Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>
789001
   "Мармуровий палац" - жива вода Моршина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 24-25 : фото
789002
  Сауббрі Абдельжаліль "Марокко не боїться змін і реформ" : Інтерв"ю / інтерв"ю взяв Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 березня (№ 55)


  Розмова з Послом Королівства Марокко в Україні Абдельжалілем Сауббрі.
789003
  Яновский А.Н. "Марсельеза" на орловских улицах / А.Н. Яновский. – Тула, 1989. – 254с.
789004
   "Мартен". – Челябинск, 1977. – 223с.
789005
  Орлова Р.Д. "Мартин Иден" Джека Лондона / Р.Д. Орлова. – Москва, 1967. – 120с.
789006
  Кулешов А.П. "Мартини" может погаснуть / А.П. Кулешов. – Москва, 1963. – 191с.
789007
  Дзюба І. "Маруся Чурай" // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 59-71. – ISBN 978-966-06-0713-2
789008
  Мариняк Р.С. "Маруся Чурай" Л. Костенко в контексті інтерпретацій легенди про піснетворку-отруйницю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 93-100. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
789009
  Маленко О.О. "Маруся" Г. Квітки-Основ"яненка: проста любов, що викликає сльози // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2019. – № 31/33 (575/577), листопад 2019 р. – С. 9-14
789010
  Токаленко О. "Марфа" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Містична повість.
789011
  Бондаренко О.П. "Мархлевщизна": історичні й сучасні чинники розвитку території // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. освіти Київ. нац. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : ДКС Центр, 2021. – С. 46-49. – ISBN 978-617-7300-94-5
789012
  Ермолаева Н. "Маршал вызывал у меня трепет" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 4 (1212). – С. 8-9. – ISSN 0234-1670


  Маршал Карл Густав Маннергейм
789013
  Шабанов Валерий "Маршальский домик" и другие рассказы : рассказы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 120-125. – ISSN 0321-1878
789014
  Самокиш І. "Маршем миру" проти війни Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 вересня (№ 176). – С. 3


