Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>
498001
  Гончар Б.М. "Залізний канцлер" і великі держави в балканських кризах 80-х років / Б.М. Гончар, В.Л. Самчук // Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – Вип. 44. – С. 32-41. – ISBN 5-7763-9045-1
498002
  Топальський В. "Залізні" аргументи "слабкої" статі // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 2011. – № 3 (129). – С. 30-32


  Досвід впровадження гендерної політики у збройних силах Норвегії.
498003
  Бортник С.Ю. "Залісся" національний природний парк // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 199. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
498004
  Кедров К. "Заложили динамиту - ну-ка дрызнь!" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой кол. журн. – Москва, 2011. – № 39 (1202). – С. 28-29. – ISSN 0234-1670


  Само учреждение в своё время тогдашним олигархом Альфредом Нобелем премии по литературе сразу же вызвало споры и разногласия среди заинтересованной общественности
498005
  Підкова І. "Замах на президентство": участь демократичних сил у президентській кампанії 1991 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 198-231. – (Серія історична ; Вип. 46). – ISSN 2078-6107
498006
  Мусатов В. "Заменители денег" обществ потребкооперации 1920-х годов // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (58). – С. 8-9. – ISSN 1811-542X
498007
  Таньшина Н.П. "Заметки о России" французского дипломата барона де Баранта // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 2. – С. 184-204. – ISSN 0130-3864
498008
  Мурзанов Н.А. "Заметки" / Н.А. Мурзанов. – Москва : Историко-родословное о-во
[Вып.] 2 : [Девица Марфа Павловна Мусина-Юрьева]. – 1909. – 19 с.
498009
  Гандзій О. "Замість іти на своє весілля, я з батьком волів би краще лягти спати" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 12 (515), 26 березня 2020. – С. 47-50


  "Художник Марк Шагал писав картини в кухні на грубці".
498010
  Орел А. "Заміська історія" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 115-117


  Оповідання.
498011
  Романова В.Ю. "Замічений антирадянськими елементами..." (Московський історико-архівний інститут у 30-ті рр.) / В.Ю. Романова, Т.І. Хорхордіна // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 4/5. – С. 62-82. – ISSN 0320-9466
498012
  Прокопов Д.Є. "Замкнена торгова держава" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 424-427. – ISBN 966-316-069-1
498013
  Лавринович Л.Б. "Замовляння невидимих крил" Юрія Гудзя: форми художнього втідення авторської аксіології // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 71-77. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано поетики збірки новел "Замовляння невидимих крил" Юрія Гудзя в ракурсі системи авт. аксіології. Увагу зосереджено на композиційних та оповідних особливостях збірки і їх проекції на ідейне звучання книги.
498014
  Ісаюк О. "Замовні вбивства" від НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ: параноя лідерів чи атрибут Системи? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 червня (№ 22). – С. 15


  Однією з причин, через які Сталін зажив слави параноїка, є звичка радянських спецслужб переслідувати і вбивати політичних противників не тільки в межах країни, а й поза ними. Список тих, кого вистежували і врешті-решт знищували, широкий — від Симона ...
498015
  Кушнір Л. "Заможне суспільство" для професора. До викладачів вишів теж докотилося "покращення" - їх очікує більше навантаження або звільнення // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 24 квітня (№ 62). – С. 3


  Щодо програми економічних реформ на 2010-2014 рр. Пунктом 39.2 цього указу передбачено "приведення у відповідність з європейськими стандартами норм навчального навантаження викладачів вищих навчальних закладів" і, зокрема, "збільшення показника ...
498016
  Рудницький Ю. "Замок Радомисль". Повернення до себе через ламання стереотипів // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 64-69. – ISSN 1819-7329
498017
  Глухова Л. "Замок света" как воплощение идеи современной национальной библиотеки / Людмила Глухова, Вера Ялышева // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 9 (243). – С. 36-41. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена Национальной библиотеке Латвии (г. Рига), ее новому зданию - "Замку света".
498018
  Жежера В. Залізний Едвард // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 36-38


  Пам"яті українського режисера, засновника столичного театру на Лівому березі Дніпра - Едуарда Митницького.
498019
  Добровольський С.П. Залізний кінь / С.П. Добровольський. – Вид. 2-е, переробл. – Х., 1930. – 101с.
498020
  Добровольський С. Залізний кінь / С. Добровольський. – Вид. 3-е. – Х., 1932. – 140с.
498021
  Качуровский І. Залізний куркуль / І. Качуровский. – Мюнхен : Дніпрова Хвиля, 1959. – 83с.
498022
  Серафімович А. Залізний потік / А. Серафімович. – Харків, 1927. – 243с.
498023
  Серафимович О.С. Залізний потік / О.С. Серафимович. – Київ-Харків, 1935. – 180с.
498024
  Серафимович О.С. Залізний потік / О.С. Серафимович. – Київ : Художня література, 1954. – 156с.
498025
  Серафимович О.С. Залізний потік / О.С. Серафимович. – Київ, 1967. – 164с.
498026
  Серафимович О.С. Залізний потік / О.С. Серафимович. – Київ, 1977. – 246с.
498027
  Талев Д. Залізний світильник: роман / Д. Талев. – Київ, 1982. – 328с.
498028
  Дніпрович М. Залізний тон. / М. Дніпрович. – Х., 1928. – 68с.
498029
  Тригуб В. Залізний Хрест і часи Скоропадського // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 31


  Історія нагороди "Залізний Хрест"
498030
  Гізер Р. Залізний цар : Фрагмент із книжки / з англійської переклали Ганна Невгад, Аіліна Душейко, Юлія Швалюк, Людмила Паламарчук; літературна редакція Ірини Сандовенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 215-223. – ISSN 0320-8370
498031
  Птахів Семен Залізницею - від Європи // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
498032
  Пестушко Валерій Залізниці з"єднають Євразію й Америку : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 18
498033
  Цехановецький Г. Залізниці і держава / Григорій Цехановецький // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 244-250. – ISBN 966-346-208-6
498034
  Самойлов Юрій Залізниці світу: канали агентського доступу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 16-19 : фото. табл. – ISSN 1998-8044
498035
  Толокньов І.В. Залізниці України в добу Гетьманату (травень-грудень 1918 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-30. – (Історія ; вип. 48)


  Стаття присвячена аналізу матеріально-технічного стану державних залізниць України в останній рік Першої світової війни (період Гетьманату, травень-грудень 1918 р.); окремо висвітлюється процес забезпечення доріг пально-мастильними матеріалами
498036
  Семінович Алла Залізниця - зона підвищеної небезпеки / Семінович Алла, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 30--31 : фото
498037
  Сосюра В. Залізниця : Епопея / В. Сосюра. – Харків : Червоний шлях, 1924. – 47с.
498038
  Яценко Б.П. Залізниця як важлива складова туристичної індустрії Японії / Б.П. Яценко, Д.О. Ярошенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 228-238 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
498039
  Онуфрієнко А. Залізниця як революція і радянський фронтір у кіно СРСР 1920-1930-х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 86-93. – ISSN 1728-6875
498040
  Птахів Семен Залізнична дистриб"юція: геть від авралів! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 34-39 : фото. – ISSN 1998-8044
498041
   Залізнична колія Львів-Підгайці : мандрівка в минуле : до 100-ліття відкриття колії Львів-Підгайці / упоряд. Степан Колодницький ; [ред. Анна-Марія Волосацька]. – Підгайці ; Львів ; Київ : [б. в.], 2009. – 54 с. : портр., фот. – Без тит. арк. Кн. опис. за обкл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
498042
  Стрелко О. Залізничне будівництво в Російській Імперії (1836-1917): витоки та розвиток // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 51-57. – ISSN 2079-2999


  Історія залізничного будівництва в Російській імперії, в тому числі і в Україні, і цікава, і повчальна. Адже залізничне будівництво - це головний напрямок промислового перевороту в транспортній галузі, вагомий прискорювач економічного розвитку й ...
498043
   Залізничний онлайн-тікетінг зростає // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 8 : фото. – ISSN 1998-8044
498044
  Треніна А.С. Залізничний переїзд - зона небезпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 23-24
498045
   Залізничний район міста Києва. – К, 1959. – 180с.
498046
  Ігнатенко М.Г. Залізничний транспорт : характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, О.Я. Каспрук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 109-112
498047
   Залізничний транспорт в Україні : Нормативна база. – Київ : КНТ, 2005. – 480с. – ISBN 966-8062-58-2
498048
  Ангелейко В.І. Залізничний транспорт України в 1959-1965 роках / В.І. Ангелейко. – Київ : Держтехвидав, 1969. – 64 с. – Бібліогр.: с. 61-62
498049
  Толокньов Іван Валерійович Залізничний транспорт України в період першої світової війни (1914-1918 рр.) : Дис....кандид.історичних наук:07.00.01 / Толокньов Іван Валерійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 195л. + Додатки:с.188-195. – Бібліогр.:с.172-195
498050
  Толокньов Іван Валерійович Залізничний транспорт України в період Першої світової війни (1914-1918 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук:07.00.01 / Толокньов І.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
498051
  Толокньов І.В. Залізничний транспорт України в умовах Першої світової війни (серпень 1914 - лютий 1917 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 16-18. – (Історія ; вип. 42)


  На основі широкої джерельної бази та опрацьованої літератури піддається ґрунтовному аналізу діяльності залізничного транспорту в межах України протягом першої світової війни
498052
  Марценюк Л.В. Залізничний туризм як складник сталого розвитку // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 3-16. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (1)). – ISSN 2312-6779
498053
  Плахтін І.О. Залізничники / І.О. Плахтін. – Київ, 1938. – 43 с.
498054
  Неправська Наталія Залізничні квитки продаємо по-французьки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 64-65 : фото. – ISSN 1998-8044
498055
  Салата Г. Залізничні мости професора Л.Д. Проскурякова: нотатки до золотої скарбниці історії науки і техніки // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 127-131. – ISSN 1998-4634
498056
   Залізничні станції та річні пристані і причали на території України. – Х, 1931. – 128с.
498057
   Залізничні станції та річні пристані на території Української РСР на 1 березня 1927 р.. – Х, 1927. – 26с.
498058
   Залізничні станції та річні пристані на території Української РСР на 1 жовтня 1926 р.. – Х, 1926. – 20с.
498059
  Животинський П.С. Залізничнний транспорт і розвиток металургії України / П.С. Животинський. – Харків : Пролетар, 1931. – 216 с.
498060
  Горнікова М.О. Залізні вироби з давньоруського Витачева / М.О. Горнікова, Д.П. Недопако // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 3. – С. 86-92. – ISSN 0235-3490
498061
  Вітович І. Залізні коні не винні. Уряд Португалії вживає жорстких заходів проти водіїв бензовозів, страйк яких паралізував країну // Україна молода. – Київ, 2019. – 14 серпня (№ 90). – С. 7
498062
   Залізні сонети. – Катеринслав, 1925. – 40с.
498063
  Константинов В.О. Залізні та залізобетонні мости України – пам"ятки будівельної науки і техніки // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 22-37. – ISSN 2079-2999
498064
  Радченко П.П. Залізні шори / П.П. Радченко. – Київ, 1955. – 222с.
498065
  Конча С.В. Залізняк Леонід Львович (- археолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – C. 194. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
498066
   Залізняк Леонід Львович (1951) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 179. – ISBN 978-966-933-054-3
498067
  Тельнюк С.В. Залізняки / С.В. Тельнюк. – К., 1966. – 71с.
498068
   Залізнякові читання : матеріали Другої учнівської наукової краєзнавчої конференції, Медведівка, 21 травня 2010 р. / Гол. управління освіти й науки Черкаськ.ОДА ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Східноєвропейський ун-т економіки й менеджменту [та ін.] ; упоряд. та відп. за вип. Лавріненко Н.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – 224 с. : іл., фото. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-493-307-7
498069
   Залізнякові читання : матеріали Третьої наукової краєзнавчої конференції, Медведівка, 21 жовтня 2011 р. / Гол. управління освіти й науки Черкаськ.ОДА ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Східноєвропейський ун-т економіки й менеджменту [та ін.] ; [упоряд. та відп. за вип. Лавріненко Н.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2011. – 248 с. : іл., фото. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-493-459-3
498070
  Соловей Т.В. Залізо у грунтових водах болотних ландшафтів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 141-150


  У болотних ландшафтах спостерігається висока рухливість заліза у зв"язку з домінуванням кислого глеєвого середовища та значною кількістю органічної субстанції. В Кампиноськом національному парку (Польша) досліджені форми міграції заліза у водах ...
498071
  Щербіна М. Залізобетонні конструкції не витримували, а хлопці трималися... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 17 січня (№ 2). – С. 9


  "Донецький аеропорт, оборона якого тривала 242 дні, став символом незламності українського духу, мужності українських солдатів та офіцерів. «За кілька днів аеропорт буде нашим...». Незадовго до початку Євро-2012 у Донецькому аеропорту ім. Сергія ...
498072
  Волковецький С. Залізом і кров"ю... / розмову вела Ольга Бабій // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 3-9 грудня (№ 49)


  "Голова Івано-Франківської "Просвіти" Степан Волковецький, екс-Посол в Азербайджанській республіці (2006 - 2008 рр.) дав інтері"ю з приводу подій в Нагірному Карабасі..."
498073
  Бек Юрій Маркіянович Залізомісні глушені поливи на основі відпадків виробництв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Бек юрій Маркіянович ; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1997. – 19 с.
498074
  Орловський Б.М. Залізорудна промисловість України в дореволюційний період : Ысторико-економычний нарис / Б.М. Орловський. – Київ : Наукова думка, 1974. – 183с.
498075
  Шевченко С. Залік у Бабушкіна / Сергій Шевченко // Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; [ упоряд. : Ю.В. Бондар, С.В. Шевченко, В.Л. Фатько ; редкол. : О.М. Бриж, О.Є. Бухтатий, Г.О. Головченко та ін. ]. – Київ : ЕксОб, 2009. – С. 549-550. – ISBN 966-7769-79-6
498076
  Лиховид І. Заліки та екзамени - "автоматом" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13-14 червня (№ 106/107). – С. 7


  Міністерство освіти та науки радить вишам східних регіонів завершити навчання достроково через складну ситуацію.
498077
  Маковей О.С. Залісє : повість / Осип Маковей. – 2-е справл. вид. – [Коломия] : Галицька Накладня Якова Оренштайна ; [Друк. Кисїлевського і Ски], 1914. – 384 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Осип Маковей: Бібліогр. покажч. / Уклад. О. Кущ. - Львів, 1958. – (Загальна бібліотека ; № 130/134)
498078
  Якушевич В.В. Заліснення ландшафтних смуг-регуляторів як шлях оптимізації екологічної ситуації в Сколівському районі // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 305-310


  У статті досліджено вплив зміни лісового покриву Сколівського району на підтоплення територій в межах басейну річки Опір. Розглянуто основні функції лісів. Запропоновано на прикладі частини басейну р. Опір виділяти ландшафті смуги-регулятори, які ...
498079
  Гурський В.В. Заліснення порубів, пустирів та галявин у лісах України / В.В. Гурський. – Харків : Держсільгоспвидав, 1933. – 62 с.
498080
  Гавриленко О. Заліснення українського степу - благо чи катастрофа? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-70. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні причини і наслідки зникнення природного рослинного покриву степової ландшафтної зони України. Обґрунтовано цінність залишків цілинних степових екосистем як найбільш дефіцитних природних комплексів, які мають охоронятися в Україні ...
498081
  Маковей Осип Заліся : Повість / Маковей Осип. – 2-е справлене вид. – Б.м. – 352с.
498082
  Рижков В. Заліська Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 20


  Слов"янська колонізація басейну Волги і Оки та її наслідки.
498083
  Казанник В.В. Заліт білощокої казарки (Branta leucopsis) у Київську область / В.В. Казанник, В.О. Мороз, Р. Віjlmаkеrs // Авіфауна України : додаток до журналу "Беркут". – Чернівці, 2015. – Вип. 6. – С. 48-50. – ISSN 1727-7531
498084
  Кулик О.П. Залітки : повісті, оповідання, новели / О.П. Кулик. – Сімферополь : Таврія, 1983. – 142 с.
498085
  Ельгорт Б.Б. Заліщики / Б.Б. Ельгорт. – Львів : Каменяр, 1967. – 20 с. – (Вивчай рідний край)
498086
  Мельник П. Заліщицькі вакації Маланюка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-14 липня (№ 27)
498087
  Мегела І.П. Залка Мате (- угорський письменник, громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 201. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
498088
  Попов Д.И. Залмоксис : религия и общество на траките / Димитър Попов. – София : Унив. изд-во "Климент Охридски", 1989. – 235 с.
498089
  Зарандия Т.Д. Залог - как средство обеспечения исполнения обязательств в Грузии / Т.Д. Зарандия, Т.В. Джугели // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 333-340. – ISSN 1563-3349
498090
  Ковальчук А.В. Залог / А.В. Ковальчук. – Киев, 1986. – 175с.
498091
  Лухт Л.И. Залог в современном румынском языке. /Пассив/. / Л.И. Лухт. – М., 1962. – 83с.
498092
  Деисадзе Отар Григорьевич Залог глагола в грузинском языке и его преподавание в восмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Деисадзе Отар Григорьевич; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1973. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
498093
  Богданов И. Залог за историческо безсмъртие : единение вековно между земя, народ, държава и култура / И. Богданов. – София : Издателство на отечествения фронт, 1985. – 214, [2] с.
498094
  Харчук И.Н. Залог здоровья и красоты / И.Н. Харчук. – К, 1986. – 49с.
498095
  Смирнов Б.В. Залог и страхование / Б.В. Смирнов. – Киев, 1995. – 100 с.
498096
   Залог имущества : Общедоступное изложение основных начал действующего права ; Права и обязанности залогодержателей и залогодателей с приложением образцов договоров, иск. прошений и деловых бумаг. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. М.В. Попова, 1914. – 168 с. – (Общедоступная юридическая библиотека, издаваемая под редакцией В.Я. Крюковского ; № 3)
498097
  Жильцов В. Залог исключительных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРЕССА". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 27-34. – ISSN 0201-7059
498098
  Шкрум Татьяна Семеновна Залог как вещно-правовой способ обеспечения обязательств по законодательству Украины : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Шкрум Татьяна Семеновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1996. – 230л. – Бібліогр.:л.217-230
498099
  Собко В. Залог мира : Далекий фронт / В. Собко. – Киев : ГИХЛ, 1951. – 450 с.
498100
  Собко В. Залог мира : Роман / В. Собко; Авториз. пер. с укр. Ц Дмитриевой и Н Треневой. – Москва : Советский писатель, 1951. – 359с.
498101
  Собко В. Залог мира : Роман / В. Собко; Авториз. пер. с укр. Ц Дмитриевой и Н Треневой. – Москва : Советский писатель, 1952. – 347с.
498102
  Собко В.Н. Залог мира / В.Н. Собко; Пер.с укр. Ц. Дмитриевой и Н. Треневой. – Киров : Кировское кн. изд-во, 1953. – 324с.
498103
  Собко В.Н. Залог мира : Обыкновенная жизнь: Роман / В.Н. Собко; Пер. с укр. – Москва, 1964. – 616с.
498104
  Дыдынский Ф. Залог по Римскому праву / Федор Дыдынский. – Варшава : В тип. С. Оргельбранда, 1872. – III, [3], 278 с.
498105
  Пушкина А.В. Залог прав в гражданском праве России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 7. – С. 34-44. – ISSN 0132-0769
498106
  Никонов А.И. Залог. / А.И. Никонов. – Воронеж, 1986. – 173с.
498107
  Баскаков Н.А. Залоги в каракалпакском языке / Н.А. Баскаков ; Акад. наук Уз.ССР, Ин-т языка и лит. – Ташкент : Изд-во УзССР, 1951. – 32 с.
498108
  Джанаев В.Н. Залоги в кумыкском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джанаев В. Н.; АзГУ. – Баку, 1970. – 20л.
498109
  Медведева Людмила Михайловна Залоговое значение в кардинальных частях речи: проблема межкатегориального взаимодействия (на материале англ. яз.) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : / Медведева Людмила Михайловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 49 с.
498110
  Медведева Людмила Михайловна Залоговое значение в кардинальных частях речи: проблема межкатегориального взаимодействия (на материале английского языка) : Дис... д-ра филол.наук: 10.02.04 / Медведева Людмила Михайловна; КГу им.Т.Шевченко. – Киев, 1983. – 486л. – Бібліогр.:л.465
498111
  Шубная Э.Г. Залоговое значение инактивных конструкций в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. фил. наук : 10.02.04 / Шубная Э.Г. ; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. англ. филологии. – Ленинград, 1973. – 25 с.
498112
  Вишневский А.А. Залоговое право : Учеб. и практическое пособие / А.А. Вишневский. – Москва : БЕК, 1995. – 179с. – ISBN 3-4064-0188-0, 5-85639-121-7
498113
  Будилов В.М. Залоговое право России и ФРГ. / В.М. Будилов. – СПб, 1993. – 150с.
498114
   Залоговые конкструкции в разноструктурных языках. – Л., 1981. – 286с.
498115
  Харитонов Л.Н. Залоговые формы глагола в якутском языке. / Л.Н. Харитонов. – М.Л., 1963. – 127с.
498116
  Чекунов А.В. Заложение и начальные моменты развития Азово-Кубанской впадины / А.В. Чекунов. – Киев, 1962. – С. 97-106. – Отд. оттиск
498117
  Гуральник Е.Н. Заложник жизни // Библиография : Москва, 2000


