Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>
1514001
  Филиппов Александр Викторович "Три большие реформы" и процессы эволюции японского общества второй половины эпохи Эдо : Автореф. дисс. доктора исторических наук: 07.00.03 / Филиппов А.В.; Санкт-Петербург. госуд. ун-тет. – Санкт-Петербург, 2003. – 54 с. – Библиогр.: 15 названий
1514002
  Калюжина Е.В. "Три волны" истории социокультурного института высшего образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 145-152. – ISSN 1811-0916
1514003
  Бреусенко-Кузнецов "Три девицы под окном" : образы бессознательного в сказках А.С. Пушкина // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 128-147. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2307-3195
1514004
  Панина С. "Три дня из жизни Леонардо" : фантасмагория в 3-х действиях // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 7 (11), июль. – С. 77-97. – ISSN 1728-8568


  "Теплым майским утром Леонардо страдал. Его ждала работа, неоконченный шедевр, а голова была забита дуалистической теорией света, парадоксами квантовой физики и мечтой о полете. Ну как творить в таких условиях!".
1514005
  Калиничев Анатолий "Три дня на марше..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 11/12. – С. 56-60. – ISSN 0131-8136
1514006
  Якубіна В.Л. "Три кити" теорії ідентичності Мануеля Кастельса - технології, досвід, влада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 93-96. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Проведено теоретичний аналіз поняття "ідентичність", історія його становлення та інтерпретація у наукових працях. Автор аналізує поняття-концепти "технології", "досвід" та "влада" як фундамент ідентичності у теорії Мануеля Кастельса. Також, у статті ...
1514007
  Любка А. "Три книжки, які раджу прочитати" / спілкувався Олег Коцарев // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18-19 грудня (№ 232/233). – С. 25, 31


  Презентаційний тур на честь виходу нового роману "Карбід".
1514008
  Дериева Регина "Три месяца зимы..." : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 5. – С. 46-47. – ISSN 0321-1878
1514009
  Смирнов Д.А. "Три народных принципа" Сунь Ятсена как идейный источник теории "новой демократии" Мао Цзедуна // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3. – С. 44-54. – ISSN 0869-1908
1514010
  Филина О. "Три основы долгосрочного успеха в интернете" // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2, березень-квітень. – С. 51-57 : рис. – ISSN 1606-3732
1514011
   "Три песни о Ленине". – М., 1972. – 131с.
1514012
  Іщук-Пазуняк "Три розмови" Володимира Соловйова як результат його філософічних пошуків // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 437-469. – ISBN 978-966-355-044-2
1514013
  Высоцкая Л. "Три сестры" : стихи // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 55-56


  "Хоть как назови мой порыв оголтелый".
1514014
  Ермилов В.В. "Три сестры". Исследование / В.В. Ермилов. – Москва, 1948. – 171с.
1514015
  Політіс К. [Три жінки / Козмас Політіс. – Афіни : Іпсілон ; Вівліа, 1990. – 115 с. – Видання новогрецькою мовою
1514016
  Елітіс О. [Три поезії з щасливої нагоди / Одісей Елітіс. – Афіни : Ікарос, 1992. – 39, [2] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-13-1
1514017
  Шмитц Э. Трехчленные циклы с двумя гетероатомами / Э. Шмитц. – Москва : Мир, 1970. – 254 с.
1514018
  Месхишвили М.Л. Трехэлементное глагольное словосочетание в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Месхишвили М.Л.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 29л.
1514019
  Крутиков Ю.А. Трехэлементные глагольные словосочетания в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Крутиков Ю.А.; Военный ин-тут иностран. яз. – М., 1956. – 20л.
1514020
  Сенюк А.С. Треш -ТБ крізь призму українських етичних стандартів мас-медіа // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 42-45


  У статті аналізується програмне наповнення сучасного телебачення, вплив так званого "треш-ТБ" на суспільство, а також подаються етичні норми, якими мають керуватися представники мас-медіа під час створення та транслювання розважальних і кримінальних ...
1514021
  Брайдич І. Трешнєвські ночі. Дві історії з минулих часів / з хорватської переклала Ірина Маркова // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 123-177. – ISSN 0320-8370
1514022
  Шумилов И.Л. Трещина / И.Л. Шумилов. – Барнаул, 1960. – 111с.
1514023
  Михайлов С.Г. Трещина / С.Г. Михайлов. – Москва, 1991. – 157с.
1514024
  Пэк А.В. Трещинная тектоника и структурный анализ / А.В. Пэк. – Москва;Ленинград : АН СССР, 1939. – 152с.
1514025
  Невский В.А. Трещинная тектоника рудных полей и месторождений / В.А. Невский. – Москва : Недра, 1979. – 223с.
1514026
  Шеремет С.И. Трещинная тектоника Слюдянского флогопитоносного поля (Юго-Западнгое Прибайкалье) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Шеремет С.И.; Иркут.ГУ, АН СССР, Сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1964. – 19л.
1514027
  Корчемагин В.а. Трещинная тектоника, механизм и история развития структуры Никитовсого руднгого поля : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Корчемагин В.а.; Дон. политехн. ин-т. – Донецк, 1970. – 20л.
1514028
  Хейнсалу Ю.Х. Трещиноватость в районе сланцевых шахт Эстонии и геофизические методы ее исследования / Ю.Х. Хейнсалу. – Таллин, 1975. – 116с.
1514029
  Копыстянский Р.С. Трещиноватость горных пород и ее значение в нефтегазовой геологии (на примере Карпатского региона) / Р.С. Копыстянский. – Киев : Наукова думка, 1978. – 215с.
1514030
  Воробьев Валенктин Николаевич Трещиноватость и ее влияние на коллекторские свойства нижнепалеозойских отложений Канско-Тасеевской впадины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Воробьев Валенктин Николаевич; Томск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1967. – 21л.
1514031
  Павлова Н.Н. Трещиноватость и разрушение горных пород / Н.Н. Павлова. – Москва : Наука, 1970. – 96с.
1514032
  Рац М.В. Трещиноватость и свойства трещиноватых горных пород. / М.В. Рац, С.Н. Чернышев. – М., 1970. – 160с.
1514033
  Багринцева К.И. Трещиноватость осадочных пород / К.И. Багринцева. – Москва : Недра, 1982. – 241 с. : ил. – Библиогр.: с. 235-236
1514034
   Трещиноватость пещер Подолии в аспекте ротационных и тектонических причин образования / В.В. Покалюк, А.А. Аронский, Н.В. Шафранская, А.А. Матошко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 101-112 : рис. – Библиогр.: с. 112. – ISSN 0203-3100
1514035
  Аммосов И.И. Трещиноватость углей / И.И. Аммосов, И.В. Еремин ; Акад. наук СССР, Ин-т геологии и разработки горючих ископаемых. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1960. – 111 с. : ил. – Библиогр.: с. 108-109
1514036
  Доброгорский Н.А. Трещиноватость углей Павлоградско-Петропавловского района Западного Донбасса. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 135 / Доброгорский Н.А.; Днепропетр.горный ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 17л.
1514037
  Калганов Петр Федотович Трещиноватость угленосных отложений Кузнецкого бассейна и ее влияние на разведку и эксплуатацию каменоугольных месторождений (на примере юго-западной и южной части Кузбасса) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.135, 04.00.18 / Калганов Петр Федотович; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. горн. ин-т. – Л., 1974. – 32л.
1514038
  Когут Н.С. Трещиностойкость конструкционных материалов / Н.С. Когут. – Львов, 1986. – 158с.
1514039
  Дроздовский Б.А. Трещиностойкость титановых сплавов. / Б.А. Дроздовский. – М., 1983. – 192с.
1514040
  Чернышев С.Н. Трещины горных пород / С.Н. Чернышев. – Москва : Наука, 1983. – 240с.
1514041
   Тржецевський Антон Антонович (1870-1922) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 483. – ISBN 978-966-439-754-1
1514042
  Райхель Ю. Три - "за" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 травня (№ 89). – С. 9


  Під час реформування української армії слід використовувати досвід Ізраїлю.
1514043
  Бирюков В.А. Три "загадки" раннего маржинализма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С.3-36. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
1514044
  Голов В.П. Три "кита" русской географической науки (К 100-летию со дня рождения И.П.Герасимова, К.К.Маркова и К.А.Салищева) : География. Люди науки / В.П. Голов, Т.С. Лукьянова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 26-34. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0016-7207
1514045
  Стахов А.П. Три "ключевые" проблемы математики на этапе ее зарождения и "Математика Гармонии»" как альтернативное направление в развитии математической науки // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 274-322
1514046
  Гундорова Т. Три "Лаокоони": Теорія інтемедій від Лесінга до авангарду // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 37-65. – ISBN 978-966-921-243-6


  "У статті аналізуються ключові питання теорії інтертекстуальності - семіотична і рецептивна природа інтермедійності, питання матеріальних носіїв медій, конфузія і дифузія медій. Зокрема в центрі уваги є рецепція і полеміка навколо трактату Лессінга ...
1514047
  Дякулич О. Три "ні" для АМКУ від Верховного Суду / О. Дякулич, А. Панчак // Юридична газета. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 3)


  "Міністр охорони здоров’я у 2019–2020 рр., доцентка факультету правничих наук Києво-Могилянської академії Зоряна Скалецька нещодавно долучилася до партнерського складу Ario Law Firm. У юридичній компанії вона розвиватиме практику медичного права. ...
1514048
  Іоненко Д.А. Три "обличчя" влади громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 139-147
1514049
  Рева Леся Три "П" (Праця, Правда, Пісня) Василя Скрипки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-52
1514050
   Три "поверхи" інтересу до філософії, або Як вдовольнити "запит на сенс"? / С. Пролеєв, О. Хома, А. Баумейстер, Л. Івшина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 1 грудня (№ 218/219). – С. 14-15


  Про це дискутували в редакції "Дня" філософи С. Пролеєв, О. Хома, А. Баумейстер і Л. Івшина.
1514051
  Міфтахов Б. Три "С" європейського студента // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 5


  Навчання заради знань, а не заради диплому – це перше, що відрізняє вищу школу в Німеччині. Пояснити цей феномен можна за допомогою трьох «с» – свобода, системність, свідомість.
1514052
  Долгочуб А.Ю. Три "хвороби" сучасності та ідеал "автентичності" (за Чарльзом Тейлором): український контекст // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 120-122
1514053
   Три австралийские повести : Сборник. – Москва : Радуга, 1985. – 288с.
1514054
  Давыдов Ю.В. Три адмирала / Ю.В. Давыдов. – Москва : Патриот, 1991. – 604с.
1514055
  Рейнус Л.М. Три адреса Ф.М.Достоевского. / Л.М. Рейнус. – Л., 1985. – 80 с.
1514056
  Зыков И.М. Три аксиомы / И.М. Зыков. – М., 1966. – 349с.
1514057
  Ляшенко Е. Три Альперта: фотолетопись трех эпох // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10. – С. 22


  В Херсоне существует 160-летняя династия Альпертов - единственная династия фотожурналистов.
1514058
  Ольжич О. Три антології / Олег Ольжич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Міжнар. школа україністики НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Ліра-К, 2022. – 495, [1] с. – Сер. започатковано 2011 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Літературні палімпсести : друкується вперше / редкол.: В.А. Бугров (голова), Р.П. Радишевський, М.Г. Жулинський [та ін.]). – ISBN 978-617-520-348-4
1514059
   Три апельсина. – Л., 1960. – 225с.
1514060
   Три апельсина. Итальянские народные сказки. – Л., 1960. – 225с.
1514061
   Три арабских лирика. – Алма-Ата, 1976. – 143с.
1514062
  Заброварний С. Три арешти Івана Франка. До сторіччя смерті Каменяра // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 31 липня (№ 31). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Перший арешт 1877 року. Другий арешт 1880 року. Третій арешт 1889 року.
1514063
  Гилязов А.М. Три аршина земли : повести / А.М. Гилязов. – Москва : Советская Россия, 1966. – 94 с.
1514064
  Гилязов А.М. Три аршина земли : повести / А.М. Гилязов; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1987. – 447 с.
1514065
  Кедров Б.М. Три аспекта атомистики / Б.М. Кедров. – М, 1969. – 294с.
1514066
  Кедров Б.М. Три аспекта атомистики / Б.М. Кедров. – М, 1969. – 318с.
1514067
  Винокуров В.Н. Три аспекта понимания объекта преступления // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 112-122. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  В статье рассматриваются аспекты такого сложного и многогранного понятия, как "объект преступления". По мнению автора, объект преступления следует рассматривать в ценностном аспекте - как объект уголовно-правовой охраны, в правовом - как элемент ...
1514068
  Цимбалій І.П. Три аспекти розуміння свободи у філософії польського романтизму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 193-195
1514069
  Рахманний Р. Три аспекти України на трьох конференціях // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 299, грудень : грудень. – С. 25


  Міжнародні конференції у трьох різних центрах Канади: Міжнародна конференція з питань слов"янознавства і Східної Європи в Банфі, Одинадцятий конгрес українців Канади у Вінніпегзі і Міжнародна конференція з питань сучасної України в Гамільтоні.
1514070
  Іваненко О.Д. Три бажання : казки, оповідання / О.Д. Іваненко; передм. В. А. Костюченка ; худож. В. Євдокименко. – Київ : Веселка, 1986. – 272 с.
1514071
  Мери Л. Три байдарки в зеленом океане / Л. Мери; пер. с эст. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 237 с.
1514072
  Шиманский М.Н. Три березки у огня. / М.Н. Шиманский. – Москва : Известия, 1989. – 192 с.
1514073
  Кончак Э. Три березы. / Э. Кончак. – Алма-Ата, 1980. – 94с.
1514074
  Нехода І.І. Три берізки : Поезії / І.І. Нехода. – Київ : Дніпро, 1966. – 192с.
1514075
  Дроздовський Дмитро Три бесіди, які можуть змінити світ / розмови вів Д. Дроздовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 179-186. – ISSN 0320 - 8370
1514076
  Батров А.М. Три бескозырки : новеллы : для сред. школьного возраста / Александр Батров ; худож. А.Б. Жуковский. – Киев : Веселка, 1976. – 240 с. : ил.
1514077
  Батров А.М. Три бескозырки : повесть и новеллы, для сред. школьного возраста / А.М. Батров. – Киев : Веселка, 1981. – 320 с.
1514078
  Даррелл Дж. Три билета до Эдвенчер / Дж. Даррелл. – Москва : Мысль, 1969. – 175с.
1514079
  Даррелл Дж. Три билета до Эдвенчер / Дж. Даррелл. – Москва : Мысль, 1974. – 327с.
1514080
  Даррелл Дж. Три билета до Эдвенчер / Дж. Даррелл. – Минск : Мысль, 1978. – 359с.
1514081
  Даррелл Дж. Три билета до Эдвенчер / Дж. Даррелл. – Москва : Мысль, 1980. – 360с.
1514082
  Ольден-Уард М. Три биографии: Томас Карлейн, Джон Рескин, Лев Толстой / М. Ольден-Уард ; пер. с англ. И.С. Дурново (May Alden-Ward: "The prophets of the XIX century"). – Москва : Изд. книгопрод. М.В. Клюкина, 1900. – [2], 160 с., 3 л. портр.
1514083
  Дорошко П.О. Три богатирі : шахтарська повість / П.О. Дорошко. – Київ : Молодь, 1959. – 88 с.
1514084
   Три богатыря. – М., 1967. – 128с.
1514085
  Антонов С.П. Три богатыря : рассказы и повести / С.П. Антонов ; ил. Т.И. Алексеева. – Москва : Советская Россия, 1973. – 411с. : ил.
1514086
   Три богатыря. – М., 1977. – 135с.
1514087
   Три богатыря. – Саратов, 1982. – 200с.
1514088
  Сельвинский И.Л. Три богатыря : Эпопея / И.Л. Сельвинский. – Москва : Советский писатель, 1990. – 252с.
1514089
  Медведкин Э.Ф. Три брата-акробата / Э.Ф. Медведкин. – Алма-Ата, 1973. – 80с.
1514090
  Гордон И.З. Три брата : повести и рассказы / Илья Гордон ; пер. с евр. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 463 с.
1514091
  Гордон И.З. Три брата : роман / Илья Гордон ; пер. с евр. В.Дивинской и Б.Лейтина. – Москва : Художественная литература, 1975. – 414 с.
1514092
  Ермаков Д. Три брата : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 9. – С. 9-40. – ISSN 0027-8238
1514093
  Самойлов И.И. Три Брата. / И.И. Самойлов. – Ю.-Сахалинск, 1963. – 191с.
1514094
   Три брати і Шах-дівиця. – К., 1976. – 16с.
1514095
  Юрків В. Три брати, або лемки, бойки та гуцули : етнографічна поема / Василь Юрків. – Стрий : Опришки, 2009. – 104 с.
1514096
   Три бриллианта от самурая : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 70-74 : Фото
1514097
  Фучик Ю. Три буквы из ящика радиста / Ю. Фучик, Б. Силова. – Л, 1962. – 20с.
1514098
  Лисак-Тивонюк Три букети зілля : збірка нарисів і оповідань / Леся Лисак-Тивонюк. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 299, [3] с. : іл. – ISBN 978-611-01-2096-8
1514099
  Тагиров Т. Три буранных дня : повести и рассказы / Тагир Тагиров ;. – Москва : Советская Россия, 1987. – 254 с.
1514100
  Голомолзин Евгений Три в одном : Нравы // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 22 : Швейцария. – С. 68-73 : Фото
1514101
  Савельев Владимир Три в одном: лыжи, шоу Ганнибала и термальные ванны : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 70 : Фото
1514102
  Кон И.С. Три в одном: сексуальная, гендерная и семейная революции // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 14, № 1 (54). – С. 51-65. – ISSN 1029-8053
1514103
  Немирич С. Три в одному. Надаючи громадянство, Росія тестує Зеленського, зміцнює свої позиції в Донбасі і готує правові підстави для воєнного сценарію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 3


  "За три дні після президентських виборів в Україні відбулася подія, яка була очікуваною, бо про неї говорили вже досить давно. Президент РФ В. Путін 24 квітня 2019 року підписав "Указ про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, що мають право ...
1514104
  Божко С. Три вавилонські отроки в живописі Софійського собору в Києві // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 29-35. – (Історія і теорія культури ; т. 3). – ISSN 2617-8907
1514105
  Цибульський П.Д. Три вдовиці : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1960. – 136 с.
1514106
  Вілінов Ю. Три вежі на кордоні цивілізацій. З ненадрукованої книги "Запропалі віки України" / Ю. Вілінов, В. Ільїнський, С. Шишков // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11квітня (№ 14). – С. 12-13
1514107
  Благой Д.Д. Три века : из истории русской поэзии 18, 19 и 20 вв. / Д.Д. Благой. – Москва : Советская литература, 1933. – 377 с.
1514108
   Три века : Россия от Смуты до нашего времени : ист. сб. : [в 6 т.]. – [Репринт. изд.]. – Москва : Патриот
[Т. 2]. – 1991. – 283, [2] с. : ил.
1514109
  Кириченко Е.И. Три века искусства Латинской Америки. Конец XV-- первая четверть XIX в. / Е.И. Кириченко. – Москва, 1972. – 143с.
1514110
  Белоус Н. Три века киевской геральдики. Из истории городских печатей и гербов конца XV - XVIII в. / Н. Белоус, О. Однороженко // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2012. – № 5 (63), май : Символика старинных вольностей. – С. 56-67
1514111
  Гринвальд Я.Б. Три века Московской сцены / Я.Б. Гринвальд. – М., 1949. – 356с.
1514112
  Душечкина Е. Три века русской елки // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 12


  Історія зеленої ялинки на новий рік
1514113
  Душечкина Е. Три века русской елки // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 1


  Історія ялинки в Росії
1514114
   Три века русской поэзии. – М., 1968. – 854с.
1514115
   Три века русской поэзии. – 2-е изд., доп. – Москва, 1979. – 863с.
1514116
   Три века русской поэзии. – 3-е изд. – М., 1986. – 750с.
1514117
  Моров А.Г. Три века русской сцены / А.Г. Моров. – Москва : Просвещение
Кн. 1 : От истоков до Великого Октября. – 1978. – 319 с.
1514118
  Моров А.Г. Три века русской сцены. / А.Г. Моров. – Москва : Просвещение
Кн.2. – 1984. – 336 с.
1514119
  Бельченко С.В. Три века юности / С.В. Бельченко ; сопров. текст и лит. композ. Е.И. Русаковой. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 189 с. – (Наедине с самим собой)
1514120
  Смоляницкий С.В. Три века Яна Амоса Коменского / С.В. Смоляницкий. – М., 1987. – 207с.
1514121
   Три века. Россия от Смуты до нашего времени : [В 6 т.]. – [Репринт. изд.]. – Москва : Патриот
[Т. 1] : XVII век. Первая половина. – 1991. – 283, [2] с. : ил.
1514122
   Три века: Россия от Смуты до нашего времени : исторический сборник под ред. [и с предисл.] В.В. Каллаша : [В 6 т.]. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
[Т. 4] : XVII век. Вторая половина. – 1913. – [4], 292 с., 28 л. ил., портр., факс. : ил : ил., портр., факс.


