Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>
492001
  Гончаров М.А. "Журнал Министерства народного просвещения" и его роль в формировании научно-педагогического потенциала России в XIX - начале XX века // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 52-58. – ISSN 0869-608Х
492002
  Ліхачова О.Є. "Журнал Министерства Народного Просвещения" про створення іменних благодійних стипендій // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 394-398. – ISSN 2076-8982


  На сторінках ЖМНП містяться відомості "Про заснування стипендії при юридичному факультеті університету Св. Володимира" 14 листопада 1877 р. У наступному 1878 р. була заснована премія імені Миколи Івановича Пирогова. Згадуються вчені: М. Х. Бунге, Ф. Ф. ...
492003
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 1. – 2000
492004
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 1. – 2001
492005
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 2. – 2001
492006
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 3. – 2001
492007
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 4. – 2001
492008
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 5. – 2001
492009
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 8. – 2001
492010
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 9. – 2001
492011
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 10. – 2001
492012
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 11. – 2001
492013
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 5. – 2002
492014
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 7. – 2002
492015
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 10. – 2002
492016
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 10. – 2003
492017
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 3. – 2003
492018
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 1. – 2004
492019
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 2. – 2004
492020
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 5. – 2004
492021
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 6. – 2004
492022
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 8. – 2004
492023
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 10. – 2004
492024
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 9. – 2004
492025
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 12. – 2004
492026
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 1. – 2005
492027
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 2. – 2005
492028
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 12. – 2016. – С. 1233-1344. – Резюме на рус. языке
492029
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 9. – 2016. – С. 897-1008. – Резюме на языке статьи
492030
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 10. – 2016. – С. 1009-1120. – Резюме на языке статьи
492031
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 11. – 2016. – С. 1121-1232. – Резюме на языке статьи
492032
   Журнал военных действий армии ея императорского величества 1769 года. – Спб, 1769. – с.
492033
   Журнал военных действий имп. Российской армии с начала до окончания кампании т.е. с ноября 1806 по 7 июня 1807 года. – СПб. : В тип. Академии Наук, 1807. – 276 с.


  Титульний аркуш відсутній. Вихідні дані з титульного аркушу виписані від руки на передньому форзаці (почерк імовірно кінця XIX - початку XX ст., стара орфографія). Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. ...
492034
   Журнал военных действий, войск состоявших под начальством генерал-майора графа Каменского. – Спб, 1809. – 140с.
492035
   Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Гукович В.О. [та ін.]. – Київ : Просвіта, 1924-. – ISSN 0044-4650
№ 3, травень - червень. – 2013. – 96 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр., англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос., англ. мовами
492036
   Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Гукович В.О. [та ін.]. – Київ : Просвіта, 1924-. – ISSN 0044-4650
№ 4, липень - серпень. – 2013. – 96 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр., англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос., англ. мовами
492037
   Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Євдощенко О.А. [та ін.]. – Київ : Просвіта, 1924-. – ISSN 0044-4650
№ 3, травень - червень. – 2014. – 102 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр., англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос., англ. мовами
492038
   Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ : Просвіта, 1924-. – ISSN 0044-4650
№ 1, січень - лютий. – 2016. – 100 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр., англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос., англ. мовами
492039
   Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ : Просвіта, 1924-. – ISSN 0044-4650
№ 2, березень - квітень. – 2016. – 98 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр., англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос., англ. мовами
492040
   Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ : Просвіта, 1924-. – ISSN 0044-4650
№ 3, травень - червень. – 2016. – 98 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр., англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос., англ. мовами
492041
   Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ : Просвіта, 1924-. – ISSN 0044-4650
№ 4, липень - серпень. – 2016. – 98 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр., англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос., англ. мовами
492042
   Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ : Просвіта, 1924-. – ISSN 0044-4650
№ 5, вересень - жовтень. – 2016. – 98 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр., англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос., англ. мовами
492043
   Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ : Просвіта, 1924-. – ISSN 0044-4650
№ 6, листопад - грудень. – 2016. – 98 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр., англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос., англ. мовами
492044
   Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ : Просвіта, 1924-. – ISSN 0044-4650
№ 1, січень - лютий. – 2017. – 98 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр., англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос., англ. мовами
492045
   Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ : Просвіта, 1924-. – ISSN 0044-4650
№ 2, березень - квітень. – 2017. – 98 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр., англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос., англ. мовами
492046
   Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ : Просвіта, 1924-. – ISSN 0044-4650
№ 3, травень - червень. – 2017. – 98 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр., англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос., англ. мовами
492047
   Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Громадська орг. "Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ : Просвіта, 1924-. – ISSN 0044-4650
№ 4, липень - серпень. – 2017. – 110 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр., англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос., англ. мовами
492048
   Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Громадська орг. "Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ : Просвіта, 1924-. – ISSN 0044-4650
№ 5, вересень - жовтень. – 2017. – 98 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр., англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос., англ. мовами
492049
   Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Громадська орг. "Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ : Просвіта, 1924-. – ISSN 0044-4650
№ 6, листопад - грудень. – 2017. – 98 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр., англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос., англ. мовами
492050
   Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ : Просвіта, 1924-. – ISSN 0044-4650
№ 1, січень - лютий. – 2018. – 98 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр., англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос., англ. мовами
492051
   Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ : Просвіта, 1924-. – ISSN 0044-4650
№ 2, березень - квітень. – 2018. – 98 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр., англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос., англ. мовами
492052
   Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ : Просвіта, 1924-. – ISSN 0044-4650
№ 3, травень - червень. – 2018. – 92 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр., англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос., англ. мовами
492053
   Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ : Просвіта, 1924-. – ISSN 0044-4650
№ 4, липень - серпень. – 2018. – 98 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр., англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос., англ. мовами
492054
   Журнал Высочайше учрежденного Особого совещания при Государственном совете для предварительного рассмотрения проекта Уголовного уложения. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.], 1901. – [2], 546 с.


  Тема: Государство и право. Юридические науки -- История государства и права -- История государства и права России -- Государство и право России в период капитализма (1861-1917) -- Государство и право России в период с 1861 г. до нач. 20 в. -- ...
492055
  Литвин А Журнал высочайшего путешествия / А Литвин, М. Сидорова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 11-14. – ISSN 0235-7089


  Описание поездки Пвла I из Петербурга в Казань.
