Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>
490001
  Жванко Л. "...Життя як спалах..." Мар"ян Антоні Рузамський (2 лютого 1889 - 8 березня 1945) // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (215/216), липень - серпень. – С. 54-57
490002
   "Життя й революція" 1925-1934. – Львів, 1970. – 163с.
490003
  Явір Л. "Життя людського сонце не вечерне..." (символічне навантаження лексеми "любов" у поезіях Івана Франка) / Л. Явір, Г. Іваночко // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 294-304. – ISSN 2411-4758
490004
  Хоменко О. "Життя мов спалах блискавки". Літературно-музична композиція до 80-річчя від дня народження Василя Симоненка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 39-42. – ISSN 0130-5263
490005
  Куцай Я. "Життя на зламі тектонічних плит" / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13-14 березня (№ 46/47). – С. 30-31


  Які виклики Ісландії сформували її самобутність. Книга Ярослави Куцай "Лабораторія Ісландія".
490006
  Кузьменко В. "Життя народу - у жнивах ланів ..." До 120-річчя від дня народження Олександра Довженка // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 10 (138), жовтень. – С. 3-9


  Аналізується життєвий і творчий шлях О.Довженка. Зокрема, висвітлюються кіноповісті "Зачарована Десна" та "Україна в огні", щоденникові записи й приватне листування митця, подаються запитання для самостійного опрацювання учнями життєпису письменника.
490007
  Губіанурі Л. "Життя не можна зупинити!" / розмову вела Ольга Савицька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15-16 травня (№ 82/83). – С. 15


  День народження Михайла Булгакова кияни відзначатимуть креативно. Розповідає директор музею Булгакова Л. Губіанурі.
490008
  Москалець К. "Життя непередбачуване. Тим воно й прекрасне, тим і жахливе..." / розмовляв Олег Коцарєв // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 115-121. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7


  Кость (Костянтин) Москалець - поет, прозаїк, перекладач, літературний критик, музикант. Автор слів і музики відомої в Україні пісні "Вона" ("Завтра прийде до кімнати…").
490009
  Грушевський М. "Життя окрім роботи я собі й помислити не можу": Вибрані листи Михайла Грушевського до Ганни Ямпольської (1890–1892 рр.) / вступна стаття й публікація Г.В.Кондаурової // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 5 (530), вересень - жовтень. – C. 80-100. – ISSN 0130-5247
490010
  Городецька А. "Життя повернеться на краще" : повість-фентезі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 158-165. – ISSN 08-68-4790-1


  Літературний дебют.
490011
  Степаненко М. "Життя прожити - яке це велике і многотрудне мистецтво" : Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім"ю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-110.
490012
  Степаненко М. "Життя прожити - яке це велике і многотрудне мистецтво" : Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім"ю // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 132-151.
490013
  Степаненко Микола "Життя прожити - яке це велике і многотрудне мистецтво" : Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім"ю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-110
490014
  Степаненко Микола "Життя прожити - яке це велике і многотрудне мистецтво" : Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім"ю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 116-120
490015
  Степаненко Микола "Життя прожити - яке це велике і многотрудне мистецтво" : Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім"ю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 109-113
490016
  Бражник С. "Життя Сергія Курагіна". Книга друга // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 12-43. – ISSN 0320-8370
490017
  Кулакевич Л.М. "Життя та дивовижні пригоди козака Миколи на безлюдному острові" Вал. Злотопольця та І. Федіва як національний інваріант робінзонади // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 109-121. – ISSN 2313-1802
490018
  Швець А.І. "Життя так само сильне, як смерть..." (метафізична проблематика еросу і танатосу в прозі Наталії Кобринської) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 7-19. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
490019
  Жежера В. "Життя у нас таке, що тільки рослині не встидно жити" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 42 (95). – С. 54-57


  Письменниця Дніпрова Чайка бачила себе "мальованою труною", де сховані нереалізовані бажання. На її лібрето Микола Лисенко написав дитячі опери "Коза-дереза" та "Пан Коцький"
490020
  Ковальська М.С. "Життя Уїльяма Юарта Гладстона" Джона Морлі як "дослідження сучасної біографії" // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 75-77. – ISBN 966-2980-20-2
490021
  Кузьменко Я.П. "Життя" як філософська та правова категорія // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 16-20. – ISSN 2220-1394
490022
  Шкребко І. "Життя, помножене на нуль" : оповідання; поезії // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 98-100
490023
  Прилепина О. "Жить просто, но увлеченно" // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. март. – С. 18-25
490024
  Римар С. "Жінка - істота непередбачувана" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 72-77


  Опубліковано оповідання: "Коханка", "Краще не знати", "Очі дитини", "Не було би щастя, так нещастя допомогло", "Що тобі подарувати?".
490025
  Санакоєва Н.Д. "Жінка - найвище диво на землі..." (концепція чоловічого і жіночого начал у романі П. Загребельного "Юлія, або запрошення до самовбивства") // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 164-170. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
490026
  Ліцкевич О. "Жінка - це не квола істота": життя і смерть Олени Теліги // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2022. – 9-22 лютого 2022 (№ 7/8). – С. 12
490027
  Дмитришин І. "Жінка в сучасній Україні" - на великій сцені Європи / розмову вела Тетяна Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 23


  "Сьогодні в Парижі відкривається міжнародна книжкова виставка. Про загальні тенденції та особливості нашого стенда розповідає перекладачка Ірина Дмитришин".
490028
   "Жінка року" відновлюватиме Центр нейронаук світового рівня // Світ. – Київ, 2019. – Квітень (№ 15/16). – С. 4
490029
  Самсар Ферюза "Жінка являє собою основу родини, нації й держави" : розмову вів Гьокхан Демір // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 20-22


  Пані Ферюза Самсар - мати, дипломат і дружина Посла Турецької Республіки в Україні Мехмета Самсара ділиться своїми враженнями про Україну.
490030
  Козирєва Т. "Жінка, яка уособлювала цілу епоху..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 листопада (№ 204). – С. 2


  Слово в пам"ять про Ларису Крушельницьку, почесного директора Наукової бібліотеки ім. В. Стефаника.
490031
  Маттінглі Д. "Жінки в колгоспах - велика сила": хто вони - українські призвідниці Голодомору? // Жінки та Голодомор-геноцид: жертви, очевидці, призвідниці : Матеріали Другого симпозіуму з нагоди 85-х роковин Голодомору-Геноциду Каліфорн. штат. ун-т, Фресно 5 жовт. 2018 р. / під ред. Вікторії Малько. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – С. 51-94. – ISBN 978-966-518-764-6
490032
  Білоцерковець А.Ю. "Жіноча література" як об"єкт феміністичної літературної критики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 13-17. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
490033
  Доброчинська В. "Жіноча служба Україні" в організації дошкільних закладів на Волині у період Другої світової війни // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 100-104. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
490034
  Савченко-Шагінян "Жіноча" кінорежисура в гендерному аспекті культуротворчості : автореф. ...канд. культорології : 26.00.01 / Савченко-Шагінян Т.Л. ;Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
490035
  Смоляр Л. "Жіноче питання" в політичних партіях Наддніпрянської України початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 51-54
490036
  Грабовська І. "Жіноче століття" й місце України в ньому: феміністичні виклики сучасної епохи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 44-48. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються теоретичні та практичні підстави формування ідеї й концепції "жіночого століття". Активний і масовий вихід жінок на арену світової історії як суб"єктів дії, який відбувся після Другої світової війни та набув грандіозного розмаху в ...
490037
  Кривоший О. "Жіноче" в культурному просторі козацького Запоріжжя: історіографічний дискурс другої половини XIX - початку XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 16-23
490038
  Сєрікова А.П. "Жіноче" кохання в "химерному" романі (на прикладі дилогії "Лебедина зграя" і "Зелені млини" Василя Земляка) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 251-258. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
490039
  Лагунова О. "Жіночий бал" під час жнив в архівній спадщині Аг. Кримського // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 69-70
490040
  Кириченко І. "Жіночий організм має бути злагодженим "оркестром".Здоров"я жінки та війна: проблема захисту та відновлення // Україна молода. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 144). – С. 8-9


  "Здоров’я жінки-військовослужбовця на війні - важлива проблема військової медицини. Зараз лікарі розробили спеціальну програму, розраховану на фізичне та ментальне відновлення здоров’я жінки-воїна та жінки-ветеранки. Про успішне її впровадження до ...
490041
  Кобченко К.А. "Жіночий університет св. Ольги": еволюція прав Київських вищих жіночих курсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 65-69. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено процес здобуття Вищими жіночими курсами в Києві прав університету в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття. In the article is described the process of becoming of the High women"s courses in Kiev the rights of an university at the ...
490042
  Кобченко К.А. "Жіночий університет Святої Ольги": історія Київських вищих жіночих курсів / Катерина Кобченко; КНУТШ. – Київ : МП Леся, 2007. – 272 с. – ISBN 966-8126-61-0


  На тит. стор. прим. №1604406 - дарчий надпис.: Володимиру Івановичу Сергійчуку з повагою та вдячністю від автора Катерини Кобченко 26.09.2007 - підпис. Також печатки особистої біб-ки Володимира Сергійчука - книги дарчі для бібліотеки
490043
  Галанакі Р. [Життя Ізмаїла Ферік паші : spina nel coure : роман / Рея Галанакі. – 6-е вид. – Афіни : Агра, 1994. – 197 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-079-1
490044
  Теотокіс К. [Життя та смерть Каравеласа / Константінос Теотокіс. – Афіни : Естія, 1996. – 192 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 206]). – ISBN 960-05-0211-0
490045
  Островська К. Життя-подвиг. Життя і творчість Миколи Островського / К. Островська, Л. Розова. – К. : Молодь, 1951. – 252 с.
490046
   Життя-спалах. – Київ : Мистецтво, 1976. – 163с.
490047
  Пістоленко І.О. Життя і творча діяльність під чужим іменем: про деякі результати досліджень біографії Ю.В. Кондратюка (О.Г. Шаргея) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 102-112
490048
  Богатікова О.В. Життя і творчій спадок Григорія Павлуцького: культурологічний аспект // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 82-88. – ISSN 2226-3209


  У статті розглядається життєвий та творчий шлях українського мистецтвознавця Г. Павлуцького. Висвітлено основні напрямки наукової та викладацької діяльності вченого, його сприяння розвитку національної освіти в Україні. Встановлено пріоритетні ...
490049
  Туранська М.П. Життя і творчість А.Конан Дойла : інтерв"ю з письменником // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 25-26
490050
  Федоренко В. Життя і творчість автора державного гімну : Методичні матеріали // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (622). – С. 8-15. – ISSN 0130-5263
490051
   Життя і творчість академіка Володимира Грабовецького в книгах його біографів / [ упоряд. і авт. передмови: Ю.В. Срайчук ; літературний ред. : А.З. Королько ]. – Івано-Франківськ : [ Б. в. ], 2008. – 56 с. – Присвячується 80-ти річчю з дня народження патріарха Прикарпатської історичної школи
490052
  Крижанівський С.А. Життя і творчість Василя Стефаника / С.А. Крижанівський. – К., 1950. – 31с.
490053
  Стус Д.В. Життя і творчість Василя Стуса / Д.В. Стус. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 87с. – (Бібліотека українця ; 1 серія). – ISBN 5-7707-3128-1
490054
  Голдфінч Л. Життя і творчість Вільяма Шекспіра вивчають вже понад три століття. Так чи можна сказати, що ми знаємо про нього все? // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 4, травень - червень. – C. 22-29
490055
   Життя і творчість Володимира Грабовецького в оцінці сучасників : Збірник відгуків. – 3-є вид., доп. – Івано-Франківськ
Ч. 3. – 2007. – 88с.
490056
  Мамалига А.І. Життя і творчість Дмитра Прилюка крізь мовні концепти буття, творчість, праці... // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 339-343
490057
  Кравчук П.І. Життя і творчість І. К. Карпенка-Карого у вимірах вічності // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2021. – Вип. 27/28. – С. 18-25. – ISSN 1997-4264


  До 175-річчя від дня народження І. К. Карпенка-Карого.
490058
  Падалка Н.І. Життя і творчість І. Карпенко-Карого / Н.І. Падалка ; Тов-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1957. – 40 с. – (Серія VI ; № 5)
490059
  Пільгук І.І. Життя і творчість І.П. Котляревського / І.І. Пільгук. – Київ, 1954. – 40с.
490060
  Комаров В.Л. Життя і творчість К.А.Тімірязева // Вибрані твори в чотирьох томах / К.А. Тімірязев. – К.-Х. : Держсільгоспвидав, 1949. – Т. 1 : Солнце, життя і хлорофіл. – С. 3-68
490061
  Дем"яненко Г. Життя і творчість Катерини Білокур // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4 (114). – С. 72-74
490062
  Шапіро О. Життя і творчість класика // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 березня (№ 43/44). – С. 24


  Засновник Львівської художньої школи - Олекса Новаківський.
490063
  Мовчан М.М. Життя і творчість М. В.Гоголя у дискурсі філософіі самотності // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.56-68. – ISSN 2075-1443
490064
  Пільгук І.І. Життя і творчість М.Л.Кропивницького / І.І. Пільгук. – Київ, 1960. – 40 с.
490065
  Борщевський В.М. Життя і творчість М.М. Коцюбинського / В.М. Борщевський. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1954. – 24с.
490066
  Семенюк Г. Життя і творчість Миколи Куліша // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 643-660. – ISBN 978-966-2763-27-0
490067
  Балагура О. Життя і творчість Михайла Брайчевсько - духовне джерело сучасної української культури // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 295-298
490068
  Верба І.В. Життя і творчість Наталії Полонської-Василенко (1884-1973) / І.В. Верба ; Центр пам"яткознавства. НАН України та Українського товариства охорони пам"яток історії і культури. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 324 с. : іл. – ISBN 978-966-340-304-5
490069
  Пилипчук Р. Життя і творчість П. Саксаганського в дослідженнях українських театрознавців // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 232-246. – ISSN 1997-4264


  Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич; (1859-1940) - визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи М. Кропивницького, корифей українського побутового театру.
490070
  Рибарук Оксана Життя і творчість Параски Плитки-Горицвіт // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджується життєвий і творчий шлях талановитої народної письменниці і художниці Гуцульщини Параски Плитки-Горицвіт, доля якої є яскравим прикладом праведного життя і жертовного служіння Україні.
490071
  Хропко П. Життя і творчість Пилипа Морачевського / П. Хропко, Ф. Кейда // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С.13-18. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
490072
  Симоненко І.П. Життя і творчість Роберта Бернса (до двохсотріччя з дня народження) / І.П. Симоненко. – К., 1959. – 22с.
490073
   Життя і творчість Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – 48 с.
490074
   Життя і творчість Т.Г. Шевченка : матеріали для виставки в школі й дитячій бібліотеці. – Вид. друге. – Київ : Радянська школа, 1964. – 48 с.
490075
  Данилюк-Кульчицька Життя і творчість Т.Г. Шевченка у дослідженнях українознавців Східної Словаччини // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 98-99
490076
  Грушевський О. Життя і творчість Т.Г. Шевченка. 1814-1838 / Олександр Грушевський. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва "П. Баpський"], 1918. – 38 с. – В кн. також уpив. з твоpів Т.Г. Шевченка. – (Шкільна б-ка ім. Г.З. Гpушевської ; № 2)
490077
  Трипільський А. Життя і творчість Тараса Шевченка / А. Трипільський. – Київ, 1954. – 56с.
490078
  Раєвський С.Є. Життя і творчість художника Тараса Шевченка / С.Є. Раєвський. – Харків, 1939. – 120с.
490079
  Сидоренко Н. Життя і творчість Ю.Ф. Ярмиша // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 5-8
490080
  Тетерина Дарина Життя і творчість Юрія Бойка-Блохина : до 70-річчя діяльності / Тетерина Дарина. – Мюнхен-Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 272 с. : іл. – Бібліогр.: с. 264-271. – ISBN 966-7018-25-3
490081
   Життя і чин Анатолія Погрібного : наукові розвідки, статті, спогади / [упоряд. Л. Голота]. – Київ : Просвіта, 2011. – 488 с., XXIV с. фотоіл. – ISBN 978-966-2133-66-0
490082
  Стороженко О. Життя і щастя на війні = Розповідь у листах про воєнні будні молодого подружжя - політпрацівника Миколи Юрка і вчительки Ганни Новохатньої та їхнього малолітнього сина Аліка : документальна розповідь / О. Стороженко, П. Стороженко // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 88-103. – ISSN 0131-2561
490083
  Гуреїв О.І. Життя іде / О.І. Гуреїв. – Київ, 1954. – 402с.
490084
  Хайкіна Д.Г. Життя іде / Д.Г. Хайкіна. – Київ, 1962. – 126 с.
490085
  Погрібний А. Життя із семи літер = (З книги "Літературні явища та з"яви") 1995 рік // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 47-48


  До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного
490086
  Тис Ю. Життя іншої людини : повість / Юрій Тис ; [обкл. роботи Б. Крюкова]. – Мюнхен : Українське видавництво, 1958. – 187 с.
490087
  Тис-Крохмалюк Життя іншої людини. Щоденник національного героя Селепка Лавочки / Юрій Тис-Крохмалюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 255, [1] с. – ISBN 978-617-673-871-8
490088
  Войнович В.М. Життя й дивовижні пригоди солдата Івана Чонкіна : роман у двох книгах/ пер. з рос. / В.М. Войнович. – Київ : Дніпро, 1992. – 500 с.
490089
  Дубровський В. Життя й діла Федосія Углицького (Полоницького) / В. Дубровський. – Харків, 1930. – 191 с.
490090
  Руда О. Життя й діяльність, наповнені змістом (до 70-річчя від дня народження Володимира Михайловича Труба) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 3 (51). – С. 138-145. – ISSN 1682-3540
490091
  Шатилов М. Життя й загибель ідола : документальна повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 91-115. – ISSN 0320-8370
490092
  Суярко М.О. Життя й здоров"я людини як об"єкти права екологічної безпеки // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 5 (57), вересень - жовтень. – С. 31.
490093
  Біднов В. Життя й наукова діяльність професора В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 137-140. – ISBN 966-7272-00-1
490094
  Дефо Д. Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо : пер. з анг. / Данієль Дефо. – Київ : Дніпро, 1965. – 494 с.
490095
  Дефо Д. Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо / Д. Дефо. – Одеса : Маяк, 1976. – 256с. – (Шкільна бібліотека)
490096
  Ліхтей І.М. Життя й подвижницька діяльність св. Анежки Чеської (1211-1282) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 39-48. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
490097
  Оверковський Б. Життя й робота. Знак рівності? Ринок праці України. Проблеми та перспективи розв"язання // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 40-42
490098
  Польова О. Життя й творчість польського літератора Ю. Крашевського на Волині (1837 - 1853) // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 134-136. – ISSN 2306-028X
490099
  Середницький Я. Життя й українознавча діяльність Антона Середницького // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 2 (144). – С. 21, 24. – ISSN 1230-2759


