Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>
1512001
  Косачевич М. "Українська Голгофа": концтабір Талергоф / М. Косачевич, В. Косачевич // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 1-4
1512002
  Косачевич "Українська Голгофа": концтабір Талергоф / Косачевич, В. Косачевич // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 7-9
1512003
  Янковий В. "Українська громада" КПІ та один із її очільників Сергій Веселовський / В. Янковий, Д. Стефанович // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 49-57
1512004
  Усатенко Г. "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Інститут філології КУ імені Тараса Шевченка став ініціатором проекту: "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" який пройшов 9 вересня 2010 року за участю викладачів та студентів інституту, журналістів, зацікавлених науковців з ...
1512005
  Прохасько Тарас "Українська загальна енциклопедія" - найголовніша пізнавальна література для мене // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 вересня (№ 164/165). – С. 23


  Письменник - про книжки, які розрізняє за запахом і сам зшиває.
1512006
  Фалеїчева О. "Українська мова і світ" / О. Фалеїчева, В. Скоробреха // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Червень (№ 6)


  Така назва міжвузівської науково-практичної конференції, організованої Інститутом журналістики. З доповідями виступили: заст. голови Всеукраїнського Товариства "Просвіта" ім.. Тараса Шевченка, проф.. О. Пономарів, проф.. А. Мамалига, іноземні студенти ...
1512007
  Пастушенко Р. "Українська Народна Республіка. Бій під Крутами" : Історія України. 10 клас // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 2 (138), лютий. – С. 15-21
1512008
  Коструба М. "Українська Прохорівка" сорок першого // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 1-6
1512009
  Головащенко С.І. "Українська псалтир" М.О. Максимовича як феномен вітчизняної біблеїстики: кілька запитань до тексту // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 23 : Історико-філософські студії. – С. 55-62.
1512010
  Фельбаба М.М. "Українська Радянська Енциклопедія": перша спроба підготовки (1927-1934 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-30. – (Історія ; вип. 45)


  Висвітлюються питання підготовки першої "Української Радянської Енциклопедії"
1512011
  Скальський В. "Українська революція 1917-1921 рр." Бібліографія до теми / В. Скальський, Г. Гончар // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
1512012
  Капелюшний В. "Українська революція 1917–1921 років" в контексті сучасної фахової підготовки вітчизняних істориків // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 51–54. – ISSN 2309-9356
1512013
  Помінчук Н. "Українська рука" у світовому кінематографі // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (118). – С. 65-67
1512014
  Головченко В. "Українська тема" в політиці Антанти 1914-1916 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-12. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто маловідомі аспекти "українського питання" в контексті європейських міжнародних відносин на початковому етапі Першої світової війни. The article spotlights little-known aspects of the Ukrainian question in context of the European ...
1512015
  Кирчів Р. "Українська школа" польського романтизму в контексті міжнаціональних фольклорно-літературних взаємин // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 22-59. – ISBN 966-95452-4-3
1512016
  Кир"ян Н. Українська - не лише для хатнього вжитку! : презетація книги викладача КНУ імені Тараса Шевченка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 15


  У Будинку письменників відбулася презентація книжки д-ра філол. наук, проф. Ін-ту філології КНУ імені Тараса Шевченка, автора понад 100 наук. статей у фахових виданнях України і зарубіжжя Лади Коломієць "Український художній переклад та перекладачі ...
1512017
  Комариця М. Українська "католицька критика": між етикою та естетикою // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 76-90. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1512018
  Партико З. Українська "ленініана" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 січня (№ 15). – С. 5


  Паралельно з протистоянням у Києві, у країні триває своєрідна "партизанська війна" з пам"ятниками ідолам радянських часів.
1512019
  Щербатюк О. Українська "народна культура" ранньомодерної доби: постання (актуальність) спільнотного й потенційність особистісного // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 97-114. – ISBN 966-7317-93-5
1512020
  Сторожук С.В. Українська "національна" революція ХVII ст. : міф чи реальність ? // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.243-254. – ISSN 2075-1443
1512021
  Галата С. Українська "Нобелівка" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 травня (№ 21). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  "...Напередодні Дня науки Президент України Петро Порошенко зустрівся з провідними науковцями країни. Він вручив державні нагороди і премії за найбільші досягнення в галузі науки і техніки за 2015 рік ...".
1512022
  Олійник В. Українська "Одіссея", або Інтернаціоналізм чи русифікація? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 липня (№ 27)
1512023
  Сафулько С. Українська адвокутара: в очікуванні вчорашнього дня // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 133-139. – ISSN 0132-1331
1512024
  Салата О. Українська академічна історична наука в період Другої світової війни: історики еміграції // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 229-246
1512025
  Яцків Я.С. Українська академічна періодика: стан і перспективи // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 11-17. – ISBN 978-966-360-337-7 (вип. 14) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1512026
  Келдиш М.В. Українська академія досягла визначних успіхів на провідних ділянках сучасної науки. Промова президента АН СРСР академіка М.В. Келдиша на урочистих Загальних зборах АН УРСР, присвячених 50-річчю АН УРСР, 22 травня 1969 р., Київ // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 17-22. – ISSN 0372-6436


  До 100-річчя від дня народження академіка Мстислава Всеволодовича Келдиша Національна академія наук України і Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського підготували книгу «М.В. Келдиш та українська наука», яку випустив Видавничий дім ...
1512027
  Жулинський М. Українська академія наук і становлення академічного літературознавства // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 15 листопада (№ 42). – С. 10-11
1512028
  Будзанівська Н. Українська академія наук та життя творчої інтелігенції України 1920 - 1930-х рр. // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Квітень (№ 8). – С. 5-7
1512029
  Ємець Т. Українська Академія наук у Києві (до 90-річчя від дня заснування) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 167-178. – ISBN 966-628-104-X
1512030
  Набок Світлана Валеріївна Українська академія наук як чинник формування національного наукового простору // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Роль Української академії наук у процесі формування національного наукового простору у період 1920-х рр. Автор аналізує структурні особливості цієї установи, що дозволили за короткий період об"єднати навколо академії значну частину наукової спільноти ...
1512031
  Ясь О. Українська академія. Рік 1918 // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 1, 10
1512032
   Українська альтернатива // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 2


  15 грудня у Київському будинку вчителя з ініціативи просвітян відбувся форум "Українська ініціатива". У своїх доповідях та виступах учасники зібрання обговорили наступні питання: роль творчих спілок у процесі державотворення; місце освіти, мови, реалії ...
1512033
  Усенко В.П. Українська антарктична станція "Академік Вернадський" : з історії науки // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 94-101 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1512034
  Вільчинська С.В. Українська антропологія як філософський напрям: проблема визначення та ідентифікації // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 272-291
1512035
  Моклиця М. Українська апологетика Данте // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 76-80. – ISSN 0236-1477
1512036
  Полякова Алла Українська аристократія ХІХ ст. (за мемуарами П. Ламсдорфа-Галагана) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 219-224


  Стаття базується на іноземному рукописному матеріалі й відкриває невідомі сторінки життя та суспільно-політичної діяльності представників укр. панства XIX ст.
1512037
   Українська асоціація міжнародного права. Міжнародне публічне право // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 72-106


  Програма курсу міжнародного публічного права, складена професором В.Г. Буткевичем. в редакції, що ухвалена 2000 р. Українською асоціацією міжнародного права. Друкується для широкого ознайомлення, обговорення, висловлення пропозицій.
1512038
   Українська байка. – Харків : Фоліо, 2007. – 320с. – На обкл.: Г. Сковорода, Є. Гребінка, Л. Глібов. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-3765-7
1512039
  Піщанська В.М. Українська барокова ікона в художніх колекціях Дніпропетровщини: типологія та своєрідність : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Піщанська В.М. ; Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1512040
  Злотник-Шагіна Українська барокова проза у науковому дискурсі Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 242-247
1512041
  Левицький І.Е. Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900 / Уложив на підставі автопсії Ів. Ем. Левицький. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Матеріяли до української бібліографії = Beitrage zur ukrainischen Bibliographie. Bd. 3 / видає Бібліографічна Комісія Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. 3)
Т. 3 : (Роки 1892-1893). – 1911. – 290 с. – Примірник за інв. № 108876 дефектний, бракує стор. 241-290
1512042
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1996-
Вип. 6. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1512043
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1996-
Вип. 7. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1512044
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1996-
Вип. 8. – 2011. – 339 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1512045
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1996-
Вип. 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1512046
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1996-
Вип. 12. – 2015. – 496 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1512047
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 13. – 2016. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1512048
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 14. – 2016. – 384 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1512049
  Корольов Г.О. Українська біографія Отто Ейхельмана: імперська лояльність та служіння "ншій" або "своїй" нації // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 156-167. – ISSN 0320-9466


  Отто Ейхельман в 1882–1920 рр. — професор кафедри загальної історії права та міжнародного права на юридичному факультеті Київського університету.
1512050
  Шевченко В. Українська богословська думка в проблематичному зрізі доби незалежності (православний та греко-католицький виміри) // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн .8. – С. 39-52. – ISSN 0042-9422
1512051
  Гай-Нижник Українська валюта з Німеччини для уряду Директорії УНР (до питання про діяльність Фінансової агентури УНР в Берліні, "Супруніади" та встановлення дати загибелі Д. Вітовського) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 325-348
1512052
  Івановська О.П. Українська весільна драма : міфологічні витоки, звичаєво-правові основи сімейного прававесільна драма // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 10-18. – Бібліогр.: С. 9-10
1512053
  Стрельбицький М.П. Українська весна. Атлантидно : трикнижжя нових поезій / Михайло Стрельбицький. – Вінниця : Т.П. Барановська, 2016. – 163, [1] с. : іл. – Збірка складається з трьох циклів: Українською доброю кров"ю ; Своя маленька тепла Атлантида ; Вкраїнські трени й зонти для гідальго. – ISBN 978-617-7233-16-8
1512054
  Корсун Ю.В. Українська видавнича справа в Канаді наприкінці XIX - на початку XX століття // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 89-91. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1512055
  Тимошик М. Українська видавнича справа і журналістика в Канаді: історія і сучасність // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 133-150.
1512056
  Короб А. Українська видавнича справа у 50-60-х роках XIX століття (на прикладі створення навчальних посібників) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 178-183
1512057
  Огієнко І. Українська вимова богослужбових текстів // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 43-48. – ISSN 0130-5263
1512058
  Карлаш Т. Українська вища освіта: прорив на єгипетські обшири // Світ. – Київ, 2018. – Лютий (№ 7/8). – С. 2


  За ініціативою Президії Академії наук вищої школи України та Українсько-американського університету "Конкордія" (УАУК) було організовано Міжнародну українсько-єгипетську конференцію "Світові проблеми освіти у 21 столітті", що відбулася 6-9 лютого у м. ...
1512059
  Домановський Андрій Українська візантиністика в Харківському університеті / Домановський Андрій, Пархоменко Марія // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 115-121
1512060
  Срібняк І. Українська військова еміграція в Польщі у 1921 - 1924 рр. // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9
1512061
  Скорич Л.В. Українська військова еміграція у Польщі (1921-1924 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 752 : Держава та армія. – С. 136-139. – ISSN 0321-0499
1512062
  Самійленко Л. Українська військова традиція // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Васюк, О. Вергеліс [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/9 (1039/1041). – С. 34-37
1512063
  Заболотнюк В.І. Українська військово-санітарна місія для справ полонених у Німеччині (1918-1920) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 21-33. – ISSN 2313-5603
1512064
  Добржанський О. Українська влада на Буковині восени 1918 р.: становлення, організаційні засади, прагнення до єдності з рештою українських земель // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 195-207. – ISBN 978-617-7062-20-1
1512065
  Дем"яненко Б.Л. Українська влада як відображення посттоталітарних ціннісних орієнтацій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 317-324. – ISBN 978-966-02-4604-1
1512066
  Козак С. Українська воєнна література в Польщі // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 205-239. – ISBN 978-83-935845-4-3
1512067
  Цюрупа М. Українська воєнно-гуманітарна спадщина у контексті культурних відмінностей Сходу і Заходу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 63-66. – ISBN 978-966-439-357-4
1512068
  Чобіт Д. Українська Волинська держава XIV-XV століть // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 145-163. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
1512069
  Бондаренко Ю.С. Українська газета "День" у контексті альтернативної преси Німеччини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 39-43. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1512070
   Українська Галицька Армія = Army of the Western Ukraine (Galicia) : у 40-річчя її участі у визвольних змаганнях в 1918-1920 рр. : матеріяли до історії. – Вінніпег : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк
Том 2. – 1960. – 383 с. : іл. – Парал. тит. сторінка англ. мовою
1512071
   Українська Галицька Армія = Army of the Western Ukraine (Galicia) : у 40-річчя її участі у визвольних змаганнях в 1918-1919 рр. : матеріяли до історії. – Вінніпег : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк
Том 3. – 1966. – 232 с. : іл. – Парал. тит. сторінка англ. мовою
1512072
   Українська Галицька Армія : матеріяли до історії. – Вінніпег : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк
Том 5 : Над Сяном : матеріяли до історії Української Галицької Армії : у 50-річчя її участі у визвольних змаганнях. – 1976. – 192 с. : іл.
1512073
   Українська Галичина і Австрія : Історичний нарис. 2-е вид., доп. – Львів, 2007. – 20с.
1512074
  Ковальчук А. Українська Гельсінська Спілка - перша легальна державницька антикомуністична політична організація України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 липня (№ 28). – С. 6


  До 30-річчя створення УГС.
1512075
  Ковальчук А. Українська Гельсінська Спілка - перша легальна державницька антикомуністична політична організація України. До 30- річчя створення УГС // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 4 липня - 25 липня (№ 27/28)


  "На початку липня минуло 30 років від дня створення Української Гельсінської Спілки. УГС стала першою в УРСР (тобто в окупованій Московщиною комуністичній Україні) за більш, ніж три роки до проголошення її Незалежності громадсько-політичною ...
1512076
   Українська Гельсінська Спілка (1988-1990 рр.) у світлинах і документах : [фотоальбом] / Український ін-т нац. пам"яті ; [упоряд. О.Ткачук ; редкол. : Горинь Б., Овсієнко В., Ткачук О. та ін.]. – Київ : Смолоскип, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-2164-26-8
1512077
  Коцур В. Українська гельсінська спілка як складова молодіжного руху в Україні наприкінці 80-х років ХХ ст. // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 260-269. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Центрами неформального молодіжного руху в Україні у 80-ті роки ХХ ст. були Київ і Львів, хоча самодіяльні організації поставали практично у всіх обласних містах республіки. Найбільш відомими із "неформальних" об"єднань були створені в Києві Український ...
1512078
  Квіт С.М. Українська геополітика: неприєднаність до життя? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-15. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглянуто геополітичні аспекти національної безпеки України, яка представлена органічною складовою частиною "середньої Європи" і покликана виконати певну ідеологічну консервативну місію у справі геополітичної консолідації нової об"єднаної Європи.
1512079
  Вербич С. Українська гідронімооснова бут- у слов"янському і неслов"янському контекстах // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 34-40. – ISSN 1682-3540
1512080
  Іванніков Т.П. Українська гітарна музика: жанрово-стильові ретроспекції // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 188-208. – ISSN 2522-4190


  "Гітарні твори сучасних українських композиторів розглянуті в аспекті перетворення старовинних традицій та художніх канонів різних епох. Апеляція до жанрово-стильових моделей минулого виявлена у декількох дискурсах - стилізації, присвятах, алюзії, ...
1512081
  Тимченко Є.К. Українська граматика / Е.Тимченко. – У Києві (Київ) : Дpук. Т-ва H.А. Гиpич
Ч. 1. – 1907. – VIII, 179 с. – Покажчик [пpедм.-сист.]: с. 174-176
1512082
  Тимченко Є.К. Українська граматика / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : [Вид. Т-ва "Час"] ; Дpук. унів. Св. Володимиpа Акц[іонеp.] Т-ва дpук. і видавн. діла H.Т. Коpчак-H, 1917. – 168 с. – Конволют. Переплетено з: Основи науки про мову українську / І. Свєнціцкий. К., 1917
1512083
  Грінченко Б.Д. Українська граматка до науки читання й писання / зложив Б. Грінченко. – [Київ] : [Всеукp. Учит. Видавн. Т-во "ВСЕУВИТО" ; Друк. Київ. Союзу Кооперат. Установ "Союзбанк"], 1918. – 64 с. : мал.


  В кн. прозові та поет. твори Т.Г. Шевченка, Є.П. Гребінки, Л.І. Глібова, П.О. Куліша, укр. нар. загадки, приказки
1512084
  Лагутенко О. Українська графіка XX століття : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / Ольга Лагутенко. – Київ : Грані-Т, 2011. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-465-354-8
1512085
  Шульга Я. Українська греко-католицька церква в XXI ст.: суспільно-політичний вимір // Католицизм: традиція і сучасність : матеріали VIII Міжнар. молодіж. релігієзнав. літньої шк. / МГО "Молодіжна асоц. релігієзнавців" [та ін.] ; [наук. ред.: .Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець]. – Київ : Молодіж. асоц. релігієзнавців, 2010. – С. 128-137. – ISBN 978-966-380-439-2
1512086
  Гуркіна С.В. Українська греко-католицька церква і Ватикан : спроби контактів у 1944-1949 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 73-90. – (Історія ; Вип. 22)
1512087
  Юшкевич В.В. Українська греко-католицька церква у суспільно-політичному житті українців Північної Америки у 1870-1939 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Юшкевич В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1512088
  Тіщенко Г.В. Українська громада в Греції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 112-116. – ISBN 966-7196-06-2
1512089
  Сухобокова О. Українська громада США та українське питання в період Першої світової війни // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 151-161


  У статті розглядається діяльність етнічних українців у США, спрямована на підтримку українських визвольних змагань під час Першої світової війни та повоєнного врегулювання на Паризькій мирній конференції. Увага акцентується на об’єднанні українських ...
1512090
   Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Журн. світової літ. "ВСЕСВІТ" ; [за заг. ред. Семенюка Г.Ф.]. – Київ : [Агентство "Україна"], 2011. – 131 с., [4] арк. іл. : іл. – За сприяння Фонду "Європа XXI". Інформаційні партнери - радіо "Свобода", газета "По - Українські". – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія: Бібліотека проекту "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" / ред. Г. Усатенко)
1512091
  Попик Володимир Українська держава - це його життя / Попик Володимир, Чапуга Степан // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 2-3. – ISSN 1814-5078
1512092
  Брехуненко В. Українська держава XVII - XVIII століть і виклики XXI // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 24 (344). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Про відбудову імперії - і то передусім на основі історичних аргументів! - ідеться сьогоднішній російській еліті. Бо саме з таких аргументів колись імперія і повстала. З їх розвінчанням вона й загине.
1512093
  Ідзьо Віктор Українська держава в XIII столітті і сучасна методологія українознавства // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 55-58
1512094
  Головченко В. Українська Держава і Білоруська Народна Республіка: спроба налагодження добросусідських відносин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 308-325
1512095
  Мазука Л.І. Українська держава та світове українство: актуальні питання, потенціал і перспективи взаємодії : аналітична доповідь / Л.І. Мазука ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 30, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Серія "Політика" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-211-7
1512096
  Стеценко Н. Українська держава часів гетьмана П. Скоропадського у працях українських зарубіжних істориків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 126-129. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати ставлення українських зарубіжних дослідників до Української гетьманської держави Павла Скоропадського 1918 р. The article makes an attempt to observe the attitude of the ukrainian foreign historians toward the Hetman ...
1512097
  Личенко І.О. Українська держава як суб"єкт охорони права власності // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 87-91.
1512098
  Романчук О.К. Українська держава: "перезаснування", а не "перезавантаження" // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 1/2 (231/232). – С. 4-8
1512099
  Гай-Нижник Українська Держава: історична доконаність і розвіяна паралельна дійсність (Акт 30 червня та революційне державотворення під проводом ОУН(р) у 1941-1942 рр. як вияв національного чину та символ суверенних прагнень українського народу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 49-65. – ISSN 2076-1554
1512100
  Романчук О. Українська держава: не вір, не бійся, не проси // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 1/2. – С. 1-7.
1512101
  Кочержук М. Українська державна гімназія в Коломиї 1892-1944 / Мирослава Кочержук. – Коломия : Вік, 2011. – 303, [1] с. : іл. – 770-річчю першої писемної згадки про Коломию, 150-річчю від заснування держ. гімназії й 110-річчю укр. держ. гімназії в Коломиї присвячено. – Бібліогр.: с. 288-295. – (Коломийська бібліотека ; вип. 8). – ISBN 966-550-188-7
1512102
  Коцур А. Українська державна ідея XIX - початку XX століття в курсі історіографії історії України // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 23-27. – ISBN 978-966-2464-25-2
1512103
  Махінла Ю. Українська державницька ідея у науковій спадщині академіка С.Л. Рудницького // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 305-307. – ISBN 966-8653-41-6
1512104
  Лісова К. Українська державність 1917-1921 рр. в історіографічному доробку української еміграції міжвоєнного періоду // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 44-46
1512105
  Карпов В.В. Українська державність в символічному означенні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 4-12. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження полягає у виявленні історичних основ та їх впливу на утвердження символів державності з моменту набуття незалежності, студіюванні процесу становлення державної символіки України. У дослідженні використано історико-хронологічний ...
1512106
  Козловець М.А. Українська державність як чинник національної ідентифікації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 51-59
1512107
  Безотосний М.Т. Українська державність, національна ідея та культура : бібліогр. показник наук. і публіцистичних праць / Микола Трохимович Безотосний ; М-во аграрної політики України ; Полтав. держ. аграрна академія. – Полтава : РВВ ПДАА, 2011. – 26 с.
1512108
   Українська дивізія "Галичина" (Львівщіна) : історія, спогади, світлини / Галицьке Братство колишніх вояків 1-ої Укр. дивізії ("Галичина") Укр. нац. армії (УНА), Центр незалежних іст. студій ; [упоряд.: І. Іваньков, М. Романюк ; редкол.: З. Врублевський та ін.]. – Львів : Духовна вісь, 2016. – 838, [2] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 775-838. – Бібліогр.: с. 764-766 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8477-26-3
1512109
  Малкош Володимир Українська дивізія "Галичина" в світлі "легіонової" політики 20 сторіччя / В.Малкош. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. – 32с. – ISBN 978-966-668-145-7
1512110
  Степанов В. Українська дипломатична місія в Скандинавії (історичний нарис) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 3. – С. 12-15
1512111
  Головченко В.І. Українська дипломатія 1917-1920 років: уроки історії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 22-26.
1512112
  Білоусов М. Українська дипломатія: можливості, надбання, проблеми // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 3-21


