Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>
1516001
  Дашкевич Я. "...Учи неложними устами сказати правду" : іст. есеїстика (1989-2008) / Ярослав Дашкевич ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львів. від-ня. – Київ : Темпора, 2011. – 827, [1] с. : портр., іл. – Імен. покажч.: с. 797-812. – Бібліогр.: с. 783-795 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-569-015-4
1516002
  Ворончук І. "Ученый Божьей милостью" Михайло Флегонтович Владимирський-Буданов // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – C. 75-88. – ISSN 2413-7065
1516003
  Артамонова Л. "Учили меня еще во младенчестве" : Принципі и традиции образования молодіх дворян в XVIII столетии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 13-15. – ISSN 0235-7089


  Принципы и традиции образования молодых дворян в XVIII столетии.
1516004
   "Учителі - це творці змін, а не відтворювачі готових схем" / шпальти підготувала Дарина Матат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 10. – ISSN 2219-5793
1516005
  Урись Т. "Учителі історії мають особливу місію у вихованні дитини". Як готують педагогів, чиї уроки мають значний вплив на формування світогляду людини і суспільства // Україна молода. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 9). – С. 9


  "Продовжуючи серію статей про факультети одного з найстаріших і найпотужніших закладів вищої педагогічної освіти України - Національного педуніверситету імені М.П. Драгоманова, якому виповнюється 185 років, сьогодні розповідаємо про історичний ...
1516006
  Гільберг Т.Г. "Учитель доти залишається вчителем, доки вчиться сам" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 30 : фото
1516007
   "Учитель" пишется с заглавной буквы.. – М., 1985. – 47с.
1516008
  Киселев А.Ф. "Учитель, перед именем твоим..." // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 36-39. – ISSN 1726-667Х
1516009
   "Учитель, перед именем твоим...". Сб.. – 2-е изд. – М., 1986. – 221с.
1516010
  Мякишев В. "Учитель, перед имененм твоим..." Прозвища школьных преподавателей как объект лингвистического анализа // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 77-84. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
1516011
   Ученые-аграрники - производству. – Харьков, 1984. – 88с.
1516012
  Коноплев В.В. Ученые-геологи - детям / В.В. Коноплев. – Л., 1960. – 31с.
1516013
  Кузьмин М.К. Ученые-медики / М.К. Кузьмин. – М, 1988. – 197с.
1516014
  Сурьянинов Н.Г. Ученые-механики Юга Украины в истории развития образования и науки // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 71-77. – ISBN 978-966-927-169-3


  Згадуються: Савін Г. М. - радянський вчений у галузі механіки. В 1952–1957 роках - віцепрезидент АН УРСР і професор КДУ ім. Т.Г. Шевченка; Динник О.М. - український вчений у галузі механіки та теорії пружності, засновник наукової школи з теорії ...
1516015
  Власов В.В. Ученые-таировцы в истории института / В.В. Власов, В.А. Шерер ; Нац. акад. аграр. наук Украины, Нац. науч. центр "Ин-т виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова". – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-556-1
Вып. 2. – 2019. – 132, [3] с. : ил.
1516016
   Ученые записки. – Киев ; Вильнюс, 1962. – 385 с.
1516017
   Ученые записки. – Ростов-на-Дону, 1964. – 92с.
1516018
   Ученые записки Владимирского Педагогического института
Т. 42. – 1971
1516019
   Ученые записки Императорского Московского университета. – Москва : В Университетской Типографии
Ч. 1. – 1833. – 727 p.
1516020
   Ученые записки Императорского Московского университета. – Москва : В Университетской Типографии
Ч. 2. – 1833. – 584 p.
1516021
   Ученые записки Императорского Московского университета. – Москва : В Университетской Типографии
Ч. 3. – 1834. – 621 p.
1516022
   Ученые записки Императорского Московского университета. – Москва : В Университетской Типографии
Ч. 4. – 1834. – 629 c.
1516023
   Ученые записки Императорского Московского университета. – Москва : В Университетской Типографии
Ч. 5. – 1834. – 484 p.
1516024
   Ученые записки Императорского Московского университета. – Москва : В Университетской Типографии
Ч. 6. – 1834
1516025
   Ученые записки Казанского государственного университета / Казанский государственный университет. – Казань : Казанский государственный университет
№ 134. – 1998
1516026
   Ученые записки Казанского государственного университета / Казанский государственный университет. – Казань : Казанский государственный университет
№ 137. – 1999
1516027
   Ученые записки Казанского государственного университета / Казанский государственный университет. – Казань : Казанский государственный университет
№ 138. – 2000
1516028
   Ученые записки Казанского государственного университета / Казанский государственный университет. – Казань : Казанский государственный университет
№ 140. – 2000
1516029
   Ученые записки Казанского государственного университета / Казанский государственный университет. – Казань : Казанский государственный университет. – ISBN 5-98180-005-4
Т. 143 : Политические науки и международные отношения. – 2003
1516030
   Ученые записки Казанского государственного университета / Казанский государственный университет. – Казань : Казанский государственный университет. – ISBN 5-98180-008-9
Т. 144 : Юридические науки. – 2003
1516031
   Ученые записки Казанского государственного университета / Казанский государственный университет. – Казань : Казанский государственный университет. – ISBN 5-98180-063-1
Т. 145 : Политические науки и международные отношения. – 2004
1516032
   Ученые записки кафедр общественных наук (Белорусского института инженеров жел.дор. транстпорта) : Спец. выпуск, посвященный 40-й годовщ ине Великой Октябрьской социалистической революции. – Гомель, 1957. – 213с.
1516033
   Ученые записки кафедры марксизма-ленинизма Ленинградского ветеринарного института. – Ленинград, 1958. – 64с.
1516034
   Ученые записки кафедры физической географии. – Москва, 1964. – 212с.
1516035
   Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / М-во образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым. – Симферополь : НИЦ КИНУ
Вып. 44 : Экономические науки. – 2014. – 143 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1516036
   Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / М-во образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым. – Симферополь : НИЦ КИНУ
Вып. 47 : Экономические науки. – 2014. – 181 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1516037
   Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета. – Симферополь : НИЦ КИПУ
Вып. 32 : Педагогические науки. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1516038
   Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета. – Симферополь : НИЦ КИПУ
Вып. 34 : Педагогические науки. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1516039
   Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета. – Симферополь : НИЦ КИПУ
Вып. 36 : Технические науки. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1516040
   Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета. – Симферополь : НИЦ КИПУ
Вып. 37 : Экономические науки. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1516041
   Ученые записки Таврического национального университета / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь. – ISSN 1606-3715
Т. 14, № 1 : География. – 2001
1516042
   Ученые записки Таврического национального университета : Научный журнал. Спецвып. / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 1918-. – ISSN 1606-3715
Т. 15, № 2 : География. Чтения памяти географа профессора Преображенского В.С. – 2002
1516043
   Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь. – ISBN 5-7763-9818-5
Т. 12 (51), № 1 : География. История. Педагогика. Филология. Философия. Экономика. – 1999
1516044
   Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь. – ISBN 5-7763-9818-5
№ 12 (51), т. 2 : Биология. Математика. Психология. Физическое воспитание. Физика. Химия. – 1999. – 217 с.
1516045
   Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : Научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 1918-. – ISSN 1606-3715
Т. 18, № 2 : Юридические науки. – 2005
1516046
   Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : Научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 1918-. – ISSN 1606-3715
Т. 18, № 1 : Юридические науки. – 2005
1516047
   Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал. – Симферополь : Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 1918-. – ISSN 1606-3716
Т. 26 (65), № 2. – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы")
1516048
   Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : Научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 1918-. – ISSN 1606-3715
Т. 19, № 1 : Юридические науки. – 2006
1516049
   Ученые записки Тартусского университета / Тартусский университет. – Тарту
Т. 604. – 1982
1516050
   Ученые записки Тартусского университета / Тартусский университет. – Тарту
Т. 608. – 1982
1516051
   Ученые записки Тартусского университета / Тартусский университет. – Тарту
Т. 611. – 1982
1516052
   Ученые записки Харьковского гуманитарного института "Народная украинская академия". – Харьков, 1997. – 416с.
1516053
   Ученые записки Центр. экон-мат.. – Москва
Т. 43. – 1982
1516054
   Ученые записки Центр. экон-мат.. – Москва
Т. 44. – 1982
1516055
   Ученые земледельцы древней Италии. – Л, 1970. – 292с.
1516056
  Лиоренцевич Т.В. Ученые и изобретатели Франции / Т.В. Лиоренцевич, Е.М. Мельцер. – Москва, 1970. – 94с.
1516057
  Уилкинсон Ф. Ученые изменившие мир / Ф. Уилкинсон, М. Поллард. – Москва, 1994. – 91с.
1516058
  Кольцов А.В. Ученые Ленинграда в годы блокады (1941-1943) / А.В. Кольцов. – М-Л, 1962. – 144с.
1516059
  Соболев Г.Л. Ученые Ленинграда в годы Великой Отечественной войны / Г.Л. Соболев. – М-Л, 1966. – 172с.
1516060
  Уильямс А.Р. Ученые любители // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 100-101 : фото
1516061
  Григорьева О.А. Ученые материалы на английском языке для студентов курсов педагогического факультета / О.А. Григорьева. – М, 1979. – 56с.
1516062
   Ученые МГУ - науке и производству. – М, 1989. – 136с.
1516063
   Ученые мира в борьбе за мир. – Москва, 1965. – 120 с.
1516064
  Далматов М.К. Ученые мира в истории борьбы за демократию / М.К. Далматов. – Омск, 1958. – 28с.
1516065
   Ученые Мордовского Ордена Дружбы народов государственного университета им. Н.П. Огарева - научно-техническому прогрессу : кат. науч. разработок. – Саранск, 1987. – 112с.
1516066
  Сочава В.Б. Ученые о геосистемах / В.Б. Сочава. – Сибирск, 1975. – 40с.
1516067
   Ученые о науке и ее развитии. – Москва : Наука, 1971. – 259с.
1516068
   Ученые общества и учебновспомагательные учреждения Харьковского университета в 1805-1905 гг.. – Харьков, 1911. – 280с.
1516069
   Ученые Поволжья - народному хозяйству. Аннотации экспонатов выставки.. – Саратов, 1989. – 273с.
1516070
  Лишевский В.П. Ученые популяризаторы науки / В.П. Лишевский. – М., 1987. – 141с.
1516071
  Бузуев В.М. Ученые предостерегают / В.М. Бузуев, В.П. Павличенко. – Москва, 1964. – 181с.
1516072
   Ученые предупреждают: реф. сб.. – М., 1988. – 199с.
1516073
   Ученые пропагандируют знания.. – Москва, 1977. – 45 с.
1516074
   Ученые против войны: сб. ст.. – М., 1984. – 190с.
1516075
   Ученые рисуют: каталог выставки.. – М., 1982. – 18с.
1516076
   Ученые Сибири - Кузбассу.. – Кемерово, 1961. – 356с.
1516077
  Павлова Л. Ученые Сибири - собиратели и хранители научной информации // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2010. – № 11. – С. 65-70. – ISSN 0869-4915
1516078
  Егоров И.В. Ученые Сибири в годы Великой Отечественной войны / И.В. Егоров. – Новосибирск, 1947. – 32 с.
1516079
  Кривин Ф.Д. Ученые сказки / Ф.Д. Кривин. – Ужгород, 1967. – 183с.
1516080
   Ученые социалистических стран в борьбе с буржуазной философией и социологией. Реф. сб.. – М., 1976. – 230с.
1516081
  Чупров А.И. Ученые труды в издании Императорского Московского университета : [в 3-х ч.] / А.И. Чупров ; [биогр. очерк Н.А.Каблукова]. – Москва : Тип. Имп. Моск. ун-та
Ч. 1 и 2 : Железнодорожное хозяйство. – 1910. – XLII, 622 с., 1 л. портр. фронт. : портр.
1516082
  Чупров А.И. Ученые труды в издании Императорского Московского университета : [в 3-х ч.] / А.И. Чупров. – Москва : Тип. Имп. Моск. ун-та
Ч. 2, вып. 2 : Курс политической экономии. – 1911. – XIII, 354 с.
1516083
  Чупров А.И. Ученые труды в издании Императорского Московского университета : [в 3-х ч.] / А.И. Чупров. – Москва : Тип. Имп. Моск. ун-та
Ч. 3, вып. 2 : Мелкое земледелие и его основные нужды ; Влияние хлебных цен и урожаев на движение земельной собственности ; Товарные склады и их значение в виду американской конкуренции ; О перевозках донецкого каменного угля. – 1911. – 463 с., 1 л. фронт. портр. : портр.


  На тит. стр. подпись Ник. Василенко [т. е. - Библиотека Николая Василенко]
1516084
  Чупров А.И. Ученые труды в издании Императорского Московского университета : [в 3-х ч.] / А.И. Чупров. – Москва : Тип. Имп. Моск. ун-та
Ч. 3, вып. 1 : История политической экономии. – 1911. – 231 с.


  На тит. стр. подпись Ник. Василенко [т. е. - Библиотека Николая Василенко]
1516085
   Ученые труды кафедр всеобщей истории, государственного и международного права. – Алма-Ата, 1964. – 296с.
1516086
   Ученые Урала в борьбе за технический прогресс.. – Свердловск, 1959. – 204с.
1516087
   Ученые Уральского научного центра Академии наук СССР : Биобиблиогр. указ. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1987. – 395с.
1516088
   Ученые Харькова к годовщине освобождения родного города : Краткий обзор работы учебных и научно-исследовательских институтов за годы Отечественной войны. – Харьков : Изд. "Соціалістична Харківщина", 1944. – 83 с.
1516089
   Ученые Чувашского университета (1967-1992). – Чебоксары, 1992. – 200с.
1516090
   Ученые, педагогические и популярные труды П.А. Тутковского // [Исследования] / Тутковский П.А. – [Б. м. : б. и.], 1906
1516091
   Ученые, педагогические и популярные труды П.А.Тутковского. – Житомир : Электрич. тип. М. Дененмана, 1910. – 23 с.
1516092
  Коломоец Т.А. Ученый-административист Александр Федорович Евтихиев: жизнь, труды, основные научные положения (к 135-летию со дня рождения) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 88-92. – (Юридичні науки ; № 1)
1516093
  Беленький И.Л. Ученый-историк в системе научных коммуникаций : науч.-аналит. обзор / Беленький И.Л. – Москва : ИНИОН, 1983. – 43 с. – Библиогр.: с. 27-43 (203 назв.). – (Сер. "Наука, теория, практика, управление". Обзоры советской литературы / АН СССР, ИНИОН)
1516094
   Ученый-коммунист. К 75-летию со дня рожд. А.А.Вознесенского. Сб. Ст.. – Л., 1973. – 144с.
1516095
  Кочерга Н.К. Ученый-космист Ю.В. Кондратюк (А.И. Шаргей) - тернистый путь к бессмертию / Н.К. Кочерга, Г.Е. Аляев // Философия и космология : научно-философский теоретический сборник / Международное философско-космологическое общество. – Полтава, 2009. – за 2009 г. – С. 275-287. – ISBN 978-966-192-045-2
1516096
  Тягунова М.М. Ученый-ортолог // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 6. – С. 49-52
1516097
  Гоженко А. Ученый - центральная фигура в науке // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 9-15 октября (№ 34). – С. 12-13


  "Активное обсуждение состояния украинской науки на страницах «2000» как минимум свидетельствует о том, что эта тема глубоко волнует научное сообщество. И это неудивительно, ибо авторы публикаций высказываются о наболевших проблемах науки, которой ...
1516098
  Клейн Л. Ученый в перевернутом мире // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2012. – № 7 (1021). – С. 42-49. – ISSN 0130-1640


  В рубрике Размышления у книжной полки наш корреспондент Тина Катаева беседует с известным российским археологом, историком, антропологом, филологом Львом Самуиловичем Клейном. Автор полутора десятков монографий и сотен статей, посвящённых самым разным ...
1516099
  Данилов В.И. Ученый В.Н. Хитрово / В.И. Данилов. – Тула, 1985. – 103с.
1516100
  Лесовой В.Н. Ученый врач, педагог ( к 110-летию со дня рождения Н.П. Татаренко ) / В.Н. Лесовой, Ж.Н. Перцева // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 1 (44). – С. 82-90
1516101
  Бажанов В.А. Ученый и " Век-волкодав". Судьба И.Е.Орлова в логике ,философии, науке. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.125-135. – ISSN 0042-8744
1516102
  Курсанов А.Л. Ученый и аудитория / А.Л. Курсанов. – Москва : Наука, 1982. – 272с.
1516103
  Захаров М.В. Ученый и воин / М.В. Захаров. – Москва, 1974. – 112с.
1516104
  Ибрагимова З.М. Учёный и время / З.М. Ибрагимова. – Новосибирск, 1986. – 316с.
1516105
  Худяков В.Л. Ученый и его творческий мир. / В.Л. Худяков. – Л., 1971. – 192с.
1516106
   Ученый и конструктор С.В.Ильюшин: сб. ст.. – М., 1978. – 207с.
1516107
   Ученый и мыслитель. К 100-летию со дня рождения академика М.А. Маркова / Г.В. Домогацкий, В.Г. Кадышевский, А.А. Комар, В.А. Матвеев // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 4. – С. 352-359. – ISSN 0869-5873


  Ввыдающийся физик-теоретик, крупный организатор науки.
1516108
   Ученый и научный коллектив: социальные аспекты деятельности: сб. ст.. – М., 1986. – 262с.
1516109
  Федорова Л. Ученый и педагог : отпечаток эпохи. К 100-летию со дня рождения Р.В. Пихтовникова / Л. Федорова, Л. Кириченко, Д. Пихтовников // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 4. – С. 71-74. – ISSN 1562-529Х
1516110
  Цуциев Б.А. Ученый и революционер. / Б.А. Цуциев. – Орджоникидзе, 1967. – 36с.
1516111
  Мирская Е.З. Ученый и современная наука / Е.З. Мирская. – Ростов, 1971. – 104 с.
1516112
  Житомирский С.В. Ученый из Сиракуз / С.В. Житомирский. – М, 1982. – 191с.
1516113
   Ученый Клим Чурюмов: Наша комета - полностью украинское открытие / беседу вел Ярослав Коробатов // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 25 ноября (№ 263). – С. 9. – ISSN 1997-1249


  "Комсомолка" побеседовала с первооткрывателем кометы, которая приобрела мировую известность благодаря миссии космического аппарата "Розетта". Сегодня Климу Ивановичу 77 лет, он директор Киевского планетария, профессор КНУ имени Тараса Шевченко идо сих ...
1516114
  Вохменцев Я.Т. Ученый кот / Я.Т. Вохменцев. – Свердловск, 1960. – 50с.
1516115
  Каллахан Тэд Ученый на войне : Афганистан / Каллахан Тэд, Ди Лауро Марко // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 106-121 : Фото. – ISSN 1029-5828
1516116
  Щигленко Евгений Ученый пессимист : Мечников Илья Ильич. Биография // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 139-146 : Іл. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1516117
  Щигленко Евгений Ученый пессимист : Биография: Мечников Илья Ильич // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 131-136 : Іл. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1516118
  Горелик Г. Ученый раб, свободный духом // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 113-124. – ISSN 0130-1640
1516119
  Черная Н.И. Ученый с современной советской прозе / Н.И. Черная. – К., 1976. – 172с.
1516120
   Ученый совет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 2001-2006 гг.. – Москва : МГУ им. М.В.Ломоносова, 2002. – 128с. – ISBN 5-9217-0022-3
1516121
  Диксон Б. Ученый язык // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 48-49


  Йдеться про те, чи доречно вживати наукову термінологію в побутовому мовленні.
1516122
  Булкин В.А. Ученый, зодчий, каменщик : [О Ю. П. Спегальском] / В.А. Булкин, О.В. Овсянников. – Ленинград, 1983. – 112 с.
1516123
  Рожен А.П. Ученый, инженер и сто веков / А.П. Рожен. – М, 1975. – 143с.
1516124
  Мозалева З. Ученый, которого слышал бог : [И. Срезневский] // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2014. – Вып. июнь. – С. 34-37
1516125
  Леонова Л.С. Ученый, мыслитель, человек: творческое наследие М.В. Ломоносова в оценке В.И. Вернадского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 126-141. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1516126
  Нирка Е.А. Ученый, организатор, педагог. / Е.А. Нирка, В.Е. Прока. – Кишинев, 1990. – 95с.
1516127
   Ученый, педагог, организатор: П.А.Ковальский. – К., 1991. – 28 с.
1516128
   Ученый, Учитель, Человек : к 85-летию со дня рождения И.Е. Тарапова / [Божков А.И. и др.] ; Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харьков : Новое слово, 2011. – 425, [1] с., [6] л. фотоил., [1] л. портр. : ил. – Авт. указ. на с.: 421-423. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-568-65-0
1516129
   Ученый. Учитель. Человек : (к 90-летию Н.С. Лейтеса) // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 177-184. – ISSN 0042-8841
1516130
  Маркова М. Ученым нужна новая гигиена и острые зубы, чтобы защищать Теслу от Тесли // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 10-16 ноября (№ 45). – С. 9, 16