  Ред., авт. преисл.: Каллаш, Владимир Владимирович
1514123
   Три века: Россия от Смуты до нашего времени : исторический сборник под ред. [и с предисл.] В.В. Каллаша : [В 6 т.]. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
[Т. 45 : XIX век. Первая половина. – 1913. – 4], 296 с., 34 л. ил., портр., факс. : ил : ил., портр., факс.


  Ред., авт. преисл.: Каллаш, Владимир Владимирович
1514124
   Три великих венгерских поэта: Янош Арань. 1817-1882. - Эндре Ади. 1877-1919. - Аттила Йожеф. 1903-1937. – Будапешт, 1952. – 52 с.
1514125
  Корсунская В.М. Три великих жизни / В.М. Корсунская. – Ленинград : Детская литература, 1968. – 704 с.
1514126
   Три великих сказания древней Индии. – М., 1978. – 576с.
1514127
  Шнайдер А.П. Три Венеры / А.П. Шнайдер. – Одесса, 1971. – 160с.
1514128
  Хорунжий А.М. Три верби : повість / А.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 89 с.
1514129
  Хорунжий А.М. Три верби : повісті / А.М. Хорунжий. – Київ : Дніпро, 1965. – 353 с.
1514130
  Хорунжий А.М. Три верби : повісті та оповідання / А.М. Хорунжий. – Киев : Дніпро, 1975. – 392 с.
1514131
  Хорунжий А.М. Три вербы : повести и рассказы ; авт. пер. с укр. / А.М. Хорунжий; Анатолий Хоружний. – Москва : Советский писатель, 1976. – 208 с.
1514132
  Атаров Н.С. Три версты березовой аллеи / Атаров Н.С. ; ил.: Ю. Васильев. – Москва : Известия, 1971. – 207 с. : ил.
1514133
  Козлов В.Ф. Три версты с гаком. Роман. -- Я спешу за счастьем. Повесть / В.Ф. Козлов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 480 с. – (Романы, повести, рассказы)
1514134
  Ясень М. Три вершини Олеся Волі // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 25-26
1514135
  Шведов С.М. Три весенних срока. / С.М. Шведов. – Минск, 1985. – 238с.
1514136
  Головков А.Л. Три весны / А.Л. Головков. – Москва, 1980. – 78с.
1514137
  Шуртаков С.И. Три весны в одном году. / С.И. Шуртаков. – М, 1968. – 220с.
1514138
  Чмыхало А.И. Три весны. / А.И. Чмыхало. – Красноярск, 1969. – 379с.
1514139
  Бубнова О. Три ветлы над прудом / О. Бубнова. – Воронеж, 1968. – 160с.
1514140
  Ларионов С.С. Три ветра : роман / Сергей Ларионов; пер. с мокша-мордов. В.Авдеева. – Москва : Современник, 1973. – 329 с.
1514141
  Петров В.С. Три ветра / В.С. Петров. – Ростов -на-Дону, 1980. – 31с.
1514142
  Михалков С.В. Три ветра / С.В. Михалков. – Москва, 1985. – 125с.
1514143
  Левин Г.Д. Три взгляда на природу теоретического и эмпирического знания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 104-114. – ISSN 0042-8744
1514144
  Харкевич В. Три види живлення порових і тріщинних колекторів підземних вод Львівщини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 125-136 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1514145
  Саєнко Н. Три виміри Василя Кричевського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 серпня - 1 вересня (№ 34). – С. 12
1514146
  Бураковський І. Три виміри зовнішньоекономічної політики України в епоху глобалізації: інституційно-технологічні підходи // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-68.
1514147
  Меламед М. Три виміри національної економіки. Історичний портрет українського ВВП : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 24- 34 : Табл., рис.
1514148
  Коваленко О. Три виміри педагогіки життя Івана Прокопенка / О. Коваленко // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 3. – С. 87-92


  Ректор Харківського ун-ту
1514149
  Фортунатов А.Ф. Три вирши / А.Ф. Фортунатов. – Москва, 1914
1514150
   Три виші отримали керівників // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 23 січня (№ 4)


  Міністр МОНМС Дмитро Табачник підписав контракти з керівниками ВНЗ, кандидатури яких рекомендували трудові колективи: на посаду ректора"Харківський політехнічний інститут" обійме д.т.н., професор Леонід Товажнянський, Національний університет" ...
1514151
  Бенцони Ж. Три властелина ночи. Нравы дам высшего света / Ж. Бенцони. – Харьков : Прапор, 1994. – 336 с.
1514152
  Рюриков Ю.Б. Три влечения / Ю.Б. Рюриков. – Москва : Искусство, 1967. – 208 с.
1514153
  Рюриков Ю.Б. Три влечения / Ю.Б. Рюриков. – Москва : Искусство, 1968. – 240 с.
1514154
  Рюриков Ю.Б. Три влечения / Ю.Б. Рюриков. – Кемерово : Книжное издательство, 1984. – 256 с.
1514155
  Рюриков Ю.Б. Три влечения / Ю.Б. Рюриков. – К., 1986. – 270с.
1514156
  Рюриков Ю.Б. Три влечения : любовь,ее вчерф, сегодня и завтра / Рюриков Ю.Б. – Барнаул : Алтайское кн. изд-во, 1988. – 319 с. – (О тебе и обо мне : цикл книг о любви)
1514157
  Сикорский И.А. Три возраста [человеческой жизни] : (Психологический очерк, посвященный юношам и старцам) / И.А. Сикорский. – Киев : Тип. С.В. Кушнерев и К°, Киевск. отд-ние, 1901. – 19 с.
1514158
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – М, 1984. – 385с.
1514159
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – М, 1985. – 385с.
1514160
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – Калининград, 1986. – 699с.
1514161
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – Ашхабад, 1989. – 446с.
1514162
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – М, 1992. – 396с.
1514163
  Жуков Борис Три возраста эволюции : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 52-58 : Фото
1514164
  Немировский А.И. Три войны / А.И. Немировский. – Л., 1961. – 143с.
1514165
  Немировский А.И. Три войны / исторический очерк // Куртизанка Сонника : роман : пер. с исп. / Бласко Ибаньес. – Москва : Octo print, 1994. – С. 419-520. – ISBN 5-85686-008-X
1514166
  Гордин Я.А. Три войны Бенито Хуареса / Я.А. Гордин. – М, 1984. – 366с.
1514167
  Лепша І. Три Володимири "Вєлікай Расєї". Володимир антихрист - (Ленін). Частина друга // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2015. – Ч. 1 (95). – С. 126-134. – ISBN 966-7109-34-8
1514168
  Лепша І. Три Володимири "Вєлікай Расєї". Володимир кривавий - Путін В.В. Частина третя // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2015. – Ч. 1 (95). – С. 135-142. – ISBN 966-7109-34-8
1514169
  Лепша І. Три Володимири "Вєлікай Расєї". Конспекти. Частина перша // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2015. – Ч. 1 (95). – С. 117-126. – ISBN 966-7109-34-8
1514170
  Мартынов Семен Три волхва и философский камень // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 1 (2940). – С. 24-25 : фото
1514171
  Богданова Светлана Три вопроса для лидеров. Блиц-интервью с "платиновыми" лауреатами преми "Лидеры туриндустрии-2004" : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 12-13 : Фото
1514172
   Три вопроса к посольству ФРГ // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 39 : фото
1514173
  Нотари Г. Три вора / Г. Нотари. – Москва ; Ленинград, 1925. – 121 с.
1514174
  Шевченко Т. Три ворони // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 654-659. – ISBN 978-966-500-300-7
1514175
  Бурмакин Э.В. Три воспоминания / Э.В. Бурмакин. – М., 1988. – 286с.
1514176
  Долматовский Е.А. Три времени года / Е.А. Долматовский. – М, 1940. – 62с.
1514177
  Малле-Жорис Три времени ночи / Малле-Жорис. – Москва, 1992. – 399 с.
1514178
  Охременко В.И. Три встречи / В.И. Охременко. – Харьков, 1934. – 143с.
1514179
  Жуков П.И. Три встречи / П.И. Жуков. – Пенза, 1959. – 24с.
1514180
  Иванов-Паймен Три встречи / Иванов-Паймен. – Куйбышев, 1961. – 51с.
1514181
  Грешнов М.Н. Три встречи / М.Н. Грешнов. – Ставрополь, 1962. – 110с.
1514182
  Борзунов С.М. Три встречи : рассказы о мужестве / С.М. Борзунов ; ил. О. Шамро. – Москва : Воениздат, 1964. – 48 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" / [Глав. полит. упр. Советской Армии и Воен.-Мор. Флота] ; № 7 (482))
1514183
  Исламов Денис Фатхиевич Три встречи : повесть и рассказы / Денис Исламов ; пер. с башк. И.Гизатулина. – Москва : Советский писатель, 1969. – 231 с.
1514184
  Рольникайте М.Г. Три встречи / М.Г. Рольникайте. – Ленинград, 1970. – 206с.
1514185
  КорсунскийМ.А Три встречи / КорсунскийМ.А. – Таллин, 1980. – 255с.
1514186
  Иванова Н.А. Три встречи / Н.А. Иванова. – ИМ, 1982. – 48с.
1514187
   Три встречи. – Саратов, 1984. – 55с.
1514188
  Некрасов В.П. Три встречи / В.П. Некрасов. – Москва, 1990. – 46с.
1514189
  Солнцев Н.В. Три встречи с Иммануилом Кантом // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 137-140. – ISSN 0042-8779
1514190
  Тургенев Иван Сергеевич Три встречи. Вешние воды / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1959. – 175с.
1514191
  Головацкий Я. Три вступительние преподавания, 1849
1514192
  Береговой Г.Т. Три высоты : лит. запись Г.А. Сомова / Г.Т. Береговой. – Москва : Воениздат, 1986. – 254, [2] с., [18] л. ил. : ил. – (Военные мемуары)
1514193
  Игнатьев О.К. Три выстрела в районе Миньер / О.К. Игнатьев. – Москва, 1974. – 48с.
1514194
  Игнатьев О. Три выстрела в районе Миньер / О. Игнатьев. – Москва, 1976. – 144 с.
1514195
  Маковей Осип Три галицькі граматики (Іван Могильницький, Йосиф Левицький і Йосиф Лозинський) / Hаписав Осип Маковей. – У Львові (Львів) : Накл. Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заряд. К. Беднарського, 1903. – 96 с. – Окр. відбиток із: Зап. НТШ. 1903, т. 51


  З історії нашої філології — три галицькі граматики (Іван Могильницький, Йосиф Левицький і Йосиф Лозинський) // ЗНТШ.— 1903.— Т. 51.— С. 45. Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла ...
1514196
  Джамал С. Три гвоздики : роман / С. Джамал. – Ташкент : Еш гвардия, 1967. – 436 с.
1514197
  Брюховецька Л. Три героїні Зінаїди Пігулович // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 22 травня (№ 10). – С. 18-19


  Зінаїда Олександрівна Пігулович — українська актриса театру і кіно, театральний діяч, режисер. Організатор всеукраїнської мережі професійних лялькових театрів (1934—1937). Учениця Леся Курбаса. Працювала в театрі "Березіль" з 1922 до 1930. Дружина ...
1514198
  Коркия Родион Три героя : пер. с груз. / Коркия Родион. – Тбилисси : Заря Востока, 1942
1514199
  Топчій А. Три гілки одного дерева роду // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 лютого - 26 лютого (№ 7/8)


  Мистецька династія Саєнків.
1514200
  Вартанов Г.І. Три гілки спогадів // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 42-45
1514201
   Три года. – Омск, 1959. – 132с.
1514202
  Ханзадян С. Три года 291 день : повести, рассказы / С. Ханзадян. – Москва : Советский писатель, 1979. – 520 с.
1514203
  Ханзадян С. Три года 291 день : фронтовой дневник / С. Ханзадян. – Москва : Детская литература, 1984. – 302 с.
1514204
  Минасян С. Три года без войны // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 9 (1627). – С. 19-32. – ISSN 0869-44435


  Послевоенная нестабильность, или Новый status в регионе Южного Кавказа?
1514205
  Погребецкий М.Т. Три года борьбы за Хан-Тенгри / М.Т. Погребецкий. – Харьков, 1935. – 123с.
1514206
  Грили А. Три года в Арктике / А. Грили. – Пер. с англ. – Ленинград, 1935. – 340 с.
1514207
  Трубников В.Ф. Три года в Кувейте / В.Ф. Трубников. – Москва, 1975. – 288с.
1514208
  Белов А.Н. Три года в лагерях смерти : повесть : [лит. запись В.Н. Новикова] / А.Н. Белов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Тула : Кн. изд-во, 1963. – 167 с. : ил.
1514209
  Ольминский М. Три года в одиночной тюрьме / М. Ольминский. – 2-е изд. – М.-Птгр., 1923. – 191с.
1514210
  Семенов Г.Г. Три года в Пекине : Записки военного советника / Г.Г. Семенов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1980. – 424с.
1514211
  Семенов Г.Г. Три года в Пекине: Записки воен. советника / Г.Г. Семенов. – Москва, 1978. – 296с.
1514212
  Богодистый И.К. Три года в тылу врага / И.К. Богодистый, В.И. Боянский. – Рига : Авотс, 1982. – 136 с.
1514213
  Александров Г.Ф. Три года войны в Европе / Александров Г. – Киров : ОГИЗ, 1942. – 16 с.
1514214
  Ферсман А.Е. Три года за полярным кругом / А.Е. Ферсман. – Москва-Пг., 1924. – 80с.
1514215
  Крицман Л.Н. Три года новой экономической политики пролетариата СССР / Д. Крицман. – Москва : Изд. Коммунист. ун-та им. Я. Свердлова ; [Тип. Общего отд. Уисполкома, Ржев], 1924. – 42 с.
1514216
  Голанд В.Я. Три года одной жизни / В.Я. Голанд, В.И. Желтов. – Москва, 1972. – 184с.
1514217
   Три года Отечественной войны Советского Союза : (военные и политические итоги). – Москва : Госполитиздат, 1944. – 16 с.
1514218
  Козлов П.К. Три года по Монголии и мертвый город Хара-Хото / П.К. Козлов. – МоскваЛ., 1927. – 62с.
1514219
  Полетаева О.В. Три года преподавания естествознания и географии / О.В. Полетаева. – Москва, 1922. – 192 с.
1514220
  Хелемский Яков. Три года разницы: Документальная повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 10. – С.99-142. – ISSN 0131-8136


  Российский писатель Я.А.Хелемский в своей документальной повести рассказывает о друге своей юности В.П.Некрасове
1514221
  Мастеренко В.А. Три года. / В.А. Мастеренко. – Новосибирск, 1954. – 255с.
1514222
  Грабовецький В. Три години з кобзарем-лірником Василем Нечепою : про зустріч у козацькій Січі Переясловського музею під відкритим небом в дні роботи 1 Міжнар. Конгресу укр. у Києві / Володимир Грабовецький ; Івано-Франк. іст.-мемор. музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 44 с.
1514223
  Солдатенко В.Ф. Три Голгофи : політична доля Володимира Винниченка / В.Ф. Солдатенко. – Київ : Світогляд, 2005. – 349, [1] с., [8] арк. фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8837-02-9
1514224
  Тарнопольський О.Б. Три головних парадигми у викладанні іноземних мов у ХХІ сторіччі: пролегомени до створення єдиного підходу до їх навчання // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (98). – С. 3-9. – ISSN 1817-8510
1514225
   Три голоди - 15, 5 млн знищених українців. Встановити кримінальну відповідальність за заперечення Голодоморугеноциду та розпочати досудові розслідування за фактом масових штучних голодів у 1921-1923 та 1946-1947 роках пропонують юристи і науковці // Україна молода. – Київ, 2021. – 1 жовтня (№ 102). – С. 4


  Міжнародний форум «Масові штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо» відбувся у Будинку профспілок 7 вересня 2021 року. Сьогодні оголосили уточнені цифри кількості жертв терору голодом. Геноциду української нації: 1921-1923 - 3,5 млн, 1932-1933 - 10,5 млн, ...
1514226
  Шуляк Г. Три голодомори // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 34-38


  Голод 20-х років, 1932-1933 років, 1946-1947 років на Україні
1514227
   Три голодомори в Україні в ХХ ст.: погляд із сьогодення : Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Київ : Українська видавнича спілка, 2003. – 312с. – ISBN 966-7060-55-Х
1514228
  Джохадзе И.Д. Три голоса американского прагматизма: Рорти, Патнэм, Брэндом // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 153-156
1514229
   Три голубя. – Казань, 1990. – 446с.
1514230
  Малашенко А.В. Три города на севере Африки / А.В. Малашенко. – М., 1986. – 103с.
1514231
   Три готелі й Мед-Палас // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 116-117 : фото
1514232
  Гринберг И.Л. Три грани лирики. / И.Л. Гринберг. – М. : Советский писатель, 1975. – 408 с.
1514233
  Гринберг И.Л. Три грани лирики. / И.Л. Гринберг. – М. : Советский писатель, 1985. – 397 с.
1514234
  Базів В.А. Три грані подвигу : нариси / В.А. Базів. – Львів : Каменяр, 1988. – 117 с.
1514235
  Можейко І. Три грані таланту Івана Лисенка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 вересня (№ 36). – С. 15. – ISSN 2519-4429
1514236
  Федоров В.Ф. Три дара Родине / В.Ф. Федоров. – М., 1952. – 144с.
1514237
  Петрушевская Л.С. Три девушки в голубом: сб. пьес / Л.С. Петрушевская. – М., 1989. – 397с.
1514238
  Рклицкий С.В. Три дела "о рядовом Линейного Оренбургского № 1 баталиона Тарасе Шевченке" : (Свод материалов для его биографии). С портретом / составил М.К. Чалый. – Киев : Тип. Императ. Ун-та Св. Владимира, Акцю Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – [2], 8 с. – Отд. оттис из: Киевская Старина. 1899, март
1514239
  Шмидт Б.А. Три дерева / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1968. – 143с.
1514240
  Нечаїв С. Три дерматологічні поняття та їх різноманітне відображення в українській медичній термінології // Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка, 2012. – № 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – С. 40-56. – ISBN 978-966-00-1327-8
1514241
  Животовская И.Г. Три десятилетия реформ образования в Европе: Особенности модернизации образовательной системы // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 13-49. – ISSN 0235-5620