492056
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука
Т. 18, № 1. – 1978. – С. 1-265
492057
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука
Т. 18, № 2. – 1978. – С. 275-521
492058
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука
Т. 18, № 3. – 1978. – С. 531-808
492059
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука
Т. 18, № 4. – 1978. – С. 818-1064
492060
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука
Т. 18, № 5. – 1978. – С. 1073-1352
492061
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука
Т. 18, № 6. – 1978. – С. 1361-1625
492062
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука
Т. 19, № 1. – 1979. – С. 1-265
492063
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 19, № 2. – 1979. – С. 273-553
492064
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 19, № 3. – 1979. – С. 561-794
492065
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 19, № 4. – 1979. – С. 803-1079
492066
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 19, № 5. – 1979. – С. 1090-1353
492067
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 19, № 6. – 1979. – С. 1361-1625
492068
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 20, № 1. – 1980. – С. 1-257
492069
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 20, № 2. – 1980. – С. 275-547
492070
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 20, № 3. – 1980. – С. 546-809
492071
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 20, № 4. – 1980. – С. 818-1081
492072
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 20, № 5. – 1980. – С. 1090-1355
492073
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 20, № 6. – 1980. – С. 1561-1627
492074
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 21, № 1. – 1981. – С. 1-250
492075
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 21, № 2. – 1981. – С. 257-521
492076
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 21, № 4. – 1981. – С. 819-1067
492077
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 21, № 5. – 1981. – С. 1073-1352
492078
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 21, № 6. – 1981. – С. 1362-1610
492079
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 22, № 1. – 1982. – С. 1-249
492080
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 22, № 2. – 1982. – С. 258-490
492081
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 22, № 3. – 1982. – С. 498-761
492082
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 22, № 4. – 1982. – С. 770-1015
492083
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 22, № 5. – 1982. – С. 1025-1280
492084
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 22, № 6. – 1982. – С. 1281-1536
492085
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 23, № 1. – 1983. – С. 1-256
492086
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 23, № 3. – 1983. – С. 513-768
492087
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 23, № 4. – 1983. – С. 769-1024
492088
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 23, № 5. – 1983. – С. 1025-1279
492089
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 23, № 6. – 1983. – С. 1281-1536
492090
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 24, № 1. – 1984. – С. 1-176
492091
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 24, № 2. – 1984. – С. 177-335
492092
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 24, № 3. – 1984. – С. 337-480
492093
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 24, № 4. – 1984. – С. 481-624
492094
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 24, № 5. – 1984. – С. 625-800
492095
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 24, № 6. – 1984. – С. 801-960
492096
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 24, № 7. – 1984. – С. 961-1120
492097
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 24, № 8. – 1984. – С. 1121-1280
492098
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 24, № 9. – 1984. – С. 1281-1439
492099
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 24, № 10. – 1984. – С. 1441-1599
492100
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 24, № 11. – 1984. – С. 1601-1760
492101
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 24, № 12. – 1984. – С. 1761-1920
492102
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 25, № 2. – 1985. – С. 161-320
492103
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 25, № 4. – 1985. – С. 481-640
492104
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 25, № 7. – 1985. – С. 961-1120
492105
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 25, № 8. – 1985. – С. 1121-1279
492106
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 25, № 10. – 1985. – С. 1441-1583
492107
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 25, № 12. – 1985. – С. 1745-1920
492108
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 26, № 1. – 1986. – С. 1-159
492109
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 26, № 2. – 1986. – С. 161-320
492110
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 26, № 3. – 1986. – С. 321-479
492111
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 26, № 4. – 1986. – С. 481-640
492112
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 26, № 5. – 1986. – С. 643-800
492113
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 26, № 6. – 1986. – С. 801-960
492114
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 26, № 7. – 1986. – С. 961-1120
492115
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 26, № 9. – 1986. – С. 1281-1440
492116
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 26, № 10. – 1986. – С. 1443-1600
492117
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 26, № 11. – 1986. – С. 1601-1760
492118
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 26, № 12. – 1986. – С. 1762-1920
492119
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 27, № 1. – 1987. – С. 1-160
492120
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 27, № 2. – 1987. – С. 163-319
492121
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 27, № 3. – 1987. – С. 321-480
492122
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 27, № 4. – 1987. – С. 481-640
492123
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 27, № 5. – 1987. – С. 641-800
492124
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 27, № 6. – 1987. – С. 801-960
492125
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 27, № 8. – 1987. – С. 1121-1279
492126
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 27, № 9. – 1987. – С. 1283-1440
492127
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 27, № 10. – 1987. – С. 1441-1600
492128
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 27, № 11. – 1987. – С. 1601-1760
492129
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 27, № 12. – 1987. – С. 1762-1920
492130
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 28, № 1. – 1988. – С. 1-159
492131
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 28, № 2. – 1988. – С. 161-304
492132
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 28, № 3. – 1988. – С. 305-479
492133
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 28, № 4. – 1988. – С. 483-624
492134
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 28, № 5. – 1988. – С. 625-784
492135
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 28, № 6. – 1988. – С. 785-960
492136
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 28, № 7. – 1988. – С. 961-1120
492137
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 28, № 8. – 1988. – С. 1121-1279
492138
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 28, № 9. – 1988. – С. 1281-1446
492139
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 28, № 10. – 1988. – С. 1441-1599
492140
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 28, № 11. – 1988. – С. 1601-1760
492141
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 28, № 12. – 1988. – С. 1763-1920
492142
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 29, № 1. – 1989. – С. 1-159
492143
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 29, № 2. – 1989. – С. 161-320
492144
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 29, № 3. – 1989. – С. 321-480
492145
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 29, № 4. – 1989. – С. 481-640
492146
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 29, № 5. – 1989. – С. 641-800
492147
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 29, № 6. – 1989. – С. 801-960
492148
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 29, № 7. – 1989. – С. 961-1104
492149
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 29, № 8. – 1989. – С. 1107-1263
492150
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 29, № 9. – 1989. – С. 1266-1439
492151
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 29, № 10. – 1989. – С. 1443-1599
492152
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 29, № 11. – 1989. – С. 1601-1759
492153
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 29, № 12. – 1989. – С. 1763-1920
492154
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 30, № 1. – 1990. – С. 1-176
492155
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 30, № 2. – 1990. – С. 179-336
492156
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 30, № 3. – 1990. – С. 337-479
492157
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 30, № 4. – 1990. – С. 481-640
492158
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 30, № 5. – 1990. – С. 641-800
492159
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 30, № 6. – 1990. – С. 801-960
492160
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 30, № 7. – 1990. – С. 961-1120
492161
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 30, № 8. – 1990. – С. 1121-1280
492162
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 30, № 9. – 1990. – С. 1281-1440
492163
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 30, № 10. – 1990. – С. 1441-1600
492164
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 30, № 11. – 1990. – С. 1601-1760
492165
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 30, № 12. – 1990. – С. 1761-1935
492166
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 31, № 1. – 1991. – С. 1-176
492167
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 31, № 2. – 1991. – С. 177-334
492168
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 31, № 3. – 1991. – С. 337-479
492169
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 31, № 4. – 1991. – С. 481-639
492170
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 31, № 5. – 1991. – С. 641-800
492171
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 31, № 6. – 1991. – С. 781-939
492172
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 31, № 7. – 1991. – С. 942-1100
492173
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 31, № 8. – 1991. – С. 1121-1263
492174
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 31, № 9. – 1991. – С. 1265-1423
492175
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 31, № 10. – 1991. – С. 1425-1599
492176
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 31, № 12. – 1991. – С. 1761-1920
492177
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 32, № 1. – 1992. – С. 1-174
492178
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 32, № 2. – 1992. – С. 177-335
492179
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 32, № 3. – 1992. – С. 337-479
492180
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 32, № 4. – 1992. – С. 497-671
492181
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 32, № 6. – 1992. – С. 833-991
492182
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 32, № 7. – 1992. – С. 977-1150
492183
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 32, № 8. – 1992. – С. 1153-1342
492184
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 32, № 9. – 1992. – С. 1345-1519
492185
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 32, № 10. – 1992. – С. 1521-1679
492186
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 32, № 11. – 1992. – С. 1681-1839
492187
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 32, № 12. – 1992. – С. 1841-2015
492188
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 33, № 1. – 1993. – С. 1-159
492189
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 33, № 2. – 1993. – С. 163-319
492190
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 33, № 5. – 1993. – С. 643-816
492191
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 33, № 6. – 1993. – С. 819-975
492192
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 33, № 7. – 1993. – С. 979-1119
492193
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 33, № 8. – 1993. – С. 1121-1264
492194
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 33, № 9. – 1993. – С. 1267-1440
492195
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 33, № 10. – 1993. – С. 1443-1599
492196
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 2. – 1995
492197
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 3. – 1995
492198
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 4. – 1995
492199
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 5. – 1995
492200
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 6. – 1995
492201
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 7. – 1995
492202
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 8. – 1995
492203
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 9. – 1995
492204
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 11. – 1995
492205
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 12. – 1995
492206
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 1. – 1995
492207
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 1. – 1996
492208
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 6. – 1996
492209
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 7. – 1996
492210
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 8. – 1996
492211
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 9. – 1996
492212
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 10. – 1996
492213
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 11. – 1996
492214
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 12. – 1996
492215
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 2. – 1996
492216
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 3. – 1996
492217
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 4. – 1996
492218
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 5. – 1996
492219
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 2. – 1997
492220
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 3. – 1997
492221
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 4. – 1997
492222
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 7. – 1997
492223
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 8. – 1997
492224
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 9. – 1997
492225
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 10. – 1997
492226
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 11. – 1997
492227
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 12. – 1997
492228
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 1. – 1997