  Становлення сучасної української дипломатії.
1512113
  Веселовський А. Українська дипломатія: на шляху до європейських стандартів / А. Веселовський, О. Александров // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 січня (№ 2). – С. 5


  Про необхідність проведення реформи системи забезпечення зовнішніх зносин та її осердя, дипломатичної служби України, активісти, експерти, досвідчені дипломати говорять уже понад 15 років. На тлі докорінних змін, які відбулися у світовій дипломатичній ...
1512114
  Романюк Л.М. Українська дискусія щодо "експерименту стилів" у літературі 20-х рр. ХХ століття // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 145-148. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті йдеться про дискусію українських літературних критиків на сторінках періодичних видань 20-х рр. ХХ століття щодо "стилю доби".
1512115
  Кіліченко М Л. інши Українська дитяча література / М Л. інши Кіліченко. – Київ : Вища школа, 1979. – 333 с.
1512116
  Лозинський Аскольд Українська діаспора - аналіза сучасного // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 270-272
1512117
   Українська діаспора. – Київ ; Чикаго, 1992-. – ISBN 5-12-004237-6
Число 3. – 1993
1512118
   Українська діаспора. – Київ ; Чикаго, 1992-
Число 4. – 1993
1512119
   Українська діаспора. – Київ ; Чикаго, 1992-
Число 6. – 1994
1512120
   Українська діаспора. – Київ ; Чикаго, 1992-
Число 9. – 1996
1512121
  Строй В. Українська діаспора : сучасний вимір і проекція в майбутнє // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 7/8 (201/202). – С. 47-48


  Суб"єктивні нотатки з Третього Міжнародного Конгресу "Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : сучасний вимір, проекція в майбутнє."
1512122
  Жолонко Т. Українська діаспора Азербайджану та її внесок в азербайджанську культуру // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 103-108. – ISSN 1998-4634
1512123
  Бондаренко М. Українська діаспора Бразилії: історія заселення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-15. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Дане дослідження стосується міграційної політики Бразилії, яка мала вплив на еміграційні потоки з України з кінця ХІХ ст. до другої половини ХХ ст., та історії переселення українців до цієї південноамериканської країни. Данное исследование касается ...
1512124
  Коростій Ольга Українська діаспора в Королівстві Бельгія ( можливі напрямки співпраці ) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 265-266
1512125
   Українська діаспора в Російській Федерації: історико-культурна спадщина / [Горбик В.О. (кер.) та ін. ; наук. ред. Т.І. Катаргіна] ; НАН України, Ін-т історії України НАН України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2011. – 275, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 251-273. – ISBN 978-966-02-6032-0
1512126
  Годованська О. Українська діаспора в Угорщині: виклики XXI ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1132-1138. – ISSN 1028-5091
1512127
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи: історія формування, культура, наука, світа // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 7/8 (173/174). – С. 62-64 : фото
1512128
  Марциняк Т. Українська діаспора польського села. Дослідження у Бялому Борі // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1994. – Число 6
1512129
  Гетьман-П"ятковська Українська діаспора у Лос-Анджелесі // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 128-136
1512130
  Філіна Т.В. Українська діаспора як інструмент забезпечення національних інтересів в країні-перебування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 195-197
1512131
  Кривда Н.Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення : д-ра. ... канд. філос. наук: 09.00.12 / Кривда Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 459с. – Бібліогр.: л. 415-459
1512132
  Кривда Н.Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення : автореф. ... д-ра філос. наук:09.00.12 / Кривда Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 37 с. – Бібліогр.: 18 назв
1512133
  Задорожний М.П. Українська діаспора: історія формування та реалії сьогодення // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 42-46 : фото
1512134
   Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень : навч. посібник для студентів ВНЗ / Гінзбург, І.О. Требульова, С.Д. Левіна, І.М. Корніловська; Гінзбург М.Д. [та ін.] ; за ред. М.Д. Гінзбурга. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : ІНКОС ; Центр навчальної літератури, 2007. – 672 с. – Бібліогр.: с. 606-654. – ISBN 966-8347-50-1
1512135
  Філюк Л.М. Українська ділова мова для іноземців: вивчення будівельної термінології // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 154-159. – ISSN 2307-4558
1512136
  Бондаренко Неллі Українська для шкіл з російською мовою навчання : орієнтовне календарне планування уроків і тематичного контролю для 8 класу 12-річної школи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 5-8. – Бібліогр.: с. 5. – ISSN 0130-5263
1512137
  Бондаренко Н. Українська для шкіл з російською мовою навчання. 9 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11 (632). – С. 5-8. – ISSN 0130-5263
1512138
  Бондар-Терещенко Українська доля сучасного мистецтва // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 6 (1002). – С. 14-17. – ISSN 0868-9644
1512139
  Бондарєва О. Українська драма "нової хвилі" як постмодерний феномен // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 95-100
1512140
   Українська драматургія : антологія : [у 4 т.] / автори-упорядники : Т.Є. Назарова, О.І. Безгін, Р.Г. Коломієць ; за заг. ред. М.Ю. Резніковича. – Харків : Фоліо. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-3514-1
Т. 3. – 2010. – 512 с.
1512141
   Українська драматургія : антологія : [у 4-х т.] / [ авт.-упоряд. : Т.Є. Назарова, О.І. Безгін, Р.Г. Коломієць ; за заг. ред. М.Ю. Рензніковича ; худож.-оформ. Б.П. Бублик]. – Харків : Фоліо. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-3515-8
Т. 4. – 2010. – 472, [8] с. – Шифр. дубл. 8узб Укра (доп. карт. по фак.)
1512142
  Гудзенко О.П. Українська драматургія 20-х років XX ст.: становлення нових вірувань // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 197-204


  Розглянуто проблему формування нових вірувань та ідеалів пореволюційної доби на прикладі української драматургії 20-х років ХХ ст. В статье была рассмотрена проблема формирования новых верований и идеалов постреволюционного времени на примере ...
1512143
  Малютіна Н.П. Українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ ст. : навчальний посібник / Н.П. Малютіна. – Київ : Академвидав, 2010. – 253, [2] с. – Бібліогр.: с. 240-253. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-966-8226-96-0
1512144
  Новиков А.О. Українська драматургія на уроках літератури / А.О. Новиков. – Харків : Основа, 2012. – 159 с., [1] с. – Бібліогр.: с. 156-159. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (100)). – ISBN 978-617-00-1249-4
1512145
  Тимошик М.С. Українська друкарня Михайла Драгоманова в Женеві: передмови створення, вплив на суспільну думку, подальша доля // Перші міжнародні Драгомановські читання : матеріали / МОіНУ ; Акад. пед. наук України ; НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ред. кол.: В.П. Андрущенко, Г.І. Волинка, П.В. Дмитренко та ін. – Київ, 2003. – Вип.1. – С. 235-239. – ISBN 966-660-124-9
1512146
  Колісник О.П. Українська духовна революція як перемога українського руху над українським матеріалізмом // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 9 (174). – С. 19-22
1512147
  Скрипка В.І. Українська духовність - визначальний чинник буття українця // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 447-462
1512148
  Ярмоліцька Н.В. Українська духовність у філософській концепції Тараса Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 265-266
1512149
  Калакура Я. Українська духовність: історіографічний вимір // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 28-34


  Рзглядаються сучасний стан і динаміка нарощування знань про витоки, основні етапи формування, сутність і структуру української духовності українського народу.
1512150
  Крищенко В.Д. Українська душа / Вадим Крищенко. – Київ : Дніпро, 2009. – 592 с. – ISBN 966-578-184-7
1512151
  Степаненко М. Українська душа від Майдану до Майдану й після... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 грудня (№ 48). – С. 12


  Роздуми над новою збіркою поезій Лесі Степовички "Осінні люди".
1512152
   Українська економіка після виборів: що далі? / Я.А. Жаліло, Я.В. Белінська, С.І. Лавріненко, Пищуліна; Жаліло Я.А., Белінська Я.В., Лавріненко С.І., Пищуліна О.М.; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – 80с. – Нац. ін-т стратегічних досліджень 15 років. – ISBN 966-554-114-5
1512153
   Українська економіка сьогодні - досягнення, проблеми, перспективи / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська, Д.Ю. Венцковський, С.В. та ін. Давиденко; Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська, Д.Ю. Венцковський, С.В. Давиденко та ін.; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Центр актикризових досліджень. – Київ : НІСД, 2007. – 92с. – ISBN 966-554-103-X
1512154
  Сухомозський М. Українська еліта в Болгарії / М. Сухомозський, Н. Аврамчук // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 2. – С. 80-87
1512155
   Українська еліта з погляду українознавців / оргкомітет // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 4


  На базі Центру українознавства філософського факультету відбулася Міжнародна наукова конференція "Українська еліта як чинник цивілізаційного поступу українства". У конференції взяли участь: М.І. Обушний, С.В. Руденко та інші. В ухвалі конференції ...
1512156
  Горєлов М.Є. Українська еліта за В.Липинським і Д. Донцовим // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 205-212. – ISBN 966-7769-54-2
1512157
  Клименко Н.Ф. Українська елліністика: шляхи розвою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 3-26


  У статті розглянуто формування української елліністики, починаючи з п"ятдесятих років ХХ ст. і до сьогодні. В ній ідеться про її фундаторів проф. Білецького А.О. і доц. Чернишову Т.М., вивчення граматики новогрецької мови, її словотворення, ...
1512158
  Костюк Г. Українська еміграційна художня проза за 1965 рік // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 196, травень : травень. – С. 5-10, 31-32
1512159
  Костюк Г. Українська еміграційна художня проза за 1965 рік // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 197, червень : червень. – С. 5-12
1512160
  Цимбал Т. Українська еміграція в західній Канаді: досвід філософської рефлексії // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 220-227
1512161
  Даниленко О.В. Українська еміграція в Чехо-Словаччині в 1920-1930-ті pp.: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 40-42. – (Історія ; вип. 63/64)


  Аналізується висвітлення в історичній літературі окремих аспектів життя української еміграції в Чехо-Словаччині в 1920-1930-х рр.
1512162
  Сич О. Українська еміграція і російсько-український конфлікт (на прикладі визвольної концепції ОУН-революційної) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 322-333
1512163
  Боровик М. Українська еміграція та її поселення у Канаді // Ukrainica Diasporiana / Український вільний університет. – Мюнхен, 1977. – Vol. 2 : Українсько-канадська преса та її значення для української меншини в Канаді / М. Боровик. – С. 9-74
1512164
  Піскун В. Українська еміграція у Туреччині (20-ті роки XX ст.) // Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє : збірник наукових праць / Посольство Туреччини в Україні ; КНУТШ ; упоряд. Ф.Г. Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 225-230. – ISBN 966-8552-01-6
1512165
  Скорина Л.В. Українська епіграфістика 20-х років ХХ ст.: репертуар, типологія, функції надтекстових цитат // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 44-53. – ISSN 2522-493X


  У статті головна увага зосереджується на тенденціях побутування української епіграфістики 20-х років ХХ ст. Досліджується репертуар епіграфів, їх джерела, форми репрезентації, зв’язок із текстом, функції. До аналізу залучено 240 мотто з творів ...
1512166
  Мудрак О.В. Українська еротична лірика: жанрова специфіка та ідіостиль : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06. / Мудрак О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 174 л. – Бібліогр.: л. 161-174
1512167
  Левчук Л.Т. Українська естетика ХХ століття: досвід 70-х років // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 26 : Духовний світ слов"янських культур і сучасний цивілізаційний процес. – С. 3-8. – (Філософські науки)
1512168
  Назаров Н.А. Українська етимологічна лексикографія: історія, теорія та практика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Назаров Назарій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 45 назв
1512169
  Губарець В.В. Українська етнічна преса Північної Америки про американо-українські стосунки у початковий період становлення нової незалежної Української держави (1991-1994). // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 54-61.
1512170
  Губарець В.В. Українська етнічна преса США та Канади (1945-1994 рр.): особливості висвітлення україно-американських взаємин : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Губарець В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1512171
  Губарець В.В. Українська етнічна преса США та Канади (1945 - 1994 рр.) : особливості висвітлення українсько- американських взаємин : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Губарець В. В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 205л. – Бібліогр.: л. 188 - 205
1512172
  Губарець В.В. Українська етнічна преса у Північній Америці: історія і сучасність // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 60-68


  статті розглядаються процеси історичного розвитку української етнічної преси у Північній Америці, зокрема у США та Канаді, аналізується належність видань, мовний спектр, ідеологічне і тематичне спрямування мас-медіа, а також окреслюються перспективи ...
1512173
  Балушок В.Г. Українська етнічна спільнота: етногенез, історія, етнонімія / Василь Балушок; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Біла Церква : О.В. Пшонківський, 2008. – 304 с. : іл. – ISBN 978-966-8545-78-8
1512174
  Герман З.П. Українська етнографія у творчості Д.І. Яворницького : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.05 / Герман З.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 284 л. + Додаток: л. 225-284. – Бібліогр.: л. 195-224
1512175
  Качмар М. Українська етнологічна легенда на сторінках часопису "Житє і слово" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 218-226. – ISSN 0130-528Х


  Часопис "Житє і слово" - преше видання українською мовою в Галичині, де значна увага була приділена фольклору загалом та етіологічним легендам зокрема. У статті проаналізовано тематичний та сожетно-мотивний фонд етіологічних легенд зі сторінок видання ...
1512176
  Савчук Б. Українська етнологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Борис Савчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2004. – 560с. – ISBN 966-688-073-4
1512177
  Капелюшний В.П. Українська етнологія у європейському контексті (друга половина XIX ст. - 20-ті рр. XX ст.) : наук. видання / Капелюшний В.П., Казакевич Г.М., Чернищук Н.В. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 209, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 159-191 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7121-03-8
1512178
  Наулко Всеволод Українська етнологія: вчора, сьогодні, завтра // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-12. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается состояние проблемы и перспективы развития украинской этнологии.
1512179
  Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.А. Мосіяшенко. – 3-тє вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2013. – 174, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-680-412-2


  У посібнику розглядається особливості народної педагогіки як неодмінної умови подальшого розвитку наукової педагогічної теорії і практики
1512180
  Гай М. Українська жінка в ОУН і УПА // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1996. – 1996. – С. 170-179. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 79)
1512181
  Шкурат Л.М. Українська жінка в роки Великої Вітчизняної війни // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 16/18 (272/274). – С. 44-50
1512182
  Старченко Т. Українська жінка та розвій нації (книжкова та журнальна публіцистика останніх років) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 227-238. – (Журналістика ; Вип. 4)
1512183
  Михалевич І.Ю. Українська жіноча пісня: поетико-естетичний аспект : дис. … канд. філол. наук : 10.01.07 / Михалевич Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луцьк, 2018. – 228 арк. – Бібліогр.: арк. 213-228
1512184
  Михалевич І.Ю. Українська жіноча пісня: поетико-естетичний аспект : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.07 / Михалевич Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1512185
   Українська жіноча проза : Марко Вовчок, Наталія Кобринська, Ольга Кобилянська; [ ред. Н.Д. Кусайкіна ]. – Харків : Прапор, 2007. – 640с. – ISBN 978-966-8690-74-7
1512186
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника. – Львів. – ISBN 978-966-02-3912-2(Вип. 13); 966-02-2344-7
Вип. 13. – 2006. – 576 с.
1512187
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника. – Львів. – ISBN 978-966-02-4201-3(Вип. 14); 966-02-2344-7
Вип. 14. – 2007. – 396 с.
1512188
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів. – ISBN 978-966-02-4670-6(Вип. 15); 966-02-2344-7
Вип. 15. – 2008. – 388 с.
1512189
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів. – ISBN 978-966-02-5172-4(Вип. 16); 966-02-2344-7
Вип. 16. – 2009. – 392 с.
1512190
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7181-44-8
№ 3. – 1999. – 80 с.
1512191
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика". – Київ, 1997-
Вип. 1 (6). – 2007. – 164 с. – Поновлений 2007 року
1512192
  Лизанчук В.В. Українська журналістика в концепції професора Ігоря Леонідовича Михайлина // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 177-181


  (Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт: Вибрані медіадослідження. - X. : Прапор, 2008. - 512 с.). (Mykhaylyn I. L. Journalism as the universe: Selected media researches. - Kharkiv, 2008. - 512 p.). (Михайлин И. Л. Журналистика как вселенная: ...
1512193
  Михайлин І.Л. Українська журналістика Харкова під час Першої російської революції // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 72-75


  Перша російська революція спричинила появу безлічі друкованих видань у Росії. Одним з її атрибутів стало створення журналістики українською мовою, первістками якої в Харкові стали газети "Слобожанщина" і "Порада". Незважаючи на різне політичне ...
1512194
  Житарюк М.Г. Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, домінанти у світовому інформаційному контексті : Дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Житарюк М.Г. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 408л. – Бібліогр. : л.379-408
1512195
  Лубченко І. Українська журналістика: розклад на завтра // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3. – С. 2-29


  Звіт голови Національної спілки журналістів України Ігоря Лубченка XII з"їздові НСЖУ за період від 19 квітня 2007 року до 24 квітня 2012 року.
1512196
  Кір"янова О.Л. Українська зарубіжна історіографія про професійну діяльність українського вчительства в культурно-освітніх процесах радянської України в 20 - 30-х рр. XX ст. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 89-98
1512197
   Українська земля. – Мюнхен ; New York : [ Б. в. ], 1983. – 84 с. – (Союз Земель Соборной України - Селянська партія ; ч. 10)
1512198
   Українська земля. – Мюнхен ; New York : [ Б. в. ], 1987. – 48 с. – (Союз Земель Соборной України - Селянська партія ; ч. 14)
1512199
  Пиріг Л. Українська земля та українці у Другій світовій війні // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2012. – Число 1 (24). – С. 119-141


  Засобами філателії висвітлюється участь українців у Другій світовій війні.
1512200
  Клименко І. Українська зимова макроареалогія в контексті слов"яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 2: індексований реєстр зимових мелоформ // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Проблемна н.-д. лабораторія етномузикології [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Амбразявічюс Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 8-18. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 6). – ISSN 2522-4212


  "Стаття є продовженням попередньої роботи автора під тією ж назвою. Пропонується новий спосіб цифрової індексації типових мелоформ зимового (різдвяно-новорічного) циклу, поширених на території слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). ...
1512201
  Тодоров І.Я. Українська зовнішня політика в 2007 році // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 276-284. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статті розкрито основні напрями української зовнішньої політики протягом 2007 року. Було доведено, що вся зовнішньополітична діяльність держави мала суперечливий характер. Пріоритетними завданнями зовнішньої політики залишалися всебічний захист ...
1512202
  Тодоров І.Я. Українська зовнішня політика в 2008 році // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 149-157. – ISSN 1728-3671
1512203
  Передрієнко В.А. Українська і церковнослов"янська лексика в "Розмові" - рукописному розмовнику другої половини XVI ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 64-68
1512204
  Касьяненко К.М. Українська ігрова дитяча книжка: витоки, стан, тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Касьяненко Кароліна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1512205
  Гирич І. Українська ідентичність - це свідомий вибір / розмову вела Ярослава Музиченко // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 листопада (№ 127). – С. 10-11


