Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>
499001
  Яковлев Ю.Я. "Жених и невеста" / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1974. – 95с.
499002
  Погребная В.Л. "Женская" критика 60-80-х гг. XIX ст. о женском литературном творчестве // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 139-144. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
499003
  Ковтун Н.В. "Женский вопрос" в творчестве В. Распутина // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 1, январь. – C. 58-74. – ISSN 2310-4287
499004
  Погребная В.Л. "Женский вопрос" в творчестве Ф.М. Достоевского // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 74-80. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
499005
  Бондаренко А.Ф. "Женский журнал" представляет "Беседы с психологом" / Александр Бондаренко, Татьяна Петкова. – Киев : Свет, 2003. – 208 с. – ISBN 966-8560-00-0
499006
  Тимшина Е.Л. "Женское дело": к вопросу о современных тенденциях в развитии женского движения в России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 2 (80). – С .71-76. – ISSN 1812-8696
499007
  Злобина Т. "Женское искусство" в контексте формирования украинской политической нации // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2008. – № 2/4. – С. 110-121. – ISSN 1822-5136
499008
   "Женщина - директор года" : Москва отметила лучших бизнес-леди. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 14 : Фото
499009
  Гончаров Ю. "Женщина в Сибири не раба мужчине" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 149-153. – ISSN 0235-7089
499010
  Парадуха В. "Женщина" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 277


  Переможці поетичного конкурсу "Жива троянда". Номінація "Поезія".
499011
  Князева Дарья "Женщины - главный капитал России" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 162 : фото. – ISSN 1029-5828
499012
  Конашевич С. "Женя-Ялта": рік без майданівця Євгена Сіканова // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 12 травня (№ 19). – С. 6
499013
  Крупина В.О. "Жертв багато, а в газетах нічого не пишуть..." // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 140-153. – ISSN 0130-5247


  Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. в Києві.
499014
  Руснак І. "Жертва пані Маї" як зразок інтелектуальної драми Уласа Самчука // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 408-417. – ISBN 978-966-2248-94-4
499015
  Золя Э. "Жертва рекламы" и другие рассказы / Э. Золя. – Москва, 1958. – 192 с.
499016
  Дырдин А.А. "Жертвовать собой и всем для правды". Национальное сознание как оснвоа характерологии в повести В.Г. Распутина "Живи и помни" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 56-62. – ISSN 2310-4287
499017
  Сергійчук В.І. "Жертовник проти бурі й повені" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 75-78. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 140-річчя від дня народження Августина Волошина.
499018
  Давыдов Ю. "Жесткая" и "мягкая" сила в международных отношениях // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 1. – С. 3-24. – ISSN 0321-2068
499019
  Алексеев В.Н. "Жесткие" меры директора С.- Петербургской Академии наук княгини Е.Р. Дашковой // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2010. – № 12. – С. 15-23. – ISSN 1813-100X


  Обсуждаются факты «жесткого» правления Академией наук ее директором княгиней Е.Р. Дашковой в 1783–1784 гг., в частности ее конфликты с адъюнктом В.Ф. Зуевым, академиком А.И. Лекселлем, механиком И.П. Кулибиным. В целом, все конфликты могут быть ...
499020
  Бой "Жесткий режим" : тема номера / Бой, Анн-Дорит, Покровская Наталья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 89 : Фото. – ISSN 1029-5828
499021
  Затонский Д. "Жестяной барабан" Гюнтера Грасса, или Понимаем ли мы мир, в котором существуем? // Вікно в світ : зарубіжна література:наукові дослідження,історія, методика викладання. / аукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 2 (17) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 104-129
499022
  Лалак О. "Жива бібліотека" як інноваційна соціально-комунікаційна технологія міжкультурної інтеракції // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 2 (232). – C. 17-21. – ISSN 1029-7200


  Виокремлено роль бібліотечної діяльності у процесі міжкультурної комунікації, висвітлено інноваційну соціально-комунікаційну технологію здійснення інтеркультурних комунікаційних процесів - інтерактивний захід «жива бібліотека».
499023
  Ковалів Ю. "Жива вода" Ю. Яновського в інтер"єрі "соцреалістичних" збочень // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 111-116
499024
  Клименко Ж. "Жива душа поетова святая...". Вивчення творчості М.Ю.Лермонтова крізь призму української культури // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 12 (402). – C. 2-5
499025
  Пахаренко В. "Жива правда у Господа Бога". Ще раз про Шевченкову теодицею // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 7. – С.111-133. – ISSN 0585-8365
499026
  Яровий О. "Жива троянда" - 2008 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)


  Про конкурс поезії "Жива троянда", що відбувся в Інституті філології КНУ. Очолювала журі конкурсу професор Н.В. Костенко. В газеті представлена поезія студентки Юліїї Бойко.
499027
   "Жива троянда" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 83-84


  12 травня 2020 р. Центр літературної творчості та Літературна студія імені Максима Рильського Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка оголосили дистанційний конкурс "Жива троянда", присвячений 125-річчю від дня народження автора "Троянд і ...
499028
  Малинський Володимир Петрович "Жива" лялька : [інтерв"ю з актором Київського академічного театру ляльок В.П. Малинським] / Малинський Володимир Петрович, Чукашкіна Ольга; розмову вела О. Чукашкіна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-49. – ISSN 0868-9644
499029
  Нямцу А.Е. "Живая жизнь" русской классики в литературе / Анатолій Нямцу; МОНУ; Чернов. нац. ун-т им. Ю.Федьковича; Науч.-исслед. центр "Библия и культура". – Черновцы : Рута, 2006. – 88с. – ISBN 966-568-852-9
499030
  Корнарос В. [Жертва Авраама / Віцендзос Корнарос ; вступ Ангелоса Терзакіса ; за ред. Е. Цанцанонглу. – 3-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 120 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 14]). – ISBN 960-05-0670-1
499031
  Опарина М.В. Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним (теоретико-правовой аспект) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 16-18. – ISSN 1812-3805
499032
   Женевские конвенции о защите жертв войны от 12 августа 1949 года : конвенции ратифицированы президиумом Верховного Совета СССР 17 апреля 1954 г. : ратификационная грамота Союза ССР депонирована правительству Швейцарии 10 мая 1954 г. – Москва : Изд-во "Известия советов депутатов трудящихся СССР", 1969. – 241, [2] с.
499033
   Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные протоколы к ним. – Москва, 1994. – 320с. – ISBN 5-88351-001-9
499034
   Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним = Les protokoles аdditionnels aux conventions de Geneve du 12 Aout 1949. – Изд. 4-е, испр. – Москва : Международный Комитет Красного креста, 2005. – 344 с. – ISBN 5-88044-158-X
499035
  Ляхс М. Женевские соглашения 1954 г. об Индо-Китае / М. Ляхс. – М., 1956. – 198с.
499036
  Грибачев Н.М. Женевский репортаж / Н.М. Грибачев. – Москва, 1954. – 96с.
499037
  Соколов Б. Женевський глухий кут // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 18-19 червня (№ 95/96)


  Єдиним результатом перемовин Путіна й Байдена стала спільна заява щодо стратегічної стабільності, яка складається із загальних слів.
499038
  Судин Д.Ю. Женевський період діяльності українського соціологічного інституту (серпень 1919 - березень 1920 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 37-51. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто перший етап діяльності Українського соціологічного інституту (серпень 1919 – березень 1920 рр.). Виявлено соціально-політичні передумови формування ідеї М. Грушевського про створення української наукової соціологічної установи на ...
499039
  Литвин В І. Третьякова Женевський період життя та діяльності Михайла Петровича Драгоманова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 2 (62). – С. 122-125
499040
  Лазебник Ю Женевський щоденник / Ю Лазебник. – К., 1963. – 175с.
499041
  Дорошенко В. Женевські видання Шевченкових поезій / Володимир Дорошенко. – Львів ; Краків : Накладом "Укр. вид-ва", 1942. – 20 с. – Окнр. выдб. "Украънська книга", 4. "У столыття Шевченкового Кобзаря". – (Укрїнська книгознавча бібліотека ; [№] 4)


  На обкл. дарчий надпис: М. Драгоманову від автора
499042
  Орлова Т.В. Женевські конвенції / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 141. – ISBN 966-642-073-2
499043
  Дрвошанов В. Жени - творци во лингвистиката / Васил Дрвошанов. – Скопjе : Национален совет на жените на Республика Македониjа, 2008. – 161 с. : ил. – ISBN 978-9989-2028-6-5
499044
  Гоголь Н.В. Женитьба / Н.В. Гоголь. – М. – 73с. – (1809-1852)
499045
  Данилов С.С. Женитьба / С.С. Данилов. – Л, 1934. – 136 с.
499046
  Гоголь Н.В. Женитьба / Н.В. Гоголь. – М, 1937. – 101с. – (1809-1852)
499047
  Гоголь Н.В. Женитьба / Н.В. Гоголь. – М, 1938. – 84с. – (1809-1852)
499048
  Гоголь Н.В. Женитьба / Н.В. Гоголь. – М, 1949. – 96с. – (1809-1852)
499049
  Гоголь Н.В. Женитьба / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 64с. – (1809-1852)
499050
  Гоголь Н.В. Женитьба / Н.В. Гоголь. – М, 1953. – 67с. – (1809-1852)
499051
  Гоголь Н.В. Женитьба / Н.В. Гоголь. – Л, 1981. – 119с. – (1809-1852)
499052
  Федоров В.Д. Женитьба Дон-Жуана / В.Д. Федоров. – Москва, 1977. – 45-112с.
499053
  Федоров В.Д. Женитьба Дон-Жуана / В.Д. Федоров. – Москва, 1982. – 239с.
499054
  Санги В.М. Женитьба Кевонгов / В.М. Санги. – Москва, 1975. – 192 с.
499055
  Санги В.М. Женитьба Кевонгов : роман / Владимир Санги ;. – Москва : Известия, 1977. – 558 с.
499056
  Санги В.М. Женитьба Кевонгов : роман / Владимир Санги ;. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1987
499057
  Пайро Р.Х. Женитьба Лаучи / Р.Х. Пайро. – М., 1961. – 48с.
499058
  Пайро Р.Х. Женитьба Лаучи / Р.Х. Пайро. – М., 1978. – 367с.
499059
  Лоти Пьер Женитьба Лоти : роман Пьера Лоти / (пер. с фр. В. Горленко)
Ч. 2, [гл. 1-12]. – С. 326-341. – Отд. оттиск из жур.: Русское обозрение, 1895, № 3, 4
499060
  Лоти Пьер Женитьба Лоти : роман Пьера Лоти / (пер. с фр. В. Горленко)
Ч. 2, [гл. 13-47]. – С. 744-781. – Отд. оттиск из жур.: Русское обозрение, 1895, № 3, 4, 5
499061
  Лоти Пьер Женитьба Лоти : роман Пьера Лоти / (пер. с фр. В. Горленко)
Ч. 3, [гл. 13-35] ; Ч. 4, [гл. 1-12]. – С. 208-250. – Отд. оттиск из жур.: Русское обозрение, 1895, № 3, 4, 5
499062
  Чжао Женитьба маленьго Эр Хэя / Чжао, Шу-Ли. – М., 1950. – 62с.
499063
  Сумцов Н.Ф. Женитьба свечки : [Нар. обряд] // Иоанн Вышенский : (Южно-русский полемист начала XVII в.) / Н.Ф. Сумцов. – [Киев] : [Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого], 1885. – 16 с.


  надпись ... от автора
499064
  Бомарше Женитьба Фигаро : на франц. яз. : кн. для чтения для студ. пед. ин-тов / П.О. Каронт Бомарше ; обраб. и коммент. И.М. Конаковой. – Ленинград : Просвещение, Ленинградское отделение, 1973. – 192 с. – (Классическая французская литература)
499065
  Рытхэу Ю. Женитьбенная бумага : рассказы / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Правда, 1975. – 48 с.
499066
  Одинокова Е. Жених : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 8. – С. 129-138. – ISSN 0012-6756
499067
  Машкин Г.Н. Жених и невеста / Г.Н. Машкин. – М., 1976. – 86с.
499068
  Воднева А.К. Жених и невеста / А.К. Воднева. – Минск, 1986. – 93с.
499069
  Лазарев Е.В. Жених и невеста. / Е.В. Лазарев. – М., 1976. – 238с.
499070
  Лоуренс Девід Жених про запас : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 187-194. – ISSN 0320 - 8370
499071
  Канивец В.В. Жених с орденом / В.В. Канивец. – Орел, 1959. – 76 с.
499072
  Мишин А.С. Жених с Черных земель / А.С. Мишин. – Астрахань, 1958. – 91с.
499073
  Єсенський Я. Жених та інші новели / Я. Єсенський. – Київ : Дніпро. – (Зарубіжна новела)
Кн. 14. – 1973. – 235с.
499074
  Соловьев В.С. Жених царевны : роман-хроника XVII века в 2 ч. / В.С. Соловьев // Избранник Божий / П.Н. Полевой. – Москва : АРМАДА, 1994. – С. 397-592. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87995-043-8
499075
  Токаев А. Женихи : пьесы / Ашах Токаев ;. – Москва : Советский писатель, 1960. – 156 с.
499076
  Волков А. Женихи : юморист. повесть / Арсий Волков; пер. с марийск. В.Муравйова. – Москва : Советская Россия, 1964. – 157 с.
499077
  Волков А. Женихи : юморист. повесть / Арсий Волков; пер. с марийск. В.Муравйова. – Москва : Советская Россия, 1974. – 158 с.
499078
  Дорнеман Л. Женни Маркс / Л. Дорнеман. – Москва, 1961. – 168с.
499079
  Виноградская П.С. Женни Маркс / П.С. Виноградская. – Москва, 1966. – 359с.
499080
  Хардель Герхард Женни Маркс / Хардель Герхард. – Москва : Просвещение, 1973. – 79 с.
499081
  Виноградская П.С. Женни Маркс / П.С. Виноградская. – 7-е изд. – Москва, 1987. – 270с.
499082
  Дорнеман Л. Женни Маркс / Л. Дорнеман. – Москва : Политиздат, 1988. – 366с.
499083
  Гардель Г. Женні / Г. Гардель. – Київ, 1963. – 150с.
499084
  Гардель Г. Женні / Г. Гардель. – К, 1968. – 124с.
499085
  Гардель Г. Женні : пер. з нім. / Г. Гардель. – Київ : Молодь, 1976. – 133 с.
499086
  Уварова Г.Т. Женотделы партийных комитетов Центрального Черноземья (1921-1927 гг.) / Г.Т. Уварова. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1975. – 49 с.
499087
  Аюбджданова М.А. Женсий вопрос в Туркестане (1865-1917) : Автореф... канд.ист.наук: / Аюбджданова М.А.; Ташк. гос. ун-т им В.И.Ленина. – Ташкент, 1964. – 23л.
499088
  Гольдман Юнна Женская армия Израиля. Новые амазонки / Гольдман Юнна, Фаркаш Алина // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 2 (2917). – С. 63-73 : фото
499089
  Дюма А. Женская война / А. Дюма, отец. – Воронеж, 1991. – 444с.
499090
  Дюма А. Женская война / А. Дюма, отец. – Х., 1991. – 415с.
499091
  Марко Н. Женская генеративная сфера Paeonia tenuifolia L. (Раеоnіасeае) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 145-152. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  У статті наведені результати дослідження особливостей формування І будови насінного зачатку та жіночого гаметафіту Paeonia tenuifolia в природних умовах зростання. The results of the investigation of Paeonia tenuifolia female gametophytes formation ...
499092
   Женская гимностика. – Москва, 1976. – 150с.
499093
  Боровиковский А.Л. Женская доля по малороссийским песням : очерк из малороссийской поэзии А. Боровиковского / А.Л. Боровиковский. – Санкт-Петербург : Типография А.С. Сувоpина, 1879. – 64 с. – Текст кн. на рус. яз. - В кн. также укp. наp. песни изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
499094
  Громова О.Б. Женская и детская миграция в Субсахарской Африке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6 (623). – С. 41-47. – ISSN 0321-5075
499095
  Снегирев В. Женская история // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 35 (625), 5 сентября. – С. 49-51. – ISSN 2305-3364


