Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>
500001
  Проценко О. "...Земля з незгойною тугою безвір"я і звірства..." : (модельсвіту в романі Є. Пашковського "Щоденний жезл") // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 163-170. – (Філологічні науки)
500002
   "Земельний" закон містить неприємні "сюрпризи" для власників землі // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 8. – С. 36-37
500003
  Литвинова Тетяна Федорівна "Земледельческая газета" як джерело до історії соціально-економічної думки України 30 - 50-х рр. XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 184-203. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена огляду матеріалів українського дворянства, уміщених в одному з центральних спеціальних економічних видань Російської імперії, а також виявленню їх інформативних можливостей для дослідження проблем соціальної, економічної та ...
500004
  Папченко Анна "Землю я захватил незаконно". Правила жизни цигана. Закон не писан // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 12 (2939). – С. 38-43 : фото
500005
  Жук В. "Земля в Україні є складовою національної ідеї" / розмову вів В. Ясиновський // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 2-9


  "«Гасло «Земля - Селянам» трактується і як «Земля - Селам» (земля сільськогосподарського призначення невіддільна від села). Звідси власність на землю та особливості її обігу прямо пов’язані не тільки із селяниноцентризмом, але і з селозбереженням». ...
500006
  Савчук Д. Земельний алгоритм // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 7


  Проблеми механізму передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність територіальних громад.
500007
  Мартин А. Земельний аукціон як механізм відчуження земельних ділянок // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 5. – С. 5-10
500008
  Заяць В. Земельний банк -"за" і "проти" // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.23-31
500009
  Пасочник В. Земельний банк: велика надія чи велика афера? // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 7. – С. 46-52
500010
  Григорук І.О. Земельний банк: проблеми функціонування в Україні // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 23-25. – ISBN 978-9934-571-53-4
500011
  Магазинщиков Т.П. Земельний кадастр / Т.П. Магазинщиков. – Львов, 1987. – 422с.
500012
  Магазинщиков Т.П. Земельний кадастр : Підручник / Т.П. Магазинщиков. – Львів : Світ, 1991. – 442с.
500013
  Михасюк І.Р. Земельний кадастр і диференціальна рента / І.Р. Михасюк, М.М. Маланчук. – Львів, 1971. – 168с.
500014
   Земельний кадастр як самостійна галузь наукового знання / А.М. Третяк, В.М. Третяк, О.Я. Панчук, О.Ф. Ковалишин, А.В. Тарнопольський // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 25-32 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
500015
  Лемішко О.О. Земельний капітал як об"єкт фінансової політики в аграрному секторі економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 19-25 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
500016
  Третяк А.М. Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування : монографія / А.М. Третяк. – Львів : Сполом, 2011. – 520 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 447-458. – ISBN 978-966-665-624-0
500017
  Потапенко В. Земельний кодекс потребує змін // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.29-32
500018
   Земельний кодекс України. – Київ, 2001. – 66с.
500019
   Земельний кодекс України : Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 25 жовтня 2001 р. – Київ : Скарби, 2001. – 158с. – ISBN 966-8016-01-7
500020
   Земельний кодекс України : Прийнятий ВРУ 25 жовтня 2001 р. (Урядовий кур"єр. - 2001. - 15 листопада). – Київ : Істина, 2001. – 72с. – ISBN 966-7613-21-6
500021
   Земельний кодекс України : Офіційне видання із змінами станом на 15 березня 2002 р. – Київ : ІнЮре, 2002. – 208с. – ISBN 966-7752-85-2
500022
   Земельний кодекс України : Коментар. – Харків : Одіссей, 2002. – 600с. – ISBN 966-633-118-7
500023
   Земельний кодекс України : (Набрав чинності з 1 січня 2002 року ) ( Урядовий кур"єр, 15 листопада 2001 року, № 211 - 212. с. 3-14 ). ( За станом на 01 травня 2002 року ). – Харків : Консум, 2002. – 96с. – ISBN 966-7920-13-5
500024
   Земельний кодекс України : Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 25 жовтня 2001 р. – Київ : ІнЮре, 2002. – 216с. – ISBN 966-7752-88-7
500025
   Земельний кодекс України : Станом на 20 березня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 96с. – ISBN 966-7714-84-5
500026
   Земельний кодекс України : Станом на 1 вересня 2003 року (текст ідентичний офіційному). – Київ : Велес, 2003. – 78с. – ISBN 966-96142-3-6
500027
   Земельний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Київ : ІнЮре, 2003. – 676с. – ISBN 966-8088-26-3
500028
   Земельний кодекс України : Науково-практичний коментар. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : ІнЮре, 2004. – 748с. – ISBN 966-313-154-3
500029
   Земельний кодекс України : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 21 травня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 220с. – ISBN 966-313-156-Х
500030
   Земельний кодекс України : Коментар. – 3-тє вид. – Харків : Одіссей, 2004. – 608с. – (Закони України). – ISBN 966-633-319-8
500031
   Земельний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 липня 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 220с. – ISBN 966-313-232-9
500032
   Земельний кодекс України : Станом на 10 січня 2005 року. – Київ : Велес, 2005. – 80с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-3-6
500033
   Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-32-4
500034
   Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-32-4
500035
   Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 жовтня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-32-4
500036
   Земельний кодекс України : За станом на 17 листопада 2005 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 96с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-426-7
500037
   Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 травня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-32-4
500038
   Земельний кодекс України : За станом на 20 червня 2006 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 96с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-479-8
500039
   Земельний кодекс України : Станом на 4 вересня 2006 р. – Київ : Велес, 2006. – 80с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-0-1
500040
   Земельний кодекс України : науково-практичний коментар / Г.М. Беженар, Е.С. Бердніков, Л.О. Бондар, С.Ю. Булигін, А.П. [та ін.] Гетьман; [Беженар Г.М. та ін. ; за ред. : Гетьмана А.П., Шульги М.В.]. – Вид. 4-те, допов. – Харків : Одіссей, 2007. – 624 с. – ISBN 978-966-633-654-8
500041
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за випуск А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
500042
   Земельний кодекс України : науково-практичний коментар / Беженар Г.М., Бердніков Е.С., Бондар Л.О., Булигін С.Ю., Гетьман А.П. та ін.; [ за ред.: Гетьмана А.П., Шульги М.В. ]. – 4-е вид., доп. – Харків : Одіссей, 2008. – 624с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-696-8
500043
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
500044
   Земельний кодекс України : станом на 20 травня 2009 року / [ відп. за вип. Преварська М. І. ]. – Київ : Велес, 2009. – 64с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-0-1
500045
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 травня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
500046
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 1 берез. 2010 р. : (офіційний текст). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 114, [6] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
500047
   Земельний кодекс України : зі змінами і допов. станом на 01 берез. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові) / [оригінал-макет виготовлено Всеукраїнською асоц. "Правова єдність"]. – Київ : Правова єдність, 2011. – 88 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-044-7; 978-611-01-0060-1
500048
   Земельний кодекс України : зі змінами і допов. станом на 18 січ. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові) / [оригінал-макет виготовлено Всеукраїнською асоц. "Правова єдність"]. – Київ : Правова єдність, 2011. – 88 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-044-7
500049
   Земельний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 10 жовтня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 96 с. – ISBN 978-617-566-044-7; 978-611-01-0060-1
500050
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами і допов. станом на 5 жовт. 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 114, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
500051
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 листопада 2012 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 91, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-097-2
500052
   Земельний кодекс України : станом на 8 квітня 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 142, [2] с. – ISBN 978-966-458-439-2
500053
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 6 берез. 2017 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 151, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
500054
   Земельний кодекс України (від 25 жовтня 2001 року) : Офіційний текст (зі змінами та доповненнями станом на 5 квітня 2004 року), 2004. – 96 с. – ISBN 966-7714-84-5
500055
   Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року. – Київ : Атіка, 2001. – 96с. – ISBN 966-7714-84-5
500056
   Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року. – Київ : Атіка, 2002. – 96с. – ISBN 966-7714-84-5
500057
   Земельний кодекс України з постатейними матеріалами : збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики : (за станом нормативно-правових актів та судової практики на 1 лютого 2007 року). – Вид. 2-ге, неофіційне. – Київ : Романчук Р.С., 2007. – 720с. – ISBN 978-966-96786-1-4
500058
   Земельний кодекс України за станом на 20 листопада 2001 року : Офіц. вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 71с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-131-4
500059
  Титова Н. Земельний кодекс України міг би бути кращим // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.388-394. – (Серія юридична ; Вип. 38)
500060
   Земельний кодекс України. Станом на 1 вересня 2002 року. – Киев : Атіка, 2002. – 96с. – ISBN 966-7714-84-5
500061
  Кулинич П.Ф. Земельний кодекс України: п"ять років застосування // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-9.
500062
  Семчик В.І. Земельний кодекс України: проблеми реалізації // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 282-288. – ISBN 978-617-7021-00-0
500063
  Кузьмук О.С. Земельний конфлікт Києво-Печерської лаври та Межигірського монастиря // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 150-154
500064
  Горлачук В.В. Земельний менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Горлачук, І.М. Песчанська, В.А. Скороходов; МОНУ; Південнослов"янський ін-т Київського славістичного ун-ту. – Київ : Професіонал, 2006. – 192с. – ISBN 966-370-016-5
500065
  Кулинич П. Земельний мораторій у світлі рішення ЄСПЛ: що змінюється в здійсненні та захисті прав селян на землю? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 13 вересня (№ 35/36). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
500066
  Семчик В.І. Земельний пай: законодавство і практика // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 252-257. – ISBN 978-617-7021-00-0
500067
  Шульга Т. Земельний податок як джерело бюджетних доходів: проблеми теорії та практики // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 47-51.
500068
  Ільченко В. Земельний рубікон перейдено. Яким буде новий ринок? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 7


  "Скасувати мораторій на продаж землі намагалася будь-яка влада, адже йдеться про актив орієнтовною цінністю в 3,5 трлн євро, що порівнянно із ВВП України за 40 років. Нинішній уряд, котрий за будь-яку ціну прагне якнайшвидше узаконити продаж землі, ...
500069
  Кальніченко А. Земельний сервітут та його встановлення / А. Кальніченко, О. Зварич // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 4. – С. 48-52
500070
  Розновська С.Б. Земельний сервітут як окремий різновид обтяжень прав на землю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 463-469. – ISSN 1563-3349
500071
  Марусенко Р.І. Земельний сервітут: історія і сучасність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-28. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються зміст та особливості земельних сервітутних прав, що існували на території України в ретроспективі у співвідношенні з правовою регламентацією земельних сервітутів у чинному земельному законодавстві України. The content and peculiarities of ...
500072
  Ільницький Олег Земельний спір у теорії адміністративно-процесуального права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 56-61
500073
  Семеряк Ю.А. Земельний фонд України та його використання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 70-74. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
500074
  Лесько Н.В. Земельний фонд України: сутність поняття та структура // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 174-178. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
500075
  Меденцев А. Земельним ресурсам - надійний захист // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 34-40
500076
  Мігдаль О. Земельні акценти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 20-21
500077
   Земельні аукціони - найпрозоріший механізм розпорядження землею і запобігання корупції // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 7-8
500078
  Воєводін В. Земельні аукціони вдарять по корупції // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 4. – С. 23-27.
500079
  Данилишин Б.М. Земельні відносини в економічній системі України: стан та перспективи розвитку // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-10
500080
   Земельні відносини в законодавчих актах України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 160с. – ISBN 966-7288-98-6
500081
  Бурдін М. Земельні відносини в інституційно-правовому і соціальному вимірі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 114-120. – ISSN 2307-8049
500082
  Кваша С.М. Земельні відносини в контексті моделей розвитку сільського господарства України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 3 (173). – С. 54-57
500083
   Земельні відносини в Україні : Організаційно-правовий механізм. – Київ : К.І.С., 2001. – 128с. – ISBN 966-7048-38-1


  Земельний кодекс України, Указ Президента України "Про основні напрями земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки", Розпорядження КМ України "Про затвердження заходів щодо реалізації Основних напрямів земельної реформи в Україні на 2001-2005 р.р.
500084
   Земельні відносини в Україні. – 3-є вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2007. – 212с. – ISBN 966-373-058-7
500085
   Земельні відносини в Україні : збірник інформаційно-аналітичних матеріалів (1991-2010 роки) / В.П. Горбулін [та ін.] ; за ред. В.П. Горбуліна ; Рада нац. безп. і обор. України ; Ін-т пробл. нац. безпеки. – Вид. 2-е, перер. і доп. – Київ : Істина, 2010. – 136 с. – ISBN 978-966-8909-51-1
500086
   Земельні відносини в Україні : навч. посібник / В.Д. Швець, С.М. Попова, В.Д. Понікаров, А.І. Шкурупій ; за заг. ред. О.М. Бандурки ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2014. – 331, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-55-9
500087
  Красюк Н.І. Земельні відносини в Україні як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 180-189. – ISSN 2410-3594
500088
  Бурдін М.Ю. Земельні відносини в Україні: історико-правовий дискурс : монографія / М.Ю. Бурдін. – Харків : У справі, 2016. – 405, [1] с. – Бібліогр.: с. 348-405 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-36-0
500089
  Куранда Людмила Олексіївна Земельні відносини в умовах реформування еономіки України : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Куранда Людмила Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
500090
  Шемшученко Ю. Земельні відносини та земельне право у правовій доктрині України / Ю. Шемшученко, П. Кулинич // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 131-142. – ISSN 1026-9932
500091
   Земельні відносини та фінансові аспекти їх розвитку / О.О. Непочатенко, С.М. Колотуха, П.М. Боровик, Б.С. Гузар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 6 (272). – С. 42-52. – ISSN 2221-1055
500092
  Шульський М.Г. Земельні відносини у працях І. Франка // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 248-254. – ISSN 1562-0905
500093
  Алєксандров О. Земельні відносини як об"єкт наукових студій Олександра Кониського // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 13-20.
500094
  Халабуда Н.О. Земельні відносини, земельний устрій і Національна безпека країни // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 23-27.
500095
  Ковалишин О.Ф. Земельні відносини: інституціональні проблеми відносин власників земельних часток (паїв) і сільськогосподарських підприємств / О.Ф. Ковалишин, В.Ю. Свентух // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 40-47. – ISSN 2306-1677
500096
  Котюк О.В. Земельні відносини: політико-правовий аспет // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 104-108
500097
  Коваленко Т.О. Земельні відносини: юридичні дефекти правового регулювання / Спілкувався Лесь Курінний // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 22-28 березня (№ 12). – С. 15. – ISSN 1992-9277