  "... У отечественной науки очень длинный список проблем, но убьет ее не нищенское финансирование, а отсутствие иммунитета. Неумение и нежелание профессионального сообщества жестко реагировать на лжеученых в своих рядах, на любое проявление дремучего ...
1516131
  Ємець О. Учень Антоновича - Іван Каманін // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 168-176
1516132
  Шоу Б. Учень диявола / Б. Шоу. – Київ, 1954. – 112с.
1516133
  Янович Б. Учень легендарного Ніла Хасевича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 13


  Микола Букатевич - художник, який створив дитячу художню школу у Володимирі-Волинському.
1516134
  Кралюк П. Учень Піфагора з українських земель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18-19 грудня (№ 240/241). – С. 11


  Виходець із Скіфії - Абаріс (чи Абарій, Абарід).
1516135
  Вергунов В.А. Учень професора К.А. Тимірязєва, соратник академіка В.І. Вернадського - видатний учений та організатор галузевого дослідництва з культури цукрового буряку С.Л.Франкфурт // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; уклад.: В.А. Вергунов, В.М. Товмаченко, Л.М. Татарчук та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Ч. 2. – С. 59-76
1516136
  Салій О.Р. Учень, опонент і колега: взаємини Кирила Студинського та Івана Франка / Олександра Салій ; [наук. і літ. ред. Є. Нахлік] ; НАН України, ДУ "Ін-т Івана Франка НАН України". – Львів : Інститут Івана Франка НАН України, 2020. – 230, [2] с. : іл. – Покажч. осіб і творів без авторства: с. 227-231. – Бібліогр.: с. 213-215, 217 та в підрядк. прим. – (Серія "Іван Франко і діячі української культури, науки та мистецтва (XIX–початок XX століття)" : редкол.: Є. Нахлік (засновник і голов. ред.) ; вип. 2). – ISBN 978-966-02-9426-4
1516137
  Байков Ф.Я. Ученье и творчество : исслед. передового опыта работы учителей Псков. обл.] / Федор Байков. – Ленинград : Лениздат, 1979. – 149 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-148
1516138
   Ученье и труд вместе живут.. – Саранск, 1962. – 59с.
1516139
  Максимовский М.К. Ученье и труд рядом идут / М.К. Максимовский. – Калинин, 1961. – 44с.
1516140
  Галкина Т.М. Ученье и труд рядом идут. / Т.М. Галкина. – Кишинев, 1964. – 52с.
1516141
   Ученье и учитель : Пед. заметки. – Москва : Изд. К.П. Победоносцева : Синодальная тип., 1900. – 61 с.
1516142
  Парикова Н.Б. Учеренное яканье в тульских говорах : Автореф... Канд.филол.наук: / Парикова Н.Б.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1960. – 15л.
1516143
  Кабанов П.Г. Учесть опыт гнездовых посевов дуба : (Агрономическая консультация) / сост. П.Г. Кабанов, канд-т с.-х. наук. – [Саратов], 1951. – 6 с.
1516144
   Учет-2000: бухгалтерский и налоговый : Формирование баланса:Имущество организации.Дебиторы и кредиторы и т.д. – 3-е изд.,перераб.и доп. – Москва : Статус-Кво 97. – (Большая российская энциклопедия бухгалтера ; Практические рекомендации для бухгалтера и руководителя). – ISBN 5-8107-0047-0
Т.1. – 2000. – 576с.
1516145
  Авдонина Н. Учет - первичная основа показателей СБО / Н. Авдонина, Н. Масловская // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 1. – С. 16-19. – ISSN 0869-4915


