Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>
494001
  Салига Т. "... Живий мотор, що прилучив Галичину до всеукраїнського руху..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 57-59. – ISSN 0130-5263
494002
  Салига Т. "...Живий мотор, що прилучив Галичину до всеукраїнського руху..." : у 200-літній ювілей Маркіяна Шашкевича: історико-літературознавчий аспект і сьогочасні проблеми... // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 263-274. – ISSN 0130-528Х


  Це літературознавчий портрет Маркіяна Шашкевича в оцінках його творчості найавторитетнішими дослідниками різних часів. Автор статті зводить у "конфлікт" дискусійні погляди на творчість галицького Будителя, щоб таким способом суперечливість оцінок та ...
494003
  Парадуха В. "Женщина" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 277


  Переможці поетичного конкурсу "Жива троянда". Номінація "Поезія".
494004
  Князева Дарья "Женщины - главный капитал России" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 162 : фото. – ISSN 1029-5828
494005
  Конашевич С. "Женя-Ялта": рік без майданівця Євгена Сіканова // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 12 травня (№ 19). – С. 6
494006
  Крупина В.О. "Жертв багато, а в газетах нічого не пишуть..." // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 140-153. – ISSN 0130-5247


  Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. в Києві.
494007
  Руснак І. "Жертва пані Маї" як зразок інтелектуальної драми Уласа Самчука // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 408-417. – ISBN 978-966-2248-94-4
494008
  Золя Э. "Жертва рекламы" и другие рассказы / Э. Золя. – Москва, 1958. – 192 с.
494009
  Дырдин А.А. "Жертвовать собой и всем для правды". Национальное сознание как оснвоа характерологии в повести В.Г. Распутина "Живи и помни" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 56-62. – ISSN 2310-4287
494010
  Сергійчук В.І. "Жертовник проти бурі й повені" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 75-78. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 140-річчя від дня народження Августина Волошина.
494011
  Давыдов Ю. "Жесткая" и "мягкая" сила в международных отношениях // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 1. – С. 3-24. – ISSN 0321-2068
494012
  Алексеев В.Н. "Жесткие" меры директора С.- Петербургской Академии наук княгини Е.Р. Дашковой // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2010. – № 12. – С. 15-23. – ISSN 1813-100X


  Обсуждаются факты «жесткого» правления Академией наук ее директором княгиней Е.Р. Дашковой в 1783–1784 гг., в частности ее конфликты с адъюнктом В.Ф. Зуевым, академиком А.И. Лекселлем, механиком И.П. Кулибиным. В целом, все конфликты могут быть ...
494013
  Бой "Жесткий режим" : тема номера / Бой, Анн-Дорит, Покровская Наталья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 89 : Фото. – ISSN 1029-5828
494014
  Затонский Д. "Жестяной барабан" Гюнтера Грасса, или Понимаем ли мы мир, в котором существуем? // Вікно в світ : зарубіжна література:наукові дослідження,історія, методика викладання. / аукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 2 (17) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 104-129
494015
  Лалак О. "Жива бібліотека" як інноваційна соціально-комунікаційна технологія міжкультурної інтеракції // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 2 (232). – C. 17-21. – ISSN 1029-7200


  Виокремлено роль бібліотечної діяльності у процесі міжкультурної комунікації, висвітлено інноваційну соціально-комунікаційну технологію здійснення інтеркультурних комунікаційних процесів - інтерактивний захід «жива бібліотека».
494016
  Ковалів Ю. "Жива вода" Ю. Яновського в інтер"єрі "соцреалістичних" збочень // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 111-116
494017
  Клименко Ж. "Жива душа поетова святая...". Вивчення творчості М.Ю.Лермонтова крізь призму української культури // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 12 (402). – C. 2-5
494018
  Пахаренко В. "Жива правда у Господа Бога". Ще раз про Шевченкову теодицею // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 7. – С.111-133. – ISSN 0585-8365
494019
  Яровий О. "Жива троянда" - 2008 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)


  Про конкурс поезії "Жива троянда", що відбувся в Інституті філології КНУ. Очолювала журі конкурсу професор Н.В. Костенко. В газеті представлена поезія студентки Юліїї Бойко.
494020
   "Жива троянда" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 83-84


  12 травня 2020 р. Центр літературної творчості та Літературна студія імені Максима Рильського Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка оголосили дистанційний конкурс "Жива троянда", присвячений 125-річчю від дня народження автора "Троянд і ...
494021
  Малинський Володимир Петрович "Жива" лялька : [інтерв"ю з актором Київського академічного театру ляльок В.П. Малинським] / Малинський Володимир Петрович, Чукашкіна Ольга; розмову вела О. Чукашкіна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-49. – ISSN 0868-9644
494022
  Нямцу А.Е. "Живая жизнь" русской классики в литературе / Анатолій Нямцу; МОНУ; Чернов. нац. ун-т им. Ю.Федьковича; Науч.-исслед. центр "Библия и культура". – Черновцы : Рута, 2006. – 88с. – ISBN 966-568-852-9
494023
  Иванов А.В. "Живая инновация"- новый учебный курс или курс в новое ? // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 3. – С. 47 - 52. – ISSN 0869-561Х
494024
  Мухачев В.М. "Живая" вода / В.М. Мухачев. – М., 1975. – 143с.
494025
  Абрамович С.Д. "Живая" и "мертвая" душа в художественном мире Чехова-повествователя : (Романтич. тип поведения в изображении Чехова) : [Учеб. пособие для спец. "Рус. яз. и лит."] / С.Д. Абрамович ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Черновиц. гос. ун-т им. Ю.А. Федьковича. – Киев : УМКВО, 1991. – 86, [1] с. – Библиогр.: с. 80-86. – ISBN 5-7763-0335-4
494026
  Сухорукова Е.М. "Живая" и "неживая" натура библиографа (на примере правки рукописи П.Н. Беркова об А.Г. Фомине) // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2014. – № 1 (390). – С. 20-34. – ISSN 0869-6020


  Дается историко-книговедческий анализ правки текста рукописи П.Н. Беркова о выдающемся отечественном библиографе А.Г. Фомине.
494027
  Щепак В.М. "Живая" правда о "живой" воде // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 91-115 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0203-3100
494028
  Кірєєва Т.І. "Живе знання" у творчості митців / Т.І. Кірєєва, О.Г. Кірєєва // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 180-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Пропонована наукова стаття присвячена сучасній інтерпретації культури України, яка передбачає відкриття нового культурного простору, в якому "живе знання" у творчості митців відкриває глибинні виміри буття, як вищу істину Універсуму, Актуальність ...
494029
  Кобан О.Г. "Живе право" Євгена Ерліха та сучасні цифрові технології // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 18-24. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
494030
  Трач В.М. "Живемо під знаком гігієни": професійні з"їзди другої половини ХІХ - початку ХХ ст. та розвиток гігієнічного руху в Галичині // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 20-41. – ISSN 2617-1929
494031
  Яворська М. "Живи на повні груди" : добірка віршів та ілюстрацій // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 147-149
494032
  Корнев А. "Живи, и умирать не надо!". Творческое наследие Владислава Эллиса и Владимира Одинокова. 1945-1947 г.г. Стихи и иллюстрации, созданные в лагере для перемещенных лиц : [альбом] / Андрей Корнев, Владимир Тарасов, Станислав Эллис ; под ред. С.В. Эллиса ; [руковотитель проекта В. Завершинский]. – Харків : Раритети України, 2016. – 111, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 110-111. – (Структуры повседневности = Структури повсякденності / науч. ред.: О. Коляструк). – ISBN 978-966-2408-65-2
494033
  Яців Р. "Живий живе гадає!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 січня (№ 8/9). – С. 14-15


  Досвіди Івана Іванця - як мистця, воїна та громадянина - тепер знову актуалізуються.
494034
  Корсак В. "Живий Іван Корсак" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 листопада (№ 41)
494035
  Капелюшний В.П. "Живий ланцюг" (- суспільно-політична акція) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 552. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
494036
  Марченко Н. "Живий" Василь Стефаник // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 листопада (№ 214/215). – С. 20


  У Києві представили документальний фільм про класика української літератури.
494037
  Струцюк Й. "Живі душі" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 31-59. – ISSN 0208-0710


  Повість майже документальна.
494038
  Подлісецька О. "Живі" і "сплячі" герої в новелах Євгена Гуцала (до проблеми класифікації героїв) // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 452-458. – ISBN 966-7053-09-1
494039
  Осипчук Н. "Живіть на сцені!" Заповіти Михайла Старицького - творця першого українського професійного театру і комедії "За двома зайцями" // Україна молода. – Київ, 2020. – 15 грудня (№ 124)


  14 грудня виповнюється 180 років від дня народження Михайла Старицького (1840-1904) - українського письменника, театрального і культурного діяча, одного з корифеїв українського побутового театру. Як драматург Михайло Старицький відомий широкому колу ...
494040
  Левченко Д. "Живіший із усіх живих" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 160-162


  Твори студентів-студійців Літературної студії імені Максима Рильського ННІ філології. Вірші.
494041
  Корнарос В. [Жертва Авраама / Віцендзос Корнарос ; вступ Ангелоса Терзакіса ; за ред. Е. Цанцанонглу. – 3-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 120 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 14]). – ISBN 960-05-0670-1
494042
   Женщина-колхозница в художественной литературе. – Горький, 1954. – 15с.
494043
  Опимах И. Женщина-легенда // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 12. – С. 66-77


  О польской и французской пианистке, музе и покровительнице поэтов, живописцев, музыкантов, хозяйке литературного и музыкального салона, моделе известных художников Мизии Серт.
494044
  Роидис Э. Женщина-папа : Папесса Иоанна : [Иоанн VIII : повесть] / Эммануил Роидис. – Минск : Беларусь, 1991. – 331 с. – В изд. также: Жизнь и деятельность Балтазара Коссы / А. Парадисис. – ISBN 5-338-00660-X
494045
   Женщина-призрак. – М, 1991. – 519с.
494046
  Крупская Н.К. Женщина-равноправный гражданин СССР / Н.К. Крупская. – М, 1937. – 72с.
494047
  Комаров Е.И. Женщина-руководитель / Е.И. Комаров. – Москва : Моск. рабочий, 1989. – 173, [2] с. – Библиогр.: с. 172-174. – (Библиотечка делового человека)
494048
  Аллахвердиев А.Г. оглы Женщина в азербайджанской художественной прозе XIX-XX вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Аллахвердиев А. Г. оглы; АН АзССР, Ин-т лит. им.Низами. – Баку, 1981. – 21л.
494049
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Л., 1975. – 592с.
494050
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Краснодар, 1982. – 508с.
494051
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Махачкала, 1988. – 480с.
494052
  Коллинз У. Женщина в белом : роман ; пер. с англ. / Уилки Коллинз. – Москва : Детская литература, 1989. – 669 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
494053
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Москва, 1990. – 666с.
494054
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Киев : Феникс, 1991. – 512 с. – ISBN 5-87534-002-9
494055
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Москва, 1991. – 666с.
494056
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Саратов, 1992. – 476с.
494057
  Коллинз У. Женщина в белом : Роман / Уилки Коллинз; Пер. с англ. Лещенко-Сухомлина Т.Л. – Москва : Профиздат, 2005. – 592с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01443-5
494058
  Королевич В. Женщина в кино / В. Королевич. – М. – 93с.
494059
  Врохно К. Женщина в Народной Польше. / К. Врохно. – Варшава, 1969. – 112с.
494060
  Тощакова Е.М. Женщина в обществе и семье у современных алтайцев / Е.М. Тощакова. – Новосибирск, 1973. – 59с.
494061
  Тощакова Е.М. Женщина в обществе и семье у современных алтайцев / Е.М. Тощакова. – Новосибирск, 1973. – 59с.
494062
  Юнина Л.М. Женщина в однокомнатной квартире / Л.М. Юнина. – Москва : Современник, 1985. – 255с. – (Новинки Современника)
494063
  Яукачева М. Женщина в персидской прозе. / М. Яукачева. – Ташкент : Изд-во "Наука" Узбекской ССР, 1964. – 92 с.
494064
  Лильин Я Т. Женщина в серой шинели / Я Т. Лильин, . – М., 1961. – 46с.
494065
  Савинова Л.Н. Женщина в современном мире и идеологическая борьба: науч.-аналит. обзор. / Л.Н. Савинова. – Москва, 1981. – 76 с.
494066
  Крупская Н.К. Женщина в стране социализма / Н.К. Крупская. – М, 1938. – 64с.
494067
  Дудник П. Женщина возраста полудня : стихи / П. Дудник. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 111 с.
494068
  Каспарова В. Женщина Востока / В. Каспарова. – Л., 1925. – 91с.
494069
  Эльдарова Б Р.А. Женщина Дагестана -- активный строитель коммунизма : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Эльдарова Р.А.Б. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1963. – 27 с.
494070
  Базалук О.А. Женщина для вдохновения : поэма / О.А. Базалук. – Полтава : АСМИ, 2013. – 351, [1] с. – ISBN 978-966-182-230-5
494071
  Авдеенко С.И. Женщина и аэроплан : пьесы, сценарии / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитольской городской типографии, 2019. – 474 с. : ил. – ISBN 978-966-197-652-7
494072
  Лубченков Ю.Н. Женщина и власть / Ю.Н. Лубченков, В.И. Романов, 1990. – 54с.
494073
  Цеткин К. Женщина и ее экономическое положение. / К. Цеткин. – Птгр, 1919. – 40с.
494074
  Чирикова А.Е. Женщина и мужчина как топ-менеджеры российских компаний // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.73-83. – ISSN 0132-1625
494075
  Стародуб В.И. Женщина и общественный труд / В.И. Стародуб. – Л., 1975. – 92с.
494076
  Шинелева Л Женщина и общество. = Декларации и реальность / Л Шинелева. – Москва : Политиздат, 1990. – 175с.
494077
  Крывелев И.А. Женщина и религия / И.А. Крывелев. – Москва, 1937. – 56с.
494078
  Лысенко В.Д. Женщина и религия. / В.Д. Лысенко. – Грозный, 1964. – 32с.
494079
  Брайко П.Е. Женщина и смерть / П.Е. Брайко. – М., 1971. – 48с.
494080
  Михайлошина И. Женщина и современность // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (22). – С. 126-132. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2307-3195
494081
  Бебель А. Женщина и социализм / А. Бебель. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 592 с.
494082
   Женщина и социализм. – М, 1979. – 214с.
494083
  Крефф А.-Ф. Женщина и спорт / А.-Ф. Крефф, М.-Ф. Каню. – М., 1986. – 143с.
494084
  Николаева-Терешкова Женщина и труд / Николаева-Терешкова. – М, 1969. – 37с.
494085
  Захаров Н.И. Женщина из "Добрых Вод" / Н.И. Захаров. – Пермь, 1963. – 23с.
494086
  Буй Дык Ай Женщина из Бай Шао / Буй Дык Ай. – Москва, 1964. – 127с.
494087
  Кярнер Я. Женщина из бедного мира : рассказ, роман / Ян Кярнер; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Художественная литература, 1966. – 238 с.
494088
  Гарги Бальвант Женщина из Пенджаба / Гарги Бальвант. – М, 1956. – 106с.
494089
  Юшков Г.А. Женщина из села Вилядь : повести и рассказы / Геннадій Юшков ;. – Москва : Современник, 1972. – 190 с.
494090
  Суворова А.А. Женщина как архетип кашмирской проблемы: символика образа Лал Дэд // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6. – С. 104-109. – ISSN 0869-1908
494091
  Болдырева И.И. Женщина как наследница и завещательница в англосаксонской правовой практике IX - XI вв. // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (89). – С. 24-29. – ISSN 2070-9773
494092
  Мастяница О. Женщина между сословной и этнической идентичностью // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2012. – № 3. – С. 49-77. – ISBN 978-5-89423-110-5


  На примере женского образования в Северо-Западном крае Российской империи в 1830-1860-е годы.
494093
   Женщина Молдавии. – Кишинев, 1961. – 72с.
494094
  Татаринова Н.И. Женщина на камне / Н.И. Татаринова. – М., 1975. – 103с.
494095
  Кузнецова Л.Н. Женщина на работе и дома / Л.Н. Кузнецова. – М., 1980. – 231с.
494096
   Женщина Народной Республики Болгарии. – София, 1959. – 47с.
494097
  Канахин У. Женщина оталась одна... : роман / У. Канахин. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 272 с.
494098
  Шейнов В.П. Женщина плюс мужчина. Познать и покорить / В.П. Шейнов. – Москва ; Минск : АСТ ; Харвест, 2006. – 1008 с. – ISBN 5-17-034279-9
494099
  Боярская З.Ф. Женщина под гнетом капитала / З.Ф. Боярская. – М.-Л., 1927. – 96с.
494100
  Евсеева С.Г. Женщина под яблоней / С.Г. Евсеева. – М., 1962. – 112с.
494101
   Женщина поставившая барьер между мозгом и кровью // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 14 (674). – С. 24
494102
   Женщина русской революции. – М, 1982. – 254с.
494103
  Баранская Н.В. Женщина с зонтиком : повесть и рассказы / Н.В. Баранская; Наталья Барановская. – Москва : Современник, 1981. – 271 с. – (Новинки "Современника")
494104
  Белянкин Е.О. Женщина с историей : роман / Е.О. Белянкин. – Москва : Советская Россия, 1964. – 451 с. : ил.
494105
  Бестужева-Лада Женщина с мертвым сердцем : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 7. – С. 4-15


  Лариса Михайловна Рейснер (1895-1926) - революционерка, участница гражданской войны в России, журналистка, советская писательница.
494106
  Лупан А.П. Женщина с печальными глазами : повесть и рассказы / А.П. Лупан. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1987. – 268 с.
494107
  Евстафьев П.П. Женщина с фабрики / П.П. Евстафьев. – Л., 1936. – 237с.
494108
  Оразбердыева О. Женщина с характером : повесть, рассказы / Оразбердыева О.. пер. с туркм. Л.Щипахиной. – Москва : Советский писатель, 1984. – 240 с.
494109
  Якубова Х. Женщина Советского Узбекистана / Х. Якубова. – Ташкент, 1947. – 52с.
494110
  Крупская Н.К. Женщина страны Советов-равноправный гражданин / Н.К. Крупская. – М, 1938. – 168с.
494111
  Мезенхеллер Матиас Женщина у власти. Власть женщин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 3. – С. 54-71 : Фото. – ISSN 1029-5828
494112
  Кондакова Л. Женщина, изменившая мир // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 30-33