  "... На початку цього року видавництво "Юрінком Інтер разом" з видавництвом Київського національного університету імені Тараса Шевченка випустило книгу відомого вченого-юриста в галузі аграрного та земельного права, доцента кафедри земельного та ...
500098
  Анісімов В.В. Земельні громади України (1921-1929 роки) : Автореф... канд. іст. наук : 07.00.01 / Анісімов Вячеслав Валентинович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 19 с.
500099
  Анісімов В.В. Земельні громади України (1921-1929 рр) : Дис. ... д-ра. іст. наук: 07.00.01 / Анісімов Вячеслав Валентинович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 162 л. – Бібліогр.: л. 151-162
500100
  Гончар М.С. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків в містах України: проблеми правового режиму // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.112-117
500101
  Туєва О.М. Земельні ділянки для сінокосіння й випасання худоби: правові питання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 126-130. – ISSN 0201-7245
500102
  Кулинич П. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення як об"єкт правового обігу // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 8. – С. 18-24
500103
  Кулинич П. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення як об"єкти правового обігу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 115-122. – ISSN 0132-1331
500104
  Черненко А.І. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення: порядок продажу та права оренди / А.І. Черненко, В.І. Гетьман // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 38-40. – Бібліогр.: 6 назв.
500105
  Носік В.В. Земельні довірчі правовідносини: теорія і практика // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 84-94. – (Серия "Юридические науки"). – ISSN 1606-3716
500106
  Савич В.І. Земельні іпотечні банки в системі іпотечного кредитування аграрного сектора // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 105-109. – Бібліогр.: на 7 пунктів
500107
  Блануца А. Земельні надання та підтвердження Казимира Ягеллончика на українські землі Великого князівства Литовського // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 124-140
500108
  Заєць О. Земельні права як об"єкт захисту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (281). – С. 69-74. – ISSN 2663-5313
500109
  Заєць О.І. Земельні права: окремі науково-теоретичні та практичні питання // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 44-49. – ISSN 2312-1831
500110
  Андрейцев В.І. Земельні правовідносини за чинним Земельним кодексом України: міфи та реальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 104-109. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються правові проблеми земельних відносин за чинним Земельним кодексом України. Problems of land legal relations under the Land Code of Ukraine currently in force are dealt in the article.
500111
  Андрейцев В.І. Земельні правовідносини за чинним Земельним кодексом України: міфи та реальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-51. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються правові проблеми земельних відносин за чинним Земельним кодексом України. Problems of land legal relations under the Land Code of Ukraine currently in force are dealt in the article.
500112
  Коновал О. Земельні правовідносини на залізничному транспорті України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 274-280. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню земельних правовідносин на залізничному транспорті України. Висвітлюються поняття, основні елементи та ознаки земельних правовідносин на залізничному транспорті відповідно до чинного законодавства. Теоретичні положення ...
500113
  Індиченко П.Д. Земельні правовідносини на Україні за період 1922-1929 рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 55-60. – (Серія права ; № 12)


  В статье кратко излагаются земельные правоотношения на Украине в период 1922-1929 гг., регулируемых Земельным кодексом 1922 г. с дополнениями и изменениями в 1927 г. Дается краткая характеристика институтов земельного права того времени и их роль в ...
500114
  Бевзенко В.М. Земельні правовідносини як предмет юрисдикції адміністративних судів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 198-218. – ISSN 2227-796X


  Зроблено висновок, що земельні правовідносини нині є предметом регулювання і приватного, і публічного законодавства, чим зумовлено складнощі здійснення суб"єктивних прав, свобод, інтересів, неоднакове застосування земельного законодавства, ...
500115
  Бевзенко В. Земельні правовідносини як предмет юрисдикції адміністративних судів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 74-88. – ISSN 2308-9636


  Зроблено висновок, що земельні правовідносини нині є предметом регулювання і приватного, і публічного законодавства, чим зумовлено складнощі здійснення суб"єктивних прав, свобод, інтересів, неоднакове застосування земельного законодавства, ...
500116
  Нечипоренко О.М. Земельні правопорушення: стан та основні тенденції (інформація з практики Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель України) // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 43-51.
500117
  Дядик Т.В. Земельні ресурси - основа виробничого потенціалу аграрних формувань Полтавщини / Т.В. Дядик, Л.П. Погребняк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 41-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
500118
  Щурик М.В. Земельні ресурси господарювання населення в контексті формування перспектив їх розвитку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 35-43. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
500119
  Пістун М.Д. Земельні ресурси Київської області // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 61-67 : Рис., табл., карта. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географії ; Вип. 9)
500120
  Солов"яненко Н. Земельні ресурси світу // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 10. – С. 39-40
500121
   Земельні ресурси України та їх використання // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 6. – С. 20-22
500122
  Новаковский Л.Я. Земельні ресурси Української СРС / Л.Я. Новаковский, М.А. Пилипенко. – Київ : Урожай, 1973. – 238 с.
500123
  Юрченко Т.В. Земельні ресурси як об"єкт бухгалтерського обліку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 43-51. – ISSN 2306-6792
500124
  Ботезат О.П. Земельні ресурси як об"єкт державного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 20-23. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
500125
  Гірняк В. Земельні ресурси як об"єкти комунальної власності міста // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 175-179. – ISSN 2663-5313
500126
  Дацій О.І. Земельні ресурси як складова економічного потенціалу країни // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 1 (71), січень - лютий. – С. 19-20
500127
   Земельні скандали 2007-2008 // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 22. – ISSN 0130-5212
500128
  Шеїн К. Земельні спори // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 5
500129
  Третяк А.М. Земельні суди як інфраструктура системи землеустрою в зарубіжних країнах і в Україні // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 18-23.
500130
  Чернобук О. Земельні торги: сучасна версія // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 листопада (№ 47)


  Прогалини та недоліки законодавства.
500131
  Юзевич А. Земельні торги: сучасна версія // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Прогалини та недоліки законодавства".
500132
  Лисенко Я.О. Земельні юрисдикційні правовідносини: порівняльно - правовий аналіз законодавства України й Російської Федерації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 252-262. – ISSN 0201-7245
500133
  Ковальський Д. Земельно- правовий процес: науково- методологічні підходи дослідження // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.43-48
500134
  Уханов П.И. Земельно-водная реформа в Киргизии в 1921-1922 годах / П.И. Уханов. – Фрунзе, 1957. – 51с.
500135
  Еренов А. Земельно-водное законодательство в Казахстане в первой фазе развития Советского социалистического государства : Автореф... канд. юрид.наук: / Еренов А.; Ин-т права Академии Наук СССР. – Москва, 1952. – 28 л.
500136
   Земельно-водные ресурсы пустынь.. – Ашхабад, 1971. – 209с.
500137
  Гринчук Т.П. Земельно-іпотечне кредитування в сільському господарстві: проблеми і перспективи розвитку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3 (19). – С. 116-124. – ISSN 2411-4413
500138
  Носік В.В. Земельно-кадастрова інформація: правові аспекти доступу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-89. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізується чинне земельне законодавство України та "вносяться пропозиції" щодо визначення правової природи земельно-кадастрової інформації в контексті міжнародних договорів і конвенції з питань доступу до інформації у сфері довкілля. The effective ...
500139
  Боклаг В.А. Земельно-кадастрова система як інструмент державного управління земельними ресурсами в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 3-7. – (Серія: Державне управління ; № 2 (46)). – ISSN 1813-3401
500140
  Ковальчук Т. Земельно-правова відповідальність в системі юридичної відповідальності / Т. Ковальчук, Т. Саркісова // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 332-339. – ISBN 978-966-306-020-4
500141
  Ковальчук Т. Земельно-правова відповідальність в системі юридичної відповідальності / Т. Ковальчук, Т. Саркісова // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 115-117
500142
  Саркісова Т.Б. Земельно-правова відповідальність: поняття, підстави та порядок застосування // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 121-130.
500143
  Сидор В. Земельно-правова основа конституційного ладу України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 242-247. – ISSN 0132-1331
500144
  Кулинич А.П. Земельно-правова природа перспективних планів формування територій об"єднаних територіальних громад // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 180-184. – ISBN 978-966-7957-20-9
500145
  Реєнт О.О. Земельно-правове регулювання в Україні у XIX-на початку XX століття // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 612-615. – ISBN 966-660-151-6
500146
  Бахуринська М.М. Земельно-правові аспекти в системі державно-приватного партнерства // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 80-85


  Проаналізовано правове регулювання земельних відносин у сфері державно-приватного партнерства та обгрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення механізму правового закріплення прав на землю за приватним партнером в умовах реформування правовідносин.
500147
  Абасов Д.М. Земельно-правовые отношения в Азербайджане накануне установления Советской власти и борьба за проведения национализации земли : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Абасов Д.М. ; Ан СССР. Ин-т права. – Москва, 1953. – 16 с.
500148
  Ковальський Д.В. Земельно-процесуальні правовідносини : монографія / Д.В. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 174, [1] с. – Бібліогр.: с. 158-174. – ISBN 978-966-667-379-7
500149
  Морська Т.В. Земельно-ресурсний потенціал Закарпатської області та його вплив на розвиток сільського господарства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 275-280. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
500150
  Гуцуляк Г.Д. Земельно-ресурсний потенціал Карпатського регіону / Г.Д. Гуцуляк. – Львів : Світ, 1991. – 151с.
500151
  Шевелюк О.О. Земельно-ресурсний потенціал та особливості його формування і використання в сучасних умовах господарювання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 317-324. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
500152
  Питуляк Мирослава Земельно-ресурсний потенціал Тернопільської області та ефективність його використання в сучасних умовах господарювання / Питуляк Мирослава, Питуляк Микола // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 190-196 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
500153
  Кримська Л.О. Земельно-ресурсний потенціал як основа ефективного використання земель сільськогосподарського призначення / Л.О. Кримська, М.О. Коваль // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 148-151. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
500154
  Лебедев П.П. Земельно-ресурсное картографирование / П.П. Лебедев. – Москва : Недра, 1992. – 78 с. – ISBN 5-247-02724-8
500155
   Земельно-судовий порадник.. – Х., 1928. – 168с.
500156
  Лейба В Л. Земельно - правові спори в процесі аграрних перетворень // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.125-132. – ISSN 0201-7245
500157
  Донцов А.В. Земельно -информационная система (ЗИС) (Создание и ведение государственного земельного кадастра районного и городского уровней) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 34-36
500158
   Земельное дело.. – М., 1923. – 178с.
500159
  Потапова А.В. Земельное законодательство 20-х годов XX века как способ формирования общественного сознания крестьянства // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 23-25. – ISSN 1812-3805
500160
  Медведев В.Г. Земельное законодательство адмирала А. Колчака // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 14. – С. 8-13. – ISSN 1812-3805
500161
   Земельное законодательство зарубежных стран.. – М., 1982. – 408с.
500162
   Земельное законодательство Украины // Право и практика : бюллетень. – Киев, 2000. – № 24. – С.1-96
500163
   Земельное и сельскохозяйственное законодательство Украины.. – Харьков, 1994. – 232с.
500164
  Ерофеев Б.В. Земельное право : Учебное пособие для юридических вузов / Б.В. Ерофеев; Под ред. академика Г.В.Чубукова. – Москва : Новый Юрист, 1998. – 544с. – ISBN 5-7969-0015-3
500165
   Земельное право : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 400с. – ISBN 5-89123-228-6; 5-86225-734-9
500166
  Веденин Н.Н. Земельное право : вопросы и ответы / Н.Н. Веденин. – Изд .4-е, перераб. и доп. – Москва : Юриспруденция, 2002. – 191, [1] с. – Авт. на обл. не указ. – (Серия "Подготовка к экзамену"). – ISBN 5-8401-0143-5
500167
  Абыкеева А.Т. Земельное право в первый год советской власти (1917-1918 гг.) / А.Т. Абыкеева. – Воронеж, 1960. – 46с.
500168
  Дегтярев И.В. Земельное право и земельный кадастр / И.В. Дегтярев, Л.И. Осипов. – М, 1975. – 328с.
500169
  Дегтярев И.В. Земельное право и земельный кадастр / И.В. Дегтярев, Л.И. Осипов. – М, 1986. – 239с.
500170
   Земельное право России : Учебник по специальности "Правоведение". – Москва : Стоглавъ, 1995. – 300с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-88746-001-6
500171
   Земельное право Украины : Учебное пособие. – Киев : Истина, 2002. – 496с. – ISBN 966-7613-30-5
500172
   Земельное право.. – М., 1940. – 256с.
500173
   Земельное право.. – М., 1949. – 416с.
500174
   Земельное право.. – М., 1958. – 312с.
500175
   Земельное право., 1960
500176
   Земельное право.. – М., 1969. – 472с.
500177
   Земельное право.. – М., 1971. – 464с.
500178
   Земельное право.. – М., 1972. – 232с.
500179
  Коропатник Т.В. Земельноресурсний потенціал Чернігівської області: стан і перспективи використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59 : Рис. – (Географія ; Вип. 47)


