Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>
1515001
  Косачевич М. "Українська Голгофа": концтабір Талергоф / М. Косачевич, В. Косачевич // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 1-4
1515002
  Усатенко Г. "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Інститут філології КУ імені Тараса Шевченка став ініціатором проекту: "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" який пройшов 9 вересня 2010 року за участю викладачів та студентів інституту, журналістів, зацікавлених науковців з ...
1515003
  Горєлов М. "Українська держава" на львівському ринку // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.149-153 : Фото. – ISSN 1607-6451
1515004
  Масенко Л. "Українська мова зберігає потужну креативну енергетику / спілкувалася Люцина Хворост // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 11/12. – С. 107-128. – ISSN 0130-1608


  Діалог з мовознавцем Ларисою Масенко про деструктивну політику влади і творчий потенціал української мови, про мовну стійкість і національну ідентичність
1515005
  Фалеїчева О. "Українська мова і світ" / О. Фалеїчева, В. Скоробреха // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Червень (№ 6)


  Така назва міжвузівської науково-практичної конференції, організованої Інститутом журналістики. З доповідями виступили: заст. голови Всеукраїнського Товариства "Просвіта" ім.. Тараса Шевченка, проф.. О. Пономарів, проф.. А. Мамалига, іноземні студенти ...
1515006
  Волков М. "Українська мова й звичай заглушили московщину" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 14 (67). – С. 21
1515007
  Фельбаба М.М. "Українська Радянська Енциклопедія": перша спроба підготовки (1927-1934 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-30. – (Історія ; вип. 45)


  Висвітлюються питання підготовки першої "Української Радянської Енциклопедії"
1515008
  Скальський В. "Українська революція 1917-1921 рр." Бібліографія до теми / В. Скальський, Г. Гончар // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
1515009
  Моця О.П. "Українська тема" в працях Володимира Антоновича // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 129-134. – ISSN 0235-3490


  Про роль В. Антоновича у становленні української ідеї протягом XIX ст., а початок цьому процесу поклав М. Максимович.
1515010
  Філарет "Українська церква - гарантія української державності" : [інтерв"ю з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом] // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 276-278
1515011
  Кир"ян Н. Українська - не лише для хатнього вжитку! : презетація книги викладача КНУ імені Тараса Шевченка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 15


  У Будинку письменників відбулася презентація книжки д-ра філол. наук, проф. Ін-ту філології КНУ імені Тараса Шевченка, автора понад 100 наук. статей у фахових виданнях України і зарубіжжя Лади Коломієць "Український художній переклад та перекладачі ...
1515012
  Грабовська І. Українська "жінка-лицар" між життям та інтелектуальною традицією // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 263-265. – ISBN 978-966-439-357-4
1515013
  Грабовська Ірина Українська "жінка-лицар" між міфом і реальністю // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 3. – С. 204-212
1515014
  Багірова Алла Українська "Карнавалія" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 82-83. – ISSN 0130-5212
1515015
  Сторожук С.В. Українська "національна" революція ХVII ст. : міф чи реальність ? // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.243-254. – ISSN 2075-1443
1515016
  Капічіна О.О. Українська авангардна музика в контексті семіотичного аналізу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 202-208
1515017
  Цимбалюк-Скопненко Українська авторська лексикографія: здобутки та перспективи // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 3-14. – Бібліогр.: Літ.: с.11-14; 66 назв. – ISSN 1682-3540
1515018
  Сафулько С. Українська адвокутара: в очікуванні вчорашнього дня // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 133-139. – ISSN 0132-1331
1515019
  Кашуба-Вольвач Українська Академія Мистецтва / Олена Кашуба-Вольвач ; Нац. акад. мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-136-214-6
Кн. 1 : Історія заснування (березень - грудень 1917). Хронологія подій. Документи. – 2014. – 223, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 202-207, в прим.: с. 95-115 та в кінці ст.
1515020
   Українська Академія Наук у 1934 році : короткий звіт до червневої сесії УАН. – Київ : Української АН, 1935. – 51, [2] с.
1515021
  Набок Світлана Валеріївна Українська академія наук як чинник формування національного наукового простору // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Роль Української академії наук у процесі формування національного наукового простору у період 1920-х рр. Автор аналізує структурні особливості цієї установи, що дозволили за короткий період об"єднати навколо академії значну частину наукової спільноти ...
1515022
  Кузнєцов Володимир Іванович Українська аналітика науки: спроба метааналізу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-50. – Бібліогр.: с. 16, 18-20, 22, 24, 28-30,. – ISSN 0235-7941
1515023
  Усенко В.П. Українська антарктична станція "Академік Вернадський" : з історії науки // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 94-101 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1515024
  Вільчинська С.В. Українська антропологія як філософський напрям: проблема визначення та ідентифікації // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 272-291
1515025
   Українська археографія : сучас. стан та перспективи розвитку : тези доп. республіканської наради, груд., 1988 р. – Київ, 1988. – 252 с.
1515026
  Тищенко В. Українська архівістика в Канаді: сучасна історіографія // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 114-118. – ISBN 978-966-493-651-1
1515027
  Матяш І.Б. Українська архівна періодика 1920-1930-х рр.: Історія, бібліографія, бібліометрія / І.Б. Матяш; НАНУ. НБУ ім.В.І.Вернадського. Укр. держ. науково-дослід. ін-тут архівної справи та документознавства. – Київ, 1999. – 480 с. – ISBN 966-02-1357-3
1515028
  Левицький І.Е. Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900 / Уложив на підставі автопсії Ів. Ем. Левицький. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шеченка під зарядом К. Беднарського. – (Матеріяли до української бібліографії = Beitrage zur ukrainischen Bidliographie. Bd. 1 / видає Бібліографічна комісія Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. 1)
Т. 1 : (Роки 1887-1889). – 1909. – 290 с.
1515029
  Левицький І.Е. Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900 / Уложив на підставі автопсії Ів. Ем. Левицький. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Матеріяли до української бібліографії = Beitrage zur ukrainischen Bibliographie. Bd. 2 / видає Бібліографічна Комісія Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. 2)
Т. 2 : (Роки 1890-1891). – 1910. – 262 с.
1515030
  Левицький І.Е. Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900 / Уложив на підставі автопсії Ів. Ем. Левицький. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Матеріяли до української бібліографії = Beitrage zur ukrainischen Bibliographie. Bd. 3 / видає Бібліографічна Комісія Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. 3)
Т. 3 : (Роки 1892-1893). – 1911. – 290 с. – Примірник за інв. № 108876 дефектний, бракує стор. 241-290
1515031
  Михальчук Василь Українська Бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі : Заснування, розвиток, діяльність (1926-1998) / Михальчук Василь. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 656с. – ISBN 966-7018-39-3
1515032
  Ківшар Т.І. Українська бібліотечна біографіка XX - початку XXI ст.: етапи й тенденції розвитку // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 98-148. – Бібліогр.: 88 назв.


  Аналізується діяльність бібліотеки Імператорського університету Св. Володимира та ії бібліотекарів : П. Ярковського, А. Красовського, О. Сомплавського, В. Вольського, І. Савенка, К. Царевського, М. Ващенка-Захарченка, В. Кордта.
1515033
  Солоіденко Г.І. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку : монографія / Г.І. Солоіденко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2010. – 201, [3] с. – Бібліогр.: с. 163-184, в дод.: с. 185-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5809-9
1515034
  Даниленко А. Українська Біблія і Валуєвський циркуляр 1863 р. // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 4 (48). – С. 3-21. – ISSN 1682-3540
1515035
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
Вип. 4. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1515036
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1996-
Вип. 8. – 2011. – 339 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1515037
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1996-
Вип. 9. – 2012. – 456 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1515038
  Гай-Нижник Українська валюта з Німеччини для уряду Директорії УНР (до питання про діяльність Фінансової агентури УНР в Берліні, "Супруніади" та встановлення дати загибелі Д. Вітовського) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 325-348
1515039
  Дімаров А.А. Українська вендета : повісті / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1995. – 248 с. – ISBN 5-308-01634-8
1515040
  Івановська О.П. Українська весільна драма : міфологічні витоки, звичаєво-правові основи сімейного прававесільна драма // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 10-18. – Бібліогр.: С. 9-10
1515041
  Короб А. Українська видавнича справа у 50-60-х роках XIX століття (на прикладі створення навчальних посібників) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 178-183
1515042
  Вишневська Н. Українська вишиванка - код єдності чоловіка та жінки // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 5/6 (47). – С. 84-86
1515043
  Домановський Андрій Українська візантиністика в Харківському університеті / Домановський Андрій, Пархоменко Марія // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 115-121
1515044
  Скорич Л.В. Українська військова еміграція у Польщі (1921-1924 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 752 : Держава та армія. – С. 136-139. – ISSN 0321-0499
1515045
  Позняков Олексій Павлович Українська військова преса як складова інформаційного простору в реалізації ідеї державності (1917-1921 рр.) : Дис... наук: 10.01.08 / Позняков Олексій Павлович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 183л. + Додатки: л.181-183. – Бібліогр.:л.161-181
1515046
  Кривошея Г.П. Українська військова преса: у пошуках витоків // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 11-17


  Розглядаються проблеми започаткування української військової преси, її періодизації процесу розвитку, впливу часописів на формування національної свідомості військовиків. Використані матеріали часописів, малознайомі широкому читачеві.
1515047
   Українська вільна академія наук. Серія: Назвознавство = Ukrainian free academy of sciences. – Вінніпег : Накладом Братства Карпатських Січовиків
  ч. 4. – 1952. – Назва випуску серії: Назва "Україна" на Закарпатті / Б. Барвінський
1515048
  Валявко І.В. Українська Вільна Академія наук в світлі постатей своїх діячів: Михайло Ветухів – перший президент УВАН у США // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 358-369
1515049
  Вавилова І.Б. Українська віртуальна астрономічна обсерваторія — національний представник у Міжнародному альянсі віртуальних обсерваторій / І.Б. Вавилова, Л.К. Пакуляк // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 64-73. – ISSN 0372-6436


  Віртуальні обсерваторії — новітня парадигма інформаційних технологій в астрономії (астроінформаційні технології) — дають можливість створювати бази даних минулих і сьогочасних спостережень, отриманих за допомогою наземних і космічних телескопів, ...
1515050
  Колодзінський М. Українська воєнна доктрина / М. Колодзінський. – Торонто : Т-ва кол. вояків УПА в Канаді і ЗДА. – (Бібліотека Т-в кол. вояків УПА в Канаді і ЗДА ; ч. 2)
Ч. 1. – 1957. – 62 с.
1515051
   Українська Гельсінкська група = The Ukrainian Helsinki group, 1978-1982 : 1978-1982. Документи і матеріяли. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1983. – 998 с. : іл. – Парал. тит. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 0-914834-50-9
1515052
   Українська Гельсінська Спілка у спогадах і документах / упоряд. і гол. ред. О. Шевченко ; редкол. : М. Горбаль, Б. Горинь, Л. Горохівський та ін. – Київ : Ярославів вал, 2012. – 812, [4] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-605-002-5
1515053
  Квіт С.М. Українська геополітика: неприєднаність до життя? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-15. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглянуто геополітичні аспекти національної безпеки України, яка представлена органічною складовою частиною "середньої Європи" і покликана виконати певну ідеологічну консервативну місію у справі геополітичної консолідації нової об"єднаної Європи.
1515054
  Вербич С. Українська гідронімооснова бут- у слов"янському і неслов"янському контекстах // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 34-40. – ISSN 1682-3540
1515055
   Українська Головна Визвольна Рада / упоряд. П.Й.Потічний, М.Посівнич // Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2009. – С. 1-134. – (Серія "Події і люди" ; кн. 7). – ISBN 978-966-2105-14-8
1515056
  Басун О. Українська господарська академія (Чехословаччина) - висока школа світового рівня (1922-1935 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 100-112
1515057
  Степовик Д.В. Українська гравюра бароко / Дмитро Степовик. – Київ : КЛІО, 2012. – 494, [2] с. : іл., фотоіл. – Зміст: Майстер Ілля (бл. 1600-1670) ; Олександр Тарасевич (бл. 1640-1727) ; Леонтій Тарасевич (бл. 1650-1708) ; Іван Щирський (бл. 1650-1714). – Бібліогр.: с. 475-491, с. 493-495. – ISBN 978-617-7023-00-4
1515058
  Тимченко Є. К. Українська граматика / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : [Вид. Т-ва "Час"] ; Дpук. унів. Св. Володимиpа Акц[іонеp.] Т-ва дpук. і видавн. діла H.Т. Коpчак-H, 1917. – 168 с
1515059
  Грінченко Б.Д. Українська граматка до науки читання й писання / зложив Б. Грінченко. – У Київі (Київ) : [З друк.И.И. Чоколова], 1907. – 64 с. : мал.
1515060
  Степовик Д.В. Українська графіка XVI-XVIII століть : еволюція образної системи / Д.В. Степовик. – Київ : Наукова думка, 1982. – 329, [3] с.
1515061
  Шульга Я. Українська греко-католицька церква в XXI ст.: суспільно-політичний вимір // Католицизм: традиція і сучасність : матеріали VIII Міжнар. молодіж. релігієзнав. літньої шк. / МГО "Молодіжна асоц. релігієзнавців" [та ін.] ; [наук. ред.: .Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець]. – Київ : Молодіж. асоц. релігієзнавців, 2010. – С. 128-137. – ISBN 978-966-380-439-2
1515062
  Пшеничний Т. Українська Греко-Католицька Церква і екуменістичний рух у першій половині XX ст.: історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 145-147
1515063
  Мороз В. Українська греко-католицька церква про просвітницьку роль духівництва: суспільно-політичний аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 67-70


  Проаналізовано вчення УГКЦ про просвітницьку роль духівництва стосовно сфери політики. Досліджено засоби, що ними церква прагне стимулювати вірних до активної суспільної позиції. З’ясовано особливості ролі та діяльності духівництва у відповідній сфері.
1515064
  Пилипів І. Українська греко-католицька церква та Ватикан в 20-30-х рр. ХХ ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 50-54
1515065
  Ларіонова Л.Д. Українська гривня:історія та сьогодення / Л.Д. Ларіонова, З.О. Зразюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.50-54
1515066
  Тіщенко Г.В. Українська громада в Греції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 112-116. – ISBN 966-7196-06-2
1515067
  Лакінський Є. Українська громада Квебека // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 1. – С. 157-168
1515068
  Власенко В. Українська громада у Великому Бечкереку (Югославія) у міжвоєнний період // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 41-48. – ISSN 0869-3595
1515069
   Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Журн. світової літ. "ВСЕСВІТ" ; [за заг. ред. Семенюка Г.Ф.]. – Київ : [Агентство "Україна"], 2011. – 131 с., [4] арк. іл. : іл. – За сприяння Фонду "Європа XXI". Інформаційні партнери - радіо "Свобода", газета "По - Українські". – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія: Бібліотека проекту "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" / ред. Г. Усатенко)
1515070
  Попик Володимир Українська держава - це його життя / Попик Володимир, Чапуга Степан // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 2-3. – ISSN 1814-5078
1515071
  Брехуненко В. Українська держава XVII - XVIII століть і виклики XXI // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 24 (344). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Про відбудову імперії - і то передусім на основі історичних аргументів! - ідеться сьогоднішній російській еліті. Бо саме з таких аргументів колись імперія і повстала. З їх розвінчанням вона й загине.
1515072
  Ідзьо Віктор Українська держава в XIII столітті і сучасна методологія українознавства // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 55-58
1515073
  Середа А.М. Українська держава гетьмана П.Скоропадського (державотворчій аспект) // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.59-65. – ISSN 1563-3349
1515074
  Грибоєдов Сергій Валентинович Українська Держава гетьмана П.Скоропадського: історіографічне дослідження : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.06 / Грибоєдов С.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1515075
  Грибоєдов Сергій Валентинович Українська Держава гетьмана П.Скоропадського: Історіографічне дослідження : Дис. ... канд.істор. наук: 07.00.06 / Грибоєдов Сергій Валентинович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 210 л. – Бібліогр.: л.181-210
1515076
  Брехуненко В. Українська держава доби Богдана Хмельницького / Віктор Брехуненко ; Український ін-т національної пам"яті. – Київ : ПП Наталія Брехуненко, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-02-4442-8
1515077
  Головченко В. Українська Держава і Білоруська Народна Республіка: спроба налагодження добросусідських відносин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 308-325
1515078
  Мараєв В.Р. Українська Держава і Всевелике Військо Донське: питання кордонів (квітень - грудень 1918 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 271-292
1515079
  Проданюк Ф. Українська держава і країни Четверного союзу: основні напрямки взаємовідносин // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 134-137
1515080
  Тацій В. Українська держава і право на початку ХХІ століття // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 6-14. – ISSN 0132-1331
1515081
  Мазурік А. Українська Держава Павла Скоропадського // Історія України. – Київ, 2012. – жовтень (№ 37/38)


  Історія України. Рівень стандарту, академічний. 10 клас.
1515082
  Рябошапко Л. Українська держава та національні меншини: поступ до взаємної толерантності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 24-26
1515083
  Мазука Л.І. Українська держава та світове українство: актуальні питання, потенціал і перспективи взаємодії : аналітична доповідь / Л.І. Мазука ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 30, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Серія "Політика" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-211-7
1515084
  Степанков Валерій Степанович Українська держава у середині XVII століття: проблеми становлення й боротьби за незалежність (1648-1657 роки) : Дис... докт. істор.наук: 07.00.02 / Степанков Валерій Степанович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 68л.
1515085
  Стеценко Н. Українська держава часів гетьмана П. Скоропадського у працях українських зарубіжних істориків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 126-129. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати ставлення українських зарубіжних дослідників до Української гетьманської держави Павла Скоропадського 1918 р. The article makes an attempt to observe the attitude of the ukrainian foreign historians toward the Hetman ...
1515086
  Бедрій А. Українська держава, відновлена Актом 30 червня 1941 / Анатоль Бедрій ; Центр Нац. Відродження ім. С. Бендери. – Дрогобич, 2001. – 80 с.
1515087
  Бедрій А. Українська держава, створена актом 30 червня 1941 / Анатоль Бедрій. – Дрогобич : Літопис Голготи України, 1996. – 96 с. : іл. – Бібліогр.: с. 93-95
1515088
  Лєбєдєва Ю.О. Українська державницька ідея в українознавчих студіях 1920-1930-х рр. : монографія / Ю.О. Лєбєдєва ; МОНУ ; Нац. науково-дослід. ін-т українознавства. – Київ : ННДІУ, 2011. – 230 с. – Бібліогр.: с. 202-229. – ISBN 978-966-2145-25-3
1515089
  Красніцький А.В. Українська державність 1917-1921 років в історико-правових дослідженнях : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Красніцький Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1515090
  Козловець М.А. Українська державність як чинник національної ідентифікації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 51-59
1515091
  Безотосний М.Т. Українська державність, національна ідея та культура : бібліогр. показник наук. і публіцистичних праць / Микола Трохимович Безотосний ; М-во аграрної політики України ; Полтав. держ. аграрна академія. – Полтава : РВВ ПДАА, 2011. – 26 с.
1515092
  Гайке Українська дивізія "Галичина" / Гайке, Вольф-Дітріх // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 3 (99) травень - червень. – С. 4-18
1515093
  Огризко В.С. Українська дипломатія 2008 року: крізь турболентність до вагомих результатів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 24-36. – ISBN 966-7196-06-2
1515094
  Білоусов М. Українська дипломатія: можливості, надбання, проблеми // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 3-21


