Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>
496001
  Давыдов Ф. "Звезда № 1" ищет ночлега / Ф. Давыдов. – Москва, 1961. – 80с.
496002
  Авдуевский В.С. "Звездные войны" - безумие и преступление / В.С. Авдуевский, А.И Рудев. – Москва : Политиздат, 1986. – 221, [1] с.
496003
  Гончаренко А.Н. "Звездные войны" в стратегии империализма США / А.Н. Гончаренко. – Киев, 1988. – 204с.
496004
   "Звездные войны": иллюзии и опасность. – М., 1985. – 56с.
496005
  Шальнев А.А. "Звездные войны": Что думают американцы. / А.А. Шальнев. – М., 1987. – 221с.
496006
  Котляров И.И. "Звездный мир"против"звездных воин". / И.И. Котляров. – Москва, 1988. – 224 с.
496007
  Ермаков Дмитрий "Звездный" рынок Иордании : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 78-79 : Фото
496008
  Ефимова С.Н. "Звездою стану, становясь землей": к 55-летию со дня рождения К.В. Васильева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 141-154. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
496009
   "Звезды" о России. Знаменитые люди о Родине : [ сборник ]. – Москва : Европа, 2006. – 128с. – ISBN 5-9739-0074-6
496010
  Дробович А.Е. Зв"язок диференціації задоволень і конституювання людського // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 155-157
496011
  Попова І.М. Зв"язок елементів криміналістичної характеристики шахрайства у сфері обігу житла / І.М. Попова, С.С. Чернявський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 147-156
496012
  Жиляєв І.Б. Зв"язок з іншими секторами освіти / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 71-72. – ISBN 978-966-7909-71-0
496013
  Жиляєв І.Б. Зв"язок з ринком праці / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 73-79. – ISBN 978-966-7909-71-0
496014
  Білик Л. Зв"язок загального периферичного судинного опору з показником кисневого балансу у людей з різною насосною здатністю серця / Л. Білик, Є. Настенко, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-44. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано показники гемодинаміки в дорослих людей після корекції набутих вад серця, що дозволяє в ранньому післяопераційному періоді передбачити наявність деякої зони оптимуму, якій при визначеному вмісті кисню в артеріальній крові й визначеному ...
496015
  Кірілов А.К. Зв"язок ієрархічної тріщинувато-пористої структури з сорбційними, транспортними та електрофізичними властивостями вугільної речовини : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Кірілов Андрій Кузьмич ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 37 с. – Бібліогр.: 39 назв
496016
  Горболіс Л. Зв"язок із предками у романі Любові Голоти "Епізодична пам"ять" // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 111-116. – ISSN 0131-2561
496017
  Горболіс Л. Зв"язок із предками як подолання буденності у романі Любові Голоти "Епізодична пам"ять" // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 51-61. – ISBN 978-966-2248-71-5


  У статті багатогранні зв’язки головної героїні роману Л. Голоти «Епізодична пам"ять» зі своїми пращурами потрактовуються як подолання буденності життя; з’ясовується самобутність головної героїні, що виявляється в особливостях тривання її пам’яті, ...
496018
  Мельниченко Т.Ю. Зв"язок інтелектуального потенціалу населення із соціально-економічним розвитком регіонів України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 127-133. – Бібліогр.: 8 назв
496019
  Сумарук Т.П. Зв"язок інтенсивної магнітної бурі 23 - 24 березня 1969 р. з процесами в ближньому космосі та на Сонці // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 140-148 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0203-3100
496020
  Корж І.Ф. Зв"язок категорій "функція права" і "правопорядок" з правом громадян на отримання публічної інформації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 25-30
496021
  Огорілко О. Зв"язок керування у писемному мовленні поляків Львова // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 238-246. – ISSN 0203-9494
496022
  Бойчевська І. Зв"язок компетенцій із професійною соціалізацією молоді у країнах Європейського Союзу // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 97-98. – ISBN 978-966-2249-24-8
496023
  Бурлачук Л. Зв"язок креативності з інтелектом в структурі загальної обдарованості / Л. Бурлачук, О. Вельдбрехт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-18. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті узагальнюються наукові погляди щодо місця творчих здібностей та інтелекту у структурі загальної обдарованості та обгрунтовується теза про з"вязок творчості з інтелектом як фактор психологічного благополуччя особистості. Автори роблять висновок ...
496024
  Висоцька О.І. Зв"язок креативності та агресивності особистості у дітей підлітковаго віку // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 125-128
496025
  Валуйська М.Ю. Зв"язок криміналогії та інших наук кримінального циклу з пенітенціарною педагогікою // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 124-127. – ISSN 0201-7245
496026
  Ярова Т. Зв"язок культу води з культом предків у свідомості давніх українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 62-66.
496027
  Гаврецька Х.М. Зв"язок лексичної системи з формуванням функціональних стилів сучасної мови гінді // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 03-05 квіт. 2013 р. / "Україна і світ: діалог мов та культур", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНЛУ, 2013. – С. 62-64
496028
   Зв"язок летальності пацієнтів при гострому порушенні мозкового кровотоку з лабораторно-функціональними показниками / А.І. Семенко, О.І. Дацюк, Ю.Ю. Кобеляцький, Б.О. Кондрацький // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 85-88. – ISSN 2224-0586
496029
  Кондратюк Л.М. Зв"язок літературного імпресіонізму з реалізмом, символізмом та натуралізмом // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 50-59. – (Серія "Філологічні науки")
496030
  Тертишников В.І. Зв"язок матеріального та цивільного процесуального права // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 25. – С. 93-99
496031
  Заяць Т.В. Зв"язок метасоматичних і рудоутворюючих процесів на родовищах України : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-41 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Висвітлюється зв"язок метасоматичних формацій з рудами, які є характерними для родовищ України, відповідно до класифікації І.П. Щербаня.
496032
  Вовк Т.Б. Зв"язок метеорологічних параметрів з фізіологічними показниками метеочутливості людини / Т.Б. Вовк, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 25-27. – (Біологія ; Вип. 33)


  Встановлено, що існують кореляційні зв"язки (негативні й позитивні) між параметрами метеотропного фактора і вегетативними та психофізіологічними показниками людини. Наявність негативних чи позитивних коефіцієнтів кореляції обстежуваних пропонується для ...
496033
  Шабас Н.Л. Зв"язок між варіаціями магнітного поля плазмового хвоста комети Остін С/1982 М1 та сонячними спалахами / Н.Л. Шабас, І.В. Лук"яник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 53-55. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Наведено оцінки магнітного поля (отримані за допомогою дифузійної моделі) плазмового хвоста довгоперіодичної комети Остін С/1982 М1 у період з 29 серпня по 25 вересня 1982 р. Вивчається зв"язок між змінами цього параметра та сонячними спалахами. ...
496034
  Лозицька Н.Й. Зв"язок між глобальною енергією землетрусів та сонячною активністю // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 45-50. – (Астрономія ; вип. 35)


  Зв"язок між енергією землетрусів та сонячною активністю вивчений за період з 1897 по 1978 рр. Знайдено, що для землетрусів з магнітудою М>7.9 коефіцієнт кореляції між глобальною енергією землетрусів E EQ, згладженою по трирічних інтервалах, та числами ...
496035
  Вороновська Л. Зв"язок між гносіологічною теорією Григорія Сковороди та його концепцією самопізнання у пошуку істини // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 180-185
496036
  Каменчук Т.О. Зв"язок між державною, соціальною та політичною системами управління / Т.О. Каменчук, О.В. Ульянова // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 63-66. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
496037
  Кузьменко П.П. Зв"язок між електронною структурою атомів, кристалічною структурою і магнітними властивостями в металах / П.П. Кузьменко, В.А. Макара; КНУТШ. – Київ : Наукова думка, 1995. – 128с. – ISBN 5-12-004803-Х
496038
  Голованова Т. Зв"язок між захопленням віртуальним простором та самореалізацією особистості юнака // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 32-35. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Глобалізація та інформатизація сучасного світу, формування інформаційного суспільства спричиняє зміну особистості сучасної людини. Зважаючи на інформатизацію суспільства, важливим стає питання щодо самореалізації особистості саме у віртуальному ...
496039
  Овчаров А.О. Зв"язок між індивідуально-психологічними якостями особистості та особливостями сприйняття нею соціальних інновацій // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 10 (139). – С. 77-80
496040
  Кузьменко П.П. Зв"язок між максимальним параметром близького порядку і концентрацією для деяких кристалічних решіток / П.П. Кузьменко. – Київ, 1959. – [5] с.
496041
   Зв"язок між нано-, мезо- й макроскопічно-шкальними властивостями композиту і нанокристалами кремнію та відповідними імпедансами контактних структур / П.В. Золотаренко, К.А. Шкавро, А.І. Бенілов, Ю.В. Бойко, А.Д. Горчинський, Є.В. Бузанева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-41. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Створивши та промоделювавши контактні структури на нанокристалічному кремнії з границями а-Sі/SіОх у матриці пористого кремнію, ми виміряли їх імпеданси на частоті 1 МГц і вперше знайшли зв"язок між нано-, мезо- і макроскопічно-шкальними властивостями ...
496042
  Ліхацька А.М. Зв"язок між оцінуою зовнішнього виразу емоцій та самооцінкою домінуючих емоцій // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 221-222
496043
  Настенко Є. Зв"язок між периферичним опором судин і показниками кисневого гомеостазу й гемодинаміки у людини / Є. Настенко, Л. Білик, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-30. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Завдяки аналізу показників постачання та споживання кисню у людей з вадами серця в ранньому післяопераційному періоді встановлено, що залежно від виду вад спостерігається різна насосна здатність серця. У ході дослідження визначено, що усунення вад ...
496044
  Довбняк Т.Ф. Зв"язок між політикою МВФ та світовими кризами та його вплив на монетарну складову української економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 95-99.
496045
  Баранова В.А. Зв"язок між психологічними характеристиками педагогічних працівників та особливостями розвитку типів організаційної культури позашкільних навчальних закладів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 7-15 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2411-3190
496046
  Лисенко О.Г. Зв"язок між рівнем вияву професійного стресу в персоналу швидкої медичної допомоги та чинником "винагорода за працю та соціальний клімат" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-3190
496047
   Зв"язок між рослинністю і схиловими процесами на високих надзаплавних берегах Пакш-Дунакемледа / А. Мадьяр, М. Ковач, Г. Варга, Б. Радванські, С. Фабіан, Т. Іжак, Е. Плачковська, Ю. Тимченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 21-25. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що утворення зсувів змінює рослинний покрив, який, у свою чергу, впливає на подальший розвиток рельєфу. В Угорщині, в долині р. Дунай, зазнають періодичної активізації високі зсувонебезпечні надзаплавні береги, типовим прикладом яких є ...
496048
  Чебан Л. Зв"язок між семантикою ієрогліфа та її графічним вираженням // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Визначено стародавні і сучасні форми написання окремих ієрогліфів, роз"яснено значення їх графічних форм, а також прослідковано зв"язок між семантикою ієрогліфа та її графічним вираженням. Послаблення зв"язку між значенням ієрогліфа та його ...
496049
  Хруленко П. Зв"язок між соціальними класами (за схемою Е.О. Райта) та деякими ціннісними та поведінковими аспектами життя // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 359-360
496050
  Мазур Ю.П. Зв"язок між текстурою та мікротвердістю високоентропійних сплавів / Ю.П. Мазур, Р.В. Остапенко, М.П. Семенько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 197-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Досліджено розподіл мікротвердості та параметрів рентгенівської дифракції (інтенсивність та ширина дифракційних максимумів) по поверхні зразка високоентропійного сплаву складу CrMnFeCoNi2Cu. Показано наявність відповідного зв"язку між мікротвердістю та ...
496051
  Вознюк А.В. Зв"язок між типами психологічної готовності керівників закладів освіти до управління педагогічними працівниками в освітніх округах та чинниками, які стосуються діяльності закладу освіти // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 2/3 (17). – С. 28-35. – ISSN 2411-3190
496052
  Терещенко К.В. Зв"язок між толерантністю освітнього персоналу та організаційно-функціональними чинниками // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 115-121. – ISSN 2411-3190
496053
  Карамушка Л.М. Зв"язок між толерантністю освітнього персоналу та рівнем соціальної напруженості в освітніх організаціях / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 21-26. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 49). – ISSN 2072-4772
496054
   Зв"язок між числами Глушкова та критерієм Карасьова на гірських річках Українських Карпат / Ю.С. Ющенко, М.Г. Настюк, В.М. Опеченок, О.Ю. Ющенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 33-38. – ISSN 2306-5680
496055
  Карпенко О.В. Зв"язок між якісними властивостями розв"язків диференціальних та відповідних їм різницевих рівнянь : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Карпенко Ольга Василівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 135 л. – Бібліогр.: л. 120-135
496056
  Карпенко О.В. Зв"язок між якісними властивостями розв"язків диференціальних та відповідних їм різницевих рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Карпенко Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
496057
  Сивко Л. Зв"язок міжнародного права та стихійних лих: ретроспектива доктринального та документального розвитку // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 49-58. – ISSN 1814-3385


  Стаття присвячена встановленню та дослідженню історичного зв"язку між міжнародним правом та стихійними лихами. В статті розглядаються доктрина права катастроф та матеріальні джерела (наукові дослідження, міжнародні угоди та джерела "м"якого права"). ...
496058
  Жовтий О. Зв"язок мови з міфом і міфознавства з мовознавством (на матеріалі міфів і мов Стародавнього Сходу і греко-римської античності) / О. Жовтий, Ю. Мосенкіс // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 127 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Лариси Георгіївни Скалозуб. – С. 34-46
496059
  Зарицька А.І. Зв"язок мови і мовлення у лінгвістиці // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 137-138
496060
  Скрипник Н.І. Зв"язок мови й мислення в лінгвістичному аспекті // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 5-10
496061
  Москалик В.В. Зв"язок мови та дії як предмет сучасної лінгвістичної філософії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москалик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
496062
  Москалик В.В. Зв"язок мови та дії як предмет сучасної лінгвістичної філософії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москалик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 212 л. – Бібліогр.: л. 198-212
496063
  Кириченко В.А. Зв"язок молекулярно-генетичних маркерів з класністю овець / В.А. Кириченко, С.П. Кот, К.В. Скрепець // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 144-150 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
496064
  Сиротинська Н. Зв"язок музики і поезії в ірмосі 1 пісні Успенського канону Козьми Маюмського // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 16-28. – ISSN 2224-0926
496065
  Чухно А.А. Зв"язок навчальної і наукової роботи з виробництвом. Вип. 6 // Праці і матеріали науково-методичної Ради КДУ, 1959. – Т.17
496066
  Мітюров Б.Н. Зв"язок навчання з продуктивною працею / Б.Н. Мітюров. – Київ, 1960. – 40 с.
496067
   Зв"язок негативних психічних станів персоналу з компонентами та індексом організаційної культури освітніх організацій / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко, О.В. Креденцер, В.І. Лагодзінська, О.С. Ковальчук, В.М. Івкін // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 14-22. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті на основі емпіричного дослідження констатовано вираженість негативних психічних станів (ригідності, тривожності, агресії, фрустрованості) у значної кількості персоналу освітніх організацій. Встановлено, що організаційна культура освітніх ...
496068
   Зв"язок негативних психічних станів персоналу з типом та силою організаційної культури освітніх організацій / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко, О.В. Креденцер, В.І. Лагодзінська // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 43-53 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2411-3190
496069
  Власенко Л.В. Зв"язок образів у творчості І.С. Тургенєва та забутих письменниць Росії початку XIX ст. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 122-127. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Статтю присвячено дослідженню творчості видатного письменника І.С. Тургенєва та забутих письменниць поч. 19 ст. з метою висвітлення основних моментів спорідненості образів творів І.С. Тургенєва і письменниць пушкінської епохи, обгрунтування та ...
496070
  Колесник Павло Васильович Зв"язок оптичних і магнітооптичних властивостей надтонких плівок Al Cr та Al/Cr з їх структурними та електронними характеристиками : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.05 / Колесник Павло Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
496071
  Колесник П.В. Зв"язок оптичних та магнітооптичних властивостей надтонких плівок АІ, Сr та АІ/Cr з їх структурними і електронними характеристиками : 01.04.05: Дис...канд.фізико-математ. наук / Колесник П.В.; КУ ім.Т.Шевченко. – Київ, 1999. – 151л. – Bibliogr.: с.139-151
496072
  Колесник Павло Васильович Зв"язок оптичних та магнітооптичних властивостей надтонких плівок АІ,Cr та Al/Cr з їх надструктурними і електронними характеристиками : Дис... канд. фіз-матнаук: 01.04.05 / Колесник Павло Васильович; КУ мі Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 151л. – Бібліогр.:л.139-151
496073
  Вишинська Л. Зв"язок особливостей орієнтації характеру та цінностей особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 95-104.
496074
  Мельник Н. Зв"язок особливостей прийняття власної агресивності з гендерними ролями військовослужбовців - чоловіків і жінок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-56. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему агресивності особистості. Проаналізовано результати емпіричного дослідження з"язку агресивності особистості з гендерними ролями військовослужбовців - чоловіків і жінок, побудована типологія гендерних проявів агресивності ...
496075
  Кравчук С.Л. Зв"язок особливостей прийняття особистістю функцій власної агресії з індивідуально-психологічними характеристиками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-59. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальну та недостатньо розроблену проблему - функціональне призначення агресивних проявів особистості. Наведено результати дослідження особливостей прийняття особистістю функцій власної агресії залежно від її індивідуально-психологічних ...
496076
  Грекова В. Зв"язок показників операційних витрат у звіті про фінансові результати : фінансова звітність // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 22-26 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
496077
  Антоненко А. Зв"язок поколінь: ікони, світлини і картини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 28 лютого (№ 37). – С. 11