  Дано оцінку земельно-ресурсного потенціалу Чернігівської області. Проведено групування адміністративних районів за рівнем розвитку земельно-ресурсного потенціалу.
500180
  Свенцицкая И.С. Земельные владения городов западной Малой Азии в I-III вв. до н. э. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Свенцицкая И.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1954. – 13 с.
500181
  Сперансов Н.Н. Земельные гербы России XII-XIX вв. / Н.Н. Сперансов. – Москва, 1974. – 198с.
500182
   Земельные законы и крестьянство.. – М., 1924. – 72с.
500183
   Земельные и водные ресурсы. – Москва : МГУ, 1990. – 176с.
500184
   Земельные и растительные ресурсы Дагестана и пути их рационального испльзования. – Махачкала
Ч. 2. – 1975
500185
  Кострикин В.И. Земельные комитеты в 1917 году. / В.И. Кострикин. – М., 1975. – 336с.
500186
  Попова Э.Д. Земельные комитеты Северного Приуралья в 1917 году. (По матер. Вят. и Перм. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попова Э.Д.; Москов. оптич. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1966. – 19л.
500187
  Ильясов С.И. Земельные отношения в Киргизии в конце XIX - начале XX вв. / С.И. Ильясов. – Фрунзе, 1963. – 447с.
500188
  Шульман Э.А. Земельные отношения в Подонье и Приазовье в первой половине XIX века / Э.А. Шульман. – Ростов -на-Дону, 1991. – 159с.
500189
  Стучевский И.А. Земельные отношения в Позднем Египте : Автореф. дис. ... Канд. ист. наук : / Стучевский И.А. ; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1954. – 11л.
500190
  Шароян Г.В. Земельные отношения в Советской Армении : Автореф. дис. ... док. ист. наук / Шароян Г.В. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 63 с.
500191
  Козодоев И.И. Земельные отношения в социалистических странах / И.И. Козодоев. – М, 1960. – 352с.
500192
  Куранда Л.А. Земельные отношения в условиях реформирования экономики Украины : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01. / Куранда Л. А.; Нац. аграрн. ун-т. – К., 1999. – 155л. – Бібліогр.:л.147-155
500193
  Лютый Я.И. Земельные отношения и землеустройство в Советском Закарпатье. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Лютый Я.И.; Львов. с.-х. ин-т. – Львов, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
500194
  Баев К.Н. Земельные отношения и землеустройство после Великой Октябрьской социалистической революци : Лекции / К.Н. Баев. – Львов : Львовский с/х институт, 1965. – 75 с.
500195
  Хлыстун Земельные отношения и механизм их регулирования / Хлыстун, В.Х. Улюкаев. – М, 1991. – 46с.
500196
  Балуева Д.Д. Земельные отношения и положение крестьян Коми края в XVIII веке. : Автореф... канд. ист.наук: / Балуева Д.Д.; Акад. наук СССР. – Сыктывкар, 1960. – 17л.
500197
  Ортабаев Б.Х. Земельные отношения и развитие капитализма в сельском хозяйстве / Б.Х. Ортабаев. – Орджоникидзе, 1979. – 79с.
500198
  Божедомов А.И. Земельные отношения и рента в нефтедобывающей промышленности капиталистического мира : Автореф... докт. экон.наук: / Божедомов А. И.; МГУ. – Грозный, 1963. – 72л.
500199
  Давыдов Д.А. Земельные отношения на Дону в конце XIX и в начале ХХ века : Автореф... канд. экон.наук: / Давыдов Д.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 16 с.
500200
  Тумский Б.К. Земельные права начеления и их защита / Б.К. Тумский. – изд. 2-е испр. – Харьков : "Новая деревня", 1925. – 28 с. – (Библиотека крестьянина)
500201
  Дембо Л.И. Земельные правоотношения в классово-антагонистическом обществе / Л.И. Дембо. – Ленинград, 1954. – 224с.
500202
  Аксененок Г.А. Земельные правоотношения в СССР / Г.А. Аксененок; Аксененко Г.А. – Москва : Госюриздат, 1958. – 424 с.
500203
  Горшков С.П. Земельные ресурсы мира: антропогенные воздействия / С.П. Горшков. – Москва : Знание, 1987. – 48 с. – (Науки о Земле)
500204
   Земельные ресурсы Сибири. – Новосибирск, 1974. – 234с.
500205
  Веденичев П.Ф. Земельные ресурсы Украинской ССР и их хозяйственное использование / П.Ф. Веденичев. – Київ, 1972. – 176с.
500206
  Вернандер Н.Б. Земельные ресурсы Украины, их оценка и методика учета : Материалы к ІІІ създу Географического общества СССР / Н.Б. Вернандер. – Ленинград, 1959. – 16 с.
500207
  Уоринер Дорин Земельные реформы в странах Ближнего Востока : (Египет, Сирия, Ирак) / Уоринер Дорин; Ред. Р.А. Тузмухамедов. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1958. – 284 с.
500208
  Богомолов А.В. Земельные споры как фактор социальных конфликтов в Крыму / А.В. Богомолов, С.И. Данилов, И.Н. Семиволос // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 164-188. – ISSN 1608-0599
500209
  Мартыновский Н.К. Земельные суды наиболее часто встречающиеся земельные споры и порядок их разрешения. / Н.К. Мартыновский. – Одесса, 1925. – 23с.
500210
  Мурадов О.Д. Земельные фонды и их рациональное использование. (На примере Кашкадарьин обл. УзССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Мурадов О.Д. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Кафедра политэкономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – Москва, 1972. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
500211
  Гашимов Р.М. Земельные фонды и их рациональное использование. (На примере Ленкоранского и Астарин. районов АзССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Гашимов Р.М.; Груз. с.-х. ин-т. – Баку, 1965. – 27л.
500212
  Фарварщук Д.А. Земельные фонды колхозов Одесской области и пути повышения интенсивности их использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Фарварщук Д.А. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 23 с.
500213
  Чойжилжав Ш. Земельные фонды МНР и некоторые вопросы повышения экономической эффективности их использования (на прим. госхозов и сельхозобъединений). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Чойжилжав Ш.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. сов. экономики и основ науч. упр. нар. хоз. – Москва, 1973. – 26л.
500214
  Назарчук В.Т. Земельные фонды Ровенской области и пути их рационального использования. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назарчук В.Т.; Львов.с-х.ин-т. – Львов, 1966. – 25л.
500215
  Васильев Н.В. Земельные фонды сельского хозяйства и пути их рационального использования. / Н.В. Васильев. – Москва, 1968. – 36с.
500216
  Островская М.А. Земельный быт сельского населения русского севера в XVI-XVIII веказ / М. Островская. – Санкт-Петербург : Тип. Главн. управл. Уделов, 1913. – X, 370, 96 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
500217
  Воблый К.Г. Земельный вопрос в программах различных партий : Трудовики (народные социалисты). Социалисты революционеры. Социал-демократы. Партия Народной свободы. Союз частных земельных собственников / К.Г. Воблый. – Киев : б. и., 1917. – 30 с.
500218
  Берозов Б.П. Земельный вопрос и аграрное движение на Северном Кавказе в дореформенный период. / Б.П. Берозов. – Орджоникидзе, 1978. – 80с.
500219
  Мусабеков О.М. Земельный вопрос и его разрешение в Киргизии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Мусабеков О.М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1964. – 17 с.
500220
  Огановский Н.П. Земельный вопрос и земельная... / Н.П. Огановский. – Москва, 1927. – с.
500221
  Туган-Барановский Земельный вопрос на Западе и в России / Туган-Барановский. – М., 1925. – 87с.
500222
  Дегтярев И.В. Земельный кадастр / И.В. Дегтярев. – М, 1979. – 463с.
500223
  Гнаткович Д.И. Земельный кадастр : экономика землепользования / Д.И. Гнаткович. – Львов, 1986. – 133с.
500224
   Земельный кадастр СССР. – Москва, 1967. – 358с.
500225
   Земельный кодекс Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1971. – 124с.
500226
   Земельный кодекс Литовской Советской Социалистической Республики.. – Вильнюс, 1971. – 143с.
500227
  Иваницкий Д.И. Земельный кодекс РСФСР / Д.И. Иваницкий. – Москва, 1926. – 176 с.
500228
   Земельный кодекс РСФСР. – Л., 1927. – с.
500229
   Земельный кодекс РСФСР. – М., 1970. – 80с.
500230
   Земельный кодекс РСФСР. – Москва, 1974. – 64с.
500231
   Земельный кодекс РСФСР. – М., 1984. – 79с.
500232
  Гуров П.Я. Земельный кодекс РСФСР в вопросах и ответах / П.Я. Гуров. – Изд. 9-е, доп. – М.-Л., 1927. – 343с.
500233
   Земельный кодекс РСФСР с алфавитно-предметным указателем.. – М., 1923. – 51с.
500234
  Рудин Е. Земельный кодекс РСФСР. / Е. Рудин. – Л., 1927. – 536с.
500235
  Рудин Е. Земельный кодекс РСФСР. / Е. Рудин. – Л., 1928. – 722с.
500236
   Земельный кодекс с дополнительными узаконениями и разъяснениями Наркомзема РСФСР на 1 августа 1927 года.. – М., 1927. – 775с.
500237
  Ржаницын А.А. Земельный кодекс с объяснениями статей на основании дополнительных к нему узаконений, циркуляров, официальных разъяснений Наркомзема и определений Особой Коллегии Высшего Контоля по земельным спорам / А.А. Ржаницын. – М.
Ч.2,3. – 1925. – 125с.
500238
   Земельный кодекс Таджикской ССР. – Душанбе, 1971. – 108с.
500239
   Земельный кодекс Туркменской Советской Социалистической Республики.. – Ашхабад, 1971. – 140с.
500240
   Земельный кодекс Украинской ССР : официальный текст с изменениями и дополнениями на 1 июля 1981 года. – Киев : Политиздат Украины, 1981. – 94 с.
500241
   Земельный кодекс Украинской ССР.. – Х., 1929. – 143с.
500242
   Земельный кодекс Украинской ССР.. – Киев, 1973. – 211с.
500243
  Украина Законы Земельный кодекс Украины / Украина Законы. – К, 1992. – 62с.
500244
   Земельный кодекс Украины : С изменениями и дополнениями на 15.04.97 г. – Киев : Влад и Влада, 1997. – 88с.
500245
  Маркевич Е.Д. Земельный кодекс УССР. З поясненням для селян. / Е.Д. Маркевич. – К., 1927. – 160с.
500246
   Земельный кодекс.. – Х., 1925. – 125с.
500247
   Земельный кодекс.. – М.
2. – 1925. – с.
500248
  Дембо Л.И. Земельный строй Востока / Л.И. Дембо. – Л., 1927. – 119с.
500249
  Шпак А.Н. Земельный участок как объект гражданско-правовой сделки // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 144-153. – ISSN 0132-0831
500250
  Гвоздецкий А. Земельный факт // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 1 ноября (№ 44). – С. 29. – ISSN 1563-6755


  "...Право пользования земельным участком, приобретенное лицом на основании государственного акта на право пользования таким участком, не входит в состав наследства и прекращается со смертью лица, кому пренадлежало такое право, - ВСУ".
500251
  Терещенко Алексей Земельный фетишизм // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 24 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
500252
  Олейник Я.Б. Земельный фонд и материально-техническая баз сельского хозяйства пригородной зоны / Я.Б. Олейник, Н.И. Корольова // Киевский пригородный агропромышленный комплекс: совершенствование структуры и территориальной организации
500253
  Олейник Я.Б. Земельный фонд и материально-техническая баз сельского хозяйства пригородной зоны // Киевский пригородный агропромышленный комплекс: совершенствование структуры и территориальной организации
500254
  Малишаускас Вацлавас Игно Земельный фонд Литовской ССР, его экономическая оценка и пути лучшего использования : Автореф... д-ра экон.наук: / Малишаускас Вацлавас Игно; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 68л. – Бібліогр.:с.66-68
500255
  Удачин С.А. Земельный фонд СССР и его использование / С.А. Удачин. – М., 1958. – 32с.
500256
  Адерихин П.Г. Земельный фонд Тамбовской области и его качественная оценка / Адерихин П.Г., Ахтырцев Б.П., Мусиков К.К. – Воронеж : Изд-во Воронеж ун-та, 1974. – 184 с.
500257
  Хлыстун Земельныые отношения и землеустройство / Хлыстун, Ф.И. Пальчиков. – М, 1984. – 288с.
500258
  Кумыков Т.Х. Земельыне отношения в Кабарде в первой половине XIX в. и земельная реформа в 1863-1869 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кумыков Т.Х.; Тбилисск. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Нальчик, 1953. – 22л.
500259
  Страхов Н.Н. Земетки о Пушкине и других поэтах / Н. Страхов. – 2-е изд., доп. – Киев : [Изд. И. Матченко] ; Тип. И. И. Чоколова, 1897. – [4], XVIII, 281 с. – Экз. дефектный, без обл.


  Содерж.: Предисл.; Пушкин; Некрасов и Полонский; Майков; Гр. А.К. Толстой; А.А. Фет; Гр. А.А. Голенищев-Кутузов; Ф.И. Тютчев; Д.Д. Минаев
500260
  Щелоков Ю.М. Земле -- все светлое к лицу... / Ю.М. Щелоков. – Тула, 1985. – 255с.
500261
   Земле -- заботу молодых.. – Москва, 1973. – 144с.
500262
  Гамалій Г.П. Земле моїх батьків / Г.П. Гамалій. – Х, 1966. – 143с.
500263
   Земле моя -- доле моя.. – К., 1976. – 144с.
500264
  Мороз В. Земле моя - доле моя / В. Мороз. – Київ, 1984. – 143 с.
500265
  Франко І.Я. Земле моя / Іван Франко. – Відень : Накл. укр. учительства, 1917. – 15 с. – (Воєнна читанка ; Ч. 5)
500266
  Франко І.Я. Земле моя / Іван Франко // Панщизняний хліб і інші оповідання : Під ювілейний рік Івана Франка / І.Я. Франко. – Львів : Видав Пpосвіт. кpужок пpи 3 Секції Укp. Студ. Союза. Hакладом І. Лизанівського. Дpук. Ставpопіг. Ін-, 1913. – 15 с. – (Дешева бібліотека ; Ч. 10)
500267
  Гіталов А.В. Земле моя / А.В. Гіталов. – Днепропетровск : Промінь, 1971. – 82 с.
500268
  Гамзатов Р. Земле моя / Р. Гамзатов. – Київ, 1983. – 198 с.
500269
  Львович М.Д. Земле моя / М.Д. Львович. – Х., 1985. – 39с.
500270
  Грінчак В.Я. Земле моя : збірка поетичних творів / В.Я. Грінчак. – Київ : Дніпро, 1988. – 190 с.
500271
  Дмитерко Л.Д. Земле моя! / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 224 с.
500272
  Майстренко Я.В. Земле моя! : повість / Я.В. Майстренко. – Київ, 1967. – 262 с.
500273
  Козак С.Д. Земле моя, доле моя : поема / С.Д. Козак. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 121 с.
500274
   Земле наша українська.. – К., 1964. – 44с.
500275
  Ларин В.И. Земле нужны звезды. Очерки. / В.И. Ларин. – Алма-Ата, 1972. – 136с.
500276
  Шолохов М.А. Земле нужны молодые руки / М.А. Шолохов. – М, 1983. – 206с.
500277
  Гойда Ю.А. Земле, любов моя : поезії / Ю.А. Гойда. – Ужгород, 1979. – 407 с.
500278
  Франко Іван Земле, моя всеплодющая мати... : Вірші, оповідання, казки / Франко Іван. – Київ : Веселка, 2000. – 399с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0000-0, 966-01-0152-Х
500279
  Діянич В.В. Земле, ти чудесна! / В.В. Діянич. – Ужгород, 1966. – 79с.
500280
  Сингаївський М.Ф. Земле, чую тебе : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Молодь, 1961. – 81 с.
500281
  Оржеховский И.В. Землевладеине и землепользование помещичьих крестьян Нижегородской губернии во второй пловине 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Оржеховский И.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 21л.
500282
  Ленин В.И. Землевладение в Европейской России / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 32с.
500283
  Серебряков В.И. Землевладение в Саратовской Губернии и степень обеспеченности крестьян землей / Серебряков В.И. – [Саратов : б. и., 1903. – 65 с., [3] л. карт.
500284
  Ремезов Н.В. Землевладение в Уфимской губернии. Краткий исторический обзор образования, дробления и распределения в ней поземельной собственности // Записки Императорского Русского Географического Общества по отделению статиски / Императорское Русское Географическое Общество. – Санкт-Петербург, 1889. – Т. 6. – C. 95-207
500285
  Таварткиладзе Д.Т. Землевладение грузинской православной церкви в XVI-XVII вв. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 70-82. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
500286
  Юлдашев М.Ю. Землевладение и государственное устройство феодальной Хивы XIX века в свете материалов архива хивинских ханов : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Юлдашев М.Ю. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 26 с.
500287
  Козловский П.Г. Землевладение и землепользование в Белоруссии в XVIII - первой половине XIX / П.Г. Козловский. – Минск, 1982. – 206с.
500288
  Трефилова Л.А. Землевладение и землепользование горнозаводского населения посессионных заводов Пермской губернии в 1861-1917 годах. : Автореф... канд. ист.наук: / Трефилова Л.А.; Пермский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1967. – 23л.
500289
  Гойхбарг А.Г. Землевладение и землепользование подданных враждебных держав и немецких выходцев / А.Г. Гойхбарг, прив.-доц. Петрогр. ун-та. – Петроград : Изд. Юрид. кн. скл. "Право"
Вып. 2 : Сводный текст законов 2 февраля и 13 декабря 1915 г. с вступительным очерком. – 1916. – 48 с.
500290
   Землевладение и повинности феодально зависимых крестьян нечерноземной полосы (XVI - перва половина XIX вв.). – Смоленск, 1982. – 132с.
500291
  Гневушев А.М. Землевладение и сельское хозяйство в Московском государстве XVI-XVII вв. / А.М. Гневушев. – Киев : Тип. Т-ва Кушнерев и К*, 1912. – 47 с. – Экз. без ориг. обл. - Напеч. также в: Русская история в очерках и статьях. Киев, 1912. Т. 3, с. 267-311


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Евгению Димитриевичу от автора
500292
  Важенский В.М. Землевладение и складывание общины одноверцев в XVII веке / В.М. Важенский. – Воронеж, 1974. – 237с.
500293
  Сташевский Е.Д. Землевладение Московскаго дворянства в первой половине XVII века. – Москва : Т-во "Печатня С. П. Яковлева", 1911. – 237с.