  В статье говоритьс о том, что справочно-библиографическое обслуживание (СБО) является составной частью библиографической деятельности любой библиотеки. Без точного установления авторства или названия того или иного источника зачастую невозможна сама ...
1516146
  Берштейн П.Я. Учет анизотропии, неоднородности и внутреннего трения при расчете динамически нагруженных сплошных систем и стержней : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Берштейн П.Я. ; Харьков. инж.-строит. ин-т. – Харьков, 1965. – 11 с.
1516147
  Прохоренко В.А. Учет априорной информации при оценке надежности / В.А. Прохоренко, В.Ф. Голиков. – Минск : Наука и Техника, 1979. – 208 с.
1516148
   Учет атмосферных влияний на астрономо-геодезические измерения : монография / А.Л. Островский, Б.М. Джуман, Ф.Д. Заблоцкий, Н.И. Кравцов; А.Л. Островский, Б.М. Джуман, Ф.Д. Заблоцкий, Н.И. Кравцов. – Москва : Недра, 1990. – 235 с. – ISBN 5-247-00585-6
1516149
  Суслин В.В. Учет атмосферных факторов при восстановлении спектрального коэффициента яркости открытого океана по дистационным измерениям из космоса. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 04.00.22 / Суслин В.В.; АН Украины, Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1992. – 21л.
1516150
  Тишков И.Е. Учет безналичных расчетов по оплате труда / И.Е. Тишков, С.И. Шульман. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 78 с.
1516151
  Митрофанова С.В. Учет библиотечных фондов: проблемы нормативно-правового обеспечения // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2001. – № 1. – С.23-27. – ISSN 0869-608Х
1516152
  Гришина Л.А. Учет биомассы и химический анализ растений / Л.А. Гришина, Е.М. Самойлова. – Москва, 1971. – 100 с.
1516153
  Фомина Л.М. Учет в банках / Л.М. Фомина, М.Д. Алексеенко. – К., 1988. – 303с.
1516154
   Учет в Госбанке. Метод. указ.. – М., 1962. – 48с.
1516155
  Хлынов Учет в кредитных учреждениях / Хлынов, Л.М. Клебанов. – М, 1971. – 367с.
1516156
  Намазалиев Г.И. оглы Учёт в материально-техническом снабжении и его совершенствование / Г.И. оглы Намазалиев. – Москва, 1986. – 166 с.
1516157
  Тюнин Учет в обслуживании производствах и хозяйствах колохозов и совхозов. / Тюнин, а.Д. – М, 1982. – 128с.
1516158
  Бородкин А.С. Учёт в объединении и на предприятии / А.С. Бородкин, И.А. Шевчук. – К., 1978. – 174с.
1516159
  Голубов В.И. Учет в оптовой торговле. / В.И. Голубов. – М., 1967. – 157с.
1516160
  Янушка М.А. Учет в практике управления предприятием : учебное пособие / М.А. Янушка ; МВ и ССО Латвийской ССР МИПКСНХ Латв. ССР, эконом. фак-т, каф. бух учета и анализа хоз. деят. – Рига : Ред.- изд. отдел МИПКСНХ Латв. ССР, 1976. – 36 с.
1516161
   Учет в стройбанке СССР. Метод. указ.. – М., 1962. – 40с.
1516162
   Учет в управлении промышленными предприятиями США.. – М., 1957. – 185с.
1516163
  Васин Ф.П. Учет в условиях бригадного хозрасчета / Ф.П. Васин. – Москва, 1986. – 96с.
1516164
  Брук В.В. Учет вариации вертикальной турбулентной диффузии при расчете кратности разбавления возвратных вод / В.В. Брук, Ю.А. Гычка // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2018. – Вип. 40. – С. 42-53 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2522-1388
1516165
  Спасский Б.А. Учет верхний части разреза в сейсморазведке / Б.А. Спасский. – Иркутск, 1990. – 181с.
1516166
  Войтенко А.В. Учет влияния глобальных геотектонических процессов на результаты точного местоопределения в государственной или местной системе отсчета по радионавигационным наблюдениям спутников GPS NAVSTAR / А.В. Войтенко, В.Л. Быков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 6. – С. 2-7 : табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
1516167
  Королев Ю.И. Учет влияния горно-геологических факторов при геолого-экономической оценке месторождений наранних стадиях их изучения / Ю.И. Королев. – М, 1975. – 58с.
1516168
  Вожжов А. Учет влияния депозитных рисков в процессах трансформации банковских ресурсов / А. Вожжов, Н. Лунякова // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 16-26. – ISSN 0201-758Х
1516169
  Давидавичус Э.-С.Б. Учет влияния массопереноса в случае использования некоторых нестационарных методов исследования электродных процессов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Давидавичус Э.-С. Б.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 19л.
1516170
  Ершов Сергей николаевич Учет влияния непрерывного спектра в некоторых задачах структуры атомного ядра : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Ершов Сергей николаевич ; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 8 с.
1516171
  Антонов В.С. Учет внутриоблачных физических процессов при расчете обложных осадков : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Антонов В.С. – Ленинград, 1963. – 14 с.
1516172
  Грачев Н.П. Учет во внешней торговле СССР / Н.П. Грачев. – М., 1962. – 303с.
1516173
  МухинА.ф Учет во внешней торговле СССР / МухинА.ф, Ю.А. Григорьев. – М., 1979. – 263с.
1516174
  Мухин А.Ф. Учет во внешней торговле СССР / А.Ф. Мухин, Ю.А. Григорьев. – Москва, 1988. – 293с.
1516175
  Ших Вин Учет возможности катастрофических событий и обеспечение устойчивого библиотечного обслуживания в цифровой среде // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 1. – С. 85-93. – ISSN 0130-9765
1516176
  Евгеньева Л.Я. Учет возрастной периодизации при занятиях футболом / Л.Я. Евгеньева. – Киев, 2003. – 36с.
1516177
  Бельский Б.И. Учёт вредителей сахарной свёклы / Б.И. Бельский, М.С. Ефименко, И.С. Любомудров; Под ред. Деревянченко А. – Киев : Изд-во Наркомснаба УССР, 1935. – 84с.
1516178
   Учет временных вариаций при проведении морской магнитной съемки.. – М., 1984. – 303с.
1516179
  Кастанаев Х.Г. Учет вспомагательных производств машиностроительного завода / Х.Г. Кастанаев. – М., 1954. – 152с.
1516180
  Новодворский В.Д. Учет вспомогательного производство / В.Д. Новодворский. – М, 1974. – 48с.
1516181
  Камышев С.Ф. Учет выполнения норм и их анализ в нефтедобывающей промышленности. / С.Ф. Камышев. – М., 1958. – 48с.
1516182
   Учет выработки и заработной платы на машиностроительном заводе.. – М., 1955. – 192с.
1516183
  Ратмиров Ю.А. Учет выработки и зароботной платы / Ю.А. Ратмиров. – М, 1963. – 60с.
1516184
  Каллистов П.Л. Учет высоких проб и самородков при подсчете запасов месторождений золота : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Каллистов П.Л.; Моск. ин-т цветных металлов и золота им. М.И.Калинина. – Москва, 1953. – 16 с.
1516185
  Рудик А.В. Учет гидродинамики и микронеоднородности жидкости в процессах кристаллизации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Рудик А.В.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1975. – 14л.
1516186
  Островский А.А. Учет гипергенных изменений состава и текстурных особенностей карбонатной толщи венда Алдан-Якокитского междуречья (Южня Якутия) при гидрогеологическом анализе // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 90-94. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 6)
1516187
  Новиченко П.П. Учет готовой продукции и ее реализации / П.П. Новиченко. – М, 1975. – 64с.
1516188
  Зверенчук Ф Л. Учет готовой продукции и ее реализации / Ф Л. Зверенчук, . – М., 1986. – 78с.
1516189
  Зайцев А Е. Учёт готовой продукции и её реализации / А Е. Зайцев, . – Москва, 1967. – 138с.
1516190
   Учет готовой продукции и ее реализации: уч. пособие.. – Л., 1985. – 48с.
1516191
  Могилатов В.С. Учет двухосной анизотропии проводимости в геоэлектромагнитных зондированиях // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 69-77 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0203-3100
1516192
  Вербов Г.Д. Учет денежных и расчетных операций / Г.Д. Вербов. – Москва, 1976. – 79с.
1516193
  Глухов А.С. Учет денежных средств в хозорганах и предприятиях коммунального хозяйства / А.С. Глухов. – М, 1951. – 96с.
1516194
  Цветкова Е.И. Учет денежных, расчетных и кредитных операций / Е.И. Цветкова. – Л., 1975. – 28с.
1516195
  Князев Г.А. Учет документальных материалов. / Г.А. Князев. – Москва-Л., 1955. – 39с.
1516196
  Волков Н.Г. Учет долгострочных инвестиций и источников их финансирования / Н.Г. Волков. – Москва, 1994. – 129с.
1516197
  Марголин П.С. Учет заготовок сельскохозяйственных продуктов. / П.С. Марголин, В.И. Бененсон. – М., 1967. – 304с.
1516198
  Трусов А.Д. Учет зарплат в комплектовании производства / А.Д. Трусов. – Москва : Финансы и статистика
1516199
  Данилович Лидия Аркадиевна Учет затрат и кальклирование себестоимости продукции в углеобогащении (на примере углеобогатительных фабрик Донбасса)) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Данилович Лидия Аркадиевна; Киев. ин-т народ. хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1987. – 22 с.
1516200
  Новиченко П.П. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в промышленности / П.П. Новиченко, И.М. Рендухов. – Москва, 1992. – 223с.
1516201
  Карпова Т.П. Учет затрат и калькулирование себестоимости ремонтов основных средств. / Т.П. Карпова, Л.И. Плешкова. – М., 1983. – 118с.
1516202
  Сопко В.В. Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции в промышленности / В.В. Сопко, А.Н. Патрик. – К., 1988. – 110с.
1516203
  Безруких П.С. Учет затрат и кулькулирование в промышленности / П.С. Безруких. – Москва, 1989. – 223с.
1516204
  Беба И.Ф. Учет затрат и оперативно-эконопический контоль при внутрихозяйственном расчете в колхозах (на примере отраслей фивотноводства) : Автореф... канд. экон.наук: 08.601 / Беба И.Ф.; Киевский ин-т нар. хоз. – К., 1970. – 02л.
1516205
  Буленок А.П. Учет затрат и пути снижения себестоимости производства картофеля (На примере колхоз. Черниг. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Буленок А. П. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1965. – 15 с.
1516206
  Белый М.И. Учет затрат и пути снижения себестоимости производства свинины. (На примере совхозов Луган. упр. производства и заготовок с.-х. продуктов) : Автореф... кандидата экон.наук: / Белый М.И.; Белоцерков. с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1965. – 21л.
1516207
  Пизенгольц М.З. Учет затрат и скрытие счетов в колхозах и совхозах / М.З. Пизенгольц. – Москва, 1972. – 279 с.
1516208
  Друри К. Учет затрат методом стандарт-косте / К. Друри; Пер. с англ. под ред.H.Д.Эриашвили. – Москва : Аудит, 1998. – 224 с. – ISBN 5-85177-043-0
1516209
  Косинов Н.Н. Учет затрат на геологоразведочные работы в себестоимости и цене добычи полезных ископаемых (На прим. нейт и газа) : Автореф... канд. экон.наук: / Косинов Н. Н.; АН СССР, Ин-т экон. – М., 1969. – 25л.
1516210
  Саенко К.С. Учет затрат на мероприятия НТП. / К.С. Саенко. – М., 1991. – 94с.
1516211
  Чиж В.И. Учет затрат на обеспечение качества услуг жилищно-комунального хазяйства // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 26-30
1516212
  Бородкин А.С. Учёт затрат на освоение новой техники / А.С. Бородкин. – М., 1985. – 143с.
1516213
  Новиченко П.П. Учет затрат на производство в промышленности / П.П. Новиченко, И.М. Рендухов. – Москва, 1981. – 144 с.
1516214
  Сатубалдин С.С. Учет затрат на производство в промышленности США / С.С. Сатубалдин. – М., 1980. – 141с.
1516215
  Шевчук И.А. Учет затрат на производство в условиях внутризаводского хазрасчета / И.А. Шевчук. – М., 1977. – 128с.
1516216
  Нгуен Ван Тик Учет затрат на производство и анализ себестоимости продукции на хлопкопрядильных предприятиях : Автореф... канд. эконом.наук: 601 / Нгуен Ван Тик; КИНХ. – К., 1971. – 24л.
1516217
  Чувакова З.Н. Учет затрат на производство и исчисление себестоимости продукции в обувной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Чувакова З.Н.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1964. – 15л.
1516218
  Карауш М.И. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции / М.И. Карауш. – Кишинев, 1978. – 192с.
1516219
   Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в важнейших отраслях народного хозяйства. Уч. пособие.. – Иркутск, 1975. – 113с.
1516220
  Загороднюк В.Э. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в важнейших отраслях промышленности: уч. пособие / В.Э. Загороднюк. – Ташкент
ч. 1. – 1978. – 100с.
1516221
  Загороднюк В.Э. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в важнейших отраслях промышленности: уч. пособие / В.Э. Загороднюк. – Ташкент
ч. 2. – 1979. – 108с.
1516222
  Салимов А.М. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в шинной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Салимов А.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 20л.
1516223
   Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости промышленной продукции.. – М., 1960. – 256с.
1516224
  Новиченко П.П. Учет затрат на улучшение качество продукции / П.П. Новиченко, Т.Д. Попова. – М, 1986. – 102с.
1516225
  Карнаухова Е.С. Учет затрат общественного труда. Вопросы методологии и опыт исследования трудоемкости производства сельскохозяйственных продуктов. / Е.С. Карнаухова. – Москва, 1973. – 328с.
1516226
  Баширов А.А. Учет затрат по строительству нефтяных скважин : Автореф... канд. экон.наук: / Баширов А.А.; Моск. экономико-статистический и-т. Кафедра бухгалтерского учета и анализа. – Москва, 1967. – 16л.
1516227
  Ураков Д.У. Учет затрат по сферам деятельности / Д.У. Ураков. – М., 1991. – 174с.
1516228
  Ластовецкий В.Е. Учет затрат по факторам производстваи центрам ответственности / В.Е. Ластовецкий. – М, 1988. – 163 с.
1516229
  Полуяхтов Л.В. Учет затрат труда на производство и эксплуатацию при разработке цен на машины (на материалах машиностроения Среднего Урала) : Автореф... канд. эконом.наук: / Полуяхтов Л.В.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1966. – 23л.
1516230
  Иванов Ю.П. Учет затухания и поляризационных эффектов в слабых взаимодействиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов Ю.П.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 9л.
1516231
  Красновидова С.С. Учёт знаний и самостоятельная работа слушателей в народных университетах / С.С. Красновидова. – Л., 1980. – 18с.
1516232
  Костылев Ф.В. Учет знаний как средство повышения эффективности обучения учащихся вечерней (сменнной) школы : Автореф... канд. пед.наук: / Костылев Ф. В.; АПН РСФСР, НИИ теор. ист. педаг. – М., 1964. – 19л.
1516233
  Котлярова О.С. Учет знаний по химии. / О.С. Котлярова. – Л, 1977. – 136с.
1516234
   Учет и агропроизводственные группировки земельных ресурсов СССР.. – Москва : Наука, 1967. – 181с.
1516235
  Чумаченко Н.Г. Учет и анализ в промышленном производстве США / Н.Г. Чумаченко. – Москва, 1971. – 238с.
1516236
  Герич С.И. Учет и анализ в ремонтных мастерских колхозов и совхозов / С.И. Герич. – М, 1977. – 136с.
1516237
   Учет и анализ в решении задач повышения эффективности производства и бережливости: мат. семинара.. – М., 1984. – 144с.
1516238
   Учет и анализ в системе внутрихозяйственного расчета: сб. науч. тр.. – Тверь, 1990. – 111с.
1516239
   Учет и анализ в условиях интенсификации производства: сб. науч. тр.. – Фрунзе, 1989. – 103с.
1516240
   Учет и анализ в условиях полного хозяйственного расчета и самофинансирования: межвуз. сб.. – М., 1989. – 151с.
1516241
   Учет и анализ в условиях реформы.. – М., 1969. – 216с.
1516242
  Постникова Г.В. Учет и анализ деятельности подсобных сельских хозяйств промышленных предприятий : уч. пособие / Г.В. Постникова, З.И. Малинина. – Калинин, 1986. – 80с.
1516243
  Ветчинин В.Г. Учет и анализ деятельности снабженческо сбытовых предприятий и объединений / В.Г. Ветчинин. – Москва, 1982. – 224с.
1516244
  Остапюк М.Я. Учет и анализ деятельности хозрасчетных подразделений предприятия / М.Я. Остапюк. – Москва, 1992. – 159 с.
1516245
  Диордица С.Г. Учет и анализ затрат на производство при машинной обработке информации / С.Г. Диордица. – М., 1978. – 96с.
1516246
  Демина Т.А. Учет и анализ затрат предприятий на природоохранную деятельность / Т.А. Демина. – М, 1990. – 111с.
1516247
  Быстраков Ю.И. Учет и анализ использования земельных ресурсов / Ю.И. Быстраков. – Москва, 1976. – 119с.
1516248
  Петрович Э.И. Учет и анализ использования основных фондов / Э.И. Петрович. – Минск, 1972. – 256с.
1516249
  Бабич В.В. Учет и анализ капитальных вложений в промышленности / В.В. Бабич, И.А. Степанчук. – Киев : Техника, 1981. – 191 с. – Библиогр.: с. 188 (9 назв.). – (БХ. Б-ка хозяйственника)
1516250
  Кругляк Б.С. Учет и анализ капитальных вложений в сельскохозяйственных предприятиях / Б.С. Кругляк. – М, 1976. – 160с.
1516251
  Щелокова Т.В. Учет и анализ логистических затрат в условиях ривайвинга // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 122-130
1516252
  Симоненко Л.С. Учет и анализ накладных расходов в сельском хозяйстве / Л.С. Симоненко, Л.А. Мезенцева. – М., 1975. – 95с.
1516253
  Мезенцева Л.А. Учет и анализ накладных расходов производства в колхозах и совхозах / Л.А. Мезенцева. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 95 с. : иил., табл.
1516254
  Зайцев Е.А. Учет и анализ нормируемых оборотных средств промышленного предприятия : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Зайцев Е.А. ; МГУ. – Москва, 1968. – 27 с.
1516255
  Кругляк Б.С. Учет и анализ основных фондов в колхозах / Б.С. Кругляк. – М, 1979. – 156с.
1516256
  Чечета П А. Учет и анализ показателей материальных затрат / П А. Чечета, . – М, 1980. – 143с.
1516257
  Гулиев Ф.М. Учет и анализ производсвенных затрат и некоторые пути их совершенствования. : Автореф... Канд.экон.наук: 601 / Гулиев Ф.М.; Азерб.ин-т.нар.хоз. – Баку, 1971. – 27л.
1516258
  Сопко В.В. Учет и анализ производства и реализации продукции пищевой промышленности / В.В. Сопко, М.П. Кульгавец. – К., 1979. – 143с.
1516259
  Ткач В.И. Учет и анализ производственных затрат в лесозаготовительной промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: / Ткач В.И.; Ростов. гос. ун-т. Объед. учен. Совет по обществ. наукам. – Ростов -на-Дону, 1965. – 22л.
1516260
  Васильков А.И. Учет и анализ распределения косвенных затрат в промышленности / А.И. Васильков, А.Й. Миневский. – Москва, 1985. – 176с.
1516261
  Степанчук Н.В. Учет и анализ расходов на управление / Н.В. Степанчук. – М., 1979. – 62 с.
1516262
  Шпиг А.А. Учет и анализ рентабельности в торгах. : Автореф... канд. экон.наук: / Шпиг А.А.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1966. – 26л.
1516263
  Малуева М.Е. Учет и анализ себестоимости грузовых перевозок в автотранспортных хозяйствах управлений торгтранса : Автореф... кадн. экон.наук: / Малуева М.Е.; Ленингр. ин-т сов. торговли им. Ф.Энгельса. – Л., 1967. – 21л.
1516264
  Еремец С.М. Учет и анализ снижения затрат ручного труда / С.М. Еремец. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 110 с.
1516265
  Едронова В.Н. Учет и анализ финансовых актвов. / В.Н. Едронова, А Е. Мизиковский. – М, 1995. – 272 с.
1516266
  Бабич В.В. Учет и анализ фондов экономического стимулирования в промышленности / В.В. Бабич, И.А. Степанчук. – Киев : Тхника, 1976. – 87 с. : схем.
1516267
  Дьячков М.Ф. Учет и анализ хозяйственной деятельности в строительстве / М.Ф. Дьячков. – М, 1966. – 447с.
1516268
  Постникова Г.В. Учет и анализ чистого дохода и прибыли колхозов / Г.В. Постникова. – Москва, 1980. – 239 с.
1516269
  Кругляк Б.С. Учет и анализ эффективности использования основных фондов в колхозах и совхозах / Б.С. Кругляк. – М, 1970. – 120с.
1516270
  Дубинина Л.А. Учет и анализ эффективности использования производственого оборудования / Л.А. Дубинина. – Калинин, 1983. – 82с.
1516271
   Учет и анализ эффективности производства. – М., 1986. – 272с.
1516272
  Герич И С. Учет и анлиз и их роль в совершенствовании управления сельскохозяйственными предприятиями. : Автореф... Канд.экон.наук: / Герич С.И,; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1966. – 18л.
1516273
  Палий В.Ф. Учет и внутрений хозрасчет / В.Ф. Палий. – М, 1977. – 64с.
1516274
   Учет и внутрипроизводственный хозрасчет. Сб. ст.. – М., 1973. – 72с.
1516275
  Васин Ф.П. Учет и внутрихозяйственный расчет / Ф.П. Васин. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 142 с.
1516276
  Гарифуллин К.М. Учет и калькулирование в автоматизированной подсистеме управления себестоимостью продукции / К.М. Гарифуллин. – Казань, 1986. – 238с.
1516277
  Тишков Иван Ефремович Учет и калькулирование себестоимости продукции вспомогательных производств / И.Е. Тишков. – Москва : Финансы, 1980. – 112 с.
1516278
  Чапницкий Л.А. Учет и калькулирование стоимости строительного производства в подрядных организациях. / Л.А. Чапницкий. – М., 1950. – 112с.
1516279
  Белебеха И.А. Учет и калькуляция себестоимости сельскохозяйственной продукции / Белебеха И.А. – Львов : Вища школа, 1975. – 176 с.
1516280
  Шевчук И.А. и др. Учет и контроль в агропромышленных объединениях / И.А. и др. Шевчук. – К., 1984. – 174с.
1516281
  Штейнман М.Я. Учет и контроль в системе управления сельскохозяйственным производством / М.Я. Штейнман. – М, 1978. – 176с.
1516282
   Учет и контроль затрат на производство в объединениях легкой промышленности.. – М., 1982. – с.
1516283
  Стуков С.А. Учет и контроль издержек производства на капиталистических промышленных предприятиях / С.А. Стуков. – Калинин, 1978. – 83с.
1516284
  Ерофеева В.А. Учет и контроль использования ресурсов в объединениях / В.А. Ерофеева. – Л., 1987. – 174с.
1516285
  Фомин Ф.Ф. Учет и контроль материальных оборотных средств в сельскохозяйственных предприятиях / Ф.Ф. Фомин. – М., 1979. – 144с.
1516286
  Суров А.С. Учет и контроль отгрузки и реализации продукции в отраслевой автоматизированной системе управления. / А.С. Суров, М.З. Шумяцкий. – М, 1969. – 41с.
1516287
  Гуцайлюк З.В. Учет и контроль показателей эффективности производства в пищевой промышленности / З.В. Гуцайлюк. – М., 1985. – 117с.
1516288
  Смолянинов В.И. Учет и контроль при внутрихозяйственном расчете в колхозах. (На основе применения счетно-перфорационных машин) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 601 / Смолянинов В.И. ; Укр. науч.-исслед. ин-т экономики и организации сел. хоз-ва. – Киев, 1968. – 19 с.
1516289
  Гуцайлюк З.В. Учет и контроль производственных отходов / З.В. Гуцайлюк. – М., 1990. – 78с.
1516290
   Учет и контроль расхода энергоносителй и тепловой энергии: методы и приборы.. – М., 1980. – 232с.
1516291
  Стуков С.А. Учет и контроль себестоимости промышленной продукции в европейских странах - членах СЭВ / С.А. Стуков. – Калинин, 1975. – 112с.
1516292
  Наумова Н.А. Учет и контроль тарных операций в торговле - важное средство борьбы с потерями : Автореф... канд. экон.наук: / Наумова Н.А.; Ленингр. ин-т советской торговли. – Л., 1967. – 22л.
1516293
  Горицкая Н.Г. Учет и налогообложение операций во внешнеэкономической деятельности и с иностранной валютой / Н.Г. Горицкая. – Київ : Техніка, 2000. – 72с. – (Бухалтерский учет и финансовая отчетность на основе положений ( стандартов) бухгалтерского учета). – ISBN 966-575-108-5
1516294
   Учет и оперативная техника в банках долгосрочных вложений.. – М., 1949. – 232с.
1516295
  Во Динь Хао Учет и оперативно-экономический контроль затрат в строительно-монтажных организациях : Автореф... канд. эконом.наук: 601 / Во Динь Хао; Киевский ин-т нар. хоз. – К., 1970. – 24л.
1516296
   Учет и операционная техника в банках СССР: уч. для вузов. – М., 1990. – 364с.
1516297
  Красавин И.В. Учет и операционная техника в Госбанке : [Учебник для учетно-кредитных техникумов] / И.В. Красавин, Д.А. Рогулин, Н.С. Хлынов. – Москва : Финансы, 1976. – 312 с.
1516298
  Хлынов Н.С. Учет и операционная техника в Госбанке / Н.С. Хлынов. – М, 1981. – 263с.
1516299
  Плешаков С.Е. Учет и операционная техника в Государственном банке / С.Е. Плешаков. – М., 1968. – 360с.
1516300
  Фомина Л.М. Учет и операционная техника в Стройбанке СССР / Л.М. Фомина. – 2-е, перераб. и доп. – К., 1981. – 280с.
1516301
  Раменский Л.Г. Учет и описание растительности : На основе проективного метода / Л.Г. Раменский; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т кормов. – 2, заново перераб. и доп. – Москва : АН СССР, 1937. – 100 с.
1516302
   Учет и организация финансов на предприятиях (объединениях) в условиях полного хозяйственного расчета: сб. науч. тр.. – Ярославль, 1989. – 120с.
1516303
  Шишкова Н.И. Учет и отчетность в магазине / Н.И. Шишкова. – М, 1984. – 248с.
1516304
  Феоктистов И.А. Учет и отчетность в первичных профсоюзных организациях / И.А. Феоктистов. – М, 1983. – 112с.
1516305
  Исаков В.И. Учет и отчетность в промышленных предприятиях с применением счетно-клавишных машин / В.И. Исаков, М.А. Маров. – М, 1964. – 376с.
1516306
  Гильденгорн М. Учёт и отчётность в профорганизациях / М. Гильденгорн. – М., 1936. – 80с.
1516307
  Карчевский В.Н. Учет и отчетность в системе сберегательных касс: уч. для учет.-кредит. техн. / В.Н. Карчевский. – М., 1980. – 207с.
1516308
  Зайцев М.Г. Учет и отчетность в системе хозяйственного расчета / М.Г. Зайцев. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 176 с.
1516309
  Брызгалова Т.П. Учет и отчетность в управлениях государственного страхования / Т.П. Брызгалова, Н.П. Галахова. – М., 1984. – 64с.
1516310
  Самбуров В.А. Учет и отчетность лавки сельпо. / В.А. Самбуров. – Иркутск, 1948. – 96с.
1516311
   Учет и отчетность по бюджету государственного социального страхования. – Москва, 1948. – 175 с.
1516312
  Рубановский П.Н. Учет и отчетность по госдоходам, налогам и сборам. / П.Н. Рубановский. – М, 1940. – 113с.
1516313
  Родионова М.М. Учет и отчетность по государственному страхованию : учебное пособие для финансовых и финансово-экономических техникумов / М.М. Родионова, Т.П. Брызгалова, Н.П. Галахова. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 158 с.
1516314
  Рейтман Л.И. Учет и отчетность по государственному страхованию. / Л.И. Рейтман. – 2-е изд., перераб. идоп. – М., 1976. – 160с.
1516315
  Чистов И.А. Учет и отчетность по государственным доходам в финансовых органах. / И.А. Чистов. – М., 1950. – 67с.
1516316
  Маногов Л.Д. Учет и отчетность по государственным доходам. Уч. пособие / Л.Д. Маногов. – Москва, 1946. – 63с.
1516317
   Учет и отчетность по социальному страхованию. – Москва, 1935. – 79 с.
1516318
  Ваганов А.И. Учет и отчетность сельских советов / А.И. Ваганов. – Москва : Ведомости Верховного совета РСФСР, 1940. – 63 с. – (Библиотека работника сельсовета)
1516319
  Залесский И. Учет и отчетсность по госдоходам / И. Залесский. – М, 1937. – 120с.
1516320
  Левик Б.И. Учет и оформление финансово-кредитных операций в сельхозбанке / Б.И. Левик. – М., 1950. – 191с.
1516321
   Учет и охрана библиотечных фондов. Аннот. указ. основной литературы.. – К., 1950. – 40с.
1516322
  Бердичевский Ю.Г. Учет и плани рование производительности труда. Опыт одного завода / Ю.Г. Бердичевский. – М, 1930. – 131с.
1516323
  Ревенко А.Ф. Учет и планирование трудовых ресурсов в новых экономических условиях. / А.Ф. Ревенко, Н.О. Ивашкина. – К., 1990. – 142с.
1516324
   Учет и проверка книжного фонда.. – М., 1970. – 29с.
1516325
  Миневский А.И. Учет и распределение затрат по обслуживанию производства и управлению / А.И. Миневский. – М., 1970. – 120с.
1516326
   Учет и распределение рабочей силы. Сб. указов, постановлений и розъяснений.. – Москва, 1943. – 75с.
1516327
  Авдеева М.А. Учет и статистика в народном суде / М.А. Авдеева. – Москва : Юриздат, 1939. – 40 с. – (Библиотека народного судьи и народного заседателя / Всесоюз. ин-т юрид. наук НКЮ СССР ; под ред. И.Т. Голякова)
1516328
  Стриженов П.П. Учет и статистика на автомобильном грузовом транспорте / П.П. Стриженов. – М., 1954. – 188с.
1516329
  Герцензон А.А. Учет и статистика органов прокуратуры / А.А. Герцензон. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1936. – 78с.
1516330
  Семигин Н.Я. Учет и статистика профессорско-преподавательских кадров высше школы СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Семигин Н.Я.; М-во высш.образование СССР.Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1954. – 15л.
1516331
  Немчинов В.С. Учет и статистика сельскохозяйственных предприятий. / В.С. Немчинов. – вып. 2. – Л., 1933. – 144с.
1516332
  Тительбаум Николай Петрович Учет и статистика советской торговли / Тительбаум Николай Петрович. – М.-Л. : Госпланиздат, 1939. – 48с.
1516333
  Никулина Н.Н. Учет и статистика труда в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Никулина Н. Н.; МВО СССР, Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1954. – 16л.
1516334
  Соколов А.В. Учет и статистика. Уч. пособие / А.В. Соколов. – М.-Л., 1940. – 128с.
1516335
  Иванов В.Ф. Учет и техническая отчетность картографо-геодезического производства : учеб. пособ. для топографич. техникумов ; ред. Л.П. Егоров / В.Ф. Иванов. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 120 с.
1516336
   Учет и финансы в колхозах и совхозах. – Москва
№№ 1-12. – 1974
1516337
   Учет и финансы в колхозах и совхозах. – Москва
№№ 1-12. – 1975
1516338
   Учет и финансы в колхозах и совхозах. – Москва
№№ 1-12. – 1976
1516339
   Учет и финансы в колхозах и совхозах. – Москва
№№ 1-12. – 1977
1516340
   Учет и финансы в колхозах и совхозах. – Москва
№№ 1-12. – 1978
1516341
  Стуков С.А. Учет и хозрасчет в промышленности стран СЭВ / С.А. Стуков. – М, 1979. – 160с.
1516342
   Учет и хозрасчет в условиях реформы. Сб. ст.. – М., 1969. – 119с.
1516343
  Палий В.Ф. Учет и хозрасчет вспомогательного производиства / В.Ф. Палий. – М, 1973. – 112с.
1516344
  Степанюк А.Л. Учет и экономический анализ в производственных объединениях / А.Л. Степанюк. – Киев : Техніка, 1977. – 224 с.
1516345
  Степанюк А.Л. Учет и экономический анализ в производственных объединениях / А.Л. Степанюк. – 2-е изд., перераб. – К., 1983. – 248с.
1516346
   Учет и экономический анализ в противозатратном хозяйственном механизме: межвуз. темат. сб . науч. тр.. – Калинин, 1988. – 147с.
1516347
   Учет и экономический анализ в условиях современных форм хозяйствования : сборник статей. – Москва
Ч. 1. – 1990. – 143с.
1516348
   Учет и экономический анализ в условиях современных форм хозяйствования : сборник статей. – М.
Ч. 2. – 1990. – 156с.
1516349
  Романенков Д.Ф. Учет и экономический анализ работы промышленных производств в колхозах и совхозах / Д.Ф. Романенков. – М., 1975. – 120с.
1516350
  Цуркану Виорел Иванович. Учет и экономия материальных ресурсов. / Виорел Иванович. Цуркану. – Кишинев, 1989. – 157с.
1516351
  Патров В.В. Учет издержек обращения и финансовых результатов торговых предприятий в условиях централизованных бухгалтерий / В.В. Патров. – М., 1977. – 80с.
1516352
  Бородкин С А. Учёт издержек производства в системе хозяйственного расчёта / С А. Бородкин, . – К., 1975. – 232с.
1516353
  Протасова Т.Н. Учет индивидуальных особенностей студентов-иностранцев при обучении чтению на русском языке (начальный этап). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Протасова Т.Н.; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1973. – 28л.
1516354
   Учет индивидуальных особенностей учащихся при построении обучающих программ и проведении программированного обучения.. – М., 1969. – 79с.
1516355
  Каврайский В.В. Учет искажений проекции при обратной засечке и при черчении гониометрических сеток и створов на меркаторской карте / В.В. Каврайский. – 16 с., (С. 100-108)
1516356
   Учет использования вод в СССР: метод. основы.. – Минск, 1978. – 200с.
1516357
  Костенко В.В. Учет как средство контроля хозяйственной деятельности в совхозах (На прим. совх. мая. мол. треста Никол. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Костенко В.В.; Латв.ГУ. – Рига, 1969. – 25л.
1516358
  Балицкая П.С. Учет как средство улучшения оперативного руководства капитальным строительством. : Автореф... канд экон.наук: / Балицкая П.С.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1961. – 18л.
1516359
  Злобин П.И. Учет капиталовложений и производства капитальных работ / П.И. Злобин. – М.-Л., 1939. – 480с.
1516360
  Волков Н.Г. Учёт капитальных вложений / Н.Г. Волков. – Москва, 1987. – 94с.
1516361
  Виноградов Н.А. Учёт капитальных вложений на действующих предприятиях / Н.А. Виноградов. – Таллин, 1976. – 88с.
1516362
  Кононов А.П. Учет капитальных вложений на промышленном предприятии / А.П. Кононов. – М., 1976. – 48с.
1516363
  Лицкевич К В. Учет климатических условий при проектировании жилых зданий в различных районах СССР / К В. Лицкевич. – Москва, 1975. – 116 с.
1516364
  Барсуков В.М. Учет конечной проводимости магнитосферной плазмы в некоторых геофизических явлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Барсуков В.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1971. – 14с. – Бібліогр.:с.14
1516365
  Кошелев А.В. Учет корректного показателя преломнения атмосферы на результаты измерений светодальномеров и электронных тахеометров // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 11. – С. 15-17. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
1516366
  Лабзовский Л.Н. Учет корреляции электронов в теории атома : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: / Лабзовский Л.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Физ.фак. – Ленинград, 1964. – 12л.
1516367
  Калюжнова М.В. Учет лингвокультурных стереотипов при обучении русскому языку как иностранному японских учащихся // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2011. – № 2 (26). – С. 36-43. – ISSN 1812-9463