  У Національному музеї Тараса Шевченка відкривається виставка "Боже, храни Україну", що поєднала сучасний іконопис, старовинні фотографії та сучасний живопис. Під час закриття виставки, 15 березня, виступатиме фольклорний колектив Центру фольклору та ...
496078
  Печеранський І.П. Зв"язок політичної філософії та ідеології в контексті українського консерватизму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 285-290. – ISSN 2076-1554
496079
  Лазня А.В. Зв"язок поняття "фінансова стабільність" із категоріями економічної науки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 218-225
496080
  Дудко О.С. Зв"язок понять "контент" та "контекст" в соціальних комунікаціях // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 26 січня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Каф. документознавства та інформ. діяльності ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; за заг. ред. Шершньової О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 225-228
496081
  Сайфуліна Ю.В. Зв"язок права й сили як філософсько-правова проблема // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 234-242. – ISSN 2307-3427
496082
  Баранник Р. Зв"язок права особи насвободу від самовикриття, викриття членів сім"ї чи близьких родичів з деякими принципами кримінального процесу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.39-42. – ISSN 0132-1331
496083
  Лядський І.К. Зв"язок продуктивних ознак свиней великої білої породи з поліморфізмами генів MC4R, CTSL та HMGA1 : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Лядський Ігор Костянтинович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. – с. Чубинське, Київ. обл., 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
496084
  Коробейніков Г.В. Зв"язок прояву нейродинамічних характеристик вищої нервової діяльності з успішністю в спортивних танцях у юних спортсменів / Г.В. Коробейніков, В.В. Мишко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 04. – С. 17-22 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
496085
  Ніндипова Т.А. Зв"язок психічних та сексуальних розладів із злочинністю: кримінально - правові, кримінологічні аспекти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.111-115. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
496086
  Холод О.М. Зв"язок психолiнгвiстичного iнструментарiю ЗМI з технологiями маркетингової комунiкацiї при iмiджуваннi полiтикiв // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 95-100


  Стаття присвячена доведенню тези щодо функцiональностi зв"язку мiж психолiнгвiстичним iнструментарiєм ЗМI, з одного боку, i технологiями маркетингової комунiкацiї, з iншого. The article is proves the thesis about functionality of connection between ...
496087
   Зв"язок психологічних характеристик двомових осіб та культурної інтеграції / Н.І. Погорільська, Бас-Кононенко, З.В. Дудник, І.Г. Зима, С.В. Тукаєв, Н.В. Плахотник // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 41-42
496088
  Макарчук М. Зв"язок психофізіологічного стану з вмістом гемоглобіну та сечовини у крові елітних спортсменів / М. Макарчук, Л. Коробейнікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 8-12. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  Вивчався зв"язок психофізіологічних функцій, вегетативної регуляції ритму серця із інформативними біохімічними показниками крові у елітних спортсменів. Використовувалися методики оцінки латентного періоду простої та складної зорово-моторної реакції, ...
496089
  Надточій А.М. Зв"язок радіаційного балансу і сумарної радіації в Північній Атлантиці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 13-16 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 21)
496090
  Орлюк М. Зв"язок радонових аномалій, магнітного поля та розломів на території міста Київ / М. Орлюк, П. Яцевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 18-22. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто розташування радонових аномалій на території міста Київ та їх зв"язок з магнітним полем та розломами. Радіаційне випромінювання є одним із суттєвих екологічних чинників довкілля. В сумарному радіаційному забрудненні радон і дочірні ...
496091
  Заіка І.В. Зв"язок рівня розвитку "реального" та "бажаного" типів організаційної культури із особистісною напруженістю педагогічних працівників закладів освіти // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 34-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2411-3190
496092
  Локтєва Р.К. Зв"язок рівня тривожності людини з показниками її центральної гемодинаміки / Р.К. Локтєва, В.О. Цибенко // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 22. – С. 100-104. – (Серія "Біологічні науки")
496093
  Березіна В.В. Зв"язок розуміння і мовлення як предмет філософської герменевтики : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Березіна В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 179 л. – Бібліогр.: л. 159-179
496094
  Березіна В.В. Зв"язок розуміння і мовлення як предмет філософської герменевтики : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Березіна В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
496095
   Зв"язок рухової активності підлітків з індексом нездоров"я / Т. Станкевич, С. Гозак, О. Єлізарова, А. Парац // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 285-297. – ISSN 2312-5993
496096
  Анпілова Д.В. Зв"язок самодетермінації та задоволеності якістю життям у сучасних молодих жінок / Д.В. Анпілова, О.І. Донець // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 21-27. – ISSN 2310-4368
496097
  Ларкі Д. Зв"язок сезонної динаміки чисельності самок трипса Frankliniella occidentalis Pergande з морфологією антен / Д. Ларкі, П. Чумак, П. Кілочицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-5. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що довжина переважної більшості члеників антен самок Frankliniella occidentalis зимової генерації (за винятком 2-о членика) значно перевищує довжину члеників антен самок літньої генерації. Найбільш тісний кореляційний зв"язок між розмірами ...
496098
  Орлюк М. Зв"язок сейсмічності Землі та вікових змін її магнітного поля / М. Орлюк, А. Марченко, А. Роменець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 50-54. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  Виконано аналіз вікових змін магнітного поля Землі та її сейсмічності для періоду 1950-2000 рр. Для аналізу використано головне магнітне поле Землі ВIGRF-10 з довжиною сферичного ряду - 13 гармонік, що дозволяє вивчати характерні особливості магнітних ...
496099
  Бортник С.Ю. Зв"язок сейсмічності території України із морфоструктурами центрального типу // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 145-147. – ISBN 966-95774-3-8
496100
  Іщук-Пазуняк Зв"язок Симона Петлюри з українською літературою // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 232-241. – ISBN 978-966-355-044-2
496101
  Ситдиков П.Г. Зв"язок синхронних та діахронних досліджень у термінології (на прикладі китайської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 347-353
496102
  Волинець В. Зв"язок системи функцій держави та її ідеї у державно-правовій теорії І. Ільїна // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 16-22
496103
  Денісієвська А.Є. Зв"язок соціалізації та емпатії студентів вищих навчальних закладів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 165-168
496104
  Вашека Т.В. Зв"язок соціально-психологічної адаптації переселенців із Донецької та Луганської областей із вибором ними копінг-стратегій / Т.В. Вашека, І.С. Гічан, К.І. Гічан // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 22-29 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2411-3190
496105
  Вашека Т.В. Зв"язок соціально-психологічної адаптації переселенців із Донецької та Луганської областей із вибором ними копінг-стратегій / Т.В. Вашека, І.С. Гічан, К.І. Гічан // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 22-29. – ISSN 2411-3190
496106
  Заіка І.В. Зв"язок соціальної фрустрованості освітнього персоналу з організаційно-професійними та соціально-демографічними чинниками // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2016. – № 4 (7). – С. 47-55 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-3190
496107
   Зв"язок способу життя та фізичного розвитку сучасних міських підлітків / О.И. Єлізарова, С.В. Гозак, Т.В. Станкевич, А.Н. Парац // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (88). – С. 67-71 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
496108
  Полыщук О.О. Зв"язок ставлення до математики з рейтингом студентів бакалаврату соціології НаУКМА // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2018. – Т. 1 : Соціологія. – С. 65-70. – ISSN 2617-9067
496109
   Зв"язок стану психофізіологічних функцій людини та її здатності до орієнтації в просторі та часі за різних умов відповідальності за результати діяльності / М.Ю. Макарчук, Л.В. Чікіна, П.І. Янчук, С.В. Федорчук, В.А. Трушина // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 185-192. – ISSN 1023-2427


  На основі порівняльного аналізу показників точності реакції на рухомий об"єкт з швидкісними характеристиками нервової системи обстежених були визначені критерії, які дають змогу прогнозування меж помилок точності реакції на рухомий об"єкт, зважаючи на ...
496110
  Лісник Наталя Андріївна Зв"язок статичних, високочастотних, релаксаційних властивостей та магнітної анізотропії низьковимірних магнетиків з їхнею мікроструктурою : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.07 / Лісник Н.А.; НАНУ. Ін-тут металофізики ім. Г.В.Курдюмова. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 40 назв.
496111
  Коробейніков Г.В. Зв"язок стилів ведення поєдинку боксерів із психофізіологічними характеристиками / Г.В. Коробейніков, В.В. Аксютин, І.І. Смоляр // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 09. – С. 33-37 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
496112
  Слизька К.П. Зв"язок структури земних надр та будови атмосфери // Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Б.Т. Рідуш (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 73-74
496113
  Буханець А.О. Зв"язок суверенності психологічного простору iз типом копінг-стратегій і наявністю внутрішньоособистісних конфліктів в юнацькому віці / А.О. Буханець, О.О. Байєр // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 37-44. – (Серія: Психологія ; вип. 22). – ISSN 2414-9268
496114
  Буханець А.О. Зв"язок суверенності психологічного простору з рівнем егоїзму та захисними механізмами в юнацькому віці / А.О. Буханець, О.О. Байєр // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 23-32. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Розглянуто та обгрунтовано питання порушення психологічного простору юнаків і впливу даного явища на вибір захисних механізмів. Описано результати емпіричного дослідження, за якими визначено, що юнаки із порушеною суверенністю психологічного простору ...
496115
  Замогильний А.Г. Зв"язок та взаємодія державного управління й політичної діяльності (історико - теоретичний аспект) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 100-103. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена розгляду зв"язку та взаємодії державного управління й політичної діяльності, а також розробці й впровадженню в практику нових підходів до їх оптимізації. Метою статті є дослідження феномена влади в історико-теоретичному значенні її ...
496116
  Лукієнко О.І. Зв"язок та взаємозумовленість зсувної деформації та зеленосланцевого метаморфізму при кліважній течії гірських порід у зонах в"язких розломів мезозони : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 8-14 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  На прикладі окремих зон кліважної течії (в"язких розломів) мезозони палеозоїд Казахстану за даними структурно-петрологічних досліджень розглянуто характер зв"язку зсувної деформації і зеленосланцевого метаморфізму. Показано, що такий метаморфізм певною ...
496117
  Корнієнко М.Є. Зв"язок температурного максимуму швидкості звуку в воді з колективними коливальними модами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 343-352. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено взаємозв"язок температурного максимуму швидкості звуку в воді з її колективними коливальними модами. Показано існування резонансного та нерезонансного внесків у швидкість звуку в водних середовищах. Обговорюється новий нелінійний механізм ...
496118
  Граве Д.О. Зв"язок теорії еліптичних функцій з теорією ідеалів / Д.О. Граве. – 308 с. – Окр. відбиток з Журналу математичного циклу Всеукраїнської АН
496119
  Близнюк С.Л. Зв"язок теорії з практикою в освітній підготовці учнів : Дис... канд.наук: / Близнюк С. Л.; Укр. наук.-досл. ін-т педагогіки. – Київ, 1953. – 310л. – Бібліогр.:л.I-XXXXVIII
496120
  Саковська О.Ю. Зв"язок теорії про величини та вчення про тіла у філософії Св. Томи Аквінського // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 43-44
496121
   Зв"язок у викладанні російської та української мов.. – К, 1955. – 88с.
496122
  Іваницька С О. Зв"язок узагальненого еквівалентного потенціалу з геометричними інваріантами / С О. Іваницька, , 1959. – [9] c.
496123
  Кармазин В. Зв"язок української архітектури з ландшафтом // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – С. 14-17.
496124
   Зв"язок успішності вивчення іноземної мови зі швидкістю міжпівкульного перенесення інформації / Т. Куценко, Д. Насєдкін, Л. Латишенко, М. Гавриленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 25-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  Двомовні особи нібито перевершують одномовних осіб у виконанні невербальних завдань на тестування виконавчих функцій, таких, як тести Симона, Фленкера та Струпа, а також у потужності оперативної пам"яті. Інші дослідники мають сумніви стосовно таких ...
496125
  Костенко С.С. Зв"язок успішності навчання старшокласників загальноосвітніх шкіл з властивостями психофізіологічних функцій : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Костенко С. С.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 16л.
496126
  Костенко С.С. Зв"язок успішності навчання учнів з функціональним станом центральної нервової системи : біологія / С.С. Костенко, В.О. Мотузний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 61-64 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
496127
  Прохасько Т. Зв"язок усього з усім / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4-5 жовтня (№ 181/182). – С. 30-31


  Тарас Прохасько - про те, як "бачити повноту буття у кожній його піщинці".
496128
  Кирилюк О.В. Зв"язок факторів середовища з гідроекологічною ситуацією у суббасейнах Гукова, Дерелую та Виженки / О.В. Кирилюк, С.М. Кирилюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 278-286 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв.
496129
  Костюк Н.Т. Зв"язок філософії з природознавством в його відношенні до предмета марксистської філософії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
496130
  Огірко І.В. Зв"язок філософії, математики і лінгвістики в процесі становлення структурної методології / І.В. Огірко, С.М. Повторева // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 138-148. – ISSN 2076-7382
496131
  Крутченко Д.І. Зв"язок філософської спадщини Г.С. Сковороди із сучасністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 107. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
496132
   Зв"язок функціональної активності щитоподібної залози та епіфіза в імунізованих птахів / О. Горелікова, М. Дзержинський, А. Пустовалов, І. Тормасов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-43. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Вивчено взаємодії щитоподібної залози та епіфіза під впливом розвитку імунної реакції на птахах Gallus domesticus 5-тижневого віку було встановлено, що імунізація призводить до активації щитоподібної залози нестатевозрілих птахів, пік функціональної ...
496133
  Ткачук О. Зв"язок функціональної асиметрії мозку з художніми здібностями особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 141-147. – ISSN 1810-2131
496134
  Лендьел М. Зв"язок характеру місцевого управління та стану місцевої демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 65-74. – ISBN 966-628-197-5
496135
  Хоменко І.А. Зв"язок часів (радіодрама як засіб поєднати сучасні високі технології і класичні гуманітарні пріоритети у медіоосвіті) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 176-180
496136
  Власюк Д.П. Зв"язок швидкості лексично-смислової переробки інформації з навчальною успішністю та інтелектом у студентської молоді // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2015. – Вип. 25. – С. 23-34. – ISSN 2227-1376
496137
  Костенко М.В. Зв"язок: фах і покликання. / М.В. Костенко. – К., 1978. – 111с.
496138
  Данильчук Д.О. Зв"язування катіонів цезію, цинку та хрому в стійкі матриці кальцій фосфатів / Д.О. Данильчук, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 61
496139
   Зв"язуюче для виробництва деревинно-стружкових плит, що не містять фенолу та формальдегіду / В.О. Вонсяцький, Б.І. Курлюченко, Н.Є. Загданська, В.Г. Сиромятніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 162-165. – (Хімія ; Вип. 34)


