Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>
1516001
  Копиленко О.Л. "Українська ідея" М. Грушевського; історія і сучасність / О.Л. Копиленко. – К, 1991. – 182с.
1516002
  Гершун Ю. "Українська культура перед рубіконом" / спілкувався Анатоль Левинський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 8 травня (№ 9). – С. 4-5


  Розмова з меценаткою, головою Громадської оганізації "Молодь, яка творить державу", що надає гранти талановитій українській молоді.
1516003
  Данилюк І. "Українська мрія" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 122-127


  Кінодрама.
1516004
  Гриценко А. "Українське економічне диво", або Куди ведуть реформи? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 червня (№ 22). – С. 7


  Часто можна почути й прочитати про те, що Україні необхідне своє "економічне диво". Під економічним дивом зазвичай розуміють дуже швидкий і сталий розвиток упродовж досить тривалого часу. Таке диво демонстрували Німеччина в післявоєнні роки, Японія з ...
1516005
  Копиця М.Д. "Українське музикознавство": півстолітній шлях формування науки про музику // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 3-10
1516006
  Зайцева З. "Українське наукове товариство у Києві": заснування та напрями діяльності (1906 - 1922) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 138-142. – ISBN 978-966-95419-8-7
1516007
  Волошин Є.О. "Українське питання" в добу національно-визвольних змагань // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 159-161
1516008
  Скибіцький Ю.А. "Українське питання" в міжнародній політиці доби Директорії // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 245-246
1516009
  Венгерська В. "Українське питання" напередодні та в умовах Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-11. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Перша світова війна характеризувалася припиненням існування континентальних імперій та створенням національних держав після завершення світового конфлікту. Стаття присвячена особливостям українського національного будівництва та внутрішнім і зовнішнім ...
1516010
  Богінська І. "Українське питання" у політиці російсько ідентичності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 3-12. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
1516011
  Котельницький Н.А. "Українське питання" у Російській імперії другої половини XIX ст. очима земського лібералізму Північної України: візія І.І. Петрункевича (1843-1928) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 218-222. – ISSN 2218-4805


  У світлі імперської політики імператора Олександра ІІ по відношенню до неросійських периферій Російської імперії показані офіційні прояви антиукраїнської політики російського деспотизму, візія І. Петрункевичем російсько-українських відносин. Розглянуто ...
1516012
  Бурдега Т. "Українське питання" у системі антиукраїнських організацій // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 3/4 (233/234). – С. 28-29
1516013
  Шабельник А.А. "Українське питання" у системі міжнародних відносин 1917 - 1920 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 255-256
1516014
  Сигалов А. "Українське питання". У спогадах Микити Хрущова, дослiдженнях Роя Медведєва й коментарях автора // Україна молода. – Київ, 2021. – 24 березня (№ 29). – С. 6-7


  5 липня 1994 року виповнилося сто рокiв вiд дня народження Микити Сергiйовича Хрущова. Син Хрущова - Сергiй Микитович, який на той час жив у мiстi Провiденс, штат Род-Айленд (США) i був професором Інституту мiжнародних дослiджень Томаса Уотсона ...
1516015
  Ященко Анна "Українське село" живе минуле України / Ященко Анна, Корбут Анна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 14-17 : фото
1516016
  Халіновська Л.А. Українська авіаційна термінологія: формування і функціонування / Л.А. Халіновська ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – 231, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-216. – (Студії українського мовознавства / ред. рада: П.Ю. Гриценко (голова) [та ін.] ; 20). – ISBN 978-966-1673-35-8
1516017
  Киридон А.М. Українська автокефальна православна церква: проблеми історіографії // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 9 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 27-31
1516018
  Галущак М. Українська автономія та національна армія в рецепції Центральної Ради і Тимчасового уряду // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 174-183. – ISSN 2413-7065
1516019
  Дідун Л.І. Українська академічна лексикографія: здобутки та перспективи розвитку / Л.І. Дідун, З.Г. Козирєва // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (79). – С. 54-65. – ISSN 1682-3540
1516020
  Харчук Р. Українська аристократія в ролі історичної невдахи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 вересня (№ 37). – С. 11


  "Ця стаття є полемічною до статті Юрія Терещенка "Тарас Шевченко і українська аристократія ..."
1516021
  Калакура Я. Українська археографічна традиція: історія і сучасність // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 18-30. – (Нова серія ; вип. 19/20)


  З"ясовується сутність української археографічної традиції, носієм якої є українська археографія як спеціальна галузь історичної науки і навчальна дисципліна, простежується процес її зародження, становлення та розвитку, окреслюється роль у цьому процесі ...
1516022
  Залізняк Л. Українська археологія: стан і перспективи / запитувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 14-15


  "Зараз в Інституті археології втричі більше експедицій, ніж було в радянські часи", - доктор історичних наук, професор Леонід Залізняк.
1516023
  Чабаненко В.А. Українська Атлантида : [публіцист. розповідь] / Віктор Чабаненко. – Запоріжжя : [б. в.], 2006. – 405, [3] с. – Імен. покажч.: с. 376-385. - На авантитул. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – Бібліогр.: с. 386-404. – ISBN 966-599-272-4


  У пр. № 1725967 напис: Дорогому Дмитрові Олексійовичу Міщенку вітаючи його зі славним 85-річчям! Підпис. 15.11.06 р.
1516024
  Нудьга Г.А. Українська балада : (З теорії та історії жанру) / Г.А. Нудьга. – Київ : Дніпро, 1970. – 260 с.
1516025
  Йосипишин Я. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі як місце національної пам"яті / Я. Йосипишин, М. Палієнко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 7-26. – ISSN 0320-9466


  Йдеться також про те, що "архівні розшуки та спроба реконструкції втраченої документальної колекції Української бібліотеки були здійснені Я. Йосипишин та М. Палієнко.".
1516026
   Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали. – 3-є вид., доп. і перер. – Київ, 1999. – 110с.
1516027
  Моісєєва С. Українська бібліотечна асоціація: регіональний аспект / С. Моісєєва, Я. Сошинська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 43-46. – ISSN 2518-7341
1516028
  Зелінська А.А. Українська біографічна книга: формування ринку та видавничої культури (на матеріалі видань 2005-2017 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Зелінська Анастасія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1516029
  Костюк Н. Українська богослужбова музична культура 1801 - 1916 років (науково-дидактичний, ужитково-співочий, концертно-виконавський і композиторський аспекти : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Костюк Наталія ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2019. – 41 с. – Бібліогр.: 56 назв
1516030
  Лоза П. Українська варшавська мережа допомоги // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 24 квітня (№ 17). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254
1516031
  Заболотнюк В.І. Українська військова еміграція в Німеччині 1918–1945 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Заболотнюк Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1516032
  Срібняк І. Українська військово-санітарна місія в Німеччині й таборові громади полонених українців у 1919р. / І. Срібняк, М. Срібняк // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 2 (26), квітень - червень. – С. 66-75. – ISSN 1998-4634
1516033
  Кралюк П. Українська Ганьщина, яка передувала Новоросії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 21
1516034
  Стецька І.В. Українська готична проза другої половини XIX - початку XX століття: генеза, жанрові моделі, художня специфіка : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Стецька Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1516035
  Левицький М. Українська граматика для самонавчання / Мод. Левицький. – [Ромни] : Молодик ; З друк. Міністерства Шляхів, 1918. – 159 с. – (Видавництво "Молодик"; ; Ч. 2)
1516036
   Українська графіка XI - початку XX ст. : альбом. – Київ : Мистецтво, 1994. – 326, [2] с. : іл. – Зміст: Графіка рукописної книги ХІ - XVIII ст. ; Гравюра стародруків XVI-XVIII ст. ; Естамп XVII - початку XX ст. ; Книжково-журнальна графіка XIX - початку XX ст. ; Рисунок XVIII - початку XX ст. ; Прикладна графіка XVIII - початку XX ст. – ISBN 5-7715-0621-4
1516037
  Пшеничний Т.Ю. Українська греко-католицька церква (1939-1991 рр.): історіографія : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Пшеничний Тарас Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 436 арк. – Додатки: арк. 432-436. – Бібліогр.: арк. 14-19, 376-431 та в додатках: арк. 432-436
1516038
  Пшеничний Т.Ю. Українська греко-католицька церква (1939-1991 рр.): історіографія : автореф. дис. ... ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Пшеничний Тарас Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 36 назв
1516039
  Полянський О. Українська гуманітаристика в зашморзі "наукометрії", "скопусів", "індексів цитувань" та інших глобалістсько-космополітичних проєктів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 29 квітня - 12 травня (№ 17/18). – С. 6
1516040
  Буркут К. Українська дача Антона Чехова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 липня (№ 127/128). – С. 13


  Флігель, де жив письменник, завдяки нечисленним співробітникам сумського музею перебуває у хорошому стані.
1516041
  Ігнатенко М. Українська демографія: високі сходження, круті обриви // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 червня (№ 23). – С. 10-11


  До сторіччя першого в світі Демографічного інституту (1919 - 2019). Вихід у світ монографії М.І. Шпиталь та Н.І. Коцур "Академік М.В. Птуха (1884 - 1961). Життєпис: вершини та обриви".
1516042
  Пшеничний А. Українська держава в наративі митрополита Андрея Шептицького // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 438-440
1516043
  Павленко Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. : (історико-генетичний аналіз) / Ю. Павленко, Ю. Храмов; Центр досліджень науково-технічного потенціалу й історії науки ім. Г.М.Доброва. НАНУ. – Київ : Манускрипт, 1995. – 263с. – ISBN 5-12-003464-0
1516044
   Українська дивізія "Галичина" : Історико-публіцистичний збірник. – Київ : Негоціант-Плюс, 1994. – 176 с. – ISBN 5854340887
1516045
   Українська дивізія "Галичина" : (матеріяли до історії). – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 124, [1] с. – ISBN 978-611-01-1572-8
1516046
  Червак Б. Українська дивізія "Галичина": до питання генези і сучасної інтерпретації в енциклопедичних виданнях // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 30 жовтня (№ 20)
1516047
  Матяш І. Українська дипломатична служба 1917-1921 рр.: формування інструментарію публічної й культурної дипломатії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (559), липень - серпень. – С. 65-79. – ISSN 0130-5247
1516048
  Желєзко А.М. Українська дипломатична служба доби Центральної Ради // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 20-22
1516049
  Ждамарова А.В. Українська дипломатія 1917 - 1921 рр.: інституйія, еволюція, успіхи // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 19-20
1516050
  Пухальська І.В. Українська дипломатія в 1917 - 1921 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 231-233
1516051
  Ольховська Н.С. Українська дипломатія в Німеччині (1918 р.) // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 32-33
1516052
  Кравченко Н.Б. Українська дипломатія доби Центральної Ради як інструмент захисту державності // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 24-25
1516053
  Кот Л.М. Українська дипломатія у 1917 - 1921 рр.: історичні реалії // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 196-197
1516054
  Гурвич Ф.Х. Українська дитяча література / Ф.Х. Гурвич, В.С. Савенко. – К., 1962. – 311с.
1516055
  Білецький Д.М. Українська дитяча література / Д.М. Білецький, Ю.П. Ступак. – Київ, 1963. – 235с.
1516056
   Українська дитяча література : Хрестоматія: Навчальний посібник для студ. вищ. педагог. навч. закладів I-II рівнів акредитації. – Київ : Вища школа, 2002. – 519с. – ISBN 966-642-100-3
1516057
  Бевзенко С.П. Українська діалектоллогія: Зб. вправ і завдань / С.П. Бевзенко. – Київ ; Одеса, 1987. – 126с.
1516058
  Могила А.П. Українська діалектологія / А.П. Могила. – Львів, 1960. – 39с.
1516059
  Могила А.П. Українська діалектологія / А.П. Могила. – Київ, 1974. – 76 с.
1516060
  Бевзенко С.П. Українська діалектологія : навчальний посібник / С.П. Бевзенко. – Київ : Вища школа, 1980. – 247 с.
1516061
  Задорожний М.П. Українська діаспора в Австралії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 6 (220). – С. 32-48 : фото, табл. – Бібліогр.: 18 назв.
1516062
  Заставний Ф.Д. Українська діаспора: розселення українців у зарубіжних країнах / Ф.Д. Заставний. – Львів : Світ, 1991. – 120с.
1516063
  Особа Н.М. Українська діаспорна сатира 20-40-х років ХХ ст.: Стефан Фодчук і Яків Майданик // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 272-277. – ISSN 2520-2103
1516064
  Козлов А.В. Українська дожовтнева драматургія / А.В. Козлов. – К., 1991. – 200с.
1516065
  Касіян В.І. Українська дожовтнева реалістична графіка / В. Касіян, Ю Турченко. – Київ : Вид. АН Української РСР, 1961. – 192, [3] с., 30 л. іл. : 60 л., іл


  Турченко Юрій Якович (1923- ?)
1516066
  Богомолець О.В. Українська домашня ікона : монографія / О.В. Богомолець. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 517, [3] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-489-399-9
1516067
  Білецький Л. Українська драма / Леонід Білецький. – Львів : Hакладом авт. ; З друк. Видавн. Спілки "Діло", 1922. – 23 с.
1516068
  Овчаренко Е. Українська драма у Франції // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 жовтня (№ 43). – С. 8


  "Сучасний український драматург Неда Неждана нещодавно побувала у Франції, де долучилася до кількох проєктів, що сприяють поглибленню українсько-французьких культурних зв"язків."
1516069
  Грицай М.С. Українська драматургія 17-18 ст. : Посібник для студ. / М.С. Грицай. – Київ : Вища школа, 1980. – 199с.
1516070
  Грицай М.С. Українська драматургія XVII-XVIII ст. : навчальний посібник / М.С. Грицай. – Київ : Вища школа, 1974. – 200 с.
1516071
  Синявська Л.І. Українська драматургія кінця XIX - початку XX століття: комунікативні стратегії : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Синявська Леся Іванівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 37 назв
1516072
  Жулинський М.Г. Українська духовна атмосфера за інтелектуальним барометром Юрія Шевельова // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 424-429. – ISBN 978-966-00-0899-6
1516073
  Гнатюк О. Українська духовна бароккова пісня / О. Гнатюк. – Варшава; Київ, 1994. – 188с. – ISBN 5-7707-6994-4
1516074
  Бурім Д. Українська еміграція в епістолярних джерелах: Листи Дмитра Дорошенка до Миколи Стороженка (1925-1928) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 438-530. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1516075
  Сергійчук В. Українська еміграція в часі, просторі, та у зв"язку з Батьківщиною // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 4-11 березня (№ 9/10). – С. 4-5


  Майбутніх істориків на нову освітню програму в КНУ імені Тараса Шевченка запрошує професор Володимир Сергійчук.
1516076
   Українська еміграція у польському дзеркалі // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 413-414, липень-серпень : липень-серпень. – С. 31-32
1516077
  Наріжний Симон Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919-1939 : Матеріали, зібрані С.Наріжним до частини другої / Наріжний Симон; Нац.комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 272с. – ISBN 966-7018-19-9
1516078
  Пеньковська М. Українська жінка в огні революції // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Серпень (число 8). – С. 1


  Вийшла друком книжка "Жінки у Визвольній війні: історії, біографії, спогади. 1917 - 1930".
1516079
  Тимошик М.С. Українська журналістика в діаспорі: Велика Британія : монографія / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2021. – 510, [2] с. : іл., табл. – Імен. покажчик : с. 489-500. - Зміст, резюме англ. – Бібліогр.: с. 507-510 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7821-72-2


  У пр. № 1737358 напис: Ми ніколи не зможемо осягнути Місію і Чин української національної журналістики в набутті і ствердженні Української державності без пізнання її зневаженої досі галузки в діаспорі. Бібліотеці Шевченкового університету, де ...
1516080
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць. – Київ : Центр вільної преси. – ISBN 966-7181-44-8
Вип. 4. – 2000. – 117с.
1516081
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-294-186-0
Вип. 5. – 2001. – 131с.
1516082
  Георгієвська В. Українська журналістика в умовах багатопартійності (1917-1918 рр.) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті аналізується політична ситуація на Наддніпрянській Україні в 1917 - на початку 1918 рр., стверджується вплив партій соціал-демократичного спрямування (двох фракцій РСДРП, кадетів - Партії народної свободи, есерів). Розгортають діяльність ...
1516083
  Бочковський О.І. Українська журналістика на тлі доби / О.І. Бочковський, С. Сірополко. – Мюнхен, 1993. – 204с.
1516084
  Житарюк М. Українська журналістика у Великій Британії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 240-248. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324


  У рецензії професора Мар"яна Житарюка йдеться про книжкову наукову новинку монографію професора Миколи Тимошика "Українська журналістика в діаспорі: Велика Британія. Монографія. К.: Наша культура і наука, 2021. 512 с. – іл., ім. та предм. пок., ...
1516085
  Ткач М.М. Українська звичаєва культура : монографія / Микола Ткач ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. 582-591. – ISBN 978-617-7507-99-3
1516086
  Ткач М.М. Українська звичаєва культура : монографія / Микола Ткач ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2021. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. 582-591. – ISBN 978-617-7507-99-3
1516087
  Козак С. Українська змова і месіанізм. Кирило-Мефодіївське Братство / Стефан Козак ; [переклад і ред. Миколи Лесюка ; Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – 253, [1] с. – Пер. за вид.: Ukrainscy spiskowcy i mesjanisci. Bractwo Cyryla i Metodego / Stefan Kozak. Warszawa, 1990. - На тит. арк. екслібрис : Україна. Бібліотека Володимира Сергійчука. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-640-156-8
1516088
  Верховський В. Українська ідентичність для нього була невід"ємною від кримського походження // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2022. – № 1. – С. 4-5


