Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>
1249001
  Суслова Ф.М. "Союз борьбы за освобождение рабочего класса" во главе рабочего движения в Петербурге (1895-1897 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Суслова Ф.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. истории КПСС. – Л., 1958. – 18л.
1249002
  Корольов Б.І. "Союз визволення України" / Б.І. Корольов, І.С. Михальський. – Луганськ, 1996. – 43с.
1249003
  Макух В.В. "Союз для Середземномор"я" та нові формати співробітництва арабських країн Північної Африки з Європейським Союзом: досвід для України // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 94-103. – ISSN 1682-671Х
1249004
  Агапов А. "Союз для Средиземноморья": проблемы и противоречия // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 66-71. – ISSN 0131-2227
1249005
  Гуськов С.В. "Союз одержимых" / С.В. Гуськов. – М., 1963. – 350с.
1249006
  Гуськов С.В. "Союз одержимых" / С.В. Гуськов. – Изд. 2-е.. переработ. – М., 1966. – 416с.
1249007
  Клусов Е.П. "Союз ради прогресса" - орудие американской экономической агрессии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Клусов Е.П. ; МГУ , Экон. фак. ,Каф. экон. заруб. стран. – Москва, 1963. – 17 с.
1249008
  Гвоздарев Б.И. "Союз ради прогресса" и его сущность. (Кризис латиноамериканской политики США). / Б.И. Гвоздарев. – М., 1964. – 184с.
1249009
  Ребров М.Ф. "Союз" - "Аполлон" / М.Ф. Ребров. – М., 1975. – 72с.
1249010
  Ребров М.Ф. "Союз" - "Аполлон" / М.Ф. Ребров. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Машиностроение, 1976. – 96с.
1249011
  Медведева Г.А. "Союз" - "Аполлон" / Г.А. Медведева, И.Л. Макаревич // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 5. – С. 25-45. – ISSN 0869-6322


  К 35-летию первого совместного советско-американского полета 1975 года.
1249012
   "Союз" - трасса братской дружбы. – М, 1978. – 184с.
1249013
   "Союз" и "Апполон". – М, 1976. – 272с.
1249014
   "Союзмультфильму" 50 лет. – М, 1986. – 75с.
1249015
  Пилипович М. "Союзник" і "Союзниця" : оповідання / М. Пилипович [псевд.]. – Київ : Вид. "Нове Життя" ; Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1912. – 32 с. – (Видавництво "Нове Життя" ; № 2)
1249016
  Затилюк Я.В. "Спадкоємці", "власники" та "охоронці" києво-руської спадщини в уявленнях мешканців Гетьманщини другої половини XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 28-43. – ISSN 0130-5247
1249017
   "Спадщина нащадків Адама": із досвіду застосування мультимедійних технологій у навчанні перекладу / О.М. Гон, В.П. Морозов, В.О. Гулик, М.О. Гон // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 27-32
1249018
  Чорна Л. "Спалився Олекса Гірник з Калуша..." / Л. Чорна, О. Білокінь, В. Дзима // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 25-31 січня (№ 4). – С. 10
1249019
  Михальчишин А. "Спаліць то українське гняздо!" До історії та перспектив стосунків з поляками // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (882), квітень. – С. 100-108. – ISSN 0868-4790


  Автор розповідає про українсько-польські взаємини, згадує історичні події, що пов"язують два народи.
1249020
  Синичкин Павел "Спальня" Ван Гога. Пустые кровати Ван Гога // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 32-33 : фото
1249021
   "Спартак" во время войны. – М, 1933. – 230с.
1249022
  Кривогуз И.М. "Спартак" и образовании Коммунистической партии Германии / И.М. Кривогуз. – М., 1962. – 239с.
1249023
  Атаян А Р. "Спартак". На крыльях бури : романы / А Р. Атаян. – Москва : Советский писатель, 1972. – 487 с.
1249024
  Спивак Д.Л. "Спасатели Америки" / Д.Л. Спивак. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 82 с.
1249025
  Мальцев Г.В. "Спасая корабль веры" / Г.В. Мальцев. – Новосибирск, 1981. – 103с.
1249026
  Шульга П. "Спасибі тобі, спасибі тобі!" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 червня (№ 24). – С. 13


  До 160-річчя з дня народження видатного українського письменника, вченого й громадського діяча Івана Франка (1856 - 1916).