  Відомий історик та громадський діяч - про історію "українського проекту", інформаційний простір та потребу цілеспрямованого творення нації.
1512206
  Степико М.Т. Українська ідентичність в умовах суспільно-політичних трансформацій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 5-12
1512207
  Носова Б. Українська ідентичність у публіцистичному дискурсі: динаміка комунікативних впливів, кризові виклики // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 248-252


  Стаття присвячена розгляду проблем національної ідентичності як частини публіцистичного дискурсу і базується на наукових розвідках українських та зарубіжних учених щодо концептуалізації витоків української ідентичності, правдивої топонімічної ...
1512208
  Іванишин М. Українська ідентичність у тлумаченні Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 2 (578). – С. 46-52. – ISSN 0236-1477
1512209
  Степико М.Т. Українська ідентичність як визначальна засада протидії російської агресії / М.Т. Степико, Т.В. Черненко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 178-183. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1512210
  Гайворонюк Н.В. Українська ідентичність як онтологічна основа національної безпеки (соціально-психологічний аспект) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 38-49. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1512211
  Грабовський С. Українська ідентичність: відповіді та перспективи / С. Грабовський, І. Лосєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 січня (№ 1). – С. 5
1512212
  Кислюк К. Українська ідентичність: історико-культурні ретроспективи та сучасні перспективи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 : Інтелектуали і влада. – С. 48-65. – ISSN 2522-9338
1512213
  Степико М.Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія / [Степико М.Т. ; ред. : І.В. Куницина, О.В. Москаленко, Т.М. Філіппова] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 334, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на обкл. та на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-554-156-1
1512214
  Кучер В.В. Українська ідея в становленні Ю. Тютюнника як громадсько-політичного та військового діяча // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 87-101
1512215
  Стародуб Н. Українська ідея почалася саме тут // Київський університет. – Київ, 2018. – Березень (№ 3). – С. 3


  "Традиційно березневими днями проводяться заходи, присвячені вшануванню пам"яті Тараса Шевченка. Студенти й співробітники КНУ презентують шевченкознавчі праці, зустрічаються з лауреатами однойменної премії, беруть участь у шевченківських читаннях і ...
1512216
  Коцур А. Українська ідея, національна свідомість та державницька школа української історіографії кінця XVIII - початку XIX ст.: пошуки нової концепції // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 97-106. – ISBN 978-966-2464-25-2
1512217
  Бачинський Ю. Українська імміграція в з"єдинених державах Америки / Юліян Бачинський. – Львів : Накладом Ю. Балицького і О. Гарасевича ; З друк. Наукового Т-ва імені Шевченка, 1914. – 492 с. : з 75 іл. і двома картами


  В кн. портр. Ю.О. Бачинського, І. Ардана, М. Бєлі, З. Бичинського, А. Бончевського, І. Волянського, Г. Грушки, Н. Дмитріва, І. Констанкевича, С. Макара, С. Ортинського, М. Підгорецького, В. Сіменовича, М. Стефановича, П. Тимкевича, О. Товта, Д. ...
1512218
  Наливайко С.І. Українська індоаріка / Степан Наливайко. – Київ : Євшан-зілля, 2007. – 640с. – ISBN 966-8547-94-2
1512219
  Закус І.М. Українська інструментальна музика 1970-х - 2010-х рр.: тенденції розвитку // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 115-120. – ISBN 978-966-452-103-8
1512220
  Радулович М. Українська інтелектуальна еліта (Сербська група на філологічному факультеті у Києві 1979–1981 рр.) // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 225-228
1512221
  Рафальський О.О. Українська інтелектуальна еліта в середині - другій половині XIX ст. і процес формування української нації // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 129-136. – ISBN 966-7769-54-2
1512222
  Гончар О.Т. Українська інтелектуальна еліта у соціокультурному просторі Російської імперії XIX ст.: на прикладі взаємин М.І. Костомарова і Т.Г. Шевченка (буденний аспект) // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 367-366. – ISBN 966-7769-54-2
1512223
  Петрук Н.К. Українська інтелігенція XVI- XVII ст. як носій національної ідентичності // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 84-90
1512224
  Балицька О. Українська інтелігенція і відродження шкільництва (березень1917 р. - квітень 1918 р.) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 132-137. – (Історія ; вип. 22)


  Розглядається вирішення українською інтелігенцією (вчителями, письменниками, вченими) питань українізації шкіл, відкриття національних гімназій, підготовки вчительських кадрів, видання підручників українською мовою.
1512225
  Коляда І. Українська інтелігенція і національний мовно-літературотворчий процес (60-80-і рр. XIX ст.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 18-24
1512226
  Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках. Недостріляні / Семен Підгайний. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 326с. – ISBN 978-966-518-443-0
1512227
  Самчук Т. Українська інтелігенція: прицільне знищення / Т. Самчук, Ю. Сабадишина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3-4 серпня (№ 135/136)


  "Ходіння по муках" родини Старицьких.
1512228
  Чужинова І. Українська інтермедія: канон жанру // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 8-20. – ISSN 1997-4264


  У статті проаналізовано специфічні особливості української інтермедії. Вперше про німецькішванки та тексти українських поетич використовуються з метою простежити генезу та функції інтермедії у шкільному театрі. Особливу увагу в статті зосереджено на ...
1512229
  Лозовий В. Українська інтерпретація Переяславського договору як чинник легітимізації національного державотворення в період революції (1917 р.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 39-48
1512230
  Мельник Л.Г. Українська історична думка ХVІІІ ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 54-58. – (Історія ; вип. 41)


  Висвітлюється розвиток української історичної думки у ХVІІІ ст., обстоювання національно-державної ідеї у творах істориків - від козацьких літописів до "Истории Русов".
1512231
  Гирич І. Українська історична пам"ять, шкільні підручники і освіта // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 326-391. – ISBN 978-966-02-6839-5
1512232
  Мольдерф О. Українська історична пісня в німецькомовному перекладацькому доробку Івана Франка // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 133-140. – ISSN 2078-340X
1512233
  Шмаєва А. Українська історична проза: яскраве минуле чи перспективне майбутнє? // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 2. – С. 108-113. – ISSN 0130-321Х
1512234
  Калакура Я.С. Українська історіографія : курс лекцій / Ярослав Калакура. – 2-ге вид., допов. – Київ : Генеза, 2012. – 511, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 470-489 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-504-568-7
1512235
  Турчак О.В. Українська історіографія національного парамілітарного руху кінця XIX - початку XX ст.: проблематика та етапи досліджень // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 60-70. – ISSN 2313-5603
1512236
  Литвин С. Українська історіографія про вбивство С. Петлюри // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-58. – (Історія ; вип. 48)


  Стаття аналізує висвітлення вбивства Симона Петлюри в українській історіографії та нововіднайдених джерелах. Проблема розглядається під кутом зору найсуперечливішого питання - причетності до вбивства радянських чиновників
1512237
  Великочий В. Українська історіографія про життєдіяльність митрополита Андрея Шептицького за доби визвольних змагань 1914-1919 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 95-102. – ISSN 1728-9343
1512238
  Коцур А. Українська історіографія про життя та діяльність академіка Степана Смаль-Стоцького / А. Коцур, Г. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 79-82. – ISBN 978-966-2464-25-2
1512239
  Дутчак О. Українська історіографія про краєзнавчу діяльність Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 153-162. – (Історія ; Вип. 16)
1512240
  Журба О. Українська історіографія: від етичної до культурологічної репрезентації / О. Журба, Т. Литвинова // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 118-125
1512241
  Харчук Р. Українська історія в Кирило-Мефодіївському братстві // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 12 (705). – С. 32-40. – ISSN 0130-5263
1512242
  Кузенко Т.В. Українська історія в поезії Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 5 (189). – С. 7-10
1512243
  Мохнатюк І.О. Українська історія в творчій спадщині Івана Франка : Дис. ... канд. іст. наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавсво та спеціальні історичні дисципліни / Мохнатюк І.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 211л. – Бібліогр.: л. 185 - 211
1512244
  Мохнатюк І.О. Українська історія в творчій спадщині Івана Франка : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.06 / Мохнатюк І.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1512245
  Пустовіт Т. Українська історія Грицька Коваленка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 травня (№ 18). – С. 6-7
1512246
  Фігус-Ралько Українська Канада = Ukrainian Canada / Анна Фігус-Ралько ; [упоряд., авт. передм. М. Тимошик]. – Вид. 2-ге, змінене й доп. – Київ ; Вінніпег : Наша культура і наука, 2003. – 184 с. : іл. – ISBN 966-7821-09-9
1512247
  Шаповал Юрій Українська Канада // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 38 (87). – С. 24-25
1512248
  Солонська Н.Г. Українська канадіана = Urrainian canadiana : анот. покажч. видань з фонду Нац. б-ки України імені В.І. Вернадського / Наталія Солонська, Галина Борисович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2017. – 171, [4] с. – До 125-річчя першого поселення українців у Канаді. - Парал. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 153-173. – ISBN 978-966-02-8339-8
1512249
  Шадріна Т. Українська канадська література: передумови виникнення та особливості формування // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 267-275
1512250
  Баніт Д.Ю. Українська кардіологічна термінологія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 34-40


  У статті розглянуто основні аспекти функціонування кардіологічних термінів в українській мові, способи їх пристосування до особливостей української мови, кадіологічні терміни розподілено за тематичними групами. В статье рассмотрены основные аспекты ...
1512251
  Фесенко Л. Українська Кармен // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 2018. – 27 липня (№ 30)


  80 років від дня народження Валентини Федорівни Калиновської (1938), української артистки балету, хореографа, балетмейстера, педагога.
1512252
   Українська Католицька Церква назустріч ювілеєві тисячоліття : Матеріяли 4 Конгресу мирян Українського патріярхального світового об"єднання (УПСО), Рим, 14-16 лютого 1982 р. – Рим, 1983. – 213с. : портр. – (Бібліотека мирянина ; Ч. 2)
1512253
  Біляєва С. Українська кераміка з розкопок Аккерманської фортеці / С. Біляєва, О. Фіалко // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 329-335. – ISSN 2078-0850


  До питання про етнокультурний розвиток розвиток Півдня України.
1512254
  Паславська Л.О. Українська керамічна миска в контексті народної художньої культури кінця XIX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Паславська Людмила Олександрівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1512255
  Добрянська Т.А. Українська кирилична рукописна книга ХVІІ ст. як об"єкт кодикології, палеографії, філігранології, мистецтвознавства та археографії в 90-х роках ХХ - 10-х роках ХХІ ст.: історіографічний аспект // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 342-361. – ISSN 2222-4203
1512256
  Сокол М. Українська класифікація легкових автомобілів / М. Сокол, Г. Ханенко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 1 (70). – С. 33-37 : табл. – ISSN 1606-3732
1512257
  Ткаченко О.Г. Українська класична елегія : монографія / Олена Ткаченко. – Суми : СумДУ, 2004. – 253, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7668-27-4
1512258
  Солод Ю. Українська класична література : конспект : підручник за програмою 9-10 класів / Юлія Солод ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Підготовчий факультет. – 2-ге вид., випр., допов. – Київ : Світло знань, 2008. – 448 с. – ISBN 966-95268-4-1
1512259
   Українська класична п"єса. – Київ : Мистецтво
Т. 1. – 1952. – 708 с.
1512260
   Українська класична п"єса. – Київ : Мистецтво
Т. 2. – 1952. – 560с.
1512261
  Павленко Л.В. Українська класична філологія : бібліографія, історія, персоналії (XVIII-XXI століття) : довідник / Леонід Павленко, Леся Звонська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 319, [1] с.
1512262
  Опарін В.М. Українська класична школа публічних фінансів / В.М. Опарін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 7-31. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 2305-7645
1512263
   Українська книга XVI-XVII-XVIII ст.. – [Київ] : Держвидав України, 1926. – 138, [4] с. : іл. – (Труди Укр. наук. ін-ту книгознавства ; т. 1)
1512264
  Кагамлик С. Українська книга XVII-XVIII ст. в контексті етнокультурного збереження // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 114-141. – ISBN 966-7317-93-5
1512265
  Афонін О. Українська книга доби незалежності в системі соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 7 (180). – С.3-5. – ISSN 2076-9326
1512266
  Тимошик М.С. Українська книга і преса в Італії / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2015. – 351, [1] с. : іл. – На обкл. також зазнач.: Видавничі осередки. "Вісті з Риму". Гроттаферрата. Табір "Ріміні". - Імен. покажч.: с. 336-340. – Бібліогр.: с. 318-334. – (Бібліотека видавця, редактора, автора ; т. 5). – ISBN 978-966-7821-61-6


  У пр. № 1702196 напис: Науковій бібліотеці університету ім. Тараса Шевченка, з вдячністю. Тут формувалися мої наукові пріоритети. Автор. Підпис. 01.12.15 р.
1512267
  Тимошик М.С. Українська книга і світ = Ukrainian book and the world / Микола Тимошик ; [передм. В.Г. Іваненка] ; Укр. ун-т Вашингтон США ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Вашингтон ; Київ : Український університет, 2018. – 514, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 477-483. - Резюме парал. англ., нім., фр., пол. – Бібліогр.: с. 499-514. – ISBN 979-966-7821-69-2


  У пр. № 1720090 напис: Науковій бібліотеці Шевченківського університету - від вдячного учня. Автор. Підпис. 02.10.18 р.
1512268
  Теремко В.І. Українська книга: випробування часом і політикою // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 10-17


  У статті йдеться про ключові чинники, що детермінують розвиток книжності, становище видавничої справи в Україні, основні напрями і важелі подолання її кризового стану. The article deals with the key factors that determine development of publishing ...
1512269
  Тимошик М.С. Українська книга: історична місія і реалії / Микола Тимошик ; [передм. П. Мовчана]. – Київ : Бібліотека газети "Літературна Україна", 2016. – 178, [2] с. – (Бібліотека газети "Літературна Україна" ; № 19-2016). – ISBN 987-966-579-472-1


  У пр. № 1716555 напис: Люди перестають думати, коли перестають читати книги. І стають хохлами - малоросами, коли не люблять української книги. Бібліотеці КНУ ім. Шевченка. Автор. Підпис. 11.12.17 р.
1512270
  Тимошик М. Українська книжка як виклик Москві, або Історія про те, імперська влада через заборону книг знесилювала дух російських українців // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 18-24 січня (№ 3). – С. 2-3
1512271
  Коцур А. Українська козацька державність після смерті Богдана Хмельницького // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 187-195. – ISBN 978-966-2464-25-2
1512272
  Кривошея В.В. Українська козацька старшина / Кривошея В.В.; НАНУ; Ін-т нац. відносин і політології; ПП "Центр генеалогії і біографіки". – Київ. – ISBN 966-02-0151-6
Ч.1 : Урядники гетьманської адміністрації: реєстр. – 1997. – 104 с.
1512273
  Гелей С. Українська консервативна політична думка про діяльність Центральної Ради в роки Національної революції (1917-1918) // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – С. 30-35. – ISSN 1563-3977
1512274
  Лупандін О.І. Українська консульська служба в 1918-1924 рр. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 134-144. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)


  Досвід і практика дипломатичної діяльності України в перші роки відродження її державності не знайшли належного відображення у вітчизняній історичній літературі. Ось чому значний інтерес становлять дослідження цього питання зарубіжними істориками. До ...
1512275
  Передерім І.Г. Українська кооперація в процесі відродження національної освіти (березень 1917 - квітень 1918 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 59-61. – (Історія ; вип. 39)


  Висвітлюється роль і конкретна участь кооперативних товариств та об"єднань у процесі відродження національної освіти за доби Центральної Ради.
1512276
  Папакін Г. Українська корона - що це таке? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 червня (№ 110/111). – С. 11


  Україна як козир у політичній грі XVIII століття. Російський цар Петро I пропонував титул "князя Київського" Джону Черчіллю, герцогу Мальборо, який міг замінити гетьмана Івана Мазепу на чолі Української держави - Війська Запорозького.
1512277
  Олтаржевський Д.О. Українська корпоративна періодика: сьогодення і майбутнє // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 177-181


  Розглядається сучасний стан вітчизняних корпоративних медіа, аналізуються їх специфічні соціокомунікативні функції, актуальні проблеми та перспективи розвитку. Contemporary conditions of the Ukrainian corporate media are considered, its specific ...
1512278
  Вареник Н. Українська косметика є. А от традицій косметичного виробництва немає... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 9


  "Відвідавши напередодні Нового року безліч косметичних магазинів у пошуках подарунків, мимоволі задаєшся запитанням: чому є вже звичні поняття "французька косметика", "білоруська косметика", а от словосполучення "українська косметика" викликає у всіх ...
1512279
  Осипчук-Сковорода Українська космогонія. Сварга-Сварух! // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 298-306. – ISSN 0320-8370
1512280
  Радишевський Р. Українська крашевськіана // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 7-15. – ISBN 978-966-2462-81-4


  28 липня 2012 р. виповнилося 200 років від дня народження одного з найвидатніших польських письменників XIX століття - Юзефа Ігнація Крашевського, який більше двадцяти років жив і творив на українській землі, а враження від років, проведених на Волині, ...
1512281
  Телешун С.О. Українська криза та публічна політика : теорія і практика // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 6 (123). – С.8-12
1512282
  Розвадовська Українська культура - важливий чинник духовно-морального виховання майбутніх вчителів / Розвадовська, , Лілія // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5. – Бібліогр. в кінці ст.
1512283
  Розвадовська Лілія Українська культура - важливий чинник духовно-морального виховання майбутніх вчителів // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1512284
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 1995
1512285
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 1995
1512286
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 1995
1512287
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 5/6. – 1995
1512288
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 7/8. – 1995
1512289
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 9/10. – 1995
1512290
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 1995
1512291
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 1998
1512292
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 1998
1512293
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 1998
1512294
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 5. – 1998
1512295
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 1998
1512296
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 1998
1512297
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 1998
1512298
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 1998
1512299
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 10. – 1998
1512300
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 11. – 1998
1512301
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 12. – 1998
1512302
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2000
1512303
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2000
1512304
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2000
1512305
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 5/6. – 2000
1512306
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 7/8. – 2000
1512307
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 9/10. – 2000
1512308
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2000
1512309
  Мірчук І. Українська культура : [ підручник для вжитку в школах та курсах українознавства] / Ігор Мірчук. – Нью Йорк : Шкільна рада
[ Ч. 1 ] : Перший рік: Народознавство. Другий рік: Архітектура і скульптура / ред.: Є. Федоренко. – 2004. – 249 с., [ 4 ] л. кольор. іл.
1512310
  Мірчук І. Українська культура : [ підручник для вжитку в школах та курсах українознавства ] / Ігор Мірчук. – Нью Йорк : Шкільна рада
Ч. 2 : Третій рік - Малярство. Четвертий рік - Музика / ред. Є. Федоренко. – 2007. – 239 с., 8 л. фотоіл.
1512311
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 2007
1512312
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2007
1512313
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 2007
1512314
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 10. – 2007
1512315
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2008
1512316
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2008
1512317
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2008
1512318
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 2008
1512319
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 10. – 2008
1512320
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 12 (987). – 2008
1512321
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1 (988). – 2009
1512322
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3 (990). – 2009
1512323
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1/2. – 2011
1512324
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2011
1512325
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2011
1512326
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1 (999). – 2012
1512327
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2/3 (999). – 2012
1512328
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4 (1000). – 2012
1512329
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5 (1001). – 2012
1512330
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6 (1002). – 2012
1512331
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7 (1003). – 2012
1512332
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8 (1004). – 2012
1512333
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9 (1005). – 2012
1512334
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4 (1012). – 2013
1512335
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8 (1016). – 2013
1512336
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 5 (1025). – 2014
1512337
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 6 (1026). – 2014
1512338
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 1 (1045). – 2016. – 48 с.
1512339
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 2 (1046). – 2016. – 48 с.
1512340
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 1921-
№ 3/4 (1047/1048). – 2016. – 112 с.
1512341
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2018. – 80 с.
1512342
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2018. – 80 с.
1512343
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2018. – 84 с.
1512344
  Акимович Є.О. Українська культура в історичному вимірі : (IX-XVII ст.) / Є.О. Акимович. – Одеса : Маяк, 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-587-168-2
1512345
  Захожай З. Українська культура в контексті європейських цінностей // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 94-98
1512346
  Колісник Ю. Українська культура в контексті журнальної періодики УРСР 1950-1980 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 122-144. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1512347
  Якімова А. Українська культура в Санкт-Петербурзі (минуле, сучасне, майбутнє) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 234-235
1512348
  Санченко А. Українська культура живе на барикадах і в бліндажах // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 50 (253). – С. 26-27


