Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>
497001
  Головіна О. "Зверніть на нас увагу!" Чому в Бельгії відбуваються підліткові протести // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 4


  "Кожен четвер тижня - вільний від навчання день. Від початку січня десятки тисяч школярів Бельгії регулярно виходять на протести саме посеред тижня. Обіцяють пропускати школу аж до місцевих виборів, що, як і вибори до Європейського парламенту, ...
497002
  Рябченко Ольга "Звертаюся до вас, як до рідного батька..." : листи до владних структур як джерело вивчення повсякденності студенства України (1920 - ті роки) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 108-125. – ISSN 0869-3595
497003
  Ворожбит І. "Звичаї, вподобання та дозвілля шляхтича на сторінках "Хроніки європейської Сарматії" А Гваньїні та "Опису України" Г.Л. де Боплана: система порівнянь" // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 114-117


  Стаття містить аналіз способів проведення дозвілля шляхтою, культуру вживання алкоголю, систему шляхетських уподобань.
497004
  Дзюба І.М. "Звичайна людина" чи міщанин? / І.М. Дзюба. – Київ, 1958. – 18 с.
497005
  Денисенко Г.Г. "Звід пам"яток історії та культури": реалізація проекту в пострадянських державах / Г.Г. Денисенко, О.А. Денисенко // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 372-382. – ISBN 978-966-139-028-6
497006
  Захарченко П.П. "Звідки є, пішла земля Руська" або про сучасний стан дискусій щодо походження Руської держави // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 19-24
497007
  Головченко В. "Звідки пішла Руська земля..." (міжнародно-політичні обставини виникнення Київської держави) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-10. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто драматичні міжнародні обставини формування давньоукраїнської державності (Київської Русі) в контексті ранньосередньовічного "Великого переселення народів". The article spotlights dramatic international circumstances of the old Ukrainian ...
497008
  Набок С. "Звідомлення Української академії наук..." як джерело дослідження кадрового потенціалу Національної академії наук України (1920-і роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 70-71. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі проблеми використання матеріалів Української Академії наук періоду 1918-1928 рр. The report deals with some problems of the using of the Ukrainian Academy of Science"s materials (1918-1928).
497009
  Пушкарук Н. "Звільнити без будь-яких умов" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 березня (№ 51). – С. 3


  Світові лідери та ЗМІ про засудження Надії Савченко російським судом.
497010
  Бондаренко О. "Звірства системи не мають терміну давності" / бесіду вів Т. Здоровило // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 25 квітня (№ 46). – С. 9


  "Мій співрозмовник не є професійним істориком, він - кандидат технічних наук i донині працює старшим науковим співробітником Інституту електрозварювання ім. Є. Патона. Проте саме скрупульозність науковця дала змогу Олександрові Бондаренку здійснити ...
497011
  Торкут Н.М. "Звіт про вояж" (1587) Е. Гейєса в контексті англійської ренесансної літератури мандрів // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 189-197. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
497012
  Лиман С.І. "Звіт про подорож Західною Європою в 1858-1859 рр." професора Харківського університету Д.І. Каченовського як джерело з історії вітчизняного туризму // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 126-130. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
497013
  Дубініна О. "Звіть мене...": спроба зіставлення художніх моделей романів Г. Мелвілла "Мобі Дік" та В. Стайрона "Вибір Софі" // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 154-163
497014
  Арзамасцев В.П. "Звук высоких ощущений..." : новое о М.Ю. Лермонтове / В.П. Арзамасцев. – Пенза : Приволж. кн. изд-во ; Пенз. отд-ние, 1984. – 168 с. – Библиогр.: с. 157-167
497015
  Новиков Н.С. "Звук родной струны..." / Н.С. Новиков. – Москва : Советская Россия, 1989. – 21 с.
497016
  Волощук М.Б. "Звуковые" эпитеты в повести Л. Толстого "Крейцерова соната" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 61-62
497017
  Шпаковский В. "Звучал булат, картечь визжала...": оружие 1812 года // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 11 (95). – С. 18-45. – ISSN 1812-867Х
497018
  Альтшуллер М.Г. "Звучащий стих свободы ради..." : Очерки о читателях декабристской поры / М.Г. Альтшуллер, И.Ф. Мартынов. – Москва : Книга, 1976. – 119 с.
497019
  Данько Н. "Звучить!" (Григір Тютюнник і Мануйлівка) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 вересня (№ 36). – С. 10, 11
497020
  Глухов А.Г. ...Звучат лишь письмена / А.Г. Глухов. – М, 1981. – 207с.
497021
  Метаксас Воспорітіс [Звичаї бедуїнів / Константінос Метаксас Воспорітіс. – Афіни : Нефелі, 1988. – 159, [6] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 18]). – ISBN 960-211-007-4
497022
  Вальтінос Т. [Звільнення дев"ятьох / Танасіс Вальтінос. – 3-є вид. – Афіни : Агра, 1992. – 88 с. – Видання новогрецькою мовою
497023
  Дымшиц А.Л. Звенья памяти / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – М : Советский писатель, 1968. – 427 с.
497024
  Дымшиц А.Л. Звенья памяти / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – М : Советский писатель, 1975. – 542 с.
497025
  Прокофьев А.А. Звенья. / А.А. Прокофьев. – Л, 1972. – 135с.
497026
  Черный К.Г. Звенья. / К.Г. Черный. – Ставрополь, 1972. – 255с.
497027
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – Москва-Л.
1. – 1932. – 558 с.
497028
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – Москва-Л.
2. – 1933. – 697 с.
497029
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – Москва-Л.
5. – 1935. – 794 с.
497030
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – Москва-Л.
6. – 1936. – 845 с.
497031
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV-XX вв.. – Москва
8. – 1950. – 864 с.
497032
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV-XX вв.. – Москва
9. – 1951. – 648 с.
497033
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – Москва-Л.
3-4. – 1934. – 947 с.
497034
   Звенья: Книга произведений псковских литераторов. – Л., 1988. – 288с.
497035
   Зверев Серафим Александрович. 1912-1979. Выставка произведений. Москва. 1985. Живопись, графика.. – М., 1985. – 36с.
497036
  Арсеньев В.Р. Звери - боги - люди / Арсеньев В.Р. – Москва : Политиздат, 1991. – 160с. – (Беседі о мире и человеке)
497037
  Вшивков Ф.Н. Звери / Ф.Н. Вшивков. – 2-е. – Симферополь, 1966. – 87с.
497038
  Айрапетьянц А.Э. Звери / А.Э. Айрапетьянц, П.П. Стрелков, И.М. Фокин. – Ленинград, 1987. – 141с.
497039
   Звери Арктики.. – Л., 1935. – 580с.
497040
  Собанских Г.Г. Звери в горах. / Г.Г. Собанских. – Барнаул, 1982. – 192с.
497041
   Звери в камне.. – Новосибирск, 1980. – 254с.
497042
  Даррелл Д. Звери в моей жизни / Д. Даррелл. – М, 1983. – 175с.
497043
  Малышев А.А. Звери в плену. Невыдум. истории. / А.А. Малышев. – Ставрополь, 1972. – 48с.
497044
  Смирин В.М. Звери в природе / В.М. Смирин, Ю.М. Смирин. – Москва, 1991. – 256с.
497045
  Акивис Д.С. Звери в цирке / Д.С. Акивис ; [М-во культуры СССР, Союзгосцирк]. – Москва : Искусство, 1970. – 46 с. : ил.
497046
  Акивис Д.С. Звери в цирке / Д.С. Акивис ; [М-во культуры СССР, Союзгосцирк]. – Москва : Искусство
Вып. 2. – 1971. – 55 с. : ил.
497047
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – Москва-Л.
1. – 1928. – 631с.
497048
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – Москва-Л.
2. – 1931. – 776с.
497049
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – Москва-Ленинград
3. – 1935. – 752с.
497050
  Кузнецов Н.В. Звери и птицы / Н.В. Кузнецов. – Ярославль, 1947. – 68с.
497051
  Савинов В.Н. Звери и птицы Алтая. / В.Н. Савинов. – Барнаул, 1964. – 135с.
497052
  Земский В. Звери и птицы Антарктики / В. Земский. – Одеса : Одесское областное изд-во, 1955. – 75с.
497053
  Кузнецов Э.Д. Звери и птицы Евгения Чарушина / Э.Д. Кузнецов. – Москва : Советский художник, 1983. – 159 с.
497054
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – М., 1940. – 200с.
497055
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : МОИП, 1950. – 204с. – (Среди природы ; Вып. 31)
497056
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – М., 1967. – 176с.
497057
  Шнитников В.Н. Звери и птицы нашей страны / В.Н. Шнитников. – Москва, 1957. – 254с.
497058
  Динникъ Н.Я. Звери Кавказа / Н.Я. Динникъ. – Тбилисъ
Ч. 1 : Китообразные и копытные. – 1910. – 247с.
497059
   Звери Казахстана.. – Алма-Ата, 1953. – 536с.
497060
  Кузнецов Б.А. Звери Киргизии / Б.А. Кузнецов. – Москва, 1948. – 213с.
497061
  Молюков М.И. Звери Красной книги СССР. / М.И. Молюков, О.Л. Россолимо. – М., 1989. – 190с.
497062
   Звери Ленинградской области : (Фауна, экология и практическое значение). – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1970. – 360с.
497063
  Семенов-Тян-Шанский Звери Мурманской области. / Семенов-Тян-Шанский. – Мурманск, 1982. – 176с.
497064
  Заянчковский И.Ф. Звери начеку. Органы чувств и поведение животных / И.Ф. Заянчковский. – Москва, 1974. – 240с.
497065
  Тимофеев В.В. Звери нашей области. / В.В. Тимофеев. – Иркутск, 1949. – 96с.
497066
  Романов А.Н. Звери не умирают / А.Н. Романов. – Кишинев, 1965. – 114с.
497067
  Прусайтс Я.А. Звери семейства Canidae Литовской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Прусайтс Я.А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1961. – 24л.
497068
  Строганов У С. Звери Сибири насекомоядные / У С. Строганов. – М., 1957. – 268с.
497069
  Строганов С.У. Звери Сибири хищные / С.У. Строганов. – Москва, 1962. – 459с.
497070
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – Москва-Л.
4. – 1940. – 615с.
497071
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – М.-Л.
5. – 1947. – 809с.
497072
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – Москва-Ленинград
6. – 1948. – 559с.
497073
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – М.-Л.
7. – 1950. – 706с.
497074
   Звери СССР и прилежащих стран.. – Москва
Т. 9. – 1957. – 756с.
497075
  Виноградов Б.С. Звери Таджикистана,их жизнь и значение для человека / Б.С. Виноградов, Е.Н. Павловский, К.К. Флеров. – М-Л, 1935. – 276с.
497076
  Барабаш-Никифоров Звери юго-восточной части Черноземного центра / Барабаш-Никифоров. – Воронеж, 1957. – 371с.
497077
  Иорданский В.Б. Звери, люди, боги. / В.Б. Иорданский. – М., 1991. – 317с.
497078
  Формозов А.Н. Звери, птицы и их взаимосвязи со средой обитания / А.Н. Формозов. – Москва, 1976. – 310с.
497079
  Дацкевич В.А. Звери. / В.А. Дацкевич. – Минск, 1976. – 95с.
497080
  Воробьев Б.Я. Звери. Скульптор Б. Воробьев / Б.Я. Воробьев. – Ленинград, 1962. – 13с.
497081
  Кекушев Н.Л. Звериада / Н.Л. Кекушев. – М, 1991. – 173с.
497082
  Жуков Борис Звериная депортация : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 122-128 : Фото
497083
  Старикович С.Ф. Зверинец у крыльца. / С.Ф. Старикович. – М., 1982. – 237с.
497084
  Пучков А. Зверинец. / А. Пучков. – Л., 1926. – 68с.
497085
  Каманин И.М. Зверинецкие пещеры в Киеве, (их древность и святость) / В. Каманин. – Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1914. – [4], 166, II, IV с., 29 л. ил., карт. : ил. – Библиогр.: С. I-IV последней паг.: Работы И.М. Каманина
497086
  Формозов А.Н. Зверинные гнезда, норы и логовища / А.Н. Формозов. – М.-Л., 1930. – 96с.
497087
  Евер Й. Звериные тропы и птичьи пути / Й. Евер. – Москва : Мир, 1972. – 200с.
497088
  Франко И.Я. Звериный бюджет; Свинская конституция; История одной конфискации. – Пер. с укр. С. Буды. – Санкт-Петербург : Работник, 1906. – 36 с.
497089
  Шкурко Александр Иванович Звериный стиль в искусстве и культуре Лесостепной Скифии (VII-III вв. до н.э.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Шкурко Александр Иванович ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ист. фак. – Москва, 1975. – 19 с. – Бібліогр.:с.16
497090
  Корепанов Кронил Иванович Звериный стиль в искусстве племен Среднего Поволжья и Прикамья в VII-III в.в. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Корепанов Кронил Иванович; Московский гос. ун-т. – М., 1980. – 23л.
497091
  Стрельбицький М.П. Звернення : поезії / М.П. Стрельбицький. – Одеса : Маяк, 1979. – 80 с.
497092
  Скрипкіна О. Звернення : поезія: вірш // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 141
497093
  Томенко М. Звернення [голови парлам. комітету з питань свободи слова та інформації] до Верховної Ради України: // Голос України, 2002. – 15 жовтня


  В зв"язку з відмовою Президента України від погодження кандидатури на посаду голови Нац. ради України з питань телебачення і радіомовлення
497094
  Кремень В.Г. Звернення [до учасників міжнародної конференції "Українознавство і питання розвитку української освіти"] / В.Г. Кремень, Б.М. Жебровський, П.П. Кононенко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 25 жовтня - 1 листопада (№ 47/48). – С. 7


  Звернення до учасників міжнародної конференції "Українознавство і питання розвитку української освіти", яка проходила 24 жовтня у Київському Будинку вчителя. У зверненні мова йде про проблеми запровадження українознавства в національній системі освіти ...
497095
  Ющенко В. Звернення [канд. на пост Президента України] до владик, духовенства, чернецтва і вірних Української православної церкви // За нашу Україну, 2004
497096
  Ющенко В. Звернення [Президента України] Віктора Ющенка до українського народу з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут // Нація і держава, 2005
497097
   Звернення Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік до парламентів і урядів усіх держав світу.. – К., 1960. – с.
497098
  Ющенко В. Звернення Віктора Ющенка до громадян // Високий замок, 2004


  [Щодо вільного вибору у другому турі президент. виборів 21 листоп. 2004 р.]
497099
   Звернення воюючої України до всієї української еміграції. – Торонто : На Варті, 1953. – 15, [1] с. – В кінці кн. зазнач.: Від імені Воюючої України: М. Лаврівський, Р. Лозовський, В. Коваль та ін.
497100
  Висоцький В.І. Звернення Всеукраїнського адвокатського форуму щодо основних концептуальних засад реформування адвокатури України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 4-7
497101
  Жулинський М. Звернення Вченої Ради Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ до МОН України / М. Жулинський, О. Поліщук // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 січня (№ 2). – С. 2


  Щодо "...питання стану викладання й подальшої долі в середній загальноосвітній школі предметів "українська мова", "українська література", "зарубіжна література".
497102
   Звернення Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка до магістрату Відня, ректорату Віденського університету та посольства України в Австрії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 7


  З приводу провокативних звинувачень Івана Франка в антисемітизмі.
497103
  Литвин В. Звернення Голови Верховної Ради України до співвітчизників з нагоди Дня Конституції України . // Голос України, 2004. – 26 червня
497104
  Дячок Т.О. Звернення громадян - шлях до вирішення гострих суспільно значущих проблем // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 148-149
497105
  Каменська Н. Звернення громадян податкові органи будуть розглядати по-новому // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (6). – С. 20-26.
497106
  Рум"янцева В. Звернення громадян України до Європейського Суду з прав людини: огляд стану // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.145-146. – ISSN 0132-1331
497107
  Займоглу Ферідун Звернення до Бога : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7/8 (967/968). – С. 62--65. – ISSN 0320 - 8370
497108
   Звернення до всіх колгоспників і колгоспниць, робітників і робітниць радгоспів, працівників МТС, науково-дослідних інститутів, дослідних станцій, до агрономів і зоотехніків, до всіх працівників і сп. – К., 1956. – 16с.
497109
  Ґурчинов Мілан Звернення до делегатів XIV Міжнародного конгресу славістів Голови організаційного комітету Конгресу академіка Македонської академії наук і мистецтв / пер. із рос. Людмили Домилівської // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 4-7
497110
  Буроменський Михайло Звернення до Європейського Суду з прав людини : (практика Суду і особливості українського законодавства) // Права людини : інформаційно-аналітичний бюлетень: спеціальний випуск / Харківська правозахисна група. – Харків, 2000. – № 14 : Звернення до Європейського суду з прав дюдини (практ. суду і особл. укр. законод.)/ М.Буроменський. – С.1-32. – ISBN 966-03-1102-8
497111
  Ільченко І. Звернення до Європейського Суду з прав людини як спосіб захисту права власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 14-18
497112
  Крістенко А. Звернення до ЄСПЛ: від заяви до рішення // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 43/44). – С. 1, 26-27
497113
   Звернення до населення окупованих районів України., 1943. – 15с.
497114
   Звернення до Президента України та Верховної Ради України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 20-26 серпня (№ 33). – С. 5


  Звернення щодо введення мораторію на внесення будь яких змін до Конституції України. Серед підписантів професор КНУ імені Тараса Шевченка Микола Хавронюк.
497115
   Звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, музейних працівників, письменників, художників, громадськості України та української діаспори / І. Ліховий, А. Гайдамака, Л. Брюховецька, П. Мовчан, М. та ін. Біляшівський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 листопада (№ 46). – С. 2


  Звернення щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт у Національному музеї Тараса Шевченка. Серед авторів звернення професор КНУ імені Тараса Шевченка Юрій Ковалів.
497116
   Звернення до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, музейних працівників, письменників, художників, громадськости України та української діаспори // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 27 листопада - 3 грудня (№ 48). – С. 7


  Протест проти того, що відбувається сьогодні з Національним музеєм Тараса Шевченка у Києві і вимога припинити його руйнування.
497117
  Нестеренко Г. Звернення до проблематики політичної нації в працях М. Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 136-141
497118
  Каменська Н.П. Звернення до публічної адміністрації: теоретико-правовий аспект : монографія / Каменська Н.П. – Київ : Талком, 2016. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 154-195. – ISBN 978-617-7133-75-8
497119
  Шкуліпа А.Г. Звернення до радості / А.Г. Шкуліпа. – К., 1983. – 54с.
497120
  Кресина И.А. Звернення до російських учених та інтелігенції / И.А. Кресина, А.В. Кресин // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 11). – С. 5
497121
   Звернення до співвітчизників // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. обкладинка
497122
  Васюник Іван Звернення до української інтелігенції // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 7. – ISSN 1810-2131
497123
  Левченко К.Б. Звернення до читачів // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 2 : рис.
497124
   Звернення завідувачів кафедр клінічної (топографічної) анатомії та оперативної хірургії медичних університетів України до Міністерства охорони здоров"я України / С.М. Білаш, Ю.М. Вовк, М.С. Гнатюк, О.А. Григор"єва, В.Г. [та ін.] Дуденко // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 16, № 4 (62). – С. 6-8. – ISSN 1727-0847
497125
   Звернення ініціативної групи "Перше грудня" до українського народу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (879), січень. – С. 233-236. – ISSN 0868-4790
497126
   Звернення Національної екологічної ради України щодо формування національного процесу "Довкілля для України" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 4
497127
  Свердліченко В. Звернення особи до суду за захистом честі, гідності та ділової репутації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 35-38
497128
   Звернення Президента до Українського народу з нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років
497129
  Ющенко В. Звернення Президента України з нагоди Х річниці грошової реформи в Україні // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 2-3
497130
  Севрук О. Звернення прокурора до суду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 100-105.
497131
  Миронов А. Звернення прокурора до суду з обвинувальним актом з угодою про визнання винуватості // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 38-45
497132
  Некрасова В. Звернення стягнення на іпотечне майно у разі проживання у ньому дитини // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 196-198. – ISBN 978-966-8830-75-4
497133
  Григор"єва Л.І. Звернення стягнення на майно боржника за вимогою кредитора, який є іпотекодержателем (іпотечного кредитора). / Л.І. Григор"єва, Спасибо-Фатєєва // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 10 (182). – С. 37-42
497134
  Грищенко А. Звернення стягнення на майнові авторські та суміжні права як предмет застави // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 18-24
497135
  Фелів О. Звернення стягнення на предмет іпотеки за правом України та Федеративної Республіки Німеччини // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 64-69.
497136
  Скиданов К. Звернення стягнення на предмет іпотеки зо договором іпотеки, укладеним подружжям: теорія і практика // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.93-99
497137
  Кобець Р. Звернення стягнення на предмет іпотеки: ТОП-3 висновки ВСУ 2016 р. // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 18-19
497138
  Щербина І.М. Звернення стягування більшої суми, порівняно із зазначеною у виконавчому документі // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 121-124. – ISBN 978-617-7361-58-8
497139
  Ляшенко Р.О. Звернення та приведення судового рішення до примусового виконання: від теоретичних концепцій до законодавчого закріплення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 224-227


