Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>
498001
  Башкірова О. " Життя - то стрімка течія" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 7/8 (933/934), липень-серпень. – С. 143-151. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Поезії.
498002
  Тимків Н. "... Життя - мов казка, й казка - мов життя" : До 110-річчя Наталі Забіли // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 3 (672), березень. – С. 56-63. – ISSN 0130-5263


  Наталя Львівна Забіла - одна з найвидатніших українських письменниць, що пишуть для дітей. Вона по праву іменується зачинателькою української дитячої літератури.
498003
  Нежива Л. "Житейські теми і житейський пафос" у творчості Григора Тютюнника: до проблем вивчення неореалізму на уроках української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 10-13
498004
  Ющенко В. "Жити вільно, чесно - набагато краще, ніж у зоні": Виступ Президента України в Донецьку // Закон і бізнес, 2005
498005
  Позняк-Хоменко "Жити не полжі" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 17-31 грудня (№ 51/52)


  До 100-річчя дисидента-політв"язня, письменника Миколи Руденка.
498006
  Жадан С. "Жити там, де тебе не лякає смерть" / розмову вів Станіслав Бондаренко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 41)
498007
  Видмарович Н.П. "Житие молдавского старца Паисия Величковского" в издании Оптиной пустыни // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 396-407
498008
  Савицкий Н. "Житие протопопа Аввакума, как географический первоисточник". / Н. Савицкий. – 218-231с.
498009
  Вачнадзе Н.З. "Житие Серапиона Зарзмели" как источник по истории раннефеодальной Грузии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Вачнадзе Н.З. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 17 с.
498010
  Румянцева В.С. "Житие" протопопа Аввакума как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Румянцева В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. истории СССР периода феодализма. – Москва, 1971. – 19л.
498011
  Нестерчук Д.В. "Житіє Артема Безвіконного" – остання незакінчена повість Григора Тютюнника (з фондів ЦДАМЛМ України) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – C. 184-192. – ISSN 0320-9466
498012
  Целік Т. "Житіє і ходіння ігумена Даниїла з Руської землі" як історико-філософське джерело // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.44-67
498013
  Ціпко А. "Житійні прописи" у творчому доробку Григора Тютюнника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-31. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  У статті заторкнуто питання "елементного функціонування" бароко (необароко) в творчих прийомах модерністського спрямування в українському літературному житті XX ст. У цьому розгляді зроблено також проективне запов"язання необароковості з творчістю ...
498014
  Мартинова І.С. "Житлове питання" в Харкові у 1920-30-ті роки в дискурсі преси // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 94-101. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  У статті проаналізовано відображення в республіканській та місцевій пресі проблеми забезпечення житлом мешканців Харкова – великого промислового центру, столиці радянської України з 1919 по 1934 роки. Стрімке зростання населення Харкова, викликане ...
498015
  Малига Я. "Життєва орфографія" : добірка віршів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 124-128
498016
  Кралюк П. "Життєва філософія" Климентія Зіновіїва // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 300-303. – ISBN 978-966-2254-74-7
498017
  Кралюк П.М. "Життєва філософія" Климентія Зіновіїва // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 300-303. – ISBN 978-966-373-777-5
498018
  Кімакович І. "Життєвий світ" і "фольклор" ("дотеоретичний досвід", "народне знання"): До питання про феноменологічний метод вивчення сучасної фольклорної свідомості різних субкультур // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 5 (357), вересень - жовтень. – С. 38-47. – ISSN 0130-6936
498019
  Сидоровська Є.А. "Життєвий світ" людини як детермінанта культурно-дозвіллєвої діяльності : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Сидоровська Євгенія Андріївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
498020
  Губернюк Л.В. "Життєвий світ" та "життєвий зв"язок" як поняттєві засоби осягнення феномену соціальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-22. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
498021
  Трегуб М. "Життєві історії" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 122-125. – ISSN 08-68-4790-1


  Новели.
498022
  Покляцький С. "Життєві категорії" - топовий напрям соціальної географії // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 86-88. – ISBN 978-617-7069-36-1
498023
  Сергійчук В.І. "Життєво важно для майбутнього миру в Европі" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2015 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 210-217. – ISBN 978-966-2911-65-7


  До 95-річчя публікації в бостонській газеті статті на підтримку визнання США незалежності України.
498024
  Кіндратишин З. "Життя - мов клавіші рояля" : добірка віршів та пісень // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 142-144
498025
  Стельмах С. "Життя - не вельми делікатна річ" (2000 років від дня народження Луція Аннея Сенеки) / С. Стельмах, С. Лучканин // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / за загал. ред. Ю. Мосенкіса ; голов. ред. Б. Бабич. – Київ, 1996. – Вип. 20. – С. 14-16
498026
  Кобченко К. "Життя - праця, праця - життя" (до 160-річчя від дня народження Олександра Клоссовського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 198-200. – ISBN 966-7060-98-5
498027
  Ставнічук Р. "Життя - сопілка ясенова" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 112-113. – ISSN 08-68-4790-1


  Вірші.
498028
  Позняк Н. "Життя - це колія за спиною" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 134-136. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезії.
498029
  Марченко М. "Життя в обіймах квітів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 20-21 листопада (№ 220/221). – С. 24


  Так називається виставка, яка присвячена 120-річчю з дня народження Катерини Білокур.
498030
  Горобієвська О. "Життя Вам сповнюю..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 лютого (№ 8). – С. 12


  Пам"яті Михайла Григоровича Івасюка - відомого буковинського письменника, батька Володимира Івасюка.
498031
  Чекан Ю. "Життя за Царя" Міхаіла Глінки та імперська ідеологія // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 23-26
498032
  Григорчук М. "Життя і діяльність митрополита Андрея Шептицького на тлі його епохи" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 164-176. – ISSN 0208-0710
498033
   "Життя й революція" 1925-1934. – Львів, 1970. – 163с.
498034
  Явір Л. "Життя людського сонце не вечерне..." (символічне навантаження лексеми "любов" у поезіях Івана Франка) / Л. Явір, Г. Іваночко // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 294-304. – ISSN 2411-4758
498035
  Хоменко О. "Життя мов спалах блискавки". Літературно-музична композиція до 80-річчя від дня народження Василя Симоненка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 39-42. – ISSN 0130-5263
498036
  Мірівіліс С. [Життя в могилі : книга війни / Стратіс Мірівіліс. – 33-є вид. – Афіни : Естія, 1997. – 403 с. – Видання новогрецькою мовою
498037
  Галанакі Р. [Життя Ізмаїла Ферік паші : spina nel coure : роман / Рея Галанакі. – 6-е вид. – Афіни : Агра, 1994. – 197 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-079-1
498038
  Олійник М.Я. Жилюки : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Дніпро, 1970. – 368 с.
498039
  Олейник М. Жилюки / М. Олейник. – Москва, 1970. – 400 с.
498040
  Фатенков А.Н. Жиль Делёз и фантомы анти-диалектики // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 103-117. – ISSN 0235-1188
498041
  Гиренок Ф.И. Жиль Делез. Человек-симулякр // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 6 (84). – С. 211-220. – ISSN 2073-6118
498042
  Носенок Б.Е. Жильбер Дюран та поняття "l"imaginaire". Три антропологічні типи міфосу в концепції Жильбера Дюрана // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 118-121
498043
  Журко А.И. Жилье сооружения племен черняховской культуры : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Журко А.И. ; АН УССР, ин-т археол. – Киев, 1983. – 27 с.
498044
  Тимофеева О.А. Жилье: значение для человека и государства. Опыт Украины // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 120-129. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385
498045
  Іванушко О.С. Жильні породи басейну ріки Обіточної // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 26-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геології та географії ; № 8)
498046
  Зонтов Н.С. Жильное медно-никелевое месторождение Северного мыса горы Рудной (Норильский район) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералогич. наук / Зонтов Н.С. ; АН СССР, Ин-тут геологии рудных месторождений, петрограф., минералог. и геохимии. – Москва, 1959. – 25 с.
498047
  Горянов И.Н. Жильные сульфидные руды медно-никелевой формации бассейнов рекк Курейки, Северной и Ерачимо : Автореф. дис. ... канд. геол. минер. наук / Горянов И.Н. ; Лен. горный ин-т. – Ленинград, 1965. – 23 с.
498048
  Емлин Э.Ф. Жильный кварц Уарала в науке и технике / Э.Ф. Емлин. – Свердловск, 1988. – 268с.
498049
   Жильсон (Gilson) Етьєн Анрі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 756-757. – ISBN 966-316-069-1
498050
  Стакли Э. Жильцы дома "Магнолия" : кн. для чтения на англ. яз. для студентов I курса пед. ин-тов / (по Э. Стакли) ; обраб. и коммент. А.А. Керлин. – Москва : Просвещение, 1983. – 95 с. – На обл. авт. не указан
498051
  Мухамедиев А.А. Жимолостные тли Средней Ази / А.А. Мухамедиев, М.Х. Ахмедов. – Ташкент : Фан, 1982. – 115с.
498052
  Бойко В.Ф. Жимолость / В.Ф. Бойко. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1965. – 64 с.
498053
  Хрилев Л.С. Жимолость / Л.С. Хрилев. – М, 1980. – 127с.
498054
  Рябова Н.В. Жимолость : Итоги интродукции в Москве / Н.В. Рябова; АН СССР; Главный ботанический сад; Отв.ред.: П.И.Лапин. – Москва : Наука, 1980. – 160 с.
498055
  Цееб Я.Я. Жиовтный мир Орловской области / Я.Я. Цееб. – Орел, 1951. – 68с.
498056
  Лисовская Вера Иосифовна Жир и динамика жиронакопления некоторых планктоноядных рыб северо-западной части Черного моря : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Лисовская Вера Иосифовна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.23-24
498057
  Гунько В.Т. Жирафин кругозір : байки, літературні пародії, мініатюри / В.Т. Гунько. – Харків : Прапор, 1982. – 54 с.
498058
  Поберова С. Жирафка / С. Поберова. – Москва, 1991. – 175с.
498059
   Жирекенская Мо-порфировая рудно-магматическая система (Восточное Забайкалье):U-Pb возраст, источники, геодинамическая обстановка / А.П. Берзина, А.Н. Берзина, В.О. Гимон, Т.Б. Баянова, В.Ю. Киселева, Р.Ш. Крымский, Е.Н. Лепехина, С.В. Палесский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 571-594 : рис., табл. – Библиогр.: с. 591-594. – ISSN 0016-7886
498060
  Виноградова Р.П. Жири (- речовини тваринного, рослинного і мікробного походження) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 575-576. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
498061
  Малєй Віктор Жирний вівторок по-голландськи : Голландія/карнавал / Малєй Віктор, Еркеленс Роберт // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 72-74 : Фото
498062
  Гула Н.М. Жирні кислоти та їх похідні при патологічних станах = Fatty acids and their derivatives in pathologic states / Н.М. Гула, В.М. Маргітич. – Київ : Наукова думка, 2009. – 336с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0985-2
498063
   Жирно- кислотные профили бактерий, патогенных для человека и животных. – Киев : Наукова думка, 1992. – 264 с.
498064
  Жинов М.Х. Жирноароматические полиэфиры, содержащие остатки алкилированных бисфенолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Жинов М. Х. ; АН УССР, Ин-т хим. высокомолекул. соед. – Киев, 1990. – 15 с.
498065
  Костюк С. Жирнокислотний склад загальних ліпідів найдовшого м"яза спини кролів під впливом гамма-радіації за дії піридоксину / С. Костюк, О. Бусенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 75-78. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що гамма-опромінення призвело до зменшення вмісту більшості жирних кислот найдовшого м"язу спини кролів, а застосування піридоксину нівелювало негативний вплив радіації на вміст жирних кислот. Установлено, что гамма - облучение привело к ...
498066
   Жирнокислотний склад ліпідів плодів шипшини коричної (Rosa cinnamomea) і глоду колючого (Crataegus oxyacantha) в залежності від регіону зростання / К. Гаркава, Л. Махиня, Т. Шевцова, Т. Брюзгіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Визначено якісний і кількісний вміст жирних кислот ліпідів плодів шипшини коричної (Rosa Cinnamomea) та плодів глоду колючого (Crataegus oxyacantha). Ідентифіковано 12 жирних кислот. Вміст жирних кислот в дослідній сировині змінюється в залежності від ...
498067
   Жирнокислотний склад мембранних ліпідів мітохондрій ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації та кадмію / В.М. Войціцький, С.В. Хижняк, А.В. Клепко, Л.І. Степанова, В.М. Клімашевський, Т.М. Горідько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 59-61. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено жирнокислотний склад загальної фракції ліпідів внутрішньої мембрани мітохондрій ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки за окремої та сумісної одноразової чи хронічної дії іонізуючої радіації та іонів кадмію. Виявлено різний характер змін ...
498068
   Жирнокислотний, стериновий та ацилгліцериновий склад олій і жирів : довідник для студентів спец. 181 "Харчові технології" / І.В. Левчук, П.О. Некрасов, В.А. Кіщенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Київ : Сталь, 2020. – 205, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 193-202. – ISBN 978-617-676-162-4
498069
  Тапвалдиев Т. Жирнокислотный и триглицеридный состав масел семян представителей рода gossypium : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Тапвалдиев Т.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по ботан. профилю Отд-ния биол. наук. – Ташкент, 1972. – 21л.
498070
  Кислякова Н.Д. Жирнокислотный состав связанных липидов производственного токсигенного штампа PW №8 дифтерийных бактерий : Автореф... канд. биол.наук: / Кислякова Н.Д.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 14л.
498071
  Чеботарева М.А. Жирнокислотный состав фосфолипидов мозга проходного лосося - красной (Oncorhynchus nerka) на разных стадиях жизненного цикла. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Чеботарева М.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 23л.
498072
  Акулин В.Н. Жирнокислотный состав фосфолипидов мышц и печени красной Oncorhynchus nerka (Walb) на разных этапах ее жизненного цикла : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Акулин В.Н. ; АН СССР, Ин-т физиологии им. И.П. Павлова. – Ленинград, 1970. – 14 с.
498073
  Пушкарев И.А. Жирные кислоты Ascaris suum. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пушкарев И.А.; АМН СССР.Ин-т биол.и мед.химии. – М, 1965. – 19л.
498074
  Потяев А.И. Жировая проблема и рыбная промышленность / А.И. Потяев. – Москва ; Ленинград, 1931. – 24 с.
498075
  Яшин П.А. Жировий баланс і розрахунок за молоко за кількістю жироодиниць / П.А. Яшин. – 2-е доп. й випр. вид. – Х., 1930. – 234с.
498076
  Царичкович Д.Б. Жировое тело комаров рода Aedes в связи с питанием и созреванием половых продуктов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Царичкович Д. Б. ; АН УССР, Ин-т зоол. – Киев, 1968. – 16 c.
498077
  Алексева В.М. Жировые и липоиндные вещества клеток, их состояние и значение при лучевом воздействии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Алексева В.М. ; Ин-т микробиол. АГ СССР. – Москва, 1962. – 24 с.
498078
  Москаленко Леся Жирона чи Барселона? / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 74-80 : фото
498079
  Ламартин А. Жирондисты : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / Альфонс Ламартин. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Экспедиц. комис. дело
Т. 1. – 1911. – [2], 388 с., 9 л. портр.
498080
  Ламартин А. Жирондисты : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / Альфонс Ламартин. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Экспедиц. комис. дело
Т. 1. – 1911. – [2], 388 с., 9 л. портр. – Конволют. - Перепл.: Жирондисты. 1911, т. 2
498081
  Ламартин А. Жирондисты. Т. 2 : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / Альфонс Ламартин // Жирондисты : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / А. Ламартин. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Экспедиц. комис. дело, 1911. – Т. 1. – [2], 408 с., 11 л. портр.
498082
  Ламартин А. Жирондисты : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / Альфонс Ламартин. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Экспедиц. комис. дело
Т. 2. – 1911. – [2], 408 с., 11 л. портр.
498083
  Ламартин А. Жирондисты : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / Альфонс Ламартин. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Экспедиц. комис. дело
Т. 3. – 1911. – 398, II с., 9 л. портр.
498084
  Ламартин А. Жирондисты : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / Альфонс Ламартин. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Экспедиц. комис. дело
Т. 4. – 1911. – описание [2], II, 395 с., 10 л. портр. – С. 257-395: Критика истории жирондистов, написанная самим автором "Жирондистов" пятнадцать лет спустя (октябрь 1861)
498085
  Литвинова Е.В. Жирообразующий грибок из рода фузариум и пути его практического использования. : Автореф... Канд.биол.наук: / Литвинова Е.В.; Всесоюзн.науч-исслед.ин-т.пивоваренной промышленности МПП СССР. – Москва, 1950. – 7 с.
498086
  Барбарич А.І. Жироолійні рослини України : довідник / А.І. Барбарич, О.М. Дубович, Д.В. Стрелко ; АН СССР, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Наукова думка, 1973. – 132 с.
498087
   Жироскоп комбинированный с резонатором Фрама. – Москва, 1947. – 6 с.
498088
  Давыдов В.В. Жироскопы / В.В. Давыдов. – Горький, 1961. – 14 с.
498089
   Жиры в питании сельскохозяйственных животных. – М., 1987. – 406с.
498090
  Демьянов Н.Я. Жиры и воска / Н.Я. Демьянов, Н.Д. Прянишников. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1932. – 175с.
498091
  Демьянов Н.Я. Жиры и воска / Н.Я. Демьянов, Н.Д. Прянишников. – М.-Л., 1948. – 230с.
498092
  Дринберг А.Я. Жиры и масла как пленкообразователи / А.Я. Дринберг, В.С. Варламов. – Москва-Ленинград : Пищепромиздат, 1940. – 420 с.
498093
   Жиры, их получение и переработка. – М.-Л.
1. – 1938. – 680с.
498094
   Жиры, их получение и переработка. – М.-Л.
2. – 1938. – 736с.
498095
  Демьянов Н.Я. Жиры. Химия и анализ / Н.Я. Демьянов, Н.Д. Прянишников. – Москва. – 187 с.
498096
  Благовидова И.И. Жискар д"Эстеэн В. Двое французов из трех // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 9. – С. 157-162
498097
  Опанасюк О.Є. Жита / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1966. – 172с.
498098
  Таран А.В. Жита і багнети : поезії / А.В. Таран. – Київ : Дніпро, 1990. – 255 с.
498099
  Стожук А. Жита прожитого // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – С. 14, 15
498100
  Борин А.Б. Житейская логика / Александр Борин ; [худож. М.К. Шевцов]. – Москва : Профиздат, 1977. – 335 с. : ил.
498101
  Гофман А Э.Т. Житейские воззрения кота Мурра : Повести и рассказы / А Э.Т. Гофман. – Москва : Художественная литература, 1967. – 774с.
498102
  Гофман А Э.Т. Житейские воззрения кота Мурра / А Э.Т. Гофман. – Москва, 1989. – 527с.
498103
  Гофман А Э.Т. Житейские воззрения кота Мурра : [повести] / Э.Т.А. Гофман ; [пер. с нем. Д. Каравкиной]. – Москва : Художественная литература, 1990. – 315 с. – (Классики и современники ; Зарубежная литература)
498104
   Житейские волны. – М., 1965. – 31с.
498105
  Андреев А.Л. Житейские вопросы к модернизации // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 26-36. – ISSN 0236-2007
498106
  Евдокимов Н.С. Житейские истории / Н.С. Евдокимов. – М., 1974. – 237с.
498107
  Меликянц Г.Г. Житейские истории / Г.Г. Меликянц. – М, 1974. – 255с.
498108
  Носенко А.Е. Житейские истории / А.Е. Носенко. – М, 1977. – 190с.
498109
  Корнешов Л.К. Житейские истории / Л.К. Корнешов. – Москва, 1985. – 141с.
498110
  Екимов Борис Житейские истории : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 12 (1016). – С. 77-94. – ISSN 0130-7673
498111
  Плещеев А.Н. Житейские сцены / А.Н. Плещеев. – Москва, 1986. – 347с.
498112
  Корнюшин Л.Г. Житейское поле : Рассказы и повести / Л.Г. Корнюшин. – Москва : Современник, 1974. – 240с.
498113
  Дубровская Динара Житейское счастье Наси : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 140-148
498114
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Житейське море : Комедія на 5 дій / Карпенко-Карий. – Харків : Рух, 1924. – 80 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 24)
498115
  Гижа О. Житейський путівець та історичні візії Валерія Гужви // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 156-163. – ISSN 0131-2561
498116
  Тарновський М.М. Житейськими стежками : поезії / М.М. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 104 с.
498117
  Холин И.С. Жители барака / И.С. Холин. – М., 1989. – 32с.
498118
  Кононов И. Жители Донбасса: особенности культуры и способность к самоорганизации в условиях общественных изменений (Анализируя материалы фокусированных групповых интервью) // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 3. – С.80-102
498119
  Максимов В.Г. Жители Земли. Стихи / В.Г. Максимов. – Москва, 1973. – 63с.
498120
  Туницкий А.Н. Жители нового дома / А.Н. Туницкий. – Москва, 1961. – 160с.
498121
  Туницкий А.Н. Жители нового дома / А.Н. Туницкий. – Москва, 1983. – 271с.
498122
  Тимонен А.Н. Жители покинутов деревни : роман / Антон Тимонен ; пер. с фин. – Москва : Советский писатель, 1980. – 246 с.
498123
  Горланова Нина Жители фисташкового дома : оповідання / Горланова Нина, Букур Вячеслав // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 86-92. – ISSN 0130-7673
498124
  Козаков М.Э. Жители этого города. / М.Э. Козаков. – Москва, 1955. – 296с.
498125
  Смирнов Ю. Жителю коляски не худо ехать по воде // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 91-94. – ISSN 0235-7089


  Путешествие Александра I на Восток.
498126
  Ковда В.В. Житель / В.В. Ковда. – Москва, 1984. – 95с.
498127
  Чепурко Б. Житель Петриківського лісу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Пам"яті Петра Сороки.
498128
  Чепурко Б. Житель Петриківського лісу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 3 липня (№ 13). – С. 5


  Сповідь після смерті Петра. Пам"яті Петра Сороки.
498129
  Хорев Б.С. Житель села - работник города. / Б.С. Хорев, В.н. Лиходед. – Москва, 1982. – 95с.
498130
  Іскорко-Гнатенко Житецький Г.П. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 116. – ISBN 978-617-7442-69-0
498131
  Жадько В. Житецький Гнат (Ігнат) Павлович (- український історик, літературознавець) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 311. – ISBN 978-966-8567-14-8
498132
  Короткий В. Житецький Гнат Павлович (1866-1929) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 411-412. – ISBN 5-7707-1062-4
498133
  Степченко О.П. Житецький Гнат Павлович, член Тимчасового комітету для заснування ВБУ, завідуючий відділом рукописів Бібліотеки в 1918-1929 рр. // Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-1934) / О.П. Степченко. – Київ : НБУВ, 2008. – С. 35-53. – ISBN 978-966-02-4885-4


