Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>
789001
  Лавринович Л. "... Наповнити хвилини світлом": темпоральні мотиви в ліриці Є. Сверстюка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 21-28. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
789002
  Кривоший О. "...Наперед війська виїхала, шабелькою та й махнула..." // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 2011. – № 3 (129). – С. 34-37


  Жінка зі зброєю в історії козацької України. Міфи і реалії.
789003
  Герасимчук В. "Наперекір смерті він житиме!" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 1 червня (№ 11)


  До 100-річчя з дня народження українського поета Володимира Булаєнка.
789004
  Лабынцев Ю.А. "Напечатана... Иваном Федоровым... Москвитином" / Юрий Лабынцев, Лариса Щавинская; Комитет по культуре города Москвы; Управление культуры Центрального административного округа города Москвы; Государственное учреждение культуры города Москвы "Библиотека украинской литературы". – Москва, 2007. – 112с. – ISBN 978-5-29600772-8
789005
  Ходаківська Я. "Напитись голосу твого..." Ліни Костенко: інтертекстуальні джерела та граматика поезії // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 84-93
789006
  Антонов А. "Напиток богов", рожденный в Японии // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 15. – С. 27. – ISSN 0234-1670


  [Культура производства национальной рисовой водки - сакэ.]
789007
  Скребець О.В. "Напівпериферійна" імперія Росія // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 145-150. – ISSN 2077-1800
789008
  Меншій А. "Напоєні красою слів твоїх...": "школа" М. Коцюбинського в українському постімпресіонізмі : монографія / Аліса Меншій ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 579, [1] с. – Бібліогр.: с. 536-579. – ISBN 978-617-534-379-1


  В пр. №1708975 напис: Читачам та співробітникам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича зі щирими побажаннями прихильності долі! 13.12.2016 р. Підпис.
789009
  Бочкарева Л.А. "Наполним музыкой сердца". / Л.А. Бочкарева. – Иркутск, 1989. – 87,1с.
789010
  Леві "Наприкінці моєї п"єси персонаж бачить сон, що до Києва перенесли столицю Євросоюзу" / Леві, Бернар-Анрі; розмову вела Ольга Богачевська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 8 (261), 26 лютого 2015. – С. 26-28


  Розмова з французьким філософом, драматургом і журналістом: "Сила Путіна у військовій слабкості України й моральній слабкості Європи".
789011
  Кащенко А. На-провесні : Драма на 5 дій. – Накладом автора. – Катеринослав : Друк. б. Бр. Св. Володимира, 1917. – 115с.
789012
  Мельников Л. Нанотехнологи: благо или зло // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 2. – С. 10-13. – ISSN 0130-7045
789013
  Ковальчук М.В. Нанотехнологии - фундамент новой наукоемкой экономики : Новые возможности СНГ в ХХI веке // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2008. – Т. 4, № 1. – С. 5-28. – ISSN 1815-2066
789014
  Пул Ч. Нанотехнологии : учеб. пособ. для студ., обучающихся по направлению подготовки "Нанотехнологии" / Ч. Пул-мл., Ф. Оуэнс ; пер. с английского под ред. Ю.И. Головина; дополнение В.В. Лучинина. – 2-е изд., доп. – Москва : Техносфера, 2006. – 336с. – (Мир материалов и технологий). – ISBN 5-94836-081-4
789015
  Мельников Л. Нанотехнологии : благо или зло? // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 10. – С. 18-23. – ISSN 0868-488Х


  Нанотехнологии, о которых сейчас столько шуму, во-первых, не новинка, во-вторых, перспективный бизнес и, в-третьих, величайшая опасность для экологии.
789016
  Решетов Владимир Нанотехнологии, или Атомы вместо гвоздей : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 66-74 : Фото, схеми
789017
  Колмановский Илья Нанотехнологии. Группа НАНО : Наука / Колмановский Илья, Седова Елена // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 6. – С. 156-164 : Фото. – ISSN 1029-5828
789018
  Шитов С.Б. Нанотехнологическое развитие социума: проблемы и перспективы. социально-философский анализ // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 12, декабрь. – С. 89-92. – ISSN 1026-955X


  Представлен авторский социально-философский анализ проблем и перспектив процесса нанотехнологического развития социума. Дано определение понятия «нанотехнологии». Выявлена характеристика нанотехнологий, ставших важнейшим направлением ...
789019
  Микитюк О.Ю. Нанотехнології в медичній діагностиці / О.Ю. Микитюк, О.П. Микитюк // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 330-334. – ISSN 2077-1096
789020
  Глухова Д.А. Нанотехнологічні виміри міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 198-200
789021
  Кривуца А.В. Нанотехнологічні перспективи економічного розвитку України в контексті міжнародного науково-технологічного співробітництва
789022
  Кривуца А.В. Нанотехнологічні перспективи економічного розвитку України в контексті міжнародного науково-технологічного співробітництва // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – № 2 (6), т. 2. – С. 13-19
789023
  Вергун В.А. Нанотехнологічні перспективи розвитку індустріального виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 21-28.


  У статті розкрито перспективи розвитку індустріального виробництва на основі нанотехнологій. Показано, що значне збільшення обсягів фінансування у провідних країнах світового господарства на розвиток технологій атомно-молекулярного рівня сприяє ...
789024
  Касьянов Д. Нанотехнологічні ресурси суспільного розвитку: проблема визначення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 45-50. – ISSN 2078-1016


  Аналізується природа та сутність нанотехнологічного розвитку людства; впровадження нанотехнологій розглядається як необхідний чинник розвитку цивілізації.
789025
  Бейлін М.В. Нанотехнонаука у світлі кантівського схематизма // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 92-98
789026
   Наноутворення в допованому силікатному склі та його фрактальна розмірність / Л.А. Булавін, С.О. Самойленко, С.Е. Кічанов, Д.П. Козленко, А.І. Іваньков, В.С. Гурін, Г.Е. Рачковська, Г.Б. Захаревич, А.Х. Ісламов, Б.Н. Савенко // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 16, № 2. – С. 152-156. – ISSN 1818-331Х


  За допомогою малокутової дифракції нейтронів досліджено наноутворення PbS у силікатних стеклах за різних умов їхньої термообробки. Установлено, що в досліджених стеклах формуються сферичні наночастинки з радіусами від 3,0 до 3,9 нм. При збільшенні часу ...
789027
  Глинчук М.Д. Наноферроики = Nanoferroics / М.Д. Глинчук, А.В. Рагуля ; НАНУ, Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича. – Київ : Наукова думка, 2010. – 312 с. – (Проект "Наукова думка"). – ISBN 978-966-00-0858-9
789028
  Бейлин М.В. Нанофилософия как ответ на вызовы нанотехнологии // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 54-61
789029
   Нанофізика і нанотехнології : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Погосов [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. техн. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. авіац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 380, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 379-380. – Бібліогр.: с. 373-378 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-529-032-3


  У пр. № 1707788 напис: Вельмишановному Олегу Калиниковичу з щирою вдячністю за постійну підтримку та допомогу. Жовтень 2016 р. Підпис.
789030
   Нанофотокатализ / А.И. Крюков, А.Л. Строюк, С.Я. Кучмий, В.Д. Походенко ; отв. ред. В.Г. Кошечко] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т физ. химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев : Академперіодика, 2013. – 616, [2] с. : ил., табл. – Рез. парал. укр., рос. и англ. – Библиогр.: с. 481-607. – ISBN 978-966-360-248-6
789031
  Сушко О.А. Нанофотонний метод та сенсорна система для визначення біологічно активних канцерогенних речовин у рідиннофазних середовищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Сушко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
789032
  Сергеев Г.Б. Нанохимия / Г.Б. Сергеев. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Московский университет, 2007. – 336с. – ISBN 978-5-211-05372-4
789033
   Нанохімія. Наносистеми. Наноматеріали = Nanochemistry. Nanosystems. Nanomaterials / С.В. Волков, Є.П. Ковальчук, В.М. Огенко, О.В. Решетняк ; НАНУ ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Наукова думка, 2008. – 424 с. – Проект "Наукова книга" ; Парал. титул. аркуш англ. мовою. – ISBN 978-966-0820-1
789034
   Наночастинки золота стабілізовані поліетиленіміном в етанолі та воді: відмінності у структурних, оптичних та каталітичних властивостях / А.В. Козицький, О.Є. Раєвська, О.Л. Строюк, С.Я. Кучмій // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 101
789035
  Калиновський В.Є. Наночастинки золота та срібла як модулятори кісспептин-опосередкованої регуляції репродуктивної системи самців щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Калиновський Віталій Євгенійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 173 арк. – Додатки: арк. 171-173. – Бібліогр.: арк. 8-10, 142-170 та в додатках: арк. 171-173
789036
  Калиновський В.Є. Наночастинки золота та срібла як модулятори кісспептин-опосередкованої регуляції репродуктивної системи самців щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Калиновський Віталій Євгенійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
789037
  Олійник Б.В. Наночастинки кремнію з прищепленим полімером: матеріали з потенційними сенсорними застосуваннями / Б.В. Олійник, С.О. Алексєєв // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 232
789038
   Наночастинки РЫ2 в шаруватих кристалах Cd0.7Pb0.3I2 / Ю.П. Гнатенко, Ю.П. Пирятинський, А.П. Буківський, А.О. Подолян // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 35
789039
  Копань Тарас Васильович Наночастинки та композиційний матеріал на основі нанокристалічної матриці і волокон карбіду кремнію : Дис... канд. фіз-матнаук: 01.04.07 / Копань Тарас Васильович; КУ ім Т.Шевченка. – Киев, 1998. – 137л. – Бібліогр.:л.118-137
789040
  Копань Тарас Васильович Наночастинки та композиційний матеріал на основі нанокристалічної матриці і волокон карбіду кремнію : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.07 / Копань Тарас Васильович; КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 16л.
789041
   Наночастинки: важливість сьогодні, класифікація, використання в медицині, токсичність / І.А. Бандас, І.Я. Криницька, М.І. Куліцька, М.М. Корда // Медична та клінічна хімія : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – Т. 17, № 3 (64). – C. 123-129. – ISSN 2410-681Х
789042
  Губин С.П. Наночастицы благородных металлов и материалы на их основе : Пособие для нанотехнологов / С.П. Губин, Н.А. Катаева, Г.Ю. Юрков; РАН; Ин-т общей и неорганич. химиии им. Н.С. Курнакова. – Москва, 2006. – 156с. – Библиогр.: с. 87-154; 1194 ссылки. – ISBN 5-8012-0019-3
789043
   Наночастки і наноматеріали: будова, фізико-хімічні і токсилогічні властивості, вплив на організм працівників / О.П. Яворовський, В.С. Ткачишин, О.М. Арустамян, А.М. Костюченко, Н.В. Солоха // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 29-36 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2077-7477
789044
  Кругляк Ю.А. Наноэлектроника "снизу - вверх" / Ю.А. Кругляк. – Одесса : ТЭС, 2015. – 535, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-617-7337-15-6


  У пр. № 1702194 напис: В дар Научной библиотеке им. М. Максимовича от автора. 28.01.2016. Подпись.
789045
  Горохов Виталий Георгиевич Наноэтика: значение научной, технической и хозяйственной этики в современном обществе // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 33-49. – Бібліогр.: с. 34-49. – ISSN 0042-8744
789046
  Таланов А.В. Нансен. / А.В. Таланов. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 304с. – (Жизнь замечательных людей)
789047
  Тищик Б. Нантський едикт 1598 року - перша спроба правового захисту релігійної свободи у Франції / Б. Тищик, Л. Правосудько // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.40-48. – (Серія юридична ; Вип. 38)
789048
  Суржик Л. НАНУ-технології = Неювілейні нотатки з нагоди двох ювілейних дат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 листопада (№ 43/44). – С. 12


  Напередодні 95-річчя Національної академії наук України та її президента Б. Патона в академ. домі передчуття наближення грози. Наступного дня після свого 95-річчя Борис Євгенович напише заяву про складення повноважень президента НАНУ. Хоча не ...
789049
  Луканська Г. НАНУ готує економічне обгрунтування і науково-технічний супровід відбудови Донбасу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 12 вересня (№ 174). – С. 4 : фото О. Клименка


  Відродженням регіону опікуватиметься створена за рішенням президії НАНУ спеціальна робоча група на чолі з віце-президентом академії Антоном Наумовцем. На фото академіки НАНУ, дійсні члени Президії Національної академії наук України Леонід Губерський, ...
789050
  Суржик Л. НАНУ: земне тяжіння // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 вересня (№ 33). – С. 1, 11


  Гучні події з реформою РАН викликали в Україні не тільки хвилюючий відгук у науковому середовищі, а й негайну реакцію влади. Було підготовлено законопроект "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо припинення права користування земельними ...
789051
  Горлова И. Нанчала политической экономии : Сочинения. – Санкт-Петербург
Т. 1. – 1859. – 195 с.
789052
  Гюисманс Ж.-Ш. Наоборот / Ж.-Ш. Гюисманс. – М., 1990. – 267с.
789053
  Олдрідж Д. Наодинці з акулами / Д. Олдрідж. – Київ, 1960. – 63с.
789054
  Кіпоренко М.І. Наодинці з вогнем : повість / М.І. Кіпоренко. – Київ, 1965. – 147 с.
789055
  Довгань Борис Степанович Наодинці з Гоголем : [інтерв"ю з скульптором Б.С. Довганем] / Довгань Борис Степанович, Таран Людмила // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644
789056
  Колесник С. Наодинці з долею : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 118-132. – ISSN 0208-0710
789057
  Сухоруков Л.С. Наодинці з думками / Леонід Сухоруков // Постріли з лука / Д.М. Арсенич. – Київ : Радянський письменник, 1987. – С. 46-158
789058
  Безпальчий В.Ф. Наодинці з природою / В.Ф. Безпальчий. – Київ, 1983. – 223 с.
789059
  Кагарлицкий М.Ф. Наодинці з совістю / М.Ф. Кагарлицкий. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 487 с. – ISBN 5-333-00054-9
789060
  Чирва А. Наодинці з усіма : 20 актуальних діалогів із сучасниками / А. Чирва; Упор.О.Малишевський. – Київ : Урядовий кур`єр, 1998. – 128с.
789061
  Патиківський Ю. Наодинці з Фондом // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 5 червня ( №59)


  "Міністр фінансів Олександр Данилюк публічно виступив проти Прем’єра Гройсмана, намагаючись заручитися підтримкою МВФ.У взаєминах держави Україна та Міжнародного валютного фонду - і без того доволі непростих - з’явився ще один фактор ризику. Це ...
789062
  Талалай Л.М. Наодинці зі світом : поезії / Л.М. Талалай. – Київ, 1986. – 143 с.
789063
  Содомора Андрій Наодинці зі словом / Андрій Содомора ; худ. оформл. Ольги Скоробогатько ; ред. Мирослава Прихода. – Львів : Літопис, 1999. – 480 с. – ISBN 966-7007-24-3
789064
  Журавлева М. Наоми Кэмпбелл: "Скоро мне захочется спокойной жизни" // Искусство управления : Аналитический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 56-61. – ISSN 1606-7789
789065
  Фомін Наочна агітація -- важливо форма комуністичного виховання / Фомін. – К., 1956. – 15с.
789066
  Долматов А.І. Наочна агітація на підприємстві і в колгоспі / А.І. Долматов, В. Мурачов. – Київ, 1948. – 64с.
789067
  Астряб О.М. Наочна геометрія в IV-V класах / О.М. Астряб. – Київ, 1951. – 120с.
789068
  Астряб О.М. Наочна геометрія в IV-V класах / О.М. Астряб. – 2-ге вид. – Київ, 1953. – 120 с.
789069
  Генденштейн Л.Е. Наочний довідник з геометрії для 7-11 класів / Л.Е. Генденштейн, А.П. Єршова. – Харків-Тернопіль : Гімназія, Підручники & посібники, 1997. – 96с. – ISBN 966-539-080-0
789070
  Еменов В.Л. Наочність в навчанні математики / В.Л. Еменов. – Х., 1934. – 23с.
789071
  Курач Т.М. Наочність і метричність геозображень у навчанні // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 150-159 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
789072
  Курач Т.М. Наочність і метричність геозображень у навчанні // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 246-255


  Проаналізовано варіанти прояву властивостей геозображень – метричності й наочності. Виявлено ступені їх прояву, яким дана вербальна оцінка у значеннях лінгвістичної змінної. Охарактеризовано комбінації видів геозображень із максимальним проявом ...
789073
  Коржупова А.П. Наочність на уроках української літератури. / А.П. Коржупова. – К., 1961. – 128с.
789074
  Коржупова А.П. Наочність на уроках української літератури. / А.П. Коржупова. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К., 1965. – 148с.
789075
   Наочність при вивченні арифметики в школах глухонімих та допоміжних. – Київ, 1950. – 27 с.
789076
  Мартиненко Д.Н. Наочність у викладанні ботніки в школі / Д.Н. Мартиненко, М.М. Прахов. – К, 1963. – 136с.
789077
  Драганов Г.Г. Наочність у викладанні географії / Г.Г. Драганов. – Київ : Радянська школа, 1967. – 70 с.
789078
  Станішевський О.В. Наочність у викладанні граматики англійської мови у У-УІІ класах середньої школи. / О.В. Станішевський. – К., 1956. – 108с.
789079
  Кулик Б.М. Наочність у викладанні граматики української мови в 5-7 класах семирічної та середньої школи / Б.М. Кулик. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ, 1953. – 152с.
789080
  Кулик Б.М. Наочність у викладанні граматики української мови в 5-7 класах семирічної та середньої школи. / Б.М. Кулик. – К., 1947. – 128с.
789081
  Макарченко Д.А. Наочність у викладанні молекулярної фізики в школі : посібник для вчителів / Д.А. Макарченко, В.Т. Черняшевський. – Київ : Радянська школа, 1975. – 126 с.
789082
  Кулик Б.М. Наочність у навчанні граматики української мови в середній школі : Дис... наук: / Кулик Б. М.;. – К., 1944. – 190л. – Бібліогр.:л.185-187
789083
  Станішевська О.В. Наочність у навчанні усної англійської мови у У-УІ класах. / О.В. Станішевська. – К., 1964. – 109с.
789084
  Цигикало О.В. Наочність у сучасних методиках викладання анатомії людини / О.В. Цигикало, І.Ю. Олійник, І.В. Марценяк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 172-174. – (Серія " Медицина" ; вип. 2 (52))
789085
  Максімов М. Наочно-орієнтована електронна бібліотека / М. Максімов, О. Піщуліна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 222-228. – (Педагогіка ; № 1)


  Охарактеризовано концепцію відкритої бібліотечної системи та її реалізація на базі персональних комп"ютерів. Подано опис пакету програмних засобів, що підтримують інтуїтивно зрозумілий візуальний інтерфейс, розглянуто технологію комплектування і ...
789086
  Золя Е. Напад на млин : (Оповіданє з війни 1870 pоку) / Єміль Золя ; Пеpеклад Івана Фpанка. – У Львові (Львів) : [Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 45 с.
789087
  Золя Е. Напад на млин / Е. Золя. – Х., 1929. – 45с.
789088
  Фіалко О. Напад скіфів на Трахтемирівське городище = Scyth attack on Trakhtemyrivs"ke hillfort / Олена Фіалко, Юрій Болтрик ; [відп. ред.: М.А. Сагайдак] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2003. – 150, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Рез. англ., рос. – Бібліогр.: c. 93-102. – ISBN 966-02-3001-X


  У книзі публікуються матеріали авторських археологічних досліджень оборонних споруд Трахтемирівського городища, під час яких одержано підтвердження нападу скіфів на цю відому поселенську структуру Середнього Подніпров"я у VI ст. до н. е.
789089
  Тимів І. Напад татар на Поділля і Прикарпаття взимку 1624 р. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 13-19
789090
  Мандзяк В. Напад хана Великої Орди Сеїд-Агмеда І на польське Поділля у 1438 р. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 211-220. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
789091
  Клочка А.М. Напад як ключова ознака розбою // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 380-384. – ISBN 978-966-458-403-3
789092
  Ушаков И.Ф. Нападение английского военного флота на Мурман в 1809 году. / И.Ф. Ушаков, 1959. – 3-6с.
789093
  Семашко Н.В. Нападение и защита в баскетболе / Н.В. Семашко, К.И. Травин. – М., 1955. – 136с.
789094
  Мингазутдинов А.Ф. Нападение нацистской Германии на СССР - "превентивная война"? // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 15-22. – ISBN 978-966-524-029
789095
  Ільницький В. Напади підрозділів УПА на обласні, міські та районні центри у ВО-4 "Говерля" (1944 – 1948) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 36-46. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
789096
  Ильинский М.М. Напалм и пальмы / М.М. Ильинский. – М., 1974. – 127с.
789097
  Кацнельсон И.С. Напата и Мероэ - древние царства Судана / И.С. Кацнельсон. – Москва, 1970. – 452с.
789098
  Савченко Ю.Г. Напвпровідниковий ємнісний датчик тиску для безконтактних інформаційно-вимірювальних пристроїв (систем) / Ю.Г. Савченко, А.І. Сбітнєв, Є.С. Лєнков // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
789099
  Улзытуев Д. Напев : стихи / Д. Улзытуев; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1983. – 183 с.
789100
  Никонычев Ю.В. Напев. / Ю.В. Никонычев. – М, 1987. – 127с.
789101
   Напевы Аму. – Нукус, 1974. – 131с.
789102
  Киром К. Напевы вершин : стихи и поэма / К. Киром; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1976. – 104 с.
789103
  Сорокин А.С. Напевы ветра / А.С. Сорокин. – Новосибирск, 1967. – 187с.
789104
  Копишев К.А. Напевы времен. / К.А. Копишев. – М, 1988. – 80с.
789105
  Пюрбю С.Б. Напевы жизни : стихи / С.Б. Пюрбю, перевод. – Кызыл : Тувкнигоиздат, 1967. – 167с.
789106
  Данилович А. Напевы колядного периода на Западнополесско-понеманском пограничье // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Проблемна н.-д. лабораторія етномузикології [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Амбразявічюс Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 54-65. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 6). – ISSN 2522-4212