492229
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 2. – 1998
492230
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 3. – 1998
492231
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 4. – 1998
492232
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 5. – 1998
492233
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 6. – 1998
492234
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 9. – 1998
492235
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 10. – 1998
492236
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 11. – 1998
492237
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 12. – 1998
492238
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 8. – 1999
492239
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 9. – 1999
492240
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 10. – 1999
492241
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 11. – 1999
492242
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 12. – 1999
492243
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 1. – 1999
492244
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 2. – 1999
492245
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 3. – 1999
492246
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 4. – 1999
492247
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 5. – 1999
492248
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 6. – 1999
492249
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 7. – 1999
492250
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 1. – 2000
492251
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 8. – 2000
492252
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 2. – 2000
492253
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 3. – 2000
492254
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 4. – 2000
492255
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 5. – 2000
492256
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 6. – 2000
492257
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 7. – 2000
492258
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 9. – 2000
492259
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 10. – 2000
492260
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 11. – 2000
492261
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 12. – 2000
492262
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 10. – 2001
492263
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 11. – 2001
492264
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 12. – 2001
492265
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 9. – 2001
492266
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 6. – 2001
492267
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 7. – 2001
492268
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 8. – 2001
492269
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 4. – 2001
492270
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 5. – 2001
492271
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 2. – 2001
492272
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 1. – 2001
492273
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 3. – 2001
492274
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 5. – 2002
492275
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 1. – 2002
492276
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 2. – 2002
492277
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 3. – 2002
492278
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 4. – 2002
492279
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 6. – 2002
492280
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 7. – 2002
492281
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 8. – 2002
492282
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 9. – 2002
492283
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 10. – 2002
492284
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 11. – 2002
492285
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 12. – 2002
492286
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 1. – 2003
492287
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 2. – 2003
492288
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 3. – 2003
492289
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 4. – 2003
492290
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 10. – 2003
492291
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 11. – 2003
492292
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 8. – 2003
492293
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 9. – 2003
492294
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 12. – 2003
492295
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 5. – 2003
492296
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 6. – 2003
492297
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 7. – 2003
492298
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 44, № 11. – 2004
492299
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 44, № 10. – 2004
492300
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 44, № 8. – 2004
492301
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 44, № 9. – 2004
492302
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 44, № 7. – 2004
492303
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 44, № 4. – 2004
492304
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 44, № 5. – 2004
492305
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 44, № 6. – 2004
492306
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 44, № 3. – 2004
492307
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 44, № 1. – 2004
492308
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 44, № 2. – 2004
492309
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 44, № 12. – 2004
492310
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 1. – 2005
492311
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 2. – 2005
492312
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 3. – 2005
492313
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 4. – 2005
492314
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 5. – 2005
492315
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 6. – 2005
492316
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 7. – 2005
492317
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 8. – 2005
492318
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 9. – 2005
492319
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 10. – 2005
492320
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 11. – 2005
492321
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 12. – 2005
492322
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 46, № 1. – 2006
492323
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 46, № 4. – 2006
492324
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 46, № 5. – 2006
492325
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 46, № 6. – 2006
492326
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 46, № 7. – 2006
492327
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 46, № 8. – 2006
492328
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 46, № 9. – 2006
492329
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 46, № 10. – 2006
492330
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 46, № 11. – 2006
492331
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 46, № 12. – 2006
492332
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 46, № 2. – 2006
492333
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 46, № 3. – 2006
492334
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 2. – 2007
492335
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 3. – 2007
492336
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 4. – 2007
492337
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 5. – 2007
492338
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 6. – 2007
492339
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 7. – 2007
492340
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 8. – 2007
492341
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 1. – 2007
492342
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 9. – 2007
492343
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 10. – 2007
492344
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 11. – 2007
492345
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 12. – 2007
492346
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 1. – 2008
492347
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 2. – 2008
492348
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 5. – 2008
492349
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 10. – 2008
492350
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 11. – 2008
492351
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 12. – 2008
492352
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 3. – 2008
492353
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 6. – 2008
492354
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 8. – 2008
492355
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 9. – 2008
492356
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 4. – 2008
492357
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 5. – 2009
492358
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 6. – 2009
492359
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 4. – 2009
492360
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 7. – 2009
492361
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 8. – 2009
492362
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 1. – 2009
492363
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 2. – 2009
492364
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 3. – 2009
492365
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 9. – 2009
492366
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 10. – 2009
492367
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 11. – 2009
492368
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 12. – 2009
492369
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 1. – 2010
492370
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 2. – 2010
492371
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 3. – 2010
492372
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 4. – 2010
492373
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 7. – 2010
492374
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 5. – 2010
492375
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 6. – 2010
492376
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 8. – 2010
492377
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 9. – 2010
492378
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 10. – 2010
492379
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 11. – 2010
492380
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 12. – 2010
492381
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 1. – 2011
492382
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 2. – 2011
492383
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 3. – 2011
492384
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 4. – 2011
492385
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 7. – 2011
492386
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 8. – 2011
492387
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 9. – 2011
492388
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 5. – 2011
492389
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 6. – 2011
492390
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 10. – 2011
492391
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 11. – 2011
492392
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 12. – 2011
492393
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 1. – 2012
492394
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 2. – 2012
492395
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 3. – 2012
492396
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 6. – 2012
492397
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 7. – 2012
492398
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 8. – 2012
492399
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 9. – 2012
492400
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 10. – 2012
492401
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 4. – 2012
492402
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 5. – 2012
492403
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 11. – 2012
492404
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 12. – 2012
492405
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 1. – 2013
492406
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 2. – 2013
492407
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 3. – 2013
492408
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 9. – 2013
492409
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 10. – 2013
492410
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 4. – 2013
492411
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 5. – 2013
492412
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 6. – 2013
492413
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 7. – 2013
492414
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 11. – 2013
492415
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 12. – 2013
492416
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 8. – 2013
492417
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 7. – 2014
492418
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 8. – 2014
492419
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 9. – 2014
492420
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 10. – 2014
492421
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 11. – 2014
492422
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 12. – 2014
492423
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 2. – 2014
492424
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 3. – 2014
492425
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 4. – 2014
492426
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 5. – 2014
492427
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 6. – 2014
492428
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 1. – 2015
492429
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 2. – 2015
492430
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 3. – 2015
492431
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 4. – 2015
492432
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 5. – 2015
492433
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 6. – 2015
492434
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 8. – 2015
492435
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 9. – 2015
492436
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 10. – 2015
492437
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 11. – 2015
492438
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 12. – 2015
492439
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 11. – 2016
492440
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 12. – 2016
492441