  В статье рассматриваются проблемы образования в европейских странах в условиях глобализации и экономики знаний
1514242
  Писана Н. Три десятиліття співпраці дали вагомий результат // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 4 лютого (№ 22)


  "Україна й Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі".
1514243
  Будзинська Н. Три десятинні церкви // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 189-191
1514244
  Беручашвили Н.Л. Три дипломата грузинского царя Теймураза I // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 24-37. – ISSN 0869-1908
1514245
  Крумов Г. Три дни и още много / Г. Крумов. – София, 1975. – 186 с.
1514246
  Ярош Вікторія Три дні божевілля, або За лаштунками карнавалу : Від свята до свята / Ярош Вікторія, Діаш Родриго // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 74-83 : Фото
1514247
  Міщерська Н. Три дні в Астані // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  В Євразійському національному університеті імені Л.Гумильова тривали Дні КНУ імені Тараса Шевченка. Участь у них взяла делегація , яку очолював перший проректор О.К. Закусило. За підсумками поїздки було підписано Протокол про наміри, як основу для ...
1514248
  Вейсберг Михайло Три дні в Гавані : Куба. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 60-64 : Фото
1514249
  Сердюк Ігор Три дні в Римі : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (44), червень. – С. 62-66
1514250
  Діденко Світлана Три дні кримської весни : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 108-109 : Фото
1514251
  Долинна Олена Три дні на Північному полюсі / Долинна Олена, Шроль Олександр // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 72-73 : фото
1514252
  Дубинянська Я. Три дні у сиренополі. Проза / Я. Дубинянська; Передмова Р.Семкова. – Київ : Смолоскип, 1999. – 188с. – ISBN 966-7332-27-6
1514253
  Наковски А. Три дня / А. Наковски. – Москва, 1962. – 144с.
1514254
  Дементьев А.Д. Три дня / А.Д. Дементьев. – Москва, 1987. – 30с.
1514255
  Чернов В.М. Три дня бессмертия: Роман; Поющий утес / В.М. Чернов. – Воронеж, 1984. – 303с.
1514256
  Бубнис В. Три дня в августе : роман / В. Бубнис; Витаутас Витаутас ; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1974. – 278 с.
1514257
  Есенков В.Н. Три дня в августе / В.Н. Есенков. – М, 1989. – 320с.
1514258
  Иловайский С. Три дня в Гаграх или страничка из "Тысячи и одной ночи" / С. Иловайский. – Одесса : Типо-Литография А.Ф. Соколовского, 1902. – 29 с.
1514259
  Реутский П.И. Три дня в гостях у Аллы : [повесть : для детей ] / [П.И. Реутский ; ил.: В.В. Шичков]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1968. – 108 с.
1514260
  Кленов А.И. Три дня в Москве / А.И. Кленов. – М, 1961. – 214с.
1514261
   Три дня выставочного форума, посвященные актуальным вопросам развития морской и транспортной отрасли // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 13-17 : фото
1514262
  Курганов О.И. Три дня и три ночи / О.И. Курганов. – Москва, 1963. – 64с.
1514263
  Колбергс Андрис Три дня на размышление : романы, повести / Колбергс Андрис; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1983. – 512 с.
1514264
  Ковалева Л.Е. Три дня на размышления / Л.Е. Ковалева. – М, 1965. – 68с.
1514265
  Зиборов Е.А. Три дня одного лета / Е.А. Зиборов. – Калининград, 1980. – 256с.
1514266
  Турсун С. Три дня одной весны : роман, повести, рассказы ; / Саттор Турсун ; пер. с таджикског (фарси). – Москва : Известия, 1990. – 543 с. – (библиотека "Дружбы народов")
1514267
  Розанова Л.С. Три дня отпуска / Л.С. Розанова. – М, 1973. – 445с.
1514268
  Алехин В.С. Три дня памяти : роман / Василий Алехин ; худож. Ли Клим. – Воронеж : Центрально-Черноземное кн. издательство, 1985. – 319 с. : ил.
1514269
  Уяр Хведер Три дня, три ночи : повести и рассказы : авториз. пер. с чуваш. / Хведер Уяр ;. – Москва : Советский писатель, 1967. – 251 с.
1514270
  Віленський Ю. Три доби в операційній під крижаним душем... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 листопада (№ 200/201). – С. 15


  "Легендариний хірург і уролог Андроник Чайка та Київський військовий госпіталь".
1514271
  Снегова И.А. Три дождя / И.А. Снегова. – М., 1971. – 158с.
1514272
  Квливидзе М. Три дождя : стихи / М. Квливидзе. – Москва : Детская литература, 1976. – 96 с.
1514273
  Башунов В.М. Три дождя : стихи / В.М. Башунов. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1979. – 111 с.
1514274
  Беленький Г. Три долгих дня : драма в 2-х действиях / Беленький Г. – Москва : Искусство, 1965. – 71 с.
1514275
  Крыщук Н. Три доли : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 8-72. – ISSN 0321-1878
1514276
  Вовчок Марко Три долі : Повість / Вовчок Марко. – Київ : Сяйво, 1927. – 131с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1514277
  Чуча О.Г. Три долі / О.Г. Чуча. – Х, 1967. – 135с.
1514278
  Вовчок Марко Три долі : Повісті та оповідання / Марко Вовчок. – Харків : Фоліо, 2005. – 354с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3140-1
1514279
  Вовчок Марко Три долі : Повісті та оповідання / Марко Вовчок. – Харків : Фоліо, 2006. – 350с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3418-4
1514280
  Вовчок Марко Три долі : повісті та оповідання / Марко Вовчок. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4326-9
1514281
  Вовчок М. Три долі : повісті, оповідання, казки / Марко Вовчок ; [післімова Т.М. Панасенко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 407, [3] с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5613-9
1514282
   Три долі: Марко Вовчок в українській, російській та французькій літературі. – Київ : Факт, 2002. – 368с. – 8у(Вовчок) Шифр дубл. – (Літературний проект " Текст + контекст " : Текст+контекст / Текст+контекст). – ISBN 966-664-039-2
1514283
  Шаховский Б.М. Три дороги / Б.М. Шаховский. – Астрахань, 1956. – 116с.
1514284
  Яхнин З.Я. Три дороги / З.Я. Яхнин. – М, 1971. – 188с.
1514285
  Берестов В.Д. Три дороги : стихи / Валентин Берестов ; худож. А. Коноплев. – Москва : Советский писатель, 1980. – 142 с. : ил.
1514286
  Бахман Ингеборг Три дороги к озеру : повесть и рассказы / Бахман Ингеборг; Ингеборг Бахмен ; пер. с нем. А. Исаевой [и др.] ; предисл. Д. Затонского. – Москва : Прогресс, 1976. – 304 с.
1514287
  Яхнин З.Я. Три дороги. / З.Я. Яхнин. – Красноярск, 1971. – 160с.
1514288
  Гурвич А. Три драматурга / А. Гурвич. – М. : Художественная литература, 1936. – 180 с.
1514289
  Барабан Л.І. Три драматурги : В.К. Винниченко, О.Ф. Коломієць, Я.М. Стельмах / Л.І. Барабан; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Біла Церква : Дельфін, 2007. – 88 с.
1514290
  Шток И.В. Три драмы и две комедии / И.В. Шток. – М, 1965. – 390с.
1514291
  Керашев Тембот Три друга : отрывок из романа / Тембот Керашев; пер. с адыг. авт. – Майкоп : Адыгнациздат, 1941. – 55 с.
1514292
  Кинцис М.А. Три друга. / М.А. Кинцис, В.И. Ядин. – М., 1956. – 256с.
1514293
  Модрових Й. Три Дуба. / Й. Модрових. – М, 1972. – 293с.
1514294
  Каптор К.М. Три духовных потенции // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.50-55. – ISSN 0042-8744
1514295
  Шевченко Т. Три душі // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 649-654. – ISBN 978-966-500-300-7
1514296
  Моруа А. Три Дюма / А. Моруа. – Москва, 1962. – 544с.
1514297
  Моруа Андре Три Дюма / Моруа Андре. – Москва : Молодая гвардия. – (ЖЗЛ. Серия биографий)
Вып.17. – 1962. – 544с.
1514298
  Моруа А. Три Дюма / А. Моруа. – Москва, 1965. – 544с.
1514299
  Моруа А. Три Дюма : литературные портреты / А. Моруа. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1974. – 735с.
1514300
  Моруа А. Три Дюма / А. Моруа. – Минск, 1982. – 448с.
1514301
  Моруа А. Три Дюма / А. Моруа. – Минск, 1983
1514302
  Моруа А. Три Дюма. Литературные портреты / А. Моруа. – Кишинев, 1976. – 735с.
1514303
  Моруа А. Три Дюма. Литературные портреты / Андре Моруа. – Москва : Правда, 1986. – 669 с.
1514304
  Моруа А. Три Дюма. Литературные портреты / А. Моруа. – Київ : Вища школа, 1988. – 551 с. : ил. – ISBN 5-11-000-383-1
1514305
  Колодочкина Е. Три Дюма: отцы и дети по-французски // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – с. 82-96. – ISSN 1812-867Х
1514306
  Моруа А. Три Дюма: романизированная биография / А. Моруа. – Ростов -на-Дону, 1997. – 576с.
1514307
  Брехт Б. Три епічні драми = Drei epische Dramen : [п"єси] / Бертольд Брехт ; за наук. ред. О.С. Чиркова ; [пер. з нім.: М. Ліпісівіцький, С. Соколовська, В. Прищепа ; керівник проекту П.Ю. Саух]. – Житомир : Полісся, 2010. – 293, [3] с. : портр. – Дані тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр. в комент.: с. 283-293. – ISBN 978-966-655-545-1
1514308
  Васковський Р.Ю. Три епохи за один рік (Катеринослав за доби Гетьманату Скоропадського, Директорії УНР і радянської влади) // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип.3. – С. 37-51. – ISBN 966-551-159-9
1514309
  Аннинский Л.А. Три еретика : об А.Ф. Писемском, П.И. Мельникове-Печерском, Н.С. Лескове / Л.А. Аннинский ; вступ. ст. С. Чупринина. – Москва : Книга, 1988. – 350, [2] с. : ил. – (Писатели о писателях). – ISBN 5-212-00024-6
1514310
  Луценко С. Три есеї про Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8-9 травня (№ 82/83). – С. 13
1514311
  Марковський А.І. Три етапи переходу від "сталінського ампіру" до модернізму на прикладі Києва // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 75. – С. 249-261. – ISSN 2076-815X
1514312
  Наєнко М. Три етапи розвитку українського модернізму (слов"янський контекст) // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 254-261. – ISBN 978-966-439-809-8
1514313
  Михалевич А.В. Три жажды / А.В. Михалевич. – Киев, 1985. – 296с.
1514314
  Немцов В.И. Три желания / В.И. Немцов. – М., 1948. – 280с.
1514315
  Немцов В.И. Три желания / В.И. Немцов. – М., 1967. – 590с.
1514316
  Хинчин А.Я. Три жемчужины теории чисел / А.Я. Хинчин. – Москва-Ленинград, 1947. – 72 с.
1514317
  Хинчин А.Я. Три жемчужины теории чисел / А.Я. Хинчин. – 2-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1948. – 64 с.
1514318
  Шугаев В.М. Три женщины : рассказы / В.М. Шугаев. – М., 1987. – 64с.
1514319
  Стрелкова И.И. Три женщины в осеннем саду / И.И. Стрелкова. – М,, 1983. – 351с.
1514320
  Жадаев Ф. Три жизни "Волгаря-добровольца" / Ф. Жадаев, Г.И. Федоров. – Горький, 1972. – 79с.
1514321
  Сагалов З. Три жизни Айседоры Дункан : Пьесы / З. Сагалов. – Харьков : Калейдоскоп, 1998. – 279с. – ISBN 9667226050
1514322
  Никитин А. Три жизни Бояршинова, банкира и художника : Повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 9. – С. 5-48. – ISSN 0131-8136
1514323
  Андреев К.К. Три жизни Жюля Верна / Андреев К.К. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 312 с., 1 портр. – Библиогр.: с. 307-309. – (Жизнь замечательных людей)
1514324
  Андреев К.К. Три жизни Жюля Верна / Андреев К.К. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 311 с. – (Жизнь замечательных людей)
1514325
  Андреев К. Три жизни Жюля Верна / К. Андреев. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 303 с.
1514326
  Гуляшки А. Три жизни Иосифа Димова. / А. Гуляшки. – София, 1982. – 278с.
1514327
  Осетров Е.И. Три жизни Карамзина / Е.И. Осетров. – М : Современник, 1985. – 302 с.
1514328
  Осетров Е.И. Три жизни Карамзина / Е.И. Осетров. – М, 1989. – 286с.
1514329
  Могилевский Б.Л. Три жизни Красина / Б.Л. Могилевский, В.А. Прокофьев. – М, 1968. – 336с.
1514330
  КорсунскийМ.А Три жизни кузнеца Леэса / КорсунскийМ.А. – Таллин, 1989. – 142с.
1514331
  Квин Л.И. Три жизни Николая Струкова. / Л.И. Квин. – М., 1977. – 128с.
1514332
  Арсентьев И.А. Три жизни Юрия Байды : роман / Иван Арсентьев ; худож. В. Иванов. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 329 с. : ил.
1514333
  Арсентьев И.А. Три жизни Юрия Байды : роман / Иван Арсентьев. – 2-е изд., дораб. – Куйбышев : Куйбыш. кн. изд-во, 1980. – 319 с. : ил.
1514334
  Юровских В.И. Три жизни. / В.И. Юровских. – Челябинск, 1990. – 284с.
1514335
  Минутко И. Три жизни: Истор. повесть. / И. Минутко. – М., 1986. – 239с.
1514336
  Голубець М.А. Три життєдайні чинники для мене від академіка Д.К. Зерова // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 6. – С. 624. – ISSN 0372-4123
1514337
  Піхорович В. Три життя Миколи Амосова - хірурга-новатора, письменника-мислителя, біокібернетика-філософа / В. Піхорович, В. Бігдан, Т. Малашок // Маленькі розповіді про великих учених : ювілейн. збірник вибраних публікацій М. Амосова, С. Лебедєва, В. Глушкова та спогадів сучасників / [авт.-уклад.: Малиновський Б., Піхорович В., Бігдан В., Малашок Т.] ; за ред. Б.М. Малиновського. – Київ : Гурович В.Г., 2022. – С. 11-139. – ISBN 978-617-8256-00-5
1514338
  Плат С. Три жінки : Поема на три голоси // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 107-115. – ISSN 0320 - 8370
1514339
  Вороніна О. Три жіночі портрети // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 85-87


  Три жінки - Софія Симиренко, Любов Шульгіна, Ольга Горошко, яких об"єднала одна, свята любов до своєї землі, одна національна ідея, якій вони присвятили своє життя.
1514340
  Грінченко Б. Три жіночі постаті : [в дpамах Ф. Шіллеpа] / написав Борис Грінченко. – [У Київі (Київ)] : Вид. М. Грінченко ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1913. – 32 с. – Hа обкл. поpтp. Насті Грінченко. – (Книжки пам"яті Насті Грінченко ; № 10)


  [Передм. П.Є. [П.О. Єфремов]]
1514341
  Ковалів Ю.І. Три жмутки любовних відвертостей І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 495-503. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті висвітлено специфіку любовної лірики І. Франка
1514342
  Ушкалов Л. Три завваги про українськість Г. Сковороди // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.108-128
1514343
  Бессонов В.С. Три завета : [стихи] / Виктор Бессонов. – Ставрополь : Книжное изд-во, 1983. – 31 с. : портр.
1514344
  Шпаро Д.И. Три загадки Арктики / Д.И. Шпаро, А.В. Шумилов. – Москва : Мысль, 1982. – 142с.
1514345
  АфонинС.Г Три задания : записки партизана / АфонинС.Г; Афонин С.Г. ; ред. и лит. обработка А.А. Кременского. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1962. – 136 с. : ил.
1514346
  Афонин С.Г. Три задания / С.Г. Афонин. – Саранск, 1962. – 136с.
1514347
  Эйдлин В.Л. Три задачи алгебраической аналитической статистики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 005 / Эйдлин В.Л.; АН СССР.Матем.ин-т. – Л, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1514348
  Азимов А. Три закона роботехники : сборник науч.-фантаст. рассказов / А. Азимов ; пер. с англ., предисл. А.В. Шилейко. – Москва : Мир, 1979. – 400 с. – (Зарубежная фантастика)
1514349
  Бойко В. Три закони від Гетьмана... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7 червня (№ 99). – С. 4


  "Павло Скоропадський вважав побудову професійної державної служби одним із своїх основних завдань, завдяки чому сьогодні ми відзначаємо її 100-річчя."
1514350
  Капелюшний В.П. Три замальовки до характеристики В.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 67-68


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
1514351
  Карасев Л. Три заметки о Гоголе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 293-318. – ISSN 0042-8795
1514352
   Три замечательных рекорда стахановца-орденоносца, депутата Верховного Совета СССР тов. И.И.Гудова. – М., 1938. – 35с.
1514353
  Богучарский В.Я. Три западника сороковых годов (П.Я. Чаадаев, В.Г. Белинский и А.И. Герцен) : историко-литературный очерк / В.Я. Богучарский. – Петербург : Книгоиздат Антей
Ч. 2 : Виссарион Григорьевич Белинский. – 1919. – 54 с.
1514354
   Три запитання випускникам / М. В"язовська, Б. Кауерс, Б. Токарський, О. Мась, Н. Яковлєва // Київський університет. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 8). – С. 8


  Випускники КНУ імені Тараса Шевченка відповідали на запитання: 1. Яке значення для Вашої кар"єри має освіта у КНУ; 2. Що саме Вам найчастіше згадується зі студентських років?; 3. Кому з викладачів Ви завдячуєте своїми успіхами?
1514355
  Ковалів І. Три збірки = Three collections : Прелюдії. Екзильне Інтермеццо. Акорди і Дискорди : поезії / Іван Ковалів. – Едмонтон ; Торонто : Слово, 1986. – 164 с. : іл.
1514356
  Турелик Г.З. Три зернини / Г.З. Турелик. – К., 1972. – 68с.
1514357
  Бадигин К.С. Три зимовки во льдах Арктики : записки капитана о 27-месячном дрейфе лекольного парохода "Георгий Седов" в Северном Ледовитом океане. (1937-1940 гг.) / Константин Бадигин ; ред. Н.Н. Зубова. – Москва : Молодая гвардия, 1950. – 543 с.
1514358
  Капович К. Три зимы под копирку // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 4. – С. 7-36. – ISSN 0321-1878
1514359
  Короденко М. Три знакових ВНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 18 березня (№ 11). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Університет взяв участь у міжнародній онлайн-конференції, присвяченій 150-річчю з дня народження видатного вченого академіка В. І. Вернадського. Телеміст об"єднав науковців і студентів трьох ВНЗ: КНУ ім. Т. Шевченка, МДУ ім. М. Ломоносова, Таврійського ...
1514360
  Кіраль С. Три зозулі з поклоном для Григорія Гусейнова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 жовтня (№ 41). – С. 6