  "Марш миру" в Москві - свідчення того, що активна меншість у Росії може публічно заявити про свою позицію.
789015
  Білецький Л. "Марьяна Черниця" Т. Шевченка : (історія тексту) / Написав Л. Білецький. – [Львів], 1927. – 22 с. – Окремий відбиток із: Записки НТШ. Львів, 1927, с. 181-202
789016
  Гуджеджиани И. "Масдари" (инфинитив) в сванском языке // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 148-151. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
789017
  Беляев М.Д. "Маскарад" Лермонтова в театральных эскизах А.Я. Головина / М.Д. Беляев, Е.М. Берман, Т.Э. Груберт ; под ред. Е.Е. Лансере. – Москва ; Ленинград : Изд. Российск. театральн. об-ва, 1941. – 107 с. + XXXVII вкл. ил., с портр. – (Труды Государственного Центрального Театрального Музея им. А. Бахрушина / Общ. ред. Ю.И. Прибыльского)
789018
   "Маскарад" Лермонтова. Сборник статей. К столетию со дня гибели М.Ю.Лермонтова /1841-1941/.. – Москва-Л., 1941. – 272 с.
789019
  Линев Л.А. "Маскарад" М.Ю.Лермонтова : Автореф... канд. филол.наук: / Линев Л.А.; Лен. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 18 с.
789020
  Ходукина Т.И. "Маскарад" М.Ю.Лермонтова. (Проблема жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Ходукина Т.И.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 23л.
789021
  Козловский В.Е. Марксистская диалектика и ее современные противники / В. Е. Козловский ; Акад общ. наукпри ЦК КПСС, кафедра маркс.-лен. филос. – Москва : Мысль, 1978. – 256 с.
789022
  Савич М.Б. Марксистская диалектика и философский ревизионизм. / М.Б. Савич. – Москва, 1981. – 177с.
789023
  Молодцов В.С. Марксистская диалектика как наука / В.С. Молодцов. – Москва, 1951. – 44с.
789024
  Гумницкий Г.Н. Марксистская диалектика как система / Г.Н. Гумницкий. – Москва, 1987. – 62с.
789025
  Божко Т.З. Марксистская диалектика о конкретно-историческом подходе к явлениям общественной жизни : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Божко Т.З.; М-во культ СССР, КГУ. – Киев, 1953. – 23 с.
789026
  Молодцов В.С. Марксистская диалектика о развитии в природе и обществе / В.С. Молодцов. – М., 1953. – 72с.
789027
  Галактионов Ю.В. Марксистская историография германского фашизма / Ю.В. Галактионов. – Кемерово, 1988. – 83 с.
789028
  Кедров Б.М. Марксистская концепция истории естествознания - XIX века / Б.М. Кедров, А.П. Огурцов. – М, 1978. – 663с.
789029
  Кедров Б.М. Марксистская концепция истории естествознания - XIX века / Б.М. Кедров, А.П. Огурцов. – М, 1985. – 808с.
789030
  Ойзерман Т.И. Марксистская концепция социализма и реальный социализм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.3-13. – ISSN 0042-8744
789031
  Ойзерман Т.И. Марксистская концепция социализма и реальный социализм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.16-31. – ISSN 0042-8744
789032
  Билецкий Е.Е. Марксистская концепция человека и критика буржуазных антропологических теорий : методол. проблемы ист. материализма / Е.Е. Билецкий, Г.З. Касавина. – Москва : МГУ, 1985. – 68 с.
789033
  Кузичева А.П. Марксистская критика в борьбе за Чехова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Кузичева А.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 24л.
789034
  Семеновский О. Марксистская критика и партийность литературы. / О. Семеновский. – Кишинев, 1966. – 356с.
789035
  Клеман К.Б. Марксистская критика психоанализа. / К.Б. Клеман. – М, 1976. – 283с.
789036
  Габриэльян Т.Г. Марксистская логика как диалектика и теория познания / Т.Г. Габриэльян. – Ереван, 1963. – 436с.
789037
  Михальченко Н.И. Марксистская политическая идеология. / Н.И. Михальченко. – К., 1991. – 277с.
789038
  Петряков Г.В. Марксистская рабочая печать в годы нового революционного подъема. / Г.В. Петряков. – Москва, 1983. – 183с.
789039
  Харин Ю.А. Марксистская социальная диалектика / Ю.А. Харин. – Минск : Университетское, 1985. – 320с.
789040
  Мамалуй А.П. Марксистская теория земельной ренты и её дальнейшее развитие В.И.Лениным / А.П. Мамалуй. – Харьков, 1960. – 48с.
789041
  Подвойский И. Марксистская теория права / И. Подвойский. – М, 1925. – 182с.
789042
  Ковалгин В.М. Марксистская философия / В.М. Ковалгин. – Минск, 1961. – 134с.
789043
   Марксистская философия в XIX веке. – Москва
Кн. 1. – 1979
789044
  Герц Г. Марксистская философия и естествознание / Г. Герц. – Москва, 1982. – 447 с.
789045
  Васильев Г.Н. Марксистская философия о материи и формах ее существания / Г.Н. Васильев. – Москва, 1958. – 31с.
789046
  Головаха И.П. Марксистская философия о познаваемости мира / И.П. Головаха. – Киев, 1955
789047
  Титов Владимир Федорович Марксистская философская мысль в Аргентине / Титов Владимир Федорович. – Москва : Изд-во МГУ, 1981. – 167 с.
789048
  Грецкий М.Н. Марксистская философская мысль во Франции / М.Н. Грецкий. – М., 1977. – 172с.
789049
  Вайман С.Т. Марксистская эстетика и проблемы реализма / С.Т. Вайман. – Москва, 1964. – 317с.
789050
  Архангельский Л.М. Марксистская этика : предмет, структура, основные направления / Архангельский Л.М. – Москва : Мысль, 1985. – 239 с. – Библиогр.: с. 232-238 (230 назв.)
789051
  Сковрцов В.К. Марксистские кружки в Казани в конце 80-х годов 19 века. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Сковрцов В.К.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 16л.
789052
  Потылико Г.П. Марксистский гуманизм и социальная ценность человека. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Потылико Г.П.; Красноярск. гос. пед .ин-т. – Красноярск, 1975. – 24л.
789053
  Леонов М. Марксистский диалектический метод / М. Леонов ; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – Москва : Госполитиздат, 1947. – 211 с.
789054
  Розенталь М.М. Марксистский диалектический метод / М.М. Розенталь. – [Москва] : Госполитиздат, 1952. – 348 с.
789055
  Перепелица Маргарита Ачауовна Марксистский идеал всесторонне развитой личности и его роль в коммунистическом воспитании молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Перепелица Маргарита Ачауовна; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1985. – 23л.
789056
  Межуев В.М. Марксистский историзм и понятие культуры : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Межуев В.М.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.29
789057
  Востриков А.В. Марксистский философский материализм : Курс лекций / А.В. Востриков; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – Москва : Б.и., 1955. – 192 с.
789058
  Сикорский В.М. Марксистский философский материализм / В.М. Сикорский. – Минск, 1956. – 31с.
789059
  Разин В.И. Марксистско--ленинское учение об общественно-экономических формациях и современность / В.И. Разин, док. фил. наук. – Москва : Наука, 1979. – 64 с. – (Серия "Философия" ; № 8)
789060
  Губерский Леонид Васильевич Марксистско-ленинская идеология и ее роль в повышении творческой активности трудящихся в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01 / Губерский Леонид Васильевич ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. Филос. фак. – Киев, 1975. – 26 с.
789061
  Губерский Л.В. Марксистско-ленинская идеология и ее роль в повышении творческой активности трудящихся в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Губерский Леонид Васильевич ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. филос. гуманитарных фак. – Киев, 1975. – 180 л. – Бібліогр.:л.169-180
789062
  Руслякова В.Г. Марксистско-ленинская историография Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Руслякова В.Г.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – Москва, 1955. – 16л.
789063
  Андреев А.Л. Марксистско-ленинская концепция искусства и принцип отражения / А.Л. Андреев ; отв. ред. М.Ф. Овсянников ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Наука, 1988. – 206, [2] с.
789064
  Дащенко Ирина Геннадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значение для формирования разумных потребностей (методич. аспект.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дащенко Ирина Геннадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – л.
789065
  Дащенко Ирина Генадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значения для формирования разумных потребностей (методич. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дащенко Ирина Генадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
789066
  Карапетян А.А. Марксистско-ленинская критика философии Канта : Автореф... докт.филос.наук: / Карапетян А.А.; МГУ. – Ереван, 1952. – 48 с.
789067
  Киртока А. Марксистско-ленинская литература в библиотеках Молдавии в дооктябрьский период (1843-1917 гг.) / А. Киртока. – Кишинев, 1963. – 103с.
789068
   Марксистско-ленинская методология и вопросы методики конкретных социальных исследований. – М., 1977. – 200с.
789069
  Мигирин В.Н. Марксистско-ленинская методология и лингвистика / В.Н. Мигирин. – Кишинев, 1974. – 152с.
789070
   Марксистско-ленинская мысль в СССР: исторический путь и проблемы исследования. – К., 1978. – 448с.
789071
  Титаренко Степан Лазаревич Марксистско-ленинская наука - руководство к действию / Титаренко Степан Лазаревич. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 : История и политика КПСС)
789072
   Марксистско-ленинская наука о путях преодоления отсталости африканских стран. – Москва
1. – 1974. – 192с.
789073
   Марксистско-ленинская наука о путях преодоления отсталости африканских стран. – М., 1975. – 173с.
789074
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Исторические типы государства и права. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 638с.
789075
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и понятия. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 622с.
789076
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое государство. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 559 с.
789077
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое право. – Москва, 1973. – 647 с.
789078
   Марксистско-ленинская партия в политической системе социалистического общества. – Москва, 1981. – 231 с.
789079
   Марксистско-ленинская педагогика - боевое оружие в борьбе с антикоммунизмом. – Берлин, 1972. – 404с.
789080
  Личук Т.Г. Марксистско-ленинская политическая иделогия и формирование коммунистического отношения к труду : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Личук Т.Г. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1973. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
789081
   Марксистско-ленинская политэкономия. – Москва
Ч. 1. – 1987. – 166 с.
789082
   Марксистско-ленинская политэкономия. – Москва
Ч. 2. – 1987. – 156 с.
789083
  Узбекова Г.Х. Марксистско-ленинская постановака вопросам об объективной необходимости революционного использования компромисов и соглашений в классовой борьбе пролетариата / Г.Х. Узбекова. – Казань, 1961. – 48с.
789084
   Марксистско-ленинская программа международного коммунистического движения (по материалам Совещаний представителей коммунистических и рабочих партий в 1957,1960 гг.). – Минск, 1961. – 187с.
789085
   Марксистско-ленинская социология. – М., 1988. – 262с.
789086
   Марксистско-ленинская социология. – Москва, 1989. – 285с.
789087
  Александров В.С. Марксистско-ленинская стратегия и тактика КПСС : учебное пособие по спецкурсу / В.С. Александров. – Москва : Высшая школа, 1970. – 239 с.
789088
  Куликов К.Н. Марксистско-ленинская теория диктатуры пролетариата и ее претворение в победе Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Куликов К.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1954. – 16л.
789089
  Скавронская Л.С. Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание / Л.С. Скавронская. – Москва, 1979. – 17с.
789090
   Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание. – Москва
5. – 1980. – 16с.
789091
   Марксистско-ленинская теория и проблемы совершенствования социалистического общества. – М., 1985. – 107с.
789092
   Марксистско-ленинская теория исторического процесса. – Москва, 1981. – 463 с.
789093
   Марксистско-ленинская теория исторического процесса. – Москва, 1983. – 535с.
789094
   Марксистско-ленинская теория исторического процесса. – М., 1987. – 447с.
789095
  Амвросов А.А. Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы : Лекции / А.А. Амвросов ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. диалектич. и ист. материализма. – Москва : Издательство ВПШ и АОН, 1959. – 100 с. – ([Диалектический и исторический материализм])
789096
  Коваль П.Д. Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы как основа политики Болгарской коммунистической партии в строительстве социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Коваль П.Д.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 18 с.
789097
  Ковалев С.М. Марксистско-ленинская теория коммунистического воспитания / С.М. Ковалев. – М, 1981. – 56с.
789098
  Фигурнов П.К. Марксистско-ленинская теория кризисов / П.К. Фигурнов. – Л., 1939. – 127с.
789099
  Фигурнов П.К. Марксистско-ленинская теория кризисов / П.К. Фигурнов. – М., 1948. – 28с.
789100
   Марксистско-ленинская теория культуры. – Л., 1976. – 64с.
789101
   Марксистско-ленинская теория культуры. – Москва, 1984. – 384с.
789102
   Марксистско-ленинская теория народонаселения. – Москва, 1971. – 460с.
789103
   Марксистско-ленинская теория народонаселения. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1974. – 415с.
789104
  Киселинчев А. Марксистско-ленинская теория отражения и учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности / А. Киселинчев. – Москва, 1956. – 320с.
789105
  Медведев Н.В. Марксистско-ленинская теория отражения и учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельсноти / Н.В. Медведев. – М, 1954. – 112с.
789106
  Малютин П.К. Марксистско-ленинская теория познания - основа обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Малютин П.К.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
789107
  Востриков А.В. Марксистско-ленинская теория познания / А.В. Востриков. – Москва, 1955. – 32с.
789108
   Марксистско-ленинская теория познания. – Москва
1-3. – 1974. – с.
789109
   Марксистско-ленинская теория познания: (исследования советских ученых 1976-1985 гг.). – Москва, 1986. – 155с.
789110
  Брыхнач В. Марксистско-ленинская теория революции и опыт социалистической Чехословакии : Автореф... канд. филос.наук: / Брыхнач В.; Акад. общ. наук пир ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1963. – 16л.
789111
  Горпинюк Марксистско-ленинская теория социалистической революции / Горпинюк, ИД. – Днепропетровск, 1972. – 40с.
789112
  Петрухин А.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и дальнейшее ее развитие ХХ съездом КПСС / А.А. Петрухин. – Москва, 1958. – 56с.
789113
  Попов А.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и различие формы перехода от капитализма к социализму. / А.А. Попов. – Л, 1957. – 88с.
789114
  Козиков И.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и современность / И.А. Козиков. – Москва, 1972. – 80с.
789115
  Решетник В.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции. Современная эпоха и мировой революционный процесс / В.А. Решетник. – К., 1975. – 30с.
789116
   Марксистско-ленинская теория социального развития. – Москва, 1978. – 238с.
789117
   Марксистско-ленинская теория стоимости. – Москва, 1971. – 215с.
789118
  Коноплев А.В. Марксистско-ленинская теория трудового воспитания и ее развитие КПСС на современном этапе : Автореф... канд. философ.наук: / Коноплев А.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 23л.
789119
  Французова Н.П. Марксистско-ленинская философия - методология естественных и общественных наук / Н.П. Французова. – М, 1969. – 96 с.
789120
  Молодцов В.С. Марксистско-ленинская философия - основа социалистического сознания / В.С. Молодцов. – Москва, 1981. – 164с.
789121
   Марксистско-ленинская философия. – М, 1965. – 276с.
789122
   Марксистско-ленинская философия. – Х., 1965. – 56с.
789123
   Марксистско-ленинская философия. – 2-е изд. – М, 1966. – 511с.
789124
   Марксистско-ленинская философия. – 3-е изд. – М, 1968. – 512с.
789125
   Марксистско-ленинская философия. – 4-е изд. – Москва
2. – 1974. – 448с.
789126
   Марксистско-ленинская философия. – М.
2. – 1976. – 432с.
789127
  Ракитов А.И. Марксистско-ленинская философия / А.И. Ракитов. – Москва, 1986. – 368с.
789128
   Марксистско-ленинская философия. – М.
Ч. 1. – 1986. – 171с.
789129
   Марксистско-ленинская философия. – М.
Ч. 2. – 1986. – 93с.
789130
   Марксистско-ленинская философия : курс лекций. – Киев : Выща школа, 1988. – 438 с.
789131
  Ракитов А.И. Марксистско-ленинская философия / А.И. Ракитов. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 430с.
789132
  Ганусевич Г.А. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии в 1921-1925 гг. : Автореф... канд. философ.наук: / Ганусевич Г.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии и логики. – Минск, 1967. – 19л.
789133
  Клецков А.Г. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии в период установления и укрепления Советской власти (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Клецков А.Г.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 18л.
789134
  Адуло Т.И. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии во второй половине 30-х годов : автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Адуло Тадеуш Иванович.; МВ и ССО БССР, Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1974. – 24 л.
789135
   Марксистско-ленинская философия в борьбе против буржуазных и ревизионистских концепций. – М, 1980. – 68с.
789136
   Марксистско-ленинская философия в борьбе против буржуазных и ревизионистских концепций. – Москва, 1985. – 48 с.
789137
  Валескалн П.И. Марксистско-ленинская философия в Латвии / П.И. Валескалн. – Рига, 1984. – 147с.
789138
  Алексеев П.В. Марксистско-ленинская философия и медицина в СССР / П.В. Алексеев. – Москва : Медицина, 1970. – 263 с.
789139
   Марксистско-ленинская философия и методологические проблемы военной теории и практики. – М., 1982. – 408с.
789140
  Бабенко В.В. Марксистско-ленинская философия и мировоззренческие убеждения человека / В.В. Бабенко. – Киев ; Одесса : Вища школа, 1979. – 143 с.
789141
   Марксистско-ленинская философия и проблемы научного познания. – Кишинев, 1988. – 147с.
789142
  Долгих Ф.И. Марксистско-ленинская философия о материальном единстве мира и современное естествознание / Канд. филос. наук Ф.И. Долгих ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1959. – 48 с.
789143
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – Х.
1. – 1965. – 56с.
789144
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – М., 1969. – 368с.
789145
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – Изд. 2-е, доработ. – Москва, 1971. – 335с.
789146
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – К., 1985. – 132с.
789147
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Москва, 1967. – 338с.
789148
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – М., 1969. – 338с.
789149
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 3-е, доп. и доработ. – Москва, 1971. – 448с.
789150
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 3-е, доп. и доработ. – М., 1972. – 448с.
789151
  Иткин И.Б. Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм / И.Б. Иткин. – Свердловск
1. – 1972. – 101с.
789152
  Иткин И.Б. Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм / И.Б. Иткин. – Свердловск
2. – 1972. – 70с.
789153
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 4-е. – Москва, 1974. – 448с.
789154
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Москва, 1975
789155
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания для студентов-иногородников 3 и 4 курсов УЗПИ. – Х., 1964. – 38с.
789156
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и планы семинарских занятий для студентов 3 и 5 курсов, обучающихся по программе вечерних фак-тов на 1964-65 учеб. год. – Х., 1964. – 16с.
789157
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и рабоч. план для студентов-заочников. – Х., 1968. – 34с.
789158
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и рабоч. план для студентов-заочников. – Х., 1969. – 35с.
789159
   Марксистско-ленинская философия. Методич. указания для студентов-заочников УЗПИ. – Х., 1965. – 40с.
789160
  Хоминская В.М. Марксистско-ленинская эстетика / В.М. Хоминская. – Москва, 1982. – 39с.
789161
  Трофимов П.С. Марксистско-ленинская эстетика и ее отношение к другим общественным наукам. / П.С. Трофимов. – М., 1961. – 32с.
789162
  Каган М.С. Марксистско-ленинская эстетика о роли мировоззрения в художественном творчестве / М.С. Каган. – Л, 1955. – 48с.
789163
  Анисимов Ф С. Марксистско-ленинская этика : лекции по курсу / С.Ф. Анисимов ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Науч.-метод каб. по заоч. и вечер. обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1 : Этика как философская наука. – 1972. – 66 с. – Библиогр.: с. 62-65
789164
  Анисимов С.Ф. Марксистско-ленинская этика : лекции по курсу / С.Ф. Анисимов ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Науч.-метод каб. по заоч. и вечер. обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
Ч. 2 : Социальная сущность, структура и функции морали. – 1973. – 130 с. : ил. – Библиогр.: с. 125-129
789165
  Уткин Семен Семенович Марксистско-ленинская этика как наука : Автореф. дис. ... докт. филос. наук / Уткин Семен Семенович ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 48 с.
789166
  Иголкин М.В. Марксистско-ленинские методологические основы критики современного антикоммунизма / М.В. Иголкин. – Москва, 1982. – 174с.
789167
  Маслов Н.Н. Марксистско-ленинские методы историко-партийного исследования. / Н.Н. Маслов. – Москва, 1983. – 157с.
789168
  Константинов Н.Н. Марксистско-ленинские партии об общем и особенном при переходе общества от капитализма к социализму : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Константинов Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 21л.
789169
  Манасов М.А. Марксистско-ленинские пратии Латинской Америки / М.А. Манасов. – М, 1963. – 45с.
789170
  Шолом Ф.Я. Марксистско-ленинские принципы исследования и освещения русско-украинских литературных взаимосвязей XVI-XVIII вв. // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 40-45
789171
  Альбрут М.И. Марксистско-ленинские теоретические основы экономической географии / М.И. Альбрут. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1971. – 203 с.
789172
  Альбрут М.И. Марксистско-ленинские теоретические основы экономической географии / М.И. Альбрут; Науч. ред. Соломенцев Е.С. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство
Кн. 2. – 1973. – 158 с.
789173
  Худабердиев Я. Марксистско-ленинский авангард туркменского народа. / Я. Худабердиев. – Ашхабад, 1967. – 300с.
789174
  Когер К.Б. Марксистско-ленинский подлход к соревнованию и опыт партийного руководста социалистическим соревнованием в промышленности Эстонской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Когер К.Б.; Ин-т.ист.партии при ЦК КП Эстонии филиал ин-та. – Таллин, 1970. – 32л.
789175
  Чагин Б.А. Марксистско-ленинский принцип партийности в философии / Б.А. Чагин. – Л, 1974. – 134с.
789176
  Александров Н.Ф. Марксистско-ленинское воспитание коммунистов в системе партийного просвещения в период между ХХ и ХХI съездами КПВВ (1956-1959 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Александров Н. Ф.; Ак. обществ. наук при УК КПСС, каф. ист. КПСС. – М., 1960. – 18л.
789177
  Соломахо С.Л. Марксистско-ленинское воспитание советской интеллигенции в послевоенные годы (1946-1951 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Соломахо С.Л.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1952. – 17 с.
789178
  Николаев П.А. Марксистско-ленинское литературоведение / П.А. Николаев. – Москва, 1983. – 256с.
789179
  Мачадо Альфонсо Херадо Марксистско-ленинское мировоззрение - идейная основа формирования политической культуры молодежи (на материалах Республики Куба) : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Мачадо Альфонсо Херадо; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1985. – 197л. – Бібліогр.:л.177-197
789180
   Марксистско-ленинское мировоззрение : сущность, пути формирования. – Минск, 1986. – 350с.
789181
  Гоникман С. Марксистско-ленинское мировоззрение и материалистическая диалектика / С. Гоникман. – Л., 1930. – 56с.
789182
  Айрапетян М.Э. Марксистско-ленинское научное предвидение в области международных отношений / М.Э. Айрапетян ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва, 1961. – 35 с. – (Материал в помощь лектору)
789183
   Марксистско-ленинское образование и научное творчество. – Минск, 1982. – 167с.
789184
   Марксистско-ленинское образование кадров. – Свердловск, 1951. – 120с.
789185
   Марксистско-ленинское образование кадров. – Вологда, 1957. – 88с.
789186
   Марксистско-ленинское образование коммунистов. – Чита, 1952. – 40с.
789187
  Степков В.И. Марксистско-ленинское образование коммунистов и беспартийных. / В.И. Степков. – Москва, 1962. – 63с.
789188
   Марксистско-ленинское образование учителей. – М, 1985. – 128с.
789189
  Бартак Ю.Б. Марксистско-ленинское понимание интернационального долга : Автореф... канд. философ.наук: / Бартак Ю.Б.; Акад. обществ. наук. при ЦК КПСС. – М., 1965. – 14л.
789190
  Ойзерман Т.И. Марксистско-ленинское понимание свободы / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1967. – 64с.
789191
  Демчук Павел Алексеевич Марксистско-ленинское понимание сущности активной жизненной позиции личности : Дис... канд. филос.наук: / Демчук Павел Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1980. – 167л.
789192
  Демчук П.А. Марксистско-ленинское понимание сущности активной жизненной позиции личности : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.01 / Демчук П. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
789193
  Мкртчян Г.А. Марксистско-ленинское понимание цели. : Автореф... канд. филос.наук: / Мкртчян Г.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 23л.
789194
  Гаибов Наим Марксистско-ленинское понятие прекрасного и его воплощение вузбекской советской поэзии : Автореф... канд. филос.наук: / Гаибов Наим; АН УзССР. ин-т философии и права. Сектор этики и эстетики. – Ташкент, 1965. – 21л.
789195
  Джамгерчинов Б.Д. Марксистско-ленинское решение национального вопроса. / Б.Д. Джамгерчинов. – Фрунзе, 1969. – 163с.
789196
  Касим-заде Ф.Ф. Марксистско-ленинское учение о войнах в эпоху империализма : Автореф... канд. филос.наук: / Касим-заде Ф.Ф.; Азерб гос. ун-т. – Баку, 1955. – 24л.
789197
  Бартенев С.А. Марксистско-ленинское учение о войне и армии / С.А. Бартенев ; Д.А. Волкогонов. – Москва : [б. и.], 1984. – 335 с.
789198
   Марксистско-ленинское учение о всестороннем развитии личности как методологическая основа коммунистического воспитания и образования. – М, 1988. – 168с.
789199
   Марксистско-ленинское учение о государстве и праве. – М, 1977. – 352с.
789200
  Мальцев В.И. Марксистско-ленинское учение о государстве. / В.И. Мальцев, С.П. Лебедев. – Москва, 1958. – 72с.
789201
  Черных П.П. Марксистско-ленинское учение о двух фазах коммунизма : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Черных П.П. ; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1953. – 15 с.
789202
  Злобин И.Д. Марксистско-ленинское учение о деньгах / И.Д. Злобин. – Москва, 1982. – 64с.
789203
  Гугушвили Д.В. Марксистско-ленинское учение о единстве и борьбе противоположностей : Автореф... канд. филос.наук: / Гугушвили Д.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
789204
  Мамалуй А.П. Марксистско-ленинское учение о земельной ренте и развитие капитализма в сельском хозяйстве / А.П. Мамалуй. – Харьков, 1965. – 156 с.
789205
  Касавина Г.З. Марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе. Лекция... / Г.З. Касавина. – Москва, 1963. – 48с.
789206
  Кебурия Д.М. Марксистско-ленинское учение о конкретности понятия : Автореф... канд. филос.наук: / Кебурия Д.М.; Тбилисск. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 26л.
789207
  Кивенко В.Д. Марксистско-ленинское учение о критике и самокритике : Автореф... канд. философ.наук: / Кивенко В.Д.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 24 с.
789208
  Сепе Д. Марксистско-ленинское учение о нации и критика буржуазных взглядов на историю, сущность и перспективы Венгреской социалистической общности. : Автореф... канд.филос.наук: / Сепе Д.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1966. – 16л.
789209
  Клочко В.Ф. Марксистско-ленинское учение о партии и его развитие в программах КПСС / В.Ф. Клочко ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра парт. строительства. – Москва : Мысль, 1966. – 76 с.
789210
   Марксистско-ленинское учение о партии и его развитие в Программе КПСС. – Грозный, 1965. – 52с.
789211
  Меликов Н.Ю. Марксистско-ленинское учение о пространстве и времени. : Автореф... Канд.филос.наук: / Меликов Н.Ю.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1953. – 19 с.
789212
  Брегеда А.Е. Марксистско-ленинское учение о революционной ситуации и современность. : Дис... канд. филос.наук: / Брегеда А.Е.; КГУ. – К., 1970. – 254л. – Бібліогр.:л.1-23
789213
  Тимофеев В.Д. Марксистско-ленинское учение о свободе совести / В.Д. Тимофеев. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
789214
   Марксистско-ленинское учение о социализме и современность. – М, 1975. – 487с.
789215
  Басалай Алексей Афанасьевич Марксистско-ленинское учение о становлении развития новго типа взаимоотношенй между народами : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Басалай Алексей Афанасьевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1980. – 26л.
789216
  Вышинский А.Я. Марксистско-ленинское учение о суде и советская судебная система : очерк второй / А.Я. Вышинский ;. – Москва : Госиздат "Советское законодательство", 1934. – 51 с. – (Очерки по судоустройству в СССР)
789217
  Семенов П.Г. Марксистско-ленинское учение о форме социалистического государства. / П.Г. Семенов. – Москва, 1955. – 76с.
789218
  Притыцкая Т.И. Марксистско-ленинское учение об организационных принципах партии и современность. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.01 / Притыцкая Т.И.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 60л. – Бібліогр.:с.59
789219
  Куличенко М.И. Марксистско-ленинское учение по национальному вопросу и современность / М.И. Куличенко. – Москва, 1972. – 80с.
789220
  Яворски В. Марксистско-ленинското образование в БКП. / В. Яворски. – София, 1980. – 241с.
789221
  Ганов В.А. Марксистско-ленінська філософія-методологія природничих і суспільних наук / В.А. Ганов. – Київ, 1969. – 48с.
789222
   Марксистское искусствознание и В.М. Фриче. – М, 1930. – 211с.
789223
  Фохт У.Р. Марксистское литературоведение / У.Р. Фохт. – Л.-М., 1930. – 64с.
789224
  Мартынов Н.Д. Марксистское направление в западногерманской историографии немецкого рабочего движения 1871-1914 гг. / Н.Д. Мартынов. – Днепропетровск, 1984. – 80с.
789225
  Дрюкова Алла Митрофановна Марксистское понимание смысла жизни и его роль в формировании научного мировоззрения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Дрюкова Алла Митрофановна ; Ростов-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1980. – 21 с.
789226
  Капранов В.А. Марксистское понятие смысла жизни : Автореф... канд. филос.наук: / Капранов В.А.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1965. – 19л.
789227
  Пане Даль Марксистское учение о государстве. / Пане Даль. – 2-е изд. – М., 1930. – 103с.
789228
  Котова Е.В. Марксистское учение о практике как методологическая основа решения современных экологических проблем // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
789229
  Квасов Р.А. Марксистское учение о собственности. / Р.А. Квасов. – Воронеж, 1980. – 211с.
789230
  Кошовий Костянтин Кузьмич Марксистська логіка і сучасність / Кошовий Костянтин Кузьмич. – К., 1973. – 48с.
789231
  Войтко В.І. Марксистська соціологія як наука / В.І. Войтко. – Київ, 1968. – 103с.
789232
  Машкіна Марксистська теорія про насильство в історії / Машкіна, І // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 44-45
789233
  Марюков О. Марксистська філософія і теорія вчинку В.А. Роменця: в пошуках основи розвитку людини у світі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 51-56. – ISSN 1810-2131
789234
  Бриндзя І.М. Марксистські ідеї в Україні / І.М. Бриндзя, Б.М. Шевчик // Історія економічних вчень : навч. посібник / А.М. Ващишин, П.Й. Мисловський, Б.М. Шевчик. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 238-252. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-157-7
789235
  Горбатова Л.С. Марксистсько-ленінска теорія відображення і деякі філософскфі питання фізіології вищої нервової діяльності / Л.С. Горбатова; Інститут філософії АН УРСР. – Київ : АН УРСР, 1961. – 94с.
789236
  Танчер В.К. Марксистсько-ленінська критика ідеалістичних теорій походження релігії (окремий відбиток) : Наукові записки / В.К. Танчер; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ. – (Філософський збірник ; № 3)
т.16., вип. 4. – 1957. – [10с.]
789237
  Ковальов Г.К. Марксистсько-ленінська партія - авангард народу / Г.К. Ковальов, В.К. Палишко. – Київ, 1969. – 98с.
789238
  Горбатова Л.С. Марксистсько-ленінська теорія відображення і деякі філософські питання фізіології вищої нервової діяльності / Л.С. Горбатова. – Київ, 1961. – 94с.
789239
  Канар І.А. Марксистсько-ленінська теорія кризисів. / І.А. Канар. – К, 1941. – 30с.
789240
  Войтко В.І. Марксистсько-ленінська теорія націй і національного питання / В.І. Войтко. – Київ, 1958. – 81с.
789241
  Бутенко А.П. Марксистсько-ленінська теорія соціалістичної революції і сучасний ревізіонізм / А.П. Бутенко. – Київ, 1961. – 88с.
789242
  Воробйов І.Ф. Марксистсько-ленінська філософія / І.Ф. Воробйов. – Київ : Політвидав УРСР, 1961. – 416с.
789243
  Передерій В.І. Марксистсько-ленінська філософія і конкретні науки / В.І. Передерій. – Київ, 1963. – 40с.
789244
   Марксистсько-ленінська філософія і сучасність. – К, 1969. – 43с.
789245
  Горяч М.П. Марксистсько-ленінська філософія про формування відношення людини до природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
789246
  Войтко В.І. Марксистсько-ленінська філософія сьогодні і завтра / В.І. Войтко. – Київ, 1973. – 48с.
789247
  Загоруйко А.П. Марксистсько-ленінське вчення про диктатуру пролетаріату та його значення в сучасних умовах / А.П. Загоруйко. – Київ, 1957. – 44с.
789248
  Камишан М. Марксистсько-ленінське вчення про диктатуру пролеторіату / М. Камишан. – К., 1959. – 104с.
789249
  КДУ ім. Шевченка. Кафедра Т.Г. політ. економії Марксистсько-ленінське вчення про зубожіння трудящих при капіталізмі та критика теорій так званого "народного капіталізму" / ім. Шевченка. Кафедра Т.Г. політ. економії КДУ. – К., 1957. – с.
789250
   Марксистсько-ленінське вчення про зубожіння трудящих при капіталізмі та критика теорій так званого "народного капіталізму". – К, 1957. – 22с.
789251
  Аруюнов В.Х. Марксистсько-ленінське вчення про можливість і дійсність та проблема прогнозування у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
789252
  Кравцев І.Є. Марксистсько-ленінські принципи пролетарського інтернаціоналізму / І.Є. Кравцев. – Київ, 1956. – 79с.
789253
   Марксистсько ленінська методологія вивчення лінгвістичних об""єктів. – К, 1983. – 176с.
789254
  Андреев М.В. Марксисты и христиане : диалог / М.В. Андреев. – Москва, 1983. – 64с.
789255
   Марксисты ленинцы в вологодской ссылке. – Архангельск, 1977. – 142с.
789256
   Марксисты ленинцы Латинской Америки в борьбе за мир и прогресс. – М, 1980. – 271с.
789257
  Ерманский О.А. Марксисты на распутье : (о сборнике "Самозащита") / А. Ерманский [псевд.]. – Петроград : Изд. "Книга", 1916. – 70 с.
789258
   Марксисты отвечают своим католическим критикам. – М, 1958. – 71с.
789259
  Дени А. Марксисты отвечают своим католическим критикам / А. Дени. – М., 1958. – с.
789260
  Прокопенко И.Д. Маркситско-ленинская философия. / И.Д. Прокопенко, Е.В. Крутько. – Х, 1967. – 56с.
789261
  Петренко П. Марксівська метода в літературознавстві / П. Петренко. – Харків, 1928. – 135с.
789262
  Петренко П. Марксівська метода в літературознавстві / П. Петренко. – Харків, 1928. – 135с.
789263
  Паннекук Ант Марксізм і дарвінізм / Ант. Паннекук ; переклад М. Галагана. – Київ ; Відень ; Львів : Вид. і наклад Закордонної групи У.С.-Д.Р.П., 1921. – 72 с.
789264
  Розман М. Марксо-ленінська теоріязубожіння пролетаріяту за капіталізму / М. Розман : Пролетар, 1933. – 104 с.
789265
  Капустин Владимир Андреевич Марксова концепция отчуждения труда : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.00 / Капустин Владимир Андреевич; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 24л.
789266
  Нигиш Т. Марксова концепция собственности и новые подходы к организации процесса труда в развитых капиталистических странах : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Нигиш Т.; МГУ. – М., 1991. – 24л.
789267
  Кунов Г. Марксова теория исторического процесса / Г. Кунов. – М-Л, 1930. – 335с.
789268
  Мошенский М.Г. Марксова теория прибавочной стоимости и современность / М.Г. Мошенский. – Москва, 1967. – 48с.
789269
  Лисичкин Г.С. Марксова теория стоимости и социалистическая экономика / Г.С. Лисичкин. – М., 1971. – 46с.
789270
  Шеховцов А.В. Марксова теория товарного фетишизма / А.В. Шеховцов. – М., 1962. – 68с.
789271
  Анисимов В.В. Марксовские и полумарксовские процессы : Учебное пособие. / В.В. Анисимов, А.А. Война; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ, 1986. – 88 с.


