Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>
1515001
  Філіпчук Г. "... Тримає і змушує жити". Премія Івана Огієнка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 22-31 грудня (№ 46)


  Таким був Божий знак, що в проміжку між бомбардуваннямм рашистами столиці 15 грудня вдалося провести нагородження і вшанування лавреатів Огієнківської премії. Цьогоріч дійство відбулося в історично значимій для українців залі Національного музею ...
1515002
  Корінь А. "...Триває братовбивча епоха..." // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2022. – № 101. – С. 113-118
1515003
  Товкайло В. "Триблаженне (Преблаженне) древо" в українському фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 184-190
1515004
  Лось Й.Д. "Трибуна люду" - газета польських комуністів / Й.Д. Лось. – Львів, 1979. – 112с.
1515005
  Палинський В. "Тривоги Юлії" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2022. – № 102. – С. 43-44


  Віктор Іванович Палинський (1956, с. Водяне, Пустомитівський район Львівська область) - сучасний український письменник, есеїст, літературний критик, публіцист, мистецький аналітик, культуролог. Заслужений працівник культури України. Голова ...
1515006
  Федор О.Т. "Тривожна валіза" у надзвичайній ситуації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 27-28 : фото
1515007
  Сірук М. "Тривожний довгостроковий тренд" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 98). – С. 3


  У казахстанському місті Актобе силовики відбили атаку бойовиків, що пограбували два магазини зброї.
1515008
  Шкарлута "Триєдина істота" Порфирія Горотака: співтворці містифікації / Шкарлута, (Синьоок) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 243-251


  Досліджено проблему співавторства Порфирія Горотака. Проаналізовано внесок Леоніда Мосендза, Юрія Клена й Мирона Левицького в містифікацію. Исследована проблема соавторства Порфирия Горотака. Проанализирован вклад Леонида Мосендза, Юрия Клена и Мирона ...
1515009
  Бернадська Н. "Трилогія" Миколи Солтиса // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 27 червня (№ 23/24). – С. 8
1515010
  Султанов Ю. "Тримати дзеркало перед природою ..." : (Матеріали до вивчення творчості Вільяма Шекспіра, зокрема йщго трагедії "Гамлет" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 5 : Безцінна спадщина Вільяма Шекспіра. – С. 8-14
1515011
  Болотов Юрий "Тринадцать по пять" // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 83 : фото. – ISSN 1029-5828
1515012
  Палієнко Сергій "Трипільські міфи" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-46. – ISSN 0130-5212
1515013
  Копоть Е.М. "Триполийская церковная распря" (1887-1890) в контексте русского влияния в антиохийском патриархате в конце XIX в. (по материалам АВПРИ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 83-94. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1515014
  Марков А. "Триптих" // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005"; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, Ю. Вакуленко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2009. – № 6 (32), июнь : Библиомания. – С. 36-39


  Художник, керамист, писатель, драматург и переводчик Михаил Иванович Жук (1883-1964).
1515015
  Яблонська О. "Триптих" як імператив Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 214-220. – ISSN 2304-9383
1515016
  Шкловский В.Б. "Тристам Шенди" Стерна и теория романа / В.Б. Шкловский. – Птгр., 1921. – 39с.
1515017
  Максютенко Е.В. "Тристрам Шенди" Л. Стерна: визуально-графические приемы организации текста // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 147-156. – ISSN 978-966-551-401-5
1515018
  Ирошников А.М. "Триумф" / А.М. Ирошников. – М, 1958. – 16с.
1515019
  Мартинюк І.В. "Тричі мені являлася любов..." // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 3. – С. 29-32.
1515020
  Якименко О.В. "Тричі мені являлася любов..." (чоловіки в житті Наталі Романович-Ткаченко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 515-522


  У статті на основі архівних матеріалів з’ясовуються невідомі досі факти з життя й творчості Наталі Романович-Ткаченко. В статье на основе архивных материалов выясняются неизвестные доселе факты из жизни и творчества Натальи Романович-Ткаченко. The ...
1515021
  Овчаренко К.Ф. "Трійця" як концентроване відображення світогляду Андрія Рубльова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 56-65
1515022
  Рева Л. "Тріодь пісна" та "Тріодь цвітна" як різновиди слов"янських кириличних стародруків // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 230-233. – ISBN 966-650-037-X
1515023
  Сердюк О.В. "Трістан та Ізольда" Ріхарда Вагнера і кінематограф // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 3-9
1515024
  Лейко Святослав Григорьевич Три-геодезические отображения пространств аффинной связности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Лейко Святослав Григорьевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1515025
  Балабанова Р.С. Три-ткани в римановой геометрии У . : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Балабанова Р.С.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1974. – 15л.
1515026
  Андикян Манвел Атабекович Три-ткани на касательных расслоениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Андикян Манвел Атабекович; МВ и ССО СССР. Университет дружбы народов. – М. – 11л.
1515027
  Тимошенко В.В. Три-ткани над коммутативными ассоциативными алгабрами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Тимошенко В. В.; Ун-т дружбы народ. – М., 1977. – 12л.
1515028
  Карпенко Н.І. Триба Coronilleae (Adans.) Boiss. (Fabaceae Lindl.) флори України : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.05- ботаніка / Карпенко Н.І.; Каб. Мін. України; КНУТШ. – Київ, 2006. – 168 л. + Додатки: л. 136-168. – Бібліогр.: л. 118-136
1515029
  Меликсетова И.М. Трибализм и государственность : (Этнонац. и социал.-полит. процессы в Папуа-Новой Гвинее в 60-80-е гг. XX в.) / И.М. Меликсетова ; АН СССР. – Москва : Наука, 1985. – 172 с. : ил., карт.
1515030
  Марченко Д.Д. Триболічні дослідження процесу зношування пари тертя "канатний блок - канат" при коченні з урахуванням проковзування // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 211-221 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
1515031
  Заславский Ю.С. Трибология смазочных материлов / Ю.С. Заславский. – М., 1991. – 239с.
1515032
  Марченко Д.Д. Трибологічні дослідження процесу зношування пари тертя "канатний блок - канат" при коченні з урахуванням проковзування // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 169-178 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
1515033
  Богатырев А.Е. Трибометрический метод контроля чистоты поверхности кремниевых пластин : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Богатырев Александр Евгеньевич ; Горьковский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький, 1977. – 21 с. – Библиогр.: 6 назв.
1515034
  Туриця Ю.О. Триботехнічні параметри контакту тертя в умовах динамічного навантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Туриця Юлія Олександрівна ; Нац. транспорт. ун-т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1515035
   Триботехнологические проблемы в машиностроении. – Рига, 1988. – 184с.
1515036
  Хайнике Г. Трибохимия / Г. Хайнике. – Москва : Мир, 1987. – 582 с.
1515037
  Гусєв В.І. Трибун / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 373. – ISBN 966-642-073-2
1515038
  Хоменко В.Я. Трибун нової культури. / В.Я. Хоменко. – Київ, 1969. – 48с.
1515039
  Митрофанов Н.Н. Трибун революционного дела: О А.М.Коллонтай / Н.Н. Митрофанов. – Москва, 1987. – 78с.
1515040
  Муратов І.Л. Трибуна : лірика, балади, поеми / І.Л. Муратов. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 99 с.
1515041
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 1995
1515042
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 1995
1515043
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 1995
1515044
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 1995
1515045
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 1995
1515046
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 1995
1515047
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 1996
1515048
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 1996
1515049
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 1996
1515050
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 1996
1515051
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 1996
1515052
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 1996
1515053
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 1997
1515054
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 1997
1515055
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 1997
1515056
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 1997
1515057
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 1997
1515058
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 1997
1515059
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-0117
№ 1/2. – 1998
1515060
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-0117
№ 3/4. – 1998
1515061
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-0117
№ 5/6. – 1998
1515062
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-0117
№ 7/8. – 1998
1515063
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-0117
№ 9/10. – 1998
1515064
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-0117
№ 11/12. – 1998
1515065
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 1999
1515066
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 1999
1515067
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 1999
1515068
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 1999
1515069
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 1999
1515070
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2000
1515071
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2000
1515072
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2000
1515073
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2000
1515074
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2000
1515075
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2000
1515076
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ
№ 1/2. – 2001
1515077
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал товариства "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2001
1515078
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал товариства "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ
№ 5/6. – 2001
1515079
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал товариства "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ
№ 7/8. – 2001
1515080
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал товариства "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ
№ 9/10. – 2001
1515081
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал товариства "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ
№ 11/12. – 2001
1515082
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2002
1515083
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2002
1515084
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2002
1515085
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2002
1515086
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2002
1515087
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2002
1515088
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2003
1515089
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2003
1515090
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2003
1515091
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2003
1515092
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2003
1515093
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2003
1515094
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2004
1515095
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2004
1515096
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2004
1515097
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2004
1515098
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2004
1515099
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2004
1515100
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2005
1515101
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2005
1515102
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2005
1515103
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2005
1515104
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2005
1515105
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2005
1515106
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2006
1515107
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2006
1515108
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2006
1515109
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2006
1515110
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2006
1515111
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2006
1515112
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2007
1515113
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2007. – 47 с.
1515114
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2007
1515115
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2007
1515116
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2007
1515117
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2007
1515118
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2008
1515119
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2008
1515120
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2008
1515121
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2008
1515122
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2008
1515123
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2008
1515124
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2009
1515125
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2009
1515126
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2009
1515127
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2009
1515128
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2009
1515129
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2009
1515130
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2010
1515131
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2010
1515132
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2010
1515133
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2010
1515134
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10, 11/12. – 2010
1515135
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2/3/4. – 2011
1515136
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6/7/8. – 2011
1515137
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10/, 11/12. – 2011
1515138
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2/3/4. – 2012
1515139
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/8. – 2012
1515140
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/12. – 2012
1515141
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/4. – 2013
1515142
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/8. – 2013
1515143
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/12. – 2013
1515144
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/4. – 2014
1515145
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/12. – 2014
1515146
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/8. – 2015
1515147
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/12. – 2015. – 47 с.
1515148
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2016. – 47 с.
1515149
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ : Преса України, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2016. – 47 с.
1515150
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2017. – 47 с.
1515151
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2017. – 47 с.
1515152
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2018. – 47 с.
1515153
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ : Преса України, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2018. – 47 с., включ. обкл.
1515154
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/4. – 2019. – 47 с.
1515155
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/4. – 2020. – 47 с.
1515156
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ : Преса України, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2021. – 47 с.
1515157
   Трибуна лектора. – Київ, 1965. – 95 с.
1515158
   Трибуна лектора. – К., 1965. – 80с.
1515159
   Трибуна лектора. – К., 1965. – 62с.
1515160
   Трибуна лектора. – К.
1. – 1966. – 94с.
1515161
   Трибуна мастеров тяжелой атлетики. – М., 1965. – 223с.
1515162
  Муханов А.Я. Трибуна миллионов / А.Я. Муханов. – М., 1958. – 266с.
1515163
   Трибуна мільйонів. – Київ, 1969. – 266с.
1515164
   Трибуна народа. – Свердловск, 1962. – 128с.
1515165
  Вартанов Г.І. Трибуна партійної і громадської думки / Г.І. Вартанов. – Київ, 1985. – 47 с.
1515166
  Войцехівська О. Трибуна правдивого слова // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2. – С. 14-15
1515167
  Солдатенко В.Ф. Трибуна пролетарского интернационализма / В.Ф. Солдатенко. – К., 1977. – 184с.
1515168
  Седина А.М. Трибуна рабочего коллектива. / А.М. Седина. – М, 1959. – 60с.
1515169
  Лісовий П.И. Трибуна трудящих / П.И. Лісовий, М.І. Бабидорич. – Ужгород, 1970. – 156с.
1515170
  Позельская А. Трибуна, место под солнцем или журнал для избранных: обзор московской библиотечной периодики / Александра Позельская // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2009. – № 2. – С. 12-16
1515171
   Трибунал для російських агресорів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-16 жовтня (№ 39/41). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1515172
   Трибунал для російської верхівки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1515173
   Трибунал над росією вимагатиме змін в українське законодавство // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 19-30 вересня (№ 37/38). – С. 6. – ISSN 1992-9277
1515174
   Трибунал над росією може відбутися в Харкові [пропозиція] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 липня (№ 28-29)
1515175
  Котыш Н.Т. Трибунал совести / Н.Т. Котыш. – М, 1964. – 152с.
1515176
  Волошин О. Трибунал щодо злочину агресії рф: за якою схемою має бути створений "суд для путіна"? / О. Волошин, Е. Кучеренко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 березня (№ 11/12)
1515177
  Павлов Д.Б. Трибунальный этап советской судебной системы. 1917-1922 гг. // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 3-16. – ISSN 0042-8779
1515178
  Гусєв В.І. Трибуни військові / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 374. – ISBN 966-642-073-2
1515179
  Каранфилов Е. Трибуни и поети / Е. Каранфилов. – София, 1983. – 235 с.
1515180
  Бауман Г.Г. Трибунисты - революционные марксисты Нидерландов / Бауман Г.Г. ; отв. ред. В.Н. Смирнов ; Ростов. гос. пед. ин-т. – Ростов : Ростовский университет, 1981. – 188 с. : ил. – Библиогр.: с. 166-180
1515181
  Михайловский Ф.А. Трибунская власть в политической системе принципиата. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Михайловский Ф.А.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1986. – 16л.
1515182
   Триває конкурс "Мій Шевченко" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 3). – С. 2


  Згідно з наказом ректора "Про проведення загальноуніверситетського конкурсу студентських наукових робіт та есе "Мій Шевченко", в університеті з 2 березня по 16 квітня триває конкурс "Мій Шевченко", присвячений вивченню постаті та літературно-мистецької ...
1515183
  Кущ П. Триває оборона від кремлівського дракона // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 4 травня (№ 89). – С. 4
1515184
  Смілянська А. Триває реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 14 лютого (№ 29)
1515185
  Золотов С.М. Тривала міцність сталеклейових анкерних з"єднань на акрилових клеях : Автореф... канд. техніч.наук: 05.23.01 / Золотов С.М.; КІНІ. – К., 1993. – 18л.
1515186
  Кочерга О. Тривале спотворювання та новітні спотворення семантики українських слів та словосполук // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 3-6. – ISBN 978-617-607-958-3


  У статті розглянуто найпоширеніші семантично спотворені мовні конструкції та зроблено спробу подати замість них властиві українські вислови.
1515187
  Сапеляк С.Є. Тривалий рваний зойк / С.Є. Сапеляк. – К, 1991. – 187с.
1515188
  Саско О. Тривалий час: оціночне поняття у ст. 146 Кримінального кодексу України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 102-105. – ISSN 2409-4544
1515189
  Решетник М.Д. Тривалість // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 649. – ISBN 966-316-069-1
1515190
  Ромушкевич В.І. Тривалість весняного сезону на Україні / В.І. Ромушкевич, В.М. Бабиченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 113-120 : Табл., рис., карта. – Бібліогр.: 10 назв
1515191
   Тривалість елементарних подій в структурі шуму дорожнього руху великого міста / В.О. Бараннік, К.В. Данова, Л.С. Попова, А.І. Решетченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 126-129 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1515192
  Кунах В.А. Тривалість життя людини і біотехнологія рослин / В.А. Кунах, Л.П. Можилевська // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – C. 18-25. – ISSN 2310-9270
1515193
   Тривалість нічного сну школярів як гігієнічна проблема / С.В. Гозак, О.Т. Єлізарова, Т.В. Станкевич, А.М. Парац // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 68-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
1515194
  Шкода Т. Тривалість робочого дня згідно з Кодексом законів про працю України та проектом Трудового кодексу України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 3 (117). – С. 111-115
1515195
  Головчак М.М. Тривалість строків давності за Кримінальним кодексом України // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 56-62
1515196
  Кічук Н.С. Тривалість схильного припливу дощових паводків рідкісної ймовірності перевищення на території Півдня України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 56-63. – ISSN 2306-5680


  Розглянуті питання, пов"язані з визначенням тривалості схильного припливу дощових паводків на території Півдня України. Рассмотрены вопросы, связанные с определением продолжительности склонного притока дождевых паводков на территории Юга Украины. The ...
1515197
  Пясецька С.І. Тривалість фази збереження та руйнування у випадках відкладень ожеледі категорії СГЯ (стихійні) на території України у місяці холодного періоду року протягом 1991-2016 рр. // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (99/100). – С. 61-71. – ISSN 0868-6939
1515198
  Пясецька С.І. Тривалість фази наростання у випадках відкладень ожеледі категорії СГЯ (стихійні) на території України у місяці холодного періоду року протягом 1991-2016 рр. // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (96/98). – С. 43-53. – ISSN 0868-6939
1515199
  Ободовський О.В. Триваючі злочини у кримінальному праві України : монографія / О.В. Ободовський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2016. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 234-253. – ISBN 978-966-419-245-0
1515200
  Ширков Б.І. Тривимірна геоелектрична модель Голованівської шовної зони Українського щита : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Ширков Богдан Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 163 арк. – Бібліогр.: арк. 146-163
1515201
  Ширков Б.І. Тривимірна геоелектрична модель Голованівської шовної зони Українського щита : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Ширков Богдан Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1515202
  Ващенко В.М. Тривимірна геометрична теорія некласичних фокусуючих дифракційних граток / В.М. Ващенко, Є.А. Лоза, Ж.І. Патлашенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 235-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В даній роботі представлені результати розробки математичного апарату для точного абераційного розрахунку траєкторій променів в дифракційному монохроматорі із некласичними оптичними елементами (асферичні поверхні, нерівномірність кроку нарізки штрихів ...
1515203
  Багаєв А.В. Тривимірна гідрофізична модель транспорту й трансформації антропогенного стійкого хлорорганічного забруднення на шельфі Чорного моря : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Багаєв Андрій Володимирович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1515204
  Орещенко А.В. Тривимірна графіка для кіно: виникнення і розвиток // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 153-181


  Розглянуто історію розвитку класичних спецефектів. Охарактеризовано перехід до використання комп"ютерів у кіновиробництві. Викладено історію використання комп"ютерних спецефектів, описано деякі технологічні особливості їх створення. Зазначено перехід ...
1515205
  Богданов В.Р. Тривимірна динамічна задача концентрації пластичних деформацій і напружень біля вершини тріщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Розвинуто метод щодо визначення вірогідних тривимірних полів значень пластичних деформацій і напружень, що отримано з чисельного розв"язку три вимірних задач у пружно-пластичній динамічній математичній постановці. Розроблена методика добре моделює ...
1515206
   Тривимірна дозиметрія в променевій терапії / О.Ч. Торунок, О.В. Дяченко, М.Є. Альохіна, О.А. Безшийко, Голінка-Безшийко, І.М. Каденко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 84-88. – (Серія : Фізика ; вип. 35)