  Леонід Петрович Пілунський — український політик, депутат ВР АР Крим. Голова Кримської крайової організації Народного Руху України з 1996 року.
1516089
  Степико М.Т. Українська ідентичність у глобалізованому світі / М.Т. Степико. – Харків : Майдан, 2020. – 256, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-372-770-7
1516090
  Петров В. Українська інтелігенція - жертва большевицького терору / [упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна ; за заг. ред., (ідея, вступ) Л. Івшиної]. – Вид. 2-ге. – Київ : Українська прес-група, 2014. – 63, [1] с. : портр. – Кн. описано за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-44-3
1516091
  Шарпатий В. Українська інтелігенція в добу формування сталінського режиму (1920-1923 рр.) // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 408-411. – ISBN 978-617-7196-23-4
1516092
  Діанова Н.М. Українська інтелігенція в контексті становлення модерної нації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (21). – С. 189-192. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1516093
  Яковлєв І. Українська інтелігенція в протистоянні русифікаторській політиці // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 325-328с. – ISBN 978-617-7046-59-1
1516094
  Марківська Л. Українська інтелігенція Волині у просвітянському русі міжвоєнного періоду (1917-1939 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 28-32
1516095
  Гаврилюк Ю. Українська інтелігенція довоєнного Перемишля // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 28 липня (№ 30). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1516096
  Світленко С. Українська інтелігенція Наддніпрянщини XIX ст. у контексті західноєвропейських інтелектуальних впливів // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 215-237. – ISBN 978-966-981-084-7
1516097
   Українська інтелігенція під судом КГБ : матеріали з процесів В. Чорновола, М. Масютка, М. Озерного та ін. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 246, [1] с. – Показник імен: с. 243-246. – ISBN 978-611-01-1827-9
1516098
  Жулинський М. Українська інтелігенція: рух до незалежності України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 19-31 серпня (№ 33-34)
1516099
   Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія : науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я ім. України П.Л. Шупика [та ін.] голов. ред. Щеглов Д.В. ; редкол.: Нетлюх А.М., Поліщук М.Є., Зорін М.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-
№ 1 (35). – 2021. – 71 c. – DOI 10.26683/2786-4855-2021-1(35) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1516100
   Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія : науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я ім. України П.Л. Шупика [та ін.] голов. ред. Щеглов Д.В. ; редкол.: Нетлюх А.М., Поліщук М.Є., Зорін М.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-
№ 2 (36). – 2021. – 82 c. – DOI 10.26683/2786-4855-2021-2(36) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1516101
  Москаленко А.А. Українська історична лексикологія / А.А. Москаленко. – Одеса, 1972. – 64 с.
1516102
  Мишанич Я. Українська історіографічна проза XVIII - першої половини XIX ст. в оцінці Михайла Максимовича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – С. 52-58. – ISSN 0236-1477
1516103
  Марченко М.І. Українська історіографія (з давніх часів до середини XIX ст.) / М.І. Марченко; М-во вищ. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відпов. ред. В.А. Дядиченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1959. – 256, [2] с.
1516104
  Лисенко О. Українська історіографія Другої світової війни: між закономірністю і парадоксом // Україна-Росія: діалог історіографій : матеріали міжнар. наук. конф. / Ін-т історії України НАН України ; Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту (Едмонтон) ; Сівер. ін-т регіон. дослідж. ; [редкол.: В.Ф. Верстюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Деснянська правда, 2007. – С. 143-156. – ISBN 978-966-502-387-6
1516105
  Кінащук О.Д. Українська історіографія міжвоєнного періоду про взаємини Війська Запорозького Низового та Росії у 1654-1775 рр. // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 77-86. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417
1516106
  Букет Є. Українська історія з японським шармом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 11


  Книга Володимира Святненка "Самурай. Українська історія".
1516107
  Яницький Т.Й. Українська капела бандуристів Північної Америки імені Тараса Шевченка як мистецький феномен (до сторіччя діяльності) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 177-182. – ISSN 2312-4679
1516108
  Єніна В.М. Українська квітка / В.М. Єніна. – Київ, 1959. – 356с.
1516109
  Єніна В.М. Українська квітка. / В.М. Єніна. – Київ, 1968. – 336с.
1516110
  Гриценко М.В. Українська класика як кросовер-література в ХХІ ст. // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 2 (156). – С. 323-328


  На матеріалі видань роману Ірини Вільде "Повнолітні діти".
1516111
   Українська козацька держава : витоки та шляхи історичного розвитку : до 350-річчя початку Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття. – Київ : Інститут історії України НАНУ. – ISBN 966-02-1742-0
Вип. 7. – 2000. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1516112
  Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині 17-18 ст. / О. Гуржій. – Київ, 1996. – 217с.
1516113
   Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань). – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – 198, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 5-7702-0775-2
1516114
  Варга Іштван Ч. Українська колективна монографія // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7 : Присвячено 60-літтю від дня народження І.П. Мегели 30 травня 2006 р. – С. 14-18


  Про І.П. Мегелу.
1516115
  Бандурка О. Українська кримінологія на шляху між минулим та майбутнім / О. Бандурка, О. Литвинов // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 20 серпня - 2 вересня (№ 33/34). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1516116
  Антонович Д. Українська культура / Дмитро Антонович. – Мюнхен : [б. в.], 1988. – 518 с.
1516117
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2001
1516118
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2001
1516119
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4/5. – 2001
1516120
   Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – 307, [1] с.
1516121
  Козаченко А.І. Українська культура: її минувшина й сучасність / Ант. Козаченко. – Харків : Пролетар, 1931. – 168 с.
1516122
  Удовік В. Українська культурна дипломатія в Японії / розмову вела Ольга Квасниця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 жовтня (№ 200/201)


  Другий секретар Посольства України в Японії, кандидат історичних наук Віолетта Удовік: "Нам необхідно забезпечувати постійну присутність в інформаційному просторі".
1516123
  Романчук В. Українська культурна парадигма на сторінках журналу "Універсум" (1993-2018) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (284), березень. – С. 35-42. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто ультурні процеси в Україні, зафіксовані впродовж 1993-2018 років на сторінках журналу "Універсум". Наголошено на важливому значенні національної культури для самоорганізації суспільствва в новітніх умовах
1516124
  Щербатюк О. Українська культурна традиція: деякі механізми збереження "власного" і парадокси їх усталення // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 78-84. – ISBN 966-530-115-2
1516125
  Коваль А.О. Українська лексика на позначення природи та ландшафту як об"єкт навчального лексикографування // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 74-78


  Стаття присвячена дослідженню української лексики на позначення природи та ландшафту та аналізу пропонованого корпусу лексики в аспекті навчального лексикографування. Статья посвящена исследованию украинской лексики на обозначение природы и ландшафта ...
1516126
  Москаленко А.А. Українська лексика першої половини ХІХ ст. / А.А. Москаленко. – Одеса, 1969. – 92с.
1516127
  Городенська К.Г. Українська лінгводидактична термінологія і сучасний фаховий дискурс // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 128-132. – ISSN 1682-3540


  Термінологія української лінгводидактики з 90-х рр. ХХ ст. формується в нерозривному зв"язку з розвитком національної лінгводидактики, що зумовлено насамперед розши- ренням теоретичних і практичних напрямів наукових досліджень із теорії та методики ...
1516128
  Данилюк Н.О. Українська лінгвофольклористика: історія, сучасний стан і перспективи розвитку // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 34-48. – ISSN 0027-2803
1516129
  Заїка Г.П. Українська лінія / Г.П. Заїка ; [наук. і відп. ред., післямова О.Б. Супруненко] ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археол. упр. культури Полтав. облдержадмін. – Київ-Полтава : Археологія, 2001. – 86, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 43-46, 85-86. – ISBN 966-95758-3-4
1516130
  Соловій В.В. Українська лірика 1990-2010-х років: метрика, ритміка, строфіка, фоніка : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Соловій Василь Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 206 арк. – Додатки: арк. 203-206. – Бібліогр.: арк. 179-202
1516131
  Копаниця Любов Миколаївна Українська лірична пісня:еволюція поетичного мислення : Дис...док.філолог.наук:10.01.07,10.01.01 / Копаниця Любов Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2000. – 479л. – Бібліогр.:429-479
1516132
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 11-е вид. – К., 1957. – 283с.
1516133
  Жук Н.Й. Українська література / Н.Й. Жук. – Изд. 10-е. – Київ, 1961. – 208с.
1516134
  Жук Н.Й. Українська література / Н.Й. Жук. – Изд. 13-е. – К., 1963. – 207с.
1516135
  Жук Н.Й. Українська література / Н.Й. Жук. – Изд. 15-е. – К., 1966. – 208с.
1516136
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 21-е вид. – К., 1967. – 280с.
1516137
  Жук Н.Й. Українська література / Н.Й. Жук. – Изд. 17-е. – К., 1968. – 207с.
1516138
  Білецький О.І. Українська література : хрестоматія для 9 класу / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – 22-е вид. – Київ : Радянська школа, 1969. – 447с.
1516139
  Бугайко Т.Ф. Українська література / Т.Ф. Бугайко. – К., 1970. – 752с.
1516140
  Жук Н.Й. Українська література / Н.Й. Жук. – Изд. 19-е. – К., 1970. – 208с.
1516141
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 23-е вид. – К., 1970. – 287с.
1516142
  Бугайко Т.Ф. Українська література / Т.Ф. Бугайко. – К., 1972. – 640с.
1516143
  Білецький О.І. Українська література : хрестоматія для 8 кл. / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – 27-е вид. – Київ, 1974. – 408с.
1516144
  Білецький О.І. Українська література : підручник для 8 кл. / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук. – Вид. 28-е. – Київ : Радянська школа, 1976. – 254 с.
1516145
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 30-е вид. – Київ, 1977. – 254с.
1516146
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 32-е вид. – К., 1979. – 208с.
1516147
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – 10-е вид. – К, 1979. – 240с.
1516148
  Білецький О.І. Українська література : хрестоматія для 8 кл. / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – 33-тє вид. – Київ : Радянська школа, 1981. – 438с.
1516149
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – К, 1983. – 275с.
1516150
  Лакиза М.П. Українська література / М.П. Лакиза. – Київ, 1983. – 448с.
1516151
  Лакиза М.П. Українська література / М.П. Лакиза. – К., 1984. – 448с.
1516152
  Грицай М.С. Українська література : Підручник для учнів / М.С. Грицай, В.Я. Неділько, І.О. Ладоня. – Київ : Вища школа, 1985. – 368с.
1516153
  Бандура О.М. Українська література : підручник для 5 класу / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – Вид. 16-те. – Київ : Радянська школа, 1986. – 223 с.
1516154
  Лакиза М.П. Українська література / М.П. Лакиза. – К., 1987. – 367с.
1516155
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Е.М. Курчнко. – Вид. 17. – К, 1988. – 223с.
1516156
  Білецький О.І. Українська література : підручник для 8 кл. / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук; за ред. О.І. Білецького. – 40-е вид. – Київ : Радянська школа, 1988. – 226с.
1516157
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – 18-те вид., перероб. і допов. – К, 1989. – 254с.
1516158
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, З.О. Шевченко. – К, 1989. – 238с.
1516159
  Лакиза М.П. Українська література / М.П. Лакиза. – К., 1989. – 366с.
1516160
  Лакиза М.П. Українська література : підручник для 8 класу / М.П. Лакиза, М.І. Машура, П.І. Фединець. – 12-те вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1991. – 446с.
1516161
  Бандура Українська література : 6 кл. / Бандура, Є.М. Кучеренко. – 19-те вид., перероб. і допов. – К, 1991. – 238с.
1516162
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – 20-те вид., перераб. і доп. – К, 1993. – 255с.
1516163
  Кононенко П.П. Українська література : підручник для підготовки молодших спеціалістів / П.П. Кононенко, М.І. Дубина, І.О. Ладоня. – 2е вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 1993. – 488 с. – ISBN 5-11-003576-8
1516164
  Гумницька А.Й. Українська література / А.Й. Гумницька, Є.М. Кучеренко. – Львов, 1993. – 288с.
1516165
  Воловець Л.І. Українська література / Л.І. Воловець, О.М. Дунаєва. – Львів, 1994. – 895с.
1516166
   Українська література : Матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27 серпня - 3 вересня 1990 р.). – Київ : Обереги, 1995. – 320с. – ISBN 5-8104-0055-8
1516167
  Цимбалюк В.І. Українська література : Підручник для 7 кл. Пробний / В.І. Цимбалюк. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 1995. – 543с. – ISBN 5-330-03050-1
1516168
  Задорожна С.В. Українська література / С.В. Задорожна, Н.І. Бернадська. – Київ, 1996. – 233с.
1516169
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – 22-ге вид. – К, 1997. – 254с.
1516170
  Цимбалюк В.І. Українська література : Підручник для 7 кл. / В.І. Цимбалюк. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 1997. – 543с. – ISBN 966040008
1516171
  Бандура О.М. Українська література : Підручник для 8 кл. / О.М. Бандура, Волошина Ніла. – 3-те вид.,переробл.і доп. – Київ : Освіта, 1997. – 384с. – ISBN 966-04-0009-8
1516172
   Українська література : Скорочена хрестоматія для 11 кл. згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 1999. – 192с. – ISBN 966-548-164-9
1516173
   Українська література : Скорочена хрестоматія для 9 кл. – Донецьк : БАО, 2000. – 176с. – ISBN 966-548-184-3
1516174
   Українська література : Універсальна хрестоматія. 5 -11 класи: У двох томах. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов. – ISBN 966-7177-74-2
Том 2. – 2000. – 544с.
1516175
   Українська література : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : профільний рівень / Григорій Семенюк, Микола Ткачук, Ольга Слоньовська [та ін.] ; за заг. ред. Г.Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – 413, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-04-0810-4
1516176
  Давиденко І. Українська література : комплексне вид. для підготовки до ЗНО : теорія в таблицях, тести, літ. аналіз творів : [посібник] / І. Давиденко, Ю. Дудар, Т. Матвійчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2022. – 177, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7910-94-6
1516177
  Уліщенко А.Б. Українська література 11 клас : Відповіді на екзаменаційні білети із текстами віршів для вивчення напам`ять / А.Б. Уліщенко, В.В. Уліщенко. – Харків : Торсінг, 2000. – 80с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-19-9
1516178
  Грицай М.С. Українська література 16-18 ст. і фольклор / М.С. Грицай. – Київ : Київський університет, 1969. – 114с.
1516179
  Мочернюк Н.Д. Українська література 20-30-х років XX століття у взаємодії з образотворчим мистецтвом: інтермедіальний дискурс : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 ; 10.01.05 / Мочернюк Наталія Дмитрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 421 арк. – Бібліогр.: арк. 14-17, 372-421
1516180
  Мочернюк Н.Д. Українська література 20-30-х років XX століття у взаємодії з образотворчим мистецтвом: інтермедіальний дискурс : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.05 / Мочернюк Наталія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1516181
  Грицай М.С. Українська література XVI-XVIII ст. фольклор / М.С. Грицай. – Київ, 1969. – 116с.
1516182
  Машура М.І. Українська Література в 7 класі. Посіб. для вчителів. / М.І. Машура, М.П. Лакиза. – К., 1983. – 153с.
1516183
  Микитась В.Л. Українська література в боротьбі проти унії: Дослідження. / В.Л. Микитась. – К., 1984. – 242с.
1516184
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2001
1516185
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2001
1516186
  Кравчук П.І. Українська література в Канаді / П.І. Кравчук. – Київ, 1964. – 154с.
1516187
  Яручик В. Українська література в Польщі: зародження, проблематика, новаторство // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (760/761), липень - серпень. – С. 64-69
1516188
   Українська література в російській критиці кінця ХІХ-початку ХХ ст.. – Київ : Наукова думка, 1980. – 416с.
1516189
  Бугайко Т.Ф. Українська література в середній школі. / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – К., 1955. – 372с.
1516190
   Українська література в системі літератур Європи і Америки ( 19 - 20 ст.). – Київ : Заповіт, 1997. – 264с. – ISBN 966-72-72-08-7
1516191
  Мишанич О.В. Українська література другої половини XVIIIст. і усна народна творчість / О.В. Мишанич; Акад. наук УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [відпов. ред. М.Є. Сиваченко]. – Київ : Наукова думка, 1980. – 342, [2] с.
1516192
  Жук Н.Й. Українська література кінця 19 - початку 20 століття / Н.Й. Жук. – Київ, 1959. – 108с.
1516193
  Тарнавська Марта. Українська література на конференції канадських славістів // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.112
1516194
  Гончар О.І. Українська література передшевченківського періоду і фольклор / О.І. Гончар; АН УРСР.Ін-тут літ-ри ім Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1982. – 312 с.
1516195
  Білецький О.І. Українська література серед інших слов"янських літератур / О.І. Білецький, 1958. – 31с.
1516196
  Дармограй М.І. Українська література у критиці Німецької Демократичної Республіки = Ukrainische Literatur in der Kritik der Deutschen Demokratischen Republik : хрестоматія для гуманітарних ф-тів вузів / М.І. Дармограй; упорядкування, втуп. стаття та примітки М.І. Дармограя. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1969. – 160 с. – Парал. тит. арк. нім. мовою
1516197
   Українська література у портретах і довідках. Давня література - література ХІХ ст. : довідник. – Київ : Либідь, 2000. – 360 c. – ISBN 966-06-0147-6
1516198
  Яблонська О. Українська література як державна стратегія України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (758), травень. – С. 2-3
1516199
  Кирилюк Е.П. Українська література. / Е.П. Кирилюк. – 2-е вид. – К.Одеса, 1936. – 120с.
1516200
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – К., 1949. – 296с.
1516201
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 7-е вид. – К., 1953. – 343с.
1516202
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 9-е вид. – К., 1955. – 283с.
1516203
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 12-е вид. – К., 1958. – 282с.
1516204
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 13-е вид. – К., 1965. – с.
1516205
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 18-е вид. – К., 1965. – 288с.
1516206
  Бугайко Т.Ф. Українська література. / Т.Ф. Бугайко. – К., 1969. – 752с.
1516207
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – 23-е вид. – К., 1970. – 448с.
1516208
  Білецький О.І. Українська література. : підручник для 8 класу / О.І. Білецький. – 37-е вид. – Київ : Радянська школа, 1984. – 239с.
1516209
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 39-е вид.змін. – К., 1986. – 222с.
1516210
  Кирилюк Є.П. Українська література. [п"ятий клас] : підручник для середньої школи / Є. Кирилюк і Ф. Якубовський. – Київ ; Одеса : Радянська школа, 1935. – 88 с.
1516211
  Бандура О.М. Українська література. 5 кл. / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – Вид. 4-е. – К, 1973. – 266с.
1516212
   Українська література. Білети та відповіді.11 клас : Опорні слова на пам"ять:Вірші напам"ять:Вкладка тез відповідей. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 64с. – ISBN 966-7437-55-8
1516213
  Задорожна С.В. Українська література. Запитання і відповіді / С.В. Задорожна, Н.І. Бернадська. – Київ : Femina, 1996. – 232 c.
1516214
  Богданець Н.І. Українська література. Нові імена. : Посібник-хрестоматія. 11 клас / Н.І. Богданець. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 2000. – 368с. – ISBN 966-7177-81-5
1516215
   Українська література. Хрестоматія для 10 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 944с. – ISBN 966-548-119-3
1516216
   Українська література. Хрестоматія для 7 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 496с. – ISBN 966-548-174-6
1516217
   Українська література. Хрестоматія для 8 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 1999. – 496с. – ISBN 966-548-144-4
1516218
   Українська література. Хрестоматія для позакласного читання. 5 клас. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1998. – 160с. – ISBN 966-7177-18-1
1516219
  Шингоф І.Л. Українська література. Хрестоматія. 6 клас / І.Л. Шингоф. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1999. – 272с. – ISBN 966-7177-38-6
1516220
  Шингоф І.Л. Українська література. Хрестоматія. 7 клас / І.Л. Шингоф; За заг.ред.А.П.Загнітка. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1999. – 352с. – ISBN 966-7177-38-6
1516221
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 7-ме вид., змінене. – К., 1988. – 304с.
1516222
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – К., 1991. – 415с.
1516223
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 9-е вид., перероб. – К., 1993. – 415с.
1516224
  Кирилюк Е.П. Українська література.Підручник для середньої школи / Е.П. Кирилюк. – Київ-Одеса, 1935. – 120с.
1516225
  Лакиза М.О. Українська література: для 9 кл. / М.О. Лакиза. – Київ, 1979. – 296 с.
1516226
  Кирилюк Є.П. Українська література: Підручник для середньої школи. / Є.П. Кирилюк, Ф. Якубовський. – Київ-Одеса, 1935. – 88с.
1516227
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 серпня (№ 15). – 2019. – 20 с.
1516228
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
6 грудня (№ 24). – 2019. – 20 с.
1516229
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 листопада (№ 22). – 2019. – 20 с.
1516230
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 жовтня (№ 20). – 2019. – 20 с.
1516231
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
13 вересня (№ 18). – 2019. – 20 с.
1516232
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 жовтня (№ 21). – 2019. – 20 с.
1516233
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
27 вересня (№ 19). – 2019. – 20 с.
1516234
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
29 березня (№ 6). – 2019. – 20 с.
1516235
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
3 липня (№ 13). – 2020. – 20 с.
1516236
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
13 березня (№ 5). – 2020. – 20 с.
1516237
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
17 липня (№ 14). – 2020. – 20 с.
1516238
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 червня (№ 12). – 2020. – 20 с.
1516239
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
22 травня (№ 10). – 2020. – 20 с.
1516240
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 жовтня (№ 21). – 2020. – 20 с.
1516241
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28 лютого (№ 4). – 2020. – 20 с.
1516242
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28 серпня (№ 17). – 2020. – 20 с.
1516243
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
31 липня (№ 15). – 2020. – 20 с.
1516244
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
31 січня (№ 2). – 2020. – 20 с.
1516245
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 липня (№ 13). – 2021. – 20 с.
1516246
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
3 грудня (№ 24). – 2021. – 20 с.
1516247
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
7 травня (№ 9). – 2021. – 20 с.
1516248
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
12 лютого (№ 3). – 2021. – 20 с.
1516249
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
12 березня (№ 5). – 2021. – 20 с.
1516250
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
15 січня (№ 1). – 2021. – 20 с.
1516251
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
17 грудня (№ 25). – 2021. – 20 с.
1516252
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
18 червня (№ 12). – 2021. – 20 с.
1516253
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 листопада (№ 23). – 2021. – 20 с.
1516254
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
21 травня (№ 10). – 2021. – 20 с.
1516255
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
24 вересня (№ 19). – 2021. – 20 с.
1516256
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
26 березня (№ 6). – 2021. – 20 с.
1516257
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
31 грудня (№ 26). – 2021. – 20 с.
1516258
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 лютого (№ 3). – 2022. – 20 с.
1516259
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 січня (№ 1). – 2022. – 20 с.
1516260
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28 січня (№ 2). – 2022. – 20 с.
1516261
  Тарнашинська Л.Б. Українська літературна еміграція: моделі "відсутньої присутності" в материковому письменстві // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 358-368. – ISSN 2520-2103
1516262
  Дибовська О.В. Українська літературна казка кінця XX - початку XXI століття: поетика хронотопу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Дибовська Олеся Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1516263
  Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова / М.А. Жовтобрюх. – Київ, 1984. – 255с.
1516264
  Бибик С.П. Українська літературна мова в науковому світогляді Світлани Яківни Єрмоленко // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 11-23. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
1516265
  Москаленко А.А. Українська літературна мова після Жовтня (загальний огляд) / А.А. Москаленко. – Київ, 1965. – 39с.
1516266
   Українська любовна лірика : [любовна лірика укр. класиків] / [голов. ред. О.С. Кандиба ; художник: Олеся Вакуленко]. – Харків : Vivat, 2017. – 316, [2] с. : іл. – (Серія "Мініатюри"). – ISBN 978-617-690-360-4