1249027
  Жадько В. "Спасибі, дідусю, що ти заховав в голові столітній ту славу козачу..." // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 14-21 серпня (№ 36). – С. 6-7 : Малюнки Т.Г. Шевченка: хата, дід Іван


  Про Тарасового рідного діда Івана, селянина Кирилівки, кріпака пана Василя Енгельгардта.
1249028
  Сигалов А. "Спасибі, хоч Шевченка шануємо". Справою всього життя вважав спорудження в розпал сталінських репресій в столиці України пам"ятника Кобзарю київський градоначальник Іван Шевцов // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 5 березня (№ 33). – С. 10


  "...6 березня 1939 року на площі біля університету зібралася вся Україна, <...> Іван Шевцов зачитав рішення уряду про присвоєння Київському університету й оперному театру імені Тараса Шевченка, сповістив також, що віднині ця територія називатиметься ...
1249029
  Маркс К. (Сочинения). Алфавитный указатель произведений , вошедших во второе издание сочинений К.Маркса и Ф.Энгельса / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М., 1967. – 257с.
1249030
  Лукиан ... Сочинения : [в 2 т. ] / Лукиан. – Москва : М. и С. Сабашниковы. – (Памятники мировой литературы. Античные писатели)
Т. 1 : [Биография. Религия : пер. студ. об-ва классической филологии при Петроград. ун-те / под ред. [и с предисл.] О. Зелинского и Б. Богаевского]. – 1915. – [2], LXIV, 320 с., 5 л. ил. : ил. – В содерж. также: С. VII-LXIV: Лукиан, его жизнь и произведения / Б. Богаевский
1249031
  Екатерина ІІ (императрица) [Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей и с объяснительными примечаниями академика А.Я. Пыпина] : [в 12 т.]. – [Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Т. 12. – 1907. – [XVI, 852, 16 л. портр.]. – Экз. № 10811, деф. отсутств.: обл., с. XVI, 1-496, 16 л. гравюр портр.
1249032
  Байрон Джорж Гордон [Сочинения] : Т. 1–3 [1904-1905] / Байрон. – Санкт-Петербург : Издание Брокгауз и Ефрон. – (Библиотека великих писателей / под ред. С. А. Венгерова)
Т. 1 : Паломничество Чайльд-Гарольда. Гяур. Корсар [и др.]. – 1904. – 4, 602 с; 26 л. автотипий, 7 л. грав. и фототип. – Экз. № 90936 дефектный, вырван с. 13-14
1249033
  Байрон Джорж Гордон [Сочинения] : Т. 1–3 [1904-1905] / Байрон. – Санкт-Петербург : Издание Брокгауз и Ефрон. – (Библиотека великих писателей / под ред. С. А. Венгерова)
Т. 2 : Манфред. Мазепа. Каин [и др.]. – 1904. – 2, 496, LXXXI, 1 с; 17 л. автотип., 11 л. гравюр.
1249034
  Байрон Джорж Гордон [Сочинения] : Т. 1–3 [1904-1905] / Байрон. – Санкт-Петербург : Издание Брокгауз и Ефрон. – (Библиотека великих писателей / под ред. С. А. Венгерова)
Т. 3 : Небо и Земля. Дон-Жуан. Мелкие стихотворения. Парламентские речи [и др.]. – 1905. – 2, 680, LXXII c; 22 л. автотип., 6 л. фототип.
1249035
  Маяковский В.В. [Сочинения] : [в 3 т.] / Владимир Владимирович Маяковский. – Ставрополь : Кн. изд-во
[Т. 1] : Стихотворения. – 1980. – 158 с. : ил. – Сувенирное (миниатюрное) издание избр. произвед. В.В. Маяковского. - Комплект из 3 т. в футляре. - Номер тома указ. на корешке
1249036
  Маяковский В.В. [Сочинения] : [в 3 т.] / Владимир Владимирович Маяковский. – Ставрополь : Кн. изд-во
[Т. 2] : Владимир Ильич Ленин : [поэма]. – 1980. – 126 с. : ил. – Сувенирное (миниатюрное) издание избр. произвед. В.В. Маяковского. - Комплект из 3 т. в футляре. - Номер тома указ. на корешке
1249037
  Маяковский В.В. [Сочинения] : [в 3 т.] / Владимир Владимирович Маяковский. – Ставрополь : Кн. изд-во
[Т. 3] : Хорошо! Во весь голос: поэмы. – 1980. – 139 с. : ил. – Сувенирное (миниатюрное) издание избр. произвед. В.В. Маяковского. - Комплект из 3 т. в футляре. - Номер тома указ. на корешке
1249038
  Мопассан Ги де [Сочинения] / Мопассан Ги де; Отв. за вып. Р.Ю. Дамирли. – Баку : Олимп. – ISBN 5-87860-099-4
Т. 1. – 1995. – 735 с.