  У статті розкривається поняття "звернення судового рішення до виконання", "приведення судового рішення до примусового виконання". Зроблені теоретичні висновки та пропозиції про законодавчу регламентацію даних процесуальних інститутів.
497140
  Овсієнко В. Звернення Товариства "Соловецьке Братство" / В. Овсієнко, Р. Круцик, Г. Лук"янчук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 9 серпня (№ 28)


  "До нащадків жертв масових репресій тоталітарного сталінського режиму, до всіх українців в Україні та за її межами сущих, до громадськості Карелії й Російської Федерації. “Великий терор” - масштабна кампанія масових репресій громадян, що була ...
497141
   Звернення українських письменників у зв"язку з агресією Російської Федерації на територію України / В. Баранов, Л. Голота, Ю. Дорошенко, Р. Іваничук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 березня (№ 10). – С. 2
497142
  Купріянович Г. Звернення Українського Товариства з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського / Г. Купріянович, В. Ковальський // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 2 (144). – С. 4. – ISSN 1230-2759


  В зверненні йдеться: "Цей ювілей є важливим для всіх українців, які проживають на території Республіки Польща - як на рідних землях Підляшшя, Надсяння, Бойківщини та Лемківщини, так і в нащих регіонах держави. Врешті, ця річниця фундаментально важлива ...
497143
   Звернення Української громадської групи до країн-учасниць Белградської наради // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, О. Коновал, Р. Рахманний [та ін.]. – Toronto, 1977. – Рік 28, ч. 331, вересень : вересень. – С. 5-8


  З приводу нагляду за виконанням Гельсинської угоди країнами Белградської наради. Протест проти арешту Миколи Руденка та Олексія Тихого.
497144
   Звернення української фракції центру Університету св. Володимира до українськкого студентства із закликом записуватися до студентського куреня Українських січових Стрільців // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 73. – ISBN 978-966-2133-35-6
497145
   Звернення учасників Всесоюзної наради працівників МТС, скликаної ЦК КПРС і Радою Міністрів СРСР.. – К., 1954. – 16с.
497146
   Звернення учасників Пленуму ЦК КП України до всії колгоспників і колгоспниць.... – Київ, 1961. – 63 с.
497147
  Мазак Я. Звернення фізичних та юридичних осіб безпосередньо до Конституційного Суду Словацької Республіки / Я. Мазак, Е. Барань // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.76-81
497148
   Звернення Форуму до влади і громади (освіта і наука: національний вимір) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 3


  Форум "Українська ініціатива", який відбувся 15 грудня у Київському будинку вчителя.
497149
   Звернення Центрального Комітету Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків) до всіх виборців.... – Київ, 1937. – 14 с.
497150
   Звернення Центрального Комітету Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків) до всіх виборців.... – Київ, 1938. – 20 с.
497151
   Звернення Центрального Комітету Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків) до всіх виборців.... – Київ, 1938. – 13 с.
497152
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії /більшовиків/ Укарїни до всіх виборців.... – К., 1947. – 31с.
497153
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу до всіх виборців.... – К. : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1954. – 16 с.
497154
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу і Ради Міністрів Союзу РСР до колгоспників.... – К., 1957. – 20с.
497155
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу і Ради Міністрів Союзу РСР до колгоспників.... – К., 1958. – 31с.
497156
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Укарїни до всіх виборців.... – К., 1958. – 20с.
497157
   Звернення Центрального Комітету КПРС до партії, до радянського народу. – К, 1974. – 16с.
497158
  Безкровний Є. Звернення, як один із елементів представництва прокурором інтересів громадянина в порядку адміністративного судочинства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 83-84. – ISBN 978-617-7069-15-6
497159
  Гундорова Т. Звернутись до звичайної людини. Тарас Шевченко - феменіст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 11
497160
  Фрейхен П. Зверобои залива Мелвилла. / П. Фрейхен. – М, 1961. – 232с.
497161
  Чистых Борис Зверобой класса люкс / Чистых Борис, Чанселлор Дэвид // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 130-140 : фото
497162
  Купер Д.Ф. Зверобой, или первая тропа войны : Роман / Д.Ф. Купер. – Фрунзе : Кыргызстан, 1981. – 477с.
497163
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1948. – 604с.
497164
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Киев : Молодь, 1954. – 520 с.
497165
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1955. – 575с.
497166
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны : Пер. с англ. Т. Грица / Д.Ф. Купер. – Кишинев : Лумина, 1970. – 467 с.
497167
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1981. – 528с.
497168
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны : роман / Д.Ф. Купер; Пер. с англ. Т. Грица. – Фрунзе : Кыгызстан, 1981. – 477 с.
497169
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Кишинев, 1981. – 464с.
497170
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – К, 1982. – 518с.
497171
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Фрунзе, 1982. – 477с.
497172
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны : роман / Д.Ф. Купер. – Харьков : Прапор, 1986. – 448 с.
497173
  Купер Дж.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны : роман / Дж. Ф. Купер. – Москва : АСТ, 2003. – 416 с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-017965-0
497174
   Звероводство. – Москва : Сельхозгиз, 1953. – 560 с. : ил. – (Трехлетние колхозные агрозоотехнические курсы . Второй и третий годы обучения)
497175
  Вастеров Н.Г. Звероводство / Н.Г. Вастеров. – Москва : Изд-во Центрсоюза, 1961. – 272с.
497176
  Ильина Е.Д. Звероводство / Е.Д. Ильина, А.Д. Соболев. – М., 1990. – 271с.
497177
   Звероводство.. – 3-е изд., перер. и доп. – М., 1959. – 576с.
497178
  Паничев А.М. Зверовые солонцы Сихотэ-Алиня / А.М. Паничев. – Владивосток, 1987. – 204с.
497179
  Хапилин К. Зверодухи // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 54-59. – ISSN 0868-488Х


  Так художник Петров-Водкин называл людей, стоящих между ското- и духочеловеками. Именно за их души идет мировая борьба между силами добра и зла
497180
  Курек Н.С. Звероподобное поведение. Линии Аристотеля и Фрейда // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 1 (январь-февраль). – С.104-116. – ISSN 0236-2007
497181
  Толстая Т. Зверотур : Эссе // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 12. – С. 151-160. – ISSN 1130-6545
497182
  Сычников В.Н. Зверства английских интервентов в Тукменистане в 1918-20 гг. / В.Н. Сычников. – Ашхабад, 1954. – 30с.
497183
   Зверства немецких захватчиков.. – М., 1943. – 48с.
497184
   Зверства немецких оккупантов в Кабарде.. – Нальчик, 1945. – 87с.
497185
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – М.
4. – 1942. – 63с.
497186
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.
5. – 1942. – 88с.
497187
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – М.
9. – 1943. – 48с.
497188
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.
10. – 1943. – 71с.
497189
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – М.
12. – 1944. – 64с.
497190
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – М.
15. – 1945. – 80 с.
497191
  Аброськин С.В. Зверства фашистов в Воронежской области / С.В. Аброськин. – Москва : Госполитиздат, 1943. – 48 с.
497192
  Охріменко Світлана Звертання : конспект уроку в 9 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 8-9. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
497193
  Хаценко Л.І. Звертання в "Кобзарі" Тараса Шевченка // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 134-140


  У статті розглядаються проблеми лінгвоетикету та використання етикетних формул звертань у «Кобзарі» Тараса Шевченка. Іде мова про стилістичне навантаження звертань, аналізуються особливості звертань, виражених кличним відмінком, виділяється 8 різних ...
497194
  Ледняк Г. Звертання в сучасній німецькій мові / Г. Ледняк, Ю. Ледняк // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 161-169. – ISSN 2411-6548
497195
  Загнітко Лариса Звертання в українській мові: формально-граматичні та семантичні вияви // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 85-93. – Бібліогр.: Літ.: с.93; 11 п. – ISSN 1728-9572
497196
  Рущак О. Звертання в українській та англійській мовах: спроба контрастивного аналізу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 161-169. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
497197
  Ігнатова О. Звертання на "ти" і на "ви" у французькій мові : соціокультурний підхід


  Розглядаються різні етапи функціонування в міжособистісному спілкуванні французьких особових займенників tu та vous у французькій мові, їх значення та соціальна роль : від нейтрального позначення однини та множини до шанобливо - ввічливого vous та ...
497198
  Мариненко П.І. Звертання та його функції в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 342-347


  У статті йдеться про функціонування звертання в сучасній іспанській мові на матеріалі художньої літератури письменників другої половини ХХ століття та записаних розмовних текстів, що належать Іберійському мовному ареалу. Розглядається номінативна та ...
497199
  Корнійко І.В. Звертання як динамічний засіб вираження зверненості мовлення (на матеріалі німецької мови) : Автореф. дис... канд. філолог. наук: 10.02.04. / Корнійко І.В.; КДЛУ. – Київ, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назв.
497200
  Стельмах Б. Звертання як елемент мовного етикету у творчості Агатангела Кримського // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 283-289. – ISSN 2304-9383
497201
  Рудько Л.П. Звертання як компонент загальної системи крмунікативно-прагматичних засобів п"єси // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 350-354. – ISBN 978-966-581-958-5
497202
  Чухно А.А. Звершення і перспективи // Веч. Київ, 1976. – 17 квітня
497203
  Амфитеатров А.В. Зверь из бездны : историческое сочинение в 4 т. / Александр Амфитеатров. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-во "Просвещение" ; Типо-лит. акц. о-ва "Самооборона". – (Собрание сочинений А.В. Амфитеатрова ; Т. 5)
Т. 1 : Династия при смерти. – 1911. – XXXII, [2], 460 с., 1 л. план, 1 л. факс. – На обл. после автора: Собрание сочинений. – Библиогр.: Издания античных писателей, которыми пользовался автор (с. 456-460)
497204
  Амфитеатров А.В. Зверь из бездны : историческое сочинение в 4 т. / Александр Амфитеатров. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-во "Просвещение" ; Типо-лит. акц. о-ва "Самооборона". – (Собрание сочинений А.В. Амфитеатрова ; Т. 6)
Т. 2 : Золотое пятилетие. – 1911. – [6], 427 с., 1 л. план, 1 л. факс. – На обл. после автора: Собрание сочинений
497205
  Амфитеатров А.В. Зверь из бездны : историческое сочинение в 4 т. / Александр Амфитеатров. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-во "Просвещение. – (Собрание сочинений А.В. Амфитеатрова ; Т. 8)
Т. 4 : Погасшие легенды. – 1914. – [8], 488 с., 3 л. план. – На обл. после автора: Собрание сочинений. – Библиогр.: Список книг служивших автору пособиями и справочниками при сочинении т. 3 и т. 4 (с. 484-488)
497206
  Шаркади И. Зверь с хутора / И. Шаркади. – Москва : Художественная литература, 1987. – 300, [2] с. – В изд. также: Смерть врача / Д. Фекете. 20 часов : [Повести] : пер. с венг. / Ф. Шанта. – (Серия "Новый мир")
497207
  Хаткевич Василий Зверьки, которые охотились на динозавров : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 4 : Іл.
497208
  Гали М. Звзда надежды : стихи и поэма / М. Гали. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1977. – 127 с.
497209
  Смирнова В.Г. Звивини русла річки Псел та їх деформації // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 74-80. – ISSN 2306-5680
497210
  Кудрявцев Лев Звивисті стежки Нестора Махна // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 205-209. – ISSN 0869-3595
497211
  Котлярова К. Звинувачення в магії в судових процесах I ст. за повідомленнями Тацита // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 318-322. – ISBN 978-966-171-793-9
497212
  Шеренговий О.Г. Звинувачувані не підсудні / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1989. – 200 с.
497213
  Муковський І.Т. Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої Світової війни / І.Т. Муковський, О.Є. Лисенко; За ред. В.Д.Конашевича. – Київ : Книга пам`яті України, 1997. – 568с. – ISBN 5-88500-041-7
497214
   Звитяга мужніх.. – Ужгород, 1969. – 116с.
497215
   Звитяга працею // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 183-185. – ISSN 0869-3595
497216
   Звитяга.. – Львів, 1985. – 327с.
497217
  Сушко К. Звитяги і муки Хортиці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 1 жовтня (№ 37). – С. 1, 14
497218
  Воловодська В. Звитяги П.Ф. Тушкана (1867-1942) на освітянській та науковій ниві Полтавщини // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 187-191. – ISSN 2415-3567
497219
  Жулавский Ю. Звитяжець / Ю. Жулавский. – К., 1927. – 324с.
497220
  Рудь П.С. Звитяжна молодість / П.С. Рудь. – К., 1960. – 68с.
497221
  Ляхоцький Володимир Звитяжний шлях, високість духу : Київському державному інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука виповнюється 70 // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 5. – ISSN 0868-9644
497222
   Звитяжниці : Жінки - Герої Радянського Союзу в боях за Україну в роки Великої Вітчизняної Війни / Є.В. Сафонова, В.Я. Галаган, Г.В. Данилко, З.О. Сільченко; [Сафонова Є.В., Галаган В.Я., Данилко Г.В., Сільченко З.О.] ; Організація ветеранів України. – Київ : Україна, 1995. – 247с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: Авт. зазн. на звороті тит. арк. – ISBN 5-319-01372-8
497223
   Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України : документально-художня дилогія / [ упор.: І.В. Малінкін, М.А. Мелешко, О.С. Рибка; авт. проекту і відп. ред. О.С. Рибка; гол. ред. В.В. Пасак ]. – Фастів : Поліфаст, 2008. – 528с. – ISBN 978-966-7758-70-7
497224
  Лавренчук Володимир Звитяжцем - через три віки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 47-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
497225
  Мілер В. Звичаєва корупція? : Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі / В. Мілер, О. Гределанд, Т. Кошечкіна; Пер. з англ. Д.Скляренко. – Київ : К.І.С., 2004. – 328с. – ISBN 966-8039-38-6


  На основі широкого кола маловідомих документів та літератури висвітлюється процес міжнародно-інформаційної діяльності різних форм Української державності 1917-1923 рр.
497226
  Кононенко В.П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Кононенко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 197л. – Бібліогр. : л.182-197
497227
  Кононенко В.П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини : автореф. дис. ... канд.юрид. наук : 12.00.11 / Кононенко В. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр. :9 назв.
497228
   Звичаєве міжнародне гуманітарне право. Норми // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 7-16. – ISSN 1814-3385


  Українською мовою звичаєві норми міжнародного гуманітарного права публікуються вперше. Цей переклад здійснено для спеціального випуску "Українського часопису міжнародного права"(2006 рік), присвяченого міжнародному гуманітарному праву та підготовленого ...
497229
  Толкачова Н.Є. Звичаєве право : Навч. посібник / Н.Є. Толкачова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 367с. – ISBN 966-594-619-6
497230
  Толкачова Н.Є. Звичаєве право : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Є. Толкачова; КНУТШ. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Київський університет, 2006. – 367с. – різні обкладинки. – ISBN 966-594-833-4
497231
  Толкачова Н.Є. Звичаєве право в системі соціально-ціннісних установлень і нормативного регулювання відносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 33-41. – (Правознавство ; Вип. 375)
497232
  Івановська О.П. Звичаєве право в Україні : етнотворчий аспект : навчальний посібник / О.П. Івановська. – Київ : ЕксОб, 2002. – 263 с. – ISBN 966-7769-15-1
497233
  Івановська О.П. Звичаєве право в Україні : етнотворчий аспект : навч. посібник / О.П. Івановська, П.О. Івановський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 383, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-728-2
497234
  Мацелюх І. Звичаєве право Запоріжської січі в оборонні православної віри // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 156-164. – ISBN 978-966-2779-91-2
497235
  Гошко Юрій Звичаєве право населення Українських Карпат та Прикарпаття XIV-ХІХ ст. / Гошко Юрій; НАНУ. Ін-тут народознавства НАНУ. – Львів : Ін-тут народознавства НАНУ, 1999. – 336с. – ISBN 966-02-0672-0
497236
  Бедрій М. Звичаєве право Стародавнього Єгипту: деякі історико-правові аспекти // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 8-12
497237
  Гримич М. Звичаєве право у дослідженнях Олександра Кістяківського // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С. 28-33
497238
  Верховцева І.Г. Звичаєве право у селянському самоврядуванні в Україні другої половини XIX - початку XX ст. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 13-19. – ISSN 2312-217Х
497239
  Шевченко О.О. Звичаєве право України IX - XIX століть / О.О. Шевченко. – Київ : [б. в.], 2012. – 199, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2254-30-3
497240
  Толкачова Н. Звичаєве право України: особливості розвитку // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 152-178


  Показано особливості українського права як самобутньої, самодостатньої та оригінальної правової системи, яка хоч і зазнала своєрідних впливів, проте еволюціонувала за внутрішніми закономірностями. Звичаєве право репрезентується як регулятор поведінки ...
497241
  Толкачова Н.Є. Звичаєве право України: особливості розвитку / Н. Толкачова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 105-113. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Показано особливості українського права як самобутньої, самодостатньої та оригінальної правової системи, яка хоч і зазнала своєрідних впливів, проте еволюціонувала за внутрішніми закономірностями. Звичаєве право репрезентується як регулятор поведінки ...
497242
  Малютіна І.П. Звичаєве право українського народу за матеріалами історико-юридичних пам"яток X-XIX ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 450-457.
497243
  Малютіна І.П. Звичаєве право українців в історико-етнологічних дослідженнх XVIII-XIX ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 442-456.
497244
  Гримич М. Звичаєве право українців у дослідженнях Івана Франка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.4-8
497245
  Крикун Ю.С. Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х - на початку 1930-х років : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Крикун Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 213л. – Бібліогр. : л.188-213
497246
  Крикун Ю.С. Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х - на початку 1930-х років : Автореферат дис. ...канд.істор. наук 07.00.05-Етнологія / Крикун Ю.С.КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібл.:3 назви
497247
  Киндюк Б.В. Звичаєве право як джерело лісового законодавства в українських землях у XIV-XVII століттях // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 90-95
497248
  Івановська О. Звичаєве право: методологія, джерельна база, текстологія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 332-337