  Авт. змісту: М. Чурай, С. Климовський, І. Котляревський, В. Забіла, М. Шашкевич, Т. Шевченко, К. Думитрашко, О. Афанасьєв-Чужбинський, М. Костомаров, Л. Глібов, С. Руданський, Ю. Федькович, М. Старицький, І. Франко, Б. Грінченко, Л. Українка, М. ...
1516267
  Розінкевич Н.В. Українська мандрівна проза початку XXI століття: тематика, проблематика, поетика : автореф. дис. ... канд.філол. наук : 10.01.01 / Розінкевич Наталія Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1516268
  Крючков Г.Г. Українська Марсельєза Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (24). – С. 5-15
1516269
  Любовець Н.І. Українська мемуаристика XII-XVIII ст.: біографічна складова // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 51-97
1516270
  Черкашина Т. Українська мемуарно-автобіографічна проза: історія розвитку // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (752), листопад. – С. 43-48
1516271
  Маланчук-Рибак Українська мистецтвознавча медієвістика у вищій школі 1960-1980-х років: межі можливого // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 377-383. – ISSN 2218-0567


  Роздуми над науковим доробком Якима Запаско.
1516272
   Українська митниця - 2 : Довідник (Збірник нормативних та законодавчих документів). – Київ : Лібра, 1997. – 600с. – ISBN 966-7035-25-5
1516273
  Войтович В.М. Українська міфологія / Валерій Войтович. – Вид. 5-те. – Київ : Либідь, 2017. – 662, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 642-663 та в кінці ст. – ISBN 978-966-06-0592-3
1516274
  Ющук І. Українська мова - державна // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 44). – С. 1-3
1516275
  Ющук І. Українська мова - державна // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (768), березень. – С. 49-54


  У статті автор розглядає роль мови в суспільстві, у його політичному, культурному й економічному розвиткові. Особливу увагу приділяє державній мові як націєтвірному чиннику, одному з основних атрибутів держави.
1516276
  Козачук Г.О. Українська мова - для абітурієнтів : Навчальний посібник / Г.О. Козачук. – Київ : Вища школа, 1993. – 272 с.
1516277
  Козачук Г.О. Українська мова - для абітурієнтів : навч. посібник для абітурієнтів та слухачів підготовчих відділень вузів / Г.О. Козачук. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вища школа, 1995. – 272с. – ISBN 5-11-004199-7
1516278
  Козачук Г.О. Українська мова - для абітурієнтів : Навч. посібник для абітурієнтів та слухачів підгот. від-нь вузів / Г.О. Козачук. – 2-ге вид.. стер. – Київ : Вища школа, 1997. – 272 с. – ISBN 5-11-004199-7
1516279
  Лизанчук В. Українська мова - життя державного основа // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 126-130. – ISBN 978-617-7196-23-4
1516280
  Піддубний С.В. Українська мова - мова вільних людей / Сергій Піддубний. – 2-ге уточн. і допов. вид. – Київ : Стебеляк, 2020. – 205, [3] с. : іл. – Унікальні факти про укр. мову, слово, літеру, пісню. – ISBN 978-966-1635-80-6
1516281
  Ящембська І. Українська мова - призначення і доля Любові Мацько // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.59-62. – ISSN 0130-5263
1516282
  Кравченко А. Українська мова - це чинник нашої безпеки, або 22-й конкурс успішно розпочато! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 4 грудня (№ 24)
1516283
  Бойків І. Українська мова : кн. для гуртків савоосвіти / І. Бойків, Н. Малеча. – 3-тє вид. – Москва : Центр. вид. народів СРСР, 1931. – 6, 282 с.


  Автор: Малеча Нестор Михайлович (1887-1979)
1516284
  Матійченко О. Українська мова / О. Матійченко. – Харків, 1932. – 48с.
1516285
  Геник-Березовський Українська мова / Геник-Березовський. – Братислава, 1961. – 204с.
1516286
  Леонова М.В. Українська мова / М.В. Леонова, Н.Т. Рудик. – Киев, 1961. – 276с.
1516287
  Мартиненко А.П. Українська мова / А.П. Мартиненко, О.Я. Сарнацька. – Київ, 1962. – 207с.
1516288
  Несмєлова Т.А. Українська мова / Т.А. Несмєлова, О.С. Дудкіна. – 4-е изд. – Київ, 1967. – 195с.
1516289
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – Київ, 1972. – 160с.
1516290
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 2- ге вид. – Київ, 1972. – 248с.
1516291
  Блик О.П. Українська мова : 5 клас / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 4- те вид. – Київ, 1974. – 288с.
1516292
  Блик О.П. Українська мова : 6 клас / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 3- тє вид. – Київ, 1974. – 160с.
1516293
  Медушевський А.П. Українська мова : 8 клас / А.П. Медушевський. – 2-е вид. – Київ, 1974. – 127с.
1516294
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський. – 3-е вид. – Київ, 1975. – 128с.
1516295
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 4-те вид. – Київ, 1975. – 160с.
1516296
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 5-те вид. – Київ, 1975. – 288с.
1516297
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 5- те вид. – Київ, 1976. – 160с.
1516298
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 6- те вид. – Київ, 1976. – 288с.
1516299
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 9-те вид. – Київ, 1979. – 296с.
1516300
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 13-те вид. – Київ, 1983. – 304с.
1516301
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 14-те вид.перероб. – Київ, 1984. – 289с.
1516302
  Кадомцева Л.О. Українська мова / Л.О. Кадомцева. – Київ, 1985. – 127с.
1516303
  Блик О.П. Українська мова : 5-6 кл. / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 17-те вид. – Київ, 1986. – 289с.
1516304
  Городівський В.М. Українська мова / В.М. Городівський, А.А. Бурдейна. – Київ, 1987. – 176с.
1516305
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – Київ, 1988. – 287с.
1516306
  Білецька М.А. Українська мова : Підручник для 2-го кл. чотириріч. почат. шк. / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1989. – 174 с.
1516307
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 19-те вид. – Київ, 1989. – 288с.
1516308
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 20-те вид. – Київ, 1990. – 287с.
1516309
  Кононенко П.П. Українська мова : Навч. посіб. для вступ. до вузів / П.П. Кононенко. – Київ, 1990. – 224с.
1516310
  Кононенко П.П. Українська мова : Навч. посіб. для вступ. до вузів / П.П. Кононенко. – 2-е вид., стереотип. – Київ, 1991. – 224с.
1516311
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 21-е вид. – Київ, 1991. – 285с.
1516312
  Білецька М.А. Українська мова : Підручник ля 1-го кл. триріч. почат. шк. / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1992. – 222с.
1516313
  Кононенко П.П. Українська мова : Навч. посібник / П.П. Кононенко, Л.О. Кадомцева, Л.І. Мацько. – 3-тє вид. – Київ : Либідь, 1992. – 224с. – ISBN 5-325-00309-7
1516314
  Горяний В.Д. Українська мова / В.Д. Горяний. – Київ, 1992. – 190с.
1516315
  Горпинич В.О. Українська мова : підручник для педучилищ / В.О. Горпинич, В.Д. Горяний. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004117-2
Ч. 2. – 1993. – 239 с.
1516316
  Вінницька В.М. Українська мова : Практич. курс грам. для студ.-іноземц. / В.М. Вінницька, Н.П. Плющ. – Київ : Правда Ярославичів, 1997. – 244 с. – ISBN 966-95249-3-8
1516317
   Українська мова : Підр. для 8-го кл. шкіл з рос. мовою навч. / О.М. Бєляєв, М.І. Пентилюк, Л.М. Симоненкова, Т.П. Симоненкоа; О.М. Бєляєв, М.І. Пентилюк, Л.М Симоненкова., Т.П. Симоненкоа. – 5-те вид. – Київ : Освіта, 1997. – 112 с. – ISBN 966-04-0083-7
1516318
  Олійник О. Українська мова : Підручник для 10-11 класів середньої школи / О. Олійник. – Київ : Вікторія, 1998. – 464 с. – ISBN 966951522
1516319
  Міляновський Є. Українська мова : Синтаксис, пунктуація та розвиток зв"язного мовлення, 11 клас / Є. Міляновський, Л. Паламарчук. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 96с. – ISBN 966-562-119-Х
1516320
   Українська мова : тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посібник / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; укладач О.М. Присяжнюк. – Київ : Персонал, 2016. – 47, [1] с. – Бібліогр.: с. 46-47. – ISBN 978-617-02-0241-3
1516321
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Інститут української мови НАН України, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2 (70). – 2019. – 167, [6] с. – Резюме укр., англ. мовами
1516322
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (73). – 2020. – 169, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
1516323
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Інститут української мови НАН України, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3 (75). – 2020. – 134, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1516324
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Інститут української мови НАН України, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4 (76). – 2020. – 124, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1516325
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (77). – 2021. – 144, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
1516326
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2 (78). – 2021. – 146, [2] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1516327
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3 (79). – 2021. – 150, [2] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1516328
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4 (80). – 2021. – 152, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
1516329
  Чавдаров С.Х. Українська мова : другий клас : підручник для восьмирічної школи / С. Чавдаров, проф. – 5-е вид. – Київ : Радянська школа, 1964. – 120 с. : мал.
1516330
  Білецька М.А. Українська мова в 2-му класі чотирирічної початкової школи / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1987. – 125с.
1516331
  Цар І.М. Українська мова в мовних практиках молодих переселенців зі Сходу України та Криму // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 22, т. 7 (202). – С. 36-43. – ISSN 2522-493Х
1516332
  Масенко Л. Українська мова в освіті: правові аспекти // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 156-162
1516333
  Шумицька Г.В. Українська мова в полілінгвальному просторі Закарпаття // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (77). – С. 3-19. – ISSN 1682-3540
1516334
  Лобода В.В. Українська мова в таблицях : довідник / В.В. Лобода, Л.В. Скуратівський. – Київ : Либідь, 1993. – 239 с.
1516335
  Литвин І.В. Українська мова в таблицях : Hавч. посібн. для серед.загальноосвіт.шкіл / І.В. Литвин, С.І. Литвин. – Київ : Експрес-об"ява, 1998. – 72 с. – ISBN 9667111172
1516336
  Зборовський А. Українська мова в Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 11-23 лютого (№ 7/8)


  Монографія Юлії Макарець "Статус і стан української мови в незалежній Україні: соціолінгвістичний вимір".
1516337
  Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посібник для вступників до ВНЗ / Г.О. Козачук. – 3-тє вид., стер. – Київ : Вища школа, 2001. – 272 с. – ISBN 966-642-019-8
1516338
  Панасюк К. Українська мова для військовиків (до виходу в світ у національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного навчального посібника-практикуму) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Кочан, Н. Станкевич, З. Мацюк [та ін]. – Львів, 2017. – Вип. 13. – С. 129-132. – ISSN 2078-5119
1516339
  Голосовська Г.Г. Українська мова для всіх : навч. посібник / Галина Голосовська. – 2-ге вид., випр., допов. – Київ : Академія, 2015. – 207, [1] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 207. – (Alma-mater+). – ISBN 978-966-580-471-0
1516340
  Жовтобрюх М.А. Українська мова для заочників педучилищ / М.А. Жовтобрюх. – Київ; Львів, 1947. – 48с.
1516341
  Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори / І.Г. Матвіяс. – Київ, 1990. – 168 с.
1516342
   Українська мова і література в Київському університеті : збірник наукових студій, присвячених 80-річчю кафедр україністики. – Київ : Видавничий центр "Просвіта", 1999. – 158, [2] с.
1516343
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6 (193), червень 2019. – 2019. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1516344
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8 (194/195), липень - серпень 2019. – 2019. – 96 c. включ. обкл. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1516345
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2 (213), березень - квітень 2021. – 2021. – 64 с., включ. обкл. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1516346
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3 (214), травень - червень 2021. – 2021. – 64 c. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1516347
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4 (215), липень - серпень 2021. – 2021. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1516348
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6 (217), листопад - грудень 2021. – 2021. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1516349
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2001. – 84 с.
1516350
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 3 (144). – 2019. – 64 с.
1516351
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 4 (145). – 2019
1516352
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 4 (151). – 2020. – 60 с., включ. обкл.
1516353
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 3 (156). – 2021. – 64, [1] с.
1516354
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 4 (157). – 2021. – 64 с., включ. обкл.
1516355
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 6 (159). – 2021. – 60 с.
1516356
  Масенко Л. Українська мова і Росія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (756), березень. – С. 42-43
1516357
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 2001
1516358
   Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – 518, [2] с., [1] арк. портр. : портр., табл. – Анот. ст. англ. - Зміст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1516359
   Українська мова та література. – Київ, 2000
1516360
  Авраменко О.М. Українська мова та література : довідник : завдання в тестовій формі. / О.М. Авраменко, М.Б. Блажко. – Київ : Грамота. – ISBN 978-966-349-337-4
Ч. 1. – 2011. – 551, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 548
1516361
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Червень (№ 6). – 2019. – 90 с.
1516362
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Серпень (№ 8). – 2019. – 90 с.
1516363
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Лютий (№ 2). – 2020. – 90 с.
1516364
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Березень (№ 3). – 2020. – 78 с.
1516365
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Квітень (№ 4). – 2020. – 78 с.
1516366
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Червень (№ 6). – 2020. – 78 с.
1516367
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Вересень - жовтень (№ 9/10). – 2020. – 118 с.
1516368
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Листопад - грудень (№ 11/12). – 2020. – 118 с.
1516369
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Листопад - грудень (№ 11/12) : Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах. – 2021. – 114 с.
1516370
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Січень - лютий (№ 1/2) : Шевченко поміж нас. – 2022. – 116 с.
1516371
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Березень - квітень (№ 3/4) : Морфологія або частина мови. – 2022. – 116 с.
1516372
  Русинко-Бомбик Українська мова та українське мовознавство в Чехословаччині міжвоєнної доби : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Русинко-Бомбик Любов Михайлівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Ужгород, 2019. – 246 арк. – Бібліогр.: арк. 199-246
1516373
  Русинко-Бомбик Українська мова та українське мовознавство в Чехословаччині міжвоєнної доби : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Русинко-Бомбик Любов Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1516374
  Німчинов К. Українська мова у минулому і тепер // Історія української мови : Хрестоматія / Упоряд. Єрмоленко С.Я. – Київ : Либідь., 1996. – С. 180-190. – ISBN 5-325-00794-7
1516375
  Гонтар М.О. Українська мова у сфері торгівлі й послуг очима українців: очікування й реальність // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 22, т. 7 (202). – С. 30-36. – ISSN 2522-493Х
1516376
  Цицалюк Н.М. Українська мова як державна і актуальні проблеми ії функціонування в сучасній соціокультурній ситуації // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 8 (144). – С. 437-442
1516377
  Вінницька В.М. Українська мова як іноземна : підручник / В.М. Вінницька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Кн. 1 : Розмовно-фонетичний курс. – 2020. – 184, [2] с. : іл., табл.
1516378
  Вінницька В.М. Українська мова як іноземна : підручник / В.М. Вінницька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Кн. 2 : Розмовно-граматичний курс. – 2020. – 275, [1] с. : іл., табл.
1516379
  Грицева А.П. Українська мова як іноземна у системно-функціональному описанні // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 184-188
1516380
  Любашенко О. Українська мова як мова фаху, науки і навчальний предмет в університеті / О. Любашенко, Л. Ткаченко // Україна. Наука і культура / НАН України ; Т-во "Знання" України ; Мала акад. наук України ; ред. рада: А. Загородній, С. Довгий, В. Кремень [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 320-324. – ISSN 0206-8001
1516381
  Кримський А. Українська мова, звідкіля вона взялася і як розвивалася // Історія української мови : Хрестоматія / Упоряд. Єрмоленко С.Я. – Київ : Либідь., 1996. – С. 16-37. – ISBN 5-325-00794-7
1516382
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-го класів восьмиріч. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 7-е вид. – Київ
Ч.1. – 1962. – 272с.
1516383
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-го класів середн. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 2-е вид. – Київ
Ч.1. – 1957. – 272с.
1516384
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-го класів середн. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 3-е вид. – Київ
Ч.1. – 1958. – 272с.
1516385
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-х класів восьмиріч. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулин. – 10-е вид. – Київ
Ч.1. – 1966. – 272с.
1516386
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-х класів восьмиріч. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулин. – 11-е вид. – Київ
Ч.1. – 1967. – 272с.
1516387
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-7-го класів середн. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 6-е вид. – Київ
Ч.1. – 1961. – 280с.
1516388
   Українська мова. Практикум : Практикум. – Київ : Либідь, 1990. – 224с. – ISBN 5-11-001673-9
1516389
   Українська мова. Словник-довідник / А.П. Загнітнко, В.Д. Познанська, Н.А. Митько, Т.О. та ін. Лук"янчук. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1998. – 144с. – ISBN 966-7177-61-0
1516390
  Кобцев Д.А. Українська мова.11 клас : Перекази: посіб. для термінової підгот. до екзам з текстами екзамен. переказів / Д.А. Кобцев. – Харків : Торсінг, 2000. – 80 с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-21-0
1516391
  Костюк С. Українська мова: критерії, показники, рівні сформованості міжкультурної компетентності міжкультурної комунікації студентів-іноземців // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 19. – С. 157-177. – ISSN 2305-3852
1516392
  Козачук Г.А. Українська мова: практикум : навчальний посібник / Г.А. Козачук. – Київ : Вища школа, 1991. – 396 с.
1516393
  Світленко С. Українська модерна нація: чинники формування та становлення наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 12-69. – ISBN 978-966-981-084-7
1516394
  Шандор Л. Українська монографія про Моріца // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7 : Присвячено 60-літтю від дня народження І.П. Мегели 30 травня 2006 р. – С. 34-36