  Оригинал знаменитой скульптуры "Девушка с веслом" за излишнюю сексапильность "сослали" из Москвы в Луганс. Ее создал ученик Огюста Родена Иван Шадр, а прототипом послужила героиня Великой Отечественной войны Вера Волошина.
499096
   Женская логика. – Москва, 1989. – 622с.
499097
   Женская магия. – Москва, 1990. – 240с.
499098
  Шаров К.С. Женская мода и гендерные мифологии // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2008. – № 4. – С. 88-105. – ISSN 0236-2007
499099
  Дзеконьска-Козловска Женская мода ХХ века / Дзеконьска-Козловска. – М., 1977. – 295с.
499100
  Джавахишвили М. Женская ноша : роман / М. Джавахишвили; пер. с груз. Э.Ананниашвили. – Москва : Советский писатель, 1963. – 403 с.
499101
  Безарашвили Ц.И. Женская одежада в горных районах Восточной Грузии (тушино-пшаво-хевсурский талавари) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Безарашвили Ц.И.; АН ГрузССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1972. – 25л.
499102
  Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях / Н.В. Ерзенкова. – Минск, 1990. – 318с.
499103
  Зеланд Н.Л. Женская преступность / Николай Зеланд. – Санкт-Петербург : Тип. А.А. Пороховщикова, 1899. – [2], 40 с.
499104
   Женская преступность. – Минск, 1996. – 576 с.
499105
  Хорни К. Женская психология / К. Хорни. – Санкт-Петербург : Восточно-Европейский Ин-т Психоанализа. – (Шедевры мировой науки). – ISBN 5-85-084-003-6
Т.1. – 1993. – 222с.
499106
  Михайлова Л.С. Женская рабочая сила и проблемы ее функционирования в условиях развитого социализма.. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Михайлова Л.С.; Лен. гос. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1979. – 23л.
499107
  Уайт П Женская рука / П Уайт, . – Москва : Известия, 1986. – 121с.
499108
  Свядощ А.М. Женская сексопатология / А.М. Свядощ. – 3- е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1988. – 176 с. – ISBN 5-225-00188-2
499109
  Свядощ А.М. Женская сексопатология. / А.М. Свядощ. – Москва, 1974. – 184с.
499110
  Пронин М.А. Женская сексуальность : философско-антропологический очерк // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 4. – С. 99-110. – ISSN 0235-1188
499111
   Женская устная история : Гендерные исследования. – Бишкек : ОФ Центр Издат. развития. – ISBN 9967-11-193-3
Ч.1. – 2004. – 304с.
499112
  Папаскири И.Г. Женская честь : роман в 3-х кн. / И.Г. Папаскири; пер. с абхаз. П.Слетова. – Сухуми : Алашара, 1987. – 784 с.
499113
  Шелковый А.С. Женская школа самозащиты / А.С. Шелковый. – К., 1993. – 115с.
499114
   Женские имена // Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 2013. – № 41 : Адынънен къарт ол! Крымско-татарские имена : происхождение и значение. – С. 55-81


  Крымскотатарские имена, их толкование.
499115
  Пушкина Оксана Женские истории Оксаны Пушкиной / Пушкина Оксана. – Москва : Центрполиграф, 2000. – 313с. – ISBN 5-227-00368-8
499116
  Чиджавадзе Ш.И. Женские историко-художественные персонажи в грузинской агиографии (Шушаника, Нина). : Автореф... канд. филолог.наук: / Чиджавадзе Ш.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1952. – 24 с.
499117
  Фекета И.И. Женские личные названия в украинском языке (образование и употребление) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 661 / Фекета И.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 22 с.
499118
  Пискун Владимир Тимофеевич Женские личные номинации в современном белорусском литературном языке. (На матери. спортивной терминологии) : Автореф... канд. филол.наук: 202 / Пискун Владимир Тимофеевич; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1972. – 20л.
499119
  Эрьзя С.Д. Женские образы / С.Д. Эрьзя. – Москва, 1974. – 31с.
499120
  Кузьмина Е.Н. Женские образы в героическом эпосе бурятского народа / Е.Н. Кузьмина. – Новосибирск, 1980. – 160с.
499121
  Омиадзе Д.В. Женские образы в персидских народных сказках : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.09 / Омиадзе Д.В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 26л.
499122
  Подгурская И.А. Женские образы в повести Бориса Пильняка "Красное дерево" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 281-285
499123
  О Джонг Сок Женские образы в повести Н.В. Гоголя "Тарас Бульба" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 352-355
499124
  Корнильева Л.Н. Женские образы в поэзии Р. Саути // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 83-89. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 3 (75), ч. 1)
499125
  Голомбьевский И.М. Женские образы в поэтическом творчестве Тараса Шевченко : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Голомбьевский И.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 18 с.
499126
  Голомбьевский Иосиф Михайлович Женские образы в поэтическом творчестве Тараса Шевченко : Автореф... канд. филос.наук: 01.01.03 / Голомбьевский Иосиф Михайлович; КГУ. – К., 1976. – 27л.
499127
  Голомбьевский Иосиф Михайлович Женские образы в поэтическом творчестве Тараса Шевченко : дис... канд. филол. наук / Голомбьевский Иосиф Михайлович ; МВ и ССО УССР ; КГУ. – Киев, 1976. – 190 с. – Бібліогр.: л. 182-189
499128
  Сахни К. Женские образы в творчестве Л. Н. Толстого и Рабиндраната Тагора : Автореф... канд. филол.наук: / Сахни К.; Ун-т дружбы нар., Каф. русск. и заруб. лит. – М., 1971. – 24л.
499129
  Шарипова Т. Женские образы в творчестве Хамзы Хаким-заде Ниязи / Т. Шарипова. – Ташкент, 1982. – 72с.
499130
  Гулич Е.А. Женские образы Л.Я. Гуревич в контексте женской литературы конца XIX - начала XX века // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 46-50. – (Русская филология ; № 2 (68) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  Сучасне прочитання і визначення тенденцій розвитку жіночої літератури рубежу ХІХ-ХХ ст. продовжує бути актуальним завданням історії літератури. Без вивчення своєрідності художніх досягнень письменниць цього періоду загальна картина літературного ...
499131
  Стреляный А.И. Женские письма / А.И. Стреляный. – Москва : Советская Россия, 1981. – 78 с.
499132
  Бурлак Т.А. Женские политические элиты в Латинской Америке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 53-61. – ISSN 044-748Х
499133
   Женские портреты : [сборник] / [авт. Г. Гофман ; Лу Андреас] ; пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос" [Т-во "Екатерингофское Печатное дело"], 1913. – [32] с. – Бесплатное прилож. к журналу "За 7 дней". – (Библиотека изд. Т-ва "Хронос" ; № 97)


  Содерж.: Кинжал / Ганс Гофман. Ночью / Лу Андреас Саломэ Пер.: Маркович, Розалия Марковна (1871-1919)
499134
   Женские преступления : Жены перед лицом уголовного суда. – Минск : Литература, 1997. – 576с. – (Энциклопедия преступлений и катастроф). – ISBN 985-437-014-3
499135
  Лазарев А. Женские проблемы // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 2. – С. 4-9
499136
  Сахарова Н.А. Женские резервы трудовых ресурсов городов и рабочих поселков УССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Сахарова Н. А. ; КИНХ. – Киев, 1962. – 18 с.
499137
  Бражникова Е.Ф. Женские советы на Алтае / Е.Ф. Бражникова. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1961. – 12 с. – (Библиотечка депутата местного Совета)
499138
  Стоякина А.С. Женские советы. / А.С. Стоякина. – М., 1962. – 30с.
499139
  Рейснер Л.М. Женские типы Шекспира / Лео Ринус [псевд.]. – Рига : Наука и жизнь. – (Миниатюрная библиотека "Наука и жизнь" ; № 34)
[Ч.] 2 : Клеопатра. – 1913. – 48 с. – Миниатюрное издание
499140
  Суслова С.В. Женские украшения казанских татар середины 19 - начала 20 вв / С.В. Суслова. – М., 1980. – 128с.
499141
  Кравченко Ю.М. Женские характеры в русской советской прозе 60-70-х годов (социально-нравственная проблематика) : Автореф . дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Кравченко Ю.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 21 с.
499142
  Кравченко Юлия Михайловна Женские характеры в русской советской прозе 60-70х годов (социально-нравственная проблематика) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кравченко Юлия Михайловна; Киевск. гос. пед. ин-т. – К, 1983. – 210л.
499143
  Аксенов В. Женские художественные образы, сексуальное раскрепощение и революционное насилие // Историк и художник / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2006. – № 1. – С. 119-132
499144
  Пустотин В. Женский брендинг: как женщины воспринимают самих себя? // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (102), травень - червень. – С. 23-27. – ISSN 1606-3732
499145
  Натитник Анна Женский вопрос : Нравы эпохи // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 76-81 : Фото
499146
  Бузескул В.П. Женский вопрос в древней Греции. – Б. м., 1904. – 29 с. – Авт. указан в конце статьи : Отд. оттиск. - К свету. Юбилейный сборник С.-Петербургских Высших женских курсов. СПб., 1904 (статья издана также отдельной брошюрой в Харькове в 1905


  На с. 1 напись: Глубокоуважаемому Александру Васильевичу Романовичу-Славатинскому автор? В конце книги печать: Из книг З.О. профессора Университета Св. Владимира (1858-1906) Александра Васильевича Романовича-Славатинского 3. VII. 1832 - 25. VIII. 1910
499147
  Тишкин Г.А. Женский вопрос в России 50- 60-е годы XIX в. / Г.А. Тишкин. – Ленинград : Изд. ЛГУ, 1984. – 239 с. – Именной указ. : с. 232
499148
  Аюбджданова М.А. Женский вопрос в Туркестане (1865-1917) : Автореф... канд.ист.наук: / Аюбджданова М.А.; Ташк. гос. ун-т им В.И.Ленина. – Ташкент, 1964. – 23л.
499149
  Казанский М.М. Женский восточногерманский костюм V - начала VI вв. в Северной Галии: два поколения / М.М. Казанский, А.В. Мастыкова // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін- т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13) : Археологія: можливості реконструкцій. – С. 141-149. – ISSN 2227-4952
499150
  Смирнов А.Г. Женский гаметофит покрытосеменных и его эволюция / А.Г. Смирнов. – Казань, 1982. – 120с.
499151
  Цалик С. Женский день календаря // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 10 (566), 09.03.2018. – С. 52-55. – ISSN 2075-7093


  История праздника 8 марта.
499152
  Ищук-Фадеева Женский детектив как зеркало русской перестройки // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 5. – С. 112-131. – ISSN 0042-8795
499153
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2002
499154
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2002
499155
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2002
499156
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 4. – 2002
499157
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2002
499158
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2002
499159
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2002
499160
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 8. – 2002
499161
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2002
499162
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2002
499163
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2002
499164
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2002
499165
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2003
499166
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2003
499167
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2003
499168
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 4. – 2003
499169
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2003
499170
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2003
499171
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2003
499172
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 8. – 2003
499173
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2003
499174
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2003
499175
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2003
499176
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2003
499177
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2004
499178
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2004
499179
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2004
499180
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 4. – 2004
499181
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2004
499182
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2004
499183
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2004
499184
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 8. – 2004
499185
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2004
499186
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2004
499187
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2004
499188
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2004
499189
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2005
499190
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2005
499191
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2005
499192
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 4. – 2005
499193
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2005
499194
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2005
499195
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2005
499196
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 8. – 2005
499197
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2005
499198
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2005
499199
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2005
499200
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2005
499201
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2006
499202
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2006
499203
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2006
499204
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 4. – 2006
499205
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2006
499206
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2006
499207
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2006
499208
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 8. – 2006
499209
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2006
499210
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2006
499211
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2006
499212
   Женский журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2006
499213
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006
499214
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006
499215
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 4. – 2006
499216
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 5. – 2006
499217
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 6. – 2006
499218
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 7. – 2006
499219
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 8. – 2006
499220
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 9. – 2006
499221
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 10. – 2006
499222
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 11. – 2006
499223
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 12. – 2006
499224
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007
499225
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 2. – 2007
499226
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007
499227
   Женский журнал Здоровье. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007
499228
   Женский журнал Здоровье. – Киев, 2002-
№ 5. – 2007
499229
   Женский журнал Здоровье. – Киев, 2002-
№ 6. – 2007
499230
   Женский журнал Здоровье. – Киев, 2002-
№ 7. – 2007
499231
   Женский журнал Здоровье. – Киев, 2002-
№ 8. – 2007
499232
   Женский журнал Здоровье. – Киев, 2002-
№ 9. – 2007
499233
   Женский журнал Здоровье. – Киев, 2002-
№ 10. – 2007
499234
   Женский журнал Здоровье. – Киев, 2002-
№ 11. – 2007
499235
   Женский журнал Здоровье. – Киев, 2002-
№ 12. – 2007
499236
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 1. – 2008
499237
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 2. – 2008
499238
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 3. – 2008
499239
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 4. – 2008
499240
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 5. – 2008
499241
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 6. – 2008
499242
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 7. – 2008
499243
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 8. – 2008
499244
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 9. – 2008
499245
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 10. – 2008
499246
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 11. – 2008
499247
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 12. – 2008
499248
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 1. – 2009
499249
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 2. – 2009
499250
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 3. – 2009
499251
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 4. – 2009
499252
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 5. – 2009
499253
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 6. – 2009
499254
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 7. – 2009
499255
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 8. – 2009
499256
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 9. – 2009
499257
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 10. – 2009
499258
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 11. – 2009
499259
   Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
№ 12. – 2009
499260
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 1 январь. – 2010
499261
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 2 февраль. – 2010
499262
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 3 март. – 2010
499263
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 4 апрель. – 2010
499264
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 5 май. – 2010
499265
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 6 июнь. – 2010
499266
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 7 июль. – 2010
499267
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 8 август. – 2010
499268
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 9 сентябрь. – 2010
499269
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 10 октябрь. – 2010
499270
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 11 ноябрь. – 2010
499271
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 12 декабрь. – 2010
499272
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 1 январь. – 2011
499273
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 2 февраль. – 2011
499274
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 3 март. – 2011
499275
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 4 апрель. – 2011
499276
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 5 май. – 2011
499277
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 6 июнь. – 2011
499278
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 7 июль. – 2011
499279
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 8 август. – 2011
499280
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 9 сентябрь. – 2011
499281
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 10 октябрь. – 2011
499282
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 11 ноябрь. – 2011
499283
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 12 декабрь. – 2011
499284
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 1 январь. – 2012
499285
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 2 февраль. – 2012
499286
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 3 март. – 2012
499287
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
№ 4 апрель. – 2012
499288
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
№ 5 май. – 2012
499289
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
№ 6 июнь. – 2012
499290
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
№ 7 июль. – 2012
499291
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
№ 8 август. – 2012
499292
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
№ 9 сентябрь. – 2012
499293
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
№ 10 октябрь. – 2012
499294
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
№ 11 ноябрь. – 2012
499295
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
№ 12 декабрь. – 2012
499296
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 1, январь. – 2013
499297
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 2, февраль. – 2013
499298
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 3, март. – 2013
499299
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 4, апрель. – 2013
499300
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 5, май. – 2013
499301
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
№ 6, июнь. – 2013
499302
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 7, июль. – 2013
499303
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 8 август. – 2013
499304
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 9, сентябрь. – 2013
499305
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 10, октябрь. – 2013
499306
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 11, ноябрь. – 2013
499307
   Женский журнал Здоровье : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
№ 12, декабрь. – 2013
499308
  Пашеткина З.М. Женский и детский труд в США в период общего кризиса капитализма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пашеткина З.М.; Акад.наук СССР.Ин-т экономики. – Москва, 1955. – 16с.
499309
  Королева И.Е. Женский идеал с точки зрения православия // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 77-83. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
499310
   Женский календарь. – М, 1969. – 64с.
499311
   Женский календарь. – М, 1969. – 64с.
499312
   Женский календарь. – М, 1971. – 34с.
499313
   Женский календарь 1967. – Куйбышев, 1966. – с.
499314
   Женский календарь 1968. – Москва, 1967. – с.
499315
  Науялис Женский кочедыжник и щитовник мужской как компоненты хвойно-широколиственных лесов Подмосковья : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Науялис Ионас-Ремигиюс Ионо; МГУ. – М., 1980. – 17л.
499316
  Итс Р.Ф. Женский лик Земли / Р.Ф. Итс. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 223с.
499317
  Чернякова В.А. Женский политический дискурс в Испании и Украине (контрастивный аспект) // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 227-233. – ISBN 978-617-7041-71-8
499318
  Джеймс Г. Женский портрет / Г. Джеймс. – М, 1985. – 591с.
499319
   Женский портрет в русском искусстве 12I - начала 20 века. – Ленинград, 1974. – 233с.
499320
  Джеймс Г Женский портрет. / Г Джеймс. – М, 1981. – 591с.
499321
  Джеймс Г. Женский портрет. / Г. Джеймс. – М, 1984. – 591с.
499322
  Рязанова А. Женский труд / А. Рязанова. – М, 1923. – 319с.
499323
  Багрова И.В. Женский труд : социально-экономические проблемы / И.В. Багрова. – Киев : Высшая школа : Изд-во при Киевском ун-те, 1983. – 152 с. – Библиогр.: с. 140-150
499324
  Четина В.И. Женский труд в колхозном производстве в годы Великой Отечественной войны Советского Союза : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Четина В.И. ; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1953. – 16 с.
499325
  Новоселов П.К. Женский труд в крупной промышленности царской России и в промышленности СССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Новоселов П.К.; МВО СССР. Москов. гос. эконом. ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
499326
  Татаринова Н.И. Женский труд в пищевой промышленности СССР : Автореф... канд. эконом.наук: / Татаринова Н.И.; Моск. высш. школа профдвижения. – Москва, 1953. – 18 с.
499327
  Михайлова Б.Г. Женский труд в промышленности БССР (1900-1937 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Михайлова Б.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. – Москва.-Минск, 1954. – 18л.
499328
  Бекходжаева С. Женский труд в промышленности Киргизии / С. Бекходжаева. – Фрунзе : Кыргызстан, 1965. – 84 с.
499329
  Бекходжаева С. Женский труд в промышленности Киргизии : Автореф... канд. экон.наук: / Бекходжаева С.; Ташкентский ин-т нар. хозяйства. – Ташкент, 1967. – 28л.
499330
  Араловец Н.Д. Женский труд в промышленности СССР / Н.Д. Араловец. – Москва : Профиздат, 1954. – 176 с.
499331
  Коробицына М.А. Женский труд в системе общественного труда при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Коробицына М.А.; Урал. ГУ. – Свердолвск, 1967. – 19л.
499332
  Панова Н.В. Женский труд в социалистическом производстве (По матер. ЛитССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Панова Н.В.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 22л.
499333
  Серебренников Г.Н. Женский труд в СССР / Г.Н. Серебренников. – М.-Л., 1934. – 240с.
499334
  Журевский П.Б. Женский труд в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Журевский П. Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 23 с.
499335
  Андреева Г.В. Женский труд в США // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1977. – № 16. – С. 167-179
499336
  Разумова Ж.Г. Женский труд и общественное производство. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Разумова Ж.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 23л.
499337
  Бурякова Н.Ф. Женский труд и проблемы его использования в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бурякова Н. Ф.; Каз.ГУ. – Алма-Ата, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
499338
  Шведова Н.А. Женский электорат и президентские выборы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 8 (512). – С. 61-72. – ISSN 0321-2068
499339
  Гейнце Н.Э. Женский яд // Запутанный клубок / Э. Орчи. – Киев : АВДИ, 1994. – с. – (Любителям мелодрамы). – ISBN 5-8238-0329-X
499340
  Тарасов Н. Женскийвзгляд Мэри Кассат // Творчество народов мира. – Москва, 2005. – Вып. 6. – С. 42-51.
499341
  Дресвина Ю.Ю. Женское богословие в позднесредневековой Англии и его частный случай - "Книга Марджери Кемп" // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (2). – С. 33-44. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
499342
  Дресвина Ю.Ю. Женское богословие в позднесредневековой Англии и его частный случай - "Книга Марджери Кемп" // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (3). – С. 119-138. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
499343
  Маторин Н. Женское божество в православном культе / Н. Маторин. – М., 1931. – 144с.
499344
  Лесур Ж. Женское в подростковом возрасте. Построение места // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (22). – С. 73-87. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2307-3195
499345
  Бугашев С.И. Женское движение в Великобритании в XIX - начале XX в. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 6 (66). – С. 38-42. – ISSN 2070-9773
499346
  Махкамова С.А. Женское движение в Пакистане / С.А. Махкамова. – М., 1978. – 72с.
499347
  Пустынникова И. Женское дело // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 51 (641). – С. 48-51. – ISSN 2305-3364


