Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)481482483484485486487488489490(+10)В кінець >>
480001
  Радчук В. "Експо-98": Казкополіс біля океану // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Розповідь про участь України у роботі всесвітньої виставки "ЕКСПО-98", яка проходила У Португалії.
480002
   "Експо - 2025" буде в Осаці! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 80 : фото
480003
  Гайдамака А. "Експозиції музеїв Шевченка не відповідають вимогам часу" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 травня (№ 20). – С. 8-9
480004
  Ткач А.П. "Екстракт малоросійських прав" 1767 р. - цінна пам"ятка права України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 84-89. – (Серія права ; № 6)


  В своем сообщении автор дает общую характеристику малоизвестного исследователям памятника права Украины - "Экстракт малороссийских прав" 1767 г., составленного одним из видных государственных деятелей Российской империи А.А. Безбородько. "Экстракт ...
480005
  Нетреба М.М. "Екстремальна" журналістика на телебаченні: етичний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 114-118. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
480006
   "Екстрим" серед переможців // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 32
480007
  Кравченко Л. "Елегія до Марини" Райнера Марії Рільке в українській та польській перекладацькій рецепції // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті проаналізовано художньо-естетичну та світоглядно-філософську цінність "Елегії до Маринu" Райнера Марії Рільке в плані системного дослідження особливостей поетики; продемонстровано сприйняття твору в польській та українській рількеані; ...
480008
  Качкан В. "Електризував цілу суспільність" // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 73-83. – ISBN 5-87322-078-0


  Дещиця до життєтворчості Степана Сірополка.
480009
  Нетреба А. "Електроніка та прикладна фізика" // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 5


  На радіофізичному факультеті відбулася VIII міжнародна наукова конференція, яка сприяє інтеграції університетської та академічної науки, розвиткові міжнародного співробітництва.На пленарному засіданні виступив докт. фіз.-мат. наук, доц. кафедри ...
480010
  Нетреба А. "Електроніка та прикладна фізика" // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 4


  На радіофізичному факультеті відбулася ІХ міжнародна наукова конференція "Електроніка та прикладна фізика", в якій взяли участь аспіранти факультету.
480011
   "Електроніка та прикладна фізика" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 6


  На факультеті радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем відбулася X Міжнародна наукова конференція "Електроніка та прикладна фізика". На пленарному засіданні виступив із доповіддю "Фізичні методи розв"язання задач відновлення архівних аудіо ...
480012
  Пашко П.В. "Електронна митниця" - головний механізм гарантування митної безпеки держави : фінансова політика й економічне регулювання / П.В. Пашко, В.П. Шуляк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 51-60 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
480013
  Елітіс О. [Елегії Оксопетри / Одісей Елітіс. – 4-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 39, [2] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-92-1
480014
  Лук"янчук Г. Екс-політв"язень Путіна О. Сенцов отримав відзнаку за приклад жертовності та гуманізму // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 28 вересня - 11 жовтня (№ 37/38)
480015
   Екс-посадовця ДП "Антонов" підозрюють у розтраті // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 березня (№ 11/12)
480016
   Екс-прем"єр Естонії поділився досвідом реформ / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбувся освітній захід "Виклики для України в політиці та економіці: досвід Естонії". Організатори заходу - Посольства Швейцарії та Естонії в Україні. Делегація (у складі колишнього прем"єр-міністра Естонії Сііма Калласа, ...
480017
  Герасимович М.В. Експлуатаційна надійність кінескопів / М.В. Герасимович. – Київ, 1968. – 108 с.
480018
  Мамонова Г.В. Експлуатаційна система обслуговування у схемі дифузійної апроксимації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 333-337. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається експлуатаційна система обслуговування [SM|M|oo]N [подано формулу] типу в схемі дифузійної апроксимації в квазістаціонарному режимі. Система обслуговування описується напівмарковською випадковою еволюцією. При обчисленні параметрів ...
480019
  Гайдай О.О. Експлуатаційні властивості етанольних бензинів з нанорозмірними сфероїдальними карбоновими кластерами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Гайдай Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 23 назви
480020
  Калмиков Д. Експлуатація дітей, вчинена службовою особою: питання кваліфікації // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 90-95
480021
  Жуков І.А. Експлуатація комп"ютерних систем та мереж : навч. посібник для студ. вищ. технічних навч. закл. / І.А. Жуков, В.І. Дрововозов, Б.Г. Масловський. – Київ : НАУ, 2007. – 368 с. – 75-річчю Національного авіаційного ун-ту присвячується. – ISBN 978-966-598-385-9
480022
  Легасова Л.В. Експозитарна модель історії Другої світової війни: науковий дискурс / Л.В. Легасова, В.М. Сімперович // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (38). – С. 29-44. – ISSN 2707-1383
480023
  Кайдановська О.О. Експозиційна стратегія мистецьких виставок // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 155-159. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
480024
   Експозиція "Тарас Шевченко - Божественне покликання" / М-во культури України, Нац. музей Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2014. – 29 с. : фотоіл., портр. – Без тит. л.
480025
   Експозиція польської поезії в Ботсаду // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Вірші лауреатки Нобелівської премії Віслави Шимборської та вірші ще 29 польських поетів на відкритті експозиції проекту "Вірші в метро: поезія з Польщі", яка відкрилася на верхній алеї університетського Ботанічного саду.
480026
  Сидоренко О.В. Експозиція тропічних рослин-інтродуцентів Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна як модель ярусності природних рослинних угруповань / О.В. Сидоренко, Т.В. Коломієць // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 102-103. – ISBN 978-966-437-390-3
480027
  Плахотников В. Експонати для музею / В. Плахотников. – Дніпропетровськ, 1965. – 67 с.
480028
  Олійник Б.В. Експонента Громова-Хаусдорфа скінченного метричного простору // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-57. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наводиться конструкція GH-експоненти скінченого метричного простору і досліджуються її властивості.
480029
  Добріян Д. Експонентська діяльність Олександра Мурашка на європейських вернісажах (1909-1914 рр.) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 236-242. – ISBN 978-966-171-90295
480030
  Покутний О.О. Експоненцiальна дихотомiя та обмеженi розв"язки рiвняння Шрьодiнгера // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 148-155. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
480031
  Турчин Ю.І. Експоненціальна заміна у методі скінченних елементів для сингулярно-збурених задач адвекції-дифузії-реакції : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Турчин Юлія Ігорівна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
480032
  Данилов В.Я. Експоненціальна р-стійкість в цілому сильних розв"язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь / В.Я. Данилов, Л.І. Ясинська, І.В. Ясинський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 34-41. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Для дослідження експоненціальної р-стійкості розв"язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь (СДФР) з пуассоновим збуренням використовується слабкий інфінітезимальний оператор L та його розширення L[верхній індекс +] [2]. Ці оператори ...
480033
  Дейнека О.Ю. Експоненціальна стійкість розв"язків мішаної задачі для системи телеграфних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 13-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Отримано необхідні і достатні умови експоненціальної стійкості розв" язків системи телеграфних рівнянь з лінійними крайовими умовами. The necessary and sufficient conditions of exponential stability of solutions of the system of telegraph equations ...
480034
  Марценюк В.П. Експоненціальні оцінки розв"язків кусково-неперервних систем із запізненням в радіотерапії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 206-211. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Досліджується клас кусково-неперервних систем із запізненням. Отримано експоненціальні оцінки розв"язків за допомогою методу функціоналів Ляпунова. Показане застосування таких оцінок при плануванні радіотерапії.
480035
  Ямненко Р.Є. Експоненціальні оцінки розподілів деяких функціоналів від ф-субгауссових випадкових процесів : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Ростислав Євгенійович Ямненко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
480036
  Кривошея С.А. Експоненціально-ітераційний метод розв"язування числових рівнянь / С.А. Кривошея, О.М. Левчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 51-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розроблено ітераційний двосторонній наближений метод розв"язання числових рівнянь, який грунтується на використанні інтерполяційних експоненціальних KL[нижній індекс 0]-сплайнів. Запропонований метод має кубічну швидкість збіжності і не залежить від ...
480037
  Станжицький О.М. Експоненційна дихотомія лінійних стохастнчних систем Іто / О.М. Станжицький, А.П. Креневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132-138. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються умови експоненційної дихотомії лінійних стохастичних систем Іто на півосі. Доведено, що достатньою умовою дихотомії є існування в неоднорідній системі обмежених у середньому квадратичному розв"язків. Розглянуто інший підхід до вивчення ...
480038
  Асроров Ф.А. Експоненційна стійкість інтегральної множини / Ф.А. Асроров, Т.Ж. Аззамов, В.Я. Данілов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 61-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується експоненційна стійкість інтегральної множини нелінійної системи диференціальних рівнянь. Ключові слова: інтегральна множина, експоненційна стійкість, нелінійна система. The exponential stability of integral set for nonlinear system of ...
480039
  Похилько Д.І. Експоненційні невірності для швидкості збіжності в рівномірній нормі вейвлет-оцінки щільності компоненти суміші // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 40-47. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто поведінку лінійної вейвлет-оцінки в рівномірній нормі. Оцінено математичне сподівання експоненти супремуму відхилення оцінки від істинного значення щільності та ймовірність великих відхилень, для чого використано апарат субгаусових ...
480040
  Ямненко Ростислав Євгенійович Експонтеціальні оцінки розподілів деяких функціоналів від ф-субгауссових випадкових процесів : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Ямненко Р.Є.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 153л. – Бібліогр.: л.139-153
480041
  Пугачевська К.С. Експорт-промоушн у вимірі еволюції глобальних торговельних регуляторів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 41-48. – ISSN 2222-4459
480042
  Гончаренко І.В. Експорт аграрної продукції регіону в контексті глобальних тенденцій / І.В. Гончаренко, А.Ю. Козаченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 23-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
480043
  Івашків І.М. Експорт вітчизняної сільськогосподарської продукції й дилема вибору: інтеграція у ЄС чи в Митний союз // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 2 (57). – C. 196-200. – ISSN 2309-1533
480044
  Савчук І. Експорт залізорудної сировини з України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 37-40. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито головні тенденції розвитку експорту залізорудної сировини з України. Показана роль і значення окремих факторів у розвитку відповідних підприємств добувної промисловості. Раскрыто основные тенденции развития экспорта железорудного сырья из ...
480045
  Мельник Експорт зернових культур Україною: стан, проблеми та перспективи розвитку / Мельник, О.М. Рогожа // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.221-226. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
480046
  Амбросов В. Експорт зернових та цінові тенденції / В. Амбросов, В. Онегіна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 73-79 : Таб.2. – Бібліогр. 33 назви. – ISSN 0131-775Х
480047
  Микольська Н. Експорт змінює країну. Про нові ринки та можливості // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 10


  "Український експорт був і є двигуном української економіки та протягом останніх років становив близько 50% ВВП. Успішний і диверсифікований експорт - це запорука економічної незалежності країни. А ще це фінансова стабільність і стабільна гривня, ...
480048
  Бережна Г.В. Експорт комерційних послуг до Китаю: сучасний стан та перспективи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 9-12. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
480049
  Климко С.Г. Експорт людського капіталу з України: причини, механізм, наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 147-148
480050
  Ковальчук М.Б. Експорт науковомісткої продукції як фактор інноваційного розвитку економіки України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 261-265. – ISSN 0321-0499
480051
  Хмельовська О. Експорт ненависті // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 20 (340). – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Зростання ксенофобії в Криму та на контрольованих сепаратистами територіях змушує бити на сполох правозахисників і міжнародних експертів.
480052
  Жиглей І.В. Експорт товарів і послуг: спільні риси обліку й оподаткування / І.В. Жиглей, Д.С. Осіпчук // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2019. – Вип. 4 (90). – С. 148-154. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 4 (90)). – ISSN 2664-245X
480053
  Маловичко А. Експорт транспортних послуг у міжнародній і зовнішній торгівлі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 125-128. – ISSN 1993-0259
480054
  Мудрак Р.П. Експорт українського продовольства: стан, тенденції, причини // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 5 (630). – С. 70-79. – ISSN 0131-775Х
480055
   Експорт української освіти в Піднебесну // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 листопада (№ 46). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Київський національний університет технологій та дизайну відкрив у Китаї Український інститут.
480056
  Косьміна В.В. Експорт філіалів транснаціональних корпорацій США із нових індустріальних країн Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 315-319


  В статті розглядаються масштаби зарубіжної діяльності транснаціональних корпорацій США в нових індустріальних країнах Азії, тенденції припливу американських прямих інвестицій в цей регіон, напрями торгової політики цих компаній в окремих країнах ...
480057
  Реєнт О. Експорт хлібних продуктів з українських губерній Російської імперії (1861 - 1914 років) // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 122-144. – ISBN 978-966-02-6038-2
480058
  Пилипенко О.Є. Експорт цукру з українських земель Російської імперії до Персії напередодні й у роки Першої світової війни // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 92-102
480059
   Експорт. Імпорт. Транзит: Митне оформлення товарів : Станом на 1 лютого 2001 р. – 2-е вид., доп. і онов. – Київ : Істина, 2001. – 352с. – ISBN 966-7613-12-7
480060
   Експорт. Імпорт. Транзіт: митне оформлення товарів : Станом на 25 травня 2000р. – Київ : Істина, 2000. – 352с. – ISBN 966-7613-05-4
480061
  Сахацький М.П. Експортна діяльність аграрних підприємств України: тенденції, специфіка, формування потенціалу / М.П. Сахацький, І.В. Ксьонжик // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-092X
480062
  Коцан Н.Н. Експортна діяльність України і деякі аспекти її митного регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-68 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Розглянуто основні завдання експортної діяльності на сучасному етапі та у перспективі. Досліджено динаміку експорту основних товарних груп. Показано структурні зрушення у географії експорту. Наголошено на необхідності проведення Україною ...
480063
  Бурлака Б. Експортна діяльність: правові аспекти, поточний стан та перспективи розвитку / Б. Бурлака, Т. Трокоз // Юридична газета. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 15). – С. 24-25
480064
  Карасьова Н.А. Експортна перспектива нішевої продукції для малих та середніх підприємств аграрного сектора // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – С. 14-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
480065
  Переверзєва А.В. Експортна стратегія підприємства як основа діяльності на міжнародному ринку / А.В. Переверзєва, К.С. Мала // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 102-108. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
480066
  Дерев"янко Олег Валерійович Експортна стратегія України за умов глобалізації світового ринку : Дис....канд.економ.чних наук:08.02.03 / Дерев"янко Олег Валерійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 189л. + Додатки:л.158-189. – Бібліогр.:л.151-158
480067
  Дерев"янко Олег Валерійович Експортна стратегія України за умов глобалізаціїсвітового ринку : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.02.03 / Дерев"янко Олег Валерійович; Дерев"яненко О.В.;КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
480068
  Власюк О.С. Експортна стратегія України як чинник конкурентної боротьби на світовому ринку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-27
480069
  Дулеба Н.В. Експортна та імпортна безпека як важлива складова зовнішньоекономічної безпеки / Н.В. Дулеба, Я.І. Базилевська // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 45-50. – ISSN 2413-0966
480070
  Петренко М.О. Експортне мито в контексті економічної безпеки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 267-274.


  Визначено роль вивізного мита в забезпеченні економічної безпеки держави. На основі аналізу даних за ряд років досліджено причини зростання значення експортного мита у формуванні доходної частини державного бюджету. Визначено основні фактори, що ...
480071
   Експортний контроль в системі міжнародної безпеки : навч. посібник / [С.П. Галака та ін. ; відп. ред. Гришуткін О.М.] ; Наук.-техн. центр експорту та імпорту спец. технологій, техніки та матеріалів. – Київ : КВІЦ, 2013. – 367, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2003-99-4
480072
  Бегма В. Експортний контроль України в контексті світового досвіду // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 6. – С15-21
480073
   Експортний контроль: досвід Росії. Федеральный закон об экспортном контроле // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 6. – С.85-92
480074
  Гуріна Г.С. Експортний потенціал авіаційного комплексу України: теорія, методологія, розвиток : монографія / Г.С. Гуріна. – Київ : Автограф, 2018. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-303. – ISBN 978-966-8349-11-9
480075
  Грановська В.Г. Експортний потенціал аграрних підприємств України як індикатора їх конкурентоспроможності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, березень. – С. 32-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
480076
  Сищук А.А. Експортний потенціал агропромислового комплексу України: проблеми та перспективи розвитку / А.А. Сищук, А.В. Клімович // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 150-153. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Сформульованоь заходи створення сприятливого інвестиційного клімату в АПК України як умови розвитку експортного потенціалу.
480077
  Антіпова А.В. Експортний потенціал економіки України як передумова розвитку вітчизняних товаровиробників // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 9-12. – ISBN 978-617-645-233-1
480078
  Байдала Н.М. Експортний потенціал інноваційно активних підприємств: теоретико-методологічний підхід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 71-76


  Проаналізовано методологічні підходи щодо трактування поняття експортного потенціалу. Визначено сутність експортного потенціалу інноваційно активних підприємств.
480079
  Присяжнюк Ю. Експортний потенціал країни Європейського Союзу у сфері високотехнологічних послуг // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 610-618. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
480080
  Дишко І.Ю. Експортний потенціал лісових ресурсів: сучасний стан та перспективи розвитку : міжнародні економічні зв"язки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 140-145. – Бібліогр.: 13 назв
480081
  Бабан Т.О. Експортний потенціал малих суб"єктів господарювання аграрної сфери // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 110-119. – (Економічні науки)
480082
  Осадчий Є.І. Експортний потенціал металургійного комплексу України / Є.І. Осадчий, К.Е. Гафарова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 137-141
480083
  Пилявець В.М. Експортний потенціал олієжирового підкомплексу України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 70-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
480084
  Чубар М.М. Експортний потенціал підприємств легкої промисловості Подільського економічного регіону за умов сот: аналіз стану та вибір шляхів підвищення // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 140-144. – ISSN 2309-1533
480085
  Шмиголь Н.М. Експортний потенціал підприємств машинобудівної галузі Запорозького регіону:сучасний стан, проблеми, перспективи / Н.М. Шмиголь, Т.С. Павлюк // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 47- 55 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
480086
  Горяча О.Л. Експортний потенціал підприємств України / О.Л. Горяча, О.Є. Трашков, Б.А. Шестаков // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 53-58. – ISSN 1997-4167
480087
  Мельник О.Г. Експортний потенціал підприємства: сутність і методологічні основи аналізу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 226-231. – ISSN 2222-0712
480088
  Литвин О.Є. Експортний потенціал та можливості українських малих та середніх підприємств на європейському ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – С. 165-175. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто експортний потенціал та можливості українських малих і середніх підприємств на європейському ринку та ринках третіх країн, особливо після вступу в дію поглибленої і всеосяжної угоди про вільну торгівлю ("ЗВТ+") між Україною та ...
480089
  Галат Л.М. Експортний потенціал та проблеми розвитку галузі ягідництва України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2, січень. – С. 46-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
480090
  Скрипник А. Експортний потенціал та ризики аграрного сектору України / А. Скрипник, Т. Зінчук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 16-20. – ISSN 1810-3944
480091
  Годун С.Д. Експортний потенціал України та деякі напрями його зростання / С.Д. Годун, О.С. Годун // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 24-31. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядається геоекономічне становище України, наявний економічний потенціал та можливості його зростання в окремих галузях народного господарства України.
480092
  Зубрицький А.І. Експортний потенціал України у контексті порівняльних переваг // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 140-154 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
480093
  Чалапко Л.Д. Експортний потенціал України: проблеми і перспективи реалізації / Л.Д. Чалапко, Л.А. Перетятко, С.І. Козак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 247-253. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
480094
  Ковальчук М.Б. Експортний потенціал України: проблеми реалізації та шляхи вдосконалення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 300-304. – ISSN 0321-0499
480095
  Артеменко І.А. Експортний ринок зерна в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 18-26. – (Економічні науки)
480096
  Нехілі Р. Експортні коливання та зростання виробництва: на прикладі Туреччини : новини зарубіжної науки / Р. Нехілі, С. Чіфчіолу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 341-352 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
480097
  Ляхова О.О. Експортні кредитні агентства як ефективний інструмент фінансового стимулювання зовнішньоекономічної діяльності / О.О. Ляхова, С.В. Урванцева // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 23-26. – ISSN 1728-6220
480098
  Гладкий В. Експортні кредитні агентства як один із шляхів державної підтримки експорту // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 2/3 (92/93). – С. 42-51. – ISSN 1605-2005
480099
  Кашуба Ю.П. Експортні можливості аграрних підприємств України на ринках ЄС // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 10 (276). – С. 70-74. – ISSN 2221-1055
480100
  Бріскін А.З. Експортні можливості науково-технічного потенціалу оборонно-промислового комплексу України / А.З. Бріскін, Шевченко-Марсель // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 299-304. – ISSN 0321-0499
480101
  Дедяєва Л.М. Експортні можливості України в посткризовий період // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 1 (66). – С. 4-10
480102
  Волошан І. Експортні операції: найбільші проблеми при їх здійсненні та шлях до ринку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (372), жовтень. – С. 14-18. – ISSN 1810-3944
480103
  Добровольський О.В. Експортні ресурси і критичний імпорт // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 26-28. – ISBN 978-617-696-385-1
480104
  Мельник Т. Експортні стратегії України: позиціонування у глобалізованому торговельному просторі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 12 (278). – С. 56-59. – ISSN 1810-3944
480105
  Атаманчук З.А. Експортно-імпортна діяльність суб"єктів міжнародного бізнесу в Україні / З.А. Атаманчук, А.В. Просянюк // Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28-29-жовт. 2021 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України, Каф. менеджменту та маркетингу ; [редкол.: Т.Ю. Туниця, П.М. Гарасим, І.П. Соловій та ін.]. – Львів : Сполом, 2021. – С. 41-43. – ISBN 978-966-919-595-1
480106
  Дунська А. Експортно-імпортна діяльність України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (86). – С. 36-46. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
480107
  Шнипко О.С. Експортно-імпортна політика в умовах глобалізації // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.9-20
480108
  Кухарська Н. Експортно-імпортна політика України: роки незалежності // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 44-52. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1562-0905
480109
  Кухарська Н. Експортно-імпортна політика України: роки незалежності // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 57-66. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1562-0905
480110
  Янишин Я. Експортно-імпортні можливості зерновиробництва в агропідприємствах Кам"янка-Бузького району Львівської області // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 87-92 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
480111
  Фрадинський О. Експортно-імпортні операції СРСР та діяльність митниці в період 1941-1945 рр // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 153-164 : табл., рис. – Бібліогр: 11 назв. – ISSN 1818-5754
480112
  Іванова І.М. Експортно-кредитні агенства в системі державної фінансової підтримки експорту // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 3 (220). – С. 51-60. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
480113
  Белінська Я.В. Експортоорієнтовані інвестиції як сучасна форма ровитку інтеграційних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 45-49.
480114
  Хмелевський О.В. Експортоорієнтованість підприємства: сутність та особливості формування // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 47-53. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
480115
  Назаренко О.К. Експрес-аналіз потужних зварювальних електронних променів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 33-37. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Згідно з вимогами зварювального виробництва створено систему експресного аналізу розподілу щільності стуму у поздовжньому перерізі променя електронів. Визначено положення фокусу з точністю + або - 1 мм, мінімальний радіус, максимальну густину струму, ...
480116
  Магіровський В. Експрес-аналіз у банку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 34-36 : Табл.
480117
  Мних Є.В. Експрес-аналіз формування фінансових ресурсів холдингових компаній : фінанси підприємств / Є.В. Мних, О.А. Романенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 108-115 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
480118
   Експрес-вісті про розширене засідання колегії Генеральної прокуратури України 9 липня 1996 року.. – К., 1996. – 60с.
480119
  Шебанова В.І. Експрес-діагностика агресивного типу реагування молодших школярів у ситуаціях фрустрації // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 3. – С.4-7
480120
  Длугоборська Л.В. Експрес-діагностика інвестиційної привабливості садівничих підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 107-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
480121
  Калюжна Ю.В. Експрес-діагностика кризового стану підприємства з метою визначення різновиду банкрутства // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 96-102. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
480122
  Скриньковський Р.М. Експрес-діагностика майнового стану підприємства / Р.М. Скриньковський, Ж.В. Семчук, Н.М. Коваль // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 220-225. – ISSN 2222-4459
480123
  Мужицька Н.В. Експрес-діагностика на основі дискретного вейвлет-аналізу пульсограм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Мужицька Наталія Віталіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
480124
  Любенко Н.М. Експрес-діагностика неплатоспроможності підприємства в організаційно-правовому механізмі банкрутства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 139-142
480125
  Коваленко О.В. Експрес-діагностика неплатоспроможності як необхідна складова механізму запобігання загрозі банкрутства підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 119-123. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (70)). – ISSN 1814-1161
480126
  Нусінов В.Я. Експрес-діагностика фінансового стану підприємства з метою попередження кризи / В.Я. Нусінов, Т.В. Семеняка // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 65-71