  Анализируются лингвокультурные стереотипы, связанные с культурой общения и педагогическими традициями Японии, а также рассматривается опыт учета национально-культурной специфики мышления при обучении русскому языку как иностранному японских учащихся в ...
1516368
  Алексеев С.А. Учет материалов на предприятиях : опыт реорганизации учета материалов / С.А. Алексеев. – Москва : Госпланиздат, 1947. – 62с.
1516369
  Иткина С.З. Учет материалов на промышленном предприятии с применением ЭВМ "Минск-22" / С.З. Иткина. – М., 1969. – 284с.
1516370
  Архипов П.К. Учет материальных ресурсов сельскохозяйственного предприятия с использованием ЭВМ / П.К. Архипов, Д.Х. Бушевиц, Б.М. Гейман. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 118, [1] с.
1516371
  Либерман Л.В. Учет материальных ценностей / Л.В. Либерман. – М., 1989. – 107с.
1516372
  Сафронов М.А. Учет материальных ценностей по оперативно-бухгалтерскому /сальдовому/ методу при ручном и механизированном способах обработки документов. / М.А. Сафронов. – М., 1959. – 76с.
1516373
  Сафронов И.А. Учет материальных ценностей по оперативно-бухгалтерскому /сальдовому/ методу при ручном и механизированному способам обработки документов. / И.А. Сафронов. – М., 1959. – 76с.
1516374
  Макаренко И.А. Учет международных стандартов при изучении личности несовершеннолетнего обвиняемого как основа решения задач уголовного судопроизводства // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 5 (86). – С. 27-30. – ISSN 1812-3910
1516375
   Учет метеорологических факторов при расчетах многолетних полей концентраций загрязняющих веществ для оценки экологических рисков здоровью населения / С.Н. Степаненко, В.Г. Волошин, В.Ю. Курышина, Н.Д. Головатюк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 105-114 : табл., рис. – Библиогр.: с. 114. – ISSN 0203-3100
1516376
   Учет многофакторности характеристик голоса в задачах идентификации диктора / В.И. Соловьев, О.В. Рыбальский, В.В. Журавель, А.Н. Шабля, Е.В. Тимко // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; гл. ред. А.А. Чикрий ; редкол.: Т. Башар, В.М. Белов, Л.А. Власенко [и др.]. – Киев, 2021. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 21-30. – ISSN 1028-0979
1516377
  Счастливцев И.П. Учет народнохозяйственной специализации при формировании генеральных планов городов в условиях Севера / И.П. Счастливцев. – Москва, 1975. – 44 с.
1516378
  Никулина И.Я. Учёт невербальных способов коммуникации в иностранной аудитории / И.Я. Никулина, Л.М. Пронина // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 204-207. – ISBN 978-966-927-534-9
1516379
  Малышев И.В. Учет неделимых фондов и основных средств в колхозах : Автореф... кадн. экон.наук: / Малышев И.В.;. – Ростов -на-Дону, 1949. – 15 с.
1516380
  Матвеева Т.И. Учёт незавершённого производства / Т.И. Матвеева. – М., 1983. – 104с.
1516381
  Афанасьева А.А. Учет незавершенного производства в машиностроении : Автореф... канд. экон.наук: / Афанасьева А.А.; Моск. экон.-статистический ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1516382
  Слободянюк Н.А. Учет нематериальных активов по национальным и международным стандартам: единство и различия / Н.А. Слободянюк, М.В. Верескун // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 148-151. – ISSN 1729-7206
1516383
  Поляков В.Б. Учет неустановившегося движения воды в нижних бьефах гидроузлов при оптимизации режимов работы энергосистем с гидростанциями : Автореф... канд. техн.наук: / Поляков В.Б.; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1967. – 25л.
1516384
  Стародубский В.Е. Учет нуклонных корреляций в Глаубероской картине рассеяния частиц выской энергии на ядрах. / В.Е. Стародубский. – Л, 1972. – 19с.
1516385
  Чубаков Г.Н. Учет общественного труда и цена при социализме / Г.Н. Чубаков. – М, 1981. – 231с.
1516386
  Ким В.М. Учет общественного труда при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Ким В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1974. – 19л.
1516387
  Бутырин М.В. Учёт оросительной воды гидротехническими сооружениями / М.В. Бутырин. – М., 1951. – 64с.
1516388
  Каннас Хусейн Учет основных затрат на производство по нормативному методу в швейной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Каннас Хусейн; КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1987. – 19л.
1516389
  Леонтьев Н.А. Учет основных операций торговых хозяйств / Н.А. Леонтьев. – Москва : Наркомторг СССР и РСФСР, 1928. – 591 с. – (Сер. Практическая библиотека торгового бухгалтера / под ред. Н.А. Кипорисова)
1516390
   Учет основных средств и малоценных предметов.. – М., 1967. – 134с.
1516391
  Татур С.К. Учет основных средств промышленных предприятий / С.К. Татур, Л. Краснов. – М., 1943. – 40с.
1516392
  Татур С.К. Учет основных средств промышленных предприятий / С.К. Татур, Л. Краснов. – Изд. 2-е, доп. – М., 1948. – 80с.
1516393
  Белоусов М.С. Учет основных средств, материалов, труда и заработной платы / М.С. Белоусов, Б.А. Титов. – М, 1961. – 56с.
1516394
  Русакова Е.А. Учет основных средств. / Е.А. Русакова, Н.А. Ибрагимов. – М., 1990. – 109с.
1516395
  Рабинович Х.А. Учет основных фондов / Х.А. Рабинович. – М., 1975. – 72с.
1516396
  Рабинович Х.А. Учет основных фондов в новых условиях / Х.А. Рабинович. – М., 1972. – 126с.
1516397
  Котенко Л.Н. Учет основных фондов и нематериальных активов. / Л.Н. Котенко, Н.В. Чебанова. – К, 1996. – 144с.
1516398
  Огийчук Н.Ф. Учет основных фондов на предприятиях АПК / Н.Ф. Огийчук. – К., 1990. – 124с.
1516399
  Рабинович Х.А. Учет основных фондов предприятия / Х.А. Рабинович. – М., 1966. – 124с.
1516400
  Грабова Н.М. Учет основных хозяйственных операций в бухгалтерских проводках : Учебное пособие / Н.М. Грабова, Ю.Г. Кривоносов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Київ : А.С.К., 1999. – 432с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-231-Х
1516401
  Малышев А.А. Учет особенностей аудитории в лекционной пропаганде. / А.А. Малышев. – М., 1982. – 64с.
1516402
  Ляпин В.П. Учет особенности поведения поля на ребре при исследовании ступенчатых неоднородностей в прямоугольных волноводах резонаторов и волноводов сложных сечений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ляпин В.П.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т. – Х., 1980. – 19л.
1516403
  Семененко Е.В. Учет параметров твердой фазы структурированных суспензий в формулах Освальд-Рейнера и Бингама-Шведова / Е.В. Семененко, Т.Д. Демченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 186-193 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1516404
  Соколов К.Н. Учет педагогической работы в школе. / К.Н. Соколов. – М., 1924. – 216с.
1516405
  Соколов К.Н. Учет педагогической работы в школе. / К.Н. Соколов. – 2-е изд. – М., 1925. – 224с.
1516406
   Учет педагогической работы как метод научной организации ее. Сб. ст.. – Л., 1926. – 76с.
1516407
  Потехина Ю.В. Учёт показателей пользования сайтом в статистике библиотеки / Ю.В. Потехина, А.Ю. Церюльник // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2010. – № 32. – С. 2-10
1516408
  Сустретов И.Г. Учет полуфабрикатов и деталей в производстве / И.Г. Сустретов. – М., 1975. – 64с.
1516409
  Рязанов М.И. Учет поляризации окружающей среды в высших приближениях теории возмущений в квантовой электродинамике : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рязанов М. И.; МВО СССР, Моск. инж. физ. ин-т. – М., 1958. – 7л.
1516410
  Кириллов С.Р. Учет потребительной стоимости продукции как фактор повышения эффективности общественного производства : (критический очерк) / С.Р. Кириллов; Отв. ред. Л.В.Левшин. – Москва : Наука, 1969. – 224 с.
1516411
  Онищук З.М. Учет преступлений в органах внутренних дел, прокуратуры и суда. Текст лекций / З.М. Онищук. – Харьков, 1976. – 60 с.
1516412
  Ануфриев В.Е. Учет прибыли и ее распределение / В.Е. Ануфриев. – Москва, 1975. – 64с.
1516413
   Учет природного и географического факторов в ценообразовании.. – М., 1964. – 152с.
1516414
  Байков Р.Н. Учет природного фактора в оптовых ценах добывающей промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Байков Р.Н.; Перм. гос. ун-т им А.М.Горького. – Пермь, 1972. – 24л.
1516415
  Хоанг-Дык-Чием Учет природных условий при разработке системы рационального использования земель колхозов и совхозов (на примере правобережного Полесья УССР) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.06 / Хоанг-Дык-Чием; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 26 с.
1516416
  Беляева Л.И. Учет прихологических закономерностей и свойств внимания в культурно-просветительской работе / Л.И. Беляева. – Москва, 1960. – 36с.
1516417
  Песчанский В.Г. Учет производительности труда / В.Г. Песчанский. – М-Л, 1932. – 80с.
1516418
  Кларк У. Учет производительности. / У. Кларк. – М, 1925. – 130с.
1516419
  Ламыкин И.А. Учет производства в агропромышленных формированиях / И.А. Ламыкин, А.И. Малышкин. – М., 1987. – 173с.
1516420
  Мухинд А.Ф. Учет производства в США : Автореф... Доктора экон.наук: / Мухинд А.Ф.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – Москва, 1964. – 58л.
1516421
   Учет производства и калькулирование в основной химической промышленности.. – М., 1935. – 136с.
1516422
  Бочаров Г.Г. Учет производства и калькуляции в машиностроении / Г.Г. Бочаров. – 2-е изд. перер. – М., 1957. – 307с.
1516423
  Кирьянова З.В. Учет производства и калькуляции себестоимости продукции на предприятиях химической промышленности с использованием ЭВМ: Учеб. пособие для студ. специальности "Организация управления в химической про / З.В. Кирьянова. – М., 1978. – 72с.
1516424
   Учет производства и калькуляция в промышленности США.. – М., 1966. – 240с.
1516425
  Герман И.А. Учет производства и калькуляция на предприятиях районной промышленности : практическое пособие / И.А. Герман, П.Е. Золотухин. – Москва : Государственное издательство местной промышленности РСФСР, 1947. – 116 с.
1516426
  Калашникова Е.С. Учет производства и калькуляция себестоимиости продукции в полиграфической промышленности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Калашникова Е.С. ; Моск. экон.-стат. ин-т , Каф. бухгалтерского учета и анализа. – Москва, 1965. – 13 с.
1516427
  Важов А.Я. Учет производства и контроль использования кормов в сельскохозяйственных предприятиях / А.Я. Важов. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 125 с. – (Библиотечка бухгалтера сельского хозяйства)
1516428
  Линник В.Г. Учет производственной деятельности объединений Госкомсельхозтехники / В.Г. Линник. – М., 1985. – 189с.
1516429
  Домасевич Л.К. Учет производственных запасов и капитальных вложений в совхозах и колхозах / Л.К. Домасевич. – Одесса, 1971. – 176с.
1516430
  Бородкин А.С. Учёт производственных затрат в промышленности / А.С. Бородкин. – М., 1973. – 112с.
1516431
  Власенко Л.И. Учет производственных затрат, калькуляция и анализ себестоимости продукции животноводства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Власенко Л.И. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1965. – 22 с.
1516432
  Вершинин А.М. Учёт промышленной продукции / А.М. Вершинин. – Свердловск, 1951. – 64с.
1516433
   Учет профиля технического вуза в преподавании философии: метод. рекоменд.. – К., 1991. – 63с.
1516434
  Сорока Ю.Н. Учет процедуры оценки риска при реабилитации радиационно-загрязненных территорий и зданий бывших урановых объектов ПО"ПХЗ" // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 200-211 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1607-4556
1516435
  Руденко В.В. Учет прочностных характеристик бетона и арматуры при определении величины коэффициента динамичности // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 148-152 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1516436
  Никонов К.Д. Учет работы в школе. / К.Д. Никонов. – М, 1927. – 54с.
1516437
   Учет расхода и использования материалов на машиностроительных заводах.. – М., 1954. – 264с.
1516438
  Каледин В.Е. Учет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования / В.Е. Каледин. – М., 1975. – 63с.
1516439
   Учет расчетов с поставщиками на ЭВМ "Минск-22".. – М., 1969. – 68с.
1516440
   Учет расчетов с рабочими и служащими с использованием ППП "АСУ-ВУЗ" Минвуза РСФСР.. – Л., 1985. – 80с.
1516441
  Данов Евгений Иванов Учет региональных особенностей при организации и проведении противоградовых работ в Гиссарской долине : Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Данов Евгений Иванов; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1975. – 16с. – Бібліогр.:с.15-16
1516442
  Руськин В.И. Учет резонансных взаимодействий в статистической теории множественного образования частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Руськин В.И.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1962. – 8л.
1516443
  Миненко Б.И. Учет результатов внтутризаводского хозрасчета / Б.И. Миненко. – М., 1975. – 72с.
1516444
  Нещерет М. Учет результатов справочно-библиографического обслуживания в Российской государственной библиотеке // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 3-6. – ISSN 1029-7200


  В статье представлена общая классификация и характеристика видов ответов, подлежащих учету в справочно-библиографическом обслуживании, на основе обобщения опыта Российской государственной библиотеки.
1516445
  Крылова Т.И. Учет рельефа в землеустройстве : Методика и опыт. В помощь сельскому учителю / Т.И. Крылова, Л.А. Царева // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 63-65. – ISSN 0016-7207
1516446
  Зурьян О.В. Учет риска в ставке дисконтирования при реализации горных проектов освоения месторождений / О.В. Зурьян, Ю.Ф. Марченко, А.М. Пидтилок // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 3. – С. 20-23 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1682-721Х
1516447
   Учет себестоимости в управлении производством.. – М., 1978. – 126с.
1516448
  Овсянников М В. Учет селективности поглощения излучения в гиперзвуковом потоке газа / М В. Овсянников. – М, 1983. – 153с.
1516449
  Рипс И.Б. Учет симметрии молекул при квантовохимических расчетах / И.Б. Рипс. – Рига, 1978. – 160с.
1516450
  Иерусалимский И.П. Учет снижения себестоимости в промышленных предприятиях / И.П. Иерусалимский. – Херсон, 1929. – 56с.
1516451
  Палиенко Э.Т. Учет современных экзогенных процесов в сухих степях Украины при гидротехническом строительстве / Э.Т. Палиенко, В.В. Стецюк // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 32-38. – Бібліогр.: 2 назви
1516452
  Третьяк В.В. Учет современных экономических реалий в формировании внешнеторговой политики Украины // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.245-248
1516453
  Увира Р. Учет социалистического предприятия / Р. Увира. – М, 1935. – 64с.
1516454
  Увира Р. Учет социалистического предприятия / Р. Увира. – 2-е изд. – М, 1937. – 112с.
1516455
   Учет справочно-библиографического обслуживания в универсльной научной библиотеке: метод. рекоменд.. – М., 1988. – 20с.
1516456
  Марголин А.М. Учет степени достоверности геолого-экономических данных при предпроектной оценке месторождений : Обзор / А.М. Марголин; Мин.геологии СССР. ВИЭМС. – Москва, 1973. – 40с. – (Математические методы исследований в геологии)
1516457
  Костырко Л.А. Учет стоимости возвратных материальных ценностей, возникших в результате ремонта / Л.А. Костырко, В.Ю. Лариков // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 26-30
1516458
  Воробьев А.С. Учет стока воды на гидроэлектростанциях / А.С. Воробьев. – Москва, 1980. – 176с.
1516459
   Учет стохастики при оптимизации отраслевых систем. Сб. науч. тро.. – Новосибирск, 1980. – 127с.
1516460
   Учет территориальных аспектов при оптимизации отраслевых систем : сб. науч. тр. – Новосибирск : ИЭиОПП СО АН СССР, 1982. – 156 с.
1516461
  Бабий В.С. Учет типа личности при формировании их команд // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 1 (61). – С. 72-78 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2222-8810
1516462
  Астахов В.П. Учет товарных операций / Астахов В.П. ; отв. ред. Н.П. Найдин. – Ростов-на-Дону : РГУ, 1986. – 104 с.
1516463
  Гарб Хона Львович Учет толщины стенки в щелевых задачах электродинамики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гарб Хона Львович; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 22л.
1516464
  Зимняя И.А. Учет требований общей психологии в устной пропаганде / И.А. Зимняя. – М, 1979. – 34с.
1516465
  Илмет Ж.В. Учет труда и заработной платы / Ж.В. Илмет. – М., 1982. – 111с.
1516466
  Давыдов К.И. Учет труда и заработной платы / К.И. Давыдов, С.А. Блох. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 85 с. – (Бухгалтеру промышленного предприятия)
1516467
  Ладычук И.Н. Учет труда и заработной платы с использованием ЭБМ "Искра-555" / И.Н. Ладычук. – М., 1986. – 108с.
1516468
   Учет трудоемкости производства промышленной продукции: метод. рекомендации. – М., 1980. – 136с.
1516469
  Бабичев Ю. Учет трудоемкости самостоятельной работы студентов при переходе на зачетные единицы / Ю. Бабичев, В. Петров // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 26-41. – ISSN 0869-3617
1516470
  Григорьев Ю.В. Учет учебных фондов. / Ю.В. Григорьев. – М, 1950. – 24с.
1516471
  Григорьев Ю.В. Учет учебных фондов. / Ю.В. Григорьев. – 2-е изд. – М, 1952. – 20с.
1516472
  Воробев Б.В. Учет фактора наводнений при экономической оценке земли в долинах рек. (На примере долины р. Зеи) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Воробев Б.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1516473
   Учет факторов неопределенности в отраслевом планировании: сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1979. – 144с.
1516474
  Макаренок И.О. Учет факторов экономического риска при принятии решений на предприятии // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 69-75. – ISSN 1993-6788
1516475
  Ясенев В.Н. Учет финансовых операций в условиях АСУП / В.Н. Ясенев. – Москва, 1982. – 86с.
1516476
  Эвентов С.М. Учет финансовых результатов и отчетность / С.М. Эвентов. – М, 1949. – 56с.
1516477
  Самедов В.В. Учет флуктуаций электронно-фотонных ливней в теории ливневых спектрометров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Самедов В.В.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.17-18
1516478
   Учет фондов библиотек профессионально-технических училищ.. – Москва, 1976. – 16с.
1516479
   Учет фондов в библиотеках научно-исследовательских учреждений Академии наук СССР.. – М., 1962. – 24с.
1516480
  Романов П.С. Учет фондов и оценка эффективности в зарубежном библиотековедении // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 51 - 58. – ISSN 0130-9765
1516481
  Огийчук Н.Ф. Учет фондов и резервов в сельскохозяйственных предприятиях / Н.Ф. Огийчук. – М., 1981. – 192с.
1516482
  Грановский Г.М. Учет фондов материального поощрения. / Г.М. Грановский. – М., 1973. – 64с.
1516483
  Богопольский Жданов С.Н. Учет хозрасчета / Жданов С.Н. Богопольский. – М.-Л., 1932. – 51с.
1516484
  Ругин П.З. Учет хозяйственно-производственных операций машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности. / П.З. Ругин. – Л.-М., 1936. – 212с.
1516485
  Грабова Н.Н. Учет хозяйственных операций в бухгалтерских проводках : Практическое пособие с комментариями / Н.Н. Грабова, Ю.Г. Кривоносов. – Киев : А.С.К., 1998. – 368с. – (Экономика. Финансы. Право.). – ISBN 966-539-106-2
1516486
  Топалов Д.И. Учет хозяйственных операций в колхозах и совхозах. / Д.И. Топалов. – М., 1975. – 280с.
1516487
   Учет экологической безопасности в процессе эксплуатации Симферопольского полигона твердых бытовых отходов / И.Б. Абрамов, В.М. Шпитальный, А.В. Лущик, В.С. Тарасенко, З.Д. Сапронова, Г.Э. Садыкова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 37-44 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1516488
  Литвинова Н.Н. Учет электронных сетевых удаленных документов в библиотеках / Н.Н. Литвинова, Н.И. Хахалева // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 1. – С. 35-41. – ISSN 0869-608Х