  Історик, літературознавець, книгознавець, у 1889 р. закінчив історико-філологічний факультет Університету Св. Володимира. Є фото.
498134
  Іскорко-Гнатенко Житецький П.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 116-117. – ISBN 978-617-7442-69-0
498135
   Житецький Павло Гнатович // Альманах пошани й визнання Полтавщини : 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть : презентац.-іміджне вид. / [кер. проєкту О. Омельченко ; голов. ред. Л. Омельченко ; відп. за вип. С. Томечек ; фото.: Є. Чорноморченко]. – презентац.-іміджне вид. – Полтава : Артполіграфсервіс, 2003. – С. 74-75
498136
  Короткий В.А. Житецький Павло Гнатович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 286-287. – ISBN 966-06-0393-2
498137
  Таран О. Житецький Павло Гнатович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 439-440. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Філолог, дослідник історії української мови та літератури, педагог. У 1860 р. вступив до Ун-ту Св. Володимира і закінчив 1864.
498138
  Масенко Л.Т. Житецький Павло Гнатович (- мовознавець, фольклорист, педагог, громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 578-579. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
498139
  Жадько В. Житецький Павло Гнатович (- український філолог, фольклорист, шевченкознавець) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 311-312. – ISBN 978-966-8567-14-8
498140
  Побірченко Н.С. Житецький Павло Гнатович (1836-1911) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 449-462. – ISBN 966-06-0367-3
498141
  Єфремов С. Житецький про Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 144-146 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
498142
  Возняк Михайло Житє і значіннє Івана Франка / Написав Михайло Возняк. – У Львові : З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1913. – 40 с. : порт. Франка


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
498143
  Камінський І. Жити / з англійської переклав Сергій Жадан, Ольга Крекотень. // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 42. – ISSN 0320-8370
498144
  Терен В. Жити : триптих : вірші / Віктор Терен. – Нове вид. – Київ : Дніпро, 2016. – 206, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-578-266-7


  До нової збірки відомого українського поета ввійшли поезії останніх років. Життя перемагати, жити – це стверджувати моральні цінності людини, особистості, значить стверджувати Україну.
498145
   Жити в мирі і дружбі. Фотодокументи про перебування Голови Ради Міністрів СРСРС М.С. Хрущова в США, 15-27 вересня 1959 р.. – Київ, 1959. – 23с.
498146
  Чорноіваненко І.В. Жити в місті: доля будинку родини Скадовських // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 206-210. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 3.37 (105)). – ISSN 2078-2128
498147
  Чорноіваненко І. Жити в місті: доля будинку родини Скадовських // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 28. – С. 197-203
498148
  Хорунжий Ю. Жити в період змін. Про нововведення до законодавства України у сфері банкрутства // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 березня (№ 11). – С. 20-21
498149
  Задорожний Микола Жити в прадідовій хаті // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 13
498150
  Сергієнко О. Жити в світі математики [Ядренко М.Й.] // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 172-173. – ISSN 0206-8001


  Пам"яті Ядренка Михайла Йосиповича - українського математика, професора, доктора фізико-математичних наук, завідувача кафедрою Теорії ймовірностей та математичної статистики Київського університету імені Тараса Шевченка (1966 - 1998)
498151
  Сварник І. Жити в часі чи жити з часом? Зустріч з Андрієм Содоморою // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 241-242. – ISSN 0868-4790


  Зустріч з Андрієм Содоморою.
498152
   Жити далі : творчість юних літераторів та дослідників, присвяч. темі Майдану та війни на Сході України : збірка / Київ. Мала акад. наук учнів. молоді ; [упоряд.: І.А. Астапенко, Н.О. Іллюк, І.М. Іваненко ; ред.: І.В. Братащук]. – Київ : [б. в.], 2017. – 159, [1] с. : іл.
498153
  Миколаєнко М.А. Жити далі... : сонети / Микола Миколаєнко ; [упорядниця Ю.М. Родіонова]. – Дніпро : Ліра, 2019. – 119, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-981-233-9
498154
  Трунко Т. Жити для весни : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 26-27. – ISSN 0868-4790
498155
  Лі Чі Жити добре за будь-якої погоди : Оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 159-167. – ISSN 0320 - 8370
498156
  Хланта І. Жити духом правди не легко // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 26 грудня (№ 26). – С. 9


  Письменникові й журналісту Василеві Гребі - 80.
498157
   Жити і працювати і вчитись по-ленінськи. – К., 1969. – 41с.
498158
  Слуцькін С.С. Жити і працювати по-комуністичному / С.С. Слуцькін. – Львів, 1959. – 16с.
498159
   Жити і працювати по Іллічу. – К., 1957. – 32 с.
498160
   Жити і працювати по Іллічу, 1961. – 52с.
498161
   Жити можна? / добірку пам"яті підготувала Леся Білик // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 листопада (№ 47). – С. 3


  До 85-х роковин Голодомору та масових репресій.
498162
  Хорунжий А.М. Жити на крилах : Худож.- докум. повість [про двічі Героя Рад. Союзу, льотчика С.П. Супруна] / А.М. Хорунжий. – Київ : Дніпро, 1987. – 230 с.
498163
  Іванова О. Жити перемогою, виховувати патріотів / підготувала Валентина Сорока // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 25 липня (№ 28/29)
498164
  Світличний Іван Жити поспішай : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 60-62
498165
   Жити разом: поєднання різноманіття і свободи в Європі XXI століття : доп. Групи видат. осіб Ради Європи / Council of Europe ; [передм.: М.М. Комарницький ; пер. з англ.: Г. Лелів, М.М. Комарницький, Г. Сташків]. – Львів : Літопис ; Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету, 2011. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 100-108 та в підрядк. прим. – (Серія "Глобальний розвиток"). – ISBN 978-966-8853-10-4
498166
   Жити розкішно : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 56-57 : Фото
498167
  Звірик А.П. Жити ціною життя : повість / А.П. Звірик. – Одеса : Маяк, 1967. – 206 с.
498168
   Жити, працювати і вчитись по-ленінськи : Тематика та рекомендована літ-ра до доповідей та виступів на теорет.конф., присв.98 річн. з дня народж. В.І, Леніна. – Київ : КДУ, 1968. – 30 с.
498169
  Федотюк П. Жити, щоб жити : Повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 73-101. – ISSN 0130-321Х
498170
  Мишанич Ярослав Жити, щоб працювати : (до творчої біографії Олекси Мишанича) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9 (573). – С. 101-105. – ISSN 0236-1477
498171
  Филиппович А.С. Житие / А.С. Филиппович. – М, 1986. – 398с.
498172
  Аввакум Житие Аввакума и другие его сочинения / Аввакум (протопоп) ; [сост., вступ. ст., с. 5-26, и коммент. А.Н. Робинсона]. – Москва : Советская Россия, 1991. – 368 с. – Библиогр. в примеч.: с. 306-360. – (Библиотека русской художественной публицистики)
498173
   Житие Александра Невского : Текст и миниатюры Лицевого летописного свода XVI в. – Факсимильное издание. – Ленинград : Аврора, 1990. – [86] с. цв. ил. – ISBN 5-7300-0513-X


  Аннотация: В приложении: О великом князе Александре Ярославиче. Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра. Летописный рассказ о жизни и воинских подвигах великого князя Александра Ярославича в Лицевом летописном своде XVI ...
498174
  Адрианова В.П. Житие Алексея человека Божия в древней русской литературе и народной словесности : [дисс.] / В.П. Адрианова. – Петроград : Тип. Я. Башмаков и К*, 1917. – VIII, 518 с., 1 л. табл. – Экз. № 11607 деф., отсутств. с. 496-513


  На тит. л. № 11607 Петр Кудрявцев 1928 г. На тит. л. № 30012 дарств. над. Лободе от автора, половина надписи
498175
  Замятин Е. Житие блохи / Е. Замятин. – Ленинград : Книгоиздательство писателей в Ленинграде, 1929. – 37 с.
498176
   Житие блудного старца Гришки Распутина. – М., 1991. – 538с.
498177
  Введенский А.М. Житие варягов-мучеников ( функционирование легенды в летописи и в Прологе ) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 4 (38). – С. 63-72. – ISSN 2071-9574
498178
  Голубев Г.Н. Житие Даниила Заболотного / Г.Н. Голубев. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 256 с. – (Жизнь замечательных людей. Биографий ; Вып. 18 (351))
498179
  Горбунова А. Житие и антижитие: Жанровые истоки народной книги о Фаусте // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 3. – С. 196-221. – ISSN 0042-8795


  Проблеми дослідження постструктуралізму у філології.
498180
  Барсуков Н. Житие и завещание святейшего патриарха Московского Иоакима / Николай Барсуков. – Санкт-Петербург : [Б. и.], 1879. – с. V-XX. – В кн.: "Житие и завещание святейшего патриарха Московского Иоакима"
498181
   Житие и и подвиги преподобного и богоносного старца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. – Загорск, 1989. – 266с.
498182
   Житие и наставление Преподобного Амвросия старца Оптинского. – Москва, 1990. – 48с.
498183
   Житие и славные дела государя имп. Петра Великого ... с предположением краткой географической и политической истории о Российском царстве. – часть 1-я. – Венеция, 1772. – 400 с.
498184
   Житие и славные дела государя имп. Петра Великого ... с предположением краткой географической и политической истории о Российском царстве. – часть 2-я. – Венеция, 1772. – 364с.
498185
   Житие и славные дела Петра Великого, Самодержца Всероссийского. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Т. 1. – 1774
498186
  Макарий (архимандрит) Житие и страдание святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского чудотворца, сочиненное в Твери а 1765 году. – Москва, 1791. – 185с.
498187
   Житие и труды преподобных отец наших, Мефодиа и Константина, нареченнаго Кирилла, епископов Моравских, uчителей Славенских. – Изд. 1. – Москва : В Синодальной тип., 1862
498188
   Житие и труды преподобных отец наших, Мефодия и Константина, нареченного Кирилла, епископов Моравских, учителей Славенских : (Заимствовано из Минеи Четьи). – изд. 1-е. – Москва : В Синодальной Типографии, 1862. – [2], 56 с.
498189
  Беловинский Л. Житие капитана Тушина : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 9. – С. 19-79. – ISSN 0131-2332
498190
  Корюн М. Житие Маштоца / М. Корюн. – Ереван : Айпетрат, 1962. – 164с.
498191
  Хаджигенчев-Бечу Житие на един българин / Хаджигенчев-Бечу. – София : Св. Георги Победоносец-Св. Климент Охридски, 1992. – 183 с.
498192
   Житие на Стефан Денчански от Григорий Цамблак. – София, 1983. – 326 с.
498193
  Лесков Н.С. Житие одной бабы / Н.С. Лесков. – Москва, 1958. – 126с.
498194
  Соболевский А.И. Житие папы Климента в древнем церковнославянском переводе // Сборник статей посященных почитателями академику и заслуженному профессору В.И. Ламанскому по случаю пятидесятилетия его ученой деятельности : Издание Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. Наук и Ист.-филол. ф-та Имп. С.-Петербургского Ун-та. – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1907. – Ч. 1. – С. 294-310
498195
  Бычков Ю.А. Житие Петра Барановского / Ю.А. Бычков. – Москва, 1991. – 173 с.
498196
  Катифор Антонио Житие Петра Великого императора и самодержца всероссийского, отца Отечества : собранное из разных книг во Франции и Голландии, изданных и напечатанных в Венеции, Медиолане и Неаполе на диалекте итальянском, / с коего на российский язык перевел статский советник Стефан Писарев. – В Санкт-Петербурге : при Императорской Академии Наук, 1772. – [16], 513 с. : 1 л. ил. фронт. (портр.). – Авт. указ. на стр. [15]


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова Б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII - картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням.
498197
  Кораблинов В.А. Житие преосвященного Смарагда. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1961. – 239с.
498198
  Вениамин Житие преподобного Серафима Саровского чудотворца : с акафистом и акафист Божией Матери "Умиление" / архиепископ Вениамин // Святой Серафим : [к 100-летию прославления] / М. Волошин. – Киев : Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви, 2003. – С. 51-130. – ISBN 966-7129-06-3
498199
  Бартенев П.И. Житие преподобного Сергия Радонежского / П.И. Бартенев. – Санкт-Петербург : [Б. и.], 1887
498200
   Житие Преподобного Сергия Радонежского. – Москва, 1991. – 264с.
498201
  Демкова Н.С. Житие протопопа Аввакума : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Демкова Н.С. ; АН СССР , Ин-т руск. лит-ры (Пушкинский Дом). – Ленинград, 1969. – 19 с.
498202
  Демкова Н.С. Житие протопопа Аввакума / Н.С. Демкова. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1974. – 168 с.
498203
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим написанное / Аввакум (протопоп). – Москва : Изд. И.Я. Гаврилова ; Т-во типо-лит. И.М. Машистова, 1911. – 62 с. – (Библиотека "Старообрядческая мысль" / под ред. И.В. Галкина)
498204
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим написанное / Аввакум (протопоп). – Москва : Московская Старообрядческая Книгопечатня, 1911. – 108 с. – Текст на славянском языке
498205
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим написанное / Аввакум (протопоп). – Петроград : изд. Имп. Археогр. комис. ; Тип. Я Башмаков и К*, 1916. – VIII с., 244 стб., 245-254 с., [1] с. – Отд. оттиск из: Памятники истории старообрядчества XVII в., кн. 1
498206
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Аввакум (протопоп) ; [авт. коммент. Н.К. Гудзий и др.]. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1988. – 287 с. : ил. – (Нижегородская отчина :НО)
498207
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Аввакум (протопоп) ; [авт. коммент. Н.К. Гудзий и др. ; вступ. ст. Г.М. Прохорова]. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1990. – 351с. – (Русский Север)
498208
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим напсанное, и другие его сочинения. – Санкт-Петербург : Тип. тов. "Общественная польза", 1861. – 118 с.
498209
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим напсанное, и другие его сочинения / Аввакум (протопоп) ; ред., вступ. ст. и коммент. Н.К. Гудзия. – Москва : Академия, 1933. – 497 с., [16 вкл. л. ил.] : ил., факс. – (Русские мемуары, дневники, письма и материалы)
498210
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим напсанное, и другие его сочинения / Аввакум (протопоп) ; [под общ. ред. Н.К. Гудзия ; вступ. статья В.Е. Гусева, с. 5-51; подготовка текста и коммент. Н.К. Гудзия [и др.]. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 479 с., [5] л. ил. : ил.
498211
  Вилинский С.Г. Житие св. Василия Нового в русской литературе. Ч. 2 : в 2 т. / С.Г. Вилинский // Житие св. Василия Нового в русской литературе : в 2 т. / С.Г. Вилинский. – 1911-1913. – Одесса : Тип. "Техник", 1913. – Ч. 1 : Исследование. – 1018, [1] с.


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Александру Васильевичу Багрию - автор. 8 III. 1915
498212
  Вилинский С.Г. Житие св. Василия Нового в русской литературе : в 2 т. / С.Г. Вилинский. – 1911-1913. – Одесса : Тип. "Техник"
Ч. 1 : Исследование. – 1913. – [4], VIII, 354, [1] с. – Отд. оттиск: Записки Историко-филологического факультета Новороссийского университета. Вып. 6
498213
  Вилинский С.Г. Житие св. Василия Нового в русской литературе : в 2 т. / С.Г. Вилинский. – 1911-1913. – Одесса : Тип. "Техник"
Ч. 1 : Исследование. – 1913. – [4], VIII, 354, [1] с. – Отд. оттиск: Записки Историко-филологического факультета Новороссийского университета. Вып. 6. - Конволют. Пер.: Житие св. Василия Нового в русской литературе. Ч. 2. Тексты жития
498214
  Медуха О. Житие света : [поэзия] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 166
498215
  Клирик Житие святейшего патриарха Никона, писанное некоторым бывшим при нем Клириком. – С-Пб, 1784. – 223с.
498216
   Житие святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца с акафистом / [ред. протоиерей Роман Матюшенко]. – Киев : Издательство Киево-Печерской Лавры, 2009. – 70, [1] с.
498217
   Житие святителя Феодосия Углицкого, архиепископа Черниговского, чудотворения от нетленных мощей и молитва новопрославленному Угоднику Божию. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1896. – 16 с.
498218
   Житие святых Таврических (Крымских) чудотворцев / Составитель художник Д.М. Струков. – Изд. 2-е. – Москва : Типография Л.О. Снегирева, 1882. – 72 с.
498219
   Житие сказочника. Евгения Шварц. – Москва, 1991. – 364с.
498220
  Назаренко М.А. Житие Степана Леднева / М.А. Назаренко. – Москва, 1980. – 239с.
498221
  Виноградов И. Житие Франца Яковлевича Лефорта, женевского гражданина, российскаго генерала и великаго адмирала, председателя всех Советов Петра Великого, первого Министра, полковника Выборного полка, наместника... / сочиненное И. Виноградовым. – В Санктпетербурге : При Губернском правлении, 1799. – 144с. – ...Великого Новгорода, Чрезвычайного и Полномочного Посла ко многим Европейским Дворам. - На корешке: Житие Лефорта


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
498222
  Кочетков И.А. Житийная икона в ее отношении к тексту жития : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук : 823 / Кочетков И.А. ; Белорус. ГУ. – Минск, 1974. – 33 с.
498223
  Дмитриев Л.А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы ХШ-ХУП в. / Л.А. Дмитриев. – Л. : Наука, 1973. – 303 с.
498224
  Томенко М. Житиме у серцях і віках: Бесіда з віце-прем"єр-міністром // Уряд. кур"єр., 2005


  [Про святкування 60-річчя Перемоги в Україні]
498225
  Опанасюк О.Є. Житичі / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1985. – 223с.
498226
   Жития Кирилла и Мефодия. – Москва, 1986. – 266с.
498227
   Жития святых. – Новосибирск, 1991. – 183с.
498228
   Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / приготовил к печати Д. И. Абрамович. – Петроград : Изд. Отд. рус. яз. Российской Академии наук ; Типография Императорской Академии наук, 1916. – [4], XXIII, 3, 204, [1] с. – Текст рус., церковнославян. – (Памятники древнерусской литературы ; Вып. 2)
498229
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского : С доп., объяснит. примеч. и изобр. святых / Димитрий Ростовский. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 5 : Январь. – 1904. – 910с. – Перепеч. с изд.: Москва: Синодальная тип.,1904
498230
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского / Димитрий Ростовский; Совместн. изд. Введен. Оптиной Пустыни и Изд. отд. Моск. Патриархии. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 1 : Сентябрь. – 1991. – 670с. – Перепеч. со 2-го изд., Москва: Синодальная тип., 1903
498231
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского / Димитрий Ростовский; Совместн. изд. Введен. Оптиной Пустыни и Изд. отд. Моск. Патриархии. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 8 : Апрель. – 1991. – 522с. – Перепеч. с изд.: Москва: Синодальная тип., 1906
498232
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского : С доп., объяснит. прим. и изобр. святых / Димитрий Ростовский; Совместн. изд. Введен. Оптиной Пустыни и Изд. отд. Моск. Патриархии. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 9 : Май. – 1991. – 810с. – Перепеч. со 2-го изд., Москва: Синодальная тип., 1903
498233
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского : С доп., объяснит. прим. и изобр. святых / Димитрий Ростовский; Изд. Введен. Оптиной Пустыни. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 10 : Июнь. – 1992. – 670с. – Перепеч. со 2-го изд., Москва: Синодальная тип., 1913
498234
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского : С доп., объяснит. прим. и изобр. святых / Димитрий Ростовский; Изд. Введен. Оптиной Пустыни. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 11 : Июль. – 1992. – 689с. – Перепеч. с изд.: Москва: Синодальная тип., 1910
498235
   Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству Четьих-миней св. Димитрия Ростовского. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 3 : Ноябрь. – 1991. – 832с. – Перепеч. со 2-го изд., Москва: Синодальная тип., 1905
498236
  Ониськів М.М. Житіє в абетці И-Я : оберемок спогадів – 3 / Михайло Ониськів ; [редкол.: Г. Шергей (голова) та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2020. – 256, [3] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – ISBN 978-966-457-403-4


  Видання є продовженням творів "АБВГД" (Автографи. Бібліографія. Вибране. Галерея. Досил) та "ЕЄЖЗ" (Есеї. Євшан-слово. Житіє. Зазнимкована мить. Записники різнорічні)
498237
  Круковець О.В. Житіє Луки Лазаровича : повість у сатиричних оповідках, гуморески, фейлетони, пародії / О.В. Круковець. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 171 с.
498238
  Журавльова С. Житіє Олексія, чоловіка божого, у віршовій обробці архієпіскопа Іоана Максимовича (до проблеми впливів на творчість митця) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 2 (566). – С. 62-69. – ISSN 0236-1477
498239
  Жиленко І. Житіє прп. Єфросинії Полоцької в "Житіях святих" свт. Димитрія Туптала" // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 137-157. – (Несторівські студії)
498240
   Житіє Святителя Іоана Золотоустного // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 35-37. – ISSN 0203-5863
498241
  Димитрій Житіє святителя Іова Борецького, митрополита Київського і всієї Руси / Димитрій, (Рудюк) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 49-55. – ISSN 0203-5863
498242
  Димитрій Житіє святого благовірного князя Констянтина Острозького / Димитрій, (Рудюк) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 43-48. – ISSN 0203-5863
498243
  Димитрій Житіє святого благовірного князя Ярослава Мудрого / Димитрій, (Рудюк) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 35-42. – ISSN 0203-5863
498244
  Курінна Т. Житіє святого Данила Кушніра // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 149-155. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Влітку 2016 року виповнилося 250 років з дня смерті мліївського святого Данила Кушніра. В другій половині ХVІІІ століття православ"ю України загрожувала небезпека з боку унії. Православні храми силою оберталися на уніатські, а людей примушували ...
498245
  Димитрій Житіє святого праведного Петра Калнишевського, останнього кошового Запорозької Січі / Димитрій, (Рудюк) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 56-60. – ISSN 0203-5863
498246
  Кулиняк Д. Житіє святого праведного Петра Калнишевського, останнього кошового Запорозької Січі // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 11-17. – ISSN 0130-7037
498247
   Житіє Святої Варвари // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 24 (360), грудень. – С. 5, 8
498248
  Бурковська Л. Житійна тематика в італійському та іспанському мистецтві XI–XV століть: особливості художнього втілення // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 92-110. – ISSN 2413-4767
498249
  Турчина Т.В. Житійний жанр у проповідях Кирила Транквіліона Ставровецького // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 43-47. – ISSN 1996-9872


  "Розвідку присвячено дослідженню елементів агіографічного жанру в проповідях «Євангелія учительного» (1619) Кирила Транквіліона Ставровецького. На прикладі «Поученія на преставлєніє святого Іоана євангелисты» і «Поученія на память первомученика ...
498250
  Волошина Н. Житія святих Руси-України : рецензія на книжку Олександра Кислашка "Життя і діяльність святих нашої землі Руси-України прославлених". - К.: Грамота, 2007. - 321 с. // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 53-56
498251
  Прищепа Б.А. Житла райковецької культури в Басейні р. Горині // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Н.С. Абашина, В.С. Вяргей, І.О. Гавритухін [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2. – С. 73-92. – ISBN 978-966-02-8143-1