  "У міжрегіональному контексті розглядаються наспіви колядного періоду на західнополісько-понеманскому пограниччі. Виявляються їх жанрові, структурно-типологічні, мелостильові характеристики. Розкривається картина територіального поширення типових ...
789107
  Рахим Г. Напевы курая : стихи / Гарай Рахим; пер. с татар. – Москва : Современник, 1983. – 64 с.
789108
  Нуруллин И.З. Напевы мятежного саза / И.З. Нуруллин. – Москва, 1986. – 221с.
789109
  Колосков В.И. Наперегонки / В.И. Колосков. – М., 1960. – 55с.
789110
  Захарченко В.Д. Наперегонки со временем, или Мир принципиально возможных чудес. / В.Д. Захарченко. – М., 1982. – 208с.
789111
  Червак Б. Наперед українці / Б. Червак. – Київ, 1994. – 35 с.
789112
  Павлова О.Ю. Напередвизначена гармонія та трансцендентальна здібність уяви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
789113
  Старицька-Черняхівська Напередодні / Старицька-Черняхівська. – Х., 1926. – 40с.
789114
  Тургенєв І.С. Напередодні / І.С. Тургенєв. – Харків, 1936. – 174с.
789115
  Пригара М.А. Напередодні : поезії / М.А. Пригара. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 46 с.
789116
  Галан Я.О. Напередодні : Нариси і оповідання / Я.О. Галан. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1953. – 52с.
789117
  Тургенєв І.С. Напередодні / І.С. Тургенєв. – К., 1954. – 144с.
789118
  Бурлака Ф. Напередодні : роман / Ф. Бурлака. – Київ, 1956. – 431 с.
789119
  Бурлака Ф.М. Напередодні : роман / Ф.М. Бурлака. – 2-е вид. – Київ, 1961. – 510 с.
789120
  Бурлака Ф.М. Напередодні : роман / Ф.М. Бурлака. – Київ, 1964. – 511 с.
789121
  Косів М. Напередодні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 44). – С. 6-7


  Україна перед політичним вибором
789122
  Третяченко Т. Напередодні 170-літнього ювілею М.П. Драгоманова


  Лист до редакції. Висловлюються кілька меркувань щодо біографічних дат М. Драгоманова.
789123
   Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога - професора Миколи Яковича Грота (1883-1886) : монографія / [Подшивалкіна В.І. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2016. – 454, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2010 р. - Хронол. покажч. пр.: с. 297-436. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія: Розвиток науки в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова. Випуск: Психологія. Філософія / голов. ред. І.М. Коваль). – ISBN 978-617-689-172-7
789124
  Бедзик Д.І. Напередодні великого штурму : Про героїчну боротьбу проти самодержавства, проти політики Тимчасового уряду, проти Центр. ради, за перемогу соц. революції: Нарис / Д.І. Бедзик. – Київ : Політвидав України, 1967. – 68 с. – (Б-чка жовтневої сторінки)
789125
  Андрейцев В. Напередодні двох тисячоліть: сторінки історії, сучасності та майбутнього юридичного факультету // Право України, 2000. – №9
789126
  Чобіт Д. Напередодні знищення Гути Пеняцької // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 листопада (№ 47). – С. 7-9. – ISSN 2519-4429
789127
  Боровець І. Напередодні Мюнхена: словацька проблема у суспільно-політичному житті Чехословаччини 1938 р. // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 88-92
789128
  Прокоп Мирослав Напередодні незалежної України. т.62 : Спостереження і висновки // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк, 1993. – Т.62. – С.1-646. – ISBN 0-88054-126-1
789129
  Гуцало Є.П. Напередодні нинішнього дня : лірика / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 260 с.
789130
   Напередодні світової розробки субмаринних метаногідратів / Є.Ф. Шнюков, П.Ф. Гожик, В.О. Краюшкін, В.П. Клочко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 12-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 0367-4290
789131
  Мокін Б.І. Напередодні та трохи згодом. / Б.І. Мокін. – Вінниця, 1992. – 102с.
789132
  Кізченко А.Ф. Напередодні трагедії / А.Ф. Кізченко. – Київ, 1971. – 251с.
789133
  Грабовський С. Напередодні. Який світовий устрій зруйнувала глобальна війна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1-2 серпня (№ 140/141). – С. 11
789134
  Максименко О.І. Наперекір долі / О.І. Максименко. – К., 1990. – 132с.
789135
  Кирієнко А.В. Наперекір епіфеноменалізму: перцептивна концепція Анрі Бергсона // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 79-81
789136
  Чуркин В.М. Наперекор / В.М. Чуркин. – М, 1953. – 80с.
789137
  Грибанов В.И. Наперекор / В.И. Грибанов. – Чебоксары, 1969. – 72с.
789138
  Дубинский И.В. Наперекор ветрам / И.В. Дубинский. – М, 1964. – 272с.
789139
  Рядченко И.И. Наперекор войне / И.И. Рядченко. – К., 1952. – 116с.
789140
  Додд К. Наперекор всем : роман / Кристина Додд ; [ пер. с англ. Т.А. Перцевой ]. – Москва ; Владимир : АСТ; АСТ Москва ; ВКТ, 2008. – 320с. – ISBN 978-5-17-048431-7
789141
  Ивановский О.Г. Наперекор земному притяженью / О.Г. Ивановский. – М, 1988. – 286с.
789142
  Коваленко И.С. Наперекор опасностям / И.С. Коваленко. – М, 1985. – 95с.
789143
  Дубровин Б.С. Наперекор разлуке / Б.С. Дубровин. – Баку, 1973. – 158с.
789144
  Громов Б.В. Наперекор стихии... / Б.В. Громов. – Москва : Известия, 1971. – 296 с.
789145
  Малахов А.А. Наперекор судьбе / А.А. Малахов. – М., 1966. – 176с.
789146
  Владимиров А.В. Наперекор судьбе. / А.В. Владимиров. – Москва, 1972. – 191с.
789147
  Монастырский И.Е. Наперекор судьбе. / И.Е. Монастырский. – Л., 1990. – 85с.
789148
  Павличко Д. Наперсток : поезії / Д. Павличко. – Київ : Основи, 2002. – 126 с. – ISBN 966-500-227-9
789149
  Мазур В. Наперсточники від науки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 11). – С. 12


  У зв"язку з підготовкою нового Закону України про вищу освіту в DT.UA активно публікуються матеріали, присвячені цій темі. Публікації торкаються багатьох наболілих питань вищої школи про деградацію української освіти, а також про поширення в Україні ...
789150
   Наперстянка. – М., 1964. – 220с.
789151
  Космач Анна Напиваймося весни : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 2-7. – ISSN 0868-4790
789152
  Корнієнко В. Напис-графіті XII ст. з Софії Київської: нова знахідка // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 371-375. – ISSN 2310-3310
789153
  Грабовецький В.В. Напис на камені / В.В. Грабовецький. – Львів, 1976. – 111с.
789154
  Погрібний В.О. Напис на шибці : вірші різних літ / В.О. Погрібний ; [ред. і упоряд. В.О. Базилевський]. – Кіровоград : Степ, 1993. – 93, [2] с., [4] арк. фот
789155
  Малюта Іван Написав - як малював // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-30. – ISSN 0868-9644
789156
  Алексанянц К.А. Написание английских букв / К.А. Алексанянц. – Киев : Киевский университет, 1959. – 56 с.
789157
  Лей Р. Написание драйверов для MS-DOS / Роберт С. Лей, "Уэйт-Групп" ; Под ред. К.Г. Финогенова; Перевод с англ. Д.В. Каплина. – Москва : Мир, 1995. – 527 с.
789158
  Константинов А.С. Написание и оформление дипломных работ : учебное пособие для студентов биологического ф-таов ун-тов / А.С. Константинов. – Москва : Московский университет, 1983. – 27 с.
789159
  Олимах И. Написанная кровью : история шедевра // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 5. – C. 68-71


  Биография "Герники" Пабло Пикассо (картина-протест против войны)
789160
  Петрашкевич А.Л. Написанное остается : пьесы / А.Л. Петрашкевич. – Москва : Советский писатель, 1979. – 335 с.
789161
  Кутинська І.П. Написання дипломних робіт як ключовий метод оптимізації підготовки спеціалістів за фахом "Фармація" // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 2 (70). – С. 168-169. – ISSN 1684-7903


  "Одним із ключових методів оптимізації підготовки спеціалістів за фахом "Фармація" є написання та захист дипломних робіт."
789162
  Марушкевич Л. Написання НЕ з дієприкметниками.(Особистісно зорієнтований урок у системі проблемного навчання) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (645). – С. 12-15. – ISSN 0130-5263
789163
   Написання судових рішень : посібник для суддів / Академія суддів України ; відп. ред. та упоряд. Д. Вон, Н. Петрова, Ю. Голованова. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 80 с. – ISBN 978-966-667-404-6
789164
  Вернигора Н.М. Написання сучасної наукової статті : метод. рекомендації / Вернигора Н.М. ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Гуманітар. ін-т, Каф. реклами та зв"язків з громадськістю. – Київ : Білий Тигр, 2015. – 27, [1] с. – Бібліогр.: с. 17-18
789165
   Написання та оформлення науково-дослідних робіт в хірургії : (поради науковцям-початківцям) / НАН України, Центр інновац. мед. технологій ; [уклад.: І.М. Тодуров, В.М. Якимець, О.В. Перехрестенко та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 25 с. – Кн. описана за обкл. – Бібліогр.: с. 23-24
789166
  Юхимович Оксана Написання творчих завдань з економіки як інструмент підвищення інтересу до предмета // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 17-18
789167
  Жукова Е.Д. Написано в Женеве, Париже, Кракове... / Е.Д. Жукова. – Москва, 1970. – 48с.
789168
  Бернардес Ф.М. Написано в застенках / Ф.М. Бернардес. – Алма-Ата, 1987. – 179с.
789169
  Некрасов В.П. Написано карадндашом / В.П. Некрасов. – К., 1990. – 700с.
789170
  Гайдабура В. Написати листа, який всередині тебе ("Не маю слів..." (лист Ірини Варцаби-Залеської) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 126-127. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
789171
  Наєнко М. Написати про свій час. Інтерв"ю з літературознавцем, професором, лауреатом Національної премії Тараса Шевченка Михайлом Наєнком / розмову вела Валентина Давиденко // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 93-107. – ISSN 0208-0710
789172
  Корнієнко В. Написи-графіті XVI - XVII століть центральної нави Софії Київської як джерело до біографістики та генеалогії / В. Корнієнко, Н. Сінкевич // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 117-128. – (Нова серія ; вип. 15)
789173
  Рижова О.О. Написи на іконах іконостаса Софії Київської. Прочитання. Каталог // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 138-148. – ISSN 2225-7586
789174
  Драчук В.С. Написи на камені / В.С. Драчук. – Київ : Наукова думка, 1971. – 148с.
789175
  Орач О.Ю. Написи на снігу. / О.Ю. Орач. – К, 1981. – 114с.
789176
  Білоус І. Напитися з чаші знань // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 95). – С. 8


  " У Нацуніверситеті біоресурсів і природокористування масштабно відсвяткували День знань".
789177
   Напитки в вашем доме. – Ростов -на-Дону, 1991. – 62с.
789178
  Бабин И.П. Напитки для больших и маленьких / И.П. Бабин. – М, 1990. – 29с.
789179
  Лавров Ю.А. Напитки здоровья. / Ю.А. Лавров. – Киев, 1989. – 142с.
789180
  Алексеев В.А. Напитки и закуски / В.А. Алексеев. – Владимир : [Б. и.], 1991. – 52 с.
789181
  Кощеев А.А. Напитки из дикорастущих плодов и ягод / А.А. Кощеев. – Москва, 1991. – 63 с.
789182
  Ходжиматов К.Х. Напитки из трав / К.Х. Ходжиматов, Л.Г. Кобец. – Ташкент, 1988. – 136с.
789183
  Бабин И.П. Напитки на любой вкус / И.П. Бабин. – Москва, 1983. – 160 с.
789184
  Эбаноидзе Игорь Напиток из долины Дору : Дело вкуса // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 166-173 : Іл.
789185
  Щелоков А.А. Напишите ему, Наташа / А.А. Щелоков. – Москва, 1966. – 47с.
789186
  Матурін Ю.П. Напівартинові кільця, над якими кожний скрут розщеплюється // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – P. 22-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядаються напівартинові кільця, над якими кожний скрут розщеплюється. Показано умови на напівартинове кільце, які рівносильні умові розщеплюваності всіх скрутів над цим кільцем.
789187
  Гавришко М. Напівбожевільного художника Никифора арештували як "розвідника УПА" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 22 (275), 4 червня 2015. – С. 46-50
789188
  Стронська Г.О. Напівгрупа стискуючих перетворень булеану скінченної множини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 57-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі вивчається будова напівтрупи стискуючих перетворень впорядкованої за включенням множини всіх підмножин множину перших n натуральних чисел. Описано структуру максимальних нільпотентних піднапівгруп, наведено необхідні умови ізоморфності двох ...
789189
  Жучок Ю.В. Напівгрупи ендоморфізмів алгебраїчних систем : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Жучок Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 323 арк. – Бібліогр.: арк. 306-323
789190
  Жучок Ю.В. Напівгрупи ендоморфізмів алгебраїчних систем : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Жучок Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 32 с. – Бібліогр.: 40 назв та 35 назв в підрядк. прим.
789191
  Дорошенко В.В. Напівгрупи монотонних функцій та вільні піднапівгрупи топологічних напівгруп : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Дорошенко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
789192
  Дорошенко В.В. Напівгрупи монотонних функцій та вільні піднапівгрупи топологічних напівгруп : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Дорошенко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 127 л. – Бібліогр.: л. 123-127
789193
  Вотякова Леся Андріївна Напівгрупи напівстохастичних матриць та їх застосування : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Вотякова Л.А.; Нац. педагог. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2004. – 148л. – Бібліогр.: л.145-148
789194
  Вотякова Леся Андріївна Напівгрупи напівстохастичних матриць та їх застосування : Автореф. дис. ... кандид. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Вотякова Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв.
789195
  Конончук П.П. Напівгрупи операторів, які описують феллерівський процес на прямій, склеєний з двох дифузійних процесів / П.П. Конончук, Б.І. Копитко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 84-93. – ISSN 0868-6904


  Using the method of classical potential theory a semigroup of operators is constructed. It describes a Feller process on the line, which is the result of gluing together two diffusion processes with a nonlocal condition of conjugation Feller-Wentzell ...
789196
  Цяпута Г.Ю. Напівгрупи перетворень із деформованим множенням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 82-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Класифікуються з точністю до ізоморфізму всі напівгрупи, які одержуються запропонованою Ляпіним деформацією множення із скінченної інверсної симетричної напівгрупи IS[нижній індекс n], скінченної симетричної напівгрупи Т[нижній індекс n] та біциклічної ...
789197
  Цяпута Галина Юріївна Напівгрупи перетворень із деформованим множенням : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Цяпута Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 121л. – Бібліогр.: л.116-121
789198
  Цяпута Галина Юріївна Напівгрупи перетворень із деформованим множенням : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Цяпута Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
789199
  Антоненко О.С. Напівгрупи скінченно автоматних перетворень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Антоненко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
789200
  Усенко Віталій Михайлович Напівгрупи та майжекільця перетворень : Дис... доктор фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Усенко Віталій Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. Слов"янск. держ. пед. ін-тут. – Київ, 1999. – 291л. – Бібліогр.:л.280-291
789201
  Усенко В.М. Напівгрупи та майжекільця перетворень : Автореф...доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Усенко В.М.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 32с. – Бібліогр.:с.27-30
789202
  Кочубінська Є.А. Напівгрупи часткових автоморфізмів кореневих дерев : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Кочубінська Є.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 126л. – Бібліогр.: л.120-126
789203
  Кочубінська Є.А. Напівгрупи часткових автоморфізмів кореневих дерев : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.01.06 / Кочубінська Є.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
789204
  Халецька Зоя Петрівна Напівдосконалі 2-кільця та модулі над ними : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Халецька Зоя Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 71л. – Бібліогр.:л.67-71
789205
  Халецкая З.П. Напівдосконалі 2-кільця та модулі над ними. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.01.06 / Халецкая З.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 12л.
789206
  Мащенко Людмила Зіновіївна Напівдосконалі кільція та їх властивості : Дис... канд.фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Мащенко Людмила Зіновіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1997. – 101л. – Бібліогр.:л.96-101
789207
  Іщук Ю.Б. Напівдосконалі кільця з заданими приєднаними групами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Іщук Ю.Б.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
789208
  Іщук Юрій Богданович Напівдосконалі кільця з заданими приєднаними групами. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Іщук Юрій Богданович; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1998. – 117л. – Бібліогр.:л.108-109
789209
  Мащенко Людмила Зіновіївна Напівдосконалі кільця та їх властивості : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Мащенко Людмила Зіновіївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 16 с.
789210
  Цюпій Т.І. Напівдосконалі напівдистрибутивні кільця та асоційовані з ними скінченні орієнтовані графи : Автореф...канд. фіз.мат. наук: 01.01.06 / Цюпій Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18c. – Бібліогр.:с.14-15
789211
  Цюпій Тамара Іванівна Напівдосконалі напівдистрибутивні кільця та асоційовані з ними скінченні орієнтовані графи : Дис....канд.фізико-математ.наук: 01.01.06 / Цюпій Тамара Іванівна; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 130 + Додаток: л.118-130. – Бібліограф.: л.115-118
789212
  Хибіна Марина Анатоліївна Напівдосконалі напівдистрибутивні кільця та модулі над ними : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Хибіна Марина Анатоліївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 5 с.
789213
  Хабіна Марина Анатоліївна Напівдосконалі напівдистрибутивні кільця та модулі над ними. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Хабіна Марина Анатоліївна; Мін-во народ. освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 75л. – Бібліогр.:л.70-75
789214
  Боровий М.О. Напівемпіричне визначення відносних перерізів фотоіонізації L-підоболонок атомів елементів Hf, W, Re, Os, Ir та Pt / М.О. Боровий, Р.М. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 363-369. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для елементів Z=72-78 експериментально досліджено відносні інтенсивності основних ліній рентгенівського емісійного L[бета]-спектру. Запропоновано метод визначення відносних перерізів фотоіонізації L-підоболонок [сигма з нижнім коефіцієнтом 2]/[сигма з ...
789215
  Бойченко С.Г. Напівемпіричні моделі та сценарії глобальних і регіональних змін клімату = Semi-empirical models and scenarios of global and regional changes of climate / С.Г. Бойченко ; НАНУ ; Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна ; за ред. В.М. Волощука. – Київ : Наукова думка, 2008. – 312 с. – Проект "Наукова книга" ; Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 978-966-00-0796-3
789216
  Козирод І. Напівзабутий акдемік живопису = 8 січня 2010 року виповнилося 140 років від дня народження художника Євгена Столиці / І. Козирод, Г. Мироненко // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2010. – № 2/3 (73). – С. 100-102. – ISSN 0130-1799


  Столиця Євген Іванович (1870—1929) — український художник, академік. Кращі його полотна зберігаються в Державній Третьяковській галереї у Москві, в багатьох містах Росії, а також за кордоном
789217
  Сенченко А. Напівзаходи для півострова? / розмову вів Дмитро Кривцун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 лютого (№ 33). – С. 4


  Як відновити мир, повернути Крим і Донбас?
789218
  Ясинецька Н.А. Напівкальки англомовних неологізмів в українській мові // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 87-97
789219
  Касянюк М.В. Напівланцюгові квазіфробеніусові кільця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-21. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі представлені напівланцюгові квазіфробеніусові кільця як приклад квазіфробеніусових кілець. Напівланцюгові квазіфробеніусові кільця охарактеризовані за довжиною проективних нерозкладних модулів. A serial QF ring as an example of QF ring ...
789220
  Цюпій Т.І. Напівмаксимальні кільця та їх сагайдаки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 94-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Дається опис напівмаксимальних кілець, сагайдаки яких містять не більше чотирьох вершин та не мають петель.
789221
  Цюпій С.І. Напівмаксимальні кільця та їх сагайдаки : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Цюпій С.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 130л. – Додаток 77л. – Бібліогр.: л. 125 - 130
789222
  Цюпій С.І. Напівмаксимальні кільця та їх сагайдаки : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Цюпій С.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Додаток. – Бібліогр.: 11 назв
789223
  Песчанський О.І. Напівмарковські моделі технічного обслуговування багатокомпонентних відновлювальних систем : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Песчанський О.І. ; Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2010. – 44 с. – Бібліогр.: 45 назв.
789224
  Вдовиченко В. Напівперемога радикалів: як новий парламент Швеції стає бомбою для ЄС // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 14-20 вересня (№ 37). – С. 9. – ISSN 1992-9277
789225
  Парно Л.Д. Напівпрезидентська система в Україні: етапи становлення та політичні наслідки // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 349-351. – ISSN 2076-1554
789226
  Харченко О.В. Напівпрезидентська система поділу влади у П"ятій Республіці Франції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 108-127
789227
  Харченко Оксана Напівпрезидентське правління: за і проти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 35-37. – Бібліогр. в кінці ст.


  У світі існує декілька форм президентського правління: класична американська модель, напівпрезидентська, парламентсько-президентська, а також латиноамериканська, афро-азіатська та інші [9, с. 79-97]. Не вдаючися до докладної характеристики цих моделей, ...
789228
  Харченко Оксана Напівпрезидентське правління: за і проти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 35-37. – Бібліогр. в кінці ст.