  Було розроблено та досліджено нові зв"язуючі для ДСП, що не містять токсичних речовин, особливо фенолу та формальдегіду. Фізико-хімічні властивості одержаних композицій дають змогу рекомендувати їх для виробництва плит ДСП, які можна використовувати у ...
496140
  Адашис Л Зв’язок депутатів із виборцями: політична відповідальність чи імперативний мандат? // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 39-46. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
496141
  Пліско Є. Зв’язок ювенальної юстиції з сучасною соціально-педагогічною роботою із неповнолітніми правопорушниками // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 1 (168), січень. – С. 37-42. – ISSN 2308-4634
496142
  Тимошенко Б.О. Зваба / Б.О. Тимошенко. – К. : Дніпро, 1981. – 240с.
496143
  Тимошенко Б.О. Зваба / Б.О. Тимошенко. – К, 1982. – 455с.
496144
  Тимошенко Б.О. Зваба / Б.О. Тимошенко. – К. : Дніпро, 1990. – 431с.
496145
  Сидоров В.І. Зваблення скіфа : етюди / Василь Сидоров. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 315, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2783-93-3
496146
  Жук Ю. Зважаймо на умови ринку праці // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 11 - 18 жовтня (№ 45). – С. 4


  Пропозиції до проекту Закону "Про вищу освіту".
496147
  Лагодіна Л.П. Зважені векторно-параметричні полікоординатні відображення в геометричному моделюванні об"єктів і процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Лагодіна Людмила Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
496148
  Давтян Ваче Зважені та щасливі // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2017. – № 43 (172), 24 ноября 2017. – С. 31


  "Норвегія щаслива не тому, що заможна. Норвежці заможні, тому що краще за всіх знають, як почуватися щасливими."
496149
  Михайленко Валерій Звалища - виклик сталому розвитку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 58-60
496150
  Михайленко В. Звалища - виклик сталому розвитку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 58-60.
496151
  Михайленко Валерій Звалища - виклик сталому розвитку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 58-60
496152
   Звалище відпрацьованих ртутних ламп на Черкащині - а віз і нині там... // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 1 (95), січень - лютий. – С. 32 : фото
496153
  Пасько В.В. Звання - слухач : нотатки лікаря-генерала / Володимир Пасько. – Київ ; Львів : ВМС, 2011. – 405, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-486-102-2
496154
  Вергеліс О. Звання без покарання. Народні і заслужені чекають вироку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 29 листопада - 5 грудня (№ 45). – С. 1, 11


  Один рядок у тексті жаданої Коаліційної угоди (розділ 2.3.10 "Культурний простір, інформаційна політика та національна пам"ять") викликав чимало серцевих нападів у діячів культури. Ось він, цей вражий рядок - "Скасування застарілої системи відзнак і ...
496155
  Перевозчикова О. Звання найвищого достойна // Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2009. – № 12. – С. 14-15. – ISSN 0131-6753


  90 років від дня народження Катерини Ющенко - видатного вченого-математика.
496156
   Звання Почесних докторів КНУ в 2012/2013 навчальному році присвоєно // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 2


  Почесними докторами університету стали: Жорес Алфьоров - нобелів. лауреат, акад. РАН, російський вчений у галузі фізики та техніки напівпровідників; Юхим Зельманов - математик, лауреат Філдсівської премії, проф. Каліфорн. ун-ту (США).
496157
  Колесников І.П. Звання робітниче - знання інженерні. / І.П. Колесников. – Донецьк, 1974. – 63с.
496158
  Балакин Г.Т. Званый гость / Г.Т. Балакин. – М, 1975. – 158с.
496159
  Лакснесс Х.К. Званый обед с жареными голубями / Х.К. Лакснесс. – Москва, 1978. – 46с.
496160
  Друженко Т. Зварені бегемоти розбитого покоління, або Що сталося з Керуаком? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 11


  "21 жовтня 1969 р. помер американський волоцюга-письменник Джек Керуак. Крізь сморід ранкового перегару, крізь непроглядний туман тютюнового, гашишного й опіумного диму, крізь запах немитого з дороги тіла в його творчості просочуються пахощі — ні, не ...
496161
  Арутюнян В.М. Звартноц / В.М. Арутюнян. – Ереван, 1954. – 27 с.
496162
  Бернадський В. Зварювальне виробництво і ринок зварювальної техніки в сучасній економіці / В. Бернадський, О. Маковецька, О. Мазур // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-30. – ISSN 0131-775Х
496163
  Бернадський В. Зварювальне виробництво і ринок зварювальної техніки в сучасній економіці / В. Бернадський, О. Маковецька, О. Мазур // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-30. – Бібліогр.: с. 24-28. – ISSN 0131-775Х


  Наведено дані про сучасний стан зварювального виробництва, ринку зварювальної техніки та його секторів, основні фактори, що впливають на тенденції їхнього розвитку. Показано роль галузі в сучасній економіці, зокрема, висвітлено досвід США та Німеччини.
496164
  Бойко В.П. Зварювальний факультет - Збройним силам України // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 84-85. – ISBN 978-966-622-690-0
496165
  Патон Б.Є. Зварювання вторгається у незвичайну галузь // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 4-7
496166
  Патон Е.О. Зварювання таврів з попереднім вигином / Е.О. Патон. – К., 1937. – 44с.
496167
  Коваленко С. Зведена база даних дисертацій - складова інтегрованого ресурсу // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – травень (№ 5). – С. 7


  Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського функціонує як всеукраїнський науково-інформаційний, науково-методичний і координаційний центр мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України. Для цього ДНПР разом із ...
496168
   Зведена інструкція про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість. – 2-е вид. – К., 1996. – 248с.
496169
   Зведена інструкція про порядок обчислення податку на добавлену вартість. – Київ : Компас, 1996. – 168 с.
496170
   Зведена стратиграфічна схема юри Заходу України / Н.М. Жабіна, В.Є. Шлапінський, М.Г. Приходько, О.В. Анікеєва, Д.В. Мачальський // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 9-22 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0367-4290
496171
   Зведена таблиця оцінки реалізації напрямків зовнішньої політики в 2016 році // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 190-193. – ISBN 978-617-7157-38-9
496172
   Зведений каталог бібліографічних списків та покажчиків літератури, підготовлених головними бібліотеками Харкова за 1993 рік. 5 клас. – Харків : Харк. держ. б-ка, 1994. – 30 с.
496173
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1956 році. – Київ
2. – 1958. – 180с.
496174
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1961 році. – Київ, 1963. – 353с.
496175
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1963 році. – Київ, 1964. – 293с.
496176
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1965 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – К., 1966. – 356с.
496177
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1965 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1966. – 356с.
496178
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1966 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1967. – 426 с.
496179
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР в Києві. 1945-1954. Біологія. Медицина. – Київ, 1956. – 148 с.
496180
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР в Києві. 1945-1954. Геологія, геофізика, географія. – Київ, 1955. – 34 с.
496181
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР в Києві. 1945-1954. Техніка. – Київ, 1956. – 173 с.
496182
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР в Києві. 1945-1954. Хімія і хімічна технологія. – Київ, 1955. – 43 с.
496183
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР. 1955. Геологія. Біологія. Медицина. Сільське господарство. – К., 1957. – 50с.
496184
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України ... Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1972. – 456с.
496185
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України в 1956 році. – Київ
1. – 1958. – 112с.
496186
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України в 1969 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1970. – 493с.
496187
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України в 1969 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1970. – 493 с.
496188
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України... Природ. науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1973. – 332с.
496189
   Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України : міжархівний довідник / Держ. ком. арх. України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. – Київ : Держ. ком. арх. України. – (Архівні зібрання України. Cпеціальні довідники / [редкол.: О. Гінзбург (голова) та ін.]). – ISBN 966-8225-30-7
Т. 1 : Метричні книги у фондах державних архівів Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської областей / [уклад. С. Зворський, М. Ковтун]. – 2009. – 805, [5] с. – Бібліогр.: с. 797-806
496190
   Зведений каталог прижиттєвих видань творів В.І.Леніна, які зберігаються у бібліотеках, архівах та музеях Львова. – Львів, 1970. – 38с.
496191
  Козак Н.О. Зведений краєзнавчий каталог Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, як засіб бібліографічної підтримки написання історії населених пунктів Поділля в новій редакції // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 175-180. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
496192
  Мілясевич І. Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення / Ірина Мілясевич // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 2 (151). – С. 13-19


  У статті піднімаються проблемні питання методики організації матеріалу в зведених краєзнавчих каталогах обласних універсальних наукових бібліотек України. Автор аналізує схеми класифікації краєзнавчої літератури, висловлює свої пропозиції щодо ...
496193
   Зведений латентний показник пристосовуваності DESCHAMPSIA ANTARCTICA DESV, як відбиток мікроумов існування в районі Адміральської бухти (о. Короля Георга, Прибережна Антарктика) / Н.Ю. Мірюта, І.Ю. Парнікоза, Г.Ю. Мирюьа, П.П. Швидун, Є. Смикла, І. Козерецька, В. Кунах // Український антарктичний журнал : наукове видання / Держ. науково-виробниче підприємство "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2014. – № 13. – С. 159-174. – ISSN 1727-7485
496194
   Зведений показник якості деградованих чорноземів типових Сходу Лівобережного Лісостепу України / Т.О. Гринченко, Д.Г. Тихоненко, Ю.В. Дегтярьов, К.Б. Новосад // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 5-14 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
496195
   Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття : (за матеріалами, наданами експертними групами вищого рівня за тематичними напрямами прогнозно-аналітичного дослідження, виконаного в рамках Держ. програми прогнозування наук.-технологічного та інноваційного розвитку на 2004-2006 роки) / В.М. Геєць, В.П. Александрова, М.І. Скрипниченко, Л.І. Федулова, А.Г. та ін. Наумовець; [Геєць В.М., Александрова В.П., Скрипниченко М.І., Федулова Л.І. та ін.]; НАНУ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс, 2007. – 152с. – ISBN 978-966-651-472-4
496196
  Сніжко Н. Зведений словник української мови: джерела і засади укладання // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 90-99. – ISSN 0201-419