  У статті зібрано і проаналізовано інформацію про житла райковецької культури, досліджені в басейні р. Горині. Проведено їх класифікацію за основними ознаками, порівняння з житлами райковецької культури на сусідніх територіях, поділено на хронологічні ...
498252
  Чередніченко О. Житло англійських міщан XIV - XV ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 217-221. – ISBN 978-966-171-783-9
498253
   Житло для вчених // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 11 жовтня (№ 39)
498254
  Корейко Ю.В. Житло для кожного гаманця чи просторова сегрегація населення: куди ведуть девелопери Україну? / Ю.В. Корейко, А.Л. Мельничук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 60-68. – ISSN 2308-135X
498255
  Матвієнко В. Житло для чорнобильців // Надзвичайна ситуація : Центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2002. – № 5. – С.9-11. – ISBN 966-95383-5-1


  Роз"яснення й консультації.
498256
  Онофрійчук А.В. Житло довготривалого перебування в структурі міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 113-118. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
498257
  Таран А.В. Житло душі : поезії / А.В. Таран. – Київ, 1988. – 131 с.
498258
  Петраускас О.В. Житло з ранньослов"янськими елементами на черняхівському поселенні біля Комарова / О.В. Петраускас, О.А. Коваль // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Б.В. Магомедов, С.В. Пивоваров, О.В. Петраускас [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 41-57. – ISBN 978-966-02-8144-8
498259
  Борисенко М. Житло і побут міського населення України у 20-30 роках 20 століття / Мирослав Борисенко М. – Київ : Стилос, 2009. – 357 с. – ISBN 978-966-193-013-0
498260
  Чередніченко О.В. Житло міщанина пізньосередньовічної Англії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – C. 95-99. – ISSN 2076-1554
498261
  бузян Житло Переяслава козацького часу : спроба реконструкції за матеріалами археологічних досліджень / бузян, Д.А. Тетеря // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін- т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13) : Археологія: можливості реконструкцій. – С. 95-101. – ISSN 2227-4952
498262
  Приходько М.П. Житло робітників Донбасу / М.П. Приходько. – Київ, 1964. – 108с.
498263
  Борисенко М. Житло та міський спосіб життя городян України в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 151-155
498264
  Борисенко М.В. Житло та побут міського населення України в умовах трансформації урбаністичного середовища в 20-30-х роках 20 ст. : автореф. .. д-ра. іст. наук : 07.00.05 / Борисенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр.: 26 назв
498265
  Борисенко М.В. Житло та побут міського населення України в умовах трансформації урбаністичного середовища в 20-30-х роках 20 ст. : Дис. ... доктора історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Борисенко М.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 416 л. – Бібліогр. : л.376-416
498266
  Борисенко М.В. Житло та побут міського населення України у 20-30-х роках XX століття / Мирослав Борисенко. – Вид. 2-ге допов. та перероб. – Київ : Стилос, 2013. – 267, [4] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 227-287. – ISBN 978-966-193-081-9
498267
  Скаржинський М.В. Житло як об"єкт цивільно-правових відносин : Дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнар. приват. право / Микола Володимирович Скаржинський; КНУТШ. – Київ, 2006. – 226л. – Бібліогр.: л.215-226
498268
  Скаржинський М.В. Житло як об"єкт цивільно-правових відносин : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Микола Володимирович Скаржинський; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:6 назв
498269
  Герасько М. Житло як основа життєдіяльності населення Чернігово-Сіверщини // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 83-96. – ISSN 2313-8505
498270
  Герасько М.О. Житло як основа життєдіяльності українців // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 43-50. – ISSN 2227-183Х
498271
  Козюба В.К. Житло, двір, садиба (за матеріалами давньоруської лексики) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 113-136. – ISSN 2227-4952
498272
  Харитонов Є Житло: за принципом соціальної справедливості / Є Харитонов, , Н.О. Саніахметова. – К., 1990. – 47с.
498273
  Кравченко В.І. Житлова економіка України: проблеми теорії та практики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 5-12. – ISSN 2306-6814
498274
  Сердюк О.М. Житлова забудова урочища Гончарі - Кожум"яки. Історичне та містобудівне значення // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 77-92. – ISBN 978-611-533-002-7
498275
  Савич В.І. Житлова іпотека в Україні та Росії: перші кроки становлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-17. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються загальні риси житлової іпотеки в Україні та Росії. The common features of mortgage in Rassia and Ukraine are examined in article.
498276
  Омельчук В.О. Житлова іпотека в Україні: оптимальна траєкторія розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 43-46
498277
  Борисенко М. Житлова криза та комунальна політика радянського уряду в Україні (1920-ті роки) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 15. – C. 45-50
498278
  Лопушняк Г. Житлова політика як складова державної соціальної політики України: практика і проблеми реалізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (602). – С. 79-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
498279
  Дроздовська О.С. Житлова проблема в Україні та досвід її розв"язання в зарубіжних країнах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 103-110.
498280
  Агапов В.Л. Житлова проблема в шахтарських містах УРСР у 80-і рр. XX століття // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 61-70. – ISSN 1728-3671
498281
  Гордієнко В. Житлова проблема у повсякденні інвалідів Вітчизняної війни в УРСР у 1942-1950 рр. / В. Гордієнко, Г. Гордієнко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 52-58. – ISSN 1998-4634
498282
  Коренга Ю.В. Житлова субсидія 2015: міф чи реальність? // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 151-152. – ISBN 978-617-7272-11-2
498283
  Божко Д.В. Житлова субсидія як безповоротна адресна державна соціальна допомога громадянам // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 64-70. – (Серія "Право" ; вип. 27). – ISSN 2075-1834
498284
  Мезенцев К. Житлова субурбанізація в Україні: тренди та відмінності / К. Мезенцев, Н. Мезенцева // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 268-287. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
498285
  Запотоцька В.А. Житлова субурбанізація: практики трансформацій на прикладі міста Ірпеня / В.А. Запотоцька, С. Гнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 32-39. – (Географія ; вип. 1/2 (78/79)). – ISSN 1728-3817
498286
  Волкова А.О. Житлова сфера в Україні: стан та перспективи правового забезпечення досягнення балансу між економічною ефективністю та соціальною справедливістю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 189-196. – ISSN 2219-5521
498287
  Шамраєва А.М. Житлова цегляна забудова Києва XVIII ст. // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 32. – С. 26-40. – ISSN 2078-0133
498288
  Федоров О. Житлове будівництво -- всенародне завдання / О. Федоров. – К., 1958. – 88с.
498289
   Житлове будівництво в округових містах України за 1923-1925 рр., 1926. – 57с.
498290
  Ніколаєць К.М. Житлове будівництво в Україні у 90-х роках XX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 60-65. – ISSN 2076-1554
498291
  Іванов С. Житлове будівництво в Харкові (1943-1980 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 121-127. – ISSN 2077-7280
498292
  Книш В.І. Житлове будівництво в центрі: надприбутки, збереження екології і комфорт у протиріччі інтересів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 370-377 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
498293
  Кошіль Г. Житлове будівництво на території Волинського Полісся в другій половині XX - на початку XXI ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 76-78. – ISBN 978-966-171-893-6
498294
  Ганєва О.М. Житлове господарство як чинник стабільності економіки держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 128-130
498295
   Житлове законодавство України : Забезпечення житлом, приватизація, субсидії, захист власності: За станом законодавства на 1 червня 1998 р. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 448с. – ISBN 9667302326
498296
   Житлове законодавство України. – Київ : А.С.К., 1998. – 495с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-090-2
498297
  Кондик П. Житлове законодавство України: стан і перспективи розвитку // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.24-26
498298
   Житлове законодавство. Частина 2. Виселення громадян з житлових приміщень. - Частина 3. Квартирна плата. Частина 4. Оплата комунальних послуг. Законодавчі акти та відомчі постанови, упорядковані на. – К., 1935. – 151с.
498299
  Кисляк Н.П. Житлове іпотечне кредитування в Україні проблеми і досягнення сучасності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.160-163. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
498300
  Галянтич М.К. Житлове право : Навчальний посібник / М.К. Галянтич; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 240с. – ISBN 966-608-275-6
498301
  Мудра О.М. Житлове право : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / МОНУ; КНЕУ; О.М. Мудра. – Київ : КНЕУ, 2005. – 148с. – ISBN 966-574-760-6
498302
   Житлове право : навч. посібник / Є.І. Федик [та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 149, [1] с. – Бібліогр.: с. 142-147. – ISBN 978-617-673-065-1
498303
  Галянтич М.К. Житлове право України : навч. посібник / [Галянтич М.К., Коваленко Г.І.] ; М-во освіти і науки України, Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 479, [1] с. – На обкл. автор не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-667-032-1
498304
   Житлове право України : Навчальний посібник. – Київ : Істина, 2003. – 208с. – ISBN 966-7613-40-2
498305
  Галянтич М.К. Житлове право України : навчальний посібник / М.К. Галянтич ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 528 с. – Бібліогр.: c. 491-498. – ISBN 978-966-667-274-5
498306
   Житлове право України : навчальний посібник / Харитонов Є.О. [ та ін ] ; за ред Є.О. Харитонова ; Одеська нац. юридична академія. – Київ : Істина, 2008. – 160с. – ISBN 978-966-8909-24-5
498307
  Павлик П.М. Житлове право України : навч. посібник для дистанц. навчання / П.М. Павлик, А.Л. Терещенко ; [за наук. ред. Н.Р. Малишевої] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Україна, 2008. – 179, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-206-2
498308
  Кузьміна Г.В. Житлове середовище для літніх людей. Фактори впливу та сучасні вимоги до формування / Г.В. Кузьміна, З.С. Хакбаз // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 199-206. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2076-815X
498309
  Волковський Д. Житловий іпотечний ринок України: стан та перспективи розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 46-52. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
498310
   Житловий кодекс України : Кодекс.Закони.Постанови. – Ужгород : Іва, 1998. – 228с. – ISBN 966-7231-18-6
498311
   Житловий кодекс України : За станом на 1 січня 2005 року. – Харків : Одіссей, 2005. – 92с. – (Закони України). – ISBN 966-633-390-2
498312
   Житловий кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 січня 2008 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 68с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-057-5
498313
  Фурса С.Я. Житловий кодекс України : науково-практичний коментар / С.Я. Фурса, О.О. Кармаза, Є.І. Фурса ; Центр правових досліджень Фурси ; за заг. ред. С.Я.Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. – 1280с. – (Цивілістика). – ISBN 978-966-8721-25-0
498314
   Житловий кодекс України (станом на 01.04..2000р.). – Київ : Сірін, 2000. – 64с.
498315
   Житловий кодекс України з постатейними матеріалами (За станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 березня 2001 р.). – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 512с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-75-4
498316
   Житловий кодекс Української РСР. – Київ : Політвидав України, 1983. – 190 с.
498317
   Житловий кодекс Української РСР : Станом на 1 вересня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 64с. – ISBN 966-7714-34-9
498318
   Житловий кодекс Української РСР : Офіційний текст. Станом на 15 липня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 80с. – ISBN 966-8074-78-5
498319
   Житловий кодекс Української РСР : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненями на 14 травня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 144с. – ISBN 966-313-150-0
498320
   Житловий кодекс Української РСР : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненями на 1липня 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 144с. – Шифр дубл.34(Код)Житл.Доп. 1 карт.юр. – ISBN 966-313-230-2
498321
   Житловий кодекс Української РСР : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 4 жовт. 2011 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 67, [1] с. – Загол. обкл.: Житловий кодекс України. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-057-5
498322
   Житловий кодекс Української РСР : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 верес. 2016 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2016. – 66, [2] с. – На обкл. назва: Житловий кодекс України. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-057-5
498323
  Козак С.В. Житловий фонд Рівненщини та напрями його розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 67-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
498324
  Запотоцька В. Житловий чинник формування вартості території міста Львова / В. Запотоцька, О. Левицька, І. Горин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 72-78. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються теоретичні та прикладні засади формування вартості житлових територій міста Львова. Оцінено цілу низку факторів пропозиції, до яких автори відносять наявність житлового фонду, введення в експлуатацію житла, обсяги прямих ...
498325
  Демченко О.В. Житлові комплекси в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 314-319. – (0). – ISSN 2078-9165
498326
  Мезенцев К. Житлові масиви соціалістичного міста: минуле та майбутнє "хрущовок" Києва / К. Мезенцев, Ю. Стеблицька
498327
  Мезенцев К. Житлові масиви соціалістичного міста: минуле та майбутнє "хрущовок" Києва / К. Мезенцев, Ю. Стеблецька // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 227-240. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
498328
  Лісниченко Т.М. Житлові права громадян / Т.М. Лісниченко. – Київ, 1976. – 70с.
498329
  Якименко О.Н. Житлові права громадян СРСР / О.Н. Якименко. – Київ, 1959. – 59с.
498330
  Мовчан О.В. Житлові права дітей // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 204-208. – ISSN 1727-1584
498331
  Воронова О.В. Житлові права подружжя за Сімейним кодексом України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 116-119. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
498332
   Житлові права студентів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Парламент ухвалив за основу законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо захисту житлових прав студентів.
498333
  Солтис Н.Б. Житлові права у спадкових правовідносинах : монографія / Н.Б. Солтис ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 169, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 156-169 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 6). – ISBN 978-966-7509-89-3
498334
  Якубець А. Житлові проблеми киян у 1950-х - середині 1960-х рр. (за матеріалами журналу "Перець") // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 450-456. – ISBN 978-617-7399-06-2
498335
  Москаленко А. Житлові споруди у топографії давньоруського Василева // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 417-421. – ISBN 978-966-171-795-3
498336
  Кір"ян Т. Житлові субсидії в Україні та допомоги на опалення в окремих країнах Європейського Союзу / Т. Кір"ян, О. Бубуйок, І. Ільченко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 2. – С. 26-36 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-6912 02
498337
  Стичинський І. Житлові умови вояків російської армії на фронті в роки Першої світової війни за спогадами очевидців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 44-46. – (Історія ; вип. 2 (137)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано житлові умови військовослужбовців російської імператорської армії у фронтових умовах в роки Першої світової війни. На матеріалах свідчень учасників подій показано основні аспекти питання житла вояків на Південно-Західному фронті. ...
498338
  Кошіль Г.В. Житлово-господарське будівництво в селах Волинського Полісся в другій половині XX - на початку XXI століття : автореф. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Кошіль Григорій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
498339
  Кошіль Г.В. Житлово-господарське будівництво в селах Волинського Полісся в другій половині XX – на початку XXI століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Кошіль Григорій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 260 арк. – Додатки: арк. 191-260. – Бібліогр.: арк. 172-190
498340
  Кошіль Г. Житлово-господарське будівництво на Волинському Поліссі в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історія дослідження // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 132-136. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізована історія дослідження житлово-господарського будівництва на Волинському Поліссі у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття. Показано внесок етнографічних осередків, установ та окремих вчених у вивчення житлово-господарського ...
498341
  Чеховська І.В. Житлово-комунальна реформа і проблеми її організаційно-правового забезпечення // Вісник Запорізького державного університету : Збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2004. – С. 121-124. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Юридичні науки ; № 2)
498342
  Перевознюк В. Житлово-комунальна реформа: як перейти до ефективного ринкового механізму // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 154-157. – ISSN 1818-2682
498343
  Базарна О.В. Житлово-комунальне господарство регіону як об"єкт публічного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 97-105. – ISSN 2306-6806
498344
  Бубенко П.Т. Житлово-комунальне господарство регіону як системний об"єкт дослідження якісних характеристик / П.Т. Бубенко, О.В. Димченко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 57-66. – ISSN 1562-0905
498345
  Поспелова Н.М. Житлово-комунальне господарство та екологічна криза в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С.121-124
498346
  Корецький М.Х. Житлово-комунальне господарство як об"єкт управління // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 98-103. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
498347
  Запатріна І.В. Житлово-комунальне господарство: перспективи реформування / І.В. Запатріна, Т.Б. Блебеда // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 10 (611). – С. 34-44 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
498348
  Рибалка О. Житлово-комунальне господарство: труднощі вибору між соціальною стабільністю та економічними реформами // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 10/12. – С. 127-129
498349
  Кіндзюр О.С. Житлово-комунальний комплекс як складова національної економіки України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 345-349. – ISSN 0321-0499
498350
  Олійник Я.Б. Житлово-комунальний сектор регіону: формування та структура // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 33-36. – ISBN 978-966-285-361-2
498351
  Нікілєв О.Ф. Житлово-комунальний стан українського села: реалії повсякденності 1950-х - середини 1960-х рр. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 58-65. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
498352
  Волкович А. Житная Баба : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 22-75. – ISSN 0027-8238


  Житная Баба - женская богиня-покровительница. Традиционный символ заступницы, изображавшейся в славянской вышивке и ткачестве в виде стилизованного снопа колосьев.
498353
  Дергач В.О. Житнє поле / В.О. Дергач. – Дніпропетровськ, 1980. – 56с.
498354
  Сич М.С. Житнє сонце : поезії / М.С. Сич. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 118 с.
498355
  Іскорко-Гнатенко Житник В.К. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 117-118. – ISBN 978-617-7442-69-0
498356
  Паламарчук О.Л. Житник Володимир Костянтинович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 213-214. – ISSN 2075-437X


  Випускник (1961) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. У 1968-1975 рр. - асистент, у 1975-1978 рр. - старший викладач, з 1978 р. - доцент, у 1981-1987 рр. - завідувач кафедри слов"янської філології, з 1987 до 1994 р. - доцент цієї ж кафедри ...
498357
  Степаненко М. Житник Володимир Костянтинович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 91-92. – ISBN 978-617-7016-11-2
498358
  Паламарчук О.Л. Житник Володимир Костянтинович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 195-196. – ISSN 2075-437X
498359
  Довгий О.П. Житниця : поезії / О.П. Довгий. – Київ, 1972. – 167 с.
498360
  Вільний В.М. Житні гори : роман / В.М. Вільний. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 267 с.
498361
  Вільний В.М. Житні гори : роман / В.М. Вільний. – Київ, 1979. – 472 с.
498362
  Масенко Т.Г. Житні колоски : лірика і поеми / Т.Г. Масенко. – Київ, 1962. – 111 с.
498363
  Гижа О.Р. Житні плачі : роман / О.Р. Гижа. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 270 с.
498364
  Ткач М.М. Житній вінок : поезії / М.М. Ткач. – Київ, 1961. – 72 с.
498365
  Павленко М.Г. Житній голуб: поезії / М.Г. Павленко. – К., 1990. – 136с.
498366
  Чубач Г.Т. Житня зоря : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ : Дніпро, 1983. – 124 с.
498367
  Боровий В.І. Жито - життя / В.І. Боровий. – Київ, 1967. – 55с.
498368
  Осипенко А. Жито : роман / А. Осипенко. – Минск, 1975. – 384 с.
498369
  Кравчук М.І. Жито : новели / М.І. Кравчук. – Київ : Дніпро, 1989. – 347 с.
498370
  М"ястківський А.П. Жито на камені : роман / А.П. М"ястківський. – Київ : Молодь, 1960. – 279 с.
498371
  М"ястківський А.П. Жито на камені : роман, новели / А.П. М"ястківський. – Київ, 1986. – 382 с.
498372
  Ярмолюк М.Я. Жито родить на життя : роман / Микола Ярмолюк. – Житомир : Полісся, 2018. – 377, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-655-868-1
498373
  Стельмах М.П. Жито сили набирається / М.П. Стельмах. – Київ, 1954. – 224с.
498374
  Нікуліна Н. Житом перейти. / Н. Нікуліна. – К, 1990. – 104с.
498375
  Коваленко Л.А. Житомир : (Історичний нарис) / Л.А. Коваленко. – Житомир, 1951. – 47 с.
498376
   Житомир. – Київ : Мистецтво, 1968. – 95с.
498377
  Синяков Г.Г. Житомир / Г.Г. Синяков. – Киев, 1968. – 63 с.
498378
  Ткач С.І. Житомир / С.І. Ткач. – Київ : Реклама, 1981. – 30с.
498379
   Житомир. – Київ : Мистецтво, 1983. – 10с.
498380
  Опанасюк А.Е. Житомир / А.Е. Опанасюк. – Киев, 1984. – 191 с.
498381
  Опанасюк А.Е. Житомир / А.Е. Опанасюк. – Киев, 1989. – 129 с.
498382
  Костриця М.Ю. Житомир : підручна книга з краєзнавства / М.Ю. Костриця, Р.Ю. Кондратюк ; Всеукраїнська спілка краєзнавців ; Житомирське науково-краєзнавче т-во дослідників Волині ; Житомирський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Житомир : Косенко, 2007. – 464 с., [16] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 443-456. – ISBN 978-966-8123-67-2
498383
  Мокрицький Г.П. Житомир : фотопутівник : [ілюстрований путівник-довідник] / Георгій Мокрицький. – Житомир : Волинь, 2007. – 224 с. : фотоіл. – Книга укр., рос. та англ. мовами. – ISBN 988-690-105-6
498384
  Ярмошик І.І. Житомир древній: спроба реконструкції історії міста до XV ст. : наук.-популярне вид. / Іван Ярмошик. – Житомир : Журфонд, 1997. – 40 с. : іл. – Покажчики: с. 38-39. – Бібліогр.: с. 30. – (Житомир вчора, сьогодні, завтра. Науково- популярна краєзнавча бібліотека ; вип. 1). – ISBN 5-86768-029-4
498385
  Дубовик Ольга Житомир. Місто над Теретенією / Дубовик Ольга, Парфенюк Ірина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 126-129 : фото
498386
  Махорін Г. Житомир. Сто підстав пишатися нашим містом / Г. Махорін, І. Саюк. – Житомир : О.О. Євенок, 2015. – [56] с. : фот. – Без тит. арк. – ISBN 978-617-7265-50-3
498387
  Самойлов Юрій Житомир: авіаційні перспективи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
498388
  Голованов Н.Я. Житомирское Краснознаменное имени Ленинского комсомола: история Житомир. высш. командного Краснознам. училища радиоэлектроники противовоздуш. обороны им. Ленинского комсомола / Н.Я. Голованов. – Москва, 1977. – 232 с.
498389
  Сирота Н.П. Житомирское полесье. Физико-географическая характеристика : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Сирота Н.П. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 26 с.
498390
   Житомирська обласна сільськогосподарська і промислова виставка 1950 року. – Житомир, 1951. – 196с.
498391
  Рибачок І.М. Житомирська область. / І.М. Рибачок. – Київ, 1959. – 120с.
498392
   Житомирська політехніка розпочинає нову історію // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 9 квітня (№ 68). – С. 2


  Житомирський державний технологічний університет отримав проєвропейську назву "Житомирська політехніка".
498393
  Бондаренко Г.Ф. Житомирська прозова школа: особливості художнього світу // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 169-175. – ISSN 2075-437X