  До 100-річчя від дня народження.
490100
  Зимомря М. Життя й чин Гавриїла Костельника в оцінках Едуарда Вінтера як історика // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 179-187. – ISBN 978-966-671-417-9
490101
  Дефо Д. Життя й чудні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, написані ним самим / Д. Дефо. – К, 1938. – 743с.
490102
  Дефо Д. Життя й чудні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, написані ним самим / Даніель Дефо; Переклад з англ. за ред. В.Державіна; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2004. – 496с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2442-1
490103
  Фошан Я. Життя його належить історії : (до 215-річчя від дня народження смерті Георгія Кониського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 174-177. – ISBN 966-8126-27-0
490104
  Романова К.В. Життя Києва 1920–1930-х років за матеріалами періодичних видань української еміграції // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 232-245. – ISSN 0320-9466
490105
  Горький М. Життя Килима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 483с.
490106
  Горький М. Життя Килима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 291с.
490107
  Горький М. Життя Килима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 420с.
490108
  Горький М. Життя Клима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 411 с.
490109
  Більневич Анатоллій Олексійович. Життя кличе : З досвіду роботи групи членів Т-ва Кам"янець-Поділ. сільгосп.ін-ту / Анатоллій Олексійович. Більневич, Альперін Юхим Йосипович. – Київ, 1964. – 31с.
490110
   Життя кличе. – К, 1979. – 200с.
490111
  Романюк Н.. Життя книги після придбання: результати опитування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (284), березень. – С. 5-9. – ISSN 2076-9326


  Оприлюднено результати дослідження
490112
  Іваненко О.Д. Життя коло смерті / О.Д. Іваненко. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 47 с.
490113
  Фабр Ж.А. Життя комах / Ж.А. Фабр. – Х - Одеса, 1935. – 379с.
490114
  Матіос Марія Життя коротке : Книга прози / Матіос Марія; Відповід.ред. П.Мацкевич. – Львів : Кальварія, 2001. – 236с. – ISBN 966-7092-80-1
490115
  Косів М. Життя коротке, мистецтво - вічне (Vitae brevis, ars longa) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 260-264. – ISSN 0868-4790
490116
  Керженцев П. Життя Леніна / П. Керженцев. – Одеса : Дитвидав, 1937. – 323 с.
490117
  Кохно М.А. і Каплуненко М.Ф. Життя лісу / М.А. і Каплуненко М.Ф. Кохно. – К., 1974. – 144с.
490118
  Саранді Наталя Життя людини - це сукупність промов, від яких залежить її доля... : з досвіду викладання практичної риторики в загальноосвітньому навчальному закладі нового типу // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-21


  Нині час відродження національної культурної спадщини, в тому числі й риторичної, чарівного народного золотослова, в якому відбито дивоцвіт українського менталітету й світовідчуття, який подарував світові титанів думки, слова, духу - Тараса Шевченка, ...
490119
  Хухашвілі Г.М. Життя людини : драма в 2-х д. / Г.М. Хухашвілі. – Київ, 1968. – 118 с.
490120
  Котюк І.І. Життя людини в системі соціальних цінностей / І.І. Котюк, А.В. Мусієнко // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 130-131
490121
  Сенченко М. Життя Людини і Книги // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (268), листопад. – С. 3-4. – ISSN 2076-9326
490122
  Костик Ю. Життя Львова і Галичини періоду російської окупації 1914 - 1915 рр.: за матеріалами урядових часописів // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 170-177. – ISBN 978-966-1594-12-7
490123
  Петров В. Життя м. Києва у 1909 році на шпальтах газети "Киевская мысль" // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – C. 191-193. – ISBN 978-966-171-90295
490124
  Коряк В.Д. Життя М.Коцюбинського / В.Д. Коряк. – Х., 1929. – 40с.
490125
  Житецький П.Г. Життя М.О.Максимовича / П.Г. Житецький. – С.14-24. – Окр.відбиток
490126
  Вітович І. Життя має значення. Антирасистський рух поширився п"ятьма континентами // Україна молода. – Київ, 2020. – 10 червня (№ 49). – С. 6


  Як і в попередні вихідні 30-31 травня, минулi червневі також позначилися багатотисячними демонстраціями протесту проти расизму та поліцейського свавілля. Причиною масових акцій у США, які надалі поширилися на увесь світ, стала загибель 46-річного ...
490127
  Жадан С. Життя Марії : [книга віршів і перекладів] / Сергій Жадан ; [фот.: С. Жадан, І. Павлов]. – Чернівці : Meridian Czernowitz ; Книги - XXI, 2015. – 183, [1] с. : фот. – ISBN 978-617-614-085-6


  У пр. № 1705741 напис: Удачі!. Жадан.
490128
  Богомолець-Лаозурська Життя Марії Заньковецької (1860-1934) / Богомолець-Лаозурська. – К., 1961. – 67с.
490129
  Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського: останне десятиліття (1924-1934) / Р.Я. Пиріг. – Київ : Інститут української археографії АН України, 1993. – 200 с. – ISBN 5-7702-0531-8
490130
  Марусин М. Життя моє - Христос : (рефлексії у 60-ліття священичого служіння) / архиєпископ Мирослав Марусин. – Рим : Артос, 2008. – 196, [ 2 ] с., [ 1 ] арк. портр. : іл. – ISBN 978-966-2154-01-6
490131
  Єщенко М. ЖиттЯ моЄ!!! : [новели] / Марина Єщенко ; графіка: Євгенка Плужник]. – Київ : Пенмен, 2017. – 214, [2] с. : іл. – На обкл. також: Solo. Свідки слова. – ISBN 978-617-7201-31-0
490132
  Кононенко Д. Життя моє, вклоняюсь я тобі... : вибр. поезії / Данило Кононенко. – Сімферополь : Форма, 2020. – 331, [1] с., [8] арк. фотоіл. : портр., іл., фотоіл. – ISBN 967-7473-78-7


  У пр. № 1742499 напис: Науковій бібліотеці ім. Михайла Максимовича КНУ ім. Т.Г. Шевченка від родини Данила Кононенка. Підпис. 7.09.2021 р.
490133
  Прихода Я. Життя на висоті часу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  За вагомі й наукові здобутки з нагоди ювілею Катерина Степанівна Серажим нагороджена відзнакою - Відмінник освіти України, кавалер ордена княгині Ольги III ступеня. (Інститут журналістики КНУТШ).
490134
  Прихода Я. Життя на висоті часу // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 184-185


  Про К.С. Серажим.
490135
  Борзенко С.А. Життя на війні / С.А. Борзенко. – Х, 1946. – 28 с.
490136
  Литвинова-Бартош Життя на віру у сибірських селян / Литвинова-Бартош. – 61-172с.
490137
  Дроздовський Д. Життя на вістрі слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 46). – С. 2, 5


  Віталій Григорович Дончик - літературознавець і громадський діяч, який своєю діяльністю утверджував українськоцентричний вектор вітчизняної гуманітаристики.
490138
  Горпенюк Максим Життя на вулкані // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 62-71 : фото
490139
  Чубіна Т.Д. Життя на грані фолу: Щенсний Єжи Потоцький // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 52-64. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
490140
  Шляхова Валерія Життя на екваторі : У світі живого / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 26-32 : Іл.
490141
  Островський В. Життя на жертівник свободи. Зеновій Красівський // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 28 серпня (№ 16). – С. 15. – ISSN 2519-4429
490142
  Скляренко Г. Життя на замовлення: про проект Оксани Чепелик // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 106-109. – ISBN 978-966-8917-14-1
490143
  Маїк Г. Життя на Кипрі // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 4. – С.19-24
490144
  Климов В. Життя на краю світу // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 50-58
490145
  Каздобіна Ю. Життя на лінії вогню. Від миру до війни, від війни до миру / Ю. Каздобіна, Ю. Тищенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 1, 3


  "Чим живуть сьогодні наші співвітчизники на лінії розмежування, що їх турбує найбільше? На перший погляд, відповіді на ці запитання самоочевидні, адже на четвертому році війни однією з найбільших залишається проблема безпеки — особистої, безпеки рідних ...
490146
  Шімечка Мартін Мілан Життя на межі // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 жовтня (№ 133/134)


  Як нові диктатури на сході Європи тестують можливості насилля - про книгу Станіслава Асєєва.
490147
  Павлов О. Життя на сільських територіях: реалії та суспільні очікування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 3 (317). – С. 4-6 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
490148
  Посівнич М. Життя на тлі історії ОУН: Білас і Данилишин / Микола Посівнич. – Львів : Афіша, 2012. – 167, [3] с. : іл., портр., ноти. – Покажчик: с. 156-165. – Бібліогр.: с. 138-151 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-325-177-6
490149
  Вазарі Д. Життя найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів / Д. Вазарі. – Київ : Мистецтво, 1937. – 391с.
490150
  Каменська Т.Г. Життя наповнене оптимізмом і творчістю (До 60-річчя від Дня народження Валентини Подшивалкіної) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 1 (47). – С. 6-7. – ISSN 1810-2131
490151
  Домбровська Л.Ф. Життя народних мас напередодні Української національної революції середини XVII століття в мемуарах іноземців / Л.Ф. Домбровська, О.І. Домбровський // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України, присвяч. 30-річчю незалежності України, 14 трав. 2021 р. / ПрАТ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [літ. ред., упоряд.: О.А. Золотарьова]. – Одеса : Лерадрук, 2021. – С. 19-22. – ISBN 978-617-7768-23-3
490152
   Життя народу - життя літератури. – Х, 1963. – 198с.
490153
  Вишневська М. Життя не обділило мене зустрічами з цікавими людьми / Вишневська М. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 15


  Нинішній рік для кавалера Орденів II та III ступенів Княгині Ольги й Варвари Великомучениці, народної артистки України Раїси Недашківської - ювілейний: 17 лютого їй виповниться 70 !
490154
  Антонюк Т. Життя не обмежене рингом (до 35-річчя від дня народження Віталія та 30-річчя від дня народження Володимира Кличків) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 265-267. – ISBN 966-7060-98-5
490155
  Лібанова Е.М. Життя невід’ємне від науки (до 70-річчя академіка НАН України С. І. Пирожкова) / Е.М. Лібанова, С.Ю. Аксьонова, О.П. Рудницький // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 6. – C. 114-120. – ISSN 1027-3239
490156
  Гуріненко П.В. Життя одне : роман / П.В. Гуріненко. – Київ : Дніпро, 1974. – 207 с. – (Романи й повісті ; 1974р. Вип.№2)
490157
  Гуріненко П.В. Життя одне : роман / П.В. Гуріненко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 320 с.
490158
  Гуріненко П.В. Життя одне : роман / П.В. Гуріненко. – Київ : Дніпро, 1977. – 332 с.
490159
  Присташ Я. Життя одного лемка (Розмова з Павлом Стефанівським, лемківським діячем, поетом, етнографом, якому цього року виповнилося 80 років) : (продовження в наступному числі "НС") // Наше слово. – Варшава : Nasze slowo, 2012. – Рік 57, N 30
490160
  Найчук Є.В. Життя ожини: деСакральність / Євгенія Найчук. – Полтава : Полтавський літератор, 2006. – 61, [1] с. : іл. – ISBN 966-8304-59-460 с.
490161
  Віднянський С.В. Життя особи в долі Європи: від Пан"європейського союзу до європейської конфедерації. Ріхард Куденхов-Калергі / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 17-40. – ISBN 978-966-02-5494-7
490162
  Бех І.Д. Життя особистості як шлях до духовної далини // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 3 (68). – С.15-32
490163
  Котик-Чубінська Життя Остапа Терлецького: прагнення до ідеалу і присуди реальності // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 167-194. – ISSN 0130-528Х
490164
  Колодний А. Життя отця Івана Музички - служіння Церкви й Україні // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (47). – С. 68-80. – ISSN 1819-7329
490165
  Гінзбург В.З. Життя перемагає / В.З. Гінзбург. – Київ, 1973. – 211с.
490166
  Могилевський Б.Л. Життя Пирогова / Б.Л. Могилевський. – Київ : Молодь, 1953. – 282с.
490167
  Вербич В. Життя письменника продовжується у його слові, або згадуючи Івана Корсака // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)
490168
   Життя під сузір"ям науки (до 80-річчя від дня народження академіка НАН України Віталія Скляренка) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 7-12. – ISSN 0130-6936


  14 серпня 2017 року виповнилося 80 років одному з найвидатніших українських мовознавців другої половини XX - початку XXI ст., широко знаному не лише в Україні, а й за ії межами, доктору філологічних наук (1983), професору (1992), академіку НАН України ...
490169
  Федюк І.М. Життя під чужим іменем : спогади борця за волю України - колишнього воїна УПА і в"язня ГУЛАГу / Іван Федюк ; [за ред. В. Шуневича]. – Київ : НАУ, 2018. – 226, [2] с. : іл.
490170
  Слабошпицький М. Життя під чужим іменем, або виховання почуттів : Сергій Домазар і його роман "Замок над Водаєм" // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 169-174. – ISSN 0208-0710
490171
  Слабошпицький М. Життя під чужим іменем. Анатолій Дімаров // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 9-15 липня (№ 24/25). – С. 10-11
490172
  Слабошпицький М. Життя під чужим іменем. Анатолій Дімаров // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 16-22 липня (№ 26/27). – С. 10-11
490173
  Криштопа А. Життя після "Вісли" / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 30


  Становище депортованих українців у Польщі: минуле й сьогодення.
490174
  Стадник Д. Життя після GDPR: вплив на українські компанії // Юридична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 24). – С. 12-13
490175
  Тинченко Я. Життя після Крут // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 4 (117). – С. 52-54. – ISSN 1996-1561


  Як склалася доля учасників бою під Крутами
490176
  Крижанівська Т.І. Життя після літа : роман / Тетяна Крижанівська. – Київ : Фенікс, 2016. – 125, [3] с. – ISBN 978-966-136-384-6
490177
  Полтавець Д. Життя після парламенту: Роль асоціацій колишніх депутатів у розвитку представницької демократії / Д. Полтавець, У. Полтавець // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" ; голов. ред. С. Матвієнко. – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 5-54. – ISBN 978-617-7157-50-1
490178
  Поліщук А. Життя після референдуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11 вересня (№ 164). – С. 3


  Що британці думають про Брекзіт?
490179
  Андрійчук І. Василенко Життя після смерти Сталіна // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 24-25
490180
  Яковенко Ю. Життя плавиться : роман / Ю. Яковенко. – Харків : Український робітник, 1934. – 269 с.
490181
  Романова Л.С. Життя плазунів / Л.С. Романова. – Київ, 1974. – 216с.
490182
  Дмитрук-Шийка Вікторія Життя по-новому: зміна стандартів прийому гостей // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 4, серпень. – С. 28-30 : фото
490183
  Дубровіна О.В. Життя по суті і по вірі (до 80-річчя від дня народження В. Стуса) // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 105-106
490184
  Гарі Р. (Еміль Ажар) Життя попереду = La vie devant soi / Ромен Гарі (Еміль Ажар) ; [пер. з франц. М. Марченко]. – Київ : К.І.С., 2009. – 168 с. – (Європейська проза). – ISBN 978-966-2141-15-3
490185
  Намора Ф. Життя потайки / Ф. Намора. – Київ : Молодь, 1975. – 196 с.
490186
  Шаф О. Життя потойбік... : До проблеми культурного часопростору Емми Андієвської // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 351-356. – ISSN 0868-4790
490187
  Шаф О. Життя потойбік... // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 351-357


  До проблеми культурного часопростору Емми Андієвської
490188
  Собко В.М. Життя починається знову / В.М. Собко. – Київ, 1950. – 94с.
490189
  Горобець В. Життя праведне й грішне Анни-Алоїзи Острозької-Ходкевич // Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ..." : [збірник] / [упоряд. В. Горобець та ін.] ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : АТЗТ "Українська прес-група", 2004. – С. 56-63. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita). – ISBN 966-8152-04-2
490190
  Мітулінський Т. Життя присвячене Богу. З історії роду Скаржановських // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 71-77. – ISSN 2222-5250
490191
   Життя присвячене людям : (до 80-річчя з дня народження Професора Л.М. Тарасенко) / С.М. Білаш, О.М. Проніна, М.М. Коптев, Пирог-Заказникова, Р.П. Боровик // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 11. – ISSN 2077-4214


  "7 листопада 2017 року виповнилося б 80 років із дня народження Лідії Мусіївни Тарасенко, видатного науковця - медика та педагога".
490192
  Рокіцький О.М. Життя присвячене науці та Україні // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій" : до 100-річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам"яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті) : 22-24 трав. 2018 р. / "Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій", міжнар. наук.-техн. конф. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018. – С. 9. – ISBN 978-966-305-093-5