  Вульгарність не може змінити навіть війна.
1512349
  Парфенюк І.М. Українська культура під впливом інформаційних війн // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 11-19
1512350
  Ковальчук Н.Д. Українська культура у контексті глобалізації // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 3-9
1512351
  Виткалов В. Українська культура у системі сучасної вищої освіти / В. Виткалов, О. Граб // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 56-65. – ISSN 1682-2366
1512352
  Іванін О.М. Українська культурологічна проблематика газети "Харьковские губернские ведомости" (1901–1903) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 86-90


  В статті розглядаються висвітлення української культурологічної проблематики офіційним урядовим виданням "Харьковские губернские ведомости" на початку ХХ ст. та роль редакції на чолі з А. Єфимовичем у цьому процесі. The article is about the ...
1512353
  Кирилова О. Українська культурологія у східно-західних контекстах // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 29-35
1512354
  Плюта О.П. Українська кухня в сучасному суспільстві // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 283-292. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1512355
  Чолану Л. Українська ланка освіти в Молдові: задум і проблеми реалізації // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 65-73
1512356
  Терлак З. Українська лексикографія на зламі століть і проблеми кодифікації мовних норм // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 56-68. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1512357
  Іваницька С.Г. Українська ліберально-демократична партійна еліта: "колективний портрет" : (кінець XIX - початок XX століття) / Світлана Іваницька. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – 452, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 425-433 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-653-271-1
1512358
  Маклакова Г.В. Українська лінгвістична думка про образні парадигми в ідіолекті письменника (на матеріалі романів І. Багряного, О. Солженіцина) // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 110-114
1512359
  Данилюк Н. Українська лінгвофольклористика у слов"янському контексті // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 85-93. – Бібліогр.: Літ.: с. 92-93; 28 назв. – ISSN 0320-3077
1512360
  Чепіга Г.Г. Українська лінія та її роль в заселенні Південно-Східної України: історіографія проблеми // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 240-247. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті автор аналізує різні підходи до оцінки значення і ролі Української захисної лінії в заселенні Південно-Східної України в науковій та довідковій літературі дорадянського, радянського і пострадянського часу, з"ясовуються причини появи протиріч ...
1512361
  Ковалів Ю. Українська література - на піднесенні / Розмовляв Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 червня (№ 105). – С. 10


  Розмова з відомим літературознавцем, проф. Ін-ту філолгії КНУ імені Тараса Шевченка, Юрієм Ковалівим про авторське бачення української літератури та вміння читати по особливому. Ю. Ковалів самотужки взявся видавати авторську історію літератури в ...
1512362
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 21-е вид. – Київ : Радянська школа, 1966. – 280 с.
1512363
   Українська література : хрестоматія. – Київ, 1975
1512364
  Бандура О.М. Українська література : підручник 5 кл. / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – Вид. 15-те, переробл. – Київ : Радянська школа, 1984. – 275 с.
1512365
   Українська література : збірник зразкових творів випускників шкіл та абітурієнтів. – Харьков : Едінорог, 1998. – 288 с. – ISBN 966-7333-11-6
1512366
   Українська література : хрестоматія : для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – 2-ге вид., зі змінами. – Київ : ЛДЛ, 2003. – 896с. – ISBN 966-96049-2-3
1512367
  Іванова І.Б. Українська література : навчальний посібник для школярів, абітурієнтів та студентів / Іванова І.Б., Клімова С.В. – Харків : Парус, 2007. – 288 с. – Бібліогр.: с. 280-281. – (Шанс : Школярам. Абітурієнтам. Студентам). – ISBN 966-8482-11-5
1512368
  Шабельникова Л.П. Українська література : посібник-хрестоматія. 9 клас : [для учнів, абітурієнтів, студентів, викладачів] / Шабельникова Л.П. ; [ред. О.А. Полідович]. – Донецьк : БАО, 2011. – 702, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-481-377-5
1512369
  Шабельникова Л.П. Українська література : посібник-хрестоматія. 10 клас : [для учнів, абітурієнтів, студ., викладачів] / Шабельникова Л.П. ; [ред. Ю.В. Жиронкіна]. – Донецьк : БАО, 2011. – 750, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-481-556-4
1512370
   Українська література ( XX століття ). Усний іспит. Конспект лекцій. – Київ : Віпол, 2005. – 192 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 2
1512371
  Рудницька О. Українська література 1920-1939 рр. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8 (653). – С. 28-31. – ISSN 0130-5263


  У статі йдеться про основні тенденції розвитку української літератури 20-30-х років XX століття, а також про причини трагедії талановитих митців у тоталітпрній державі.
1512372
  Супрун В.М. Українська література X-XVIII століття : метод. вказівки для студентів спеціальності "Журналістика" / В.М. Супрун ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т філології й журналістики, Каф. журналістики. – Вінниця : Едельвейс і К, 2007. – 50, [1] с. – Бібліогр.: с. 42-49 та в кінці тем
1512373
   Українська література бароко. Поезія. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (з рукописних книг "Зегар з полузегарком" і "Млеко") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 42-46. – ISSN 0130-5263
1512374
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 2. – 1999
1512375
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 3. – 1999
1512376
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 4. – 1999
1512377
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 5. – 1999
1512378
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 6. – 1999
1512379
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2000
1512380
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2000
1512381
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2000
1512382
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2000
1512383
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2000
1512384
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2007. – 56 с.
1512385
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 8. – 2007. – 56 с.
1512386
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 9. – 2007. – 56 с.
1512387
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 1. – 2008. – 56 с.
1512388
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2008. – 56 с.
1512389
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2008. – 56 с.
1512390
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2008. – 56 с.
1512391
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2008. – 48 с.
1512392
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 12. – 2008. – 48 с.
1512393
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 10. – 2009. – 48 с.
1512394
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2010. – 48 с.
1512395
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2010. – 48 с.
1512396
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 6. – 2010. – 48 с.
1512397
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2011. – 48 с.
1512398
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2011. – 48 с. – мова резюме укр., рос., англ. мовами
1512399
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 10. – 2011. – 48 с. – мова резюме укр., рос., англ. мовами
1512400
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 12. – 2011. – 48 с. – мова резюме укр., рос., англ. мовами
1512401
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 3. – 2012. – 48 с.
1512402
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2012. – 48 с.
1512403
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2012. – 48 с.
1512404
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 6/7. – 2012. – 64 с.
1512405
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 8. – 2012. – 48 с.
1512406
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2012. – 48 с.
1512407
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2013. – 48 с. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1512408
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 6. – 2013. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1512409
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 12. – 2013. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1512410
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 1. – 2014. – 48 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1512411
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 3. – 2014. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1512412
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2014. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1512413
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2014. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1512414
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 11. – 2014. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1512415
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 1. – 2015. – 48 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1512416
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 3. – 2015. – 48 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1512417
  Шептицька Т.Л. Українська література в контексті соціокультурних перетворень XX століття : монографія / Тетяна Шептицька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 151, [1] с. – Бібліогр.: c. 132-150
1512418
  Ковалів Ю. Українська література в лабетах репресій та "соцреалізму" (Поезія, проза, драматургія) // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 1/2. – С.175-194
1512419
  Паздро Г. Українська література в польській публіцистиці Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 238-257. – ISBN 966-95452-9-3
1512420
  Ращенко А. Українська література в системі гуманітарної освіти: викладання і вивчення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 63-64. – ISSN 0130-5263


  У сучасному науковому світі проблеми методики викладання літератури поглиблюються й актуалізуються паралельно зі зростанням тотальної глобалізації та уніфікації освіти. Через це провідні виші різних країн систематично влаштовують методичні дискусії та ...
1512421
  Нізамутдінова Яна Фаїзовна Українська література в творчій рецепції М.М. Ушакова : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Нізамутдінова Яна Фаїзовна ; Київ. славіст. ун-т. – Київ, 2008. – 181 л. – Бібліогр.: л. 163-181
1512422
  Москвич Ю.В. Українська література Донеччини: радянський вимір // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 129-135. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1512423
  Заїка Т.П. Українська література кінця XIX - початку XX століття в контексті західноєвропейської модерної культурної парадигми : дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Заїка Тетяна Петрівна ; М-во освіти і енауки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 193 арк. – Бібліогр.: арк. 163-193
1512424
  Заїка Т.П. Українська література кінця XIX - початку XX століття в контексті західноєвропейської модерної культурної парадигми : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Заїка Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1512425
  Харчук Р. Українська література має жіноче обличчя. У ній ні чорта не заробиш // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 31 (84). – С. 14-15
1512426
  Маляр Л. Українська література на сторінках шкільних підручників А. Волошина та О. Маркуша // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 30-35. – (Філологія ; Вип. 18)
1512427
  Білецький О.І. Українська література підручник для 8 класу середньої школи / О.І. Білецький. – Київ : Радянська школа, 1956. – 282 с.
1512428
  Пільгук І. Українська література підручник для IX класу середньої школи / І. Пільгук. – Київ : Радянська школа, 1939. – 260 с.
1512429
   Українська література у вигнанні : сторінками газети "Українські вісті". – Київ : Літературна Україна. – ISBN 978-966-5794-23-3
Зб. 3 : / [упоряд. Сергій Козак]. – 2014. – 802, [1] с. – Покажч. імен: с. 456-788


  До цієї книжки увійшли матеріали, надруковані в емігарційній газеті "Українські вісті". Це третій збірник матеріалів цього унікального друкованого видання, яке виходило за кордоном у 1945-2000 роках і висвітлювало головні події суспільно-політичного, ...
1512430
  Білоус П.В. Українська література ХІ-ХVІІІ ст. : навчальний посібник для самостійної роботи студента / П.В. Білоус, О.П. Білоус. – Київ : Академія, 2010. – 357, [1] с. – Бібліогр. наприкінці глав та у підрядк. прим. – (Сам!). – ISBN 978-966-580-327-0; 978-966-580-326-3
1512431
  Дяченко-Лисенко Любов Українська література. Орієнтовне календарно-тематичне планування. 8 клас / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 9-16. – ISSN 0130-5263
1512432
   Українська література. Тести. 5-12 класи : посібник / авт.-уклад. : Н.І. Бернадська, Г.О. Усатенко. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Академія, 2011. – 334, [2] с. – ISBN 978-966-580-375-1
1512433
  Бандура О.М. Українська література: підручник для 5 класу / О.М. Бандура. – Київ : Радянськашкола, 1983. – 203 с.
1512434
  Сліпушко О. Українська література: про "скорочення" та державотворче значення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 14


  "Сучасний освітньо-науковий український і світовий простір передбачає переорієнтацію українського літературознавства на модерні рейки, врахування світових тенденцій розвитку. Державі ж важливо усвідомити державотворче значення української літератури, ...
1512435
  Жулинський М.Г. Українська література: творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / Микола Жулинський ; [гол. ред. А. Мнишенко ; ред. О. Вербило]. – Київ : Либідь, 2011. – 1152 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-06-0598-5
1512436
  Рева Л. Українська літературна біографіка кінця ХХ - початку ХХІ ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11 (587). – С. 98-106. – ISSN 0236-1477
1512437
  Рева Л. Українська літературна біографіка на сторінках журналу "Слово і Час": початок XXI століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 94-100. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається жанрова різноманітність публікацій з питань літературної біографіки в журналі "Слово і Час". Осмислено їх місце й роль у сучасному історико-літературному процесі
1512438
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 грудня (№ 24). – 2013. – 20 с.
1512439
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 квітня (№ 7). – 2013. – 20 с.
1512440
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
6 серпня (№ 18). – 2013. – 20 с.
1512441
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
12 липня (№ 14). – 2013. – 20 с.
1512442
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 вересня (№ 19). – 2013. – 20 с.
1512443
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
22 березня (№ 6). – 2013. – 20 с.
1512444
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 серпня (№ 17). – 2013. – 20 с.
1512445
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
27 грудня (№ 26). – 2013. – 20 с.
1512446
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 березня (№ 5). – 2014. – 20 с.
1512447
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 лютого (№ 3). – 2014. – 20 с.
1512448
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 травня (№ 10). – 2014. – 20 с.
1512449
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
21 грудня (№ 24). – 2015. – 20 с.
1512450
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
24 квітня (№ 8). – 2015. – 20 с.
1512451
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 вересня (№ 17). – 2016. – 20 с.
1512452
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 березня (№ 5). – 2016. – 20 с.
1512453
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
12 лютого (№ 3). – 2016. – 20 с.
1512454
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
16 вересня (№ 18). – 2016. – 20 с.
1512455
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 березня (№ 6). – 2016. – 20 с.
1512456
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28 жовтня (№ 21). – 2016. – 20 с.
1512457
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
3 листопада (№ 22). – 2017. – 20 с.
1512458
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
17 листопада (№ 23). – 2017. – 20 с.
1512459
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 листопада (№ 22). – 2018. – 20 с.
1512460
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 жовтня (№ 20). – 2018. – 20 с.
1512461
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
6 квітня (№ 7). – 2018. – 20 с.
1512462
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
7 вересня (№ 18). – 2018. – 20 с.
1512463
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 лютого (№ 3). – 2018. – 20 с.
1512464
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 серпня (№ 16). – 2018. – 8 с.
1512465
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
12 січня (№ 1). – 2018. – 20 с.
1512466
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
13 липня (№ 14). – 2018. – 20 с.
1512467
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 грудня (№ 25). – 2018. – 20 с.
1512468
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
16 листопада (№ 23). – 2018. – 20 с.
1512469
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
18 травня (№ 10). – 2018. – 20 с.
1512470
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 жовтня (№ 21). – 2018. – 20 с.
1512471
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 квітня (№ 8). – 2018. – 20 с.
1512472
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
21 вересня (№ 19). – 2018. – 20 с.
1512473
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
24 серпня (№ 17). – 2018. – 20 с.
1512474
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
26 січня (№ 2). – 2018. – 20 с.
1512475
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
27 липня (№ 15). – 2018. – 20 с.
1512476
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
29 червня (№ 13). – 2018. – 20 с.
1512477
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
30 листопада (№ 24). – 2018. – 20 с.
1512478
  Маковецька Н. Українська літературна казка: мовлення, творчість, духовність дитини // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 427-432. – ISBN 966-76-31-01-Х
1512479
   Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1461-9
Т. 1 : Літературні дискусії першої половини XX століття / [упоряд. та авт. прим.: О.А. Бартко, О.І. Гожик, А.В. Матющенко ; відп. ред. О.А. Бартко]. – 2015. – 716, [3] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 212-235, 417-461, 523-537, 697-714 та в підрядк. прим.
1512480
  Шестопалова Т.П. Українська літературна критика в еміграції: онтологічний та аксіологічний аспекти критичного мислення Ю. Лавріненка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 275-281
1512481
  Задорожна Л. Українська літературна критика першої половини ХІХ ст.: погляд М. Костомарова на особливість історичного формування характеру українського народу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 117-127.
1512482
  Стріха М. Українська літературна мариністика: чи можливе від/на-родження? // Сучасність / Український ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2012. – № 4/6. – С. 148-157


  Критика на книжку А. Санченка "Нариси бурси" (2011), а також роздуми над перекладом А. Санченком книжки Дж. Слоками "Навколосвітня подорож вітрильником наодинці" (2011)
1512483
  Огієнко Іван Українська літературна мова XVI-го ст. і український Крехівський Апостол // Українська літературна мова XVI-го ст. і український Крехівський Апостол / І.І. Огієнко. – Видано за допомогою В.Р. і П.О. – Варшава : Друкарня синодальна, 1930. – Т. 1. – 192 с. – (Студіїї до української граматики ; Кн. 7)
1512484
  Купрата Н.Я. Українська літературна мова в системі науково-культурологічних поглядів Михайла Драгоманова та Олени Пчілки // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 264-271. – ISSN 2313-4437


  У статті проаналізовано витоки та концепції науково-культуролічних поглядів Михайла Драгоманова та Олени Пчілки, розглянуто працю та вклад цих відомих літературознавців у розвиток української мови та літератури.
1512485
  Соколіна О.В. Українська літературна мова в сучасному соціокультурному дискурсі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 149-164


  У статті розглядається українська літературна мова як інтегруючий чинник культури, розкрито сучасні проблеми української літературної мови. В статье рассматривается украинский литературный язык как интегрирую щий фактор культуры, раскрыто современные ...
1512486
  Левицька М. Українська літературна мова і діалекти в потрактуванні Івана Франка // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 94-101. – ISBN 966-7773-70-1
1512487
  Гуссов В. (В. Павленський) Українська літературна мова, її відношення до народньої, сучасний стан і будуччина / В. Гуссов (В. Павленський). – Кремінчук : Вид. Кременчуцького Т-ва "Просвіта" ; Друк. Т-ва "І.А. Дохман", 1918. – 38 с.
1512488
  Дзюба Т.А. Українська людина в дзеркалі публіцистики (до проблеми українського етнічного типу в контексті дискурсу про національну ідентичність) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 9-13. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1512489
  Голяченко А.О. Українська людність вимирає / А.О. Голяченко, В.А. Смірнова, О.М. Левченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 4 (70). – С. 23-27. – ISSN 1681-2786
1512490
  Онацький Є.Д. Українська мала енциклопедія : у 4 т. / Євген Онацький. – Вид. 2-ге, уточн. – Київ : Пульсари. – ISBN 978-617-615-061-9
Т. 1 : А-І / упоряд. та наук. ред., д-р іст. наук Сергій Білокінь. – 2016. – X, 561, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – Шифр. дубл. 03 Онац. – Бібліогр. в тексті
1512491
  Онацький Є.Д. Українська мала енциклопедія : у 4 т. / Євген Онацький. – Вид. 2-ге, уточн. – Київ : Пульсари. – ISBN 978-617-615-084-8
Т. 2 : Ї-На / упоряд. та наук. ред., д-р іст. наук Сергій Білокінь. – 2018. – 524, [4] с. – Розгорнутий тит арк. – Бібліогр. в тексті
1512492
   Українська мала проза 20 століття : антологія. – Київ : Факт, 2007. – 1512с. – ISBN 978-966-359-221-3
1512493
  Фокіна В.І. Українська ментальність як основа політичної культури // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 320-327. – ISBN 978-966-8063-99-50
1512494
  Кучін Яніна Українська ментальність: відношення до національних меншин // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 18-22. – ISSN 1999-4966
1512495
   Українська минувшина : ілюстрований етнографічний довідник / А. Пономарьов, Л. Артюх, Т. Бетехтіна, О. Боряк, В. Горленко, І. Гребінь; Пономарьов А. [ та ін.]. – 2-е вид. – Київ : Либідь, 1994. – 238с.
1512496
  Авер"янова Н. Українська мистецька еліта в цивілізаційному поступі українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 134-137


  У статті визначено критерії елітарності мистецької еліти та показано, які основні функції повинна виконувати українська мистецька еліта в суспільстві.
1512497
  Авер"янова Н. Українська мистецька еліта як суб"єкт цивілізаційних перетворень // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 225-278. – ISBN 978-617-640-241-1
1512498
  Середа О.З. Українська мистецька преса Галичини 20-30-х рр. XX ст. : історико-функціональний та тематико-типологічний аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Середа Оксана Зенонівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1512499
  Середа О.З. Українська мистецька преса Галичини 20-30-х рр. XX ст.: історико-функціональний та тематико-типологічний аспекти : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Середа Оксана Зенонівна ; НАН України ; Львів. нац. наукова б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів, 2012. – 234 л. – Додатки: л. 229-234. – Бібліогр.: л. 188-228
1512500
   Українська міграція до Європи та розв"язання пов"язаних із нею регіональних проблем : збірник матеріалов міжнародної наукової конференції (24 березня 2008 р., м. Тернопіль) / Національний ін-т проблем міжнарод. безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, Фонд Фрідріха Еберта ; [ упоряд. О.А. Малиновська ; за заг. ред. О.С. Власюка ]. – Київ : Фоліант, 2008. – 194 с. – ISBN 978-966-8474-63-7
1512501
  Ровенчак О.А. Українська міграція до Польщі та Греції в системі класифікації міграцій // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 96-108. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Статтю присвячено виробленню розгалуженої системи класифікацій міграційних процесів. Класифікація здійснюється за такими критеріями, як правовий статус, спосіб реалізації, кількість мігрантів, повторюваність, відстань, тривалість, добровільність, ...
1512502
  Приходько Г. Українська міжпартійна асамблея - виклик системі / Григорій Приходько. – Львів : Сполом, 2007. – 119с. – Шифр. дубл. 9у2 Прих. (доп. карт. ст.). – ISBN 978-966-665-504-5
1512503
  Однороженко О. Українська міська сфрагістика XVI-XVIII ст. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 199-230. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
1512504
  Давиденко В. Українська міфологія Віталія Мовчана // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 7/8. – С. 184-188. – ISSN 0208-0710
1512505
  Головатий С. Українська мова - інститут державності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 11-62. – ISSN 1026-9932