  Про І. Мегелу.
1516395
  Рудницький Антін Українська музика = Ukrainian music : історико-критичний огляд / Рудницький Антін. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1963. – 406 с. : іл.
1516396
   Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: О. Катрич, Н. Сиротинська, Т. Мазепа [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 1 (31). – 2019. – 135, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1516397
   Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: О. Катрич, Н. Сиротинська, Т. Мазепа [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 2 (32). – 2019. – 152 с. – DOI: 10.33398/2224-0926-2019-32-2 - Резюме укр., англ. мовами
1516398
   Українська музика = Ukrainian music : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури та інформ. політики України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: Н. Сиротинська, І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 2 (40). – 2021. – 131, [1] c. – DOI: 10.33398/2224-0926-2021-2-40 - Резюме укр., англ. мовами
1516399
   Українська музика: історичний, теоретичний та культурологічний дискурси : колект. монографія / [І. Сікорська, О. Кушнірук, А. Азарова та ін.] ; [наук. керівник теми: Анатолій Калениченко] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2019. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 354-367 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9107-2
1516400
   Українська музична культура: глобалізаційні виклики та національні реалії : колект. монографія / [В. Кузик, А. Азарова, С. Василик та ін.] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2019. – 415, [1] с. : іл., нот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9108-9
1516401
  Гордійчук М.М. Українська музична Ленініана / М.М. Гордійчук. – Київ, 1970. – 48с.
1516402
  Рендюк Т. Українська надзвичайна дипломатична місія в Румунії. 1919 рік // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 98-119. – ISBN 978-617-7631-10-0


  До 100-річчя українсько-румунських дипломатичних відносин.
1516403
  Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія : (історико-етнографічне дослідження) / Л.Ф. Артюх ; АН УССР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1977. – 152, [4] с.
1516404
  Требик О.С. Українська народна кумулятивна казка: структурні особливості та персонажний код : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Требик Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2019. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
1516405
  Будівський П.О. Українська народна лірика про сім"ю та побут / П.О. Будівський. – К, 1993. – 128с.
1516406
  Нікольченко Т.М. Українська народна пісенність буремних років (пісні полону Другої світової війни) / Т.М. Нікольченко, М.В. Нікольченко // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 62-74. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
1516407
  Степанченко О.Л. Українська народна пісня в записах І.Я. Франка / О.Л. Степанченко, Ю.Л. Степанченко // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 311-316
1516408
   Українська народна поетична творчість. – Київ : Радянська школа
Т.1 : Дожовтневий період. – 1958. – 816 с.
1516409
  Бріцина О.Ю. Українська народна соціально-побутова казка / О.Ю. Бріцина. – К., 1989. – 150с.
1516410
  Березовський І.П. Українська народна творчість / І.П. Березовський. – К, 1973. – 152с.
1516411
  Садовенко С.М. Українська народна художня культура в контексте наукового знання: культурологічні аспекти концептуалізації // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 46-59. – ISSN 2225-7586
1516412
  Грицай М.С. Українська народно-поетична творчість / М.С. Грицай, В.Г. Бойко, Л.Ф. Дунаєвська; За ред проф. М.С. Грицая. – Київ : Вища школа, 1983. – 360 с.
1516413
  Радзієвська В. Українська наука фінансується, як один топовий університет у Європі // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 6 (609), 10 лютого 2022. – С. 32-35
1516414
  Данилишин Б. Українська наука: час змінюватися! Чотири визначальні кроки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12-13 червня (№ 108/109). – С. 10-11
1516415
   Українська наукова школа глобалістики (лідер - акад. НАН України О.Г. Білорус) // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 328-344. – ISBN 978-966-02-8705-1
1516416
   Українська наукова школа фінансово-монетарного регулювання економіки (лідер - чл.-кор. НАН України А.І. Даниленко) // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 345-366. – ISBN 978-966-02-8705-1
1516417
  Білоус О. Українська національна ідентичність у контексті інформаційно-психологічної агресії // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – C. 208-211. – ISBN 978-617-7196-23-4
1516418
  Піскун В. Українська національна ідея в контексті візії "і де "я"?" // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1516419
  Вертій О. Українська національна ідея Івана Франка: духовні виміри // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2017. – Рік вид. 65, № 2. – С. 34-43. – ISSN 0419-8131
1516420
  Вовканич С.Й. Українська національна ідея та основи державотворення : публіцистика : твори у 2 т. / Степан Вовканич. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-919-682-8
Т. 1. – 2021. – 543, [1] с., [4] арк. іл. : портр., іл. – Бібліогр. в кінці ст.
1516421
  Вовканич С.Й. Українська національна ідея та основи державотворення : публіцистика : твори у 2 т. / Степан Вовканич. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-919-714-6
Т. 2. – 2021. – 574, [2] с., [4] арк. іл. : портр., іл.
1516422
  Новиченко Л.М. Українська національна куьлтура / Л.М. Новиченко. – Київ, 1990. – 46с.
1516423
  Городинський З. Українська Національна Рада / З. Городинський. – К., 1993. – 130с.
1516424
  Городиський З. Українська Національна Рада / З. Городиський. – К., 1993. – с.
1516425
  Сергійчук В.І. Українська Національна Рада Петрограда як перша структура майбутнього дипломатичного корпусу УНР // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 41-43
1516426
  Павлишин О. Українська Національна Рада як тимчасовий парламент ЗУНР // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10/12, жовтень - грудень. – С. 144-154
1516427
  Глевацька Л. Українська нація в роботах Сергія Мартинюка та презентація книги "Пишаюсь, що я українець або лелеки рідним гніздам не зраджують" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2022. – 29 грудня 2021 - 11 січня 2022 (№ 1/2)
1516428
  Даниленко В. Українська незалежність як історична неминучість / В. Даниленко, В. Коцур // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (559), липень - серпень. – С. 4-22. – ISSN 0130-5247
1516429
  Андрущенко В. Українська освіта в європейському просторі // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 738-757. – ISBN 978-617-7631-10-0


  Проаналізовано сутність української національної системи освіти, роль її провідних представників у створенні унікальної платформи, яка має важливе значення для розвитку європейського освітнього поля.
1516430
   Українська педагогічна бібліографія : Покажчик літератури, 1994 рік. – Київ : УДПУ
Вип. 5. – 1997. – 205с.
1516431
   Українська педагогічна бібліографія 1996 рік : Покажчик літератури. – Київ : НПУ. – ISBN 966-7584-53-4
Вип. 7. – 2000. – 200с.
1516432
  Боровець І. Українська періодика в Російський імперії (1907-1914 рр.): оцінки українського національного руху початку XX ст. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 163-167. – ISBN 978-966-171-90295
1516433
   Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. – Львів : [б. в.], 2002. – 739, [1] с. – На корінці зазнач.: 7. - Алф. покажчик авторів: с. 719-729. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-02-2347-1
1516434
  Павлюк І. Українська письменницька публіцистика після Другої світової війни // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 217-232. – ISSN 2524-0331
1516435
  Нудьга Г.А. Українська пісня серед народів світу / Г.А. Нудьга. – Київ, 1960. – 40с.
1516436
   Українська Повстанська Армія (УПА) - відповідь нескореного народу : кн.- каталог виставки / [Ігор Бігун та ін. ; під заг. ред. В. В"ятровича] ; Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.]. – Київ : К.І.С., 2019. – 63, [3] с. : іл., фот., карт. – На обкл.: Повстанці роти нацизму і комунізму. – ISBN 978-617-684-202-6
1516437
  Гуменюк В. Українська Повстанська Армія. Як постала, з ким і проти кого воювала УПА? // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1/3, січень - березень. – С. 54-186
1516438
  Ткачук М.П. Українська поезія останньої третини ХІХ століття: основні тенденці розвитку й естетична стратегія : Hавчальний посібник / М.П. Ткачук; Тернопільський держ. пед. ун-тет ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТДПУ, 1998. – 80с. – Бібліогр С.77-78. – ISBN 9665280465
1516439
  Ковалів Юрій Українська поезія першої половини ХХ ст. / Ковалів Юрій. – Київ, 2000. – 40с. – Для студ. фонду розст.: 8у/Кова. – (Б-чка "Першого вересня" ; Українська мова та література)
1516440
  Гнатюк М.П. Українська поема першої половини ХІХ століття. Проблеми розвитку жанру / М.П. Гнатюк. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1975. – 168 с.
1516441
  Юга О. Українська політика Речі Посполитої в середині XVII ст.: періодизація, сутність та результати // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 7 : На пошану професора М.Г. Кукурудзяка. – С. 144-154. – ISSN 2309-2262
1516442
  Крамар С.І. Українська політична еліта: "булава" або зрада / Крамар С.І. – Хмельницький : Мельник А.А., 2021. – 420 с. : іл. – Бібліогр.: с. 405-419. – ISBN 978-617-7600-67-0
1516443
  Максимець Б.В. Українська політична еміграція: від мазепинців до розформування державного центру УНР. У запитаннях та відповідях // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 28/30 (596/598), жовтень 2020 р. – С. 27-45
1516444
  Гаєвський Б.А. Українська політологія (концептуальні засади) / Б.А. Гаєвський; Міжрегіон.Акад.Управ.Персоналом. – Київ : МАУП, 1994. – 144 с. – ISBN 5-86926-055-8
1516445
  Сухарєва С. Українська польськомовна полемічна проза середини XVII ст.: риторичний дискурс // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті представлено риторичний вимір української польськомовної прози середини XVII ст. Звернено увагу на концептуальний тип художньої образності творів, їх барокові особливості. Проаналізовано риторику польськомовної прози середини XVII ст. ...
1516446
  Курінський В.О. Українська постпсихологічна автодидактика : лекції / Валерій Курінський ; ПостПсихол. Ін-т Глоб. Культури. – Вид. 2-ге. – Київ : Саміт-Книга, 2020. – 483, [1] с. : іл. – Назва на корінці книги: Автодидактика. - Покажчик імен і творів: с. 456-471. – (ПостПсихологія ) ( Homo globalis for global culture ) (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-986-240-2
1516447
   Українська Православна Церква Київський Патріархат : [фотоальбом] / [упоряд. протоієрей Олександр Трофимлюк ; вступ. ст. митрополит Димитрій (Рудюк)]. – Київ : Видавничий відділ УПЦ Київсього Патріархату, 2011. – 602, [1] с. : фотоіл. – Текст укр., англ. - Видання присвячюється 50-річчю архієрейської хіротонії та 45-річчю служіння на Київській кафедрі Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета
1516448
  Ігнатієнко В.А. Українська преса (1816-1923 рр.) : (Історико-бібліографічний етюд) / В.А. Ігнатієнко; Ігнатенко В. ; Українскьий науковий інститут книгознавства. – Київ : Держвидав України, 1926. – 76 с. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства / За ред. Ю.О. Меженка ; Вип.6)
1516449
  Лащенко С. Українська преса в умовах окупації // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 6. – ISSN 2519-4429


  Про ролб патріотичної преси, Або яка окупація гірше.
1516450
  Іванець А. Українська преса Криму в 1917 - 1918 роках // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 21 серпня (№ 16). – С. 6-7
1516451
  Іванець А. Українська преса Криму в 1917 - 1918 роках // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 11 вересня (№ 17). – С. 6-7
1516452
   Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк та ін. ; редкол.: Г. Максак (заг. ред.) та ін. ; Рада зовніш. політики "Українська призма" ; Фонд ім. Ф. Еберта]. – Київ : [б. в.], 2017. – 204, [1] с., включ. обкл. : табл. – Кн. без тит. арк. - Авт. зазнач. на с. 199-201. - Б-ка має аналог. вид. англ. мовою. – ISBN 978-617-7157-38-9
1516453
  Кураєв О.О. Українська проблема у політиці Берліна та Відня у Першій світовій війні (1914-1918) / О.О. Кураєв. – Київ : [б. в.], 2006. – 310, [2] с. – Бібліогр.: с. 288-311, в прим. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-3956-4
1516454
  Комишанченко М.П. Українська прогресивна критика в боротьбі за українсько-російське літературне єднання / М.П. Комишанченко. – К., 1959. – 52с.
1516455
   Українська психологія сучасний потенціал : Матеріали Четвертих Костюківських читань 25 вересня 1996 року; В. 3-х томах. – Київ. – ISBN 966-95006-1-3; 966-95006-2-1(т.1)
Т.1. – 1996. – 431с.
1516456
   Українська психологія сучасний потенціал : Матеріали Четвертих Костюківських читань 25 вересня 1996 року.; В 3-х томах. – Київ. – ISBN 966-95006-1-3; 966-95006-2-1(т.2)
Т.2. – 1996. – 422с.
1516457
   Українська психологія сучасний потенціал : Матеріали Четвертих Костюківських читань 25 вересня 1996 року; В 3-х томах. – Київ. – ISBN 966-95006-1-3; 966-95006-3x
Т.3. – 1996. – 403с.
1516458
  Кирило Українська публічна теологія / Архімандрит Кирило (Говорун). – Київ : Відкритий Православний Університет Святої Софії-Премудрості ; ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. – 139, [4] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека відкритого православія : лекції). – ISBN 978-966-378-543-1
1516459
  Касіян В.І. Українська радянська графіка / В. Касіян, Ю Турченко. – Київ : Вид. АН Української РСР, 1957. – 223, [3] с., 46 л. іл : 91 с. іл., іл.


  Турченко Юрій Якович (1923- ?)
1516460
  Касіян В.І. Українська радянська графіка / В.І. Касіян. – Київ : Міністерство культури УРСР, 1959. – 47 с.
1516461
  Мороз-Погрібна Українська радянська кінодраматургія / Мороз-Погрібна. – Київ : Наукова думка, 1976. – 147 с.
1516462
   Українська радянська культура. – Харків, 1957
1516463
   Українська радянська культура : Збірник статей. – Київ : Політвидав УРСР, 1957. – 259 с. – Кожна стаття має окрему тит. сторінку


  Содержание конволюта: 1. Бабійчук Р. Українська радянська культура за сорок років; 2. Миргородський П. Розвиток народної освіти на Україні; 3. Коваль Б. Вища і середня спеціальна освіта на Україні; 4. Щербань О. Досягнення вчених Української ...
1516464
  Бабійчук Р. Українська радянська культура за сорок років / Р. Бабійчук // Українська радянська культура : Збірник статей. – Київ : Політвидав УРСР, 1957. – С. 7-39
1516465
  Непорожній О.С. Українська радянська література / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – К., 1978. – 328с.
1516466
  Непорожній О.С. Українська радянська література / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 4-е вид., змін. – К., 1983. – 326с.
1516467
  Непорожній О.С. Українська радянська література / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 6-е вид. – К., 1986. – 304с.
1516468
  Непорожній О.С. Українська радянська література в 10 класі / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – К., 1985. – 201с.
1516469
  Гладкий В.М. Українська радянська література в НДР / В.М. Гладкий. – Львов, 1981. – 144с.
1516470
  Гончар О. Українська радянська література напередодні великого п"ятидесятиріччя : Доповідь на 5-му з"їзді письменників України / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 73с.
1516471
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література. / Т.Ф. Бугайко. – К., 1975. – 416с.
1516472
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література. / Т.Ф. Бугайко. – 21-е вид. – К., 1984. – 639с.
1516473
  Гордійчук М. Українська радянська музика / М. Гордійчук. – К, 1957. – 46с.
1516474
  Ляшенко І.Ф. Українська радянська музика в системі соціалістичної культури / І.Ф. Ляшенко. – К., 1984. – 206с.
1516475
  Білецький Д.М. Українська радянська післявоєнна проза для дітей та юнацтва / Д.М. Білецький. – Чернівці, 1968. – 76с.
1516476
  Адельгейм Є.Г. Українська радянська поезія : стенограмма публіч. лекції / Є.Г. Адельгейм. – Київ : АН УРСР, 1948. – 59 с.
1516477
  Миронець Н.І. Українська радянська поезія 1917-1921 рр. як джерело вивчення Великої Жовтневої соціалістичної революції і громадянської війни // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 48-54. – (Серія історії ; № 16)
1516478
  Гордійчук М. Українська радянська симфонічна музика / М. Гордійчук. – К, 1956. – 108с.
1516479
  Німенко А.В. Українська радянська скульптура / А.В. Німенко. – Київ, 1960. – 40с.
1516480
  Нижник В. Українська Радянська Соціалістична Республіка / В. Нижник. – К., 1950. – 132с.
1516481
  Єгоров Ю.Є. Українська Радянська Соціалістична Республіка / Ю.Є. Єгоров, А.С. Кисіль. – Київ, 1961. – 50с.
1516482
  Клин В.Л. Українська радянська фортепіанна музика (1917-1977) / В.Л. Клин. – Київ, 1980. – 316с.
1516483
  Кондратюк В.О. Українська революція : здобутки і втрати в державотворчих змаганнях (1917-1920 рр.) : навч. посібник для студентів технол. ВНЗ України / В.О. Кондратюк, С.Б. Буравченкова ; М-во освіти України. – Київ : Стилос, 1998. – 278, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7321-15-0
1516484
  Власюк С.О. Українська революція 1917-1921 рр. в державній політиці пам"яті сучасної України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Власюк Сергій Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1516485
  Томахів В.І. Українська революція 1917 - 1921 рр. у візії Бориса Антоненка-Давидовича // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, О.Л. Баженов ; В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 67-74. – (Серія історична ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1516486
  Брижицька С.А. Українська революція 1917 - 1921 рр. у сприйнятті відвідувачів могили Тараса Шевченка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, О.Л. Баженов ; В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 225-233. – (Серія історична ; вип. 15). – ISSN 2309-7086