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 1. – 2016
492442
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 2. – 2016
492443
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 3. – 2016
492444
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 5. – 2016
492445
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 6. – 2016
492446
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 7. – 2016
492447
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 8. – 2016
492448
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 9. – 2016
492449
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 10. – 2016
492450
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 56, № 4. – 2016
492451
   Журнал Губернского совещания по организации сети местных опытных учреждений, созванного Киевской губернской земской управой 7 ноября 1911 года. – Киев, 1911. – 19 с.
492452
   Журнал департамента народного просвещения. – Санкт-Петербург : Тип. Депортамента народного просвящения
Ч. 5. – 1822. – 536 с. – Видання старою орфографією
492453
   Журнал департамента народного просвещения. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента народного просвящения
Ч. 9 - 10. – 1823. – 103 с. – Видання старою орфографією
492454
   Журнал департамента народного просвещения. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента народного просвящения
Ч. 11. – 1824. – 215 с. – Видання старою орфографією
492455
   Журнал дерматовенерології та косметології імені М.О. Торсуєва = Journal of dermatovenerology end kosmetology n. N.A.Torsuev = Журнал дерматовенерологии и косметологии имени Н.А..Tорсуева : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донецьк. нац. мед. ун-т ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; голов. ред. Ю.Ф. Айзатулов. – Слов"янськ, 2000-
№ 1/2 (36). – 2016. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492456
   Журнал дерматовенерології та косметології імені М.О. Торсуєва = Journal of dermatovenerology end kosmetology n. N.A.Torsuev = Журнал дерматовенерологии и косметологии имени Н.А..Tорсуева : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донецьк. нац. мед. ун-т ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; голов. ред. Ю.Ф. Айзатулов. – Слов"янськ : ВАТ "Каштан", 2000-
№ 1 (37). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492457
   Журнал дерматовенерології та косметології імені М.О. Торсуєва = Journal of dermatovenerology end kosmetology n. N.A.Torsuev = Журнал дерматовенерологии и косметологии имени Н.А..Tорсуева : науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; голов. ред. Р.Ф. Айзатулов ; редкол.: Адаскевич В.П., Андрашко Ю.В., Астахов В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2000-
№ 2 (38). – 2017. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492458
   Журнал дерматовенерології та косметології імені М.О. Торсуєва = Journal of dermatovenerology and kosmetology n. N.A.Torsuev = Журнал дерматовенерологии и косметологии имени Н.А..Tорсуева : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; голов. ред. Р.Ф. Айзятулов ; редкол.: Адаскевич В.П., Андрашко Ю.В., Астахов В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2000-
№ 1 (39). – 2018. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492459
   Журнал дерматовенерології та косметології імені М.О. Торсуєва = Journal of dermatovenerology and kosmetology n. N.A.Torsuev = Журнал дерматовенерологии и косметологии имени Н.А..Tорсуева : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; голов. ред. Р.Ф. Айзятулов ; редкол.: Адаскевич В.П., Андрашко Ю.В., Астахов В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво "Друкарський двір", 2000-
№ 2 (40). – 2018. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492460
   Журнал дерматовенерології та косметології імені М.О. Торсуєва = Journal of dermatovenerology and kosmetology n. N.A.Torsuev = Журнал дерматовенерологии и косметологии имени Н.А..Tорсуева : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; голов. ред. Р.Ф. Айзятулов ; редкол.: Адаскевич В.П., Андрашко Ю.В., Астахов В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Друкарський двір, 2000-
№ 1 (41). – 2019. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492461
   Журнал дерматовенерології та косметології імені М.О. Торсуєва = Journal of dermatovenerology and kosmetology n. N.A.Torsuev = Журнал дерматовенерологии и косметологии имени Н.А..Tорсуева : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; голов. ред. Р.Ф. Айзятулов ; редкол.: Адаскевич В.П., Андрашко Ю.В., Астахов В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Друкарський двір, 2000-
№ 2 (42). – 2019. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492462
   Журнал дерматовенерології та косметології імені М.О. Торсуєва = Journal of dermatovenerology and kosmetology n. N.A.Torsuev = Журнал дерматовенерологии и косметологии имени Н.А..Tорсуева : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; голов. ред. Р.Ф. Айзятулов ; редкол.: Адаскевич В.П., Андрашко Ю.В., Астахов В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Друкарський двір, 2000-
№ 1 (43). – 2020. – 73 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492463
   Журнал дерматовенерології та косметології імені М.О. Торсуєва = Journal of dermatovenerology and kosmetology n. N.A.Torsuev = Журнал дерматовенерологии и косметологии имени Н.А..Tорсуева : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; голов. ред. Р.Ф. Айзятулов ; редкол.: Адаскевич В.П., Андрашко Ю.В., Астахов В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Друкарський двір, 2000-
№ 2 (44). – 2020. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492464
   Журнал европейской экономики : Научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Том 2, (№ 1). – 2003
492465
   Журнал европейской экономики : Научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Том 2, (№ 3). – 2003
492466
   Журнал европейской экономики : Научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Том 2, (№ 2). – 2003
492467
   Журнал европейской экономики : Научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 5, (№ 4). – 2006
492468
   Журнал европейской экономики : Научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 5, (№ 3). – 2006
492469
   Журнал европейской экономики : Научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Том 5, (№ 1). – 2006
492470
   Журнал европейской экономики : Научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Том 5, (№ 2). – 2006
492471
   Журнал европейской экономики : Научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т.6, №1. – 2007
492472
   Журнал европейской экономики : научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 6, (№ 2). – 2007
492473
   Журнал европейской экономики : научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 6, (№ 3). – 2007
492474
   Журнал европейской экономики : Научный журнал. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 6, (№ 4). – 2007
492475
   Журнал европейской экономики : научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 7, ( № 1). – 2008
492476
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 1, № 1. – 2002
492477
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 1, № 2. – 2002
492478
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 1, № 3. – 2002
492479
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 2, № 1. – 2003
492480
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 2, № 3. – 2003
492481
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 2, № 2. – 2003
492482
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 2, № 4. – 2003
492483
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 3, № 1. – 2004
492484
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 3, № 2. – 2004
492485
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 3, № 3. – 2004
492486
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 3, № 4. – 2004
492487
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 4, № 3. – 2005
492488
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 4, № 2. – 2005
492489
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 4, № 4. – 2005
492490
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 4, № 1. – 2005
492491
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 5, № 1. – 2006
492492
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 5, № 2. – 2006
492493
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 5, № 3. – 2006
492494
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 5, № 4. – 2006
492495
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 5, № 5. – 2006
492496
   Журнал європейської економіки : Науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 6, № 1. – 2007
492497
   Журнал європейської економіки : науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 6, № 3. – 2007
492498
   Журнал європейської економіки : науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 6, № 4. – 2007
492499
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 7, № (2). – 2008
492500
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 7, № (4). – 2008
492501
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 7, № (1). – 2008
492502
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 7, № (3). – 2008
492503
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 8, № (1). – 2009
492504
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 8, № (2). – 2009
492505
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 8, № (4). – 2009
492506
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 8, № (3). – 2009
492507
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т.9 (№4). – 2010
492508
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т.9 (№ 2). – 2010
492509
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т.9 (№ 3). – 2010
492510
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т.9 (№ 1). – 2010
492511
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 10 (№ 3). – 2011
492512
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т.10 (№ 4). – 2011
492513
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т.10 (№ 2). – 2011
492514
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 11 (№ 1). – 2012
492515
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 11 (№ 3). – 2012
492516
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т.11 (№ 2). – 2012
492517
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т.11 (№ 4). – 2012
492518
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 12, (№ 1), березень. – 2013
492519
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 12, (№ 3), вересень. – 2013
492520
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 12, (№ 4), грудень. – 2013
492521
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 12, (№ 2), червень. – 2013
492522
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 13, (№ 1 ),березень. – 2014
492523
   Журнал європейської економіки = Журнал европейской экономики : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 13, (№ 3). – 2014
492524
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 13, (№ 4). – 2014
492525
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 13, (№ 2). – 2014
492526
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 13, (№ 1). – 2014
492527
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 14, (№ 1). – 2015
492528
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 14, (№ 2). – 2015
492529
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 14, (№ 3). – 2015. – С. 237-363
492530
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 14, (№ 4). – 2015. – С. 365-481
492531
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 15, (№ 1). – 2016. – С. 1-140
492532
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 15, (№ 2). – 2016. – С. 141-254
492533
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 15, (№ 3). – 2016. – С. 255-368
492534
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 15, (№ 4). – 2016. – С. 369-482
492535
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 16, № 3 (62), липень - вересень. – 2017. – С. 273-393
492536
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 16, № 4 (63), жовтень - грудень. – 2017. – С. 395-526
492537
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 16, № 1 (60), січень - березень. – 2017. – С. 1-144
492538
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 16, № 2 (61), квітень - червень. – 2017. – С. 145-271
492539
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 17, № 2 (65), квітень - червень. – 2018. – С. 153-244
492540
   Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 17, № 3 (66), липень - вересень. – 2018. – С. 249-359, [3] с.
492541
   Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 17, № 1 (64), січень - березень. – 2018. – 152 с.
492542
   Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 17, № 4 (67), жовтень - грудень. – 2018. – 477, [1] с.
492543
   Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 18, № 1 (68), січень - березень. – 2019. – 113, [1] с.
492544
   Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 18, № 2 (69), квітень - червень. – 2019. – С. 115-244
492545
   Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 18, № 3 (70), липень - вересень. – 2019. – С. 245-338
492546
   Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 18, № 4 (71), жовтень - грудень. – 2019. – 435, [1] c.
492547
   Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 19, № 3 (74), липень - вересень. – 2020. – С. 417-608
492548
   Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 19, № 4 (75), жовтень - грудень. – 2020. – 767, [1] c.
492549
   Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 19, № 1 (72), січень - березень. – 2020. – 214, [1] с.
492550
   Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2002-. – ISSN 1684-906Х
Т. 19, № 2 (73), квітень - червень. – 2020. – С. 217-416
492551
   Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2001-. – ISSN 2519-4070
Т. 20, № 4 (79), жовтень - грудень. – 2021. – С. 601-757, [1] c.
492552
   Журнал європейської економіки = Journal of european economy : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2001-. – ISSN 2519-4070
Т. 20, № 1 (76), січень - березень. – 2021. – 215, [1] с.
492553
   Журнал європейської економіки = Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2001-. – ISSN 2519-4070
Т. 20, № 2 (77), квітень - червень. – 2021. – С. 217-382, [1] c.
492554
   Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2001-. – ISSN 2519-4070
Т. 20, № 3 (78), липень - вересень. – 2021. – С. 387-598, [1] c.
492555
   Журнал журналов. – М., 1990. – 287с.
492556
   Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – Москва. – ISSN 1991-3222
Вып. 1 (№ 8). – 2007
492557
   Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – Москва. – ISSN 1991-3222
Вып. 2 (№ 9). – 2007
492558
   Журнал изящных искуств. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 1. – 1823. – 533 с. – Видання старою орфографією
492559
   Журнал изящных искуств. – Санкт-Петербург : Тип. Особенной канцелярии Министерства внутренних дел
Ч. 2, №1-3. – 1825. – 88, 76, 91 с. – Видання старою орфографією
492560
  Рычков Журнал или дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства, 1769 и 1770 году. – С-Пб, 1770. – 190с.