  Современники о Ф.К. Сологубе:Библиография
498118
  Гейм С. Заложники / С. Гейм. – Москва, 1944. – 335с.
498119
  Зорин В.Н. Заложники / В.Н. Зорин. – Калининград, 1989. – 283с.
498120
  Поцюс А. Заложники : повести, рассказы / А. Поцюс; пер. с литов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 383 с.
498121
  Хаськович И. Заложники глобализации // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 56-58
498122
  Крым А.И. Заложники отеля "Европа" : Повесть, рассказы / А.И. Крым. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 254с.
498123
  Крет Себастьян Заложники света : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 54-55 : Фото. – ISSN 1029-5828
498124
  Макс Д.Т. Заложники сна : феномен сна / Д.Т. Макс, Стебер Мэгги // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 70-87 : Фото
498125
  Сент-Джеймс Заложники удачи / Сент-Джеймс. – Москва, 1995. – 464с.
498126
  Шелыганова В.Г. Заложница : [поэзия, проза] / Валентина Шелыганова. – Одесса : Астропринт, 2009. – 422, [2] с. : ил., портр. – Авт. на обл. не указан. – ISBN 978-966-190-102-4
498127
  Гауптман Г. Заложница Карла Великого : пьеса в 4-х действиях / Г. Гауптман ; Пер. с нем. З. Венгеровой и Л. Вилькиной. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К° ; Типо-литогр. "Русского т-ва ", 1909. – 151с. – (Универсальная библиотека ; № 195-196)
498128
  Пертту П. Залом : рассказы и повесть / Пекка Пертту; переводы. – Петрозаводск : Карел. кн. изд-во, 1963. – 75 с.
498129
  Власенко І.М. Залп : байки в прозі / І.М. Власенко. – Київ : Молодь, 1966. – 38 с.
498130
  Станцев В.Т. Залп / В.Т. Станцев. – Свердловск, 1972. – 61с.
498131
  Івакін Ю.О. Залп : пародії, фейлетони, гумор / Ю.О. Івакін. – Київ : Молодь, 1982. – 152 с.
498132
   Залпы гнева : подвиги советских артиллеристов. – Москва : Военное издательство, 1943. – 71 с.
498133
  Чесноков И.Н. Залпы над морем / И.Н. Чесноков. – М., 1988. – 173с.
498134
  Мильченко Н.П. Залпы над Невой / Н.П. Мильченко. – М, 1983. – 256с.
498135
  Абрагам П. Залпы Ноева ковчега, или О путях-дорогах моего непутевого друга Венслова : [роман] / П. Абрагам; [Перевод с нем. В. Розанова; Ил.: И. Оффенгенден]. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 399 с. : ил.
498136
  Воздвиженский А.И. Залпы под Белгородом / А.И. Воздвиженский. – Йошкар-Ола, 1970. – 56с.
498137
  Воздвиженский А.И. Залпы под Белгородом / А.И. Воздвиженский. – 2-е изд. испр. и доп. – Йошкар-Ола, 1975. – 128с.
498138
  Мельников П.Е. Залпы с берега / П.Е. Мельников. – М., 1971. – 253с.
498139
  Неправська Наталія Залучаємо туристів із Китаю // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 30-33 : фото. – ISSN 1998-8044
498140
  Заславська О.І. Залучені кошти як вагоме джерело ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 66-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
498141
  Москотіна Р.Ю. Залученість до акції протесту: слабкі vs сильні соціальні зв"язки // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (70). – С. 23-33. – ISSN 1681-116Х
498142
  Крилова Н. Залучення акціонерного капіталу на фондових ринках: публічне чи приватне роміщення акцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 64-68. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена процесам залучення акціонерного капіталу на зовнішніх ринках і розлядає переваги та недоліки двох основних способів публічного розміщення (IPO) чи приватного (Private Placement). Проведена порівняльний аналіз та первинний кошторис ...
498143
  Ігнатенко О.П. Залучення альтернативних територій для використання біомаси // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 11-12 : фото
498144
  Григораш Т.Ф. Залучення власного капіталу на іноземних фондових ринках через ІРО підприємствами України / Т.Ф. Григораш, О.М. Зінченко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5. – С. 35-39. – ISSN 2409-1944
498145
  Панченко С.М. Залучення громадськості до спостережень за станом популяцій рослин // Активне збереження окремих видів флори і фауни, природних середовищ : матеріали наук.-практ. семінару працівників установ природ.-заповід. фонду (12-14 серп. 2014 р., Гетьман. нац. природ. парк, Сумська обл.) / М-во екології та природ. ресурсів України, Гетьман. нац. природ. парк ; [за заг. ред. М.П. Книша, Г.В. Парчука]. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 52-59. – ISBN 978-966-680-719-2
498146
   Залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні / [Полянська К.В. та ін. ; під ред. А. Куземко ; пер. з пол. розд. 4: Н. Горбань]. – Київ : [б. в.], 2017. – 303, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7061-53-2
498147
  Дорогих С.О. Залучення громадян до законотворчого процесу: деякі підсумки // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 106-109. – ISSN 2616-6798
498148
  Моташко Т. Залучення грошових коштів населення шляхом емісії державих цінних паперів: світовий досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 20-22. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  Досліджено світовий досвід залучення грошових коштів населення шляхом емісії державних цінних паперів. Розроблено рекомендації щодо активізації населення на ринку державних цінних паперів України. World experience of bringing money incomes of ...
498149
  Афанасьєв Д.М. Залучення дезадаптованої молоді до волонтерської роботи з людьми похилого віку / Д.М. Афанасьєв, Н.Д. Сойма, Р.І. Сопко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 11-13. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
498150
  Картель М.Т. Залучення до науки талановитої молоді - один із основних напрямів розвитку НАН України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 70-72. – ISSN 0372-6436
498151
  Мілевський С.В. Залучення додаткових ресурсів як складова конкурентоспроможності вищих навчальних закладів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 18-19 листоп. 2015 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2015. – С. 127-130. – ISBN 978-966-8177-71-2
498152
  Бондаренко О.О. Залучення експерта до кримінального провадження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 70-76. – ISSN 1999-5717
498153
  Колесник В.А. Залучення експерта сторонами кримінального провадження на стадії досудового розслідування // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 87-96. – ISSN 2310-9769
498154
  Карковська В.Я. Залучення заощаджень в інвестиційний процес економіки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 156-162. – ISSN 1993-6788
498155
  Коцюрубенко Г. Залучення заощаджень домогосподарств України до фінансового ринку: сучасні реалії // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 48-57
498156
  Сідельник О. Залучення заощаджень населення небанківськими фінансовими установами // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 144-149. – ISSN 1562-0905
498157
  Денисова Т.А. Залучення засуджених до праці як засіб виправлення особи // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 124-129. – ISBN 966-435-028-1
498158
  Мардаровч С. Залучення засуджених до праці як засіб виправлення особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 406-407. – ISBN 978-617-7069-15-6
498159
  Маленко О. Залучення захисника при здійсненні спеціального досудового розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 417-419. – ISBN 978-617-7069-28-6
498160
  Мартиненко В.Ф. Залучення зовнішніх інвестицій в економіку України: методологічний аспект // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 91-97. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються методологічні засади залучення іноземних інвестицій. Обгрунтовується необхідність макроекономічного управління процесом залучення іноземних інвестиційних ресурсів в економіку України.
498161
  Попов О.С. Залучення інвалюти до України через регульовану тимчасову трудову еміграцію // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Дніпропетровськ, 23-24 трав. 2016 р. / [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – С. 21-24. – ISBN 978-617-645-237-9
498162
  Чечуліна К. Залучення інвестицій в інфраструктурну галузь України: всі у виграші // Юридична газета. – Київ, 2020. – 27 жовтня (№ 20). – С. 20-21
498163
  Козаченко Л.А. Залучення інвестицій в регіони України: стан та перспективи розвитку / Л.А. Козаченко, І.С. Крамаренко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 3. – С. 25-28
498164
  Лисенко Б.В. Залучення інвестицій у будівництво соціального житла в малих містах України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 68-70. – Бібліогр.: 7 назв
498165
  Бошняков А.М. Залучення інвестицій через механізм ліквідності акцій : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С. 116-118
498166
  Даценко М.В. Залучення інвестицій через механізм санації суб"єктів господарювання // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 79-81.
498167
  Омельянчик Н.І. Залучення іноземних інвестицій в національну економіку / Н.І. Омельянчик, Н.В. Мудрак, М.Ф. Тютюн // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 102-105
498168
  Миргородська А. Залучення іноземних інвестицій в туристичну сферу України // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1/4/ 1/12 (29/32). – С. 150-154
498169
   Залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі приватизації / О.С. Ємельянов, Бершеда, ЄР, О.Ю. Рудченко, М.М. Шкільняк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 69-74


  Розглядаються актуальні питання регулювання залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі приватизації з урахуванням вимог забезпечення національної безпеки, перш за все стосовно стратегічно важливих підприємств.
498170
  Бужан В.С. Залучення іноземних інвестицій до ІТ-сектору України шляхом створення венчурного фонду // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 113-116. – ISBN 978-617-696-385-1
498171
  Бичихін Є.В. Залучення іноземних інвестицій у сільське господарство України на партнерських засадах в умовах децентралізації // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 132-144. – ISSN 2414-3499


  "З огляду на євроінтеграційний вектор розвитку України, всі ланки її соціально-економічного життя залучені або перебувають у стані структурних трансформацій. Реформа децентралізації є однією з першорядних, а ефективність її реалізації нерозривно ...
498172
  Циганов С.А. Залучення іноземних інвестицій як важливий фактор розвитку бізнес-середовища в Україні / С.А. Циганов, Н.В. Циганова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 167-172


  Проаналізовано проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України, окреслені шляхи покращання інвестиційного клімату в Україні та можливості її інтеграції у світовий економічний простір.
498173
  Маланчук А. Залучення іноземних партнерів до науково-технічного співробітництва в межах інноваційних кластерів / А. Маланчук, К. Бояринова // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 50-54. – ISSN 1818-2682
498174
  Косий М. Залучення іноземних студентів - це інвестиції в освіту та імідж країни // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 10 березня (№ 44). – С. 1-2


  У Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, присвячене нормативно-правовому забезпеченню навчання іноземців в Україні. "...Під час засідання були озвучені ...
498175
  Гуткевич С.О. Залучення іноземного капіталу в Україну / С.О. Гуткевич, М.Д. Корінько // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 29-35.
498176
  Стефінін В.В. Залучення іноземного капіталу як чинник забезпечення економічного зростання країни // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 5 (145). – C. 34-41. – ISSN 2071-4653
498177
  Малиняк Б. Залучення інститутів громадянського суспільства до управління місцевими бюджетами: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 29-40. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
498178
  Августин Р.Р. Залучення інституційного аналізу до історії економіки // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2012. – С.165-173. – (Економічні науки ; № 23). – ISSN 2219-7915
498179
  Батрименко В.В. Залучення капіталів транснаціональних банків у промисловий ровиток України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 132-137.
498180
  Поливана Т.М. Залучення капіталу на міжнародних фінансових ринках як фактор зростання конкурентоспроможності національних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 308-315
498181
  Дмитрук О. Залучення колірного та звукового символізму для маніпуляції свідомістю // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 114-118. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (305) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
498182
  Філон В.І. Залучення комп"ютерної томографії для оцінки безпосереднього впливу мінеральних добрив на структурний стан грунтів / В.І. Філон, С.О. Пруднікова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 141-148 : рис. – Бібліогр.: с. 147-148. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
498183
  Ігнатенко М.М. Залучення концепції соціальної відповідальності в управління конкурентоспроможністю підприємств сільського зеленого туризму / М.М. Ігнатенко, О.О. Адамчик // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 63-62. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
498184
  Кисіль В. Залучення коштів у будівництво: на порозі змін // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 18
498185
  Швед О. Залучення країн Скандинавії до процесу європейської інтеграції в 1950-1970-х роках XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 114-117. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості процесу залучення країн Скандинавії до процесу європейської інтеграції протягом 1950-1970-х рр. ХХ ст. The article highlights specific features of the process of Scandinavian countries" involvement in European integration ...
498186
  Футало Т.В. Залучення кредитних ресурсів підприємствами малого бізнесу у сфері торгівлі : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 84-87 : Табл., рис.
498187
  Снєгірьова В. Залучення культурологічного контексту в процесі вивчення теми "Грецькі міфи" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 9 (411). – С. 6-9
498188
  Оліянчук А. Залучення лівобережних козацьких полків до придушення Польського повстання 1863-1864 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 48-54. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню історії Лівобережних козацьких полків, створених для участі у придушенні польського повстання 1863-1864 рр. Автор дійшов до висновку, що пам"ять про козацькі часи продовжувала жити серед населення Лівобережжя України і в ...
498189
  Купенко О.В. Залучення людей до розвитку території через органи самоорганізації населення: аналіз результатів пілотного проекту // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 237-246. – ISSN 2411-1449
498190
  Толуб"як В.С. Залучення міграційного капіталу до формування активів недержавних пенсійних фондів / В.С. Толуб"як, Г.І. Козак // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 11, червень. – С. 87-92. – ISSN 2306-6814
498191
  Шеремет О.С. Залучення місцевих громад та їх взаємодія з правоохоронними органами щодо запобігання злочинам // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (70). – C. 83-89. – ISSN 2222-5374
498192
  Цьолик Н. Залучення можливостей Інтернету у стимулюванні навчальної діяльності при вивченні польської мови // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 45-48. – ISSN 2306-028X
498193
  Чорна Л.О. Залучення молоді до державної служби як шлях до підвищення ефективності державного управління / Л.О. Чорна, Н.В. Українець // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 104-107. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
498194
  Галайко Б.М. Залучення молоді до лав українського націоналістичного руху в умовах підпілля у 1920-х рр. // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 68-79. – ISBN 978-966-428-404-9
498195
  Кулик О. Залучення молоді до сфери підприємницької діяльності як чинник формування її управлінської культури // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 184-192.
498196
  Святогор О.А. Залучення науковців до законотворчого процесу - ключова // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 67-71. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  У дослідженні обгрунтовано пропозиції щодо подальшої активізації участі вчених – представників різних галузей знань у формуванні та вдосконаленні нормативно-правової бази. На основі аналізу законодавства про наукову та науково-технічну діяльність ...
498197
  Погорєлов А. Залучення нацистською окупаційною владою агітаторів та їх використання в усній і кінофотопропаганді (1942-1944 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (548), вересень - жовтень. – С. 36-58. – ISSN 0130-5247
498198
  Терещенко Г.М. Залучення потенціалу інститутів спільного інвестування для забезпечення інноваційного розвитку економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 105-115 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
498199
  Кириленко О. Залучення приватних інвестицій у галузь водопостачання та водовідведення / О. Кириленко, В. Перевознюк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 56-63. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1818-5754
498200
  Іванов М. Залучення приватних інвестицій у європейську вищу освіту // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 234-238. – ISSN 2218-5348
498201
  Чуприна Ю.А. Залучення прикладних переваг BIM-технологій до методики і практики формування життєвого циклу проектів у складі державних цільових програм, які втілюються будівельним кластером // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 67-70. – ISSN 2306-6806
498202
  Клєцова Н.В. Залучення прямих іноземних інвестицій у сільськогосподарські підприємства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 8 (178). – С. 89-95
498203
  Сидорчук О. Залучення ресурсного потенціалу громадянського суспільства до забезпечення соціальної безпеки України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 28-34. – Бібліогр.: 18 назв
498204
  Пономарьов О. Залучення Румунії до участі у війні 1877-1878 рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 109-113
498205
  Оксенюк О.В. Залучення соціальної реклами до проблеми подолання сирітства // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 135-138. – Бібліогр.: с. 137. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
498206
  Федіна А.В. Залучення спеціаліста, консультанта психологів на стадії попереднього розгляду кримінальної справи // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 23-27.
498207
  Тараненко Л. Залучення спеціалістів та технологій промислово розвинутих країн в створенні промислових об"єктів УРСР (60 - 80-ті роки XX століття) // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 257-259. – ISBN 978-966-171-783-9
498208
  Косова Т.Д. Залучення стратегічних інвесторів в електроенергетику України : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 100-105 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
498209
  Шевченко О.О. Залучення студента-першокурсника до самостійної роботи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 14-16. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
498210
  Шарко В.Д. Залучення студентів до проектування і створення електронних навчальних середовищ з фізики як спосіб їх особистісно-орієнтованої підготовки до методичної діяльності // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковчький О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 4 (29). – С. 32-62. – ISSN 1998-6939


  Розкрито можливості підготовки майбутніх учителів фізики до методичної діяльності шляхом залучення до проектування і створення електронних (інформаційних) навчальних середовищ (ЕНС) зі шкільного курсу фізики. Визначено пріоритетні напрями діяльності ...
498211
  Соколофф Д. Залучення студентів за допомогою стратегій науково-обгрунтованого, активного технологізованого навчання // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 4-6


  Про запровадження методу активного навчання.
498212
  Юрчишин Ю.В. Залучення студентської та учнівської молоді до оздоровчої рухової активності в процесі фізичного виховання / Ю.В. Юрчишин, В.М. Мисів // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 187-193. – Бібліогр.: 10 назв.
498213
  Білик О. Залучення сучасних засобів мультимедіа у навчальний процес освітніх закладів Японії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У стрімкому розвитку високо інформаційного суспільства засоби медіа увійшли в щоденне життя швидко і природно, навіть непомітно, проте їх грандіозний вплив на людство неможливо переоцінити. У статі автор досліджує зміни у системі ...
498214
  Кобзар О. Залучення сучасних медіатехнологій до викладання іноземних мов // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 3-6. – ISSN 2307-633Х
498215
  Бикова Т. Залучення татар у державотворчий процес // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 11 вересня (№ 17). – С. 8
498216
  Бикова Т. Залучення татар у державотворчий процес // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 9 жовтня (№ 19)
498217
  Бикова Т. Залучення татар у державотворчий процес // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 23 жовтня (№ 20)
498218
  Бикова Т. Залучення татар у державотворчий процес // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 25 вересня (№ 18). – С. 8
498219
  Братко В.О. Залучення творів живопису під час вивчення повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" : 7 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 31-34. – Бібліогр. в кінці ст.
498220
  Триколенко С. Залучення творчої молоді до виставкових проектів як невід"ємна складова мистецької освіти // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 246-248


  Розглядається та аргументується необхідність залучення творчої молоді до різноманітних виставкових проектів. Ознайомлення з провідною вітчизняною і світовою практикою є невід"ємною складовою сучасної художньої освіти. Особливе місце в формуванні та ...
498221
  Рахман М.С. Залучення туристичного потенціалу України до "розвантаження" світових потоків // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 19-28. – ISSN 2222-0712
498222
  Ревко І. Залучення Україною кредитів міжнародних фінансових організацій: фінансово–правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 160-161. – ISBN 978-617-7069-14-9
498223
  Дмитроца О.С. Залучення українського селянства Східної Галичини до змагань за створення національного університету у Львові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 152-154. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюється боротьба української громадськості Галичини за створення національного університету. Розкрита роль українських партій у залученні селянства до цієї загальнонаціональної справи. Показана участь селян у змаганнях за український ...
498224
  Корчак Залучення учнів середніх шкіл до пошуково-дослідницької роботи з історії та краєзнавства / Корчак, , Андрій // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 11-13
498225
   Залучення ферментів родини каспаз у радіаційно-індукований апоптоз лімфоцитів щурів / Т. Андрійчук, Н. Ракша, Л. Драган, С. Лугова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 48-52. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Досліджували участь ферментів родини каспаз за апоптозу, індукованого дією рентгенівського випромінювання. Встановлено зростання активності ініціаторної каспази-8 та ефекторної кспази-3 через 30 хв після опромінення з подальшим підвищенням активності ...
498226
  Огурцов А.Б. Залучення фінансових активів під державні гарантії - механізм стимулювання інвестиційної діяльності підприємств космічної галузі / А.Б. Огурцов, О.В. Поліщук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 114-117. – ISSN 2306-6806
498227
  Терещенко Г.М. Залучення фінансових ресурсів в умовах відкритої економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 12 (253). – С. 92-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
498228
  Наумов Д. Залучення фінансових ресурсів для розвитку інфраструктурних проектів в умовах економічної кризи 2008-2009 років // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 12-31. – ISSN 1605-2005
498229
   Залучення фінансування в проекти девелопменту нерухомості / Ігнатенко Аркадій Володимирович, Ігнатенко Руслан Аркадійович, Кабанов Володимир Григорович, Харченко Олег Іванович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 194-206. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано теорію та практику банківського кредитування, яке у всьому світі традиційно є одним із найбільш популярних механізмів фінансування проектів у сфері нерухомості, а також причини, які обмежують використання цього джерела ...
498230
   Залучення фінансування в проекти девелопменту нерухомості / А.В. Ігнатенко, Р.А. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, О.І. Харченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 194-206. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано теорію та практику банківського кредитування, яке у всьому світі традиційно є одним із найбільш популярних механізмів фінансування проектів у сфері нерухомості, а також причини, які обмежують використання цього джерела ...
498231
   Залучення фінансування в проекти девелопменту нерухомості / Ігнатенко Аркадій Володимирович, Ігнатенко Руслан Аркадійович, Кабанов Володимир Григорович, Харченко Олег Іванович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 194-206. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано теорію та практику банківського кредитування, яке у всьому світі традиційно є одним із найбільш популярних механізмів фінансування проектів у сфері нерухомості, а також причини, які обмежують використання цього джерела ...
498232
  Маліков В. Залучення фольклорних джерел для вивчення наймитства в українській традиційній народній культурі в дослідженнях другої половини ХІХ - початку ХХІ століття // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 111-118. – ISSN 0130-6936
498233
  Розовик О. Залучення циган до осілості, громадської і культурно-освітньої роботи у 1920-х роках в УСРР // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 68-72


  У статті розкриваються заходи державних органів влади та громадських організацій республіки щодо залучення циганського кочуючого населення до осілого способу життя, участі у громадському житті республіки та розгортання в їх середовищі культурно- ...
498234
  Ребрик Н. Залюблений в Карпати і в життя // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 15-16. – ISSN 2520-6419


  "У статті, присвяченій 60-річчю від дня народження Зіновія Даниловича Антонишина, мова йде про багаторічного викладача історії, філософії та військової допризовної підготовки Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв. Автор ...
498235
   Залюблений у "Сьомий континент" : людина і поет Ярослав Свищук / [упоряд., авт. прим.: М. Васильчук ; спогади М. Савчука, М. Васильчука]. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – 75, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 67-72. – (Бібліотека Коломийщини / редкол.: М. Васильчук, В. Гаврищук, І. Лудчак [та ін.] ; вип. 5). – ISBN 978-966-2988-83-3
498236
  Самченко В. Залюблений у мистецтво головнокомандувач. Чому так називала Симона Петлюру нідерландська преса і для чого важливо пам"ятати, що 100 років тому постріл чекіста обірвав життя композитора Миколи Леонтовича // Україна молода. – Київ, 2021. – 27 січня (№ 6). – С. 11


  У рамках проєкту «Україна молода: 30-й рік Незалежності» продовжуємо розмову з дослідницею культурної дипломатії УНР Тіною Пересунько - щоб із минулого перенести в сучасне найкращі здобутки державотворення. (Продовження. Початок у номері «УМ» за ...
498237
  Калашник Ю.І. Залюблений у слово і життя (до ювілею професора В.С. Калашника) / Ю.І. Калашник, Л.Г. Савченко
498238
  Лапіна Н. Залюблені в... Мануйлівку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 15 серпня (№ 31). – С. 1,5