  Рассмотрены наиболее важные классы случайных процессов: процессы вастоновления, марковские процессы с дискретным и непрерывным временем, полумарковские процессы.
789272
   Марксовские хлеборобі віравнивают зябь. – Саратов, 1961. – 10 с.
789273
  Вербин А. Маркстско-ленинская теория общественно-экономической формации / А. Вербин, В. Калле. – Москва, 1958. – 44с.
789274
  Федоренко Е.Г. Марксча-ленинча этика асослари / Е.Г. Федоренко. – Тошкент, 1976. – 404с.
789275
   Маркуванню ГМО - так! // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 3 (55), травень - червень. – С. 2-3
789276
  Жалко Д. Маркування інтердискурсивності / інтертекстуальності в когнітивній лінгвістиці // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2022. – С. 30-42. – (Серія : Філологія ; т. 25, № 1). – ISSN 2311-0821
789277
   Маркузе (Marcuse) Герберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 814-815. – ISBN 966-316-069-1
789278
   Маркузе Юрию Исидоровичу- 80 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 54-55 : фото. – ISSN 0016-7126
789279
  Бергман Я. Маркуреллы из Вадчепинга : [роман] / Ялмар Бергман ; пер. с швед. Н. Каринцева ; послесл. К. Телятникова. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 319 с. : ил.
789280
   Маркушевський Петро Трохимович : Бібліографічний покажч. – Одеса, 1989. – 56с.
789281
  Білецький В.С. Маркшейдерія, Маркшейдерська справа // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 261-262. – ISBN 978-966-02-8345-9
789282
   Маркшейдерские работы на карьерах. – Свердловск, 1957. – 692с.
789283
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при встречных забоях / проф. Д.Н. Оглоблин. – Свердловск ; Москва : Изд-во и тип. Металлургиздата, 1947. – 184с.
789284
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при поздемной разработке меторождений / Д.Н. Оглоблин. – Москва : Металлургиздат
Ч.1 : Подземные маркшейдерские съемки. – 1950. – 623 с.
789285
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при поздемной разработке меторождений / Д.Н. Оглоблин, Р.И. Кондорский. – М.
2. – 1952. – 296с.
789286
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при поздемной разработке меторождений / Д.Н. Оглоблин. – М.
3. – 1953. – 264с.
789287
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при поземной разработке месторождений / Д.Н. Оглоблин. – М.
1. – 1959. – 477с.
789288
  Пиньковский Глеб Станиславович Маркшейдерские работы при сооружении шахтных стволов : Автореф... канд. техн.наук: / Пиньковский Глеб Станиславович; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1965. – 26л.
789289
  Игошин А.А. Маркшейдерские работы при строительстве шахт. Уч. пособие / А.А. Игошин. – М.-Х., 1951. – 288с.
789290
  Рудаков М.Л. Маркшейдерский учет горно-эксплуатационных работ на карьерах. / М.Л. Рудаков. – Свердловск, 1952. – 294с.
789291
  Гусев Н.А. Маркшейдерско-геодезические инструменты и приборы / Н.А. Гусев. – 2-еизд. переработ. и доп. – Москва : Недра, 1968. – 318с.
789292
  Гусев Н.А. Маркшейдерско-геодезические приборы и инструментоведение / Н.А. Гусев. – М, 1958. – 522с.
789293
  Музальков М.И. Маркшейдерско-геодезические работы при проходке и углубке шахтны стволов встречными забоями / М.И. Музальков. – М., 1963. – 188с.
789294
   Маркшейдерское дело. – Москва, 1958. – 464 с.
789295
   Маркшейдерское дело. – Москва, 1989. – 310 с.
789296
   Маркшейдерское дело в соцалистических странах. – Ленинград
Вып. 8. – 1979
789297
  Трофимов А.А. Маркшейдерское дело и геометризация недр / А.А. Трофимов. – Москва-Ленинград, 1948. – 204с.
789298
  Камшилов В.В. Маркшейдерское дело на карьерах и приисках / В.В. Камшилов, Б.К. Гаврилов. – М., 1969. – 129с.
789299
  Стрельцов В.И. Маркшейдерское обеспечение природопользования недр / В.И. Стрельцов, С.Г. Могильный. – М., 1989. – 204с.
789300
  Мотильов Ігор Вікторович Маркшейдерське забезпечення відкритих гірничих робіт при застосуванні автоматизованої системи управління кар"єром : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.01 / Мотильов Ігор Вікторович; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 19л.
789301
  Лємєнов О. Марлезонський балет: е-декларування для антикорупціонерів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 1, 4


  "Напередодні нового політичного сезону розгортається черговий спектакль, в центральних ролях якого виступлять представники антикорупційних громадських організацій. Більше півроку тривала епопея зі скасуванням е-декларування для третього сектору, процес ...
789302
  Краснова Г.В. Марлен Дитрих / Г.В. Краснова. – М., 1985. – 48с.
789303
  Бах С. Марлен Дитрих : Жизнь и легенда / Бах С. – Смоленск : Русич, 1997. – 624 с. – (Женщина-миф). – ISBN 5-88590-738-2
789304
  Дубинянская Я. Марлон Брандо: время бунтаря // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 6 (34). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268


  Марлон Брандо (1924-2004) - амер. актёр и политический активист. Дважды лауреат премии "Оскар" (на которую номинировался восемь раз), двукратный лауреат премии "Золотой глобус", трёхкратный лауреат премии BAFTA, лауреат премии "Эмми". Наиболее известен ...
789305
  Кідрук Максим Мармарис для українців : Туреччина / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 66-71 : Фото
789306
  Яремович М. Мармароська зона скель у структурі Українських Карпат. Стаття 1. Основні етапи дослідження й елементи геологічної будови // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 118-134. – ISSN 0869-0774
789307
  Яремович М. Мармароська зона скель у структурі Українських Карпат. Стаття 1. Основні етапи дослідження та елементи геологічної будови // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 118-134 : рис. – Бібліогр.: с. 131-133. – ISSN 0869-0774
789308
  Перовская О.В. Мармотка / О.В. Перовская. – М., 1990. – 37с.
789309
  Левченко Г. Мармулядовий апокаліпсис або терапія постмодерном у романі Софії Андрухович "Фелікс Австрія" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 145-152. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
789310
  Білецький В.С. Мармур (- карбонатна дрібно-,середньо- та крупнозерниста метаморфічна гірська порода) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 264. – ISBN 978-966-02-8345-9
789311
  Айналов Д. Мармури та інкрустації Києво-Софійського собору і Десятинної церкви // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2012. – Вип. 2 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862-1939 рр.). – С. 115-123. – ISBN 978-966-02-6570-7
789312
  Гедера Мармурова вічність / Гедера, Скочиліс Мирослава - // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 66-69 : фото
789313
  Ренье-де А. Мармурова жінка / А. Ренье-де. – Київ, 1926. – 31с.
789314
  Козленко Р.О. Мармуровий бюст Мiтри-Тавроктона з Ольвiї // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 95-105. – ISSN 0235-3490
789315
  Меликов В. Марна, Висла, Смирна / В. Меликов. – Москва, 1937. – 487 с.
789316
  Котлярова К. Марновірство смерті: привиди в Стародавньому Римі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 109-113. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена марновірствам, котрі пов"язані з привидами в Стародавньому Римi за даними писемних джерел. Головна увага придiлена причинам появи привидiв, мотивам їх зв"язку зі свiтом живих, характеристиці та зовнiшньому видгляду. Встановлено, що ...
789317
  Волошина Л. Мародери... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 листопада (№ 202). – С. 4


  Ви хочете знати, хто замовив Гандзюк, Гонгадзе та десятки тисяч інших?
789318
  Кралюк П. Мародерство починається з історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 вересня (№ 174/175). – С. 2


  Як "русифікували" Острозьку Біблію.
789319
  Кот С. Мародерство як фактор розграбування, вивезення та знищення культурних цінностей на окупованій території України під час Другої світової війни (1941-1944 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 30-42
789320
  Миловидова Елена Мароканское ралли // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 12 (2939). – С. 44-45 : фото
789321
  Аршинник Татьяна Марокканские хроники : автодор / Аршинник Татьяна, Мохнач Константин // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 5. – С. 92-101
789322
  Аршинник Татьяна Марокканские хроники / Аршинник Татьяна, Мохнач Константин // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 60-65 : фото
789323
   Марокканский калейдоскоп: все краски королевства // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 36-37 : фото
789324
  Аршинник Татьяна Марокканский лэнд-круиз : Марокко. Автодор / Аршинник Татьяна, Мохнач Константин // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 42-48 : Іл., карта
789325
  Гончар Б.М. Марокканська криза 1905 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 22. – ISBN 966-316-045-4
789326
  Жарраф Мохамед Марокканська Сахара: історико-політичні аспекти та міжнародна точка зору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С. 109-117
789327
  Пархоменко І. Марокканські враження // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2013. – № 11/12 (1019/1020). – С. 239-245. – ISSN 0320 - 8370
789328
  Николаев Н.Н. и Генин И. Марокко-Алжир-Тунис-Ливия / Н.Н. и Генин И. Николаев. – М., 1955. – 30с.
789329
  Мязговский Б. Марокко - красная земля / Б. Мязговский. – Москва, 1963. – 104с.
789330
  Деминцева Е.Б. Марокко - Франция. С мечтой о "райской" жизни // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619). – С. 35-40. – ISSN 0321-5075
789331
  Деминцева Е.Б. Марокко - Франция. С мечтой о "райской" жизни // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619). – С. 35-40. – ISSN 0321-5075
789332
  Мазуренко В. Марокко / В. Мазуренко. – Харьков, 1926. – 40 с.
789333
  Гаврилов Н.И. Марокко / Н.И. Гаврилов. – М., 1958. – 48с.
789334
  Луцкая Н.С. Марокко / Н.С. Луцкая. – М. : Знание, 1958. – 32с.
789335
  Кочубей М Ю. Марокко / Ю.М. Кочубей. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1960. – 47 с.
789336
   Марокко. – Москва, 1960. – 19с.
789337
  Катин В.К. Марокко / В.К. Катин. – Москва, 1963. – 71с. – (Библиотека школьника)
789338
  Головин Ю.М. Марокко / Ю.М. Головин. – Москва, 1964. – 184с.
789339
  Горнунг М.Б. Марокко : Очерки по физической и экономической географии / М.Б. Горнунг, Г.Н. Уткин. – Москва : Мысль, 1966. – 319 с.
789340
  Ланда Р.Г. Марокко / Р.Г. Ланда. – М., 1985. – 64с.
789341
  Фитуни Л.Л. Марокко / Л.Л. Фитуни. – М, 1985. – 158с.
789342
   Марокко : Кино. Марракеш. Фес. Касабланка. Орнамент. Семья. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 70-115 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
789343
  Манасерян Л.П. Марокко в борьбе за независимость / Л.П. Манасерян. – Ереван, 1969. – 365с.
789344
  Луцкая Н.С. Марокко вновь обретает независимость. / Н.С. Луцкая. – М., 1958. – 104с.
789345
  Медведєва Катерина Марокко на колесах : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 26-34 : Фото
789346
  Расницын В.Г. Марокко на рубеже двух эпох, 1956-1960 гг. / В.Г. Расницын. – М., 1983. – 144с.
789347
  Аваков Р.М. Марокко от протектората к независимости / Р.М. Аваков ; Акад. наук СССР, Ин-т народов Азии, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1961. – 97 с.
789348
  Матвиенко Марина Марокко царство красок. "Марракеш научил меня цвету" Ив Сен-Лоран. Все краски жизни // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 28-35 : фото
789349
  Малиновська О.Ю. Марокко, Королівство Марокко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 266-268. – ISBN 978-966-02-8345-9
789350
  Чалий Б.Й. Марокко, світанок... / Б.Й. Чалий. – Київ : Молодь, 1964. – 173с.
789351
  Аваков Р.М. Марокко. / Р.М. Аваков. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 95 с.
789352
  Солоницкий А.С. Марокко. / А.С. Солоницкий. – Москва, 1962. – 116с.
789353
  Ладыгина Ольга Марокко. Дети пустыни // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №12 (2951). – С. 48-50 : фото
789354
  Аяш А. Марокко. Итог одной колонизации / Альбер Аяш ; пер. с фр. В.В. Волковой, М.Б. Горнунга. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1958. – 436 с. : ил. – Библиогр.: с. 433-434
789355
  Аршинник Татьяна Марокко. Красное солнце пустыни : Галерея / Аршинник Татьяна, Мохнач Константин // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 49-61 : Іл.
789356
  Васильева Лариса Марокко. Пустыня: перезагрузка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 10 (2959). – С. 46-51 : фото
789357
   Марокко. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 108-109 : Фото
789358
  Ташаєва Міла Марокко. Слідами Алхіміка // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 76-85 : фото
789359
  Будько Євген Марокко. Сніг і пісок : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 90-95 : Фото
789360
  Исакина Юлия Марокко. Столкновение миров / Исакина Юлия, Палтусов Борис, Скорина Артем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 40-45 : фото
789361
   Марокко. Черная гвардия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 24 : фото
789362
  Грибова Т. Марокко: встречи на углу континента // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2007. – № 6. – С. 208-213
789363
  Парубоча Наталья Марокко: европейский дух с африканскими корнями : интервью // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 54-58 : Фото
789364
   Марокко: королевская роскошь в пустыне // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 38 : фото
789365
  Вирабов А.Г. Марокко: Основные проблемы эконом. развития (1956-1972) / А.Г. Вирабов. – Москва, 1975. – 219с.
789366
  Кот Р. Марокко: чергове передвиборне загострення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 5


  7 жовтня в Марокко відбулися чергові парламентські вибори. Волевиявлення громадян цієї невеликої, але досить важливої для регіональної архітектури безпеки країни, яка на даний момент є одним із претендентів на лідерство в Північній Африці, підсумує ...
789367
  Кашперська Д. Марокко; "Цим березнем посивіла весна..."; Твоє ім"я; Шопен; "Як тихо в цьому домі без адреси..."; "И каждое утро он будет с похмелья..." : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 25-27
789368
   Мароккская саранча. – Ленинград, 1934. – 71с.
789369
  Сафаров А.А. Мароккская саранча (Dociostaurus maroccanus Thinb) в республиках Средней Азии (Экол. , современное состояние очагов и принципы организации борьбы) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сафаров А. А. ; ВНИИ защиты растений. – Ленинград, 1965. – 16 с.
789370
  Родионов М.А. Марониты / М.А. Родионов. – Москва, 1982. – 135с.
789371
  Рид Мароны / Рид, Майн. – Москва : Скифы, 1992. – 379с. – ISBN 5-7206-0024-8
789372
  Николаева Е.В. Мароциркуляционные условия и догосрочный прогноз выхода тайфунов на Приморский край : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Николаева Е. В.; Гидрометеорол. н. и. центр. – М., 1978. – 21л.
789373
  Марочко В. Марочко Василь Іванович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 258-260. – ISBN 978-617-642-388-1