  Становлення сучасної української дипломатії.
1515095
  Романюк Л.М. Українська дискусія щодо "експерименту стилів" у літературі 20-х рр. ХХ століття // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 145-148. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті йдеться про дискусію українських літературних критиків на сторінках періодичних видань 20-х рр. ХХ століття щодо "стилю доби".
1515096
  Авраменко О.О. Українська дитяча книга 1970-1990 років : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.04 / Авраменко О.О. ; АН Укр. ін-т мистецтвознавсва. – Київ, 1993. – 18 с.
1515097
  Строй В. Українська діаспора : сучасний вимір і проекція в майбутнє // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 7/8 (201/202). – С. 47-48


  Суб"єктивні нотатки з Третього Міжнародного Конгресу "Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : сучасний вимір, проекція в майбутнє."
1515098
  Миколюк Л.Л. Українська діаспора в Австралії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 225-230. – ISSN 1729-360Х
1515099
  Бондаренко Марина Українська діаспора в Бразилії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 351-355. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджуються особливості української імміграції до Бразилії, розповідається про історію розселення українців у Бразилії за результатами трьох хвиль імміграцій, а також висвітлюється організоване громадське життя українців у цій ...
1515100
  Ідзьо В. Українська діаспора в Росії. Українсько-російські взаємовідносини: історія, наука, релігія / В. Ідзьо. – Львів : БаК, 2002. – 304с. – ISBN 966-7065-31-6
1515101
   Українська діаспора в Російській Федерації: історико-культурна спадщина / [Горбик В.О. (кер.) та ін. ; наук. ред. Т.І. Катаргіна] ; НАН України, Ін-т історії України НАН України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2011. – 275, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 251-273. – ISBN 978-966-02-6032-0
1515102
  Біляков Г.Ф. Українська діаспора в сучасній Польщі // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 11-15
1515103
  Годованська О. Українська діаспора в Угорщині: виклики XXI ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1132-1138. – ISSN 1028-5091
1515104
  Заянчук Ю. Українська діаспора Канади: від перших шкіл до першої кафедри української мови в університеті // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.73-75. – ISSN 0131-6788
1515105
  Філіна Т.В. Українська діаспора як інструмент забезпечення національних інтересів в країні-перебування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 195-197
1515106
  Корбуш Ю.О. Українська діаспора: ідеологія чи ідейність? // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 35-36
1515107
   Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / Донец. облдержадмін., Укр. культурол. центр, Донец. обл. від-ня Т-ва зв"язків з українцями за межами України (Т-во "Україна-Світ") [та ін.] ; упоряд. Віри Просалової. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – 514, [2] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-317-145-6
1515108
  Мамрак А.В. Українська ділова мова: комп"ютерна версія : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.В. Мамрак, О.І. Шаров ; МОНУ ; Нац. гірничий ун-т ; Ін-т гуманітарних проблем. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 232 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 228-229. – ISBN 966-8365-42-9
1515109
  Дем"янівська Л.С. Українська драматична поема : (Проблематика, жанрова специфіка) / Л.С. Дем"янівська. – Київ : Вища школа, 1984. – 160с.
1515110
  Комаров М. Українська драматургія : Збірка библіографічних знадобів до исторії української драми і театра українського (1815-1906 р.) / зібpав і впорядкував [та авт. пеpедм.] М. Комаpов. – Одеса : Друк Є Фєсенка, 1906. – VI, 230 с.


  Додаток [1]: Hайглавнійші спільні писання пpо укpаїнську мову, літеpатуpу и пpо укpаїнське питання: с. 63-70. - Додаток 2: Якого pоку скільки книг було надpуковано: с. 70-74.
1515111
   Українська драматургія : кращі класичні твори / [ ред.: О.В. Зав"язкін, Ю.В. Жиронкіна та ін.; ілюстрації О.І. Альбрехт, С.Ю. Донець ]. – Донецьк : БАО, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-481-003-3
1515112
  Працьовитий В.С. Українська драматургія 20-30-х років XX століття. Жанрова модифікація / Володимир Працьовитий ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Ліга-Прес, 2001. – 132 с. – Бібліогр.: c. 130-131 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7483-34-7
1515113
  Семенюк Г.Ф. Українська драматургія 20-х років / Г.Ф. Семенюк. – Київ : Либідь, 1992. – 183с.
1515114
  Гудзенко О.П. Українська драматургія 20-х років XX ст.: становлення нових вірувань // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 197-204


  Розглянуто проблему формування нових вірувань та ідеалів пореволюційної доби на прикладі української драматургії 20-х років ХХ ст. В статье была рассмотрена проблема формирования новых верований и идеалов постреволюционного времени на примере ...
1515115
  Курдюмова Д.Ю. Українська драматургія другої пол. XVII -- середини XVIII ст. в системі філософсько-естетичних поглядів доби : Дис... канд. філос.наук: 09.00.08 / Курдюмова Д. Ю.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 170л. – Бібліогр.:л.164-170
1515116
  Курдюмова Діана Юріївна Українська драматургія другої половини XVIII ст. в системі філософсько-естетичних поглядів доби : Автореф... кандид. філософськихнаук: 09.00.08 / Курдюмова Діана Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1515117
  Малютіна Н.П. Українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ ст. : навчальний посібник / Н.П. Малютіна. – Київ : Академвидав, 2010. – 253, [2] с. – Бібліогр.: с. 240-253. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-966-8226-96-0
1515118
  Полисаєв О. Українська духовна парадигма і міфотворчість перехідного періоду // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2001. – № 5/6. – С.38-45
1515119
   Українська душа. – Нью-Йорк ; Торонто : Ключі. – (Проблеми)
Кн. 1. – 1956. – 64 с. – Зміст: Українська емоційність/ Є. Онацький; Світовідчування українця/ О. Кульчицький; Родина і душа народу/ Б. Цимбалістий; Душа і пісня/ М. Шлемкевич; Бібліограф. огляд/ В. Дорошенко. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1515120
  Крищенко В.Д. Українська душа / Вадим Крищенко. – Київ : Дніпро, 2009. – 592 с. – ISBN 966-578-184-7
1515121
  Фостик М.В. Українська економіка в координатах глобалізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 190-191
1515122
  Борщевський В. Українська економіка у глобальному поділі праці: посткризовий вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 10-12
1515123
  Кульова В. Українська експедиція на шостому континенті // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6. – С. 21-26
1515124
  Клименко Н.Ф. Українська елліністика: шляхи розвою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 3-26


  У статті розглянуто формування української елліністики, починаючи з п"ятдесятих років ХХ ст. і до сьогодні. В ній ідеться про її фундаторів проф. Білецького А.О. і доц. Чернишову Т.М., вивчення граматики новогрецької мови, її словотворення, ...
1515125
  Державин В. Українська еміграційна література (1945-1947) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 297-325. – ISSN 0130-528Х
1515126
   Українська еміграція : Історія і сучасність. (Матеріали міжнар.наукових конференц., присвяч.100-річчю еміграції укр.до Канади). Науково-популярне видання. – Львів : Каменяр, 1992. – 384с. – ISBN 5-7745-0497-2
1515127
  Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по Другій світовій війні / В. Маруняк. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7018-27-Х
Т.ІІ : Роки 1952-1975. – 1998. – 128с.
1515128
   Українська еміграція в Туреччині
1515129
  Сергійчук В. Українська еміграція в часі, просторі та у зв"язку з батьківщиною // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 52-64
1515130
  Ребок В. Українська енергетика в 2012 році / В. Ребок, М. Ільчук // Юридична газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 6). – С. 25-27


  "... Основні нововведення в енергетичному законодавстві".
1515131
  Рябець Л.В. Українська енциклопедистика III Міжнародна наукова конференція / Л.В. Рябець, С.І. Очерятенко // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 83-88. – ISSN 0372-6436


  22-23 жовтня 2013 року в Інституті енциклопедичних досліджень НАН України (м. Київ) відбулася Третя міжнародна наукова конференція "Українська енциклопедистика" у рамках VІІІ Конгресу Міжнародної асоціації україністів.
1515132
  Мирошкіна Н.В. Українська есеїстика як феномен соціальних комунікацій : дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.01 / Мирошкіна Наталя Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2012. – 195 л. – Додатки: л. 190-195. – Бібліогр.: л. 168-189
1515133
  Мирошкіна Н.В. Українська есеїстика як феномен соціальних комунікацій : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Мирошкіна Н.В.; Лежнєва Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1515134
  Мирошкина Н.В. Українська есеїстика: теоретичні розвідки // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 61-64


  У статті розглянуто теоретичні розвідки українського жанру есею у річищі висвітлення його генези, сутності та особливостей розвитку в національній традиції. Зроблено спробу проаналізувати наявні теоретичні розвідки щодо жанрової специфіки есею в ...
1515135
  Горєлов М.Є. Українська етнічна нація / Микола Горєлов, Олександр Моця, Олег Рафальський. – Київ : Еко-продакшн, 2012. – 174, [2] с. – В кн. також додаток: Самостійна Україна / М. Міхновський. - Резюме рос. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-1622-04-2
1515136
  Губарець В.В. Українська етнічна преса у Північній Америці: історія і сучасність // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 60-68


  статті розглядаються процеси історичного розвитку української етнічної преси у Північній Америці, зокрема у США та Канаді, аналізується належність видань, мовний спектр, ідеологічне і тематичне спрямування мас-медіа, а також окреслюються перспективи ...
1515137
  Мостяєв О.І. Українська етнічна територія та її зміна протягом історичного часу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 15 : На пошану професора, чл.-кор. НАН України В.Д. Барана. – С. 249-256.
1515138
   Українська етнічність поза межами України / В. Євтух, О. Ковальчук, А. Попок, В. Трощинський // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 5-20. – ISSN 0130-6936
1515139
  Герман З.П. Українська етнографія у творчості Д.І. Яворницького : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герман З.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1515140
  Герман З.П. Українська етнографія у творчості Д.І. Яворницького : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.05 / Герман З.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 284 л. + Додаток: л. 225-284. – Бібліогр.: л. 195-224
1515141
  Качмар М. Українська етнологічна легенда на сторінках часопису "Житє і слово" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 218-226. – ISSN 0130-528Х


  Часопис "Житє і слово" - преше видання українською мовою в Галичині, де значна увага була приділена фольклору загалом та етіологічним легендам зокрема. У статті проаналізовано тематичний та сожетно-мотивний фонд етіологічних легенд зі сторінок видання ...
1515142
  Капелюшний В.П. Українська етнологія у європейському контексті (друга половина XIX ст. - 20-ті рр. XX ст.) : наук. видання / Капелюшний В.П., Казакевич Г.М., Чернищук Н.В. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 209, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 159-191 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7121-03-8
1515143
  Наулко Всеволод Українська етнологія: вчора, сьогодні, завтра // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-12. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается состояние проблемы и перспективы развития украинской этнологии.
1515144
  Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.А. Мосіяшенко. – 3-тє вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2013. – 174, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-680-412-2


  У посібнику розглядається особливості народної педагогіки як неодмінної умови подальшого розвитку наукової педагогічної теорії і практики
1515145
  Шепель Ф. Українська Жанна д"Арк, або Що сьогодні сказала б землякам Леся Українка? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 липня (№ 114). – С. 11
1515146
  Орлова Т.В. Українська жінка в реаліях ринкової економіки : історіографічні студії // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 103-108
1515147
  Шкурат Л.М. Українська жінка в роки Великої Вітчизняної війни // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 16/18 (272/274). – С. 44-50
1515148
  Старченко Т. Українська жінка та розвій нації (книжкова та журнальна публіцистика останніх років) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 227-238. – (Журналістика ; Вип. 4)
1515149
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7181-44-8
№ 3. – 1999. – 80 с.
1515150
  Чекмишев О.В. Українська журналістика на межі тисячоліть: наука та практична взаємодія з владою, НУО та мас-медіа у протидії маніпулятивним технологіям // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 59-61
1515151
  Федоряшин Петро Степанович Українська журналістика періоду національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Федоряшин Петро Степанович; Львівський держ. уні-тет ім. І.Франка. – К., 1996. – 193л. – Бібліогр.:л.174-193
1515152
  Житарюк М. Українська журналістика: дилема вибору (канал комунікації чи засіб інформації?) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 78-84. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
1515153
  Лубченко І. Українська журналістика: розклад на завтра // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3. – С. 2-29


  Звіт голови Національної спілки журналістів України Ігоря Лубченка XII з"їздові НСЖУ за період від 19 квітня 2007 року до 24 квітня 2012 року.
1515154
  Кононенко Петро Українська земля і люди у світовому часопросторі. Українці у світовій цивілізації та культурі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-30
1515155
   Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі ( ХV- ХVIII ст.) / [Кононенко П.П. та ін. ; ред. рада: Кононенко П.П. (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НДІ українознав. та всесвіт. історії. – Київ : ННДІУВІ
Т. 2. – 2012. – 735, [1] с., [12] арк. кольор. іл. : іл., карти, табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 705-733 та в підрядк. прим.
1515156
  Пиріг Л. Українська земля та українці у Другій світовій війні // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2012. – Число 1 (24). – С. 119-141


  Засобами філателії висвітлюється участь українців у Другій світовій війні.
1515157
  Тодоров І.Я. Українська зовнішня політика в 2007 році // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 276-284. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статті розкрито основні напрями української зовнішньої політики протягом 2007 року. Було доведено, що вся зовнішньополітична діяльність держави мала суперечливий характер. Пріоритетними завданнями зовнішньої політики залишалися всебічний захист ...
1515158
  Тодоров І.Я. Українська зовнішня політика в 2008 році // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 149-157. – ISSN 1728-3671
1515159
  Хоменко В.Я. Українська і світова культура : Підручник / В.Я. Хоменко. – Київ : Україна, 2002. – 333с. – ISBN 966-524-104-4
1515160
  Передрієнко В.А. Українська і церковнослов"янська лексика в "Розмові" - рукописному розмовнику другої половини XVI ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 64-68
1515161
  Крисаченко В. Українська ідентичність // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 209-213
1515162
  Степико М.Т. Українська ідентичність в умовах суспільно-політичних трансформацій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 5-12
1515163
  Кушнір В. Українська ідентичність і українці Північної Добруджі у працях Федора Вовка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 136-139
1515164
  Гайворонюк Н.В. Українська ідентичність як онтологічна основа національної безпеки (соціально-психологічний аспект) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 38-49. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1515165
  Мельник Л. Українська ідея і становлення національної концепції історії України (В. Антонович) // Утвердження ідеї українського національного самовизначення : (кінець XVIII-початок XX ст.) / Л. Мельник. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Сергійчук М.І., 2012. – С. 37-47. – ISBN 978-966-2911-50-3
1515166
  Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації / Максим Розумний. – Київ : Либідь, 2001. – 288 с. – ISBN 966-06-0167-0
1515167
   Українська ідея та українська держава : бюлетень наукового центру Української республіканської партії. – Київ
Вип. 1. – 1994
1515168
  Гординський С. Українська ікона 12-18 сторіччя / написав Святослав Гординський ; [фотодорадники: Б. Загайкевич, В. Грицин]. – Філядельфія : Провидіння, 1973. – 212 с. : фотоіл., карта. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 26
1515169
  Чубенко О.В. Українська ікона як феномен східнохристиянської традиції : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Чубенко Олена Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1515170
  Бачинський Ю. Українська імміграція в з"єдинених державах Америки / Юліян Бачинський. – Львів : Накладом Ю. Балицького і О. Гарасевича ; З друк. Наукового Т-ва імені Шевченка, 1914. – 492 с. : з 75 іл. і двома картами


  В кн. портр. Ю.О. Бачинського, І. Ардана, М. Бєлі, З. Бичинського, А. Бончевського, І. Волянського, Г. Грушки, Н. Дмитріва, І. Констанкевича, С. Макара, С. Ортинського, М. Підгорецького, В. Сіменовича, М. Стефановича, П. Тимкевича, О. Товта, Д. ...
1515171
  Радулович М. Українська інтелектуальна еліта (Сербська група на філологічному факультеті у Києві 1979–1981 рр.) // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 225-228
1515172
  Балицька О. Українська інтелігенція і відродження шкільництва (березень1917 р. - квітень 1918 р.) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 132-137. – (Історія ; вип. 22)


  Розглядається вирішення українською інтелігенцією (вчителями, письменниками, вченими) питань українізації шкіл, відкриття національних гімназій, підготовки вчительських кадрів, видання підручників українською мовою.
1515173
  Коляда І. Українська інтелігенція і національний мовно-літературотворчий процес (60-80-і рр. XIX ст.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 18-24
1515174
  Коляда І.А. Українська інтелігенція у російському інформаційному просторі другої половини XIX ст.: до історії взаємин П. Куліша і цензурних органів / І.А. Коляда, О.Ю. Кирієнко // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 19-24. – ISSN 2076-1554
1515175
  Чужинова І. Українська інтермедія: канон жанру // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 8-20. – ISSN 1997-4264


  У статті проаналізовано специфічні особливості української інтермедії. Вперше про німецькішванки та тексти українських поетич використовуються з метою простежити генезу та функції інтермедії у шкільному театрі. Особливу увагу в статті зосереджено на ...
1515176
   Українська історична дидактика : Міжнародний діалог (фахівці різних країн про сучасні українські підручники з історії). – Київ : Генеза, 2000. – 368с. – ISBN 966-504-138-Х
1515177
   Українська історична драма. – Київ : Український центр духовної культури, 2002. – 620с. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-60-0
1515178
  Завірюхіна І.Г. Українська історична драматургія кінця XIX - початку XX століття в контексті міфопоетики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 130-136. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена розгляду формотворчих і сюжетних особливостей української історичної драматургії кінця XIX - початку XX століть в контексті міфологічного вчення О. Потебні, В. Іванова, Р. Барта та культурної парадигми лицарського служіння Прекрасній ...
1515179
  Мельник Л.Г. Українська історична думка ХVІІІ ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 54-58. – (Історія ; вип. 41)


  Висвітлюється розвиток української історичної думки у ХVІІІ ст., обстоювання національно-державної ідеї у творах істориків - від козацьких літописів до "Истории Русов".
1515180
  Гирич Ігор Українська історична освіта на початку XXI ст.: від обмежень філософії етноцентризму до концепції засвоєння "чужого" як "свого" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 5 (93). – С. 3-7
1515181
  Кисла Ю.О. Українська історична пам"ять : конструювання загальнорадянської ідентичності в УРСР у сталінський період // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
1515182
  Шевченко Віталій Федорович Українська історична поема ХІХ - поч. ХХ ст. Концепція історизму жанров, специфіка, шляхи розвитку. : Дис... доктор філолог.наук: 10.01.01 / Шевченко Віталій Федорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 354л.
1515183
  Нестеренко Н.П. Українська історична проза ХІХ - І пол. ХХ ст.: становлення й розвиток жанру // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 27 (319). – С. 2-8
1515184
  Ольжич О. Українська історична свідомість. Дух Руїни / Олег Ольжич ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 47, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-33-7
1515185
  Калакура Я.С. Українська історіографія : курс лекцій / Ярослав Калакура. – 2-ге вид., допов. – Київ : Генеза, 2012. – 511, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 470-489 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-504-568-7
1515186
  Єрмак О.П. Українська історіографія [рецензія] / О.П. Єрмак, П.Г. Радько // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 192-195. – ISSN 2075-1451


  Рецензія на книгу.
1515187
  Атаманенко А.Є. Українська історіографія в біполярному світі // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 297-304. – ISSN 2076-8982


  У статті розглядаються різні аспекти сприйняття представниками української історіографії наукового доробку колег по обидві сторони залізної завіси" біполярного періоду. Доведено, що закордонні дослідники мали доступ до радянської літератури. ...
1515188
  Марченко М.І. Українська історіографія від найдавніших часів до середини XIX ст. // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 13-474. – (Б-ка "Ейдосу")


  Посібник для студентів історичних факультетів університетів і педагогічних інститутів.
1515189
  Костюк Лариса Кіндратівна Українська історіографія діяльності місцевих рад з другої половини 50-х до середини 80-х років : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Костюк Лариса Кіндратівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1993. – 199л. – Бібліогр.:л.159-199
1515190
  Костюк Л.К. Українська історіографія діяльності місцевих рад у другій половині 50-х до середини 80-х років : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Костюк Л. К.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1993. – 17л.
1515191
  Костюк Л.К. Українська історіографія діяльності місцевих рад у другій половині 50-х до середини 80-х років : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Костюк Л. К.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1993. – 17л.
1515192
  Гупан Н.М. Українська історіографія історії педагогіки / Н.М. Гупан. – Київ : А.П.Н., 2002. – 223 с. – ISBN 966-95673-2-7
1515193
  Шумихіна С.О. Українська історіографія міжвоєнної Польщі (1918 - 2012 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Шумихіна Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 204 л. – Бібліогр.: л. 168-204
1515194
  Шумихіна С.О. Українська історіографія міжвоєнної Польщі (1918 - 2012 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Шумихіна Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1515195
  Щербак Н.М. Українська історіографія польського питання в Російській імперії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-48. – (Історія ; вип. 54)


  Дається огляд історичних досліджень про польське питання в Україні.
1515196
  Костиря Анатолій Українська історіографія про воєнно-політичну спецоперацію СРСР в Афганістані 1979-1989 років // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-39. – Бібліогр. в кінці ст.


