Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>
1514001
  Мокін О. "Узаконення" онлайн-курсів у традиційній вищій освіті // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)


  Про досвід використання онлайн-курсів у навчальному процесі розповідає завідувач кафедри відновлюваної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів Вінницького національного технічного університету Олександр Мокін.
1514002
  Ахматова А.А. "Узнают голос мой..." : стихотворения, поэмы, проза, образ поэта [в воспоминаниях современников] / Анна Ахматова ; вступ. ст. Л.А. Озерова ; худож. Б. Шляпугин. – Москва : Педагогика, 1989. – 606, [1] с., [24] л. ил. : ил.
1514003
  Пшибышевский С. "Узы" : драматическая поэма в 3 актах / Станислав Пшибышевский ; Пер. Е. и И. Леонтьевых. – Санкт-Петербург : Изд. Е. и И. Леонтьевых, 1909. – 79 с.


  Содержание: 1. Маляры; 2. Сумерки; 3. Ultima thule
1514004
   [Уілкі Коллінз. Місячний камінь] : кн. для читання англ. мовою. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 721, [1] с. : іл., табл. – Назва укр. мовою зазнач. в кінці кн. - На тит. арк., обкл. та корінці зазнач.: A romance by Wilkie Collins "The Moonstone". – ISBN 978-966-382-027-9


  На обкл. також: Use classic literature to learn English : homereading.
1514005
  Жиров Г.Б. Узагальнена діагностична модель цифрової віс для енергостатичного методу діагностування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-60. – Бібліогр.: С. 60. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття "Узагальнена діагностична модель цифрової ВІС для енергостатичного методу діагностуван-ня", присвячена рішенню актуальної науково-технічної та інженерної задачі підвищення якості контролю технічного стана типових елементів заміни ...
1514006
  Петрикович В.М. Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями : Дис. ... д-ра фіз. - мат. наук. Спец. 01.01.03 - алгебра та теорія чисел / Петрикович В.М.; НАН України Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. – Львів, 2005. – 291л. – Бібліогр.: л. 262 - 291
1514007
  Петричкович В.М. Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Петричкович В.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 42 назв.
1514008
  Константінов О. Узагальнена задача Фарадея про рух резервуара з рідиною / О. Константінов, О. Лимарченко // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів, 2012. – Вип. 16. – С. 76-92. – ISSN 1816-1545
1514009
  Сільвейструк Л.М. Узагальнена кардинальність участі в моделі "сутність-зв"язок" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 142-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано сучасний стан обмежень кардинальности моделі "сутність-зв"язок". Розглядаються і формалізуються обмеження кардинальности кардинальность "дивитися через", кардинальність участі, узагальнена кардинаяьність участі. The modern state of ...
1514010
  Легеза В.П. Узагальнена математична модель динаміки однієї віброзахисної системи з котковим гасником // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 100-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі підходу Аппеля побудовано математичну модель плоского руху однорідної важкої кулі у сферичній виїмці без ковзання. Сферичну виїмку жорстко закріплено на пружному стержні, який здійснює малі вільні коливання відносно свого положення ...
1514011
  Присяжнюк В.К. Узагальнена некласична модель напружено-деформованого стану в задачах статистики, динаміки та контакту шаруватих плит і оболонок.. : Автореф... доктор техн.наук: 01.02.04 / Присяжнюк В.К.; Нац. техн. ун-т України. (КПІ). – К., 1997. – 36л.
1514012
   Узагальнена оптимізація процесів перенесення ліків у пухлинах / Д.А. Клюшин, С.І. Ляшко, Н.І. Ляшко, О.С. Бондар, А.А. Тимошенко // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 5, вересень - жовтень. – С. 86-94. – ISSN 1019-5262
1514013
  Анікушин Андрій Узагальнена розв"язність лінійних інтегро-диференціальних рівниць еліптичного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Доведено оцінки в негативних нормах для еліптичного інтегро-диференціапьного рівняння. Сформульовано теорему узагальненої розв"язності. A priory estimations for linear elliptic integro-differential equation are proved. Theorem about existence and ...
1514014
  Номіровський Д.А. Узагальнена розв"язність та оптимізація тепломасопереносу в областях з включеннями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 261-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчається задача тепломасопереносу в областях з тонкими включеннями (неідеальний контакт). Досліджено різні властивості оператора задачі. Розглянуто задачу імпульсного керування розв"язком на лінії розподілу середовищ.
1514015
  Качановський М.О. Узагальнена система Аппеля в гауссівському одновимірному аналізі / М.О. Качановський, Г.Ф. Ус // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 11-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Вивчається узагальнена система Аппеля та [альфа]-аналоги просторів Кондратьєва у випадку гауссової міри [гама] на R. Доведено, що простори Кондратьєва є інваріантними відносно [альфа]. Також розглянуто застосування просторів гауссівського аналізу для ...
1514016
   Узагальнена систематизація виробів спеціального призначення / Н.В. Остапенко, Т.В. Луцкер, А.І. Рубанка, О.В. Колосніченко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 122-143. – ISSN 2415-8151
1514017
  Руликівський В.П. Узагальнена структурна схема динамічної моделі процесу забезпечення продовольчої безпеки держави : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 122-124 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1514018
  Руликівський В.П. Узагальнена структурна схема динамічної моделі процесу забезпечення продовольчої безпеки держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 122-124
1514019
  Буй Д.Б. Узагальнена таблична алгебра, узагальнене числення рядків, узагальнене числення на домені та їх еквівалентність / Д.Б. Буй, І.М. Глушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 86-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено узагальнення табличної алгебри, побудованої на основі реляційних алгебр Кодда; узагальнення полягає в тому, що замість таблиць розглядаються пари, які складаються з таблиць та схем таблиць. Доведено, що узагальнена таблична алгебра, ...
1514020
  Апостолюк В.О. Узагальнена теорія та методи проектування коріолісових вібраційних гіроскопів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.03 / Апостолюк Владислав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 30 назв
1514021
  Кругляк Ю.А. Узагальнена транспортна модель електронів Ландауера - Датти -Лундстрома / Ю.А. Кругляк, Т.М. Терещенко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2016. – Вип. 20. – С. 110-120. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-0899
1514022
  Головко Ю.М. Узагальнена умова страгування тріщини, що ініційоване коливаннями в породному напружено-деформованому середовищі / Ю.М. Головко, О.О. Сдвижкова, Д.В. Клименко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 41-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1514023
  Кужель О.В. Узагальнена формула Біне та її застосування // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 52-59. – ISSN 1029-4171
1514024
  Карпенко В.Л. Узагальнена характеристика видів стратегій біржової торгівлі // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 163-169. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1514025
  Вірченко Н.О. Узагальнене інтегральне перетворення Фур"є / Н.О. Вірченко, М.О. Четвертак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
1514026
  Дегода В.Я. Узагальнене кінетичне рівняння рекомбінаційної люмінесценції кристалофосфорів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 255-261
1514027
  Сисоєв В.М. Узагальнене рівняння дифузії в багатокомпонентній системі з хімічними реакціями // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 163-170
1514028
  Шуригіна Н.Ю. Узагальнений апарат керування формою кривих скінченних сум в конструюванні лінійних обводів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01. / Шуригіна Н.Ю.; МО України. Київ. нац. ун-т буд. і архіт. – К., 1999. – 16л.
1514029
  Легеза В.П. Узагальнений метод визначення амплітудно-частотних характеристик віброзахисних систем із котковими гасниками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 119-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено новий узагальнений метод визначення амплітудно-частотних характеристик (АЧХ) для спеціального класу віброзахисних систем із геометричними та кінематичними нелінійностями. Ключові слова: віброзахисна система, котковий гасник, рівняння ...
1514030
   Узагальнений метод розрахунку ефективної діелектричної проникності дисперсних систем / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, О.Я. Покотило, Н.Г. Шкода, С.В. Шостак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 490-497. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розвинуто загальний теоретичний метод розрахунку ефективної діелектричної проникності є" [подано формулу] матричних дисперсних систем (МДС) з неоднорідними кульовими включеннями. Показано, що розрахунок є" [подано формулу] зводиться до розв"язку ...
1514031
  Хільчевський В.К. Узагальнений перелік публікацій у науковому збірнику "Гдрологія, гідрохімія і гідроекологія за 2000-2010 рр." // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 185-231


  Протягом 2000-2010 рр. у науковому збірнику (томи 1-21) було опубліковано понад 860 статей, в основному, українських вчених і низки - зарубіжних.
1514032
  Хільчевський В.К. Узагальнений перелік публікацій у науковому збірнику "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" за 2016-2020 рр. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (57). – С. 88-107. – ISSN 2306-5680
1514033
  Єфіменко О.Г. Узагальнений портрет викладача інформаційних технологій / О.Г. Єфіменко, Т.Ю. Морозова // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 63-66. – ISBN 966-8847-12-1
1514034
  Ковальчук В.І. Узагальнений потенціал Вудса-Саксона та кутові розподіли дейтронів при дифракційному розсіянні їх атомними ядрами / В.І. Ковальчук, В.К. Тартаковський, О.В. Фурсаєв // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 445-454. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виходячи із узагальненого оптичного нуклон-ядерного потенціалу взаємодії Вудса-Саксона, у дифракційному наближенні розраховано диференціальні перерізи пружного розсіяння дейтронів ядрами 40 Са при енергіях падаючих дейтронів 700 МеВ. Фактично без ...
1514035
  Горбань Ю. Узагальнений розв"язок задачі Діріхле для модельного анізотропного вагового рівняння / Ю. Горбань, А. Соловйова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 11-15. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Дослiджено розв"язнiсть задачi Дiрiхле для модельного нелiнiйного вироджуваного анiзотропного елiптичного рiв- няння другого порядку. Анiзотропiя i виродження (за незалежними змiнними) характеризуються наявнiстю в лiвiй час- тинi рiвняння рiзних ...
1514036
  Трофимчук О.Ю. Узагальнений розв"язок задачі Коші для інтегро-диференційного рівняння параболічного типу з виродженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 198-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для задачі Коші для інтегро- диференційного рівняння параболічного типу з виродженням отримані достатні умови існування та єдності узагальненого розв"язку, отримано стійкий різницевий розв"язок задачі. Ключові слова: інтегро - диференційне рівняння, ...
1514037
  Волощук В.М. Узагальнений розв"язок однієї задачі зі структурної акустики / В.М. Волощук, В.В. Семенов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 151-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчена одна гранична задача зі структурної акустики. Доведені апріорні оцінки за допомогою яких показано існування та єдиність розв"язку. Ключові слова: гранична задача, апріорні оцінки, існування та єдиність розв"язку, структурна акустика. In this ...
1514038
  Булавін Л.А. Узагальнений частотний спектр рідини в дифузійному наближенні / Л.А. Булавін, П К. Марченко, С.П. Репецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 331-334. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розраховано узагальнений частотний розподіл в дифузійному наближенні. За основу взято рівняння Фокера-Планка в імпульсному просторі. Встановлено межі застосування цього наближення та знайдено залежність між коефіцієнтами дифузії в ...
1514039
  Павлюк А.М. Узагальнені автодуальні поля в N=2 суперсиметричній теорії Янга-Міллса : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Павлюк А.М.: НАНУ, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2002. – 16 с.
1514040
  Бавула Володимир Володимирович Узагальнені алгебри Вейля : Автореф... докт фіз-матнаук: 01.01.06 / Бавула Володимир Володимирович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1996. – 19л.
1514041
   Узагальнені анкетні дані учасників конкурсу // Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ, 2011. – С. 20-26


  Про підсумки конкурсу "Україна: 20 років державотворення".
1514042
  Рибачук Л.В. Узагальнені вироджені гіпергеометричні функції та їх застосування : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Рибачук Л.В.; КНУТШ. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1514043
  Рибачук Л.В. Узагальнені вироджені гіпергеометричні функції та їх застосування : Дис. ... канд. фіз.- мат. наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Рибачук Л.В.; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 144л. – Бібліогр.: л. 126-135
1514044
   Узагальнені відповіді на запитання конкурсу: "Україна: 20 років державотворення" // Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ, 2011. – С. 9-12


  Про підсумки конкурсу "Україна: 20 років державотворення".
1514045
  Доценко Марія Ростиславівна Узагальнені гіпергеометричні функції та їх застосування : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.05.01 / Доценко Марія Ростиславівна; НАН України. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1996. – 16л.
1514046
  Лазаренко М.А. Узагальнені годографи сейсмічних хвиль середземноморського регіону / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко, Н.М. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-102. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Пропонується нейронно-мережна часова модель середземноморського регіону розповсюдження сейсмічних хвиль, зареєстрованих на сейсмічних станціях "Одеса" та "Сквира". По годографах східного, західного та південного напрямків вираховується різниця часу ...
1514047
  Семенов В.В. Узагальнені екстремальні елементи опуклих функціоналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 189-193. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для опуклих екстремальних задач у нерефлексивних та не ізоморфних спряженим банахових просторах запропоновано узагальнену постановку. Доведено існування узагальнених розв"язків та досліджено їх властивості. Ключові слова: узагальнений розв"язок, ...
1514048
   Узагальнені квазідиференціальні рівняння / Р.М. Тацій, М.Ф. Стасюк, В.В. Мазуренко, О.О. Власій ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Дрогобич : Коло, 2011. – 300, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 296-300. – Бібліогр.: с. 274-295. – ISBN 978-966-2405-84-2
1514049
  Захарін С.Ф. Узагальнені квазіперіодичні розв"язки лагранжевих систем на ріманових многовидах недодатної кривини / С.Ф. Захарін, І.О. Парасюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-20. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  За допомогою варіаційного методу встановлено достатні умови існування узагальнених квазіперіодичних розв"язків натуральних лагранжевих систем із в"яззю, яка є рімановим підмноговидом евклідового простору.
1514050
  Василевський Віктор Семенович Узагальнені когерентні стани та динаміка ядерних систем : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.02 / Василевський В.С.; НАНУ. Ін-тут теоретич. фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 34 назв.
1514051
  Аушева Н.М. Узагальнені методи моделювання кривих та поверхонь на базі застосування функцій змішання : Автореф... наук: 050001 / Аушева Н.М.; Мін. освіти України. Київ. нац. унів. буд. і арх. – Київ, 1999. – 17 с.
1514052
  Дрьомін І.В. Узагальнені моделі та засоби з підвищення ефективності автоматичного регулювання частоти і потужності в об"єднаних енергосистемах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Дрьомін І.В. ; НАН України ; Ін-т загальної енергетики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1514053
  Покутий О.О. Узагальнені обмежені розв"язки лінійних еволюційних рівнянь в локально-опуклих просторах // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 35-40. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається узагальнення означень є-дихотомії для еволюційних рівнянь в локально-опуклих просторах з необмеженою оператор-функцією. Наводяться необхідні й достатні умови існування обмежених розв"язків, що є аналогами альтернативи Фредгольма.
1514054
  Дичко Г.М. Узагальнені оцінки Надарая-Ватсона для спостережень із суміші / Г.М. Дичко, Р.Є. Майборода // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (100). – С. 60-74. – ISSN 0868-6904


  Розглядається узагальнення оцінок Надарая-Ватсона для спостережень із суміші зі змінними концентраціями. Доведено консистентність та асимптотичну нормальність отриманих оцінок. A generalization of Nadaraya-Watson kernel regression estimators is ...
1514055
  Дичко Г.М. Узагальнені оцінки Надарая-Ватсона для суміші зі змінними концентраціями / Г.М. Дичко, Р.Є. Майборода // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 11-13
1514056
  Кірік А. Узагальнені простори функцій, побудовані за поліномами Лагерра (частина 1) / А. Кірік, С. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-57. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Побудовано узагальнені простори функцій однієї змінної, використовуючи поліноми Лагерра. Наведено опис ядерного простору основних функцій, досліджено дію операторів множення на незалежну змінну та диференціювання у шкалі просторів основних ...
1514057
  Бешок Т. Узагальнені результати діагностики рівнів сформованості медіаграмотності у студентів // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 25-28
1514058
  Анікушін А.В. Узагальнені розв"язки для лінійних рівнянь з послабленими апріорними нерівностями // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 53-53
1514059
  Ляшко С.І. Узагальнені розв"язки експериментальних задач (за роботами наукової школи Ю.І. Петуніна) / С.І. Ляшко, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 14-25. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1514060
  Номіровський Д.А. Узагальнені розв"язки операторних рівнянь (за роботами наукової школи Ю.І. Петуніна) // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 26-35. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1514061
   Узагальнені тези поширеної брехні про НАТО і її спростування // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 35. – ISSN 0130-5212
1514062
  Гопкало О.М. Узагальнені теореми Леві-Бакстера для псевдогаусових випадкових векторів // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 7
1514063
  Сінявський Олег Васильович Узагальнені функції дільників : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Сінявський Олег Васильович ; КНУТШ. – Одеса, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1514064
   Узагальнені функції у математичній фізиці : навчально-метод. вказівки до практичних занять / КНУТШ; [ упоряд. І.Б. Романенко ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 15 с.


  фі
1514065
  Коровай К.О. Узагальнення алгоритму триангуляції Делоне на випадок простого полігону // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 37-38
1514066
  Радченко Наталія Узагальнення вивченого про займенник // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 17-19. – ISSN 0130-5263
1514067
  Чубарова Е.Е. Узагальнення державних програм для розвитку туризму в АР Крим напередодні "Євро 2012" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 146-149 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1514068
  Затока Л.П. Узагальнення досвіду подолання аварійних ситуацій у бібліотеках світу: профілактика, відновлювальні роботи : рекомендаційний бібліографічний список // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 17 : Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання. – С. 149-167. – ISBN 966-02-2853-8(серія); 978-966-02-4325-5(Вип.17)
1514069
   Узагальнення досвіду роботи із впровадженням сучасного програмного забезпечення в навчальній процес у ДВНЗ "ДДПУ" / Н.В. Кайдан, З.Д. Пащенко, М О. Стьопкін Рябуха, Т.В. Турка // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 169-171. – ISBN 978-617-7021-29-1


  Залучення інформаційцно-комп"ютерних технологій у навчальний процес (в тому числі і в організацію самостійної роботи) студентів оптимізує витрати зусиль в досягненні навчальних завдань та формує у них нові моделі діяльності, готуючі до творчого ...
1514070
  Лозова О.А. Узагальнення досвіду щодо оцінювання ефективності рекламної діяльності підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 80-88. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1514071
  Макаров В.Л. Узагальнення дробу Тіле / В.Л. Макаров, І.І. Демків // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 1025-6415
1514072
  Грищенко О.Ю. Узагальнення ДС-алгоритму знаходження періодичних розв"язків рівнянь типу Шредінгера на квазілінійний випадок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-17. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Побудовано узагальнення економічного двокрокового симетризованого скінченно-різницевого алгоритму (ДС-алгоритму) другого порядку точності, що застосовується до початково-крайових задач для рівнянь типу Шредінгера з квазілінійним оператором. Установлено ...
1514073
  Алєксєєв А.А. Узагальнення думок вчених як засіб підготовки економічних рішень / А.А. Алєксєєв ; Укр. ін-т соціальних досліджень. – Київ : Принт Експрес, 2002. – 80 с.
1514074
   Узагальнення експериментально-аналітичної методики аналізу процесу осадження / В.М. Михалевич, Ю.В. Добранюк, В.А. Матвійчук, Є.А. Трач // Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2014. – № 1 (38). – С. 41-47. – ISSN 2076-2151
1514075
  Шевчук С. Узагальнення європейського досвіду державного управління для цілей реформування українського адміністративного права : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 157-158. – ISSN 0132-1331
1514076
  Санжаровська А.О. Узагальнення задачі про Ханойську вежу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 201 : Фізико-математичні науки. – С. 29-33. – ISSN 1996-5931