  "Українська лексика кінця ХVІІІ – поч. ХХІ ст., зібрана й упорядкована в новому академічному словнику зведеного типу, є тим безцінним загальнонаціональним надбанням, яке відтворює архетипи й інновації українського мовомислення, живить і зігріває душу ...
496197
   Зведений список перекладів творів Миколи Гоголя українською мовою // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 54-103. – ISBN 978-966-193-016-1
496198
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1996
496199
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1996
496200
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1996
496201
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1996
496202
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1997
496203
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1997
496204
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1997
496205
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1997
496206
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1998
496207
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1998
496208
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1998
496209
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1998
496210
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1999
496211
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1999
496212
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1999
496213
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1999
496214
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів міністерств. – Київ
№ 1. – 2000
496215
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів міністерств. – Київ
№ 2. – 2000
496216
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів міністерств. – Київ
№ 3. – 2000
496217
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів міністерств. – Київ
№ 4. – 2000
496218
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик нормативних актів Міністерств і відомств за 2 півріччя 2000р. – Київ, 1996-
№ 1 : Покажчик нормативних актів Міністерств і вімств за2 півріччя 2000р. – 2001
496219
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001
496220
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів Верховної Ради, Президента, Кабміну України за 2 півріччя 2000 року. – Київ
№ 2. – 2001
496221
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів Верховної Ради, Президента, Кабміну України за 2 півріччя 2000 року. – Київ
№ 3. – 2001
496222
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ, 1996-
№ 4 : Покажчик актів Верховної Ради,Президента, Кабінету Міністрів України за 1 півріччя 2001 року. – 2001
496223
   Зведені правила техніки безпеки польових експедиційних досліджень, навчальних та виробничих практик студентів географічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 2000. – 22с.
496224
  Авраменко С. Зведення до абсурду як основний засіб створення комічного ефекту в романі Володимира Набокова "Запршення на страту" // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 181-190. – (Германська філологія ; Вип. 431)
496225
  Поліщук О.Г. Зведення і групування статистичних матеріалів / О.Г. Поліщук. – Львів, 1974. – 38с.
496226
  Пасенченко Ю.А. Зведення лінійної періодичної системи до скінченного набору частот // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 40-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Для довільної лінійної періодичної системи вказаний конструктивний алгоритм, що зводить її до системи з коефіцієнтами - скінченими тригонометричними многочленами.
496227
  Балан Я. Зведення наукових мостів між Канадою і Україною / Я. Балан, А. Макух // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – 9-10
496228
  Калайда О.Ф. Зведення одновимірних інтегральних рівнянь Фредгольма першого роду до рівнянь другого роду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рівняння Фредгольма першого роду інтегруванням частинами та за допомогою резольвенти Вольтерра зведено до рівняння Фредгольма другого роду.
496229
  Славко Г. Зведення повторного контурного інтегралу до одноконтурного при моделюванні магнітної підвіски // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-50. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розроблено метод зведення повторного контурного інтегралу до одноконтурного для обчислення взаємної індуктивністі в задачах магнітної левітації вільного тіла. Метод застосовний для довільного просторового розташування кругових струмових контурів. A ...
496230
  Царук А. Зведення храму осяянним пером Мирослава Дочинця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 13
496231
  Біднов В. Зведення християнства в Україні
496232
  Курчаткин А.Н. Зведзда бегущая / А.Н. Курчаткин. – М, 1986. – 495с.
496233
  Устименко В.Є. Зведи свій храм : з історії Свято-Покровського трипрестольного храму с. Жукля на Чернігівщині / Василь Устименко ; Нац. спілка краєзнавців України. – Київ : Академпрес, 2011. – 207, [1] с., [32] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 978-966-7541-11-8
496234
  Леонов А. Зведные пути / А. Леонов, А. Соколов. – М, 1971. – 112с.
496235
  Нешитов Ю.П. Звезда-синица / Ю.П. Нешитов. – М., 1987. – 64с.
496236
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Москва : Военное издательство, 1947. – 95с.
496237
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : Правда, 1947. – 78 с.
496238
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Куйбышев : огиз, 1948. – 88 с.
496239
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : огиз, 1948. – 80 с.
496240
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : Московский рабочий, 1948. – 136 с.
496241
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : Правда, 1948. – 96 с.
496242
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Москва : Советский писатель, 1948. – 88 с.
496243
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Симферополь : Крымиздат, 1953. – 112 с.
496244
  Казакевич Э. Звезда : роман / Э. Казакевич. – Москва : Художественная литература, 1956. – 79 с. – (Массовая серия)
496245
  Колосов М.М. Звезда / М.М. Колосов. – Курск, 1959. – 262с.
496246
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1964. – 155с.
496247
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : Молодая гвардия, 1965. – 95 с.
496248
  Казакевич Э.Г. Звезда : повесть / Э.Г. Казакевич. – Москва : Художественная литература, 1966. – 518 с.
496249
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1969. – 80с.
496250
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Мурманск : Мурманское книжное издательство, 1971. – 93 с.
496251
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1973. – 96с.
496252
  Казакевич Э.Г. Звезда : Повесть / Э.Г. Казакевич. – Москва : ДОСААФ СССР, 1976. – 80с.
496253
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : Детская литература, 1976. – 190 с.
496254
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Кишинев, 1978. – 144с.
496255
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Л : Детская литература, 1978. – 143 с.
496256
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Москва : Советская Россия, 1981. – 94 с.
496257
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : Правда, 1985. – 560 с.
496258
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1985. – 77с.
496259
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Сыктывкар : Коми, 1986. – 76 с.
496260
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Ташкент : Узбекистан, 1987. – 558 с.
496261
  Казакевич Э.Г. Звезда : [повесть] / Э. Казакевич ; [вступ. ст. М. Алигер (с. 9-32) ; худож. А. Бисти]. – Москва : Книга, 1988. – 284с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
496262
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Москва : Правда, 1989. – 464 с.
496263
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 1995
496264
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 1995
496265
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 1995
496266
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 1995
496267
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 1995
496268
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 1995
496269
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 1995
496270
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 1995
496271
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 1995
496272
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 1995
496273
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 1995
496274
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 1995
496275
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 1996
496276
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 1996
496277
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 1996
496278
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 1996
496279
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 1996
496280
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 1996
496281
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 1996
496282
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 1996
496283
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 1996
496284
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 1996
496285
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 1996
496286
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 1996
496287
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 1997
496288
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 1997
496289
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 1997
496290
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 1997
496291
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 1997
496292
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 1997
496293
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2004
496294
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2004
496295
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2004
496296
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2004
496297
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2004
496298
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2004
496299
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2004
496300
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2004
496301
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2004
496302
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2004
496303
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2004
496304
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2004
496305
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2006
496306
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2006
496307
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2006
496308
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2006
496309
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2006
496310
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2006
496311
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2006
496312
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2006
496313
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2006
496314
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2006
496315
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2006
496316
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2006
496317
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2007
496318
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2007
496319
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2007
496320
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2007
496321
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2007
496322
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2007
496323
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2007
496324
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2007
496325
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2007
496326
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2007
496327
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2007
496328
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2007
496329
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2008
496330
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2008
496331
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2008
496332
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2008
496333
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2008
496334
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2008
496335
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2008
496336
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2008
496337
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2008
496338
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2008
496339
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2008
496340
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2008
496341
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2009
496342
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2009
496343
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2009
496344
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2009
496345
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2009
496346
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2009
496347
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2009
496348
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2009
496349
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2009
496350
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2009
496351
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2009
496352
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2009
496353
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2010
496354
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2010
496355
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2010
496356
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2010
496357
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2010
496358
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2010
496359
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2010
496360
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2010
496361
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2010
496362
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2010
496363
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2010
496364
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2010
496365
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2 : Посвящается венгерской культуре. – 2011
496366
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2011
496367
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2011
496368
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2011
496369
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2011
496370
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2011
496371
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2011
496372
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2011
496373
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2011
496374
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2011
496375
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2011
496376
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2012
496377
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2012
496378
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2012
496379
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2012
496380
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2012
496381
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2012
496382
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2012
496383
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2012
496384
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2012
496385
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2012
496386
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2012
496387
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2012
496388
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2013
496389
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2013
496390
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2013
496391
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2013
496392
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2013
496393
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2013
496394
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2013
496395
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2013
496396
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2013
496397
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2013
496398
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2013
496399
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2013
496400
  Виеру Г. Звезда ,выручай : стихи / Г. Виеру; пер. с молд. – Москва : Детская литература, 1986. – 109 с.
496401
  Новоселова К.И. Звезда Альтаир: роман / К.И. Новоселова. – Ташкент, 1983. – 160с.
496402
  Холостенко С.И. Звезда Альфа / С.И. Холостенко. – Кишинев, 1970. – 178с.
496403
  Щербаков А.А. Звезда Байконура / А.А. Щербаков. – Москва, 1974. – 102с.
496404
  Цокота В.Ф. Звезда бессмертия / В.Ф. Цокота. – К.
1. – 1985. – 367с.
496405
  Нальби Звезда близка : стихи и поэмы / Нальби; пер. с адыг. – Москва : Советская Россия, 1984. – 176 с.
496406
  Кучуков П.А. Звезда в колодце / П.А. Кучуков. – М., 1982. – 142с.
496407
  Кононович Эдвард Звезда в короне : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 22-29 : Фото
496408
  Ходарев В.В. Звезда в окне / В.В. Ходарев. – Ставрополь, 1983. – 63с.
496409
  Неяченко И.И. Звезда в подарок = A Star as a Present / И.И. Неяченко. – 2-е изд., перераб. доп. – Симферополь : Таврия, 1984. – 127 с.
496410
  Еранцев А.Н. Звезда в траве : книга стихов / Алексей Еранцев. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1990. – 174 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-7688-0304-1
496411
  Парнов Е.И. Звезда в тумане / Е.И. Парнов. – М., 1971. – 159с.
496412
  Дяченко С.С. Звезда Вавилова / С.С. Дяченко. – М., 1988. – 63с.
496413
  Жуков Д.А. Звезда вдохновенья / Д.А. Жуков. – Тула, 1986. – 365с.
496414
  Солоницын А.А. Звезда вечерняя / А.А. Солоницын. – Куйбышев, 1982. – 269с.
496415
  Молоствов В. Звезда Виктора Цоя // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 4. – С. 22-24. – ISSN 1818-2968
496416
  Хади-заде Р. Звезда во мгле : роман / Расул Хади-заде;. – Москва, 1986. – 367 с.
496417
  Мяло Ксения Звезда волхвов, или Христос в Гималаях // Защитим имя и наследие Рерихов. – Москва : Международный Центр Рерихов;Мастер-Банк, 2001. – Том 2 : Ксения Мяло. Звезда волхвов или Христос в Гималаях; А.Владимиров. В поисках Православия. Современники. – с.9-171. – ISBN 5-86988-114-5
496418
   Звезда Востока. – Ташкент
№ 1. – 1996
496419
   Звезда Востока. – Ташкент
№ 2. – 1996
496420
   Звезда Востока. – Ташкент
№ 3. – 1996
496421
  Старостенко А.Л. Звезда времени. / А.Л. Старостенко. – Одесса, 1986. – 45с.
496422
  Джагупов Д.А. Звезда Галимет. / Д.А. Джагупов. – Майкоп, 1961. – 271с.
496423
  Джагупов Д.А. Звезда Галимет. / Д.А. Джагупов. – Краснодар, 1964. – 251с.
496424
  Джагупов Д.А. Звезда Галимет. / Д.А. Джагупов. – Ташкент, 1969. – 260с.
496425
  Сорокин С. Звезда Гарибальди / С. Сорокин. – Воронеж, 1969. – 56с.
496426
  Вержбицкий Н. Звезда Героя / Н. Вержбицкий, И. Войцеховский. – Москва, 1946. – 52с.
496427
   Звезда Даймлера : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 64-65 : Фото
496428
  Фульга Л. Звезда доброй надежды / Л. Фульга. – М, 1978. – 512с.
496429
  Нечай П.Е. Звезда Егорова / П.Е. Нечай. – М., 1975. – 224с.
496430
  Белинский А.И. Звезда заветная / А.И. Белинский. – Л., 1985. – 367с.
496431
  Поляков С.П. Звезда зовет: рассказы / С.П. Поляков. – Одесса, 1978. – 191с.
496432
  Хельман Х. Звезда и жизнь аргентинского поэта : поэзия: стихи, о поэте // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 181-190. – ISSN 1130-6545
496433
  Степанчук Ю.И. Звезда и ключ Индийского океана / Ю.И. Степанчук. – Москва, 1987. – 198 с.
496434
  Ломиа К. Звезда и колодец : стихи / К. Ломиа. – Москва : Советский писатель, 1976. – 183 с.
496435
   Звезда и красный галстук рядом. – М., 1971. – 159с.
496436
  Виеру Н. Звезда и полынь : рассказы, роман / Н. Виеру. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1986. – 240 с.
496437
  Измайлова М. Звезда и смерть Петра Столыпина // Личности. – Киев, 2006. – № 3. – С. 28-39. – ISSN 1819-6268
496438
  Неруда П. Звезда и смерть Хоакина Мурьеты, чилийского разбойника, подло убитого в Калифорнии 23 июля 1853 года. Драматическая кантата. / П. Неруда. – Москва, 1971. – 72с.
496439
  Беляев А.Р. Звезда КЭЦ / А.Р. Беляев. – Махачкала, 1987. – 589с.
496440
  Беляев А.Р. Звезда КЭЦ / А.Р. Беляев. – Барнаул, 1988. – 160с.
496441
  Беляев А.Р. Звезда КЭЦ. Небесный гость : рассказы / А. Беляев. – Пермь : Кн. изд-во, 1987. – 445 с. : ил. – Миниатюрное издание
496442
  Лидман Х. Звезда Лапландии / Х. Лидман. – Москва : Мысль, 1976. – 152с.
496443
   Звезда Ломоносова [ Електронний ресурс. Відеозапис ] : документальный мир "Русский мир Марбурга". – [Б. м.] : ООО ВТВ-сервис, 2008. – 1 CD. – к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова.-Загаловок взят с этикетки диска


  1 фильм "Родина" Фильм заново открывает нам малую родину Михаила Васильевича Ломоносова - Холмогоры и его окрестности, где прошли детство и отрочество великого помора 2 фильм "Посвящение" Фильм рассказывает о духовном воспитании и становлении ...
496444
  Мурашковский В.Г. Звезда Лувияарь / В.Г. Мурашковский. – Чебоксары, 1990. – 319с.
496445
  Ансори Ф. Звезда любви / Файзелло Ансори; перевод. – Душанбе : Ирфон, 1967. – 92 с.
496446
  Рыжов И.А. Звезда любви приветная / И.А. Рыжов. – Тула, 1989. – 237с.
496447
  Сологуб Федор Звезда Маир : Стихотворения / Сологуб Федор; Вступ.статья В.Б.Муравьева. – Москва : Летопись, 1998. – 294с. – (Мир поэзии). – ISBN 5-88730-041
496448
  Ухсай Я.Г. Звезда моего детства : поэмы / Яков Ухсай; пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1970. – 160 с.
496449
  Ухсай Я.Г. Звезда моего детства : поэмы / Яков Ухсай; пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1974. – 157 с.
496450
  Альбирт И Звезда моего поколения : стихи / И Альбирт; пер. с евр. – Москва : Советская Россия, 1968. – 72 с.
496451
  Травинский В. Звезда мореплавателя / В. Травинский. – М, 1969. – 194с.
496452
  Травинский В. Звезда мореплавателя / В. Травинский. – М, 1969. – 194с.
496453
  Тухватуллин Р.Г. Звезда моя ; Мой односельчанин Нэби ; Агымсу : повести / Рафаил Тухватуллин ; пер. с тат. – Казань : Тат. кн. изд., 1974. – 288 с.
496454
  Шевченко Т.Г. Звезда моя вечерняя / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1980. – 16с.
496455
  Большаков Л.Н. Звезда на всю жизнь / Л.Н. Большаков. – Москва, 1983. – 199с.
496456
  Полевов И.И. Звезда на копром : поэма / И.И. Полевов. – Тула : Тульское кн. изд., 1955. – 64 с.
496457
   Звезда над горизонтом. – М., 1960. – 32с.
496458
  Нигмати Р. Звезда над городом : стихи / Р. Нигмати. – Москва : Советский писатель, 1956. – 95 с.
496459
   Звезда над городом Кабулом. – М., 1990. – 267с.
496460
  Несмеянов А.И. Звезда над границей / А.И. Несмеянов. – Фрунзе, 1979. – 76с.
496461
  Корнеев Н.Ю. Звезда над домом / Н.Ю. Корнеев. – Воронеж, 1979. – 91с.
496462
  Вольф А.Я. Звезда над передовой / А.Я. Вольф. – Москва, 1987. – 268с.
496463
  Фарбер А.М. Звезда над поселком. / А.М. Фарбер. – Ростов -на-Дону, 1956. – 336с.
496464
  Гитович А.И. Звезда над рекой / А.И. Гитович. – Москва; Ленинград, 1962. – 255с.
496465
  Мальсагов А.П. Звезда над Эльбрусом : худож.-докум. повесть / Ахмет Мальсагов ;. – 2-е изд.. доп. – Нальчик : Эльбрус, 1981. – 311с.
496466
  Муравьев В.Б. Звезда надежды / В.Б. Муравьев. – М., 1983. – 287с.
496467
  Новикова М. Звезда неугасимая : Севастополь накануне 2000-летия Рождества Христова / М. Новикова. – Симферополь, 1995. – 72с.
496468
  Алейников В.Д. Звезда островитян : стихи / Алейников В.Д. – Москва : Об-ние "Всесоюз. молодож. кн. центр", 1990. – 478 с.
496469
  Байрон Д.Г. Звезда отважных / Д.Г. Байрон. – Москва, 1988. – 269с.
496470
  Лемберг А.М. Звезда отсчета / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1969. – 104с.
496471
  Михайлов М.И. Звезда первой величины / М.И. Михайлов. – Москва, 1961. – 180 с.
496472
  Пряхин Г. Звезда плакучая : роман / окончание. Нач. в № 1, 2, 3, 4, 5, 2010 // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 6 (653). – С. 67-71. – ISSN 0132-2036
496473
   Звезда пленительного счастья. – Кемерово, 1985. – 176с.
496474
   Звезда пленительного счастья. – Москва, 1989. – 190с.
496475
  Пушкин А.С. Звезда пленительного счастья : Стихотворения. Поэмы. Роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва : Воениздат, 1989. – 496с.
496476
  Дубинянская Я. Звезда по имени Джина // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 9/10 (118). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268
496477
  Андреевская Инна Звезда по имени Солнце : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 190-196 : Іл.
496478
  Цой В.Р. Звезда по имени Солнце : стихи, песни, воспоминания / Виктор Цой. – Москва : Эксмо, 2007. – 416с., [ 20л. илл. ] : илл. – ISBN 978-5-699-18780-5
496479
  Жолобов В.М. Звезда по имени судьба. Земные откровения космонавта / Виталий Жолобов. – Харьков : Творческая мастерская "Переплет и реставрация", 2011. – 320 с., [42] с. илл. – ISBN 978-966-97184-0-2
496480
  Стариков В.А. Звезда победы. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1950. – 232с.
496481
  Андреев А.А. Звезда поколений / А.А. Андреев. – Ленинград : Лениздат, 1959. – 88 с.
496482
  Мулдагалиев Д. Звезда поколения : стихотворения и поэмы / Джубан Мулдагалиев ;. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 160 с.
496483
  Рубцов Н.М. Звезда полей. / Н.М. Рубцов. – М., 1967. – 111с.
496484
  Некляев В.П. Звезда Полынь : стихотворения и поэма / В.П. Некляев. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 157 с.
496485
  Сорокин В. Звезда прощания : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 10. – С. 22-25. – ISSN 0027-8238
496486
  Таллеров Л.В. Звезда путеводная: роман. / Л.В. Таллеров. – Чебоксары, 1989. – 462с.
496487
  Лиходеев Л.И. Звезда с неба. / Л.И. Лиходеев. – М., 1969. – 185с.
496488
  Лиходеев Л.И. Звезда с неба. / Л.И. Лиходеев. – 2-е изд. – М., 1983. – 160с.
496489
  Твердохлиб А. Звезда сезона / А. Твердохлиб. – М., 1986. – 318с.
496490
  Татьяничева Л.К. Звезда советская / Л.К. Татьяничева. – М., 1960. – 63с.
496491
  Куприн А.И. Звезда Соломона // Адские чары / В.И. Крыжановская. – Симферополь : Бизнес Информ, 1993. – С. 288-. – (Библиотека старинного любовного романа). – ISBN 5-87106-030-7
496492
  Боков А. Звезда среди звезд : роман / Ахмет Боков ;. – Москва : Современник, 1979. – 223 с.
496493
  Сарсенбаев А. Звезда степей : стихи и поэмы / Абу Сарсенбаев ; авториз. пер. с каз. Л.Шилахиной. – Москва, 1980. – 110 с.
496494
  Алиева Ф.Г. Звезда судьбы моей : кн. лирики / Фазу Алиева ; пер. с авар. С. Северцева. – Москва : Советская Россия, 1989. – 206, [1] с. : портр.
496495
  Вальсюнене В.Ю. Звезда счастья : стихи и поэма / В.Ю. Вальсюнене; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1957. – 180 с.
496496
  Учватов Н.И. Звезда счастья : повесть / Н.И. Учватов; пер. с морд.-мокша В.Полуяна. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1974. – 173 с.
496497
   Звезда удачи. – М., 1969. – 32с.
496498
  Щипахина Л.В. Звезда удачи / Л.В. Щипахина. – Москва, 1986. – 190с.
496499
  Келдиев Г. Звезда Улугбека / Г. Келдиев. – Москва, 1981. – 55 с.
496500
  Волков К.С. Звезда утренняя / К.С. Волков. – Москва, 1957. – 336с.
496501
  Солодарь Ц.С. Звезда футбола / Ц.С. Солодарь. – М., 1960. – 34с.
496502
  Байкабулов Б Звезда Хорасана : роман в стихах / Б Байкабулов. – Москва, 1991. – 239 с.
496503
  Гольдберг А.Л. Звезда шахтера / А.Л. Гольдберг. – Челябинск, 1951. – 48с.
496504
  Раскин А. Звезда экрана. / А. Раскин, М. Слободской. – М.Л., 1945. – 128с.
496505
  Суворов Г. Звезда, сгоревшая в ночи. / Г. Суворов. – Новосибирск, 1970. – 224с.
496506
  Каминский Е.А. Звезда, треугольник, зигзаг / Е.А. Каминский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1968. – 105 с.
496507
  Каминский Е.А. Звезда, треугольник, зигзаг / Е.А. Каминский. – Москва, 1977. – 103 с.
496508
  Кулиев К. Звездам -- гореть! : изб. лирика / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1973. – 543 с.
496509
  Григорьева Н.А. Звездам не спится. / Н.А. Григорьева. – Калуга, 1964. – 44с.
496510
  Шипулин Н.Г. Звезданя россыпь / Н.Г. Шипулин. – Грозный, 1968. – 77с.
496511
  Аструков-Херц Звезди по пътя. / Аструков-Херц. – София, 1974. – 335с.
496512
  Зигель Ф.Ю. Звездная азбука : пособие для учащихся / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Просвещение, 1981. – 191с.
496513
  Кривой А.С. Звездная Ангара / А.С. Кривой, А.М. Щеголев. – Иркутск, 1979. – 272с.
496514
  Зонн В. Звездная астрономия / В. Зонн, К. Рудницкий; пер. с польск. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 448 с.
496515
  Куликовский П.Г. Звездная астрономия : учеб. пособие / П.Г. Куликовский. – Москва : Наука, 1978. – 255 с.
496516
  Куликовский П.Г. Звездная астрономия : учеб.пособие / П.Г. Куликовский. – 2-е изд. перераб.и доп. – Москва : Наука, 1985. – 272с.
496517
  Иванов В.П. Звездная атака / В.П. Иванов. – Москва, 1989. – 240с.
496518
  Матвеева А. Звездная болезнь : Рассказы из книги "Каждые сто лет" // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 4. – С. 41-64. – ISSN 0321-1878
496519
  Гаврилов А.С. Звёздная борозда / А.С. Гаврилов. – Москва, 1981. – 127с.
496520
  Азаров В.Б. Звёздная вахта : стихи / В.Б. Азаров ; Глав. полит. упр. Советской Армии и Воен.-Мор. Флота. – Москва, 1963. – 47 с. – (Библиотека журн. "Советский воин" ; № 5 (456))
496521
  Устинов В.А. Звездная вечеря / В.А. Устинов. – Москва, 1989. – 175с.
496522
  Агекян Т.А. Звёздная Вселенная / Т.А. Агекян. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1952. – 176 с., ил.
496523
  Агекян Т.А. Звёздная Вселенная / Т.А. Агекян. – Москва, 1955. – 235 с.
496524
   Звездная гавань. – Москва, 1981. – 303с.
496525
  Острейка А. Звездная дорога : стихи / А. Острейка; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1943. – 36 с.
496526
  Ларионова К.М. Звездная дорога / К.М. Ларионова. – Москва, 1963. – 226с.
496527
  Вибе Дмитрий Звездная дрожь : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 72-79 : Фото
496528
  Соловая Н.А. Звездная задача трех тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Соловая Н.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова , Гос. астроном. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1971. – 4 с.
496529
  Теодореску В. Звездная земля / В. Теодореску. – М., 1979. – 167с.
496530
  Бахчинян Ф.Б. Звездная исповедь: очерк жизни и творчества Є. Межелайтиса / Ф.Б. Бахчинян. – Вильнюс, 1989. – 308 с.
496531
  Мясников Б.А. Звездная история. -- (Из глубины России. -- Батрацкая дача). / Б.А. Мясников. – М., 1962. – 32с.
496532
  Воронин Л.А. Звездная капель / Л.А. Воронин. – Одесса, 1974. – 72с.
496533
  Петухов Ю.Д. Звездная месть. Пристанище : Роман. Повесть, рассказы / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2005. – 480с. – (Good as Gold). – ISBN 5-85141-090-6
496534
  Зубов Д. Звездная ночь над Роной // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 9. – С. 28-29. – ISSN 1818-2968