492561
   Журнал или поденная записка, блаженныя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра Великаго с 1698 года. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 1. – 1770. – 430 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри
492562
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Императорского воспитательного дома
Ч.1, № 7-9. – 1817. – 282, IV c. – Видання старою орфографією
492563
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Императорского воспитательного дома
Ч. 2, № 10-12. – 1817. – 407, V c. – Видання старою орфографією
492564
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Карла Крайя
Ч. 3, № 1-3. – 1818. – 423 с. – Видання старою орфографією
492565
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Карла Крайя
Ч. 3-4, № 1-5. – 1818. – 423, 346 с. – Видання старою орфографією
492566
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Карла Крайя
Ч. 4, № 4-6. – 1818. – 346 с. – Видання старою орфографією
492567
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Карла Крайя
Ч. 5, № 7-9. – 1818. – 249 с. – Видання старою орфографією
492568
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Карла Крайя
Ч. 6, № 10-12. – 1818. – 340 с. – Видання старою орфографією
492569
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Карла Крайя
Ч. 7, № 1-3. – 1819. – 376 с. – Видання старою орфографією
492570
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Карла Крайя
Ч. 8, № 4-6. – 1819. – 386 с. – Видання старою орфографією
492571
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Карла Крайя
Ч. 9, № 7-9. – 1819. – 366 с. – Видання старою орфографією
492572
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Карла Крайя
Ч. 10, № 10-12. – 1819. – 384 с. – Видання старою орфографією
492573
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург
Ч. 11, № 1-3. – 1820. – 386 с. – Видання старою орфографією
492574
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента народного просвящения
Ч. 12, № 4-6. – 1820. – 351 с. – Видання старою орфографією
492575
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента народного просвящения
Ч. 13, № 7-9. – 1820. – 370 с. – Видання старою орфографією
492576
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента народного просвящения
Ч. 14, № 10-12. – 1820. – 334 с. – Видання старою орфографією
492577
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч.15, № 1-3. – 1821. – 282 с. – Видання старою орфографією
492578
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 15-16, № 1-6. – 1821. – 282, 304 с. – Видання старою орфографією, розд. пагінація
492579
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 16, № 4-6. – 1821. – 304 с. – Видання старою орфографією
492580
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 17, № 7-9. – 1821. – 276 с. – Видання старою орфографією
492581
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч.18, № 10-12. – 1821. – 176 с. – Видання старою орфографією
492582
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 19, № 1-3. – 1822. – 300 с. – Видання старою орфографією
492583
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 20, № 4-6. – 1822. – 355 с. – Видання старою орфографією
492584
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 21, № 7-9. – 1822. – 310, [2] с. – Видання старою орфографією
492585
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 21-22, № 7-12. – 1822. – 312, 362 с. – Видання старою орфографією, розд. пагінація
492586
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Н Греча
Ч. 22, № 10-12. – 1822. – 362, [2] c. – Видання старою орфографією
492587
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 23, № 1-3. – 1823. – 274, [II] c. – Видання старою орфографією
492588
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 24, 4-6. – 1823. – 303, [2] c. – Видання старою орфографією
492589
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 25, № 7-9. – 1823. – 298, [1] c. – Видання старою орфографією
492590
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 26, 10-12. – 1823. – 264 с. – Видання старою орфографією
492591
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 27, № 1-3. – 1824. – 258, [2] c. – Видання старою орфографією
492592
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип.Н. Греча
Ч. 28, № 4-6. – 1824. – 302 с. – Видання старою орфографією
492593
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 29, № 7-9. – 1824. – 218 с. – Видання старою орфографією
492594
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 30, № 10-12. – 1824. – 196 с. – Видання старою орфографією
492595
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 31, № 1-3. – 1825. – 310 с. – Видання старою орфографією
492596
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. медицинского департамента МВД
Ч. 32, 4-6. – 1825. – 297 с. – Видання старою орфографією
492597
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. мед. департамента министерства внутр. дел
Ч. 33, № 1-3. – 1826. – 284, [3] с. – Видання старою орфографією
492598
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 34, № 4-6. – 1826. – 285, [2] c. – Видання старою орфографією
492599
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. мед. департамента МВД
Ч. 35, № 7-9. – 1826. – 292, [3] c. – Видання старою орфографією
492600
   Журнал императорского человеколюбивого общества. – Санкт-Петербург : Тип. мед. департамента МВД
Ч. 36, № 10-12. – 1826. – 283, [2] c. – Видання старою орфографією
492601
   Журнал исследований социальной политики. – Москва
Т. 12, № 3. – 2014
492602
   Журнал исследований социальной политики. – Москва
Т. 12, № 4. – 2014
492603
   Журнал исследований социальной политики. – Москва
Т. 13, № 1. – 2015
492604
   Журнал исследований социальной политики. – Москва
Т. 13, № 2. – 2015
492605
   Журнал исследований социальной политики. – Москва
Т. 13, № 3. – 2015
492606
   Журнал інженерних наук = Journal of engineering sciences = Журнал инженерных наук : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Криворучко Д.В. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2312-2498
Т. 1, № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492607
   Журнал інженерних наук = Journal of engineering sciences = Журнал инженерных наук : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Криворучко Д.В. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2312-2498
Т. 1, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492608
   Журнал інженерних наук = Journal of engineering sciences = Журнал инженерных наук : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Криворучко Д.В. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2312-2498
Т. 1, № 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492609
   Журнал інженерних наук = Journal of engineering sciences = Журнал инженерных наук : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Криворучко Д.В. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2312-2498
Т. 1, № 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492610
   Журнал інженерних наук = Journal of engineering sciences = Журнал инженерных наук : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Криворучко Д.В. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2312-2498
Т. 2, № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492611
   Журнал інженерних наук = Journal of engineering sciences = Журнал инженерных наук : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Криворучко Д.В. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2312-2498
Т. 3, № 2. – 2016. – [95 с.], розд. паг. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492612
   Журнал інженерних наук = Journal of engineering sciences = Журнал инженерных наук : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Криворучко Д.В. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2312-2498
Т. 4, № 1. – 2017. – XII, A-C, F-H с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492613
   Журнал інженерних наук = Journal of engineering sciences = Журнал инженерных наук : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Криворучко Д.В. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2312-2498
Т. 4, № 2. – 2017. – VIII, B, F, G, H с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492614
   Журнал іноземної літератури "Всесвіт" у 20 сторіччі (1925 - 2000) = Rewie of world literature "Vsesvit" (The world) in 20 centry (1925-2000) : Бібліографічний покажчик змісту. – Київ : Всесвіт, 2004. – 712с. – ISBN 966-95968-1-5
492615
   Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень = Journal of Clinical and Experimental Medical Research = Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; редкол.: Приступа Л.Н., Погорєлов М.В., Андрейчик М.А. [та ін.] с. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2309-2394
№ 3. – 2013. – 369, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492616
   Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень = Journal of Clinical and Experimental Medical Research = Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; редкол.: Приступа Л.Н., Погорєлов М.В., Андрейчин М.А. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2309-2394
№ 4. – 2013. – 473, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492617
   Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень = Journal of Clinical and Experimental Medical Research = Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2309-2394
Т. 3, № 4. – 2015. – С. 510-684. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492618
   Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень = Journal of Clinical and Experimental Medical Research = Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Приступа Л.Н. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2309-2394
Т. 4, № 3. – 2016. – С. 347-460. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492619
   Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень = Journal of Clinical and Experimental Medical Research = Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Приступа Л.Н. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2309-2394
Т. 4, № 4. – 2016. – С. 461-582. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492620
   Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень = Journal of Clinical and Experimental Medical Research = Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Приступа Л.Н. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2309-2394
Т. 4, № 2. – 2016. – С. 180-352. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492621
   Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень = Journal of Clinical and Experimental Medical Research = Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумськ. держ. ун-т ; голов. ред. Приступа Л.Н. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2309-2394
Т. 4, № 1. – 2016. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492622
   Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень = Journal of Clinical and Experimental Medical Research = Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Сміян О.І. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2309-2394
Т. 5, № 4. – 2017. – 2 с., С. 995-1117. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492623
   Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень = Journal of Clinical and Experimental Medical Research = Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Приступа Л.Н. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2309-2394
Т. 5, № 2. – 2017. – 2 с., С. 743-862. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492624
   Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень = Journal of Clinical and Experimental Medical Research = Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Приступа Л.Н. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2309-2394
Т. 5, № 3. – 2017. – 2 с., С. 863-994. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492625
   Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень = Journal of Clinical and Experimental Medical Research = Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Приступа Л.Н. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2309-2394
Т. 5, № 1. – 2017. – С. 583-748. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492626
   Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень = Journal of Clinical and Experimental Medical Research = Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Сміян О.І. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2309-2394
Т. 6, № 1. – 2018. – 193 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492627
   Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень = Journal of Clinical and Experimental Medical Research = Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Сміян О.І. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2309-2394
Т. 6, № 3. – 2018. – 345, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492628
   Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень = Journal of Clinical and Experimental Medical Research = Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Сміян О.І. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2309-2394
Т. 6, № 4. – 2018. – 477, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492629
   Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень = Journal of Clinical and Experimental Medical Research = Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Сміян О.І. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2309-2394
Т. 6, № 2. – 2018. – 295, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492630
  Неміч З.Г. Журнал лабораторних робіт з аеродинаміки / З.Г. Неміч. – Київ, 1966. – 86с.
492631
  Рашеєв Д.М. Журнал лябораторних вправ з електротехніки / Д.М. Рашеєв. – Харків-Київ : Держтехвидав України, 1931. – 47 с.
492632
  Никитин Е.Н. Журнал М. Горького "Летопись" // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 6 (383). – С. 135-142. – ISSN 0869-6020
492633
  Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских "Время". 1861-1863 / В.С. Нечаева. – Москва, 1972. – 317с.
492634
  Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских "Время". 1864-1865 / В.С. Нечаева. – Москва, 1975. – 303 с.
