Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>
492001
  Клочек Г. "Жанр" аналізу окремого твору в шевченкознавстві: обгрунтування актуальності // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 3-15. – ISSN 0236-1477


  У статті обгрунтовано актуальність "жанру" аналізу окремого твору в шевченкознавстві, розглядаються основні моменти у формуванні його дослідницьких принципів.
492002
  Демецкая В.В. "Жанровая память" проповеди в верлибровых произведениях // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 80-85. – ISBN 966-581-590-3
492003
  Чумак Е.П. "Жанры СМИ. Реклама" : (урок русского языка в 11 классе) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2010. – № 6 (36). – С. 29-36
492004
  Добровольская Г.Н. "Жар-птица" и "Петрушка" И.Ф. Стравинского / Г.Н. Добровольская. – Л, 1963. – 56с.
492005
  Осійчук А.С. "Жах душі" - готична основа "страшних" новел Е.А. По // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 53-54
492006
  Федянін В. "Жахливий спадок" Трампа. Вашингтон розірвав ядерну угоду з Тегераном // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 травня (№ 17). – С. 1, 5


  "Американська адміністрація послідовно намагається відновити відносини зі своїми ключовими союзниками на Близькому Сході. Втягування США у протистояння з "Ісламською державою" в Іраку й Сирії, удар "томагавками" по сирійському аеродрому в квітні 2017 ...
492007
   "Ждем вестей из Вологды". – Архангельск, 1978. – 96с.
492008
  Кузнецов Л.М. "Жду леопарда...." / Л.М. Кузнецов. – Москва, 1969. – 96 с.
492009
  Сергійчук В. "Же через шаблю маєм право..." // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 97-102. – ISBN 966-530-115-2
492010
  Набитович І. "Жебрак, мандрівник, лицар і поет..." // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 48-53. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
492011
  Прусенко Г.Є. "Жезл Аарона" Андрея Белого как метатекст // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 339-348


  Стаття присвячена окресленню метатекстуальних параметрів праці Андрія Бєлого "Жезл Аарона", що розглядається у якості частини метатексту А. Бєлого 1916-1922-го років
492012
  Каркавіцас А. [Жебрак / А. Каркавіцас. – Афіни : Естія, 1997. – 196 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 31]). – ISBN 960-05-0151-3
492013
  Шор В.Е. Жан-Ришар Блок / В.Е. Шор. – Л, 1947. – 40с.
492014
  Винниченко Т. Жан-Франсуа Шампольон: голоса иероглифов // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 4 (92). – С. 33-47. – ISSN 1819-6268
492015
  Литвинська С. Жанр художньої біографії в сучасній українській драматургії : на матеріалі п"єс О. Миколайчука "Ассо та Піаф, або перший тост - за мермоза!", В. Герасимчука "Андрей Шептицький") / С. Литвинська, Н. Щур // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 242-253. – ISBN 966-7773-70-1
492016
  Янець Н. Жанр художньої біографії у драматургії І. Кочерги // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 204-211. – ISSN 2411-4146
492017
  Пустовіт В. Жанр щоденника в епістолярній літературі // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 163-169. – ISBN 966-7773-70-1
492018
  Ландар Н.І. Жанр щоденника в рецепції наукової критики ХХ ст. // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 210-214. – ISBN 978-966-171-217-0
492019
  Лебідь-Гребенюк Жанр щоденника у творчості П. Куліша і Т. Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 16-25. – ISSN 0236-1477
492020
  Жемберова В. Жанр як пізнавальна та естетична система // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 77-80
492021
  Копистянська Н.Х. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства : монографія / Н. Копистянська. – Львів : ПАІС, 2005. – 368 с. – Шифр дубл.801 Копи.Доп.карт.фл.,ст. – ISBN 966-7651-29-0
492022
  Бандура Г.О. Жанр, характер і проблема їх взаємозв"язку // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 54-59. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються категорії жанру, характеру, а також проблема їх взаємозв"язку, вивчення якої дозволяє виявити вплив характеру на своєрідність змісту і форми жанру.
492023
  Соломонов М.А. Жанри драматичного мистецтва / М.А. Соломонов. – К., 1968. – 54с.
492024
  Заболотна Валентина Жанри драматургії // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 89-93. – ISSN 0130-321Х


  Трагедія, комедія, драма, мелодрама
492025
  Владич Л.В. Жанри живопису / Л.В. Владич. – Київ, 1966. – 67с.
492026
   Жанри зображальної журналістики : Навч. програма. – Київ, 2000. – 11с.
492027
   Жанри і стилі в історії української літературної мови. – Київ : Наукова думка, 1989. – 283с. – ISBN 5-12-000625-6
492028
  Віщук О.Ю. Жанри й тематика сучасної шкільної преси // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 134-137


  У статті здійснено спробу дослідження жанрів і тематики шкільних видань. Визначено психологічне підгрунтя вибору дітьми різного віку жанрів і тематики журналістських матеріалів; співвідношення використаних жанрів та обраних тем. З"ясовано жанрові та ...
492029
  Наєнко М. Жанри канонічні і...постмодерні // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 5-11. – ISBN 978-966-171-901-8


  Пропонується історико-теоретичний екскурс в наукові уявлення про літературні жанри; автор пов"язує народження їх із культурно-історичними епохами, які формують відповідний стиль художнього мислення. Найбільше уваги приділено виникненню постмодерних ...
492030
  Наєнко М. Жанри канонічні і...постмодерні // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (655). – С. 69-73. – ISSN 0236-1477
492031
  Бернадська Н. Жанри літературної критики : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н.І. Бернадська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2020. – 118, [1] с. – Бібліогр.: с. 115-118 та в кінці частин. – ISBN 978-617-7631-43-8


  У пр. № 1738178 напис: У фонд бібліотеки від авторки, яка понад усе любить спілкування з паперовою книгою і співробітниками - найкращими - університетської бібліотеки . Підпис.
492032
  Лепетюк І.Г. Жанри мовлення в структурі художнього тексту : (на прикладі французьких романів ХІХ століття) // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 106-108. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Розглядається одна з дискусійних проблем лінгвістики - проблема жанрів мовлення. Автор наводить протилежні точки зору таких відомих вчених, як Р. А. Будагов та М. М. Бахтін, знайомить з особливостями первинних та вторинних жанрів мовлення, а також ...
492033
  Подорлова В.Ф. Жанри музичного театру в історичній ретроспекції та сьогоденні // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 233-243
492034
  Яхонтова Т.В. Жанри первинної наукової комунікації: сучасні тенденції розвитку // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 135-140. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
492035
  Малахова О.О. Жанри пісенної лірики як відображення естетичного ставлення людини до дійсності // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 148-153. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
492036
   Жанри радянської газети. – К., 1974. – 295с.
492037
  Щербина А.О. Жанри сатири і гумору / А.О. Щербина. – Київ, 1977. – 136с.
492038
  Косяченко В.Т. Жанри сатири і гумору в українській радянській літературі. / В.Т. Косяченко. – К., 1988. – 60с.
492039
  Ярмиш Ю.Ф. Жанри сатиричної публіцистики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.Ф. Ярмиш; КНУТШ; Інститут журналістики; За ред. В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 2003. – 156с. – ISBN 966-594-208-5
492040
  Каміран Шейхо Жанри сирійської та української преси:порівняльний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 6-11.


  Осмислено й охарактеризовано жанри сирійської та української преси, виявлено їх певну тотожність і суттєву відмінність, окреслено шляхи поліпшення журналістської майстерності, ефективності впливу засобів масової інформації на реципієнтів. It is ...
492041
  Валерко А.В. Жанри та стилі журналів "Перець" та "Перчиця" в роки Великої Вітчизняної війни // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 74-79
492042
  Горелов С.І. Жанри фотожурналістики в умовах посилення тенденції візуалізації ЗМІ / С.І. Горелов, Н.І. Зикун // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 257-261


  The article describes change genres of photojournalism in the conditions of strengthening of tendency of visualization of mass-media. So as we can see, media become more interactive, they follow current trends, become commercialized. In order to stay ...
492043
  Бутмерчук Н. Жанри французької та української преси у порівняльному аспекти // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 262-269
492044
  Іванюха Т.В. Жанри художньої публіцистики крізь призму семіотичної методології // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 71-75


  У статті застосовано структурно-семіотичний підхід до аналізу медіадискурсу. Аналізується зокрема знакова природа жанру, розглядаються жанри публіцистики первинного та вторинного семіозису. In the article, semiotic approach is applied to the analysis ...
492045
  Маленька Т.Ф. Жанри, жанрові форми і стилі перської класичної поезії Х-ХV ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С.136-142


  У статті розглядається еволюція системи жанрів і жанрових форм перської класичної поезії X – XV ст. у взаємозв’язку зі зміною літературно-стильових епох. Розглянуто питання трактування поетичних жанрів у перських середньовічних поетиках Рашід ад-Діна ...
492046
  Перехейда В.В. Жанристика газетного видання та характерні якості його читача // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 57-60


  У статті розглянуто значення жанрового чинника медіавпливу, виявлено залежність жанрової конфігурації газетного видання від особистісних особливостей його цільової аудиторії. The article considers significance of genre factor of media impact. The ...
492047
  Курчій Д. Жанрова-стильова своєрідність роману Марії Матіос "Солодка Даруся" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 52-59. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
492048
  Пеліна Г. Жанрова амбівалентність функціонування одного тексту: закарпатський варіант балади про двох голубів // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 159-168


  В статті розглядається специфічна локальна ситуація, яка склалася в Тячівському районі Закарпатської обл. На території чотирьох сіл популярний баладний текст про двох голубів поширений як колядка вдові. Визначено ймовірні причини, через які текст ...
492049
  Любарець Н.О. Жанрова гра в романі Вірджинії Вулф "Орландо" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 371-375


  Стаття присвячена проблемі гри в "Орландо" Вірджинії Вулф з жанровими різновидами роману: біографічним, вікторіанським, модерним та романом про митця. Аналізуються пародійний та іронічний модуси оповіді роману. Статья посвящается проблеме игры в ...
492050
  Щеголь Л.Д. Жанрова дефініція роману М. Селімовича "Дервіш і смерть" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 355-361. – ISSN 2075-437X


  У даній статті розглянуті проблеми розвитку літературного процесу 60-80-х років ХХ століття в Сербії та проаналізовано характерні особливості основних наративної методик. Виявлено та обгрунтовано приналежність роману М. Селімович "Дервіш і смерть" до ...
492051
  Мех Н. Жанрова диференціація в сучасних наукових і культурних дискурсах // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 72-77. – ISSN 0201-419
492052
  Шулінова Л.В. Жанрова диференціація наукового стилю сучасної української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 79-84.
492053
  Рябченко М.М. Жанрова дифузія в сучасній українській прозі (на матеріалі творів Н. Сняданко, М. Соколян, С. Пиркало) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 279-284


  У статті розглядається явище жанрової дифузії та її різновиди (синтез, жанр-вставка) в сучасній українській прозі. Аналізуються причини виникнення цього явища. Акцентується увага на проблемі вивчення жанру як літературознавчої категорії. В статье ...
492054
  Александренко В.В. Жанрова дифузія малої прози Д. Марковича (На прикладі творів "Невдалиця", "Бразиліяни") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 315-318
492055
  Громова Г. Жанрова домінанта та варіативність в перекладі міжнародних договорів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 78-82
492056
  Віват Г.І. Жанрова інтертекстуальність і новизна в поезії українських дисидентів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 230-238
492057
  Топуз А.С. Жанрова інтерференція у романах Велерія Шевчука та Айріс Мердок : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Топуз А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 176 л. – Бібліогр.: л. 150-176
492058
  Топуз А.С. Жанрова інтерференція у романах Велерія Шевчука та Айріс Мердок : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Топуз А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
492059
  Яремко Л. Жанрова класифікація і систематизація фольклорних матеріалів І половини ХІХ століття (М. Цертелєв, М. Максимович, І. Срезневський) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 566-573. – ISSN 1028-5091


  Розглядається класифікація і систематизація народнопісенного матеріалу у збірниках М. Максимовича 1827 та 1834 ...
492060
  Васильєв Є.М. Жанрова конвергенція в сучасній драматургії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 71-78. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
492061
  Поляковська С.П. Жанрова модель камерного безсюжетного балету в контексті теорії гри (на матеріалі музики Д.Поліщука) : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.03 / Світлана Петрівна Поляковська; Одес. держ. муз. акад. ім.А.В.Нежданової. – Одеса, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
492062
  Ткачук О.М. Жанрова модель містерії та "Великий льох" Т.Шевченка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 184-189. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
492063
  Бурич Л. Жанрова модифікація інтернет-колумністики (за колонками онлайн-видання "Українська правда") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 66-74. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
492064
  Даниленко І.І. Жанрова модифікація канону молитви в ліриці 17-20 ст. : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Даниленко І.І. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 391л. – Бібліогр. : л.354-391
492065
  Даниленко І.І. Жанрова модифікація канону молитви в ліриці 17 - 20 століть : автореф.дис. ... док-ра філол. наук : 10.01.06 / Даниленко І. І. ;КНУТШ. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр. : 25 назв
492066
  Бовсунівська Т.В. Жанрова модифікація як ідеологічна анаморфоза // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 13-18
492067
  Дубенко О.Ю. Жанрова належність художнього твору крізь призму його колористики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 85-89


  У статті проаналізовано зв’язок між колористикою художнього твору як смислотвірною складовою тексту та його жанровою належністю. Дослідження проведено у межах ідіостилю Вільяма Шекспіра.
492068
  Дубенко О. Жанрова належність художнього твору крізь призму його колористики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 1 (169). – С. 203-207
492069
  Пономаренко О.А. Жанрова організація мовленнєвого спілкування лікаря і пацієнта (на матеріалі художніх творів письменників-лікарів) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Пономаренко Олена Аліківна ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 30 назв
492070
  Ярмаш Ю. Жанрова палітра Івана Труша // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 5 (101), вересень - жовтень. – С. 850-856. – ISSN 1028-5091
492071
  Степчук Ю. Жанрова палітра літературно-критичної творчості Михайлини Коцюбинської // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 79-87. – ISSN 0236-1477
492072
  Ткаченко Т. Жанрова палітра малої прози Івана Нечуя-Левицького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 173-186. – ISSN 2520-6346


  Статтю присвячено студіюванню специфіки малої прози Івана Нечуя-Левицького. Увагу зосереджено на дослідженні генології письма, зокрема розмаїтті малих епічних форм, презентованих спадщиною письменника. Висвітлено авторську рецепцію, інтерпретацію та ...
492073
  Лавриш Ю. Жанрова палітра нових медій: специфіка і креативність // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 239-245. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
492074
  Георгієвська В. Жанрова палітра оголошень на сторінках рекламно-довідкової преси (ХІХ - поч. ХХ ст.) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 122-132


  У статті розглянуто жанрові різновиди рекламних оголошень на сторінках рекламно-довідкової преси, що виходила на території Східної України у ХІХ - на початку ХХ ст. (зокрема: рубрична рек лама, каталог, прейскурант, звернення, порада фахівця, ...
492075
  Бовсунівська Т. Жанрова палітра поезії Тараса Шевченка // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 4 (98). – С. 46-50
492076
  Олефір В. Жанрова палітра українського роману 20-30-х років ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто жанрові модифікації українського роману 20-30-х років ХХ ст. Проаналізовано творчу спадщину романістів того періоду (Ю. Смолич, О. Копиленко, С. Божко, Ю. Яновського та ін.). Genre modifications of the Ukrainian novel in the 1920s-1930s are ...
492077
  Огін З. Жанрова палітра щотижневого суспільно-політичного журналу "Український тиждень" в умовах інформаційного суспільства (на прикладі контенту видань за 2012 р.) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 260-269


  У статті вивчається жанрова палітра щотижневого суспільно-політичного журналу "Український тиждень". У дослідженні з"ясовується специфіка використовуваних жанрів тижневика, яка є одним із важелів впливу "Українського тижня" на читачів в умовах ...
492078
  Маринчак Н.В. Жанрова парадигма анімалістичної тележурналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 123-129. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
492079
  Герман І.С. Жанрова парадигма запорізької преси 20-40-х рр. ХХ ст.: специфіка лінгвостилістичного офцормлення : збірник наукових статей // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 55-59. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х


  У статті досліджуються особливості формування системи жанрів місцевої преси, аналізується специфіка мови й стилю публіцистичного дискурсу періоду тоталітарної журналістики
492080
  Рог Г.В. Жанрова парадигма сучасного турецького роману 80-90-х рр. XXст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С.133-140
492081
  Налімова А.О. Жанрова парадигма сучасної корейської малої прози // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 107-115


  Зроблено спробу проаналізувати сучасну корейську малу прозу, зокрема синхронічний і діахронічний аспекти її розвитку. Розглянуто змістово-тематичне наповнення й особливості жанрової парадигми. Анализируется современная корейская малая проза, а именно ...
492082
  Фурдуй Ю.В. Жанрова парадигма фортепіанної багателі у творчості Л. Бетховена // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 238-242. – ISSN 2312-4679
492083
  Марчун О.В. Жанрова параметризація дитячого фольклору : навч. посібник / О.В. Марчун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 214, [1] с. – Бібліогр.: с. 206-214, в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 978-966-933-063-5
492084
  Сажина А. Жанрова поетика дитячої літератури в рекламних інтерпретаціях // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 243-248
492085
  Проценко О. Жанрова поліфонія української літератури рубежу тисячоліть: шлях до авторефлексивного тексту // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 106-111. – (Філологічні науки)
492086
  Горбонос О. Жанрова природа авторської передмови до збірки літературних казок О. Бодянського : "Наські українські казки запорожця Іська Матиринки" : текст, підтекст, контекст // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 34-37
492087
  Ткачук М. Жанрова природа лірики у колі сучасних літературознавчих досліджень // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 497-500. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
492088
  Бернадська Н. Жанрова природа літературних усмішок Остапа Вишні // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 66-76. – (Серія філологічна ; вип. 18). – ISSN 2309-7086


  У статті розглянуто жанрові особливості творів Остапа Вишні, які увійшли до його збірника «Вишневі усмішки літературні» (1927), а саме – усмішок і літературних шаржів, присвячених як письменникам, так і критикам й літературознавцям. В усмішках ...
492089
  Нестеренко О.А. Жанрова природа мультимедійних історій // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 346-355. – ISSN 1998-6912
492090
  Набок М. Жанрова природа народних дум і національна своєрідність епічного героя // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (76). – С. 120-127.
492091
  Телешман С.І. Жанрова природа поем М. Ткача "Руки на штурвалі" та "Стадіон" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 163-176. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068
492092
  Рижкова Г.-П. Жанрова природа прозопису Оксани Забужко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст.
492093
  Рижкова Г.-П. Жанрова природа прозопису Оксани Забужко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-32.
492094
  Гольник О. Жанрова природа роману Ю. Щербака "Час смертохристів" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 69-80. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
492095
  Зикун Н.І. Жанрова репрезентація сатиричної публіцистики: уточнення наукових підходів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  Метою статті є з"ясування особливостей і ролі сатиричних жанрів публіцистики; дослідження впливу на їхній характер зображальних текстів, наділених особливою образністю й публіцистичністю. Використовувалися методи аналізу - для виокремлення із системи ...
492096
  Коржик У. Жанрова різноманітність візуалів Миколи Луговика // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 258-265. – ISBN 978-966-286-026-9
492097
  Мислива В. Жанрова своєрідність "Казки про калинову сопілку" Оксани Забужко // Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 145-151. – ISSN 2305-5898
492098
  Яремчук В. Жанрова своєрідність "космічної трилогії" К.С. Льюїса // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 39-46. – ISSN 2307-2261
492099
  Лук"янчук М.Ю. Жанрова своєрідність драматургії Миколи Гумельова // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 49-50
492100
  Куницька І.В. Жанрова своєрідність експресіоністського роману // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 67-71. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто питання виділення серед форм модерністського епосу I пол. 20 ст. жанрової форми експресіоністського роману (на прикл. творів укр. та заруб. літератури), виділено жанрові константи.
492101
  Куницька І.В. Жанрова своєрідність імпресіоністського роману (В. Вулф "На маяк") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 145-148. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
492102
  Артемова Л.В. Жанрова своєрідність колонки (на матеріалі періодичного іспанського видання "El Pais") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 17-21. – ISBN 978-966-171-092-3


  Жанрова система сучасної преси
492103
  Вишняк М. Жанрова своєрідність кримської лірики Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 11-32. – ISBN 978-966-600-358-7
492104
  Ткачук М. Жанрова своєрідність літературної веснянки Маркіяна Шашкевича // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 2-7
492105
  Безкоровайна О. Жанрова своєрідність малої прози Григора Тютюнника // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 37-39


  У статті досліджується жанрова специфіка малої прози Григора Тютюнника. Схематично висвітлені модифікації двох споріднених жанрів - новели та оповідання, означено риси індивідуального стилю митця.
492106
  Яремкович М. Жанрова своєрідність малої прози Марка Вовчка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 176-179
492107
  Жижченко Л. Жанрова своєрідність повісті Ольги Кобилянської "Земля" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 42-48. – ISSN 1728-9572
492108
  Кизилова В. Жанрова своєрідність пригодницько-історичної повісті Б.Комара "Векша" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 128-136


  У статті аналізується специфіка пригодницько-історичної повісті Б.Комара «Векша». Особлива увага приділяється хронотопу, що є важливим формантом її жанрової структури. Наголошується, що повість являє собою традиційну модель пригодницько-історичного ...
492109
  Турган О. Жанрова своєрідність публіцистичної прози Євгена Маланюка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 158-162.
492110
  Білецький Ф.М. Жанрова своєрідність реалістичної повісті : на матеріалі укр. сатири кінця XIX початку XX ст. : спецкурс / Ф.М. Білецький; МВ і ССО СРСР, Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1975. – 62 с.
492111
  Яблонська Н. Жанрова своєрідність романістики Володимира Даниленка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 92-97. – ISSN 2411-4146


  У статті досліджуються жанрові особливості романної прози В. Даниленка в сучасному українському неoмодерністському дискурсі, зокрема своєрідність авторського моделювання дійсності у романах "Газелі бідного Ремзі", "Капелюх Сікорського" та інших, ...
492112
  Кусс А. Жанрова своєрідність роману-біографії Д. Мараїні "Довге життя Маріанни Укріа" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 80-86