  В роботі проведено критичний огляд стану систем тривимірної дозиметрії починаючи з найперших дозиметрів і закінчуючи сучасними системами. Увага приділяється таким типам дозиметрів як дозиметр Фріке, поліуретановий радіохромний дозиметр та дозиметри на ...
1515207
  Панчук В.І. Тривимірна модель переносу забруднюючих речовин у повітряному басейні міста / В.І. Панчук, О.В. Панчук // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 204
1515208
   Тривимірна реконструкція в задачах технічної діагностики і дистанційного зондування / Б.П. Русин, Ю.В. Лисак, О.А. Луцик, Р.Я. Косаревич ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2017. – 174, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-171. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1567-8
1515209
  Тищенко М.А. Тривимірна реконструкція людського обличчя в задачах ідентифікації особи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Тищенко Максим Анатолійович ; НАН України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1515210
  Беба Н.В. Тривимірне картографування зимових видів рекреаційної діяльності в гірських районах : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 24-27 : Мал., табл. – Бібліогр.: 15 назв
1515211
  Аксьом Н. Тривимірне моделювання при розрахунках стійкості схилів з використанням ГІС (на прикладі м. Києва) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 67-71. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено дані про зсувні процеси в м. Києві, розглянуто метод тривимірної оцінки стійкості схилів з використанням ГІС. Репрезентативною ділянкою досліджень обрано зсувні схили пагорбу Андріївської церкви в м. Києві. Наведено результати ...
1515212
  Мартинюк О.С. Тривимірне прототипування як складник STEM-технологій у конструктивно-технічній і науково-дослідній роботі студентів та учнів // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 61-64. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1515213
  Ріпенко А. Тривимірний земельний кадастр: проблеми міжгалузевого правового регулювання та перспективи запровадження в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 8. – С. 14-21
1515214
  Поморцева О.Є. Тривимірний кадастр нерухомості, проблеми зберігання та управління інформацією // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 23-26 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1515215
  Вовк В І. Тривимірний потік в"язкої нестисливої рідини у циліндричному каналі з двома діафрагмами / В І. Вовк, Я.П. Троценко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 7 : Математика, природознавство, технічні науки. – С. 17-25. – ISSN 1025-6415
1515216
  Гринькевич О.І. Тривимірні вихорові солітони в плазмі / О.І. Гринькевич, О.І. Якименко, Ю.М. Бідасюк // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 10
1515217
  Ткаченко Е.А. Тривимірні задачі стійкості шаруватих конструкційних елементів з покриттям : автореф. дис. ...д-ра. техн. наук : спец.:01.02.04 - механіка деформ. твердого тіла / Ткаченко Е.А. ; НАНУ ; Ін-т механіка ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2008. – 35 с. – Бібліогр.: 45 назв
1515218
  Орещенко А.В. Тривимірні реалістичні картографічні моделі: теорія і практика створення : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Орещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. + Додаток: л. 183-223. – Бібліогр.: л. 163-182
1515219
  Орещенко А.В. Тривимірні реалістичні картографічні моделі: теорія і практика створення : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.12 / Орещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 16 назв
1515220
  Семенець С.П. Тривимірні структури зовнішнього та внутрішнього проявів компетентності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 250-254 : рис. – Бібліогр.: с. 253. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1515221
  Ворожбит О. Тривкий консенсус // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 33 (613), 16-22.08.2019. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561
1515222
  Глюксман А. Тривкість однієї ілюзії // Критика. – Київ, 2005. – Листопад, (число 11). – С. 6-7


  Образ Росії на заході.
1515223
  Фольварочний В.І. Тривога. – Київ : Молодь, 1966. – 70с.
1515224
  Поліщук А.С. Тривога / А.С. Поліщук. – Київ, 1970. – 42 с.
1515225
  Горинь Б. Тривога за долю України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 грудня (№ 49). – С. 1, 10-11


  Нова книга Юрія Щербака "Україна в епоху війномиру".
1515226
  Горинь Б. Тривога за долю України // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. С. 1, 3


  Книга Юрія Щербака ""Україна в епоху війномиру".
1515227
  Горинь Б. Тривога за долю України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 лютого - 11 березня (№ 9/10). – С. 7-8


  Книга Юрія Щербака "Україна в епоху війномиру".
1515228
  Горинь Б. Тривога за долю України // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 6-7


  Книга Юрія Щербака "Україна в епоху війномиру.
1515229
  Терен В.В. Тривога і обов"язок / В.В. Терен. – К, 1985. – 162с.
1515230
  Варненська М. Тривога на рисових полях. / М. Варненська. – Київ, 1968. – 106с.
1515231
  Мандич О. Тривога, скорбота, надія в серцях українців // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 12-14. – ISSN 0130-5263


  Оповідання Катерини Мотрич "Політ журавлів над нетолоченими травами"
1515232
  Звірик А.П. Тривоги : поезії / А.П. Звірик. – Одеса : Маяк, 1971. – 70 с.
1515233
  Соколов В.В. Тривоги серця. / В.В. Соколов. – К., 1965. – 75с.
1515234
  Лішунов М.В. Тривожна валіза (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 23 : фото
1515235
  Крижанівський Є.М. Тривожна доля / Є.М. Крижанівський. – Київ, 1971. – 175с.
1515236
  Тищенко А. Тривожна маскулінність фланера: компаративний аналіз романів "Туман" М. де Унамуно і "Записки Кирпатого Мефістофеля" В. Винниченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (716). – С. 83-99. – ISSN 0236-1477
1515237
  Угляренко П.В. Тривожна ніч : роман / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1977. – 174 с.
1515238
  Курочка А.Я. Тривожна пам"ять / А.Я. Курочка. – Х, 1967. – 47с.
1515239
  Бурхан В.М. Тривожна радосте моя / В.М. Бурхан. – Дніпропетровськ, 1978. – 63с.
1515240
  Любитов Й.М. Тривожне прикордоння / Й.М. Любитов. – Київ : Політвидав України, 1977. – 104с.
1515241
  Шамякін І.П. Тривожне щастя / І.П. Шамякін. – Київ, 1975. – 408с.
1515242
  Найдьонова Л. Тривожний інформаційний вир коронавірусу:як здолати? // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Березень - квітень (№ 2). – С. 7
1515243
  Савченко В.В. Тривожний крик папуги : повість, оповідання / В.В. Савченко. – Київ : Молодь, 1982. – 168 с.
1515244
  Смирнов В.В. Тривожний місяць вересень / В.В. Смирнов. – Київ, 1974. – 301с.
1515245
  Осика Л.М. Тривожний місяць вересень / Л.М. Осика, В.В. Смирнов. – К, 1977. – 46с.
1515246
  Сафулько С. Тривожний місяць вересень, або Деякі неупереджені міркування щодо облаштування судової системи України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 7-13 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1515247
   Тривожний час дивізії "Галичина" // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.14-17
1515248
  Мельничайко В. Тривожні видиви на розпуттях історії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 182-189. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790


  Про поетичні цикли Ліни Костенко "Летючі катрени" та "Інкрустації".
1515249
  Титикайло Євген Юрійович Тривожні громи : Поезії / Титикайло Євген Юрійович. – Львів : Каменяр, 1986. – 47с.
1515250
  Маківка С.А. Тривожні дороги : спогади / С.А. Маківка. – Львів : Каменяр, 1967. – 119 с.
1515251
  Романюк В.С. Тривожні зіниці : поезії / В.С. Романюк. – Львів : Каменяр, 1979. – 52 с.
1515252
  Зоценко М.В. Тривожні зустрічі. Оповідання / М.В. Зоценко. – К., 1962. – 100с.
1515253
  Нечай М.П. Тривожні наші дні / М.П. Нечай. – Київ, 1987. – 293с.
1515254
  Кологойда І. Тривожні ночі / І. Кологойда. – К., 1939. – 132с.
1515255
  Дідух Я. Тривожні передвісники. Кліматогенні зміни та їх можливі наслідки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 13


  "Уся історія життя на нашій планеті супроводжується змінами всіх компонентів біосфери, і клімат не є винятком, адже теплі періоди змінювалися холодними, льодовиковими, у результаті чого відбувалися кардинальні пертурбації екосистем. Однак в останні ...
1515256
   Тривожні часи не минулися // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 3


  "Студент юридичного факультету КНУ Бекір Аблаєв з дитинства пише оповідання. Його остання збірка "Тривожні часи", що вийшла наприкінці минулого року, складається з оповідань про кримських татар, про довоєнний Крим, про депортацію і життя на чужині. ...
1515257
  Гринечко А. Тривожність як чинник виникнення неврозу страху // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 232-238. – ISBN 978-966-2763-39-3
1515258
  Ковригин Б.Н. Триггерные схемы / Б.Н. Ковригин. – М.
1. – 1976. – 77с.
1515259
  Ковригин Б.Н. Триггерные схемы / Б.Н. Ковригин. – Москва
Ч. 2. – 1977. – 56 с.
1515260
  Зельдин Е.А. Триггеры / Е.А. Зельдин. – Москва, 1983. – 97 с.
1515261
  Перлов Б.В. Триггеры с эмиттерной связью на транзисторах с проводимостью разного типа / Б.В. Перлов. – Москва : Энергия, 1969. – 112 с.
1515262
  Панова Я.Л. Тригерні механізми конвекції як предиктори її прогнозу / Я.Л. Панова, Н.М. Міщенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 141-143. – ISSN 2306-5680
1515263
  Велієв С. Триглав, триглав... / С. Велієв. – Київ, 1981. – 199 с.
1515264
  Велиев С. Триглав, Триглав... : роман / С. Велиев; авториз. пер. с азерб. И.Третьякова. – Москва : Воениздат, 1966. – 182 с.
1515265
  Велиев С. Триглав, Триглав... : роман / С. Велиев; авториз. пер. с азерб. И.Третьякова. – 2-е. – Москва : Воениздат, 1971. – 215 с.
1515266
  Харченко П.А. Тригнозис : Hачала тринітарних знань / П.А. Харченко; Міжнародний конвент тринітарних знань. Укр. акдемія оригінальних ідей. – Київ : Аграрна наука.Газета "Вечірній Ки в", 1998. – 398с. – Бібліогр.С.338-378. – ISBN 5770793333
1515267
  Боцман А.В. Тригональна апроксимаційно-асимпотична модель порівняння германських мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 56-71


  Стаття пов"язана з проблемою створення ефективної моделі аналізу мовних явищ германських мов. У мовному аспекті окреслюється пангерманський тригон і мікротригональна модель. Найефективнішою є медіальна тригональна модель, яка позбавлена як ...
1515268
  Белов Александр Сергеевич Тригонеметрические ряды и полиномы с неотрицательными частными суммами : Автореф. дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.01.01 / Белов А.С.; Матем. ин-тут РАН им. В.А.Стеклова. – Москва, 2003. – 24 с. – Библиогр.: 18 назв
1515269
   Тригонометрические выражения и их проебразования.. – М., 1985. – 64с.
1515270
  Чернышев В.О. Тригонометрические и векторные преобразования в вычислительных устройствах на вращающихся трансформаторах / В.О. Чернышев. – М., 1964. – 25с.
1515271
  Бари Н.К. Тригонометрические ряды / Н.К. Бари ; при ред. участии П.Л. Ульянова. – Москва : Физматгиз, 1961. – 936 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 922-932
1515272
  Зигмунд А. Тригонометрические ряды / А. Зигмунд. – Москва
Т. 1. – 1965. – 615 с.
1515273
  Зигмунд А. Тригонометрические ряды / А. Зигмунд. – Москва
Т. 2. – 1965. – 537 с.
1515274
  Паплаускас А.Б. Тригонометрические ряды (от Фурье до Лебега). : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Паплаускас А.Б.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1962. – 18л.
1515275
  Лукомский С.Ф. Тригонометрические ряды с лакунами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Лукомский С.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Саратов. гос. ун-тет. – Саратов, 1974. – 10л.
1515276
  Штейнберг А.С. Тригонометрические ряды Фурье / А.С. Штейнберг. – Киев, 1960. – 24 с.
1515277
  Жук В.В. Тригонометрические ряды Фурье и элементы теории аппроксимации / В.В. Жук, Г.И. Натансон. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1983. – 188 с.
1515278
  Юдин А.А. Тригонометрические суммы в нижних оценках аналитической теории чисел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Юдин А.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1968. – 7л.
1515279
  Коробов Н.М. Тригонометрические суммы и их приложения / Н.М. Коробов. – Москва : Наука, 1989. – 237 с.
1515280
  Гунявый Олег Анатольевич Тригонометрические суммы и их приложения : Дисс. ... канд. физико-математических наук: 01.01.06 / Гунявый О.А.; ОНУ. Ин-тут математики, экономики и механики. – Одесса, 2003. – 167с. – Библиогр.: л.164 - 167
1515281
  Бородуля И.Т. Тригонометрические уравнения и неравенства / И.Т. Бородуля. – Москва, 1989. – 239 с.
1515282
   Тригонометрические уравнения, неравенства и их системы.. – Киев, 1980. – 123с.
1515283
  Крамор В.С. Тригонометрические функции / В.С. Крамор, П.А. Михайлов. – М., 1979. – 144с.
1515284
  Крамор В.С. Тригонометрические функции / В.С. Крамор, П.А. Михайлов. – Изд. 2-е, доп. – М., 1983. – 159с.
1515285
  Панчишкин А.А. Тригонометрические функции в задачах. / А.А. Панчишкин, Е.Т. Шавгулидзе. – Москва : Наука, 1986. – 159 с.
1515286
  Лазарев Г.Е. Тригонометрическое нивелирование и гравиметрические исследования в Антарктиде / Г.Е. Лазарев; АН СССР ; Междуведомственная комиссия по изучению Антарктики ; отв. ред. Ю.Д. Буланже. – Москва : Наука, 1970. – 76 с. : табл., рис.
1515287
  Скибицький Н.М. Тригонометрична теорема Птолемея / Н.М. Скибицький, Ф.М. Юдін // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 10-15. – ISSN 1029-4171
1515288
  Денисюк В.П. Тригонометричні ряди та сплайни : монографія / В.П. Денисюк ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2017. – 211, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-966-932-030-8
1515289
  Гунявий Олег Анатолійович Тригонометричні суми та їх застосування : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Гунявий О.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
1515290
  Серре И.А. Тригонометрия / И.А. Серре. – СПб. – 320 с.
1515291
  Рашевский К.Н. Тригонометрия : пособие для поступающих в вузы, составленное по программе Наркомпроса РСФСР 1928 года / К.Н. Рашевский. – 2-е изд. – Москва : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1931. – 76, [2] с., [2] с. объявл.
1515292
  Бермант О.Ф. Тригонометрия / А.Ф. Бермант, Л.А. Люстерник. – К., 1955. – 183с.
1515293
  Бермант А.Ф. Тригонометрия / А.Ф. Бермант, Л.А. Люстерник. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Гостехиздат, 1957. – 180 с. : черт.
1515294
  Кожеуров П.Я. Тригонометрия / П.Я. Кожеуров. – 5-е изд. – Москва, 1959. – 336 с.
1515295
  Кожеуров П.Я. Тригонометрия / П.Я. Кожеуров. – 5-е изд. – Москва, 1960. – 336 с.
1515296
  Кожеуров П.Я. Тригонометрия / П.Я. Кожеуров. – 6-е изд. – Москва, 1961. – 336 с.
1515297
  Бермант А.Ф. Тригонометрия : [учебник для сред. школ] / А.Ф. Бермант, Л.А. Люстерник. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1967. – 176 с. : черт.
1515298
  Раббот Х.М. Тригонометрия / Х.М. Раббот. – 3-е, испр. и доп. – Москва, 1969. – 176с.
1515299
   Тригонометрия. – Москва, 1974. – 80 с.
1515300
   Тригонометрия : Задачник к школьному курсу 8-11 класс. – Москва : АСТ-Пресс, Магистр-S, 1998. – 656с. – ISBN 5-7805-0212-9, 966-557-035-8
1515301
  Гессенберг Г. Тригонометрия на плоскости / Г. Гессенберг. – Москва. – 101 с.
1515302
   Тригонометрия.. – Изд. 5-е. – М., 1970. – 80с.
1515303
   Тригонометрия.. – Изд. 6-е. – М., 1971. – 80с.
1515304
  Зверев Н.И. Тригонометрия. Показательная и логарифмическая функции : Учеб. пособие для студ.-иностранцев / Н.И. Зверев, И.В. Грибков, И.П. Пацей. – Москва, 1988. – 107с.
1515305
  Рашевский К.Н. Тригонометрия. Пособие для поступ. / К.Н. Рашевский. – Москва, 1929. – 88с.
1515306
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – Москва, 1956. – 96 с.
1515307
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 96 с.
1515308
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 3-е изд.. – Москва, 1958. – 96 с.
1515309
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 4-е изд. – Москва, 1959. – 96 с.
1515310
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 6-е изд. – Москва, 1961. – 96 с.
1515311
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 9-е изд. – Москва, 1964. – 96 с.
1515312
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 11-е изд. – Москва, 1965. – 96 с.
1515313
  Чайковський М. Тригонометрія : Для вищих кляс середніх шкіл і для самоосвіти / М. Чайковський. – Київ ; Відень : Дніпросоюз, 1921. – 219 с.
1515314
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія : Підруч. для серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 5-е. – Київ, 1960. – 96 с.
1515315
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія : Підруч. для серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 11. – Київ, 1966. – 96 с.
1515316
  Кованцов Л.В. Тригонометрія / Л.В. Кованцов, І.Г. Малишев. – К, 1975. – 124с.
1515317
  Гайштут О.Г. Тригонометрія : Довідник-задачник / О.Г. Гайштут, Р.П. Ушаков. – Київ : Магістр-S, 1997. – 256с. – ISBN 966-557-033-1
1515318
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для 9-10 кл. серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – Київ, 1956. – 96 с.
1515319
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для 9-10 кл. серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 2-е вид. – Київ, 1957. – 96 с.
1515320
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для 9-10 кл. серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 4-е вид. – Київ, 1959. – 96 с.
1515321
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 7-е вид. – Київ, 1962. – 96 с.
1515322
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 8-е вид. – Київ, 1963. – 96 с.
1515323
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 10-е вид. – Київ, 1965. – 96 с.
1515324
  Гейченко С.С. Тригорское / С.С. Гейченко. – Л, 1965. – 21с.
1515325
  Божко О Тригуб Юхим Демидович (- прапорщик, учасник битви під Крутами) / О Божко, // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1078. – ISBN 978-966-8567-14-8
1515326
  Образцов Л.И. Тридевятая земля : рассказы / Л.И. Образцов. – М., 1983. – с.
1515327
  Образцов Л.И. Тридевятая земля: Рассказы. / Л.И. Образцов. – Москва, 1970. – 232с.
1515328
  Казаченко Б. Тридевятое царство, тридесятое государство, или Как считали наши предки // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 10


  З історії рахунку
1515329
  Павурджиев В. Тридесет години съветска култура / В. Павурджиев; В. Павурджуев. – София, 1986. – 31 с.
1515330
  Савичевская Г.И. Тридесятое царство. / Г.И. Савичевская. – М., 1965. – 29с.
1515331
  Вишнивецкий Ф.Ф. Тридцатая застава / Ф.Ф. Вишнивецкий, Я.П. Сикорский. – Днепропетровск, 1974. – 335с.
1515332
  Вишнивецкий Ф.Ф. Тридцатая застава / Ф.Ф. Вишнивецкий, Я.П. Сикорский. – Киев, 1978. – 407с.
1515333
  Вишнивецкий Ф.Ф. Тридцатая застава / Ф.Ф. Вишнивецкий, Я.П. Сикорский. – Днепропетровск, 1988. – 316с.
1515334
  Молотов В.М. Тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1947 года / В.М. Молотов. – [Москва] : ОГИЗ Госполитиздат, 1947. – 32 с., 1 л. портр. : портр.
1515335
  Молотов В.М. Тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1947 года / В.М. Молотов. – Куйбышев : ОГИЗ Куйбышевское Облиздат, 1947. – 32 с., 1 л. портр. : портр.
1515336
  Молотов В.М. Тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1947 года / В.М. Молотов. – [Молотов] : ОГИЗ Молотовский облиздат, 1947. – 31 с., 1 л. портр. : портр.
1515337
  Молотов В.М. Тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1947 года / В.М. Молотов. – Таллинн : ЭГИЗ Политлитература, 1947. – 32 с.,1 л. портр. : портр.
1515338
  Молотов В.М. Тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1947 года / В.М. Молотов. – Челябинск : ОГИЗ Челябгиз, 1947. – 32 с.,1 л. портр. : портр.
1515339
  Ярославский Е. Тридцатилетие ВКП (б) и наши задачи / Е. Ярославский. – М, 1933. – 31с.
1515340
   Тридцатилетие ВЛКСМ, 1979. – 32 с.
1515341
  Барсов Н.П. Тридцатилетие деятельности одесского болгарского настоятельства (с 1854-1884 г.) и материалы для истории освобождения Болгарии / Н.П. Барсов. – Одесса : Типография Штаба Округа, 1895. – 74 с.
1515342
   Тридцатилетие Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. – Москва, 1975. – 64 с.
1515343
   Тридцатилетие ученой и учебной деятельности П.И.Митрофанова. 8 мая 1912 года. – Варшава : Русское общество, 1912. – 100с.
1515344
  Гельбрас В. Тридцатилетие эпохи "реформ и открытости" в Китае // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 6. – С. 73-83. – ISSN 0131-2227
1515345
   Тридцатилетний юбилей литературной, библиографической и общественной деятельности Августы Владимировны Мезьер, 1894-1924 : Библиогр., список трудов, приветствия. – Ленинград : Колос, 1926. – 86 с., 1 л. ил.
1515346
   Тридцатилетний юбилей ученой деятельности профессора химии в Харьковском университете Николая Николаевича Бекетова [Речи, телеграммы приветствия] // Сборник статей по химии. – [Б.гб]. – 14 с.
1515347
  Алексеев В.М. Тридцатилетняя война : пособие для учителя / В.М. Алексеев. – Ленинград : Учпедгиз ; Ленинградское отделение, 1961. – 183 с. : ил., карт.
1515348
  Ивонина Л.И. Тридцатилетняя война в информации и пропаганде Речи Посполитой // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 8. – С. 90-101. – ISSN 0042-8779