  "Розглянуто варіацію класичної задачі про Ханойські вежі. Нехай дано три кілки, на одному з них розташовано вежу з п дисків, причому під кожним диском, окрім найнижчого, розташовано диск більшого діаметра. Пронумеруємо диски і вважатимемо, що перший ...
1514077
  Рибалко О.М. Узагальнення змісту доходів і витрат у системі управління підприємством / О.М. Рибалко, С.О. Бехтер // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 163-166. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1514078
  Онищук В.О. Узагальнення і систематизація знань учнів / В.О. Онищук. – К, 1970. – 134с.
1514079
  Зотова В.Г. Узагальнення і систематизація знань учнів середньої школи з усної народної творчості. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Зотова В.Г.; Ін-тут пед. академії пед. наук України. – К., 1993. – 15л.
1514080
  Рябуха Наталія Узагальнення і систематизація теми "Сполучник" : на матеріалі творів Платона Воронька/ // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6-7. – ISSN 0130-5263
1514081
  Шушкова Ю.В. Узагальнення інструментів світового досвіду державної політики інноваційного та технологічного розвитку економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 20-24. – ISSN 2306-6806
1514082
  Пантелеєв В.П. Узагальнення інформації з регулювання, організації та методики аудиту в країнах ЄС // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2019. – № 4 (63). – С. 39-65. – ISSN 2520-6834
1514083
  Галак К. Узагальнення інформації про витрати соціально-орієнтованої діяльності у звітності суб"єкта господарювання // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1/2. – С. 43-51. – ISSN 2410-0706
1514084
  Тюріна Тетяна Узагальнення й систематизація вивченого про дієслово : 7 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 15-16. – ISSN 0130-5263
1514085
  Бєлоус Н.Д. Узагальнення кількісних методів оцінки діяльності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 81-85
1514086
   Узагальнення класифікації технічних засобів для охорони та захист кордону / М.І. Лисий, І.І. Балицький, Ю.О. Бабій, В.В. Поліщук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 40-49. – ISSN 2524-0056
1514087
  Уразаліев Р.М. Узагальнення концептуальних основ економічної безпеки підприємства / Р.М. Уразаліев, Т.Г. Васильців // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 153-158. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1514088
  Селезов І.Т. Узагальнення методу Коші–Пуассона і побудова рівнянь типу Тимошенка // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2017. – Т. 60, № 2. – С. 57-65. – ISSN 0130-9420
1514089
  Гастинщиков В. Узагальнення міжнародного досвіду при визначенні шляхів входження України у світовий інформаційнний простір // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 31-35. – ISSN 2076-9326
1514090
  Борщ Г. Узагальнення нормативно- правового забезпечення надання послуг зв"язку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.269-276
1514091
  Іщук О. Узагальнення органами КДБ УРСР досвіду боротьби з підпіллям ОУН та УПА: до створення відомчої тематичної колекції архівних документів (1959-1964 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 87-119. – ISBN 978-966-8919-85-5
1514092
  Донченко В.С. Узагальнення перетворення Гоку-гок-пари просторів // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 76-77
1514093
  Герасимова С.В. Узагальнення підходів до визначення консьюмеризму як соціально-економічної категорії : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 76-79. – Бібліогр.: 10 назв
1514094
  Землянкін А.І. Узагальнення підходів щодо трансферу знань як елемента інноваційного процесу / А.І. Землянкін, І.І. Лях // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 43-46. – ISSN 1729-7206


  На зміну індустріальній економіці приходить економіка, заснована на знаннях, або економіка інноваційного типу, в якій знання генерують безперервний потік нововведень. У такій економіці вирішальну роль відіграють інтелектуальні активи, в структуру яких ...
1514095
   Узагальнення польського досвіду місцевого самоврядування та перспективні напрямки розвитку самоврядування в Україні. – Київ : Агенство "Україна", 2001. – 336с. – ISBN 966-95257-3-Х
1514096
  Лєбкович О.В. Узагальнення поняття трудового потенціалу як соціально-економічної категорії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 156-160. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1514097
  Петрова Т.О. Узагальнення поточкових інтерполяційних оцінок опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну / Т.О. Петрова, І.Л. Петрова // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 61-69. – (Фізико-математичні науки ; вип. 20). – ISSN 2308-5878
1514098
  Шебуєва В.А. Узагальнення практики застосування місцевими судами м. Києва та Апеляційним судом міста Києва законодавства, що регулює захист прав споживачів, у справах про визнання кредитних договорів недійсними за 2013-2015 рр.. // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 107-123. – ISSN 2413-1342
1514099
  Матієк Т.В. Узагальнення практики застосування судами законодавства, що забезпечує захист прав потерпілих у кримінальному судочинстві // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.47-62
1514100
   Узагальнення практики розгляду вищою кваліфікаційною комісією суддів України окремих категорій дисциплінарних справ / за заг. ред. Павла Сергійовича Луцюка, адвоката, обр. до ВККС 111-м з"їздом адвокатів України 3 лип. 2015 р. – Одеса : Юридична література, 2017. – 190, [2] с. – ISBN 978-966-419-301-3
1514101
   Узагальнення результатів громадського моніторингу судових засідань під час розгляду кримінальних справ про торгівлю людьми в Херсонській, Луганській та Житомирській областях / Американська асоціація юристів "Ініціатива з верховенства права" (ABA/ROLI) ; [підгот. Н.С. Стефанів]. – Київ, 2010. – 40 с.
1514102
  Мащенко С.О. Узагальнення рівноваги Штакельберга на основі принципу індивідуальної оптимальності / С.О. Мащенко, Л.В. Чуба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 183-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Для гри в умовах несиметричної інформовапості гравців формалізовані поняття рівноваг, які засновані на різних принципах оптимальності, між якими проведений порівняльний аналіз на основі принципу індивідуальної оптимальності. Ключові слова: рівновага ...
1514103
   Узагальнення середнього річного стоку води річок відповідно до гідрографічного районування України / О.Г. Ободовський, О.І. Лук"янець, С.О. Москаленко, В.О. Корнієнко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 158-170. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 51). – ISSN 2410-7360
1514104
  Шепель Валентин Павлович Узагальнення синтезу моделей конструкторсько-технологічних обводів методами аналізу їх інваріантних складових : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.01.01 / Шепель В.П.; МОіНУ; Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 33 назв.
1514105
  Міненкова Н.О. Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ про позбавлення батьківських прав, розглянутих судами м. Харькова та Харківської області // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 48-55.
1514106
  Стешенко С.О. Узагальнення та розвиток чисельно-аналітичних методів у задачах електродинаміки з кусково-координатними границями : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Стешенко Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 64 назви
1514107
  Рябуха Н. Узагальнення теми "Звертання" : На матеріалі поезій Платона Воронька // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-9. – ISSN 0130-5263
1514108
  Рябуха Наталія Узагальнення теми "Звертання" : на матеріалі поезій Платона Воронька // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-8. – ISSN 0130-5263
1514109
  Чайковський А.В. Узагальнення теореми Крейна для G-секторіальних операторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Теорему Крейна про існування і єдиність розв"язку лінійного диференціального рівняння в банаховому просторі узагальнено на випадок G-секторіального операторного коефіцієнта. Ключові слова: лінійне диференціальне рівняння, банахів простір, ...
1514110
  Свобода Є.Ю. Узагальнення теоретичних питань та напрямів подальшого удосконалення судово-почеркознавчої експертизи як форми застосування спеціальних знань // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 240-246. – ISSN 2310-9769
1514111
  Гопцій М.В. Узагальнення тривалості схилового припливу паводкового стоку теплого періоду на річках Українських Карпат // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 26-33. – ISSN 2306-5680


  На базі сучасної вихідної інформації по максимальному стоку гірського регіону виконано просторового узагальнення розрахункової тривалості схилового припливу дощового стоку до руслової мережі на річках Українських Карпат. Обчислювальна процедура ...
1514112
  Василик О.І. Узагальнення ф-субгауссових випадкових процесів та їх застосування : дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05, 11 / Василик Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 315 арк. – Додатки: арк. 307-315. – Бібліогр.: арк. 279-306
1514113
  Василик О.І. Узагальнення ф-субгауссових випадкових процесів та їх застосування : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Василик Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
1514114
  Бойчура М.В. Узагальнення числового методу квазіконформних відображень розв"язання задач ідентифікації за даними томографії прикладених квазіпотенціалів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 35-44 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1995-0519
1514115
  Кайдан Н.В. Узагальнено матричний вигляд скінченних кілець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В цій статті розглядаються напівдосконалі кільця та їх радикали Джекобсона, дається означення кускової області. Доводиться теорема, згідно якої, сагайдак скінченної кускової області - ациклічний. Here we discuss properties of finite rings and their ...
1514116
  Пискун М.М. Узагальнено нормальні підгрупи та їх вплив на структуру групи : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теоря чисел / Пискун М.М.; Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2008. – 121л. – Бібліогр.: л.109-121
1514117
  Пискун М.М. Узагальнено нормальні підгрупи та їх вплив на структуру групи : Автореф. дис. ...канд.фізико-математичних наук: спец. 01.01.06-Алгебра і теорія чисел / Пискун М.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібл.: 8 назв.
1514118
  Журавльов В.П. Узагальнено оборотні оператори та нормально розв"язні крайові задачі у банахових просторах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Журавльов Валерій Пилипович ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2013. – 332 л. – Бібліогр.: л. 302-332
1514119
  Журавльов В.П. Узагальнено оборотні оператори та нормально розв"язні крайові задачі у банахових просторах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Журавльов Валерій Пилипович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1514120
  Назаренко І.О. Узагальнювана однина як вияв внутрішньокатегорійної транспозиції: функціонально-семантичний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 51-63
1514121
  Соловей Н. Узагальнюємо і систематизуємо знання про засоби милозвучності мови // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (104). – С. 65-70
1514122
  Матвієнко П. Узагальнююча оцінка розвитку регіонів : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-35 : Табл. – Бібл. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1514123
  Євдокімов Ф.І. та інш. Узагальнююча оцінка фінансової складової економічної безпеки підприємства // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 46. – С.6-11. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1514124
  Пінчук Ю.А. Узагальнююча праця про Н.Д. Полонську-Василенко // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 6. – С. 126-130. – ISSN 0320-9466
1514125
  Гісем Олександр Узагальнююче тестування: Історія України // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-31
1514126
  Полякова Н.О. Узагальнюючий досвід проектування систем умовних позначень на основі принципів картосеміотики // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 35-44
1514127
  Гільберг Т.Г. Узагальнюючий курс географії "Географічний простір Землі": особливості та шляхи впровадження, 11 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 9 (211). – С. 18-19
1514128
  Гільберг Т.Г. Узагальнюючий курс географії "Географічний простір Землі": особливості та шляхи впровадження, 11 клас / Т.Г. Гільберг, І.Г. Савчук, В.В. Совенко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 9 (211). – С. 20-23 : табл.
1514129
  Рубан Катерина Узагальнюючий урок до теми "Гідросфера", 6 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 26-29. – Бібліогр.: 7 назв
1514130
  Шкляр Л.М. Узагальнюючий урок на тему "Чи знаєш ти природу України" (Патріотична гра-квест), 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 9-12 : фото
1514131
  Суржик Л. Узаконена ентропія. Довгоочікуваний старт Національного фонду досліджень у 2019 році може не відбутися // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 12


  "14 травня Наглядова рада Національного фонду досліджень (НФД), якою є Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій, мала затвердити кандидатуру на посаду виконавчого директора НФД. На початку травня Наукова рада НФД провела ...
1514132
  Гессен И.В. Узаконение, усыновление и внебрачные дети / И.В. Гессен, пом. юрисконсульта М-ва юст. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. акц. общ. "Слово", 1902. – 102 с.
1514133
  Россия. Законы и постановления Узаконения и распоряжения о Государственном дворянском земельном банке. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1886. – [4], 98, 5 с.
1514134
  Долгокерова О. Узаконення торгівлі людськими органами: за і проти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 342
1514135
  Чибиряев С.А. Узаконеное беззаконие / С.А. Чибиряев. – М., 1976. – 192с.
1514136
  Кольфехер Филипп Узаконеный грабеж. Ограбление по Мадагаскарски : Мадагаскар / Кольфехер Филипп, Смит Тоби // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 114-128 : Фото. – ISSN 1029-5828
1514137
  Тесемникова Е. Узаконившие порок // Евразия сегодня / Евразийская медиа группа. – Москва, 2006. – № 54 (ноябрь). – С. 60-69. – ISSN 1681-9012


  Як держава шукала компроміс між наповненням бюджету за рахунок гральних будинків і необхідністю з асоціальним явищем: країни Європи
1514138
  Вінтюк Ю. Узалежнення від комп"ютера: формування і можливості протидії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 215-226. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1514139
  Усмонова М. Узбек тили : Университетлар ва педагогика институтларининг рус группалари учун кулланма / М. Усмонова, Э. Азларов, Г. Шарипов. – Тошкент : Укитувчи, 1991. – 303с. – ISBN 5-645-00723-9
1514140
   Узбек филологияси масалаари. – Ташкент, 1970. – 126с.
1514141
  Кодиров Е. Узбек шеваларини урганиш ва тасниф клииш масаласи / Е. Кодиров. – Фергана, 1949. – 18с.
1514142
  Богатырь К. Узбекестанские народные сказки / К. Богатырь. – Ташкент, 1967. – 104с.
1514143
  Шаниязов К. Узбеки-карлуки / К. Шаниязов. – Ташкент, 1964. – 196с.
1514144
  Зияев Х.З. Узбеки в Сибири (ХVII-XIX в) / Х.З. Зияев. – Ташкент, 1968. – 76с.
1514145
   Узбекистан-Пакистан. – Ташкент, 1967. – 96с.
1514146
   Узбекистан - на пути прогресса = Узбекистон юксалиш йулида. Uzbekistan-on the road of progress:Мустакил тараккиетимизнинг 10 йиллиги. Ten years of independent development : 10-летие независимого развития:[Фотоальбом]. – Тошкент : Узбекистон, 2001. – 242с. – ISBN 5-640-02279-5
1514147
   Узбекистан - Нечерноземью. – Москва, 1979. – 62с.
1514148
  Кислов Д. Узбекистан - ОДКБ: "Давай, до свидания!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 липня (№ 112)
1514149
   Узбекистан - перлина Сходу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 12-13 : фото. – ISSN 1998-8044
1514150
  Семака Л. Узбекистан - Україна: активізація взаємодії // Україна Бізнес Ревю : фінанвово-економічний тижневик. – Київ, 2018. – 9 липня (№ 29/30). – С. 10
1514151
   Узбекистан. – Л.
1. – 1933. – 184с.
1514152
   Узбекистан. – Л.
3. – 1934. – 471с.
1514153
   Узбекистан : труды и материалы первой конференции по изучению производительных сил Узбекистана 19-28 декабря 1932. – Ленинград : АН СССР
Т. 3. – 1934. – 471 с.
1514154
   Узбекистан : труды и материалы первой конференции по изучению производительных сил Узбекистана 19-28 декабря 1932. – Ленинград : АН СССР
Т. 4. – 1934. – 126 с.
1514155
  Павлов Е.А. Узбекистан / Е.А. Павлов, Н.Н. Троицкий. – Ташкент, 1958. – 279с.
1514156
   Узбекистан. – Ташкент, 1961. – 467с.
1514157
  Кузнецова Юлия Узбекистан : Белое солнце Узбекистана. После империи / Кузнецова Юлия, Несходимов Арсений // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 124-140 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1514158
   Узбекистан 1958 г.. – Ташкент, 1962. – 608с.
1514159
  Михалева Г.А. Узбекистан в XVIII - первой половине XIXвека / Г.А. Михалева. – Ташкент, 1991. – 112с.
1514160
   Узбекистан в годы Великой Отечественной войны. – Ташкент, 1966. – 208с.
1514161
   Узбекистан в годы девятой пятилетки. – Ташкент, 1976. – 223с.
1514162
  Абдуллаев Ш.М. Узбекистан в интернациональном содружестве СССР со странами-членами СЭВ / Ш. М. Абдуллаев ; Ферган. гос. пед. ин-т им. Улугбека. – Ташкент : Фан, 1984. – 203 с.
1514163
   Узбекистан в цифра 1983 г.. – Ташкент, 1984. – 191с.
1514164
   Узбекистан в цифрах в 1990 году. – Ташкент, 1991. – 199с.
1514165
   Узбекистан глазами иностранцев. – Ташкент, 1984. – 120с.
1514166
   Узбекистан за 40 лет Советской власти. – Ташкент, 1958. – 135с.
1514167
   Узбекистан за годы восьмой пятилетки. – Ташкент, 1971. – 160с.
1514168
  Параг Ханна Узбекистан и Туркменистан: "неуд" по поведению // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 71-82. – ISSN 1998-1813
1514169
  Каримов И.А. Узбекистан на пороге ХХI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса / Ислам Каримов. – Москва : Дрофа, 1997. – 315, [4] с., [1] л. портр.
1514170
  Кравченко В. Узбекистан на порозі потрясінь // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 5