  Статтю присвячено дослідженню жанрових особливостей роману Дачії Мараїні «Довге життя Маріанни Укріа». Засвідчено вплив феміністичного світогляду письменниці на розширення художніх, поетикальних та наративних засобів зображення відповідно до тенденцій ...
492113
  Шевченко Ю.В. Жанрова своєрідність роману Джонатана Францена "Виправлення" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 254-260
492114
  Бернадська Н. Жанрова своєрідність роману Уласа Самчука "Волинь" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-13. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості поетики роману Уласа Самчука "Волинь" як сімейного роману-хроніки на тлі сучасних дискусій про роман-епопею.
492115
  Глушко К. Жанрова своєрідність сатиричних повістей М. Булгакова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 65-73. – ISSN 2075-1486
492116
  Бакіна Т. Жанрова своєрідність та поетика літературної казки ХХ століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2001. – № 5/6. – С.38-44
492117
  Касьян К. Жанрова своєрідність твору Бернардо Ачаги "Обабакоак" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 155-162. – ISSN 2078-340X


  На матеріалі циклу баскського письменника Бернардо Ачаги “Обабакоак” зроблено спробу окреслення жанрових рис циклу новел у руслі постмодерністської традиції. Крізь призму жанрової приналежності виявлено та проаналізовано елементи постмодерністської ...
492118
  Олефір В. Жанрова своєрідність трилогії Юрія Смолича "Прекрасні катастрофи" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 389-393


  Розглянуто жанрові особливості науково-фантастичної трилогії Ю. Смолича "Прекрасні катастрофи". З"ясовано наявність елементів авантюрного та детективного роману у творі
492119
  Решетуха С. Жанрова своєрідність циклу оповідань "З народних уст" Олекси Стороженка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 191-198
492120
  Пастущак Т.Й. Жанрова семантика дилогії "Гуси-лебеді летять", "Щедрий вечір" Михайла Стельмаха : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Пастущак Т.Й. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 188 л. – Бібліогр.: л. 163 - 188
492121
  Пастущак Т.Й. Жанрова семантика дилогії "Гуси-лебеді летять", "Щедрий вечір" Михайла Стельмаха : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Пастущак Т.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
492122
  Дудар О. Жанрова семантика романів "Сестри Річинські" Ірини Вільде та "Оплот" Теодора Драйзера // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 62-65


  Розглянуто жанрові особливості романів "Сестри Річинські" Ірини Вільде та "Оплот" Теодора Драйзера. Визначено, що аналізовані твори є сімейними хроніками з рисами соціально-психологічного роману. The article deals with some genre peculiarities of ...
492123
  Кисла Т.М. Жанрова семантика фемінних романів у художній системі українського постмодернізму : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Кисла Т.М.; КНУТШ. Ін-т філології. – Київ, 2007. – 186л. + Додатки: л.185-186. – Бібліогр.: л.166-184
492124
  Кисла Т.М. Жанрова семантика фемінних романів у художній системі українського постмодернізму : автореф. дис. ... канд. наук: спец.: 10.01.01 - укр. літ. / Кисла Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
492125
  Галич О. Жанрова система документальної літератури // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 341-354. – Бібліогр.: Літ.: с. 353-354; 22 назв. – ISSN 1728-9572
492126
  Голік О.В. Жанрова система друкованих ЗМІ: новітні підходи до класифікації та перспективи розвитку // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 35-41


  Розглянуто теоретичні засади класифікації жанрової системи преси, проаналізовано новітні підходи упорядкування жанрів у типологічні групи, визначено перспективи розвитку цього процесу. The theoretical bases of genre system classification are ...
492127
  Вей Дзюнь Жанрова система народно-пісенної культури Китаю : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Вей Дзюнь; Нац. муз. акад. України ім. П.І,Чайковського. – Київ, 2006. – 17с. – Ббібліогр.: 4 назви
492128
  Галич В.М. Жанрова система публіцистики Олеся Гончара в координатах доби : монографія / Валентина Галич ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 248-264. – ISBN 978-966-941-069-6
492129
  Сніжко О. Жанрова система публіцистичних текстів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 237-240. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Стаття присвячена визначенню місця публіцистики в парадигмі журналістських жанрів і з"ясуванню її жанрової типології. Окреслено погляди науковців щодо класифікації жанрів.
492130
  Ніколаєв Б.І. Жанрова системність вербальної культури: історіософський аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 294-301. – ISBN 966-8188-10-1
492131
  Лебідь-Гребенюк Жанрова специфіка "Дневных записок..." О. Бутакова і "Журналу" Т. Шевченка // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова : 4 лют. 2016 р. / Нац. музей Тараса Шевченка ; [передм. Д. Стус]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 39-43
492132
  Школа В.М. Жанрова специфіка агітки (на матеріалі творів українських та російських драматургів 20-х років 20 століття) // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 235-242. – ISBN 978-966-188-008-4
492133
  Назарець В. Жанрова специфіка віршованого листа // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 104-109. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
492134
  Васильєв Є.М. Жанрова специфіка драми-приквелу // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 166-175. – ISSN 2312-3036


  "Розглянуто поширений у сучасній драматургії жанр драми-приквелу. Прослідковано історію приквелу в світовій літературі (від давньогрецької поеми «Кіпрії» до роману Дж. Апдайка «Гертруда і Клавдій»). Проаналізовано функціонування і риси поетики ...
492135
  Стороженко Л.Г. Жанрова специфіка епосу Бориса Тенети // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 199-203. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
492136
  Сидоренко Н. Жанрова специфіка і поетика повісті Бориса Комара "Мандрівний вулкан" // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 34. – С. 75-80.
492137
  Берегова О.А. Жанрова специфіка іспанської народної загадки та її типологія // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 31-40. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
492138
  Снігирьова Л. Жанрова специфіка історичних пісень // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 87-94. – ISBN 966-02-3167-9
492139
  Іванець Т. Жанрова специфіка історичного роману (на прикладі історіософського роману Богдана Лепкого "Мазепа" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 253-262. – ISBN 966-7773-70-1
492140
  Бернадська Н. Жанрова специфіка кінопрози // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 109-120. – ISBN 978-966-171-889-9
492141
  Надточій О. Жанрова специфіка коментаря на сторінках журналу "Український тиждень" // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 148-153. – ISSN 2078-1911
492142
  Хибовська А.В. Жанрова специфіка літературної казки // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 45-46
492143
  Шурма С.Г. Жанрова специфіка образу та символу в американському готичному оповіданні (на матеріалі творів Е. По, А. Бірса та Х. Лавкрафта) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 175-181. – (Філологічні науки ; № 1)
492144
  Парфенюк Н. Жанрова специфіка полемічної літератури кінця XVI - початку XVII ст. (на прикладі полемічних творів Г. Смотрицького та В. Суразького) // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова ; редкол.: А. Мамалига, О. Пономарів, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (18). – С. 138-151. – ISSN 2522-1442


  Досліджуються особливості полемічної літератури як складової публіцистичного друкованого видання. Виокремлено основні характеристики полемічної літератури кінця XVI - початку XVII ст. та охарактеризовано жанрову специфіку полемічної літератури кінця ...
492145
  Смусь А.Г. Жанрова специфіка програмного наповнення православних телеканалів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Дана стаття є спробою здійснити аналіз присутніх в телепросторі України релігійних телевізійних каналів, програмна концепція яких відображає особливості православної форми поклоніння в християнстві. У цьому контексті ми дослідили жанрові особливості ...
492146
  Жижченко Л. Жанрова специфіка роману О.Кобилянської "Апостол черні" // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 263-268. – ISSN 2411-6548
492147
  Савич В.І. Жанрова специфіка роману Р. Володимира "Нація на світанку" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 201-206. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X
492148
  Корицька Г. Жанрова специфіка творів А. Кащенка на історичну тематику // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 11-14.
492149
  Столярова А.А. Жанрова специфіка текстів циркулярів (на матеріалі новогрецької мови) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 39-45


  Статтю присвячено вивченню особливостей будови текстів циркулярів новогрецькою мовою та їхніх лінгвостилістичних особливостей на всіх мовних рівнях. Аналіз проведено на матеріалі, що датується двома останніми роками.
492150
  Кабкова О. Жанрова специфіка треворової новели: українські перегуки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 23-26. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Наведено роздуми про неоднозначність визначення новели, її жанрову гнучкість. Ураховано погляди В. Тревора на малу прозу; звернено увагу на збереження традиції та експериментування у його новелі. Аналіз окремих оповідок письменника унаочнює ...
492151
  Кабкова О.В. Жанрова специфіка треворової новели: українські перегуки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 53-58. – ISSN 2520-6346
492152
  Дмитренко М. Жанрова специфіка українських народних дум // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-45. – ISSN 0130-5263
492153
  Дмитренко Микола Жанрова специфіка українських народних дум // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
492154
  Богданова М. Жанрова специфіка українського історичного оповідання-притчі ХХ ст. // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 277-283. – ISBN 966-7053-09-1
492155
  Доценко О.Л. Жанрова специфіка українського судового дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 269-280
492156
  Сінченко Г. Жанрова специфіка української народної пісні Карпат і Прикарпаття / Г. Сінченко. – Чернівці, 1968. – 89с.
492157
  Марценішко В. Жанрова специфіка фантастичних творів Олеся Бердника // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 86-92. – (Філологічні науки)
492158
  Горбач Н.В. Жанрова специфіка фольк-джаз роману-феєрії "Рай-Мир" Сергія Цюриця / Н.В. Горбач, К.В. Антонюк // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2019. – С. 49-62. – (Літературознавство ; вип. 4 (94)). – ISSN 2312-1068
492159
  Кирилюк О. Жанрова специфіка фольклору та літератури (на матеріалі пісень гурту "Мандри") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 226-234


  Розглянуто жанрове різноманіття в фольклорі та літературі. Показано їх спільні та відмінні риси.
492160
  Сабат Г. Жанрова стереотипія. Таксономія казок Івана Франка // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 50-58. – ISSN 0236-1477
492161
  Стасюк О.С. Жанрова структура парламентського дискурсу Швеції // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 354-359
492162
  Ткачук Микола Платонович Жанрова структура прози Івана Франка (Бориславський цикл та романи з життя інтелігенції) : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Ткачук Микола Платонович; Тернопільский держ. пед. ун-т. – Тернопіль, 1997. – 394л. – Бібліогр.:л.377-394
492163
  Ткачук М.П. Жанрова структура прози Івана Франка (Бориславський цикл та романи з життя інтелігенції). : Автореф... доктор філолог.наук: 10.01.01 / Ткачук М.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 29л.
492164
  Ткачук М. Жанрова структура романів Івана Франка : Монографія / М. Ткачук; Тернопільський державний педагогічний інститут. – Тернопіль, 1996. – 126 с. – ISBN 966-528-010-4
492165
  Мануйкін О. Жанрова та ритмо-мелодійна своєрідність лірики І.Ф. Драча // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 20-26. – (Філологічні науки)
492166
  Єршов В.О. Жанрова таксономія мемуаристичної літератури українсько-польського пограниччя доби романтизму // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 2. – С. 15-20


  У статті висвітлені жанрові особливості таксономії правобережної мемуаристики польсько-українського пограниччя доби романтизму за просторовим принципом, генологічної домінанти: волинські, київські, подільські, сибірські, орієнтальні, емігрантські мемуари
492167
  Дьоміна О.В. Жанрова теорія кінематографу у філософсько-антропологічних дослідженнях картини світу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 24-26
492168
  Машевська А.В. Жанрова типологія політичної реклами: відображення в інтернет-блогосфері трансформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 297-306
492169
  Собора Ю. Жанрова типологія прислів"їв і приказок у теоретико-історичному аспекті // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 : До 12 міжнародного з"їзду славістів (Париж 2023 р.). – С. 143-155. – ISSN 2522-9834
492170
  Синявська Л.І. Жанрова чинність інтерпретації сюжетів гоголівських "Повістей на хуторі поблизу Диканьки" в українській авангардній драмі 20-х р. XX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 229-234. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Принципи адаптації повістей М. Гоголя в авангардних п"єсах 20-х р. 20 ст. слугують потребам репертуарного збагачення, пристосовують сюжети до сценічного втілення з метою видовищності, з вторинним декоруванням, завдяки чому посилюється літературність ...
492171
  Никифоров Б.М. Жанровая живопись / Б.М. Никифоров. – М, 1961. – 123с.
492172
  Дмитриева А.А. Жанровая живопись в творчестве мастеров "Школы Питера де Хоха" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2011


  Питер де Хох или де Хоох (1629-1684) - голландский живописец дельфтской школы, который специализировался на изображении повседневных интерьеров и экспериментировал со светом. О жизни этого известнейшего мастера жанровой живописи, чьи творения бесценны, ...
492173
  Дмитриева А.А. Жанровая живопись в творчестве мастеров "Школы Питера де Хоха" / часть 2 // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 137-147. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Питер де Хох или де Хоох (1629-1684) - голландский живописец дельфтской школы. Специализировался на изображении внутреннего убранства голландских купеческих домов и достиг величайшего мастерства в передаче игры солнечного света на своих полотнах. Часть ...
492174
  Дмитриева А.А. Жанровая живопись в творчестве мастеров "Школы Питера де Хоха" : история культуры и искусства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 85-95. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Питер де Хох или де Хоох (1629-1684) - голландский живописец дельфтской школы, который, подобно своему современнику Вермееру, специализировался на изображении повседневных интерьеров и экспериментировал со светом. О жизни этого известнейшего мастера ...
492175
  Кураева К. Жанровая живопись Советского Туркменистана. / К. Кураева. – Ашхабад, 1977. – 80с.
492176
  Селиванова Е. Жанровая модель кроссворда как энигматического дискурса // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 352-371


  Статтю присвячено характеристиці жанрової моделі кросворду на підставі його категорійної системи. Як дискурс кросворд має такі риси: контекстуальність, особистісність, процесуальність, телеологичність, замкнутість структури за умови відкритості ...
492177
  Ратников Г.В. Жанровая природа фильма / Г.В. Ратников. – Минск, 1990. – 179с.
492178
  Смирнов А.А. Жанровая романтическая традиция в лирике Н.А.Некрасова начала 1860-х годов // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 30-36. – ISSN 0130-9730
492179
  Подденежная Е.В. Жанровая специфика "филологической прозы" в литературе русской эмиграции III волны // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 178-183


  У статті досліджується жанрова специфіка "філологічної прози". Метою статті є систематизація найбільш показних компонентів жанру на прикладі книги О. Геніса "Шість пальців". Актуалізація саме "філологічної прози" в літературі російської еміграції III ...
492180
  Добробабина О.Ю. Жанровая специфика повести Л.Н. Толстого "Крейцерова соната" // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 91-96. – ISBN 966-587-057
492181
  Черный И.В. Жанровая специфика романа Г.Л. Олди "Шерлок Холмс против марсиан" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 186-190. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
492182
  Ващенко Ю.А. Жанровая специфика романа П. Киньяра "Записки на табличках Апронении Авиции" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 119-124. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
492183
  Роговская А.Г. Жанровая специфика романа Ю.Н. Тынянова "Кюхля" / А.Г. Роговская, А.М. Роговский // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 247-253
492184
  Сухомлинова Н.Н. Жанровая специфика романистики С. Клычкова: миф и сказка // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 108-113. – ISBN 966-581-590-3
492185
   Жанровая специфика фольклора. – М., 1984. – 122с.
492186
  Шкурко И.-В. Жанровая структура новеллы в малой прозе Владимира Набокова и Сигизмунда Кржижановского // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 262-268


  На материале текстов С. Кржижановского и В. Набокова проанализирована структура жанра новеллы. Рассмотрены различные способы построения нарратива в постреалистической новелле. На матеріалі текстів В. Набокова і С. Кржижановського проаналізовано ...
492187
  Тригуб А. Жанрове різноманіття перекладних творів Володимира Митрофанова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 7 (175). – С. 509-516
492188
  Величко М.П. Жанрове розмаїття арабо-іспанської середньовічної лірики // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 55/56. – С. 19-29. – ISSN 1682-671Х
492189
  Ткаченко Т.І. Жанрове розмаїття малої прози Ольги Кобилянської // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 285-293. – (Філологічні науки ; № 1)
492190
  Костюк О. Жанрове розмаїття публіцистичної спадщини Р. Федоріва // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 65-70
492191
  Кошак К.О. Жанрове розмаїття телепрограм для дітей та юнацтва // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 106-110. – (Філологічні науки ; № 1)
492192
  Бернадська Н. Жанровий "Атлас" сучасного українського роману // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 20-26. – ISBN 978-966-171-780-9
492193
  Мірошниченко Л.Я. Жанровий "зсув": жіноча проза Доріс Лессінг 1970-80-х років у контексті Reifungsroman // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 129-138
492194
  Голік О.В. Жанровий арсенал газети “Дзеркало тижня” (2004–2005) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 68-72


  У статті проведено моніторинг жанрового арсеналу газети "Дзеркало тижня", визначено жанри, що домінують та зникають, ідентифіковано нові жанрові утворення. In the article the genre palette survey of newspaper "Zerkalo nedeli" is done, the ...
492195
  Щербаков Ю.В. Жанровий генезис та стильові модифікації сюїти танцювального типу для двоклавірного дуету: виконавський аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Щербаков Юрій Вікторович ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
492196
  Гурбанська А.І. Жанровий дискурс української повісті 60-80-х років XX ст. : монографія / Антоніна Гурбанська. – Київ : Видавництво КНУКіМ, 2008. – 374 с. – Бібліогр.: с. 350-374. – ISBN 966-602-150-1
492197
  Мадей А.С. Жанровий діапазон історико-культурного контенту інформаційно-аналітичного тижневика "Дзеркало тижня. Україна" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 99-104. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
492198
  Журба С.С. Жанровий еклектизм українського авангардного роману // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 82-85. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
492199
  Лебідь-Гребенюк Жанровий зміст і проблематика щоденників літераторів ХІХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 99-112. – ISSN 2520-6346


  Досліджено жанрові особливості щоденників П. Куліша, О. Нікітенка і Т. Шевченка. Детально розглянуто особливості авторських наративних стратегій у текстах, орієнтація на конкретного реципієнта. Осмислено погляди письменників на мову, творчу працю, ...
492200
  Плетена О.О. Жанровий інваріант конспірологічного роману // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 36-42. – (Серія "Філологія" ; вип. 85). – ISSN 2227-1864


  Метою статті є обґрунтування теоретичного конструкту дослідження – жанрового інваріанта конспірологічного роману. Виявлено, що теоретичний конструкт має таку структуру: жанрова парадигма авантюрно-пригодницької літератури, до якої входить ...
492201
  Кисла Т.М. Жанровий код постмодерністського фемінного роману // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 164-169
492202
  Чилін Гао Жанровий контекст хорової творчості Ігоря Шамо // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 75. – С. 109-114. – ISSN 2410-5325
492203
  Монич Л.М. Жанровий контент літературно-художніх журналів України : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Монич Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 198 л. – Бібліогр.: л. 181-198
492204
  Монич Л.М. Жанровий контент літературно-художніх журналів України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Монич Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
492205
  Толокольнікова К.Ю. Жанровий контент розділу "Культура" студентського інтернет-видання "Горіх" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 276-280
492206
  Шевченко-Савчинська Жанровий поділ української неолатиністики XV-XIX ст. (до питання унормування літературознавчої термінології) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 52-59. – (Гуманітарні науки ; № 2). – ISSN 1813-341X


  У сстатті розкривається суть терміна "неолатиністика", охарактеризовано жанрове різноманіття написаного латиною в Україні, уточнено ряд дефініцій з метою внормування термінології, якою послуговуються літературознавці, досліджуючи давній період розвитку ...
492207
  Кропивко І.В. Жанровий поліфонізм оповідання Анатолія Дімарова "Сага про Джоя" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 68-75. – ISBN 978-966-551-315-5
492208
  Гурбанська А.І. Жанровий поліцентризм української повісті 60-80 років 20 ст. : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01, 10.01.06 / Гурбанська А. І.; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 422 л. – Бібліогр.: л. 393-422
492209
  Гурбанська А.І. Жанровий поліцентризм української повісті 60 - 80-х років 20 ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01; 10.01.06 / Гурбанська А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с . – Бібліогр. : 26 назв.
492210
  Пастух Н. Жанровий репертуар українців українсько-молдовського суміжжя в контексті жанрової типології погранич // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 529-544. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
492211
  Кропивко І.В. Жанровий симбіоз повісті О. Гончара "Бригантина" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 146-152. – ISBN 978-966-551-315-5
492212
  Мірошниченко Л. Жанровий синкретизм морської трилогії Уільяма Голдінга "До кінця землі" // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 32. – С. 11-16
492213
  Грицюк О.Я. Жанровий синтез в камерно-вокальній музиці першої третини XX століття (на прикладі творів М. Равеля, П. Гіндеміта, С. Прокоф"єва, Ф. Пуленка) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Грицюк Олеся Ярославівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
492214
  Грицюк О.Я. Жанровий синтез в музичному мистецтві XX ст.: теоретичний аспект // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 178-184. – ISSN 2312-4679
492215
  Бернадська Н. Жанрові "шахрайства" українських постмодерністів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 100-104
492216
  Журавська О. Жанрові аспекти дослідження химерного роману в українському літературознавстві // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 114-117. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
492217
  Гончарук Л.М. Жанрові аспекти перекладу офіційно-ділових документів франкомовного військового дискурсу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Гончарук Лілія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 177-211
492218
  Гончарук Л.М. Жанрові аспекти перекладу офіційно-ділових документів франкомовного військового дискурсу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Гончарук Лілія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
492219
  Шабат-Савка Жанрові вияви інтенцій регламентування в офіційно-діловому дискурсі // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 221-229. – ISSN 2413-0923
492220
  Шальман Т.М. Жанрові діалогічні форми сучасного українського телебачення : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Шальман Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 212с. – Бібліогр.: л. 199-203
492221
  Шальман Т.М. Жанрові діалогічні форми сучасного українського телебачення : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Шальман Т.М.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
492222
  Мотошина А.О. Жанрові засади сучасного літературного журналу на прикладі російського видання "Новый мир" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 105-111
492223
  Бєлова А. Жанрові і комунікативні параметри флірту / А. Бєлова, І. Дьяконова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 14-17
492224
  Петриченко Н.Г. Жанрові і стильові особливості польської історичної романістики першої половини XIX століття // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 223-231
492225
  Дергач Д. Жанрові інноваціі в сучасних українських масмедіа // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 45. – С. 27-38. – ISSN 2311-2697