  О том, какова была информационно-пропагандистская ситуация в Речи Посполитой, отличались ли польские издания времен Тридцатилетней войны от западноевропейских.
1515349
  Поршнев Б.Ф. Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского государства / Б.Ф. Поршнев. – Москва, 1976. – 435с.
1515350
  Бальзак Оноре де Тридцатилетняя женщина : [сборник] / Оноре де Бальзак. – Баку : Маариф, 1988. – 220, [2] с.
1515351
  Бальзак Оноре де Тридцатилетняя женщина : повести и рассказы / Оноре де Бальзак ; [сост., авт. послесл. и примеч. Т.В. Соколова ; худож. В.Б. Мартусевич]. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 542, [2] с. : ил.
1515352
  Бальзак Оноре де Тридцатилетняя женщина. Беатриса : романы / Оноре де Бальзак. – Киев : Золота скриня, 1993. – 495 с.
1515353
  Бальзак Оноре де Тридцатилетняя женщина. Евгения Гранде : роман / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Ю. Верховского, Е.А. Гунста. – Киев : ВИК, 1991. – 348 с.
1515354
   Тридцатипятилетний юбилей общественной деятельности В.П. Трегубова. – Полтава : Электрическая типо-литография И.А. Дохмана, 1908. – 21 с.
1515355
  Столяров В.А. Тридцатое лето / В.А. Столяров. – Куйбышев, 1965. – 159с.
1515356
  Аннинский Л.А. Тридцатые семидесятые : лит.-крит. статьи / Л.А. Аннинский. – Москва : Современник, 1977. – 271 с.
1515357
  Волович В.Г. Тридцатый меридиан / В.Г. Волович. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 224с.
1515358
  Алексеев О.А. Тридцатый снег / О.А. Алексеев. – Москва, 1969. – 96с.
1515359
  Жуков Ю.А. Тридцать бесед с телезрителями (1972-1976) / Ю.А. Жуков. – Москва, 1977. – 383с.
1515360
  Цветкова Анна Тридцать второе число : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 3 (1019 ). – С. 119-121. – ISSN 0130-7673
1515361
   Тридцать две новеллы о монахах.. – Москва, 1962. – 102 с.
1515362
  Гиленко А. Тридцать две тонны поздравлений / А. Гиленко. – Новосибирск, 1976. – 144с.
1515363
  Скворцов В.Н. Тридцать дней войны / В.Н. Скворцов. – Москва : Политиздат, 1981. – 239 с. : ил.
1515364
  Баренбойм Е.Л. Тридцать дней отпуска : рассказы / Е.Л. Баренбойм. – Рига : Латгосиздат, 1964. – 280 с. : ил.. портр.
1515365
  Носов Е.И. Тридцать зерен / Е.И. Носов. – М, 1961. – 224с.
1515366
  Шекет Ю. Тридцать имен Хокусая // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 5 (105). – С. 46-67. – ISSN 1819-6268
1515367
  Пальгунов Н.Г. Тридцать лет / Н.Г. Пальгунов. – Москва, 1964. – 351 с.
1515368
  Мертенс Тридцать лет (1882-1911 гг.) русской железнодорожной политики и ее экономическое значение. / Мертенс. – М. – 286с.
1515369
   Тридцать лет большевистской партии 1903-1933.. – Москва, 1933. – 28с.
1515370
  Бартеньев Т. Тридцать лет добрососедства : к истории сов.-финлянд. отношений / Т. Бартеньев, Ю. Комиссарова. – Москва : Международные отношения, 1976. – 254 с. – Библиогр.: с. 237-253
1515371
   Тридцать лет жизни и борьбы Итальянской Коммунистической партии. – Москва, 1953. – 680 с.
1515372
  Мальцев С.В. Тридцать лет жизни. / С.В. Мальцев. – Тюмень, 1963. – 32с.
1515373
  Кожухова О.К. Тридцать лет и три года : избр. произведения : в 2-х т. / О.К. Кожухова. – М.
Т. 1. – 1977. – 431с.
1515374
  Кожухова О.К. Тридцать лет и три года : избр. произведения : в 2-х т. / О.К. Кожухова. – М.
Т. -2. – 1977. – 366с.
1515375
  Каменева М.С. Тридцать лет Исламской Республики Иран // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 153-158. – ISSN 0869-1908
1515376
  Голдовский Е.М. Тридцать лет кинотехнической науки в СССР. / Е.М. Голдовский. – М., 1948. – 56с.
1515377
  Ху Тридцать лет Коммунистической партии Китая : Пер. с китайск / Ху Цяо-му. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 104 с.
1515378
  Ху Тридцать лет Коммунистической партии Китая / Ху Цяо-му. – Пекин : Иностранная литература, 1956. – 127 с.
1515379
  Кравчук С.С. Тридцать лет первой Советской конституции / С.С. Кравчук. – Москва, 1948. – 24с.
1515380
   Тридцать лет по социалистическому пути. – Вильнюс
1. – 1979. – 194с.
1515381
   Тридцать лет по социалистическому пути. – Вильнюс
2. – 1979. – 195с.
1515382
  Кастере Н. Тридцать лет под землей / Н. Кастере. – Москва, 1959. – 166с. – (Путешествия.Приключения.Фантастика)
1515383
  Кастере Н. Тридцать лет под землей / Н. Кастере. – М., 1964. – 160с.
1515384
  Гетьман А.П. Тридцать лет с экологическим правом / Анатолий Гетьман. – Харьков : Кроссроуд, 2013. – 283, [1] с. : ил. – Текст частково рос. – Библиогр.: с. 267-280, в конце подразд. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8759-46-8
1515385
  Булганин Н.А. Тридцать лет Советских Вооруженных сил. : Торжественное заседании в Большом театре в Москве 23 февраля 1948 года / Н.А. Булганин, министр Вооруж. Сил СССР, маршал Сов. Союза. – Москва : Воениздат Мин. ВСС ССР, 1948. – 24 с.
1515386
  Булганин Н.А. Тридцать лет Советских Вооруженных сил. : Торжественное заседании в Большом театре в Москве 23 февраля 1948 года / Н.А. Булганин, маршал Сов. Союза. – Москва : Воениздат Мин. ВСС ССР, 1951. – 24 с.
1515387
   Тридцать лет советского изобразительного искусства. – М., 1948. – 287с.
1515388
  Калашников А.Г. Тридцать лет советского просвещения : Стенограмма публичной лекции, прочит. 24-го окт. 1947 г. в Центр. лектории О-ва в Москве / Министр просвещения РСФСР, действ. чл. Акад. пед. наук РСФСР А. Г. Калашников ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : [Правда], 1947. – 31 с.
1515389
  Образцов В.Н. Тридцать лет советского транспорта. Стенограмма публичной лекции... / В.Н. Образцов. – М., 1948. – 23с.
1515390
  Заболотный В.И. Тридцать лет советской архитектуры на Украине / В.И. Заболотный. – Киев, 1948. – 56 с.
1515391
   Тридцать лет Советской Башкирии. – Уфа, 1949. – 217с.
1515392
  Еголин А.М. Тридцать лет советской литературы / А.М. Еголин. – М : Правда, 1948. – 31 с.
1515393
  Вавилов С.И. Тридцать лет Советской науки / С.И. Вавилов. – Москва-Ленинград : Академия Наук ССР, 1947. – 63 с.
1515394
  Вавилов С.И. Тридцать лет Советской науки : Стенограмма публичной лекции, прочитанной 16 октября 1947 года в Центральном лектории Общества в Москве / С.И. Вавилов. – Москва, 1947. – 32 с.
1515395
  Поженян Г.М. Тридцать лет спустя / Г.М. Поженян. – Одесса : Маяк, 1971. – 152 с.
1515396
  Полевой Б.Н. Тридцать лет спустя / Б.Н. Полевой. – Москва, 1975. – 159с.
1515397
  Хайт А.И. Тридцать лет спустя / А.И. Хайт. – М., 1991. – 169с.
1515398
  Березин А. Тридцать лет спустя // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 7-12. – ISSN 0321-1878
1515399
  Юзефович В.М. Тридцать лет тому назад / В.М. Юзефович. – Киев : Тип. Г.Л.Фронцкевича, 1898. – 76 с.
1515400
  Губанов П.П. Тридцать метров палубы : повести / П.П. Губанов. – Москва : Военное издательство, 1980. – 183с.
1515401
  Зарудин Н.Н. Тридцать ночей на винограднике / Н.Н. Зарудин. – М, 1933. – 260с.
1515402
  Зарудин Н.Н. Тридцать ночей на винограднике / Н.Н. Зарудин. – Москва, 1976. – 318с.
1515403
  Алексин А.Г. Тридцать один день / А.Г. Алексин. – Москва, 1964. – 699с.
1515404
  Алексин А.Г. Тридцать один день / А.Г. Алексин. – Москва, 1964. – 699с.
1515405
  Камбулов Н.И. Тридцать осколков. -- (Аджимушкайская тетрадь). / Н.И. Камбулов. – М. : Военное издательство, 1966. – 424 с.
1515406
  Иванов В.А. Тридцать отважных. Очерки о новгородцах -- Героях Советского Союза. / В.А. Иванов. – Новгород, 1959. – 125с.
1515407
   Тридцать первое июня. – Москва, 1968. – 404с.
1515408
  Шевелева Е.В. Тридцать первый шаг. / Е.В. Шевелева. – М, 1980. – 47с.
1515409
  Генкель А.Г. Тридцать простейшихопытов по физиологии растений : с 47 рисунками в тексте / А. Генкель. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Э.И. Блэк, 1911. – 64 с. – Без обл.
1515410
  Рыбаков А.Н. Тридцать пятый и другие годы / А.Н. Рыбаков. – Москва : Советский писатель
1. – 1989. – 286 с.
1515411
  Рыбаков А.Н. Тридцать пятый и другие годы / А.Н. Рыбаков. – М
1. – 1989. – 378с.
1515412
  Рыбаков А.Н. Тридцать пятый и другие годы : роман / А.Н. Рыбаков. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 1. – 1990. – 352 с.
1515413
  Рыбаков А.Н. Тридцать пятый и другие годы / А.Н. Рыбаков. – М
1. – 1990. – 378с.
1515414
  Рыбаков А.Н. Тридцать пятый и другие годы / А.Н. Рыбаков. – М
1. – 1990. – 378с.
1515415
  Жаров А.А. Тридцать пять / А.А. Жаров. – Москва, 1956. – 298с.
1515416
  Лишневская А. Тридцать пять лет дружбы : Вильгкльм Котарбинский и Праховы // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2021. – № 5/6 (124) : Світ і світло Вільгельма Котарбінського. – С. 66-77. – ISSN 2222-436X
1515417
   Тридцать пять произведений из собрания Королевской академии художеств: Великобритания. (Каталог выставки). – М., 1978. – 32с.
1515418
  Черняк Тридцать пятье сентября / Черняк, И.А. Геевский. – М, 1990. – 71с.
1515419
  Фаст Г. Тридцать серебреников / Г. Фаст. – Москва, 1954. – 80 с.
1515420
  Сян-Бельгин Тридцать тополей / Сян-Бельгин. – Москва, 1974. – 102 с.
1515421
  Сян-Белгин Тридцать тополей. / Сян-Белгин. – Элиста, 1966. – 24с.
1515422
   Тридцать третья научно-техническая конференция. 28 января - 6 февраля 1970 года : Программа. – Саратов, 1970. – 59с.
1515423
  Малаховский Л.В. Тридцать три / Л.В. Малаховский. – Москва, 1990. – 63с.
1515424
  Воробьев Е.З. Тридцать три богатыря / Е.З. Воробьев. – Москва, 1977. – 192с.
1515425
   Тридцать три из 33 миллионов : [Делегаты XVII съезда ВЛКСМ : Сборник]. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 127 с. : ил.
1515426
  Ласкин Б.С. Тридцать три рассказа / Б.С. Ласкин. – М, 1969. – 223с.
1515427
  Шаталов В.И. Тридцать тысяч поединков / В.И. Шаталов. – Ашхабад, 1977. – 184с.
1515428
  Иванов Г. Тридцать часов поиска / Г. Иванов. – Минск, 1972. – 112с.
1515429
  Симонов К.М. Тридцать шестой - семьдесят первый : Стихотворения и поэмы / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература, 1972. – 494с.
1515430
  Рекемчук А.Е. Тридцать шесть и шесть : Роман / А.Е. Рекемчук. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 335с.
1515431
  Рекемчук А.Е. Тридцать шесть и шесть / А.Е. Рекемчук. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 703с.
1515432
   Тридцать шесть радостей. – Л., 1980. – 271с.
1515433
  Баранов В. Тридцята висота // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 17 січня (№ 3). – С. 5


  До 30-ліття виходу журналу "Київ"
1515434
  Підпалий В.О. Тридцяте літо : поезії / В.О. Підпалий. – Київ : Молодь, 1967. – 83 с.
1515435
  Слюсаренко А.Г. Тридцятилітня війна / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 374. – ISBN 966-642-073-2
1515436
  Ботушанський В. Тридцятирічний ювілей кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / В. Ботушанський, О. Добржанський // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – С. 6-25. – (Історія ; № 2 (52)). – ISSN 2414-9012
1515437
  Ярославський Є. Тридцятиріччя ВКП (б) і наші завдання / Є. Ярославський, 1933. – 32с.
1515438
  Кнорін В. Тридцятиріччя революції 1905 року / В. Кнорін. – К., 1935. – 40с.
1515439
  Мандрика М. Тридцять і три літа Тараса Шевченка: До 140-річчя від дня смерті Т.Шевченка і 155-річчя збірки "Три літа" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.13-16. – ISSN 0131-6788
1515440
  Сорока М. Тридцять літ у Харківському університеті... // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 4. – С. 46-47.
1515441
  Ходак І. Тридцять моментів з історії дивізії "Галичина", які варто дослідити та поширювати історикам // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 260-264. – ISBN 978-617-7196-23-4
1515442
  Ващук Г.Т. Тридцять почесних грамот / Г.Т. Ващук. – Ужгород, 1959. – 40с.
1515443
  Сенченко М. Тридцять років від часу розпаду СРСР // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (305), грудень. – С. 29-35. – ISSN 2076-9326
1515444
  Щербина Н. Тридцять років втраченої казки // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 5


  Провідні науковці Університету продовжують вести пошук методів та технологій, які дозволять мінімізувати наслідки Чорнобильського лиха і бодай для майбутніх поколінь повернути на Полісся втрачену казку. Згадуються С. Сніжко та М. Ромась.
1515445
  Чабан М.П. Тридцять років на земській службі: штрихи до портрету Надії Потапівни Кирпотенко - однієї з перших жінок-лікарів на Катеринославщині / М.П. Чабан, З.І. Шевцова, В.В. Гапонов // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 53, № 2. – С. 106-115. – ISSN 2308-2097
1515446
  Кузнєцов Е.І. Тридцять років на орбіті : до 30-річчя утворення Держ. косміч. агентства України / [Е.І. Кузнєцов]. – Київ : Спейс-Інформ, 2022. – 124 с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 123
1515447
  Олійник Б. Тридцять років подвижництва / спілкувався Максим Деркач // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 квітня (№ 16). – С. 3-5. – ISSN 2519-4429


  Минає 30 років відтоді, як було засновано ВБО "Український фонд культури".
1515448
  Шмагало Р. Тридцять років потому: інтуїтивний абстракціонізм Василя Бажая "Піано-форте IV" // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. О. Федорук ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 0130-1799
1515449
  Булганін М.О. Тридцять років Радянських збройних сил. : Доповідь на урочистому засіданні у Великому театрі в Москві 23 лютого 1948 р. / М.О. Булганін, Міністр Збройних сил СРСР, маршал Рад. союзу. – Київ : Укр. вид. політ. літ-ри, 1948. – 20 с.
1515450
  Глібовацький І. Тридцять років служіння високому мистецтву Петра Гундера // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 114-116. – ISSN 2224-0926
1515451
  Кармазіна М. Тридцять років української багатопартійності (кінець 1990 - початок 2020 рр.) / Марія Кармазіна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2020. – 87, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9543-8
1515452
  Гречуха М.С. Тридцять років Української Радянської Соціалістичної Республіки / М.С. Гречуха. – Київ, 1948. – 23с.
1515453
  Мужук Леонід Тридцять третій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 51-89. – ISSN 0869-3595
1515454
  Боронь О. Тридцять третя щорічна наукова шевченківська конференція в Нью-Йорку // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 124-125. – ISSN 0236-1477


  9 березня 2013 р. Наукове товариство ім. Шевченка в Америці (НТШ-Ф), Українська вільна академія наук (УВАН), Український науковий інститут Гарвардського університету (УНІГУ) за участі науковців Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України провели ...
1515455
   Тридцять українських поетес. – К., 1968. – 294с.
1515456
  Харченко П.А. ТриЕго / Петро Харченко; Українська академія оригінальних ідей. – Київ : Фенікс, 2008. – 420 с. – ISBN 978-966-651-579-0
1515457
  Бушняк В. Триединство культур // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 11/12. – С. 192-194. – ISSN 0131-8136
1515458
  Волкова Триединый аспект функциональной организации концепта: прошлое, настоящее и будущее / Волкова, В // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 29-41. – ISSN 2073-8528


  Статья посвящена анализу вопросов, что представляют собой концептуальные структуры, каково их сторение , свойства и функции: обсуждаются эмпирические факты, свидетельствующие , что концептуальные структуры структуры как результат прошлого и настоящего ...
1515459
  Пасічник М. Триєдина світочами // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 9 жовтня (№ 20). – С. 6-7