  У світі існує декілька форм президентського правління: класична американська модель, напівпрезидентська, парламентсько-президентська, а також латиноамериканська, афро-азіатська та інші [9, с. 79-97]. Не вдаючися до докладної характеристики цих моделей, ...
789229
  Смирнов Володимир Сергійович Напівпровідники перетворювачі інваріантних систем електроспоживання автономних об"єктів : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.09.12 / Смирнов В.С; НАНУ, Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2002. – 33 с.
789230
  Йоффе А.Ф. Напівпровідники та їх застосування / А.Ф. Йоффе. – Київ, 1957. – 65 с.
789231
  Ляшенко В.І. Напівпровідники та їх застосування в техниці / В.І. Ляшенко. – Київ, 1956. – 36с.
789232
  Мєняйлов М.Є. Напівпровідники та їх застосування. Посібник для вчителів. / М.Є. Мєняйлов. – К., 1961. – 144с.
789233
  Савчин В.П. Напівпровідникова фотоелектроніка : навчальний посібник / В.П. Савчин, І.І. Іжнін, М.М. Ваків ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 728 с. : іл. – Бібліогр.: с. 712-714. – ISBN 978-966-613-793-0
789234
  Левон О.О. Напівпровідниковий двоканальний регульований компенсатор неактивних складових повної потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Левон Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
789235
  Савченко Ю.Г. Напівпровідниковий ємнісний датчик тиску для безконтактних інформаційно-вимірювальних пристроїв (систем) / Ю.Г. Савченко, А.І. Сбітнєв, Є.С. Лєнков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 126-129


  Дійсна стаття присвячена дослідженням особливостей напівпровідникового ємнісного датчика тиску, тобто первинного перетворювача. Такі датчики, на думку авторів, можуть бути ефективно використані в безконтактних інформаційно-вимірювальних пристроях ...
789236
  Агутін О.М. Напівпровідниковий світловодний лазерівський доплерівський віброметр для неруйнівного контролю / О.М. Агутін, Л.К. Яровой // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-12. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
789237
   Напівпровідниковий термоелектричний датчик витрат води / С.І. Єгупов, В.Я. Жигун, Г.В. Кузнецов, С.В. Литвиненко, В.А. Скришевський, О.В. Третяк, В.Ю. Устилко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 22-28. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Проаналізовані можливості застосування напівпровідникового термоелектричного генератора на основі ефекту Пельтьє як датчик швидкості та витрат потоку води. Показано, що використання схеми порівняння з двома послідовно включеними термоелементами ...
789238
  Тетельбаум Я.І. Напівпровідникові випрямлячі / Я.І. Тетельбаум. – Київ : Техніка, 1964. – 248с.
789239
  Осадчук О.В. Напівпровідникові газочутливі перетворювачі на основі структур з від"ємним опором. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.27.01 / Осадчук О.В.; КПІ. – К, 1994. – 23л.
789240
  Тхорик Ю.О. Напівпровідникові діоди / Ю.О. Тхорик. – Київ : Держтехвидав УРСР, 1963. – 176 с.
789241
  Домнін І.Ф. Напівпровідникові компенсатори неактивних складових повної потужності : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.09.12 / Домнін І.Ф.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 32 назв.
789242
  Гончаров Юрій Петрович Напівпровідникові перетворювачі для живлення розгалужених та імпульсних навантажень : Автореф... доктора техн.наук: 05.09.12 / Гончаров Юрій Петрович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1998. – 33л.
789243
  Волківський В.Б. Напівпровідникові перетворювачі з підвищеною ефективністю заряду акумуляторів імпульсивними асиметричними струмами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.12 / Волківський В.Б.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
789244
  Крилов Денис Сергійович Напівпровідникові перетворювачі змінної напруги в постійну з близьким до одиниці коефіцієнтом потужності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.12 / Крилов Д.С.; Нац. техн. ун-тет. "ХПІ". – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
789245
  Макаренко Микола Петрович Напівпровідникові перетворювачі модуляційного типу (системне моделювання, аналіз електромагнітних процесів) : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 05.09.12 / Макаренко М.П.; Нац. акад. наук України; Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2003. – 37 с. – Бібліогр.: 34 назв.
789246
  Левитський С.М. Напівпровідникові прилади : Навчальний посібник для студ.радіофізичного фак-ту / С.М. Левитський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 108с. – ISBN 966-594-137-2
789247
  Васильєва Л.Д. Напівпровідникові прилади : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Л.Д. Васильєва, Б.І. Медведенко, Ю.І. Якименко. – Київ : Кондор; Політехніка;, 2003. – 388с. – ISBN 966-622-103-9
789248
  Марусенкова Т.А. Напівпровідникові сенсори магнітного поля на розщеплених холлівських структурах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Марусенкова Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 35 назв
789249
  Супрун А.Д. Напівпровідникові солітони. Частина І. Нульове наближення / А.Д. Супрун, С.Я. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 530-538. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  При дослідженні екситонів у напівпровідниках зазвичай не враховують впливу електронного збудження на зміну взаємодії між атомами або молекулами кристалічної гратки. Проте такі зміни стимулюють миттєвий (у нульовому наближенні) відгук локальної ...
789250
   Напівпровідникові термоелектричні датчики для імпульсного витратоміра / Г.В. Кузнецов, В.А. Скришевський, Циганова, ГЛ, Ю.Г. Шулімов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 160-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовані особливості застосування напівпровідникового термоелектричного елементу Пельтьє в якості імпульсного витратоміра потоку рідини. Досліджено вплив потоку води в трубопроводі на кінетику теплообміну та електричні характеристики ...
789251
  Кізіменко О.М. Напівретракції та комутативні сполуки // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  До вивчення комутативних сполук напівгруп застосовано напівретракції напівгруп. В роботі описано розклад вільних напівгруп в напіврешітки.
789252
  Усенко В.М. Напівретракції та симетричні зображення // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 81-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В термінах напівретракцій моноїдів описано симетричні зображення вільних моноїдів.
789253
  Нікітін А.В. Напівропідникові перетворювачі з активними фільтрами для жвилення апаратурі зв"язку : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Нікітін А. В.; Хар. держ. політехн. ун-т. – Х., 1998. – 18л.
789254
  Яворський В. Напівсонні листи з Діямантової імперії і Королівства Північної Землі // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 214/215. – С. 72-105.
789255
   Напівхвильовий резонатор поверхневої хвилі в позамежному хвилеводі / Г.А. Мелков, О.М. Іванюта, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 394-402. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджено умови збудження резонатора поверхневої хвилі в позамежному хвилеводі. Проведено порівняння мікрохвильових характеристик резонатора, збудженого у позамежному і стандартному хвилеводах. Дослідження проведено у 8-мм діапазоні ...
789256
  Новиков Ю.Н. Наплавочные работы при ремонте оборудования тепловых электростанций / Ю.Н. Новиков. – Москва, 1978. – 112 с.
789257
  Волошин В.В. Наплічник // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 47 : фото
789258
  Короденко М. НАПН: Загартування змінами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4 квітня (№ 13). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  У Національній академії педагогічних наук України відбулися загальні збори, під час яких обговорювали хід реформ в освітній сфері та планували майбутню роботу.
789259
  Матровова Л.М. Наповнення місцевих бюджетів в умовах бюджетної реформи в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 14-17. – ISSN 2409-1944
789260
  Чадюк М. Наповнювати простір "своїми" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 65/66). – С. 31


  Дискусії щодо українсьуої політики пам"яті.
789261
  Лівшиць Ю.О. Напої для всіх / Ю.О. Лівшиць. – К., 1973. – 136с.
789262
   Напої домашнього приготування. – К., 1991. – 15с.
789263
  Усик Світлана Напої, які найефективніше втамовують спрагу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 2-3 : фото
789264
  Вірник Наполегливо вивчати марксистсько-ленінську економічну науку ! : [До іспитів залишилось десять днів !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  Кафедра політичної економії нашого університету стала на шлях перебудови своєї роботи в світлі останніх рішень ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У про ідеологічну роботу. Крім навчальної роботи, кафедра перебудувала науково-дослідну роботу. Кафедра політичної ...
789265
  Тарле Е.В. Наполеон / Е.В. Тарле. – М., 1939. – 518с.
789266
  Тарле Е.В. Наполеон / Е.В. Тарле. – М., 1942. – 368с.
789267
  Тарле Е.В. Наполеон / Е.В. Тарле. – Доп. изд. – Москва : Академия наук СССР, 1957. – 467с.
789268
  Тарле Е.В. Наполеон / Е.В. Тарле. – Москва : Наука, 1991. – 461 с.
789269
  Тарле Е.В. Наполеон / Е.В. Тарле; Исторический портрет. – Киев : Художественная литература, 1992. – 410с.
789270
  Тарле Е.В. Наполеон / Е.В. Тарле ; [послесл. и комм. : В.А. Дунаевского и Е.И. Чапкевича ; подготовка текста, общ. ред., подбор иллюстративного материала В.А. Дунаевского]. – Москва : Пресса, 1992. – 640 с. : ил. – ISBN 5-253-00219-7
789271
  Карнацевич В.Л. Наполеон / В. Карнацевич. – Харьков : Фолио, 2010. – 118, [4] c. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2010 г. – (Знаменитые люди планеты). – ISBN 978-966-03-5163-9
789272
  Грунский Н.К. Наполеон I в русской художественной литературе / Н.К. Грунский. – Варшава : Тип. Варшавского учебн. округа, 1899. – II, 132 с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник. 1898, т. 40, № 3–4, с. 193-324
789273
  Тимофеев В.И. Наполеон I издавал "победные бюллетни" и намеренно публиковал ложную информацию // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 11. – С. 27-32. – ISSN 0321-0626
789274
  Черкасов П.П. Наполеон III - император французов // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 3. – С. 197-216. – ISSN 0130-3864
789275
  Боровков Д. Наполеон III и его "Вторая империя" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 20-39. – ISSN 1812-867Х
789276
  Боровков Д. Наполеон III и его "Вторая империя" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 5 (89). – С. 4-21. – ISSN 1812-867Х
789277
  Уварова М.А. Наполеон III и его эпоха в англо-американской историографии // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 3. – С. 176-191. – ISSN 0130-3864
789278
  Тэн И. Наполеон Бонапарт : (H. Taine. Les origines de la France contemporaine. Le regime moderne, t. 1, livre 1) ; С воспроизведением портр. генерала Бонапарта, писанного Гереном в 1798 г. / Ипполит Тэн ; Пер. О.К. Синцовой. – Москва : Изд. "Мусагет", 1912. – 107 с., 1 л. фронт. (портр.)
789279
  Манфред А.З. Наполеон Бонапарт / А.З. Манфред. – 3-е изд. – Москва : Мысль, 1980. – 775 с.
789280
  Манфред А.З. Наполеон Бонапарт = Napoleon Bonaparte / А.З. Манфред. – 4-е изд. – Москва : Мысль, 1986. – 735 с.
789281
  Манфред А.З. Наполеон Бонапарт = Napoleon Bonaparte / А.З. Манфред. – 5-е изд. – Москва : Мысль, 1989. – 735 с.
789282
  Бабакина Е.И. Наполеон Бонапарт и отмена крепостного права в России в Отечественной историографии войны 1812 года // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 3. – С. 139-147. – ISSN 0130-3864
789283
  Захарчук М О. Наполеон Бонапарт та українське суспільство: історичні документи в інтерпретаціях дослідників // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С. 163-183. – ISSN 0130-5247
789284
   Наполеон Бонапарте : [Биографический очерк]. – Санкт-Петербург : Тип. И. Фишона
Ч. 2. – 1848. – [4], 133, V с. – Экз. дефектный, отсутствует обл., оторван угол: год издания, описан по ген. катал.
789285
  Военский К.А. Наполеон борисовские евреи в 1812 году : эпизод из истории Отечественной войны / К. Военский. – Санкт-Петербург : Тип. Гл. управл. Уделов, 1906. – 11 с.
789286
  Петрунина Ж.В. Наполеон в Египте. 1798-1801 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 142-148. – ISSN 0042-8779
789287
   Наполеон в России в 1812 г. : очерк истории Отечеств. войны, сост. по офиц. документам, мемуарам, зап., характеристикам и проч. – Санкт-Петербург : А.А. Каспари, 1911. – 695 с. : 84 л. ил.
789288
  Секиринский С.С. Наполеон в России: судьба легенды // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 143-157. – ISSN 0869-5687
789289
  Афанасьев Г.Е. Наполеон и Александр : Причины войны 1812 года 6 (публичная лекция) / Г.Е. Афанасьев. – Киев : Изд. Киев. о-ва искусства и лит., 1912. – 61 с.
789290
  Вандаль А. Наполеон и Александр / А. Вандаль. – Ростов-на-Дону
4. – 1995. – 606с.
789291
  Вандаль А. Наполеон и Александр I : в 3 т. / Альбер Вандаль ; , чл. Фр. акад. наук ; Пер. с 6-го фр. изд. В. Шиловой. – 1910-1913. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва "Знание"
Т. 1 : От Тильзита до Эрфурта : С гелиограв. (интаглио) портр. Наполеона и Александра I. – 1910. – [4], II, XX, 534, [1] с., 2 л. портр. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 41133 без портр. Наполеона, экз. № 14864ICT без 2-х портретов
789292
  Вандаль А. Наполеон и Александр I : в 3 т. / Альбер Вандаль ; , чл. Фр. акад. наук ; Пер. с 6-го фр. изд. В. Шиловой. – 1910-1913. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва "Знание"
Т. 2 : Второй брак Наполеона. Упадок союза : С портр. Румянцева и Меттерниха / Пер. с 5 фр. изд. В. Шиловой. – 1911. – [4], 590, [1] с., 2 л. портр. – Экз. 15774 ICT деф., отсутств с. 81-590, [1] с., 2 л. портр.
789293
  Вандаль А. Наполеон и Александр I : в 3 т. / Альбер Вандаль ; , чл. Фр. акад. наук ; Пер. с 6-го фр. изд. В. Шиловой. – 1910-1913. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва "Знание"
Т. 3 : Разрыв франко-русского союза : С портр. Коленкура и Бернадота. – 1913. – [6], 608 с., 2 л. портр. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 41133 без портр. Наполеона, экз. № 14864ICT без 2-х портретов
789294
  Молок А.И. Наполеон и его время в изображении Стендаля / А.И. Молок. – М.-Л.
14. – 1950. – 5-23с.
789295
  Массон Фредерик Наполеон и женщины: История завоевателя мира / Массон Фредерик. – К.
2. – 1991. – 341с.
789296
  Туган-Барановский Наполеон и республиканцы / Туган-Барановский. – Саратов, 1980. – 220с.
789297
  Ковалевский П.И. Наполеон и эпилепсия / П.И. Ковалевский. – изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Тип. М.Акинфиева и И.Леонтьева
Т.4 : Психиатрические эскизы из истории. – 1899. – 248 с.
789298
  Хаткевич Василий Наполеон изучал английский язык? // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 2 : Іл.
789299
  Палій О. Наполеон і російське "авось" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 161)


  200-річчя Бородинської битви та її український контекст.
789300
  Гончар Б. Наполеон і Україна / Б. Гончар, О. Захарчук // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С. 73-79 : Фото. – ISSN 1607-6451
789301
  Богданова Мария Наполеон на диодах // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 136-137 : фото
789302
  Федорук О. Наполеон Орда // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.130-133. – ISSN 0130-1799


  Художник Наполеон Орда
789303
  Бретон Г. Наполеон та його коханки / Г. Бретон; З франц. пер. О.Жупанський. – Київ : Юніверс, 2002. – 352с. – (Любовні історії в історії Франції.). – ISBN 966-7305-48-1
789304
  Остапчук В.В. Наполеонівська епоха у творах Ф. Стендаля "Пармський монастир", Л. Толстого "Война и мир", С. Жеромського "Popioly": до проблеми літературної комунікації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 106-111. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
789305
  Машевський О. Наполеонівські війни 1813-1815 рр. // Історія України. – Київ, 2013. – січень (№ 1). – С. 2-8
789306
  Минаков А. Наполеонова невеста // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 110-112. – ISSN 0235-7089
789307
  Ададуров В. Наполеонові "українці": шляхта Правобережжя у французьких планах воєнної кампанії 1812 року // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 33-42
789308
  Тарарак А.В. Наполеоновская символика в поэзии О.Э. Мандельштама // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 58-62. – (Русская филология ; № 3 (52) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  В статті робиться спроба усвідомити характер використання символіки та топосів, пов"язаних із ім"ям Наполеона, в творчості О. Мандельштама. Російський акмеїзм фактично обійшов його, та лише в цього поета в його пізніх, передсмертних віршах виникає ...
789309
  Затворницкий Н.М. Наполеоновская эпоха : библиографический указатель. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно
Вып. 1. – 1914. – 328 с. : 7 портр.
789310
  Залесский К.А. Наполеоновские войны 1799-1815 : биографический энциклопедический словарь / К.А. Залесский. – Москва : Астрель ; АСТ, 2003. – 831 с., [ 16 ] л. илл. – ISBN 5-17-016115-8
789311
   Наполнение коммуникативного формата. – М., 1980. – 76с.
789312
  Щербина С.Н. Наполненное кремнеземом известковошлаковое вяжущее и интенсивная технология ее получения. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.05 / Щербина С.Н.; Одесск.гос.Акад.строит.и архитект. – Одесса, 1995. – 19л.
789313
  Труханов В.И. Наполненные громом / В.И. Труханов. – Донецк, 1982. – 184с.
789314
  Труханов В.И. Наполненные громом. / В.И. Труханов. – Донецк, 1966. – 64с.
789315
  Соломко В.П. Наполненные кристаллизующиеся полимеры / В.П. Соломко. – К., 1980. – 264с.
789316
  Тараканов О.Г. Наполненные пенопласты / О.Г. Тараканов. – М., 1989. – 216с.
789317
   Наполним музыкой сердца. – М., 1989. – 252с.
789318
   Наполним музыкой сердца. – Минск, 1990. – 128с.
789319
  Аленник Э.М. Напоминание : повесть / Э. Аленник. – Ленинград : Советский писатель, 1979. – 218 с.
789320
  Соболь М.А. Напоминание / М.А. Соболь. – М, 1983. – 173с.
789321
  Аленник Э.М. Напоминание : повести / Э. Аленник. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 528 с.
789322
  Ананьев А.А. Напоминание старых истин / А.А. Ананьев. – Москва : Правда, 1980. – 64 с.
789323
  Ананьев А.А. Напоминание старых истин / А.А. Ананьев. – Москва, 1982. – 225 с.
789324
  Келлер Г. Напорные воды / Г. Келлер. – М, 1930. – 79с.
789325
   Наппельбаум М. Избранные фотографии. – Москва, 1985. – 103с.
789326
   Наппельбаум М. Каталог. – Москва, 1987. – 30с.
789327
  Афонькин Ю.Н. Направительные наречия hinein и herein в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Афонькин Ю.Н.; ЛГУ. – Л, 1972. – 25л.
789328
   Направление - Прага. – М., 1985. – 319с.
789329
  Баринов И.И. Направление - Украина : опыт изучения нацистской оккупационной политики, 1941-1944 / Игорь Баринов. – Москва : [б. и.], 2014. – 398, [2] c. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 397-399. – Библиогр.: c. 379-396 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94542-314-5
789330
  Локощенко М.А. Направление ветра в Москве // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 5-15 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
789331
  Тихенко С.И. Направление вещественных доказательств для криминалистической экспертизы / С.И. Тихенко. – Киев : б/и, 1949. – 44с.
789332
  Алибеков З.Г. оглы Направление времени : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Алибеков З. Г. оглы; Ин-т филос. АН СССР, Отд. филос. пробл. естествозн. – М., 1975. – 25л.
789333
  Рейхенбах Ганс НАправление времени. / Рейхенбах Ганс. – М., 1962. – 396с.
789334
  Дряхлова Валентина Направление Вьетнам // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 48-51 : фото
789335
  Гроссман В.С. Направление главного удара / В.С. Гроссман. – Москва, 1942. – 19с.
789336
  Кривошеев В.В. Направление и многозабойное бурение скважин с основами кернометрии / В.В. Кривошеев. – Томск, 1984. – 83с.
789337
  Минасян Джульета Оганесовна Направление и напряженность геомагнитного поля Армении в неоген-четвертичное время : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.12 / Минасян Джульета Оганесовна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 24л.
789338
  Геннадиев А.Н. Направление и стадии развития почвы высокогорья Центрального Кавказа. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.06 / Геннадиев А.Н.; МГУ. – М, 1977. – л.
789339
  Пушкарев Ю.В. Направление инновационного развития системы образования в современных условиях // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 55-60. – ISSN 1811-0916


  Автор статьи анализирует проблему инновационного развития системы образования в современных информационных условиях. Отмечается, что в настоящее время активно происходят многочисленные инновационные процессы, затрагивающие систему образования. ...
789340
  Ван Мэняо Направление китайского перевода с точки зрения развития китайской теории превода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 16-23. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
789341
  Алой А.С. Направление кристаллизации систем из нитратов щелочных металлов и аммония : Автореф... канд. хим.наук: / Алой А. С.; АН СССР, Сиб. отд-ие, Объед. уч. сов. по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
789342
  Коршенов Л.К. Направление поиска / Л.К. Коршенов. – Москва, 1968. – 222 с.
789343
  Простаков П.Е. Направление почвообразовательных процессов при орошении. / П.Е. Простаков. – Москва-Алма-Ата, 1936. – 259с.
789344
  Гальперин И.М. Направление судом уголовного дела на доследование / И.М. Гальперин. – М, 1960. – 170с.
789345
  Чарный М.Б. Направление таланта. / М.Б. Чарный. – М., 1964. – 410с.
789346
  Левин А.М. Направление экспансии - юг. / А.М. Левин. – М., 1979. – 112с.
789347
  Николаев С.М. Направления антикоррупционного воспитания в вузе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 91-94. – ISSN 0869-3617


  качестве направлений реализации антикоррупционного воспитания предложено интегрирование знаний изучаемых дисциплин, а также вовлечение слушателей в общественно значимую деятельность в рамках учебной и внеучебной практик. The article is devoted to ...
789348
  Дякин Б.Г. Направления верификации теории международного бизнеса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 104-117. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
789349
  Авраамова Е.М. Направления вертикальной мобильности молодых специалистов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.108-116. – ISSN 0869-0499
789350
  Титов В. Направления взаимодействия вузов и бизнес-сообщества / В. Титов, Д. Ендовицкий // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 7. – С. 10-18. – ISSN 0869-3617


  Воронежский гос. ун-т.
789351
  Сочнев В Д. Направления взаимодействия правоохранительной и массово- коммуникативной систем в формировании молодежного правосознания // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.29-32
789352
  Лазарев В.С. Направления и задачи совершенствования иннновационной деятельности в образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 3. – С. 2-14. – ISSN 0869-561Х


  Вводится понятие способности образовательного учреждения к развитию и предлагается программа ее повышения посредством модернизации системы инновационной деятельности.
789353
  Грин Н.С. Направления и как их вычислять / Н.С. Грин, 1912
789354
   Направления и методика нефтепоисковых работ. – Минск, 1983. – 177с.
789355
   Направления и методика поисков и разведки нефти и газа. – М., 1985. – 93с.
789356
  Сысоев П.В. Направления и перспективы информатизации языкового образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 10. – С. 90-97. – ISSN 0869-3617


  Работа посвящена вопросу определения основных направлений информатизации языкового образования. В ней автор: а) обозначает предпосылки информатизации образования, б) выделяет основные направления информатизации языкового образования, в) рассматривает ...
789357
  Либман А. Направления и перспективы развития политико-экономических исследований // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 27-45. – Бібліогр.: с. 28-44. – ISSN 0042-8736
789358
  Факки М.Ф. Направления и принципы архитектурно-композиционного решения паркингов в структуре высотных многофункциональных жилых комплексов // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 1( 51). – С. 57-61. – ISSN 1680-2721
789359
  Боднар А.В. Направления и проблемы в исследовании политико-правовых основ формирования и становления государственности на Руси // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 25-26. – ISSN 1812-3805
789360
  Писарев А.А. Направления и проблемы концептуализации конечности существования в фундаментальной онтологии М. Хайдеггера // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 13-30. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
789361
  Гулевич О.А. Направления изучения представлений о справедливости // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.123-132. – ISSN 0042-8841
789362
  Герасимов Ю.Е. Направления интегрирования мировых правовых семей современности // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 18-21. – ISSN 1812-3910


  В статье подвергнут исследованию процесс интегрирования мировых правовых семей современности, определена его сущность и динамика развития сближения и взаимного восполнения присущих этим семьям представлений о праве. Особое внимание уделено рассмотрению ...
789363
   Направления интенсификации общественного производства. – М., 1984. – 202с.
789364
  Мельник Т.Е. Направления минимизации последствий воздействия на образование мировых глобализационных процессов // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – С. 36-39. – ISSN 1609-4646