  У статті робиться спроба виявити відкриття представників Житомирської прозової школи у сфері художніх новацій, ставленні до традицій, концепції особистості, бо саме ці питання є основоположними в освоєнні художнього світу, що твориться письменником. В ...
498394
  Костриця М.Ю. Житомирське науково-краєзнавче товариство дослідників Волині (1990-2000 рр.) // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 152-216. – ISBN 966-7626-11-3
498395
  Шищенко П.Г. Житомирське полісся (- природна область Поліського ландшафтного краю) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 594. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
498396
  Гінда Володимир Житомирський "Гегевальд", або Спроба колонізації українських земель нацистською Німеччиною // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 6/7. – С. 50-53
498397
   Житомирський державний університет імені Івана Франка // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-10. – ISSN 1999-4966
498398
   Житомирський державний університет імені Івана Франка : [ювілейне видання до 90-річчя університету] / [редкол.: Саух П.Ю. та ін. ; авт.-упоряд. Я. Білейчук]. – Київ : Логос Україна, 2009. – 197, [3] с. : фотогр. – ISBN 978-966-96993-4-3
498399
   Житомирський інститут технічних культур (культури картоплі та хмелю). – Харків : Радянський селянин, 1930. – 32с.
498400
  Соболєвська С.І. Житомирський польський театр імені Юзефа Крашевського: історія та сучасність // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 85-87
498401
   Житомирський прорив : спецвипуск часопису "Світло спілкування" / [ ред., упоряд. Г. Цимбалюк ]. – Житомир : Рута, 2009. – 696 с. – ISBN 978-966-8162-66-4
498402
  Монастирецький Л. Житомирські адреси О. Ольжича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 96-101. – ISSN 0236-1477
498403
   Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир. – ISSN 2305-5898
Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
498404
  Стельникович С.В. Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.) = The Zhytomyr and Vinnytsia region in the conditions of the nazi occupation (1941-1944) / Сергій Стельникович ; [наук. ред. В.М. Даниленко]. – Житомир : О.О. Євенок, 2015. – 591, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 492-588 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7265-37-4
498405
  Крушинська Олена Житомирщина - зловісний палац, цукор і літаки = Непокірний рельєф : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 127 : Фото
498406
   Житомирщина. – Вид. 2-е, випр. і доп. – К, 1969. – 188с.
498407
   Житомирщина : [фотоальбом]. – Київ : Мистецтво, 1975. – [212] с. – (Області Радянської України)
498408
  Натикач П. Житомирщина і перші козацькі гетьмани // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 108-110. – ISBN 966-95758-1-8
498409
   Житомирщина крізь призму століть : Науковий збірник. – Житомир : Журфонд, 1997. – 192с. : іл. – Науковий збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Житомирщина крізь призму століть", що відбулася 17-19 вересня 1997 р. в м. Житомирі. – ISBN 686868-014-6
498410
   Житомирщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.. – К, 1969. – 291с.
498411
  Монастирецький Л. Житомирщина у творчій біографії О.П. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 196-200.
498412
  Ляшев О.В. Житомиряни в лавах польського війська (в роки Другої світової війни) = Zytomierzanie w szeregach wojska polskiego (w latach Drugiej wojny swiatowej / Олександр Ляшев ; [пол. текст: Н.В. Шумлянська]. – Житомир : Житомироблдрукарня, 2014. – 250, [2] с. : іл., портр., табл. – Текст парал. укр., пол. – Бібліогр.: с. 176-177 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2634-09-9
498413
  Матійко О.М. Житоцвіт : поезії / О.М. Матійко. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 79 с.
498414
  Черняховский В.И. и Модилевский Я.С. Житровий фонд м. Києва / В.И. и Модилевский Я.С. Черняховский. – К., 1935. – 68с.
498415
  Ненчук О. Життева перспектива особистості: аналіз соціологічних парадигм // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 96-103. – ISSN 1810-2131
498416
  Сердюк В.А. Життєва доля українського інтелігента // Краєзнавчі та родознавчі флоеми / В.А. Сердюк. – Івано-Франківськ ; Київ : Фоліант, 2021. – 1. – С. 211-218. – (Серія "Родовід Сердюків" ; [кн. 3]). – ISBN 978-617-7970-46-9


  Калкатін Дмитро Єлисейович — ветеринарний лікар, вчений, педагог. Фахівець у галузях ветеринарної медицини, мікробіології, епізоотології та імунології. Д. Є. Калкатін написав перший підручник з епізоотології українською мовою, який було видано в 1931 ...
498417
  Богдашина О.М. Життєва драма Лесі Українки в родинному листуванні Косачів-Драгоманових / О.М. Богдашина, О. Осіпов // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 151-156. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866


  "Згадується М.П. Драгоманов."
498418
  Горпинич М.В. Життєва історія / М.В. Горпинич. – Донецк, 1982. – 84с.
498419
  Ясь О. Життєва історія Михайла Грушевського у світлі сучасного грушевськознавства // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (330), січень - березень. – С. 221-226. – ISSN 0320-9466


  Рецензія на книгу: Пиріг Р., Тельвак В. Михайло Грушевський: життєпис на тлі доби. Херсон: Видавництво "ОЛДІ-ПЛЮС", 2021. 572 с.
498420
  Сізова К. Життєва історія на сторінках газети "Факты и комментарии" в аспекті жанрової специфіки // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 282-286


  У статті розглядається жанрова специфіка життєвої історії на матеріалі газети «Факти і коментарі». Досліджуються особливості жанрової модифікації, її спорідненість із біографічним нарисом і використання моделей чарівної казки. Особлива увага ...
498421
  Харитоненко О. Життєва історія як жанр сучасної публіцистики:види, структура, особливості редагування // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С.154-162


  У статті представлено системний аналіз жанру життєвої історії: розглядаються види, функції, структура, особливості редагування цього типу творів. Дослідження проведено на матеріалі публікацій сучасних періодичних видань. This article presents a ...
498422
  Полевецька О.В. Життєва катастрофа та знищена наукова кар"єра Всеволода Ганцова / О.В. Полевецька, В.А. Шендеровський // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 166-168
498423
  Степаненко І.В. Життєва компетентність особистості: філософсько-антропологічний та соціокультурний виміри : монографія / І.В. Степаненко, М.Д. Степаненко. – Харків : ХДУХТ, 2011. – 220 с. – Бібліогр.: с. 200-216. – ISBN 978-966-405-221-1
498424
  Могилевський О. Життєва криза як об"єкт психологічного дослідження // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 104-108.
498425
  Фан Д. Життєва мораль / Дунмей Фан. – Тайбей, 1971. – 400 с. – Видання китайською мовою
498426
  Кунов В.К. Життєва мудрість у творах Івана Багряного : енциклопедичний словник : Іван Багряний, про нього / Валерій Кунов. – Київ : КВІЦ, 2006. – 388 с. – (Всесвітня серія "Письменники-мислителі"). – ISBN 966-7192-91-1
498427
  Сивокінь Г.М. Життєва переконливість героя / Г.М. Сивокінь. – К, 1965. – 157с.
498428
  Коваль В.К. Життєва позиція / В.К. Коваль. – К, 1981. – 224с.
498429
   Життєва позиція Віктора Москаленка // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 174-176
498430
  Клічук А.В. Життєва позиція сучасного інтелігента в аксіологічній системі соціуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 153-156. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті "Життєва позиція сучасного інтелігента в аксіологічній системі соціуму" розгладається проблема співвідношення моральності, раціональності та почуттів у життєвій самореалізації інтелігента. Аналізується питання ціннісного впливу епохи на ...
498431
  Заруда В.Т. Життєва позиція та релігійна віра / В.Т. Заруда. – Київ : Політвидав України, 1983. – 152 с.
498432
  Бузько Д. Життєва помилка Миколи Клена. / Д. Бузько. – Киев, 1930. – 39с.
498433
  Жукова В. Життєва потреба розвитку професії / Валерія Жукова, Наталія Грабар // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 9. – С. 27-30


  Висвітлюється питання підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки, як однієї з життєвих потреб вдосконалення, підвищення престижу професії бібліотекаря та самореалізації бібліотечних працівників.
498434
   Життєва сила - у фізичному і психичному здоров"ї : методичні рекомендації. – Київ : Київський університет, 2006. – 40с.
498435
   Життєва сила ідейних переконань. – К, 1978. – 247с.
498436
  Шевченко В.Ф. Життєва сила ленынського вчення про партію : до 80-річчя II з"їзду РСДРП / В.Ф. Шевченко. – Киев : Знання, 1983. – 47с. – (Серія I "Історія, теорія і політика КПРС" ; № 6)
498437
   Життєва сила політичного курсу КПРС. – Львів, 1985. – 182с.
498438
  Бохонкова Ю.О. Життєва ситуація як психологічний феномен: змістовна та структурна характеристика / Ю.О. Бохонкова, В.Ю. Завацький // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 54-64. – ISSN 2219-2654
498439
  Тарас Я. Життєва сповідь простої українки // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10 (888), жовтень. – С. 151-168. – ISSN 0868-4790-8
498440
  Лановенко Ю.І. Життєва та вікова кризи: взаємозв"язок та розбіжності між ними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Розглянуто порівняльний аналіз життєвої та вікової кризи. Розгляд зроблено за схемою "поштовх" (відправна точка) - адаптація - формування нових здібностей.
498441
  Князян М.О. Життєва та комунікативна компетентності у професійній підготовці майбутніх фахівців // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 122-126. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
498442
  Качкан В. Життєва тасьма Степана Пушика // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 15 березня (№ 5). – С. 14-15
498443
  Качкан В. Життєва тасьма Степана Пушика // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 29 березня (№ 6). – С. 14-15


  До 75-річчя з дня народження літератора.
498444
  Качкан В. Життєва тасьма Степана Пушика // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 1 березня (№ 4)


  До 75-річчя з дня народження письменника.
498445
  Качкан В. Життєва тасьма Степана Пушика // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 12 квітня (№ 7). – С. 14-15


  До 75-річчя з дня народження літератора.
498446
  Фан Дунмей Життєва філософія китайців / Фан Дунмей; Лімін веньхуа шу. – Тайбей, 1971. – 254с. – Видання китайською мовою
498447
  Гофман А Е.Т. Життєва філософія кота Мура разом з уривками біографії капельмейстера Йоганнеса Крейслера, випадково знайденими серед аркушів макулатури : [повісті] / Ернст Теодор Амадей Гофман ; з нім. пер. Євген Попович. – Київ : Дніпро, 1983. – 374 с.
498448
  Починок Л. Життєва філософія як засіб самовикриття героя // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 283-286. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
498449
  Бурковський М.В. Життєва філософія: Паскаль, Ларошфуко, Лабрюйєр // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 11-13
498450
  Шуйський І. Життєва школа Юрія Лавріненка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 січня (№ 1). – С. 11


  Ювілей публіциста і літературознавця Юрія Лавріненка, який одним із перших привернув увагу світової спільноти до трагічних подій в українській літературі, торік відзначили переважно в наукових колах зарубіжжя. Втім, невисвітленими залишилися подробиці ...
498451
  Головатий М.Ф. Життєве коло : оповідання і повісті / Микола Головатий. – Київ : Персонал ; МАУП, 2008. – 167, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-608-969-7
498452
  Кокун О.М. Життєве та професійне самоздійснення як предмет дослідження сучасної психології // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 9 (174). – С. 1-5
498453
  Комісаренко Сергій Життєвий вибір / Комісаренко Сергій. – Київ : Альфа-Принт. – 48с.
498454
  Титаренко Т.М. Життєвий вибір у концепції В.А. Роменця // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 450-455. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Фундатор учинкового напряму в сучасній психології, відомий автор філософсько-психологічної концепції вчинку В.А. Роменець не може не акцентувати увагу на проблемі вибору. Як без цієї категорії він характеризував би природу вчинку, етапи вчинкового ...
498455
  Вергунов В. Життєвий гарт металофізики // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 74-77. – ISSN 0372-6436


  Заслужений прфесор КНУ ім. Т. Шевченка (2003)
498456
  Нікітенко Л. Життєвий досвід з оповідань. "Терикони під літаком" - сучасна стильна проза Світлани Єременко // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 47). – С. 14


  "На Черкаському книжковому фестивалі «Маестро»-2018, який пройшов у Шевченковому краї, друге видання своєї книжки «Терикони під літаком», що розрахована на читачів різного віку, презентувала письменниця Світлана Єременко. Її збірка оповідань перемогла ...
498457
   Життєвий досвід українців у Канаді = The Ukrainian experience in Canada : Рефлексії. – Вінніпег : УВАH, 1994. – 379 с. – Текст укр. та англ. мов. Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами. – ISBN 0919867006
498458
  Єфіменко В. Життєвий і науковий шлях Павла Родіоновича Романчука / В. Єфіменко, О. Сташко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 28-33. – (Астрономія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
498459
  Захлюпана Н. Життєвий і науково-педагогічний шлях Євгенії Черняхівської // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 209-217. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
498460
  Губар А. Життєвий і пастирський шлях патріарха Київського і Всієї Руси-України Володимира І // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 3/4 (9/10). – С, 6-25


  Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир (Василь Омелянович Романюк (1925-1995) - укр. православний релігійний діяч, богослов, Патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ-КП (1993 — 1995).
498461
  Головай І. Життєвий і творчий доробок І.Огієнка як приклад людської та національної гідності // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 53-55
498462
  Бережинський В.Г. Життєвий і творчий шлях : (до 50-річчя з дня народження) / В.Г. Бережинський ; Укр. ін-т воєнної історії. – Киев : Український інститут воєнної історії, 2004. – 28 с.
498463
  Рубан Л. Життєвий і творчий шлях американського педагога-реформатора Джона Холта (1923-1985 рр.) // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 3 (13), липень - вересень. – С. 32-38
498464
  Почтар К. Життєвий і творчий шлях Андрія Малишка // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34-38.
498465
  Почтар К. Життєвий і творчий шлях Андрія Малишка // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 41-45.
498466
  Походня І.К. Життєвий і творчий шлях Бориса Євгеновича Патона // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 8-23. – ISSN 0372-6436
498467
   Життєвий і творчий шлях В.П. Кухаря (1942 – 2017) // Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника" ; глав. ред. В.П. Кухарь. – Киев, 2017. – № 26. – C. 1-11. – ISSN 2412-4176


  Валерій Павлович Кухар — доктор хімічних наук — 1974, професор, академік НАНУ — відділ органічної хімії. Протягом 1976—1996 років читав курс лекцій з хімії елементорганічних сполук й асиметричного синтезу в Київському університеті ім. Т.Г. Шевченка.
498468
  Амоша О.І. Життєвий і творчий шлях видатного вченого-економіста. : До 80-річчя академіка НАНУ М.Г.Чумаченка // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 218-224. – ISSN 0320-4421
498469
  Самойленко А.М. Життєвий і творчий шлях видатного математика та механіка (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Ю. О. Митропольського) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 8. – C. 88-97. – ISSN 1027-3239
498470
  Митряєв А.І. Життєвий і творчий шлях видатного українського сходознавця Андрія Петровича Ковалівського // Мовні та літературні зв"язки України з країнами Сходу / Ін-т філології КНУТШ ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України ; [за ред., передмова І.П. Бондаренка]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – С. 426-441. – ISBN 987-966-489-058-5
498471
  Андрійко О. Життєвий і творчий шлях відомого українського вченого-правознавця Вадима Борисовича Авер"янова / О. Андрійко, В. Нагребельний // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 12. – С. 321-324. – ISSN 1026-9932


  У 1973 р. закінчив юридичний ф-т КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
498472
  Сітькова І. Життєвий і творчий шлях Володимира Винниченка. Новела "Момент" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 13-15. – ISSN 0130-5263
498473
  Горбачук М.Л. Життєвий і творчий шлях геніального українського математика Георгія Вороного / М.Л. Горбачук, Б.Й. Пташник, В.С. Ільків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 898. – С. 26-33. – (Серія : Фізико-математичні науки). – ISSN 0321-0499
498474
  Семенко Л. Життєвий і творчий шлях Гната Яструбецького - першого дослідника творчості Миколи Леонтовича // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 127-135. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
498475
  Музика Л. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 27-32. – ISSN 0130-5263


  Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці
498476
  Автомонов П.П. Життєвий і творчий шлях М. Грищенка, одного із фундаторів сучасної української педагогіки / П.П. Автомонов, О.Ф. Гук // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 91-98. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розкрито етапи життєвого і творчого шляху вченого, а також розвиток його освітніх ідей і досвіду педагогічної діяльності на основі аналізу архівних джерел, наукових публікацій, охарактеризовано головні чинники формування науково-педагогічна діяльність, ...
498477
  Тельвак Віталій Васильович Життєвий і творчий шлях М.С. Грушевського в ювілейних оцінках 1926 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 111-125. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті узагальнено характеристики життєвого та творчого шляху М.С. Грушевського, котрі прозвучали в контексті відзначення його ювілею 1926 р. Виявлено політико-ідеологічну вмотивованість частини висловлених оцінок. Зроблено висновок про вагомість ...
498478
  Ясак С. Життєвий і творчий шлях Миколи Куліша. Художнє відтворення проблем українізації в комедії "Мина Мазайло" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (752), листопад. – С. 19-25
498479
  Хомич Н. Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 14-18
498480
  Хомич Н. Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 12-15
498481
  Хомич Н. Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 17-20
498482
  Іванишин М. Життєвий і творчий шлях Осипа Сорохтея, або митець Легіону Українських Січових Стрільців // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 лютого - 9 березня (№ 9/10). – С. 12-13
498483
  Домбровська Л. Життєвий і творчий шлях Пантелеймона Куліша (1819-1897) : до 195-річчя з дня народження / Л. Домбровська, В. Гулак // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 6 (215), червень. – С. 36-41. – ISSN 2076-9326
498484
  Павлунь М. Життєвий і творчий шлях Петра Білоніжки (до 80-річчя від дня народження) / М. Павлунь, Л. Генералова // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 160-166. – (Серія геологічна ; вип. 29). – ISSN 2078-6425
498485
  Байда Ю.В. Життєвий і творчий шлях Петра Козланюка. : Дис... канд. філол.наук: / Байда Ю.В.; КДУ ім. Т.Шевченко. Кафедра історії укр. літер. – К., 1956. – 232л. – Бібліогр.:л.I-XVII
498486
  Лілова О.Є. Життєвий і творчий шлях письменника-єлизаветинця Джорджа Гасконя (1539?-1577) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 15-21. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4


  Життєвий і творчий шлях Дж. Гасконя, його світогляд. Характер взаємодії традиційного й новаторського в драматичних і поетичних творах цього літератора. Природа творчих новацій Гасконя та його місце в історико-літературній панорамі єлизаветинської доби.
498487
  Бойко І. Життєвий і творчий шлях проф. В.С.Кульчицького (1919-2009) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 45-49. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
498488
  Носик В.В. Життєвий і творчий шлях професора В.Л. Мунтяна // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 63-70.
498489
  Кикоть М. Життєвий і творчий шлях професора К.Г. Воблого (1876-1947 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 97-100


  У статті аналізуються життєвий і творчий шлях професора К.Г. Воблого, висвітлюються основні віхи життя вченого.
498490
  Бондарчук О. Життєвий і творчий шлях професора М.Ф. Даденкова // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 4 (58). – С. 37-40.
498491
  Тиводар Михайло Життєвий і творчий шлях Т. Сопка // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 7-12
498492
  Добржанський О. Життєвий і творчий шлях ювіляра / О. Добржанський, А. Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 170-175


  Василь Мефодійович Ботушанський — український історик, дослідник аграрної історії України, зокрема економічного і суспільно-політичного життя Буковини ХІХ–ХХ століть, українсько-молдавських економічних взаємозв"язків 40–80-х років ХХ століття, доктор ...
498493
  Стойко С.М. Життєвий і творчий шлях Юрія Туниці : (з нагоди 75-річчя від дня народження) / С.М. Стойко, Г.Т. Криницький, М.Г. Адамовський // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – C. 286-289. – ISSN 1991-606X


  Юрій Юрійович Туниця – академік Національної академії наук України, Президент Лісівничої академії наук України, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, член Ради Міжнародного союзу лісових дослідницьких організацій ...
498494
  Прокопенко С. Життєвий і творчий шлях Юрія Яновського // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4 (114). – С. 43-46
498495
  Шугалій Н.Є. Життєвий і творчій шлях Ніколая Фредеріка Северіна Грундтвіга - данського просвітника світового рівня // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 75-80. – ISSN 2226-0285
498496
  Якуба К.І. Життєвий і трудовий потенціал сільського населення України : теорія, методологія, практика / К.І. Якуба. – Київ : Інститут аграрної економіки, 2007. – 362с. – ISBN 978-966-669-206-4
498497
  Бурова О.І. Життєвий комфорт населення України в умовах урбанізації : соціологічний аналіз / О.І. Бурова ; НАН України, Ін-т соціології. – Київ : Наукова думка, 2016. – 193, [3] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 182-194. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1538-8
498498
  Бурова О. Життєвий комфорт: структура, чинники та механізм формування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С. 99-114. – ISSN 1563-3713
498499
  Свінціцький І.А. Життєвий подвиг Альберта Швейцера // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 1 (21). – С. 74-76. – ISSN 2413-5461
498500
  Усенко П.Г. Життєвий подвиг Зиґмунта Сераковського // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 100-116. – ISSN 0130-5247


  До 150-річчя повстання 1863 р. в Польщі. Висвітлюється життєвий шлях одного з керівників антиімперського повстання. Значну увагу приділено взаєминам З. Сераковського із Шевченком.
498501
  Тимошик М. Життєвий подвиг Івана Огієнка як взірець для наслідування // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-44. – ISSN 0130-5263
498502
  Марухняк Й. Життєвий подвиг Омеляна Ковча // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 30 січня - 5 лютого (№ 5). – С. 4
498503
  Решетник М.Д. Життєвий порив // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 594. – ISBN 966-316-069-1
498504
  Єрмаков І.Г. Життєвий проект особистості: від теорії до практики : Практико зорієнтований посібник / І.Г. Єрмаков, Д.О. Пузіков. – Київ : Освіта України, 2007. – 212с. – (Бібліотека "Компетентнісно спрямована освіта"). – ISBN 966-8847-38-5
498505
   Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / [Касьянов Г.В. та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України, 2012. – 259, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в примітках в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6441-0
498506
  Барановська Н.П. Життєвий простір України: Чорнобильська складова // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка, О.Н. Кубальський, Л.В. [та ін.] Ковпак. – Київ : Інститут історії України, 2012. – С. 82-100. – ISBN 978-966-02-6441-0
498507
  Молчанов Володимир Життєвий рівень київських поліцейських у XIX - на початку XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 85-98
498508
  Молчанов В. Життєвий рівень населення України за часів декабристів // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 82-105. – ISBN 978-966-02-4425-2
498509
  Молчанов В.Б. Життєвий рівень населення України за часів Кримської війни (1853-1856 рр.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 191-206
498510
  Реєнт О.П. Життєвий рівень та продовольче становище населення України в роки Першої світової війни / О.П. Реєнт, Т.В. Логвинюк, Л.В. Сога // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – C. 171-203. – (Історичні науки ; т. 31). – ISSN 2309-2254
498511
   Життєвий світ (Lebenswelt) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 757. – ISBN 966-316-069-1
498512
  Дубняк З.О. Життєвий світ людини-прекаріат: соціально-філософський аналіз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 50-52
498513
  Губернюк Лариса Володимирівна Життєвий світ людини в контексті соціально-філософського дослідження : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Губернюк Лариса Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 177 л. – Бібліогр.: л. 166 - 177
498514
  Губернюк Лариса Володимирівна Життєвий світ людини в контексті соціально-філософського дослідження : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Губернюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 3 назв.
498515
  Губернюк Л.В. Життєвий світ людини як об"єкт соціально-філософського дослідження. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 150-151. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
498516
  Сидоровська Є.А. Життєвий світ людини: до історії проблеми // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 156-169. – ISSN 2226-2180


  "Методологічною основою дослідження є загальнонаукові принципи систематизації та узагальнення досліджуваної проблеми. Мета та завдання роботи обумовили застосування таких методів дослідження: історико-культурного, що передбачає об’єктивне ставлення до ...
498517
  Губернюк Л.В. Життєвий світ людини: досвід філософської реконструкції : монографія / Лариса Губернюк; КНУТШ. – Київ : Абрис, 2007. – 128с. – ISBN 966-531-183-2
498518
  Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т.М. Титаренко. – Київ : Либідь, 2003. – 376с. – ISBN 966-06-0280-4


  Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
498519
  Даниленко О.А. Життєвий світ та соціокультурні ідентичності інженерів-мігрантів із пострадянських країн в Німеччині (постановка проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 87-91. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Пропонується характеристика проблемного поля дослідження повсякденного життєвого світу і соціокультурних ідентичностей інженерів-мігрантів, які прибули з пострадянських країн до Німеччини. Чи втрачають національні ідентичності своє колишнє значення для ...
498520
  Супрун А.Г. Життєвий світ як специфічна надбудова соціального буття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С.174-179
498521
  Дяченко Я.М. Життєвий стан вікових дендросозоекзотів in vivo як показник їх успішної інтродукції у ботанічних садах лісостепу України / Я.М. Дяченко, О.В. Сидоренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 193. – С. 6-11. – (Серія "Біологія, біотехнологія, екологія")
498522
  Грушицька І.Б. Життєвий та науковий шлях астронома Богдана Залеського (1887-1927) // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 45-48
498523
  Найда А. Життєвий та науковий шлях професора В. Серадського як засновника кафедри та закладу судової медицини Львівського університету (з нагоди 121-ї річниці заснування у Львові судової медицини як науково-педагогічної дисципліни) / А. Найда, О. Малик // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – C. 183-195. – (Серія юридична ; вип. 69). – ISSN 0136-8168
498524
  Гукова Т.В. Життєвий та науковий шлях професора О.І. Палюмбецького // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 3 (42). – С. 43-51.