  Про Вінсента Ван Гога
496535
  Фирсов В.И. Звездная песня неба / В.И. Фирсов. – М, 1985. – 368с.
496536
  Микелинскас Й. Звездная пыль : повести, рассказы / Йонас Микелинскас ; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1988. – 381 с.
496537
  Райан Нэн Звездная пыль : Роман / Нэн Райан; Пер. с англ. А.В. Анисимова. – Москва : АСТ, 1999. – 432с. – (Интрига). – ISBN 5-237-04440-9
496538
  Домрин В.В. Звездная река / В.В. Домрин. – Одесса, 1971. – 104с.
496539
  Караваева А.А. Звездная столица / А.А. Караваева. – Москва : Московский рабочий, 1968. – 399с.
496540
  Нортон Э. Звездная стража / Э. Нортон. – Киев : Джерела, 1991. – 317 с. – В изд. также: Крестоносцы неба / П. Андерсон
496541
  Попова Л.М. Звездная тетрадь / Л.М. Попова. – Л., 1969. – 32с.
496542
   Звездная эскадрилья. – М., 1969. – 224с.
496543
  Гаррисон Г. Звездно-полосатый контракт / Г. Гаррисон. – Москва, 1988. – 284с.
496544
  Прокопович Наталья Звездное будущее Дома туриста : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 24
496545
   Звездное воинство Америки. – М., 1988. – 621с.
496546
  Иванов Б.И. Звездное начало петербургской электротехники // Природа : Естественно-научный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С.66-72. : Портр., фот. – ISSN 0032-874Х


  К 18 веку относится начало исследования электричества рос.учеными в Петербурге:Г.В.Рихман,М.Ломоносов,В.В.Петров,Э.Х.Ленц,Б.С.Якоби
496547
  Фабр И. Звездное небо : лекции из области "науки о небе"/ пер. с нем. / И. Фабр. – Москва : Московский рабочий, 1924. – 272 с.
496548
  Шукстова З.Н. Звездное небо / З.Н. Шукстова. – Свердловск : Свердловское книжн. издательство, 1962. – 187 с.
496549
  Долгополов М.Н. Звездное ожерелье / М.Н. Долгополов. – М., 1986. – 367с.
496550
  Артамонов Ю.М. Звездное озеро : повести и рассказы : пер. с марийск. / Юрий Артамонов. – Москва : Современник, 1975. – 240 с. – (Новинки "Современника")
496551
  Морозов А.Д. Звездное поле / А.Д. Морозов, В.М. Чекиров. – Воронеж, 1973. – 136с.
496552
  Селезнев М.С. Звездное поле. / М.С. Селезнев. – К, 1984. – 125с.
496553
  Горбачев Н.А. Звездное тяготение / Н.А. Горбачев. – Горький, 1971. – 200с.
496554
  Горбачев Н.А. Звездное тяготение / Н.А. Горбачев. – М., 1985. – 395с.
496555
   Звездные агрегаты. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1980. – 155 с.
496556
  Мустель Э.Р. Звездные атмосферы / Э.Р. Мустель. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 444 с.
496557
   Звездные атмосферы : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 706 с.
496558
  Михалас Д. Звездные атмосферы : пер. с англ. / Д. Михалас. – Москва : Мир
Т. 1. – 1982. – 352 с.
496559
  Михалас Д. Звездные атмосферы : пер. с англ. / Д. Михалас. – Москва : Мир
Т. 2. – 1982. – 422 с.
496560
  Гамильтон Э. Звездные битвы галактик / Э. Гамильтон. – СПб
Вып. 1. – 1991. – 285с.
496561
  Попов Сергей Звездные взаимоотношения : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 24-32 : Фото
496562
  Сергеев Александр Звездные войны нащего мира. Наследство Джедаев // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 14-17 : фото
496563
  Нортон А. Звездные врата / А. Нортон. – М, 1992. – 432с.
496564
  Гурзадян Г.А. Звёздные вспышки:Физика. Космогония / Г.А. Гурзадян. – Москва : Наука, 1985. – 560 с.
496565
  Ибрагим Е. Звёздные годы : стихи, поэма / Еркеш Ибрагим ; пер. с каз. И.Озеровой. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 86 с.
496566
  Матвиец А.Н. Звёздные дети / А.Н. Матвиец. – Полтава : Полтавський літератор, 1996. – 144 с. – ISBN 5-7707-7882-2
496567
  Лем С. Звездные дневники Ийона Тихого / С. Лем. – Москва, 1961. – 192с.
496568
  Пухов М.Г. Звездные дожди : рассказы / М.Г. Пухов. – Москва, 1982. – 239 с.
496569
  Хазов Н.И. Звездные залпы. Повесть / Н.И. Хазов. – Волгоград, 1964. – 175с.
496570
  Парнов Е.И. Звездные знаки / Е.И. Парнов. – М., 1978. – 143с.
496571
  Парнов Е.И. Звездные знаки / Е.И. Парнов. – 2-е изд. – М., 1984. – 142с.
496572
  Токовинин А.А. Звездные интерферометры / А.А. Токовинин. – Москва : Наука.Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. – 160с.
496573
  Серова С.В. Звездные каталоги для целей космической навигации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Серова С.В. ; АН СССР, Глав. астроном. обсерватория. – Ленинград, 1971. – 8 с.
496574
  Ефремов А И. Звездные корабли : научно-фантастическая повесть / А И. Ефремов, . – Москва, 1948. – 80 с.
496575
  Ефремов И.А. Звездные корабли / И.А. Ефремов. – М, 1953. – 240с.
496576
  Ефремов И.А. Звездные корабли / И.А. Ефремов. – М, 1986. – 444с.
496577
  Ефремов И.А. Звездные корабли : повесть; Туманность Андромеды : роман / И.А. Ефремов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 397с. – (Библиотека фантастики ; Т.5)
496578
  Амнуэль П.Р. Звёздные корабли воображения / П.Р. Амнуэль. – Москва : Знание, 1988. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Космонавтика, астрономия ; 2 / 1988)
496579
  Собко В.Н. Звездные крылья : Приключенческий роман / В.Н. Собко; Пер. с укр. Л. Шапиро и Т. Стах. – Киев : Радянський письменник, 1961. – 455с.
496580
  Скворцов А.В. Звездные ливни. / А.В. Скворцов. – Алма-Ата, 1962. – 72с.
496581
  Степанов В.А. Звездные люди / В.А. Степанов. – Москва, 1990. – 446с.
496582
  Кадыров П. Звездные ночи : роман / Примкул Кадыров; пер. с узбек. Ю.Суровцева и авт. – Москва : Советский писатель, 1980. – 399 с.
496583
  Кадыров П. Звездные ночи : роман / Примкул Кадыров; пер. с узбек. Ю.Суровцева и авт. – Москва : Известия, 1981. – 495 с.
496584
  Ракипов Ш.З. Звездные ночи : док.-худ.роман / Ш.З. Ракипов. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1983. – 192 с.
496585
  Морозов Н.А. Звездные песни / Н.А. Морозов. – Ярославль, 1974. – 128с.
496586
  Морозов Н.А. Звездные песни. Первое полное издание всех стихотворений до 1919 года в 2-х кн / Н.А. Морозов. – Москва
Кн.1. – 1930. – 190с.
496587
  Морозов Н.А. Звездные песни. Первое полное издание всех стихотворений до 1919 года в 2-х кн. / Н.А. Морозов. – Москва
Кн.2. – 1921. – 190с.
496588
  Бучнева Ф.Ш. Звездные пикеты / Ф.Ш. Бучнева. – Красноярск, 1966. – 140с.
496589
  Железняк М.Б. и др. Звездные положения и редукционные постоянные звезд программы службы времени на эпоху 1970,0 / М.Б. и др. Железняк. – Москва : ИТА АН СССР, 1964. – 35 с.
496590
   Звездные скопления. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1979. – 160 с.
496591
  Холопов П.Н. Звездные скопления / П.Н. Холопов. – Москва : Наука, 1981. – 479 с.
496592
   Звездные скопления : материалы научной конференции. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1987. – 246 с.
496593
  Ефремов Ю.Н. Звёздные скопления / Ю.Н. Ефремов. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
496594
   Звездные скопления и двойные системы. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1978. – 188 с.
496595
   Звездные скопления и двойные системы. – Свердловск, 1978. – 188с.
496596
  Холопов Павел Николаевич Звездные скопления и переменные звезды : автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук : 01.03.01 / Холопов Павел Николаевич ; Гос. астрономический ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1972. – 21 с.
496597
   Звездные скопления и проблемы звездной эволюции : сб. науч. трудов. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1983. – 138 с.
496598
  Вышеславский Л.Н. Звездные сонеты / Л.Н. Вышеславский. – Москва, 1962. – 103с.
496599
  Вышеславский Л.Н. Звездные сонеты и земные строфы / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1980. – 342с.
496600
  Каирбеков Г. Звездные судьбы : книга о целине / Г. Каирбеков. – Алма-Ата, 1981. – 88 с.
496601
  Гурзадян Г.А. Звёздные хромосферы или дублет 2800 A Mg II в астрофизике / Г.А. Гурзадян. – Москва : Наука, 1984. – 423 с.
496602
  Владимирская А.Р. Звездные часы оперетты / А.Р. Владимирская. – Ленинград : Искусство, 1975. – 136 с.
496603
  Владимирская А.Р. Звездные часы оперетты / А.Р. Владимирская. – 2-е изд. испр. и доп. – Ленинград : Искусство, 1991. – 217 с.
496604
  Цвейг С. Звездные часы человечества : Новеллы, эссе / С. Цвейг; Пер. с нем. – Алма-Ата, 1987. – 284с.
496605
  Яковлев В.Я. Звездные часы эпохи / В.Я. Яковлев. – М., 1982. – 318с.
496606
  Заричанский П.А. Звездные шаги пятилетки / П.А. Заричанский. – Одесса, 1980. – 103с.
496607
  Ларионов Н. Звездные шлемы / Н. Ларионов. – Москва-Л., 1925. – 72с.
496608
  Михайлов А.А. Звездный атлас / А.А. Михайлов. – 2-е изд.. – Москва ; Ленинград, 1957. – 60 с.
496609
  Михайлов А.А. Звездный атлас / А.А. Михайлов. – 3-е изд., перераб. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1958. – 13 с.
496610
  Могилко А.Д. Звездный атлас / А.Д. Могилко. – Москва, 1964. – 34с.
496611
  Михайлов А.А. Звездный атлас / А.А. Михайлов. – Москва-Ленинград, 1965. – 13с.
496612
  Августин А. (Никитин) Звездный атлас Джонатана Свифта // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 11. – С. 26-30. – ISSN 0234-1670