  На тит стр. герб Историко-родословного об-ва в Москве 1904 г.
500294
  Алексеев Ю.Г. Землевладение Переясловского уезда XV- нач. XVI вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алексеев Ю. Г. ; Лен. отдел. Ин-та ист. АН СССР. – Ленинград, 1963. – 16 с.
500295
  Яремченко В. Землеволодіння Данила Апостола на Полтавщині // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 195-205. – ISBN 966-7865-75-4
500296
  Каревін О.С. Землеволодіння та землекористування на Правобережній Україні напередодні столипінської аграрної реформи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 60-65. – (Історія ; вип. 33)


  Досліджуються форми землеволодіння і землекористування на Правобережній Україні на початку XX ст. Особлива увага звертається на аналіз селянських господарств.
500297
  Новікова Світлана Землеволодіння у греків Маріупольського повіту : (60 - 90-і роки XIX століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 146-149. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті автор досліджує зміни, що відбулися у принципах землеволодіння грецьких селян Маріупольського повіту після проведення селянської реформи 1861 р. та реформ 60 - 70-х років XIX ст. Найважливішими серед цих змін були такі: грецькі колоністи, ...
500298
  Попов М.Р. Землевольці на Україні. / М.Р. Попов. – Х., 1930. – 64с.
500299
   Землевпоряджені та неземлевпоряджені селянські господарства.. – Х.
1. – 1928. – 179с.
500300
   Землевпорядкування : науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
№ 1. – 2001
500301
   Землевпорядкування : науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2002
500302
  Казьмір Л.П. Землевпорядкування як інструмент державної просторової політики // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 33-36.
500303
  Коломієць Землевпорядне забезпечення охорони і раціонального використання земель сільськогосподарських землекористувань / Коломієць, В.Ф. Камінський, П І. Шевченко // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 3-7. – ISSN 0372-8498
500304
   Землевпорядний вісник. – Київ
№ 2. – 1999
500305
   Землевпорядний вісник. – Київ
№ 3. – 1999
500306
   Землевпорядний вісник. – Київ
№ 4. – 1999
500307
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 2000. – + спец. випуск
500308
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 2000
500309
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 2000
500310
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал: ювілейний випуск. – Київ, 1995-
№ 1 : 10 років земельної реформи в Україні. – 2001
500311
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2001
500312
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001
500313
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2001
500314
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2002
500315
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2002
500316
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
500317
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2002
500318
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003
500319
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2003
500320
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004
500321
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2004
500322
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2004
500323
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004
500324
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005
500325
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
500326
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2005
500327
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006
500328
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2006
500329
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2006
500330
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007
500331
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007
500332
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007
500333
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007
500334
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2007
500335
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2007
500336
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008
500337
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008
500338
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2008
500339
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2008
500340
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 5. – 2008
500341
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2008
500342
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2009
500343
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2009
500344
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2009
500345
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2009
500346
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 5. – 2009
500347
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2009
500348
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 7. – 2009
500349
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 8. – 2009
500350
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 9. – 2009
500351
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 10. – 2009
500352
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 11. – 2009
500353
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 12. – 2009
500354
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2010
500355
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2010
500356
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2010
500357
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2010
500358
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 5. – 2010
500359
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2010
500360
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 7. – 2010
500361
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 8. – 2010
500362
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 9. – 2010
500363
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 10. – 2010
500364
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 11. – 2010
500365
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 12. – 2010
500366
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2011
500367
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2011
500368
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2011
500369
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 5. – 2011
500370
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2011
500371
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 7. – 2011
500372
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 8. – 2011
500373
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 9. – 2011
500374
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 10. – 2011
500375
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 11. – 2011
500376
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 12. – 2011
500377
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2012. – 64 с.
500378
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2012. – 64 с.
500379
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 3. – 2012. – 64 с.
500380
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 4. – 2012. – 64 с.
500381
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 5. – 2012. – 64 с.
500382
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 6. – 2012. – 64 с.
500383
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 7. – 2012. – 64 с.
500384
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 8. – 2012. – 64 с.
500385
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 9. – 2012. – 64 с.
500386
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 10. – 2012. – 64 с.
500387
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 11. – 2012. – 64 с.
500388
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 12. – 2012. – 64 с.
500389
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2013
500390
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2013
500391
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2013
500392
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2013
500393
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 5. – 2013
500394
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2013
500395
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 7. – 2013
500396
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 8. – 2013
500397
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 9. – 2013
500398
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 10. – 2013
500399
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2013
500400
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2013
500401
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агенство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2014
500402
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2014
500403
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2014
500404
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2014
500405
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2014
500406
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2014
500407
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2014
500408
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2014
500409
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2014
500410
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2014
500411
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2015
500412
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2015
500413
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2015
500414
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2015
500415
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2015
500416
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2015
500417
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2015
500418
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2015
500419
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2015
500420
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2015. – 64 с.
500421
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2015. – 64 с.
500422
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2015. – 48 с.
500423
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2016. – 32 с.
500424
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2016. – 64 с.
500425
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2016. – 64 с.
500426
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2016. – 64 с.
500427
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2016. – 64 с.
500428
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2016. – 64 с.
500429
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2016. – 64 с.
500430
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2016. – 64 с.
500431
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2016. – 64 с.
500432
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2016. – 64 с.
500433
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2018. – 64 с.
500434
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2018. – 64 с.
500435
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 3. – 2018. – 64 с.
500436
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 4. – 2018. – 64 с.
500437
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 5. – 2018. – 64 с.
500438
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 6. – 2018. – 64 с.
500439
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Євсюков Т.О., Зінковська Л.М. [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 7. – 2018. – 64 с.
500440
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Євсюков Т.О., Зінковська Л.М. [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 8. – 2018. – 64 с.
500441
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Євсюков Т.О., Зінковська Л.М. [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 9. – 2018. – 64 с.
500442
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Земельний вісник України", 1997-
№ 10. – 2018. – 64 с.
500443
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 11. – 2018. – 64 с.
500444
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 12. – 2018. – 63, [1] с., включ. обкл.
500445
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 1. – 2019. – 64 с.
500446
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 2. – 2019. – 63, [1] с.
500447
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 3. – 2019. – 64 с.
500448
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 4. – 2019. – 63,[1] с., включ. обкл.
500449
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 5. – 2019. – 63, [1] с.
500450
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 6. – 2019. – 63, [1] с.
500451
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 7. – 2019. – 64 с.
500452
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 8. – 2019. – 64 с.
500453
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 9. – 2019. – 64 с.
500454
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Земельний вісник України", 1997-
№ 10. – 2019. – 64, [1] с.
500455
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 11. – 2019. – 63, [2] c.
500456
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 12. – 2019. – 63, [2] c.
500457
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 1. – 2020. – 63, [2] c.
500458
  Третяк А.М. Землевпорядний процес при зміні цільового призначення земельних ділянок: стан та проблеми / А.М. Третяк, Й.М. Дорош, Ю.В. Лобунько // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 4-11. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
500459
  Дорош О.С. Землевпорядний регламент як інструмент планування розвитку землекористування в Україні / О.С. Дорош, Р.І. Буряк, І.П. Купріянчик // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 20-27. – ISSN 2306-1677
500460
  Аквилев А.А. Землевращение : стихи / А.А. Аквилев. – [Москва] : Молодая гвардия, 1966. – 96 с., [1] л. портр.
500461
   Земледелие. – Москва, 1947. – 42 с.
500462
  Кант Гюнтер Земледелие без плуга: Предпосылки, способы и границы прямого посева при возделывании зерн.культ. / Кант Гюнтер. – М., 1980. – 158с.
500463
   Земледелие Бирмы. – Москва, 1967. – 176 с.
500464
  Блаватский В.Д. Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья / В.Д. Блаватский. – М., 1953. – 208с.
500465
  Дундулене П.В. Земледелие в дофеодальной Литве // Краткие сообщения / Институт этнографии имени Миклухо-Маклая. – Москва ; Ленинград, 1950. – Вып. 12. – С. 74-82
500466
   Земледелие Донбасса. – Донецк, 1973. – 198 с.
500467
  Ивончик П.Н. Земледелие Западной Африки: уч. пособие для с.-х. вузов / П.Н. Ивончик. – Киев : Вища школа, 1976. – 240с.
500468
  Захаров С.С. Земледелие западной и северо-западной зон СССР / С.С. Захаров. – М., 1967. – 303с.
500469
  Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране ХІІІ-XIV веков. / И.П. Петрушевский. – М.-Л., 1960. – 492с.
500470
  Махмудов Н. Земледелие и аграрные отношения в Средней Азии в XIV-XV вв. / Н. Махмудов. – Душанбе, 1966. – 130с.
500471
  Кузищин В.И. Земледелие и землевладение в Италии в 2 в. до н.э. - 1 в. н.э. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Кузищин В.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1966. – 30 c. – Бібліогр. : с. 29-30
500472
  Киквидзе Я.А. Земледелие и земледельческий культ в древней Грузии / Киквидзе Я.А. – Тбилиси, 1988. – 267 с.
500473
  Шахов А.А. Земледелие и кормодобывание Печорского края и пути их развития / А.А. Шахов. – М, 1936. – 184с.
500474
  Бунятов Т.А. Земледелие и скотоводство в Азербайджане в эпоху бронзы / Т.А. Бунятов. – Баку, 1957. – 139 с.
500475
   Земледелие и скотоводство у Абхазов. – Тбилиси, 1986. – 302с.
500476
  Арутюнян Н.В. Земледелие и скотоводство Урарту / Н.В. Арутюнян. – Ереван, 1964. – 227с.
500477
  Тимирязев К.А. Земледелие и физиология растений : сборник общедоступных лекций К. Тимирязева. – Москва : Изд. В.н. Маракуева ; Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1906. – 356 с., 2 л. план, ил.
500478
  Тимирязев К.А. Земледелие и физиология растений : Сборник общедоступных лекций / К.А. Тимирязев. – М.-Л. : Сельхозгиз, 1941. – 216 с.
500479
  Тимирязев К.А. Земледелие и физиология растений / К.А. Тимирязев. – М. : Сельхозгиз, 1957. – 326 с.
500480
  Тимирязев К.А. Земледелие и физиология растений. / К.А. Тимирязев. – 4-е изд. – М.-Л., 1926. – 289с.
500481
  Тер-Аванесян Земледелие Индии / Тер-Аванесян. – Л., 1978. – 247с.
500482
  Коробушкина Т.Н. Земледелие на территории Белоруссии в 10-13 вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Коробушкина Т. Н.; АН Лит.ССР, Ин-т ист. – Вильнюс, 1977. – 22л.
500483
  Коробушкина Т.Н. Земледелие на территории Белоруссии в X - XIII вв. / Т.Н. Коробушкина ; Науч. ред. Э.М. Загорульский ; АН БССР, Ин-т истории. – Минск : Наука и Техника, 1979. – 118 с. : ил. – Библиогр.: с. 104-116
500484
  Калоев Б.А. Земледелие народов Северного Кавказа / Б.А. Калоев. – М., 1981. – 248с.
500485
  Андрианов Б.В. Земледелие наших предков / Андрианов Б.В. ; АН СССР. – Москва : Наука, 1978. – 168 с. – (Серия "История науки и техники")
500486
  Мухиддинов И. Земледелие памирских таджиков Вахана и Ишкашима в Х1Х-начале ХХ в. / И. Мухиддинов. – М., 1975. – 127с.
500487
   Земледелие с основами почвоведения. – Москва, 1953. – 440 с.
500488
   Земледелие с основами почвоведения. – 2-е изд. переаб. – Москва, 1959. – 432 с.
500489
  Румянцев В.И. Земледелие с основами почвоведения / В.И. Румянцев. – М., 1979. – 367с.
500490
   Земледелие с почвоведением. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1990. – 463,1 с.
500491
  Халиков Н.А. Земледелие татар Среднего Поволжья и Приуралья 19 -- начала 20 вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.07 / Халиков Н.А. ; МГУ. – Москва, 1980. – 19 с.
500492
  Халиков Н.А. Земледелие татар Среднего Поволжья и Приуралья ХІХ начала ХХ в. / Н.А. Халиков. – Москва, 1981. – 124 с.
500493
  Феоктистова Л.Х. Земледелие у эстонцев / Л.Х. Феоктистова. – М, 1980. – 191с.
500494
   Земледелие южной зоны Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1966. – 232с.
500495
  Катон М.П. Земледелие. / М.П. Катон. – Москва ; Ленинград, 1950. – 220 с.
500496
   Земледельцы. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 400с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 3(550))
500497
   Земледельцы. – М., 1988. – 46,1с.
500498
  Стучевский И.А. Земледельцы государственного хозяйства древнего Египта эпохи Рамессидов / И.А. Стучевский ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1982. – 126 с.
500499
  Стучевский И.А. Земледельцы государственного хозяйства древнего Египта эпохи Рамессидов / Стучевский И.А. ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1982. – 256 с. – Библиогр.: с. 249-255
500500
  Гудкова А.В. Земледельцы и кочевники в низовьях Дуная / А.В. Гудкова, М.М. Фокеев. – К, 1984. – 119с.
500501
  Камко Людмила Антоновна Земледельческая процессуальная лексика в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Камко Людмила Антоновна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
500502
  Павел В.К. Земледельческая терминология в молдавских говорах : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.661 / Павел В.К. ; Кишинев. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Кишинев, 1970. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
500503
  Жуковский П.М. Земледельческая Турция / П.М. Жуковский. – М.-Л., 1933. – 772с.
500504
  Негмати Абулфазл Эйнулло Земледельческие календарные праздники древних таджиков и их предков / Негмати Абулфазл Эйнулло. – Душанбе, 1989. – 126с.
500505
  Русяева А.С. Земледельческие культуры в Ольвии догетского времени / А.С. Русяева. – К, 1979. – 154с.
500506
  Русяева А.С. Земледельческие культы в Ольвии догетского периода : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Русяева А.С. ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев, 1975. – 21с. – Бібліогр.:с.21
500507
  Андриенко Владислав Петрович Земледельческие культы племен лесостепной Скифии (VII-V вв. до н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Андриенко Владислав Петрович; МВ и ССО УССР. Харьк. государственный ун-т. – Х., 1975. – 32л.
500508
  Джавадов Г.Д. Земледельческие орудия Азербайджана в XIX -- начале ХХ вв. (Этногр. исслед. по матер. сев. вост. райнов) : Автореф... канд. ист.наук: / Джавадов Г. Д.; АН АзССР, Ии-т ист. – Баку, 1967. – 27л.
500509
  Демченко Д. Земледельческие орудия молдаван 18-начала 20 века / Д. Демченко. – Кишинёв, 1967. – 164с.
500510
  Вавилов Н.И. Земледельческий Афганистан = Agricultural Afghanistan : Сост. по материалам экспедиции Гос. ин-та опытной агрономии и Всес. ин-та прикладной ботаники в Афганистан / Н.И. Вавилов, Д.Д. Букинич. – Ленинград : Изд. Всес. ин-та прикладной ботаники и новых культур, 1929. – 533, 25с. – Приложение 33-е к "Трудам по прикладной ботанике, генетике и селекции"
500511
   Земледельческое освоение Сибири в конце XVII- начала XX в.. – Новосибирск, 1985. – 158 с.
500512
  Чанба Р.К. Земледение и земельные отношения в дореволюционной Абхазии / Р.К. Чанба. – Тбилиси, 1977. – 138с.
500513
  Рябий М.О. Земледухи / М.О. Рябий. – К., 1985. – 455с.
500514
  Багров В М. Землезнавство : Підручник для студентів географічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В М. Багров, В.О. Боков, І.Г. Черваньов; За ред. Шищенко П.Г,,. – Київ : Либідь, 2000. – 464с. – ISBN 966-06-0057-7