  Імена перших українських феміністок – Ольги Кобилянської, Наталії Кобринської, Софії Русової – знайомі багатьом. А ось про художницю Марію Дуленбянку, яскраву зірку жіночого руху у Львові початку XX століття, мало хто знає. Проте саме вона стояла біля ...
499348
  Бережная Н.А. Женское демократическое движение в странах Латинской Америки и практика решения женского вопроса на Кубе : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бережная Н.А. ; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – Москва, 1966. – 20 с.
499349
  Шведова Н.А. Женское здравохранение в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 12. – С. 85-98. – ISSN 0321-2068
499350
  Шаффер Ж. Женское как испытание и цель формирования полового различия // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (22). – С. 88-98. – ISSN 2307-3195
499351
  Яковлева Н.М. Женское лицо аргентинской политики // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 51-69. – ISSN 044-748Х
499352
  Коробова А. Женское лицо войны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 41-46. – ISSN 0235-7089


  Фотографии, представленные в статье, посвящены Великой Отечественной войне и той роли, которую сыграла в ней женщина.
499353
  Хушкадамова Х.О. Женское лицо миграции // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5 (313). – С.99-104. – ISSN 0132-1625
499354
  Ленч Л.С. Женское обаяние / Л.С. Ленч. – М, 1945. – 62с.
499355
  Мамлеева Т.М. Женское образование (башкирок и татарок) в дореволюционной Башкирии : Автореф... канд. пед.наук: / Мамлеева Т.М.; АПН РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1953. – 20 с.
499356
  Бородина С. Женское образование в крестьянской среде ХІХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 254-256. – ISBN 978-966-439-357-4
499357
  Мижуев П.Г. Женское образование и общественная деятельность женщин в Соединенных штатах Северной Америки / П.Г. Мижуев // Начальное и среднее образование в Швеции / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова ; [Журн. "Русская школа"], 1903. – 70 с.
499358
  Мижуев П.Г. Женское образование и общественная деятельность женщин в Соединенных штатах Северной Америки / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова ; [Журн. "Русская школа"], 1893. – 70 с. – Из. журнала "Русская школа"
499359
  Торбурн Д. Женское образование с физиологической точки зрения : лекция / Д. Торбурн. – С.-Петербург : Тип. В. Демакова, 1884. – 27 с.
499360
  Нерсисян Е.Н. Женское образование у армян в XIX веке : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Нерсисян Е. Н. ; МВО СССР , Ереван. ГУ. – Ереван, 1958. – 23 с.
499361
  Суворова А.А. Женское политическое лидерство в Азии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3 (668). – С. 17-24. – ISSN 0321-5075
499362
  Онорин Эммануэлль Женское право : Марокко: Семья // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 108-110 : Іл. – ISSN 1029-5828
499363
  Кириченко О.В. Женское православное старчество в России // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 171-188. – ISSN 0869-5415
499364
  Чернышева О.В. Женское священнослужение в Швеции // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 86-102. – ISSN 0130-3864
499365
  Карбовская В.А. Женское сердце / В.А. Карбовская. – Москва, 1951. – 63с.
499366
  Воронов Н. Женское счастье / Н. Воронов. – Пермь, 1969. – 216 с.
499367
  Мынжасарова С. Женское счастье : роман / Сара Мынжасарова ; пер. с каз. Н.Новикова В.Краснопольского. – Алма-Ата : Жазушы, 1984. – 376 с.
499368
  Шоун Робин Женское счастье // Плененные страстью : Беатрис Смолл, Сьюзен Джонсон, Тия Дивайн, Робино Шоун. – Москва : АСТ, 2001
499369
  Протопопов М. Женское творчество / М. Протопопов // Экскурсы в область русского эпоса : (посвящаются академику А.Н. Веселовскому) / В.Ф. Миллер. – [Москва, 1891. – [Ч.] 1 : Князь Владимир и Евпраксия. – [44] с.
499370
  Ким И.А. Женское участие в терроризме: религиозный женский опыт или женская дискриминация // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2006. – Т. 9, № 3. – С. 66-74. – ISSN 1029-8053
499371
  Музыря А.А. Женсовет / А.А. Музыря, В.В. Копейко. – М., 1989. – 192с.
499372
  Дубинянская Я. Женственная сталь // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 6 (58). – С. 68-85. – ISSN 1819-6268
499373
  Мниховский А. Женственность / А. Мниховский. – 74с.
499374
   Женурь ши спечий фолклоиче. – Кишинэу, 1972. – 199с.
499375
   Женцина в Гражданской войне. – М, 1937. – 193с.
499376
  Дубинский М. Женцина в жизни великих и наменитых людей / М. Дубинский. – К, 1995. – 296с.
499377
   Женцина в социалистическом обществе. – М, 1985. – 82с.
499378
  Осипов А.А. Женцина под крестом / А.А. Осипов. – Л, 1966. – 214с.
499379
  Медведь Н.Т. Женцины Страны Советов и революции, труде и бою / Н.Т. Медведь, А.Г. Мушруб. – М, 1971. – 60с.
499380
  Дэвинс А. Женцины, раса, класс / А. Дэвинс. – М, 1987. – 277с.
499381
   Женченко М.І. Біографічна довідка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 68/69, липень – грудень


  На обкладинці вміщено фото Марини Іванівни Женченко, кандидата філологічних наук, доцента кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики.
499382
  Мовчанюк Д. Женченко Марина Іванівна : [спогади] / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 117-118. – ISBN 978-966-2726-03-9
499383
   Женщина-колхозница в художественной литературе. – Горький, 1954. – 15с.
499384
  Опимах И. Женщина-легенда // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 12. – С. 66-77


  О польской и французской пианистке, музе и покровительнице поэтов, живописцев, музыкантов, хозяйке литературного и музыкального салона, моделе известных художников Мизии Серт.
499385
  Роидис Э. Женщина-папа : Папесса Иоанна : [Иоанн VIII : повесть] / Эммануил Роидис. – Минск : Беларусь, 1991. – 331 с. – В изд. также: Жизнь и деятельность Балтазара Коссы / А. Парадисис. – ISBN 5-338-00660-X
499386
   Женщина-призрак. – М, 1991. – 519с.
499387
  Крупская Н.К. Женщина-равноправный гражданин СССР / Н.К. Крупская. – М, 1937. – 72с.
499388
  Комаров Е.И. Женщина-руководитель / Е.И. Комаров. – Москва : Моск. рабочий, 1989. – 173, [2] с. – Библиогр.: с. 172-174. – (Библиотечка делового человека)
499389
  Шабурова М. Женщина - большая сила / Шабурова М. – Киев, 1935. – 196 с.
499390
  Овчарова Н.Г. Женщина - имя твое / Н.Г. Овчарова. – Воронеж, 1983. – 320с.
499391
   Женщина - папа Римский : Произведения русских и зарубежн. писателей. – Москва : Контракт, 1997. – 368с. – (Женщина на троне). – ISBN 5-900785-14-9
499392
  Сяньлян Ч. Женщина - половинка мужчины : повесть / Чжан Сяньлян ; пер. с кит. и предисл. Д. Сапрыки. – Москва : Известия, 1990. – 192 с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
499393
  Шведова Н.А. Женщина - президент США? // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 8 (548). – С. 3-19. – ISSN 0321-2068


  Женщина-президент в США - вполне реальная перспектива недалекого будущего, о чем свидетельствует расстановка сил на политическом поле США.
499394
  Нгуен Конг Хоан Женщина - слабое создание / Нгуен Конг Хоан. – Москва, 1960. – 151 с.
499395
  Плосс Г. Женщина
т.2. – 1899
499396
  Плосс Г. Женщина
Т.1. – 1903
499397
  Плосс Г. Женщина
т.2. – 1903
499398
  Арисима Т. Женщина : роман / Такэо Арисима ; пер. с яп. А. Рябкина ; предисл. В. Сановича. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 382 с. – (Проза зарубежного Востока)
499399
  Савицкий А. Женщина : роман / А. Савицкий. – Минск : Беларусь, 1965. – 336 с.
499400
  Элксне А. Женщина : стихи / Ария Элксне ; пер. с латыш. Л.Романенко. – Рига : Лиесма, 1976. – 112 с.
499401
  Упит А.М. Женщина : роман, рассказы / Андрей Упит ; пер. с латишского. – Москва : Художественная литература, 1987. – 541 с.
499402
  Лесюэр М. Женщина : Рассказы / М. Лесюэр. – Москва : Художественная литература, 1989. – 348с.
499403
  Эндо Сюсаку Женщина , которую я бросил / Эндо Сюсаку. – М, 1968. – 144с.
499404
  Аллахвердиев А.Г. оглы Женщина в азербайджанской художественной прозе XIX-XX вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Аллахвердиев А. Г. оглы; АН АзССР, Ин-т лит. им.Низами. – Баку, 1981. – 21л.
499405
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Л., 1975. – 592с.
499406
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Краснодар, 1982. – 508с.
499407
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Махачкала, 1988. – 480с.
499408
  Коллинз У. Женщина в белом : роман ; пер. с англ. / Уилки Коллинз. – Москва : Детская литература, 1989. – 669 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
499409
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Москва, 1990. – 666с.
499410
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Киев : Феникс, 1991. – 512 с. – ISBN 5-87534-002-9
499411
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Москва, 1991. – 666с.
499412
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Саратов, 1992. – 476с.
499413
  Коллинз У. Женщина в белом : Роман / Уилки Коллинз; Пер. с англ. Лещенко-Сухомлина Т.Л. – Москва : Профиздат, 2005. – 592с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01443-5
499414
  Коллинз У. Женщина в белом : роман : перевод с английского / У. Коллинз ; [худож.- оформитель И.В. Осипов]. – Харьков : Фолио, 2009. – 544 с. : илл. – (Серия "Классика"). – ISBN 978-966-03-4537-9
499415
  Попова Н.В. Женщина в борьбе с фашизмом. Первый конгресс Союза французских женщин. Париж, июнь, 1945 г. / Н.В. Попова. – Москва, 1946. – 76с.
499416
  Вардиман Е.Е. Женщина в древнем мире. / Е.Е. Вардиман. – Москва, 1990. – 334с.
499417
  Абашели А.В. Женщина в зеркале : науч.-фант. роман / А.В. Абашели ; [пер. с груз. В. Гасса и др.]. – Тбилиси : Мерани, 1961. – 147 с., [1] л. портр.; : ил.
499418
  Шериф Абдэль Азым Женщина в Исламе и в иудео-христианском мире : (мифы и реальность) / Шериф Абдэль Азым. – Кингстон ; Онтарио : [Engineering house press]. – 37, [1] с.
499419
  Королевич В. Женщина в кино / В. Королевич. – М. – 93с.
499420
  Новиков-Прибой Женщина в море / Новиков-Прибой. – Москва : Художественная литература, 1935. – 100 с.
499421
  Новиков-Прибой Женщина в море / Новиков-Прибой. – Чита, 1957. – 251с.
499422
  Новиков-Прибой Женщина в море / Новиков-Прибой. – Москва, 1964. – 311с.
499423
  Новиков-Прибой Женщина в море / Новиков-Прибой. – Архангельск, 1966. – 147с.
499424
  Новиков-Прибой Женщина в море : повести / Новиков-Прибой. – Одесса : Маяк, 1984. – 241 с.
499425
  Врохно К. Женщина в Народной Польше. / К. Врохно. – Варшава, 1969. – 112с.
499426
   Женщина в новой Венгрии. – Будапешт : Венгерский бюллетень, 1951. – 82 с. : ил. – Миниатюрное издание
499427
  Теленова-Гавличкова Женщина в новой Чехословакии / Теленова-Гавличкова. – Прага, 1948. – 39с.
499428
  Тощакова Е.М. Женщина в обществе и семье у современных алтайцев / Е.М. Тощакова. – Новосибирск, 1973. – 59с.
499429
  Тощакова Е.М. Женщина в обществе и семье у современных алтайцев / Е.М. Тощакова. – Новосибирск, 1973. – 59с.
499430
  Кунгурова Н.И. Женщина в общественном производстве при социализме / Н.И. Кунгурова. – М., 1983. – 166с.
499431
  Амфитеатров А.В. Женщина в общественных движениях Росии / А. Амфитеатров. – С.-Петербург ; Петроград : Книгоизд. Живое слово, 1907. – 81 с.
499432
  Юнина Л.М. Женщина в однокомнатной квартире / Л.М. Юнина. – Москва : Современник, 1985. – 255с. – (Новинки Современника)
499433
  Икap (D" S. Icard) Женщина в период месячных очищений : этюд по психопатологии и судебной медицине / Icard ; пер. с фр. под ред. А. Дохман, прив.-доцента Казанского ун-та. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1891. – VIII, 150, II с. – Экз. деф. без обл. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  На тип. л. печать кн. маг. И. Лингера
499434
  Яукачева М. Женщина в персидской прозе. / М. Яукачева. – Ташкент : Изд-во "Наука" Узбекской ССР, 1964. – 92 с.
499435
  Абэ Кобо Женщина в песках : повести. рассказы, сцены / Кобо Абэ; [пер. с яп., сост. и предисл. В.С. Гривина ; худож.: В.В. Локшин]. – Москва : Наука, 1987. – 490 с. : ил.
499436
  Абэ Кабо Женщина в песках : роман : пер. с яп. В. Гривнина / Абэ Кабо. – Москва : МПИ, 1991. – 128 с . – ISBN 5-8122-0002-5
499437
  Абэ Кобо Женщина в песках. Чужое лицо : романы / Кобо Абэ; пер. с яп. В. Гривнина; [предисл. Г. Злобина ; ил. М. Дорохова]. – Москва : Художественная литература, 1988. – 348 с. : ил. – (Библиотека японской литературы)
499438
  Морозова Е.А. Женщина в поиске работы : как найти и сохранить хорошую работу / Елена Морозова. – Санкт-Петербург : Невский проспект, 2002. – 160 с. – (Деньги, карьера, успех). – ISBN 5-94371-135-X
499439
  Салтыков Д.И. Женщина в порно и проблема насилия // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 177-179
499440
  Новикова Э.Е. Женщина в развитом социалистическом обществе / Э.Е. Новикова. – М., 1985. – 157с.
499441
  Ленцевич О.М. Женщина в религии древнего Рима // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 475-485. – ISSN 1993-5560