492635
  Стаховський Дмитро Журнал МАНДРИ втретє став найкращим спеціалізованим туристичним виданням року : журналісти визначили найкращих в українському туризмі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-93 : Фото
492636
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : Научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 1, № 1. – 2005. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492637
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : Научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 1, № 2. – 2005. – С. 147-251. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492638
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : Научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 2, № 2. – 2006. – С. 119-230. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492639
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : Научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 2, № 3. – 2006. – С. 231-346. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492640
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : Научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 2, № 4. – 2006. – С. 347-479. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492641
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : Научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 2, № 1. – 2006. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492642
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 3, № 1. – 2007. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492643
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 3, № 2. – 2007. – С. 135-290. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492644
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 3, № 3. – 2007. – С. 291-382. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492645
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 3, № 4. – 2007. – С. 383-498. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492646
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких тепмератур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 4, № 2. – 2008. – С. 211-326. – Резюме укр., рос., англ. мовами. \ До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492647
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких тепмератур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 4, № 1. – 2008. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. \ До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492648
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких тепмератур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 4, № 3. – 2008. – С. 327-450. – Резюме укр., рос., англ. мовами. \ До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492649
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких тепмератур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 4, № 4. – 2008. – С. 451-575. – Резюме укр., рос., англ. мовами. \ До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492650
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких тепмератур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 5, № 4. – 2009. – С. 315-440. – Резюме укр., рос., англ. мовами. \ До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492651
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких тепмератур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 5, № 2. – 2009. – С. 115-218. – Резюме укр., рос., англ. мовами. \ До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492652
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких тепмератур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 5, № 3. – 2009. – С. 219-314. – Резюме укр., рос., англ. мовами. \ До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492653
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких тепмератур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 5, № 1. – 2009. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. \ До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492654
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких тепмератур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 7, № 3. – 2011. – С. 203-294. – Резюме укр., рос., англ. мовами. \ До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492655
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких тепмератур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 7, № 2. – 2011. – С. 116-202. – Резюме укр., рос., англ. мовами. \ До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492656
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких тепмератур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 7, № 4. – 2011. – С. 295-379. – Резюме укр., рос., англ. мовами. \ До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492657
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких тепмератур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 8, № 3. – 2012. – С. 221-306. – Резюме укр., рос., англ. мовами. \ До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492658
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких тепмератур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 8, № 4. – 2012. – С. 307-400. – Резюме укр., рос., англ. мовами. \ До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492659
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких тепмератур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 8, № 1. – 2012. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. \ До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492660
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких тепмератур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 8, № 2. – 2012. – С. 119-220. – Резюме укр., рос., англ. мовами. \ До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492661
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И.Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 9, № 2. – 2013. – С. 127-286. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492662
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И.Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 9, № 1. – 2013. – 126 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492663
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И.Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 9, № 4. – 2013. – С. 435-616. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492664
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И.Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 9, № 3. – 2013. – С. 287-434. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492665
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 10, № 4. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492666
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 10, № 1. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492667
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 10, № 2. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492668
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : научно-теоретический журнал. – Харьков, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 10, № 3. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492669
   Журнал математической физики, анализа, геометрии = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : ежеквартальный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины. – Харьков, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 12, № 1. – 2016. – С. 1-98. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492670
   Журнал математической физики, анализа, геометрии = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : ежеквартальный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины. – Харьков, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 12, № 2. – 2016. – С. 99-182. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492671
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : ежеквартальный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины. – Харьков, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 12, № 3. – 2016. – С. 183-284. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492672
   Журнал математической физики, анализа, геометрии : ежеквартальный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины. – Харьков, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 12, № 4. – 2016. – С. 285-388. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. т.12, №2 назв."Математическая физика, анализ, геометрия". С 2005 г.: "Журнал математической физики, анализа, геометрии"
492673
   Журнал математической физики, анализа, геометрии = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : ежеквартальный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины ; глав. ред. Л.А. Пастур. – Харьков, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 13, № 2. – 2017. – С. 105-202. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492674
   Журнал математической физики, анализа, геометрии = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : ежеквартальный научный журнал / НАН Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Аминов, А.А. Борисенко [та ін.]. – Харьков, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 13, № 4. – 2017. – С. 323-438. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12, № 2 назв."Математическая физика, анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492675
   Журнал математической физики, анализа, геометрии = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : ежеквартальный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины ; глав. ред. Л.А. Пастур. – Харьков, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 13, № 1. – 2017. – С. 1-104. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492676
   Журнал математической физики, анализа, геометрии = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : ежеквартальный научный журнал / НАН Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины ; глав. ред. Л.А. Пастур. – Харьков, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 13, № 3. – 2017. – С. 203-322. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492677
   Журнал математической физики, анализа, геометрии = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : ежеквартальный научный журнал / НАН Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины ; глав. ред. Л.А. Пастур. – Харьков, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 14, № 1, січень - березень. – 2018. – С. 1-116. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492678
   Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків : Академперіодика, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 14, № 2, квітень - червень. – 2018. – С. 117-234. – Резюме укр., англ. мовами - До 2005 г. Т.12,№2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492679
   Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків : Академперіодика, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 14, № 3, липень - вересень. – 2018. – 388, [2] с., включ. обкл. – До 2005 г. Т.12, №2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492680
   Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків : Академперіодика, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 14, № 4, жовтень - грудень. – 2018. – 552, [2] с., включ. обкл. – До 2005 г. Т.12, №2 назв."Математическая физика,анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики,анализа, геометрии"
492681
   Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 15, № 4, жовтень - грудень. – 2019. – С. 433-560, [4] с. – До 2005 г. Т.12, № 2 назв."Математическая физика, анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики, анализа, геометрии"
492682
   Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 15, № 3, липень - вересень. – 2019. – С. 305-432. – До 2005 г. Т.12, № 2 назв."Математическая физика, анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики, анализа, геометрии"
492683
   Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 15, № 2, квітень - червень. – 2019. – С. 153-304. – До 2005 г. Т.12, №2 назв."Математическая физика, анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики, анализа, геометрии"
492684
   Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 15, № 1, січень - березень. – 2019. – 151, [1] с. – До 2005 г. Т.12, №2 назв."Математическая физика, анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики, анализа, геометрии"
492685
   Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур (голов. ред.), Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 16, № 1, січень - березень. – 2020. – 85, [3] с. – До 2005 г. Т. 12, № 2 назв."Математическая физика, анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики, анализа, геометрии"
492686
   Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 16, № 2, квітень - червень. – 2020. – С. 89-199, [5] c., включ обкл. – До 2005 г. Т. 12, № 2 назв."Математическая физика, анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики, анализа, геометрии"
492687
   Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур (голов. ред.), Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 16, № 3, липень - вересень. – 2020. – С. 209-375, [5] с. – До 2005 г. Т. 12, № 2 назв."Математическая физика, анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики, анализа, геометрии"
492688
   Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 16, № 4, жовтень - грудень. – 2020. – С. 379-492, [3] c. – До 2005 г. Т. 12, № 2 назв."Математическая физика, анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики, анализа, геометрии" - Резюме укр., англ. мовами
492689
   Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 17, № 1, січень - березень. – 2021. – 115, [2] с. – До 2005 г. Т. 12, № 2 назв."Математическая физика, анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики, анализа, геометрии" - Резюме укр., англ. мовами
492690
   Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 17, № 2, квітень - червень. – 2021. – С. 116-257, [4] c. – До 2005 г. Т. 12, № 2 назв."Математическая физика, анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики, анализа, геометрии" - Резюме укр., англ. мовами
492691
   Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 17, № 4, жовтень - грудень. – 2021. – С. 405-551, [1] c. – До 2005 г. Т. 12, № 2 назв."Математическая физика, анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики, анализа, геометрии" - Резюме укр., англ. мовами
492692
   Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 2005-. – ISSN 1812-9471
Т. 17, № 3, липень - вересень. – 2021. – С. 261-402, [2] c. – До 2005 г. Т. 12, № 2 назв."Математическая физика, анализ, геометрия". С 2005 г."Журнал математической физики, анализа, геометрии" - Резюме укр., англ. мовами
492693
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 1980
492694
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 1980
492695
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 1980
492696
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1980
492697
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1980
492698
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 1980
492699
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 7. – 1980
492700
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 8. – 1980
492701
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 9. – 1980
492702
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 10. – 1980
492703
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 11. – 1980
492704
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 12. – 1980
492705
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 1981
492706
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 1981
492707
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 1981
492708
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1981
492709
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1981
492710
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 1981
492711
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 7. – 1981
492712
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 8. – 1981
492713
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 9. – 1981
492714
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 10. – 1981
492715
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 11. – 1981
492716
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 12. – 1981
492717
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 1982
492718
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 1982
492719
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 1982
492720
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1982
492721
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1982
492722
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 1982