  Нестабільна економічна ситуація в країні позначилася на роботі багатьох підприємств, які гостро відчули нестачу власних фінансових ресурсів, накопичили значні суми кредиторської заборгованості. Все це призвело до погіршення їхньої платоспроможності або ...
480127
  Великий Ю.В. Експрес-діагностика якості кредитного портфеля банків / Ю.В. Великий, К.Л. Нетудихата, Т.Ю. Пігар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 22-29. – ISSN 2306-6792
480128
  Ніконова О.Ю. Експрес-метод діагностики співзалежності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 1 (142). – С. 22-28
480129
  Процюк В.О. Експрес-метод оцінювання розрахункових параметрів грунтів земляного полотна за допомогою польового георадару : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.11 ; 19 / Процюк Віталій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 21 с., включ. обкл.
480130
  Дробязко А.О. Експрес-метод оцінювання фінансової стійкості банку / А.О. Дробязко, О.О. Любіч // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; голов. ред. С.О. Довгий ; редкол.: К.А. Андрющенко, В.М. Геєць, В.М. Горбачук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (15), квітень - червень. – С. 86-100. – ISSN 2409-8876
480131
  Ноздрачова К.Л. Експрес-метод ультразвукового контролю довгомірних виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Ноздрачова К.Л. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
480132
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 11. – 1996
480133
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 12. – 1996
480134
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 13. – 1996
480135
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 14. – 1996
480136
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 15. – 1996
480137
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 16. – 1996
480138
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 17. – 1996
480139
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 18. – 1996
480140
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 19. – 1996
480141
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 20. – 1996
480142
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 21. – 1996
480143
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 22. – 1996
480144
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 23. – 1996
480145
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 24. – 1996
480146
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ, 1996-
№ 11/12. – 2007
480147
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ, 1996-
№ 13/14. – 2007
480148
   Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ, 1996-
№ 17/18. – 2007
480149
  Теліженко О.М. Експрес-оцінка еколого-економічних збитків від катастроф техногенного характеру / О.М. Теліженко, Ю.А. Опанасюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 164-170. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
480150
  Гільов В.В. Експрес-оцінка стану екологічної безпеки примагістральних територій сельбищних зон : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Гільов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 24 назви
480151
   Експрес-тести. Зарубіжна література. 10-11 класи // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Липень - серпень (№ 7/8) : Експрес-тести.Зарубіжна література. 10-11 класи. – С. 4-157
480152
   Експрес - методики для визначення магнію / І.М. Ящук, Д.В. Андрєєва, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 40
480153
   Експрес - новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 1/2. – 1997
480154
   Експрес - новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 3/4. – 1997
480155
   Експрес - новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 5/6. – 1997
480156
   Експрес - новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 7/8. – 1997
480157
   Експрес - новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 9/10. – 1997
480158
   Експрес - новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 11/12. – 1997
480159
   Експрес - новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 13/14. – 1997
480160
   Експрес - новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 15/16. – 1997
480161
   Експрес - новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 17/18. – 1997
480162
   Експрес - новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 19/20. – 1997
480163
   Експрес - новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 21/22. – 1997
480164
   Експрес - новини: наука, техніка, виробництво. – Київ
№ 23/24. – 1997
480165
   Експрес - новини: наука, техніка, виробництво. – Київ : УкрІНТЕІ, 1996-
№ 1/2. – 2007
480166
   Експрес - новини: наука, техніка, виробництво. – Київ : УкрІНТЕІ
№ 3/4. – 2007
480167
   Експрес - новини: наука, техніка, виробництво. – Київ : УкрІНТЕІ
№ 5/6. – 2007
480168
   Експрес - новини: наука, техніка, виробництво. – Київ : УкрІНТЕІ
№ 7/8. – 2007
480169
   Експрес - новини: наука, техніка, виробництво. – Київ : УкрІНТЕІ
№ 9/10. – 2007
480170
  Ільченко В.М. Експрес прибуває через дві години / В.М. Ільченко. – Київ, 1961. – 41 с.
480171
  Ісаєнков С.В. Експресiя генiв калiєвих каналiв родини ТРК та Na+/H+ обмiнника родини NHX ячменю за умов сольового та водного стресiв / С.В. Ісаєнков, О.Е. Краснопьорова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
480172
   Експресiя та активнiсть позаклiтинної сигнал-регульованої кiнази-1/2 (ERK1/2) в нормальних тканинах та пухлинах щитоподiбної залози людини / Б.Б. Гуда, В.М. Пушкарьов, О.В. Журавель, А.Є. Коваленко, В.В. Пушкарьов, Ю.М. Таращенко, Л.Ю. Зурнаджи, О.І. Ковзун, М.Д. Тронько // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 105-109. – ISSN 1025-6415
480173
  Поворознюк С. Експресеми у гастрономічному дискурсі Марії Матіос // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 7/8 (688/689). – С. 44-47. – ISSN 0130-5263
480174
  Бойко Н.І. Експресиви в системі художнього тексту // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 3-8
480175
  Козій О. Експресивна графіка як складова мовної гри у казці Л. Керролла "Аліса в Країні Чудес" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 94-98. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
480176
  Толочко О.Я. Експресивна інверсія у творах американських письменників "Втраченого Покоління" (перекладознавчий аспект) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 464-469
480177
  Радавська О.М. Експресивна колористика роману Анрі Барбюса "Вогонь" та її стильові функції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 119-124. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
480178
  Томіленко Л. Експресивна лексика на позначення назв осіб у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон" // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 77-81. – ISSN 0201-419
480179
  Хошобін О. Експресивна лексика російських побутових казок: комунікативно-прагматичні особливості / О. Хошобін, Л.О. Кудрявцева // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 652-661. – ISBN 966-581-481-8
480180
  Литвин О.Г. Експресивна лексика як засіб активізації уваги читача публіцистичних текстів (на матеріалі публікацій "Українського тижня") / О.Г. Литвин, Н.І. Голубінка // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2017. – 2017. – C. 242-251. – ISSN 2313-4437
480181
  Бойко Н.І. Експресивна лексика як засіб увиразнення художніх контекстів та вияв ідіостилю письменника // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 30 : Культура Полісся та України в історичному, філологічно-мистецькому контексті. – С. 7-12. – Бібліогр.:с. 12 ( 9 назв.).
480182
  Бойко Н. Експресивна лексика як засіб увиразнення художньо-публіцистичного мовлення І. Драча // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 169-173
480183
  Герман І.С. Експресивна тональність публіцистичного дискурсу періоду тоталітарної журналістики (на матеріалах запорізької преси 20 – 40-х років ХХ століття) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 53-58


  У статті досліджується історія формування публіцистичного дискурсу тоталітарної журналістики (на матеріалі запорізької преси 20-40-х рр. ХХ ст.), а також специфіка його лінгвостилістичного оформлення й значення. In the article it is researched the ...
480184
  Герман І.С. Експресивна тональність публіцистичного дискурсу тоталітарної журналістики (на матеріале запорізької преси 20-40 років ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 35-38. – Бібліогр.: с. 38, Літ, 7 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджується історія формування публіцистичного дискурсу тоталітарної журналістики (на матеріалі запорізької преси 20-40-х рр. ХХ ст.), а також специфіка його лінгвостилістичного оформлення й значення.
480185
  Толочко О. Експресивна функція інверсивного виділення головних членів речення як проблема перекладу (на матеріалі англомовних перекладів прози Олеся Гончара) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 214-220. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
480186
  Нечипоренко А.Ф. Експресивна функція прислівника у художньому тексті (на матеріалі поезії Тараса Шевченка) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 128-131
480187
  Бабай Л.В. Експресивна функція слова у творах І. Нечуя-Левицького як взірець для сучасних письменників // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 117-128. – ISSN 2313-4437
480188
  Хайчевська Т. Експресивне використання дефіса в художньому тексті (на матеріалі французької літератури XX століття) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 204-209. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
480189
  Вітомська Н.М. Експресивне трактування тьмавого колориту в романі Е. Золя "Щастя Ругонів" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 32-38. – Бібліогр.: 13 назв.
480190
  Огринчук О.П. Експресивний потенціал категпрії часу дієслова в поезії М. Бажана та І.Драча // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 21-25. – Бібліогр.: Літ.: с. 25; 16 поз.
480191
  Трищенко І.В. Експресивний потенціал метафоричних звертань // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 381-385.
480192
  Корольова В. Експресивний потенціал оцінних найменувань осіб у структурі художнього тексту // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 347-350


  Стаття присвячена дослідженню експресивного потенціалу оцінних номінацій осіб у сучасних сатирично-гумористичних творах. У ній розглянуто текстотвірну та образотвірну функцію оцінних назв осіб
480193
  Єрмоленко С. Експресивний потенціал української мови в листах-розмовах Тараса Шевченка // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; голов. ред. В. Німчук. – Київ, 2017. – № 1 (61). – C. 18-28. – ISSN 1682-3540
480194
  Хайчевська Т.М. Експресивний потенціал французької графіки (на матеріалі сучасної художньої прози) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Хайчевська Тетяна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 244 л. – Додаток: л. 219-244. – Бібліогр.: л. 191-218
480195
  Хайчевська Т.М. Експресивний потенціал французької графіки (на матеріалі сучасної художньої прози) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Хайчевська Тетяна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
480196
  Шонь О.Б. Експресивний синтаксис британської мемуарної прози // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 131-136


  У статті розглядаються особливості функціонування експресивного синтаксису у британській мемуарній прозі. Виокремлено основні характеристики мемуарної прози, з’ясовано, що на перший план у творах цього жанру виходять саме емоції і переживання, які ...
480197
  Завальнюк І. Експресивний синтаксис прози Михайла Стельмаха // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 39-47. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано домінантні засоби експресивного синтаксису прози Михайла Стельмаха, з"ясовано їхнє функціонально-стилістичне навантаження
480198
  Тирон І.В. Експресивний синтаксис у дискурсі англомовної блогосфери : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Тирон Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 231 л. – Додатки: л. 228-231. – Бібліогр.: л.181-227
480199
  Тирон І.В. Експресивний синтаксис у дискурсі англомовної блогосфери : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Тирон Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
480200
  Галас А. Експресивний синтаксис як домінанта індивідуального стилю В. Винниченка (за матеріалами щоденника) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 170-176. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
480201
  Вовк А.В. Експресивний синтаксис: з історії вивчення // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 254-264. – ISSN 2313-4437


  У статті досліджено походження терміну «експресивний синтаксис»; систематизовано й вивчено підходи до розгляду експресивного в синтаксисі; розглянуто поняття експресивності та мовної експресії, а також прийоми передавання експресії.
480202
  Сагач Г.М. Експресивний словотвір у жанрі драматургії // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 111-116. – ISSN 0320-3077
480203
  Красовська О.М. Експресивний та аксіологічний характер дієслівних фразеологізмів (на матеріалі епістолярію Лесі Українки) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 123-132
480204
  Шевченко Т.В. Експресивні варіації простого речення у творах Павла Загребельного // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 163-170. – ISSN 2313-4593
480205
  Атрошенко Г.І. Експресивні властивості словотворчих засобів української поезії для дітей // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 15-18. – (Філологічні науки ; № 1)


  У статті простежуються процеси експресивного навантаження української поезії для дітей. Особлива увага зосереджується на словотворчих засобах підсилення виразності мови поезії, призначеної для дитячого читання
480206
  Кузів М. Експресивні глибини творчості художника Дмитра Шайноги // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 241-248. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
480207
  Тріщук О.В. Експресивні засоби в реферативному тексті // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 18-23


  Досліджуються засоби вираження експресії в реферативному тексті, які допомагають оживити занадто "сухий" реферативний виклад, точніше передати авторську думку й надати їй більшої переконливості. At this scientific work style of expression in ...
480208
  Коновець С.П. Експресивні засоби використання фразеологічних одиниць в іспанській періодичній пресі (на матеріалах газети "EL PAIS") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-49. – (Іноземна філологія ; Вип. 28)


  Розглянуто мовно-експресивні ресурси фразеологізмів в іспанській періодичній пресі, їх семантично-структурні характеристики. Особлива увага приділена аналізу емоційно-образної конотації фразеологічних одиниць, їх функціонування у контексті, ...
480209
  Красненко О.М. Експресивні засоби вираження персуазивної модальності у французькому науковому дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 173-179.
480210
  Зайченко Ю.О. Експресивні зсуви при перекладі творів жанру фентезі на різних мовних рівнях // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – C. 22-30. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 4). – ISSN 2307-1591
480211
  Доценко М.В. Експресивні можливості формально ідентичних власних назв у художньому мовленні // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 132-140. – ISSN 2313-4437


  У статті розглянуто питання експресивного потенціалу формально тотожних поетонімів. Матеріалом для теоретичних узагальнень послугував жіночий онімікон роману Тараса Прохаська «НепрОсті». Виявлено, що семантико-стилістична роль дублювання імені Анна для ...
480212
  Гунчик І. Експресивні фольклорні оказіоналізми у романі Івана Франка "Основи суспільності" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 249-257. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано тексти народних прокльонів, які художньо використав І. Франко у романі "Основи суспільності". Основна увага прикута до вивчення тематики, особливостей структури, особи виконавця й адресата фольклорних текстів
480213
  Сингаївська Г.В. Експресивність антропонімічної лексики в іспаномовному газетно-публіцистичному дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 173-185
480214
  Костюк М.М. Експресивність заперечення у французькій поезії кінця XIX століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 400-404


  Статтю присвячено ролі заперечення у поетичних творах французьких поетів кінця ХІХ століття. У статті визначені найчастотніші типи заперечних конструкцій у французькій поезії. Особлива увага приділяється різним функціям заперечення, завдяки яким ...
480215
  Калашник Ю.І. Експресивність і афористичність складнопідрядних речень із підрядними частинами умови та часу (на матеріалі афоризмів про жінок) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 31-34. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
480216
  Вавринюк Т. Експресивність мови Івана Огієнка (на матеріалі праці "Українська церква за Богдана Хмельницького. 1647-1657") // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 21-26. – (Серія філологічна ; вип. 17). – ISSN 2309-7086
480217
  Коцюба Зоряна Григорівна Експресивність номінативних речень як перекладознавча проблема (на матеріалі англійської та української мови) : 10.02.16 Автореферат дис.... канд.філолог.наук / Коцюба Зоряна Григорівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 21 с.
480218
  Коцюба Зоряна Григорівна Експресивність номінативних речень як перекладознавча проблема(на матеріалі англ. та укр.мов) : Дис...канд.філолог.наук:10.02.16 / Коцюба Зоряна Григорівна; Львівський нац.ун-тет ім.І.Франка. – Львів, 2000. – 209л. – Бібліогр.:с.181-209
480219
  Ларикова Л. Експресивність персонажної складової художнього дискурсу // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 109-112
480220
  Бідношия Юрій Іванович Експресивність простого дієслівного присудка : (на матеріалі діалектних текстів з говірки с. Машеве Чорнобильського р-ну) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 120-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті показано експресивні типи простого дієслівного присудка в діалектному мовленні: кл"ац, йак та інші.
480221
  Лебедь Ю.Б. Експресивність фразеологічних одиниць // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 43-46. – ISSN 2304-5809
480222
  Кохан Ю.І. Експресивність як домінантна риса ідіостилю Павла Загребельного (на матеріалі творів "Кавтаклізма" та "Стовпо-творіння") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 72-75. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
480223
  Лучко І.М. Експресивно-оцінкові суфікси іменників перської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 11-15
480224
  Рибалка Я.І. Експресивно-синтаксичні засоби в поезіях Ганни Світличної // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 141-148
480225
  Бабак А.О. Експресивно забарвлена лексика в оповіданні Б. Грінченка "Каторжна" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 110-111. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
480226
  Мітясова М.В. Експресивно забарвлена лексика як засіб характеристики персонажів в оригіналі та перекладі (на матеріалі роману Хуана Гойтісоло "Острів") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 128-134


  Стаття присвячена дослідженню експресивно забарвленої лексики, яка є невід`ємною частиною художнього тексту та служить одним із продуктивних засобів характеристики персонажів. Проаналізовано основні шляхи відтворення експресивно забарвленої лексики в ...
480227
   Експресіонізм : зб. наук. праць. – Львів : Класика, 2002. – 154 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7493-39-3
480228
   Експресіонізм : Збірник наукових праць. – Львів : Класика, 2004. – 176 с. – ISBN 966-7493-50-4


  Праці цього збірника прагнуть осмислити експресіоністичний проект як феномен культ.модерну, ставлять експресіонізм у контекст суспільного модерну і філософ. постмодерну(Т.Анц), аналізують роль европ. авангарду, частиною якого вважають експресіонізм(В.Лі
480229
  Кохан Тимофій Григорович Експресіонізм в контексті видової специфіки мистецтва : Автореф. дис. ... канд.мистецтв.:17.00.01 / Кохан Т.Г.; Держ. академ. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2002. – 19 с.
480230
  Осьмак О.О. Експресіонізм в контексті західноєвропейської культури 20 століття : Автореф... канд.філос.наук: 09.00.08 / Осьмак О.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1999. – 19л.
480231
  Осьмак Оксана Олександрівна Експресіонізм в контексті західноєвропейської культури ХХ століття : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.08 / Осьмак Оксана Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 171л. – Бібліогр.:л.151-171
480232
   Експресіонізм та експресіоністи.. – К., 1929. – 345с.
480233
  Астаф"єв О.Г. Експресіонізм у літературі // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 113-114. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
480234
  Шевченко З. Експресіонізм у новелістиці В. Стефаника в контексті світової художньої культури // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 4 (98). – С. 31-35
480235
  Островська А.С. Експресіонізм у творчості Василя Стефаника : Матеріали спецкурсу. (Для студ. філологічних фак-тів ун-тів) / А.С. Островська; Мін-во освіти і науки України; Донецьк. нац. ун-тет. – Донецьк, 2004. – 207с. – ISBN 966-639-196-1
480236
  Ямборко С. Експресіонізм у творчості Василя Стефаника та Яна Каспровича // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 456-461. – ISBN 978-966-3888-379-3
480237
  Братюк Н. Експресіонізм у творчості Михайла Демцю // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2019. – Вип. 39. – С. 215-232. – ISSN 0236-4832
480238
  Реутова М.А. Експресіоністична домінанта в історичному романі Юрія Косача "День гніву" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 114-123. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068
480239
  Оляндер Л. Експресіоністична складова в індивідуальному стилі польських письменників XX ст. (на матеріалі творів А. Струга та Т. Ружевича) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 193-202. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Hозглянуто експресіоністичну складову в індивідуальному стилі польських письменників – А. Струга та Т. Ружевича; проаналізовано смислетворчу зображально-виражальну функцію ритміко-інтонаційного рівня тексту, його сугестивні властивості, встановлено ...
480240
  Яструбецька Г. Експресіоністична транскрипція дійсності/історії у творчості Л. Костенко // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 299-318. – ISSN 2304-9383
480241
  Яструбецька Г. Експресіоністичний месидж Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (659). – С. 13-19. – ISSN 0236-1477
480242
  Пуніна О. Експресіоністичний метод Олеся Ульяненка: роман "Сталінка" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 10 (646). – С. 84-91. – ISSN 0236-1477
480243
  Петренко Л. Експресіоністичні елементи в художній структурі творів Григорія Косинки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 207-209
480244
  Гудзенко В. Експресіоністичні первини В. Стефаника у творчості В. Портяка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Досліджено експресіоністичну поетику творчості українських письменників-новелістів у структурі певних творів, а також у моделі загального художньо-естетичного явища. The article highlights expressionist poetics of Ukrainian novelists in the structure ...
480245
  Хороб С.І. Експресіоністська модель ранньої драматургії Якова Мамонтова // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 73-92. – (Слово). – ISSN 2304-7402
480246
  Дроздовський Д. Експресіоністська поетика українських перекладів Вільяма Шекспіра (на матеріалі перекладів Тодося Осьмачки) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 137-148. – ISSN 0130-528Х


  Зроблено спробу окреслити рецепцію В. Шекспіра в перекладах Т. Осьмачки, з"ясувати природу перекладацького методу та сформулювати філософсько-художню концепцію поглядів Т. Осьмачки на драматичну В. Шекспіра
480247
  Куницька І. Експресіоністський роман в українській літературі: проблема жанрової ідентифікації (на матеріалі романів В. Винниченка "Сонячна машина" та "Слово за тобою, Сталіне!") // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 73-79. – ISSN 2413-3094


  "На основі дослідження романів В.Винниченка «Сонячна машина» і «Слово за тобою, Сталіне!» у статті доводиться теза, що експресіоністський роман є жанровою формою модерністського роману. Романи втілюють задум митця виразити власне сприйняття, втрутитись ...
480248
  Петренко Л. Експресіоністські елементи в художній структурі творів Юрія Яновського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 268-273. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
480249
  Радавська О. Експресіоністські засоби в романі Луї-Фердінана Селіна "Подорож на край ночі" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 114-119. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
480250
   Експресія PFKFB та циркадіальних генів у підшкірній жировій тканині чоловіків за діабету 2 типу / О. Ратушна, Д. Мінченко, І. Клімеш, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-35. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Наявні дані підтримують гіпотезу, що дисрегуляція важливих механізмів біологічного годинника, який контролює більшість метаболічних процесів, задіяна у розвитку ожиріння, метаболічного синдрому та діабету 2 типу. Проведено вивчення експресії основних ...
480251
   Експресія антиапоптозних білків у тканинах колоректальної аденокарциноми при різних клінічних стадіях / С.В. Хижняк, Л.В. Сорокіна, Д.С. Осинський, Є.М. Дьомін, В.М. Войціцький // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство,технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 5
480252
   Експресія білків теплового шоку Hsp70 і Hsp90 у паріетальних клітинах щурів за умов розвитку хронічного атрофічного гастриту / С. Мандрик, Л. Капустян, Л. Сидорик, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-58. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено рівні експресії білків Hsp70 і Hsp90 в паріeтальних клітинах шлунка щурів у нормі та при розвитку експериментального атрофічного гастриту. Виявлено підвищення рівня експресії Hsp70 і Hsp90 на ранній стадії експериментальної моделі. Hsp70 ...
480253
  Ільченко Володимир Іванович Експресія власних назв як засіб публіцистики : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.08. / Ільченко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 224л. – Бібліогр.: л. 191-193; Дод.: л. 194-224
480254
  Ільченко Володимир Іванович Експресія власних назв як засіб публіцистики : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Ільченко В.І.; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
480255
  Романчук С.М. Експресія гена [бета]-глюкозидази та ультраструктура тілець ендоплазматичного ретикулуму в клітинах кореня Arabidopsis Thaliana під впливом кліностатування та іонізуючої радіації : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 ; 091 / Романчук Світлана Миколаївна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
480256
   Експресія гена AQP8 в епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів при діареї за умов тривалої шлункової гіпохлоргідрії / А. Драницина, К. Дворщенко, Д. Гребіник, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 20-25. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Показано зниження рівня експресії гена Aqp8 в епітеліоцитах ворсинок і крипт дванадцятипалої кишки на тлі інтенсифікації процесів утворення вільних радикалів при діареї за гіпоацидних умов. При введенні мультипробіотика Симбітер за тих самих умов ...
480257
   Експресія гена Par2 в епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалої гіпоацидності шлунка та при введенні мультипробіотика симбітер / А. Драницина, У. Савко, К. Дворщенко, О. Моргаєнко, В. Верещака // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-69. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Показано зростання рівня експресії гена Par2 в епітеліоцитах ворсинок та крипт дванадцятипалої кишки за гіпоацидних умов. При введенні мультипробіотика Симбітер за тих самих умов рівень експресії вищезазначеного гена в епітеліоцитах ворсинок був ...
480258
   Експресія гена PTGS2 у клітинах хрящової тканини колінного суглоба щурів за умов остеоартрозу та при введенні біологічно-активних речовин / А. Драницина, О. Блохіна, О. Короткий, К. Дворщенко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 36-42. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Остеоартроз - дегенеративно-дистрофічнe захворювання суглобів, cпричинене різними факторами. На сьогодні немає ефективного лікування, яке б забезпечувало повне одужання від артрозу. Хондропротектори застосовуються в медицині протягом тривалого часу, ...
480259
   Експресія гена TGFb1 в епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалої гіпоацидності / А. Драницина, К. Дворщенко, У. Савко, Л. Остапченко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 39
480260
   Експресія гена TGFB1 у епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалої гіпоацидності та при введені мультипробіотика Симбітер / К. Дворщенко, А. Драницина, У. Савко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-28. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Виявлено зростання експресії гена Tgfb1 в епітеліоцитах ворсинок та зменшення рівня мРНК Tgfb1 в епітеліоцитах крипт дванадцятипалої кишки за гіпоацидних умов. При введенні мультипробіотика "Симбітер ацидофільний" концентрований за тих же умов вміст ...
480261
   Експресія гена Tlr2 в епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалої гіпохлоргідрії шлунка та при введенні мультипробіотика Симбітер / А. Драницина, К. Дворщенко, О. Моргаєнко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 72-76. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Показано зростання рівня експресії гена Tlr2 в епітеліоцитах ворсинок та крипт дванадцятипалої кишки за гіпоацидних умов. При введенні мультипробіотика Симбітер за тих самих умов рівень експресії досліджуваного гена в епітеліоцитах ворсинок та крипт ...
480262
   Експресія генів ATF3, FOXF1 та CENPU у клітинах гліоми лінії U87 з пригніченою функцією сигнального ензиму ERN1 за умов дефіциту глутаміну і глюкози / Д. Цимбал, Д. Мінченко, І. Кривдюк, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 32-36. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що рівень експресії генів транскрипційних факторів ATF3 та FOXF1 за умов дефіциту глутаміну у середовищі збільшувався у клітинах гліоми лінії U87 з функціонально активним сенсорно-сигнальним ензимом ERN1, а рівень експресії гена CENPU за ...
480263
   Експресія генів Cftr, Snn1b та Slc9a3 в епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалої гіпохлоргідрії шлунка та при введенні мультипробіотика / А. Драницина, К. Дворщенко, Д. Гребіник, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Показано зростання рівня експресії генів Cftr і Slc9a3 та зниження рівня мРНК гена Snn1b в епітеліоцитах ворсинок та крипт дванадцятипалої кишки на фоні інтенсифікації процесів утворення вільних радикалів за гіпоацидних умов. При введенні ...
480264
   Експресія генів HIF1? та ММР2 у пухлинах головного мозку у дітей / В.І. Цимбалюк, І.Г. Васильєва, А.В. Шаверський, Н.Г. Чопик, О.С. Галанта, О.І. Цюбко, Н.П. Олексенко, А.Б. Дмитренко, Т.А. Макарова, Н.Д. Сніцар // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 394-397. – ISSN 2413-7944
480265
  Харькова А. Експресія генів IGF1R, IGFBP4 та IGFBP5 у клітинах гліоми лінії U87 за умов дефіциту глютаміну / А. Харькова, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Робота присвячена вивченню експресії генів рецептора подібного до інсуліну фактора росту (IGF1R) та протеїнів IGFBP4 та IGFBP5, що зв"язуються з подібними до інсуліну факторами росту, у клітинах гліоми лінії U87 за умов дефіциту глутаміну у зв"язку з ...
480266
   Експресія генів IGFBP1, IGFBP2 ТА IGF2BP3 у клітинах гліоми з пригніченою функцією сигнального ензиму ERN1 за умов дефіциту глутаміну і глюкози / А. Харькова, Д. Мінченко, Д. Цимбал, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-29. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Протеїни, що зв?язуються з подібним до інсуліну фактором росту (IGF) або мРНК цього фактора росту відіграють важливу роль у регуляції процесів проліферації і, зокрема, росту злоякісних пухлин. Встановлено, що блокада обох ензиматичних функцій ...
480267
   Експресія генів NEK2, NEK4, EIF2AK1, PIM1 та MEST у клітинах гліоми лінії U87 за умов дефіциту глютаміну і глюкози в залежності від функції сигнального ензиму ERN1 / Т. Бакалець, Д. Цимбал, І. Кривдюк, Д. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-18. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  В статті було розглянуто експресію генів, що кодують протеїнкінази NEK2, NEK4, EIF2AK1 і PIM1 та фактор MEST, залучених до регуляції процесів поділу клітин та їх проліферації, у клітинах гліоми лінії U87 з повним пригніченням функції ERN1. В статье ...
480268
  Гриценко М.А. Експресія генів білків цитоскелету і матриксу в культурах фібробластів шкіри і легенів щурів у постнатальному онтогенезі : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гриценко Марія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова. – Одеса, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
480269
  Городня О.М. Експресія генів металотіонеїнів у тканинах гороху (Pisum sativum) під впливом іонізуючої радіації / О.М. Городня, М.В. Ручко, Б.В. Сорочинський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-25. – (Біологія ; Вип. 29)