  Маргарет Тетчер.
494113
  Александров М. Женщина, которая пела... // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 6. – С. 38-46.
494114
  Мартин Р.Г. Женщина, которую он любил / Р.Г. Мартин. – М, 1993. – 238с.
494115
  Тимченко И.П. Женщина, религия, атеизм / И.П. Тимченко. – Киев : Политиздат Украины, 1981. – 151 с.
494116
  Таган А. Женщина, снявшая чадру : документальная повесть / Атаджан Таган ;. – Москва : Детская литература, 1978. – 63 с.
494117
  Арисима Т. Женщина. Потомок Каина / Такэо Арисима ; пер. с яп. А. Рябкина. – Москва : Художественая литература, 1967. – 396 с.
494118
  Новикова Э.Е. Женщина. Труд. Семья. : (социологический очерк) / Э.Е. Новикова, В.С. Языкова, З.А. Янкова. – Москва : Профиздат, 1978. – 110, [2] с.
494119
  Лавриненко Н.В. Женщина: самореализация в семье и обществе : ( Гендерный аспект ) / Н.В. Лавриненко; НАНУ. Ин-тут социологии. – Київ, 1999. – 172с. – ISBN 966-02-1255-0
494120
  Иванова Л.М. Женщинаж за рулем / Л.М. Иванова, В.Н. Иванов. – Тверь, 1995. – 175с.
494121
  Толстой Л.Н. Женщинам : [По поводу возражений на статью "Женщинам" : [40 гл. из соч. "Так что же нам делать?"] : Выдержка из частн. письма] / Л.Н. Толстой. – Москва : Книгоиздат "Звезда" Н.Н. Орфенова, 1917. – 16 с. – (Библиотека "Толстовиана" / под ред. Б.С. Боднарского ; № 9)


  Боднарский, Богдан Степанович (1874-1968)
494122
  Эсенова Т. Женщинам Востока / Т. Эсенова. – Ашхабад, 1955. – 108с.
494123
  Каплан Б.Л. Женщинам о раке / Б.Л. Каплан. – Рига, 1979. – 100 с.
494124
  Сермеев Б.В. Женщинам о физической культуре / Б.В. Сермеев. – Киев, 1991. – 189с.
494125
   Женщинам одресуется, 1975. – 172с.
494126
  Окунев Ю. Женщине посвящается. / Ю. Окунев. – Волгоград, 1966. – 167с.
494127
  Кумарова Ш. Женщине сорок лет : роман в новеллах / Ш. Кумарова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 255 с.
494128
  Ивик О. Женщины-воины: от амазонок до куноити / Олег Ивик. – Москва : Ломоносовъ, 2011. – 210, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 204-210. – (История. География. Этнография). – ISBN 978-5-91678-078-9
494129
  Новикова В.Л. Женщины-горянки Чечено-Ингушетии в борьбе за свое раскрепощение и социализм (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Новикова В.Л.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Грозный, 1967. – 21л.
494130
  Веретенникова Н.М. Женщины-лётчицы во время Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 3 (587). – С. 2-3. – ISSN 0321-0626
494131
  Колосов Д. Женщины-математики // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков, 2012. – № 8 (75) август. – С. 9-16
494132
  Скальковский К.А. Женщины-писательницы XIX столетия / [соч.] К. Скальковского. – Санкт-Петербург : В тип. Н. Рейхельта
Т. 1 : Французские писательницы. – 1865. – [4], IV, 321 с., 3 л. портр.
494133
  Учок Б. Женщины-правительницы в мусульманских государствах / Б. Учок. – Москва, 1982. – 175с.
494134
  Яковлева Н.М. Женщины-президенты американских стран // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 4-18. – ISSN 044-748Х
494135
  Данилова Т.Н. Женщины-путешественницы : новые книги, карты, фильмы / Т.Н. Данилова, К.С. Миронов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 75. – ISSN 0016-7207
494136
  Зотова Н. Женщины-трудовые мигранты из Таджикистана (старшая возрастная група) // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 72-87. – ISSN 1727-1770
494137
  Тарновская П.Н. Женщины-убийцы, 1902
494138
   Женщины-художники Москвы. Всемирному конгрессу женщин : каталог выставки произведений. – Москва : Союз художников РСФСР, 1987. – [105] с.
494139
   Женщины - Герои Советского Союза. – М, 1978. – с.
494140
   Женщины - механизаторы. – Москва, 1981. – 208 с.
494141
   Женщины - механизаторы. – М, 1983. – 239с.
494142
   Женщины - революционеры и ученые. – Москва, 1982. – 189 с.
494143
   Женщины - художники Москвы - Всемирному конгрессу женщин. – Москва, 1987. – 71с.
494144
   Женщины - художники Москвы - Всемирному конгрессу женщин. – Москва, 1987. – 128с.
494145
   Женщины - художники Москвы : всемирному конгрессу, посвященному международному году женщины. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1975. – 280 с.
494146
  Велембовская И.А. Женщины / И.А. Велембовская. – Москва, 1967. – 283с.
494147
  Велембовская И. Женщины / И. Велембовская. – Москва, 1971. – 312с.
494148
  Сыдыков Т. Женщины : трилогия / Тугельбай Сыдыков ; пер. с кирг. М.Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1972. – 528 с.
494149
  Сыдыкбеков Т. Женщины : роман / Тугельбай Сыдыкбеков ; пер. с киргиз. М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1975. – 607 с.
494150
  Вакуловская Л.А. Женщины / Л.А. Вакуловская. – Минск, 1975. – 319с.
494151
  Кокышев Л.В. Женщины : романы / Л.В. Кокышев; пер. с алт. А,Китайника. – Новосибирск, 1982. – 382 с.
494152
  Гоциридзе М.С. Женщины Аджарии в борьбе за построение социализма (1921-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гоциридзе М. С.; Ин-т ист. партии при ЦК КП Грузии -- филиал Ин-та марскс. ленин. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1972. – 32л.
494153
   Женщины Албании. – Москва, 1959. – 28с.
494154
   Женщины Башкирии. – Уфа, 1968. – 452с.
494155
  Барабанщикова Л.Н. Женщины борются / Л.Н. Барабанщикова. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 63 с.
494156
  Соловьева Т. Женщины Братства прерафааэлитов // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 882 (3). – С. 44-48. – ISSN 0320-331Х
494157
  Овсянникова М.Д. Женщины в борьбе за мир / М.Д. Овсянникова. – Москва, 1950. – 36с.
494158
   Женщины в борьбе за мир / . – М., 1951. – 40с.
494159
   Женщины в борьбе за мир. – М, 1951. – 28с.
494160
  Бережная Н.А. Женщины в борьбе за мир / Н.А. Бережная, Е.П. Блинова ; Науч. совет по исслед. проблем мира и разоружения. – Москва : Наука, 1986. – 111 с. – Библиогр. в примеч.: с. 77-79. – (Международный мир и разоружение ; Вып. 37)
494161
  Гагарина З.Н. Женщины в борьбе за мир и демократию / З.Н. Гагарина. – Москва, 1949. – 28с.
494162
  Николаева К. Женщины в боях за коммунизм / К. Николаева, Л. Карасева. – Москва, 1941. – 32с.
494163
  Фроман-Мерис Женщины в генеалогии Иисуса // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 3 (87). – С. 24-40. – ISSN 1812-867Х


  Генеалогию Иисуса приводят только Матфей и Лука. Матфей начинает с нее свое повествование, а Лука рассказывает о происхождении Иисуса в конце третьей главы своего Евангелия. Матфей1 ведет рассказ от Авраама и, в точности повторяя Ветхий Завет, ...
494164
   Женщины в математике - ситуация улучшается // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 31 октября - 6 ноября (№ 44). – С. С 2


  Американка иранского происхождения Мариам Мирзахани стала первой в истории женщиной-лауреатом Филдсовской премии, аналога Нобелевской премии для математиков. Это событие послужило поводом не только для радости, но и для определенных ...
494165
  Шереметьев О.В. Женщины в наполеоновских войнах // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 108-121. – ISSN 0042-8779
494166
   Женщины в науке. – Москва : ИНИОН, 1989. – 175 с. – (Науковедение за рубежом)
494167
   Женщины в обществе: реалии, проблемы, прогнозы. – М, 1991. – 125с.
494168
  Хушкадамова Х.О. Женщины в политике и управлении Таджикистана // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С. 76-80. – ISSN 0132-1625
494169
  Мыца С. Женщины в политической власти республики Молдова // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 2 (207). – С. 47-52. – ISSN 1810-3081
494170
  Ульянов А. Женщины в процессе 50-ти : Сборник / А. Ульяновский. – Санкт-Петербург : Издательство О.Н. Попова, 1906. – 94 с.
494171
   Женщины в революции. – М, 1959. – 471с.
494172
   Женщины в революции. – Новосибирск, 1968. – 176с.
494173
  Павлюченко Э.А. Женщины в русском освободительном движении / Э.А. Павлюченко. – Москва, 1988. – 269с.
494174
  Хушкадамова О. Женщины в системе политической власти и управления Таджикистана // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 1 (223). – С. 91-97. – ISSN 1998-1813
494175
  Пушкарева Н.Л. Женщины в советской науке. 1917 - 1980-е гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 92-102. – ISSN 0042-8779
494176
   Женщины в современном мире. – М, 1989. – 358с.
494177
  Мурманцева В.С. Женщины в солдатских шинелях / В.С. Мурманцева. – Москва, 1971. – 159с.
494178
   Женщины в СССР. – Москва, 1964. – 11 с.
494179
   Женщины в СССР. – М, 1966. – 12с.
494180
   Женщины в СССР. – М, 1972. – 19с.
494181
   Женщины в СССР. – М, 1975. – 135с.
494182
   Женщины в СССР. – М, 1978. – 14с.
494183
   Женщины в СССР. – М, 1979. – 12с.
494184
   Женщины в СССР. – М, 1980. – 12с.
494185
   Женщины в СССР. – Москва, 1982. – 32 с.
494186
   Женщины в СССР. – М, 1983. – 34с.
494187
  Перченок Е. Женщины в СССР / Е. Перченок. – М., 1985. – 56с.
494188
   Женщины в СССР. – М, 1987. – 37с.
494189
   Женщины в СССР. – М, 1989. – 240с.
494190
   Женщины в СССР, 1984. – М, 1984. – 31с.
494191
   Женщины в СССР, 1985. – М, 1985. – 35с.
494192
   Женщины в СССР, 1988. – М, 1988. – 38с.
494193
   Женщины в СССР, 1989. – М, 1989. – 61с.
494194
   Женщины в СССР, 1990. – М, 1990. – 62с.
494195
   Женщины в СССР, 1991. – М, 1991. – 62с.
494196
  Суковатая В.А. Женщины в стиле нуар: советская версия // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 72-83. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 60). – ISSN 2306-6687
494197
  Малышева А. Женщины в темное время суток: Роман. / А. Малышева. – Ростов-на-Дону, 1996. – 446с.
494198
  Ванчугов В.В. Женщины в философии : Из истории философии в России конца XIX- нач. XX вв. / В.В. Ванчугов. – Москва : Пилигрим, 1996. – 304с. – ISBN 5-87475-004
494199
  Шнырова О.В. Женщины Великобритании в Первой мировой войне // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 1. – С. 221-227. – ISSN 0130-3864
494200
  Кирхейзен Г. Женщины вокруг Наполеона. / Г. Кирхейзен. – М., 1991. – 428с.
494201
  Петрученя А.Г. Женщины вузовской науки Украины: скрытый учебный план высшей школы // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 9, сентябрь. – С. 95-102. – ISSN 1561-2465


  На основе анализа статистических материалов рассмотрены особенности отраслевого, должностного и статусного положения преподавательниц высшей школы Украины. Выявлены тенденции и феномены профессиональной сегрегации научно-педагогического состава высшей ...
494202
  Гагиева М.А. Женщины гор / М.А. Гагиева. – 2-е изд., перераб и доп. – Орджоникидзе, 1973. – 272с.
494203
  Пушкарева Н.Л. Женщины Древней Руси. / Н.Л. Пушкарева. – М., 1989. – 286с.
494204
   Женщины за рулем. – М, 1972. – 87с.
494205
   Женщины зарубежного Востока и современность. – Ташкент : ФАН Узбекской ССР, 1988. – 199 с. – ISBN 5-648-00130-4
494206
  Амундсен Кирстен Женщины и американская демократия / Амундсен Кирстен; Пер. с англ. В.П. Пронина; Под ред. Л.Г. Балаховской; Вступ. ст. Е.В. Клиновой. – Москва : Прогресс, 1976. – 171с.
494207
  Громова О.Б. Женщины и дети - жертвы вооруженных конфликтов в Африке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 8 (637). – С. 21-25. – ISSN 0321-5075
494208
  Громова О.Б. Женщины и дети - жертвы вооруженных конфликтов в Африке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 10 (639). – С. 14-17. – ISSN 0321-5075
494209
   Женщины и дети в Молдавской ССР. – Кишинев, 1985. – 50с.
494210
   Женщины и дети в СССР. – М, 1961. – 230с.
494211
   Женщины и дети в СССР. – М, 1963. – 203с.
494212
   Женщины и дети в СССР. – М, 1969. – 208с.
494213
   Женщины и дети в СССР. – М, 1985. – 159с.
494214
  Гриценко Е.С. Женщины и женственность в американском предвыборном дискурсе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 112-123. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
494215
   Женщины и Холокост : мужество и милосердие : учебное пособие / [Программа просвет. деятельности "Холокост и ООН" ; Ин-т визуал. истории и просвещения Фонда Шоа Ун-та Юж. Калифорнии ; Орг. "Яд ва-Шем" ; ред.: К. Манн]. – Нью Йорк : ООН, 2011. – 42 с. : фотогр.
494216
  Вуолийоки Хелла Женщины из Нискавуори / Вуолийоки Хелла. – Москва, 1956. – 95с.
494217
  Абдуллаев М.Г. Женщины Индии : [альбом репрод.] / Микаил Гусейн оглы Абдуллаев, нар. худож. СССР. – Москва : Советский художник, 1976. – 6 с., [13] л. ил. : ил.
494218
  Нурбекова Г.Д. Женщины Казахстана - фронту / Г.Д. Нурбекова. – Алма-Ата, 1968. – 158с.
494219
  Козьмина А. Женщины Китая / А. Козьмина. – М., 1940. – 72с.
494220
  Коровкин В.В. Женщины Курской области в антифашистских добровольческих военизированных формированиях / В.В. Коровкин, А.Н. Манжосов // Военно-исторический архив : Научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-23. – ISSN 1606-0219
494221
   Женщины Латвии. – Рига, 1989. – 229с.
494222
   Женщины Литовской ССР. – Вильнюс, 1975. – 113с.
494223
  Тумаркин Д.Д. Женщины Маклая // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2013. – № 4, июль - август. – С. 95-110. – ISSN 0869-5415


  В статье рассматриваются перипетии интимной жизни путешественника и ученого Н.Н. Миклухо-Маклая.
494224
  Петрова Л.И. Женщины мира / Л.И. Петрова. – Москва, 1964. – 56с.
494225
   Женщины мира в борьбе за социальный прогресс. – М, 1972. – 381с.
494226
  Новикова Э.Е. Женщины мира в труде и борьбе / Э.Е. Новикова. – М., 1972. – 44с.
494227
   Женщины мира о мире. – М, 1975. – 351с.
494228
  Игумнова З.П. Женщины Москвы в годы гражданской войны / З.П. Игумнова. – М., 1958. – 94с.
494229
  Одинец Р.Ф. Женщины МССР в строителстве социализма (1940-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Одинец Р. Ф.; Киш. ГУ. – Кишинев, 1969. – 21л.
494230
  Дюбессе-Шатлен Лор Женщины на пути к равноправию // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 90-91 : фото. – ISSN 1029-5828
494231
  Мэкки Л. Женщины на работе / Л. Мэкки, П. Паттулло. – Москва, 1982. – 302с.
494232
   Женщины на работе и дома. – М, 1978. – 93с.
494233
  Паулине Х. Женщины находят путь / Х. Паулине. – Москва, 1957. – 298с.
494234
   Женщины нашей Родины : очерки и стихи. – Новосибирск : Новосибирское областное государственное издательство, 1950. – 142 с.
494235
   Женщины наших сел. – М, 1957. – 152с.
494236
  Салимова Ф.С. Женщины независимой Индии / Ф.С. Салимова. – М., 1974. – 176с.
494237
   Женщины Равенсбрюка. – М, 1960. – 178с.
494238
  Морозова В.А. Женщины революции : Повести / В.А. Морозова. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 255с.
494239
  Морозова В.А. Женщины революции / В.А. Морозова. – 2-е изд. – М., 1982. – 256с.
494240
  Сидельников И.В. Женщины русских селений / И.В. Сидельников. – Воронеж, 1982. – 144с.
494241
   Женщины русской революции. – М, 1968. – 576с.
494242
  Димов Д. Женщины с прошлым / Д. Димов. – Москва, 1959. – 87с.
494243
  Климанская К.Е. Женщины Сибири в социалистическом строительстве. / К.Е. Климанская. – Томск, 1976. – 116с.
494244
  Татыбекова Ж.С. Женщины Советского Киргизстана в борьбе за социализм и коммунизм / Ж.С. Татыбекова. – Фрунзе, 1967. – 260с.
494245
  Халикова С.А. Женщины Советского Таджикистана. / С.А. Халикова. – Сталинабад, 1949. – 95с.
494246
   Женщины Советского Узбекистана. – Ташкент, 1963. – 24с.
494247
  Бартанова А.А. Женщины Советской Бурят-Монголии : исторический очерк / А.А. Бартанова. – Улан-Удэ : Бурмонгиз, 1952. – 120 с.
494248
  Галаган Валентина Яковлевна Женщины Советской Украины в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Дис... док. истнаук: 07.00.02 / Галаган Валентина Яковлевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 388л. – Бібліогр.:л.345-388
494249
  Галаган Валентина Яковлевна Женщины Советской Украины в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Галаган Валентина Яковлевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 44 с.
494250
  Емец Г. Женщины Сталина // Viva! Биография. Украина / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 3 (80). – С. 82-92. – ISSN 1818-3948
494251
   Женщины Стран Советов. – М, 1977. – 240с.
494252
  Вавилина В.Е. Женщины страны Советов / В.Е. Вавилина. – Москва, 1969. – 48с.
494253
   Женщины страны социализма. – М, 1939. – 164с.
494254
  Набиева Р.А. Женщины Таджикистана в борьбе за социализм. / Р.А. Набиева. – Душанбе, 1973. – 276с.
494255
  Смирнова В.Н. Женщины Татарии в борьбе за власть Советов / В.Н. Смирнова. – Вып.1. – Казань, 1963. – 116с.
494256
  Белль Г. Женщины у берега Рейна : роман в диалогах и монологах / Генрих Белль ; пер. с нем. Н. Бунина, Е. Григорьева ; предисл. Т. Мотылевой. – Москва : Международные отношения, 1989. – 170, [2] с. : портр.
494257
  Насриддинова Я.С. Женщины Узбекистана / Я.С. Насриддинова. – Ташкент, 1964. – 188с.
494258
  Витрук Л.Д. Женщины Украинской ССР в борьбе за создание фундамента социалистической экономики /1926-1932/ : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Витрук Л.Д. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1967. – 22 с.
494259
   Женщины Урала в революции труде. – Свердловск, 1963. – 536с.
494260
  Коровин В. Женщины центрального Черноземья в добровольческих военизированных формированиях / В. Коровин, А. Манжосов, А. Немцев // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 4. – С. 117-125. – ISSN 1606-0219
494261
  Серебрякова Г.И. Женщины эпохи французской революции / Г.И. Серебрякова. – М, 1958. – 158с.
494262
  Серебрякова Г.И. Женщины эпохи французской революции / Г.И. Серебрякова. – М, 1964. – 278с.
494263
  Гансон Оля Женщины, каких много : Новеллы ; К физиологии современной любви / Оля Гансон ; Пер. под ред. Н. Кауфмана ; Заставки, концовки - худ.: Гейне, Бирдслей, Вальзера и др. – Санкт-Петербург : Книгоизд. "Пропилей", 1908. – 64 с.