1249039
  Державин Г.Р. Сочинения : Сочинения / Г.Р. Державин
ч.3. – 1831
1249040
  Фонвизин Д.И. Сочинения / Д.И. Фонвизин, 1846
1249041
  Вовчок Марко Сочинения : Рассказы из украинского народного быта / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург : Изд-во И. Папина. – (Б-ка классиков литературы народов СССР)
Т. 1. – 1867. – 591с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1249042
  Рикардо Д. Сочинения / Д. Рикардо; Перевод Н.Зибера. С приложениями переводчика. – Киев : В университетской тип.
Вып.1. – 1873. – 327с.
1249043
  Вовчок Марко Сочинения / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург : Тип. Мордуховского
Т. 3. – 1873. – 383с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1249044
  Вовчок Марко Сочинения / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург : Тип. Мордуховского
Т. 4. – 1874. – 350с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1249045
  Рикардо Д. Сочинения / Д. Рикардо; Перевод Н.Зибера. С приложениями переводчика. – С-Петербург : Изд. Л. Ф. Пантелеева, 1882. – 660с.
1249046
  Авсеенко В.Г. Сочинения : в 12 т. / В.Г. Авсеенко. – 3-е изд. ; [1905-1907]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф. Маркс
Т. 9 : Лгуны : повести и рассказы. – 1906. – 447 с. – Тт. 2–5 и 7–12 с указанием: 3-е изд. - Конволют. - Пер.: Сочинения, т. 10
1249047
  Авсеенко В.Г. Сочинения. Т. 10 : в 12 т. / В.Г. Авсеенко // Сочинения : в 12 т. / В.Г. Авсеенко. – 3-е изд. ; [1905-1907]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф. Маркс, 1906. – Т. 9 : Лгуны : повести и рассказы. – 441 с.
1249048
  Павлов-Сильванский В.Б. Сочинения : в 3 т. / В.Б. Павлов-Сильванский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Государевы служивые люди; Люди кабальные и докладные. – 1909. – [X], 336 с. – Частное загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На форзаце экз. № 47601 надпись: Н. Василенко 1910
1249049
  Павлов-Сильванский В.Б. Сочинения : в 3 т. / В.Б. Павлов-Сильванский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Феодолизм в удельной Руси: 1. Община и боярщина; 2. Феодальные учреждения : исследование : с прил. биогр. [Биогр. очерк / А. Пресняков] и портрета автора. – 1910. – XVI, 506 с., 1 л. фронт. (портр.). – Частное загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: "Библиография книг, ст., заметок и рец., касающихся вопроса о феодализме в России, выдвинутого тр. Н.П. Павлова-Сильванского" (с. 505-506)


  На обл. № 47762 подпись ?? 1910 г.
1249050
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 3. – 1929
1249051
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 7. – 1930
1249052
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 8. – 1930
1249053
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 11, ч. 2. – 1934
1249054
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 12; Ч.2 : Статьи и корреспонденции. 1860-1864. – 1934
1249055
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – М
Т. 1 : 1893-1896. – 1935. – 540 c.
1249056
  Яновский Ю. Сочинения / Ю. Яновский. – Москва, 1936. – 574 с.
1249057
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 16, ч. 1. – 1937
1249058
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
Т. 6. – 1939. – 692 с.
1249059
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Ленинград
Т. 3 : Развитие капитализма в России. – 1941. – 591 с
1249060
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Ленинград
Т. 18 : Апрель 1912 - март 1913. – 1948. – 610 с.
1249061
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
Т. 9. – 1949. – 313 с.
1249062
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
Т. 15. – 1949. – 646 с.