  Роздуми над книжкою поетеси Ніни Данько "Григір Тютюнник і Мануйлівка"
498239
   Залюднені пункти Харківської округи. – Вид. 2-е. – Харьков, 1930. – 96 с.
498240
  Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в першій половині XVII ст. / О. Баранович ; ВУАН. Соц.-екон. відділ, Комісія історично-географічна. – Київ : [б. ?.], 1930. – 156 с., [1] карт.
498241
   Залькалн Теодор Эдуардович и др. Выставка произведений. лениград. 1979. – Л., 1979. – 124с.
498242
  Кропивницький М. Зальоти Соцького Мусія / М. Кропивницький. – Київ, 1927. – 49с.
498243
  Петрова Ольга Зальцбургский музыкальный фестиваль: эксклюзив по-австрийски : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 70-71 : Фото
498244
  Сбруєва А.А. Зальцбурзькі настанови формування Європейського виміру докторської підготовки // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 86-89. – ISBN 978-966-698-290-5
498245
  Семенов А. Замазки смоляные, масляные, каучуковые и т.п. / А. Семенов. – М., 1924. – 48с.
498246
  Дронов Николай Замалчиваемый триумф русского оружия // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 12. – С. 38. – ISSN 0868-488Х
498247
  Митрохин В.В. Замана / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1986. – 225с.
498248
  Золотов В.А. Заманиха / В.А. Золотов. – М., 1978. – 335с.
498249
  Ермольева Р.М. Заманиха / Р.М. Ермольева. – М., 1980. – 48с.
498250
  Золотов В. Заманиха / В. Золотов. – М., 1990. – 336с.
498251
  Медвідь В.Г. Заманка / В.Г. Медвідь. – К, 1984. – 240с.
498252
  Иоганзен Б.Г. Заманка о моллюсках горных водоемов Кунгей Ала-Тау. / Б.Г. Иоганзен. – Алма-Ата, 1940. – 8с.
498253
  Федотов Г.Н. Заманчивые горизонты. / Г.Н. Федотов. – Пенза, 1962. – 160с.
498254
  Прокопенко И.И. Заманчивые заводи / И.И. Прокопенко. – Алма-Ата, 1977. – 67с.
498255
  Челышев Б.Д. Заманчивые поиски / Б.Д. Челышев. – М, 1960. – 47с.
498256
  Емельянова Н. Заманщина / Н. Емельянова. – Москва-Ленинград : Детгиз, 1950. – 271с. – (Наша Родина)
498257
  Степаненко В.И. Замарайка. / В.И. Степаненко. – М., 1989. – 301с.
498258
  Степаненко В.І. Замарайко. / В.І. Степаненко. – К., 1991. – 362с.
498259
   Замаруєва Ірина Вікторівна (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 180. – ISBN 978-966-933-054-3
498260
  Дмитриев В.Г. Замаскированная литература / В.Г. Дмитриев. – М., 1973. – 126с.
498261
  Кристи А. Замаскированный клад / Агата Кристти (Англия) // Убийство по-вашингтонски / А. Карр. – Москва : НПО "Прогресс", 1990. – С. 53-63
498262
  Капелюшний Валерій Петрович Замасковані імена : Псевдоніми і криптоніми та проблема атрибуції авторства в історіографії українських національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. / Капелюшний Валерій Петрович. – Київ, 2001. – 103с. – ISBN 966-7837-36-Х
498263
  Можаев Б.А. Замах мяты и хлеб насущный : Эссе, полем. заметки / Можаев Б.А. – Москва : Моск. рабочий, 1982. – 463 с. : портр.
498264
  Бабін Б. Замах на анексію Криму та міжнародна правова практика // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11. – С. 40-48. – ISSN 1026-9932
498265
  Бутусов Ю. Замах на Дядечка: спроба вбити правду про крадіжку 35 мільярдів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
498266
  Іванцов В. Замах на злочин за КК України та КК зарубіжних країн / В. Іванцов, А. Горностай // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 36-41.
498267
  Тендряков В.Ф. Замах на міражі / В.Ф. Тендряков. – К., 1990. – 489с.
498268
  Гордасевич Галина Замах на незалежність // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 10 (112). – С. 31-33


  Через багато років після вбивства легендарного провідника ОУН верхівка КДБ визнає: для радянських спецслужб Бандера був "нежелательным элементом", а його усуненння здійснено "насильственным методом".
498269
  Волковинський В.М. Замах на П.А. Столипіна // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 105-120. – ISBN 966-00-0025-1
498270
  Кабанець Є. Замах на Софію Київську // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; редкол.: В. Акуленко, В. Александрович, С. Білокінь [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (199). – С. 32-39. – ISSN 0131-2685
498271
  Аарде Рохір Ван Замах. Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 3/4. – С.8-96
498272
  Майоров М.К. Замашна мітла / М.К. Майоров. – Одеса : Маяк, 1960. – 108 с.
498273
   Замбильфрош. – М., 1983. – 179 с.
498274
  Александров Ю.А. Замбия / Александров Ю.А., Липец Ю.Г. – Москва : Мысль, 1973. – 63 с. – (У карты мира)
498275
  Поляков Б.С. Замбия. / Б.С. Поляков. – М., 1968. – 128с.
498276
  Березин В.И. Замбия. Пути завоевания экономической независимости / В.И. Березин. – М, 1972. – 120с.
498277
  Бейдик О.О. Замбія, Республіка Запмбія (- держава на південному сході Центральної Африки) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 208. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
498278
  Лукьянов А.А. Замедление и поглощение резонансных нейтронов / А.А. Лукьянов. – Москва : Атомиздат, 1974. – 360с.
498279
  Лукьянов А.А. Замедление и поглощение резонансных нетронов, структура нейтронных сечений. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лукьянов А.А.; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1978. – 42л.
498280
  Лыч Г. Замедление рыночного реформирования экономики Беларуси: во благо или во вред? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 4. – С. 18-36. – ISSN 0207-3676
498281
  Замараев Б. Замедление экономического роста в России // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 4-34. – ISSN 0042-8736
498282
  Басария Э. Замедленные встречи : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 7. – С. 59-91. – ISSN 0131-8136
498283
  Розенфельд И.Л. Замедлители коррозии в нейтральных средах / И.Л. Розенфельд; Акад. наук СССР. Ин-т физ. химии. – Москва : Издательство АН СССР, 1953. – 248 с., 5 л. ил. : ил.
498284
  Чистяков В.М. Замедлители коррозии металлов. / В.М. Чистяков. – Минск, 1965. – 63с.
498285
  Тараненко З.И. Замедляющие системы / З.И. Тараненко, Я.К. Трохименко. – Киев : Техніка, 1965. – 307 с.
498286
  Силин Р.А. Замедляющие системы / Р.А. Силин, В.П. Сазонов. – Москва : Советское радио, 1966. – 632 с.
498287
  Яцук К.П. Замедляющие системы / К.П. Яцук. – Харьков : Харьковский университет, 1969. – 108 с.
498288
  Щукин В. Замеки о "О мифопоэтике "Грозы" // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 3. – С. 180-195. – ISSN 0042-8795


  Проблеми дослідження постструктуралізму у філології.
498289
  Волосевич Сергей Петрович Замена компонентов фразеологических единиц в аспекте номинации и коммуникации: (на материале совр. англ. языка) : Автореф. дис. ... канд. филологич. наук : 10.02.04 / Волосевич Сергей Петрович ; Московский гос. ин-т иностр. языков, Специализиров. совет К-053. – Москва, 1989. – 28л.
498290
   Замена меди алюминием в электрических машинах и аппаратх. – М., 1965. – 46с.
498291
  Мачерет Л.И. Замена меди и свинца алюминием в силовых кабелях. / Л.И. Мачерет. – М., 1965. – 12с.
498292
  Тарханов И.А. Замена наказания по советскому уголовному праву / И.А. Тарханов. – Казань, 1982. – 104с.
498293
  Аносова С.В. Замена ненадлежащей стороны в советском гражданском процессе : лекция / С.В. Аносова ; под ред. А.Ф. Клейнмана. – Москва : Изд-во МГУ, 1960. – 30 с.
498294
  Иванов Сергей Замена тусклых фонарей : История вещей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 158-159 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
498295
  Ткачевский Ю.М. Замена уголовного наказания в процессе исполнения / Ю.М. Ткачевский. – Москва, 1982. – 134с.
498296
  Введенский Н.Г. Замена цветных металлов и борьба с коррозией в красильно-отделочном производстве / Н.Г. Введенский. – Москва-Ленинград, 1939. – 76с.
498297
  Буталов В.А. Заменители дефицитных металлов и сплавов / В.А. Буталов. – М.-Л., 1951. – 176с.
498298
  Буталов В.А. Заменители дефицитных металлов и сплавов / В.А. Буталов. – Изд.2-е, доп. и перераб. – М.-Л., 1955. – 240с.
498299
   Заменители растительных масел и жиров. – Л.-М., 1935. – 168с.
498300
   Заменители электроматериалов : сборник статей. – Москва-Ленинград : Стандартгиз, 1936. – 241 с.
498301
  Бабкин В.С. Замены не будет : невыдуманные рассказы о спорте и спортсменах / В.С. Бабкин. – Москва : Советская Россия, 1965. – 102 с. : ил.
498302
  Боровиков С.Г. Замерзшие слова / С.Г. Боровиков. – Саратов, 1991. – 252с.
498303
   Заместитель командира полка (корабля) по политической части. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Военное издательство, 1975. – 360 с.
498304
  Смориго Н.И. Заместитель командира роты (батареи) по политчасти / Н.И. Смориго, П.Ф. Исаков; Под ред. М.Г. Соболева. – Москва : Военное издательство, 1982. – 256 с.
498305
  Комиссаров В.И. Заместитель командира роты по политчасти / В.И. Комиссаров. – М., 1974. – 288с.
498306
  Севернюк Тамара Заметіль забуття : Лірика / Севернюк Тамара. – Чернівці : Букер, 1996. – 199с. – ISBN 5-7707-8519-5
498307
  Тертычный Александр Заметка-жанр заметный // Журналист. – Москва, 2002. – № 7. – С.71-73. – ISSN 0130-3589
498308
  Риский-Корсаков Заметка / Риский-Корсаков. – с.
498309
  Бутовский А.Н. Заметка : Утрата правоспособности и утверждение акта // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 123-126
498310
  Бутовский А.Н. Заметка : Домашние завещания и пишущие машины // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 152-163
498311
  Бордзиловский Е.И. Заметка в некоторых растениях, собранных в Закавказье / Евг. Бордзиловский. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – 17 с.
498312
  Тростников М.А. Заметка к "Слову о полку Игореве". – Воронеж, 1900. – 19 с.
498313
  Коверский Э. Заметка к Карте Российской Империи и Сопредельных с нею Государств с Картою Европы, с.-в. части Африки и Азии / Э. Коверский. – С.-Петербург : Товрищество Р. Голике и А. Вильборг, 1904. – 44 с.
498314
  Соколов А.П. Заметка к Экснеровой химической теории электричества прикосновения / А.П. Соколов. – Санкт- Петербург. – 6 с.
498315
  Соколов А.П. Заметка к Экснеровой химической теории электричества прикосновения / [соч.] А.П. Соколова // О гальванической поляризации электродов : с 4-мя табл. чертежей / А.П. Соколов. – Москва : В университетской тип. (М. Катков), 1881. – 6 с.
498316
  Пельт В.Д. Заметка как газетный жанр. / В.Д. Пельт. – М, 1985. – 48с.
498317
  Костомаров Н.И. Заметка на возражения о происхождении Руси / [Н. Костомаров] // Очерк домашней жизни великорусского народа XVI и XVII столетиях / Н.И. Костомаров. – [Санкт-Петербург], 1860. – [5] с.
498318
  Станкевич Б. Заметка на статью г.Роговского "О строении земной атмосферы..." / Б. Станкевич. – 4с.
498319
  Багрий А.В. Заметка о "душевном деле" Гоголя / А.В. Багрий. – С. 1-12. – Отд. оттиск
498320
  Тихий М.И. Заметка о Caprellidae Черного моря. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1911. – С. 1125-1134. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 1911 г.
498321
  Соловьев П.Ф. Заметка о Clavellaria Leach (Hymenoptera, Tenthredinidae), 1910. – 5 с. – Отд. оттиск из: "Русск. Энтом. Обозр.", № 4, 1910 г.
498322
  Чернавин В.В. Заметка о Diptychus Oshanini (Berg) / В.В. Чернавин. – 227-235с.
498323
  Плавильщиков Н.Н. Заметка о Dorcadion (s. str.) striolatum Kr и D. (s. str.) tristriatum Suvor. (Coleoptera, Cerambycidae) / Н.Н. Плавильщиков (Москва) ; Из Зоологического Музея Московского университета // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 225-226
498324
  Кузнецов В. Заметка о Dorycephalus baeri J. Kusch, (Homoptera, Jassidae) : (с 3 рис.) / Виктор Кузнецов ; (Из Лаборатории морфологии и систематики насекомых Изиф"а) // Компакт - 252350 / В.Н. Кузнецов. – С. 47-50
498325
  Семенов А. Заметка о Dromius longulus Friv. (Coleoptera, Carabidae), в новом для русской фауны виде, 1904. – С. 167-169. – Отд. оттиск из: "Русск. Энтом. Обозр.", № 4, 1904 г.
498326
  Алфераки С.Н. Заметка о Pieris manni Mayer (Lepidoptera, Pieridae) / С. Алфераки // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – 2 с.
498327
  Тутковский П.А. Заметка о базальте и третичных песчаниках Луцкого уезда / П.А. Тутковский. – Житомир. – 101-113 с.
498328
  Бережков Р.П. Заметка о белополосой кобылке (Chorthippus albomarginatus Dg.) / Р.П. Бережков. – Томск, 1929. – 84с.
498329
  Бирштейн Я.А. Заметка о бокоплавах Алтая / Я.А. Бирштейн. – Томск, 1950. – 113-117с.
498330
  Ризположенский Р.В. Заметка о болотных железных рудах, залегающих близь д. д. Фатьянова и Коровина, Кологривского уезда, Костромской обл. / Р. Ризположенский // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань, 1888. – 3 с.
498331
  Бируля А. Заметка о видах рода Amphicteis Grube, водящихся в Черном и Каспийском морях : (Доложено в заседании физико-математического отд. 30 апреля 1897 г.) / Напечатано по распоряжению Имп. Акад. Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1897. – С. 9-26. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, т. 7, № 1, 1897 г.
498332
  Вейнберг Б.П. Заметка о влиянии температуры на внутреннее трение твердых тел / Б.П. Вейнберг. – Одесса : Экономическая тип., 1906. – [2], 28 с.
498333
  Спульский Б.А. Заметка о волынских третичных отложениях / Б.А. Спульский. – 8с.
498334
  Герасимов А.М. Заметка о вредиталях кендыря / А.М. Герасимов, Ф.Н. Герасимова. – 281с.
498335
  Шелковников А.В. Заметка о гадах Арешского уезда Елисаветпольской губ. (Имение Геок-тапа Арешского уезда) / А.В. Шелковников // Гады. [Компакт - 252275]. – С. 217-240
498336
  Семенов А. Заметка о географическом распространении в России видов рода Brychius C.G.Thoma. (Coleoptera, Haliplidae). – Москва : Тип. И.Н.Кушнерев и Ко, 1897. – С. 511-514. – Отд. оттиск
498337
  Сущинский П.П. Заметка о геологическом строении некоторых новых месторождений вольфрамита в южном Забайкалье / П.П. Сущинский. – Птгр, 1917. – 567-590с.
498338
  Романовский Г. Заметка о геолого-палеонтологической монографии Артинского песчаника П.И. Кротова и о так называемых, пермо-карбоновых образованиях Небраского яруса : [опубликованной в Трудах Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском ун-те, т. 13, вып. 5, 1885] / Генн. Романовский // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 32 с.
498339
  Гадд Г. Заметка о гермафродитизме у Strongylocentrotus droebachiensis O.F. Mull : (с 1 табл.) / Г. Гадд. – С. 211-219, 1 л. ил. : ил. – Текст на рус. и нем. яз. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск


  зоолог, сотр. "Труд. имп. СПб. общ. естествоисп." 1902 г.
498340
  Порчинский И.А. Заметка о глистах, собраных в Гдовском уезде / И.А. Порчинский. – Отд. оттиск. – 121-125с.
498341
  Зверезомб-Зубовский Заметка о годах массового появления на Дону вредных саранчевых / Зверезомб-Зубовский, 1926. – С. 63-68
498342
  Чирвинский П.Н. Заметка о грязевых сопках Керченкого полуострова / П.Н. Чирвинский. – Киев : Тип.Императ.Ун-та Св.Владимира, Акц.Об-ва Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1908. – 7с. – Отд.оттиск из Т.ХХ "Записок Киевск.О-ва Естествоиспыт."
498343
  Городцов В.А. Заметка о доисторических стоянках побережья Белого моря / В.А. Городцов. – Москва : Товарищество Типографии А.И. Мамонтова, 1901. – 7 с.
498344
  Данилевич В. Заметка о древностях в окрестностях Д. Кекенеиз, Ялтинского уезда / В. Данилевич. – 5 с.
498345
  Барсуков Н.П. Заметка о его деятельности в имп. Обществе любителей древней письменности 1877-1906 гг. / Н.П. Барсуков. – Санкт-Петербург : Тип. Александрова, 1908. – 4 с.
498346
  Болсуновский К. Заметка о загадочной фигурена монетах Великого Княжества Киевского. – Киев : Тип. В.И. Завадского, 1889. – 10 с.
498347
  Раушенбах Вл.А., Бенинг А.Л. Заметка о зимнем планктоне реки Волги под Саратовом / Вл.А. Раушенбах и А.Л. Бенинг. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1912. – [2], 56 с., 2 л. ил. – Авт., загл. и наимен. сер. на рус. и нем. яз.; резюме на нем. яз. – (Труды Саратовского общества естествоиспытателей и любителей естествознания : серия: Работы Волж. биол. станции. ; Т. 4, № 1)
498348
  Вагнер Ю.Н. Заметка о интерсегментальных лопастях измененных сегментов у самцев блох / Ю. Вагнер. – Белград, 1932. – С. 227-237 : ил. – Без тит. л. - Резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Записки русского научного ин-та в Белграде. Вып. 6
498349
  Совинский В.В. Заметка о кавказских расах Lycaena damon Schiff (Lepidoptera, Lycaenidae) / В. Совинский. – [Санкт-Петербург], 1915. – 8 с. – Шифр. док. у ген. каталоге: 59 Чешу... - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение, 1915, т. 15, № 3, с. 383-391. - Пар назв. на франц. яз.
498350
  Спицын А.А. Заметка о каменных крестах, преимущественно новгородских / А.А. Спицын : Типография И.Н. Скороходова. – 32 с.
498351
  Турцевич И.Г. Заметка о картинной галлерее Института князя Безбородко в Нежине / И Турцевич // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – 49 с.
498352
  Мартынов А.В. Заметка о коллекции / А.В. Мартынов. – 309с.
498353
  Грацианов В.И. Заметка о коллекции рыб Минской экспедиции. – 5 с.
498354
  Киселева Е.Ф. Заметка о короедах окрестностей г. Томска : Доложено на заседании Секции Естествоиспытателей (при Об-ве Естествоиспытателей и врачей Том. унив.) в апреле 1927 г. / Е.Ф. Киселева, преп. зоологии Томского ун-та : (Из зоологического кабинета Томского ун-та). – [Томск], 1928. – С. 243-246. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Известия Томского ун-та. Вып. 4 (биологический). 1928, т. 79, - Конволют. - Пер.: К фауне листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) окрестностей г. Томска / Е.Ф. Киселева


  .
498355
  Федоров Е.С. Заметка о кунгурских пещерах / Е.С. Федоров. – 219-243с.
498356
  Пресняков А.Е. Заметка о лицевых летописях / А.Е. Пресняков. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1902. – [2], 10 с. – Отт. из "Изв. Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук". Т. 6, (1901 г.), кн. 4, с. 295-304
498357
  Алфераки С.Н. Заметка о ловле хариусов на Неве / [С. Алфераки] // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – 9 с.


  На с. 1 дарств. надпись: Многоуважаемому Н.Я. Кузнецову. автор
498358
  Дерюгин К.М. Заметка о массовом появлении в Северной Лапландии пяденицы Larentia dilutata B k h. var. sandbergi Lampa (Lepidoptera, Geometridae) / К.М. Дерюгин (С.-Петербург) // Компакт - 252287 / К.М. Дерюгин. – [Санкт-Петербург]. – 2 с.
498359
  Сидоренко М. Заметка о местонахождении ископаемых костей при дер. Широкой Одесского уезда = (Notiz uber den Fudort den fossilien Knochen am Dorfe Schirokaja in Odessaer Bezirk) : ( Отчет Новороссийскому Обществу Естествоиспытателей) / M. Sidorenko // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 3 с.
498360
  Прендель Р.А. Заметка о метеорите "Цмень" // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 4 с.
498361
  Ковалевский В. Заметка о моем магистерском экзамене / [соч.] Владимира Ковалевского, д-ра геологии Иенского ун-та. – Киев : У университетской тип., 1874. – [2], 40 с.