  Подорож по Ірландії
496613
  Михайлов А.А. Звездный атлас содержажий для обоих полушарий все звезды до 8.25 величины, с обознач. переменных и двойных звезд, звездных скоплений и туманностей / А.А. Михайлов. – 3-е изд. – Москва, 1969. – 60 с.
496614
  Михайлов А.А. Звездный атлас, содержащий для обоих полушарий все звезды до 8.25 величины, с обознач. переменных и двойных звезд, звездных скоплений и туманностей / А.А. Михайлов. – Москва, 1952. – 60с.
496615
  Наппельбаум Л.М. Звездный бульвар / Л.М. Наппельбаум. – Москва, 1981. – 64 с.
496616
  Волгин С. Звездный бумеранг / С. Волгин. – Ташкент, 1963. – 247с.
496617
  Дубровин А.Г. Звездный век / А.Г. Дубровин. – М, 1981. – 80с.
496618
  Бережная Д. Звездный венок Волошина // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 11. – С. 34-41. – ISSN 1818-2968
496619
  Ламзин С.А. Звёздный ветер / С.А. Ламзин. – Москва : Знание, 1980. – 63 с.
496620
  Рыскулов Р. Звездный возраст : стихи / Р. Рыскулов; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1961. – 76 с.
496621
  Сокол В.Ф. Звездный возраст / В.Ф. Сокол. – Ярославль, 1967. – 96с.
496622
  Клейн Ж. Звездный гамбит / Ж. Клейн. – Москва : Мир, 1985. – 416 с. – (Зарубежная фантастика)
496623
  Клейнл Ж. Звездный гамбит / Ж. Клейнл. – М, 1992. – 414 с.
496624
  Мережников Н.Я. Звездный гонец. / Н.Я. Мережников. – Свердловск, 1966. – 36с.
496625
   Звездный городок. – М., 1976. – 96с.
496626
   Звездный городок. – М., 1977. – 184с.
496627
  Васкевич Э.А. Звездный городок / Э.А. Васкевич. – Москва, 1981. – 64с.
496628
  Храпченков В.К. Звездный день : документальный рассказ о "Чайке" / В. Храпченков. – Ярославль : Верхне-Волж. кн. изд-во, 1986. – 191 с. : 1 портр., ил.
496629
  Дубяго Ю. Звездный дневник / Ю. Дубяго. – Казань, 1967. – 40с.
496630
  Зеленецкий С. Звездный дождь / С. Зеленецкий. – Киев, 1923. – 63с.
496631
  Ефимов М.Д. Звездный дождь : стихи и поэма / Моисей Ефимов; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1970. – 128 с.
496632
  Станцев В.Т. Звездный дождь / В.Т. Станцев. – Свердловск, 1979. – 110с.
496633
  Панюшкин С.П. Звездный дождь. / С.П. Панюшкин. – Липецк, 1962. – 28с.
496634
  Бикбаев Р.Т. Звездный дом / Р.Т. Бикбаев. – Москва, 1985. – 80с.
496635
  Маркин Е.Ф. Звездный камень / Е.Ф. Маркин. – Рязань, 1963. – 96с.
496636
   Звездный ковш. – Чебоксары, 1977. – 176с.
496637
  Голубкова Е.А. Звездный корабль. / Е.А. Голубкова. – Киев, 1980. – 86с.
496638
  Бердник О. Звездный Корсар : роман-феерия / О. Бердник. – Москва : Советский писатель, 1991. – 380 с.
496639
   Звездный мечтатель. К 150-летию Константина Эдуардовича Циолковского // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 10. – С. 22-29. – ISSN 1818-2968
496640
  Воронцов-Вельяминов Звездный мир / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Детгиз, 1950. – 72с.
496641
  Паренаго П.П. Звездный мир / П.П. Паренаго. – Москва : Госкультпросветиздат, 1951. – 64 с.
496642
  Воронцов-Вельяминов Звёздный мир / Воронцов-Вельяминов. – Москва-Ленинград, 1950. – 72с.
496643
  Крыжановский А.О. Звездный муравейник: Стихи. / А.О. Крыжановский. – Л., 1990. – 62с.
496644
  Когошвили Л.В. Звёздный недуг / Л.В. Когошвили. – Тбилиси, 1984. – 185с.
496645
  Палькин Н.Е. Звездный пахарь / Н.Е. Палькин. – М, 1980. – 79с.
496646
  Мирошников И.И. Звездный причал / И.И. Мирошников, А.Г. Торин; Титов Г. – Харьков, 1982. – 104с.
496647
  Борискин Н.М. Звездный пролог / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1966. – 95с.
496648
  Харкевич А.П. Звездный путь / А.П. Харкевич. – Минск, 1962. – 48 с.
496649
  Рябчиков Е.И. Звездный путь / Е.И. Рябчиков. – М., 1976. – 350с.
496650
  Чуев Ф.И. Звездный путь / Ф.И. Чуев. – Ставрополь, 1982. – 96с.
496651
  Рябчиков Е.И. Звездный путь / Е.И. Рябчиков. – М., 1986. – 365с.
496652
   Звездный путь. – М., 1986. – 349с.
496653
   Звездный путь = Star trek : Самый знаменитый киносериал фантастики. – Санкт-Петербург : МСТ, 1993. – 576с. – В надзаг.: Впервые на русском языке. – ISBN 5-7109-0007-9


  Звездный путь /Д.Блиш; В Альтернативную вселенную /А.Б.Чандлер; Четырехдневная планета /Х.Б. Пайпер; Прирожденный полководец /Г.Р.Диксон; Воин / Г. Р. Диксон.
496654
  Нето А. Звездный путь: стихи. / А. Нето. – М., 1977. – 32с.
496655
   Звездный рейс Леонида Кизима. – Донецк, 1981. – 87с.
496656
  Егоров К.Я. Звездный сад / К.Я. Егоров. – Львов, 1967. – 111с.
496657
  Асламов М.Ф. Звездный створ / М.Ф. Асламов. – Москва, 1980. – 126с.
496658
  Шур Я.И. Звездный театр: московский планетарий / Я.И. Шур. – Москва : Московский рабочий, 1938. – 95 с.
496659
  Устинова Т.А. Звездный хоровод. Современные сюжетные танцы / Т.А. Устинова. – М., 1964. – 127с.
496660
  Лавренев Б.А. Звездный цвет / Б.А. Лавренев. – Москва : Просвещение, 1986. – 302с.
496661
  Лавренев Б.А. Звездный цвет / Б.А. Лавренев. – Москва : Просвещение, 1987. – 302с.
496662
  Альвер Б. Звездный час / Б. Альвер. – Москва, 1973. – 142 с.
496663
  Михалков Б.Д. Звездный час / Б.Д. Михалков. – М., 1978. – 126с.
496664
  Помпеев Ю.А. Звездный час / Ю.А. Помпеев. – Л., 1985. – 263с.
496665
   Звездный час. – М., 1986. – 445с.
496666
  Красильщиков В.И. Звездный час / В.И. Красильщиков. – М., 1987. – 430 с.
496667
  Макарчев Г.И. Звездный час : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 42-43. – ISSN 0016-7207
496668
  Кешоков А.П. Звёздный час : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Современник, 1979. – 127 с.
496669
  Матев П. Звёздный час / П. Матев. – М., 1983. – 173с.
496670
  Веникеев Е.В. Звездный час "Весты" // Всплытие / В.Ф. Петров. – Симферополь, 1989. – С. 200-304
496671
  Федосеев Семен Звездный час артилерии : арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 140-147 : Фото
496672
  Кувшинников А.Б. Звездный час астронавта Бейтса. / А.Б. Кувшинников. – М., 1990. – 124с.
496673
  Рыбин В.А. Звездный час майора Кузнецова / В.А. Рыбин. – М., 1974. – 118с.
496674
  Халимульдина А.И. Звездный час Маншук. / А.И. Халимульдина, А.К. Халимульдин. – 2-е изд. – М., 1989. – 334с.
496675
  Дарахвелидзе Ю.А. Звездный час чемпионов. / Ю.А. Дарахвелидзе. – М., 1979. – 64с.
496676
  Любовников О.М. Звездный час. / О.М. Любовников. – Киров, 1970. – 56с.
496677
  Белинский Я.Л. Звездный час. Книга новых стихов / Я.Л. Белинский. – Москва, 1961. – 144с.
496678
  Полещук А.Л. Звездный человек / А.Л. Полещук. – М, 1963. – 224с.
496679
  Фирсов В.И. Звездный эликсир / В.И. Фирсов. – М, 1987. – 188с.
496680
  Смышляев Ю.М. Звездный этюд / Ю.М. Смышляев. – Фрунзе, 1969. – 47с.
496681
   Звездный: (Звездному городку - 20 лет). – М., 1982. – 207с.
496682
   Звездообразные полимеры декстран-полиакриламид: перспективы применения в нанотехнологиях / Н.В. Куцевол, В.А. Чумаченко, М. Равизо, В.Ф. Шкодич, О.В. Стоянов // Журнал структурной химии : научный журнал / Рос. акад. наук, Сибирское отд-ние ; Ин-т неорганич. химии им. А.В. Николаева СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 1016-1023. – ISSN 0136-7463
496683
  Азимов С. Звездоокая : повести и рассказы : пер. с узб. / С. Азимов ; ил.: В. Гриднев. – Ташкент : Издательство художественной литературы, 1968. – 184 с. : ил.
496684
  Мирошников И. Звездопад / И. Мирошников. – Ереван, 1961. – 39с.
496685
  Крутецкий В.А. Звездопад / В.А. Крутецкий. – Ленинград, 1962. – 108 с.
496686
  Астафьев В.П. Звездопад / В.П. Астафьев. – Москва, 1962. – 335с.
496687
  Носиков С.В. Звездопад / С.В. Носиков. – Ярославль, 1964. – 48с.
496688
  Сильваши Л. Звездопад / Л. Сильваши. – М., 1964. – 376с.
496689
  Палькин Н.Е. Звездопад / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1964. – 108с.
496690
  Флеров Н.Г. Звездопад / Н.Г. Флеров. – М, 1966. – 96с.
496691
  Лукьянов Н.А. Звездопад / Н.А. Лукьянов. – Ташкент, 1966. – 86с.
496692
  Новиков Н.Г. Звездопад / Н.Г. Новиков. – Симферополь, 1967. – 111с.
496693
   Звездопад. – Л., 1969. – 98с.
496694
  Иоселиани О.Ш. Звездопад : роман, повесть, рассказы / Отиа Иоселиани ; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1972. – 415 с.
496695
  Иоселиани О. Звездопад / Отиа Иоселиани ;. – Москва, 1983. – 555 с.
496696
  Астафьев В.П. Звездопад / В.П. Астафьев. – Москва, 1984. – 80с.
496697
  Вечтомова А Е. Звездопад / А Е. Вечтомова, . – Ленинград, 1986. – 127с.
496698
  Астафьев В.П. Звездопад / В.П. Астафьев. – Кемерово, 1990. – 554с.
496699
  Иоселиани О.Ш. Звездопад. В плену у пленников. Жила-была женщина. : романы / Отиа Иоселиани ;. – Тбилиси : Мерани, 1978. – 488 с.
496700
  Петрова Е.П. Звездопады / Е.П. Петрова. – Душанбе, 1976. – 80с.
496701
  Мартынов Г.С. Звездоплаватели / Г.С. Мартынов. – Л, 1960. – 691с.
496702
  Векшегонова И.В. Звездопроходцы / И.В. Векшегонова. – Москва, 1975. – 95с.
496703
  Васютина Е.К. Звездочет / Е.К. Васютина. – Ленинград, 1955. – 247с.
496704
  Щипачев С.П. Звездочет / С.П. Щипачев. – Москва, 1968. – 32с.
496705
  Лубкивский Р.М. Звездочет / Р.М. Лубкивский. – М., 1977. – 94с.
496706
  Беляев А. Звездочёт / А. Беляев. – Воронеж, 1967. – 72с.
496707
  Горобец Дмитрий Иванович Звездочет с планеты Детство : стихи и сказки для маленьких мечтателей // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 20-23. – ISSN 1727-4893


  Присвоение библиотеки имени выдающегося человека - факт почетный, престижный, но и обязывающий... Обязывающий хранить память об этом человеке, рассказывать о нем все новым и новым поколениям.
496708
  Гаташ В. Звездочетов переподчинили. Крымская обсерватория отдана Киевскому университету // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 14 июня (№ 24). – С. 20


  Что ж, время покажет, какие научные плоды принесет слияние астрофизической обсерватории и университета. В конце концов даже президент Украинской астрономической ассоциации академик Я.Яцкив в комментарии еженедельнику “Зеркало недели” заявил: “В ...
496709
  Марченко А.Т. Звездочеты : Роман / А.Т. Марченко. – Москва : Воениздат, 1974. – 408с.
496710
  Николов Н.С. Звездочеты древности : пер. с болг. / Н.С. Николов, В.А. Харалампиев. – Москва : Мир, 1991. – 296 с. – ISBN 5-03-001055-6
496711
  Марченко А.Т. Звездочеты. / А.Т. Марченко. – М, 1979. – 412с.
496712
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1949. – 64с.
496713
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва-Ленинград, 1950. – 92с.
496714
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1951. – 88с.
496715
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Минск, 1956. – 89с.
496716
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1963. – 654с.
496717
   Звездочка : [альманах] : история альманаха : авторы : публикация материалов "Звездочки" по рукописи, представленной цензору / [ред. Л.Я. Давтян ; худож. В.Ю. Марковский]. – Факсимильное изд. – Москва : Книга, 1981. – 136, 80 с. : ил. ; 14х10 см + 5 бр. – В футляре 2 брошюры. - Прилож.: Факсимильное воспроизведение пяти листов (80 страниц) альманаха А. Бестужева и К. Рылеева "Звездочка", отпечатанных в 1825 году. - Миниатюрное издание


  Уникальное издание, подготовленное известным литературоведом-пушкинистом Я.Л. Левкович (1920–2002), состоит из двух частей, представляющих собой отдельные книги. Первая из них – "История альманаха. Авторы. Публикация материалов "Звездочки" по рукописи, ...
496718
  Александров В. Звёздочка : рассказы / В. Александров. – Днепропетровск : Облиздат, 1958. – 120 с.
496719
  Щипко Л.М. Звездочка загорается. / Л.М. Щипко. – Днепропетровск, 1963. – 162с.
496720
   Звездочки на погонах. – М., 1978. – 47с.
496721
   Звездочтец: русская фантастика XVII в.. – М., 1990. – 495с.
496722
  Коломиец Н.Г. Звездчатый пилильщик-ткач (распростанение, биология, вред, естественные враги, меры борьбы) / Н.Г. Коломиец. – Новосибирск, 1967. – 136с.
496723
   Звезды - рядом. – М., 1979. – 63с.
496724
  Стратонов В.В. Звезды : Астрономическая популярная монография / В.В. Стратонов. – Москва, Петроград : Т-во "В.В. Думнов,- наследн. Бр. Салаевых", 1919. – 340 с.
496725
  Ньюкомб С. Звезды : пер. с англ. / С. Ньюкомб. – Москва; Петроград : Госиздат, 1923. – 240 с.
496726
  Фесенков В.Г. Звезды / В.Г. Фесенков. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 53 с.
496727
  Е Цзы Звезды / Цзы Е. – М., 1961. – 248с.
496728
  Халил Зейнал Звезды : роман в стихах / Зейнал Халил; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1962. – 144 с.
496729
   Звезды. – М., 1963. – 32с.
496730
   Звезды. – М., 1963. – 48с.
496731
  Акаев К. Звезды : стихи и поэмы : пер. с киргиз. / Кубаныч Акаев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1974. – 140 с.
496732
  Рахматуллин К. Звезды / К. Рахматуллин. – Алма-Ата, 1984. – 64 с.
496733
  Хабер Х. Звезды / Х. Хабер : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-212-2
496734
   Звезды 1967. 23 из 23 миллионов. – Москва, 1967. – 288с.
496735
   Звезды армейского спорта. – М., 1980. – 94с.
496736
  Марета А.С. Звезды Болгарии. Очерки об интерн. дружбе. / А.С. Марета. – Симферополь, 1971. – 160с.
496737
  Старостин Н.П. Звезды большого футбола. / Н.П. Старостин. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1969. – 335с.
496738
  Старцев В.В. Звезды в горах / В.В. Старцев. – Хабаровск, 1962. – 231с.
496739
  Петраков М.П. Звезды в горсти / М.П. Петраков. – Баку, 1976. – 78с.
496740
  Манзалович М. Звезды в жизни Павла Романчука // Вечерние вести. – Київ, 2000. – 8 декабря (№ 199). – С. 14