  Целью настоящей работы является исследование роли женщины в классической римской религии. Данная проблема не становилась объектом специального исследования, ее изучали в рамках общих работ по античной истории, как в зарубежной, так и в российской ...
499442
  Лильин Я Т. Женщина в серой шинели / Я Т. Лильин, . – М., 1961. – 46с.
499443
  Нгуен Минь Тяу Женщина в скором поезде. / Нгуен Минь Тяу. – М., 1987. – 190с.
499444
  Савинова Л.Н. Женщина в современном мире и идеологическая борьба: науч.-аналит. обзор. / Л.Н. Савинова. – Москва, 1981. – 76 с.
499445
   Женщина в СССР. – М, 1936. – 172с.
499446
   Женщина в Стране Советов. – М, 1938. – 68с.
499447
  Крупская Н.К. Женщина в стране социализма / Н.К. Крупская. – М, 1938. – 64с.
499448
   Женщина в Таджикской ССР. – Сталинбад, 1960. – 96с.
499449
  Дудник П. Женщина возраста полудня : стихи / П. Дудник. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 111 с.
499450
  Каспарова В. Женщина Востока / В. Каспарова. – Л., 1925. – 91с.
499451
  Эльдарова Б Р.А. Женщина Дагестана -- активный строитель коммунизма : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Эльдарова Р.А.Б. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1963. – 27 с.
499452
  Базалук О.А. Женщина для вдохновения : поэма / О.А. Базалук. – Полтава : АСМИ, 2013. – 351, [1] с. – ISBN 978-966-182-230-5
499453
  Авдеенко С.И. Женщина и аэроплан : пьесы, сценарии / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитольской городской типографии, 2019. – 474 с. : ил. – ISBN 978-966-197-652-7
499454
  Лубченков Ю.Н. Женщина и власть / Ю.Н. Лубченков, В.И. Романов, 1990. – 54с.
499455
  Цеткин К. Женщина и ее экономическое положение. / К. Цеткин. – Птгр, 1919. – 40с.
499456
  Чирикова А.Е. Женщина и мужчина как топ-менеджеры российских компаний // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.73-83. – ISSN 0132-1625
499457
  Стародуб В.И. Женщина и общественный труд / В.И. Стародуб. – Л., 1975. – 92с.
499458
  Шинелева Л Женщина и общество. = Декларации и реальность / Л Шинелева. – Москва : Политиздат, 1990. – 175с.
499459
  Крывелев И.А. Женщина и религия / И.А. Крывелев. – Москва, 1937. – 56с.
499460
  Лысенко В.Д. Женщина и религия. / В.Д. Лысенко. – Грозный, 1964. – 32с.
499461
  Брайко П.Е. Женщина и смерть : партизанские были. / П.Е. Брайко. – Москва : Правда, 1971. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 9)
499462
  Михайлошина И. Женщина и современность // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (22). – С. 126-132. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2307-3195
499463
  Бебель А. Женщина и социализм / А. Бебель. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 592 с.
499464
   Женщина и социализм. – М, 1979. – 214с.
499465
  Крефф А.-Ф. Женщина и спорт / А.-Ф. Крефф, М.-Ф. Каню. – М., 1986. – 143с.
499466
  Николаева-Терешкова Женщина и труд / Николаева-Терешкова. – М, 1969. – 37с.
499467
  Захаров Н.И. Женщина из "Добрых Вод" / Н.И. Захаров. – Пермь, 1963. – 23с.
499468
  Буй Дык Ай Женщина из Бай Шао / Буй Дык Ай. – Москва, 1964. – 127с.
499469
  Кярнер Я. Женщина из бедного мира : рассказ, роман / Ян Кярнер; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Художественная литература, 1966. – 238 с.
499470
  Гарги Бальвант Женщина из Пенджаба / Гарги Бальвант. – М, 1956. – 106с.
499471
  Юшков Г.А. Женщина из села Вилядь : повести и рассказы / Геннадій Юшков ;. – Москва : Современник, 1972. – 190 с.
499472
  Суворова А.А. Женщина как архетип кашмирской проблемы: символика образа Лал Дэд // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6. – С. 104-109. – ISSN 0869-1908
499473
  Болдырева И.И. Женщина как наследница и завещательница в англосаксонской правовой практике IX - XI вв. // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (89). – С. 24-29. – ISSN 2070-9773
499474
  Мастяница О. Женщина между сословной и этнической идентичностью // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2012. – № 3. – С. 49-77. – ISBN 978-5-89423-110-5


  На примере женского образования в Северо-Западном крае Российской империи в 1830-1860-е годы.
499475
   Женщина Молдавии. – Кишинев, 1961. – 72с.
499476
  Татаринова Н.И. Женщина на камне / Н.И. Татаринова. – М., 1975. – 103с.
499477
  Кузнецова Л.Н. Женщина на работе и дома / Л.Н. Кузнецова. – Москва, 1980. – 231с.
499478
   Женщина Народной Республики Болгарии. – София, 1959. – 47с.
499479
  Канахин У. Женщина оталась одна... : роман / У. Канахин. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 272 с.
499480
  Шейнов В.П. Женщина плюс мужчина. Познать и покорить / В.П. Шейнов. – Москва ; Минск : АСТ ; Харвест, 2006. – 1008 с. – ISBN 5-17-034279-9
499481
  Боярская З.Ф. Женщина под гнетом капитала / З.Ф. Боярская. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1927. – 96 с. – (Библиотечка работницы и крестьянки)
499482
  Евсеева С.Г. Женщина под яблоней / С.Г. Евсеева. – М., 1962. – 112с.
499483
   Женщина поставившая барьер между мозгом и кровью // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 14 (674). – С. 24
499484
   Женщина русской революции. – М, 1982. – 254с.
499485
  Баранская Н.В. Женщина с зонтиком : повесть и рассказы / Н.В. Баранская; Наталья Барановская. – Москва : Современник, 1981. – 271 с. – (Новинки "Современника")
499486
  Белянкин Е.О. Женщина с историей : роман / Е.О. Белянкин. – Москва : Советская Россия, 1964. – 451 с. : ил.
499487
  Бестужева-Лада Женщина с мертвым сердцем : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 7. – С. 4-15


  Лариса Михайловна Рейснер (1895-1926) - революционерка, участница гражданской войны в России, журналистка, советская писательница.
499488
  Лупан А.П. Женщина с печальными глазами : повесть и рассказы / А.П. Лупан. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1987. – 268 с.
499489
  Евстафьев П.П. Женщина с фабрики / П.П. Евстафьев. – Л., 1936. – 237с.
499490
  Оразбердыева О. Женщина с характером : повесть, рассказы / Оразбердыева О.. пер. с туркм. Л.Щипахиной. – Москва : Советский писатель, 1984. – 240 с.
499491
  Якубова Х. Женщина Советского Узбекистана / Х. Якубова. – Ташкент, 1947. – 52с.
499492
  Крупская Н.К. Женщина страны Советов-равноправный гражданин / Н.К. Крупская. – М, 1938. – 168с.
499493
  Мезенхеллер Матиас Женщина у власти. Власть женщин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 3. – С. 54-71 : Фото. – ISSN 1029-5828
499494
  Кондакова Л. Женщина, изменившая мир // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 30-33


  Маргарет Тетчер.
499495
  Александров М. Женщина, которая пела... // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 6. – С. 38-46.
499496
  Мартин Р.Г. Женщина, которую он любил / Р.Г. Мартин. – М, 1993. – 238с.
499497
  Тимченко И.П. Женщина, религия, атеизм / И.П. Тимченко. – Киев : Политиздат Украины, 1981. – 151 с.
499498
  Таган А. Женщина, снявшая чадру : документальная повесть / Атаджан Таган ;. – Москва : Детская литература, 1978. – 63 с.
499499
  Арисима Т. Женщина. Потомок Каина / Такэо Арисима ; пер. с яп. А. Рябкина. – Москва : Художественая литература, 1967. – 396 с.
499500
  Новикова Э.Е. Женщина. Труд. Семья. : (социологический очерк) / Э.Е. Новикова, В.С. Языкова, З.А. Янкова. – Москва : Профиздат, 1978. – 110, [2] с.
499501
  Лавриненко Н.В. Женщина: самореализация в семье и обществе : ( Гендерный аспект ) / Н.В. Лавриненко; НАНУ. Ин-тут социологии. – Київ, 1999. – 172с. – ISBN 966-02-1255-0
499502
  Иванова Л.М. Женщинаж за рулем / Л.М. Иванова, В.Н. Иванов. – Тверь, 1995. – 175с.
499503
  Толстой Л.Н. Женщинам : [По поводу возражений на статью "Женщинам" : [40 гл. из соч. "Так что же нам делать?"] : Выдержка из частн. письма] / Л.Н. Толстой. – Москва : Книгоиздат "Звезда" Н.Н. Орфенова, 1917. – 16 с. – (Библиотека "Толстовиана" / под ред. Б.С. Боднарского ; № 9)


  Боднарский, Богдан Степанович (1874-1968)
499504
  Эсенова Т. Женщинам Востока / Т. Эсенова. – Ашхабад, 1955. – 108с.
499505
  Каплан Б.Л. Женщинам о раке / Б.Л. Каплан. – Рига, 1979. – 100 с.
499506
  Сермеев Б.В. Женщинам о физической культуре / Б.В. Сермеев. – Киев, 1991. – 189с.
499507
   Женщинам одресуется, 1975. – 172с.
499508
  Окунев Ю. Женщине посвящается. / Ю. Окунев. – Волгоград, 1966. – 167с.
499509
  Кумарова Ш. Женщине сорок лет : роман в новеллах / Ш. Кумарова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 255 с.
499510
  Ивик О. Женщины-воины: от амазонок до куноити / Олег Ивик. – Москва : Ломоносовъ, 2011. – 210, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 204-210. – (История. География. Этнография). – ISBN 978-5-91678-078-9
499511
  Новикова В.Л. Женщины-горянки Чечено-Ингушетии в борьбе за свое раскрепощение и социализм (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Новикова В.Л.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Грозный, 1967. – 21л.
499512
  Веретенникова Н.М. Женщины-лётчицы во время Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 3 (587). – С. 2-3. – ISSN 0321-0626
499513
  Колосов Д. Женщины-математики // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков, 2012. – № 8 (75) август. – С. 9-16
499514
  Скальковский К.А. Женщины-писательницы XIX столетия / [соч.] К. Скальковского. – Санкт-Петербург : В тип. Н. Рейхельта
Т. 1 : Французские писательницы. – 1865. – [4], IV, 321 с., 3 л. портр.
499515
  Учок Б. Женщины-правительницы в мусульманских государствах / Б. Учок. – Москва, 1982. – 175с.
499516
  Яковлева Н.М. Женщины-президенты американских стран // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 4-18. – ISSN 044-748Х
499517
  Данилова Т.Н. Женщины-путешественницы : новые книги, карты, фильмы / Т.Н. Данилова, К.С. Миронов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 75. – ISSN 0016-7207
499518
  Зотова Н. Женщины-трудовые мигранты из Таджикистана (старшая возрастная група) // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 72-87. – ISSN 1727-1770
499519
  Тарновская П.Н. Женщины-убийцы, 1902
499520
   Женщины-художники Москвы. Всемирному конгрессу женщин : каталог выставки произведений. – Москва : Союз художников РСФСР, 1987. – [105] с.
499521
   Женщины - Герои Советского Союза. – М, 1978. – с.
499522
   Женщины - механизаторы. – Москва, 1981. – 208 с.
499523
   Женщины - механизаторы. – М, 1983. – 239с.
499524
   Женщины - революционеры и ученые. – Москва, 1982. – 189 с.
499525
   Женщины - художники Москвы - Всемирному конгрессу женщин. – Москва, 1987. – 71с.
499526
   Женщины - художники Москвы - Всемирному конгрессу женщин. – Москва, 1987. – 128с.
499527
   Женщины - художники Москвы : всемирному конгрессу, посвященному международному году женщины. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1975. – 280 с.
499528
  Велембовская И.А. Женщины / И.А. Велембовская. – Москва, 1967. – 283с.
499529
  Велембовская И. Женщины / И. Велембовская. – Москва, 1971. – 312с.
499530
  Сыдыков Т. Женщины : трилогия / Тугельбай Сыдыков ; пер. с кирг. М.Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1972. – 528 с.
499531
  Сыдыкбеков Т. Женщины : роман / Тугельбай Сыдыкбеков ; пер. с киргиз. М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1975. – 607 с.
499532
  Вакуловская Л.А. Женщины / Л.А. Вакуловская. – Минск, 1975. – 319с.
499533
  Кокышев Л.В. Женщины : романы / Л.В. Кокышев; пер. с алт. А,Китайника. – Новосибирск, 1982. – 382 с.
499534
  Гоциридзе М.С. Женщины Аджарии в борьбе за построение социализма (1921-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гоциридзе М. С.; Ин-т ист. партии при ЦК КП Грузии -- филиал Ин-та марскс. ленин. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1972. – 32л.
499535
   Женщины Албании. – Москва, 1959. – 28с.
499536
   Женщины Башкирии. – Уфа, 1968. – 452с.
499537
  Барабанщикова Л.Н. Женщины борются / Л.Н. Барабанщикова. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 63 с.
499538
  Соловьева Т. Женщины Братства прерафааэлитов // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 882 (3). – С. 44-48. – ISSN 0320-331Х
499539
  Овсянникова М.Д. Женщины в борьбе за мир / М.Д. Овсянникова. – Москва, 1950. – 36с.
499540
   Женщины в борьбе за мир / . – М., 1951. – 40с.
499541
   Женщины в борьбе за мир. – М, 1951. – 28с.
499542
  Бережная Н.А. Женщины в борьбе за мир / Н.А. Бережная, Е.П. Блинова ; Науч. совет по исслед. проблем мира и разоружения. – Москва : Наука, 1986. – 111 с. – Библиогр. в примеч.: с. 77-79. – (Международный мир и разоружение ; Вып. 37)
499543
  Гагарина З.Н. Женщины в борьбе за мир и демократию / З.Н. Гагарина. – Москва, 1949. – 28с.
499544
  Николаева К. Женщины в боях за коммунизм / К. Николаева, Л. Карасева. – Москва, 1941. – 32с.
499545
  Фроман-Мерис Женщины в генеалогии Иисуса // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 3 (87). – С. 24-40. – ISSN 1812-867Х


  Генеалогию Иисуса приводят только Матфей и Лука. Матфей начинает с нее свое повествование, а Лука рассказывает о происхождении Иисуса в конце третьей главы своего Евангелия. Матфей1 ведет рассказ от Авраама и, в точности повторяя Ветхий Завет, ...
499546
   Женщины в математике - ситуация улучшается // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 31 октября - 6 ноября (№ 44). – С. С 2