  Глибокошановному Павлу .... з подякою автор
498362
  Иверсен Ю.Б. Заметка о Молодинском кладе 1878 года / [Соч.] Ю.Б. Иверсена. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1900. – [4], 95-104 с. – Отт. из "Зап. Имп. Акад. наук". 1884 г.
498363
  Семенов А.П. [Семенов-Тян-Шанский] Заметка о морфологических особенностях Agabus kessleri Hochh. (Coleoptera, Dyticidae) / [соч.] Андрея Семенова // Жуки. [Компакт - 252298]. – С.510-514
498364
  Рузский М. Заметка о мухе Вольфарта / Печатано по определению Совета Казанского Ветеринарного Института. – Казань : Тип. Б.Л. Домбровского, 1897. – 8 с. – Отд. оттиск из: Ученые записки Казанского Ветеринарного Института, т. 14, 1897 г.
498365
  Абрикосов Г.Г. Заметка о мшанках, собранных Северо-Кавказской гидробиологической станцией в Персии / Г.Г. Абрикосов. – Владикавказ : [б. и.]
1. – 1926. – С. 33-34
498366
  Мейер Н.Ф. Заметка о наездниках (Hymenoptera Ichneumonidae) Минской губернии / Н.Ф. Мейер. – Вырезка из Русск. энтом. обозр., XVIII, 1924, 1924. – 213-216с.
498367
  Лепешкин В.Д. Заметка о направляющем и желточном теле в развивающемся яйце Moina rectirostris : с 1 табл. – Москва : Унив. тип., 1900. – 7 с. – Отд. оттиск: Известия Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, т. 98, из дневника Зоолог. отд. О-ва любителей естествознания, т. 3, № 1


  Ключевые слова: Moina rectirostris; биология; ветвистоусые раки; зоология; размножение; ракообразные; строение; членистые; яйцо. На обл. дарственная надпись от автора Совинскому
498368
  Римский-Корсаков Заметка о насекомых окресностей Вилла-франки / Римский-Корсаков. – Х., 1910. – с.
498369
  Римский-Корсаков Заметка о некоторых бескрылых представителях сеноедов / Римский-Корсаков. – с.
498370
  Сосновский Д.И. Заметка о некоторых кавказских представителях сем. Lythraceae // Ботаника [Конволют]. – С. 165-170
498371
  Щербаков Ф.С. Заметка о непарном шелкопряде (Lymantria dispar L.) / Ф.С. Щербаков. – Симферополь : Тип. Тавр. Губерн. земства, 1914. – 34 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Труды Естественно-исторического музея Таврического Губернского земства. 1914, т. 3


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевич Кузнецову от искренне-преданного автора
498372
  Яцко И.Я. Заметка о новых данных для сармата окрестностей гор. Рыбницы / И.Я. Яцко. – 341-346с.
498373
  Бируля А.А. Заметка о памирской выдре Lиlra lutra oxiana п. subsp. / А. Бируля // Компакт - № 252283 / А.А. Бируля. – С. XXI-XXVI


  Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук. -СПб : Тип. Императ. Акад. наук. Т.19, №3 : (С таблицей IV и 49 рисунками в тексте). -1914.-437 с.
498374
  Степович А.И. Заметка о переводах сочинений Алоиза Йирасека / А.И. Степович. – [Ленинград], 1934. – С. 113-116
498375
  Ешевский С. Заметка о пермских древностях / С. Ешевский. – 11с.
498376
  Фильд А. Заметка о попадавшихся в последние годы в окресностях Петербурга чешуекрылых / А. Фильд. – вырезка. – 127-160с.
498377
  Рейнгард Л. Заметка о приборе С.С.Wallich"а для собирания организмов на дне моря. / Л. Рейнгард. – 3, [1] с.
498378
  Вальц Я. Заметка о развитии зооспор у водорослей / Я. Вальц. – 7с. – Из "Сборника 1-го Съезда Русских Естествоиспытателей
498379
  Бируля А.А. Заметка о распространении некоторых видов скорпионов на Кавказе / А. Бируля // Компакт - № 252283 / А.А. Бируля. – 4 с.
498380
  Криштофович А.Н. Заметка о растительных отпечатках из окрестностей озера Ихэ-Тухум-Нора в Монголии, собранных почвенно-геолографической экспедицией 1926 года / А.Н. Криштофович. – Б. м., 1927. – [2] с., 1 л. ил.
498381
  Бируля А.А. Заметка о редкой цветовой морфе Felis caudata Gray / А. Бируля // Компакт - № 252283 / А.А. Бируля. – С. I-IV


  Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук. -СПб : Тип. Императ. Акад. наук. Т.19, №3 : (С таблицей IV и 49 рисунками в тексте). -1914.-437 с.
498382
  Коржинский С.И. Заметка о родоначальной форме обыкновенного миндаля и близких видах. / С.И. Коржинский
14. – 85-94с.
498383
  Мартынов А.В. Заметка о ручейниках / А.В. Мартынов. – 98с.
498384
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе насекомых летом 1913 г. в Вятской губ. / Л. Круликовский (Сарапул). – [Санкт-Петербург], 1913. – 1 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1913, т. XIII, № 3-4, с. 574
498385
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых в Вятской губернии летом 1912 года / Л. Круликовский (Сарапул). – [Санкт-Петербург], 1913. – 2 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1913, т. XIII, № 1, с. 101-102
498386
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум). – [Санкт-Петербург], 1906. – 4 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1906, т. VI, № 1-2, (июнь), с. 60-63
498387
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1906 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум). – [Санкт-Петербург], 1908. – 7 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1907, т. VII, № 1, (декабрь), с. 8-14
498388
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1907 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум). – [Санкт-Петербург], 1908. – 4 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1907, т. VII, № 2-3, (февраль 1908 г.), с. 102-105
498389
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1908 года в Вятской губернии / Л. Круликовский (Сарапул). – [Санкт-Петербург], 1909. – 5 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1908, т. VIII, № 3-4, (январь 1909 г.), с. 240-244
498390
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1909 года в Осинском уезде Пермской губернии / Л. Круликовский (Сарапул). – [Санкт-Петербург], 1910. – 4 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1908, т. IX, № 3, (ноябрь 1909 г.), с. 264-267
498391
  Соколов Н. Заметка о системах счисления с переменным основанием // О преподавании алгебры / В. Ермаков. – Санкт-Петербург, 1892. – 6с.
498392
  Илиади А. Заметка о славянском словообразовании // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – С. 63-73. – (Лінгвістичні науки ; № 32). – ISSN 2616-5317
498393
  Лопарев Х.М. Заметка о сочинениях преп. Максима Грека : (Посвящается проф. В.С. Иконникову) / [Хр. Лопарев]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Я. Башмакова и К*], 1917. – 21 с. – Ав. указ. в конце статьи. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Библиографическая летопись. Петроград, 1917, т. 3, с. 50–70
498394
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах / А.Н. Бартенев. – Екатеринбург : Тип. В.Н.Алексеева, П.Н.Галина и Ко, 1909. – С. 142-144. – Отд. оттиск из: Записки Уральского Общества Любителей Естествознания, т. 29
498395
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах Зоологического отдела Музея Уральского общества любителей естествознания / А.Н. Бартенев. – Екатеринбург : Тип. В.Н. Алексеева, П.Н. Галина и Ко, 1909. – С. 1-3. – Отд. оттиск из: Записок Уральского Общества Любителей Естествознания, т. 29, 1909
498396
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах окрестностей Сигнаха Тифлисской губернии / А.Н. Бартенев (Ростов-на-Дону). – [Петроград], 1916. – С. 343-345. – Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1916, Т. XVI, № 3-4
498397
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах Черногории / А.Н. Бартенев, 1912. – С. 76-80 : ил., 6 л. ил. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 12, № 1, 1912 г.
498398
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах Черногории / А.Н. Бартенев, 1912. – С. 74-80 : ил., 6 л. ил. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 12, № 1, 1912 г.
498399
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах Черногории / А.Н. Бартенев (Варшава). – [Санкт-Петербург], 1913. – 5 с. : ил. – Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1912, Т. XII, № 1, с. 76-80


  Дарстве. надпись от автора....?
498400
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах Черногории / А.Н. Бартенев (Варшава) // Древнекрылые [Компакт - 252372]. – С. 76-80 : ил.


  Дарстве. надпись от автора....?
498401
  Митрофанова П.И. Заметка о строении и образовании желточного покрова на яйцах птиц / П. И. Митрофанова. – Варшава : Типография Варшавского учебного округа, 1898. – 23 с.
498402
  Рейхрадт А.Н. Заметка о типах Histeridae описанных Гохгутом. / А.Н. Рейхрадт. – 160-161с.
498403
  Холодковский Н.А. Заметка о тополевой тле (Schizopeura, passerinii Signoret) / Н.А. Холодковский. – Птгр., 1919. – 6с.
498404
  Сташевский Е.Д. Заметка о торговле Нижняго-Новгорода в первой половине XVIII в.. – Київ, 1911. – 3с. – Отд. оттиск


  Дарственная надпис от автора № 48562 - Полонской; № 48561 - проф. В. З. Завиткевичу
498405
  Тутковский П.А. Заметка о фауне пестрых глин с. Чаплинки (Киевской губернии) / [соч.] П.А. Тутковского. – Киев : Тип. И.Н. Кушнерев и К*, 1886. – 11 с., 2 л. ил. табл. – Отд. оттиск: Из геологического кабинета Университа Св. Владимира


  На обл. дарственная надпись: Дорогому Василию Карловичу Совинскому от автора
498406
  Мартынов А.В. Заметка о фауне ручейников / А.В. Мартынов. – 194с.
498407
  Пфейффер Г.В. Заметка о функциях Бернулли // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 5 с.
498408
  Пфейффер Г.В. Заметка о функциях Бернулли / [соч.] Г.В. Пфейффера. – [Киев] : [Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого], 1905. – 5 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1905, № 11
498409
  Кузнецов В. Заметка о цикадах (Homoptera) собранных проф. Д.Н. Кашкаровым в районе Арслан-боба / В.Н. Кузнецов // Компакт - 252350 / В.Н. Кузнецов. – С. 31-35
498410
  Гадд Г. Заметка о цикадах Крыма / Г. Гадд (Харьков). – [Санкт-Петербург], 1909. – С. 141-145, : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обзрение. 1908, т. 8., № 2. - Конволют. - В одном переплете два одинаковых оттиска
498411
  Гадд Г. Заметка о цикадах Крыма / Г. Гадд (Харьков) // Заметка о цикадах Крыма / Г. Гадд. – [Санкт-Петербург], 1909. – С. 141-144 : ил.
498412
  Круликовский Л.К. Заметка о чешуекрылых Восточной Сибири / Л. Круликовский (Сарапул). – [Петроград], 1916. – 5 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1915, т. XV, № 4, с. 613-617
498413
  Дьяконов А.М. Заметка о чешуекрылых Мурманского побережья / А.М. Дьяконов (Зоологический Музей Академии наук). – Санкт-Петербург, 1912. – 5 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое Обозрение. 1911, т. IX, № 1, с. 13-17


  На обл. дарств. надп.: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от признательного Ал. Дьяконова
498414
  Крулівський Л.К. Заметка о чешуекрылых окрестностей города Саратова / Л.К. Крулівський. – 6с.
498415
  Чернышев Ф.Н. Заметка об артинских и каменноугольных губках Урала и Тимана : [доложено в заседании Физ.-мат. отд. 10-го дек. 1897 г.] // Lensch und Eiszeit / A. Penck. – Braunschweig, 1884. – 36 с., 5 л. табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
498416
  Багалей Дм. Заметка об архиве малороссийской коллегии, находящемся при Историко-филологическом обществе Харьковского университета / Дм. Багалей. – Киев : Ун-кая тип. – 11 с. – Перепл. с оттиском: Багалей Д. Записки о Московии Иоанна Пернштейна ...
498417
  Бодуэн-де-Куртенэ Заметка об изменяемости основ склонения, в особенности же об их сокращении в пользу окончаний / Бодуэн-де-Куртенэ. – Санкт-Петербург, 1885. – 15 с.
498418
  Пфейффер Г.В. Заметка об интегрировании дифференциальных уравнений первого порядка с линейными коэффициентами / [соч.] Г.В. Пфейффера. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 3 с.


  На с. 1 дарственная надпись Косоногову от автора
498419
  Пфейффер Г.В. Заметка об интегрировании дифференциальных уравнений первого порядка с линейными коэффициентами / [соч.] Г.В. Пфейффера // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 3 с.
498420
  Добиаш А.В. Заметка об основной библиотеке Историко-филологического института князя Безбородько, составленній по случаю реорганизации библиотеки / А. Добиаш // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – 39 с.
498421
  Пантелеевский М.Н. Заметка об особенности анатомического строения Anastatica hierochuntica L. / [соч.] М.Н. Пантелеевского. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [9] с., 2 л. ил. – Авт. и загл. на рус. и нем. яз.; рез. на нем. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей. Т. 20, с. 185-190


  Сверхштат. лаборант при ботанико-физиологической лаборатории с 14 февраля 1905
498422
  Кахадзе И.Р. Заметка об угленосных отложениях Мингрелии и Абхазии. / И.Р. Кахадзе, 1943. – с.
498423
  Кеппен Н. Заметка об эмбриональных шарах Podophrya quadripartita. – 2 с.
498424
  Белянкин И.И. Заметка по алгебре // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / Ермаков В. – Киев : В унив. типографии, 1871
498425
  Белянкин И.И. Заметка по алгебре / И.И. Белянкин. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1907. – 10 с. – Отд. оттиск из Известий Киевского политехн. ин-та. Перепл. с: Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел/В.Ермаков
498426
  Зинченко И. Заметка по атомистической теории строения тела / [соч.] И. Зинченко, проф. в Одессе. – Одесса : Тип. Бланкоиздательства М. Шпенцера, 1901. – 5 с. – Отд. оттиск: Вестник опытной физики и элементарной математики


  На с. 1 дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Николаевичу Шиллеру от автора
498427
  Перетц В.Н. Заметка по поводу издания "Русские повести XVII-XVIII вв." I. 1905. Под ред. В.В. Сиповского / Акад. В.Н. Перетц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Акад. Наук, 1905. – 7с. – Отд. оттиск из : Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. Наук, т.10, кн. 3, 1905г., с. 428-434


  Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці житія та п’ятдесятих роковин наукової діяльності. — К.: Укр. Ак. Наук, 1927, т. 1, с. 161–166
498428
  Кеппен Ф. Заметка по поводу напечатанного О.А. Гриммом списка насекомых, вредивших до сих пор нашему сельскому хозяйству // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. II: К - М]. – С. 71-77
498429
  Шиллер Н.Н. Заметка по поводу одного термодинамического вывода Вл. А. Кистяковского : (Доложено на XI съезде Русских естествоиспытателей 24 декабря 1901 г. в С.-Петербурге) / [соч.] Н.Н. Шиллера. – [Киев] : [Тип. Имп. У-та Св. Владимира; Тип. Н.Т. Корчак-Новицкого], 1898. – 7 с. – Отд.оттиск: Университетские известия, 1898, декабрь, с. 15-21 - Экз. без обл. и тит. л.
498430
  Грдина Я.И. Заметка по поводу статьи L. De la Rive"а "Hypothese sur le mouvement de l"ether dans le voisinage de la terre" : [Л. Делярив "Гипотеза о движении эфира вблизи земли"] / [соч.] Проф. Я.И. Грдины ; Екатериносл. горн. ин-т имп. Петра I. – Екатеринослав : Типо-цинкор и перепл. Г.Г. Берс, 1916. – 13 с.
498431
  Осипов И. Заметка по поводу теплот горения кислот фумаровой и малеиновой. – С.-Пб, 1890. – 6с.
498432
  Бутовский А.Н. Заметки : 1. О взыскании пошлин при утверждении раздельных актов // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 227-238
498433
  Бутовский А.Н. Заметки : Утверждение акта и выдача выписки // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 212-222
498434
  Бутовский А.Н. Заметки : 1. Из практики по делам железнодорожным // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 158 -163
498435
  Самсонов Б. Заметки беспокойного / Б. Самсонов. – Москва-Л., 1926. – 29с.
498436
  Соболевский А.И. Заметки в области русской диалектологии : критические заметки по истории русского языка. Орд. акад. И.В. Ягича. Спб. 1889 : [рец.] / А. Соболевский. – Б. м., 1906. – 16 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск из: Русский филологический вестник 1906, т. 3-4, с. 218-234
498437
  Тарасенко-Отрешков Н.И. Заметки в поездку во Францию, С. Италию, Бельгию и Голландию / Н.И. Тарасенко-Отрешков. – Санкт-Петербург : Тип. М. Хана, 1871. – XII, 503 с.
498438
  Тоичкина А.В. Заметки Д.И. Чижевского о Достоевском и Н.Н. Страхове // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 104-109. – ISSN 0042-8744
498439
  Канетти Э. Заметки для Мари-Луизы // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 184-193. – ISSN 1130-6545
498440
  Маркович Д. Заметки и воспоминания об Афанасии Васильевиче Марковиче / [Соч. Дмитрия Марковича]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1893. – 28 с. – Отд. оттиск: Киевская Старина, 1893, т. 41, № 4, с. 50-77
498441
  Александренко В. Заметки и известия : Учение Монро / В. Александренко. – С. 37-46
498442
  Черепахов М.С. Заметки и корреспонденция. / М.С. Черепахов. – М., 1954. – 60с.
498443
  Лихачев Д.С. Заметки и наблюдения : из записных книжек разных лет / Д.Лихачев. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 605 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-265-00585-4
498444
  Ефременков В. Заметки из истории славянофильства / В. Ефременков. – Воронеж : Типо-литогр. В.д. Колесникова, 1902. – [2], 50 с. – Экз. без обл.
498445
  Цзи Ю. Заметки из хижины "Великте о малом" / Ю. Цзи. – М, 1974. – 588с.
498446
  Зенгер Г.Э. Заметки к "" Этне и Сташевым "Сильвам" : памяти В.К. Ернштедта / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1903. – 48 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, 1903, с. 433-478
498447
  Мажюлис В. Заметки к вопросу о древнейших оношениях балтийских и славянских языков / В. Мажюлис. – Вильнюс, 1958. – 20с.
498448
  Зенгер Г.Э. Заметки к второй книге Стациевых "Сильв" / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1904. – 32 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, октябрь, 1904
498449
  Зенгер Г.Э. Заметки к Горацию и Проперцию / Г.Э. Зенгер, 1898. – [29] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
498450
  Чиркин В.Е. Заметки к дискуссии о юридическом лице публичного права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 23-30. – ISSN 0132-0769
498451
  Сперанский М.Н. Заметки к истории "Энеиды" И. П. Котляревского / М.Н. Сперанский. – Львов : Изд. "Галицко-русской Матицы" ; Уделовая тип., 1902. – 16 с. – Отд. оттиск: Научно-литературный сборник Галицко-русской матицы. 1902, т. 2, кн. 2
498452
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским поэтам / Г.Э. Зенгер. – [7] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
498453
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам / Г.Э. Зенгер. – [12] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
498454
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам / Г.Э. Зенгер. – [18] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
498455
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам : Вып. 1-10 / Григорий Зенгер. – Варшава : Тип. К. Ковалевского
Вып. 2. – 1887. – [2], 60 с. – Отд. оттиск из: Варшавские университетские известия, 1887
498456
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1904. – 38 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, нояб. 1904
498457
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1904. – 42 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, нояб. 1904
498458
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам : Вып. 1-10 / Г.Э. Зенгер. – [Нежин], 1909. – С. 120-154. – Отд. оттиск из: Изв. Нежинского ист.-филол. ин-та кн. Безбородко
498459
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам : Вып. 1-10 / Г.Э. Зенгер. – [Нежин], 1913. – С. 224-278. – Отд. оттиск из: Изв. Нежинского ист.-филол. ин-та кн. Безбородко
498460
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам : Памяти П.В. Никитина / Г.Э. Зенгер. – [Нежин], 1916. – С. 353-398. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Изв. Нежинского ист.-филол. ин-та кн. Безбородко
498461
  Зенгер Г.Э. Заметки к первой книге "Сильв" Стация : Посвящается В.В. Латышеву к 31 мая 1901 г. / Г.Э. Зенгер, 1901. – [8] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, октябрь, 1904
498462
  Косоногов И.И. Заметки к работе Левшинина "О сопротивлении древесины при фильтрации в связи с теорией движения воды в растениях". Киев 1910. – [Киев] : [Тип. Имп. ун-та Св. Владимира. Акц. О-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого], 1911. – 10 с.
498463
  Фоменко К. Заметки к уразумению месяце слова. – К, 1896. – 25с.
498464
  Логачев Е.Д. Заметки к фауне жесткокрылых Омской и Северо-Казахстанской областей. / Е.Д. Логачев. – Омск, 1949. – 9с.
498465
  Панова В.Ф. Заметки литератора. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1972. – 238с.
498466
  Коробка П.С. Заметки мирового судьи / П.С. Коробка. – Чернигов : Тип. Губ. земства
[Ч.] 6 : Как нужно устроить местный суд?. – 1909. – 39 с.
498467
  Энтелис Л.А. Заметки на нотных страницах / Л.А. Энтелис. – Ленинград, 1974. – 184с.
498468
  Овечкин В. Заметки на полях / В. Овечкин. – Москва : Советская Россия, 1973. – 134 с.
498469
  Эко У. Заметки на полях "Имени розы" = Postille al nome della Rosa / Умберто Эко ; пер. с итал. Е. Костюкович ; [глав. ред. В. Горностаева]. – Москва : Астрель; Corpus, 2012. – 157, [3] с. – Парал. тит. л. на итал. языке. – ISBN 978-5-271-36786-1


  Умберто Эко написал шесть романов: планетарный бестселлер "Имя розы", известнейшие "Маятник Фуко", "Остров Накануне", "Баудолино", "Таинственное пламя царицы Лоаны" и "Пражское кладбище". Книги эти считаются занимательными, но и сложными; ясными, но и ...
498470
  Рицос Я. Заметки на полях времени / Я. Рицос. – М, 1985. – 566с.
498471
  Хорев В.А. Заметки на полях книги Марека Радзивона "Ивашкевич. Писатель после катастрофы" // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 84-92. – ISSN 0132-1366
498472
  Глезер Д. Заметки на полях Собрания сочинений А. Упита // Мастерство перевода. : сборник. – Москва : Советский писатель, 1963. – за 1962 г. : 1962. – С. 296-316
498473
  Пристли Д.Б. Заметки на полях: художественная публицистика / Д.Б. Пристли. – Москва, 1988. – 472с.
498474
  Мантейфель П.А. Заметки натуралиста. / П.А. Мантейфель. – Москва, 1961. – 191с.
498475
  Лесков Н.С. Заметки неизвестного / Н.С. Лесков. – Москва, 1989. – 507с.
498476
   Заметки о "Драматических сценах" / [соч.] С. Ч.....ова. – Москва : Типо-лит. И.Е. Ермакова, 1898. – 63 с.