  Статья посвящена проблемам интеграции российских вузов в мировое образовательное сообщество.
789365
  Корсаков Г.Б. Направления модернизации вооруженных сил США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 1. – С. 34-52. – ISSN 0321-2068
789366
  Кузнецов О.В. Направления модернизации ДПО государственных служащих // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 145-149. – ISSN 0869-3617


  Проблемы модернизации дополнительного профессионального образования (ДПО) государственных служащих.
789367
  Лисица Н.М. Направления модернизации экономического образования / Н.М. Лисица, Ю.В. Беликова // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 11 : Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності економіки. – С. 36-41. – ISSN 2222-4459
789368
   Направления нефтепоисковых и разведочных работ в Припятском прогибе. – Минск, 1977. – 187с.
789369
  Рященко В.П. Направления оптимизации бизнес-процессов предприятия // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 143-150. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
789370
  Федотова В.С. Направления организации исследовательской деятельности студентов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 128-132. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены направления организации исследовательской деятельности студентов, отвечающие требованиям современного образования. The article represents the conception students research activities organization that meets the requirements of ...
789371
  Кукса В.П. Направления перестройки в работе жилищно-эксплуатационных организаций / В.П. Кукса. – К, 1989. – 81с.
789372
  Сюнтюренко О.В. Направления перспективного развития информационной деятельности ВИНИТИ // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 1. – С. 42-50. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены направления разработки и реализации новой научно-информационной политики развития Всероссийского института научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН). Основная цель - показать перспективные подходы к более ...
789373
  Насими Ахмедов Направления повышения эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов в апшеронском экономическом районе // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 334-343 : табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
789374
  Швец Ю.Ю. Направления повышения эффективности управления информационной системой инновационного развития / Ю.Ю. Швец, А.В. Толубко // Экономика и управление : научно-практический журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 6. – С. 160-162


  Толубко А.В. - канд. эк. н., ВИКНУ КНУ им. Тараса Шевченко.
789375
  Виноградова Т.В. Направления работы вузовской библиотеки: развитие гуманитарной культуры специалиста // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 1. – С. 72-75
789376
  Ульянченко А. Направления развития аграрного сектора Украины / А. Ульянченко, И. Кошкалда // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 9. – С. 89-94. – ISSN 0235-2443
789377
  Ступакова А.В. Направления развития геологии и геохимии горючих ископаемых // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 6-10. – (Геология ; № 4). – ISSN 0201-7385
789378
  Красильникова И.Ю. Направления развития доставки документов в условиях электронного доступа к информации // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 205-214. – ISSN 2224-1825


  Рассмотрены вопросы свободы и ограничения распространения информационных источников по межбиблиотечному абонементу и доставке документов (МБА и ДД) в электронном пространстве, отражённые в российских и зарубежных публикациях. Библиотечные подразделения ...
789379
  Розанова Т.П. Направления развития инновационной деятельности экономики региона / Т.П. Розанова, Ю.Ю. Швец, И.Ю. Швец // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 244-250 : Рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
789380
  Бандурин А.В. Направления развития Москвы как мировой туристской дестинации / А.В. Бандурин, А.Н. Шилин // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1. – С. 12-17. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1813-1212
789381
  Тимченко Г.П. Направления развития состязательности в гражданском судопроизводстве (на примере нового ГПК Украины) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 528-531. – ISBN 966-660-151-6
789382
  Гормах А.Д. Направления ревитализации припортовых зданий и сооружений под общественные пространства / А.Д. Гормах, Н.М. Ексарева // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 409-413 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
789383
  Кодацький В.П. Направления снижения безработицы на Украине // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2004. – № 7. – С. 31-34
789384
  Галанец В. Направления совершенствования аграрной реформы Украины // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Рос. акад. с.-х. наук ; Всерос. н.-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 10. – С. 83-86. – ISSN 0235-2443
789385
  Пучкова А.П. Направления совершенствования деятельности аспирантуры с применением информационных технологий на примере аспирантуры МЭСИ / А.П. Пучкова, В.П. Дворяшина // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 74-84.


  Применение информационных технологий в подготовке аспирантов.
789386
   Направления совершенствования системы управления научно-исследовательской деятельностью вузов. – Москва, 1989. – 172с.
789387
  Доброхлеб В.Г. Направления социально-экономической модернизации в условиях старения населения // Народонаселение : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 2012. – № 2 (56). – С. 12-15. – ISSN 1561-7785
789388
  Усков И.В. Направления становления программно-целевого метода планирования на местном уровне // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 6-15
789389
  Алла Левитская Направления стратегического управления инновационным развитием региона // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 323-332 : табл., рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
789390
   Направления уголовной политики в борьбе с преступностью. – Свердловск, 1986. – 130с.
789391
  Кодацкий В.П. Направления улучшения деятельности субъектов хозяйствования // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 6-10. – Бібліогр.: на 5 пунктів
789392
  Саблук П. Направления экономических реформ в аграрной сфере Украины // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 9. – С. 17-21. – ISSN 0235-2443
789393
  Воротинцева Л.І. Направленість грунтових процесів і режимів у чорноземах звичайних Північного Степу за зрошення та вилучення зі зрошення // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 10-17 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
789394
  Марченко В.М. Направленість розвитку економічної діяльності в Україні / В.М. Марченко, О.Л. Нечаєв // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 12 (151). – С. 3-7
789395
  Шавинский Борис Михайлович Направленная кристаллизация водно-солевых систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Шавинский Борис Михайлович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т неорганической химии. – Новосибирск, 1975. – 24л.
789396
  Вигдорович В.Н. Направленная кристаллизация и физико-химический анализ / В.Н. Вигдорович. – Москва, 1976. – 199с.
789397
  Курц В. Направленная кристаллизация эвтектических материалов / В. Курц, П.Р. Зам. – М, 1980. – 272с.
789398
  Сулакшин С.С. Направленное бурение / С.С. Сулакшин. – М., 1987. – 271с.
789399
  Лиманов Е.Л. Направленное бурение разведочных скважин / Е.Л. Лиманов. – М., 1978. – 223с.
789400
  Высокос Григорий Потапович Направленное воспитание сельскохозяйственных растений с целью улучшения старых и выведения новых сортов в Сибири : Автореф... д-ра биол.наук: / Высокос Григорий Потапович; АН СССР, Ин-т генетики. – М,, 1964. – 40л. – Бібліогр.:с.38-39
789401
  Овчинников Г.П. Направленное выращивание винограда сорта ркацители для приготовления марочных столовых вин на юге УССР : Автореф... канд. с.- х. наук: / Овчинников Г. П.; Одесск. с.- х. ин-т. – Одесса, 1965. – 24с. – Бібліогр.:с.24
789402
  Стрельцов В.Н. Направленное выращивание транспортабельного урожая столовых сортов винограда: Муската гамбургского, Карабурну и Королевы виноградников. : Автореф... канд.с-х.наук: / Стрельцов В.Н.; Одес.с-х.ин-т. – Одесса, 1965. – 22л.
789403
  Пшеничный П.Д. Направленное изменение природы сельскохозяйственных животных под влиянием условий жизни. / П.Д. Пшеничный. – М., 1954. – 32с.
789404
  Суховерхов Ф.М. Направленное изменение природы серебряного карася в целях рыбоводства. : Автореф... доктор биол.наук: / Суховерхов Ф.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 14 с.
789405
   Направленное иминированние соединений с электроноакценторными заместителями у атома серы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Олейник Т. Г,; Олейник Т. Г,; Днепропетр. хим. технол. ин-т. – Днепропетровск, 1982. – 16л.
789406
  Шавырин В.С. Направленное окисление терпеновых углеводородов до спиртов и кетонов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Шавырин В.С.; АН БССР. Отд-ние хим. наук. – Минск, 1968. – 22л.
789407
  Макаров Н.И. Направленность личности и проблемы ее воспитания : Автореф... канд .филос.наук: / Макаров Н. И.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1970. – 23л.
789408
  Вязникова Любовь Федоровна Направленность личности младших школьников и устойчивость ее проявления в зависимости от влияния группы (на материале третьих классов) : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Вязникова Любовь Федоровна; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 22л.
789409
  Мартьянова Ю.П. Направленность личности школьника / Ю.П. Мартьянова. – Пермь, 1985. – 73с.
789410
  Мишурова С.С. Направленность некоторых биохимических процессов у различных форм ментольных мят и котовника закавказского. : Автореф... канд. биол.наук: / Мишурова С.С.; АН АзССР. Ин-т ботаники им. В.Л.Комарова. – Баку, 1966. – 18л.
789411
  Абдалиева М.Р. Направленность развития как философско-мировоззренческая проблема : автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Абдалиева М.Р. ; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1993. – 23 с.
789412
  Абдалиева М.Р. Направленность развития как философско-мировоззренческая проблема : Дис... канд. филос. наук : 09.00.01 / Абдалиева Марина Рафиковна ; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1993. – 116 л. – Библиогр.:л. 98-116
789413
  Анисимов А.А. Направленность ферментативных превращений сахарозы в связи с условиями минерального питания растений и скороспелостью сортов : Автореф... кандид. биол.наук: / Анисимов А.А.; Горьковский гос. университет. – Горький, 1950. – 16 с.
789414
  Северцов А.С. Направленность эволюции / А.С. Северцов. – М., 1990. – 270с.
789415
  Робишо Л. Направленные графы и их приложение к электрическим цепям и машинам / Л. Робишо, М. Буавер, Ж. Робер. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 248 с.
789416
  Сосунов В.А. Направленные ответвители и их применение / В.А. Сосунов, А.А. Шибаев. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1969. – 88 с.
789417
  Абдулло Г. Направленный взрыв : пьесы : пер. с тадж. / Гани Абдулло. – Москва : Советский писатель, 1980. – 438 с. : портр.
789418
  НезнанскийФ.Е Направленный взрыв / НезнанскийФ.Е. – М., 1996. – 480с.
789419
  Шер Е.Н. Направленный взрыв в грунте : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Шер Е. Н.; АН СССР, Сиб. отд. Совет физ. секции, Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1965. – 6л.
789420
  Куксенко П.Н. Направленный радиоприем / П.Н. Куксенко. – Москва, 1932. – 124 с.
789421
  Колотуша Т.П. Направленный синтез и свойства кремнеземов с закрепленными B-дикетонатным и азотсодержащими гетеро- и макроциклическими лигандами : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Колотуша Т.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с. – Библиогр.: 17 назв.
789422
  Колотуша Т.П. Направленный синтез и свойства кремнеземов с закрепленными B-дикетонатными и азотсодержащими гетеро- и макроциклическими лигандами : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Колотуша Т.П. ; Ин-т химии поверхности ; АН УССР. – Киев, 1988. – 169 л., табл. – Библиогр.: л. 145-169
789423
  Батков А.А. Направленный синтез методом гидрирования диацетиленовых гликолей : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Батков А.А.; АН Каз. ССР. Хим.-металлург. ин-т. – Караганда, 1970. – 24л.
789424
  Гультай М.М. Направлення апеляційним судом справ на новий судовий розгпяд після скасування рішень суду першої інстанції (за матеріалами практики апеляційного суду Харківської області) // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 69-75. – ISSN 0201-7245
789425
  Розум Ю.С. Направляющее действие заместителей при обзаровании N-окисей, солей феназина и N-алкилфеназинонов : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Розум Ю.С. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1960. – 36 с. – Бібліогр. : с. 35-36
789426
  Бояринов В.Г. Направо пойдешь... / В.Г. Бояринов. – М., 1985. – 79с.
789427
  Суховерхов Ф.М. Напраленное изменение природы серебряного карася в целях рыбоводства. / Ф.М. Суховерхов. – К, 1951. – 14с.
789428
  Холмогоров М.К. Напрасный дар / М.К. Холмогоров. – М., 1989. – 223с.
789429
  Гузюк П. Напредодні / П. Гузюк. – Львів, 1955. – 336с.
789430
  Слуцкіс М. Наприкінці дня / М. Слуцкіс. – Київ : Дніпро, 1987. – 386 с.
789431
  Герасименко Ю.Г. Напровесні : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 72 с.
789432
  Розеггер П. Напролом и др. рассказы / Петер Розенггер ; Пер. с нем. В. Александрова. – Санкт-Петербург : "Деятель", 1914. – 75 с. – (Общедоступная библиотека ; № 385/6)