  В статье представлены возможные формы реестров суммарного и индивидуального учета сетевых удаленных документов, разработанные в соответствии с требованиями Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. Формы реестров сопровождаются ...
1516489
  Калита О.Н. Учет этнопсихологических особенностей греческих учащихся как путь оптимизации обучения русскому языку / О.Н. Калита, А.Д. Гарцов, Г.С. Павлидис // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 84-91. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Статья является частью проводимых исследований в области этнопсихологических особенностей греческих учащихся в лингводидактическом аспекте. Цель-оптимизация процесса обучения русскому языку как иностранному в русле этнометодики. Актуальность данной ...
1516490
  Девяткин Алексанр Вячеславович Учет эффекта фазы при обработке меридианных и фотографических наблюдений больших планет и их спутников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Девяткин Алексанр Вячеславович; АН СССР. Глав. астрономич. обсерватория. – Л., 1991. – 12л.
1516491
  Григорьев Ю.А. Учет, анализ и контроль внешнеэкономической деятельности и валютных операций. / Ю.А. Григорьев. – М, 1993. – 205с.
1516492
  Вербило О.Ф. Учет, анализ и пути снижения затрат труда на производство ведущих культур полеводства в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 601 / Вербило О.Ф. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 18 с.
1516493
   Учет, анализ и статистика в условиях автоматизации управления производством: сб. науч. тр.. – М., 1985. – 171с.
1516494
   Учет, калькулирование и анализ себестоимости продукции.. – М., 1984. – 200с.
1516495
  Поклад И.И. Учет, калькулирование и анализ себестоимости промышленной продукции. / И.И. Поклад. – М, 1966. – 255с.
1516496
  Чепелюк В.Н. Учет, калькуляция и анализ работы ремонтных мастерских и грузового автомобильного транспорта в сельскохозяйственных предприятиях. : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Чепелюк В.Н.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1968. – 24л.
1516497
  Бебчук Я.С. Учет, калькуляция и техническая отчетность машиностроительного предприятия / Я.С. Бебчук. – М, 1954. – 196с.
1516498
   Учет, контрль и анализ в новых условиях хозяйствования: сб. ст.. – Алма-Ата, 1989. – 144с.
1516499
   Учет, контроль и анализ в системе ресурсосбережения.. – М., 1989. – 238с.
1516500
  Казалова С.А. Учет, контроль и анализ ФЭС и финансовых результатов в новых условиях хозяйствования с использованием АРМ / С.А. Казалова, Г.Ф. Яковлева. – Ленинград, 1989. – 49с.
1516501
  Кленов А.В. Учет, обработка и расстановка книг в библиотеке / А.В. Кленов. – Москва, 1941. – 32с.
1516502
  Карноухова О.Е. Учет, проверка наличия и состояния документальных материалов Государственного архивного фонда Союза ССР. / О.Е. Карноухова. – М., 1964. – 83с.
1516503
  Григорьев Ю.В. Учет, расстановка и хранение библиотечного фонда. / Ю.В. Григорьев. – М, 1939. – 104с.
1516504
  Герцензон А.а. Учет, статистика, информация органов прокуратуры / А.а. Герцензон. – М., 1935. – 48с.
1516505
   Учет, финансы и анализ в межколхозных предприятиях и объединениях.. – Кишинев, 1977. – 60с.
1516506
   Учет, финансы и кредит в условиях экономической самостоятельности региона : межвуз. сб. науч. тр. – Чебоксары, 1991. – 141с.
1516507
  Вайсман М.З. Учет,анализ и ревизия при журнально-ордерной форме счетоводства / М.З Вайсман. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1964. – 373 с.
1516508
  Мюллер Г.Г. Учет: Международная перспектива / Г.Г. Мюллер. – М., 1993. – 136с.
1516509
  Энтони Р. Учет: ситуации и примеры = Accoyunting text and cases / Р. Энтони, Дж. Рис; Под ред.и с предисл. А.М.Петрачкова;Пер.с англ. Е.И.Ткач и др. – Москва : Финансы и статистика, 1993. – 560с. – (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту UNCTC/Гл.ред.серии Я.В.Соколов). – ISBN 5-279-00930-Х
1516510
  Тарасенко Г. Учетилі такого масштабу знову і знову проростають у своїх учнях // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 7


  Помер, на 84-му році життя, видатний вчений-педагог, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник Інституту педаогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Семен Устимович Гончаренко. Некролог.
1516511
  Борисенко В.Ф. Учетись плавать сами / В.Ф. Борисенко. – М., 1966. – 30с.
1516512
  Кузьминский А.Н. Учетная и аналитическая информация в объединении / А.Н. Кузьминский. – К, 1979. – 95с.
1516513
  Бортник Н.А. Учетная информация в автоматизированном производстве / Н.А. Бортник. – Саратов, 1988. – 95с.
1516514
  Антипенский В.Е. Учётная информация в сельскохозяйственных предприятиях при комплексной механизации / В.Е. Антипенский , Ф.И. Васькин. – Москва : Статистика, 1979. – 295 с.
1516515
  Волков С.И. Учетная информация и система ее обработки на ЭВМ / С.И. Волков. – Москва, 1973. – 288с.
1516516
  Николаева С.А. Учетная политика предприятия / С.А. Николаева. – М, 1995. – 170с.
1516517
  Кергет В. Учетная политика предприятия в 2000 году / В. Кергет, Л. Пантелийчук. – изд.3-е, дополн. – Київ : Компас, 2000. – 44с. – (Бухгалтерский учет-2000)
1516518
  Валуев Б. Учетная политика предприятия: спорность исходной концепции / Б. Валуев, Е. Дроздова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 58-62. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
1516519
  Замула И.В. Учетная составляющая управления экологическими обязательствами в соответствии с принципами устойчивого развития // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 261-267 : Рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1516520
  Попова Л.В. Учетно-аналитическое обеспечение бюджетной поддержки сельского хозяйства / Л.В. Попова, И. Маслова, Б.Г. Маслов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 390-401. – ISSN 1993-6788
1516521
  Корнеева Т.А. Учетно-аналитическое обеспечение управления бизнес-структурами в инновационной экономике / Т.А. Корнеева, О.Н. Кузьмина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 421-427 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1516522
  Кальчинскас Г.Л. Учетно-аналогические процессы в АСУП / Г.Л. Кальчинскас. – Вильнюс, 1987. – 116с.
1516523
  Королев М.А. Учетно-плановые показатели -- предмет механизированной обработки : Автореф... канд. экон.наук: / Королев М. А.; МВО СССР, Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1958. – 15л.
1516524
   Учетный список собрания инкунабулов Гос. публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. – вып. 1. – Ленинград
Вып. 1 : А - Воса. – 1981. – 129с.
1516525
   Учетный список собрания палеотипов.. – М., 1986. – 100с.
1516526
  Быстров М.Ф. Учеьный курс истории русской литературы : (Изложение монографическое) ; Сборник чтений для учеников старших классов гимназий и реальных училищ / сост. М.Ф. Быстров, преп. Спб. 2-го реал. уч-ща и гимназии Я.Г. Гуревича. – 1904-1906. – Санкт-Петербург : Изд. А.К. Пурышева
[Вып.. 1] : Жуковский; Пушкин; Белинский; Гоголь; Майков; Гончаров; Гр. А.К. Толстой; Некрасов; Тургенев; Тютчев; Фет; Островский. – 1904. – [6], 216 с.
1516527
   Учи слова в предложении.. – Иркутск, 1971. – 115с.
1516528
  Ставицька Л.О. Учив співати вітер... / Л.О. Ставицька. – К., 1990. – 31с.
1516529
  Юдасин Л.С. Учили пшеницу хлеб родить. / Л.С. Юдасин. – М, 1989. – 92с.
1516530
  Гюзелев В.Т. Училища, скриптории, библиотеки и знания в България. XIII век XIV / В. Т. Гюзелев. – София : Народна просвета, 1985. – 265, [2] с.
1516531
   Училище благочестія, или Примеры христианских добродетелей, выбранные из Жития Святых. В 2-х т.. – С.-Пб.
1,2. – 1915. – 260-244с.
1516532
  Дмитриева Н.А. Училище живописи, ваяния и зодчества. / Н.А. Дмитриева. – М.-Л., 1950. – 44с.
1516533
  Оттлик Г. Училище на границе / Г. Оттлик. – М., 1983. – 383с.
1516534
   Училище при типографии газеты "Новое время" (А.С. Суворина) : 1884-1899. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1900. – 30 с.
1516535
  Маслійчук В. Училищна реформа та перші училища в Харківському намісництві (Слобідсько-Українській губернії) у 1788-1798 роках // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 282-304. – (Нова серія ; вип. 19/20)
1516536
  Маслійчук В. Училищна реформа у Київському намісництві та Київське Головне народне училище (1788-1796 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 26-31. – ISSN 1998-4634
1516537
  Львова М. Училка / Марина Львова. – Санкт-Петербург : Азбука : Книжный клуб "Терра", 1997. – 382, [2] с. – (Народный роман). – ISBN 5-7684-0038-9
1516538
   Учим английский. В 3-х ч.. – М.
ч. 2. – 1991. – 254с.
1516539
   Учим английский. В 4-х ч.. – М.
ч. 4. – 1992. – 253с.
1516540
   Учим буквы и цифры [Електронний ресурс] : сборник игр, обучающих навыкам чтения и счета, возраст 4 - 7 лет. – Москва : Compedia, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.), регистрационная карточка. – Системн. требования: Microsoft, Windows 98SE/Me/2000/XP, процессор Pentium II 200 МГц, 32 МБ опер. памяти, разреш экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, 8-скор. уст-во для чтения комп.-дисков или DVD, звук. уст-во.- Загл. с этикетки диска. – (Несерьезные уроки)


  Висвітлено процес формування громадянського суспільства та місце і роль у цьому процесі соціальної роботи. Визначаються елементи формування українського громадянського суспільства засобами соціальної роботи. Розкрито особливості соціальної роботи як ...
1516541
  Шатилов С.Ф. Учим говорить по-немецки / С.Ф. Шатилов. – М., 1964. – 78с.
1516542
  Святелик З.И. Учим детей вязать: альбом. / З.И. Святелик. – Київ, 1986. – 80с.
1516543
  Гиглавый А.В. Учим работать с ЭВМ / А.В. Гиглавый. – М., 1984. – 47с.
1516544
  Волков И.П. Учим творчеству / И.П. Волков. – Москва, 1988. – 96с.
1516545
  Акишина А.А. Учим читать быстро и эффективно = Путь к педагогическому мастерству : путь к педагогическому мастерству : учеб. пособ. / А.А. Акишина, В.И. Шляхов. – Москва : Русский язык, 1991. – 135 с. – ISBN 5-200-00462-4
1516546
   Учим японские иероглифы: 1850 основных иероглифов.. – Санкт-Петербург, 1997. – 416с.
1516547
  Бородина В.А. Учим...читать / В.А. Бородина, С.М. Бородин. – Л., 1985. – 192с.
1516548
  Нетребенко А. Учимо та навчаємося самі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 29 : фото
1516549
  Войчишена Л.В. Учимося змалечку // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 47-48
1516550
  Гушинець Олена Учимося творчості : урок поетичного перевтілення (5 клас)


  Відомо, що кожна дитина має свої, тільки їй властиві риси характеру, образ мислення, сприйняття світу. Тому перед учителем-словесником постає складне завдання:впізнати найперші прояви незвичайних здібностей учня й організувати навчання так, щоб дати ...
1516551
  Леве Г. Учимся всю жизнь / Г. Леве. – Москва : Прогресс, 1983. – 127 с.
1516552
   Учимся выступать публично [Електронний ресурс] : практический курс. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 CD-ROM. – Систем. требования : MS Windows 98SE и выше, процессор Intel Celeron / Pentium III не менее 600 МГц, 256 Мб ОЗУ, видеоадаптер - память 32 МБ, поддержка разрешения 1024х786 пикс., 16 бит, 24-скоростн. CD-ROM, 150 Мб своб. пр-ва .-Загл. с этик. диска. – (Школа развития личности Кирилла и Мефодия)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Практический курс поможет Вам освоить приемы речевого воздействия на аудиторию, научиться четко, уверенно, доходчиво и убедительно излагать свою точку зрения и грамотно строить свои выступления. Речь - это ...
1516553
   Учимся вязать.. – Саранск, 1991. – 110 с.
1516554
  Шах-Назарова Учимся говорить по-английски: сб. текстов и упражнений. / Шах-Назарова. – М., 1996. – 376с.
1516555
  Шах-Назарова и др. Учимся говорить по английски : Сборник текстов и упражнений / и др. Шах-Назарова. – Москва : Светотон, 1995. – 336с. – ISBN 5-7419-0009-7
1516556
   Учимся думать [Електронний ресурс] : сборник занимательных игр, развивающих навыки мышления, возраст 5-9 лет. – Москва : Compedia, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.), регистрационная карточка. – Системн. требования: Microsoft, Windows 98SE/Me/2000/XP, процессор Pentium II 200 МГц, 32 МБ опер. памяти, разреш экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, 8-скор. уст-во для чтения комп.- дисков или DVD, звук. уст-во.- Загл. с этикетки диска. – (Несерьезные уроки)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % -Лабиринты и ребусы, мозаики и головоломки -Шесть увлекательных игр -Несколько уровней сложности -Красочное оформление
1516557
   Учимся запоминать [Електронний ресурс] : cборник игр, развивающих память и смекалку; возраст 3-6 лет. – Москва : Compedia, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.), регистрационная карточка. – Системн. требования: Microsoft, Windows 98SE/Me/2000/XP, процессор Pentium II 200 МГц, 32 МБ опер. памяти, разреш экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, 8-скор. уст-во для чтения комп.-дисков или DVD, звук. уст-во.- Загл. с этикетки диска. – (Несерьезные уроки)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Головоломки, загадки, лабиринты Несколько уровней сложности 8 увлекательных игр Задания на рисование и раскрашивание
1516558
  Василевский Р.Г. Учимся играть в шашки / Р.Г. Василевский. – Київ, 1985. – 86с.
1516559
   Учимся коммунизму - строим коммунизм. Сб. ст.. – Москва, 1960. – 238с.
1516560
  Курмакаева Н.П. Учимся комплексно анализировать осложняющие компоненты предложения // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 22-25


  З метою найбільш повного і осмисленого розуміння різноманітного і багатоаспектного феномена ускладнюються компонентів пропозиції необхідно розібратися в цілому комплексі їх ознак і властивостей. У статті пропонується досвід аналізу компонентів у ...
1516561
  Гордиенко Г. Учимся логично мыслить, или Тестовая форма проверки знаний / Галина Гордиенко // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 39-41. – ISSN 0869-4915


  Рассказывается о том, каким образом проводят измерение знаний учащихся с помощью разнообразных заданий в тестовой форме.
1516562
   Учимся мыслить логически [Електронний ресурс] : сборник занимательных игр на сообразительность, возраст 4 - 7 лет. – Москва : Compedia, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.), регистрационная карточка. – Системн. требования: Microsoft, Windows 98SE/Me/2000/XP, процессор Pentium II 200 МГц, 32 МБ опер. памяти, разреш экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, 8-скор. уст-во для чтения комп.-дисков или DVD, звук. уст-во.- Загл. с этикетки диска. – (Несерьезные уроки)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Этот сборник развивающих игр включает задания на сообразительность, память и координацию движений. Яркое и красочное оформление программы, необычная постановка задач надолго привлекут внимание ребенка, а ...
1516563
  Корсаков В.А. Учимся мыслить публично : (Обучение школьников ораторским выступлениям)
1516564
  Ряполова М. Учимся онлайн // Сегодня. – Киев, 2014. – 12 августа (№ 176). – С. 12-13