  Содержание: Сцена из Фауста Скупой рыцарь Моцарт и Сальери Каменный гость Пир во время чумы
498477
  Люкс Л. Заметки о "революционно-традиционалистской" культурной модели "евразийцев" // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 7. – С.23-35. – ISSN 0042-8744
498478
  Костюк П.Д. Заметки о 150-летнем юбилее Харьковского университета // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 142-160. – ISBN 966-544-344-5
498479
  Сырейщиков Д.П. Заметки о Cytisus ratisbonensis Schaeffer и Cytisus ruthenicus Fischer // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912. – С.207-210
498480
  Константинов А.И. Заметки о бережливости / А.И. Константинов. – Сталинград, 1957. – 60с.
498481
  Емельянов Ю.В. Заметки о Бухарине / Ю.В. Емельянов. – Москва, 1989. – 318 с.
498482
  Кизевветтер Е.Я. Заметки о В.О. Ключевском. 1911 год // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 7 (58). – С. 46-48. – ISSN 2070-9773


  Отрывки из дневника. Подготовка текста к печати Н.В. Гришиной.
498483
  Холкин В. Заметки о Вельтмане и Кюхельбекере // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 3. – С. 341-366. – ISSN 0042-8795
498484
  Чечулин Н.Д. Заметки о внешней политике России в начале царствования Екатерины II / [Соч.] Н.Д. Чечулина. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева и К°, 1895. – [2], 56 с.
498485
  Энгельс Ф. Заметки о войне / Ф. Энгельс. – Москва, 1941. – 247 с.
498486
  Бережков Р.П. Заметки о вредных сибирских насекомых : Отдельный оттиск из Трудов Биологического НИИ, том 4, 1937 г. / Р.П. Бережков. – Томск, 1937. – 173с.
498487
  Кеппен Ф.П. Заметки о географическом распространении севернорусских жуков : (Сообщены в Общем собрании 3 апреля 1867 года) / [соч.] Ф.П. Кёппена // Жуки - 1. [Компакт - 252365]. – С. 29-60
498488
  Рокитянский И.И. Заметки о геоэлектрике // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 235-244. – Библиогр.: с. 243-244. – ISSN 0203-3100
498489
  Каллаш В.В. Заметки о Гоголе : [Сборник статей о Гоголе по случаю его 50-летия со дня его смерти 1852-1902] // Из школьных лет Н.В.Гоголя : [Сборник статей о Гоголе по случаю его 50-летия со дня его смерти 1852-1902] / П.Е. Щеголев. – Б. м. : б. и., 1902. – С. 679--685


  Содержани сборника:
498490
  Бутурлин С.А. Заметки о группах белоспинных дятлов и каменных поползней. Кавказский и Туркестанский жуланы / С.А. Бутурлин. – Тифлис : Тип. Канцелярии Наместника Его Имп. Величества на Кавказе, 1907. – С. 45-80. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Кавказского музея. Т. III, вып. 1


  На обл. обоих экз дарвт. надпись автора: Н.Я. Кузнецову и Борису Алексеевичу Федченко
498491
  Баровский В.В. Заметки о двух новых для фауны нашей страны видах жуков и описание мало известного представителя рода Xylobanuss Ch. waterh. (Coleoptera, Malacodddermata) : доложено 19 IX 1931 и ЗМ / В.В. Баровский // [Компакт. 2, № 259136] / В.В. Баровский. – С. 363-364
498492
  Баровский В.В. Заметки о двух новых для фауны нашей страны видах жуков и описание малоизвестного представителя рода Xylobanuss Ch. Watterh/ (Coleoptera, Malocadermata) : доложено 19 IX 1930 и ЗМ / В.В. Баровский // [Компакт. 1, № 252346] / В.В. Баровский. – С. 363-364
498493
  Баруздин С.А. Заметки о детской литературе / Сергей Баруздин. – Москва : Детская литература, 1975. – 366 с.
498494
  Семенов А.П. [Семенов-Тян-Шанский] Заметки о жесткокрылых Европ. России и Кавказа / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 111-116
498495
  Зайцев Ф.А. Заметки о жесткокрылых Кавказа и сопредельных стран I / Ф.А. Зайцев (Тифлис) // Компакт - 252390 / Ф.А. Зайцев. – С. 249-253


  Кавказский музей (Тифлис) Известия Кавказского музея / Издаваемые под редакцией д-ра Г.И. Радде, Директора Кавказского музея и Публичной библиотеки в Тифлисе. - Тифлис, 1897-1919. - К "Известиям" прилагаются годичные отчеты по Кавказскому музею и ...
498496
  Лучник В.Н. Заметки о жестокрылых Кавказа. / В.Н. Лучник. – 3-5с.
498497
  Лучник В. Заметки о жужелицах палеарктической фауны (Coleoptera, Carabidae) / В. Лучник, 1915. – 4 с. – Отд. оттиск
498498
  Плавильщиков Н.Н. Заметки о жуках-усачах Кавказа (Coleoptera, Cerambycidae) / Н.Н. Плавильщиков (Москва) // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 243-251
498499
  Плавильщиков Н.Н. Заметки о жуках-усачах палеарктической области (Coleoptera, Cerambycidae). – 5 с. – Отд. оттиск
498500
  Плавильщиков Н.Н. Заметки о жуках Кавказа (Coleoptera) : Тип. Канц. ОсобогоЗакавк. Комиссариата. – 4 с.
498501
  Каландарова М.С. Заметки о Колкате // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 9 (638). – С. 70-72. – ISSN 0321-5075


  Город Колката до января 2001 г. назывался Калькуттой.
498502
  Соллертинский И.И. Заметки о комической опере / И.И. Соллертинский. – Москва : Музгиз, 1963. – 24 с.
498503
  Янцен В. Заметки о лексике переводов русской и немецкой философской литературы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 154-162. – ISSN 0042-8744
498504
  Сильман Т.И. Заметки о лирике / Т.И. Сильман; Тамара Сильмаг. – Ленинград : Советский писатель, 1977. – 223 с. : 1 л. портр.
498505
  Городской Я.З. Заметки о литературе / Я.З. Городской. – Львов, 1941. – 228с.
498506
  Ибрагимов А М. Заметки о литературе / А М. Ибрагимов. – Москва, 1971. – 456с.
498507
  Фурманов Д.А. Заметки о литературе. / Д.А. Фурманов. – Москва, 1979. – 162с.
498508
  Зивельчинская Л.Я. Заметки о литературном матерстве / Л.Я. Зивельчинская. – Москва, 1962. – 195с.
498509
  Мамаев С.Г. Заметки о М.И. Глинке (окончание) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : Научно-методический журнал / УАПРЯЛ. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2006. – № 6. – С. 59-62.
498510
  Сумцов Н.Ф. Заметки о малорусских думах и духовных виршах / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 21 с.
498511
  Чубинов Н Г. Заметки о Манглисском храме / Н Г. Чубинов, , 1921. – 62 с.
498512
  Севастьянов В.С. Заметки о мастерстве оратора. / В.С. Севастьянов. – М., 1971. – 152с.
498513
  Багалей Д.И. Заметки о материалах по истории Слободской Украины / Д.И. Багалей. – Харьков : Тип. Губ. Правл., 1893. – 176 с.
498514
  Гаджиев Камалудин Серажудинович Заметки о метаморфозах либеральных ценностей // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 14-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
498515
  Гарднер М.М. Заметки о методике преподавания гистологии и эмбриологии в Германских университетах / М.М. Гарднер. – Москва : Т-во Печатня С.П. Яковлева, 1901
498516
  Мясников В.С. Заметки о методологии современных исследований по Китаю // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 184-188. – ISSN 1608-0599


  Доповідь на ХІІ читаннях А. Кримського, Інститут сходознавства НАН України, Київ, 2-3 жовтня 2008 р.
498517
  Фенюк Заметки о миграциях мышевидных грызунов под влиянием "инстинкта дома" / Фенюк, А.А. Попова. – 120с.
498518
  Круликовский Л. Заметки о млекопитающих южных уездов вятской губернии / Л. Круликовский. – 10 с.
498519
  Бианки В.Л. Заметки о млекопитающих, водящихся в береговой полосе Петергофского уезда между деревнями Лебяжья и Черная Лахта : (Представлено 4 февраля 1909 г.) / В. Бианки. – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Акад. Наук, 1909. – С. 107-118. – Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологического музея Российской Академии наук. [Annual Report of the Zoological Museum of the Russian Academy of Sciences], 1909, т. XIV, № 1—2. 3
498520
  Гибу Н. Заметки о молдавском кино / Н. Гибу. – Кишинёв, 1968. – 122с.
498521
  Гершуни Е.П. Заметки о музыкальной эстраде / Е.П. Гершуни. – Л., 1963. – 58с.
498522
  Михеев С.М. Заметки о надписях-граффити новгородского Софийского собора. Часть II // Древняя Русь. Вопросы медиевистики : юбилейный выпуск сентябрь 2000 - сентябрь 2010 / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 74-84. – ISSN 2071-9574
498523
  Михеев С.М. Заметки о надписях граффити новгородского Софийского собора. часть 1. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 91-102. – ISSN 2071-9574
498524
  Сумцов Н.Ф. Заметки о народной словесности / Н.Ф. Сумцов. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1905. – 23 с. – Отд. оттиск из: Русский филологический вестник, 1905, № 1
498525
  Кеппен Ф.П. Заметки о насекомых Таврической губернии, преимущественно о вредных / [соч.] Ф. Кеппен. – Санкт-Петербург, 1866. – 16 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды русского энтомологического общества. 1866, т. III
498526
  Терещенко В. Заметки о науке поведения / В. Терещенко. – Алма-Ата, 1968. – 12с.
498527
  Ячевский Т.Л. Заметки о некоторых Corixidae (Heteroptera) из СССР / Т.Л. Ячевский, 1962. – 545-647с.
498528
  Янишевский Д.Э. Заметки о некоторых видах Rannuculus Юго-Восточной России : (R. pedatus W. K. R. Oxyspermus M. B. u R. polyrhizus Steph) : (с 2-мя таблицами рис.). – Саратов : Тип. К.И. Витковской, 1917. – 19 с. – Без обл. и тит. л. - Авт. указ. в вступ. статье
498529
  Синцов И. Заметки о некоторых видах неогеновых окаменелостей, найденных в Бессарабии / И. Синцов. – 51-72с.
498530
  Плавильщиков Н.Н. Заметки о некоторых видах рода Cortodera Mulz / Н.Н. Плавильщиков, 1927. – [5] с. – Отд.оттиск из : Изв. Ставр. Энтом. Об-ва, III, №2,1927, [c. 42-46]
498531
  Гезе В. Заметки о некоторых киевских древностях / В. Гезе. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1901. – 8 с.
498532
  Берг Л.С. Заметки о некоторых палеарктических видах р. рода Phoxinus / [соч.] Л.С. Берга // Компакт - [12 оттисков] / Л.С. Берг. – С. 106-212, 1 л. табл.
498533
  Коржинский С.И. Заметки о некоторых растениях Европейской России : (Читано в заседании физико-математического отделения 11 мая 1894 года) / [соч.] С. Коржинского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1894. – С. 101-111 : ил. – Отд. оттиск: Известия Имп. Академии наук. 1894, № 1 (сентябрь)


  На обл. дарвт. надпись: Александру..... в знак уважения автор
498534
  Петухов Е.В. Заметки о некоторых рукописях, хранящихся в библиотеке Историко-филологического Института кн. Безбородко / Е.В. Питухов // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – [6], 56 с.
498535
  Бычков И.А. Заметки о некоторых старопечатных, 1888
498536
  Воронов Юр. Заметки о новых и малоизвестных растениях Кавказской флоры // Ботаника [Конволют]. – С. 334-338
498537
  Покровский Н.В. Заметки о памятниках Псковской церковной старины1914 / Н.В. Покровский, проф. – Москва : Изд. журнала "Светильник", 1914. – 39 с., XXIII л. табл. : ил.
498538
  Цильштейн А.И. Заметки о партийной работе в школе. / А.И. Цильштейн. – М, 1955. – 64с.
498539
  Алпатов В.М. Заметки о переводах с японского языка и на японский язык // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 93-99. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385


  "Развитая система форм вежливости (кэйго) и значительное число звукоподражаний - хорошо известные особенности японского языка. Попытки буквального перевода кэйго не бывают успешными. Предпочтительнее использование этикетных форм других языков, даже ...
498540
  Пастернак Б. Заметки о переводе // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 105-110


  О Шекспире.
498541
  Перетц В.Н. Заметки о песнях XVIII в. / В.Н. Перетц. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1907. – [2], 15 с. – Отд. оттиск из жур.: Русский филологический вестник, 1907, № 1
498542
  Синцов И.Ф. Заметки о пластах конгерий / [соч.] И.Ф. Синцова. – Одесса : Экономическая тип., 1900. – [2], 10 с. – Отд. оттиск: Записки Новороссийского университета. Т. 79
498543
  Тярин Н. Заметки о поезде на нижегородскую ярмарку, 1827
498544
  Тярин Н. Заметки о поездке на нижегородскую ярмарку, 1827
498545
  Яблоков М.Н. Заметки о полиграфии США. / М.Н. Яблоков. – М., 1975. – 238с.
498546
  Такин Ч.М. Заметки о политической жизни Бирмы / Ч.М. Такин. – М., 1976. – 296с.
498547
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Заметки о Полтавском ярусе / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Киев, 1939. – 57-62с.
498548
  Яковлев В.Е. Заметки о полужесткокрылых / В.Е. Яковлев. – 517-523с.
498549
  Кириченко А.Н. Заметки о полужесткокрылых (Hemiptera -Heteroptera) русской фауны, 1911. – С. 40-43. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 11, № 1, 1911 г.
498550
  Михалек Б. Заметки о польском кино / Б. Михалек. – Москва, 1964. – 304 с.
498551
  Мартынов М.Ю. Заметки о понятиях "национализм" и "патриотизм" // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С.138-141. – ISSN 0132-1625
498552
  Костин В.Н. Заметки о посещении предприятий цветной металлургии ФРГ / В.Н. Костин, В.А. Наумов. – Алма-Ата, 1959. – 58с.
498553
  Васильев А.В. Заметки о послеоктябрьском творчестве А.М.Горького / А.В. Васильев. – Пятигорск, 1957. – 260 с.
498554
  Лакоба Н.П. Заметки о поэзии Д.И. Гулиа / Н.П. Лакоба. – Сухуми, 1985. – 64с.
498555
  Котов М.П. Заметки о поэзии. / М.П. Котов. – Саратов, 1954. – 84 с.
498556
  Лапин Е. Заметки о правовых взглядах В.Г. Белинского. (К 190-летию со дня рождения) // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 1. – С.24-27
498557
  Ленц Э. Заметки о предметах вооружения из раскопок 1903 г. близ с. Журовки, Киевской губернии / Э. Ленц : Типография Императорской Академии Наук (В. О.). – 15 с.
498558
  Дубровин А.Г. Заметки о прекрасном / А.Г. Дубровин. – М, 1967. – 32с.
498559
  Шкловский В.Б. Заметки о прозе Пушкина / В.Б. Шкловский. – Москва : Советский писатель, 1937. – 144 с.
498560
  Шкловский В.Б. Заметки о прозе русских классиков / В.Б. Шкловский. – Москва, 1953. – 324с.
498561
  Шкловский В.Б. Заметки о прозе русских классиков / В.Б. Шкловский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1955. – 460с.
498562
  Вайсбург А.В. Заметки о профессиональной подготовке социологов // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 9 (341). – С. 130-133. – ISSN 0132-1625
498563
  Бутурлин С.А. Заметки о птицах восточной Лифляндии / С.А. Бутурлин; Печатано по постановлению Совета Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. – Москва : Университетская тип., 1902. – 7 с. – Отд. оттиск из: Дневник Зоологического отделения Императорского Отделения, т. 3, № 3
498564
  Браунер Александр Александрович (1857-1941) Заметки о птицах Крыма. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1898. – 44с.
498565
  Браунер А.А. Заметки о птицах Херсонской губернии / А. Браунер. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1894. – [2], 93 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Записки Новороссийского Общества Естествоиспытателей. 18, вып. 2 [!т. 19, вып. 1]
498566
  Страхов Н. Заметки о Пушкине / Н. Страхов. – Санкт-Петербург : Тип. брат. Пантелеевых, 1888. – XX, 247 с. – Экз. без ориг. обл.


  Содержание: Предисл.; Пушкин; Некрасов и Полонский; Майков; Гр. А.К. Толстой; А.А. Фет; Гр. А.А. Голенищев-Кутузов; Ф.И. Тютчев; Д.Д. Минаев
498567
  Климов А. Заметки о работе пропагандиста / А. Климов. – Ставрополь, 1952. – 56с.
498568
  Инал-Ипа Заметки о развитии абхазской литературы. К 50-летию Великого Октября / Инал-Ипа. – Сухуми, 1967. – 196с.
498569
  Михайлова О.В. Заметки о рисовании человека : рисунок головы / О.В. Михайлова. – Москва : Искусство, 1950. – 64, [36] с.
498570
  Бах А.Н. Заметки о роли науки в социалистическом хозяйстве / Бах А.Н. – Москва ; Ленинград : Гизлегпром, 1939. – 20 с.
498571
  Бицилли П.М. Заметки о роли фольклора в развитии современного русского языка и русской литературы = Бележки въерху ролята на фольклора въ развитието на съвремения руски езикъ и руска литература / от П. Бицилли. – София : Унив. печатница, 1944. – 53 с. – Отд. оттиск из: Годишник на Университета св. Климент Орхидски, Историко-филологический факультет (София), т. 40, 1943-44
498572
  Асадуллаев С.Г. Заметки о романе / Сейфулла Гудрат оглы Асадуллаев. – Баку : Гянджлик, 1978. – 160 с.
498573
  Алфераки С.Н. Заметки о росте животных и о музеях / [С. Алфераки] // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – 20 с.
498574
  Алфераки С. Заметки о росте животных и о музеях / С. Алфераки, 1909. – 20 с. – Отд. оттиск
498575
  Радченко К.Ф. Заметки о рукописях хранящихся в болгарской митрополии г. Скопья, с приложением службы Константину Философу по средне-болгарскому списку XIII века // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1907. – Т. 12, кн. 3. – С. 147-162
498576
  Лихачев Д.С. Заметки о русском / Д.С. Лихачев. – Москва, 1981. – 71с.
498577
  Лихачев Д.С. Заметки о русском / Д.С. Лихачев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1984. – 62с.
498578
  Боровков А. Заметки о русском авангарде : книги, открытки, графика / Анатолий Боровков. – Москва : Любимая книга, 2007. – 208 с. : илл. – ISBN 978-5-903228-09-6
498579
  Рачинский С.А. Заметки о сельских школах / [соч.] С. Рачинского. – Санкт-Петербург : В синод. тип., 1883. – [4], 123 с.


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
498580
  Рябинин В. Заметки о силурийских строматопороидеях / В. Рябинин. – Ленинград : Геологический комитет, 1929. – С.1041-1054. – Отдельный оттиск из т.48, №9-10 Известий Геологического комитета
498581
  Самко К.П. Заметки о скакунах и жужелицах (Coleoptera, Cicindelidae et Carabtdae) Тобольской фауны. [Ч. 2] / К.П. Самко // [Энтомофауна] : [папка с вырезками и отд. оттисками по энтомологии]. – [Б. м.], 1920. – 7 с.


  На тит. л. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора. Г. Тобольск 4/III-1931
498582
  Лучник В. Заметки о скакунах и жужелицах русской фауны (Coleoptera, Cicindelidae et Carabidae) / В. Лучник, 1911. – 2 с. – Отд. оттиск
498583
  Лучник В. Заметки о скакунах и жужелицах русской фауны (Coleoptera, Cicindelidae et Carabidae) / В. Лучник, 1912. – 2 с. – Отд. оттиск
498584
  Гуревич Л. Заметки о современной литературе : Мечты и мысли о новой драме : памяти Комиссаржевской / Л. Гуревич // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [17] с.
498585
  Чернышевский Н.Г. Заметки о современной литературе 1856-1862 гг. : ("Современник" 1856-1862 гг.). – Санкт-Петербург : Изд. М.Н. Чернышевского ; Тип. и лит. В.А. Тиханова, 1894. – [2], VI, 444 с. – Авт. в кн. не указан
498586
  Фриче В.М. Заметки о современной литературе. / В.М. Фриче. – М-Л, 1928. – 165с.
498587
  Иващенко А.Ф. Заметки о современном реализме / А.Ф. Иващенко. – М, 1961. – 204с.
498588
  Иващенко А.Ф. Заметки о современном реализме / А.Ф. Иващенко. – Москва, 1967. – 275с.
498589
  Кокошин А.А. Заметки о создании " Российской инновационной Армии " // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 1 (109). – С. 29-36. – ISSN 0321-2017
498590
  Осадчая Г.И. Заметки о социологическом образовании в России : рефлексия новых требований общества // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2 (298). – С.102-106. – ISSN 0132-1625
498591
  Рыстенко А.В. Заметки о сочинении Алексея Ремизова : очинения Алексея Ремизова, тт. 1-8, издательство: "Шиповник", СПб., 1911-1912 г. / А.В. Рыстенко, проф. – Одесса : "Экономическая" тип., 1913. – 114 с.


  На тит. л.: Из книг П.П. Кудрявцева....? написан от руки
498592
  Артоболевский Г.В. Заметки о стрекозах Полтавской губернии / Г.В. Артоболевский. – [Киев], 1917. – С. 17-34. – Отд.оттиск
498593
  Браунер А.А. Заметки о стрекозах Херсонской губернии и Крыма / А. Браунер. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1902. – [2], 73-102 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Записки Новороссийского Общества Естествоиспытателей. Т. XXIV, вып. 2


  На обл. дарств. надпись: П.П. Сушкину в знак уважения от автора X. [19]04
498594
  Верещагин А. Заметки о судебном нормотворчестве // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 136-145. – ISSN 1812-7126
498595
  Толченова Н.П. Заметки о театральном сезоне / Н.П. Толченова. – М., 1964. – 47с.
498596
  Мочалов П.С. Заметки о театре, письма, стихи и пьесы / П.С. Мочалов. – М, 1953. – 440с.
498597
  Селиванкин С.А. Заметки о торговле в Китае / С.А. Селиванкин. – М, 1959. – 70с.
498598
  Марр Н.Я. Заметки о турецком языке окрестностей Абстумиани / Н.Я. Марр, Ю.Н. Марр. – М.-Л, 1937. – 31с.
498599
  Асадов А.И. Заметки о философском статусе понятия "мышление" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 169-172. – ISSN 0042-8744
498600
  Гроссгейм А.А. Заметки о флоре Колхиды // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912. – 4 с.
498601
  Сиротина В.А. Заметки о фразеологии публицистических статей А.М. Горького: (советского периода) // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 30-32
498602
  Каулбарс Н. Заметки о Черногории составлены из пометок, сделанных в полевом дневнике / Н. Каулбарс. – Санкт-Петербург : Типография Министерства Путей Сообщения (А. Бенке), 1881. – III, 154 с.
498603
  Внуковский В.В. Заметки о чешуекрылых восточной Сибири / В.В. Внуковский, 1926. – 152с.
498604
  Варшавский А.С. Заметки о Югославии / А.С. Варшавский. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 78с.
498605
  Колосова М.А. Заметки о языке и народной поэзии в области Северно-великорусского наречия / М.А. Колосова. – Санктпетербург : Типография Императорской акад. наук, 1876. – 190, [2] с.
498606
  Колосова М.А. Заметки о языке и народной поэзии в области Северно-великорусского наречия / М.А. Колосова. – Санктпетербург : Типография Императорской акад. наук, 1877. – 343 с.
498607
  Глускина А.Е. Заметки о японской литературе и театре / А.Е. Глускина. – М, 1979. – 296с.
498608
   Заметки об американских библиотеках // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2004. – Вип. 2. – С. 62-71.
498609
  Лециус И.А. Заметки об аттических филах // Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – С. 18-36
498610
  Никитский А. Заметки об издании Новгородских писцовых книг / [А. Никитский], 1880. – 268-296 с. – Из жур. "Министерства народного просвещения". 1880. Кн. 12. 45-101 с.. ; Авт. указан в конце текста. ; Без обл. и тит. л.