  Содержание: Напролом; Бой девка; Хитрая крестьянка; Бесхарактерный человек; Искусный сновидец; Хитрец с горы
789433
   Напротив Лувра // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 14-17 : фото
789434
  Щегельский П.Г. Напруга : поезії / П.Г. Щегельский; П.Г. Щегельський. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 48 с.
789435
  Крищенко В.Д. Напруга дня : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ : Дніпро, 1979. – 255 с.
789436
  Кочергін Володимир Напружена тиша / Кочергін Володимир. – Донецьк, 1982. – 44 с.
789437
  Бубняк Т.І. Напружений і термонапружений стан трансверсально-ізотропного середовища із сфероідальним виключенням при неідельному тепловому і механічному контактах. : Дис... канд. фіз.мат.наук: 01.02.04 / Бубняк Т.І.; МО України. Інст. механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України. – К,, 1996. – 159л. – Бібліогр.:л.110-159
789438
  Бубняк Т.І. Напружений і термонапружений стан трансверсально-ізотропного середовища із сфероідальним включенням при неідеальному тепловому і механічному контактах : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.02.04 / Бубняк Т. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 18л.
789439
  Доценко А.П. Напружений план підприємства / А.П. Доценко. – К, 1976. – 48с.
789440
  Корнієць С.Д. Напружений стан в пружній пластині з коловим отвором і виходячими з нього двома діаметрально протилежними тріщинами / С.Д. Корнієць, С.Д. Литвиненко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 49-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Визначено напружений стан в пластині з коловим отвором, на контур якого виходять дві малі радіальні тріщини, берега яких навантажені рівномірно розподіленим навантаженням. Використання степеневих рядів для потенціалів Колосова-Мусхелішвілі дозволило ...
789441
  Терещенко Л.М. Напружений стан двох магнітом"яких кругових осесиметричних включень, що знаходиться під дією однорідного магнітного поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 194-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу про напружено-деформований стан магніто-м"якого феромагнетика з двома круговими включеннями при дії однорідного магнітного поля. Ключові слова: магнітопружність, магніто-м"які феромагнетики. This article considered the stress-strain ...
789442
  Подільчук Ю.М. Напружений стан магнітно-м"якого феромагнетика із сферичним включенням при дії однорідного магнітного поля / Ю.М. Подільчук, Л.М. Терещенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 163-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу про напружено-деформований стан необмеженого ізотропного магніто-м"якого феромагнетика, що містить сферичне включення і знаходиться під дією однорідного зовнішнього магнітного поля.
789443
  Подільчук Ю.М. Напружений стан магніто-м"якого феромагнетика із сферичним включенням при дії однорідного магнітного поля / Ю.М. Подільчук, Л.М. Терещенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 311. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу про напружено-деформований стан необмеженого ізоформованого магніто-м"якого феромагнетика, що містить сферичне включення і знаходиться під дією однорідного зовнішнього магнітного поля.
789444
  Попов В.Г. Напружений стан навколо двох тріщин, що виходять з однієї точки при гармонічних коливаннях повздовжнього зсуву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 205-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розв"язана задача визначення динамічних КІН для двох тріщин, що виходять з однієї точки, при гармонічних коливаннях повздовжнього зсуву. Коливання відбуваються внаслідок дії на береги тріщин зсувного гармонічного навантаження. Вихідна задача приведена ...
789445
  Дмитрієва І.В. Напружений стан пружно-пластичної ізотропної оболонки з тріщинами при урахуванні зміцнення матеріалу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Дмитрієва Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
789446
  Кирилова О.І. Напружений стан у нескінченному циліндрі довільного перерізу з жорсткими включеннями при коливаннях повздовжнього зсуву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 146-149. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розв"язана задача по визначенню напруженого стану поблизу тонких жорстких включень в нескінченному циліндрі довільного перерізу при коливаннях повздовжнього зсуву. Запропоновано підхід, що дозволяє окремо задовольнити умови на включеннях та на границі ...
789447
  Кирилова О.І. Напружений стан у нескінченному циліндрі довільного перерізу з тунельною тріщиною при коливаннях в умовах плоскої деформації / О.І. Кирилова, В.Г. Попов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розв"язано задачу про визначення напруженого стану поблизу тріщини в нескінченному циліндрі довільного перерізу при коливаннях в умовах плоскої деформації. Отримано наближені формули для розрахунку коефіцієнтів інтенсивності напружень, за допомогою ...
789448
  Яремченко С.М. Напружений стан циліндричних оболонок з еліптичним поперечним перерізом за локальних навантажень в уточненій постановці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 117-119. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  На основі теорії, що базується на гіпотезі прямої лінії, досліджено вплив локального навантаження на трансверсально ізотропні циліндричні оболонки з еліптичним поперечним перерізом. Для розв"язання задачі використовується метод сплайн-апроксимації. ...
789449
  Кулік Т.І. Напруження і деформації при крученні полімерних деталей / Т.І. Кулік, Б.М. Злотенко // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 28-33. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
789450
  Борисейко О.В. Напружено-деформівний стан електропровідної неферомагнітної сфери при зануренні у нестаціонарне магнітне поле / О.В. Борисейко, В.Ф. Ковальчук, Н.П. Пучко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вивчається характер руху і напружено-деформівний стан електропровідної неферомагнітної сфери, яка занурюється у магнітне поле, що описується функцією Хевісайда. Визначаються деформуючі сили, діючі на сферу з боку магнітного поля Пропонується новий ...
789451
  Андрощук Людмила Вікторівна Напружено-деформований стан вісесиметричних тіл, взаємодіючих з газовим струменем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.07 / Андрощук Людмила Вікторівна ; Мін-во освіти України. КМУЦА. – Київ, 1995. – 19 с.
789452
  Мірзов І.В. Напружено-деформований стан внутрішньокорпусних пристроїв реактора ВВЕР-1000 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Мірзов Ігор Віталійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
789453
  Лавренюк М. Напружено-деформований стан вологонасиченого масиву під дією гравітації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 66-69. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано загальний підхід до комп"ютерного моделювання поведінки природно-техногенних систем, зокрема прогнозування їх зсувонебезпеки, шляхом розрахунку напружено-деформованого стану зволоженого грунтового схилу під дією сил гравітації. Одержано ...
789454
  Кононенко М.М. Напружено-деформований стан гірського масиву навколо камер другої черги відпрацювання / М.М. Кононенко, М.В. Петльований, С.А. Зубко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 115. – С. 120-130 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1607-4556
789455
  Пугачов О.Ф. Напружено-деформований стан гнучких ниток перемінної плавучості в стаціонарному потоці. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Пугачов О.Ф.; НАНУ. Ін-т проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. – Х., 2000. – 18л.
789456
  Любицька К.І. Напружено-деформований стан гнучких ортотропних пластин і положистих оболонок складної форми плану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Любицька Катерина Ігорівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
789457
  Лучко А.І. Напружено-деформований стан грунтів і гірських порід під час вибухів нових промистових сумішевих вибухових речовин : автореф. ...канд. техн. наук : 05.15.09 / Лучко А.І. ; М-во освіти і науки України;Нац. техн. ун-т.України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
789458
  Титаренко Володимир Євгенійович Напружено-деформований стан і довговічність рам напівпричепів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 01. 02. 04 / Титаренко В. Є.; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2006. – 20с. – Бібл.: 10 назв
789459
  Некислих К.М. Напружено-деформований стан клиноподібних пружних тіл з прямолінійними тріщинами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Некислих К.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 173 л. – Бібліогр.: л. 158-173
789460
  Некислих К.М. Напружено-деформований стан клиноподібних пружних тіл з прямолінійними тріщинами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Некислих Катерина Михайлівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
789461
  Лавренюк М.В. Напружено-деформований стан кусково-однорідних тіл за умов ідеального та неідеального контакту : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.02.04 / Лавренюк М.В.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.18
789462
  Лавренюк Микола Васильович Напружено-деформований стан кусково-однорідних тіл за умов ідеального та неідеального контакту : Дис....канд.фізико-математичних наук.:01.02.04 / Лавренюк Микола Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 168 л. – Бібліогр.: л.:161-168
789463
  Ковров А.В. Напружено-деформований стан нерозрізних залізобетонних балок : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.23.01 / Ковров А.В.; Одеська держ. акад. буд-ва та архітектури. – Одеса, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 10 назв
789464
  Григоренко О.Я. Напружено-деформований стан нетонких сферичних оболонок змінної товщини при різних способах закріплення країв / О.Я. Григоренко, О.В. Вовкодав, С.М. Яремченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розроблено підхід до дослідженим напружено-деформованого стану нетонких сферичних оболонок змінної товщини, що базується на гіпотезі прямої лінії. За допомогою метода сплайн-колокації зведено двовимірну крайову задачу, яка описує напружено-деформований ...
789465
  Мольченко Л. Напружено-деформований стан ортотропної зрізаної сферичної оболонки змінної жорсткості / Л. Мольченко, Л. Федорченко, Л. Васильєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 44-48. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  У рамках розв"язування важливої задачі магнітопружності теорії гнучких ортотропних оболонок обертання сформульовано постановку крайової задачі. Запропоновано методику її розв"язування. Досліджено та проаналізовано вплив граничних умов на характеристики ...
789466
  Каіров В.О. Напружено-деформований стан підкріплених конструктивно неоднорідних оболонок з отворами та приєднаними твердими тілами при динамічному навантаженні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Каіров Володимир Олексійович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
789467
   Напружено-деформований стан проксимального відділу стегнової кістки в умовах ендопротезування в разі дефекту шийки на рівні малого вертлюга зі встановленими ніжками різного типу фіксації / В.А. Філіпенко, С.Є. Бондаренко, В.О. Танькут, А.І. Жигун, О.В. Яресько // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 34-38. – ISSN 0030-5987
789468
   Напружено-деформований стан стінки та днища вертикальних сталевих резервуарів при їх нагріванні / М.М. Семерак, Т.Я. Глова, В.В. Чернецький, В.М. Байтала // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 228-235 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-4643
789469
  Царенко М.О. Напружено-деформовані стани у PbS фоторезиторах : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.20 / Царенко М. О.; Укр. держ. акад. зв"язку. – Одеса, 1996. – 22л.
789470
  Молдавська Т.А. Напружено-дформований та граничний стан сталебетонних склепінь. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.01 / Молдавська Т.А.; Харків. держ. Акад. залізнич. транспорту. – Харків, 1997. – 18л.
789471
  Глухов А.Г. Напряжение / А.Г. Глухов. – М, 1976. – 152с.
789472
  Кожемякин Н.В. Напряжение блокировки сверхдислокаций в упорядоченных сплавах со сверхструктурой В2. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кожемякин Н.В.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1969. – 17л.
789473
  Мишарина Л.А. Напряжение в земной коре в рифтовых зонах. / Л.А. Мишарина. – М., 1967. – 136с.
789474
  Коваленко П.Н. Напряжение разложения сульфатов надмия и цинка и потенциалы выделения этих металлов на алюминевых электродах / П.Н. Коваленко
20. – 1954. – С. 69-77
789475
  Александров Л.Н. Напряжение, возникающее при распаде твердых растворов, и их влияние на скорость роста зародыша новой фазы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Александров Л. Н.; Днепроп. гос. ун-т. – Йошкар-Ола, 1954. – 7л.
789476
  Пыжикова Т.М. Напряжение. / Т.М. Пыжикова. – М., 1987. – 103с.
789477
  Островский А.Л. Напряжение: повести / А.Л. Островский. – Л, 1981. – 479с.
789478
  Островский А.Л. Напряжение: повесть / А.Л. Островский. – Л., 1988. – 220с.
789479
  Дятловицкий Л.И. Напряжения в гравитационных плотинах на нескальных основаниях / Л.И. Дятловицкий. – К., 1959. – 337с.
789480
  Ионов В.Н. Напряжения в телах при импульсивном нагружении. / В.Н. Ионов, П.М. Огибалов. – М., 1975. – 463с.
789481
   Напряжения и деформация в деталях паровых турбин. – К., 1978. – 276с.
789482
   Напряжения и деформация в конструкциях и материалах. – Свердловск, 1985. – 143с.
789483
   Напряжения и деформация в элементах микросхем. – Москва, 1987. – 88 с.
789484
   Напряжения и дислокации в полупроводниках : Сборник статей. – Москва, 1962. – 68с.
789485
  Судаков Напряжения при пульсациях температур. / Судаков, А.С. Трофимов. – М., 1980. – 64с.
789486
  Костюковский Г.А. Напряженная линия / Г.А. Костюковский. – М., 1959. – 232с.
789487
  Бабурченков Михаил Федорович Напряженно-девфрмированное состояние подкрепленной пластины : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.04 / Бабурченков Михаил Федорович; Мин-во гражданской авивции . Киевск. ин-т инж. град. авиации. – К, 1980. – 21л.
789488
  Колесников Владимир Прокофьевич Напряженно-деформированное состояние анизотропного тела с регулярной структурой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Колесников Владимир Прокофьевич; Казанский гос. университет. – Казань, 1979. – 13л.
789489
  Хижняк Виктор Константинович Напряженно-деформированное состояние анизотропных оболочек при сосредоточенных воздействиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Хижняк Виктор Константинович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.24
789490
  Муровская А.В. Напряженно-деформированное состояние Гераклейского вулкано-тектонического блока Горного Крыма // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 45-56 : Карта, рис., фото, табл. – Бібліогр.: с. 55-56. – ISSN 0203-3100
789491
  Рамазанов Т.К. Напряженно-деформированное состояние глубинных пластов вблизи действующих скважин. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Рамазанов Т.К.; Казах.гос.ун-т. – Казань, 1980. – 20л.
789492
  Самедов Ахмед Меджид оглы Напряженно-деформированное состояние грунтовых массивов и фундаментов при термосиловых и динамических воздействиях : Автореф... доктора технич.наук: 05.15.09 / Самедов Ахмед Меджид оглы; НАН Украины. Ин-т гидромеханики. – К., 1996. – 37л.
789493
  Муровская А.В. Напряженно-деформированное состояние Западного Горного Крыма в олигоцене - голоцене по тектонофическим данным / А.В. Муровская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 109-119 : рис. – Библиогр.: с. 118-119. – ISSN 0203-3100
789494
   Напряженно-деформированное состояние и динамика аллохтонной части Предкарпатского прогиба в связи с нефтегазоносностью (по тектонофизическим данным) / О.Б. Гинтов, И.Н. Бубняк, А.Н. Бубняк, Ю.М. Вихоть, С.В. Мычак, М.В. Накапелюх // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 75-87 : рис. – Библиогр.: с. 87. – ISSN 0203-3100
789495
  Осадчук В.А. Напряженно-деформированное состояние и предельное равновесие оболочек с разрезами / В.А. Осадчук. – К, 1985. – 221с.
789496
  Кулаков Николай Алексеевич Напряженно-деформированное состояние и устойчивость тонких упругих пластин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кулаков Николай Алексеевич; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 12с.
789497
  Мека Александр Иванович Напряженно-деформированное состояние комбинированных висячих систем с балкой жесткости в виде цилиндрической оболочки : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Мека Александр Иванович; Харьковский авиационный ин-т. – Х., 1981. – 22л.
789498
  Копнина В.И. Напряженно-деформированное состояние кусочно-однородных плит : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Копнина В.И.; МВ и ССО РСФСР. Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1974. – 14л.
789499
   Напряжённо-деформированное состояние массивов горных пород. – Новосибирск, 1988. – 166с.
789500
  Шевченко В.П. Напряженно-деформированное состояние оболочек в окресности сосредоточенных воздействий : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шевченко В. П.; ДГУ. – Днепропетровск, 1966. – 13л.
789501
  Величко П.М. Напряженно-деформированное состояние оболочек положительно йкривизны при сосредоточенных нагрузких. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Величко П.М.; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1970. – 9л.
789502
  Елтышев В.А. Напряженно-деформированное состояние оболочечных конструкций с наполнителем / В.А. Елтышев. – М., 1981. – 120с.
789503
  Ремез Н.С. Напряженно-деформированное состояние полигонов твердых бытовых отходов с учетом слоистого грунтового основания / Н.С. Ремез, Т.А. Осипова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 11-17 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
789504
   Напряженно-деформированное состояние полупространства, внутри которого находится точечный источник давления / А.Н. Шашенко, В.Г. Шаповал, Б.В. Моркляник, А.В. Шаповал // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 302-311 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1607-4556
789505
  Гребенюк С.Н. Напряжённо-деформированное состояние резинового виброизолятора с композитными вставками // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 190-195 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
789506
   Напряженно-деформированное состояние системы геологическая среда - трубопровод в условиях криолитозоны / В.В. Шевчук, Е.М. Иваник, В.И. Лавренюк, Н.В. Лавренюк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 1. – С. 62-70 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0203-3100
789507
  Кулиш Яков Моисеевич Напряженно-деформированное состояние стали, подвергнутой поверхностному пластическому деформированию : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кулиш Яков Моисеевич; Харьк. политехн. ин-т. – Х., 1983. – 23л.
789508
  Малкина О.С. Напряженно-деформированное состояние толстой плиты при нагружении, симметричном относительно срединной плоскости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Малкина О.С.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 11л.
789509
  Буланов Г.С. Напряженно-деформированное состояние толстых кусочно-однородных пластин : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Буланов Г. С.; ДГУ. – 14л.
789510
  Ягудин Константин Зиновьевич Напряженно-деформированное состояние тонкостенных продольно разветвленных цилиндирческих оболочек под действием локального нагружения : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Ягудин Константин Зиновьевич; МВ и ССО СССР. Харьк. авиацион. ин-т им. Н.Е.Жуковского. – Харьков, 1980. – 24л.
789511
  Можаровский В.В. Напряженно-деформированное состояние упруго-вязких элементов металлополимерных конструкций : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Можаровский В.В. ; МВ и ССО РСФСР. Москов. ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1979. – 24 с.
789512
  Кизыма Я.М. Напряженно-деформированное состояние упругого слоя, подверженного осесимметричному давлению штампа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кизыма Я.М.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1964. – 10л.
789513
  Химин Владимир Никитович Напряженно-деформированное состояние шлюзовых ворот : Автореф... кандид. техн.наук: 05.02.09 / Химин Владимир Никитович; Мин-во образования Украины. Гос. горная акад. Украины. – Днепропетровск, 1996. – 23л.
789514
  Бандар Махмуд Мустафа Напряженно-деформированное состояние, прочность и трещиностойкость железнобетонных конструкций жилых зданий с дефектами : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.01 / Бандар Махмуд Мустафа; Киевский инженерно-строительный ин-т. – К., 1993. – 15л.
789515
  Валов В.М. Напряженно-деформировнное состояние оболочек вращения переменной толщины при действии импульсного давления. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.06 / Валов В.М.;. – М, 1975. – 16л.
789516
  Космодамианский А.С. Напряженное состояние анизатопрных сред с отверстиями или полостями / А.С. Космодамианский. – Киев; Донецк, 1976. – 200с.
789517
  Федик И.И. Напряженное состояние дисков и пластин, неоднородных за пределом упругости, и анизотропных оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федик И.И.; АН СССР. Ин-т механики. – М., 1963. – 7л.
789518
  Нилишини М.М. Напряженное состояние замкнутых цилиндирчесеких оболочек с системами разрезов (трещин) : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Нилишини М. М.; АН УССР, Ин-т приклдных пробл. механ. и матем. – Львов, 1980. – 18л.
789519
   Напряжённое состояние земной коры. – М., 1973. – 185с.
789520
  Ребецкий Ю.Л. Напряженное состояние и деформации земной коры Алтае-Саянской горной области / Ю.Л. Ребецкий, О.А. Кучай, А.В. Маринин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 2. – С. 271-291 : рис. – Библиогр.: с. 288-291. – ISSN 0016-7886
789521
  Квитка А.Л. Напряженное состояние и прочность оболочек из хрупких неметаллических материалов. / А.Л. Квитка, И.И. Дьячков. – К., 1983. – 284с.
789522
  Лазько В.А. Напряженное состояние и прочность слабо сопротивляющихся поперечным деформациям трансверсально-изотопных пластинок с отверстиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Лазько В.А.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.19
789523
  Барданов Ю.М. Напряженное состояние и прочность стержней / Ю.М. Барданов. – Киев, 1990. – 38с.
789524
   Напряженное состояние и разрушение горных пород. – Бишкек, 1991. – 176с.
789525
   Напряжённое состояние и удароопасность массивов горных пород на рудных месторождениях Средней Азии. – Фрунзе, 1983. – 143с.
789526
  Василенко А.Т. Напряженное состояние изотропных и анихотропных оболочек вращения при ассиметричном нагружении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Василенко А.Т.; АН УССР. Ин-т механики. – Киев, 1968. – 12л.
789527
  Григоренко Я.М. Напряженное состояние круглых пластин и конических оболочек линейно-переменной толщины при несимметричных нагрузках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Григоренко Я.М. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1961. – 6 с.
789528
  Сулим Г.Т. Напряженное состояние кусочно-однородных пластин с тонкостенными включениями и разрезами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Сулим Г.Т.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 16л.
789529
  Ворошко П.П. Напряженное состояние массивных тел : Автореф... канд. техн.наук: 01.002 / Ворошко П.П.; Киевский инж.-строит. ин-т. – К., 1970. – 20л.
789530
  Мысовский Ю.В. Напряженное состояние многосвязных пластинок в трехмерной постановке. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Мысовский Ю.В.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1969. – 12л.
789531
  Крюков Н.Н. Напряженное состояние оболочек вращения средней толщины. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Крюков Н.Н.; АН УССР. Ин-тут механики. – К., 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
789532
  Шнеренко К.И. Напряженное состояние оболочек с отверстиями, изготовленных из композитных материалов. : Автореф... доктор техн.наук: 01.02.04 / Шнеренко К.И.; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1981. – 44л.
789533
  Щукин В.С. Напряженное состояние односвязных и многосвязных пластин с впрессованными упругими кольцами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Щукин В.С.; АН УССР.Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1981. – 16л.
789534
  Полищук Татьяна Ивановна Напряженное состояние оживальных и тороидальных оболочек : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Полищук Татьяна Ивановна ; АН УССР , Ин-т механики. – Киев, 1974. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
789535
  Халатян А.П. Напряженное состояние ортотропных оболочек вращения в неоднородном температурном поле с применением к расчету элементов конструкций : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Халатян Арутюн Паруйрович ; Акад. наук Украинской ССР, Ин-т механики. – Киев, 1980. – 18 с. – Библиогр.: 5 назв.
789536
  Зварич Напряженное состояние пластин с впрессованными упругими кольцами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Зварич З.-М.К.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 24л.
789537
   Напряжённое состояние пластинок с отверстиями в трёхмерной постановке. – Донецк, 1970. – 255с.
789538
  Поляхов Николай Николаевич Напряженное состояние плоскости с некоторыми видами вырезов и его гидродинамическая аналогия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Поляхов Николай Николаевич; Ленингр. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 11л.
789539
  Федюк Е.М. Напряженное состояние пологих оболочек с системами произвольно ориентированных трещин. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Федюк Е.М.; АН УССР. Львов. фил. мат. физики Ин-та матем. – Львов, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
789540
  Марков Г.А. Напряженное состояние пород и горное давление в структурах гористого рельефа / Г.А. Марков, С.Н. Савченко. – Ленинград : Наука, 1984. – 174с.
789541
  Ройтфарб И.З. Напряженное состояние ребристорных и складчатых оболочек : Автореф... канд. техн.наук: / Ройтфарб И. З.; КИСИ. – К., 1970. – 20л.
789542
  Скрипка В.И. Напряженное состояние тел вращения, ограниченных парбоидальными поврехностями. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Скрипка В.И.; АН УССР.Ин-т механики. – К, 1980. – 16л.
789543
  Башкатов Александр Евгеньевич Напряженное состояние толстых кусочно-однородных пластин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Башкатов Александр Евгеньевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 13л.
789544
  Башкатов А.Е. НАпряженное состояние толстых кусочно-однородных пластин. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Башкатов А.Е.; Донецкий гос. универ. – Донецк, 1986. – 152л. – Бібліогр.:л.142-152
789545
  Беспалова Е.И. Напряженное состояние тонких оболочек и пластин. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Беспалова Е.И.; АН УССР. – К, 1969. – 14л.
789546
  Евтушенко А.А. Напряженное состояние упругих пластин с тонкостенным упругим включением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Евтушенко А.А.; Ан УССР. – Львов, 1981. – 20л.
789547
  Немиш Ю.Н. Напряженное состояние упругих цилиндров с выточками / Ю.Н. Немиш, Н.М. Блошко. – Киев, 1987. – 174с.
789548
  Шевелев Л.П. Напряженное состояние цилиндрических оболочек произвольного поперечного сечения, сопряженных с куполами : Автореф... канд. техн.наук: / Шевелев Л. П.;, 1960. – 12л.
789549
   Напряжённость норм труда. – М., 1968. – 175с.
789550
  Сторожик М.И. Напряженность плана строительно-монтажной организации / М.И. Сторожик. – К., 1988. – 144с.
789551
  Мельников Н.К. Напряжённость планов / Н.К. Мельников. – Минск, 1987. – 77с.
789552
   Напряженность электрического поля атмосферы и грозовые явления на Северном Кавказе / А.Х. Аджиев, В.Н. Стасенко, А.В. Шаповалов, В.А. Шаповалов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 46-54 : рис., табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0130-2906
789553
  Штефанич Д.А. Напряженные планы предприятий и их стимулирование / Д.А. Штефанич. – М, 1985. – 136с.
789554
  Гречишников П.В. Напряженные производственные планы и социалистическое соревнование / П.В. Гречишников. – М., 1973. – 71с.
789555
  Гинтов О.Б. Напряженные состояния и деформации земной коры центральной части Ингульского мегаблока по материалам тектонофизического изучения Новоукраинского массива / О.Б. Гинтов, С.В. Мычак // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 28-45 : Карта, рис., фото, табл. – Бібліогр.: с. 44-45. – ISSN 0203-3100
789556
  Бреус Владимир Андреевич Напряженные циклоолефины в реакции диенового синтеза : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бреус Владимир Андреевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1975. – 23л.
789557
  Забурдаев И.И. Напряженным трудом, смелой мыслью. / И.И. Забурдаев. – Донецк, 1987. – 53с.
789558
  Бліхар В.С. Напрям державотворчих процесів крізь призму соціального вчення церкви // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 251-255. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
789559
  Яблоновська Н. Напрям дослідження - етнічна преса // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 71-74
789560
  Дурнєв М.В. Напрям удосконалення інституційної та правової бази адміністративного менеджменту // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 19-21
789561
  Шевчук Н. Напрям, течія, дискурс: питання теоретичні // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 100-109. – ISBN 966-594-263-8
789562
  Черлінка В.Р. Напрями автоматизації розрахунку оцінки якості грунтів / В.Р. Черлінка, В.С. Захаровський // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 40-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0587-2596
789563
  Капіца Ю. Напрями адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 66-70. – ISSN 0132-1331
789564
  Вільчик Т. Напрями адаптації законодавства, що регулює надання безоплатної правничої допомоги в Україні, до європейських стандартів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 29-36. – ISSN 1026-9932
789565
  Кічурчак М.В. Напрями адаптації зарубіжного досвіду фіскальної децентралізації в систему відтворення суспільних благ в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 256-267. – ISSN 1993-6788


  У статті в контексті фіскальної децентралізації здійснено порівняльний аналіз основних параметрів державного і місцевого бюджетів для забезпечення відтворення суспільних благ в Україні, Польщі та ЄС. Оцінено масштаб нерівності базових умов виробництва ...
789566
  Якайтіс І.Б. Напрями адаптації зарубіжного досвіду щодо удосконалення механізмів державного управління розвитком оcвiти тa нaуки в Укрaїні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 81-86. – ISSN 2306-6814


  У статті проаналізовано зарубіжний досвід удосконалення механізмів державного управління розвитком освіти та науки в Україні. Окреслено проблеми функціонування механізмів державного управління розвитком освіти та науки в Україні. Визначені пріоритетні ...
789567
  Москалик Л. Напрями адаптування торговельної політики України до вимог спільного доробку ЄС / Л. Москалик, Р. Москалик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 332-342. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
789568
  Литвиненко В.І. Напрями адміністративно-правової протидії корупції в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 152-158. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
789569
  Якимець О.О. Напрями аквакультури в національному законодавстві // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 190-196. – ISSN 2410-3594
789570
  Абрамович І.В. Напрями активізації державної політики щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 25-27
789571
  Абрамович І.В. Напрями активізації державної політики щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 49-51.
789572
  Мірошніченко І.В. Напрями активізації і перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльості в агропромисловому комплексі України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 76-84. – Бібліогр.: на 10 пунктів
789573
  Ганущак-Єфіменко Напрями активізації процесів інтеграційного розвитку національних суб"єктів господарювання / Ганущак-Єфіменко, І.В. Коберник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 145-149 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
789574
  Ахромкін Є. Напрями активізації ресурсозберігаючої діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 51-55. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
789575
  Гудзь П.В. Напрями активізації розвитку лікувально-оздоровчого туризму / П.В. Гудзь, Т.Є. Кунгурцева // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 6 (49), грудень. – С. 81-86. – ISSN 2218-1199
789576
  Заставецька Леся Напрями активізації соціально-економічного розвитку міських поселень // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 12-15. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2076-1333
789577
  Дульська І.В. Напрями активізації участі компаній сектора ІКТ України у фондовому ринку та альтернативних формах інвестицій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 213-228
789578
  Нашкерська М.М. Напрями аналізу основних засобів бюджетних установ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 192-197. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
789579
  Собкевич О.В. Напрями антикризової політики для інноваційної модернізації промисловості і забезпечення економічної безпеки України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 28-32. – ISSN 1728-6220
789580
  Затонацька Т.Г. Напрями бюджетної політики України в період світової фінансової кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 90-94