  З нагоди 25-річчя незалежності Узбекистану, на ім"я президента Іслама Карімова надходять вітання від глав держав та урядів іноземних держав. Тим часом велика ймовірність того, що сам адресат уже кілька днів як мертвий. На це вказує те, що в ...
1514171
   Узбекистан на пути к коммунизму. – Ташкент, 1964. – 203с.
1514172
  Каримов И.А. Узбекистан на пути углубления экономических реформ / Ислам Каримов. – Ташкент : Узбекистон, 1995. – 346, [2] с., [1] л. портр.
1514173
  Левик Б. Узбекистан у пошуку військово-політичної стратегії в умовах геополітичних викликів // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 139-147. – ISSN 1728-9343
1514174
  Кідрук Макс Узбекистан у стилі міні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 40-43 : фото
1514175
  Ташаєва Міла Узбекистан. Збирання бавовни та вигнання духів // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 30-41 : фото
1514176
  Бабин Л.Б. Узбекистан. Краткий справочник-путеводитель / Л.В. Бабин. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1963. – 229 с.
1514177
  Князева Елена Узбекистан. Растянутое удовольствие / Князева Елена, Поляковский Григорий
1514178
  Князева Елена Узбекистан. Растянутое удовольствие / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 60-62 : фото
1514179
  Князева Елена Узбекистан. Растянутое удовольствие / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 60-62 : фото
1514180
  Петренко Є. Узбекистан: на порозі змін // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 10 серпня (№ 32). – С. 4
1514181
   Узбекистан: на шляху подолання світової кризи // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 44-45
1514182
  Расулев А.Ф. Узбекистан: новые вызовы финансовой системы в контексте инновационного развития // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 3 (23). – C. 129-137. – ISSN 2221-8440
1514183
  Гончаров Владимир Узбекистан: привлекательный и перспективный // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 45-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1514184
  Расулев А.Ф. Узбекистан: приоритеты инновационного обеспечения и технического обновления промышленности / А.Ф. Расулев, Д.В. Тростянский // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 114-122. – ISSN 2221-8440
1514185
  Дубнов А. Узбекистан: Усталая и хрупкая стабильность // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 89-93. – ISSN 1998-1813
1514186
   Узбекистан: устойчивый рост реального и банковского секторов // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 45. – ISSN 2074-6040
1514187
   Узбекистон миллий энциклопедияси : А-БЕШБАЛИК. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-160-4
1. – 2000
1514188
   Узбекистон миллий энциклопедияси : БЕШИК-ГИДРОФИЗИКА. – Тошкент : Давлат илмий нашриети
2. – 2001
1514189
   Узбекистон миллий энциклопедияси : ГИДРОФИЛИЯ-ЗЕБРА. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-052-7
3. – 2002
1514190
   Узбекистон миллий энциклопедияси : ЗЕБУННИСО-КОНИГИЛ. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-060-8
4. – 2002
1514191
   Узбекистон миллий энциклопедияси : КОНИМЕХ-МИРЗОКУШ. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-064-0
5. – 2003
1514192
   Узбекистон миллий энциклопедияси : МИРИЙ-ПАРХИШ. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-076-4
6. – 2003
1514193
  Шоекубов Ш.К. Узбекистоннинг бугунги миниатюра рангтасвири = Современная миниатюрная живопись Узбекистана = Modern miniature painting of Uzbekistan : Мусаввир / Шохалил Шоекубов. – Тoшкент : Шарк, 1994. – 197, [3] с. : іл., табл. – Текст парал. узб., рос., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1514194
  Суюмов А. Узбекская детская литература 30-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Суюмов А.; МВ и ССО УзССр. Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Ташкент, 1961. – 21л.
1514195
   Узбекская драматургия. – Ташкент
1. – 1958. – 656с.
1514196
   Узбекская драматургия. – Ташкент
2. – 1958. – 495с.
1514197
   Узбекская драматургия. – Ташкент
3. – 1959. – 547с.
1514198
  Рашидова М. Узбекская естественно-научная книга / М. Рашидова. – Ташкент, 1984. – 63с.
1514199
   Узбекская женщина в прошлом и настоящем. – Ташкент, 1958. – 176с.
1514200
   Узбекская кухня. – Ташкент, 1990. – 300с.
1514201
  Кор-Оглы Узбекская литература : уч. пособие / Х.Г. Кор-Оглы. – Москва : Высшая школа, 1968. – 292 с. – Библиогр. : сю 289-292
1514202
  Кор-Оглы Узбекская литература : уч. пособие / Х. Кор-Оглы. – 2-ое изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 302 с.
1514203
  Абдуллаев А В. Узбекская литература 17-18 веков в Хорезме. : Автореф... Докт. филол.наук: / Абдуллаев В.А; Азербайдж.гос.ун-т. – Самарканд-Баку, 1958. – 63л.
1514204
   Узбекская музыка на современном этапе. – Ташкент, 1977. – 157с.
1514205
   Узбекская народная поэзия. – Л., 1990. – 654с.
1514206
  Урунов Т. Узбекская овцеводческая терминология. (На материалах Кашкадарьин. обл. УзССР) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Урунов Т. ; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 19 с.
1514207
  Пеккер Я.Б. Узбекская опера / Я.Б. Пеккер. – Москва : Музгиз, 1963. – 224 с.
1514208
  Пеккер Я.Б. Узбекская опера / Я.Б. Пеккер. – 2-е изд. – М, 1984. – 286с.
1514209
  Рустамов Э.Р. Узбекская поэзия / Э.Р. Рустамов. – М, 1963. – 366с.
1514210
   Узбекская респ. науч. конференция по вопросам физического воспитания детей и молодежи. – Ташкент, 1974. – 84с.
1514211
   Узбекская респ. научно-техническая конференция молодых ученых, посвященных 50-летию УзССР и КП Узбекистана. – Ташкент, 1974. – 314с.
1514212
   Узбекская республиканская научно-техническая конференция молодых ученых. – Ташкент
2. – 1976. – 234с.
1514213
   Узбекская советская драматургия. – М., 1951. – 375с.
1514214
   Узбекская советская драматургия. – М., 1958. – 436с.
1514215
  Сабиров Т. Узбекская советская драматургия после Великой Отечественной войны : Автореф... канд. филол.наук: / Сабиров Т.; МВО СССР, Средене-Азиат.ГУ. – Ташкент, 1950. – 14 с.
1514216
  Яшен К. Узбекская советская литература в борьбе за коммунизм / К. Яшен, 1966. – 36с.
1514217
  Рашидов Ш.Р. Узбекская советская литература за 25 лет / Ш.Р. Рашидов. – Ташкент, 1949. – 20с.
1514218
   Узбекская Советская Социалистическая Республика : Энциклопедия. – Ташкент : Узб. сов. энциклопедия, 1981. – 557с.
1514219
   Узбекская Советская Социалистическая Республика. – Ташкент, 1982. – 239с.
1514220
  Гордиенко А.А. Узбекская ССР - суверенное государство в составе Советского Союза / А.А. Гордиенко. – Ташкент, 1957. – 80с.
1514221
  Вызго Т.С. Узбекская ССР / Т.С. Вызго. – Москва, 1954. – 59с.
1514222
  Никольский И.В. Узбекская ССР / И.В. Никольский. – Москва, 1955. – 40с.
1514223
   Узбекская ССР. – Москва : Геогрфиздат, 1956. – 471с.
1514224
  Мусаев М.М. Узбекская ССР / М.М. Мусаев. – М., 1959. – 183с.
1514225
   Узбекская ССР. – 2-е. – Ташкент, 1963. – 484с.
1514226
   Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны. – Ташкент
3. – 1985. – 340с.
1514227
  Цапенко Н.Г. Узбекская ССР. / Н.Г. Цапенко. – М., 1959. – 55с.
1514228
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташуент, 1967. – 352с.
1514229
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1969. – 492с.
1514230
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 550с.
1514231
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 295с.
1514232
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 352с.
1514233
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 540с.
1514234
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1972. – 424с.
1514235
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1973. – 324с.
1514236
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1973. – 328с.
1514237
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1974. – 291с.
1514238
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1974. – 519с.
1514239
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1975. – 148с.
1514240
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1976. – 408с.
1514241
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1976. – 428с.
1514242
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1977. – 190с.
1514243
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1978. – 214с.
1514244
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1978. – 400с.
1514245
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1979. – 439с.
1514246
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1979. – 288с.
1514247
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1980. – 619с.
1514248
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1980. – 426с.
1514249
  Алимов А. Узбекская ССР. Рассказ о семилетке / А. Алимов. – Москва, 1960. – 103с.
1514250
  Тагаев Ачил Узбекская художественная публицистика (вопросы теории и мастерства) : Автореф... докт. филолог.наук: 10.01.10 / Тагаев Ачил; МВ и ССО УзбекССР. Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 83л.
1514251
  Махкамова С. Узбекские абровые ткани / С. Махкамова. – Ташкент, 1963. – 56с.
1514252
  Мирзаев Т. Узбекские варианты дастана "Алпамыш" : Автореф... кандидата филол.наук: / Мирзаев Т.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 19л.
1514253
  Уразов Э.Ю. Узбекские говоры Южной Каракалпакии. (На материале Бирднийского, Турткульского районов КК АССР) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Уразов Э.Ю. ; АН УзССР , Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1966. – 21 с.
1514254
  Алавия М. Узбекские народные песни. / М. Алавия ; АН УзССР, Ин-т языка и литературы им. А.С. Пушкина. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1959. – 316 с.
1514255
   Узбекские народные пословицы. – Ташкент, 1983. – 232с.
1514256
   Узбекские народные поэмы. – Ташкент, 1958. – 781с.
1514257
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1947. – 120с.
1514258
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1951. – 208с.
1514259
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1955. – 512с.
1514260
   Узбекские народные сказки. – Ташкент
1. – 1960. – 584с.
1514261
   Узбекские народные сказки. – Ташкент
2. – 1961. – 512с.
1514262
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1963. – 64с.
1514263
   Узбекские народные сказки. – 2-е. – Ташкент
1. – 1963. – 558с.
1514264
   Узбекские народные сказки. – 2-е. – Ташкент
1. – 1963. – 558с.
1514265
   Узбекские народные сказки. – 2-е. – Ташкент
2. – 1963. – 463с.
1514266
  Хамидов Х. Узбекские переводы "Шах-наме" Фирдоуси. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамидов Х.; АН УзССР.Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1967. – 26л.
1514267
   Узбекские повести. – М., 1984. – 431с.
1514268
   Узбекские пословицы и поговорки. – Ташкент, 1959. – 106с.
1514269
  Бать Л.Г. Узбекские рассказы : сборник / сост. Бать Л., Рахими А. – Москва : Советский писатель, 1951. – 220 с. – (Узбекские рассказы)
1514270
   Узбекские рассказы. – М., 1958. – 272с.
1514271
   Узбекские рассказы. – Ташкент, 1958. – 622с.
1514272
  Маматкулов А. Узбекский джекающий говор Ширабадского района. (Фонетика и морфология) : Автореф... канд. филол.наук: / Маматкулов А.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Ташкент, 1961. – 38л.
1514273
  Уварова Г.А. Узбекский драматический театр / Г.А. Уварова. – М, 1959. – 232с.
1514274
  Макарова Г Узбекский и таджикский народы под гнетом бухарского эмира и их борьба за создание Бухарской Народной Советской республики : Автореф... канд. ист.наук: / Макарова Г, П.; МГУ, Ист. фак. – Москва, 1952. – 15 с.
1514275
  Жирмунский В.М. Узбекский народный героический эпос / В.М. Жирмунский, Х.Т. Зарифов. – М., 1947. – 519с.
1514276
  Кидайш-Покровская Узбекский народный дастан "Рустамхан" : Автореф... канд. филол.наук: / Кидайш-Покровская Н.В.; АН ССР. Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1963. – 22л.
1514277
  Джахалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.09 / Джахалов Г. А.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1977. – 43л.
1514278
  Джалалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос (генезис и поэтика) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Джалалов Г. А.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1980. – 39л.
1514279
  Джалалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос. / Г.А. Джалалов. – Ташкент, 1980. – 271с.
1514280
   Узбекский народный театр. – Ташкент
1. – 1966. – 356с.
1514281
   Узбекский народный эпос. – 2-е. – Ташкент
1. – 1957. – 508с.
1514282
  Корсакова А.ф. Узбекский оперный театр / А.ф. Корсакова. – Ташкент, 1961. – 496с.
1514283
  Каримов Г.К. Узбекский поэт-демократ Мукими и литература его времени : Автореф... докт. филол.наук: / Каримов Г. К.; МВиССО УзССР, Ташк. ГУ. – Ташкент, 1962. – 123л. – Бібліогр.:с.120-121
1514284
  Назарова Р.Н. Узбекский роман и современность / Р.Н. Назарова. – Ташкент, 1975. – 215с.
1514285
  Назарова Р.Н. Узбекский роман и современность. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Назарова Р.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1971. – 21л.
1514286
  Владимирова Н.В. Узбекский советский рассказ / Н.В. Владимирова, М.М. Султанова. – Ташкент, 1962. – 160с.
1514287
  Рахманов М.Р. Узбекский театр / М.Р. Рахманов. – Ташкент, 1981. – 312 с.
1514288
  Корсакова А.Ф. Узбекский театр оперы и балета им.Алишера Навои / А.Ф. Корсакова, 1959. – 88с.
1514289
  Кадыров М.Х. Узбекский традиционный театр кукол / М.Х. Кадыров. – Ташкент, 1979. – 148с.
1514290
  Киссен И.А. Узбекский язык / И.А. Киссен, К.С. Коблов. – Ташкент, 1941. – 279с.
1514291
  Киссен И.А. Узбекский язык для взрослых (Самоучитель) : Начальный курс / И.А. Киссен, Ш.У. Рахматуллаев. – 5-е изд. – Ташкент : Укитувчи, 1990. – 223с. – ISBN 5-645-01062-0
1514292
  Ушаров К.А. Узбекский язык на современном этапе и тенденции его дальнейшего развития / К.А. Ушаров. – Л., 1932. – 26 с.
1514293
  Султанов Т.М. Узбекско-казахские литературные связи на современном этапе / Т.М. Султанов. – Ташкент, 1979. – 100с.
1514294
   Узбекско-русский словарь : свыше 40 000 слов. – Москва : ГИС, 1959. – 839 с.
1514295
  Кабулниязов Д. Узбекское народно-поэтическое творчество в советский период. / Д. Кабулниязов. – Ташкент, 1959. – 160с.
1514296
  Абдусаматов М. Узбекча-русча-форсча сузлашгич = Русско-узбекско-персидский разговорник / М. Абдусаматов. – Тошкент : Комуслар бош тахририяти, 1992. – 300 с.
1514297
  Тутковський П.А. Узбережжя ріки Вужа : (У середній його течії) / Тутковський П.А. // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [60] с. – Бібліогр.: 92 назви
1514298
  Сіраждінов С.Х. Узбецька Радянська Соціалістична Республіка / С.Х. Сіраждінов. – Київ, 1972. – 99с.
1514299
  Мусаєв М. Узбецька РСР / М. Мусаєв, Т. Рустамов. – Київ, 1968. – 99с.
1514300
   Узбецьке радянське оповідання. – К., 1986. – 246с.
1514301
  Сагайдак Максим Узбецькі замальовки : Узбекистан/ спецрепортаж / Сагайдак Максим, Сагайдак Ольга, Шульгіна Лілія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 54-59 : Фото
1514302
   Узбецькі народні казки. – К., 1985. – 222с.
1514303
   Узбецькі прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1975. – 127 с.
1514304
  Дерріда Ж. Узбічна доріжка (вибрані розділи) / Ж. Дерріда, К. Малабу // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.85-104
1514305
  Доценко Л.Г. Узвишшя : вибране / Лідія Доценко. – Харків : Крок, 2018. – 154, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-652-058-6
1514306
  Каширин Ф.Т. Узгенский каменноугольный бассейн / Ф.Т. Каширин. – Фрунзе, 1975. – 167с.
1514307
  Купін А.І. Узгоджене інтелектуальне керування стадіями технологічного процесу збагачення магнетитових кварцитів в умовах невизначеності : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Купін А. І. ; М-во освіти і науки України ; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв.
1514308
  Токарчук М.В. Узгоджений опис кінетики і гідродинаміки систем взаємодіючих частинок в методі нерівноважного статистичного оператора : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.14. / Токарчук М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 31л.
1514309
  Токарчук Михайло Васильович Узгоджений опис кінетики і гідродінаміки систем взаємодіючих частинок в методі нерівноважного статистичного оператора. : Дис... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.14 / Токарчук Михайло Васильович; АН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів, 1993. – 370л. – Бібліогр.:л.309-342
1514310
  Худенко О.О. Узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в законодавстві про захист еконолмічної конкуренції // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 186-194


  У статті досліджено правову природу та призначення групового винятку на узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в законодавстві про захист економічної конкуренції. Розглянуто проблеми законодавчого переліку допустимих обмежень в узгоджених ...
1514311
  Звєрєва С.О. Узгоджені конструктивні, аналітичні та комп"ютерні моделі поверхонь : Автореф...канд.техн.наук:05.01.01 / Звєрєва С.О.;МОіНУ. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
1514312
  Балян А.В. Узгодженість аграрної та регіональної політики як передумова прискорення інтеграції України до світового економічного простору // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України, Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (229), листопад. – С. 92-99. – ISSN 2221-1055
1514313
  Губеладзе А.К. Узгодженість ймовірнісних мір, що відповідають стаціонарним складним двійковим ланцюгам Маркова // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 71-72
1514314
  Хлопоніна Н.Є. Узгодженість сімейних цінностей як показник сімейного благополуччя подружжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-59. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються результати емпіричного дослідження впливу складових сімейно-рольової взаємодії (значущості сімейних цінностей, узгодженості сфер сімейних цінностей) на показники сімейного благополуччя Показано, що узгодженість сімейних цінностей за ...
1514315
  Виноградов О.Г. Узгодженість, стабільність та еквівалентність форм запитальника 16PF / О.Г. Виноградов, В.В. Тимошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-62. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Статтю присвячено дослідженню трьох основних форм надійності (узгодженості, ре тестової стабільності, еквівалентності форм) одного з найбільш популярних особистісних запитальників 16PF. Наведено не тільки дані про рівень надійності цього тесту, але й ...
1514316
  Клепар Г. Узгодження бухгалтерського обліку та обліку для цілей оподаткування: досвід та перспективи впровадження в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 7. – С. 23-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв
1514317
  Ковалюк Т.В. Узгодження вимог професійних та освітніх IT-стандартів до компетентностей випускників IT-спеціальностей ВНЗ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 872. – С. 229-240. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 2524-065X
1514318
  Мельник С.О. Узгодження висотних систем // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 66-68
1514319
  Мельник С.О. Узгодження висотних систем для території України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 28-37


  У статті дається інформація про висотні системи, які застосовуються на території України. Проведений аналіз виконаних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми узгодження висотних систем. Переглянуто декілька підходів до ...
1514320
  Андрієвський Д. Узгодження державних, громадських та приватних інтересів у сфері підземного містобудування як чинник сталого розвитку міста // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 275-281.
1514321
  Мелішкевич С.В. Узгодження дієслівних часів дійсного способу сучасної французької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 123-133.
1514322
  Кушнерук О.Й. Узгодження економічних інтересів держави та приватного капіталу в проектах державно-приватного партнерства / О.Й. Кушнерук, Н.М. Алексеєнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 187-191. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6806
1514323
  Кочкіна Н.Ю. Узгодження економічних інтересів суб"єктів міжнародної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему узгодження економічних інтересів суб"єктів міжнародної діяльності. Запропоновано алгоритм розробки стратегії просування, що забезпечує узгодженість інтересів учасників міжнародного обміну. Наведено опис результатів його апробації на ...
1514324
  Устименко М.В. Узгодження економічних інтересів учасників міжнародного інвестиційного ринку: досвід країн Центральної та Східної Європи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 15-18. – ISSN 2306-6814
1514325
  Гриценко Л.Л. Узгодження інтересів інвесторів при формуванні портфеля проектів державно-приватного партнерства / Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 45-48. – ISSN 1728-6220
1514326
  Семчук Ж.В. Узгодження інтересів регіональних структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 140-145. – ISSN 2222-0712


  Розвиток професійної освіти в контексті взаємодії з ринком праці було проаналізовано і виявлено неузгодженості професійного і економічного характеру. Причини дисбалансу в структурі ринку праці та освіти були виявлені, і було відзначено, що вони мають ...
1514327
  Будник В.А. Узгодження інтересів учасників державно-приватного партнерства на основі концепцій вартості // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 47-50. – ISSN 1728-6220
1514328
   Узгодження конфігурації та терміну виконання проекту / Р.Т. Ратушний, О.М. Щербаченко, О.М. Сіваковська, О.А. Сятковський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 56-62 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
1514329
   Узгодження конфігурацій проектів створення та функціонування технологічних систем / О.В. Сидорчук, Л.Л. Сидорчук, Р.Т. Ратушний, О.В. Щербаченко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 17-25 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2078-4643
1514330
  Бублик Є.О. Узгодження макропруденційної політики та монетарного регулювання в умовах фінансової відкритості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 61-65 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1514331
  Моссаковський В. та інш. Узгодження основних положень бухгалтерського та податкового обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 5. – С.12-18
1514332
  Согор Андрій Романович Узгодження параметрів референц-еліпсоїда з даними про регіональне гравітаційне поле : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.01 / Согор Андрій Романович; Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 19л.
1514333
  Свідерський Д. Узгодження показників фінансової та податкової звітності з податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 11. – С. 16-23 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1514334
  Коляда Т.А. Узгодження пріоритетів бюджетної стратегії з основними напрямками соціально-економічного розвитку України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 329-337. – (0). – ISSN 2078-9165
1514335
  Свириденко В.М. Узгодження публічних та приватних інтересів у сфері оподаткування як спосіб мінімізації податкових конфліктів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 136-139. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1514336
  Мінакова Т.П. Узгодження сутності та оцінювання якості освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 58-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1514337
  Мінакова Т.П. Узгодження сутності та оцінювання якості освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 58-61
1514338
  Біла-Кисельова Узгодження універсальних і регіональних стандартів прав людини в судочинстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Біла-Кисельова Анна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 216 арк. – Додатки: арк.209-216. – Бібліогр.: арк. 5-11, 14-20, 176-208 та в додатках: арк. 209-214
1514339
  Біла-Кисельова Узгодження універсальних і регіональних стандартів прав людини в судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Біла-Кисельова Анна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 26 назв
1514340
  Онишко С.В. Узгодження фінансової і соціальної політики як передумова розбудови соціально орієнтованої економіки // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 21 (3). – C. 2-8. – ISSN 2306-0050
1514341
  Колєнов С.О. Узгодження хвильових фронтів лазерних променів у трьохпроменевому лазерному диференційно-фазовому скануючому мікроскопі з акустооптичною розгорткою / С.О. Колєнов, Є.М. Смирнов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 389-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розроблена загальна схема побудови трьохпроменевого диференційно-фазового скануючого мікроскопу з акустооптичною розгорткою для дослідження фазових об"єктів з довільною формою поверхні. Розглянуті основні принципи роботи цієї схеми, а також труднощі, ...
1514342
  Липницький Д. Узгодити податкове законодавство та законодавство з енергозбереження / Д. Липницький, Є Міщенко // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-6
1514343
  Франко Т.І. Уздовж і впоперек / Т.І. Франко. – К, 1965. – 61с.
1514344
  Ахмеджанов Дж. Узебкская сатирическая поэзия двадцатых годов. (на основе материалов журн. "Муштум", "Машраб" и газ. "Янги Фергана") : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ахмеджанов Дж.; Самарк. гос. н-т и. Алишера Навои. – Самарканд, 1963. – 27 с.
1514345
  Касимов К. Узеир Гаджибеков / К. Касимов. – Баку, 1945. – 94 с.
1514346
  Виноградов В.С. Узеир Гаджибеков / В.С. Виноградов. – Москва : Музгиз, 1947. – 48 с.
1514347
  Алекперова Н.Ю. Узеир Гаджибеков / Алекперова Н.Ю., Заболотский Б.В. – Москва : Музыка, 1988. – 104 с.
1514348
  Виноградов В. Узеир Гаджибеков и азербайджанская музыка / В. Виноградов. – Москва : Музгиз, 1938. – 79 с.
1514349
  Корев С.И. Узеир Гаджибеков и его оперы / С.И. Корев. – Москва : Музгиз, 1952. – 96 с.
1514350
  Аскеров Ю.Ш. Узеир Гаджибеков как публицист и драматург : Автореф. дис. ... наук / Аскеров Ю.Ш. ; Моск. орд. Ленина и орд.Труд. Крас. знам. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1955. – 16 с.
1514351
  Берггольц О.Ф. Узел : новая книга стихов / О.Ф. Берггольц. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1965. – 141 с.
1514352
  Лесин А.А. Узел / А.А. Лесин. – Симферополь, 1978. – 110с.
1514353
  Алексеев С.Т. Узел / С.Т. Алексеев. – Новосибрск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1981. – 176с.
1514354
  Алексеев С.Т. Узел : антология / С.Т. Алексеев; Рассказы и повесть участников VII Всесоюзного совещания молодых писателей. Внутренние иллюстр. Ю. Боярского. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 304 с. – В изд. также : Подсолнухи / Е. Мотрич; Под одной крышей / Г. Ненашев; Снег / А. Чхиквишвили. – (Молодые голоса)