  Василь Іванович Марочко - український історик. Доктор історичних наук. Провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України. Керівник Центру досліджень геноциду українського народу.
789374
  Шалов И.С. Марочная система учета выручки лавки и забора членов / И.С. Шалов. – 2-е испр. доп. – М, 1924. – 16с.
789375
   Марочник металлов и сплавов. – М, 1960. – 131с.
789376
   Марочник сталей. – М, 1956. – 104с.
789377
   Марочник стали для машиностроения. – Москва, 1965. – 595с.
789378
  Мосенкіс Ю.Л. Марр Микола Якович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 269. – ISBN 978-966-02-8345-9
789379
  Сапронов Л.Л. Марс - звезда вечерняя / Л.Л. Сапронов. – М., 1972. – 495с.
789380
  Красковский С.А. Марс : поп. монография / С.А. Красковский. – Харьков : Пролетарий, 1925. – 56 с.
789381
  Шаронов В.В. Марс / В.В. Шаронов. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1947. – 180 с.
789382
  Барабашов Н.П. Марс / Н.П. Барабашов. – Москва : Госкультпросветиздат, 1956. – 14 с., [4] отд. л. ил. в обертке
789383
   Марс : сб. статей. – Москва : Знание, 1962. – 63 с.
789384
  Барабашов Н.П. Марс / Н.П. Барабашов. – Москва : Советская Россия, 1963. – 64 с. : ил.
789385
  Шербу В. Марс / В. Шербу. – Бухарест, 1979. – 46с.
789386
  Ловелл.П Марс и жизнь на нем. / Ловелл.П. – 272с.
789387
  Нойхаус Надав Марс на Земле // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 140-153 : фото
789388
  Федоров В.И. Марс над Козачьим Бором / В.И. Федоров. – Москва : Правда, 1963. – 64с.
789389
  Федоров В.И. Марс над Козачьим Бором / В.И. Федоров. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 192с.
789390
  Лепин И.З. Марс над Полуденной / И.З. Лепин. – Пермь, 1990. – 158с.
789391
  Штирн Александр Марс не за горами : Марс. Будет ли жизнь на Марсе // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 58-65 : Фото. – ISSN 1029-5828
789392
  Смирнов П. Марс теснит Венеру. Перестройка союзнических приоритетов США // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 6. – С.53-68. – ISSN 0130-9625
789393
  Мусабеков Ю.С. Марселен Бертло 1827-1907 / Ю.С. Мусабеков. – Москва : Наука, 1965. – 232 с.
789394
   Марсель (Marcel) Габріель Оноре // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 815-817. – ISBN 966-316-069-1
789395
  Пантелеев М.М. Марсель Бюкар - французский дуче // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 128-140. – ISSN 0042-8779


  Французький політичний діяч, засновник фашистської ідеології - франсизму.
789396
  Пантелеев М.М. Марсель Деа и его "революционная эволюция" // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 123-136. – ISSN 0042-8779


  О лидере французского фашизма Марселе Деа.
789397
   Марсель Дюшан // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 97 : Дадаизм. – С. 7-14.
789398
   Марсель Дюшан // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 96 : Дюшан Марсель. – С. 3-31.
789399
  Мотрук В. Марсель Еме (Франція) (1902-1967) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 127. – ISSN 0320-8370
789400
  Денисова Анастасия Марсель и окрестности. Империя чувств : Прованс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 66-71 : фото. – ISSN 1029-5828
789401
  Сидоренко Віктор Марсель і Матінка / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 90-97 : фото
789402
  Сокольская А.Л. Марсель Карне / А.Л. Сокольская. – Ленинград : Искусство, 1970. – 216 с.
789403
  Антюхина-Московченко Марсель Кашен / Антюхина-Московченко В.И. – Москва : Мысль, 1973. – 231 с., 5 л. ил. : ил.
789404
  Вершинин А.А. Марсель Кашен: политическая эволюция социалиста (1914-1920 годы ) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 1. – С. 183-199. – ISSN 0130-3864
789405
  Маркова Е.В. Марсель Марсо / Е.В. Маркова. – Л : Искусство, 1975. – 104 с.
789406
  Дюран П. Марсель Поль : Страницы жизни : Пер. с фр. / Пьер Дюран. – Москва : Прогресс, 1988. – 278, [1] с. – (Мемуары и биографии)
789407
  Горяча Н.М. Марсель Пруст - літературний критик і романіст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-69. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Розглядаються найхарактерніші особливості літературно-критичного доробку М. Пруста та зв"язки, що існують між його статтями, есе і романом "У пошуках втраченого часу".
789408
  Андреев Л. Марсель Пруст / Андреев Л.Г. – Москва : Высшая школа, 1968. – 96 с. – (Современная зарубежная литература)
789409
  Гресько М. Марсель Пруст // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 237-240
789410
  Тадьє Ж.-І. Марсель Пруст = Marcel Proust : біографія / Жан-Ів Тадьє ; з фр. пер. : А. Перепадя, З. Борисюк ; [худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2011. – 614, [2] с. – (Серія "Життєписи"). – ISBN 978-966-8118-76-0
789411
  Носенок Б.Е. Марсель Пруст о творчестве: между поэзией и прозой // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 167-169
789412
  Толмачев М.В. Марсель Пруст. К вопросу о кризисе французского модернистского романа 1920-х гг. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Толмачев М.В. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1965. – 20 с.
789413
  Зуева Н.А. Марсель, Рене, Пьеро и их друзья (в Москве) / Н.А. Зуева. – М., 1972. – 112с.
789414
  Последович М.Т. Марсель. Магистральный канал : повести / М.Т. Последович; авториз. пер. с белорус. – Минск : Беларусь, 1965. – 386 с.
789415
  Гра Ф. Марсельцы = (Les rouges du Midi) : повесть из времен французской революции Феликса Гра. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1897. – 107 с. – Конволют. - Перепл.: При Вашингтоне / Вэра Митчел
789416
  Гра Ф. Марсельцы / Ф. Гра. – Чкалов, 1956. – 163с.
789417
  Гра Ф. Марсельцы / Ф. Гра. – Пермь, 1960. – 166с.
789418
  Гра Ф. Марсельцы : Повесть из времен французской революции / Ф. Гра. – Москва : Детская литература, 1965. – 222с.
789419
  Гра Ф. Марсельцы / Ф. Гра. – М, 1989. – 205с.
789420
  Коняев Н.М. Марсиане / Н.М. Коняев. – М, 1991. – 284с.
789421
  Берроуз Э.Р. Марсиане / Э.Р. Берроуз. – Москва : Вход ; Воронеж ; Славяне
2 : Владыка Марса. Тувия дева Марса. – 1993. – 287 с.
789422
  Голованов Я.К. Марсианин: Цандер / Я.К. Голованов. – М., 1985. – 223с.
789423
  Крышко А М. Марсианка / А М. Крышко, . – Тула, 1970. – 47с.
789424
  Бершадский В.А. Марсианка : стихи / В.А. Бершадский ; [ил.: И.Я. Латинский]. – Одесса : Маяк, 1974. – 79 с. : ил.
789425
  Хайнлайн Р. Марсианка Подкейн / Р. Хайнлайн. – М., 1992. – 316с.
789426
  Малышев Э.И. Марсианская мадонна: Фант. рассказы и повести. / Э.И. Малышев. – Москва, 1989. – 186с.
789427
  Козловский Борислав Марсианская станция // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 38 : фото. – ISSN 1029-5828
789428
  Берроуз Э.Р. Марсианские истории / Э.Р. Берроуз. – Киев : Альтер пресс, 1993. – 488 с.
789429
  Грабовский С. Марсианские мечты» Сергея Королева // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 серпня - 24 серпня (№ 150/151). – С. 22


  О Главном конструкторе Сергее Королеве, славном украинце и выдающемся практике ракетостроения, благодаря энергии и умению брать на себя ответственность которого человечество по меньшей мере на несколько лет раньше начало космическую эру.
789430
  Зеленский Святослав Марсианские пейзажи планеты Земля. Как в кино: 9 реальных мест для нереальных сцен // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 5 (2908). – С. 50-57 : фото
789431
  Брэдбери Р. Марсианские хроники / Р. Брэдбери. – Москва, 1965. – 334с.
789432
  Биленкин Д.А. Марсианский прибой : повести и рассказы / Д.А. Биленкин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 287 с. – (Библиотека советской фантастики)
789433
  Булычев Кир Марсианское зелье / Булычев Кир. – Москва, 1990. – 475,1с.
789434
  Мазур Андрій Марсіанський бог із Сахари - відкриття чи вигадка? // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 108-112 : фото
789435
  Бредбері Р. Марсіанські хроніки : Повісті, оповідання / Бредбері Р. – Київ : Дніпро, 1988. – 588 с. – ISBN 5-308-00247-9
789436
  Бредбері Р. Марсіанські хроніки : [повість] / Рей Бредбері ; [пер. з англ.: О.Тереха]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 295, [1] с. – Сер. засновано 2011 р. - Вих. дані ориг.: The Martian chronicles / Ray Bradbury, 1958. – (Серія "Горизонти фантастики"). – ISBN 978-966-10-1265-2
789437
  Бредбері Р. Марсіанські хроніки : [повість] / Рей Бредбері ; [пер. з англ. О.Тереха]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2022. – 295, [1] с. : іл. – Пер. за вид.: The Martian chronicles / Ray Bradbury, 1958. - Сер. засн. 2011 р. – (Серія "Горизонти фантастики"). – ISBN 978-966-10-1265-2
789438
  Прошак Т.Я. Марсове поле / Т.Я. Прошак. – Луцьк : Каменяр, 1973. – 223 с.
789439
   Марсове поле. – Київ : Молодь
Кн. 1 : Героїч. поезія на Україні X - першої половини XVII століть. – 1988. – 274 с.
789440
   Марсове поле. – Київ : Молодь. – ISBN 5-7720-0430-1
Кн. 2 : Героїч. поезія на Україні . Друга половина XVII - початок XIX ст. – 1989. – 384 с.
789441
  Казанцев О.П. Марсові онуки. / О.П. Казанцев. – Київ : Веселка, 1967. – 211 с.
789442
   МАРСово море : МастерCLASS // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 26-28 : Фото
789443
  Смирнов Н.И. Марсово поле / Н.И. Смирнов. – Л.-М., 1947. – 38с.
789444
  Прошак Т.Я. Марсово поле / Т.Я. Прошак. – М., 1974. – 240с.
789445
  Яновский А.Н. Марсово поле / А.Н. Яновский. – Тула, 1975. – 223с.
789446
  Слобожан И.И. Марсово поле. / И.И. Слобожан. – Л., 1963. – 110с.
789447
   Марсоход NASA Perseverance превращает СO2 в кислород на Марсе // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 4-6
789448
  Кожевников В.М. Март-апрель / В.М. Кожевников. – Москва, 1942. – 24с.
789449
  Кожевников В.М. Март-апрель / В.М. Кожевников. – Москва, 1945. – 71с.
789450
  Кожевников В.М. Март-апрель / В.М. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1987. – 416с.
789451
  Кожевников В.М. Март-апрель / В.М. Кожевников. – Москва, 1987. – 350с.
789452
  Мощенко Владимир Март-беззаконник : поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 54-57. – ISSN 0012-6756
789453
  Кожевников В.М. Март - апрель : Рассказы / В.М. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1986. – 410с.
789454
  Алексеев Александр Март - апрель 1917 года: Россия на грани нервного срыва // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 3
789455
  Степанов Н.И. Март - весенний месяц / Н.И. Степанов. – М., 1971. – 207 с.
789456
  Давыдов Ю.В. Март / Ю.В. Давыдов. – Москва, 1959. – 336с.
789457
  Соколов Н.Н. Март / Н.Н. Соколов. – М., 1963. – 158с.
789458
  Глазов Д.Д. Март / Д.Д. Глазов. – Кемерово, 1968. – 47с.
789459
  Давыдов Ю.В. Март / Ю.В. Давыдов. – Москва, 1974. – 335с.
789460
   Март 1919. – М, 1971. – 173с.
789461
  Окуджава Б.Ш. Март великодушный / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1967. – 143с.
789462
   Март Китаев. – Ленинград : Искусство, 1979. – с.
789463
  Столяров В.А. Март мой / В.А. Столяров. – Куйбышев, 1969. – 144с.
789464
  Березкин В.И. Март Фролович Китаев / В.И. Березкин. – Ленинград : Художник РСФСР, 1984. – 215 с. : ил. – Библиогр. в конце кн.
789465
  Трофимова А. Март юбилейный = Украинский календарь / А. Трофимова, А. Каревин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 8-14 марта (№10). – С. С 2


  11 марта - 165 лет назад - в Пензе появился на свет Александр Ягн, архитектор, художник, керамист; 12 марта (29 февраля по ст. ст.) исполняется 145 лет со дня рождения Елизаветы Азерской, оперной певицы, меццо-сопрано; 12 марта - 150 лет со дня ...
789466
  Ханаев И.А. Март. / И.А. Ханаев. – Ярославль, 1968. – 104с.
789467
  Черевичник Л.К. Март. / Л.К. Черевичник. – Рига, 1981. – 119с.
789468
   Март: Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Огненная феерия : Вариант. Афиша мира: 5 главных событий полугодия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 101 : Фото
789469
  Кучер В.С. Марта : збірка / В.С. Кучер. – Харків, 1932. – 103 с.
789470
  Броделе А.Ю. Марта : повесть / Анна Броделе; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1951. – 196 с.
789471
  Бродэлэ А.Ю. Марта : повесть / Анна Бродэлэ ; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Рига : Латгосиздат, 1951. – 264 с.
789472
  Броделе А.Ю. Марта : повесть / Анна Броделе; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Правда, 1952. – 72 с.
789473
  Бродэле А.Ю. Марта : повесть / А.Ю. Бродэле; Анна Броделе; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Рига : Латгостиздат, 1952. – 268 с.
789474
  Броделе А.Ю. Марта / Анна Броделе;. – Киев, 1953. – 75 с.
789475
  Бродэле А.Ю. Марта : повесть / А.Ю. Бродэле; авторизов. пер. с латышского. – Ростов-на-Дону : Росковское книжное изд-во, 1953. – 192 с.
789476
  Молнар Г. Марта / Г. Молнар. – Москва, 1962. – 327с.
789477
  Механикова В.М. Марта Александровна Игнатьева / В.М. Механикова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1988. – 72 с.
789478
  Грабович І.М. Марта Борецька : істоpичне оповіданя / Іляріон Грабович ; зі вступом і примітками Миколи Матіїва-М ельника. – 4-е вид. – У Льві (Львів) : Накл. Української книгарні й антикварні. – 84 с. – Рік видання не вказ., 3-тє видання вийшло у 1906 р.
789479
   Марта Житкова: Скульптура. – Москва, 1983. – 14с.
789480
  Рянгель Э.Г. Марта из Совиного гнезда : роман / Э.Г. Рянгель; авториз. пер. с эст. Л.Туголесовой. – 2-е. – Таллин : Ээсти раамат, 1974. – 430 с.
789481
  Лессинг Д. Марта Квест / Д. Лессинг. – М., 1957. – 341с.
789482
  Речицький В. Марта Коломиєць. In memoriam / В. Речицький, Т. Гундорова // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Вересень - Жовтень (число 9/10). – С. 37-39
789483
  Кодочигов П.Е. Марта Лаубе / П.Е. Кодочигов. – М., 1991. – 141с.
789484
  Сташук О. Марта Токар - мисткиня за покликом серця // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 25-37. – ISSN 0236-4832
789485
  Ожешко Э. Марта. / Э. Ожешко. – Москва, 1960. – 191с.
789486
  Рижинашвили У.И. Мартвисская осень / У.И. Рижинашвили. – Тбилиси, 1987. – 190 с.
789487
  Родзевич Н.Б. Мартеновское производство стали : Практическое руководство / Н.Б. Родзевич. – изд. 2-е. – Москва : Гостехиздат, 1929. – 214 с.
789488
   Мартеновское произовдство стали. – М, 1964. – 240с.
789489
  Бодяко М.Н. Мартенситно-стареющие стали / М.Н. Бодяко, С.А. Астапчик, Г.Б. Ярошевич ; по ред. К.В. Горева ; АН БССР, Физ.-техн. ин-т. – Минск : Наука и техника, 1976. – 246 с. : ил. – Библиогр.: с. 225-243 (550 назв.)
789490
  Скибина Л.В. Мартенситное превращение и его влияние на характер пластической деформации монокристаллов железохромоникелевх сплавов при низких температурах : автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.04.07 / Скибина Л.В. ; АН УССР, Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1974. – 26 с.
789491
  Коваль Ю.Н. Мартенситное превращение и упрочнение никелевых и марганцевых сталей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Коваль Ю.Н. ; АН УССР. – Киев, 1967. – 19 с.
789492
  Мартынов В.В. Мартенситное превращение и эффект памяти формы, в некоторых сплавах на основе меди и железа : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Мартынов В.В. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1975. – 24 с.
789493
  Курдюмов А.В. Мартенситные и диффузионные превращения в углероде и нитриде бора при ударном сжатии / А.В. Курдюмов, В.Ф. Бритун, Н.И. Боримчук, В.В. Ярош. – Киев : Куприянова О.О., 2005. – 192с. – ISBN 966-8668-14-6
789494
   Мартенситные превращения : доклады междунар. конф. – Киев : Наукова думка, 1978. – 300 с.
789495
   Мартенситные превращения в металлах и сплавах. – Киев, 1979. – 219 с.
789496
  Кокорин В.В. Мартенситные превращения в неоднородных твердых растворах / В.В. Кокорин. – Киев : Наукова думка, 1987. – 165 с.
789497
  Варлимонт Х. Мартенситные превращения в сплавах на основе меди, серебра и золота : пер. с англ. / Х. Варлимонт, Л. Дилей. – Москва : Наука, 1980. – 205 с.
789498
   Мартериалы по обогощению полезных ископаемых. – М.-Л, 1931. – 208с.
789499
   Мартериалы по образовательной работе в трудовой школе. – Москва
в.1. – 1919. – 47 с.
789500
   Мартериалы по общему мерзолотоведению. – М, 1959. – 272с.
789501
  Крик Д. Мартин-Плейс / Д. Крик; Пер. с англ. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 384 с.
789502
  Чаковский А.Б. Мартин Андерсен-Нексе / А.Б. Чаковский. – Москва, 1940. – 55 с.
789503
  Дымшиц А.Л. Мартин Андерсен-Нексе / А.Л. Дымшиц. – Москва ; Ленинград, 1951. – 172с.
789504
  Неустроев В.П. Мартин Андерсен Нексе : Стенограмма публичн. лекции... / В.П. Неустроев. – Москва, 1949. – 28 с.
789505
  Неустроев В.П. Мартин Андерсен Нексе / В.П. Неустроев. – Москва, 1969. – 88 с.
789506
  Неустроев В.П. Мартин Андерсен Нексе. Жизнь и творчество. : жизнь и творчество / В.П. Неустроев ; АН СССР, Ин0т мир. лит. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 216 с. : 1 л. портр.
789507
  Переслегина Э.В. Мартин Андерсон Нексе. Библиограф. указатель. / Э.В. Переслегина. – М., 1969. – 64с.
789508
   Мартин Бенка : живопись : каталог выставки. – Минск : [б. и.], 1989. – 32 с.
789509
  Павленко Павел Мартин Борман " Серый кардинал " III рейха / Павленко Павел. – Москва-Смоленск : Олимп; Русич, 1998. – 480c. – (Мир в войнах). – ISBN 5-7390-0578-7; 5-88590-843-5
789510
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Мартин Боруля : комедія на 5 дій / Ів. Карпенко-Карий. – Київ : Кpиниця, 1918. – 94 с.
789511
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Мартин Боруля : комедія на 5 дій / Іван Тобілевич (Каpпенко-Каpий). – Київ : Слово ; [Дpук. Київ. філії Вукопспілки], 1922. – 80 с.
789512
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Мартин Боруля : драма в 5 діях / Карпенко-Карий. – Харків : Рух, 1926. – 70 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 57)
789513
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Мартин Боруля : комедія в 5 діях / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1945. – 88 с. – (Бібліотека української драматургії)
789514
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Мартин Боруля : Комедія на 5 дій / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Мистецтво, 1953. – 80 с. – (Бібліотека української драматургії)
789515
  Пиза С.В. Мартин Броневський - ревний поборник Біблії в українській польськомовній літературі на межі XVI s XVII ст. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 199-203. – ISSN 1729-360Х