  Досліджували вплив іонізуючого опромінення в різних режимах на експресію генів металотіонеїнів у тканинах гороху. Спостерігали зростання рівня експресії генів металотіонеїнів в усіх випадках гострого та хронічного опромінення рослин. Найбільший ефект ...
480270
  Харькова А. Експресія генів подібних до інсуліну факторів росту та їх рецептора у клітинах гліоми з пригніченою функцією ензиму ERN 1 за умов дефіциту глюкози / А. Харькова, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 44-49. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що за умов інгібування сенсорно-сигнального ензиму стресу ендоплазматичного ретикулуму ERN1 у клітинах гліоми лінії U87 спостерігається зниження рівня експресії генів подібних до інсуліну факторів росту (IGF1 та IGF2), а також зростання ...
480271
   Експресія генів протеїнкіназ родини PLK у клітинах гліоми лінії U87 за умов пригнічення функції сенсорно сигнального ензиму стресу ендоплазматичного ретикулуму ERN1 / Т. Бакалець, Д. Мінченко, С. Даніловський, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-13. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Серин-треонінові протеїнкінази родини PLK відіграють важливу роль у регуляції клітинного циклу та рості злоякісних пухлин. Встановлено, що пригнічення функції сенсорно-сигнального ензиму ERN1 (від ендоплазматичного ретикулуму до ядра-1), що є основною ...
480272
  Ратушна О.О. Експресія генів як фактор регуляції метаболічних процесів за умов ожиріння та діабету : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Ратушна Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. акад. наук України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2014. – 159 л. – Бібліогр.: л. 133-159
480273
  Ратушна О.О. Експресія генів як фактор регуляції метаболічних процесів за умов ожиріння та діабету : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Ратушна Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
480274
   Експресія генів, які кодують ензими ключових реакцій фолатзалежного метаболізму, у плаценті людини в першому і третьому триместрах неускладненої вагітності / К.Л. Корнєєва, Р.Р. Родрігес, С.В. Ральченко, О.В. Вакуленко, Л.В. Манжула, В.Т. Мельник, О.Ю. Верещак, М.Ю. Оболенська // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (60). – С. 24-30. – ISSN 1992-5891
480275
  Вілецька Ю.М. Експресія генів, які контролюють процеси проліферації, у підшкірній жировій тканині за умов ожиріння : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Вілецька Юлія Миколаївна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
480276
  Шумейко І.С. Експресія гену TET2 при мієлопроліферативних захворюваннях / І.С. Шумейко, Л.П. Швачко // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 97-97
480277
  Ільїнська І.Ф. Експресія гранулоцитами і моноцитами крові та її зміни при мультирезистентному туберккульозі легень / І.Ф. Ільїнська, Т.В. Задворний // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 50
480278
  Решодько Л. Експресія думки, образу, деталі в "Зачарованій Десніі" О. Довженка та на картинах М. Приймаченко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 1 (658). – С. 16-20. – ISSN 0130-5263


  Аналіз літературного та мистецьких творів в зіставленні.
480279
  Ільченко В.І. Експресія імені в газетному заголовку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42-51. – Бібліогр.: с. 51, Літ.: 25 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стилістичні аспекти функціонування ономастичної лексики в газетних заголовках. Значну увагу приділено семантичним, фонетичним, морфологічним можливостям експресії реальних імен, а також синтаксичним фігурам заголовкових конструкцій, в яких ...
480280
  Марунич Р.Ю. Експресія ключових генів регуляції метаболізму глюкози у трансформованих клітинах людини та у тканинах щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Марунич Ростислав Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ННЦ "Інститут біології". – Київ, 2013. – 128 л. – Бібліогр.: л. 106-128
480281
  Марунич Р.Ю. Експресія ключових генів регуляції метаболізму глюкози у трансформованих клітинах людини та у тканинах щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Марунич Ростислав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
480282
  Пірошенко С. Експресія моральних метаморфоз у новелістиці Франца Кафки та Миколи Хвильового: компаративний аналіз // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 40-45
480283
   Експресія мРНК G6PD, TALDO1, TKT, PGLS ТА RPIA у клітинах гліоми з пригніченою функцією сигнального ензиму ERN1 за умов дефіциту глюкози / Я. Гармаш, Д. Мінченко, А. Харькова, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-19. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Оскільки пентозо-фосфатний цикл метаболізму глюкози відіграє важливу роль у рості злоякісних пухлин, нами проведено вивчення експресії генів основних ензимів цього циклу (G6PD, TKT, TALDO1, PGLS та RPIA) на рівні мРНК у клітинах гліоми лінії U87 з ...
480284
   Експресія мРНК GADD34 та GADD45 у клітинах гліоми лінії U 87: вплив блокади сигнального ензиму ERN1 та дефіциту глюкози / І. Кривдюк, Т. Бакалець, О. Рябовол, Д. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-32. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Фактори GADD34 та GADD45 відіграють важливу роль у пригніченні росту злоякісних пухлин. Встановлено, що блокада обох ензиматичних функцій сенсорно-сигнального ензиму ERN1 (від ендоплазматичного ретикулуму до ядра-1), що є основним компонентом ...
480285
  Гордієнко Ю.А. Експресія та активність матрикс-деградуючих ензимів при серцево-судинних та онкогематологічних захворюваннях : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гордієнко Юлія Анатоліївна ; ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпропетровськ, 2015. – 140 л. – Бібліогр.: л. 114-140
480286
  Гордієнко Ю.А. Експресія та активність матрикс-деградуючих ензимів при серцево-судинних та онкогематологічних захворюваннях : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гордієнко Юлія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
480287
  Турчак О.М. Експресія та експресивність як складові функціональної характеристики оказіоналізмів (на матеріалі преси кінця XX ст.) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 164-169. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
480288
   Експресія та локалізація Дз-дофомінових рецепторів за умов експериментального виразкового коліту / А. Присяжнюк, К. Нестерук, Т. Червінська, Г. Толстанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що за нормальних умов Д3-дофамінові рецептори локалізовані на епітеліальних, ендотеліальних клітинах та ентеральних нейронах слизової оболонки товстої кишки щурів. За розвитку запалення товстої кишки, при експериментальному виразковому ...
480289
  Шеремет Є.Ю. Експресія та просторовий розподіл нейронного кальцієвого сенсорного білка гіпокальцину в субклітинних компартментах : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.02 / Шеремет Євгеній Юрійович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 6 назв
480290
  Толстанова Г. Експресія транскрипційного фактору ЕGR-1 в товстій кишці щурів при експериментальному виразковому коліті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Встановлено збільшення експресія білку та мРНК редокс-чутливого транскрипційного фактору Egr-1 на ранніх етапах розвитку експериментального виразкового коліту, викликаного йодоацетамідом чи трінітробензол сульфоновою кислотою. Збільшення експресії ...
480291
   Експресія факторів проліферації у підшкірній жировій тканині чоловіків за ожиріння / Ю. Башта, Р. Герасименко, Н. Глущак, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-25. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Проведено вивчення експресії низки важливих факторів, що контролюють процеси проліферації, у підшкірній жировій тканині та ізольованих адіпоцитах двох груп чоловіків з ожирінням: з нормальною і порушеною толерантністю до глюкози у порівнянні з групою ...
480292
  Шаяхметова Г. Експресія цитохрому Р-450 2Е1 у сім"яниках та репродуктивна здатність щурів-самців за умов введення ізоніазиду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-53. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  За умов введення ізоніазиду щурам-самцям протягом періоду сперматогенезу встановлено підвищення експресії мРНК цитохрому Р-450 2Е1 у сім"яниках. В той же час визначено порушення процесів сперматогенезу, зниження життєздатності сперматозоїдів та ...
480293
   Експресні методи визначення якості вугілля / Ю.В. Ніколайчук, Д.В. Мірошниченко, Ю.С. Кафтан, І.В. Мирошниченко // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, Э.М. Бабенко, В.Д. Барский [и др.]. – Харьков, 2018. – № 1-2. – C. 26-35. – ISSN 1681-309X
480294
  Набиванець Б.Й. Експресні методи напівкількісного визначення олова, молібдену, заліза та нікелю / Б.Й. Набиванець, Н.М. Чуманова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 20-22. – (Хімія ; Вип. 32)


  Розроблені експресні селективні методи напівкількісного визначення іонів олова (ІІ, ІV), заліза (ІІІ) та нікелю (ІІ) в їх суміші та у присутності 10-кратного надлишку іонів Na, K, NH, Mo, Ca, Ba, Pb, Cu, Co, Mn, Cd, Al, Cr, Bi, Sb (V), V (V), Ti (IV) ...
480295
  Трохимчук П. Експромти - 2010 : літературне вид. / Петро Трохимчук. – Луцьк : Друк ПП В.П. Іванюк, 2010. – 34с.
480296
  Трохимчук П.П. Експромти - 2012 : літ. видання / Петро Трохимчук. – Луцьк : Іванюк В.П., 2012. – 35, [1] с.
480297
  Трохимчук П.П. Експромти - 2019 : [збірка] / Петро Трохимчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 39, [1] с. – Вип. дані англ.:Trokhimchuk Petro P. Impromptus - 2019
480298
  Антоненко А. Експропріаційний договір. Зарубіжний досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5-9. – (Юридичні науки ; вип. 4 (115)). – ISSN 1728-3817
480299
  Падалка С.С. Експропріація власності по-більшовицьки як одна з основних причин геноциду українського селянства в 1932-1933 рр. // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 6/7. – С. 124-135
480300
  Коссак В. Експропріація і вилучення майна: європейська судова практика // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 93-100. – ISSN 1026-9932
480301
  Жилін М. Екстаз і аскеза: до питання про філософічність поезії Василя Стуса // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 167-182. – ISSN 2308-1902
480302
  Васик Г. Екстаз як екзистенція, або екзистенція як екстаз: типологія екстатичності у Кіркегора, Ясперса, Гайдеггера та Сартра // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 37-48
480303
  Васик Г.В. Екстатичність у західноєвропейській та японській екзистенційній філософії: порівняльний аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Васик Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 174 л. – Бібліогр.: л. 162-174
480304
  Васик Г.В. Екстатичність у західноєвропейській та японській екзистенційній філософії: порівняльний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Васик Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
480305
  Васик Г.В. Екстатичність у західноєвропейському та японському екзистенціалізмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Розглядається феномен виходу за межі людського існування на основі матеріалів західноєвропейського та японського екзистенціалізму. Досліджуються особливості розуміння екстатичності представниками західноєвропейської та японської екзистенційної ...
480306
  Шумелда Я. Екстенсивна та інтенсивна складові розвитку українського страхового ринку / Я. Шумелда, В. Комадовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 61-63. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано показники українського страхового ринку за 1996 - 2004 роки і визначено екстенсивну та інтенсивну складові його розвитку за цей період. Activities of the Ukrainian insurance market during 1996 - 2004 years are analyzed. Its extensive ...
480307
  Токменко О.П. Екстенсивне та інтенсивне читання у викладанні англійської для спеціалістів // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 96-97
480308
  Токменко О.П. Екстенсивне та інтенсивне читання у викладанні англійської для спеціалістів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 523-527. – ISBN 978-966-171-092-3
480309
  Кошіль Г. Екстер"єр народного житла Волинського Полісся другої половини XX - початку XXI ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 445-451. – ISBN 978-966-171-783-0
480310
  Кошіль Г. Екстер"єр народного житла Волинського Полісся другої половини ХХ – початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 66-73. – ISSN 2309-9356


  В статті розглядаються особливості зовнішнього вигляду народного житла Волинського Полісся другої половини ХХ - початку ХХІ ст. Подано детальний опис основних конструктивних елементів будинку, їх художньо-декоративної обробки. На основі польових ...
480311
  Барило Є.О. Екстер"єрні та вагові характеристики дволіток струмкової форелі (Salmo trutta Linnaeus, 1758), райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) та американської палії (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2018. – № 1 (43). – С. 43-53. – ISSN 2075-1508
480312
  Ковальова Т.І. Екстериторіальна дія закону України про кримінальну відповідальність у просторі // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (73). – С. 4-24. – ISSN 2222-5374
480313
  Смирнова К. Екстериторіальна дія права Європейського Союзу: досвід для України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 153-159. – ISSN 1026-9932
480314
  Швачко С.О. Екстеріоризація гумору в художньому та фольклорному дискурсах // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 177-186. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
480315
  Таценко Н.В. Екстеріоризація емпатії в англомовних дискурсивних актах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 155-162


  У статті репрезентовані різні підходи до тлумачення емпатії в лінгвістиці. Емпатія досліджується крізь призму лінгвістичної прагматики. Зокрема, проаналізовано трансформацію мовленнєвоактової парадигми на сучасному етапі розвитку мовознавства з ...
480316
  Яковицька Л.С. Екстеріоризація як механізм самореалізації виколадача університету у науково-технічній діяльності // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 167-173
480317
  Мортіков В. Екстерналії в міжнародних економічних відносинах // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 50-56. – ISSN 0131-775Х
480318
  Мортіков В. Екстерналії в процесі формування та використання людського капіталу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 39-42. – Бібліогр.: 7 назв
480319
  Ткаченко Н.О. Екстерналії освітньої сфери в сучасних економічних системах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ткаченко Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 255 л. – Додатки: л. 214-255. – Бібліогр.: л. 192-213
480320
  Ткаченко Н.О. Екстерналії освітньої сфери в сучасних економічних системах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ткаченко Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
480321
  Коваленко С.І. Екстерналії транскордонних кластерних систем як фактор конкурентоспроможності єврорегіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 63-71 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1562-0905
480322
  Крохмльна Г. Екстрагалузеві терміни в літературознавчих текстах // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 84-87. – ISBN 978-617-607-958-3
480323
  Сеньків В.М. Екстрагування з твердих тіл в умовах періодичного вакуумування системи : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Сеньків В.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
480324
  Бондар Петро Миколайович Екстрагування та фільтрація в технології одержання екстрактів лікарської рослинної сировини : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.08 / Бондар Петро Миколайович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1994. – 15л.
480325
  Ахтирська Н. Екстрадиція "вора в законі" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (293). – С. 320-327. – ISSN 2663-5313
480326
  Свистуленко М.П. Екстрадиція (видача злочинців) як правова категорія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 86-89. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Зосереджується увага на питанні визначення поняття екстрадиції (видачі злочинців) у доктрині права. Attention is drawn to the issue of defining the concept of extradition (surrender of criminals) in the doctrine of law.
480327
  Дроздов О. Екстрадиція в кримінальному судочинстві України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 49-60


  Проблеми теорії і практики.
480328
  Гоцул О. Екстрадиція в світлі Конвенції про захист прав і основних свобод людини // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 37-39. – ISSN 0132-1331
480329
  Нєнов Д. Екстрадиція та міжнародний розшук: як це працює? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 23). – С. 16-17
480330
  Кушнір І. Екстрадиція у світлі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 37-40
480331
   Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
[3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – 2010. – 1023, [1] с. : іл. – На обкл.: 3. - Продовж. вид. "Екстракт 150" (Ч. 3). - Видано за кошти г. "День" та Благодійного Фонду Богдана Гаврилишина
480332
   Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
[4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – 2010. – 865, [1] с. : іл. – На обкл.: 4. - Продовж. вид. "Екстракт 150" (Ч. 1; 2). - Видано за кошти г. "День" та Благодійного Фонду Богдана Гаврилишина
480333
   Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
[1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – 2009. – 1039, [1] с. : іл. – На обкл. 1. – Бібліогр.: с. 1029
480334
   Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7
[2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – 2009. – 575, [1] с. : іл. – На обкл.: 2
480335
   Екстракт із коріння кульбаби лікарської як перспективна сировина у виробництві харчових концентратів / О. Сиза, А. Кичка, Т. Гусол, О. Савченко // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (13). – С. 231-239. – ISSN 2411-5363
480336
  Михайліченко М.А. Екстракти доказів дворянства як джерело з історії козацької старшини // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 146-148. – ISSN 2218-4805
480337
  Савранський Л.І. Екстракційне концентрування металів у воді з використанням високомолекулярної четвертинної амонієвої солі / Л.І. Савранський, О.Ю. Наджафова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 3-7. – (Хімія ; Вип. 32)


  Вивчена екстракція тіоціонатних ацидокомплексів Cu, Co, Zn, Mn йодидом дидециламіноетил-[бета]-тридециламонія в гептані. Знайдено склад утворених комплексів за оптимальних умов взаємодії та порівняна їх стійкість. Розроблена методика концентрування ...
480338
  Куліченко С.А. Екстракційне концентрування мікрокомпонентів : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.А. Куліченко, В.О. Дорощук, С.О. Лелюшок ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : LAT&K, 2019. – 161, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.159-161. – ISBN 978-617-7061-87-7
480339
  Самчук Анатолій Іванович Екстракційно-атомно-абсорбційний аналіз мінералів і гірських порід з використанням комплексів металів із ароматичними гідроксамовими кислотами : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.02 / Самчук Анатолій Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 47л.
480340
  Самчук Анатолій Іванович Екстракційно-атомно-абсорбційний аналіз мінералів і гірських порід з використанням комплексів металів із ароматичними гідроксамовими кислотами : Дис... док. хім.наук: 02.00.02 / Самчук Анатолій Іванович; АН України, Ін-т геохімії, мінералогії і рудоутворення. – К., 1995. – 321л. – Бібліогр.:л.285-321
480341
   Екстракційно-фотометричне визначення міді у воді : хімія / В.Ф. Горлач, Т.Б. Табенська, А.К. Боряк, З.І. Логвін, О.К. Жуковська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 3-5 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
480342
  Симоненко В.І. Екстракційнофотометричне визначення (1-10) 10% заліза в безолов"яних бронзах / В.І. Симоненко, В.В. Солошонок, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 7-10. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
480343
  Старова В.С. Екстракція катіонних форм органічних речовин міцелярними фазами на основі додецилсульфату натрію : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Старова В.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 183 л. + Додаток: л. 177-183. – Бібліогр.: л. 150-176
480344
  Старова В.С. Екстракція катіонних форм органічних речовин міцелярними фазами на основі додецилсульфату натрію : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Старова В.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 26 назв.
480345
   Екстракція міді (ІІ) з тетрабромпірокатехіном у присутності бензиламіну / В.Ф. Горлач, Т.В. Табенська, А.К. Боряк, В.В. Трачевський, В.А. Прибіла // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 10-14. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
480346
  Студеняк Ярослав Іванович Екстракція роданідних комплексів деяких d-елементів з ціаніновими барвниками : Дис... канд. хім.наук: 02.00.02 / Студеняк Ярослав Іванович; МО України, Ужгородський держ. університет. – Ужгород, 1994. – 174л. – Бібліогр.:л.149-168
480347
  Студеняк Я.І. Екстракція роданідних комплексів деяких d-елементів з ціаніновими барвниками. : Автореф... канд.хім.наук: 02.00.02 / Студеняк Я.І.; МО Укр.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 22л.
480348
  Галай О. Екстралінгвальні чинники еволюції урбанонімії Закарпатської області у 20 - 21 ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 63-68. – (Філологія ; Вип. 18)
480349
  Чаварга А. Екстралінгвальні чинники розвитку української літературної мови на теренах історичного Закарпаття у 20-40-х рр. XX ст. // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 68-72
480350
  Поздняков О. Екстралінгвальні чинники формування словникового складу сучасного німецького молодіжного сленгу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 56-60. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
480351
  Томіленко Л. Екстралінгвальні чинники як наслідок виникнення нової суспільно-політичної лексики // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 58-61


  Розкрито роль позамовних чинників у процесі творення нової лексики, зокрема суспільно-політичної. На матеріалі публіцистичних текстів проаналізовано активно вживані неологічні одиниці, що виникли у світлі останніх революційних подій в Україні.
480352
  Павлик В.І. Екстралінгвістична зумовленість жзанрової форми "глоса" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 27-34
480353
  Плясун О.М. Екстралінгвістична мотивація творення іміджу України в сучасних мас-медіа // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – С. 50-75. – ISSN 2311-2697


  У статті з мовознавчого погляду проаналізовано питання іміджу держави як одного з перспективних напрямків сучасних медіалінгвістичних досліджень. Розглянуто мовні особливості творення іміджевих характеристик України в сучасних медіа, зокрема, звернено ...
480354
  Дорошенко О.Ю. Екстралінгвістична складова художнього дискурсу в оригіналі та перекладі на матеріалі оповідань Х. Кортасара та їх українських перекладів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 89-102. – ISSN 2413-5593
480355
  Бойко Н.В. Екстралінгвістичний контекст латинськомовної історичної анаграми // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 28-34. – Бібліогр.: Літ.: с. 34; 20 назв


  Посилення уваги до феномена мовної ігри на різних рівнях мови, в т.ч. і на звуковому рівні. В статті висвітлюються латинськомовні анаграматичні структури як спосіб генерування альтернативного змісту шляхом перестановки букв (звуків).
480356
  Венгренівська М.А. Екстралінгвістичні та паралінгвістичні складові усної комунікації та відтворення їх при перекладі (на матеріалі публічних виступів, перекладних конференцій та прес-конференцій) / М.А. Венгренівська, К.М. Симон // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 63-68. – ISBN 978-966-171-013-8
480357
  Огієнко І. Екстралінгвістичні умови реактуалізації тюркізмів у сучасному болгарському медійному дискурсі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 191-198. – ISSN 0203-9494
480358
  Корбут П.Г. Екстралінгвістичні фактори відокремлення арабської ораторської літератури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 16-19. – (Східні мови та літератури ; № 2)