  Содержание: М. Лобанов. Отмечено жизнью (предисловие), стр. 3-6 Сергей Алексеев. Узел (рассказ), стр. 7-29 Сергей Алексеев. Блуждающие тени (повесть), стр. 29-98 Екатерина Мотрич. Подсолнухи (рассказ, перевод А. Мовчана), стр. 99-109 Екатерина ...
1514355
  Мартынов Л.Н. Узел бурь / Л.Н. Мартынов. – М, 1979. – 159с.
1514356
  Валенцова М.М. Узел в традиционной культуре славян // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 53-59. – ISSN 0132-1366
1514357
  Шанбатуев М.Ф. Узел времени / М.Ф. Шанбатуев. – М., 1982. – 48с.
1514358
  Дериева Р.И. Узел жизни / Р.И. Дериева. – Алма-Ата, 1980. – 79с.
1514359
  Лавришко В.Н. Узел связи / В.Н. Лавришко. – Казань, 1982. – 79с.
1514360
  Абдуллин Х. Узелки : рассказы / Хизмет Абдуллин ; пер. с уйгур. А. Самойленко ; [худож. Л. Тетенко]. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 128 с. : ил.
1514361
  Андропов И.И. Узелки на память : [альбом карикатур] / И.И. Андропов; ред.: Б.Н. Романов. – Уфа : Уфимский полиграфкомбинат, 1974. – 45 с. : ил.
1514362
  Соловьев Ю.В. Узелки на память / Ю.В. Соловьев. – Л., 1979. – 216с.
1514363
  Офин Э.М. Узелок / Э.М. Офин. – М., 1961. – 335с.
1514364
  Воробьев Н.Я. Узелок на память / Н.Я. Воробьев, В.А. Журавский. – Москва, 1964. – 320с.
1514365
  Вахидов Эркин Узелок на память : стихи / Вахидов Эркин; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1980. – 199 с.
1514366
  Эберлин А. Узелок на память / А. Эберлин. – Баку, 1980. – 95с.
1514367
  Ипатова О.М. Узелок Святогора : повесть, рассказы / Ольга Ипатова ; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 237 с.
1514368
  Шепелюк Г.О. Узи братерського співробітництва / Г.О. Шепелюк. – К, 1985. – 127с.
1514369
  Мухтар А. Узки улочки Бухары : роман. повести / Аскад Мухтар ; пер. с узб. А.Наумова. – Москва : Советский писатель, 1988. – 501 с.
1514370
  Швист П. Узкие полосы люминесценции бромистой меди и активированных ею щелочно-галоидных фосфоров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Швист П. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 11с.
1514371
  Керам К.В. Узкое ущелье и Черная гора / К.В. Керам. – Москва, 1962. – 215 с.
1514372
  Гавалешко Н.П. Узкозонные полупроводники. Получение и физические свойства / Н.П. Гавалешко, П.Н. Горлей. – Киев : Наукова думка, 1984. – 287 с.
1514373
  Глушкова Ирина Узкой тропой вдоль Аравийского моря : Большое путешествие / Глушкова Ирина, Кудрявцева Ольга // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 64-81 : Фото, карта
1514374
  Берзин Р. Узкоколейные железные дороги на Правобережной Украине / Р. Берзин. – Киев : Изд. Полев. Штаба Укртруд Армии, 1921. – Разд. паг.
1514375
  Черкасов Ю.П. Узкопленочные киноустанвки / Ю.П. Черкасов, Э.М. Мойсеевич. – М, 1975. – 200с.
1514376
  Бондаренко В.Д. Узлісся / В.Д. Бондаренко. – Львів, 1993. – 77с.
1514377
  Бондаренко В.Д. Узлісся : Екологія, функції та формування / В.Д. Бондаренко, О.І. Фурдичко. – Львів, 1993. – 64с.
1514378
  Теплов М.Н. Узловая теория химических соединений. – Санкт-Петербург : Тип. Императ. акад. наук
Вып. 1. – 1885. – 86 с.
1514379
   Узловой вопрос экономической политики КПСС. – Киев : Политиздат Украины, 1982. – 295с.
1514380
  Фалько В.А. Узловые вопросы преподавания алгебры в VI и VII-х классах. : Автореф... канд. пед.наук: / Фалько В.А.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1959. – 15л.
1514381
  Слонская Л.П. Узловые вопросы преподавания геометрии в 6-8 классах средней школы : Автореф. дис. ... канд. матем. наук / Слонская Л.П. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1968. – 16 с.
1514382
  Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы / П.К. Анохин. – Москва : Наука, 1980. – 196с.
1514383
  Абдужемиль Р. Узловые моменты крымскотатарско-казацких отношений XVII в. // Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 2014. – № 42. – С. 74-83
1514384
   Узловые проблемы истории докапиталистических обществ Востока. – М., 1990. – 259с.
1514385
   Узловые проблемы истории Индии. – М., 1981. – 272с.
1514386
   Узловые проблемы развивающихся стран. – М., 1980. – 174с.
1514387
  Чертова Н.В. Узлы / Н.В. Чертова. – Москва : Московское товарищество писателей, 1933. – 160 с.
1514388
  Гордейчев В.Г. Узлы / В.Г. Гордейчев. – М, 1969. – 96с.
1514389
  Велиев С. Узлы : роман и рассказы / С. Велиев; авториз. пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1971. – 383 с.
1514390
  Велиев С. Узлы : роман / С. Велиев. – Москва : Советский писатель, 1976. – 512 с.
1514391
  Залата Д Ф. Узлы / Д Ф. Залата. – К, 1980. – 334с.
1514392
   Узлы ветров:. – Одесса, 1977. – 376с.
1514393
  Рогачев А.А. Узлы дорог: поэмы. / А.А. Рогачев. – М., 1976. – 94с.
1514394
  Сотников С.К. Узлы и блоки любительских цветных телевизоров / С.К. Сотников. – Москва : Энергия, 1971. – 48 с.
1514395
  Кузинец Л.М. Узлы и блоки телевизоров / Л.М. Кузинец, В.С. Соколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 237 с.
1514396
  Кронрод А.С. Узлы и веса квадратных формул / А.С. Кронрод. – М, 1964. – 144с.
1514397
  Курбатов Н.В. Узлы и детали магнитофонов. / Н.В. Курбатов, Е.Б. Яновский. – М.Л., 1965. – 104с.
1514398
  Ремизов А.М. Узлы и закруты / А.М. Ремизов. – Петрозаводск, 1990. – 256с.
1514399
   Узлы новой аппаратуры для исследования ядерных излучений. – Москва
вып. 2. – 1961. – 151 с.
1514400
  Горн Л.С. Узлы радиометрической аппаратуры на интегральных схемах / Л.С. Горн, Б.И. Хазанов. – Москва : Атомиздат, 1973. – 228 с.
1514401
  Кузинец Л.М. Узлы развертывающих устройств телевизоров / Л.М. Кузинец. – Москва, 1968. – 49 с. ; Вып. 657
1514402
  Кузинец Л.М. Узлы телевизионных приемников / Л.М. Кузинец, В.С. Соколов. – Москва, 1987. – 192 с.
1514403
  Матящук С.И. Узлы щитовидной железы: современная диагностика и клиническое ведение // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – C. 252-260. – ISSN 2413-7944
1514404
  Доленго М. Узмінь : збірка поезії четверта (1924-1926) / М. Доленго [псевд.]. – Київ : Держвидав України, 1928. – 40, [4] с.
1514405
  Ковтун О.Ю. Узнаваемый образ. Практикум: как создать логотип своей библиотеки // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 18 (252). – С, 37-39. – ISSN 1727-4893


  Опыт Челябинской областной универсальной научной библиотеки.
1514406
  Богат Е.М. Узнавание / Е.М. Богат. – М, 1977. – 160с.
1514407
  Томилин Н.В. Узнавание дефектов структуры ДНК уф-эндонуклеазой. : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Томилин Н.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1972. – 23л.
1514408
  Мокин Б.И. Узнавание как отражение. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Мокин Б.И.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 16л.
1514409
  Павлюк К. Узнаем друг друга / Константин Павлюк. – Берлин : [ Б.в. ], 2009. – 256 с. – ISBN 978-9975-4035-1-1
1514410
  Алексин А.Г. Узнаете? Алик Деткин : повести / А.Г. Алексин. – Москва : Детская литература, 1971. – 272 с.
1514411
  Аксюк Н.И. Узнай имя травы : заметки журналиста о природе Кубани / Н.И. Аксюк. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1979. – 78 с.
1514412
  Фролова Л. Узнай меня если сможешь // Что нового в науке и технике. – Москва, 2007. – № 4. – С. 84-91. – ISSN 1684-6869
1514413
  Пушкова Мария Узнать Нью-Йорк за 12 часов // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 104-107 : фото
1514414
  Ушаков Н.Н. Узнаю тебя жизнь! / Н.Н. Ушаков. – К., 1958. – 196с.
1514415
  Буравлев Е.С. Узнаю тебя, друг... / Е.С. Буравлев. – Кемерово, 1962. – 75с.
1514416
  Дружинин И.А. Узнаю тебя, жизнь. / И.А. Дружинин. – Л, 1959. – 258с.
1514417
  Зюзюкин И.И. Узнаю человека / И.И. Зюзюкин. – М., 1970. – 224с.
1514418
  Могилевский Б.Л. Узник "Косого капонира" / Б.Л. Могилевский, В.А. Прокофьев. – М, 1974. – 222с.
1514419
  Дышев С. Узник "Черной Луны" : [повесть] / Сергей Дышев. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 380, [2] с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-004121-7
1514420
  Саймон Нил Узник Второй авеню. / Саймон Нил. – М., 1978. – 78с.
1514421
  Карсонов Б.Н. Узник гатчинского сфинкса: (Декабристы и др. ссыльные в Зауралье) / Б.Н. Карсонов. – Челябинск, 1991. – 318с.
1514422
  Шелковникова Е. Узник любви : Прототипы романа Б. Окуджавы "Путешествие дилетантов" // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 100-105. – ISSN 1812-867Х
1514423
  Внучков Б.С. Узник Шлиссельбурга / Б.С. Внучков. – Ярославль, 1988. – 158с.
1514424
  Клочко Р. Узники в погонах // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 10 (651), 13 марта 2015. – С. 46-49. – ISSN 2305-3364


  Отравленная мамалыга, полевые работы, лагерный журнал и борьба за независимость Украины и Чехии - таковы будни военнопленных Первой мировой войны.
1514425
  Барвинский А.П. Узники Вселенной : Единая теория природы в популярном изложении: Теория каскадного строения большой Вселенной. Новая теория физических взаимодействий. Исследования глобальных систем с помощью частиц-аналогов / Александр Барвинский. – Киев : Компьютерпресс, 2006. – 168 с., 8 л. илл. – ISBN 966-8846-05-2
1514426
  Осипов Михаил Узники замка Иттер / Осипов Михаил, Шваб Эрик // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 98-102 : фото
1514427
  Петрус К. Узники коммунизма / К. Петрус. – Репринтное изд. – Москва : Изд-во им. святителя Игнатия Ставропольского, 1996. – 181 с.
1514428
   Узники Петропаловской крепости. – Л., 1969. – 440с.
1514429
  Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1965. – 120с.
1514430
  Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1968. – 200с.
1514431
  Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря. / Г.Г. Фруменков. – 4-е изд., перераб. – Архангельск, 1979. – 224с.
1514432
   Узники Шлиссельбургской крепости.. – Л., 1978. – 383 с.
1514433
  Дрюон М. Узница Шато-Гайара / М. Дрюон. – Саратов, 1991. – 217с.
1514434
   Узнікненне кнігадрукавання у Еуропе і Беларусі = Возникновение книгопечатания в Европе и Беларуси = The emergence of book-printing in Europe and Belarus / [І.Я. Вашкевіч, Н.Я. Верас, Т.У. Карнілава і ін. ; складальнік: А.А. Суша] ; Нац. б-ка Беларусі. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броукі, 2017. – 151, [1] с. : іл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – ISBN 978-985-11-1020-5
1514435
  Богданович М.А. Узор василька : избр. лирика : [пер. с белорус.] / Максим Богданович ; [сост. С. Панизник ; предисл. Н. Гилевича ; редкол.: Н. Кислик (ред. переводов) и др.]. – Минск : Мастацкая літаратура, 1985. – 141, [3] с., [1] л. портр. – (Белорусская поэзия)
1514436
  Миллер Джеймс Хиллис Узор ковра // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.167-180. – Библиогр.: С.179-180. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья напечатана в рамках рубрики "Школа современной литератураведческой теории". Дж.Х. Миллер (род. в 1928г), американский критик и теоретик литературы. Испытал последовательно влияния Женевской школы феноменологической критики, теории речевого ...
1514437
  Смирнов Илья Узор мироздания : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 48-57 : Фото
1514438
  Наровчатов С.С. Узор на клинке. (Стихи). / С.С. Наровчатов. – Москва, 1971. – 191с.
1514439
  Садовской Б.А. Узор чугунный : рассказы / Борис Садовской. – Москва : Книгоиздат "" Альциона, 1911. – [4], 131, [4] с.
1514440
  Терпигорев С.Н. Узорочная пестрядь. – Санкт-Петербург ; Москва : Издание Ф.Н.Плотникова, 1883. – 371 с.
1514441
  Егоров И.Я. Узорчатая рама / И.Я. Егоров. – Сталинград, 1955. – 184с.
1514442
  Заплавный С.А. Узоры / С.А. Заплавный. – Москва, 1984. – 352с.
1514443
  Артемов Ф.А. Узоры : стихи / Федор Артемович. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 23 с.
1514444
  Павлович С.С. и др. Узоры вязания на спицах и крючком / С.С. и др. Павлович. – Минск, 1990. – 349с.
1514445
   Узоры для варежек. – Рига, 1961. – 136с.
1514446
   Узоры для выпиливания лобзиком. – Москва : Прикладное искусство
Серия 1, в. 5 : Художественное выпиливание по дереву, кости и металлу. – 1939. – [12] с.
1514447
   Узоры дружбы. – Тула, 1979. – 167с.
1514448
  Магомедова М.О. Узоры жизни / М.О. Магомедова. – М., 1974. – 115с.
1514449
  Нестерук С. Узоры из бабушкиного сундука : Гладь, ришелье, мережки, сетки, кружевные салфетки / С. Нестерук. – К. : АНФАС, 1993. – 120с. – ISBN 5-7707-4193-7
1514450
  Емельянов А.В. Узоры на листьях : повести и рассказы / Анатолий Емельянов ; пер. с чуваш. – Москва : Советский писатель, 1979. – 382 с.
1514451
  Лурия Е.А. Узоры на стекле / Е.А. Лурия. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке , технике; Биология ; № 7)
1514452
  Юхма М. Узоры на сурбанах / М. Юхма. – М., 1990. – 303с.
1514453
  Бех-Азин Узоры на шелку / М. Бех-Азин. – Пер. с персидск. – Москва : Иноиздат, 1961. – 328 с.
1514454
   Узоры на экране. – М., 1991. – 47с.
1514455
   Узоры по коврах. – Ташкент, 1985. – 454с.
1514456
  Ларин О.И. Узоры по солнцу : Очерки и повесть / О.И. Ларин. – Москва, 1976. – 192с.
1514457
  Чайковская Е.А. Узоры русского танца / Е.А. Чайковская. – М., 1972. – 156с.
1514458
   Узоры симметрии : пер. с англ. – Москва : Мир, 1980. – 271 с.
1514459
  Белшевица В. Узоры старника : стихи / Визма Белшевица ; пер. с латыш. Т. Глушковой ; [худож. Е. Черная]. – Москва : Советский писатель, 1985. – 95 с. : ил.
1514460
  Аксенова О. Узоры тундры : стихи на русском и долганском языках / О. Аксенова. – Красноярск : Краснояр. кн. изд-во, 1976. – 96 с.
1514461
  Ефимов М.Д. Узоры чорона : стихи / Моисей Ефимов; переводы. – Москва : Советская Россия, 1972. – 118 с.
1514462
   УзССР. Верховный совет. – Ташкент, 1979. – 335с.
1514463
  Сулим Володимир Трохимович Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у національних варіантах сучасної німецької мови : Дис... канд. філологічнихнаук: 10.02.04 / Сулим Володимир Трохимович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1994. – 161л. – Бібліогр.:л.148
1514464
  Сулим В.Т. Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у національних варіантах сучасної німецької мови. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Сулим В.Т.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
1514465
  Кінах Л.С. Узуальна та оказіональна субстантивація прикметника в сучасній німецькій мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 140-145. – ISBN 978-966-2668-24-7
1514466
  Кислюк Л.П. Узуальне й оказіональне словотворення в різностильовій мовній практиці // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (74). – С. 31-44. – ISSN 1682-3540
1514467
  Клоїз Ж. Узуальні та оказіональні зооморфічні дієслова // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.62-65. – Бібліогр.: 9 назв.
1514468
   Узуальное и окказиональное в тексте художественного произведения. – Л., 1986. – 182с.
1514469
  Мисливий В.А. Узурпація влади як злочин проти народовладдя // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 96-99. – ISSN 2308-9636
1514470
  Процьків С.М. Узурпація державної влади: форми прояву та шляхи недопущення // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 274-278. – ISBN 978-966-7166-36-6
1514471
  Карабан В.І. Узус бар"єр у перекладі з рідної мови іноземною мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 181-188
1514472
  Карабан В.І. Узусний принцип "більшої ваги другої половини речення" в англійському мовленні та українсько-англійському перекладі / В.І. Карабан, А.В. Карабан // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 35-61


  Перевіряється гіпотеза про узусний принцип більшої ваги другої половини речення в англійському мовленні й українсько-англійському перекладі великих груп підмета та певні обмеження на його дію. Підтверджується, що цей принцип виконується у випадках ...
1514473
  Карабан А.В. Узусні кореляції підсилювальних часток в українській та англійській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 70-76


  У статті досліджуються прагматичні особливості перекладності та необхідності перекладу українських підсилювальних часток. Аналізується узуальна специфіка вираження підсилення за допомогою часток та компенсація такої інтенсифікації в перекладі на ...
1514474
  Карабан А.В. Узусні особливості перекладу українських дериватів із демінутивними суфіксами англійською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 175-181
1514475
  Карабан В.І. Узусні перекладацькі трансформації / В.І. Карабан, А.В. Карабан // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 186-204


  На основі розмежування мовних та немовних причин застосування перекладацьких трансформацій виокремлюється їх новий тип – узусно зумовлені трансформації, зазначається їх відмінність від інших типів мовних трансформацій, наводиться їх визначення та опис ...
1514476
  Богустов А.А. Узуфрукт в системе ограниченных вещных прав по законодательству Польши // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2 (53). – С. 13-16. – ISSN 1812-3910


  В статье исследуются определения ограниченных вещных прав, содержание ограниченного вещного права по законодательству Польши. В польском праве таким вещным правом является узуфрукт сельскохозяйственных производственных кооперативов. Ограниченные вещные ...
1514477
  Лысцов И.В. Узы / И.В. Лысцов. – М., 1971. – 112с.
1514478
  Макаров Б.К. Узы / Б.К. Макаров. – Иркутск, 1987. – 111с.
1514479
   Узы брака, узы свободы. – М., 1990. – 221с.
1514480
  Шнуров С.А. Узы времени / С.А. Шнуров. – Л., 1989. – 69с.
1514481
   Узы дружбы. – М., 1970. – 32с.
1514482
  Бабаев Г.Б. Узы дружбы : (статьи и публ.) / Бабаев Г.. – Баку : Язычы, 1981. – 147 с.
1514483
  Тукаев Абдулла Узюльган умид. Раздитая надежда. : избр. стихотворения / Габдулла Тукаев; пер. с татар. – Казань : Казгосиздат, 1920. – 31 с.
1514484
  Каспрук В. Узяти на буксир. Москва готова надати режимові Мадуро інтернаціональну допомогу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 грудня (№ 49). – С. 5