  Содерж.: Пустоцвет; Три розы; Mater dolorosa; В дамском пансионе; История одной жизни; Без дороги
494264
   Женщины, которыми мы гордимся. – 16с.
494265
  Дэвис А. Женщины, расы, класс / А. Дэвис. – Москва : Прогресс, 1987. – 280 с.
494266
  Дюбин В.В. Женя / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1955. – 80с.
494267
  Абрамов И.В. Женя Большова : рассказы и повести / И.В. Абрамов ; [ил.: М. Носков]. – Брянск : Брянский рабочий, 1960. – 218 с. : ил.
494268
  Вечтомова А Е. Женя Егорова / А Е. Вечтомова, . – Ленинград, 1981. – 199с.
494269
  Мамаев В.И. Женя Жук - гвардии солдат / В.И. Мамаев. – М., 1969. – 191с.
494270
  Семин В.Н. Женя и Валентина / В.Н. Семин. – Ростов -на-Дону
1. – 1974. – 156с.
494271
  Семин В.Н. Женя и Валентина / В.Н. Семин. – М., 1989. – 441с.
494272
  Близнець В.С. Женя і Синько : повість / В.С. Близнець ; іл. М.М. Левчишин. – Київ : Молодь, 1974. – 194 с. : іл.
494273
  Добровольский В.А. Женя Маслова / В.А. Добровольский. – М, 1953. – 453с.
494274
  Добровольский В. Женя Маслова / В. Добровольский. – Харьков, 1953. – 396с.
494275
  Добровольский В.А. Женя Маслова / В.А. Добровольский. – Х, 1954. – 396с.
494276
  Окуджава Б.Ш. Женя, Женечка и "катюша", или Необыкновенные и достопоучительные фронтовые похождения гвардии рядового Евгения Колышкина, вчерашего школяра / Б.Ш. Окуджава, В. Мотыль. – Москва, 1968. – 87с.
494277
  Пришвин М.М. Жень-Шень / М.М. Пришвин. – Москва, 1934. – 164с.
494278
  Кирьянов А.П. Жень-шень. / А.П. Кирьянов, А.Д. Турова. – М., 1955. – 16с.
494279
  Куренцова Г.Э. Жень - шень : Опыт культуры / Г.Э. Куренцова. – Владивосток : Примиздат, 1946. – 22 с.
494280
  Ібо Чжан Жень Сихун - орієнтир китайського постмодернізму // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 68-71. – ISSN 0130-1799
494281
  Лойко Н.В. Женька-Наоборот / Н.В. Лойко. – М., 1971. – 174с.
494282
  Мосияш С.П. Женька Квочкин встает на ноги. / С.П. Мосияш. – Алма-Ата, 1967. – 171с.
494283
  Шевченко М.П. Женьке петь хотелось / М.П. Шевченко. – Тамбов, 1963. – 19с.
494284
  Журавлев П.Н. Женькин характер / П.Н. Журавлев. – Пермь, 1963. – 79с.
494285
  Сергиенко Е.П. Женькина жена / Е.П. Сергиенко. – М., 1966. – 48с.
494286
  Малышев А.А. Женьшень : (Биология и разведение) / А.А. Малышев. – Москва, 1978. – 151с.
494287
  Пришвин М.М. Женьшень / М.М. Пришвин. – Хабаровск, 1980. – 208с.
494288
  Пришвин М.М. Женьшень / М.М. Пришвин. – Хабаровск, 1987. – 102с.
494289
  Гегельский И.Н. Женьшень / И.Н. Гегельский. – Киев : Урожай, 1989. – 56 с.
494290
  Гегельский И.Н. Женьшень / И.Н. Гегельский. – изд. 2-е. – Киев : Урожай, 1992. – 71 с.
494291
  Гегельский И.Н. Женьшень в вашем саду / И.Н. Гегельский; Бойченко В.А. – Київ : Знання, 1992. – 32 с. – (Земля і люди ; 3)
494292
  Востриков Л.А. Женьшень и его братья / Л.А. Востриков. – Хабаровск, 1979. – 182 с.
494293
  Мельников В.Н. Женьшень и его выращивание в Сибири / В.Н. Мельников. – Новосибирск, 1991. – 93с.
494294
  Борисевич В.А. Женьшень на грядке : Восемь уроков из практики наставника-женьшеневода по выращиванию этой необычной культуры в условиях Белоруссии / В.А. Борисевич ; [лит. запись В.П. Захарчука]. – Минск : Ураджай, 1989. – 96 с., [12] л. ил. – ISBN 5-7860-0122-9
494295
  Дардымов Женьшень, элеутерококк. / Дардымов, ИВ. – М, 1976. – 184с.
494296
  Малышев А.А. Женьшень. / А.А. Малышев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 142с.
494297
  Грушвицкий И.В. Женьшень. Вопросы биологии / И.В. Грушвицкий : Изд-во Дальневосточного филиала Сибирского отделения АН СССР, 1961. – 342с.
494298
  Брагинский А. Жерар Депардье / А. Брагинский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320 с. – В кн. также: Украденные письма / Жерар Депардье. – (Мужчина-миф). – ISBN 5-222-00596-8
494299
   Жерар Филип - человек, артист, гражданин. – Москва : Просвещение, 1989. – 116 с.
494300
  Филип Ж. Жерар Филип / Ж. Филип; Юткевич С. – Москва-Л., 1962. – 387с.
494301
  Шмаков Г.Г. Жерар Филип / Г.Г. Шмаков. – Л, 1974. – 231с.
494302
  Геппенер Н. Жерденівські ганчарі Лавренюки-Полив"яні / Н. Геппенер. – Київ, 1928. – 29с.
494303
   Жердєв Микола Костянтинович (1936) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 169. – ISBN 978-966-933-054-3
494304
  Шолохов М. Жеребенок / М. Шолохов. – М, 1963. – 20с.
494305
  Зеленский В. Жеребенок в траве / В. Зеленский. – Новосибирск, 1970. – 168с.
494306
  Якименко Л.Г. Жеребенок с колокольчиком / Л.Г. Якименко. – М, 1975. – 351с.
494307
   Жеребко Тетяна Михайлівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 243 : фото
494308
  Больдт П. Жеребята : поэзия: стихотворения // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 119-128. – ISSN 0130-6545
494309
  Руденко В.Н. Жеребьевка из Золотой Урны - институт публичного права Китая (с приложением документов об избрании духовных лидеров тибетского буддизма) // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 7. – С. 284-309. – ISSN 1818-0566
494310
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 1 : Описи коpолївщин в землях pуських XVI віку / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 1. Люстpациї земель Галицької й Пеpемиської. – 1895. – VIII, 53, 311 с. – Заголовок та сер. парал. латин.. - У дод. аpх. документи (пол.)


  Зміст: Економічний стан селян на Подністpовю галицькім в половині XVI в. на основі описей коpолївщин / М. Гpушевський
494311
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 4 : Матеріяли до історії Галичини. Т. 1. Акти з р. 1648-1649. – 1898. – VI, 411 с. – Заголовок та сер. парал. латин. - Зміст: З життя галицько-pуських соймиків / С. Томашівський. - Решта матеріалів польською мовою - Покажчик геогpафичних імен: с. 365-411.
494312
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 3 : Описи коpолївщин в землях pуських XVI віку / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 3. Люстpациї земель Холмської, Велзької, Львівської. – 1900. – II, 27, 585 с. – Заголовок та сер. парал. латин.. - У дод. аpх. документи (пол.)


  Зміст: Економічний стан селян в Сяницьким старостві в середині XVI в. на основі описей коpолівщин / М. Гpушевський
494313
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка
Т. 5 : Матеpіяли до істоpії Галичини / Зібpав і впоpядкував [з пеpедм.] Стефан Томашівський. Т. 2:: Галицькі акти з p. 1649-1651. – 1901. – [2], LII, 354 с : табл. – Заголовок та сер. парал. латин. ; Окp. аpх. документи латин., пол. - В кн. також pозвідка: Погляд на стан людности Львівської землї в половинї XVII ст. / С. Томашівський. - Показчик до 5 тому...: с. 301-342.


  Окp. аpх. документи латин., пол. - В кн. також pозвідка: Погляд на стан людности Львівської землї в половинї XVII ст. / С. Томашівський. - Показчик до 5 тому...: с. 301-342.
494314
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка
Т. 12 : Матеріяли до історії української козаччини / вид. за заг. ред. М. Грушевського. Т. 5. – 1911. – VI, 545 с. – Заголовок та сер. парал. латин. - Текст арх. документів нім., латин. - В кн. також розвідка: Боротьба за польський престіл по смерти Володислава IV / М. Кордуба. - Покажчик імен осіб: с. 515-532. - Покажчик географічних імен: с. 533-545.
494315
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка
Т. 6 : Матеpіяли до істоpії Галичини / Зібpав і впоpядкував [з пеpедм.] Стефан Томашівський. Т. 3: Лїтописні памятки з p. 1648-1657. – 1913. – XX, 152, 244 с. – Заголовок та сер. парал. латин. ; Зміст об"єднує другу частину книги: Arrma Cosacica, conscripta a Samuele Casimira Kuszewicz cive Leopoliensi (1648-1655) c.1-243


  Зі змісту: Межи Пилявцями і Замостєм / С. Томашівський. - Решта матеpіалів та аpх. документів латин., пол. - Дописки і додатки: с. 115-151 в сеpедині кн. - Показчик [геогp., пpедм., імен.] / Уложив Ю. Чайківський: с. 227-240.
494316
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – Київ; Львів : З друкарні Дpук. Л. Кpинського ; НакладомНаук. т-ва ім. Шевченка
Т. 22 : Дневник Якова Маpковича Т. 4: 1735-1740 pоки. / Видав [pед., авт. пеpедм. та пpиміт.] Вадим Модзалевський. – 1913. – VIII, 385 с. – Заголовок та сер. парал. латин. - Текст щоденника.: Дневник Якова Маpковича українською мов. у транслітерації символами російскої мови старої орфографії, пеpедм. та пpиміт. укp. мовою


  На обкладанці при виданні книги Дневник Якова Марковича рр.датуеться 1635-1640. - Схоже помилка редакції. Прим. під № 108319 - дефектний, закінчуеться стор. 320 (відсутні стор. 321-385) Прим. під № 44815 - дефектний, відсутня обкладанка та додаткова ...
494317
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка
Т. 16, 1 : Ватиканські матеріали до історії України / Зібpав і впоpядкував [з пеpедм.] Стефан Томашівський. Т. 1: Донесення римських нунціїв про Україну 1648-1657. Вип. 1. Тексти. – 1924. – 235 с. – Заголовок та сер. парал.: латин. та українською мовами


  Зі змісту: !.
494318
   Жерела до історії України-Руси. = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 2 : Описи коpолівщин в Руських землях XVI віку / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 2. Люстpациї земель Пеpемиської й Сяноцької. – 1897. – VI, 35, 314 с. : табл. – Заголовок та сер. парал. латин.. змісту: Економічний стан селян в Пеpемишльськім стаpостві в сеpедині XVI в. на основі описей коpолівщин / М. Гpушевський. - Матеpіали с. 1-310 польск. мовою
494319
   Жерела до історії України-Руси. = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 7 : Описи коpолівщин в Руських землях XVI віку / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 4. Люстpация 1870 р. – 1903. – II, 362 с. – Заголовок та сер. парал. латин.. змісту: Економічний стан селян в Пеpемишльськім стаpостві в сеpедині XVI в. на основі описей коpолівщин / М. Гpушевський. - Тексти аpх. документів польск. мовою. Показчик імен: с. 229-357


  В кн. ст.: Економічне становище селян в Львівськім стаpостві в сеpедині XVI в. на основі описей коpолівщин / М. Гpушевський
494320
   Жерела до історії України-Руси. = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 8 : Матеpіали до істоpії укpаїнської козаччини / Видані під загальною pедакцією [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 1. Документи по pік 1631 / Зібpав і видав [з поясн. та пеpедм. "Вступне слово до т. 1"] Іван Кpипякевич. – 1908. – XI, 46, 407, [2] с. – Заголовок та сер. парал. латин.. змісту: - Тексти аpх. документів пол., латин. мовами. - В кн. також pозвідка: Козаччина і Батоpієві вольности / І. Кpипякевич. Показчик імен: с. 369-380
494321
  Беше-Головко Жерж Ведель: ода демократии, проникнутая гуманизмом и реализмом // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 196-209. – ISSN 1812-7126
494322
   Жерико о себе и современники о нем. – М, 1962. – 128с.
494323
  Кенигсберг А.К. Жермена Гейне-Вагнер / А.К. Кенигсберг. – М, 1981. – 118с.
494324
  Травушкин Н.С. Жерминаль - месяц всходов / Н.С. Травушкин. – Москва, 1979. – 96 с.
494325
  Золя Э. Жерминаль : пер. с фр. / Э. Золя. – Рига : Латгосиздат, 1949. – 491 с.
494326
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Москва, 1952. – 128 с.
494327
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Кишинев, 1954. – 495с.
494328
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Кишинев, 1971. – 411с.
494329
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Кызыл, 1979. – 469с.
494330
  Золя Э. Жерминаль : Роман / Э. Золя. – Донецк : Донбас, 1980. – 488с.
494331
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Харьков, 1980. – 454 с.
494332
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Вильнюс, 1984. – 344с.
494333
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Саратов, 1984. – 400с.
494334
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Ташкент, 1984. – 480с.
494335
  Золя Э. Жерминаль : роман / Эмиль Золя. – Харьков : Вища школа, 1986. – 454с.
494336
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Йошкар-Ола, 1987. – 463с.
494337
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Х., 1987. – 454с.
494338
  Золя Э. Жерминаль : Роман / Э. Золя. – Донецк : Донбас, 1987. – 381с.
494339
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Минск, 1988. – 460с.
494340
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Воронеж, 1988. – 447с.
494341
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Нальчик, 1988. – 654с.
494342
  Золя Э. Жерминаль : Роман / Э. Золя. – Донецк, 1989. – с.
494343
  Тарле Е.В. Жерминаль и прериаль / Е.В. Тарле. – 3-е изд. – Москва, 1957. – 358с.
494344
  Тарле Е.В. Жерминаль и Прериаль / Е.В. Тарле. – Москва, 1937. – 276с.
494345
  Тарле Е.В. Жерминаль и Прериаль / Е.В. Тарле. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва, 1951. – 312 с.
494346
  Гонкур Э. Жермини Ласерте / Эдмон и Жюль де Гонкур ; [Перев. с фр.]. – Москва, 1972. – 494 с.
494347
  Гонкур Э. Жермини Ласерте / Эдмон и Жюль де Гонкур ; [Перев. с фр. ]. – Москва, 1990. – 590 с.
494348
  Гонкур Э. Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен : [романы : пер. с фр.] / Эдмон и Жюль де Гонкур ; [авт. предисл. В. Шор ; примеч. Н. Рыковой ; ил. О. Шишкиной]. – Санкт-Петербург : Corvus [и др.], 1994. – 573, [2] с. : ил. – Кн. в суперобл. - Развернутый тит. л. – (Библиотека мировой литературы / редкол.: Багно В.Е. [и др.]). – ISBN 5-7921-0043-8
494349
  Золя Е. Жерміналь / Е. Золя. – К., 1961. – 496с.
494350
  Золя Е. Жерміналь : роман / Еміль Золя : Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ : [ пер. з фр. В. Черняхівської; за ред. І. Стешенко ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 512с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4403-7
494351
  Золя Е. Жерміналь : роман / Еміль Золя ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з франц. В.Черняхівської за ред. І. Стешенко. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3980-4
494352
   Жернов Ігор Євгенійович (1914-1994) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 152. – ISBN 978-966-439-754-1
494353
   Жернов Ігор Євгенійович (1914-1994) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 170. – ISBN 978-966-933-054-3
494354
  Петров А.В. Жернова / А.В. Петров. – Л., 1974. – 111с.
494355
  Петерс Я.Я. Жернова : стихи / Я.Я. Петерс; пер с латыш. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 32 с.
494356
  Федорив Р.Н. Жернова : [роман] / Роман Федорив ; авт. пер. с укр. Валентина Дольникова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 463 с.
494357
  Гладышева О.Н. Жертв и разрушений нет / О.Н. Гладышева. – Саратов, 1990. – 269с.
494358
  Штефэнеску А.И. Жертва / А.И. Штефэнеску. – Бухарест, 1969. – 40с.
494359
  Клдиашвили Д.С. Жертва : повести. рассказы / Д.С. Клдиашвили; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1987. – 351 с.
494360
  Рыбас С.Ю. Жертва / С.Ю. Рыбас. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 239с.
494361
   Жертва. – М, 1991. – 494с.
494362
  Осипенко О. Жертва "руского міра" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429


  205-та річниця співака, актора, основоположника національної класичної музики, автора першої української опери "Запорожець за Дунаєм" Семена Степановича Гулака-Артемовського.
494363
  Осипенко О. Жертва "русского міра" 16 лютого виповнилося 205 років С.С. Гулаку-Артемовському // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 лютого (№ 8)
494364
  Иансон Г. Жертва Авраама : Роман из Трансваальской войны / Густав Иансон. – Санкт-Петербург : Ттипо-лит. В.В. Комарова, 1901. – 288 с.
494365
  Катков Н.И. Жертва Аполлона. / Н.И. Катков. – Саратов, 1964. – 116с.
494366
  Іларіон Жертва вечірняя : (Ісус і Варавва): Поема / Іларіон. – 3е вид. – Вінніпег, 1949. – 48с. – (Бібліотека "Слова істини" / Видавн. комітет Митрополитального Собору ; № 2)
494367
  Захаров С.А. Жертва детектива / С.А. Захаров. – Свердловск, 1963. – 99с.
494368
  Мванги М. Жертва для гончих псов / М. Мванги. – М, 1983. – 125с.
494369
  Гальченко С. Жертва замученої епохи // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 22 травня (№ 10). – С. 18-19