  Роздуми над новою книжкою Г.Гусейнова "Між часом і морем. Колекція невигаданих історій"
1514361
   Три золоті малюки; Сусіди; Чарівна амфора (Грецькі народні казки) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 342-350
1514362
   Три золоті медалі - у наших математиків // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Троє студентів механіко-математичного факульту КНУ ім. Тараса Шевченка: першокурсники Богдан Веклич, Максим Чорний та другокурсник Віталій Сенін посіли перші місця, виборовши 3 з 11 золотих медалей у п"ятій Міжнародній Південно-Східній Європейській ...
1514363
  Королович В.В. Три золоті слова / В.В. Королович; Загал. ред. Г.Г.Ігнатовича. – Ужгород : Карпати, 1968. – 240с.
1514364
   Три золоті, шість срібних і сім бронзових медалей здобули молоді українські інтелектуали на міжнародних учнівських олімпіадах-2000 // Світ. – Київ, 2000. – листопад (№ 41/42). – С. 1
1514365
  Писаренко Світлана Три зупинки сорому, або 63 роки після війни // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 2
1514366
  Писаренко Світлана Три зупинки сорому, або 63 роки після війни // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 2
1514367
  Будько М.В. Три зустрічі-гостини Демокрита Абдерського // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 202-207
1514368
  Ярославський Є. Три зустрічі / Є. Ярославський. – К, 1940. – 16с.
1514369
  Пиріг Л. Три зустрічі Тараса Шевченка з Україною очима філателіста // Шевченківський краєзнавчий альманах : науково-популярне видання / Всеукр. культурно-науковий фонд Т. Шевченка ; голов. ред. Л. Красицька ; редкол.: В. Бабич, В. Бугрим, П. Засенко [та ін.]. – Київ, 2013. – 2013-2014. – С. 36-40


  У статті представлено вшанування нам ’яті про Тараса Шевченка засобами філателії (поштові марки, конверти, пам "яткові, календарні поштові штемпелі): автопортрети, портрети Поета різних художників; музеї, навчальні заклади, населені пункти, що носять ...
1514370
  Петраковская Н.В. Три Ивановны / Н.В. Петраковская. – К, 1986. – 176с.
1514371
  Хохлов С. Три имени : Стихотворения / Хохлов С. – Москва, 1988. – 156 с.
1514372
  Эссен А. Три Интернационала / А. Эссен. – Москва-Л., 1926. – 252с.
1514373
  Арманд Н.А. Три ипостаси исследователя : радиофизик, инженер, организатор науки. К 100-летию со дня рождения академика В.А. Котельникова // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 8. – С. 742-747. – ISSN 0869-5873
1514374
   Три испанские комедии. – Москва; Ленинград : Искусство, 1951. – 456с.
1514375
  Бурмакин Э.В. Три испытания. / Э.В. Бурмакин. – Новосибирск, 1977. – 304с.
1514376
  Сорокин Н. Три исследования по теории чисел / Н. Сорокин. – с.
1514377
  Сорокин Н. Три исследования по теории чисел // О преподавании алгебры / В. Ермаков. – Санкт-Петербург, 1892. – 49с.
1514378
  Подшивайлова А.М. Три исследовательских направления школы профессора В.И. Шаховского: коллективная монография "Человек в коммуникации: мотивы, стратегии и тактики" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 2 (38). – С. 53-57
1514379
  Дыховичный В.А. Три истории о любви / В.А. Дыховичный, М.Р. Слободской. – М, 1962. – 95с.
1514380
  Шинкарук С. Три истории с одинаковым финалом: "Казнь Египетская", "Уинстон", "Жестокое требование" // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 5/6. – С. 76-80. – ISBN 978-966-2724-10-3


  Всего на пяти страницах уместился цикл из трех рассказов Сергея Шинкарука - "Казнь Египетская", "Уинстон", "Жестокое требование", но столько в них неожиданных, необыкновенных, радостных для нас событий! Хочется верить, автора ждет за этот маленький ...
1514381
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 12с.
1514382
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Ленинград, 1949. – 16с.
1514383
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Ленинград : Политиздат, 1950. – 16 с.
1514384
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Ленинград, 1951. – 16с.
1514385
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1952. – 16с.
1514386
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1953. – 16с.
1514387
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1958. – 14с.
1514388
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1960. – 8с.
1514389
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1962. – 15с.
1514390
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1963. – 16с.
1514391
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1965. – 15с.
1514392
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1968. – 15 с.
1514393
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1969. – 15 с.
1514394
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1970. – 64с.
1514395
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1975. – 64 с.
1514396
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1978. – 71с.
1514397
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Киев, 1987. – 21с.
1514398
  Юревич Три источника и три составные части поддержания нравственности в обществе / Юревич, // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 20-35. – ISSN 0042-8841


  Автор выделяет три основных элемента поддержания нравственности в обществе: 1) распространение новых видов морали, 2) их перевод с социального уровня на уровень индивидуальной нравственности, 3) понуждение к соблюдению нравственных норм. В современном ...
1514399
  Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1983. – 63 с. : 8 портр., ил. – Миниатюрное издание
1514400
  Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма / В.И. Ленин. – Москва : Книга, 1988. – 126 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание
1514401
  Пешков И.В. Три июля в беседах о речевом общении / И.В. Пешков. – М., 1989. – 61с.
1514402
   Три Івани : документи і матеріали / Благодійний фонд "Іст. спадщина" ; [упоряд.: М.І. Бушин, О.М. Филь]. – Черкаси : Гордієнко Є.І., 2018. – 478, [2] с. : портр., іл., табл. – ISBN 978-966-9730-48-2
1514403
  Деснянський І. Три ідилії : Цигани 1920-23 р. ; Полісся 1940-43 р. ; Амазонки 1950 р. / І. Деснянський. – Англія : [б.в.], 1951. – 38 с.
1514404
  Лузік Е.В. Три іпостасі вищої технічної освіти в інформатизації майбутнього суспільства // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – С. 4-8. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1)


  Актуальність даного дослідження пов"язана з формуванням сучасної парадигми технічної освіти, розв"язком питання: яким повинен бути технічний університет майбутнього століття?
1514405
  Петросаняк Г. Три іпостасі Галини Петросаняк / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 вересня (№ 171/172). – С. 31
1514406
  Луначарский А.В. Три кадета : Памфлет / А. Луначарский. – Санкт-Петербург : Изд. Шиповник, 1907. – 162 с.
1514407
   Три казахские поэмы. – Алма-Ата, 1957. – 224с.
1514408
  Нємцова Б. Три казки / Б. Нємцова. – Київ, 1958. – 48 с.
1514409
  Калита П. Три камертони ділової культури сучасного світу для України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 6


  "Все, чого потребує Україна для свого відродження, вже зроблено і апробовано в розвинених країнах. У світі накопичено величезний досвід, який у сконцентрованому вигляді відображено у діловій культурі. І необхідно лише розплющити очі і розгледіти, чим ...
1514410
  Скороходов М.А. Три капитана / М.А. Скороходов. – Москва, 1973. – 96с.
1514411
   Три каравеллы на горизонте. – М., 1991. – 203с.
1514412
  Емцев Т М. Парнов Три кварка / Т М. Парнов Емцев. – Москва, 1969. – 253с.
1514413
  Пугач О. Три кварки для містера Марка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 30 серпня (№ 34/35). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  Про американського вченого Маррі Гелл-Мана (1929 - 2019), лауреата Нобелівської премії з фізики.
1514414
  Зюзиков А. Три кейса продаж с помощью Facebook // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 6 (93), листопад-грудень. – С. 51-55 : рис. – ISSN 1606-3732
1514415
  Гравишкис В. Три кило золота / В. Гравишкис. – М, 1964. – 111с.
1514416
   Три кинокомедии, занятые, веселые, очень смешные: "Звонят, откройте дверь!", "Айболит-66", "Кавказская пленница". – М., 1969. – 160с.
1514417
  Слабошпицький М. Три Кисельових // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 8). – С. 8-9
1514418
  Слабошпицький М. Три Кисельових : Леонтійович // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 лютого (№ 9)


  Родина Кисельових. "Разом із Віктором Некрасовим та українською інтелігенцією Кисельов підписував протестні листи, коли розпочалися арешти в Україні, стояв в обороні кримських татар."
1514419
  Андреев Ю.А. Три кита здоровья / Андреев Ю.А. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 335, [1] с. : ил.
1514420
  Сергеева Елена Три кита ребрендинга авиакомпании "Сибирь" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 43 : Фото
1514421
  Исакина Юлия Три кита самостоятельных путешествий // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 14-15 : фото
1514422
  Фишман О.Л. Три китайских новеллиста XVII-XVIII вв : Пу Суньлин , Цзи Юнь, Юань Мэй / О.Л. Фишман. – М, 1980. – 430с.
1514423
  Доброхлоп Єгор Три кити Миколаївщини // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 20-23 : фото
1514424
  Лучук І. Три кити, на яких розмістилася поезія (один із варіантів) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 331-340


  У статті розглянуто три складові поетичного дискурсу: мова, слово, твір. Увагу звернуто на особливості цих трьох елементів. Усі вони певним чином висвітлюють деякі аспекти осмислення сутності поезії.
1514425
  Суховецький М.М. Три кілометри від станції. / М.М. Суховецький. – Одеса, 1977. – 119с.
1514426
  ТолстойИ.И Три клада русских денех ХУ и начала ХУ1 века / ТолстойИ.И. – 20с.
1514427
   Три клена. – М., 1969. – 32с.
1514428
  Рерих Е.И. Три Ключа : [посвящается 130-летию со дня рождения Елены Ивановны Рерих] / Е.И. Рерих. – Москва ; Київ : Междунар. Центр Рерихов ; Междунар. обществ. организация "Укр. Рериховское о-во" ; Майстерня кн., 2009. – 47, [1] с. : портр. – Текст парал. на укр. и рус. языках. – (Жива Етика українською мовою). – ISBN 978-966-2260-16-8
1514429
  Согрин В.В. Три ключевые проблемы в исследовании истории нового курса Ф.Д.Рузвельта // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 5. – С. 3-24. – ISSN 0130-3864
1514430
  Качалов И. Три ключевых параметра развития и кризисов компаний // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2010. – № 2. – С. 16-20
1514431
  Ушаков Н.Н. Три книги : Стихи и переводы / Н.Н. Ушаков. – Киев : Дніпро, 1974. – 207с.
1514432
  Воронин С.А. Три книги / С.А. Воронин. – Ленинград, 1978. – 541с.
1514433
  Третяк М. Три книги із серії "Розстріляне Відродження": від Поліщука до Куліша // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 листопада (№ 43). – С. 12


  Круглий стіл і презентація трьох видань "Смолоскипа" - вибраних творів Валер"яна Поліщука і Миколи Куліша, а також антології "Українська авангардна поезія (1910-1930-ті рр.)
1514434
  Хокинг С. Три книги о пространстве и времени : [науч.-популярные бестселлеры] / Стивен Хокинг ; [пер. с англ.: И.И. Иванов, М.В. Кононов, Н.Я. Смородинская]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2014. – 366, [2] с. : ил. – Пер. изд. : A Brief History of Time / Stephen Hawking, 1988. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Вселенная Стивена Хокинга). – ISBN 978-5-367-02790-7


  Содержание: Краткая история времени ; Черные дыры и молодые Вселенные ; Теория всего.
1514435
  Стрілько-Тютюн Три кола пекла : (Голодомори 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років на Бориспільщині) / Валентина Стрілько-Тютюн. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Правда Ярославичів, 2019. – 603, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 592-597. – ISBN 978-617-7626-89-2
1514436
  Ратна Галина Три кола українських див // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (990). – С. 40-41. – ISSN 0868-9644


  Акція "Сім чудес України"
1514437
  Коротецкая Л.М. Три колесницы Будды : разные пути к Пробуждению // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 123-128. – ISSN 0869-1908
1514438
  Грабар Сергій Три кольори спокуси : Повість // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 12. – С. 144-152
1514439
  Грабар С. Три кольори спокуси : новели, етюди / Сергій Грабар. – Київ : Ярославів Вал, 2013. – 168, [3] с. : іл. – (Persona grata). – ISBN 978-617-605-037-7


  У пр. № 1743491 напис: Дорогому побратиму Дмитру на щастя пізнавати світ. Автор. Підпис. 05.11.2013 р.
1514440
  Виноградов А.К. Три кольори часу / А.К. Виноградов. – Київ, 1956. – 580с.
1514441
   Три комедии : Пожертвование собою, драма в трех действиях. Ненависть к людям и раскаяние, комедия в пяти действиях, г. Коцебу. Дочь любви, семейная картина в четырех действиях , г-на Цен. Григория Глинки. – В Санктпетербурге, 1801. – розд.пагин. – Книга без титул. арк. Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XІХ ст.- картон, корінець зі шкіри
1514442
  Софронов А.В. Три комедии. Стряпуха. Стряпуха замужем. Павлина / А.В. Софронов. – Москва : Искусство, 1967. – 289 с.
1514443
   Три компонента безопасности : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 50-53
1514444
  Куликов Дмитрий Три компонента безопасности. Часть 1. Страх отпуска, или Фобии туристов : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 32-35 : Фото
1514445
   Три компонента майстерності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 10. – ISSN 2219-5793
1514446
  Гордієнко К. Три комунарки / К. Гордієнко. – Харків, 1931. – 29 с.
1514447
  Ганковский Ю.В. Три конституции Пакистана / Ю.В. Ганковский, В.Н. Москаленко. – М, 1975. – 125с.
1514448
  Мамин-Сибиряк Д.Н. Три конца : Уральская летопись / Д.Н. Мамин-Сибиряк. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1909. – [2], 625 с. – Без тит. л.
1514449
  Мамин-Сибиряк Три конца / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1982. – 415с.
1514450
  Гудима О.В. Три концепти франкового дискурсу: скала, робітник, Мойсей // Альманах "Франкіана" : матеріали Наук.-практ. конф. "Іван Франко у XXI ст.: виклики та перспективи", присвяч. 165-тій річниці від дня народж. Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті : Київ, 25 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. фонд ім. Івана Франка, Центр вивч. творчої спадщини Івана Франка ; [за заг. ред. М. Мозер]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 41-46


  На прикладі творів “Борислав сміється”, “Захар Беркут”, “Каменярі”, “Вічний революціонер”.
1514451
  Кадыров П. Три корня : роман / Примкул Кадыров; пер. с узбек. В.Чукреева. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 365 с.
1514452
  Винниченко Т. Три короны Марии Стюарт // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 10 (50). – С. 32-49. – ISSN 1819-6268
1514453
  Гнида П. Три крапки і дефіс Наталі Пасічник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 15


  Збірка "Кирилиця" видана у 2016 році й містить, як зазначається в анотації, вірші, написані впродовж 2014-2015 років.
1514454
  Фабиан З. Три крика / З. Фабиан. – М, 1970. – 160с.
1514455
  Уманець О.Я. Три криниці: повісті. / О.Я. Уманець. – К., 1989. – 455с.
1514456
  Митру А. Три Криша / А. Митру. – Бухарест, 1973. – 48 с.
1514457
  Воронько П.Н. Три кроки : Поеми / П.Н. Воронько. – Київ : Дитвидав, 1953. – 56с.
1514458
  Нескромнюк Леся Три кроки до мандрів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 90-91 : фото
1514459
  Ревенко А. Три кроки назад. Україна знову погіршила позиції в Індексі людського розвитку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 7


  "30 березня Представництво Програми розвитку ООН в Україні презентувало чергову, уже 27-му за ліком, Доповідь про людський розвиток. Крім координатора системи ООН, постійного представника цієї організації в Україні Ніла Вокера, в обговоренні ...
1514460
  Дудин М.А. Три круга : Книга новых стихотворений / М.А. Дудин. – Москва : Современник, 1984. – 124с.
1514461
  Колосов М.М. Три круга войны : повесть / М.М. Колосов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 464с.
1514462
  Колосов М.М. Три круга войны / М.М. Колосов. – Москва, 1984. – 464с.
1514463
  Колосов М.М. Три круга войны / М.М. Колосов. – Москва, 1986. – 429с.
1514464
  Колосов М.М. Три круга войны / М.М. Колосов. – Москва, 1986. – 444с.
1514465
  Колосов М.М. Три круга войны / М.М. Колосов. – Москва, 1988. – 448с.
1514466
  Кудрявцев Ю.Г. Три круга Достоевского : Событийное. Социальное. Философское / Ю.Г. Кудрявцев. – Москва, 1979. – 343 с.
1514467
  Кудрявцев Ю.Г. Три круга Достоевского / Ю.Г. Кудрявцев. – М : МГУ, 1991. – 400 с.
1514468
  Соколов А.В. Три кругосветных плавания М.П.Лазарева / А.В. Соколов, Е.Г. Кушнарев. – Москва, 1951. – 208с.
1514469
  Колосов М.М. Три куля черных сухарей / М.М. Колосов. – Москва, 1979. – 608с.
1514470
  Яновський С. Три лабораторії в одному університеті [Херсонському державному університеті] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 грудня (№ 245). – С. 7


  Це дві лабораторії робототехніки, а також лабораторія молекулярної біології.
1514471
  Шупта Д. Три ластівки орієнталістики // Науковий світ : Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України" Щомісячний журнар-ревю наукових новин / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2002. – № 11. – С.17


  Рецензія на кн.: Бондаренко І.П.,Хіно Такао. "Кишеньковий японсько-український словник".- Одеса: Астропринт,2002. - 330с.
1514472
  Лемко І. Три легенди про кохання / Ілько Лемко. – Львів : Апріорі, 2010. – 110, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2154-45-0
1514473
  Горобець Ірина Три легенди Стокгольма : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 56-61
1514474
  Уметалиев Т.У. Три легенды / Т.У. Уметалиев. – Фрунзе : Киргизучпедгиз, 1958. – 67 с.
1514475
   Три легенды за четыре моря : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 6. – С. 46-51 : Фото
1514476
   Три легких удара в дверь. – Ставрополь, 1977. – 230с.
1514477
  Федорюк М.В. Три лекции по элементарным асимптотическим методам / М.В. Федорюк. – Л., 1972. – 50 с.
1514478
   Три лесных стрелка. – Л., 1972. – 159с.
1514479
  Ульяновский Р.А. Три лидера великого индийского народа / Р.А. Ульяновский. – Москва : Политиздат, 1986. – 231 с.
1514480
  Валеев Д.Н. Три лика / Д.Н. Валеев. – Москва, 1990. – 269с.
1514481
   Три лика Гоби. Гурван Сайхан, Монголия : источник бесконечного вдохновения // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 84 : фото
1514482
  Волков Г. Три лика культуры / Г. Волков. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 336 с.
1514483
  Лубянская Г.И. Три лика лирики / Г.И. Лубянская. – Тула, 1987. – 214 с.
1514484
   Три листи Володимира Антоновича до Антонія Мйодушевського // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 136-139. – ISBN 966-7272-00-1
1514485
  Шевчук В.О. Три листки за вікном : роман-триптих / В.О. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 587 с.
1514486
  Федорак Н. Три листки одного аркуша (герої та оповідачі роману Валерія Шевчука "Три листки за вікном") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 99-101. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1514487
  Гагарин С С. Три лица Януса / С С. Гагарин, . – Орджоникидзе, 1988. – 262с.
1514488
  Шевченко Т. Три лірники // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 659-664. – ISBN 978-966-500-300-7
1514489
  Козаченко В. Три літа : Оповідання / В. Козаченко. – Київ, 1945. – 120с.
1514490
  Шевченко Тарас Три літа : Автографи поезій 1843-1845 років / Шевченко Тарас. – Київ : Наукова думка, 1966. – Тит. л., 107, [12] л. з іл.; XIV, I
1514491
  Нечай М.В. Три літа / М.В. Нечай. – Львів, 1972. – 175с.
1514492
  Шевченко Т.Г. Три літа : Вибране: Поезії. Драми. Повісти. Листування / Т.Г. Шевченко. – Київ : Посредник, 1994. – 413с. – (Бібліотека ліцеїста). – ISBN 5-7101-0275-Х
1514493
  Шевченко Т.Г. Три літа / Т.Г. Шевченко. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 228 с. – ISBN 966-7053-00-9
1514494
  Шевченко Т. Три літа // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 677-679. – ISBN 978-966-500-300-7
1514495
  Шевченко Т.Г. Три літа / Тарас Шевченко ; [упорядкув., прим. Сергія Гальченка ; вступ. ст. Миколи Жулинського]. – Київ : Либідь, 2013. – 375, [1] с. : іл. – За оригіналом рукопис. зб. "Три літа", що зберігається у від. рукопис. фондів та текстології Ін-ту л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. - На авантитулі: Т. Шевченко - 200. – Бібліогр.: Ббліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0657-9
1514496
  Качкан В. Три літературні есеї // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 131-137. – ISSN 0868-4790