  Про онлайн-образование в Украине. КНУ имени Тараса Шевченко запустил первый в Украине проект по онлайн-обучению студентов. Курс стартовал 16 сентября 2013 года.
1516565
  Морозова Н.П. Учимся писать сочиенине / Н.П. Морозова. – М., 1987. – 126с.
1516566
   Учимся понимать живопись [Електронний ресурс] : практический курс. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98SE и выше, процессор Intel Celeron / Pentium III не менее 600 МГц, 256 Мб ОЗУ, видеоадаптер - память 32 МБ, поддержка разрешения 1024х786 пикс., 16 бит, 24-скоростн. CD-ROM, 150 Мб своб. пр-ва .-Загл. с этик. диска. – (Школа развития личности Кирилла и Мефодия)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Практический курс поможет : - приобщиться к миру изобразительного искусства ; - научиться ориентироваться в жанрах и свободно говорить о живописи ; - познакомиться с художественными средствами и приемами ...
1516567
   Учимся понимать музыку [Електронний ресурс] : практический курс. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98SE и выше, процессор Intel Celeron / Pentium III не менее 600 МГц, 256 Мб ОЗУ, видеоадаптер - память 32 МБ, поддержка разрешения 1024х786 пикс., 16 бит, 24-скоростн. CD-ROM, 150 Мб своб. пр-ва .-Загл. с этик. диска. – (Школа развития личности Кирилла и Мефодия)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Практический курс поможет вам : -приобщиться к мировой музыкальной культуре ; -развить музыкальный слух и чувство ритма ; -научиться уверенно говорить о узыке ; -различать десятки музыкальных жанров, ...
1516568
  Смайли Д. Учимся программировать на С++ вместе с Джоном Смайли / Джон Смайли; Пер. с англ. – Москва; Санкт-Петербург : ДиаСофтЮП, 2003. – 560с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 5-93772-089-Х
1516569
  Гусева А.И. Учимся программировать: Pascal 7.0 : Задачи и методы их решения. Учебн. пособие для студ.вузов. / А.И. Гусева. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Диалог-Мифи, 1999. – 256с. – ISBN 5-86404-107-6
1516570
  Гусева А.И. Учимся программировать: PASCAL 7.0 : Задачи и методы их решений. Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / Гусева А.И. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Диалог-МИФИ, 2003. – 256с. – ISBN 5-86404-107-6
1516571
  Хачатурян Евгения Учимся работать без штрафов! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 11 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1516572
  Вейзел Лиз Гуалтерие ван Учимся работать профессионально в стационарных учреждениях / Лиз Гуалтерие ван Вейзел, Кейс Ваалдейк ; пер. Ю. Чихачевой. – Київ : Абрис, 2004. – 102 с. – ISBN 966-531-164-6
1516573
  Никольская И.Л. Учимся рассуждать и доказывать. / И.Л. Никольская, Е.Е. Семенов. – М, 1989. – 190с.
1516574
  Попов А. Учимся рекламной политике публичной библиотеки / Александр Попов, Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2012. – № 4. – С. 4-10
1516575
  Грузин А.И. Учимся решать задачи. Геометрия. 7-й класс : Учебное пособие / А.И. Грузин. – Харків : Мир детства, 1998. – 160с. – ISBN 966-544-180-9
1516576
   Учимся слушать [Електронний ресурс] : практический курс. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98SE и выше, процессор Intel Celeron / Pentium III не менее 600 МГц, 256 Мб ОЗУ, видеоадаптер - память 32 МБ, поддержка разрешения 1024х786 пикс., 16 бит, 24-скоростн. CD-ROM, 150 Мб своб. пр-ва .-Загл. с этик. диска. – (Школа развития личности Кирилла и Мефодия)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Практический курс содержит : -17 практических занятий -34 интерактивных упражнения и тренажера -64 медиаиллюстрации -109 анимаций -33 видеофрагмента Слуховое восприятие человека - индивидуально, а голос - ...
1516577
   Учимся считать [Електронний ресурс] : сборник игр, развивающих математические навыки; возраст 5-8 лет. – Москва : Compedia, 2004. – 1CD + буклет (4 с.); регистрационная карточка. – Системн. требования: Microsoft, Windows 98SE/Me/2000/XP, процессор Pentium II 200 МГц, 32 МБ опер. памяти, разреш экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, 8-скор. уст-во для чтения комп.-дисков или DVD, звук. уст-во.- Загл. с этикетки диска. – (Несерьезные уроки)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Этот сборник занимательных игр - отличный способ для ребенка весело и с пользой провести время! Красочные аркады, замысловатые лабиринты и сказочные герои помогут ему потренировать основные математические ...
1516578
   Учимся считать: ст. об экономике.. – Донецк, 1989. – 111с.
1516579
  Аллен П. Учимся торговать / П. Аллен. – Минск : Амалфея, 1997. – 214с. – (Стратегия успеха). – ISBN 985-6015-15-4
1516580
  Елина Е.Г. Учимся у мастеров слова / Е.Г. Елина. – М., 1988. – 64с.
1516581
  Бармина Л.А. Учимся употреблять артикли : учеб. пособ. для ин-тов и фак. иностр. яз. / Л.А. Бармина, И.П. Верховская. – Москва : Высшая школа, 1989. – 190, [1] с. – ISBN 5-06-000205-5
1516582
  Красинская Л.Ф. Учимся учить по-новому, или о неиспользованных возможностях лекции // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 98-103. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается технология проведения инновационной лекции, позволяющей формировать познавательные компетенции студентов, дается характеристика педагогических приемов, развивающих мышление. This article reviews a technology of giving an ...
1516583
   Учимся учиться.. – Л., 1990. – 205с.
1516584
  Волгин А.Г. Учимся фотографировать / А.Г. Волгин. – Москва, 1992. – 93с.
1516585
  Вавилова М.Г. Учимся читать быстрее / М.Г. Вавилова. – Москва, 1984. – 103с.
1516586
   Учимся читать быстрее [Електронний ресурс] : практический курс. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98SE и выше, процессор Intel Celeron / Pentium III не менее 600 МГц, 256 Мб ОЗУ, видеоадаптер - память 32 МБ, поддержка разрешения 1024х786 пикс., 16 бит, 24-скоростн. CD-ROM, 150 Мб своб. пр-ва .-Загл. с этик. диска. – (Школа развития личности Кирилла и Мефодия)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Практический курс содержимт : -16 практических занят ий -100 интерактивных упражнений и тренажеров -100 медиаиллюстраций 36 виждеофрагментов -более 50 энциклопедических и словарных статей -хрестоматия ...
1516587
   Учимся читать советские газеты. – вып. 1. – Харків, 1973. – 67с.
1516588
   Учимся читать советские газеты. – вып. 2. – Харків, 1974. – 76с.
1516589
   Учимся читать советские газеты. – вып. 2(3). – Харків, 1974. – 52с.
1516590
  Климина Л.М. Учимся читать техническую литературу : пособие для студентов-иностранцев / Л.М. Климина, Н.А. Шульц ; М-во высшего и среднего специального образавания РСФСР ; Ленинградский политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – [Ленинград] : Лаборатория полиграфических машин Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина, 1973. – 30, [2] с.
1516591
   Учимся читать техническую литературу.. – Л., 1968. – 28с.
1516592
  Сысоева И.А. Учимся шить / И.А. Сысоева. – Минск, 1988. – 94с.
1516593
  Таміла К. Учинок. Любов дочки : проза // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 124-130
1516594
   Учись бегать на коньках.. – М., 1948. – 44с.
1516595
  Пейсин И. Учись бегу. / И. Пейсин. – Л, 1926. – 40с.
1516596
  Котюк Ю.Р. Учись быстро бегать / Ю.Р. Котюк, А.П. Фролов. – Л, 1962. – 78с.
1516597
   Учись быть здоровым.. – Минск, 1991. – 173с.
1516598
  Казимирская И.И. Учись быть культурным / И.И. Казимирская. – Минск : Нар. асвета, 1982. – 24 с.
1516599
   Учись выжигать. – Москва, 1957. – 110с.
1516600
   Учись выпиливать.. – М., 1955. – 75с.
1516601
  Сорокина Л.М. Учись вышивать / Л.М. Сорокина. – Киев : Радянська школа, 1989. – 78 с.
1516602
   Учись говорить на немецком языке по своей специальности. Геология.. – Москва : Наука, 1969. – 72с.
1516603
   Учись говорить на немецком языке по своей специальности. Химия.. – Москва : Наука, 1971. – 64 с.
1516604
   Учись говорить по-английски. – Москва, 1972. – 304 с.
1516605
  Шишков В.В. Учись говорить по-испански : Учебное пособие для учащихся старших классов гимназий и школ с углубленным изучением испанского языка / В.В. Шишков. – Одеса : Инновационно-ипотечный центр, 1999. – 302с. – (Учебное пособие по разговорному испанскому языку). – ISBN 966-95569-0-2
1516606
  Маркова А.Н. Учись говорить по-немецки : пособие для студ. гум. ф-тов пед ин-тов / А.Н. Маркова, Д Л. Китайцева Акулова. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1964. – 171с.
1516607
  Маркова А.Н. Учись говорить по-немецки / А.Н. Маркова. – М, 1973. – 167с.
1516608
  Козырева Л.Ф. Учись говорить по немецки / Л.Ф. Козырева. – Ростов -на-Дону, 1974. – 86 с.
1516609
  Новгородов А.А. Учись действовать в бою. / А.А. Новгородов. – М., 1970. – 160с.
1516610
  Левина А.М. Учись ездить верхом / А.М. Левина. – М, 1952. – 52с.
1516611
  Котенко В.М. Учись жить, килька! / В.М. Котенко. – Воронеж, 1982. – 144с.
1516612
  Макогонов А.В. Учись играть в волейбол / А.В. Макогонов. – М, 1964. – 67с.
1516613
  Барчукова Г.В. Учись играть в настольный теннис / Г.В. Барчукова. – Москва : Советский спорт, 1989. – 48 с. – (Физкультурная библиотека школьника)
1516614
  Городецкий В.Б. Учись играть в шашки / В.Б. Городецкий. – М., 1956. – 211с.
1516615
  Константинов А. Учись игратьв шахматы / А. Константинов. – Краснодар, 1951. – 74с.
1516616
   Учись конспектировать : Метод. рекоменд. – Белая Церковь, 1990. – 16с.
1516617
  Жеглов В.А. и др. Учись летать на дельтаплане / В.А. и др. Жеглов. – 2-е перераб. и доп. – М, 1983. – 223с.
1516618
  Сапожников Е.В. Учись летать на планере / Е.В. Сапожников. – Изд. 3-е, доп. и переработ. – М., 1961. – 198с.
1516619
   Учись переводить: нем. яз. Уч. пособие. – М., 1985. – 135с.
1516620
  Дорошенко И.В. Учись плавать / И.В. Дорошенко. – М, 1989. – 62с.
1516621
  Мазуров Г.Г. Учись плавать, прыгать в воду и играть в водное поло / Г.Г. Мазуров. – М, 1957. – 80с.
1516622
  Россихина В.П. Учись понимать музыку / В.П. Россихина. – Москва : Советская Россия, 1960. – 60 с.
1516623
  Генинг М.Г. Учись правильного говорить / М.Г. Генинг. – 3-е изд. – М
4. – 1944. – 80с.
1516624
  Генинг М.Г. Учись правильного говорить. / М.Г. Генинг. – 3-е изд. – М
2. – 1945. – 103с.
1516625
  Константиновский В.С. Учись прекрасному / В.С. Константиновский. – М., 1973. – 176с.
1516626
  Романов В.И. Учись пременять закон / В.И. Романов. – М., 1989. – 188с.
1516627
  Пухначев Ю.В. Учись применять математику : Математика без формул / Ю.В. Пухначев. – Вып.1. – Москва, 1977. – 144 с.
1516628
  Зорин В.С. Учись работать / В.С. Зорин. – Москва, 1960. – 40с.
1516629
   Учись работать с книгой. Сб.. – М., 1961. – 126с.
1516630
  Виноградов Л.Н. Учись ремонтировать свой телевизор / Л.Н. Виноградов. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 222с.
1516631
  Колягин Ю.М. Учись решать задачи / Ю.М. Колягин, В.А. Оганесян. – Москва, 1980. – 96 с.
1516632
  Магдесиева Н.Н. Учись решать задачи по химии / Н.Н. Магдесиева, Н.Е. Кузьменко. – М., 1986. – 158с.
1516633
  Грюнберг Г.Ю. Учись сам делать географические карты и планы / Г.Ю. Грюнберг; ред. Т.В. Фищева. – Москва : Просвещение, 1965. – 128 с. – (библиотека школьника)
1516634
  Уйгун Учись у молнии : стихотворения и поэмы / Уйгун; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1972. – 167 с.
1516635
  Королев К. Учись умело использовать местность / К. Королев. – М, 1955. – 72с.
1516636
  Куличенко Н. Учись управлять: цели, средства, подходы : формула успеха руководителя / Наталья Куличенко // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 1. – С. 20-22. – ISSN 0869-4915
1516637
  Наумченко И.Л. Учись учиться / И.Л. Наумченко. – Саранск, 1974. – 70с.
1516638
   Учись учиться. – Ростов -на-Дону, 1974. – 92с.
1516639
  Ермолаева Б.А. Учись учиться / Б.А. Ермолаева. – М., 1988. – 93с.
1516640
  Головатый Н.Ф. Учись учиться : Учебно-метод. разработка / Н.Ф. Головатый; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 76с. – ISBN 966-608-021-4
1516641
  Каганов Л.Л. Учись учиться, учись трудиться / Л.Л. Каганов. – 2-е перераб. и доп. – Минск, 1978. – 127с.
1516642
  Яковлев М.Ф. Учись фотографировать / М.Ф. Яковлев. – М, 1977. – 222с.
1516643
  Вартанов А.С. Учись фотографировать / А.С. Вартанов, Д.А. Луговьер. – Москва, 1988. – 224с.
1516644
  Постников Учись фотографировать: для детей. / Постников, в.В. – 2-е изд. – М., 1981. – 111с.
1516645
  Преображенский В.С. Учись ходить на лыжах / В.С. Преображенский. – М., 1989. – 39с.
1516646
  Калашников В.Г. Учись ходить на лыжах. (Лыж. спорт) / В.Г. Калашников, И.Ф. Мокропуло. – М, 1956. – 94с.
1516647
  Аглов Ф.Б. Учись хозяйствовать / Ф.Б. Аглов. – Краснодар : Краснодарское книжное издание, 1960. – 47 с.
1516648
  Попова А.А. Учись хозяйствовать. / А.А. Попова. – Пермь, 1961. – 35с.
1516649
  Бартновський О.Л. Учись читати електро- і радіосхеми : [для 7-10-х класів] / О.Л. Бартновський. – Київ : Радянська школа, 1969. – 127 с. – Бібліогр.: с. 126 (5 назв.)
1516650
  Розов О.А. Учись читать без словаря / О.А. Розов. – Москва, 1966. – 100 с.
1516651
  Узунова Л.М. Учись читать газету на английском языке : сб. упражнений / Л.М. Узунова. – Москва : Просвещение, 1988. – 76 с.
1516652
  Кузнецова Н.И. Учись читать литературу по специальности (немецкий язык) : Учеб. пос. / Н.И. Кузнецова. – Москва, 1985. – 128с.
1516653
  Судовцев В.А. Учись читать литературу по специальности. / В.А. Судовцев. – М., 1985. – 112с.
1516654
  Егорова Р.И. Учись шить / Р.И. Егорова, В.П. Монастырная. – М., 1987. – 158с.
1516655
   Учись, брат : еженедельник / "Изд-во Фокус" // Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2011. – № 42 (254). – С. 34-36. – ISSN 2075-7093


  Несмотря на сложности с получением виз, зарубежных студентов в Украине становится больше. Правда, на смену китайцам и африканцам приходят туркмены и азербайджанцы
1516656
  Моисеева К.М. Учись, Сингамиль! / К.М. Моисеева. – М, 1988. – 173с.
1516657
  Головко О. Учись, студент или советы бывалого // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 53. – ISSN 0321-0383
1516658
  Головко О. Учись, студент или советы бывалого // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 53. – ISSN 0321-0383
1516659
  Кіт Л. Учись, студенте! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Роздуми про фінансові проблеми студентства та можливості їх вирішення.
1516660
   Учите английский (британский вариант) [Електронний ресурс] : уровень для продолжающих обучение. – Москва : EuroTalk Interactive, 2004. – 1 CD-ROM + буклет (2с.), регистрационная карточка. – Системн. требов.: операц. сист. MicrosoftWindows 98/Me/2000/XP, проц. Pentium 100МГц, 16 МБ оп. пам., разреш. экрана 800х600 с глубин. цвета 8 бит, звук. устр-во с Sound Blaster, 4-скор. устр-во для чтения CD, микроф.-Интерн.-Загл. с этикетки диска. – (EuroTalkinteractive)


  Висвітлено процес формування громадянського суспільства та місце і роль у цьому процесі соціальної роботи. Визначаються елементи формування українського громадянського суспільства засобами соціальної роботи. Розкрито особливості соціальної роботи як ...
1516661
   Учите английский (британский вариант) [Електронний ресурс] : уровень для начинающих. – Москва : EuroTalk Interactive, 2004. – 1 CD - ROM + руководство пользователя (4с.). – Системн. треб.: операц. система MicrosoftWindows 98/Me/2000/XP, проц. Pentium 100МГц, 16 МБ оп. пам., разреш. экрана 800х600 с глубин. цвета 8 бит, звук. устр-во с Sound Blaster, 4-скор. устр. для чтения CD, микроф., Интернет.- Загл. с этикетки диска. – (EuroTalkinteractive)


  Начните говорить прямо сейчас! Программа разработана для всех, кому необходимо овладеть основами языка в кратчайшие сроки без систематических занятий. Базовая лексика. Отработка произношения. Иллюстрированный словарь. Контроль за успеваемостью ...
1516662
   Учите английский [Электронный ресурс] : британский вариант. – б.г. : Eurotalkinteractive. – 1 CD. – Миним. требования к компьют.: IBM-совместный компьютер: 486 процессор, Windows 3-х /95 в режиме 256 цветов, 8Mб ОЗУ, CD-ROM дисковод, SoundBlaster-совместимая звук. плата, микрофон


  1.Начните говорить прямо сейчас! 2.Широкая аудитория пользователей. 3.Исчерпывающая лексика. 4.Отработка произношения. 5.Самоконтроль. 6.Мониторинг прогресса. 7.Система помощи. 8.Словарь в картинках.
1516663
   Учите английский язык при помощи чтения : сборник научно-популярных текстов. – Москва : Высшая школа, 1964. – 100 с.
1516664
  Кленицкая И.Я. Учите любить книгу. / И.Я. Кленицкая, Л.Е. Ковалева. – М, 1963. – 64с.
1516665
  Ермаков И.М. Учите меня, кузнецы / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1984. – 395с.
1516666
   Учите слова [Електронний ресурс] : Немецкий. – Москва : EuroTalk Limited, 2003. – 1 CD. – Системн. требования: Apple+Windows CD-ROM.- Загл. с этикетки диска.


  Обучающая программа "Учите слова" позволит в простой и занимательной форме освоить базовый набор иностранных слов и словосочетаний, а также поможет в развитии первоначального навыка понимания на слух и произношения. Особенности ...
1516667
   Учите французский [Електронний ресурс] : уровень для продолжающих обучение. – Москва : EuroTalk Interactive, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.). – Системн. требования: операц. сит. Microsoft Windows 98/Me/2000/XP, процессор Pentium 100 МГц 32 Мб операт. памяти, звук. уст-во, совместим. с Sound Blaster, 4-х скростн. дисковод. - Загл. с этикетки диска. – (EuroTalk Interactive)


  Улучшите разговорные навыки! Курс разработан специально для тех, кто хочет усовершенствовать навыки разговорной речи и понимание на слух, отработать произношение и расширить словарный запас. Игровые задания В основе программы 10 игровых упражнений ...
1516668
  Кубышкин В.И. Учите школьников плавать / В.И. Кубышкин. – М., 1988. – 112с.
1516669
  Кислашко О. Учителеві про Біблію
1516670
  Медяник А.Г. Учителеві про шкільний курс геометрії / А.Г. Медяник. – К, 1988. – 158с.
1516671
  Кузь В. Учителем школа стоїть, а школою - держава // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 13 - 20 грудня (№ 59). – С. 1-2


  Уманському державному педагогічному університету - 70 років.
1516672
   Учителі-методисти радять і пропонують: посіб. для вчителя.. – К., 1990. – 142с.
1516673
  Запольська В. Учителі видатних // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 4 липня (№ 71). – С. 11


  У внутрішньому дворику КНУ імені Тараса Шевченка встановлено погруддя багатьом українським діячам науки і культури, серед яких є погруддя і А. Кримському.
1516674
  Лікарчук І. Учителів багато, а вчити нікому = Для більшості педагогів-учасників експерименту тести ЗНО виявилися непосильними // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 34). – С. 1, 10


  Цікавий і повчальний експеримент провів один із регіональних центрів оцінювання якості освіти спільно з департаментом освіти облдержадміністрації. Учителям було запропоновано скласти тести, укомплектовані завданнями, що використовувалися у 2008–2012 ...
1516675
   Учителю-активисту атеистического фронта.. – Ярославль, 1965. – 56с.
1516676
  Сермяжко Е.И. Учителю-стажеру / Е.И. Сермяжко, Р.Н. Овчинников. – Минск, 1980. – 127с.
1516677
  Сермяжко Е.И. Учителю-стажеру / Е.И. Сермяжко, Р.Н. Овчинников. – 2-е изд., доп., с изм. – Минск, 1985. – 128с.
1516678
   Учителю - о Герцене.. – М., 1963. – 135с.
1516679
  Сафарян С. Учителю - про лінгвопоетичний аналіз тексту : На матеріалі повісті Миколи Гоголя "Невський проспект" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (347). – С. 55-59
1516680
  Козубовська І.В. Учителю - про психологічне забезпечення навчально-виховного процесу / І.В. Козубовська, І.В. Сагарда. – Ужгород, 1992. – 108с.
1516681
   Учителю - современные знания и опыт. – Горловка, 1995. – 220с.
1516682
  Григорьев В.М. Учителю географии о геологии и минеральных ресурсах СССР : Книга для учителя / В.М. Григорьев, Г.И. Немков. – Москва : Просвещение, 1984. – 142с.
1516683
  Столяров Г.П. Учителю географии о морском судоходстве : Пособие для учителя / Г.П. Столяров. – Київ : Радянська школа, 1989. – 142с.
1516684
  Валишин Ю.И. Учителю географии о преодолении школьных страхов : методика и опыт. Консультация психолога // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 53. – ISSN 0016-7207
1516685
   Учителю о внеклассной работе по химии. – Москва, 1981. – 112 с.
1516686
  Шилова М.И. Учителю о воспитанности школьников / М.И. Шилова. – М., 1990. – 142с.
1516687
   Учителю о воспитательной работе.. – Пятигорск, 1967. – 152с.
1516688
  Захарина Д.М. Учителю о географии сферы обслуживания : Пособие для учителей / Д.М. Захарина, М.К. Ковалевская, А.С. Эпштейн; Под ред. Эпштейна А.С. – Москва : Просвещение, 1980. – 80 с.
1516689
  Голобокая А.И. Учителю о географии экономических связей СССР с капиталистическими и развивающимися странами / А.И. Голобокая, Г.И. Спижанкова. – Москва : Просвещение, 1984. – 80 с.
1516690
  Боскис Р.М. Учителю о детях и нарушениях слуха / Р.М. Боскис. – М., 1988. – 128с.
1516691
  Власова Т.А. Учителю о детях с отклонениями в развитии / Т.А. Власова, М.С. Певзнер. – Москва, 1967. – 207 с.
1516692
  Каган В.М. Учителю о новой технике в машиностроении / В.М. Каган. – 2-е перераб. и доп. – М, 1977. – 128с.
1516693
   Учителю о педагогической технике.. – М., 1987. – 160с.
1516694
  Кан-Калик Учителю о педагогическом общении / Кан-Калик. – М, 1987. – 190с.
1516695
  Морозова Н.Г. Учителю о познавательном интересе / Н.Г. Морозова. – М., 1979. – 47с.
1516696
   Учителю о производстве.. – М., 1991. – 254с.
1516697
  Колесов Д.В. Учителю о психологии и физиологии подростка. / Д.В. Колесов, И.Ф. Мягкв. – М., 1986. – 80с.
1516698
  Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. / А.А. Люблинская. – Москва, 1977. – 224 с.
1516699
  Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе / Н.П. Аникеева. – Москва : Просвещение, 1983. – 94 с. – (Психологическая наука - школе)
1516700
   Учителю о революционных песнях.. – вып. 1. – М., 1967. – 55с.
1516701
  Кафедра Учителю о формировании умений и компетенций : методика и опыт. Точка зрения / Кафедра, методики преподавания географии // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 42-44. – ISSN 0016-7207
1516702
  Эпштейн Д.А. Учителю о химической технологии / Д.А. Эпштейн. – М
1. – 1961. – 344с.
1516703
  Костьев А.Н. Учителю о шахматах : пособие для учителя / А.Н. Костьев. – М., 1986. – 109с.
1516704
  Медяник А.И. Учителю о школьном курсе геометрии. / А.И. Медяник. – М, 1984. – 95с.
1516705
  Кирилло А.А. Учителю об изобразительных материалах / А.А. Кирилло. – Москва : Просвещение, 1971. – 32 с.
1516706
  Эпштейн Д.А. Учителю об основах химической технологии / Д.А. Эпштейн. – М, 1975. – 270с.
1516707
  Шпак О.Т. Учителю про економічне виховання учнів: питання генезису і компетентності : Навч. посібн. / О.Т. Шпак, О.С. Падалка, В.П. Шепотько; МОУ. Навч. пед. ун-тет ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Четверта хвиля, 1998. – 224c. – ISBN 966-529-061-4
1516708
   Учителю химии. – Воронеж, 1964. – 136с.
1516709
   Учителю, не стомлюйся навчатися! // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 6