  Ідеться про історичний процес становлення та розвитку арабської ораторської літератури під впливом соціально-історичних чинників в арабському суспільстві, розглядаються деякі аспекти релігійного та весільного красномовства.
480359
  Нефьодова О.Д. Екстралінгвістичні чинники встановлення інтертекстуальних відносин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 111-117. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
480360
  Рижков А.Г. Екстралінгвістичні чинники формування та розвитку правничої термінології в корейській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 108-114
480361
  Галагуз М. Екстраординарний страх та інтуїція як екстремальні чинники людського буття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 71-74
480362
  Доронін І.М. Екстраординарний характер реалізації безпекових функцій держави в сучасному світі: інформаційно-правовий аспект // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 86-95. – ISSN 2616-6798
480363
  Моклячук М.П. Екстраполяція векторних стаціонарних послідовностей / М.П. Моклячук, О.Ю. Масютка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 60-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача оптимального лінійного оцінювання функціонала AЄ = Еa(j)Є(j) j=0 [подано формулу] від векторної стаціонарної послідовності Є(n) [подано формулу] за спостереженнями послідовності Є(j) при j<0 [подано формулу]. Виведені формули для ...
480364
  Моклячук М.П. Екстраполяція векторних стаціонарних процесів / М.П. Моклячук, О.Ю. Масютка // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 103. – ISBN 978-966-188-165-4
480365
  Луз М.М. Екстраполяція випадкових процесів зі стаціонарними приростами / М.М. Луз, М.П. Моклячук // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 125-126. – ISBN 978-966-8725-10-4
480366
  Волик Л.В. Екстраполяція ідей університетської освіти у дитяче середовище // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 4 (62). – С. 18-21


  Викладена ідея проекту " Університети для дітей" (Kinder-Unis) який було започатковано майже 10 років тому німецьким журналістом разом з референтом по зв"язкам із громадськістю М. Зайфертом університету Тюбінгена (Німеччина).
480367
  Моклячук М.П. Екстраполяція однорідних випадкових полів, що спостерігаються з шумом / М.П. Моклячук, Н.Ю. Щестюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 94-101. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
480368
  Дубовецька І.І. Екстраполяція періодично корельованих процесів, які спостерігаються з шумом / І.І. Дубовецька, М.П. Моклячук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 60-75. – ISSN 0868-6904
480369
  Сирадоєва О.О. Екстраполяція поезії Є. Плужника, І. Дніпровського та Юліана Шпола в експериментальну прозу 20-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сирадоєва О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
480370
  Сирадоєва О.О. Екстраполяція поезії Євгена Плужника, Івана Дніпровського та Юлана Шпола в експериментальну прозу 20-х років XX століття : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Сирадоєва О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 208 л. + Додаток: л. 155-195. – Бібліогр.: л. 196-208
480371
  Зелінський М.Ю. Екстраполяція у структурі соціального пізнання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 75-76
480372
  Щестюк Н. Екстраполяція функціналів від однорідного випадкового поля, яке спостерігають у півплощині // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 51-61. – (Серія прикладна математика та інформатика ; Вип. 12)
480373
  Драпогуз В. Екстраполяція як метод наукового пізнання // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 606-612. – ISBN 978-617-7009-20-6
480374
  Драпогуз В.П. Екстраполяція як метод соціального пізнання : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Драпогуз Василь Петрович ; Нац. акад. наук України, Центр гуманіт. освіти. – Київ, 2013. – 191 л. – Бібліогр.: л. 169-191
480375
  Драпогуз В.П. Екстраполяція як метод соціального пізнання : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Драпогуз Василь Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
480376
  Богдановський І.В. Екстрасенсорика: від нетрадиційної релігійності до науки // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 69-71
480377
  Богдановський І.В. Екстрасенсорика: від нетрадиційної релігійності до науки // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 227-229
480378
  Васейко Ю. Екстратекстові детермінанти змістової організації вертикального контексту художнього твору // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 22-30. – ISSN 2311-5165
480379
  Муравйов В.І. Екстратериторіальна дія права Європейського Союзу у правопорядках третіх і угоди про асоціацію // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 61-73. – ISSN 2308-6912


  Стаття висвітлює теоретичні і практичні питання створення асоціації Європейським союзом з третіми країнами. Асоціацію з ЄС можна розглядати як перший крок до інтеграції країни у Союз. Детально досліджується вплив acquis Європейського союзу на ...
480380
  Борисов В.А. Екстрацелюлярні імуносупресивні фактори вірулентних shigella flexneri / В.А. Борисов, О.С. Моложава, О.В. Борисова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 57-59. – (Біологія ; Вип. 33)


  В фільтраті культурального середовища (ФК) вірулентних штамів Shigella flexneri знайдено речовини, які індукують у невірулентних штамів імуносупресивну активність.
480381
   Екстремалам. Силвертон (Колорадо, США) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 19 : фото
480382
  Біленко Василь Екстремали на Поділлі / Біленко Василь, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 90-96
480383
  Кривошея Г.П. Екстремальна журналістика : навчальний посібник / Г.П. Кривошея ; МОН України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ : Вид-во Національного авіаційного університету "НАУ-друк", 2010. – 204 с. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 978-966-2104-24-8
480384
  Рєпнова Т. Екстремальна поведінка підлітків та психологічна безпека освітнього середовища в умовах війни в Україні // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 46-50. – ISBN 978-617-7768-34-9
480385
  Харченко В.Є. Екстремальна ситуація як психологічна проблема: теоретичні та прикладні аспекти // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 422-431. – ISSN 2219-2654
480386
  Тарас Я. Екстремальне народознавство: земля, отруєна стронцієм і забута владою // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 254-288. – ISSN 1028-5091
480387
  Швець В.Т. Екстремальний стан речовини. Металізація газів : монографія / В.Т. Швець ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Херсон : Грінь Д.С., 2016. – 271, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-930-139-0
480388
  Притков В.Ю. Екстремальний туризм в Україні: сучасний стан та перспектива розвитку / В.Ю. Притков, А.Є. Жердьов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 44-51 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
480389
  Плахотник В.В. Екстремальні n-системи множин // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті будується теоретико-множинна конструкція нормалізації, яка дозволяє розв"язати екстремальну задачу для гіперграфів - знаходження найбільшої кількості ребер незвідного гіперграфа (п-системи), вершини якого не можна розфарбувати в два кольори. ...
480390
  Алєксєєнко В.В. Екстремальні властивості і обчислювальна складність нової міри близькості / В.В. Алєксєєнко, Д.А. Клюшин // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 28
480391
  Перестюк О М. Станжицький Екстремальні задачі : Навч. посібник / М.О.Перестюк. О.М.Станжицький, О.В.Капустян; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 50с.
480392
  Капустян О.В. Екстремальні задачі : теорія, приклади, методи розв"язання : навч. посібник / О.В. Капустян, М.О. Перестюк, О.М. Станжицький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 71, [1] с. – Бібліогр.: с. 71
480393
  Сердюк Анатолій Сергійович Екстремальні задачі теорії наближення на класах нескінченно диференційовних періодичних функцій : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.01 / Сердюк А.С.; НАН України Інститут математики. – Київ, 2006. – 34с. – Бібліогр.: 36 назв
480394
  Ільченко Наталія Екстремальні зимові види спорту. Заходи безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 29-30 : фото
480395
  Мішура Ю.С. Екстремальні міри для ентропійних функціоналів / Ю.С. Мішура, Г.С. Железняк // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 16-17
480396
  Зорін Д.О. Екстремальні природні явища останнього тисячоліття за літописними та історичними диними // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (10). – С. 75-85


  Аналіз літописів та історичних даних за VIII-XIX ст. показав, що зміни клімату викликали розвиток надзвичайних ситуацій - катастрофічних паводків, повернення холодів на початку літа, суворих зим, холоду, епідемій та епізоотій і все це розвивалось з ...
480397
  Таращанський М.Т. Екстремальні продовження міри та гомоморфізми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 46-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Якщо [...] -невід"ємна, скінчена [...]-адитивна функція множин, визначена на [...]-алгебрі підмножин В непустої множини [...] і [...] - її екстремальне продовження на алгебру А, В [...] А, тоді існує такий гомоморфізм h алгебри А на алгебру класів ...
480398
  Васильев В.И. Екстремальні системи керування без пошукових коливань / В.И. Васильев. – Київ, 1966. – 178с.
480399
  Сливінська Інна Екстремальні ситуації кримінального характеру - це дуже небезпечно! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 23-24
480400
  Іщук Лариса Вадимівна Екстремальні струми в напівпровідникових структурах. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Іщук Лариса Вадимівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 132л. – Бібліогр.:л.125-132
480401
  Іщук Л.В. Екстремальні струми в напівпровідникових структурах. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Іщук Л.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 22л.
480402
  Щербань М.І. Екстремальні температури повітря в районі Канева (1946-1970) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 43-50 : Рис., табл. – (Географія ; Вип. 15)
480403
  Ганус Роберт Екстремальні характеристики стохастичних сигналів та їх застосування при електричних вимірюваннях параметрів переміщення твердих тіл : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.05 / Ганус Роберт; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 19л.
480404
  Павлюк Л. Екстреми сепаратизму vs. ідеології соборності : історичні підстави. політичні форми і дискусивні фрейми // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 117-125
480405
  Ігнатченко Г.І. Екстремізм / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 123-124. – ISBN 966-642-073-2
480406
  Гаврильчик В. Екстремізм патентної якості - шляхи до руйнування патентної системи? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 8. – С. 14-18 : табл. – ISSN 1608-6422
480407
  Дем"яненко Ж.В. Екстремізм та тероризм: компаративний аналіз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 16-18
480408
  Колюх В.В. Екстремізм як прояв політичної нестабільності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 81-82. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Автор досліджує проблеми прояву політичного екстремізму в Україні, розкриває поняття "екстремізм", надає рекомендації органам державної влади в Україні прийняти ряд рішень стосовно запобігання проявів політичного екстремізму в Україні. Автор исследует ...
480409
  Горєлов М.Є. Екстремісти / М.Є. Горєлов, Є.Є. Камінський. – Львів, 1987. – 135с.
480410
  Сервецький І.В. Екстремологія нова галузь юридичної науки: історичний аспект // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 189-198. – ISSN 2222-5374
480411
  Сервецький І.В. Екстремологія: методологічні засади нової галузі юридичної науки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 214-222. – ISSN 2222-5374
480412
  Васєчко О.О. Екстремологія: поведінковий та кількісний аспекти / О.О. Васєчко, О.Ф. Четверіков // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 24-34 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2519-1853
480413
  Сервецький І.В. Екстремологія: поняття, зміст та класифікація // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 191-198. – ISSN 2222-5374
480414
  Сервецький І.В. Екстремологія: принципи нової гааузі юридичної науки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 194-204. – ISSN 2222-5374
480415
  Сервецький І.В. Екстремологія: психологічні засади нової галузі юридичної науки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3. – С. 179-185. – ISSN 2222-5374
480416
  Сервецький І.В. Екстремологія: характеристика об"єкта нової галузі юридичної науки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4. – С. 176-187. – ISSN 2222-5374
480417
  Сервецький І.В. Екстремологія: характеристика предмета нової галузі юридичної науки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 168-177. – ISSN 2222-5374
480418
  Охрімович О.С. Екстремуми філософського обгрунтування лівого лібералізму в американській філософії: Т. Пейн і Р. Рорті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 77-80. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті характеризуються типи філософського обґрунтування соціально-етичних цінностей лівої ліберальної традиції в американській філософії. Показуються деякі практичні наслідки зміни парадигми цього обґрунтування і висловлюються припущення щодо причин ...
480419
  Мішура Ю.С. Екстремуми функціоналів ентропійного типу / Ю.С. Мішура, Г.С. Железняк // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 24-25
480420
  Тохтамиш О.М. Екстрена консультативна допомога : навч. посібник / О.М. Тохтамиш. – Київ : Віндрук, 2020. – 123, [1] с. – Бібліогр.: с. 119-123. – ISBN 978-617-7295-23-4
480421
   Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа. – ISSN 2312-7104
№ 5/6 (16). – 2015. – 200 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
480422
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа. – ISSN 2312-7104
№ 1 (17). – 2016. – 128 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
480423
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа. – ISSN 2312-7104
№ 2 (18). – 2016. – 128 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
480424
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа. – ISSN 2312-7104
№ 3 (19). – 2016. – 124 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
480425
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа. – ISSN 2312-7104
№ 4 (20). – 2016. – 132 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
480426
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2013-. – ISSN 2312-7104
№ 1 (22). – 2017. – 112 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
480427
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2013-. – ISSN 2312-7104
№ 2 (23). – 2017. – 132 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
480428
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2013-. – ISSN 2312-7104
№ 3 (24). – 2017. – 128 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
480429
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2013-. – ISSN 2312-7104
№ 4 (25). – 2017. – 128 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
480430
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2013-. – ISSN 2312-7104
№ 5/6 (26). – 2017. – 101, [3] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
480431
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2013-. – ISSN 2312-7104
№ 1 (27). – 2018. – 123, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
480432
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2013-. – ISSN 2312-7104
№ 2 (28). – 2018. – 171, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
480433
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2013-. – ISSN 2312-7104
№ 3 (29). – 2018. – 104, [4] c. – Резюме англ. мовою та мовою статті
480434
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2013-. – ISSN 2312-7104
№ 4 (30). – 2018. – 104, [4] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
480435
   Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Крилюк В.О. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2013-. – ISSN 2312-7104
№ 1 (31). – 2019. – 107, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
480436
   Екстрена медична допомога (догоспітальні протоколи) : посібник / [Богомолець О.В., Рощін Г.Г., Синельнік С.В. та ін.] ; за ред. Богомолець О.В., Рощіна Г.Г. – Київ : Юстон, 2016. – 211, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 199-200. – ISBN 978-617-7361-03-8
480437
  Луцький О. Екстрена медична допомога: що змінили законодавці // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 15/16 (324/325). – С. 58-59
480438
  Біцадзе О.Г. Екстрена хірургічна реваскуляризація у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.04 / Біцадзе Олександр Гелайович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України". – Запоріжжя, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 6 назв
480439
  Мельник А.М. Екстрений комплект ресурсів, або "тривожна валіза" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 12. – С. 30-33 : рис.
480440
   Екстрені уроки історії // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 7


  Улітку в рамках патріотично-освітнього проекту "Екстрені уроки історії" презентовано відеоурок та методичку для восьмикласників "Конотопська битва". Ініціювала проект громадська організація "Не будь байдужим", співавтор проекту - доцент історичного ...
480441
  Біленко Василь Екстрим на яхті. Один день з життя шкіпера // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 74-76 : фото
480442
  Сездюк Олексій Екстрим. Автостопом з України до Тибету / Сездюк Олексій, Товстун Лариса // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 44-48 : фото
480443
   Екстрим. Перемогти пустелю, або Щоденник інструктора з автономного виживання // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 30-31 : фото
480444
  Будько Євген Екстрім і рекорди Віталія Зоріна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 26-30 : фото
480445
  Коваленко К.Г. Екструзійне формування погонажних виробів з полімерних матеріалів з урахуванням їх в"язкопружних властивостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Коваленко Ксенія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 26 назв
480446
  Баликова Н. Ексцентричне відлюдництво і "Хошшіншю" Камо-но Чьомея // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 258-264
480447
  Земський Ю. Ексцентричний побут польської шляхти Українського Правобережжя 30-х рр. ХІХ ст. як вияв політичного протесту // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 16-22. – ISSN 1998-4634
480448
  С Ексцентричність та подвійна трансценденція особи: зв"язок смислів антропологічних проектів Кароля Войтили та Гельмута Плеснера / С, авинська // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 69-82. – ISSN 0235-7941
480449
  Оленіна Я. Ексцес виконавця при співучасті з розподілом ролей // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 412-414. – ISBN 978-617-7069-15-6
480450
  Воєвідко Л.М. Ексцитативні компоненти фахової підготовки здобувачів вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 177-178
480451
  Лискун Ю.Ф. Ектер"єр сільсокогосподарських тварин / Ю.Ф. Лискун. – К.-Х, 1950. – 252с.
480452
  Гребіник С. Екто-АТФазна активність ізольованих тимоцитів щура / С. Гребіник, І. Гринюк, О. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 84-87. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Оцінено екто-АТФазну активність тимоцитів щура, досліджено субстратну специфічність ензиму та залежність його активності від іонів Са та Mg. The rat thymocyte ecto-ATPase activity was estimated, and the enzyme substrate specificity as well as the ...
480453
  Пушкар В.В. Ектопсихологічна функція інтуїції та музичне сприймання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 143-149. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  У статті розглядаються питання психології музичного сприймання. Автор пропонує нову концепцію інформаційної природи музичного сприймання, репрезентуючи його аспектну структуру, відповідну ектопсихічним функціям Юнга. В роботі висвітлюється інтуїтивний ...
480454
  Савченко С.В. Екуменізм (- населений світ, всесвіт) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 123-125. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
480455
  Пальчик А. Екуменізм В. Соловйова у контексті сучасного католицизму // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 167-179
480456
  Кисельов О.С. Екуменізм як шлях духовного єднання християн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 288. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
480457
  Ходак І. Екуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 726-733. – ISBN 966-7379-70-1
480458
  Гуцалюк Ю. Екуменічна діяльність Римо-католицької та Греко-католицької церков // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 347-355
480459
  Германова Екуменічна проблематика в православній богословській думці 20 - початку 21 ст. / Германова, Диас Е.В. де // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – Вип. 20. – С. 22-28. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
480460
  Артемчук О.І. Екуменічна публіцистика: зародження, розвиток та історична перспектива // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 14-21
480461
   Екуменічна хартія для співробітництва церков у Європі // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.16-19. – ISSN 0132-084Х


  Релігія і суспільство. Проект.
480462
  Веселовська А. Екуменічний балет // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20 лютого (№ 31). – С. 7


  "Уперше в Києві було представлено роботи відомого сучасного чеського хореографа Їржі Кіліана."
480463
  Стасюк Л.О. Екуменічні вияви кальвіністських відгалужень в Україні // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.154-158. – ISSN 1728-3671
480464
  Кисельов О.С. Екуменічні ідеї Митрополита Андрея Шептицького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-48. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
480465
  Волинець О. Екуменічні ініціативи митрополита Андрея Шептицького // Гуманітарні візії : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 3, № 1 (5). – С. 13-18. – ISSN 2411-8060
480466
  Шаля О.І. Екфраза як прояв дискурсивної конвергенції // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 188-195. – ISBN 978-966-171-881-3
480467
  Фесенко Є.В. Екфраза: специфіка визначення та особливості функціонування // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 227-229. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
480468
  Білик Н. Екфразис "На авансцені" прозової творчості М. Продановича: фотографія у романі "Сад у Венеції" // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 149-157. – ISBN 978-966-921-243-6


  "На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича «Сад у Венеції» у статті висвітлюється притаманний сербській літературі досвід інтермедійного моделювання формальної та семантичної активності й ефективності фотоекфразису в ...
480469
  Бовсунівська Т.В. Екфразис & інтермедіальність // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 109-115


  У літературній традиції екфразис використовується для позначення описів, частіше віршованих, заснованих, як правило, на картинах, і діалогічно пов’язаний з теорією інтермедіальності. У моїй доповіді піде мова про те, що екфразис є інтерсеміотичним ...
480470
  Генералюк Л.С. Екфразис і гіпотипозис у контексті correspondance des arts // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 474-515. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
480471
  Білик Н. Екфразис концертного мистецтва в романі М. Продановича "Сад у Венеції": семантичний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 3 (171). – С. 264-269
480472
  Білик Н. Екфразис творів живопису в романі П. Загребельного "Диво" // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2022. – № 2 (34). – С. 99-103. – ISSN 2311-9896
480473
  Генералюк Леся Екфразис у Т. Шевченка і Т. Готьє (до проблеми взаємодії мистецтв у творчості Шевченка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 45-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У контексті взаємодії мистецтв у творчості Т. Шевченка досліджується явище екфразису, специфічного гіперзнаку в літературі, у зіставленні з екфразисами інших літераторів сер. XIX ст., передусім Т. Готьє. Розглянувши два варіанти екфразисів (детальний ...
480474
  Генералюк Л. Екфразис у Т.Шевченка і Т.Готьє (до проблеми взаємодії мистецтв у творчості Шевчекна) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 45-54. – ISSN 0236-1477
480475
  Сулиган У. Екфразис у творах Ієна Мак"юєна (на матеріалі роману "Амстердам") // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 253-255. – ISBN 978-617-7926-22-0
480476
  Чайковська О.В. Екфразис як прояв поетики драматизації у романах У.С. Моема "Місяць і мідяки" та "Театр" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 103-107
480477
   Екфразис. Вербальні образи мистецтва : монографія / Т. Бовсунівська, Р. Бобрик, О. Виноградов [та ін.] ; за ред. Т.В. Бовсунівської ; [пер. з пол. та рос. Малішевська І., Литовченко Д., Бовсунівська Т.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 237, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 235-237. – Бібліогр.: с. 215-234 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-618-6
480478
  Соценко Н.Ф. Екфрасис в повісті Т.Г. Шевченко "Прогулка с удовольствием и не без морали" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 168-172. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
480479
  Левчук Т.А. Екфрасис у романі "Закохані жінки" Д.Г. Лоуренса // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 55-56
480480
  Канова Г. Екфрасис у романі Ж. Сарамаго "Євангеліє від Ісуса Христа" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 385-394


  У статті аналізуються поетика живописного екфрасису й специфіка екфрастичнго дискурсу в романі «Євангеліє від Ісуса Христа» португальського письменника Жозе Сарамаго. Вивчаються функції екфрасису в моделюванні постмодерністського роману-апокрифа. ...
480481
  Алєксандрова О.В. Екхарт Йоган, Мейстер Екхарт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 237-238. – ISBN 966-316-069-1
480482
  Симонова Екатерина Елабуга - место знаковое : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 52
480483
  Немчинова Д.И. Елагин остров: Дворцово-парковый ансамбль / Д.И. Немчинова. – Ленинград, 1982. – 50 с.
480484
  Храновський В.А. Еламський календар у XV-XIV століттях до н.е. (співвідношення з давніми та сучасними календарями, семантика назв місяців і календарних свят) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 132-145. – ISSN 1608-0599
480485
  Олерон Д. Елань / Д. Олерон. – Иркутск, 1969. – 40с.
480486
  Шкроб А.П. Еланька / А.П. Шкроб. – Тула, 1969. – 94с.
480487
  Берлач А. Еластична ставка податку на додану вартість як стимул економічного зростання в Україні / А. Берлач, І. Пирога // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 94-100. – ISSN 0132-1331
480488
  Чікіта І. Еластичність попиту на кредити як фактор підвищення впливу банківської системи на економічне зростання // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 8 (210). – С. 52-56 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв


  РЕПО - форма короткострокового забезпечення запозичення між учасниками фінансового ринку.
480489
  Ніколенко Ю.В. Еластичність попиту та її використання в економічному аналізі / Ю.В. Ніколенко, І.Ю. Ніколенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 35-43. – (Економіка ; Вип. 36)


  Розкривається одна з найважливіших категорій ринкової економіки - еластичність попиту. Наводиться методика розрахунку коефіцієнта еластичності та побудови за допомогою цих показників лінійних графіків попиту і пропонування при характеристиці та ...
480490
  Саулайс Р.Я. Елгава / Р.Я. Саулайс. – Рига, 1978. – 64с.
480491
  Кононенко Т.П. Елеати (Елейська школа філософії) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 109. – ISBN 966-316-069-1
480492
  Трофимчук А.В. Елеваторна мережа Рівненської області: аналіз та оптимізація // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 134-137 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
480493
  Бурнаски Е. Елегична есен / Е. Бурнаски. – София, 1982. – 75с.
480494
  Скирда Л.М. Елегії вечірнього саду : поезії / Л.М. Скирда. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 142 с.
480495
  Горун А. Елегійні інтонації поетичного висловлення у творі Олександра Поупа "Елегія пам"яті однієї нещасної леді" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 106-114. – Бібліогр.: 18 назв. – ISBN 966-7773-70-1
480496
  Курилів І. Елегія густого меду // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 123-125. – ISSN 0208-0710
480497
  Есселін А. Елегія дерева : поезія у перекладах з їдишу Валерії Богуславської / Альтер Есселін ; [пердм., післям.: В. Кузнецова]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 175, [1] с. – На обкл. та тит. арк. загол. парал. укр. та мовою їдиш. - Справжнє ім"я авт.: Серебреник Орке. - Пер. здійснено за сайтом http://www.esselin.com/poetry.htm та за зб. "Knojtn" ("Світильники"), виданою в ориг. їдишем в 1927 р. – ISBN 978-966-489-416-3
480498
  Васілаке В. Елегія для Анни-Марії / В. Васілаке. – Київ, 1986. – 351с.
480499
  Рябий В.М. Елегія для білого диму : поезії / Василь Михайлович Рябий. – Коломия : Газета "Агро", 1992. – 56 с.
480500
  Ялоза А.Г. Елегія Й. Мерца в контексті культури першої половини XIX століття // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 263-268. – ISSN 2312-4679
480501
  Винник Т. Елегія Леоніда Талалая "Лиш до середини Дніпра": структура ліричного сюжету // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 61-69. – ISSN 0236-1477