  Правознавець, професор, у різні роки декан юридичного факультету, ректор Харківського Імператорського університету.
498525
  Литвинко А.С. Життєвий та творчий шлях академіка Миколи Миколайовича Боголюбова : (до 100-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (65). – С. 66-79. – ISSN 0374-3896
498526
  Литвин А. Життєвий та творчий шлях видатного поета Леоніда Фастовця // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 590-593. – ISBN 978-966-171-795-3
498527
   Життєвий та творчий шлях Всеволода Івановича Наулка // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 109-118
498528
  Гаркавий С.І. Життєвий та творчий шлях Семена Семеновича Познанського - взірець служіння людям / С.І. Гаркавий, Л.А. Стасюк, Р.Т. Бевз // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 134-141
498529
  Сергєєнкова О. Життєвий успіх як когнітивна категорія студентів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 163-168. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
498530
  Шевцова О. Життєвий цикл банківської установи як економічної організації / О. Шевцова, Г. Мандзюк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 28-31
498531
  Чуканова С. Життєвий цикл даних дослідження у практиці управління даними // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 3 (25). – С. 18-22. – ISSN 2518-7341
498532
  Скрипник М.І. Життєвий цикл і методи калькулювання за стадіями // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 120-123. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
498533
  Коноваленко М.К. Життєвий цикл інновацій і його вплив на розробку і освоєння нового продукту // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.61-65. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
498534
  Чабан В.Г. Життєвий цикл інновацій: методологічний аспект / В.Г. Чабан, О.В. Садовник // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 122-126.
498535
  Топішко Т.І. Життєвий цикл лізингу як фінансового продукту: світова еволюція та сучасний етап в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 96-98. – ISSN 1729-360Х
498536
  Ігнатенко І.В. Життєвий цикл людини в обрядах та віруваннях українців / Ірина Ігнатенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ : Інтелектуальна книга, 2015. – 135, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці тем. – (Етнологія для народу). – ISBN 978-966-97443-1-9
498537
  Ярошенко О.В. Життєвий цикл недержавного пенсійного фонду: методика визначення : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 235-242 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
498538
  Овчаренко К. Життєвий цикл новин // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 227-231
498539
  Чайковська В.П. Життєвий цикл організації та його роль у розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 98-104. – ISSN 1993-6788
498540
  Карковська В.Я. Життєвий цикл працівника та його вплив на кадрову безпеку підприємства / В.Я. Карковська, П.І. Васюник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 290-297. – ISSN 1993-6788
498541
  Козюк В. Життєвий цикл резервної валюти // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 7 (209). – С. 44--52
498542
  Масюк О.П. Життєвий цикл соціального сподівання // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 10 (150). – С. 5-12. – ISSN 2077-1800
498543
  Тарелін Анатолій Олексійович Життєвий цикл та ефективність останнього ступеня парових турбін : Автореф... докт. техн.наук: 05.04.12 / Тарелін Анатолій Олексійович; ХПІ. – Харків, 1994. – 40л.
498544
  Зоріна Т.І. Життєвий цикл та надійність програмного забезпечення / Т.І. Зоріна, А.О. Петров, К.В. Сергієня // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 28-35


  У статті розглянуто основи надійності програмних систем та програмного коду, досліджено зв"язки між показниками економічності, ефективності та надійності на основі розробки відповідних методик. Проаналізовано організаційні процеси життєвого циклу ...
498545
  П"ятницька Г.Т. Життєвий цикл: варіативність наукових підходів до визначення та специфіка в управлінні розвитком підприємств торгівлі / Г.Т. П"ятницька, Є.І. Чудакова, К.С. Кандагура // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 451-460. – ISSN 2222-4459
498546
  Голобородько Я. Життєвий шлях — "духовні автобани" (до 80-річчя академіка Івана Дзюби) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 65-70. – ISSN 0372-6436
498547
  Ніколаєва Н.Б. Життєвий шлях викладача Київського державного університету Арнольда Едмундовича Крістера // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 29-33. – ISSN 2076-1554
498548
  Ніколаєва Н. Життєвий шлях викладача Київського державного університету Калачевської Наталії Володимирівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті висвітлено життєвий шлях викладача англійської мови Київського державного університету Калачевської Наталії Володимирівни. Детально проаналізовано обставини її арешту органами НКВС УРСР після початку німецько-радянської війни в червні 1941 ...
498549
  Ніколаєва Н. Життєвий шлях викладача Київського державного університету Калачевської Наталії Володимирівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-47. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено життєвий шлях викладача англійської мови Київського державного університету Калачевської Наталії Володимирівни. Детально проаналізовано обставини її арешту органами НКВС УРСР після початку німецько-радянської війни в червні 1941 ...
498550
  Довжик А. Життєвий шлях викладача, вченого Валентини Василівни Радзимовської // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 3, липень - вересень. – С. 98-108. – ISSN 1998-4634


  Досліджується життєвий шлях і наукова діяльність проф., д-ра медичних і фізіологічних наук, проф. Київського інституту народної освіти (КІНО) та Київського медичного інституту, громадської діячки В. В. Радзимовської. Згадується ректор Університету Св. ...
498551
  Галян І. Життєвий шлях Вінсента Ван Гога // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 41-48
498552
  Саттон Д. Життєвий шлях Володимира Соловйова // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 444-458
498553
  Іщук О. Життєвий шлях Галини Голояд – "Марти Гай" = The life of Halyna Holoiad - "Marta Hai" / Олександр Іщук, Володимир Іванченко // Літопис Української Повстанської Армії / [відп. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2010. – С. 1-126 : іл., портр. – (Події і люди ; кн. 10). – ISBN 978-1-897431-20-7
498554
  Супрун М.О. Життєвий шлях генерала Георгія Радова: відродження духовності ув"язнених як особисте завдання / М.О. Супрун, В.М. Пуйко // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 32-38
498555
  Грачотті Санте Життєвий шлях Гоголя: від Батьківщини крові до Батьківщини душі // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 3-15
498556
  Дробязко Н.В. Життєвий шлях господаря батуринської садиби П.А.Кочубея // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 327-330. – ISSN 2218-4805
498557
   Життєвий шлях Зенона Кузелі // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 3-14. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)


  Зенон Кузеля — український мовознавець, бібліограф, фольклорист, історик, журналіст, етнограф, редактор, видавець, громадський діяч.
498558
  Коваль І. Життєвий шлях і наукова біографія В. Ауліха // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Науков. ред.: М.М. Волощук. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 111-146. – (Серія 2 ; вип. 1). – ISBN 978-966-668--390-1
498559
  Єфіменко В.М. Життєвий шлях і наукова діяльність П.Р. Романчука // Astronomy and space physics in Kyiv University : book of abstracts : intern. conf. in memory of P.R. Romanchuk : May 24-27, 2011 / T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Astron. Observatory ; [Sci. organizing comm.: V. Grygoruk (chair) et al.]. – Kyiv, 2011. – С. 4-5
498560
  Абашина Н.С. Життєвий шлях і наукова спадщина В. А. Богусевича // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (43). – C. 5-17. – ISSN 2227-4952
498561
  Галицька Е.В. Життєвий шлях і наукова спадщина І.В. Вернадського (до 190-ї річниці з дня народження) / Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 79-83. – Бібліогр.: 17 назв
498562
  Дяченко В. Життєвий шлях і науковий доробок Олександра Цинкаловського: історіографіічний аспект // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 24-29. – ISSN 2305-9389
498563
  Березівська Л. Життєвий шлях і науково-педагогічна діяльність Олександра Мазуркевича : До 100-річчя від дня народження академіка О.Р.Мазуркевича // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 10. – С. 2-4
498564
  Мартиненко Н.М. Життєвий шлях і творча діяльність Джона Генрі Дерла в контексті руху "Мистецтва і Ремесла" (друга половина XIX - перша третина XX століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Мартиненко Наталія Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
498565
  Мельник В.В. Життєвий шлях і творчий внесок доктора сільськогосподарських наук В.О. Бреславця (1937-2018) у розвиток галузі птахівництва в Україні // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 169-172
498566
  Глянько О.С. Життєвий шлях і філософія Йосипа Сліпого // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 15-17
498567
  Бойченко М.І. Життєвий шлях людини / М. Бойченко, О. Чорний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 141-142. – ISBN 966-642-073-2
498568
  Конопка Н. Життєвий шлях малоросійського генерал-губернатора М. Г.Рєпніна (1778-1845) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 316-337. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
498569
  Джурка Г. Життєвий шлях Марселена Бертло та його внесок у розвиток хімічної науки / Г. Джурка, О. Білизна // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (124), листопад - грудень. – С. 42-43
498570
  Кубійович В. Життєвий шлях Миколи Глобенка-Оглоблина // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 5-9. – (Праці філологічної секції)
498571
  Шевчук В.О. Життєвий шлях мислителя, письменника, правозахисника. До 90-річчя від дня народженння Миколи Руденка // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 176-177. – ISSN 2221-1055
498572
  Чугунов І.Я. Життєвий шлях Міністрів фінансів України та їх внесок у розвиток державної фінансової системи, 1917-2006 / І.Я. Чугунов, Г.О. П"ятаченко, Л.В. Кухарець; Мін-во фінансів України; Науково-дослідний фінансовий ін-т. – Київ : НДФІ, 2006. – 368с. – ISBN 966-7675-22-X
498573
  Турчин Я. Життєвий шлях О. Ейхельмана : громадська-політична та наукова діяльність // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 34-41. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270


  З квітня 1882 р. працював в Університеті Св. Володимира, де його обирають ординарним професором. Спершу очолював каф. історії зарубіжного законодавства, згодом - каф. міжнародного права. У 1905-1909 рр. - декан юридичного фак-ту.
498574
  Дорошенко О.К. Життєвий шлях Олексія Лаврентійовича Липи - першого завідувача відділу дендрології Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (до 110-річчя від дня народження) // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка ; редкол.: Т.М. Черевченко, Н.В. Заіменко, В.А. Дерев"янко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (74). – С. 98-100. – ISSN 1605-6574
498575
  Грушко Е.А. Життєвий шлях особи і групи в добу Середньовіччя (в контексті дослідження культур-маргінальності) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 140-148


  У статті висвітлюються модуси культур-маргінальності у домодерній культурі середньовіччя. В фокус дослідження потрапляє як самореалізація окремої особи, що тяжіє до маргінального статусу у просторі культури, так і діяльність маргінальних груп ...
498576
  Грушко Е.А. Життєвий шлях особи і групи в добу Середньовіччя (в контексті дослідження культур-маргінальності) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 89-94. – ISSN 2226-0285


  У статті висвітлюються модуси культур-маргінальності у домодерній культурі Середньовіччя. У фокус дослідження потрапляє як самореалізація окремої особи, що тяжіє до маргінального статусу у просторі культури, так і діяльність маргінальних груп ...
498577
  Лісовська-Мускеєва Життєвий шлях особистості як об"єкт соціологічного дослідження // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 219-220
498578
  Данилець Ю.В. Життєвий шлях православного єпископа Нестора (Сидорука) (1904-1951) у світлі нових архівних документів // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 14-22. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
498579
  Филь О.М. Життєвий шлях та військова діяльність І.Д. Черняховського (1907 - 1945рр.) : Дис. ... канд. історичних наук.Спец .07.00.01 - історія України / Филь О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 219л. – Бібліогр.: л. 200 - 219
498580
  Филь О.М. Життєвий шлях та військова діяльність І.Д.Черняховського : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец.07.00.01 / Олександр Максимович Филь; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Ббібліогр.: 6 назв
498581
  Шафранська І.Б. Життєвий шлях та внесок в економічну думку Західної України В.М. Навроцького // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 214-216. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
498582
  Тимченко Р.В. Життєвий шлях та громадсько-політична діяльність Євгена Петрушевича // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 115-136. – ISSN 0320-9466


  До 110-річчя утворення ЗУНР.
498583
  Бем М.В. Життєвий шлях та міжнародно-правова діяльність Рафала Лемкіна // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 95-101
498584
  Галицька Е.В. Життєвий шлях та наукова діяльність Вільяма Петті / Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова, С.В. Сєміколенова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 94-100. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
498585
  Галицька Е.В. Життєвий шлях та наукова діяльність Миколи Івановича Зібера / Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 107-114. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2519-1853
498586
  Небрат А.М. Життєвий шлях та наукова спадщина П. І. Лященка (До 140-річчя від дня народження) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 328-342. – ISSN 0320-4421
498587
  Антоній Життєвий шлях та наукова спадщина святителя Філарета (Гумілевського) / Антоній, (Паканич) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2016. – № 24. – С. 13-36
498588
  Міннібаєва А.М. Життєвий шлях та науковий подвиг Віктора Миколайовича Шевкуненка / А.М. Міннібаєва, О.С. Ярмоленко, О.О. Устянський // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 2. – С. 275-279. – ISSN 2077-1096
498589
  Левінець Руслан Петрович Життєвий шлях та науково-громадська діяльність В.Я. Шульгіна (1821-1878 рр.) : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.06 / Левінець Руслан Петрович ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – 222 л. – Бібліогр.: л. 192-222
498590
  Левінець Руслан Петрович Життєвий шлях та науково-громадська діяльність В.Я. Шульгіна (1821-1878 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.06 / Левінець Руслан Петрович ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв.
498591
  Мосендз А. Життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність Касьяненка Михайла Даниловича // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 96-101. – ISBN 978-617-7890-23-1
498592
  Фенченко А. Життєвий шлях та педагогічна діяльність М. Драй-Хмари // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 338-341. – ISBN 978-617-640-146-9
498593
  Іванщишин О. Життєвий шлях та педагогічна діяльність професора Катерини Яківни Кусько // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 7-10. – Бібліогр.: Літ.: с.10,. – ISSN 2078-340X
498594
  Прудченко І.І. Життєвий шлях та педагогічні погляди І.О. Сікорського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 65-68. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано науково-педагогічну спадщину відомого українського вченого І.О. Сікорського, доктора медицини, професора, завідуючого кафедрою Київського університету Св. Володимира, першого директора Фребелівського педагогічного інституту, виявлено ...
498595
   Життєвий шлях та творчі здобутки професора Уваренка А.Р. у розбудові вітчизняної профілактичної медицини / О.П. Яворовський, В.Д. Парій, В.П. Шуляренко, І.Ф. Шуляренко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (100). – С. 71-73 : фото. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-7477
498596
  Щербина М. Життєвий шлях та творчі пошуки Едмунда Спенсера // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 73-96
498597
  Іваницька Л. Життєвий шлях та творчість Проперції де Россі в круговерті понять "середньовічна жінка", "мистецтво", "суспільство" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 35-41. – (Історія ; вип. 4 (139)). – ISSN 1728-3817


  Порушуються питання ролі та місця жінок у середньовічному мистецькому просторі. Досліджуються можливості для реалізації мистецького потенціалу жінками художницями та жінками-скульпторами. На прикладі аналізу життєвого шляху та творчого доробку ...
498598
  Бойко С.М. Життєвий шлях Тараса Шевченка як подвижництво задля розквіту України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 3-5
498599
  Вербовий О. Життєвий шлях українського декабристознавця Василя Митрофановича Базилевича // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 111-143. – ISBN 978-966-02-4425-2
498600
  Панченко Є.Г. Життєвий шлях ученого-міжнародника, фундатора післядипломної бізнес-освіти в Україні професора А.М. Поручника / Є.Г. Панченко, О.І. Шнирков // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (721). – С.93-98. – ISSN 2522-9303
498601
   Життєвий шлях учителя, або пам"яті Валерія Петровича Поліщука // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-6. – (Біологія ; вип. 2 (74)). – ISSN 1728-3817


  Вітчизняна вірусологічна наука зазнала значної втрати – 5 серпня 2017 року на 60 році пішов із життя Поліщук Валерій Петрович – видатний український вірусолог, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії імені Д.К. ...
498602
  Кононенко П.П. Життєвий шлях як подвижництво в ім"я розквиту України / Петро Кононенко // Історичні засади українознавства / Я.С. Калакура. – Київ, 2007. – С. 5-9
498603
  Кононенко П.П. Життєвий шлях Ярослава Калакури як подвижництво в ім"я розквіту України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 6-11.
498604
  Дудко Оксана Олександрівна Життєвий шлях, громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність Олександра Гнатовича Лотоцького (1870-1939) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Дудко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 282л. + Додатки: л. 266 - 282. – Бібліогр.: л. 194 - 266
498605
  Дудко Оксана Олександрівна Життєвий шлях, громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність Олександра Гнатовича Лотоцького (1870-1939) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.01 / Дудко О. О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
498606
  Кульчицька Т. Життєвий шлях, наукова та творча діяльність професора Юліана Редька // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 162-170. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
498607
  Кузнєцов П.В. Життєвий шлях, організаційна і наукова діяльність академіка В.М. Іпатьєва // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 37-42. – ISSN 2076-1554
498608
  Шарлай Н.М. Життєвий шлях, основні періоди та напрями наукової діяльності О.О. Богомольця // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 67. – С. 155-161. – ISSN 2074-8922
498609
  Могильний Л.П. Життєвий шлях, суспільно-політична та наукова діяльність Сергія Єфремова (1876-1939) : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Могильний Леонід Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 469 л. – Бібліогр.: л. 393-469
498610
  Могильний Л.П. Життєвий шлях, суспільно-політична та наукова діяльність Сергія Єфремова (1876-1939) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Могильний Леонід Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 33 назви
498611
  Болабольченко А.А. Життєві гони : поезії, переклади / Анатолій Болабольченко ; [ред. Т. Щегельська]. – Київ : Щек, 2008. – 158, [2] с. – ISBN 978-966-2031-17-9


  Книгою "Кнут Гамсун" А. Болабольченко завершує серію нарисів про життя і творчість видатних прозаїків Європи
498612
  Семенко С. Життєві дискурси жінки, створеної для добра // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 199-201


  Про К.С. Серажим.
498613
   Життєві домагання особистості : колективна монографія. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 456с. – ISBN 978-966-644-043-6
498614
  Лазоренко Б.П. Життєві завдання проблемної молоді як чинник її самореалізації в соціумі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 105-116. – ISBN 978-966-8063-84-3
498615
  Савич В.І. Життєві й мистецькі обрії Романа Кухаря (Р. Володимира) // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 204-209. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
498616
  Старовойт Л. Життєві й наукові горизонти Григорія В"язовського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 лютого (№ 6/7). – С. 6


  100-річчя від дня народження відомого вченого-літературознавця Григорія В"язовського.
498617
  Кровицька О. Життєві й науково-педагогічні простори Стефанії Панцьо (до 70-річчя від дня народження) / О. Кровицька, Ю. Осінчук


  15 липня 2016 р. виповнилося 70 років від дня народження Стефанії Єлисеївні Панцьо (Ковтко), відомого українського діалектолога, ономаста, лексиколога, талановитого педагога, професора Тернопільського нацонального педагогічного університету ім. ...
498618
  Мотрук Віктор Життєві й творчі взаємини Жоржа Леона Годо і Рене Шара // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 146-148. – ISSN 0320 - 8370
498619
  Мамалига А.І. Життєві й творчі злети М. У. Каранської / А.І. Мамалига, Ю.П. Єлісовенко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 100-102


  У статті в біографічному порядку подано науково-творчі напрацювання кандидата філологічних наук Марії Устимівни Каранської, що вагомим надбанням лягли в основу журналістської освіти. In the article scientifically creative works of candidate of ...
498620
  Титаренко Т.М. Життєві кризи : технології консультування / Тетяна Титаренко. – Київ : Главник. – (Психологічний інструментарій). – ISBN 966-8774-36-2
Ч. 1. – 2007. – 144 с.


  Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
498621
  Титаренко Т.М. Життєві кризи : технології консультування / ТетянаТитаренко. – Київ : Главник. – (Психологічний інструментарій). – ISBN 966-8774-38-X
Ч. 2. – 2007. – 176 с.


  Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
498622
   Життєві кризи особистості : наук.-метод. посібн.: 2 част. – Київ : Ін-т змісту і методів навчання. – ISBN 966-597-074-7
Ч.1 : Психологія життєвих криз особистості. – 1998. – 360 с.
498623
  Байєр О.О. Життєві кризи особистості : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Байєр ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – [2-ге вид., допов. і перероб.]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. – 243, [1] с. : іл. табл. – Предм. покажч.: с. 240-243. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-551-382-7
498624
  Скринченко В. Життєві мандри Соломії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 8-14 вересня (№ 31). – С. 14


  До 150-річчя від дня народження Соломії Крушельницької.
498625
  Шпонтак І.М. Життєві навички - шлях до здорового способу життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 24-28 : табл., рис.
498626
  Коцур Н.І. Життєві осені Віктора Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 55-56


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
498627
  Білоус І.І. Життєві перехрестя: Іван Франко і Гнат Хоткевич // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 31/32 (503/504), листопад. – С. 50-56
498628
  Гончарук П.С. Життєві стежини // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 153-167. – ISBN 978-966-452-148-9
498629
  Мурадян О. Життєві стратегії особистості в умовах соціальних змін: соціологічний аналіз // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 49-54. – ISSN 2306-3974
498630
  Заблоцька Ю.В. Життєві стратегії студентської молоді: теоретичні проблеми дослідження // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 275-280. – ISSN 2076-1554


  Серед вітчизняних авторів дослідженнями даної проблематики займалися такі вчені, як В. Андрущенко, Л. Губерський та ін.
498631
  Мазяр О.В. Життєві сценарії в українських народних казках / О.В. Мазяр, О.С. Юрчак // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 73-77
498632
  Гандзілевська Г.Б. Життєві сценарії українських емігрантів : (психол.-акмеол. дискурс) / Галина Гандзілевська ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог : Видавництво Національного ун-ту "Острозька академія", 2018. – 484 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412–453 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7328-60-4
498633
  Вавилова І. Життєві та наукові орбіти Єлизавети Кордюм // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (37). – С. 26-31. – ISSN 1819-7329
498634
  Вергунов В.А. Життєві та творчі обрії фундатора Лубенської дослідної станції лікарських рослин П.І. Гавсевича / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки. – Київ : Аграрна наука, 2019. – 227 с. : іл., табл. – Сер. засн. у 1998 р. - Покажчики: с. 218-219. – Бібліогр.: с. 210-217, 221-226 та в підрядк. прим. – (Серія "Бібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 74). – ISBN 978-966-540-465-1
498635
  Гайдаржи М.М. Життєві форми і онтоморфогенез сукулентних рослин : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Гайдаржи М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 335л. + Додаток : л.275. – Бібліогр. : л.300-335
498636
  Гайдаржи М.М. Життєві форми і онтоморфогенез сукулентних рослин : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Гайдаржи М.М.; КНУТШ, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 2009. – 41с. + Додаток. – Бібліогр.: 73 назв
498637
  Гайдаржи М. Життєві форми рослин родини Cactaceae / М. Гайдаржи, К. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-79. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Деталізована класифікація життєвих форм І.Г. Серебрякова класу сукулентно-стеблових рослин. За даними власних спостережень за ростом і розвитком рослин проведений аналіз життєвих форм у межах родини Cactaceae. Classification of the life forms of I.G. ...
498638
  Мартинов О.В. Життєві цикли одноденок (Insecta: Ephemeroptera) Східної України. Друге повідомлення : (до 50-річчя з дня створення) // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 86-94 : рис. – Бібліогр.: с. 93-94. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
498639
  Молодиченко В.В. Життєві цінності молоді - школярів і студентів: потреба осмислення // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 86. – С. 49-59
498640
  Коваленко А. Життєві цінності подружжя як чинник задоволеності шлюбом / А. Коваленко, Є. Балика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 59-62. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано рівень задоволеності шлюбом у подружніх парах. Виявлено відмінності у життєвих цінностях чоловіків і жінок. Підтверджено гіпотезу про зв"язок між задоволеністю шлюбом та життєвими цінностями шлюбних партнерів. Проанализированы уровни ...
498641
  Трембіцький А.М. Життєві шляхи і творча спадщина талановитого прозаїка української діаспори, уродженця Ізяславщини - священика Харитона Довгалюка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 222-227. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
498642
   Життєві шляхи родини Тулубів / [упоряд.] : Анатолій Кузьмінський, Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2010. – 60 с. : фот. – На обкл. та на тит. арк. авт.-упоряд. зазнач. як авт. – ISBN 978-966-493-258-2
498643
  Войцехівський Борис Життєві шляхи хірурга // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 175-176. – ISSN 0869-3595
498644
  Зверковський В.М. Життєвість початково створених лісових культур на різних варіантах рекультивації відвалу шахти "Павлоградська" / В.М. Зверковський, О.С. Зубкова // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 126-131 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2073-8331
498645
  Матасова Ю.Р. Життєвість та "застиглість" мистецького образу: полікритичне прочитання : (за оповіданням Е. Вортон "The muse"s tragedy") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 338-342


  Дослідження розкриває складники опозицій "мистецтво-життя", "природність-зробленість" у різних їхніх проявів, включаючи аналіз топосу досліджуваного короткого оповідання
498646
  Шуплат Т.І. Життєвість та урбоекологічна роль кущових ялівців у покращенні стану довкілля міста Львів : автореф. дис. ... канд. с.- г. наук : 03.00.16 / Шуплат Тарас Ігорович ; М-во освіти і науки України , Львівський нац. аграрний ун-т. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
498647
  Вірна Жанна Життєво-стильовий концепт мотиваційно-смислової регуляції : професійна методологія і практика // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.191-201. – ISSN 1810-2131
498648
  Пономарьов О.С. Життєво-ціннісні позиції педагога вищої школи // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 231-236
498649
  Кучарська Л.В. Життєво важливий симбіоз / Л.В. Кучарська, Ю.М. Зінич // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 19 : фото
498650
  Дроздовський Д. Життєво важливі смисли // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8 червня (№ 96). – С. 6


  Видавництво журналу "Всесвіт" представило "Вибрані поезії" Іршада Улла Хана.
498651
  Мартинюк А.І. Життєдайна сила братерства / А.І. Мартинюк. – Львів, 1984. – 122с.
498652
  Базілевич В. Життєдайна сила знань : (до 65-річчя економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 102-110. – ISSN 1682-2366
498653
  Прокопенко Л. Життєдайна сила освіти, культури, інклюзії та інформації: Маніфест ІФЛА/ЮНЕСКО про публічну бібліотеку (1949, 1972, 1994, 2022) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (267). – С. 3-22. – ISSN 1029-7200
498654
   Життєдайне джерело : хрестоматія-посібник вірменського фольклору / [Київ. міжнар. ун-т, Ін-т сходознавства ; вступ. ст., упорядкув. та пер. Л.М. Задорожної]. – Київ : Київ. міжнар. ун-т, 2009. – 283 с. – ISBN 978-966-8299-69-8
498655
   Життєдайний вогонь "Холодного Яру". (Огляд часопису черкаських письменників) // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 165-168. – ISSN 0131-2561
498656
  Карпенко З. Життєдайний ефект післядії наукової спадщини В.А. Роменця // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 1 (51). – С. 132-136. – ISSN 1810-2131
498657
  Мороз В.Л. Життєдайні джерела : вибрані поезії / Валентин Мороз ; [уклад. І.О. Меліхова]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 279, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-927-343-7
498658
  Комісаренко С. Життєдайні принципи вченого-гуманіста (З нагоди 130-річчя від дня народження академіка О.О. Богомольця) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 3-12. – ISSN 0372-6436
498659
  Марсюк В.А. Життєдайність / В.А. Марсюк. – Дніпропетровськ, 1977. – 63с.
498660
  Лизанчук В. Життєдайність ідей Івана Франка. : Сценарії студентських радіопрограм до 150-річчя від дня народження Івана Франка. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 225-247.
498661
  Щегельський А. Життєдіяльність Івана Огієнка досліджує науковець з України // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 173-175. – ISSN 0869-3595
498662
   Життєдіяльність населення в локальних суспільних системах : географія / М.І. Фащевський, Т.М. Палій, М.П. Немченко, Г.Г. Старостенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 68-74. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
498663
  Олійник Я. Життєдіяльність населення регіону: принципи формування і структура / Я. Олійник, Т. Нич, Г. Голуб // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 3-9
498664
  Данилюк І. Життєдіяльність особистості як цілісність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-47. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розглядається концептуальна сутність життєдіяльності особистості як цілісності з основними значеннями, ідеалами та цінностями, які функціонально представлені у свідомості.
498665
  Козловська Н.А. Життєдіяльність сільського населення Київської області у контексті впливу столиці // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 134-137
498666
  Телешман В.І. Життєдіяльність, як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 233-234
498667
  Дорохіна Ю. Життєзабезпечення населеного пункту та його адміністративно-правове регулювання: від доктрини до галузевого правозастосування // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 73-90. – ISSN 1026-9932
498668
  Прокопа І.В. Життєзабезпечення сільського населення: наслідки старих та орієнтири нових реформ // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 121-130 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
498669
  Данильчук Н.М. Життєздатність видів роду Populus L. на залізорудних відвалах Криворіжжя : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Данильчук Наталія Михайлівна ; НАН України, Ін-т екології Карпат. – Львів, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
498670
  Скрипченко Н.В. Життєздатність насіння реліктових ягідних ліан при інтродукції в Лісостепу України / Н.В. Скрипченко, В.І. Ярешко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Проведено кількісне та якісне вивчення жирнокислотного складу ліпофільного комплексу насіння Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch, ex Miq. ma Schizandra chinensis (Turcz.) Baill з метою встановлення причини швидкої втрати ним життєздатності. The ...
498671
  Баглай К.М. Життєздатність насіння рослин роду Astrophytum Lem. (Cactaceae Juss) при інтродукції / К.М. Баглай, Н.В. Нужина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняльні дані життєздатності та схожості насіння рослин з роду Astrophytum залежно від умов та терміну зберігання. Встановлено оптимальні умови зберігання насіння даного роду. The comparative data of vitality and germination of the genus ...
498672
  Нужина Н. Життєздатність насіння рослин роду Rebutia K. Sch (Cactaceae Juss.) при зберіганні в різних умовах / Н. Нужина, К. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняльну характеристику життєздатності та схожості насіння двох видів рослин роду Rebutia залежно від умов зберігання. Охарактеризовано оптимальні умови зберігання насіння. The comparative characteristic of vitality and germination of seed ...
498673
  Цвіркун В. Життєздатність норм чинного трудового законодавства // Юридична газета. – Київ, 2013. – 9 квітня (№ 15). – С. 34-35


  "... Куди приведуть норми чиного трудового права".
498674
  Митроченко В. Життєздатність пилку у плюсових дерев сосни звичайної із різним типом порушень у мейозі мікроспорогенезу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 157-161. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  У 21 плюсового дерева сосни звичайної із мейотичними мутаціями ("ds"; "ms-43") та перебудовами досліджена життєздатність пилку. Незважаючи на значний рівень порушень, у більшості з них життєздатність пилку висока. Часткова стерильність пилку виявлена ...
498675
   Життєздатність популяцій рослин високогір"я Українських Карпат : наукові рекомендації / Царик Й. [ та ін. ] ; за ред. проф. Й. Царика ; Ін-т екології Карпат НАНУ. – Львів : Меркатор, 2009. – 172 с. – ISBN 978-966-7563-16-5
498676
  Жиляєв Г.Г. Життєздатність популяцій трав"яних багаторічників : Автореф. дис. ...д-ра біол. наук: Спец. 03.00.16 / Г.Г. Жиляєв Г.Г.; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 34 с. – Бібліогр.: 52 назви
498677
  Засєкіна Л.В. Життєздатність та автономність українських університетів як основа розвитку освіти і науки // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 71-73. – ISBN 978-966-600-659-5


  Основні напрями реалізації міжнародного проекту АТНЕНА в межах програми "Темпус".
498678
  Клепко С.Ф. Життєзнавство: філософські і курикулярні опції // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 37-55. – (Філософія ; вип. 46, (ч. 2)). – ISSN 2312-1947


  Досліджується потенціал терміна "життєзнавство" в сучасній науці і в освіті, зокрема, український дискурс життєзнавства, який афористично може бути репрезентований імперативом Петера Слотердайка "Тобі потрібно змінити своє життя!". Розглянуто ...
498679
  Кубатко Н. Життєлюб і правдолюб // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 вересня (№ 169/170). – С. 13


  100 років від дня народження гумориста, байкаря і лірика Павла Ключини.
498680
  Дімаров А. Життєпис Анатолія Дімарова // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 320-321. – ISBN 978-966-136-357-0
498681
  Шкварець В. Життєпис великого земляка та його історіографія // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 2, січень - березень. – С. 85-95. – ISSN 1998-4634
498682
  Твердохліб Н. Життєпис Лесі Українки в літературних джерелах П. Ротача // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 460-466. – ISSN 2304-9383
498683
  Оніпко В. Життєпис Лесі Українки в родинному листуванні Олени Пчілки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 336-345. – ISSN 2304-9383
498684
  Томашевський А.П. Життєпис М. П. Кучери в контексті розвитку вітчизняної археологічної науки / А.П. Томашевський, С.В. Павленко, А.В. Борисов // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 3 (44). – C. 6-32. – ISSN 2227-4952
498685
  Кучеренко М. Життєпис Марка Грушевського // Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / М.Ф. Грушевський. – Київ : Либідь, 2006. – С. 232-246. – ISBN 978-966-06-0465-0
498686
  Пиріг Р. Життєпис Михайла Грушевського поповнюється // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2005. – № 7 : Архівна наука та наука в архівах. – С. 248-252. – ISBN 966-625-046-2
498687
  Короткий В. Життєпис мовою листів // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 6-18. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
498688
  Усачова К.С. Життєпис невідомої святої (історія маловідомого оповідання Наталени Королеви) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 296-302. – ISSN 2075-437X


  Розвідка присвячена аналізу джерел сюжету та образів оповідання Наталени Королеви "Префектова служниця". Окрема увага приділена характеристиці архіву письменниці у Празі, де знаходиться машинопис аналізованого оповідання. Исследование посвягцено ...
498689
  Пулатов Т. Життєпис норовливого бухарця / Т. Пулатов. – Киев, 1988. – 622 с.
498690
  Сукало А.М. Життєпис Олександра Богомазова (за документами особового фонду ЦДАМЛМ України) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 31-49. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
498691
  Семенчук І.Р. Життєпис Олександра Довженка / І.Р. Семенчук. – Київ : Молодь, 1991. – 223с.
498692
  Антонюк Я. Життєпис Ореста Зибачинського (1912-1993) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 4 (20). – C. 60-67. – ISSN 2311-9896
498693
  Маковей Осип Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича / Hаписав Осип Маковей. – У Львові (Львів) : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1911. – VI, 591 с. : поpтp., іл. – В кн. портр. Ю.А. Федьковича, Р. Роткеля, Е.-Р. Найбавера, А. Кобилянського, Е. Марошані. – Бібліогp.: Показчик дpукованих уже ст. пpо Федьковича: с. 25-32, 584. – (Укpаїнсько-Руська бібліотека / видає фільольогічна секція Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. 8)
498694
  Маковей Осип Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича / Осип Маковей ; редкол.: Б. Мельничук та ін. – Чернівці : Золоті литаври, 2005. – 432 с. – ISBN 966-407-000-9
498695
  Дроздовський Д. Життєпис перекладознавчої школи Роксолани Зорівчак // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1015/1016). – С. 269-272. – ISSN 0320 - 8370
498696
  Данилевич В.Ю. Життєпис проф. В.Е. Данилевича (складений їм самим) / [Василь Данилевич]. – [У Київі], 1919. – С. LXXXV-LXXXIX. – Без обкл. та тит. л. - Окр. відб.: Записки історично-філологічного відділу ВУАН. К. 1919, кн. 1, с. LXXXV–LXXXVI


  Записки Істоpично-Філологічного Відділу Укpаїнської Академії Hаук. - К.: [Вид. Всеукp. Акад. Hаук]. Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1919. - Тит. аpк., обкл. та зміст паpал. фp. - Зміст: Київська Академія; Пpо pізьблену панагію з Звіpинецьких печеp, що ...
498697
  Ляшко С.М. Життєпис роду Гамченків: проблеми просопографії в контеесті особливостей історичного часу та джерельної бази // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 110-158
498698
  Багмут І.А. Життєпис слухняного хлопця : повість / І.А. Багмут. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 231 с. : іл.
498699
  Лепкий Б. Життєпис Тараса Шевченка / Богдан Лепкий ; Івано-Франківська обласна держ. адміністрація Обласне ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Клуб української інтелігенції ім. Богдана Лепкого. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 216 с. – 190-річчю від дня народження Тараса Шевченка присвячується. – ISBN 966-8265-42-4
498700
  Войцехівська І.Н. Життєпис ученого [В"ячеслава Ілліча Стрельського] // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 5-29. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
498701
  Кошовий С. Життєпис Шан Цзюня у книзі Сима Цяня "Ши цзі, Історичні записи" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 109-121


  Розглянуто життєпис (біографію) державного діяча Стародавнього Китаю, який проливає світло на його діяльність в царстві Цінь з огляду на впроваджені суспільно-політичні реформи та піднесення цього царства серед інших. Даний життєпис є джерелом для ...
498702
  Громик А. Життєпис як міждисциплінарний об"єкт дослідження гуманітарних наук // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 5-10
498703
  Челліні Б. Життєпис: Бенвенуто, сина маестро Джованні Челліні, флорентинця, написаний ним самим у Флоренції / Бенвенуто Челліні ; Пер. з іт. А. Перепадя. – Київ : Мистецтво, 1990. – 345 с. – ISBN 5-7715-0410-6
498704
  Томас Рональд Стюард Життєписи : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 4-9. – ISSN 0320 - 8370
498705
  Іларіон Життєписи великих українців / Іларіон. – Київ : Либідь, 1999. – 672с. – ISBN 966-06-0117-4
498706
  Вазарі Д. Життєписи найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів / Д. Вазарі. – Київ : Мистецтво, 1970. – 518 с.
498707
  Понтіджа Джузеппе Життєписи пересічних людей = Мандрівка до витоків Нілу (Віталі Антоніо) // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 53-96. – ISSN 0320 - 8370
498708
  Братусь І. Життєписні грані спогадів сучасників про Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 28-31
498709
  Віленський Ю. Життєрятувальний прорив / Ю. Віленський, В. Яснопольський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 грудня (№ 221). – С. 8-9


  "При інституті Амосова була створення найпотужніша в усьому тодішньому СРСР служба переливання крові."
498710
  Якимечко Л. Життєстверджувальна природа в творчості Аркадії Оленської-Петришин та Параски Хоми як прояв рис національного мистецтва // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1110-1118. – ISSN 1028-5091
498711
  Веремійчук О.Д. Життєстверджуюча філософія в творчості Е. Хемінгуея : урок-семінар за повістю "Старий і море". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-51
498712
  Павлів І. Життєствердний сміх Павла Глазового // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 25-27. – ISSN 0130-5263
498713
  Радецька А. Життєствердні істини Юрія Берези // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 226-228. – ISSN 08-68-4790-1


  Береза Юрій Павлович (1955) - український поет-сатирик, гуморист, журналіст.
498714
  Кузнєцов М.А. Життєстійкість підлітків із неповних сімей / М.А. Кузнєцов, К.Р. Маннапова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ; Діса плюс, 2016. – 257, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-194. – ISBN 978-617-7384-03-7
498715
  Бедан В.Б. Життєстійкість як один із чинників схильності особистості до переживання самотності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 23-32. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
498716
  Штонь Г. Життєсущий талант // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 2. – С.4-6. – ISSN 0236-1477
498717
  Титаренко Т. Життєтворення особистості у психологічній спадщині В.А. Роменця // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 73-83. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
498718
  Нищета В.А. Життєтворчий контекст технології формування соціокультурної компетентності в процесі шкільної мовної освіти // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 21-26
498719
  Большакова А.М. Життєтворчі здібності як особистісний потенціал подолання складних життєвих ситуацій // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 5-14. – (Психологія ; вип. 45, ч. 2)
498720
  Таран Л. Життєтворчість // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 30-39. – ISBN 978-617-7201-57-0
498721
  Іванова Н. Життєтворчість О.Довженка як форма соціально-комунікативної практики // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 9-13. – ISSN 2078-1911


  Розглянуто концепцію життєтворчості О.Довженка в аспекті її комунікативної сутності.Довженківська художня літературна і кінематографічна практика охарактеризована як ефективний спосіб комунікації, який виражений формулою теоретичне міркування - ...
498722
  Джура О.Д. Життєтворчість особистості як предмет філософії освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 101-110


  Сьогодні стає дедалі очевиднішою теза про те, що особистість повинна ставати активним творцем свого життя в умовах постійних змін, має бути озброєна ефективними технологіями життєтворчості і володіти досвідом передбачення нових тенденцій у розвитку ...
498723
  Попович О.В. Життєтворчість як практика розширення життєвого світу (на матеріалі життєтворчості Г.І. Челпанова) // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 8-18. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047
498724
  Скворець В.О. Життєустрій народу і соціальна перспектива українського суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 120-130. – ISSN 2072-1692
498725
  Пронько М.Г. Життєцвіт : поезії / М.Г. Пронько. – Львів : Каменяр, 1989. – 85 с.
498726
  Схендел А. ван Життя -- це свято танцю / А. ван Схендел. – К., 1966. – 241с.
498727
  Полонський Р.Ф. Життя -- як день і день -- як вічность : роман / Р.Ф. Полонський. – Київ, 1983. – 416 с.
498728
  Кожевникова Т.Б. Життя - вічний злет / Т.Б. Кожевникова, М.Л. Попович. – К., 1980. – 279с.
498729
   Життя - гра // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Н.О. Миколушко. – Київ, 2018. – № 1, 2019, 1 квартал. – С. 3-29. – ISSN 0130-2043


  До 80-річчя від дня народження В.В. Лобановського (1939-2002).
498730
  Горбач О.Т. Життя - не просто існування : Листування Олекси Горбача, (1946-1996) / НАНУ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; Редкол.: Анна-Галя Горбач, Уляна Єдлінська, Марія Чікало. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, 2003. – 940с. – + Додаток, 2004. - 59 с. – ISBN 966-02-2915-1
498731
  Новикова М.І. Життя - подвиг / М.І. Новикова. – Сімферополь, 1967. – 63с.
498732
  Мартинович Ю. Життя - рух, а рух - це спорт! Спортивна культура Львівської політехніки // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. № 16 : Розвиток особистості. – С. 43-47. – ISSN 2709-3107
498733
  Василишин І. Життя - смерть - безсмертя:екзистенціальний дискурс у філософській ліриці Є.Маланюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-13. – ISSN 0236-1477
498734
  Савченко М.Х. Життя - у праці. / М.Х. Савченко. – К., 1981. – 176с.
498735
   Життя - у слові : зб. наук. праць на пошану академіка Віталія Макаровича Русанівського (1931-2007) / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол. : В.Г. Скляренко (відп. ред.), В.М. Бріцин, В.А. Широков та ін.]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2011. – 540, [4] с. : портр. – Бібліогр. в кінці наук. ст. – ISBN 978-966-489-089-9


  Збірник присвячено пам"яті академіка В.М. Русанівського з нагоди його 80-річчя. У ньому вміщено наукові статті, тематично пов"язані з різнобічними науковими зацікавленнями вченого - це історія української літературної мови, граматична й лексична ...
498736
  Рудницький Б. Життя - у служінні церкві-матері своїй // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Травень (№ 5). – C. 1, 6-7


  100-ліття з дня народження організатора української спільноти в Австралії, Владики українців-католиків Кир Івана Прашка.
498737
  Мейгеш Ю.В. Життя - хвилини, роки... : повість / Ю.В. Мейгеш. – Ужгород : Карпати, 1976. – 183 с.
498738
  Корнійчук О.Є. Життя - ц джерело мистецтва : Збірник / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво, 1985. – 293 с.
498739
  Саранді Н. Життя - це краса? // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 48-52.
498740
  Логвиненко Л. Життя - це порох : повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 47-48
498741
  Пляченко А.Г. Життя - це роман, що був насправді // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 197-203. – ISBN 978-966-927-118-1