  Подано три літературні есеї В. Качкана "Така бездонна туга і печаль" (про Неонілу Стефурак і її поезію), "Тривкий "разовий хліб Євгена Барана" (творчий портрет ), "Осягнення парадигми зрілості" (про поета Ярослава Ткачівського)
1514497
   Три лучших предприятия радиотехнической промышленности США. – Москва, 1962. – 27с.
1514498
  Урусов В.Г. Три любви - три степени свободы : стихотворения / В.Г. Урусов. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 159с. – ISBN 5-235-01277-1
1514499
  Слоним М. Три любви Достоевского / М. Слоним. – Москва : Советский писатель, 1991. – 304 с. – ISBN 5-265--02270-8
1514500
  Слоним М.Л. Три любви Достоевского / М.Л. Слоним. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320с. – ISBN 5-222-00465-1
1514501
  Павлинов В.К. Три любви: Стихи / В.К. Павлинов. – М., 1979. – 191с.
1514502
  Христенко І.М. Три любові / І.М. Христенко. – К, 1989. – 76с.
1514503
  Зубицька Н.П. Три любові : Вірші та роздуми / Н.П. Зубицька. – Київ : Академія, 2000. – 160с. – ISBN 966-580-093-0
1514504
  Горак Р. Три любові Ірини Вільде // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Березень (№ 5/6). – С. 19


  До 115-ї річниці з дня народження.
1514505
  Горак Р. Три любові Ірини Вільде // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Квітень (№ 7/8). – С. 18-19


  До 115-ї річниці з дня народження.
1514506
  Горак Р. Три любові Ірини Вільде // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Травень (№ 9/10). – С. 14-15


  До 115-ї річниці з дня народження.
1514507
  Грабовський С. Три любові масона Єфремова // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-83. – ISSN 1812--514Х
1514508
  Фастівець Г.Ф. Три любові Петра Однолюба : повість / Григорій Фастівець. – Вид. 2-ге. – Суми : Мрія-1, 2017. – 212 с., [1] арк. портр. – ISBN 978-966-566-684-4
1514509
  Яковлев Ю.Я. Три любящих мамы / Ю.Я. Яковлев. – М., 1964. – 46с.
1514510
  Онишко Сергій Три М в Альпах // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 72-79 : фото
1514511
  Сантаї Я. Три малоймовірні оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 178-188. – ISSN 0320 - 8370
1514512
  Кычаков И.С. Три мандарина. / И.С. Кычаков. – М., 1975. – 223с.
1514513
   Три маралухи. – М., 1986. – 244с.
1514514
  Гандон Ив. Три Маргариты / Ив. Гандон. – М., 1980. – 80с.
1514515
  Цвейг С. Три мастера. Триумф и трагедия Єразма Роттердамского : пер. с нем. / С. Цвейг. – Москва : Республика, 1992. – 286 с.
1514516
  Гюйгенс Х. Три мемуара по механике : перевод / Х. Гюйгенс. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1951. – 379 с. – (Классики науки)
1514517
  Васильев Г.Н. Три месяца в чужом городе / Г.Н. Васильев. – Таллин, 1965. – 301с.
1514518
  Любопытнов Ю.Н. Три месяца лета : рассказы / Ю.Н. Любопытнов. – Москва, 1988. – 269 с.
1514519
  Нижегородов А.И. Три метра по фронту / А.И. Нижегородов. – Днепропетровск, 1978. – 183с.
1514520
  Каганов В.И. Три мечтателя-энтузиаста // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 10 (114). – С. 7-12


  Циалковский К.Э., Герман Оберт, Роберт Годдард
1514521
  Донцова Дарья Три мешка хитростей : Роман / Донцова Дарья. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-008789-6
1514522
   Три миллиметра от смерти. – М., 1965. – 31с.
1514523
  Матюшин Г.Н. Три миллиона лет до нашей эры / Г.Н. Матюшин. – М., 1986. – 155с.
1514524
  Сахнин А.Я. Три минути до катастрофы / А.Я. Сахнин. – Москва, 1962. – 176с.
1514525
  Сахнин А.Я. Три минути молчания / А.Я. Сахнин. – М., 1967. – 64с.
1514526
  Сабов А.Д. Три минуты истории / А.Д. Сабов. – М., 1986. – 316с.
1514527
  Владимов Г.Н. Три минуты молчания : роман / Георгий Владимов. – Москва : Современник, 1976. – 382 с. – (Новинки "Современника")
1514528
  Владимов Г.Н. Три минуты молчания. / Г.Н. Владимов. – Москва, 1976. – 382с.
1514529
  Шулькина И.З. Три минуты счастья / И.З. Шулькина. – Рига, 1968. – 174с.
1514530
  Эрлихман В. Три мира - три Гайдара // Личности. – Киев, 2006. – № 3. – С. 42-49. – ISSN 1819-6268
1514531
  Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка / [Соч.] В. Ламанского ; Под ред. и с предисл. Г.М. Князева. – Посмерт. (2-е) изд. учеников авт., с портр. его. – Петроград : Тип. Т-ва А.С. Суворина "Новое время", 1916. – XX, 152 с., 1 л. портр.


  Авт. предисл., ред.: Князев, Гавриил Михайлович
1514532
  Бервальд Джули Три мира японских морей : подводный мир / Бервальд Джули, Скерри Брайан // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 124-143 : Фото
1514533
  Герасимчук В. Три мисливці...за словом! // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 11 жовтня (№ 20). – С. 18-19


  Світлій пам"яті Івана Драча і Миколи Кравчука.
1514534
  Сидоренко Віктор Три мистецтва Бунраку : Технологія дива / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 116-117 : Іл.
1514535
  Кобзар В.М. Три місяці в Атлантиді / В.М. Кобзар. – К., 1966. – 39с.
1514536
  Франко І.Я. Три міхи хитрощів : Казка / І.Я. Франко. – Київ : Дитвидав, 1961. – 16с.
1514537
  Корюненко М. Три мови як мінімум повинен знати наш випускник. Тільки в цьому майбутнє і дитини, і країни // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 31 травня (№ 22). – С. 3. – ISSN 2219-5793
1514538
  Дятлов Н. Три модели жизненных циклов и развития организации // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 11. – С. 11-15
1514539
  Карпов А.О. Три модели обучения // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 8. – С. 14-26. – ISSN 0869-561Х


  Рассмотрены обобщенные формы обучения : дискурсивно-аргументивная, эмоцийно-суггетивная и исследовательская, характерная как для классической педагогической позиции, так и для современной электичной.
1514540
  Свиридов С.В. Три модели описания авторской песенности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 61-68. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1514541
  Романенко В.А. Три моделі міжінституційних відносин держави і церкви: соціологічний аспект // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 3. – C. 96-101. – ISSN 2077-1800
1514542
  Веретюк О. Три моделі постмодернізму: Анжела Картер, Мануеля, Гретковська, Юрій Андрухович // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1514543
  Дем"яненко Б.Л. Три моделі тоталітаризму : Порівняльний аналіз фашизму, більшовизму та націонал-соціалізму / Б.Л. Дем"яненко. – Київ : Нелень, 2000. – 288с. – ISBN 966-7114-49-X
1514544
   Три мрії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 3/4 (153), вересень - жовтень. – С. 22-25 : фото
1514545
  Дробчак Г. Три музеї одного села / Г. Дробчак. – Одесса, 1970. – 68с.
1514546
  Дюма А. (отец) Три мушкетера : исторический роман / сщчинение А. Дюма ; перевел М. Руммель. – Москва : Манухин
Ч. 1-2. – 1866. – 274, 245 с. – Тит. л. 1 ч. утрачен, описано по тит. л. 2 ч., переплетеной с 1-й
1514547
  Дюма А. Три мушкетера : Роман / А. Дюма. – Каунас : Спиндулис, 1950. – 688с.
1514548
  Дюма А. Три мушкетера : Роман / А. Дюма. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1952. – 708с.
1514549
  Дюма А. Три мушкетера / А. Дюма. – М., 1956. – 675с.
1514550
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Москва, 1975. – 668с.
1514551
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Кишинев, 1976. – 671с.
1514552
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Москва, 1976. – 576с.
1514553
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Грозный, 1978. – 702с.
1514554
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Москва, 1978. – 623с.
1514555
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Якутск, 1979. – 703с.
1514556
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Иркутск, 1980. – 703с.
1514557
  Дюма А. Три мушкетера : роман / Александр Дюма. – Москва : Машиностроение, 1985. – 720 с. – (Библиотека приключений)
1514558
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Москва, 1985. – 719с.
1514559
  Дюма А. Три мушкетера / А. Дюма. – Ашхабад, 1985. – 568с.
1514560
  Дюма А.(отец) Три мушкетера : В 20-ти томах Роман / А.(отец) Дюма. – Москва : Машиностроение
Т. 19. – 1985. – 720с.
1514561
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – 2-е изд. – Фрунзе, 1986. – 653,1с.
1514562
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Москва, 1990. – 718с.
1514563
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Ярославль, 1991. – 653,1с.
1514564
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Владимир, 1992. – 669,3с.
1514565
  Дюма А. Три мушкетера : роман / Александр Дюма ; [пер. с фр. В.С. Вальдман и др.]. – Харьков : Основа, 1992. – 636, [4] с. : ил. – ISBN 5-7768-0085-4
1514566
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Москва
5. – 1992. – 511с.
1514567
  Дюма А. Три мушкетера : роман / Александр Дюма ; [пер. с фр. ; послесл. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 668 с., [2] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5696-2
1514568
  Безорудько В.Г. Три мушкетера из Сухих Млинцев : юмористические повести и рассказы / Виктор Безорудько ; авториз. пер. с укр. А. Семенова и В. Доронина. – Москва : Советский писатель, 1966. – 343 с.
1514569
  Дюма О.(батько) Три мушкетери / О.(батько) Дюма, 1929. – 404с.
1514570
  Дюма О. Три мушкетери / О. Дюма. – Львів
2. – 1938. – 207с.
1514571
  Дюма А.(отец) Три мушкетери / А.(отец) Дюма. – Душанбе, 1981. – 639 с.
1514572
  Дюма А.(отец) Три мушкетери / А.(отец) Дюма. – К., 1982. – 614с.
1514573
  Дюма А.(батько). Три мушкетери / А.(батько). Дюма. – К., 1992. – 621,1с.
1514574
  Безорудько В.Г. Три мушкетери з Сухих Млинців : гумористична повість / Віктор Безорудько. – Київ : Молодь, 1965. – 118 с.
1514575
  Безорудько В.Г. Три мушкетери з Сухих Млинців. Перше побачення. Рятуйся, хто зможе! : гумористичні повісті / Віктор Безорудько ; вступ. ст. О. Ковынька. – Київ : Дніпро, 1969. – 325 с.
1514576
  Грифцов Б.А. Три мыслителя: В. Розанов, Д. Мережковский, Л. Шестов / Б. Грифцов. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1911. – [2], 189, [2] с.;
1514577
  Андрощук Г. Три найбільші кіберзагрози у 2021 році // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 23
1514578
  Сепетий Д.П. Три найвпливовіші аргументи проти матеріалізму у сучасній філософії свідомості // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 4 (56). – С. 75-82. – ISSN 1728-3671
1514579
  Дімаров А.А. Три наречені для нашого тата : Містечкові історії / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1982. – 182 с.
1514580
  Фройд Зигмунд Три нариси з теорії сексуальності / пер. на укр. мову з вид.: Freud S. Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. - Leipzing und Wienn, 1905. - 84 p.; пер.: Ю. Кузнєцов, А.В. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 45-91. – ISSN 1810-2131
1514581
  Савицька О. Три народження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15 травня (№ 82). – С. 7


  15 травня літературно-меморіальний музей Михаїла Булгакова відсвятковує 128-річчя письменника, 130-річчя його будинку і 30-річчя його музею.
1514582
  Гелитович М. Три народні маляри кінця ХVІ - початку ХVІІ століття // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 2 (66) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 23-37. – ISSN 1728-6875
1514583
  Антонович В.Б. Три національні типи народні // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 171-190. – ISSN 0130-5247


  Представлено типологічні характеристики українців, росіян і поляків у світлі соціогуманітарних знань та етнокультурних уявлень кінця XIX ст.
1514584
  Харламов В.Б. Три начала / В.Б. Харламов. – М, 1979. – 191с.
1514585
  Корнієнко В. Три начерки про Анатолія Перепадю // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 237-257
1514586
  Торба В. Три невикористаних шанси // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2 березня (№ 37)


  "Історія останніх українських революцій - це історія змов на тлі громадського обурення", - експерт.
1514587
  Прилежаева М.П. Три невыдуманных рассказа / М.П. Прилежаева. – М, 1965. – 112с.
1514588
  Прилежаева М.П. Три невыдуманных рассказа / М.П. Прилежаева. – М, 1965. – 112с.
1514589
  Давыдов И. Три недели / И. Давыдов. – Свердловск, 1987. – 461с.
1514590
  Искендеров Мамед Абдул оглы Три недели в Соединенных Штатах Америки / Искендеров Мамед Абдул оглы. – Баку, 1962. – 116с.
1514591
  Тельман И.Г. Три недели декабря : Повесть-хроника, очерки / И.Г. Тельман. – Киев : Радянський письменник, 1975. – 243с.
1514592
  Волгина В. Три недуга русского языка / Валентина Волгина // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 10. – С. 2-7. – ISSN 0869-4915


  Одним из важнейших элементов культуры являются правила речевого этикета. Представление о человеке, его образ во многом зависят от того, как он разговаривает. Автор статьи рассматривает основные причины засорения литературной речи жаргонами и ...
1514593
  Гарди Т. Три незнакомца : [рассказ] / Томас Гарди ; пер. с англ. М.И. Клягтной-Кондратьевой. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 32 с. – (Массовая серия)
1514594
  Гарди Т. Три незнакомца. Мэр Кестербриджа / Т. Гарди. – М, 1948. – 400с.
1514595
  Шумовский Т.А. Три неизвестные (стихотворные) лоции Ахмада ибн Маджида, арабского лоцмана Васко да-Гамы, в уникальной рукописи Института востоковедения АН СССР / Т.А. Шумовский. – М.-Л., 1957. – 195с.
1514596
  Сірук М. Три несподіванки польських виборів / М. Сірук, М. Кобоско Сівець, Л. Зашкільняк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27 жовтня (№ 194). – С. 3


  Чого очікувати Україні від приходу до влади консервативної партії Ярослава Качинського.
1514597
  Сірук М. Три несподівнки на виборах у Німеччині / М. Сірук, А. Гетьманчук, А. Умланд // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26 версеня (№ 170). – С. 10-11
1514598
  Гусев П.Л. Три Новгородские уничтоженные церкви / Петр Гусев. – С.-Петербург : Синодальная Типография, 1914. – 19 с. : ил. – Отд. оттиск: Вестник [истории и] археологии, издаваемый Археологическим институтом в Санкт-Петербурге. Вып. 22
1514599
  Гончар О. Три новели / О. Гончар. – Львов : Каменяр, 1966. – 75с.
1514600
  Тарасюк Г. Три новели // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 99-114. – ISSN 0208-0710
1514601
  Слапчук В. Три новели // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 1/2. – С. 25-51. – ISSN 0130-1608
1514602
  Тютюнник Микола Три новели : новели // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 89-98. – ISSN 0208-0710
1514603
  Вайно М. Три новели // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 64-74. – ISSN 0130-321Х
1514604
  Ламбер Мішель Три новели : Новели : "Гавкун", "День зникнення неба", "Мажор" // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С. 139-159
1514605
  Горбатюк В. Три новели : проза: новели // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 9/10. – С. 13-27. – ISSN 0130-1608


  Опубліковано три новели: "Ягоди-черешні", "Голубці"; "Алжир".
1514606
  Таран Л. Три новели : проза: новели // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 182-205


  Опубліковано три новели: "Свіжина", "Утаємничена", "Люся".
1514607
  Иноуэ Я. Три новеллы / Я. Иноуэ. – М, 1982. – 142с.
1514608
  Баровский В.В. Три новых вида Lithophilus Frhl. из Азиатской России (Coleoptera, Coccinellidae) / В. Баровский // [Компакт. 3, № 259134] / В.В. Баровский. – 4 с.
1514609
  Баровский В.В. Три новых вида Lithophilus Frhl. из Азиатской России (Coleoptera, Coccinellidae) / В. Баровский // [Компакт. 4, № 259135] / В.В. Баровский. – 4 с.


  На обл. дарств. надпись: Дорогому Алексею Георгиевичу Якобсону от искренне преданного ему автора 21/9. 1909 СПб.
1514610
  Баровский В.В. Три новых вида Lithophilus Frhl. из Азиатской России (Coleoptera, Coccinellidae) / В. Баровский (С.-Петербург) // Жуки - 1. [Компакт - 252365]. – 4 с.
1514611
  Баровский В.В. Три новых вида Lithophilus Frnl из азиатской России (Coleoptera, Coccinellidae) / В.В. Баровский
1514612
  Баровский В.В. Три новых вида Lithophilus Frnl из азиатской России (Coleoptera, Coccinellidae) / В.В. Баровский
1514613
  Совинский В.В. Три новых кавказких разновидности чешуекрылых / [соч.] Вадима Совинского // Новая филогенетически интересная форма Euchloe cardamines L. (Lepidoptera, Pierididae) и некоторые замечания о var. phoenissa Kalchberg того же вида / В.В. Совинский, 1905. – С. 108-110
1514614
  Нестеров П.В. Три новых хвостатых амфибии из Курдистана / П.В. Нестеров. – 1916с.
1514615
  Боронь О. Три нотатки про Шевченків щоденник // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (713). – С. 114-119. – ISSN 0236-1477
1514616
  Вишневский Д.К. Три ночи / Д.К. Вишневский. – Москва, 1971. – 463с.
1514617
  Вишневський Д.К. Три ночі / Д.К. Вишневський. – Харьков, 1971. – 384с.
1514618
  Вишневський Д.К. Три ночі. / Д.К. Вишневський. – Харьков, 1987. – 382с.
1514619
  Єрмоленко В. Три обличчя відкритости // Критика. – Київ, 2005. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 20-22
1514620
  Рибак В. Три обличчя федералізму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 42 (414), 23-29.10.2015 р. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Як організована система регіональної влади в Німеччині, США та Великій Британії.
1514621
  Фролкова А.А. Три образ Діви Марії в Одеському музеї західного і східного мистецтва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (146). – С. 44-47. – ISSN 2518-7104


  Музей західного і східного мистецтва - муніципальний музей в Одесі, один із найкращих художніх музеїв сучасної України.
1514622
  Зубарева Анна Три образа для одного сада // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 5. – С. 68-73 : фото
1514623
  Калакура Я.С. Три образи Гетьманату П. Скоропадського в українській історіографії // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 56-66
1514624
  Щербакова О.А. Три образи святих Єлен (мучениці, цариці і княгині) як "три пресвітлі промені" у житійних книгах Святителя Димитрія Ростовського (Туптала) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 362-372
1514625
  Дубровский Сергей Три обряда вне очереди : Обрядный отсчет. Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 22-35 : Фото
1514626
  Фокина О.А. Три огонька / О.А. Фокина. – М., 1983. – 111с.
1514627
  Мариин Н. Три океана / Н. Мариин. – Симферополь, 1979. – 53 с.
1514628
  Сбитнев Ю.Н. Три оленьих перехода / Ю.Н. Сбитнев. – М., 1968. – 48с.
1514629
  Мамин-Сібіряк Д. Три оповідання / Д. Мамин-Сібіpяк ; З малюнками художників Погpібняка й Магалевського. – Відень ; Катеринослав : Укp. Вид-во в Катеpинославі. Дpук. Мехітаpистів, 1919. – 45, [2] с.: мал.