  Американка иранского происхождения Мариам Мирзахани стала первой в истории женщиной-лауреатом Филдсовской премии, аналога Нобелевской премии для математиков. Это событие послужило поводом не только для радости, но и для определенных ...
499547
  Шереметьев О.В. Женщины в наполеоновских войнах // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 108-121. – ISSN 0042-8779
499548
   Женщины в науке. – Москва : ИНИОН, 1989. – 175 с. – (Науковедение за рубежом)
499549
   Женщины в обществе: реалии, проблемы, прогнозы. – М, 1991. – 125с.
499550
  Хушкадамова Х.О. Женщины в политике и управлении Таджикистана // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С. 76-80. – ISSN 0132-1625
499551
  Мыца С. Женщины в политической власти республики Молдова // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 2 (207). – С. 47-52. – ISSN 1810-3081
499552
  Ульянов А. Женщины в процессе 50-ти : Сборник / А. Ульяновский. – Санкт-Петербург : Издательство О.Н. Попова, 1906. – 94 с.
499553
   Женщины в революции. – М, 1959. – 471с.
499554
   Женщины в революции. – Новосибирск, 1968. – 176с.
499555
  Павлюченко Э.А. Женщины в русском освободительном движении / Э.А. Павлюченко. – Москва, 1988. – 269с.
499556
  Хушкадамова О. Женщины в системе политической власти и управления Таджикистана // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 1 (223). – С. 91-97. – ISSN 1998-1813
499557
  Пушкарева Н.Л. Женщины в советской науке. 1917 - 1980-е гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 92-102. – ISSN 0042-8779
499558
   Женщины в современном мире. – М, 1989. – 358с.
499559
  Мурманцева В.С. Женщины в солдатских шинелях / В.С. Мурманцева. – Москва, 1971. – 159с.
499560
   Женщины в СССР. – Москва, 1964. – 11 с.
499561
   Женщины в СССР. – М, 1966. – 12с.
499562
   Женщины в СССР. – М, 1972. – 19с.
499563
   Женщины в СССР. – М, 1975. – 135с.
499564
   Женщины в СССР. – М, 1978. – 14с.
499565
   Женщины в СССР. – М, 1979. – 12с.
499566
   Женщины в СССР. – М, 1980. – 12с.
499567
   Женщины в СССР. – Москва, 1982. – 32 с.
499568
   Женщины в СССР. – М, 1983. – 34с.
499569
  Перченок Е. Женщины в СССР / Е. Перченок. – М., 1985. – 56с.
499570
   Женщины в СССР. – М, 1987. – 37с.
499571
   Женщины в СССР. – М, 1989. – 240с.
499572
   Женщины в СССР, 1984. – М, 1984. – 31с.
499573
   Женщины в СССР, 1985. – М, 1985. – 35с.
499574
   Женщины в СССР, 1988. – М, 1988. – 38с.
499575
   Женщины в СССР, 1989. – М, 1989. – 61с.
499576
   Женщины в СССР, 1990. – М, 1990. – 62с.
499577
   Женщины в СССР, 1991. – М, 1991. – 62с.
499578
  Суковатая В.А. Женщины в стиле нуар: советская версия // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 72-83. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 60). – ISSN 2306-6687
499579
  Малышева А. Женщины в темное время суток: Роман. / А. Малышева. – Ростов-на-Дону, 1996. – 446с.
499580
  Ванчугов В.В. Женщины в философии : Из истории философии в России конца XIX- нач. XX вв. / В.В. Ванчугов. – Москва : Пилигрим, 1996. – 304с. – ISBN 5-87475-004
499581
  Шнырова О.В. Женщины Великобритании в Первой мировой войне // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 1. – С. 221-227. – ISSN 0130-3864
499582
  Кирхейзен Г. Женщины вокруг Наполеона. / Г. Кирхейзен. – М., 1991. – 428с.
499583
  Петрученя А.Г. Женщины вузовской науки Украины: скрытый учебный план высшей школы // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 9, сентябрь. – С. 95-102. – ISSN 1561-2465


  На основе анализа статистических материалов рассмотрены особенности отраслевого, должностного и статусного положения преподавательниц высшей школы Украины. Выявлены тенденции и феномены профессиональной сегрегации научно-педагогического состава высшей ...
499584
  Гагиева М.А. Женщины гор / М.А. Гагиева. – 2-е изд., перераб и доп. – Орджоникидзе, 1973. – 272с.
499585
  Пушкарева Н.Л. Женщины Древней Руси. / Н.Л. Пушкарева. – М., 1989. – 286с.
499586
   Женщины за рулем. – М, 1972. – 87с.
499587
   Женщины зарубежного Востока и современность. – Ташкент : ФАН Узбекской ССР, 1988. – 199 с. – ISBN 5-648-00130-4
499588
  Амундсен Кирстен Женщины и американская демократия / Амундсен Кирстен; Пер. с англ. В.П. Пронина; Под ред. Л.Г. Балаховской; Вступ. ст. Е.В. Клиновой. – Москва : Прогресс, 1976. – 171с.
499589
  Громова О.Б. Женщины и дети - жертвы вооруженных конфликтов в Африке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 10 (639). – С. 14-17. – ISSN 0321-5075
499590
  Громова О.Б. Женщины и дети - жертвы вооруженных конфликтов в Африке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 8 (637). – С. 21-25. – ISSN 0321-5075
499591
   Женщины и дети в Молдавской ССР. – Кишинев, 1985. – 50с.
499592
   Женщины и дети в СССР. – М, 1961. – 230с.
499593
   Женщины и дети в СССР. – М, 1963. – 203с.
499594
   Женщины и дети в СССР. – М, 1969. – 208с.
499595
   Женщины и дети в СССР. – М, 1985. – 159с.
499596
  Гриценко Е.С. Женщины и женственность в американском предвыборном дискурсе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 112-123. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
499597
   Женщины и Холокост : мужество и милосердие : учебное пособие / [Программа просвет. деятельности "Холокост и ООН" ; Ин-т визуал. истории и просвещения Фонда Шоа Ун-та Юж. Калифорнии ; Орг. "Яд ва-Шем" ; ред.: К. Манн]. – Нью Йорк : ООН, 2011. – 42 с. : фотогр.
499598
  Вуолийоки Хелла Женщины из Нискавуори / Вуолийоки Хелла. – Москва, 1956. – 95с.
499599
  Абдуллаев М.Г. Женщины Индии : [альбом репрод.] / Микаил Гусейн оглы Абдуллаев, нар. худож. СССР. – Москва : Советский художник, 1976. – 6 с., [13] л. ил. : ил.
499600
  Нурбекова Г.Д. Женщины Казахстана - фронту / Г.Д. Нурбекова. – Алма-Ата, 1968. – 158с.
499601
  Козьмина А. Женщины Китая / А. Козьмина. – М., 1940. – 72с.
499602
  Коровкин В.В. Женщины Курской области в антифашистских добровольческих военизированных формированиях / В.В. Коровкин, А.Н. Манжосов // Военно-исторический архив : Научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-23. – ISSN 1606-0219
499603
   Женщины Латвии. – Рига, 1989. – 229с.
499604
   Женщины Литовской ССР. – Вильнюс, 1975. – 113с.
499605
  Тумаркин Д.Д. Женщины Маклая // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2013. – № 4, июль - август. – С. 95-110. – ISSN 0869-5415


  В статье рассматриваются перипетии интимной жизни путешественника и ученого Н.Н. Миклухо-Маклая.
499606
  Петрова Л.И. Женщины мира / Л.И. Петрова. – Москва, 1964. – 56с.
499607
   Женщины мира в борьбе за социальный прогресс. – М, 1972. – 381с.
499608
  Новикова Э.Е. Женщины мира в труде и борьбе / Э.Е. Новикова. – М., 1972. – 44с.
499609
   Женщины мира о мире. – М, 1975. – 351с.
499610
  Игумнова З.П. Женщины Москвы в годы гражданской войны / З.П. Игумнова. – М., 1958. – 94с.
499611
  Одинец Р.Ф. Женщины МССР в строителстве социализма (1940-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Одинец Р. Ф.; Киш. ГУ. – Кишинев, 1969. – 21л.
499612
  Дюбессе-Шатлен Лор Женщины на пути к равноправию // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 90-91 : фото. – ISSN 1029-5828
499613
  Мэкки Л. Женщины на работе / Л. Мэкки, П. Паттулло. – Москва, 1982. – 302с.
499614
   Женщины на работе и дома. – М, 1978. – 93с.
499615
  Паулине Х. Женщины находят путь / Х. Паулине. – Москва, 1957. – 298с.
499616
   Женщины нашей Родины : очерки и стихи. – Новосибирск : Новосибирское областное государственное издательство, 1950. – 142 с.
499617
   Женщины наших сел. – М, 1957. – 152с.
499618
  Салимова Ф.С. Женщины независимой Индии / Ф.С. Салимова. – М., 1974. – 176с.
499619
   Женщины Равенсбрюка. – М, 1960. – 178с.
499620
  Морозова В.А. Женщины революции : Повести / В.А. Морозова. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 255с.
499621
  Морозова В.А. Женщины революции / В.А. Морозова. – 2-е изд. – М., 1982. – 256с.
499622
  Сидельников И.В. Женщины русских селений / И.В. Сидельников. – Воронеж, 1982. – 144с.
499623
   Женщины русской революции. – М, 1968. – 576с.
499624
  Димов Д. Женщины с прошлым / Д. Димов. – Москва, 1959. – 87с.
499625
  Климанская К.Е. Женщины Сибири в социалистическом строительстве. / К.Е. Климанская. – Томск, 1976. – 116с.
499626
  Татыбекова Ж.С. Женщины Советского Киргизстана в борьбе за социализм и коммунизм / Ж.С. Татыбекова. – Фрунзе, 1967. – 260с.
499627
  Халикова С.А. Женщины Советского Таджикистана. / С.А. Халикова. – Сталинабад, 1949. – 95с.
499628
   Женщины Советского Узбекистана. – Ташкент, 1963. – 24с.
499629
  Бартанова А.А. Женщины Советской Бурят-Монголии : исторический очерк / А.А. Бартанова. – Улан-Удэ : Бурмонгиз, 1952. – 120 с.
499630
  Галаган Валентина Яковлевна Женщины Советской Украины в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Дис... док. истнаук: 07.00.02 / Галаган Валентина Яковлевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 388л. – Бібліогр.:л.345-388
499631
  Галаган Валентина Яковлевна Женщины Советской Украины в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Галаган Валентина Яковлевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 44 с.
499632
  Емец Г. Женщины Сталина // Viva! Биография. Украина / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 3 (80). – С. 82-92. – ISSN 1818-3948
499633
   Женщины Стран Советов. – М, 1977. – 240с.
499634
  Вавилина В.Е. Женщины страны Советов / В.Е. Вавилина. – Москва, 1969. – 48с.
499635
   Женщины страны социализма. – М, 1939. – 164с.
499636
  Набиева Р.А. Женщины Таджикистана в борьбе за социализм. / Р.А. Набиева. – Душанбе, 1973. – 276с.
499637
  Смирнова В.Н. Женщины Татарии в борьбе за власть Советов / В.Н. Смирнова. – Вып.1. – Казань, 1963. – 116с.
499638
  Белль Г. Женщины у берега Рейна : роман в диалогах и монологах / Генрих Белль ; пер. с нем. Н. Бунина, Е. Григорьева ; предисл. Т. Мотылевой. – Москва : Международные отношения, 1989. – 170, [2] с. : портр.
499639
  Насриддинова Я.С. Женщины Узбекистана / Я.С. Насриддинова. – Ташкент, 1964. – 188с.
499640
  Витрук Л.Д. Женщины Украинской ССР в борьбе за создание фундамента социалистической экономики /1926-1932/ : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Витрук Л.Д. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1967. – 22 с.
499641
   Женщины Урала в революции труде. – Свердловск, 1963. – 536с.
499642
  Коровин В. Женщины центрального Черноземья в добровольческих военизированных формированиях / В. Коровин, А. Манжосов, А. Немцев // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 4. – С. 117-125. – ISSN 1606-0219
499643
  Серебрякова Г.И. Женщины эпохи французской революции / Г.И. Серебрякова. – М, 1958. – 158с.
499644
  Серебрякова Г.И. Женщины эпохи французской революции / Г.И. Серебрякова. – М, 1964. – 278с.
499645
  Гансон Оля Женщины, каких много : Новеллы ; К физиологии современной любви / Оля Гансон ; Пер. под ред. Н. Кауфмана ; Заставки, концовки - худ.: Гейне, Бирдслей, Вальзера и др. – Санкт-Петербург : Книгоизд. "Пропилей", 1908. – 64 с.


  Содерж.: Пустоцвет; Три розы; Mater dolorosa; В дамском пансионе; История одной жизни; Без дороги
499646
   Женщины, которыми мы гордимся. – 16с.
499647
  Дэвис А. Женщины, расы, класс / А. Дэвис. – Москва : Прогресс, 1987. – 280 с.
499648
  Дюбин В.В. Женя / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1955. – 80с.
499649
  Абрамов И.В. Женя Большова : рассказы и повести / И.В. Абрамов ; [ил.: М. Носков]. – Брянск : Брянский рабочий, 1960. – 218 с. : ил.
499650
  Вечтомова А Е. Женя Егорова / А Е. Вечтомова, . – Ленинград, 1981. – 199с.
499651
  Мамаев В.И. Женя Жук - гвардии солдат / В.И. Мамаев. – М., 1969. – 191с.
499652
  Семин В.Н. Женя и Валентина / В.Н. Семин. – Ростов -на-Дону
1. – 1974. – 156с.
499653
  Семин В.Н. Женя и Валентина / В.Н. Семин. – М., 1989. – 441с.
499654
  Близнець В.С. Женя і Синько : повість / В.С. Близнець ; іл. М.М. Левчишин. – Київ : Молодь, 1974. – 194 с. : іл.
499655
  Добровольский В.А. Женя Маслова / В.А. Добровольский. – М, 1953. – 453с.
499656
  Добровольский В. Женя Маслова / В. Добровольский. – Харьков, 1953. – 396с.
499657
  Добровольский В.А. Женя Маслова / В.А. Добровольский. – Х, 1954. – 396с.
499658
  Окуджава Б.Ш. Женя, Женечка и "катюша", или Необыкновенные и достопоучительные фронтовые похождения гвардии рядового Евгения Колышкина, вчерашего школяра / Б.Ш. Окуджава, В. Мотыль. – Москва, 1968. – 87с.
499659
  Пришвин М.М. Жень-Шень / М.М. Пришвин. – Москва, 1934. – 164с.
499660
  Кирьянов А.П. Жень-шень. / А.П. Кирьянов, А.Д. Турова. – М., 1955. – 16с.
499661
  Куренцова Г.Э. Жень - шень : Опыт культуры / Г.Э. Куренцова. – Владивосток : Примиздат, 1946. – 22 с.
499662
  Ібо Чжан Жень Сихун - орієнтир китайського постмодернізму // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 68-71. – ISSN 0130-1799
499663
  Лойко Н.В. Женька-Наоборот / Н.В. Лойко. – М., 1971. – 174с.
499664
  Мосияш С.П. Женька Квочкин встает на ноги. / С.П. Мосияш. – Алма-Ата, 1967. – 171с.
499665
  Шевченко М.П. Женьке петь хотелось / М.П. Шевченко. – Тамбов, 1963. – 19с.
499666
  Журавлев П.Н. Женькин характер / П.Н. Журавлев. – Пермь, 1963. – 79с.
499667
  Сергиенко Е.П. Женькина жена / Е.П. Сергиенко. – М., 1966. – 48с.
499668
  Малышев А.А. Женьшень : (Биология и разведение) / А.А. Малышев. – Москва, 1978. – 151с.
499669
  Пришвин М.М. Женьшень / М.М. Пришвин. – Хабаровск, 1980. – 208с.
499670
  Пришвин М.М. Женьшень / М.М. Пришвин. – Хабаровск, 1987. – 102с.
499671
  Гегельский И.Н. Женьшень / И.Н. Гегельский. – Киев : Урожай, 1989. – 56 с.
499672
  Гегельский И.Н. Женьшень / И.Н. Гегельский. – изд. 2-е. – Киев : Урожай, 1992. – 71 с.
499673
  Гегельский И.Н. Женьшень в вашем саду / И.Н. Гегельский; Бойченко В.А. – Київ : Знання, 1992. – 32 с. – (Земля і люди ; 3)
499674
  Востриков Л.А. Женьшень и его братья / Л.А. Востриков. – Хабаровск, 1979. – 182 с.
499675
  Мельников В.Н. Женьшень и его выращивание в Сибири / В.Н. Мельников. – Новосибирск, 1991. – 93с.
499676
  Борисевич В.А. Женьшень на грядке : Восемь уроков из практики наставника-женьшеневода по выращиванию этой необычной культуры в условиях Белоруссии / В.А. Борисевич ; [лит. запись В.П. Захарчука]. – Минск : Ураджай, 1989. – 96 с., [12] л. ил. – ISBN 5-7860-0122-9
499677
  Дардымов Женьшень, элеутерококк. / Дардымов, ИВ. – М, 1976. – 184с.
499678
  Малышев А.А. Женьшень. / А.А. Малышев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 142с.
499679
  Грушвицкий И.В. Женьшень. Вопросы биологии / И.В. Грушвицкий : Изд-во Дальневосточного филиала Сибирского отделения АН СССР, 1961. – 342с.
499680
  Брагинский А. Жерар Депардье : [А. Брагинский. Украденные письма: Фрагменты из книги] Ж. Депардье : интервью / А. Брагинский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320 с. – В кн. также: Украденные письма / Жерар Депардье. – (Мужчина-миф). – ISBN 5-222-00596-8
499681
   Жерар Филип - человек, артист, гражданин. – Москва : Просвещение, 1989. – 116 с.
499682
  Филип Ж. Жерар Филип / Ж. Филип; Юткевич С. – Москва-Л., 1962. – 387с.
499683
  Шмаков Г.Г. Жерар Филип / Г.Г. Шмаков. – Л, 1974. – 231с.
499684
  Геппенер Н. Жерденівські ганчарі Лавренюки-Полив"яні / Н. Геппенер. – Київ, 1928. – 29 с.
499685
   Жердєв Микола Костянтинович (1936) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 169. – ISBN 978-966-933-054-3
499686
  Шолохов М. Жеребенок / М. Шолохов. – М, 1963. – 20с.
499687
  Зеленский В. Жеребенок в траве / В. Зеленский. – Новосибирск, 1970. – 168с.
499688
  Якименко Л.Г. Жеребенок с колокольчиком / Л.Г. Якименко. – М, 1975. – 351с.
499689
   Жеребко Тетяна Михайлівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 243 : фото
499690
  Больдт П. Жеребята : поэзия: стихотворения // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 119-128. – ISSN 0130-6545
499691
  Руденко В.Н. Жеребьевка из Золотой Урны - институт публичного права Китая (с приложением документов об избрании духовных лидеров тибетского буддизма) // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 7. – С. 284-309. – ISSN 1818-0566
499692
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 1 : Описи коpолївщин в землях pуських XVI віку / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 1. Люстpациї земель Галицької й Пеpемиської. – 1895. – VIII, 53, 311 с. – Заголовок та сер. парал. латин.. - У дод. аpх. документи (пол.)