  Стаття висвітлює ключові етапи легалізації української мови як державної в рамках українського конституційного правопорядку. На основі засад державної мовної політики, визначених приписами Конституції України 1996 р., здійснено аналіз "закону ...
1512506
  Перестюк М.О. Українська мова - мова освіти і науки // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 116. – ISBN 5-77-63-2310-X
1512507
  Лизанчук В. Українська мова - основа безпеки нації і держави // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – С. 48-53. – ISSN 1563-3977
1512508
  Пащук А. Українська мова - основа національної незалежності українського нарорду // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 628-635. – ISSN 2223-1196
1512509
  Огієнко І. Українська мова - самостійна мова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 44-45. – ISSN 0130-5263
1512510
  Соколова Т.А. Українська мова -духовне багатство народу // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 221-226


  В статті звертається увага на першочергові завдання, які необхідно вирішувати щоб наша мова стала такою ж шанованою, як і інші державн мови в більшості країн світу. Лише комплексний підхід до вирішення всіх зазначених питань може привести до бажаного ...
1512511
   Українська мова : навч. посіб. для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл та вступників до вищ. навч. закл. України / Л.І. Мацько, Л.О. Кадомцева, П.П. Кононенко, О.М. Сидоренко; Мацько Л.М. [та ін.]. – Київ : Вирій ; Український обрій, 1995. – 272 с.
1512512
  Пентилюк М.І. Українська мова : підручник-комплект / М.І. Пентилюк, О.В. Іващенко. – Київ : Ленвіт, 2001. – 352 с. : табл. – Бібліогр.: с. 351. – ISBN 966-7043-41-Х
1512513
  Зубков М.Г. Українська мова : універсальний довідник / М. Зубков. – 3-тє вид., випр. й доп. – Харків : Школа, 2007. – 496с. – ISBN 966-8114-55-8
1512514
  Хон Со Гу Українська мова : початковий курс : українська мова і культура / Хон Со Гу. – Сеул : Мун уерим, 2007. – 196 с. : іл. + 1 CD-ROM. – Видання корейською мовою. – ISBN 978-89-7482-414-3
1512515
  Фурдуй М.І. Українська мова : практикум з правопису : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.І. Фурдуй ; за ред. В.В. Різуна. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : Либідь, 2008. – 269, [3] с. – Бібліогр.: с. 269-270. – ISBN 978-966-06-0507-7
1512516
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3. – 2008. – 144 с.
1512517
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2008. – 140 с.
1512518
   Українська мова : 9 клас / В.І.Тихоша, Г.І. Єременко, Т.І. Кучма, О.В. Рембецька. – Харків : Основа, 2009. – 336 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.7(68)). – ISBN 978-611-00-0394-0
1512519
  Тихоша В.І. Українська мова : 9 клас / В.І. Тихоша. – Харків : Основа, 2009. – 288 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (72) ; Моя методика). – ISBN 978-611-00-0374-2
1512520
  Зубков М.Г. Українська мова : універсальний довідник / М. Зубков ; [ред. Р. Дерев"янченко]. – 4-те вид., випр. й допов. – Харків : Школа, 2009. – 492, [4] с. – Бібліогр.: табл. – ISBN 966-8114-55-8
1512521
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2009. – 144 с.
1512522
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2009. – 144 с.
1512523
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2010. – 152 с.
1512524
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2010. – 144 с.
1512525
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3. – 2010. – 164 с.
1512526
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4. – 2010. – 176 с.
1512527
  Фурдуй М.І. Українська мова : практикум : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Фурдуй ; за ред. В.В. Різуна. – 4-те вид., переробл. і допов. – Київ : Либідь, 2011. – 416 с. – Бібліогр.: с. 413-414. – ISBN 978-966-06-0589-3
1512528
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3. – 2011. – 152 с.
1512529
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2012. – 148 с. – резюме укр., англ. мовами
1512530
  Огієнко І. Українська мова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 43-44. – ISSN 0130-5263
1512531
  Ткаченко О.Б. Українська мова : сьогодення й історична перспектива / Орест Ткаченко ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2014. – 511, [1] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в тексті: с. 511-512 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1448-0
1512532
  Бас-Кононенко Українська мова : теорія, завдання тести : навч. посіб. для старшокласників та вступників до вищ. навч. закл. України / О.В. Бас-Кононенко, Л.П. Гнатюк. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2014. – 405, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 398-399. – ISBN 978-617-07-0183-1
1512533
  Линчак І.М. Українська мова : (за проф. спрямуванням) : навч. посібник для студентів ВНЗ напряму підгот. "Туризм" / І.М. Линчак, Г.В. Матвєєва. – Херсон : Олді-Плюс, 2014. – 329, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 324-329, в кінці модулів та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-051-8
1512534
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (49). – 2014. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1512535
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, І. Вихованець, П. Гриценко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2 (50). – 2014. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
1512536
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4 (56). – 2015. – 190 с. – Резюме укр., англ. мовами
1512537
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4 (64). – 2017. – 170 с . – Резюме укр., англ. мовами
1512538
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (65). – 2018. – 165 с. – Резюме укр., англ. мовами
1512539
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2 (66). – 2018. – 168 с. – Резюме укр., англ. мовами
1512540
  Сергійчук З.О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник для дистанц. навчання / З.О. Сергійчук, М.М. Цілина ; [за наук. ред. Р.Г. Іванченка] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Університет "Україна", 2006. – 210, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-208. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-022-8
1512541
  Білецька М.А. Українська мова в 2-му класі чотирирічної початкової школи / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ : Радянська школа, 1988. – 176 с.
1512542
  Сторожук Х.В. Українська мова в аспекті теорії субстрату : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Сторожук Христина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 295 арк. – Додатки: арк. 230-295. – Бібліогр.: арк. 175-229
1512543
  Супрун Л.В. Українська мова в засобах масової комунікації: синтаксис, пунктуація : навчальний посібник для студентів спеціальності "Журналістика": навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.В. Супрун; МОНУ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – 2-е вид., переробл. й доп. – Вінниця, 2008. – 168с. – ISBN 978-966-621-387-0
1512544
  Лесів М. Українська мова в Польській Народній Республіці // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 66-70
1512545
  Януш Я. Українська мова в системі національної освіти в Україні і за її межами // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 194-197
1512546
  Паламар Л.М. Українська мова в системі освіти Республіки Молдова // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 493-499
1512547
  Яременко С. Українська мова в сучасному інформаційному просторі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 158-160.
1512548
  Маленко О. Українська мова в українському суспільному й комунікативному контексті сьогодення // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 30 (394). – C. 2-6
1512549
  Іларіон Українська мова в церкві : богословсько-історичний нарис // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 5 (101). – С. 9-11
1512550
  Іларіон Українська мова в церкві : богословсько-історичний нарис // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 6 (102). – С. 6-8
1512551
  Якимович-Чапран Українська мова давньо- і середньоукраїнського періодів : [Лекція №2] // Історія української літературної мови : курс лекцій зі спецкурсу / Якимович-Чапран. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 23-43. – ISBN 978-966-02-7227-9
1512552
  Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посібник для вступників до ВНЗ / Г.О. Козачук. – 6-те вид., стер. – Київ : Вища школа, 2005. – 287 с. – ISBN 966-642-258-1
1512553
  Голосовська Г.Г. Українська мова для всіх : навч. посібник / Г.Г. Голосовська. – Київ : Академія, 2013. – 213, [2] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 214. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-415-4
1512554
  Чистякова А.Б. Українська мова для іноземців : підручник для іноземних студентів ВНЗ / А.Б. Чистякова, Л.І. Селіверстова, Т.М. Лагута ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Індустрія, 2008. – 384 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2160-15-4
1512555
   Українська мова за 400 років пережила 134 заборони! То яку мову треба захищати? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 14-20 травня (№ 20). – С. 14


  Хронологія заборон української мови.
1512556
   Українська мова за новою програмою. 11 клас / [упоряд. : Н. Коржова, Н. Корнієвська ; ред. рада : Г. Федяй, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : Українська мова та література. Бібліотека). – ISBN 978-966-451-606-5; 978-966-451-606-5


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
1512557
  Сергійчук З.О. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник для дистанц. навчання / З.С. Сергійчук, М.М. Цілина ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 213, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 211. – (Дистанційна освіта). – ISBN 966-7979-44-X
1512558
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2010. – 696 с. – Бібліогр.: с. 658-662. – ISBN 978-617-566-013-3
1512559
  Середницька А.Я. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч. – Київ : Знання, 2010. – 211с. – ISBN 978-966-346-688-0
1512560
  Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Гриценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 624 с. – ISBN 978-611-01-0031-1
1512561
  Берегова Г.Д. Українська мова за професійним спрямуванням : [навч. посібник] / Г.Д. Берегова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2011. – 340, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці модулів. – ISBN 978-966-2393-51-4
1512562
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 3-є вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2012. – 694 , [1] c. : іл., табл. – Додатки: с. 645-694. – Бібліогр. на початку модулів. – ISBN 978-617-566-107-9
1512563
  Андрєєва Т.М. Українська мова за професійним спрямуванням: фахова комунікація (теорія і практика) / Тетяна Андрєєва, Ольга П"ятецька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт-сервіс, 2017. – 299, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-61-3
1512564
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2 (131), лютий. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1512565
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3 (131), березень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1512566
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4 (132), квітень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1512567
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (133), травень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1512568
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6 (135), червень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1512569
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 12 (140), грудень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1512570
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1/2 (141/142). – 2015. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1512571
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3 (143),. – 2015. – 64 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1512572
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4 (144),. – 2015. – 64 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1512573
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 12 (152). – 2015. – 64 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1512574
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 3 (155), березень. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1512575
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 6 (158), червень. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1512576
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 11 (175), листопад. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1512577
   Українська мова і література в школі. – Київ
№ 2. – 1999. – 68 с.
1512578
   Українська мова і література в школі. – Київ
№ 3. – 1999. – 72 с.
1512579
   Українська мова і література в школі. – Київ
№ 4. – 1999. – 84 с.
1512580
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2000. – 80 с.
1512581
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2000. – 80 с.
1512582
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2000. – 80 с.
1512583
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2000. – 80 с.
1512584
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007. – 72 с.
1512585
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2007. – 72 с.
1512586
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 7/8. – 2007. – 96 с.
1512587
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 1 (65). – 2008. – 64 с.
1512588
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 3 (67). – 2008. – 72 с.
1512589
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 4 (68). – 2008. – 64 с.
1512590
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 5 (69). – 2008. – 64 с.
1512591
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 3 (74). – 2009. – 64 с.
1512592
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 7 (77). – 2009. – 64 с.
1512593
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 8 (78). – 2009. – 64 с.
1512594
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 1 (79), спецвипуск : Презентуємо науковий доробок Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету. – 2010. – 76 с.
1512595
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 3 (81). – 2010. – 64 с.
1512596
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 4 (82). – 2010. – 64 с.
1512597
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 6 (84). – 2010. – 64 с.
1512598
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 7 (85), спецвипуск : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої класику української драматургії Марку Кропивницькому. – 2010. – 48 с.
1512599
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 8 (86). – 2010. – 84 с.
1512600
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 3 (89). – 2011. – 64 с.
1512601
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 4 (90), спецвипуск : Пам"яті Людини, Педагога, Науковця - Леоніда Віталійовича Скуратівського. – 2011. – 64 с.
1512602
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 6 (92). – 2011. – 64 с.
1512603
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 1 (95). – 2012. – 64 с.
1512604
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (96). – 2012. – 64 с.
1512605
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 3 (97). – 2012. – 64 с.
1512606
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 4 (98). – 2012. – 64 с.
1512607
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 5 (99). – 2012. – 64 с.
1512608
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (104). – 2013. – 64 с.
1512609
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 3 (105). – 2013. – 64 с.
1512610
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 4 (106). – 2013. – 64 с.
1512611
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 7 (109). – 2013. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1512612
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 8 (110). – 2013. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1512613
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (112). – 2014. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1512614
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 1 (119). – 2015. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1512615
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 1 (124). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1512616
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : Наш формат, 1997-
№ 6 (135). – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1512617
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 3 (138). – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1512618
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 5 (140). – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1512619
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2. – 2000
1512620
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2000
1512621
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4. – 2000
1512622
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5. – 2000
1512623
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6. – 2000
1512624
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6. – 2007. – 160 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512625
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 8. – 2007. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512626
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2008. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512627
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2008. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512628
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4. – 2008. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512629
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5. – 2008. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512630
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8. – 2008. – 144 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512631
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9. – 2008. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512632
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4 (79). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512633
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 10 (85). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512634
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 11 (86). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512635
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2 (89). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512636
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6 (93). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512637
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 11/12 (98/99). – 2010. – 160 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512638
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (104). – 2011. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512639
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6 (105). – 2011. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512640
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8 (107). – 2011. – 144 с. – ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512641
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9 (108). – 2011. – 128 с. – ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512642
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 10 (109). – 2011. – 128 с. – ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512643
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (115). – 2012. – 80 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512644
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6 (116). – 2012. – 80 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512645
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8 (117/118). – 2012. – 80 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512646
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9 (119). – 2012. – 80 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512647
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 10 (120). – 2012. – 80 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512648
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2 (123). – 2013. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512649
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (126). – 2013. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512650
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9 (128). – 2013. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" .Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512651
   Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 12 (131). – 2013. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". Ціна у комплекті з журн. "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1512652
  Галенко В. Українська мова й принцип гаузе // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-38.
1512653
  Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 352с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-43-1
1512654
  Мацюк З. Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2009. – 352с. – ([ Українська книга ]). – ISBN 966-8019-43-1
1512655
  Мацюк З. Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 4-тє вид. – Київ : Каравела, 2011. – 352с. – ([ Українська книга ]). – ISBN 966-8019-43-1
1512656
  Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник для студентів ВНЗ / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 7-ме вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 351, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 344-345, в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8019-43-1
1512657
  Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / А.В. Корж ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид. – Київ : КНТ ; ЦУЛ, 2012. – 293, [2] с. – Бібліогр.: с. 291-293 та на початку лекцій. – ISBN 978-966-373-483-5
1512658
  Крохмальна Г. Українська мова професійного спрямування : навч.-метод. посіб. для студ. Пед. коледжу / Галина Крохмальна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 128, [2] с. – Бібліогр.: с. 122-127 та в кінці тем
1512659
  Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посібник / А.В. Корж ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид. – Київ : КНТ, 2019. – 293, [2] с. : табл. – На обкл. також: Національна академія внутрішніх справ. 90. – Бібліогр.: с. 291-293. – ISBN 978-966-373-483-5
1512660
   Українська мова радянської кібернетики // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 18 серпня (№ 155). – С. 6


  95 років з дня народження Віктора Глушкова.
1512661
  Джафарова Є. Українська мова та її проблеми у вищих навчальних закладах Баку // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 228-229. – ISBN 966-7586-04-09
1512662
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 9, травня. – 2013. – 42 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1512663
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 12, червень. – 2014. – 50 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1512664
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 7/8, квітень. – 2015. – 90 с.
1512665
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 21/22, листопад. – 2015. – 90 с.
1512666
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 3/4, квітень. – 2016. – 90 с.
1512667
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 17/18, вересень. – 2016. – 90 с.
1512668
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 23/24, грудень. – 2017. – 84 с.
1512669
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Липень (№ 13/14). – 2018. – 90 с.
1512670
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Серпень (№ 15/16). – 2018. – 90 с.
1512671
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Вересень (№ 17/18). – 2018. – 90 с.
1512672
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Жовтень (№ 19/20). – 2018. – 90 с.
1512673
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Грудень (№ 21/22). – 2018. – 90 с.
1512674
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Грудень (№ 23/24). – 2018. – 90 с.
1512675
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Січень - лютий (№ 1/2) : Шевченко поміж нас. – 2022. – 116 с.
1512676
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Березень - квітень (№ 3/4) : Морфологія або частина мови. – 2022. – 116 с.
1512677
   Українська мова у 20 сторіччі: історія лінгвоциду : документи і матеріали. – 2-е вид., доп. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 399 с. – ISBN 966-518-314-1
1512678
  Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні : модульний курс : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Мозговий : МОН Україн. – 3-є вид., перероб. й доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-364-610-7
1512679
  Семеног О. Українська мова у старшій школі: діалог особистостей // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 1 (95). – С. 5-8
1512680
  Пиріг Л. Українська мова у сфері медицини в Україні - минуле і сучасність // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2014. – Т. 36 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 110-116. – (Нова серія ; т. 24). – ISSN 1563-3950


  Визначено та оцінено стан української мови у сфері медицини у ХІХ-ХХ і на початку ХХІ ст. в Україні на підставі мовного аналізу друкованих праць. Встановлено, що використання української мови у сфері медицини в Україні поширюється.
1512681
  Ягупов В. Українська мова у формуванні особистості військового педагога // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 86-94
1512682
  Мосенкіс Ю. Українська мова чарівної китаянки // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 7


  Студентка Інституту філології Ма Яньфей, китаянка, бездоганно вололіє українською мовою. Її науковим кекрівником була доц. кафедри української та російської мов як іноземних В.І. Невойт.
1512683
  Головай І. Українська мова як визначальний чинник українського націотворення у доробку І.Франка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 22-24


  У статті визначені мовознавчі інтереси І.Я. Франка - захисника української мови, який відстоював право на її побутування в різних сферах життя українців. Автор підкреслює, що Каменяр прагнув того, щоб українська мова стала мовою освіти, науки, церкви, ...
1512684
  Вільчинська Я.С. Українська мова як глобальний чинник державотворення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 89-91
1512685
  Савойська С.В. Українська мова як державна: освіта, політика : [монографія] / С.В. Савойська, В.Ф. Панібудьласка, А.М. Тугай ; за ред. С.В. Савойської ; МОНУ ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : Вища школа, 2009. – 320 с. : табл. – Бібліогр.: с. 319. – ISBN 978-966-642-417-7
1512686
  Чезганов А С. Українська мова як іноземна : навчальний посібник : у двох частинах / С.А. Чезганов ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-120-5 (Ч.1)
Ч. 1. – 2008. – 232 с.
1512687
   Українська мова як іноземна : навч. посібник / М.І. Венгринюк [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 232, [1] с. – Бібліогр.: с. 164-166. – ISBN 978-966-694-168-1
1512688
  Вінницька В. Українська мова як іноземна (початковий курс) : [підручник] / В. Вінницька, Л. Головяшина, Н. Плющ Н. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Підготовчий ф-т. – 2-ге вид. – Київ : Київський університет, 2006. – 379 с. – ISBN 966-594-864-4
1512689
  Каганець І. Українська мова, вишиванка і патріотизм стали визначальними ознаками фашизму за режиму Януковича // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 24 ( 227). – С. 40-42
1512690
  Горошкіна О.М. Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту / О.М. Горошкіна, М.І. Пентилюк, Л.О. Попова. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 2 (111)). – ISBN 978-617-00-1698-0
Вип. 2. – 2013. – 111, [1] с.
1512691
  Грибіниченко Т.О. Українська мова. Збірник диктантів і вправ : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Т.О. Грибіниченко, Л.Г. Погиба, Н.Г. Шкуратяна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 336 с. – ISBN 978-966-364-511-7
1512692
   Українська мова. Тестові завдання 5-11класи : посібник для використання у навчальному процесі / за ред. Н.В. Гуйванюк ; [авт.-уклад. Н.В. Гуйванюк та ін.]. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Академія, 2012. – 501, [3] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-580-379-9
1512693
  Гливінська Л.К. Українська мова. Фонетика. Орфоепія : навчальний посібник / Леся Гливінська ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2009. – 300 с. – ISBN 978-966-171-172-2
1512694
  Філіпчук Г. Українська мова: культурно-освітній вимір національної безпеки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 43)
1512695
  Кацавець Р.С. Українська мова: професійне спрямування : підручник для студентів вищих навч. закладів / Руслан Кацавець; МОНУ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 254 с. – ISBN 978-966-364-500-1
1512696
  Осадча Н. Українська мовна картина світу: інтерпретаційні моделі інтегративного потенціалу // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 201-213. – ISSN 2413-7065