  Про одеського історика, автора дослідження "Одесі - 600" - Олександра Болдирєва.
498742
   Життя - як мить ! : [присвяч. пам"яті А.А. Чічановського] / [упоряд. В. Бабенко ; ред. Н. Забаштанська ; худож. ред. Ю. Ясінська]. – Київ : Грамота, 2016. – 128 с. : табл., фотоіл. – ISBN 978-966-349-608-5
498743
  Мопассан Гі де Життя / Мопассан Гі де. – К., 1927. – 227с.
498744
  Панфьоров Ф.І. Життя / Ф.І. Панфьоров. – Харків, 1941. – 123с.
498745
  Первомайський Л. Життя : Оповідання і нариси / Л. Первомайський. – Київ : Спілка радянських письменників України, 1944. – 64с.
498746
  Мопассан Гі де Життя / Мопассан Гі де. – Київ : Художня література, 1957. – 203 с.
498747
  Могилевич М.Ю. Життя / Михайло Могилевич ;. – Киев, 1971. – 71 с.
498748
  Гнатюк І.Ф. Життя : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1972. – 39 с.
498749
  Мопассан Гі Де Життя : Роман / Мопассан Гі Де; Перекл.з фр. – Київ : Кобза, 1993. – 176с. – ISBN 5-87274-047-6
498750
  Довгань О.Г. Життя : Вірші, поеми, легенди, балади, цикли поезій, мініатюри / О.Г. Довгань. – Чернівці : Букрек, 2002. – 320с. – ISBN 966-78-54-31-0
498751
  Сюндюков І. Життя "непоправного ідеаліста" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 вересня (№ 174/175). – С. 9


  Микола Вороний, його сучасники, друзі та вороги.
498752
  Бардигола Я.К. Життя i твоpчість Владислава Ванчуpи / Я.К. Бардигола; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1969. – 26с.
498753
  Ткаченко Н. Життя багате на будні // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С.27-30.
498754
  Дивнич В. Життя без валенродства // Критика. – Київ, 2004. – Квітень, (число 4). – С. 4-5


  Життя і творчість Миколи Руденка.
498755
  Лисенко Л. Життя без дублів і суфлерів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 12. – С. 23-28.
498756
  Панченко В. Життя без ілюзій // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 42 (207). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Міжусобиці, страх і сервілізм інтелектуалів більшовики успішно використовували для посилення тоталітарного режиму та знищення своїх опонентів. Таких, як Сергій Єфремов
498757
  Панченко В. Життя без ілюзій. Сергій Єфремов: шлях на голгофу // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 3-11. – ISBN 978-966-493-554-5
498758
  Титарчук О. Життя без письма. 6 навичок, які ми втрачаємо // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Вересень - Жовтень (№ 9/10) : Електронний документообіг у закладах освіти. – С. 96-97
498759
  Суховершко Г. Життя без прикрас // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси, 2009. – № 2. – C. 128-134. – ISBN 978-966-96412-6-7
498760
  Медведєва Катерина Життя без сонця, або Побут підземних експедицій : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 148-151 : Фото
498761
  Симонова Л. Життя без схеми. Про реєстрацію угод з нерухомістю по-новому // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 14


  "Корупційну схему оцінки нерухомості для оподаткування скасовано. А що далі? Що чекає пересічного громадянина при реєстрації угод із нерухомістю?".
498762
  Сюндюков І. Життя безцінне // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 травня (№ 79/80). – С. 21


  Мандрівник Фрітьоф Нансен - людина, яка врятувала мільйони жертв голоду.
498763
  Сюндюков І. Життя безцінне // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 84/85). – С. 20


  Мандрівник Фрітьоф Нансен - людина, яка врятувала мільйони жертв голоду.
498764
  Неборак Віктор Життя буває запашним і не дуже... : розмова з прокуратором "Бу-Ба-Бу" Віктором Небораком // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 101-102. – ISSN 0130-5212
498765
  Галасюк В. Життя в борг - коротке, або Чому Україні не можна занадто покладатися на МВФ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 10
498766
  Галасюк В. Життя в борг - коротке, або Чому Україні не можна занадто покладатись на МВФ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 12). – С. 8
498767
  Кольяк Т.М. Життя в боротьбі / Т.М. Кольяк. – Дніпропетровськ, 1971. – 172с.
498768
  Гемков Г. Життя в боротьбі. / Г. Гемков. – Киев, 1985. – 287с.
498769
  Василенко Р. Життя в гримі та без (шляхами діяспори) = A life with and without make-up (diaspora roads): memoirs, poetry, journalisjm Toronto - Kyiv 1997-1999 / Ross Wasylenko : мемуари, поезії, публіцистика : Торонто - Київ 1997-1999 / Ростислав Василенко. – Київ : Рада, 1999. – 626, [2] с. : іл., портр. – Дод. тит. арк. укр., англ. - Імен. покажч.: с. 597-627. – ISBN 966-7087-27-1
498770
  Бекірова Г. Життя в засланні // Полиновий травень 44-го : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін. ; пер.: О.О. Гаращенко та ін.]. – Київ : Аеростат, 2017. – С. 69-79. – ISBN 978-617-7158-09-6


  Кримськотатарські спецпереселенці в Узбекистані.
498771
  Лярош М. Життя в Ім"я Його = La vie en son nom. La priere du nom de Jesus et ses methodes spirituelles : молитва в ім"я Ісусове і ії духовні способи / митрополит Мішель (Лярош) ; [пер. О.І. Кислюка]. – Київ : Видаваничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2015. – 174, [2] с. – Дод. тит. арк. фр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2779-39-4


  В пр. №1714517 дарчий напис автора французькою
498772
  Климко Г.Н. Життя в ім"я науки і виховання // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-107.
498773
   Життя в ім"я науки. Пам"яті Івана Кураса / М. Кугутяк, О. Красівський, О. Марущенко, В. Марчук // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 329-331.
498774
  Баженов Л.В. Життя в ім"я України // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 9-18. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074


  До 100-річчя від дня народження академіка Петра Тимофійовича Тронька.
498775
  Шлапак Я. Життя в ім"я України // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 14 вересня (№ 37). – С. 13


  100 років від дня народження Євгена Павловича Стахова (1918 - 2014), українського громадського і політичного діяча.
498776
  Туржанський І. Життя в ім"я української народної казки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 вересня (№ 37). – С. 13. – ISSN 2519-4429


  Завершується публікація 40-томника українських народних казок Миколи Зінчука.
498777
  Уілсон М. Життя в імлі / М. Уілсон. – Київ, 1954. – 535с.
498778
   Життя в мистецтві. Іван Сергійович Корнієнко = A life in the art. Ivan Serhiyovych Kornienko : бібліогр. до 100-річчя з Дня народження / [упоряд. бібліогр. покажчика: К.С. Корнієнко, В.В. Корнієнко]. – Київ : Стилос, 2010. – 78, [2] с. : портр. – Додатковий тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 50-55. – ISBN 978-966-193-048-2
498779
  Мірівіліс С. Життя в могилі / С. Мірівіліс. – Київ : Дніпро, 1991. – 302с.
498780
  Шишкалова Н.Г. Життя в музиці та для музики / Н.Г. Шишкалова, І.С. Задонцева // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2006. – № 1
498781
  Шитова Л. Життя в науці // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 21-22.
498782
  Войцехівська І. Життя в науці // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 159-161. : Фото. – ISSN 0869-3595


  Я.С. Калакура - вчений-історик, історіограф, джерелознавець
498783
  Слюсаренко Ю.В. Життя в науці і для науки (до 70-річчя академіка НАН України М.Ф. Шульги) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 9. – C. 99-102. – ISSN 1027-3239
498784
   Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 341-342. – ISSN 2222-4203


  Повна назва: Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної / Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського ; відпов. ред. Олексій Онищенко ; упоряд. Оксана Боляк, Геннадій Боряк, Наталя Зубкова, Георгій ...
498785
  Пономарів О. Життя в незабуті роки // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 10-11
498786
  Яшан О.О. Життя в окупації (1941-1944 рр.) // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 26. – С.144-149. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)
498787
  Купчик Л. Життя в освіті і для освіти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 серпня (№ 152/153). – С. 12


  Виповнилося 100 років від дня народження Анни Благітки.
498788
  Сварог В. Життя в поезії // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1970. – Рік 21, ч. 251, грудень : грудень. – С. 12-13


  Поезія М.І. Мандрики.
498789
  Гудзевата Марина Життя в польоті // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 8-12 : фото
498790
  Луньова І. Життя в професії: Надія Тітова // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 37-38
498791
  Горпенюк Максим Життя в пустелі : Перу / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 64-65 : Фото
498792
  Сорока О.М. Життя в Русі : поезії / О.М. Сорока. – Київ : Держлітвидав, 1936. – 159 с.
498793
   Життя в світлинах // Григорій Дмитрович Казьмирчук : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 106-146. – ISBN 978-617-7107-20-9


  Життєвий шлях відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія Дмитровича.
498794
  Михайловський І. Життя в стихії поезії // Медобори : альманах / Хмельниц. обл. осередок Всеукр. творчої спілки "Конгрес літераторів України"; Хмельниц. міськ. літ. спілка "Поділля". – Хмельницький, 2015. – № 9 (за 2014 р.). – С. 215-232. – ISBN 978-617-513-318-7
498795
  Данилейко В.І. Життя в умовах космічного польоту / В.І. Данилейко. – Київ : АН УРСР, 1961. – 80с.
498796
  Довженко О.П. Життя в цвіту : П"єса на 4 дії / О.П. Довженко. – Київ : ДЛВ, 1956. – 96с.
498797
  Литвин В. Життя вимагає модернізації основного закону України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 16-18. – ISSN 1026-9932


  Виступ Президента України Володимира Литвина на першому засіданні Конституційної Асамблеї.
498798
  Вербич С.О. Життя віддане ономастиці: штрихи до наукового портрета Ірини Михайлівни Желєзняк // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (83). – С. 87-103. – ISSN 1682-3540
498799
  Червінський В. Життя віддане Україні / В. Червінський, З. Захожай // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 лютого - 11 березня (№ 9/10). – С. 4


  До 70-річчя з дня загибелі Романа Шухевича.
498800
  Персидський Д.Я. Життя водяних рослин / Д.Я. Персидський. – К, 1934. – 20с.
498801
  Геник С.М. Життя Володимира Сосюри у путах і обструкції. (Хвороби і смерть Володимира Сосюри) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – № 4 (32). – С. 164-185. – (Пульс). – ISSN 2304-7437
498802
  Скрипник І.М. Життя всеціло віддане науці, людям та улюбленій справі : (до 80-річчя з дня народження Тарасенко Лідії Мусіївни) / І.М. Скрипник, К.С. Непорада, Т.О. Петрушанко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 9-10. – ISSN 2077-4214


  "7 листопада 2017 року виповнилось би 80 років відомому вченому в галузі фізіології і патофізіології екстремальних станів, дійсному члену Нью-Йоркської Академії наук, відміннику охорони здоров"я України, відміннику вищої школи України, доктору медичних ...
498803
  Щербатюк В.М. Життя вченого могло обірватися в розпал репресій... : до 115-ї річниці професора Івана Поваженка / В.М. Щербатюк, С.М. Ткаченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 237. – С. 9-20. – (Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8608
498804
  Хрущов Д.П. Життя вченого, що заслуговує поваги і захоплення (ДО 100-річчя від дня народження академіка Олега Степановича Вялова) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 114-115 : фото. – ISSN 0367-4290
498805
  Брехт Б. Життя Галілея. Матінка Кураж та ії діти / Бертольд Брехт. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 174, [2] с. – ISBN 978-611-01-1929-0
498806
  Канівець В.І. Життя грунту / В.І. Канівець. – Київ : Урожай, 1990. – 154 с.
498807
  Тимощук Валентина Життя дітей - найвища цінність держави // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 7 : фото
498808
   Життя для просвіти. До 175-річчя від дня народження Х.Д. Альчевської (1841-1920) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 57-70. – ISSN 0130-2043
498809
  Доманюк В. Життя до і після розлучення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 13


  "Беручи шлюб, і чоловік і жінка привносять у нього свої мрії, уявлення й амбіції. Вони будують сім"ю, працюють, подорожують, ведуть господарство, виховують дітей. І, зрозуміло, ніхто не планує через три роки, п"ять або десять розлучатися. Але ...
498810
  Кулик Н. Життя довжиною у століття // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 3 червня (№ 22). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
498811
  Ахутін А. Життя думки: акт мислення за часів тоталітаризму / А. Ахутін, К. Зборовська, В. Хома // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: А. Бауменко, О. Гьофе, Д. Декот [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 2. – С. 201-214. – ISSN 2075-6461


  The first part of the interview with Anatoly Akhutin, dedicated to the informal philosophical movement that began in the USSR during the Khrushchev Thaw, the trends of this movement in the 1970s, the phenomenon of soviet «doublethink» and the origins ...
498812
  Шуйська Г.Д. Життя екзаменує / Г.Д. Шуйська. – К, 1961. – 79с.
498813
  Попов Б.В. Життя етносу : соцiокультуpнi наpиси : навчальний посыбник / Б.В. Попов, В.О. Iгнатов, М.Т. Степико. – Київ : Либiдь, 1997. – 240 с. – ISBN 5-325-00122-1
498814
  Ткаченко В.Д. Життя єднає руки. / В.Д. Ткаченко. – К., 1960. – 208с.
498815
  Наєнко М. Життя з блакиттю і грозою. Максим Рильський: п"ять місяців в"язниці, провина перед Довженком та збірка, яку неможливо знайти у жодній бібліотеці // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С.387- 401. – ISBN 978-617-7993-01-7
498816
  Наєнко М. Життя з блакиттю і грозою. Максим Рильський: п"ять місяців Лук"янівського СІЗО, провина перед Довженком та збірка, яку неможливо знайти у жодній бібліотеці // Україна молода. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 54). – С. 12-13


  Великі митці сприймаються лиш тоді великими, коли потрапляють у народну творчість. «Коллектив надо спаивать!» - любив, кажуть, повторювати Максим Тадейович Рильський, коли в керованому ним Інституті фольклору збирався колектив на яку-небудь вечірку. ...
498817
  Заболотна Т. Життя з ворогом: випробування киян у роки нацистської окупації (1941-1943 рр.) // Історія України. – Київ, 2012. – травень (№ 17/18)
498818
  Коробчук П. ЖиТтя з ПРисМаКОм ДжАЗУ = Презентація номера: літгурт "Табун" : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 31-38
498819
  Дайсон Естер Життя за доби інтернету RELEASE 2.1 / Дайсон Естер; З англ. переклав П.Таращук. – Київ : Альтернативи, 2002. – 344с. – ISBN 966-7217-69-8
498820
  Славинський П. Життя за життя / П. Славинський. – Львів, 1972. – 456с.
498821
  Пейтон А. Життя за життя. / А. Пейтон. – К, 1963. – 48с.
498822
  Дячук А.Ю. Життя за кермом: причини ризиків та заходи безпеки // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 96-99. – ISBN 978-966-641-732-2
498823
  Хейло Е.С. Життя за межами Землі / Е.С. Хейло. – Київ : Наукова думка, 1964. – 64 с.
498824
  Підсуха О.М. Життя за нас / О.М. Підсуха. – Київ, 1950. – 91 с.
498825
  Лиховид І. Життя за рахунок вітру та сонця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 липня (№ 119). – С. 8-9


  Німеччина успішно впроваджує трансформацію енергетики і пропонує Україні аналогічний шлях розвитку. Як і навіщо?
498826
  Головій О. Життя завдовжки... у півтисячі світлин // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 1,3


  Презентація книжки Тамари Скрипки (США) "Родові гнізда Драгоманових-Косачів: їх устрій та культура". У книзі уведено в обіг нові джерела, використано друковані та рукописні мемуари, епістолярій власників садиб, членів їхньої родини та оточення. Подано ...
498827
  Мельничук Б. Життя задля України : 150 років тому народився академік Степан Смаль_Стоцький // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 115-124. – ISSN 0868-4790
498828
  Кравець Д.В. Життя задля України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 34-39. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті йдеться про "малі" імена літературного процесу 1960-х років, без вивчення творчості яких проявляється неповнота канону шістдесятництва, характеризується творчість Андрія Почаєвця
498829
   Життя заново // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Травень (№ 10). – С. 5-10


  Життєві стратегії мешканців визволених міст України (1943-1945 рр.)
498830
   Життя заради добра та справедливості // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 45-48.
498831
  Клепач Т. Життя заради світла і добра. Сторінками життєпису родини Алчевських // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 6 (687). – С. 53-56. – ISSN 0130-5263


  У статті розкрито вплив сімейного виховання, взаємин, освіти на формування моральності людини. У цьому сенсі взірцем для Слободянщини сталародина Алчевських, відома як в Україні, так і в Європі.
498832
  Ситник К.М. Життя зеленого листа / К.М. Ситник, Л.О. Ейнор. – Київ, 1973. – 190с.
498833
   Життя зі смаком // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 58-61 : фото
498834
  Порфир"єв В.В. Життя зір / В.В. Порфир"єв. – Київ : Наукова думка, 1970. – 104 с.
498835
  Пушкар М.С. Життя и глибокий холод / М.С. Пушкар. – Київ, 1977. – 46с.
498836
   Життя і боротьба генерала "Тараса Чупринки" (1907-1950) : документи і матеріали / [ред. рада: П.Сохань, П. Потічний, С. Богунов [ та ін. ] ; упорядн.: С. Богунов, В. Даниленко, А. Кентій [ та ін. ] // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ, Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" [ та ін. ]. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2007. – Том 10 : Життя і боротьба генерала "Тараса Чупринки" (1907-1950) : документи і матеріали. – 815, [19] c. – ISBN 978 966-2105-03-2
498837
  Мельник В.М. Життя і Вчення Ісуса Христа / Професор В.М.Мельник. – 2-ге вид. – Харків : Фоліо, 2004. – 638с. – ISBN 966-03-2400-6
498838
  Будникова О. Життя і дія: поринання у світ українського театру (до 65-річчя з дня народження Ростислава Пилипчука) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
498839
  Попова О. Життя і діяльність академіка В.М. Трегобчука (історіографія питання) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 174-179. – ISSN 2309-9356


  В статті подано комплексний аналіз наукових праць, які прямо чи опосередковано стосуються життя та діяльності академіка Національної академії аграрних наук України В. М.Трегобчука. Окремі аспекти його життєвого й творчого шляху вже були досліджені у ...
498840
   Життя і діяльність академіка Г.Є. Пухова (Ювілейна сесія загальних зборів Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, присвячена 100-річчю від дня народження академіка НАН України Г.Є. Пухова) / за матеріалами засідання підготувала О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 10. – С. 77-81. – ISSN 1027-3239
498841
  Шатилюк І. Життя і діяльність В.І.Леніна / І. Шатилюк. – К. – с.
498842
  Шевченко М.М. Життя і діяльність Вана Седжона // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 67-69. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")


  Седжон (ван Чосона) - 4-й ван корейської держави Чосон, що правив в 1418-1450 роках. Друге ім"я - Вонджон.
498843
  Пішванова Т. Життя і діяльність Василя Стуса: історичний аспект ( За матеріалами українського періодичного друку західної діаспори 70-80-х рр. XX ст.) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – С. 100-115. – ISSN 1728-9572
498844
  Цибульський В.І. Життя і діяльність М.О. Тюленєва у період німецької окупації // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 263-266
498845
  Майстренко А. Життя і діяльність Миколи Антоновича Плевака за архівними документами та спогадами // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 141-154. – ISSN 2306-4250
498846
  Калінцева О.Ю. Життя і діяльність Миколи Християновича Бунге в Україні / О.Ю. Калінцева, Ю.О. Калінцев. – Київ, 1998. – 36с.
498847
  Щербаківський В. Життя і діяльність Олександра Антоновича Кошиця = фрагменти // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 4 : Вадим Щербаківський. – С. 224-240. – ISSN 0131-2685
498848
  Косарик Д.М. Життя і діяльність Т.Шевченка / Д.М. Косарик. – Київ, 1955. – 392с.
498849
  Бичек С. Життя і діяльність українського громадського діяча Зенона Кузелі // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 63-67. – ISSN 2306-4323


  До 130-ї річниці від дня народження. Документи фонду "Комісія допомоги українському студентству (КоДУС)" репрезентують діяльність очолюваної З. Кузелею благодійної установи, що надавала матеріальну допомогу українській молоді, яка навчалася в ...
498850
  Вухналь Ю. Життя і діяльність Федька Гуски : гуморески / Ю. Вухналь. – Київ, 1960. – 64 с.
498851
  Гроссман В.С. Життя і доля / В.С. Гроссман. – Київ, 1991. – 830с.
498852
  Запорожан В. Життя і здоров"я людини - не майданчик для експериментів // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 9-15 августа (№ 31/32). – С. 13


  "Цікаве і глибоке за змістом інтерв"ю академіка І.М. Трахтенберга в №22(908) тижневика «2000» викликало у мене бажання продовжити розпочату розмову про стан охорони здоров"я у країні. «Хаос і плутанина», як правильно зазначив академік, до яких призвела ...
498853
  Дяченко М.В. Життя і культура // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С.10-19. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
498854
  Маслова О.М. Життя і літературна спадщина. / О.М. Маслова. – Київ, 1929. – 161с.
498855
  Скринченко В. Життя і мандри Соломії Крушельницької // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 листопада (№ 21)
498856
  Баженова Ю.Г. Життя і наукова діяльність А.О. Введенського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 66-68. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено віхи життя та основні етапи наукової діяльності талановитого вченого-педагога А.О. Введенського, який багато років працював у Київському національному університеті. Особливу увагу приділено процесу становлення його як історика, науковця та ...
498857
  Лесюк О. Життя і наукова діяльність М.В. Птухи (1884-1961) // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 28-35
498858
  Тарабрін О.Є. Життя і наукова діяльність професора Б. А. Паншина в історичному і соціальному вимірі // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 132-136. – ISSN 2076-1554


  Показано трагічну долю відомого рослинника, селекціонера, професора Б.А. Паншина. Наведено аналіз науково–організаційної діяльності вченого як одного із засновників вітчизняної селекції та насінництва цукрових буряків, автора першої монографії та ...
498859
  Верников М. Життя і наукова діяльність Степана Балея // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.74-89
498860
  Чернецький С. Життя і наукова спадщина Єремеєва Івана Максимовича (1887-1957) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 101-103