  "В закладах післядипломної педагогічної освіти створено близько 200 авторських творчих майстерень".
1516710
   Учителя - герои Великой Отечественной войны. Сб.. – М., 1974. – 272с.
1516711
   Учителя английского языка о своей работе. Сб. ст.. – М., 1959. – 52с.
1516712
   Учителя английского языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 2. – М., 1960. – 100с.
1516713
   Учителя английского языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 3. – М., 1962. – 104с.
1516714
   Учителя английского языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 4. – М., 1963. – 84с.
1516715
   Учителя английского языка о своей работе. СБ. ст.. – М., 1964. – 112с.
1516716
   Учителя географии о методах обучения и воспитания школьников : Сборние статей по материалам шестых всесоюзных педчтений. – Москва : Просвещение, 1985. – 126с.
1516717
  Ангеловски К. Учителя и инновации : кн. для учителя / Ангеловски К. ; пер. с макед. В.П. Диденко. – Москва : Просвещение, 1991. – 156, [2] с.
1516718
  Ричмонд У. Учителя и машины / У. Ричмонд. – М, 1968. – 278с.
1516719
  Сенько В.Г. Учителя и родители: кн. для учителя. / В.Г. Сенько. – Минск, 1988. – 109с.
1516720
  Шугаев В.М. Учителя и сверстники: лит. портреты и размышления. / В.М. Шугаев. – М., 1980. – 239с.
1516721
  Завадский Ю.А. Учителя и ученики / Ю.А. Завадский. – Москва, 1975. – 335с.
1516722
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – М., 1958. – 160с.
1516723
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 2. – М., 1959. – 100с.
1516724
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 3. – М., 1960. – 111с.
1516725
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 4. – М., 1962. – 128с.
1516726
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 5. – М., 1963. – 64с.
1516727
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 6. – М., 1963. – 116с.
1516728
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 7. – М., 1964. – 92с.
1516729
  Осетрова Н.В. Учителя о правах женщин и равенстве полов // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.50-59. – ISSN 0132-1625
1516730
  Романенко В.П. Учителя растит школа / В.П. Романенко. – Киев, 1988. – 32с.
1516731
  Пивоваров Валерий Маратович Учителя США как социально-профессиональная группа и их борьба за демократизацию школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Пивоваров Валерий Маратович; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики Акад. Пед. Наук СССР. – М., 1975. – 29л.
1516732
   Учителя французского языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 2. – М., 1961. – 88с.
1516733
   Учителя французского языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 3. – М., 1962. – 48с.
1516734
   Учителя французского языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 4. – М., 1964. – 164с.
1516735
   Учителя химии о своем опыте. Сб. ст.. – М., 1962. – 136с.
1516736
  Бочаров М.К. Учителям географии об управлении. / М.К. Бочаров. – М., 1978. – 128с.
1516737
   Учителям и родителям о психологии подростка.. – М., 1990. – 303с.
1516738
   Учителям и родителям. Сб. Ст.. – Воронеж, 1960. – 76с.
1516739
  Младенова М. Учителят и книжовникът Нестор Марков // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2017. – Г. 24 (63), 1. – С. 52-62. – ISSN 0861-847Х
1516740
  Руфина О.Н. Учитель-воспитатель. : Автореф... канд. пед.наук: / Руфина О.Н.;. – М., 1950. – 23л.
1516741
  Чечейбаев С. Учитель-надежный помощник партии в воспитании нового человека / С. Чечейбаев. – Фрунзе, 1969. – 76с.
1516742
  Рева Н.М. Учитель-словесник і шкільна бібліотека. / Н.М. Рева. – К., 1969. – 104с.
1516743
  Любашенко О. Учитель-філолог у міжнародних проектах = Language teacher in international projects : проектна діяльність, мовний тренінг, дидактична майстерність : навч. посібник / Олеся Любашенко, Тамара Кавицька, Олена Сухенко ; [за заг. ред. О. Любашенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 191, [1] с. : іл., табл. – Дані обкл. та тит. арк., а також післямова парал. укр., англ. – ISBN 978-966-439-972-9
1516744
  Петрова В.И. Учитель-энтузиаст / В.И. Петрова. – М., 1959. – 166с.
1516745
  Юсуфбеков Р.Ю. Учитель - главная фигура в школе / Р.Ю. Юсуфбеков. – Душанбе, 1968. – 72с.
1516746
   Учитель - майстер // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 11 (165). – С. 29
1516747
  Карпюк И.А. Учитель - стажер в школе / И.А. Карпюк. – Минск, 1987. – 94с.
1516748
  Короденко М. Учитель - у кожному з нас // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 вересня (№ 34). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1516749
  Мальковская Т.Н. Учитель - ученик / Т.Н. Мальковская. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
1516750
  Кондратьева С.В. Учитель - ученик / С.В. Кондратьева. – Москва, 1984. – 80с.
1516751
  Гільберт Т.Г. Учитель - це завжди творець // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 28 : фото
1516752
   Учитель - це його учні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Жовтень (№ 8)


  Студенти-першокурсники КНУ імені Тараса Шевченка, які стали переможцями міжнародних олімпіад 2021 року, та їхні наставники взяли участь у зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі голова держави привітав педагогів із Днем ...
1516753
  Франко І.Я. Учитель : Комедія в 3-х діях / Іван Франко. – 2-е вид. – Київ : Друк. 1-ї Київ. друкар. спілки, 1911. – 76 с.
1516754
  Франко І.Я. Учитель : Комедія в 3-х діях / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1924. – 60с. – (Театральна б-ка ; Ч. 18-а)
1516755
  Франко І.Я. Учитель : Комедія в 3-х діях / І.Я. Франко. – 3-е вид. – Львів : Друк. наук. тов-ва ім. Т. Шевченка, 1926. – 60с. – (Український театр ; Ч. 24-25)
1516756
  Финн К.Я. Учитель / К.Я. Финн. – М, 1950. – 23с.
1516757
  Сказбуш Н.И. Учитель / Н.И. Сказбуш. – Х, 1950. – 128с.
1516758
  Турсун П. Учитель : роман / Парда Турсун ;. – Москва : Советский писатель, 1951. – 396 с.
1516759
  Турсун П. Учитель : роман / Парда Турсун ;. – Київ, 1952. – 360 с.
1516760
  Меттер И.М. Учитель / И.М. Меттер. – Л., 1954. – 307с.
1516761
  Е Шэн-тао Учитель / Шэн-тао Е. – Москва, 1956. – 327с.
1516762
  Загребельний П.А. Учитель : Оповідання / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 107с. – (Бібліотека українського оповідання)
1516763
  Гамарра П"єр Учитель / Гамарра П"єр. – Київ, 1958. – 310с.
1516764
  Дудин М.А. Учитель / М.А. Дудин. – Л., 1959. – 24с.
1516765
  Малакшинов П.И. Учитель : роман / Платон Малакшинов ; пер. с бурят. М.Демидовой и М.Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1959. – 552 с.
1516766
  Мошкин А.С. Учитель / А.С. Мошкин. – МУрманск, 1960. – 384с.
1516767
  Загребельний П.А. Учитель : Оповідання / Павло Загребельний. – Київ : ДЛВ, 1961. – 36с.
1516768
  Турсун П. Учитель : роман / Парда Турсун ;. – Москва : Советский писатель, 1967. – 384 с.
1516769
  Де Олександр Учитель / Де Олександр. – Лондон : Чайка, 1971. – 106с.
1516770
  Златогорская Р.Л. Учитель / Р.Л. Златогорская. – Л., 1976. – 151с.
1516771
  Турсун П. Учитель : роман / Парда Турсун ;. – Ташкент, 1986. – 335 с.
1516772
   Учитель. – Київ
№ 1. – 1998
1516773
   Учитель. – Київ
№ 2. – 1998
1516774
   Учитель. – Київ
№ 3. – 1998
1516775
   Учитель. – Київ
№ 4. – 1998
1516776
   Учитель. – Київ
№ 5. – 1998
1516777
   Учитель. – Київ
№ 6. – 1998
1516778
   Учитель. – Київ
№ 7. – 1998
1516779
   Учитель. – Київ
№ 8. – 1998
1516780
   Учитель. – Київ
№ 9. – 1998
1516781
   Учитель. – Київ
№ 10. – 1998
1516782
   Учитель. – Київ
№ 11. – 1998
1516783
   Учитель. – Київ
№ 12. – 1998
1516784
   Учитель. – Київ
№ 1/2. – 1999
1516785
   Учитель. – Київ
№ 3/4. – 1999
1516786
   Учитель. – Київ
№ 5/6. – 1999
1516787
   Учитель. – Київ
№ 7/8. – 1999
1516788
   Учитель. – Київ
№ 9/10. – 1999
1516789
   Учитель. – Київ
№ 11/12. – 1999
1516790
   Учитель. – Київ
№ 1/3. – 2000
1516791
   Учитель. – Київ
№ 4/6. – 2000
1516792
  Усатенко Г. Учитель // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 28-31.
1516793
  Бронте Ш. Учитель : роман / Шарлотта Бронте ; [пер. с англ. Н. Флейшман]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 316, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01556-2


  "Грозовой Перевал" Эмили Бронте - не просто золотая классика мировой литературы, но роман, перевернувший в свое время представления о романтической прозе. Проходят годы и десятилетия, но история бурной, страстной, трагической любви Хитклифа и Кэти ...
1516794
  Пилипенко А.Т. Учитель // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: С.А. Куліченко, О.Ю. Тананайко ; заг. ред.: О.Ю. Запорожець]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 93-99


  Анатолий Кириллович Бабко.
1516795
  Мага І.М. Учитель // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 274-276. – ISSN 0320-9466


  До 80-річчя від дня народження Ярослава Степановича Калакури.
1516796
  Усатенко Г. Учитель [Лідія Дунаєвська] // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 251-252. – ISSN 0206-8001
1516797
  Сорока В. Учитель 2.0 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 листопада (№ 47). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1516798
  Дмитриева В.Т. Учитель XXI века: эколого-краеведческая подготовка студентов педагогических вузов (Межвузовская конференция на геофаке МГПУ) : Информируем читателя. Научная жизнь. Столичное образование // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 87-90
1516799
  Крипякевич І. Учитель Богдана Хмельницького (Андрій Гонцель Мокрський) / І. Крипякевич. – [12] с. – Окр. відбиток
1516800
  Млынек А.Г. Учитель в моей жизни / А.Г. Млынек. – Москва, 1966. – 190 с.
1516801
  Анин Б.И. Учитель в моей жизни : кн. интервью / Б.И. Анин. – Москва : Советская Россия, 1987. – 222, [2] с.
1516802
  Трояновский В.А. Учитель в художественной литературе : уч. пособие / В.А. Трояновский. – Красноярск, 1984. – 122с.
1516803
  Павлов Олег Учитель входит в класс... : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 84-91. – ISSN 0130-7673
1516804
  Марченко Н. Учитель вчителів // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12-19 квітня (№ 15/16)


  Про відомого педагога XX-XXI ст. Віталія Лукича Омельяненка, професора, Заслуженого працівника народної освіти, автора понад 100 наукових робіт.
1516805
  Годунова Л.П. Учитель географии Вера Федоровна Гнатюк : Поздравляем с юбилеем! // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 76-77. – ISSN 0016-7207
1516806
  Скавронський П.С. Учитель географії, який упевнено крокує в науку // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 2 (228). – С. 9-12 : фото. – Бібліогр.: 23 назв.
1516807
  Манн Г. Учитель Гнус. В маленьком городе. Серьезная жизнь : Романы / Г. Манн. – Москва : Правда, 1990. – 750с.
1516808
  Манн Г. Учитель Гнус. Верноподданный. Новеллы / Г. Манн. – Москва : Художественная литература, 1971. – 703с. – (Библиотека всемирной литературы)
1516809
  Кашуба М. Учитель Григорія Сковороди - Георгій Кониський // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – C. 187-193. – ISBN 978-617-640-323-4
1516810
  Радчик Р. Учитель для всіх поколінь // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 191-192. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004), доктор філологічних наук (1989), професор (1991). 1964-1971 - доцент факультету журналістики, Київський університет ім. Т.Шевченка.
1516811
  Глотов В.В. Учитель для сына / В.В. Глотов. – М, 1985. – 144с.
1516812
  Бровко Л.А. Учитель жизни. Куинджи и его школа // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 3 (37). – С. 118-159
1516813
   Учитель життя. Сковорода як гасло часу : нариси, дослідження, інтерв"ю, світлини / авт.-упоряд. Володимир Стадниченко ; переднє сл. М.М. Сулими. – Київ : Успіх і кар"єра, 2016. – 593, [3] с., [32] арк. фот. : іл., фот. – На обкл. упоряд. зазнач. як автор. - 295-та річниця народження Григорія Сковороди (1722-1794). - На авантит. також. зазнач.: 2-ге вид. на шляху до нац. і світового ювілею - 300-річчя від дня народж. (3 груд. 2022 р.) Г.С. Сковорди. – ISBN 978-966-2082-17-3
1516814
  Шитова Л. Учитель з божої ласки // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 24-25.
1516815
   Учитель з великої літери : Ювілеї // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 51 : Табл.
1516816
  Анісімов І. Учитель з великої літери // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  У жовтні 2011 року виповнилось 85 років С. М. Левитському - професорові радіофізичного факультету університету.
1516817
  Задорожний М.П. Учитель з великої літери. До 100-річчя з дня народження Олександра Мефодійовича Маринича // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 7/8 (221/222). – С. 2-5 : фото
1516818
  Кіслова Вікторія Учитель за покликом душі (інтерв"ю з учителькою початкових класів Антоніною Іванченко) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 3132 : фото
1516819
  Моносзон Э.И. Учитель и всестороннее развитие личности школьника / Э.И. Моносзон. – М., 1986. – 78с.
1516820
  Березовин Н.А. Учитель и детский коллектив. Психол. -пед. исследование / Н.А. Березовин, Я.Л. Коломинский. – Минск, 1975. – 160с.
1516821
  Стасова Е.Д. Учитель и друг / Е.Д. Стасова. – 4-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 32 с.
1516822
  Соколовская Р.Ю. Учитель и комсомольская организация класса / Р.Ю. Соколовская, С.Е. Хозе. – М., 1960. – 95с.
1516823
  Кропачева М.В. Учитель и комсомольская организация школы / М.В. Кропачева. – М, 1953. – 168с.
1516824
   Учитель и музыка.. – М., 1967. – 76с.
1516825
   Учитель и пионерская организация. Сб .ст.. – М., 1960. – 128с.
1516826
  Казанская Г.С. Учитель и пионерский отряд / Г.С. Казанская. – М, 1976. – 175с.
1516827
   Учитель и пионеры.. – М., 1962. – 135с.
1516828
   Учитель и пионеры.. – М., 1966. – 148с.
1516829
  Синяев В.М. Учитель и родители / В.М. Синяев. – М., 1956. – 112с.
1516830
  Куприн М.Я. Учитель и руководитель / М.Я. Куприн. – Челябинск, 1973. – 234 с.
1516831
  Воликова Т.В. Учитель и семья / Т.В. Воликова. – Москва, 1979. – 127 с.
1516832
  Воликова Т.В. Учитель и семья / Т.В. Воликова. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1980. – 112 с.
1516833
  Гаврилова Т.П. Учитель и семья школьника / Т.П. Гаврилова. – М., 1988. – 80с.
1516834
  Мыльцева Н.А. Учитель и ученик:равноправное партнерство? / Н.А. Мыльцева, Е.И. Пояганова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 49-51. – ISSN 1726-667Х
1516835
  Лукинова Т.Б. Учитель и Учёный // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 34-38
1516836
  Лукинова Т.Б. Учитель и Учёный // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 34-38
1516837
   Учитель и школьная реформа на Среднем Урале: обществ. мнение. – Свердловск, 1991. – 93с.
1516838
  Полянкер Г.И. Учитель из Меджибожа : роман / Г.И. Полянкер. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 328 с.
1516839
  Полянкер Г.И. Учитель из Меджибожа : роман, рассказы / Г.И. Полянкер. – Киев : Дніпро, 1981. – 520 с.
1516840
  Сурин Л. Учитель из Юрюзани / Л. Сурин. – Челябинск, 1951. – 164с.
1516841
  Орловский Г.И. Учитель изобразительного искусства и его работа : некоторые размышления о профессии / Г.И. Орловский. – Москва : Просвещение, 1972. – 80 с.
1516842
  Исаев Сергей Учитель императора : Персона // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 22 : Швейцария. – С. 42-49 : Фото
1516843
  Ющенко К. Учитель і вожатий. / К. Ющенко. – К., 1953. – 76с.
1516844
  Стасова О.Д. Учитель і друг / О.Д. Стасова. – Київ : Держполітвидав, 1960. – 16 с.
1516845
  Підласий І.П. Учитель і комп"ютер / І.П. Підласий. – К, 1988. – 47с.
1516846
  Кривошея О. Учитель і комсомольска організація / О. Кривошея. – К., 1953. – 83с.
1516847
  Пасинок В.Г. Учитель і слово: технології мовленнєвої підготовки майбутнього педагога : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Пасинок В.Г. ; МОН України ; Харьківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків : Константа, 2004. – 208 с. – ISBN 966-342-030-8
1516848
  Ходацька О. Учитель і учень: розвиток духовного потенціалу // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)
1516849
   Учитель і час... Згадуючи Тараса Григоровича Беня / [упоряд., авт. передм. та комент. А.Б. Педько]. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 323, [1] с., [22] арк. фот. : портр., фот., табл. – Бібліогр.: с. 235-270. – ISBN 978-966-383-643-0
1516850
  Тимошенко Л. Учитель Івана Франка, бургомістр Дрогобича Ксенофонт Охримович // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 732-737. – ISSN 2223-1196


  В цій статті зроблено перший крок на шляху до детальної реконструкції життя та діяльності Ксенофонта Охримовича. Заслуговують окремої уваги його депутатська діяльність.
1516851
  Первомайський Л.С. Учитель історії / Л.С. Первомайський. – Москва : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 12 с.
1516852
  Баханов К. Учитель історії та особистісно орієнтоване навчання // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 8-11.
1516853
  Баханов Костянтин Олексійович Учитель історії та особистісно орієнтоване навчання // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 8-11
1516854
  Баханов Костянтин Олексійович Учитель історії та особистісно орієнтоване навчання // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 19-20. – Бібліогр. в кінці ст.
1516855
  Загвязинский В.И. Учитель как исследователь / В.И. Загвязинский. – Москва : Знание, 1980. – 96 с. – Библиогр.: с. 96. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 4 : Серия "Педагогика и психология")
1516856
  Мусатов С.А. Учитель как субъект педагогической коммуникации // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.153-
1516857
  Бондаренко К. Учитель Коперника // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 15 (184). – С. 60-62


  О Юрие Михайловиче Дрогобыче - одном из средневековых астрологов и астрономов, человеке с огромными познаниями в разных сферах жизни
1516858
  Иванов А.Н. Учитель Лермантова А.З.Зиновьев и его педагогическая деятельность в Ярославле. / А.Н. Иванов. – Ярославль, 1966. – 136с.
1516859
  Никулина В. Учитель литературы В.Т.Литвиненко. / В. Никулина. – Таганрог, 1962. – 18 с.
1516860
  Шуляр Василь Учитель літератури й учень-читач старшої школи в новому освітньому просторі: проблеми і перспективи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-7. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1516861
  Кедров К. Учитель машин // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 10 (1217). – С. 32-35. – ISSN 0234-1670


  18 марта 1964 года в Стокгольме скончплся гениальный математик и философ Норберт Винер. Его детище, кибернетика, - наука об упраелнии и связях в машинах и живых организмах, возникло из сплава прежде не пересекавшихся математики, Биологии, социологии и ...
1516862
   Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності : монографія / [І.А. Зязюн та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ ; Бердянськ : Ткачук О.В., 2013. – 333, [1] с. – Бібліогр.: с. 319-333 та в підрядк. прим.
1516863
  Дамдинов Н.Г. Учитель мой - Ленин : поэма / Н.Г. Дамдинов; пер. с буррят. О. Дмитриева. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд., 1970. – 43 с.
1516864
  Махрин Ю.Ф. Учитель на всю жизнь. (Докум. повесть о пред. колхоза "Родина" Сов. р-на В.М.Репринцеве). / Ю.Ф. Махрин. – М., 1975. – 224с.
1516865
  Іванишин П. Учитель нації // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 19 червня (№ 12). – С. 4-5