  У статті фахово прокоментовано тенденцію до жанрових інновацій в сучасних українських масмедіа. Авторська аргументація спирається на функціональну еволюцію літературної мови, що відображається у зміні комунікативної природи стилю, зокрема й медійного. ...
492226
  Голік О.В. Жанрові інновації в аналітичній групі друкованих ЗМІ // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 76-88. – ISBN 978-966-406055-1


  У статті ідентифіковано жанрові новації в аналітичниій групі української преси, подано їх характеристики та визначено місце в загальній системі жанрів.
492227
  Мохначова О.В. Жанрові координати творчості В. Набокова // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 125-127. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
492228
  Півень С.В. Жанрові межі фентезі (на матеріалі "Саги про відьмака" Анджея Сапковського) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 302-310. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається питання жанрової природи фентезі і його структурних, наративних та смислових меж. Увагу приділено жанровій теорії невизначеної множини (fuzzy set) Браяна Аттебері, а також її практичній реалізації на прикладі "Саги про відьмака" ...
492229
  Тупахіна О.В. Жанрові моделі вікторіанської літератури у постмодерністському інтер"єрі роману Грема Свіфта "Ever After" // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 21-25. – (Серія: Філологія ; вип. 8, т. 1)
492230
  Риженко Л.М. Жанрові моделі друкованих ЗМІ. Старі проблеми і нові підходи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 67, квітень – червень


  Метою статті є виявлення проблем розвитку центральних і регіональних пресових видань України, щ особливо актуально з реалізацією Закону України "Про реформування державних і комунальних друковани засобів масової інформації" Проаналізовано застосування ...
492231
  Сварич Н.З. Жанрові моделі есеїстики Івана Андрусяка (на матеріалі збірки "Дуби і леви") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 236-241. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
492232
  Романенко О. Жанрові моделі масової літератури: походження, напрями еволюції та типологія // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 315-322. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
492233
  Федосій О.О. Жанрові моделі сучасної української малої прози (Людмила Тарнашинська, Галина Тарасюк, Володимир Даниленко, Олександр Жовна) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Федосій О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 182 л. – Бібліогр.: л. 165-182
492234
  Федосій О.О. Жанрові моделі сучасної української малої прози (Людмила Тарнашинська, Галина Тарасюк, Володимир Даниленко, Олександр Жовна) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Федосій О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв
492235
  Поплавська Н. Жанрові моделі української публіцистики кін. XVI - поч. XVII ст. // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 574-582. – ISBN 978-966-2763-27-0
492236
  Шеховцова О. Жанрові модифікації "денників" Петра Сороки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 321-323
492237
  Жижченко Л. Жанрові модифікації в українській літературі початку XX століття (на прикладі повісті-балади О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 101-103
492238
  Сидоренко Н. Жанрові модифікації лірико-романтичних повістей про дитинство в українській літературі 60-80-х років ХХ століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9 (609). – С. 72-82. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджуються жанрові модефікаціїлірико-романтичних повістей про дитинство в українській літературі 60-80- х років ХХ ст. на матеріалі творів М. Стельмаха, О. Гончара, В земляка, Б. Харчука, В. Близнеця. Авторка розкриває позитивний вплив О. ...
492239
  Александрова Г. Жанрові модифікації малої прози В.Будзиновського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 2 (566). – ISSN 0236-1477
492240
  Олександрова Г.М. Жанрові модифікації малої прози Л. Пахаревського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Олександрова Галина Мевлютівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
492241
  Олександрова Г.М. Жанрові модифікації малої прози Л. Пахаревського : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Олександрова Галина Мевлютівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 177 л. – Бібліогр.: л. 154-177
492242
  Васильєв Є. Жанрові модифікації містерії в сучасній драматургії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; ред. рада.: М. Жулинський, В. Брюховецький, І. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (683), листопад. – C. 31-42. – ISSN 0236-1477
492243
  Боднар О.Б. Жанрові модифікації роману (на матеріалі творів В. Фолкнера і Вал. Шевчука) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 114-124. – ISSN 2305-3852


  У статті проведено компаративне дослідження творів Вільяма Фолкнера «Зійди, Мойсею» і Валерія Шевчука «Привид мертвого дому». Доведено їхню типологічну близькість і водночас художню оригінальність. Показано реалізацію життєвих подій у своєрідній ...
492244
  Вишневська І.Є. Жанрові модифікації у контенті молодіжного журналу "Шо" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 55-63
492245
  Жукова В.В. Жанрові модифікації української повісті 1950-1960-х років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Жукова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
492246
  Жукова В.В. Жанрові модифікації української повісті 1950 - 1960-х років : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Жукова В.В. ; Київсьий славістичний ун-т. – Київ, 2011. – 200 л. – Бібліогр.: л. 184-200
492247
  Васильєв Є.М. Жанрові модифікації фарсу в сучасній драматургії // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 62-77. – ISSN 2306-2908


  "Визначено особливості жанрових модифікації середньовічного фарсу в сучасній драматургії. Запропоновано типологію сучасного фарсу (конвенціональний фарс, чорний фарс, соціально-політичний фарс). Проаналізовані жанрові прикмети, особливості сюжету та ...
492248
  Недопитанський М.І. Жанрові новації сучасного українського телебачення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 46-49


  Конкурентоспроможність вітчизняного ТБ тісно пов"язана з жанровим різноманіттям. У статті розглянуто найпопулярніші жанри сучасного телеефіру: ток-шоу і реал-шоу. Здійснено спробу дослідити філософію цих жанрів, технологію їх виробництва та особливості ...
492249
  Шапіро В.Й. Жанрові ознаки в поезіях кохання В. Поліщука // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 113-121. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
492250
  Пономаренко О. Жанрові ознаки дум та колядок у "Слові о полку Ігоревім" як джерелі образотворення третьої глави "Книги Лева" Б.-І. Антонича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 36-46. – ISSN 0236-1477


  У статті, присвяченій 825-річчю від часу створення "Слова о полку Ігоревім", уперше проаналізовано провідні образи-символи, спільні для українських народних дум та "Слова...", які прийшли з найархаїчніших жанрів українського календарно-обрядового ...
492251
  Поліщук В. Жанрові ознаки романів Михайла Старицького. Принцип історизму. Жанр і сюжет. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 25-38. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
492252
  Кірюшко Н. Жанрові ознаки роману виховання в септології Дж. К. Ролінг // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 111-117
492253
  Борова А.Ю. Жанрові ознаки сучасних творів зі структурою "Квест" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 95-103
492254
  Стасюк О.С. Жанрові ознаки урядової декларації ФРН // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65


  Стаття присвячена визначенню жанрових ознак урядової декларації ФРН. Виявлено різновиди урядової декларації ФРН, які реалізуються в різних комунікативних ситуаціях, - урядові декларації, що виголошуються на початку роботи уряду, та урядові декларації ...
492255
  Шевченко Т. Жанрові особливості "Польових досліджень з українського сексу" Оксани Забужко // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 134-144
492256
  Вівчарик Н.М. Жанрові особливості великої прози Григора Лужицького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 47-52. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
492257
  Лабенко О.А. Жанрові особливості ділової писемної комунікації у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 36. – С. 157-169. – ISSN 2413-5593


  Внутрішня комунікація є важливим елементом в управлінні будь-якого підприємства чи установи. Добре організована система внутрішньої комунікації є передумовою успішного функціонування підприємств. Ефективність внутрішньої комунікації залежить від ...
492258
  Синявська Л.І. Жанрові особливості і тип нового героя у драмі В. Винниченка "Memento" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова, Філолог. ф-т ; редкол.: Шляхова Н.М., Сивокінь Г.М., Шпильова О.В. [та ін.]. – Одесса, 2000. – Вип. 6. – С. 155-162. – ISBN 966-587-078-5
492259
  Ляшов Н.М. Жанрові особливості історичного роману: історико-літературний дискурс // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 142-146. – (Філологічні науки ; № 2)
492260
  Слюсаренко М. Жанрові особливості кінорецензії // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 53-62. – ISSN 2312-6809
492261
  Желіховська Т.М. Жанрові особливості кіносценаріїв малих фори Надії Тубальцевої / Т.М. Желіховська, В.Л. Галацька // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 74-78. – ISBN 978-966-921-000-5
492262
  Корецька М. Жанрові особливості книги Анатолія Дімарова "Прожити і розповісти. Повість про 70 літ" (Стаття друга) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 49-56. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
492263
  Дмитрук А.О. Жанрові особливості літературної казки // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 41-43
492264
  Ковбасенко Л.В. Жанрові особливості малої прози другої половини XIX ст. (Марко Вовчок, Михайло Коцюбинський, Борис Грінченко, Олександр Кониський, Олена Пчілка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 301-304
492265
  Бадзюнь О.Є. Жанрові особливості метеопрогнозів (на прикладі англомовних синоптичних повідомлень телеканалу ВВС) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 124-131


  У статті визначено та проаналізовано основні жанрові особливості метеопрогнозів на прикладі англійських синоптичних повідомлень телеканалу ВВС з урахуванням їхньої лексико-синтаксичної та семантико-семіотичної наповненості. У роботі встановлено ...
492266
  Волосенко І.В. Жанрові особливості молодіжних інтернет-щоденників (на матеріалі сучасної німецької мови) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 54-57
492267
  Яремчук В. Жанрові особливості новели-притчі Овена Барфілда "Троянда на купі попелу" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 216-221. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
492268
  Кушнірова Т. Жанрові особливості оповідання Володимира Короленка "Соколинець" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 36-40
492269
  Георгієвська В.В. Жанрові особливості п"єси Крістофера Марло "Паризька різанина" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 23-34. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068
492270
  Притуляк В.І. Жанрові особливості повісті Трумена Капоте "З холодним серцем" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 10-12
492271
  Ципердюк І.М. Жанрові особливості програм української редакції "Німецької хвилі" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 73-78. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
492272
  Орєхова О.І. Жанрові особливості психологічного кінотрилеру з позицій перекладознавства: характерологічний контекст // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 357-366


  У статті розглянуто як загальножанрові, так і специфічні особливості системи персонажів психологічного кінотрилеру з позицій кінознавства, психології та теорії комунікації; встановлено, відтворення яких ознак характерологічного контексту піджанру ...
492273
  Зубович В.С. Жанрові особливості публіцистики Олеся Гончара на сторінках української періодики // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 190-194
492274
  Довженко Д.В. Жанрові особливості репортажу та його різновиди // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 192-194


  Стаття комплексно аналізує теоретичний матеріал, приділяючи увагу найважливішим особливостям репортажного жанру, коротко характеризує його основні риси. Подаються різні підходи до класифікації репортажу з позиції українського та закордонного ...
492275
  Щербина Ю. Жанрові особливості розважальних програм українського телебачення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 253-259. – ISSN 2078-1911
492276
  Кушнірова Т. Жанрові особливості роману "Аеліта" О. Толстого // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 13. – С. 16-23. – ISSN 2075-1486
492277
  Проценко О.А. Жанрові особливості роману М. Вінграновського "Северин Наливайко" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 120-124. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
492278
  Коваленко О.О. Жанрові особливості та мотиви роману "Бігуни" Ольги Токарчук // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 466-474. – ISSN 2520-2103
492279
  Кондратенко Н.В. Жанрові особливості ток-шоу в українському політичному дискурсі // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (18). – С. 58-68. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
492280
  Шмат Л.П. Жанрові особливості українського перекладу англомовної медичної документації до медичного обладнання / Л.П. Шмат, Т.Г. Лукьянова // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 279-284. – ISBN 978-966-285-555-5
492281
  Макеєв К.С. Жанрові особливості українського перекладу німецьких фармацевтичних текстів : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Макеєв К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 239 л. – Бібліогр. : л. 215-239
492282
  Бондаренко І.І. Жанрові особливості українського радянського роману про Великий Жовтень : [учбовий посібник з спец. курсу для філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів] / І.І. Бондаренко ; М-во вищої і серед. спец. освіти УРСР, Донецьк. держ. ун-т. – Донецьк : [б. в.], 1974. – 64 с. – Библиогр.: с. 61-63
492283
  Бомко Л. Жанрові особливості української барокової проповіді // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (721). – С. 69-81. – ISSN 0236-1477


  У статті осмислено теоретичні передумови жанрової структури української барокової проповіді в процесі її становлення й розвитку - від ранньобарокового «Учительного Євангелія» Кирила Транквіліона Ставровецького до завершальної «Науки або способу ...
492284
  Халюк Л. Жанрові особливості усних народних оповідань українців-переселенців про переселення 1947 року: порівняльний аналіз // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 326-332


  У статті проаналізовано особливості усної прози про 1947 рік (акція «Вісла») українців-переселенців у порівнянні з іншими прозовими жанрами фольклору. The issue highlights the features of oral prose about 1947 (action «Vistula») of Ukrainian ...
492285
  Кияк І.Б. Жанрові особливості фантастики й футорології Станіслава Лема : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.03 / Кияк І.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 187 л. – Бібліогр.: л. 169-187
492286
  Кияк І.Б. Жанрові особливості фантастики й футурології Станіслава Лема : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Кияк І.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
492287
  Макеєв К.С. Жанрові особливості фармацевтичних текстів у німецько-українському перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 - перекладознавство / Макеєв К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр. : 4 назв.
492288
  Макеєв К.С. Жанрові особливості фармацевтичних текстів у німецько-українському перекладі : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Макеєв К. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 238 л. – Бібліогр.: л. 214-237
492289
  Кисіль В.В. Жанрові особливості фейлетонів А. Ніковського (на матеріалі збірки А. Яриновича "Буржуазна рада та інші фельєтони") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 123-129. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
492290
  Почапська О. Жанрові особливості фейлетону (за матеріалами кам"янець-подільської преси 1917-1920 рр.) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 85-91


  У статті на основі фактичного матеріалу розглянуто і проаналізовано жанрові особливості фейлетону в кам "тець-подільській пресі періоду національно-визвольних війн 1917-1920 pp. The article deals with the problem of genre features of newspaper satire ...
492291
  Олійниченко О. Жанрові особливості художньої історії Руїни // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 116- 125. – ISBN 966-587-044-0
492292
  Галич О.А. Жанрові особливості щоденників Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 31-42. – ISBN 978-966-171-251-4
492293
  Турчин Марія Жанрові параметри сонетного ейдосу // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 20-29. – Бібліогр.: Літ.: с. 27-28; 19 п. – ISBN 966-7773-70-1
492294
  Малішевська І.П. Жанрові патерни роману "Лист до себе" Ф. Малле-Жоріс // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 242-248


  У статті аналізується роман сучасної французької письменниці Ф. Малле-Жоріс «Лист до себе» і визначаються його основні жанрові патерни. Ознаки жанрів автобіографії, есе та щоденника представлені на різних рівнях роману, домінантними серед яких є ознаки ...
492295
  Біла А. Жанрові пошуки в панфутуризмі (доба "Нової Генерації") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 11-23
492296
  Нагорняк М. Жанрові пріоритети інформаційно-аналітичного мовлення радіо "Свобода" // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 431-435. – ISBN 978-966-493-306-0
492297
  Нагорняк М. Жанрові пріоритети інформаційного мовлення Національної радіокомпанії України // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 173-177


  Розглянуто жанрові переважання інформаційного мовлення Національної радіокомпанії України, проаналізовано тенденції щодо розвитку жанрів інформаційних програм Національної радіокомпанії України. Genre preferences of the information broadcasting of ...
492298
  Мисько-Пасічник Роксолана Жанрові пріоритети музичної публіцистики Василя Барвінського // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 22-25. – ISSN 1728-6875
492299
  Нагорняк М.В. Жанрові пріоритети новинного контенту мережевих радіостанцій як чинник ефективної комунікації зі споживачами // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 264-274. – ISSN 2309-1797


  У статті акцентується увага на жанрових пріоритетах інформаційного мовлення вітчизняних мережевих радіостанцій, що є одним із основних чинників налагодження ефективної комунікації зі споживачами інформації, максимального наближення до інформаційних ...
492300
  Кияк І. Жанрові пріоритети фантастики Станіслава Лема // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 335-340.
492301
  Жданов М.М. Жанрові пріоритети хорової творчості О.Г. Польового // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 93-95. – ISBN 978-966-8308-26-0
492302
  Пирогова К.М. Жанрові різновиди інтерв"ю в запорізькій газеті "Остров Свободы". // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 22-27


  У статті простежено еволюцію жанру інтерв"ю, представлено класифікації жанру, проаналізовано жанрові різновиди інтерв"ю за комунікативним завданням та характером обговорюваного питання в запорізькій газеті "Остров Свободы". It can be traced the ...
492303
  Петриченко Н. Жанрові різновиди прозових творів російських і українських авторів першої половини ХІХ століття: оповідання, новела, повість, роман (критичний дискурс полеміка) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 357-370. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
492304
  Кизилова В. Жанрові різновиди української літературної анімалістичної казки другої половини ХХ століття // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 155-163


  У статті аналізується жанрова своєрідність української літературної анімалістичної казки ІІ пол. ХХ століття. Розглядаються витоки цього жанрового різновиду
492305
  Чик Д.Ч. Жанрові системи української та англійської прози кінця XVIII - середини XIX ст.: проблеми типології та поетики : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Чик Денис Чабович ; Бердян. держ. пед. ун-т, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 501 арк. – Додатки: арк. 490-501. – Бібліогр.: арк. 10-16, 432-489 та в додатках: арк. 490-496
492306
  Чик Д.Ч. Жанрові системи української та англійської прози кінця XVIII - середини XIX ст.: проблеми типології та поетики : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Чик Денис Чабович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 38 с. – Бібліогр.: 41 назва
492307
  Вечканова Е. Жанрові стратегії Нортропа Фрая: pro et contra // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 18-30. – ISBN 978-966-171-901-8


  Аналізується особливість напрацювань Нортропа Фрая щодо проблеми жанру, пов"язаних з родовим поділом літератури, а також з пропозицією про модусний і архетиповий підходи до її аналізу, з виокремленням високоміметичного та низькоміметичного ...
492308
  Кулакевич Л.М. Жанрові стратегії української авантюрно-пригодницької прози першої третини XX століття : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Кулакевич Людмила Миколаївна ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т, М-во освіти і науки України ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дніпро, 2020. – 428 арк. – Додатки: арк. 423-428. – Бібліогр.: арк. 383-422
492309
  Кулакевич Л.М. Жанрові стратегії української авантюрно-пригодницької прози першої третини XX століття : монографія / Кулакевич Людмила ; [наук. ред. Н.А. Городнюк]. – Дніпро : Свідлер А.Л., 2020. – 378, [2] с. – Бібліогр.: с. 346-378 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-627-143-7
492310
  Кулакевич Л.М. Жанрові стратегії української авантюрно-пригодницької прози першої третини XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Кулакевич Людмила Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 30 назв
492311
  Дьяконова І.Л. Жанрові та дискурсивні особливості комунікативної ситуації флірт (на матеріалі сучасної англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Дьяконова Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 211 л. + CD. – Додатки: л. 207-211. – Бібліогр.: л. 181-204
492312
  Дьяконова І.Л. Жанрові та дискурсивні особливості комунікативної ситуації флірт (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Дьяконова Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
492313
  Клейменова Т.В. Жанрові та композиційно-сюжетні особливості повісті "Безіменні плугатарі" Івана Садового // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 6-10. – ISBN 978-966-916-268-7
492314
  Безверха Зоя Андріївна Жанрові та лексико-стилістичні особливості матеріалів преси з проблем Чорнобильськоі аварії на грунті їх кваліметричного та семантичного аналізу : автореф. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Безверха Зоя Андріївна ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 20 с.
492315
  Безверха З.А. Жанрові та лексико-стилістичні особливості матеріалів преси з проблем Чорнобильської аварії на грунті їх кваліметричного та семантичного аналізу : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Безверха Зоя Андріївна ; КУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – 238 л. – Бібліогр.: л. 175-194
492316
  Сидор Л. Жанрові та лінгвостилістичні особливості німецької та української чарівної казки // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 46-54. – ISSN 2078-340X
492317
  Должанська Ю.В. Жанрові та мотивні особливості повісті Сергія Мушника "Маки" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 171-175. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті досліджуються жанрові та мотивні структуранти ліричної повісті С. Мушника "Маки", аналізуються особливості передачі письменником психологічних переживань своїх героїв через діалоги, авторські відступи, описи природи. Акцентується увага на ...
492318
  Романов С. Жанрові та сюжетно-композиційні особливості історичних повістей Ю. Косача // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 479-489. – ISBN 978-966-600-359-4
492319
  Швець А. Жанрові та тематичні аспекти шляхетської гавенди Генрика Жевуського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті розглянуто ідейно-художню своєрідність збірки ґавенд "Щоденники Сопліци" Генрика Жевуського, окрема ґавенда "Конфедерацька проповідь", жанрові та тематичні аспекти шляхетських ґавенд. W artykule przedstawiono specyfike ideologiczna i ...
492320
  Блідченко-Найко Жанрові та художні особливості поезії в прозі раннього українського модернізму : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Блідченко-Найко Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2014. – 166 л. – Бібліогр.: л. 157-166
492321
  Блідченко-Найко Жанрові та художні особливості поезії в прозі раннього українського модернізму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Блідченко-Найко Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
492322
  Гетьман З.О. Жанрові теорії перекладу (іспанська та українська мови) = El genero textual y la traduccion (espanol-ucraniano) : підручник для студ. ВНЗ / З.О. Гетьман, І.С. Орлова ; Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2014. – 467, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 458-467. – ISBN 978-617-7241-16-3


  У примірнику №1689519 напис: Шановні студенти, ставтеся з повагою до книжок. Підпис
492323
  Петрова Т. Жанрові типи рецензій на термінологічні словники // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – Вип. 11. – С. 124-135. – ISSN 2413-0923
492324
  Хайдер Т.В. Жанрові трансмутації фантастики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 520-525. – (Б-ка Ін-ту філології)
492325
  Бондарева О. Жанрові трансформації біографічної драми у 80-90-і роки XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто цілу низку біографічних драм, які в українській літературі кінця XX століття майже ізольовані від тотального впливу постмодерністської стилістики; визначено параметри трансформацій біографічних жанрів на драматургічних теренах, окреслено ...
492326
  Настенко С.В. Жанрові трансформації іспанської поезії ХІІ - ХХ століть // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 204-209