  8 статті розглядаються основні завдання бюджетної політики в період світової фінансової кризи та запропоновані рекомендації щодо підвищення ефективності бюджетних інвестицій. The author considers the main tasks of budget policy during the world ...
789581
  Городецька І. Напрями вдосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 215-218
789582
  Сунь Лінь Напрями вдосконалення аудиту і аналізу нематеріальних активів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-72. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто необхідність вдосконалення аудиту й аналізу нематеріальних активів і наведено конкретні напрями їх вдосконалення при введенні Національних нормативів аудиту Аудиторської палати України.
789583
  Вахненко Т. Напрями вдосконалення боргової політики держави // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.16-24. – ISSN 0131-775Х
789584
  Кобець М.С. Напрями вдосконалення бюджетного процесу в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 60-61
789585
   Напрями вдосконалення бюджетної системи України / О.М. Теліженко, Є.В. Лапін, М.А. Берфман, О.Ф. Балацький // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 41-59. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
789586
  Жбанчик А.В. Напрями вдосконалення взаємодії Національної поліції та Національної гвардії України у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 2 (81). – C. 27-35. – ISSN 2078-3566
789587
  Ломейко Ю.А. Напрями вдосконалення видів і форм митного контролю в Україні та необхідність їх реалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 313-324. – ISSN 2222-4459
789588
  Губенко А.О. Напрями вдосконалення державних механізмів реалізації виховно-освітніх технологій // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – C. 172-177. – (Державне управління ; вип. 2 (5)). – ISSN 2414-5858
789589
  Баштанник В. Напрями вдосконалення державно-управлінської діяльності у сфері зовнішньоекономічних відносин на регіональному рівні: досвід Дніпропетровської області // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.201-210. – ISBN 966-73-53-51-Х
789590
  Дєліні М.М. Напрями вдосконалення державного механізму соціального захисту населення України на основі аналізу сучасного стану соціального розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 155-159. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
789591
  Пердейчук В.М. Напрями вдосконалення державного регулювання інформаційно-інституційного забезпечення фінансових ринків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 71-74 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
789592
  Євграфов О.Є. Напрями вдосконалення державного регулювання малопродуктивних та деградованих земельних ресурсів в умовах проведення земельної реформи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 112-118. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
789593
  Цимбал Л.І. Напрями вдосконалення державного регулювання ринку освітніх послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 12 : Визначення ефективності боргової політики держави. – С. 45-51. – ISSN 2222-4459
789594
  Стрельніков О. Напрями вдосконалення державного регулювання системи бухгалтерського обліку // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 158-164.
789595
  Карбовська Л.О. Напрями вдосконалення державного регулювання системи вищої освіти в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 134-139
789596
  Давидова О. Напрями вдосконалення державного регулювання туристичної діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-70. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито напрями державного регулювання туристичної діяльності в Україні, а саме: нормативно-правова, економічна, соціальна та інформаційна сфери. Проаналізовано кожну зі сфер і запропоновано використання концесійної угоди та податкового ...
789597
  Ященко Т. Напрями вдосконалення державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 253-254
789598
  Амелін С.К. Напрями вдосконалення державного регулювання фінансового лізингу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 83-87
789599
  Новікова О. Напрями вдосконалення державного та регіонального управління щдо збереження та розвитку трудового потенціалу України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 3-12
789600
  Макота Г.З. Напрями вдосконалення державного управління міжнародним технічним співробітництвом України з ЄС // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7/8 (21/22). – С. 38-46. – ISSN 2311-6420
789601
  Юхимчук В. Напрями вдосконалення державної інвестиційної політики та роль банків у її реалізації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 151-156. – ISSN 1818-5754
789602
  Піляєв І.С. Напрями вдосконалення державної міграційної політики України на сучасному етапі // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2. – С. 162-166. – ISSN 1729-7036
789603
  Кущік А.П. Напрями вдосконалення державної підтримки інноваційної діяльності вітчизняного малого підприємництва / А.П. Кущік, А.В. Пахоменко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 69-73. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
789604
  Пишуліна О.М. Напрями вдосконалення державної політики зайнятості в умовах глобальних виклаків // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 20-23
789605
  Бабець Ірина Георгіївна Напрями вдосконалення державної системи охорони прав на об"єкти інтелектуальної власності / Бабець Ірина Георгіївна, Полякова Юлія Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 67-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено тенденції патентно-ліцензійної діяльності в Україні, особливості патентування вітчизняних науково-технічних розробок за кордоном та причини зниження їхньої конкурентоспроможності. Виявлено проблеми функціонування патентної системи ...
789606
  Бабець Ірина Георгіївна Напрями вдосконалення державної системи охорони прав на об"єкти інтелектуальної власності / Бабець Ірина Георгіївна, Полякова Юлія Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 67-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено тенденції патентно-ліцензійної діяльності в Україні, особливості патентування вітчизняних науково-технічних розробок за кордоном та причини зниження їхньої конкурентоспроможності. Виявлено проблеми функціонування патентної системи ...
789607
  Бабець І.Г. Напрями вдосконалення державної системи охорони прав на об"єкти інтелектуальної власності / І.Г. Бабець, Ю.В. Полякова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 67-72. – ISSN 1993-6788
789608
  Бабець Ірина Георгіївна Напрями вдосконалення державної системи охорони прав на об"єкти інтелектуальної власності / Бабець Ірина Георгіївна, Полякова Юлія Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 67-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено тенденції патентно-ліцензійної діяльності в Україні, особливості патентування вітчизняних науково-технічних розробок за кордоном та причини зниження їхньої конкурентоспроможності. Виявлено проблеми функціонування патентної системи ...
789609
  Бабець Ірина Георгіївна Напрями вдосконалення державної системи охорони прав на об"єкти інтелектуальної власності / Бабець Ірина Георгіївна, Полякова Юлія Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 67-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено тенденції патентно-ліцензійної діяльності в Україні, особливості патентування вітчизняних науково-технічних розробок за кордоном та причини зниження їхньої конкурентоспроможності. Виявлено проблеми функціонування патентної системи ...
789610
  Дацій Н.В. Напрями вдосконалення діяльності місцевого самоврядування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 48-52. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
789611
  Фільо М. Напрями вдосконалення діяльності фіскальних інститутів як засіб сприяння економічному зростанню в державі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 22-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
789612
  Свирська О.І. Напрями вдосконалення діяльності фонду гарантування вкладів фізичних осіб в умовах кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 483-484. – ISBN 978-966-188-219-4
789613
  Пузанова М.І. Напрями вдосконалення екологічного оподаткування в Україні // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 124-126. – ISBN 978-617-571-130-9
789614
  Власенко О. Напрями вдосконалення ефективності венчурного фінансування // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 4. – С.123-125
789615
  Довбань Г.В. Напрями вдосконалення ефективності взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки / Г.В. Довбань, Г.М. Шимшир"ян, Чапрагоськи Живко Цапе // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 70-72
789616
  Перепилиця Н.В. Напрями вдосконалення законодавства у сфері адміністративно-правової охорони прав дитини // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 130-134. – (Серія "Право" ; вип. 2)
789617
  Хорошевська О.І. Напрями вдосконалення законодавства у сфері паювання майна колективних сільскогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 115-121. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  Стаття присвячена аналізу та пошуку шляхів вдосконалення чинного законодавства в сфері паювання майна сільськогосподарських підприємств. Досліджувались, зокрема, принципи, ознаки, види законів та їх класифікація в сфері паювання майна ...
789618
  Іванищук А.А. Напрями вдосконалення законодавства у сфері розгляду справ про адміністративні правопорушення суддею // Вісник університету "Україна" : теоретичне та науково-методичне видання / Університет "Україна". – Київ, 2011. – С. 58-62. – (Право ; № 14). – ISBN 978-966-388-389-2
789619
  Ващенко Ю.В. Напрями вдосконалення законодавства України в сфері застосування непрямих методів визначення податкових зобов"язань платників податків податковими органами // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 47-57.
789620
  Бакутін Є.І. Напрями вдосконалення законодавчого регулювання використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в діяльності Національної поліції України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 307-320. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
789621
  Железняк В.Ю. Напрями вдосконалення інфраструктури фінансового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 67-71. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Пропонується створення інвестиційно-проектного бюро як нового суб"єкта інфраструктури фінансового ринку, діяльність якого буде спрямована на розширення схеми проектного фінансування в Україні. особливу увагу приділено взаємодії страхових компаній, ...
789622
  Омельянович О.Т. Напрями вдосконалення кримінально-правових засобів боротьби із неправомірними вигодами за зловживання впливом (ст. 369-2 КК) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 407-411. – ISSN 2219-5521
789623
  Омельянович О. Напрями вдосконалення кримінально-правових засобів протидії незаконній трансплантації органів або тканин людини // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 64-70. – ISSN 2227-7056
789624
  Коваль А. Напрями вдосконалення кримінально-правової охорони прав на торговельні марки // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 27-37
789625
  Юртаєва К.В. Напрями вдосконалення кримінально-правової політики України щодо налагодження співробітництва з Міжнародним кримінальним судом // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 237-238. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
789626
  Гоголь Т. Напрями вдосконалення методики розкриття інформації в показниках фінансової звітності підприємств малого бізнесу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 12. – С. 3-11 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
789627
  Карбовська Л.О. Напрями вдосконалення методичних положень рейтингового оцінювання результатів діяльності ВНЗ України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 193-200. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано напрями методичних положень рейтингового оцінювання результатів діяльності ВНЗ України на основі розрахунку інтегрального показника з використанням таких критеріїв: якість підготовки майбутніх фахівців, їх затребуваність ринком ...
789628
  Дідківська О.Г. Напрями вдосконалення механізмів регулювання професійної освіти в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 118-124. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
789629
  Дмитренко В.М. Напрями вдосконалення механізмів розвитку туризму на регіональному та місцевому рівнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 69-74. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
789630
  Руденко Ю.М. Напрями вдосконалення механізму запобігання та подолання фінансових криз в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 102-105
789631
  Башко В.Й. Напрями вдосконалення механізму надання державних гарантій в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 6 (211). – С. 72-78 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
789632
  Касперович Ю.В. Напрями вдосконалення механізму трансфертного ціноутворення відповідно до Рекомендацій ОЕСР // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 86-96. – ISSN 2306-5664
789633
  Манойленко О. Напрями вдосконалення механізму управління суб"єктами господарювання корпоративного сектора економіки // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 143-150.
789634
  Яременко Л.М. Напрями вдосконалення механізму фінансування вищої освіти в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 153-157.
789635
  Фаріон А. Напрями вдосконалення механізму формування доходів і видатків суб"єктів державного сектору та методика їх обліку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 193-200. – ISSN 1993-0259
789636
  Мельник Т.М. Напрями вдосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 110-117. – Бібліогр.: на 21 пунктів
789637
  Римська Т.Ю. Напрями вдосконалення митно-тарифної політики України : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 101-103.
789638
  Москаль Г. Напрями вдосконалення міжнародного співробітництва України у сфері регулювання міграційних процесів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 20 (329). – С. 16-19
789639
  Погибко О.І. Напрями вдосконалення нормативно-правових засад регулювання системи забезпечення національної безпеки України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 4 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 16-21.


  Аналізуються правові основи та викладається погляд на вдосконалення нормативно-правових засад регулювання системи забезпечення національної безпеки України
789640
  Дишлова Ю.Г. Напрями вдосконалення нормативно-правових засад формування електронних фондів бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 129-139


  Розглянута особливо актуальна проблема для вітчизняних бібліотек щодо правового аспекту формування та захисту електронних документів.
789641
  Соляник А.А. Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення документопостачання фондів бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 21. – С. 186-194. – ISBN 966-7352-66-8
789642
  Очкуренко С. Напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання кредитування суб"єктів аграрного підприємництва / С. Очкуренко, І. Грабар // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 6 (210). – С. 59-62
789643
  Дерун І.А. Напрями вдосконалення облікової політики в частині необоротних активів промислових підприємств (на прикладі заводів залізобетонних конструкцій) // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної окономіки", [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 24-31. – ISSN 2307-9878
789644
  Фоміна О.В. Напрями вдосконалення обліку операцій з продажу товарів із застосуванням активізаційних управлінських заходів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 207-216. – ISSN 1993-6788
789645
  Фоміна Олена Володимирівна Напрями вдосконалення обліку операцій з продажу товарів із застосуванням активізаційних управлінських заходів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 207-216. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто шляхи вдосконалення обліку операцій з продажу товарів із застосуванням активізаційних заходів з метою ефективного оперативного управління процесом продажу в торговельних підприємствах.
789646
  Фещенко Л.В. Напрями вдосконалення організації міжбюджетного трансфертування в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 63-66
789647
  Андрєєва Н.М. Напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму впровадження в Україні проектів використання вторинних ресурсів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 14-15. – Бібліогр.: 3 назв
789648
  Дєгтяр О.А. Напрями вдосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання розвитку малого підприємництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 81-83. – Бібліогр.: 7 назв
789649
  Калюжний А Р. Напрями вдосконалення організаційно-правового механізму здійснення фіскальної функції держави / А Р. Калюжний, О.А. Кузьменко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 116-121.
789650
  Матюшенко О.І. Напрями вдосконалення організаційної структури державного управління у сфері екології на регіональному рівні / О.І. Матюшенко, З.О. Надюк // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 1/2 (39/40). – С. 5-12. – ISSN 2311-6420
789651
  Красноруцький О.О. Напрями вдосконалення оцінки ефективності публічного адміністрування / О.О. Красноруцький, Т.А. Власенко, С.П. Галич // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 3. – C. 45-54. – ISSN 2524-0455
789652
  Горб В.А. Напрями вдосконалення податкового планування на підприємстві // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 58-61. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
789653
  Матіщак Ю.І. Напрями вдосконалення податкового стимулювання інноваційної діяльності в Україні // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 33-36. – ISSN 1683-1942
789654
  Гершуненко Ю. Напрями вдосконалення податкової політики в контексті зміцнення кадрової безпеки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 21-24. – ISSN 1728-9343
789655
  Гаркавенко Н. Напрями вдосконалення політики зайнятості населення у ринкових умовах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 26-32.
789656
  Голобородько Д. Напрями вдосконалення правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ щодо видворення іноземців за межі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 46-49.
789657
  Берлач Н. Напрями вдосконалення правового забезпечення органічного сільського господарства в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 12-14
789658
  Серьогіна С.Г. Напрями вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в аспекті європейської інтеграції // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 43-48. – ISSN 1993-0909
789659
  Кузьменко О.А. Напрями вдосконалення правового та методологічного забезпечення міжбюджетних відносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 416-421. – ISSN 1563-3349
789660
  Безземельна Т.О. Напрями вдосконалення процесу формування місцевих бюджетів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 8-13. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
789661
  Перепелинська О. Напрями вдосконалення процесуального законодавства України у сфері судового сприяння та контролю щодо міжнародного комерційного арбітражу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 37-43. – ISSN 1026-9932
789662
  Слобода Л. Напрями вдосконалення роботи банків України з проблемними активами в посткризовий період : банки України / Л. Слобода, Н. Дунас // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 46-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
789663
  Олексів І. Напрями вдосконалення розвитку соціальної сфери (на прикладі Львівської області) / І. Олексів, Н. Подольчак // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 103-114. – Бібліогр.: на 27 пунктів. – ISSN 1562-0905
789664
  Болдуєв М.В. Напрями вдосконалення розробки регіональних програм розвитку АПК // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 23-28. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
789665
  Безгуба М.О. Напрями вдосконалення системи державних фінансів України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 118-124 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
789666
  Слуговін В. Напрями вдосконалення системи державного управління Збройними силами України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.258-265. – ISBN 966-73-53-51-Х
789667
  Новосельська Л.І. Напрями вдосконалення системи загальнообов"язкового соціального страхування / Л.І. Новосельська, М.М. Оліярник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С. 438-440. – ISBN 5-7763-2435-1
789668
  Сова О.Ю. Напрями вдосконалення системи захисту прав інвесторів на фондовому ринку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 212-214. – ISBN 978-966-188-293-4
789669
  Байлов А.В. Напрями вдосконалення системи кримінально-правових заходів протидії насильству в сім"ї / А.В. Байлов, А.А. Васильєв // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 8. – С. 24-30. – ISSN 2304-4556
789670
  Хемій А.С. Напрями вдосконалення системи пенсійного страхування України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – C. 56-60. – ISSN 2306-6814
789671
  Мірошниченко А.М. Напрями вдосконалення системи прав на земельні ділянки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 102-112.
789672
  Карпук А.І. Напрями вдосконалення системи ринкового регулювання лісокористування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 11 (205). – С. 9-14. – ISSN 2221-1055
789673
  Катран М.В. Напрями вдосконалення системи сертифікації та стандартизації в аспекті інтеграції України до Європейського Союзу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 38-43
789674
  Кінащук Л. Напрями вдосконалення системи соціального захисту співробітників органів внутрішніх справ України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.126-130
789675
  Ситницький М. Напрями вдосконалення системи стратегічного управління персоналом банківських установ України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-59. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено основні елементи та проблеми системи стратегічного управління персоналом банківських установ. Запропоновано напрями вдосконалення системи стратегічного управління персоналом вітчизняних банківських установ на основі розробки універсальної ...
789676
  Покатаєва О.В. Напрями вдосконалення системи управління місцевими фінансами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 49-54. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (70)). – ISSN 1814-1161
789677
  Кічурчак М.В. Напрями вдосконалення системи фіскального обміну в економіці України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 29-43 : табл. – Бібліогр.: 53 назв. – ISSN 2305-7645
789678
  Сидоренко Р.В. Напрями вдосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в Україні / Р.В. Сидоренко, С.В. Зеленко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 366-372. – ISSN 1993-6788
789679
  Кінащук Л. Напрями вдосконалення теоретико-правової основи аудиту як виду фінансової діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 50-53.
789680
  Пілюшенко В.Л. Напрями вдосконалення управління інноваціями на основі лопстичної функції дифузії інновацій / В.Л. Пілюшенко, О.С. Харченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 228-231. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
789681
  Дементьєв М. Напрями вдосконалення управління фінансовими ресурсами комерційних банків / М. Дементьєв, М. Петик // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 147-155. – ISSN 2078-5860
789682
  Гаврилко П. Напрями вдосконалення управління фінансовою діяльністю підприємств торгівлі / П. Гаврилко, М. Лалакулич, Т. Гуштан // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 97-102. – ISSN 2411-4014
789683
  Другов О. Напрями вдосконалення фінансового забезпечення сфери науки в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7 (584). – С. 69-77. – ISSN 0131-775Х
789684
  Кізима Т. Напрями вдосконалення фінансової політики держави в галузі культури і мистецтва // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 116-123. – (Економіка АПК ; № 21(1))
789685
  Пістун М.Д. Напрями вдосконалення функціонально-територіальної структури агропромислового територіального комплексу Київської області / М.Д. Пістун, Я.Б. Олійник, А.М. Діаб // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 88-92. – ISBN 0868-6965
789686
  Дереконь В Напрями вдосконалення функціонування аудиту в системі фінансового контролю в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 123-124
789687
  Личенко І. Напрями вдосконалення юридичної освіти та підготовки працівників правоохоронних органів України на основі використання Європейського досвіду // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 554-559. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
789688
  Тараненко Г.Г. Напрями взаємодії неурядових організацій і національних держав // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 499-509
789689
  Чорномаз О.Б. Напрями взаємодії ОВС з громадськістю щодо забезпечення охорони громадського порядку на залізничному транспорті // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 144-150. – (Юридична ; Вип. 3)
789690
  Канавець М.В. Напрями взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжним рухом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-51. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті висвітлено напрями взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжним рухом. Розкрито основні форми впливу молодіжного руху на формування та реалізацію державної політики України. Запропоновано шляхи ...
789691
  Лігоненко Л.О. Напрями виведення підприємства із кризового стану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62. – (Економіка ; Вип. 45)


  Досліджуються шляхи виходу підприємства з кризового стану.
789692
  Кулієвич М. Напрями вивчення спадщини Климентія Зіновіїва (у минулому й сьогодні) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 127-130. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
789693
  Гронська Н.С. Напрями визначення викликів функціоналізму в системі менеджменту підприємницької діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 863. – C. 42-50. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
789694
  Воропай Є. Напрями визначення віктимної поведінки потерпілих для попередження грабежів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 250-251
789695
  Горбенко П.В. Напрями використання відомостей, отриманих під час конфіденційного співробітництва // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 170-177. – ISSN 2524-0323
789696
  Шелехов А.О. Напрями використання досвіду організації діяльності поліції Естонської Республіки в Україні / А.О. Шелехов, М.В. Корнієнко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 284-291. – ISSN 2524-0323
789697
  Пащук Л.В. Напрями використання маркетингу в системі управління персоналом підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 7-10.
789698
  Дробязко П.В. Напрями використання методів нематеріальної мотивації в державних організаціях / П.В. Дробязко, Т.В. Світлична // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 75-78. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
789699
  Мандибура В. Напрями відновлення довіри суб"єктів кінцевого споживання як складова подолання наслідків економічної кризи в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 94-102 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1811-3141
789700
  Олійник Я. Напрями відновлення порушених територій у наслідок надмірного техногенного впливу : Теоретичні дослідження / Я. Олійник, О. Кононенко, А. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-6 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан порушених територій (шахтних відвалів) та визначено напрями їх відновлення з врахуванням західноєвропейського досвіду на прикладі м. Донецька. The condition of disrupted territories (mine dumps) was analyzed and ways of their ...
789701
  Кустовська О.В. Напрями відновлення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених землях / О.В. Кустовська, Є.В. Лебедева // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 70-75. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
789702
  Кравченко М. Напрями відновлення фінансової стійкості підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 28-32. – ISSN 1728-9343
789703
  Сафонов Ю.М. Напрями відродження сировинної бази текстильної промисловості України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 53-57. – ISSN 2221-1055
789704
  Ушенко Н.В. Напрями відтворення людського капіалу та їх вплив на економічний розвиток країни // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 151-157.
789705
  Цибуляк А.Г. Напрями впливу екологізації торговельних відносин на конкурентоспроможність країн світу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 84-87. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2226-9150
789706
  Дронів Б.М. Напрями впливу приватного права на публічне // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 4 (63). – С. 95-99. – ISSN 1727-1584
789707
  Пасічник С.М. Напрями впливу російської влади на функціонування та розвиток гетьманського управління в XVIII ст. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 8-11. – ISSN 2077-1800
789708
  Стадницький Ю. Напрями впливу чинника безпеки на просторову організацію економіки // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 20-31. – ISSN 2411-4014
789709
  Малініна Н.М. Напрями впорядкування спрощеної системи оподаткування підприємницької діяльності у сільському господарстві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 15/16, серпень. – С. 36-42. – ISSN 2306-6792
789710
  Цебро Я.І. Напрями впровадження інновацій в діяльності вищих навчальних закладів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 25-27. – ISSN 2306-6814


  Формування стратегії й тактики розвитку ВНЗ із урахуванням і на основі його інноваційного потенціалу дозволить на всіх стадіях його інноваційного циклу зміцнити кокуренті переваги й зайняти свою нішу в умовах формування механізму інноваційного ...
789711
  Поляк О. Напрями впровадження інноваційних освітніх технологій у вищих навчальних закладах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 67-71. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито поняття "інновації" та "інноваційна освітня технологія", розглянуто основні методичні вимоги, яким повинна відповідати така педагогічна технологія. Обговорюються питання застосування інноваційних технологій у навчально-виховному процесі у ...
789712
  Левченко О.М. Напрями впровадження процесів трансферу освітньо-професійних знань у сферу вищої освіти в умовах інноваційного розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 116-119
789713
  Моторин Р.М. Напрями гармонізації статистичного і бухгалтерського обліку з метою покращання інформаційного забезпечення управлінських рішень / Р.М. Моторин, Т.М. Моторина // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 11-16
789714
  Вилгін Є.А. Напрями державного регулювання інноваційного розвитку промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 111-114. – Бібліогр.: 6 назв
789715
  Шевченко О. Напрями державного регулювання продовольчих ринків в умовах СОТ // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 121-131
789716
  Ільяшенко В.А. Напрями державного регулювання продовольчого ринку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 76-78 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
789717
  Пікус Р.В. Напрями державного регулювання страхового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-53. – (Економіка ; Вип. 46)


  Окреслено основні напрями державної політики на страховому ринку України.
789718
  Черчик Л.М. Напрями державного регулювання сфери рекреаційного природокористування // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 49-52.
789719
  Ажажа М.А. Напрями державного управління модернізацією освіти в контексті євроінтеграції України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 94-99. – ISSN 2306-6814


  У статті окреслено стратегічні завдання та пріоритетні напрями державного управління модернізацією вищої освіти з огляду на інтеграцію України в європейський освітній простір; визначено основні шляхи реформування освітньої галузі в умовах глобалізації; ...
789720
  Арцатбанова О.С. Напрями державного управління розвитком системи медичної освіти України // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – С. 106-108. – ISBN 978-617-7104-90-1


  "...Одним із найважливіших ресурсів успішної реалізації реформ в медичній сфері є належне кадрове забезпечення та якісна підготовка медичного персоналу."
789721
  Пазинич В.І. Напрями державної підтримки впровадження схем проектного фінансування в Україні / В.І. Пазинич, К.П. Штепенко, Ю.М. Попова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 120-126. – Бібліогр.: 9 назв
789722
  Індутна К. Напрями державної підтримки книговидання в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 24-33. – ISSN 0131-775Х
789723
  Плеханов Д.О. Напрями державної політики розвитку сільських територій в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 167-169. – ISSN 2306-6814
789724
  Гнаткович О.Д. Напрями державної політики у сфері раціонального використання та охорони сільськогосподарських земель // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 35-37 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
789725
  Бурдун А.В. Напрями державної політики, спрямованої на усунення нерівномірного розвитку територій : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 87-88. – Бібліогр.: 5 назв
789726
  Сендерович А.Й. Напрями діяльності комерційних банків України на міжнародному ринку // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 152-154. – ISBN 978-617-7069-02-6
789727
  Скотникова Т.В. Напрями діяльності компаній на українському ринку рекламних та PR-послуг і регламент добирання інформації для аналізу контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 239-246