  Григорій Михайлович Косинка - український письменник-новеліст, козак Дніпровської повстанської дивізії отамана Зеленого, перекладач доби "Розстріляного відродження". Жертва сталінських репресій.
494370
  Гальченко С. Жертва замученої епохи [Григорій Косинка] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 5 червня (№ 11). – С. 18-19
494371
  Чечель Н. Жертва злочину і віктимність // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 96-99
494372
  Клевець І. Жертва злочину як основний елемент предмета кримінологічної віктимології // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2010. – Вип. 1(20) : Збірник науков. доповідей за матеріалами 20 міжн. наук.-практ. конф. "Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі", 11-14 травня 2010 року. – С. 361-368. – ISSN 2218-5348
494373
  Козырев Г.И. Жертва и конфликт: социально-антропологический анализ
494374
  Кристи А. Жертва интуиции // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2005. – № 11. – С. 78-93. – ISSN 0132-0831
494375
  Січовик І.П. Жертва моди / І.П. Січовик. – Київ : Молодь, 1974. – 39 с.
494376
  Пальчик М.І. Жертва науки / М.І. Пальчик. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 115с.
494377
  Фалькбергет Ю. Жертва огня / Ю. Фалькбергет. – Москва, 1965. – 212 с.
494378
  Семеняка В.П. Жертва прогресу : Гуморески / В.П. Семеняка. – Харків : Прапор, 1991. – 175с.
494379
  Сю Э. Жертва судебной ошибки. / Э. Сю. – Пермь, 1991. – 380с.
494380
  Мироненко Б.М. Жертва телепатії / Б.М. Мироненко. – Львів, 1986. – 71с.
494381
  Клочко Р. Жертва українських гнид: трагедія Петра Болбочана // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 15


  "Петра Болбочана з"їли не "московські воші", а "українські гниди". Члени Директорії УНР у м. Кам’янець-Подільський, весна 1919 р. Через усю коротку історію УНР червоною ниткою проходить страх тодішніх можновладців перед "українським Бонапартом" - ...
494382
  Брицький П.П. Жертва української революції: трагічна доля полковника П. Болбочана : Болбочан Петро, про нього / П.П. Брицький, Є.П. Юрійчук. – Чернівці : Знання, 2005. – 112 с. – ISBN 966-568-700-X112
494383
  Шимко Л.И. Жертва условного рефлекса. / Л.И. Шимко. – Нальчик, 1978. – 87с.
494384
  Гринда С. Жертва уяви / С. Гринда. – Київ : Молодь, 1990. – 192 с. – (Перша книга прозаіка)
494385
  Христофоров Игорь Жертва царской опалы : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 126-135 : Іл.
494386
  Премчанд Жертвенная корова / Премчанд. – Москва : Художественная литература, 1956. – 535 с.
494387
  Болсуновский К.В. Жертвенник Гермеса-Световода : мифологическое исследование / [соч.] К.В. Болсуновского. – Киев : Тип. Т-ва Г.Л. Фронцевича и К*, 1909. – 18 с., [1] с., 2 л. ил. – (Памятники славянской мифологии ; Вып. 1)


  На тит. л. дарств. надпись: Уважаемому В.В. Хвойко ...... Вам же дарована К.В. Болсуновский
494388
   Жертви "тихого полювання" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 34-35
494389
  Хромов А.В. Жертви "червоного терору" 1919 року серед єврейського населення Одеси (за документами Державного архіву Одеської області) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 156-161. – ISSN 0320-9466
494390
  Лоза П. Жертви (не) допоможуть у польсько-українському порозумінні // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 11 лютого (№ 6). – С. 4. – ISSN 0027-8254
494391
  Гула В. Жертви говорять у поколіннях // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 3


  21 квітня 2021 р. Конгрес українців Канади (КУК) офіційно представив у формі відеозаходу Мережу нащадків Голодомору (Holodomor Descendants" Network).
494392
  Святець Ю. Жертви Голодомору 1932 - 1933 рр. на Дніпропетровщині: технології та методи просопографічного дослідження // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 126-129
494393
  Голубєва О.В. Жертви кіберзлочинів // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 211-212
494394
  Кирпа І. Жертви провокацій. В Одесі згадали криваво-вогняне протистояння на Куликовому полі // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 3-4 травня (№ 49). – С. 2


  Одеса 2 травня згадувала загиблих у ході протистоянь п"ятирічної давності. Марш футбольних фанатів у цей день в 2014 році закінчився боями між проукраїнськими активістами та прихильниками Антимайдану. У районі центру міста загинуло 6 осіб, а у ...
494395
  Пиріг Л. Жертви російсько-більшовицьких репресій і терору в Україні очима філателіста // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 69-77. – ISSN 1819-7329
494396
  Грабко М.К. Жертви сімейно-побутових злочинів // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 49-50
494397
  Гіждіван Л.Ю. Жертви стихійного лиха і право на гуманітарну допомогу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 445-448. – ISSN 1563-3349
494398
  Леонов Б.Д. Жертви тероризму: віктимологічний аспект / Б.Д. Леонов, В.О. Василишин, С.В. Пиріг // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 117-123


  У статті висвітлюється психологічний аспект жертв тероризму.
494399
  Покальчук О. Жертви хіндсайту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 13


  "Перегодіть сміятися, я спершу інше смішне слово скажу — "примордіальність". Для недосвідченого українського вуха воно звучить не просто смішно, а ульотно. На кшталт "щось там біля морди". А якщо вдивитися, то не так уже далеко це від істини, інстинкту ...
494400
  Процюк С. Жертвопринесення : Роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 160. – С. 5-105.
494401
  Яценко Т. Жертвопринесення у його архаїчній сутності / Т. Яценко, С. Манжара // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, А. В. Фурман, С. Болтівець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3/4 (77/78). – С. 106-117 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-2131
494402
  Лефевр Р. Жертвоприношение Авраама : роман / Р. Лефевр; Перев. с франц. О. Добровольского. – Москва, 1968. – 224с.
494403
  Ківалов С. Жертвоприношення без жертв // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 74-76. – ISSN 1812--514Х
494404
  Сливинський Остап Жертвоприношення великої риби : Поезії / Сливинський Остап. – Львів : Каменяр, 1998. – 51с. – (Літературна премія ім.Богдана-Ігоря Антоновича "Привітання життя"). – ISBN 966-7255-54-9
494405
  Мелешкіна І. Жертвоприношення за Маркішем. Постановки п"єси "Сім"я Овадіс" на єврейській радянській сцені // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 80-89. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
494406
  Козар К.В. Жертвоприношення у релігіях світу: компаративний аналіз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 28-30
494407
  Масленников П.В. и др. Жертвуя собой : Очерк о боевом пути 92-й стрелковой дивизии. / П.В. и др. Масленников. – М., 1989. – 214с.
494408
   Жертвы глобального потепления // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
494409
  Ефремов А.Н. Жертвы жестокости - дети / А.Н. Ефремов. – М, 1980. – 272с.
494410
  Ефремов А.Н. Жертвы жестокости - дети / А.Н. Ефремов. – Минск, 1985. – 248с.
494411
  Круглов А.И. Жертвы и преступники об уничтожении евреев Одессы // Проблеми історії Голокосту: український вимір : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. І. Щупак ; відп. ред. А. Медведовська. – Дніпро, 2018. – Вип. 10. – C. 204-213. – ISSN 2617-9113
494412
  Воробьев-Обухов Алексей Жертвы на алтарь безопасности : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 182-185 : Фото
494413
   Жертвы репрессий. – К, 1993. – 274с.
494414
  Премчанд Жертовна корова. / Премчанд. – Київ, 1979. – 384с.
494415
  Капелюшний Л. Жертовна кров : хроніки наперед відомого злочину : дайджест-дослідження / Леонід Капелюшний. – Київ : Дзеркало тижня, 2004. – 573, [1] с. – ISBN 966-7868-74-6
494416
  Погрібний В.О. Жертовне вогнище: воєнні оповіді / В.О. Погрібний. – Кировоград, 1995. – 173с.
494417
  Шпак В. Жертовний патріотизм проти безмірної зажерливості // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 2 липня (№ 122). – С. 10


  Петро Яцик добився багатства завдяки підприємницькому таланту та чесному імені в бізнесі.
494418
  Бунчук О. Жертовність – визначна риса провідників в освіті періоду державотворчих процесів поч. ХХ ст. (в особах) / О. Бунчук, Ю. Попелешко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 41-51. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
494419
   Жертовність провідництва / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 201-215. – ISBN 978-617-7480-55-5
494420
  Іванишин В. Жерці імпрези : Майже науковий трактат зі сфери політичної паталогії / В. Іванишин. – Дрогобич : Відродження, 2003. – 19с. – ISBN 966-538-142-3
494421
  Ханна Жорж Жерці храму / Ханна Жорж. – Київ, 1958. – 124с.
494422
  Винокуров Е.М. Жест / Е.М. Винокуров. – Москва, 1969. – 80с.
494423
  Котов Павел Жест да Винчи : культурный код // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 56-57 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
494424
  Николаева Т.М. Жест и мимика в лекции / Т.М. Николаева. – М, 1972. – 37с.
494425
  Цимбалиста О.А. Жест і його мовні засоби в процесі комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 293-301


  У статті детально описано походження і значення слова жест; проаналізовано, які функції виконують жести в процесі комунікації; виділено основні семіотичні класи жестів. В статье детально описано происхождение и значение слова жест; проанализировано, ...
494426
  Чумак Н.В. Жест как первометафора невербальной коммуникации // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 121-127. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 59). – ISSN 2226-0994
494427
  Ємець-Доброносова Жест можливого // Критика. – Київ, 2006. – Грудень, (число 12). – С. 9-11


  Ідеї Славоя Жіжека, словенського психоаналітика лаканівської школи, марксистського соціолога, філософа, та культуролога. Жижек використав теорії визначного французького психоаналітика Жака Лакана для перепрочитання сучасної ідеології та поп-культури. В ...
494428
  Матросова Е. Жест не політичний, а естетичний // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22 серпня (№ 148)


  Коментар студентки Інституту журналістики КНУТШ Ельвіри Матросової щодо ініціативи "Дня" вдягнутися у День Незалежності красиво і стильно - у вишиванки.
494429
  Павличко Д.В. Жест Нерона : вірші / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1962. – 26 с.
494430
  Нарчинська Т. Жест фотографа, або "непроявлені знімки" Богдани Матіяш // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 302-311. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
494431
  Шерр Д. Жесткая дипломатия и мягкое принуждение : влияние России за рубежом : пер. с англ. / Джеймс Шерр ; редкол. русскоязыч. проекта: А. Мельник (рук.) [и др.] ; Королевский ин-т междунар. отношений Chatham House ; Укр. центр экон. и полит. исслед. им. Александра Разумкова (Центр Разумкова). – Киев : Заповіт, 2013. – 138, [2] с. – Загл. обл.: Жесткая дипломатия и мягкое принуждение : российское влияние за рубежом. – Библиогр.: c. 130-139 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2050-01-1
494432
  Макаренко Н. Жесткая конкуренция на рынке авиационных двигателей // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 23-27
494433
  Дубов И Н. Жесткая проба : повесть / И Н. Дубов, . – Москва : Советский писатель, 1961. – 181с.
494434
  Дубов Н.И. Жесткая проба / Н.И. Дубов. – М, 1964. – 176с.
494435
  Дубов Н.И. Жесткая проба / Н.И. Дубов. – Архангельск, 1966. – 165с.
494436
  Дубов Н.И. Жесткая проба / Н.И. Дубов. – М, 1981. – 576с.
494437
  Самченко Е.Д. Жесткий вагон / Е.Д. Самченко. – Москва, 1975. – 79с.
494438
  Кузнечихин С.Д. Жесткий вагон / С.Д. Кузнечихин. – Красноярск, 1979. – 23с.
494439
  Никитин Ю.М. Жесткий ветер-афганец / Ю.М. Никитин. – М, 1978. – 207с.
494440
  Ильин В.А. Жесткий контур / В.А. Ильин. – Москва : Советская Россия, 1965. – 96 с.
494441
  Спартаков А.А. Жесткий электрический дипольный момент коллоидных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Спартаков А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 18л.
494442
   Жестко-мягкие взаимодействия в координационной химии. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1986. – 271 с.
494443
  Клугер Д.М. Жесткое солнце: трилогия о Митридате Евпаторе / Д.М. Клугер. – К., 1988. – 156с.
494444
   Жесткокрылые Сибири. – Иркутск, 1984. – 93с.
494445
  Цветков В.Н. Жесткоцепные полимерные молекулы / В.Н. Цветков. – Ленинград : Наука, 1986. – 380 с.
494446
   Жестокая игра. – Хабаровск, 1990. – 78с.
494447
  Фигера А.А. Жестокая красота / А.А. Фигера. – М., 1968. – 103с.
494448
  Пиеридис Г. Жестокие времена / Г. Пиеридис. – М, 1965. – 80с.
494449
  Ланкаускас Р. Жестокие игры : повести и романы / Ромуальдас Ланкаускас; пер. с лит. В.Чяпайтис. – Вильнюс : Vaga, 1981. – 328 с.
494450
  Арбузов А.Н. Жестокие игры / Алексей Арбузов. – Москва : АСТ; Зебра Е, 2007. – 816с., [ 32с. илл. ]. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-045501-0
494451
  Вилье дел Лиль-Адан Жестокие рассказы : Рассказы / Вилье де Лиль-Адан ; Пер. Брониславы Рунт ; Под ред. и со ст. Валерия Брюсова. – Санкт-Петербург : Книгоизд. "Пантеон", 1908. – 112, [1] с. – (Мировая литература)
494452
  Вилье Жестокие рассказы / Вилье, де Лиль-Адан. – Москва, 1975. – 240 с.
494453
  Веллер М. Жестокий : такое кино : сб. повестей / Михаил Веллер. – Санкт-Петербург ; Харьков : Пароль ; Фолио, 2003. – 396, [4] с. – Сер. осн. в 1997 г. - Кн. содерж. произведения: Жестокий ; Кавалерийский марш с вариациями ; Баллада о бомбере ; О Дикий Запад! ; Москва бьет с носка ; Сопутствующие условия. – (Серия современной прозы ; Настоящее). – ISBN 966-03-1937-1
494454
  Калашников И.К. Жестокий век. : исторический роман / И.К. Калашников. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 720 с.
494455
  Калашников И.К. Жестокий век. Роман / И.К. Калашников. – Москва : Современник, 1991. – 734с.
494456
  Калашников И.К. Жестокий век. Роман о Чингисхане / И.К. Калашников. – Москва : Советский писатель, 1978. – 832 с.
494457
  Борисов Л.И. Жестокий воспитатель / Л.И. Борисов. – Л., 1961. – 379с.
494458
  Кондратов Э.М. Жестокий год / Э.М. Кондратов. – М, 1987. – 603с.
494459
  Бруштейн А.Я. Жестокий мир / А.Я. Бруштейн. – М, 1954. – 76с.
494460
  Андреева Е.В. Жестокий путь / Е.В. Андреева. – Ленинград, 1970. – 367с.
494461
  Мельман Д. Жестокий Роман // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 13. – С. 14-15


  Светлана Светличная: "Мне бы хотелось, чтобы Володя вернулся и увидел, какая я молодец".
494462
  Щукин М. Жестокий спрос / М. Щукин. – Новосибирск, 1988. – 192с.
494463
  Жемайтес С.Г. Жестокий шторм / С.Г. Жемайтес. – М, 1981. – 336с.
494464
  Мушкетик Ю.М. Жестокое милосердие : Белая тень: Романы / Ю.М. Мушкетик; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Советский писатель, 1977. – 486с.
494465
  Масс А.В. Жестокое солнце. / А.В. Масс. – М., 1967. – 189с.
494466
  Клив Б. Жестокое убийство разочарованного англичанина. // Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва : Радуга, 1992. – С. 151-333. – (Зарубежный детектив)
494467
  Логинов В.Н. Жестокой зимой и жарким летом / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1971. – 480с.
494468
  Нилин П.Ф. Жестокость / П.Ф. Нилин. – Москва, 1988. – 539с.
494469
  Нилин П.Ф. Жестокость / П.Ф. Нилин. – Москва, 1988. – 368с.
494470
  Нилин П.Ф. Жестокость. / П.Ф. Нилин. – Москва, 1964. – 392с.
494471
  Нилин П.Ф. Жестокость. / П.Ф. Нилин. – Москва, 1966. – 443с.
494472
  Нилин П.Ф. Жестокость. / П.Ф. Нилин. – Москва, 1977. – 239с.
494473
  Нилин П.Ф. Жестокость. / П.Ф. Нилин. – Москва, 1979. – 222с.
494474
  Нилин П.Ф. Жестокость. / П.Ф. Нилин. – Красноярск, 1984. – 359с.
494475
  Нилин П.Ф. Жестокость. Испытательный срок : повести / П.Ф. Нилин. – Москва : Советский писатель, 1988. – 352 с.
494476
  Нилин П.Ф. Жестокость. Испытательный срок. Последняя кража : Повести и рассказ / П.Ф. Нилин. – Иркутск, 1987. – 368 с.
494477
  Нилин П.Ф. Жестокость: Повесть. / П.Ф. Нилин. – Ижевск, 1991. – 205с.
494478
  Шиленко О.И. Жесты / О.И. Шиленко. – Алма-Ата, 1989. – 62с.
494479
  Ратнер А. Жесты доброй воли // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 24 (484), 17.06.2016. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
494480
  Акишина А.А. Жесты и мимика в русской речи : лингвострановедческий словарь / А.А. Акишина, Х. Кано, Т.Е. Акишина. – Москва : Русский язык, 1991. – 145 с. – ISBN 5-200-01098-5
494481
  Кемаль Я. Жестянка / Я. Кемаль. – М, 1970. – 96с.
494482
  Шадрин Л. Жестянка.RU : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 6. – С. 9-78. – ISSN 0131-2332
494483
  Лазарчук А.Г. Жестяной бор : повести, роман / Андрей Лазарчук. – Харьков; Донецк : Фолио; Сталкер, 1996. – 448с. – (Новая русская фантастика). – ISBN 5-7150-0380-6
494484
  Цвеленьев Максимилиан Жесть как она есть : feature // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 52-59 : Фото
494485
  Нейштадт Я.И. Жетва ферзя / Я.И. Нейштадт. – Москва, 1989. – 157с.
494486
  Парамей А. Жетон "В честь освобождения русскими войсками Берлина от французов. 04 марта 1813 года" // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 10 (184). – С. 58-61


  Заграничные походы русской армии 1813–1814 гг. Боевые действия русской армии совместно с прусскими, шведскими и австрийскими войсками по завершении разгрома армии Наполеона I и освобождении стран Западной Европы от французских завоевателей. 21 декабря ...
494487
  Бартошук Игорь Жетоны Министерства торговли СССР // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (51). – С. 23-31. – ISSN 1811-542X
494488
  Дон Ц. Жибжэнэй мэргэн / Ц. Дон. – Улан-Удэ, 1964. – 76 с.
494489
  Положій В.І. Жив-був Іван / В.І. Положій. – К., 1983. – 235с.
494490
  Іршад Улла Хан Жив-був чоловік який мав сина / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 24. – ISSN 0320-8370
494491
  Василенко И.Д. Жив Алеша / И.Д. Василенко. – Ростов-на-Дону, 1960. – 354с.
494492
  Слабошпицький М. Жив і писав так... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 20 грудня (№ 49/50). – С. 12


  У видавництві "Ярославів Вал" побачила світ книжка спогадів "Живий Іван Корсак".
494493
  Быковский Егор Жив курилка / Быковский Егор, Енчи Чон // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 38-39 : фото
494494
  Твен М. Жив он или умер? : сб. юморист. рассказов (адаптировано) / М. Твен. – Москва : Высшая школа, 1976. – 95 с.
494495
  Твен М. Жив он или умер? / М. Твен. – Москва, 1985. – 89с.
494496
  Мазаев В.М. Жив останусь - свидимся : Повести, рассказы / В.М. Мазаев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 318с.
494497
   Жив при світлі пісні / Центральне правління ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, колектив Київського академічного театру українського фольклору "Берегиня" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 березня (№ 9). – С. 13


  Пам"яті Миколи Буравського.
494498
  Максимов В.Е. Жив человек : повести / Владимир Максимов. – Москва : Изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1964. – 104 с.