  Викладено теоретичні основи знань про географічну оболонку як цілісну природну систему. Описано іс-торію формування основних засад землезнавства про-тягом розвитку суспільства і науки. Підручник для студентів географічних та екологіч-них ...
500515
  Русаков М.Г. Землезнавство і краєзнавство : Навчальний посібник / М.Г. Русаков; За ред.Речмедіна І.О. – Київ : Вища школа, 1970. – 263с.
500516
  Коцун Б.Б. Землезнавство і краєзнавство : Рабоча програма та метод. рекомендації для студ. спеціальності N8.010104 "Початкове навчання" / Б.Б. Коцун; Волинський держ.ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 40с.
500517
  Жуков Борис Землекоп-чистюля : Зоосфера // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 54-64 : Іл.
500518
  Вольська А.О. Землекористування в Україні / А.О. Вольська, А.О. Ніколашин // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 99-102. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
500519
  Рудько Г. Землелогія = Earthlogy: resource and ecology safety of the Earth : еколого-ресурсна безпека Землі / Георгій Рудько, Олег Адаменко ; за ред. Г.І. Рудька. – Київ : Академпрес, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-7541-00-2
500520
  Чхан М. Землелюби / М. Чхан. – Дніпропетровськ, 1976. – 62с.
500521
  Орлов П.М. Землемерие (геодезия) : учебник для техникумов полеводства, плодоовощеводства, виноградарства и областных агрономических трехгодичных школ / П.М. Орлов; Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных техникумов. – Москва : Госиздат с.-х. лит-ры, 1949. – 325 с.
500522
  Орлов П.М. Землемерное дело / П.М. Орлов. – 2-е изд. – Москва : Красная печать. – (Сельское хозяйство / Популярная Библиотека "Экономической жизни" ; № 10)
Исторический очерк и современное состояние. – 1924. – 59 с.
500523
  Коник Ю. Землеміри в земельних конфліктах на Півдні України першої чверті XIX ст. (на прикладі Херсонської губернії) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 29-31
500524
  Орлов П.М. Землемірство (геодезія) / П.М. Орлов; Підручники і навчальні посібники для сільськогосподарських технікумів. – Київ : Держсільгоспвидав, 1954. – 343 с. – переклад з 2-го виправленого і доповненого російського видання
500525
  Зябловский, Евдоким Землеописание Российской империи для всех состояний. – С-Пб., 1810. – 640, 110с.
500526
  Липецкер М.С. Землепользование в городах, рабочих, дачных и курортных поселках. / М.С. Липецкер, Б.В. Ерофеев. – М., 1959. – 288с.
500527
   Землепользование и землеустройство.. – М., 1947. – 219с.
500528
  Сыроедов Н.А. Землепользование социалистических организаций и граждан / Н.А. Сыроедов. – М., 1975. – 255с.
500529
  Сыродоев Н.А. Землепользование социалистических организаций и граждан / Н.А. Сыродоев. – М., 1975. – 255с.
500530
  Леонтьева Г.А. Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров / Г.А. Леонтьева. – М, 1991. – 143с.
500531
   Землепроходцы -- вчера и сегодня.. – М., 1983. – 47с.
500532
  Куняев С. Землепроходцы / С. Куняев. – Калуга, 1960. – 80с.
500533
  Ащеулов В.А. Землепроходцы / В.А. Ащеулов. – Ставрополь, 1972. – 59с.
500534
  Болдырев И.Ф. Землепроходцы / И.Ф. Болдырев. – Харьков, 1975. – 47с.
500535
   Землепроходцы. – Хабаровск, 1976. – 864с.
500536
  Семенов А.В. Землепроходцы / А.В. Семенов. – Хабаровск, 1985. – 240с.
500537
  Моця О.П. Землероби та кочівники на Великому Кордоні Східної Європи за часів Київської Русі / Олександр Моця ; НАН України, Ін-т історії України, Ін-т археології ; Укр. нац. ком. істориків. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2015. – 296, [2] с. : іл. – Резюме англ., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7597-3
500538
  Корсак К. Землеробство - аріївські витоки українства та сучасного індоєвропейського світу // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 18 (398). – С. 14-17. – ISSN 2313-559X
500539
  Дзізінський М. Землеробство - символ української культури, українського способу життя // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 436-439. – ISBN 978-966-171-783-0
500540
   Землеробство. – 2-е вид. перероб. доп. – К., 1959. – 392 с.
500541
  Рубін С.С. Землеробство / С.С. Рубін, А.Г. Михайловський. – Київ, 1967. – 479с.
500542
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 1964-
Вип. 80. – 2008. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500543
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 1964-
Вип. 81. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500544
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 1964-
Вип. 82. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500545
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 1964-
Вип. 83. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500546
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
Вип. 84. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500547
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
Вип. 85. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500548
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
Вип. 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500549
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
Вип. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500550
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
Вип. 2 (89). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500551
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-. – ISSN 0372-8498
Вип. 1 (90). – 2016. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500552
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України" ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 1964-. – ISSN 0372-8498
Вип. 2 (91). – 2016. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500553
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 1964-. – ISSN 0372-8498
Вип. 1 (92). – 2017. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500554
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 1964-. – ISSN 0372-8498
Вип. 2 (93). – 2017. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500555
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 1964-. – ISSN 0372-8498
Вип. 1 (94). – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500556
  Тиводар М.П. Землеробство бойків Закарпаття другої половини XIX - першої половини XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 173-187. – (Історія ; Вип. 20)
500557
   Землеробство в Степу УРСР. – К., 1964. – 202 с.
500558
  Горбаненко С.А. Землеробство давніх слов"ян : (кінець I тис. до н.е. - I тис. н.е.) / С.А. Горбаненко, Г.О. Пашкевич ; НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред. Д.Н. Козак]. – Київ : Академперіодика, 2010. – 313, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 277-303. – ISBN 978-966-360-142-7
500559
  Довженок В.Й. Землеробство Древньої Русі до середини XIII ст. / В.Й. Довженок. – Київ, 1961. – 266 с.
500560
  Готун І.А. Землеробство жителів слов"янського поселення в уроч. Козаків яр у Ходосівці / І.А. Готун, С.А. Горбаненко // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Б.В. Магомедов, С.В. Пивоваров, О.В. Петраускас [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 153-171. – ISBN 978-966-02-8144-8
500561
   Землеробство з основами грунтознавства, агрохімії та агроекології : Навч. посібник для підгот. фахівців в аграрн. вищ. навч. закладах 2-4 рівнів акредит. з напряму 1301 "Агрохімія" / М.Я. Бомба, Г.Т. Періг, С.М. Рижук, І.В. Мартинюк, В.П. Патика. – Київ : Урожай, 2003. – 400с. – ISBN 996-05-0068-8
500562
  Горбаненко С.А. Землеробство і тваринництво слов"ян Лівобережжя Дніпра другої половини 1 тис. н. е. / С.А. Горбаненко; НАНУ; Ін-т археології; [відп. ред. Р.В. Терпиловський]. – Київ : Академперіодика, 2007. – 196с., 20 табл., 67 рис. – ISBN 978-966-360-078-9
500563
   Землеробство.. – 2-е вид. перероб. – К., 1971. – 214с.
500564
  Гуреев А.А. Землеройки (Soricidal) фауны мира / А.А. Гуреев. – Л., 1971. – 255с.
500565
  Горбаненко С.А. Землерообство слов"ян останньої чверті І тис. н.е. // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 3. – С. 73-80. – ISSN 0235-3490
500566
  Корф Анастасия Землескреб против небоскреба // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 38-39 : рис.
500567
  Гурова І. Землетрус 07.05.2008 року в північно-західній частині Чорного моря / І. Гурова, Ю. Семенова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-22. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Дані інструментальних і макросейсмічних спостережень за останні 20 років свідчать про потенційно високу сейсмічність північно-західної частини шельфу Чорного моря. У статті дається коротка характеристика тектонічної будови північно-західної частини ...
500568
   Землетрус 12.03.2006 року в Житомирській області / О.В. Кендзера, І.О. Гурова, Ю.А. Андрущенко, Т.А. Амашукелі, Ю.В. Лісовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  В Житомирській області в районі сіл Ямілець і Охотівка була зареєстрована сейсмічна подія, класифікована як локальний землетрус тектонічного походження. Інструментальні координати гіпоцентру землетрусу: широта - ф = 50.9436 0 N [подано формулу], ...
500569
   Землетрус 3 січня 2002 року у Теребовлянському районі Тернопільської області : випуск 24 / О.В. Кендзера, С.Т. Вербицький, А.Ф. Стасюк, Р.С. Пронишин, І.Ю. Гурова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 106-110 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Розглянуто землетрус у Тербовлянському районі Тернопільської області, який відбувся 3 січня 2002 р. з інтенсивністю 6 балів за шкалою MSK-64.
500570
  Кляйст Г. Землетрус в Чілі. / Г. Кляйст. – Харків-Одеса, 1930. – 87с.
500571
  Паращак О. Землетруси в 2010-2011 роках коштували економіці $ 276 млрд. // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 32-34 : Табл. – ISSN 1810-7923
500572
  Пестушко Валерій Землетруси чекайте опівдні? // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 44
500573
  Фадеев А.А. Землетрясение / А.А. Фадеев. – М, 1939. – 49с.
500574
  Карелин Л.В. Землетрясение / Л.В. Карелин. – М, 1969. – 280с.
500575
  Керимов И.К. Землетрясение : роман / И.К. Керимов. – Махачкала, 1983. – 301 с.
500576
  Баранов С.В. Землетрясение 11.03.2011 вблизи Восточного побережья Японии: последствия для мировой экономики / С.В. Баранов, Т.П. Скуфьина // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 11. – С. 64-71. – ISSN 0320-8168
500577
   Землетрясение 1912 года на Южном Байкале: следы в донных осадках и выброс газа в водную толщу / Е.Г. Вологина, М. Штурм, Я.Б. Радзиминович, С.С. Воробьев, А.А. Щетников // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 12. – С. 1744-1755 : рис. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0016-7886
500578
   Землетрясение 3 января 1970 года в Боржомском районе.. – Тбилиси, 1973. – 55с.
500579
   Землетрясение 6 января 2006 г.: редкий случай проявления сейсмической активности в Восточном Забайкалье / Я.Б. Радзиминович, В.И. Мельникова, И А. Гилева Середкина, Н.А. Радзиминович, А.А. Папкова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1430-1444 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1442-1444. – ISSN 0016-7886
500580
   Землетрясение в Аквиле и особенности трехмерного Р-скоростного строения мантии под Адриатической плитой и ее окружением / В.И. Старостенко, А.В. Кендзера, И.В. Бугаенко, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 62-73 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 72-73. – ISSN 0203-3100
500581
  Цугулиева Е.А. Землетрясение в Беное. / Е.А. Цугулиева. – Орджоникидзе, 1965. – 274с.
500582
  Конюшевский Л. Землетрясение в Карталинии 20 февраля 1920 года. / Л. Конюшевский. – Тифлис, 1929. – 53с.
500583
   Землетрясение в СССР в 1988 году. – М., 1991. – 382с.
500584
   Землетрясение в СССР.. – М., 1961. – 412с.
500585
  Нестеров В. Землетрясение в Японии и мировая экономика // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 116-119. – ISSN 0130-9625
500586
   Землетрясение и процессы их подготовки. – М., 1991. – 181,2с.
500587
  Никонов А.А. Землетрясение. / А.А. Никонов. – М, 1984. – 191с.
500588
  Карелин Л.В. Землетрясение. Головокружение : Роман. Повесть / Л.В. Карелин. – Москва : Советский писатель, 1980. – 304с.
500589
  Карелин Л.В. Землетрясение. Головокружение : Роман. Повесть / Л.В. Карелин. – Москва : Советский писатель, 1984. – 288с.
500590
  Карелин Л.В. Землетрясение. Змеелов. Последний переулок / Л.В. Карелин. – Москва, 1988. – 480 с.
500591
   Землетрясение: как правильно себя вести. – Москва, 1991. – 14,1с.
500592
  Друмя А.В. Землетрясение:где, когда, почему? / А.В. Друмя, Н.В. Шебалин. – Кишинев, 1985. – 196с.
500593
  Ротэ Э. Землетрясения / Э. Ротэ. – Пер. с франц. – Москва Ленинград : ОНТИ, 1934. – 216с.
500594
  ЛЬвов Землетрясения / ЛЬвов. – Изд. 2-е. – М., 1935. – 64с.
500595
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – Москва : Гостехиздат, 1946. – 40 с.
500596
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 40с.
500597
  Горшков Г.П. Землетрясения : Стенограмма лекций / Г.П. Горшков. – Москва : Госкультпросвет, 1949. – 24с.
500598
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ярославль, 1949. – 35с.
500599
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – М., 1949. – 24с.
500600
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – 4-е изд., доп. – Москва : Гостехиздат, 1950. – 40 с.
500601
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – 2-е изд. – Москва : Воениздат, 1951. – 47 с.
500602
  Руссо П. Землетрясения / П. Руссо. – Москва : Прогресс, 1966. – 247 с.
500603
  Эйби Д.А. Землетрясения / Д.А. Эйби. – Москва : Недра, 1982. – 264с.
500604
  Одеков О.А. Землетрясения / О.А. Одеков. – М., 1988. – 46с.
500605
  Султанова З. Землетрясения Азербайджана / З. Султанова. – Баку, 1969. – 88с.
500606
   Землетрясения в Днепровско-Донецком авлакогене / В.В. Кутас, Ю.А. Андрющенко, В.Д. Омельченко, А.И. Лящук, И.А. Калитова // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 5. – С. 143-151 : рис., табл. – Библиогр.: с. 149. – ISSN 0203-3100
500607
  Горький Максим Землетрясения в Калабрии и Сицилии 15/28 декабря 1906 г. / Горький Максим, Мейер В. – Санкт-Петербург : Из-д-во т-ва "Знание", 1909. – 160 с. : рис. – Со снимками с фотогр. Броджи и Анджелиса и др. илл.
500608
   Землетрясения в СССР. – Москва, 1961. – 412 с.
500609
  Кудрявцева Г.А. Землетрясения в СССР : Записи ощутимых землетрясений 1965-1967 г.г.: Альбом-приложение к ежегоднику "Землетрясения в СССР" / Г.А. Кудрявцева, А.А. Роман, Н.В. Шебалин; АН СССР, Ин-т физики Земли. – Москва : Наука, 1973. – 44с.
500610
   Землетрясения в СССР в 1962 году. – Москва : Наука, 1964. – 155 с.
500611
  Петрушевский Б.А. Землетрясения и возможности их предсказания / Б.А. Петрушевский. – Москва : Знание, 1961. – 48с.
500612
  Уотт Фиона Землетрясения и вулканы : Учеб.пособие для дополн.образования / Уотт Фиона; Научн.конс.Сюзанна ван Роуз.Ред.К.Стокли и Ф.Брукс,Пер.с англ.Е.В.Комиссарова. – Москва : Росмэн, 1998. – 32с. – (Энциклопедия окружающего мира). – ISBN 5-257-00410-0
500613
  Ляцкий В.Б. Землетрясения и геотектоника / В.Б. Ляцкий. – Л., 1967. – 23с.
500614
   Землетрясения и глубинное строение юга Курильской островной дуги. – Москва : Наука, 1969. – 212с.
500615
  Киссин И.Г. Землетрясения и подземные воды / И.Г. Киссин. – Москва : Из-во "Наука", 1982. – 170с.
500616
  Горшков Г.П. Землетрясения и причины их возникновения / Г.П. Горшков. – М., 1955. – 24с.
500617
  Ходжсон Дж. Землетрясения и строение Земли / Дж. Ходжсон; Пер. с английск. С.Д.Виноградова, О.И.Силаевой и О.Г.Шаминой; Под ред. Ю.В.Ризниченко. – Москва : Мир, 1966. – 193с. : Ил.
500618
  Джанузаков К. Землетрясения Киргизии и сейсмическое районирование ее территории. / К. Джанузаков. – Фрунзе, 1964. – 116с.
500619
  Пустовитенко Б.Г. и др. Землетрясения Крымско-Черноморского региона / АН УССР; Ин-т геофизики; Б.Г.Пустовитенко, В.Е.Кульчицкий, А.В.Горячун. – Киев : Наукова думка, 1989. – 189с. : Ил. – Библиогр.: с.187-188
500620
  Соловьев С.Л. и др. Землетрясения на Сахалине / С.Л. и др. Соловьев. – М., 1967. – 180с.
500621
  Горшков Г.П. Землетрясения на территории Советского Союза / Г.П. Горшков. – Москва, 1949. – 120с.
500622
  Пестушко Валерий Землетрясения по вине человека : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 35
500623
   Землетрясения Средней Азии и Казахстана.. – Душанбе, 1979. – 335с.
500624
  Евсеев С.В. Землетрясения Украины : Каталог землетрясений Украины с 1000 по 1940 гг.) / С.В. Евсеев. – Киев : АН УССР, 1961. – 76с.
500625
  Панасенко Г.Д. Землетрясения Фенноскандии / Г.Д. Панасенко. – М., 1991. – 91с.
500626
  Панасенко Г.Д. Землетрясения Фенноскандии 1976-1980. / Г.Д. Панасенко. – М., 1986. – 80с.
500627
  Панасенко Г.Д. Землетрясения Фенноскандии в 1951-1970 гг. / Г.Д. Панасенко. – М., 1977. – 112с.
500628
  Панасенко Г.Д. Землетрясения Фенноскандии. / Г.Д. Панасенко. – М., 1979. – 77с.
500629
  Панасенко Г.Д. Землетрясения Шпицбергена / Г.Д. Панасенко. – М., 1987. – 81с.
500630
  Саваренский Е.Ф. Землетрясения, их причины и изучение / Е.Ф. Саваренский. – Москва, 1949. – 24с.
500631
  Бончковский В.Ф. Землетрясения, их причины, изучение и способы борьбы с их последствиями / В.Ф. Бончковский. – М.-Л. : АН СССР, 1949. – 88 с.
500632
  Борисов Б.А. Землетрясения: стихия и человек : В помощь лектору / Б.А. Борисов. – Москва : Знание, 1982. – 48с.
500633
  Попов А.С. Землеустрій - основний механізм проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 12-16 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
500634
   Землеустрій : практ. посібник : (законодавство в посібнику приведено станом на 3 груд. 2012 року) / [упоряд. Григоренко А.В.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 493, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0436-4
500635
  Третяк А.М. Землеустрій : навч. посібник для студентів ВНЗ за напрямом підгот. "Геодезія, картографія та землеустрій" / А.М. Третяк. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 519, [1] с : іл., табл. – Бібліогр.: с. 508-518. – ISBN 978-966-289-049-5
500636
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2005
500637
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2005
500638
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
500639
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
500640
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
500641
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2006
500642
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2007
500643
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2007
500644
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2007
500645
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2007
500646
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2008
500647
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2008
500648
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2008
500649
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2008
500650
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2009
500651
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2009
500652
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2009
500653
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2009
500654
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2010
500655
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2010
500656
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2010
500657
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2010
500658
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2011
500659
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2011
500660
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2011
500661
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2011
500662
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2012
500663
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2012
500664
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2012
500665
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2012
500666
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2013
500667
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2013
500668
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2013
500669
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2013
500670
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2014
500671
  Савков П.А. Землеустрій на місцевому рівні: проблеми та шляхи вирішення / П.А. Савков, М.О. Романова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 342-345