  На прикладі елегії розглядається поетика і структура ліричного сюжету крізь призму жанру як форми авторської свідомості.
480502
  О"Лір Олена Елегія прочанської дороги : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 108-115. – ISSN 0208-0710
480503
  Ткаченко О. Елегія як теоретична проблема: історичний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 174-184
480504
  Берсірова О.Л. Елекрохімічне формування функціональних покриттів для мікроелектроніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.03 / Берсірова О.Л. ; Держ. вищ. навч. закл. "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 75 назв
480505
  Болдог Й.Й. Електpолiтична дисоцiацiя та електpолiти / Й.Й. Болдог, П.П. Попель. – 2-ге, перер..допов. – Київ : Радянська школа, 1988. – 136с. – ISBN 5-330-00306-7


  У книжцi вiдповiдно до учбової пpогpами з хiмiї висвiтлено основнi положення теоpiї електpолiтичної дисоцiацiї, сучаснi уявлення пpо пpиpоду pозчинiв електоpлiтiв. Значну увагу пpидiлено хiмiчним властивостям окpемих типiв електpолiтiв: основ, ...
480506
  Шарко В.Д. Елективний курс як засіб формування екологічної компетентності учнів основної школи / В.Д. Шарко, Н.Б. Куриленко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 141-145. – (Серія : Педагогічні науки)
480507
  Шуляр В. Елективний принцип профільного навчання в системі літературної освіти // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 27-28. – ISSN 0130-5263
480508
  Топузов Олег Елективні курси з географії у профільному навчанні в загальноосвітніх навчальних закладах : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2-4. – Бібліогр.: 3 назви
480509
  Головко І.В. Елективні методи і моделі інструментарію економічної аналітики / І.В. Головко, С.О. Шарманська, О.Л. Михальська. – Київ : Фенікс, 2016. – 527, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 449-463 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-497-8
480510
   Електичні вимірювання. – Київ, 1984. – 326 с.
480511
  Сигаловський Д.Ю. Електонна оптика / Д.Ю. Сигаловський. – Київ : Наукова думка, 1977. – 163с. – (Науково-популятна література)
480512
  Колесников О.В. Електоральна активність польських виборців: аспект інституційний // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 22-24
480513
  Олійник Я.Б. Електоральна географія - новий напрямок суспільної географії в Україні / Я.Б. Олійник, В.Б. Шишацький // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 12-21. – ISBN 966-95774-3-8
480514
  Подольський А.О. Електоральна географія Польщі: аналіз територіальної структури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-47. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Досліджується сучасна територіально-електоральна структура Польщі. Розглядаються зв"язки між формуванням територіально-електоральної структури і територіальними відмінностями у соціально-економічному розвитку Польщі.
480515
  Богашов О. Електоральна гілка влади як потенційний напрям розвитку системи виборчих комісій України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 110-114.
480516
  Павленко В. Електоральна історія популістських правих партій Австрії, Франції та Нідерландів (1980-2017 роки) / В. Павленко, М. Половін // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 31, № 5. – С. 9-14. – ISSN 2663-2675
480517
  Корж В. Електоральна корупція в Україні: проблеми теорії, законодавства і практики // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 24-28


  Викладені причини політичної корупції.
480518
  Зубченко О.С. Електоральна культура як об"єкт соціологічного дослідження : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Зубченко О.С.; Гуманітарний ун-т "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – 20с. – Бібліогр.:7 назв
480519
  Федчишина С.Г. Електоральна культура як складова демократизації політичного процесу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 152-154
480520
  Погрібна В.Л. Електоральна пам"ять українців як соціально-політичний феномен: аксіологічний та онтологічний аналіз / В.Л. Погрібна, О.М. Сахань // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 1 (48). – С. 160-184. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
480521
  Волович В.І. Електоральна поведінка (- сокупність дій) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 126-127. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
480522
  Ткаченко Л.В. Електоральна поведінка в структурі політичної поведінки: теоретичні підходи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 387-394
480523
  Науменко О. Електоральна поведінка виборців під час місцевих виборів 2020 р. в Україні // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 86-88. – ISBN 978-617-8034-00-9
480524
  Лихач Ю. Електоральна поведінка етнічних меншин в посткомуністичних країнах Центральної і Східної Європи та СНД // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 23-29. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
480525
  Косахівська О.В. Електоральна поведінка: теоретико-методологічні засади дослідження // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 716-721. – ISSN 1563-3349
480526
  Жванія Т.В. Електоральна поведінка: теоретичні підходи до вивчення // Сучасне суспільство: політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 39-49
480527
  Минькович-Слободяник Електоральна політика як один з основних пріоритетів правової політики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 36-39
480528
  Поліщук І.О. Електоральна політологія: від появи до автономізації // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 4 (51). – С. 149-157. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
480529
  Павленко Р. Електоральна розділеність України: шляхи подолання // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 38-45.
480530
  Умланд А. Електоральний авторитаризм на постсовєтському просторі // Критика. – Київ, 2007. – Вересень, (число 9). – С. 2-3
480531
  Панухник Р.Г. Електоральний вибір в період становлення демократії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 569-573. – ISSN 2076-1554
480532
  Антонюк Д. Електоральний клієнтелізм як прояв політичної корупції в Україні // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХI Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 27 трав. 2021 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – С. 30-33. – ISBN 978-617-8034-16-0
480533
  Шинкаренко О.Є. Електоральний маркетинг та електоральний абсентеїзм // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 10 (102), жовтень. – С. 121-127. – ISSN 2077-1800
480534
  Шинкаренко О.Є. Електоральний маркетинг та сегментація електорального ринку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 120-124. – ISSN 2077-1800
480535
  Циганов В. Електоральний медіа-тероризм // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 78-81.
480536
  Шинкаренко О.Є. Електоральний менеджемент: сутність, функції, методи // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 158-166. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  "В статті аналізується важлива, актуальна та недостатньо на сьогодні розроблена проблема, що пов’язана із електоральним менеджментом, спрямованим на комплексне та ефективне регулювання процесів підготовки та проведення виборчих кампаній. Розглядаються ...
480537
  Ткаченко Л.В. Електоральний простір та електоральне поле: теоретичне дослідження понять // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 256-263


  У статті пропонується розгляд електорального простору і електорального поля, а саме їх факторів, причин, умов формування. Дається спроба розкриття змісту понять та їх розмежування:визначення спільного та відмінного. The article offers a review of ...
480538
  Чигрин В.О. Електоральний простір у соціологічному вимірі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 134-137. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
480539
  Єхніч Анжеліка Електоральний простір: поняття, сутність, структура // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "електоральний простір" не є категоріальним, однак цим терміном широко послуговуються в науковій літературі. Його застосовують для визначення якоїсь сукупності умов електорального змагання (системи координат) і самих акторів цього процесу ...
480540
  Єхніч Анжеліка Електоральний простір: поняття, сутність, структура // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "електоральний простір" не є категоріальним, однак цим терміном широко послуговуються в науковій літературі. Його застосовують для визначення якоїсь сукупності умов електорального змагання (системи координат) і самих акторів цього процесу ...
480541
  Сліпецька Ю.М. Електоральні партії: ідеологічне позиціонування парламентських партій в Україні // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 12. – С. 5-15. – ISSN 2077-1800
480542
  Гримська М.І. Електоральні преференції крайніх правих партій в сучасній Європі : монографія / М.І. Гримська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 246-257 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-396-6
480543
  Багіров М.С. Електоральні технології: практики ефективного застосування // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 6-14. – ISSN 2664-1933
480544
  Кавецький І.Й. Електоральні уподобання населення України і Польщі: порівняння на матеріалах парламентських виборів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 255-263. – ISBN 966-95774-3-8
480545
  Шишацький В. Електорально-географічна поляризація в Україні як чинник регіональної дестабілізації держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-30. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему електорально-географічної поляризації території України і загроз, які із цим пов"язані. Запропоно-вано методику оцінки показників поляризації, проведено розрахунки поляризації і їх комплексний аналіз. The problem of ...
480546
  Шишацький В. Електорально-географічний аналіз підсумків парламентських виборів 2007 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 46-48. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні електорально-географічні особливості позачергових парламентських виборів в Україні 2007 року. Проаналізовано основні зміни електорально-географічної ситуації в державі у порівнянні до парламентських виборів 2006 року та інших ...
480547
  Шишацький В.Б. Електорально-географічний аналіз результатів 1 туру президентських виборів в Україні 2004 року // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 76-86
480548
  Андросюк Н.В. Електорально-географічний аналіз результатів губернаторських виборів у США в 2000-2007 рр. / Н.В. Андросюк, В.Й. Лажнік // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 193-201. – ISSN 1729-360Х
480549
  Туровська Л. Електорнні документи як чинник оперативного обслуговування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 5 (166). – С. 33 - 34. – ISSN 2076-9326
480550
  Поваляєва Світлана Електра // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 115-118. – ISSN 0130-5212
480551
  Поваляєва С. Електра // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 115-118. – ISSN 0130-5212
480552
   Електретні властивості полімерів / В.В. Нижник, Л.С. Тонкопієва, Н.П. Мельник, Дубровська, В.Ї. Висоцька // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 72-74. – (Хімія ; Вип. 35)


  Узагальнено відомості про типи електретів, що одержують з полімерів різної хімічної природи, закономірності поляризаційних процесів, що обумовлюють утворення електрету, та вплив на них ряду факторів - температури, деформації, наповнювача, ...
480553
  Бондар В. Електрик із сродною душею // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Травень (№ 9/10). – С. 20-21


  Спогад про Володимира Панченка (2.09.1954 - 14.10.2019).
480554
  Бондар В. Електрик із сродною душею // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 25 лютого (№ 4)


  Спогад про Володимира Панченка.
480555
  Ейхенвальд А.А. Електрика / А.А. Ейхенвальд. – Харків, 1938. – 376с.
480556
  Даниленко А.І. Електрика / А.І. Даниленко. – Львів : Львівський університет, 1959. – 108 с.
480557
  Калашников С.Г. Електрика : навч. посібник/ пер. з рос. / С.Г. Калашников. – Київ : Радянська школа, 1964. – 630 с.
480558
  Сусь Б.А. Електрика : Лекції з фізики для самостійної роботи студентів / Б.А. Сусь. – Львів : Світ, 2002. – 68с. – ISBN 5-7773-0981-Х
480559
  Городецький Д.О. Електрика (- явище природи, пов"язане з існуванням, рухом і взаємодією електричних зарядів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 128-129. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
480560
  Скублевський Є.М. Електрика (на підставі електронно-йонної теорії) / Є.М. Скублевський. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський інститут народньої освіти
Ч. 1 : Електростатика. – 1927. – 96 с.
480561
  Козачук Н.О. Електрика активності головного мозку школярів з різним рівнем математичних здібностей. : Автореф... канд.біол.наук: 03.00.13 / Козачук Н.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 16л.
480562
  Чукаєв Д.С. Електрика в домашньому побуті / Д.С. Чукаєв. – К, 1954. – 112с.
480563
   Електрика і магнетизм в задачах : Навчально-методичний посібник. – Київ, 2005. – 200с.
480564
  Гуменюк А.Ф. Електрика та магнетизм : навчальний посібник для студ. фіз. фак. ун-тів / А.Ф. Гуменюк. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 506 с. – ISBN 966-529-170-1
480565
   Електрика та магнетизм : лабораторний практикум для студентів природничих факультетів / КНУТШ ; [Лисов В.І., Федоров В.Є., Цареградська Т.Л., Овсієнко І.В., Турков О.В.]. – Київ : Київський університет, 2010. – 167, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці лабораторних робіт. – ISBN 978-966-439-331-4
480566
  Азарєнков М.О. Електрика та магнетизм : підручник для студентів інж.-фіз. факультетів / М.О. Азарєнков, Л.А. Булавін, В.П. Олефір ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 563, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 554-563. – Бібліогр.: с. 553. – (Серія "Підручник з фізики для університетів" / за заг. ред. Л.А. Булавіна). – ISBN 978-966-285-419-0
480567
   Електрика та магнетизм : лаб. практикум : навч. посібник для студентів фіз. ф-ту / [В.М. Кравченко, В.Ю.Кудря, Ю.О. Мягченко, В.М. Ящук] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця : Твори, 2019. – 111, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7742-83-7
480568
  Шопа Я.І. Електрика та магнетизм. Збірник задач із розв"язками : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Я.І. Шопа, В.М. Лесівців, Т.М. Демків ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 288 с. : іл., табл. + Додаток: с. 282-285. – Бібліогр.: с. 286-287. – ISBN 978-966-613-710-7
480569
  Есин В.З. Електрификация сельского хозяйства / В.З. Есин. – М.Л., 1931. – 192с.
480570
  Кухаренко Л.І. Електрифікація виробництва - важлива умова зростання продуктивності праці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 27-33. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье на конкретном практическом материале машиностроительных заводов исследуются вопросы электрификации производства, как важнейшего условия роста производительности труда. На основе экономического анализа производственной деятельности предприятий ...
480571
  Логвиненко І.П. Електрифікація залізниць України / І.П. Логвиненко, М.Й. Горіловський. – Київ, 1958. – 36с.
480572
  Меттюс Б. Електрифікація сільського господарства / Б. Меттюс. – Х.-К., 1931. – 204с.
480573
  Бондаренко П С. Електрифікація сільськогосподарського виробництва / П С. Бондаренко, . – Вид. 2-е, перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 1976. – 248с. : Іл. 168, 12 таблиць
480574
  Степанів І. Електрифікація СРСР. / І. Степанів. – Катеринослав, 1926. – 272с.
480575
   Електрифікація та автоматизація сільського господарства : Науково-виробничий журнал. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2002-
№ 1. – 2002
480576
   Електрифікація України. – Київ, 1960. – 274с.
480577
   Електрифікація України за роки Радянської влади. – Київ, 1958. – 150с.
480578
  Стеблина М.Ф. Електричка на Ніжин : оповідання / М.Ф. Стеблина. – Київ : Молодь, 1977. – 120 с.
480579
  Гончарова Т.В. Електрична активність головного мозку жінок при тестуванні асоціативної пам"яті під час фолікулярної та овуляторної фаз // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 37-37
480580
  Юсковець Г. Електрична активність головного мозку жінок при тестуванні оперативної пам"яті на невербальні стимули підвищеного рівня складності / Г. Юсковець, Н. Філімонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 14-17. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  В результаті аналізу ЕЕГ в 16 відведеннях в дельта-, тета-, альфа-, бета1-, та бета2-діапазонах було виявлено, що функціональна система оперативної пам"яті у жінок при підвищенні рівня складності стимулів кардинально не перебудовується. Спостерігались ...
480581
  Коржик О.В. Електрична активність головного мозку людини в умовах переключення моторних програм різних мануальних рухів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Коржик Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 27 назв
480582
  Рассомагіна М. Електрична активність головного мозку під час монокулярної презентації вербальних стимулів в емоційному Струп-тесті / М. Рассомагіна, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-41. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості монокулярного сприйняття емоційних та беззмістовних вербальних стимулів. Виявлено зростанням спектральної потужності тета-діапазону в завданні з використанням емоціогенної лексики, за умови презентації слів у ліве око. Показано ...
480583
  Тарасова О.О. Електрична активність головного мозку приглухуватих дітей молодшого шкільного віку : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Тарасова О.О.; МОНУ; Херсонський державний ун-т. – Херсон, 2008. – 145л. – Бібліогр.: л.122-145
480584
  Тарасова О.О. Електрична активність головного мозку приглухуватих дітей молодшого шкільного віку : авторефераавтореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук: спец. 03.00.13 -Фізіологія людини і тварини / Тарасова О.О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
480585
   Електрична активність головного мозку чоловіків при перегляді афективних та нейтральних зображень / В. Кравченко, В. Дубовик, К. Максимович, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-16. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Досліджено мозкову нейродинаміку підчас перегляду зорових стимулів Міжнародної системи афективних зображень (IAPS) у чоловіків. Показано, що найбільш активуюче впливали на мозок чоловіків еротичні зображення, ЕЕГ-кореляти емоційного напруження ...
480586
  Філімонова Н. Електрична активність головного мозку чоловіків при тестуванні оперативної пам"яті на невербальні стимули підвищеного рівня складності / Н. Філімонова, Г. Вітковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-33. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В результаті аналізу ЕЕГ в 16 відведеннях в дельта-, тета-, альфа-, бета1-, та бета2-діапазонах було виявлено, що підвищення електричної активності головного мозку чоловіків при тестуванні оперативної пам"яті на невербальні стимули підвищеного рівня ...
480587
  Козачук Наталія Олександрівна Електрична активність головного мозку школярів з різним рівнем математичних здібностей : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Козачук Наталія Олександрівна; Волинський держ. ун-т ім Лесі Українки. – К, 1998. – 68л. – Бібліогр.:л.105-128
480588
  Філімонова Н. Електрична активність кори головного мозку людини при тестуванні оперативної пам"яті / Н. Філімонова, М. Макарчук, О. Сидько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-18. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  В результаті аналізу ЕЕГ в 16 відведеннях в дельта-, тета-, альфа-, бета1-, та бета2-діапазонах було виявлено, що характер матеріалу, який запам"ятовується, специфічно впливає на електричну активність кори головного мозку. При цьому такий вплив у всіх ...
480589
  Рассомагіна М.П. Електрична активність мозку під час аналізу нерелевантних вербальних симулів при їх експозиції у праве і ліве око / М.П. Рассомагіна, В.І. Кравченко // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 243-244
480590
  Мавроматі Т.Є. Електрична активність мозку чоловіків при дослідженні асоціативної пам"яті за суміжністю за часом // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 60-60
480591
  Сердюк Ю.В. Електрична міцність газових розрядних проміжків з неоднорідним тепловим полем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.12 / Сердюк Ю.В.; Нац. техн. ун-т України. (КПІ). – Київ, 1995. – 16 с.
480592
  Шевченко С.Я. Електрична модель і темнові характеристики високоомного полімерного шару / С.Я. Шевченко, А.Д. Супрун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 611-616. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально показано, що електрична поведінка полімерного фото-провідника може бути описана з допомогою двошарової моделі. Верхній шар цієї моделі має електронну провідність і відповідає за фото-чутливість матеріалу. Нижній шар характеризується ...
480593
  Лановенко І.І. Електрична нестабільність серця у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію з анемічним синдромом / І.І. Лановенко, О.М. Березюк // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 104-111. – ISSN 1025-6415
480594
  Головцин В.М. Електрична розвідка корисних копалин / В.М. Головцин, М.Ф. Скопиченко. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 1961. – 286с. – Бібл.: 20 назв.
480595
  Сапужак Я.С. Електрична розвідка покладів солей та розсолів у Передкарпатті / Я.С. Сапужак, В.І. Шамотко, А.Ф. Сапужак. – Київ : Наукова думка, 1971. – 174с.
480596
  Патон Б.Є. Електричне зварювання і наплавка -- могутній засіб економії металу / Б.Є. Патон. – К., 1957. – 36с.
480597
   Електричне поле // Теория вероятностей / Г.В. Пфейффер. – [Киев], 1926. – 249 с.
480598
  Лукович В.В. Електричне поле в околі пошкодження протикорозійного покриву трубопроводу // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 128-133 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0203-3100
480599
  Сіріков О.І. Електричний контроль ступеня секторних забруднень високовольтних опорних ізоляторів під робочою напругою : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Сіріков О.І. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ун-т". – Харків, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
480600
  Золотарьов Володимир Михайлович Електричний метод і прилад для поточного контролю параметрів ізоляції кабельних виробів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.11.13 / Золотарьов В.М.; НТУ "Харк. політехн. інститут". – Харків, 2002. – 18 с.
480601
  Биксиі Жерве Електричний метод контролю розгалуженої кабельної мережі при однофазових змиканнях. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.13 / Биксиі Жерве А.М.; Харківський держ.політехн.ун-т. – Х, 2000. – 18л.
480602
   Електричний практикум : учб.посібник / О.М. Борбат, М.Я. Горбань, І.Я. Кучеров, Л.Я. Рубашевський, О.М. Файдиш. – Київ : Київський університет, 1964. – 228 с.
480603
  Соболев В Електричний світанок / В Соболев. – Х, 1929. – 83с.
480604
  Борзяк П.Г. Електричний струм у газах : стенограма публ. лекції / П.Г. Борзяк. – Київ, 1953. – 24 с.
480605
  Петричук М.В. Електричний шум в структурах з низьковимірним електронним газом : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Петричук Михайло Васильович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. – Київ, 2014. – 32 с. – Бібліогр.: 44 назви
480606
  Середюк О.Є. Електричний, магнітний та електромагнітний види неруйнівного контролю в нафтогазовій галузі : навч. посіб. / О.Є. Середюк, О.Б. Барна, О.С. Криницький ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 346, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 339-346. – ISBN 978-966-694-292-3
480607
  Окулов П.В. Електричні виміри / П.В. Окулов. – Харків-Київ : Державне видавництво України, 1930. – 307 с.
480608
  Бартновський О.Л. Електричні вимірювання : [навч. посіб. для студ. фіз.-мат. фак. пед. ін-тів] / О.Л. Бартновський, В.О. Козін. – Київ : Вища школа, 1969. – 188 с. : іл. – Бібліогр.: с. 186
480609
  Онищук І.І. Електричні властивості генетичних грунтових горизонтів : Науково-технічний журнал / І.І. Онищук, Ю.Г. Тютюнник, О.В. Шабатура; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 90-95 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
480610
  Шепель С.І. Електричні властивості грунтів України та їх зв"язок з магнітною сприйнятливістю / С.І. Шепель, А.В. Сухорада, М.В. Кравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-79. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  На основі статистичного аналізу електричних параметрів грунтів України встановлені особливості їх змін. Визначено характер кореляційних зв"язків електричних та магнітних параметрів грунтів. Based on statistical analysis of electrical parameters of ...
480611
  Шпотенко І.О. Електричні властивості нанографітових плівок // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 60
480612
  Вислоух Л. Електричні залізниці / Л. Вислоух. – Харків-Київ, 1931. – 50 с.
480613
   Електричні машини : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. Майструк Е.В. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 195. – ISBN 978-617-8034-12-2
480614
  Будзко І.О. Електричні мережі / І.О. Будзко. – Київ, 1969. – 338 с.
480615
  Хрущов В.М. Електричні мережі та лінії : підручник для студентів вищих технічних шкіл та інженерів / В.М. Хрущов. – Одеса : Державне видавництво України
Ч. 1 : Електричні мережі. – 1928. – 224 с.
480616
  Хрущов В.М. Електричні мережі та лінії / В.М. Хрущов. – Харків-Одеса : Державне видавництво України
Ч. 2 : Лінії до пересилання високої напруги. – 1930. – 248 с.
480617
  Хрущов В.М. Електричні мережі та лінії / В.М. Хрущов. – Харків-Одеса : Енерговидав
Ч. 1 : Електричні мережі в залюднених місцевостях. – 1932. – 280 с.
480618
  Давиденко Людмила Валеріївна Електричні навантаження промислових об`єктів в умовах нечіткості віхідної інформації (моделювання та управління) : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Давиденко Людмила Валеріївна; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. – К., 1996. – 18л.
480619
   Електричні параметри порід-колекторів імпактних структур / С. Вижва, В. Михайлов, І. Онищук, Д. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 31-35. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Нині достовірно відомо п"ять родовищ вуглеводнів пов"язаних з імпактними структурами і 10 потенційно нафтогазоносних кратерів. Метою проведених досліджень є оцінка петрофізичних параметрів порід-колекторів нетрадиційних джерел вуглеводнів - ...
480620
   Електричні параметри порід верхнього карбону Руновщинської площі Дніпровсько-Донецької западини / С. Вижва, В. Онищук, І. Онищук, М. Рева, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 37-45. – (Геологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню електричних параметрів пісковиків і аргілітів верхнього карбону Руновщинської площі Дніпровсько-Донецької западини. Установлено, що значення питомого електричного опору сухих екстрагованих зразків порід (питомий електричний опір ...
480621
  Бєляєв Віталій Костянтинович Електричні поля та ініціювання перекриття опорної ізоляції в вакуумі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.13 / Бєляєв В.К.; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
480622
  Смирнова Ж.П. Електричні реакції клітин шлункових залоз при дії гістаміну та пентагастрину // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 158-164. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Показано, що в клітинах слизової оболонки шлунка щура при дії на них таких сильних збудників секреції, як гістамін та пентагастрин, реєструються два види електричних відповідей: гіперполяризація мембрани та двофазний ефект. Гіперполяризація була ...
480623
  Саєнко В.А. Електричні розряди-трударі / В.А. Саєнко. – Київ : Знання України, 1989. – 47с.
480624
  Кучеренко Є.Т. Електричні розряди в газах / Є.Т. Кучеренко. – Київ, 1975. – 48 с.
480625
  Романюк Ю.Ф. Електричні системи та мережі : навчальний посібник / Ю.Ф. Романюк. – Київ : Знання, 2007. – 296с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-336-8
480626
   Електричні та акустичні параметри нижньопермських карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського газонафтоносного району ДДЗ / С. Вижва, В. Онищук, І. Онищук, М. Рева, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 49-58. – (Геологія ; вип. 2 (89)). – ISSN 1728-3817
480627
  Курганський В.М. Електричні та електромагнітні методи дослідження свердловин : навчальний посібник для студ. геолог. спец. вищих навч. закладів / В.М. Курганський, І.В. Тішаєв ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 176 с. : іл. – Бібліогр.: с. 170. – ISBN 978-966-439-352-9
480628
  Мілованов Ю.С. Електричні та люмінесцентні властивості композитних структур на основі пористого кремнію та оксиду титану : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Мілованов Юрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
480629
  Мілованов Ю.С. Електричні та люмінесцентні властивості композитних структур на основі пористого кремнію та оксиду титану : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Мілованов Юрій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 151 л. – Бібліогр.: л. 129-151
480630
  Лозицький О.В. Електричні та мікрохвильові властивості композитних структур із нановуглецевими та неорганічними наповнювачами : дис. … д-ра філос. наук : 104, 10 / Лозицький Олег Всеволодович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 198 арк. – Додатки: арк. 194-198. – Бібліогр.: арк. 176-193
480631
  Бучук Р.Ю. Електричні та оптичні властивості кристалів Cu6PS5X (X=I, Br), композитів і твердих розчинів на їх основі : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Бучук Р.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вищий держ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
480632
   Електричні та пружні властивості глибокозанурених ущільнених порід карбону центрального грабена ДДЗ / С. Вижва, В. Онищук, І. Онищук, М. Рева, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 29-38. – (Геологія ; вип. 2 (97)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено результати дослідження пружних і електричних властивостей глибокозанурених ущільнених теригенних порід карбону центрального грабена Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). Мета досліджень полягала у вивченні петрофізичних параметрів ущільнених ...
480633
   Електричні та пружні параметри ущільнених теригенних порід карбону східної частини північної прибортової зони ДДЗ / С. Вижва, В. Онищук, М. Орлюк, І. Онищук, М. Рева, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 25-33. – (Геологія ; вип. 4 (95)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню електричних й акустичних параметрів ущільнених теригенних порід карбону східної частини північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. Установлено, що в атмосферних умовах значення питомого електричного опору сухих ...
480634
  Лазаренко О.А. Електричні та теплові властивості полімерних композитів з нановуглецевим наповнювачем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лазаренко Олександра Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 174 сл. – Бібліогр.: л. 159-174
480635
  Лазаренко О.А. Електричні та теплові властивості полімерних композитів з нановуглецевим наповнювачем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лазаренко Олександра Андрївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
480636
  Ковальова Д.О. Електричні термомеханічні властивості політетрафторетилена наповненого вуглецевими нанотрубками // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 41
480637
  Jованович В.П. Електрично осветльенье / В.П. Jованович. – Београд : Научна книга, 1949. – 382 с.
480638
  Жовтянський В.А. Електричного разряду в газі фізика (- розділ фізики, що вивчає проходження електричного струму через газове середовище під впливом електричного поля) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 131-134. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
480639
   Електро- і магнітооптика гетерогенних рідкокристалічних та інших структурно подібних систем : Звіт про НДР (закл.). – Київ
Том 1. – 2005. – 118с. : 27 рис., 2 табл. – Бібліогр.: 41 дж.