  Подається аналіз полемічних творів Мартина Броневського, написаеий польською мовою. Визначається роль Біблії у формуванні тогочасної суспільно-теологічної думки і літературного прозового стилю
789516
  Митев А. Мартин Бунтаря : (Хроника на един живот) / А. Митев. – София : Медицина и физкультура, 1961. – 118 с.
789517
  Прилуцкий В.В. Мартин Ван Бюрен // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 82-99. – ISSN 0042-8779
789518
  Опанасенко П.І. Мартин з балалайкою / П.І. Опанасенко. – К, 1960. – 64с.
789519
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – М, 1948. – 378с.
789520
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон, 1949. – 374с.
789521
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Рига, 1949. – 352с.
789522
  Лондон Д. Мартин Иден : роман / Д. Лондон. – Кишинев : Гос. изд-во Молдавии, 1956. – 355с.
789523
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Фрунзе, 1961. – 352с.
789524
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Минск, 1977. – 320с.
789525
  Лондон Д. Мартин Иден / Джек Лондон ; [Пер. с англ. под ред. Е. Калашниковой]. – Москва : Правда, 1977. – 424 с.
789526
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Архангельск, 1979. – 303 с.
789527
  Лондон Д. Мартин Иден : Роман / Д. Лондон. – Ленинград : Художественная литература, 1979. – 284с. – (Классики и современники. Зарубежная литература)
789528
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Л, 1981. – 352с.
789529
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Ашхабад, 1982. – 368с.
789530
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Свердловск, 1983. – 350с.
789531
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Ереван, 1983. – 319с.
789532
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – М, 1985. – 591с.
789533
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Москва, 1986. – 605 с.
789534
  Лондон Д. Мартин Иден : пер. с англ. / Д. Лондон; [Послесл. С.С. Иванько]. – Москва : Просвещение, 1986. – 303 с.
789535
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Барнаул, 1987. – 340с.
789536
  Лондон Д. Мартин Иден. Рассказы : пер. с английского / Д. Лондон; [ Вступ. статья и составл. Р. Самарина]. – Москва : Художественная литература, 1972. – 543 с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 160 ; Серия третья. Литература XX века)
789537
  Лондон Д. Мартин Идэн / Д. Лондон. – Ленинград. – 312 с.
789538
  Цанкар И. Мартин Качур. / И. Цанкар. – Београд, 1970. – 243с.
789539
  Цанкар И. Мартин Качур. / И. Цанкар. – Москва, 1973. – 288с.
789540
  Нексе М.А. Мартин Красный / М.А. Нексе. – М, 1947. – 470с.
789541
  Форте Д. Мартин Лютер и Томас Мюнцер, или Начала бухгалтерии / Д. Форте. – М., 1976. – 239с.
789542
  Коваленко О. Мартин Небаба: людина з легенди // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С.3-11
789543
  Возняк Михайло Мартин Пашковський про козацькі сутички з Татарами й долю ясиру / [подав М. Возняк], 1927. – 25 с. – Окремий відб.: Записки НТШ, 1927 р., т. 147, с. 141— 161.


  За сто літ - збірники Комісії новітньої історії України ВУАН (підзаголовок - «Матеріали з громадського й літературного життя України XIX і початків XX ст.»). Вони продовжували видавничу програму Історичної секції УНТ з нумерацією її «Записок». Редактор ...
789544
  Кулаковський В.М. Мартин Пушкар : історичний роман / В.М. Кулаковський. – Київ, 1987. – 310 с.
789545
  Блест Гана Мартин Ривас : роман / Гана А. Блест ; пер. с испанск. Э.Брагинской, Я. Лесюка. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 416 с. : ил.
789546
  Блест Г.А. Мартин Ривас : роман / Альберто Блест Гана ; пер. с исп. Э. Брагинской, Я, Лесюка ; [послесл. Я. Лесюка]. – Москва : Художественная литература, 1981. – 423 с.
789547
  Эрнандес Х. Мартин Фьерро / Х. Эрнандес. – М, 1965. – 142с.
789548
  Эрнандес Х. Мартин Фьерро / Х. Эрнандес. – М, 1972. – 303с.
789549
  Эрнандес Хосе Мартин Фьерро / Эрнандес Хосе ; пер с испанского М.Донского. – Москва : Художественная литература, 1972. – 303 с.
789550
  Эрнандес Х. Мартин Фьерро / Х. Эрнандес. – М, 1984. – 179с.
789551
  Эрнандес Х. Мартин Фьерро / Х. Эрнандес. – Москва : Радуга, 1985. – 591с.
789552
  Мигаль С.М. Мартин Хайдеггер як "фашиствуючий філософ" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 87-93. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
789553
  Йоргенсен Й. Мартин, Мартин... / Й. Йоргенсен. – Москва, 1990. – 109с.
789554
  Полоцький С.В. Мартингали, пов"язані з гіллястим випадковим блуканням : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Полоцький С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
789555
  Полоцький С.В. Мартингали, пов"язані з гіллястим випадковим блуканням : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Полоцький С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 113л. – Бібліогр. : л. 104-113
789556
  Мішура Ю. Мартингали, породжені звуженням вінерівського поля на замкнені криві / Ю. Мішура, А. Золота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 96-100. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Побудовано векторний процес з незалежними приростами, що породжує той самий потік б-алгебр [подано формулу], що й звуження вінерівського поля на замкнену криву в площині. Знайдено структуру мартингала, породженого цим звуженням. It is obtained a ...
789557
  Королюк В.С. Мартингальная аппроксимация / В.С. Королюк, Ю.В. Боровских; АН УССР; Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 248 с. – ISBN 5-12-009301-9
789558
  Іваненко Д.О. Мартингальні методи оцінювання в моделі нелінійної авторегресії / Д.О. Іваненко, А.П. Юрачківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 75-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається різницеве рівняння Еk = f(Ek-1, a)+єk, де (єk) квадратично інтегровна мартингал-різниця. Побудовано сім"ю оцінок an. Методами стохастичного аналізу доведено збіжність за розподілом при n->оо n(an - a). Умова ергодичності і навіть ...
789559
   Мартингальные методы в обзей теории точечных случайных полей, заданных на плоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Ройтгарц А. Д,; Ройтгарц А. Д,; КГУ. – К., 1989. – 13л.
789560
  Ройтгарц Александр Давидович Мартингальные методы в общей теории точечных случайных полей , заданны на плоскости : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.05. / Ройтгарц Александр Давидович; КГУ. – К, 1988. – 121л. – Бібліогр.:л.114-121
789561
  Кабанов Юрий Михайлович Мартингальные методы в теории считающих процессов : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.01.05 / Кабанов Юрий Михайлович; Академия наук СССР. Ин-т математики им. В.А.Стеклова. – М., 1983. – 23л.
789562
  Хаджиев Д.И. Мартингальные методы в теории точечных процессов и оптимальное оценивание. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Хаджиев Д.И.; МГУ. – М, 1977. – 11л.
789563
  Новиков А.А. Мартингальные тождества, неравенства и их применения в нелинейных граничных задачах для случайных процессов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.05 / Новиков А.А.; АН СССР. Мат. ин-т. – М., 1982. – 22л.
789564
  Семченко А.Т. Мартине Ж. Теория идеологии // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1980. – Вып. 3. – С. 101-109. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
789565
  Казьмирчук М.Г. Мартиненко Анатолій Костянтинович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 245. – ISBN 96966-8060-04-0
789566
  Стрельський Г. Мартиненко Анатолій Костянтинович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 135-136. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
789567
  Голуб В.Й. Мартиненко Анатолій Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 277-278. – ISBN 978-966-02-8345-9
789568
   Мартиненко Анатолій Костянтинович (1924-2014) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 290. – ISBN 978-966-439-754-1
789569
  Іваницька О.М. Мартиненко Володимир Федорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 279. – ISBN 978-966-02-8345-9
789570
   Мартиненко Іван Іванович : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1954-1999 рр. – Київ : Аграрна Наука, 1999. – 84, [3] с. : іл., портр. – Сер. засн. у 1998 р. - Покажч.: с. 79-85. – (Біобібліогр. серія "Академіки Української академії аграрних наук"). – ISBN 966-540-006-7
789571
  Шкуропат С. Мартиненко Надія // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 26 : Надія Мартиненко. – С. 3-31.
789572
   Мартиненко Петро Федорович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 20-21
789573
   Мартиненко Петро Федорович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 103-104


  Привітання з 75-річчям.
789574
   Мартиненко Петро Федорович (1936-2013) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 290-291. – ISBN 978-966-439-754-1
789575
  Сидоренко Віктор Мартиніка. Квіти на попелі / Сидоренко Віктор, Сидоренко Вікторія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 96-103 : фото
789576
  Яценко Б.П. Мартинка ( - острів у групі Навітряних островів Малого Антильского архипелагу (Вестіндія)) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 288-289. – ISBN 978-966-02-8345-9
789577
  Сластьон О.Г. Мартинович. / О.Г. Сластьон, 1931. – 173с.
789578
  Сластьон О. Мартинович. / О. Сластьон, 1931. – 173с.
789579
   Мартинюк Віктор Семенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 291. – ISBN 978-966-439-754-1
789580
  Добровольський В.О. Мартинюк Дмитро Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 299. – ISBN 978-966-02-8345-9
789581
   Мартинюк Дмитро Іванович (1942-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 291. – ISBN 978-966-439-754-1
789582
   Мартинюк Олександр Всеволодович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 312 : фото
789583
   Мартинюк Уляна Миколаївна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 49
789584
  Макар Ю. Мартиролог української православної церкви Холмщини і Підляшшя // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 158-159. – ISBN 966-530-115-2
789585
  Федоров Николай Мартиролог. "Титаник" российской империи / Федоров Николай, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 94-100 : фото
789586
  Зеленська А.В. Мартирологічна парадигма тексту про Павлика Морозова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 180-186
789587
   Мартирологія українських церков = Martyrology of the Ukrainian churches : у 4 т. – Торонто ; Балтимор : Смолоскип. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 51)
Т. 2 : Українська Католицька Церква: документи, матеріяли, християнський самвидав України / упоряд., зред. О. Зінкевич, Т.Р. Лончина. – 1985. – 839 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: c. 777-791
789588
  Мартиросян А.А. Мартирос Крымеци. (Исследования и тексты) : Автореф... канд. филол.наук: / Мартиросян А.А.; АН Арм. ССР. Ин-т лит-ры им. М.Абегяна. – Ереван, 1958. – 16л.
789589
  Сарьян М.С. Мартирос Сарьян-Martiros Saryan / М.С. Сарьян. – Ленинград, 1975. – 23с.
789590
  Михайлов А.И. Мартирос Сергеевич Сарьян / А.И. Михайлов. – Москва, 1958. – 107с.
789591
  Капланова С.Г. Мартирос Сергеевич Сарьян / С.Г. Капланова. – Москва : Изобразительное искусство, 1973. – 47 с. – (Советские художники - Герои Социалистического Труда)
789592
   Мартиш Євген Власович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 312-313 : фото
789593
   Мартиш Євген Власович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 291-292. – ISBN 978-966-439-754-1
789594
  Шевченко Віктор Мартін Бехайм та його "Яблуко земне" : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 52-54 : Фото
789595
  Лопушанський В.М. Мартін Бубер: життєвий і творчий шлях : [навч. посібник] / [Василь Лопушанський, Олена Ляховин, Наталя Дашко ; літ. ред. Я. Радевич-Винницький] ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 108, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на обкл. - Імен. покажч.: с. 105-108. – Бібліогр.: с. 102-104 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-538-190-7
789596
  Кравченко Л. Мартін Вальзер - пророк німецької єдності // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 116-131. – ISBN 966-594-263-8
789597
   Мартін Гайдеггер очима сучасників. – Київ : Стилос, 2002. – 128с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – ISBN 996-8009-08-8
789598
  Дахній А.Й. Мартін Гайдеггер та екзистенційна філософія : монографія / Андрій Дахній ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 248, [2] с. – Бібліогр.: с. 229-248 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0446-7
789599
  Шолухо Н.Є. Мартін Гайдеггер та Емануель Левінас: трансформація етичних настанов повсякденності у світлі появи іншого // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 81-86
789600
  Лондон Д. Мартін Іден / Д. Лондон. – К, 1936. – 447с.
789601
  Лондон Д. Мартін Іден : роман ; пер. з англ. / Джек Лондон. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1954. – 328 с.
789602
  Лондон Д. Мартін Іден : Роман / Д. Лондон. – Київ : Художня література, 1959. – 335с. – (Бібліотека світової класики)
789603
  Лондон Д. Мартін Іден : роман / Д. Лондон; [Пер. з англ. М. Рябова]. – Київ : Молодь, 1968. – 342 с. – (Б-ка художніх творів для підлітків та юнацтва "Джерело")
789604
  Лондон Д. Мартін Іден : роман / Д. Лондон; Перекл. з англ. М. Рябова ; [Вступн. ст. Всеволода Неділька]. – Київ : Молодь, 1973. – 336 с. – ([Шкільна бібліотека])
789605
  Лондон Д. Мартін Іден / Д. Лондон. – К, 1973. – 108с.
789606
  Лондон Д. Мартін Іден / Д. Лондон. – Вид. 4-е. – К, 1979. – 110с.
789607
  Лондон Дж. Мартін Іден : Роман / Джек Лондон; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з англ. М.Рябової. – Харків : Фоліо, 2004. – 383с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2228-3
789608
  Кіяшко Я. Мартін Лютер Кінг як лідер ненасильницького протесту афроамериканців у 50-60-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 418-420. – ISBN 978-966-171-793-9
789609
  Голубкін Ю.О. Мартін Лютер у радянськоій історіографії // Питання історії народів СРСР : республіканський міжвідомчий тематичний науковий збірник / редкол.: С.М. Королівський, О.О. Кучер, В.І. Балух [та ін.]. – Харків, 1973. – Вип. 15. – С. 130-137
789610
  Сюндюков І. Мартін Лютер: великий розрив // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 жовтня (№ 192/193). – С. 20


  500 років тому розпочалася Реформація в Європі.
789611
  Сюндюков І. Мартін Лютер: великий розрив // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 20


  500 років тому розпочалася Реформація в Європі.
789612
  Газін В. Мартін Лютер: у пошуку консенсусу справ земних і небесних // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С. 15


  Мартін Лютер спалює папську буллу Гравюра на дереві, 1557 р. Ім"я Мартіна Лютера мало кому відоме в Україні. А в Німеччині у списку найвизначніших діячів він на другому місці після Конрада Аденауера. У світі догм мороку і темряви реформатор ...
789613
  Мигаль С.М. Мартін Хайдеггер якфашиствуючий філософ // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 3-19. – ISSN 2075-1443
789614
  Діккенс Ч. Мартін Чезвілт / Ч. Діккенс. – Київ : Радянська школа, 1954. – 356 с. – (Бібліотека учня (англ. мовою))
789615
  Кросс Я. Мартов хлеб : сказка / Яан Кросс; пер. с эст. О.Самма. – Таллин : Ззсти раамат, 1974. – 71 с.
789616
  Кросс Я. Мартов хлеб : сказка / Яан Кросс; пер. с эст. О.Самма. – Таллин : Ээсти раамат, 1978. – 72 с.
789617
  Волк Ю.А. Мартовская неделя / Ю.А. Волк. – Мурманск, 1989. – 163с.
789618
  Ракушин Ф.Н. Мартовские вербы. / Ф.Н. Ракушин. – Саратов, 1973. – 78с.
789619
  Иванов Л.И. Мартовские всходы / Л.И. Иванов. – Москва, 1970. – 264с.
789620
  Либкнехт В. Мартовские дни 1848 и 1871 гг.. – Санкт-Петербург, 1891. – 16 с.
789621
  Корнилов В.Т. Мартовские звезды / В.Т. Корнилов. – Куйбышев, 1960. – 27с.
789622
  Корнилов В.Г. Мартовские звезды : рассказы / В.Г. Корнилов. – Ярославль : Верхне-Волж. кн. изд-во, 1964. – 104 с.
789623
  Крыльцов Е.С. Мартовские звоны / Е.С. Крыльцов. – М, 1985. – 87с.
789624
  Велизаде Т.А. Мартовские события 1918 г. в Баку // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 155-158. – ISSN 2076-1554