  Лев Алексеевич Самсонов - наст. имя
494499
  Логвиненко О. Жив, творив, боровся до останнього патрона... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 11 вересня (№ 19). – С. 10-11


  До 100-річчя з дня народження Михайла Логвиненка.
494500
  Содомора А.О. Жива античність / А.О. Содомора. – Київ, 1983. – 230 с.
494501
  Кархут В.В. Жива аптека: Про лікар. рослини, які ростуть на території України / В.В. Кархут. – Київ, 1992. – 306с.
494502
   Жива бібліотека "Ініціативи розмаїття" : посібник для організаторів / [Луа Потт"є]. – Київ : Інжиніринг, 2010. – 40 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-2344-07-3
494503
  Кожевніков О.В. Жива вода / О.В. Кожевніков. – К., 1951. – 376с.
494504
  Кугультінов Д.М. Жива вода / Д.М. Кугультінов. – Київ, 1976. – 125 с.
494505
  Фольварочний В.І. Жива вода / В.І. Фольварочний. – Київ : Мистецтво, 1983. – 302 с.
494506
   Жива вода. – К, 1990. – 147с.
494507
  Краснодемський В. Жива вода Шевченкового слова // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 11 жовтня (№ 190). – С. 10-11
494508
  Перельман Я.І. Жива геометрія. Терія й завдання / Я.І. Перельман. – Х., 1930. – 131с.
494509
  Погрібний А.Г. Жива душа Донбасівського краю / Анатолій Погрібний. – Київ : Дніпро, 2006. – 96с. – ISBN 966-578-190-1
494510
  Мосенкіс Ю. Жива душа і пісенне слово Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 287-289.
494511
  Рибальченко В.К. Жива електрика / В.К. Рибальченко, Н.І. Конотопець. – Київ, 1990. – 172с.
494512
  Чистяков О. Жива і мертва вода українських річок // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (122), липень - серпень. – С. 31-32
494513
  Кичинський А. Жива і скошена тече в мені трава // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 116-126.
494514
   Жива історія в камені // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 2/7. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
494515
  Зеленчук І. Жива історія Гуцульщини у спогадах столітніх гуцулів / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 218-222
494516
  Бажан О.Г. Жива історія про український голокост 1932-1933 років. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 118-122
494517
  Токар Л.О. Жива клітина / Л.О. Токар. – Київ, 1968. – 199с.
494518
  Бурлакова В. Жива кров // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ. – Київ, 2013. – № 48 (316). – С. 24-27. – ISSN 1996-1561


  Вперше за дев"ять років українці довели, щр здатні на масові протести.
494519
  Клименко П.П. Жива легенда / П.П. Клименко. – Ужгород, 1951. – 304с.
494520
  Шитова Л. Жива легенда // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 10-11.
494521
  Федорук О. Жива легенда Григорія Лапченка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 118-121. – ISSN 0130-1799
494522
  Коваленко О. Жива легенда ефективної освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 вересня (№ 37)


  Віктор Федорович Шаталов - великий педагог-новатор
494523
  Перельман Я.І. Жива математика: мат оповідання і головоломки / Я.І. Перельман. – 8-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1968. – 150с.
494524
  Перельман Я.І. Жива математика: мат оповідання і головоломки / Я.І. Перельман. – 3-є вид. – К., 1971. – 150с.
494525
  Перельман Я.І. Жива математика: мат оповідання і головоломки / Я.І. Перельман. – 5-е вид. – К., 1990. – 135с.
494526
  Дячко І.П. Жива основа / І.П. Дячко. – К., 1974. – 158с.
494527
  Марусик В. Жива пам"ять - вічна! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-11 січня (№ 1). – С. 5


  Про видатного діяча новітнього просвітництва, професора КНУ імені Тараса Шевченка Анатолія Григоровича Погрібного.
494528
  Сапейко В. Жива пам"ять про Тараса Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 червня (№ 97/98). – С. 13


  Розповіді, збережені нащадками генія, містять чимало цікавих деталей.
494529
  Журавльов О. Жива пластика душі // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 8 : Володимир Гавронський. – С. 3-4.


  Художник Володимир Гавронський
494530
  Дейч Є. Жива плоть доби // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 490-497


  Лесь Танюк.
494531
  Ванченко П. Жива реклама / П. Ванченко, 1928. – 32 с.
494532
  Масенко Т.Г. Жива річка: (Записки учасника культпоходу) / Т.Г. Масенко. – Харків, 1930. – 75 с.
494533
  Шкурупій В.М. Жива роса / В.М. Шкурупій. – К., 1987. – 237с.
494534
  Попчук Л. Жива свіча моєї долі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 24-25. – ISSN 0868-4790
494535
  Мосенкіс Ю.Л. Жива старовина абхазької мови / Ю.Л. Мосенкіс ; Київ. держ. техн. ун-т буд-ва і архітектури, Каф. українознавства. – Київ : КДТУБА, 1995. – 20, [2] с. – На тит. арк. також: Міжнародний благодійний фонд сприяння розвитку міжнар. та культурних зв"язків між Україною та Абхазією. – Бібліогр. в прим. : с. 17-18
494536
  Нестеренко П. Жива твоя лінія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 3/4. – С. 185-189. – ISSN 0208-0710


  Шевченкіана київського графіка Юрія Галіцина.
494537
  Яровий А. Жива троянда // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Про поетичний конкурс "Жива троянда". Журі конкурсу складалося з професорки кафедри теорії літератури та компаративістики Наталії Костенко; доцента цієї ж кафедри Олександра Ярового, аспіранта Олега Здорика, магістранта В"ячеслава Левицького.
494538
  Яровий О. Жива троянда // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 7


  Про конкурс поезії "Жива троянда", який пройшов в Інституті філології нашого університету. Призерами конкурсу стали студенти "Літературної творчості".
494539
  Фартух Анатолій Жива Україна / Фартух Анатолій. – Київ : Самвидав, 1999. – 8с. – Видання є ксерокопією рукопису автора. – (Українська народна бібліотека ; Вип.5)
494540
   Жива Україна. – Київ
№ 9/10. – 1999
494541
   Жива Україна. – Київ
№ 11/12. – 1999
494542
   Жива Україна. – Київ
№ 13/14. – 1999
494543
   Жива Україна. – Київ
№ 15/16. – 1999
494544
   Жива Україна. – Київ
№ 17/18. – 1999
494545
  Сокур Л.І. Жива характеристика. / Л.І. Сокур. – К., 1961. – 85с.
494546
  Різванов А.К. Жива хімія / А.К. Різванов. – Харків : Основа, 2004. – 80с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.5(17)). – ISBN 966-333-039-2
494547
   Жива цегла // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 6 : фото
494548
  Петров П. Живата връзка : Обществено-политическата дейност на поборническо-опълченското дружество "Шипка" (1944-1958 г.) / П. Петров. – София : Военно издателство, 1988. – 120 с.
494549
   Живая Антарктида. – Ленинград, 1976. – 184с.
494550
  Успенский С.М. Живая Арктика / С.М. Успенский. – Москва : Мысль, 1987. – 268с.
494551
   Живая березка : литературно-художественный сборник. – Казань : Татгосиздат, 1953. – 156 с.
494552
  Шаррельман Г. Живая вера в преподавании и беседы о жизни с детьми и юношеством / Г. Шаррельман ; перевод с нем. В. Кошевич и М. Яковлевой. – Москва : Типо-литография т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1914. – 96 с. – (Библиотека нового воспитания и образования и защиты детей / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 103)
494553
  Талвир А.Ф. Живая ветка : повести / Алексей Талвир; авториз. пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1962. – 373 с.
494554
  Рыленков Н.И. Живая вода / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1946. – 109с.
494555
  Василенко И.Д. Живая вода / И.Д. Василенко. – Ростов-на-Дону, 1947. – 147с.
494556
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Москва, 1950. – 512с.
494557
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Л,, 1951. – 76с.
494558
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Л,
1. – 1951. – 84с.
494559
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Москва, 1952. – 460с.
494560
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Москва, 1955. – 472с.
494561
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Москва, 1961. – 475с.
494562
  Колумб В.Х. Живая вода : стихи / В.Х. Колумб. – Москва : Советский писатель, 1961. – 68 с.
494563
  Ковусов А. Живая вода / А. Ковусов. – Москва, 1962. – 32 с.
494564
  Сергеев-Ценский Живая вода / Сергеев-Ценский. – Москва, 1963. – 493с.
494565
  Ермилин Ю. Живая вода / Ю. Ермилин. – Калининград, 1968. – 32с.
494566
  Шкода В.Г. Живая вода / В.Г. Шкода. – К., 1969. – 95с.
494567
   Живая вода. – Сыктывкар
1. – 1969. – 164с.
494568
  Имам А.А. Живая вода / А.А. Имам. – Москва, 1971. – 56с.
494569
  Бабаджан Р.Н. Живая вода : поэма / Бабаджан Р. ; пер. с узбек. Н. Грибачева ; ил. И.Д. Кириакиди. – Ташкент : Изд-во литературы и искусства, 1971. – 46 с. : ил.
494570
  Лешкова М.П. Живая вода / М.П. Лешкова. – Ярославль, 1973. – 47с.
494571
  Никитин С.К. Живая вода / С.К. Никитин. – М, 1973. – 383с.
494572
  Шумков О.А. Живая вода / О.А. Шумков. – М, 1974. – 160с.
494573
  Ваганов Н.В. Живая вода : стихи / Н.В. Ваганов. – Москва : Современник, 1974. – 62, [2] с.
494574
   Живая вода. – Сыктывкар, 1975. – 152с.
494575
  Бабаджан Р.Н. Живая вода : поэма / Рамз Бабаджан ; пер. с узбек. Н. Грибачева. – Москва : Совецкий писатель, 1976. – 79 с. : портр. – (Б-ка произвидений, удостоенных Гос. премии СССР)
494576
   Живая вода. – 2-е. – Москва, 1977. – 367с.
494577
  Адаров А. Живая вода : стихи и поэмы : пер. с алт. / Аржан Адаров ; [худож. Е.А. Вознесенская]. – Москва : Советская Россия, 1977. – 173 с. : ил.
494578
   Живая вода. – Сыктывкар
3. – 1978. – 158с.
494579
  Гребенкин А.А. Живая вода. – Пермь : Пермское кн. из-во, 1979. – 38с.
494580
   Живая вода. – Москва, 1981. – 464с.
494581
  Барабышкин В.Ф. Живая вода : новые стихи / В.Ф. Барабышкин. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1982. – 95 с. : ил.
494582
  Крупин В.Н. Живая вода / В.Н. Крупин. – М, 1982. – 295с.
494583
  Александров В.А. Живая вода / В.А. Александров. – Москва : Мысль, 1982. – 126 с.
494584
  Даценко И.И. Живая вода / И.И. Даценко. – Львов, 1984. – 111с.
494585
  Зорич А.А. Живая вода / А.А. Зорич. – К., 1985. – 288с.
494586
  Крупин В.Н. Живая вода / В.Н. Крупин. – Москва, 1985. – 48с.
494587
   Живая вода. – Москва, 1986. – 543с.
494588
   Живая вода. – Москва : Детская литература, 1987. – 462с.
494589
   Живая вода. – Иркутск, 1989. – 536с.
494590
  Кингсолвер Барбара Живая вода : эликсир жизни // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 88-103 : Фото
494591
   Живая вода "Чувашии" : "Качество обслуживания - санаторий" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 52-53
494592
  Швецов П.Ф. Живая вода в недрах Севера / П.Ф. Швецов. – Москва : Наука, 1981. – 86с.
494593
  Могилевский Л.Б. Живая вода дружбы / Л.Б. Могилевский. – М, 1973. – 270с.
494594
  Афанасьев А.Н. Живая вода и вещее слово : [сб. ст.] / А.Н. Афанасьев ; [сост., вступ. ст., с. 5-38, и коммент. А.И. Баландина]. – Москва : Советская Россия, 1988. – 508, [2] с. – (Художественная и публицистическая библиотека атеиста). – ISBN 5-268-00848-Х


  Мифология. Фольклор.
494595
  Маняк В.А. Живая вода из камня : повести / В.А. Маняк. – Москва, 1974. – 271 с.
494596
   Живая вода Непрядвы. – Москва, 1988. – 635 с.
494597
  Рязанова Е.М. Живая волна / Е.М. Рязанова. – Саратов, 1970. – 199с.
494598
  Богатырев В.С. Живая волна : стихи и поэма / В.С. Богатырев. – Москва : Современник, 1979. – 63 с. – (Новинки "Современника")
494599
  Рязанова Е.М. Живая волна / Е.М. Рязанова. – Саратов, 1990. – 350с.
494600
  Сейтаков Б. Живая дань : повесть / Беки Сейтаков ;. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1962. – 160 с.
494601
  Осетров Е.И. Живая Древняя Русь / Е.И. Осетров. – Москва, 1970. – 207с.
494602
  Осетров Е. Живая Древняя Русь : повесть о великом, добром и вечном / Е. Осетров. – Москва, 1970. – 208с.
494603
  Осетров Е.И. Живая Древняя Русь / Е.И. Осетров. – Москва, 1976. – 255с.
494604
  Осетров Е.И. Живая Древняя Русь / Е.И. Осетров. – Москва, 1984. – 304с.
494605
  Горюнов И.Г. Живая душа / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1959. – 80с.
494606
  Горюнов И.Г. Живая душа / И.Г. Горюнов. – М, 1962. – 102с.
494607
  Вовчок Марко Живая душа : Роман / Вовчок Марко. – Киев : Молодь, 1962. – 334с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
494608
  Самошенко А.И. Живая душа / А.И. Самошенко. – Москва, 1973. – 238с.
494609
  Юшков Г.А. Живая душа : повести и рассказы / Геннадій Юшков ; пер. с коми. – Москва : Советский писатель, 1982. – 336 с.
494610
  Рябинина Н.В. Живая душа / Н.В. Рябинина. – М., 1985. – 63с.
494611
  Екимов Б.П. Живая душа / Б.П. Екимов. – Москва, 1987. – 189с.
494612
  Дюжев Ю.И. Живая душа народа / Ю.И. Дюжев. – Петрозаводск, 1983. – 207 с.
494613
  Елагина А.Г. Живая душа. / А.Г. Елагина. – М, 1956. – 54с.
494614
  Вересаев В.В. Живая жизнь : в 2 ч. / В. Вересаев. – 1911-1915. – Москва : Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К*
Ч. 1 : О Достоевском и Льве Толстом. – 1911. – 214 с.
494615
  Вересаев В.В. Живая жизнь : в 2 ч. / В. Вересаев. – 1911-1915. – Москва : Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К*
Ч. 1 : О Достоевском и Льве Толстом. – 1911. – 214 с. – Конволют. - Пер. Живая жизнь, ч. 2