  Об"єкт дослідження - рідкі кристали, магнітні колоїди в нематичній рідкокристалічній матриці, білкова альфа-спіраль. Мета роботи - Побудувати теорію оптичних властивостей гетерогенних та обмежених рідкокристалічних систем та впливу на них зовнішніх ...
480640
  Попенака А.М. Електро- і фотофізичні властивості плівок молекулярних напівпровідникових композитів з координованими іонами металів : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Попенака А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
480641
  Попенака А.М. Електро- і фотофізичні властивості плівок молекулярних напівпровідникових композитів з координованими іонами металів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Попенака А.М. ; КНУТШ, Радіофизичний ф-т. – Київ, 2011. – 128 л. – Бібліогр.: л. 121-128
480642
  Побережець І.І. Електроакустичний вимірювальний комплекс експрес-контролю якості рослинних соків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Побережець І.І. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
480643
  Адоньев Євген Олександрович Електроакустичний метод експресконтролю вмісту сухих речовин в плодових соках при первинній переробці плодів та ягід : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.02 / Адоньев Євген Олександрович; Нац аграр. ун-тет. – К., 1998. – 16л.
480644
  Костишин В.С. Електробезпека : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закл.] / В.С. Костишин, П.М. Николин ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 173 с. : іл., табл. + Додатки: с. 164-172. – Бібліогр.: с. 163. – ISBN 978-966-694-146-9
480645
   Електробезпека вдома // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 28 : фото
480646
  Колесник С.В. Електробезпека як базовий чинник у підготовці фахівців-електриків / С.В. Колесник, В.М. Шманьов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 5-6 : фото. – Бібліогр.: 8 назв
480647
   Електробіофізика : Навч. посібник для студентів біологічного факультету / М.Ф. Шуба, Т.Л. Давидовська, Ю.І. Прилуцький, О.В. Жолос, К.І. Богуцька; М.Ф. Шуба, Т.Л. Давидовська, Ю.І. Прилуцький , О.В.Жолос, К.І Богуцька;КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 152с.
480648
  Бублясь В. Електрогеодинамічні явища в атмосфері і літосфері та їх вплив на масообмін / В. Бублясь, В. Шестопалов, М. Бублясь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 67-72. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблемні питання щодо принципів формування електричних явищ (напруженості електромагнітного поля, напруги і сили електричного струму), їх зміни в часі і просторі і вплив на масообмін між атмосферою і літосферою. Представлені ...
480649
  Горлов Д.С. Електродермальні потенціали як показники функціонального стану організму людини : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Горлов Дмитро Сергійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 19 назв.
480650
  Горлов Д.С. Електродермальні потенціали як показники функціонального стану організму людини : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Горлов Дмитро Сергійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 157 л. – Додаток: л. 153-157. – Бібліогр.: л. 125-152
480651
  Ковалик А. Електроди на основі оксидів індію та стануму, що модифіковані MnO2, для визначення гідроген пероксиду / А. Ковалик, О. Тананайко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-42. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено чутливий елемент вольт-амперометричного сенсора для визначення гідроген пероксиду на основі ІТО (оксид індію та стануму) електрода, модифікованого частинками MnO2 та плівкою SiO2. Поєднання частинок MnO2 з плівкою SiO2 як модифікатора ITO ...
480652
  Ковалик А.А. Електроди на основі оксидів індію та стануму, що модифіковані MNO2, як основа амперометричних біосенсорів / А.А. Ковалик, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 19
480653
  Сигаловський Д.Ю. Електродинаміка - теорія електромагнітної взаємодії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2/3 (147). – С. 8-12. – ISSN 2518-7104


  Згадується Шиллер М.М. (КУ), с.12
480654
  Цвітковський В.П. Електродинаміка змішаного стану у надпровідниках II роду з лінійними дефектами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.22 / Цвітковський Вадим Павлович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
480655
   Електродинаміка плазмонних ефектів у наноматеріалах / [А.О. Коваль та ін.] ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова, Нац. ун-т "Запорізька політехніка". – Київ : Наукова думка, 2021. – 342, [2] с. : іл., табл. – Зміст: укр., англ. – Бібліогр.: с. 331-336. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1761-0
480656
   Електродинаміка. Теорія поля : навч. посіб. для студ. III курсу радіофіз. ф-ту ВНЗ / [О.В. Багацька, О.Ю. Бутрим, М.М. Колчигін, О.А. Третьяков, С.М Шульга] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 131, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 131. – ISBN 978-966-623-470-7
480657
  Сітко С.П. Електродинамічна модель електромагнітного каркасу людського організму / С.П. Сітко, В.П. Цвілій // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 5-8. – ISSN 1023-2427
480658
  Сітько С.П. Електродинамічна модель електромагнітного каркасу людського організму / С.П. Сітько, В.П. Цвілій // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 73-79. – ISSN 1023-2427
480659
  Кіріченко О.С. Електродинамічна стійкість ізоляторів і струмопровідних шин при короткому замиканні // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 222- 227 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
480660
  Рожновська І.Ю. Електродинамічне моделювання МІМО-каналу з урахуванням поляризаційних властивостей антен : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Рожновська Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
480661
  Трубін Олександр Олексійович Електродинамічне моделювання розсіювання електромагнітних хвиль в НВЧ-пристроях з системами зв"язаних діелектричних резонаторів : Автореф... доктора технічнихнаук: 05.12.07 / Трубін Олександр Олексійович; Нац. технічний ун-т "Київський політехнічний університет". – К., 1998. – 31л.
480662
  Кропивний О.В. Електродинамічний аналіз узагальненої щілинної лінії передачі : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.03 / Кропивний О.В.; Днепропетр. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1999. – 16л.
480663
  Бородкіна Г.М. Електродинамічні властивості і характеристики НВЧ ближньопольового резонаторного датчика контролю малооб"ємних проб біологічних рідин : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Бородкіна Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 27 с. – Бібліогр.: 16 назв
480664
  Задорожна Л.В. Електродинамічні та гравітаційні прояви космічних струн : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Задорожна Л.В. ; НАНУ, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 8 назв
480665
  Залізняк Б. Електродні матеріали для накапичувачів енергії // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Серпень (№ 31/32). – С. 7


  На засіданні виконкому Ради Західного наукового центру НАН України й МОН України з доповіддю "Електродні матеріали для накопичувачів енергії" виступив науковий співробітник Чернівецького відділення Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича ...
480666
  Сінкевич І.В. Електродні процеси на діоксидсвинцевих титанових анодах у водних кислих розчинах. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.03 / Сінкевич І.В.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1999. – 19л.
480667
  Лещенко Сергій Анатолійович Електродні процеси при електрохімічній регенерації хромвмісних розчинів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.03 / Лещенко Сергій Анатолійович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1998. – 16л.
480668
   Електродуговий розряд між латунними електродами: особливості спектроскопії плазми та мікроструктурних змін робочого шару електродів / І.Л. Бабіч, В.Ф. Борецький, А.М. Веклич, Л.О. Крячко, А.В. Лебідь, Р.В. Семенишин, С.О. Фесенко, М.Є. Головкова // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2014. – С. 32-46. – (Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия" ; [2014] ;Электрические контакты и электроды)


  Методами лазерної абсорбційної та оптичної емісійної спектроскопії проведено діагностику плазми вільно існуючого дугового розряду між електродами з латуні при силі струму І = 3,5 і 30 А. Збіг результатів, одержаних цими методами, підтвердив наявність ...
480669
  Поданчук В.Д. Електроенергетика : географія галузей господарства. Географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 50-51
480670
  Яремчишин Б.М. Електроенергетика в системі соціалістичної економічної інтеграції / Б.М. Яремчишин. – Львів, 1975. – 106с.
480671
  Христич О.Г. Електроенергетика України за роки Радянської влади / О.Г. Христич. – К, 1958. – 31с.
480672
  Христич О.Г. Електроенергетика України за роки Радянської влади / О.Г. Христич. – К, 1958. – 31с.
480673
  Квач Я.П. Електроенергетика України та перспективи її розвитку // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 98-105
480674
  Лежепьокова В.Г. Електроенергетика України у вимірі стратегічного партнерства з ЄС // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 29-33. – ISSN 2409-1944
480675
  Шуміло О.Л. Електроенергетика України: сучасний стан та тенденції розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 143-148
480676
   Електроенергетика: гармонізація національних стандартів з міжнародними / В. Рєзцов, С. Дубовський, І. Стоянова, І. Соколовська // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 5. – С. 12-17.
480677
  Васильєв О.А. Електроенергетичний комплекс України як основа економізації зовнішньої політики // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 233-240. – ISBN 978-966-136-196-5
480678
  Скляров О.А. Електроенергетичний потенціал Херсонщини // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 206-209
480679
  Макарчук М.Ю. Електроенцефалографічна оцінка впливу запаху ефірної олії лаванди на функціональний стан головного мозку людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 63-65. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  Вивчали вплив запаху ефірної олії лаванди на основі показники ЕЕГ спокою практично здорових обстежуваних віком 20-23 років обох статей. Застосування запаху викликало достовірні зменшення загальної потужності а-ритму перважно в ...
480680
  Пономарьов В.І. Електроенцефалографічні кореляти невротичних розладів у тимчасово переміщених із зони АТО осіб / В.І. Пономарьов, Суворова-Григорович // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 2 (4). – С. 31-33. – ISSN 2312-5675
480681
   Електроенцефалографічні кореляти успішності мнемонічної діяльності людини / С. Крижановський, І. Зима, А. Чернінський, Н. Піскорська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 17-20. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  В роботі проведено виділення частотних діапазонів, що пов"язані з ефективністю короткочасної пам"яті людини. Аналізувалась спектральна густина потужності частот енцефалограми. Отримані дані показали, що висока результативність запам"ятовування ...
480682
  Шкуропат А.В. Електроенцефалографія: історія методу / А.В. Шкуропат, В.М. Дишлик // Природничий альманах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бойко М.Ф., Волох А.М. [та ін.]. – Херсон, 2018. – С. 109-122. – (Серія: Біологічні науки ; вип. 25). – ISSN 2524-0838
480683
  Векслер Г.С. Електроживлення радіопристроїв / Г.С. Векслер, Я.І. Тетельбаум. – Київ, 1961. – 320 с.
480684
  Горбунов Б.М. Електрозварний міст з клепаними вузлами / Б.М. Горбунов, Х.М. Йоффе. – К, 1934. – 17-32с.
480685
  Шульга Т.Ф. Електроізоляційні скло- та склокристалічні покриття для маловуглецевої сталі та алюмінію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Шульга Т.Ф. ; Держ. вищ. навч. закл. "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
480686
  Бедюх О. Електроімпульсний метод деструкції зношених автомобільних шин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-10. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено інформацію про застосування методу магнітного удару для розділення металевого корду від гуми в зношених автомобільних шинах, а також опис і результати випробувань електроімпульсного обладнання. Presented is information about Magnetic shock ...
480687
   Електроімпульсний спосіб деструкції відпрацьованих автомобільних шин з металокордом і кінцево-елементне моделювання виникаючих у них механічних напружень / А.А. Щерба, О.Д. Подольцев, П Є. Удалов, Ю.А. Хомич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 498-506. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Було проведено електромагнітне і механічне моделювання ефектів впливу імпульсного електричного струму на провідник металокорду відпрацьованої шини. Було з"ясовано оптимальні параметри процесу руйнування шини з високою ефективністю. Ключові слова: ...
480688
  Вєрєжнікова Г.П. Електрокардіографічна діагностика інфаркту міокарда / Г.П. Вєрєжнікова, В.О. Куць, О.Й. Жарінов // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4 (129/130). – С. 26-38. – ISSN 1729-2344
480689
   Електроліз води: механізми утворення та руху газових бульбашок; роль електричних та гравітаційних факторів : Автореф... докт. техн.наук: 05.17.03 / Нефедов В. Г,; Нефедов В. Г,; Укр. держ. хиіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1998. – 26л.
480690
  Плотніков В.О. Електроліз і концентраційні гальванічні елементи в системі боро-піридин / В.О. Плотніков, В.І. Михайловська, 1940. – 85-90с.
480691
  Нікішина А.О. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти. Теплові явища під час дисоціації. 9 клас // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2018. – № 1/2 (397/398), січень. – С. 33-37


  Автор згадує роботи відомого українського фізхіміка В.А. Кістяківського.
480692
  Плотніков В. Електролітичне вилучення металів з неводних розчинів / В. Плотніков, І. Шека, З. Янкелевіч. – Київ : Українська АН, 1936. – 152 с.
480693
  Макара В.А. Електролітичний метод одержання покриттів на сталях / В.А. Макара, В.Г. Кудін, О.О. Вороніна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 384-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  З водних розчинів електролітичним методом отримані покриття W-B. Випробувано багато різних розчинів електролітів, які містили сполуки бору та вольфраму з різними домішками. Встановлено, що додавання невеликих кількостей плавикової кислоти дозволило ...
480694
  Ненастіна Т.О. Електролітичні сплави і композити на основі кобальту з тугоплавкими металами для еко- і енерготехнологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.03 ; 16 / Ненастіна Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 68 назв
480695
   Електромагнетний контроль ізоляції підземних трубопроводів = Elektromagnetic control of underground pipelines insulation : [монографія] / Джала Р.М., Дикмарова Л.П., Джала В.Р., Вербенець Б.Я. ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2021. – 256, [4] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 235-253. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1762-7
480696
  Човнюк Ю.В. Електромагнитные волны КВЧ-диапазона в биоплазме / Ю.В. Човнюк, Т.Н. Овсянникова // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 1. – С. 12-22. – ISSN 1023-2427
480697
  Коваленко Владислава Електромагніт: зарядна станція для електромобілів у готелі // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 77-83 : фото
480698
  Іванов-Муромський Електромагнітна біологія / Іванов-Муромський. – Київ : Наукова думка, 1972. – 138 с.
480699
  Мартинюк В.С. Електромагнітна біологія (- розділ біофізики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 140-141. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
480700
  Гнатовський В.О. Електромагнітна взаємодія пари когерентних електронів : Дис. ... канд.фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика / Гнатовський В.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 148л. – Бібліогр.: л. 135 - 148
480701
  Гнатовський В.О. Електромагнітна взаємодія пари когерентних електронів : Автореф. ... дис. канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.02 / Гнатовський В.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
480702
  Корнієнко О.М. Електромагнітна гармата Миколи Бенардоса стартувала із XIX століття // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ, 2019. – № 2/3 (135). – С. 32-37. – ISSN 2518-7104
480703
  Бабенко О.К. Електромагнітна індукція / О.К. Бабенко. – Київ ; Харків, 1939. – 128 с.
480704
  Ідріссі Ях"яуі Халід Електромагнітна сумісність систем абонентського радіодоступу в офісних та кампусних телекомунікаційних мережах : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:05.12.13 / Ідріссі Ях"яуі Халід; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв.
480705
  Бурсіан В.Р. Електромагнітна теорія світла : пер. з рос. / В.Р. Бурсіан. – Харків ; Київ : ДНТВУ, 1934. – 115 с.
480706
  Гернець А.А. Електромагнітне випромінювання при розтріскуванні п"єзоелектрика. Перше наближення / А.А. Гернець, М.В. Макарець // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 422-429. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто в першому наближенні по тензору п"єзоелектричних сталих електромагнітне випромінювання, яке виникає при розтріскуванні п"єзоелектрика. Встановлено, що розповсюдження тріщин в кристалах певних груп симетрій, з фронтом паралельним до ...
480707
   Електромагнітне діагностування забруднення геологічного середовища відходами калійного виробництва (на прикладі Калуш-Голинського родовища Передкарпаття) / В.І. Шамотко, С.А. Дещиця, О.І. Романюк, Р.Б. Дутко, Р.І. Кусайло // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 75-79 : Рис.. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
480708
  Бенцман Ю.І. Електромагнітне забруднення навколишнього середовища та його вплив на організм людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 31-33 : фото., рис.
480709
  Кострикін О.В. Електромагнітне забрудненя навколишнього середовища його вплив на здоров"я людини і рекомендації щодо захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 27
480710
  Шуман В.М. Електромагнітне поле Землі (- природне змінне поле, збуджене варіаціями магнітного поля Землі) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 142-143. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
480711
  Циганкова Г.А. Електромагнітне поле обертових електропровідних тіл дископодібної форми в електродинамічних пристроях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Циганкова Ганна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
480712
  Усенко К.В. Електромагнітне поле пари когерентних електронів / К.В. Усенко, Н.О. Черкашина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 375-381. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дослідження відокремлюваної частини електричного поля переплутаного стану (наприклад, стану пари електронів) є вельми важливим для задач, що стосуються інтереференції електронів. В даній роботі досліджено властивості електромагнітного поля пари ...
480713
  Шібан Т. Електромагнітний багатопараметровий перетворювач з просторово-періодичним полем для для контролю циліндричних виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Шібан Тамер ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
480714
  Побєда Т.В. Електромагнітний контроль стрижнів короткозамкненого ротору асинхронного двигуна : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Побєда Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
480715
  Шкуліпа П.А. Електромагнітний метод діагностування радіоелементів у складі радіоелектронних пристроїв / П.А. Шкуліпа, М.К. Жердєв, С.В. Лєнков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 93-98


  Розглядається електромагнітний метод визначення технічного стану радіоелементів у складі аналогових і цифрових радіоелектронних пристроїв об"єктів радіоелектронної техніки. Даний метод дозволяє проводити вимір діагностичних параметрів в антені, що ...
480716
  Большаков В.Б. Електромагнітний метод і комплекс засобів вимірювань динамічних параметрів рідинних середовищ в екологічному моніторингу (Теорія, розробка, впровадження) : Автореф... докт. техн.наук: 05.11.13 / Большаков В. Б.; Харк. держ. політехн. ін-т. – Х., 1996. – 31л.
480717
  Федюшко О.Ю. Електромагнітний метод і технічні системи захисту плодів від грибкових хвороб : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Федюшко Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України ; арків. нац. техн. ун-т с.-г. ім. Петра Василенка. – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
480718
  Тищенко А.А. Електромагнітний метод та пристрій для контролю глибини механічного зміцнення металевих циліндричних виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Тищенко Анна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
480719
  Бранспіз Юрій Адольфович Електромагнітні (пондеромоторні) сили постійного магнітного поля (основи теорії і практики розвитку) : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.09.05 / Бранспіз Ю.А.; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 37 назв.
480720
  Гермаш К.В. Електромагнітні властивості електрон-діркових протиструмових надпровідників з діраківським спектром носіїв заряду : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Гермаш Костянтин Володимирович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
480721
   Електромагнітні дослідження активізації техногенного карсту на територіях видобутку калійних і сірчаних руд Передкарпаття / В.І. Шамотко, С.А. Дещиця, А.Л. Петровський, О.І. Романюк, Р.Б. Дутко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 69-75 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
480722
   Електромагнітні дослідження західної частини Українського щита / І.Ю. Ніколаєв, А.М. Кушнір, В.А. Ільєнко, Ю.І. Ніколаєв // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 3. – С. 120-133 : рис. – Бібліогр.: с. 131-132. – ISSN 0203-3100
480723
  Ільєнко В.А. Електромагнітні дослідження Звіздаль-Заліської та Брусилівської зон розломів Українського щита / В.А. Ільєнко, А.М. Кушнір, Т.К. Бурахович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 97-113 : рис. – Бібліогр.: с. 110-111. – ISSN 0203-3100
480724
  Терешин А.В. Електромагнітні дослідження Землі та Місяця : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.02.22, 103 / Терешин Артем Валерійович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 22 назви
480725
   Електромагнітні дослідження розвитку зсувних процесів у Карпатському регіоні України / В.І. Шамотко, С.А. Дещиця, А.Л. Петровський, О.І. Романюк, О.А. Неганова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 16-20 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
480726
  Березюк А.О. Електромагнітні і теплові процеси в індукційних установках нагрівання теплоносіїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Березюк Андрій Олександрович ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
480727
  Мовчан М.М. Електромагнітні коливання в композитних гіротропних резонаторах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Мовчан Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
480728
  Мовчан М.М. Електромагнітні коливання в композитних гіротропних резонаторах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Мовчан Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 155 л. – Бібліогр.: л. 137-155
480729
  Кухтенко І.С. Електромагнітні коливання і хвилі : посібник для викладачів / І.С. Кухтенко. – Київ : Радянська школа, 1941. – 52 с.
480730
  Кухтенко І.С. Електромагнітні коливання і хвилі. Посібник для викладачів фізики : Дис... наук: / Кухтенко І. С.; НКО УССР, УНДІ педагогіки. – К., 1941. – 56л. – Бібліогр.:л.50-51, 56
480731
  Себко В.В. Електромагнітні методи і пристрої для сумісного визначення магнітних, електричних, геометричних параметрів та температури провідних виробів ( теорія і розробки) : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовини / Себко В.В. ; Київський національний ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2008. – 34с. – Бібліогр.: 38 назв
480732
  Ширков Б. Електромагнітні методи при прогнозуванні рудопроявів корисних копалин / Б. Ширков, Т. Бурахович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 40-45. – (Геологія ; вип. 4 (79)). – ISSN 1728-3817