  Зміст: Стаpий Гоpобець / З pосійської мови пеpеклав Г. Чеpняхівський; Пpигоди статечної миші / Пеpеклад учнів IV класи Пеpшої Укpаїнської Катеpинославської Гімназії; Поганий день Василя Івановича / Пеpеклав Є. Виpовий.
1514630
  Міщенко Д. Три оповідання // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 37-59. – ISSN 0131-2561
1514631
  Бондар В. Три оповідання // Бахмутський шлях : Літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2005. – № 1/2. – С.46-67
1514632
  Рудюк Р. Три оповідання // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 214/215. – С. 106-126.
1514633
  Захарченко І. Три оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 86-103. – ISSN 0130-321Х
1514634
  Борхерт Вольфганг Три оповідання : оповідання : "Тут і там"; "Дрова на завтра"; "Ворони ввечері летять додому" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 143-153
1514635
  Ткаченко Н. Три оповідання : проза: оповідання ("...як та хмарка"; "Полонез Огінського"; "Чорноморець, матінко, чорноморець") // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 85-102. – ISSN 0208-0710
1514636
  Шевчук В. Три оповідання із різночасся // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 99-126. – ISSN 0208-0710
1514637
  Андрєєв Л.М. Три оповідання: (Валя; Пропасть; Сміх) / Лєонїд Андреєв. – Коломия : Галицька накладня Я. Оренштайна. [З друк. А.В. Кисілевського і Ски], 1910. – 56 с. – Рік вид. встановлено за жуpн.: Літературно-науковий вісник, 1910, т. 50, кн. 6. – (Загальна бібліотека ; [№] 48)
1514638
  Николаев Г.Ф. Три опоры / Г.Ф. Николаев. – Москва, 1974. – 191с.
1514639
  Николаев Г.Ф. Три опоры / Г.Ф. Николаев. – Ленинград, 1987. – 443с.
1514640
  Рашковский Е.Б. Три оправдания: стержневые темы философии Вл. Соловьева 1890-х годов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 6. – С.94-104,342-52.-31. – ISSN 0042-8744


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1514641
  Миколюк В. Три ордени / В. Миколюк. – Х., 1932. – 44с.
1514642
  Лобин А. Три осады Смоленска // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 9 : Смоленску 1150 лет. – С. 23-25. – ISSN 0235-7089
1514643
  Петрук О. Три осередки астрономії в довоєнному Львові // Україна. Наука і культура / НАН України ; Т-во "Знання" України ; Мала акад. наук України ; ред. рада: А. Загородній, С. Довгий, В. Кремень [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 236-247. – ISSN 0206-8001
1514644
  Бзаров Р.С. Три осетинских общества в середине 19 века / Р.С. Бзаров. – Орджоникидзе : Ир, 1988. – 151, [1] с. – Библиогр.: 144-152 (292 назв.). – ISBN 5-7534-0065-5
1514645
  Островитянов К.В. Три основные исторические стадии развития капитализма в промышленности / К.В. Островитянов. – Москва, 1936. – 64 с.
1514646
  Третяк Наталія Три особистості - у трьох іпостасях // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 6. – ISSN 0868-9644
1514647
  Нестеренко Марина Три остановки по Дороге романтики : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 146-147 : Фото
1514648
   Три отеля для Афродиты // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 28-29 : фото
1514649
  Мейсак Н.А. Три открытия Сибири / Н.А. Мейсак. – Новосибирск, 1970. – 320с.
1514650
  Ламонова О. Три офорти Павла Макова // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 15. – ISSN 2519-4429
1514651
  Машбаш И.Ш. Три охотника : стихи для детей / Исхак Машбаш ; пер. с адыг. И.Курлата. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1958. – 32 с.
1514652
  Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе : Умозрение в красках. Два мира в древне-русской иконописи. Россия в ееиконе / князь Евгений Трубецкой. – Москва : Иинфо-Арт, 1991. – 112 с. – ISBN 5-250-01707-Х
1514653
  Храмович Г.А. Три партизанских года. / Г.А. Храмович. – Минск, 1981. – 286с.
1514654
  Цвейг С. Три певца своей жизни : Казанова, Стендаль, Толстой / С. Цвейг. – Москва : Республика, 1992. – 367с.
1514655
  Цвейг С. Три певца своей жизни : Казанова. Стендаль. Толстой / С. Цвейг. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 352с. – (Исторические силуэты). – ISBN 5-222-0020-12
1514656
  Цвейг С. Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой : пер. с нем. / Стефан Цвейг. – Киев : Україна, 1991. – 269 с. – ISBN 5-319-00955-0
1514657
  Антонич Б.І. Три перстені / Богдан-Ігор Антонич ; [передм. : М. Ільницький ; упоряд., підгот. текстів, наук. та літ. редагування : Д. Ільницький]. – Львів : Літопис, 2008. – 128 с. : іл. – ISBN 978-966-7007-66-9


  «Три перстені» – друга прижиттєва поетична збірка Богдана Ігоря Антонича. Вона побачила світ у Львові 1934-го року після попередніх публікацій окремих творів у періодиці. Збірку передруковували у всіх пізніших зібраннях творів Б. І. Антонича, однак ...
1514658
  Сото В. Три песеты прошлого / В. Сото. – М., 1986. – 301с.
1514659
  Эмин Г. Три песни / Г. Эмин. – М, 1957. – 234с.
1514660
  Асатиани Л. Три песни : стихи : пер. с груз. / Л. Асатиани, М. Геловани, А. Саджая. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 120 с.
1514661
  Бушекан Т. Три песни / Т. Бушекан. – Бухарест, 1968. – 48с.
1514662
  Деляну Л. Три песни века / Л. Деляну. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1967. – 138 с.
1514663
  Московіс В. Три печалі на узбережжі : оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 56-64. – ISSN 0320 - 8370
1514664
  Усова Г.С. Три пиалы / Г.С. Усова. – Алма-Ата, 1990. – 109с.
1514665
  Копейко В.И. Три письма на Север. / В.И. Копейко. – Днепропетровск, 1985. – 158с.
1514666
  Герасимов С. Три письма об электроантигравитации // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 2 (176). – С. 54-57


  Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прекратило объявлять конкурс на разработку нереактивного способа движения в космическом пространстве. Проекты, основанные на так называемом эффекте Подклетного, ...
1514667
  Грінченко Б.Д. Три питання нашого правопису : з додатком ["Чи справді важко вивчити правопис з "ї"] професора А.Е. Кримського / Б. Грінченко. – Київ : Електр. друк. К.Н. Мелевського і Ко, 1908. – 38, [2] с. – Відбиток з "Рідного Краю"


  Га тит. стор. дарчий надпис: Камянец-Подільській "Просвіті на гніздом", від Олени Пчілки. Київ 1909 р.
1514668
  Хейфец В.Л. Три пишем, двенадцать - в уме : Размышления о мексиканской электоральной математике / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 4-19. – ISSN 044-748Х
1514669
  Новік Г.В. Три підходи до формотворення металевих конструкцій як засобів виразності інтер"єра в період з кінця XVIII - до початку XIX ст. // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 102-110. – ISSN 2415-8151
1514670
  Цао Хе Три пісні про розлуку в спадку Шан Деї: жанрові ознаки прихованого вокального циклу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 223-232. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
1514671
  Солонин М. Три плана товарища Сталина // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 20 (1185). – С. 22-25. – ISSN 0234-1670
1514672
  Солонин М. Три плана товарища Сталина // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 18 (1183). – С. 20-23. – ISSN 0234-1670


  22 июня - день страшной катастрофы. Она длилась не один месяц, но началась именно утром. Огромная армия огромной страны рухнула по первого же удара агрессора, имея многократное превосходство в вооружении, воюя на своей территории. Это была не только ...
1514673
  Солонин М. Три плана товарища Сталина // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 19 (1184). – С. 28-31. – ISSN 0234-1670
1514674
  Солонин М. Три плана товарища Сталина // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 4 (1212). – С. 10-19. – ISSN 0234-1670


  Начало Великой Отечественной войны.
1514675
  Осипов К. Три победы / К. Осипов. – М, 1961. – 411с.
1514676
  Осипов К. Три победы / К. Осипов. – М, 1966. – 327с.
1514677
  Козаков М. Три повести / М. Козаков. – Ленинград, 1934. – 299 с.
1514678
  Георгиевская С.М. Три повести / С.М. Георгиевская. – М, 1957. – 568с.
1514679
  Павлов Н.Ф. Три повести / Н.Ф. Павлов. – М, 1958. – 94с.
1514680
  Бакланов Г.Я. Три повести / Г.Я. Бакланов. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 382 с. : ил.
1514681
  Неклюдова О.С. Три повести / О.С. Неклюдова. – М., 1964. – 452с.
1514682
  Лидин Вл. Три повести / Вл. Лидин. – Москва, 1967. – 560с.
1514683
  Ходза Н.А. Три повести / Н.А. Ходза. – Л., 1971. – 343с.
1514684
  Антонов С.П. Три повести / С.П. Антонов ; ил. Л. Гритчин. – Москва : Известия, 1973. – 511 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
1514685
  Буланов И.И. Три повести / И.И. Буланов. – Ташкент, 1976. – 448с.
1514686
  Дубов Н.И. Три повести / Н.И. Дубов. – К, 1977. – 296с.
1514687
  Железников В.К. Три повести / В.К. Железников. – Москва, 1978. – 304с.
1514688
  Бондарев Ю.В. Три повести / Юрий Бондарев. – Москва : Военное издательство, 1980. – 487 с. : 1 л. портр.
1514689
  Гулиа Г.Д. Три повести / Г.Д. Гулиа. – Сухуми, 1981. – 336с.
1514690
  Гордин Я.А. Три повести / Я.А. Гордин. – Л, 1983. – 431с.
1514691
  Громович И.И. Три повести : повести / И.И. Громович. – Минск, 1983. – 478 с.
1514692
  Близнец В.С. Три повести : [для сред. и ст. шк. возраста] / пер. с укр. Виктор Близнец ; [вступ. ст. В. Кавы] ; рис. В. Мешкова. – Москва : Детская литература, 1985. – 367 с. : ил.
1514693
  Адамович А.М. Три повести / Алесь Адамович ; [худож. И. А. Нечаев]. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1988. – 554 с. : ил.
1514694
  Бондарев Ю.В. Три повести / Юрий Бондарев ; [худож. В.С. Комаров]. – Москва : Воениздат, 1989. – 446, [2] с. : ил. – ISBN 5-203-00302-5
1514695
  Киктенко В. Три повести // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 11/12. – С.20-23. – ISSN 0132-2036
1514696
  Малюгин Л.А. Три повести для театра / Л.А. Малюгин. – Москва : Советский писатель, 1968. – 247с.
1514697
  Гусаров Д.Я. Три повести из жизни Петра Анохина / Д.Я. Гусаров. – Москва : Художественная литература, 1970. – 368 с.
1514698
  Гусаров Д.Я. Три повести из жизни Петра Анохина / Д.Я. Гусаров. – Петрозаводск : Карелия, 1974. – 382 с.
1514699
   Три повести о войне. – М., 1985. – 237с.
1514700
  Липкович Я.С. Три повести о любви : Повести / Я.С. Липкович. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 523с.
1514701
  Тургенев Иван Три повести о любви (Ася. Первая любовь) / Тургенев Иван. – На языке малаялам. – Москва, 1987. – 464с.
1514702
  Розен А.Г. Три повести. / А.Г. Розен. – Л, 1945. – 127с.
1514703
  Друц И.М. Три повести. / И.М. Друц. – Л, 1957. – 318с.
1514704
  Никулин М.А. Три повести. / М.А. Никулин. – М, 1958. – 536с.
1514705
  Никонов Н.Г. Три повести. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1969. – 316с.
1514706
  Рыжаков В.С. Три повести. / В.С. Рыжаков. – Горький, 1976. – 296с.
1514707
  Тургенев Иван Сергеевич Три повести. Ася. Первая любовь. Вешние воды / Тургенев Иван Сергеевич. – Сталинград, 1954. – 256с.
1514708
  Тургенев Иван Сергеевич Три повести: Ася. Первая любовь. Вешние воды / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1987. – с.
1514709
  Ткач Д.В. Три повісті : Для середн. шк. віку / Д.В. Ткач. – Київ : Веселка, 1972. – 359с.
1514710
   Три погляди на одну проблему : (фото) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 3. – С. 23-32


  Круглий стіл в НСЖУ "Проблеми професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації журналістів" зібрав багато поважних учасників - представників освіти, міністерських високопосадовців, керівників регіональних організацій спілки, редакторів ...
1514711
   Три подарка. – М., 1967. – 144с.
1514712
  Коротеев Н.И. Три подвига / Н.И. Коротеев. – М., 1966. – 30с.
1514713
  Авдеенко С.И. Три подвига Василия Петрова : повесть / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – 204 с. : фотоил. – ISBN 978-966-197-470-7
1514714
  Кудрявцева Г. Три подвига Владимира Комарова / Г. Кудрявцева. – Москва, 1969. – 120с.
1514715
  Ялунер Я.И. Три подруги. / Я.И. Ялунер. – Москва, 1960. – 21с.
1514716
   Три поездки Ильи Муромца: Илья Муромец и Соловей-разбойник. – Киев, 1982. – 32с.
1514717
  Клочек Г. Три поезії Бориса Олійника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 12 (600). – С. 19-23. – ISSN 0236-1477


  Дещо про магію Олійникового слова.
1514718
  Бородін В.С. Три поеми Т.Г. Шевченка "Сова", "Сліпий", "Наймичка" / В.С. Бородін. – Київ, 1964. – 132с.
1514719
  Федюк Т. Три поети // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 19 квітня (№ 8). – С. 14-15


  Творчі портрети: Людмили Дядченко, Наталії Пасічни та Юлі Нестерової
1514720
  Ярошева Г. Три поетичні дні... Вірші стали мостом порозуміння між українцями і шведами на Meridian Poltava // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 14-15 червня (№ 66). – С. 13


  "Три дні в Полтаві тривав ІІ Міжнародний українсько-шведський поетичний фестиваль Meridian Poltava. Він покликаний налагодити співпрацю, культурний обмін між Україною та Швецією, відкрити як сучасну українську, так і шведську літературу. У зв"язку з ...
1514721
  Лєцкін М. Три поетичні моменти, дотичні до Ліни Костенко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 3 грудня (№ 24)
1514722
  Бареш Г. Три поєдинки Яна Зіки : [про революціонера-підпільника, керівника ЦК Ком. партії Чехословаччини і роки фашистської окупації] : спогади / Г. Бареш ; [з чес. пер. Воліна Пасічна] ; [з чес. пер. Воліна Пасічна]. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 343 с. : ил.
1514723
   Три покликання Миколи Величка // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 14-15


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
1514724
  Пермитин Е.Н. Три поколения / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1965. – 759с.
1514725
  Пермитин Е.Н. Три поколения / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1972. – 759с.
1514726
   Три поколения борцов за свободу.. – Москва, 1969. – 320 с.
1514727
   Три поколения борцов за свободу.. – М., 1969. – 320 с.
1514728
  Калмыкова М.М. Три поколения Стевенов (к истории реконструкции семейной библиотеки) // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 133-144. – ISBN 978-617-689-046-1
1514729
  Буланова-Трубникова Три поколения. / Буланова-Трубникова. – М.-Л., 1928. – 215с.
1514730
  Лян Б. Три поколения. / Б. Лян. – М., 1960. – 450с.
1514731
  Мелешко Ф. Три покоління : повість / Фотій Мелешко. – Краків ; Львів : Українське вид-во, 1943. – 195 с.
1514732
  Воронько П.Н. Три покоління : Вірші для дітей / П.Н. Воронько. – Київ : Молодь, 1950. – 195с.
1514733
  Мартиновський Д. Три покоління прав людини: від понять до міжнародних стандартів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 1 (115). – С. 61-66
1514734
  Малиш Л. Три покоління українців у стратифікаційних ієрархіях: порівняльна перспектива // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 21-36. – ISSN 1563-3713
1514735
  Сизов А.А. Три покосева / А.А. Сизов. – М., 1983. – 319с. – В кн. также : Побег / В.В. Курносенко
1514736
  Сопельняк Б.Н. Три покушения на Ленина : Трижды он был на волосок от смерти, и трижды его спасло чудо... / Борис Сопельняк. – Москва : Молодая гвардия, 2005. – 345 с. : фот. – (Дело №). – ISBN 5-235-02852-Х
1514737
  Молоков В.С. Три полёта / В.С. Молоков. – Ленинград, 1939. – 231с.
1514738
  Литвина И.И. Три пользы / И.И. Литвина. – Москва, 1989. – 206с.
1514739
  Стрелкова А. Три поняття буддійської філософії: "мислення", "розум", "свідомість" (до проблеми перекладу) // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 2. – С. 30-45. – ISSN 2075-6461
1514740
  Шама О. Три попытки Чемберлена // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 36 (212), 4 октября 2018. – С. 62-65


  "80 лет назад британский премьер Невилл Чемберлен трижды встречался с Адольфом Гитлером, пытаясь уберечь Европу от войны."
1514741
  Грод П. Три поради від діаспори / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 91). – С. 10-11


  Президент Світового конгресу українців (СКУ) Павло Град: "Важливо, щоб Президент набрав людей, які працюватимуть у євроатлантичному векторі та будувати сильну українську ідентичність".
1514742
  Муратова В. Три пори життя генія // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 13 жовтня (№ 41). – С. 10. – ISSN 2519-4429


  До 75-річчя композитора Євгена Станковича.
1514743
  Зеров М. Три пори українського романтизму // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 73-75. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1514744
  Михалков С.В. Три поросенка / С.В. Михалков. – Киев, 1989. – 22с.
1514745
  Алиева Ф.Г. Три портрета : стихи и поэма : пер. с авар. / Фазу Алиева ; ил. А. Ляшенко. – Москва : Современник, 1972. – 111 с. : ил.
1514746
  Ершов Л.Ф. Три портрета / Л.Ф. Ершов. – М : Правда, 1985. – 48с.
1514747
  Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой французской революции: (О Руссо, Мирабо, Робеспьере) / А.З. Манфред. – Москва : Мысль, 1978. – 440с.
1514748
  Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой французской революции: (О Руссо, Мирабо, Робеспьере) / А.З. Манфред. – Москва, 1979. – 440с.
1514749
  Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой французской революции: (О Руссо, Мирабо, Робеспьере) / А.З. Манфред. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 430с.
1514750
  Бибиков В. Три портрета: Стендаль. Флобер. Бодлер / В. Бибиков ; [Соч.] Виктора Бибикова. – Санкт-Петербург : Тип. Л. Бермана и Г. Рабиновича, 1890. – [4], IV, [4], 241 с.