  "Недавній візит до Москви президента Венесуели свідчить, що Росія за будь-яку ціну прагне врятувати Ніколаса Мадуро. Кремль солідаризується з венесуельським диктатором, режим якого, як і РФ, перебуває під санкціями США".
1514485
  Самаєва Ю. Узяти та не зробити. Чому Україна не реалізовує інвестиційних проектів МФО і їй не соромно // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 1, 6


  "На початку жовтня Україна отримала черговий кредит у розмірі 400 млн євро для підтримки малого та середнього бізнесу, цього разу від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Насправді ми його вже одержували у 2015 р., і за два роки мали би ці кошти ...
1514486
  Воронько П.Н. Узьмінь : Вірші та поеми / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 272 с.
1514487
  Виктория Малая Уик-енд шо мама не горюй! : Провожаем весну на колесах. Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 98-99 : Фото
1514488
  Астуриас М.А. Уик-энд в Гватемале : [все они были американцами] : рассказы / Астуриас М.А. ; пер. с исп. Ю. Дашкевича. – Москва : Правда, 1958. – 64 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 34)
1514489
  Астуриас М.А. Уик-энд в Гватемале = Week-end en Guatemala. Buenos Aires : [рассказы] : пер. с исп. / Астуриас М.А. ; предисл. Ю. Певцова. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1961. – 238 с.
1514490
  Курочкин Н.В. Уик-энд на берегу / Н.В. Курочкин. – Хабаровск, 1989. – 352с.
1514491
  Мерль Р. Уик-энд на берегу океана / Р. Мерль. – Москва, 1969. – 224 с.
1514492
  Ладлэм Р. Уик-Энд Остерманов : роман / Роберт Ладлэм ; [пер. с англ.: Е. Гриценко, И. Гриценко] // Зарубежный криминальный роман : [романы : пер. с англ.]. – Нижний Новгород : Фидес, 1992. – Вып. 7. – С.1-230. – ISBN 5-88374-003-0
1514493
  Ладлем Роберт Уик-энд с Остерманом / Ладлем Роберт. – Москва ; Рига : Унисерв ; Лайма, 1993. – 400 с. – В изд. также: Человек из тени / Дональд Гамильтон. – (Американский триллер ; 3). – ISBN 5-87066-006-8
1514494
  Ладлем Роберт Уик-Энд с Остерманом / Пер.с англ.Д.Энниса
1514495
  Садовничий Юрий Уикенд в Мюнхене // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 52-57 : фото
1514496
  Ачкасов Артем Уикенд в стиле барокко. Северная Италия. Кардиналы и прошутто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 64-78 : фото. – ISSN 1029-5828
1514497
  Бирская Екатерина Уикенд в Труймясто. Гданьск - Сопот - Гдыня // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 70-75 : фото
1514498
  Шонбаум С. Уилям Шекспир : Кратка документална биография / Самуел Шонбаум; превел от англ. език Г. Величков. – София : Наука и изкуство, 1985. – 320, [2] с.
1514499
  Елистратова А.А. Уильям Блейк / А.А. Елистратова. – Москва, 1957. – 28с.
1514500
  Некрасова Е.А. Уильям Блейк 1757-1827 / Е.А. Некрасова. – Москва : Искусство, 1960. – 72 с.
1514501
  Матюнин Э.Н. Уильям Галлахер / Э.Н. Матюнин. – М., 1990. – 155с.
1514502
  Быков К.М. Уильям Гарвей и открытие кровообращения / К.М. Быков. – М., 1957. – 32с.
1514503
  Стовба А.С. Уильям Голдинг: поэтика и проблематика "открытого произведения" : монография / А.С. Стовба ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 214, [2] с. – Библиогр.: с. 197-214. – ISBN 978-966-623-852-1
1514504
  Силакова С. Уильям Джей Смит: "Писать, как талантливый ребенок" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 10. – С.290-295. – ISSN 1130-6545


  Беседа с современным американским поэтом. У.Дж. Смит родился в 1918г.
1514505
  Фрейджер Р. Уильям Джеймс и психология сознания / Роберт Фрейджер, Джон Фейдимен. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2007. – 128 с. – (Университетская библиотека). – ISBN 5-93878-314-3
1514506
  Гречухин А.А. Уильям З. Фостер / А.А. Гречухин. – М., 1959. – 80с.
1514507
  Григорьев И.Р. Уильям З.Фостер. / И.Р. Григорьев. – Москва, 1975. – 208с.
1514508
   Уильям Зебюлон Фостер : Биобиблиографический указатель. – Москва : ВГБИЛ, 1980. – 106с.
1514509
   Уильям Мейкпис Теккерей: творчество, воспоминания, библиографические разыскания. – Москва : Книжная палата, 1989. – 487 с.
1514510
  Гольдзамт Э. Уильям Моррис и социальные истоки современной архитектуры / Э. Гольдзамт. – Москва, 1973. – 174 с.
1514511
  Курантов А.П. Уильям Оккам. / А.П. Курантов, Н.И. Стяжкин. – Москва, 1978. – 191с.
1514512
  Станков К.Н. Уильям Пенн, Яков II Стюарт и движение якобитов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 109-121. – ISSN 0042-8779


  О деятельности британского квакера-пацифиста и проповедника веротерпимости У. Пенна в качестве одного из лидеров якобитского движения и близкого соратника Якова II Стюарта.
1514513
  Аникин А.В. Уильям Петти : англ. экономист и статистик, родоначальник классич. буржуаз. полит. экономии / Аникин А.В., Аникин В.А. – Москва : Экономика, 1986. – 92, [2] с. – Библиогр.: с. 92-93
1514514
  Винниченко Т. Уильям Сомерсет Моэм: действо, именуемое жизнью // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 2 (30). – С. 64-83. – ISSN 1819-6268
1514515
  Колодяжная В.С. Уильям Уайлер / В.С. Колодяжная. – М, 1975. – 143с.
1514516
  Палиевская Ю.В. Уильям Фолкнер / Ю.В. Палиевская. – М, 1970. – 80с.
1514517
   Уильям Фолкнер : Биобиблиографический указатель. – Москва : Книга, 1979. – 112 с. – (Писатели зарубеж. стран)
1514518
  Евлоев Р. Уильям Фолкнер: Американский мифотворец // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 3 (103). – С. 64-85. – ISSN 1819-6268
1514519
  Макдермотт А. Уильям Фолкнер: осенняя соната // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2011. – № 11. – С. 206-215. – ISSN 1726-6084
1514520
  Быков В.М. Уильям Фостер - борец за дело рабочего класса / В.М. Быков. – Москва, 1979. – 216с.
1514521
  Павлов Александр Владимирович Уильям Фрэнк Бакли-младший и возникновение американского консерватизма // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 174-182. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1514522
  Лапицкий М.И. Уильям Хейвуд / М.И. Лапицкий. – М., 1974. – 174с.
1514523
  Сидоров А.А. Уильям Хогарт / А.А. Сидоров. – Москва-Ленинград, 1946. – 24с.
1514524
  Кроль А.Е. Уильям Хогарт / А.Е. Кроль. – М, 1965. – 187с.
1514525
  Герман М.Г. Уильям Хогарт и его время / М.Г. Герман. – Ленинград, 1977. – 225с.
1514526
  Гордон Я.И. Уильям Шекспир / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1967. – 79с.
1514527
  Левидова Инна Михайловна Уильям Шекспир : Библиогр. указ. рус. пер. и крит. лит. на рус. яз., 1963-1975 гг. / Левидова Инна Михайловна. – Москва : Книга, 1978. – 188с.
1514528
   Уильям Шекспир : Библиогр. указ. рус. пер. и критич. лит на рус. яз. за 1976-1987 гг. – Москва, 1989. – 334с.
1514529
  Старов Григорий Уильям Шекспир. Пятерка за литературу // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 64-70 : фото
1514530
  Дубинянская Я. Уильям Шекспир: весь мир - театр // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 5 (33). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
1514531
  Дубинянская Я. Уильям Шекспир: весь мир - театр // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 4 (32). – С. 24-44. – ISSN 1819-6268
1514532
  Дубинянская Я. Уильям Шекспир: Весь мир - театр. Лицо под маской. Часть вторая // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12 (139). – С. 112-127. – ISSN 1819-6268


  "Писал ли я шекспировские пьесы?" - лекцию на такую тему в прекрасном и хулиганском "Заповеднике гоблинов" Клиффорда Саймака читал единственный компетентный эксперт по данному вопросу - не кто иной, как сам Уильям Шекспир. Впрочем, его мнение на этот ...
1514533
  Дубинянская Я. Уильям Шекспир: Весь мир - театр. Человек из Стретфоррда. Часть первая // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12 (139). – С. 96-111. – ISSN 1819-6268


  Его феномену пояснения нет. Шекспировские пьесы, написанные на рубеже шестнадцатого и семнадцатого веков, не просто остаются живыми и животрепещущими до сих пор: такое изредка, но случается. Но за всю дальнейшую историю театра его не сумел, по сути, ...
1514534
  Трухановський В.Г. Уинстон Черчилль / В.Г. Трухановський. – Москва : Международные отношения, 1982. – 463 с.
1514535
  Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль / В.Г. Трухановский. – 4-е изд., доп. – М., 1989. – 452с.
1514536
  Кукленко Д.В. Уинстон Черчилль / Д. Кукленко. – Харьков : Фолио, 2010. – 119, [3] с. – Авт. на обл. не указан .- Сер. осн. в 2010 г. – (Знаменитые люди планеты). – ISBN 978-966-03-5113-4
1514537
  Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. / В.Г. Трухановский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1977. – 460 с.
1514538
  Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. Политическая биография. / В.Г. Трухановский. – Москва, 1968. – 480 с.
1514539
  Белов В. Уинстон Черчилль: время не ждет // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 5 (93). – С. 7-33. – ISSN 1819-6268


  30 ноября 1874 года родился Уинстон Леонард Спенсер Черчилль - активный политик, блестящий оратор, журналист, писатель, историк, великий стратег, гений дипломатии ... Умер Черчилль в Лондоне 24 января 1965 года.
1514540
  Эльгуль Х. Уинстон Черчилпь - "Вторая мировая война" // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 113-116. – (Серія "Історичні науки")
1514541
  Гунев Г. Уинстън Чърчил и Балканите / Г. Гунев. – София : Издателство на Отечествения фронт, 1989. – 274 с.
1514542
  Павлова Т.А. Уинстэнли / Т.А. Павлова. – М., 1987. – 301с.
1514543
  Тулаганов А.Т. Уитрусовая нематода. / А.Т. Тулаганов. – Ташкент, 1952. – 11с.
1514544
  Гончарова Т. Уільям Петті - засновник науки економічної статистики // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 2. – С.87-90


  (1623-1687), засновник англійської політекономії
1514545
  Марочко В. Уіткрофт Стівен // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 439-440. – ISBN 978-617-642-388-1


  Стівен Г. Віткрофт - професор школи історичних досліджень в Університеті Мельбурна.
1514546
  Переяславець Б. Уїк-енди з розбійником. Директор НАБУ Артем Ситник неодноразово частувався і відпочивав за рахунок судимого за розбій Миколи Найденка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 5 червня (№ 62). – С. 9


  "У ході розслідування кримінального провадження, відкритого Державним бюро розслідувань (ДБР) проти директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через незадекларований ним відпочинок у мисливському угідді "Поліське-Сарни", з"ясовується ...
1514547
  Мерль Р. Уїкенд на південному березі / Р. Мерль. – Київ, 1969. – 432с.
1514548
  Мартиненко А.К. Уїльям Галлахер / А.К. Мартиненко. – К, 1974. – 231с.
1514549
  Ахмеджанова Кимие Уйгун - поэт лирик : Автореф... канд. филол.наук: / Ахмеджанова Кимие; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1962. – 16л.
1514550
  Азизова Р.Я. Уйгун и театр / Р.Я. Азизова. – Ташкент : Изд. литературы и искусства, 1975. – 176 с. : ил.
1514551
  Алиева М.М. Уйгурская сказка / М.М. Алиева ; АН КазССР, Отд. уйгуроведения при Ин-те языкознания. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 151с. : ил. – Библиогр.: с. 142-150
1514552
  Малявкин А.Г. Уйгурские государства в IX-XII вв. / А.Г. Малявкин. – Новосибирск, 1983. – 297 с.
1514553
  Аганина Л. Уйгурские диалекты Казахской ССР. (Чиликский район) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аганина Л. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1954. – 16 с.
1514554
  Малов С.Е. Уйгурские наречия Синьцзяна. Тексты, переводы, словарь. / С.Е. Малов. – М., 1961. – 184с.
1514555
   Уйгурские народные сказки. – Москва, 1951. – 127 с.
1514556
   Уйгурские народные сказки. – Алма-Ата, 1991. – 109с.
1514557
   Уйгурские сказки. – Алма-Ата, 1951. – 184с.
1514558
  Кабиров М.Н. Уйгурские сказки. / М.Н. Кабиров. – Алма-Ата, 1963. – 344с.
1514559
  Искандеров Изим Уйгурские стихи. / Искандеров Изим. – Алма-Ата, 1958. – 78с.
1514560
  Тенишев Э.Р. Уйгурские тексты / Э.Р. Тенишев. – М., 1984. – 173с.
1514561
   Уйгурские юморески. – Алма-Ата, 1969. – 136с.
1514562
  Тенишев Э.Р. Уйгурский диалектный словарь / Э.Р. Тенишев. – М., 1990. – 198с.
1514563
  Дробышев Ю.И. Уйгурский каганат - нетипичная кочевая империя // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 17-26. – ISSN 0869-1908


  Уйгурський каганат (744-840) мав певні особливості хазяйнування, ідеології та зовнішньої політики
1514564
  Островская Е. Уйгурский проект // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 46-52
1514565
  Кайдаров А.Т. Уйгурский язык и литература. / А.Т. Кайдаров. – Алма-Ата
1. – 1962. – 140с.
1514566
  Малов С.Е. Уйгурский язык. Хамийское наречие. Тексты, переводы, словарь. / С.Е. Малов. – М.-Л., 1954. – 204с.
1514567
   Уйгурско-русский словарь : 16 000. – Алма-Ата, 1961. – 328 с.
1514568
  Наджип Э.Н. Уйгурско-русский словарь : около 33,000 слов / Э.Н. Наджип; под ред. Т.Р. Рахимова. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 828 с.
1514569
  Исиев Д.А. Уйгурское государство Йэттишар / Д.А. Исиев. – М, 1981. – 91с.
1514570
  Чвырь Л.А. Уйгуры Восточного Туркестана и соседние народы в конце ХІХ - начале ХХ вв. / Л.А. Чвырь. – М., 1990. – 303с.
1514571
  Косицкий Г.И. Уйдем от инфаркта / Г.И. Косицкий, Г.В. Кушнарева. – Москва : Знание, 1986. – 96 с. – (Физкультура и спорт ; №9/1986)
1514572
  Леонов Ю.Н. Уйду в моря / Ю.Н. Леонов. – Хабаровск, 1984. – 351с.
1514573
  Панченко И.Т. Уйдут метели зимние: Рассказы. / И.Т. Панченко. – Минск, 1980. – 191с.
1514574
  Ткачев В. Уйдут на каникулы на два месяца // Сегодня. – Киев, 2014. – 13 октября (№ 221). – С. 4


  Чтобы сэкономить расходы на тепло и электричество, ВУЗы Украины уйдут на каникулы на два месяца - январь и февраль. В КНУ имени Тараса Шевченко учебные часы за январь и февраль студент и преподаватели отрабатывают по субботам.
1514575
  Григорьев И.Н. Уйти в зарю. / И.Н. Григорьев. – Л., 1985. – 117с.
1514576
  Божко С. Уйти и вернуться : записки спасателя // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8. – С. 88-101. – ISSN 0321-1878
1514577
  Гусев Андрей Уйти из секты. "Хуже уже не будет" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 146-147 : фото. – ISSN 1029-5828
1514578
   Уйти от роковой черты. – М., 1991. – 144с.
1514579
  Марьяновский В.А. Уйти, чтоб остаться. / В.А. Марьяновский. – М, 1977. – 175с.
1514580
  Кулида С. Уйти, чтобы вернуться // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 5. – С. 6-7


  Летом 1997 года из шведской тюрьмы "Халл" был отпущен на свободу агент советского Главного Разведывательного управления (ГРУ) Стиг Берглинг. Это решение было принято Советом по освобождению уголовных заключенных в связи с тем, что жена бывшего ...
1514581
  Юдасин Л.С. Уйти, чтобы вернуться... / Л.С. Юдасин. – М, 1981. – 368с.
1514582
  Штемлер И.П. Уйти, чтобы остаться / И.П. Штемлер. – Л, 1970. – 262с.
1514583
  Михайленко М. Уйти, чтобы остаться. Меркель в поиске немецкого Макрона // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 5 ноября (№ 45). – С. 14
1514584
  Шкарбан Ю.В. Укpаїнcьке питання у pоcійcько-польcьких відноcинах 1672-1685 pp. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 4-13. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "Розкривається роль гетьмана Івана Самойловича у російсько-польських відносинах 1672–1685 рр. Аналізуються дії та ідеї гетьмана щодо укладення мирного договору. Розглядаються статті гетьмана щодо укладення "Вічного миру", прагнення гетьмана не ...
1514585
  Бондарчук В.Г. Укpаїна Радянська / В.Г. Бондарчук. – Київ : Молодь, 1958. – 269с.
1514586
  Кремень В.Г. Укpаїна: альтеpнативи поступу : кpитика iстоpичного досвiду / Василь Кремень, Дмитро Табачник, Василь Ткаченко. – Київ : ARC-UKRAINE, 1996. – 793 с. – Бібліогр.: с. 759-778. – ISBN 966-7127-05-2
1514587
  Кремень В.Г. Укpаїна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації : навч.посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Г. Кремень, Ткаченко Василь Миколайович. – Київ : ДpУк, 1998. – 443с. – ISBN 9667342085
1514588
  Білецький О.І. Укpаїнська лiтеpатуpа : підручник для 8 класу / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук. – 5-е вид. – Київ : Радянська школа, 1951. – 348 с.
1514589
  Білецький О.І. Укpаїнська лiтеpатуpа / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук. – Київ : Радянська школа, 1963. – 288с.
1514590
  Білецький О.І. Укpаїнська лiтеpатуpа / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук. – Київ : Радянська школа, 1967. – 280с.
1514591
  Білецький О.І. Укpаїнська лiтеpатуpа сеpед iнших слов`янських лiтеpатуp / О.І. Білецький; АНУРСР. Український комітет славістів. – Київ : АH УРСР, 1958. – 48с.
1514592
  Мацько Л.І. Укpаїнська мова : Hавч. посiб. / Л.I. Мацько, О.М. Мацько, О.М. Сидоpенко. – Київ : Либiдь, 1998. – 416 с. – ISBN 966-06-0070-4
1514593
  Бакуменко П.І. Укpаїнська РСР в пеpiод відбудови наpодного господаpства 1921-1925 pp. / П.І. Бакуменко ; МВ і ССО УРСР. – Київ : Вид-во КДУ, 1960. – 108 с.