  Мета роботи полягає у вивченні зв"язків електропровідності з геодинамікою, металогенічними і структурними особливостями геологічного середовища. Методи: тривимірне геоелектричне моделювання геологічного середовища за допомогою програми Mtd3fwd R.L. ...
480733
  Овсяннікова О.Є. Електромагнітні поля в ближній зоні апертурних антен : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Овсяннікова Олена Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 25 назв
480734
  Слободян Л.Р. Електромагнітні поля електротехнологічних установок / Л.Р. Слободян, В.І. Шеховцов. – Київ : Либідь, 1994. – 176 с.
480735
  Курик М. Електромагнітні поля комп"ютера і дитина. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 80-91.
480736
  Кучерява І.М. Електромагнітні поля та процеси в неоднорідних діелектричних і провідних середовищах (багатомасштабне моделювання) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.05 / Кучерява Ірина Миколаївна ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
480737
  Думанський В.Ю. Електромагнітні поля як екогігієнічна проблема сучасності / В.Ю. Думанський, І.П. Козярін, О.П. Івахно // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (100). – С. 44-48 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
480738
  Мілих В.І. Електромагнітні поля, параметри та процеси в електротехнічних пристроях : підручник для студентів і аспірантів електротехн. профілю / В.І. Мілих ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Київ : ХПІ, 2020. – 392, [4] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 377-379. – Бібліогр.: с. 371-376. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-87-6
480739
  Багмет Оксана Львівна Електромагнітні пристрої для вимірювання температури виробів : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.15 / Багмет Оксана Львівна; Харків. держ. політ. ун-и. – Харків, 1999. – 18л.
480740
  Мадай Володимир Степанович Електромагнітні процеси в намагнічувальних системах інформаційно-вимірювальних комплексів контролю параметрів магнітотвердих матеріалів : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.09.05 / Мадай В.С.; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
480741
  Кулік Прокофій Леонідович Електромагнітні хвилі в планарних хвилеведучих структурах з багатошаровим ферит-діелектричним заповненням : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.03 / Кулік Прокофій Леонідович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 15л.
480742
  Фесенко В.І. Електромагнітні хвилі у багатокомпонентних штучних композитних матеріалах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Фесенко Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 26 назв
480743
  Яговдик В.С. Електромагнітні явища / В.С. Яговдик. – Київ, 1961. – 239 с.
480744
  Десятніченко О.В. Електромагнітно-акустичний товщиномір для контролю металовиробів з діелектричними покриттями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Десятніченко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
480745
  Буссі Салам Електромагнітно-акустичні перетворювачі для ультразвукового контролю металовиробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Буссі Салам ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. інститут". – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
480746
  Чумак Г.Л. Електромагнітно-спінові збудження в феритах та слабких феромагнетиках : дис. ... д-ра філософії у галузі природн. наук : 105 / Чумак Григорій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 153 арк. – Додатки: арк. 152-153. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 137-151
480747
  Бобков В.Б. Електромагнітно-спінові хвилі в структурах з епітаксіальними феритовими плівками : Автореф...канд. фіз-мат. наук: 01.04.03 / Бобков В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.: с.17
480748
  Чамор Т.Г. Електромагнітно-спінові хвилі і коливання міліметрового діапазону в багатошарових структурах : Дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.03 / Чамор Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 162с. – Бібліогр.: л.149-162
480749
  Чамор Т.Г. Електромагнітно-спінові хвилі і коливання міліметрового діапазону в багатошарових структурах : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.03 / Таміла Григорівна Чамор; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
480750
  Криворучко А.П. Електромембранна очистка жорстких маломініралізованих вод. : Автореф... канд. хіміч.наук: 02.00.01 / Криворучко А.П.; НАН України. Ін-тут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. – К,, 1996. – 19л.
480751
   Електрометрична оцінка листкового апарату рослин культиварів Acer platanoides L. у насадженнях міста Києва з різним ступенем антропогенної трансформації / Н.О. Олексійченко, М.В. Манько, О.І. Китаєв, О.В. Соваков // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 85-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1991-606X
480752
  Кузьменко Е.Д. Електрометрія : підручник / Е.Д. Кузьменко, С.М. Кулик, П.Г. Пігулевський ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Ін-т геофізики НАН України ім. С.І. Субботіна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 411, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 409-411. – ISBN 978-966-694-323-4
480753
   Електрометрія грунтів України / С.І. Шепель, М.В. Рева, І.І. Онищук, А.В. Сухорада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-39 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати перші результати застосування методів електрометрії для дослідження грунтів України. Показана можливість використання наземних електрометричних вимірів для виділення грунтових горизонтів.
480754
  Шепель С.І. Електрометрія чорноземів Харківської області : випуск 23 / С.І. Шепель, А.В. Сухорада, А.С. Шепель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-32. – (Геологія ; вип. 23/24)


  На прикладі грунтового покриву агрогеофізичного полігону "Слобожанський" (с. Вовчий Яр Балаклійського району Харківської області) вивчено електрофізичні та воднофізичні властивості чорноземів. Встановлено суттєву диференціацію гумусованих горизонтів та ...
480755
   Електрометрія. Посібник із навчальної геофізичної практики : навч. посібник для студ. геол. спец. ВНЗ / [Вижва С.А., Рева М.В., Онищук І.І., Онищук В.І.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 303, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 269-270. – ISBN 978-966-439-692-6
480756
  Буров О.М. Електромеханічна система імітатору вітротурбіни : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Буров Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
480757
   Електромеханічний ефект в збуджених електричним струмом та електричним полем кристалах кремнію / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, О.В. Руденко, С.М. Науменко, Т.Д. Котікова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 448-461. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Приведені результати дослідження електромеханічного ефекту (ЕМЕ) при різних температурах в монокристалах n- та p-Si. Механічні властивості приповерхневих шарів кремнію досліджувались методом мікроіндентування. Виявлено, що електронне збудження ...
480758
  Бойко С.М. Електромеханічний комплекс вітроенергетичної установки автономного живлення електроприймачів шахт та рудників : автореф. дис. ... канд. техн.наук : 05.09.03 / Бойко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
480759
   Електромеханічний перетворювач для сушки і переробки вугільних концентратів і шламів / М.М. Заблодський, В.Ю. Грицюк, Є.С. Руднєв, Д.І. Морозов // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 112-117 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-1738
480760
  Омельяненко Г.В. Електромеханічний перетворювач енергії інерційного накопичування для мереж тягового електропостачання : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Омельяненко Г. В.; Хар. дер. політехн. ін-т. – Х., 1999. – 19л.
480761
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = ectromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052 ; 2074-9937
Вип. 1 (21). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480762
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 2 (22). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480763
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 2 (22), ч. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480764
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 3 (23). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480765
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 4 (24). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480766
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 1 (25). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480767
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 2 (26). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480768
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 3 (27). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480769
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 4 (28). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480770
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 1 (29). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480771
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 2 (30). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480772
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 3 (31). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480773
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 4 (32). – 2015. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480774
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 1 (33). – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480775
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 2 (34). – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480776
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 3 (35). – 2016. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480777
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 4 (36). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480778
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 1 (37). – 2017. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480779
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 2 (38). – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480780
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 3 (39). – 2017. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480781
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 4 (40). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480782
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 1 (41). – 2018. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480783
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 2 (42). – 2018. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480784
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Бялобржеський О.В., Гладир А.І., Зачепа Ю.В. [та ін.]. – Кременчук : КрНУ, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 3 (43). – 2018. – 65, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480785
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофеев, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 1 (45). – 2019. – 78 с. – Резюме укр., англ. мовами
480786
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофеев, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 4 (48). – 2019. – 72 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2019.4.48 - Резюме укр., англ. мовами
480787
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофеев, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 1 (49). – 2020. – 74 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2020.1.49 - Резюме укр., англ. мовами
480788
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофеев, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 2 (50). – 2020. – 66 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2020.2.50 - Резюме укр., англ. мовами
480789
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофєєв, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 3 (51). – 2020. – 66 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2020.3.51 - Резюме укр., англ. мовами
480790
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофєєв, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 4 (52). – 2020. – 66 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2020.4.52 - Резюме укр., англ. мовами
480791
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофєєв, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 1 (53). – 2021. – 68 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2021.1.53 - Резюме укр., англ. мовами
480792
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофєєв, Б.Б. Кобилянский, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 2 (54). – 2021. – 70 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2021.2.54 - Резюме укр., англ. мовами
480793
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофєєв, Б.Б. Кобилянский, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 3 (55). – 2021. – 62 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2021.3.55 - Резюме укр., англ. мовами
480794
  Соколовський О.Ф. Електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок при енерго- та ресурсоощадливому керуванні : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Соколовський О.Ф. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
480795
  Лозинський Андрій Орестович Електромеханічні системи автоматизації технологічних об"єктів з інтелектуальним керуванням : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.09.03 / Лозинський А.О.; Мін-во освіти і науки України; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2004. – 41с. – Бібліогр.: 41 назв.
480796
   Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи : Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Електромеханіка" / За ред. М.Г. Поповича, О.Ю. Лозинського; Авт.: М.Г. Попович, О.Ю. Лозинський, Б.М. Мацко та ін. – Київ : Либідь, 2005. – 680с. – ISBN 966-06-0362-2
480797
  Стаценко О.В. Електромеханічні системи з підвищеним співвідношенням "момент-струм" при частотно-струмовому керуванні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Стаценко Олексій Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
480798
   Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації = Electromechanical and energy systems, modeling and optimization methods : XII Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених і спеціалістів, 10-11 квіт. 2014 р. : зб. матеріалів конф. / М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем упр. ; [редкол.: О.В. Бялобржеський та ін. ; наук. ред.: О.П. Чорний]. – Кременчук : КрНУ, 2014. – 345 с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст, анот. парал. укр.,англ. - Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISSN 2079-5106
480799
   Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації = Electromechanical and energy systems, modeling and optimization methods : XIII Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених і спеціалістів, 8-9 квіт. 2015 р. : зб. матеріалів конф. / М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем упр. ; [редкол.: О.В. Бялобржеський та ін. ; наук. ред.: О.П. Чорний]. – Кременчук : КрНУ, 2015. – 324, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., анот., парал. англ. - Текст англ., укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISSN 2079-5106
480800
   Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації = Electromechanical and energy systems, modeling and optimization methods : XV Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених і спеціалістів, 11-12 квіт. 2017 р. : зб. матеріалів конф. / М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем упр. ; [редкол.: О.В. Бялобржеський та ін. ; наук. ред.: О.П. Чорний]. – Кременчук : КрНУ, 2017. – 266 с. : іл., табл. – Другий тит. арк. англ. - Ст. англ., укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2079-5106
480801
  Купрєєнко М.В. Електроміографічний контроль впливу електротерапевтичного апарату - Ceragem Master CGM 3500 на стан // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 09. – С. 38-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
480802
  Красницький Б.О. Електромобілі в Україні без мита - вплив на продажі // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – C. 30-33. – ISBN 978-617-645-228-7
480803
  Панчишин В.Н. Електромоделювання в заводських лаботаротіях / В.Н. Панчишин. – Київ, 1968. – 46с.
480804
  Кущ Є.В. Електромузичний інструментарій як еволюційний фактор музичної культури XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Кущ Євген Вадимович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 36 назв
480805
  Пирятинський Ю.П. Електрон-електронна взаємодія в молекулярних кристалах та молекулах / Ю.П. Пирятинський, Є.С. Репецький, Т.Д. Шатній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 352-361. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Електронні стани системи описано в багатозонній моделі сильного зв"язку з урахуванням електрон-електронної взаємодії. Виконано розрахунок енергетичного спектру й ефективних зарядів на атомах молекули триціанобутадієнкарбазола.
480806
  Гамаюн О.В. Електрон-електронна взаємодія та генерація щілини в графені : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Гамаюн Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 12назв
480807
  Писаржевський Л.В. Електрон в електрохімії / Л.В. Писаржевський. – Дніпропетровськ : Державне видавництво України, 1929. – 95 с.
480808
  Новиков М.М. Електрон служить людині. / М.М. Новиков. – К., 1965. – 45с.
480809
   Електрона заліковка // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Харківському політехнічному інституті створили новий формат залікових книжок.
480810
  Демкова М. Електроне урядування - запорука прозорості та ефективності влади // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 124-127.
480811
   Електронейроміографічні критерії ризику травматизму у різних гендерних групах спортсменів, що спеціалізуються у боксі / О.В. Колосова, О.М. Лисенко, С.Ф. Гасанова, Д.Ю. Берінчик // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 55-62 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1992-7894
480812
  Дехтяр І.Я. Електрони - перетворювачі енергії / І.Я. Дехтяр, В.І. Силантьєв. – Київ, 1972. – 46 с.
480813
  Ляшенко В.І. Електрони в твердих тілах / В.І. Ляшенко. – Київ, 1953. – 23 с.
480814
  Баран П.І. Електроний рівнево-маятниковий метод вимірювання кренів споруд // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 10-13 : схема, табл. – Бібліогр.: 5 назв
480815
  Чайковська В.В. Електронізація господарських відносин як вимога щодо модернізації національного зовнішньоекономічного законодавства // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 132-135. – ISBN 978-966-927-199-0
480816
  Джига Т.В. Електронізація і "мобілізація" державних послуг як інструмент модернізації державного управління в Україні // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 48-54. – ISBN 978-966-02-7953-7
480817
  Маловичко А.С. Електронізація логістичних операцій підприємств в умовах трансформації торговельних відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 126-130. – ISSN 2222-4459
480818
  Жовнір А. Електронізація соціальних комунікацій у сучасному українському суспільстві: мережеві підходи // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 1 (14). – С. 33-37. – ISSN 2306-3971
480819
  Кожухар О.Т. Електроніка в біомедичних дослідженнях і медичній діагностиці : монографія / О.Т. Кожухар, Л.В. Новікова, В.О. Новіков ; [М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т]. – Херсон : Херсонський національний технічний університет, 2017. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-103. – ISBN 978-966-2207-44-6
480820
  Бургонський Г.А. Електроніка в медицині. / Г.А. Бургонський. – Київ, 1975. – 46с.
480821
  Кондратенко В.І. Електроніка в позакласній роботі / В.І. Кондратенко. – Київ, 1972. – 144 с.
480822
   Електроніка і нанотехнології // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про Міжнародну науково-технічну конференцію "Електроніка і нанотехнології" в КПІ ім.Ігоря Сікорського.
480823
   Електроніка та зв"язок = Электроника и связь = Electronics and Communications : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; редкол.: Якименко Ю. І., Кириленко А.В., Борисов О.В. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1995-. – ISSN 2523-4447
Т. 22, № 4 (99). – 2017. – 74, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2017 р. журн. вих. рос. мовою : "Электроника и связь"
480824
   Електроніка та зв"язок = Электроника и связь = Electronics and Communications : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; редкол.: Якименко Ю. І., Кириленко А.В., Борисов О.В. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1995-. – ISSN 2523-4447
Т. 22, № 3 (98). – 2017. – 79, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2017 р. журн. вих. рос. мовою : "Электроника и связь"
480825
   Електроніка та зв"язок = Электроника и связь = Electronics and Communications : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; редкол.: Якименко Ю. І., Кириленко А.В., Борисов О.В. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1995-. – ISSN 2523-4447
Т. 22, № 2 (97). – 2017. – 84, [4] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2017 р. журн. вих. рос. мовою : "Электроника и связь"
480826
   Електроніка та зв"язок = Электроника и связь = Electronics and Communications : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; редкол.: Якименко Ю. І., Кириленко А.В., Борисов О.В. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1995-. – ISSN 2523-4447
Т. 22, № 1 (96). – 2017. – 81, [3] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2017 р. журн. вих. рос. мовою : "Электроника и связь"
480827
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information echnologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1966-
Вип. 1. – 2011
480828
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480829
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480830
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480831
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 5. – 2015. – 203 с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., рос., англ. мовами
480832
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 6. – 2016. – 176 с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
480833
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 7. – 2017. – 144 с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
480834
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 8. – 2017. – 162 с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
480835
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 9. – 2018. – 173, [1] с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
480836
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 10. – 2018. – 143, [1] с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
480837
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 11. – 2019. – 139, [1] c. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
480838
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 12. – 2019. – 145, [3] с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
480839
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 13. – 2020. – 149, [3] с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
480840
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 14. – 2020. – 95, [2] c. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
480841
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 15. – 2021. – 143, [3] c. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
480842
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 16. – 2021. – 117, [3] c. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
480843
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 17. – 2022. – 85, [1] c. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами. - На обкл. журн. "Вісник Львівського ун-ту". Серія електроніка та інформаційні технології
480844
  Карпінець Б.І. Електроніка та мікропроцесорна техніка : навч. посібник / Б.І. Карпінець ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 363, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 363. – ISBN 978-966-694-270-1
480845
  Кобченко К. Електронна "Енциклопедія Київського університету" представляє себе світові / К. Кобченко, О. Мостяєв // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 1, 2


  "Енциклопедія Київського університету" - науково-довідковий електронний ресурс (http://eu.univ.kiev.ua/), який має на меті всебічно представити історію КНУ імені Тараса Шевченка від часу його заснування як Університету Св. Володимира до сьогодення. ...
480846
  Папакін Г.В. Електронна археографія: новітній напрям старої науки, її складові та стан досліджень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 25-34


  Уперше проаналізований яскравий феномен сучасної гуманітарної науки - електронна археографія, поява якого в останні десятиліття ставить нові проблеми перед публікаторами історичних джерел. Подаються пропозиції щодо її структури, основну увагу приділено ...
480847
  Лангенбах М.О. Електронна база моделей семантико-синтаксичної сполучуваності іменників української мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 249-252. – Бібліогр.: Літ.: с. 252; 8 п. – ISSN 1729-360Х
480848
  Добровольська В.В. Електронна бібліотека "Україніка" - унікальний інтегрований ресурс цифрової документальної спадщини // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 79-87. – ISSN 2409-9805
480849
  Микитенко А. Електронна бібліотека «Культура України» // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 1 (51). – С. 5-6
480850
  Стронська Н.Т. Електронна бібліотека в контексті інформаційної моделі "Українська бібліографія в особах" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 43-49. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження з розглядом особливостей репрезентації електронної бібліотеки на тлі інформаційного суспільства як осередку актуалізованих останнім даних. Останнє пов"язане зі специфікою функціонування електронної бібліотеки, структурною ...
480851
  Терентьєв С.О. Електронна бібліотека в правовому полі // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14-16 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Л.Ф. Грінберг, М.М. Цілина ; редкол.: Н.А. Бачинська, Л.Ф. Грінберг, Ю.І. Горбань та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – С. 68-70. – ISBN 978-966-602-335-6
480852
  Сенченко Н. Електронна бібліотека Києво-Печерської лаври: проблеми створення та перспективи розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (305), грудень. – С. 13-18. – ISSN 2076-9326
480853
  Ритар І. Електронна бібліотека ОУНБ ім. Д.І. Чижевського поповнилася раритетним виданням з етнографії // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 23-25
480854
  Іванова М. Електронна бібліотека та право інтелектуальної власності / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 43-47. – ISSN 2076-9326
480855
  Аліференко І. Електронна бібліотека Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 27-29
480856
  Спірін О.М. Електронна бібліотека як джерело статистичних даних для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень / О.М. Спірін, Т.Л. Новицька, А.В. Яцишин // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 2 (35). – C. 7-26. – ISSN 1998-6939


  "У статті досліджено особливості використання статистичного модуля IRStat2 Електронної бібліотеки НАПН України у формуванні статистики для інформаціно-аналітичної підтримки науково-педагогічних досліджень."
480857
  Ланде Д. Електронна бібліотека як середовище адаптивного агрегування інформації / Д. Ланде, О. Баркова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 2 (214). – С. 12-17. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1029-7200


  Автори статті пропонують узагальнену схему функціонування мережі електронних бібліотек, яка ґрунтується на феномені конвергенції двох напрямів діяльності бібліотеки - обслуговування користувачів і формування фонду. Розглядаються окремі параметри мережі ...
480858
  Стронська Н.Т. Електронна бібліотека як структурна частина інформаційної моделі "Українська бібліографія в особах": постановка проблеми // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 37-43. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження з розглядом особливостей репрезентації електронної бібліотеки на тлі інформаційного суспільства як осередку актуалізованих останнім даних. Останнє пов’язане зі специфікою функціонування електронної бібліотеки, структурною ...
480859
  Беззуб І.О. Електронна бібліотека як частина інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 215-218. – ISBN 978-966-02-7706-9


  Електронні бібліотеки (ЕБ) – один із популярних та перспективних напрямів організації електронних інформаційних ресурсів. Вони створюються як розподілені інформаційні системи, що дозволяють ефективно використовувати цифрові формати інформаційних ...
480860
  Айвазян О.Б. Електронна бібліотечна система: проблеми обліку // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 3. – С. 23-26


  У повідомленні поставлена проблема обліку електронних ресурсів та їх використання в бібліотеках вищих навчальних закладів України.
480861
  Пркоф"єва О.В. Електронна біржа в області перестрахування: FLY RE: особливості розвитку та функціонування // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 198-204
480862
  Трушкіна Н.В. Електронна біржова платформа як інструмент організації збутової діяльності вугледобувних підприємств в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 113-118. – ISSN 2222-4459
480863
  Слива Т.Ю. Електронна будова [CH3C(NOH)COOH]2 і [CU{CH3C(NOH)CO2}2-H]Py / Т.Ю. Слива, Р.Д. Лампека, І.В. Распертова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-31. – (Хімія ; Вип. 35)


  Досліджено електронну і просторову будову димеру 2-оксимінопропіонової кислоти (H2L) та її комплексної сполуки [Cu (HL)2 -H]Py. Виявлено, що димеризація не призводить до значних змін в електронній будові і геометрії фрагментів химерної молекули (H2L)2, ...
480864
  Хижний Ю.А. Електронна будова кристалів вольфрамату свинцю PbWO4 на енергетичній ділянці міжзонних оптичних переходів / Ю.А. Хижний, С.С. Неділько // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 417-428. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено результати ab-initio розрахунку електронної структури молекулярного кластера з двох формальних одиниць кристала вольфрамату свинцю PbWO4. За допомогою розрахованих енергетичних розподілів парціальних густин електронних станів атомів кластера ...
480865
  Кулініч А.В. Електронна будова та спектрально-флуоресцентні властивості мероціанінів = Electronic structure and spectral and fluorescence properties of merocyanines / А.В. Кулініч, О.О. Іщенко ; [НАН України, Ін-т орган. хімії]. – Київ : Наукова думка, 2022. – 318, [1] с., [8] арк. іл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 279-314. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1871-6
480866
  Кулініч А.В. Електронна будова та спектрально-флуоресцентні властивості мероціанінів у різних середовищах : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Кулініч Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
480867
  Пашкевич О. Електронна версія українського ділового тижневика "Галицькі контракти" // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 51-53. – ISBN 966-95840-5-1
480868
  Даніч В.М. Електронна взаємодія суб"єктів господарювання під час глобальних викликів / В.М. Даніч, М.С. Татар // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 60-68. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
480869
  Туровська Л. Електронна виставка як комунікаційна модель діяльності наукової бібліотеки / Леся Туровська, Інесса Смоляр // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 3 (224). – С. 29-31. – ISSN 2076-9326


  Досліджено організацію електронних бібліотечних виставок у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського як засобу продукування й організації наукових знань та інструменту дистанційного обслуговування у процесі задоволення потреб користувачів ...
480870
  Туровська Л. Електронна вітрина нових надходжень до фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в системі дистанційного бібліотечного обслуговування // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 3 (25). – С. 15-17. – ISSN 2518-7341
480871
  Голусяк М. Електронна газета // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 23-26. – ISBN 966-95840-5-1
480872
  Орлова Н.С. Електронна готовність органів публічної влади в Україні / Н.С. Орлова, Ю.Л. Мохова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – C. 61-66. – ISSN 2306-6814
480873
  Яхонтова Т.В. Електронна групова дискусія як жанр міжнародного наукового спілкування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 711-718. – ISBN 966-581-481-8
480874
  Ліу Й. Електронна демократія в інформаційну епоху: досвід Китаю // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 218-224. – ISSN 0132-1331
480875
  Золотар О.О. Електронна демократія і цифрова диктатура // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 16-25
480876
  Грицяк Н.В. Електронна демократія як інструмент посилення інформаційної прозорості влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 223-226. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741
480877
  Константинівська А.К. Електронна демократія як невід"ємний елемент інформаційного суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 231-233
480878
  Бойчун С.О. Електронна демократія як тенденція глобального політичного розвитку : Дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / С.О. Бойчун ; КНУТШ, Ін-т міжнар. віднос., Каф. міжнар. комунікацій та зв"язків з громадськістю. – Київ : [Б. в.], 2010. – 189 л. + Додатки: л. 189. – Бібліогр.: л. 179-188
480879
  Бойчун С.О. Електронна демократія як тенденція глобального політичного розвитку : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Бойчун С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 4 назв.
480880
  Дубас О.П. Електронна демократія: сутність і перспективи розвитку в Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 187-190
480881
  Барікова А.А. Електронна держава: нова ефективність урядування : монографія / А.А. Барікова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Центр політ.-прав. реформ. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 223, [1] с. – Глосарій: с. 197-203. - Алф.-предм. покажчик: с. 204-206. – Бібліогр.: с. 207-223. – ISBN 978-966-667-666-8
480882
  Натаров О. Електронна джерельна база у відображенні життя релігійних організацій в Україні // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 143-160.
480883
  Висоцький О.Ю. Електронна дипломатія як інструмент пропаганди // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 81