  У статті висвітлено літературознавчий та культурологічний аспекти жанрової трансформації іспанської поезії потягом ХІІ - ХХ століть, окреслено основні принципи розвитку через онтологічний підхід. В статье освещен литературоведческий и ...
492327
  Топуз А. Жанрові трансформації сучасного історичного роману ("Червоне і зелене" А. Мердок та "Тіні зникомі" В. Шевчука) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-26. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто жанрові трансформації українського й англійського історичного роману другої половини ХХ ст. на матеріалі творчості А. Мердок та В. Шевчука. This article investigates the modification of Ukrainian and English novel in the second half of the ...
492328
  Єфименко В.А. Жанрові трансформації та мультимодальність сучасних казкових наративів (на матеріалі англійської мови) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Єфименко Вікторія Антонівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 531 с. – Додатки: с. 473-531. – Бібліогр.: с. 8-13, 408-472 та в додатках: с. 523-528
492329
  Єфименко В.А. Жанрові трансформації та мультимодальність сучасних казкових наративів (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Єфименко Вікторія Антонівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв
492330
  Каданцева Н. Жанрові тяжіння постановки опери-балету "Вій" В. Губаренка за повістю М. Гоголя // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 97-102. – ISSN 2224-0926
492331
  Станіславчук Н.І. Жанрові форми і модифікація політичної драми Г. Пінтера // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 320-322. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
492332
  Білецький Ф.М. Жанрові форми літературної критики / Ф.М. Білецький; Держ. ком. СРСР по народ. освіті, Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1989. – 52 с.
492333
  Бобул І.В. Жанрові форми та стильові конотації вокально-естрадного виконавства в музичній культурі України кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бобул Іван Васильович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
492334
  Коваль-Фучило Жанрові характеристики і мотиви голосінь на похороні Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 89-102. – ISBN 978-966-02-7587-4
492335
  Котенко В.Л. Жанрові характеристики іспанськомовного спортивного дискурсу (на матеріалі публіцистики футбольної тематики) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 187-198
492336
  Марценішко В. Жанрові характеристики трилогії Михайла Старицького "Богдан Хмельницький" і Генрика Сенкевича "Вогнем і мечем" // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 62-71. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
492337
  Литвинська С. Жанрові шукання Олексія Коломійця у світлі теоретичних поглядів Івана Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 63-68
492338
  Васильев Е.М. Жанровіе новации в русской постмодернистской драматургии (пьеса-сиквел, пьеса-римейк, пьеса-ремикс) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 227-241. – ISBN 966-72-77-79-8
492339
  Павлюх М. Жанровіі та стильовіі особливостіі жііночого видання "Мета" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 183-192


  Досліджена історія виходу жіночого часопису "Мета" 1908 р. Виокремлено головні жанри журналу. Простежено процес розвитку жіночої преси, зокрема жіночого часопису "Мета", який був органом жіночої організації - українських поступових жінок. Вивчено ...
492340
  Грушкіна С.В. Жанрово-видова специфіка мистецтв Запорізького Приазов"я в культурному просторі регіону (остання третина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Грушкіна Світлана Василівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
492341
  Карпенко С. Жанрово-видовий феномен української народної казки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 62-75
492342
  Карпенко С. Жанрово-видовий феномен української народної казки // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 1/2 (16). – С. 58-67. – ISSN 2225-5095
492343
  Калинюк Е.А. Жанрово-детерминированные особенногсти функционирования пространственных описательных фрагментов в научно-фантастическом тексте (на материале романа Г. Уэллса "The War of the Worlds") // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 36-44
492344
  Петриченко Марина Викторовна Жанрово-драматургический поиск и специфика трактовки литературных первоисточников в оперном творчестве В.Губаренко : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 17.00.02 / Петриченко Марина Викторовна; Мин-во культуры Украины, Киев. Государственная консерватория им. П.Чайковского. – К., 1992. – 20л.
492345
  Коменда О. Жанрово-інтонаційні джерела тематизму Олександра Козаренка: інтонаційні відкриття композитора // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 10. – С. 141-157. – ISSN 2411-3832
492346
   Жанрово-композиционное своеобразие реалистического повествования. – Вологда, 1982. – 176 с.
492347
  Чамата Н. Жанрово-композиційна організація вірша Т. Шевченка "Три літа" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9 (609). – С. 18-22. – ISSN 0236-1477


  У статті визначається композиційна модель елегії "Три літа", аналізуються сюжетотвірнв чинники та стилістичні засоби
492348
  Барабаш М. Жанрово-композиційна парадигма та паракомпозиційні експерименти у збірці Івана Франка "На лоні природи і инші оповідання" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 45-53. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
492349
  Мединська О. Жанрово-композиційні інваріанти роману-хроніки Валерія Шевчука "Тіні зникомі" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 155-167. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
492350
  Ярошенко Р. Жанрово-композиційні особливості псалмів та їх лінгвістичний аналіз // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 38-40. – Бібліогр.: с. 40; 15 назв
492351
  Філіпенко Є.С. Жанрово-комунікативні особливості фейлетонів у газеті "Червоний степ"(1924—1925) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 173-178


  Статтю присвячено аналізу рубрики "Маленький фейлетон", яка виходила в газеті "Червоний степ" протягом 1924-1925 рр. Досліджено частоту появи рубрики, особливості розміщення текстів на шпальтах видання, здійснено їх тематичний аналіз. Зроблено висновки ...
492352
  Слюсаренко М.І. Жанрово-комунікаційні особливості памфлетів Миколи Хвильового доби "Камо грядеши" : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Слюсаренко Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – 186 арк. – Додатки: арк. 161-163. – Бібліогр.: арк. 164-186
492353
  Слюсаренко М.І. Жанрово-комунікаційні особливості памфлетів Миколи Хвильового доби "Камо грядеши" : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Слюсаренко Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
492354
  Кудринецький С.М. Жанрово-семантичний простір коломийки в українській музиці : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Кудринецький Сергій Миколайович ; М-во культури України ; Львів. нац. музична акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
492355
  Тузков С.А. Жанрово-стилевая организация повести Л. Андреева "Мысль" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 155-159. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
492356
  Гончарова-Грабовская Жанрово-стилевая парадигма современной русскоязычной драматургии Беларуси // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 17-24
492357
   Жанрово-стилевая эволюция реализма. – Фрунзе, 1988. – 127с.
492358
   Жанрово-стилевое взаимодействие лирики и эпоса в русской литературе 18-19 веков. – Москва, 1986. – 160 с.
492359
   Жанрово-стилевое единство художественного произведения. – Новосибирск, 1989. – 128 с.
492360
  Шинкоренко О.К. Жанрово-стилевое многообразие повестей В. Короткевича // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 120-125. – ISSN 2522-493X


  Статья посвящена анализу жанровой специфики и особенностей стиля повестей В. Короткевича с учетом их значимости в многожанровом творчестве писателя и всей национальной литературе.
492361
  Матвеева Ирина Соломоновна Жанрово-стилевое своеобразие английской детской литературной сказки 1840-1860-х годов : Автореф дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Матвеева Ирина Соломоновна ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 20 с.
492362
  Матвеева Ирина Соломоновна Жанрово-стилевое своеобразие английской детской литературной сказки 1840-1860 годов : Дис... канд.филол.наук: 10.01.05 / Матвеева Ирина Соломоновна; Днепропетровский гос.ун-т. – Днепропетровск, 1984. – 209л. – Бібліогр.:л.187-209
492363
  Щеглова Г.Н. Жанрово-стилевое своеобразие драматургии Леонида Леонова / Г.Н. Щеглова. – М : Советский писатель, 1984. – 239 с.
492364
   Жанрово-стилевое своеобразие многонациональной советской литературы. – Фрунзе, 1980. – 135с.
492365
   Жанрово-стилевое своеобразие многонациональной советской литературы. – Фрунзе, 1981. – с.
492366
  Сиротенко В.П. Жанрово-стилевое своеобразие повестей А.Димарова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Сиротенко В.П.; АН УССР.Ин-т литературы им.Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 16л.
492367
  Неженец Николай Иванович Жанрово-стилевое своеобразие поэзии И.З.Сурикова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Неженец Николай Иванович; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 26л.
492368
  Михед П.В. Жанрово-стилевое своеобразие романов В.Т.Нарежного : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Михед П.В.; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1981. – 23л.
492369
  Кобцева И.Ф. Жанрово-стилевое своеобразие украинской советской историко-революционной повести 20-х гг. : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03 / Кобцева И.Ф. ; Харьков. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1974. – 33 с.
492370
  Заярная И.С. Жанрово-стилевые аспекты современной поэзии: Тимур Кибиров, Дмитрий Быков, Максим Амелин / И.С. Заярная ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Логос, 2015. – 135, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 132-135 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-171-957-5
492371
   Жанрово-стилевые искания в литературе социалистического реализма. – Л., 1988. – 132 с.
492372
  Мусиенко С.Ф. Жанрово-стилевые искания в совредменной польской прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: 643 / Мусиенко С.Ф.; АН СССР.Ин-т славяноведения и балканистики. – М, 1971. – 19л.
492373
   Жанрово-стилевые искания и литературный процесс. – Алма-Ата, 1988. – 87 с.
492374
   Жанрово-стилевые искания современного кинематографа республик Закавказья. – Москва, 1982. – 115 с.
492375
  Пахомова М.Ф. Жанрово-стилевые искания современной прозы Карелии / М.Ф. Пахомова. – Петрозаводск, 1981. – 173с.
492376
   Жанрово-стилевые искания современной советской прозы. – М., 1971. – 351с.
492377
  Яким М. Жанрово-стилевые особенности полусказок Ф. Кривина / М. Яким, Н. Бедзир // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 123-128. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
492378
  Козлова С.М. Жанрово-стилевые особенности русской советской сатирической комедии 50-х -- 79-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Козлова С.М. ; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1978. – 22 с.
492379
   Жанрово-стилевые проблемы в советской литературы. – Калинин, 1978. – 167 с.
492380
   Жанрово-стилевые проблемы советской литературы : межвузовский тематический сборник. – Калинин : Калининский государственный университет, 1980. – 162, [6] с.
492381
   Жанрово-стилевые проблемы советской литературы. – Калинин, 1982. – 164 с.
492382
   Жанрово-стилевые проблемы советской литературы. – Калинин, 1983. – 120 с.
492383
   Жанрово-стилевые проблемы советской литературы. – Калинин, 1985. – 134 с.
492384
   Жанрово-стилевые проблемы советской литературы. – Калинин, 1986. – 165с.
492385
  Чумаченко Виктор Кириллович Жанрово-стилевые тенденции в современной русской советской лирике (к теории малых лирических форм) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Чумаченко Виктор Кириллович; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. – М., 1987. – 24л.
492386
  Горобець В.Й. Жанрово-стилістична атрибуція урядово-адміністративних актів XVIII століття // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 102-108. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Розглядається корпус урядово-адміністративних документів XVIII століття, що зберігаються в фондах ЦНБ АН УРСР і ЦДІА УРСР. Виділяється у їх складі шість жанрових груп, які становлять фрагмент накресленої автором повної класифікації українських актових ...
492387
  Скляренко О.Б. Жанрово-стилістична домінанта оповідань Інгеборг Бахманн : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Скляренко Олеся Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 235 л. – Додатки: л. 222-235. – Бібліогр.: л. 186-221
492388
  Скляренко О.Б. Жанрово-стилістична домінанта оповідань Інгеборг Бахманн : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Скляренко Олеся Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
492389
  Коваль Ю.О. Жанрово-стилістична специфіка драматичних творів Піранделло та її відтворення у перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Присвячена аналізу жанрових та стилістичних особливостей драматичних творів Луїджи Піранделло. Дається коротка викладка естетично-літературних поглядів автора що суттєво полегшують розуміння творів, що так необхідно для правильного перекладу. Окрема ...
492390
  Орлова І.С. Жанрово-стилістичні аспекти номіналізації у перекладі текстів міждержавних угод // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 266-270
492391
  Морозова О. Жанрово-стилістичні особливості авторської колонки // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 186-193


  Розглядаються основні принципи подання матеріалів у жанрі інфотейнмент, аналізується специфіка текстів авторських колонок і використання прийому "розважання інформуванням" українськими колумністами. The research shows main principles of presenting of ...
492392
  Ситар Р.А. Жанрово-стилістичні особливості епічних поем середньовіччя у перекладі : )На матеріалі поеми "Слово о полку Ігорєвім" та її англомовних перекладів): Дис. ...канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Руслана Андріївна Ситар; Львівський нац. ун-т ім.І.Франка. – Львів, 2006. – 236л. – Додаток: л.222-236. – Бібліогр.: л.191-221
492393
  Ситар Р.А. Жанрово-стилістичні особливості епічних поем Середньовіччя у перекладі ( на матеріалі поеми "Слово о полку Ігорєвім" та її англомовних перекладів) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.16 / Руслана Андріївна Ситар; КНУТШ. – Київ, 2006. – 23с. – Бібліогр.: 9 назв
492394
  Герман І.С. Жанрово-стилістичні особливості інформаційної замітки (на матеріалі запорізької преси 20-30-х рр.) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 27-29. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9


  Інформаційна замітка - жанр газетної фнформації, що стисло і швидко повідомляє про конкретні факти, події і явища дійсності.
492395
  Кощій Ю.П. Жанрово-стилістичні особливості іспанської драми XX-XXI ст. в українських перекладах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Кощій Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
492396
  Кощій Ю.П. Жанрово-стилістичні особливості іспанської драми XX-XXI ст. в українських перекладах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Кощій Юлія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 214 л. – Бібліогр.: л. 178-214
492397
  Мороз В. Жанрово-стилістичні особливості кореспонденцій Т.Г. Шевченка // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 100-105. – ISSN 2413-0923
492398
  Голомідова Л. Жанрово-стилістичні особливості новели "Гріджія" Роберта Музіля // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 174-180. – ISSN 2308-4855
492399
  Попович Н.М. Жанрово-стилістичні особливості перекладу давньогрецької тринітарної термінології середини IVстоліття // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 375-382


  Статтю присвячено жанрово-стилістичним особливостям перекладу давньогрецької тринітарної термінології середини IV століття. Публікація ілюструє вибрані результати зіставного аспектного перекладознавчого аналізу перекладу форм та похідних ...
492400
  Тимків Л. Жанрово-стилістичні особливості перекладу художніх текстів на матеріалі роману Артура Кестлера "The Age of Longing" // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 185-187. – ISBN 978-617-7926-22-0
492401
  Довбня К.В. Жанрово-стилістичні особливості поезії Міри Баї // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 198-203


  Пропонована стаття розглядає питання про жанрово-стилістичні особливості поезії відомої поетеси середньовічного соціально-релігійного руху бгакті Міри Баї, а саме, важливу категорію поетики гінді - систему рас. Цей аспект вивчення творчості поетеси ще ...
492402
  Ющенко Л. Жанрово-стилістичні особливості постмодерністської казки та їх відтворення в українських перекладах / Л. Ющенко, О. Бабелюк // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 327-332. – ISBN 978-617-7241-66-8
492403
  Нестеренко Ю.В. Жанрово-стилістичні особливості публіцистики Юрія Макарова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 148-151


  У статті розкриваються жанрово-стилістичні особливості авторської колонки на прикладі творів Юрія Макарова. In the article the genre and stylistic features of author column are examined on the base of Yuriy Makarov"s works. В статье рассматриваются ...
492404
  Торосян О.М. Жанрово-стилістичні особливості резюме та супровідного листа // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 65-69. – Бібліогр.: Літ.: с. 68-69; 12 назв. – ISSN 1729-360Х
492405
  Мелішкевич С.В. Жанрово-стилістичні особливості французького патенту на винаходи / С.В. Мелішкевич, Я.І. Припишнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 44-47. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Статтю присвячено вивченню жанрово-стилістичних особливостей французького патенту на винаходи. На матеріалі патентів Франції, що одночасно відносяться до науково-технічного та офіційно-ділового стилю, розглядається відносна розмитість меж ...
492406
  Малікова О.М. Жанрово-стилістичні та комунікативно-прагматичні особливості фідеїстичного дискурсу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 24-30
492407
  Коломієць С.С. Жанрово-стильова домінанта в перекладі лексико-фразеологічних інновацій, пов"язаних з мережею Інтернет / С.С. Коломієць, М.О. Слюжинська // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 2 (138). – С. 236-240
492408
  Нечепуренко К.А. Жанрово-стильова домінанта оригіналу циклу Г.К. Честертона "Простодушність отця Брауна": доперекладацький аспект // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 82-84
492409
  Кизилова В.В. Жанрово-стильова еволюція прози для дітей та юнацтва другої половини XX століття : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Кизилова Віталіна Володимирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ, 2014. – 427 л. – Бібліогр.: л. 371-427
492410
  Кизилова В.В. Жанрово-стильова еволюція прози для дітей та юнацтва другої половини XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Кизилова Віталіна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
492411
  Чепалов О.І. Жанрово-стильова модифікація вистав західноєвропейського хореографічного театру 20 ст. : Автореф.дис. ... доктора мистецтвознавства: спец. 26.00.01 / Чепалов О.І.; Харівська державна академія культури. – Харків, 2008. – 32с. – Бібл.: 38 назв
492412
  Штельмах М.Л. Жанрово-стильова мотивація використання розмовного синтаксису в інтерв"ю // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 86-91


  У статті проведено лінгвостилістичний аналіз жанрово-стильової мотивації використання розмовного синтаксису в інтерв"ю The linguistic-stylistic analysis of the genre and stylistic motivation of using the colloquial syntax in the interview was made in ...
492413
  Юндіна О.В. Жанрово-стильова обумовленість лексичних трансформацій в перекладі текстів військової тематики (на матеріалі іспанських та українських офіційно-ділових та художніх текстів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Юндіна Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
492414
  Науменко Н.В. Жанрово-стильова палітра збірки Василя Голобородька "Білі кімнатні рослини" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Предметом розгляду у цій статті стала нова збірка Василя Голобородька "Білі кімнатні рослини", видана 2013 року. Дотримуючись традицій верлібротворчості "Київської школи", у кожній окремій поезії автор створює нову інтерпретацію знаних жанрів, ...
492415
  Феодосій О. Жанрово-стильова парадигма малої прози Володимира Даниленка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 571-578
492416
  Куриленко Д.В. Жанрово-стильова поліфонія прози кін. 50-70-х рр XX ст. (на прикладі роману О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і чужа молодиця", дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" та "Зелені млини") : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Куриленко Дана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 217 арк. – Додатки: арк. 216-217. – Бібліогр.: арк. 185-215
492417
  Куриленко Д.В. Жанрово-стильова поліфонія прози кін. 50-70-х рр XX ст. (на прикладі роману О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і чужа молодиця", дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" та "Зелені млини") : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Куриленко Дана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
492418
  Варданян О.І. Жанрово-стильова природа концертності у творчості Арама Хачатуряна : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Варданян Ольга Іванівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
492419
  Сивкова І. Жанрово-стильова природа повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки і матушки" // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 151-167. – ISBN 978-966-793-136-3
492420
  Подлєсна В.Ф. Жанрово-стильова своєрідність космологічної казки Дніпрової Чайки // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 117-122. – ISBN 978-966-551-315-5
492421
  Лях Т. Жанрово-стильова своєрідність поезій у прозі Марка Черемшини // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – С. 189-197. – ISSN 2308-4855
492422
  Яремкович М. Жанрово-стильова своєрідність прози Гната Михайличенка // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С.105-109. – (Філологія ; Вип. 13)
492423
  Карач Н.М. Жанрово-стильова своєрідність прози Ірини Вільде в контексті української літератури 30-60-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Карач Наталія Миронівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
492424
  Дащенко Г.В. Жанрово-стильова своєрідність творчості Лі Цінчжао : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Дащенко Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
492425
  Кизилова Віталіна Володимирівна Жанрово-стильова своєрідність трилогії У.Самчука "Ост" : Дис...канд.філолог.наук:10.01.01 / Кизилова Віталіна Володимирівна; Луганськ.держ.пед.ун-тет ім.Т.Шевченка. – Луганськ, 2001. – 160л.
492426
  Кизилова Віталіна Володимирівна Жанрово-стильова своєрідність трилогії У.Самчука "ОСТ" : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Кизилова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв.
492427
  Зінченко Н. Жанрово-стильова своєрідність фольклорно-етнографічних оповідань О. Стороженка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 134-137. – ISSN 2075-1222
492428
  Яценко Н. Жанрово-стильова специфіка наукової рецензії // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; голов. ред. В. Німчук. – Київ, 2017. – № 1 (61). – C. 92-101. – ISSN 1682-3540
492429
  Гуменюк О. Жанрово-стильова специфіка п"єси Михайла Старицького "Циганка Аза" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (660). – С. 24-28. – ISSN 0236-1477
492430
  Нагорний Я. Жанрово-стильова специфіка творів Павла Богацького // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 72-79. – ISSN 2300-1062
492431
  Батовська О. Жанрово-стильова специфіка хорових творів О. Атрашкевич // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 241-254


  "...Стаття присвячена вивченню хорової творчості сучасної білоруської композиторки О. Атрашкевич. У процесі аналізу виявлена жанрово-стильова специфіка її хорових творів a cappella".
492432
  Добоні М.І. Жанрово-стильове новаторство П. Білецького-Носенка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 324-331


  У статті представлено основні здобутки П. Білецького-Носенка як новатора в жанрово-стильовій парадигмі свого часу. Особлива увага приділяється жанрам байки, віршованої казки (новели), роману тощо, а також рисам рококо і романтизму у творчості ...
492433
  Сулятинський М. Жанрово-стильове розмаїття поетичної творчості українського духовенства другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 185-189. – (Філологія ; Вип. 23/24)
492434
  Сласна Л. Жанрово-стильове функціонування фразеологізмів із семантикою кольорів // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 208-214. – Бібліогр.: Літ.: с. 213-214; 10 назв
492435
  Працьовитий В. Жанрово-стильовий синтез в одноактівці "Будка Ч. 27" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. 86. – С. 96-107. – ISSN 0130-528Х