  У статті здійснюється спроба дефініцій народознавчих термінів. Розглядається звичаєва культура українського етносу: витоки; механізми соціалізації; закріплення в народнопоетичному тексті. В статье осуществляется попытка дефиниций народоведческих ...
497249
  Панасюк О.Т. Звичаєве регулювання трудових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 62-63. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядається місце звичаєвого права та трудових звичаїв у системі трудового права. Можливість та умови застосування звичаєвого права та звичаїв визначаються особливостями правової системи країни, її культурними та національними традиціями. Таке ...
497250
  Гримич М.В. Звичаєве цивільне право українців XIX - початку XX століття / М.В. Гримич ; КНУТШ. – Київ : Арістей, 2006. – 560 с. – ISBN 966-8458-84-2
497251
  Гримич М.В. Звичаєве цивільне право українців XIX - початку XX століття / М.В. Гримич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Арістей, 2010. – 559, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 535-555 та в прим. с. 458-534. – ISBN 966-8458-84-2
497252
  Морозов А.Ю. Звичаєве, моральне, етичне в контексті інтуїтивного досвіду // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 15-20. – ISSN 2226-3209
497253
  Артюх Л. Звичаєві забобони, пов"язані з хлібом: традиції і сучасне побутування // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 6 (340) листопад - грудень. – С. 7-14. – ISSN 0130-6936
497254
  Івановська О. Звичаєві засади соціалізації молоді в Україні // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 179-187. – ISBN 978-966-349-240-7
497255
  Мазуркевич О.П. Звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців : навч. посібник / Мазуркевич О.П., Дячук В.П. ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2016. – 217, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 163-184. – ISBN 978-966-2609-96-7
497256
  Мазуркевич О.П. Звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців : навч. посібник / Мазуркевич О.П., Дячук В.П. ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 217, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 163-184. – ISBN 978-966-2609-96-7
497257
  Мазуркевич О.П. Звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців : навч. посібник / Мазуркевич О.П., Дячук В.П. ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 217, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 163-184. – ISBN 978-966-2609-96-7
497258
  Мазуркевич О.П. Звичаєві норми етикету у традиційній культурі українців (XIX - початку XX ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Мазуркевич Ольга Павлівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
497259
  Андрейків А. Звичаєві норми як елемент нормативної системи міжнародного права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 129-138. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
497260
  Клименко Т. Звичаєво-обрядові елементи як інтертекстуальні компоненти у повістях І. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 362-368. – ISBN 978-966-793-136-3
497261
  Гурбик А. Звичаєво-правова культура та правосвідомість в Україні XVI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 22-27
497262
  Лобода Ю.П. Звичаєво-правова культура українського народу як наукова проблема теоретико-правової юриспруденції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 28-34. – (Право. Економіка. Управління)
497263
  Гримич Марина Віллівна Звичаєво-правова традиційна культура українців XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... доктора істор. наук: 07.00.05 / Гримич М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 30 с. – Бібліогр.: 23 назв.
497264
  Гримич Марина Віллівна Звичаєво-правова традиційна культура українців XIX - початку XX ст. : дис. ... доктора істор. наук: 07.00.05 / Гримич Марина Віллівна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 410 л. – Бібліогр.: л. 372 - 410
497265
  Коваленко Т.О. Звичаєво-правове регулювання земельних відносин на території України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 63-73
497266
  Гладких М.І. Звичаї / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 146. – ISBN 966-642-073-2
497267
  Забловський А. Звичаї "саджати на лубок" та "убасте" в українській та японській етнокультурній традиції / А. Забловський, М. Умебаяші // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 99-101
497268
  Лисак А. Звичаї в діяльності британського парламенту // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 76-78
497269
   Звичаї в селі Забрідді та по де-яких інших, недалеких від цього села місцевостях Житомирського повіту на Волині.. – Житомир, 1920. – 160с.
497270
  Бедрій М. Звичаї ділового обороту в історії українського права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 4 (208). – С. 11-14
497271
  Міловська Н. Звичаї ділового обороту як джерела правового регулювання договірних страхових відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 35-39. – ISSN 2307-8049
497272
  Джуринський О. Звичаї ділового обороту як джерело господарського права України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 14-17


  У статті досліджуються звичаї ділового обороту як джерела сучасного господарського права України, пропонуються зміни до законодавства, спрямовані на розв"язання проблеми застосування звичаїв ділового обороту для регулювання відносин у сфері ...
497273
  Гаєвська Т.І. Звичаї і обряди звичаєвого права Київської Русі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 29. – С. 155-161. – ISSN 2225-7586
497274
  Нікіша Д.О. Звичаї морських торговельних портів // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 5 (65). – С. 47-50
497275
  Воропай О. Звичаї нашого народу : етногр. нарис / Олекса Воропай. – Мюнхен : Українське видавництво
[Т. 1]. – 1958. – 449, [6] с. – На тит. арк. номер тому не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим.
497276
  Воропай О. Звичаї нашого народу : етногр. нарис / Олекса Воропай. – Мюнхен : Українське видавництво
[Т. 2]. – 1966. – 442, [5] с. – На тит. арк. номер тому не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим.
497277
  Воропай Олекса Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис. [В 2-х т.] / Воропай Олекса. – Репринтне видання. – Київ : Оберіг. – ISBN 5-333-01093-5
Том 1. – 1991. – 455с. – Вихід. дані оригіналу: Мюнхен: Українське видавництво, 1958
497278
  Воропай Олекса Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис. [У 2-х т.] / Воропай Олекса. – Репринтне видання. – Київ : Оберіг. – ISBN 5-333-01095-1
Том 2. – 1991. – 447с. – Вихід. дані оригіналу: Мюнхен: Українське видавництво, 1960
497279
  Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / О. Воропай. – Київ : Оберіг, 1993. – 602с. – ISBN 5-87168-028-3
497280
  Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / Олекса Воропай. – Харків : Фоліо, 2004. – 508c. – (Перлини української культури). – ISBN 966-03-2569-X
497281
  Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / Олекса Воропай. – Київ : Велес, 2005. – 528с. – (Перлини української культури). – ISBN 966-8263-16-2
497282
  Мазур В. Звичаї незаможних студентів старої Київської академії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 травня (№ 18/19). – С. 15


  "Із радикалізацією суспільно-політичних відносин в українських воєводствах Речі Посполитої постало питання про створення вищої школи, покликаної навчити й виховати майбутню політичну і культурну еліту краю. Саме таке завдання поставив 1632 року перед ...
497283
  Гримич М. Звичаї обміну в українській шлюбній обрядовості // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 5-11
497284
  Небесна З. Звичаї при народженні дитини на Бойківщині. Динаміка змін в обрядовості ХХ-ХХІ століть // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 40-46. – ISSN 0130-6936
497285
  Іваннікова Л. Звичаї та обряди болгар села Вільшанка (Ольшанка) Херсонської губернії: міжетнічні паралелі (за матеріалами кінця XIX - початку XX століття) // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 472-486. – ISBN 978-966-02-7872-1
497286
  Щербак С.В. Звичаї та обряди в конфліктах української драматургії першої половини XIX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 210-213. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Досліджується роль, яку відіграли народні звичаї, традиції і свята в українській драматургії першої половини ХІХ ст. в залежності, зокрема, від її жанру.
497287
  Мовна У.В. Звичаї та обряди українських пасічників Карпат і Прикарпаття (друга половина XIX - початок XX століття) : [монографія] / Уляна Мовна ; НАНУ ; Ін-т народознавства ; [відп. ред. Павлюк С. ; ред. Горбаль М.]. – Львів : [Афіша], 2006. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 170-192. – ISBN 966-02-4134-8
497288
  Коцан В.В. Звичаї та обряди, пов"язані з народженням дитини, в селах пониззя р. Уж (ХІХ - перша половина ХХ століть) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 100-107. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
497289
  Тарнавський Р. Звичаї трудової сусідської взаємодопомоги в громадсько-виробничому побуті українців: історіографія питання // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 84-96. – ISSN 2078-6077
497290
  Артюх Л.Ф. Звичаї українців у народному календарі / Лідія Артюх ; [фотогр.: Л. Буханська та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2012. – 223, [1] с. : фотогр. – Авт. зазнач. на додатк. тит. арк. – Бібліогр.: с. 223. – ISBN 978-966-8137-93-8
497291
  Смітюх А.В. Звичаї як джерело права в контексті нового законодавства України (перспективи застосування господарськими судами) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.344-348. – ISBN 966-7784-65-7
497292
  Крижановський О. Звичаї, обряди й розваги у стародавній Індії та Китаї. З циклу "Культура та релігія Стародавнього Сходу" // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 51-54.
497293
  Лондон Дж. Звичай білої людини = The white man"s way / Джек Лондон. – Видакнз парал. текстом. – Харків : Фоліо, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-03-4020-6
497294
  Пахолок С. Звичай гостинності в родильній обрядовості українців західних областей // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 25. – С. 64-70
497295
  Кваша В. Звичай Діань і його значення для регулювання земельних відносин у сучасному Китаї // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 12 (216). – С. 49-51
497296
  Стрілець О.М. Звичай ділового обороту та суміжні категорії за законодавством України // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 107-111


  У статті досліджується законодавче регулювання звичаю ділового обороту та суміжних категорій (узвичаєння, заведеного порядку) в Україні.
497297
  Гончаренко О. Звичай ділового обороту: засіб саморегулювання господарської діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 5 (94). – С. 47-55. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
497298
  Матвійчук Н.М. Звичай людей злонравних / Н.М. Матвійчук. – К., 1986. – 120с.
497299
  Ковальчук Н. Звичай міжнародної торгівлі як джерело міжнародного приватного права // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009). – С. 250-257. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
497300
  Стрілець О.М. Звичай у праві Франції // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2016. – Вип. 1 (2). – С. 78-81. – ISSN 2415-3095
497301
  Озель В. Звичай у системі права України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 201-205
497302
  Радутний О.Е. Звичай як джерело кримінального права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 130-135. – ISSN 1563-3349
497303
  Передерієв Є. Звичай як джерело права в міжнародному публічному і приватному праві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 18-21.
497304
  Потапова О.В. Звичай як джерело регулювання діяльності торговельних морських портів // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 60-68
497305
  Демцьо І. Звичай як джерело цивільного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 176-178. – ISBN 978-617-7069-17-0
497306
  Стрілець О. Звичай: проблема дефініції у французькій юридичній науці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 37-38. – ISBN 978-617-7069-14-9
497307
  Мороз З.П. Звичайна дівчина / З.П. Мороз. – К., 1946. – 33с.
497308
  Юферев Д.В. Звичайна легенда. / Д.В. Юферев. – К., 1964. – 383с.
497309
  Леонов Л.М. Звичайна людина / Л.М. Леонов. – Київ, 1953. – 122с.
497310
  Дзюба І.М. Звичайна людина чи міщанин / І.М. Дзюба. – Київ, 1959. – 277с.
497311
  Бурлак В.М. Звичайна неділя / В.М. Бурлак. – Київ, 1981. – 192 с.
497312
  Корепанов О.Я. Звичайна прогулянка / Олексій Корепанов // Жадані пороги землі / О.М. Дурєєв. – Київ : Молодь, 1991. – С. 45-157
497313
  Грушевський М.С. Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства / вступна стаття О.В.Яся // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 199-208. – ISSN 0130-5247
497314
  Лур"є Н.Г. Звичайне життя / Ноях Лур"є. – Київ, 1936. – 176 с.
497315
  Собко В.М. Звичайне життя : Роман / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 338с.
497316
  Тимошенко Наталія Звичайне хамство // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 10-13. – ISSN 0130-5212
497317
  Кралюк П. Звичайний (анти)фашизм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 74). – С. 5
497318
  Черкаська Г. Звичайний нескорений // Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2015. – № 5 (64). – С. 60


  Масютко Михайло Савович - український письменник, правозахисник.
497319
  Шлапак Я. Звичайний українець, котрий став видатним // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 10/11). – С. 11


  110 років від дня народження Архипа Михайловича Люльки, конструктора авіаційних двигунів.
497320
  Донскіс Л. Звичайний фашизм // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 16 (336). – С. 33. – ISSN 1996-1561


  Російський фашизм є породженням ментальності кримінального світу, що поширюється на політичний клас, ЗМІ та більшість дипломатів.
497321
  Брюгген В.О. Звичайний хліб мистецтва / В.О. Брюгген. – Київ, 1969. – 251с.
497322
  Ільченко О. Звичайний хлопець / О. Ільченко. – Київ : Молодь, 1947. – 110 с.
497323
  Гребенча М.К. Звичайні диференціальні рівняння / М.К. Гребенча. – Київ, 1939. – 316 с.
497324
  Шкіль М.І. Звичайні диференціальні рівняння : навч. посібник / М.І. Шкіль, М.А. Сотніченко. – Київ : Вища школа, 1992. – 303с. – ISBN 5-11-004056-7
497325
   Звичайні долі.. – Харків, 1976. – 207с.
497326
  Туляков В. Звичайні злочинці і кримінальна політика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 17-23 травня (№ 20). – С. 12. – ISSN 1992-9277
497327
  Фоменко В. Звичайні люди / В. Фоменко. – К, 1950. – 81с.
497328
  Іванов А. Звичайні пригоди "олімпійця" Михайла Єнохіна / А. Іванов. – Київ : Веселка, 1980. – 160 с.
497329
   Звичайні та напівмагнітні дефектні халькогенідні напівпровідники : монографія / П.Д. Мар"янчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 201-207. – ISBN 978-966-423-398-6
497330
  Журахович С.М. Звичайні турботи : иаленькі повісті, оповідання / С.М. Журахович. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 240 с.
497331
  Сюндюков І. Звичка до дракона. Історичний сенс страшних казок Євгена Шварца // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 999-1011. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
497332
  Король О.Д. Звичне середовище - висхідне поняття туризму // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 254-256. – ISBN 978-617-7069-75-8
497333
  Ільченко О. Звичні речі // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 5-8. – ISSN 0585-8365
497334
   Звід документів кадрового діловодства : Практичний посібник. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : КНТ, видавництво, 2007. – 912с. – ISBN 966-373-009-9
497335
  Самойленко О.О. Звід законів Російської імперії - пам"ятка юридичної думки XIX століття // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 65-71. – ISSN 0869-2491
497336
   Звід законів Української РСР. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1982. – 504с.
497337
   Звід законів Української РСР. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1982. – 537с.
497338
   Звід законів Української РСР. – Київ : Політвидав України
Т. 3. – 1982. – 811с.
497339
   Звід законів Української РСР. – Київ : Політвидав України
Т. 4. – 1984. – 486 с.
497340
   Звід законів Української РСР. – Київ : Політвидав України
Т. 5. – 1986. – 837с.
497341
   Звід законів Української РСР. – Київ : Політвидав України
Т. 8. – 1987. – 889с.
497342
   Звід законів Української РСР.. – Київ : Політвидав України
Т. 6. – 1987. – 447с.
497343
   Звід законів Української РСР.. – Київ : Політвидав України
Т. 7. – 1987. – 521с.
497344
   Звід законів Української РСР.. – Київ : Політвидав України
Т. 9. – 1988. – 253с.
497345
   Звід кодексів України / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-671-3
Т. 1. – 2009. – 632 с.
497346
   Звід кодексів України / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-693-5
Т. 2. – 2009. – 488с.
497347
   Звід кодексів України : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво. – (Б-ка офіційних видань). – ISBN 978-966-611-704-8
Т. 4. – 2009. – 344 с.
497348
  Блажівська О.Є. Звід місцевих законів західних губерній як пам"ятка кодифікації цивільного законодавства на українських землях // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 3 (149). – С. 60-68
497349
   Звід пам"яток історії та культури України : енциклопедичне видання : у 28 т. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана. – ISBN 966-95478-1-4
Київ. Кн. 1, ч. 1 : А - Л / ред. кол. тому: П. Тронько (відп. ред.) [та ін.]; [упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Л. Федорова]. – 1999. – 608 c.
497350
   Звід пам"яток історії та культури України: Полтавська область, Новосанжарський район = Register of monuments of history and culture of Ukraine: Poltava region, Novosangarsky district. – Полтава : Дивосвіт, 2007. – 178 c. – ISBN 978-966-7891-76-3
497351
   Звід правил належної практики виборів : Керівні принципи та пояснювальна доповідь, ухвалені Венеціанською комісією на 52-й сесії (Венеція, 18-19 жовтня 2002 року). – Cтрасбург, 2002. – 40 с.
497352
  Негрич Н.Д. Звідки бере витоки вітчизняна фразеологія // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 189-192
497353
  Найден О. Звідки береться краса // Критика. – Київ, 2000. – Грудень, (число 12). – С. 7-11


  Творчість Катерини Білокур.
497354
  Карпова Л.О. Звідки береться культура? / Л.О. Карпова. – К., 1990. – 43с.
497355
  Михайленко М.М. Звідки береться сила / М.М. Михайленко. – Київ, 1966. – 74с.
497356
  Кохан Настя Звідки беруться гроші // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 28-30
497357
   Звідки беруться тітушки? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 223). – С. 5


  Людей певного типажу - спортивного вигляду, які часто виконують роль найманих провокаторів, а також співробітників владних силових структур у цивільному, почали називати тітушками.
497358
  Воронов Ю.П. Звідки в економіці гроші з нічого // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ, 2019. – № 2/3 (135). – С. 5-10. – ISSN 2518-7104
497359
  Смоляна Іванна Звідки в Україні пальми? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 69. – ISSN 0130-5212
497360
  Глинський І. Звідки ваше ім"я // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 349-355
497361
  Гирич І. Звідки взялася "Україна"? Назва нашого народу набула сучасного політичного й географічного звучання в XIX столітті // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (52). – С. 26-28. – ISSN 1819-7329


  У середіні XIX століття з"явився новий термін "Україна-Русь", який мав витіснити "Давню Русь"("Київську Русь"). Свідомо його почали вживати: П. Свєнціцький, В. Антонович, М. Максимович, М. Грушевський, І. Лучицький .
497362
  Кунов Звідки взялася релігія / Кунов. – Х-К, 1931. – 134с.
497363
  Примост В. Звідки взялися "недоросіяни"? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 40 (412), 9-15.10.2015 р. – С. 18-21. – ISSN 1996-1561


  Більшість злочинів проти українства творилося руками українців. І сьогодні важливо знати, чому так сталося.
497364
  Ковач М. Звідки взялися українці в Югославії // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 260-263
497365
  Корсовецький О. Звідки воно, "подавляющее большинство"? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 липня (№ 29). – С. 4-5


  Запевнення, українська мова не має в Криму історичного коріння, є безсоромною брехнею.
497366
   Звідки єсть пішли Буші // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 14. – С. 34


  [Генеалогія роду. ]
497367
   Звідки ж походять назви "Русь - Україна" і "тризуб"? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2 - 9 серпня (№ 34). – С. 2-3
497368
   Звідки злітає "Антей".. – К., 1966. – 107с.
497369
  Кодлюк Я. Звідки книжка до нас прийшла / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 9 (390). – С. 45-49
497370
  Кодлюк Я. Звідки книжка до нас прийшла. Мовознавча розповідь / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 4 (429), квітень. – С. 49-52
497371
  Бобров С.М. Звідки лінія / С.М. Бобров. – К, 1970. – 206с.
497372
  Наконечний Р. Звідки назва міста "Київ" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 4. – С. 28-30
497373
  Мушкетик Ю. Звідки пішла земля Руська і хто ми такі? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 8


  Як московити украли нашу назву і нашу історію.
497374
  Чекаленко Л. Звідки пішла Новоросія? // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 42-45


  Тмим, хто нині прагне переписати історію України, розділити її територію, розсварити український народ і утворити незаконним шляхом нові республіки, доречно та корисно було б знати окремі сторінки історії України.
497375
  Кралюк П. Звідки пішла Руська земля, або Сила м"якого знака // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 144-155. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
497376
  Кралюк П. Звідки пішла Руська земля, або Сила м"якого знака // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 64-76. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
497377
  Тюрін С. Звідки та куди йде рейд? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 32-34.
497378
  Галушко К. Звідки українці взялися на Русі, або Боротьба за київську спадщину // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 1, 15