  Журнал Министерства народного просвещения
498611
  Гришина Р.П. Заметки об изданиях, посвященных 130-летию русско-турецкой войны 1877-1878 годов и Освобождению Болгарии // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 0132-1366
498612
  Назаревский А.А. Заметки об имени автора и списках / А.А. Назаревский, 1916
498613
  Пальгунов Н.Г. Заметки об информации / Н.Г. Пальгунов. – Москва, 1967. – 104с.
498614
  Янгфельдт Б. Заметки об Иосифе Бродском // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 5. – С. 96-120. – ISSN 0321-1878
498615
  Шварц А.Н. Заметки об орнаментации саркофага, наденного около Анапы / А.Н. Шварц. – Москва : Университетсткая тип., 1893
498616
  Браунер А. Заметки об экскурсиях, совершенных в 1905 году в Ставропольской губ. и в Крыму, 1907. – С. 113-126. – Отд. оттиск
498617
  Юдин А.А. Заметки об эстетике М.Хайдеггера в связи с понятием автора // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 6-18. – ISBN 966-72-77-79-8
498618
  Кесслер К.Ф. Заметки относительно фауны озер Северной России : (Читано в Общем собрании 8 ноября 1865 г.) / [соч. проф. К.Ф. Кесслера] // Гидробиология [компакт]


  Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
498619
  Романюк В.Г. Заметки парашютиста-испытателя / В.Г. Романюк. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М., 1953. – 132с.
498620
  Канторович В.Я. Заметки писателя о современном очерке / В.Я. Канторович. – Москва : Советский писатель, 1962. – 371 с.
498621
  Канторович В.Я. Заметки писателя о современном очерке / В.Я. Канторович. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1973. – 543 с.
498622
  Корецкий В.Б. Заметки плакатиста / В.Б. Корецкий; ред.: В. Тиханова. – Москва : Советский художник, 1958. – 178с .
498623
  Поповский И. Заметки по анатомии. / И. Поповский. – 91с.
498624
  Данилевич В.Е. Заметки по археологии и нумизматике / В.Е. Данилевич // Русские монетные гривны, их формы и происхождение / К.В. Болсуновский. – Киев, 1903. – [2], 21 с. : ил.
498625
  Данилевич В.Е. Заметки по археологии и нумизматике / В.Е. Данилевич. – Харьков : Типография Печатное Дело кн. К.Н. Гагарина, 1905. – 21 с.
498626
  Ласкарев В.Д. Заметки по вопросу о тектонике южнорусской кристаллической площади / В.Д. Ласкарев, 1905. – 295с.
498627
  Майков Л.Н. Заметки по географии Древней Руси : по поводу сочинения Н.П. Барсова " Очерки русской исторической географии : география начальной летописи. Варшава, 1873 // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 53 с.
498628
  Бурачков П. Заметки по древней географии Новороссийского края : Письма к проф. Ф.К. Бруну, по поводу статьи Л.Н. Майкова о древней географии России). – [Санкт-Петербург] : [Тип. В. Безобразова и К°], 1896. – 22 с. – Без тит. л. и обл.. - Автор указан в конце текста. - Отдельно отпеч. из Известий И. Р. Г. О., т. 11, вып. 5. – Библиогр. в подстроч. примеч.
498629
  Браунер А.А. Заметки по зоогеографии Крыма / А. Браунер. – Одесса : "Центральная" тип. М. Лемберга, 1916. – 7 с. : ил. – Отд. оттиск: "Юбилейный сборник" Кр.-Кавказского Горного Клуба
498630
  Лященко А.И. Заметки по изучению современной народной песни / А. Лященко. – Санкт-Петербург : Тип. С.Н. Худекова
[Ч.] 1 : Отзыв о сочинении В.Н. Перетца "Современная русская народная песня; Сравнительные этюды. С.-Петербург, 1893 г. – 1894. – 17 с.
498631
  Спекторський Е.В. Заметки по истории государственного права, политических учений, философии Англии и США. (Рукопис) // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 445-463. – ISBN 978-617-7133-95-6
498632
  Стратонов И.А. Заметки по истории земских соборов Московской Руси / И.А. Стратонов. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1905. – 162, [2], VI, III с. – На обл. дата: 1912
498633
  Жидков Н.П. Заметки по истории и методологии прикладной математики / Н.П. Жидков. – Москва, 1985. – 70с.
498634
  Дашкевич Н.П. Заметки по истории Литовско-Русского государства. – Киев : Тип.Императорского университета Св.Владимира, 1885. – 192с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
498635
  Ведель Г.Е. Заметки по истории методов обучения и иностранным языкам / Г.Е. Ведель. – Воронеж, 1968. – 36с.
498636
  Генри Э. Заметки по истории современности / Э. Генри. – Москва, 1970. – 430с.
498637
  Бурачков П. Заметки по исторической географии Южно-Русских степей / [Пл. Бурачков]. – [Киев] : [Тип. А. Давиденко, аренд. Л. Штамом], 1886. – 25 с. – Без тит. л. и обл.. - Автор указан в конце текста. - Отт. из апр. кн. "Киев. старины", 1886 г. – Библиогр. в подстроч. примеч.
498638
  Линдон Р. Заметки по логике : пер. с англ. / Р. Линдон. – Москва : Мир, 1968. – 128 с.
498639
  Зайцев М.И. Заметки по методике обучения иностранным языкам (на материале немецкого языка) / М.И. Зайцев. – Вологда, 1970. – 48с.
498640
  Шиллер Н.Н. Заметки по методологии учения о двойном преломлении / Н. Шиллер. – Киев : Тип. Имп.У-та Св.Владимира; Тип. В.И. Завадского, 1895. – 38 с. – Отд.оттиск: Университетские известия, 1895. - Один экз. без обл. и тит. л.
498641
  Шиллер Н.Н. Заметки по методологии учения о двойном преломлении / Н. Шиллер, 1900. – 9 с. – Отд.оттиск: Физическое обозрение. - Экз. без обл. и тит. л.
498642
  Чирвинский П.Н. Заметки по минералогии России / П.Н. Чирвинский; Из каб.Прикладной геологии и минералогии Донского Политех.ин-та. – Новочеркасск : Тип.Т-ва"Время", 1919. – 61с. – Отд.оттиск из "Изв. Донского Политехн. ин-та", 1919 г., Т.7, отд.2
498643
  Забусов И. Заметки по морфологии и систематике Triclada : (Предварительное сообщение)
ч. 1 : Строение тела Cercyra papillisa Uljanin 1870. – 15 с. – Отд. оттиск. Приложение к протоколам заседания Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском Ун-те, № 179
498644
  Забусов И. Заметки по морфологии и систематике Triclada / Печатано по определению Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском Ун-те. – Казань : Типо-литография Университета
ч. 2 : О планариях Онежского озера. – 18 с. – Отд. оттиск. Приложение к протоколам заседания Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском Ун-те, № 191
498645
  Соссюр Ф. Заметки по общей лингвистике / Ф. Соссюр. – Москва : Прогресс, 1990. – 280 с. – (Языковеды мира). – ISBN 5-01-002078-5
498646
  Пекло А.М. Заметки по орнитофауне Туркменистана. Дополнения и исправления к сообщению 1. Неворобьинообразные (Non-Passeriformes) // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2015. – Т. 24, вип. 2. – С. 126-127. – ISSN 1727-0200
498647
  Пекло А.М. Заметки по орнитофауне Туркменистана. Сообщение 2. Воробьинообразные (Passeriformes) // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2015. – Т. 24, вип. 2. – С. 107-125. – ISSN 1727-0200
498648
  Бурачков П. Заметки по поводу мнения В.В. Латышева о местонахождении Ипполаева мыса / [Пл. Бурачков]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В.С. Балашева], 1887. – 8 с. – Без тит. л. и обл.. - Автор указан в конце текста. - Извлеч. из "Журн. М-ва нар. прос.", апр., 1887 г.
498649
  Бубенок О.Б. Заметки по поводу обстоятельств и времени основания города Судака // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – C. 15-22. – ISSN 1608-0599
498650
  Берг Л.С. Заметки по систематике байкальских Cottidae. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1903. – 15 с. – Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологического Музея Имп. Акад. Наук, т. 8, 1903 г.
498651
  Четвериков С.С. Заметки по систематике ночниц / С.С. Четвериков, 1925. – 53-58с.
498652
  Букреев Б.Я. Заметки по теории рядов / Б.Я. Букреев. – Киев. – 6 с. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф
498653
   Заметки по фауне и флоре Сибири. – Томск
вып.17. – 1953. – 74с.
498654
   Заметки по фауне и флоре Сибири. – Томск
вып.18. – 1955. – 96с.
498655
   Заметки по фауне и флоре Сибири. – Томск : Томский ун-т, 1984. – 142 с.
498656
  Нефедов Н.И. Заметки по фенологии саранчевых. / Н.И. Нефедов. – 189-204с.
498657
  Нефедов Н.И. Заметки по фенологии саранчевых. / Н.И. Нефедов. – 189-204с.
498658
  Богородицкий В.А. Заметки по экспериментальной фонетике. Вып. 1 / В.А. Богородицкий // Курс грамматики русского языка / В.А. Богородицкий. – Варшава : В тип. М. Земкевича, 1887. – Ч. 1 : Фонетика. – 31 с.
498659
  Цвиич И. Заметки по этнографии македонских славян / И. Цвиич. – Перевод со втор. доплненн. изд. 1906 г. А.О. – С.-Петербург : Типография Д.В. Чичинадзе, 1906. – 60 с.
498660
  Каликов Н.В. Заметки пропагандиста / Н.В. Каликов. – Омск, 1949. – 32с.
498661
  Генри Э. Заметки публициста. / Э. Генри. – М, 1988. – 312с.
498662
  Томский Н. Заметки скульптора. / Н. Томский. – М., 1965. – 144с.
498663
  Беляев С. Заметки советского врача / С. Беляев. – Л., 1926. – 135с.
498664
  Малинин М.В. Заметки советского диссидента о правах человека / М.В. Малинин. – Нью-Йорк, 2005. – 331 с.
498665
  Сулима Семен Заметки старого киевлянина : (Киев в 1812 и 1824 году). // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.614-624
498666
  Осоргин М.А. Заметки старого книгоеда / М.А. Осоргин. – М., 1989. – 287с.
498667
  Петрищев А.Б. Заметки учителя / Аф. Петрищев. – Санкт-Петербург : Знание, 1905. – [4], 411 с.


  1. До смутного времени. 2. Смутное время. 3. Михаил Федорович и Алексей Михайлович. 4. Петр Великий. 5. Наследники Петра I. 6. Петр III и его супруга. 7. Павел Петрович и его дети. 8. Интеллигенция и народ. 9. Борьба из-за конституции. 10. Временное ...
498668
  Стрижев А.Н. Заметки фенолога / А.Н. Стрижев. – Москва, 1975. – с.
498669
  Чуйков С.А. Заметки художника / С.А. Чуйков. – М, 1962. – 112с.
498670
  Чуйков С.А. Заметки художника / С.А. Чуйков. – 2-е изд. – М, 1967. – 143с.
498671
  Набатов И. Заметки эстрадного сатирика. / И. Набатов. – М., 1957. – 155с.
498672
  Воробьев К.Д. Заметы сердца : (Из арх. писателя) / Константин Воробьев; [Сост. и послесл. В. В. Воробьевой; Предисл. В. Смирнова. – Москва : Современник, 1989. – 236,[2] с. ; 21 см. – ISBN 5-270-00778-9.
498673
  Малышев А.В. Заметы: рассказы, повесть / А.В. Малышев. – М., 1987. – 287с.
498674
  Давыдов Д. Замечание на некрологию Н.Н. Раевского. – Москва : В тип. Августа Семена, 1832. – 89 с.
498675
  Толчельникова С.А. Замечание о методах определения расстояний // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 6-12. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
498676
  Бекташов С. Замечание о статистической эргодичности однородных случайных полей / С. Бекташов, М.И. Ядренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 13-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Досліджується зв"язок між статистичною ергодичністю однорідного випадкового поля і відповідного йому квантового випадкового поля.
498677
  Минлос Р.А. Замечание о характере убывания корреляции в термодинамической системе. / Р.А. Минлос, Я.Г. Синай. – М., 1971. – 12с.
498678
  Лавровский П.А. Замечание об этимологических особенностях старинного языка польского // Краткая фонетика и морфология болгарского языка / Р. Брандт. – Москва, 1901
498679
  Люти Г. Замечание по поводу одной из проблем британско-индийской истории к вопросу об "имперском партнерстве" в годы первой мировой войны и после ее окончания / Г. Люти. – М., 1970. – 5с.
498680
   Замечания для приготовленя молодых офицеров к военным действиям. Изданы при Главном штабе 1-й Армии
ч. 1. – 1819. – 245с.
498681
   Замечания до Малой России принадлежащия. – Москва, 1848
498682
  Золотаревский М. Замечания к еврейской истории / Марк Золотаревский. – Иерусалим : Скопус, 2009. – 108 с. – ISBN 978-965-7129-53-1
498683
  Всехсвятский С.К. Замечания к работам Я. Форта, посвященным вопросам происхождения и эволюции комет : Відбиток / С.К. Всехсвятский : АН СССР, 1955. – 537-543 с.
498684
  Цявловский М. Замечания М.П. Погодина на "Материалы для биографии Пушкина" П.В. Анненкова // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 348-356


  "В архиве М.П. Погодина, хранящемся в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина, имеется черновик письма Погодина к П.В. Анненкову; он заключает в себе замечания на присланные последним «Материалы для биографии Пушкина» - первый том собрания ...
498685
   Замечания на 3 том Истории Русского Народа, сочиненной Николаем Полевым. – Москва, 1831. – 64 с.
498686
  Любомиров П.Г. Замечания на исследование П.Г. Любомировича: Очерк истории Нижегородского ополчения 1611-1613 гг. [Рецензия Л.М. Сухотина]. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Синодальная тип., 1915. – 16 с. – Отд. оттиск: Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1915, кн. 3


  Рец.: Сухотин, Лев Михайлович (1879-1948)
498687
  Вяземский П.П. Замечания на исследования Слово о полку Игореве. – Москва. – 66 с.
498688
  Лазаревский А.М. Замечания на исторические монографии Д.П. Миллера о малорусском дворянстве и о статутовых судах : (Рец. на соч. Д.П. Миллера: Очерки из истории и юрид. быта старой Малороссии. 1). Суды земские, городские и подкоморские в XVIII в. Харьков, 1896, in 8°, 188 с. 2). Превращение казацкой старшины в дворянство. Киев, 1897, in 8°, 133 с.) / А.М. Лазаревский. – Харьков : Тип. А. Дарре, 1898. – 82 с. – Без тит. л. и обл.. - Отт. из "Отчета Ком. по присуждению премий в память двадцатипятилетия царствования имп. Александра II"
498689
  Руссов С. Замечания на историю ...соч. Н. Полевым : [Полевой Н.], 1830
498690
  Ленин В.И. Замечания на книгу Клаузевица "О войне и ведении войн" / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 35с.
498691
  Ленин В.И. Замечания на книгу Н. Бухарина "Экономика переходного периода" / В.И. Ленин. – Ленинград, 1931. – 64 с.
498692
  Ленин В.И. Замечания на книгу Н.Бухарина "Экономика переходного периода" / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва : Партийное издательство, 1932. – 64 с.
498693
   Замечания на Проект уголовного уложения : (Имущественные посягательства) ; Мнение Юрид. факультета Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1887. – 52 с. – Экз. в разных тип. переплетах
498694
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 1. – 1862. – 591 с. разд. паг.
498695
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Глазунова и К°
Ч. 2. – 1862. – [2], II, 635 с.
498696
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 3. – 1862. – IV, 574 с.
498697
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Глазунова
Ч. 4. – 1862. – [2], IV, 606 с.
498698
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 5. – 1862. – VI, 627 с.
498699
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 6. – 1862. – VI, 654, VI с.
498700
  Вяземский Павел Петрович Замечания на Слово о полку Игореве. – Санкт-Петербург, 1875. – 105 с.
498701
  Ленин В.И. Замечания на сочинения Клаузевица "О войне " / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 40 с.
498702
  Ленин В.И. Замечания на статьи Бухарина о государстве / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 48с.
498703
   Замечания о знаниях абитуринтов на вступительных экзаменах по физике в ПЭТИ в 1966-1967 гг.. – Новосибирск, 1968. – 28с.
498704
  Магазов С.С. Замечания о метафорах в работах Хайдеггера "Бытие и время" и "Время и бытие" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 163-173. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
498705
   Замечания о недостатках действующих гражданских законов : (Мысли и факты) / Сост.] А.Б. – Санкт-Петербург : Изд. ред. коммис. по сост. проекта Гражд. уложения ; [В гос. тип.], 1891. – [4], 792, VI с. – Экз. в разных тип. переплетах
498706
  Лучник В. Замечания о некоторых видах рода Platysmma (Bon.) Tschitsch. палеарктической фауны (Coleoptera, Carabidae) : (Из Зоологического Музея Московского Университета) / В. Лучник, 1913. – 7 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 3, № 3-4, 1913 г.
498707
  Сементовский К. Замечания о праздниках у малороссиян / К. Сементовский, 1843. – 74 с.
498708
  Струминский Б.В. Замечания о распаде n - 3П. / Б.В. Струминский. – К., 1968. – 7с.
498709
  Хандриков М. Замечания о сочинении Г.Оппольцера / М. Хандриков. – Б.м. – С.189-201
498710
  Дубовенко Ю.И. Замечания о стратегии создания цифровых баз данных гравиметрии в Украине // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 65-74 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
498711
  Ладынин И. Замечания о схеме египетской истории в труде Манефона Севеннитского // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Статья представляет опыт интерпретации концепции истории Египта в ее знаменитом очерке, созданном Манефоном Севеннитским (III в. до н.э.), с особым вниманием к переходным периодам между ее крупными эпохами, соответствующими частям этого труда ...
498712
  Срезневский И.И. Замечания об изучении русского языка и словесности в средних учебных заведениях / [соч. И. Срезневского]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1871. – 23 с.
498713
  Векуа И. Замечания об общем представлении решений дифференциальных уравнений эллиптического типа / И. Векуа, 1943. – 392с.
498714
  Радченко К.Ф. Замечания относительно отдельных мест книги Иоанна Боголова по списку изданному Деллингером / К. Радченко. – Санкт-Петербург : Титп. имп. Акад. наук, 1904. – [2], 8 с. – Отд. оттиск: Сборник по славяноведению, 1. – Библиогр. в примеч.


  Ред: Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865-1921)
498715
  Незабитовский В.А. Замечания по вопросу о чиншевом владении в Западных губерниях / [Соч.] Проф. В. Незабитовского. – Киев : В университетской тип., 1883. – [2], 87 с. – Отд. оттиск из: Университетские Известия. К. 1883. – Библиогр. в примеч.


  1846-1853 роках викладав історію права, державне право та фінансове право в Ніжинському лицеї. У 1853 році став завідуючим кафедрою міжнародного права Київського університету, пізніше — деканом юридичного факультету, був проректором Університету Св. ...
498716
  Герцрикен С.Д. Замечания по поводу статьи Ф.А.Санталова: "Преобразование и его влияние на скорость отгонки летучего компонента из сплава" / С.Д. Герцрикен, И. Дехтяр, 1951. – С. 375-377
498717
   Замечания правительства СССР по поводу проекта США мирного договора с Японией, 1951. – 6с.
498718
  Нюрина Ф.Е. Замечательная дочь великого народа. / Ф.Е. Нюрина, А.М. Куртик. – М., 1937. – 136с.
498719
  Назаровский Б.Н. Замечательное дело / Б.Н. Назаровский. – Пермь, 1970. – 188с.
498720
  Карнович Е.П. Замечательные богатства : экономическо-историческое исследование Е.П. Карновича. – Санкт-Петербург : Тип. К.Н. Плотникова, 1874. – VIII, 380 с.
498721
  Бескин Н.М. Замечательные дроби / Н.М. Бескин. – Минск, 1980. – 124 с.
498722
  Иванов Л.Л. Замечательные женщины с древнейших времен / Л.Л. Иванов, 1906
498723
  Карнович Е.П. Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий. -- (Репринт. воспроизведения). / Е.П. Карнович. – Л., 1990. – 520с.
498724
  Никольский А. Замечательные и невезучие // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 893 (2). – С. 42-46. – ISSN 0320-331Х


  Історія створення паровозів
498725
  Мордовцев Д.Л. Замечательные исторические женщины на Руси от княгини Ольги до наших времен : популярные рассказы из истории русской земли : Описание 120-ти лиц, их жизни и деятельности : в 4-х т. (7ч.) / соч. Д.Л. Мордовцева. – 4-е изд., испр. и доп. – Петербург : Изд. "Русского книгоизд." И.П. Перевозникова. – (Первое полное (удешевл.) собрание сочинений Даниила Лукича Мордовцева : из 60 т. - 75 книг(3-я серия в каждой по 20 т. ) ; Т. 52 (3 серия, Т. 12))
Т. 2 : Русские женщины первой половины 18-го столетия : в 2 ч. – 1911. – [4], 347, [4] с. – Передм. рос. м. - Hа тит. аpк. епігpаф з твоpу авт. - Hа обкл. поpтp. авт. - Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії
498726
  Маркушевич А.И. Замечательные кривые / А.И. Маркушевич. – Москва-Ленинград, 1951. – 32 с.
498727
  Маркушевич А.И. Замечательные кривые / А.И. Маркушевич. – М, 1978. – 48с.
498728
  Джумалиев К. Замечательные люди : воспоминания. / К. Джумалиев; пер. с каз. и предисл. К.Алтайского. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 207 с.
498729
  Яковкина Е.И. Замечательные люди на Кавказских Минеральных Водах / Е.И. Яковкина. – Ставрополь, 1962. – 136с.
498730
  Беннеян А.О. Замечательные люди Франции = Gloires de France / А.О. Беннеян. – Москва, 1969. – 96 с.
498731
  Храбровицкий А. Замечательные места Пензенской области. / А. Храбровицкий. – Пенза, 1943. – 40с.
498732
  Соболевский В.И. Замечательные минералы : Из записной книжки минералога / В.И. Соболевский. – Москва- Лениград : Госгеолиздат, 1940. – 224с.
498733
  Соболевский В.И. Замечательные минералы / В.И. Соболевский. – Москва- Ленинград : Госгеолиздат, 1949. – 221с.
498734
  Соболевский В.И. Замечательные минералы / В.И. Соболевский. – М, 1971. – 182с.
498735
  Соболевский В.И. Замечательные минералы : Книга для учащихся / В.И. Соболевский. – 2-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1983. – 191с.
498736
  Кулябко Е.С. Замечательные питомцы академического университета. / Е.С. Кулябко. – Ленинград : Наука, 1977. – 229 с.
498737
   Замечательные полотна. – Л., 1961. – 379с.
498738
   Замечательные полотна. – Л., 1962. – 379с.
498739
   Замечательные полотна. – Л., 1964. – 405с.
498740
  Уфимцев Г.Ф. Замечательные природные объекты Китая : Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 23-27 : Фото. – ISSN 0016-7207
498741
  Лобач-Жученко М Б. Замечательные путешествия и географические открытия / М Б. Лобач-Жученко. – Москва, 1926. – 88с.
498742
  Лобач-Жученко Замечательные путешествия и географические открытия / Лобач-Жученко. – Москва
Вып.3. – 1926. – 168с.
498743
  Лобач-Жученко Замечательные путешествия и географические открытия / Лобач-Жученко. – Москва, 1927. – 136с.
498744
  Вирганский В.С. Замечательные русские изобретатели Фроловы / В.С. Вирганский. – Москва, 1950. – 152с.
498745
  Виргинский В.С. Замечательные русские изобретатели Фроловы / В.С. Виргинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Машгиз, 1952. – 24с.
498746
   Замечательные русские исторические деятели : чтение для наро=дных учителей и пособие при уроках русской истории в учительских семинариях / сост. И. Б-ъ [И.Н. Божерянов]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. И.И. Глазунова, 1878. – [2], II, 178, II с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов / Масанов. М., 1956, т. 1
498747
  Локшин Д.Л. Замечательные русские хоры и их дирижеры / Д.Л. Локшин. – М., 1963. – 212с.
498748
  Маркушевич А.И. Замечательные синусы / А.И. Маркушевич. – Москва, 1965. – 91с.
498749
  Маркушевич А.И. Замечательные синусы / А.И. Маркушевич. – Изд. 2-е. – М, 1974. – 95с.
498750
   Замечательные ученые. – Москва : Наука, 1980. – 192 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 9)
498751
  Пыляев М.И. Замечательные чудаки и оригиналы / М.И. Пыляев. – Москва, 1990. – 760с.
498752
  Оре О. Замечательный математик Нильс Хенрик Абель [1802-1829] / О. Оре ; [Пер. с англ. Ю. С. Родман ; Под ред. А. М. Яглома]. – Москва : Физматгиз, 1961. – 343 с., [9] л. ил.
498753
  Андреев Д.Л. Замечательныые исследователи горной Средней Азии / Андреев Д.Л., Матвеев С.Н. ; под ред. Н.Г. Фрадкина. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 96 с. – Библиогр.: с. 95-96. – (Русские путешественники)
498754
  Кобков В.П. Замещение в английском языке / В.П. Кобков. – Новосибирск, 1964. – 56с.
498755
  Фишелев Я.Р. Замещение зрительных функций при обучении слепых детей с использованием фотоэлектрических приборов : Автореф... канд. пед.наук: / Фишелев Я.Р.; Акад. пед. наук РСФСР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии. – Свердловск, 1959. – 16л.
498756
  Жаров Б.С. Замещение как языковое явление / Б.С. Жаров. – Л., 1984. – 116с.
498757
  Мащенко Валентина Васильевна Замещенные 2, 2", 4" - триоксиазобензола как аналитические реагенты: взаимодействие с металлами, фотометрическое определение алюминия : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.02 / Мащенко Валентина Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 19 с.
498758
  Дорогов В.В. Замещенные арил-пиридил-метаны, арил-пиперидил-метаны, и бензо изохинолины : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Дорогов В.В.; Ун-т дружбы народов. – М., 1970. – 20л.
498759
  Голубева Инесса Владимировна Замещенные висмутовые и таллиевые купраты со свойствами высокотемпературных сверхпроводников : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Голубева Инесса Владимировна; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 140л. – Бібліогр.:л.123-140
498760
  Иоанну А.Р. Замещенные пиридины и 2(4)-азафлуорены в синтезах индолизинов, инденоинодолизинов и инденидпиридиниев. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Иоанну А.Р.; Ун-тет дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1978. – 22л.
498761
  Возіянов М.К. Заміж до Європи : гумор / Микола Возіянов. – Харків : Майдан, 2004. – 167, [1] с. : іл. – ISBN 966-8478-31-2