  Эта статья посвящена убийствам, совершенным армянами в Баку в 1918 году. Началу нового этапа армянской экспансии против азербайджанцев послужил распад Российской Империи в 1917 г.
789625
  Семин Л.П. Мартовские сугробы. / Л.П. Семин. – Л., 1960. – 184с.
789626
  Кашниц М.Л. Мартовский ветер / М.Л. Кашниц. – М., 1985. – 334с.
789627
  Белова Г.М. Мартовский дождь : [стихи] / Галина Белова. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 31 с. – (Молодые голоса)
789628
  Насущенко В.Е. Мартовский лед / В.Е. Насущенко. – Л, 1980. – 287с.
789629
  Чиладзе О. Мартовский петух : роман / Отар Чиладзе ; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1991. – 380 с.
789630
   Мартовский Пленум ЦК КПСС о подъеме сельского хозяйства. – Москва, 1965. – 111с.
789631
  Шим Э.Ю. Мартовский снег / Э.Ю. Шим. – М.Л., 1962. – 184с.
789632
  Федоренко П.К. Мартовский снег / П.К. Федоренко. – М., 1967. – 184с.
789633
  Коростелева В.А. Мартовский снег / В.А. Коростелева. – Горький, 1976. – 72с.
789634
  Кешин К.Г. Мартовский снег / К.Г. Кешин. – Алма-Ата, 1980. – 116с.
789635
  Кекильбаев А. Мартовский снег : повести, рассказы / А. Кекильбаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 264 с.
789636
  Кекильбаев А. Мартовский снег : повести, роман / А. Кекильбаев; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1988. – 605 с.
789637
  Панов Б.К. Мартовским днем. / Б.К. Панов. – Тамбов, 1962. – 48с.
789638
  Панов Б.К. Мартовским днем. / Б.К. Панов. – Воронеж, 1970. – 152с.
789639
  Гидаш А.Ф. Мартон и его друзья / А.Ф. Гидаш. – М.
1. – 1963. – 454с.
789640
  Гидаш А.Ф. Мартон и его друзья / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1967. – 400с.
789641
  Гидаш А. Мартон и его друзья / А. Гидаш. – М.
1. – 1974. – 480с.
789642
  Коваленская Н.Н. Мартос / Н.Н. Коваленская. – Москва-Ленинград, 1938. – 140с.
789643
  Кудимов В. Мартын-живописец / В. Кудимов. – Смоленск, 1950. – 407с.
789644
  Карпенко-Карый (Тобилевич) Мартын Боруля : Комедия в 5 действиях / И. Карпенко-Карый (Тобилевич) ; пер. с укр. Г. Шипова ; вступ. статья А. Борщаговского. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1946. – 127 с. – (Драматургия народов СССР)
789645
  Кудимов В. Мартын живописец : [роман] / [В. Кудимов ; ил.: А. Алимов]. – Смоленск : Кн. изд-во, 1962. – 212 с.
789646
   Мартынов Владлен Аркадьевич (1929-2008) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 104. – ISSN 0131-2227
789647
   Мартынов Владлен Аркадьевич (1929-2008) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 104. – ISSN 0131-2227
789648
   Мартынов Владлен Аркадьевич (1929-2008) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 104. – ISSN 0131-2227
789649
  Крылов И.А. Мартышка и очки / И.А. Крылов. – Л., 1947. – 8с.
789650
  Алиев Н. Мартышкин труд : стихи / Нариман Алиев ; худож. В. Комаров. – Махачкала : Даггиз, 1979. – 48 с. : ил.
789651
  Москаленко Леся Марун Мархеж. Я нічого не боюся : Інформаційно-рекламний блок / Москаленко Леся, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-28
789652
  Татаренко Ірина Марун Мархеж: Наша авіакомпанія міцна, як кедри в горах Лівану : Інформаційно-рекламний блок UM Air / Татаренко Ірина, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 18-20 : фото
789653
   Маруняк Євгенія Олександрівна // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 31. – ISBN 978-617-7069-48-4
789654
  Севастина Кристина Маруру, Полинезия! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 84-89 : фото
789655
  Литвиненко С.В. Марусенко Анатолій Іларіонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 314. – ISBN 978-966-02-8345-9
789656
  Масенко Л.Т. Марусик Тамара Володимирівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 315. – ISBN 978-966-02-8345-9
789657
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Маруся. Т. 1


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
789658
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Повисть Грыцька Основъяненка // Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 1 : Малороссийские повести. – 88 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
789659
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Харків : Тип. Каплана и Бирюкова, 1887. – 88с.
789660
  Боровиковський Л.І. Маруся : Укpаїнська баляда / Лев Боровиковський ; Видав і пояснив [та авт. пеpедм.] Іван Фpанко. – У Львові : З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарского, 1902. – 45 с. – В кн. також pозвідка: Дещо пpо "Маpусю" Л. Боpовиковського та її основу / І. Фpанко. – (Літературно-наукова бібліотека / Відповідає за ред.: В. Гнатюк ; Ч. 40 ; Тексти й поясненя вибраних творів української й іньших літератур, 1)
789661
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Харків : Рух, 1918. – 70с.
789662
  Вовчок Марко Маруся / Вовчок Марко. – Київ : Дністер, 1918. – 132с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
789663
  Вовчок Марко Маруся : Історична повість / Вовчок Марко : Рух, 1929. – 154с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
789664
  Вовчок Марко Маруся : Повість / Вовчок Марко. – Київ : Сяйво, 1929. – 127с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Дешева б-ка красного письменства)
789665
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Повість / Квітка-Основ"яненко. – 2-е вид. – Київ : Сяйво, 1929. – 88с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
789666
  Вовчок Марко Маруся / Вовчок Марко. – Харків; Київ : Лім, 1932. – 126с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
789667
  Квітка-Основ"яненко Маруся / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 84с.
789668
  Вовчок Марко Маруся : Оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Дитвидав, 1959. – 100с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
789669
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Веселка, 1968. – 211с.
789670
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Вибр. твори: Для середн. шкільного віку / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Веселка, 1975. – 215с.
789671
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Веселка, 1978. – 197с.
789672
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро, 1978. – 162с.
789673
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Вибр. твори: Для середн. та ст. шк. віку / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Веселка, 1983. – 182с.
789674
  Вовчок М. Маруся : оповідання, повісті та казки / Марко Вовчок. – Харків : Фоліо, 2008. – 256 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4346-7
789675
  Квітка-Основ"яненко Маруся : повісті та оповідання : драматичні твори / Григорій Квітка-Основ"яненко ; [передм. примітки та коментарі Л.В. Ушлакова]. – Харків : Фоліо, 2012. – 600, [3] с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5646-7
789676
  Шкляр В. Маруся : роман / Василь Шкляр. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 313, [4] с. : іл. – На обкл. також: Національний бестселер. – ISBN 978-966-14-7838-0
789677
  Шкляр В. Маруся : роман / Василь Шкляр ; [іл. обкл. Ю. Дзекунової]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 313, [4] с. – (Національний бестселер). – ISBN 978-966-14-7838-0
789678
  Квітка-Основ"яненко Маруся / Григорій Квітка-Основ"яненко. – Харків : Vivat, 2017. – 127, [1] с. : портр. – Сер. засн. 2017 р. – (Серія "Шкільна бібліотека"). – ISBN 978-966-942-218-7
789679
  Апанович О. Маруся Богуславка - історична постать // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1978. – Рік 15, ч. 1/2 (46/47), січень-березень. – С. 20-22
789680
  Нечуй-Левицький І. Маруся Богуславка, 1875
789681
  Нечуй-Левицький І. Маруся Богуславка, 1887
789682
  Нечуй-Левицький І. Маруся Богуславка, 1887
789683
  Куліш П.О. Маруся Богуславка : поема (1820 р.) / П.А. Куліш. – У Львові (Львів) : Виданє ред. "Літературнол-науковго вісника" ; З друк. Наукового Т-ва імені Шевченка, 1899. – 67 с.
789684
  Старицький М.П. Маруся Богуславка / М.П. Старицький. – Харків, 1924. – 67с.
789685
  Куліш П.О. Маруся Богуславка : поема з 1620 их років / Пантелеймон Куліш ; з передмовою [Василь Щурат]и поясненнями. – У Львові (ЛьвІв) : Дмитро Хомяк Спілкове видання ; [З друк. Вид. С-ки "Діло"], 1928. – 130 с. – (Бібліотека "Літературних перлин" ; Ч. 4)


  Псевд. - Петро Забоцень, Панько Казюка, Павло Ратай, Хуторянин та ін.; крипт. — К., М., Н. М., Н. Н., П. А. К., П. К. тощо; ...
789686
  Тютюнник М.Г. Маруся Богуславка : іст. роман у віршах / Микола Тютюнник. – 3-е вид. – Луганськ : Глобус, 2008. – 159, [1] с. : портр. – ISBN 966-95527-4-7


  У пр. № 1746551 напис: Вельмишановному Михайлу Кузьмовичу Наєнку з нагоди його славного 70-ліття ! Здоров"я, добра і щастя ! Шанобливо, автор Мих. Тютютнник. 21 листопада 2008 р.
789687
  Вольвачівна Маруся Маруся Вольвачівна - незаслужено забута українська письменниця. : вибрані твори / вступ. ст., ред., упорядкування та примітки Івана Лисенка. – Київ : Наш час, 2008. – 376 с. – ISBN 978-966-1530-10-1


  Вольвач Марія Степанівна (псевдонім — Маруся Вольвачівна; *17 (29) березня 1841, село Черемушна Валківського повіту Харківської губернії — †близько 1910) — українська поетеса, письменниця, громадсько-культурна діячка
789688
  Бурлака Ф.М. Маруся Гонта : роман / Ф.М. Бурлака. – Київ, 1959. – 271 с.
789689
  Эгарт М.М. Маруся Журавлева. / М.М. Эгарт. – Москва, 1948. – 361с.
789690
  Эгарт М.М. Маруся Журавлева. / М.М. Эгарт. – Москва, 1965. – 335с.
789691
  Эгарт М.М. Маруся Журавлева. / М.М. Эгарт. – Москва, 1970. – 336с.
789692
  Кауфман Л.С. Маруся Чурай / Л.С. Кауфман. – Киев, 1966
789693
  Костенко Л.В. Маруся Чурай : історичний роман у віршах / Ліна Костенко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 187с.
789694
  Костенко Л.В. Маруся Чурай : історичний роман у віршах / Л.В. Костенко. – Київ, 1982. – 136с.
789695
  Чемерис В. Маруся Чурай : Повість / В. Чемерис. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 80с. – (Бібліотека українця)
789696
  Чемерис В. Маруся Чурай : Повість / Валентин Чемерис. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 86с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-39-8
789697
  Костенко Л.В. Маруся Чурай: Іст. роман у віршах / Л.В. Костенко. – Київ, 1990. – 159с.
789698
  Рудяченко О. Маруся Чурай: скласти хоч пізній вінець // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 серпня (№ 29). – С. 11


  "21 червня 1653 р., ще зовсім молодою, Господь покликав до себе вродливу та співучу українську піснярку Марусю Чурай. З огляду на вроду і талант, навіть літні баби біля труни не могли сказати, скільки рочків минуло небіжчиці - 28, 25, 24? Аби подовжити ...
789699
  Степаненко М. Маруся Чурай: фантом чи реальність // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 вересня (№ 37). – С. 10-11
789700
  Степаненко М. Маруся Чурай: фантом чи реальність // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 11
789701
  Квітка-Основ"яненко Маруся. Конотопська відьма / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1957. – 196с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
789702
  Квітка-Основ"яненко Маруся. Салдацький патрет : повісті / Григорій Квітка-Основ"яненко ; [післямова Ніни Бернадської]. – Київ : Знання, 2009. – 130, [6] с. : іл. – Сер. засн. в 2009 р. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-566-1
789703
   Маруф-башмачник.. – М, 1986. – 635с.
789704
   Маруф-башмачник.. – М, 1988. – 640с.
789705
  Джапаридзе Р.А. Марухские белые ночи : повесть / Реваз Джапаридзе; пер. с груз. .Э.Фейгина и Г.Басса. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1964. – 118 с.
789706
  Джапаридзе Р.А. Марухские белые ночи : повесть / Реваз Джапаридзе; пер. с груз. .Э.Фейгина и Г.Басса. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 149 с.
789707
   Марушкевич Алла // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 292. – ISBN 978-966-439-754-1
789708
  Астаф"єв О.Г. Марушкевич Алла Адамівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 317. – ISBN 978-966-02-8345-9
789709
  Балашов Д.М. Марфа-посадница : роман / Д.М. Балашов. – Москва : Советская Россия, 1972. – 432 с.
789710
  Балашов Д.М. Марфа-посадница : роман / Д.М. Балашов ; худож. К.К. Дмитраков. – Петрозаводск : Карелия, 1986. – 463 с. : ил.
789711
  Карамзин Н.М. Марфа-посадница, или Покорение Новагорода : повести ; главы из " Истории государства российского" / Н.М. Карамзин. – Ленинград : Художня література, 1989. – 432 с. – (Классики и современники)
789712
  Петров Марфа Королёва / Петров, (Бирюк). – Сталинград, 1950. – 232с.
789713
   Марфемная дыстрыбуцыя у беларускай моде.. – Мінськ, 1967. – 311с.
789714
  Проценко Л. Марфієвич Микола Іванович (20.III.1898-2.IX.1967) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 195-196. – ISBN 5-333-00673-3
789715
  Проценко Л. Марфієвич Микола Іванович [20.III.1898-2.IX.1967] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 195-196. – ISBN 978-611-01-1405-9
789716
   Марцев Альберт Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 149-150. – ISBN 978-617-573-038-6
789717
  Поліщук Б.М. Марципани по-одеськи / Б.М. Поліщук. – Київ, 1982. – 144с.
789718
  Грязнов Б.З. Марцишор / Б.З. Грязнов. – Л, 1958. – 271с.
789719
  Лунгу Р.И. Марцишоры : повести и рассказы / Р.И. Лунгу. – Москва : Советский писатель, 1966. – 207 с.
789720
  Лунгу Р.И. Марцишоры : повести и рассказы / Р.И. Лунгу; переводы. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1968. – 420 с.
789721
  Холодковский Н.А. Марчелло Мальпиги / Н.А. Холодковский. – Берлин, 1923. – 34с.
789722
   Марченко Валерій Веніамінович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 359. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
789723
  Сидоренко Н.М. Марченко Іван Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 333. – ISBN 978-966-02-8345-9
789724
  Дука М.В. Марченко Михайло Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 246. – ISBN 96966-8060-04-0
789725
   Марченко Михайло Іванович (1902-1983) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 292-293. – ISBN 978-966-439-754-1
789726
  Анисимов А.В. Марченко Олександр Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 337. – ISBN 978-966-02-8345-9
789727
   Марченко Татьяна.. – М, 1988. – с.
789728
  Нємченко І. Марчмонт Нідгем та ідеали республіканізму XVII століття // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 86
789729
  Ременяка О. Марчук Анатолій Петрович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 1 : Анатолій Марчук. – С. 3-31.
789730
   Марчук Валентин Мефодійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 293. – ISBN 978-966-439-754-1
789731
   Марчук Валентин Мефодійович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 135-136. – ISBN 978-966-313-531-1
789732
  Губерський Л.В. Марчук Євген Кирилович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 23-24. – ISBN 966-316-045-4
789733
  Капсамун І. Марчук замість Кучми. Не запізно? / І. Капсамун, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 5


  Призначено нового представника України в Трьохсторонній контактній групі в Мінську.
789734
   Марчук Ніна Йосипівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 181. – ISBN 978-966-2726-03-9
789735
  Махінчук М.Г. Марчуківський куток : Роман / Микола Махінчук. – Київ : Українська хата, 2001. – 255с. – ISBN 966-7025-00-4
789736
   Марчукізм // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 2005. – № 8/9. – С. 49-52. – ISSN 0130-5212


  Художник Іван Марчук
789737
  Белаш Б.Ф. Марш-бросок : стихи / Б.Ф. Белаш ; [вступ. ст. Анатолий Мартынов "Ощущение мира"]. – Донецк : Донбас, 1969. – 31 с.
789738
  Еленин М.С. Марш-бросок / М.С. Еленин. – Ленинград, 1988. – 397с.
789739
   Марш-бросок : Мир на распродажу. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 18-61 : Фото, карта
789740
  Іщенко Н. Марш-кидок на Косово-2 готує Москва разом зі своїми агентами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 96). – С. 10-11
789741
  Горбачев О. Марш-медиа // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 14 февраля (№ 7). – С. 20. – ISSN 1563-6755


  Необходимость своевременного перехода государственных и коммунальных печатных СМИ в частную собственность все еще остается одной из первоочередных задач на пути реформирования медийной сферы.
789742
  Подражанский А.М. Марш "Черномора" / А.М. Подражанский, М.А. Ростарчук, Г.А. Стефанов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1973. – 188с.
789743
  Макаренко А.С. Марш 30 года. / А.С. Макаренко. – М, 1967. – 312с.
789744
  Макаренко А.С. Марш 30 року. / А.С. Макаренко. – К, 1972. – 254с.
789745
  Крупняков А.С. Марш Акпарса / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1965. – 511с.
789746
  Крупняков А.С. Марш Акпарса / А.С. Крупняков. – М, 1968. – 432с.
789747
  Крупняков А.С. Марш Акпарса / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1970. – 416с.
789748
  Доктороу Е.Л. Марш до моря : роман / Закінчення. Поч. у № 9-10 // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 15-104. – ISSN 0320 - 8370
789749
  Китошвили Ш.И. и Гришин С.В. Марш и встречный бой / Ш.И. и Гришин С.В. Китошвили. – М., 1967. – 158с.
789750
  Гришин С.В. Марш и встречный бой / С.В. Гришин, Ш.И. Китошвили. – М., 1967. – 158с.
789751
  Лоза Д.М. Марш и встречный бой / Д.М. Лоза. – М., 1968. – 206с.
789752
  Гончар М. Марш Качиньського. ПіС виграв вибори в Сейм і втратив Сенат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 4