  "Історична риторика в російсько-українському конфлікті є такою самою зброєю, як танки і "гради". Бо танки вирішують питання нинішньої війни, а от історична риторика - тисячолітні проблеми. Але чому ж така істерична увага до днів минулих? На перший ...
497379
  Фоменко В. Звідки ця назва? / В. Фоменко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 104с.
497380
  Грабовський С. Звідкіля взялися "соціал-націонали"? або Чому праця Леніна "До питання про національності або про "автономізацію" була заборонена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 квітня (№ 74). – С. 5
497381
  Яковлев О.С. Звідкіля тече Сріблянка / О.С. Яковлев. – К., 1930. – 48с.
497382
  Красюк Сергій Звідкіль береться старість? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 18-19 : Фото
497383
   Звідомлення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України та Кабінета виучування Поділля з 1.10.26 р до 1.10.27 р.. – Вінниця, 1927. – 8с.
497384
  Окиншевич Л.О. Звідомлення Л.О. Окнишевича про відрядження до Москви / Л.О. Окиншевич. – 30с.
497385
   Звідомлення про діяльність Української Академії Наук у Києві до 1 січня 1920 року, 1920. – XCV с.
497386
   Звідомлення про закордонну наукову подорож акад.М.Крилова до Західної Європи. – Київ, 1927. – 9 с.
497387
   Звідомлення соціально-економічного відділу Української Академії наук.. – 10 с.
497388
   Звідомлення товариства дослідників української історії, письменства та мови у Ленінграді. : За перше пятиріччя (1922-1926). – К. : [Б. в.], 1927. – 21с.
497389
   Звідомлення Української Академії наук у Києві за 1924 рік. – Київ : З друкарні Української АН, 1925. – 94 с. : іл
497390
  Ільїна В.М. Звідти важко повертаються або не повертаються взагалі / В.М. Ільїна, В.І. Добрянський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 9-11 : фото
497391
  Мотрич К. Звізда полин // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С.56-63. – ISSN 0130-5263
497392
  Мотрич Катерина Звізда Полин : Повість. оповідання / Мотрич Катерина. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 196с. – ISBN 966-7276-75-9
497393
  Мотрич Катерина Звізда Полин // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-63. – ISSN 0130-5263
497394
  Лубківський Р.М. Звіздар : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ : Дніпро, 1977. – 247 с.
497395
  Горинь Б. Звільнені від страху / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 липня (№ 117/118). – С. 30-31


  Богдан Горинь - про духовне життя у концтаборі, модифікації Руху опору та спосіб консолідації українців.
497396
  Сулима М. Звільнені за націоналізм. Як кримський виш позбувався невгодних науковців // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 25-26 листопада (№ 151). – С. 13
497397
  Кравченко М.В. Звільнення адвокатів від цивільно-правової відповідальності за договором про надання правової допомоги // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 188-191. – ISSN 2219-5521
497398
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення аід кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки з законодавстві зарубіжних країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 274-277. – (Право. Економіка. Управління)
497399
  Руденко П. Звільнення в умовах трудового спору // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-23
497400
  Кравченко В.І. Звільнення від "малоросійства" / Валерій Кравченко. – Київ : Фенікс, 2017. – 305, [3] с. – Бібліогр.: с. 289-305. – ISBN 978-966-136-408-9
497401
  Мостепанюк Л.О. Звільнення від відбування довічного позбавлення волі: можливість запровадження в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 41-49
497402
  Горох О. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок які мають дітей віком до трьох років // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 107-116
497403
  Письменський Є.О. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років: проблеми і перспективи вдосконалення законодавчої регламентації // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 267-271. – ISBN 978-966-458-403-3
497404
  Горох О.П. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за злочини проти особи (теоретико-прикладні проблеми) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 156-172. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
497405
  Горох О.П. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за тяжкі корисливі злочини проти власності: проблеми судової практики // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 84-92. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
497406
  Михайленко М. Звільнення від відбування покарання з випробуванням при засудженні за корупційний злочин у випадку затвердження угоди про визнання вини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 26-37
497407
  Книженко О.О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням та укладення угод у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 115-121
497408
  Письменський Євген Звільнення від відбування покарання з випробуванням: окремі аспекти законодавчого регулювання та практики застосування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 113-117.
497409
  Стефаніцкі Р. Звільнення від державних трансферів у світлі забороним Договорами ЄС надання країною-членом державної допомоги деяким підприємствам // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 112-123. – ISSN 2082-4939
497410
  Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Ю.В. Баулін. – Київ : Атіка, 2004. – 296 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-326-037-8
497411
  Сичук О. Звільнення від кримінальної відповідальності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 92-97
497412
  Савченко А. Звільнення від кримінальної відповідальності в Україні та США (на рівні федерації): порівняльний аналіз // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 121-123..
497413
  Акімов М. Звільнення від кримінальної відповідальності за захоплення заручників // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.50-55
497414
  Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальності за новим КПК : монографія / Губська О.А. – Київ : НВП "ІНТЕРСЕРВІС", 2013. – 155, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 136-155. – ISBN 978-966-8934-17-5
497415
  Шамара О. Звільнення від кримінальної відповідальності за участь у терористичній діяльності // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
497416
  Дудоров Олександр Звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання та його відбування: порівняльно правова характеристика / Дудоров Олександр, Письменський Євген // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 46-52
497417
  Устимиенко В.В. Звільнення від кримінальної відповідальності й покарання на підставі акта про помилування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.154-161. – ISSN 0201-7245
497418
  Сичук О. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх = Із застосуванням примусових заходів виховного характеру // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 54-58
497419
  Ковітіді О. Звільнення від кримінальної відповідальності при вчиненні ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.89-94
497420
  Лихова С. Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання за ч. З ст. 175 КК України (порівняльно-правовий аналіз законодавства країн-учасниць Європейського Союзу) / С. Лихова, В. Топчій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 90-96.
497421
  Клименко В. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"зку із закінченням строків давності (проблемні питання) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 145-151
497422
  Матюшенко Р. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.99-101. – ISSN 0132-1331
497423
  Булейко А.О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям за законодавством України та інших європейських країн: порівняльно-правовий аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 58-62. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
497424
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки в законодавстві зарубіжних країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 274-277. – (Право. Економіка. Управління)
497425
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки у вітчизняному законодавстві дорадянського періоду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 164-168. – (0). – ISSN 2078-9165
497426
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки: історико-правовий аспект вітчизняного криміналшьного законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 41-49
497427
  Ковітіді О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням строків давності за злочини. вчинені у неповнолітньому віці // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.121-125. – ISSN 0132-1331
497428
  Багірлі Кенуль Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням терміну давності (деякі аспекти Кримінального кодексу Айзербайджанської Республіки) // Персонал : журнал інтелектуальної еліти : науковий журнал / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2011. – № 1 (149). – С. 86-91. – ISSN 0868-8893
497429
  Вознюк А.А. Звільнення від кримінальної відповідальності учасників злочинних організацій поняття, види, підстави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 133-138.
497430
  Золотарьов А.І. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Золотарьов А.І.; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2007. – 222л. – Бібліогр.: л.199-222
497431
  Золотарьов А.І. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Золотарьов А.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 23с. – Бібліогр.: 7 назв
497432
  Савченко А.В. Звільнення від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування в Україні й США (на рівні федерації): порівняльний аналіз // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 274-285.
497433
  Гнатенко Є.С. Звільнення від кримінальної відповідальності: реалії сьогодення // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 526-528. – ISBN 978-966-458-403-3
497434
  Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальностіу зв"язку із закінченням строків давності // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 22-26.
497435
  Меркулова В.О. Звільнення від покарання з випробуванням: законодавчий та зарубіжний досвід // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 129-132
497436
  Несінов О. Звільнення від покарання за хворобою: актуальність проблеми та пропозиції щодо її вирішення // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 7/8 (35), серпень. – С. 29-35
497437
  Горох О.П. Звільнення від покарання та його відбування (аналіз судової статистики) // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 167-175. – ISSN 2072-8670
497438
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування в системі заходів кримінально-правового впливу // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 5 (8). – С. 110-117
497439
  Ковітіді О.Ф. Звільнення від покарання та його відбування за хворобою // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 68-76. – ISBN 966-8759-17-6
497440
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми вдосконалення кримінального законодавства // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 104-110
497441
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми кримінального законодавства та практики його застосування : монографія / Є.О. Письменський. – Луганськ : Віртуальна реальність, 2011. – 387, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-492-274-3


  У пр. № 1728420 напис: Шановному Павлу Сергійовичу Березіну з найкращими побажаннями від автора. Підпис. 29.11.204
497442
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми систематизації та вдосконалення законодавства // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 192-199
497443
  Горох О.П. Звільнення від покарання та його відбудування за кримінальним правом України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Горох Олексій Петрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
497444
  Брящей Р.І. Звільнення від покарання як форма кримінально-правового реагування на вчинення злочину : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Брящей Руслан Ігорович ; М-во внутр. справ України, Луган. нац. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ, 2016. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 182-199
497445
  Брящей Р.І. Звільнення від покарання як форма кримінально-правового реагування на вчинення злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Брящей Руслан Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
497446
  Шаповал Д. Звільнення від сплати оренди в умовах карантину: міф чи реальність? / Д. Шаповал, В. Фісун // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
497447
  Біленко М. Звільнення від цивільно-правової відповідальності. На юрфаці Київського національного університету імені Тараса Шевченка пройшли традиційні Матвєєвські читання, присвячені пам"яті Юрія Матвєєва // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277


  20 листопада 2015 року на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка відбулися "Матвєєвські читання: звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях".
497448
  Горенко О.М. Звільнення Гомункулів і руйнація мурів // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 54-63. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
497449
  Міяковський В. Звільнення Драгоманова з Київського університету // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 167-174. – ISBN 5-7707-1062-4
497450
  Кротевич Е. Звільнення жінки / Е. Кротевич. – Х.-К, 1930. – 392с.
497451
  Чибасова К. Звільнення з ініціативи працівника: думка практика // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 13-16
497452
  Шишкін П. Звільнення з роботи: проблема пошуку компропісу чи війна до останнього // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 16-21
497453
  Ленько Б.М. Звільнення за порушення трудової дисципліни як дисциплінарна санкція // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (6). – С. 42-50. – ISSN 2523-4889
497454
  Грузінова Л. Звільнення за прогул без поважної причини / Л. Грузінова, О. Шведова // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 36)
497455
  Єремій Г.О. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності : монографія / Г.О. Єремій, П.В. Хряпінський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т права ім. В. Сташиса Класич. приват. ун-ту. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2012. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 144-166. – ISBN 978-617-7019-04-5


  Із вдячністю до фондів Вашої бібліотеки. Підпис
497456
  Назимко Є.С. Звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у кримінальному та кримінально-виконавчому праві України та Польщі : монографія / Є.С. Назимко, Т.І. Пономарьова ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2018. – 211, [1] с. – Бібліогр.: с. 190-211 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7679-06-5
497457
  Пономарьова Т. Звільнення неповнолітнього від покарання з передачею під нагляд // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 48-52
497458
  Куйбіда В. Звільнення окупованих територій: від поразок до перемог // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 квітня (№ 15). – С. 2-3
497459
  Луценко Ю.В. Звільнення ооби від кримінальної відповідальності за створення злочинної організації за кримінальним законодавством України та порівняльний аналіз такого звільнення за кримінальним законодавством деяких іноземних держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 206-215
497460
  Міщенко С.М. Звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до частини 4 статті 307 Кримінального кодексу України / С.М. Міщенко, Т.І. Слуцька // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 75-83
497461
  Луценко Ю.В. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням винного з потерпілим у сфері кримінального судочинства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 174-179
497462
  Петрова Н.М. Звільнення особи від кримінальної відповідальності: загальні підстави й умови // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 121-125. – ISSN 0201-7245
497463
  Квітка Я.М. Звільнення поліцейського з органів Національної поліції за власним бажанням / Я.М. Квітка, Р.В. Дмитрик // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 109-112. – ISSN 2219-5521
497464
  Очіченко О. Звільнення працівника у період його тимчасової непрацездатності // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 1. – С. 65-66.
497465
  Ткачук Т. Звільнення працівників в умовах фінансової кризи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 74-79.
497466
  Шишкін В. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 8-10.
497467
  Субота Н. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: судові спори // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 8-13
497468
  Завгородній Ю.Ю. Звільнення у Рігведі: до постановки питання // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 213-214
497469
  Щербак Ю. Звір із безодні: від Гітлера до Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 квітня (№ 68). – С. 9
497470
  Наєнко М. Звір линяє - шкіри не міняє // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 12
497471
  Кугай П.Т. Звіра ще тільки поранено. / П.Т. Кугай, С.С. Калінічев. – К., 1984. – 206с.
497472
   Звірбуль Володимир Карлович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 97. – ISBN 978-617-573-038-6
497473
  Дуров В.Л. Звіри дідуся Дурова / В.Л. Дуров. – Вид. 2-е. – К., 1929. – 160с.
497474
  Бобир О. Звіри та люди в житті й творчості Дж. Даррелла // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (357). – С. 48-51.
497475
  Лівшіц Ю. Звіринецькі печери як феномен модульної побудови катакомб XI-XVIII ст. // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Український державний науково-дослідний та проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2003. – Число 1. – С. 54-65
497476
  Татаринов К.А. Звірі західних областей України / К.А. Татаринов. – Київ, 1956. – 188с.
497477
  Бондаренко В.Д. Звірі наших лісів / В.Д. Бондаренко. – Москва, 1988. – 160с.
497478
  Сокур І.Т. Звірі нашої країни. / І.Т. Сокур. – Київ, 1971. – 128с.
497479
  Шарлемань М.В. Звірі України / М.В. Шарлемань. – К., 1920. – 83с.
497480
  Мигулін О.О. Звірі УРСР : (Матеріали до фауни) / О.О. Мигулін. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1938. – 421с.
497481
   Звірі хотіли згоди дійти.. – Київ, 1991. – 32 с.
497482
  Купер Д.Ф. Звіробій / Д.Ф. Купер. – К. – 278с.
497483
  Купер Д.Ф. Звіробій / Д.Ф. Купер. – Київ, 1968. – 634с.
497484
  Купер Ф. Звіробій : Роман / Фенімор Купер; Пер. з англ. Л.Солонька, О.Тереха. – Київ : Дніпро, 2001. – 448с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-020-4


  Один з романів про Шкіряну Панчоху, в якому відомий амеріканський пісьменник змалював початок колонізації Північної Америки
497485
  Купер Ф. Звіробій : роман / Фенімор Купер ; пер. з англ. : Л. Солонька, О.Тереха. – Київ : Дніпро, 2006. – 448 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-020-4


  Один з романів про Шкіряну Панчоху, в якому відомий амеріканський пісьменник змалював початок колонізації Північної Америки
497486
  Купер Ф. Звіробій : роман / Фенімор Купер; [ переклад з англ. Л. Солонька, О. Тереха ]. – Харків : Фоліо, 2007. – 462с. – (Бібліотека пригод). – ISBN 978-966-03-4013-8
497487
   Звірства і злочини німецько-фашистських загарбників на Харківщині.. – Київ; Харків, 1944. – 55с.
497488
  Стеблюк В. Звірства Кремля в Іловайському котлі / розмову вів Сергій Зятьєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 серпня (№ 155). – С. 4-5


  Полковник медичної служби Всеволод Стеблюк - про те, як росіяни на його очах добивали і чавили на БМД українських солдатів.
497489
  Ричка Ю. Звіряємо крок з найбільшою економікою Європи // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 11-18 березня (№ 12/13). – С. 2 : фото


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся українсько-німецький форум "Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні викладки."Організували його МОН України та Федеральне міністерство освіти і наукових досліджень ФРН.
497490
  Антонович В. Звістки літописні [про Київ] // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – C. 13-47. – ISBN 978-617-7023-51-6
497491
   Звіт /Всеукр.союзу скотарсько-молочарської кооперації "Добробут"./ за 1927-1928 операційний рік. – Харків, 1929. – 72с.
497492
   Звіт /Театрального музею/ 1926-1929.. – К, 1930. – 23с.
497493
   Звіт 105-го засідання Міжнародного комітету мір та ваг. Звіти підрозділів ВІРМ та Консультативних комітетів СІРМ // Інформаційний бюлетень з міжнародної метрології : науково-виробниче видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: І.О. Колозінська, В.С. Купко, О.М. Летучий [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 9-26
497494
  Калениченко П. Звіт IIРА щодо України: про що він і що це для нас означає // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 3. – С. 59-62. – ISSN 1608-6422
497495
   Звіт ад"юнта М.І. Костомарова про роботу у 1846 р. // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 457-438. – ISBN 978-966-189-081-6
497496
   Звіт академії [Національної академії наук України] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 4. – ISSN 2219-5793
497497
   Звіт Волинської окрколгоспінспекціі про наслідки роботи в галузі колективізації сільського господарства за час з 1922 по 1927/28 рік.. – Житомир, 1929. – 33с.
497498
  Антонович В.Б. Звіт Володимира Антоновича про роботу в Київській Комісії для розгляду давніх актів, Південно-Західному відділенні Російського географічного товариства, археологічних з"їздах та музеях [1878 р.] : (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 324-325. – ISBN 966-7272-00-1
497499
   Звіт Всеукраїнської Ради Профспілок.. – Х, 1928. – 274с.
497500
  Молотов В.М. Звіт делегації ВКП(б) у виконкомі Комінтерну / В.М. Молотов. – Харків, 1931. – 94с.
497501
  Волиняк П. Звіт делегації КП Канади в Україну // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 216, січень : січень. – С. 26-30
497502
  Волиняк П. Звіт делегації КП Канади в Україну // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 217, лютий : лютий. – С. 9-21
497503
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011-2012 навчальному році" / [В.В. Копійка] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2012. – 83 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в тексті
497504
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012-2013 навчальному році" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2013. – 99 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 73-81, с. 85-92
497505
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2016-2017 навчальному році" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2017. – 79 с. : табл. – Кн. без тит. арк. – Бібліогр.: с. 55-74
497506
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017-2018 навчальному році" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2018. – 81 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 51-72
497507
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018-2019 навчальному році" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2019. – 64 с. : табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 46-61
497508
   Звіт дирекції Ц. К. Гімназії з рускою викладовою мовою в Перемишлли за шкільний рік 1913/1914. – Накладом наукового фонду. – Перемишль : З друкарні гр. кат. Капітули, 1914. – LXVIII, 92 с. : 2 фот.