  За матеріалами "Книги вражень 1917 - 1921 рр.".
1516487
  Верстюк В. Українська революція: метафори, предмет, інтерпретація // Україна-Росія: діалог історіографій : матеріали міжнар. наук. конф. / Ін-т історії України НАН України ; Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту (Едмонтон) ; Сівер. ін-т регіон. дослідж. ; [редкол.: В.Ф. Верстюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Деснянська правда, 2007. – С. 128-134. – ISBN 978-966-502-387-6
1516488
   Українська революція: уроки минулого = Ukrainian revolution: lessons from the past : 1917-2017 : [каталог виставки 21.03.2017-30.05.2017] / [авт. тексту: Т. Ралдугіна ; ред.: Л. Пекарська ; пер. англ.: І. Терлецька]. – London : Association of Ukrainians in Great Britain, 2017. – 31, [1] с. : портр., іл. – До 100-річчя Української революції. - Текст парал. укр., англ.
1516489
  Шемета Ю. Українська рееміграція на сторінках газетних видань УРСР 1950-1960-х років через призму біографістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 57-64. – (Історія ; вип. 4 (143)). – ISSN 1728-3817


  Своєрідним явищем повоєнного життя в УРСР стало повернення українських емігрантів. Частина сподівалася на покращення економічного становища: забезпечення стабільним заробітком і житлом. Інша частина виявляла виразні прорадянські настрої. На підставі ...
1516490
  Колодний А. Українська релігієзнавча наука в її актуальних проблемах // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 294-299. – ISBN 978-966-02-8853-9
1516491
  Колодний А. Українська релігійна плюральність в її природі та виявах // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 186-192. – ISSN 2523-4234
1516492
  Макарчук С.А. Українська Республіка галичан : нариси про ЗУНР. Посібник / С.А. Макарчук. – Львів : Світ, 1997. – 192 с.
1516493
  Медвідь Л. Українська родина: витоки та сьогодення // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (196). – С. 72-83. – ISSN 1682-2366
1516494
  Козяр С. Українська родинна обрядовість. Віхи людської долі: весілля, похорон / С. Козяр; Світлана Козляр ; Хмельн. обл. рада [та ін.]. – Хмельницький : Евріка, 2000. – 71, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 70-71
1516495
  Скрипник О.В. Українська розвідка : прадавні часи / Олександр Скрипник. – Київ : АДЕФ-Україна, 2020. – 318, [2] с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 311-314. – ISBN 978-617-7736-50-8
1516496
  Івашків В.М. Українська романтична драма 30-80-х років XIX ст. / В.М. Івашків. – К, 1990. – 142с.
1516497
  Нахлік Є.К. Українська романтична проза 20 - 60-х років XIX ст. / Є.К. Нахлік; Акад. наук УРСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. М.Т. Яценко]. – Київ : Наукова думка, 1988. – 318 с.
1516498
  Богаєвський Ю.В. Українська РСР / Ю.В. Богаєвський. – К, 1974. – 47с.
1516499
   Українська РСР на міжнародній арені : зб. документів і матеріалів 1981-1985 рр. – Київ : Вид-во політичної літ-ри України, 1988. – 617, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-319-00058-8
1516500
   Українська РСР у міжнародних організаціях : довідник / М.М. Бєлоусов, Ю.В. Богаєвський, В.Й. Винокуров, Б.П. Григор"єв, Л.М. та ін. Гур"янов; [М.М. Бєлоусов та ін. ; редкол.: В.Н. Мартиненко та ін.]. – Київ : Політвидав України, 1984. – 148, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1516501
   Українська РСР у пресі. 1981. – Харків, 1982
1516502
  Максимець Б.В. Українська самостійна соборна держава в інтерпретації Ярослава Богдана - "Всеволода Рамзенка" // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 89-92. – ISBN 978-966-668-533-2
1516503
  Бойчук А.П. Українська сатира другої половини ХІХ ст. : (на матеріалах творчості Марка Вовчка, Панаса Мирного, Івана Франка) / А.П. Бойчук. – Київ : Вища школа, 1972. – 262с.
1516504
  Гончарук М.Л. Українська сатира періоду революції 1905-1907 років / М.Л. Гончарук. – Київ, 1966. – 156с.
1516505
  Білецький Ф.М. Українська сатира початку XX ст. / Ф.М. Білецький. – Дніпропетровськ
1. – 1971. – 81с.
1516506
  Уберман В.І. Українська система визначення , оцінювання і регулювання якості поверхневих вод та її наближення до законодавства ЄС // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2018. – Вип. 40. – С. 197-212. – ISSN 2522-1388
1516507
  Німенко А.В. Українська скульптура другої половини XIX - початку XX ст. / А.В. Німенко. – К., 1963. – 128с.
1516508
  Мазур Б.М. Українська скульптура та ії вплив на художню культуру // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2020. – № 2. – С. 110-114. – ISSN 2226-3209
1516509
  Степанишин Б. Українська словесність від прадавніх часів до середини ХІХ ст. : Посібник для учнів 9 кл. загальноосвіт.шкіл, гуманіт.гімназій, ліцеів, коледжів та студ.-філол.вищ.шкіл / Б. Степанишин. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 272с. – ISBN 966-562-281-1
1516510
  Ніколаєва Н.С. Українська сміхова культура: лінгвокультурологічний аспект / Н.С. Ніколаєва, А.В. Максименко // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 16-19. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена аналізу анекдоту як культурного феномена в лінгвокультурологічній площині. Розглядається культурний концепт, що відображається у мовній свідомості як багатовимірна, розгалужена мережа знань і смислів, представлених лексичними ...
1516511
  Паска Б.В. Українська соборність у діяльності дисидента Валентина Мороза (1960 - 1970-ті рр.) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 109-114. – ISBN 978-966-668-533-2
1516512
  Калакура Я.С. Українська соборність у координатах історичної антропології // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 47-54. – ISBN 978-617-7777-14-3
1516513
  Курінний О. Українська спільнота Північного Кавказу як об"єкт Голодомору 1932-1933 років // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко, М. Герасименко, Г. та ін. Журбелюк. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 161-172. – ISBN 978-966-518-655-7
1516514
  Білецький Ф.М. Українська стира кінця XIX - початку XX ст. / Ф.М. Білецький. – Дніпропетровськ, 1973. – 136с.
1516515
  Ніколенко О. Українська стихія в повісті М.Гоголя "Ніч перед Різдвом" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень 2021. – С. 2-4
1516516
  Байрак М. Українська стрілецька громада в Едмонтоні 1928 - 1978 / Михайло Байрак. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 227, [2] с. – Покажч. імен: с. 215-227. – ISBN 978-611-01-1953-5
1516517
  Гавриленко В.О. Українська сфрагістика / В.О. Гавриленко. – К., 1977. – 168с.
1516518
  Котяш І. Українська та польська історія епістолярію // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті розглянуто епістолярний жанр в українській та польській науковій думці, його теоретичне осмислення та літературну практику. Висвітлено історію становлення та розвитку епістолярію у літературознавстві. An epistolary genre in the Ukrainian and ...
1516519
  Павлова А. Українська традиційна культура в студіях польських фольклористів Вацлава Залеського та Оскара Кольберга / А. Павлова, І. Зайцева // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті йдеться про презентацію української усної традиційної культури у студіях В. Залеського та О. Кольберга. Зокрема, зосереджено увагу на специфіці теоретичного дискурсу стосовно дослідження української пісні-хроніки. The article is about the ...
1516520
   Українська туристична гавзета. – Київ
Вересень (№ 9). – 2019. – 24 с.
1516521
   Українська туристична гавзета. – Київ
Листопад (№ 11). – 2019. – 24 с.
1516522
   Українська туристична гавзета. – Київ
Грудень (№ 12). – 2019. – 24 с.
1516523
   Українська туристична гавзета. – Київ
Січень - лютий (№ 1/2). – 2020. – 23 с.
1516524
   Українська туристична гавзета. – Київ
Березень - червень (№ 3). – 2020. – 19 с.
1516525
   Українська туристична гавзета. – Київ
Листопад - грудень (№ 11/12). – 2020. – 19 с.
1516526
  Круковський О. Українська фалеристика другої половини XIX - середини XX століть у збірках Львівського історичного музею // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 90-108. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1516527
  Присухін С. Українська філософія другої половини XIX - початку XX ст.: позитивізм та ідеї соціалізму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 39)


  Згадується М. Драгоманов та С.А. Подолинський.
1516528
  Присухін С. Українська філософія першої половини XX століття: Володимир Вернадський // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43)
1516529
  Довбня В. Українська філософія як фундаментальна основа педагогічного світогляду Г.Г. Ващенка // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2011. – № 1/2 (10). – С. 152-167
1516530
  Присухін С. Українська філософська думка: від початків до сьогодення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 10-16 червня (№ 23)
1516531
  Каменська В.Ю. Українська фортепіанна музика 60-70-х рр. XX століття як важливий етап її історичного розвитку // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 188-193. – ISSN 2312-4679
1516532
  Данилюк А.Г. Українська хата / А.Г. Данилюк. – Київ : Наукова думка, 1991. – 108, [3] с., [2] арк. кольор. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 107-109. – ISBN 5-12-001957-9
1516533
   Українська художня культура в умовах інформаційного суспільства : колект. монографія / [О. Немкович, І. Юдкін-Ріпун, Т. Руда та ін. ; наук. кер. теми Олена Немкович] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2019. – 474, [2] с. – Бібліогр.: с. 454-475 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9175-1
1516534
  Плющ Б. Українська художня проза у непрямому перекладі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 3 (171). – С. 334-341
1516535
  Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада / В.Ф. Верстюк. – Київ : Заповіт, 1997. – 341с. – ISBN 966-7272-10-9
1516536
  Огієнко І.І. Українська церква : нариси з історії Української православної церкви : у 2 т. : томи 1-ший і 2-гий / І.І. Огієнко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 283, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1165-2
1516537
  Іларіон Українська церква за Богдана Хмельницького 1647-1657 / Іларіон. – Вінніпег : Українське наукове православне богословське товариство, 1955. – 180 с. : іл. – На обкл. рік вид.: 1956. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці розд.
1516538
  Іларіон Українська церква за Богдана Хмельницького 1647-1657 / митрополит Іларіон. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 179, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-611-01-1591-9
1516539
  Іванишин В. Українська Церква і процес національного відродження / Василь Іванишин ; Львів. обл. ін-т удосконалення вчителів. – Вид. 2-ге. – Дрогобич : [б. в.], 1990. – 93, [1] с.
1516540
   Українська Церква і процес національного відродження : матеріали до вивч. дисциплін гуманітар. циклу / Львів. обл. ін-т удосконалення вчителів ; Дрогобиц. держ. пед. ін-т ім. І.Я. Франка ; [підгот.: В.П. Іванишин]. – Дрогобич : [б. в.], 1990. – 42, [1] с.
1516541
  Сапеляк Андрій Українська Церква на другому Ватиканському Соборі / Сапеляк Андрій, владика. – Львів : Стрім, 1995. – 216с.
1516542
  Щербак Ю. Українська цивілізація, "руський мір" і комплекс меншовартості // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Червень (№ 11/12). – С. 1, 5
1516543
  Ваніна І.Г. Українська шекспіріана. / І.Г. Ваніна. – Киев, 1964. – 204с.
1516544
  Гуменюк О. Українська школа в таборі інтернованих // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2021. – 17 січня (№ 3). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1516545
  Кульчицький В.С. Українська юриспруденція в персоналіях / В.С. Кульчицький, О.А. Вівчаренко, І.Й. Бойко. – Івано-Франківськ : [Б. в.], 1995. – 39 с.
1516546
  Колесник В.Ф. Українське "зміновіхівство" 1920-х років / В.Ф. Колесник, І.І. Каспрук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 20-22. – (Історія ; вип. 42)


  Висвітлюється "зміновіхівський рух", який розгорнувся серед частини української інтелігенції та еміграції в першій половині 1920-х рр.
1516547
  Ілінський І. [Ільїнський] Українське "стогнати - стонать" / уваги проф. Г. Ільїнського // Фільольогічний Збірник памяти К. Михальчука [Філологічний збірник пам"яті К. Михальчука] / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : Виданнє Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 2-ї Артіли, 1915. – С. 54-55
1516548
  Салига Т. Українське "я" Леоніда Рудницького // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 25 вересня (№ 19). – С. 16-17


  До 80-річчя з дня народження.
1516549
  Калакура Я. Українське архівознавство: критерії національного // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 17-20. – ISSN 2306-4323
1516550
   Українське барокко : матеріали I конгр. Міжнар. асоц. україністів (Київ, 27 серп. - 3 верес. 1990 р.). – Київ : Інститут української археографії, 1993. – 260 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 5-7702-0572-5
1516551
  Кара-Васильєва Українське бароко і літургійне шитво XVII-XVIII століть // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 2. – С. 9-39. – ISBN 966-7021-52-1
1516552
   Українське Буджацьке козацтво : енциклопедія / [уклад.: С.В. Ушанова, В.Я. Тимофєєв]. – Дніпро : Середняк Т.К., 2017. – 344 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 316-330, 338-339 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7479-15-3
1516553
  Чуб І.М. Українське бюро Інтерполу як інституція протидії транснаціональній злочинності: правовий аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 85-88. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1516554
  Лозинський Й.І. Українське весілля / Й.І. Лозинський. – Київ : Наукова думка, 1992. – 174 с.
1516555
  Миколаєнко А. Українське видавництво "Смолоскип" в еміграції: еволюція від часопису до видавництва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 37-40. – ISSN 2076-9326
1516556
  Кочур Г. Українське відлуння Віслави Шимборської // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 3/4. – С. 188-191. – ISSN 0130-1608
1516557
  Ліщинська О. Українське візуальне мистецтво як висловлювання: від Євромайдану до військового протистояння на Сході України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 82-86


  У статті проаналізовано українське візуальне мистецтво останніх двох років як художнє і соціальне висловлювання: через безпосереднє включення і участь митців у подіях, а також опосередковано через образну і знаково-символічну мову. Виявлено національно ...
1516558
  Руккас А. Українське військо доби визвольних змагань 1917 - 1921 рр. // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 265-289. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
1516559
   Українське військо. 1917-1921 / [авт. виставки: Євген Пінак, Ярослав Файзулін, Максим Майоров ; авт. карт Д. Вортман ; Укр. ін-т нац. пам"яті]. – Київ : [б. в., 2021. – [1], 52 с., включ. обкл. : іл., карт.
1516560
  Задоянний В. Українське Вільне Козацтво і боротьба з московською навалою // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1977. – Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – С. 19-23
1516561
  Сулима М.М. Українське віршування кінця ХVI-початку ХVII ст. / М.М. Сулима. – Київ : Наукова думка, 1985. – 148 с.
1516562
  Герелес К.С. Українське гаптування XVII - XVIII ст.: майстрині та їх твори // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 11 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 29-40


  За матеріалами колекції Заповідника.
1516563
   Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки. – Новий Йорк : Українська Громада ім. Микити Шаповала в ЗДА
Рік 6, Вересень-Жовтень, ч. 9-10. – 1958
1516564
   Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки. – Новий Йорк : Українська Громада ім. Микити Шаповала в ЗДА
Рік 6, Травень-Червень, ч. 5-6. – 1958
1516565
   Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки. – Новий Йорк : Українська Громада ім. Микити Шаповала в ЗДА
Рік 6, Листопад-Грудень, ч. 11-12. – 1958
1516566
  Заплетнюк М.А. Українське громадянське суспільство 1990-х рр. у контексті зовнішньополітичних впливів // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка Івана Олександровича Гуржія. – C. 200-203. – ISBN 978-966-920-016-7
1516567
  Бекешкіна І. Українське громадянське суспільство: самооцінка і діагностика // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 18-21. – ISSN 1563-3713
1516568
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ "Центр досліджень проблем державотворення Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород : ЛІРА
Вип. 1. – 2019. – 54 с., включ. обкл.
1516569
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ державотворення і публічного управ. Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород : [б. в.]. – ISSN 2706-8323
Вип. 6. – 2021. – 54 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1516570
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ державотворення і публічного управ. Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород : [б. в.]. – ISSN 2706-8323
Вип. 8. – 2021. – 65, [1] с.
1516571
  Фігурний Ю. Українське державотворення на Лівобережжі у 1708-1740 роках в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 139-146
1516572
  Боєва Т. Українське державотворення та погляди Григорія Сковороди на державний устрій // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 174-177. – ISSN 1728-9343
1516573
  Якібчук М. Українське дисидентство 60-80-х років як засіб вираження національної ідентичності // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 501-509. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1516574
  Бондар О.І. Українське діалектне словникарство початку XXI століття // Вісник Одеського національного університету : наук/ журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Т. 17, вип. 4. – С. 5-25. – (Філологія)


  У статті розглянуто розвиток, проблеми і завдання у зв"язку з ситуацією в укр. говорах та тенденції подальшого розвитку укр. діалектного словникарства. Вказано основні діалектологічні та діалектографічні центри та школи в Україні, перераховано всі ...
1516575
  Присяжнюк Н.К. Українське дієслово = Ei verbo ucraniano : довід.-посібник для інозем. громадян, які володіють ісп. мовою / Наталія Присяжнюк, Степан Ризванюк ; Міжнар. шк. україністики НАН України. – Київ : [б. в.], 2005. – 165, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Парал. тит. арк. іспан. – Бібліогр.: с. 164-165. – (Серія: Українська граматика для іноземців = Serie: Gramatica ucraniana para extranjeros). – ISBN 966-95452-4-3
1516576
  Зарицька І.М. Українське ділове мовлення : практикум : посібник для фахівців екон.-прав. спец., викладачів, абітурієнтів, студентів та діловодів / І.М. Зарицька, І.О. Чикаліна. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1997. – 127 с. : табл. – Словник: с. 118-123. – Бібліогр.: с. 124-125. – ISBN 966-7177-01-7
1516577
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навч. посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 7-ме, випр. і допов. – Київ : Алерта, 2013. – 305, [2] с. – Рос.-укр. словник ділового мовлення: с. 250-296. – Бібліогр.: с. 303. – ISBN 978-617-566-024-9
1516578
  Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2007. – 475, [2]с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-548-770-8
1516579
  Марченко А.В. Українське ділове телебачення. Вплив контенту на аудиторію // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 152-154


  У статті розглянуто телебачення як засіб політичного, економічного та інших видів впливу на свідомістьта діяльність людей. З"ясовано його роль у формуванні громадської думки як головного джерела інформації про те, що відбувається в країні й у світі. В ...
1516580
  Магурчак А. Українське еміграційне життя Відня у ракурсі листування Андрія Жука й Олександра Кандиби (Олесь) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 3, січень - березень. – С. 26-31. – ISSN 1998-4634
1516581
  Фігурний Ю.С. Українське етнодержавонацієтворення (XV-XVIII ст.) в українознавчому вимірі : монографія та вибрані українознавчі праці / Фігурний Ю.С. – 2-ге вид., допов. і доопрац. – Київ : [Гамазин], 2014. – 400 с. – Загол. обкл.: Не за горами кари час. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим.