  "Розглядаються погляди українських мовознавців, які займалися розробкою мовної картини світу загалом та мовної картини світу українців зокрема. Автором зроблено спробу систематизувати та конкретизувати поняття «українська мовна картина світу». ...
1512697
  Мацько Л.І. Українська мовна особистість Тараса Шевченка як чинник компетентнісно орієнтованої професійної підготовки філологів // Український педагогічний журнал : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 137-149


  Розглядається проблема концептуально-стилістичного аналізу поетичної творчості Тараса Шевченка як елітарної сильної української мовної особистості, що може бути використаний у педагогічному процесі формування учнів і студентів україномовної ...
1512698
  Степаненко М.І. Українська мовознавча наука: віхи, постаті / М.І. Степаненко, Н.М. Лукаш // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 99-103. – ISSN 1027-3239


  Хрестоматія містить біографічні нариси про видатних українських мовознавців із зазначенням їхніх найголовніших публікацій М. Максимовича, А. Кримського, О. Павловського, Л. Булаховського.
1512699
  Тканко О. Українська мода в контексті соціально-економічних трансформацій кінця ХХ ст. // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2002. – Вип. 13. – С. 120-127. – ISSN 0236-4832
1512700
  Довбищенко М. Українська модель єдності християнства // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 106-126. – ISBN 978-617-640-241-1
1512701
  Довбищенко М. Українська модель єдності християнства на сучасному етапі. Концепція архієпископа Л. Гузара. // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 121-126. – ISBN 978-617-640-241-1
1512702
  Луспеник Д. Українська модель касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах: проблеми та перспективи удосконалення (спрощення) / Д. Луспеник, Н. Сакара // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 99-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1512703
  Кудря І. Українська модель модернізації: специфіка, сутність і сучасні тенденції розвитку // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – С. 7-9. – ISSN 2313-559X
1512704
  Гетьман Володимир Українська модель національного парку : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 42-44. – Бібліогр.: 15 назв
1512705
  Кицак Т.Г. Українська модель соціальної політики: стан і домінанти розвитку / Т.Г. Кицак, І.Ф. Коваленко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 2 (12). – С. 153-161. – ISSN 2410-4752
1512706
  Світленко С.І. Українська модерна нація: чинники формування та становлення наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 3-11. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1512707
  Куриляк В. Українська модернізація в системі формування нового світового економічного порядку / В. Куриляк, Є. Савельєв // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 1). – С. 27-38. – ISSN 1684-906Х


  Проаналізовано основні тенденції еволюції глобальної економічної системи та її взаємодії з природною системою. Встановлено, що науково-технічний прогрес відкриває нові можливості заміни невідтворюваних природних ресурсів іншими видами, впроваджує нові ...
1512708
  Світленко С.І. Українська модернізація: чинники формування та становлення наприкінці XVIII - на початку ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 3-15. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912


  Згадуються М. Грушевський, М. Драгоманов, М. Максимович, М. Костомаров та ін.
1512709
  Тимошик М.С. Українська молодіжна преса : в останній період існування СРСР (1986-1991) / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7821-49-4
1512710
   Українська молодь виконає наказ вождя : Третій мітинг представників молоді Радянської України 6 червня 1943 р. – Київ : Укрвидав ЦК КП (б) У, 1943. – 43с.
1512711
  Панченко В. Українська мрія Тараса Шевченка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 28 березня - 3 квітня (№ 13). – С. 1-2


  За рік до 200-ліття Тараса Шевченка міркування проф. Національного ун-ту "Києво-Могилянської ї" про його візіонерство, прозирання майбутнього України, і ширше - про українську мрію поета і в її загальнонаціональному, і в індивідуально-приватному ...
1512712
  Ясько Є.О. Українська мрія: у пошуках інструмента суспільного розвитку // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 69-72
1512713
   Українська муза : Поетична антололгія (Історична хрестоматія). Од початку до наших днів / Під ред. Олекси Коваленка. – Київ
Вип. 7. – 1909. – 1280 с.
1512714
   Українська Муза. [Вип. 5] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 449-544, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 5 зазначені прізвища: Пчілка Олена (Косач), Білиловський, Масляк, Грабович, Грінченко, Шнайдер (Кравченко), Бобенко, Корженко, Кононенко
1512715
   Українська Муза. [Вип. 6] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 545-640, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 6 зазнач. прізвища: Українка, Ценглевич, Попович-Боярська, Жарко, Маковей, Дніпрова Чайка, Бердяєв, Ухач-Охорович, Маслов-Стокіз
1512716
   Українська Муза. [Вип. 7] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 641-736, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 7 зазначені прізвища: Самійленко, Старицька-Черняхівська, Залозний, Панченко, Бачинський, Шелухин, Колесса,Ю Романова, Ганин-Буцманюк, Олександра С., Вівторок
1512717
   Українська Муза. [Вип. 9] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленко // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 8]. – Стп 833-960, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 9 зазнач. прізвища: Вороний, Галіп, Чернявський, Лепкий, Ружний, Мальований, Залізняк, Крижан-паша, Козловський, Кибальчич, Мандичевський, Кузьменко, Карманський
1512718
   Українська Муза. [Вип. 10] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 8]. – Стп 961-1056, [3] с., включ. обкл. : іл., портр.


  На обкл. вип. 10 зазнач. прізвища: Коваленко, Пачовский, Комарова, Вдовиченко, Доорохольський Волох, Милорадович, Козачка, Чарнецький, Шелудько, Луцький, Мартос Коковський, Плющ, Черкасенко
1512719
   Українська Муза. [Вип. 11] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 8]. – Стп 1057-1184, [3] с., включ. обкл. : іл., портр.


  На обкл. вип. 11 зазнач. прізвища: Олесь, Будяк, Алчевська, Тенянко, Супруненко, Романченко, Волошка, Капельгородський, Капій, Жук, Онацький, Огієнко, Твердохліб, Філянський, Чупринка, Сохачевський, Гай, Алешко, Тарноградський
1512720
   Українська Муза. [Вип. 12] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленко // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 8]. – Стп 1185-1280, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр.: стп 1247-1252 та в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 12 прізвища: Шаповал, Цебрівський, Петрушенко, Морозівна, Мазюкевич, Корсун, Думитрашко, Кузьменко П., Навроцький, Річицький, Шамраєв, Підгірянка
1512721
   Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 1 (27). – 2018. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами
1512722
  Черкашина-Губаренко Українська музика у сучасному медіа-просторі: фрагменти і коментарі // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 78-82
1512723
  Немкович О.М. Українська музикознавча наука як підсистема духовної культури: генезис та етапи становлення : Автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства: 26.00.01 / Немкович О.М.; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 30 назв
1512724
  Бугаєва О. Українська музична біографістика як об"єкт історичної науки // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 109-131. – ISSN 0869-3595
1512725
  Кобрин Наталія Українська музична культура Галичини в роки Першої світової війни // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 16-20. – ISSN 1728-9343
1512726
  Карась Г.В. Українська музична культура західної діаспори як соціокультурний феномен XX століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Карась Ганна Василівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 44 с. – Бібліогр.: 80 назв
1512727
  Василик Світлана Українська музична нумізматика // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 26-33. – ISSN 1728-6875
1512728
  Луцишина М. Українська народна балада в науковому висвітленні // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 41-47. – Бібліогр.: С. 47
1512729
  Моздир І М. Українська народна меморіальна пластика / Микола Моздир ; [відп. ред. Степан Павлюк ; наук. ред. Олександр Федорук] ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2009. – 286, [2] с. : іл. – Покажч. імен: с. 274-286. – Бібліогр.: с. 268-273 та на полях. – ISBN 978-966-02-5447-3
1512730
  Дояр Л.В. Українська народна музика та її роль у збереженні національної культури на Криворіжжі (друга половина 40-х - початок 60-х рр. ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 259-265
1512731
   Українська народна обрядова поезія : [твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення] : для серед. та ст. шк. віку. – Київ : Школа, 2006. – 270, [2] с. – Сер. засн. у 2005 р. - На обкл. також: Твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення. – Бібліогр.: с. 263-264 та в прим. – (Бібліотека шкільної класики : БШК). – ISBN 966-661-514-2


  Зміст: Календарно-обрядова поезія: 1. Колядки, щедрівки 2. Вертеп; 3. Гаївки й веснянки; 4. Русальні та петрівочні пісні; 5. Купальські пісні; 6. Жниварські пісні; Родинно-обрядова поезія: 1. Весільні пісні; 2. Похоронні голосіння
1512732
  Іванова О. Українська народна поезія в науковій оцінці М.Ф.Сумцова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 202-211. – Бібліогр.: С. 211
1512733
  Булашенко І.Г. Українська народна поетична творчість. Дожовтневий період : Учбово-методичний посібник / І.Г. Булашенко. – Харків, 1961. – 68 с.
1512734
  Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка): еволюція епічних традицій : монографія / Л.Ф. Дунаєвська ; КНУТШ. – 2-ге вид. – Київ : Киевский университет, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-439-198-3
1512735
  Марчук О. Українська Народна Республіка за директорії; здобутки і проблеми державотворення грудень 1918 - листопад 1920 рр.) // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 79-86
1512736
  Полянський Ф. Українська Народна Самооборона у Галичині (червень - грудень 1943 р.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 42-45
1512737
   Українська народна сатира і гумор. – Львів : Книжково-журнальні видання, 1957. – 288 с.
1512738
  Гнатюк В. Українська народня словесність : (В справі записів українського етнографічного матеріалу) / Володимир Гнатюк. – Відень : Накладом Союза Визволення України. Друк. А. Гольцгавзена,, 1916. – 48 с. – На обкл. рік видання 1917. – (Виданнє Союза визволення України)


  На обкл. надпис: Від Володимира Гнатюка. Львів, 1.X. 1918
1512739
   Українська наука - гра за новими правилами? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 11 травня (№ 18/19). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Обговорення нової редакції Закону України "Про науку і науково-технічну діяльність".
1512740
  Стріха М. Українська наука : погляд із чиновницького крісла // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 10. – С. 70-76.


  Фінансування науки, технопарки, вчені ступені.
1512741
  Назарчук З. Українська наука : проблеми реформування / розмову вела І. Штогрін // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 11/12 (241/242). – С. 42-43


  Розмова з головою Західного наукового центру НАНУ та МОНУ академіком З. Назарчуком.
1512742
  Остролуцька Л. Українська наука має не лише славне минуле, але й велике майбутнє // Світ. – Київ, 2018. – Травень (№ 19/20). – С. 1-2


  Загальне враження від Дня науки в Україні. Під час урочистого святкування Дня науки українські виші та наукові установи отримали премії Scopus Awards Ukraine їх вручили в 7 номінаціях. Премією "Web of Science Award 2018" нагородженні 9 українських ...
1512743
  Стріха М. Українська наука на шляху до Європи: здобутки, проблеми і перспективи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 січня (№ 1). – С. 1, 13
1512744
  Стріха М. Українська наука перед новим викликом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 7-13 червня (№ 20). – С. 1, 12


  Події останнього часу поставили масову свідомість українців перед неминучістю змін, які ще тільки належить сприйняти й осмислити: країна, яку ми вважали стратегічним партнером, виявилася стратегічним противником, серйозною і тривалою загрозою самому ...
1512745
   Українська наука почалася з Академії // Світ. – Київ, 2018. – Листопад (№ 41/42). – С. 2


  Про засідання Президії Національної академії наук України та Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.
1512746
  Локтєв В. Українська наука у 2025 році // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (24). – С. 49-52. – ISSN 1819-7329


  13 травня 2010 року відбулися річні Загальні збори НАН України, на яких виступив академік-секретар Відділення фізики і астрономіі акад. В.М. Локтєв. Він порушив болючи питання науково-освітньої сфери в Україні.
1512747
  Жовтянський В. Українська наука: від мудрості батьків // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 24-31. – ISSN 1819-7329
1512748
  Габович Олександр Українська наука: від сьогоднішньої кульгавості до майбутнього параліча / Габович Олександр, Кузнєцов Володимир // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1512749
   Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : Наукове видання. – Тернопіль : Економічна думка
Вип. 8. – 2003
1512750
  Грабовський С. Українська наука: митарі та храми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 грудня (№ 225). – С. 10


  Як Держбюджет-2016 переводить наукові установи практично під цілковитий контроль бюрократичних структур і до чого це призведе.
1512751
  Малицький Б. Українська наука: наслідки політики "урізання" / Б. Малицький, О. Попович // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 1, 12


  Державна підтримка науки — це традиційне політичне гасло кожного українського уряду. Але гасло проголошується, а українська наука поступово зникає. По-різному еволюціонують відповідні її сектори та наукові установи, але загальні тенденції досить ...
1512752
  Данилишин Б. Українська наука: шанс на відродження // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 травня (№ 18/19). – С. 12


  "Нещодавно був учасником Загальних зборів НАН України. Враження - світ рухається вперед, а ми залишилися позаду всієї планети. Так, стан української науки відомий - він жалюгідний. Однак не писатиму про непристойно слабке фінансування наукових ...
1512753
  Калєтнік А.А. Українська наукова мова : посібник / А.А. Калєтнік ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2012. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с. 307-309. – ISBN 978-966-439-429-8
1512754
  Коновець О.Ф. Українська наукова публіцистика: традиції і сучасність // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 14-18


  Показано історичні традиції української наукової публіцистики та основні напрями досліджень у цій сфері журналістики, зокрема в Київському університеті імені Тараса Шевченка.
1512755
   Українська наукова термінологія : збірник матеріалів науково-практичної конференції " Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу " / НАН України ; Науково-вироб. підприєство "Вид-во "Наукова думка" НАН України. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0958-5
№ 2. – 2009. – 344 с.
1512756
  Зернецька О. Українська наукова школа глобалістики професора О. Білоруса // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (570). – С. 85-89. – ISSN 0131-775Х
1512757
   Українська наукова школа просторової фінансової економетрії // Основи регіонології : навчально-методичний посібник / С.М. Злупко. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – С. 33-41. – ISBN 978-966-613-852-4


  Виникнення наукової школи просторової фінансової економетрії у 90-х роках XIX ст., засновником якої був професор Київського університету М.П. Яснопольський.
1512758
  Куций І.П. Українська науково-історична думка Галичини (1830-1894 рр.): рецепція національної історії / Іван Куций; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Джура, 2006. – 220с. – ISBN 966-8650-42-5
1512759
  Кралюк П. Українська націоналістка із Донбасу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12-13 жовтня (№ 184/185)


  До 70-ліття створення УПА. Вояки Української Повстанської Армії не лише воювали. Вони творили пісні, легенди. Одним словом — свою культурну атмосферу. І в цій атмосфері зростали тисячі людей. Навіть після того, як УПА припинила своє існування, ця ...
1512760
  Григоріїв Н.Я. Українська національна вдача / Н.Я. Григоріїв. – Винніпег ; Манітоба : Укр. вид. спілка в Канаді, 1941. – 60 с.
1512761
  Павличко Д.В. Українська національна ідея : статті, виступи, інтерв"ю. Документи : [у 2-х томах] / Дмитро Павличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-332-8
Т. 1. – 2012. – 856 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1512762
  Павличко Д.В. Українська національна ідея : статті, виступи, інтерв"ю. Документи / Дмитро Павличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-333-5
Т. 2. – 2012. – 848 с. – Бібліогр.: с. 650-651 та в підряд. прим.


  У пр. №1663617 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
1512763
  Коцур А. Українська національна ідея (вітчизняна державознавча думка XIX - початку ХХ ст.) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 32-41. – ISBN 978-966-2464-25-2
1512764
  Коршук Р.М. Українська національна ідея в творчій спадщині Степана Томашівського // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 171-179.
1512765
  Авер"янова Н. Українська національна ідея в творчості В"ячеслава Липинського та її роль в сучасному державотворенні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 40-43. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Окреслено місце національної ідеї в творчості В"ячеслава Липинського та показана її роль в сучасному державотворенні. In the article it is shown the role of national idea in the creation of Viacheslav Lypyns"ky and its influence on the modern states ...
1512766
  Вілков В.Ю. Українська національна ідея та актуальні проблеми національно-державного будівництва в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 60-67. – (Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1512767
  Сабадуха В.О. Українська національна ідея та концепція особистісного буття : [монографія] / Володимир Сабадуха ; Центр гуманіт. освіти НАН України ; Укр. акад. наук. – 2-ге вид., випр. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 175, [1] с. – Бібліогр. : с. 165-175. – ISBN 978-966-2988-35-2
1512768
  Сабадуха В. Українська національна ідея у вимірах особистісного буття // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С. 21-30. – ISSN 1810-2131
1512769
  Бичук І. Українська національна ідея у віддзеркаленні консервативного світогляду // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 5-11. – ISSN 2306-3974
1512770
  Чекалюк В.В. Українська національна ідея у періодичній пресі діаспори до Другої світової війни // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 101-104


  У статті аргументується те, що діаспорні ЗМІ були важливим засобом передавання етнічної інформації, творцем громадської думки, невід`ємною частиною громадського життя української етнічної спільноти. This article gives prove to the idea that ...
1512771
  Медвідь Ф. Українська національна ідея як державотворча детермінанта: питання теорії та історії / Ф. Медвідь, А. Медвідь // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 36-39. – ISBN 978-966-439-357-4
1512772
  Мельник І.А. Українська національна ідея як детермінанта державотворчих ідеалів Ю.Романчука / І.А. Мельник, А.І. Мельник // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 162-172


  Висвітлюється суспільно-політична діяльність Ю. Романчука - відомого західноукраїнського політика, депутата Галицького сейму та віце-президента Австрійського парламенту, як популяризатора української національної ідеї. Розглядається його світоглядна ...
1512773
  Довбня В.М. Українська національна ідея як основа освітньої теорії Г.Г. Ващенка // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 179-187
1512774
  Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблема методології // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 7-41
1512775
  Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблема методології // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 7-24
1512776
  Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблема методології // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 7-23
1512777
  Латигіна Н.А. Українська національна ідея: історичні реалії // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 5-10


  Серед дослідників української національної ідеї можно виокремити таких учених як В. Липинський, М. Костомаров, Я. С. Калакура, В. Сергійчук. Наукова творчість В. Антоновича, М. Грушевського, М. Драгоманова, Д. Донцова.
1512778
   Українська національна ідея: історія і сучасність : науковий збірник. – Житомир : Журфонд, 1997. – 144 с. – На титул. аркуші: 80-річчю УНР, 90-річчю від дня народження О. Ольжича присвячується. – ISBN 5-86868-013-8
1512779
   Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1998-
Вип. 27. – 2015. – 167 с. – Резюме укр., англ. мовами
1512780
  Лікарчук І.Л. Українська національна модель зовнішнього оцінювання 2008 року : стан, проблеми, перспективи // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 2. – С. 4-7.
1512781
  Смолій В. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) / Валерій Смолій, Валерій Степанков. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 447 с. – ISBN 978-966-518-522-2
1512782
  Крупський І. Українська національно-патріотична журналістика в країнах Європи: становлення, проблематика газетно-публіцистичних виступів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 77-85. – (Журналістика ; Вип. 4)
1512783
  Кушерець Т. Українська нація-держава в умовах зростання культурної багатоманітності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 27-31. – ISBN 978-966-439-357-4
1512784
  Венгерська В. Українська нація та націотворення у ХХ - ХХІ ст.: історіографічний аспект // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 126-139
1512785
  Грабовський С. Українська незалежність і товариш Троцький // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 79-88
1512786
  Великочий В. Українська нерадянська історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині воєнно-революційної доби: спроба відтворення образу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 59-63
1512787
   Українська нумізматика і боністика. – додаток до " Вісника НБУ ". – Київ
№ 2. – 2000
1512788
  Галич В.М. Українська ономастика в публіцистиці Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 99-107
1512789
   Українська ономастика: бібліографічний покажчик / НАН України, Ін-т укр. мови ; [укладачі: С.О. Вербич, І.В. Єфименко, І.М. Желєзняк та ін. ; відп. ред. С.О. Вербич]. – Київ : КММ, 2013. – 364, [3] с. – Імен. покажч. авт.: с. 348-363. - Резюме англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-1673-19-8
1512790
  Зарицька І.В. Українська опозиція: функції,форми, різновиди // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 120-128. – ISBN 966-628-132-5
1512791
  Кисіль С.А. Українська освіта в кінці XVI - першій половині XVII ст.: культурологічний аспект // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 184-186. – ISBN 5-7702-0775-2
1512792
  Божук Л. Українська освіта за рубежем: способи себепредставлення та ширення українського у світі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 79-82. – ISBN 978-966-439-357-4