  Зміст: 1. Істория культу Шевченка серед гімназіяльної молодіжи / Віктор Петрикевич 2. Короткий звіт з подорожи по взірцевих гімназиях за грницею / Дир. А. Алиськевич 3. Шкільні вісти Дирекції
497509
   Звіт Житомирського Міського Комітету КП/б/у.. – Житомир, 1931. – 72с.
497510
   Звіт Жовтневої Районної Ради другого скликання за час з1931 р. по 1-Х 1934 р.. – 15с.
497511
   Звіт за 1926/27 операційний рік.. – Херсон, 1928. – 160с.
497512
  Добровольський А. Звіт за археологічні досліди на території Дніпрельстану р. 1927 / А. Добровольський, 1929. – 61-160с.
497513
   Звіт за п"ятий операційний рік. – Чернігів, 1929. – 40с.
497514
   Звіт завідувача кафедри оптики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка про роботу кафедри оптики за період 2004-2011 рр. професора Поперенка Леоніда Володимировича // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – С. 298-307
497515
   Звіт заводського професійного комітету заводу ім.Петровського за період квіень 1930 р. -- Жовтень 1931 р.. – Херсон, 1931. – 34с.
497516
  Озеран А. Звіт керівництва та інша нефінансова інформація: структура і зміст // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 15-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
497517
   Звіт Київського обласного виконавчого комітету (1932-1934 р.р.) 2-му з"їздові Рад Київщини. – Київ : [Друк. т-ва "Прол. Правда"], 1935. – 226 с.
497518
   Звіт Київського районного союзу споживчих товарів.. – К, 1926. – 51с.
497519
   Звіт Київської міської ради X склику. За 1928/29 і 1929/30 роки. – Київ, 1931. – 134 с.
497520
   Звіт Київської округової спілки житлової кооперації.. – Київ, 1929. – 40с.
497521
   Звіт Кодацької районової міської ради роб., селян. та червоноармійських депутатів.. – Дніпропетровськ, 1930. – 34с.
497522
   Звіт кодексів України / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-730-7
Т. 3. – 2009. – 556 с.
497523
   Звіт комісії до Європейського Парламенту та консульства // Інформаційний бюлетень з міжнародної метрології : науково-виробниче видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 2014. – № 2. – С. 75-81


  Проміжна оцінка Європейської метрологічної дослідницької програми - EMRP.
497524
   Звіт конференції "Майбутнє міграції в Україні", Київ, 12 жовтня 2011 / М-во закордонних справ. – Київ, 2011. – 39 с.
497525
   Звіт Лубенського Районного Виконавчого К-ту 8 з"їздові Рад робітничих, селянських та червоноарм. депутатів. – Лубни, 1934. – 91с.
497526
   Звіт М.--Висківького Районного Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів., 1931. – 27с.
497527
   Звіт Народного Комісаріату Фінансів УСРР про виконання державного бюджету Укр. Соціал. Рад. Республіки за 1925-1926 рік.. – Харків, 1927. – 262с.
497528
   Звіт Народного Комісаріату Фінансів УСРР про виконнання Держ. бюджету Укр.Соц.Рад. Республіки за 1928-1929 рік.. – Харків, 1930. – 147с.
497529
   Звіт Нацкомфінпослуг щодо роботи зі зверненнями громадян за І квартал 2018 року // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (70). – С. 22-23
497530
   Звіт Нацкомфінпослуг щодо роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2018 року // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н.-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (71). – С. 16-17
497531
   Звіт окрвідділу спілки РОБОС.. – Днепропетровск, 1929. – 27с.
497532
   Звіт Організації ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка : за період - 2012 року по 2015 рік : (схвалено звіт.-вибор. конф. 26 лют. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2016. – 50 с.
497533
   Звіт Оргбюра ХМРМС.. – Х, 1932. – 52с.
497534
   Звіт перед майбутнім / [Платформа "Діалог Євразії в Україні" ; вступ. сл., упоряд., заг. ред. В. Сергійчука]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – 73 с. : фотоіл. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-2911-61-9
497535
  Палій А.-В. Звіт Пилата про розп"яття і воскресіння Христа // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 151-160. – ISSN 0868-4790


  "Звіт Пилата про розп"яття і воскресіння Христа" – доречно-несподівана публікація Анни-Віталії Палій маловідомого артефакту з історії християнства.
497536
   Звіт Полтавського округового Виконавчого Комітету Ради робітничо-селянських та червоноармійських депутатів 4-го скликання.. – Полтава, 1929. – 68с.
497537
   Звіт правління Всеукрозету за час за 1926 р. до 15-12 1928 р.. – Х, 1928. – 40с.
497538
  Гончаров О. Звіт правління Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України за 2010-2013 роки (доповідь голови правління Київської міської організації НСКУ) : доповідь голови правління // II (позачергова) та III конференції Київської міської організації національної спілки краєзнавців України : (17 січня 2012 р. та 27 лютого 2013 р.) : матеріали та документи / Національна спілка краєзнавців України. Київська міська організація. Конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 40-47


  В доповіді наголошено, що Київська міська організація НМКУ бере активну участь в організації історико-краєзнавчої практики для студентів 4 курсу історичного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка.
497539
   Звіт правління Національної спілки краєзнавців України // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 12-21
497540
  Короневський В. Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2007 рік // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-13.
497541
   Звіт про виконання державного бюджету УРСР за 1937 рік.. – К, 1939. – 119с.
497542
   Звіт про виконання держвного бюджету УРСР за 1935 рік.. – К, 1937. – 88с.
497543
  Бальцерович Л. Звіт про виконання реформ 2016 - 17 рр. // Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 195-199
497544
   Звіт про виконнання державного бюджету УРСР за 1936 рік.. – К, 1938. – 95с.
497545
  Осауленко О.Г. Звіт про використання коштів державного бюджету у 2012 році // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 76-77 : Фото


  Англійський економіст і теоретик статистичної науки. Окреслено значення його праць для розвитку статистики.
497546
   Звіт про геологічну практику студентів 2 курсу геологічного фак-ту Київського держ. університету. – Київ, 1936. – 52с.
497547
   Звіт про держзамовлення // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 14 жовтня (№ 41). – С. 2. – ISSN 2219-5793
497548
  Виржиківський Р.Р. Звіт про детальне геологічне здіймання Подільського фосфоритового району 1928 року / Р.Р. Виржиківський. – Київ, 1930. – 140с.
497549
   Звіт про діяльність "Одеського наукового товариства". – Одеса : Видання Товариства, 1928. – 16 с.
497550
   Звіт про діяльність Hаціональної академії наук України у 2004 році : проект : у 2 ч. – Київ : Академперіодика
Ч. 1. – 2005. – 332 с.
497551
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 1997 році. – Київ : [Б. в.], 1997. – 111 с.
497552
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 1998 році. – Київ, 1998. – 176 с.
497553
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2000 році. – Київ : [Б. в.], 2000. – 159 с.
497554
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2004 році. – Київ : [Експрес], 2004. – 180 с. – ISBN 966-8005-00-7
497555
   Звіт про діяльність держстраху УСРР та план його робіт на 1927-28 рік. – Х., 1928. – 319 с.
497556
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1994 році : проект : у 2 ч. / НАН України; HАH України ; відп. ред. А.П. Шпак. – Київ : Наукова думка
Ч. 1. – 1995. – 192 с.
497557
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1996 році : проект : у 2 ч. / НАН України; НАН України ; [відп. за вип. А.П.Шпак]. – Київ
Ч. 1. – 1997. – 171 с.
497558
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2005 році : проект : у 2 ч. / НАН України; НАН України ; [відп. за вип. А.П. Шпак]. – Київ : Академперіодика
Ч. 1. – 2006. – 292 с.
497559
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2006 році : проект : у 2 ч. / НАН України; НАН України ; [відп. за вип. А.П. Шпак]. – Київ : Академперіодика
Ч. 1. – 2007. – 286 с.
497560
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2014 році / HАH України ; [відп. за вип. В.Л. Богданов]. – Київ : Академперіодика, 2015. – 535, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-360-282-0
497561
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2017 році / НАН України ; [відп. за вип. В.Л. Богданов]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 551, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-360-351-3
497562
   Звіт про діяльність Харківського Наукового Товариства за 1924-1926 роки. – Харків : Харків-друк, 2-а Держдрукарня, 1927. – 36 с.
497563
   Звіт про Конкурентоспроможність України 2009 : назустріч економічному зростанню та процвітанню / Фонд "Ефективне управління". – [Київ] : [ Б.В. ], 2009. – 230 с.
497564
   Звіт про конкурентоспроможність України 2010. Назустріч економічному зростанню та процвітанню / Фонд "Ефективне управління" ; [ над звітом працювали : Л. Аббасова, І. Газізуллін та ін. ]. – [ Б. м. ] : [ Б. в. ], 2010. – 162 с.
497565
  Гаскевич Д.Л. Звіт про Міжнародну наукову конференцію "Від палеоліту до козацької України" до 100-річчя Дмитра Яковича Телегіна / Д.Л. Гаскевич, І.Д. Потєхіна // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Симоненко О., Горбаненко С., Фіалко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (33). – C. 442-445. – ISSN 2227-4952


  У конференції взяли у часть - Л.Л. Залязняк, Р.В. Терпиловський та Л.Г. Самойленко.
497566
   Звіт про навчальну, науково-дослідну роботу та міжнародні наукові зв"язки кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури за 2011-2016 роки // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 55-59. – ISBN 978-617-673-442-0
497567
  Магурчак А. Звіт про нараду українських послів і голів місій 18-22 червня 1919 р. у Відні // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 90-97. – ISSN 2306-4250


  За фондами National Archives of Canada.
497568
   Звіт про науково-дочлідну роботу Київської філії ін-ту Т.Шевченка.. – Київ, 1931. – 36 с.
497569
   Звіт про наукову діяльність АН УРСР за 1957 рік. – Київ, 1958. – 167с.
497570
   Звіт про підсумки діяльності у 2009 році / Гол. упр. держ. служби України ; [ під. заг. ред. Т. Мотренка ; відп. за вип. А. Вишневський ]. – Київ, 2010. – 120 с.
497571
  Малишкін О. Звіт про прибутки (збитки): можливості трансформації до євроформату / О. Малишкін, А. Кравчук, В. Мальована // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 27-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
497572
   Звіт про результати досліджень грунту та води в зоні впливу складів з непридатними пестицидами в басейнах рік Сан та Західний Буг : проект "Утилізація токсичних пестицидів на території Львівської області в басейнах транскордонних рік Сан та Західний Буг" / Олег Ягоцький [та ін.]. – Львів : Компанія "Манускрипт", 2009. – 191, [1] с., [8] арк. фот. : табл.
497573
  Іващенко В.Ю. Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за 2010 р. / В.Ю. Іващенко, Д.В. Миколенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С.261-266. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
497574
   Звіт про результати перевірки кошторису Національного банку України за 1998. – Київ, 1999. – 28c
497575
   Звіт про роботу. – Сталіно, 1935. – 321 с.
497576
   Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2002 рік. – Київ, 2003. – 276 с.
497577
   Звіт про роботу Національного антикорупційного бюро // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 10 лютого (№ 26). – С. 6-10
497578
   Звіт про роботу Національної Академії педагогічних наук України за 2009 рік / Національна Академія педагогічних наук України ; [ відп. за вип. Луговий В.І., Бурда М.І. ; упоряд. Регейло І.Ю. ]. – Київ : НАПН України, 2010. – 342 с.
497579
   Звіт про роботу Підготовчого відділення за 2019 рік : доп. на зборах труд. колективу Підгот. від-ня Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 5 груд. 2019 р. / [підготувала Галина Усатенко]. – Київ : [б. в.], 2019. – [37] арк. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті
497580
   Звіт про роботу Українського товариства охорони природи за 1999 рік // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2000. – № 1. – С. 68-72. – ISSN 0131-6001


  Проведення екологічної експертизи законотворчої, інвестиційної, управлінської та іншої
497581
  Озеран А. Звіт про рух грошових коштів: дослідження концептуальних підходів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 27-34 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
497582
   Звіт про світовий розвиток: Важке завдання розвитку. – Київ : Абрис, 1994. – 270с. – ISBN 5-86828-019-9
497583
   Звіт про стан та роботу кас взаємодопомоги коопераціі інвалідів.. – Х, 1934. – 19с.
497584
  Малишкін О. Звіт про управління - адаптація до євроформату звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 2-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
497585
  Озеран А. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): питання формування та співвідношення з МСФЗ // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
497586
   Звіт Рахункової палати за 2017 рік. – Київ : [б. в.], 2018. – 316 с. : іл., табл., діаграми
497587
  Україна. Рахункова палата Звіт Рахункової палати за 2018 рік / Рахункова палата. – Київ : [б. в.], 2019. – 156 с. : іл., табл., діаграми. – Кн. описана за обкл.
497588
   Звіт Рахункової палати України за 2004 рік. – Київ, 2005. – 128с.
497589
   Звіт Рахункової палати України за 2005 рік. – Київ, 2006. – 151с.
497590
   Звіт Рахункової палати України за 2006 рік. – Київ, 2007. – 136с.
497591
   Звіт Рахункової палати України за 2007 рік / Рахункова палата України. – Київ, 2008. – 144с.
497592
   Звіт Рахункової палати України за 2008 рік / Рахункова палата України. – Київ, 2009. – 160 с.
497593
   Звіт Рахункової палати України за 2009 рік / Рахункова палата України. – Київ : [ Б.в.], 2010. – 192 с.
497594
   Звіт Рахункової палати України за 2010 рік / Рахункова палата України. – Київ : [Б.в.], 2011. – 208 с.
497595
   Звіт Рахункової палати України за 2011 рік / Рахункова палата України. – Київ : [б. в.], 2012. – 175 с. : іл. – Додатки: с. 168-175
497596
   Звіт Рахункової палати України за 2012 рік / [вступ. голови Рахункової палати Р.М. Магути]. – Київ : [б. в.], 2013. – 198 с. : іл., табл., діаграми
497597
   Звіт Рахункової палати України за 2013 рік / Рахунк. палата України. – Київ : [б. в.], 2014. – 223, [1] с. : фотоіл., іл., діаграми
497598
   Звіт Рахункової палати України за 2016 рік / [Рахунк. палата України]. – Київ : [б. в.], 2017. – 283 с. : іл., табл., діаграми
497599
  Вербиленко Г. Звіт Ревізійної комісії Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України (доповідь секретаря ревізійної комісії) // II (позачергова) та III конференції Київської міської організації національної спілки краєзнавців України : (17 січня 2012 р. та 27 лютого 2013 р.) : матеріали та документи / Національна спілка краєзнавців України. Київська міська організація. Конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 48-49


  Згадуються члени Ревізійної комісії Спілки - Л.В. Іваницька (заступник), Ю.М. Сорока, Г.С. Черевичний (голова).
497600
   Звіт ректора В.В. Скопенка на спільному засіданні Вченої Ради університету. – Київ, 1998. – 56 с. – На правах рукопису


  В монографии приводятся результаты исследований по синтезу, спектральным св-вам и электронному строению диазонафтолов-сверхчувствительных мат-лов, широко применяемых вполиграфической радиотехнической и электронной промышленности.Рассматриваются ...
497601
  Шевченко В.П. Звіт ректора Донецького національного університету доктора фізико-математичних наук, професора, академіка НАН України В.П. Шевченка за 2003-2009 роки / [Шевченко В.П.] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 106, [2] c. : іл., табл. – Без тит. арк.
497602
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : про роботу за період з листопада 2009 року по грудень 2010 року та завдання на наступний рік : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 24.12.2010. – Київ : [б. в.], 2010. – 78 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
497603
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : про роботу за період з грудня 2010 року по грудень 2011 року та завдання на наступний рік : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 27.12.2011. – Київ : [б. в.], 2011. – 123 с. : іл., табл.
497604
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : Конференція трудового колективу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Січень (№ 1)


  Звіт на конференції трудового колективу представлений у скороченому варіанті.
497605
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : про роботу за період з грудня 2011 року по грудень 2012 року та завдання на наступний рік : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 26.12.2012. – Київ : Київський університет, 2012. – 180 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
497606
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 25.12.2013. – Київ : Київський університет, 2013. – 234 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
497607
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 26.12.2014. – Київ : Київський університет, 2014. – 275 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
497608
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2015 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2015. – 198 с. : іл., табл.
497609
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2016 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2016. – 250 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
497610
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2017 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Л.В. Губерський. – Київ : [б. в.], 2017. – 271, [1] с. : іл., табл. – Без тит. арк.
497611
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2018 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2018. – 278, [2] с. : іл., табл. – Без тит. арк.
497612
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2019 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2019. – 296, [1] с. : іл., табл. – Без тит. арк.
497613
   Звіт рільничого відділу за 1928, 29 і 30 роки. – Одеса : Вид. Одес. зонал. станції зерн. госп., 1931
497614
   Звіт Синельниківського районового Виконавчого Комітету 8-му з"їзду Рад., 1935. – 75 с.
497615
  Куйбишев В.В. Звіт Союзного уряду / В.В. Куйбишев, 1929. – 40 с.
497616
   Звіт Старобільської окружної ради професійних спілок.. – Старобільське, 1929. – 68с.
497617
   Звіт Уряду // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8)


  На засіданні Комітету з питань освіти, науки та інновацій міністр освіти і науки України Г. Новосад доповідала про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2019 році.
497618
   Звіт Уряду А.М.С.Р.Р. 6-му з"їздові Рад Молдавії за 1931-1934 роки.. – Тирасполь : Видання ЦВК та РНК АМРСР, 1935. – 24 с.
497619
   Звіт Харківської Міської Ради XII скликання.. – Харків? : Видання редакційно-видавничого сектору оргвідділу, 1930. – 119 с.
497620
   Звіт Центрального Комітету КП України.. – К, 1954. – 64с.
497621
   Звіт Центрального Комітету КП України.. – К, 1956. – 112с.
497622
  Брежнєв Л.І. Звіт Центрального Комітету КПРС і чергові завдання партії в галузі внутрішньої і зовнішньої політики : доповідь XXV з"їздові КПРС 24 лютого 1976 року / Л.І. Брежнєв. – Київ : Політвидав України, 1976. – 477 с. – Мініатюрне видання
497623
   Звіт Цюрупинського районового Виконавчого Комітету за період -березень 1929 року грудень 1930 року.. – М, 1931. – 77с.
497624
  Щербак М.Г. Звіти губернаторів як джерело вивчення історії України / М.Г. Щербак, Н.О. Щербак // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Дається аналіз звітів губернаторів як важливого джерела вивчення історії України в ХІХ та на початку ХХ століття. Показано ступінь їх збереження та достовірності.
497625
  Прохорова А. Звіти і вибори в студпарламенті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  Відбулася звітно-виборча конференція студентів КНУТШ. Відповідно до Положення про студентське самоврядування конференція заслухала звіт голови студентського парламенту Андрія Пристаї, внесла зміни до Положення про студентське самоврядування в ун-ті, ...
497626
   Звіти і вибори в студпарламенті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Відбулася звітно-виборча конференція Студентського парламенту університету. За результатами таємного голосування головою Студпарламенту було обрано Максима Макарчука.
497627
  Метка Л.О. Звіти польових експедицій Архіву українського гончарства як джерело керамологічних досліджень // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 191-196. – ISSN 0320-9466
497628
  Шологон Л.І. Звіти про діяльність громадських організацій Галичини як джерело з історії національно-культурного руху українців краю другої половини XIX - початку XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 37-45. – ISSN 1728-3671
497629
  Алексєєв С.Ю. Звіти про діяльність Крайової бібліотеки Києва як джерело дослідження діяльності бібліотечних установ за часів нацистської окупації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 9-15


  Крайова бібліотека Києва була створена 26.02.1943 р. на базі бібліотечних фондів колишньої бібліотеки Академії наук УРСР та колишньої бібліотеки Київського університету внаследок концентрації фондів Технічної та Медичної республіканських бібліотек (на ...
497630
  Дубровіна Л. Звіти про діяльність Крайової бібліотеки Рейхскомісаріату України як джерело з історії бібліотек і долі бібліотечних фондів у період нацистської окупації Києва (1941-1943 рр.) / Л. Дубровіна, Н. Малолєтова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 6-24. – ISBN 966-02-2067-7
497631
  Гінчук Л.І. Звіти як основне джерело інформування користувачів про якість статистичної інформації про адміністративні правопорушення // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 57-64 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
497632
   Звітна виставка творів художника Ю.Д.Корякіна.. – Дніпропетровськ, 1965. – 13с.
497633
   Звітна вставка художника-графіка Б.Г.Свердлова.. – Дніпропетровськ, 1965. – 31с.
497634
  Маленков Г.М. Звітна доповідь XIX з"їздові партії про роботу ЦК ВКП(б) / Г.М. Маленков, 1955. – с.
497635
  Орджонікідзе С. Звітна доповідь наркомважпрому на VII з"їзді Рад / С. Орджонікідзе. – К., 1935. – 47с.
497636
   Звітна доповідь Президента АН ВШ України М.І. Дубини, виголошена на Загальних зборах 23 грудня 2006 року // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2007. – № 1 (52) : січень - лютий. – С. 28-67
497637
   Звітна доповідь Президії Академії наук вищої школи України, виголошена президентом М.І. Дробноходом на річних Загальних зборах АН ВШ України 26 січня 2002 р. // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2002. – № 1 (31) : сечень - лютий. – С. 3-14