  У листопаді місяці цього року НАН України святкуватиме свій 100-літній ювілей, а вже наступного місяця у грудні будемо відзначати 145 років від дня заснування Наукового Товариства імені Тараса Шевченка.
490193
  Корольов Б. Життя присвячене освіті: До 75-річчя дня народження професора Я.С. Калакури // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 12-19 вересня (№ 39/40)
490194
  Басенко К.Я. Життя прожити : роман / К.Я. Басенко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 417 с. : іл.
490195
  Басенко К.Я. Життя прожити : роман / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 259 с. : іл.
490196
  Басенко К.Я. Життя прожити : роман : / К.Я. Басенко ; вступ. ст.: Костянтин Кудієвський "Письменник-комуніст" ; Іл.: В.В. Коптілов. – Київ : Дніпро, 1977. – 357 с. : іл.
490197
  Ісаєв Є.О. Життя прожити... / Є.О. Ісаєв. – Київ : Дніпро, 1983. – 190с.
490198
  Брусилова А. Життя ріку перепливаючи : (До 70-річчя з дня народження Анатолія Яценко) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 12. – С. 43.
490199
  Болдаков Е.В. Життя річок. / Е.В. Болдаков. – Пер. з рос. – Київ : Держтехвидав, 1951. – 64с. – (Науково-популярна бібліотека)
490200
  Сабалдир П.О. Життя рослин / П.О. Сабалдир. – Харків : Радянська школа, 1931. – 36с.
490201
  Тімірязев К.А. Життя рослин / К.А. Тімірязев. – Харків-Одеса : Дитвидав, 1934. – 272с.
490202
  Тімірязев К.А. Життя рослин / К.А. Тімірязев; Десять загальнодоступних читань. – Харків-Одеса : Дитвидав, 1934. – 272 с.
490203
  Тімірязєв К.А. Життя рослин / К.А. Тімірязєв; Десять загальнодоступних читань. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1946. – 239 с.
490204
  Тімірязев К.А. Життя рослин / К.А. Тімірязев; Десять загальнодоступних лекцій. – К. : Держсільгоспвидав, 1953. – 216 с.
490205
  Тімірязев К.А. Життя рослин. / К.А. Тімірязев. – Київ : Державне видавництво України, 1925. – 227с.
490206
  Трапезнікова Д. Життя Русі - у графіті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 листопада (№ 210/211). – С. 32


  Що зашифровано у стародавніх написах на стінах Софійського собору.
490207
   Життя Святого Миколи Чудотворця. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 96 с. – (Бібліотека українця ; 2 серія). – ISBN 5-7707-4655-6
490208
  Бражник С. Життя Сергія Курагіна : повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 30-65. – ISSN 0320-8370
490209
  Бартиш-Коломак Ольга Життя серед трав // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 122-124 : фото
490210
  Русанівський В.М. Життя слова / В.М. Русанівський, С.Я. Єрмоленко. – Київ, 1978. – 191с.
490211
  Рябченко О. Життя студентів Радянської України у сатирико-гумористичній літературі 1920-х років // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (383). – С. 46-64. – ISSN 0869-3595


  Згадуються студенти Київського інституту народної освіти (КІНО)
490212
  Бойченко І.В. Життя суспільне (- реальний органічно цілісний процес існування, розвитку та взаємодії соціальних суб"єктів (осіб,спільнот,суспільств)) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 606-607. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
490213
  Яковлєв І.В. Життя та громадсько-політична діяльність Івана Драча / І.В. Яковлєв. – Одеса : Астропринт, 2019. – 135, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. – ISBN 978-966-927-485-4
490214
  Дефо Д. Життя та дивні пригоди морехода Робінзона Крузо / Д. Дефо. – К, 1950. – 199с.
490215
  Дефо Д. Життя та дивні пригоди морехода Робінзона Крузо / Д. Дефо. – Ужгород, 1955. – 240с.
490216
  Стахієва Н.В. Життя та діяльність В.М. Перетца: культурологічний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – Вип. 30. – С. 138-145. – ISSN 2225-7586


  У статті висвітлено життя й творчість видатного вченого, академіка та колекціонера стародавніх пам"яток літератури - Володимира Миколайовича Перетца.
490217
  Ругаль В.П. Життя та діяльність В.С. Петрова (1922 - 2003 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ругаль Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 217 л. – Бібліогр.: л. 187-217
490218
  Ругаль В.П. Життя та діяльність В.С. Петрова (1922 - 2003 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ругаль Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 15 назв
490219
  Комарова О. Життя та діяльність відомого українського кооператора Віктора Доманицького у еміграції (1922 - 1962 рр.) / О. Комарова, О.М. Федьков // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 67-73
490220
  Дерев"яний І. Життя та діяльність Григорія Голяша (1910 - 1950) // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 183-192
490221
  Булгакова А. Життя та діяльність жінок-освітян України часів голодомору 1932-1933 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-8. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано становище жінок-освітян України часів голодомору 1932-1933 рр. The article analyzes the condition of women-teachers of Ukraine in times of famine 1932-1933.
490222
   Життя та діяльність І.А. Куриліна : (до 100-річчя з дня народження) // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, березень - квітень. – С. 91-94. – ISSN 0044-4650
490223
  Мороз В.С. Життя та діяльність І.І. Срезневського на Катеринославщині // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 11. – С. 62-69. – ISBN 978-966-551-328-5
490224
  Оліцький В. Життя та діяльність імператора Миколи II в радянській історіографії 1917 - 1920-х рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 23-24
490225
  Філарет Життя та діяльність Київського митрополита Петра Могили // Православний церковний календар / Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Київ, 1998. – на 1998. – С. 64-74
490226
  Грінченко І. Життя та діяльність Кирила Стеценка - українського композитора, священика, громадського діяча // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 171-174. – ISBN 978-966-171-90295
490227
  Черевко І. Життя та діяльність корейського адмірала Лі Сунсіна (1545-1598): історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 74-83


  Адмірал Лі Сунсін відіграв надзвичайну роль не тільки для історії Кореї, але й всієї Азії. У статті розкриваються найважливіші віхи життя та воєнний шлях видатного флотоводця. Крім того, у статті розглядаються джерела та праці видатних вчених, що ...
490228
  Геращенко М. Життя та діяльність Михайла Максимовича в бібліографічному доробку Степана Пономарьова / М. Геращенко, Н. Стронська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 45-47. – ISSN 2076-9326


  У статті про відомого бібліографа С. Пономарьова (1828-1913) , який працював на ниві як української, так і російської бібліографії, висвітлюється його внесок у бібліографування життєвого і творчого шляху М. Максимовича - першого ректора Університету ...
490229
  Масловська Ю. Життя та діяльність Олексія Олексійовича Коротнєва - приклад самовідданої праці, вірного служіння справі науки й освіти // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 126-129. – ISBN 978-966-95419-8-7
490230
  Прус Ф.А. Життя та діяльність П. Скоропадського // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 16/18 (584/586), червень 2020 р. – С. 60-63
490231
  Булгаков Ю. Життя та діяльність Павла Скоропадського в українській історіографії 1991-2011 рр. : бібліографія / Булгаков Ю., Павленко С. ; [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевчека]. – Київ : Логос, 2012. – 59, [1] с. – ISBN 978-966-171-618-5
490232
  Булгаков Ю.В. Життя та діяльність Павла Скоропадського: українська історіографія 1991-2011 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Булгаков Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
490233
  Булгаков Ю.В. Життя та діяльність Павла Скоропадського: українська історіографія 1991-2011 рр. : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.06 / Булгаков Юрій Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 231 л. – Додатки: л. 179-180. – Бібліогр.: л. 181-231
490234
  Дахненко М.В. Життя та діяльність С.А. Ковпака (1887-1967 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Дахненко Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 192 л. – Бібліогр.: л. 165-192
490235
  Дахненко М.В. Життя та діяльність С.А. Ковпака (1887 - 1967 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Дахненко Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
490236
   Життя та діяльність святителя Павла (Конюшевича), митрополита Тобольського і Сибірського // Православний церковний календар / Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Київ, 2000. – на 2000. – С. 99-102
490237
  Буланий М. Життя та діяльность М. Позена в джерелах особового походження // Roxolania historica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Ю.А. Святець, С.І. Світленко, Г.С. Антипенко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (17). – С. 32-47. – ISSN 2664-9993


  Позен Михайло Павлович - російський і український державний і громадський діяч, син лікаря. Учасник селянської реформи 1861, таємний радник (1842), статс-секретар (1836). Дворянин Полтавської губернії, великий поміщик.
490238
  Іщук О. Життя та доля Михайла Дяченка - "Марка Боєслава" = The life and fate of Mykhailo Diachenko-"Marko Boieslav" / Олександр Іщук // Літопис Української Повстанської Армії / [ відпов. ред. Петро Й. Потічний ]. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2010. – С. 1-138 : фотоіл. – (Події і люди ; книга 9). – ISBN 978-966-2105-20-9(Ukr.) ; 978-1-897431-21-4(Can.)
490239
  Іщук О.С. Життя та доля Уляни Крюченко / Олександр Іщук. – Київ, 2008. – 50 с.
490240
  Власенко П.В. Життя та еволюція рослин : Підручник ботаніки для робітфаків мед. ін-тів / П.В. Власенко. – Харків-Київ : Медвидав, 1932. – 186с.
490241
  Максимова Н.Ю. Життя та здоpов"я : Hавч.посіб. для учнів 8(9) кл. / H.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна, В.М. Піскун; МФ "Вiдpодження". – Київ : Знання, 1998. – 160 с. – ISBN 5770794925
490242
  Гетьман А.П. Життя та здоров"я людини як об"єкт екологічного права у глобалізованому світі // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 1. – С. 55-71. – ISSN 1993-0909
490243
  Згуровський М.З. Життя та літаки Дмитра Григоровича // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 292-306. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
490244
  Лощинська Н. Життя та літературно-критична діяльність Миколи Жулинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 43-45. – ISSN 2076-9326
490245
  Шварцман А.П. Життя та наукова діяльність Г.К. Суслова // Історико-математичний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 2. – С. 68-76
490246
  Фесовець О.Р. Життя та наукова діяльність інженера-залізничника В.О. Соковича на фоні історичних подій 30-х років XX ст. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 96-103. – ISSN 2415-7422
490247
  Шипко Л.В. Життя та наукова діяльність Михайла Бережкова (1850-1932): історіографія проблеми // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 78-84. – ISBN 978-966-96992-6-8


  Історіографічний аналіз наукової літератури з проблеми вивчення життя та наукової діяльності професора російської історії Ніжинського історико-фізіологічного інституту князя Безбородька.
490248
  Грушицька І.Б. Життя та наукова діяльність пасажира "філософського пароплаву" астронома В. В. Стратонова (1869 – 1938) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 93-102. – ISSN 2415-7422


  У статті розглянуто основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та педагогічної діяльності випускника Новоросійського університету, учня професора О. К. Кононовича, астронома В. В. Стратонова. 1922 року В. В. Стратонов був депортований з ...
490249
  Кобан О.Г. Життя та основні ідеї наукової діяльності Євгена Ерліха // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 75-79
490250
  Кругляк М.Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.01 / Кругляк М.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 301с. + Додаток : л.201-247. – Бібліогр. : л.248-301
490251
  Кругляк М.Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кругляк М.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 6 назв
490252
  Кругляк М.Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. : монографія / Марина Кругляк. – Житомир : Волинь, 2015. – 462, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 391-447 та в кінці розд. – ISBN 978-966-690-205-7


  У пр. № 1705732 напис: Уважаемой Татьяне Владимировне, самому лучшему научному руководителю, от первой аспирантки Марины Кругляк. 01.12.15. Подпись
490253
  Мельник Я. Життя та поведінка киян після приходу більшовиків у 1918 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 213-216. – ISBN 978-966-171-783-9
490254
  Плевако М. Життя та праця Бориса Грінченка. – Видавництво імені Бориса Грінченка. – Харків : Жрук. С.А. Шмерковича, 1911. – 82с.
490255
  Яковлев О.С. Життя та пригоди Роальда Амундсена / О.С. Яковлев; Переклад Ходько А. – Харків; Одеса, 1937. – 208с.
490256
  Миненко П. Життя та слава Володимира Івановича Вернадського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 10-17. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена 150-річчю від дня народження видатного вченого геолога, природознавця та мислителя кінця IX –початку ХХ сторіччя, що плідно працював в області кристалографії, геології, ґрунтознавства, хімії, біології, радіології, вчення про корисні ...
490257
  Іваниця Г.М. Життя та слово : Читанка / Гр. Іваниця. – 3-є вид. – [Київ] : Книгоспілка
Ч. 1. – 1926. – 175 с.
490258
  Жердинівська М. Життя та смерть Федеріко Гарсиа Лорки: До 70-річчя з дня смерті поета // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.178-181. – ISSN 0320 - 8370
490259
  Скирда Л. Життя та сповідь... Миколі Рапаю - 85! // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 2 грудня (№ 24). – С. 19, 20
490260
  Дзюба М. Життя та творчість Віри Тарасенко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 5 (101), вересень - жовтень. – С. 872-876. – ISSN 1028-5091
490261
  Павлюк О.О. Життя та творчість народної художниці Катерини Білокур у сучасному музейному експозиційному просторі // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 42-44. – ISBN 978-966-8308-26-0
490262
  Буланова Н.М. Життя та творчість О.В. Коваленка // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 49-54. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
490263
  Волкотруб Г. Життя та творчість П.В. Клименка у працях українських та зарубіжних дослідників // Студії з архівної справи та документознавства / Укр. н.-.д ін-т архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2004. – Т. 12. – С. 194-205. – ISBN 966-625-052-7
490264
  Чепіга Я. Життя та числа / Я. Чепіга. – Харків : Державне видавництво України, 1928. – 125 с.
490265
   Життя Тараса Шевченка : Hа спомин пpо столітні pоковини з дня наpодження Великого Кобзаpя Укpаїни, 25.II.1814 - 25.II.1914. – [У Київі (Київ)] : [Час ; Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1914. – 16 с. : 3 поpтp., 6 іл. – Hа тит. аpк. фот. Т.Г. Шевченка та пpиміт.: (Дpугий десяток тисяч). – (Видавництво "Час" : Ювілейна сеpія (6) ; № 51)
490266
  Доманицький В. Життя Тараса Шевченка. – Київ : Видавн. Т-во "Кpиниця". Дpук. Т-ва "Кpиниця", 1917. – 32с. : мал.


  В кн. уpив. з твоpів Т.Г. Шевченка та його поpтp
490267
  Терпило П., Терпило П Життя Тараса Шевченка : До 58 роковин смерти. – Київ : Губерніяльна Друкарня, 1919. – 30с.
490268
  Коряк В.Д. Життя Тараса Шевченка / В.Д. Коряк, 1929. – 24с.
490269
  Коряк В.Д. Життя Тараса Шевченка / В.Д. Коряк. – 2-е вид., 1930. – 54с.
490270
  Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – К., 1994. – 456с.
490271
  Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / Павло Зайцев. – 2-ге вид. – Київ : Обереги, 2004. – 480с. – (Бібліотека українського раритету). – ISBN 966-513-061-7
490272
  Вишня Остап Життя татарчине та інші оповідання / Вишня Остап. – Київ : ДВУ, 1928. – 31с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
490273
  Мончак О. Життя тилового міста Києва у війні 1914-1917 років (за архівними матеріалами та тогочасною пресою) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – С. 73-83. – (Історія ; № 2 (52)). – ISSN 2414-9012
490274
  Вільде І. Життя тільки починається / І. Вільде. – Львів, 1961. – 91с.
490275
  Добко Т.В. Життя триває : поезії / Тетяна Добко ; [передм. О.С. Онищенка ; худож. М. Яремків]. – Київ : Світ Успіху, 2016. – 103, [1] с., [7] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-617-7324-04-0
490276
  Кравчук Л.М. Життя у владі, яким воно було і є // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2019. – № 1/4. – С. 16-17. – ISSN 0868-8117
490277
  Мапа Юля Життя у мрії / Мапа Юля, Будько Назар // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 10-13 : фото
490278
  Фільц Богдана Життя у музиці // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 172-173. – ISSN 0869-3595
490279
  Добровольський В. Життя у пошуку. До 100-річчя від дня народження О.С. Смогоржевського // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 83-84. – ISSN 1029-4171


  Видатний укр. математик, педагог Олександр Степанович Смогоржевський (1896–1969) працював у КПІ з 1930 р. і до кінця життя. Пройшов усі педагогічні щаблі: асистент, доцент, проф., зав. кафедри вищої математики, зав. кафедри математ. фізики. Його ...
490280
  Мриглод І.М. Життя у праці та науковому пошуку (до 90-річчя академіка НАН України І. Р. Юхновського) / І.М. Мриглод, О.Л. Іванків // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 9. – C. 88-93. – ISSN 1027-3239
490281
  Федченко Є. Життя у ритмі "Non stop" // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 8


  Цього року Відділ по роботі зі студентами КНУ імені Тараса Шевченка організував "Школу вожатих", де кожен охочий зміг випробувати свої педагогічні здібності. За три літніх місяці студенти встигли попрацювати в різних дитячих таборах по всій Україні.
490282
   Життя у ритмі «Non stop» // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  "Відділ по роботі зі студентами КНУ організував «Школу вожатих», де кожен охочий зміг випробувати свої педагогічні здібності. За три літніх місяці студенти встигли попрацювати в різних дитячих таборах по всій Україні. Серед них такі відомі дитячі ...
490283
  Слободчикова Тетяна Життя у ритмі Lykia : готель / Слободчикова Тетяна, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 66-67 : Фото
490284
   Життя у світлинах // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 269-330


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
490285
   Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – 394, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., пол. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2248-71-5
490286
  Зварич В. Життя у слові (до 90-річчя від дня народження Людмили Краснової) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (647). – С. 81-84. – ISSN 0236-1477


  Краснова Людмила Володимирівна - д-р філол. наук, акад. АН Вищої школи України, перекладач, авт. посібників з теорії літератури, термінологічного словника, "Словника метамови інтерпретатора художнього твору", численних статей про українських, ...
490287
  Дячишин Б. Життя у слові й боротьбі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 травня (№ 20). – С. 16