  Іван Франко, використовуючи різноманітні засоби художньої виразності , поєднуючи різні методи та жанрові форми шукав способів удосконалення національно-органічного стилю, який би давав йому змогу глибинно відтворити український світ.
492436
  Семенова А.В. Жанрово-стильові аспекти опери М.В. Лисенка "Ноктюрн" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 334-340. – ISSN 2312-4679
492437
  Тебешевська-Качак Жанрово-стильові домінанти "експериментальної прози" Галини Пагутяк // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 86-94. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
492438
  Дергач Д.В. Жанрово-стильові домінанти аналітичних текстів сучасних українських мас-медіа // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 76-87. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізується стилістичний ресурс і потенціал мовних засобів аналітичних жанрів сучасних мас-медіа. У відповідності до важливих для ЗМІ критеріїв ілюструється актуалізація характерних для мови медійної аналітики функцій. Кваліфікуються ...
492439
  Чернова І. Жанрово-стильові домінанти творчості Олександра Олеся // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 211-215. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
492440
  Борис О. Жанрово-стильові експерименти хатянської критики (теоретична стапття і проблемна розвідка Миколи Євшана) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 190-194. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
492441
  Юрченко О.П. Жанрово-стильові засади професійного цимбального мистецтва України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Юрченко Ольга Петрівна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
492442
  Янкова Н.І. Жанрово-стильові і поетикальні параметри творчості М. Грушевського : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Янкова Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 196л. – Бібліогр.: л.172-196
492443
  Янкова Н.І. Жанрово-стильові і поетикальні параметри творчості М. Грушевського : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.01 / Янкова Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
492444
  Смущинська І.В. Жанрово-стильові й індівідуально-стилістичні особливості авторської модальності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 214-218. – ISBN 966-581-589-Х
492445
  Молибога А.В. Жанрово-стильові моделі італійської комічної опери у ранній творчості Джоаккіно Россіні : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Молибога Анастасія Вікторівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
492446
  Рог Г.В. Жанрово-стильові моделі сучасного турецького роману (80-90 рр.) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Рог Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 194л. – Бібліогр.: л. 180 - 194
492447
  Рог Г.В. Жанрово-стильові моделі сучасного турецького роману (80-90 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Рог Г.В.; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
492448
  Ковалів Ю.І. Жанрово-стильові модифікації в українській літературі : монографія / Ю.І. Коваль ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 191, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-479-3
492449
  Мазоха Г.С. Жанрово-стильові модифікації епістолярію Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 62-68.
492450
  Мазоха Г.С. Жанрово-стильові модифікації українського письменницького епістолярію другої половини 20 століття : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Мазоха Г.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 38с. – Бібліогр.: 26 назв
492451
  Мазоха Г.С. Жанрово-стильові модифікації українського письменницького епістолярію другої половини 20 століття : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Мазоха Г.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 395л. – Бібліогр.: л. 368-395
492452
  Зінченко Н. Жанрово-стильові ознаки балади у творчості поетів-романтиків Полтавщини // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 118-121. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))


  Стаття містить аналіз творчості поетів-романтиків Полтащини з позиції вироблення індивідуального стилю, традицій харківської школи романтиків. Згадується Метлинський А.Л. - проф. російської словесності Київського університета.
492453
  Зарва В.А. Жанрово-стильові ознаки просвітницького "Роману виховання" в українській та російській прозі 70-х pp. XIX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 113-117. – ISBN 966-7825-78-7
492454
  Чорнобай М. Жанрово-стильові ознаки фортепіанної творчості композиторів української діаспори XX - початку XXI століття // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 139-147. – ISSN 2310-0583
492455
  Бєляєва О. Жанрово-стильові ознаки художнього втілення авторської тенденційності у п"єсі Я. Мамонтова "Батальйон мертвих" // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 82-92
492456
  Шайгородська А. Жанрово-стильові орієнтири опери "Ятранські ігри" Ігоря Шамо // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 204-206
492457
  Фісак І. Жанрово-стильові особливості "Вибраних місць із листування з друзями" М.В. Гоголя // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 86-91. – ISSN 2075-1486
492458
  Кушнірова Т. Жанрово-стильові особливості автобіографічного роману І. Буніна "Життя Арсеньєва" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 34-41. – ISSN 2075-1486
492459
  Кузь В.В. Жанрово-стильові особливості діаспорної жіночої прози другої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Кузь Валентина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
492460
  Енджі Пань Хунь Жанрово-стильові особливості другого фортепіанного концерту Богдани Фроляк // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 238-243. – ISSN 2312-4679
492461
  Кушнірова Т. Жанрово-стильові особливості індивідуально-авторського біографічного роману в російській літературі початку XX століття // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 14-21. – ISSN 2075-1486
492462
  Миронюк В. Жанрово-стильові особливості казки Івана Франка й письменників Покуття // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 529-539
492463
  Ржевська М.Ю. Жанрово-стильові особливості камерної інструментальної музики Геннадія Ляшенка // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 43-50. – ISSN 2226-2180
492464
  Валах Н. Жанрово-стильові особливості комедії "Шляхта Ходачкова" Григорія Цеглинського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 47-49
492465
  Оладько Т. Жанрово-стильові особливості комедії І. Тобілевича (Карпенка-Карого) "Чумаки" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7 (85), спецвипуск : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої класику української драматургії Марку Кропивницькому. – С. 39-42
492466
  Кропивко І.В. Жанрово-стильові особливості малої прози В. Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 40-47. – ISBN 978-966-551-315-5
492467
  Рудник І.П. Жанрово-стильові особливості малої прози Дніпрової Чайки : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Рудник Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
492468
  Спатар І.М. Жанрово-стильові особливості малої прози Елізи Ожешко та Осипа Маковея // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 245-253. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
492469
  Кузь В. Жанрово-стильові особливості малої прози Ольги Мак // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 145-156. – ISSN 2312-6809
492470
  Хомишин О.М. Жанрово-стильові особливості малої прози Федора Дудка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 275-279. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
492471
  Громик О. Жанрово-стильові особливості нарисової творчостіДокії Гуменної // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 136-143. – ISBN 966-587-057
492472
  Копач В.І. Жанрово-стильові особливості повісті Є. Гуцала "Дівчата на виданні" / В.І. Копач, С.В. Полякова // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 105-108. – ISBN 978-966-921-000-5
492473
  Хороб М. Жанрово-стильові особливості повісті Михайла Козоріса "Чорногора говорить" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 47-52. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У запропонованій статті здійснено ідейно-естетичний аналіз малознаної не лише сучасним читачам, а й фахівцям літературного процесу кінця 20 - поч. 30-х рр. ХХ століття повісті "Чорногора говорить" репресованого у чорний для української культури 1937 ...
492474
  Дорофтей О. Жанрово-стильові особливості польськомовної та німецькомовної публіцистики й літературної критики Івана Франка // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 132-143. – ISBN 978-966-2763-39-3
492475
  Пушко Віра Федорівна Жанрово-стильові особливості прози Василя Барки : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Пушко В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв.
492476
  Пушко Віра Федорівна Жанрово-стильові особливості прози Василя Барки : Дис....канд.філолог. наук:10.01.01 / Пушко Віра Федорівна; Луганський держ.педагог.ун-тет ім.Т.Шевченка. – Луганськ, 2001. – 158л. + Додатки: л.155-158. – Бібл.: л.141-155
492477
  Сизоненко Н.М. Жанрово-стильові особливості прози Василя Шевчука : монографія / Н.М. Сизоненко ; М-во аграр. політики та продовольства України, Полт. держ. аграр. акад. – Полтава : РВВ ПДАА, 2011. – 158, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2088-57-1
492478
  Зінченко Н. Жанрово-стильові особливості прози Сидора Воробкевича // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 8-13. – ISSN 2075-1486
492479
  Кушнір О. Жанрово-стильові особливості публіцистики словацьких українців (на матеріалі публікацій журналу "Дукля") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 145-153


  У статті окреслено жанрові різновиди та стильові особливості публіцистики в журналі словацьких українців "Дукля" за 1953-2004 рр. In the article the review of genre and style features of social and political journalism on the pages of the Slovakian ...
492480
  Нагорняк М. Жанрово-стильові особливості радіозарисовки "Лист до вояка АТО" // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 124-134. – ISSN 2522-1442


  "Емпіричним матеріалом служили радіозарисовки на тему "Лист до вояка АТО", підготовлені студентами радіогрупи 3-го курсу спеціальність "Журналістика" Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вони вийшли в ефір ...
492481
  Бикова О. Жанрово-стильові особливості репортажів В. Антоненка-Давидовича (за матеріалами збірки "Землею українською") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 75-79. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
492482
  Лаврик О. Жанрово-стильові особливості репортажу в сучасній українській спортивній пресі // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 196-201
492483
  Бикова О.М. Жанрово-стильові особливості рольового репортажу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 6-8
492484
  Кушнірова Т.В. Жанрово-стильові особливості роману А. Платонова "Чевенгур" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 79-89. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
492485
  Корецька М. Жанрово-стильові особливості роману Анатолія Дімарова "Його сім"я // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 153-157
492486
  Кушнірова Т. Жанрово-стильові особливості роману В. Вересаєва "В тупике" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 11-18. – ISSN 2075-1486
492487
  Кушнірова Т. Жанрово-стильові особливості роману Л. Андрєєва "Щоденник сатани" // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 120-125. – ISSN 2075-1222
492488
  Бузов А. Жанрово-стильові особливості роману Сави Божка "В степах" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 84-91. – ISSN 1728-9572
492489
  Гонюк О.В. Жанрово-стильові особливості роману Софії Андрухович "Фелікс Австрія" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 70-76. – ISSN 2313-1802
492490
  Кучер В.В. Жанрово-стильові особливості соціально-утопічного роману XX ст. (на прикладі української та англійської літератур) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Кучер Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 178 л. – Бібліогр.: л. 159-178
492491
  Кучер В.В. Жанрово-стильові особливості соціально-утопічного роману першої половини XX століття (на прикладі української та англійської літератур) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Кучер Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
492492
  Кікерчук Р. Жанрово-стильові особливості стрим-повідомлення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 263-269. – ISSN 2078-1911
492493
  Кривопишина К.С. Жанрово-стильові особливості та проблематика художньої прози Василя Захарченка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Кривопишина Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
492494
  Гуржій Т.В. Жанрово-стильові особливості твору І. Нечуя-Левицького "Запорожці" / Т.В. Гуржій, В.Ф. Подлесна // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 56-59. – ISBN 978-966-921-000-5
492495
  Лущій С. Жанрово-стильові особливості української еміграційної прози періоду МУРу (1945-1948) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7 (619). – С. 3-17. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються жанрово-стильові особливості української еміграційної прози періоду МУРу (1945-1948). Завдяки невідомим архівним джерелам, спогадам і творам мурівців вимальовується яскрава картина літературно-мистецького життя ІІ пол. 1940-х років
492496
  Богданова М. Жанрово-стильові особливості української історичної новели // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 2 (566). – С. 44-48. – ISSN 0236-1477
492497
  Конончук Т.І. Жанрово-стильові особливості української прози про 1932-1933 роки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 74-81. – Бібліогр.: С. 80-81
492498
   Жанрово-стильові особливості української театральної драматургії: кінець ХІХ - початок ХХ ст. // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2016. – № 2. – С. 77-82. – ISSN 2226-0285
492499
  Буряк О. Жанрово-стильові особливості художніх автопортретів Б.-І. Антонича, Ю. Тарнавського, І. Жиленко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 21-24
492500
  Олійник Н. Жанрово-стильові параметри повісті В. Положія "Жив-був Іван" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 190-193
492501
  Івахова К.П. Жанрово-стильові пріоритети фортепіанної музики Мирослава Скорика: художньо-дидактичний аспект // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4. – С. 29-34. – ISSN 2413-5402
492502
  Клименко Н. Жанрово-стильові репрезентації політичного контенту в текстах української періодики // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 184-193


  У статті зроблено спробу проаналізувати жанрово-стильові репрезентації політичного контенту в текстах, вміщених у всеукраїнських друкованих виданнях різного типу. In the article the author determines the genre and stylistic representation of political ...
492503
  Кавун Л. Жанрово-стильові тенденції у прозі ваплітян // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 108. – С. 16-26. – (Філологічні науки)


  У статті аналізуються жанрово-стильові особливості художньої прози 20-х років XX століття. Авторка розглядає специфічне українське явище - "романтику вітаїзму" та індивідуальні стильові системи Миколи Хвильового, Гео Шкурупія, Ю. Яновського та ін.
492504
  Мовчан Р. Жанрово-стильові тенденції української модерністської прози 1920-х років // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 114-118. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
492505
  Баран У.С. Жанрово-стильові трансформації новітньої німецької та української прози для дітей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 20-33
492506
  Погорєлова А. Жанрово-строфічні особливості поезії Юрія Липи // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 57-64. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757
492507
  Кривуца Л. Жанрово-тематические черты готического романа в интерпретации Надежды Кибальчич // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 345-350


  У статті враховуються риси жанру західноєвропейського готичного роману і його інтерпретація в українській літературі на прикладі оповіді "У старих палатах" Н. Кибальчич. Увага зосереджена на специфичних рисах твору Н. Кибальчич, які відрізняють його ...
492508
  Назаренко Татьяна Васильевна Жанрово-тематическое многообразие англо-канадского романа 60-80-х годов ХХ века : Дис... канд. филол.наук: 10.01.05 / Назаренко Татьяна Васильевна; МВ ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 186л. – Бібліогр.:л.169-186
492509
  Назаренко Т.В. Жанрово-тематическое многообразие англоканадского романа 60-80 годов 20 века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Назаренко Т.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 20 с.
492510
  Гавран І.А. Жанрово-тематична класифікація відеоблогінга: науковий підхід / І.А. Гавран, О.М. Грабарчук, К.В. Грубич // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 3. – С. 92-97. – ISSN 2226-3209
492511
  Баран Е.О. Жанрово-тематична палітра ділових тижневиків (на прикладі часописів "Статус. Экономические известия" та "Эксперт. Украинский деловой журнал") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 198-201
492512
  Сюй Л. Жанрово-тематична палітра україномовної художньої прози Пантелеймона Куліша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (648). – С. 71-78. – ISSN 0236-1477


  Проаналізовано жанри й тематику україномовної художньої прози П. Куліша, переважно побудованої на переосмисленні фольклорних та історичних сюжетів.
492513
  Гнатюк М.М. Жанрово-тематична парадигма сучасної есеїстики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті розглядається жанрово-тематична парадигма сучасної есеїстики,специфіка її метажанрової природи і художніх практик. В статье рассматривается жанрово-тематическая парадигма современной эссеистики, специфика её метажанровой природы и ...
492514
  Головай І. Жанрово-тематична своєрідність поезій Івана Франка 1914-1916 років // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 33-36
492515
  Собокар І.І. Жанрово-тематичний аспект сатиричного журналу "Перець" часів сталінізму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 125-129. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
492516
  Іванюха Т. Жанрово-тематичний спектр духовно-просвітницьких програм українського телебачення // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 141-149


  У статті аналізуються сучасні процеси у сфері вітчизняного духовно-просвітницького телебачення: від розвитку цієї тематики в запорізькому те-леефірі до появи духовно-просвітницього телеканалу "Глас" всеукраїнського масштабу. Поняття ...
492517
  Мастова О. Жанрово-тематичні особливості подорожніх нотаток на базі японської блогосфери про подорожі до України // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 225-230
492518
  Кривуца Л. Жанрово-тематичні риси готичного роману в інтерпретації Надії Кибальчич // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті враховуються риси жанру західноєвропейського готичного роману та його інтерпретація в українській літературі на прикладі оповідання "В старих палатах" Н. Кибальчич. Увага зосереджена на специфічних рисах твору Н. Кибальчич, які відрізняють ...
492519
  Назарець В. Жанрово-тематичні різновиди послання в українській адресованій ліриці ХІХ - ХХ століть // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 55-64. – ISSN 0236-1477


  На матеріалі творів української поезії ХІХ - ХХ століть досліджено жанрову специфіку послання як різновиду адресованої лірики, виокремлено та класифіковано жанрово-тематичні різновиди послання та їхні художні модифікації
492520
  Глазунова Л.В. Жанрово-типологічна структура персонологічних досліджень на сучасному етапі розвитку українського бібліографознавства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 100-110


  Проаналізовано типи і жанри вітчизняної бібліографічної біографістики на сучасному етапі розвитку (1991-2011 рр.).
492521
  Давиденко Г.Й. Жанрово-художня своєрідність "Пісень західних слов"ян" Олександра Пушкіна і збірки іллірійських пісень "Гузла" Проспера Мериме // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 3-10. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
492522
  Рудник І.П. Жанрово - стильові особливості малої прози Дніпрової Чайки : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Рудник Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 180 арк. – Бібліогр.: арк. 159-178
492523
  Куценко Л.В. Жанровое богатство украинской советской драматургии 20-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Куценко Л.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 25л.
492524
  Куценко Л.В. Жанровое богатство украинской советской драматургии 20-х годов : Дис... канд. дилол.наук: 10.01.02 / Куценко Л. В.; Киевск. пед. ин-т. – К., 1987. – 203л. – Бібліогр.:л.181-203
492525
  Воеводина О.А. Жанровое заглавие и металирика // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 158-162. – ISSN 2312-3036


  "Рассмотрены вопросы соотношения заглавия лирического стихотворения с основным текстом. Так называемые жанровые заглавия могут быть признаком метатекстуального дискурса в поэзии. В основе метастихотворения всегда художественная саморефлексия, которая ...
492526
  Кокина Е.А. Жанровое многообразие советского искусства / Е.А. Кокина. – Москва : Знание
№ 2. – 1987. – 64 с.
492527
   Жанровое новаторство русской литературы конца 18-19 вв.. – Л., 1974. – 190 с.
492528
   Жанровое разнообразие современной прозы Запада. – К., 1989. – 298с.
492529
  Козлов В. Жанровое самообретение Олега Чухонцева / В. Козлов, О. Мирошниченко // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 5. – С. 89-117. – ISSN 0042-8795
492530
  Чеснокова Т.Г. Жанровое своеобразие английского "веселого" фарса 1750-1770-х гг. (на материале "малой" комедии А. Мерфи "Обойщик") // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 60-69. – ISSN 1562-1391
492531
   Жанровое своеобразие и стиль. – М., 1985. – 128с.
492532
  Ломидзе Г.А. Жанровое своеобразие комедии : Автореф... Канд.филол.наук: / Ломидзе Г.А.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1965. – 20л.
492533
   Жанровое своеобразие литературы Англии и США 20 века. – Челябинск, 1985. – 118с.
492534
  Алсултан М.О. Жанровое своеобразие пьесы Л. Лунца "Обезьяны идут!" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – C. 3-9. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Статья М.О. Алсултан посвящена рассмотрению жанрового своеобразия пьесы Л. Лунца "Обезьяны идут!" как метадрамы, о чем свидетельствуют рассмотренные особенности пьесы-эпизодичность, разножанровость (балаганная пьеса, комедия дель-арте, ...
492535
  Бурнашева Н.И. Жанровое своеобразие районных рассказов Л.Н. Толстого : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Бурнашева Н.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1978. – 16 с.
492536
  Прилуцкая Елена Анатольевна Жанровое своеобразие реалистической новеллы США 20-30-х годов ХХ века. : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.05. / Прилуцкая Елена Анатольевна; КГУ. – Киев, 1985. – 213л. – Бібліогр.:л.189-213
492537
  Прилуцкая Е.А. Жанровое своеобразие реалистической новеллы США 20-30 годов ХХ века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Прилуцкая Е.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
492538
  Бейгельзимер К.М. Жанровое своеобразие романа Макса Фриша "Ноmо Фабер" (на основе анализа хронотопа романа) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова, Філолог. ф-т ; редкол.: Шляхова Н.М., Сивокінь Г.М., Шпильова О.В. [та ін.]. – Одесса, 2000. – Вип. 6. – С. 192-203. – ISBN 966-587-078-5
492539
  Герасименко Л.А. Жанровое своеобразие романов И.С.Тургенева 50-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 640 / Герасименко Л.А.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1971. – 18л.
492540
  Чепинога А.И. Жанровое своеобразие современного советского рассказа. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чепинога А.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 19л.
492541
  Неронская Елена Константиновна Жанровое своеобразие творчества Владимира Солоухина : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Неронская Елена Константиновна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 27л.
492542
  Алейникова Зоя Якволевна Жанровое совеобразие мемуарно-художественной автобиографии 60-70 годов : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Алейникова Зоя Якволевна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1981. – 16 с.
492543
  Овчаренко Светлана Владимировна Жанровость в искусстве как отражение эволюции художественного мышления : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.04 / Овчаренко Светлана Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 22л.
492544
  Овчаренко Светлана Владимировна Жанровость в искусстве как отражение эволюции художественного мышления : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Овчаренко Светлана Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 151л. – Бібліогр.:л.136-161
492545
  Сенина Т.Н. Жанровые и индивидуальные черты языково-стилистических приемов комического в австрийской народной комедии И. Нестроя : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Сенина Т.Н. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1969. – 27 с.
492546
  Поспишил И. Жанровые инновации и рецепция Фаддея Венедиктовича Булгарина в чешской среде // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 97. – С. 191-205. – ISSN 2306-2908
492547
  Копыстянская Н.Ф. Жанровые модификации в чешской литературе. / Н.Ф. Копыстянская. – Львов, 1978. – 258с.
492548
   Жанровые особенности быличек. – Иркутск, 1974. – 92с.
492549
  Рахуба Т. Жанровые особенности незавершенных поэм ("Егорушка", "Певица", "Автобус") М. Цветаевой // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 368-373
492550
  Курносова Ю.В. Жанровые особенности новеллистики А Бирса // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова, Філолог. ф-т ; редкол.: Шляхова Н.М., Сивокінь Г.М., Шпильова О.В. [та ін.]. – Одесса, 2000. – Вип. 6. – С. 148-154. – ISBN 966-587-078-5
492551
  Мельник Т.Н. Жанровые особенности повести-сказки В. Шукшина "До третьих петухов" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 29-32