  Акад. В.Андрейцев одержав І премію на ІІІ Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання підручник "Екологічне право. Академічний курс" та ІІІ премію за підручник Земельне право". Зміни складу відділень АНВШУ - масової комунікації (акад. секретар ...
497638
   Звітна доповідь про науково-організаційну діяльність Президії АН ВО України в 2009 році // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 1 (67) : січень - лютий. – С. 13-53


  Академік Надольний І.Ф. нагороджено срібним знаком імені М.П. Драгоманова; акад. Балух В.О., акад. Саух П.О. та акад. Ярошовець В.І. отримали іменні премії НАН України за видатні успіхи в галузі філософії, акад. Андрейцев В.І. - Почесна відзнака ім. ...
497639
  Брежнєв Л.І. Звітна доповідь Центрального Комітету КПРС XXIV з"їздові Комуністичної партії Радянського Союзу 30 березня 1971 року / Л.І. Брежнєв. – К., 1971. – 123с.
497640
  Брежнєв Л.І. Звітна доповідь Центрального Комітету КПРС XXVI з"їздові Комуністичної партії Радянського Союзу і чергові завдання партії в галуз внутрішньої і зовнішньої політики 23 лютого 1981 року / Леонід Ілліч Брежнєв. – Київ : Політвидав України, 1982. – 371 с. – Мініатюрне видання
497641
  Шелепін О.М. Звітна доповідь Цетрального Комітету Всесвітньої Ленінської Комуністичної Спілки Молоді XIII з"їздові Комсомолу / О.М. Шелепін. – Київ, 1958. – 75с.
497642
  Скрипник А. Звітна і законодавча документація військового характеру - як складова бюрократичної роботи цивільних установ київського генерал-губернатора у 30-х - 50-х рр. XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 352-354. – ISBN 978-966-171-893-6
497643
  Хльобас Н. Звітні документи в Університеті Св. Володимира // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 110-114


  У публікації проаналізовано три основні звіти Київського університету 60-х років XIX ст. і надруковано один іх них - "Звіт про лекції, прочитані в Університеті св. Володимира упродовж 2-го півріччя 1862 - 1863 навчального року".
497644
  Кузьмінська О.Е. Звітність банків : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / О.Е. Кузьмінська, В.Б. Кириленко; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2004. – 457с. – ISBN 966-574-674-Х
497645
  Глєбова Н.В. Звітність банків : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Глєбова Н.В. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 303, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 297-300. – ISBN 978-966-676-522-5
497646
  Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій : Навчальний посібник / І.Т. Ткаченко; МОУ. Київськ. нац. економічний університет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 216с. – ISBN 966-574-143-8
497647
  Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних установ : Навч. посібник / І.Т. Ткаченко; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2005. – 548с. – ISBN 966-574-711-8
497648
  Гром О. Звітність із корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 264-266. – ISBN 978-617-7069-28-6
497649
   Звітність підприємств : Підручник. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 474с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-015-5
497650
   Звітність підприємств : Навчальний посібник / Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко, В.В. Писаренко, І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля; Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко, В.В. Писаренко, І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля; МОНУ; Полтавська нац. аграрна академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 656с. – ISBN 966-364-022-7
497651
  Кучеренко Т.Є. Звітність підприємств : підручник / Т.Є. Кучеренко, В.С. Уланчук, О.Г. Шайко ; за ред. В.С. Уланчука. – Київ : Знання, 2008. – 496с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-343-8
497652
  Давидов Г.М. Звітність підприємств : навчальний посібник / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – Київ : Знання, 2010. – 623 с. + CD. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-560-9


  На компакт-диску вміщено додатки, у яких наведено форми звітності підприємств.
497653
  Давидов Г.М. Звітність підприємств : навчальний посібник / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 624 с. : іл., табл. + CD. – Бібліогр.: с. 613-623. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-941-6


  На компакт-диску вміщено додатки, у яких наведено форми звітності підприємств.
497654
  Смоленюк П. Звітність підприємств як інформаційний продукт // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 35-39. – Бібліогр.: 14 назв
497655
  Лень В.С. Звітність підприємства : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.С. Лень, В.В. Гливенко; МОНУ; Чернігівськ. держ. технологіч. ун-т. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 612с. – ISBN 966-364-133-9
497656
  Лень В.С. Звітність підприємства : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Київ : Каравела, 2010. – 671, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 671. – (Українська книга). – ISBN 978-966-2229-04-2
497657
  Голубнича Г.П. Звітність підприємства : навч. посібник / Г.П. Голубнича, Т.Г. Мельник ; [ред. Л. Воронцова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 575, [1] с. : табл. – Додатки: с. 507-569. – Бібліогр.: с. 502-506. – ISBN 978-966-439-556-1
497658
   Звітність підприємства : контрольні роботи для заміру залишк. знань студентів спец. 071 "Облік і оподаткування" / Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торгов.-екон. ун-т ; [уклад.: П.О. Куцик, О.М. Чабанюк, О.А. Полянська]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 163, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 157-162
497659
  Юріс Л. Звітність по коштах фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-63
497660
  Юріс Л. Звітність про кошти фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-46
497661
  Безверхий К.В. Звітність про результати соціальної діяльності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 165-174. – ISSN 2222-4459
497662
  Ільницький Д.О. Звітність та підзвітність університетів світового класу: теорія та практика // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 3 (80). – C. 90-104. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507


  Узагальнено теоретичні та практичні компоненти гармонійної підзвітності інституцій вищої освіти на основі дослідження досвіду університетів світового класу та обґрунтовано розробку рекомендацій щодо змісту та структури річного звіту університету. ...
497663
  Безверхий К.В. Звітність у теорії вітчизняних і зарубіжних інституціоналістів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 299-307. – ISSN 2222-4459
497664
  Колос І.В. Звітність як елемент системи управління підприємством // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
497665
   Звітно-виборна конференція ветеранів війни і праці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  На звітній конференції обрано новий склад президії Ради ветеранів війни і праці університету. Звітну доповідь зробив виконувач обов"язки голови Ради ветеранів проф. Б.О. Цудзевич, в обговоренні взяли участь: полковники М.С. Дорохов і М.В. Новиков, ...
497666
   Звітно-виборна конференція профспілок КНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 2


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася звітно-виборча конференція Первинної профспілкової організації. Зі звітною доповіддю за період з 2010 по 2015 рік виступив голова профкому В.Ф. Цвих. Участь в обговоренні звітної доповіді профкому взяли професор ...
497667
   Звітно-виборні збори НАПН України - підбиття підсумків і завдання подальшого розвитку // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 1-2
497668
   Звітно-виборча конференція в студмістечку // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Відбулася звітно-виборча конференція в студмістечку. Зі звітом виступила голова студради Ганна Підуст. Новим головою студради обрано студента 4 курсу економічного факультету Владислава Сикача.
497669
   Звітно-виборча профспілкова конференція // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Відбулася звітно-виборча профспілкова конференція університету. Зі звітом про роботу проф. комітету з березня 2005 р. до лютого 2010 р. виступив голова профкому В.Ф.Цвих. Про роботу ревізійної комісії проф. організації з березня 2005 р. по лютий 2010 ...
497670
   Звітно-наукова конференція : Тези доповідей. – Кременець, 1966. – 252с.
497671
   Звітно-наукова конференція : Тези доповідей, 28-29 листопада. – Кременець, 1967. – 208с.
497672
   Звітно-наукова конференція інституту за 1964 рік : Тези ї доповідей: Гуманітарні науки (суспільні науки, мовознавство, літературознавство, педагогіка). – Київ, 1965. – 254с.
497673
   Звітно-наукова конференція інституту за 1964 рік : Тези ї доповідей:Фізико-математичні науки. – Київ, 1965. – 64с.
497674
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей. – Київ, 1960. – 96с.
497675
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доп. – Київ, 1962. – 131с.
497676
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей: Фізико-математичні науки. – Київ, 1966. – 103с.
497677
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей, 15-17 лютого 1966 р.: Гумнітарні науки. – Київ, 1966. – 156с.
497678
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей: Фізико-математичні науки. – Київ, 1967. – 80с.
497679
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту. – Київ, 1967. – 159 с.
497680
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту за 1960 рік : Тези доповідей. – Київ, 1961. – 127с.
497681
   Звітно-наукова сесія : Секція педагогіки та психології: Тези доп. – Харків, 1957. – 24с.
497682
  Єфименко Т.І. Звітування зі сталого розвитку: виклики та шляхи подолання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (288). – С. 9-19. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
497683
  Тарасенко Т. Звітування сільського, селищного, міського голів у контексті розвитку організаційно-правових основ місцевого самоврядування в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 289-299
497684
   Звітує держслужба якості освіти // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 19-26 лютого (№ 7/8). – С. 2 : фото
497685
  Топузов О.М. Звітує Інститут педагогіки. До 25-річчя НАПН Укаїни / розмовляла Н. Осипчук // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 листопада (№ 44/45). – С. 6-7
497686
  Бойко В.І. Звітує Українська Рада Миру // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 13-15. – ISSN 0868-8117


  17 листопада 2017 року у приміщенні Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відбулася звітно-виборна конференція Української Ради Миру. До складу новообраної президії ввійшли: Л. М. ...
497687
  Хайкіна Д.Г. Звітую : поезії / Хайкіна Дора; пер. з іврит. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 174 с.
497688
  Стоєцький В. Звітують юні пожежники / В. Стоєцький, І. Возна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 16-17 : фото
497689
  Мітчелл М. Звіяні вітром : Роман / М. Мітчелл. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1992. – 541с.
497690
  Мітчелл М. Звіяні вітром : Роман / М. Мітчелл. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1992. – 558с.
497691
  Мартинюк А.П. Звнішнє незалежне тестування . Англійська мова / А.П. Мартинюк, І.О. Свердлова, І.Ю. Набокова // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 3. – С. 10-30
497692
  Кеккетын К. Звныто-пастух / К. Кеккетын. – М, 1976. – 32с.
497693
  Суреев П.А. Звон капели / П.А. Суреев. – Ярославль, 1964. – 100с.
497694
  Икбал М. Звон караванного колокольчика / М. Икбал. – М., 1964. – 207с.
497695
  Богданов В.А. Звон колосьев / В.А. Богданов. – Челябинск, 1964. – 67с.
497696
  Ефимов М.Д. Звон копыт : стихи / Моисей Ефимов; пер. с якут. В.Цыбина. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 79 с.
497697
  Шумаков Н.Ф. Звон косы / Н.Ф. Шумаков. – М, 1980. – 112с.
497698
  Мамедов А.Ю. Звон красного трамвая / А.Ю. Мамедов. – М, 1990. – 473с.
497699
  Ругин Р.П. Звон летящего аркана / Р.П. Ругин. – М., 1987. – 160с.
497700
  Благов Н.Н. Звон наковальни : стихи и поэма / Н.Н. Благов. – Москва : Современник, 1971. – 120 с.
497701
  Титов Николай Ильич Звон Ольхи / Титов Николай Ильич. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 136с.
497702
  Даржай А.А. Звон стремян : стихи и поэмы / Александр Даржай; пер. с тувин. – Кызыл : Тувин. кн. изд-во, 1980. – 172 с.
497703
   Звон тишины. – Алма-Ата, 1985. – 191с.
497704
  Парпура П. Звонарь : повесть / П. Парпура. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1913. – 16 с. : ил. – Без тит. л., описан по обл.


  На обл. дарств. надпись: Екатерине Львовне и Семену Семеновичу на добрую память 19/ XII. 16 г.
497705
  Земский К. Звонарь из Фридланда / К. Земский. – Москва, 1989. – 555с.
497706
  Черкасов В. Звони поэту / В. Черкасов. – Махачкала, 1973. – 40с.
497707
  Викторов В.И. Звоникие судьбы. / В.И. Викторов, М.Р. Садовский. – Москва, 1980. – 240с.
497708
  Боннэр Е.Г. Звонит колокол... / Е.Г. Боннэр. – М., 1991. – 131с.
497709
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте : пьесы и повести / Анатолий Алексин ; ил. Л. Токмаков. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 287 с. : ил. – (Ровесник)
497710
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте : повести / Анатолий Алексин ; худож. И. Данилевич. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 417 с. : ил.
497711
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте : повести и рассказы : [для сред. и ст. шк. возраста] / Анатолий Алексин ; послесл. В. Воронова ; худож. И. Северин. – Москва : Лит. артистикэ, 1986. – 538, [3] с. : ил.
497712
  Федотов Г.Я. Звонкая песнь металла / Г.Я. Федотов. – М., 1990. – 207с.
497713
  Богданова Светлана Звонкая Руза. На малой родине Ивана Калиты : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 64-65 : Фото
497714
   Звонкая сила поэта. Молодежи о Маяковском. – М : Молодая гвардия, 1973. – 56 с.
497715
  Урванцев А.В. Звонкая синева / А.В. Урванцев. – Хабаровск, 1977. – 23с.
497716
  Авдеенко С.И. Звонки. Избранное 1975-1991 гг. : повести, рассказы, пьесы, сценарии / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом МГТ, 2012. – 466, [2] с. – ISBN 978-966-197-186-7
497717
  Журавлев Н.А. Звонкие согласные / Н.А. Журавлев. – Архангельск, 1991. – 234с.
497718
  Островский А.Л. Звонкий месяц апрель. / А.Л. Островский. – Л., 1966. – 271с.
497719
  Ермаков И.М. Звонкое дело / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1967. – 80с.
497720
  Василенко С.В. Звонкое имя / С.В. Василенко. – Москва, 1991. – 264с.
497721
  Гусейнов Г. Звонкое русло / Г. Гусейнов. – Москва, 1959. – 94 с.
497722
  Арбат Ю.А. Звонкое чудо / Ю.А. Арбат. – Москва, 1968. – 167с.
497723
  Ляшева Р.П. Звонок / Р.П. Ляшева. – М., 1985. – 280с.
497724
  Кемоклидзе Г.В. Звонок Бубякину / Г.В. Кемоклидзе. – Москва, 1984. – 214с.
497725
  Стаут Р. Звонок в дверь / Рекс Стаут. – Архангельск : Сев.-зап. кн. изд-во, 1991. – 493 с. – В изд. также: Последний взгляд / Р. Макдональд ; Душной ночью в Каролине / Д. Болл. – (Американский детектив). – ISBN 5-85560-207-9
497726
  Нариньяни С.Д. Звонок из 1930 года / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1973. – 270 с.
497727
  Горбовский Г.Я. Звонок на рассвете / Г.Я. Горбовский. – М, 1985. – 448с.
497728
   Звонок на рассвете.. – Махачкала, 1969. – 128с.
497729
  Кондратьева М.М. Звонок на урок здоровья / М.М. Кондратьева. – М, 1991. – 158с.
497730
  Медведкин Э.Ф. Звонок самому себе / Э.Ф. Медведкин. – Алма-Ата, 1978. – 128с.
497731
  Толстой А.К. Звонче жаворонка пенье... / А.К. Толстой. – М., 1970. – 143с.
497732
  ТолстойА.К Звонче жаворонка пенье... / ТолстойА.К. – 2-е изд. – М., 1973. – 77с.
497733
  Кокорин А. Звоны / А. Кокорин. – Москва, 1981. – 367 с.
497734
  Шапченко С. Зворотна дія закону в часі та юридична відповідальність // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 291-300. – ISBN 978-966-306-020-4
497735
  Шапченко С. Зворотна дія закону в часі та юридична відповідальність // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 100-101
497736
  Заставна С.Л. Зворотна дія норми адміністративного права: порівняльний аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 184-192. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040


  Розглянуто підходи до розуміння сутності держави в науковій спадщині Б. Кістяківського, який був прихильником плюралізму в тлумаченні державно-правових явищ.
497737
  Позняк О.В. Зворотна міграція до України: обсяг і характеристики поверненців
497738
  Позняк О.В. миграція Зворотна міграція до України: обсяг і характеристики поверненців // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (35). – C. 82-96. – ISSN 2072-9480
497739
  Хорохонько О.С. Зворотне відсилання як наслідок негативної "колізії колізій" у міжнародному приватному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 342-345. – ISSN 2219-5521


  Викладено результати досліджень, метою яких був аналіз проблеми зворотного відсилання в різних системах права та пошук шляхів її вирішення в Україні. У висновках наголошено на тому, що зворотне відсилання може застосовуватися в галузі колізійних ...
497740
  Долотов М. Зворотне захоплення доменних імен в рамках процедури // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 66-73. – ISSN 1814-3385
497741
  Кутовий Т.В. Зворотне поглинання як спосіб виходу компанії на фондовий ринок США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 197-203. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядаються два альтернативні способи виходу компанії на зовнішні фондові ринки – первинне розміщення акцій та спосіб зворотного злиття. Стаття містить стислий порівняльний аналіз переваг і недоліків обох способів. Автори акцентують на ...
497742
  Вронська Т.В. Зворотний бік війни: історичний та соціально-правовий портрет радянських оточенців // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.22-41. – ISSN 0130-5247
497743
   Зворотний бік злочину : [зб. творів] / [авт. передм. та упоряд. В.С. Ковальський]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 459, [1] с. : іл., портр. – На тит арк.: Основи суспільства / І. Франко. Розрахунковий стан / Л. Денисенко. Поховання Аделі / А. Кокотюха. – ISBN 978-966-667-693-4
497744
  Корній Д. Зворотний бік світла : роман / Дара Корній ; [передм. Г. Пагутяк ; худож. В. Котляр]. – 3-тє вид., [стер.]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 317, [3] с. : іл. – Коронація слова. – (Коронація слова). – ISBN 978-966-14-4004-2
497745
  Будько Євген Зворотний бік Стамбула : озброєним оком / Будько Євген, Киреєва Рената // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 88-92
497746
  Гужва Валерій Зворотний відлік : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 45-84. – ISSN 0208-0710
497747
  Росоховатський І.М. Зворотний зв"язок / І.М. Росоховатський. – К., 1983. – 187с.
497748
  Попов С.М. Зворотний зв"язок в контексті взаємозв"язку економічної системи і онтологічних засад людини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 173-183
497749
  Іванчук М.А. Зворотний зв"язок в освітньому процесі: досвід використання BYOD-технологій / М.А. Іванчук, В.В. Кульчинський // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (19). – C. 62-67. – ISSN 2413-1571
497750
  Копець Зворотний зв"язок у процесах спілкування: оновлення концептуальних підходів та методів дослідження / Копець, В.І. Гордієнко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
497751
  Макарчук О.Г. Зворотний зв"язок у стратегії медіа (на прикладі журналу радикальної партії "Народ"(1890-1895 рр.)) // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 404-411. – ISSN 1998-6912
497752
  Бурбій А.В. Зворотний зв"язок як засіб підвищення якості надання адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 79-84. – ISSN 2072-8670
497753
  Кощій О. Зворотні запозичення у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 215-223


  У статті розглядається явище зворотного запозичення у новогрецькій мові та з"ясовуються й аналізуються екстра- та інтралінгвістичні чинники, які вплинули на появу відповідного явища, оскільки процес зворотного запозичення наочно показує динамічний ...
497754
  Соловейко О. Зворотні стохастичні диференціальні рівняння та застосування їх у фінансовій математиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-49. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Досліджено умови збіжності за параметром ціни платіжного зобов"язання в моделі ринку зі стрибками. Знайдено деякі апріорні оцінки для розв"язку зворотного стохастичного диференціального рівняння, що містить пуассонівську компоненту, та за їхньою ...
497755
  Кульчицький С. Зворотній відлік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 11