  "У неділю 13 жовтня в Польщі відбулися чергові парламентські вибори. Наші західні сусіди обирали Сейм дев"ятої каденції та Сенат десятої каденції, починаючи з 1989-го року. Правляча партія "Право і Справедливість" перемогла в нижній палаті і здобула ...
789753
  Маяковский В.В. Марш комсомольца. / В.В. Маяковский. – Москва, 1973. – 191с.
789754
  Поссемайер Инес Марш красных : Животные // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 32-48 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
789755
  Безыменский А.И. Марш мира / А.И. Безыменский. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 88 с.
789756
   Марш молодости. – Москва, 1960. – 110 с.
789757
  Бендер В. Марш молодости / Віталій Бендер ; [упоряд. О. Коновал ; ред. О. Шугай]. – Київ : Юніверс, 2005. – 883, [3] с. : портр. – На авантит. зазнач.: Вид. здійсн. коштом Фундації ім. І. Багряного (США). Мовно-стиліст. та правописні особливості ориг. в основному збережено. - Зміст: Станція Пугаловська ; Фронтові дороги ; Марш молодости ; Оповідання та статті ; Поезії. – ISBN 966-8118-20-0
789758
  Заяц А.С. Марш на рассвете / А.С. Заяц. – М., 1963. – 88с.
789759
  Буртынский А.С. Марш на рассвете / А.С. Буртынский. – М., 1973. – 207с.
789760
  Софронов А.В. Марш победителей / А.В. Софронов. – Москва, 1947. – 184с.
789761
  Скорбин Б.П. Марш продолжается. / Б.П. Скорбин. – М, 1964. – 255с.
789762
  Рот Й. Марш Радецкого / Й. Рот. – Москва, 1939. – 390с.
789763
  Рот Й. Марш Радецкого / Й. Рот. – Москва, 1978. – 342с.
789764
  Рот Й. Марш Радецького : Роман / Й. Рот; Пер. з нім. Є. Горевої; Авт. передмов. Д. Затонський. – Київ : Юніверс, 2000. – 352с. – (Світова проза). – ISBN 966-7305-21-Х
789765
  Макаренко А.С. Марш тридцатого года / А.С. Макаренко. – М, 1988. – 286с.
789766
   Марш ударных бригад. – Москва, 1965. – 479 с.
789767
  Чичкань І.В. Маршал "сухопутних броненосців" / І.В. Чичкань, Л.В. Кошелєва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 9/10 (97 )


  Павло Семенович Рибалко.
789768
  Сомов Г.А. Маршал авиации / Г.А. Сомов. – М., 1990. – 222с.
789769
  Кондратьев Н.Д. Маршал Блюхер / Н.Д. Кондратьев. – М, 1965. – 294с.
789770
  Великанов Николай Маршал Блюхер и его жены // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 1. – С. 60-64. – ISSN 0868-488Х
789771
   Маршал Вінграновський : книга про поета (спогади, есеї, листи, інтерв"ю) / [передм., упоряд. П. Вольвача ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 479, [1] с. : фот. – Бібліогр.: с. 476-477. – ISBN 978-617-605-009-4


  Вінграновський існував в однині. І в житті, і в літературі. Ми тільки починаємо осягати цей феномен. Феномен одного з найбільших українських поетів другої половини XX століття. Ця книжка – спроба наближення до феномену Вінграновського, крок до його ...
789772
  Антонович М. Маршал вперед (Бліхер) / М. Антонович. – Львів, 1936. – 85 с.
789773
  Бычевский Б.В. Маршал Говоров / Б.В. Бычевский. – М, 1970. – 173с.
789774
  Рачада І.Д. Маршал Жуков : п"єса / І.Д. Рачада. – Київ, 1987. – 326 с.
789775
  Яковлев Н.Н. Маршал Жуков / Н.Н. Яковлев. – Москва, 1988. – 254с.
789776
   Маршал Жуков. – Москва, 1989. – 414с.
789777
  Лук"яненко Л. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні : (відповідь генералові Іщенку) / Л. Лук"яненко. – 4-е вид. – Севастополь : Просвіта, 2001. – 40с. – (Бібліотека часопису "Дзвін Севастополя")
789778
  Лук"яненко Л. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні : Відповідь генералові Іщенку / Левко Лук"яненко. – Київ : Козаки, 2002. – 48с. – ISBN 966-514-038-8
789779
  Лук"яненко Л. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні : Відповідь генералові Іщенку / Левко Лук"яненко. – Київ : Козаки, 2006. – 48с. – ISBN 966-514-038-8
789780
  Лук"яненко Л.Г. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні / [Левко Лук"яненко]. – [Вид. 10-те]. – Київ : Альфа Реклама, 2013. – 48 с. : іл., табл. – На тит. арк. автор не зазнач. - На тит. арк.: Українським ветеранам та жертвам Другої світової війни присвячую. – Бібліогр.: с. 47 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2477-90-0
789781
  Карпов В. Маршал Жуков, его соратники и противники в годы войны и мира: Литературная мозаика. / В. Карпов. – Москва
2. – 1991. – 93с.
789782
  Карпов В.В. Маршал Жуков. Его соратники и противники в дни войны и мира : Лит. мозаика / В.В. Карпов. – Москва
Кн.1. – 1992. – 461с.
789783
  Карпов В.В. Маршал Жуков. Его соратники и противники в дни войны и мира: (Лит. мозаика). / В.В. Карпов. – Москва
Кн.1. – 1991. – 95с.
789784
   Маршал Жуков: каким мы его помним. – Москва : Политиздат, 1988. – 396с.
789785
   Маршал Жуков: полководец и человек : в 2-х т. – Москва : АПН
Т. 1. – 1988. – 384 с.
789786
   Маршал Жуков: полководец и человек : в 2-х т. – Москва : АПН
Т. 2. – 1988. – 256с.
789787
  Грязнов Б.З. Маршал Захаров / Б.З. Грязнов. – М, 1979. – 152с.
789788
  Португальский Р.М. Маршал И.С.Конев / Р.М. Португальский. – М., 1985. – 253с.
789789
  Бобрищев К. Маршал Кулик, оббріханий і забутий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19-20 жовтня (№ 189/190)


  Хто насправді звільняв Полтаву 1943 року.
789790
  Иванов В.М. Маршал М.Н. Тухачевский / В.М. Иванов. – Москва : Военное издательство, 1985. – 318 с.
789791
  Иванов В.М. Маршал М.Н.Тухачевский / В.М. Иванов. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва, 1990. – 319с.
789792
  Голубович В.С. Маршал Малиновский / В.С. Голубович. – Киев, 1988. – 222,2с.
789793
  Бондаренко К. Маршал Малиновский // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 16/17 (185/186). – С. 58-60
789794
  Бондаренко К. Маршал Малиновский // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 18/19 (187/188). – С. 56-59
789795
  Егоров П.Я. Маршал Мерецков / П.Я. Егоров. – М., 1974. – 215с.
789796
  Ортенберг Д.И. Маршал Москаленко / Д.И. Ортенберг. – К, 1984. – 127с.
789797
  Драган И.Г. Маршал Н.И. Крылов / И.Г. Драган. – М, 1987. – 239с.
789798
  Арно Ж. Маршал П... = Marechal P.. : пьеса в 3-х актах / Арно Ж. ; пер. с франц. М. Ивановой ; ред. Л. Борисевич. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 110 с. – (Современная зарубежная драматургия)
789799
  Голубович В.С. Маршал Р.Я. Малиновский / В.С. Голубович. – М., 1983. – 215с.
789800
  Якушев Влад Маршал Рибалко. Залізний командарм залізних армій // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 11 (113). – С. 26-28
789801
  Мельников С.И. Маршал Рыбалко / С.И. Мельников. – К., 1980. – 255с.
789802
  Мельников С.И. Маршал Рыбалко / С.И. Мельников. – 2-е изд. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 254 с.
789803
  Горелик Я.М. Маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников / Я.М. Горелик. – М, 1961. – 108с.
789804
  Малышев В.П. Маршал Советского Союза В.К.Блюхер. / В.П. Малышев, А.Т. Якимов. – Благовещенск, 1958. – 40с.
789805
  Большаков К. Маршал сто пятого дня / К. Большаков. – Москва : ГИХЛ
Книга первая : Построение фаланги. – 1936. – 400 с.
789806
  Кузнецов П.Г. Маршал Толбухин / П.Г. Кузнецов. – М., 1966. – 275с.
789807
  Тодорский А.И. Маршал Тухачевский / А.И. Тодорский. – Москва : Политиздат, 1964. – 93 с.
789808
   Маршал Тухачевский. – М., 1965. – 248с.
789809
  Тодорский А.И. Маршал Тухачевский / А.И. Тодорский. – Москва : Политиздат, 1966. – 93 с.
789810
  Павлов А.Ю. Маршал Франции - стратег Антанты // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 55-58. – ISSN 0321-0626


  Маршал Франции Фердинанд Фош.
789811
  Крушинський В.Ю. Маршала План (- програма американської допомоги для відновлення і розвитку економіки країн Європи після Другої світової війни) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 351-352. – ISBN 978-966-02-8345-9
789812
  Карпов В. Маршалският жезъл / В. Карпов. – София, 1980. – 304с.
789813
  Дорош Е.Я. Маршальские звезды / Е.Я. Дорош. – Москва, 1939. – 40с.
789814
  Николаев Н В. Маршальский жезл / Н В. Николаев. – Свердловск, 1969. – 252с.
789815
  Карпов В.В. Маршальский жезл : повесть / В.В. Карпов. – Москва : Советская Россия, 1976. – 268с.
789816
  Карпов В.В. Маршальский жезл : роман / В.В. Карпов. – Москва : Военное издательство, 1976. – 269 с.
789817
  Ермолович Н.Н. Маршальский жезл в солдатском ранце / Н.Н. Ермолович. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1971. – 112 с.
789818
  Карпов В.В. Маршальский жезл. / В.В. Карпов. – Ташкент, 1971. – 295с.
789819
  Карпов В.В. Маршальский жезл. (Вечный бой) : Романы / В.В. Карпов. – Москва : Воениздат, 1972. – 480с.
789820
  Фирсов З.П. Маршевая подготовка по комплексу ГТО / З.П. Фирсов. – М, 1951. – 52с.
789821
  Сергиевич Д.Г. Маршевая рота / Д.Г. Сергиевич. – Одесса, 1971. – 196с.
789822
  Шаповалов В. Маршевая рота : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 5. – С. 116-125. – ISSN 0027-8238
789823
  Мазаев Ю.И. Маршевая таблица МТ-1 / Ю.И. Мазаев. – М, 1966. – 50с.
789824
  Чернов Ю. Маршевые роты / Ю. Чернов. – Кишинев, 1959. – 68с.
789825
   Маршейдерское дело. – К, 1960. – 556с.
789826
  Прохур М.З. Маршові моделі розрахунку еволюції в"язких течій з використанням відносних компонент швидкості / М.З. Прохур, А.М. Попов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 321-325. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються стаціонарні нестисливі в"язкі течії з домінуючою компонентою швидкості у виділеному напрямі. Застосування методу розщеплення та перехід до відносних нормальних компонент швидкості призводять до спрощення форми рівнянь, застосування ...
789827
  Юшков Г.А. Маршрут : повести и рассказы / Геннадій Юшков ; пер. с коми. – Москва : Современник, 1986. – 540 с.
789828
  Соколовский В.Г. Маршрут / В.Г. Соколовский. – Пермь, 1990. – 218с.
789829
  Журавский А.В. Маршрут "Большеземельской Экспедиции 1904 и 1905 гг." / А.В. Журавский : Типография Императорской Академии Наук, 1907. – 16 с. – Оттиск из Ежегодника Зоологического Музея Императорской Академии Наук, т. 11, 1906 г.
789830
  Кириченко А.Н. Маршрут 1910 года по Александровскому хребту и пескам Муюн-кум ( Сыр-Дарьинская и Семиреченская обл. ) = Itineraire d"une excursoin entreprise en 1910 dans les Monts Alexandre et le Muyun-Kum ( province de Syr-darja et de Semiretshie ) // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
789831
  Коган В.З. Маршрут в страну информологию / В.З. Коган. – М., 1985. – 161с.
789832
  Русаков М.Г. Маршрут географической экскурсии по Киеву и его окрестностям : (Для делегатов 3 Съезда Географического общества СССР) / М.Г. Русаков, И.О. Речмедин, И.М. Рослый. – Киев : Киевский университет, 1960. – 72с.
789833
  Наумов С.П. Маршрут зоолога Гыданской экспедиции / С.П. Наумов. – 1с.
789834
  Калишевский М.Ф. Маршрут зоологической поездки в Абхазию (Сухумский округ) летом 1905 г. // К распространению прямокрылых насекомых в пределах Российской Империи / Н.Н. Аделунг. – [Санкт-Петербург], 1905
789835
   Маршрут мира. – М., 1964. – 295с.
789836
  Андрианов С.В. Маршрут неизвестен : [рассказы-были] / Андрианов С.В. ; [ил.: И. Пчелко. – Москва : Воениздат, 1972. – 96с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" / Гл. полит. упр. Сов. Армии и МВФ ; № 7 (662))
789837
  Крупа Т. Маршрут одного дня по Слобожанщине:Изюм // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 13-15


  Місто-музей Ізюм
789838
  Семенов Ю.С. Маршрут СП-15. / Ю.С. Семенов. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 206с.
789839
  Козлов П. Маршрут трехлетнего, 1893-1895 гг., путешествия по Центральной Азии В.И. Роборовского и П.К. Козлова // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
789840
   Маршрут у майбутнє : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 12-14 : Фото
789841
  Ленский А.Н. Маршрут феьлдъегеря Али-Шо / А.Н. Ленский. – М, 1983. – 208с.
789842
  Бялыницкий-Бируля Маршрут экскурсий в нагорной части Кубанской области в VIII-IX. 1910 г. / Бялыницкий-Бируля : Типография Императорской Академии Наук, 1911. – С. II-VI. – Оттиск из Ежегодника Зоологического Музея Императорской Академии Наук, т. 16, 1911 г.
789843
  Рожевиц Р.Ю. Маршрут экспедиции переселенческого управления в Пржевальский уезд 1908 г. = Itineraire de l"expedition du bureau d"emigration dans le district de Przewalsk, en 1908 // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
789844
  Галкин И.Н. Маршрутами XX века / И.Н. Галкин. – Москва : Мысль, 1982. – 124с.
789845
  Коваль Д.В. Маршрутами бессмертия / Д.В. Коваль. – Кишинев, 1987. – 218с.
789846
  Морозов Н. Маршрутами бургундского вина / Н. Морозов, Э. Паску // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 2. – С. 36-39. – ISSN 0234-1670


  Подорож по Франції
789847
  Тихоненко Д.Г. Маршрутами В.В. Докучаєва / Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін // Посібник українського хлібороба : [науково-практичний збірник] / М-во аграр. політики та продовольства України, "Ін-т охорони грунтів України" ДУ "Держгрунтохорона". – Київ, 2016. – Т. 1 : Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. – С. 71-73
789848
  Корякин В.С. Маршрутами гляциолога / В.С. Корякин. – Москва : Мысль, 1981. – 126с.
789849
  Заслуженюк В.С. Маршрутами дружби. (Про інтерн. виховання дітей та підлітків піонерськими організаціями УРСР). / В.С. Заслуженюк. – К., 1976. – 64с.
789850
  Крутикова Анастасия Маршрутами Ибн Баттуты. Ибн Баттута, первый блогер-путешественник. // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Сентябрь. – С. 124-135 : фото
789851
   Маршрутами історії. – Київ : Політвидав України, 1990. – XVI, 655 с., [24] арк. ыл. – ISBN 5-319-00638-1
789852
  Караванченко А.З. Маршрутами мужества / А.З. Караванченко. – Минск, 1978. – 223 с.
789853
  Леонов Л.И. Маршрутами отдыха : Путеводитель / Л.И. Леонов. – Донецк : Донбас, 1979. – 56с.
789854
  Покровский А. Маршрутами познания. Десять точек на карте советской науки / А. Покровский. – Москва : Профиздат, 1977. – 127с.
789855
  Пелих Г.И. Маршрутами полевой и теоретической этнографии. / Г.И. Пелих. – Новосибирск, 1979. – 48с.
789856
   Маршрутами пошуку. – К., 1989. – 126с.
789857
   Маршрутами слави Прикарпаття. – Ужгород, 1987. – 149с.
789858
  Ильвес М.А. Маршрутами Черноморья / М.А. Ильвес, П.В. Шевцов. – Одесса, 1979. – 175с.
789859
  Задорожний Микола Маршрути Харківського семінару // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 45
789860
  Хабракен Д. Маршрутизаторы Cisco = Practical Cisco Routers : Практическое применение / Джо Хабракен; Пер. с англ. – Москва : ДМК, 2001. – 320с. – (Защита и администрирование). – ISBN 5-94074-123-1
789861
  Димарцио Д.Ф. Маршрутизаторы Cisco : Пособие для самостоятельного изучения / Джером Ф.Димарцио; Пер. П.Шера. – Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 2003. – 512с. – (High tech). – ISBN 5-93286-048-0
789862
  Брокмайер Д. Маршрутизация в Linux / Джо Брокмайер, Ди-Энн Лебланк, Рональд Маккарти; Пер. с англ. В.Р. Гинзбурга. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 240с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0271-1


  Для опытных пользователей и администраторов Linux
789863
  Цуриченко Маршрутная система учета производства и оперативно-календарное планирование. / Цуриченко, И.Н. Гусев. – М., 1954. – 112с.
789864
  Навериани С. Маршрутный путь в Сванетию через Твиберский перевал / С. Навериани. – Москва-Ленинград, 1930. – 63с.
789865
  Козлов В.А. Маршрутный список поверхностных образцов почв, взятых летом 1914 г. в Ананьевском У., Херс.г. / В.А. Козлов. – Одесса. – 121с.
789866
  Димов П.Д. Маршрутный список поверхностных образцов почв, взятых летом 1914 года в Одесском уезде Херсонской губернии / П.Д. Димов. – Одесса : Типогр. Акцион. Южно-Русск. о-ва печатного дела, 1914. – 75с. – Кн. без обл.
789867
   Маршруты в завтра. – Донецк, 1966. – 109с.
789868
  Бриж А.М. Маршруты выходного дня : путеводитель / А.М. Бриж. – Донецк : Донбас, 1989. – 135с.
789869
   Маршруты и мелкие известия // Сведения о деятельности Зоологического Музея Императорской Академии наук : Отчет по Зоологическому Музею Императорской Академии наук за 1915 год / Музей (С.-Петербург) Зоологический. – [1896]-[1920]., 1916. – С. LII-LXXII, 1 л. карт. : карт.
789870
  Бен Джабер Маршруты модифицированных атлантических вод, пересекающих Сицилийский пролив / Бен Джабер, Д. Абденнадер, М. Бухтир // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 75-84 : рис. – Библиогр.: с. 83-84. – ISSN 0203-3100
789871
   Маршруты передового опыта. – М., 1985. – 288с.
789872
  Цихович Я.К. Маршруты по Восточной Пруссии IV, V и VI группы путей / По приказанию начальника Штаба Виленского военного Округа сост. Генерального Штаба подполковник Цихович. – Вильна : Тип. Штаба Виленского военного Округа, 1902. – 7, V, 705-1199 с. : карт.
789873
  Шнитников В.Н. Маршруты поездок по Семиреченской области 1907-1915 гг. = Itineraires des excursions dans la provinse Semiretchie en 1907-1915 // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
789874
   Маршруты пяти континентов : Art of Travel // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 70-75 : Фото
789875
  Журавский А.В. Маршруты Северо-Печорской Экспедиции Главного управления Земл. и З. 1909 г. / А.В. Журавский. – С. V-XVI. – Маршруты и мелкие известия
789876
   Маршруты туристских походов. – Куйбышев, 1965. – 32 с.
789877
  Селезнев А.Г. Маршруты экскурсий по историческим местам Архангельска и Архангельской области. / А.Г. Селезнев. – Архангельск, 1961. – 96с.
789878
   Маршруты экскурсий по СССР на лето 1930 года. – Москва, 1930. – 218 с.
789879
  Попов В.М. Маршруты, темы и планы экскурсий по городу Благовещенску, его окрестномтям и Амурскому округу : Пособие для руководителей школьных и внешкоьных экскурсий / В.М. Попов. – Благовещенск, 1928. – 28с.
789880
  Эристин Э. Марыкчанские парни / Э. Эристин. – Иркутск, 1948. – 220с.
789881
  Эристин Э. Марыкчанские парни / Э. Эристин. – Иркутск, 1962. – 187с.
789882
   Марыля Дзепак: кат. выст. произведений. – Москва, 1988. – 31 с.
789883
  Валишевский К. Марысенька королева Польши. / К. Валишевский. – Москва, 1989. – 367с.
789884
  Короненко С. Марячи в лихоманці, він раптом заговорив українською // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 11 вересня (№ 164). – С. 18