  Зміст: Економічний стан селян на Подністpовю галицькім в половині XVI в. на основі описей коpолївщин / М. Гpушевський
499693
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 4 : Матеріяли до історії Галичини. Т. 1. Акти з р. 1648-1649. – 1898. – VI, 411 с. – Заголовок та сер. парал. латин. - Зміст: З життя галицько-pуських соймиків / С. Томашівський. - Решта матеріалів польською мовою - Покажчик геогpафичних імен: с. 365-411.
499694
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 3 : Описи коpолївщин в землях pуських XVI віку / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 3. Люстpациї земель Холмської, Велзької, Львівської. – 1900. – II, 27, 585 с. – Заголовок та сер. парал. латин.. - У дод. аpх. документи (пол.)


  Зміст: Економічний стан селян в Сяницьким старостві в середині XVI в. на основі описей коpолівщин / М. Гpушевський
499695
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка
Т. 5 : Матеpіяли до істоpії Галичини / Зібpав і впоpядкував [з пеpедм.] Стефан Томашівський. Т. 2:: Галицькі акти з p. 1649-1651. – 1901. – [2], LII, 354 с : табл. – Заголовок та сер. парал. латин. ; Окp. аpх. документи латин., пол. - В кн. також pозвідка: Погляд на стан людности Львівської землї в половинї XVII ст. / С. Томашівський. - Показчик до 5 тому...: с. 301-342.


  Окp. аpх. документи латин., пол. - В кн. також pозвідка: Погляд на стан людности Львівської землї в половинї XVII ст. / С. Томашівський. - Показчик до 5 тому...: с. 301-342.
499696
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка
Т. 12 : Матеріяли до історії української козаччини / вид. за заг. ред. М. Грушевського. Т. 5. – 1911. – VI, 545 с. – Заголовок та сер. парал. латин. - Текст арх. документів нім., латин. - В кн. також розвідка: Боротьба за польський престіл по смерти Володислава IV / М. Кордуба. - Покажчик імен осіб: с. 515-532. - Покажчик географічних імен: с. 533-545.
499697
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка
Т. 6 : Матеpіяли до істоpії Галичини / Зібpав і впоpядкував [з пеpедм.] Стефан Томашівський. Т. 3: Лїтописні памятки з p. 1648-1657. – 1913. – XX, 152, 244 с. – Заголовок та сер. парал. латин. ; Зміст об"єднує другу частину книги: Arrma Cosacica, conscripta a Samuele Casimira Kuszewicz cive Leopoliensi (1648-1655) c.1-243


  Зі змісту: Межи Пилявцями і Замостєм / С. Томашівський. - Решта матеpіалів та аpх. документів латин., пол. - Дописки і додатки: с. 115-151 в сеpедині кн. - Показчик [геогp., пpедм., імен.] / Уложив Ю. Чайківський: с. 227-240.
499698
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – Київ; Львів : З друкарні Дpук. Л. Кpинського ; НакладомНаук. т-ва ім. Шевченка
Т. 22 : Дневник Якова Маpковича Т. 4: 1735-1740 pоки. / Видав [pед., авт. пеpедм. та пpиміт.] Вадим Модзалевський. – 1913. – VIII, 385 с. – Заголовок та сер. парал. латин. - Текст щоденника.: Дневник Якова Маpковича українською мов. у транслітерації символами російскої мови старої орфографії, пеpедм. та пpиміт. укp. мовою


  На обкладанці при виданні книги Дневник Якова Марковича рр.датуеться 1635-1640. - Схоже помилка редакції. Прим. під № 108319 - дефектний, закінчуеться стор. 320 (відсутні стор. 321-385) Прим. під № 44815 - дефектний, відсутня обкладанка та додаткова ...
499699
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка
Т. 16, 1 : Ватиканські матеріали до історії України / Зібpав і впоpядкував [з пеpедм.] Стефан Томашівський. Т. 1: Донесення римських нунціїв про Україну 1648-1657. Вип. 1. Тексти. – 1924. – 235 с. – Заголовок та сер. парал.: латин. та українською мовами


  Зі змісту: !.
499700
   Жерела до історії України-Руси. = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 2 : Описи коpолівщин в Руських землях XVI віку / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 2. Люстpациї земель Пеpемиської й Сяноцької. – 1897. – VI, 35, 314 с. : табл. – Заголовок та сер. парал. латин.. змісту: Економічний стан селян в Пеpемишльськім стаpостві в сеpедині XVI в. на основі описей коpолівщин / М. Гpушевський. - Матеpіали с. 1-310 польск. мовою
499701
   Жерела до історії України-Руси. = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 7 : Описи коpолівщин в Руських землях XVI віку / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 4. Люстpация 1870 р. – 1903. – II, 362 с. – Заголовок та сер. парал. латин.. змісту: Економічний стан селян в Пеpемишльськім стаpостві в сеpедині XVI в. на основі описей коpолівщин / М. Гpушевський. - Тексти аpх. документів польск. мовою. Показчик імен: с. 229-357


  В кн. ст.: Економічне становище селян в Львівськім стаpостві в сеpедині XVI в. на основі описей коpолівщин / М. Гpушевський
499702
   Жерела до історії України-Руси. = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 8 : Матеpіали до істоpії укpаїнської козаччини / Видані під загальною pедакцією [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 1. Документи по pік 1631 / Зібpав і видав [з поясн. та пеpедм. "Вступне слово до т. 1"] Іван Кpипякевич. – 1908. – XI, 46, 407, [2] с. – Заголовок та сер. парал. латин.. змісту: - Тексти аpх. документів пол., латин. мовами. - В кн. також pозвідка: Козаччина і Батоpієві вольности / І. Кpипякевич. Показчик імен: с. 369-380
499703
  Беше-Головко Жерж Ведель: ода демократии, проникнутая гуманизмом и реализмом // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 196-209. – ISSN 1812-7126
499704
   Жерико о себе и современники о нем. – М, 1962. – 128с.
499705
  Кенигсберг А.К. Жермена Гейне-Вагнер / А.К. Кенигсберг. – М, 1981. – 118с.
499706
  Травушкин Н.С. Жерминаль - месяц всходов / Н.С. Травушкин. – Москва, 1979. – 96 с.
499707
  Золя Э. Жерминаль : пер. с фр. / Э. Золя. – Рига : Латгосиздат, 1949. – 491 с.
499708
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Москва, 1952. – 128 с.
499709
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Кишинев, 1954. – 495с.
499710
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Кишинев, 1971. – 411с.
499711
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Кызыл, 1979. – 469с.
499712
  Золя Э. Жерминаль : Роман / Э. Золя. – Донецк : Донбас, 1980. – 488с.
499713
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Харьков, 1980. – 454 с.
499714
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Вильнюс, 1984. – 344с.
499715
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Саратов, 1984. – 400с.
499716
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Ташкент, 1984. – 480с.
499717
  Золя Э. Жерминаль : роман / Эмиль Золя. – Харьков : Вища школа, 1986. – 454с.
499718
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Йошкар-Ола, 1987. – 463с.
499719
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Х., 1987. – 454с.
499720
  Золя Э. Жерминаль : Роман / Э. Золя. – Донецк : Донбас, 1987. – 381с.
499721
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Минск, 1988. – 460с.
499722
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Воронеж, 1988. – 447с.
499723
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Нальчик, 1988. – 654с.
499724
  Золя Э. Жерминаль : Роман / Э. Золя. – Донецк, 1989. – с.
499725
  Тарле Е.В. Жерминаль и прериаль / Е.В. Тарле. – 3-е изд. – Москва, 1957. – 358с.
499726
  Тарле Е.В. Жерминаль и Прериаль / Е.В. Тарле. – Москва, 1937. – 276с.
499727
  Тарле Е.В. Жерминаль и Прериаль / Е.В. Тарле. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва, 1951. – 312 с.
499728
  Гонкур Э. Жермини Ласерте / Эдмон и Жюль де Гонкур ; [Перев. с фр.]. – Москва, 1972. – 494 с.
499729
  Гонкур Э. Жермини Ласерте / Эдмон и Жюль де Гонкур ; [Перев. с фр. ]. – Москва, 1990. – 590 с.
499730
  Гонкур Э. Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен : [романы : пер. с фр.] / Эдмон и Жюль де Гонкур ; [авт. предисл. В. Шор ; примеч. Н. Рыковой ; ил. О. Шишкиной]. – Санкт-Петербург : Corvus [и др.], 1994. – 573, [2] с. : ил. – Кн. в суперобл. - Развернутый тит. л. – (Библиотека мировой литературы / редкол.: Багно В.Е. [и др.]). – ISBN 5-7921-0043-8
499731
  Золя Е. Жерміналь / Е. Золя. – К., 1961. – 496с.
499732
  Золя Е. Жерміналь : роман / Еміль Золя : Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ : [ пер. з фр. В. Черняхівської; за ред. І. Стешенко ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 512с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4403-7
499733
  Золя Е. Жерміналь : роман / Еміль Золя ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з франц. В.Черняхівської за ред. І. Стешенко. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3980-4
499734
   Жернов Ігор Євгенійович (1914-1994) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 152. – ISBN 978-966-439-754-1
499735
   Жернов Ігор Євгенійович (1914-1994) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 170. – ISBN 978-966-933-054-3
499736
  Петров А.В. Жернова / А.В. Петров. – Л., 1974. – 111с.
499737
  Петерс Я.Я. Жернова : стихи / Я.Я. Петерс; пер с латыш. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 32 с.
499738
  Федорив Р.Н. Жернова : [роман] / Роман Федорив ; авт. пер. с укр. Валентина Дольникова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 463 с.
499739
  Гладышева О.Н. Жертв и разрушений нет / О.Н. Гладышева. – Саратов, 1990. – 269с.
499740
  Штефэнеску А.И. Жертва / А.И. Штефэнеску. – Бухарест, 1969. – 40с.
499741
  Клдиашвили Д.С. Жертва : повести. рассказы / Д.С. Клдиашвили; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1987. – 351 с.
499742
  Рыбас С.Ю. Жертва / С.Ю. Рыбас. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 239с.
499743
   Жертва. – М, 1991. – 494с.
499744
  Осипенко О. Жертва "руского міра" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429


  205-та річниця співака, актора, основоположника національної класичної музики, автора першої української опери "Запорожець за Дунаєм" Семена Степановича Гулака-Артемовського.
499745
  Осипенко О. Жертва "русского міра" 16 лютого виповнилося 205 років С.С. Гулаку-Артемовському // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 лютого (№ 8)
499746
  Иансон Г. Жертва Авраама : Роман из Трансваальской войны / Густав Иансон. – Санкт-Петербург : Ттипо-лит. В.В. Комарова, 1901. – 288 с.
499747
  Катков Н.И. Жертва Аполлона. / Н.И. Катков. – Саратов, 1964. – 116с.
499748
  Іларіон Жертва вечірняя : (Ісус і Варавва): Поема / Іларіон. – 3е вид. – Вінніпег, 1949. – 48с. – (Бібліотека "Слова істини" / Видавн. комітет Митрополитального Собору ; № 2)
499749
  Захаров С.А. Жертва детектива / С.А. Захаров. – Свердловск, 1963. – 99с.
499750
  Мванги М. Жертва для гончих псов / М. Мванги. – М, 1983. – 125с.
499751
  Гальченко С. Жертва замученої епохи // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 22 травня (№ 10). – С. 18-19


  Григорій Михайлович Косинка - український письменник-новеліст, козак Дніпровської повстанської дивізії отамана Зеленого, перекладач доби "Розстріляного відродження". Жертва сталінських репресій.
499752
  Гальченко С. Жертва замученої епохи [Григорій Косинка] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 5 червня (№ 11). – С. 18-19
499753
  Чечель Н. Жертва злочину і віктимність // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 96-99
499754
  Клевець І. Жертва злочину як основний елемент предмета кримінологічної віктимології // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2010. – Вип. 1(20) : Збірник науков. доповідей за матеріалами 20 міжн. наук.-практ. конф. "Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі", 11-14 травня 2010 року. – С. 361-368. – ISSN 2218-5348
499755
  Козырев Г.И. Жертва и конфликт: социально-антропологический анализ
499756
  Кристи А. Жертва интуиции // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2005. – № 11. – С. 78-93. – ISSN 0132-0831
499757
  Січовик І.П. Жертва моди / І.П. Січовик. – Київ : Молодь, 1974. – 39 с.
499758
  Пальчик М.І. Жертва науки / М.І. Пальчик. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 115с.
499759
  Фалькбергет Ю. Жертва огня / Ю. Фалькбергет. – Москва, 1965. – 212 с.
499760
  Семеняка В.П. Жертва прогресу : Гуморески / В.П. Семеняка. – Харків : Прапор, 1991. – 175с.
499761
  Сю Э. Жертва судебной ошибки. / Э. Сю. – Пермь, 1991. – 380с.
499762
  Мироненко Б.М. Жертва телепатії / Б.М. Мироненко. – Львів, 1986. – 71с.
499763
  Клочко Р. Жертва українських гнид: трагедія Петра Болбочана // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 15


  "Петра Болбочана з"їли не "московські воші", а "українські гниди". Члени Директорії УНР у м. Кам’янець-Подільський, весна 1919 р. Через усю коротку історію УНР червоною ниткою проходить страх тодішніх можновладців перед "українським Бонапартом" - ...
499764
  Брицький П.П. Жертва української революції: трагічна доля полковника П. Болбочана : Болбочан Петро, про нього / П.П. Брицький, Є.П. Юрійчук. – Чернівці : Знання, 2005. – 112 с. – ISBN 966-568-700-X112
499765
  Шимко Л.И. Жертва условного рефлекса. / Л.И. Шимко. – Нальчик, 1978. – 87с.
499766
  Гринда С. Жертва уяви / С. Гринда. – Київ : Молодь, 1990. – 192 с. – (Перша книга прозаіка)
499767
  Христофоров Игорь Жертва царской опалы : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 126-135 : Іл.
499768
  Премчанд Жертвенная корова / Премчанд. – Москва : Художественная литература, 1956. – 535 с.
499769
  Болсуновский К.В. Жертвенник Гермеса-Световода : мифологическое исследование / [соч.] К.В. Болсуновского. – Киев : Тип. Т-ва Г.Л. Фронцевича и К*, 1909. – 18 с., [1] с., 2 л. ил. – (Памятники славянской мифологии ; Вып. 1)