  Підпис.
498762
  Черепков В. Заміжня вдова : Поема // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 2-13. – ISSN 0131-2561
498763
  Лівар Ю.О. Заміна адміністративних стягнень у провадженні по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 110-113. – ISSN 2219-5521
498764
  Рябоконь Є.О. Заміна боржника у зобов"язальних правовідносинах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 188-195. – ISSN 2219-5521
498765
  Ус О. Заміна довічного позбавлення волі позбавленням волі на певний строк у разі незастосування судом давності виконання обвинувального вироку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 214-221. – ISSN 1993-0909
498766
  Кур"янова М.О. Заміна іменника вказівним займенником у німецькому реченні науково-технічного контексту та знаходження відповідників цьому явищу в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 227-229. – ISBN 966-8188-07-1
498767
  Каліта Т. Заміна ліпідного вмісту вегетативних органів представників роду Rhododendron L. протягом онтогенезу як прояв адаптивних властивостей рослин / Т. Каліта, Оканенко, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Методом тонкошарової хроматографії досліджено ліпідний вміст вегетативних органів видів роду Rhododendron L культивованих в природних умовах Лісостепу України. Проведено визначення кількісного вмісту гліколіпідів протягом вегетаційного періоду. ...
498768
  Петренко Є. Заміна на імператорському троні // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 22 березня (№ 15). – С. 4


  "Сто двадцять шостим імператором Японії офіційно стає 59-річний Нарухіто. Попередня імператорська епоха правління його батька Акіхіто мала назву «Хенсей» - «Замирення». Нова імперська епоха названа «Рейва», тобто «Порядок і гармонія». Звичайно, за ...
498769
  Ус О. Заміна невідбутої частини покарання більш м"яким // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 182-191. – ISSN 1993-0909
498770
  Навроцька В.В. Заміна неналежного відповідача при розгляді цивільного позову // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 29-34.
498771
  Герасименко В.П. Заміна покарання в стадії його призначення // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 204-212.
498772
  Герасименко В. Заміна покарання як інститут кримінального права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 276-284. – ISSN 1993-0909
498773
  Маркова С.В. Заміна полівождизму сталінською автократією (20-ті - 30-ті рр.): сучасні тенденції розробки теми у російській історіографії // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 67-74. – (Історичні науки ; Вип. 5)
498774
  Ковтун М. Заміна свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю: порядок та особливості // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 3 (11), березень. – С. 20-21
498775
  Задоя К. Заміна смертної кари довічним позбавленням волі. Коментар до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Рубан проти України" (2016 р.) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
498776
  Спіцина Л. Заміна сторін у договорі оренди землі: підстави, порядок, наслідки // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 30-39
498777
  Новохатська Я.В. Заміна сторін у зобов"язанні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 115. – С. 29-39. – ISSN 0201-7245
498778
  Куліш П. Заміна університетських лекцій народовивченням // Повість про Український народ : Моє життя (Жизнь Куліша). Хутірська філософія і віддалена од світу поезія / П. Куліш. – Київ : Український Світ, 2005. – С. 200-229. – ISBN 966-7586-09-X


  П. Куліш збирав матеріали з історії української державності і культури. У цьому розділі книги автор висловлює своє ставлення до викладачів Київського університету, його першого ректора М. Максимовича.
498779
  Лисенко Ф.К. Замінники просяться в цехи / Ф.К. Лисенко. – Київ, 1968. – 48с.
498780
  Короденко М. Замір якості // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  В Україні фінішує Міжнародне моніторингове дослідження якості освіти PISA/
498781
  Гнатюк М. Заміри глибини : До 155-річчя Івана Франка // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 138-143. – ISSN 0130-321Х
498782
  Автухов К.А. Замісна підтримуюча терапія в місцях несвободи: міжнародний досвід / К.А. Автухов, А.В. Байлов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 173-183. – ISSN 2304-4556
498783
  Кліх О. Замісник судового пристава // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 29-35. – ISBN 978-966-8830-75-4
498784
  Коваль О. Замість батога й пряника - пояс і шлях. Китай пропонує світові підтримати свою концепцію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  14-15 травня у Пекіні відбувся форум високого рівня з міжнародного співробітгництва "Пояс і шлях". "Оголосивши свою ініціативу "Пояс і шлях" проектом століття, китайський лідер підкреслив, що ініціативу буде реалізовано лише в тому разі, якщо її ...
498785
  Портянко В. Замість весілля - каземат // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 24-30 квітня (№ 16). – С. 10


  Про автора: "Володимир Костянтинович Портянко, інженер-будівельник за проф., захопився колекціонуванням "Кобзарів" понад 35 р. тому, коли серед зібраної сином макулатури несподівано знайшов ротопринтне видання "Кобзаря" 1840 р. Нині в київській ...
498786
  Корчак-Городинський Замість вигадок / Корчак-Городинський. – Івано-Франковськ, 1994. – 199с.
498787
  Вахній О. Замість вінка на могилу героя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 12 лютого (№ 3)


  Пам"яті Анатолія Лупиноса - українського політичного та громадського діяча УНА-УНСО, поета.
498788
  Первомайський Л.С. Замість віршів про кохання : оповідання / Л.С. Первомайський. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 446 с.
498789
  Осипчук Н. Замість вступних екзаменів - тестування // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 6 грудня (№ 49). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Нотатки з Колегії МОН України. Згадується ректор КНУ імені Тараса Шевченка В. Скопенко щодо надання пільг медалістам.
498790
  Корнієнко О.М. Замість вступу: роль випадкових подій у великих відкриттях // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 2-3
498791
  Александрович В. Замість дифірамбу... "Модерна концепція" львівського мистецтва? // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 131-137. – ISSN 08-68-4790-1


  Мистецтво Львова.
498792
  Тітамір О. Замість Енергетичного омбудсмена - штрафи за "необгрунтовані" скарги споживачів? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 1, 10


  "Відмова від інституту Енергетичного омбудсмена і створення натомість Державної житлово-комунальної інспекції сигналізує про те, що споживачам житлово-комунальних послуг годі сподіватися на ефективний державний механізм захисту їхніх прав. Чому так? ...
498793
  Крюков В. Замість етнічної державності - громадянська нація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 березня (№ 38/39)


  На захист"деяких тез львівського історика Ярослава Грицака".
498794
  Лиховид І. Замість звіту - позов до суду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 58)


  МОЗ розриває контракт із ректоркою НМУ імені Богомольця Катериною Амосовою, але кінця конфлікту наразі не видно.
498795
  Матвієнко М. Замість меморіальної дошки - афіша ?.. // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 13
498796
  Тимошик М. Замість наукової полеміки - відверта українофобія // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2007. – № 4 : вересень - листопад. – С.20-40.


  Що стоїть за берегами організованої на сторінках " Вісника Книжкової палати" нової полеміки довколо старої проблеми: "Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова?"
498797
  Тимошик М. Замість наукової полеміки - відверта українофобія // Наукові записки : видання присвячене ювілею Президента Академії наук вищої освіти України академіка М.І. Дубини / Академія наук вищої освіти України; [ редкол.: Зозуля І.С., Александров Є.Є., Андрущенко В.П. та ін. ]. – Київ : АН ВО України, 2008. – С. 19-36
498798
  Семена М. Замість нових законів - новий тип навчального закладу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 104)


  Мовною ситуацію у Криму незадоволені практично всі національно-культурні групи автономії. Кримські експерти шукають вихід із цієї ситуації.
498799
  Коваль Л. Замість парт - прилавки // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 5 (61), листопад - грудень. – С. 12


  Спробу (В.В. Скопенка) перепрофілювання навчальних приміщень, що перебувають на балансі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на комерційні об"єкти зупинили працівники столичної прокуратури.
498800
   Замість післямови // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 139-147
498801
  Бріцина О. Замість післямови: Дещо про сучасну джерельну базу тиа методологію етнографічного студіювання народної медициним // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 158-160
498802
  Шандор В. Замість рецензії на книжку Дж. Кеннана // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 9 (129), вересень. – С. 108-121
498803
  Тичина П.Г. Замість сонетів і октав / П. Тичина. – Київ : Вид[авн.] Т-во "Дpукаpь" ; [Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь"], 1920. – 29, [2] с. – Hа окp. аpк.: Гpигоpію Савичу Сковоpоді пpисвячую Автоp
498804
   Замість спростування : Про кримінальну справу порушену у 1973 році проти Віктора Медведчука. Документи і матеріали. – Броди : Просвіта, 2003. – 47с. – (Нарцисіана в залі суду ; Випуск 3). – ISBN 966-7544-15-Х
498805
  Хаустов В. Замість фабрик - ФОПи, замість вишів - ПТУ? Наукові заклади країни стоять на порозі ліквідації, а технічні університети - на межі закриття. // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 212). – С. 6
498806
  Пастух Б. Замість хреста - калина // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 31-33. – ISSN 0130-5263
498807
  Гогоцький С.С. Замітка на статтю "Современника" "Національна безтактність" // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 246-250. – ISBN 966-613-240-0
498808
  Лепікаш Л.А. Замітка про геологічні умови знахідки давнього палеоліту в околицях с. Старий Кодак на Дніпропетовщині / Л.А. Лепікаш. – 71-77с.
498809
   Замітка про праці Михайла Кравчука. – Київ, 1929. – 20 с.
498810
  Пфейфер Г.В. Замітка про умови повноти системи лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку однієї невідомої функції = Note sur les conditions que le systeme dлquations lineaires aux derivees parttielles du premier ordre dьne fonction inconnue soit complet : докладено 8-XII-1922 / [доп.] акадю Г.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [5] с.
498811
  Мелещенко О. Замітка у пресовій і фотожурналістиці // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 48-69. – ISSN 2522-1272
498812
  Чекалюк В.В. Замітка як приклад лаконічності в сучасних медіа // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 10-12


  З появою масового доступу до інтернету перед сучасною журналістикою постає неминуча потреба опановувати нові способи інформування. Авторка зосередила увагу на інформаційних жанрах, найпопулярнішим серед яких є замітка, та способах викладу новин, до ...
498813
  Дрозд Н.С. Замітка як провідний жанр новинної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 182-188


  У статті йдеться про жанрові можливості замітки, ті різновиди та структуру. The article concerns genre capabilities of a paragraph, its types and structure. В статье идет речь о жанровых возможностях заметки, ее разновидностях и структуре.
498814
  Попов П.М. Замітки до історії українського письменства XVII-XVIII вв. / Українська Академія Наук. – Київ : Друкарня Української Академії Наук
Ч.1-3. – 1923. – 23 с. – Окр. від. з " Записок Історико-філолог. від-лу", кн.4 (1923), стор.213-233
498815
  Пачовський М. Замітки до науки рускої мови в середних школах / Подав др. Михайло Пачовский. – Львів : Накл. ред. "Учителя" ; З друк. НТШ під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 48 с.


  На тит. арк. власницький напис: Сергій Канюка уч. народ. На передньому форзаці наклейка-екслібрис: Із бібліотеки Сергівя Канюка ч. 221
498816
  Гладилін В.М. Замітки до трипільської культури // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 119-122. – ISSN 0235-3490
498817
  Булавінов А.Н. Замітки з семантики пропозиційної інтуїціоністської логіки / А.Н. Булавінов, П. Штайнаккер // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
498818
  Ямпольський І.Г. Замітки про Куліша / І.Г. Ямпольський. – Київ, 1928. – 224-241с. – Окр. відбиток
498819
  Пфейфер Г.В. Замітки про умови повноти системи лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку однієї невідомої функції : докладено 8-XII-1922
498820
  Горощенко Ю. Замітки про фауну Trichoptera річки Дніпра / Ю. Горощенко, 1926. – 39-41с.
498821
  Спасибо-Фатєєва Замітки цивіліста про тенденції пізнання права власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 29-36. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню значення інституту приватної власності для становлення громадянського суспільства. Статья посвящена исследованию значения института частной собственности для становления гражданского общества.
498822
  Наливайко Дмитро Замітки щодо генези й типології соціалістичного реалізму


  У статті досліджуються зв"язки соцреалізму з пролетарською літературою та її художніми джерелами. Висвітлюється роль натуралізму у формуванні категорії "творчого методу" в соцреалістичній естетиці. Засадничі принципи реалізму протиставляються ...
498823
  Левицька К.Є. Заміщені високотемпературні надпровідники типу R123 та R124 на основі купратів рідкісноземельних елементів : дис. ... канд. хім. наук : 00.02.01 / Левицька К.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 142 л. – Бібліогр. : л. 123-142
498824
  Левицька К.Є. Заміщені високотемпературні надпровідники типу R123 та R124 на основі купратів рфдкісноземельних елементів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01. / Левицька К.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
498825
  Неділько С.А. Заміщені купрати вісмуту та рідкісноземельних елементів : хімія / С.А. Неділько, Г.В. Панченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 10-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
498826
  Толмачова В.С. Заміщені та гетареноконденсовані 1,3/3-триметил-2-метилен-1 1,2,3,3-тетраметиліндоліни та барвники на їх основі. : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Толмачова В.С.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 20 с.
498827
  Толмачова Валентина Сергіївна Заміщені та гетареноконденсовані 1.3.3-триметил-2-метилен-1 1.2.3.3-тетраметиліндоліни та барвники на їх основі. : Дис... канд. хім.наук: 02.00.03 / Толмачова Валентина Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 181л. – Бібліогр.:л.164-178
498828
  Неділько С.А. Заміщені хроміти рідкісноземельних елементів = хімія / С.А. Неділько, Г.В. Панченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 19-23 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
498829
  Войтенко Т. Заміщення Ba2+/Ln3+ в системі GdBa2Cu3O7+z (Ln-La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd) < X < 0,6 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-7. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків ВТНП кераміки складу GdLnxBa2-xCu3O7+z (Ln-La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd 0< X <0,6). Досліджено залежність параметрів, виду симетрії кристалічної гратки систем та кисневої стехіометрії від ступеня заміщення х. Встановлено, що для ...
498830
  Ольхов А.В. Заміщення ітрію на елементи зі змінним ступенем окиснення у ВТНП кераміці складу [хімічна формула] / А.В. Ольхов, Т.А. Войтенко, С.А. Неділько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 24
498831
  Вирва О.Є. Заміщення післярезекційних дефектів стегнової кістки у лікуванні хворих з метастатичними ураженнями / О.Є. Вирва, Я.О. Головіна, І.А. Суббота // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 73-79. – ISSN 0030-5987
498832
  Чубай О. Заміщення приватного нотаріуса // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 62-65
498833
   Заміщення природного газу альтернативними паливами / І.М. Карп, Є.Є. Нікітін, К.Є. П"яних, К.К. П"яних ; НАН України, Ін-т газу. – Київ : Наукова думка, 2019. – 229, [2] с. : іл., табл. – Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 219-227. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1679-8
498834
  Хансен Эрик Замки = В поисках рыцарей : Архитектура // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 118-131 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
498835
  Ткачев М.А. Замки Белоруссии / М.А. Ткачев. – Минск, 1987. – 220 с.
498836
  Степанчук В.В. Замки Закарпаття як туристичні атракції : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Степанчук Вікторія Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
498837
  Савельев Владимир Замки и воды Германии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 38-40
498838
  Вирт З. Замки и дворцы в Чехии и Моравии / З. Вирт. – Прага, 1960. – 136 с.
498839
  Араньоши Замки и крепости Венгрии // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 262-289. – ISBN 978-966-579-271-0


  Будапешт. Здание Парламента.
498840
  Захар"єв В.А. Замки і фортеці з-понад Кучманського шляху : присвяч. П.А. Болтанюку, І.В. Олійнику, Р.В. Палашу, Р.В. Йолтуховському, та ін. історикам, археологам, пам"яткоохоронцям і краєзнавцям, які обороняли і боронять незалежність України / Володимир Захар"єв, Сергій Шпаковський ; Від. охорони пам"яток історії та культури у Хмельниц. обл., Держ. архів Хмельниц. обл., Центр дослідження історії Поділля [та ін.]. – Хмельницкий : Цюпак А.А., 2015. – 103, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 76-79. – ISBN 978-617-513-343-9
498841
  Мацюк О. Замки і фортеці Західної України // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 251-261. – ISBN 978-966-579-271-0


  Оборонні споруди Закарпаття.
498842
  Ситухо О. Замки на піску. Навіщо пострадянські держави легалізують криптовалюти і створюють фінансові центри // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 1, 7


  "...Новина про легалізацію криптовалют у Білорусі сколихнула громадськість. Що це? Підтвердження тези про те, що економічна свобода - не безумовний наслідок демократії? Батька теж майнить? Чи щось іще? Факт сприйняли болісно ще й тому, що українські ...
498843
  Лесик О.В. Замки та монастирі України / О.В. Лесик. – Львів, 1993. – 176 с.
498844
   Замки та фортеці = Castles and fortresses. – Київ : Мистецтво, 2007. – 352с. : іл. – Текст укр., англ.; рез. та перелік іл. рос. і фр. – (Архітектурні перлини України). – ISBN 978-966-577-078-7
498845
  Вечерський В. Замки та Фортеці України / Віктор Вечерський ; [основна фотозйомка С. Тарасова]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 151, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8137-79-2
498846
  Колодій М. Замки Тернопілля // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-17


  В місті Збаражі існує Національний Заповідник "Замки Тернопілля"
498847
   Замки України [Електронний ресурс] : історія, фотогалерея, легенди і таємниці. – Київ : АТЛАНТІК, 2006. – 1 CD. – Систем. вимоги : Microsoft Windows 98/2000/XP, 300 Мгц, інтегроване відео, 128 Мб RAM, мишка.- Рекомендовані вимоги : Microsoft Windows XP, 1000 Мгц, інтегроване відео, 128 Мб RAM, мишка.-заголовок з етикетки диску. – (Atlantic project)


  Диск разрахований на широкий загал українців та іноземних туристів. Ви ознайомитесь з істрією виникнення, зовнішним описом та сучасним станом замків України.
498848
  Петринка Л.В. Замки України: Львівщина // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 37-42 : фото. – Бібліогр.: 4 назв
498849
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 38-39 : Фото
498850
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-53 : Фото
498851
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 56-60 : Фото
498852
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 60-63 : Фото
498853
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 50-51 : Фото
498854
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України. Продовження : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 54-55 : Фото
498855
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України. Продовження : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 54-55 : Фото
498856
  Ткачоу М.А. Замкі і людзі / М.А. Ткачоу. – Минск, 1991. – 184с.
498857
  Шевал М. Замкнена кімната : роман / Май Шеваль, Пер Вале ; [Зі швед. пер. О. Д. Сенюк] // У пастці : роман / Д. Френсіз. – Київ : Молодь, 1984. – С. 191-406
498858
  Ліщинська Н. Замкнений чужий простір як тло моральної деградації особистості у філософсько-психологічному романі (Валерій Шевчук, Стефан Хвін, Вільям Голдінг) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 161-169. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
498859
  Будницька Н. Замкнені 1-форми з ізольованими нулями на замкнених двовимірних багатовидах / Н. Будницька, О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Використовуючи вкладення графів у двовимірні багатовиди, подано топологічну класифікацію замкнених 1-форм, в яких усі рекурентні інтегральні криві замкнені, на замкнених двовимірних багатовидах. Обчислено кількість топологічно нееквівалентних 1-форм, ...
498860
  Білун С.В. Замкнені 1-форми Морса на замкнених поверхнях / С.В. Білун, О.О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 77-81. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Установлено критерії топологічної еквівалентності 1-форми Морса із замкненими рекурентними траєкторіями замкненій формі. Для таких форм побудовано повний топологічний інваріант і доведено критерій їх топологічної еквівалентності.
498861
  Волошина Т.В. Замкнені інверсні піднапівгрупи моногенних інверсних напівгруп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній роботі описуються усі замкнені інверсні піднапівгрупи інверсної напівгрупи з скінченною піднапівгрупою ідемпотентів. Цей опис використовується для дослідження замкнених інверсних піднапівгруп моногенних інверсних напівгруп типу (k,l) та (k,w). ...
498862
  Татаров О. Замкнута система. Деякі неупереджені міркування щодо створення Вищого антикорупційного суду // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 4. – ISSN 1992-9277
498863
   Замкнутая система: человек - высшие растения : (четырехмесячный эксперемент). – Новосибирск : Наука, 1979. – 160 с.
498864
  Охрімович А. Замкнутий простір / А. Охрімович. – Коломия, 1993. – 64с.
498865
  Вакуленко Т.О. Замкнуті питальні речення фразеологізованої структури – констативні мовленнєві акти // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 65-71