  Миколі Владзімірському - 65.
490288
  Неживий О.І. Життя у слові. Джерелознавча проблематика творчості Григора Тютюнника : монографія / Олексій Неживий. – Київ : Академія, 2014. – 221, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 184-221. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-434-5
490289
  Савлук Г.І. Життя у служінні людям. Вечір пам"яті О.М.Маринича // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 33-37 : фото
490290
  Чертенко О.П. Життя у фрагменті: проза Макса Фріша між ентузіазмом та сумнівом = Leben im fragment: Max Frischs prosa zwischen entusiasmus und Zweifel : [монографія] / Олександр Чертенко ; [наук. ред. Є.В. Волощук ; ред.: Л.Д. Головата, Ю.Р. Коротаєва ; НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 211, [5] с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – Бібліогр.: с. 191-212 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1182-3
490291
  Заруба М. Життя української козачки в середині XVII ст. за етнографічними матеріалами і свідченнями Гійома Левассера де Боплана // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 12-13
490292
  Дорошкевич В. Життя філософії і філософія життя / В. Дорошкевич, Н. Мозгова // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем. – Київ, 2014. – № 4. – С. 78-80. – ISSN 2307-4515
490293
  Загоровський Н.А. Життя Чорного моря / Н.А. Загоровський. – Одеса, 1928. – 111с.
490294
  Стаханов О.Г. Життя шахтарське / О.Г. Стаханов. – К, 1973. – 140с.
490295
  Башкатов Юрій Життя як археологічний пошук ( до 60-річчя Ростислава Терпиловського) / Башкатов Юрій, Синиця Євген // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 269-271. – ISBN 978-966-439-138-9
490296
  Котенко Д.В. Життя як випадковий набір фрагментів сучасності? // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 151-153
490297
  Віктюк Роман Григорович Життя як витвір театрального мистецтва : [інтерв"ю з режисером Р.Г. Віктюком] / Віктюк Роман Григорович, Дмитрієнко Інна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 84-86. – ISSN 0130-5212
490298
  Маноха І. Життя як вчинок і достеменна творчість (психологічне вчення Володимира Роменця) // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.12-17. – ISBN 966-654-025-8


  Д о 75-річчя з дня народження В.А. Роменця
490299
  Тримбач С. Життя як гра. Без рахунку й хронометра // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 27-28 серпня (№ 115/116). – С. 29


  "Богданові Ступці 27 серпня минає 80 літ..."
490300
  Новиченко Л.М. Життя як діяння / Л.М. Новиченко. – Київ, 1974. – 534с.
490301
  Магльований А.В. Життя як дослідження (до 90-річчя члена-кореспондента НАН України Д.Д. Зербіно) / А.В. Магльований, В.С. Гриновець; розмову вела О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 105-107. – ISSN 1027-3239
490302
  Черненко О.І. Життя як духовна цінність у мовній картині світу Віктора Бойка (на матеріалі збірки "Обличчям до багаття") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 61-66. – ISSN 2522-493X


  У статті висвітлено поняття духовної цінності життя як складника поетичної мовної картини світу у творчості Віктора Бойка, визначені аспекти, у яких розкривається це поняття, проаналізовано природу лексико-семантичних зв’язків між мовною й культурною ...
490303
  Гудзевата Марина Життя як китайська грамота : modus vivendi // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 54-60 : Фото
490304
  Гетьман Володимир Життя як ландшафт // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 7


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
490305
  Дзюба А.П. Життя як легенда : до 95-річчя з дня народження академіка В.І. Моссаковського, 1919-2006 // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 5. – С. 3-8. – (Серія : Механіка ; вип. 18, т. 2). – ISSN 9125-0912
490306
  Пацало З. Життя як легенда. До 100-річчя від дня народження Данила Бакуменка // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2019. – № 5 (265). – С. 16-18. – ISSN 2308-8095
490307
  Матюхіна О.А. Життя як найвища цінність буття - провідна ідея філософії Альберта Швейцера // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 46-50. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (18))
490308
  Романенко О.В. Життя як пафос: особливості епічного стилю Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 152-157. – ISBN 978-966-171-251-4
490309
  Овсієнко В. Життя як покута / Василь Овсієнко. – Київ : Кліо, 2019. – 317, [3] с., [8] арк. фотоіл. : іл., портр. – Покажчик імен.: с. 306-316. - До 70-річчя від дня народження. – Бібліогр.: с. 296-300 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-85-1
490310
  Веремійчик О. Життя як покута // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 10 квітня - 23 квітня (№ 15/16). – С. 5-6


  Український громадський діяч, розповсюджувач самвидаву, член Української Гельсінської Групи, політв"язень, публіцист, історик дисидентського руху - Василь Овсієнко.
490311
  Яворська І.Т. Життя як пошук раю. Еміграція євреїв з Чернівецької області (1944-1991 рр.) : монографія / І.Т. Яворська ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 214, [1] с. : іл., табл., фот. – Бібліогр.: с. 182-214. – ISBN 978-617-7096-62-6
490312
  Тесля Ю.М. Життя як проект // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 7-13. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2222-8810
490313
  Полковський В. Життя як свіча науки // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 (ч. 2). – С. 344-346
490314
  Горболіс Л. Життя як творчість. Будьмо свідками! // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 3. – С.70-82.
490315
  Медведюк Л. Життя як театр у художній інтерпретації С. Моема // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 19-22


  У статті на матеріалі роману "Театр" (1937) англійського письменника Сомерсета Моема досліджено рецепцію шекспірівського концепту "весь світ - театр". Визначено його понятійне наповлнення, зумовлене змінами в поглядах на роль мистецтва і митця на ...
490316
  Конотоп Л.Г. Життя як трагедія у творчості Л. Шестова // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 17-25. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (27)). – ISSN 2411-5606
490317
  Король В. Життя як факел // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  До 80-річчя від дня народження та 50-річчя праці в університеті Карпа Омеляновича Джеджули. Про його творчий шлях та наукову діяльність. Є фото.
490318
  Царук А. Життя як шедевр служіння емоційного інтелекту народові // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 7 (921), липень. – С. 191-196. – ISSN 08-68-4790-1
490319
  Костюковський Б.О. Життя яке воно є / Б.О. Костюковський. – К., 1975. – 280с.
490320
  Горобець Анна Життя яскравіше // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 14-18 : фото
490321
  Букатий М. Життя, варте втілення в книзі: до ювілею олімпійської легенди Віри Крепкіної // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 13


  "15 квітня 2018 р. знаменита легкоатлетка, гордість вітчизняного спорту, олімпійська чемпіонка Віра Крепкіна відзначила свій 85-річний ювілей. Про неї я чотири рази писав у «Дні» (16.11.2012, 14.02.2014, 22.08.2014, 17.04.2015)".
490322
  Кепін Д. Життя, відане науці (до 85-річчя з дня народження І. Шовкопляса) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 248-251. – ISBN 966-7060-98-5
490323
  Нагорна Г. Життя, віддане бібліотеці: на спомин Інни Павлівни Степаненко


  Стаття присвячена Інні Павлівні Степаненко (12.11.1948 - 30.10.2018), яка віддала 45 років бібліотечній справі, з яких 32 роки була беззмінним директором Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки й внесла значний вклад у розвиток та ...
490324
   Життя, віддане боротьбі за щастя людей (До 170-річчя з дня народження К. Маркса) : Бесіда про книги [ Посібник ]. – Київ : ДРБ УРСР, 1988. – 13 [ 1 ]с. – Бібліогр. в тексті та підрядкові примітки. – (Молоді про КПРС)
490325
  Білай В.Й. Життя, віддане людям / В.Й. Білай. – Київ, 1966. – 80с.
490326
  Коваленко О.Г. Життя, віддане людям : до 130-річчя від дня народження академіка В.Г. Дроботька // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Т. 78, № 1, січень - лютий. – С. 84-87. – ISSN 0201-8462
490327
  Місінкевич Л.Л. Життя, віддане людям і науці : до 100-річчя з дня народження академіка П.Т. Тронька // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 188-196. – ISSN 2078-9165
490328
  Капітонова Ю. Життя, віддане науці // Україна. Наука і культура : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1994. – Вип. 28. – С. 174-179. – ISSN 0206-8001
490329
  Пустовалов С. Життя, віддане науці // Микола Чмихов : збірник на пошану пам"яті / Нац.ун-тет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Academia, 2000. – С. 23-29. – (Вчені НаУКМА). – ISBN 966-518-117-3


  М.О. Чмихов.
490330
  Жук О.П. Життя, віддане науці (з нагоди нагородження академіка НАН України О.М. Гузя медаллю ICCES) / О.П. Жук, Я.Я. Рущицький // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 70-77. – ISSN 0372-6436


  У травні 2012 року на Міжнародній конференції ICCES директору Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка Національної академії наук України академіку НАН України Олександру Миколайовичу Гузю було присуджено медаль ICCES «За досягнення впродовж життя». ICCES ...
490331
  Патриляк І. Життя, віддане Україні : До питання здоров"я Романа Шухевича // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 1 (718) січ.-бер. – С.189-196. – ISSN 0042-9422
490332
  Дорожинський О.Л. Життя, віддане фотограмметрії. Нарис про творчий шлях професора В.Я.Фінковського (до 100-річчя від дня народження) / О.Л. Дорожинський, М.Т. Процик // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 38-42 : мал.
490333
  Зорівчак Роксолана Життя, віддане художньому слову України : до 100-річчя від дня народження Григорія Кочура // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 59-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
490334
  Килимник Ю. Життя, віддане Шевченку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 14


  Український меценат із Канади Василь Іваницький - організатор будівництва пам"ятників Кобзарю в різних країнах.
490335
   Життя, віддане юридичній науці і освіти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0132-1331


  До 80-річчя від дня народження першого проректора Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого В.В. Сташиса.
490336
  Чикут В. Життя, діяльність і наукова спадщина І. Панькевича // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 51-53. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
490337
  Нахлік Є. Життя, діяльність і творчість Каспера Ценглевича у висвітленні Івана Франка / Є. Нахлік, О. Нахлік // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / О.Г. Астаф"єв, П.В. Михед, Є.К. Нахлік, О.М. Нахлік, Р.П. [та ін.] Радишевський. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – С. 28-45. – ISBN 978-617-579-046-5
490338
  Даденков М.Ф. Життя, діяльність, педагогічні ідеї Макаренка / М.Ф. Даденков. – К, 1949. – 68с.
490339
  Лункевич В.В. Життя, його закони і походження / В.В. Лункевич : Держмедвидав, 1936. – 192 с.
490340
  Підгайний С. Життя, матерія, енергія / С. Підгайний. – К, 1930. – 176с.
490341
  Зборовський А. Життя, мов спалах // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-23 березня (№ 11/12). – С. 14


  "Книга Олександра Намозова "Сашко Білий: Життя, мов спалах". Це розповідь про Олександра Музичка, непересічну особистість сучасного українського національно-визвольного руху."
490342
  Попова І.С. Життя, наповнене вщерть (до 80-річчя з дня народження проф. І.І. Меньшикова) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 11. – С. 208-211. – (Серія: Мовознавство ; вип. 23 (1)). – ISSN 2312-2919
490343
  Шипко Л.В. Життя, наукова та педагогічна діяльність Михайла Бережкова (1850-1932): джерелознавчий аналіз // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 133-138. – ISBN 978-966-581-772-1
490344
  Чурюмов С.К. Життя, наукова та педагогічна діяльність професора С.К. Всехсвятського (1904-1984) // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.2-7. – ISSN 1605-9875


  Всехсвятський С.К. - директор Астрономічної обсерваторії Київського університету
490345
  Прімєрова О.К. Життя, наукова та практична діяльність М.Х. Бунге : до 190-ї річниці з дня народження // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 58-64


  Розглянуто життєвий шлях, наукові дослідження вченого-економіста, ректора Київського університету Св. Володимира Миколи Християновича Бунге (1823-1895 рр.).
490346
  Прімєрова О.К. Життя, наукова та практична діяльність М.Х. Бунге (до 190-ї річниці з дня народження)
490347
  Ференц Н. Життя, окрилене любов"ю до красного письменства : до 75-річчя від дня народження Василя Марка // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 192-193. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
490348
  Савчук М. Життя, окрилене стремлінням духу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 12 - 18 серпня (№ 32). – С. 6


  Спомини про Стефанію Шабатуру, мисткиню, шістдесятницю, дисидентку, багатолітнього політв"язня радянських концтаборів.
490349
   Життя, освячене книгою / колектив Одеської держ. наук. б-ки імені М. Горького // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 37
490350
   Життя, осяяне добром // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 192-193. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
490351
  Дубов В. Життя, пов"язане з Україною // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 19-24. – ISSN 0130-7037


  11 вересня виповнилося 40 років, як пішов з життя Микита Сергійович Хрущов, видатний політичний і державний діяч СРСР. Яскрава, імпульсивна особистість, він вийшов з народних низів і завдяки природженим здібностям зумів піднятися до керівника великої ...
490352
  Кіслова Вікторія Життя, подароване людям (Інтерв"ю з кандидатом медичних наук, завідувачем відділення політравми КМКЛ № 17 Д.В.Мясніковим) / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 31-32 : фото
490353
  Небеленчук І.О. Життя, поділене навпіл... : вірші / Ірина Небеленчук. – Кропивницький : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2017. – 143, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7365-04-3
490354
  Будич П. Життя, покладене на вівтар незалежності України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 серпня (№ 34). – С.13


  Пам"яті Харити Кононенко (1900-1943) - української громадської діячки, письменниці, учасниці Повстанського руху в Україні
490355
  Яворська О. Життя, покладене на музику душі : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 29-35. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
490356
  Понипаляк А.В. Життя, політична та військова діяльність Василя Кука (1913-1954 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Понипаляк Аліна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 222 арк. – Додатки: арк. 222. – Бібліогр.: арк. 203-221
490357
  Понипаляк А.В. Життя, політична та військова діяльність Василя Кука (1913-1954 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Понипаляк Аліна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
490358
  Реєнт О. Життя, присвячена краєзнавству : до 100-річчя від дня народження академіка Петра Тронька // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 11 липня (№ 123). – С. 1, 8 : фото
490359
  Жам О.М. Життя, присвячене збереженню та популяризації історико-культурної спадщини // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 115-149. – ISBN 978-966-651-971-2


  Сікорський Михайло Іванович зробив вагомий внесок в розвиток історичної, етнографічної науки України та вітчизняного музеєзнавства.
490360
  Воройська Г.В. Життя, присвячене морю / Г.В. Воройська. – Київ, 1977. – 48 с.
490361
  Войцехівський Б. Життя, присвячене науці / Б. Войцехівський, М. Слободяник // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 149-150. – ISSN 0869-3595
490362
  Войцехівський Борис Життя, присвячене науці / Войцехівський Борис, Слободяник Микола // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 149-150. – ISSN 0869-3595
490363
  Свинко Й.М. Життя, присвячене науці : до 180-річчя від дня народження визначного дослідника Сибіру, уродженця м. Кременця, Олександра Лаврентійовича Чекановського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 257-261. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
490364
  Крот Ю.Г. Життя, присвячене науці (до 85-річчя академіка НАН України В. Д. Романенка) / Ю.Г. Крот, В.І. Юришинець // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 11. – C. 98-103. – ISSN 1027-3239


  30 листопада 2015 р. виповнюється 85 років видатному українському вченому в галузі гідробіології, гідроекології, екологічної фізіології водяних тварин, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, директору Інституту гідробіології НАН ...
490365
  Дмитрієв О.П. Життя, присвячене науці, — кроки за горизонт (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України Д. М. Гродзинського) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 8. – C. 83-88. – ISSN 1027-3239
490366
  Загородній А. Життя, присвячене науці. (До 100-річчя від дня народження академіка Микола Миколайовича Боголюбова) / А. Загородній, А. Самойленко, Ю. Храмов // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 35-41. – ISSN 0372-6436
490367
  Бубенок О.Б. Життя, присвячене науці. До 70-річчя від дня народження Олега Васильовича Сухобокова // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 163-166. – ISSN 1608-0599
490368
  Суптельна Світлана Життя, присвячене освіті // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 16
490369
  Максименко В.Б. Життя, присвячене порятунку сердець (до 80-річчя від дня народження академіка НАН України Г.В. Книшова). // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 8. – С. 94-99. – ISSN 0372-6436
490370
  Посівнич М. Життя, присвячене свободі : До 100-річчя від дня народження Провідника ОУН Степана Бандери // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 74-92. – ISSN 0868-4790
490371
  Любарська В Л. Життя, рівнозначне чину (до 110-річчя від дня народження Олени Теліги) / упорядник Любарська Л. В // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 227-237. – ISSN 0320-9466


  Фотодобірка.
490372
  Мачєєвскі М. Життя, свобода, власність, безпека. Доктринальні передумови ранніх регулювань прав людини // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2010. – N 1. – С. 26-39. – ISSN 2082-4939
490373
  Барановська Н. Життя, сповнене наукового пошуку (творча діяльність професора В.І. Онопрієнка) / Н. Барановська, Г. Січкаренко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (74). – С. 15-20. – ISSN 2078-1016


  Український вчений, доктор філософських наук, професор Онопрієнко Валентин Іванович викладав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
490374
  Шевченко Віктор Життя, яскраве як комета (До 350-річчя з дня народження Едмунда Галлея) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 53-56 : Портрет
490375
  Микитась В.Л. Життя. Ідеологічна боротьба. Література: Літ.-публіцист. нарис. / В.Л. Микитась. – К., 1982. – 192с.
490376
  Шабліовський Є.С. Життя. Література. Письменник : Вибрані дослідження / Є.С. Шабліовський. – Київ : Дніпро, 1974. – 432с.
490377
  Стоян М.О. Життям народжені. / М.О. Стоян. – К., 1962. – 36с.
490378
  Мореева А.К. Жить -- Родине служить. Сборник частушек, стихов, басен, пословиц, поговорок / А.К. Мореева. – Москва, 1956. – 112с.
490379
  Садофьева Т.Л. Жить - Отчизне служить : беседы о книгах для учащихся 6-8-х кл. / Т.Л. Садофьева. – Москва : Книга, 1972. – 32 с. – (Прочти эти книги ; Вып. 14)
490380
   Жить - Родине служить. – М, 1958. – 127с.
490381
  Шихирев П.Н. Жить без алкоголя? / П.Н. Шихирев. – Москва, 1988. – 156 с.
490382
  Махов Ф.С. Жить без проступков и правонарушений. / Ф.С. Махов. – Москва, 1986. – 157с.
490383
  Карандашев В. Жить без страха смерти / В. Карандашев. – 2-е изд., исп. и доп. – Москва : Смысл; Академический проект, 1999. – 335с. – ISBN 5-89357-043-Х; 5-8291-0025-8
490384
  Барченко С.А. Жить бы да жить... : рассказы / С.А. Барченко ; ил. Э.Б. Аронов. – Москва : Советский писатель, 1974. – 254 с. : ил.