  Звернення В. Шукшина до усної народної творчості закономірно призвело письменника до нових жанрових структур, зокрема, до повісті-казці, в якій поєднуються традиційні та новаторські риси. Обращение В. Шукшина к устному народному творчеству ...
492552
  Ковальчук А.Г. Жанровые особенности поэм М.Рыльского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Ковальчук А.Г. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1976. – 23 с.
492553
  Сковоринский В А. Жанровые особенности публицистики Марио Варгаса Льосы на страницах газеты "Эль Паис" // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Изд-во "Экономическое образование". – Москва, 2013. – С. 105-113. – (Серия 2 "Гуманитарные науки" ; № 5). – ISSN 2076468-5
492554
  Тыминская И. Жанровые особенности пьес Г. Ибсена "Кукольный дом" и "Привидения" в аспекте проблем эмансипации и семейных отношений // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 71-78. – ISSN 2075-1486
492555
  Рыбаченко Н.В. Жанровые особенности ранних очерков М.М.Пришвина : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Рыбаченко Н.В.; ОГУ. – Одесса, 1984. – 16л.
492556
  Сулейманова Н.В. Жанровые особенности романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 265-269. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
492557
  Никитина И.М. Жанровые особенности романов Арагона 1930-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Никитина И. М.; АН УССР, Ин-т лит. – К., 1969. – 19л.
492558
  Горюнова Р.М. Жанровые особенности советского романа о войне 70-е годы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Горюнова Р.М. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1981. – 24 с.
492559
  Андріанов І.Ю. Жанровые особенности современной русской народной поэзии юга Одесской области // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 20-23
492560
  Хализев В.Е. В.Е. Жанровые предпочтения формалистов и М. М. Бахтина // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 0130-9730
492561
  Комаров С.А. Жанровые разновидности и формы стилизации фельетонов М.М. Зощенко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 44-56. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)
492562
   Жанровые разновидности романа в зарубежной литературе 18-20 веков : уч. пос. – Киев-Одесса : Вища школа, 1985. – 147 с.
492563
  Калашникова О.Л. Жанровые разновидности русского романа 1760-1770 гг.: Уч. пособие / О.Л. Калашникова. – Днепропетровск, 1988. – 68 с.
492564
  Васильковский А.Т. Жанровые разновидности русской советской поэмы 1917-1940 гг. : Дис... докт. филол.наук: 10.01.02 / Васильковский А. Т.; МВиССО УССР, Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1978. – 360л.
492565
  Васильковский А.Т. Жанровые разновидности русской советской поэмы 1917-1940 годов : Автореф... докт. филол. наук: 10.01.02 / Васильковский А.Т.; КГУ. – Киев, 1979. – 34с.
492566
  Васильковский А.Т. Жанровые разновидности русской советской поэмы 1917-1941 / А.Т. Васильковский. – Киев : Вища школа, 1979. – 199с.
492567
  Громова Е.В. Жанровые традиции старинной русской интермедии в пьесах В.Я. Шишкова // Вестник Новосибирского государственного университета : научный журнал / Новосибирский государственный университет. – Новосибрск, 2011. – Т. 10, вып. 2 : Филология. – С. 146-150. – (История, филология). – ISSN 1818-7919
492568
   Жанровые формы в литературе и литературной критике. – К., 1979. – 120с.
492569
   Жанровые формы в русской литературе конца 19-начала 20 веков. – Куйбышев, 1985. – 121 с.
492570
  Сорокина В.В. Жанровые формы литературной критики русского Берлина 1920-х годов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 107-115. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
492571
  Комаров С.А. Жанровые формы фельетонистки Дон-Аминадо // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 72-85. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  В статье рассматриваются основные жанровые модификации фельетонистики Дон-Аминадо. Фельетонная проза сатирика отражает политические вопросы, а также проблему быта русской эмиграции. Данный круг проблем воплощается в различных жанровых формах: лекция, ...
492572
  Чернецова С.С. Жанровые черты новеллы в малой прозе И. Одоевцевой // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 4 (46). – С. 18-21
492573
  Боровская Е. Жанровый диапазон творчества Н.А. Львова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 327-332
492574
  Беляева Н.В. Жанровый код русского романа и просветительский дискурс // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 230-245. – ISBN 978-966-171-476-1
492575
  Оробий С. Жанровый Протей: русский роман сегодня // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2013. – № 1 (1027). – С. 89-93. – ISSN 0130-1640


  Отечественная словесность сегодня переживает очередной расцвет. Литературная жизнь ярка, обширна, разнообразна: пишутся книги, откликаются критики, вручаются премии, а порой и вспыхивают (около)литературные скандалы. В то же время появление в 2000-х ...
492576
  Велигина Н.Г. Жанровый эксперимент в малой прозе литературы постмодернизма: предисловие к сборнику Джулиана Барнса "Есть что сказать" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 187-191. – ISSN 2312-3036


  "Рассматривается предисловие к сборнику Джулиана Барнса «Есть что сказать» как разновидность постмодернистского текста. Это самостоятельное эссе выступает в качестве авторского литературного манифеста так же, как и в классической литературе, однако ...
492577
  Бернадська Н.І. Жанрологія (- галузь літературознавства) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 498. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
492578
  Салтовська Н. Жанрологія українського фольклору у наукових студіях учнів професора Л.Ф. Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 438-447


  У статті проаналізовано дисертаційні дослідження, які розкривають сутність окремих жанрів фольклору, захищені у різні роки під керівництвом професора Лідії Дунаєвської. The dissertation researches which expose essence of separate genres of folklore ...
492579
  Бовсунівська Т.В. Жанрологія. Теорія роману : навч. посібник / Т.В. Бовсунівська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 447, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці підрозд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-739-933-0
492580
  Кропотова Н. Жанрообразуючі елементи караїмської народної казки // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 26-33


  "Враховуючи складну історію вивчення караїмської культури загалом і народної творчості зокрема, а також важкодоступність фольклорних текстів, неосвітленим залишається питання про чітку жанрову класифікацію текстів народної літератури і принципи такої ...
492581
  Зубарева Е.Ю. Жанрообразующая роль классической традиции в романе В.П. Аксенова "Московская сага" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 97-108. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
492582
  Валуева Н. Жанрообразующая форма "Путешествия" в детективах"фандоринского цикла" Б. Акунина // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 43-49
492583
  Богданова А.Г. Жанрообразующая функция художественного времени в современном русском советском рассказе (композиция, характер, деталь) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Богданова А.Г. ; Моск. гос.пед. ин-т. – Москва, 1971. – 20 с.
492584
  Моклиця М. Жанротвірна функція агону в драматургії Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 119-124. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
492585
  Чик Д. Жанротвірна функція хронотопу шляху в англійському й українському сатиричному "Романі великої дороги" першої половини XIX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 23-28
492586
  Побережний Д. Жанротвірні ознаки малих наративів про брекзіт в англомовному сегменті фейсбуку // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 170-174. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Статтю присвячено розгляду малих наративів про Брекзіт у коментарях до постів в англомовному сегменті Фейсбуку. Дослідження виконано у річищі лінгвістичної генристики. Надано визначення змісту терміна “малий наратив”, що є непрототиповим різновидом ...
492587
  Орлова В.В. Жанротвірні риси мікроблогінгу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 273-279


  У статті розглядаються структурно-організаційні елементи спілкування в мікроблогах, які відрізняють їх від інших жанрів інтернет-комунікації. Описуються загальні механізми взаємодії комунікантів у мікроблогах Tumblr та Twitter. Звертається особлива ...
492588
  Зарва В. Жанротворчі особливості "Обломова" І. Гончарова як роману виховання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 2 (566). – С. 75-83. – ISSN 0236-1477
492589
  Палкіна І.І. Жанроутворення у рок-мистецтві: міжвидові та внутрішньовидові взаємодії : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Палкіна Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
492590
  Беньяминова В.Н. Жанры английской научной речи : композиц.-речевые формы / В.Н. Беньяминова ; АН УССР, Каф. иностр. яз. – Киев : Наука, 1988. – 120, [2] с. – Библиогр.: с. 113-121
492591
  Федь Н.М. Жанры в меняющемся мире / Н.М. Федь. – М, 1989. – 541с.
492592
   Жанры в советской литературе. – Л., 1973. – 167с.
492593
  Имамкулиева Э.Н. Жанры Дагестанской послевоенной прозы (1945-1965) : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Имамкулиева Э.Н.; Дагест. гос. ун-тет. – Махачкала, 1972. – 19л.
492594
  Мишуков О.В. Жанры декабристской мемуаристики. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Мишуков О.В.; Харьков. гос. пед. ин-т. – Харьков, 1993. – 16л.
492595
   Жанры живописного искусства [Електронний ресурс] : Пейзаж. Натюрморт. Портрет. Акварель ; продолжительность 104 мин. ; документальный фильм. – Москва : "Квадрат фильм" : Государственный Русский Музей : "Кордис& Медиа", 2006. – 1DVD. – системные требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Коллекция видеопрограмм для эстетического развития детей ; Прекрасному навстречу / Русский музей - детям)


  Как неповторимы творения великих мастеров, так своеобразны и неповторимы живописные жанры и техники, в которых они работали. Пейзаж и натюрморт, масляные краски и акварель - мир живописи уникален в своей многогранности, а его сокровища восхитительны и ...
492596
   Жанры журналистики. – Казань, 1972. – 150с.
492597
   Жанры и стили литературы социалистического реализма. – Москва, 1973. – 272 с.
492598
   Жанры и стили советской литературы. – М., 1974. – 198с.
492599
  Цырлин И.И. Жанры изобразительного искусства / И.И. Цырлин. – М., 1962. – 71с.
492600
  Лазарев Л.М. Жанры информации. / Л.М. Лазарев. – М., 1961. – 39с.
492601
  Лазарев Л.М. Жанры информации. / Л.М. Лазарев. – М.
2. – 1962. – 37с.
492602
   Жанры информационной литературы. – М., 1983. – 317с.
492603
   Жанры кино. – Москва, 1979. – 319с.
492604
  Сухова Н.П. Жанры лирики Фета. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Сухова Н.П.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 18л.
492605
  Бочаров А.Г. Жанры литературно-художественной критики / А.Г. Бочаров. – М., 1982. – 51с.
492606
  Кругляшова В.П. Жанры несказочной прозы уральского горнозаводского фольклора / В.П. Кругляшова. – Свердловск, 1974. – 168с.
492607
  Тертычный А.А. Жанры периодической печати : Учебное пособие для студентов вузов / А.А. Тертычный. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 312с. – ISBN 5-7567-0251-2
492608
  Барманкулов М.К. Жанры печати, радиовещания и телевидения : сравнит. анализ. : учеб.-метод. пособие / М.К. Барманкулов; М-во высш. и сред. спец. образования КазССР, Каз. гос. ун-т им. С.М. Кирова, Ф-тет журналистики, Кафедра радиовещания и телевидения. – Алма-Ата : [Б. и.], 1974. – 127 с.
492609
  Бараневич Ю.Д. Жанры радиовещания : (пробл. становления, формирования, развития) / Ю.Д. Бараневич. – Киев , Одесса : Вища школа, 1978. – 194 с.
492610
  Озерова Н.Г. Жанры разговорной речи (на материале русского и украинского языков) // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 299-303
492611
  Качалкин А.Н. Жанры русского документа допетровской эпохи / А.Н. Качалкин. – Москва, 1988. – 119с.
492612
  Москвичева Г.В. Жанры русского классицизма / Г.В. Москвичева. – Горький
1. – 1971. – 95 с.
492613
  Москвичева Г.В. Жанры русского классицизма / Г.В. Москвичева. – Горький
2. – 1974. – 192 с.
492614
  Москвичева Г.В. Жанры русского классицизма / Г.В. Москвичева. – Горький
3. – 1974. – 110 с.
492615
   Жанры русского реализма. – Днепропетровск, 1983. – 179 с.
492616
  Яковлева Н.А. Жанры русской живописи / Н.А. Яковлева. – Ленинград, 1986. – 83с.
492617
   Жанры русской литературной критики 70-80-х годов 19 века. – Казань, 1991. – 163 с.
492618
   Жанры русской литературы : Сборник наук. трудов. – Иркутск, 1991. – 146 с.
492619
  Кузьмичев И.К. Жанры русской литературы военных лет / И.К. Кузьмичев. – Горький, 1962. – 456с.
492620
  Шомина В.Г. Жанры русской поэзии первой половины XIX в. и фольклор / В.Г. Шомина. – Калинин, 1980. – 80с.
492621
   Жанры советской газеты. – Москва, 1959. – 271с.
492622
   Жанры советской газеты. – Москва, 1972. – 424с.
492623
  Фролов В.В. Жанры советской драматургии / В.В. Фролов. – Москва, 1957. – 335с.
492624
  Богданов А.Н. Жанры советской драматургии : учеб.-метод. пособие для студ.-заоч. V-VI курсов ист.-филол. ф-тов / А.Н. Богданов ; Казан. гос. ун-т. – Казань : Казанский университет, 1966. – 47 с.
492625
  Колесов Н.В. Жанры советской периодической печати / Н.В. Колесов. – Москва, 1964. – 36с.
492626
  Ворон И Н. Жанры советской фотожурналистики / И Н. Ворон, . – Москва, 1991. – 78 с.
492627
  Мешков Ю.А. Жанры совредменной поэмы. : Автореф... Канд.филол.наук: 641 / Мешков Ю.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1967. – 16л.
492628
  Ким М.Н. Жанры современной журналистики / М.Н. Ким. – Санкт-Петербург : Издательство Михайлова В.А., 2004. – 336 с. – (Библиотека современного журналистики). – ISBN 5-8016-0226-7
492629
  Утехин Н.П. Жанры эпической прозы / Н.П. Утехин ; АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). – Ленинград : Наука, 1982. – 185 с.
492630
   Жанчивланский редкометалльный гранитный массив в Центральной Монголии. – Иркутск, 1984. – 112с.
492631
  Гінчанка З. Жар-Птах : вибр. поезії / Зузанна Гінчанка (Zuzanna Ginczanka); пер. Ярослава Поліщука. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 95, [1] с. : іл., фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-759-6
492632
  Ясинский И. Жар-птица / И. Ясинский. – Санкт-Петербург. – 136с.
492633
  Кондырев Л.Н. Жар-птица / Л.Н. Кондырев. – М, 1947. – 111с.
492634
  Тиханов Николай Кузьмич Жар-птица / Тиханов Николай Кузьмич. – Куйбышев : ОГИЗ, 1947. – 176с.
492635
  Карнаухова И.В. Жар-птица : рус. сказки : [для детей] / И.В. Карнаухова; в обработке Ирины Карнауховой ; рис. В. Фирсовой. – Петрозаводск : Гос. изд-во Карело-Фин. ССР, 1950. – 280 с. : 1 л. ил. – На переплете авт. обработки не указ.
492636
  Тиханов Николай Кузьмич Жар-птица / Тиханов Николай Кузьмич. – Куйбышев : Кн.изд., 1955. – 184с.
492637
  Тиханов Николай Кузьмич Жар-птица / Тиханов Николай Кузьмич. – М. : Мол. гвардия, 1958. – 215с.
492638
  Берестов В.Д. Жар-птица : стихи : [для сред. и старш. возраста] / В.Д. Берестов ; рис. Ф. Глебова. – Москва : Детгиз, 1958. – 64 с. : ил.
492639
  Тиханов Николай Кузьмич Жар-птица / Тиханов Николай Кузьмич. – Москва : Советский писатель, 1966. – 343с.
492640
  Атаров Н.С. Жар-птица : повести / Атаров Н.С. ; послесл. Ф. Кузнецова. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 416 с., [13] л. ил. : ил. – (Тебе в дорогу, романтик)
492641
  Степанов А. Жар-птица // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 40-50. – ISSN 0321-1878
492642
  Кустанович С.Д. Жар-птица из Красной книги: (Обыкновенный фламинго) / С.Д. Кустанович. – Москва : Наука, 1986. – 79с.
492643
  Марченко Э.В. Жар-птица. / Э.В. Марченко. – М, 1975. – 78с.
492644
  Головачев В.Г. Жар-птица. Донские сказки / В.Г. Головачев. – Ростов-на-Дону, 1969. – 96 с.
492645
  Гетьман В.П. Жар-птиця / В.П. Гетьман. – Одеса, 1966. – 140 с.
492646
  Макаренко О.П. Жар-птиця виросла / О.П. Макаренко. – К, 1984. – 55с.
492647
  Балла Л.К. Жар в снегу : рассказы / Л.К Балла ; авториз. пер. с венг. Е.Терновской ; ил.: А. Косолапов. – Москва : Советский писатель, 1975. – 200 с. : ил.
492648
  Данилов Д. Жар восходящей Еврабии // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 31. – С. 60-63


  Кому треб, щоб білі європейці перетворилися в меншину в себе на батьківщині? Нелегальна міграція в Швейцаріїта інших країнах Європи
492649
  Волович К.Н. Жар далеких костров / К.Н. Волович. – Ленинград, 1974. – 190с.
492650
  Токмань Г.Л. Жар думок : лірика Євгена Плужника як худож.-філос. феномен / Ганна Токмань. – Київ : Академія, 2013. – 221, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 208-221. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-413-0
492651
  Токмань Г. Жар думок Євгена Плужника. Лірика як художньо-філософський феномен / Г. Токмань. – Київ, 1999. – 163с. – ISBN 966-95-248-3-0
492652
   Жар души своей. – Алма-Ата, 1978. – 56с.
492653
   Жар за утре. – Пловдив : Изд-во Христо Г.Данов, 1976. – 212 с.
492654
  Дідович П. Жар і попіл : Роман-есе // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2005. – № 3. – С. 23-86. – ISSN 0868-4790
492655
  Дідович П. Жар і попіл : Сповіді бентежних душ // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 10. – С. 28-85. – ISSN 0868-4790
492656
  Мамнев В.И. Жар костров / В.И. Мамнев. – Донецк, 1980. – 43с.
492657
   Жар мечты. – М., 1970. – 255с.
492658
   Жар под золой / Грюн, , Макс, фон дер. – М, 1981. – 272 с.
492659
  Могутин Ю.Н. Жар под пеплом / Ю.Н. Могутин. – М, 1984. – 103с.
492660
  Атаров Н.С. Жар птица / Н.С. Атаров. – Москва, 1967. – 415с.
492661
  Бирюков Б.В. Жар холодных числ и пафос бесстрастной логики : формализация мышления от антич. времен до эпохи кибернетики / Б.В. Бирюков, В.Н. Тростников. – Москва : Знание, 1977. – 192 с. : ил. – Списки лит. в примеч. в конце глав. – (Наука и прогресс)
492662
  Бирюков Б.В. Жар холодных числ и пафос бесстрастной логики : формализация мышления от антич. времен до эпохи кибернетики / Б.В. Бирюков. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Знание, 1985. – 192 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце глав. – (Наука и прогресс)
492663
  Туболев В.Б. Жара : рассказы / В.Б. Туболев. – Свердловск : Средне-Уральск. кн. изд-во, 1976. – 160 с.
492664
  Коваленко И.В. Жара в Аномо / И.В. Коваленко. – Днепропетровск, 1979. – 254с.
492665
  Коваленко И.В. Жара в Аномо / И.В. Коваленко. – М, 1982. – 272с.
492666
  Игнатенко Настя Жара в большом городе : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 5. – С. 38-41
492667
  Воляновский Л. Жара и лихорадка / Л. Воляновский. – Москва : Наука, 1977. – 240с.
492668
  Васютина Е.К. Жара к Хатоне / Е.К. Васютина. – Москва-Ленинград, 1966. – 342с.
492669
  Масенко Л.Т. Жаргон (- різновид мовлення) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 498-499. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
492670
  Елистратов В.С. Жаргон русского капитализма начала XXI в. как объект лексикографического описания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 32-47. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
492671
  Лошманова Л.Т. Жаргонизированная лексика в бытовой речи молодежи 50-60-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Лошманова Л.Т.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1975. – 21л.
492672
  Рибалка Я.І. Жаргонізми в літературі: мовні викрутаси чи зона підвищеної небезпеки? (на матеріалі роману "Архе" Л. Дереша) // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 212-221
492673
  Навальна М.І. Жаргонізми в мові української преси // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 306-311
492674
  Третяк Н.В. Жаргонізована розмовна мова як "зона нейтралізації" на шляху входження жаргонної лексики в літературну мову // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 183-184
492675
  Навальна М. Жаргонна лексика в заголовках інтернет-видання "Українська правда" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 210-221. – ISSN 2304-9383
492676
  Кривохат Г.А. Жаргонна лексика в постмодерному тексті Л. Дереша (на матеріалі роману "Архе") / Г.А. Кривохат, І.П. Мамчич // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 158-162. – ISBN 978-617-7109-99-9
492677
  Жолуденко А.Г. Жаргонна лексика німецької молоді // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 282-286


  Статтю присвячено вивченню мовно-стилістичних особливостей жаргону німецької молоді на матеріалах словників, інтернет-форумів та чатів. Наведено визначення жаргону, проаналізовано характерні риси даного мовного феномену. Встановлено особливості ...
492678
  Чернецька Н. Жаргонна метафоризація як засіб реалізації творчого потенціалу мовлення в студентському іспаномовному середовищі // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 183-189. – ISSN 2410-0927
492679
  Иваненко Анна Жареные баламуты Босфора : citi-life / Иваненко Анна, Шокало Игор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 88-98 : Фото
492680
   Жареный гусь. – М., 1963. – 207с.
492681
  Лисецький С. Жарина ватри (ювілейне мимохідь) // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – № 6 (128). – С. 4-7. – ISSN 1562-3238


  До 50-річчя кафедри кінотелеоператорської майстерності Інституту екранних мистецтв КНУТКТ ім. І.К. Карпенка-Карого - очільного осередку підготовки кіномайстрів в Україні.
492682
  Загрійчук А.Л. Жарини / А.Л. Загрійчук. – К., 1991. – 37с.
492683
  Возіянов М.К. Жаріє вечір жовтим горицвітом : поезії / Микола Возіянов ; [передм. А. Стожука ; ред. І.С. Понеділок]. – Харків : Майдан, 2020. – 159, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-372-772-1
492684
   Жарій Олег Юрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 150. – ISBN 978-966-439-754-1
492685
  Улітко А.Ф. Жарій Олег Юрійович (-фахівець у галузі механіки) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 501. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
492686
   Жарій Олег Юрійович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 167. – ISBN 978-966-933-054-3
492687
  Іваничук Р.І. Жарінь : роман / Р.І. Іваничук. – Київ : Молодь, 1964. – 180 с.
492688
  Данилов Н.С. Жаркая Кушка / Н.С. Данилов. – М, 1987. – 303с.
492689
  Джардинелли М. Жаркая луна. / М. Джардинелли. – М., 1992. – 368с.
492690
  Меррит Л. Жаркая любовь = Red hot lover : [роман] / Люси Меррит ; [пер. с англ. Е.В. Погосян]. – Москва : АСТ, 2004. – 285, [1] с. – (City Style). – ISBN 5-17-020902-9
492691
  Кравченко Ф.Т. Жарке літо / Ф.Т. Кравченко. – Київ, 1948. – 96с.
492692
  Нурпеисов Р. Жаркентские мотивы : стихи / Рахметолда Нурпеисов ;. – Москва : Советский писатель, 1986. – 87 с.
492693
   Жарки. – Красноярск, 1968. – 210с.
492694
   Жарки. – Красноярск, 1988. – 270с.
492695
  Куликов А.П. Жарки: Рассказы о природе. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1979. – 151с.
492696
  Щелоков А.А. Жаркие горы / А.А. Щелоков. – Москва, 1988. – 271с.
492697
  Винниченко И.Ф. Жаркие две недели / И.Ф. Винниченко. – Москва : Советская Россия, 1974. – 80 с.
492698
  Штефэнеску Т. Жаркие дни / Т. Штефэнеску. – Бухарест, 1974. – 48с.
492699
  Барабашов В.М. Жаркие перегоны : повесть / Валерий Барабашов. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. – 207 с.
492700
  Лушников Л.А. Жаркие перегоны: Повесть. / Л.А. Лушников. – Уфа, 1989. – 332с.
492701
  Мориц Ж. Жаркие поля. / Ж. Мориц. – Москва, 1963. – 263с.
492702
  Кантор Вадим Жаркие топи Флориды : Заповедники // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 184-194 : Іл., Карта
492703
  Симион А. Жаркие часы / А. Симион. – Бухарест, 1976. – 48с.
492704
  Кочешков А.А. Жаркий август 1953-го в Тегеране: заговор генералов // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4 (648). – С. 21-27. – ISSN 0321-0626