  У пр. № 1689715 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою від автора. 7 жовтня 2014 р. Підпис
1516582
  Фігурний Ю. Українське етнодержавонацієтворення на Правобережжі у 1684-1795 роках в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 167-175
1516583
  Сергійчук В. Українське єство // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 5-7. – ISBN 966-530-115-2
1516584
  Снайдер Т. Українське життя австрійського архикнязя // Критика. – Київ, 2008. – Червень, (число 6). – С. 18-21


  Вільгельм Франц фон Габсбург-Лотрінген - український військовий діяч, політик, дипломат, поет, австрійський архікнязь (ерцгерцог) династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців. Вільгельма Габсбурга знали в Україні як Василя ...
1516585
  Андрущенко В. Українське життя в транзиті: природа, особливості, ознаки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 14-15
1516586
  Андрущенко В. Українське життя в транзиті: природа, особливості, ознаки // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 19-43. – ISBN 978-966-931-159-7
1516587
  Кравченко Я. Українське життя на академічних полотнах Корнила Устияновича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 червня (№ 97/98). – С. 24
1516588
  Рибачок І. Українське жіноцтво Австрії та спроби відновлення діяльності Союзу українок (1945-1957) // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 31, № 5. – С. 35-43. – ISSN 2663-2675
1516589
  Вербова О.С. Українське жіноцтво в національній кооперації міжвоєнного часу // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 47-63. – ISSN 0320-4421
1516590
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 13. – 2012. – 63 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1516591
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 14. – 2013. – 93 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1516592
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 15. – 2014. – 47 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1516593
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 16. – 2015. – 50 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1516594
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 17. – 2016. – 57 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1516595
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 18. – 2017. – 55 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1516596
  Трачук Т.А. Українське журналістикознавство (історичний аспект) : навч. посібник / Тетяна Трачук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Поліграфіст-2, 2013. – 239, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці розд. – ISBN 978-966-1502-66-5
1516597
  Киливник К. Українське законодавство про захист персональних даних та європейські стандарти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 118-120. – ISBN 978-617-7069-14-9
1516598
  Дудорова К.Б. Українське законодавство про товарну біржу: історія та сучасність // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 49-57. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Аналізується розвиток біржового законодавства (дореволюційний період, часи НЕПу). Досліджуються проблеми сучасного нормативного регулювання біржової торгівлі, зокрема питання організаційно-правової форми створення біржі, посередництва, біржового товару.
1516599
   Українське законодавство: засоби масової інформації. – Київ : IREX ПроМедіа Україна, 2000. – 256 с. – Підготовлено Програмою правового захисту та освіти ЗМІ при IREX ПроМедіа
1516600
  Солонська Н. Українське зарубіжжя у вітчизняних наукових виданнях: проблема генерації інформації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 2 (259), лютий. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
1516601
  Лучик А.А. Українське зіставне мовознаство: стан і перспективи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 31-39. – ISSN 0027-2833
1516602
  Павлова О. Українське зіставне термінознавство: сучасний стан і перспективи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 15-19. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1516603
  Світленко С.І. Українське інтелектуальне середовище О.М. Лазаревського // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 8-16. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто формування і становлення українського інтелектуального середовища О.М. Лазаревського - визначного українського історика та археографа другої половини XIX - початку XX ст. До кола друзів та дослідників творчості О.М. Лазаревського входили ...
1516604
  Світленко С. Українське інтелектуальне середовище О.М. Лазаревського // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 262-275. – ISBN 978-966-981-084-7
1516605
  Росляк Роман Українське кінематографічно-фільмове товариство "УКФО–Г.І.Лібкен" та його статут // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 310-333. – ISSN 1997-4264


  Григорий Иванович Либкен (с 1915 года - Либкин) — один из ведущих деятелей киноиндустрии Российской империи, продюсер
1516606
  Колос Д. Українське кіно в передчутті постмодернізму: "Вавилон XX" та "Солом"яні дзвони" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 161-167. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Звернуто увагу на заявлені в назві статті фільми, в яких постмодерністське світосприйняття відображене у підході до створення фільмів режисерами українського поетичного кіно 1970–1980-х. Наголошено на тому, що саме ці фільми входять до числа тих, які ...
1516607
  Козак Г. Українське кіно ожило // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 17 грудня (№ 51). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Для українського кіноматографу 2017 р. став рекордним. У вітчизняний прокат вийшла найбільша кількість фільмів - загалом 33.
1516608
  Красніченко Є. Українське кіно: життя чи смерть? // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Васюк, О. Вергеліс [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/9 (1039/1041). – С. 32-33
1516609
  Войтенко В. Українське кіно: сильніше, ніж зброя // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 13 травня (№ 87)


  До 30-річчя Незалежності.
1516610
  Мусієнко О.С. Українське кіно: тексти і контекст / О.С. Мусієнко. – Вінниця : Глобус-Прес, 2009. – 416 с., [48] арк. іл. : іл. – ISBN 978-916-830-474-1
1516611
  Брюховецька Л. Українське кіновиробництво у 20-х роках: конкуренція і антагонізм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 15


  "Двадцяті роки ХХ століття були тим коротким періодом автономії, коли кіновиробництво і кінопрокат в Україні були незалежними від Москви. Талановите господарювання українців у кіноіндустрії дало хороші плоди. Вміло організований прокат приносив ...
1516612
  Десятник Г.О. Українське кіномистецтво : лекції з історії українського кіно / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : САММІТ-КНИГА, 2015. – 148, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-148. – ISBN 9-66-594-787-7
1516613
  Десятник Г.О. Українське кіномистецтво : [тексти лекцій] / Г.О. Десятник ; Київ.нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Вид. 2-ге допов. – Київ : Видавництво Інституту журналістики КНУ, 2019. – 149, [1] с. – Бібліогр.: с. 148-149
1516614
  Брюховецька Л. Українське кіномистецтво в сучасному дискурсі історії кіно // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4 (1083/1084). – С. 147-155. – ISSN 0320-8370
1516615
  Тимошик М.С. Українське книговидання в діаспорі: Велика Британія : монографія / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2021. – 482, [2] с. : іл. – Імен. показник: с. 464-476. - Резюме англ. – Бібліогр.: с. 408-461 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7821-73-9


  У пр. № 1737357 напис: Бібліотеці Шевченкового університету, де я вчився і працював. Доля нашої книги на Чужині - як невичерпне джерело міці нашого духу. Спробуємо увібрати його розумом і серцем, щоб достойно виконати заповіт наших попередників - ...
1516616
  Мураховський А. Українське книговидання: радянська доба і сьогодення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 6 (215), червень. – С. 9-13. – ISSN 2076-9326
1516617
  Семенюк Л. Українське книжне віршування на Волині кінця XVI - початку XVII ст. // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 13-21. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1516618
  Стратілат А. Українське кобзарство як мистецьке явище // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 316-320
1516619
  Литвинюк Л. Українське козацтво - центральна міфологема поетичного світу Івана Перепеляка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (215), липень - серпень 2021. – С. 23-26
1516620
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 9, ч. 1 (19), січень-березень. – 1972
1516621
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 9, ч. 2 (20), квітень - червень. – 1972
1516622
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 9, ч. 3 (21), липень-вересень. – 1972
1516623
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. н.]
Рік 9, ч. 4 (22), жовтень-грудень. – 1972
1516624
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 10, ч. 1 (23), січень-березень. – 1973
1516625
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 10, ч. 2 (24), квітень-червень. – 1973
1516626
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 10, ч. 3 (25), липень-вересень. – 1973
1516627
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 10, ч. 4 (26), жовтень-грудень. – 1973
1516628
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 11, ч. 1 (27), січень-березень. – 1974
1516629
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б .в.]
Рік 11, ч. 2 (28), квітень-червень. – 1974
1516630
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б .в.]
Рік 11, ч. 3 (29), липень-вересень. – 1974
1516631
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 11, ч. 4 (30), жовтень-грудень. – 1974
1516632
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 12, ч. 1 (31), січень-березень. – 1975
1516633
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 12, ч. 2 (32), квітень-червень. – 1975
1516634
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 12, ч. 3 (33), липень-вересень. – 1975
1516635
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 13, ч. 1 (35), січень-березень. – 1976
1516636
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 13, ч. 2/3 (36/37), квітень-червень. – 1976
1516637
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 13, ч. 4 (38), липень-вересень. – 1976
1516638
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 13, ч. 5 (39), жовтень-грудень. – 1976
1516639
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – 1977
1516640
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 15, ч. 1/2 (46/47), січень-березень. – 1978
1516641
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Торонто : [б. в.]
Рік 19, ч. 1 (68), січень-квітень. – 1983
1516642
   Українське Козацтво : орган Українського Вільного Козацтва. – Торонто
Рік 18, ч. 2 (65). – 1982
1516643
  Ребенок В.В. Українське козацтво 1600–1622 років у працях Краківської і Варшавської історичних шкіл : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Ребенок Валентин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2019. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
1516644
  Гутівська Ю. Українське козацтво в поглядах Якова Собєського (1588-1646) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 291-295. – ISSN 2078-0850
1516645
  Ярмошик І. Українське козацтво першої чверті XVII ст. у контексті Вільшанської та Роставицької угод // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 263-266. – ISSN 2078-0850
1516646
  Парахіна М.Б. Українське козацтво та його роль у зовнішній політиці Великого князівства Литовського (кінець XV - початок XVI ст.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 4. – С. 177-181. – ISSN 2226-3209
1516647
  Походяща О. Українське козацтво у творах європейських художників XVII-XIX століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 126-132
1516648
  Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стану. : Друга половина 15-середина 17 ст. / В.О. Щербак. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2000. – 300с. – ISBN 966-518-077-0
1516649
  Колос М.І. Українське кримінальне право : походження, розвиток і сучасність : монографія / М.І. Колос ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Острозька академія", Навч.-наук. ін-т права ім. І. Малиновського. – Київ ; Острог : Освіта України, 2019. – 833, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 781-829 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7777-16-7
1516650
  Піскун В. Українське культурне та політичне майбуття - самоосягнення у взаєминах зі світом // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 235-241. – ISBN 966-7317-93-5
1516651
  Кричильська В.М. Українське культурно-національне відродження в Галичині XIX - поч. XX ст. // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 35-42. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1516652
  Міхелі С.В. Українське ландшафтознавство: практика використання і сутність терміну // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 5-11. – ISSN 0868-6939


  Проведено аналіз практики використання і трактування термінів "українське ландшафтознавство", "українська географія", "українська наука" та інших термінів лексико-семантичної групи "національна наука" в українській і зарубіжній науковій літературі. ...
1516653
  Сергійчук В. Українське Лідіце на Закерзонні // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 24-27. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 75-річчя знищення польським військом Завадки Морохівської.
1516654
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 35. – 1980
1516655
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 39. – 1982
1516656
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 40. – 1983
1516657
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 41. – 1983
1516658
   Українське літературознавство. – Мюнхен
Вип. 1 : Історія українського письменства/Єфремов С./, т. 1. – 1989
1516659
   Українське літературознавство. – Мюнхен
Вип. 2 : Історія українського письменства/Єфремов С./, т. 2. – 1989
1516660
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 6 : Підручник історії української літератури / Олександер Дорошкевич. – 1991
1516661
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 8 : Історія літератури руської [української], Ч. 2 1-2, вік 19 (поезія, драма) / Омелян Огоновський. – 1991
1516662
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 7 : Історія літератури руської [української], Ч. 1, (вік 11 - 18) / Омелян Огоновський. – 1992
1516663
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 9 : Історія літератури руської [української], Ч. 3 1-2, вік 19 (проза) / Омелян Огоновський. – 1992
1516664
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 10 : Нарис історії української літератури, 1. Література передбуржуазна / Володимир Коряк. – 1994
1516665
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 11 : Нарис історії української літератури, 2. Література буржуазна / Володимир Коряк. – 1994
1516666
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 12 : Нариси історії української літератури й критики. – 1994
1516667
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 71. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
1516668
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 76. – 2012. – резюме укр., англ., рос. мовами
1516669
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 77. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1516670
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 80. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., англ. мовами
1516671
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 81. – 2016. – 261 с. – Резюме укр., англ. мовами
1516672
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів : Львівcький національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 84. – 2019. – 327, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1516673
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів : Львівcький національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 85. – 2020. – 422 с. – Резюме укр., англ. мовами
1516674
  Рева-Лєвшакова Українське літературознавство в колі дискусій про новий реалізм першої третини XX століття // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 42-53. – ISSN 2312-6809
1516675
  Козлик І. Українське літературознавство в піввіковій історії наукового журналу "Питання літературознавства" (статистичне дослідження) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 3 (687), березень. – С. 69-77. – ISSN 0236-1477
1516676
  Білецький О.І. Українське літературознавство за сорок років (1917-1957) / О.І. Білецький; Акад. наук УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1957. – 56 с.
1516677
  Данилюк-Кульчицька Українське літературознавство на Пряшівщині у другій половині XX - на початку XXI століття: історіографія питання // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 196-199
1516678
  Дзира І. Українське літописання XV-XVIII століть у вітчизняній історіографії 1918-1935 років // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 300-326. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1516679
  Червінський В. Українське меценатство: відродження традицій / В. Червінський, Є. Петрівська // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 14-21 червня (№ 27). – С. 9


  Розмова з заступником міністра освіти і науки України В. Огнев"юком.
1516680
  Мандрик М. Українське минуле та його непересічні постаті в історичних дослідженнях Анатолія Петровича Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 197-205
1516681
  Голубець М. Українське мистецтво : (вступ до істоpії) / Микола Голубець. – Львів ; Київ : Hакладом Вид-ва "Шляхи", 1918. – 31 с. : іл. – (Новітня бібліотека ; Ч. 29)


  український історик, архівіст, краєзнавець, мистецтвознавець, поет, прозаїк, публіцист, редактор, перекладач, бібліограф.
1516682
  Нельговський Ю.П. та інші Українське мистецтво / Ю.П. та інші Нельговський. – Київ, 1976. – 136с.
1516683
  Білецький П.О. Українське мистецтво XVII-XVIII ст. / П.О. Білецький. – К., 1963. – 71с.
1516684
  Криволапов М.О. Українське мистецтво XX століття в художній критиці. Теорія. Історія. Практика : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Криволапов Михайло Олександрович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр. : 22 назви
1516685
  Лобановський Б.Б. Українське мистецтво другої половини XIX початку XX ст. : нариси / Б.Б. Лобановський, П.І. Говдя. – Київ, 1989. – 204 с.
1516686
  Міронова Т.В. Українське мистецтво з початку 2000-х років: "друге відродження" у світовому культурному полі // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – C. 166-175. – ISSN 2226-0285
1516687
  Затенацький Я.П. Українське мистецтво першої половини ХІХ ст. / Я.П. Затенацький. – Київ : Мистецтво, 1965. – 62, [37] с.
1516688
  Удріс І.М. Українське мистецтвознавство кінця XIX - початку XX століття у контексті тогочасної європейської науки про мистецтво: ідеї, теорії, методи // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 110-116. – ISSN 2226-2180


  "Наукову новизну роботи обумовлюють огляд та систематизація значимих національних загальнокультурних ідей і керівних теорій європейської науки про мистецтво кінця ХІХ – початку ХХ ст. як наукового інструментарію дослідницької діяльності вітчизняних ...
1516689
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ
Вип. 12. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1516690
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ
Вип. 13. – 2013. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1516691
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ
Вип. 14. – 2014. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1516692
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ. – ISSN 2413-4767
Вип. 17. – 2017. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1516693
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії = Ukrainian art studies: materials, investigations, reviews : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2413-4767
Вип. 19. – 2019. – Резюме укр., англ. мовами
1516694
  Боровський М. Українське місцеве й особове назовництво в інтернаціональній ботанічній термінології = Ukrainian topo - and anthroponymy in the international botanical terminology / М. Боровський ; Укр. Вільна Академія Наук. – Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук, 1955. – 62, [3] с., включ. обкл. – З кол. Dr. T. Olesijuk. – Бібліогр.: c. 61-62 та в підрядк. прим. – (Назвознавство = Onomastica / ред.: Я. Рудницький ; ч. 9)