  Содерж.: Журавли; На кордоне; Еще один день; Среди недели; В гостях у тещи; Возвращение; Жить бы да жить...; Шестой порог; Долгие проводы.
490385
   Жить в мире и дружбе!. – М, 1959. – 446с.
490386
  Дубин Б. Жить в России на рубеже столетий : социологические очерки и разработки / Борис Дубин. – Москва : Прогресс-Традиция, 2007. – 408с. – ISBN 5-89826-216-4
490387
  Горелов А.А. Жить в согласии с природой / А.А. Горелов. – М, 1990. – 62с.
490388
  Холошенко О.Ф. Жить вечно! / О.Ф. Холошенко. – Донецк, 1983. – 160с.
490389
  Егоров П.А. Жить вместе / П.А. Егоров. – Чебоксары, 1988. – 253с.
490390
  Ирвин У. Жить вместе с Россией / У. Ирвин. – М, 1958. – 142с.
490391
  Каменкович И.И. Жить воспрещается: Рассказы, очерки и повесть / И.И. Каменкович. – 2-е изд., доп. – Баку, 1975. – 186 с.
490392
  Каменкович И.И. Жить воспрещается: Рассказы, очерки и повесть. / И.И. Каменкович. – 3-е изд., доп. – Баку, 1986. – 196 с.
490393
  Чивилихин В.А. Жить главным / В.А. Чивилихин. – М., 1986. – 254с.
490394
  Дариенко П. Жить да жить : стихи / Петря Дариенко; ;ер. с молд. С.Смирнова. – Москва : Правда, 1962. – 32 с.
490395
  Еремин Н.Н. Жить да жить / Н.Н. Еремин. – Красноярск, 1979. – 110 с.
490396
  Гласс Дж. Жить до 180 лет / Дж. Гласс. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 92с.
490397
  Гласс Дж. Жить до 180 лет / Дж. Гласс ; пер. с англ. Г. Г. Демирчогляна. – Минск : Беларус. Энцыкл., 1994. – 364 с. : ил. – В изд. также: Чудо голодания / Поль С. Брэгг ; Салернский кодекс здоровья, написанный в четырнадцатом столетиифилософом и врачом Арнольдом из Виллановы. – ISBN 5-85700-167-6
490398
  Злобина Диана Жить долго. И счастливо? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
490399
   Жить достойно. – М, 1979. – 111 с.
490400
   Жить достойно. – 2-е изд., доп. – М, 1984. – 223с.
490401
  Гончаров В.И. Жить заводу по закону / В.И. Гончаров. – М, 1989. – 144с.
490402
  Фьори Ч. Жить запрещается. Рассказы. / Ч. Фьори. – М, 1971. – 170с.
490403
  Лозневой А.Н. Жить и любить : повесть / А.Н. Лозневой. – Минск : "Беларусь", 1970. – 136 с.
490404
  Геворкян Наталья Жить и не умереть в Париже : среда обитания // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 74-83 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
490405
  Свистунов И.И. Жить и помнить : Роман / И.И. Свистунов. – М., 1974. – 349с.
490406
  Свистунов И.И. Жить и помнить. Роман. / И.И. Свистунов. – М., 1966. – 350с.
490407
  Ильюшенко Н.А. Жить и трудиться по совести / Н.А. Ильюшенко. – Минск, 1986. – 61с.
490408
  Гайер Х. Жить и учиться в МГУ / Х. Гайер. – Москва. – 68с.
490409
  Кашкадамова Екатерина Жить как дерево // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 88-92 : фото
490410
  Солоухин В.А. Жить на земле : стихи / А. Солоухин. – Москва : Советский писатель, 1965. – 68 с.
490411
  Сенин А.И. Жить на земле / А.И. Сенин. – Москва, 1973. – 63с.
490412
  Толстоба Д.Г. Жить на земле / Д.Г. Толстоба. – Л., 1987. – 158с.
490413
  Лушников Л.А. Жить на земле. / Л.А. Лушников. – Уфа, 1985. – 221с.
490414
  Петров Павел Жить на колесах /Амстердам : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 18. – С. 8-19 : Фото
490415
  Яковлев Ю.Я. Жить нам суждено / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1979. – 384с.
490416
   Жить не болея. – М, 1976. – 144с.
490417
  Хвостова Р.А. Жить не дано дважды / Р.А. Хвостова. – Ташкент, 1964. – 246с.
490418
  Хвостова Р.А. Жить не дано дважды / Р.А. Хвостова. – 2-е изд. – Ашхабад, 1972. – 234с.
490419
  Квитко М.М. Жить не старея / М.М. Квитко. – К, 1979. – 158с.
490420
  Грегор О. Жить не старея / О. Грегор. – Москва : Физкультура и спорт, 1992. – 270с.
490421
  Сафиров Г.Г. Жить не старея /Советы занятому человеку/ / Г.Г. Сафиров, Л.М. Сухаребский. – Москва, 1984. – 64с.
490422
  Клинтон Б. Жить отдавая : как каждый из нас может изменить мир / Билл Клинтон ; [пер. с англ. С.В. Артемова]. – Москва : Эксмо, 2008. – 333, [2] с. : ил. – (Vip-персоны). – ISBN 978-5-699-30338-0
490423
  Никитин Дмитрий Жить по-хэмски : Путешественник // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 80-85 : Фото
490424
  Ламм А. Жить по Ильичу / А. Ламм. – М., 1967. – 43с.
490425
   Жить по Любви / Народ. твор. мастерская "Благо" ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011. – 323, [1] с. : ил., табл., портр. – Библиогр.: с. 317-322 и в подстроч. примеч.
490426
  Крюков М.С. Жить по совести / Крюков М.С. – Москва, 1988. – 302 с.
490427
  Бютнер Кристиан Жить с агрессивными детьми / Бютнер Кристиан. – М, 1991. – 144с.
490428
  Триус И.Б. Жить стоит / И.Б. Триус. – М., 1969. – 143с.
490429
  Триус И.Б. Жить стоит / И.Б. Триус. – 3-е изд., доп. – М., 1978. – 159с.
490430
   Жить страстями и идеями времени. – М, 1970. – 272с.
490431
  Стариков В.А. Жить тысячью жизней. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1986. – 378 с.
490432
  Блинов П.А. Жить хочется : роман / Петр Блинов; пер. с удм. Н.Г.Ермолаевой. – Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1960. – 164 с.
490433
  Абдукаримов М. Жить хочется : роман / М. Абдукаримов ; пер. с кирг. И.В. Маркова, ГЗ. Хантемировой. – Фрунзе : Киргизгосиздат
Кн. 1. – 1962. – 302 с.
490434
  Блинов П.А. Жить хочется : роман / Петр Блинов; пер. с удм. и послесл. Н.Ермолаевой. – Ижевск : Удмуртия, 1967. – 158 с.
490435
  Валеев Р. Жить хочется : повесть / Р. Валеев; пер. с татар. В.Токмаков. – Москва : Детская литература, 1989. – 77 с.
490436
  Соболев В.И. Жить хочется вечно / В.И. Соболев. – Ярославль, 1976. – 79с.
490437
  Валеев Р. Жить хочется! : повести / Р. Валеев; пер. с татар. С.Комисарова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 250 с.
490438
  Каменский В.В. Жить чудесно! : уральские стихи / Василий Каменский ; [худож. В. Вагин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 124 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
490439
  Ружанский Е.Г. Жить! / Е.Г. Ружанский. – Свердловск, 1959. – 36с.
490440
  Кулиев К. Жить! : лирика разных лет / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1986. – 142 с.
490441
   Жить, как он. – М, 1966. – 126с.
490442
  Шельчев В.И. Жить, побеждая! / В.И. Шельчев. – Воронеж, 1960. – 67с.
490443
  Тычина Павел Жить, трудиться и расти : Стихотворения / Тычина Павел; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1950. – 340 с. : портр.
490444
  Ширман Е. Жить. / Е. Ширман. – Москва, 1969. – 96с.
490445
  Соколовский В.Г. Житье-бытье / В.Г. Соколовский. – М., 1985. – 224с.
490446
  Тэффи Н.А. Житье-бытье / Н.А. Тэффи. – Москва, 1991. – 445с.
490447
  Дорохов П.Н. Житьё-бытьё / П.Н. Дорохов. – Изд. 5-е. – Москва-Л., 1929. – 152с.
490448
  Матвеев В.Ф. Житьё-бытьё / В.Ф. Матвеев. – Кемерово, 1969. – 159с.
490449
  Забелин Б.М. Житье-бытье мальчишечье / Б.М. Забелин. – Ижевск, 1990. – 173с.
490450
   Житье и хоженье Данила Русьскыя земли игумена : 1106-1108 : Текст воспроизведен по древнейшшему списку XV века, изд. Православным Палестинским Обществом : Текст памятника. – Санкт-Петербург : Изд. И. Глазунова ; Тип. Глазунова, 1896. – [8], 79, [6] с. : 1 л. фронт. (ил.) + 2 л. карт. – Объясн. статьи с прил. 2-х карт. – (Русская классная библиотека изд. под редакцией А.Н. Чудинова : Пособие при изучении русской литературы ; Сер. 1, вып. 24)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
490451
  Якімова І.В. Жінка-археолог – поява нової ідентичності // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – C. 213-221. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 23). – ISSN 9125-0912


  На прикладі життєвого та творчого шляху П. С. Уварової та К. М. Мельник-Антонович. Згадується Антонович Володимир Боніфатійович.
490452
  Лук"янчук Г. Жінка-воїн проти імперії зла // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 березня (№ 11). – С. 1


  Українська льотчиця - Надія Савченко.
490453
  Бойцун І. Жінка-деміург у маргінальному суспільстві в оповіданні "Березень - місяць перемін" Раїси Іванченко // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 7-10. – ISSN 2411-4146


  У статті зроблено спробу схарактеризувати тип жінки-деміурга в українській літературі, простежити етапи ініціації жінки в маргінальному суспільстві на прикладі долі героїні оповідання "Березень - місяць перемін" Раїси Іванченко через реалізацію ...
490454
  Меріме П. Жінка-диявол або Спокуса святого Анонія / П. Меріме. – Київ, 1957. – 28с.
490455
   Жінка-захисник: зустріч із Юлією Кірілловою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 листопада (№ 46). – С. 11


  "15 жовтня в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч з ветеранкою 25-го мотопіхотного батальйону "Київська Русь" Юлією Кірілловою. Ця дивовижна дівчина своєю історією ще раз підтверджує: захисник - передусім людина, а не стать. ...
490456
  Шевчук Валерій Жінка-змія : Повісті / Шевчук Валерій. – Львів : Класика, 1998. – 174с. – (Сучасна проза). – ISBN 966-7493-04-0; 966-7493-01-6
490457
  Шевчук В. Жінка-змія / В. Шевчук. – Львів, 1998. – 174с.
490458
  Анупрієнко О. Жінка-керівник у державному управлінні: підходи до стилів керівництва // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 74-80.
490459
  Радиш Я.Ф. Жінка-керівник: досвід для управління системою охорони здоров"я України (огляд літературних джерел) / Я.Ф. Радиш, В.В. Гакало, Л.Я. Радиш // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 45-49 : табл. – Бібліогр.: 28 назв
490460
  Панченко О. Жінка-легенда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18-19 грудня (№ 232/233). – С. 12


  Про зв"язкову генерала Тараса Чупринки (Романа Шухевича) Ірину-Козак-"Бистру".
490461
  Яковлєва Жінка-мати в українській єтнокультурі / Яковлєва, в.Б. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 28 (284). – С. 26-28


  У статті йдеться про особливості етноментального сприймання жінки-матері в контексті української культури. Ця ментальна специфіка вповні відбилася в національному фольклорі та традиційному для українців образі жінки-матері.
490462
  Мороз В. Жінка-мати, жінка-воїн: міф чи реальність // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 124-129. – ISSN 2078-1911


  Статтю присвячено актуальним питанням у сфері соціальних комунікацій. Розглянуто проблему релігійних вірувань і міфологічних уявлень трипільців і скотарів, визначено місце жінки у скіфскій державі, її роль у сарматському суспільстві, видзначено ...
490463
  Сирадоєва О. Жінка-потвора в малій прозі Івана Дніпровського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 254-258
490464
  Гук М. Жінка-правителька. Образ Ядвіги Анжуйської у середньовічних польських хроніках // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 45-51


  У статті розглядаються основні джерела польської середньовічної історіографії, хроніки,які стали основою польської історичної традиції. Джерела рясніють описами жінок королівськоїі князівської крові. Але частота згадок про королеву польську Ядвігу в ...
490465
  Півнєва Є. Жінка-робітниця в революційному рухові на Київщині. 1890-1905 рр. / Є. Півнєва. – Х-К., 1930. – 68с.
490466
  Горчинська О. Жінка-феєрія Катерина Серажим // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 229-233
490467
  Гандке П. Жінка-шульга: Короткий лист перед довгим прощанням / П. Гандке. – Київ : Юніверс, 1999. – 256с. – ISBN 966-7305-20-1
490468
  Шабурова М. Жінка -- велика сила / М. Шабурова. – К., 1935. – 172с.
490469
   Жінка - гордість України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 3/4 (156), червень - серпень. – С. 82-83 : фото
490470
  Проляка О.О. Жінка - тверда духовна опора української нції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-64. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
490471
  Арісіма Т. Жінка / Такео Арісіма ; з яп. пер. Іван Чирко. – Київ : Дніпро, 1970. – 312 с.
490472
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1995
490473
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1995
490474
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1995
490475
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1995
490476
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1995
490477
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1995
490478
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1995
490479
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1995
490480
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1995
490481
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1995
490482
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1995
490483
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1995
490484
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1996
490485
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1996
490486
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1996
490487
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1996
490488
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1996
490489
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1996
490490
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1996
490491
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1996
490492
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1996
490493
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1996
490494
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1996
490495
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1996
490496
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1997
490497
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1997
490498
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1997
490499
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1997
490500
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1997
490501
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1997
490502
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1997
490503
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1997
490504
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1997
490505
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1997
490506
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1997
490507
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1997
490508
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1998
490509
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1998
490510
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1998
490511
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1998
490512
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1998
490513
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1998
490514
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1998
490515
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1998
490516
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1998
490517
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1998
490518
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11/12. – 1998
490519
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1999
490520
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1999
490521
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1999
490522
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1999
490523
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1999
490524
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1999
490525
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1999
490526
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1999
490527
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1999
490528
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1999
490529
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1999
490530
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1999
490531
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2000
490532
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2000
490533
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2000
490534
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2000
490535
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2000
490536
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2000
490537
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2000
490538
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2000
490539
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2000
490540
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2000
490541
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2000
490542
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2000
490543
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2001
490544
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2001
490545
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2001
490546
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2001
490547
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2001
490548
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2001
490549
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2001
490550
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2001
490551
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2001
490552
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2001
490553
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2001
490554
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2001
490555
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2002
490556
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2002
490557
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2002
490558
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2002
490559
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2002
490560
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2002
490561
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2002
490562
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2002
490563
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2002
490564
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2002
490565
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2002
490566
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2002
490567
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2003
490568
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2003
490569
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2003
490570
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2003
490571
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2003
490572
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2003
490573
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2003
490574
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2003
490575
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2003
490576
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2003
490577
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2003
490578
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2003
490579
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2004
490580
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2004
490581
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2004
490582
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2004
490583
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2004
490584
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2004
490585
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2004
490586
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2004
490587
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2004
490588
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2004
490589
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2004
490590
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2004
490591
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2005
490592
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2005
490593
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2005
490594
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2005
490595
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2005
490596
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2005
490597
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2005
490598
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2005
490599
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2005
490600
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2005
490601
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2005
490602
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2005
490603
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2006
490604
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2006
490605
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2006
490606
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2006
490607
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2006
490608
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2006
490609
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2006
490610
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2006
490611
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2006
490612
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2006
490613
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2006
490614
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2006
490615
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2007
490616
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2007
490617
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2007
490618
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2007
490619
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2007
490620
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2007
490621
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2007
490622
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2007
490623
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2007
490624
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2007
490625
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2007
490626
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2007
490627
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2008
490628
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2008
490629
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2008
490630
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2008
490631
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2008
490632
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2008
490633
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2008
490634
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2008
490635
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2008
490636
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2008
490637
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2008
490638
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2008
490639
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2009
490640
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2009
490641
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2009
490642
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2009
490643
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2009
490644
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2009
490645
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2009
490646
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2009
490647
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2009
490648
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2009
490649
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2009
490650
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2009
490651
  Естерхазі П. Жінка / Петер Естерхазі ; [пер. з угор. І.Ю. Петровція]. – Харків : Фоліо, 2010. – 185, [3] с. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-4950-6
490652
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2010
490653
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2010
490654
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2010
490655
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2010
490656
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2010
490657
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2010
490658
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2010
490659
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2010
490660
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2010
490661
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2010
490662
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2010
490663
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2010
490664
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2011
490665
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2011
490666
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2011
490667
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2011
490668
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2011
490669
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2011
490670
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7, липень. – 2011
490671
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8, серпень. – 2011
490672
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2011
490673
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2011
490674
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2011
490675
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2011
490676
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1 січень. – 2012
490677
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2 лютий. – 2012
490678
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3 березень. – 2012
490679
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4 квітень. – 2012
490680
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5 травень. – 2012
490681
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6 червень. – 2012
490682
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7 липень. – 2012
490683
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8 серпень. – 2012
490684
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9 вересень. – 2012
490685
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10 жовтень. – 2012
490686
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11 листопад. – 2012
490687
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12 грудень. – 2012
490688
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1, січень. – 2013
490689
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2, лютий. – 2013
490690
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3, березень. – 2013
490691
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4, квітень. – 2013
490692
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5, травень. – 2013
490693
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6, червень. – 2013
490694
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7, липень. – 2013
490695
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8, серпень. – 2013
490696
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9, вересень. – 2013
490697
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10, жовтень. – 2013
490698
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11, листопад. – 2013
490699
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12, грудень. – 2013
490700
  Деркач О.М. Жінка "нового часу" як елемент типологічної класифікації суб"єктів жіночої персоносфери у творах Іво Андрича (на матеріалі роману "Міст на Дрині") // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 257-264. – ISSN 2075-437X