  Рік вид. встановлено за кн.: Білоус М., Теpлак З. Василь Сімович. 1880-1944: Життєпис.-бібліогp. наpис. - Львів, 1995
1514751
  Канубриков А Три портрета: Стихи. / А Канубриков. – Одесса, 1980. – 55с.
1514752
  Богданович А.В. Три последних самодержца : :Дневник А. В. Богданович / Предисл.: Е. Вавилов. – Москва ; Ленинград : Изд. Л. Д. Френкель, 1924. – 504, LIX с.
1514753
  Богданович А.В. Три последних самодержца : дневаник / А.В. Богданович ; предисл. А. Боханова. – Москва : Новости, 1990. – 604, 2 с., 16 л. ил. : ил. – (Голоса истории)
1514754
  Соколенко Н. Три постаті сучасного європейського театру крізь призму Міжнародного театрального фестивалю "Діалог–Вроцлав"’09 // Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ, 2010. – № 5 : Театральна режисура XXI ст.: метаморфози професії. – С. 164-182. – ISSN 1997-8642
1514755
  Троицкий М.В. Три поэмы / М.В. Троицкий. – Л, 1934. – 60с.
1514756
  Каменский В.В. Три поэмы / В.В. Каменский. – Ленинград : Художественная литература, 1935. – 330 с.
1514757
  Кулешов А.А. Три поэмы : поэмы / А.А. Кулешов. – Москва, 1946. – 120 с.
1514758
  Цадаса Г. Три поэмы / Гамзат Цадаса ; пер. с авар. С.Липкина. – Дагестан : Даггиз, 1950. – 110 с.
1514759
  Яшин А.Я. Три поэмы / А.Я. Яшин. – Москва, 1955. – 244с.
1514760
  Казин В.В. Три поэмы / В.В. Казин. – Москва : Современник, 1974. – 76 с.
1514761
  Журавлев Три поэмы / Журавлев, В.(В.А.). – Москва, 1988. – 112с.
1514762
   Три поэмы о В.И.Ленине. – Уфа, 1982. – 128с.
1514763
  Чаренц Е. Три поэмы о Ленине / Чаренц Егише; пер. с арм. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 32 с.
1514764
   Три поэта-воина. – Казань, 1979. – 80с.
1514765
  Эвентов И.С. Три поэта / И.С. Эвентов. – Л, 1980. – 424с.
1514766
  Эвентов И.С. Три поэта / И.С. Эвентов. – 2-е изд., доп. – Л, 1984. – 463с.
1514767
   Три поэта из Хиросимы: Тамики Хара, Санкити Тогэ, Мунэтоси Фукагава. – М., 1970. – 139с.
1514768
  Шніцер І.О. Три Празькі угоди як спроби вирішення словацького питання в Чехословацькій республіці (1945-1946 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 85-89. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1514769
  Карпенко В. Три президенти, яких я знав особисто // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 1/2 (207/208). – С. 44-50


  Третій сюжет з книжки відомого публіциста і науковця, Заслуженого журналіста України Віталія Карпенка "Уроки пройдених доріг". Віктор Ющенко: плюси і мінуси
1514770
  Самохин Н.Я. Три прекрасных витязя. / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1972. – 208с.
1514771
  Самохин Н.Я. Три прекрасных витязя. / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1972. – 208с.
1514772
  Долинский Д.М. Три признания / Д.М. Долинский. – Москва, 1966. – 127с.
1514773
  Воронцовы Н. и Три призыва / Н. и Воронцовы. – Ленинград, 1938. – 48с.
1514774
  Михайловский А.В. Три принципа "политической теологии" в круге Штефана Георге // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 149-160. – ISSN 0042-8744
1514775
  Мишин Г.И. Три причины стресса / Г.И. Мишин. – Ленинград, 1990. – 159с.
1514776
  Бєлоцерковські Елі Три пріоритети ізраїльського посла // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 листопада (№ 206). – С. 8


  Розмова з послом Держави Ізраїль в Україні Елі Бєлоцерковські.
1514777
  Ядренко М.Я. Три проблеми з теорії геометричних побудов // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 43. – ISSN 1029-4171
1514778
  Нєнов Д. Три проблеми кримінальної юстиції: як можна покращити роботу слідства та судів? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
1514779
  Лагунов П.А. Три проекції класичної бінарної логіки: філософія, математика, музична теорія // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 35-42. – ISSN 2226-2180
1514780
  Шмерлинг С.Б. Три пуда соли / С.Б. Шмерлинг. – Пермь, 1964. – 87с.
1514781
  Залыгин С.П. Три пункта бытия / С.П. Залыгин. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 604с.
1514782
  Мусий В. Три путешествия Вильгельма Кюхельбекера // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (8). – С. 33-47. – (Серія: Філологія)
1514783
  Хват Л.Б. Три путешествия к Берингову проливу / Л.Б. Хват. – М,Л., 1949. – 280с.
1514784
  Дикарев А.Д. Три путешествия по Китаю / А.Д. Дикарев, А.В. Лукин. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 238 с.
1514785
  Поляков И.С. Три путешествия по Олонецкой губернии / И.С. Поляков. – Петрозаводск, 1991. – 213с.
1514786
  Викторов В.Я. Три пятерки. / В.Я. Викторов. – Москва, 1957. – 61с.
1514787
  Брехт Б. Три пьесы / Б. Брехт. – М, 1983. – 240с.
1514788
  Белов В.И. Три пьесы / Василий Белов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 192 с. : ил.
1514789
  Погодин Три пьесы о В.И.Ленине / Погодин, н.Ф. – М., 1982. – 223с.
1514790
   Три пьесы о колхозной деревне. – М., 1947. – 111с.
1514791
  Погодин Н.Ф. Три пьесы о Ленине / Н.Ф. Погодин. – Ростов-на-Дону, 1988. – 191с.
1514792
  Дарасели В. Три пьесы. / В. Дарасели. – Тбилиси, 1963. – 226с.
1514793
  Горчивкин М.Ст. Три радости / М.Ст. Горчивкин. – София, 1961. – 167с.
1514794
  Зайцев А.С. Три радуги / А.С. Зайцев. – М., 1981. – 62с.
1514795
  Соловьев В. Три разговора. – Санкт-Петербург, 1900. – 245с.
1514796
  Беркли Д. Три разговора между Гиласом и Филонусом / Д. Беркли. – Москва : Соцэкгиз, 1937. – 127 с. : портр.
1514797
  Соловьев В.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории / В.С. Соловьев. – Москва : Знание, 1991. – 63с. – (Новое в жизни, науке и технике. Сер. "Наука убеждать. Риторика" ; №11). – ISBN 5-07-001701-2
1514798
  Соловьев В.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе и с приложениями / В.С. Соловьев. – Москва : Фирма "Пик" ; Товарищество "А.Н. Сытин и К", 1991. – 192 с.
1514799
  Соловьев В.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе. Разговор второй / В.С. Соловьев. – Москва, 1991. – 64с. – (Новое в жизни, науке и технике. Сер. "Наука убеждать. Риторика" ; №12)
1514800
  Гарт Брет Три рассказа : книга для чтения на анг. яз. в 7 классе средней школы / Гарт Брет. – Изд. 2-е. – Москва : Просвещение, 1969. – 64 с.
1514801
  Гарт Ф.Б. Три рассказа / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1983. – 64 с.
1514802
  Пьецух В. Три рассказа // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 9. – С. 88-104. – ISSN 0130-7673
1514803
  Гончарова Марианна Три рассказа : рассказы // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 9. – С. 3-23. – ISSN 0131-8136
1514804
  Фриджери Оливер Три рассказа : Рассказы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 12. – С. 123-135. – ISSN 0321-1878
1514805
  Ермакова А. Три рассказа : проза: три рассказа // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 8. – С. 3-16. – ISSN 0131-8136


  Рассказы : "Мамаиха", "Не в такт", "Две жизни грома"
1514806
  Ирин Е. Три рассказа : расказы // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10. – С. 131-141. – ISSN 0131-8136


  Рассказы: "Городской сумасшедий"; "Пятьдесят копеек"; "Цадик-скрипач".
1514807
  Александрова Н.А. Три рассказа в один вечер / Н.А. Александрова. – Москва : Известия, 1971. – 256 с.
1514808
  Марков Е. Три рассказа и фуга : проза: рассказы // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 12. – С. 126-147. – ISSN 0131-2332
1514809
  Богомолов В.О. Три рассказа о войне : сборник / В.О. Богомолов. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1977. – 144 с.
1514810
  Сольский В. Три рассказа о посторонних / В. Сольский. – М, 1927. – 45с.
1514811
  Бузулукский А. Три рассказа одного цикла // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 83-98. – ISSN 0321-1878
1514812
  Тредиаковский Василий Три рассуждения о трех главнейших древностях российских, а именно: о первенстве словянского языка перед тевтоническими, О первоначалии россов. О варягах руссах словенского звания, рода и языка. – С-Пб, 1773. – 275с.
1514813
  Пушкин В.В. Три раунда / В.В. Пушкин. – М, 1956. – 183с.
1514814
  Ленин Н. Три революции / Н. Ленин. – Москва-Ленинград : Государственное издательство иностранных и национальных словарей
Вып. 2. – 1926. – 370 с.
1514815
  Стасова Е.Д. Три революции : VI конгресс Коминтерна, V конгресс КИМа пленум Исполкома МОПР (август 1928 г.) / Е. Стасова. – Москва : Изд-во ЦК МОПР СССР, 1928. – 32 с.
1514816
  Зародов К.И. Три революции в Росси и наше время / К.И. Зародов. – Москва, 1975. – 605с.
1514817
  Зародов К.И. Три революции в Росси и наше время / К.И. Зародов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Мысль, 1977. – 636 с.
1514818
  Зародов К.И. Три революции в Росси и наше время / К.И. Зародов. – 3-е изд. – М., 1983. – 640с.
1514819
  Марушкин Б.И. Три революции в России и буржуазная историография. / Б.И. Марушкин. – М, 1977. – 279с.
1514820
  Кузнецов П. Три революции: 1789, 1917, 1991 = Послесловие к Жозефу де Местру и Александру Солженицыну // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 12. – С.181-194. – Библиогр.: Лит.: с. 194; 19 примеч. – ISSN 0321-1878
1514821
  Соколов А. Три революции: очерк истории революционного движения в России в ХХ веке. / А. Соколов. – Екатеринбург, 1924. – 208с.
1514822
  Бенвенуто С. Три регистра. Реальное // Лакан сегодня / С. Бенвенуто, А. Луччи. – Київ : ПВУЗ МИГП, 2017. – С. 131-171. – ISBN 978-966-97479-3-8


  "Сам Лакан считал базовой для своего учения схему «воображаемое» — «символическое» — «реальное», которую он начал разрабатывать с 1953 года и подробно изложил на своём самом знаменитом семинаре (1974—1975). Эту схему он обычно представлял в виде ...
1514823
  Ванчура В. Три реки / В. Ванчура. – Москва, 1969. – 288 с.
1514824
  Скляренко С. Три республіки / С. Скляренко. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 218с.
1514825
  Топелиус З. Три ржавых колоса / З. Топелиус. – Ленинград, 1980. – 16 с.
1514826
  Балакаев А.Г. Три рисунка : маленькая повесть / А.Г. Балакаев ; авториз. пер. с калмыц. А. Исбаха. – Элиста : Калмиздат, 1964. – 55 с. : ил.
1514827
  Федотова І.О. Три рівні митних правовідносин за участю митних посередників // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 140-146. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу митних правовідносин за участю митних посередників. Автор визначає особливості митних правовідносин за участю митних посередників, класифікує їх, пропонує власну точку зору на суб"єктний склад і структуру у вигляді трьох ...
1514828
  Шергін С. Три різних країни однієї Азії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 16-21


  Країни АСЕАН у фокусі уваги України.
1514829
  Трибой О. Три різні чоловічі серця на тлі образу Есмеральди : Урок поглибленої роботи з текстом роману В.Гюго "Собор Паризької Богоматері" на проектно-діяльнісній основі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (343). – С. 19-21.
1514830
  Ванчура В. Три ріки / В. Ванчура. – Пряшів, 1962. – 297с.
1514831
  Книш І. Три ровесниці. 1860-1960 = Three Ukrainian contemporaries (1860-1960) : до 100-річчя народин Уляни Кравченко, Марії Башкірцев, Марії Заньковецької / Ірена Книш. – Winnipeg : National publishers, 1960. – 320 с. : портр. – Назва корінця: Три ровесниці. – Бібліогр. в підрядк. прим. і в кінці розд.
1514832
  Апросимов Д.Н. Три родника : стихотворения / Дмитрий Апросимов ; пер. с якут. Б. Романоав, Б. Сиротина. – Москва : Современник, 1981. – 79 с. – (Новинки "Современника")
1514833
   Три розмови про Україну / Патріарх Філарет [та ін. ; авт. ідеї В. Кирилюк]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 285, [3] с., [12] арк. фотоіл. : фотоіл. – ISBN 978-617-12-5115-1
1514834
  Ханзадян С.М. Три роки 291 день / С.М. Ханзадян. – Київ, 1984. – 284 с.
1514835
   Три роки Вітчизняної війни Радянського Союзу. : (Воєнні і політичні підсумки) : Українське державне видавництво. – 4 с.
1514836
  Дягілєва О. Три роки державній допомозі в Україні // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 28
1514837
  Блавацький В. Три роки Львівського Оперного Театру // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1950. – 3, листопад-грудень. – С. 152-157
1514838
  Лоза П. Три роки після Майдану // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 27 листопада (№ 48). – С. 4. – ISSN 0027-8254
1514839
   Три роки українсько-німецькій кафедрі екологічного менеджменту й підприємництва // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Ректор Л. Губерський прийняв німецьку делегацію на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом Німеччини в Україні докт. Кристофом Вайлєм з нагоди третьої річниці з дня створення українсько-німецької кафедри на економічному факультеті.
1514840
   Три роки українсько-німецькій кафедрі екологічного менеджменту й підприємництва // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 2


  У рамках відзначення третьої річниці з дня створення на економічному факультеті українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва університет відвідала делегація з Німеччини, у складі якої був Почесний професор Київського нац. ...
1514841
  Клименко І.В. Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період : аналітична доповідь / Клименко І.В., Федірко О.А., Ус І.В. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 120 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-554-140-0
1514842
  Яхнин А.Р. Три роли Эммы Поповой. / А.Р. Яхнин. – Л. : Искусство, 1984. – 63 с.
1514843
  Комаров Л.С. Три ролика магнитной ленты / Л.С. Комаров. – Москва : Современник, 1976. – 189с.
1514844
  Сениця П. Три романси для середнього голосу з фортепіано / П. Сениця. – К., 1960. – 16с.
1514845
  Заславський І.Я. Три російські переклади з української поезії // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 91-100
1514846
  Устинова В.А. Три рубашки счастья. / В.А. Устинова. – М., 1966. – 359с.
1514847
  Воздвиженский М.В. Три с половиной / М.В. Воздвиженский. – Москва, 1991. – 263с.
1514848
  Райнов Б. Три самітники / Б. Райнов. – Львів, 1988. – 270с.
1514849
  Казимировский С.Н. Три свидания. / С.Н. Казимировский. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 381с.
1514850
  Кононенко Є. Три світи : Вибрані новели / Євгенія Кононенко. – Львів : Піраміда, 2006. – 152с. – (Праватна колекція). – ISBN 966-8522-68-0
1514851
  Ермичев А.А. Три свободы Николая Бердяева / А.А. Ермичев. – М., 1990. – 63с.
1514852
  Коцур Г. Три святині, даровані кошовим отаманом Петром Калнишевським // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 51-56


  У статті проаналізовано благодійність Петра Калнишевського, зокрема його участь у виготовленні трьох Євангелій, які ввійшли до списку світових шедеврів мистецтва. В статье рассматривается благотворительность Петра Калнышевского, в частности его ...
1514853
  Франко І.Я. Три святі грішниці : старохристиянські легенди / І.Я. Франко; перекл. з передм. Івана Франка. – Львів : Накл. автора, 1910. – 56 с. – (Універсальна бібліотека ; № 9)
1514854
  Чех-Кукгоф Три священные обезьнки / Чех-Кукгоф. – М, 1959. – 82с.
1514855
  Чемерис В. Три секунди на вибір / В. Чемерис. – Дніпропетровськ, 1987. – 263 с.
1514856
  Смирнов С. Три сердца, две сабли = Баснословные мемуары : проза: роман / окончание. Начало в № 8, 2012 // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 9. – С. 116-170. – ISSN 0131-2332
1514857
  Халтурин Ф.Н. Три сердца. / Ф.Н. Халтурин. – Москва, 1984. – 207с.
1514858
  Чехов А.П. Три сестры / А.П. Чехов. – МоскваЛ., 1950. – 111с.
1514859
  Чехов А.П. Три сестры / А.П. Чехов. – К, 1953. – 95с.
1514860
  Первенцев А.А. Три сестры / А.А. Первенцев. – М, 1971. – 56с.
1514861
  Чехов А.П. Три сестры / А.П. Чехов. – М, 1985. – 80с.
1514862
  Чехов А.П. Три сестры. Вишневый сад // Гамлет, принц Датский. Король Лир : пьесы : для 9-го класса / В. Шекспир. – Москва : Искусство, 1986. – С. 391-506. – (Школьная библиотека)
1514863
  Москалець В. Три сили для людини: від "Великого інквізітора" до канонічної психології Володимира Роменця // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С.6-14. – ISSN 1810-2131
1514864
  Білецький Л. Три сильветки : Марко Вовчок - Ольга Кобилянська - Леся Українка / Леонід Білецький. – Винипег ; Манітоба : накладом Союзу Українок Канади, 1951. – 127 с. : фот.
1514865
  Анак Ш.Г. Три синих холма : стихи / Анак Ш.Г. ; пер. с татарск. С. Куняев. – Москва : Совецкий писатель, 1971. – 112 с.
1514866
  То Хоай Три сказки / То Хоай. – М, 1963. – 136с.
1514867
  Гульянц Е.И. Три сказки / Е.И. Гульянц. – М., 1977. – 176с.
1514868
  Михалков С.В. Три сказки / С.В. Михалков. – Москва, 1983. – 63с.
1514869
  Каверин В.А. Три сказки и еще одна. / В.А. Каверин. – Москва, 1963. – 158с.
1514870
  Каверин В.А. Три сказки. / В.А. Каверин. – Москва : Детгиз, 1960. – 144 с.
1514871
  Грица С. Три складові фольклорної проекції в поезії Тараса Шевченка // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (343), травень - червень. – С. 34-39. – ISSN 0130-6936
1514872
   Три скорости Валерия Харламова : [ Сборник ]. – 2-е изд.. перераб. и доп. – Москва : Воениздат, 1988. – 157 с. : [16] л. илл. – ISBN 5-203-00564-8
1514873
  Невмержицький О. Три слова - суть буття людського : афоризми про виховання ( власні та почуті від людей ) / Олександр Невмержицький. – Київ : ЩеК, 2005. – 70 с. – ISBN 5-8459-01701-7
1514874
  Гончаров В.М. Три слова / В.М. Гончаров. – Краснодар, 1951. – 51с.
1514875
  Мельников А.П. Три слова / А.П. Мельников. – Минск, 1980. – 37с.
1514876
  Детков В.П. Три слова / В.П. Детков. – Воронеж, 1981. – 117с.
1514877
  Наровчатов С.С. Три слова. (О Некрасове, Блоке, Туманяне). / С.С. Наровчатов. – Москва, 1972. – 48с.
1514878
  Стремядин В.В. Три слоя времени или Парадокс Эббингауза / Валентин Стремядин. – Киев : Новий друк, 2010. – 279, [1] с. : фотоил. – ISBN 978-966-8527-83-8
1514879
  Шекли Р. Три смерти Бена Бакстера / Р. Шекли. – Нижний Новгород, 1991. – 237с.
1514880
  Толстой Л.Н. Три смерти. Холстомер / Л.Н. Толстой. – Москва, 1947. – 64с.
1514881
  Толстой Л.Н. Три смерти. Холстомер / Л.Н. Толстой. – Москва, 1949. – 56с.
1514882
  Мейзерська Т. Три сни Нимидори: оніричний простір повісті І.С. Нечуя-Левицького "Микола Джеря" // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 91-97. – ISBN 966-638-152-4
1514883
  Масляк П. Три сни українця : фантаст. роман : [кіносценарій для Голівуду] / Петро Масляк. – Київ : Книгодрук, 2003. – 207, [1] с. : іл. – На обкл. також. зазнач.: Фантастичний роман. Претендент на звання Український бестселер ХХІ століття. – ISBN 966-847-01-4
1514884
  Северцев С.Л. Три сокровища / С.Л. Северцев. – Ташкент, 1965. – 274с.
1514885
  Егоров Ю. Три солдата / Ю. Егоров, Ю Победоносцев, . – М., 1950. – 80с.
1514886
  Рижинашвили У.И. Три солнца / У.И. Рижинашвили. – Х, 1964. – 52с.
1514887
  Каменная Г.А. Три солнца / Г.А. Каменная. – Москва : Советский писатель, 1967. – 87 с.
1514888
  Яхьяев М.-С.Я. Три солнца : повесть об У.Буйнакском / Магомед Султан Яхьяев; пер. с кумык. Б.Сарнова. – Москва : Политиздат, 1985. – 426 с.
1514889
  Добричанин Д. Три соловья / Д. Добричанин. – Л.-М., 1957. – 79с.
1514890
  Тельнюк С.В. Три сонця на одному небі / С.В. Тельнюк. – К., 1988. – 293с.
1514891
  Заурих А. Три сосны / А. Заурих. – Москва : Советский писатель, 1970. – 96 с.
1514892
  Разумов В.И. Три составляющие в логике научного исследования и их синтез / В.И. Разумов, В.П. Сизиков // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (40). – С.28-40. – ISSN 1560-7488
1514893
  Бондарев Е.М. Три составляющие стандартов профессиональной деятельности адвокатов // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 1( 51). – С. 45-48. – ISSN 1680-2721
1514894
   Три составляющих качественного отдыха // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 8-9 : Фото
1514895
  Рассохин Олег Три составляющих успеха в вопросах и ответах : Спецвыпуск-Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 46-49
1514896
  Ричка В. Три Софії Всеслава Полоцького // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 5-6 червня (№ 96/97). – С. 11