  На тит. л. дарств. надпись: Уважаемому В.В. Хвойко ...... Вам же дарована К.В. Болсуновский
499770
   Жертви "тихого полювання" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 34-35
499771
  Хромов А.В. Жертви "червоного терору" 1919 року серед єврейського населення Одеси (за документами Державного архіву Одеської області) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 156-161. – ISSN 0320-9466
499772
  Лоза П. Жертви (не) допоможуть у польсько-українському порозумінні // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 11 лютого (№ 6). – С. 4. – ISSN 0027-8254
499773
  Гула В. Жертви говорять у поколіннях // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 3


  21 квітня 2021 р. Конгрес українців Канади (КУК) офіційно представив у формі відеозаходу Мережу нащадків Голодомору (Holodomor Descendants" Network).
499774
  Святець Ю. Жертви Голодомору 1932 - 1933 рр. на Дніпропетровщині: технології та методи просопографічного дослідження // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 126-129
499775
  Голубєва О.В. Жертви кіберзлочинів // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 211-212
499776
  Кирпа І. Жертви провокацій. В Одесі згадали криваво-вогняне протистояння на Куликовому полі // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 3-4 травня (№ 49). – С. 2


  Одеса 2 травня згадувала загиблих у ході протистоянь п"ятирічної давності. Марш футбольних фанатів у цей день в 2014 році закінчився боями між проукраїнськими активістами та прихильниками Антимайдану. У районі центру міста загинуло 6 осіб, а у ...
499777
  Пиріг Л. Жертви російсько-більшовицьких репресій і терору в Україні очима філателіста // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 69-77. – ISSN 1819-7329
499778
  Грабко М.К. Жертви сімейно-побутових злочинів // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 49-50
499779
  Гіждіван Л.Ю. Жертви стихійного лиха і право на гуманітарну допомогу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 445-448. – ISSN 1563-3349
499780
  Леонов Б.Д. Жертви тероризму: віктимологічний аспект / Б.Д. Леонов, В.О. Василишин, С.В. Пиріг // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 117-123


  У статті висвітлюється психологічний аспект жертв тероризму.
499781
  Покальчук О. Жертви хіндсайту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 13


  "Перегодіть сміятися, я спершу інше смішне слово скажу — "примордіальність". Для недосвідченого українського вуха воно звучить не просто смішно, а ульотно. На кшталт "щось там біля морди". А якщо вдивитися, то не так уже далеко це від істини, інстинкту ...
499782
  Процюк С. Жертвопринесення : Роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 160. – С. 5-105.
499783
  Яценко Т. Жертвопринесення у його архаїчній сутності / Т. Яценко, С. Манжара // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, А. В. Фурман, С. Болтівець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3/4 (77/78). – С. 106-117 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-2131
499784
  Лефевр Р. Жертвоприношение Авраама : роман / Р. Лефевр; Перев. с франц. О. Добровольского. – Москва, 1968. – 224с.
499785
  Ківалов С. Жертвоприношення без жертв // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 74-76. – ISSN 1812--514Х
499786
  Сливинський Остап Жертвоприношення великої риби : Поезії / Сливинський Остап. – Львів : Каменяр, 1998. – 51с. – (Літературна премія ім.Богдана-Ігоря Антоновича "Привітання життя"). – ISBN 966-7255-54-9
499787
  Мелешкіна І. Жертвоприношення за Маркішем. Постановки п"єси "Сім"я Овадіс" на єврейській радянській сцені // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 80-89. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
499788
  Козар К.В. Жертвоприношення у релігіях світу: компаративний аналіз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 28-30
499789
  Масленников П.В. и др. Жертвуя собой : Очерк о боевом пути 92-й стрелковой дивизии. / П.В. и др. Масленников. – М., 1989. – 214с.
499790
   Жертвы глобального потепления // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
499791
  Ефремов А.Н. Жертвы жестокости - дети / А.Н. Ефремов. – М, 1980. – 272с.
499792
  Ефремов А.Н. Жертвы жестокости - дети / А.Н. Ефремов. – Минск, 1985. – 248с.
499793
  Круглов А.И. Жертвы и преступники об уничтожении евреев Одессы // Проблеми історії Голокосту: український вимір : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. І. Щупак ; відп. ред. А. Медведовська. – Дніпро, 2018. – Вип. 10. – C. 204-213. – ISSN 2617-9113
499794
  Воробьев-Обухов Алексей Жертвы на алтарь безопасности : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 182-185 : Фото
499795
   Жертвы репрессий. – К, 1993. – 274с.
499796
  Премчанд Жертовна корова. / Премчанд. – Київ, 1979. – 384с.
499797
  Капелюшний Л. Жертовна кров : хроніки наперед відомого злочину : дайджест-дослідження / Леонід Капелюшний. – Київ : Дзеркало тижня, 2004. – 573, [1] с. – ISBN 966-7868-74-6
499798
  Погрібний В.О. Жертовне вогнище: воєнні оповіді / В.О. Погрібний. – Кировоград, 1995. – 173с.
499799
  Шпак В. Жертовний патріотизм проти безмірної зажерливості // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 2 липня (№ 122). – С. 10


  Петро Яцик добився багатства завдяки підприємницькому таланту та чесному імені в бізнесі.
499800
  Бунчук О. Жертовність – визначна риса провідників в освіті періоду державотворчих процесів поч. ХХ ст. (в особах) / О. Бунчук, Ю. Попелешко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 41-51. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
499801
   Жертовність провідництва / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 201-215. – ISBN 978-617-7480-55-5
499802
  Іванишин В. Жерці імпрези : Майже науковий трактат зі сфери політичної паталогії / В. Іванишин. – Дрогобич : Відродження, 2003. – 19с. – ISBN 966-538-142-3
499803
  Ханна Жорж Жерці храму / Ханна Жорж. – Київ, 1958. – 124с.
499804
  Винокуров Е.М. Жест / Е.М. Винокуров. – Москва, 1969. – 80с.
499805
  Котов Павел Жест да Винчи : культурный код // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 56-57 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
499806
  Николаева Т.М. Жест и мимика в лекции / Т.М. Николаева. – М, 1972. – 37с.
499807
  Цимбалиста О.А. Жест і його мовні засоби в процесі комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 293-301


  У статті детально описано походження і значення слова жест; проаналізовано, які функції виконують жести в процесі комунікації; виділено основні семіотичні класи жестів. В статье детально описано происхождение и значение слова жест; проанализировано, ...
499808
  Чумак Н.В. Жест как первометафора невербальной коммуникации // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 121-127. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 59). – ISSN 2226-0994
499809
  Ємець-Доброносова Жест можливого // Критика. – Київ, 2006. – Грудень, (число 12). – С. 9-11


  Ідеї Славоя Жіжека, словенського психоаналітика лаканівської школи, марксистського соціолога, філософа, та культуролога. Жижек використав теорії визначного французького психоаналітика Жака Лакана для перепрочитання сучасної ідеології та поп-культури. В ...
499810
  Матросова Е. Жест не політичний, а естетичний // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22 серпня (№ 148)


  Коментар студентки Інституту журналістики КНУТШ Ельвіри Матросової щодо ініціативи "Дня" вдягнутися у День Незалежності красиво і стильно - у вишиванки.
499811
  Павличко Д.В. Жест Нерона : вірші / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1962. – 26 с.
499812
  Нарчинська Т. Жест фотографа, або "непроявлені знімки" Богдани Матіяш // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 302-311. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
499813
  Шерр Д. Жесткая дипломатия и мягкое принуждение : влияние России за рубежом : пер. с англ. / Джеймс Шерр ; редкол. русскоязыч. проекта: А. Мельник (рук.) [и др.] ; Королевский ин-т междунар. отношений Chatham House ; Укр. центр экон. и полит. исслед. им. Александра Разумкова (Центр Разумкова). – Киев : Заповіт, 2013. – 138, [2] с. – Загл. обл.: Жесткая дипломатия и мягкое принуждение : российское влияние за рубежом. – Библиогр.: c. 130-139 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2050-01-1
499814
  Макаренко Н. Жесткая конкуренция на рынке авиационных двигателей // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 23-27
499815
  Дубов И Н. Жесткая проба : повесть / И Н. Дубов, . – Москва : Советский писатель, 1961. – 181с.
499816
  Дубов Н.И. Жесткая проба / Н.И. Дубов. – М, 1964. – 176с.
499817
  Дубов Н.И. Жесткая проба / Н.И. Дубов. – Архангельск, 1966. – 165с.
499818
  Дубов Н.И. Жесткая проба / Н.И. Дубов. – М, 1981. – 576с.
499819
  Самченко Е.Д. Жесткий вагон / Е.Д. Самченко. – Москва, 1975. – 79с.
499820
  Кузнечихин С.Д. Жесткий вагон / С.Д. Кузнечихин. – Красноярск, 1979. – 23с.
499821
  Никитин Ю.М. Жесткий ветер-афганец / Ю.М. Никитин. – М, 1978. – 207с.
499822
  Ильин В.А. Жесткий контур / В.А. Ильин. – Москва : Советская Россия, 1965. – 96 с.
499823
  Спартаков А.А. Жесткий электрический дипольный момент коллоидных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Спартаков А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 18л.
499824
   Жестко-мягкие взаимодействия в координационной химии. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1986. – 271 с.
499825
  Клугер Д.М. Жесткое солнце: трилогия о Митридате Евпаторе / Д.М. Клугер. – К., 1988. – 156с.
499826
   Жесткокрылые Сибири. – Иркутск, 1984. – 93с.
499827
  Цветков В.Н. Жесткоцепные полимерные молекулы / В.Н. Цветков. – Ленинград : Наука, 1986. – 380 с.
499828
   Жестокая игра. – Хабаровск, 1990. – 78с.
499829
  Фигера А.А. Жестокая красота / А.А. Фигера. – М., 1968. – 103с.
499830
  Пиеридис Г. Жестокие времена / Г. Пиеридис. – М, 1965. – 80с.
499831
  Ланкаускас Р. Жестокие игры : повести и романы / Ромуальдас Ланкаускас; пер. с лит. В.Чяпайтис. – Вильнюс : Vaga, 1981. – 328 с.
499832
  Арбузов А.Н. Жестокие игры / Алексей Арбузов. – Москва : АСТ; Зебра Е, 2007. – 816с., [ 32с. илл. ]. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-045501-0
499833
  Вилье дел Лиль-Адан Жестокие рассказы : Рассказы / Вилье де Лиль-Адан ; Пер. Брониславы Рунт ; Под ред. и со ст. Валерия Брюсова. – Санкт-Петербург : Книгоизд. "Пантеон", 1908. – 112, [1] с. – (Мировая литература)
499834
  Вилье Жестокие рассказы / Вилье, де Лиль-Адан. – Москва, 1975. – 240 с.
499835
  Веллер М. Жестокий : такое кино : сб. повестей / Михаил Веллер. – Санкт-Петербург ; Харьков : Пароль ; Фолио, 2003. – 396, [4] с. – Сер. осн. в 1997 г. - Кн. содерж. произведения: Жестокий ; Кавалерийский марш с вариациями ; Баллада о бомбере ; О Дикий Запад! ; Москва бьет с носка ; Сопутствующие условия. – (Серия современной прозы ; Настоящее). – ISBN 966-03-1937-1
499836
  Калашников И.К. Жестокий век. : исторический роман / И.К. Калашников. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 720 с.
499837
  Калашников И.К. Жестокий век. Роман / И.К. Калашников. – Москва : Современник, 1991. – 734с.
499838
  Калашников И.К. Жестокий век. Роман о Чингисхане / И.К. Калашников. – Москва : Советский писатель, 1978. – 832 с.
499839
  Борисов Л.И. Жестокий воспитатель : роман / Л.И. Борисов. – Ленинград : Советский писатель : Ленинградское отделение, 1961. – 379 с. : ил.
499840
  Кондратов Э.М. Жестокий год / Э.М. Кондратов. – М, 1987. – 603с.
499841
  Бруштейн А.Я. Жестокий мир / А.Я. Бруштейн. – М, 1954. – 76с.
499842
  Андреева Е.В. Жестокий путь / Е.В. Андреева. – Ленинград, 1970. – 367с.
499843
  Мельман Д. Жестокий Роман // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 13. – С. 14-15


  Светлана Светличная: "Мне бы хотелось, чтобы Володя вернулся и увидел, какая я молодец".
499844
  Щукин М. Жестокий спрос / М. Щукин. – Новосибирск, 1988. – 192с.
499845
  Жемайтес С.Г. Жестокий шторм / С.Г. Жемайтес. – М, 1981. – 336с.
499846
  Мушкетик Ю.М. Жестокое милосердие : Белая тень: Романы / Ю.М. Мушкетик; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Советский писатель, 1977. – 486с.
499847
  Масс А.В. Жестокое солнце. / А.В. Масс. – М., 1967. – 189с.
499848
  Клив Б. Жестокое убийство разочарованного англичанина. // Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва : Радуга, 1992. – С. 151-333. – (Зарубежный детектив)
499849
  Логинов В.Н. Жестокой зимой и жарким летом / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1971. – 480с.
499850
  Нилин П.Ф. Жестокость / П.Ф. Нилин. – Москва, 1988. – 539с.
499851
  Нилин П.Ф. Жестокость / П.Ф. Нилин. – Москва, 1988. – 368с.
499852
  Нилин П.Ф. Жестокость. / П.Ф. Нилин. – Москва, 1964. – 392с.
499853
  Нилин П.Ф. Жестокость. / П.Ф. Нилин. – Москва, 1966. – 443с.
499854
  Нилин П.Ф. Жестокость. / П.Ф. Нилин. – Москва, 1977. – 239с.
499855
  Нилин П.Ф. Жестокость. / П.Ф. Нилин. – Москва, 1979. – 222с.
499856
  Нилин П.Ф. Жестокость. / П.Ф. Нилин. – Красноярск, 1984. – 359с.
499857
  Нилин П.Ф. Жестокость. Испытательный срок : повести / П.Ф. Нилин. – Москва : Советский писатель, 1988. – 352 с.
499858
  Нилин П.Ф. Жестокость. Испытательный срок. Последняя кража : Повести и рассказ / П.Ф. Нилин. – Иркутск, 1987. – 368 с.
499859
  Нилин П.Ф. Жестокость: Повесть. / П.Ф. Нилин. – Ижевск, 1991. – 205с.
499860
  Шиленко О.И. Жесты / О.И. Шиленко. – Алма-Ата, 1989. – 62с.
499861
  Ратнер А. Жесты доброй воли // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 24 (484), 17.06.2016. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
499862
  Акишина А.А. Жесты и мимика в русской речи : лингвострановедческий словарь / А.А. Акишина, Х. Кано, Т.Е. Акишина. – Москва : Русский язык, 1991. – 145 с. – ISBN 5-200-01098-5
499863
  Кемаль Я. Жестянка / Я. Кемаль. – М, 1970. – 96с.
499864
  Шадрин Л. Жестянка.RU : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 6. – С. 9-78. – ISSN 0131-2332
499865
  Лазарчук А.Г. Жестяной бор : повести, роман / Андрей Лазарчук. – Харьков; Донецк : Фолио; Сталкер, 1996. – 448с. – (Новая русская фантастика). – ISBN 5-7150-0380-6
499866
  Цвеленьев Максимилиан Жесть как она есть : feature // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 52-59 : Фото
499867
  Нейштадт Я.И. Жетва ферзя / Я.И. Нейштадт. – Москва, 1989. – 157с.
499868
  Парамей А. Жетон "В честь освобождения русскими войсками Берлина от французов. 04 марта 1813 года" // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 10 (184). – С. 58-61


  Заграничные походы русской армии 1813–1814 гг. Боевые действия русской армии совместно с прусскими, шведскими и австрийскими войсками по завершении разгрома армии Наполеона I и освобождении стран Западной Европы от французских завоевателей. 21 декабря ...
499869
  Бартошук Игорь Жетоны Министерства торговли СССР // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (51). – С. 23-31. – ISSN 1811-542X
499870
  Дон Ц. Жибжэнэй мэргэн / Ц. Дон. – Улан-Удэ, 1964. – 76 с.
499871
  Василенко И.Д. Жив Алеша / И.Д. Василенко. – Ростов-на-Дону, 1960. – 354с.
499872
   Жив долею України. До 120-річчя від дня народження О.М. Бойківа // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, О.О. Гриценко, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2006. – 3 кв. – С. 67-71. – ISSN 0130-2043
499873
  Зоц І. Жив заради правди [Гарет Джонс, Gareth Jones (journalist) (1905-1935)] // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 19-25 жовтня (№ 42)


  У Києві відкрили пам"ятну дошку британському журналісту Гарету Джонсу, який писав про Голодомор. У Національній бібліотеці України ім. Вернадського відкрили меморіальну дошку британському журналістові Гарету Джонсу, який одним із перших західних ...
499874
  Слабошпицький М. Жив і писав так... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 20 грудня (№ 49/50). – С. 12


  У видавництві "Ярославів Вал" побачила світ книжка спогадів "Живий Іван Корсак".
499875
  Быковский Егор Жив курилка / Быковский Егор, Енчи Чон // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 38-39 : фото
499876
  Твен М. Жив он или умер? : сб. юморист. рассказов (адаптировано) / М. Твен. – Москва : Высшая школа, 1976. – 95 с.
499877
  Твен М. Жив он или умер? / М. Твен. – Москва, 1985. – 89с.
499878
  Мазаев В.М. Жив останусь - свидимся : Повести, рассказы / В.М. Мазаев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 318с.
499879
   Жив при світлі пісні / Центральне правління ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, колектив Київського академічного театру українського фольклору "Берегиня" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 березня (№ 9). – С. 13


  Пам"яті Миколи Буравського.
499880
  Максимов В.Е. Жив человек : повести / Владимир Максимов. – Москва : Изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1964. – 104 с.