  Виповнилося 50 років Житомирській обласній організації НСПУ.
1515460
  Карпенко В. Триєдина сутність журналістського твору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-49. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті професійні аспекти редакторсько-журналістської майстерності розглядаються крізь призму діалектики. In the article professional aspects of the editorial-journalistic trade are examined through the prism of dialectics.
1515461
  Миропольська Є.В. Триєдина хорея у навчальних курсах "Естетика" і "Культурологія" // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 33-37
1515462
  Миропольська Є. Триєдина хорея як прасимвол синтетичних мистецтв // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 178-185. – ISSN 1997-4264
1515463
  Харченко П.А. Триєдине / П.А. Харченко. – К, 1990. – 101с.
1515464
  Вдовічен А.А. Триєдиний вектор стабілізації економіки України в умовах неконтрольованих глобальних викликів / А.А. Вдовічен, О.Г. Вдовічена // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2020. – С. 12-30. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (77/78)). – ISSN 2310-8185
1515465
  Вагилевич К. Триєдиність : Вірші / К. Вагилевич; Графіка і жудожнє оформлення В. Сергійчука. – Костопіль : Роса, 2006. – 98с.
1515466
  Бокал О.В. Триєдиність релігій (Сань-Цзяо) як основа розвитку китайської цивілізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1515467
  Бондаренко В.Л. Триєдність фінансів, кредиту та грошей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-28. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається положення про одночасність та триєдність фінансування, кредитування та грошування - трьох етапів процесу обміну.
1515468
  Малаховский К.В. Трижды вокруг света / К.В. Малаховский. – Москва : Наука, 1982. – 94 с.
1515469
  Шатаев Аслан Трижды воскресший : рассказ-быль // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 11. – С. 141-143. – ISSN 0012-6756
1515470
  Малаховский К.В. Трижды открытая земля / К.В. Малаховский. – Москва, 1967. – 72с.
1515471
  Болдырев С.Н. Трижды приговоренный : повесть о Георгие Димитрорве / С.Н. Болдырев. – Москва : Политиздат, 1968. – 416 с. : ил. – (Пламенные революционеры)
1515472
  Привалов Б.А. Трижды убитый / Б.А. Привалов. – М, 1958. – 64с.
1515473
  Роговий Ю. Тризна // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 80-81.
1515474
  Холт К. Тризна по женщине. Романы / К. Холт. – Москва, 1982. – 333с.
1515475
  Цуканов А.Н. Тризна по неудачнику. / А.Н. Цуканов. – М., 1988. – 205с.
1515476
  Зоберн О. Тризна по Яну Волкерсу : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-85. – ISSN 0130-7673
1515477
  Лебедев Е.Н. Тризна. / Е.Н. Лебедев. – Москва : Современник, 1985. – 301с.
1515478
  Меженко Ю.А. Тризначні авторські катерові таблиці прстосовані для українських бібліотек. / Ю.А. Меженко. – Х, 1932. – 65с.
1515479
  Амфитеатров А.В. Тризны : [статьи] / Александр Амфитеатров. – Москва : Скл. изд. кн. маг. Д.П. Ефимова, преемн. А.Д. Друтман, 1910. – 210, [1] с.
1515480
  Овчаренко Е. Тризуб - герб твоєї держави // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 11
1515481
  Кущинський А. Тризуб - державний герб україни і тризуб - символічна емблема // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 3 (21), липень-вересень. – С. 31-36
1515482
  Болотенюк С. Тризуб - символ світогляду українців / С. Болотенюк, П. Харченко // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 4-12
1515483
  Чорна С. Тризуб - символ суверенної держави і нашої свободи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 19 лютого (№ 33)
1515484
  Сокульський А.Л. Тризуб – княжий клич Рюриковичів і герб Київської Русі: виникнення, еволюція, значення // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 99-101. – ISSN 2218-4805
1515485
  Косовський В. Тризуб / Володимир Косовський, Андрій Кравець-Кравченко, Євген Чередниченко ; [ упоряд. В. Шевченко ]. – Київ : Факт, 2008. – 328 с. – ISBN 978-966-359-309-8
1515486
  Яхно О. Тризуб для Романа Шухевича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 40)
1515487
  Шумило С. Тризуб з хрестом: 100 років боротьби за право на існування // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Всеукраїн. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2018. – № 5 (143), вересень - жовтень. – C. 148-161
1515488
  Гамольський Л.В. Тризуб і "зірка" Давида / Л.В. Гамольський. – Дніпропетровськ, 1975. – 191с.
1515489
  Гамольський Л.В. Тризуб і "зірка" Давида / Л.В. Гамольський. – Вид. 2-е, доп. – Дніпропетровськ, 1977. – 222с.
1515490
  Карнаух А.Л. Тризуб как знак Великой богини Киевской Руси / Карнаух Андрей Леонидович. – Днепропетровск : Академия истории, 2014. – 61, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 58-60. – ISBN 978-966-2286-05-2
1515491
  Антонюк Я. Тризуб над півостровом: ОУН у Криму / Я. Антонюк, С. Громенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 24-31 жовтня (№ 39). – С. 15


  Якщо хочеш здивувати — вдайся до парадоксу: гарячий сніг, холодна війна, бандерівці у Криму... - вибір чималий. І йдеться не про сучасних "бендерівців", якими так старанно сепаратисти лякали кримських обивателів, а про справжніх членів революційної ...
1515492
  Хоменко О. Тризуб як ймовірність і константа // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 2 листопада (№ 22)
1515493
  Верховський В. Тризуб, тамга чи грифон? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 30 червня (№ 26). – С. 1, 3


  Роздуми стосовно кримської геральдики.
1515494
  Костенко Н. Триіктовий дольник Володимира Свідзинського // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 76-78. – ISBN 978-966-489-191-9
1515495
  Костенко Н. Триіктовий дольник говірного інтонаційного типу на помежів"ї 1920-х - 1930-х рр. (Володимир Свідзинський, Євген Плужник) // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 75-76. – ISBN 978-966-489-191-9
1515496
  Костенко Н. Триіктовий дольник Євгена Плужника // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 89. – ISBN 978-966-489-191-9
1515497
  Бросаліна О. Триіктовий дольник Ігоря Качуровського // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 70-75. – ISBN 978-966-489-191-9
1515498
  Бросаліна О. Триіктовий дольник Максима Рильського // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 64-66. – ISBN 978-966-489-191-9
1515499
  Бросаліна О. Триіктовий дольник Михайла Драй-Хмари // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 55-58. – ISBN 978-966-489-191-9
1515500
  Бросаліна О. Триіктовий дольник Михайла Ореста // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 66-70. – ISBN 978-966-489-191-9
1515501
  Костенко Н. Триіктовий дольник Павла Филиповича // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 58-63. – ISBN 978-966-489-191-9
1515502
  Костенко Н. Триіктовий дольник у ліриці Бориса Олійника // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 117-120. – ISBN 978-966-489-191-9
1515503
  Бросаліна О. Триіктовий дольник у поезії неокласиків // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 50-54. – ISBN 978-966-489-191-9
1515504
  Костенко Н. Триіктовий дольник у поезії української діаспори // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 121-123. – ISBN 978-966-489-191-9
1515505
  Кобринский А.М. Трикая = Trikaya : (I, II, III) / Александр Кобринский. – Беэр-Яков : НАХАШ, 2014. – 190, [2] с. : портр., ил., табл. – На обл. и на авантит.: I. В одном из дней (стихотворения). II. Ассоциативно-математическая поэзия (философско-лингвистическое эссе). III. Зазеркалье флоберовского мышления (монография). – Библиогр.: с. 182-187. – ISBN 978-965-90667-8-0
1515506
  Нестеров О.В. Трикластерна мікроскопічна модель опису властивостей легких атомних ядер : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Нестеров Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
1515507
  Титаренко О. Триколірна перемога Фійона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 листопада (№ 217). – С. 10


  Франція. На праймеріз республіканці обрали кандидатом у президенти консерватора-ультраліберала з російським присмаком.
1515508
  Калинчук Д. Триколор зі свастикою // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 13 (178). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Тавруючи визвольні рухи Литви, Естонії, України за "колабораціонізм" у Кремлі воліють забути, що в 40-х роках XX століття колишні білогвардійці масово опинялися в лавах СС та Вермахту.
1515509
  Солонський А.Я. Триколос / А.Я. Солонський. – Дніпропетровськ, 1976. – 63с.
1515510
  Кульчицький С. Трикольоровий виклик людству // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 вересня (№ 167). – С. 4


  Уперше за 73 роки Путін перекреслив принципи Атлантичної хартії, що гарантувала створення повоєнного світопорядку на базі недоторканності території, відмови від використання сили в міжнародних відносинах і створення системи колективної безпеки. Так ...
1515511
  Кульчицький С. Трикольоровий виклик людству // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 вересня (№ 169/170). – С. 7


  Українці і росіяни перед трикольоровим викликом
1515512
  Пришляк О.О. Трикольоровий граф потоку Морса на компактній поверхні з межею / О.О. Пришляк, А.А. Прус // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 22, № 2. – С. 250-261. – ISSN 1562-3076
1515513
  Аль-Оста А С. Трикомпонентна модель експортної діяльності підприємства // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 1. – С. 231-220. – ISSN 2218-4511
1515514
  Гребінник Василь Анатолійович Трикомпонентна модель подання знань для проектування інтелектуальних агентів та експертних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Гребінник В.А.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1515515
  Качкевич Ю. Трикомпонентні іменникові перелічення у творі Філострата "Життя Аполлонія Тіанського" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 206-212. – ISSN 2078-340X


  Статтю присвячено дослідженню трикомпонентних іменникових перелічень у творі Філострата “Життя Аполлонія Тіанського”. Розглянуто лексико-семантичні та граматичні особливості іменників, які формують перелічувальні ряди, способи зв’язку між їхніми ...
1515516
  Жуков С.А. Трикоординатний секвентний радіолокатор // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 312-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У статті розглядається питання захисту сенквентних РЛС від пасивних перешкод від землі і пропонується нове науково-технічне рішення для побудови трикоординатного секвентного радіолокатора, який забезпечує виявлення і вимірювання трьох координат цілей ...
1515517
  Шкуратов О.І. Трикотажна промисловість України в семирічці / О.І. Шкуратов. – К., 1959. – 33с.
1515518
  Царук В.В. Трикотажні вироби ручної та машинної в"язки / В.В. Царук. – 2-ге вид., із змін. – К., 1987. – 171с.
1515519
  Задорожний М.П. Трикрати / М.П. Задорожний, П.С. Скавронський // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 9 (175). – С. 47-48 : фото
1515520
  Страхов Є.М. Трикроковий метод для задачі багатовимірної оптимізації / Є.М. Страхов, Т.А. Яровий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 121-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1515521
  Гончар І. Трикстеріада в українській літературі: структура образу трикстера у поемі І.Я. Франка "Лис Микита" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 80-82. – ISBN 966-594-298-0
1515522
  Гончар І.І. Трикстеріада як проблема українського авангардизму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 111-115. – ISBN 966-8188-10-1
1515523
  Кушнір І.А. Трикутна піраміда у задачах / І.А. Кушнір. – К., 1994. – 112с.
1515524
  Аларкон П.А. Трикутний капелюх : вірогідна історія про подію, співану в романсах і описану тут без жодних прикрас / П.А. Аларкон ; пер. з іспанської. – Київ : ДЛВ, 1958. – 80 с.
1515525
  Аларкон П.А. Трикутний капелюх : повісті та оповідання / П.А. Аларкон ; з іспанськ. перекл. Ж. Конєва. – Київ : Дніпро, 1983. – 176 с.
1515526
  Маринович М. Трикутник взаємопомічної любові // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Липень - Серпень (число 7/8). – С. 31-38


  Збірка "Євген Сверстюк - Валерія Андрієвська: Листування".
1515527
  Гаврилюк Ю. Трикутник вогню і смерті // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2018. – 22 липня (№ 29)


  1941 рік на Підляшші.
1515528
  Гольник О. Трикутник Володимира Єшкілєва: містико-езотерична стратегія роману "Усі кути трикутника" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 54-59. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1515529
  Сірук М. Трикутник Гутерреша // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 грудня (№ 228). – С. 3


  Завдання нового генсека ООН полягатиме в тому, щоб працювати над зміцненням міжнародного права.
1515530
  Кушнір І.А. Трикутник і тетраедр у задачах / І.А. Кушнір. – К., 1991. – 208с.
1515531
  Бовуа Д. Трикутник Правобережжя: царат, шляхта і народ. 1793-1914 рр. / Даніель Бовуа ; [пер. з фр. З.П. Борисюк]. – Київ : Кліо, 2020. – 870, [2] с. – Покажч. імен : с. 837-868. - Виданл за ініціативи, фін. і творчої підтримки І.Є. Кавича, голови ГО "Підгірці-Шолом". – Бібліогр.: с. 810-836 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7755-15-8
1515532
  Говорун К. Трикутник рівноваги. Про партнерство церкви, суспільства і держави і ускладнення політичної картини в цілому // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 4


  "Після Майдану церковно-політичні відносини в Україні з двовимірних стали тривимірними. Якщо раніше це була сувора візантійська бінарність "церква-держава", то тепер це вже більш інтригуючий трикутник "церква-суспільство-держава". Як будь-який перехід ...
1515533
  Кушнір І.А. Трикутник у задачах / І.А. Кушнір. – К., 1994. – 104с.
1515534
  Мазурок О.О. Трикутні числа / О.О. Мазурок, М.В. Шмигевський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 6-9
1515535
  Зайцев А.К. Трилатерация : производственное (практическое) издание / А.К. Зайцев; ред.: Л.Г. Иванова, Е.А. Евтеева. – Москва : Недра, 1989. – 216 с. – ISBN 5-247-01091-4
1515536
  Шнирков О.І. Трилема європейської інтеграційної моделі для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 23-24
1515537
  Шаров О. Трилема стратегічного вибору України в умовах економічної глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 3). – С. 261-275. – ISSN 1684-906Х
1515538
  Кулик Н. Трилер довжиною в життя // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 20 грудня (№ 49)
1515539
  Охріменко А.С. Трилер як тип тексту: теоретичний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 394-401
1515540
  Гусаков А.А. и др. Трилисник / А.А. и др. Гусаков. – Петрозаводск, 1980. – 78с.
1515541
  Біливода П.М. Трилисник / Петро Біливода, Микола Будлянський, Петро Селецький. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 106 с. – (Перша книжка поета)
1515542
   Трилистник. – К., 1971. – 80с.
1515543
   Трилистник. – М., 1971. – 274с.
1515544
  Сидоренко Н.Н. Трилистник / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1980. – 239с.
1515545
  Шаповал М. Триліси / М. Шаповал. – Київ, 1981. – 192с.
1515546
   Триллер = Thriller: stories to keep you up all night / Дж. Роллинс [и др.] ; [под ред. Дж. Патерсона ; пер. с англ. Т. Матюхина]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2011. – 650, [3] с. – Пер. изд.: Thriller: stories to keep you up all night / ed.: James Patterson. 2006. – (Книга-загадка. Книга-бестселлер). – ISBN 978-5-699-52099-2


  Содерж.: Новая личность Джеймса Пенни / Ли Чайлд ; Операция "Северный лес" / Дж. Гриппандо ; Эпитафия / Дж. А. Конрат ; Лицо в окне / Х. Грем; Эмпатия / Дж. Сигел ; Влюбленный Ковальски / Дж. Роллинс ; Охота за Дмитрием / Г. Линдс ; Похищение / М. и Д. ...
1515547
  Булгаков М. Триллионер : проза: микрорассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 5. – С. 167-169. – ISSN 0131-2332


  Отдельно изданная часть рассказа "Столица в блокноте". Дата публикации выставлена по дате "материнского" рассказа, т.к. представленная часть в лице "Триллионера" логически выделенна в види мини-главы, а не является произвольно изъятым куском текста
1515548
  Елкин Е.А. Трилобиты (дехенеллиды) и стратиграфия нижнего и среднего девона Юга Западной Сибири / Е.А. Елкин; Отв ред. Максимова З.А. – Москва : Наука, 1968. – 156с.
1515549
  Петрунина З.Е. Трилобиты и биостратиграфия тремадока западной части Саяно-Алтайской горной области : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Петрунина З.Е.; АН Каз.ССР. Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. – Алма-Ата, 1966. – 30л.
1515550
  Репина Л.Н. Трилобиты нижнего кембрия Юга Сибири (надсемейство Redlichioidea) : Отв. ред. Суворова Н.П. / Л.Н. Репина. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1966. – 204с.
1515551
  Соловьев И.А. Трилобиты семейства paradoxidae и их значение для стратиграфии кембрийских отложений. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.09 / Соловьев И.А.; МВ и ССО СССР. Лен. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1980. – 22л.
1515552
  Соловьев И.А. Трилобиты семейства и их значение для стратиграфии кембрийских отложений : Автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.09 / Соловьев И.А. ; МВ и ССО СССР , Ленинград. горный ин-т. – Ленинград, 1980. – 22 с.
1515553
  Максимова З.А. Трилобиты среднего и верхнего девона Урала и Северных Мугоджар : Автореф... канд. геол .минер.наук: / Максимова З. А.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 22 с.
1515554
  Ергалиев Г.Х. Трилобиты среднего и верхнего кембрия Малого Каратау : монография / Г.Х. Ергалиев; Отв. ред. Соколов Б.С., Покровская И.В. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 211с.
1515555
  Балашова Е.А. Трилобиты среднего и верхнего ордовика и нижнего силура Восточного Таймыра : монография / Е.А. Балашова. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1960. – 114с. – Библиогр.: с.92-94
1515556
  Левицкий Е.С. Трилобиты среднего ордовика северо-запада Горного Алтая и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Левицкий Е. С.; Моск. геол. развед. ин-т. – М., 1963. – 23л.
1515557
  Вебер В.Н. Трилобиты Туркестана / В.Н. Вебер; Н.К.Т.П.-С.С.С.Р. Всесоюзное геолого-разведочное обьединение. – Москва-Ленинград, 1932. – 157с. – с 4 таблицами
1515558
  Сухово-Кобылина Трилогия : Свадьба Кречинского : Дело : Смерть Тарелкина / Сухово-Кобылина; А.В Сухово-Кобылин. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1938. – 199 с. : 1 л. портр.
1515559
  Марцинкявичюс Ю. Трилогия / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1987. – 257 с.
1515560
  Свириденко С. Трилогия "Кольцо Нибелунга" Рихарда Вагнера : общедоступный очерк / С. Свириденко [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. А. Бенке, 1907. – 76 с.
1515561
  Хрусталева Н.А. Трилогия "Лунатики" в творчестве Германа Броха / Н.А. Хрусталева. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1991. – 172 с.
1515562
  Борозма Н.Я. Трилогия "Первый удар" как утверждение Андре Стиля на позициях социалистического реализма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Борозма Н.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 24 с.
1515563
  Борозна Н.Я. Трилогия "Первый удар" как утверждение Андре Стиля на позициях социалистического реализма : Автореф... канд. филол.наук: / Борозна Н.Я.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1968. – 24л.
1515564
  Борозна Н.Я. Трилогия "Первый удар" как утверждение Андре Стиля на позициях социалистического реализма : Дис... канд. филос.наук: / Борозна Н.Я.; КГУ. – К., 1968. – 319л. – Бібліогр.:л.1-37
1515565
  Смирнова Г.М. Трилогия А.Н. Толстого "Хождение по мукам" / Г.М. Смирнова. – Л., 1969. – 120с.
1515566
  Смирнова Г.М. Трилогия А.Н. Толстого "Хождение по мукам" / Г.М. Смирнова. – Л., 1976. – 96с.
1515567
  Баранов В.И. Трилогия А.Н.Толстого "Хождение по мукам" : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2101 "Рус. яз. и лит."] / В.И. Баранов. – Москва : Высшая школа, 1984. – 79 с.
1515568
  Кенигсберг М.И. Трилогия Александра Гончара "Знаменосцы" : Автореф... канд. филол.наук: / Кенигсберг М.И.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1954. – 16л.
1515569
  Круть Ю.З. Трилогия Владимира Минача "Генерация" и пути развития послевоенной словацкой прозы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Круть Ю.З. ; АН УССР , Ин-т лит-ры. – Киев, 1967. – 17 с.
1515570
  Синенко В.С. Трилогия К. Симонова "Живые и мертвые" / В.С. Синенко. – Уфа, 1986. – 163с.
1515571
  Тузова Л.А. Трилогия К.А.Федина "Первые радости", "Необыкновенное лето" и "Костер". (Жанр, сюжет, мастерство психол. анализа) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Тузова Л.А. ; Каз. гос. пед. ин-т. – Фрунзе, 1969. – 23 c. – Бібліогр. : с. 23
1515572
  Старков А.Н. Трилогия Константина Федина / А.Н. Старков. – Москва, 1989. – 191с.
1515573
  Чуприна И.В. Трилогия Л.Толстого "Детство", "Отрочество" и "Юность". / И.В. Чуприна. – Саратов, 1961. – 192с.
1515574
  Пискунов В.М. Трилогия М. Стельмаха / В.М. Пискунов. – Москва, 1966. – 112с.
1515575
  Файнгелеринт Д.М. Трилогия Марии Пуймановой "Люди на перепутьи", "Игра с огнем" и "Жизнь против смерти". : Автореф... канд. филолог.наук: / Файнгелеринт Д.М.; Лит. ин-т им. А.М.Горького. при Союзе сов. писателей. – М., 1955. – 20л.
1515576
  Боборыкин В.Г. Трилогия Н. Погодина о Ленине / В.Г. Боборыкин. – Москва : Советский писатель, 1962. – 199 с.
1515577
  Зайцев Н.В. Трилогия Н.Погодина о В.И.Ленине / Н.В. Зайцев. – Л., 1960. – 48 с.
1515578
  Фролова Т.Д. Трилогия Н.Погодина о В.И.Ленине. / Т.Д. Фролова. – Махачкала, 1963. – 32 с.
1515579
  Диев В.А. Трилогия Н.Погодина о Ленине / В.А. Диев. – М. : Художественная литература, 1965. – 150 с.
1515580
   Трилогия о Максиме. – М., 1981. – 383с.
1515581
  Реньи А.А. Трилогия о математике / А.А. Реньи. – Москва, 1980. – 376с.
1515582
  Бээкман Эмэ Трилогия о Мирьям : романы / Эмэ Бээкман; пер. с эст. – Москва : Известия, 1977. – 655 с.
1515583
  Бээкман Эмэ Трилогия о Мирьям : романы / Эмэ Бээкман; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1985. – 382 с.
1515584
  Мартыненко О.П. Трилогия О.Д.Форш "Радищев" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мартыненко О.П. ; ЛГУ. – Ленинград, 1966. – 19 с.
1515585
  Анастасьев А.Н. Трилогия Погодина о Ленине на сцене / Анастасьев А.Н. – Москва : Наука, 1964. – 72 с. : ил.
1515586
  Шамбинаго С.К. Трилогия романтизма (Н.В. Гоголь) : [Портр. Н.В. Гоголя - меццотинто с грав. Рундальцова, (по итал. дагерротипу) / С. Шамбинаго. – Москва, 1911. – 159 с., 1 л. портр.(фронт.)