  На тит. л. автограф.? 10.IX.1922 г.
494616
  Вересаев В.В. Живая жизнь. Ч. 2 : в 2 ч. / В Вересаев // Живая жизнь : в 2 ч. / В.В. Вересаев. – 1911-1915. – Москва : Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К*, 1911. – Ч. 1 : О Достоевском и Льве Толстом. – 144, [1] с.
494617
  Вересаев В.В. Живая жизнь : в 2 ч. / В Вересаев. – 1911-1915. – Москва : Т-во скоропеч. А. А. Левенсон
Ч. 2 : Аполлон и Дионис (О Ницше). – 1915. – 144, [1] с. – Экз. в разных тип. переплетах
494618
  Вересаев В.В. Живая жизнь / В.В. Вересаев; Вст.ст. З.В. Кирилюк. – Київ : Дніпро, 1988. – 522с. – ISBN 5-308-00129-4
494619
   Живая жизнь : Штрихи к биографии Владимира Высоцкого. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 316 с.
494620
  Анисимов И.И. Живая жизнь классики : очерки и портреты / Анисимов И.И. ; вступ. ст. и коммент. В.П. Балашова. – Москва : Советский писатель, 1974. – 519 с., [1] л. портр. : ил., портр.
494621
  Вересаев В.В. Живая жизнь. О Достоевском и Л.Толстом. Аполлон и Дионис (о Ницше) / В.В. Вересаев. – Москва : Политиздат, 1991. – 336с.
494622
  Вересаев В. Живая жизнь: О Достоевском. О Льве Толстом. О Ницше / В. Вересаев. – Москва : Республика, 1999. – 447с. – ISBN 5-250-02656-7
494623
  Попов В.М. Живая защита. / В.М. Попов. – М, 1979. – 336с.
494624
  Сафонов В.А. Живая земля / В.А. Сафонов. – Москва, 1949. – 64с.
494625
  Макаров И.Н. Живая земля / И.Н. Макаров. – Минск, 1985. – 208с.
494626
  Старостенко А.Л. Живая земля. / А.Л. Старостенко. – Одесса., 1982. – 63с.
494627
   Живая и мертвая вода Иордании // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 24-32 : Фото
494628
  Викторов Б.М. Живая изгородь / Б.М. Викторов. – Кишинев, 1975. – 96с.
494629
  Кушнер А.С. Живая изгородь / А.С. Кушнер. – Л., 1988. – 142с.
494630
  Ларионов С. Живая история : рассказы / Сергей Ларионов; пер. с мордов.-мокша. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1958. – 127 с.
494631
   Живая история Востока : Сборник. – Москва : Знание, 1998. – 368с. – ISBN 5-07-002786-7
494632
  Попов В. Живая история. / В. Попов. – Молотов, 1949. – 148с.
494633
  Бавина В.В. Живая как жизнь : кн. для чтен. по рус. лит-ре / сост. В.В. Бавина. – Москва : Знание, 1964. – 448 с. : ил. – На 439-й с. авт.: Б.Я. Брайнина, Д.Д. Благой, Н.В. Водовозов и др. ; На обороте тит. л. сост.: В.В. Бавина
494634
   Живая клетка. – М, 1962. – 223с.
494635
   Живая клетка. – Москва : Мир, 1966. – 238 с.
494636
  Либерман Е.А. Живая клетка / Е.А. Либерман. – Москва : Наука, 1982. – 161 с. – (Наука и технический прогресс)
494637
  Сергиенко И.В. Живая клетка как компьютер общего назначения / И.В. Сергиенко, Б.А. Белецкий, А.М. Гупял // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 4. – С. 87-96. – ISSN 0023-1274
494638
   Живая копейка. – Кишинев, 1969. – 128с.
494639
  Белоусов В.Н. Живая копия / В.Н. Белоусов. – М, 1984. – 240с.
494640
  Иванов А.С. Живая красота творчества / А.С. Иванов. – Москва, 1985. – 317с.
494641
  Курбанов Байрам Живая легенда : рассказы / Курбанов Байрам. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1961. – 148 с.
494642
  Золотов Д.И. Живая легенда / Д.И. Золотов. – Новосибирск, 1962. – 114с.
494643
  Буланов И.И. Живая легенда / И.И. Буланов. – Ташкент, 1962. – 226с.
494644
  Иремадзе А. Живая легенда / Акакий Иремадзе ; авториз. пер. с груз. Н.Аккермана. – Тбилиси : Мерани, 1970. – 360 с.
494645
  Шитова Л.И. Живая легенда / [Л.И. Шитова]. – Киев : Ін Юре, 2004. – 382, [2] с., [66] л. фотоил. : фотоил. – Авт. указан в конце книги. – (Звезды и тернии судьбы). – ISBN 966-313-219-1
494646
  Рузакова Р.Г. Живая летопись / Р.Г. Рузакова, М.А. Бочкарева. – М, 1973. – 96с.
494647
   Живая листва. – Красноярск, 1985. – 174с.
494648
   Живая Литва. – М, 1942. – 78с.
494649
   Живая литература. – М, 1983. – 268с.
494650
  Перельман Я.И. Живая математика : Мат. рассказы и головоломки / Я.И. Перельман. – 10-е изд., стереотип. – Москва, 1974. – 160 с.
494651
  Перельман Я.И. Живая математика : Мат. рассказы и головоломки / Я.И. Перельман. – Москва, 1976. – 250 с.
494652
  Перельман Я.И. Живая математика / Я.И. Перельман. – Москва : Наука, 1978. – 160с
494653
  Перельман Я.И. Живая математика: мат. рассказы и головоломки / Я.И. Перельман. – 2-е изд. – Ленинград-Москва, 1936. – 238с.
494654
  Перельман Я.И. Живая математика: мат. рассказы и головоломки / Я.И. Перельман. – 4-е изд. – Москва, 1955. – 184 с.
494655
  Перельман Я.И. Живая математика: мат. рассказы и головоломки / Я.И. Перельман. – 5-е изд., стереотип. – Москва, 1958. – 184 с.
494656
  Яшин А.А. Живая материя : ноосферная биология (нообиология) / А.А. Яшин. – Москва : ЛКИ, 2007. – 216 с. – ISBN 978-5-382-00008-4
494657
   Живая методика для преподавателя русского языка как иностранного / Э.В. Аркадьева, Н.Б. Битехтина, Е.В. Вайшнорене, Г.В. Горбаневская, Т.Л. и др. Жаркова; Э.В. Аркадьева и др. ; [ Гос. ин-т русского языка им. А.С. Пушкина ]. – Москва : Русский язык. Курсы, 2005. – 336 с. – ISBN 5-88337-010-1
494658
  Макдональд Р. Живая мишень / Р. Макдональд. – Таллинн, 1991. – 150с.
494659
  Татьяничева Л. Живая мозаика / Л. Татьяничева. – М., 1969. – 128с.
494660
  Абдуллаева З.К. Живая натура : картины Р. Балаяна / З.К. Абдуллаева. – Москва : Киноцентр, 1989. – 215, [8] с. : ил.
494661
  Семенов В.В. Живая ограда / В.В. Семенов. – Москва, 1960. – 101с.
494662
  Портнягин Э.А. Живая осыпь / Э.А. Портнягин. – М., 1974. – 95с.
494663
   Живая память : роман-газета №10 (656). – М, 1970. – 128с.
494664
  Кобраков П.Г. Живая память / П.Г. Кобраков. – Л, 1981. – 71с.
494665
  Петряев Е.Д. Живая память / Е.Д. Петряев. – М., 1984. – 288с.
494666
  Олиянчук В.П. Живая память / В.П. Олиянчук. – М., 1984. – 127с.
494667
  Финк Л.А. Живая память / Л.А. Финк. – Куйбышев, 1985. – 303с.
494668
   Живая память поколений. – М : Художественная литература, 1965. – 359 с.
494669
   Живая память революций. – М, 1988. – 112с.
494670
  Субботин В.Е. Живая память. / В.Е. Субботин. – Москва, 1962. – 48с.
494671
  Савин О.М. Живая память: ист.-лит. очерки. / О.М. Савин. – Саранск, 1981. – 175 с.
494672
  Толченова Н.П. Живая Пашенная / Н.П. Толченова. – М., 1969. – 383с.
494673
  Толченова Н.П. Живая Пашенная / Н.П. Толченова. – 2-е изд., перераб. – М., 1987. – 126с.
494674
  Тулегенова Б.А. Живая песня / Б.А. Тулегенова. – М., 1984. – 149с.
494675
  Эттенборо Д. Живая планета : Портрет Земли / Д. Эттенборо. – Москва, 1988. – 328с.
494676
  Кузьмина Лидия Живая плоть // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 78-87


  Іспанська актриса Пенелопа Крус
494677
  Золотницкий Н.Ф. Живая природа в школе : пособи к производству наблюдений над живой природой в школе и дома : со 100 рис. / Н.Ф. Золотницкий. – 2-е изд., знач. доп. – Москва : Госиздат, 1920. – 219, [3] с. : ил.
494678
  Наседкина В.А. Живая природа. / В.А. Наседкина. – М., 1968. – 111с.
494679
  Бабаев А.Г. Живая пустыня / Бабаев А.Г., Фрейкин З.Г. – Москва : Просвещение, 1980. – 223 с. : ил. – (Моя советская родина)
494680
  Клименко И А. Живая радиоэлектроника / И А. Клименко. – Москва, 1968. – 128с.
494681
  Наровчатов С.С. Живая река. Литературоведение и критика. / С.С. Наровчатов. – Москва : Советская Россия, 1974. – 156 с.
494682
  Меркурьев И.С. Живая речь кольских поморов / И.С. Меркурьев. – Мурманск, 1979. – 184с.
494683
   Живая речь уральского города. – Свердловск, 1988. – 133с.
494684
  Гус М Живая Россия и "Мертвые души" / М Гус. – М, 1981. – 335с.
494685
  Чумак И.В. Живая россыпь. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1964. – 59с.
494686
  Чумак И.В. Живая россыпь. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1967. – 128с.
494687
  Зубарев В.И. Живая связь / В.И. Зубарев. – Ашхабад, 1965. – 136с.
494688
  Болтачева С.И. Живая связь времен : о памятниках архитектуры и монументального искусства РСФСР; рекоменд. указатель литературы / С.И. Болтачева, О.П. Стахевич ; Мин-во культуры РСФСР; Гос. республ. юношеская б-ка РСФСР им. 50-летия ВЛКСМ ; Всесоюзное добровольное о-во любителей книги ; Совет по работе с юношеской литературой. – Москва : [Б. и.], 1978. – 75 с.
494689
  Пикуль В.С. Живая связь времен / В.С. Пикуль. – М, 1989. – 555с.
494690
  Шайковский В. Живая связь поколений / В. Шайковский. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 33 с. : ил.
494691
  Чивилихин В.А. Живая сила / В.А. Чивилихин. – М., 1957. – 167с.
494692
  Черноуцан И.С. Живая сила ленинских идей / И.С. Черноуцан. – Москва, 1982. – 248с.
494693
  Черноуцан И.С. Живая сила ленинских идей / И.С. Черноуцан. – М, 1985. – 320с.
494694
  Галицкая Ирина Живая сила Мертвого моря : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 158-165 : Фото
494695
  Баскин М.И. Живая сила музыки : из опыта муз. обществ. деятельности Ленингр. орг. Союза композиторов РСФСР / М.И. Баскин. – Москва : Сов. композитор, 1978. – 134 с., [8] л. ил.
494696
  Шолохов М.А. Живая сила реализма / М.А. Шолохов. – М, 1983. – 144с.
494697
  Хрулев С.Н. Живая сила соревнования / С.Н. Хрулев. – М, 1973. – 67с.
494698
   Живая сказка. – Москва, 1967. – 154с.
494699
  Трейгер Н.Д. Живая спираль / Н.Д. Трейгер. – Кишинев, 1966. – 116с.
494700
  Кожевников А.В. Живая спираль / А.В. Кожевников. – Красноярск, 1985. – 231с.
494701
  Полунина Н.М. Живая старина Приангарья / Н.М. Полунина. – Москва, 1990. – 175 с.
494702
  Миненко Н.А. Живая старина: / Н.А. Миненко. – Новосибирск, 1989. – 158с.
494703
  Федоров Ю.В. Живая струя / Ю.В. Федоров. – Иркутск, 1963. – 291с.
494704
   Живая тектоника. – Москва, 1957. – 339с.
494705
  Когошвили Л.В. Живая тектоника Грузии и её воздействие на рельеф / Л.В. Когошвили. – Тбилиси, 1970. – 220с.
494706
   Живая тектоника, вулканы и сесмичность Станового нагорья. – М, 1966. – 232с.
494707
  Горский Г.Н. Живая тишина / Г.Н. Горский. – Рига, 1971. – 167с.
494708
  Белоус В.Г. Живая ткань истории. К выходу в свет книги "Сборник "Вехи" в контексте русской культуры" (М.: Наука, 2007) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 139-142. – ISSN 0042-8744
494709
   Живая традиция. – Тюмень, 1958. – 59с.
494710
  Серафимович А. Живая тюрьма. / А. Серафимович. – Москва-Л., 1925. – 239с.
494711
  Калашников Геннадий Живая тьма : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 110-112. – ISSN 0130-7673
494712
  Воробьев В.И. Живая химия: обмен веществ - основа жизни / В.И. Воробьев, Р.И. Воробьев. – Москва, 1985. – 96с.
494713
  Чехов А.П. Живая хронология / А.П. Чехов. – М, 1944. – 64с.
494714
  Соколов В.Г. Живая Этика в системе Космическая эволюция - метаистория - Культура // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 4 (42). – С. 42-45
494715
  Комаренко Н. Живе - хто іскрить : урок-спогад про Олеся Гончара // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 47-51
494716
  Акулін Е. Живе Білорусь!; Вертання; Льон; Орда; Грішник: Юдин цілунок; Принади; "Щось мені аніяк не спиться..."; Дар : переклад віршів // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 316-320
494717
  Маценко Г. Живе відчуття доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 7 (861). – С. 182-187. – ISSN 0868-4790


  Славетні гості Львова: М. Бойчук, М. Дашкевич, В. Кельсієв, король Румунії Кароль I. У галицьку столицю м. Львів Микола Дашкевич завітав під час закордонного відрядження саме тоді, коли тут загострились українсько-польські стосунки. Дашкевич у Львові ...
494718
  Маценко Г. Живе відчуття доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 165-174. – ISSN 0868-4790
494719
  Маценко Г. Живе відчуття доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 180-186. – ISSN 08-68-4790-12


  Славетні гості Львова. Розміщено спогади гостей Львова, серед них письменники, громадські діячі, які у своїх щоденниках, листах, дорожніх нотатках й матеріалах згадують про відвідини м. Львова: Костюк Григорій Олександрович (1902-2002), Казимир III ...
494720
  Маценко Г. Живе відчуття доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 153-161. – ISSN 0868-4790


  Автор розглядає постатті відомих світових діячів літератури, мистецтва і політики, що свого часу мали безпосереднє відношення до культурно-громадського життя Львову. Славетні гості Львова: Олександр Лотоцький; Станіслав Виспянський; Франц-Йосиф I; ...
494721
  Маценко Г. Живе відчуття доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 11/12 (901/902), листопад - грудень. – С. 193-201. – ISSN 08-68-4790-11


  Серед славетних гостей Львова згадується український вчений і громадський діяч С. Єфремов. С. 197-199.
494722
  Маценко Г. Живе відчуття доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 138-146. – ISSN 08-68-4790-1


  Славетні гості Львова: Юль Уст, Йосип Гірняк, Святослав Ріхтер, Хенрік Голд І Єжи Петербурзький, Юрій Сахаров, Мінас Брешкіанц, Микола Лисенко.
494723
  Маценко Г. Живе відчуття доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 3/4 (929/930), березень-квітень. – С. 185-192. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Олександр Корнійчук, Вольфганг Борн, Мечислав Фогг, Лео Деліб, Ігнаци Падеревський, Марія Сокіл, Йосиф II.
494724
  Маценко Г. Живе відчуття доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 1/2 (927/928), січень- лютий. – С. 139-147. – ISSN 08-68-4790-01


  Славетні гості Львова: Русова Софія Федорівна, Владислав IV, Рубінштейн Акіба, Василенко Ростислав Миколайович, Барток Бела, Менцинський Модест, Бодо, Евгеніуш.
494725
  Маценко Г. Живе відчуття доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 5/6 (931/932), травень-червень. – С. 181-189. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Славетні гості Львова: Володимир Антонович, Марсель Бутерон, Станіслав Монюшко, Михайло Таль, Євген Чикаленко, Владислав Оркан, Рейнгольд Глієр.
494726
  Маценко Г. Живе відчуття доби. Славетні гості Львова // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 176-182. – ISSN 0868-4790


  В журналі розміщено спогади гостей Львова, серед них і письменники, і художники й мовознавці, громадські діячі, які у своїх щоденниках, листах, дорожніх нотатках й матеріалах згадують про відвідини м. Львова: Шпільман Рудольф (1883-1942), Клюдський ...
494727
  Маценко Г. Живе відчуття доби. Славетні гості Львова // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 9/10 (935/936), вересень-жовтень. – С. 213-223. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Славетні гості Львова: Огієнко Іван, Кальмук Іван, Остерва Юліуш, Маріус-Аре Леблон, Ністрем Антон, Пулюй Іван, Ганс фон Штук.
494728
  Маценко Г. Живе відчуття доби: [славетні гості Львова] // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 190-197. – ISSN 0868-4790


  "В журналі розміщено спогади гостей Львова, серед них і письменники, і художники й мовознавці, громадські діячі, які у своїх щоденниках, листах, дорожніх нотатках й матеріалах згадують про відвідини м. Львова".
494729
   Живе джерело дружби. – Дніпропетровськ, 1979. – 70с.
494730
  Гетьман В. Живе диво Канівського заповідника // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 5-6


  Історія Канівського природного заповідника, яка пов"язана з іменем відомого українського історика, краєзнавця, фундатора Українського історичного музею академіка М.Ф. Біляшівського.
494731
  Хоменко І.Є. Живе зерно : вірші, легенди та драматичні поеми / І.Є. Хоменко. – Київ : Дніпро, 1965. – 163 с.
494732
  Маценка С. Живе мистецтво Генріха Белля // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 201-210. – ISSN 0320-8370
494733
  Сліпушко О. Живе мова - живе народ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Сучасне співробітництво між Україною та Казахстаном, обмін думками є завдання м першочергової ваги. Саме тому ректор університету Л.В. Губерський наголошує, що стан освіти в державі визначає рівень розвитку самої держави. Нещодавно в Астані зустрічали ...
494734
  Швець В.С. Живе намисто : лірика / В.С. Швець. – Київ : Молодь, 1971. – 127 с.
494735
  Ференц Н. Живе світла пам"ять // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 105-106


  Марко Василь Петрович - професор кафедри української літератури Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
494736
  Матвієнко А.М. Живе слово / А.М. Матвієнко. – К., 1964. – 159с.
494737
   Живе слово : нововведені імена в програму з укр. літератури : навч.-метод. посіб. – Київ : Бібліотека українця. – (Бібліотека українця ; Шкільна бібліотека)
Кн. 1 : Класична література / H.М. Гаєвська. – 1997. – 116 с.
494738
   Живе слово : нововведені імена в програму з української літератури : [навч.-метод. посіб.]. – Київ : Бібліотека українця. – (Бібліотека українця ; Шкільна бібліотека)
Кн. 2 : Розстріляне відродження / Монастирецький Л.С. – 1997. – 83, [1] с.
494739
   Живе слово : нововведені імена в програму з укр. літератури : навч.-метод. посіб. – Київ : Бібліотека українця. – (Бібліотека українця ; Шкільна бібліотека)
Кн. 3 : Із-під заборон і преслідувань / Гаєвська H.М., Монастирецький Л.С. – 1997. – 112 с.
494740
  Пилипенко Л.І. Живе слово : 5 клас. Розв. мовл.. Тренув. вправи. Творчо-пошукові завд. Лінгвист. ігри / Пилипенко Л.І., О.Д. Сандулєєва. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1999. – 256 с. – ISBN 966-7177-51-3
494741
  Пилипенко Л.І. Живе слово : Розвиток мовлення. Тренувальні вправи. Творчо-пошукові завдання. Лінгвистичні ігри: 6 клас / Л.І. Пилипенко, О.Д. Сандулєєва. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 2000. – 288с. – ISBN 966-7177-92-0
494742
  Ревуцький Д. Живе Слово : (теорія виразноо читтаня для школи) / Д. Ревуцький. – Київ : Видання Т-ва шкільної освіти, 1920. – 162 с.