  Проаналізовано роль української освіти за рубежем як важливого чинника себепредставлення українців та ширення українського у світі
1512793
  Конашевич С. Українська освіта і "кримська весна" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 березня (№ 9). – С. 4
1512794
  Уваркіна О. Українська освіта на шляху до єдиного європейського освітнього простору // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 12-17


  Трансформація української освіти розглядається у контексті Болонських декларацій
1512795
  Миколюк О. Українська освіта так і не потрапила до європейського простору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 червня (№ 105)


  У Києві презентували результати моніторингового дослідження "Входження національної системи вищої освіти в європейський простір вищої освіти та наукового дослідження". На думку експертів, національна система освіти України лише на 20% відповідає ...
1512796
  Кононенко П. Українська освіта у світовому часопросторі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 8-28
1512797
  Кононенко П.П. Українська освіта у світовому часопросторі // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада, 2008. – Кн. 2. – С. 78-93
1512798
   Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада
Кн. 2. – 2008. – 220 с.
1512799
  Кононенко П. Українська освіта, наука, культура: стан, проблеми, перспективи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 148-152


  Про Інститут українознавства в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Серед імен світочів української освіти: М. Максимович, М.Драгоманов, М. Грушевський, І. Огієнко, О. Пріцак, В.Вернадський та ін.
1512800
  Кононенко П. Українська освіта: проблема реформи // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 1. – С. 7-29.
1512801
  Лисак В.Ф. Українська оселя: традиції і зрушення планування та будівництва в селах у 1950 – 1960–х роках // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 197-205
1512802
  Журавльова С.С. Українська панегірична поезія доби Бароко в умовах російського колоніалізму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 78-81. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6


  Панегірична поезія II пол. XVII -XVIII ст. поряд із національними політичними діячами і церковними ієрархами розпочинає уславлення представників царського дому Романових, що зумовлюється зміною політ. пріоритетів України. Після поразки Івана Мазепи ...
1512803
  Візітів Ю.М. Українська парамілітарна організація Пласт на Волині: культурно-освітні орієнтації (20-30-ті роки XX століття) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – № 908. – С. 80-86. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 0453-8048
1512804
  Доморослий В. Українська парламентська еліта та її діяльність у боротьбі за вирішення політичних прав і свобод у діяльності Першої Державної Думи Російськоїімперії (190б р.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 59-66. – ISSN 1998-4634
1512805
  Іларіон Українська патрологія. Хор Українських Святих // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 6 (102). – С. 12-20
1512806
  Іларіон Українська патрологія. Хор Українських Святих // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 5 (101). – С. 20-23
1512807
  Вишневський О. Українська педагогіка й українська освіта перед політичними викликами // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 4. – С. 21-28
1512808
   Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік : покажчик літератури / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Наукова б-ка ; [ ред. кол.: Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех та ін. ]. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова
Вип. 15. – 2008. – 471 с.
1512809
  Машкова І. Українська педагогічна періодика Канади як фактор розвитку сучасної українознавчої освіти // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 188-192


  У статті здійснюється історично-педагогічний аналіз становлення та розвитку української педагогічної періодики в Канаді, її ролі у системі українознавчої освіти та виховання українських канадців у другій половині ХХ та на початку ХХІ століття, її ...
1512810
  Кальниченко О.А. Українська перекладознавча думка 1920-х - початку 1930-х років : хрестоматія вибр. пр. з перекладознавства до курсу "Історія перекладу" для студ., що навч. за спец. "Переклад" / [Кальниченко О.А., Полякова Ю.Ю.] ; за ред. Л.М.Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 503, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Dictum Factum). – ISBN 978-966-382-329-4
1512811
  Тетеріна О. Українська перекладознавча думка другої половини XIX - початку XX століття у проекції сучасної компаративістики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 3 (687), березень. – С. 45-58. – ISSN 0236-1477
1512812
  Короб А. Українська періодика Наддніпрянщини 1905-1906 років як джерельна база українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 77-83
1512813
  Барановська І.М. Українська періодика у проблематиці журналістикознавчих досліджень (на матеріалах кандидатських і докторських дисертацій 1980-1990-х pp.) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 118-121


  Предметом даної статті є конкретні кандидатські й докторські дисертації з журналістики кінця XX століття, присвячені дослідженню української періодики. Крок за кроком у роботі простежується процес висвітлення історії та проблематики досліджень ...
1512814
  Крижанівська Н. Українська перлина у Франції // Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-13. – ISSN 0131-6753


  Український дизайнер Вероніка Жанві
1512815
  Камінський Є.Є. Українська перспектива в нових внутрішніх і міжнародних умовах розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.3-10
1512816
  Пустовіт В.Ю. Українська письменницька мемуаристика XIX століття: націєтворчий дискурс : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.01 / Пустовіт В.Ю. ; МОНУ, Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2010. – 407 л. – Бібліогр. : л. 367-407
1512817
  Яворський А. Українська підляська говірка в поезії Юстини Королько: фонетичний рівень // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 303-315. – ISSN 2304-9383
1512818
  Ціпко А. Українська пісенна культура: творчий-синтетичний досвід мелопоетики // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 232-253. – ISSN 2413-7065


  "Подано історичний досвід музикування українців та культурного самопредставлення української спільноти завдяки мелосному та поетичному полотну української пісні, проаналізовано її сaмісний-ідентифікаційний потенціал. Культуру українського співочого ...
1512819
  Ковбасюк А. Українська пісенно-фольклорна складова музичного життя Львова кінця XIX - XX століть // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 53-60. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1512820
  Нудьга Г.А. Українська пісня в світі : дослідження / Г.А. Нудьга. – Київ : Музична Україна, 1989. – 536 с. – ISBN 5-88510-069-1
1512821
  Козак С. Українська планета Ді-Пі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 27). – С. 1, 14


  Завдяки Фундації імені Івана Багряного в Україні з"явилася унікальна двотомна праця ("Українські вісті" в Європі й Америці) - бібліографічний покажчик змісту газети "Українські вісті" за всю 55-річну історію її існування (1945-2000)
1512822
  Гурбанська А.І. Українська повість 60-80-х років XX ст.: проблеми поетики : навч. посібник для студ. ВНЗ / А.І. Гурбанська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво КНУКіМ, 2008. – 142 с. – Бібліогр. в кінці вступу. – ISBN 966-602-144-7
1512823
  Делеган Михайло Українська Повстанська Армія в повоєнний період у Карпатському регіоні: бандерівці - факти, домисли та легенди // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 2-3


  Відповідно до двосторонньої угоди про співпрацю Державним архівом Закарпатської області України, Інститутом суспільних наук Словацької Академії наук в Кошіце та факультетом гуманітарних наук університету Матея Бела в Банській Бистриці проведено ...
1512824
  Куйбіда В. Українська повстанська армія в ракурсах історичної контроверсійності та політичної перспективи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 40). – С. 5
1512825
  Фігурний Ю. Українська Повстанська Армія та вітчизняні інтегральні націоналісти: дискусійні методологічні зауваження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 349-351
1512826
  Максимець Б.В. Українська повстанська армія у призмі інституційної та політико-ідеологічної трансформації українського націоналізму // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 122-128. – ISSN 2077-1800
1512827
  Гуменюк В. Українська повстанська армія. Як постала, з ким і проти кого воювала УПА? // Пам"ятки України: науковий альманах : історія, пам"яткознавство, культурологія, музеєзнавство, краєзнавство / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Видавнич. дім журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2017. – № 6 (46). – С. 13-54
1512828
  Куйбіда В. Українська повстанська армія: в ракурсах історичної контроверсійності та політичної перспективи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 41)
1512829
  Степаненко М. Українська поезія 60-тих років під Совєтами: "шестидесятники" (огляд головніших фактів, імен і творів) // Шосте коло ("pars pro toto") : [статті, промови розвідки] / М.О. Степаненко. – Вашингтон : Україна, 1979. – С. 43-50
1512830
  Йолкіна Л.В. Українська поезія XVII ст. у рецепції Володимира Перетца // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 93-97. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1512831
  Журавльова С.С. Українська поезія доби бароко в літературознавчому дискурсі Івана Франка: погляд з перспективи сучасної медієвістики // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2017. – C. 8-13. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (13)). – ISSN 2222-551X
1512832
  Харчук Н. Українська поезія заговорила мовою бенгалі // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 250-252. – ISSN 0320 - 8370


  Уперше мовою бенгалі видано "Антологію поезії з берегів Дніпра"/ [пер. та упоряд. Мрідула Гош].
1512833
  Задорожна Л.М. Українська поезія кінця XVIII - 60-х років XIX століття : навчальний посібник / Л.М. Задорожна ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 408-413 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-409-0
1512834
  Маленко О.О. Українська поезія реалізму XIX століття: від романтики до правдивості // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 28 (284). – С. 36-38
1512835
  Поплавська Н. Українська полемічна публіцистика: до витоків // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 59-69


  У статті зосереджується увага на проблемі зародження полемічно-публіцистичної традиції в Україні, проаналізовано найпоказовіші у цьому ракурсі тексти ХІ-ХVІ століть. В статье внимание сосредоточено на проблеме зарождения полемико-публицистической ...
1512836
  Водолазька С. Українська поліграфія у статистичних вимірах // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 176.
1512837
  Піскун В. Українська політична еміграція 20-х років XX ст. як чинник міжнародної політики // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 100-121
1512838
  Мрака І. Українська політична еміграція в оцінках польських експертів на початку Другої світової війни // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 578-584. – ISSN 2223-1196
1512839
  Давидюк Р.П. Українська політична еміграція і розвиток кооперації у Волинському воєводстві (1921–1926 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 53-57. – ISSN 2076-1554
1512840
  Піскун В. Українська політична еміграція й діаспора у XX столітті: форми культурного й інтелектуального увзаємнення в країнах проживання // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 180-198. – ISBN 966-7317-93-5
1512841
  Грабовська І. Українська політична еміграція у боротьбі за утвердження української державності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розглядається довголітня плідна діяльність української інтелектуальної політичної еміграції у справі утвердження української суверенної державності. Аналізуються погляди відомих ідеологів, громадських діячів, теоретиків українських ...
1512842
  Крупина В. Українська політична еміграція: загальноєвропейський контекст // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 118-122


  Про вбивство невинно оскарженого Івана Петровича, воєводи та генерала Московського князівства. Продовження. Початок див.: Іст. журн. - 2005. - № 6; 2006. - № 1-4
1512843
   Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. статей / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [за ред. М.М. Розумного (заг. ред.), М.Т. Степика, В.М. Яблонського]. – Київ : НІСД, 2012. – 380, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-554-190-5
1512844
  Панчук Май Українська політична нація: соборність душ // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 36-38
1512845
  Куйбіда В. Українська Помісна Церква як ціннісна делегітимація Російської імперії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 липня (№ 28). – С. 1, 4
1512846
  Шевченко О.Г. Українська популярна музика: витоки та проблематика (1920-1990 рр.) : автореф. ... канд. мистецтвознав. :26.00.01 / Шевченко О.Г. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1512847
  Курінський В.О. Українська постпсихологічна автодидактика : лекції / Валерій Курінський. – Київ : [б. в.], 2006. – 483, [1] с., [16] арк. іл. : іл. – Покажч. імен і творів: с. 456-471. – (ПостПсихологія ) ( Homo globalis for global culture). – ISBN 966-646-086-6
1512848
  Скригонюк М. Українська правова культура (за матеріалами 7 міжнародної наукової конференції "Українська культура в історичному розвитку та державотворенні", присвяченій 170-річчю від дня народження Павла Чубинськог) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 177-179. – ISSN 0132-1331


  12-14 лютого 2009 р. в приміщенні КНУТШ відбулася 7 Міжнародна наукова конференція.
1512849
  Дмитрієнко І.В. Українська правова культура як критерій якісного стану українського суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 63-71. – ISSN 1563-3349
1512850
  Дмитрієнко І.В. Українська правова культура як нормативне небіологічне явище // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 105-110. – ISSN 1563-3349
1512851
  Мануйлов Є.М. Українська правова ментальність // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 290-294. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1512852
  Дмитрієнко Ю.М. Українська правова свідомість як джерело правової поведінки особистості // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 41-49. – ISSN 1563-3349
1512853
  Дмитрієнко Ю.М. Українська правова свідомість: історико-правовнй стан дослідження // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 2-29. – ISSN 1563-3349
1512854
  Протосавіцька Л. Українська правова та політична думка за І. Лисяком-Рудницьким // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 243. – C. 16-24. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1512855
  Колесник К. Українська правова традиція у сфері оподаткування / К. Колесник, Ковальчук // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 105-111
1512856
  Далекорей М.І. Українська православна церква як суб"єкт соціально-економічної діяльності: релігієзнавчий контекст : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Далекорей Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013. – 179 л. – Бібліогр.: л. 151-179
1512857
  Кралюк П. Українська православна церква: бажане та дійсне // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 14
1512858
  Сидоренко Віктор Українська прем"єра італійського успіху : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 36-37 : Фото
1512859
   Українська преса : хрестоматія / НАНУ ; МОНУ ; Львівська нац. наук. б-ка України ім. Василя Стефаника ; ЛНУ ім. Івана Франка ; за ред. М.Ф. Нечиталюка. – 2-ге вид., випр., перероб. і доп. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 978-966-613-616-2; 978-966-613-617-9
Т. 3 : Преса Галичини 70 - початку 90-х років XIX ст. Кн. 1: Публіцистика Івана Франка: "Школа політичного думання" (1875 - 1893). – 2008. – 610 с.
1512860
  Моісеєва Т.О. Українська преса Австралії (1949-2007) як чинник збереження національно-духовних цінностей : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Моісеєва Т.О. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 224л. + Додатки : л.212-224. – Бібліогр. : л.189-211
1512861
  Павлюк І.З. Українська преса Волинської області 1939-1941, 1944-2000 рр. / Ігор Павлюк ; Упр. у справах преси та інформації Волин. обл. держадмін. [та ін.]. – Луцьк : Видавництво обласної друкарні, 2004. – 503, [3] с. – Імен. покажч.: с. 475-503. – Бібліогр.: с. 378-474. – ISBN 966-8468-68-6
1512862
  Тимошик М. Українська преса і книговидання в Канаді як джерело дослідження українсько-канадських відносин // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2007. – Вип. 8 : за 2007 рік. – С. 384-408. – ISBN 966-7522-07-5
1512863
  Кулеша Н.М. Українська преса у Німеччині 1919-1945 рр.: формування та функціонування / Надія Кулеша ; [наук. ред. М.М. Романюк ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук] ; НАНУ ; Львівська нац. наукова б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослід. центр періодики". – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2009. – 344 с. + Додаток: с. 238-327. – Бібліогр.: с. 213-237. – (Українська періодика за кордоном). – ISBN 978-966-02-4674-4
1512864
  Пасхавер О.Й. Українська приватизація: групи інтересів, причини кризи, шляхи її подолання / О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, К.М. Агеєва ; Центр економічного розвитку. – Київ, 2008. – 85с.
1512865
  Федів Ю.О. Українська проблема у зовнішній політиці провідних Європейських держав періоду 1914-1923 рр. : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Федів Юлія Олександрівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1512866
  Андрєєва О.М. Українська проблематика в координатах "ЄС-Україна-Росія" // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 48-50
1512867
  Козак С. Українська проблематика в народних повістях Ю. Крашевського // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 428-436. – ISBN 978-966-02-6612-4
1512868
  Резніченко Н.А. Українська проза для дітей 60 - 80-х років 20 століття (жанрово-стильові модифікації) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Резніченко Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 190л. – Бібліогр. : л.168-190
1512869
  Андріяшик О.Р. Українська проза другої половини ХХ ст. у світлі філософії екзистенціалізму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 7-13
1512870
  Матвіїшин О.М. Українська проза початку XX століття в перекладах німецькою мовою: лінгвокультурний вимір : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Матвіїшин Оксана Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1512871
  Теслюк І.С. Українська промислова вибійка другої половини ХХ століття: культурологічний аспект : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Теслюк І.С. ; М-во освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1512872
  Козленко І. Українська пунктуація : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ірина Козленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-439-167-9
1512873
  Дорохіна Тамара Українська радянська історична наука в рецепції Олександра Оглоблина // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-69. – Бібліогр. в кінці ст.
1512874
  Премислер І. Українська Радянська Соціалістична Республіка : короткий історичний нарис / І. Премислер. – [Київ] : Держ. вид-во політ. літератури при РНК УРСР, 1940. – 72 с.
1512875
   Українська революція 1917-1920 рр. в листівках та газетах : (з фондів Державного архіву Сумської області): Альбом. – Суми : Сумська обласна друкарня; Козацький вал, 2005. – 88с. : іл. – На титул. аркуші: Присвячується 80-річчю Державного архіву Сумської області. – ISBN 966-358-003-8
1512876
  Гриценко І.С. Українська революція 1917-1921 років (методологічні аспекти історичного дослідження явища) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 102-109. – (Історія ; вип. 22)


  Аналізуються методологічні підходи до історичного дослідження української національної революції 1917-1921 рр. як важливого геополітичного, політико-філософського явища історії. Обґрунтовується відмінність української революції від російської.
1512877
  Верстюк В. Українська революція 1917-1921 рр. Сучасний дискурс української історіографії // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
1512878
  Калакура Я. Українська революція 1917-1921 рр. як чинник демонтажу Російської та Австро-Угорської імперій: історіографічний погляд // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 593-604. – ISBN 978-966-611-889-2


  Простежуються основні етапи і особливості формування в українській історіографії знань про транснаціональний характер Української революції і державотворення 1917-1921 рр., їх ролі в демонтажі Російської та Австро-Угорської імперій. Звертається увага ...
1512879
  Завальнюк О. Українська революція 1917-1921 рр.: погляд з ХХІ століття (до 100-річчя від початку): на допомогу вчителям історії // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 143-148
1512880
   Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – 654, [2] с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-611-889-2
1512881
   Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-355-019-0
1512882
  Грибач І. Українська революція 1917-1921 рр.: сучасний стан наукових досліджень та їх висвітлення в змісті історичної освіти / І. Грибач, Л. Черкаська // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)


  2 лютого 2012 р. відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар для завідувачів кабінетів історії обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.
1512883
  Пиріг Р.Я. Українська революція 1917–1921 років: сучасний історіографічний образ та дослідницький потенціал (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 листопада 2017 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 45-54. – ISSN 1027-3239
1512884
  Білоусько О. Українська революція 1917 - 1921 рр. / О. Білоусько, І. Міщенко // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Лютий (№ 3). – С. 4-6
1512885
   Українська революція і державність (1917-1920 рр.) : наук.-бібліогр. вид. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2001. – 803, [5] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2105-3
1512886
  Реєнт О.П. Українська революція і робітництво : Соціально-політичні та економічні зміни 1917-1920 рр. / О.П. Реєнт; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1996. – 265с. – ISBN 5-7702-1135-0
1512887
  Скляренко В.Є. Українська революція у висвітленні електронних засобів масової інформації кінця XX століття // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 163-172. – ISBN 978-966-2187-00-7


  В статті автор наводить слова проф. В. Різуна, про ЗМІ.
1512888
  Степанков В. Українська революція ХVІІ ст. та її історичне значення: актуальні проблеми з’ясування її сутності (методичні поради викладачам, учителям і студентам) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 68-97
1512889
  Шевченко В. Українська революція. Зародження української преси у Полтавській губернії у 1917-1925 роках XX ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 98-111. – ISSN 0869-3595
1512890
  Верстюк В.Ф. Українська революція: історичне значення та уроки // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 3-11. – ISBN 978-966-2187-00-7
1512891
  Чалий С. Українська революція: початок шляху // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-81. – ISSN 1812--514Х
1512892
  Устименко В. Українська революція: шлях національних груп до персональної автономії // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 433-449. – ISBN 978-617-7062-20-1
1512893
  Ципердюк І.М. Українська редакція радіо Бі-Бі-Сі: досвід впровадження професійних стандартів у вітчизняному медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  У статті розглянуто досвід упровадження професійних стандартів британської телерадіомовної компанії ВВС у вітчизняному медіа-просторі. Здійснено огляд матеріалів, в яких аналізуються принципи роботи ВВС, редакційні настанови компанії та їх практичне ...
1512894
  Герчанівська П. Українська релігійна культура // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 204-207. – ISBN 978-966-439-357-4
1512895
  Шевченко В. Українська релігійна місійність у дослідженнях учених діяспори та материкової України // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 7. – С. 37-52. – ISSN 0042-9422
1512896
  Грицик Л. Українська рецепція "Витязя в тигровій щкурі" Руставелі: між М. Гулаком та О. Лотоцьким // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (640). – С. 45-51. – ISSN 0236-1477
1512897
  Кремень В.Г. Українська родина - погляд через віки // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2013. – № 1/2, січень - лютий. – С. 22-28. – ISSN 0130-7037