  У моногpафiї на численних аpхiвних матеpiалах показана наполеглива боpотьба укpаїнського наpоду пiд кеpiвництвом Комунiстичної паpтії.В pоботi на фактичному матеpiалi вислiтлюється складний пpоцес пеpеходу вiд полiтики воєнного комунiзму до нової ...
1514594
  Верховинець В.М. Укpаїнська хоpеогpафія. Теоpія укpаїнського наpоднього танка / В. Веpховинець (Костів) ; Ілюстpації аpтиста-маляpа Колоса. – [Київ] : Шлях. [Дpук. "П. Баpський"], 1919. – 46, [2] с. – (Видавництво "Шлях" ; № 30)
1514595
  Білецький О.І. Укpаїнське pадянське лiтеpатуpознавство соpок pокiв /1917-1957/ // Радянське літературознавство
1514596
  Шевчук С.В. Укpаїнське дiлове мовлення : Навч.посіб. / С.В. Шевчук. – Київ : Вища школа, 1997. – 272 с. – ISBN 5-11-004696-4
1514597
  Шевчук С.В. Укpаїнське дiлове мовлення : Навчальний посібник / С.В. Шевчук. – Київ : Вища школа, 1998. – 272с. – ISBN 5-11-004696-4
1514598
  Білецький О.І. Укpаїнське лiтеpатуpознавство за соpок pокiв (1917-1957) / О.І. Білецький; АН УРСР. Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : АH УРСР, 1957. – 56с.
1514599
  Голоскевич Г. Укpаїнський пpавописний словничок з коpоткими пpавилами пpавопису / Зладив [та авт. пеpедм.] Г. Голоскевич. – Петроград (С.-Петербург) : Друк. Бр. В. та И. Линників, 1916. – 164 с.
1514600
  Голоскевич Г. Укpаїнський пpавописний словничок з коpоткими пpавилами пpавопису / Зладив [та авт. пеpедм.] Г. Голоскевич. – 3-є вид. – Київ : Вид. Т-во "Дpукаpь" ; Печатня Т-ва "Дpукаpь", 1918. – 192 с. – Бібліогp.: с. 9-10
1514601
  Білецький О.І. Укpаїнський театp. Хpестоматiя / О.І. Білецький, Я. Мамонтов. – Хаpкiв : Мистецтво
2. – 1941. – 360с.
1514602
   Укpаїнські пpиказки, пpислівъя и таке инше : Збіpники О.В. Маpковича и дpугих / Спорудив М. Номис. – Санкт-Петербург : В друкарнях Тиблена и Комп. и Кулиша, 1864. – VII, 304, XIV с.
1514603
   Укpаїнсько-pуський унївеpзитет [Українсько-руський університет] : Памяткова книжка пеpшого віча студентів Укpаїнцїв-Русинів всїх висших шкіл Австpиї в спpаві основаня укpаїнсько-pуського унївеpзитету / Зібрав і видав М. Крушельницький. – У Львові (Львів) : Hакладом вічевого комітету ; Дpук. наpодова Ст. Манєцкого і Спілки, 1899. – 52 с. – Примірник дефектний, бракує стор. 17-52
1514604
  Бондар Л.П. Укpаїнсько-Бiлоpуськi лiтеpатуpнi взаємини 1965-1975 pp. / Л.П. Бондар; АН УРСР. Інститут суспільних наук. – Київ : Наукова думка, 1977. – 160с.


  Дiзнаєтесь, яку pоль вiдiгpають сеpедовища i спадковiсть в довголiттi людини,пpо основнi пpичини смеpтi та їхнi механiзми.
1514605
  Бейдик О.О. Укpаїнсько-росiйський словник теpмiнiв і понять з геогpафiї туризму і реакріаційної географії / О.О. Бейдик; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 299с.
1514606
  Бронштейн П М. Укажзатель литературы по вопросам естествохнания / П М. Бронштейн, . – Л, 1946. – 104с.
1514607
  Коркунов Н.М. Указ и закон : Исслед. Н.М. Коркунова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1894. – VIII, 408 с. – Эз. дефектный, отсутст. с. 385408
1514608
  Толстогузов С.А. Указ от 23 июля 1842 г. и "режим изоляции" Японии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 135-142. – ISSN 0042-8779
1514609
   Указ Президента Российской Федерации от 29 января 1992 г.. – М., 1992. – 62с.
1514610
   Указ Президента України // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 2
1514611
   Указ Президента України "Про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 2
1514612
   Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування т а розвитку освіти в України" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 2-3
1514613
   Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про проведення оборонного огляду" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 2
1514614
  Янукович Віктор Указ Президента України № 153/2013 "Про внесення змін до Указу Президента України від 31 жовтня 2011 року № 1008" // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 3
1514615
   Указ Президента України № 174/2016 Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 5 : фото
1514616
   Указ Президента України № 523/2016 : Указ Президента України від 26 листопада 2016 р. № 523/2016 // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 3-5
1514617
   Указ Президента України № 616/2019 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 вересня (№ 35). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1514618
   Указ Президента України № 822/2014 "Про відзначення державними нагородами України працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка" // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 1


  За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 180-річчя від дня заснування КНУ імені Тараса Шевченка нагороджені: орденом "За ...
1514619
  Зеленський В. Указ Президента України №128/2021 "Про відзначення 25-ї річниці Конституції України" // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 3-4
1514620
   Указ Президента України від 21 листопада 2005 р. № 1643/2005 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики ..." // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 2-4
1514621
   Указ Президента України від 30 листопада 2009 р. № 979/2009 "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2009 року" (витяг) : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 3
1514622
   Указ Президента України від 31 жовтня 2011 року № 1008/2011 "Питання демаркації державного кордону України" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 3-4
1514623
   Указ Президента України від 6 грудня 2005 р. № 1699/2005 "Про деякі заходи з демаркації державного кордону між Україною і Російською Федерацією // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 5
1514624
   Указ Президента України Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2006 року / І. Дячук // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 0372-6436
1514625
   Указ Президента України. Про внесення змін до деяких указів Президента України // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 3-4
1514626
   Указ Президента. Про утворення місцевої міліції // Іменем закону : Київ, 2001
1514627
   Указ Президиума Верховного Совета РСФСР О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. – М., 1985. – 15с.
1514628
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – Иркутск, 1947. – 8с.
1514629
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – М., 1947. – 15с.
1514630
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – М., 1947. – 23с.
1514631
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – М., 1948. – 19с.
1514632
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – М., 1948. – 31с.
1514633
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – Смоленск, 1948. – 20с.
1514634
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – Ульяновск, 1948. – 15с.
1514635
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высокого урожая п. – М., 1947. – 15с.
1514636
   Указ Президиума Верховного Совета СССР о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан. – М., 1980. – 12с.
1514637
   Указ Президиума Верховного Совета СССР о присовении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников, работников совхозов и конных заводов за достижение высоко. – М., 1947. – 31с.
1514638
   Указ Президиума Верховного Совета СССР о присовении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников, работников совхозов и конных заводов за достижение высоко. – Фрунзе, 1947. – 42с.
1514639
   Указ Президиума Верховного Совета СССР об организации работы с наказами избирателей. – М., 1980. – 8с.
1514640
   Указ Президиума Верховного Совета СССР об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об устанолвении почетного зван. – Молотов, 1944. – 21 с.
1514641
   Указ Президиума Верховного Совета СССР об утверждении правил ношения орденов, медалей СССР, орденских лент и лент медалей на планках и других знаков отличия". – М., 1980. – 38с.
1514642
   Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медали "За освоение недр и развите нефтяного комплекса Западной Сибири";. – М., 1978. – 16с.
1514643
   Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении юбилейной медали "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". – М., 1985. – 16с.
1514644
   Указ Президиума Верховного Совета СССР. О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников, работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев. – Москва, 1951. – 14с.
1514645
   Указ Президиума Верхоного Совета Молдавской ССР об усилении борьбы с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений. – Кишинев, 1962. – 8с.
1514646
   Указ Президиума Верхоного Совета СССР О присвоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР работников МТС, совхозов и подсобных хозяйств за получение высоких урож. – М., 1947. – 13с.
1514647
   Указ Президії Верховної Ради СРСР про присвоення звання Гороя Соціалістичної праці і нагородження орденами і медалями СРСР колгоспників, працівників МТС і радгоспів за одержання високих урожаїв пше. – Дрогобич. – 12с.
1514648
   Указ Президії Верховної Ради СРСР про присвоення звання Гороя Соціалістичної праці і нагородження орденами і медалями СРСР колгоспників, працівників МТС і радгоспів і кінних заводів за досягнення в. – Чернівці. – 24с.
1514649
   Указ Президії Верховної Ради СРСР про присвоення звання Гороя Соціалістичної праці і нагородження орденами і медалями СРСР колгоспників, працівників МТС і радгоспів і кінних заводів за досягнення в. – Ужгород, 1947. – 24с.
1514650
   Указ Презитента України про Програму боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008-2009 рр. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 2-5
1514651
   Указ про заснування у Києві університету (8 листопада 1833 р.) [Імператорського університету св. Володимира] // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 437-438. – ISBN 978-966-189-081-6
1514652
  Тишовницький М. Указ цариці Анни Іванівни // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1977. – Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – С. 40-41
1514653
  Нурдгрен А. Указавший путь / А. Нурдгрен. – Москва, 1960. – 352с.
1514654
  Шелгунова Л.М. Указание на рече-жестовое поведение персонажей как средство создания образа в русской повествовательной реалестической художественной прозе / Л.М. Шелгунова. – М., 1979. – 78с.
1514655
  Гришина Е.А. Указания головой как система // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 3, май - июнь. – С. 90-130. – ISSN 0373-658Х


  В статье описываются русские указательные жесты, осуществляемые движениями головы. Кроме того, в статье проводится сопоставление систем ручных и головных указательных жестов.
1514656
   Указания для самостоятельной работы по немецкому языку для студентов заочного отделения первого и второго курсов. – Л., 1960. – 10с.
1514657
  Шпигель Ю.И. Указания и материалы к исследовательской работе по теме "Практические занятия в учебных мастерских (некоторые вопросы психологии и методики)" / Ю.И. Шпигель. – М., 1959. – 52с.
1514658
   Указания и формы к составлению плана народнохозяйственного плана на 1936 г.. – М., 1935. – 535с.
1514659
   Указания и формы по составлению финансовых планов на 1937 г.. – М., 1936. – 134с.
1514660
   Указания к использованию "Заданий по литературе для учащихся заочной средней школы" учащимия 1 курса заочных отделений библиотечных техникумов и культурно-просветительных школ. – М., 1953. – 8с.
1514661
   Указания к контрольным работам и контрольная работа №2 по физике для поступающих на химический, географический, геологический фак-ты и почвенное отделение билого-почвенного фак-та. – М, 1969. – 12с.
1514662
   Указания к контрольным работам и контрольные работы №2 и №3 по физике для поступающих на физический факультет. – М., 1969. – 13с.
1514663
   Указания к курсу "Пение и музыка с методикой преподавания в 1-4 классах". – М., 1963. – 80с.
1514664
   Указания к методике обучения умениям и навыкам по физической культуре в ступенях юного пионера. – 2-е. – М., 1959. – 64с.
1514665
  Бородич А.М. Указания к методике развития речи / А.М. Бородич. – М., 1968. – 107с.
1514666
  Дементьеве А.А. Указания к методике родного языка к курсу "Основы изобразительного искусства и методика изобразительной деятельности детей", к методике природоведения / А.А. Дементьеве. – Москва, 1963. – 102 с.
1514667
   Указания к определению птичьих гнезд. – Гомель, 1968. – 27с.
1514668
   Указания к программе по географии для 5-7 классов вечерней (сменной) среденей общеобразовательной школы. – М., 1963. – 44с.
1514669
   Указания к работе детского сада. – Свердловск, 1937. – 16с.
1514670
   Указания к региональным стратиграфическим схемам мезозойских и кайнозойских отложений Западно-Сибирской равнины, : утвержденным Межведомственным стратиграфическим комитетом 30 января 1978 г.). – Тюмень, 1984. – 84с.
1514671
  Дементьеве А.М. Указания к спецсеминарам по методикам родного языка, изобразительной деятельности и природоведения / А.М. Дементьеве. – М, 1962. – 56с.
1514672
   Указания к учебному плану заочного отделения педагогического ин-та по специальности "Русский язык и литература". – 2-е, доп. – Москва, 1957. – 60с.
1514673
   Указания к учебному плану заочного отделения педагогического института по специальности "История". – М., 1953. – 72с.
1514674
   Указания к учебному плану заочного отделения педагогического института по специальности "Математика". – Москва, 1954. – 160 с.
1514675
   Указания к учебному плану заочного отделения педагогического института по специальности "Математика". – Москва, 1956. – 88 с.
1514676
   Указания к учебному плану заочного отделения педагогического института по специальности "Математика" для окончивших учительские институты. – Москва, 1956. – 72 с.
1514677
   Указания к учебному плану заочного отделения педагогического института по специальности география. – Москва, 1956. – 52с.
1514678
   Указания к учебному плану заочного отделения учительского ин-та по специальности "Естествознание и география". – Москва, 1953. – 64с.
1514679
   Указания к учебному плану заочного отделения учительского ин-та по специальности "История". – М., 1953. – 48с.
1514680
   Указания к учебному плану заочного отделения учительского ин-та по специальности "Математика и физика". – Москва, 1954. – 56 с.
1514681
   Указания к учебному плану заочного отделения учительского ин-та по специальности "Русский язык и литература". – М., 1953. – 64с.
1514682
   Указания к учебному плану заочных отделений педагогических училищ. – Москва, 1953. – 64 с.
1514683
   Указания о повторении учебной программы в выпускных классах начальной школы в 1944/45 учебном году. – Москва, 1944. – 6 с.
1514684
   Указания о повторении учебных программ в выпускных классах начальной семилетней и средней школы в 1944/45 учебном году. – Москва, 1944. – 27с.
1514685
   Указания о порядке изучения курса истории КПСС. – Ростов -на-Дону, 1976. – 39с.
1514686
   Указания о порядке патентования советских изобретений за границей ЗП-5-61. – М., 1962. – 10с.
1514687
   Указания о порядке разработки и утверждения сотройфинпланов. – М., 1955. – 30с.
1514688
   Указания о порядке составления и представления хозрасчетными предприятиями и организациями (включая колхозы) отчетов об итогах переоценки и определения износа основных фондов и переписи машин и обор. – М., 1971. – 244с.
1514689
   Указания о сокращении учебного материала в программах и учебниках на 1953/54 учебный год. – М., 1953. – 15с.
1514690
   Указания о сокращении учебного материала в программах и учебниках на 1953/54 учебный год. История. – М., 1953. – 30с.
1514691
   Указания о сокращении учебного материала в программах и учебниках на 1953/54 учебный год. Литература. – М., 1953. – 16с.
1514692
   Указания о сокращении учебного материала в программах и учебниках на 1953/54 учебный год. Физика, химия. – М., 1953. – 15с.
1514693
   Указания об использовании учебников в 1954/55 учебном году. Биология. Химия. Физика. Астрономия. – Москва, 1954. – 16 с.
1514694
   Указания об использовании учебников в 1954/55 учебном году. Русский язык. Литературное чтение и литература. Психология. Логика. – Москва, 1954. – 16 с.
1514695
   Указания относительно программ преподавания в 1904-1905 учебном году русского языка и истории в VI-м классе гимназий, указаных в п. IV высочайшего повеления 20-го июля 1902 г., и древних языков в гимназиях, указаных в п.п. III и IV. – [Б. г.] : Синатская типография. – 16 с. – Без обл. и тит. л.
1514696
   Указания по выявлению и ликвидации очагов колорадского жука. – М, 1954. – 8с.
1514697
   Указания по защите люцерны от вредителей. – М, 1949. – 32с.
1514698
  Келль Н.Г. Указания по использованию геометрических и геодезических свойств аэрофотоматериалов для геологического картирования / Н.Г. Келль, Л.Н. Келль. – Ленинград; Москва : Металлургиздат, 1950. – 56 с.
1514699
   Указания по классификации и диагностике почв. – М
4. – 1967. – 78с.
1514700
  Осоловский В.П. Указания по наблюдениям за осадками фундаментов сооружений и режимом грунтовых вод на тепловых электростанциях / В.П. Осоловский. – М., 1964. – 24с.
1514701
   Указания по обновлению крупномасштабных топографических планов по материалам аэрофотосъемки. – Ленинград, 1960. – 36с.
1514702
   Указания по определению расчетных гидрологических характеристик : СН 435-72. – Ленинград : Гмдрометеоиздат, 1972. – 20 с.
1514703
   Указания по организации охранных зон памятников архитектуры. – Москва, 1962. – 24 с.
1514704
   Указания по оформлению инженерно-геологических чертежей И-42-69. – Москва : Энергия, 1969. – 60 с.
1514705
   Указания по призводству наблюдений за водным режимом на осушительных системах. – Киев : Урожай, 1964. – 87 с.
1514706
   Указания по применению аэросъемки в двух масштабах для топографического картирования. – Ленинград : ВНИМИ, 1961. – 23 с.
1514707
   Указания по применению наземной стереофотосъемки для аналитического определения объемов. – Москва-Ленинград, 1961. – 57с.
1514708
   Указания по проведению боевых стрельб артиллерии Красной Армии. – Москва : Военное издательство, 1946. – 72 с.
1514709
   Указания по производству наблюдений над осадками. – М, 1961. – 16с.
1514710
   Указания по производству основных геодезических работ на строительстве гидроузлов (по планово-высотному обоснованию). – Москва-Ленинград, 1961. – 103с.
1514711
  Фетисова Л.М. Указания по расчету концентраций примесей в приземном слое атмосферы: Для студ. географ. фак. / Л.М. Фетисова. – Саратов, 1978. – 32с.
1514712
   Указания по расчету стока наносов. – М, 1974. – 24с.
1514713
  Лихтман Р.И. Указания по самостоятельной реботе по курсу исторической грамматики. / Р.И. Лихтман. – Махачкала, 1962. – 144с.
1514714
   Указания по составлению монографии "Геологическое строение СССР и закономерности размещения полезных ископаемых", 1975. – 14 с.
1514715
   Указания по составлению топографических карт масштабов 1:25000 - 1:100000 и по подготовке к изданию топографических карт масштабов 1:100000. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 87 с.
1514716
   Указания по упорядочению применения укрупнённых норм для проектирования, сметных норм по статьям основных расходов и единых порайонных единичных расценок на геологоразведочные работы. – Москва, 1963. – 128 с.
1514717
   Указания по упрощению составления смет на производство геолого-разведочных работ. – Москва, 1956. – 80 с.
1514718
  Шварц С.С. Указания по учету и прогнозу численности мышевидных грызунов в условичх лесостепного Зауралья. / С.С. Шварц, В.Н. Павлинин. – Свердловск, 1956. – 27с.
1514719
  Гришина Е.А. Указания рукой как система (по данным Мультимедийного русского корпуса) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 3 (май - июнь). – С. 3-50. – ISSN 0373-658Х
1514720
  Россия. М-во внутренних дел Указания сделанные Министерством внутренних дел относительно применения некоторых статей Положения о земских учреждениях 12 июня 1890 года. – Санкт-Петербург : [Тип. Мин. внутр. дел], 1892. – [2], 13 с.
1514721
   Указания учителям о прохождении программ V-VII классов средней школы в школах сельской молодежи. – Москва : Учпедгиз, 1947. – 224 с.
1514722
   Указания учителям школ рабочей молодежи. – [Москва] : Учпедгиз
Вып. 1 : О планировании учебного материала. – 1947. – 40 с.
1514723
   Указания учителям школ рабочей молодежи о происхождении программ средних школ. – Москва : Учпедгиз
Вып. 3 : Математика. Черчение : 5-10 классы. – 1948. – 184 с.
1514724
   Указания учителям школ рабочей молодежи о происхождении программ средних школ. – [Москва] : Учпедгиз
Вып. 4 : Биология, химия. – 1948. – 87 с.
1514725
   Указания учителям школ рабочей молодежи о происхождении программ средних школ. – [Москва] : Учпедгиз
Вып. 5 : История, Конституция СССР, география : 5-10 классы. – 1948. – 93 с.
1514726
  Черкашина Н.П. и др. Указатели и каталоги инкунабулов : Каталог выставки / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Отд. редких книг; Сост.: Н. П. Черкашина и др.; Под ред. проф. Е. Л. Немировского. – Москва, 1979. – 47с.
1514727
  Щукин П.И. Указатели к "Бумагам, относящимся до Отечественной войны 1812 года", собранным и изданным П.И. Щукиным / сост. по поручению П.И. Щукина П.Н. Миллер. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
Ч. I-X. – 1912. – IV, 536 c.