  Несмотря на то, что почти 20 лет назад закончилась десятилетняя военно-политическая спецоперация СССР в Афганистане, она не нашла полного освещения на страницах исторической, военной, учебной литературы. Однако за последние годы в Украине наметился ...
1515197
  Великочий В. Українська історіографія про життєдіяльність митрополита Андрея Шептицького за доби визвольних змагань 1914-1919 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 95-102. – ISSN 1728-9343
1515198
  Ящук Т. Українська історіософія як особливий різновид історико-пізнавальної діяльності : [рецензія] // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 150-153. – ISSN 0235-7941
1515199
  Скороходова А. Українська історія в книзі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 7-14. – ISSN 0869-3595


  Виповнилося 70 років Національній історічній бібліотеці України.
1515200
  Салига Т. Українська історія в поезії Миколи Вінграновського // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 48-74. – ISSN 0130-528Х
1515201
  Кузенко Т.В. Українська історія в поезії Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 5 (189). – С. 7-10
1515202
  Фігус-Ралько Українська Канада = Ukrainian Canada / Анна Фігус-Ралько ; [упоряд., авт. передм. М. Тимошик]. – Вид. 2-ге, змінене й доп. – Київ ; Вінніпег : Наша культура і наука, 2003. – 184 с. : іл. – ISBN 966-7821-09-9
1515203
  Шаповал Юрій Українська Канада // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 38 (87). – С. 24-25
1515204
  Сокол М. Українська класифікація легкових автомобілів / М. Сокол, Г. Ханенко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 1 (70). – С. 33-37 : табл. – ISSN 1606-3732
1515205
  Ольховський А. Українська класична музика / А. Ольховський. – Київ, 1941. – 20 с.
1515206
   Українська книга на XV Мінській міжнародній книжковій виставці-ярмарку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-51
1515207
  Дмитренко К. Українська книга як вияв народної дипломатії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 51-52. – ISSN 2076-9326
1515208
  Кравець С. Українська книжка в 1918 р. // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 217-219
1515209
  Низовий М.А. Українська книжка в боротьбі за Українську Народну Республіку (за часів Центральної Ради 1917-1918 рр.). // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 84-93
1515210
  Калакура Ярослав Українська козацька держава в джерелознавчих студіях Теодора Мацьківа / Калакура Ярослав, Глагола Яна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-115
1515211
  Грицик Л.В. Українська компаративістика: напрямки, методика досліджень (Д. Овсянико-Куликовський) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Простежуються методи порівняльного вивчення літератур, розроблювані одним із представників психологічного напряму українського літературознавства Д. Овсянико-Куликовським.
1515212
  Щербін В. Українська концептологія і концептографія: погляд із Білорусі / В"ячеслав Щербін // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-40. – Бібліографія: с. 34-40 (154 назв.). – ISSN 1682-3540
1515213
  Фещенко В.М. Українська кооперативна думка другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: сучасний погляд // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 89-92. – (Економічні науки)
1515214
  Папакін Г. Українська корона - що це таке? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 11


  Україна як козир у політичній грі XVIII століття. Претендентом на українську корону став О. Меншиков.
1515215
  Папакін Г. Українська корона - що це таке? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 червня (№ 110/111). – С. 11


  Україна як козир у політичній грі XVIII століття. Російський цар Петро I пропонував титул "князя Київського" Джону Черчіллю, герцогу Мальборо, який міг замінити гетьмана Івана Мазепу на чолі Української держави - Війська Запорозького.
1515216
  Телешун С.О. Українська криза та публічна політика : теорія і практика // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 6 (123). – С.8-12
1515217
  Розвадовська Лілія Українська культура - важливий чинник духовно-морального виховання майбутніх вчителів // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1515218
  Розвадовська Українська культура - важливий чинник духовно-морального виховання майбутніх вчителів / Розвадовська, , Лілія // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5. – Бібліогр. в кінці ст.
1515219
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 1997
1515220
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 1997
1515221
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 1997
1515222
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 5. – 1997
1515223
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 1997
1515224
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 1997
1515225
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 1997
1515226
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 1997
1515227
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 10. – 1997
1515228
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 11. – 1997
1515229
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 12. – 1997
1515230
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 1998
1515231
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 1998
1515232
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 1998
1515233
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 5. – 1998
1515234
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 1998
1515235
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 1998
1515236
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 1998
1515237
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 1998
1515238
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 10. – 1998
1515239
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 11. – 1998
1515240
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 12. – 1998
1515241
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 2001
1515242
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 2001
1515243
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2001
1515244
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2002
1515245
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2002
1515246
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2002
1515247
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 2002
1515248
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 2002
1515249
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2002
1515250
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2002
1515251
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2003
1515252
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2003
1515253
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3/4. – 2003
1515254
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 2003
1515255
  Мірчук І. Українська культура : [ підручник для вжитку в школах та курсах українознавства] / Ігор Мірчук. – Нью Йорк : Шкільна рада
[ Ч. 1 ] : Перший рік: Народознавство. Другий рік: Архітектура і скульптура / ред.: Є. Федоренко. – 2004. – 249 с., [ 4 ] л. кольор. іл.
1515256
  Мірчук І. Українська культура : [ підручник для вжитку в школах та курсах українознавства ] / Ігор Мірчук. – Нью Йорк : Шкільна рада
Ч. 2 : Третій рік - Малярство. Четвертий рік - Музика / ред. Є. Федоренко. – 2007. – 239 с., 8 л. фотоіл.
1515257
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5. – 2008
1515258
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11. – 2008
1515259
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 12 (987). – 2008
1515260
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2 (989). – 2009. – 48 с.
1515261
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1 (999). – 2012
1515262
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5 (1001). – 2012
1515263
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8 (1004). – 2012
1515264
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9 (1005). – 2012
1515265
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1/2 (1009-10). – 2013
1515266
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4 (1012). – 2013
1515267
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5 (1013). – 2013
1515268
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6 (1014). – 2013
1515269
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9/10 (1017/1018). – 2013
1515270
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 1 (1021). – 2014
1515271
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 4 (1024). – 2014
1515272
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 7/8 (1027/1028). – 2014
1515273
  Акимович Є.О. Українська культура в історичному вимірі : (IX-XVII ст.) / Є.О. Акимович. – Одеса : Маяк, 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-587-168-2
1515274
  Колісник Ю. Українська культура в контексті журнальної періодики УРСР 1950-1980 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 122-144. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1515275
  Сипливець С. Українська культура в художній рецепції Володимира Самійленка-поета // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11 (632). – С. 61-64. – ISSN 0130-5263
1515276
  Сипливець С. Українська культура вхудожній рецепції Володимира Самійленка-поета // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 10 (598). – С. 55-63. – ISSN 0236-1477
1515277
  Санченко А. Українська культура живе на барикадах і в бліндажах // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 50 (253). – С. 26-27


  Вульгарність не може змінити навіть війна.
1515278
  Даренська В.М. Українська культура Нового часу в нарисах : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / В.М. Даренська. – Луганськ : Віртуальна реальність, 2012. – 411, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-492-342-9
1515279
  Парфенюк І.М. Українська культура під впливом інформаційних війн // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 11-19
1515280
  Ковальчук Н.Д. Українська культура у контексті глобалізації // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 3-9
1515281
  Виткалов Володимир Українська культура у системі сучасної вищої освіти / Виткалов Володимир, Граб Ольга // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 56-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Автори висловлюють занепокоєння тим фактом, що навчальні плани спеціальностей некультурологічного спрямування не передбачають виділення годин на вивчення таких дисциплін, як "Культура України", "Українська та зарубіжна культура".
1515282
  Виткалов В. Українська культура у системі сучасної вищої освіти / В. Виткалов, О. Граб // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 56-65. – ISSN 1682-2366
1515283
  Усова О. Українська культура як чинник української державності: історичний аспект // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 123-125. – ISSN 1728-9343
1515284
  Ціпко А. Українська культурна типізація в інформаційних обмінах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-33. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено питання постання та дії інформації та "інформативного" як поля опанування знання в українському культурному досвіді. М. Максимович. - С. 32. The questions of creation and action of information and "informative space" as the field ...
1515285
  Вакуленко М.О. Українська латиниця: основні підходи та сучасні ососбливості стандартизації // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 497-504
1515286
  Павлюк І.З. Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр / Ігор Павлюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики. – Львів : Каменяр, 2001. – 284, [4] с. – Імен. покажч.: c. 267-285. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Періодичні видання регіонів України"). – ISBN 5-7745-0811-0
1515287
  Лукінова Т.Б. Українська лексика: семантичні зміни в запозичених словах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 18-38. – ISSN 0027-2833


  Одним з найважливіших проявів і наслідків мовної взаємодії є запозичення лексичних елементів. У лексиці укр. мови десятки тисяч слів запозичені в різний час і з різних мов. Запозичалися й запозичаються нині переважно іменники - назви предметів і ...
1515288
   Українська лексикографія в загальнослов"янському контексті: теорія, практика, типологія. Ларисі Григорівні Скрипник : [матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. пам"яті Л.Г. Скрипник (1921-2004), м. Київ, 12-13 трав. 2011 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: І.С. Гнатюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 564, [4] с., [1] арк. портр. : портр., іл., табл. – Зміст та резюме парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-489-112-4
1515289
  Кульчицька Т. Українська лексикографія ХІІІ-ХХ ст. : Бібліографічний покажчик / Т. Кульчицька; НАН України, Львівськп наук.б-ка. – Львів, 1999. – 359с. – ISBN 5-7703-0973-9
1515290
  Полюга Л.М. Українська лексикографія як фрагмент національної культури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 7 (227). – С. 13-15.
1515291
  Борисов В.А. Українська лінгвістика: з історії наукового вчення // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 35/36 (255/256). – С. 57-60
1515292
  Омельчук С. Українська лінгводидактична термінологія з погляду нормативності // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 1 (53). – С. 50-59. – ISSN 1682-3540
1515293
  Чепіга Г.Г. Українська лінія та її роль в заселенні Південно-Східної України: історіографія проблеми // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 240-247. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті автор аналізує різні підходи до оцінки значення і ролі Української захисної лінії в заселенні Південно-Східної України в науковій та довідковій літературі дорадянського, радянського і пострадянського часу, з"ясовуються причини появи протиріч ...
1515294
  Ковалів Ю. Українська література - на піднесенні / Розмовляв Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 червня (№ 105). – С. 10


  Розмова з відомим літературознавцем, проф. Ін-ту філолгії КНУ імені Тараса Шевченка, Юрієм Ковалівим про авторське бачення української літератури та вміння читати по особливому. Ю. Ковалів самотужки взявся видавати авторську історію літератури в ...
1515295
   Українська література. – К., 1954. – 479с.
1515296
  Ткаченко Н.С. Українська література / Н.С. Ткаченко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 344 с.
1515297
   Українська література. – 4-е вид. – К., 1976. – 431с.
1515298
   Українська література. – 22-е вид. – К., 1976. – 687с.
1515299
   Українська література. – 8-е вид. – Київ, 1990. – 319с.
1515300
  Безвесільна З.А. Українська література : навч. посібник / З.А. Безвесільна. – Харків : Єдінорог, 1999. – 96 с. – (Українська література : Кращі твори учнів 10-11 класів). – ISBN 966-7333-46-9
1515301
   Українська література : Універсальна хрестоматія.5-11 класи: У двох томах. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов. – ISBN 966-7177-71-8
Т.1. – 2000. – 640с.
1515302
   Українська література : Хрестоматія для 9 класу згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2001. – 768с. – ISBN 966-548-104-5
1515303
   Українська література : Хрестоматія 10 клас. – Харків : Торсінг, 2002. – 752с. – (Сер.Свічадо). – ISBN 966-7661-47-4
1515304
   Українська література : Хрестоматія.11 клас. – Харків : Торсінг, 2002. – 768с. – (Свічадо). – ISBN 966-7661-47-4
1515305
   Українська література : Хрестоматія для 10-го класу згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : "БАО", 2002. – 944с. – ISBN 966-548-119-3
1515306
   Українська література : Тести 5-12 класи абітурієнту : посібник. – Київ : Академія, 2007. – 336 с. – ISBN 966-580-211-9
1515307
  Іванова І.Б. Українська література : навчальний посібник для школярів, абітурієнтів та студентів / Іванова І.Б., Клімова С.В. – Харків : Парус, 2007. – 288 с. – Бібліогр.: с. 280-281. – (Шанс : Школярам. Абітурієнтам. Студентам). – ISBN 966-8482-11-5
1515308
   Українська література : програма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи / керівник авт. колективу: М. Г. Жулинський, Г. Ф. Семенюк ; за загальною ред. Р. В. Мовчан // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 90-104
1515309
  Жулинський М.Г. Українська література : (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури , 9 клас) / М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (76). – С. 44-59.
1515310
  Дяченко С.І. Українська література : для іноземних студентів : підручник / С.І. Дяченко, О.В. П"ятецька. – Київ : Академія, 2010. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2; 978-966-580-331-7
1515311
  Падалка Н.І. Українська література : підручник для 6- го классу / Н.І. Падалка. – 16-е вид. – К, 1987. – 286с.
1515312
  Лапіна А. Українська література 10-х років ХХ ст. : літературний практикум // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-42. – Бібліогр. в кінці ст.
1515313
  Рудницька О. Українська література 1920-1939 рр. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8 (653). – С. 28-31. – ISSN 0130-5263