492723
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 7. – 1982
492724
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 8. – 1982
492725
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 9. – 1982
492726
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 10. – 1982
492727
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 11. – 1982
492728
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 12. – 1982
492729
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 1983
492730
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 1983
492731
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 1983
492732
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1983
492733
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1983
492734
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 1983
492735
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 7. – 1983
492736
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 8. – 1983
492737
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 9. – 1983
492738
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 10. – 1983
492739
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 11. – 1983
492740
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 12. – 1983
492741
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 1984
492742
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 1984
492743
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 1984
492744
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1984
492745
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1984
492746
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 1984
492747
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 7. – 1984
492748
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 8. – 1984
492749
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 9. – 1984
492750
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 10. – 1984
492751
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 11. – 1984
492752
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 12. – 1984
492753
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1, 2. – 1985
492754
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 1985
492755
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1985
492756
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1985
492757
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 1985
492758
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 7. – 1985
492759
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 8. – 1985
492760
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 9. – 1985
492761
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 10. – 1985
492762
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 11. – 1985
492763
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 12. – 1985
492764
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 1986
492765
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 1986
492766
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 1986
492767
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1986
492768
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1986
492769
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 1986
492770
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 7, 8. – 1986
492771
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 9. – 1986
492772
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 10. – 1986
492773
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 11. – 1986
492774
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 12. – 1986
492775
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 1987
492776
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 1987
492777
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 1987
492778
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1987
492779
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1987
492780
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 1987
492781
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 7. – 1987
492782
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 8. – 1987
492783
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 9. – 1987
492784
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 10. – 1987
492785
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 11. – 1987
492786
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 12. – 1987
492787
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 1988
492788
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 1988
492789
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 1988
492790
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1988
492791
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1988
492792
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 1988
492793
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 7. – 1988
492794
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 8. – 1988
492795
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 9. – 1988
492796
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 10. – 1988
492797
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 11. – 1988
492798
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 12. – 1988
492799
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 1989
492800
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 1989
492801
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 1989
492802
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1989
492803
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1989
492804
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 1989
492805
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 7. – 1989
492806
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 8. – 1989
492807
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 9. – 1989
492808
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 10. – 1989
492809
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 11. – 1989
492810
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 12. – 1989
492811
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 1990
492812
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2, 3, 12. – 1990
492813
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1990
492814
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1990
492815
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 1990
492816
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 7. – 1990
492817
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 8. – 1990
492818
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 9. – 1990
492819
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 10. – 1990
492820
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 11. – 1990
492821
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 12. – 1990
492822
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 1991
492823
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 1991
492824
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 1991
492825
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1991
492826
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1991
492827
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 1991
492828
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 7. – 1991
492829
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 8. – 1991
492830
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 9. – 1991
492831
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 10. – 1991
492832
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 11. – 1991
492833
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 12. – 1991
492834
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 1992
492835
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2, 11, 12. – 1992
492836
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 1992
492837
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1992
492838
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5/6. – 1992
492839
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 7/8. – 1992
492840
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 9/10. – 1992
492841
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1, 3, 4, 6-12. – 1993
492842
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 1993
492843
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1993
492844
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 1995
492845
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 1995
492846
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 1995
492847
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1995
492848
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1995
492849
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 1995
492850
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 1996
492851
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 1996
492852
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 1996. – + приложение
492853
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1996
492854
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1996
492855
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 1996
492856
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 1997
492857
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 1997
492858
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 1997
492859
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1997
492860
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1997
492861
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 1997
492862
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 1998
492863
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 1998
492864
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 1998
492865
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 1998
492866
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 1998
492867
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – Москва. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 1998
492868
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии : научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 2001
492869
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии : научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 2001
492870
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии : научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 2001
492871
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии : научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 2001
492872
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии : научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 2001
492873
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии : научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 2001. – + приложение
492874
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 2002
492875
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 2002
492876
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 3. – 2002
492877
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 2002
492878
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 2002
492879
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 2002
492880
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 1. – 2006
492881
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 2. – 2006
492882
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 3 + прилож. – 2006
492883
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 4. – 2006
492884
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 5. – 2006
492885
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 6. – 2006
492886
   Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии : Научно-практический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0372-9311
№ 7. – 2006
492887
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург : Тип. мед. департамента МВД
Т. 1, ч. 1 : ч. I. – 1829. – 228 с. – Видання старою орфографією
492888
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург : Тип. мед. департамента МВД
Т. 1, ч. 2 : ч. 2. – 1830. – 190 с. – Видання старою орфографією
492889
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург : Тип. мед. департамента МВД
Т. 2 : кн. 2. – 1830. – 230, 83 c. – Видання старою орфографією
492890
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург : Тип. мед. департамента МВД
Т. 3 : кн. 3. – 1830. – 236, [9] c. – Видання старою орфографією
492891
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург : Тип. мед. департамента МВД
Т. 4 : ч. 3. – 1830. – 206, 113 с. – Видання старою орфографією
492892
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 4 : ч. 3. – 1830. – Видання старою орфографією
492893
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург : Тип. мед. департамента МВД
Т. 5 : кн. 5. – 1830. – 195 с. – Видання старою орфографією
492894
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 6 : кн. 6. – 1830. – Видання старою орфографією
492895
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 1 : ч. 4. – 1831. – Видання старою орфографією
492896
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 1 : ч. 4. – 1831. – Видання старою орфографією
492897
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 2 : кн. 2. – 1831. – Видання старою орфографією
492898
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 3 : кн. 3. – 1831. – Видання старою орфографією
492899
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 4 : ч. 5. – 1831. – Видання старою орфографією
492900
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 5 : кн. 5. – 1831. – Видання старою орфографією
492901
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 6 : кн. 6. – 1831. – Видання старою орфографією
492902
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 7 : ч. 7. – 1832. – Видання старою орфографією
492903
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 7 : ч. 6. – 1832. – Видання старою орфографією
492904
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 8 : ч. 8. – 1833. – Видання старою орфографією
492905
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 9 : ч. 9. – 1833. – Видання старою орфографією
492906
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 10 : ч. 10. – 1833. – Видання старою орфографією
492907
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 11 : ч. 11. – 1834. – Видання старою орфографією
492908
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 12 : ч. 12. – 1834. – Видання старою орфографією
492909
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 13 : ч. 13. – 1834. – Видання старою орфографією
492910
   Журнал министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург
Т. 14 : ч. 14. – 1834. – Видання старою орфографією
492911
   Журнал Министерства народного просвещения. – Санкт-Петербург : В типографии Императорской Академии Наук
Ч. 1. – 1834. – VII, LXXX, ...с.
492912
   Журнал Министерства народного просвещения. – Санкт-Петербург : В типографии Императорской Академии Наук
Ч. 2. – 1834. – CXII, 544 c.
492913
   Журнал Министерства народного просвещения. – Санктпетербург : В типографии Императорской Академии Наук
Ч. 3. – 1834. – 568 с.
492914
   Журнал Министерства народного просвещения. – Санкт-Петербург : В типографии Императорской Академии Наук
Ч. 4. – 1834. – XVI, 566 c.
492915
   Журнал Министерства народного просвещения. – Санкт-Петербург
№ 10. – 1910
492916
  Шпеер Г.А. Журнал Н.А.Некрасова "Отечественные записки" (1868-1870 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Шпеер Г.А.; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 16 с.
492917
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / Мін. освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 1994-
Т. 1, № 2. – 2009. – мова резюме рос. та укр.
492918
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / Мін. освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 1, № 3. – 2009. – мова резюме рос. та укр.
492919
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / Мін. освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 2, № 1. – 2010. – мова резюме рос. та укр.
492920
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / Мін. освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 2, № 3. – 2010. – мова резюме рос. та укр.
492921
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / Мін. освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 2, № 4. – 2010. – мова резюме рос. та укр.
492922
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 3, № 2. – 2011. – мова резюме рос. та укр.
492923
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді і спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 3, № 3. – 2011. – мова резюме рос. та укр.