  В статті проаналізовано сучасний стан землеустрою на місцевому рівні, виявлення проблем і недоліків при розробці документації із землеустрою, а саме: конфлікт на рівні правовстановлюючих документів; встановлення на місцевості межових знаків та передача ...
500672
  Ступень М.Г. Землеустрій особливо цінних сільськогосподарських земель як основа їх раціонального використання / М.Г. Ступень, Г.І. Грещук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 12 (278). – С. 14-19. – ISSN 2221-1055
500673
  Гуцуляк Г. Землеустрій сільських територій та формування оптимальної структури землекористування // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 3. – С. 46-48
500674
  Третяк А.М. Землеустрій та земельний кадастр за кордоном // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 3. – С. 47-53
500675
  Мартин А. Землеустрій та оцінка земель в Україні: на часі системна дерегуляція / А. Мартин, С. Кубах // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10. – С. 24-29
500676
  Лісова Т.В. Землеустрій як гарантія суб"єктивних прав учасників земельних відносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 54-59. – ISSN 0201-7245
500677
  Лісова Т.В. Землеустрій як головна правова форма використання й охорони земель сільськогосподарського призначення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 70-77. – ISSN 0201-7245
500678
  Лісова Т.В. Землеустрій як засіб охорони земель сільськогосподарського призначення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 109-116. – ISSN 0201-7245
500679
  Третяк А. Землеустрій як інноваційні технологічні інвестиції у землекористування / А. Третяк, І. Колганова // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 7. – С. 29-33
500680
  Лісова Т.В. Землеустрій як правова форма розмежування земель // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.119-125. – ISSN 0201-7245
500681
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1/2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500682
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500683
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500684
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500685
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500686
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2015. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500687
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1/2. – 2016. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500688
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 3. – 2016. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500689
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500690
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1. – 2017. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500691
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 2. – 2017. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500692
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 3. – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500693
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500694
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1. – 2018. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500695
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 2. – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500696
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 3. – 2018. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500697
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2018. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500698
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1. – 2019. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500699
  Новаковський Л.Я. Землеустрій: організація та проблеми правового регулювання // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2013. – № 10. – С. 8-18
500700
  Домрачева Тамара Владимировна Землеустроительная политика советского государства в 1917-1922 годах : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Домрачева Тамара Владимировна; МВ и ССО СССР. Университет дружбы народов. – М., 1980. – 13л.
500701
  Куропатенко Ф.К. Землеустроительное картографирование зон деятельности МТС и административных районов / Ф.К. Куропатенко. – Горки, 1957. – 162с.
500702
   Землеустроительное проектирование : Учебник для землеустроительных ин-в и фак-ов сельскохозяйственных вузов. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 296с.
500703
   Землеустроительное проектирование.. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1951. – 552с.
500704
  Егорова Т.М. Землеустроительное черчение : учеб. пособ. для студ. высш. с.-х. учеб. заведений по спец. 1508 - "Землеустройство" / Т.М. Егорова; ред. Т.С. Корниенко. – Москва : Недра, 1982. – 150 с.
500705
  Сахаров П.Д. Землеустроительные правоотношения в СССР : Автореф. дис. ... докт. юр. наук / Сахаров П.Д. ; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 30 с.
500706
  Косякин А.С. Землеустроительные работы в садоводческом товариществе / А.С. Косякин, А.С. Никулин, А.С. Смирнов. – Москва : Недра, 1988. – 160 с. – ISBN 5-247-00265-2
500707
  Сахаров П.Д. Землеустроительный процесс в СССР. / П.Д. Сахаров. – М., 1968. – 159с.
500708
   Землеустройство : Сборник законов и распоряжений. [Вып. 1-7]. – [Санкт-Петербург] : Деп. гос. зем. имуществ
Вып. 4. – 1914. – III, 111 с.
500709
  Орлов П.М. Землеустройство / П.М. Орлов. – М., 1924. – 110с.
500710
  Козлов Н.И. Землеустройство / Н.И. Козлов. – Л., 1925. – 168с.
500711
  Агаев О. Землеустройство в Северном и Восточном Туркменистане : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Агаев О. ; АН Турк ССР. – Ашхабад, 1980. – 24 с.
500712
  Шулейкин И.Д. Землеустройство во Франции после империалистической войны / И.Д. Шулейкин. – М, 1929. – 207с.
500713
  Окороков Н.И. Землеустройство и механизация сельского хозяйства / Н.И. Окороков. – Москва, 1954. – 220с.
500714
   Землеустройство колхозов и совхозов в условиях ускорения научно-технического прогресса. – Львов, 1987. – 120с.
500715
   Землеустройство колхозов и совхозов.. – 3-е изд.доп. перераб. – К., 1985. – 216с.
500716
  Горохов Г.И. Землеустройство колхозов при введении севооборотов / Г.И. Горохов. – М., 1947. – 168с.
500717
  Шаппо А.Ф. Землеустройство овцеводческих совхозов Узбекской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шаппо А.Ф. ; Моск. ин-т инж. землеустройства. – Москва, 1967. – 30 с.
500718
  Вервейко А.П. Землеустройство с основами геодезии : учебник для вузов / А.П. Вервейко; Рец. Магазинщиков Т.П.; Зав. ред. Иванова Л.Г. – Москва : Недра, 1988. – 253с. – ISBN 5-247-00216-4
500719
  Бутенко П.Е. Землеустройство свеклосеющих хозяйств в зоне орошения Чуйской долины Киргизской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Бутенко П.Е.; Мин-во с-х СССР. – Львов, 1968. – 30л.
500720
   Землеустройство сельскохозяйственных предприятий в условиях агропромышленного комплекса.. – Львов, 1986. – 103с.
500721
  Пирогов Д. Землею і водою : Історичний роман / Д. Пирогов. – Суми : Мрія - ЛТД, 1994. – 446с. – ISBN 5-7707-2849-3
500722
  Гудзевата М. Землею Піднебесної // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 72-75


  Китай
500723
  Поссесейер Инес. Бэвман Йохан Земли в Аренду. Колхоз "Эфиопия" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 104-117 : фото. – ISSN 1029-5828
500724
  Нагорный А.Ф. Земли Владимирской богатыри / А.Ф. Нагорный, В.В. Травкин. – Ярославль, 1967. – 432с.
500725
  Роя И. Земли вращенье : стихи / И. Роя; пер. с латиш. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 31 с.
500726
  Шаларь А.Н. Земли встречаются / А.Н. Шаларь. – Кишинев, 1957. – 144с.
500727
  Шаларь А.Н. Земли встречаются : повесть / А.Н. Шаларь. – Кишинев : Шкоала советикэ, 1957. – 144 с.
500728
   Земли древнего орошения и перспективы их сельскохозяйственного использования.. – М., 1969. – 168с.
500729
  Жестев М. Земли живая душа / М. Жестев. – М.-Л, 1965. – 178с.
500730
  Жуков С.Г. Земли живой излом : Книга очерков / С.Г. Жуков. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 237с.
500731
  Аджиев А.А. Земли зелёные ладони : стихи и поэмы / Анвар Аджиев ; [худож. Е. Омельченко]. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1977. – 156 с.
500732
  Кизилов Ю. Земли и княжества Древней Руси : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Кизилов Ю. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Каф-ра истории СССР периода феодализма. – Москва, 1970. – 27 с.
500733
  Кизилов Ю.А. Земли и княжества Северо-Восточной Руси в период феодальной раздробленности ( XII-XV вв.). / Ю.А. Кизилов. – Ульяновск, 1982. – 91 с.
500734
  Кизилов Ю.А. Земли и народы России 13-15 вв. / Ю.А. Кизилов. – М., 1984. – 160 с.
500735
  Кизилов Ю.А. Земли и народы средневековой России 13-15 вв. / Ю.А. Кизилов. – Ульяновск, 1984. – 84с.
500736
  Гречко О.П. Земли и неба круг / О.П. Гречко. – М., 1986. – 78с.
500737
  Дряхлова Валентина Земли мафии открыты для туризма // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 40-44 : фото
500738
   Земли моей лицо живое.. – М.
1. – 1982. – 328с.
500739
   Земли моей лицо живое.. – М.
2. – 1982. – 303с.
500740
  Цыбин В.Д. Земли моей призыв / В.Д. Цыбин. – М., 1983. – 223с.
500741
  Молева Н.М. Земли московской давние преданья / Н.М. Молева. – М., 1985. – 223с.
500742
  Войновский Д.О. Земли населенных пунктов: проблемы исторического развития // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
500743
  Сотириу Д. Земли обагренные кровью / Д. Сотириу. – М., 1964. – 240с.
500744
  Трифонов Ю.А. Земли озвученная тишь... / Ю.А. Трифонов. – Свердловск, 1971. – 87с.
500745
  Петонов В.К. Земли притяжение : роман в стихах / Владимир Петонов; пер. с бурят. В.Устинова. – Москва : Советский писатель, 1984. – 79 с.
500746
  Скрыль Маргарита Земли рекреационного назначения: почему сложно работать с землей для отдыха? : землеустройство и кадастр // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 5 (14)
500747
   Земли родной минувшая судьба. – Липецк, 1962. – 263с.
500748
   Земли родной многоязычье. – Москва, 1973. – 33с.
500749
  Йовине Ф. Земли Сакраменто / Ф. Йовине. – Москва, 1955. – 287 с.
500750
  Омельченко В.М. Земли своей солдат / В.М. Омельченко. – Харьков, 1984. – 143 с.
500751
  Тимошенко В.И. Земли своей хозяева / В.И. Тимошенко. – Самара : Кн. изд-во, 1991. – 115с.
500752
  Ибрагимов К.Х. Земли сельскохозяйственного назначения: понятие, сущность и особенности правовой охраны // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.82-86. – ISSN 1811-9018
500753
  Шемета Ю.М. Земли Украины под властью иностранных государств в XIV - начале XVII вв. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 123-146. – ISBN 978-966-2726-16-9
500754
  Никитин А.В. Земли хозяйка / А.В. Никитин. – Москва, 1965. – 199с.
500755
  Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского / Ф.М. Шабульдо. – К., 1987. – 181с.
500756
   Земли Южной Руси в IX-XIV вв.. – Киев, 1985. – 135с.
500757
  Короленко В.Г. Земли! Земли! Мысли. Воспоминания. Картины / В.Г. Короленко. – Москва : Советский писатель, 1991. – 224 с.
500758
  Загиней З. Землі водного фонду як предмет злочину, передбаченого статтею 239-2 Кримінального кодексу України / З. Загиней, О. Пєнязькова // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 56-63. – ISSN 2311-6676
500759
  Івченко М. Землі дзвонять / М. Івченко, 1928. – 346с.
500760
  Барабаш Н. Землі для видобування корисних копалин та землі гірничодобувної промисловості: співвідношення понять // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 362-364. – ISBN 978-617-7069-15-6
500761
  Кальніченко А. Землі залізничного транспорту та їх використання // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 37-40
500762
  Кичинський А.І. Землі зелена кров : поезії / А.І. Кичинський. – Київ : Молодь, 1982. – 80 с.
500763
   Землі і людства полум"яний син: Вінок Олександрові Довженку.. – К., 1993. – 113с.
500764
   Землі квітучої краса (фоторозповідь про Радянську Україну) = Земли цветущей красота = The beauty of a flourishing land = La beaute de la terre florissante = Die schonheit des bluhenden landes = La belleza de la tierra floreciente : на укр., рос., англ., франц., нім. та ісп. мовах. – Київ : Мистецтво, 1976. – 177, [3] с. : фото
500765
  Кулинич А.П. Землі міських територіальних громад: проблеми формування правового режиму : монографія / А.П. Кулинич. – Київ : ТАЛКОМ, 2019. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 232-267. – ISBN 978-617-7685-80-6
500766
  Шостак О.О. Землі на добро / О.О. Шостак. – Дніпропетровськ, 1976. – 62с.
500767
  Шмигельський А.І. Землі окраса : Поезії / Шмигельський А.І. – Львів : Каменяр, 1964. – 44 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України з УРСР. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка ; с.2 ]
500768
  Ситнік Т.М. Землі під зеленими насадженнями у населених пунктах як об"єкт правових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 219-223. – ISSN 2219-5521
500769
  Юрченко Е. Землі під проектними польовими дорогами як об"єкт права сільськогосподарського землекористування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 141-143
500770
  Кошель А.О. Землі природно-заповідного фонду Київської області: сучасний стан, проблеми, перспективи // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 115-122. – ISSN 2306-1677
500771
  Коваленко Т. Землі сільськогосподарського призначення: новели правового режима // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12. – С. 48-52
500772
   Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України : Науково-навчальний посібник. – Львів : Паіс, 2005. – 368 с.
500773
  Кіптач Ф.Я. Землі України : категорії, право власності, стан використання, охорона : навчальний посібник / Федір Кіптач ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 240 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-777-0
500774
  Фурдичко О. Землі України і проблеми обліку використання лісових земель і лісових екосистем / О. Фурдичко, А. Бобко // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 7. – С. 23-28
500775
  Оверковська Т. Землі України як об"єкт правової охорони // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 58-61
500776
  Кулинич П.Ф. Землі українського народу у конституційно-правовому вимірі: власність чи національне надбання // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2013. – № 7. – С. 13-21
500777
  Барабаш Н. Землі, надані для потреб, пов"язаних з користуванням надрами, як об"єкт правового регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 71-76
500778
  Кобилянський В. Землі, якими розпоряджаються місцеві ради: історія та перспективи // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 30-31
500779
  Литвинець В. Землю в оренду лише місцевим? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)