  Лев Алексеевич Самсонов - наст. имя
499881
  Логвиненко О. Жив, творив, боровся до останнього патрона... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 11 вересня (№ 19). – С. 10-11


  До 100-річчя з дня народження Михайла Логвиненка.
499882
  Содомора А.О. Жива античність / А.О. Содомора. – Київ, 1983. – 230 с.
499883
  Кархут В.В. Жива аптека: Про лікар. рослини, які ростуть на території України / В.В. Кархут. – Київ, 1992. – 306с.
499884
   Жива бібліотека "Ініціативи розмаїття" : посібник для організаторів / [Луа Потт"є]. – Київ : Інжиніринг, 2010. – 40 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-2344-07-3
499885
  Кожевніков О.В. Жива вода / О.В. Кожевніков. – К., 1951. – 376с.
499886
  Кугультінов Д.М. Жива вода / Д.М. Кугультінов. – Київ, 1976. – 125 с.
499887
  Фольварочний В.І. Жива вода / В.І. Фольварочний. – Київ : Мистецтво, 1983. – 302 с.
499888
   Жива вода. – К, 1990. – 147с.
499889
  Краснодемський В. Жива вода Шевченкового слова // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 11 жовтня (№ 190). – С. 10-11
499890
  Перельман Я.І. Жива геометрія. Терія й завдання / Я.І. Перельман. – Х., 1930. – 131с.
499891
  Погрібний А.Г. Жива душа Донбасівського краю / Анатолій Погрібний. – Київ : Дніпро, 2006. – 96с. – ISBN 966-578-190-1
499892
  Мосенкіс Ю. Жива душа і пісенне слово Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 287-289.
499893
  Рибальченко В.К. Жива електрика / В.К. Рибальченко, Н.І. Конотопець. – Київ, 1990. – 172с.
499894
  Корнієнко О. Жива і мертва вода творення. До 120-річчя від дня народження Олександра Івченка // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 22 листопада (№ 234). – С. 8-9
499895
  Чистяков О. Жива і мертва вода українських річок // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (122), липень - серпень. – С. 31-32
499896
  Кичинський А. Жива і скошена тече в мені трава // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 116-126.
499897
   Жива історія в камені // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 2/7. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
499898
  Зеленчук І. Жива історія Гуцульщини у спогадах столітніх гуцулів / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 218-222
499899
  Бажан О.Г. Жива історія про український голокост 1932-1933 років. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 118-122
499900
  Токар Л.О. Жива клітина / Л.О. Токар. – Київ, 1968. – 199с.
499901
  Бурлакова В. Жива кров // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ. – Київ, 2013. – № 48 (316). – С. 24-27. – ISSN 1996-1561


  Вперше за дев"ять років українці довели, щр здатні на масові протести.
499902
  Клименко П.П. Жива легенда / П.П. Клименко. – Ужгород, 1951. – 304с.
499903
  Шитова Л. Жива легенда // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 10-11.
499904
  Федорук О. Жива легенда Григорія Лапченка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 118-121. – ISSN 0130-1799
499905
  Коваленко О. Жива легенда ефективної освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 вересня (№ 37)


  Віктор Федорович Шаталов - великий педагог-новатор
499906
  Перельман Я.І. Жива математика: мат оповідання і головоломки / Я.І. Перельман. – 8-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1968. – 150с.
499907
  Перельман Я.І. Жива математика: мат оповідання і головоломки / Я.І. Перельман. – 3-є вид. – К., 1971. – 150с.
499908
  Перельман Я.І. Жива математика: мат оповідання і головоломки / Я.І. Перельман. – 5-е вид. – К., 1990. – 135с.
499909
  Дячко І.П. Жива основа / І.П. Дячко. – К., 1974. – 158с.
499910
  Марусик В. Жива пам"ять - вічна! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-11 січня (№ 1). – С. 5


  Про видатного діяча новітнього просвітництва, професора КНУ імені Тараса Шевченка Анатолія Григоровича Погрібного.
499911
  Сапейко В. Жива пам"ять про Тараса Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 червня (№ 97/98). – С. 13


  Розповіді, збережені нащадками генія, містять чимало цікавих деталей.
499912
  Журавльов О. Жива пластика душі // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 8 : Володимир Гавронський. – С. 3-4.


  Художник Володимир Гавронський
499913
  Дейч Є. Жива плоть доби // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 490-497


  Лесь Танюк.
499914
  Ванченко П. Жива реклама / П. Ванченко, 1928. – 32 с.
499915
  Масенко Т.Г. Жива річка: (Записки учасника культпоходу) / Т.Г. Масенко. – Харків, 1930. – 75 с.
499916
  Шкурупій В.М. Жива роса / В.М. Шкурупій. – К., 1987. – 237с.
499917
  Попчук Л. Жива свіча моєї долі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 24-25. – ISSN 0868-4790
499918
  Мосенкіс Ю.Л. Жива старовина абхазької мови / Ю.Л. Мосенкіс ; Київ. держ. техн. ун-т буд-ва і архітектури, Каф. українознавства. – Київ : КДТУБА, 1995. – 20, [2] с. – На тит. арк. також: Міжнародний благодійний фонд сприяння розвитку міжнар. та культурних зв"язків між Україною та Абхазією. – Бібліогр. в прим. : с. 17-18
499919
  Нестеренко П. Жива твоя лінія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 3/4. – С. 185-189. – ISSN 0208-0710


  Шевченкіана київського графіка Юрія Галіцина.
499920
  Яровий А. Жива троянда // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Про поетичний конкурс "Жива троянда". Журі конкурсу складалося з професорки кафедри теорії літератури та компаративістики Наталії Костенко; доцента цієї ж кафедри Олександра Ярового, аспіранта Олега Здорика, магістранта В"ячеслава Левицького.
499921
  Яровий О. Жива троянда // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 7


  Про конкурс поезії "Жива троянда", який пройшов в Інституті філології нашого університету. Призерами конкурсу стали студенти "Літературної творчості".
499922
  Фартух Анатолій Жива Україна / Фартух Анатолій. – Київ : Самвидав, 1999. – 8с. – Видання є ксерокопією рукопису автора. – (Українська народна бібліотека ; Вип.5)
499923
   Жива Україна. – Київ
№ 9/10. – 1999
499924
   Жива Україна. – Київ
№ 11/12. – 1999
499925
   Жива Україна. – Київ
№ 13/14. – 1999
499926
   Жива Україна. – Київ
№ 15/16. – 1999
499927
   Жива Україна. – Київ
№ 17/18. – 1999
499928
  Сокур Л.І. Жива характеристика. / Л.І. Сокур. – К., 1961. – 85с.
499929
  Різванов А.К. Жива хімія / А.К. Різванов. – Харків : Основа, 2004. – 80с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.5(17)). – ISBN 966-333-039-2
499930
   Жива цегла // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 6 : фото
499931
  Петров П. Живата връзка : Обществено-политическата дейност на поборническо-опълченското дружество "Шипка" (1944-1958 г.) / П. Петров. – София : Военно издателство, 1988. – 120 с.
499932
   Живая Антарктида. – Ленинград, 1976. – 184с.
499933
  Успенский С.М. Живая Арктика / С.М. Успенский. – Москва : Мысль, 1987. – 268с.
499934
   Живая березка : литературно-художественный сборник. – Казань : Татгосиздат, 1953. – 156 с.
499935
  Шаррельман Г. Живая вера в преподавании и беседы о жизни с детьми и юношеством / Г. Шаррельман ; перевод с нем. В. Кошевич и М. Яковлевой. – Москва : Типо-литография т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1914. – 96 с. – (Библиотека нового воспитания и образования и защиты детей / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 103)
499936
  Талвир А.Ф. Живая ветка : повести / Алексей Талвир; авториз. пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1962. – 373 с.
499937
  Рыленков Н.И. Живая вода / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1946. – 109с.
499938
  Василенко И.Д. Живая вода / И.Д. Василенко. – Ростов-на-Дону, 1947. – 147с.
499939
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Москва, 1950. – 512с.
499940
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Л,, 1951. – 76с.
499941
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Л,
1. – 1951. – 84с.
499942
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Москва, 1952. – 460с.
499943
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Москва, 1955. – 472с.
499944
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Москва, 1961. – 475с.
499945
  Колумб В.Х. Живая вода : стихи / В.Х. Колумб. – Москва : Советский писатель, 1961. – 68 с.
499946
  Ковусов А. Живая вода / А. Ковусов. – Москва, 1962. – 32 с.
499947
  Сергеев-Ценский Живая вода / Сергеев-Ценский. – Москва, 1963. – 493с.
499948
  Ермилин Ю. Живая вода / Ю. Ермилин. – Калининград, 1968. – 32с.
499949
  Шкода В.Г. Живая вода / В.Г. Шкода. – К., 1969. – 95с.
499950
   Живая вода. – Сыктывкар
1. – 1969. – 164с.
499951
  Имам А.А. Живая вода / А.А. Имам. – Москва, 1971. – 56с.
499952
  Бабаджан Р.Н. Живая вода : поэма / Бабаджан Р. ; пер. с узбек. Н. Грибачева ; ил. И.Д. Кириакиди. – Ташкент : Изд-во литературы и искусства, 1971. – 46 с. : ил.
499953
  Лешкова М.П. Живая вода / М.П. Лешкова. – Ярославль, 1973. – 47с.
499954
  Никитин С.К. Живая вода / С.К. Никитин. – М, 1973. – 383с.
499955
  Шумков О.А. Живая вода / О.А. Шумков. – М, 1974. – 160с.
499956
  Ваганов Н.В. Живая вода : стихи / Н.В. Ваганов. – Москва : Современник, 1974. – 62, [2] с.
499957
   Живая вода. – Сыктывкар, 1975. – 152с.
499958
  Бабаджан Р.Н. Живая вода : поэма / Рамз Бабаджан ; пер. с узбек. Н. Грибачева. – Москва : Совецкий писатель, 1976. – 79 с. : портр. – (Б-ка произвидений, удостоенных Гос. премии СССР)
499959
   Живая вода. – 2-е. – Москва, 1977. – 367с.
499960
  Адаров А. Живая вода : стихи и поэмы : пер. с алт. / Аржан Адаров ; [худож. Е.А. Вознесенская]. – Москва : Советская Россия, 1977. – 173 с. : ил.
499961
   Живая вода. – Сыктывкар
3. – 1978. – 158с.
499962
  Гребенкин А.А. Живая вода. – Пермь : Пермское кн. из-во, 1979. – 38с.
499963
   Живая вода. – Москва, 1981. – 464с.
499964
  Крупин В.Н. Живая вода / В.Н. Крупин. – М, 1982. – 295с.
499965
  Барабышкин В.Ф. Живая вода : новые стихи / В.Ф. Барабышкин. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1982. – 95 с. : ил.
499966
  Александров В.А. Живая вода / В.А. Александров. – Москва : Мысль, 1982. – 126 с.
499967
  Даценко И.И. Живая вода / И.И. Даценко. – Львов, 1984. – 111с.
499968
  Крупин В.Н. Живая вода / В.Н. Крупин. – Москва, 1985. – 48с.
499969
  Зорич А.А. Живая вода / А.А. Зорич. – К., 1985. – 288с.
499970
   Живая вода. – Москва, 1986. – 543с.
499971
   Живая вода. – Москва : Детская литература, 1987. – 462с.
499972
   Живая вода. – Иркутск, 1989. – 536с.
499973
  Кингсолвер Барбара Живая вода : эликсир жизни // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 88-103 : Фото
499974
   Живая вода "Чувашии" : "Качество обслуживания - санаторий" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 52-53
499975
  Швецов П.Ф. Живая вода в недрах Севера / П.Ф. Швецов. – Москва : Наука, 1981. – 86с.
499976
  Могилевский Л.Б. Живая вода дружбы / Л.Б. Могилевский. – М, 1973. – 270с.
499977
  Афанасьев А.Н. Живая вода и вещее слово : [сб. ст.] / А.Н. Афанасьев ; [сост., вступ. ст., с. 5-38, и коммент. А.И. Баландина]. – Москва : Советская Россия, 1988. – 508, [2] с. – (Художественная и публицистическая библиотека атеиста). – ISBN 5-268-00848-Х


  Мифология. Фольклор.
499978
  Маняк В.А. Живая вода из камня : повести / В.А. Маняк. – Москва, 1974. – 271 с.
499979
   Живая вода Непрядвы. – Москва, 1988. – 635 с.
499980
  Рязанова Е.М. Живая волна / Е.М. Рязанова. – Саратов, 1970. – 199с.
499981
  Богатырев В.С. Живая волна : стихи и поэма / В.С. Богатырев. – Москва : Современник, 1979. – 63 с. – (Новинки "Современника")
499982
  Рязанова Е.М. Живая волна / Е.М. Рязанова. – Саратов, 1990. – 350с.
499983
  Сейтаков Б. Живая дань : повесть / Беки Сейтаков ;. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1962. – 160 с.
499984
  Осетров Е.И. Живая Древняя Русь / Е.И. Осетров. – Москва, 1970. – 207с.
499985
  Осетров Е. Живая Древняя Русь : повесть о великом, добром и вечном / Е. Осетров. – Москва, 1970. – 208с.
499986
  Осетров Е.И. Живая Древняя Русь / Е.И. Осетров. – Москва, 1976. – 255с.
499987
  Осетров Е.И. Живая Древняя Русь / Е.И. Осетров. – Москва, 1984. – 304с.
499988
  Горюнов И.Г. Живая душа / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1959. – 80с.
499989
  Горюнов И.Г. Живая душа / И.Г. Горюнов. – М, 1962. – 102с.
499990
  Вовчок Марко Живая душа : Роман / Вовчок Марко. – Киев : Молодь, 1962. – 334с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
499991
  Самошенко А.И. Живая душа / А.И. Самошенко. – Москва, 1973. – 238с.
499992
  Юшков Г.А. Живая душа : повести и рассказы / Геннадій Юшков ; пер. с коми. – Москва : Советский писатель, 1982. – 336 с.
499993
  Рябинина Н.В. Живая душа / Н.В. Рябинина. – М., 1985. – 63с.
499994
  Екимов Б.П. Живая душа / Б.П. Екимов. – Москва, 1987. – 189с.
499995
  Дюжев Ю.И. Живая душа народа / Ю.И. Дюжев. – Петрозаводск, 1983. – 207 с.
499996
  Елагина А.Г. Живая душа. / А.Г. Елагина. – М, 1956. – 54с.
499997
  Вересаев В.В. Живая жизнь / В.В. Вересаев; Вст.ст. З.В. Кирилюк. – Київ : Дніпро, 1988. – 522с. – ISBN 5-308-00129-4
499998
   Живая жизнь : Штрихи к биографии Владимира Высоцкого. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 316 с.
499999
  Анисимов И.И. Живая жизнь классики : очерки и портреты / Анисимов И.И. ; вступ. ст. и коммент. В.П. Балашова. – Москва : Советский писатель, 1974. – 519 с., [1] л. портр. : ил., портр.
500000
  Вересаев В.В. Живая жизнь. О Достоевском и Л.Толстом. Аполлон и Дионис (о Ницше) / В.В. Вересаев. – Москва : Политиздат, 1991. – 336с.
<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,