  Іван Франко.
1516866
  Аксаков М.Г. Учитель пения : рассказы : для сред. и старш. школьного возраста / Аксаков М.Г. – Фрунзе : Киргизучпедгиз, 1958. – 91с.
1516867
   Учитель перед именем твоим... : Из сокровищницы педагогического опыта г. Харькова. – Харків. – ISBN 966-7557-22-7
Вып.2. – 2000. – 288с.
1516868
   Учитель по имени Труд. – Москва : Политиздат, 1986. – 223с.
1516869
  Черепаха В.М. Учитель предмету "Захист вітчизни" - надійний "тил" у питаннях захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 15-16
1516870
   Учитель равен солдату-герою!. – М., 1965. – 127с.
1516871
  Ніколенко Д.Ф. Учитель радянськї школи. / Д.Ф. Ніколенко. – К, 1979. – 47с.
1516872
  Струбицький В.В. Учитель радянської школи / В.В. Струбицький, О.В. Бондар. – Львів, 1987. – 204с.
1516873
  Погорельская В.П. Учитель рассказал нам / В.П. Погорельская, Р.В. Симоняк. – М., 1967. – 63с.
1516874
   Учитель року - 2004. Біологія. Розробки переможців. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.7(19)). – ISBN 966-333-056-2
В.1. – 2004. – 128с.
1516875
   Учитель року - 2004. Біологія. Розробки переможців : Методичний посібник. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.9 (21)). – ISBN 966-333-087-2
Вип. 2. – 2004. – 128с.
1516876
   Учитель року - 2005. Досвід кращих. – Харків : Основа, 2005. – 256с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 12(24)). – ISBN 966-333-236-0
1516877
  Гладкий Ю.Н. Учитель с большой буквы // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 38-39. – ISSN 0016-7207
1516878
  Лисенко С. Учитель Силенко. Його pодовід, життя, i Віpа в Дажбога / С. Лисенко; Лисєнко С. – Київ : Обеpеги, 1996. – 544 с. – ISBN 9665130307
1516879
  Гулий А.В. Учитель Симон Серме / А.В. Гулий. – Москва, 1982. – 95с.
1516880
  Біленко В. Учитель слова / Володимир Біленко // Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; [ упоряд. : Ю.В. Бондар, С.В. Шевченко, В.Л. Фатько ; редкол. : О.М. Бриж, О.Є. Бухтатий, Г.О. Головченко та ін. ]. – Київ : ЕксОб, 2009. – С. 320-322. – ISBN 966-7769-79-6
1516881
  Дангулов С.А. Учитель словесности / С.А. Дангулов. – М, 1974. – 352с.
1516882
  Улин И.И. Учитель словесности / И.И. Улин. – М, 1980. – 80с.
1516883
  Чехов А.П. Учитель словесности / А.П. Чехов. – М, 1987. – 189с.
1516884
  Шилина З.М. Учитель советской школы / З.М. Шилина. – Ростов-на-Дону, 1966. – 35с.
1516885
  Жильцов П.А. Учитель советской школы / П.А. Жильцов, Л.М. Гапова. – М.
2. – 1974. – 59с.
1516886
  Жильцов П.А. Учитель советской школы / П.А. Жильцов, В.М. Величкина. – Москва, 1985. – 160с.
1516887
   Учитель советской школы : Рек. библиогр. указ. – Москва : Педагогика, 1989. – 45с. – ISBN 5-7155-0093-1
1516888
  Бродэлэ А.Ю. Учитель Страуме : пьеса в 3-х д. / А.Ю. Бродэлэ; Анна Броделе; пер. с латыш. А.Крона. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 112 с.
1516889
  Бродэлэ А.Ю. Учитель Страуме : пьеса в 3-х д. / А.Ю. Бродэлэ; Анна Броделе; пер. с латыш. А.Крона. – Рига : Латгосиздат, 1950. – 88 с.
1516890
  Лопе Учитель танцев / Лопе, де Вега Феликс. – Москва-Ленинград, 1948. – 155с.
1516891
  Манн Г. Учитель Уерат или конец одного тирана / Г. Манн. – Москва, 1937. – 260с.
1516892
  Кулик Н. Учитель учителів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 28 вересня (№ 38). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  120 років із дня народження видатного українського педагога і науковця проф. М.М. Грищенка - "учителя учителів", як називали його ще за життя.
1516893
  Дюма А.(отец) Учитель фехтования : исторический роман из времен декабристов / А.(отец) Дюма; пер. с франц. Г.И. Гордона. – Ленинград : Время, 1925. – 226 с. – Изд. без тит. л., описано по интернет-поиску. – (Библиотека приключений ; Т. 3)
1516894
  Дюма А.(отец) Учитель фехтования / А.(отец) Дюма. – Казань, 1988. – 319,1с.
1516895
  Дюма А.(отец) Учитель фехтования / А.(отец) Дюма. – Москва, 1991. – 367,1с.
1516896
  Дюма А.(отец) Учитель фехтования. / А.(отец) Дюма. – Москва : Правда, 1981. – 606с.
1516897
  Резников Л.И. Учитель физики : из опыта учеб.-восп. работы ; И.И. Бабушкин , о нем / Л.И. Резников. – Москва : АПИ РСФСР, 1950. – 168 с.
1516898
  Зверев С.М. Учитель физкультуры (Опыт работы преподавателя Криулянской школы Молдавской ССР Е.Л. Новика) / С.М. Зверев, Г.Б. Мейксон. – Москва, 1979. – 63с.
1516899
  Губайловский В. Учитель цинизма : проза: роман / окончание. Начало в № 7, 2012 // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 8 (1048). – С. 44-100. – ISSN 0130-7673
1516900
  Малышева Л.В. Учитель Цори и другие рассказы = Der Lehrer Zori und andere erzahlungen : Кн. для чтен. на нем. яз. для учащихся 10 класса средней школы / Л.В. Малышева, А.Г. Нибергаль. – Москва : Просвещение, 1964. – 103с.
1516901
  Малишева Л.В. Учитель Цорі та інші оповідання. / Л.В. Малишева, А.Г. Нібергаль. – К., 1966. – 104с.
1516902
  Тинченко Я. Учитель чорношличників // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 13 (282). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Історія маловідомого творця легендарного кінного полку Чорних запорожців сотника Федора Божка та його підпільної боротьби проти більшовиків в Україні.
1516903
  Дроботенко М.О. Учитель як освітній філософ // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 328-331. – ISSN 2076-1554
1516904
  Костриця М.Ю. Учитель, вихователь, наставник. / М.Ю. Костриця. – К., 1980. – 69с.
1516905
  Волинський К. Учитель, вчений літературознавець (до 110-ї річниці від дня народження Петра Волинського) / К. Волинський, Костишина, (Волинська) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 215-216. – ISBN 966-530-115-2
1516906
  Філончук З.В. Учитель, до думки якого варто дослухатися // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 36-37 : фото
1516907
  Голобородько Я.Ю. Учитель, журналіст, письменник. : До 110-річчя від дня народження заслуженого вчителя України К.Й. Голобородька // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 36 (220). – С. 30-32
1516908
   Учитель, которого ждут: из опыта работы. – М., 1988. – 151с.
1516909
   Учитель, методист, учений : До 70-річчя В.М. Герасимчука // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 43
1516910
   Учитель, наставник // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 78-84


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1516911
  Марченко М.Н. Учитель, отдавший науке жизнь (к 100-летию со дня рождения С.С.Остроумова) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 43-60. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1516912
   Учитель, перед именем твоим... : Из сокровищницы педагогического опыта г. Харькова. – Харьков : НУА. – ISBN 966-8558-21-9
Вып.4. – 2004. – 204 с.
1516913
   Учитель, перед именем твоим...: Из сокровищницы педагогического опыта г. Харькова : Учеб. пособие. – Харків, 1999. – 262с. – ISBN 966-7557-18-9
1516914
  Чорногуз Я. Учитель, старший друг і подвижник на ниві культури і літератури // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 9 лютого (№ 3)


  Спогади про Петра Осадчука.
1516915
  Граник Г.Г. Учитель, учебник и школьники / Г.Г. Граник. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
1516916
   Учитель, Ученый ... / [Болтинова О.В. и др.] ; под ред. Н.П. Кучерявенко. – Харьков : Право, 2011. – 340, [1] с., [12] л. фот. : фот. – Авт. указаны на с. 3. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-458-282-4
1516917
   Учитель, що вміє радіти життю // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 63 : фото
1516918
   Учитель. Зб. оповідань.. – К., 1973. – 159с.
1516919
  Балега Ю.І. Учитель.(До 100-річчя з дня народження професора П. Пономарьова) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 149-151. – (Філологія ; Вип. 15)


  У 1933-1937 роках закінчив філологічний фак-т Київського ун-ту, у 1937-1940 роках - аспірантуру й залишився працювати викладачем української літ-ри в КУ та Київськом педінституті.
1516920
  Мудрик А.В. Учитель: мастерство и вдохновение / А.В. Мудрик. – М., 1986. – 160с.
1516921
   Учитель: статьи, документы, пед. поиск, воспом., страницы лит.. – М., 1991. – 349с.
1516922
  Дудіч Г.В. Учителька на мільон / розмову вела Дарина Матат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Вчителька гімназії імені Тараса Шевченка з Кропивницького Ганна Дудич потрапила у топ-50 викладачів світу і може виграти один мільйон доларів. Про це повідомили на сайті нагороди Global Teacher Prize. Пані Дудич пройшла відбір, тому що у її підхід у ...
1516923
  Новицька Л.В. Учителька, що випромінює радість від успіжів своїх учнів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 4 (218). – С. 8 : фото
1516924
  Новицька Л.В. Учителька, яка прагне до самовдосконалення // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 3 (229). – С. 11-13 : фото
1516925
  Короденко М. Учителька, яка робить життя теплішим // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Цього року 50 кращих педагогів, які представили 37 країн, змагалися за звання найкращого вчителя у світі та один мільйон доларів у конкурсі Global Teacher Prize, що ще називають "Нобелівською премією" для педагогів". Українка Ганна Дудіч, викладач ...
1516926
  Макулов Л.Ф. Учительница : повесть / Леонид Макулов ; пер. с мордов.-мокша. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1960. – 204 с.
1516927
  Макулов Л.Ф. Учительница : повесть / Леонид Макулов ; пер. с мордов.-мокша. – 4-е. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1977. – 208 с.
1516928
  Дружинин И.А. Учительница первая моя. / И.А. Дружинин. – Л, 1965. – 112с.
1516929
  Амичис Э. де Учительница рабочих : повесть / Эдмондо де Амичис ; пер. с 8-го итал. изд. Н.И. Бронштейна. – Москва : Польза : В. Антик и К* ; Типография лит. Русского Т-ва, 1907. – 107 с. – (Универсальная библиотека ; № 20)
1516930
  Кириллов П.С. Учительница. : драма в 4-х д.. 6-ти карт. / Петр Кириллов; пер. мордов. – Москва : Искусство, 1956. – 102 с.
1516931
  Хозе С.Е. Учительская комсомольская организация / С.Е. Хозе. – Москва, 1983. – 191с.
1516932
  Кузьмин Н.Н. Учительские институты в России / Н.Н. Кузьмин. – Челябинск, 1975. – 38с.
1516933
  Фальборк Г. А., Чарнолуский В. И. Учительские общества, кассы, курсы и съезды : Систематич. свод законов, распоряжений, правил, инструкций и справочных сведений / Сост. Г. Фальборком и В. Чарнолуским ; Ред. Г. Фальборка и В. Чарнолуского. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва "Знание" : Типо-лит. Б.М. Вольфа, 1901. – [2], 50 с.
1516934
  Вежлев А.М. Учительские съезды и курсы во второй половине 19 века : Автореф... канд. пед.наук: / Вежлев А.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1958. – 17л.
1516935
  Глузман А.В. Учительский институт в Феодосии / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 301-309. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1516936
   Учительский календарь-справочник : Для преподавателей гор., двухклас. сел. уч-щ и второклас. школ на 1911-1912 учебн. год / Под ред. Вс. А. Флерова и М.Л. Цитрона. – Петербург ; Киев : Сотрудник. – (Для преподавателей низшей школы повышенного типа)
Ч. 2. – 1911. – 706 с., разд. паг.
1516937
  Карелин Н.К. Учительский коллектив / Н.К. Карелин. – Ярославль, 1965. – 119с.
1516938
   Учительский справочник для преподавателей городских, двухклассных училищ и второклассных школ / Под ред. Вс. А. Флерова и М.Л. Цитрона. – Петербург ; Киев : Сотрудник, 1912. – VIII, 216, 340, 87 с.
1516939
  Царьова Л.А. Учительское созвездие : Методика и опыт. Учитель года России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 48-49 : Фото. – ISSN 0016-7207
1516940
  Митрофанов К.Г. Учительское ученичество / К.Г. Митрофанов. – М., 1991. – 79с.
1516941
  Капустянський І.Н. Учительство в українській літературі / Іван Капустянський ; з передм. Ол. Попова. – [Харків] : Держвидав України, 1925. – 48 с. – (Бібліотека журнала Путь Просвещения ; № 20)
1516942
  Сысоев М.И. Учительство в условиях развитого социализма / М.И. Сысоев. – Л., 1975. – 159с.
1516943
  Паначин Ф.Г. Учительство и революционное движение в России (XIX- нач.XX в.). / Ф.Г. Паначин. – Москва : Педагогика, 1986. – 212 с.
1516944
  Шейко В.М. Учительство й українська революція (1917-1921 рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 8-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано на основі фундаментальних, переважно архівних, ма- теріалів проблему трансформації політичних, професійних, моральних і побутових поглядів учительства України під час Української революції 1917–1921 рр. Основну увагу приділено ...
1516945
  Неустроев В.Ф. Учительство как социально-профессиональная группа социалистического общества : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.01 / Неустроев В.Ф.; МВССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1973. – 22л.
1516946
  Горбатюк О.О. Учительство Києва й Київщини в умовах десталінізації (1953 - 1958 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 64-78. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Подано характеристику формування кадрового корпусу вчительства Києва й Київщини в умовах десталінізації.
1516947
  Томассон Э.Э. Учительство общеобразовательных школ Эстонской ССР в период строительства социализма (1940-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Томассон Э.Э. ; АН ЭССР , Отд. обществ. наук. – Таллин, 1968. – 27 с.
1516948
  Лаврут О.О. Учительство УРСР першого повоєнного десятиліття: деякі аспекти антропологічного виміру // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 66-70. – ISSN 2076-1554
1516949
  Клицаков И.А. Учительство: трудная судьба (1917-1937) / И.А. Клицаков; Мин.образования Украины.Горловск.гос.пед.ин-т иностр.языков. – Луганск, 1993. – 187с
1516950
  Петринка Л.В. Учительська стежина, яку обрало серце // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 3 (205). – С. 18-19 : фото
1516951
   Учительський Алманах на рік 1910.. – Коломия : Наклад вид.спілки українського учительства, тов. зареєстр.з обмеж. відп., 1910. – 216с.
1516952
  Янчук М. Учительський корпус церковнопарафіяльних шкіл у фонді Київської Єпархіальної училищної ради // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 41-46. – ISSN 1998-4634
1516953
  Герцюк Дмитро Дмитрович Учительський рух на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ -- початок ХХ ст.) : Дис... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Герцюк Дмитро Дмитрович; Мін-во освіти України. Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1995. – 188л. – Бібліогр.:л.193
1516954
  Герцюк Д.Д. Учительський рух на західноукраїнських землях. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Герцюк Д.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 24л.
1516955
  Осипчук Н. Учительським шляхом // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14-21 жовтня (№ 42). – С. 6-7
1516956
  Денисовець П.М. Учительській інститут у Полтаві // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.173-180. – ISBN 966-7653-2-Х
1516957
  Андреев О.А. Учитесь быстро читать : кн. для учащихся старших классов / Андреев О.А., Хромов Л.Н. – Москва : Просвещение, 1991. – 159, [1] с. : ил.
1516958
  Николаева Л.А. Учитесь быть читателем / Л.А. Николаева. – М., 1978. – 159с.
1516959
  Николаева Л.А. Учитесь быть читателем / Л.А. Николаева. – 2-е, изм. и доп. – М., 1982. – 192с.
1516960
  Осташкевич М. Учитесь видеть прекрасное / М. Осташкевич. – М., 1960. – 39с.
1516961
  Бардин С.М. Учитесь властвовать собой / С.М. Бардин. – М, 1976. – 192с.
1516962
  Телешевская М.Э. Учитесь властвовать собой / М.Э. Телешевская. – 3-е изд., перераб. и доп. – К., 1990. – 91с.
1516963
  Сорокина Л.М. Учитесь вышивать / Л.М. Сорокина. – Киев : Радянська школа, 1984. – 79 с.
1516964
  Сорокина Л.М. Учитесь вышивать / Л.М. Сорокина. – Киев : Радянська школа, 1988. – 78 с.
1516965
  Кара-Васильева Учитесь вышивать / Кара-Васильева, А.А. Заволокина. – К., 1988. – 95с.
1516966
  Ханащевич Д.Р. Учитесь вязать крючком / Д.Р. Ханащевич. – Москва, 1987. – 96с.
1516967
  Ханашевич Д.Р. Учитесь вязать крючком. / Д.Р. Ханашевич. – М., 1986. – 96с.
1516968
  Загребаева А.А. Учитесь вязать на ручной машине / А.А. Загребаева. – Москва, 1977. – 216с.
1516969
  Лебедев В.Б. Учитесь говорить кратко и точно / В.Б. Лебедев. – М., 1986. – 176с.
1516970
  Толстой С.С. Учитесь говорить по-английски! / С.С. Толстой, Е.И. Хакина. – Москва, 1958. – 175с.
1516971
  Толстой С.С. Учитесь говорить по-английски! / С.С. Толстой, Е.И. Хакина. – 5-е изд., стер. – Москва, 1960. – 175с.
1516972
  Толстой С.С. Учитесь говорить по-английски! / С.С. Толстой, Е.И. Хакина. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Международные отношения, 1964. – 214с.
1516973
  Великопольская Н.А. Учитесь говорить по-испански / Н.А. Великопольская. – Москва, 1962. – 242с.
1516974
  Великопольская Н.А. Учитесь говорить по-испански / Н.А. Великопольская. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1967. – 310с.
1516975
  Коток В.А. Учитесь говорить по-итальянски : Учебное пособие для вузов / В.А. Коток. – Москва : Высшая школа, 1989. – 86с.
1516976
  Гринева И.П. Учитесь говорить по-немецки! / И.П. Гринева, Э.М. Лава. – М., 1957. – 115с.
1516977
  Гринева И.П. Учитесь говорить по-немецки! / И.П. Гринева, Э.М. Лава. – 2-е изд. доп. перераб. – М., 1959. – 184с.
1516978
  Кузнецова Г.П. Учитесь говорить по-французски / Г.П. Кузнецова, С.А. Никитина. – М., 1986. – 198с.
1516979
  Яковлева Е.Ф. Учитесь говорить по-французски! / Е.Ф. Яковлева. – М., 1960. – 127с.
1516980
  Лебедева Ю.Г. Учитесь говорить правильно / Ю.Г. Лебедева. – М., 1986. – 110с.
1516981
  Миловская С.М. Учитесь делать сами / С.М. Миловская. – Горький, 1962. – 288с.
1516982
  Понарина Е. Учитесь и учите! Религиозные деятели вместе со светской профессурой намерены задействовать ресурсы Интернета во благо духовного просвещения // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 января (№ 3)


  Два дня участники форума “Проблемы духовного просвещения в изменяющемся мире: опыт межцивилизационного диалога на пространстве СНГ” обсуждали проблемы и возможности влияния культуры на воспитание молодого поколения.
1516983
  Бондаревский И.З. Учитесь играть в шахматы / И.З. Бондаревский. – Л, 1966. – 80с.
1516984
  Щукин Н.И. Учитесь играть в шашки и шахматы / Н.И. Щукин. – М - Л, 1920. – 79с.
1516985
  Красникова-Аксенова Я Л. Учитесь красиво одеваться / Я Л. Красникова-Аксенова, . – М., 1990. – 122с.
1516986
  Ильенков Э.В. Учитесь мыслить смолоду. / Э.В. Ильенков. – Москва, 1977. – 64с.
1516987
  Никифоров Ю.Б. Учитесь наслаждаться движением / Ю.Б. Никифоров. – М., 1989. – 44с.
1516988
  Читалина Н.А. Учитесь переводить. / Н.А. Читалина. – М., 1975. – 80с.
1516989
  Бутович Н.А. Учитесь плавать / Н.А. Бутович. – М., 1952. – 40с.
1516990
  Булгакова Н.Ж. Учитесь плавать / Н.Ж. Булгакова. – Москва, 1955. – 62с.
1516991
  Соболев Н.А. Учитесь плавать дельфином / Н.А. Соболев. – М, 1966. – 36с.
1516992
  Герман Б.Г. Учитесь правильному произношению на немецком языке / Б.Г. Герман. – Ашхабад, 1974. – 94с.
1516993
  Вивюрский В.Я. Учитесь приобретать и применять знания по химии / В.Я. Вивюрский. – Москва : Просвещение, 1987. – 94с.
1516994
  Джонстон Г. Учитесь программировать / Г. Джонстон. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 367с.
1516995
  Виноградов Л.Н. Учитесь ремонтировать свой телевизор / Л.Н. Виноградов. – Москва, 1962. – 222 с.
1516996
  Виноградов Л.Н. Учитесь ремонтировать свой телевизор / Л.Н. Виноградов. – 3-е изд. – Москва, 1967. – 216 с.
1516997
  Виноградов Л.Н. Учитесь ремонтировать свой телевизор / Л.Н. Виноградов. – 4-е изд. – Москва, 1970. – 223 с.
1516998
  Виноградов Л.Н. Учитесь ремонтировать свой телевизор / Л.Н. Виноградов. – 5-е изд. – Москва, 1972. – 222 с.
1516999
  Кириченко Н.А. Учитесь рисовать : альбом для учеников 1 класса / Н.А. Кириченко. – 2-е изд. – Киев : Радянська школа, 1979. – 112 с.
1517000
  Соломяный Н.Ф. Учитесь рисовать : альбом для учащихся 6 класса / Н.Ф. Соломяный. – Киев : Радянська школа, 1984. – 63 с.
<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,