  Окреслено напрями діяльності рекламних і PR-компаній на українському ринку, обрано компанії для аналізу створюваного ними контенту. The article defines the activities and analyzes the content of advertising and PR-companies in the Ukrainian ...
789728
  Марков В.В. Напрями діяльності НАТО у справі протидії кіберзлочинності / В.В. Марков, О.В. Караченцев // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 119-123. – ISSN 1727-1584
789729
  Сливка О.А. Напрями діяльності організацій некомерційного сектору економіки у забезпеченні людському розвитку // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 59-64. – ISSN 2226-8820
789730
  Григорчук М.В. Напрями діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України в системі зовнішньоекономічної безпеки держави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 147-155
789731
  Юрчишин В. Напрями діяльності та види міжнародної співпраці в галузі судової експертизи: питання теорії та практики // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 69-72
789732
  Пшик Б. Напрями діяльності українських банків у сфері корпоративного фінансування // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 40-44. – Бібліогр.: на 6 пунктів
789733
  Іванов В.Ф. Напрями дослідження масовокомунікаційних процесів // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 13-15


  У статті досліджуються різні напрямки масовокомунікаційних досліджень, обґрунтовується їх доцільність. The article represents different ways of mass communication investigations and proves their necessity.
789734
  Янішевська О.В. Напрями дослідження та перспективи регіональних інтернет-ЗМІ України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 203-208


  У статті сформульовано принципи системного підходу до питання добору регіональних інтернет-видань для їх наукового дослідження як складника інформаційного простору України. Концепцію добірки реалізовано на прикладі інтернет-видань Кіровоградщини. In ...
789735
  Корольов Д.К. Напрями дослідження ціннісної сфери обдарованої особистості // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 63-75
789736
  Кай К.М. Напрями екологізації туристичної діяльності в сільському туризмі / К.М. Кай, О.В. Побігун // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 103-104. – ISBN 978-966-285-405-3
789737
  Леонець В.В. Напрями еколого-економічної оптимізації землекористування на території національного природного парку "Подільські Товтри" // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 87-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
789738
  Пономаренко Н. Напрями економіко-правового забезпечення капітального будівництва у вугільній промисловості України : економіка і право // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 74-81. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
789739
  Дребот О.І. Напрями економічного механізму в раціональному природокористуванні в контексті європейської інтеграції України / О.І. Дребот, А.Я. Гадзало // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 3-6. – ISSN 2306-6792
789740
  Надвиничний С. Напрями економічного розвитку аграрної сфери України в умовах глобалізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 195-207. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
789741
  Косьміна В.В. Напрями експортної діяльності транснаціональних фірм в нових індустріальних країнах Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 227-232. – ISSN 2308-6912


  В статті аналізуються роль транснаціональних фірм в експорті нових індустріальних країн Азії, основні сегменти такого експорту іноземних філіалів та батьківських компаній. Також розглядаються типи експортних виробництв транснаціональних корпорацій в ...
789742
  Яненкова І.Г. Напрями ефективного залучення організаційного ресурсу інноваційно-технологічного розвитку економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 80-84.
789743
  Любар Р.П. Напрями ефективного функціонування фермерських господарств в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 222-226. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
789744
  Христова Ю.В. Напрями забезпечення виконання україною кримінально-правових приписів міжнародних договоріву частині протидії груповим злочинам // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 446-448. – ISBN 978-966-458-403-3
789745
  Клименко Л.В. Напрями забезпечення глобальної продовольчої безпеки на основі розвитку агропродовольчого підкомплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 51-54 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
789746
  Пшик Б. Напрями забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів: фінансові аспекти // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 148-154. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто основні напрями забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів у контексті фінансового забезпечення. Подано авторські рекомендації щодо підвищення рівня економічної безпеки вищих навчальних закладів за рахунок формування ...
789747
  Коваль В.В. Напрями забезпечення інвестиційної привабливості аграрного сектора економіки України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 183-191. – ISSN 2524-003X
789748
  Жаворонкова Г.В. Напрями забезпечення реалізації технологічної безпеки регіону // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 135-144 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
789749
  Мазуренко В.І. Напрями забезпечення стійкості фінансової системи в умовах лібералізація режиму валютного курсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 246-259.
789750
  Мазуренко В.І. Напрями забезпечення стійкості фінансової системи України в процесі вступу до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 141-148.
789751
  Мазуренко В.І. Напрями забезпечення стійкості фінансової системи України в процесі вступу до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 141-148.
789752
  Макарюк О.В. Напрями забезпечення фінансової безпеки через регулювання інвестиційного ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 38-42. – ISSN 1993-6788
789753
  Грушко В.І. Напрями забезпечення фінансової стійкості банку / В.І. Грушко, І. Дзендзя // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 541-548. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
789754
  Семенишин М.О. Напрями запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 9. – С. 33-34


  У сатті визначаються напрями подальшого вдосконалення запобігання міліцією та громадськістю злочинів, які вчиняються неповнолітніми.
789755
  Крайник Г. Напрями запобігання корупції в Україні / Г. Крайник, С. Крайник // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 74-83. – ISSN 2311-6676
789756
  Лоханова Н. Напрями застосування поняття "бізнес-модель" в обліку і звітності: сучасні підходи // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 9. – С. 20-25. – Бібліогр.: 10 назв
789757
  Томашик Л.С. Напрями збільшення заощаджень в Україні: теоретичні та емпіричні оцінки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.17. – С. 274-279. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
789758
  Голович Н.М. Напрями зміцнення економічної безпеки функціонування сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 178-183. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Встановлено ключові напрями зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Визначено ендогенні та екзогенні чинники, які впливають на економічну безпеку сільськогосподарських підприємств. Розроблено механізм впливу міжнародної ...
789759
  Чесноков А.В. Напрями зміцнення зовнішньоекономічної безпеки України за умов інтеграції до ЄС : економічна безпека // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 120-126. – Бібліогр.: 11 назв
789760
  Іващенко А.І. Напрями зміцнення інвестиційного клімату України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.13. – С. 231-236. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
789761
  Жарков Я.М. Напрями зовнішнього інформаційно-психологічного впливу на Україну / Я.М. Жарков, Л.М. Бєсєдіна // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 131-136


  Опублікована інформація про сучасну четверту світову війну на трьох театрах бойових дій: геополіпшчному, інформаційному, духовному; зазначено загрози національній безпеці України, головні чинники і напрями впливу на воєнно-політичну обстановку довкола ...
789762
  Полтавський В. Напрями і засоби вдосконалення управління кар"єрою державних службовців у сучасній Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 133-140
789763
  Бодюк А. Напрями і методи досліджень економічної геології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-59. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.А. Михайловим) Обгрунтовано напрями дослідження виробництва по розвідці надр, у тому числі ресурсов надр, економіки ресурсів, організаційного і правового забезпечення. Проаналізовно ...
789764
   Напрями і механізми реформування та розвитку структур безпеки і оборони // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 22 : Актуальні питання реформування та розвитку структур безпеки і оборони України. – С. 27-32. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 966-8809-17-3
789765
  Лифенко С.П. Напрями і основні результати досліджень видатних одеських селекціонерів минулого сторіччя // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса, 2014. – Вип. 23 (63). – С. 150-166. – ISSN 2409-5524
789766
  Бакуменко В. Напрями і підходи до розвитку теоретико-методологічних засад формування державно-управлінських рішень // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.5-15. – ISBN 966-73-53-51-Х
789767
  Томчук О.А. Напрями і форми волонтерського руху в допомогу Збройним Силам України у 2014-2018 рр. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 230-238. – ISSN 2313-5603
789768
  Михайліченко М.В. Напрями і шляхи оптимізації системи державно-громадського управління якістю університетської освіти в умовах українських реалій // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець. – Чернігів, 2017. – № 1 (9). – C. 46-53. – ISSN 2412-1185
789769
  Сокол О.О. Напрями індивідуального запобігання ухиленням від сплати аліментів // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 194-197. – ISBN 978-617-616-069-4
789770
  Янісів Ю.О. Напрями інноваційних процесів у вищій педагогічній освіті // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 259-268. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
789771
  Мурашко М.І. Напрями інноваційного коучингу у сфері освітянських послуг / М.І. Мурашко, С.О. Назарко // Наука и образование : сб. тр. VII междунар. науч. конф. : 27 февр. - 6 марта 2015 г., г. Дубай, ОАЭ / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Science), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region [etc. ; редкол.: Е.В. Коробко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – С. 8-11. – ISBN 978-966-330-222-5
789772
  Сидорова А. Напрями інноваційного розвитку в промисловості України / А. Сидорова, Г. Анісімов // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 19-26. – ISSN 0131-775Х
789773
  Байрамов С. Напрями інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 12-13
789774
  Потай І.Ю. Напрями інноваційної трансформації освіти у контексті сталого розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 398-404. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Визначено, що найважливішою умовою освіти в інтересах сталого розвитку є екологізація вищої освіти, метою якої є підготовка екологічно відповідальних фахівців різного профілю, які приймають відповідальні рішення у процесі своєї діяльності в будь-якій ...
789775
  Сивак Р.Б. Напрями інституціоналізації глобалізму у вимірі сталого розвитку світового господарства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
789776
  Піменова О. Напрями інституціоналізації форм господарювання в системі аграрних відносин постсоціалістичних країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-55. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід інституціоналізації форм господарювання постсоціалістичних країн в системі аграрних відносин. Визначено основні напрями розвитку аграрного сектору України. Обґрунтовано необхідність розвитку соціо-еколого-економічних форм ...
789777
  Товкун О.О. Напрями інтеграції фондового ринку України у світові ринки капіталів // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 28-31. – ISSN 1728-6220
789778
  Ткач В.Ю. Напрями інтеграційної взаємодії України з європейським ринком праці : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 34-35.
789779
  Костючков С.К. Напрями й зміст взаємоперетину філософсько-освітніх парадигм і сучасної біополітики в контексті формування громадянського суспільства. - // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 47-59. – ISSN 2072-1692
789780
   Напрями комплексних наукових досліджень по зменшенню кризових навантажень на гідроекосистему Кривбасу / І.Д. Багрій, Н.А. Білокопитова, П.В. Блінов, П.Ф. Гожик, А.Б. Кузьменко, І.Є. Мамишев, В.М. Медведь, В.М. Шестопалов, Т.Ф. Шулипенко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 7-15 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
789781
  Чудак В.В. Напрями конкурентної політики держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 90-92. – ISSN 2306-6814
789782
  Шилінгов В.С. Напрями конституційної реформи в Україні // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 118-120. – ISBN 978-966-301-169-1
789783
  Мірошниченко Ю.Р. Напрями конституційної реформи визначаються суспільними потребами // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 52-57.
789784
  Козловський А.Т. Напрями контролінгу інвестиційної діяльності відповідно до етапів реалізації інвестиційних проектів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 14, липень. – С. 41-43. – ISSN 2306-6814


  У статті конкретизовано напрями контролінгу інвестиційної діяльності, беручи до уваги реалії функціонування суб"єктів підприємницької діяльності. Доповнено напрями контролю, що виникають на кожному з етапів інвестиційної діяльності. Надано практичні ...
789785
  Воробйова О.І. Напрями концентрації основних ризиків кредитування економіки України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2009. – № 1 (2). – С. 6-13
789786
  Глущенко С.В. Напрями кредитування суб"єктів малого бізнесу в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 81-94. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
789787
  Ломакін А. Напрями кримінально-процесуальної діяльності прокурора району в досудовому провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 66-72.
789788
  Козоріз Г.Г. Напрями маркетингових досліджень страхоаого ринку України в умовах фінансової кризи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 633 : Логістика. – С. 322-325. – ISSN 0321-0499
789789
  Бутиріна М.В. Напрями медіапсихологічних досліджень у контексті медіакритики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 6-9


  У статті вивчаються напрями досліджень медіапсихології, питання нової медіаповедінки людей та "медіаекспансії". The tendencies of media psychological researches, the problem of new media behaviour of people and media expansion are researched in the ...
789790
  Лісогор Л.С. Напрями мінімізації впливу економічної кризи на реалізацію трудового потенціалу України / Л.С. Лісогор, І.В. Заюков // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – № 4 (85). – С. 22-26. – ISSN 1997-9266
789791
  Лісогор Л. Напрями мінімізації соціальних шоків у сфері праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 3-10
789792
  Фаріон А. Напрями модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 309-315. – ISSN 1993-0259
789793
  Зельдіна О.Р. Напрями модернізації законодавства щодо підстав перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами / О.Р. Зельдіна, Р.М. Колесник // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 90-93. – ISSN 2219-5521
789794
  Мітрясова О.П. Напрями модернізації змісту хімічної освіти студентів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 16-19
789795
  Лаврухін В. Напрями модернізації механізмів соціального захисту населення в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 89-97
789796
  Зельдіна О. Напрями модернізації податкової політики України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 103-110. – ISSN 2308-9636
789797
  Чобан І.С. Напрями модернізації системи пільг в контексті соціальних реформ в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 227-229. – ISBN 978-966-188-293-4
789798
  Крупка А.Я. Напрями модернізації системи фінансового забезпечення закладів культури і мистецтва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 396-404. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
789799
  Осадець С. Напрями модернізації страхової справи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 13-17. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-7923
789800
  Гуменюк Л.Й. Напрями модернізації та підготовки фахівців соціальної роботи в умовах інформаційного суспільства // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 21-30
789801
  Корень Н.В. Напрями модернізації фінансової системи в контексті імплементації європейських стандартів надання фінансових послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 10-15
789802
  Тверитникова О.Є. Напрями наукових досліджень Інституту електротехніки Академії наук УРСР (1947–1963 рр.). // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 3 (35). – С. 46-52. – ISSN 2077-9496


  Виокремлено напрями наукової роботи Інституту електротехніки АН УРСР. Підкреслено значущість інноваційних досліджень із застосування цифрових обчис- лювальних машин до моделювання складних енергосистем. Вивчено діяльність та проаналізовано внесок ...
789803
  Підлісецький Г.М. Напрями наукових досліджень проблем відтворення та ринку основних засобів сільського господарства / Г.М. Підлісецький, М.М. Могилова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 76-88. – ISSN 2221-1055
789804
  Домніцак Р.В. Напрями наукових досліджень проблем протидії корисливо-насильницьким злочинам // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 41-44. – ISSN 2312-928X
789805
  Драган І.О. Напрями науково-технічного розвитку житлово-комунального господарства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 103-105
789806
  Воробйова К.О. Напрями нейтралізації впливу макроекономічних валютних ризиків на економіку України // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (42). – С. 160-165. – ISSN 2074-5354
789807
  Самофалова О.Ю. Напрями оптимізації державної політики в сфері правозахисту в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 21, листопад. – С. 153-156. – ISSN 2306-6814
789808
  Стефанович Є.А. Напрями оптимізації джерел фінансування малобюджетних інвестиційних проектів // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 43-46. – ISSN 1728-6220
789809
  Цвірко-Годицький Напрями оптимізації динаміки вітчизняної наукової діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 91-95 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
789810
  Дубас Р.Г. Напрями оптимізації лісовідтворення як передумова екологічно збалансованого лісокористування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 53-54 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
789811
  Рижак І.В. Напрями оптимізації мисливства західного регіону України / І.В. Рижак. – Львів : Світ, 1999. – 202с. – ISBN 5-7773-0944-5
789812
  Малахова О. Напрями оптимізації роботи банків щодо управління кредитним ризиком // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 101-112. – ISSN 1818-5754
789813
  Брітченко І.Г. Напрями оптимізації роботи українських банків з боржниками як засіб зменшення обсягу проблемних іпотечних кредитів / І.Г. Брітченко, Л.В. Левченко, Д.С. Турчанінова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 1164-168. – (Економічні науки)
789814
  Москвич Л.М. Напрями оптимізації судоустрою України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 4 (128). – С. 25-32
789815
  Печенюк Н.М. Напрями оптимізації управління зовнішнім державним боргом України шляхом використання зарубіжного досвіду // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 270-274. – ISSN 1993-6788


  Наведені статистичні матеріали, які відображають сучасний стан зовнішнього державного боргу, приклади управління ним в інших країнах світу.
789816
  Стефанович Є.А. Напрями оптимізації фінансування великобюджетних інвестиційних проектів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 125-134 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
789817
  Кравчук А.В. Напрями оптимізації чисельності персоналу підприємств // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 3-5. – ISBN 978-617-645-230-0
789818
  Борзенко О.П. Напрями організації дистанційного навчання студентської молоді Канади // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 35. – С. 14-21
789819
  Штань М. Напрями організації офшорних зон в економіці України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 17-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
789820
  Климчук С.В. Напрями оцінки руху грошових потоків як визначальної компоненти фінансової стійкості // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 9. – С. 52-57
789821
  Величко О Напрями оцінювання діяльності вищого навчального закладу / О Величко, В. Вікторов // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.291-298
789822
  Дзюба С. Напрями перетворень в аудиторській діяльності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 36-41. – ISSN 0131-775Х
789823
  Баранов О.А. Напрями перспективних досліджень у галузі інформаційного права // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 15-31


  Про напрями перспективних досліджень, як теоретико-методологічних проблем інформаційного права, та нормативно-правового регулювання інформаційних відносин.
789824
  Рисін В.В. Напрями підвищення безпеки фінансового сектору в період кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 82-95. – ISSN 2305-7645
789825
  Адаменко І.П. Напрями підвищення дієвості системи фінансово-бюджетного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 27-32. – ISSN 2306-6814
789826
  Науменко А.М. Напрями підвищення дохідності місцевих бюджетів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 127-134. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
789827
  Цапко-Піддубна Напрями підвищення енергетичної ефективності економікми України в контексті інтеграції до ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 186-192. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
789828
  Козоріз Г.Г. Напрями підвищення ефективного функціонування системи соціального страхування в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 117-126. – ISSN 1562-0905
789829
  Рябчук О.Г. Напрями підвищення ефективності адміністрування податку на доходи фізичних осіб // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 18-24
789830
  Булавинець В. Напрями підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів соціального призначення в умовах економічних перетворень // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С . 46-55. – ISSN 1818-5754
789831
  Коваленко С.О. Напрями підвищення ефективності виконання місцевих бюджетів / С.О. Коваленко, Л А. Боєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 314-321. – ISSN 2222-4459
789832
  Лисяк Л. Напрями підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів України / Л. Лисяк, К. Роменська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 100-105. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  В даній статті охарактеризовано причини неефективного використання коштів місцевих бюджетів, проаналізовано показники виконання, що визначають фінансовий стан відповідних бюджетів та бюджетних програм в умовах програмно-цільового методу управління. ...
789833
  Феняк Л.А. Напрями підвищення ефективності використання промислового потенціалу галузі садівництва у Вінницькій області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 63-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
789834
  Гребенник Г.В. Напрями підвищення ефективності використання рекреаційного потенціалу землекористування територій національних природниж парків // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 107-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
789835
  Козоріз М. Напрями підвищення ефективності використання фінансового потенціалу України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 169-175. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
789836
  Томнюк Т. Напрями підвищення ефективності державного регулювання підприємницької діяльності в Україні // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред.: Башнянин Г.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 53-61. – ISSN 2410-0919
789837
  Коваленко С.П. Напрями підвищення ефективності діяльності державних холдингових компаній в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 67-71. – Бібліогр.: 14 назв
789838
  Андрющенко Л.О. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств торгівлі й громадського харчування : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 81-85 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
789839
  Шльончак В.В. Напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності банків України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 351-357. – ISSN 2222-4459
789840
  Корінєв В.Л. Напрями підвищення ефективності маркетингового планування на підприємстві / В.Л. Корінєв, Г.А. Сємілєтова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 194-198. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто теоретичні аспекти маркетингового планування діяльності підприємств.
789841
  Стегура В.В. Напрями підвищення ефективності розвитку малого бізнесу АПК Закарпатської області // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 380-388.
789842
  Самофалов П.П. Напрями підвищення ефективності управління державними корпоративними правами на ринку цінних паперів та збільшення доходів бюджету : фінансовий ринок / П.П. Самофалов, Г.М. Терещенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 124-132. – Бібліогр.: 1 назва
789843
  Дмитрісв В.В. Напрями підвищення ефективності формування кредитної політики комерційних банків в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 184-185. – ISBN 978-617-7069-02-6
789844
  Чукаєва І.К. Напрями підвищення ефективності функціонування нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 111-115
789845
  Яремко Л.А. Напрями підвищення зовнішньоторговельного ефекту: макроекономічний аспект : міжнародні економічні зв"язки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 111-118. – Бібліогр.: 14 назв
789846
  Могилко Л.В. Напрями підвищення інвестиційної привабливості внутрішніх боргових зобов"язань України // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 147-148. – ISBN 978-966-188-293-4
789847
  Филюк Г.М. Напрями підвищення інвестиційної привабливості природних монополій в Україні : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 56-66 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
789848
  Чеховська М.М. Напрями підвищення конкурентноспроможності залізничного транспорту : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 85-91. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
789849
  Сагайдак Ю.А. Напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств за умов глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 168-172


  Розвиток інтеграційних процесів у світі та приєднання до них України свідчить про посилення глобалізації економіки. У статті розглядаються основні напрями забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, досягнення якої можливе шляхом ...
789850
  Шендер А.Р. Напрями підвищення конкурентоспроможності ВНЗ на регіональному ринку освітніх послуг в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 94-96
789851
  Харіна О.О. Напрями підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 373-379
789852
  Олейнікова Л.Г. Напрями підвищення конкурентоспроможності національної системи оподаткування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 3-7
789853
  Куліш І.М. Напрями підвищення конкурентоспроможності сільських територій: інноваційний контекст // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 171-180. – ISSN 1562-0905
789854
  Федішина А.С. Напрями підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємств України / А.С. Федішина, В.В. Сердюк, С.О. Сухарева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 129-134 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
789855
  Мельник М. Напрями підвищення податкового потенціалу стимулювання ділової активності в Україні : фінансова політика // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 28-32 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
789856
  Кавтиш О.П. Напрями підвищення прибутковості діяльності будівельних підприємств / О.П. Кавтиш, М.Ю. Трохименко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 255-261. – ISSN 2310-5534
789857
  Макарвнко П.М. Напрями підвищення продуктивності аграрної праці / П.М. Макарвнко, О.В. Болдуєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 87-91. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
789858
  Пересунько В.В. Напрями підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 67-68. – (Економіка ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються причини низького рівня капіталізації банківської системи України. На основі зарубіжного досвіду визначаються напрями підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків. Reasons of low level capitalization of the Ukraine"s ...
789859
  Озерський Ігор Напрями підвищення ролі прокуратури в координації діяльності правоохоронних органів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 97-100
789860
  Корсаков С.С. Напрями підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 69-79
789861
  Гасанов С.С. Напрями підвищення фінансової стабільності державних підприємств в Україні / С.С. Гасанов, О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 12 (241). – С. 48-62. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
789862
  Мамонова Г.В. Напрями підвищення фіскальної ефективності оподаткування доходів населення / Г.В. Мамонова, О.Г. Рябчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 177-181