  Содержание: Романтизм символический (Гогоь и Гойя); Романтизм античный (Изображение любви у Гоголя); Романтизм политический (Гоголь и Рим) Ил.: Рундальцов, Михаил Викторович (1871-1935)
1515587
  Костяков В. Трилогия Уильяма Фолкнера / В. Костяков ; под ред. М.Н. Бобровой. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1969. – 104 с.
1515588
  Бодрова М.Л. Трилогия Фридрига Шиллера "Валенштейн" : Автореф... канд. филол.наук: / Бодрова М. Л.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1968. – 10л.
1515589
  Заманский Л.А. Трилогия Эдуарда Багрицкого "Последняя ночь" : учеб. пособ. : (проблематика и поэтика) : Багрицкий Эдуард Георгиевич, о нем / Л.А. Заманский ; М-во просвещения РСФСР, Челябинский гос. пед. ин-т. – Челябинск : [Челябинский пед. ин-т], 1974. – 101 с. – Библиогр.: с. 99-100 (32 назв.)
1515590
  Манченко О.Г. Трилогия Юрия Смолича "Дитинство", "Наші тайни", "Вісімнадцятилітні" : Автореф... канд. филол.наук: / Манченко О.Г.; Киев. гос. пед. им-н им. А.М.Горького. – К., 1966. – 20л.
1515591
  Козлова О.В. Трилогия Я.Коласа ("В полесской глуши", "В глуби Плесья", "На перепутье") : Автореф. дис. ... канд.филол. наук: / Козлова О.В.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1953. – 16 с.
1515592
  Бээкман Эмэ Трилогия. Маленькие люди / Эмэ Бээкман; авториз. пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Художественная литература, 1976. – 575 с.
1515593
  Сухово-Кобылин Трилогия. Свадьба Кречинского / Сухово-Кобылин. – Москва, 1966. – 383с.
1515594
  Сухово-Кобылин Трилогия. Свадьба Кречинского. / Сухово-Кобылин. – М, 1955. – 276с.
1515595
  Сухово-Кобылин Трилогия. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина. / Сухово-Кобылин. – М-Л, 1927. – 560с.
1515596
  Сухово-Кобылин В А. Трилогия. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина. / В А. Сухово-Кобылин, . – М-л, 1949. – 224с.
1515597
  Романенко Я.А. Трилогія "Володар перснів": історичне підгрунтя легенди // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 629-638
1515598
  Бойко Н. Трилогія "Заметіль" Романа Купчинського: чужий та інший серед своїх // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11/12 (776/777), листопад - грудень. – С. 55-60
1515599
  Мазуркевич О.Р. Трилогія високих рубежів / О.Р. Мазуркевич. – К, 1982. – 152с.
1515600
  Сайковська О. Трилогія про "ніщо" Мілана Асадурова як фантастика постмодернізму // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 144-150. – ISSN 2307-2261
1515601
  Зайчук О. Трилогія професора А. О. Селіванова [рецензія] / О. Зайчук, Н. Оніщенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 291-293. – ISSN 1026-9932
1515602
  Стюнкель Т.Б. Трилонометрический метод определения жестскости воды. : Автореф... Канд.хим.наук: / Стюнкель Т.Б.; МВО СССР.Уральск.политехн.ин-т. – Свердловск, 1952. – 12 с.
1515603
  Дюморье Д. Трильби : роман / Джордж Дюморье ; пер. с пнгл. Т.И. Лещенко-Сухомлиной. – Москва : Государственной изжательство художественной литературц, 1960. – 334 с.
1515604
  Дюморье Д. Трильби / Д. Дюморье. – М., 1993. – 381с.
1515605
   Тримає час незламане перо : (до ювілею невтомного дослідника духовних скарбів М.К. Дмитренка) / Дяченко-Король, Т. Гнаткович, Л. Повх, М. Белей, С. Готько, Н. Іванчо, Я. Корінь, О. Опачко, М. Федорка // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 5 (128). – С. 58-60
1515606
  Грабчук Г. Тримаймося завжди разом! // Київський університет. – Київ, 2015. – Грудень (№ 16). – С. 3


  Для всіх природничих факультетів Університету, що здійснювали набір абітурієнтів за напрямом «фізика», вступна кампанія 2015 р. була особливо непростою. Адже загальна кількість випускників шкіл, що складали ЗНО з фізики, виявилася меншою, ніж кількість ...
1515607
   Тримайся "Тесла"! // Світ. – Київ, 2020. – Січень (№ 3/4). – С. 2


  На базі НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського відкрили RnD-центр (Research&Development) із сучасним програмним забезпеченням. Там студенти розроблятимуть нові моделі електробайків та електрокарів.
1515608
  Богданович Лілія Тримайте у теплі голову й ноги / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 35 : фото
1515609
  Сарнавський О. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців як вид покарання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 446-451. – ISSN 1026-9932
1515610
  Танасевич О. Тримання під вартою не дорівнює позбавленню волі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 1-21 січня (№ 1/2). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1515611
  Ігнатюк І. Тримання під вартою особи у період від закінчення досудового розслідування до початку підготовчого судового засідання / І. Ігнатюк, О. Комарницька // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 49-59


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1515612
  Даль А.Л. Тримання під вартою як запобіжний захід у кримінальному провадженні = Detention as a measure of restraint in criminal procedure : монографія / Даль Адам Лаврентійович, Абламський Сергій Євгенович ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.О. Юхна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС ; Панов, 2017. – 237, [1] с. – Присвячується 100-річчю початку підготовки охоронців правопорядку у Харкові (1917-2017 рр.). - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 208-237 та в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотечка слідчого і детектива: учасники кримінального провадження" = Series "The investigator and detective"s library: paticipants of criminal procedure). – ISBN 978-617-7474-67-7
1515613
  Бабаков С. Тримата и вьжето : повесть / Бабаков С. – София : Народная младеж, 1962. – 106 с.
1515614
  Яремчук Андрій Тримати хвилю : відчуття своєї національної приналежності в українців поглиблюється // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 1. – ISSN 0868-9644
1515615
  Павличко Я. Тримаючись пальців Божої руки : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 162-170. – ISSN 0208-0710
1515616
  Суворов Б.В. Тримеллитовая кислота и полимеры на ее основе. / Б.В. Суворов. – Алма-Ата, 1975. – 288с.
1515617
   Триметазидин в практике семейного врача: единичный взгляд на проблему / К.В. Вовк, О.В. Сокруто, Е.Я. Николенко, М.В. Мартыненко, Е.Е. Николенко, А.С. Кратенко, В.П. Кандыба, Л.В. Ларичева, Н.К. Александрова, Л.В. Беляева, Л.В. Беляева // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2018. – Т. 3, № 2 (11). – C. 49-54. – ISSN 2415-3060
1515618
  Григорян Миша Шмавонович Триметаллилборан в аллилбор-ацетиленовой конденсации : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Григорян Миша Шмавонович; АН СССР. Ин- орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1973. – 22л.
1515619
  Журавель К.Ф. Триметилсилілгалогени в реакціях гетероциклізації: квантово-хімічне дослідження / К.Ф. Журавель, О.Б. Роженко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 116
1515620
  Остапчук Є.М. Триметилсилілхлорид в реакції Біджинеллі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Остапчук Євген Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1515621
  Остапчук Є.М. Триметилсилілхлорид в реакції Біджинеллі : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Остапчук Євген Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 201 л. – Додаток: л. 165-201. – Бібліогр.: л. 125-164
1515622
  Наумчик В.С. Триметилсилілхлорид в реакції Фрідлендера : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Наумчик Василь Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 102 л. – Бібліогр.: л. 87-102
1515623
  Наумчик В.С. Триметилсилілхлорид в реакції Фрідлендера : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Наумчик Василь Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1515624
  Рябухін С.В. Триметилхлорсилан - перспективний конденсуючий реагент в реакціях за участю карбонільних сполук : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Рябухін С.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 265л. + Додатки: л.199-265. – Бібліогр.: л.167-198
1515625
  Рябухін С.В. Триметилхлорсилан - перспективний конденсуючий реагент в реакціях за участю карбонільних сполук : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. хімічн. наук : спец. 02.00.03 - Органічна хімія / Рябухін С. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1515626
  Мушкетик Л.Г. Тримовний словник з лінгвістичної термінології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 429-431. – ISSN 2075-437X


  Продовження назви: Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології / К. Адягаші, О. Паламарчук, О. Снитко, Г. Стрельчук, Г. Балаж, Н. Білик, М. Шевченко. . - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. - 521 ...
1515627
  Ільїн В.В. Тримурті // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 69. – ISBN 966-316-069-1
1515628
   Тринадесет века България : Историческа библиография. – София, 1980. – 401с.
1515629
  Богданов И. Тринадесет века бьлгарска литература / И.Богданов. – София : Наука и искуствво
Ч. 1 : Стара бьлгарска литература. Литература на вьзраждането 681-1878. – 1983. – 439 с.
1515630
   Тринадесет века в мир и бран. – София
Т. 1. – 1978. – 212 с.
1515631
  Беркеши А. Тринадесетият агент / А. Беркеши ; Преведе от унгарски Катя Каменова. – София : Воениздат, 1974. – 303 с. – (Героика и приключения)
1515632
   Тринадцатая Всесоюзная конференция по теории пластин и оболочек. – Таллин
1. – 1983. – 210 с.
1515633
   Тринадцатая Всесоюзная конференция по теории пластин и оболочек. – Таллин
2. – 1983. – 136 с.
1515634
   Тринадцатая Всесоюзная пушкинская конференция. 6-8 июня 1961 года. – Л., 1961. – 12 с.
1515635
   Тринадцатая выставка московских художников: книги : каталог. – Москва : Советский художник, 1979. – 143 с.
1515636
  Самчук И.А. Тринадцатая гвардейская / И.А. Самчук. – 2-е изд. доп. – М, 1971. – 280с.
1515637
  Лепин И.З. Тринадцатая группа / И.З. Лепин. – Пермь, 1980. – 286с.
1515638
  Конюхов Г.А. Тринадцатая конференция РКП / Г.А. Конюхов. – М, 1951. – 68с.
1515639
  Конюхов А Г. Тринадцатая конференция РКП / А Г. Конюхов. – М, 1956. – 72с.
1515640
   Тринадцатая научная конференция "Общество и государство в Китае" : тезисы и доклады. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1982. – 241 с.
1515641
   Тринадцатая научная конференция "Общество и государство в Китае" : тезисы и доклады. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1982. – 241 с.
1515642
   Тринадцатая научная конференция "Общество и государство в Китае" : тезисы и доклады. – Москва : Наука
Ч. 3. – 1982. – 241 с.
1515643
   Тринадцатая научно-техническая конференция, май 1963 года : Тезисы докл. – Москва, 1963. – 140с.
1515644
  Бораненков Н.Е. Тринадцатая рота / Н.Е. Бораненков. – М.
кн.1. – 1974. – 423с.
1515645
  Рампа Тринадцатая свеча = The thirteenth candle. My visit to venus : Мой визит на Венеру / Рампа, Лобсанг; Пер. с англ. Т.Титова, В.Трилис, О.Снитко и др. – Київ : Софія, 1997. – 256с. – ISBN 5-220-00049-7
1515646
  Сеттерфилд Д. Тринадцатая сказка : роман / Диана Сеттерфилд ; [пер. с англ. В. Дорогокупли]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2011. – 445, [3] с. – (Прочесть обязательно!). – ISBN 978-5-389-01188-5
1515647
  Варжапетян В.В. Тринадцатая страсть / В.В. Варжапетян. – Москва, 1988. – 366с.
1515648
  Холопов Г.К. Тринадцатый / Г.К. Холопов. – Москва, 1958. – 48с.
1515649
  Вибе Ф.И. Тринадцатый вариант / Ф.И. Вибе. – Свердловск, 1968. – 40с.
1515650
   Тринадцатый всемирный конгресс по птицеводству. – К., 1966. – 632с.
1515651
  Лоскутов М.П. Тринадцатый караван / М.П. Лоскутов. – Москва, 1958. – 285с.
1515652
  Лоскутов М.П. Тринадцатый караван / М.П. Лоскутов. – Москва, 1971. – 222 с.
1515653
  Лоскутов М.П. Тринадцатый караван / М.П. Лоскутов. – Москва, 1984. – 286с.
1515654
  Малышев А.А. Тринадцатый кордон : роман / А.А. Малышев. – Москва : Советский писатель, 1971. – 240 с.
1515655
   Тринадцатый Ленинградский семинар по космофизике : материалы семинара. – Ленинград : Издательство ФТИ АН СССР, 1983. – 203 с.
1515656
  Воробьев Е.З. Тринадцатый лыжник / Е.З. Воробьев. – Москва, 1983. – 32с.
1515657
   Тринадцатый Международный конгресс ио истории науки СССР, Москва, 18-24 августа 1971. Материалы по истории химии и биологии. – Москва, 1971. – 64с.
1515658
   Тринадцатый Международный конгресс ио истории науки СССР, Москва, 18-24 августа 1971. Сборник секционных тезисов (Дополнения). – Москва, 1971. – 72с.
1515659
   Тринадцатый Международный конгресс по истории науки. История античной науки и техники. – Москва
Секция № 3. – 1971. – 24с.
1515660
   Тринадцатый Международный конгресс по истории науки. История биологических наук (включая теоретические основы медицины). – Москва
Секция № 9. – 1971. – 136с.
1515661
   Тринадцатый Международный конгресс по истории науки. История средневековой науки и техники. – Москва
Секция № 4. – 1971. – 40с.
1515662
   Тринадцатый Международный конгресс по истории науки. Подсекция. История и перспективы развития системного подхода и общей теории систем. – Москва
Секция № 1. – 1971. – 52с.
1515663
  Балабин С.П. Тринадцатый пикет : повести / Станислав Балабин ; [худож. С. Черкасов]. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1980. – 304 с. : ил.
1515664
  Искандер Фазиль Тринадцатый подвиг Геракла / Искандер Фазиль. – Москва, 1966. – 137 с.
1515665
   Тринадцатый праздник песни в Сочи. – Краснодар, 1972. – 142с.
1515666
  Абдуллин А.Х. Тринадцатый председатель : драма в 2 ч. / Азат Абдуллин. – Москва : Искусство, 1981. – 64 с. : портр. – (Сегодня на сцене)
1515667
  Абдуллин А.Х. Тринадцатый председатель : пьесы / Азат Абдуллин ; [худож. А. Рюдстедт]. – Москва : Советский писатель, 1991. – 170, [2] с : ил.
1515668
  Абдуллин А.Х. Тринадцатый председатель. Последний патриарх : [пьесы] / Азат Абдуллин. – Москва : Искусство, 1986. – 119 с. – (Сегодня на сцене)
1515669
  Смирнов В. Тринадцатый рейс / В. Смирнов. – М., 1968. – 288с.
1515670
  Тарутин О.А. Тринадцатый сезон / О.А. Тарутин. – Л., 1989. – 315с.
1515671
   Тринадцатый стул. – Ташкент, 1986. – 206с.
1515672
  Корогодский О. Тринадцатый съезд РКП / О. Корогодский. – [Москва] : Госполитиздат, 1949. – 72 с. – (Съезды и конференции ВКП(б))
1515673
  Корогодский О. Тринадцатый съезд РКП / О. Корогодский. – М, 1950. – 72с.
1515674
  Колесников А.К. Тринадцатый съезд РКП(б) / А.К. Колесников. – Москва, 1956. – 87с.
1515675
   Тринадцатый съезд РКП(б). Май 1924 года. – Москва, 1963. – 884с.
1515676
   Тринадцатый съезд Российской Коммунистической партии (большевиков). 23-31 мая 1924 г.. – Москва, 1924. – 765с.
1515677
  Якубовский А.П. Тринадцатый хозяин / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1971. – 158с.
1515678
  Кычаков И.С. Тринадцать / И.С. Кычаков. – М., 1971. – 127с.
1515679
  Ошанин Л.И. Тринадцать баллад / Л.И. Ошанин. – М, 1987. – 31с.
1515680
  Крылов И.А. Тринадцать басен / И.А. Крылов. – Л., 1972. – 36с.
1515681
  Василев В. Тринадцать веков Болгарии / В. Василев. – София : Пресс, 1981. – 126, [2] с.
1515682
  Сычевский В.П. Тринадцать градусов к востоку от Гринвича. / В.П. Сычевский. – К., 1983. – 432с.
1515683
  Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии : Хрестоматия с комментариями по курсу "Введение в психологию" / Е.Е. Соколова. – 3-е изд. – Москва : Смысл, 1997. – 653с. – (Психология для студента). – ISBN 5-89357-007-3
1515684
  Кузнецова Л.И. Тринадцать загадок неба / Л.И. Кузнецова. – Москва : Советская Россия, 1967. – 168 с.
1515685
  Дряхлова Валентина Тринадцать источников Карловых Вар // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 32-35
1515686
  Васильев В.В. Тринадцать лекций по основам вариационного исчисления / В.В. Васильев. – Иркутск, 1989. – 103с.
1515687
  Баруздин С.А. Тринадцать лет : повести и рассказы : для сред. возраста / С.А. Баруздин ; предисл. М. Прилежаевой ; ил. Л. Дурасов. – Москва : Детская литература, 1968. – 270 с. : ил.