  Єремеєв Іван Максимович - вчений новатор у галузі селекції та рослинництва.
498861
  Тиводар М.П. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка / М.П. Тиводар; Ред. Іван Ребрик; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Гражда, 2005. – 284с. : іл. – ISBN 966-7112-96-9
498862
  Бєлобородова О.А. Життя і науково-педагогічна діяльність Г.І. Баталіна (до 100-річчя від дня народження) // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 62-64. – ISSN 0041-6045
498863
  Ерн В.Ф. Життя і особа Григорія Сковороди / В. Ерн ; Пер. з моск. мови Евгена Маланюка. – Москва : До Світла. – (Благодійне Видавниче Товариство "До Світла" ; № 2)
№ 2. – 1923. – 60 с.
498864
  Ніжинський М.П. Життя і педагогічна діяльність А.С.Макаренка / М.П. Ніжинський. – К., 1958. – 296с.
498865
  Ніжинський М.П. Життя і педагогічна діяльність А.С.Макаренка / М.П. Ніжинський. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1967. – 304с.
498866
  Іващенко В. Життя і педагогічна діяльність М. Чалого (1816-1907) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 8 (241). – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
498867
  Цеков Юрій Життя і перо Григорія Зленка. До ювілею майстра // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 12 (137). – С. 14-15 : Фото
498868
  Масенко Т.Г. Життя і пісня : нариси і статті / Т.Г. Масенко. – Київ, 1960. – 180 с.
498869
  Веерт Г. Життя і подвиги славетного лицаря Шнапганського / Г. Веерт. – Київ : Художня література, 1958. – 215 с.
498870
  Дудакова Р.Н. Життя і подорожі Фрітьофа Нансена / Р.Н. Дудакова. – Харків, Київ : Держвидав України, 1930. – 87 с.
498871
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 1. – 2004
498872
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 3. – 2004
498873
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 4. – 2004
498874
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 7. – 2004
498875
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 8. – 2004
498876
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів : [б. в.], 2004-
№ 11 : Кримінально-правова кваліфікація. Конспект лекцій. – 2004. – 80 с.
498877
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 6/7. – 2005
498878
   Життя і праця Тараса Івановича Франка // Зеновія Франко (1925-1991) : статті, спогади, матеріали / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук. т-во ім. Шевченка ; [упоряд., ред. М.А. Вальо ; передм. О.М. Романіва ; відп. ред. Л.І. Крушельницька]. – Львів : [б. в.], 2003. – С. 45-54. – ISBN 966-02-2792-2
498879
  Желєзников В.К. Життя і пригоди дивака / В.К. Желєзников. – Київ, 1987. – 384с.
498880
  Коваль А.П. Життя і пригоди знайомих незнайомців : розповіді про мову / Коваль А.П. – Київ : [б. в.], 1990. – 212 с.
498881
  Коваль А.П. Життя і пригоди імен [давніх і нових, славетних і скромних, відомих і забутих] / Коваль А.П. – Київ : Вища школа, Вид-во при КДУ, 1988. – 237 с. – Бібліогр.: с. 236-238 та в підрядк. прим.
498882
  Груздьов І.О. Життя і пригоди Максима Горького за його оповіданнями / І.О. Груздьов. – Харків, 1929. – 183с.
498883
  Груздьов І.О. Життя і пригоди Максима Горького. За його оповіданнями / І.О. Груздьов. – Харків-Одеса, 1936. – 156с.
498884
  Бондаренко В.Д. Життя і природо-дослідницькі подорожі професора Бальтазара Гакета // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 309-313. – ISSN 1991-606X
498885
  Вишневська М. Життя і рампа Ольги Кобилянської // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
498886
   Життя і революція. – Київ
Кн. 4, квітень. – 1929
498887
   Життя і революція. – Київ
Кн. 5, травень. – 1929
498888
   Життя і революція. – Київ
Кн. 7-8, липень - серпень. – 1929
498889
  Кошкін М.Л. Життя і ріст тканин поза організмом / М.Л. Кошкін. – Харків, 1930. – 30с.
498890
  Бурляй Ю.С. Життя і слово / Ю.С. Бурляй. – Київ, 1982. – 309с.
498891
   Життя і слово / П. Мовчан, Ю. Мушкетик, М. Славинський, М. Наєнко, О. Бондаренко, С. Шевченко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 5). – С. 11


  Презентація нової поетичної збірки Віктора Терена "Жити".
498892
  Терен В. Життя і слово Віктора Терена / розмову вів Володимир Коскін // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 лютого (№ 7). – С. 13


  Презентація нової поетичної книжки Віктора Терена "Жити".
498893
  Кисельов Ю. Життя і слово Івана Низового // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-11 січня (№ 1). – С. 5
498894
  Брижицька С. Життя і слово українця для українців. Тарас Шевченко і становлення національної ідентичності українців. За матеріалами книг вражень на його могилі 1896-1926 рр. : Монографія / Світлана Брижицька; КНУТШ; Центр українознавства. – Київ, 2006. – 294с. – ISBN 966-432-000-5
498895
  Ряшко М.І. Життя і слово Юрія Шипа : літературний портрет / Михайло Ряшко. – Ужгород : ВАТ "Патент", 2011. – 256 с. : іл. – ISBN 978-617-589-008-0
498896
  Щадей І. Життя і смерть : Книга для роздумів / І. Щадей. – Мукачево : Карпатська вежа, 2000. – 122с. – ISBN 966-956-70-14
498897
  Каспрук В. Життя і смерть Беназір Бхутто // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 58-61. – ISSN 1812--514Х
498898
  Фінкельштейн Б. Життя і смерть красуні Мальвіни : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 120-126. – ISSN 0320-8370
498899
  Юрченко В. Життя і смерть Леоніда Бикова // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2006. – № 5. – С.31-35. – ISSN 1562-3238
498900
   Життя і смерть полковника Коновальця : документи, матеріали, спогади, щоденники,листи, фотографії. – Львів : Червона Калина, 1993. – 327 с.
498901
   Життя і смерть Редактора: Книга пам"яті Бориса Дерев"янка = Жизнь и смерть Редактора: Книга памяти Бориса Деревянко / Нац. спілка журналістів України ; [упоряд. Л.Г. Бурчо]. – Київ : Прес-кур"єр, 2015. – 349, [3] с., [8] арк. фотоіл. – Текст укр. та рос. - Сер. засн. 2011 р. – (Золоті імена української журналістики ; вип. 5). – ISBN 978-966-2512-49-6
498902
  В"ятрович В.М. Життя і смерть священика Омеляна Ковча = Life and death of priest Omelyan Kovch / [В.М. В"ятрович , В.М. Бірчак] ; Ком. із вшанування пам"яті Блаженного Священномученика Омеляна Ковча. – Львів : Часопис, 2014. – 39, [1] с. : фот., портр. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-2720-13-6
498903
  Кравець Л. Життя і смерть у метафорах української поезії XX століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 11(704). – С. 35-40. – ISSN 0130-5263
498904
   Життя і страждання Святої великомучениці Варвари. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 32 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4658-0
498905
  Чаговець В. Життя і сцена / В. Чаговець. – К., 1956. – 212с.
498906
  Юра Г.П. Життя і сцена / Г.П. Юра. – К, 1965. – 218с.
498907
  Варварцев М. Життя і сцена Миколи Іванова: історія українця в італійському Рісорджименто = La vita e la scena di Nicola Ivanov: storia di un Ucraino nel Risorgimento Italiano : [пер. з італ. та англ.] / Микола Варварцев ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2011. – 187, [1] с. : іл., портр. – До 150-річчя Об"єднання Італії (1861-2011). - Імен. покажч.: с. 182-187. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6155-6
498908
  Гайдабура В. Життя і сцена Ніни Тарновецької (15 рорків в Українському Народному Театрі) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 162-167. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
498909
  Чалий М.К. Життя і твори Тараса Шевченка : (звід матеріалів до його біографії) / Михайло Чалий ; пер. з рос., післямова та коментарі Валерії Смілянської ; [Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України]. – Київ : Веселка, 2011. – 261, [3] с. – Парал. тит. арк. ориг. - Імен. покажчик: с. 237-259. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-01-0547-8
498910
  Пістоленко І.О. Життя і творча діяльність під чужим іменем: про деякі результати досліджень біографії Ю.В. Кондратюка (О.Г. Шаргея) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 102-112
498911
  Богатікова О.В. Життя і творчій спадок Григорія Павлуцького: культурологічний аспект // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 82-88. – ISSN 2226-3209


  У статті розглядається життєвий та творчий шлях українського мистецтвознавця Г. Павлуцького. Висвітлено основні напрямки наукової та викладацької діяльності вченого, його сприяння розвитку національної освіти в Україні. Встановлено пріоритетні ...
498912
  Макогон І.В. Життя і творчість : [альбом] / Іван Макогон. – Київ : Мистецтво, 2007. – 174, [2] с. : портр., фотоіл. – ISBN 978-966-577-128-9176 с.
498913
  Туранська М.П. Життя і творчість А.Конан Дойла : інтерв"ю з письменником // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 25-26
498914
  Федоренко В. Життя і творчість автора державного гімну : Методичні матеріали // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (622). – С. 8-15. – ISSN 0130-5263
498915
   Життя і творчість академіка Володимира Грабовецького в книгах його біографів / [ упоряд. і авт. передмови: Ю.В. Срайчук ; літературний ред. : А.З. Королько ]. – Івано-Франківськ : [ Б. в. ], 2008. – 56 с. – Присвячується 80-ти річчю з дня народження патріарха Прикарпатської історичної школи
498916
  Шостачук Т.В. Життя і творчість Богдана Наврочиньського - одного з фундаторів польської педагогіки культури // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 207-211. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Метою статті є дослідження наукового внеску Б. Наврочиньського в становлення й розвиток польської педагогіки культури. Багатогранність проблеми зумовила необхідність застосування в комплексі таких методів дослідження: загальнонаукового (аналіз, синтез, ...
498917
  Крижанівський С.А. Життя і творчість Василя Стефаника / С.А. Крижанівський. – К., 1950. – 31с.
498918
  Стус Д.В. Життя і творчість Василя Стуса / Д.В. Стус. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 87с. – (Бібліотека українця ; 1 серія). – ISBN 5-7707-3128-1
498919
  Голдфінч Л. Життя і творчість Вільяма Шекспіра вивчають вже понад три століття. Так чи можна сказати, що ми знаємо про нього все? // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 4, травень - червень. – C. 22-29
498920
  Бардигола Я.К. Життя і творчість Владислава Ванчури / Я.К. Бардигола ; КДУ. – Київ : КДУ, 1969. – 26 с.
498921
   Життя і творчість Володимира Грабовецького в оцінці сучасників : Збірник відгуків. – 3-є вид., доп. – Івано-Франківськ
Ч. 3. – 2007. – 88с.
498922
  Мамалига А.І. Життя і творчість Дмитра Прилюка крізь мовні концепти буття, творчість, праці... // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 339-343
498923
  Кравчук П.І. Життя і творчість І. К. Карпенка-Карого у вимірах вічності // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2021. – Вип. 27/28. – С. 18-25. – ISSN 1997-4264


  До 175-річчя від дня народження І. К. Карпенка-Карого.
498924
  Падалка Н.І. Життя і творчість І. Карпенко-Карого / Н.І. Падалка ; Тов-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1957. – 40 с. – (Серія VI ; № 5)
498925
  Пільгук І.І. Життя і творчість І.П. Котляревського / І.І. Пільгук. – Київ, 1954. – 40с.
498926
  Комаров В.Л. Життя і творчість К.А.Тімірязева // Вибрані твори в чотирьох томах / К.А. Тімірязев. – К.-Х. : Держсільгоспвидав, 1949. – Т. 1 : Солнце, життя і хлорофіл. – С. 3-68
498927
  Дем"яненко Г. Життя і творчість Катерини Білокур // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4 (114). – С. 72-74
498928
  Шапіро О. Життя і творчість класика // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 березня (№ 43/44). – С. 24


  Засновник Львівської художньої школи - Олекса Новаківський.
498929
  Мовчан М.М. Життя і творчість М. В.Гоголя у дискурсі філософіі самотності // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.56-68. – ISSN 2075-1443
498930
  Пільгук І.І. Життя і творчість М.Л.Кропивницького / І.І. Пільгук. – Київ, 1960. – 40 с.
498931
  Борщевський В.М. Життя і творчість М.М. Коцюбинського / В.М. Борщевський. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1954. – 24с.
498932
  Починок Л. Життя і творчість Миколи Вороного на тлі родинного оточення письменника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 48-54. – ISSN 0236-1477
498933
  Семенюк Г. Життя і творчість Миколи Куліша // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 643-660. – ISBN 978-966-2763-27-0
498934
  Балагура О. Життя і творчість Михайла Брайчевсько - духовне джерело сучасної української культури // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 295-298
498935
  Верба І.В. Життя і творчість Н.Д. Полонської-Василенко (1884-1973) / І.В. Верба; НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : [Б. в.], 2000. – 339, [16] с. : іл. – ISBN 966-02-0577-5
498936
  Верба І.В. Життя і творчість Наталії Полонської-Василенко (1884-1973) / І.В. Верба ; Центр пам"яткознавства. НАН України та Українського товариства охорони пам"яток історії і культури. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 324 с. : іл. – ISBN 978-966-340-304-5
498937
  Закидальська О. Життя і творчість Ніла Хасевича // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 23 серпня (число 32). – С. 12
498938
  Пилипчук Р. Життя і творчість П. Саксаганського в дослідженнях українських театрознавців // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 232-246. – ISSN 1997-4264


  Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич; (1859-1940) - визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи М. Кропивницького, корифей українського побутового театру.
498939
  Рурак Ю.В. Життя і творчість Памва Беринди в ранньобароковому контексті : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Рурак Юлія Василівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
498940
  Рибарук Оксана Життя і творчість Параски Плитки-Горицвіт // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджується життєвий і творчий шлях талановитої народної письменниці і художниці Гуцульщини Параски Плитки-Горицвіт, доля якої є яскравим прикладом праведного життя і жертовного служіння Україні.
498941
  Хропко П. Життя і творчість Пилипа Морачевського / П. Хропко, Ф. Кейда // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С.13-18. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
498942
  Симоненко І.П. Життя і творчість Роберта Бернса (до двохсотріччя з дня народження) / І.П. Симоненко. – К., 1959. – 22с.
498943
  Чистякова Е.П. Життя і творчість С.М.Реріха та його зустрічі з конструкторами КБ "Південне" в Індії за програмою "Інтеркосмос" / Е.П. Чистякова, О.О. Губка // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 1. – С. 97-104. – ISSN 2617-1929
498944
   Життя і творчість Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – 48 с.
498945
   Життя і творчість Т.Г. Шевченка : матеріали для виставки в школі й дитячій бібліотеці. – Вид. друге. – Київ : Радянська школа, 1964. – 48 с.
498946
  Данилюк-Кульчицька Життя і творчість Т.Г. Шевченка у дослідженнях українознавців Східної Словаччини // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 98-99
498947
  Грушевський О. Життя і творчість Т.Г. Шевченка. 1814-1838 / Олександр Грушевський. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва "П. Баpський"], 1918. – 38 с. – В кн. також уpив. з твоpів Т.Г. Шевченка. – (Шкільна б-ка ім. Г.З. Гpушевської ; № 2)
498948
  Трипільський А. Життя і творчість Тараса Шевченка / А. Трипільський. – Київ, 1954. – 56с.
498949
  Раєвський С.Є. Життя і творчість художника Тараса Шевченка / С.Є. Раєвський. – Харків, 1939. – 120с.
498950
  Сидоренко Н. Життя і творчість Ю.Ф. Ярмиша // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 5-8
498951
  Тетерина Дарина Життя і творчість Юрія Бойка-Блохина : до 70-річчя діяльності / Тетерина Дарина. – Мюнхен-Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 272 с. : іл. – Бібліогр.: с. 264-271. – ISBN 966-7018-25-3
498952
   Життя і чин Анатолія Погрібного : наукові розвідки, статті, спогади / [упоряд. Л. Голота]. – Київ : Просвіта, 2011. – 488 с., XXIV с. фотоіл. – ISBN 978-966-2133-66-0
498953
  Стороженко О. Життя і щастя на війні = Розповідь у листах про воєнні будні молодого подружжя - політпрацівника Миколи Юрка і вчительки Ганни Новохатньої та їхнього малолітнього сина Аліка : документальна розповідь / О. Стороженко, П. Стороженко // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 88-103. – ISSN 0131-2561
498954
  Гуреїв О.І. Життя іде / О.І. Гуреїв. – Київ, 1954. – 402с.
498955
  Хайкіна Д.Г. Життя іде / Д.Г. Хайкіна. – Київ, 1962. – 126 с.
498956
  Погрібний А. Життя із семи літер = (З книги "Літературні явища та з"яви") 1995 рік // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 47-48


  До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного
498957
  Тис Ю. Життя іншої людини : повість / Юрій Тис ; [обкл. роботи Б. Крюкова]. – Мюнхен : Українське видавництво, 1958. – 187 с.
498958
  Тис-Крохмалюк Життя іншої людини. Щоденник національного героя Селепка Лавочки / Юрій Тис-Крохмалюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 255, [1] с. – ISBN 978-617-673-871-8
498959
  Войнович В.М. Життя й дивовижні пригоди солдата Івана Чонкіна : роман у двох книгах/ пер. з рос. / В.М. Войнович. – Київ : Дніпро, 1992. – 500 с.
498960
  Дубровський В. Життя й діла Федосія Углицького (Полоницького) / В. Дубровський. – Харків, 1930. – 191 с.
498961
  Руда О. Життя й діяльність, наповнені змістом (до 70-річчя від дня народження Володимира Михайловича Труба) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 3 (51). – С. 138-145. – ISSN 1682-3540
498962
  Шатилов М. Життя й загибель ідола : документальна повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 91-115. – ISSN 0320-8370
498963
  Суярко М.О. Життя й здоров"я людини як об"єкти права екологічної безпеки // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 5 (57), вересень - жовтень. – С. 31.
498964
  Біднов В. Життя й наукова діяльність професора В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 137-140. – ISBN 966-7272-00-1
498965
  Дефо Д. Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо : пер. з анг. / Данієль Дефо. – Київ : Дніпро, 1965. – 494 с.
498966
  Дефо Д. Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо / Д. Дефо. – Одеса : Маяк, 1976. – 256с. – (Шкільна бібліотека)
498967
  Ліхтей І.М. Життя й подвижницька діяльність св. Анежки Чеської (1211-1282) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 39-48. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
498968
  Оверковський Б. Життя й робота. Знак рівності? Ринок праці України. Проблеми та перспективи розв"язання // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 40-42
498969
  Польова О. Життя й творчість польського літератора Ю. Крашевського на Волині (1837 - 1853) // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 134-136. – ISSN 2306-028X
498970
  Середницький Я. Життя й українознавча діяльність Антона Середницького // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 2 (144). – С. 21, 24. – ISSN 1230-2759


  До 100-річчя від дня народження.
498971
  Зимомря М. Життя й чин Гавриїла Костельника в оцінках Едуарда Вінтера як історика // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 179-187. – ISBN 978-966-671-417-9
498972
  Дефо Д. Життя й чудні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, написані ним самим / Д. Дефо. – К, 1938. – 743с.
498973
  Дефо Д. Життя й чудні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, написані ним самим / Даніель Дефо; Переклад з англ. за ред. В.Державіна; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2004. – 496с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2442-1
498974
  Фошан Я. Життя його належить історії : (до 215-річчя від дня народження смерті Георгія Кониського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 174-177. – ISBN 966-8126-27-0
498975
  Романова К.В. Життя Києва 1920–1930-х років за матеріалами періодичних видань української еміграції // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 232-245. – ISSN 0320-9466
498976
  Горький М. Життя Килима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 483с.
498977
  Горький М. Життя Килима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 291с.
498978
  Горький М. Життя Килима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 420с.
498979
  Горький М. Життя Клима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 411 с.
498980
  Більневич А.О. Життя кличе : (З досвіду роботи групи членів Т-ва Кам"янець-Поділ. с.-г. ін-ту) / А.О. Більневич, Ю.Й. Альперін. – Київ : Знання, 1964. – 31 с. – (Т-во "Знання" Україн. РСР. Серія 7. Наук.-метод. каб. Знання - в маси ; № 12)
498981
   Життя кличе. – К, 1979. – 200с.
498982
  Романюк Н.. Життя книги після придбання: результати опитування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (284), березень. – С. 5-9. – ISSN 2076-9326


  Оприлюднено результати дослідження
498983
  Іваненко О.Д. Життя коло смерті / О.Д. Іваненко. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 47 с.
498984
  Фабр Ж.А. Життя комах / Ж.А. Фабр. – Х - Одеса : Дитвидав, 1935. – 379с.
498985
  Матіос Марія Життя коротке : Книга прози / Матіос Марія; Відповід.ред. П.Мацкевич. – Львів : Кальварія, 2001. – 236с. – ISBN 966-7092-80-1
498986
  Косів М. Життя коротке, мистецтво - вічне (Vitae brevis, ars longa) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 260-264. – ISSN 0868-4790
498987
  Керженцев П. Життя Леніна / П. Керженцев. – Одеса : Дитвидав, 1937. – 323 с.
498988
  Кохно М.А. і Каплуненко М.Ф. Життя лісу / М.А. і Каплуненко М.Ф. Кохно. – К., 1974. – 144с.
498989
  Саранді Наталя Життя людини - це сукупність промов, від яких залежить її доля... : з досвіду викладання практичної риторики в загальноосвітньому навчальному закладі нового типу // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-21


  Нині час відродження національної культурної спадщини, в тому числі й риторичної, чарівного народного золотослова, в якому відбито дивоцвіт українського менталітету й світовідчуття, який подарував світові титанів думки, слова, духу - Тараса Шевченка, ...
498990
  Хухашвілі Г.М. Життя людини : драма в 2-х д. / Г.М. Хухашвілі. – Київ, 1968. – 118 с.
498991
  Котюк І.І. Життя людини в системі соціальних цінностей / І.І. Котюк, А.В. Мусієнко // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 130-131
498992
  Сенченко М. Життя Людини і Книги // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (268), листопад. – С. 3-4. – ISSN 2076-9326
498993
  Костик Ю. Життя Львова і Галичини періоду російської окупації 1914 - 1915 рр.: за матеріалами урядових часописів // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 170-177. – ISBN 978-966-1594-12-7
498994
  Петров В. Життя м. Києва у 1909 році на шпальтах газети "Киевская мысль" // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – C. 191-193. – ISBN 978-966-171-90295
498995
  Коряк В.Д. Життя М.Коцюбинського / В.Д. Коряк. – Х., 1929. – 40с.
498996
  Житецький П.Г. Життя М.О.Максимовича / П.Г. Житецький. – С.14-24. – Окр.відбиток
498997
  Вітович І. Життя має значення. Антирасистський рух поширився п"ятьма континентами // Україна молода. – Київ, 2020. – 10 червня (№ 49). – С. 6


  Як і в попередні вихідні 30-31 травня, минулi червневі також позначилися багатотисячними демонстраціями протесту проти расизму та поліцейського свавілля. Причиною масових акцій у США, які надалі поширилися на увесь світ, стала загибель 46-річного ...
498998
  Жадан С. Життя Марії : [книга віршів і перекладів] / Сергій Жадан ; [фот.: С. Жадан, І. Павлов]. – Чернівці : Meridian Czernowitz ; Книги - XXI, 2015. – 183, [1] с. : фот. – ISBN 978-617-614-085-6


  У пр. № 1705741 напис: Удачі!. Жадан.
498999
  Богомолець-Лаозурська Життя Марії Заньковецької (1860-1934) / Н.М. Богомолець-Лаозурська. – Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 67 с., 9 арк. іл. : іл.
499000
  Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського: останне десятиліття (1924-1934) / Р.Я. Пиріг. – Київ : Інститут української археографії АН України, 1993. – 200 с. – ISBN 5-7702-0531-8
<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,