  Визначено основні причини низької фіскальної ефективності податку на доходи фізичних осіб в Україні, обгрунтовано необхідність запровадження прогресивного оподаткування доходів населення.
789863
  Цицик Р.В. Напрями підвищення фіскальної стійкості в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 89-103
789864
  Борейко В.І. Напрями підвищення якості роботи вищої школи України після її приєднання до Болонського процесу // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 5-12. – ISBN 978-966-7359-68-3
789865
  Кашуба Я.М. Напрями підтримки розвитку малого та сепреднього підприємництва: досвід Польщі для України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 227-234. – ISSN 0321-0499
789866
  Демків О.І. Напрями поглиблення бюджетної реформи в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 46-55
789867
  Жавнерчик О.В. Напрями подалання конфліктності земельних відносин // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 37-40 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
789868
  Гріненко О.І. Напрями подальшого удосконалення національного законодавства у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації / О.І. Гріненко, О.П. Кутовий, М.І. Шапталенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 16-20. – ISSN 2304-2699
789869
  ДударенкоЛ Напрями подальшої екологізації середньої і вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 6 (143 ). – С. 50-59. – ISSN 1682-2366
789870
  Марченко О. Напрями податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств / О. Марченко, В. Ткаченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 1 (315). – С. 13-17 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
789871
  Школа В.І. Напрями подолання сучасної європейської боргової кризи // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 342-344. – ISBN 978-617-7069-02-6
789872
  Сидорчук А. Напрями покращення використання фінансових ресурсів державного соціального страхування в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 33-44. – ISSN 1818-5754
789873
  Остапенко К.А. Напрями покращення ефективності використання основних фондів та виробничих потужностей комунальних підприємств на прикладі КП "Фастівтепломережа" // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 107-119
789874
  Мельник М.О. Напрями покращення конкурентоспроможності національної економіки України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 119-121
789875
  Мельничук А.Ю. Напрями посилення позицій продукції агропромислового комплексу на зовнішніх ринках : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 65-72 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
789876
  Борейко В. Напрями посилення регулюючої функції податків з громадян : фінанси. Податки. Кредит. // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 50-57 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
789877
  Баранник Л.Б. Напрями посилення соціальної захищеності сільського населення // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 103-113
789878
  Мушенок В.В. Напрями правового регулювання екологічних відносин в контексті політики децентралізації влади // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 300-302. – ISBN 978-966-7957-18-6
789879
  Стрільців О.М. Напрями правового регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 27-31.
789880
  Галунько В.В. Напрями правової протидії рейдерству // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 36-41. – ISSN 1563-3349
789881
  Волощук Р.Є. Напрями практичної реалізації адміністрування податків та фактори впливу на нього // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 33-37
789882
  Карпенко Є.М. Напрями протидії наркотизму на державному та міжнародному рівнях // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 177-182
789883
  Яковлєва А.М. Напрями протидії податковому боргу : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 240-243. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
789884
  Кирієнко Л.А. Напрями психологічної роботи із забезпечення діяльності учасників антитерористичної операції // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІІІ Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2016" та XXI Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2016" [(11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.)] / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича. – Київ : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 112-120. – ISBN 978-617-7364-34-3
789885
  Рудевська В.І. Напрями реалізації грошово–кредитної політики НБУ в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 35-39
789886
  Граненюк Н.В. Напрями реалізації дивідендної політики акціонерного товариства // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 97-99
789887
  Чехович Г.Т. Напрями реалізації економічної політики у підтриманні національної безпеки в регіонах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 22, листопад. – С. 50-54. – ISSN 2306-6814
789888
  Томарова-Патлахова Напрями реалізації міжбюджетних відносин в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С.239-243. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
789889
  Дзябко Ю. Напрями реалізації мовної політики в Японії (історія та сьогодення) // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 133-140. – Бібліогр.: С. 139-140; 13 назв
789890
  Тимощук О.М. Напрями реалізації функцій управління на воднотранспортному підприємстві / О.М. Тимощук, Т.О. Войченко, Л.В. Синько // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 54-56 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
789891
  Ортіна Г.В. Напрями реалізації цільової стратегії промислово-інноваційної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 14, липень. – С. 49-52. – ISSN 2306-6814
789892
  Поліщук В.Л. Напрями регіональної політики розвитку івентивного туризму в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 143-152. – (Економічні науки ; № 3 (19))
789893
  Ільницький О. Напрями реформи міжбюджетних відносин в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 82-87
789894
  Пастухов О.М. Напрями реформування авторського права України в контексті розвитку інформаційних технологій // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.22-23.
789895
  Авксентьєв М. Напрями реформування вітчизняної системи ВНЗ для підвищення ефективності галузі освіти // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 112-117. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  В статті викладено матеріал з практичними рекомендаціями щодо необхідних напрямів структурних змін вітчизняної системи ВНЗ відповідно до сучасних проблем і реалій.
789896
  Андрєєв П. Напрями реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 19-23. – ISSN 2078-5860
789897
  Васьківська К.В. Напрями реформування державного пенсійного забезпечення / К.В. Васьківська, О.І. Данилюк // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 27-35. – (Економічні науки ; № 25). – ISSN 2219-7915
789898
  Клименко К.В. Напрями реформування державного регулювання ринку небанківських фінансових послуг в Україні / К.В. Клименко, І.П. Колосов // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 97-117. – ISSN 2414-3499


  "Висвітлено питання розвитку небанківських фінансових інститутів як суб’єктів сукупного фінансового потенціалу України та перспективні напрями підвищення ефективності їхнього функціонування. Проаналізовано накопичені у процесі реструктуризації ...
789899
  Владімірова Н.П. Напрями реформування державного фінансового контролю задля забезпечення фінансової безпеки суб"єктів господарювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 46-52. – ISSN 2306-6814
789900
  Сергієнко А.В. Напрями реформування державної політики в забезпеченні циркулярної економіки в контексті міжнародної співпраці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 100-110. – ISSN 2306-6814
789901
  Мойсеєнко І.П. Напрями реформування місцевого самоврядування // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 188-196. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Визначено такі основні проблеми місцевого самоврядування в Україні: практично не використовується основний принцип самовизначення та самоорганізації територіальної спільноти; поточна політична система України не пристосована до розвитку місцевої ...
789902
  Клюєв О. Напрями реформування органів внутрішніх справ на місцевому рівні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-57. – ISSN 0132-1331
789903
  Матюк Т.В. Напрями реформування освіти у контексті соціально-економічного розвитку суспільства // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2013. – № 4, октябрь-декабрь. – С. 153-160
789904
  Швабій К.І. Напрями реформування податкової системи в умовах посткризового відновлення економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 52-57. – Бібліогр.: 5 назв
789905
  Федорець М.Г. Напрями реформування податкової системи України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 325-327. – ISBN 978-966-188-219-4
789906
  Сюр Н.В. Напрями реформування правової системи України у Європейській інтеграції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 16-19.
789907
  Самодін А.В. Напрями реформування процесуального статусу слідчого у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 171-177. – ISSN 2222-5374
789908
  Іванов Ю.Б. Напрями реформування системи державних закупівель / Ю.Б. Іванов, Г.С. Севостьянова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 64-70. – ISSN 2222-0712
789909
  Братута О. Напрями реформування системи державного регулювання економіки України / О. Братута, К. Мозуленко // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 58-64.
789910
  Гуцаленко Л.В. Напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні / Л.В. Гуцаленко, О.В. Вахновська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 7-23. – ISSN 2411-4413
789911
  Красіков О.М. Напрями реформування системи освіти в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 16-22
789912
  Кропивко М.Ф. Напрями реформування системи управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та розвитку євроінтеграційних процесів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 26-36. – ISSN 2221-1055
789913
  Тарановський О.В. Напрями реформування системи управління персоналом на підприємствах ЖКГ в сучасних умовах // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 248-253. – ISSN 2072-1692
789914
  Кузьмак О.І. Напрями реформування системи управління персоналом підприємств комунальної містообслуговуючої сфери в умовах євроінтеграції // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 134-139. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
789915
  Іляш О.І. Напрями реформування соціально-побутової інфраструктури та системи надання соціальних послуг на прикордонних територіях / О.І. Іляш, Н.В. Бугайчук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 97-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-0712
789916
  Рудкевич І.В. Напрями реформування соціальної сфери України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 116-119
789917
  Руднєва О.Ю. Напрями реформування спрощеної системи оподаткування / О.Ю. Руднєва, Е.Р. Чєчєнєва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 99-101
789918
  Василевич М.В. Напрями реформування судової системи України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 63-69.
789919
  Лисенко О.А. Напрями реформування сучасної вищої педагогічної освіти у Республіці Ірландія // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 258-262


  У статті досліджуються основні напрями реформування сучасної системи вищої педагогічної освіти Ірландії. Визначаються основні проблеми, які стоять перед педагогічною освітою країни. Аналізуються запропоновані зміни структури початкової педагогічної ...
789920
  Попадинець Н.М. Напрями реформування сфери культури в умовах секторальної децентралізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 116-122 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
789921
  Биркович Т.І. Напрями реформування та державного регулювання ринку електроенергетики: міжнародний досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 102-104 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
789922
  Аманжаєв Д.Г. Напрями реформування українського ринку іпотечного кредитування на основі досвіду Туркменістану // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 64-67. – ISSN 1728-6220
789923
  Клименко К.В. Напрями реформування фінансової системи України в контексті антикризового регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 7 (236). – C. 75-85. – ISSN 2305-7645
789924
  Шеремет О.С. Напрями роботи органів місцевого самоврядування в протидії злочинності: досвід іноземних держав // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 57-60
789925
  Шемаєва Г.В. Напрями розвитку бібліотеки в системі сучасної наукової комунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 75-83


  Визначається комплекс взаємопов"язаних напрямів розвитку бібліотеки в системі науки: інформаційно-бібліотечних електронних ресурсів на засадах їх збагачення, посилення аналітичної діяльності, управління; впровадження системи менеджменту якості в ...
789926
  Селінний М.М. Напрями розвитку біоекономіки України // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 14-18. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 1 (21)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
789927
  Глущенко С.В. Напрями розвитку бюджетної підтримки фермерських господарств в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 68 : Економічні науки. – С. 17-21.
789928
  Шемаєва Г.В. Напрями розвитку взаємодії бібліотек із соціокомунікаційними структурами суспільства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 97-105


  Визначаються основні напрями зовнішньої комунікації бібліотеки: встановлення та розширення комунікацій з освітніми й навчальними закладами; здійснення спільних наукових досліджень; розвиток партнерства в контексті збереження електронних ресурсів і ...
789929
  Дзеверіна К.С. Напрями розвитку відносин державної власності: інституціональний аспект // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 24-29. – (Економічні науки)
789930
  Балаж Н.Й. Напрями розвитку господарств гірських територій Карпат // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 26-32. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
789931
  Дутко Н.Г. Напрями розвитку державно-приватного партнерства: галузь // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 105-108
789932
  Родіонова Л. Напрями розвитку економічної теорії на початку ХХІ ст. // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 159-170. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
789933
  Мацевитий Ю.М. Напрями розвитку електроенергетики та енергомашинобудування / Ю.М. Мацевитий, А.К. Шидловський // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 17-23. – ISSN 0372-6436
789934
  Отцевич Є. Напрями розвитку законодавства України про комерційні найменування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 44-48
789935
  Федулова Л.І. Напрями розвитку індустріальних парків щодо реалізації інноваційного потенціалу регіонів України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад.наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 53. – С. 296-305
789936
  Федулова Л.І. Напрями розвитку інноваційної політики у світі: уроки для України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 183-190. – ISSN 0321-0499
789937
  Гончарова Н.В. Напрями розвитку інтеграційних процесів у сфері фінансової підтримки малого підприємництва : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 75-83. – Бібліогр.: 8 назв
789938
  Єфанов С.О. Напрями розвитку інформаційно-аналітичної системи Держстандарту України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.35-39
789939
  Прокудін Г.С. Напрями розвитку інформаційного забезпечення трансферу технологій / Г.С. Прокудін, О.А. Чупайленко // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 113-121
789940
  Розенфельд Н. Напрями розвитку інформаційного суспільства та його основних ресурсів в Україні і проблеми їх правового забезпечення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 117-120. – ISSN 0132-1331
789941
  Тимків Н.М. Напрями розвитку інфраструктури паливно-енергетичного комплексу / Н.М. Тимків, М.М. Павлишенко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 404-407. – ISBN 5-7763-2435-1
789942
  Суходольський І.А. Напрями розвитку й інвестування ракетно-космічної галузі у світі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 219-222. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
789943
  Перович І. Напрями розвитку кадастрової системи України // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 38-40. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1819-1339
789944
  Курко М. Напрями розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 62-65. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває основні напрями розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні. В статье раскрываются основные направления развития конституционного права граждан на образование в Украине. The article exposes basic directions of ...
789945
  Ортіна Г.В. Напрями розвитку корпоративного управління реальним сектором економіки в умовах подолання наслідків кризових явищ // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 25-27. – ISSN 2306-6814
789946
  Безклубна Н.Л. Напрями розвитку лізингу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 44-45. – Бібліогр.: 4 назв
789947
  Авраменко О.В. Напрями розвитку логістичного менеджменту в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 262-267. – ISSN 2222-4459
789948
  Макаренко О. Напрями розвитку магістерської програми з освітніх вимірювань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті наведено SWOT-аналіз магістерської програми з освітніх вимірювань НПУ імені М.П. Драгоманова, виділено основні напрями розвитку даної магістратури, а саме: популяризація спеціальності "011 Науки про освіту (Освітні вимірювання)"; мотивація ...
789949
  Кантаєва О. Напрями розвитку методики бухгалтерського обліку інноваційної діяльності підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-28.
789950
  Крайній В.О. Напрями розвитку міжнародного ринку цінних паперів / В.О. Крайній, С.А. Циганов // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 89-91. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.2 (101)). – ISSN 2078-2128


  Циганов С.А. - докт. екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка.
789951
  Карась О. Напрями розвитку міжнародної концесійної діяльності в транспортній галузі України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 158-164. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Визначено напрями використання механізмів державно-приватного партнерства для реалізації інвестиційних інтересів держави на основі використання концесій.
789952
  Федоренко В.Г. Напрями розвитку науки в університетах в умовах інтеграційних закликів / В.Г. Федоренко, Л.І. Федулова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 6-13. – ISSN 2306-6806


  Розкрита роль вищої освіти в системі формування інноваційної моделі розвитку економіки. Проаналізовано стан наукової діяльності сектору вищої освіти в Україні.
789953
  Любіцева О.О. Напрями розвитку наукових основ географії туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-32. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Поставлено проблему вдосконалення наукових основ географії туризму відповідно до потреб суспільної практики і розвитку наукового знання і запропоновано теорію формування і взаємодії територіальних ринків туристичних послуг як один з напрямків її ...
789954
  Баклан О.В. Напрями розвитку правової системи Європейського Союзу та держав - членів ЄС: співвідношення, правові та економічні тенденції, вплив Лісабонського договору // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2014. – № 2 (29), червень. – С. 89-92
789955
  Федулова Л.І. Напрями розвитку регіональних інноваційних екосистем в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 240-248. – ISSN 1993-6788
789956
  Шаповал С.Л. Напрями розвитку системи бюджетного планування // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 204-210. – ISSN 2306-546X
789957
  Виноградня В. Напрями розвитку системи інформаційного забезпечення управління ВНЗ // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 36-40. – ISSN 0131-6788
789958
  Вороненко Ю.В. Напрями розвитку системи медичної освіти в Україні: погляд у майбутнє // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 32-35. – ISSN 1681-2751
789959
  Шишко О.В. Напрями розвитку системи міжбюджетних відносин України в середньостроковий перспективі : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 51-61 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
789960
  Заяць В.М. Напрями розвитку системи оподаткування та оцінки нерухомості в Україні : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-49. – Бібліогр.: 20 назв
789961
  Макогон В.Д. Напрями розвитку системи регулювання міжбюджетних відносин // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 40-46
789962
  Ткаченко Л.Г. Напрями розвитку системи соціального страхування в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 42-52
789963
  Акімова О.В. Напрями розвитку системи фінансового моніторингу в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 3-10. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (94)). – ISSN 1814-1161
789964
  Лузан Ю.Я. Напрями розвитку сільськогосподарського виробництва і соціальної сфери села // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 7 (177). – С. 3-12
789965
  Арент С.С. Напрями розвитку соціального підприємництва в Україні: державно-управлінський аспект // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 38-54
789966
  Жилінська Л.О. Напрями розвитку стратегічного планування в сучасних умовах // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-34.
789967
  Карась О.С. Напрями розвитку транспортної інфраструктури України в умовах міжнародного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 26-30
789968
  Вдовиченко Г.В. Напрями розвитку філософії культури у філософській думці УСРР 20-х - 30-х рр. XX ст. // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 10-13
789969
  Яновчик В.О. Напрями розвитку фінансового механізму у сфері вищої школи / В.О. Яновчик, В.М. Гельман // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 291-297. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
789970
  Пасічник Ю. Напрями розвитку фінансової системи України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 422-431. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розроблено теоретико-методологічні засади основних напрямків розвитку, які грунтуються на інструментарію синергетики, обгрунтованих принципах і концептуальних положеннях.
789971
  Подра О.П. Напрями розширення інвестування людського капіталу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 68-77. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
789972
  Болтачеєва Н. Напрями системної трансформації соціальної політики в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 29-32. – ISSN 1810-3944
789973
  Шепотько Л.О. Напрями соціально-економічного розвитку села / Л.О. Шепотько. – К, 1984. – 48с.
789974
   Напрями спеціалізації і комплексного розвитку Київського економічного адміністративного району. – К., 1962. – 311с.
789975
  Лаба О. Напрями співпраці України та Європейського Союзу щодо міграційних питань // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 46-53. – ISSN 2409-4544
789976
  Рудольф В. Напрями співробітництва польських воєводств і великих міст з країнами світу та Україною / В. Рудольф, С. Пазізіна // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 4 (63), жовтень - грудень. – C. 436-453. – ISSN 1684-906Х
789977
  Стеблянко І.О. Напрями співробітництва України та ЄС в енергетичній сфері // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/3. – С. 72-80. – (Серія "Менеджмент інновацій" ; вип. 2). – ISSN 9125-0912
789978
  Николюк О.М. Напрями сприяння інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (659). – С. 35-45 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
789979
  Хачатурян О.С. Напрями становлення інноваційних форм зайнятості у малому підприємництві регіонів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 127-131
789980
  Булава Л.М. Напрями становлення та розвитку географічної науки й освіти на Полтавщині / Л.М. Булава, С.М. Шевчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 3 (103). – С. 64-69. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1561-4980
789981
  Мосьпан Н. Напрями створення Європейського освітнього простору: нормативно-правовий аспект // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2014. – № 3. – С. 65-69. – ISSN 2226-3012


  У статті йдеться про сучасний стан розвитку Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), а саме аналіз результатів цього процессу після прийняття Болонської декларації та визначаються можливі перспективи розвитку. Основним матеріалом дослідження є ...
789982
  Коцан Н.Н. Напрями стимулювання експортної діяльності України / Н.Н. Коцан, О.М. Гусєва // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 189-195. – ISSN 1729-360Х
789983
  Демчишак Н. Напрями стимулювання нагромадження фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в умовах глобалізації // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 112-118. – ISSN 0201-758Х
789984
  Пельтек Л.В. Напрями стратегічної орієнтації державного регулювання розвитку промислових галузей і організацій : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 181-183 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
789985
   Напрями структуризації функціональної архитектури типового інтернет-порталу інформаційних ресурсів ВНЗ політехнічного профілю / В. Бабенко, Т. Бабіна, О. Габзовська, А. Савмцький // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Спецвип. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 7 : Спеціальний випуск присвячений науковим результатам виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" у 2006-2010 роках. – С. 78-81. – ISSN 1998-6939


  У статті розкрита типова функціональна архитектура Інтернет-порталу інформаційних ресурсів ВНЗ. Приведені напрями структуризації типової функціональної архітектури ІП ІР ВНЗ: за підсистемами, сервісами, службами, веб-ресурсами, інформаційними областями.
789986
  Крупельницька Л. Напрями сучасної психотерапії : навч. посібник / Людмила Крупельницька. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 290-294. – ISBN 978-617-696-768-2
789987
  Пастовенський О. Напрями та вектор оптимізації регіональної шкільної мережі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-42. – ISSN 0131-6788
789988
  Омельченко Н.Л. Напрями та види законодавчої діяльності у період Центральної Ради Гетьманату та Директорії: конституційно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 72-77
789989
  Горобець О. Напрями та заходи демографічної політики у контексті попередження негативного впливу міграції на відтворення населення // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 129-135. – Бібліогр.: 7 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
789990
  Бублик Є. Напрями та інструментарій забезпечення стійкості ринку іпотечного кредитування // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 154-157. – ISSN 0201-758Х
789991
  Олійник Т.О. Напрями та методичні засади досліджень у маркетингу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.252-257. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
789992
  Супрун Н. Напрями та механізми державної політики розвитку корпоративного сектору економіки в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Н. Супрун, С. Чистякова // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 363-372. – ISSN 1993-0259
789993
  Коваленко І. Напрями та механізми розвитку значень похідних від індоєвропейських коренів (s)ker(t)-I на позначення непрямого руху // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 175-186. – ISBN 966-581-231-9
789994
  Коваленко І. Напрями та механізми розвитку значень похідних від індоєвропейських коренів /(S)KER(T)-\ на позначення непрямого руху // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
789995
  Железник О.Ю. Напрями та перспективи застосування лазерних технологій у системі управління військами / О.Ю. Железник, О.М. Григорчук, С.В. Первак // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 33
789996
  Рзаєва Т.Г. Напрями та перспективи інвестиційної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 51-55. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150


  В статті обгрунтовано доцільність інвестиційної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва. Визначено мету інвестиційної підтримки малого підприємництва на рівні регіону та окреслено вагомі напрями і завдання її досягнення. Аргументовано ...
789997
  Холін В.М. Напрями та перспективи створення АСУ артилерійською бригадою в бою (операції) / В.М. Холін, О.Г. Дмітрієв // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 71
789998
  Ветвицький Д.О. Напрями та пріоритети розвитку державної екологічної політики України в умовах глобалізації // Наукові розвідки з державного муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 108-121
789999
  Приймак О.М. Напрями та технології соціального опікування у південноукраїнському селі наприкінці XIX - початку XX століття // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 34-42. – ISSN 1728-3671
790000
  Кір"ян Т. Напрями та шляхи подальшого зменшення обсягів безробіття в Україні / Т. Кір"ян, М. Шаповал, С. Коваль // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 51-58. – ISSN 1729-7206
<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,