  У пр. №1694935 напис: Вічно молодому енергійному, невтомному непоборному діячеві на чолі відродження соборної України... 10/V. 56. Вдячний: Підпис. Вінніпег
1516695
   Українське мовлення: артикуляційна динаміка складу (на) (за даними тензометрування і кінорентгенографування) / Л.Г. Скалозуб, О.В. Кононенко, О.М. Павличенко, С.М. Яцюк
1516696
   Українське мовлення: артикуляційна динаміка складу (на) (за даними тензометрування і кінорентгенографування) / Л.Г. Скалозуб, О.В. Кононенко, О.М. Павличенко, С.М. Яцюк // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 48-60
1516697
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 1. – 1973. – 96 с.
1516698
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 2. – 1974. – 96 с.
1516699
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 3. – 1975. – 136 с.
1516700
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 4. – 1976. – 104 с.
1516701
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 5. – 1977
1516702
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 6. – 1978. – 144 с.
1516703
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 8. – 1980. – 136 с.
1516704
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 9. – 1981. – 136 с.
1516705
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 11. – 1983. – 160 с.
1516706
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-
Вип. 18. – 1991
1516707
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-
Вип. 19. – 1992
1516708
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-
Вип. 20. – 1993
1516709
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 27/28. – 2003. – 230, [2] с.
1516710
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 29-30. – 2004. – 224, [2] с.
1516711
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 31. – 2004. – 90 с.
1516712
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 34. – 2005. – 109 с.
1516713
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 37. – 2007. – 109 с.
1516714
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 38. – 2008. – 273 с.
1516715
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 43. – 2013. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1516716
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (47). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Бібліотека Інституту філології)
1516717
   Українське мовознавство = Ukrainian linguistics : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (49). – 2019. – 150, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1516718
   Українське мовознавство = Ukrainian linguistics : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (51). – 2021. – 143, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1516719
  Ніка О. Українське мовознавство в Київському університеті // Історія українського мовознавства : [посібник] / О.І. Ніка. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 15-18. – ISBN 978-617-7480-37-1
1516720
  Смирнова С.М. Українське музейництво в особах ("Каталог коллекции древностей А.Н. Поль в Екатеринославе" із книгозбірні Ф.К. Вовка) // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 114-118. – ISBN 978-966-136-493-5
1516721
   Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 1965-. – ISSN 0130-5298
Вип. 43. – 2017. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1516722
  Стрельцов Є. Українське навпаки. Неупереджениц погляд науковця на економіко-правові проблеми України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1516723
  Захарчук-Чугай Українське народне декоративне мистецтво : навч. посібник / Р.В. Захарчук-Чугай, Є.А. Антонович. – Київ : Знання, 2012. – 342, [2] с., XXXII с. іл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 334-335, 338-340. – ISBN 978-617-07-0049-0
1516724
  Несен І.І. Українське народне житло в контексті проблеми синтезу мистецтв // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 77-82. – ISSN 2226-2180
1516725
  Євсєєва Г.П. Українське народне житло: матеріали до "Словника будівельних термінів" // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2017. – 2017. – C. 130-140. – ISSN 2313-4437
1516726
  Запаско Я.П. Українське народне килимарство / Я.П. Запаско. – К, 1973. – 111с.
1516727
   Українське народне мистецтво : [альбом-каталог / [авт. текстів: Я. Винницька, Л. Собуцька, Я. Кравченко та ін. ; упоряд.: О. Лозинський] ; Ін-т колекціонерства укр. мистец. пам"яток при НТШ [та ін.]. – Львів : Коло, 2021. – 431, [1] с. : іл. – За підтримки УКФ. – (Ковчег "Україна"). – ISBN 966-617-642-599-1
1516728
   Українське народне мистецтво. Кераміка і скло : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1974. – 217 с.
1516729
  Кулик О. Українське народне художне вишивання. / О. Кулик. – К., 1958. – 79с.
1516730
   Українське народознавство : Навч.посібник. – Львів : Фенікс, 1997. – 608с : іл. – На зв .тит.арк.вказаний рік вид.-1994. – ISBN 5-87332-037-3
1516731
  Лозко Г.С. Українське народознавство / Галина Лозко. – Вид. 2-ге, допов. та переробл. – Київ : АртЕк, 2004. – 469, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 454-465. – ISBN 966-505-064-8
1516732
  Лозко Г. Українське народознавство / Галина Лозко. – Вид. 3-тє, доп. та переробл. – Київ : АртЕк, 2006. – 472 с. – ISBN 966-505-064-8
1516733
  Лозко Г. Українське народознавство : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / Галина Лозко. – Вид. 5-те, зі змінами та доп. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 512 с. : іл. – Бібліогр.: с. 487-512 та в кінці ч. – ISBN 978-966-634-565-6
1516734
  Богуш А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі / А.М. Богуш, Н.В. Лисенко. – К., 1994. – 398с.
1516735
  Москаленко М. Українське народознавство кінця XIX - початку XX ст. через призму творчості М. Коцюбинського // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3, листопад. – С. 30-33
1516736
   Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка. – Київ : [б. в.], 2002. – 634 с. : іл., ноти. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пр. № 1739576 напис: Високоповажній і дорогій Кірі Олександрівні, видатному українському літературознавцю і любому, чудовому викладачеві з щирою вдячністю і на світлий спомин про студентку Надію Пазяк
1516737
  Світленко С. Українське народолюбство Миколи Костомарова // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 109-130. – ISBN 978-966-981-084-7
1516738
  Копержинський Кость Українське наукове літературознавство за останнє десятиліття 1917-1927 / Кость Копержинський ; Всеукраїнська АН, науково-дослідна катедра Історії України. – Київ, 1929. – 34 с. – Відбитка з "Студій з історії України Науково-дослідчої Катедри Історії України, Т.2, 1929.
1516739
  Реєнт О. Українське національне відродження в ХІХ-ХХ ст.: від територіальної суміжності до соборності в незалежній державі / О. Реєнт, І. Жиленкова // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – C. 5-21. – ISSN 2222-5250


  Згадується внесок у розвиток українського національного відродження праць вчених: М. Драгоманова, В. Антоновича, О. Пріцака, І.Ф. Кураса та ін.
1516740
  Лєвіна В.Г. Українське національне відродження та сіонізм: від історико-культурних паралелей до сучасного діалогу ідей // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 205-215. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325
1516741
  Сергійчук Г. Українське національне відродження у Москві в 1917 році // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 42-51. – ISBN 978-617-7235-56-8
1516742
  Стрілько В.В. Українське національне патріотичне виховання молоді – головна складова розвитку державності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 39-47. – (Педагогічні науки ; № 1 (24))
1516743
  Дутчак Г.О. Українське національне питання в Парижі: владне рішення // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 119-126
1516744
  Клєр І. Українське національне питання другої половини XIX ст. у полеміці М. Драгоманова та Б.Грінченка: історіографія проблеми // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 61-63. – ISBN 978-966-493-651-1
1516745
  Розумний М. Українське національне самовизначення та його світоглядно-культурні детермінанти // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 7-23. – ISBN 966-7332-13-6
1516746
  Телячий Ю.В. Українське національно-культурне відродження в 1917–1921 рр.: до проблеми методологічного контексту // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 98-105. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1516747
  Шемета Ю.М. Українське націотворення в історичній думці України 1991-2001 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 129-133. – ISSN 2076-1554
1516748
  Окорокова І. Українське неоязичництво та національна ідентичність // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 2. – С. 263-270. – ISBN 966-7379-70-1
1516749
  Окорокова І. Українське неоязичництво як продукт історичного міфу // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 114-119. – ISBN 966-7379-92-11
1516750
  Шалига О. Українське образотворче мистецтво в Канаді (друга половина ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 82-87. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено процес становлення та розвитку образотворчого мистецтва українців на теренах Канади. Упродовж другої половини XX ст. українська діаспора створювала власне та примножувала традиційне українське мистецтво. Щоправда, досягнення української ...
1516751
  Білоус П. Українське одописання часів Руїни (друга пол. XVII – поч. XVIII ст.) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (647). – С. 32-36. – ISSN 0236-1477
1516752
  Білоус П. Українське одописання часів Руїни (друга пол. XVII поч. XVIII ст.) // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 5-11
1516753
  Заремба С.З. Українське пам"яткознавство / С.З. Заремба. – К, 1995. – 447с.
1516754
   Українське перекладознавство XX сторіччя : бібліографія / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. т-во ім. Шевченка ; уклад. Тарас Шмігер ; [редкол.: О.І. Чередниченко (голова) та ін. ; наук. ред. Р.П. Зорівчак ; передм.: Р. Зорівчак, Т. Шмігер]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка [та ін.], 2013. – 626, [2] с. – Імен. покажч.: с. 543- 600. - Покажч.: с. 601-625


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича з повагою Т. Шмігер, Львів, 7 серпня 2013 р.
1516755
  Ткаченко В. Українське писанкарство як складова мистецької освіти: історіографічні студії // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 43. – С. 194-199. – ISSN 2415-3567
1516756
  Піскун О. Українське письменство 20-30 р.р.: феномен "людей зі страху" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 36-45. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)
1516757
  Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / Микола Зеров ; [упоряд., наук. ред. О. Баган ; літ. ред. Я. Радевич-Винницький] ; Наук.-ідеолог. центр ім. Дмитра Донцова. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 566, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1516758
  Градовський А. Українське письменство як інгтегрований складник світової літератури // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – С. 116-125. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 49)
1516759
  Щиголь І.В. Українське письменство як соціально-професійна група: історико-соціальна динаміка становлення (кінець XVIII - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Щиголь Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1516760
  Щиголь І.В. Українське письменство як соціально-професійна група: історико-соціальна динаміка становлення (кінець XVIII - початок XX століття) : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Щиголь Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 232 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 174-206 арк.
1516761
  Ланселот Лоутон Українське питання // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 2 (98) березень - квітень. – С. 9-20


  Україна: найбільша проблема Європи. Поневолювачі України добре подбали про те, щоб вона залишилася незнанною; вони заперечували навіть її існування.
1516762
  Щербак Н. Українське питання в Державній Думі Росії на початку XX ст. // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1516763
  Щербін Л. Українське питання в діяльності конституційно-демократичної партії в добу Гетьманату (квітень-грудень 1918 р.) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 194-199. – ISBN 966-8653-41-6


  Згадуються М. П. Василенко та В. В. Зінківський.
1516764
  Главацький М.В. Українське питання в контексті культурно-освітньої діяльності органів німецької окупаційної влади на території генеральної області "Київ" 1941 - 1944 рр. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 60-67
1516765
  Шинкаренко Т.І. Українське питання в Лізі Націй // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 27-31. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1516766
  Гайдуков Л.Ф. Українське питання в міжнародних відносинах заключного етапу Другої світової війни // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 100-111. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
1516767
  Пивовар С. Українське питання в німецько-російських відносинах у 1918 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-50. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі аспекти домовленостей щодо українського питання між Німеччиною та Росією в 1918 р. Освещено некоторые аспекты договорённостей относительно украинского вопроса между Германией и Россией в 1918 г. Some aspects to Ukrainian question of ...
1516768
  Мазур О.Я. Українське питання в політиці провідних держав напередодні великої війни (1914–1918 рр.) / О.Я. Мазур, І.В. Баран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 70-75. – ISSN 0321-0499
1516769
  Головченко В. Українське питання в політиці США за доби Холодної війни // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 40-49


  На підставі опублікованих документальних джерел західного походження в статті здійснено спробу аналізу українського питання в зовнішньополітичних стратегіях США за доби холодної війни. З"ясовано, що на державному рівні воно ситуативно піднімалося лише ...
1516770
  Зелінський М.В. Українське питання в політичній і публіцистичній діяльності Романа Дмовського (1888-1939 р.р.) : монографія / М.В. Зелінський. – Херсон : Грінь Д.С., 2017. – 275, [1] с. : фот. – Бібліогр.: с. 227-261 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-930-189-5
1516771
  Головченко В.І. Українське питання в роки першої світової війни : монографія / В.І. Головченко, В.Ф. Солдатенко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 419-447. – ISBN 978-966-611-690-4
1516772
  Ємець Т. Українське питання в Російській імперії на початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-34. – (Українознавство ; вип. 6)


  Порівнюються підходи до українського питання авторів часопису "Украинская жизнь" та В.І. Вернадського й аналізується подібність їх висновків.
1516773
  Дацків І. Українське питання на Паризькій мирній конференції: історіографічний аспект // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (7). – С. 48-56
1516774
  Єгоров В.В. Українське питання на сторінках часопису "Вестник Европы" у 1860-1890-х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 41-49. – ISSN 2076-1554


  Згадуються М. Костомаров, М. Драгоманов.
1516775
  Єгоров В.В. Українське питання на сторінках часопису "Вестника Европы" у 1860–1880–х рр. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 38-46. – ISSN 2076-1554


  Йдеться про українське питання на сторінках "Вестника Европы" одного з провідних часописів в Російській імперії другої половини XIX ст. Серед багатьох матеріалів значне місце на сторінках журналу займали проблеми пов"язані з історією, мовою, освітою ...
1516776
  Палюх О. Українське питання у галицькій польськомовній пресі 1923 р. // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 162-179. – ISSN 2524-0331
1516777
  Шамраєва В.М. Українське питання у зовнішній політиці США доби холодної війни // Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація : монографія / В.М. Шамраєва. – Харків : Оберіг, 2015. – С. 154-187. – ISBN 978-966-8689-34-5


  Згадується перший постійний представник УРСР при ООН - колишній заступник міністра закордонних справ УРСР, доцент кафедри історії міжнародних відносин та зовнішньої політики СРСР Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка - П. Удовиченко.
1516778
  Гоч С. Українське питання як лейтмотив літературознавчого проекту В.Г. Матвіїшина // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 69-77. – ISBN 978-966-286-026-9
1516779
  Капелюшний В.П. Українське поетичне кіно Сергія Параджанова: радянська історіографія / В.П. Капелюшний, Р.М. Конта, Н.Г. Ховайба // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 2. – С. 300-304. – ISSN 2226-3209
1516780
  Пащенко А. Українське поетичне кіно як зразок національного кінематографа // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 2 (100). – С. 29-32. – ISSN 1562-3238


  Українське поетичне кіно нарівні із довженківським зберігає статус носія традиції укр. візуальної культури. При цьому важливим виміром напрямку – як стилістичним, так і суспільним – є його "національне" забарвлення, що перетворює його на своєрідне ...
1516781
  Грицик Л. Українське порівняльне літературознавство 1920-х років: між реліктами позитивістських уявлень і типологією // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 12-21. – ISSN 0236-1477


  У статті на основі праць О. Колесси, П. Филиповича, А. Кримського простежено основні тенденції розвитку порівняльного літературознавства 1920-х рр.
1516782
  Грицик Л. Українське порівняльне літературознавство 20-х pp. Підгрунтя. Пізнавальні механізми // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 40-50. – ISBN 978-966-2248-71-5
1516783
  Александрова Г.А. Українське порівняльне літературознавство кінця 19 - першої третини 20 ст.: теоретико - методологічний дискурс : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Александрова Г.А.; Александровна Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 466 л. – Бібліогр.: л. 402-466
1516784
  Александрова Г.А. Українське порівняльне літературознавство кінця 19 - першої третини 20 ст.: теоретико - методологічний дискурс : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Александрова Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назв.
1516785
   Українське право : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – 1997
1516786
   Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск. – Київ, 1994-
№ 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – 1998
1516787
  Клос В. Українське православ"я на межі епох // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 366-372. – ISBN 978-966-608-733-4
1516788
  Милько В. Українське представництво в Державній думі Російської імперії (1906-1917) / Володимир Милько ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. – 395, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 380-395. – Бібліогр. в додатках: с. 317-379 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7907-0
1516789
  Боса Л. Українське Приазов"я в контексті міжкультурних комунікацій (з експедиційних рефлексій 2018 року) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 75-80. – ISSN 0130-6936
1516790
  Верховцева І. Українське Придунав"я: етносоціокультурний ландшафт / І. Верховцева, О. Луньова // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 251-278
1516791
  Скляр В.М. Українське прикордоння: етномовна структура населення за матеріалами Всеукраїнського перепису 2001 року : монографія / Володимир Скляр ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А.М., 2017. – 415, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 405-414. – ISBN 978-617-7474-70-7


  В пр. №1714542 напис: Шановному Володимиру Івановичу! На добру згадку, зі щирою вдячністю за допомогу та побажаннями подальших досягнень на ниві української історичної науки. З глибокою повагою. Підпис. 19.10.2017 р.
1516792
  Пономарів О.Д. Українське публічне мовлення з погляду лексикограматичних норм // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 342-349
1516793
  Корнієнко І.С. Українське радянське кіномистецтво .Нариси.1917-1929 / І.С. Корнієнко. – К, 1959. – 142с.
1516794
  Білецький О.І. Українське радянське літературознавство за сорок років (1917-1957). / О.І. Білецький, 1957. – 36с.
1516795
  Виноградова З.Т. Українське радянське мистецтво 1918-1920 років / З.Т. Виноградова. – Київ : Мистецтво, 1964. – 31 с.
1516796
  Белічко Ю.В. Українське радянське мистецтво періоду громадянської війни : нариси з історії українського мистецтва / Ю.В. Белічко. – Київ : Мистецтво, 1980. – 183 с. : іл. – Бібліогр.: с. 180-181 (45 назв). – (Нариси з історії українського мистецтва)
1516797
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 7. – 1998
1516798
   Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – 2016. – 118, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1516799
   Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 1996-. – ISSN 2306-3548
№№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – 2017. – 294 с. – Резюме укр., англ. мовами
1516800
  Полуянова О. Українське роздержавлення у ретроспективі двадцятих років // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 131-139. – ISSN 1729-7206
1516801
  Бакович О. Українське сакральне образотворче мистецтво другої половини 18 ст. (характеристика стилю) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 428-436. – ISBN 966-7379-92-11
1516802
  Білиловський К.О. Українське свято в Петербурзі : соpокалітний ювилей укpаїнського письменника Данила Лукича Моpдовця / Пеpеказав Цезаp Білило [псевд.]. – У Львові (Львів) : Коштом Ред. "Зоpі" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1897. – 38 с. : портр. – Відб. з часопису: Зоpя, 1897. - Прим. дефектний, без обкл.