  На тит. арк. дарчий надпис Високошановному М.П. Василенковs з щирим поважанком автор. Киъв, 1921, IV, 20
494743
  Фльоріна Е.О. Живе слово в дошкільних закладах / Е.О. Фльоріна, Е.Ю. Шабад. – К, 1939. – 88с.
494744
  Пілецький В. Живе слово про дерев"яну мову // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 338-342. – (Серія філологічна ; вип. 68). – ISSN 2078-5119


  Рецензія на книгу Лариси Масенко (КУ). Мова радянського тоталітаризму - ( Київ: ТОВ ""Видавництво "КЛІО". - 2017. - 240 с.)
494745
  Ляшкевич Антоніна Живе слово: розвиток комунікативно-творчих умінь і навичок учнів : програма гуртка для школярів 5 - 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 71-82. – Бібліогр. в кінці ст.
494746
  Серажим Н. Живе царство Сетона-Томпсона. система уроків 5 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.39-43


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
494747
   Живее всех живых. – Кишинев, 1967. – 145с.
494748
   Живее всех живых. – М, 1970. – 336с.
494749
   Живее всех живых. – М, 1977. – 219с.
494750
  Жадько Н. Живее всех живых, или Зачем библиотеке методист? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 11 (125). – С. 22 - 23. – ISSN 1727-4893
494751
  Гальперин Л.З. Живее, красивее, но как? / Л.З. Гальперин. – Л, 1969. – 62с.
494752
  Афанасьев А.А. Живем в гостях : стихи и поэма / А.А. Афанасьев ; пер. с чувашск. А. Зайца. – Москва : Современник, 1976. – 77 с.
494753
  Тичина П.Г. Живем комуною : поема / Павло Тичина. – Харків : Червоний шлях. – 14 с.
494754
  Углов Ф.Г. Живем ли мы свой век / Ф.Г. Углов, И.В. Дроздов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 240с.
494755
  Уханов И.С. Живем один раз / И.С. Уханов. – М, 1978. – 333с.
494756
  Силаев Б.Д. Живем рядом / Б.Д. Силаев. – К., 1978. – 252с.
494757
  Стрехнин Ю.Ф. Живем среди друзей / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1964. – 248с.
494758
  Есин С.Н. Живем только два раза / С.Н. Есин. – М, 1976. – 143с.
494759
  Багров С.П. Живем только раз : рассказы и повести / Багров Сергей. – Архангельск ; Вологда : Сев.-Зап. книжное изд-во : Вологодское отд-ние, 1981. – 234 с. : ил.


  Содерж.: Повести: Живем только раз; Две осени; Рассказы: Строгие глаза; Перегон; Подранок; Далеко от дома; Пощада; Рябчики на завтрак.
494760
  Сенатович О.П. Живемо в одному домі. / О.П. Сенатович. – Львів, 1983. – 48с.
494761
  Гуцало Є.П. Живемо на зорі : лірика / Є.П. Гуцало. – Київ : Молодь, 1984. – 142 с.
494762
   Живет в веках твой подвиг благородный. – Москва : Московский рабочий, 1967. – 383с.
494763
  Лиханов И.А. Живет в гарнизоне лейтенант... / И.А. Лиханов. – М., 1966. – 104с.
494764
  Наджафов Г.Д. Живет в Ростове Витя Чеевичкин... / Г.Д. Наджафов. – М., 1963. – 79с.
494765
  Грибанов В.И. Живет мечта / В.И. Грибанов. – Чебоксары : Чувашское кн. изд-во, 1964. – 47 с.
494766
  Вохменцев Я.Т. Живет на свете человек / Я.Т. Вохменцев. – Москва, 1971. – 158с.
494767
  Порохняков А.Н. Живет на селе человек... / А.Н. Порохняков. – Челябинск, 1963. – 58с.
494768
  Бек М. Живет Родина : пьеса в двух действиях, трех картинах / Михаил Бек. – Москва : Искусство, 1942. – 51 с.
494769
  Халфина М.Л. Живет рядом семья... / М.Л. Халфина. – М., 1966. – 174с.
494770
  Гольденштейн М.Л. Живет с тобой песня / М.Л. Гольденштейн. – Л.-М., 1971. – 96с.
494771
  Оровецкий П.А. Живет солдат... / П.А. Оровецкий. – М., 1966. – 248с.
494772
   Живет солдат.... – М, 1982. – 368с.
494773
  Ганизаде Ф. Живет среди нас человек / Ф. Ганизаде. – Баку, 1976. – 84с.
494774
  Антипов Павел Живет такой Леха : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 4. – С. 51-57. – ISSN 0012-6756
494775
  Шукшин В.М. Живет такой парень / В.М. Шукшин. – М, 1964. – 74с.
494776
  Федоров Николай Живешь только дважды / Федоров Николай, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 90-95 : фото
494777
   Живи біля моря! = Елітні апартаменти Едінбург Тауер в Ялті // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38
494778
  Хиир Э.Я. Живи и здравствуй! : избр. стихотворения / Эрни Хиир; пер. с ест. – Таллин : Эстгосиздат, 1956. – 135 с.
494779
  Распутин В.Г. Живи и помни : Повесть, рассказы / В.Г. Распутин. – Москва : Современник, 1975. – 271с. – (Новинки "Современника")
494780
  Распутин В.Г. Живи и помни / В.Г. Распутин. – Донецк : Донбас, 1988. – 186с. – (Школьная библиотека). – ISBN 5-7740-0048-6
494781
  Распутин В.Г. Живи и помни / В.Г. Распутин. – Барнаул, 1988. – 693с.
494782
  Распутин В.Г. Живи и помни. / В.Г. Распутин. – Омск, 1985. – 208с.
494783
  Распутін В.Г. Живи і пам"ятай : повість / В.Г. Распутін. – Київ : Молодь, 1977. – 199 с.
494784
  Распутін В.Г. Живи і пам"ятай : повісті ; пер. з рос. / Валентин Распутін. – Київ : Дніпро, 1986. – 428 с. : іл.
494785
  Алданов М. Живи как хочешь / М. Алданов. – Москва : Новости, 1995. – 608 с.
494786
  Губин Дмитрий Живи как хочешь // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 88-89 : фото. – ISSN 1029-5828
494787
  Уилсон М. Живи с молнией / М. Уилсон. – 3-е. – Свердловск, 1956. – 583с.
494788
  Уилсон М. Живи с молнией / М. Уилсон. – Москва, 1965. – 599 с.
494789
  Уилсон М. Живи с молнией / М. Уилсон. – Москва, 1976. – 766с.
494790
  Уилсон М. Живи с молнией : Роман / М. Уилсон. – Москва : Правда, 1990. – 476с.
494791
  Гасенко Г.С. Живи у нас / Г.С. Гасенко. – Ростов-на-Дону, 1978. – 128с.
494792
  Петровичь М.М. Живи храм / Милан М. Петровичь ; песме изабрао Ранко Р. Радовичь. – Београд : Српска кньижевна задруга, 2002. – 71, [5] с. – (Мала библиотека Српске кньижевне задруге / уред. Д. Лакичьевичь, М. Недичь). – ISBN 86-379-0780-6
494793
   Живи, Египет!. – М, 1973. – 254с.
494794
  Тичина П.Г. Живи, живи, красуйся : вибр. поезії / Павло Тичина. – Київ : Дніпро, 1975. – 190 с.
494795
   Живи, живое!. – Южно-Сахалинск, 1984. – 191с.
494796
  Тимаев Р.А. Живи, книга! / Р.А. Тимаев. – Москва : Мол. гвардия, 1978. – 96 с.
494797
  Тимаев Р.А. Живи, книга! / Р.А. Тимаев. – 3-е изд. – Москва : Мол.гвардия, 1985. – 96 с.
494798
  Тимаєв Р.О. Живи, книго! : Практичні поради, як продовжити життя книжок / Р.О. Тимаєв. – Київ : Молодь, 1980. – 96 с.
494799
  Ефанов П. Живи, Корея ! / П. Ефанов. – Москва : Советский писатель, 1951. – 108 с.
494800
  Коломийченко М.С. Живи, людино / М.С. Коломийченко. – Вид. 3-є, доп. – К., 1972. – 318с.
494801
  Бейлин П.Е. Живи, солдат / П.Е. Бейлин. – Москва : Воениздат, 1960. – 131 с. : ил., 1 л. портр. – (Военные мемуары)
494802
  Погодин Р.П. Живи, солдат : Повести / Р.П. Погодин. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 414с.
494803
  Бейлин П.Е. Живи, солдат. Самое дорогое : повести / П.Е. Бейлин. – Москва : Художественная литература, 1966. – 400 с.
494804
  Стельмах М.П. Живи, Україно! / М.П. Стельмах, М. Юдін. – Київ, 1958. – 60с.
494805
   Живи, Україно!. – Київ : Молодь, 1968. – 247 с.
494806
  Вьолль А. Живий "Українікум" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 4 (221). – С. 54-55. – ISSN 1996-1561


  Німецький університет став одним із центрів україністики в Європі. Розмова з професором, завідувачем кафедри східної та західнослов"янської філології, деканом філософського факультету Грайфсвальдського університету імені Ернста Морітца Арндта, головою ...
494807
  Громова Н. Живий вертеп як основна форма Бойківського різдвяного рядження (кінець ХХ - початок ХХІ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 24. – С. 32-37.
494808
  Лисова С.І. Живий вогонь Паризької Комуни // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 83-89. – (Історія ; вип. 19)
494809
   Живий Дмитро Нитченко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 26 жовтня (№ 39/40). – С. 4


  "У Національному музеї літератури України відбувся вечір пам"яті письменника Дмтитра Нитченка (Австралія), якого немає з нами вже 20 років."
494810
   Живий дощ. – Київ, 1983. – 160 с.
494811
  Степанюк М.І. Живий захист / М.І. Степанюк. – К., 1982. – 240с.
494812
  Старицька-Черняхівська Живий зв"язок із минулим // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2015. – 25-30 грудня (№ 45/48). – С. 14


  Уривок спогадів Людмили Старицької-Черняхівської про батька.
494813
  Татенко В.О. Живий зв"язок поколінь / В.О. Татенко. – К., 1984. – 78с.
494814
  Корсак В. Живий Іван Корсак // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 40). – С. 10-11
494815
  Цимбал А. Живий інститут пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 11


  Творчий вечір Романа Коваля
494816
  Гургула Роман Живий класик вітчизняної музики / Гургула Роман, Гургула Іван // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19. – ISSN 0868-9644


  Музикант Маркіян Трофим"як
494817
  Павлишин В. Живий класик української мінералогії (до 85-річчя заслуженого професора Ореста Матковського) // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – C. 15-23. – ISSN 2078-6220


  Стаття присвячена 85-річчю видатного вченого-мінералога, професора Львівського на-ціонального університету імені Івана Франка О.Матковського. Висвітлено розмаїту нау-кову й організаційну діяльність ученого, спрямовану на розвиток мінералогії України.
494818
  Черненко Г. Живий мрець (тлумачення оксюморонів у різних стилях і жанрах) // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 192-195.
494819
  Андрущенко А.П. Живий надгрунтовий покрив у природних дубових насадженнях південно-східного Лісостепу України / А.П. Андрущенко, М.Г. Румянцев, О.Б. Бондар // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: с.8-9. – ISSN 1026-3365
494820
   Живий Олексій Кундзіч. – К, 1977. – 301с.
494821
   Живий Остап Вишня. – К, 1966. – 303с.
494822
  Єфремов С. Живий пам"ятник // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 229-232. – ISBN 5-7763-1258-2
494823
  Сиротюк М.Й. Живий перегук епох і народів / М.Й. Сиротюк. – Київ : Художня література, 1981. – 248 с.
494824
  Курильчук М.М. Живий попіл.Роман. / М.М. Курильчук. – К., 1988. – 291с.
494825
  Васильківський О.Т. Живий потік : повість / О.Т. Васильківський. – Київ, 1955. – 368 с.
494826
  Бернашевський О.Г., Васильев Г.М. Живий рахунок : ілюстрований збірник аритметичних задач та вправ для сільських шкіл / О.Г. Бернашевський, Г.М. Васильєв. – Київ : Всеукр. Кооперат. Видавн. Союз. – (Всеукраїнський Кооперативний Видавничий Союз ; [№ 60])
Ч. 1. – 1920. – 64 с. : іл. – На с. 3 епіграф з твору К.Д. Ушинського
494827
  Наріжний К.Г. Живий світ геральдики. Тварини і рослини в державній символіці / К.Г. Наріжний. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1997. – 184с. – ISBN 5-88500-073-5
494828
  Парнікоза І.Ю. Живий світ дніпровської заплави. Птахи / І.Ю. Парнікоза, Некрасова, ОД // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 35-39. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
494829
  Парнікоза І.Ю. Живий світ Дніпровської заплави. Птахи / І.Ю. Парнікоза, Н.С. Атамась // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 16-19. – ISSN 2518-7104
494830
  Парнікова Ю.І. Живий світ Дніпровської заплави. Птахи. Частина 3 / Ю.І. Парнікова, Н.С. Атамась // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (144). – С. 37-42. – ISSN 2518-7104


  Ось як описує мандрівку журавлів один з найдавніших текстів про птахів, так званий Avarium – трактат Гуго з Фолетто, який був створений між 1132 та 1152 рр. і послужив авторові для обґрунтування правил монастирського життя: «Журавлі, коли вирушають в ...
494831
  Левченко М.О. Живий серед живих / М.О. Левченко. – К : Атлас, 1973. – 280 с.
494832
  Домонтович В. Живий словник живої мови (мій "студентський" Грінченко) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 19
494833
  Довгань М. Живий Стус: штрихи до портрета / розмовляв Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 25-26 вересня (№ 181/182). – С. 4-5


  "Соратниця великого Поета, правозахисниця, журналістка, громадська діячка Маргарита Довгань розповідає про несподіваного й такого близького генія."
494834
  Прус Б. Живий телеграф : (оповідання) / Болеслав Прус // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 8 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
494835
  Толстой Л.М. Живий труп : драма в 6-ти актах (12-ти картинах) / Лев Н. Толстой ; З великоруського переклав Петро Білоскурський. – Коломия : Галицька Накладня Я. Оренштайна. [Друк. А.В. Кисїлевського і Ски], 1912. – 112 с. – (Загальна бібліотека ; № 85/86)
494836
  Барбюс Анрі Живий труп : оповідання / А. Барбюс. – Харків : Художня література, 1935. – 44 с. – (Масова бібліотека художньої літератури)
494837
   Живий у пам"яті народній. – К, 1975. – 166с.
494838
  Зінченко О. Живий Харків // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 5 (175). – С. 54-63. – ISSN 0131-2685
494839
  Чуб Д. Живий Шевченко : (інтимне життя поета) / Дмитро Чуб. – репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 137, [1] с. – ISBN 978-611-01-1954-2
494840
  Мигаль Т.С. Живим і мертвим / Т.С. Мигаль. – Львів, 1967. – 207 с.
494841
  Бразов Л.П. Живим не байдуже : роман / Л.П. Бразов. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 424 с.
494842
  Бразов Л.П. Живим не байдуже : роман / Л.П. Бразов. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 510 с.
494843
  Бажов П.П. Живинка в деле : Уральские сказы : худож. В. Роскин / П.П. Бажов. – Москва : Профиздат, 1948. – 204с.
494844
   Живинка в деле. – Челябинск, 1976. – 205с.
494845
   Живинка в деле. – Челябинск, 1987. – 207с.
494846
  Глушко М.В. Живите дважды / М.В. Глушко. – Симферополь, 1966. – 360с.
494847
  Глушко М.В. Живите дважды / М.В. Глушко. – Киев, 1976. – 300с.
494848
  Капустина В. Живите долго : рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 9. – С. 72-75. – ISSN 0130-7673
494849
  Клатт Р. Живите долго и с наслаждением : Как всегда оставаться здоровым, активным и привлекательным: Медицинские советы / Пер. з німецької Ж.Левінтон; Рихард Клатт. – Київ : Либідь, 2004. – 224с. – ISBN 966-06-0338-Х
494850
  Сент-Джеймс Живите легко и просто / Сент-Джеймс. – П., 1996. – 192с.
494851
  Калчев К. Живите помнят / К. Калчев. – 4-то изд. – София, 1958. – 556 с.
494852
  Заруба А.Л. Живите светло / А.Л. Заруба. – Донецк, 1975. – 128с.
494853
  Покровский Н. Живите спокойно, дорогие товарищи ! // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 30-36. – ISSN 0130-1640


  Студент факультета социологии Санкт-Петербургского университета Ф. Погорелов провел небольшое самостоятельное исследования уровня и специфики социологического образования в России и конкретно в университете.
494854
  Строганов В.А. Живите, живые / В.А. Строганов. – Ташкент, 1962. – 46с.
494855
  Попова Н. Живители камня : Художественные камни / Н. Попова, К. Рождественская. – Свердловск, 1950. – 148 с.
494856
  Юр Лоз (Лидын) Живительный родник энергетизма = The life giving spring of energetism : Куммулятивный том цикла "Дорога к себе" / Юр Лоз (Лидын). – 3-е изд., доп. и перераб. – Berkeley : Publishing house Я, 2007. – 332 с. : илл.
494857
  Бакуменко Д.О. Живих кличу : роман-хроніка / Данило Бакуменко. – Київ : Рад. письменник, 1984. – 374 с. – (Звитяга)
494858
  Устинов В.А. Живица / В.А. Устинов. – Архангельск, 1971. – 64с.
494859
  Вирьял Ю.П. Живица / Ю.П. Вирьял. – Москва, 1980. – 96 с.
494860
  Башунов В.М. Живица / В.М. Башунов. – М, 1982. – 64с.
494861
  Рыжов А.М. Живица / А.М. Рыжов. – Горький, 1983. – 174с.
494862
   Живица. – М, 1989. – 382с.
494863
  Ногин К.И. Живица, ее добывание и переработка / К.И. Ногин. – Л, 1930. – 205с.
494864
  Субботин В.Е. Живица. Рассказы. / В.Е. Субботин. – Москва, 1966. – 101с.
494865
  Уманец С. Живица. Стихи.. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 16с.
494866
  Сіренко М.П. Живиця / М.П. Сіренко. – К, 1964. – 70с.
494867
  Нижник І.Й. Живиця : поезії / І.Й. Нижник. – Львів : Каменяр, 1967. – 95 с.
494868
  Шкляр В.М. Живиця / В.М. Шкляр. – Київ : Молодь, 1982. – 240 с.
494869
   Живиця : Хрестоматія українсько літератури ХХ століття. У двох книгах. – Київ : Твім інтер. – ISBN 966-95037-3-6
Кн.1. – 1998. – 720с.
494870
   Живиця : Хрестоматія українсько літератури ХХ століття у 2-х книгах. – Київ : Твім інтер. – ISBN 966-95037-6-0
Кн.2. – 1998. – 620с.
494871
  Павличко Д.В. Живиця : [новели, оповідання, кіносценарії] / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2017. – 332, [2] с. – ISBN 978-966-500-810-1