  Статья посвящена исследованию проблемы типологии субъектов женской персоносферы в творчестве Иво Андрича, в частности-рассмотрению типа женщины "нового времени" как важного элемента типологической карты, представляющего собой одно из ключевых звеньев в ...
490701
  Сидоренко Віктор Жінка forever, або 3000 вітань! : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 138-140 : Фото
490702
  Рейман Брігітта Жінка біля ганебного стовпа / Рейман Брігітта. – Київ, 1959. – 160 с.
490703
   Жінка в громадянській війні. Епізоди боротьби на Північному Кавказі та на Україні в 197101920 рр.. – 2-е изд. – К., 1938. – 244с.
490704
  Маєрчик М. Жінка в замісі патріархальних традицій // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 20-23


  Монографія Оксани Кісь "Жінка в традиційній українській культурі другої половини XIX — початку XX ст." (Львів, Інститут народознавства НАН України).
490705
  Орлова Т.В. Жінка в історії України : (вітчизняна історіографія 20- початку 21 ст.) / Тетяна Орлова. – Київ : Логос, 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-171-188-3
490706
  Орлова Т.В. Жінка в історії України: історіографія 20- початку 21ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06. / Орлова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 31с. – Бібліогр.: 37 назв
490707
  Орлова Т.В. Жінка в історії України: історіографія 20 - початку 21 ст. : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06. / Орлова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 490 л. – Бібліогр.: л. 339-490
490708
  Басаурі Зюзіна Жінка в іудаїзмі очима радянських наукових атеїстів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Перша Радянська Конституція 1918 р. надала жінкам рівні права з чоловіками, але разом з тим заборонила незалежні жіночі організації. В середині 90-х рр. ХХ ст. соціальна політика держави, спрямована на емансипацію жінок, отримала назву "державний ...
490709
  Буряк Л.І. Жінка в контексті нового національно-культурного та інтелектуального середовища: студії першої третини XX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 121-126
490710
  Шадурський В.Г. Жінка в контексті новозавітної оповіді // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 99-109
490711
  Піщанська В.М. Жінка в культурі українського козацтва // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 47-53
490712
  Кривоший О. Жінка в культурному просторі Запорожжя. Межі присутності // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 9. – С. 15-23
490713
  Сагач Г. Жінка в культурному просторі України // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 8-15 березня (№ 15). – С. 3
490714
  Велика А. Жінка в лахмітті правди : шот-трактат. Одробини. Нариси. Оповідання / Арсенія Велика. – Київ : Український пріоритет, 2016. – 206, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-7398-08-9
490715
  Задорожна О.С. Жінка в літературі і феміністичний рух в Україні // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 1 (169). – С. 466-470
490716
  Фрішмут Б. Жінка в місячному сяйві / Б. Фрішмут. – Київ, 1987. – 167 с.
490717
   Жінка в науці та освіті України ХIХ-ХХ ст. : навч. програма курсу (18 годин) : [програми спецкурсу]. – Київ : [б. в.], 2001. – 34, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем
490718
   Жінка в науці та освіті. Минуле, сучасність, майбутнє : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції ; Україна, Київ, 3-4 грудня 1999 р. – Київ, 1999. – 288 с. – ISBN 966-95382-3-Х
490719
  Тимошенко Н.Л. Жінка в офіційному житті: питання протоколу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 252-256.
490720
  Абе Кобо Жінка в пісках : романи / Абе Кобо ; пер. з яп. І.Дзюб. – Київ : Дніпро, 1988. – 603 с. – (Зарубіжна проза XX століття)
490721
  Абе Кобо Жінка в пісках : роман / Абе Кобо ; пер. з яп. І.Дзюб. – 2-е вид. – Київ : Основи, 2004. – 190 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-139-6
490722
  Абе К. Жінка в пісках. Чуже обличчя : романи / Кобо Абе ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з япон. І. Дзюби. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4237-8
490723
  Куценко С.. Жінка в пологовому: права // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 15-21 листопада (№ 46). – С. 15. – ISSN 1992-9277
490724
  Сморжевська О. Жінка в рідновірському неоязичницькому середовищі України: функції та ролі // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Орлевич І.В. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 3. – С. 121-126. – ISSN 2523-4234
490725
  Грабовська І. Жінка в соціо-культурному просторі сучасної України // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 90-94. – ISBN 978-966-2213-81-2


  Аналізуються соціокультурні реалії сучасного українського суспільства у гендерному вимірі на прикладі жіночого лідерства в політиці та культурі.
490726
  Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі = Women : (друга половина 19 - початок 20 ст.) / Оксана Кісь ; НАНУ, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства НАНУ, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-02-5072-7
490727
  Євшан М. Жінка в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 56-57. – ISSN 0130-5263
490728
  Поліщук Я. Жінка в українській літературі // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 9. – С. 134-137. – ISSN 0130-321Х
490729
  Линюк О.М. Жінка в українській обрядовій культурі (др. пол. XIX - XX ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Линюк О.М. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
490730
  Линюк О.М. Жінка в українській обрядовості: рольові функції баби-повитухи в родильних обрядах // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 73-79. – ISSN 2225-7586
490731
  Віконська Д. Жінка в чорному : новели / Дарія Віконська // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 6 (723), червень. – С. 60-63. – ISSN 0130-5263
490732
  Баран Є. Жінка для Адама : Проза Оксани Борис // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 7/8. – С. 124. – ISSN 0130-1608
490733
  Мехед Н. Жінка з великої літери // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 239-241


  Про К.С. Серажим.
490734
  Товстонос В.П. Жінка з голосом : (Музична хвоpоба) ; Жаpт на одну дію / В Товстонос. – Київ : Дpук. 2-ї Аpтілі, 1913. – 15 с.
490735
  Дімаров Жінка з дитиною / Дімаров, А..А. – Київ, 1959. – 300 с.
490736
  Вайно М. Жінка з келихом дощу : вибране / Марія Вайно. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. – 452 с. – ISBN 966-668-118-8
490737
  Семенченко М. Жінка з кіноапаратом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 листопада (№ 211). – С. 6


  Яблонська-Уден Софія — письменниця, журналістка, мандрівниця, родом з України.
490738
  Ібсен Г. Жінка з моря : лpама на 5 дій / Генрік Ібсен ; Пеpеклала H. Гpінченко. – [У Київі (Київ)] : [З дpук. 1-ої Київ. дpук. спілки], 1908. – 100 с. – ([Дpами й комедії] / [Пеp. під pед. Б. Гpінченка] ; [Ч. 12])
490739
  Роздобудько І. Жінка з паризького портрета, або холодний діамант : Авантюрний детектив // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 6. – С. 16-127. – ISSN 0130-1608
490740
  Тимчук В. Жінка з ресторану / В. Тимчук. – Одеса : Маяк, 1990. – 216с.
490741
  Швець А.І. Жінка з хистом Аріадни : життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія / Алла Швець ; [наук. ред. С.М. Пилипчук] ; НАН України, Ін-т Івана Франк, Лекторій СУА з жіночих студій Укр. Католиц. Ун-ту [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2018. – 749, [3] с. – До 100-річчя Союзу Українок. - Покажч. імен.: с. 741-750. – Бібліогр.: с. 708-738 та в підрядк. прим. – (Серія "Літературознавчі студії" ; вип. 23). – ISBN 978-966-02-8522-4
490742
  Каліновский Ол. Жінка за державним кермом / Ол. Каліновский. – К, 1936. – 93с.
490743
  Паняєва Н.О. Жінка за кермом: Оповідання, повість. / Н.О. Паняєва. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 189 с.
490744
  Кунашенко Н. Жінка завжди неосяжна... // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)
490745
  Паращук О. Жінка зі снігу (п"єса на одну дію за мотивами однойменної повісті Василя Слапчука) / О. Паращук, В. Афанасьєва // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 107-127
490746
  Захарчук І. Жінка і війна. Щоденникові версії Аркадія Любченка й Олександра Довженка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 1. – С.58-67.
490747
  Кривоший О.П. Жінка і війна: дискурс широковідомої пісні "Ой, на горі да женці жнуть..." у науковому доробку українських істориків другої половини XIX - початку XX ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 60-77. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074


  На переконання М. Максимовича, згаданий у пісні Сагайдачний не є гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним. Максимович вважає, що це курінний атаман Григорій (Грицько) Сагайдачний, сучасник і сподвижник гетьмана України Петра Дорошенка.
490748
  Кузич-Березевський Жінка і держава / Кузич-Березевський. – Варна, 1970. – 291с.
490749
  Кузич-Березовський Жінка і держава / Кузич-Березовський. – Львів : Світ, 1994. – 287 с.
490750
  Буряк Л. Жінка і політика в українському історіографічному дискурсі (друга половина XIX - перша третина XX ст.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 19-36. – ISSN 0869-3595
490751
  Руденко К.П. Жінка і релігія / К.П. Руденко. – Київ, 1962. – 32с.
490752
  Недзельська Н.І. Жінка і релігія (вирішення питання відношення в релігіях авраамістичної традиції) : монографія / Недзельська Н.І. ; НАНУ, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : [ Б. в. ], 2009. – 82 с. – ISBN 966-531-198-0
490753
  Орлова Т.В. Жінка і сім"я за радянських часів: історіографія проблеми // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 139-145. – ISBN 978-966-96992-6-8
490754
  Насмінчук І.А. Жінка і суспільство у творчому світі Марії Матіос: на матеріалі збірки "Нація" // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 26-29. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
490755
  Таран Л. Жінка і чоловік: долаючи стереотипи : статті та інтерв"ю / Людмила Таран. – Київ : Факт, 2002. – 153, [3] с. – ISBN 966-664-042-2
490756
  Шевчук В. Жінка із смутними очима : маленька повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 71-102. – ISSN 0208-0710
490757
  Кралюк П. Жінка й тягар влади: Доля великої княгині Романової // День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 2017. – 7-8 квітня (№ 61/62). – С. 20
490758
  Ульяненко О. Жінка його мрії // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 210/211. – С. 4-150.
490759
  Ульяненко О. Жінка його мрії : роман / Олесь Ульяненко. – Харків : Фоліо, 2012. – 280, [4] с. – ISBN 978-966-03-6012-9
490760
  Місіма Ю. Жінка маркіза де Сада : роман, п"єса / Юкіо Місіма; [пер. з япон.]. – Харків : Фоліо, 2006. – 287с. – (Література). – ISBN 966-03-3529-6
490761
  КашубаЄ.І Жінка на війні : урок за повістю Бориса Васильєва "А світанки тут тихі...". 8 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 57-60
490762
  Портников Віталій Жінка на ім"я Ципі // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 38 (87). – С. 17
490763
   Жінка на порозі ХХІ століття: становище, проблеми, шляхи соціального розвитку : (Збірник матеріалів Всеукраїнського Конгресу жінок, Київ, 21-23 травня 1998 року). – Київ, 1998. – 182с. – ISBN 966-7530-01-9
490764
   Жінка Радянської України - активні будівники комуністичного суспільства. – К., 1971. – 187с.
490765
  Крупська Н.К. Жінка рівноправний громадянин СРСР / Н.К. Крупська. – К, 1937. – 72с.
490766
   Жінка соціалістичної України. – Київ, 1937. – 162с.
490767
  Гнатюк Д.І. Жінка СРСР / Д.І. Гнатюк. – К, 1941. – 52с.
490768
  Нижник В. Жінка та вища освіта в російській імперії в другій половині ХІХ ст. (на прикладі київських вищих жіночих курсів) // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди К-ра іст. та культ. України. – Тернопіль, 2006. – Вип. 18 : Присвячений пам"яті О.С.Якименка. – С. 72-76. – ISBN 966-8029-58-5
490769
  Старовойт І.М. Жінка у аристотелівській традиції як передумова до формування ґендерних упереджень // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
490770
  Московченко В.М. Жінка у вітчизняному образотворчому мистецтві / В.М. Московченко. – Київ, 1962. – 48с.
490771
  Йовенко С. Жінка у зоні : повісті, оповідання, поезії / Світлана Йовенко. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 485, [3] с. – (In corpore). – ISBN 978-966-7015-94-7
490772
  Гогохія Н. Жінка у радянському соціокультурному просторі 1930-х рр.: гендерний аспект урбанізації // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 376-383. – Бібліогр.: Літ.: с. 383; 20 назв. – ISSN 1728-9572
490773
  Ільченко Олесь Жінка у стилі блюз // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (990). – С. 30-31. – ISSN 0868-9644


  Жінка-поет Людмила Таран; є вірші
490774
  Андрійченко Ю.В. Жінка як втілення лиха і нещастя в мовній картині світу: лінгвопрагматичний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 20-25


  Статтю присвячено лінгвопрагматичному аналізу гендерних стереотипів відносно жінки, які склалися протягом розвитку цивілізації. Аналіз проблеми показує, що з часом в іспанській лінгвокультурі здійснюється зміна культурної репрезентації жіночої статі - ...
490775
  Чеханюк Л.В. Жінка як жертва злочинного посягання // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 115-121.
490776
  Ткаченко О.М. Жінка як об"єкт "іншої" реальності у прозі Іво Андрича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 218-224
490777
  Корнілова К.О. Жінка як символ життя у творі Павла Загребельного "Юлія, або запрошення до самовбивства" // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 173-181
490778
   Жінка як текст : Емма Андрієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко: фрагменти творчості і контексти. – Київ : Факт, 2002. – 208с. – (Літературний проект " Текст + контекст " : Текст+контекст / Текст+контекст). – ISBN 966-664-048-1
490779
  Агеєва В. Жінка як ціль для самої себе // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 29 (661), 17-23.07.2020. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Про національне, гендерне й політичне у творчості Ірини Вільде.
490780
  Маск М. Жінка, яка має план = A woman makes a plan : життя, сповнене пригод, краси й успіху / Мей Маск ; [пер. з англ. А. Цвіри]. – Харків : Vivat, 2021. – 221, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success / Maye Musk. New York: Viking, 2019. – (Серія "Біографії та мемуари"). – ISBN 978-966-982-273-4
490781
  Терещук Г. Жінка, яка творила незалежну Україну // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 28/30 (596/598), жовтень 2020 р. – С. 76-79


  100 років від народження голови ОУН Ярослави Стецько – жінки, яка творила незалежну Україну.
490782
  Селігей П. Жінка, яка тримає руку на пульсі української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 11 (728), листопад. – С. 59-62. – ISSN 0130-5263


  Про Л. Масенко, визначного українського мовознавця, д-ра філол. наук, професора. Проаналізовано основні засади її соціолінгвістичної концепції, схарактеризовано вплив її ідей на мовну політику в сучасній Україні.
490783
  Груя С. Жінка. Мати. Вітчизна // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 576-598. – ISBN 978-606-745-006-4


  "Найулюбленішим героєм поетичної творчості Тараса Шевченка є проста жінка з народу, яка стає жертвою знущання злих людей і кінчає майже завжди трагічно. Більшість шевченківських героїнь стають матерями після того, як їхній ідеал щастя розбитий, і ...
490784
  Арісіма Т. Жінка. Нащадок Каїна : роман / Такео Арісіма ; з яп. пер. Іван Чирко. – Київ : Дніпро, 1978. – 423 с.
490785
   Жінка… Директор… Особистість… // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С.41


  Вітальне слово з нагоди ювілею Неліни Миколаївни Кравчук, директора бібліотеки Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова
490786
  Якімова І.В. Жінки-археологи України кінця XIX - першої половини XX століття // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 232-238. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912


  Розглядається процес поступового входження жінок-археологів кінця XIX - першої половини XX століття в дисциплінарне археологічне товариство України.
490787
  Степовичка Л. Жінки-берегині Олеся Гончара // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 березня (№ 12). – С. 10-11
490788
   Жінки-вчені Києва. – Київ, 2003. – 312с. : фотоіл. – ISBN 966-8311-00-0
490789
  Мельничук Л. Жінки-гончарі Поділля // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 88-90
490790
  Бедзай А.О. Жінки-курці: тенденції, наслідки та мотивації відмови від куріння / А.О. Бедзай, О.М. Щербина // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2019. – № 19. – С. 61-67. – ISSN 2078-4643
490791
  Айвазян О.Б. Жінки-лідери - базис якісного розвою бібліотеки / О.Б. Айвазян, Т.М. Баланюк // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 59-64. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
490792
  Матвієнко О.М. Жінки-лідери політичних партій і блоків на виборах до Верховної Ради України V скликання // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 126-132. – ISBN 966-614-021-7
490793
  Даль Н.В. Жінки-математики України // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 316-319


  Латишева Клавдія Яківна очолювала кафедру диференціальних рівнянь Київського університету.
490794
  Гаєвська Н.М. Жінки-письменниці в оцінці П. Куліша: творчі та особисті контакти // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 5-13. – ISSN 2520-6346


  Проаналізовано листи й твори П. Куліша, які дають можливість простежити всю біографію письменника, весь його творчий шлях, особисте життя. Розглянуто різні аспекти його творчості, але було наголошено на епістолярній спадщині П. Куліша, яка чи не ...
490795
  Співак М.В. Жінки-поліцейські та державна політика гендерної рівності: зарубіжний досвід у вітчизняному контексті // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (52). – С. 18-27. – ISSN 2413-1342
490796
  Вітрук Л.Д. Жінки-трудівниці в період соціалістичної індустріалізації. / Л.Д. Вітрук. – Київ, 1973. – 120с.
490797
  Джишиашвілі О.В. Жінки-фотографи та їх внесок у розвиток фотомистецтва XIX - початку XX століть // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 146-154. – ISSN 2226-2180
490798
  Луговикіна М. Жінки - велика сила соціалістичного суспільства / М. Луговикіна. – К., 1950. – 56с.
490799
  Кастеллі Є.Ю. Жінки - це мир, праця, життя / Є.Ю. Кастеллі, Коцюбинська-Єфіменко. – Київ, 1967. – 48с.
490800
  Скржинська М. Жінки античного Боспора // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 13-43
490801
  Семенська Р. Жінки в академічній науці Польщі: переможці серед переможених // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.103-113. – ISSN 1563-3713
490802
  Шульга С.А. Жінки в античному грецькому полісі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 118-124. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
490803
  Якімова І.В. Жінки в археологічній науці України в другій половині ХІХ – у кінці 30-х рр. ХХ ст.: біоісторіографічний аспект // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 153-159. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Проаналізовано фемінологічний складник в історіографії української археологічної науки на основі біографічних студій, присвячених жінкам-археологам України другої половини XIX - кінця 30-х рр. XX ст. Згадуються Г.Г. Мезенцева, Н.Д. Полонська-Василенко.
490804
  Зборовський А. Жінки в боротьбі за свободу України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 березня - 12 квітня (№ 13/14). – С. 14