  Содерж.: Повести: Новые дворики; Только не завтра; Первое апреля - один день весны; Какое оно, море?; Рассказы; Лето, очень плохое лето; Тринадцать лет; Лесной рассказ; Ее зовут Елкой; Верить и помнить; Из книги "Повести о женщинах".
1515688
  Березюк Н.М. Тринадцать лет без университета. Под дамокловым мечом реформ / Н.М. Березюк, Г И. Левченко, Р.П. Чигринова // Библиотека Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина за 200 лет (1805-2005) / Н.М. Березюк, И.Г. Левченко, Р.П. Чигринова. – Харьков : Тимченко А.Н., 2006. – С. 79-112. – ISBN 966-8661-15-X


  28-31 декабря 1925 г. в Киеве в помещении Всенародной библиотеки, которая выступила координатором деятельности библиотек, состоялась Первая конференция научных библиотек. С докладом "Организация сети научных библиотек и ближайшие задачи в их работе" ...
1515689
  Плисецкая М.М. Тринадцать лет спустя : сердитые заметки в тринадцати главах / Майя Плисецкая. – Москва : АСТ ; Новости, 2008. – 160с., [ 104с. илл. ] : фот. – ISBN 978-5-17-045344-3
1515690
  Андропов С. Тринадцать мальчишеских лет : повесть / С. Андропов; Андронов С. – Воронеж : Воронежское книжное издательство, 1960. – 132 с.
1515691
  Пчелкин А.А. Тринадцать месяцев / А.А. Пчелкин. – М, 1972. – 95с.
1515692
  Ноябрев И.Я. Тринадцать месяцев : [три] киноповести / Илья Ноябрев. – Киев : Наш час, 2008. – 176 с., [16] л. фотоил. : фотоил. – В кн. сер. указана также: Клуб ЛСД. – (Клуб любителей современного детектива). – ISBN 978-966-8174-80-3
1515693
  Полторакин В.В. Тринадцать подснежников. / В.В. Полторакин. – Новосибирск, 1964. – 191с.
1515694
  Гранин Д.А. Тринадцать ступенек / Д.А. Гранин. – Ленинград, 1984. – 304с.
1515695
  Дмитриев Ю.Д. Тринадцать черных кошек / Ю.Д. Дмитриев. – Москва : Детская литература, 1988. – 239 с.
1515696
  Рильський М.Т. Тринадцята весна / М.Т. Рильський. – Київ, 1926. – 69с.
1515697
   Тринадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету "Львівська політехніка" з проблем електроніки : 13-15 квіт. 2010 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [редкол.: Заячук Д. М. (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – 74, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-553-918-6
1515698
   Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Укр. хім. т-во ім. Д.І. Менделеєва ; [склад оргком.: Воловенко Ю.М. (голова), Войтенко З.В., Запорожець О.А. та ін. ; редкол.: Кукуєв М. та ін.]. – Київ, 2012. – 223, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч. авт.: с. 220-223. – Бібліогр. в кінці ст.
1515699
  Конюхов А Г. Тринадцята конференція РКП / А Г. Конюхов, . – Київ, 1957. – 68с.
1515700
  Кізілова Н.О. Тринадцяте засідання Балтійського відділу Групи експертів Організації Об"єднаних Націй з географічних назв : інформація // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 52-53 : Фото
1515701
  Ісаєнко Ж.І. Тринадцятий з"їзд КП (б) У / Ж.І. Ісаєнко. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 144с.
1515702
  Корогодский О. Тринадцятий з"їзд РКП / О. Корогодский. – К, 1950. – 68с.
1515703
  Пилипчук О.Я. Тринадцятий міністр шляхів сполучення Російської Імперії Гюббенет Адольф Якович (1831-1901 рр.) / О.Я. Пилипчук, О.Г. Стрелко // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1 (12). – С. 39-52. – ISSN 2415-7422
1515704
  Авраменко О. Тринадцятий, або Шлях до себе // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 17-21. – ISBN 966-8917-08-1


  Проекти Віктора Сидоренка (український живописець, куратор, педагог, автор об"єктів і фотокомпозицій, також наукових і публіцистичних текстів).
1515705
   Тринадцятого січня відсвяткував своє 80-річчя Василь Якович Тацій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 1992-9277
1515706
  Гринько Д.Г. Тринадцять / Д.Г. Гринько. – Москва, 1943. – 39с.
1515707
  Калинець І.М. Тринадцять алогій. Міф про казака Мамая Ладі і марені : поезії / І.М. Калинець. – Київ, 1991. – 223 с.
1515708
  Сичевський В.П. Тринадцять градусів на схід від Грінвіча / В.П. Сичевський. – К, 1988. – 685с.
1515709
  Цибульник В. Тринадцять днів до змін. На Західних Балканах починається нова хвиля виборів, і першими вони пройшли в Косово // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 5


  "Шостого жовтня в Косово відбулися четверті позачергові парламентські вибори. 1937869 громадян обирали 120 депутатів Скупштини Косово з 1060 кандидатів, які представляли майже 20 партій, чотири коаліції і одного незалежного кандидата. Згідно з ...
1515710
  Кристі А. Тринадцять загадкових випадків = The thirteen problems / Агата Кристі ; пер. [з англ.] Віктора Шовкуна. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2008. – 235, [4] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Вих. дан. ориг.: London: Harper CollinsPublishers, 2002. – ISBN 978-966-14-0014-5
1515711
  Малаков Д. Тринадцять київських зустрічей із Городецьким : [путівник] / [Дмитро Малаков ; Авт. фотогр.: Дмитро Малаков, Зоя Білаш, Антон Довбуш та ін.]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 61, [3] с. : іл. – На обкл.: 13 київських зустрічей із Городецьким. - Авт. зазнач. в кінці кн. - Сер. засн. 2008 р. – (Серія "Путівники"). – ISBN 978-966-465-336-4
1515712
  Ткаченко Л.В. Тринадцять музик / Л.В. Ткаченко. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 191 с.
1515713
  Петровац І. Тринадцять підлітків, один собака і директор / І. Петровац. – Ужгород, 1985. – 159с.
1515714
  Круглов Ю.М. Тринадцять подвигів Геракла / Ю.М. Круглов. – К, 1986. – 111с.
1515715
  Шолом-Алейхем Тринадцять сполучених штатів / Шолом-Алейхем. – Харків, 1928. – 76 с.
1515716
  Слапчук В. Тринадцять способів дивитися на чорного дрозда // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.22-82.
1515717
  Ренн Л. Трини / Л. Ренн. – М., 1958. – 336с.
1515718
  Белый Э.Л. Тринидад и Тобаго / Э.Л. Белый. – Москва : Знание, 1984. – 62 с. – Библиогр. в конце текста (6 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике : У политической карты мира ; № 4)
1515719
  Фетисов А.С. Тринидад и Тобаго. / А.С. Фетисов. – М, 1975. – 76с.
1515720
  Железнякова О.М. Тринитарный подход к выбору методов обучения / О.М. Железнякова, Л.И. Петриева // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 146-153. – ISSN 2073-8536


  В статье кратко описывается инновационная тринитарная классификация методов обучения, осмысление и принятие которой значительно упрощает процедуру выбора методов обучения на уроке в сравнении с традиционным подходом In article innovative trinitarny ...
1515721
  Герасименко Арсеній Тринідад. Солодкий спадок // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 2 (152), квітень - травень. – С. 60-65 : фото
1515722
  Попов В.Ю. Тринітарна ідентологія трактату Северина Боеція "Liber de trinitate" // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 54-62. – ISSN 2075-1443
1515723
   Тринітрато-трис-дифенілфосфорилбензамід лантаноїди (III) як основа для створення люмінофорних матеріалів / Н.С. Каряка, В.О. Труш, С.С. Смола, Є.М. Фадєєв, Є.В. Одинець, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 85-94. – ISSN 1025-6415
1515724
  Ауэрбах Л.Д. Трио Чайковского "Памяти великого художника" : путеводитель / Л.Д. Ауэрбах. – Москва : Музыка, 1977. – 60 с. : нот. ил. – (Путеводитель по операм и балетам)
1515725
   Триодион си ест Трипеснец с[вя]той великой четырдесятници, от еллинского изследован / Благословением же и повелением преподобнейшего в Бозе Его Милости Господина Отца Иосифа Трызни архимандриты Печерския Киевския и проч. – Третее типом издадеся [3-е вид.]. – Киев (Київ) : В с[вятой] Великой Чудотворной Лавре Печерской Кивской, 1648. – [12], 880 с.
1515726
   Триодион, сиесть: Трипеснець, святой великой Пятидесятницы Пентикостарион, еже есть Пятидесятница нареченной от эллинского благословением исследеван и тщанием преподобнейшего Петра Могилы. – К., 1630. – 1200с.
1515727
  Нейман М.С. Триодные и тетродные генераторы сверхвысоких частот / М.С. Нейман. – Москва, 1950. – 284с.
1515728
  Терентьев С.Н. Триодные передатчики дециметровых волн / С.Н. Терентьев, В.Ф. Картавых. – Киев : Техніка, 1967. – 410 с.
1515729
  Graven G. Триодные усилители с дисковым спаем / G. Graven. – М., 1959. – 15с.
1515730
  Тарасов Ф.И. Триоды. / Ф.И. Тарасов. – М.Л., 1965. – 32с.
1515731
  Назаренко В.А. Триоксифлуороны / В.А. Назаренко, В.П. Антонович. – Москва : Наука, 1973. – 182 с. – (Аналитические реагенты)
1515732
  Рукавишников И.С. Триолеты любви и вечности / Иван Рукавишников. – Москва : Московское книгоиздательство, 1914. – 151 с. – ([Сочинения] ; [Кн. 17])


  [Сочинения] [Текст] / Иван Рукавишников. - Санкт-Петербург, [1901-1925]. - 18-25 см. Место изд. кн. 1-8: Санкт-Петербург ; кн. 9-17, 19-20: Москва; кн. 18: Нижний Новгород Изд-во кн. 4: "Содружество" ; кн. 5-7 : тип. т-ва "Общественная польза" ; кн. ...
1515733
  Лісняк В.С. Триортогональна система головних векторних полів інерції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 128-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується диференціальна динаміка розподілу мас у тривимірному евклідовому просторі. Одержано зручні обчислювальні формули для диференціальних інваріантів головних векторних полів інерції та відповідних їм комплексів прямих.
1515734
  Толочко Д.В. Трипіллєзнавство як окрема галузь української історіографії і складова національної історичної науки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 135-140. – ISBN 966-614-021-7
1515735
  Синельников Л. Трипілля / Л. Синельников. – К., 1959. – 94с.
1515736
  Сегеда С. Трипілля в етнокультурній історії України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 135-137. – ISBN 978-966-439-357-4
1515737
  Мельник Андрій Трипілля для науковців? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1515738
  Губерначук С. Трипілля і українська мова / С. Губерначук. – Київ : Фенікс, 2005. – 232с. – ISBN 966-651-227-0
1515739
  Корнілов Б. Трипілля. / Б. Корнілов. – Харків, 1935. – 80с.
1515740
  Глазовий Андрій Трипілля. Давнє і дивне : Україна чудес / Глазовий Андрій, Тимочко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 90-94 : Фото
1515741
  Будько Євген Трипілля. Живе і тепле : Всім сувенірам сувенір / Будько Євген, Тимочко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 96-98 : Фото
1515742
  Глазовий Андрій Трипілля. Зриме : Україна чудес / Глазовий Андрій, Тимочко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 99 : Фото
1515743
  Будько Євген Трипілля. Люди й черепки : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 138-143 : Фото
1515744
  Біленко Василь Трипілля. Тіні забутих предків. Вони повертаються : експедиція // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 58-69 : Фото
1515745
  Відейко М. Трипілля: міжнародні дослідження останнього десятиліття // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 2-11
1515746
  Подобєд О. Трипільська археологічна культура // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Грудень (№ 23). – С. 16-20
1515747
   Трипільська культура. – К.
1. – 1940. – 594с.
1515748
  Пассек Т.С. Трипільська культура : науково-популярний нарис / Т.С. Пассек. – Київ : Вид-во Академії Наук УРСР, 1941. – 84 с.
1515749
  Пассек Т.С. Трипільська культура : науково-популярний нарис / Т.С. Пассек. – Київ : Академія Наук УРСР, 1941. – Дефект. кн.: № 43678 - відс. стор. 75-83; тит. лист
1515750
  Бурдо Н.Б. Трипільська культура : спогади про золотий вік / Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко. – Харків : Фоліо, 2007. – 417с. – ISBN 978-966-03-4005-3
1515751
  Овчинников Е.В. Трипільська культура Канівського Подніпров"я (етапи В ІІ - С І) / Е.В. Овчинников ; [відп. ред. О.Г. Корвін-Піотровський] ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Олег Філюк, 2014. – 405, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 387-404. – ISBN 978-617-7122-28-8
1515752
   Трипільська культура на Україні. – К.
1. – 1926. – 211с.
1515753
  Бурдо Н.Б. Трипільська культура. Спогади про золотий вік / Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко. – Харків : Фоліо, 2008. – 416с., 32 с. іл. : іл. – ISBN 978-966-03-4006-0
1515754
  Михайлова Н. Трипільська культура: нові відкриття проти старих ілюзій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 травня (№ 17). – С. 12


  "Кажуть що в археології, як у медицині і футболі, розбираються всі. Особливо це стосується трипільської культури. Її поціновувачі (від колекціонерів, композиторів і поетів, до колишніх президентів) вважають себе справжніми експертами, ведуть ...
1515755
  Мосенкіс Ю.Л. Трипільська міфологія : Короткий словник термінів / Юрій Мосенкіс. – Київ : Дослідницький семінар "Мова та історія", 2003. – 76 с. – (Трипільська культура-українська мова ; Вип. 1)
1515756
  Годенко-Наконечна Трипільська орнаментика як феномен доісторичної культури // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – Число 2 (54) : Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Архітектура. – C. 6-13. – ISSN 1728-6875
1515757
  Годенко-Наконечна Трипільська орнаментика: типологізація, інтерпретація, семантичні, художні та функціональні особливості : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Годенко-Наконечна Олена Петрівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1515758
  Желага Д. Трипільська спадщина Середнього Дністра: загроза руйнації та рятівна діяльність / Д. Желага, І. Радомський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-16. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається стан археологічних пам"яток території середньої течії Дністра, проблеми антропогенного чинника їхнього руйнування та шляхи виходу з цієї ситуації. Вказано коротку історію досліджень пам"яток Трипільської культури. Також розглядається ...
1515759
  Стаховський Дмитро Трипільська толока : Україна/фоторепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C 14-17 : фото
1515760
  Чабанюк Владислав Трипільська толока / Чабанюк Владислав, Плиска Олексій // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 72-73 : фото. – ISSN 1998-8044
1515761
  Первомайський Л.С. Трипільська трагедія : поема / Л.С. Первомайський. – Харків : ДВУ, 1929. – 35 с.
1515762
  Первомайський Л.С. Трипільська трагедія : поема / Л.С. Первомайський. – Київ, 1938. – 28 с.
1515763
  Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація / Михайло Відейко. – Київ : Наш час, 2008. – 160 с. : іл. – ISBN 966-8174-34-8
1515764
   Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2010-
Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – 2012. – 77 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1515765
   Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2010-
Вип. 7 (10), липень. – 2012. – 109 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1515766
   Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2010-
Вип. 8 (11), серпень. – 2012. – 105 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1515767
  Губерначук С. Трипільська цивілізація і українство // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 67-72
1515768
   Трипільська цивілізація у спадщині України : Конференція присвячена 110-річчю відкриття трипільської культури (Матеріали та тези доповідей конференції, що проходила у Києві 30-31 травня 2003 р.). – Київ : Просвіта, 2003. – 328 с. – ISBN 966-7551-87-3
1515769
  Колесников О.Г. Трипільське домобудівництво // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, С.Д. Крижицький, В.Д. Баран [та ін.]. – Київ, 1993. – № 3. – С. 63-73. – ISSN 0235-3490
1515770
  Рогожа М. Трипільське поселення Красноставка: до історії відкриття та дослідження // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 9-18. – ISSN 1998-4634
1515771
   Трипільський Олександр Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 483. – ISBN 978-966-439-754-1
1515772
  Мосенкіс Ю.Л. Трипільський прасловник української мови / Ю.Л. Мосенкіс. – Київ : НДІТІАМ, 2001. – 80 с.
1515773
  Таранець В.Г. Трипільський субстрат: походження давньоєвропейських мов : монографія / В.Г. Таранець ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Одеський регіональний ін-т державного управління ; Миколаївський держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 276 с. – ISBN 978-966-394-014-4
1515774
  Таранець В.Г. Трипільський субстрат: фонетичні ознаки в давньоєвропейських мовах / В.Г. Таранець, І.А. Черняєва // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 268-274. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Запропоновано порівняльне дослідження фонетичних явищ давньоєвропейських мов, результатом якого є узагальнення архаїчних рис, що зберігалися в українській мові під впливом трипільського субстрату, та на їх основі висунуто припущення про прабатьківщину ...
1515775
  Мулярчук І.Ф. Трипільські поселення VI-III тис. до хр. // Добродій: Людина і Боголюдина : етична антропологія / І.Ф. Мулярчук. – Київ : Логос, 2016. – С. 166-180. – ISBN 978-966-171-218-7
1515776
  Сопілка В. Трипільські праміста // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 288-290
1515777
  Шмаглій М.М. Трипільські протоміста / М.М. Шмаглій, М.Ю. Відейко // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, С.Д. Крижицький, В.Д. Баран [та ін.]. – Київ, 1993. – № 3. – С. 52-63. – ISSN 0235-3490
1515778
  Самборський Р. Трипільські світоглядні витоки української правної культури // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 20-21
1515779
  Конча С. Трипільські слова в українській мові? (з приводу нових книжок Ю. Мосенкіса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 8-11. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Українська мова (як і більшість інших мов світу) заховує у своєму словнику певний відсоток слів невідомого походження. Таємницю походження деяких з них намагається розв"язати український мовознавець Юрій Мосенкіс. Під критичним кутом зору розглядаються ...
1515780
  Стаховський Дмитро Трипільці з"їли 100 кіло вареників : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 28-33 : Фото
1515781
  Білий В.О. Триплети плоских хвиль в двофазних середовищах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Білий В.О. ; КУ ім. Т.Г. Шевченка, Мех.-мат. ф-т. – К., 1996. – 162 л. – Бібліогр.: л. 152-162
1515782
  Білий В.О. Триплети плоских хвиль в двофазних середовищах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Білий В.О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1997. – 18 с.
1515783
  Чибисов А.К. Триплетные состояния и процессы переноса электрона в пигментах и красителях. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.04 / Чибисов А.К.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии. – М., 1973. – 35л.
1515784
  Продан Е.А. и др. Триполифосфаты и их применение / Е.А. и др. Продан. – Минск, 1969. – 534с.
1515785
   Трипольская культура в Украине. Поселение - гигант Тальянки = Tripolye culture in Ukraine: the giant-settlement of Talianki : [сборник статей] / Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии ; [отв. ред.: А. Корвин-Пиотровский, Ф. Менотти]. – Киев : Ин-т археологии НАН Украины, 2008. – 255, [1] с. : ил., табл. + 2 отд. л. чертежей. – Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 246-255. – ISBN 978-966-02-4944-8


  Книга является результатом полевых и теоретических археологических исследований, освещающих различные аспекты жизни крупного трипольского поселения, а также быта и уровня технологии носителей данной археологической культуры.
1515786
  Корвин-Пиотровский Трипольская культура на территории Украины // Трипольская культура в Украине. Поселение - гигант Тальянки : [сборник статей] / Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии ; [отв. ред.: А. Корвин-Пиотровский, Ф. Менотти]. – Киев : Ин-т археологии НАН Украины, 2008. – С. 20-22. – ISBN 978-966-02-4944-8
1515787
   Трипольская трагедия, 1923. – 91с.
1515788
  Дубасов М. Трипольская трагедия : из воспоминаний участника Трипольской битвы / М. Дубасов. – Москва : Госвоениздат, 1938. – 96 с. : илл. – (Библиотека красноармейца)
1515789
  Виноградова Н.М. Трипольские племена Пруто-Днестровского междуречья в период расцвета. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Виноградова Н.М.; МГУ. – М., 1974. – 17л.
1515790
  Колесников А.Г. Трипольское общество Среднего Поднепровья: Опыт социальных рекон.в археологии. / А.Г. Колесников. – К., 1993. – 152с.
1515791
  Чумак П.Я. Трипс бегонієвий (Thysanoptera, Thripidae) в оранжереях Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна та заходи управління його чисельністю // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013. – № 4. – С. 118-120. – ISSN 1605-6574


  Наведено дані щодо пошкодження видів бегоній трипсом Scirtothrips longipennis Bagnall та екологічно безпечний метод захисту рослин від цього шкідника. Приведены данные о повреждении бегоний трипсом Scirtothrips longipennis Bagnall и экологически ...
1515792
  Чумак П.Я. Трипс гладіолусовий (Thysanoptera, Terebrantia) на заходи управління його чисельністю // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013. – № 3. – С. 104-107. – ISSN 1605-6574