  Про складний процес відродження духовних цінностей українського народу, про мову. На тісний зв"язок української мови з санскритом звертали увагу багато дослідників, серед яких вчені Університету Св. Володимира та КНУ імені Тараса Шевченка - А. ...
1512898
   Українська родина : Родинний і громадський побут: Навчально-метод. посібник для вчителів та викладачів народознавства. – Київ : Фундація ім. О. Ольжича; Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 424с. : іл., ноти. – ISBN 966-7601-12-9
1512899
  Жулинський М. Українська родина і вимушена міграція: пошуки виходу з кризового стану // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 252-268. – ISBN 966-95452-3-8
1512900
  Кучерук Олександр Українська Родовідна Установа (УРУ) та часопис "Рід та Знамено" // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 1 (37). – С. 37-39. – ISSN 1811-542Х
1512901
  Комлікова А.В. Українська рок-опера: традиції та аспекти розвитку : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Комлікова Анастасія Вікторівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1512902
  Поліщук Ю. Українська романтична історіографія у дослідженнях Мирона Кордуби // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 84-91. – ISSN 1998-4634
1512903
   Українська РСР - 1982 рік = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1983. – 327с.
1512904
   Українська РСР - 1985 рік = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1986. – 384с.
1512905
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 2 (42) : квітень - червень 1983 р. – 1983
1512906
  Василенко В.А. Українська РСР в системі сучасних міжнародно-правових відносин // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 95-96. – (Серія права ; № 7)
1512907
   Українська РСР у міжнародних відносинах. – Київ : Видавництво АН Української РСР, 1959. – 752 с.
1512908
  Лізніченко Н.С. Українська сакральна традиція і релігійна поезія Івана Огієнка (митрополита Іларіона) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 21-26


  Йдеться про релігійні мотиви в літературі взагалі та про еміграційну лірику Івана Огієнка It is described the religious themes in the literature, namely the emigration lyric poetry of Ivan Ogienko.
1512909
  Гарачковська О. Українська сатира та гумористика в концептуальному викладенні журналу "Слов і час" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (659). – С. 88-94. – ISSN 0236-1477
1512910
  Іжевський А.В. Українська сатирична графіка у Галичині другої половини 19 ст. - початку 20 ст.: еволюція художньо-образної системи : атореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Іжевський. А. В.; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1512911
  Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Почапська О.І. ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 204 л. – Додатки : л. 201-204. – Бібліогр. : л. 176-200
1512912
  Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр. : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Почапська О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр.: 11 назв
1512913
  Рощенко О.Г. Українська симфонія пам"яті мучеників Бабиного Яру: доля автора та його твору // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 215-224. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Досліджено долю І Симфонії Д. Л. Клебанова «Пам’яті мучеників Бабиного Яру» (1945) — першого в історії музики меморіалу, присвяченого трагедії 1941 р. Зазначено, що від присвяти Симфонія успадкувала мученицьку долю, а її автора засудив радянський ...
1512914
  Баран О. Українська сільська інтелігенція Галичини (кінець ХІХ ст. - 1939 р.): спроби ідентифікації // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 307-313
1512915
  Одрехівський В.В. Українська скульптура кінця ХХ - початку ХХІ століття: трансформації монументального формотворення : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Одрехівський Василь Володимирович ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1512916
  Свєнціцька В. Українська скульптура минулих сторіч // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 304-308
1512917
  Ціпко А. Українська словесна культура: системний модус спільнотного // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 114-119
1512918
   Українська словесність : навч. посіб. / Козловська Л.С. [та ін.] ; [гол. редкол. Д.Г. Лук"яненко ; чл. редкол.: В.А. Білошапка, О.М. Галенко, Л.С. Козловська та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 275, [5] с. : іл., схеми. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. економ. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 242-252. – ISBN 978-966-483-516-6
1512919
  Сорока М. Українська словесність в діаспорі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 166-177. – (Українознавство ; Вип. 2)
1512920
  Омельченко Т. Українська соната для скрипки та фортепіано другої половини ХХ століття у світлі традицій і новаторства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 131-138
1512921
  Густодим О.Ф. Українська сонцепоклонниця Леся Українка / О.Ф. Густодим, Л.Г. Савченко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 5 (261). – С. 4-8


  Хужожня мова Лесі Українки багата на численні природні образи-символи, серед яких особливої ваги набуває сонце. Маємо такі смислові перетворення цього образу в поетеси: сонце-мати, сонце-вогонь, сонце-золото, сонце-правда, сонце-око. Автористатті ...
1512922
  Бегей І.І. Українська соціал-демократична партія Галичини та Буковини: від зародження до унезалежнення (1899-1919 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-15. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес виникнення і розвитку Української соціал-демократичної партії Галичини і Буковини, увагу акцентовано на основних віхах її усамостійнення, взаємовідносинах з іншими соціал-демократичними партіями Австро-Угорщини, практичної і ...
1512923
  Остудін В.І. Українська соціал-демократія та історія написання й першої публікації роботи Міхновського "Самостійна Україна" (з приводу дискусії між В. Старосольським і П. Лисяком) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-44. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зв"язки між М. Міхновським і українськими соціал-демократами в період написання і першої публікації роботи "Самостійна Україна". Особливу увагу приділено ролі Д. Антоновича в цій справі.
1512924
  Кравець Д. Українська Соціалістична Радянська Республіка у публіцистиці Дмитра Донцова (1920-1930-ті рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 160-162. – ISSN 2076-1554
1512925
  Степаненко Віктор Українська соціологія : суспільно-історичний та ідеологічний контексти розвитку / Степаненко Віктор, Рибщун Олександр // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.23-46. – ISSN 1563-3713
1512926
  Воропаєва Т. Українська спільнота крізь призму культурно-світоглядних трансформацій // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 194-198


  Автор аналізує соціокультурні трансформації базових характеристок української спільноти. В статті розглядається взаємодія соціокультурних та етнонаціональних процесів, аналізуються проблеми ідентичності українців у контексті соціокультурних ...
1512927
  Зінченко А. Українська спільнота як об"єкт українознавства: сутність та соціокультурна динаміка // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 12-22
1512928
  Соколова М.В. Українська спортивна журналістика на Галичині // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 36-40. – ISBN 978-966-585-068-7


  У статті розглядається діяльність перших спортивних журналістів Галичигі, а також створених ними спеціалізованих видань.
1512929
   Українська справа в европейськім освітленню : Збірка статтей европейськх учених і політиків про русько- українське питаннє. – Ню Йорк : Фундація Українського Вільного Університетету в ЗСА і Українське Бібліотечне Товаритство Америки, 1976. – 31с. – (З документів часу ; ч.1)
1512930
  Білограць Х.Р. Українська студентська періодика: історія становлення та проблеми функціонування в сучасних умовах : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білограць Христина Романівна ; М-во освіти і науки України, Українська акад. друкарства. – Львів, 2015. – 235 арк. – Додатки: арк. 207-235. – Бібліогр.: арк. 190-206
1512931
  Білограць Х.Р. Українська студентська періодика: історія становлення та проблеми функціонування в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білограць Христина Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 c. – Бібліогр.: 10 назв
1512932
  Карнак А. Українська сучасна музика початку ХХІ століття: Самоідентифікація маргінесу // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 93-97
1512933
   Українська сцена у полікультурному просторі Австро-Угорщини (друга пол. XIX - поч. XX ст.) = Die ukrainisehe Buhne im multinationalen Kulturraum Osterreich-Ungarns (zweite Halfte des 19.- Anfang des 20. Jahrhunderts) : хрестоматія за матеріалами австр. німецькомовної преси / упоряд. та наук. комент. Роман Лаврентій. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 171, [3] с., [20] арк. фот. : іл. – Парал. тит. арк. нім. - Імен. покажчик: с. 166-171. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0363-7
1512934
  Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.В. Кордон. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 576с. – ISBN 978-966-364-503-4
1512935
   Українська та зарубіжна культура : підручник / [Анучина Л.В. та ін. ; за ред. В.О. Лозового] ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 2-е. – Харків : Одіссей, 2008. – 374, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-633-734-7
1512936
  Зотов В.М. Українська та зарубіжна культура : словник культурологічних термінів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Зотов, А.В. Клімачова , В.О.Таран ; МОН України ; Запоріз. юрид. ін-т ; Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-364-776-0
1512937
  Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.В. Кордон. – 3-є вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 575, [1] с. – Бібліогр.: с. 561-574. – ISBN 978-611-01-0015-1
1512938
  Шиянова І.М. Українська та іспанська граматична норма з погляду перекладу (до проблеми відтворення функціональної перспективи речення) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 204- 210. – ISBN 966-594-420-7
1512939
  Бегей І. Українська та польська лівиця в Галичині: діалог і протиборство (кінець XIX ст. - початок XX ст.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 113-120. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  Проаналізовано відносини польських та українських політичних партій лівого спектра у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Охарактеризовано особливості їхнього розвитку, спільні й відмінні ознаки, соціальну базу, ставлення до українського ...
1512940
  Харлан О.Д. Українська та польська література міжвоєнного двадцятиліття: катастрофічні ландшафти // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 348-360. – ISBN 978-966-188-008-4
1512941
  Бобков В.О. Українська та польська метрологічна фразеологія з компонентом бочка/beczka // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 80-85. – Bibliogr.: Літ.: с. 84-85; 15 назв. – ISSN 1729-360Х
1512942
  Латиш Ю.В. Українська та російська історіографія декабристського руху в Україні (20-ті рр. 20 ст. - початок 21 ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / Латиш Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1512943
  Колінько О.П. Українська та російська модерністська новела рубежу XIX - XX ст. (типологічний аспект) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Колінько Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 417 л. – Бібліогр.: л. 376-417
1512944
  Колінько О.П. Українська та російська модерністська новела рубежу XIX - XX ст. (типологічний аспект) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Колінько Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр. : 30 назв
1512945
  Горевалов С.І. Українська таборова преса // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 65-68. – ISSN 2307-6194
1512946
  Копаниця Л. Українська танцювальна мініатюрна лірика: культурні знаки поетичного тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-53. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізована синкретичність танечного пісенного тексту як конститутивна риса, яка визначає його індивідуальність, жанрову своєрідність, словесну поетику і специфіку функціонування.
1512947
  Лемещенко А. Українська театральна критика початку ХХ ст. про польські вистави у трупі українськиї акторів під орудою Миколи Садовського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 201-220. – ISBN 966-95452-9-3
1512948
  Заря С.В. Українська телевізійна відеореклама як ретранслятор національної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 81-88. – ISSN 2225-7586
1512949
  Радзієвська В. Українська тема в Аполлінера: "Відповідь запорожців турецькому султанові" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 232-238.
1512950
  Соболевська Г. Українська тема в мемуаристичних повістях М.С. Лєскова 1870-1880 рр. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 98-102. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1512951
  Глинський І. Українська тема і українські переклади драм Ю. Словацького // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 222-223
1512952
  Бобош Я. Українська тематика в творчості польських художників наприкінці XIX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 281-287. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1512953
  Боярова Л.Г. Українська термінолексика в академічних російсько-українських словниках (20-рр XX ст. - початок XXI ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 136-140. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1512954
  Дерба С.М. Українська термінологія в галузі прикладної (комп"ютерної) лінгвістики (логіко-лінгвістичний аналіз) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Дерба С.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 530л. + Додаток: л.189-530. – Бібліогр.: л.163-188
1512955
  Дерба С.М. Українська термінологія в галузі прикладної (комп"ютерної) лінгвістики (логіко-лінгвістичний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Дерба С.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1512956
  Захарків О. Українська термінологія та сучасні правописні тенденції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 132-136. – Бібліогр.: Літ.: С. 136; 9 поз. – ISBN 966-7825-79-5


  Проєкт найновішої редакції Українського правопису, виданого в Києві ще 1999 року. Одверто кажучи, важко зрозуміти причини гальмування правописної реформи. Є Постанова прем"єр - міністра України № 198 від 19 лютого 2002 року про затвердження ...
1512957
  Вакуленко М.О. Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз / М.О. Вакуленко ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 361, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 260-296. – ISBN 978-966-02-7762-5
1512958
  Гутник М. Українська технічна еліта в європейському науковому просторі: співпраця вчених Харківського практичного технологічного інституту з вищими технічними школами Західної Європи (кін. XIX - поч. XX ст.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 150-152


  Розглянуто досвід співпраці Харківського практичного технологічного інституту з вищими технічними закладами Західної Європи на рубежі ХІХ–ХХ ст. Висвітлено вплив використання закордонних досягнень на удосконалення навчального процесу та виробничої ...
1512959
  Уланова С.І. Українська традиційна культура: історична доля та сучасні трансформації фольклорних традицій // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 98-103
1512960
  Соколов Віктор Українська трудова імміграція в Італії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 2 (263). – С. 26-28
1512961
  Гаврилишин П.М. Українська трудова імміграція в Італії (1991-2011 рр.) / Петро Гаврилишин. – Івано-Франківськ : Вогонь з неба, 2012. – 246, [7] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 192-238


  Для історичної бібліотеки Київського національного університету ім. Т. Шевченка з найкращими побажаннями від автора 19.10.2012 р. Підпис
1512962
  Годованська О. Українська трудова міграція:етнологічний аспект // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 6 (26). – С. 67-71. – ISSN 1819-7329
1512963
  Шпиталь Анатолій Українська урбаністика: минуле, сучасне... майбутнє? : [рецензія] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 10 (574). – С. 103-104. – ISSN 0236-1477
1512964
  Кищак С. Українська учительська семінарія в Криниці / Степан Кищак. – Львів, 2007. – 56с.
1512965
  Верховський В. Українська фантастика: пошук себе // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 10/11. – С. 100-101. – ISSN 0130-321Х


  Що таке українська фантастика. Чи можна говорити про неї, як про самодостатнє, самостійне та самобутнє явище? Чи конкурентоздатна вона?
1512966
  Логвіненко Н. Українська фантастична проза // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 38-46
1512967
  Демська О. Українська філологічна шевченкографія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 32-37. – ISSN 0130-5263
1512968
  Вольвач П. Українська філологія в Таврійському університеті // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 листопада (№ 45). – С. 6
1512969
  Славинський М. Українська філологія початку ХХІ століття: здобутки, проблеми і втрати // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 2-5


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
1512970
  Чуйко В. Українська філософія як зустріч з об"єктивною дійсністю // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 237-240


  Обгрунтовується когітологічність української філософії, що усвідомлює себе у відношенні до об"єктивної дійсності.
1512971
  Лісовий В. Українська філософська думка 60-80-х років // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 64-80. – ISSN 0235-7941


  Київський ун-т та Ін-т філософії стають провідними осередками в СРСР з дослідження логіки наукового дослідження (до початку 60-х років)
1512972
  Федосов В.М. Українська фінансова наука: генеза, еволюція, ренесанс / В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 3-30. – Бібліогр.: 102 назв.
1512973
  Буряк В. Українська фольклорна свідомість: генетично-формотворчий дискурс // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 92-98


  У статті Буряка В.Д. йдеться про генетичні витоки української народної свідомості, починаючи з первинного пласту - архетипного
1512974
  Сорочук Л. Українська фольклорна традиція в цивілізаційному контексті: сучасне потрактування // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 186-188


  Розглянуто питання трансформації та функціонування фольклорної традиції в контексті цивілізаційного розвитку. Досліджується культурне надбання наших предків та форми побутувавння українського фольклору в сучасному житті.
1512975
  Сорочук Л. Українська фольклорно-етнографічна традиція як вияв національної ідентичності // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 56-59. – ISBN 978-617-640-241-1
1512976
  Оскольський В.В. Українська фондова біржа: працюємо на економіку : фінансовий ринок // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 46-49
1512977
  Морозов О. Українська формула інновацій // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 12. – С. 45-47. – ISSN 1608-6422
1512978
  Богацький П. Українська хата : Київ, 1909 - 1914 : редактор - видавець Павло Богацький : ( спогади ) / П. Богацький, М. Шаповал, А. Животко; упоряд. Сава Зеркаль. – Новий Йорк : Українська громада ім. М. Шаповала, 1955. – 50, [ 2 ] с. : портр. – (Бібліотека "Українського громадського слова" ; чис. 2)
1512979
  Степовик Д. Українська християнська абетка : [книга для читання з християн. етики : для дітей мол. та серед. шк. віку] / Дмитро Степовик. – 3-тє вид., доп. – Київ : Грані-Т, 2011. – 75, [5] с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 79. – ISBN 978-966-465-059-2
1512980
  Ямчук П. Українська християнсько-консервативна традиція і феномен релігійної свободи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 168-174. – ISSN 1728-3671
1512981
  Щербатюк О. Українська художня традиція на тлі європейського культурного простору // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті висвітлено питання співвіднесення специфіки української художньої традиції з історичною динамікою та ключовими характеристиками європейського культурного простору The questions of the specific correlation between the Ukrainian art tradition ...
1512982
  Гошуляк І. Українська Центральна Рада 16 березня 1917 р. - 29 квітня 1918 р. // Світогляд : Науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 2-6. – ISSN 1819-7329


  До 90-річчя від часу заснування УЦР
1512983
  Жванко Л. Українська Центральна Рада і біженці Першої світової війни // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 46-64. – ISSN 0869-3595
1512984
  Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада й українізація військових частин російської армії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 4-27. – ISSN 0130-5247
1512985
  Шевченко В. Українська Центральна Рада та політичні партії // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 185-195. – ISBN 966-02-0276-8
1512986
  Огієнко І. Українська церква / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон); Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка); упоряд., автор передмови Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 408с. – (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" / співгол. ред. ради: А. Фігус-Ралько, М. Тимошик ; Сер. 2 ; Том 7 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 978-966-7821-42-5 (серія); 978-966-7821-44-9
1512987
  Перехейда В.В. Українська церква в облозі ІІІ-го Риму (за матеріалами тижневика "Освіта") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 36-42


  У статті на історичному тлі розглядається трагічна доля Української автокефальної церкви як в період царського самодержавства, так і за часів совєтського режиму, коли руйнувалися не тільки стародавні святині нашого народу, а й піддавалися масовому ...
1512988
  Огієнко І. Українська церква за час руїни (1657-1687) / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон); Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка): упоряд., автор передмови Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2006. – 468с. – (Видавничий проект Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" / співгол. ред. ради: А. Фігус-Ралько, М. Тимошник ; Сер. 2 ; Том 5 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 966-7821-38-2
1512989
  Кагамлик С. Українська церковна еліта у захисті інтересів Православної Церкви проти російського централізму часів Катерини II // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 15-19. – ISSN 1998-4634
1512990
  Пуряєва Н. Українська церковно-обрядова термінологія: проблеми термінографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-69. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглянуто основні проблеми сучасної української церковно-обрядової термінографії та подано практичні рекомендації щодо їх розв"язання.
1512991
  Будник А.В. Українська циркова складальна афіша (20-30-ті роки XX ст.) // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 23-32. – ISBN 966-7665-71-2
1512992
  Тищенко К.М. Українська частина іранської топонімії Європи // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 148-156. – ISSN 1608-0599
1512993
   Українська школа "Еллісів" в Осло / підготував Український культурно-освітній центр в Осло, Королівство Норвегія // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 листопада (№ 47). – С. 8-9
1512994
  Блик О.І. Українська школа в російській літературі першої половини ХІХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 70-75


  Упродовж ХІХ століття українська література боролася зха власне самовизначення. Її діячі намагалися довести, що вона є самостійною, самоцінною, стверджували своє право писати рідною мовою, доводити, що українська мова придатна до написання серйозних, ...
1512995
  Болтівець С. Українська школа клінічної психотерапії і гіпнотерапії в Австралії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (71/72). – C. 127-130. – ISSN 1810-2131
1512996
  Кемінь В. Українська школа у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи: минуле, сучасне, майбутнє // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9
1512997
  Довбищенко М.В. Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця 16 - першої половини 17 ст. : дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.12 / Довбищенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 418,[370] л. + Додатки: [ 370 л. ]. – Додатки окрем. томом "Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця 16 - першої половини 17 ст.". – Бібліогр.: л. 391-418
1512998
  Довбищенко М.В. Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця 16 -першої половини 17 ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.12. / Довбищенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32с. – Бібліогр.: 29 назв
1512999
  Оніщук М. Українська юстиція: проблеми і пріоритети діяльності на шляху до правової держави : (до 90-річчя української юстиції) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 4-9. – ISSN 0132-1331
1513000
  Ращенко А. Українська: викладання і вивчення // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21-28 березня (№ 14/15)


  15 березня 2012 р. кафедра новітньої української літератури Інституту філології КНУТШ організувала круглий стіл "Українська література в системі гуманітарної освіти: викладання і вивчення"
<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,