  У статі йдеться про основні тенденції розвитку української літератури 20-30-х років XX століття, а також про причини трагедії талановитих митців у тоталітпрній державі.
1515314
  Бернадська Н.І. Українська література 20 століття : навч. посіб. для старшокласників та вступн. до вищ. навч. закладів / Н.І. Бернадська. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 268 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-71-Х
1515315
   Українська література XIV-XVI ст. : Апокрифи. Агіографія. Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори. Перекладні повісті. Поетичні твори. – Київ : Наукова думка, 1988. – 596 с. – ISBN 5-12-009282-9
1515316
   Українська література XVI-XVIII ст. та інші слов"янські літератури. – Київ, 1984. – 311 с.
1515317
   Українська література XVII ст. : Синкретична писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика. – Київ : Наукова думка, 1987. – 604 с. – (Бібліотека української літератури)
1515318
  Лімборський І.В. Українська література XVIII ст. і європейський контекст (типологія змін у системі художнього мислення: компаративний підхід) // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 264-284. – ISBN 966-8474-34-1
1515319
  Ткачук М.П. Українська література XX століття / Микола Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2014. – 607, [1] с. : Бібліогр. наприкінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8336-54-4
1515320
   Українська література бароко. Поезія. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (з рукописних книг "Зегар з полузегарком" і "Млеко") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 42-46. – ISSN 0130-5263
1515321
   Українська література в 9 класі.. – К., 1985. – 208с.
1515322
   Українська література в Австрії, Австрійська - в Україні. : (матеріали міжнародного симпозіуму). – Київ : Брама, 1994. – 177с.
1515323
  Шаховський С. Українська література в боротьбі проти націоналізму / С. Шаховський. – Б.м. : Б.в. – 19с. – Окремий відбиток
1515324
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 2. – 1999
1515325
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 3. – 1999
1515326
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 4. – 1999
1515327
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 5. – 1999
1515328
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 6. – 1999
1515329
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2001
1515330
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2002
1515331
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2002
1515332
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2008. – 56 с.
1515333
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 12. – 2008. – 48 с.
1515334
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 1. – 2009. – 48 с.
1515335
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2009. – 48 с.
1515336
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2009. – 64 с.
1515337
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 11. – 2009. – 48 с.
1515338
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 1. – 2010. – 48 с.
1515339
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2010. – 48 с.
1515340
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2010. – 48 с.
1515341
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2010. – 48 с.
1515342
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2010. – 48 с.
1515343
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 10. – 2010. – 48 с.
1515344
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 12. – 2010. – 48 с.
1515345
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 6. – 2011. – 48 с.
1515346
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2011. – 64 с.
1515347
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2011. – 48 с. – мова резюме укр., рос., англ. мовами
1515348
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 10. – 2011. – 48 с. – мова резюме укр., рос., англ. мовами
1515349
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 11. – 2011. – 48 с. – мова резюме укр., рос., англ. мовами
1515350
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2012. – 48 с.
1515351
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 8. – 2012. – 48 с.
1515352
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2012. – 48 с.
1515353
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 1. – 2013. – 48 с. – Резюме укр., рос. мовами
1515354
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2013. – 48 с. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1515355
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 6. – 2013. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1515356
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2013. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1515357
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2014. – 48 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1515358
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 3. – 2014. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1515359
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2014. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1515360
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 6. – 2014. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1515361
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2014. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1515362
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2014. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1515363
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2015. – 48 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1515364
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2015. – 48 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1515365
   Українська література в загальнослов"янському і світовому контексті. – К.
Т. 3. – 1988. – 488с.
1515366
   Українська література в загальнослов"янському і світовому літературному контексті. – К.
Т. 1. – 1987. – 502с.
1515367
   Українська література в загальнослов"янському і світовому літературному контексті. – К.
Т. 2. – 1987. – 480с.
1515368
   Українська література в загальнослов"янському і світовому літературному контексті : у 5 т. – Київ : Наукова думка
Т. 4 : Літератури країн Центральної і Південно-Східної Європи на Україні : матеріали до бібліографії (початок XIX ст. - 1980 р.) / відп. ред. Ю.Л. Булаховська. – 1991. – 501 с.
1515369
   Українська література в загальнослов"янському і світовому літературному контексті.. – К. : Наукова думка
Т. 5 : Українська література в країнах Центральної і Південно-східної Європи. Матеріали до бібліографії. – 1994. – 614с.
1515370
  Ісаєва Наталя Станіславівна Українська література в Китаї: проблеми рецепції : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Ісаєва Наталя Станіславівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 211 л. – Бібліогр.: л.194-211
1515371
  Авраменко О. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХХ ст. : Система вступних уроків із української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (94/95). – С. 124-130
1515372
  Шептицька Т.Л. Українська література в контексті соціокультурних перетворень XX століття : монографія / Тетяна Шептицька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 151, [1] с. – Бібліогр.: c. 132-150
1515373
  Ковалів Ю. Українська література в лабетах репресій та "соцреалізму" (Поезія, проза, драматургія) // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 1/2. – С.175-194
1515374
  Зимомря М. Українська література в оцінках Флоріана Неуважного: контекст взаємодії // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 363-379. – ISBN 978-966-2763-27-0
1515375
  Паздро Г. Українська література в польській публіцистиці Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 238-257. – ISBN 966-95452-9-3
1515376
  Нізамутдінова Я.Ф. Українська література в творчій рецепції М.М. Ушакова : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Нізамутдінова Я.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1515377
  Зборовська Ніла Українська література в умовах масової культури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-50. – Бібліогр.: с. 47-50. – ISSN 0130-5263
1515378
  Пасічник Є.А. Українська література в школі / Є.А. Пасічник. – К., 1983. – 319с.
1515379
   Українська література в школі.. – К., 1954. – 63с.
1515380
   Українська література в школі.. – К.
3. – 1955. – 164с.
1515381
   Українська література з мистецтва 1964-1965 рр.. – Львів, 1967. – 40 с.
1515382
   Українська література за новою програмою. 11 клас. I семестр / [Бондаренко О.А. та ін. ; упоряд. : Н. Коржова, О. Бондаренко, Н. Нестеренко ; ред. рада : Г.Федяй, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : Українська мова та література. Бібліотека). – ISBN 978-966-451-627-0
1515383
  Пономарьов П.П. Українська література критка кінця XIX -- початку XX ст. / П.П. Пономарьов. – Ужгород, 1965. – 78с.
1515384
  Харчук Р. Українська література має жіноче обличчя. У ній ні чорта не заробиш // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 31 (84). – С. 14-15
1515385
  Хропко П.П. Українська література перших десятиріч ХІХ століття в історично-культурному контексті : Навчальний посібник для старшокласників, студентів та вчителів / П.П. Хропко. – Київ : Ковчег, 2001. – 64с. – ISSN 966-95673-2-7
1515386
  Ходосов К.О. Українська література у 8 класі / К.О. Ходосов. – К., 1979. – 184с.
1515387
   Українська література у процесі суспільного оновлення : Рек. бібліогр. покажч. – Київ, 1990. – 35с.
1515388
   Українська література ХУІ-ХУІІІ ст. та інші слов"янські літератури.. – К., 1984. – 311с.
1515389
   Українська література.. – К., 1953. – 468с.
1515390
   Українська література.. – 8-е вид. – К., 1960. – 340с.
1515391
   Українська література.. – 9-е вид. – Київ, 1961. – 240с.
1515392
   Українська література.. – 10-е вид. – К., 1962. – 359с.
1515393
   Українська література.. – К., 1963. – 512с.
1515394
   Українська література.. – 13-е вид. – К., 1965. – 376с.
1515395
   Українська література.. – 13-е вид. – К., 1966. – 480с.
1515396
   Українська література.. – 19-е вид. – К., 1971. – 424с.
1515397
   Українська література.. – 19-е вид. – К., 1973. – 607с.
1515398
   Українська література. : хрестоматія для 9 кл. – 30е вид. – К., 1986. – 640с.
1515399
   Українська література.. – 9-е вид., перероб. і доп. – К., 1992. – 316с.
1515400
   Українська література.. – Київ, 1995. – 368с.
1515401
   Українська література. Ігри. 5-6 класи / [Алексєєнко О.Б та ін. ; упоряд. : Н. Коржова, Н. Корнієвська, О. Бондаренко та ін. ; ред. рада : Г. Федяй, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 104 с. : іл., табл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1 ; 978-966-451-731-4
1515402
  Шаховський С.М. Українська література. Підруч. Х кл. / С.М. Шаховський. – Київ, 1940. – 220с.
1515403
  Шаховський С.М. Українська література. Підруч. Х кл. / С.М. Шаховський. – Київ-Харків, 1946. – 216с.
1515404
   Українська література. Хрестоматія для 8 кл.. – 39-е вид. – К., 1987. – 417с.
1515405
   Українська література. Хрестоматія для 9 кл.. – 31-е вид. – К., 1987. – 640с.
1515406
  Шамрай А.П. Українська література: стислий огляд / А. Шамрай. – 2-ге вид., випр. – Харків : Рух, 1928. – 224 с.
1515407
  Жулинський М.Г. Українська література: творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / Микола Жулинський ; [гол. ред. А. Мнишенко ; ред. О. Вербило]. – Київ : Либідь, 2011. – 1152 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-06-0598-5
1515408
  Волошина Н. Українська література: хрестоматія-посібник для позакласного читання 5 клас/ упорядник Куцевол О.М. - К.: Генеза, 2007. - 320 с. : [рецензія] // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-51
1515409
   Українська література: Хрестоматія для 11 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2001. – 944с. – ISBN 966-548-094-4
1515410
   Українська література: Хрестоматія для 11 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2003. – 944с. – ISBN 966-548-094-4
1515411
   Українська література: Хрестоматія для 9 класу : Згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 768с. – ISBN 966-548-104-5
1515412
  Рева Л. Українська літературна біографіка кінця ХХ - початку ХХІ ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11 (587). – С. 98-106. – ISSN 0236-1477
1515413
   Українська літературна вимова і наголос.. – Київ, 1973. – 724с.
1515414
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
1 листопада (№ 22). – 2013. – 20 с.
1515415
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 грудня (№ 24). – 2013. – 20 с.
1515416
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
3 травня (№ 9). – 2013. – 20 с.
1515417
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 квітня (№ 7). – 2013. – 20 с.
1515418
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
6 серпня (№ 18). – 2013. – 20 с.
1515419
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 серпня (№ 16). – 2013. – 8 с.
1515420
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 січня (№ 1). – 2013. – 20 с.
1515421
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
17 травня (№ 10). – 2013. – 20 с.
1515422
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
18 жовтня (№ 21). – 2013. – 20 с.
1515423
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
22 березня (№ 6). – 2013. – 20 с.
1515424
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28червня (№ 13). – 2013. – 20 с.
1515425
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
31 травня (№ 11). – 2013. – 20 с.
1515426
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 травня (№ 9). – 2014. – 20 с.
1515427
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 лютого (№ 3). – 2014. – 20 с.
1515428
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 червня (№ 12). – 2014. – 20 с.
1515429
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
24 жовтня (№ 21). – 2014. – 20 с.
1515430
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 квітня (№ 8). – 2014. – 20 с.
1515431
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28 лютого (№ 4). – 2014. – 20 с.
1515432
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
31 січня (№ 2). – 2014. – 20 с.
1515433
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 травня (№ 9). – 2015. – 20 с.
1515434
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
24 квітня (№ 8). – 2015. – 20 с.
1515435
   Українська літературна енциклопедія. – Київ : Українська енциклопедія. – ISBN 5-88500-023-9
3. – 1995. – 496с.
1515436
   Українська літературна енциклопедія.. – К.
1. – 1988. – 533с.
1515437
   Українська літературна енциклопедія.. – К.
2. – 1990. – 573с.
1515438
  Маковецька Н. Українська літературна казка: мовлення, творчість, духовність дитини // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 427-432. – ISBN 966-76-31-01-Х
1515439
  Шестопалова Т.П. Українська літературна критика в еміграції: онтологічний та аксіологічний аспекти критичного мислення Ю. Лавріненка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 275-281
1515440
  Стріха М. Українська літературна мариністика: чи можливе від/на-родження? // Сучасність / Український ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2012. – № 4/6. – С. 148-157


  Критика на книжку А. Санченка "Нариси бурси" (2011), а також роздуми над перекладом А. Санченком книжки Дж. Слоками "Навколосвітня подорож вітрильником наодинці" (2011)
1515441
   Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами.. – К., 1977. – 202с.
1515442
  Соколіна О.В. Українська літературна мова в сучасному соціокультурному дискурсі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 149-164


  У статті розглядається українська літературна мова як інтегруючий чинник культури, розкрито сучасні проблеми української літературної мови. В статье рассматривается украинский литературный язык как интегрирую щий фактор культуры, раскрыто современные ...
1515443
  Плющ П.П. Українська літературна мова другої половини ХІХ початку ХХ ст., шляхи її розвитку і специфіка її / П.П. Плющ ; КДУ ім. Т.Г. Шевченка, Український комітет славістів. – Київ : АН УРСР, 1958. – 52 с.
1515444
  Русанівський В.М. Українська літературна мова у пешій чверті ХХ століття // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.12-16. – ISSN 0027-2833
1515445
  Шевченко Л.І. Українська літературна мова: глобальні виклики і перспектива // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – C. 27-32. – ISBN 966-594-420-7
1515446
  Віннікова Н.М. Українська літературна пародія у періодичних виданнях 40-5--х років ХХ століття // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 65-71
1515447
   Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років = Ukrainian literary thought in Halyychhyna for 150 years : Хрестоматія. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-072-6
Т.1. – 2002. – 316 с.
1515448
  Куцевол О. Українська людина над прірвою тоталітарних режимів ХХ століття // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 38-43
1515449
  Кривошеїн В.В. Українська людиноцентрична філософія освіти як дороговказ до єдиного європейського освітнього простору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 180-181. – ISSN 2077-1800
1515450
   Українська математична бібліографія.. – К., 1963. – 382с.
1515451
  Ковпак В.А. Українська ментальність у контексті національно-патріотичного дискурсу (на прикладі політичної публіцистики в періодичних та серіальних виданнях українців у Канаді першої пол. XX ст.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 96-101. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341Х


  У статті проаналізовано ментальні характеристики в публіцистиці в пресі українців у Канаді першої пол. XX ст. у контексті національно-патріотичного дискурсу
1515452
   Українська ментальність: діалог світів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 жовт. 2003 р. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-318-121-4
Ч. 2. – 2003. – 295, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1515453
  Завітневич Н.Г. Українська меншина в українсько - польських міждержавних відносинах: історія і сучасність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.33-37
1515454
   Українська минувшина : ілюстрований етнографічний довідник / А. Пономарьов, Л. Артюх, Т. Бетехтіна, О. Боряк, В. Горленко, І. Гребінь; Пономарьов А. [ та ін.]. – 2-е вид. – Київ : Либідь, 1994. – 238с.
1515455
  Середа О.З. Українська мистецька преса Галичини 20-30-х рр. XX ст. : історико-функціональний та тематико-типологічний аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Середа Оксана Зенонівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1515456
  Середа О.З. Українська мистецька преса Галичини 20-30-х рр. XX ст.: історико-функціональний та тематико-типологічний аспекти : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Середа Оксана Зенонівна ; НАН України ; Львів. нац. наукова б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів, 2012. – 234 л. – Додатки: л. 229-234. – Бібліогр.: л. 188-228
1515457
  Деркач Л. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра / Леонід Деркач. – Київ, 2000. – 544с. – ISBN 966-7308-16-02


  Документальний нарис знайомить з минулим і сучасним Української митниці. Книга дає можливість познайомитись з повсякденною роботою митників, конкретними фактами боротьби працівників митної служби з контрабандою, іншими митними правопорушеннями
1515458
   Українська міграція до Європи та розв"язання пов"язаних із нею регіональних проблем : збірник матеріалов міжнародної наукової конференції (24 березня 2008 р., м. Тернопіль) / Національний ін-т проблем міжнарод. безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, Фонд Фрідріха Еберта ; [ упоряд. О.А. Малиновська ; за заг. ред. О.С. Власюка ]. – Київ : Фоліант, 2008. – 194 с. – ISBN 978-966-8474-63-7
1515459
  Ровенчак О.А. Українська міграція до Польщі та Греції в системі класифікації міграцій // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 96-108. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Статтю присвячено виробленню розгалуженої системи класифікацій міграційних процесів. Класифікація здійснюється за такими критеріями, як правовий статус, спосіб реалізації, кількість мігрантів, повторюваність, відстань, тривалість, добровільність, ...
1515460
  Однороженко О. Українська міська сфрагістика XVI-XVIII ст. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 199-230. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
1515461
  Войтович Валерій Українська міфологія / Войтович Валерій. – Київ : Либідь, 2002. – 664 с. – 91е Войт шифр для капбинетов. – ISBN 966-06-0273-1
1515462
  Єрмоленко С.Я. Українська мова - від колискової до державної // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 152-158. – ISBN 966-7348-20-2
1515463
  Жулинський М. Українська мова - дзеркало своєрідності народу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 5. – С. 14-15.
1515464
  Сірук Олександр Українська мова - моя мова : (з творів- роздумів київських учнів і студентів) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 173-174
1515465
  Пащук А. Українська мова - основа національної незалежності українського нарорду // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 628-635. – ISSN 2223-1196
1515466
  Огієнко І. Українська мова - самостійна мова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 44-45. – ISSN 0130-5263
1515467
  Соколова Т.А. Українська мова -духовне багатство народу // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 221-226


  В статті звертається увага на першочергові завдання, які необхідно вирішувати щоб наша мова стала такою ж шанованою, як і інші державн мови в більшості країн світу. Лише комплексний підхід до вирішення всіх зазначених питань може привести до бажаного ...
1515468
  Багмут Й.А. Українська мова / ред. Й.А. Багмут. – Київ
Вип. 1. – 1949. – 160 с.
1515469
  Темченко Є.В. Українська мова / Є.В. Темченко. – 7-е вид., для 3 класу. – Київ, 1954. – 220с.
1515470
  Пархоменко О.М. Українська мова : Підручник для пед. уч. / О.М. Пархоменко. – Київ
ч. 1. – 1954. – 336с.
1515471
  Пархоменко О.М. Українська мова : Підручник для пед. уч. / О.М. Пархоменко. – 3-є вид., випр. – Київ
Ч. 1. – 1961. – 372с.
1515472
  Пархоменко О.М. Українська мова : Підручник для пед. уч. / О.М. Пархоменко. – 2-е вид., випр. – Київ
ч. 2. – 1961. – 279с.
1515473
  Пархоменко О.М. Українська мова : Підручник для пед. уч. / О.М. Пархоменко. – 3-є вид., випр. – Київ
Ч. 2. – 1967. – 280с.
1515474
   Українська мова. – 4-е вид. – Київ, 1974. – 192с.
1515475
   Українська мова. – 4-е вид. – Київ, 1976. – 224с.
1515476
  Ющук І.П. Українська мова : навчальний посібник / І.П. Ющук. – 2-е вид., впир. і доп. – Київ : Вища школа, 1979. – 352 с.
1515477
  Русанівський В.М. Українська мова / В.М. Русанівський. – 2-е вид. – Київ, 1979. – 240с.
1515478
  Русанівський В.М. Українська мова / В.М. Русанівський. – 3-є вид. – Київ, 1981. – 240с.
1515479
  Ющук І.П. Українська мова : навчальний посібник / І.П. Ющук. – 3-е вид., виправ. – Київ : Вища школа, 1984. – 311с.
1515480
   Українська мова. – 15-е вид. – Київ, 1984. – 144с.
1515481
  Сікорська З.С. Українська мова / З.С. Сікорська. – Київ, 1985. – 255с.
1515482
  Русанівський В.М. Українська мова : Посіб для уч. 9-10 кл. / В.М. Русанівський. – 2-ге вид. – Київ, 1986. – 256с.
1515483
   Українська мова : 4 кл. – 16-е вид. – Київ, 1986. – 143с.
1515484
   Українська мова : 4 кл. – 13-е вид. – Київ, 1986. – 160с.
1515485
  Шкуратяна Н.Г. Українська мова / Н.Г. Шкуратяна. – Київ, 1986. – 208с.
1515486
   Українська мова : 5-6 кл. – 16-е вид. – Київ, 1986. – 241с.
1515487
  Русанівський В.М. Українська мова : Посіб. для уч. 9-10 кл. / В.М. Русанівський. – 3-є вид. – Київ, 1987. – 256с.
1515488
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 2-е вид. – Київ, 1988. – 176с.
1515489
   Українська мова. – 14-е вид. – Київ, 1988. – 174с.
1515490
   Українська мова. – Київ
1. – 1988. – 381с.
1515491
   Українська мова. – 2-е вид. – Київ
2. – 1988. – 221с.
1515492
  Плющ М.Я. Українська мова : Довідник / М.Я. Плющ, Я Н. Грипас, . – Київ, 1990. – 254с.
1515493
  Русанівський В.М. Українська мова : Посіб. для уч. 10-11 кл. / В.М. Русанівський. – 5-е вид. – Київ, 1991. – 236 с.
1515494
  Ющук І.П. Українська мова / І.П. Ющук. – Київ, 1991. – 287с.
1515495
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 5-те вид., перероб. – Київ, 1992. – 303с.
1515496
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 2-е вид. – Київ, 1992. – 125с.
1515497
  Русанівський В.М. Українська мова : посіб. для уч. 10-11 кл. / В.М. Русанівський. – 6-те вид. – Київ : Освіта, 1992. – 256 с.
1515498
   Українська мова. – 4-е вид. – Київ, 1993. – 192с.
1515499
   Українська мова. – Київ
1. – 1993. – 416с.
1515500
   Українська мова. – Київ : Вища школа
1. – 1993. – 410с.
1515501
   Українська мова : навч. посіб. для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл та вступників до вищ. навч. закл. України / Л.І. Мацько, Л.О. Кадомцева, П.П. Кононенко, О.М. Сидоренко; Мацько Л.М. [та ін.]. – Київ : Вирій ; Український обрій, 1995. – 272 с.
1515502
   Українська мова / Б. Ажнюк, С. Бибик, Дзюбишина-Мельник, Н. Дужик, С. Єрмоленко, Н. и др. Сологуб; [Ажнюк Б. и др.] ; Red. nauk. Jermolenko S. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego; Instytut filol. polskiej, 1999. – 321 s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-26-7
1515503
  Єрмоленко С.Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : Либідь, 2001. – 221, [3] с. – ISBN 966-06-0177-8
1515504
  Василенко В. Українська мова : поглибл. практ. курс / Василенко Володимир. – Poznan : [б. в.]. – ISBN 83-232-1095-0
Т. 2. – 2001. – С. 301-596
1515505
  Плющ М.Я. Українська мова : довідник / М.Я. Плющ, Я Н. Грипас. – Вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта, 2002. – 254, [2] с. – ISBN 966-04-0373-9
1515506
  Огієнко І. Українська мова // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 288-296. – ISBN 966-95452-8-4
1515507
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2002. – 132 с.
1515508
  Гнатюк Л.П. Українська мова : навч. посіб. для старшокл. та вступників до вищ. навч. закл. України / Л.П. Гнатюк, О.В. Бас-Кононенко. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 259 с. – ISBN 966-311-010-4
1515509
   Українська мова : навч. посібник для неатестованих з укр. мови в середніх навч. закл. / Я.В. Януш, В.С. Марченко, І.С. Крисюк, О.В. Безугла, І.І. та ін. Козловець; [Я.В. Януш та ін.] ; за заг. ред. Я.В. Януш ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2006. – 312, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 966-574-870-X