  Наведено дані щодо пошкодження сортів гладіолуса трипсом (Thrips simplex Morison). Описано екологічно безпечний метод захисту рослин від цього шкідника. Приведены данные относительно повреждения сортов гладиолуса трипсом (Thrips simplex Morison). ...
1515793
  Халилов Б.Б. Трипс на хлопчатнике и меры борьбы с ним в условиях Азербайджанской ССР : Автореф... канд.биол.наук: / Халилов Б.Б.; М-во сельского хозяйства СССР.Груз.ордена Труд.Красн.Знам.с-х.ин-т. – Кировобад, 1957. – 15л.
1515794
  Чумак П.Я. Трипси (Thripidae, Thysanoptera) - шкідники рослин-інтродуцентів захищеного грунту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 60-63. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень поширення трипсів в оранжереях України та їх трофічні зв"язки.
1515795
  Барановський Михайло Миколайович Трипси лісостепу України: еколого-фауністична характеристика, шкідливість, векторні властивості та агроценотичний контроль : Автореф. дис. ... доктора сільськогосподарських наук: 03.00.16 / Барановський М.М.; Укр. акад. аграрних наук. – Київ, 2003. – 31 с. – Бібліогр.: 36 назв
1515796
  Корольков Д.М. Трипсы живущие на наших злаках. (Thysanoptera s. Physopoda - бахромчатокрылые или пузыреногие) / Д.М. Корольков. – [Москва] : [Типо-литогр. В. Рихтер], 1910. – С. 192-206
1515797
  Дядечко Н.П. Трипсы, или бахромчатокрылые насекомые / Н.П. Дядечко. – Киев, 1964. – 388с.
1515798
  Есенин С.А. Триптих / С.А. Есенин. – Берлин. – 29с.
1515799
  Урумов В. Триптих / В. Урумов. – Пловдив, 1961. – 74с.
1515800
  Українка Леся Триптих / Леся Українка ; [уклад.: Л.І. Мшщенко]. – Львів : "Вища школа" при Львівськ. держ. ун-ті, 1981. – 94 с. : 8,5х6 см. – У вид. також: Леся Українка / Іван Франко. - Мініатюрне видання
1515801
  Спешнев А.В. Триптих / А.В. Спешнев. – Москва, 1986. – 236с.
1515802
  Пагутяк Галина Триптих : есе // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 9/10. – С. 2-6. – ISSN 0130-1608
1515803
  Єременко О. Триптих "різдвяників" від Б.-І. Антонича // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 25-27


  У статті розглядаються особливості міфопоетичного мислення, риси ідіостилю Б.І. Антонича на прикладі триптиха віршів, присвячених Різдву
1515804
  Вовк В. Триптих до циліндрових картин Юрія Соловія = Triptico as telas cilindricas de Jurij Solovij / Віра Вовк. – Rio De Janeiro : Companhia brasileira de artes graficas, 1982. – 72 с. : кольор. іл. – Текст парал. укр., португ..— Вих. дан. португ.
1515805
  Гром"як Р. Триптих із літературознавства в надвечір"я // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-45. – ISSN 0236-1477
1515806
  Лесскис Г.А. Триптих М.А. Булгакова о русской революции : "Белая гвардия". "Записки покойника". "Мастер и Маргарита": Комментарии / Г.А. Лесскис. – Москва : ОГИ, 1999. – 432с. – ISBN 5-900241-35-1
1515807
  Коломієць Л. Триптих П. Тичини "На могилі Шевченка" в англомовній інтерпретації // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 382-391


  У статті розглядається англомовний переклад поетичного триптиху Павла Тичини "На могилі Шевченка", виконаний Михайлом Найданом. Досліджуються можливості донесення до іншомовного читача поетики та проблематики цього триптиху-роздуму П. Тичини про долю ...
1515808
  Моргун В.Ф. Триптих про А.С. Макаренка // Кременчуччина - основа проєктування освіти регіону під час випробувань і надалі : матеріали III-ї наук.-пед. експедиції Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського : Кременчук, Горішні Плавні, Світловодськ, 18-19 трав. 2022 р. / НАН України, Ком. з розроблення наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського [та ін.] ; за наук. ред. А.П. Самодрина. – Кременчук : Новабук, 2022. – С. 108-134. – ISBN 978-617-639-356-6
1515809
  Ісаєва Н. Триптих Т. Шевченка "Доля", "Муза", "Слава" в китайських перекладах: проблема рецепції // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1515810
  Васюк Л. Триптих у свічаді : Автобіографічний роман / Леонід Васюк. – Чернівці, 2000. – 562с. – ISBN 966-7618-26-9
1515811
  Ермолаев Юрий Сергеевич Триптофановая фосфоресценция при комнатной температуре и структурное состояние белков и биологических мембран : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Ермолаев Юрий Сергеевич; АН БСС, Ин-т фотобиологии. – Минск, 1985. – 20л.
1515812
  Васенев В.И. Триптофансодержащие пептиды пепсина : Автореф... канд. хим.наук: 02079 / Васенев В.И.; МГУ. – М, 1970. – 15л.
1515813
  Супрун Л.В. Триразовий повтор у комунікативному синтаксисі І. Франка-Вісниківця // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 130-135. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1515814
  Іларіон Трираменний хрест зо скісним підніжком - національний хрест України : історично-археологічна студія з 41-м малюнком / Іларіон. – Вінніпег : Вид-во Укр. греко-православн. митрополії в Канаді, 1951. – 100 с. : іл.
1515815
   Трис-тетрахлороиминодифосфаты РЗЭ / В.В. Скопенко, А.О. Гудима, В.Л. Рудзевич, В.А. Калибабчук // Докл. АН УССР. Сер Б. : АН УССР, 1990. – №4
1515816
  Квятковскі Є. Трисекторна структура зайнятості та економічного розвитку: порівняльний аналіз Польщі та України за 1990-2013 роки / Є. Квятковскі, А. Кжентовска // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 145-154 : table. – Bibliogr.: 8 refs. – ISSN 1605-7988
1515817
  Філоретова М. Трискладовий текст обгрунтованості втручання у право на свободу мирних зібрань у практиці Європейського суду з прав людини // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 298-299
1515818
  Любімова О.В. Трискладовики у творчості західноукраїнських поетів 80-х років XIX століття // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 429-435


  У статті розглянуто західноукраїнську поезію у зрізі метрики та ритміки. Зокрема досліджено трискладові розміри. У сегменті трискладових форм традиційно превалювали амфібрахічні, а саме-Амф2, Амф3, Амф4 та різностоповики. Домінував чотиристоповий ...
1515819
  Бунчук Б.І. Трискладові розміри у поезії Івана Франка 80-х років // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова, Філолог. ф-т ; редкол.: Шляхова Н.М., Сивокінь Г.М., Шпильова О.В. [та ін.]. – Одесса, 2000. – Вип. 6. – С. 140-147. – ISBN 966-587-078-5
1515820
  Любімова О. Трискладові розміри у творчості поетів Східної України 80-х років ХІХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 131-155. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1515821
   Триста веков искусства. – М., 1976. – 327с.
1515822
   Триста двадцать лет старокалмыцкой письменности. – Элиста, 1970. – 236с.
1515823
  Брандис Е.П. Триста двадцать пять лет со дня рождения Мольера / Е.П. Брандис. – Л., 1947. – с.
1515824
  Никольский Б.Н. Триста дней ожидания. / Б.Н. Никольский. – М, 1964. – 160с.
1515825
  Лукаш І.М. Триста днів подвигу: Докум. повість / І.М. Лукаш. – Дніпропетровськ, 1974. – 7-96с.
1515826
  Петрищев А.Б. Триста лет / А.Б. Петрищев. – 4-е изд. – Москва : Тип. Т-ва "Задуга", 1917. – 98 с.


  1. До смутного времени. 2. Смутное время. 3. Михаил Федорович и Алексей Михайлович. 4. Петр Великий. 5. Наследники Петра I. 6. Петр III и его супруга. 7. Павел Петрович и его дети. 8. Интеллигенция и народ. 9. Борьба из-за конституции. 10. Временное ...
1515827
  Петрищев А.Б. Триста лет (1606-1906) / А.Б. Петрищев. – 2-е изд., без перемен. – Санкт-Петербург : Типо-лит "Энергия", 1908. – 115 с.


  1. До смутного времени. 2. Смутное время. 3. Михаил Федорович и Алексей Михайлович. 4. Петр Великий. 5. Наследники Петра I. 6. Петр III и его супруга. 7. Павел Петрович и его дети. 8. Интеллигенция и народ. 9. Борьба из-за конституции. 10. Временное ...
1515828
  Петрищев А.Б. Триста лет 1606-1906 / А.Б. Петрищев. – Санкт-Петербург : Тип. В. Ревитцера, 1906. – 80 с.


  1. До смутного времени. 2. Смутное время. 3. Михаил Федорович и Алексей Михайлович. 4. Петр Великий. 5. Наследники Петра I. 6. Петр III и его супруга. 7. Павел Петрович и его дети. 8. Интеллигенция и народ. 9. Борьба из-за конституции. 10. Временное ...
1515829
  Волчкова Н. Триста лет и три года. Реформа РАН не терпит суеты // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 12 июля (№ 28). – С. 3


  Первая острая фаза противоборства научного сообщества и инициаторов скандального законопроекта реформирования РАН, свалившегося ученым как снег на голову в разгар лета, похоже, завершилась. Началась позиционная борьба.
1515830
  Богуславский Е.С., Власовский И.О. Триста лет под державою Дома Романовых 1613-1913 / Е.С. Богуславский, И.О. Власовский. – Киев : Издание Управления Киевского Учебного Округа ; [Тип.Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1913. – 64 с.


  2-ой автор: Власовский, Иван Федорович (1883-1969)
1515831
  Кревська Триста літ до весни : поезія: вірші / Кревська, М.) Г.(Кононенко // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 4-6. – ISSN 2075-1222
1515832
  Капелюшний Л. Триста метрів до війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 13 липня (№ 26). – С. 10


  Збройне протистояння Нагірного Карабаху і Азербайджану.
1515833
  Владимов М.В. Триста метров на запад / М.В. Владимов. – Москва, 1971. – 79с.
1515834
  Стефановский П.М. Триста неизвестных / П.М. Стефановский. – Москва, 1968. – 304с.
1515835
  Стефановский П.М. Триста неизвестных. / П.М. Стефановский. – 2-е изд. – М, 1973. – 319с.
1515836
  Антонюк Д. Триста п"ятнадцять польських замків і резиденцій в Україні / Дмитро Антонюк ; [авт. фотогр. : Д. Антонюк, А. Бондаренко, С. Котелко ; карти А. Шипко]. – Київ : Грані-Т. – (Серія "Путівники"). – ISBN 978-966-465-371-5
Ч. 2. – 2012. – 257, [3] с. : фотоіл., карти. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1515837
  Борисов И.Б. Триста признаний в любви / Исаак Борисов ;. – Москва, 1970. – 336 с.
1515838
  Бойко І.Д. Триста років возз"єднання України з Росією : розширена стенограма публічної лекції / І.Д. Бойко ; Т-во для пошир. політ. та наук Укр. РСР. – Київ : [Б. в.], 1953. – 40 с.
1515839
   Триста років возз"єднання України з Росією : науковий збірник. – Львів : Вид-во Львівського державного університету, 1954. – 135 с.
1515840
   Триста років возз"єднання України з Росією : науковий збірник. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1954. – 332 с.
1515841
  Кульчицький С Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини / Станіслав Кульчицький, Лариса Якубова. – Київ : Кліо, 2016. – 719, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 713-719. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-44-8
1515842
  Кульчицький С. Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини / Станіслав Кульчицький, Лариса Якубова. – Вид. 3-тє, перероб. – Київ : Кліо, 2020. – 718, [2] с. – Імен. покажч.: с. 707-719. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-91-2
1515843
  Вороненко Раїса Триста років тому Україна змінила столицю // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 63-64. – ISSN 0130-5212
1515844
  Антонович Д.В. Триста років українського театру 1619-1919 рр. / Д. Антонович ; вст. сл. авт. – Прага : Укр. гром. вид. фонд, 1925. – 267 с. – Імен. покажч.: с. 257-272. – Бібліогр.: с. 228-275.
1515845
  Антонович Д. Триста років українського театру 1619-1919 та інші праці / Дмитро Антонович. – Київ : ВІП, 2003. – 418 с. – ISBN 966-7897-14-1
1515846
  Алексєєв С.П. Триста три богатирі / С.П. Алексєєв. – Київ, 1967. – 110с.
1515847
   Тристан-да-Кунья. Самый удаленный остров на Земле // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 2. – С. 76-83 : фото
1515848
  Кунцевич М. Тристан 1946 : роман / М. Кунцевич; Пер. с польского. – Москва : Прогресс, 1977. – 284 с.
1515849
  Бруштейн А.Я. Тристан и Изольда / А.Я. Бруштейн. – МоскваЛ., 1945. – 124с.
1515850
   Тристан и Исольда. От героини любви феодальной Европы до богини матриархальной афревразии. – Л., 1932. – 287с.
1515851
  Марек И. Тристан, или О любви : повесть / И. Марек. – Москва, 1988. – 189с.
1515852
  Перес Гальдос Тристана. Назарин. Милосердие / Перес Гальдос. – Л., 1987. – 534с.
1515853
   Тристороння польсько-українсько-німецька зустріч у Варшаві // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 1 : фото


  У Варшаві відбулася тристороння польсько-українсько-німецька зустріч ректорів вищих навчальних закладів. Українську делегацію очолював Голова спілки ректорів України, ректор КНУ імені Тараса Шевченка академік Л.В. Губерський. Конференцію ректорів ...
1515854
  Дмитров М. Тристороння угода на благо міста // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 2


  Протокол про наміри щодо реалізації спільних інноваційних проектів підписали ректор КНУ Леонід Губерський, мер Києва Віталій Кличко та голова Ради директорів підприємств, установ та організацій м.Києва Олександр Осадчий. Документ передбачає ...
1515855
  Середа О.В. Триступеневий тест у практиці європейського суду з прав людини у справах щодо майна, що належить державі / О.В. Середа, Н.Ю. Задирака // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (214). – С. 53-54. – ISSN 2308-9636
1515856
  Зайцева Ю. Трисуб"єктна взаємодія в системі "викладач - студент - учитель фізичної культури" / Ю. Зайцева, Н. Сергій // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 97-102. – ISSN 2226-3012


  Проаналізовано зміст та форми освітнього процесу студентів факультетів фізичного виховання з організації фізкультурно-спортивної роботи.
1515857
  Колев С. Трите руски революции и влиянието им в България : историографски оч. / С. Колев. – София : Партиздат, 1986. – 298 с.
1515858
  Палій Анфіса Євгеніївна Тритерпенові і фенольні сполуки Melilotoides cretacea (M.Bieb.) Sojak : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Палій А.Є.; Нікітський ботанічний сад - національний науковий центр. – Ялта, 2006. – 124л. – Бібліогр.: л.106-124
1515859
  Палій А.Є. Тритерпенові і фенольні сполуки Mеlilotoides cretacea (M.Bieb) Sojak : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.04 / Анфіса Євгеніївна Палій: КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
1515860
  Васьковский В.Е. Тритерпеновые гликозиды аралии манчжурской : Автореф... канд. хим.наук: / Васьковский В.Е.; Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1962. – 23л.
1515861
  Кинтя П.К. Тритерпеновые гликозиды из корней мыльнянки лекарственной (Saponaria officinalis L.) : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кинтя П.К.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1970. – 15л.
1515862
  Веньяминов А.Г. Тритерпеновые гликозиды калопанакса семилопастного. : Автореф... канд. хим.наук: / Веньяминов А.Г.; АН СССр. – Новосибирск, 1965. – 18л.
1515863
  Чебан П.Л. Тритерпеновые гликозиды лепестков подсолнечника. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чебан П.Л.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 15л.
1515864
  Суркова Л.Н. Тритерпеновые гликозиды. Empetrum sibiricum, Sanguisorba. officinalis, Polemonium coeruleum, Silene nutans. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Суркова Л.Н.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 21л.
1515865
  Амирова Г.С. Тритерпеновые соединения из корней Meristotropis triphylla Fisch. et Mey : Автореф... канд. хим.наук: / Амирова Г.С.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1968. – 16л.
1515866
  Горловой Г.Д. Тритиевые излучатели / Г.Д. Горловой, В.А. Степаненко. – Москва : Атомиздат, 1965. – 116 с.
1515867
  Гусев Г.Г. Тритий в органической химии / Г.Г. Гусев, Ю.М. Капустин. – Москва : Атомиздат, 1966. – 79 с.
1515868
  Ленский Л.А. Тритий во влагосодержащих системах / Л.А. Ленский. – М, 1981. – 77с.
1515869
  Алфимова Ж.П. Тритий глаз Наполеона, или о концепции общих понятий Т. Чежовского // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 12. – С. 117-124. – ISSN 0235-1188
1515870
  Эванс Э. Тритий и его соединения / Э. Эванс. – Москва : Атомиздат, 1970. – 312 с.
1515871
   Тритикале - культура больших возможностей. – М., 1989. – 142с.
1515872
   Тритикале - культура ХХІ сторіччя : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. : (4–6 лип. 2017 р.) / М-во аграр. політики та продовольства, НААН України, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр"єва НААН, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. – Харків : Нілан-ЛТД, 2017. – 85 с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – ISBN 978-966-924-545-8
1515873
   Тритикале - первая зерновая культура, созданная человеком. – М., 1978. – 285с.
1515874
  Сулима Ю.Г. Тритикале / Ю.Г. Сулима. – Кишинев, 1976. – 199с.
1515875
   Тритикале. Изучение и селекция. Материалы Международного симпозиума. Ленинград 3-7 июля 1973 г.. – Л., 1975. – 252с.
1515876
   Тритикале: Создание и перспективы использования. – Минск, 1986. – 215с.
1515877
   Тритієвий індикатор ефективності термомодифікації адсорбційних властивостей клиноптилоліту / І.М. Руденко, О.В. Пушкарьов, Вік В. Долін, О.В. Зубко, О.Є. Гречановська // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 64-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2519-2396
1515878
   Тритій у біосфері = Tritium in the biosphere / [В.В. Долін та ін.] ; за ред. акад. НАН України Е.В. Соботовича, д-ра геол. наук В.В. Доліна ; [НАН України, Ін-т геохімії навколиш. середовища]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 222, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 208-221. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1248-6
1515879
  Домбровский А.И. Тритогенея Демокрита / А.И. Домбровский. – М., 1980. – 206с.
1515880
  Бурба Георгий Тритон и 12 "головастиков" : Планетарий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 88 : Іл.
1515881
   Тритон и аксолотль. – Москва : Советская наука, 1952. – 296с.
1515882
  Одочук П. Тритон карпатський у НПП "Вижницький" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (124), листопад - грудень. – С. 22 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
1515883
  Паздрій О.І. Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку на півосі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Паздрій Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1515884
  Левандовский А.П. Триумвиры революции : Повесть / А.П. Левандовский. – Москва : Детская литература, 1980. – 238с.
1515885
   Триумф. – Л., 1929. – 127с.
1515886
  Щеглов Ю.М. Триумф / Ю.М. Щеглов. – Москва, 1980. – 407с.
1515887
  Щеглов Ю.М. Триумф / Ю.М. Щеглов. – Москва, 1986. – 404с.
1515888
  Фостер А.Д. Триумф душ = A Triumph of Souls : Роман / Алан Дин Фостер; Пер. с англ. М.Ишкова. – Москва : АСТ, 2003. – 318с. – (Век Дракона). – ISBN 5-17-018793-9
1515889
  Шелли П.Б. Триумф жизни / П.Б. Шелли. – Москва : Мысль, 1982. – 256 с.
1515890
  Кобрин К. Триумф зла // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 8-16. – ISSN 0321-1878
1515891
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия : Полит. портр. И.В. Сталина : В 2 кн. / Д.А. Волкогонов. – Москва : Изд-во Агентства печати Новости
Кн. 1, ч. 1. – 1989. – 304 с.
1515892
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия : Полит. портрет И.В. Сталина : В 2 кн. / Д.А. Волкогонов. – Москва : Изд-во Агентства печати Новости
Кн. 1, ч. 2. – 1989. – 336 с.
1515893
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия : в 2-х кн. / Д.А. Волкогонов. – Москва
Кн.2,ч.1. – 1989. – 432с.
1515894
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия : в 2-х кн. / Д.А. Волкогонов. – Москва
Кн 2, ч.2. – 1989. – 267с.
1515895
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия / Д.А. Волкогонов. – Кемерово
1. – 1990. – 429с.
1515896
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия / Д.А. Волкогонов. – Москва
1. – 1990. – 95с.
1515897
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия / Д.А. Волкогонов. – Москва
1(окончание). – 1990. – 95с.
1515898
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия : В 2-х книгах / Д.А. Волкогонов. – Барнаул : Алт. кн. изд-во. – ISBN 4-7020-0025-0
Кн. 2. – 1990. – 544 с.
1515899
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия : Полит. портрет И.В. Сталина / Д.А. Волкогонов. – Кемерово
Кн. 2. – 1991. – 461 с.
1515900
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия / Д.А. Волкогонов. – Москва
2. – 1991. – 96с.
1515901
  Савинова Е. Триумф и трагедия Анастасии Вяльцевой // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2007. – № 6. – С. 170-187. – ISSN 1726-6084
1515902
  Медведев Д. Триумф и трагедия греческой богини Мария Калласс: Печальная "одиссея" маленькой толстухи // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 24. – C. 1, 12-13