  Еволюція Східної Європи за сто років.
497756
  Короденко М. Зворотній зв"язок // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 квітня (№ 16). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  15 квітня 2016 року на базі КНУ імені Тараса Шевченка відбулися Загальні збори Спілки ректорів Вищих навчальних закладів України. Про підсумки роботи Спілки ректорів за звітний період (з 1 грудня 2014 року до 1 квітня 2016 року) і основні завдання щодо ...
497757
  Зіменкова Д.М. Зворотній зв"язок в перспективі студентоцентрованої освіти / Д.М. Зіменкова, Ю.Г. Сорока // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 246-250. – ISSN 2073-9591


  Присвячена аналізу поняття та феномену зворотнього зв"язку як засобу збирання інформації про якість процесу викладання та навчання задля їхньої подальшої зміни та вдосконалення.
497758
  Мазуренко В.І. Зворотній рух короткострокового капіталу та його вплив на економічну безпеку окремих держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 460-466
497759
  Мортіков В. Зворотність економічних рішень і витрат організації : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 30-40. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
497760
  Южека Р.С. Зворотня дія кримінального закону у часі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 104-108. – ISBN 978-966-916-708-8
497761
   Зворушене серце : Твори Ольги Кобилянської. У 2-х книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-31-6
Кн.1. – 2003. – 464с.
497762
   Зворушене серце : Твори Ольги Кобилянської. У 2-х книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-32-4
Кн.2. – 2003. – 384с.
497763
  Мельниченко В. Зворушливі миттєвості Шевченкового Щоденника. 5 історичних мініатюр // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 13-19 лютого (№ 7)
497764
  Ханова А.Ф. Зву луча неуловимый. / А.Ф. Ханова. – М., 1979. – 79с.
497765
  Кіндрачук Н.М. Звуження застосування української мови наприкінці 50-х - протягом першої половини 60-х рр. ХХ ст. // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 145-152. – ISSN 2312-6825


  "Центральним виявилося питання про загальний стан української мови в суспільстві й на республіканській конференції в Києві 1963 року з питань культури української мови, що була організована Київським держ. ун-том ім. Т. Шевченка та Інститутом ...
497766
  Пономаренко В.Д. Звуження значення як динамічний процес у лексико-семантичній системі сучасної української мови / В.Д. Пономаренко, О.В. Ляхова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 92-97. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
497767
  Аднан Алі Звуження простору пошуку в системах символьної обробки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 253-257. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Предлагается простой и эффективный алгоритм поиска, позволяющий значительно сократить время поиска по сравнению с полным перебросом элементов большого множества термов, обладающих определенными свойствами. Отмечается возможность модификации алгоритма ...
497768
  Цюпа М.А. Звуження та розширення абревіатур у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 418-422. – ISBN 978-966-581-958-5
497769
  Колюх В. Звуження через розширення: правовий статус Президента України в контексті конституційних змін // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 23 (379). – С. 9-12


  Проаналізовано зміни в конституційному статусі Президента України в процесі реформування Конституції України.
497770
  Квин Л.И. Звузды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Новосибирск, 1966. – 328с.
497771
  Вартанян И.А. Звук -- слух -- мозг. / И.А. Вартанян. – Ленинград, 1981. – 175с.
497772
  Циммерман Звук : О колебаниях тел; О распространении звука; О музыкальных тонах и их отношениях между собою; Слух : Общепонятное руководство / Соч. д-ра Циммермана [псевд] ; Пер. с нем. с доп. под ред. А. Горчакова. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1862. – [2], IV, 161 с. : ил. – Авт. в кн. не указан


  Ред.: Горчаков, Александр Михайлович (1798-1883) На экз. № 64548 форзаце 2 экслибриса личных библиотек На тит. л. мокрая печать: Библиотека. Книжный магазин А.А. Шерешневой в Казани Еще один экслибрис поучение для читателей
497773
  Тиндаль Д. Звук : восемь лекций, читанных в Королевском ин-те Великобритании Джоном Тиндалем, чл. Королев. о-ва, проф. физики в Королев. ин-те и Горн. шк. : Пер. с англ. – Санкт-Петербург : Изд. ред. Космоса ; Тип. В. Демакова, 1870. – 370 с. : ил.
497774
  Тиндаль Д. Звук / Тиндаль ; Пер. [и предисл.] М.А. Антоновича. – 2-е рус. изд., ... [в анот.]. – Санкт-Петербург : Тип. Альтшулера, 1901. – [4], III, [5], 242 с. : 204 ил. в тексте


  свер. с послед. 6-м англ. изд. и с нем. пер. А. Гельмгольц и Кл. Дюбуа-Реймон, доп. по 6-му англ. изд.
497775
  Бабенко О.К. Звук / О.К. Бабенко. – Київ, 1941. – 124 с.
497776
  Чедд Г. Звук / Г. Чедд; С.Б.Гуревич. – Москва : Мир, 1975. – 205с.
497777
  Шыбынтай Р. Звук : проза: рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 132-142. – ISSN 0012-6756
497778
   Звук в жидкостях и газах : метод. указания. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1990. – 45 с.
497779
  Любченко Ю.В. Звук в інформаційному радіомовленні: когнітивний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 98-101


  У статті розглянуто когнітивний аспект виражальних засобів в інформаційному радіомовленні. На основі аудіоматеріалів всеукраїнських і регіональних радіостанцій з"ясовано вплив звукової інформації в новинах на пізнання людини та засвоєння фактів. The ...
497780
  Качерович А. Звук в фильме / А. Качерович. – М., 1965. – 88с.
497781
  Элкин Е. Звук и изображение : Звукотехника в телевидении и кино / Е. Элкин, М. Глин. – Москва : Связь, 1978. – 344 с., [4]
497782
  Лиснянская Инна Звук и камень : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
497783
  Простаков А.П. Звук и море / А.П. Простаков. – Москва : Знание, 1969. – 32с.
497784
  Де-Метц Г.Г. Звук и свет : Лекции по звуку и свету, читанные проф. Г.Г. Де-Метцом студентам университета в 1906 году. – Изд.с согл.проф.Г.Г.Метца студ.И.Странским. – Киев : Изд. Странского
[Ч.1-2]. – 1907. – 288 с.
497785
   Звук и свет в жизни животных.. – Куйбышев, 1967. – 136с.
497786
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1948. – 47 с.
497787
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1949. – 48 с.
497788
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1950. – 48 с.
497789
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – 2-е изд. – Москва, 1951. – 48с.
497790
  Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. – М., 1981. – 160с.
497791
  Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1991. – 160с.
497792
  Артюшков А. Звук и стих / А. Артюшков. – Петербург, 1923. – 72с.
497793
  Яворская Г.М. Звук и тело (к вопросу о языковой концептуализации физических ощущений) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 355-362. – Бібліогр.: Лит.: с. 362; 13 п.
497794
  Шелякин О.В. Звук и цвет как языки художественного познания и духовно-нравственного освоения мира // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 129-136. – ISSN 0235-1188
497795
  Дмитренко Н. Звук і колір: феномен синестезії у творчому мисленні Я. Івашкевича (на матеріалах українськомовних видань) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 57-64


  Стаття присвячена особливостям світосприйняття Ярослава Івашкевича, спробі осмислити внутрішній світ його художніх творів. Увага сконцентрована на дослідженні особливостей функціонування художнього образу в контексті взаємодії музики та живописного ...
497796
  Гатауллін Р.Г. Звук і шум. Як уникнути негативного впливу шуму на здоров"я дюдини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 11-16 : фото
497797
  Парфентьев А.И. Звук на киноленте. / А.И. Парфентьев, В.И. Попов. – М., 1950. – 72с.
497798
  Вовченко В.С. Звук на любительской киноленте / В.С. Вовченко. – Москва, 1973. – 46с.
497799
  Бенин М.С. Звук на магнитной ленте / М.С. Бенин, А.С. Подунов. – Киев, 1987. – 109 с.
497800
  Чкония Д.С. Звук осторожный. / Д.С. Чкония. – Тбилиси, 1976. – 56с.
497801
  Близнец В.С. Звук паутинки / В.С. Близнец. – К, 1986. – 366с.
497802
  Гусейнов И. Звук свирели : пьеса и повесть / И. Гусейнов. – Москва, 1968. – 248 с.
497803
  Гончаренко О.М. Звук та експресивний ефект у сучасній китайській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 189-195


  У статті розглядаються фонетико-стилістичні особливості сучасної китайської мови та їх експресивний вплив на читача та слухача. Проаналізовані як позитивні, так і негативні аспекти експресивних ефектів мовного звуку. В статье рассматриваются ...
497804
  Маркотто Фабіо Звук финской речи // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 10. – С. 117-121. – ISSN 0321-1878
497805
  Рязанцев Л.В. Звук як відображення простору в фільмі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 76-83
497806
  Бут О.В. Звук як компонент образної структури фільму : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.04 / Бут О.В.; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
497807
  Хорбенко И.Г. Звук, ультразвук, инфразвук / И.Г. Хорбенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1986. – 192 с.
497808
  Дрейзен И.Г. Звук, шум, вещательный сигнал : Основные понятия и закономерности / И.Г. Дрейзен. – Москва, 1968. – 16 с.
497809
  Тарасевич И.П. Звук. / И.П. Тарасевич. – М., 1977. – 31с.
497810
  Тихомирова Н. Звуки бандури на Луганщині : до 20-річчя ансамблю бандуристів "Конвалія" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 9. – ISSN 0868-9644


  Нині, в період розбудови української держави, цілком закономірним є зростання інтересу до кобзарського мистецтва. Кобзарі та лірники, як типи народних співців-музикантів, покликані формувати високі національні ідеали, передаючи з покоління в ...
497811
  Константинов А.И. Звуки в жизни зверей / А.И. Константинов, В.Н. Мовчан. – Л., 1985. – 303с.
497812
  Соколов-Микитов Звуки весны / Соколов-Микитов. – Л., 1962. – 210с.
497813
  Грищук Б.А. Звуки гармони : повесть / Б.А. Грищук. – Москва, 1986. – 285 с.
497814
  Соколов-Микитов Звуки земли / Соколов-Микитов. – М., 1971. – 123с.
497815
  Кулагин В.А. Звуки земли. / В.А. Кулагин. – М., 1969. – 80с.
497816
  Моисеев А.И. Звуки и буквы, буквы и цифры... / А.И. Моисеев. – Москва : Просвещение, 1987. – 192 с.
497817
  Кондратов А.М. Звуки и знаки / А.М. Кондратов. – М, 1966. – 207с.
497818
  Кондратов А.М. Звуки и знаки / А.М. Кондратов. – Москва : Знание, 1978. – 207 с.
497819
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – Москва, 1969. – 252с.
497820
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – М., 1972. – 251с.
497821
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – 3-е изд., перераб. – М., 1978. – 278с.
497822
  Бабенчук Олег Звуки і світло Тунісу // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 36-41 : фото
497823
  Щур Оксана Звуки кантів та псальмів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34. – ISSN 0868-9644
497824
  Лукьянова И. Звуки лиры и трубы // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2014. – Вып. июль. – C. 38-45
497825
  Никитина Т.А. Звуки на камне / Т.А. Никитина. – Л, 1986. – 110с.
497826
  Еськов Е.К. Звуки пчел и их сигнальное значение : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Еськов Е.К.; МГУ. Биол.-почвенный фак. – М., 1969. – 20л.
497827
   Звуки рыб.. – М, 1968. – 96с.
497828
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка / Н.Д. Кирилловская. – 2-е изд., испр. – Москва, 1951. – 171 с.
497829
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка / Н.Д. Кирилловская. – 4-е изд. – М., 1960. – 159 с.
497830
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка. / Н.Д. Кирилловская. – М.Л., 1947. – 175с.
497831
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка. / Н.Д. Кирилловская. – 3-е изд. – М., 1955. – 159с.
497832
  Огрызко В.В. Звуки языка родного / В.В. Огрызко. – Магадан, 1990. – 125с.
497833
  Лебедева Ю.Г. Звуки, ударение, интонация / Ю.Г. Лебедева. – 2-е изд,. испр. – Москва, 1986. – 269с.
497834
  Лебедева Ю.Г. Звуки, ударения, интонация = (учебное пособие по фонетике русского языка для иностранцев) / Ю.Г. Лебедева. – Москва : Русский язык, 1975. – 296с.
497835
  Лисенко Ф.К. Звуки, яких не чує людина / Ф.К. Лисенко. – Київ, 1959. – 128 с.
497836
  Климентова О.В. Звуко-ритмічні чинники сугестивного впливу // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 171-179
497837
  Драгінда О.В. Звуко-смислові та звуко-кольорові відповідники оригіналу в українському віршовому перекладі творів англійських романтиків : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Драгінда Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 353 л. – Додатки: л. 202-353. – Бібліогр.: л. 176-201
497838
  Драгінда О.В. Звуко-смислові та звуко-кольорові відповідники оригіналу в українському віршовому перекладі творів англійських романтиків : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Драгінда Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
497839
  Подберезная З.Д. Звуко-техническая лаборатория в неязыковом вузе / З.Д. Подберезная, Г.В. Опельбаум. – М., 1969. – 158с.
497840
  Прокофьева Л.П. Звуко-цветовая ассоциативность: универсальное, национальное, индивидуальное / Л.П. Прокофьева; Государственное образовательное учреждение высш. профессионального образования "Саратовский госуд. медицинский ун-т Федерального агенства по зравоохранению и социальному развитию". – Саратов : Саратовский медицинский университет, 2007. – 280с. – ISBN 978-5-91272-288-2
497841
  Киреева Т.М. Звуко-цветовой символизм в поэме Юрия Кузнецова "Путь Христа" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 197-202


  Статья посвящена исследованию звукосимволизма в поэме Юрия Кузнецова "Путь Христа". Определено преобладание двух гласных [о], [i], соответствующие золотистому и голубому цвету. Установлено соотношение звуко-цветовой символики и сакральной семантики, ...
497842
  Лф Ян Звукобраз флейти у творчості сучасних китайських композиторів // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 189-190. – ISBN 978-966-8308-26-0
497843
  Дворянин П. Звукова атмосфера у радіотворчості. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 131-135.
497844
  Вовк П.С. Звукова будова слова. Фонологічні й морфонологічні центри мовної структури (на матеріалі зіставлення вимови Тараса Шевченка із сучасною) / Поліна Вовк. – Київ, 2008. – 18 с. – Розширений текст доповіді на секційному засіданні міжнародної наукової конференції "Словникова справа в Україні : минуле, сучасне, майбутнє"(до 100-річчя публікації "Словаря укр. мови" за ред. Бориса Грінченка). 8 листопада 2007 р.
497845
  Українець Л. Звукова гра в українській поетичній мові 20 століття: конотаційний аспект // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 34-40. – Бібліогр.: Літ.: с.40; 15 п. – ISSN 0320-3077
497846
  Теряєв Д.О. Звукова динаміка ритму: фонетичне дослідження першотвору та перекладів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 231-238. – ISBN 966-581-589-Х
497847
  Тарасова О.А. Звукова образна іконічність як засіб компресії інформації у поетичних текстах французького символізму // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 262-266
497848
  Настенко О. Звукова організація поетичних творів Івана Франка другої половини 70-х років // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – C. 24-30. – (Слов"янська філологія ; вип. 782)
497849
  Макаренко Л. Звукова палітра Юрка Покальчука // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 66-70


  Проаналізовано поетичну збірку Юрка Покальчука "Не наступайте на любов..." крізь призму звукових образів та з"ясовано своєрідність їх художнього вираження. Особливу увагу приділено музичній образності як такій, що найяскравіше презентує світовідчуття ...
497850
  Василенко Д. Звукова фактура мовлення як засіб підвищення виразності англомовної військової лексики // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 73-76. – Бібліогр.: Літ.: с. 67; 16 назв
497851
  Никольский А.А. Звуковая активность волка. / А.А. Никольский, Фроммольт, К-Х. – М, 1989. – 128с.
497852
  Дубров Е.Ф. Звуковая геолокация / Е.Ф. Дубров. – Ленинград : Недра, 1967. – 111с.
497853
   Звуковая и семантическая структура языка.. – Фрунзе, 1975. – 118с.
497854
  Сажин Н.И. Звуковая кинопередвижка К-35 / Н.И. Сажин. – М., 1949. – 119с.
497855
   Звуковая киноустановка "Одесса-1".. – Одесса, 1958. – 49с.
497856
   Звуковая книга о Ленине.. – М, 1970. – 196с.
497857
   Звуковая книга о Ленине.. – М, 1977. – 193с.
497858
   Звуковая коммуникация, эхолокация и слух.. – Л, 1980. – 154с.
497859
  Гончаров Б.П. Звуковая организация стиха : Автореф. дис. ... канд. филол.наук / Гончаров Б.П. ; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва, 1965. – 18 с.
497860
  Гончаров Б.П. Звуковая организация стиха и проблемы рифмы / Б.П. Гончаров. – Москва : Наука, 1973. – 275 с.
497861
   Звуковая сигнализация животных. – Пущино, 1974. – 76с.
497862
  Макаров В.Г. Звуковая система древнерусского языка в начале XI века / В.Г. Макаров. – Чебоксары, 1972. – 30с.
497863
  Биушкин М.С. Звуковая система и мелодическая структура федоровского диалекта эрзя-мордовского языка на территории Башкирской АССР. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Биушкин М.С. ; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 23 с.
497864
  Теряєв Д.О. Звуковая система русского языка в структуре речи (экпериментально-фонетическое исследование) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 171-177. – ISSN 2075-437X


  За результатами експериментально-фонетичного дослідження встановлено функціонування звукової системи російської мови в мовленні. По результатам экспериментально-фонетического исследования установлено функционирование звуковой системы русского языка в ...
497865
  Кунаа А.Ч. Звуковая система современного тувинского языка / А.Ч. Кунаа. – Кызыл, 1957. – 55с.
497866
  Вернер Г.К. Звуковая система сымского диалекта кетского языка. : Автореф... канд. филол.наук: / Вернер Г.К.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1966. – 23л.
497867
  Нисбетт А. Звуковая студия : Техника и методы использования / А. Нисбетт. – Москва : Связь, 1979. – 464 с.
497868
  Бенедиктов А.А. Звуковая часть кинопроектора / А.А. Бенедиктов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1962. – 168с.
497869
  Степурко В.І. Звукове втілення художньої обумовленості в творах сучасної музики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 380-387. – ISSN 2225-7586
497870
  Нікітіна І. Звукове насичення музейних експозицій як культурний феномен (з досвіду НМГО і ВС) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 73-80. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Розглянуто теоретичне питання щодо значення звукових ефектів у музейних експозиціях для сучасного культурного й інформаційного простору. З’ясовано, що поява таких супроводів класичного музейного експонування надає змогу музейництву підсилити емоційну ...
497871
  Любченко Ю.В. Звукове оформлення радіоефіру // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 51-54. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
497872
  Касьянова О.А. Звукове поле фонеми /в/: комбінаторні та позиційні алофони // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 324-336


  Висвітлено умови і причини появи можливих варіантів української губної приголосної фонеми /в/. Окреслено акустично-артикуляційні характеристики її алофонів. В статье изложены условия и причины появления возможных вариантов украинской фонемы /в/. ...
497873
  Грегуш П. Звуковидение : пер. с англ. / П. Грегуш. – Москва : Мир, 1982. – 232 с.
497874
  Ощепков П.К. Звуковидение / П.К. Ощепков. – Москва : Знание, 1984. – 63 с.
497875
  Березінський В.К. Звуковий бар"єр : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1977. – 112 с.
497876
  Андрієвська Е.М. Звуковий компонент у культурі французького мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 7; 6 поз.
497877
  Андрієвська Е.М. Звуковий компонент у культурі французького мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 4-7. – ISBN 966-7890-03-1
497878
  Гоян О.Я. Звуковий образ комерційного радіомовлення: особливості формування // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 50-55