  О творческом пути ведущего научного сотрудника обсерватории КНУ имени Тараса Шевченка.
496741
  Закусина Н.М. Звезды в колодце / Н.М. Закусина. – Новосибирск, 1981. – 110с.
496742
  Морцинек Г. Звезды в колодце. Рассказы / Г. Морцинек. – Донецк, 1963. – 81-190с.
496743
  Шутов М.Г. Звезды в кронах. / М.Г. Шутов. – Барнаул, 1962. – 110с.
496744
   Звезды в ладонях. – Грозный, 1965. – 168с.
496745
  Емельянов А.Т. Звезды в ночи / А.Т. Емельянов. – Москва, 1965. – 136с.
496746
  Золототрубов А.М. Звезды в перископе / А.М. Золототрубов. – Москва, 1986. – 491с.
496747
  Ардаматский В.И. Звезды в полдень : повесть / В.И. Ардаматский. – Москва : Советский писатель, 1961. – 323 с.
496748
  Максимов Г.М. Звезды в полночь. Роман / Г.М. Максимов. – Москва : Советский писатель, 1956. – 434с.
496749
  Ищенко Н.Г. Звезды в пути : Докум. повесть, рассказы, очерки / Н.Г. Ищенко. – Москва : Воениздат, 1971. – 286с. – (Биб-ка юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
496750
  Лиханов А.А. Звезды в сентябре. / А.А. Лиханов. – Новосибирск, 1968. – 232с.
496751
  Регистан Г. Звезды в снегу / Г. Регистан. – Алма-Ата, 1969. – 126с.
496752
  Шарипов А.Ш. Звезды в темнице : повести / А.Ш. Шарипов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1973. – 247 с.
496753
  Варавва И.Ф. Звезды в тополях / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1960. – 176с.
496754
  Рыжов И.А. Звезды в травах / И.А. Рыжов. – Тула, 1984. – 223с.
496755
  Грудев И.Т. Звезды в траве / И.Т. Грудев. – М, 1958. – 109с.
496756
  Зигель Ф.Ю. Звезды ведут в бесконечность / Ф.Ю. Зигель. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Наука, 1966. – 247 с.
496757
  Зигель Ф.Ю. Звезды ведут в бесконечность: картины мироздания / Ф.Ю. Зигель. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 196 с.
496758
  Круговых Н.П. Звезды во мгле / Н.П. Круговых. – Минск, 1982. – 319с.
496759
  Фолджер Тим Звезды все ближе. Дотянуться до звезд / Фолджер Тим, Мартиньер Стефан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 146-157 : фото
496760
  Тарасова С. Звезды говорят // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 3 декабря (№ 49). – С. 10. – ISSN 1563-6755


  28 ноября 2013 р. в офисе Международной ассоциации "Сквайр Сандерс - Салком" состоялась презентация книги "Проблемы применения международных стандартов в правовой системе Украины". К работе над книгой приложили усилия рекордное количество "звездных" ...
496761
   Звезды городов-героев. – М., 1978. – 231с.
496762
  Лисовский К.Л. Звезды дальних дорог / К.Л. Лисовский. – М., 1977. – 190с.
496763
  Перовский Н.М. Звезды делает человек / Н.М. Перовский. – Белгород, 1961. – 46с.
496764
  Володарский Я Э. Звёзды для лейтенанта / Я Э. Володарский. – Москва, 1981. – 328с.
496765
  Гафуров М.А. Звезды дневного неба / М.А. Гафуров. – Уфа, 1979. – 208с.
496766
   Звезды доблести боевой. – Львов, 1968. – 451с.
496767
   Звезды доблести боевой. – Львов, 1970. – 452с.
496768
  Рамазанов Г.З. Звезды за бой, звезды за труд : документальная повесть / Г.З. Рамазанов. – Москва : Политиздат, 1979. – 364 с.
496769
  Савченко Б.А. Звезды забытой эстрады / Б.А. Савченко. – М., 1990. – 56с.
496770
   Звезды зажигают люди. – М., 1976. – 80с.
496771
  Велиев А. Звезды Замана : повести / А. Велиев; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1979. – 382 с.
496772
  Юхма М. Звезды зовут : повесть о детстве и юности космонавта А.Николаева / Михаил Юхма ; авториз. пер. с чуваш. И.Законова. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1965. – 52 с.
496773
   Звезды зовут.... – М., 1969. – 400с.
496774
   Звезды и Вселенная. – Москва : Знание, 1966. – 46 с.
496775
  Федоров В.И. Звезды и гнилушки / В.И. Федоров. – Харьков, 1959. – 159с.
496776
   Звезды и звездные системы. – Москва : Наука, 1981. – 416 с.
496777
  Евстифеев Н.А. Звезды и камни / Н.А. Евстифеев. – Л, 1970. – 95с.
496778
  Сысоев Алексей Звезды и кольца Людовика ХІY // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 72-77 : фото
496779
  Гречаников А. Звезды и курганы / А. Гречаников. – М., 1976. – 120с.
496780
  Шепли Х. Звезды и люди : пер. с англ. / Х. Шепли. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 152 с.
496781
  Ключарева Н. Звезды и люди : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 9. – С. 49-65. – ISSN 0130-7673
496782
   Звезды и планеты. – Москва : Знание, 1965. – 132 с.
496783
  Стоянов-Бигор Звезды и поклонники / Стоянов-Бигор. – К., 1978. – 129с.
496784
  Ковалевский В.А. Звезды и пчелы / В.А. Ковалевский. – М, 1978. – 246с.
496785
  Тарасенко Н.Ф. Звезды и тернии. / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь, 1989. – 235с.
496786
  Чернин А.Д. Звезды и физика / А.Д. Чернин. – Москва : Наука, 1984. – 159 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 38)
496787
  Бова Е.Ф. Звезды и хлеб / Е.Ф. Бова. – М, 1964. – 126с.
496788
  Насадюк А. Звезды КИМО // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 15 октября (№ 42). – С. 8. – ISSN 1563-6755


  "... Выпускники КИМО 1996 года - яркие представители украинского рынка юруслуг".
496789
  Кравченко М.В. Звезды комбата / М.В. Кравченко, Н.И. Балдук. – К., 1983. – 159с.
496790
  Тухтабаев Х. Звезды Конизара : документальная повесть / Худайберды Тухтабаев ;. – Москва : Детская литература, 1980. – 95 с.
496791
   Звезды ледяной арены. – М., 1976. – 144с.
496792
  Джамиль А. Звезды Мингечаура : стихи / Ахмед Джамиль; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1958. – 152 с.
496793
  Огнев К.К. Звезды мирового кино / К.К. Огнев. – Москва : Знание
1. – 1992. – 54 с.
496794
  Огнев К.К. Звезды мирового кино / К.К. Огнев. – Москва : Знание
2. – 1992. – 55 с.
496795
  Моисеева К.М. Звезды мудрого Бируни / К.М. Моисеева. – Нукус, 1967. – 236с.
496796
  Давыдов З.С. Звезды на башнях / З.С. Давыдов. – Москва, 1963. – 183 с.
496797
  Тимофеев Н.А. Звезды на броне / Н.А. Тимофеев. – Москва : Воениздат, 1971. – 94с.
496798
   Звезды на броне : стихи / [сост. И.И. Шутемов ; худож. Н. Оборин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 133, [7] с. : ил. ; 7х6 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
496799
  Морару Х. Звезды на дне колодца, или Как стать писателем : повести / Хараламбие Морару ; пер. с молд. В.балтага. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1990. – 357 с.
496800
  Радченко А.П. Звезды на касках / А.П. Радченко. – Тула, 1966. – 44с.
496801
   Звезды на крыльях. – М., 1959. – 311с.
496802
  Бабак И.И. Звезды на крыльях / И.И. Бабак. – Харьков, 1975. – 247с.
496803
  Миргородский Д.Н. Звезды на лепестках : поэт. сборник / Дмитрий Миргородский. – Киев : Радуга, 2016. – 201, [3] с. : портр., ил. – На обл. также: Поэтический сборник. – ISBN 978-966-281-074-5
496804
  Рынкевич В.П. Звезды на память / В.П. Рынкевич. – М, 1990. – 637с.
496805
   Звезды на погонах. – Минск, 1979. – 222с.
496806
  Пуппо И.П. Звезды на рейде / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1986. – 108с.
496807
  Баннов Г.Е. Звезды на росстани / Г.Е. Баннов. – Уфа, 1980. – 207с.
496808
  Баннов Г.Е. Звезды на росстани / Г.Е. Баннов. – М, 1985. – 237с.
496809
  Бородин С.П. Звёзды на Самаркандом / С.П. Бородин. – М., 1968. – 760с.
496810
  Мартынов Н.И. Звезды на траве / Н.И. Мартынов. – М, 1975. – 141с.
496811
  Сорокин З.А. Звезды на фюзеляжах / З.А. Сорокин. – М., 1977. – 176с.
496812
  Кауров Б.А. Звезды на холмах. / Б.А. Кауров. – Барнаул, 1960. – 132с.
496813
  Турчинская А.Ф. Звезды над Верховиной / А.Ф. Турчинская. – М.-Л., 1952. – 304с.
496814
  Алтунин А.Т. Звезды над Вислой : докум. повесть / А.Т. Алтунин. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1982. – 302 с., [7] л. ил. : ил.
496815
  Алтунин А.Т. Звезды над Вислой / А.Т. Алтунин. – Москва : Западно-Сибирское книжное издательство, 1984. – 317 с., [5] л. ил. : ил.
496816
   Звезды над Волгой. – Астрахань, 1962. – 100с.
496817
   Звезды над Волгой. – Ярославль, 1964. – 115с.
496818
   Звезды над Волгой. – Ярославль, 1976. – 176с.
496819
  Кузнецов С.И. Звёзды над Волгой / С.И. Кузнецов. – Куйбышев, 1964. – 67с.
496820
  Криванчиков Н.Г. Звезды над волнами. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1959. – 136с.
496821
  Арсентьев А.И. Звезды над Китаем / Арсентьев А.И. – Симферополь : Крымиздат, 1959. – 119 с. : ил.
496822
  Шестинский О.Н. Звезды над крышей / О.Н. Шестинский. – Л., 1964. – 115с.
496823
  Высотская И О. Звезды над крышей / И О. Высотская, . – Москва, 1971. – 127с.
496824
   Звезды над Кубанью. – Краснодар, 1957. – 111с.
496825
  Северов П.Ф. Звезды над морем / П.Ф. Северов. – К., 1962. – 432с.
496826
  Кильдюшев А.В. Звезды над морем / А.В. Кильдюшев. – Барнаул, 1962. – 64с.
496827
  Демьянов И И. Звёзды над морем / И И. Демьянов, . – Л., 1957. – 127с.
496828
  Захаров Я.И. Звезды над ракетами / Я.И. Захаров. – Алма-Ата, 1968. – 55с.
496829
  Горбачев Н.А. Звезды над ракетами / Н.А. Горбачев. – М., 1969. – 136с.
496830
  Плотников А.Н. Звезды над рубкой / А.Н. Плотников. – М., 1983. – 336с.
496831
  Гранин Ю. Звезды над садом. / Ю. Гранин. – Баку, 1945. – 82с.
496832
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент : Государственное издательство Узбекской ССР
Кн. 1 : Хромой Тимур. – 1955. – 488 с.
496833
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1956. – 494 с.
496834
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент
2. – 1959. – 402с.
496835
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Москва : Известия
Кн. 2. – 1962. – 427 с.
496836
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент : Ташкент
Кн. 1. – 1965. – 458 с.
496837
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент : Ташкент
Кн. 2. – 1965. – 367 с.
496838
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент
1. – 1955. – 488с.
496839
  Журавлев Т.К. Звезды над селом / Т.К. Журавлев. – М., 1966. – 384с.
496840
  Богатырева Ирина Звезды над Телецким : Рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 8-40. – ISSN 0130-7673
496841
  де Ягер Звезды наибольшей светимости / де Ягер; Под ред. Э.Р.Мустеля; В.С.Стрельницкого. – Москва : Мир, 1984. – 493с. с ил.
496842
   Звезды наших отцов. – М., 1965. – 32с.
496843
  Паушкин Г.А. Звезды не гаснут / Г.А. Паушкин. – Казань, 1967. – 135с.
496844
  Бабаев Нуреддин Звезды не гаснут : повесть и рассказы / Бабаев Нуреддин. – Москва : Советский писатель, 1969. – 248 с.
496845
  Чаринов М.М. Звезды не гаснут : стихи и поэма / Муэтдин Чаринов ; пер. с лакск. – Москва : Художественная литература, 1974. – 220 с.
496846
  Джумаев Н. Звезды не гаснут : роман / Нариман Джумаев; пер. с туркм. В.Тублина. – Ленинград : Детская литератураЛО, 1983. – 160 с.
496847
  Назаров Р.В. Звезды не гаснут / Р.В. Назаров. – Л., 1986. – 421с.
496848
  Кузнецов В.Н. Звезды не гаснут. Полевая тетрадь. / В.Н. Кузнецов. – М., 1960. – 49с.
496849
  Киносита Дзюндзи Звезды не гаснут: Яп.радиопьесы. / Киносита Дзюндзи. – М., 1979. – 119с.
496850
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – Калинин : Калининское книжное издательство, 1959. – 131с.
496851
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – Москва, 1961. – 100 с.
496852
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – Калинин : Калининское книжное издательство, 1962. – 123 с.
496853
  Ромашов Б.С. Звезды не могут погаснуть / Б.С. Ромашов. – М, 1966. – 368с.
496854
  Тулкун Звезды не падают : стихи / Тулкун. – Ташкент : Еш гвардия, 1976. – 52 с.
496855
   Звезды немеркнущей славы. – Симферополь, 1967. – 255с.
496856
   Звезды немеркнущей славы. – 3-е изд., перераб. и доп. – Симферополь, 1984. – 302с.
496857
   Звезды немого кино. – М., 1968. – 239с.
496858
  Эминеску М. Звезды новорожденной свет / М. Эминеску. – М, 1989. – 325с.
496859
  Никулин М. Звезды нужны живым / М. Никулин. – Москва, 1969. – 656 с.
496860
  Воеводин Е.В. Звезды остаются / Е.В. Воеводин, Э.Р. Талунтис. – Ленинград, 1956. – 340с.
496861
  Ордина Г.П. Звезды открывают тайны / Г.П. Ордина. – М., 1968. – 17с.
496862
  Сизоненко А.А. Звезды падают в августе / А.А. Сизоненко. – Симферополь, 1958. – 238с.
496863
  Сизоненко А.А. Звезды падают в августе : повести : пер. с укр. / А.А. Сизоненко ; ил.: А. Тамбовкин. – Москва : Мол. гвардия, 1972. – 166 с.
496864
  Литвинов С.В. Звезды падают вверх : роман / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448 с. – (Русский Синди Шелдон). – ISBN 5-04-004898-X
496865
  Зверев А.М. Звезды падучей пламень : Жизнь и поэзия Байрона / А.М. Зверев. – Москва : Детская литература, 1988. – 191с. – ISBN 5-08-000726-5
496866
   Звезды первой величины. – Москва, 1969. – 334с.
496867
   Звезды первой величины (о молодежи). – Москва, 1966. – 256с.
496868
   Звезды первой величины. Интервью, репортажи, очерки о молодых героях нашего времени, воспит. союзами молодежи соц. стран. – М., 1973. – 359с.
496869
  Анатольев Ю.А. Звезды под дорогами : (молодежный туризм как школа воспитания) / Анатольев Ю.А. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Молодежная" ; № 6)
496870
  Денчев П. Звёзды под землёй / П. Денчев. – Донецк, 1983. – 151с.
496871
   Звезды подвига: на земле Афганистана. – М., 1985. – 207с.
496872
   Звезды подвига: на земле Афганистана. – М.
3. – 1991. – 239 с.
496873
  Василевский А.Е. Звезды поздних спектральных классов высокой светимости в рассеянных звездных скоплениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.031 / Василевский А.Е. ; Гос. астрономический ин-т. – Москва, 1972. – 12 с.
496874
  Ольхон А.С. Звезды полярного круга / А.С. Ольхон. – Иркутск, 1949. – 168с.
496875
   Звезды поэзии. – Душанбе, 1974. – 519с.
496876
   Звезды поэзии. – Душанбе, 1976. – 520с.
496877
  Коротцев О.Н. Звезды Пулкова: Очерки о Пулковской обсерваториии астрономах-пулковцах / О.Н. Коротцев. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 220 с. – ISBN 5-289-00335-5
496878
  Рут М.Э. Звезды рассказывают о Земле / М.Э. Рут. – Свердловск, 1990. – 46 с. – ISBN 5-7525-0137-7
496879
  Лукаш И.М. Звезды ратной доблести. Очерки / И.М. Лукаш. – Днепропетровск, 1980. – 223с.
496880
  Федоров В.И. Звезды России / В.И. Федоров. – М., 1963. – 145с.
496881
  Добыш Г.Н. Звезды русской сцены / Г.Н. Добыш. – М, 1992. – 172с.
496882
  Нестьев И.В. Звезды русской эстрады (Панина, Вяльцева, Плевицкая). Очерки о русских эстрадных певицах начала ХХ века. / И.В. Нестьев. – Москва : Советский композитор, 1970. – 179 с.
496883
  Нестьев И.В. Звезды русской эстрады. (Панина, Вяльцева, Плевицкая). Очерки о рус. эстрадных певицах начала ХХ в. / И.В. Нестьев. – 2-е изд., доп. – М., 1974. – 182с.
496884
  Сынгаевский П.Ф. Звезды рядом / П.Ф. Сынгаевский. – Киев, 1961. – 104с.
496885
  Страйжис В.Л. Звезды с дефицитом металлов / В.Л. Страйжис. – Вильнюс : Мокслас, 1982. – 312 с.
496886
  Сеидов З.Ф. Звезды с фазовым переходом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001.031 / Сеидов З.Ф.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1969. – 7л.
496887
  Салахутдинов Ф.З. Звезды Самарканда. / Ф.З. Салахутдинов. – Ташкент, 1968. – 203с.
496888
  Барри С. Звезды Сан-Сесильо : роман / Сюзан Барри ; [пер. с англ. М. Райнер] // Парижское приключение : [пер. с англ.] / Э. Эштон. – Санкт-Петербург : Библиополис, 1995. – С. 197-356. – (Библиотека любовного романа). – ISBN 5-7435-0118-1
496889
  Озерный Б.Ф. Звезды светят в пути / Б.Ф. Озерный. – Саратов, 1959. – 164с.
496890
  Олиянчу В.П. Звезды светят всем / В.П. Олиянчу. – Фрунзе, 1978. – 156с.
496891
  Гайдаенко И.П. Звезды Свободы / И.П. Гайдаенко. – Киев, 1963. – 61с.
496892
  Шелдон С. Звезды сияют с небес : Роман / Пер. с англ. В.Б.Тетевина; Сидни Шелдон. – Москва : АСТ, 2000. – 352с. – (Собр.соч., вып. 14). – ISBN 5-17-002718-4
496893
  Шевченко Н. Звезды Славы / Н. Шевченко. – Казань, 1969. – 212с.
496894
   Звезды славы боевой: на земле Афганистана. – М., 1988. – 223с.
496895
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 547 с.
496896
  Кронин А. Звезды смотрят вниз : [роман] / А. Кронин ; пер. с англ. М.Е. Абкиной. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1956. – 687 с.
496897
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Челябинск : Челябинское книжное изд-во, 1956. – 532с.
496898
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Донецк, 1982. – 647с.
496899
  Кронин А. Звезды смотрят вниз : Роман / А. Кронин; Пер. с англ. М.Е.Абкиной. – Донецк : Донбас, 1983. – 647с.
496900
  Кронин А.Дж. Звезды смотрят вниз : Роман / А.Дж. Кронин. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 639с.
496901
  Кронин А. Звезды смотрят вниз : роман / А. Кронин. – Донецк : Донбас, 1990. – 556 с.
496902
  Кронин А.Д. Звезды смотрят вниз / Арчибалд Джозеф Кронин ; [ пер. М. Абкиной ]. – Москва : Известия, 1992. – 686 с. – ISBN 5-206-00368-9
496903
  Ишимов Ю. Звезды советского спорта / Ю. Ишимов. – М., 1982. – 64с.
496904
  Горбунов В.В. Звезды советского спорта / В.В. Горбунов. – М, 1983. – 64с.
496905
   Звезды советского спорта. – М., 1984. – 64с.
496906
  Скороходов Г.А. Звезды советской эстрады / Г.А. Скороходов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 184с.
496907
  Верютин В.И. Звёзды Согдианы / В.И. Верютин. – Барнаул, 1980. – 168с.
496908
   Звезды спорта. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 429с.
496909
  Нилибаев А. Звезды степи. / А. Нилибаев. – М, 1984. – 88с.
496910
  Садай В.Л. Звезды сходят в Табор : роман / Владимир Садай ; пер. с чуваш. Л.Парфенова. – Чебоксары : Чувашское кн. изд-во, 1984. – 208 с.
496911
  Хаппалаев Ю.Р. Звезды счастья : стихи / Ю.Р. Хаппалаев; пер. с лакск. Н.Гребнева и др. – Махачкала : Даггиз, 1950. – 59 с.
496912
   Звезды счастья. – М., 1979. – 159с.
496913
  Жиляев Б.Е. Звезды типа R Северной Короны / Б.Е. Жиляев, М.Я. Орлов, А.Ф. Пугач. – Киев : Наукова думка, 1978. – 127 с.
496914
  Цесевич В.П. Звезды типа RR Лиры / В.П. Цесевич. – Киев : Наукова думка, 1966. – 471 с.
496915
  Цесевич В.П. Звезды типа RW Возничего / В.П. Цесевич, Б.А. Драгомирецкая. – Киев : Наукова думка, 1973. – 436 с.
496916
   Звезды типа Вольфа-Райе и родственные им объекты. – Таллин, 1988. – 252с.
496917
  Архипова В.П. Звезды типа Р Лебедя : Автореф... наук: / Архипова В.П. ; Моск. гос. унив. им.В.М. Ломоносова. Гос. астроном. инст. им. П.К. Штернберга. – Москва, 1963. – 7с.
496918
  Цой Д.О. Звезды тира Ве : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Цой Д.О. ; Лен. ГУ. – Ленинград, 1955. – 7 с.
496919
   Звезды тоже устают крутиться : идеи и открытия. Астрономия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 12 : Фото
496920
  Харламова Татьяна Звезды турбизнеса на олимпийском пьедестале : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-30 : Фото
496921
   Звезды турбизнеса на орбите "Космоса" : Звездная команда отель "Космос". Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 16 : Фото
496922
  Эльгар К. Звезды улыбаются : рассказы / Кашиф Эльгар ; пер. с кабард. – Москва : Советская Россия, 1969. – 88 с.
496923
  Якимов Г.В. Звезды Фарида / Г.В. Якимов. – Алма-Ата, 1968. – 70с.
496924
  Квин Л.И. Звезды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Барнаул, 1964. – 316 с.
496925
  Квин Л.И. Звезды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Барнаул, 1972. – 432 с.
496926
  Квин Л.И. Звезды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Барнаул, 1985. – 288 с.
496927
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони. – М, 1955. – 560с.
496928
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони. – М, 1956. – 608с.
496929
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони; Пер. с венгерского Кун А. – Москва : Художественная литература, 1989. – 572с.
496930
  Агекян Т.А. Звёзды, галактики, Метагалактика / Т.А. Агекян. – Москва : Наука, 1966. – 374 с., ил.
496931
  Агекян Т.А. Звёзды, галактики, Метагалактика / Т.А. Агекян. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1970. – 334 с.
496932
  Агекян Т.А. Звёзды, галактики, Метагалактика / Т.А. Агекян. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1981. – 415 с., ил.
496933
   Звезды, туманности, галактики : труды симпозиума. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1969. – 296 с.
496934
  Рей Г. Звезды. / Г. Рей. – М., 1969. – 168с.
496935
  Шкловский И.С. Звезды: их рождение, жизнь и смерть / И.С. Шкловский. – Москва : Наука, 1975. – 367 с.
496936
  Шкловский Звезды: их рождение, жизнь и смерть / Шкловский, и.С. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1977. – 384 с.
496937
  Шкловский И.С. Звезды: их рождение, жизнь и смерть / И.С. Шкловский. – 3-е изд., переработ. – Москва : Наука, 1984. – 384 с.
496938
  Воскрекасенко С.І. Звеличую і зневажаю : поезії / С.І. Воскрекасенко. – Київ : Радянська школа, 1980. – 88 с.
496939
  Ибрагимова М. Звенел булат / М. Ибрагимова. – Махачкала, 1972. – 363 с.
496940
   Звени наша песня. – Томск, 1956. – 126с.
496941
   Звени наша песня. – Ярославль, 1966. – 64с.
496942
   Звени пионерская песня. – Омск, 1962. – 100с.
496943
   Звени, гитара. – Москва, 1971. – 128с.
496944
  Шестериков П.П. Звени, звонок! / П.П. Шестериков. – Минск, 1957. – 128с.
496945
  Зоненко И.Т. Звени, капель! / И.Т. Зоненко. – Краснодар, 1975. – 79с.
496946
  Шукурбеков Р. Звени, комуз / Р. Шукурбеков. – Фрунзе, 1962. – 180с.
496947
  Шукурбеков Р. Звени, комуз / Р. Шукурбеков. – Фрунзе, 1962. – 180с.
496948
  Уметалиев Т. Звени, комуз! : стихотворения, поэма / Темиркул Уметалиев ;. – Москва : Художественная литература, 1982. – 254 с.
496949
  Савин В.А. Звени, моя парма: стихи, поэмы, пьесы, рассказы / В.А. Савин. – Сыктывкар, 1983. – 256 с.
496950
  Вавилина В. Звени, наша песня : сборник песен / В. Вавилина. – Москва : Молодая гвардия, 1950. – 224 с.
496951
  Малишко А.С. Звенигора : вибрані поезії / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 367 с.
496952
  Шутов И.Н. Звенигора. / И.Н. Шутов. – Х, 1955. – 372с.
496953
  Шутов И.Н. Звенигора. / И.Н. Шутов. – Харьков, 1968. – 499с.
496954
  Тихомиров Николай Яковлевич Звенигород / Тихомиров Николай Яковлевич. – Москва : Акад.архитектуры СССР, 1948. – 45с.
496955
  Карасев Е.А. Звенигород / Е.А. Карасев. – М, 1978. – 94с.
496956
   Звенигород для бизнеса и отдыха : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 73 : Фото
496957
  Красновы Ю.А. и Н Звенигород и его окрестности / Ю.А. и Н Красновы, . – Звенигород, 1955. – 33с.
496958
  Боровкова С.Н. Звенигород и окрестности / С.Н. Боровкова. – 2-е доп. изд. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 222с.
496959
  Бояр О.П. Звенигород: Историко-культурные памятники звенигородского края : путеводитель / О.П. Бояр, Н. Краснов, Ю. Краснов. – Москва : Советская Россия, 1974. – 158с.
496960
  Лободаєв В.М. Звенигородський кіш Вільного козацтва: становлення та еволюція ідейно-організаційної структури (березень 1917 - квітень 1918 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-25. – (Історія ; вип. 45)