  Еще при жизни ее имя стало легендарным. Ею восхищались, ее боялись. Однако при всей своей гениальности и противоречивости она всегда оставалась женщиной, желающей быть любимой и нужной. О том чего добилась и что потеряла Мария Калласс, одна из самых ...
1515903
  Цвейг С. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского / С. Цвейг. – Москва : Детская литература, 1977. – 286с.
1515904
  Исхаков Р. Триумф Константина Васильева // Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / "Природа и человек" ("Свет"). – Москва, 2007. – № 3. – С. 71-73. – ISSN 0868-488Х
1515905
  Соловьев О.Ф. Триумф Ленина и банкротство его критиков / О.Ф. Соловьев. – Москва, 1978. – 160с.
1515906
  Макнот Д. Триумф нежности / Д. Макнот. – Москва : АСТ, 1999. – 384с. – ISBN 5-237-02918-3
1515907
  Макнот Д. Триумф нежности : [роман] / Джудит Макнот ; [пер. с англ. А.Б. Суворовой]. – Москва : АСТ, 2001. – 286, [2] с. – Пер. с изд.: Judit McNaught. Tender triumph. 1983. - Сер. осн. в 1996 г. – (Страсть ; вып. 17). – ISBN 5-17-008414-5
1515908
  Ульрих К. Триумф Олимпиады: О крушении еще одной крупной антиком. компании. / К. Ульрих. – М., 1981. – 88с.
1515909
  Романов А. Триумф реалистического театра / А. Романов. – Москва, 1960. – 48 с.
1515910
  Макогон Н. Триумф Россини // Человек без границ : философия, психология, история. наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 2. – С. 61. – ISSN 1818-2968
1515911
  Бондаренко Ф.С. Триумф советского шахматного этюда / Ф.С. Бондаренко. – К, 1984. – 175с.
1515912
  Лазарев Л. Триумф. День первый // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 931 (4). – С. 2-5. – ISSN 0320-331Х


  Фоторепортаж встречи Ю. Гагарина в аэропорту Внуково 14 апреля 1961 года ещё никогда не публиковались в СМИ.
1515913
   Триумфальная "коронация". Х, юбилейная, премия "Лидеры туриндустрии" : Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 20-23 : Фото
1515914
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Москва : Правда, 1982. – 478с.
1515915
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Минск, 1984. – 383с.
1515916
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Кишинев, 1987. – 543с.
1515917
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Новгород, 1991. – 382с.
1515918
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Москва, 1992. – 445с.
1515919
  Ремарк Эрих Мария Триумфальная арка : Роман / Ремарк Эрих Мария; Пер.с нем.Б.Кремнева,И.Шрайбера. – Москва, Харьков : АСТ, Фолио, 1998. – 528с. – ISBN 966-03-0151-0
1515920
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка : роман / Эрих Мария Ремарк ; [пер. с нем. Б. Кремнева, И. Шрайбера]. – Москва : АСТ ; Ермак, 2004. – 526, [2] с. – (Книга на все времена). – ISBN 5-17-016528-5
1515921
  Бадов А. Триумфальное возвращение Веселого Роджера // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 46. – С. 32-39


  В державі Сомалі виникає дійсна піратська республіка
1515922
  Ковалевский А.И. Триумфальное шествие Советской власти / А.И. Ковалевский. – М, 1941. – 99с.
1515923
   Триумфальное шествие Советской власти. – М.
1. – 1963. – 560с.
1515924
   Триумфальное шествие Советской власти. – М.
2. – 1963. – 496с.
1515925
  Гамрецкий Ю.М. и др. Триумфальное шествие Советской власти по Украине / Ю.М. и др. Гамрецкий. – Киев, 1987. – 437с.
1515926
   Триумфальные арки Ленинграда. – Ленинград, 1985. – 159 с.
1515927
  Краевский Б.П. Триумфальные ворота / Б.П. Краевский. – Москва, 1984. – 62 с.
1515928
   Трифазний паралельний силовий активний фільтр з підсистемою попереднього заряду конденсатора / Р.В. Власенко, О.В. Бялобржеський, С.С. Бондаренко, С.М. Якимець // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 28-34 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
1515929
  Войтович Ю.С. Трифазні багатопульсні випрямлячі з електронним зсувом фаз : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Войтович Юрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1515930
  Буникене Л. Трифенилметановые красители как аналитические реагенты для определения микроколичеств иодидов, бромидов, сульфидов и гипохлоритов : Автореф... канд. хим.наук: / Буникене Л.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 15л.
1515931
  Дубенська Л.О. Трифенілметанові барвники у вольтамперометричному аналізі // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 3/4. – С. 124-131. – ISSN 1991-0290


  Узагальнено дані літератури з використання трифенілметанових барвників (ТФБ) у вольтамперометричному аналізі. Проаналізовано вплив рН, концентрації, напруги поляризації на відновлення на р.к.е. вісімнадцяти ТФБ та їхніх комплексних сполук з низкою ...
1515932
  Мущинський П.Д. Трифон Маркович Гуляницький / П.Д. Мущинський. – Одеса, 1970. – 83с.
1515933
  Мельников С.В. Трифторометилкетіміни в реакціях органокаталітичного декарбоксилювального приєднання : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мельников Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. – Київ, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 22 назви
1515934
  Сукач В.А. Трифторометилкетіміни та їх гетероциклічні аналоги в регіо- та стереоселективних реакціях із С-нуклеофілами : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Сукач Володимир Андрійович ; НАН України, Ін-т органічної хімії. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 65 назв
1515935
   Трихинеллы и трихинеллез. – Алма-Ата, 1978. – 244с.
1515936
  Егорова Н.Л. Трихлорфосфазолульфоналкилы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Егорова Н.Л.; Днепропетр.хим.-технол.ин-т. – Днепропетровск, 1958. – 11л.
1515937
   Трихлорэтилен : Совместное издание Программы ООН по окружающей среде, Международной организации труда и ВОЗ. – Женева, 1989. – 110с.
1515938
  Мейер Н.Ф. Трихограмма (Экология и результаты применения в борьбе с вредными насекомыми) / Н.Ф. Мейер. – М.-Л., 1941. – 176с.
1515939
   Трихограмма в защите растений. – М, 1988. – 146с.
1515940
  Фурсов Виктор Николаевич Трихограмматиды (hymenoptera, cholcidaidea) западной лесостепи европейской части СССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Фурсов Виктор Николаевич; АН УССР, Ин-т зоологии им. И.И.Шмальгаузена. – К., 1987. – 20л.
1515941
  Сысоев И.В. Трихоцефалез свиней в Узбекистане (биология Trichocephalus suls (Schrank, 1788) эпизоотология и патогенезс заболевания). : Автореф... канд. биол.наук: / Сысоев И.В.; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1968. – 23л.
1515942
  Скрябин К.И. и др. Трихоцефалиды и капиллярииды животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. и др. Скрябин. – М., 1957. – 1-388с.
1515943
   Трицианметанидные и дицианамидные комплексы эрбия / В.В. Скопенко, А.А. Капшук, Т.В. Терновая, Н.А. Костромина // Укр. хим. журн., 1982. – №3
1515944
  Обручников Иван Викторович Трициклические ортоэфиры a-D- ксилопирановы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Обручников Иван Викторович; АН СССР. Ин-т органической химии. – М., 1973. – 24л.
1515945
  Бояхчян Аида Пайлаковна Трициклические производные азепинов ангулярного строения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бояхчян Аида Пайлаковна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 25л.
1515946
  Андрухович Ю. Трициліндровий двигун любові : [зб. вибр. творів] / Юрій Андрухович, Любко Дереш, Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2007. – 218, [2] с. – Відсутній тит. арк. - Зміст: Як ми вбили Пятраса (П"ять оповідань про кисневий голод) / Ю. Андрухович ; Есеї / Л. Дереш ; Блок НАТО / С. Жадан. - Сер. засн. в 2014 р. – (Графiтi = Graffiti). – ISBN 978-966-03-3958-3
1515947
  Андрухович Ю. Трициліндровий двигун любові : [зб. вибр. творів] / Юрій Андрухович, Любко Дереш, Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2012. – 218, [2] с. – Зміст: Як ми вбили Пятраса (П"ять оповідань про кисневий голод) / Ю. Андрухович ; Есеї / Л. Дереш ; Блок НАТО / С. Жадан. - Сер. засн. в 2014 р. – (Графiтi = Graffiti). – ISBN 978-966-03-4382-5
1515948
  Гуменюк Т. Тричастинна симфонія боротьби за правду // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 1-7 грудня (№ 43). – С. 6-7


  Замітки на берегах нової книги М. Тимошика "Материн заповіт у рушнику 1933-го".
1515949
  Рябченко Л. Тричі Герой під номером Г-313 / Леонід Рябченко. – Полтава : [Гелеверя], 2011. – 136 с. – ISBN 966-7576-54-X
1515950
  Косоноцька І. Тричі йому являлася любов, або Великий містифікатор кохання // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 9 листопада (№ 142). – С. 9


  Михайло Булгаков та його жінки.
1515951
  Горак Р.Д. Тричі мені являлася любов : повість-есе / Р.Д. Горак. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 152 с.
1515952
  Горак Р.Д. Тричі мені являлася любов : Повість-есе. Роман-есе про Івана Франка / Р.Д. Горак. – Київ : Дніпро, 1987. – 266с. – (Романи й повісті ; 1987р. Вип.№10)
1515953
  Горак Р.Д. Тричі мені являлася любов : Повість-есе / Роман Горак. – Львів : Центр Європи, 2006. – 156с. – ISBN 966-7022-56-0
1515954
  Жук Н. Тричі народжений / Ніна Жук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2008. – 252 с. – ISBN 978-966-493-131-8
1515955
  Дзюба І. Тричі не впізнаний // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 8)


  Український поет Петро Свенцицький (1950 - 2006).
1515956
  Шевченко В. Тричі перший видатний мореплавець та географ Юрій Лисянський / Віктор Шевченко. – Київ : Картографія, 2003. – 128с. – ISBN 966-631-363-4
1515957
  Наніїв П.І. Тричі продана / П.І. Наніїв. – Одеса, 1969. – 148с.
1515958
  Наніїв П.І. Тричі продана : Історичний роман / П.І. Наніїв. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 302с.
1515959
  Наніїв П.І. Тричі продана : Роман / П.І. Наніїв. – Київ : Український письменник, 1993. – 300с.
1515960
  Наніїв П. Тричі продана : Іст. роман / П. Наніїв. – Київ : Нелинь, 1996. – 239с.
1515961
  Наніїв П.І. Тричі продана : історичний роман / Павло Наніїв ; [худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс-М, 2010. – 309, [3] с., [8] с. іл. – (Серія "Історичний роман"). – ISBN 978-966-8620-14-0
1515962
  Винниченко І. Тричі ректор університету // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 3 : фото


  Про видатного економісти-теоретики Миколу Християновича Бунге. В університеті він викладав політекономію спочатку на історико-філологічному факультеті, а від 1863 р. - на юридичному. М. Бунге вперше вводить невідому на той час форму навчання - ...
1515963
  Тендюк Л.М. Тріада "V-Z" : повість: Для серед. і ст. шк. віку / Л.М. Тендюк. – Київ : Молодь, 1990. – 276 с. – ISBN 5-7720-0410-7
1515964
  Варзар І. Тріада "етноісторична нація–політична нація–політичний клас" в політичній думці Європи Нового часу та сучасної України // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 128-143. – ISSN 2307-0463


  Проаналізовано специфіку понять етноісторична нація, політична нація, політичний клас. Досліджено їх концептуальну сутність та кореляцію. Проаналізовано теоретико-історичний вимір розгортання даної тріади. Надано вичерпну характеристику таким поняттям, ...
1515965
  Уткіна Г.А. Тріада "знання - інформація - нові знання" як базовий вектор розвитку сучасного суспільства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 4 (234), квітень. – С. 65-69. – ISSN 2221-1055
1515966
  Дуброва О.В. Тріада "Фемінність - маскулінність - андрогінність" у циклі "Діти Адама" Волта Вітмена // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 169-176
1515967
  Головатий С. Тріада європейських цінностей - верховенство права, демократія, права людини як основа українського конституційного ладу (частина третя: права [13-92] // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 13-92. – ISSN 1026-9932
1515968
  Саприкіна А. Тріада минуле /сучасне / майбутнє в інтерпретації Г. Мазуренко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 264-274. – ISSN 1728-9572
1515969
  Дрозд О. Тріада педагогічних цінностей Василя Сухомлинського // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 4. – С. 55-62. – ISSN 2307-4906
1515970
  Вирський Д. Тріада ранньомодерних революцій: шляхетська, козацька, царська // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-6 березня (№ 8)


  "Про Річ Посполиту (1505–1795) важливо розуміти, що то був справжній "ренесансний проект". 1569 року Люблінська унія поховала запізнілий (попри всю його "органічність" = уживання місцевих традицій) проект "феодальної імперії" Великого князівства ...
1515971
   Тріада слов"янської поезії = Трыяда слауянскай паэзіі =Триада славянской поэзии / переклад В.В. Стрілка ; [ редактор О. Пашкевич ]. – Київ : Книга, 2008. – 246 с. : іл. – ISBN 978-966-8314-51-3
1515972
  Мелих О. Тріада Тюрингії / О. Мелих, О. Розвадовський // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 48 (213). – С. 62-64. – ISSN 1996-1561


  На цій землі можна відчути небаварську традиційність Німеччини.
1515973
  Климчук М.М. Тріадо-модусна модель реалізації потенціалу енергоресурсозбереження на підприємствах // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 68-73. – ISSN 2313-8246
1515974
  Щебет Е.І. Тріадологія як окультна основа екуменізму // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (13). – С. 54-57


  Сучасний релігійний світ характеризується посиленням глобальних тенденцій, що, насамперед, виражається в екуменічному русі, в який залучаються майже усі релігійні об"єднання світу, що формує якісно іншу релігійну дійсність. Разом з тим, посилюється ...
1515975
  Шарга О.В. Тріазоли та метал-оксофториди: перспективні будівельні блоки для створення мікропоруватих каркасів / О.В. Шарга, А.Б. Лисенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 41
1515976
  Астахова Т.В. Тріасові двостулкові і головоногі молюски Криму : [монографія] / Астахова Т.В. ; відпов. ред. Ямниченко І.М. ; АН УРСР, Ін-т геол. наук. – Київ : Наукова думка, 1971. – 116 с., [2] л. табл. : іл. – Список літ.: с. 87-94
1515977
  Похмурський В.І. Трібокорозія нержавних сталей (Огляд) / В.І. Похмурський, В.М. Довгуник // Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2010. – Т. 46, № 1. – С. 76-85. – ISSN 0430-6252


  Проаналізовано трібокорозійну поведінку нержавних сталей у корозивних середовищах. Сформульовано актуальні завдання перспективних досліджень у цьому напрямку. The tribologycal behavior of some investigated materials is analyzed in service ...
1515978
  Сидоренко Віктор Трієст. Скарби вільного міста : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 50-53 : Фото
1515979
  Пивоварова І.М. Трійка з мінусом, або Пригода в 5-А. / І.М. Пивоварова. – К., 1988. – 127с.
1515980
  Курашов В.Н. Трійкова логіка та квантові обчислення / В.Н. Курашов, О.В. Пилиповський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 245-249. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропоновано систему трійкової логіки для виконання логічних і арифметичних операцій на квантовому комп"ютері. Розглянуто можливе трактування трьох логічних станів та принцип їх реалізації на основі ядерного магнітного резонансу в Кремнії, ...
1515981
  Білецький М.С. Трійниці : повісті / М.С. Білецький. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 169 с.
1515982
  Алєксандрова О.В. Трійця // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 300-301. – ISBN 966-316-069-1
1515983
  Ренн Л. Тріні / Л. Ренн. – К., 1958. – 314с.
1515984
  Мордань В. Тріолети : поезії / Володимир Мордань. – Київ : Дніпро, 2003. – 110, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-308-01774-3


  У пр. № 1747352 напис: Шановному Михайлові Кузьмичу Наєнку з глибокою повагою. В. Мордань 14.09.05 Київ
1515985
  Андрущенко В. Тріпак, Мар"ян. Соціально-економічні механізми соціалізації студентів інклюзивного коледжу в умовах євроінтеграційних тенденцій та цінностей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (83). – С. 71-76. – ISSN 2078-1016
1515986
  Капіруліна С.Л. Трір - найстаріше місто Німеччини // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 41-44
1515987
  Ганзенко Л. Трірський псалтир: контекстуальні та мистецтвознавчі аспекти дослідження // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-22. – ISSN 1728-6875


  Трірський псалтир: контекстуальні та мистецтвознавчі аспекти дослідження.
1515988
  Маринович Єлизавета Тріски летять // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 40. – ISSN 0130-5212
1515989
  Манн Т. Трістан : Новели / Т. Манн. – Київ : Дніпро, 1975. – 292с.
1515990
   Трістан та Ізольда = Trastan et Iseut : Давньофранцузська легенда. – Київ : Либідь, 2004. – 80с. – ISBN 966-06-0328-2
1515991
   Трістан та Ізольда. Читаємо німецькою = Tristan und Isolde : [навч. посібник нім. та укр. мовами] / [уклад.] Гринюк Г.А. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2012. – 173, [1] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. - Загол. обкл.: Tristan und Isolde. Neu erzahlt von Gunter de Bruyn
1515992
  Стерн Л. Трістрам Шенді : роман / Лоренс Стерн ; [пер. В.С. Бойка]. – Київ : Техніка, 2013. – 602, [5] c., [1] арк. портр. : іл. – ISBN 978-966-575-217-2
1515993
  Стерн Л. Трістрам Шенді : роман / Лоренс Стерн ; [переклад В.С. Бойка ; післямова, прим. Н.Д. Білик] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2014. – 636, [4] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова [та ін.]). – ISBN 978-966-03-6752-4
1515994
  Винниченко І. Трітшель Карл Генріх (Карл Генріхович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 358-359. – ISBN 978-966-7863-77-7
1515995
   Трітшель Карл Генріхович (1842-1914) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 483-484. – ISBN 978-966-439-754-1
1515996
   Трітшель Карл Генріхович (1842 - 1914) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 68. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1515997
  Гусєв В.І. Тріумвірат / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 374-375. – ISBN 966-642-073-2
1515998
  Костюк Г. Тріумф : Уривок із книги спогадів // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 413-414, липень-серпень : липень-серпень. – С. 9-13


  Ювілей акад. М. Грушевського 1926 року.
1515999
  Костюк Г. Тріумф // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 415, вересень : вересень. – С. 5-7


  Ювілей акад. М. Грушевського 1926 року.
1516000
  Гусєв В.І. Тріумф / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 375. – ISBN 966-642-073-2
<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,