  У пр. № 1696295 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка для утвердження й популяризації української мови в Україні. Професор Януш Ядвіга Вацлавівна, випускниця Київ. нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка 1956 р. м. Київ. ...
1515510
  Зубков М.Г. Українська мова : універсальний довідник / М. Зубков. – 3-тє вид., випр. й доп. – Харків : Школа, 2007. – 496с. – ISBN 966-8114-55-8
1515511
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2008. – 140 с.
1515512
   Українська мова : орфографія, орфоепія : тестові завдання : навчальний посібник / М.Л.Микитин-Дружинец [ та ін. ] ; за ред. М.Л.Микитин-Дружинец. – Київ : Академія, 2009. – 336с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-292-1
1515513
   Українська мова : 9 клас / В.І.Тихоша, Г.І. Єременко, Т.І. Кучма, О.В. Рембецька. – Харків : Основа, 2009. – 336 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.7(68)). – ISBN 978-611-00-0394-0
1515514
  Зубков М.Г. Українська мова : універсальний довідник / М. Зубков ; [ред. Р. Дерев"янченко]. – 4-те вид., випр. й допов. – Харків : Школа, 2009. – 492, [4] с. – Бібліогр.: табл. – ISBN 966-8114-55-8
1515515
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2010. – 152 с.
1515516
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2010. – 176 с.
1515517
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2011. – 152 с.
1515518
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2011. – 156 с.
1515519
  Огієнко І. Українська мова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 43-44. – ISSN 0130-5263
1515520
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (45). – 2013. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
1515521
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2 (46). – 2013. – 188 с. – Резюме укр., англ. мовами
1515522
  Бас-Кононенко Українська мова : теорія, завдання тести : навч. посіб. для старшокласників та вступників до вищ. навч. закл. України / О.В. Бас-Кононенко, Л.П. Гнатюк. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2014. – 405, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 398-399. – ISBN 978-617-07-0183-1
1515523
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (49). – 2014. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1515524
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3 (51). – 2014. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
1515525
  Ставицька Л. Українська мова без табу = Ukrainian without taboos : словник нецензурної лексики та її відповідників : обсценізми, евфемізми, сексуалізми / Леся Ставицька ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т критики ; НАН України, Ін-т укр. мови]. – Київ : Критика, 2008. – 454, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 435-454 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8978-01-3
1515526
  Шевченко Л.І. Українська мова в актуальних контекстах. 1. Ідея державотворення // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 3-14. – Бібліогр.: с. 15; 5 поз.


  Аналізуються актуальні тенденції розвитку і функціонування української мови в контексті ідей державотворення. In the following article fctual leanings of development and funcioning of the Ukrainian language are analysed through idea of state ...
1515527
  Гирич І. Українська мова в житті діячів національно-визвольного руху Наддніпрянщини XIX - поч. XX ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 51-66. – ISSN 0869-3595
1515528
  Плотникова Л.Ф. Українська мова в освітньо-виховному процесі вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 216-223
1515529
  Федотова О О. Українська мова в системі мов світу: соціолінгвістичні критерії оцінювання // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 205-209


  Про розгляд основних соціолінгвістичних характеристик української мови та визначення її місця серед мов світу. Автор аналізує стан української мови на сучасному етапі.
1515530
  Януш Я. Українська мова в системі національної освіти в Україні і за її межами // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 194-197
1515531
  Єрмоленко С. Українська мова в системі українознавства // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 38-41.
1515532
  Паламар Л. Українська мова в системі ціннісних орієнтацій студентів / Л. Паламар, О. Любашенко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 січня (№ 4). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  На філологічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка вперше в Україні 1989 року було створено кафедру української філології для забезпечення викладання української мови на всіх так званих неспеціальних факультетах (крім філологічного та журналістики).
1515533
  Царук О. Українська мова в слов"янській родині: Етнологічні свідчення // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2002. – Кн. 4. – С.75-82. – ISSN 0042-9422


  Пропонується нова класифікація слов"янських мов, в якій мови українська та білоруська належать до антської підгрупи слов"янських мов, а російська мова - до словенської підгрупи
1515534
  Тараненко О. Українська мова в сучасній Україні // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 355-365. – ISBN 966-95452-8-4
1515535
  Яременко С. Українська мова в сучасному інформаційному просторі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 158-160.
1515536
  Іваненко С.М. Українська мова в Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 198-202. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
1515537
  Маленко О. Українська мова в українському суспільному й комунікативному контексті сьогодення // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 30 (394). – C. 2-6
1515538
   Українська мова в ХХІ столітті: проблеми стану і статусу // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 2-5. – ISSN 0130-5263


  Професор Київського міжнародного університету Іван Ющук розповідає про стан і статус української мови в ХХІ столітті, її подальший розвиток, в т.ч. про її електронний варіант, згадує, що "у Київському університеті ім. Т.Шевченка на кафедрі сучасної ...
1515539
   Українська мова вимагає серйозних рішень : лист-звернення від учителів Чернігівщини // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 126-127
1515540
  Голосовська Г.Г. Українська мова для всіх : навч. посібник / Г.Г. Голосовська. – Київ : Академія, 2013. – 213, [2] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 214. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-415-4
1515541
   Українська мова для іноземних студентів : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Н.О. Лисенко [та ін.] ; МОНУ ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 240 с. : іл., табл. – На тит. арк. : Українська мова для іноземців. – ISBN 978-611-01-0006-9


  Містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української мови, сталі висловлювання мовного етикету, багатомовний словник
1515542
   Українська мова для іноземців : (збірник вправ) / Н.С. Ніколаєва, В.І. Невойт, Любчевська-Сокур, О.О. Ситник, Л.Л. Черепаха; Ніколаєва Н.С., Невойт В.І., Любчевська-Сокур В.О., Ситник О.О., Черепаха Л.Л. – Київ, 2002. – 174 с. – ISBN 966-7652-11-4
1515543
  Янковська Г.В. Українська мова для юристів : навч. посібник / Г.В. Янковська ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ ; Самміт-Книга, 2011. – 390, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-548-1
1515544
   Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навч. посібник / Симоненко Т.В. [та ін.]. – Київ : Академія, 2009. – 272 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-291-4
1515545
  Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Гриценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 624 с. – ISBN 978-611-01-0031-1
1515546
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2010. – 696 с. – Бібліогр.: с. 658-662. – ISBN 978-617-566-013-3
1515547
  Середницька А.Я. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч. – 2-е вид. стер. – Київ : Знання, 2011. – 211, [5] с. : табл. – Бібліогр.: с. 205-211. – ISBN 978-966-346-912-6
1515548
  Берегова Г.Д. Українська мова за професійним спрямуванням : [навч. посібник] / Г.Д. Берегова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2011. – 340, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці модулів. – ISBN 978-966-2393-51-4
1515549
   Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навч. посіб. / [Т.В. Симоненко та ін.] ; за ред. проф. Т.В. Симоненко. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академія, 2012. – 270, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. слов.: с. 262-266. – Бібліогр.: с. 267-270. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-400-0
1515550
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2014. – 694, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-252-6
1515551
  Столяров І. Українська мова зникла з ФМ ефіру Одеси // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 17. – С.3-4
1515552
  Середницька А.Я. Українська мова і література : тести для абітурієнтів : навч.-метод. посібник / А.Я. Середницька. – Київ : Знання, 2013. – 222, [2] с. : табл. – ISBN 978-617-07-0067-4
1515553
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1 (130), січень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1515554
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2 (131), лютий. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1515555
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4 (132), квітень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1515556
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8 (136), липень - серпень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1515557
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 10 (138), жовтень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1515558
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (145). – 2015. – 64 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1515559
   Українська мова і література в школі. – Київ
№ 2. – 1999. – 68 с.
1515560
   Українська мова і література в школі. – Київ
№ 3. – 1999. – 72 с.
1515561
   Українська мова і література в школі. – Київ
№ 4. – 1999. – 84 с.
1515562
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2001. – 82 с.
1515563
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2002. – 84 с.
1515564
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2002. – 80 с.
1515565
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2002. – 80 с.
1515566
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2002. – 80 с.
1515567
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2002. – 80 с.
1515568
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2003. – 80 с.
1515569
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2003. – 80 с.
1515570
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 6 (70). – 2008. – 64 с.
1515571
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 7/8 (71). – 2008. – 64 с.
1515572
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 5 (76). – 2009. – 64 с.
1515573
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (80). – 2010. – 64 с.
1515574
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 4 (82). – 2010. – 64 с.
1515575
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 8 (86). – 2010. – 84 с.
1515576
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 3 (89). – 2011. – 64 с.
1515577
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 4 (90), спецвипуск : Пам"яті Людини, Педагога, Науковця - Леоніда Віталійовича Скуратівського. – 2011. – 64 с.
1515578
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 5 (91). – 2011. – 64 с.
1515579
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 6 (92). – 2011. – 64 с.
1515580
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 7 (93). – 2011. – 64 с.
1515581
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 8 (94). – 2011. – 64 с.
1515582
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 5 (99). – 2012. – 64 с.
1515583
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 8 (102). – 2012. – 64 с.
1515584
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (104). – 2013. – 64 с.
1515585
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 5 (107), спецвип. : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасний урок мови й літератури: проблеми, пошуки, перспективи". – 2013. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1515586
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 6 (108). – 2013. – 64 с.
1515587
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 8 (110). – 2013. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1515588
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 1 (111). – 2014. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1515589
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 3 (113). – 2014. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1515590
   Українська мова і література у ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин : з методичних рекомендацій щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу. (Витяг з листа МОН України від 17.09.08 № 1/9-599) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 79
1515591
  Микитюк О. Українська мова і формування національної свідомості // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 114-118. – Бібліогр.: С. 117; 6 поз.
1515592
  Пономарів О.Д. Українська мова й інформаційний простір України // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 275-277. – ISBN 966-638-08406
1515593
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2002
1515594
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2. – 2002
1515595
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2002
1515596
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4. – 2002
1515597
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6. – 2002
1515598
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2003. – 216 с.
1515599
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2. – 2003. – 216 с.
1515600
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2. – 2008. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515601
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2008. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515602
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4. – 2008. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515603
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5. – 2008. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515604
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 11/12. – 2008. – 144 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515605
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1 (76). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515606
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3 (78). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515607
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4 (79). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515608
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8 (82/83). – 2009. – 160 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515609
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9 (84). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515610
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 10 (85). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515611
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 11 (86). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515612
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 12 (87). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515613
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1 (88). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515614
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2 (89). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515615
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4 (91). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515616
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (92). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515617
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8 (94/95). – 2010. – 160 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515618
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9 (96). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515619
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 11/12 (98/99). – 2010. – 160 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515620
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (104). – 2011. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515621
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6 (105). – 2011. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515622
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8 (107). – 2011. – 144 с. – ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515623
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9 (108). – 2011. – 128 с. – ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515624
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 10 (109). – 2011. – 128 с. – ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515625
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4 (114). – 2012. – 80 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515626
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9 (119). – 2012. – 80 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515627
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1 (121). – 2013. – 72 с. – До грудня 2011 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515628
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (126). – 2013. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515629
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6 (126). – 2013. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515630
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 10 (129). – 2013. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515631
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 11 (130). – 2013. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1515632
  Мацюк З. Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2009. – 352с. – ([ Українська книга ]). – ISBN 966-8019-43-1
1515633
  Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / А.В. Корж ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид. – Київ : КНТ ; ЦУЛ, 2012. – 293, [2] с. – Бібліогр.: с. 291-293 та на початку лекцій. – ISBN 978-966-373-483-5
1515634
  Януш Я.В. Українська мова професійного спрямування у вищій школі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 277-280. – ISBN 966-8188-08-X
1515635
  Гнатюк Лідія Українська мова та її історія очима західноєвропейських лінгвістів ХХІ століття, або міфи і правда про українську мову в Європі : (на матеріалі німецькомовних видань) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 63-65. – Бібліогр. в кінці ст.


  У доповіді зроблено огляд німецькомовних праць західноєвропейських лінгвістів XXI ст., присвячених українській мові та її історії. Показано найбільш прикрі випадки неправильного тлумачення феномену української мови та викривлення її історії.
1515636
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 3, лютий. – 2013. – 42 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1515637
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 8, квітень. – 2013. – 42 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1515638
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 9, травня. – 2013. – 42 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1515639
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 11, червень. – 2014. – 50 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1515640
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 12, червень. – 2014. – 50 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1515641
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 19, жовтень. – 2014. – 50 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1515642
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 9/10, травень. – 2015. – 90 с.
1515643
  Нікішина Т.В. Українська мова та література. 9 клас: тестові завдання, відповіді / Т.В. Нікішина, О.О. Чупринін. – Харків : Основа, 2011. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (95)). – ISBN 978-617-00-1141-1
1515644
   Українська мова у 20 сторіччі: історія лінгвоциду : документи і матеріали. – 2-е вид., доп. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 399 с. – ISBN 966-518-314-1
1515645
  Корж А.В. Українська мова у контексті громадського дискурсу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 596-600. – ISSN 1563-3349
1515646
  Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні : модульний курс : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Мозговий : МОН Україн. – 3-є вид., перероб. й доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-364-610-7
1515647
  Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні : модульний курс : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / В.І. Мозговий ; М-во освіти та науки України. – 4-е вид., стер. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 591, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.590-591. – ISBN 978-611-01-0110-3
1515648
  Семеног О. Українська мова у старшій школі: діалог особистостей // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 1 (95). – С. 5-8
1515649
  Ягупов В. Українська мова у формуванні особистості військового педагога // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 86-94
1515650
  Мосенкіс Ю. Українська мова чарівної китаянки // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 7


  Студентка Інституту філології Ма Яньфей, китаянка, бездоганно вололіє українською мовою. Її науковим кекрівником була доц. кафедри української та російської мов як іноземних В.І. Невойт.
1515651
  Швед Г. Українська мова чи "мова України"?.. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 3-9 липня (№ 26). – С. 10


  Про норми української літературної мови, правильність мовлення, норми державної мови.
1515652
  Чезганов А С. Українська мова як іноземна : навчальний посібник : у двох частинах / С.А. Чезганов ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-120-5 (Ч.1)
Ч. 1. – 2008. – 232 с.
1515653
   Українська мова як іноземна : навч. посібник / М.І. Венгринюк [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 232, [1] с. – Бібліогр.: с. 164-166. – ISBN 978-966-694-168-1
1515654
  Вінницька В. Українська мова як іноземна (початковий курс) : [підручник] / В. Вінницька, Л. Головяшина, Н. Плющ Н. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Підготовчий ф-т. – 2-ге вид. – Київ : Київський університет, 2006. – 379 с. – ISBN 966-594-864-4
1515655
  Чумак В.В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : навчальний посібник / В.В. Чумак, О.Г. Чумак. – Київ : Знання, 2011. – 632 с. – Бібліогр.: с. 629-631. – ISBN 978-966-346-793-1
1515656
  Фаріон Ірина Дмитрівна Українська мова як суспільно-креативна сила (XI - середина XIX ст.) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540
1515657
  Каганець І. Українська мова, вишиванка і патріотизм стали визначальними ознаками фашизму за режиму Януковича // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 24 ( 227). – С. 40-42
1515658
  Горошкіна О.М. Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту / О.М. Горошкіна, М.І. Пентилюк, Л.О. Попова. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 2 (111)). – ISBN 978-617-00-1698-0
Вип. 2. – 2013. – 111, [1] с.
1515659
  Нікішина Т.В. Українська мова. 11 клас: тестові завдання, відповіді / Т.В. Нікішина. – Харків : Основа, 2011. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (88)). – ISBN 978-617-00-0829-9
1515660
  Любашенко О. Українська мова. Активні методи і форми навчання у вищій школі : навч. посібник для студ. вищ. школи / Олеся Любашенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 5-е, переробл. та доповн. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139. – ISBN 978-966-340-302-1
1515661
   Українська мова. Енциклопедія. – Київ : Украинська енциклопедія ім. М.П.Бажана, 2000. – 752с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7492-07-9
1515662
  Ткаченко Є.М. Українська мова. Пунктуація : правила, вправи, диктанти. : Навч. посібник / Є.М. Ткаченко. – Харків : Консум, 2001. – 288с. – ISBN 966-7124-94-0
1515663
  Гливінська Л.К. Українська мова. Фонетика. Орфоепія : навчальний посібник / Леся Гливінська ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2009. – 300 с. – ISBN 978-966-171-172-2
1515664
   Українська мова: історія і стилі. – Харків, 1992. – 175с.
1515665
  Вербич С. Українська мова: об"єктивне в історії та сучасному функціонуванні // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 2 : Мова. Культура. Лінгводидактика: збірник наукових праць. – С. 99-105. – ISBN 966-95452-4-7
1515666
  Мацько Л.І. Українська мовна особистість Тараса Шевченка як чинник компетентнісно орієнтованої професійної підготовки філологів // Український педагогічний журнал : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 137-149


  Розглядається проблема концептуально-стилістичного аналізу поетичної творчості Тараса Шевченка як елітарної сильної української мовної особистості, що може бути використаний у педагогічному процесі формування учнів і студентів україномовної ...
1515667
  Бестерс-Дільгер Юліане Українська мовна політика з 1991 по 2009 рік: погляд ззовні // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 88-94. – Бібліогр.: С. 93; 14 назв


  Розглянуто українську мову як чинник творення нації. Пояснено умови реалізації концептів: "Нація базується на мові", "Немає мови - немає нації" Л. Кравчука. Розкрито ідеї Л. Кучми та аспекти політики українізації В. Ющенка. Автор вважає, що тема ...
1515668
  Шестопалова Ю.А. Українська мода як індустрія краси // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 173-181


  Характеристика модельної діяльності
1515669
  Луспеник Д. Українська модель касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах: проблеми та перспективи удосконалення (спрощення) / Д. Луспеник, Н. Сакара // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 99-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1515670
  Гетьман Володимир Українська модель національного парку // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 15-16 : Фото
1515671
  Гетьман Володимир Українська модель національного парку : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 42-44. – Бібліогр.: 15 назв
1515672
  Світленко С.І. Українська модерна нація: чинники формування та становлення наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 29-42. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
1515673
  Куриляк В. Українська модернізація в системі формування нового світового економічного порядку / В. Куриляк, Є. Савельєв // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 1). – С. 27-38. – ISSN 1684-906Х