  Государственный переворот В Иране в 1953 году.
492705
  Вальшонок Я.И. Жаркий июньский день / Я.И. Вальшонок. – Грозный, 1969. – 127с.
492706
  Сартаков С.В. Жаркий летний день / С.В. Сартаков. – Москва, 1969. – 64с.
492707
  Фазилов Н. Жаркий месяц / Н. Фазилов. – Ташкент, 1976. – 235с.
492708
  Фазилов Н. Жаркий месяц / Н. Фазилов. – Ташкент, 1976. – 288с.
492709
  Светиков В.Н. Жаркий месяц саратан / В.Н. Светиков. – М., 1988. – 222с.
492710
  Еременко В.Н. Жаркий север / В.Н. Еременко. – Свердловск, 1964. – 67с.
492711
  Лагунов К.Я. Жаркий север / К.Я. Лагунов. – Москва, 1976. – 80с.
492712
  Зорин М. Жаркий уголь памяти / М. Зорин. – Рига, 1968. – 319с.
492713
  Абрамов Ф.А. Жарким летом : рассказы / Федор Абрамов. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1984. – 384 с. : портр.
492714
  Третяк О.В. Жарких Юрій Серафимович (- фізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 501. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
492715
   Жарких Юрій Серафимович (1942) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 168. – ISBN 978-966-933-054-3
492716
   Жарких Юрій Серафімович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 150. – ISBN 978-966-439-754-1
492717
   Жарких Юрій Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 242-243 : фото
492718
  Кравченко Ф.Т. Жаркое лето / Ф.Т. Кравченко. – М.-Л., 1948. – 128с.
492719
  Грицюс А.Л. Жаркое лето : пьеса в 4-х д. / А.Л. Грицюс; пер. с лит. – Москва : Искусство, 1957. – 112 с.
492720
  Адалян Н.М. Жаркое лето : повесть и рассказы / Норфйр Адалян ; пер. Э. Кананова. – Ереван : Айастан, 1968. – 136 с.
492721
  Красовский Л.С. Жаркое лето / Л.С. Красовский. – Иркутск, 1972. – 271с.
492722
  Горбачев И.П. Жаркое лето / И.П. Горбачев. – М., 1973. – 142с.
492723
  Тимм У. Жаркое лето / У. Тимм. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 240 с.
492724
  Козлов Н.А. Жаркое лето / Н.А. Козлов. – Орджоникидзе, 1979. – 238с.
492725
  Бугорков С.С. Жаркое лето / С.С. Бугорков. – Донецк, 1989. – 154с.
492726
  Лисицкий С.Ф. Жаркое лето / С.Ф. Лисицкий. – М., 1989. – 253с.
492727
  Кьюсак Д. Жаркое лето в Берлине : роман; пер. с английского / Димфна Кьюсак. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 264 с.
492728
  Кьюсак Д. Жаркое лето в Берлине / Д. Кьюсак. – Москва, 1963. – 104с.
492729
  Кьюсак Д. Жаркое лето в Берлине / Д. Кьюсак. – Москва, 1990. – 477с.
492730
  Озеров О. Жаркое лето на Ближнем Востоке // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 28-41. – ISSN 0130-9625
492731
  Волжан Л. Жаркое лето сорок пятого / Л. Волжан. – Харків, 1988. – 143с.
492732
  Моложавенко С В. Жаркое солнце Сурхана / С В. Моложавенко, . – Москва : Мысль, 1982. – 190с.
492733
  Щерба Г.Н. Жарма-Саурский геотектоноген. / Г.Н. Щерба. – Алма-Ата, 1976. – 199с.
492734
  Прошина Г.П. Жарновое многообразие современной поэмы / Г.П. Прошина. – Ашхабад, 1982. – 55 с.
492735
  Смарагдов Н.П. Жаро и холодостойкость некоторых амбарных вредителей в связи с температурныи условиями их развития. / Н.П. Смарагдов. – 737-748с.
492736
   Жаровський Фроїм Гершкович (Юхим Григорович) (1905-1970) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 168. – ISBN 978-966-933-054-3
492737
  Зайцев В.М. Жаровський Юхим Григорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 504. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
492738
   Жаровський Юхим Григорович (1905-1970) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 150-151. – ISBN 978-966-439-754-1
492739
  Григорович В.К. Жаропрочность и диаграммы состояния / В.К. Григорович. – Москва, 1969. – 324 с.
492740
   Жаропрочность и жаростойкость металлических материалов. – Москва, 1976. – 267 с.
492741
   Жаропрочность и жаростойкость металлических материалов. – Москва, 1987. – 173 с.
492742
  Колобнев И.Ф. Жаропрочность литейных алюминиевых сплавов. Структура и свойства / И.Ф. Колобнев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1973. – 320 с.
492743
  Рытвин Е.И. Жаропрочность платиновых сплавов / Е.И. Рытвин. – Москва : Металлургия, 1987. – 198 с.
492744
  Зубарев П.В. Жаропрочность фаз внедрения / П.В. Зубарев. – Москва, 1985. – 102 с.
492745
   Жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы на никелевой основе. – Москва, 1984. – 243с.
492746
   Жаропрочные и коррозионностойкие металлокерамические материалы. – Москва, 1959. – 478с.
492747
   Жаропрочные материалы. – Москва, 1969. – 304с.
492748
   Жаропрочные покрытия. – М.-Л., 1964. – 235с.
492749
  Захаров М.В. Жаропрочные сплавы / М.В. Захаров, А.М. Захаров. – М., 1972. – 384с.
492750
  Симс Ч. и Хагель В. Жаропрочные сплавы / Ч. и Хагель В. Симс. – М., 1976. – 568с.
492751
   Жаропрочные сплавы в условиях полётов со сверхзвуковыми скоростями. – Москва, 1962. – 400с.
492752
   Жаропрочные сплавы при изменяющихся температурах и напряжениях. – М.-Л., 1960. – 288с.
492753
  Беттеридж У. Жаропрочные сплавы типа нимоник / У. Беттеридж ; пер. с англ. Г.М. Шувала ; под ред. Г.В. Эстулина. – Москва : Металлургиздат, 1961. – 382 с.
492754
  Кларк К. Жаропрочные сплавы. / К. Кларк. – М, 1957. – 340с.
492755
  Масленков С.Б. Жаропрочные стали и сплавы. Справочник. / С.Б. Масленков. – М., 1983. – 190с.
492756
  Солонина О.П. и Глазунов С.Г. Жаропрочные титановые сплавы / О.П. и Глазунов С.Г. Солонина. – М., 1976. – 448с.
492757
  Іконніков Володимир Анатолійович Жаростійкі бетони підвищеної термостійкості на основі глиноземистого цементу і відходів феросплавних виробництв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.28.05 / Іконніков Володимир Анатолійович ; Київ. держ. техн. ун-тет будівництва і архітектури. – Київ, 1994. – 16 с.
492758
  Нужина Н. Жаростійкість та посухостійкість деяких представників роду Rhododendron L. / Н. Нужина, Кондратюк-Стоян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 62-66. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про зміну вмісту фотосинтезуючих пігментів у листках рослин Rhododendron makinoi, R. degronianum, R. сallimorphum і R. brachycarpum після впливу високих температур. Установлено ступінь посухостійкості даних рослин. Показано, що найбільш ...
492759
  Бобро Ю.Г. Жаростойкие и ростоустойчивые чугуны / Ю.Г. Бобро. – К, 1960. – 171с.
492760
  Сучков В.Ф. Жаростойкие кабели с минеральной изоляцией / В.Ф. Сучков, В.И. Светлова, Э.Э. Финкель. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 120 с.
492761
  Куаммен Дэвид Жаростойкие микроорганизмы. Горячая живая вода // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 42 : фото
492762
  Соболь Наталия Петровна Жаростойкие эмалевые покрытия : Автореф... канд. техн.наук: / Соболь Наталия Петровна; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. Кафедра технологии керамики. огнеупоров, стекла и эмалей. – Харьков, 1967. – 24л.
492763
   Жаростойкость и продуктивность озимой пшеницы. – Киев, 1985. – с.
492764
  Мусиенко Н.Н. Жаростойскость озимой пшеницы и ее диагностика. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.12 / Мусиенко Н.Н.; Ан УССР.Ин-т физиологии растений. – К, 1985. – 48л.
492765
  Корнилов Жароупорный сплав №3 / Корнилов, И. – М.-Л., 1947. – 118с.
492766
  Тухтаев Анвар Султанович Жароустойчивость некоторых кормовых растений, вводимых в культуру на адырах Ферганской долины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.16 / Тухтаев Анвар Султанович; АН СССР. Уральск. научн. центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1980. – 25л.
492767
  Черкасенко С.Ф. Жарт життя : Комедія на 3 дії, з 5-ти картин / Спиридон Черкасенко. – [Київ : Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи, 1908. – 56 с. – Конволют. Перпл. з 4 іншими виданнями


  Зміст конволюту: 1. Черкасенко С.Ф. Жарт життя:Комедія на 3 дії, з 5-ти картин; 2. Чіріков Є.М. Євреї : Пьеса на 4 діі; 3. Тобілевич І.К.(. Сто тысяч : комедія в 4 діях Ивана Тобилевича (Карпенка-Карого); 4. Тобілевич І.К.(. Розумный и дурень ...
492768
  Самохіна В.О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії і США: текстуальний та дискурсивний аспекти : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 / Самохіна В.О. ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – 518л. – Бібліогр. : л.440-518
492769
  Самохіна В.О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії і США: текстуальний та дискурсивний аспекти : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Самохіна В.О.; Cамохіна В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр. : 31 назва
492770
  Кірєєва О. Жарт як жанровий різновид традиційної комедії початку ХХ століття : на матеріалі п"єси Є. Кротевича "Сантиментальний чорт" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 45-47
492771
  Підсуха О.М. Жарти жартами : комедія-гротеск / О.М. Підсуха. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 133 с.
492772
  Кудлик Р. Жарти із "Петлею на шиї" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 182-185. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
492773
  Хайтович М.В. Жарти рефлексів, або як подолати страх // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 49
492774
  Данилюк-Терещук Жартівлива пісня в поемі "Гайдамаки" Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 110-118. – ISSN 2304-9383
492775
   Жартівливі пісні / [упоряд. Михайло Стельмах ; худож. В.К. Стеценко]. – Київ : Держлітвидав, 1961. – 224 с. : іл. – Мініатюрне видання
492776
   Жартівливі пісні / [упоряд. Михайло Стельмах ; худож. В.К. Стеценко]. – Київ : Держлітвидав, 1963. – 224 с. : іл. – Мініатюрне видання
492777
   Жартівливі пісні / [худож. Д.Д. Грибов]. – Київ : Дніпро, 1966. – 174 с. : іл. – Мініатюрне видання
492778
   Жартівливі пісні. – Київ : Наукова думка, 1967. – 800с.
492779
   Жартівливі пісні : родинно-побутові / [упор. М.Г. Марченко ; вступ. ст. О.І. Дея ; худож. В.Д. Чернуха]. – Київ : Дніпро, 1971. – 175 с. : іл. – Мініатюрне видання. – (Із джерел української пісні)
492780
   Жартівливі пісні : родинно-побутові / [упоряд. М.Г. Марченко ; вступ. ст. О.І.Дея]. – Київ : Музична Україна, 1971. – 254 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
492781
   Жартівливі та сатиричні пісні. – Київ : Дніпро, 1988. – 325 с.
492782
  Клаз И.С. Жарцы / И.С. Клаз. – Минск, 1955. – 138с.
492783
  Хефлинг Г. Жарче ада / Г. Хефлинг; Пер. с немец. Осиповой М.С. – Москва : Мысль, 1986. – 205с. : іл. + карта
492784
  Мишин А.В. Жарынь. / А.В. Мишин. – Москва, 1973. – 79с.
492785
  Вехов Н.К. Жасмин / Н.К. Вехов. – Москва : Московский рабочий, 1952. – 56с.
492786
  Гребенюк І.Ф. Жасмин / І.Ф. Гребенюк. – К., 1979. – 208с.
492787
  Максимов В.П. Жасмин за старой калиткой: Роман, повести / В.П. Максимов. – К., 1986. – 349с.
492788
  Фын Дэ-ин Жасмин. Роман. / Фын Дэ-ин. – М, 1961. – 695с.
492789
   Жасминовая песнь. – Москва, 1982. – 155с.
492790
  Рябий В.М. Жасминовий камінь / В.М. Рябий. – К., 1995. – 80с.
492791
  Николаева Г.Е. Жатва / Г.Е. Николаева. – Москва, 1951. – 532с.
492792
  Николаева Г.Е. Жатва / Г.Е. Николаева. – Москва, 1952. – 496с.
492793
  Николаева Г.Е. Жатва / Г.Е. Николаева. – Новосибирск, 1953. – 496с.
492794
  Николаева Г.Е. Жатва / Г.Е. Николаева. – Москва, 1981. – 496с.
492795
  Бербанк Л. Жатва жизни / Л. Бербанк, В. Холл ; пер. И. Боргмана ; предисл. И.И. Презента ; прилож. ст. К.А. Тимирязева, А. Гарвуда, В. Холла. – Москва : Сельхозгиз, 1939. – 212 с. : портр.
492796
  Юрциньш П. Жатва мака : стихи / Петерис Юрциньш ; авториз. пер. с латыш. Л.Романенко и С.Вольского. – Рига : Лиесма, 1974. – 94 с.
492797
  Черкасенко С.Ф. Жах : Драматичний етюд / Спиридон Черкасенко. – Київ ; Харьків : Дзвін ; Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва Ун-ту св. Володимиpа М.Т. Коpчак-Hовицького, 1918. – 18 с.
492798
  Дяченко С. Жах : Кіноповість про голод 1933 року / Сергій Дяченко. – Київ : Столиця, 1991. – 48с.
492799
   Жах // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 756. – ISBN 966-316-069-1
492800
  Дудкін Іван Жах на вулицях Нью-Йорка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 18-21 : фото
492801
  Пфіценмаєр М. Жахаючі паралелі між горячими точками "корони" / М. Пфіценмаєр, К. Турцер, Й. Вігманн // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 42 (674), 14-22.10.2020. – С. 22-23. – ISSN 1996-1561
492802
  Пьохов В. Жахлива війна рф з Україною: її пагубні наслідки для екології та економіки світу і деякі шляхи вирішення цих проблем / В. Пьохов, С. Пьохова, В. Шевчук // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 27-34. – ISBN 978-617-7768-34-9
492803
  Лондон Д. Жахливі Соломонові острови / Д. Лондон. – Київ, 1927. – 204 с.
492804
  Горобець Л. Жахливі ящери // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (129). – С. 36-39. – ISSN 2518-7104
492805
  Красновський О. Жахливо і прекрасно: онлайн дослідження в Україні / О. Красновський, Н. Харченко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 3 (72). – С. 14-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
492806
  Бовсуновський А.І. Жашківці : [про успіхи трудівників с.-г.] / А.І. Бовсуновський. – Київ : Урожай, 1971. – 158 с. : іл.
492807
  Акишев З. Жаяу Муса : роман / Акишев З. – Алма-Ата : Жалын, 1981. – 415 с.
492808
  Федорів Р.М. Жбан вина : повість у легендах / Р.М. Федорів. – Ужгород : Карпати, 1968. – 317 с.
492809
  Федорів Р.М. Жбан вина : повість у легендах / Роман Федорів. – Київ : Дніпро, 1973. – 304 с.
492810
  Федорив Р.М. Жбан вина : роман в легендах / Роман Федорив ; авт. пер. с укр. Валентина Дольникова. – Москва : Советский писатель, 1976. – 350 с.
492811
  Федорів Р.М. Жбан вина : повість у легендах / Роман Федорів. – Львів : Каменяр, 1988. – 549 с.
492812
  Федорив Р.Н. Жбан вина. Каменное поле : романы / Роман Федорив ; авт. пер. с укр. Валентина Дольникова. – Москва : Художественная литература, 1990. – 605 с.
492813
  Ластовецький А. Жбан роботи / А. Ластовецький. – Київ : Молодь, 1970. – 37 с.
492814
  Шумлянський В. Жванець // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 6 (44). – С. 76-78. – ISSN 1819-7329