492924
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді і спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 3, № 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
492925
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики = Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 7, № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492926
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики = Journal of Nano- and Electronic Physics : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. ; редкол.: Азарєнков М.О., Денисов С.І., Непийко С.О. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 10, № 6. – 2018. – 06047-3, [3] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
492927
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики = Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. – Суми : СумДУ, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 10, № 2. – 2018. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492928
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики = Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. ; редкол.: Непийко С.О., Панчал Ч., Чорноус А.М. [та ін.]. – Суми : СумДУ, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 10, № 1. – 2018. – [78] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492929
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики = Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. ; редкол.: Азарєнко М.О., Денисов С.І., Непийко С.О. [та ін.]. – Суми : СумДУ, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 10, № 3. – 2018. – [166] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492930
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики = Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. ; редкол.: Азарєнкова М.О., Денисов С.І., Непийко С.О. [та ін.]. – Суми : СумДУ, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 10, № 4. – 2018. – [199] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492931
   Журнал нано- та електронної фізики = Журнал нано- и электронной физики = Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. ; редкол.: Азарєнков М.О., Денисов С.І., Непийко С.О. [та ін.]. – Суми : СумДУ, 1994-. – ISSN 2077-6772
Т. 10, № 5. – 2018. – [219] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492932
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 40, № 2. – 1995
492933
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 40, № 3. – 1995
492934
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 40, № 4. – 1995
492935
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 40, № 5. – 1995
492936
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 40, № 6. – 1995
492937
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 40, № 1. – 1995
492938
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 41, № 1. – 1996
492939
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 41, № 2. – 1996
492940
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 41, № 3. – 1996
492941
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 41, № 4. – 1996
492942
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 41, № 5. – 1996
492943
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 41, № 6. – 1996
492944
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 42, № 2. – 1997
492945
   Журнал научной и прикладной фотографии. – Москва
Т. 42, № 1. – 1997
492946
  Національна Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Президія НАМН України. – Київ : НАМН України, 1995-
Т. 18, № 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492947
  Національна Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Президія НАМН України. – Київ : НАМН України, 1995-
Т. 18, № 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492948
  Національна Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Президія НАМН України. – Київ : НАМН України, 1995-
Т. 18, № 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492949
  Національна Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Президія НАМН України. – Київ : НАМН України, 1995-
Т. 18, № 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492950
  Національна Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Президія НАМН України. – Київ : НАМН України, 1995-
Т. 18, додаток 2012 : Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні проблеми регенеративної медицини", тези. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492951
  Національна Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Президія НАМН України. – Київ : НАМН України, 1995-
Т. 19, додаток 2013 : Конференція молодих вчених, присвячена 20-річчю Національної академії медичних наук України, (5 березня 2013 р.). – 2013
492952
  Національна Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Президія НАМН України. – Київ : НАМН України, 1995-
Т. 19, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492953
  Національна Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. А.М. Сердюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Ю.Г. Антипкін, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ : НАМН України, 1995-. – ISSN 2413-7944
Т. 21, № 3/4. – 2015. – 438 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492954
  Національна Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ : НАМН України, 1995-. – ISSN 2413-7944
Т. 22, № 1. – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492955
  Національна Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ : НАМН України, 1995-. – ISSN 2413-7944
Т. 22, № 2. – 2016. – 280 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492956
  Національна Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ : НАМН України, 1995-. – ISSN 2413-7944
Т. 22, № 3/4. – 2016. – 472 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492957
   Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ : НАМН України, 1995-. – ISSN 2413-7944
Т. 23, № 3/4. – 2017. – С. 159-288. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492958
   Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ : НАМН України, 1995-. – ISSN 2413-7944
Т. 23, № 1/2. – 2017. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492959
   Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ : НАМН України, 1995-. – ISSN 2413-7944
Т. 24, № 1/2. – 2018. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492960
   Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ : НАМН України, 1995-. – ISSN 2413-7944
Т. 24, № 3/4. – 2018. – 374 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492961
   Журнал Національної академії медичних наук України = Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ : НАМН України, 1995-. – ISSN 2413-7944
Т. 25, № 4. – 2019. – С. 368-496. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492962
   Журнал Національної академії медичних наук України = Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ : НАМН України, 1995-. – ISSN 2413-7944
Т. 25, № 3. – 2019. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492963
   Журнал Національної академії медичних наук України = Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ : НАМН України, 1995-. – ISSN 2413-7944
Т. 25, № 1. – 2019. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492964
   Журнал Національної академії медичних наук України = Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ : НАМН України, 1995-. – ISSN 2413-7944
Т. 25, № 2. – 2019. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492965
   Журнал Національної академії медичних наук України = Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, П.В. Волошин [та ін.]. – Київ : НАМН України, 1995-. – ISSN 2413-7944
Т. 26, № 1/2. – 2020. – 80 с. – DOI: 10.37621/JNAMSU/2020-1-2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
492966
   Журнал Національної академії медичних наук України = Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, П.В. Волошин [та ін.]. – Київ : НАМН України, 1995-. – ISSN 2413-7944
Т. 27, № 1. – 2021. – 68 с. – DOI: 10.37621/JNAMSU/2021-1 - Резюме укр., рос., англ. мовами
492967
   Журнал Національної академії медичних наук України = Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, П.В. Волошин [та ін.]. – Київ : НАМН України, 1995-. – ISSN 2413-7944
Т. 27, № 2. – 2021. – С. 69-148. – DOI: 10.37621/JNAMSU/2021-2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
492968
   Журнал Національної академії медичних наук України = Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, П.В. Волошин [та ін.]. – Київ : НАМН України, 1995-. – ISSN 2413-7944
Т. 27, № 3. – 2021. – С. 149-228. – DOI: 10.37621/JNAMSU/2021-3 - Резюме укр., рос., англ. мовами
492969
   Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = Журнал Неврологии им. Б.Н. Маньковского = Journal of neuroscience of B.M. Mankovsky : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-
T. 4, № 2. – 2016. – 96 с. – Матеріали журналу підготовлені до 18 Міжнародної конференції "Мультимодальні підходи в неврології", 18-20 квітня 2016 року, м. Трускавець. Резюме укр., рос. мовами
492970
   Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = Журнал Неврологии им. Б.Н. Маньковского = Journal of neuroscience of B.M. Mankovsky : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-
T. 4, № 1. – 2016. – 96 с. – Матеріали журналу підготовлені до 18 Міжнародної конференції "Мультимодальні підходи в неврології", 18-20 квітня 2016 року, м. Трускавець. Резюме укр., рос. мовами
492971
   Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = Журнал Неврологии им. Б.Н. Маньковского = Journal of neuroscience of B.M. Mankovsky : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2524-0412
T. 4, № 3. – 2016. – 108 с. – Матеріали журналу підготовлені до 6 Міжнародної науково-практичної конференції "Кардіоневрологія - сучасні аспекти міждисциплінарних проблем", м. Одеса, 5-6 вересня 2016 року. Резюме укр., рос. мовами
492972
   Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = Журнал Неврологии им. Б.Н. Маньковского = Journal of neuroscience of B.M. Mankovsky : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2524-0412
T. 4, № 4. – 2016. – 82 с. – Резюме укр., рос. мовами
492973
   Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = Журнал Неврологии им. Б.Н. Маньковского = Journal of neuroscience of B.M. Mankovsky : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2524-0412
T. 5, № 1. – 2017. – 92 с. – Тематичний номер журналу підготовлено за матеріалами 19 Міжнародної конференції "Вікова стратегія профілактики, терапії та реабілітації в неврології", 25-27 квітня 2017 року, м. Трускавець. Резюме укр., рос. мовами
492974
   Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = Журнал Неврологии им. Б.Н. Маньковского = Journal of neuroscience of B.M. Mankovsky : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2524-0412
T. 5, № 2. – 2017. – 92 с. – Резюме укр., рос. мовами
492975
   Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = Журнал неврологии им. Б.Н. Маньковского = The journal of neuroscience of B.M. Mankovsky : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2524-0412
T. 5, № 3/4. – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос. мовами
492976
   Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = Журнал неврологии им. Б.Н. Маньковского = The journal of neuroscience of B.M. Mankovsky : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників : науково-практичне видання / голов. ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ : "Видавничий дім Медкнига", 2012-. – ISSN 2524-0412
T. 6, № 1. – 2018. – 108 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
492977
   Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = Журнал неврологии им. Б.Н. Маньковского = The journal of neuroscience of B.M. Mankovsky : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників : науково-практичне видання / голов. ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ : Видавничій дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2524-0412
T. 6, № 3/4. – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492978
   Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = Журнал неврологии им. Б.Н. Маньковского = The journal of neuroscience of B.M. Mankovsky : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників : науково-практичне видання / голов. ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ : Видавничій дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2524-0412
T. 6, № 2. – 2018. – 104 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
492979
   Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = The journal of neuroscience of B.M. Mankovsky : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов. ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2524-0412
T. 7, № 2. – 2019. – 80 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
492980
   Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = Журнал Неврологии им. Б.Н. Маньковского = Journal of neuroscience of B.M. Mankovsky : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов. ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2524-0412
T. 7, № 3/4. – 2019. – 84 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
492981
   Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = Журнал Неврологии им. Б.Н. Маньковского = Journal of neuroscience of B.M. Mankovsky : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов. ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2524-0412
T. 7, № 1. – 2019. – 80 с., включ. обкл. – Резюме англ. мовою та мовою статті
492982
   Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = Журнал Неврологии им. Б.Н. Маньковского = Journal of neuroscience of B.M. Mankovsky : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов. ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2524-0412
T. 8, № 1/2. – 2020. – 108 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
492983
   Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = Журнал Неврологии им. Б.Н. Маньковского = Journal of neuroscience of B.M. Mankovsky : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов. ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2524-0412
T. 8, № 3/4. – 2020. – 104 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
492984
   Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = Журнал Неврологии им. Б.Н. Маньковского = Journal of neuroscience of B.M. Mankovsky : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов. ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2524-0412
T. 9, № 1/2. – 2021. – 128 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
492985
   Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського = Журнал Неврологии им. Б.Н. Маньковского = Journal of neuroscience of B.M. Mankovsky : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов. ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2524-0412
T. 9, № 3, спецвип. – 2021. – 92 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
492986
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-457X
Т. 41, № 1. – 1996
492987
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 42, № 1. – 1997
492988
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457X
Т. 43, № 1. – 1998
492989
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 44, № 1. – 1999
492990
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 46, № 2. – 2001
492991
   Журнал неорганической химии. – Москва, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 47, № 5. – 2002
492992
   Журнал неорганической химии. – Москва, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 47, № 6. – 2002
492993
   Журнал неорганической химии. – Москва, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 47, № 11. – 2002
492994
   Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 47, № 8. – 2002
492995
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 61, № 8. – 2016. – С. 973-1112
492996
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 61, № 5. – 2016. – С. 569-700
492997
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 61, № 6. – 2016. – С. 701-840
492998
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 61, № 7. – 2016. – С. 841-972
492999
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 61, № 11. – 2016. – С. 1389-1540
493000
   Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
Т. 61, № 10. – 2016. – С. 1257-1388
<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,