  The main of the study is to reveal the essence and instrumental potential of e-diplomacy in objective the international arena, particularly in the area of effective implementation impact on foreign audiences. Methodological basis of research is the ...
480884
  Находкін М.Г. Електронна діагностика поверхні твердих тіл та тонких плівок // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 9 : Радіофізичний факультет. Військовий інститут. – С. 19-25
480885
  Матвейчук Л.О. Електронна діяльність державної фіскальної служби України - інноваційний механізм соціальної реабілітації // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 282-285. – ISBN 978-966-654-490-5
480886
  Прохоренко О. Електронна доставка документів у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського: досвід упровадження / Олена Прохоренко, Тетяна Павленко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 2 (220). – С. 12-16. – ISSN 1029-7200


  У статті узагальнено досвід ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського щодо упровадження в роботу МБА, ДД нової послуги - електронної доставки документів (ЕДД). Визначено перспективи використання цієї інноваційної сервісної послуги для задоволення потреб ...
480887
  Карлова І.О. Електронна звітність та "законні" її користувачі в умовах сучасного інформаційно-комунікаційного середовища / І.О. Карлова, О.І. Поліщук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 82-89. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті визначено переваги та недоліки електронного способу подання звітності з окремим виділенням, на прикладі інших держав, можливого витоку інформації з інформаційних баз даних, які формуються контролюючими органами в умовах глобального ...
480888
  Коплак О.В. Електронна і ядерна спінова динаміка в напівпровідникових нано- та гетероструктурах : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07, 104 / Коплак Оксана Вячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 370 арк. – Надзаг. дані тит. арк. продубльовано. - Додатки: арк. 358-370. – Бібліогр.: арк. 14-19, 321-357, в додатках: арк. 364-369 та в підрядк. прим.
480889
  Коплак О.В. Електронна і ядерна спінова динаміка в напівпровідникових нано - та гетероструктурах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Коплак Оксана Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
480890
  Білоцерковець Н. Електронна ідентифікація та електронна автентифікація: деякі аспекти співвідношення і розмежування понять // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 255-256
480891
  Токарев П. Електронна інтерактивна панель як сучасний засіб професійної підготовки майбутніх учителів фізики // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 68-74. – ISSN 1562-529Х
480892
  Шрайберг Я. Електронна інформація, бібліотеки і суспільство: що нам чекати від нового десятиліття інформаційного століття? // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 70-86 : рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1682-2366
480893
  Шрайберг Я. Електронна інформація, бібліотеки і суспільство:що нам чекати від нового десятиліття інформаційного століття ? // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 96-125. – ISSN 1682-2366
480894
  Богун Н. Електронна книга в бібліотечних колекціях // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 22-24
480895
  Водолазька С.А. Електронна книга як різновид інноваційної технології у видавничій галузі країн Східної і Західної Європи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 94-97


  У статті йдеться про електронну книгу як різновид технічної інновації, значення її для світового видав-ничого ринку. Характеризуються причини її появи, регіональні особливості розповсюдження, специфіка апровадження і впливу на людину. Визначаються ...
480896
  Шрайберг Я. Електронна книга, майбутнє бібліотеки і суспільна свідомість: спроба осмислення і передбачення // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (114). – С. 80-121 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 26 назв. – ISSN 1682-2366
480897
  Колоскова Г.В. Електронна книговидача як засіб задоволення інформаційних потреб користувачів Дніпровського регіону // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 109-117. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано особливості формування, зберігання, використання та розвитку електронних фондів і колекцій документів, видачі електронних видань як нового напряму інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек. Визначено роль і місце ...
480898
  Мутаєва О.П. Електронна колекція карт НБУ ім. В.І. Вернадського в системі наукового інформаційного простору України / О.П. Мутаєва, С.П. Боднар // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 151-159


  Стаття присвячена питанню популяризації електронної колекції карт картографічних фондів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Розглянуто структуру електронної колекції, її наповненість та режими доступу до бібліотечного ресурсу, як ...
480899
  Машина Ю.В. Електронна комерція - платіжні системи мережі Інтернет // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 344-348. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
480900
   Електронна комерція : Навчальний посібник. – Київ : КНТЕУ, 2002. – 326с. – ISBN 966-574-373-2
480901
  Макарова М.В. Електронна комерція : Посібник / М.В. Макарова. – Київ : Академія, 2002. – 272с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-131-7
480902
  Плескач В.Л. Електронна комерція : підручник / В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька. – Київ : Знання, 2007. – 536с. – ISBN 966-346-241-8
480903
  Шалева О.І. Електронна комерція : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / О.І. Шалева. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 214, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-215. – ISBN 978-611-01-0152-3
480904
  Оліфіров О.В. Електронна комерція : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Оліфіров, К.О. Маковейчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. інформ. систем і технологій упр. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 305, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 302-305. – Бібліогр.: с. 296-299. – ISBN 978-966-385-253-9
480905
  Шалева О.І. Електронна комерція : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.І. Шалева. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 214, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-215. – ISBN 978-611-01-0152-3
480906
  Дражниця С.А. Електронна комерція : навч. посібник / Дражниця С.А. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 182 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-181. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-216-1
480907
  Курташова І.В. Електронна комерція в Україні та її перспективи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 80-84. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
480908
   Електронна комерція в Україні та основні інноваційні тренди її розвитку / К.Б. Волощук, Ю.О. Волощук, В.Р. Волощук, С.В. Богачик // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Горюк В., Мєжва-Герштек М., Носал П. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 31. – С. 98-109. – ISSN 2706-9052
480909
  Патраманська Л.Ю. Електронна комерція в Україні та Польщі: порівняльний аналіз // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 209-215. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
480910
  Задорожний З. Електронна комерція в Україні: дискусійні аспекти нормативно-правового регулювання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 119-126. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
480911
  Ховрак І.В. Електронна комерція в Україні: переваги та недоліки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 16-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
480912
  Чан К.А. Електронна комерція в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 229-232. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто особливості електронної торгівлі у сучасних умовах.
480913
  Шевченко О. Електронна комерція в умовах чинного законодавства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.142-143. – ISSN 0132-1331
480914
   Електронна комерція і право : навч.-метод. посібник для студентів магістерської програми "Міжнародне та порівняльне право інтелектуальної власності" / [уклад. А.А. Маєвська]. – Харків : Національний університет "Юридична академія ім. Ярослава Мудрого", 2012. – 420, [1] с. : табл. – На обкл.: Проект Tempus JP-00121-2008 IPMASTER "Intellectual Property Law: New Master Curriculum for hte National Consultancy e-Centre on IP management". - Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 9-26 та в прим. в кінці модулів
480915
  Краус К.М. Електронна комерція та інтернет-торгівля : навч.-метод. посібник / К.М. Краус, Н.М. Краус, О.В. Манжура. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2021. – 454, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 449-454. – ISBN 978-617-646-503-4
480916
  Салій Т.М. Електронна комерція та Інтернет в інформаційному секторі економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 114-117.
480917
  Повна С. Електронна комерція та цифровий маркетинг у розвитку національних підприємств / С. Повна, Ю. Олифіренко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2022. – № 2 (30). – С. 64-73. – ISSN 2411-5215
480918
  Гетманцев М.О. Електронна комерція у сучасному праворозумінні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (226). – C. 6-15. – ISSN 2308-9636
480919
  Селюченко Н.Є. Електронна комерція як інструмент забезпечення безперервності бізнесу в умовах пандемії COVID-19 / Н.Є. Селюченко, А.М. Білогрива // Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; ed. board: Ihor Oleksiv, Olga Melnyk, Khrystyna Peredalo [et al.]. – Львів, 2022. – Vol. 4, N 1. – С. 159-166. – ISSN 2707-5710
480920
  Трофимова Н.В. Електронна комерція як механізм інтернаціоналізації бізнесу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 20-26.
480921
  Василенко О.С. Електронна комерція як напрям уніфікації в рамках ЮНСІТРАЛ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 338-341


  Дослідження присвячено вивченню питань уніфікації міжнародного приватного права в рамках роботи ЮНСІТРАЛ у сфері електронної комерції, зокрема, аналізу конвенцій та інших документів ЮНСІТРАЛ у сфері електронної торгівлі, аналізу їх основних положень, ...
480922
  Чучковська А.В. Електронна комерція як правове явище // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 78-84.
480923
  Дячук О.А. Електронна комерція як соціальний феномен // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – C. 3-13. – (Серія соціологічна ; вип. 11). – ISSN 2078-144X
480924
  Чучковська А. Електронна комерція: деякі проблеми правового регулювання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.111-117. – ISSN 0132-1331
480925
  Куценко Д.М. Електронна комерція: сутність та проблеми правового регулювання // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 51-54. – ISBN 978-966-493-863-8
480926
  Запека В.М. Електронна комерція: сучасні тенденції / В.М. Запека, Л.Б. Кубявка // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 346-347
480927
  Естрінгер Клаус Електронна комунікаційна система (ЕКС) як засіб зв"язку з банками та іншими кредитними установами на дому (інструментальний маркетинговий підхід) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-77. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
480928
  Теус С.М. Електронна концепція водневої крихкості металів (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 63-68. – ISSN 0372-6436


  За допомогою розрахунків із перших принципів та експериментальних методик досліджено особливості впливу водню на фізико-механічні властивості матеріалів. Показано, що теорія підсиленої воднем локалізованої пластичності адекватно описує явище водневої ...
480929
   Електронна кореляція і фізико-хімічні властивості матеріалів : Посібник. – Москва : Вища школа, 1979. – 91с.
480930
  Скіцько В.І. Електронна логістика як складова сучасного бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – С. 309-314. – ISSN 2222-4459
480931
  Міхровська М.С. Електронна медицина в Україні: зміст та особливості становлення // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 65-67
480932
  Салига Ю.Т. Електронна мікроскопія біологічних об`єктів / Ю.Т. Салига, В.В. Снітинський. – Львів : Світ, 1999. – 152с. – ISBN 966-603-036-5
480933
   Електронна мікроскопія цитопатології вірусних інфекцій рослин на моделі "тютюн - вірус тютюнової мозаїки : метод. рекомендації / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [рек. підгот.: О.В. Шевченко, О.А. Іутинська]. – Київ, 2009. – 31 с., включ. обкл. : іл. – Без. тит. арк. - Слов. термінів: с. 31. – Бібліогр.: с. 28-30
480934
  Свистун В.В. Електронна музика в епоху постмодерну // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 124-125
480935
  Бондаренко А.І. Електронна музика в Україні останньої третини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бондаренко Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
480936
  Сірко Ірина Електронна музика як фактор групової ідентифікації молоді : філософсько-антропологічний аспект // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 40-44
480937
  Самохіна Н. Електронна наукова бібліотека як засіб інтелектуального доступу до документів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 307-316. – ISSN 2224-9516
480938
  Лобузіна К. Електронна наукова періодика відкритого доступу: семантичні веб-технології для бібліотек / Катерина Лобузіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 3 (227). – С. 18-23. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто проблеми інтеграції бібліографічних даних та бібліотечних електронних ресурсів у наукові інтернет-комунікації на основі технологій семантичного вебу. Запропоновано рішення щодо інтеграції електронної бібліотеки наукових періодичних видань ...
480939
  Вергунов В.А. Електронна наукова сільськогосподарська бібліотека як аспект удосконалення системи інформаційно-бібліотечного обслуговування АПВ в Україні : наукова доповідь / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 20 с. : іл., табл.
480940
  Урсол О. Електронна освіта як інструмент розвитку інформаційного суспільства // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 207-212. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті розглянуті основні тенденції розвитку електронної освіти. Проаналізовано сучасний етап розвитку e-learning і головних чинників, які впливають на успішність та ефективність його впровадження у традиційну освіту. Висвітлено переваги навчання з ...
480941
  Політанський В.С. Електронна освіта як фундамент демократичного та правового майбутнього // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 3. – С. 108-126. – ISSN 1993-0909
480942
  Безрученков Ю. Електронна освіта: реалізація в Україні // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 67-71. – ISSN 2308-4634
480943
  Кармаза О. Електронна особа (особистість) як суб"єкт правовідносин у цивілістичному процесі / О. Кармаза, О. Грабовська // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 5-10. – ISSN 2663-5313
480944
  Рижко І. Електронна періодика у системі наукової комунікації: особливості становлення та функціонування // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 52-56. – ISSN 2226-8669
480945
  Пастушенко О.В. Електронна періодика як складова інформаційних ресурсів у працях українських бібліотекознавців // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 27-31. – Бібліогр.: 14 назв.


  Розглядаються питання дослідження в українській бібліотечній сфері періодичних видань нового типу - електронних журналів та газет у системі соціальних комунікацій. Показано, що в дисертаційних працях, монографіях та статтях розв"язуються питання видів ...
480946
  Дончак Л.Г. Електронна петиція як індикатор довіри громадян до влади / Л.Г. Дончак, В.Г. Мазур // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 201-208. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
480947
  Каденко Д.О. Електронна петиція як механізм взаємодії між органами публічної влади та суспільства // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 44-47. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
480948
  Лук"ян В.О. Електронна петиція як одне з інформаційних прав людини і громадянина // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 149-151. – ISBN 978-617-7611-44-7
480949
  Лученко Д. Електронна петиція як форма оскарження рішень, дій або бездіяльності суб"єктів публічної влади // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 11. – С. 53-64. – ISSN 1026-9932
480950
  Ємельянова А.Г. Електронна петиція як форма реалізації конституційного права на участь в управлінні державними справами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ємельянова Анна Геннадіївна ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
480951
  Мельянков В. Електронна платіжна система WM Transfer: сучасна проблематика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 167-169
480952
  Марцева І.С. Електронна платформа державних закупівель: проблеми державного управління та практики застосування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 377-381
480953
  Стадник В.Й. Електронна поляризовність фероїків : монографія / В.Й. Стадник, М.О. Романюк, Р.С. Брезвін ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 305, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 287-305. – ISBN 978-617-10-0044-5
480954
   Електронна реєстрація дисертацій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У зв"язку із введенням УкрІНТЕІ дослідної експлуатації системи електронної реєстрації захищених дисертацій, Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України звернувся до керівників ВНЗ та Голів спеціалізованих вчених рад з ...
480955
  Синютка Н.Г. Електронна резидентність та пряме оподаткування: аспекти фінансової безпеки / Н.Г. Синютка, О.С. Червінська, В.В. Гоменюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 363-369. – ISSN 2222-4459
480956
   Електронна система // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 квітня (№ 16). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Студенти першокурсники факультету комп"ютерних наук, фізики та математики Херсонського державного університету тестуватимуть електронну систему "ХДУ-24".
480957
  Кравченко С. Електронна система моніторингу базової мережі публічних бібліотек: попередні підсумки роботи // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 28-31
480958
  Письменний І.О. Електронна система охорони здоров"я: постійний моніторинг стану пацієнта : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Письменний Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 5 назв
480959
  Петухова Л.Є. Електронна система підтримки нормативно-правової бази дистанційної системи навчання / Л.Є. Петухова, Н.В. Осипова // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Спецвип. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 7 : Спеціальний випуск присвячений науковим результатам виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" у 2006-2010 роках. – С. 12-18. – ISSN 1998-6939


  У роботі проаналізовано інформаційно-комунікаційні технології в системі дистанційної освіти, їх зміст, місце й функції в навчальному процесі.
480960
  Шкумат А.П. Електронна спектроскопія в хімічних дослідженнях та в хімічному матеріалознавстві : лаб. практикум : навч. посібник / А.П. Шкумат ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-167 та в кінці частин. – ISBN 978-966-285-265-3
480961
  Пустовіт Ю.В. Електронна структура FeSe1-xTex в околі рівня Фермі та її зміни з температурою : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Пустовіт Юрій Валерійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
480962
  Находкін М.Г. Електронна структура інтерфейсів Cu/Ge(111) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 297-305. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методів електронної спектроскопії досліджено формування Cu/Ge інтерфейсів при адсорбції Си на кристалічних та розупорядкованих бомбардуванням іонами Аr+ поверхнях Ge(111) при кімнатній температурі. Установлено, що на розупорядкованих ...
480963
   Електронна структура купратів / П.К. Ніколюк, В.А. Макара, В.Г. Дзісь, В.М. Дідич, Ю.Л. Хом"яківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 365-369. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом рентгенівської емісійної спектроскопії досліджено електронну структуру інтерметалічних сполук YbCo[нижній індекс 2]Si[нижній індекс 2], YbCu[нижній індекс 2]Si[нижній індекс 2] та CeCu[нижній індекс 2]Si[нижній індекс 2].
480964
   Електронна структура молекулярної системи фуллерену С60 з індопентаметинцианіновим барвником при стековій і ковалентній взаємодіях / Г.М. Зарицька, В.А. Брусенцов, О.Л. Павленко, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, О.Д. Качковський, Ю.Л. Брікс // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.Б. Молодкін, А.Г. Білоус, І.В. Блонський [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 15, вип. 3. – С. 507-516. – ISSN 1816-5230
480965
   Електронна структура основ ціанінових барвників у розчинах і плівках / О.Л. Павленко, А.М. Гапонов, А.І. Лесюк, І.П. Пундик, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, П.Ю. Кобзар, В.В. Курдюков, О.Д. Качковський // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.А. Татаренко, Б.М. Мордюк, В.В. Лізунов [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 17, вип. 1. – С. 145-154. – ISSN 1816-5230
480966
  Годлевська О.А. Електронна структура та властивості сплаву FeTi / О.А. Годлевська, І.В. Плющай, С.П. Репецький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 331-341. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В багатозонній s-d-моделі в наближенні діагонального безладдя методом когерентного потенціалу, що базується на кластерному розкладі для повної Т-матриці розсіяння, досліджено електронну структуру бінарного сплаву замінення FeTi. Розглянуто особливості ...
480967
  Хижний Ю.А. Електронна структура та механізми люмінесценції сполук із оксианіонами та катіонами Mn+ (n=1-4) у їх складі : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Хижний Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 386 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 327-367 арк.
480968
  Хижний Ю.А. Електронна структура та механізми люмінесценції сполук із оксианіонами та катіонами Mn+ (n=1-4) у їх складі : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Хижний Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки Ураїни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 106 назв
480969
  Єгорова Т. Електронна структура та спектри поглинання ціанінових барвників ряда тетразолоізоіндолу / Т. Єгорова, З. Войтенко, А. Ільченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 66-68. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Розраховано електронну структуру та спектри поглинання ціанінового барвника ряда тетразолоізоіндолу. Показано, що такі барвникі за своєю електронною структурою відносяться до карбоціанінів, хоча формально є монометинціанінами. Визначено ...
480970
  Репецький С.П. Електронна структура та спін-залежний транспорт у вуглецевих нанорурках з домішкою хрому / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, В.В. Шастун // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 283-299. – ISSN 1024-1809
480971
  Годлевська Оксана Олександрівна Електронна структура та умови існування впорядкованих фаз сплавів перехідних металів : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.07 / Годлевська О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 136с. – Бібліогр.: л. 121-136
480972
  Годлевська Оксана Олександрівна Електронна структура та умови існування впорядкованих фаз сплавів перехідних металів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Годлевська О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
480973
  Шпак А.П. Електронна структура та фізичні властивості твердих тіл : навч. посібник для студентів фіз. та інж.-фіз. спеіальностей. вищ. закл. освіти / А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, В.Є. Федоров ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Техн. центр НАН України. – Київ : [б. в.]. – ISBN 5-7763-9636-0
Ч. 1 : Системи з сильно локалізованими та делокалізованими електронними станами. – 2004. – 90, [1] с. : іл., табл. – Кн. опис. за обкл. - На тит. арк. зазнач. назву частини. – Бібліогр.: с. 90
480974
  Яворський Богдан Юрійович Електронна структура, поверхня ферміта оптичні властивості силіцидів перехідних металів : автореф. дис. ... кандид. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Яворський Богдан Юрійович ; НАН України, Ін-т металофізики. – Київ, 1996. – 23 с.
480975
  Мазуренко Д.М. Електронна теорія речовини : Підручник / Д.М. Мазуренко. – Київ : Вища школа, 1969. – 176 с.
480976
  Синявська О.А. Електронна торгівля в Україні: тенденції та перспективи розвитку // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 126-132. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
480977
  Покатаєва О.В. Електронна торгівля як нова форма організації торговельно-економічної відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 148-153. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
480978
  Кушерець Д. Електронна торгівля як чинник економічного розвитку країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 258-261
480979
  Ткаченко С.О. Електронна торгівля: шляхи підвищення культури обслуговування споживачів / С.О. Ткаченко, А.С. Дядін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 200-204. – ISSN 2222-4459
480980
  Савченко А. Електронна Україна: міф чи реальність? / А. Савченко, І. Івченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 3-6
480981
  Кравченко К. Електронна форма взаємодії з приватними особами // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 99-101. – ISBN 978-617-7069-15-6
480982
  Безклуба О. Електронна форма господарських договорів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 98-100
480983
  Одегова Л. Електронна форма господарчого договору // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.29-34
480984
  Поліводський О.А. Електронна форма договору: перспективи застосування у сфері переходу прав на землю та іншу нерухомість // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 276-287. – ISSN 0869-2491
480985
  Швець Н. Електронна форма трудового договору в контексті реформування законодавства про працю / Н. Швець, Д. Черняченко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 84-89. – ISSN 2307-8049
480986
  Міловська Н. Електронна форма укладення договорів страхування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 34-41. – ISSN 2663-5313
480987
  Жарких М. Електронне видання творів Івана Франка // "Дивлячись на цей гірський світ" : літературознавчий збірник / НАН України, Ін-т Івана Франка ; Наук. т-во ім. Шевченка ; [редкол.: Є. Нахлік (голова) та ін. ; відп. ред. А. Швець]. – Львів : [б. в.], 2018. – С. 351-353. – ISBN 978-966-02-8572-9
480988
  Онуфрієнко О. Електронне врядування: логіка еволюції концепції в контексті універсального тренду на конвергенцію громадянського суспільства та держави (досвід США) // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 21-33. – ISSN 2414-4436
480989
  Біленчук П. Електронне кримінальне провадження: Пріоритетні напрями цивілізаційного розвитку та можливості імплементації в Україні / П. Біленчук, М. Малій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 1-7 листопада (№ 44). – С. 12. – ISSN 1992-9277
480990
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 40, № 6. – 2018. – 117 с. – До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
480991
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 40, № 5. – 2018. – 123, [1] с. – До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
480992
   Електронне навчальне видання як новий формат забезпечення навчального процесу у закладах вищої освіти / М.В. Бігдан, Р.М. Кантемирова, О.В. Кондрашова, О.Л. Резніченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – Вип. 3 (116). – С. 72-79. – ISSN 1995-0519
480993
   Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека" = Электронное научное издание "Публичное администрирование и национальная безопасность" = Electronic sientific publication "Public administration and national security" / голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Арошидзе П., Ахметова Л.С., Гечбаія Б.Н. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018-. – ISSN 2617-572Х
№ 1 (1). – 2018. – 65, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
480994
  Вербівський Д.С. Електронне освітне середовище навчання математичних дисциплін: принципи побудови і структура // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 55-58. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
480995
  Бєльчева Т.Ф. Електронне портфоліо як інструмент самопрезентації результатів педагогічної діяльності / Т.Ф. Бєльчева, П.В. Бєльчев, А.А. Коробченко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 59-66. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
480996
  Мильцева В.С. Електронне правосуддя: виникнення та перспективи розвитку : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Мильцева Вероніка Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 204 арк. – Додатки: арк. 198-204. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 167-197
480997
  Бежевець А.М. Електронне судочинство як необхідний елемент цифрової трансформації суспільства та держави // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (35). – С. 142-146. – ISSN 2616-6798
480998
  Лигін О. Електронне судочинство. Підсистемні реалії // Юридична газета. – Київ, 2021. – 13 квітня (№ 7). – С. 25
480999
  Міхровська М. Електронне урядування в сфері охорони здоров"я // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 286-288
481000
  Видюк А. Електронне цивільне судочинство: перспективи впровадження в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 227-228
<< На початок(–10)481482483484485486487488489490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,