  "... Щодо проблеми реєстрації підприємств за місцем розташування земель с/г призначення".
500780
   Землю всю охватывая разом.... – Москва, 1969. – 255с.
500781
   Землю красит солнце, а человека труд. – К., 1985. – 14с.
500782
  Любомська О.І. Землю люди прикрашають / О.І. Любомська. – Київ, 1975. – 141с.
500783
  Рождественский Р.И. Землю спасти / Р.И. Рождественский. – Москва : Известия, 1984. – 48с.
500784
  Чистяков А.М. Землю украсят люди. / А.М. Чистяков. – Чебоксары, 1962. – 96с.
500785
   Землю украшают люди. – Краснодар, 1965. – 159с.
500786
   Земля -- космос -- Земля.. – М., 1962. – 96с.
500787
   Земля -- наш дом.. – М., 1983. – 319с.
500788
  Баев К.Л. Земля -- небесное тело. / К.Л. Баев. – М., 1952. – 64с.
500789
  Лисок И.И. Земля -- небо -- земля / И.И. Лисок. – М., 1973. – 208с.
500790
  Скоропанов С.Г. Земля -- основное богатство колхоза. / С.Г. Скоропанов. – М, 1969. – 16с.
500791
  Почтарев В.И. Земля - большой магнит / В.И. Почтарев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 159с.
500792
  Толстихин О.Н. Земля - в руках людей / О.Н. Толстихин. – Москва : Недра, 1981. – 160с.
500793
  Вирта Н.Е. Земля - дали неоглядные / Н.Е. Вирта. – Москва, 1958. – 132с.
500794
  Литвиненко Н. Земля - з молотка // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 16-18.
500795
  Лощиц Ю.М. Земля - именинница / Ю.М. Лощиц. – М., 1979. – 207с.
500796
  Кубрак Б.К. Земля - її використання і охорона. / Б.К. Кубрак. – К., 1975. – 22с.
500797
  Дронников В.П. Земля - кормилица / В.П. Дронников. – Москва : Современник, 1972. – 95с.
500798
  Игебаев А. Земля - моя колыбель : стихи и поэма / Абдулхак Игебаев ; перевод. – Уфа : Башкнигоиздат, 1970. – 111 с.
500799
   Земля - наш дом во Вселенной. – Ленинград, 1983. – 207 с.
500800
  Сарычева З.А. Земля - наша зеленая сокровищница / З.А. Сарычева. – Киев : ВИНБААД, 2010. – 322 с. – ISBN 966-7738-56-8
500801
  Гончар М.Т. Земля - наша кормилица / М.Т. Гончар. – Львов, 1981. – 135с.
500802
  Сарычева З.А. Земля - наша щедрая кормилица : [с конспектом книги о Вселенной "Древняя тайна Цветка Жизни" Друнвало Мельхиседека. Т. 2] / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2010. – 307, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 86-87
500803
  М"ястківський А.П. Земля - не мачуха : роман, новели / А.П. М"ястківський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 207 с.
500804
  Гусев Ю.Н. Земля - небо - земля / Ю.Н. Гусев. – Новосибирск, 1975. – 67с.
500805
  Пшонка В. Земля - основне національне багатство держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 3-5
500806
  Олійник О. Земля - основне національне багатство України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 31-35
500807
  Стоянов М. Земля - основне національне багатство українського народу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-35.
500808
  Израилев В.М. Земля - планета парадоксов / В.М. Израилев. – Москва : Наука, 1991. – 190 с. : ил. – (Планета Земля и Вселенная)
500809
  Кінько Т. Земля - планета спраги : Україна в контексті глобальної водної кризи / Тарас Кінько, Мирослава Кінько. – Львів : Літопис -ХХ. – ISBN 966-96490-1-3
Кн.1. – 2004. – 288с.
500810
   Земля - Село - Люди - Реформа : збірник аналітичних матеріалів Експертного форуму з питань земельної реформи м. Київ, 14 лютого 2012 року / Ін-т громадського суспільства ; [ред. Валентина Пакулько]. – Київ : Легальний статус, 2012. – 93, [3] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-8312-59-5
500811
  Туровська Л. Земля - скільки, як, навіщо... // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 17-19
500812
  Береговой Г.Т. Земля - стратосфера - космос / Г.Т. Береговой. – М, 1969. – 47с.
500813
  Давиденко И.В. Земля - твой дом / И.В. Давиденко. – Москва : Недра, 1982. – 150с.
500814
  Льовін Сергій Земля - як об"єкт власності Українського народу, що охороняється державою // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 26-30
500815
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Коломия. – 252с.
500816
  Панч П. Земля : оповідання / П. Панч. – Київ. – 47 с. – (Б-ка газети "Пролетарська правда")
500817
   Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20. – 1908-1917. – Москва
Сборник 1 : Леонид Андреев, Шолом Аш, Александр Блок, Ив. Бунин, Городецкий, А. Куприн, Н. Морозов, А. Серафимович, Е. Тарасов, А. Федоров, Георг. Чулков, Марсель Швоб. – 1908. – 289 с.
500818
  Черкасенко С.Ф. Земля : Драма в 4-х діях / Спиридон Черкасенко. – Київ : Друк.2-ї Артілі, 1913. – 80 с. – (Наш тетр)
500819
  Кобилянська О.Ю. Земля : Повість / Ольга Кобилянська. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня
Ч. 2. – 1913. – 267 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Ольга Кобилянська: Бібліогр. покажч. / Уклад. О.П. Кущ. - К., 1960.
500820
   Земля : Альманах. – Видання відділу преси Ц,К,У,П.С.ц.т. – [Київ] : Видання відділу преси Ц,К,У,П.С.ц.т. ; . [Дpук. Т-ва "Кpиниця"]
Кн. 1. – 1919. – 124, [1], II с. – Бібліогp.: с. 121-124


  Зміст: Радянська влада / Т. Чеpкаський. Політичні пеpспективи / Ів. Клочко. Селянство і pеволюція; Земельна pефоpма / Ол. Щадилов. Гетьманщина і повстання / О-p. Як стався pозкол: (З істоpії Укp. паpтії Соціалістів-Революціонеpів) / І. Hеpаденко. З ...
500821
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1926. – 411с.
500822
  Панч П. Земля / П. Панч; Пер. с укр. А.Г. Островского. – Ленинград : Прибой, 1926. – 64 с. – (Б-ка для всех)
500823
  Михайлов А.А. Земля / А.А. Михайлов. – Москва : Издательство Московского университета, 1930. – 24 с.
500824
  Бак П. Земля / П. Бак. – М, 1935. – 326с.
500825
  Бак П. Земля / П. Бак. – М, 1936. – 276с.
500826
  Крокос В.І. Земля : (її походження і найдавніша історія) / В.І. Крокос. – Київ : АН УРСР, 1936. – 87с.
500827
  Вирта Н.Е. Земля / Н.Е. Вирта. – Москва, 1937. – 36с.
500828
  Крокос В.І. Земля / В.І. Крокос. – К, 1937. – 87с.
500829
  Вірта М.Є. Земля / М.Є. Вірта. – Харків, 1938. – 124с.
500830
  Лидин Вл. Земля : рассказы / Вл. Лидин. – Москва : Изд. "Правда", 1942. – 298с. – (Библиотека "Огонек" ; № 67)
500831
  Первомайський Л.С. Земля : поезії / Л.С. Первомайський. – Москва : Укрдержвидав, 1943. – 139 с.
500832
  Амир М. Земля : рассказ / Мирсай Амир ; пер. с татар. М. Никитина. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 30 с. : портр. – (Библиотечка татарской советской литературы)
500833
  Аччыгыйа Амма Земля / Аччыгыйа Амма. – Якутск, 1948. – 80с.
500834
  Крбылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Крбылянская. – М., 1948. – 311с.
500835
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – М., 1948. – 311с.
500836
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1949. – 226с.
500837
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – М., 1950. – 304с.
500838
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1951. – 104с.
500839
  Бублейников Ф.Д. Земля / Ф.Д. Бублейников. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 48 с.
500840
  Елин Пелин Земля / Елин-Пелин ; коммент. и словарь А.И. Эмильева. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз., 1953. – 88 с. – (Учебная серия для начального чтения)