  Проаналізовано основні тенденції еволюції глобальної економічної системи та її взаємодії з природною системою. Встановлено, що науково-технічний прогрес відкриває нові можливості заміни невідтворюваних природних ресурсів іншими видами, впроваджує нові ...
1515674
  Тимошик М.С. Українська молодіжна преса : в останній період існування СРСР (1986-1991) / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7821-49-4
1515675
   Українська молодь виконає наказ вождя : Третій мітинг представників молоді Радянської України 6 червня 1943 р. – Київ : Укрвидав ЦК КП (б) У, 1943. – 43с.
1515676
  Панченко В. Українська мрія Тараса Шевченка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 28 березня - 3 квітня (№ 13). – С. 1-2


  За рік до 200-ліття Тараса Шевченка міркування проф. Національного ун-ту "Києво-Могилянської ї" про його візіонерство, прозирання майбутнього України, і ширше - про українську мрію поета і в її загальнонаціональному, і в індивідуально-приватному ...
1515677
   Українська муза : Поетична антололгія (Історична хрестоматія). Од початку до наших днів / Під ред. Олекси Коваленка. – Київ
Вип. 7. – 1908. – С. 640-736
1515678
   Українська муза : Поетична антололгія (Історична хрестоматія). Од початку до наших днів / Під ред. Олекси Коваленка. – Київ
Вип. 7. – 1909. – 1280 с.
1515679
  Василик Світлана Українська музична нумізматика // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 26-33. – ISSN 1728-6875
1515680
  Правдюк О.А. Українська музична фольклористика. / О.А. Правдюк. – К., 1978. – 328с.
1515681
  Федорович Н. Українська народна астрономія з найдавніших часів до початку XVIII ст. // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.147-155. – ISSN 0869-3595
1515682
  Папакін Георгій Українська народна громада і Павло Скоропадський навесні 1918 р. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 129-150. – ISBN 978-966-02-4770-3
1515683
  Рудакова Н. Українська народна історична проза про козаччину // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 214-220


  У статті розглянуто своєрідність жанрової природи української народної прози про козаччину, проаналізовано її основні мотивно-сюжетні тенденції. The article originality of genre nature of Ukrainian folk prose about the cossacks is considered, its ...
1515684
  Таланчук Олена Михайлівна Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення : Автореф... доктора філолог.наук: 10.01.07 / Таланчук Олена Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 36л.
1515685
  Таланчук Олена Миколаївна Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення. : Дис... доктор філолог.наук: 10.01.07 / Таланчук Олена Миколаївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 375л. – Бібліогр.:л.320-375
1515686
  Подобєд О. Українська народна культура в канадських преріях // Історія України. – Київ, 2014. – січень (№ 1). – С. 4-8
1515687
  Товстуха Є.С. Українська народна медицина / Є.С. Товстуха. – Київ : Газета "Вечерний Київ". Техніка, 1999. – 456с. – (Бібліотечка "Вечірнього Києва"). – ISBN 966-575-117-4
1515688
  Данилюк-Терещук Українська народна міфологія у фольклористичних дослідженнях першої половини XIX ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 96-107. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто основні етапи записування, публікації та наукового осмислення української народної міфології у фольклористиці першої половини XIX століття The article registers the principal moments in which Ukrainian folk mythology was recorded, ...
1515689
  Дояр Л.В. Українська народна музика та її роль у збереженні національної культури на Криворіжжі (друга половина 40-х - початок 60-х рр. ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 259-265
1515690
  Колотило Т.І. Українська народна пісенна алегорія : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.09 / Колотило Т.І.; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства і фольклористики. – Київ, 1990. – 245л. – Бібліогр.:л.222-244
1515691
  Копаниця Л. Українська народна пісня: прагматика і комунікативна пам"ять жанру // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 436-448. – ISBN 978-966-2763-27-0
1515692
  Юзвенко В.А. Українська народна поетична творчість у польській фольклористиці ХІХ ст. / В.А. Юзвенко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 132 с.
1515693
  Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка): еволюція епічних традицій : монографія / Л.Ф. Дунаєвська ; КНУТШ. – 2-ге вид. – Київ : Киевский университет, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-439-198-3
1515694
  Нагаєвський І. Українська Народна Республіка // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 197-228. – ISBN 966-95452-8-4
1515695
   Українська народна сатира і гумор. – Львів : Книжково-журнальні видання, 1957. – 288 с.
1515696
  Чарновський О.О. Українська народна скульптура. / О.О. Чарновський. – Львів, 1976. – 143с.
1515697
  Ярко М. Українська народнопісенна традиція як концентрація ментальних утворень (епістемологічний аналіз) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 83-89. – ISSN 0130-6936
1515698
  Гнатюк В. Українська народня словесність : (В справі записів українського етнографічного матеріалу) / Володимир Гнатюк. – Відень : Накладом Союза Визволення України. Друк. А. Гольцгавзена,, 1916. – 48 с. – На обкл. рік видання 1917. – (Виданнє Союза визволення України)


  На обкл. надпис: Від Володимира Гнатюка. Львів, 1.X. 1918
1515699
  Стріха М. Українська наука : погляд із чиновницького крісла // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 10. – С. 70-76.


  Фінансування науки, технопарки, вчені ступені.
1515700
  Назарчук З. Українська наука : проблеми реформування / розмову вела І. Штогрін // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 11/12 (241/242). – С. 42-43


  Розмова з головою Західного наукового центру НАНУ та МОНУ академіком З. Назарчуком.
1515701
  Стріха М. Українська наука : у законі й поза законом // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-71. – ISSN 1812--514Х
1515702
  Стріха М. Українська наука перед новим викликом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 7-13 червня (№ 20). – С. 1, 12


  Події останнього часу поставили масову свідомість українців перед неминучістю змін, які ще тільки належить сприйняти й осмислити: країна, яку ми вважали стратегічним партнером, виявилася стратегічним противником, серйозною і тривалою загрозою самому ...
1515703
  Пиріг Л. Українська наука у дзеркалі філателії. Українці в науці та освіті XIX століття // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 71-80. – ISSN 1819-7329


  М. Максимович (1804-1873 ; марка 2004) учений-природознавець, проф. ботаніки Московського та Київського університетів. Був першим ректором Київського ун-ту (1834-45).
1515704
  Габович Олександр Українська наука: від сьогоднішньої кульгавості до майбутнього параліча / Габович Олександр, Кузнєцов Володимир // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1515705
   Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / Тернопільский національний економічний ун-т. – Тернопіль
Вип. 19, ч. 2. – 2014. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1515706
  Стріха М. Українська наука: перед точкою біфуркації // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 5 (361). – С. 46-49
1515707
  Кочан І.М. Українська наукова лексика : міжнародні компоненти в термінології : навч. посібник / І.М. Кочан. – Київ : Знання, 2013. – 294, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 276-294 та в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0105-3
1515708
  Калєтнік А.А. Українська наукова мова : посібник / А.А. Калєтнік ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2012. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с. 307-309. – ISBN 978-966-439-429-8
1515709
   Українська наукова термінологія : збірник матеріалів науково-практичної конференції " Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу " / НАН України ; Науково-вироб. підприєство "Вид-во "Наукова думка" НАН України. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0958-5
№ 2. – 2009. – 344 с.
1515710
   Українська наукова школа просторової фінансової економетрії // Основи регіонології : навчально-методичний посібник / С.М. Злупко. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – С. 33-41. – ISBN 978-966-613-852-4


  Виникнення наукової школи просторової фінансової економетрії у 90-х роках XIX ст., засновником якої був професор Київського університету М.П. Яснопольський.
1515711
  Кралюк П. Українська націоналістка із Донбасу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12-13 жовтня (№ 184/185)


  До 70-ліття створення УПА. Вояки Української Повстанської Армії не лише воювали. Вони творили пісні, легенди. Одним словом — свою культурну атмосферу. І в цій атмосфері зростали тисячі людей. Навіть після того, як УПА припинила своє існування, ця ...
1515712
  Григоріїв Н.Я. Українська національна вдача / Н.Я. Григоріїв. – Винніпег ; Манітоба : Укр. вид. спілка в Канаді, 1941. – 60 с.
1515713
  Жулинський М.Г. Українська національна ідея в ідеологічній системі державотворення // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 220-221. – ISBN 966-8126-27-0
1515714
  Авер"янова Н. Українська національна ідея в творчості В"ячеслава Липинського та її роль в сучасному державотворенні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 40-43. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Окреслено місце національної ідеї в творчості В"ячеслава Липинського та показана її роль в сучасному державотворенні. In the article it is shown the role of national idea in the creation of Viacheslav Lypyns"ky and its influence on the modern states ...
1515715
  Кочура Н. Українська національна ідея в умовах глобалізації // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 117-121
1515716
  Сабадуха В.О. Українська національна ідея та концепція особистісного буття / Володимир Сабадуха ; Центр гуманіт. освіти Нац. акад. наук України, Укр. акад. наук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. – 176 с. : табл. – Бібліогр.: с. 165-175. – ISBN 978-966-2988-35-2


  Подарунок з бібліотеки А. Шевченка з дарчим надписом: п. Андрію Шевченко з побажанням добра, тепла й особистісного буття! Українська ідея варта того, щоб за неї боротись. 16.07.2012 Підпис автора
1515717
  Сабадуха В.О. Українська національна ідея та концепція особистісного буття : [монографія] / Володимир Сабадуха ; Центр гуманіт. освіти НАН України ; Укр. акад. наук. – 2-ге вид., випр. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 175, [1] с. – Бібліогр. : с. 165-175. – ISBN 978-966-2988-35-2
1515718
  Сабадуха В. Українська національна ідея та концепція особистого буття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 4-14
1515719
  Сабадуха В. Українська національна ідея у вимірах особистісного буття // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С. 21-30. – ISSN 1810-2131
1515720
  Чекалюк В.В. Українська національна ідея у періодичній пресі діаспори до Другої світової війни // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 101-104


  У статті аргументується те, що діаспорні ЗМІ були важливим засобом передавання етнічної інформації, творцем громадської думки, невід`ємною частиною громадського життя української етнічної спільноти. This article gives prove to the idea that ...
1515721
  Бичук І.О. Українська національна ідея у поглядах Микити Шаповала // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 72-78. – ISSN 2077-1800
1515722
  Довбня В.М. Українська національна ідея як основа освітньої теорії Г.Г. Ващенка // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 179-187
1515723
  Гринів О. Українська національна ідея як проблема науки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.4-8
1515724
  Кононенко Петро Українська національна ідея. Проблема методології // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-14. – Бібліогр. в кінці ст.
1515725
  Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблема методології // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 7-41
1515726
  Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблема методології // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 7-24
1515727
  Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблема методології // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 7-23
1515728
  Кононенко Петро Петрович Українська національна ідея. Проблема методології // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 6-37. – Бібліогр. в кінці ст.
1515729
  Безсмертна Н. Українська національна ідея: філософські та лінгвальні параметри поняття (на матеріалі інтернет-комунікації) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 176-180.
1515730
  Безсмертна Н.С. Українська національна ідея: філософські та лінгвальні параметри поняття (на матеріалі інтернет-комунікації) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 372-380
1515731
  Кудряченко А. Українська національна меншина в сучасній Україні / А. Кудряченко, В. Котигоренко // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.162-163 : Фото. – ISSN 1607-6451
1515732
  Ткач Д. Українська національна меншина в Угорщині // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.58-62. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 5)
1515733
  Цепенда Ігор Євгенійович Українська національна освіта в Західній Україні. 1919-1939 рр. : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Цепенда Ігор Євгенійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 162л. – Бібліогр.:л.150-162
1515734
  Мироненко М. Українська національна революція / М. Мироненко. – Мюнхен ; Лондон ; Торонто : На Варті, 1951. – 32 с.
1515735
  Невгодовський А. Українська національна школа: становлення (1917-1920 р.р.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.65-67. – ISSN 0131-6788
1515736
  Чікало О. Українська національно-визвольна боротьба XX століття крізь призму пісні-хроніки // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – C. 113-118. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті розглянуто своєрідність відтворення дійсності в піснях-хроніках періоду ОУН-УПА, простежено зв"язок зазначеного народнопісенного пласту з фольклорною традицією, а також зв"язок між давнім матеріалом і новоутвореним. Акцентовано на ключових ...
1515737
  Мельник Л. Українська нація в контексті европеїзму (М. Драгоманов) // Утвердження ідеї українського національного самовизначення : (кінець XVIII-початок XX ст.) / Л. Мельник. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Сергійчук М.І., 2012. – С. 53-73. – ISBN 978-966-2911-50-3
1515738
  Найдьонов О. Українська нація та її походження // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 197-215. – ISBN 978-966-2133-57-3
1515739
  Василенко В. Українська незалежна держава як історична закономірність // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 372-416. – ISBN 978-966-397-158-5
1515740
  Грабовський С. Українська незалежність: біля початку // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-87. – ISSN 1812--514Х
1515741
   Українська нумізматика і боністика. – додаток до " Вісника НБУ ". – Київ
№ 2. – 2000
1515742
  Галич В.М. Українська ономастика в публіцистиці Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 99-107
1515743
  Тимошенко О.І. Українська освіта в контексті розмаїття форм власності: проблеми розвитку // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 93. – С. 34-45
1515744
  Захожай З.В. Українська освіта в умовах польської окупаційної влади: 1920-1930-і рр. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 74-76


  Східна Галичина в умовах польської окупації зуміла зберегти власними силами українську освіту та культуру. Польська влада намагалася асимілювати українське населення найважливішим акцентом була українська молодь.
1515745
  Мокрий Володимир Українська освіта в Ягеллонському університеті : (з досвіду кафедри українознавства факультету міжнародних і політичних відносин) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 348-350


  У статті розглядається стан вивчення українознавчих дисциплін на кафедрі українознавства факультету міжнародних і політичних відносин Ягеллонського університету, зокрема українська філософська думка, українська ментальність, співпраця України з Польщею ...
1515746
  Кононенко П. Українська освіта і національна ідея // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 1 (33). – С. 2-3.
1515747
  Попок А. Українська освіта на Далекому Сході в ХХ ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 3. – С.102-116. – ISSN 0869-3595
1515748
  Уваркіна О. Українська освіта на шляху до єдиного європейського освітнього простору // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 12-17


  Трансформація української освіти розглядається у контексті Болонських декларацій
1515749
  Уваркіна О. Українська освіта на шляху до спільного європейського освітнього простору // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 38-44. – ISSN 2078-1016
1515750
  Онищенко О. Українська освіта розКВІТне? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-6 березня (№ 7). – С. 12 : фото


  Про новопризначеного міністра освіти і науки Сергія Квіта. Випускник ф-ту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
1515751
  Миколюк О. Українська освіта так і не потрапила до європейського простору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 червня (№ 105)


  У Києві презентували результати моніторингового дослідження "Входження національної системи вищої освіти в європейський простір вищої освіти та наукового дослідження". На думку експертів, національна система освіти України лише на 20% відповідає ...
1515752
  Кононенко П.П. Українська освіта у світовому часопросторі / Петро Кононенко, Тарас Кононенко ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства, Т-во "Знання" України, Центр українознавства. – Київ : Знання України, 2007. – 591, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 589-591. – (Бібліотека українознавця). – ISBN 978-966-618-231-2
1515753
  Кононенко П. Українська освіта, наука, культура: стан, проблеми, перспективи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 148-152


  Про Інститут українознавства в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Серед імен світочів української освіти: М. Максимович, М.Драгоманов, М. Грушевський, І. Огієнко, О. Пріцак, В.Вернадський та ін.
1515754
  Кононенко П. Українська освіта: проблема реформи // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 1. – С. 7-29.
1515755
  Лисак В.Ф. Українська оселя: традиції і зрушення планування та будівництва в селах у 1950 – 1960–х роках // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 197-205
1515756
  Студінський В. Українська паперова промисловість у 90-х роках ХХ століття // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 4. – С.9-13
1515757
  Блажейовський Дмитро Українська папська мала семінарія св.Йосафата в Римі /1951-1990/ = Ukrainian Pontifical minor seminary of st.Josaphat in Rome (1951-1990) / Блажейовський Дмитро. – Рим : Pontificio seminario minore Ucraino, 1990. – 190с. – (Українські салезіянські видання ; Ч.23)
1515758
  Візітів Ю.М. Українська парамілітарна організація Пласт на Волині: культурно-освітні орієнтації (20-30-ті роки XX століття) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – № 908. – С. 80-86. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 0453-8048
1515759
  Ярмиш Ю.Ф. Українська пародія та її майстри // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-21. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Розглядаються твори в жанрі української пародії (кінець ХVІІІ ст. - кінець ХХ ст.). Аналізуються твори І. Котляревського, К. Думитрашко, Остапа Вишні, Ю. Івакіна, А. Крижанівського. Відзначено майстерність пародистів, зв"язок тематики творів із ...
1515760
  Березовський О.М. Українська партійна преса в Російській імперії (1905-1914 рр.) історіографія // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 130-139
1515761
  Бевз Т. Українська партія соціалістів-революціонерів у період гетьманату // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 103-105
1515762
   Українська педагогічна бібліографія : покажчик літератури / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наукова б-ка ; [уклад.: Тарасова Н.І., Шаленко Г.І. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін. ;бібліогр. ред. Л.В. Савенкова]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Вип. 12 : 2001 рік. – 2009. – 336, [1] с. – Імен. покажч.: с. 311-332
1515763
   Українська педагогічна бібліографія : покажчик літератури / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наукова б-ка ; [уклад.: Тарасова Н.І., Шаленко Г.І. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін. ; бібліогр. ред. Л.В. Савенкова]. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 13 : 2002 рік. – 2009. – 558, [1] с. – Імен. покажч.: с. 516-554
1515764
   Українська педагогічна бібліографія : покажчик літератури / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наукова б-ка ; [уклад.: Тарасова Н.І., Шаленко Г.І. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін. ; бібліогр. ред. Л.В. Савенкова]. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 14 : 2003 рік. – 2009. – 534 с. – Імен. покажч.: с. 488-528
1515765
   Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік : покажчик літератури / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Наукова б-ка ; [ ред. кол.: Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех та ін. ]. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова
Вип. 15. – 2008. – 471 с.
1515766
  Андрущенко В.П. Українська педагогічна освіта у європейському просторі // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 389-392. – ISBN 978-966-2748-30-7
1515767
  Пермінова А.В. Українська перекладна рецепція інтермедіального персонізму Френка О"Гари // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 186-190
1515768
  Сидоренко Наталя Українська періодика в Італії (1905-1995 рр.) / Сидоренко Наталя; Дослідницький центр історії української преси. – Київ, 1997. – 60с. – (Сер.Бібліографічні покажчики)
1515769
  Колесник В.Ф. Українська періодика в Російській імперії (1907-1914 рр.): питання української мови / В.Ф. Колесник, І.А. Боровець // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 158-163. – ISSN 2076-1554


  Висвітлюється мовна проблема на сторінках української періодики 1907-1914 років у Російській імперії.
1515770
  Короб А. Українська періодика Наддніпрянщини 1905-1906 років як джерельна база українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 77-83
1515771
  Барановська І.М. Українська періодика у проблематиці журналістикознавчих досліджень (на матеріалах кандидатських і докторських дисертацій 1980-1990-х pp.) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 118-121