  Сост. Миллер, Петр Николаевич
1514728
  Рудельсон К.И. Указатели к архивным справочникам. / К.И. Рудельсон. – М., 1959. – 55с.
1514729
  Князева Е.Н. Указатели к материалам 24-го съезда КПСС / Е.Н. Князева. – Москва, 1971. – 112с.
1514730
   Указатели к материалам 27-ого съезда КПСС. – Москва : ГБЛ, 1987. – 106с.
1514731
  Леонов Ю.Н. Указатели к материалам XXV съезда КПСС / Ю.Н. Леонов. – Москва, 1977. – 72с.
1514732
   Указатели к материалам XXVI съезда КПСС. – Москва : ГБЛ, 1982. – 86 с.
1514733
   Указатели к работе К.Я. Тромонина. – Москва, 1963. – 61 с.
1514734
  Маркс К. Указатели ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (Т. 1-39) / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Указатели ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (Т. 1-39). – 1974. – 331с.
1514735
  Левицкий Ю.А. Указатели ситуации / Ю.А. Левицкий, Г.А. Шамова. – Пермь, 1985. – 72с.
1514736
   Указатели содержания русских дореволюционных газет. – Л, 1986. – 123с.
1514737
  Масанов Ю.И. Указатели содержания русских журналов и продолжающихся изданий 1755-1970 гг. / Ю.И. Масанов, Н.В. Ниткина, З.Д. Титова. – Москва : Книга, 1975. – 439 с.
1514738
  Императорское Русское географическое общество Указателъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества : с 1846 по 1875 г., 1876 по 1885 г, 1896 по 1905 г. / Императорское Русское географическое общество. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
съ 1846 по 1875 г., 1876 по 1885 г, 1896 по1905 г. – 1887. – 177, 217, 334, (50) с.
1514739
  Леченко О. Указатель "Цитирование трудов ученых МИФИ" как источник информации о научных исследованиях // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2009. – № 6. – С. 40-44. – ISSN 0869-608Х
1514740
   Указатель (алфавитный) к V-му тому 3-го отделения актов и документов относящихся к Истории Киевской академии. – Киев : Тип. И.и. Чоколов, 1916. – 72 с.
1514741
   Указатель (Поверстного растояния) населенных сестностей в районе Киевского окружного суда. – Киев : В Унив. тип. (И.И. Завадского), 1890. – 69 с.
1514742
   Указатель № 3 работ, выполненных за март месяц 1949 г. / Центральная политехническая библиотека (Москва); Всесоюз. об-во по распрострпнению полит. и науч. знаний ; Центр. политехн. б-ка ; Информ.-библиогр. отд. – Ротапринт. – Москва : [б. и.], 1949. – 15 с.
1514743
   Указатель № 4 работ, выполненных за апрель месяц 1949 г. / Центральная политехническая библиотека (Москва); Всесоюз. об-во по распрострпнению полит. и науч. знаний ; Центр. политехн. б-ка ; Информ.-библиогр. отд. – Ротапринт. – Москва : [б. и.], 1949. – 15 с.
1514744
   Указатель алфавитный к Уложению о наказаниях уголовных и исправительных. – Санкт-Петербург : Тип. 2-го Отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1846. – 164 с.
1514745
   Указатель антифашисткой литературы. – Москва, 1941. – 96 с.
1514746
  Балдаев Р.Л. Указатель библиографий по монголоведению на русском языке : 1824-1960 / Р.Л. Балдаев, Н.Н. Васильев; АН СССР, Б-ка Акад. наук ; сост.: Р.Л. Болдаев и Н.Н. Васильев ; под ред. Г.Я. Смолина и К.И. Шафрановского. – Ленинград, 1962. – 89 с.
1514747
  Викторова А.А. Указатель библиографических пособий об Узбекистане (1936-1965 гг.) / А.А. Викторова; УзССР; Фунд. б-ка; Ред. А. И. Агеев. – Ташкент, 1977. – 278с.
1514748
  Павлова Н.Г. Указатель библиографических пособий по музыке : Аннот. указ. лит., изд. на рус. яз., 1968-1975 гг. / Н.Г. Павлова. – Москва, 1986. – 111с.
1514749
   Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку.. – Новосибирск, 1975. – 631 с.
1514750
   Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему ВОстоку.. – Новосибирск, 1976. – 204с.
1514751
   Указатель библиографических работ, выполненных библиотеками Академии наук СССР и Академией наук союзных республик.. – М., 1957. – 112с.
1514752
   Указатель венгерских лекарственных средств.. – Будапешт, 1962. – 114с.
1514753
   Указатель вокальных произведений о Ленине и партии. – Ленинград, 1962. – 88 с.
1514754
   Указатель воспоминаний, дневников и путевых записок XVIII-XIX вв.. – Москва, 1951. – 224 с.
1514755
   Указатель временной этнографической выставки русского населения Галиции, Буковины и Венгрии. – Петроград : Типо-Литография Энергия, 1915. – 20 с.
1514756
   Указатель выставки Киевского Общества Древностей и Искусств 1897 года. – Киев : Типография И.И. Чоколова, 1897. – 86 с.
1514757
  Археологический Указатель выставки при третьем Археологическом съезде в Киеве, 1874 г. : 2-22 августа, 1874 г. / Археологический, (3  ; 1874  ; Киев) съезд. – Киев : В Типографии Е.Я. Федорова, 1874. – 37, 91, 24 с.
1514758
   Указатель государственных стандартов и технических условий.. – М.
1. – 1966. – 436с.
1514759
   Указатель государственных стандартов и технических условий.. – М.
2. – 1967. – 683с.
1514760
   Указатель государственных стандартов СССР.. – М.
1. – 1973. – 734с.
1514761
   Указатель государственных стандартов СССР.. – М.
2. – 1973. – 364с.
1514762
   Указатель государственных стандартов.. – М., 1955. – 604с.
1514763
   Указатель государственных стандартов.. – М., 1959. – 520с.
1514764
  Адарюков В.Я. Указатель гравированных и литографированных портретов А.С. Пушкина / В.Я. Адарюков. – Москва : Мосполитграф, 16-я тип., 1926. – 36 с., 7 л. ил. – (Государственный музей изящных искусств. Гравюрный кабинет)
1514765
   Указатель грибов-патогенов сельскохозяйственных культур Молдовы.. – Кишинев, 1992. – 130с.
1514766
   Указатель действующих стандартов по лесной и бумажной промышленности на 1 июля 1949 г. : Стандартгиз, 1949. – 156 с.
1514767
  Вознесенская Л.О. Указатель диссертаций по проблемам международного движения и интернациональных связей ВЛКСМ и советской молодежи / Л.О. Вознесенская, Г.Д. Найко. – Москва, 1980. – 54с.
1514768
   Указатель диссертаций, защищенных в Ленинградской ордена Ленина лесотехнической академии имени С.М.Кирова.. – Ленинград, 1970. – 68с.
1514769
   Указатель диссертационных работ, выполненных и защищенных в Институте экономике АН УССР.. – Киев : Наукова думка, 1967. – 84с.
1514770
  Савва Указатель для обозрения Московской Патриаршей (ныне синодальной) ризницы / Составлен Саввою, еписком Можайским. – Изд. 4, пересмотренное и дополненное. – Москва : Тип. В.Готье, 1863. – 59, 18, II, II с., XV л.
1514771
   Указатель докторских и кандидатских диссертаций, защищенных в Узбекистане в 1936-1951 гг.. – Ташкент, 1954. – 175 с.
1514772
   Указатель заглавий произведений художественной литературы 1801-1975 г. : В 7-ми т. – Москва
Т. 2 : Д - З. – 1986. – 349с.
1514773
   Указатель заглавий произведений художественной литературы, 1801-1975 : В 7-ми т. – Москва
Т. 4 : М - О. – 1990. – 429с.
1514774
   Указатель заглавий произведений художественной литературы, 1801-1975 г. : В 7-ми т. – Москва
Т. 1 : А - Г. – 1985. – 487с.
1514775
   Указатель заглавий произведений художественной литературы, 1801-1975 гг. : В 7-ми т. – Москва
Т. 3 : И - Л. – 1989. – 324 с.
1514776
  Колоколов Е.Ф. Указатель законов о властях и установлениях духовных, составленный коллежским асессором Е. Колоколовым. – Москва : В университетской тип., 1850. – XII, 378 с.
1514777
   Указатель зарубежных организаций издающих литературу по охране окружающей среды.. – Москва, 1991. – 45с.
1514778
   Указатель изданий Академии наук БССР за 1985 г.. – Минск, 1988. – 513с.
1514779
  Балакирева А.М. Указатель изданий университета дружбы народов им.Патриса Лумумбы / А.М. Балакирева. – М, 1970. – 139с.
1514780
   Указатель изданий ценрального научно-исследовательского геолого-разведочного института (ЦНИГРИ). – Ленинград ; Москва : Главная редакция топливной и геолого-разведочной литературы
Вып. 1. – 1938. – 20 с.
1514781
   Указатель изданий центрального научно-исследовательского геолого-разведочного института (ЦНИГРИ) на 1 мая 1936 г.. – Ленинград ; Москва : Главная редакция геолого-разведочной и геодезической литературы, 1936. – 76 с.
1514782
   Указатель имен авторов к "Обзору трудов по славяноведению за 1908/9 годы" // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1910. – Т. 15, кн. 1. – С. I- XXI
1514783
  Голицын Н.Н. Указатель имен личных упоминаемых в дворцовых разрядах / Князь Н.Н. Голицын. – Санкт-Петербург : Имп. Археогр. комис., 1912. – [4], 323 с.
1514784
   Указатель Императорского Московского Университета : Краткое описание Кабинетов и других заведений,находящихся при Университете,с показанием всего достопримечательного в них. – Москва : Тип-я Университета, 1826. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1514785
   Указатель иностранной периодической литературы, выписанной для ГПНТБ и библиотек научных учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР на 1974 год.. – Новосибирск
1. – 1969. – 377с.
1514786
   Указатель иностранной периодической литературы, выписанной для ГПНТБ и библиотек научных учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР на 1974 год.. – Новосибирск
2. – 1969. – 372с.
1514787
   Указатель иностранной периодической литературы, выписанной для ГПНТБ и библиотек научных учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР на 1980 год. – Новосибирск, 1980. – 218с.
1514788
   Указатель иностранной периодической литературы, выписанной для ГПНТБ и библиотек научных учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР на 1981 год. – Новосибирск, 1981
1514789
   Указатель иностранных период....1982. – Новосибирск
Т. 1. – 1982
1514790
   Указатель иностранных период....1982. – Новосибирск
Т. 2. – 1982
1514791
   Указатель иностранных периодических изданий выписанных организациями Советского Союза на 1972 год : Естественные науки.Техника.Сельское хозяйство.Медицина. – Москва : ГПНТБ
Часть1 : Алфавитный список. – 1972. – 552 с.
1514792
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных для ГПНТБ и библиотек научных учреждений СО РАН на 1982. – Новосибирск, 1982
1514793
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных орг. ..на 1980 год. – Москва, 1980
1514794
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза
№ 1. – 1986
1514795
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза
№ 1. – 1987
1514796
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза
№ 2. – 1987
1514797
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза
№ 1. – 1988
1514798
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза
№ 2. – 1988
1514799
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1967 год.. – М.
1. – 1967. – 505с.
1514800
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1967 год.. – М.
2. – 1967. – 502с.
1514801
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1968 год.. – М.
1. – 1968. – 488с.
1514802
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1968 год.. – М.
2. – 1969. – 532с.
1514803
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1969 год.. – Москва
Т. 1. – 1969. – 608 с.
1514804
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1969 год.. – М.
2. – 1970. – 456с.
1514805
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1969 год.. – М.
2. – 1970. – 457-645с.
1514806
   Указатель иностранных периодических изданий....на 1980. – Москва, 1980
1514807
   Указатель иностранных стандартов.. – М., 1966. – 29с.
1514808
   Указатель иностранных....на 1983. – Новосибирск, 1983
1514809
   Указатель информационной литературы по радиоэлектронике. – Москва, 1961. – 81с.
1514810
   Указатель информационных карт по издательскому делу, книговедению, книжной торговле и государственной библиографии.. – М., 1970. – 20с.
1514811
  Дорошенко Д. Указатель источников для ознакомления с Южной Русью / Сост. Д. Дорошенко. – Санкт-Петербург, 1904. – 60 с.
1514812
  Воробьев Н.И. Указатель к "Известиям Общества археологии, истории и этнографии при Казанском государственном университете" за 1906-1927 годы (томы XXII - XXXIII) / Сост. Н.И. Воробьев. – Казань : Гос. обьедин. типо-литогр. Татполиграфа, 1928. – 22 с.
1514813
  Сопиков В.С. Указатель к "Опыту Росийской библиографии" / В.С. Сопиков ; ред., примеч. доп. и указ. В.Н. Рогожина // Опыт Росийской библиографии / Сопиков В.С. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1905. – Ч. 4
1514814
  Родосский А. Указатель к "Христианскому чтению" за последние десять лет его издания : с 1871 года по 1880-й включительно / А Родосский. – С.-Петербург : Тип. Ф.Г. Елеонского и Ко, 1881. – 69 с.
1514815
  Вержбовский Ф. Указатель к Варшавским университетским известиям за 1870-1894 гг. / Федор Вержбовский. – Варшава : Типография Варшавского учебного округа, Кракрвское-Предместье, №3, 1900. – 382 с.
1514816
   Указатель к журналу "Геология и геофизика" за 1958-1970 гг.. – Новосибирск
1. – 1975. – 240с.
1514817
  Нестерова З.Ф. Указатель к журналу "Геология и геофизика" за 1958-1970 гг. / З.Ф. Нестерова, Л.М. Турбина. – Новосибирск
2. – 1975. – 188с.
1514818
   Указатель к журналу "Геология и геофизика" за 1961-1975 гг. / АН СССР; Сибирск. отд-ние; Ин-т геологии и геофизики; Библиотека; Сост.: З. Ф. Нестерова; Науч. ред.: Канд. геол.-минерал. наук Ч. Б. Борукаев. – Новосибирск, 1979. – 229с.
1514819
  Берлинг Н.И. Указатель к Известиям геологического комитета за 1915 г. / Сост.: Н.И. Берлинг, Е.Н. Савельева, М.И. Брик. – Петроград : Изд. Геологического ком-та, 1917. – 38 с.
1514820
   Указатель к изданиям временной коммиссии для разбора древних актов, высочайше учрежденной при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе (с 1845 по 1877 год) / Сост. И.П. Новицкий. – Киев : Тип. К.Н. Милевского
Т. 1 : Имена личные. – 1878. – XXX, 832 с.
1514821
   Указатель к изданиям временной коммиссии для разбора древних актов, высочайше учрежденной при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе (с 1845 по 1877 год) / Сост. И.П. Новицкий. – Киев : Тип. Л.Г. Даниловой
Т. 2 : Имена географические : (Материалы для ист. географии Юж. и Зап. России). – 1878. – [2], II, 978 с. – На обл. дата: 1883
1514822
  Соловьев М.С. Указатель к истории России с древнейших времен Сергея Михайловича Соловьева / Сост. М.С. Соловьев. – Санкт-Петербург : Общественная польза. – 616 стб.
1514823
  Соловьев С.М. Указатель к истории России с древнейших времен Сергея Михайловича Соловьева. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1911. – 616, [1] с.
1514824
   Указатель к коллекции древностей из раскопок и случайных приобретений Е.А. Зноско-Боровского, село Берестняги. – Канев : Типография А.К. Нестерова, 1897. – 23 с.
1514825
  Багенский Ч. Указатель к материалам, собранным Г. Чубинским в "Трудах этнографическо-статистической экспедиции Императорского Русского Географического Общества в Западно-Русский край " / Ч. Багенский; сост. студентом Чеславом Багенским ; под ред. Е.Ф. Будде. – Казань : Типо-литография Императорского Университета, 1900. – XVII, 66 с.
1514826
  Греков Б.Д. Указатель к описанию актов Новгородского Софийского дома / Б.Д. Греков. – Петроград : Тип. М.А. Александрова, 1916. – 43 с. – Отт. из журн. "Летопись занятий Археогр. комис. за 1915 г." Пг., 1916. Вып. 28
1514827
   Указатель к Сообщениям (запискам) Харьковского математического общества при Харьковском университете.. – Харьков, 1955. – 43с.
1514828
  Беркович Э.С. Указатель к трудам общества физико-химических наук при Харьковском университете за 1873-1915 годы / Э.С. Беркович ; ХГУ, Центр. науч. биб-ка. – Харьков : ХГУ, 1972. – 98 с.
1514829
   Указатель к ученым запискам Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина за 1935-1959 годы. – Москва, 1960. – 112 с.
1514830
  Шибанов Ф.А. Указатель картографической литературы, вышедшей в России с 1800 по 1917 год / Ф.А. Шибанов. – Л., 1961. – 224с.
1514831
  Аствацатурян Э.Г. Указатель клейм и имен кавказских мастеров оружейного и серебряного дела / Аствацатурян Э.Г. ; Гос. ист. музей, АН СССР, Ин-т востоковедентя. – Москва : Наука, 1982. – 259 с. : ил.
1514832
   Указатель книг для рабочих библиотек с кратким пояснениями содержания кажд. книги.. – М., 1924. – 536с.
1514833
  Сотников В.С. Указатель книг и журнальных статей по геологии нефти за 1850-1930 гг. / В.С. Сотников. – М.-Л., 1932. – 87с.
1514834
  Назаров М.И. Указатель книг и статей по выставочному, музейному, экскурсионному делу и родиноведению / М.И. Назаров. – М., 1919. – 64с.
1514835
  Быстров М. Указатель книг издательства Народного Комиссариата Земледелия / М. Быстров. – П., 1919. – 96с.
1514836
   Указатель книг по истории и общественным вопросам / Подвижной музей учеб. пособий при Постоянной комиссии по техн. образ. Имп. рус. техн. о-ва, Лит.-изд. отдел ; сост. Е.В. Арцимович, М.В. Имшенецкой, О.И. Капица [и др.]; Под ред. Н.А. Гредескула, С.Ф. Знаменского и С.А. Князькова. – Санкт-Петербург : тип. М.А. Александрова, 1909. – 631 с. разд. паг. – Прил.: Обзор библиографических указателей / Сост. О. Капица ; Указатель литературы по истории музыки / сост. И. Рачинский
1514837
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за 1914 год / А.Д. Педашенко. – М-Л
2. – 1971. – 152с.
1514838
   Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за 1915 г.. – М.Л.
4. – 1973. – 167с.
1514839
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за1914 год. / А.Д. Педашенко. – М-Л
10. – 1971. – 236с.
1514840
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за1915 год. / А.Д. Педашенко. – М-Л
7. – 1973. – 139с.
1514841
   Указатель книг, не учтенных в "Книжной летописи" за 1941-1944 гг.. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты
Выпуск 1. – 1945. – 68 с.
1514842
   Указатель литературных данных по спектроскопии магнитного резонанса. – Новосибирск
Вып. 12. – 1982. – 443 с.
1514843
   Указатель литературных данных по спектроскопии ядерного магнитного резонанса ЯМР-іН. – Новосибирск
Вып. 15. – 1984. – 487 с.
1514844
   Указатель литературных данных по спектроскопии ядерного магнитного резонанса ЯМР. – Новосибирск
Вып. 11. – 1982. – 407 с.
1514845
   Указатель литературных данных по спектроскопии ядерного магнитного резонанса.. – Новосибирск, 1976. – 353с.
1514846
   Указатель литературных данных по спектроспокии ядерного магнитного резонанса ЯМР.. – Новосибирск
16. – 1984. – 506с.
1514847
   Указатель литературы на иностранных языках по внеклассному чтению для учащихся средних школ.. – К., 1966. – 25с.
1514848
  Закс В.Я. Указатель литературы о природе и хозяйстве Центрально-Черноземной области 1800-1925 / В.Я. Закс. – Воронеж
2. – 1931. – 288с.
1514849
   Указатель литературы обменного фонда. – Ленинград
Вып. 3. – 1980
1514850
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 1. – 1980
1514851
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 2. – 1980
1514852
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 3. – 1980
1514853
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 4. – 1980
1514854
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 5. – 1980
1514855
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 6. – 1980
1514856
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 7. – 1980
1514857
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 8. – 1980
1514858
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 9. – 1980
1514859
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 10. – 1980
1514860
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 11. – 1980
1514861
  Чжан Указатель литературы по геологии Китая за 1940-55 гг. / Чжан, Чжи-Синь, ван Чжи-Яо. – Пекин, 1958. – 543с.
1514862
  Сабанеева И.П. Указатель литературы по геофизическим метолам разведки / И.П. Сабанеева, Г.А. Поваркова. – Ленинград, 1964. – 174с.
1514863
   Указатель литературы по гидрогеологии СССР : Региональная гидрогеология с картой исследованости СССР в гидрогеологическом отношении (на 2-х листах). – Ленинград-Москва-Новосибирск : Гос. научно-технич. горно-геолого-нефтяное изд-во, 1934. – 148с. + 2 карты
1514864
   Указатель литературы по гидрологии и смежным дисциплинам районов великих строек коммунизма.. – Л.
3. – 1951. – 44с.
1514865
  Вознесенская Е.А. Указатель литературы по гидрологии среднеазиатских республик и Казхстана / Е.А. Вознесенская, А.И. Рабинерсон. – Ленинград, 1928. – 116с.
1514866
   Указатель литературы по гидрологии, вышедшей в СССР в 1929 г.. – Л., 1931. – 119с.
1514867
  Розинг В. Указатель литературы по истории Новгорода / В. Розинг. – [Новгород] : [Паровая тип. А.С. Федорова], 1896. – 40 с. – Отд. оттиск из: Новгородские епархиальные ведомости, №№ 19, 1, 1995 и №№ 6, 18, 1896
1514868
   Указатель литературы по истории русской живописи, скульптуры и графики 18-20 века.. – М., 1931. – 46с.
1514869
   Указатель литературы по международному положению.. – М., 1940. – 92с.
1514870
   Указатель литературы по методике партийной пропаганды.. – Москва, 1968. – 7с.
1514871
  Курова О.В. Указатель литературы по монтажу строительных онструкций, рекомендуемой для использования при разработке курсовых проектов и технологической карты в дипломных проектах / О.В. Курова. – Харьков, 1968. – 30с.
1514872
   Указатель литературы по надежности и долговечности.. – Минск, 1964. – 123с.
1514873
  Чиркова М.П. Указатель литературы по НОТ в учебном процессе, новы методам и средствам обучения / М.П. Чиркова. – М., 1971. – 36с.
1514874
  Чиркова М.П. Указатель литературы по НОТ в учебном процессе, новым методам и средствам обучения / М.П. Чиркова. – М., 1971. – 36с.
1514875
   Указатель литературы по НОТ в учебном процессе, новым методам и средствам обучения.. – М
6. – 1970. – 74с.
1514876
  Ананьева Т.Д. Указатель литературы по НОТ в учебном процессе, новым методам и средствам обучения. ВЫП. 7 / Т.Д. Ананьева. – Москва, 1970. – 36с.
1514877
  Шатилина М.К. Указатель литературы по паводкам и их расчетам / М.К. Шатилина. – Л., 1967. – 56с.
1514878
   Указатель литературы по применению радиоактивных и стабильных изотопов в биологии за 1950-1958 гг.. – М., 1962. – 408с.
1514879
  Есипов В.К. Указатель литературы по рыбному хозяйству Европейского Севера СССР / В.К. Есипов. – Л, 1935. – 158с.
1514880
   Указатель литературы студенту-филологу. – Донецк, 1980. – 46с.
1514881
   Указатель литературы, изданной в Белоруссии в 1861-1917 гг.. – М., 1991. – 99с.
1514882
   Указатель литературы, опубликованной в связи с трудом И.В. Сталина "Марксизм и вопросы языкознания". – Тбилиси, 1951. – 63 с.
1514883
  Попов А.Н. Указатель литературы... / А.Н. Попов, 1924. – с.
1514884
   Указатель маршрутов авиационных перевозок с тарифными расстояниями и тарифами на перевозку пассажиров, багажа, почты,посылок и грузов от аэропортов ЗСУ ГА.. – Новосибирск, 1972. – 208с.
1514885
  Соллогуб-Акимова Указатель местоимения this и that в системе английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Соллогуб-Акимова А.М.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1953. – 16л.
1514886
  Подвижной музей учебных пособий (Петербург) Указатель наглядных учебных пособий для народных школ, выработанный Подвижным Музеем / Подвижной Музей наглядных пособий при Императорском Русском Техническом Обществе. – Санкт-Петербург : Тип. Цепова, 1900. – 32 с. – Без тит. л.
1514887
   Указатель научных отчетов и других материалов, поступивших в 1963 г. в технический архив.. – Уфа, 1964. – 36с.
1514888
   Указатель не выписанных в СССР иностранных научно-технических журналов, получивших положительную оценку специалистов.. – М.
1. – 1974. – 40с.
1514889
   Указатель не выписанных в СССР иностранных научно-технических журналов, получивших положительную оценку специалистов.. – М.
2. – 1975. – 48с.
1514890
   Указатель новых книг и статей по химической промышленности. – Рига : Центр бюро техн инф-ции, 1960. – 12 с.
1514891
   Указатель новых лекарственных препаратов .. – М.
4. – 1954. – 80с.
1514892
   Указатель новых лекарственных препаратов.. – М.
2. – 1954. – 108с.
1514893
   Указатель новых лекарственных препаратов.. – М.
5. – 1954. – 84с.
1514894
   Указатель новых лекарственных препаратов.. – М.
6. – 1954. – 112с.
1514895
   Указатель обзоров по химии. – Вып. 1 (1950-1967гг.). – Новосибирск : Наука
Часть 2. – 1972. – 372 с.
1514896
  Сметанин А.В. Указатель общесоюзных стандартов по номерам, алфавиту и отраслям народного хозяйства. / А.В. Сметанин. – М.Л., 1935. – 196с.
1514897
   Указатель общих постановлений для руководства Городских Дум и заменяющих оныя мест. – б.м. : типография министерства Внутренних дел, 1854. – 90 c.
1514898
   Указатель опубликованных работ сотрудников Института физической химии им.Л.В.Писаревского АН УССР.. – К., 1977. – 372с.
1514899
   Указатель опубликованных работ сотрудников института физической химии им.Писаревского АН СССР.. – Киев : Наукова думка, 1973. – 272с.
1514900
   Указатель опубликованных работ сотрудников Института экономики АН УССР,. – К.
1. – 1968. – 126с.
1514901
   Указатель опубликованных работ сотрудников института экономики АН УССР.. – К.
8. – 1968. – 238с.
1514902
   Указатель опубликованных работ сотрудников института экономики промышленности АН УССР.. – Донецк, 1970. – 190с.
1514903
   Указатель опытов.. – М., 1954. – 72с.
1514904
   Указатель организаций капиталистических стран издающих литературу по робототехнике.. – М., 1987. – 22с.
1514905
  Борц Б. Указатель органических соединений : Справочник по органической химии / Б. Борц. – Москва : Автора, 1924. – 102с.
1514906
   Указатель основных отечественных библиографий и справочных изданий по естественным и физико-математическим наукам.. – Ленинград, 1966. – 387 с.
1514907
   Указатель основных первоисточников в помощь изучающим "Краткий курс истории ВКП(б)". – Москва, 1940. – 159с.
1514908
   Указатель основных первоисточников в помощь изучающим краткий курс истории ВКП(б). – 2-е изд., доп. : Огиз. Госполитиздат, 1941. – 192с.
1514909
   Указатель основных публикаций // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 29-33. – ISSN 1563-6755