  Із текста: "Ранні твори Михайла Коцюбинського не обіцяли, що з нього виросте великий письменник".
789885
  Малышев Г.Т. Марь : Роман / Г.Т. Малышев. – Хабаровск, 1988. – 396с.
789886
  Малышев Г.Т. Марь : роман / Геннадий Малышев ; [худож. Медведев А.Н.]. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1990. – 396, [2] с.
789887
  Федоров В.Д. Марьевские звезды / В.Д. Федоров. – Новосибирск, 1955. – 112с.
789888
  Корнеев А.А. Марьин корабль / А.А. Корнеев. – Москва : Московский рабочий, 1968. – 42 с.
789889
  Журавлев Марьин корень / Журавлев, -Печорский. – Сыктывкар, 1970. – 159с.
789890
  Николаев И. Марьин остров / И. Николаев. – Саранск, 1958. – 15с.
789891
  Перевозчиков М.С. Марьина заводь / М.С. Перевозчиков. – Красноярск, 1967. – 135с.
789892
  Толкачев Е.В. Марьина роща / Е.В. Толкачев. – Москва : Московский рабочий, 1960. – 316 с.
789893
   Марьина роща. – М., 1984. – 432с.
789894
  Габель В.Ф. Марьино / В.Ф. Габель, С.И. Федоров. – Курск, 1956. – 47 с.
789895
  Федоров С.И. Марьино / С.И. Федоров. – Воронеж, 1965. – 64 с.
789896
   Марьино / Федоров С. И. – М., 1989. – 190с.
789897
  Чумак И.В. Марьины колодцы. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1951. – 140с.
789898
  Чумак И.В. Марьины колодцы. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1972. – 399с.
789899
  Третьяков А.И. Марьины коренья. / А.И. Третьяков. – Красноярск, 1977. – 127с.
789900
  Смертина Т.И. Марья - зажги снега. / Т.И. Смертина. – М., 1982. – 143с.
789901
  Медынский Г.А. Марья / Г.А. Медынский. – Ленинград, 1949. – 583 с.
789902
  Шестаков И. Марья Зыкова / И. Шестаков. – Горький, 1948. – 63с.
789903
  Амфитеатров А.В. Марья Лусьева / А. Амфитеатров. – 2-е изд., [доп.]. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1905. – VIII, 271 с. – Экз. деф., пол книги перемеживается допечатанными стр. [ксерокс] на листах др. формата. - Отсутств. с. 268-271
789904
   Марья Морева: Русские народные сказки. – М., 1990. – 20с.
789905
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – Л, 1947. – 288с.
789906
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – М, 1950. – 576с.
789907
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – Л, 1951. – 496с.
789908
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – Куйбышев, 1952. – 624с.
789909
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – М, 1953. – 616с.
789910
  Танюк Л.С. Марьян Крушельницкий / Л.С. Танюк. – М, 1974. – 224с.
789911
  Ган Я. Марьян Михайлович Крушельницкий - народный артист СССР / Я. Ган. – К., 1960. – 48с.
789912
  Козак Я. Марьяна Радвакова / Я. Козак. – Москва, 1963. – 159с.
789913
   Марьяна Савка // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 47
789914
   МАСup Russian Edition. – Москва, 2001-
№ 11. – 2001
789915
   МАСup Russian Edition. – Москва, 2001-
№ 12. – 2001
789916
   МАСup Russian Edition. – Москва, 2001-
№ 1/2, январь - февраль. – 2002
789917
  Одарич В.А. Маса (- фундаментальна фізична величина, що визначає інерційні та гравітаційні властивості тіл ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 359. – ISBN 978-966-02-8345-9
789918
  Канетті Еліас Маса і влада / Канетті Еліас; З нім.пер.О.Логвиненко. – Київ : Альтернативи, 2001. – 416с. – ISBN 966-7217-37-Х
789919
  Слюсаревський М.М. Маса як об"єкт соціально-психологічного пізнання: розпорошений стан і феномен сконцентрованості // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 7 (21). – С. 3-29. – ISSN 2411-1449
789920
  Пелле Лариса Масаи : Племенной быт. Традиции / Пелле Лариса, Харенстам Фредрик // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 84-108 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
789921
  Проценко Л. Масальський Володимир Іванович (13.VII.1896-14.I.1979) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 168. – ISBN 5-333-00673-3
789922
   Масальський Володимир Іванович (1896-1979) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 293. – ISBN 978-966-439-754-1
789923
  Проценко Л. Масальський Володимир Іванович [13.VII.1896-14.I.1979] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 168. – ISBN 978-611-01-1405-9
789924
  Безкоровайний В. Масандрівський протокол. Джерела і наслідки // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 3/4 (207/208). – С. 7-15
789925
   Масарик (Masaryk) Томаш Гаррік // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 817. – ISBN 966-316-069-1
789926
  Панов А. Масарик і Закарпаття : монографія / Ален Панов. – Ужгород : Ліра, 2010. – 189, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 164-189. – ISBN 978-966-2195-94-1
789927
  Дейнека Л. Масарик і Україна // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 19-27. – ISBN 978-617-7593-44-6
789928
  Дейнека Л.В. Масарик і Україна // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 8. – C. 158-167. – ISSN 2309-2262
789929
  Маланюк Е. Масарик. Подєбради 7 березня // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 165-168. – ISBN 978-617-7593-44-6
789930
  Кравчук Масарика у висвітленні української радянської преси 1920-1930-х рр. / Кравчук, Т.Ґ. Постать // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 114-123. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
789931
  Мельянцев А.Н. Масдар в теории и структуре арабского языка / А.Н. Мельянцев. – М., 1990. – 150с.
789932
   Масенко Лариса Терентіївна // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 168. – ISBN 978-617-7530-19-9
789933
  Руда О.Г. Масенко Лариса Терентіївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 364-365. – ISBN 978-966-02-8345-9
789934
  Різун В.В. Маси : Тексти лекцій / В.В. Різун; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 118с. – ISBN 966-594-164-X
789935
  Гаврилюк Н. Маси VS особистості, або кому потрібна ієрархія? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3 (603). – С. 88-97. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто проблему співвідношення категорій "маси" і "особистість" у процесі створення й рецепції поезій. Анкетування вказує на неприйняття "масовості" та прагнення до індивідуалізації авторської поетики. У цьому зв"язку спостерігається ...
789936
  Омельченко Юрій Васильович Маси і натовпи: соціально-філософський аналіз : Дис...канд.філософ.наук:09.00.03 / Омельченко Юрій Васильович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 179л. – Бібліогр.:л.173-179
789937
  Омельченко Юрій Васильович Маси і натовпи: соціально-філософський аналіз : Автореф. дис. ... канд. філосов. наук:09.00.03 / Омельченко Ю.В.;КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
789938
  Волковинська В.О. Маси і простір соціальності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 24-26
789939
  Тарануха Ю.Г. Маси та орбіти метеорологічних тіл за телевізійними спостереженнями : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.03.03 - Геліофізика і фізика Сонячної системи / Тарануха Ю.Г.; ; Національна академія наук України, Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2008. – 24 с. – Бібліогр.: 46 назв
789940
   Масив ферментних біосенсорів для визначення концентрацій нейротрансмітерів та метаболітів / Д.Ю. Кучеренко, І.С. Кучеренко, О.О. Солдаткін, Я.В. Топольнікова, Д.В. Книжникова, С.В. Дзядевич, О.П. Солдаткін // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 15, № 2. – C. 39-53. – ISSN 1815-7459
789941
  Литвин В.К. Масиви наноструктур золота та срібла для застосувань в плазмон-регульованій флюоресценції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Литвин Віталій Костянтинович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назви
789942
  Кальба Я.Є. Масифікація та її прояви в контексті сучасних телемедіа // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (133). – С.63-67
789943
  Вешнев В. Маска / В. Вешнев. – Москва, 1927. – 50с.
789944
  Москвин Н.Я. Маска / Н.Я. Москвин. – М, 1933. – 264с.
789945
  Штефэнеску А.И. Маска / А.И. Штефэнеску. – Бухарест, 1966. – 40с.
789946
  Бибилури Т. Маска : повести и рассказы / Тамаз Бибилури ; авториз. пер. с груз. Л. Громеко. – Москва : Советский писатель, 1979. – 222 с. : портр.
789947
  Демидов П.П. Маска / П.П. Демидов. – Хабаровск, 1980. – 32с.
789948
  Чехов А.П. Маска / А.П. Чехов. – Л, 1985. – 65с.
789949
  Лем С. Маска / С. Лем. – Москва, 1990. – 315с.
789950
  Лис Володимир Маска : Роман / Лис Володимир. – Львів : Кальварія, 2002. – 320с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-042-7; 966-663-034-6
789951
  Чехов А. Маска : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 163-166. – ISSN 0131-2332
789952
  Балахніна Н.А. Маска : [збірка віршів] / Nata_Balakhnina ; [ілюстрації М.С. Молчанова]. – Дніпро : Ліра, 2019. – 223, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-981-203-2
789953
   Маска для супергероя, який не хоче, щоб його підслухали / підготувала Світлана Галата // Світ. – Київ, 2021. – Жовтень (№ 39/40). – С. 1, 5


  "Співвласником ARTKB і співвласником Hushm є Олександр Нестеренко. Олександр – киянин, інженер за освітою. У 2004 році він закінчив Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, у 2009 - створив українську інжинірингову компанію ARTKB. З ...
789954
  Шаляпин Ф.И. Маска и душа / Ф.И. Шаляпин. – Алма-Ата, 1983. – 423с.
789955
  Шаляпин Ф.И. Маска и душа / Ф.И. Шаляпин. – М., 1989. – 317с.
789956
  Шаляпин Ф.И. Маска и душа / Ф.И. Шаляпин. – М., 1989. – 382с.
789957
  Редгрейв М. Маска или лицо / М. Редгрейв. – Москва, 1965. – 288с.
789958
   Маска і метаморфоза : (Де)конструювання діалог. мовлення і філософія метаморфози Еліаса Канетті. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2006. – 152 с., [8] арк. іл. : іл. – Текст укр., нім. – (Студії австрійської літератури = Studien zur Osterreichischen Literatur / упоряд. і ред. Тимофій Гаврилів ; т. 2). – ISBN 966-8849-24-8
789959
  Зайченко О.Г. Маска й масочна культура у втіленні співпричетності сакральному // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 3. – С. 197-201. – ISSN 1729-7036
789960
  Кузнецов Л.М. Маска колдуна Аданона / Л.М. Кузнецов. – М., 1974. – 47с.
789961
  Самойлов Л.С. Маска отца Димитрия. / Л.С. Самойлов, Б.П. Скорбин. – М, 1965. – 96с.
789962
  Набатов Г.О. Маска сорвана / Г.О. Набатов. – Минск, 1963. – 258 с.
789963
  Поліщук Я. Маска та ім"я автора // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 10-14. – ISSN 0236-1477
789964
  Медведєва А.О. Маска у сценічному мистецтві артиста театру та естради : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Медведєва Алла Олександрівна ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. 5 назв
789965
  Каттнер Г. Маска Цирцеи : [сборник : пер. с англ.] / Генри Каттнер ; [худож. Ю. Лук]. – Новгород : Параллель, 1993. – 507, [2] с. : ил. – Содерж.: Планета - шахматная доска; Элак из Атлантиды; Маска Цирцеи; Да будет проклят этот город; Цитадель тьмы; Сквозь века; Пегас; Кладбищенские крысы; По твоему хотенью; Ореол; Порог. – (Гелиос ) ( Мир фантастики). – ISBN 5-86067-012-5
789966
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Универсальная б-ка, 1916. – 110с.
789967
  Донченко О. Маскарад / О. Донченко. – Харків, 1929. – 32 с.
789968
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград; Москва : Искусство, 1949. – 168с.
789969
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Полиграфкнига, 1949. – 151с.
789970
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Москва, 1954. – 116с.
789971
  Лермонтов М.Ю. Маскарад : віршована драма в 4-х діях / М.Ю. Лермонтов. – Киев : Мистецтво, 1955. – 148с.
789972
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Москва : ГИХЛ, 1956. – 112с.
789973
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Искусство, 1966. – 119с.
789974
  Лермонтов М.Ю. Маскарад : Для ст. шк. возраста / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1983. – 190с.
789975
  Лермонтов М.Ю. Маскарад : драма в 4 действиях, в стихах / М.Ю. Лермонтов ; [вступ. ст. (с. 5-51), примеч., библиогр. списки А.И. Журавлевой, В.Н. Некрасова ; худож. Г.К. Спирин. – Москва : Книга, 1985. – 335 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
789976
  Лермонтов М.Ю. Маскарад : драма в 4-х действиях, в стихах / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Советская Россия, 1989. – 188 с. – ISBN 5-268-00666-5
789977
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Детская литература, 1990. – 272с. – ISBN 5-08-000238-7
789978
  Питерс Н. Маскарад : Роман / Н. Питерс. – Москва : АСТ, 1997. – 640с. – (Откровение). – ISBN 5-15-000691-2
789979
  Ньюман Кэти Маскарад но-африкански. В мире масок / Ньюман Кэти, Галембо Филлис // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 78-89 : фото
789980
  Юрчук О. Маскарадна літературна критика як український варіант антиколоніальної критики (на прикладі діяльності Ю. Шевельова) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 12 (600). – С. 12-18. – Бібліогр.: Літ.: с. 18; 10 назв. – ISSN 0236-1477
789981
   Маскаренские острова : История. Реюньон. Маврикий. Родригес. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 74-102 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
789982
  Гасанов М.Р. Маскат (Маскаут) - политическое образование Восточного Кавказа // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 8. – С. 141-145. – ISSN 0042-8779


  Владение Маскат, возникшее на приморской территории Восточного Кавказа к югу от Дербента, являлось одним из значительных образований, сыгравших важную роль в политических событиях, происходивших на Кавказе.
789983
  Круглов Леонид Маски - шоу : Этнография / Круглов Леонид, Лафорг Эрик // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 206-215 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
789984
  Егоров Б. Маски / Б. Егоров. – М, 1969. – 328с.
789985
  Демыкина Г.Н. Маски / Г.Н. Демыкина. – Москва, 1972. – 108с.
789986
  Калчев К. Маски / К. Калчев. – София, 1973. – 187с.
789987
   Маски : оповідання письменників ФРН/ пер. з нім. – Київ : Дніпро, 1979. – 340 с.
789988
  Курочкін О. Маски в поховальних іграх українців // Родовід : наукові записки до історії культури України: дослідження, архівні документи, публіцистика / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – № 4. – С. 32-38
789989
  Дзюба Іван Маски демаскатора // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 3-14. – ISSN 0236-1477
789990
  Дзюба Іван Маски демаскатора // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 3-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена книзі Григорія Грабовича "Маски і обличчя". Розглядається трактування в ній проблеми самовираження автора і "двійництва". Висловлено думку, що деякі версії дослідника можуть бути продискутовані.
789991
  Десятников В.Ф. Маски депрессии / В.Ф. Десятников. – М, 1987. – 64с.
789992
  Бершин Е. Маски Духа : Роман-с из жизни осколков // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2005. – № 6. – С. 8-75. – ISSN 0012-6756
789993
  Орленко Ю.С. Маски екрану // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 110-114


  Пораналізовано поняття "телевізійна маска", розглянуто складники цілісного образу телеведучого; досліджено історію виникнення "маски", осмислено маски-образи Українського телебачення. The article is based on the analysis of the "TV mask" notion. It ...
789994
   Маски зими, барви весни : Подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-17 : Фото
789995
  Линдсей Д. Маски и лица / Д. Линдсей. – Москва, 1965. – 229с.
789996
  Громыко А.А. Маски и скульптура Тропической Африки / А.А. Громыко. – Москва, 1984. – 351с.
789997
  Бабидорич І М. Маски й обличчя : [про антинар. і внтинац. суть політики буржуаз. лідерів домюнхенської Чехословаччини Масарика і Бенеша] / І М. Бабидорич. – Ужгород : Карпати, 1969. – 140 с.
789998
  Процюк С.В. Маски опадають повільно : роман про Володимира Винниченка / Степан Процюк. – Київ : Академія, 2011. – 301, [3] с. – (Серія "Автографи часу"). – ISBN 978-966-580-374-4
789999
  Морковская Лиза Маски Пекинской оперы : Столпы культуры / Морковская Лиза, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 24-38 : Іл.
790000
  Скиба Т. Маски поета у збірці Максима Рильського "Під осінніми зорями" (1918) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 10 (634). – С. 65-73. – ISSN 0236-1477
<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,