  У статті йдеться про технологію визначення звукового образу комерційної радіостанції та його вплив на позиціонування мовлення у конкурентному медіасередовищі. The technology of definition of a sound image of commercial radio station and its ...
497879
  Мірошниченко П.В. Звуковий образ радіомовлення як медіаефект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті досліджено звуковий образ радіомовлення як теоретико-прикладну проблему сучасних медіа студій і медіапсихології, визначено компоненти ефективності його впливу. This article analyses the sound image of radio broadcasting as theoretical and ...
497880
  Рябуха Н.О. Звуковий образ світу: онто-сонологічне дослідження фортепіанного мистецтва XX - початку XXI ст. : монографія / Н.О. Рябуха ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків : Бровін О.В., 2016. – 334, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305-334 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7256-50-1
497881
  Чир М. Звуковий пейзаж сучасного міста // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 150-156. – ISSN 2224-0926
497882
  Чир М. Звуковий пейзаж сучасного міста // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (879), січень. – С. 162-167. – ISSN 0868-4790
497883
  Ликіна М.А. Звуковий рівень реалізації категорії евфуїзму в творах англійських письменників ХІХ століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 382-387
497884
  Мартинова Н.І. Звуковий універсум індустріального міста у фортепіанній творчості європейських композиторів першої третини ХХ сторіччя : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Мартинова Наталія Іванівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
497885
  Шапаренко В.В. Звукові засоби створення радіорекламного образу: жанровий аспект // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  Статтю присвячено звуковим засобам створення радіорекламного образу. Сучасна українська аудіореклама малодосліджена в аспекті образотворення. У роботі розглядаються такі засоби створення образу в радіорекламному повідомленні, як голосові характеристики ...
497886
  Полфьоров Я.Я. Звукові й музичні елементи в творах українських прозаїків / Я.Я. Полфьоров. – Харків
1. – 1929. – 84с.
497887
  Казарян А.Р. Звукові образи Ганса Ціммера: від класики до африканського багатоголосся // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 236-244. – ISSN 2225-7586
497888
  Кабиш М.Ю. Звукові образи у поетичній картині світу українських митців першої половини ХХ ст.: лінгвокультурологічний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 17-24. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена дослідженню актуальної стилістичної проблеми звукових об- разів поезій у лінгвокультурологічному аспекті. На основі прикладів з творів українських поетів доведено, що одним із головних принципів створення письменниками образів є ...
497889
  Гриценко С.П. Звукові трансформації латинських запозичень в українській мові кінця XVI-XVII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 35-37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Ідеться про взаємодію мов як одного з актуальних питань сучасного мовознавства.
497890
  Франковський В.А. Звукові явища / В.А. Франковський. – Харків : Український робітник, 1931. – 79 с.
497891
  Зевако В.І. Звукові явища на початку слова у східнополіських говірках Новгород-Сіверщини // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 69-78


  У статті розглянуто явища протези й аферези, що належать до фонетичних особливостей східнополіських говорів української мови. Проаналізовано найвиразніші звукові риси сіверської говірки, локалізованої на півночі Новгород-Сіверщини, відзначено її ...
497892
  Голдовский Е.М. Звуковое кино. / Е.М. Голдовский. – Л., 1930. – 96с.
497893
  Трифонов Т.С. Звуковое поле двумерных излучателей конечных размеров. : Автореф. дис. ... наук : 01.04.06 / Трифонов Т.С. ; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев, 1991. – 13 с.
497894
  Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма / И.Н. Воскресенская. – Москва, 1978. – 126с.
497895
  Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма / И.Н. Воскресенская. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 118с.
497896
  Трихманенко В.Ф. Звуковой барьер / В.Ф. Трихманенко. – Хабаровск, 1959. – 152с.
497897
  Бадмаева Г. Звуковой мир традиционной культуры калмыков // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 4. – С. 140-153. – ISSN 0869-5415
497898
  Закревский Ю.А. Звуковой образ в фильме / Ю.А. Закревский. – Москва : Искусство, 1961. – 128 с.
497899
  Закревский Ю.А. Звуковой образ в фильме / Ю.А. Закревский. – Изд. 2-е, доп. и переработ. – Москва : Искусство, 1970. – 128 с.
497900
  Шубин Э.П. Звуковой самоучитель английской разговорной речи. / Э.П. Шубин. – М., 1965. – 144с.
497901
  Левицкий В.В. Звуковой символизм / В.В. Левицкий. – Черновцы, 1998. – 129с.
497902
  Левицкий В.В. Звуковой символизм: мифы и реальность / В.В. Левицкий. – Черновцы : Черновицкий национальный университет, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-423-045-9
497903
  Бураев И.Д. Звуковой состав бурят-монгольского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бураев И.Д. ; ЛГУ. – Ленинград, 1956. – 18 с.
497904
  Имнадзе Н.Е. Звуковой состав мегрельского диалекта занского языка. (Эксперимент. исслед.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10688 / Имнадзе Н.Е.; АН ГрузССР. Ин-тут языкознания. – Тбилиси, 1971. – 20л.
497905
  Атамирзаева С. Звуковой состав наманганского говора узбекского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Атамирзаева С. ; Акад. наук СССР. – Ленинград, 1963. – 19 с.
497906
  Кунаа А.Ч. Звуковой состав тесхемского говора тувинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Кунаа А.Ч.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 14л.
497907
  Кизириа Н.А. Звуковой состав чанского диалекта занского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.668 / Кизириа Н.А.; АН ГССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1970. – 18л.
497908
  Барашков П.П. Звуковой состав якутского языка / П.П. Барашков. – Якутск, 1953. – 98с.
497909
  Медведев А.А. Звуковой способ представления рельефа местности : картография // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 31-34 : Рис. – ISSN 0016-7126
497910
  Иоганзен Т.Б. Звуковой строй севернобаварского диалекта в СССР. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Иоганзен Т.Б.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16л.
497911
  Ахматов Т.К. Звуковой строй современного киргизкого литературного языка / Т.К. Ахматов. – Фрунзе, 1968. – 192с.
497912
  Аматов Т.К. Звуковой строй современного киргизского литературного языка. (Эксперим.-фонет. исследование) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 661 / Аматов Т.К. ; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 69 с. – Бібліогр.:с.68-69
497913
  Бондарко Л.В. Звуковой строй современного русского языка / Л.В. Бондарко. – Москва, 1977. – 175с.
497914
  Байчура У.Ш. Звуковой строй татарского языка / У.Ш. Байчура. – Казань, 1959. – 187с.
497915
  Байчура У.Ш. Звуковой строй татарского языка / У.Ш. Байчура. – Казань, 1961. – 392с.
497916
  Андреева Т.Е. Звуковой строй томмотского говора эвенкийского языка : эксперим.-фонет. исслед. / Андреева Т.Е. ; отв. ред. В.М. Наделяев ; АН СССР, Сибир. отд-ние, Якут. фил. ; Ин-т яз. лит. и истории. – Москва : Наука, 1988. – 138, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 123-126
497917
   Звуковой строй языка. – М, 1979. – 268с.
497918
  Дьячковский Н.Д. Звуковой строй якутского языка / Н.Д. Дьячковский. – Якутск, 1971. – 192с.
497919
  Иванов Г.М. Звуковой стционарный кинопроектор КЗС-22. / Г.М. Иванов. – М., 1940. – 128с.
497920
  Иванов Г.М. Звуковой стционарный кинопроектор СКП-26. / Г.М. Иванов. – М., 1947. – 112с.
497921
  Федосеева Е.О. Звуковоспроизводящая аппаратура киноустановок / Е.О. Федосеева. – Москва : Искусство, 1963. – 280 с.
497922
  Ахвледиани Г.С. Звуковые возможности кавказских языков / Г.С. Ахвледиани, 1940. – 6 с. – Окремий відбиток з ""Сообщения Грузинского филиала Академии наук СССР, т.1. № 1, 1940""
497923
  Ахвледиани Г.С. Звуковые возможности кавказских языков / Г.С. Ахвледиани. – Тбилиси, 1940. – с.
497924
  Красильников В.А. Звуковые волны в воздухе, воде и твёрдых телах / В.А. Красильников. – Москва ; Ленинград, 1951. – 352 с.
497925
  Красильников В.А. Звуковые волны в воздухе, воде и твёрдых телах / В.А. Красильников. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 440 с.
497926
  Вуд А. Звуковые волны и их применения : пер. с англ. / А. Вуд. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 142 с.
497927
  Вуд А. Звуковые волны и их применения = Sound waves and their uses : пер. с анг. / А. Вуд ; под ред. С.Н. Ржевкина. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2008. – 144 с. – (Классика инженерной мысли: акустика и ее приложения). – ISBN 978-5-382-00719-9
497928
  Вербицкая Л.А. Звуковые единицы русской речи и их соотношение с оттенками и фонемами : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вербицкая Л.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1965. – 19 с.
497929
  Петровский Н.С. Звуковые знаки египетского письма как система / Н.С. Петровский. – М., 1978. – 174с.
497930
  Красильников В.А. Звуковые и ультразвуковые волны в воздухе, воде и твёрдых телах / В.А. Красильников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 560 с.
497931
  Кузьменко В.А. Звуковые и ультразвуковые колебания при динамических испытаниях материалов / В.А. Кузьменко. – К, 1963. – 152с.
497932
  Фридлендер Ф. Звуковые импульсы : пер. с англ. / Ф. Фридлендер. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 232с.
497933
  Давыдов М.В. Звуковые парадоксы английского языка и их функциональная специфика / М.В. Давыдов. – М, 1984. – 204с.
497934
  Викторов И.А. Звуковые поверхностные волны в твердых телах / И.А. Викторов. – Москва : Наука, 1981. – 287 с.
497935
  Никольский А.А. Звуковые сигналы млекопитающих в эволюционном процессе / А.А. Никольский. – М, 1984. – 199с.
497936
  Шеворошкин В.В. Звуковые цепи в языках мира / В.В. Шеворошкин. – Москва, 1969. – 188с.
497937
  Дорофеев Б.М. Звуковые явления при кипении / Б.М. Дорофеев. – Ростов -на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1985. – 88 с.
497938
  Барановский П.П. Звуковысотный анализ свободного мелодического строя / П.П. Барановский, Е.Е. Юцевич. – Киев : Издательство АН УССР, 1956. – 84 с.
497939
  Кулінська Л.П. Звукозапис на уроках української літератури / Л.П. Кулінська. – К., 1973. – 88с.
497940
  Ляховицький М.В. Звукозапис у навчанні іноземних мов / М.В. Ляховицький. – К., 1970. – 240с.
497941
  Мелик- Симонян Звукозаписывающая аппаратура / Мелик- Симонян. – М, 1972. – 125с.
497942
   Звукозаписывающий аппарат МИЗ-9., 1962. – 42с.
497943
  Леви А.А. Звукозапись в уголовном процессе / А.А. Леви. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 104 с.
497944
  Леви А.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве / А.А. Леви, Ю.А. Горинов. – Москва, 1983. – 109с.
497945
  Парфентьев А.И. Звукозапись и ее применение. / А.И. Парфентьев. – М., 1953. – 32с.
497946
  Козюренко Ю.И. Звукозапись с микрофона / Ю.И. Козюренко. – Москва, 1975. – 120 с.
497947
  Козюренко Ю.И. Звукозапись с микрофона / Ю.И. Козюренко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1988. – 112 с.
497948
   Звукозапись.. – М-Л, 1949. – 48с.
497949
  Ефимов В.В. Звукозапись? Это интересно и просто / Ефимов В.В. ; Рис. Корпачева Е.В. – Киев : Радянська школа, 1977. – 135 с.
497950
  Гаценко І.О. Звукозображальні слова в сучасному мовознавстві // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 20-27
497951
  Посікіра-Омельчук Звукозображальність і колористика у фортепіанних мініатюрах Миколи Колесси // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2018. – Вип. 42/43 : Музикознавчий універсум. – С. 158-169. – ISSN 2310-0583
497952
  Казакова Е.В. Звукоизобразительная система арабского языка : монография / Казакова Елена Владимировна. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2015. – 149 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 139-148. – ISBN 978-966-2769-45-6
497953
  Хусаинов К.Ш. Звукоизобразительность в казахском языке / К.Ш. Хусаинов. – Алма-Ата, 1988. – 232с.
497954
  Пылма В.А. Звукоизобразительные глаголы в эстонском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 666 / Пылма В.А. ; АН ЭстССР , Отд-ние обществ. наук. – Таллин, 1967. – 45 с.
497955
  Борисов Л.П. Звукоизоляция в машиностроении / Л.П. Борисов, Д.Р. Гужас. – М, 1990. – 253с.
497956
  Таранов В.М. Звукокинотехника при обучении иностранным языкам. / В.М. Таранов. – М., 1959. – 192с.
497957
  Апарин А. Звукометрия / Апарин А. – Москва : Военгиз
Ч. 1 : Теория звуковой разведки и пристрелка по звуку. – 1931. – 120 с.
497958
  Кондратьев В.И. Звукообразование при соударении газовых струй окислителя и горючего : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кондратьев В.И.; Акуст. ин-т АН СССР. – М., 1969. – 15л.
497959
  Кубат К. Звукооператор - любитель / К. Кубат. – Москва, 1978. – 191 с.
497960
  Мойсієнко А. Звукописний компонент у народній загадці // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 288-296


  Стаття присвячена особливостям фонічної організації мінімізованих текстових утворень, а саме - народних загадок, в яких фонічних елемент нерідко виступає не лише структурно-образною, а й смисловою домінантою. Аналізуються численні повтори на рівні ...
497961
  Цвиккер К. Звукопоглощающие материалы : пер. с англ. / К. Цвиккер, К. Костен. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 160 с.
497962
  Гезехус Н.А. Звукопроводность и звуковая емкость тел : (Объяснение результатов опытов г. Фриттса) / Н.А. Гезехус. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1893. – 14 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Известия технологического института. 1893
497963
  Гаклин Д. Звукорежиссер и исполнитель в процессе звукозаписи / Д. Гаклин. – Москва, 1966. – 40 с.
497964
  Вицинский Г.В. Звукосветонаглядность при обучении иностранным языкам. / Г.В. Вицинский. – Рига, 1962. – 113с.
497965
  Вицинский Г.В. Звукосветонаглядность при обучении иностранным языкам. / Г.В. Вицинский. – Рига, 1965. – 114с.
497966
  Кобелянська О.І. Звукосимволізм в японській мові як об"єкт семасіологічного дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 60-64
497967
  Гливінська Л. Звукосимволізм: "за" і "проти" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд багатоаспектної проблематики фонетичного символізму й проаналізовано актуальні підходи щодо осмислення цього мовного явища. Зауважено, що вивчення звукосимволізму з антропоцентричних позицій - у психолінгвістичному, соціолінгвістичному, ...
497968
  Крилова Н. Звукосмислові та інтенціональні особливості комунікативних повідомлень українських політиків // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 276-280. – ISBN 978-966-439-357-4
497969
  Гарасим Я. Звукоструктура народнопоетичної мови: етноестетичний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 114-123


  Статтю присвячено дослідженню звукової організації ритмомелодики української пісенної традиції, яка відзначається відчутним стуренем етноестетичної якості і може бути простежена на всіх етапах еволюції народнопоетичної тоніки.
497970
  Качерович А.Н. Звукотехника кинематографии / А.Н. Качерович. – М., 1950. – 276с.
497971
  Сапожков М.А. Звукофикация помещений : Проектирование и расчет / М.А. Сапожков. – Москва : Связь, 1979. – 144 с.
497972
  Маргулис М.А. Звукохимические реакции и сонолюминесценция. / М.А. Маргулис. – М., 1986. – 285с.
497973
  Мелик-Пашаев Звучание жизни / Мелик-Пашаев. – Москва : Музыка, 1989. – 126 с.
497974
  Данилов С.П. Звучание тайги : стихи / С.П. Данилов; перевод. – Москва : Советская Россия, 1972. – 334 с.
497975
  Розумний А. Звучання і значення слів не випадкове // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 6-7
497976
  Рибінська Ю. Звучання і значення у поезії та перекладі // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 110-113
497977
  Драгінда О.В. Звучання і смисл у поезії та перекладі


  Розглянуто проблему залежності звучання віршованого твору від його значення. Особливу увагу приділено розгляду можливості передачі в перекладі звуко-кольорових кореляцій.
497978
  Василенко Ю.В. Звучання світла в традиції ісихазму, або чи можливі відтінки мовчання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 7-9
497979
  Скуратівський В. Звучання українського буття // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 10 (175). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  "Кобзар" Тараса Шевченка
497980
  Жемлиханов Э. Звучанье тишины / Э. Жемлиханов. – Москва : Современник, 1980. – 62 с.
497981
  Рябыкин Николай Звучат "слова любви и упоенья" : организация литературно-музыкального вечера в библиотеке // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 21. – ISSN 1727-4893


  Литературно-музыкальные вечера, проходящие в библиотеках, соединяют в себе литературное, музыкальное и театральное начала и призваны формировать духовные потребности человека, способствовать развитию литературного вкуса посетителей, обогащению их ...
497982
  Кычанов Е.И. Звучат лишь письмена / Е.И. Кычанов. – Москва, 1965. – 139с.
497983
  Нагайчук В. Звучать фанфари. Нейтральна Австрія стає помітним гравцем на міжнародній арені // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 5


  "На початку березня міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль відвідала Москву, де спільно з Сергієм Лавровим заснувала форум австрійсько-російського громадського діалогу і вкотре зустрілася з Володимиром Путіним. Незадовго до цього федеральний ...
497984
  Мельник О. Звучать Шевченкові слова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 36-40
497985
  Сольский В Звучащее кино / В Сольский. – Л, 1929. – 96с.
497986
  Теряев Д.А. Звучащее поэтическое слово М.Ю. Лермонтова: фонетический эксперимент // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 266-275. – ISBN 966-581-590-3
497987
  Филиппова Татьяна Звучащее слово // Библиотечное дело
497988
  Дозорцева Ж. Звучащие полотна Карла Брюллова // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 11
497989
  Дружинин Н.Г. Звучащий "свет" и "светящийся" звук / Н.Г. Дружинин, Г.П. Марков, В.И. Станко. – Москва : Знание, 1989. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 9 ; Физика). – ISBN 5-07-000909-5
497990
   Звучащий мир. – Москва, 1979. – 168 с.
497991
  Горриш В. Звучащий след / В. Горриш. – Москва, 1961. – 159с.
497992
   Звучащий текст.. – М, 1983. – 250с.
497993
  Джафарзаде А. Звучит повсюду голос мой : роман / А. Джафарзаде; авториз. пер. с азерб. М.Гусейновой. – Москва : Советский писатель, 1981. – 439 с.
497994
  Арго А.М. Звучит слово / А.М. Арго. – Москва, 1962. – 103с.
497995
  Арго А.М. Звучит слово / А.М. Арго. – Москва, 1968. – 81с.
497996
  Ігнатів Т. Звучить музика Мирослава Скорика // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 455, січень : січень. – С. 7-8
497997
  Черниш О. Звучить радіо "Університетська хвиля" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 листопада (№ 210). – С. 14


  Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, незважаючі на складнощі та евакуацію, успішно продовжує освітню діяльність. Свідчення тому є нещодавно створена станція онлайн-радіо "Університетська хвиля", мовлення якої спрямоване на підтримку студентської ...
497998
  Содомора А/ Звучне відлуння дантових терцин // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2014. – № 1/2. – С. 157-162. – ISSN 0130-1608


  Переклад М. Стріхою "Божественної комедії. Пекло" Данте Аліг"єрі на українську мову. За свою роботу перекладач отримав у Равенні відзнаку "Дантівський лавр".
497999
  Залыгин С.П. Звягинцевский дом. - (Много лет спуст. - На Большую землю) / С.П. Залыгин. – М., 1969. – 48с.
498000
  Пфейфер Г.В. Звязок поміж об"ємом тіла оборотового навколо оси Z та об"ємом тіла, обмеженого поверхнею обертання двома круговими циліндрами, що мають за вісь вісь Z, та площею XY / проф. Г. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [2] с.
<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,