  У статті подається дослідження особливостей функціонування замкнутих питальних речень фразеологізованої структури (ПРФС) в контексті констативних мовленнєвих актів. Проаналізовано залежність усталеності прагматичних характеристик ПРФС від ступеню ...
498866
  Левицька Ж. Замкнутість світу і трагізм життя у фільмах Робера Брессона // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 35-39. – ISSN 1562-3238
498867
  Фихте И.Г. Замкнутое торговое государство : Философский проект, служащий дополнением к науке о праве и попыткой построения грядущей политики / И.Г. Фихте. – Москва, 1923. – 175 с.
498868
  Слепова Людмила Михайловна Замкнутость формаций конечных групп относительно операций расширения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Слепова Людмила Михайловна; Гомельский гос. ун-тет. – Гомель, 1979. – 95л. – Бібліогр.:л.91-95
498869
  Слепова Л.М. Замкнутость формаций конечных групп относительно операций расширения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Слепова Л.М.; КГУ. – Киев, 1981. – 9л.
498870
  Князев Г.И. Замкнутые и фрагментальные рудные пояса / Г.И. Князев; Отв. ред. Скаржинский В.И. – Киев : Наукова думка, 1973. – 258с.
498871
  Арцимович Л.А. Замкнутые плазменные конфигурации / Л.А. Арцимович. – Москва : Наука : Глав. ред. физ.-мат. лит-ры, 1969. – 160 с. – (Современные проблемы физики)
498872
  Унегова Т.А. Замкнутые поверхности с данной средней кривизной в пространствах постоянной кривизны. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Унегова Т.А.; Одесс. гос. ун-т им И.И. Мечникова. – Одесса, 1978. – 11л.
498873
  Роткоп Л.Л. Замкнутые систем импульсного регулирования скорости вращения асинхронных электродвигателей : Автореф... канд. тхен.наук: / Роткоп Л.Л.; Моск. энергет. ин-т. – Москва, 1960. – 15л.
498874
  Гордин И.В. Замкнутые системы аграрно-промышленного водопользования / И.В. Гордин, П.П. Марков. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1991. – 272 с. : табл. 62, ил. 56, библиогр. 37 назв.
498875
  Алферова Л.А. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий, комплексов и районов / Л.А. Алферова, А.П. Нечаев. – Москва, 1984. – 272с.
498876
  Беличенко Ю.П. Замкнутые системы водообеспечения химических производств / Ю.П. Беличенко. – Москва, 1989. – 208 с.
498877
  Гостев В.И. Замкнутые системы с периодически изменяющимися параметрами / В.И. Гостев. – М, 1979. – 272с.
498878
  Волков В.Ф. Замкнутый круг / В.Ф. Волков. – Горький, 1971. – 192с.
498879
  Кедров Н.Г. Замкнутый круг российской историографии коллективизации крестьянства // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 154-171. – ISSN 0042-8779


  Историография коллективизации рассматривается автором как череда сменяющих друг друга исследовательских программ.
498880
  Рутинський М.Й. Замковий туризм в Україні : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Й. Рутинський; ЛНУ ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 432с. – Шифр дубл.796 Рути.Доп.карт.гр. – ISBN 966-364-363-3
498881
  Куліш І.М. Замковий туризм в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 113-115
498882
  Поліщук В. Замкові книги волинських урядників як джерело з історії руського регіоналізму у Великому князівстві Литовському другої третини XVI ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 74-88
498883
  Лазарук І.А. Замкові комплекси Волинської та Рівненської областей та їх використання у туризмі // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 259-262
498884
  Шпарага Т.І. Замкові комплекси України як об"єкт туристичної діяльності / Т.І. Шпарага, І.В. Ломачук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
498885
  Золотов В.А. Замковый камень / В.А. Золотов. – Рига, 1968. – 332с.
498886
  Войцехівська І.Н. Замлинський Володимир Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 202. – ISBN 96966-8060-04-0
498887
   Замлинський Володимир Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 183-184. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
498888
  Войцехівська І.Н. Замлинський Володимир Олександрович (-історик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 214-215. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
498889
   Замлинський Володимир Олександрович (1930-1993) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 161. – ISBN 978-966-439-754-1
498890
   Замлинський Володимир Олександрович (1930-1993) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 179. – ISBN 978-966-933-054-3
498891
  Белоусов В.В. Замная кора и верхняя мантия материков / В.В. Белоусов. – М, 1966. – 124с.
498892
  Форсайт Фредерік Замовлення : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 98-100. – ISSN 0320 - 8370
498893
  Герасименко С.С. Замовлення на інформацію - основний чинник її надійності : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 156-161. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
498894
  Павлов О.Д. Замовлення як вербальная магія. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Павлов О.Д.; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1999. – 28л.
498895
  Короненко С. Замовлення...від асиміляйії / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 28-29 лютого (№ 37/38). – С. 30-31


  "Якщо нам пощастить на повен голос заявити про себе в цьому загалом байдужому до нас світі, то це ми зробимо саме культурою і літературним словом" - Світлана Короненко.
498896
  Антонюк В.Г. Замовляння в мовноінтонаційній системі української народної поезії та побутовому вжитку : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.09 / Антонюк В.Г. ; КГУ. – Київ, 1994. – 23 с.
498897
  Антонюк В.Г. Замовляння в мовноінтонаційній системі української народної поезії та побутовому вжитку. : Дис... канд. філол.наук: / Антонюк В.Г.; КУ ім.Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 163л. – Бібліогр.:л.153-163
498898
  Колодюк І. Замовляння в системі духовної культури українців Полісся // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 57-64
498899
  Гудзенко О.П. Замовляння епохи. Стильова домінанта творчості Миколи Хвильового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 153-157. – (Б-ка Ін-ту філології)
498900
   Замовляння крові : антологія оповідань журналу "Київ" / упоряд. Теодозія Зарівна. – Київ : Фенікс, 2017. – 318, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-457-7


  До книги увійшли твори авторів: О. Балабко, В. Горбатюк, В. Гук, І. Гургула, В. Медвідь, Ю. Мушкетик, Н. Поклад, А. Сіренко, Й. Струцюк, Л. Таран, В. Терен
498901
  Павлов Олег Данилович Замовляння як вербальна магія : 10.01.07 : Дис. ... канд. філолог. наук / Павлов Олег Данилович; КУ ім Т. Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 172 л. – Бібліогр. : л. 161-172
498902
  Крушевський М. Замовляння як вид російської народної поезії = Заговоры как вид русской народной поэзии / М. Крушевський; Упоряд. перекл., вступ. стаття, додатки З.О.Пахолок. – Луцьк : Вісник і К, 2002. – 192 с. – ISBN 966-96095-3-4
498903
  Федоренко Тетяна Замовляти і одержувати // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 27. – ISSN 0130-5212
498904
  Сванідзе Лері Георгійович Замовник - Бог : [інтерв"ю з Л.Г. Сванідзе] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 33-34
498905
  Сванідзе Лері Георгійович Замовник - Бог : [інтерв"ю з Л.Г. Сванідзе] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 33-34
498906
  Сванідзе Лері Георгійович Замовник - Бог : [інтерв"ю з Л.Г. Сванідзе] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 33-34
498907
  Іванова О.А. Замовник копенгагенського Євангелія: історичний контекст створення рукопису // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 356-369. – ISSN 2222-4203
498908
  Самбор М. Замовник, як сторона договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв"язку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті проводиться аналіз чинного законодавства України щодо поглядів на замовника, як сторону договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв"язку. Автором досліджуються існуючі погляди на найменування сторони замовника у договорі про надання ...
498909
  Волощенко С. Замовники рукописних кодексів ранньомодерного часу: персоналії, соціальний статус, мотиви (на прикладі Єрусалимських Уставів) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 122
498910
  Руссова В. Замовчуваний миколаївцями письменник // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 25 березня - 7 квітня (№ 12/13). – С. 13


  До 100-х роковин Богдана Йосиповича Когута.
498911
  Плачинда Сергій Замовчуваний, обійдений, забутий... // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 2 (30). – С. 18-20


  Олександр Чертков - учений-енциклопедист, історик-антикознавець.
498912
  Поляковська Ю.В. Замовчування і натяк як засоби вираження непрямої інформації // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 164-172
498913
  Калакура Я. Замовчування і спотворення правди про голодомори як складова гібридних воєн Росії проти України // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 244-256


  Згадуються праці професора КНУТШ Володимира Сергійчука. (стор. 249)
498914
  Калакура Я. Замовчування і спотворення правди про Голодомори як складова гібридних воєн Росії проти України // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 129-135
498915
  Шатобріан Ф.Р. де Замогильні записки : [мемуари] / Франсуа Рене де Шатобріан ; [пер. з фр. В.М. Верховня ; передм. О.В. Красовицького]. – Харків : Фоліо, 2014. – 793, [4] с. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бiблiотека свiтової лiтератури). – ISBN 978-966-03-7019-7
498916
  Шатобріан Ф.Р. де Замогильні записки : [мемуари] / Франсуа Рене де Шатобріан ; [пер. з фр. В.М. Верховня ; передм. О.В. Красовицького]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 793, [4] с. – ISBN 978-617-7013-29-6
498917
  Печерин В.С. Замогильные записки / В.С. Печерин. – Калинин, 1932. – 189с.
498918
  Печерин В.С. Замогильные записки / В.С. Печерин. – Москва, 1932. – 15-189с.
498919
  Диккенс Ч. Замогильные записки Пикквикского клуба, или подробный и достоверный рапорт о странствованиях, путешествиях, приключениях и забавных действиях ученых членов-корреспондентов покойного клуба : иллюстрированный роман в пер. И. Введенского в 2-х т. – Изд. 5-е. – [Москва] : Изд. книгопрод. Клавдий Кузмич Шамов ; ["Русская" типо-литогр.]. – (Сочинения Чар. Диккенса)
Т. 1 и 2 : Замогильные записки Пикквикского клуба, или Подробный и достоверный рапорт о странствованиях, опасностях, путешествиях, приключениях и забавных действиях ученых членов корреспондентов покойного клуба. – 1898. – [2], II с., 898 стб. ил.
498920
  Печерин В.С. Замогильные записки. / В.С. Печерин, 1932. – 15-129с.
498921
  Лазуренко В.М. Заможне селянство України в умовах НЕПУ / В.М. Лазуренко. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. – 160с. – ISBN 966-693-026-9
498922
  Морозов А.Г. Заможне селянство України напередодні колективізації / А.Г. Морозов, В.М. Лазуренко // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 88-91. – (Серія "Історичні науки")
498923
  Бондарук В.О. Замойська академія (1594-1784) у європейському пізньосередньовічному освітньо-правовому просторі // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 529-534. – ISSN 0869-2491


  Визначено ключові моменти європейського освітньо-правового простору в їхній динаміці. Серед них вирізнено ієрархічно-універсальний християнський чинник та університетський рух, з яким автором пов"язується становлення і розвиток освітнього простору як ...
498924
  Шапіро І. Замойська академія та її роль у розвитку медичної освіти на західноукраїнських землях // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 210-224.
498925
  Онищук Ігор Замойський синод 1720 р. - вимога часу чи порятунок Київської Церкви? // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 50-77
498926
  Левицький Олександр Замойський Синод як законодавче тіло УГКЦ // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 21-39
498927
  Кафка Ф. Замок / Ф. Кафка. – Москва, 1990. – 221с.
498928
  Кафка Франц Замок : Роман. Новеллы / Кафка Франц; Пер.с нем. – Київ : Борисфен, 1995. – 479с. – (Библиотека полуночника). – ISBN 5-7707-7628-5
498929
  Кафка Ф. Замок : роман / Ф. Кафка; [Пер. с нем. и прим. Г.Ноткина]. – Санкт-Петербург : Амфора, 1999. – 415 с. – (Millenium). – ISBN 5-8301-0012-6; 5-8301-0003-7
498930
  Кафка Франц Замок : Роман; Рассказы / Кафка Франц. – Ростов-на-Дону. Харьков : Феникс. Фолио., 1999. – 352с. – (Классики ХХ века). – ISBN 966-03-00547-8
498931
  Кафка Франц Замок / Кафка Франц; Пер. с немецкого Р.Райт-Ковалевой. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 480с. – (Азбука-2000). – ISBN 5-267-00307-7
498932
  Кафка Ф. Замок : Роман / Франц Кафка; Пер. с немецкого Р.Райт-Ковалевой. – Москва : Профиздат, 2005. – 288с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01457-5
498933
  Вилсон Замок = The keep : роман / Вилсон Ф. Пол ; [пер. с англ. О.Г. Косовой ]. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 430, [2] с. : ил. – Пер. с изд.: The keep / P. Wilson. 1981. - Данные тит. л. частично парал. англ. – ISBN 5-9524-1464-8
498934
  Кафка Ф. Замок : Роман / Ф.Кафка; Пер. з нім. передмова та приміт. Н.Сняданко. – Харків : Фоліо, 2006. – 317с. – (Бібліотека світової літератури / Інститут літ. ім. Т.Г.Шевченка, НАН України; Редкол.: Т.Денисова, Р.Доценко, І.Дзюба та ін.). – ISBN 966-03-3136-3
498935
  Кафка Ф. Замок : роман / Франц Кафка; пер. з нім., передмова та примітки Н. Сняданко. – Харків : Фоліо, 2006. – 317с. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.). – ISBN 966-03-3137-1
498936
  Кафка Ф. Замок : роман / Франц Кафка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з німецької Н. Сняданко. – Харків : Фоліо, 2008. – 320 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко та ін.). – ISBN 978-966-03-4693-2
498937
  Кафка Ф. Замок : роман, рассказы / Франц Кафка ; [пер. с нем. : Р. Райт-Ковалева, Р. Гальперина, И. Татаринова и др.]. – Москва : Эксмо, 2011. – 542, [2] с. : портр. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-699-37872-2


  Франц Кафка - один из тех писателей, кто оказал мощное влияние на литературу XX века. Роман "Замок" для многих поколений стал культовой книгой, до сих пор завораживающей причудливым переплетением правды и вымысла.
498938
  Фіцич Наталка Замок Амбуаз. Обитель да Вінчі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 5/6 (154), листопад - грудень. – С. 36-41 : фото
498939
  Пермяк Е.А. Замок без ключа / Е.А. Пермяк. – Москва, 1982. – 64с.
498940
  Горак Й. Замок Бецків / Й. Горак. – К., 1972. – 173с.
498941
  Брежнева Алла Замок Блуа - "Версаль Ренессанса" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 11 (59). – С. 74-97. – ISSN 1812-867Х
498942
  Фіцич Наталка Замок Блуа. Стилі та долі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 3/4 (153), вересень - жовтень. – С. 34-39 : фото
498943
  Алтофф Ф. Замок Бойнице / Ф. Алтофф, И. Швец, В. Тотова. – Братислава : Обзор, 1986. – 52 с.
498944
  Коган А. Замок братьев Сенарега / А. Коган. – Кишинёв, 1979. – 327с.
498945
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Л, 1956. – 664с.
498946
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Л, 1957. – 611с.
498947
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Л, 1980. – 560с.
498948
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Кишинев, 1986. – 766с.
498949
  Кронин А. Замок Броуди : роман / А. Кронин; Пер. с англ. М.Е. Абкиной. – Киев : Вища школа, 1989. – 511с. – ISBN 5-11-000454-4
498950
  Кронин А.Дж. Замок Броуди : Роман / А.Дж. Кронин. – Москва : Правда, 1990. – 591с.
498951
  Гордер Ю. Замок в Піренеях = Slottet i Pyreneene / Юстейн Гордер ; пер. з норвез. Н. Іваничук. – Львів : Літопис, 2009. – 243, [1] с. – Парал. тит. арк. норвез. – ISBN 978-966-7007-80-5


  Це роман інтелектуальних ідей на тлі зворушливої історії кохання, духовну глибину якого читач віднаходить у форматі електронного листування. Це сучасна історія одвічного конфлікту між ідеалізмом і матеріалізмом, вірою та безвір"ям, який спонукає ...
498952
  Кіріце К. Замок дівчини в білому: Роман. / К. Кіріце. – К., 1980. – 344с.
498953
  Ленченко В. Замок Дмитра Вишневецького // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 46-51. – ISSN 0131-2685
498954
  Екаут Ж. Замок Ескаль-Вігор : [роман-революція? Роман-еволюція!] : роман / Жорж Екаут ; пер. з фр. Івана Рябчія. – Київ : Саміт-Книга, 2011. – 213, [3] с. : іл. – На обкл. напис: Роман-революці? Роман-еволюція!. – (Тіні. Бельгія ) ( САММІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-7889-76-0
498955
  Попов В. Замок Железного рыцаря / В. Попов. – Краснодар : Краснодарское краевое кн. изд., 1947. – 60 с.
498956
  Терешина Ярослава Замок Жозефины : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 42-47 : Фото, схема
498957
  Будько Євген Замок її душі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 10-16 : фото
498958
  Завитневич В.З. Замок князя Семена Олельковича и летописный Городец под Киевом. / В.З. Завитневич. – 8с.
498959
  Гошкевич В. Замок князя Симеона Олельковича и летописный Городец под Киевом. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1890. – 27 с.
498960
  Алуве К.Э. Замок Курессааре : пер. с эст. / Алуве К.Э. – Таллин : Ээсти раамат, 1979. – 63 с. : ил. – (Своими глазами)
498961
  Троневич П. Замок Любарта в Луцьку // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 46-51
498962
  Моффітт І. Замок між вербами // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 280, травень : травень. – С. 8-9


  Український письменник в Австралії. В англомовній газеті "Австралієць" була надрукована стаття про українського письменника Сергія Домазара, автора роману "Замок над Водаєм".
498963
   Замок Монсальват: легенды европейского средневековья. – М., 1994. – 352с.
498964
  Дубчак Валерия Замок на воде : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 36-41 : Фото
498965
  Лисак Л. Замок на вулиці Мейн = Castle on main street : Оповідання / Леся Лисак. – Торонто ; Онтаріо : Гомін України, 1976. – 186, [4] с. : портр.
498966
  Почепцов Г.Г. Замок на загадочной планете / Г.Г. Почепцов. – К, 1989. – 249с.
498967
  Мэрдок А. Замок на песке / А. Мэрдок. – Ленинград : Просвещение, 1975. – 216с.
498968
  Абрамов А.С. Замок на реке Грон : [докум. повесть : О С.Ф. Кырчанове] / А.С. Абрамов ; [худож. В. Дьяченко]. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1984. – 176 с., [8] л. ил. – (Верны подвигу отцов)
498969
  Абрамов А.С. Замок на реке Грон. Не ради славы : [док. повести о летчике-истребителе С.Ф. Кырчанове и Герое Сов. Союза П.А. Пологове] / А.С. Абрамов ; [ил.: В. Бубенщиков]. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1974. – 295 с. : ил. – ([Люди, события, годы])
498970
  Лещук Т.Й. Замок над прірвою : документальна повість про Раву Руську і Равщину (від найдавніших часів до сьогодення) / Тихон Йосипович Лещук. – Львів ; Рава Руська : Сполом, 2008. – 615 с. – ISBN 966-665-571-7
498971
  Уолпол Г. Замок Отранто / Г. Уолпол. – Л, 1967. – 294с.
498972
  Уолпол Г. Замок Отранто // Адские чары / В.И. Крыжановская. – Симферополь : Бизнес Информ, 1993. – С. – (Библиотека старинного любовного романа). – ISBN 5-87106-030-7
498973
  Костюченко А. Замок Радзивілів // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 3, березень - квітень. – С. 80-81
498974
  Эджворт М. Замок Рэкрент. Романы / М. Эджворт. – М., 1972. – 399с.
498975
  Рязанова Е.М. Замок с секретом / Е.М. Рязанова. – Саратов, 1958. – 168с.
498976
  Буало П. Замок спящей красавицы / П. Буало, Т. Нарсежак, 1992. – 286с.
498977
  Раадик Э. Замок Тоомпеа / Э. Раадик. – Таллин, 1973. – 32 с.
498978
  Кантор Жужа Замок у зошиті. / Кантор Жужа. – К., 1981. – 54с.
498979
  Будянська Т.М. Замок у Кам"янець-Подільському / Т.М. Будянська. – Київ, 1961. – 16 с.
498980
  Верн Ж. Замок у Карпатах / Ж. Верн. – Львов, 1992. – 105с.
498981
  Гордієнко З. Замок у Курнику - історична пам"ятка Польщі // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2019. – № 6 (266). – С. 12-13. – ISSN 2308-8095
498982
  Брежнева А. Замок французских королей // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-99. – ISSN 1812-867Х


  Королівський замок Фонтенбло
498983
  Шерфиг Х. Замок Фрюденхольм / Х. Шерфиг. – М, 1964. – 480с.
498984
  Шерфиг Х. Замок Фрюденхольм / Х. Шерфиг; Пер. А. Кобецкой И Н. Крымовой. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1965. – 95 с.
498985
  Шерфиг Х. Замок Фрюденхольм / Х. Шерфиг. – М
2. – 1965. – 112с.
498986
  Донцова Д.А. Замок храпящей красавицы : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2011. – 348, [1] с. – Сер. осн. в 2000 г. - Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей". – (Иронический детектив / оформ. сер. В. Остапенко). – ISBN 978-5-699-47984-9
498987
  Прокофьева С. Замок Черной Королевы. Ученик волшебника : [ повести-сказки ] / Софья Прокофьева ; [ ил. А. Власовой ]. – Москва : АСТ; Астрель; Хранитель, 2007. – 320, [6] с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-038587-4
498988
  Брежнева А. Замок Шантийи - "жемчужина" Иль-де-Франс : часть IV. "Желая сохранить для Франции" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 12 (84 ). – С. 16-47. – ISSN 1812-867Х


  Шантийи - одна из наиболее значительных аристократических резиденций Франции эпохи старого порядка. Находится недалеко от Парижа в коммуне Шантийи (департамента Уаз), в долине реки Нонетт, притока реки Уазы.
498989
  Брежнева А. Замок Шантийи - "жемчужина" Иль-де-Франс. Часть I. Резиденция Монморанси" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 9 (81). – С. 68-87. – ISSN 1812-867Х


  Среди многочисленных замков Франции особенно славится Шантийи, расположенный в небольшом городке к северу от Парижа. Некогда он принадлежал баронам Монморанси и принцам Конде, превратившим средневековую крепость в пышную резиденцию, известную во всей ...
498990
  Брежнева А. Замок Шантийи - "жемчужина" Иль - де - Франс : Часть 2. Усадьба Великого Конде // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 10 (82 ). – С. 34-55. – ISSN 1812-867Х
498991
  Кафка Ф. Замок. Превращение : [роман, рассказы] ; пер. с нем. / Ф. Кафка ; [худож.-оформитель И.В. Осипов]. – Харьков : Фолио, 2009. – 506, [3] с. : ил., портр. – Сер. осн. в 2008 г. - Содерж.: Замок ; Превращение ; Сборник "Созерцание ; Сборник "Кары" ; Голодарь. – (Классика). – ISBN 978-966-03-4541-6
498992
  Нагибин Ю.М. Замолчавшая весна: Рассказы. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1979. – 48с.
498993
   Замораживание гоных пород при проходке стволов шахт. – М., 1961. – 219с.
498994
  Белоус А.М. Замораживание и криопротекция / А.М. Белоус, Е.А. Гордиенко, Л.Ф. Розанов. – Москва : Высшая школа
Кн. 3 : Биохимия мембран. – 1987. – 80с.
498995
   Заморій Петро Костянтинович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 84-85 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
498996
  Палієнко Е.Т. Заморій Петро Костянтинович (-геолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 216. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
498997
   Заморій Петро Костянтинович (1906-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 161. – ISBN 978-966-439-754-1
498998
   Заморій Петро Костьович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 89-90. – ISBN 978-966-439-961-3
498999
   Заморій Петро Костьович (1906-1975) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 47-48. – ISBN 966-95774-3-5
499000
   Заморій Петро Костьович (1906-1975) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 180. – ISBN 978-966-933-054-3
<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,