  У пр. № 1734898 напис: Київському Університетові ім. Т. Шевченка Д. Павличко
494872
  Копайкриницю І. Живиця замість омели // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 20 грудня (№ 50). – С. 3


  "Ярославів Вал" презентував книжку нових віршів Дмитра Павличка "Омела" та збірку прози "Живиця".
494873
  Влад М.М. Живиця. / М.М. Влад. – Київ, 1973. – 102с.
494874
  Лозинський О. Живі архетипи : Навчальні матеріали з політичної психології: політичні установки, символізм у політиці / Олег Лозинський. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 84с.
494875
  Заянчковський І.П. Живі барометри, компаси, сейсмографи / І.П. Заянчковський. – Київ : Веселка, 1986. – 192с.
494876
  Володимир Р. Живі в моїй пам"яті : Профілі відомих і невідомих громадян / Р. Володимир. – Київ ; Ніжин : Library of Congress, 1998. – 320 с.
494877
   Живі голоси України: нариси про радіожурналістів. – Київ : Київський університет, 2004. – 237с. – ISBN 966-594-169-0
494878
  Дорошко П.О. Живі джерела : поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 196 с.
494879
  Бабійчук Т. Живі джерела для молоді : науково-практична конференція "Іван Огієнко - великий син України") // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 6 (100). – С. 44-49


  У статті розглянуто питання залучення широкого кола студентської молоді до осмислення творчої спадщини Івана Огієнка. Представлено тези виступів студентів на науково-практичній конференції, присвяченій 130-річчю з дня народження великого українця
494880
  Кочерга Ю.Т. Живі для живих / Ю.Т. Кочерга. – Київ, 1964. – 233с.
494881
  Пузиренко В.В. Живі дощі / В.В. Пузиренко. – Сімферополь, 1990. – 231с.
494882
  Меламуд Х.Г. Живі зерна / Хайм Меламуд ;. – Ужгород, 1967. – 60 с.
494883
  Катаєнко К.П. Живі зустрінуться / К.П. Катаєнко. – К., 1975. – 221с.
494884
  Письменна Л.М. Живі зустрічають світанок / Л.М. Письменна. – Київ, 1969. – 210с.
494885
  Тасін С. Живі і мертві / С. Тасін. – Х., 1930. – 72с.
494886
  Симонов К.М. Живі і мертві : Роман / К.М. Симонов; Пер. з рос. Б. Антоненка-Давидовича. – Киев : Держлітвидав, 1961. – 501с.
494887
  Мінач В. Живі і мертві / В. Мінач. – К., 1961. – 324с.
494888
  Симонов К.М. Живі і мертві : Роман / К.М. Симонов; Пер. з рос. Б. Антоненка-Давидовичя. – Киев : Дніпро, 1964. – 495с.
494889
  Симонов К.М. Живі і мертві : Роман / К.М. Симонов. – Киев : Дніпро, 1970. – 523с.
494890
  Коцарев О. Живі й непарадні факти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 лютого (№ 28/29). – С. 31


  У "Смолоскипі" вийшла збірка архівних документів про Леся Курбаса і його театр.
494891
  Каменецький В.Т. Живі лабораторії міст. / В.Т. Каменецький, Б.Е. Симкін. – К., 1991. – 48с.
494892
  Де Олнксандр Живі легенди / Де Олнксандр. – Лондон : Чайка, 1965. – 144с.
494893
  Ясинська Н. Живі ляльки // Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2008. – № 1. – С. 4-5. – ISSN 0131-6753


  Заслужений майстер народної творчості України Галина Павлів
494894
  Зарицький П. Живі не зневажають мертвих... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 травня (№ 20). – С. 7


  Відкрито меморіальну дошку Василю Земляку у Миколаївці Козятинського району на Вінничині.
494895
  Мандрика М.І. Живі образи давноминулого // Віра й культура : місячник української богословської думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1960. – Рік 23, число 10/11 (82/83), серпень-вересень. – С. 16-17


  Митрополит Іларіон; "Вікові наші рани". Драматичні поеми. Вінніпег, 1960.
494896
  Величко І.М. Живі охоронці водойм / І.М. Величко. – Київ : Наукова думка, 1987. – 86 с.
494897
  Зенін І.Є. Живі паростки комунізму / І.Є. Зенін. – К., 1964. – 68с.
494898
  Кіяновська М. Живі перетворення : [зб. поезій] / Маріанна Кіяновська ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європ. гуманітар. дослідж., Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 92, [4] с. – ISBN 978-966-378-805-0
494899
  Зуєв Г.В. Живі ракети / Г.В. Зуєв. – Київ : Наукова думка, 1968. – 71с.
494900
   Живі смарагди України : Оповіді про рослини. – Київ, 1990. – 224с.
494901
   Живі сторінки української музики : статті, дослідження, публікації. – Київ : Наукова думка, 1965. – 199 с.
494902
  Книшов І.М. Живі традиції / І.М. Книшов, В.М. Пронь. – Дніпропетровськ, 1967. – 135с.
494903
   Живі традиції. – Київ : Мистецтво, 1985. – 173 с.
494904
  Кирилюк Є.П. Живі традиції І. Котляревський та українська література / Є.П. Кирилюк. – Київ, 1969. – 350с.
494905
  Шевельов М.П. Живі у пам"яті людській. / М.П. Шевельов. – Дніпропетровськ, 1975. – 135с.
494906
   Живіть довго // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 70-71 : фото
494907
  Перерва А.А. Живіть жита / А.А. Перерва. – Харків : Прапор, 1978. – 64 с.
494908
  Кучерява З. Живіть собі просто щодень і щомить... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 15 січня (№ 1)


  Пам"яті Ганни Чубач.
494909
  Білецький Ф.М. Живіший з усіх живих : образ В.І. Леніна в укр. радянській літ-рі / Ф.М. Білецький ; Т-во "Знання" Укр РСР. – Київ : Знання України, 1968. – 46 с. – (Серія 5 ; № 3)
494910
  Мельничук Г.Л. Живлення молоді осетрових риб у пониззях Дунаю,Дніпра і в Дніпровському лимані / Г.Л. Мельничук; Я.В.Ролл. – Київ, 1960. – 112с.
494911
  Власюк П.А. Живлення та удобрення рослин / П.А. Власюк. – Київ : АН УРСР, 1955. – 192 с.
494912
  Власюк П.А. Живлення та удобрення рослин / П.А. Власюк; Тюленєв М.О. – Київ : АН Української РСР, 1955. – 192 с.
494913
  Зіньковський А.В. Живлення та фенологічні зміни основних біологічних показників Notothenia coriiceps у районі архіпелагу Аргентинські острови / А.В. Зіньковський, В.В. Александров, В.М. Трохимець // IX Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : присвя. 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : IX MAK 2019 : м. Київ, Україна, 14-16 трав. 2019 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 227-228
494914
  Городинская В.С. Живое-живому / В.С. Городинская. – Москва : Знание, 1988. – 160 с.
494915
  Филев А.А. Живое-живым / А.А. Филев. – М, 1977. – 365с.
494916
  Кнорре Е.С. Живое в прожекторах науки / Е.С. Кнорре. – Москва : Детская литература, 1986. – 159 с. – (Горизонты познания)
494917
  Зограф Н.Ю. Живое вещество : Речь, прочтенная в заседании Естественноисторического отделения Московского педагогического общества 31 декабря 1900 г. : с 5 рис. / Николай Зограф. – Москва : Университетская тип., 1901. – 19 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Естествознание и география. 1901, № 6
494918
  Кизель В А. Живое вещество / В А. Кизель. – Вологда, 1925. – 50с.
494919
  Заварзин А.А. Живое вещество / А.А. Заварзин. – Ленинград, 1928. – 208 с.
494920
  Вернадский В.И. Живое вещество / В.И. Вернадский. – Москва, 1978. – 358с.
494921
  Ле-Дантек, Феликс Живое вещество (La matiere vivante) / Ф. Ле-Дантек ; С двумя доп. его ст. "Жизнь и смерть" и предисл. проф. А. Жиара; Пер. с фр. В.К. Агафонова. - Москва : маг. "Книжное дело". – Москва : изд. маг. "Книжное дело", 1898. – 220 с., 6 черт. – Библиогр.: с. 122-123


  Пер.: Агафонов, Валериан Константинович (1863-1955) Авт. предисл.: Жиар, Альфред (1846-1908)
494922
  Вернадский В.И. Живое вещество в химии моря / В.И. Вернадский. – Петроград, 1923. – 37с.
494923
  Вернадский В.И. Живое вещество в химии моря / В.И. Вернадский. – Петроград, 1923. – 37с.
494924
  Халупский И.Я. Живое время / И.Я. Халупский. – Москва, 1982. – 64с.
494925
  Несынов Е.П. Живое глазами химика. / Е.П. Несынов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 150с.
494926
  Бернштейн А.Д. Живое движение / А.Д. Бернштейн. – Москва : Знание, 1964. – 47 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 8 серия. ; Биология и медицина. 7)
494927
  Петросов В.А. Живое движение / В. Петросов. – Киев : Аграр МедиаГрупп, 2015. – 35, [1] с. – ISBN 978-617-646-259-0
494928
  Коротеев Н.И. Живое дерево / Н.И. Коротеев. – М., 1960. – 48с.
494929
  Мирнев В.Н. Живое дерево / В.Н. Мирнев. – М., 1988. – 158с.
494930
  Дорош Е.Я. Живое дерево искусства / Е.Я. Дорош; ред.: Л. Мариупольская. – Москва : Искусство, 1967. – 270 с.
494931
   Живое дерево искусства / Е.Я. Дорош. – 2-е доп. изд. – Москва : Искусство, 1970. – 368 с.
494932
  Шабад Е.Ю. Живое детское слово / Е.Ю. Шабад. – Москва, 1925. – 72 с.
494933
  Белевич А.П. Живое диво : стихи / Белевич А.П. ; авториз. пер. с белорус. ; ил. О.В. Титов. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1973. – 168 с. : ил.
494934
  Догадина Татьяна Михайловна Живое дыхание столетий : формирование фонда редких изданий // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 25-29. – ISSN 1727-4893


  В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке сектор редких изданий занимает небольшое помещение. Но здесь на стеллажах собраны самые ценные книги Белгородской области. Возраст у них солидный - сто, двести, а то и все триста лет. ...
494935
  Догадина Татьяна Михайловна Живое дыхание столетий : формирование фонда редких изданий // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 25-29. – ISSN 1727-4893


  В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке сектор редких изданий занимает небольшое помещение. Но здесь на стеллажах собраны самые ценные книги Белгородской области. Возраст у них солидный - сто, двести, а то и все триста лет. ...
494936
  Семеновский К. Живое дыхание. / К. Семеновский. – Кишинев, 1962. – 48с.
494937
   Живое единство. – М., 1974. – 398с.
494938
  Попова Э. Живое зеркало / Э. Попова. – Свердловск, 1955. – 132с.
494939
   Живое знание. – М., 1989. – 173с.
494940
  Пономарев Б.Н. Живое и действенное учение марксизма-ленинизма / Б.Н. Пономарев. – М., 1978. – 96с.
494941
  Пономарев Б.Н. Живое и действенное учение марксизма-ленинизма / Б.Н. Пономарев. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 96с.
494942
  Пономарев Б.Н. Живое и действенное учение марксизма-ленинизма / Б.Н. Пономарев. – 3-е изд., доп. – Москва, 1981. – 128 с.
494943
  Пономарев Б.Н. Живое и действенное учение марксизма-ленинизма / Б.Н. Пономарев. – 4-е изд., доп. – Москва, 1983. – 160 с.
494944
  Чаттопадхьяя Дебипрасад Живое и мертвое в индийской философии / Чаттопадхьяя Дебипрасад. – Москва : Прогресс, 1981. – 416 с.
494945
  Никольский С.А. Живое и мертвое: путешествие Андрея Платонова по царству смерти // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 110-120. – ISSN 0042-8744
494946
  Яковлев Н.Н. Живое и среда. Молекулярные и функциональные основы приспособления организма к условиям среды / Н.Н. Яковлев. – Ленинград : Наука, 1986. – 175с.
494947
  Рашидов Р.М. Живое к солнцу тянется : стихи / Р.М. Рашидов; пер. с даргин. – Москва, 1965. – 68 с.
494948
  Новиков Иван Живое кольцо. / Новиков Иван. – М., 1933. – 152с.
494949
  Дедков А И. Живое лицо времени : очерки прозы семидесятых - восьмидесятых / Игорь Дедков. – Москва : Советский писатель, 1986. – 389 с.
494950
  Кусто Ж.-И. Живое море / Ж.-И. Кусто. – Москва : Армада, 1998. – 475с. – (Зеленая серия). – ISBN 5763203380
494951
  Зотов И.А. Живое наследие Константина Иванова / И.А. Зотов. – Чебоксары, 1983. – 104с.
494952
  Иезуитов А.Н. Живое оружие / А.Н. Иезуитов. – Л, 1973. – 211с.
494953
   Живое пламя. – Липецк, 1962. – 63с.
494954
  Носов Е.И. Живое пламя / Е.И. Носов. – Москва, 1985. – 79с.
494955
  Кузин Н.Г. Живое пламя правды / Н.Г. Кузин. – Свердловск, 1976. – 154 с.
494956
  Беспалова Л.Г. Живое прошлое : писател XIX в. о Тюмени / Л.Г. Беспалова. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1987. – 268, [2] с., [4] л. ил. : ил.
494957
  Ивахненко М.Ф. Живое прошлое Земли / М.Ф. Ивахненко, В.А. Корабельников; Книга для учащихся. – Москва : Просвещение, 1987. – 251с.
494958
   Живое русское слово. – М., 1961. – 127с.
494959
  Кешоков А.П. Живое седло / А.П. Кешоков. – Москва, 1970. – 320с.
494960
  Браиловский И.А. Живое сердце / И.А. Браиловский. – Ростов-на-Дону, 1960. – 324с.
494961
  Ноздрин А.С. Живое серебро / А.С. Ноздрин. – М, 1955. – 191с.
494962
  Мантейфель Б.П. Живое серебро / Б.П. Мантейфель. – Москва : Мысль, 1965. – 231с.
494963
   Живое серебро Скандинавии // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 56-59 : фото
494964
  Баюканский А.Б. Живое слово / А.Б. Баюканский. – Ю.-Сахалинск, 1960. – 16с.
494965
   Живое слово. – М., 1960. – 543с.
494966
   Живое слово. – М., 1969. – 750с.
494967
   Живое слово : Литературно-художественный сборник. – Москва : Детская литература, 1973. – 559с.
494968
  Ладыженская Т.А. Живое слово / Т.А. Ладыженская. – Москва, 1986. – 124с.
494969
   Живое слово. – М., 1991. – 637с.
494970
   Живое слово в русской речи Прикамья. – Пермь, 1976. – 136с.
494971
   Живое слово в русской речи Прикамья. – Пермь, 1982. – 152с.
494972
   Живое слово в русской речи Прикамья. – Пермь, 1985. – 126с.
494973
   Живое слово в русской речи Прикамья : межвузовский сборник научных трудов. – Пермь : ПГУ, 1989. – 172 с.
494974
   Живое слово и наглядность в лекции. – М., 1982. – 64с.
494975
   Живое слово писателя. – Саратов, 1973. – 28 с.
494976
   Живое слово пропагандиста. – Москва, 1959. – 96с.
494977
  Ножин Е.А. Живое слово руководителя / Е.А. Ножин. – М, 1987. – 47с.
494978
   Живое творчество масс. – М., 1975. – 128с.
494979
  Горбачев М.С. Живое творчество народа / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1984. – 47 с.
494980
   Живое, творческое дело. – Сталино, 1955. – 88с.
494981
  Линовицький П.П. Живої пам"яті багаття / П.П. Линовицький. – К., 1988. – 82с.
494982
  Можаев Б.А. Живой : Повесть и рассказы / Можаев Б.А.; [Предисл. Ф. Кузнецова]. – Москва : Сов. Россия, 1977. – 348 с. – (Земля родная / Ред. колл. сер.: Полторацкий В.В. и др.)
494983
  Можаев Б.А. Живой : Повести / Можаев Б.А. – Барнаул : Алтайское кн. изд-во, 1989. – 158-264 с.
494984
   Живой Английский = Living English : беседы носителей языка (Великобритания) по 19 темам с параллельным русским переводом, контрольными заданиями и ответами : плюс 7 часов звучания : [учеб. пособие.]. – 2-е изд. – Киев : Юниор, 2004. – 263, [1] с. – (Плюс 7 часов звучания). - Текст рус., англ. – (Новая серия учебных пособий). – ISBN 966-7323-51-X
494985
  Урбан М. Живой бич : Роман / М. Урбан. – Москва : Художественная литература, 1973. – 335с. – (Зарубежный роман XX века)
494986
   Живой в царстве мертвых. – Москва, 1971. – 359 с.
494987
  Разгон Л.Э. Живой голос науки / Л.Э. Разгон. – М, 1970. – 272с.
494988
  Разгон Л.Э. Живой голос науки / Л.Э. Разгон. – М, 1975. – 271с.
494989
  Разгон Л.Э. Живой голос науки / Л.Э. Разгон. – Москва, 1986. – 300 с.
494990
  Свистунов И.И. Живой голос. Рассказы. / И.И. Свистунов. – Москва, 1955. – 48с.
494991
  Овчаренко А.И. Живой Горький / А.И. Овчаренко. – Москва : Правда, 1986. – 45 с.
494992
  Булатов И.В. Живой гранит. / И.В. Булатов. – Свердловск, 1960. – 87с.
494993
  Зульфия Живой дождь : лирика / Зульфия. – Ташкент, 1965. – 126 с.
494994
  Калашников А. Живой Жутовский // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2007. – № 50. – С. 48-50. – ISSN 0131-0097


  Художник Борис Жутовський
494995
  Силин А.Н. Живой и овеществленный труд в механизме экономических процессов / А.Н. Силин. – М., 1990. – 102с.
494996
   Живой Интернет : Всё о сети и её обитателях. – Санкт-Петербург, 2003-
№ 1-2. – 2003
494997
   Живой Интернет : Всё о сети и её обитателях. – Санкт-Петербург, 2003-
№ 3-4. – 2003
494998
   Живой Интернет : Всё о сети и её обитателях. – Санкт-Петербург, 2003-
№ 5-6. – 2003
494999
  Кузнецов Ф.Ф. Живой источник / Ф.Ф. Кузнецов. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 336 с.
495000
   Живой как жизнь : Беседы о кн. по языкознанию. Для учащихся 7-8-х кл. – Москва : Книга, 1985. – 47с. – (За страницами вашего учебн. ; Вып. 18)
<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,