  В статті на основі архівних документів проаналізовано діяльність одного з найбільших підрозділів Вільного козацтва. Зроблено спробу з"ясувати особливості та суперечності у розвитку вільно козачого руху
496961
  Янченко В. Звенигородські конгломератоподібні породи (текстурні особливості, умови та механізми формування) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  В статті викладено результати тектонофаціальних досліджень конгломератоподібних порід звенигородського комплексу на Українському щиті. Розглянуто їх текстурні особливості, фізичні умови та механізми формування. The article presents the results of ...
496962
  Іванченко М.Г. Звенигородщина / М.Г. Іванченко, В.М. Хоменко. – Дніпропетровськ, 1969. – 51с.
496963
  Кримський А.Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного / Аг. Кримський ; [авт. передмови А.Ю. Чабан]. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – XVI с., 434 с., [12] c. іл. : іл. – Відтворено з авт. макету : Аг. Кримський. Звиногородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектичного з географічною мапою та малюнками. К., 1930. – ISBN 978-966-2256-05-5
496964
  Шутов И.Н. Звенигорское солнце. / И.Н. Шутов. – Х, 1965. – 400с.
496965
  Соболев А.П. Звенит в ночи луна / Соболев А. – М, 1982. – 335с.
496966
  Горбунов М.Н. Звенит колокольчик / М.Н. Горбунов. – М, 1967. – 47с.
496967
  Даричев Д. Звенит чинара : стихи / Давид Даричев. – Орджоникидзе : Ир, 1971. – 129 с.
496968
  Каллас Т. Звенит, поет / Т. Каллас. – Таллин, 1980. – 352с.
496969
  Иванов Г. Звените, свадьбы! / Г. Иванов. – Орлов : Орловское кн. изд-во, 1963. – 47 с.
496970
   Звено. – Москва, 1954. – 222с.
496971
  Куняев С. Звено / С. Куняев. – М, 1962. – 80с.
496972
  Богданов В.А. Звено / В.А. Богданов. – М, 1973. – 94с.
496973
   Звено Н. Маринич - лучшее кукурузоводческое звено Дона : Краткий рекоменд. указатель лит-ры. – Ростов-на-Дону : Ростов. гос. науч. б-ка, 1962. – 8 с. – (Равняясь на маяки ; Вып. 3)
496974
  Егоренкова Г.И. Звено связующее / Г.И. Егоренкова. – Минск, 1990. – 253с.
496975
   Звено юных пионеров. – М., 1956. – 112с.
496976
  Давыдов-Анатарии Звенят родники : стихи, песни и поэма / Давыдов-Анатарии; Василий Давыдов-Анатари; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1976. – 96 с.
496977
  Воронин С.А. Звенят ручьи / С.А. Воронин. – Москва, 1960. – 30с.
496978
  Воронин С.А. Звенят ручьи / С.А. Воронин. – Ленинград, 1961. – 87с.
496979
  Золототрубов А.М. Звенящая волна / А.М. Золототрубов. – Мурманск, 1964. – 256с.
496980
  Ботвинник И.П. Звенящая падь / И.П. Ботвинник. – Хабаровск, 1962. – 51с.
496981
  Платонов С.З. Звенящие зори / С.З. Платонов. – Саранск, 1973. – 72 с.
496982
  Чиковани С.И. Звенящий родник : стихи / [Симон Чиковани ; вст. статья К.Кулиева]. – Москва : Детская литература, 1970. – 191 с.
496983
  Тихомиров М.И. Звеньевая организация труда в колхозах / М.И. Тихомиров. – Омск : Облгиз, 1948. – 64с.
496984
  Иванова Л.П. Звеньевому / Л.П. Иванова. – Москва, 1988. – 775 с.
496985
  Ожешко Э. Звенья : Рассказ Элизы Оржешко / Пер. с пол. Эм. З-н. – Санкт-Петербург : Изд. О-во для распространения просвещения между евреями в России ; Типо-литогр. И. Рапопорта, 1901. – 28 с.
496986
  Беличенко Ю.Н. Звенья / Ю.Н. Беличенко. – Рига, 1969. – 66с.
496987
  Атаманенко М.М. Звенья / М.М. Атаманенко. – Тула, 1976. – 64с.
496988
  Доризо Н.К. Звенья / Н.К. Доризо. – М., 1982. – 160с.
496989
   Звенья. – Саранск, 1983. – 248с.
496990
  Березкин Г.С. Звенья / Г.С. Березкин. – М, 1984. – 374с.
496991
   Звенья. – М.
1. – 1991. – 618с.
496992
   Звенья агропромышленного комплекса. – М., 1984. – 287с.
496993
  Адрианов Ю.А. Звенья времени : стихи / Ю.А. Адрианов ; ил.: Н. Мидов. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1974. – 95 с.
496994
  Буканов Н.И. Звенья времени / Н.И. Буканов. – Ташкент, 1978. – 150с.
496995
  Гаско М.Э. Звенья жизни / М.Э. Гаско. – Москва : Советский писатель, 1971. – 63 с.
496996
  Рыбочкин А.И. Звенья жизни. / А.И. Рыбочкин. – Хабаровск, 1977. – 144с.
496997
  Ковальджи К.В. Звенья и зерна : Сборник стихотворений / К.В. Ковальджи. – Москва : Советский писатель, 1989. – 204с.
496998
  Гордейчев В.Г. Звенья лет / В.Г. Гордейчев. – Воронеж, 1981. – 182с.
496999
  Коняев Н.И. Звенья народного хозяйства и реформа. / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1973. – 264с.
497000
  Рудов М.А. Звенья открытий. / М.А. Рудов. – Фрунзе, 1970. – 174с.
<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,