  Село Жванець, колишнє містечко, відоме своєю історією та залишками Жванецького, замку, який охороняв переправу через Дністер між знаними фортецями - Хотином і Кам"янцем-Подільським.
492815
  Шаров Володимир Жванецький відпочиває // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 15. – ISSN 0130-5212
492816
  Іскорко-Гнатенко Жванія Л.В. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 115. – ISBN 978-617-7442-69-0
492817
  Бабляк В.С. Жванчик : роман у земляцьких бувалицях : / В.С. Бабляк. – Київ : Дніпро, 1967. – 144 с. – (Романи й повісті. 1967. Липень)
492818
  Бабляк В.С. Жванчик : роман у земляцьких бувалицях / В.С. Бабляк. – Ужгород : Карпати, 1969. – 384 с. : іл.
492819
  Бабляк В.С. Жванчик : роман в земляцких бывалицах / В.С. Бабляк ; пер. с укр. И. Новосельцевой ; [худож. М. Бурзалов]. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 239 с. : ил.
492820
  Дальма А. Жварист Галуа, революционер и математик / А. Дальма. – М., 1960. – 223 с.
492821
  Мушкудіані О.Н. Жгенті Віссаріон Давидович (- грузинський літературний критик і літературознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 514-515. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
492822
  Кожухов Михаил Жгучая латиница // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 30-36 : фото
492823
  Пестушко Валерий Жгучее лекарство : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 52-53 : Іл.
492824
  Костромитин Ф.И. Жгучие травы. Стихи / Ф.И. Костромитин. – Х., 1969. – 60с.
492825
  Арбенов Э. Жданка остается с нами / Э. Арбенов. – Ташкент, 1963. – 129 с.
492826
  Клименко М.С. Жданов / М.С. Клименко, Е.А. Тереков. – Донецк : Донбасс, 1965. – 42с.
492827
  Селезнев В.К. Жданов : Путеводитель на рус. и укр. яз / В.К. Селезнев. – Донецк, 1968. – 79с.
492828
  Грушевский Д.Н. Жданов / Д.Н. Грушевский. – Донецк, 1971. – 152 с.
492829
   Жданов Валерій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 151. – ISBN 978-966-439-754-1
492830
   Жданов Валерій Іванович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 105. – ISBN 978-617-7530-19-9
492831
   Жданов Валерій Іванович (1950) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 168. – ISBN 978-966-933-054-3
492832
   Жданов Іван Миколайович (1846-1901) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 151. – ISBN 978-966-439-754-1
492833
   Жданов Іван Миколайович (1846-1901) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 168-169. – ISBN 978-966-933-054-3
492834
   Жданов Николай Дмитриевич // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 1. – С. 57 : фото. – ISSN 0016-7126
492835
   Жданов. Справочник-путеводитель. – Сталино, 1959. – 110с.
492836
   Ждановский краеведческий музей : путеводитель. – Донецк : Донбасс, 1969. – 84 с.
492837
   Ждановский металлургический институт : Проспект-справочник для поступающих в вуз. – Донецк : Донбас, 1972. – 22с.
492838
  Сікорський М.В. Ждановський курорт / М.В. Сікорський. – Київ, 1960. – 42с.
492839
  Дроздов С.С. Ждать больше нельзя. / С.С. Дроздов. – Ставрополь, 1974. – 320с.
492840
  Курас І. Ждаха Амвросій Андрійович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 652-653. – ISBN 966-642-207-7
492841
  Жупан И.В. Ждем тебя : рассказы / И.В. Жупан. – Ужгород : Карпати, 1972. – 160 с.
492842
  Пестушко Валерий Ждем украинских цунами : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 52 : Іл.
492843
  Жильцов С.С. Ждет ли Каспий судьба Мексиканского залива / С.С. Жильцов, А.Г. Костяной, И.С. Зонн // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 231-234. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
492844
  Лукин А. Ждет ли нас "демографический мир"? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 4. – С. 79-88. – ISSN 0131-2227
492845
  Дмитрук Андрей Ждет ли нас Всемирная катастрофа? / Дмитрук Андрей, Дмитрук Игорь // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 36-39 : Іл.
492846
  Пташников И.Н. Жди в далеких Гринях : роман / Иван Пташников ;. – Москва : Советский писатель, 1966. – 343 с.
492847
  Симонов К.М. Жди мене : вірші. Поема ; пер. з рос. / Констянтин Симонов. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 190 с. : іл. – (Бібліотека "Братерство")
492848
  Симонов К. Жди меня / Константин Симонов. – Москва : Эксмо, 2008. – 352с. – ISBN 978-5-699-07113-5
492849
  Ябров А.С. Жди нас, океан! / А.С. Ябров. – Москва, 1978. – 207с.
492850
  Ребро П.П. Жди солдата : стихи / П.П. Ребро. – Москва : Советский писатель, 1972. – 111 с.
492851
  Ткач Д. Жди, люба дівчино : Оповідання / Д. Ткач. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 92с.
492852
  Фолджер Тим Ждите викингов : капуста в Заполярье / Фолджер Тим, Эссик Питер // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 7. – С. 116-131 : Фото
492853
  Холмогоров М.К. Ждите гостя : Повести и рассказы / М.К. Холмогоров. – Москва : Советский писатель, 1985. – 352с.
492854
  Шаганский М.Е. Ждите нас перед рассветом / М.Е. Шаганский. – Иркутск, 1977. – 221с.
492855
  Песков В.М. и Ребров М.Ф. Ждите нас, звезды! / В.М. и Ребров М.Ф. Песков. – М., 1963. – 167с.
492856
  Эдлис Ю. Ждите ответа : Набросок романа // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 4. – С. 8-63. – ISSN 0012-6756
492857
  Хетагури М. Ждите ответа. / М. Хетагури. – М., 1986. – 94с.
492858
  Гребнев А.Б. Ждите писем / А.Б. Гребнев. – М., 1961. – 109с.
492859
  Бачило А.Г. Ждите событий / А.Г. Бачило. – Москва, 1991. – 240с.
492860
  Лушкин И.А. Ждите, Сибирь идет... / И.А. Лушкин. – М., 1964. – 216с.
492861
  Бондарева В.И. Жду весну : стихотворения / Елена Бондарева. – Киев : Молодь, 1986. – 53, [2] с. – (Первая книга поэта)
492862
  Карим М. Жду вестей : стихи и поэма / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Детская литература, 1976. – 191 с.
492863
  Рустамханлы С. Жду весточки : стихи / С. Рустамханлы. – Москва, 1983. – 312 с.
492864
  Смирнов В.В. Жду и надеюсь : Повести / В.В. Смирнов. – Москва : Воениздат, 1977. – 520с.
492865
  Никольский Б.Н. Жду и надеюсь. / Б.Н. Никольский. – Л, 1976. – 272с.
492866
  Найдич М.Я. Жду лета / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1962. – 95с.
492867
  Попов Е.А. Жду любви не вероломной / Е.А. Попов. – М, 1989. – 316с.
492868
  Дубровина Э.М. Жду необыкновнного / Э.М. Дубровина. – Л, 1965. – 128с.
492869
  Родин А.А. Жду несказанного слова : стихи / Анатолий Родин. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 24 с. – Миниатюрное издание
492870
  Столяров В.П. Жду осени / В.П. Столяров. – Куйбышев, 1972. – 159с.
492871
  Макарова Н.В. Жду подвига от вас / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1976. – 220с.
492872
  Сизоненко О.О. Жду тебе на островах... : оповідання та повість / О.О. Сизоненко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 167 с.
492873
  Саакова В.Г. Жду тебя на земле / В.Г. Саакова. – Л, 1972. – 167с.
492874
  Сундетов М. Жду тебя, Дидар! : повести / Магзом Сундетов ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 175 с.
492875
  Кузнецов Н.Ф. Ждут их страны / Н.Ф. Кузнецов. – М., 1966. – 112с.
492876
  Чаклайс М. Ждущий знаков : стихи / Марис Чаклайс 4 пер. с латыш. – Москва : Правда, 1988. – 31 с.
492877
  Филь О.М. Жебокрицький Віктор Андрійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 201. – ISBN 96966-8060-04-0
492878
  Даниленко В.М. Жебокрицький Віктор Андрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 523. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
492879
   Жебокрицький Віктор Андрійович (1906-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 151. – ISBN 978-966-439-754-1
492880
   Жебокрицький Віктор Андрійович (1906-1975) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 169. – ISBN 978-966-933-054-3
492881
  Цірбусова Йолана Жебрак : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3/4 (975/976). – С. 181-188. – ISSN 0320 - 8370
492882
  Тюллі Д. Жебраки життя. / Д. Тюллі. – Х, 1928. – 196с.
492883
  Шопінський В. Жебрацька Америка / В. Шопінський. – Харків, 1930. – 71с.
492884
  Сидоренко Н.М. Жебуньов Леонід Миколайович / Н.М. Сидоренко, С.І. Світленко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 524. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
492885
  Гримайло Я.В. Жевжик та інші оповідання. / Я.В. Гримайло, О. Донченко, 1927. – 31с.
492886
  Гаврилюк Ю. Жегестів - найромантичнійший курорт Лемківщини // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 8 вересня (№ 36). – С. 8. – ISSN 0027-8254
492887
  Апостолов Б. Жедна земjа / Апостолов Б. – Скопjе : НИО Сткденски збор, 1989. – 37 с.
492888
  Алексеев В.В. Жезл автоинспектора : повесть, рассказы / В.В. Алексеев. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 269 с.
492889
  Сорока П. Жезл і посох / Петро Сорока ; [ред. В. Шовкошитий ; худож. Г. Ткачик ; авт. передм. Р. Галицька]. – Київ : Український пріоритет, 2015. – 333, [5] с. : іл. – ISBN 978-966-2669-77-0
492890
  Нзекву О. Жезл офо / О. Нзекву. – Москва, 1964. – 207с.
492891
  Кузнецов С.А. Жезлов и его друзья / С.А. Кузнецов. – М., 1946. – 112с.
492892
   Жезлом по бамперу : анекдоти про тих, хто в дорозі і в міліції / авт.-упоряд. Олексій Кононенко ; [худож.: В. Кононенко]. – Київ ; Харків : Криниця ; Фоліо, 2013. – 254, [2] с. : іл. – На обкл. назва сер.: Антологія українського анекдота. - Розгорнутий тит. л. – (Серія "Антологія українського анекдота "Українська веселка" : в 7 кн. ; [кн. 3]). – ISBN 978-966-2434-11-8
492893
  Матвиенко В.П. Желаемое и действительное : Правы ли классики / В.П. Матвиенко. – Киев : Наукова думка, 2003. – 30с.
492894
  Коновалов В.Ф. Желаемое или действительное? : (экскурсия в тайны психики) / В.Ф. Коновалов. – Москва : Знание, 1991. – 45 с. – (Знак вопроса ; 6,91). – ISBN 5-07-001805-1
492895
  Ермоленко Татьяна Желаете овладеть компьютером? Это просто! // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 67-69. – ISSN 0869-4915
492896
  Иоффе С.А. Желание / С.А. Иоффе. – Иркутск, 1964. – 49с.
492897
  Кукаев А.М. Желание : стихи / А.М. Кукаев. – Элиста : КАлмиздат, 1966. – 28 с.
492898
  Квик А. Желание / А. Квик. – Москва, 1996. – 432с.
492899
  Цетинич Франо Желание быть хорватом : Хорватия. История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 86-90 : Іл., карти. – ISSN 1029-5828
492900
  Рид Дж. Желание Катрин / Джой Рид. – Изд. 2-е, перераб. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2004. – 319, [1] с. – Пер. изд.: Catherine"s Wish / Joy Reed. Zebra Books, 2000. – ISBN 966-8511-29-8
492901
  Рустам С. Желание сердца : стихи и драматическая поэма / Сулейман Рустам ;. – Москва : Советский писатель, 1959. – 191 с.
492902
  Бондарчук С.Ф. Желание чуда / С.Ф. Бондарчук. – М, 1981. – 222с.
492903
  Бондарчук С.Ф. Желание чуда / С.Ф. Бондарчук. – Москва, 1984. – 222 с.
492904
  Франс А. Желания Жана Сервиан : [повесть] / Анатоль Франс ; Пер. с фр. Ив. Наживина. – Москва : Акц. О-во "Универсальная библиотека", 1916. – 149 с. – (Универсальная библиотека ; № 1177-1178)


  Пер.: Наживин, Иван Федорович 1874-1940
492905
  Кирсанов С.И. Желания. Походная сумка. Новая скорость. / С.И. Кирсанов. – Москва, 1935. – 124 с.
492906
  Курбанов Ташли Желанная : повести и рассказы / Курбанов Ташли. – Москва : Советский писатель, 1984. – 463 с.
492907
  Пришвин М.М. Желанная книга / М.М. Пришвин. – Москва : Советская Россия, 1987. – 413 с.
492908
  Токарев В. Желанная тревога : стихи / В. Токарев. – Москва : Современник, 1986. – 78 с. – (Новинки "Современника")
492909
  Локотков К.П. Желанное / К.П. Локотков. – Воронеж, 1966. – 301с.
492910
  Парубоча Наталия Желанные гости с востока Европы : интервью // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 46-49 : Фото
492911
  Покровский И.А. Желательная постановка гражданского права в изучении и преподавании // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 373-388. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
492912
  Подкорытов Н.П. Желаю вам солнца / Н.П. Подкорытов. – Донецк, 1963. – 50с.
492913
  Кешоков А.П. Желаю здоровья ! : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Правда, 1964. – 32 с.
492914
  Маркуша А.М. Желаю счастья, девочки! / А.М. Маркуша. – М, 1983. – 160с.
492915
  Юфит М.И. Желаю счастья. / М.И. Юфит. – Москва, 1960. – 275с.
492916
  Николаева Е.М. Желаю тебе добра / Е.М. Николаева. – Петрозаводск, 1979. – 446с.
492917
  Дианова В.М. Желающее производство: человек в трактовке Ж.Делеза и Ф.Гваттари // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 108-118. – ISSN 0236-2007
492918
  Курто О.И. Желгутинская республика: опыт социального обустройства на границе России и Китая // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2011. – № 3 (47). – С. 135-142. – ISSN 1563-0102
492919
  Соколов С.А. Железеный путь / С.А. Соколов. – Саратов, 1985. – 159с.
492920
  Захаров В.Н. Железины / В.Н. Захаров. – Чебоксары, 1981. – 297с.
492921
   Железисто-кремниевые формации докембрия еворопейской части СССР. – К, 1991. – 211с.
492922
   Железисто-кремниевые формации докембрия европейской части СССР. – К, 1989. – 155с.
492923
   Железисто-кремниевые формации докембрия европейской части СССР. – К, 1989. – 156с.
492924
   Железисто-кремниевые формации докембрия европейской части СССР. – К, 1990. – 171с.
492925
   Железисто-кремниевые формации докембрия европейской части СССР. – К, 1990. – 191с.
492926
   Железисто-кремниевые формации докембрия Европейской части СССР. – К, 1989. – 148с.
492927
  Ветренников В.В. Железисто-кремниевые формации докембрия Латвии и их прогнозная оценка / В.В. Ветренников. – Рига, 1991. – 180с.
492928
   Железисто-кремниевые формации докембрия Мариупольского рудного поля. – М, 1974. – 151с.
492929
   Железисто-кремнистые формации докембрия : (формационніе типі, условия метаморфизма и рудообразования). – Москва : Наука, 1979. – 207с.
492930
   Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР = Стратиграфия. – Киев : Наукова думка, 1988. – 192 с.
492931
   Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР = Типы формаций. – Киев : Наукова думка, 1988. – 189 с.
492932
   Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР = Тектоника. – Киев : Наукова думка, 1988. – 204 с.
492933
   Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР = Минералогия. – Киев : Наукова думка, 1989. – 168 с.
492934
   Железисто-кремнистые формации Украинского щита : В 2-х тт. – Киев : Наукова думка
Т.1 : Докембрий І,ІІ. – 1978. – 326с.
492935
   Железисто-кремнистые формации Украинского щита : В 2-х тт. – Киев : Наукова думка
Т.2 : Докембрий ІІІ. – 1978. – 367с.
492936
  Михайлов Д.А. Железистые кварциты докембрия - кладезь полезных ископаемых / Д.А. Михайлов; АН СССР, Инст.геологии и геохронологии докембрия; Отв. ред. Ю.М.Соколов. – Ленинград : Наука, 1989. – 63с. : ил. – Парал. тит.л. на англ.яз. – (Лик докембрия СССР)
492937
  Ермаков В.К. Железистые кварциты Урала и юга Центральной Сибири : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук / Ермаков В.К. ; Казан. гос. ун-т , Объедин. совет по геол.-минерал. и геогр. наук. – Казань, 1966. – 41 с. – Бібліогр. : с. 39-41
492938
  Горяинов П.М. Железистык кварцы Приимандрсовского района и их формационное положение : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горяинов П. М.; Ворон. ГУ. – Воронеж, 1964. – 17л.
492939
  Кашук Ю.И. Железная береза / Ю.И. Кашук. – Москва, 1989. – 286с.
492940
  Городской Я.З. Железная бригада / Я.З. Городской. – Харьков, 1933. – 106с.
492941
  Лесков Н.С. Железная воля / Н.С. Лесков. – Москва, 1945. – 64с.
492942
  Лесков Н.С. Железная воля / Н.С. Лесков. – Москва-Л., 1946. – 199с.
492943
  Лесков Н.С. Железная воля / Н.С. Лесков. – Москва-Л., 1946. – 116с.
492944
  Тиховский А. Железная доблесть // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. Максим Павленко. – Киев, 2006. – № 2, ноябрь - декабрь : Капитал нашего времени. – С. 40-43


  За свою долгую историю эта награда стала символом доблести прусской и немецких армий, причем последними Железными крестами награждали солдат Третьего рейха.
492945
  Ахо Ю. Железная дорога : повесть / Ахо Ю. ; пер. с финского в литнрат. обработке К. Жихаревой. – Петрозаводск : Госиздат Карелофин.ССР, 1949. – 102 с.
492946
   Железная дорога пошла в Интернет // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 24-25 : фото
492947
  Берберова Н.Н. Железная женщина / Н.Н. Берберова. – Репринтное изд. 1981 г. – Москва : Политиздат, 1991. – 383 с. – ISBN 5-250-01838-6
492948
  Берберова Н.Н. Железная женщина : рассказ о жизни М.И. Закревской-Бенкендорф-Будберг, о ней самой и ее друзьях / Нина Берберова. – Москва : Книжная палата, 1991. – 316, [2] с. : ил. – (Популярная библиотека). – ISBN 5-7000-0222-1
492949
  Жариков Л.М. Железная земля / Л.М. Жариков. – Москва, 1959. – 72с.
492950
   Железная земля. – Белгород, 1961. – 98с.
492951
  Воробьев А.Н. Железная игра / А.Н. Воробьев. – Москва, 1980. – 288с.
492952
  Осинин Н.П. Железная команда / Н.П. Осинин. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн.изд., 1966. – 196 с.
492953
  Павленко А. Железная леди - 2 // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 25 (106), 15 июля 2016. – С. 36-39. – ISSN 2305-3364


  Новый премьер Великобритании Тереза Мэй.
492954
  Лаймон Ричард Железная леди // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2006. – № 3. – С.110-117. – ISSN 0132-0831
492955
  Рябова С. Железная леди Востока // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 22-25


  Беназір Бхутто.
492956
  Добрынин Сергей Железная логика // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 86-92 : карта
492957
  Пятышева Н.В. Железная маска из Херсона / Н.В. Пятышева. – Москва, 1964. – 24 с.
492958
   Железная математика // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 20 : фото
492959
  Райс К. Железная мисс / Интервью взяла Карпенко К. // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 37 (525). – С. 26-28


  Экс-секретарь США Кондолиза Райс рассказала, как судили бы Юлию Тимошенко в Америке, почему ее так беспокоет Россия и как она из дочери афроамериканского священника превратилась в одного из самых влиятельных политиков мира
492960
  Андреев Д.Л. Железная мистерия : поэма / Даниил Андреев ; [авт. предисл. и примеч. В. Грушецкий]. – Москва : Молодая Гвардия, 1990. – 315, [2] с.
492961
  Гинзбург И.И. Железная промышленность за время войны / И.И. Гинзбург : Тип. акц. общ. печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1918. – 11с.
492962
   Железная промышленность России в 1901 году = L"industrie siderurguque en Russie pour l"annee / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберга и С-вья
№ 127 : Ноября 12 1902. – 1902. – 45, 125 с. + Табл. 37. – Таблицы
492963
   Железная промышленность России в 1902 году = L"industrie siderurguque en Russie pour l"annee / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Паровая тип., литогр. и перепл. И.М. Варшавчика
№ 182 : Октября 31 дня 1903 ; Вып. 2-й. Общие сведения о железной промышленности России в 1902 году. – 1903. – XVI, 8, 55 с. + Табл. 13. – Таблицы
492964
   Железная промышленность России в 1902 году = L"industrie siderurguque en Russie pour l"annee / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. "Печатное дело кн. К.Н. Гагарина"
№ 198 : февраля 12 дня 1904 ; Вып. 3-й. Железная промышленность Уральской, Замосковской, Северной и Северо-Западной горных областей в 1902 году. – 1904. – 6, 57 с. + Табл. 8. – Таблицы
492965
   Железная промышленность южной России в 1900 году = L"industrie siderurguque dans la Russie meridionale pour l"anne / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Т-во "Печатня С.П. Яковлева"
№ 70 : октября 31 дня 1905. – 1901. – 19, 41 с. + Табл. 19. – Таблицы
492966
   Железная промышленность южной России в 1903 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. "Печатное дело кн. К.Н. Гагарина"
№ 228 : 22-го марта 1907. – 1905. – XXXII, 65 с. + Табл. 30. – Таблицы
492967
   Железная промышленность южной России в 1906 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 303 : 20-го ноября 1907. – 1907. – XXVII, 98 с. + Табл. 35. – Таблицы
492968
   Железная промышленность южной России в 1908 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 358 : 22-го ноября 1909. – 1909. – XXV, 90 с. + Табл. 3+29. – Таблицы: Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России в 1908 году: Ч. 1. Готовые итоги произв. ; Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России по месяцам 1908 года
492969
   Железная промышленность южной России в 1909 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 390 : 10-го января 1911. – 1911. – XXXI, 95 с. + Табл. 3+33. – Таблицы: Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России в 1909 году: Ч. 1. Готовые итоги произв. ; Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России по месяцам 1909 года
492970
   Железная промышленность южной России в 1910 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 429 : 15-го декабря 1911. – 1911. – XXXIV, 95 с. + Табл. 3+32. – Таблицы: Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России в 1910 году: Ч. 1. Готовые итоги произв. ; Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России по месяцам 1910 года
492971
   Железная промышленность южной России в 1915 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 696 : 9 февраля 1917. – 1917. – 16, VI, 95 с. + Табл. 52. – Таблицы: Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России в 1915 году: Ч. 1. Готовые итоги произв. ; Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России по месяцам 1916 года
492972
  Лондон Д. Железная пята / Д. Лондон. – М, 1923. – 112с.
492973
  Лондон Д. Железная пята / Д. Лондон. – М, 1984
492974
  Ключарев Н.П. Железная роза / Н.П. Ключарев. – Изд. 2-е. – Горький, 1966. – 200с.
492975
  Коваль И.Я. Железная рука / И.Я. Коваль. – М, 1967. – 80с.
492976
  Новожилов О.А. Железная свадьба : пьеса / О.А. Новожилов. – М., 1983. – 87с.
492977
  Бахметьев В.М. Железная трава / В.М. Бахметьев; Бахматьев Вл. – Москва : ГИХЛ, 1934. – 32 с. – (Библиотека начинающего читателя)
492978
  Бахметьев В.М. Железная трава : повесть и рассказы / Вл. Бахметьев ; послесл. Ю.Б. Лукина. – Москва : Советская Россия, 1987. – 286, [2] с.
492979
  Сидоряк Н.Н. Железная трава; Иосиф Прекрасный / Н.Н. Сидоряк. – М., 1982. – 456с.
492980
   Железная флейта : (100 коанов Дзэна) : [сборник коанов (притч)] / [предисл. Р.С. Мак-Кендлис] // Практика Дзэн : [пособие по практике дзадзэн] / С. Кацуки. – Киев : REFL-book : Пресса Украины, 1993. – С. 241-333, [2]. – (Meditatio 2). – ISBN 5-01-003677-3
492981
  Талев Д. Железният светилник. Роман. / Д. Талев. – София, 1955. – 332с.
492982
  Лозовенко А.З. Железноводск / А.З. Лозовенко, В.И. Коваленко. – Ставрополь, 1990. – 156с.
492983
  Юрченко И.И. Железногроск. / И.И. Юрченко. – Москва, 1961. – 48с.
492984
  Соловьева А.М. Железнодоржный транспорт России во второй половине 19 в. / А.М. Соловьева. – М., 1975. – 315с.
492985
  Полетаев Н.Г. Железнодорожники / Н.Г. Полетаев. – М, 1925. – 46с.
492986
  Куршева Галина Васильевна Железнодорожники Западной Сибири в послевоенные годы (1946-1950) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Куршева Галина Васильевна; МВ и ССО РСФСР, Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 25л.
492987
  Абубекиров З.Л. Железнодорожники Туркестана в борьбе за восстановление транспорта : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абубекиров З.Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 18 с.
492988
  Буз Л.В. Железнодорожники Юго-Западной магистрали в борьбе за установление советской власти на Украине / Л.В. Буз. – Киев, 1958. – 55с.
492989
  Сигалов Железнодорожное строительство в практике хозяйственного освоеням Сибири / Сигалов, В.А. Ламин. – Новосибирск, 1988. – 130 с.
492990
  Жихарев С. Железнодорожное строительство в России в XIX в.: государственная политика и частная инициатива // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 82-87. – (Історичні науки ; № 8)
492991
   Железнодорожные билеты онлайн: новые возможности : новый модуль Amadeus Symphony позволит агентам предложить услуги бронирования железнодорожных билетов онлайн // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 8-9 [прилож.]. – ISSN 1998-8044
492992
  Серафимович. А. Железнодорожные рассказы. / А. Серафимович. – М., 1926. – 64с.
492993
  Белимов И.Т. Железнодорожный пролетариат Сибири в революции 1905-1907 гг. / Белимов И.Т. ; Новосибирск. электротехн. ин-т. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1967. – 236 с.
492994
  Хачатуров Т.С. Железнодорожный транспорт - Отечественной войне / Т.С. Хачатуров. – Москва, 1943. – 47с.
492995
  Абдуллаев А.И. Железнодорожный транспорт в период. восстановления народного хозяйства : Автореф... Канд.ист.наук: / Абдуллаев А.И.; Азербайдж.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 19л.
492996
  Кривонос П.Ф. Железнодорожный транспорт как важнейшая отрасль народрного хозяйства Союза ССР / П.Ф. Кривонос. – К., 1957. – 15с.
492997
  Богданова Светлана Железнодорожный транспорт накануне сезона : С ветерком и комфортом. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 48-50 : Фото
492998
  Торнер В. Железнодорожный транспорт наподъеме / В. Торнер. – М, 1936. – 64с.
492999
  Рза Оглы Касим Гаджи Железнодорожный транспорт современного Ирана : Автореф... канд. эконом.наук: / Рза Оглы Касим Гаджи; АН Аз.ССР. Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1970. – 20л.
493000
  Хачатуров Т.С. Железнодорожный транспорт СССР / Т.С. Хачатуров. – М, 1952. – 264с.
<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,