  Елин Пелин (настоящее имя Димитр Иванов Стоянов) (1877-1949)
500841
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1954. – 323с.
500842
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – Симферополь, 1955. – 288с.
500843
  Ванаг Ю.П. Земля : баллады / Ю.П. Ванаг. – Москва : Советский писатель, 1955. – 55 с.
500844
  Бублейников Ф.Д. Земля / Ф.Д. Бублейников. – 2-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 48 с.
500845
  Ханзадян С.Н. Земля : роман / Серо Ханзадян; авториз. пер. с арм. А.Садовского. – Ереван : Айпетрат
1. – 1956. – 283 с.
500846
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – К., 1960. – 336с.
500847
  Агеев Л.М. Земля : стихи / Л.М. Агеев. – Москва : Совецкий писатель, 1962. – 118 с.
500848
  Кобилянська О.Ю. Земля : Повість / О.Ю. Кобилянська. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 294с.
500849
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – М., 1963. – 495с.
500850
  Меламуд Х.Г. Земля : роман / Хаим Меламуд ;. – Москва : Советский писатель, 1963. – 335 с.
500851
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1965. – 481с.
500852
  Лютиков Б.В. Земля / Б.В. Лютиков. – Барнаул, 1966. – 54с.
500853
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1971. – 295с.
500854
  Раджаби Т. Земля : стихи / Т. Раджаби; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1972. – 75 с.
500855
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Ужгород, 1975. – 311с.
500856
  Чиковани Г.С. Земля : роман / Григол Чиковани ; авториз. пер. с груз. У.Рижинашвили. – Москва : Советский писатель, 1979. – 312 с.
500857
  Ухсай Я.Г. Земля : поэма / Яков Ухсай; пер. с чуваш. В.Цыбина. – Москва : Современник, 1980. – 176 с. – (Российская поэма)
500858
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Ужгород, 1981. – 408с.
500859
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1987. – 625с.
500860
  Ананьев А.А. Земля : очерки / Анатолий Ананьев. – Москва : Правда, 1987. – 46, [2] с. – (Б-ка "Огонек" ; № 51)
500861
  Мороз Г.А. Земля / Г.А. Мороз. – К., 1989. – 107с.
500862
  Будаглы С. Земля : рассказы, повести / С. Будаглы; пер. с азерб. А.Карлина. – Москва : Советский писатель, 1990. – 314 с.
500863
  Кобилянська О. Земля : Повість, оповідання / Ольга Кобилянська. – Харків : Фоліо, 2006. – 351с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3566-0
500864
  Кобилянська О.Ю. Земля : повість, оповідання / Ольга Кобилянська. – Харків : Фоліо, 2008. – 351с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4081-7
500865
  Ананьева Е.Г. Земля : полная энциклопедия / Е.Г. Ананьева, С.С. Мирнова ; художники: Н. Краснова, И. Парамыгин, О. Левченко. – Москва : ЭКСМО, 2008. – 256 с. – (Всемирная детская классика). – ISBN 978-5-699-18925-0
500866
  Кобилянська О. Земля [Електронний ресурс] / Ольга Кобилянська; студія "Книга вголос", звукорежисер І. Гнуча, оформлення І. Баранов; читає заслужена артистка України Валерія Чайковська. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ, 13 год. 43 хв. Розділ 1 - Розділ 32
500867
  Каспаровская Марина Земля 500 племен // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 9 (57). – С. 32-57. – ISSN 1812-867Х
500868
  Каспаровская Марина Земля 500 племен. Часть II. Индейцы восточного побережья Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 10 (58). – С. 52-75. – ISSN 1812-867Х
500869
  Забашта Л.В. Земля Антеев : стихи , поэма / Л.В. Забашта. – Москва : Советский писатель, 1976. – 103 с.
500870
  Забашта Л.В. Земля Антеїв : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1971. – 111 с.
500871
  Бовкун Д В. Земля батьків-земля синів / Д В. Бовкун. – К, 1976. – 120с.
500872
  Яновський Ю. Земля батьків : збірка новел / Ю.І. Яновський. – Київ ; Харків, 1944. – 255 с.
500873
  Масло М.К. Земля батьків : поезії / М.К. Масло. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 72 с.
500874
  Яновський Ю.І. Земля батьків : збірка новел / Ю.І. Яновський. – Київ, 1966. – 200 с.
500875
  Канзиг Роберт Земля без льда. Земля в огне / Канзиг Роберт, Блок Айра // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 150-167 : фото
500876
  Шевков С.Д. Земля без окраин. / С.Д. Шевков. – Якутск, 1979. – 95с.
500877
  Смеюха В.С. Земля белых лебедей. / В.С. Смеюха. – Краснодар, 1986. – 76с.
500878
  Суходольский В.Ф. Земля бессмертия / В.Ф. Суходольский. – Москва, 1977. – 143с.
500879
  Горбань Е.И. Земля бесстрашных / Е.И. Горбань. – М., 1959. – 103с.
500880
  Горбань Е.И. Земля бесстрашных / Е.И. Горбань. – Ростов -на-Дону, 1966. – 79с.
500881
  Драганов Б.Х. Земля богата солнцем / Б.Х. Драганов. – К., 1988. – 48 с.
500882
  Яшин А.Я. Земля богатырей / А.Я. Яшин. – Л., 1945. – 190с.
500883
  Гурешидзе Н.В. Земля большая : стихи / Н.В. Гурешидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 71 с.
500884
  Копыленко А.И. Земля большая. / А.И. Копыленко. – Москва, 1962. – 328 с.
500885
  Донець Г.П. Земля Боянова : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 95 с.
500886
  Цапенко М.П. Земля Брянская / М.П. Цапенко. – Москва, 1972. – 135 с.
500887
  Чивилихин В.А. Земля в беде / В.А. Чивилихин. – М., 1970. – 64с.
500888
  Клепиков М.И. Земля в долгу не останеться. / М.И. Клепиков. – М, 1976. – 256с.
500889
  Кордонська А.В. Земля в долі людини (з асоціально-психологічною повістю Ольги Кобилянської) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 16/18 (236/238). – С. 11-26
500890
  Воробьева Мария Земля в илюминаторе : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 109 : Іл.
500891
  Аргутинская Л.А. Земля в крови : повесть / Л.А. Аргутинская. – Москва : Советский писатель, 1943. – 128 с.
500892
  Лункевич В.В. Земля в мировом пространстве / В.В. Лункевич. – 3-е изд. – Молотов : ОГИЗ, 1947. – 47 с.
500893
  Лункевич В.В. Земля в мировом пространстве / В.В. Лункевич. – 2-е изд. – Саратов : ОГИЗ, 1947. – 48с.
500894
  Гурев Г.А. Земля в мировом пространстве / Г.А. Гурев. – Москва : ГИКПЛ, 1950. – 144 с.
500895
  Якубовский И.И. Земля в огне / И.И. Якубовский. – М, 1975. – 567с.
500896
  Стадник М. Земля в огне. / М. Стадник. – Минск, 1952. – 471с.
500897
  Якубовский И.И. Земля в огън / И.И. Якубовский. – София, 1976. – 535с.
500898
  Золотарев В.А. Земля в опасности / В.А. Золотарев, Г.В. Сдасюк. – М., 1989. – 46с.
500899
  Брыкин Н.а. Земля в плену / Н.а. Брыкин. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л.-М., 1931. – 351с.
500900
  Брыкин Н.А. Земля в плену. Стальной Мамай / Н.А. Брыкин. – Л., 1969. – 696с.
500901
  Гурницький К.І. Земля в польоті / К.І. Гурницький. – Ужгород, 1981. – 88с.
500902
  Чивилихин А.Т. Земля в пути : Избранное / А.Т. Чивилихин. – Ленинград : Советский писатель, 1972. – 158с.
500903
  Филиппов Е.М. Земля в развитии / Е.М. Филиппов. – Киев : Радянська школа, 1989. – 191,[1] с., [8] л. цв. ил. – ISBN 5-330-00748-8
500904
  Галкин И.Н. Земля в сейсмических лучах / И.Н. Галкин. – Новосибирск, 1979. – 151с.
500905
  Малюга Н. Земля в системі бухгалтеорського обілку: визнання, оцінка, методика відображення / Н. Малюга, І. Замула // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 6. – С. 15-21.
500906
  Авсеенок А.А. Земля в снегу / Авсеенок А.А. – Москва : Мысль, 1971. – 191с., [8] л. ил. : ил.
500907
  Браун Н.Л. Земля в цвету / Н.Л. Браун. – Л., 1955. – 319с.
500908
  Бусыгин Н.И. Земля в цвету / Н.И. Бусыгин. – Чебоксары, 1960. – 60с.
500909
   Земля в цвету. – Кустанай, 1960. – 187 с.
500910
  Шатунов А.И. Земля в цвету / А.И. Шатунов. – Кишинев, 1966. – 68 с.
500911
  Ким Ден Ше Земля в цвету / Ким Ден Ше. – Ташкент, 1974. – 58с.
500912
  Гончаров Н.И. Земля в цвету / Н.И. Гончаров. – Минск, 1983. – 63с.
500913
   Земля в цвету. – Москва, 1985. – 48 с.
500914
  Журлива О. Земля в цвіту / О. Журлива. – К., 1964. – 75с.
500915
   Земля в цвіту.. – Одеса, 1967. – 180с.
500916
  Василевская В. Земля в ярме : роман / В. Василевская; пер. с польск. ЕГонзаго. – Изд. 4-е. – Москва : Гослитиздат, 1940. – 303 с.
500917
  Василевская В. Земля в ярме : роман / В. Василевская; пер. с польск. Е.Гонзаго. – Москва : Гослитиздат, 1940. – 88 с.
500918
  Василевська В. Земля в ярмі / В. Василевська. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 351 с.
500919
   Земля Ван Димена. Погоня за Wildlife : The Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 86-93 : Фото
500920
  Шимкус В.А. Земля вас любит. / В.А. Шимкус. – М., 1963. – 108с.
500921
  Кочевский В.В. Земля вдохновения / В.В. Кочевский. – М, 1966. – 115с.
500922
  Копиленко О. Земля велика / О. Копиленко. – Київ, 1957. – 284 с.
500923
  Рудерман М.И. Земля весенняя / М.И. Рудерман. – М., 1958. – 107с.
500924
  Дяченко М. Земля веснаров : Фантастическая повесть / М. Дяченко, С. Дяченко // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 11. – С. 25-87. – ISSN 0131-8136
500925
  Діброва М.Я. Земля віддячує дбайливим / М.Я. Діброва, К.С. Михайлов. – Одеса, 1981. – 64с.
500926
   Земля во Вселенной. – Москва : Мысль, 1964. – 491 с.
500927
  Ефремов Ю.Н. Земля во Вселенной / Ю.Н. Ефремов. – Москва : Знание, 1989. – 64 с.
500928
  Имерманис А.А. Земля во вселенной одна : стихи и поэмы / Анатоль Имерманис ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1967. – 110 с.
500929
   Земля восхода.. – Хабаровск, 1979. – 847с.
500930
  Шостка А.Н. Земля вращается / А.Н. Шостка. – Куйбышев, 1965. – 146с.
500931
  Никольская Т.Н. Земля вятичей. / Т.Н. Никольская. – М, 1981. – 296с.
500932
  Мамаева Ирина Земля Гай : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 1. – С.55-98. – ISSN 0012-6756
500933
  Санченко А. Земля Георгія : повісті / Антон Санченко. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 415, [1] с. – ISBN 978-617-679-227-7
500934
  Ткачев Н.И. Земля героев : [стихи] / Ткачев Н.И. – Волгоград : Н.-Волж. кн. изд-во, 1966. – 32 с. : портр
500935
   Земля героев : очерки о фронтовиках. – Москва : газ. "Красная звезда", 1972. – 80 с. – (Библиотечка "Красная звезда" ; № 12 (324))
500936
  Фененко М.В. Земля говорить / М.В. Фененко. – К, 1965. – 172с.
500937
  Фененко М.В. Земля говорить / М.В. Фененко. – К, 1969. – 127с.
500938
  Міщенко Д.О. Земля гонить соки : Повісті та оповідання / Д.О. Міщенко. – Київ : Веселка, 1976. – 144с.
500939
  Харпер Ф. Земля Гончаров / Ф. Харпер. – М, 1961. – 287с.
500940
  Валеев Р. Земля городов / Р. Валеев. – Москва, 1979. – 351с.
500941
  Валеев Р.Ш. Земля городов / Р.Ш. Валеев. – Свердловск, 1990. – 448с.
500942
  Золотов В.А. Земля горячая / В.А. Золотов. – М., 1972. – 463с.
500943
  Золотов В.А. Земля горячая : роман / В.А. Золотов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 440с.
500944
   Земля гранатового дерева.. – М., 1980. – 574с.
500945
  Колыхалов В. Земля граничит с небом / В. Колыхалов. – Москва, 1976. – 92с.
500946
  Сидоров В. Земля Григория Сороки // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 42-45. – ISSN 0869-8171
500947
  Кулинич П. Земля громадам - назавжди. І це повинні зрозуміти земельні та інщі чиновники // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 22-28 березня (№ 12). – С. 5. – ISSN 1992-9277
500948
  Гончар О. Земля гуде : Повість / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1950. – 192с.
500949
  Гончар О. Земля гуде : Повість / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1958. – 191с.
500950
  Гончар О.Т. Земля гуде : Вибрані твори: Для середн. шк. віку / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1966. – 271с.
500951
  Гончар О. Земля гуде : Вибрані твори: Для середн. шк. віку / О. Гончар. – Київ : Веселка, 1975. – 253с.
500952
  Гончар О.Т. Земля гуде : Повість / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1979. – 149с.
500953
  Гончар О. Земля гудит / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 240с. – (Б-ка украинской советской прозы)
500954
  Турков Г. Земля далекосхідна : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 2 (796). – С. 10-12. – ISSN 0868-4790
500955
  Базилевський В.О. Земля двох морів : поезії / В.О. Базилевський. – Дніпропетровськ : Промінь, 1978. – 158 с.
500956
  Гаврилкин Л.И. Земля детей наших : роман / Л.И. Гаврилкин. – Москва : Советский писатель, 1983. – 311 с.
500957
  Дудкін Іван Земля дітей : озброєним оком // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 142-147 : Фото
500958
  Ромашов А.П. Земля для всех / А.П. Ромашов. – Свердловск, 1986. – 140с.
500959
  Кулинич П. Земля для заміських котеджних містечок: правові питання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-37.
500960
  Кулинич П. Земля для заміських котеджних містечок: правові питання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 31-35.
500961
  Дрофань А.П. Земля для квітів / А.П. Дрофань. – Київ, 1968. – 171с.
500962
  Падерин Г.Н. Земля для настоящих мужчин / Г.Н. Падерин. – М, 1981. – 71с.
500963
  Джалагония Н. Земля для цветов : стихи и поэма / Н. Джалагония; авториз. пер. с груз. А.Балина и Ю.Ряшенцева. – Москва : Советский писатель, 1972. – 95 с.
500964
  Перрье Э. Земля до исторического времени / Э. Перрье. – Москва;Ленинград : Госиздат, 1927. – 320с.
500965
  Кешоков А.П. Земля добра и винограда : стихи и поэмы / А.П. Кешоков. – Москва : Современник, 1973. – 255 с.
500966
   Земля добра и света.. – Душанбе, 1980. – 195с.
500967
   Земля добрых людей.. – Ташкент, 1970. – 288с.
500968
  Быкадоров М.Д. Земля долгожителей / М.Д. Быкадоров. – Волгоград, 1974. – 96с.
500969
  Фадеев А.В. Земля Домская / А.В. Фадеев. – Ростов-на-Дону, 1952. – 171с.
500970
  Байдебура П.А. Земля донецька : новели / П.А. Байдебура. – Київ ; Харків : Українське державне видавництво, 1944. – 43 с.
500971
  Пронштейн А.П. Земля Донская в XVIII веке / А.П. Пронштейн. – Ростов-на-Дону, 1961. – 376с.
500972
   Земля донская.. – 2-е изд. испр. – Ростов н/Д., 1978. – 207с.
500973
  Швер Бернд Земля драконов и вулканов / Швер Бернд, Кэннон Браун // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 78-86 : фото. – ISSN 1029-5828
500974
  Матвеев К.П. Земля Древнего Двуречья : (мифы, легенды, находки и открытия) / К.П. Матвеев, А.А. Сазонов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 158с. – (Эврика)
500975
  Львов М.Д. Земля друзей / М.Д. Львов. – Алма-Ата, 1970. – 224с.
500976
  Степаненко В.И. Земля Ево-яхи / В.И. Степаненко. – М., 1987. – 352с.
500977
  Ганн Ю. Земля ее атмосфера и гидросфера / Ю. Ганн. – Санкт-Петербург, 1902. – 301с.
500978
  Гратт Г. Земля жаворонков : проза: роман / окончание. Начало в № 4, 2012 // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 57-127. – ISSN 0012-6756
500979
  Гильзенбах Р. Земля жаждет / Р. Гильзенбах. – М., 1964. – 358с.
500980
  Боровиков Г.Ф. Земля жаждет / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1986. – 286с.
500981
  Савиных В.П. Земля ждет и надеется / В.П. Савиных. – 2-е изд. – Пермь, 1990. – 253с.
500982
  Волгина Т. Земля желанная / Т. Волгина. – Київ, 1947. – 80с.
500983
   Земля женщин // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 44-45 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
500984
  Поліщук В.П. Земля живе людиною / В.П. Поліщук. – Ужгород, 1975. – 35с.
500985
  Фольварочний В.І. Земля жижиянових правнуків / В.І. Фольварочний. – К, 1980. – 112с.
500986
  Чабанівський М.І. Земля журавлиних ключів : повісті / Михайло Чабанівський. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 272 с.
500987
  Жуков Борис Земля журавля : заповедники // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 156-163 : Фото, карта
500988
   Земля з іменем.. – Ужгород, 1985. – 358с.
500989
  Белінська А. Земля з розстроченням платежу. Земля в розстрочку: бути чи не бути? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 40)
500990
  Дворниченко Н.Е. Земля за Байкалом : памятные места Чит. обл. / Дворниченко Н.Е. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1970. – 160 с., [4] л. ил.
500991
  Песков В.И. Земля за океаном / В.И. Песков, Б. Стрельников. – 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 287с.
500992
  Кравченко Л.К. Земля за холмом / Л.К. Кравченко. – Новосибирск, 1988. – 528с.
500993
   Земля заботы нашей. – М., 1984. – 64с.
500994
  Бородкин С Ю. Земля заветная / С Ю. Бородкин, . – М., 1987. – 527с.
500995
  Шток И.В. Земля Замоскворецкая / И.В. Шток. – М, 1973. – 40с.
500996
  Упіт А.М. Земля зелена / Андрій Упіт;. – Київ, 1954. – 655 с.
500997
  Упіт А.М. Земля зелена : роман / Андрій Упіт; пер. з латиш. – Київ, 1970. – 781 с.
500998
  Упит А.М. Земля зеленая / А.М. Упит; пер. с латыш. К.Козловской и Е.Кондратьевой. – Рига : Латгостиздат, 1948. – 834 с.
500999
  Упит А.М. Земля зеленая : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. К.Козловской и Е.Кондратьевой. – Москва : Советский писатель, 1949. – 931 с.
501000
  Упит А.М. Земля зеленая : роман / А.М. Упит; Пер. с латыш. К. Козловской и Е. Кондратьевой. – Москва : Латгосиздат, 1977. – 685 с.
<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,