  Предметом даної статті є конкретні кандидатські й докторські дисертації з журналістики кінця XX століття, присвячені дослідженню української періодики. Крок за кроком у роботі простежується процес висвітлення історії та проблематики досліджень ...
1515772
  Цибенко І. Українська періодика у творчому житті Михайла Грушевського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 11 (196). – С. 30-34. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано роль українських періодичних видань у творчому житті М. Грушевського, а також встановлено провідні напрями бібліографічної діяльності вченого в українських газетах і журналах. На підставі дослідження окремих фактичних матеріалів ...
1515773
  Томенко М. Українська перспектива. : Історико-політологічні підстави сучасної державної стратегії / М. Томенко; Фонд "Українська перспектива". – К., 1995. – 103с. – (Політичні студії ; Вип. 2)
1515774
  Пустовіт В.Ю. Українська письменницька мемуаристика XIX століття: націєтворчий дискурс : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.01 / Пустовіт В.Ю. ; МОНУ, Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2010. – 407 л. – Бібліогр. : л. 367-407
1515775
  Яворський А. Українська підляська говірка в поезії Юстини Королько: фонетичний рівень // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 303-315. – ISSN 2304-9383
1515776
  Трунез Ю.М. Українська пісенна культура у вимірах національної ментальності (творчість Ніни Матвієнко) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Трунез Ю.М. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 3 назв.
1515777
  Гурбанська А.І. Українська повість 60-80-х років XX ст.: проблеми поетики : навч. посібник для студ. ВНЗ / А.І. Гурбанська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво КНУКіМ, 2008. – 142 с. – Бібліогр. в кінці вступу. – ISBN 966-602-144-7
1515778
  Ідзьо Віктор Українська повстанська армія (розділ І) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 188-195
1515779
  Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942-1952 / Петро Мірчук. – Мюнхен : Cicero, 1953. – 319 с. : іл.
1515780
  Делеган Михайло Українська Повстанська Армія в повоєнний період у Карпатському регіоні: бандерівці - факти, домисли та легенди // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 2-3


  Відповідно до двосторонньої угоди про співпрацю Державним архівом Закарпатської області України, Інститутом суспільних наук Словацької Академії наук в Кошіце та факультетом гуманітарних наук університету Матея Бела в Банській Бистриці проведено ...
1515781
  Фігурний Ю. Українська Повстанська Армія та вітчизняні інтегральні націоналісти: дискусійні методологічні зауваження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 349-351
1515782
  Йолкіна Л.В. Українська поезія XVII ст. у рецепції Володимира Перетца // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 93-97. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1515783
  Харчук Н. Українська поезія заговорила мовою бенгалі // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 250-252. – ISSN 0320 - 8370


  Уперше мовою бенгалі видано "Антологію поезії з берегів Дніпра"/ [пер. та упоряд. Мрідула Гош].
1515784
  Погребенник Володимир Федорович Українська поезія кінці ХІХ - початку ХХ с. : Дис... докт. філолог.наук: 10.01.03 / Погребенник Володимир Федорович; Київ. Держ. пед і-т ім. М. Драгоманова. – К, 1992. – 448л. – Бібліогр.:л.442-448
1515785
  П"ядик Ю. Українська поезія кінця XIX - середини XX ст. : бібліографія : антологія / Юрій П"ядик ; [упорядники-ред. : П"ядик-Халявка І.Г., Дашкіна Н.Г.] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Укр. держ. центр "Мала академія наук" ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору України. – Київ : К.І.С. – ISBN 978-966-2141-52-8
Т. 1 : А - В. – 2010. – 736 с. : іл.
1515786
  П"ядик Ю.В. Українська поезія кінця XIX - середини XX ст. : бібліографія : антологія / Юрій П"ядик ; [упоряд.-ред. : П"ядик-Халявка І.Г., Дашкіна Н.Г. ; наук. консультант Гальченко С.А.] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Укр. держ. центр "Мала акад. наук" ; Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України та ін. – Київ : К.І.С. – ISBN 978-966-2141-90-0
Т. 2 : Г - Ж. – 2011. – 794, [6] с. : іл.
1515787
  Задорожна Л.М. Українська поезія кінця XVIII - 60-х років XIX століття : навчальний посібник / Л.М. Задорожна ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 408-413 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-409-0
1515788
  Гаврилюк Н. Українська поезія: рецептивні проекції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 2 (626). – С. 52-59. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто рецепцію української поезії українцями та іноземцями. Важливе місце у формуванні рецептивних проекцій належить світоглядові, ставленню до традиції та модернізації в поезії, до тематики поезії, естетичної цінності. The article ...
1515789
  Упеник М. Українська поема / М. Упеник. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 154 с.
1515790
  Пахаренко В.І. Українська поетика : Наукове видання / В.І. Пахаренко. – 2-ге вид., доп. – Черкаси : Відлуння, 2002. – 320с. – ISBN 966-7331-87-3
1515791
  Яручик В. Українська поетична творчість на території Лемківщини // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 61-71. – ISSN 0236-1477


  Статтю присвячено проблемі української літератури на території Лемківщини після Другої світової війни до наших днів. Охарактеризовано творчий доробок найвідоміших представників цієї літератури, проаналізовано й узагальнено літературний процес ...
1515792
  Пахарєв А.Д. Українська політична думка про лідерство (історико-політологічний аспект) // Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 2002. – № 1/2. – С.26-28. – ISSN 0868-8117
1515793
  Мрака І. Українська політична еміграція в оцінках польських експертів на початку Другої світової війни // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 578-584. – ISSN 2223-1196
1515794
  Купин Л. Українська політична імміграція у Франції міжвоєнного періоду (1919-1939 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 31-35
1515795
   Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. статей / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [за ред. М.М. Розумного (заг. ред.), М.Т. Степика, В.М. Яблонського]. – Київ : НІСД, 2012. – 380, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-554-190-5
1515796
  Панчук Май Українська політична нація: соборність душ // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 36-38
1515797
  Шевченко О.Г. Українська популярна музика: витоки та проблематика (1920-1990 рр.) : автореф. ... канд. мистецтвознав. :26.00.01 / Шевченко О.Г. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1515798
  Онацький Н. Українська порцеляна / Н. Онацький. – Суми, 1931. – 9с.
1515799
  Дмитрієнко І.В. Українська правова культура як нормативне небіологічне явище // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 105-110. – ISSN 1563-3349
1515800
   Українська Православна церква в пошуках визнання. – Чікаго, 2002. – 47с. – (Українці Америки за Київський патріярхат)
1515801
  Хомчук Оксана Українська православна церква в США - з Києвом чи Істамбулом? / Хомчук Оксана. – Чікаго, 1997. – 151с. : іл.
1515802
  Салій К. Українська православна церква між двома інкорпораціями : (на підставі історичної студії В.Б. Антоновича "Очерк состояния православной церкви в Юго-Западной России с половины XVII в. до конца XVIII в.") // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 483-489. – ISBN 5-7702-0821-X
1515803
  Хомчук О. Українська православна церква у ХХ столітті на чужині / О. Хомчук. – [Чікаго], 2000. – 31с. : il.
1515804
  Далекорей М.І. Українська православна церква як суб"єкт соціально-економічної діяльності: релігієзнавчий контекст : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Далекорей Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013. – 179 л. – Бібліогр.: л. 151-179
1515805
  Далекорей М.І. Українська православна церква як суб"єкт соціально-економічної діяльності: релігієзнавчий контекст : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Далекорей Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1515806
  Фірсова С.Г. Українська практика формування соціальної відповідальності бізнесу // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 113-115
1515807
  Купрійчук В. Українська преса 1917-1920 років як джерело вивчення державотворчих процесів гуманітарного розвитку в добу національної революції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 258-265
1515808
  Хітрова Т. Українська преса в національно-культурному русі Запоріжжя першої чверті XX ст. // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 77-82


  Розглядаються умови та форми розвитку українського руху на території ЗапорЬь-кого краю на початку XX cm., зокрема створення культурно-просвітніх товариств, курсів, діяльність провінційної преси та видавництв. The article deals on the issues of the ...
1515809
  Павлюк І.З. Українська преса Волинської області 1939-1941, 1944-2000 рр. / Ігор Павлюк ; Упр. у справах преси та інформації Волин. обл. держадмін. [та ін.]. – Луцьк : Видавництво обласної друкарні, 2004. – 503, [3] с. – Імен. покажч.: с. 475-503. – Бібліогр.: с. 378-474. – ISBN 966-8468-68-6
1515810
   Українська преса за межами України : матеріали науково-теоретичної конференції 25-26 квітня 1996 р. – Київ, 1996. – 102 с.
1515811
  Тимошик М. Українська преса і книговидання в Канаді як джерело дослідження українсько-канадських відносин // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2007. – Вип. 8 : за 2007 рік. – С. 384-408. – ISBN 966-7522-07-5
1515812
  Гринівський Т.С. Українська преса періоду революції 1917-1920 років (на матеріалі часопису "Книгарь") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 58-67
1515813
  Романюк Мирослав Українська преса Північної Буковини Як джерела вивчення суспільно-політичного життя краю (1870-1940 рр.). / Романюк Мирослав; НАНУ.Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника.Науково-дослідний цент періодики. – Львів : Феникс, 2000. – 588с. – ISBN 966-02-1435-9
1515814
  Дроздовська Олеся Романівна Українська преса повітових міст Галичини 20-30-х рр. 20 ст.: особливості становлення та розвитку, система текстових публікацій : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Дроздовська О.Р.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Запоріжжя, 2002. – 20 с. + Додатки: л. 222 - 227. – Бібліогр.: 18 назв
1515815
  Власенко В.І. Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави (проблеми становлення і розвитку відносин України та НАТО у 90-х роках) : Автореф...канд.філолг.наук:10.01.08 / Власенко В.І.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 23с. – Бібліогр.:с.20
1515816
   Українська приватизація у спогадах та роздумах. – Киев : Поліграф-Інформ, 2001. – 479с. – ISBN 966-95606-1-6
1515817
   Українська приватизація у цифрах (1991-2001 роки) : У 2-х частинах. – Киев : Принт Експрес. – ISBN 966-96131-1-6; 966-96131-2-4(Ч.1)
Ч.1. – 2002. – 492с.
1515818
   Українська приватизація у цифрах (1991-2001 роки) : У 2-х частинах. – Киев : Принт Експрес. – ISBN 966-96131-1-6; 966-96131-3-2(Ч.2)
Ч.2. – 2002. – 516с.
1515819
  Пасхавер О.Й. Українська приватизація: групи інтересів, причини кризи, шляхи її подолання / О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, К.М. Агеєва ; Центр економічного розвитку. – Київ, 2008. – 85с.
1515820
  Мельник І.А. Українська прикладна графіка кінця 19 - першої половини 20 ст.: становлення та утвердження мистецьких констант : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Мельник І.А. ; Мін-во освіти і науки України; Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
1515821
  Андрєєва О.М. Українська проблематика в координатах "ЄС-Україна-Росія" // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 48-50
1515822
  Федорук Я.О. Українська проблематика на віленських переговорах між Річчю Посполитою та Росією восени 1656 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 52-64. – ISSN 0130-5247
1515823
  Михалюк М.В. Українська проблематика у фейлетоністиці Романа Купчинського (за матеріалами газети "Діло" 1920-1930-х рр.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 55-60. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1515824
  Вольвач П.В. Українська провесінь Криму : політична і громадська публіцистика / Петро Вольвач. – Сімферополь : Доля, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-366-225-1
1515825
  Резніченко Н.А. Українська проза для дітей 60 - 80-х років 20 століття (жанрово-стильові модифікації) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Резніченко Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 190л. – Бібліогр. : л.168-190
1515826
  Резніченко Н.А. Українська проза для дітей 60 - 80-х років 20 століття (жанрово-стильові модифікації) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Резніченко Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр. : 6 назв
1515827
  Андріяшик О.Р. Українська проза другої половини ХХ ст. у світлі філософії екзистенціалізму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 7-13
1515828
  Легкий М. Українська проза Олекси Стороженка: рух тексту й наративний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 217-226. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1515829
  Теслюк І.С. Українська промислова вибійка другої половини ХХ століття: культурологічний аспект : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Теслюк І.С. ; М-во освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1515830
  Сідлік З. Українська промисловість у світлі завдань третього року п"ятирічки / З. Сідлік. – Б.м. : Б.в., 1931. – 56 с.
1515831
  Лаврусевич Н. Українська публіцистика : програма факультативу для учнів 10-11 класів / Н. Лаврусевич, І. Горячок // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст.
1515832
   Українська публіцистика : програма факультативу для учнів 10-11 класів / уклад.: Н.О. Лаврусевич, І.В. Горячок // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 63-68
1515833
  Поплавська Н. Українська публіцистика кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.: дуальність полемічної стратегії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 1. – С. 46-50.
1515834
  Стрілець В.В. Українська радикально-демократична партія : витоки, ідеологія, організація, діяльність (кінець ХІХ століття - 1939 рік) : монографія / В.В. Стрілець; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 361 с. – 9у Стрі Шифр дубл. – ISBN 966-594-321-9
1515835
  Полковенко В.В. Українська радіопубліцистика періоду Великої Вітчизняної війни : Дис... канд. філ.наук: / Полковенко В.В.; КДУ. – К, 1970. – 277л.
1515836
  Яковлєв С.О. Українська радянська археографія / С.О. Яковлєв. – Київ : Київський університет, 1965. – 175с.
1515837
  Марценюк Лариса Миколаївна Українська радянська державність в контексті реалізації більшовицької моделі централізованої держави 1918-1929 рр. : Дис... какнд.історич.наук: 07.00.01 / Марценюк Лариса Миколаївна; Криворізький держ.пед.ін-т. – К., 1998. – 217л. – Бібліогр.:л.184-209
1515838
  Марценюк Л.М. Українська радянська державність в контексті реалізації більшовицької моделі централізованої держави. 1918-1929 рр. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Марценюк Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
1515839
  Дем"янівська Л.С. Українська радянська драматургія / Л.С. Дем"янівська, Г.Ф. Семенюк. – Київ : "Вища школа" при КДУ, 1987. – 158с. – Бібл.:с.154-159
1515840
  Фалькевич Українська радянська енциклопедія / Фалькевич. – Київ, 1930. – с.
1515841
  Дорохіна Тамара Українська радянська історична наука в рецепції Олександра Оглоблина // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-69. – Бібліогр. в кінці ст.
1515842
  Санцевич А.В. Українська радянська історіографія / А.В. Санцевич. – Киев : Вища школа, 1984. – 142с.
1515843
  Овчаренко Ф.Д. Українська радянська наука / Ф.Д. Овчаренко. – Київ, 1967. – 96с.
1515844
  Павлов В.П. Українська радянська сатира / В.П. Павлов, Л.І. Попова. – К., 1971. – 96с.
1515845
  Рябошапко Г. Українська Радянська Соціалістична Республіка - суверенна держава // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 17-24. – ISBN 978-966-397-158-5
1515846
  Премислер І. Українська Радянська Соціалістична Республіка : короткий історичний нарис / І. Премислер. – [Київ] : Держ. вид-во політ. літератури при РНК УРСР, 1940. – 72 с.
1515847
  Рудь М.П. Українська Радянська Соціалістична Республіка / М.П. Рудь. – К., 1969. – 474с.
1515848
  Ковальчук С.І. Українська радянська художня дітература про партизанський рух в період Великої Вітчизняної війни (критичний огляд) : Дис... канд. філолог.наук: / Ковальчук С.І.;. – К, 1949. – 261л. – Бібліогр.:л.254-261
1515849
  Передерій В.Ф. Українська революцийно-демократична естетика / В.Ф. Передерій. – Київ, 1964. – 236с.
1515850
   Українська революційно-демократична партія (УРДП-УДРП) : Збірник матеріалів і документів. – Чикаго-Киев : Фундація ім. Івана Багряного, 1997. – 856с. – ISBN 0-914834-04-5
1515851
  Гриценко І.С. Українська революція 1917-1921 років (методологічні аспекти історичного дослідження явища) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 102-109. – (Історія ; вип. 22)


  Аналізуються методологічні підходи до історичного дослідження української національної революції 1917-1921 рр. як важливого геополітичного, політико-філософського явища історії. Обґрунтовується відмінність української революції від російської.
1515852
  Верстюк В. Українська революція 1917-1921 рр. Сучасний дискурс української історіографії // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
1515853
  Калакура Я. Українська революція 1917-1921 рр. як чинник демонтажу Російської та Австро-Угорської імперій: історіографічний погляд // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 593-604. – ISBN 978-966-611-889-2


  Простежуються основні етапи і особливості формування в українській історіографії знань про транснаціональний характер Української революції і державотворення 1917-1921 рр., їх ролі в демонтажі Російської та Австро-Угорської імперій. Звертається увага ...
1515854
   Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – 654, [2] с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-611-889-2
1515855
  Грибач І. Українська революція 1917-1921 рр.: сучасний стан наукових досліджень та їх висвітлення в змісті історичної освіти / І. Грибач, Л. Черкаська // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)


  2 лютого 2012 р. відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар для завідувачів кабінетів історії обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.
1515856
  Яремчук В. Українська революція як консолідуючий фактор зміцнення партійної ситеми Західної України (1917-1918 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 68-76. – ISSN 0869-3595
1515857
  Шевченко В. Українська революція. Зародження української преси у Полтавській губернії у 1917-1925 роках XX ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 98-111. – ISSN 0869-3595
1515858
  Левицька Наталія Українська революція: духовно-релігійні чинники / Левицька Наталія, Чуприна Василь // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 217-233. – ISBN 978-966-02-4770-3
1515859
  Герчанівська П. Українська релігійна культура // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 204-207. – ISBN 978-966-439-357-4
1515860
  Кремень В.Г. Українська родина - погляд через віки // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2013. – № 1/2, січень - лютий. – С. 22-28. – ISSN 0130-7037


  Про складний процес відродження духовних цінностей українського народу, про мову. На тісний зв"язок української мови з санскритом звертали увагу багато дослідників, серед яких вчені Університету Св. Володимира та КНУ імені Тараса Шевченка - А. ...
1515861
  Жулинський М. Українська родина і вимушена міграція: пошуки виходу з кризового стану // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 252-268. – ISBN 966-95452-3-8
1515862
  Стельмахович М. Українська родина. / М. Стельмахович. – К., 1995. – 31с.
1515863
  Коцур А.П. Українська романтична історіографія першої половини ХІХ ст.: проблематика та методологічні принципи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 77-81. – (Історія ; вип. 50)