  літературні псевдоніми Цезар Білило, Ольгин, Іван Кадило, Цезарко та інші
1516803
  Чернецький Є.А. Українське село : родовід. книга Красного і Затиші на Білоцерківщині / Євген Чернецький, Анатолій Бондар. – Біла Церква : Олександр Пшонківський, 2011. – 623, [1] с. : іл., табл. – Покажч. родів: с. 619-622. – Бібліогр.: с. 618. – ISBN 978-966-2083-89-7


  У пр. 1717253 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1516804
  Хоменко В. Українське село 20-х pp. XX ст. в історіографічних дослідженнях представників Київської школи істориків-аграрників // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 122-126. – ISSN 1998-4634
1516805
  Тимошик М. Українське село в американському Стемфорді, або історія про те, як найбільший і найдорожчий замковий маєток штату Коннектикут опинився в руках українців, і що вони з нього зробили // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8-9 серпня (№ 145/146). – С.22
1516806
  Юриняк А. Українське село в ранніх творах В. Винниченка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 275, грудень : грудень. – С. 16-18
1516807
  Лещенко М.Н. Українське село в революції 1905-1907 рр. / М.Н. Лещенко. – Київ : Наукова думка, 1977. – 360 с.
1516808
  Стеблівська А.В. Українське село в романі Василя Захарченка "Довгі присмерки": специфіка творення образу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 149-151. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1516809
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.11.2010 (число 3005). – 2010. – 8 с.
1516810
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
06.09.2010 (число 3003). – 2010. – 8 с.
1516811
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.12.2011 (число 3018). – 2011. – 8 с.
1516812
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.03.2011 (число 3009). – 2011. – 12 с.
1516813
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.01.2011 (число 3007). – 2011. – 8 с.
1516814
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
02.06.2011 (число 3012). – 2011. – 8 с.
1516815
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
02.05.2011 (число 3011). – 2011. – 8 с.
1516816
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
02.04.2011 (число 3010). – 2011. – 8 с.
1516817
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
03.10.2011 (число 3016). – 2011. – 8 с.
1516818
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
04.07.2011 (число 3013/3014). – 2011. – 12 с.
1516819
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
05.09.2011 (число 3015). – 2011. – 8 с.
1516820
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.02.2012 (число 3020). – 2012. – 8 с.
1516821
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
02.01.2012 (число 3019). – 2012. – 8 с.
1516822
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-9 квітня (№ 14). – 2013. – 16 с.
1516823
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-9 липня (№ 27). – 2013. – 16 с.
1516824
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 вересня (№ 36). – 2013. – 16 с.
1516825
   Українське слово. – Київ, 1933-
6-12 березня (№ 10). – 2013. – 16 с,
1516826
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 листопада (№ 45). – 2013. – 16 с.
1516827
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 квітня (№ 15). – 2013. – 16 с.
1516828
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 липня (№ 28). – 2013. – 16 с.
1516829
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-17 вересня (№ 37). – 2013. – 16 с.
1516830
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 червня (№ 24). – 2013. – 16 с.
1516831
   Українське слово. – Київ, 1933-
13-19 березня (№ 11). – 2013. – 16 с,
1516832
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 листопада (№ 46). – 2013. – 16 с.
1516833
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15 - 21 травня (№ 20). – 2013. – 16 с.
1516834
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16 - 22 квітня (№ 16). – 2013. – 16 с.
1516835
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 грудня (№ 51). – 2013. – 16 с.
1516836
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24-30 квітня (№ 17). – 2013. – 16 с.
1516837
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 червня - 1 липня (№ 25). – 2013. – 16 с.
1516838
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 березня - 2 квітня (№ 13). – 2013. – 16 с.
1516839
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
30 жовтня - 5 листопада (№ 44). – 2013. – 16 с.
1516840
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2 - 8 квітня (№ 14). – 2014. – 16 с.
1516841
   Українське слово. – Київ, 1933-
5-11 лютого (№ 6). – 2014. – 16 с,
1516842
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-13 травня (№ 19). – 2014. – 16 с.
1516843
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-14 жовтня (№ 41). – 2014. – 16 с.
1516844
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 квітня (№ 15). – 2014. – 16 с.
1516845
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 вересня (№ 37). – 2014. – 16 с.
1516846
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 червня (№ 25). – 2014. – 16 с.
1516847
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 жовтня (№ 43). – 2014. – 16 с.
1516848
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 квітня (№ 17). – 2014. – 16 с.
1516849
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 березня - 1 квітня (№ 13). – 2014. – 16 с.
1516850
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 травня - 3 червня (№ 22). – 2014. – 16 с.
1516851
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2-8 грудня (№ 48). – 2015. – 16 с.
1516852
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-13 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
1516853
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-21липня (№ 27/28). – 2015. – 20 с.
1516854
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 червня (№ 23). – 2015. – 16 с.
1516855
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 травня (№ 19). – 2015. – 16 с.
1516856
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15-21 квітня (№ 15). – 2015. – 16 с.
1516857
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 вересня (№ 37). – 2015. – 16 с.
1516858
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 грудня (№ 50). – 2015. – 16 с.
1516859
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 травня (№ 20). – 2015. – 16 с.
1516860
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 жовтня (№ 42). – 2015. – 16 с.
1516861
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 грудня 2015 - 5 січня 2016 (№ 51/52). – 2015. – 16 с.
1516862
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 серпня - 1 вересня (№ 34). – 2015. – 16 с.
1516863
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-17 травня (№ 18/19). – 2016. – 20 с.
1516864
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 квітня (№ 14). – 2016. – 16 с.
1516865
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-9 січня (№ 1/2). – 2016. – 16 с.
1516866
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-14 червня (№ 23). – 2016. – 16 с.
1516867
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 березня (№ 10). – 2016. – 16 с.
1516868
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 лютого (№ 6). – 2016. – 16 с.
1516869
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 жовтня (№ 41). – 2016. – 16 с.
1516870
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 квітня (№ 15). – 2016. – 16 с.
1516871
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 вересня (№ 37). – 2016. – 16 с.
1516872
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 березня (№ 11). – 2016. – 16 с.
1516873
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-23 лютого (№ 7). – 2016. – 16 с.
1516874
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 травня (№ 20). – 2016. – 16 с.
1516875
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 квітня (№ 16). – 2016. – 16 с.
1516876
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 вересня (№ 38). – 2016. – 16 с.
1516877
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 березня (№ 12). – 2016. – 16 с.
1516878
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24-30 серпня (№ 34). – 2016. – 16 с.
1516879
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 жовтня - 1 листопада (№ 43). – 2016. – 16 с.
1516880
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 вересня - 4 жовтня (№ 39). – 2016. – 16 с.
1516881
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
30 березня - 5 квітня (№ 13). – 2016. – 16 с.
1516882
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-3 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
1516883
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 жовтня (№ 40). – 2017. – 16 с.
1516884
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-5 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
1516885
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
1516886
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 серпня (№ 36). – 2017. – 16 с.
1516887
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-13 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
1516888
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-15 травня (№ 19). – 2017. – 16 с.
1516889
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 вересня (№ 37). – 2017. – 16 с.
1516890
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15-21 листопада (№ 46). – 2017. – 16 с.
1516891
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-22 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
1516892
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-23 травня (№ 21). – 2017. – 16 с.
1516893
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 січня (№ 3). – 2017. – 16 с.
1516894
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 жовтня (№ 42). – 2017. – 16 с.
1516895
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 квітня (№ 16). – 2017. – 16 с.
1516896
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 липня (№ 29). – 2017. – 20 с.
1516897
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 березня (№ 12). – 2017. – 16 с.
1516898
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 грудня (№ 51). – 2017. – 16 с.
1516899
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 червня (№ 25). – 2017. – 16 с.
1516900
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 листопада (№ 47). – 2017. – 16 с.
1516901
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 серпня (№ 34/35). – 2017. – 20 с.
1516902
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 липня - 1 серпня (№ 30). – 2017. – 20 с.
1516903
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 квітня - 1 травня (№ 17). – 2017. – 16 с.
1516904
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – 2017. – 16 с.
1516905
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 березня - 4 квітня (№ 13). – 2017. – 16 с.
1516906
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-16 січня (№ 1/2). – 2018. – 20 с.
1516907
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4 липня - 25 липня (№ 27/28). – 2018. – 20 с.
1516908
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-19 червня (№ 23/24). – 2018. – 20 с.
1516909
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-23 серпня (№ 31/32). – 2018. – 20 с.
1516910
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-27 березня (№ 11/12). – 2018. – 20 с.
1516911
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-27 лютого (№ 7/8). – 2018. – 20 с.
1516912
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-30 січня (№ 3/4). – 2018. – 16 с.
1516913
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 травня - 5 червня (№ 21/22). – 2018. – 20 с.
1516914
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 листопада - 6 грудня (№ 45/46). – 2018. – 20 с.
1516915
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 серпня - 6 вересня (№ 33/34). – 2018. – 20 с.
1516916
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 липня - 6 серпня (№ 29/30). – 2018. – 20 с.
1516917
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 лютого - 13 березня (№ 9/10). – 2018. – 20 с.
1516918
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11 липня - 25 липня (№ 27/28). – 2019. – 20 с.
1516919
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-24 вересня (№ 35/36). – 2019. – 20 с.
1516920
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-26 грудня (№ 47/48). – 2019. – 20 с.
1516921
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-24 жовтня (№ 39/40). – 2019. – 20 с.
1516922
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13 лютого - 26 лютого (№ 7/8). – 2019. – 20 с.
1516923
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-26 березня (№ 11/12). – 2019. – 20 с.
1516924
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15 січня - 28 січня (№ 3/4). – 2019. – 20 с.
1516925
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22 травня - 4 червня (№ 21/22). – 2019. – 20 с.
1516926
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 грудня - 14 січня (№ 1/2). – 2019. – 20 с.
1516927
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 вересня - 11 жовтня (№ 37/38). – 2019. – 20 с.
1516928
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 жовтня - 11 листопада (№ 41/42). – 2019. – 20 с.
1516929
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 лютого - 12 березня (№ 9/10). – 2019. – 20 с.
1516930
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 серпня - 11 вересня (№ 33/34). – 2019. – 20 с.
1516931
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 січня - 12 лютого (№ 5/6). – 2019. – 20 с.
1516932
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8 жовтня - 26 жовтня (№ 39/40). – 2020. – 20 с.
1516933
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-23 червня (№ 23/24). – 2020. – 20 с.
1516934
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-24 лютого (№ 7/8). – 2020. – 20 с.
1516935
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-24 липня (№ 27/28). – 2020. – 20 с.
1516936
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-22 травня (№ 19/20). – 2020. – 20 с.
1516937
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-25 серпня (№ 31/32). – 2020. – 20 с.
1516938
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-24 січня (№ 3/4). – 2020. – 20 с.
1516939
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 травня - 10 червня (№ 21/22). – 2020. – 20 с.
1516940
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 вересня - 7 жовтня (№ 37/38). – 2020. – 20 с.
1516941
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 червня - 10 липня (№ 25/26). – 2020. – 20 с.
1516942
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 липня - 11 серпня (№ 29/30). – 2020. – 20 с.
1516943
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 лютого - 11 березня (№ 9/10). – 2020. – 20 с.
1516944
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-24 травня (№ 19/20). – 2021. – 20 с.
1516945
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-26 квітня (№ 15/16). – 2021. – 20 с.
1516946
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13 липня - 26 липня (№ 27/28). – 2021. – 20 с.
1516947
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-27 вересня (№ 35/36). – 2021. – 20 с.
1516948
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15 травня - 28 червня (№ 23/24). – 2021. – 20 с.
1516949
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 лютого - 9 березня (№ 9/10). – 2021. – 20 с.
1516950
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 грудня - 12 січня (№ 1/2). – 2021. – 20 с.
1516951
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 листопада - 13 грудня (№ 45/46). – 2021. – 20 с.
1516952
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 січня - 10 лютого (№ 5/6). – 2021. – 20 с.
1516953
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 квітня - 11 травня (№ 17/18). – 2021. – 20 с.
1516954
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12 січня 2022 - 25 січня 2022 (№ 3/4). – 2022. – 20 с.
1516955
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 січня 2022 - 8 лютого 2022 (№ 5/6). – 2022. – 20 с.
1516956
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 грудня 2021 - 11 січня 2022 (№ 1/2). – 2022. – 20 с.
1516957
  Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів ; [передм. І. Дзюба ; голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2013. – 359, [1] с. – ISBN 978-966-06-0635-7
1516958
  Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів ; [передм. І. Дзюби ; голов. ред. С. Головко]. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2017. – 359, [1] с. – ISBN 978-966-06-0635-7
1516959
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 5 (9), травень. – 2015. – 48 с.
1516960
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 7 (11), липень. – 2015. – 48 с.
1516961
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 12 (16), грудень. – 2015. – 72 с.
1516962
  Кобиринка Г. Українське слово під звуки курая / Г. Кобиринка, М. Ткачук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 15
1516963
  Городенська К. Українське слово у вимірах сьогодення. Рекомендації з найскладніших уживань та проблемного правопису слів // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 7/8 (171), липень - серпень. – С. 46-48
1516964
  Яценко Н.О. Українське стилістичне термінознавство XX - початку XXI століть // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 273-280. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  Зроблено спробу проаналізувати становлення українського стилістичного термінознавства, починаючи з XX ст., а також розкрити основні аспектні напрями його розвитку.
1516965
  Гоян В. Українське суспільне і комерційне радіомовлення: перші підсумки співіснування / В. Гоян, О. Гоян // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 17. – C. 13-21. – ISSN 2078-1911
1516966
   Українське суспільство вшановує героя // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 52 : фото. – ISSN 1998-8044
1516967
  Карась Анатолій Українське суспільство і конституція: актуальність незворотніх та ефективних змін // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 1/2 (195/196). – С. 25-28
1516968
  Стьопін А. Українське суспільство і проблеми консенсусної демократії // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5 (32). – С. 36-43
1516969
  Мотуз В. Українське суспільство на початковому етапі української революції (березень - листопад 1917 р.): до питання політичної емансипації жінок в Україні // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 98-110. – ISSN 1998-4634


  Присвячена проблемі активізації політичної свідомості жіноцтва у Наддніпрянщині (Україні). На сьогодні вона є малодослідженою, однак важливою складовою декількох пов"язаних між собою тем, таких як: "жіноче питання" в Україні у ХХ ст., український ...
1516970
  Чорний В. Українське суспільство на сучасному етапі: виклики та загрози // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 179-194. – ISSN 1563-3713
1516971
  Кричевська Т.О. Українське суспільство та економіка в соціологічних оцінках рівня довіри: внутрішні виміри та міжкраїнні порівняння / Т.О. Кричевська, О.В. Балюк // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 1. – С. 50-64 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1516972
  Шаповал Ю. Українське суспільство у 2014–2020 рр.: проблеми політики декомунізації / Ю. Шаповал, І. Васильєва, І. Матвієнко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (553), липень - серпень. – C. 110. – ISSN 0130-5247
1516973
  Шульга О. Українське суспільство як поле боротьби символічних універсумів // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 309-325. – ISBN 978-966-02-7294-1
1516974
   Українське суспільство: міграційний вимір "Політико-правові засади протидії деструктивним наслідкам міграцій: український та європейський досвід" : аналіт. записка / [Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, І.О. Кресіна та ін.] ; за заг. ред. О.В. Скрипнюка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – 128, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8803-4
1516975
  Кочубей Ю.М. Українське сходознавство за межами країни (XX - поч. XXI ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 57-61. – ISSN 1608-0599


  ."Згадується О. Й. Пріцак, відомий у світі сходознавець, організатор міжнародної Асоціації уральсько-алтайських студій і її президент, організатор відродження сходознавства в Україні. І досі діє створений ним Інститут українських студій при ...
1516976
  Сивко Л. Українське та зарубіжне закоодавство про захист населення і територій від стихійних лих // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 100-108. – ISSN 1814-3385
1516977
  Яцишин Н.П. Українське та міжнародне юридичне термінознавство та їх взаємодія в процесі інтеграції терміносистем // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 227-230. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1516978
  Кучернюк І. Українське театральне мистецтво на сторінках часопису "Рідний край" (за матеріалами 1905-1916 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 85-88. – ISBN 978-966-171-783-0
1516979
  Соловйов М.С. Українське телебачення в інтернеті: аудіовізуальна специфіка та комунікативна цінність : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 26.00.06 / Соловйов Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1516980
  Ямборко О. Українське тематичне килимарство 1930-1960 х років у контексті соцреалізму: образотворчі засади та проблема класифікації // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 2 (66) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 52-61. – ISSN 1728-6875
1516981
  Симоненко Л.О. Українське термінознавство кінця XX - початку XXI ст. стан і перспективи розвитку // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 39-47. – ISSN 0027-2833
1516982
  Петровський В. Українське товариство сліпих: учора й сьогодні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Майже кожен українець, незалежно від того, чи має він проблеми із зором, якщо не стикався, то принаймні чув про УТОС (Українське товариство сліпих) — одну з найстаріших громадських організацій нашої держави, якій 4 червня виповнюється 84 роки. ...
1516983
  Строчинська Ю. Українське товариство Червоного Хреста: допомога населенню України в період голоду 1921-1923 рр. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. іст. та культ. України ; редкол.: Коцур В.П., Борисенко В.Й., Коцур А.П. [та ін.]. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16 : Присвячений пам"яті В.В. Сєдова. – С. 288-291. – ISBN 966-8029-58-5
1516984
  Дружинець М.Л. Українське усне мовлення за Кобзарями-першодруками Тараса Шевченка (1840), Петра Гулака-Артемовського (1877) та Євгена Гребінки (1878) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 125-130. – ISSN 2307-4558
1516985
  Дружинець М.Л. Українське усне мовлення за писемними пам"ятками XIX ст.: вимова звукосполук // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 9-14
1516986
  Дружинець М.Л. Українське усне мовлення: психо- та соціофонетичний аспекти : монографія / М.Л. Дружинець ; [наук. ред. Т.Ю. Ковалевська] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2019. – 579, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 414-452. – ISBN 978-617-689-344-8
1516987
  Климчук І.С. Українське хореографічне мистецтво 1950 - 1980-х років як чинник формування національної ідентичності : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Климчук Ірина Сергіївна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1516988
  Дундяк І.М. Українське церковне малярство другої половини XX - початку XXI ст. (особливості функціонування, збереження, трансформації та відродження) : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Дундяк Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
1516989
  Пуцко В.Г. Українське церковне мистецтво у науковій спадщині Стефана Таранушенка // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 350-356. – ISBN 978-966-651-576-9
1516990
  Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина : академічний курс : підручник [для студентів ВНЗ] / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Дакор, 2013. – 670, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-03-4
1516991
  Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина. Академічний курс : підручник [для вищих навч. закладів] / Зорислава Ромовська. – Київ : Атіка, 2005. – 560 с. – ISBN 966-326-123-4
1516992
  Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності : акдемічний курс : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2011. – 246 с. – ISBN 978-617-566-025-6
1516993
  Ромовська З.В. Українське цивільне право. Спадкове право : академ. курс : підручник / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Дакор, 2013. – 301, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-04-1
1516994
  Риженко Я. Українське шитво / Я. Риженко. – Полтава, 1929. – 28с.
1516995
  Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво в "духовній ситуації" своєї доби: синергетичний вимір // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 19-38. – ISSN 0236-1477


  У статті використано синергетичний підхід вияснення природи українського шістдесятництва, обгрунтовано його появу з погляду сучасних методологічних засад "наук про складність" або Nonlinear science.Проаналізовано поняття "ситуація" та "духовна ситуація ...
1516996
  Хамуля Р. Українське шкільництво в Австралії // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Кочан, Н. Станкевич, З. Мацюк [та ін]. – Львів, 2017. – Вип. 13. – С. 43-49. – ISSN 2078-5119


  Досягнення української громади в Австралії протягом останніх семи десятиліть є значними. В основному завдяки натхненню та рішучістю поколінь її засновників, українська громада Австралії сьогодні має сильну організацію, яка тісно інтегрована в ...
1516997
  Зінченко А. Українське шляхетство, козацтво й міщанство Слобожанщини й Гетьманщини в обороні традиційної адміністративно-правової системи (60-ті рр. XVІІІ ст.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 81-91
1516998
  Зелений З. Українське юнацтво у вирі другої світової війни / Зенон Зелений. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 280, [1] с. : іл. – Поімен. покажч.: с. 270-276. – Бібліогр. в підрядк. прим. та с. 277. – ISBN 978-611-01-1815-6
1516999
  Заболотна М. Українське ядерне роззброєння у контексті ядерної стратегії США // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 38-41. – ISBN 978-966-171-793-9
1517000
  Піскун В. Українське, українознавче, українознавство: понятійне та історіософське осмислення // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 23-27


  Автор згадує науковців Київського університету: М. Максимовича, М. Костомарова, Я. Калакуру, П. Кононенко, В. Крисаченка.
<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,