  Книга Романа Коваля "Жінки у визвольній війні. Історії, біографії, спогади 1917-1930".
490805
  Бобрик Д. Жінки в боротьбі за Україну // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 20-26 травня (№ 20)


  Всеукраїнська наукова відеоконференція "Жінка в боротьбі за Україну", приурочена до 100-річчя від дня народження активної учасниці дисидентського руху Лесі Коцюби.
490806
  Розовик О.Д. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Розовик Олеся Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 254 л. – Бібліогр.: л. 208-254
490807
  Розовик О.Д. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Розовик Олеся Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
490808
  Розовик О.Д. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки) / Олеся Розовик. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 453, [1] с. : табл. – Анот. парал. рос., англ. - Імен. покажч.: с. 404–414. – Бібліогр.: с. 355–379 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7212-13-2
490809
  Гуменюк А.Г. Жінки в дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 40-42
490810
  Ковтун Ю.І. Жінки в житті Гемінгвея / Юрій Ковтун. – Харків : Міськдрук, 2011. – 212 с., [46] с. іл. – Бібліогр.: с. 203-207. – ISBN 978-617-619-019-6
490811
  Горбонос О.В. Жінки в житті та художній спадщині Т. Г. Шевченка: синтез особистого та творчого. / О.В. Горбонос, Л.П. Прилєпська // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 130–134. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
490812
   Жінки в житті Тараса Шевченка. "Якби зустрілися ми знову..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-19 березня (№ 11). – С. 8-9
490813
  Вознюк К. Жінки в законі: нюанси гендерної (не) рівності // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 березня (№ 12/13). – С. 44-45
490814
  Козуля О. Жінки в історії України / Олесь Козуля. – Київ : [Український центр духовної культури], 1993. – 256 с. – ISBN 5-7770-0579-9
490815
  Стяжкіна О.В. Жінки в історії української культури другої половини ХХ століття / О.В. Стяжкіна; Донецький нац. ун-тет. Історичний фак-тет. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2002. – 270с. – ISBN 966-7804-43-7
490816
  Лабур Ольга Жінки в науці і освіті: гендерні реалії (IV Міжнародна науково-практична конференція, 7-8 листопада, м. Київ) / Лабур Ольга, Стребкова Юлія // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 85-88


  В статье анализируется работа и итоги деятельности IV Международной научно-практической конференции по вопросам, положения женщин в науке и образовании.
490817
  Наталіна Н.О. Жінки в органах державної влади України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 122-123. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
490818
  Радченко Л. Жінки в повстанській армії і особистому житті Нестора Махна / Л. Радченко, Б. Дмитрук // Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ, 2019. – № 2. – С. 8-11. – ISSN 1814-5078
490819
  Стяжкіна О.В. Жінки в повсякденні окупації: відмінності сценаріїв, інтенції й ресурси виживання // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.42-66. – ISSN 0130-5247
490820
   Жінки в політиці: міжнародний досвід для України = Women and politics in Ukraine: Benefiting from International Experience : За матеріалами міжнародного наукового семінару Жінки в політиці: міжнародний досвід для України Київ - НаУКМА - 7 жовтня 2005 року: Збірник наукових статей. – Київ : Атіка, 2006. – 272с. – ISBN 966-326-188-9
490821
  Орлова Т.В. Жінки в революціях: українська історіографія ХХ – початку ХХІ ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 111-120
490822
  Сич Г. Жінки в селянському повстанському русі в Україні в 1918 - 1922 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 349-351. – ISBN 978-966-171-893-6
490823
  Оніщенко О.В. Жінки в суспільно-політичному житті України. 1917 рік // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 34/36 (494/496), грудень 2017 р. – C. 5-31
490824
  Захарова В.А. Жінки в українському балеті: до історіографії дослідження // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 260-267. – ISSN 2225-7586


  "Стаття є першою спробою систематизації матеріалу про дослідження жіночого балетного виконавства в Україні. Висновки. Аналіз джерел з історії становлення балетного мистецтва України і початків формування вітчизняної школи балетного виконавства дає ...
490825
  Подолюк С Жінки в українському весіллі: етноісторична обумовленість / Світлана Подолюк ; [наук. ред. В. Давидюк]. – Луцьк : Іванюк, 2013. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 289-310 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-517-752-4


  У пр. № 1704920 напис: Шановному Голові, професорові Семенюку Г.Ф. щиро від автора! 23.05.2013 р.
490826
  Кобченко К. Жінки в Університеті Св. Володимира // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  В 1834 р. Університет Св. Володимира, як і решта тогочасних університетів, був суто чоловічим навчальним закладом. Близько ста років знадобилося для того, щоб жінки здобули право без обмежень навчатися в Київському університеті - спершу в створеному ...
490827
  Жилінська О.І. Жінки в управлінні: український досвід і сучасні реалії / О.І. Жилінська, І.М. Горбась, Т.Ю. Прилуцька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 245-250. – ISSN 2222-4459
490828
  Гон М. Жінки в час Голокосту: долі, поведінка та гендерні (не)рівності / М. Гон, Н. Івчик // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 9-49. – ISSN 1998-3883
490829
  Залєток Н.В. Жінки вікторіанської епохи у шлюбно-сімейних відносинах // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 84-89
490830
  Драч О. Жінки доби Хмельниччини: соціокультурний портрет // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 22-26. – ISBN 978-966-493-651-1
490831
  Іванишина Лариса Жінки Емми Томпсон // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (82). – С. 55-57. – ISSN 1562-3238
490832
  Вовк І. Жінки з роду Острозьких. Гальшка Острозька - Чорна Княгиня // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 180-195. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
490833
  Свтич К. Жінки і благодійність в роки Першої світової війни // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 240-242. – ISBN 978-966-171-795-3
490834
  Бертельсен О. Жінки і діти в місцях масового голодування: Україна, 1932 - 1933 роки // Жінки та Голодомор-геноцид: жертви, очевидці, призвідниці : Матеріали Другого симпозіуму з нагоди 85-х роковин Голодомору-Геноциду Каліфорн. штат. ун-т, Фресно 5 жовт. 2018 р. / під ред. Вікторії Малько. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – С. 33-50. – ISBN 978-966-518-764-6
490835
  Антонович М. Жінки і діти як жертви геноцидних дій у Голодоморі проти української нації // Жінки та Голодомор-геноцид: жертви, очевидці, призвідниці : Матеріали Другого симпозіуму з нагоди 85-х роковин Голодомору-Геноциду Каліфорн. штат. ун-т, Фресно 5 жовт. 2018 р. / під ред. Вікторії Малько. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – С. 15-31. – ISBN 978-966-518-764-6
490836
  Голота Л.В. Жінки і птиці : поезії / Л.В. Голота. – Київ, 1986. – 71 с.
490837
  Василенко О.О. Жінки й математика : [навчально-методичний посібник] / О.О. Василенко. – Харків : Основа, 2008. – 174 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.1(61)). – ISBN 978-966-495-108-8
490838
  Сатулла Є. Жінки країни соціалізму / Є. Сатулла. – Київ, 1938. – 87с.
490839
  Терехова Л.В. Жінки Мейстера Екхарта // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 50-52
490840
  Склокіна І. Жінки на війні: конструктуючи і деконструктуючи стереотипи // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 22-27
490841
  Черниш Т. Жінки на ринку праці України (окремі сучасні соціально-економічні проблеми) / Т. Черниш, О. Власенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 21-27 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
490842
  Голобородько Я. Жінки не без чоловіків (проза Софії Андрухович) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-66. – ISSN 0236-1477
490843
  Андрухович Юрій Жінки Південної Європи мають особливий магнетизм / Андрухович Юрій, Татаренко Ірина // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 34-35 : Фото
490844
  Мандзюк Д. Жінки помітили двох незнайомців і відкрили вогонь із рушниць // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 7 (210). – С. 54-57


  Український шляхтич Юрій-Франц Кульчицький урятував Відень від здачі туркам і відкрив у місті першу кав"ярню.
490845
  Береза Г. Жінки радянської країни / Ганна Береза. – Київ : Укрполітвидав, 1948. – 35 с.
490846
  Березіна З. Жінки Радянської України - активні будівники комунізму / З. Березіна, Г . Бодрова. – Київ, 1954. – 112с.
490847
  Кастеллі Є.Ю. Жінки Радянської України - активні будівники комунізму / Є.Ю. Кастеллі. – Київ, 1960. – 48с.
490848
  Лахач Т.О. Жінки Радянської України у регламентаційній системі державних перетворень 1930-х років // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 247-258. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Автор статті показує суперечливість державних перетворень 1930-х років щодо жінок у Радянській Україні та аналізує основні регламентаційні дії влади, спрямовані на формування нової системи жіночих цінностей та родинних потреб загалом. Також акценту ...
490849
  Москаленко Леся Жінки світу // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-37 : фото
490850
  Нечипорук З.С. Жінки світу в боротьбі за мир, рівноправність і щастя дітей / З.С. Нечипорук. – К., 1959. – 42с.
490851
  Кідрук Максим Жінки світу очима простого українця : Ісландія / спецрепортаж / Кідрук Максим, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 80-82 : Фото
490852
  Айдачич Д. Жінки Сходу в пошуках благополуччя Заходу (Ю. Андрухович, Є. Кононенко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 3-7
490853
  Сюндюков І. Жінки та влада: реформи, здобутки, слід в історії // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 20


  Королева Ізабелла - постать надзвичайно суперечлива, складна. Саме вона заклала наріжний камінь в будову майбутньої потужної Іспанської імперії.
490854
  Сюндюков І. Жінки та влада: реформи, здобутки, слід в історії // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 березня (№ 39/40). – С. 20


  Королева Єлизавета I перетворила Англію на провідну державу Європи.
490855
   Жінки та Голодомор-геноцид: жертви, очевидці, призвідниці : Матеріали Другого симпозіуму з нагоди 85-х роковин Голодомору-Геноциду Каліфорн. штат. ун-т, Фресно 5 жовт. 2018 р. / під ред. Вікторії Малько. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 149, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-764-6
490856
  Вулф В. Жінки та розповідна література // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2000. – Ч. 17 : Гендерні студії. – С. 78-86
490857
  Єсіп Ігор Жінки у відбудові господарства Донбасу в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.): історіографія проблеми // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 83-90. – ISSN 1728-9343
490858
  Сокур В. Жінки у житті Шевченка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 2 (42). – С. 29-34


  Княгиня Варвара Олексіївна Репніна звернулася до свого родича міністра освіти Росії графа Уварова (був чоловіком сестри Варвари Олексіївни), з проханням призначити Шевченка на посаду вчителя малювання Київського університету. Згадується перший ректор ...
490859
  Сокур В. Жінки у житті Шевченка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 1 (41). – С. 24-28
490860
  Сокур В. Жінки у житті Шевченка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 3 (43). – С. 36-37


  Автор показує не іконописного, а живого Шевченка зі всіма людськими пристрастями і недоликами, простежуючи стосунки із жінками серед них дружина першого ректора Ун-ту Св. Володимира Марія Максимович.
490861
  Сокур В. Жінки у житті Шевченка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 27-30


  Тетралогія Василя Васильовича Сокура - цикл із 4-х статей "Жінки у житті Шевченка", присвячений особистому життю Т.Г. Шевченка, його пошукам сімейного щастя
490862
  Дубчак Наталія Іванівна Жінки у Збройних Силах України: проблеми гендерної політики // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 187-192
490863
   Жінки у приватному секторі економіки України / О.М. Руднєва, О.М. Пищуліна, О.О. Кочемировська, Н.О. Орлова; Харківський центр жіночих досліджень. – Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – 156с. – ISBN 966-572-310-3
490864
  Ніколаєва Н. Жінки у сфері науки та освіти в США у другій половині XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-28. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль та місце жінки у сфері освіти та науки і розвиток системи жіночої освіти в США у другій половині ХІХ ст. The role of woman in the educational and scientific sphere and the development of the system of woman education in the USA in the ...
490865
   Жінки України : Біографічний енциклопедичний словник. – Київ : Феникс, 2001. – 560с. – ISBN 966-651-002-2
490866
  Гук М. Жінки України в Першій світовій війні у сучасних вітчизняних дисертаційних дослідженнях // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – C. 104-113. – ISSN 2522-4611


  Відображено напрямки дисертаційних досліджень, які повністю або в контексті розкривають життя й участь жінок України у Першій світовій війні. Методологічну основу публікації склали загальнонаукові та спеціально-історичні методи логічного та ...
490867
  Гук М.С. Жінки України у Першій світовій війні: історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Гук Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
490868
  Гук М.С. Жінки України у Першій світовій війні: історіографія : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Гук Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 229 арк. – Додатки: арк. 228-229. – Бібліогр.: арк. 197-227
490869
   Жінки ХХ століття (Вдячні доньки любим матусям) // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 19 : фото
490870
   Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні = Central and East European women and the Second world war : гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства : зб. наук. праць / [Ін-т народознавства НАН України ; Укр. асоц. дослідників жіночої історії ; Укр. асоц. усної історії та ін.] ; за наук. ред. Гелінади Грінченко, Катерини Кобченко та Оксани Кісь. – Київ : АРТ КНИГА, 2015. – 335, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7242-12-2
490871
  Пантілеєнко К. Жінки як суб’єкт фемінізму і ґендерна політика в Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 287-288. – ISBN 978-966-439-357-4
490872
  Роосте Ю. Жінки, поети й естонки? // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 208-211. – ISSN 0320-8370
490873
  Данилюк Л. Жінки, яких любив Кобзар // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2014. – № 2. – С. 70-75. – ISSN 0130-321Х


  Історія зберегла імена жінок, які полонили серце Тараса. Незавжди почуття поета лишали слід у поезії. Але ж і сказати, що жінки і світлі почуття до них не відіграли значної ролі в житті і творчості Шевченка - це, значить, погрішити проти істини. ...
490874
  Максименко О. Жінки, які захищають Україну // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – С. 10
490875
  Ролле Й. Жінкі при Чигиринському дворі / Й. Ролле. – К, 1994. – 58с.
490876
  Нікітенко А.І. Жіноцтво в благодійній та освітній діяльності Київської старої громади (70–80-ті рр. ХІХ ст.) // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 31-38. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
490877
  Шевченко М.Ю. Жіноцтво в окупованому Києві (за матеріалами фондів Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років") / М.Ю. Шевченко, В.А. Гедз // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 256-273. – ISSN 0320-9466
490878
  Ніколаєва Н. Жіноцтво в соціально-економічному житті США в період громадянської війни 1861-1865 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-37. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню ролі та місця жінки в різних аспектах соціально-економічної сфери життя у США протягом громадянської війни 1861-1865 рр. This article is devoted to the role of women in various aspects social and economic life in the USA ...
490879
  Ніколаєва Наталія Борисівна Жіноцтво в соціально-економічному та політичному житті США з кінця 18 ст. до 1920 р. (проблема досягнення рівноправності) : Дис. ...канд. істор. наук: 07.00.02. / Ніколаєва Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 217л. – Бібліогр.: л. 192-217
490880
  Ніколаєва Наталія Борисівна Жіноцтво в соціально-економічному та політичному житті США з кінця 18 ст. до 1920 р. (проблема досягнення рівноправності) : Автореф. ... дис. канд. історич. наук: 07.00.02 / Ніколаєва Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
490881
  Орлова Т. Жіноцтво України у Другій світовій війні: історіографічні спостереження // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 145-152. – ISBN 978-966-97201-1-5
490882
  Булгакова А.В. Жіноцтво українського села часів голодомору 1932-1933 рр.: соціально-економічний та духовний аспекти : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Булгакова Альона Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 183-204
490883
  Булгакова А.В. Жіноцтво українського села часів голодомору 1932-1933 рр.: соціально-економічний та духовний аспекти : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Булгакова Альона Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
490884
  Голобородько Я. Жіноча Mega-фоніка Еоіс Манро. Особливості прози нобеліатки 2013 року // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (467), листопад - грудень 2020. – С. 4-11
490885
  Матасова Ю.Р. Жіноча архетипність у ліриці Е. Дікінсон // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 377-381. – (Б-ка Ін-ту філології)
490886
  Буряк Л.І. Жіноча біографіка як напрям наукових досліджень: традиції й сучасні репрезентації // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 10-27


  "Аналізується жіноча біографіка як соціокультурний феномен і науковий напрям, що є органічною складовою біографічних досліджень. Визначаються особливості термінології та методології".
490887
  Ийслуу А.Е. Жіноча гімназійна освіта у Києві наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за документами Державного архіву м. Києва) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 185-190. – ISSN 0320-9466
490888
   Жіноча доля : (збірка). – Львів : Коштом і заход. Т-ва "Просьвіта" ; [З друк Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1907. – 32 с.