  У статті розглядається проблематика та методологічні принципи української романтичної історіографії першої половини ХІХ ст.
1515864
  Рябошапко Г. Українська РСР - суверена держава у складі СРСР // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 71-77. – ISBN 978-966-397-158-5
1515865
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1/2 : січень - липень 1973 р. – 1973
1515866
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 : липень - вересень 1973 р. – 1974
1515867
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 : жовтень - грудень 1973 р. – 1974
1515868
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (5) : січень - березень 1974 р. – 1975
1515869
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (6) : квітень - червень 1974 р. – 1975
1515870
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (13) : січень - березень 1976 р. – 1976
1515871
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (10) : квітень - червень 1975 р. – 1976
1515872
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (11) : липень - вересень 1975 р. – 1976
1515873
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (12) : жовтень - грудень 1975 р. – 1976
1515874
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (17) : січень - березень 1977 р. – 1977
1515875
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (14) : квітень - червень 1976 р. – 1977
1515876
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (15) : липень - вересень 1976 р. – 1977
1515877
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (16) : жовтень - грудень 1976 р. – 1977
1515878
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (21) : січень - березень 1978 р. – 1978
1515879
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (18) : квітень - червень 1977 р. – 1978
1515880
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (22) : квітень - червень 1978 р. – 1978
1515881
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3/4 (19/20) : серпень - грудень 1977 р. – 1978
1515882
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (25) : січень - березень 1979 р. – 1979
1515883
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (26) : квітень - червень 1979 р. – 1979
1515884
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (23) : липень - вересень 1978 р. – 1979
1515885
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (24) : жовтень - грудень 1978 р. – 1979
1515886
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (29) : січень - березень 1980 р. – 1980
1515887
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (30) : квітень - червень 1980 р. – 1980
1515888
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (31) : липень - вересень 1980 р. – 1980
1515889
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (27) : липень - вересень1979 р. – 1980
1515890
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (28) : жовтень - грудень 1979 р. – 1980
1515891
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (33) : січень - березень 1981 р. – 1981
1515892
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (34) : квітень - червень 1981 р. – 1981
1515893
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (35) : липень - вересень 1981 р. – 1981
1515894
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (32) : жовтень - грудень 1980 р. – 1981
1515895
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (37) : січень - березень 1982 р. – 1982
1515896
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 2 (38) : квітень - червень 1982 р. – 1982
1515897
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 3 (39) : липень - вересень 1982 р. – 1982
1515898
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (36) : жовтень - грудень 1981 р. – 1982
1515899
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 3 (43) : липень - вересень 1983 р. – 1983
1515900
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 4 (40) : жовтень- грудень 1982 р. – 1983
1515901
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 1 (41) : січень - березень 1983 р. – 1984
1515902
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 1 (45) : січень - березень 1984 р. – 1984
1515903
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 2 (46) : квітень - червень 1984 р. – 1984
1515904
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 3 (47) : липень - вересень 1984 р. – 1984
1515905
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 4 (44) : жовтень - грудень 1983 р. – 1984
1515906
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (49) : січень - березень 1985 р. – 1985
1515907
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (50) : квітень - червень 1985 р. – 1985
1515908
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (48) : жовтень - грудень 1984 р. – 1985
1515909
  Слуцький О.Б. Українська РСР в роки боротьби за соціалістичну індустріалізацію країни /1926-1929 рр./ / О.Б. Слуцький. – К., 1952. – 72с.
1515910
  Василенко В.А. Українська РСР в системі сучасних міжнародно-правових відносин // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 95-96. – (Серія права ; № 7)
1515911
   Українська РСР.. – К., 1961. – 211с.
1515912
   Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 вересня 1946 року. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1947. – 1064 с.
1515913
   Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 січня 1962 року. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1962. – 419 с.
1515914
  Черниш Н. Українська рукописна та стародрукована книга у науковій спадщині Іларіона Свєнціцького // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 36-46. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
1515915
  Ясіновський Юрій Павлович Українська сакральна монодія: Історія, тексти, музично-стильові наверствування : Автореф... доктора мистецтвознавстванаук: 17.00.03 / Ясіновський Юрій Павлович;. – К., 1998. – 40л.
1515916
  Лізніченко Н.С. Українська сакральна традиція і релігійна поезія Івана Огієнка (митрополита Іларіона) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 21-26


  Йдеться про релігійні мотиви в літературі взагалі та про еміграційну лірику Івана Огієнка It is described the religious themes in the literature, namely the emigration lyric poetry of Ivan Ogienko.
1515917
  Савченко О.А. Українська сангха японського Ордену Ніппондзан Мьоходзі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 290-295. – ISSN 1728-3671
1515918
  Іжевський А.В. Українська сатирична графіка у Галичині другої половини 19 ст. - початку 20 ст.: еволюція художньо-образної системи : атореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Іжевський. А. В.; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1515919
  Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Почапська О.І. ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 204 л. – Додатки : л. 201-204. – Бібліогр. : л. 176-200
1515920
  Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр. : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Почапська О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр.: 11 назв
1515921
  Гриців Т. Українська система виховання на засадах народної педагогіки : навч.-метод. посіб. для позакл. роботи в шк. / Тетяна Гриців, Віра Батрин ; [за заг. ред. М.С. Десчишин] ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Народознав.-Просвітн. Центр Гарафіни Маковій "Факел Марії". – Чернівці : Факел Марії, 2013. – 263, [3] с. : фот., ноти. – Назва обкл. : Духовне виховання ; кн. 2. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 256. – ISBN 978-966-2563-18-4
1515922
   Українська ситуація та світовий контекст: діагноз і рецепти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24-25 лютого (№ 33/34)


  Богдан Гаврилишин, Володимир Фесенко та Ігор Когут - круглий стіл "Дня". Розвиток подій в країні змушує постійно повертаися до теми Альтернативи як явища, яке в Україні, по суті, ще не сформоване.
1515923
  Грабовська І. Українська сім"я як чинник утвердження ідей гендерної рівності в сучасному суспільстві // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 67-72. – ISBN 978-966-8428-52-4
1515924
  Лисенко Л. Українська скульптура межі століть // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 12-20
1515925
   Українська словесність : навч. посіб. / Козловська Л.С. [та ін.] ; [гол. редкол. Д.Г. Лук"яненко ; чл. редкол.: В.А. Білошапка, О.М. Галенко, Л.С. Козловська та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 275, [5] с. : іл., схеми. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. економ. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 242-252. – ISBN 978-966-483-516-6
1515926
  Солдатенко В. Українська соборність: ідея й досвід її реалізації в 1919 році у сучасному науковому дискурсі // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 104-122
1515927
  Омельченко Т. Українська соната для скрипки та фортепіано другої половини ХХ століття у світлі традицій і новаторства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 131-138
1515928
  Райківський І. Українська соціал-демократична партія / І. Райківський. – Івано-Франківськ, 1995. – 66с.
1515929
  Кравець Д. Українська Соціалістична Радянська Республіка у публіцистиці Дмитра Донцова (1920-1930-ті рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 160-162. – ISSN 2076-1554
1515930
  Пивоварова Н.П. Українська соціокультурна реальність: модерн чи постмодерн, матеріалізм чи постматеріалізм? / Н.П. Пивоварова, Б.М. Хляпатура // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 97-104. – ISSN 2077-1800
1515931
  Масенко Лариса Терентіївна Українська соціолінгвістика: вивчення проблем мовної політики // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті розглянуто праці з проблем мовної політики, опубліковані в Україні за доби незалежності, наголошено на значенні соціолінгвістичних досліджень для вирішення практичних завдань державного мовного планування.
1515932
  Степаненко Віктор Українська соціологія : суспільно-історичний та ідеологічний контексти розвитку / Степаненко Віктор, Рибщун Олександр // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.23-46. – ISSN 1563-3713
1515933
  Власик Н.О. Українська спілка промисловців і підприємців: Потрібна державна політика поводження з відходами : хроніка // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 92. – ISSN 1726-5428
1515934
  Токар Л. Українська справа в часо-просторовому її баченні професором Ярославом Калакурою (до 75-річчя від дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 42-44 : Фото
1515935
  Низовий М. Українська статистика друку: між двома світовими війнами // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 4. – С.80-83
1515936
   Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2001. – 550с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-100-3


  Пропонований посібник вперше на новій методоло-гічній основі, без ідеологічної заангажованості розкриває світ української культу-ри, широку пано-раму її історичного розвитку, знайомить з численними маловідомими фактами, подіями і джерелами.
1515937
  Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник для студ.внз / О.Л. Шевнюк. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 277 с. – 9уШевн Шифр дубл. – ISBN 966-7767-33-7
1515938
   Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – 3-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2002. – 557 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-137-2
1515939
  Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / М.В. Кордон. – Київ : ЦУЛ, 2003. – 508 с. – ISBN 966-7938-85-9
1515940
  Шиянова І.М. Українська та іспанська граматична норма з погляду перекладу (до проблеми відтворення функціональної перспективи речення) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 204- 210. – ISBN 966-594-420-7
1515941
  Бобков В.О. Українська та польська метрологічна фразеологія з компонентом бочка/beczka // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 80-85. – Bibliogr.: Літ.: с. 84-85; 15 назв. – ISSN 1729-360Х
1515942
  Колінько О.П. Українська та російська модерністська новела рубежу XIX - XX ст. (типологічний аспект) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Колінько Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 417 л. – Бібліогр.: л. 376-417
1515943
  Горевалов С.І. Українська таборова преса // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 65-68. – ISSN 2307-6194
1515944
  Сидоренко Н.М. Українська таборова преса першої половини ХХ століття: проблеми національно-духовного самоствердження. : Автореф... доктор філолог.наук: 10.01.08 / Сидоренко Н.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 34л.
1515945
  Копаниця Л. Українська танцювальна мініатюрна лірика: культурні знаки поетичного тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-53. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізована синкретичність танечного пісенного тексту як конститутивна риса, яка визначає його індивідуальність, жанрову своєрідність, словесну поетику і специфіку функціонування.
1515946
  Радзієвська В. Українська тема в Аполлінера: "Відповідь запорожців турецькому султанові" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 232-238.
1515947
  Кирчів Р. Українська тема в народознавчій парадигмі Адама Фішера // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 561-575. – ISSN 1028-5091
1515948
  Соколовська Тетяна Григорівна Українська термінологія з генетики: походження, структура, системність (лінгвістична проблематика) : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.01 / Соколовська Тетяна Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 193л. – Бібліогр.:л.144-147
1515949
   Українська термінологія і сучасність : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-02-2124-Х 966-574-277-9
№ 4. – 2001
1515950
  Захарків О. Українська термінологія та сучасні правописні тенденції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 132-136. – Бібліогр.: Літ.: С. 136; 9 поз. – ISBN 966-7825-79-5


  Проєкт найновішої редакції Українського правопису, виданого в Києві ще 1999 року. Одверто кажучи, важко зрозуміти причини гальмування правописної реформи. Є Постанова прем"єр - міністра України № 198 від 19 лютого 2002 року про затвердження ...
1515951
  Уланова С.І. Українська традиційна культура: історична доля та сучасні трансформації фольклорних традицій // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 98-103
1515952
  Скляренко О.А. Українська традиційна лялька як носій етнічності в сучасній культурі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 189-196
1515953
  Стеценко В. Українська традиція філософії релігії як філософування про бога, людину і релігію // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 3-12. – ISBN 966-7379-70-1
1515954
  Федоришин М.С. Українська транскрипція японської мови / М.С. Федоришин. – Львів, 1994. – 26с.
1515955
  Шлепаков А.М. Українська трудова емігрція в США і Канаді (кінець Х1Х - початок ХХ ст.) / А.М. Шлепаков. – К., 1960. – 200с.
1515956
  Соколов Віктор Українська трудова імміграція в Італії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 2 (263). – С. 26-28
1515957
  Пархоменко Н. Українська трудова міграція в контексті глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-57. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються проблеми трудової міграції українців у контексті глобалізації та їхній вплив на соціально-економічний розвиток України. The problems of labor migration of the Ukrainians in the context of globalization and there influence on ...
1515958
  Жовнір С.М. Українська трудова міграція: реалії, перспективи, вектори модернізації державної політики в управлінні нею // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (51). – С. 144-159. – ISSN 1681-116Х
1515959
  Годованська О. Українська трудова міграція:етнологічний аспект // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 6 (26). – С. 67-71. – ISSN 1819-7329
1515960
  Лановик М.Б. Українська усна народна творчість : підручник для студентів ВНЗ / Лановик М.Б., Лановик З.Б. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 591с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7767-23-Х
1515961
  Набок М. Українська усна народна творчість у системі літературної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 24-26. – ISSN 0130-5263
1515962
  Верховський В. Українська фантастика: пошук себе // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 10/11. – С. 100-101. – ISSN 0130-321Х


  Що таке українська фантастика. Чи можна говорити про неї, як про самодостатнє, самостійне та самобутнє явище? Чи конкурентоздатна вона?
1515963
  Буряк Л.І. Українська фемінологія в історіографічному процесі другої половини XIX - першої третини XX ст. : дис. ... д-ра історичних наук : 07.00.06 / Буряк Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 483 л. – Бібліогр. : л. 395-483
1515964
  Буряк Л.І. Українська фемінологія в історіографічному процесі другої половини XIX - першої третини XX ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Буряк Л.І.; Будяк Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 30 с. – Бібліогр.: 33 назви
1515965
  Славинський М. Українська філологія початку ХХІ століття: здобутки, проблеми і втрати // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 2-5


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
1515966
  Шевченко В. Українська філософія в структурі українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 76-85
1515967
  Кириленко В"ячеслав Анатолійович Українська філософія національного радикалізму ХХ ст.: Історичне становлення та змістовне формування. : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Кириленко В"ячеслав Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 148л. – Бібліогр.:л.141-148
1515968
  Лисий І. Українська філософія: феномен чи фантом? // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 4-10
1515969
  Соловей Е.С. Українська філософська лірика : Hавч.посібник із спецкурсу для студ.вузів / Е.С. Соловей; Міжнародний фонд "Відродження". – Київ : Юніверс, 1999. – 366с. – (Трансформація гуманіт. освіти в Україні). – ISBN 966-7305-04-Х
1515970
  Федосов В.М. Українська фінансова наука: генеза, еволюція, ренесанс / В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 3-30. – Бібліогр.: 102 назв.
1515971
  Латковська Т.А. Українська фінансово-правова наука: стан і перспективи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 83-90. – ISSN 0201-7245
1515972
  Дмитренко Микола Українська фольклористика : Історія, теорія, практика / Дмитренко Микола; Нац.акад.наук України; Ін-тут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Рильського. – Київ : "Народознавство", 2001. – 576с. – ISBN 966-7421-12-0
1515973
   Українська фольклористика : словник-довідник / [уклад., заг. ред. Михайла Чорнопиского]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 448 с. – ISBN 978-966-07-1323-9
1515974
  Оскольський В.В. Українська фондова біржа: працюємо на економіку : фінансовий ринок // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 46-49
1515975
  Стеріополо О. Українська фонетична система у парадигмі міжнародної фонетичної асоціації (МФА) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 51-58. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1515976
  Морозов О. Українська формула інновацій // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 12. – С. 45-47. – ISSN 1608-6422
1515977
  Морозов О.Ф. Українська формула інновацій // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 39-41. – ISSN 0374-3896


  Виходячи з досвіду практичної роботи в українських реаліях інноваційного процесу, автором дано оцінку наукової позиції проф. Б.А. Маліцького щодо питання, яким чином держава повинна забезпечувати необхідні фінансові, організаційні, правові та інші ...
1515978
  Демський М.Т. Українська фраземіка : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.02 / Демський М. Т.; Ужгор.ГУ. – Ужгород, 1994. – 46л.
1515979
  Січинський В. Українська хата в околицях Львова / В. Січинський. – Львів, 1924. – 22 с.
1515980
  Пархоменко Л.О. Українська хорова п"єса / Л.О. Пархоменко. – Київ, 1979. – 219с.
1515981
  Ямчук П. Українська християнська аксіологічна система: через історичні випробування до сучасних світоглядних засад духовно-інтелектуального поступу // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 140-154. – ISSN 2075-1443


  У пропонованій статті вивчаються ціннісні орієнтири української духовно-нтелектуальної реальності доби радикального постпросвітництва, окреслюються форми Опору, що їх чинила українська інтелігенція й духовенство як її провідна верства теорії й практиці ...
1515982
  Примаченко Я.Л. Українська художня інтелігенція 1920-х рр. як історіографічне явище: проблеми методології дослідження // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 184-197. – ISSN 0130-5247
1515983
  Пилип"юк В.В. Українська художня фотографія : етапи становлення та мистецькі засади розвитку : навчальний посібник / Василь Пилип"юк. – 2-е вид., переробл. і допов. – Львів : Світ, 2011. – 175, [2] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 173-175. – ISBN 978-966-603-500-7
1515984
  Тичина А.К. Українська Центральна рада і Бессарабія // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2001. – № 11. – С.23-27
1515985
  Циганенко Л.Ф. Українська Центральна рада і військо // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2001. – № 11. – С.30-34
1515986
  Захарчук А.С. Українська Центральна Рада і її державотворча діяльність (до проблеми пошуку джерел в історико-юридичній літературі) // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 9. – С.45-54. – ISSN 1563-3349
1515987
  Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада й українізація військових частин російської армії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 4-27. – ISSN 0130-5247
1515988
  Шевченко В. Українська Центральна Рада та політичні партії // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 185-195. – ISBN 966-02-0276-8
1515989
  Захарчук А.С. Українська Центральна Рада: до питання державно-правового статусу та проблема періодизації // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.63-73. – ISSN 1563-3349
1515990
  Іларіон Українська церква й наша культура : Публічний викляд Архиєпископа Іларіона 22 лютого 1942 в Холмі / Іларіон; Скорочений запис слухача о. І. Б. ; На правах рукопису. – Холм, 1942. – 19 с.


  На стор. 19 печатка автора: Служити Народові та служити Богові Архієпіскоп ІЛАРІОН На обкл. дарчий надпис: Високодостойному Проф. О. Оглоблинові на знах пошани Іларіон. 4. VII. 1942
1515991
  Слободянюк П. Українська церква: історія руїн і відродження / П. Слободянюк. – Хмельницький, 2000. – 266с. – ISBN 966-7736-16-4
1515992
  Марцінишин Галина Богданівна Українська цукрова промисловість в роки нової економічної політики : Дис... канд.економіч.наук: 08.01.94 / Марцінишин Галина Богданівна; Тернопільский деж.техн.ун-т ім.І.Пулюя. – Тернопіль, 1997. – 182л. – Бібліогр.:л.170-182
1515993
  Марцінишин Г.Б. Українська цукрова промисловість в роки нової економічної політики : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.04 / Марцінишин Г.Б.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
1515994
  Тищенко К.М. Українська частина іранської топонімії Європи // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 148-156. – ISSN 1608-0599
1515995
  Тищенко К. Українська частка історії Риму // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 214-233. – ISSN 0206-8001
1515996
  Ляшенко О. Українська школа на шляху до якісної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 60-63


  Автор аналізує участь українських школярів у міжнародних моніторингах, результати проведення ЗНО, виокремлює проблеми, які постали перед сучасною освітою.Звертається увага на формальне засвоення пргшрамного матеріалу, а не на компетентнісній підхід до ...
1515997
  Яковенко Н. Українська шляхта = The Ukrainian nobility : з кінця XIV - до середини XVII століття : Волинь і Центральна Україна / Наталя Яковенко ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. – Вид. 2-е, перегл. і випр. – Київ : Критика, 2008. – 469, [3] с. : іл., мапи. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. у прим.: с. 373-414. – ISBN 966-8978-14-5
1515998
  Довбищенко М.В. Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця 16 -першої половини 17 ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.12. / Довбищенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32с. – Бібліогр.: 29 назв
1515999
  Балушок В. Українська шляхта між польським та українським етносами // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 11-25. – ISSN 0130-6936
1516000
  Ращенко А. Українська: викладання і вивчення // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21-28 березня (№ 14/15)


  15 березня 2012 р. кафедра новітньої української літератури Інституту філології КНУТШ організувала круглий стіл "Українська література в системі гуманітарної освіти: викладання і вивчення"
<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,