  Доля середньовічного відчайдуха і авнтюриста. Саме з нащадками Ярослава Мудрого вів тривалу боротьбу Всеслав Полоцький.
1514897
  Лобачевский Н.И. Три сочинения по геометрии / Н.И. Лобачевский. – Москва, 1956. – 415 с.
1514898
  Мартыненко П. Три способа анализа художественного произведения // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 152-155. – ISSN 2307-3195
1514899
  Балацкий Е.В. Три способа познания // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 130-144. – ISSN 0869-0499


  В статье рассматриваются три способа познания, лежащие в основе естественно-научного, социального и интуитивного знаний. Дана характеристика методологической основы каждого из них - формальной, диалектической и холистической логики. Раскрыты и ...
1514900
  Некрасов Андрій Три способи відпочити в Туреччині : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-68 : Фото
1514901
  Фахурдінова М. Три способи врятувати ООН, або Як позбавити рф права вето у Раді Безпеки? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-30 червня (№ 24/25). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1514902
  Кожедуб И.Н. Три сражения / И.Н. Кожедуб. – Москва : Военное издательство, 1945. – 39 с.
1514903
  Прохорова А. Три срібні нагороди // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  М. А. Вирлєєва, стариший викладач кафедри фізичного виховання та спорту виборола три срібні нагороди на дистанціях 500, 1500 та за сумою балів у багатоборстві у Москві, де відбувся 4-й міжнародний меморіал ім. Є. Гришина.
1514904
  Ширинский И.Д. Три стадии развития капитализма в промышленности. / И.Д. Ширинский. – М., 1956. – 32с.
1514905
  Качинская Л.Я. Три станции / Л.Я. Качинская. – Саратов, 1982. – 48с.
1514906
  Бондарин С.А. Три старика. Картины Балкарии / С.А. Бондарин. – М, 1937. – 83с.
1514907
   Три старинных романа. – М.
1. – 1990. – 623с.
1514908
   Три старинных романа. – М.
2. – 1990. – 573с.
1514909
  Возняк М.С. Три статейки з полемічного письменства (з додатком недрукованих листів Потія) / Подав Михайло Возняк. – [У Львові] : [З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1930. – 50 с. – Окр. відб.: . Записки Hаукового Товаpиства імени Шевченка. 1930, т. 99 - Ювілейний збірник на пошану Кирила Студинського. Праці філологічні, ч. 1
1514910
  Усиевич Е. Три статьи / Е. Усиевич. – Москва, 1934. – 48 с.
1514911
  Бор Н. Три статьи о спектрах и строении атомов : пер. с нем. / Н. Бор. – Москва ; Петербург : Госиздат, 1923. – 156 с.
1514912
  Маркс К. Три статьи против анархизма. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Л., 1934. – 40с.
1514913
  Колесник С.П. Три стежки Степана Колесника : Штрихи до літературного портрета лауреата Шевченківської премії / Розмову вів Михайло Каменюк // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 2-15. – ISSN 0208-0710


  Літературний портрет, письменника, журналіста, доцента кафедри журналістики Київського державного університету ім. Т. Шевченка (1984-1999) Степана Павловича Колесника.
1514914
  Еремин А.А. Три степени доверия / А.А. Еремин. – Горький, 1970. – 400с.
1514915
  Мицик Ю. Три стихії // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 23-24


  Про рід Аркасів., Миколу Аркаса.
1514916
  Сильверстейн Ш. Три стихотворения : поэзия: стихи (новые переводы) // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 10 (1026). – С. 127-128. – ISSN 0130-7673
1514917
  Литвиненко О. Три стовпи політики з РФ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 7


  "Пострадянський період у відносинах з РФ завершився. Пил війни спадатиме ще довго, але нова картина поступово вже вимальовується. Захоплення Криму дозволило РФ контролювати Чорне море і відкрити шлях на Близький Схід. Здійснивши збройну агресію у ...
1514918
  Ткач В. Три стовпи популізму як новітньої зброї XXI століття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 13


  Супероснови "хочу"-"можу"-"маю" в царині популізму втрачають свою органічну координацію, відтак, шуканий "затишок" як симфонія супероснов стає недосяжним. Чому ми ніяк не можемо зрозуміти, що таке радість, щастя, втіха? Тому що це дуже прості, атомарні ...
1514919
   Три столетия французского плаката : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1977. – 26 с.
1514920
  Шульгин В.В. Три столицы / В.В. Шульгин. – Москва, 1991. – 495 с.
1514921
  Аникин Андрей Три столицы за окном // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 108-112 : фото
1514922
   Три столицы. Три большие разницы: Сеул, Пекин, Куала Лумпур : Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 56-63 : Іл.
1514923
   Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету : Збірник матеріалів Ювілейної наукової конференції, присвяченої 300-річчю Чернігівського колегіуму і 85-річчю Чернігівського держ. педагогічного ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів : Сіверянська думка, 2001. – 125с. – ISBN 966-7743-14-4
1514924
  Саричев В. Три століття козацького флоту = Three centuries of the kozak fleet / В"ячеслав Саричев ; Нац. заповідник "Хортиця", Благод. фонд "Хортиця". – Запоріжжя : Кераміст, 2015. – 136 с. : іл., портр., карти. – Тит. арк., дані обкл. та текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 134-135. – ISBN 978-966-653-390-9
1514925
  Колибенко О.В. Три століття неперервного освітнього процесу на Переяславщині / О.В. Колибенко, Л.М. Набок, В.В. Нікітіна // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 232-240. – ISBN 5-7763-1258-2
1514926
  Дикий А. Три сторінки / Антон Дикий ; обкл. та рис. худ. М. Глущенка. – 2-е вид. – Харків ; Одеса : Держвидав України, 1930. – 72 с.
1514927
  Юдовский М. Три стороны медали : проза: повесть в рассказах // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 2. – С. 4-72. – ISSN 0131-8136
1514928
  Белянинов А.С. Три стороны света : кн. рассказов / А.С. Белянинов. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 176 с.
1514929
  Буравкин Г. Три страницы из легенды. / Г. Буравкин. – Москва, 1968. – 63 с.
1514930
  Буравкин Г.Н. Три страницы из легенды. / Г.Н. Буравкин. – Москва, 1983. – 64 с.
1514931
  Артемов Станислав Три страны одного города // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 68-75 : рис., фото
1514932
  Некрасов Н.А. Три страны света / Н.А. Некрасов. – Саранск, 1959. – 830с.
1514933
  Некрасов Н.А. Три страны света / Н.А. Некрасов. – Курск, 1960. – 830с.
1514934
  Некрасов Н.А. Три страны света / Н.А. Некрасов. – Москва, 1990. – 765с.
1514935
  Кассиль Л.А. Три страны, которых нет на карте / Л.А. Кассиль. – Москва, 1978. – 178с.
1514936
  Павличко Д. Три строфи // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 4-22. – ISSN 0208-0710
1514937
  Павличко Д. Три строфи : Поезії / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2007. – 127с. – ISBN 966-500-275-9


  У пр. №1628602 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
1514938
  Степовичка Л. Три строфи в німецькому свічаді // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 26 липня - 1 серпня (№ 30)


  Дмитро Павличко. "Три строфи". Вірші українською та німецькою. Видавництво Українського вільного університету, Мюнхен. 2018. - 288 с. Переклад: Ірена Качанюк-Сп"єх та Йозеф Сп"єх.
1514939
  Бондарчук П.Ф. Три струни / П.Ф. Бондарчук. – Донецк, 1980. – 128с.
1514940
  Логинов В.Н. Три студенных дня / В.Н. Логинов. – Воронеж, 1968. – 255с.
1514941
  Филиппенко И.Ф. Три студеных месяца / И.Ф. Филиппенко, Г.В. Тепляков. – 2-е изд., доп. – Донецк, 1990. – 358с.
1514942
  Якубов Э. Три ступени вверх : Библиотечные проекты по развитию толерантности // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 12 (126). – С. 30. – ISSN 1727-4893
1514943
  Пасічник І. Три ступені відприкметникової вербалізації (на матеріалі роману М. Вінграновського "Северин Наливайко") // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 301-311
1514944
   Три ступені ракети. – К., 1967. – 16с.
1514945
  Панкратов С.А. Три ступеньки в траве. / С.А. Панкратов. – М., 1970. – 208с.
1514946
  Янушите Л. Три субботы : одноактная комедия в 3-х карт. / Люция Янушите ;. – Москва : Искусство, 1958. – 24 с.
1514947
  Кравець Я. Три судження Олексія Чичеріна про Еміля Вергарна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 169-174. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
1514948
  Ливанова А.М. Три судьбы / А.М. Ливанова. – Москва, 1959. – 173с.
1514949
  Ливанова А.М. Три судьбы / А.М. Ливанова. – 3-е изд. доп. – М., 1975. – 224с.
1514950
  Горелов А.Е. Три судьбы / А.Е. Горелов. – Ленинград : Советский писатель, 1978. – 623 с.
1514951
  Горелов А.Е. Три судьбы / А.Е. Горелов. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 624 с.
1514952
  Ливанова А.М. Три судьбы. Постижение мира / А.М. Ливанова. – Москва : Знание, 1969. – 352с. – (Жизнь замечательных идей ; Выпуск 2)
1514953
  Карліна О. Три суспільні стани і проблема міста в середні віки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-32. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Внаслідок поглиблення поділу праці як на локальному, так і на міжнародному рівні та розвитку міських центрів у класичному середньовіччі появився четвертий рівень суспільної діяльності. Зроблено висновок, що механізм переходу від тричленного до ...
1514954
  Езова С. Три сущности "К" // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 32 - 34. – ISSN 0869-4915
1514955
  Бареш Г. Три схватки Яна Зики / Г. Бареш ; пер. с чешского ; [предисл., с. 5-29, и коммент. С. Прасолова]. – Москва : Прогресс, 1965. – 351 с. : ил., 1 л. портр.
1514956
  Добревський Д. Три сходинки до трону : роман / Димитр Добревський ; Пер. с болг. – Київ : Молодь, 1985. – 294 с. – В одній кн.: Танго / Георгій Караславов, с. 190-292
1514957
  Кипоренко О.Я. Три сходинки творчості: репродукція - трансформація - твореність // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 15-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Досліджуються філософські та психологічні сторони творчості.
1514958
  Деревянко А.П. Три сценария перехода от среднего к верхнему палеолиту : Сценарий первый: переход к верхнему палеолиту на территории Северной Азии // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (43). – С. 2-32. – ISSN 1563-0102
1514959
  Деревянко А.П. Три сценария перехода от среднего к верхнему палеолиту. Сценарий третий: переход от среднего к верхнему палеолиту в Африке и проблема заселения Евразии человеком современного антропологического типа // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2011. – № 2 (46). – С. 2-29. – ISSN 1563-0102
1514960
  Бутакова Я.С. Три сценария экономического развития современной России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (35). – С. 19-20. – ISSN 1728-8878
1514961
  Райхель Ю. Три сценарії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 вересня (№ 174/175). – С. 5


  Про особливий правовий статус Донбасу.
1514962
  Костенко Анастасія Три сценарії взаємин віри і розуму в середньовічному християнстві // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.55-67. – ISSN 1728-9572
1514963
  Юзич М. Три сценарії розвитку українського експорту від учених // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 101). – С. 7


  Стаття студентки КНУТШ про сценарії розвитку українського експорту у разі членства в Митному союзі, вступу до зони вільної торгівлі з ЄС і, нарешті, безпосереднього членства в ЄС.
1514964
  Юзич М. Три сценарії розвитку української ІТ-галузі, або Як державна політика може стимулювати зростання одного з найбагатших секторів економіки / М. Юзич, В. Валєєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 6 жовтня (№ 180). – С. 9
1514965
  Осеева В.А. Три сына / В.А. Осеева. – М, 1975. – 32 с.
1514966
  Ласкин Б.С. Три танкиста / Б.С. Ласкин. – М, 1956. – 48с.
1514967
   Три танских поэта. - Ли Бо, Ван Вэй, Ду Фу. – М., 1960. – 495с.
1514968
  Семенов В.В. Три теореми про напівнеперервні зверху опуклі функціонали // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 195-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Описано задані в локально опуклих просторах спеціального типу опуклі функціонали, що досягають максимуму на довільній опуклій, замкненій та обмеженій множині. Одержано узагальнення теореми Вайнберга про слабку неперервність, доведено критерій двоїстого ...
1514969
  Яценко І.С. Три теорії поділеної влади. Генеза теорії поділу влади за Ричардом Малайним // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 152-160. – ISSN 2227-796X
1514970
  Сурков А.А. Три тетради / А.А. Сурков. – Москва, 1943. – 127с.
1514971
  Симонов К.М. Три тетради : Стихи, поэмы / К.М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1964. – 591с.
1514972
  Прилежаєва М.П. Три тижні спокою / М.П. Прилежаєва. – К, 1980. – 208с.
1514973
  Осипов Е. Три типа профдвижения и их эволюция / Е. Осипов. – 115с.
1514974
  Щеглов Д.А. Три тире / Д.А. Щеглов. – Москва, 1963. – 352с.
1514975
  Щеглов Д.А. Три тире / Д.А. Щеглов. – Москва, 1967. – 584с.
1514976
  Захидов В.Ю. Три титана (Абу Наер Фараби, Абу Райхал Беруни, Абу Али ибн Сина) / В.Ю. Захидов. – Ташкент, 1973. – 86с.
1514977
  Ремарк Е.М. Три товариші / Е.М. Ремарк. – Київ : Молодь, 1959. – 416с.
1514978
  Ремарк Е.М. Три товариші : роман / Еріх Марія Ремарк ; пер. Д. Радієнко. – Харків : Фоліо, 2008. – 432 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 978-966-03-4121-0
1514979
  Ремарк Э.М. Три товарища / Э.М. Ремарк. – Минск, 1980. – 411с.
1514980
  Ремарк Э.М. Три товарища / Э.М. Ремарк. – Л, 1981. – 767с.
1514981
  Ремарк Э.М. Три товарища / Э.М. Ремарк. – Барнаул, 1988. – 588с.
1514982
  Ремарк Э.М. Три товарища : роман / Э.М. Ремарк. – Ташкент : Мехнат, 1990. – 368с. – ISBN 582440738X
1514983
  Ремарк Э.М. Три товарища / Э.М. Ремарк. – Тула, 1990. – 332с.
1514984
  Ремарк Эрих Мария Три товарища : Роман / Ремарк Эрих Мария; Пер. с нем. – Москва, Харьков : АСТ, Фолио, 1998. – 496с. – ISBN 5-237-01483-6
1514985
  Ремарк Э.М. Три товарища = Drei kameraden / Пер. И.Шрайбера, Т.Яковенко; Эрих Мария Ремарк. – Москва : Вагриус, 2002. – 448с. – ISBN 5-264-00583-4
1514986
  Муратханов Вадим Три товарища : триптих // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С. 43-55. – ISSN 0130-7673
1514987
  Олеша Ю.К. Три товстуни / Ю.К. Олеша. – К., 1983. – 166с.
1514988
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Книга без тит. л. – 189 с.
1514989
   Три толстяка, 1935. – 32с.
1514990
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Москва, 1979. – 156с.
1514991
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Ленинград, 1986. – 154с.
1514992
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – 2-е изд., стер. – Одесса, 1987. – 165с.
1514993
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Москва, 1988. – 176с.
1514994
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Баку, 1988. – 139с.
1514995
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Москва, 1989. – 160с.
1514996
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Нижний Новгород, 1991. – 189с.
1514997
  Комия М. Три толстяка в романе "Зависть": система персонажей в романах Ю. Олеши // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 140-147. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В настоящей статье анализируется роман "Зависть" Ю.К. Олеши в кон- тексте сказки-романа "Три Толстяка". Особое внимание уделяется сходству системы образов обоих романов, а также преломлению различных обстоятельств лит. жизни 1920-х гг. в романе ...
1514998
  Стрельбицький М.П. Три тополі : поезії / М.П. Стрельбицький. – Одеса : Маяк, 1981. – 64 с.
1514999
  Нанкевич А Три тополі на вітрі / А Нанкевич. – К., 1985. – 183с.
1515000
  Борщаговский А.М. Три тополя / А.М. Борщаговский. – Москва, 1974. – 575с.
<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,