  Возлагая на отца бремя доказывания несостоятельности матери обеспечить ребенка, суды не только подорвали принцип равенства отца и матери, но и нивелировали принцип состязательности.
1514910
   Указатель основных публикаций за 2012 год // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2012. – 25 декабря (№ 52)


  Перелік публікацій за 2012 p. в газете "Юридическая практика".
1514911
   Указатель отраслевых республиканских стандартов и технических условий.. – М., 1972. – 923с.
1514912
   Указатель отраслевых, республиканских стандартов и технических условий. – Москва : Изд-во стандартов, 1971. – 656с.
1514913
  Константинова Н.А. Указатель периодики / Н.А. Константинова. – Коммунарск, 1974. – 42с.
1514914
   Указатель периодических и продолжающихся изданий Научной библиотеки СГУ (1703-1917) : библиографический указатель. – Симферополь, 1996. – 156 с. – ISBN 5-7780-0971-2
1514915
   Указатель периодических изданий 1990.. – Рига, 1991. – 106с.
1514916
   Указатель периодических изданий на китайском языке в фондах библиотек Москвы и Ленинграда.. – М., 1979. – 345с.
1514917
  Ревякина Л.П. Указатель периодических изданий, получаемых библиотекой Севастополького приборостроительного института в 1973 г. / Л.П. Ревякина, И.В. Гончарова. – Севастополь, 1978. – 38с.
1514918
   Указатель периодических изданий.. – Рига, 1986. – 152с.
1514919
  Бабаев Указатель по механике / Бабаев Мелик-Бахыш А.И., Искендер-заде Ф.А. ; АН АзССР, Ин-т математики и механики. – Баку : Элм, 1988. – 385 с.
1514920
   Указатель портретов помещенных в русской портретной галлереи : Отдел первый. Государи и государыни. – б.м., 1847
1514921
  Лернер И.М. Указатель препаративных синтезов неорганических, комплексных и элементорганических соединений / И.М. Лернер, А.А. Гонор. – Ленинград : Химия, 1986. – 152 с.
1514922
  Лернер И.М. Указатель препаративных синтезов органических соединений / И.М. Лернер. – Ленинград : Химия, 1973. – 344 с.
1514923
   Указатель препаративных синтезов органических соединений / Лернер И.М. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1982. – 278 с.
1514924
   Указатель произведений отечественной промышленности, находящихся на первой Московской Выставке 1835 года в Москве. – Москва : ста Семена, 1835. – 149, XXVII с.
1514925
   Указатель публикаций в журнале (№№ 1-11 за 2008 г.) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 61-64. – ISSN 0321-0383
1514926
   Указатель работ в области механики по журналам "Прикладная математика и механика", "Известия отделения технических наук АН СССР", "Инженерный сборник", "Инженерный журнал" : (Авт. и системат.). 1937-1966. – Москва : Наука, 1969. – 342 с.
1514927
   Указатель работ сотрудников Института геологических наук АН УССР.. – К., 1976. – 104с.
1514928
   Указатель работ, опубликованных научными сотрудниками Института экономики АН УССР после ХХ съезда КПСС.. – Киев : Наукова думка, 1964. – 287с.
1514929
  Буткевич П.И. Указатель распоряжений, напечатанных в "Циркуляре по Киевскому учебному округу" за время с 1857 по 1913 г. включительно / Сост. П.И. Буткевич. – Киев : Издание Упр. Киев. учеб. окр., 1914. – [4], XII, 476 с.
1514930
  Сопоцинский А.А. Указатель распоряжениям, напечатанным в Циркуляре по Управлению Киевским учебным округом / Сост. по распоряжению Его Превосходительства г. попечителя Киев. учеб. окр. В.В. Вельминова-Зернова А. Сопоцинский. – [Киев] : Тип. Ун-та св. Владимира (В.И. Завадского), 1889. – [2], XII, 139 с.
1514931
   Указатель рекомендаций Международной организации по стандартизации.. – М., 1972. – 160с.
1514932
   Указатель рекомендаций по стандартизации Совета Экономической Взаимопомощи. – М., 1972. – 196с.
1514933
   Указатель рекомендаций СЭВ по стандартизации.. – М., 1973. – 223с.
1514934
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и димпломных проектов по кафедре архитектуры. / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Харьков, 1966. – 18с.
1514935
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и дипломных проектов кафедры водоснабжения и канализации. / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Х, 1966. – 16с.
1514936
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и дипломных проектов по кафедре архитектурного проектировния. / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Харьков, 1966. – 19с.
1514937
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и дипломных проектов по кафедре железобетонных конструкций / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Харьков, 1966. – 31с.
1514938
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и дипломных проектов по кафедре теплогазоснабжения и вентляции. / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Харьков, 1966. – 9с.
1514939
   Указатель репертуара.. – М.Л., 1943. – 24с.
1514940
  Сухов Г.Ф. Указатель рецензий на художественную прозу русскую и переводную вышедшую в 1926 году / Г.Ф. Сухов. – Киев, 1927. – 64с.
1514941
   Указатель речей и докладов, сделанных на ХІ съезде Русских естествоиспытателей и врачей.. – 739-754с.
1514942
   Указатель российских законов. – Изданный коллежским советником Львом Максимовичем. – Москва : В привилегированной типографии, 1803
1514943
   Указатель российских законов. – В СанктПетербурге [Санкт-Петербург] : В типографии Театральной Дирекции, 1808
1514944
  Иваненко Б.В. Указатель руководящих материалов в области музейного дела и охраны памятников искусства, старины, революционных движений, природы проч. изд. высшими правительственными органами и НКП РСФСР до 25 ма / Б.В. Иваненко. – М., 1929. – 38с.
1514945
   Указатель русских пионерских песен.. – Л., 1962. – 95с.
1514946
  Гернет М.Н. Указатель русской и иностранной литературы по статистике преступлений, наказаний и самоубийств / М.Н. Гернет. – М., 1924. – 48с.
1514947
   Указатель святыни и священных достопамятностей Киева. – Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1871
1514948
   Указатель слов в поэтических произведениях Н.А.Некрасова.. – Ярославль, 1986. – 154с.
1514949
  Клочков М.В. Указатель слов и выражений встречающихся в судебниках 1497, 1550 и 1589 гг. / Сост. М. Клочков ; Под ред. проф. М. Дьяконова. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1902. – 26 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Юрьевского университета, 1902
1514950
  Skukowski Wlodzimierz Указатель слов и форм в синодальном списке Новгородской первой летописи старшего извода 13-14 веков / Skukowski Wlodzimierz; Uniw. Warminsko-Mazurski w Olsztynie. – Olsztyn : Wyd-wo UWM, 1999. – 230s. – ISBN 83-88343-10-6
1514951
   Указатель советской литературы по гидрологии суши 1945-1950 гг.. – Л., 1960. – 211с.
1514952
   Указатель советской литературы по гидрологии суши.. – Л., 1962. – 340с.
1514953
  Стогов В.В. Указатель содержания "Журнала Русского физико-химического общества" 1873-1930. Часть физическая / сост В.В. Стогов ; АН ССР, Ин-т истории естестознания и техники. – Москва : Изд-во АНСССР, 1960. – 208 с.
1514954
  Кирилюк З.В. Указатель содержания "Литературной газеты" Дельвига и Пушкина. / З.В. Кирилюк, 1967. – 274-275с.
1514955
  Мазаракий В.В. Указатель сообщений, сделанных на общих собраниях Русского Энтомологического Общества за 35 лет его существования (1859-1894 гг.) : составил по протоколам общих собраний В.В. Мазаракий / Русское Энтомологическое Общество. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стюсюлевича, 1899. – 58 с. – В 2-х экз. отсутств. обл.
1514956
   Указатель сочинений, содержащихся во всех частях Христианского чтения, вышедших с 1843 по 1860 год включительно. – Санкт-Петербург : Тип. Г. Трусова, 1861. – 70 с.
1514957
  Дмитревский Н.П. Указатель специальной литературы по всеобщей истории государства и права / Н.П. Дмитревский. – Москва, 1957. – 108 с.
1514958
   Указатель стандартов СЭВ.. – М., 1978. – 136с.
1514959
   Указатель статей и авторов статей, помещенных в журнале "Новый хирургический архив" : с 1 по 35 том включительно (книги №№1-140) : 1921-1936. – Днепропетровск, 1936. – 96 с.
1514960
  Бартенев П.И. Указатель статей и материалов по истории словесности статистики и этнографии России : помещенных в Москвитянине за 1841-1855 гг., составлен Петром Бартеневым / П.И. Бартенев : сост. Петр Бартенев. – III, 106,II с. – Книга без выходных данных
1514961
   Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале "Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология" за 2008 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 152-155. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1514962
   Указатель статей к ученым запискам Казанского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина за 1900-1950 гг.. – Казань, 1955. – 132 с.
1514963
  Герц Л.Г. Указатель статей ко второй серии "Записок Всесобзного минералогического общества" / Л.Г. Герц. – Л., 1960. – 140с.
1514964
   Указатель статей ко второй серии "Записок Всесоюзного минералогического общества", изданных с 1972 по 1976 год. – Ленинград, 1977. – 199с.
1514965
  Герц Л.Г. Указатель статей ко второй серии "Записок Всесоюзного Минералогического общества". / Л.Г. Герц. – Л., 1967. – 204с.
1514966
  Карпинский К. Указатель статей по археологии, истории и єтнографии помещен. в Черниговских Епархиальных Известиях / К. Карпинский. – 51с.
1514967
  Афанасьев А. Указатель статей по русской истории, географии, статистике и русскому праву, помещенных в "Отечественных записках" (издан. Свиньиным) / составленный А Афанасьевым. – [Cанкт-Петербург
(Окончание). – 1831. – 131 с. – Перед загл.: Приложение II
1514968
  Попов Ф. Указатель статей Уложения о наказаниях уголовных и исправительных из 1866 года, и уставов 20-го ноября 1864 года, бывших в применении и на практике новых судебных установлений ... : , с кратким изложением текста толкований их как судебными местами, так и учеными практиками / сост. Ф. Попов // Указатель Уставов 20-го ноября 1866 года (Уголовное судопроизводство). – Б. м. – IV, 175 с.
1514969
  "Филологические записки" Указатель статей, напечатанных в Филологических записках за весь 25-летний период этого издания / "Филологические записки", журн (Воронеж) // К истории культуры в России в XVI и XVII веках / Д.В. Цветаев. – Воронеж, 1890. – 2], II, 56 с.
1514970
   Указатель статей, опубликованных в научно-техническом сборнике "Вопросы радиоэлектроники", 1964. – 11с.
1514971
   Указатель статей, опубликованных в физиологическом журнале СССР им.И.М.Сеченова за 50 лет.. – Л., 1971. – 268с.
1514972
   Указатель терминов и сокращений по охране окружающей среды.. – М., 1986. – 627с.
1514973
  Иванова-Берг Указатель титературы по животному имру Турксестана / Иванова-Берг. – Л, 1927. – 238с.
1514974
  Баженова Н.М. Указатель трудов Академии наук СССР за 1941-1945 гг. - библиографический памятник истории отечественной книжной культуры времен Великой Отчественной войны // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 17-21. – ISBN 978-985-7125-33-3
1514975
   Указатель трудов Ереванского политехнического института им. К. Маркса. – Ереван, 1974. – 96с.
1514976
   Указатель трудов по стохастическим процессам. – Харьков
Вып. 9. – 1980
1514977
   Указатель трудов по стохастическим процессам. – Харьков
Вып. 10. – 1982
1514978
   Указатель трудов сотрудников. 1980. – Минск, 1983
1514979
   Указатель условных обозначений (кодов) органов научной информации и библиотек.. – М.
1. – 1975. – 162с.
1514980
   Указатель условных обозначений (кодов) органов научной информации и библиотек.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
1. – 1985. – 186с.
1514981
   Указатель условных обозначений (кодов) органов научной информации и библиотек.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
2. – 1985. – 151с.
1514982
   Указатель Уставов 20-го ноября 1866 года (Уголовное судопроизводство). – Б. м. – 178 с. – Экз. без ориг. обл. и без тит. л., описан по с. 1. - Конволют. - Пер.: Указатель статей Уложения о наказаниях уголовных и исправительных из 1866 года, и уставов 20-го ноября 1864 года, бывших в применении и на практике новых судебных установлений ...
1514983
  Панченко З.А. Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений. / З.А. Панченко. – Вып.5. – М., 1972. – 116с.
1514984
   Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.. – М.
2. – 1973. – 64с.
1514985
   Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.. – М.
1. – 1974. – 93с.
1514986
   Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.. – М.
1. – 1974. – 82с.
1514987
   Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.. – М.
1. – 1974. – 82с.
1514988
   Указатель учебной и педагогической литературы №1.. – М.-Птгр., 1923. – 40с.
1514989
  Бианки В.Л. Указатель фенологических заметок профессора Д.Н. Кайгородова / В. Бианки // Компакт - 259133 / В. Бианки. – С. LXIX-LXXII
1514990
  Бианки В.Л. Указатель фенологических заметок профессора Д.Н. Кайгородова / В. Бианки // Компакт - 259132 / В. Бианки. – С. LXIX-LXXII
1514991
   Указатель Феодосийского музея древностей. – 3-е доп. изд. – Одесса : В тип. Алексомати, 1880. – 23 с.
1514992
   Указатель фирм-участниц международной выставки "Химия в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве".. – М., 1966. – 196с.
1514993
  Петров Н.И. Указатель церковно-археологического музея при Киевской Духовной Академии / Н.И. Петров. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1880. – 60 с.
1514994
  Петров Н.И. Указатель церковно-археологического музея при Киевской Духовной Академии / Н.И. Петров. – 2-е испр. и доп. изд. – Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1897. – 291 с.
1514995
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники на 1976 год.. – М., 1976. – 70с.
1514996
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники на 1978 год.. – М., 1977. – 57с.
1514997
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники на 1985 год.. – М., 1984. – 64с.
1514998
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники.... – М., 1978. – 82с.
1514999
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники.... – М., 1978. – 82с.
1515000
   Указатель юридических выражений, встречающихся в гражданском и торговом праве. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии]
Ч. Немецко-русская. – 1878. – VI, 350 с. – Авт. указаны в конце предисл.: В.Р. и П.М.


  Авторы: Рейтерн, Василий Евграфович (Иосиф-Гергард-Василий); Дати життя: (1829-1897); Майков, Петр Михайлович (1833-1918)
<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,