  Зміст: Іван Франко. Жени русським...; О. Іванчук. Жіноча доля; В. Лужанська. Свати; Наталя з Озаркевичів К. Гануся. Зі споминів міської служниці (з ілюстр.). Б. Грінченко. Галіма (поема).
490889
  Булкіна І. Жіноча доля // Критика. – Київ, 2001. – Вересень, (число 9). – С. 30-31
490890
  Медведенко Оксана Жіноча доля : [поезія] // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 53
490891
  Гаєвська Н.М. Жіноча доля в художній рецепції П.А. Грабовського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 37-46. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Йдеться про місце жіночої долі в художній рецепції П.А. Грабовського на матеріалі збірки "Пролісок".
490892
  Передирій В.А. Жіноча доля на тлі доби : (Літопис жіночого руху у світлі укр. видань) / В.А. Передирій, Н. Сидоренко, Т. Старченко; Дослідницький центр історії укр. преси. – Київ : Дослідницький центр історії української преси, 1999. – 120с. – ISBN 966-95154-6-7
490893
   Жіноча дружба: яка вона ? // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Стедентки IV курсу факультету психології Дар"я Никанорова та Марія Бурдукало розповідають про жіночу дружбу.
490894
  Надьон Н. Жіноча злочинність: деякі особливості розслідування справ // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.79-85. – ISSN 0132-1331
490895
  Кубальський В.Н. Жіноча злочинність: особливості та тенденції розвитку в Україні / В.Н. Кубальський, В.О. Момотюк // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 60-68. – ISSN 2413-1342
490896
  Капелюшна М.М. Жіноча ідентичність в романі Р.П. де Айали "Хуан-тигр. Лікар своєї честі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (52). – С. 37-42


  Статтю присвячено дослідженню форм пошуку своєї ідентичності жінками у романі Р.П. де Айала “Хуан-Тигр. Лікар своєї честі”. Охарактеризовано соціально-історичний контекст доби та його вплив на актуалізовані у творі авторські погляди на проблему. ...
490897
  Зюбіна Р. Жіноча історія / спілкувалася І. Ведернікова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9). – С. 1, 10


  "Відома акторка, кіноакадемік, телеведуча і просто красуня Римма Зюбіна трималася в кадрі винятково професійно. "Так, виставою справа ніколи не закінчується... спілкування завжди живить... люди сприймають мене як батарейку, позитивний заряд і я маю ...
490898
  Кісь О.Р. Жіноча історія як напрямок історичних досліджень: становлення феміністської методології // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 159-172. – ISSN 0130-5247
490899
  Герасименко Н. Жіноча література: чи справді "рожева"? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (651). – С. 56-69. – ISSN 0236-1477
490900
  Корнійчук М. Жіноча молитва за Шевченка // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 29-32. – ISBN 978-966-2213-81-2


  Статтяпро маловідому українську поетку Олександру Псьол,
490901
  Дергаль Л. Жіноча мрія як домінанта інтенційності у творах О. Кобилянської та Е. Золя // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 81-85
490902
  Франко Іван Жіноча неволя в руських піснях народніх / Франко Іван. – Львів : Зоря, 1883. – 50с.
490903
  Вірченко В. Жіноча освіта на українських землях за часів Російської імперії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 128-130
490904
  Харлан О. Жіноча персоносфера в українській і польській прозі міжвоєнного двадцятиліття // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 170-175. – ISBN 978-966-171-780-9
490905
  Ткаченко О.М. Жіноча персоносфера Іво Андрича: концептуальні засади та семантичні конфігурації : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.03 - література слов"янських народів / Ткаченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 213л. – Бібліогр.: л.193-213
490906
  Ткаченко О.М. Жіноча персоносфера Іво Андрича: концептуальні засади та семантичні конфігурації : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: спец.10.01.03 / Ткаченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 7 назв
490907
  Нестерцова-Собакарь Жіноча початкова та середня освіта: правові основи функціонування на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 2 (81). – C. 80-87. – ISSN 2078-3566
490908
   Жіноча праця на Україні. – Х., 1930. – 121с.
490909
  Кость С. Жіноча преса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 123-141. – (Серія журналістика ; Вип. 30)
490910
  Потіцка К.С. Жіноча приватна благодійність у роки Першої світової війни // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 83-88. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
490911
  Капраль І. Жіноча проблематика в літературній періодиці Львова 20–30-х років ХХ ст. // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 19-23
490912
  Гаєвська О.В. Жіноча проза кінця ХІХ - початку ХХ століття у критичній рецепції Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 47-54. – ISSN 2520-6346
490913
  Писаренко Ю.В. Жіноча проза у контексті хорватської літератури другої половини XX століття : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.03 / Писаренко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 188 л. – Бібліогр.: л. 167-188
490914
  Писаренко Ю.В. Жіноча проза у контексті хорватської літератури другої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Писаренко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв
490915
  Томчук Л. Жіноча проза як дзеркало // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 79-82. – (Філологія ; Вип. 19)
490916
  Якубіна В.Л. Жіноча робота в контексті активностей соціально спрямованого бізнесу : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 108-109
490917
  Журба Т.Г. Жіноча розмова / Т.Г. Журба. – Київ, 1987. – 86с.
490918
  Таран Л. Жіноча роль : жінка-автор у сучас. укр. прозі. Емансипац. дискурс / Людмила Таран. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2007. – 126, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-281-9
490919
  Перелигіна Р.В. Жіноча участь в тероризмі: кримінологічний аспект // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 96-98. – ISBN 978-617-7363-14-8
490920
  Кривоший О. Жіноче в культурному просторі Запоріжжя. Межі присутності // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 39-52. – ISSN 0869-3595
490921
  Донченко Ю. Жіноче виборче право в Європі // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 1. – С. 82-87.
490922
  Ло Кунь Жіноче мистецтво гри на саксофоні XX століття та його проекція на розвиток саксофонного мистецтва Китаю // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 169-178. – ISSN 2310-0583
490923
  Коломієць Н.А. Жіноче обличчя історичної науки // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 99-101. – ISBN 978-617-7107-30-8


  До ювілею відомої в Україні та за її межами вченої-історика, джерелознавця, архівознавця, професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Ірини Нінелівни Войцехівської.
490924
  Бондарук Л. Жіноче обличчя Норильського повстання // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 31 травня (№ 16)
490925
  Гнатюк О. Жіноче обличчя українського модернізму // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 20-27
490926
  Кляшторна Н. Жіноче обличчя української еміграції // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 22 жовтня (№ 43). – С. 11. – ISSN 0027-8254
490927
  Кривоший О. Жіноче оточення армії Нестора Махна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 11-17 жовтня (№ 36/37). – С. 15


  За радянської влади найбільш неординарні явища української історії були спотворені, оббрехані та практично забуті. До таких заборонених тем тривалий час цензура зараховувала і масовий махновський рух на півдні України. Комуністична пропаганда ...
490928
  Буряк Л.І. Жіноче оточення Богдана Хмельницького в оцінках українських істориків (друга половина ХІХ - перша третина ХХ ст.). // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 132-140
490929
  Жаркова Р.Є. Жіноче письмо: інтелектуально-чуттєвий бунт проти уніфікації літературної творчості (теоретичний аспект) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 297-301. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
490930
  Шутова Л.І. Жіноче письмо: міф чи реальність? (лінгвістичні особливості сучасної української жіночої прози) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 176-180. – ISSN 2312-0665
490931
  Гладченко С. Жіноче питання в національно-визвольному русі мусульманських країн (на прикладі Тунісу) // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 30. – С. 215-230. – ISSN 2312-6825
490932
  Гладченко С. Жіноче питання в національно-визвольному русі мусульманських країн (На прикладі Тунісу) // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 215-230. – ISSN 2312-6825
490933
  Тарапон О. Жіноче питання в теорії і практиці більшовизму 1920 - 1930-х рр.: пошук нових цінностей // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 38-46. – ISSN 2522-4611
490934
  Волкова Ірина Олександрівна Жіноче питання в Україні (друга половина ХІХ ст.) : Автореф... канд. політич.наук: 23.00.04 / Волкова Ірина Олександрівна; Мін-во освіти України. Одеський держ. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 1995. – 23л.
490935
  Бутова Л.В. Жіноче питання в Україні в XIX - у першій половині XX ст. // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2020. – № 34/36 (602/604), грудень 2020 р.
490936
  Ткаченко Г.І. Жіноче питання в українській суспільно-політичній думці. : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.01 / Ткаченко Г.І.; Львів. держ. ун-т. – Львів, 1994. – 20л.
490937
  Вановська І.М. Жіноче підприємництво як фактор модернізації України у другій половині XIX - на початку XX століття // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 22-28. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  У статті розглядаються динаміка, загальні умови і регіональні особливості становлення та розвитку жіночого підприємництва в Наддніпрянській Україні у другій половині XІX – на початку XX ст. Підкреслюється, що дослідження підприємницької діяльності ...
490938
  Якименко К.О. Жіноче підприємництво, фемінізм і патріархат : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 107-108
490939
  Завальнюк І.О. Жіноче політичне лідерство в Україні: проблеми демократизації та подолання стереотипів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 106-109
490940
  Хименко Ю. Жіноче серце з чоловічим характером // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 41-45
490941
   Жіноче серце сповнене любові : Портрети киянок на початку ХХI cт.:Збірка нарисів. – Київ : Просвіта, 2001. – 520с. – ISBN 966-7115-38-0
490942
  Вороніна М.С. Жіноче споживання в УСРР у 1920-1930-ті роки: стереотипи та реальність // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 29-34. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  Для жіноцтва в будь-які часи було важливо яскраво одягатися, бо до цього спонукали правила андроцентричного світу. Тому більш актуальними в даному дослідженні постають такі питання: по-перше, чи стала радянська жінка повноцінним споживачем; по-друге, ...
490943
  Сирадоєва О. Жіноче тіло в релігійному просторі: від спокуси дол гріховності (на матеріалі оповідання Ю. Шпола "Веселий швець Сябро") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 357-361


  У статті розглядається концепція Тіла в контексті оповідання Юліана Шпола "Веселий швець Сябро". Пропонується розглядати жіноче тіло як фактор зваби для чоловічого его, прагнення до табу. До певної міри жіноче тіло є трофеєм у грі чоловічих принципів. ...
490944
  Ігнатенко І. Жіноче тіло в сучасних культурно-антропологічних дослідженнях етнологів України й Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена огляду праць етнографів та фольклористів, в яких зустрічаються відомості про народні погляди, вірування, уявлення, пов"язані з жіночою фізіологією та тілесністю. The article is devoted to survey of ethnological and folklore works ...
490945
  Ігнатенко І. Жіноче тіло у дослідженнях етнографів середини ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-18. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена огляду праць етнографів та фольклористів середини ХІХ - початку ХХ ст., в яких зустрічаються відомості про народні погляди, вірування, уявлення, пов"язані з жіночою фізіологією та тілесністю. The article is dealed with an analysis of ...
490946
  Ігнатенко І.В. Жіноче тіло у традиційній культурі українців / Ірина Ігнатенко. – [2-ге вид.]. – Київ : Дуліби, 2013. – 218, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 180-219 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8910-69-2
490947
  Жиленко Г.О. Жіноче чернецтво у ранньовізантійському Єгипті (на матеріалах "житія святої Євфросинії") // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 212-220. – ISBN 978-617-689-216-8
490948
  Голота Л. Жіночий апокриф : вибрані твори / Любов Голота ; [передм. Д. Дроздовського ; ред. Ю. Буряк]. – Київ : Український письменник, 2012. – 559, [1] с. : портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавн. рада.: Б.І. Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-579-359-5
490949
  Матіос М. Жіночий аркан : 13 днів Марії:Поезії / М. Матіос. – Львів : Кальварія, 2001. – 108с. – ISBN 966-663-027-3
490950
  Пуларія Т.В. Жіночий архетип у міфопоетичній традиції української культури (на матеріалі народної культури Середньої та Нижньої Наддніпрянщини) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Пуларія Т.В. ; МОНУ ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
490951
  Пригодій С.М. Жіночий аспект малої прози Дж. Лондона: онтопсихоаналіз // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 283-292. – Бібліогр.: Літ.: с. 293; 13 п.


  Стаття має на меті виявити своєрідність жіночого образу в оповіданнях Дж. Лондона суто крізь призму онтопсихологічного тлумачення з опертям на парадигму А. Менегетті та інші сучасні психолого-літературознавчі підходи. Цель статьи - выявить ...
490952
  Модилевський Я. Жіночий гаметофіт у Angiospermae / Я. Модилевський. – Б.м., 1929. – 40 с.
490953
  Когут О.В. Жіночий деконструкт як головна парадигма сюжету у п"єсі Павла Ар"є "Кольори" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 29-32. – ISSN 1996-5931


  У цій статті автор розглядає жіночий деконструкт як основу сюжету п"єси сучасного укр. драматурга Павла Ар"є "Кольори". Дослідниця спирається на концепти метафізики присутності (metaphysics of presence) (за Деридою), відчутного трансцендентного ...
490954
  Титюк А.К. Жіночий детектив: теоретичні та історико-літературні проблеми вивчення // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 87-90. – ISSN 978-966-551-401-5
490955
  Федунь М. Жіночий дискурс західноукраїнських споминів про Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 329-336
490956
  Ісаєва Н.С. Жіночий дискурс традиційних образів в українській та китайській прозі постмодерного періоду // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 166- 173


  Стаття присвячена порівняльному аналізу одного з найважливіших символів у повісті Марії Матіос "Москалиця" та романі китайської письменниці Сюй Сяобінь "Пітната змія" - образу змії. Виявлено основні смисли, що реалізуються в позиціях традиційного ...
490957
  Кісь О.Р. Жіночий досвід ҐУЛАҐу: стан досліджень та джерельні ресурси в українському контексті // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 3 (528), травень - червень. – С. 125-138. – ISSN 0130-5247
490958
  Кісь О. Жіночий досвід участі в національно-визвольних змаганнях на західноукраїнських землях у 1940-1950-х рр. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 101-125. – ISBN 978-617-578-013-8
490959
  Галич А. Жіночий і нежіночий романи Галини Тарасюк і асоціонімному вимірі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 8 (608). – С. 49-59. – ISSN 0236-1477


  В статті прагнення з"ясувати естетичну складову асоціонімів у романах Галини Тарасюк. Для цього автор обирає твори "Сестра моєї самотності" й "Цінь Хуань Гонь", асоціонімний ряд яких допомагає зрозуміти ту модель новітнього буття українського народу, ...
490960
  Ігнатюк О.Г. Жіночий іронічний детектив у жанровій системі масової літератури // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 173-185. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
490961
  Андрух В.С. Жіночий лікар (до 162 річниці від дня народження лікаря Щасного-Сельського) // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 111-112. – ISSN 1029-4244


  Ф. Сельський - автор досліджень з питань гінекології, публікованих у "Лікарському збірнику" НТШ та у німецьких медичних журналах, брав участь в опрацюванні української медичної термінології.
490962
  Уваренко В.Л. Жіночий медичний інститут Харківського медичного товариства (1910-1920 рр.) - перший вищий медичний навчальний заклад для жінок в Україні // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 494-497
490963
  Доброрез І.О. Жіночий наркотизм: сучасний стан, тенденції, шляхи подолання (на прикладі Автономної Республіки Крим // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 123-126.
490964
  Шалацька Г.М. Жіночий образ в системі духовних цінностей у творах Г.Квітки - Основ"яненка та В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті на основі аналізу повісті "Маруся" Г. Квітки-Основ"яненка та оповідання "Момент" В. Винниченка розглянуто особливості зображення образу жінки відповідно до системи духовних цінностей. The article considers the specificities of the a woman ...
490965
  Гнідан Ю. Жіночий образ у творчості Акутагава Рюноске // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 274-278. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
490966
  Шукай О. Жіночий образ як інтерпретаційна модель подій національної історії (на прикладі роману Марії Матіос "Солодка Даруся") // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – C. 299-304. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 2 (18), листопад). – ISSN 2519-4038
490967
  Порфімович О.Л. Жіночий погляд на жіночу злочинність // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 3. – С. 83-93. – (Політичні та юридичні науки)
490968
  Овчаренко Е. Жіночий погляд у мистецтво // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 вересня (№ 37). – С. 16
490969
  Чжижун Г. Жіночий портрет у китайському живописі XX - початку XXI ст.: образно-стильова еволюція : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Чжижун Ген ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
490970
  Скринченко В. Жіночий портрет, або Таємниця герцогині де Бофор // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 18-24 червня (№ 18/19). – С. 14


  Творчість англійського художника Томаса Гейнсборо.
490971
  Агеєва В. Жіночий простір : феміністичний дискурс українського модернізму / Віра Агєєва. – Київ : Факт, 2008. – 358 с. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-294-7
490972
  Пашко А. Жіночий рух в Україні: історичний аспект та сучасний розвиток // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С. 125-126. – ISSN 0132-1331
490973
  Кобець О. Жіночий рух в Україні: питання теорії і сучасна практика // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – С. 94-95
490974
  Габор В. Жіночий рух у Карпатській Україні: національні, соціально-політичні та культурно-освітні аспекти // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С. 197-217. – ISSN 2524-0331
490975
  Яценко Л. Жіночий рух України: етапи становлення // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 386-390. – ISBN 978-966-308-311-5
490976
  Копієвська О.Р. Жіночий рух як складова культуротворчого процесу в Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 108-111
490977
   Жіночий світ = Woman"s world. – Київ : Всеукраїнське жіноче товариство імені Олени Теліги
№ 1. – 2000
490978
   Жіночий світ. – Київ
№ 1. – 2001
490979
   Жіночий світ. – Київ
№ 2. – 2001
490980
   Жіночий світ. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
490981
   Жіночий світ. – Київ
№ 4. – 2001
490982
   Жіночий світ. – Київ
№ 1. – 2002
490983
   Жіночий світ. – Київ
№ 2. – 2002
490984
   Жіночий світ. – Київ
№ 3-4. – 2002
490985
   Жіночий світ. – Київ
№ 1. – 2003
490986
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 2. – 2003
490987
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 3. – 2003
490988
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 4. – 2003
490989
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 1. – 2004
490990
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
490991
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 3. – 2004
490992
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 4. – 2004
490993
  Нестеряк О. Жіночий світ у творчості Ліни Костенко // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 83-85
490994
  Халісе Зінедін Жіночий світ Шефіки Гаспринської // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 13 січня (№ 2). – С. 7


  "Шефіка Гаспринська, дочка просвітителя Ісмаїла бея Гаспринського, не стала тінню знаменитого батька. Навпаки, її активна громадська діяльність залишила значний слід в історії свого народу."
490995
  Нонка М.А. Жіночий стиль спілкування / М.А. Нонка, А.С. Птушка // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 259-264. – ISBN 978-966-285-302-5
490996
  Бегей І.І. Жіночий та молодіжний рух у соціальній політиці українських партійних радикалів (кінець XIX - перша третина XX століть) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 55-61. – ISSN 2077-1800
490997
  Мироненко І.Д. Жіночий танок : поезії / І.Д. Мироненко. – Київ, 1984. – 94 с.
490998
  Землякова Т.А. Жіночий текст і жіночий псевдонім: гендерний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 234-237


  Проаналізовано особливості "жіночого" та "чоловічого" стилів (авторської манери письма) в журналістських матеріалах. Виокремлено специфіку мовних маркерів, якими залежно від статі послуговуються журналісти. Розглянуто гендерний аспект ...
490999
  Перелігіна Р.В. Жіночий тероризм як феномен сучасних політичних процесів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 271-274. – ISSN 2219-5521
491000
  Челецька М. Жіночий українсько-естонський десант: 7 прелюдій про віру в сучасній поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 212-217. – ISSN 0320-8370
<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,