків : Український робітник, 1933. – 76 с. – (Серія мандрівок)
783997
  Елегечев И.З. На Чулым-реке / И.З. Елегечев. – Москва, 1960. – 167с.
783998
  Соколов Н Н. На чьей стороне закон / Н Н. Соколов, И.Г. Чупаленков. – М., 1981. – 96с.
783999
  Караславов С.Х. На шаг от смерти / С.Х. Караславов. – София, 1973. – 168с.
784000
  Власенко С. На шану відважних героїв // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 28 січня (№ 17). – С. 4-5


  Присвячено трагічним подіям 29 січня 1918 року, коли під час наступу більшовицьких військ на Київ обороняти важливий залізничний вузол на кордоні УНР та більшовицької Росії - станцію Бахмач на Чепнігівщині було виставлено підкріплення з Києва. - 1-шу ...
<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,