1249063
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Ленинград
Т. 23. – 1949. – 403 с.
1249064
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Ленинград- Москва : Изд-во АН СССР
Т. 18. – 1950. – 640с.
1249065
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – 4-е. – Ленинград
Т. 33 : Август 1921 - март 1923. – 1950. – 509 с.
1249066
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат
Т. 1. – 1951. – 427 c
1249067
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат
Т. 4 : ноябрь 1917-1920. – 1951. – 487 c.
1249068
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат
Т. 8. – 1952. – 406 с.
1249069
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат
Т. 9 : Декабрь 1926 - июль 1927. – 1952. – 383 с.
1249070
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат
Т. 10. – 1952. – 399 с.
1249071
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат
Т. 11. – 1952. – 381с.
1249072
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 17 : Декабрь 1910 - апрель 1912. – 1952. – 563 c.
1249073
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 19. – 1952. – 559 с.
1249074
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 20 : Декабрь 1913 - август 1914. – 1952. – 571 с.
1249075
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 21. – 1952. – 455 с.
1249076
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Ленинград-Москва : Изд-во АН СССР
Т. 25. – 1952. – 803с.
1249077
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 27 : Февраль-июль 1918. – 1952. – 581 с.
1249078
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен; под общ.ред. В.П.Волгина. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Художественные произведения. 1838-1851. – 1955. – 536 с.
1249079
  Прус Б. Сочинения : в 5 т. ; пер. с пол. / Болеслав Прус. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 1 : Повести и рассказы. – 1955. – 472 с.
1249080
  Прус Б. Сочинения : в 5 т. ; пер. с пол. / Болеслав Прус. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 2 : Повести и рассказы. – 1955. – 544 с.
1249081
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен; под общ.ред. В.П. Волгина. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1955. – 516 с.
1249082
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен; под общ.ред. В.П. Волгина. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1955. – 544 с.
1249083
  Прус Б. Сочинения : в 5 т. ; пер. с пол. / Болеслав Прус. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 3 : Кукла : роман. Ч. 1. – 1955. – 464 с.
1249084
  Прус Б. Сочинения : в 5 т. ; пер. с пол. / Б. Прус. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 4 : Кукла : роман. Ч. 2. – 1955. – 447 с.
1249085
  Прус Б. Сочинения : в 5 т. ; пер. с пол. / Б. Прус. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 5 : Фараон. – 1955. – 719 с.
1249086
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 30 : Сентябрь 1919 - апрель 1920. – 1955. – 541 с.
1249087
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат
Т. 32. – 1955. – 537 с.
1249088
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен; под общ.ред. В.П. Волгина. – Москва : Художественная литература
Т. 4. – 1956. – 492 с.
1249089
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен; под общ.ред. В.П. Волгина. – Москва : Художественная литература
Т. 5. – 1956. – 772 с.
1249090
  Ломоносов М.В. Сочинения / М.В. Ломоносов. – Москва, 1957. – 575, [1] с.
1249091
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – Пекин
Т. 1. – 1957. – 381 с.
1249092
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – Пекин
Т. 2. – 1957. – 450 с.
1249093
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – Пекин
Т. 3. – 1957. – 465 с.
1249094
  Манн Г. Сочинения : в 8 т. ; пер. с нем. / Генрих Манн. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 3 : Верноподданный. Бедные. – 1957. – 649, [2] с.
1249095
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – Пекин
Т. 4. – 1957. – 438 с.
1249096
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – Пекин
Т. 5. – 1957. – 614 с.
1249097
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – Пекин
Т. 6. – 1957. – 346 с.
1249098
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен; под общ.ред. В.П. Волгина. – Москва : Художественная литература
Т. 6. – 1957. – 691 с.
1249099
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – 4-е. – Москва
Т. 37 : Письма к родным 1893-1922. – 1957. – 652 с.
1249100
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен; под общ.ред. В.П. Волгина. – Москва : Художественная литература
Т. 7. – 1958. – 728 с.
1249101
  Франко И.Я. Сочинения : В 10-ти т. / И.Я. Франко. – Москва : ГИХЛ
Т. 7 : Стихотворения. – 1958. – 709с.
1249102
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен; под общ.ред. В.П. Волгина. – Москва : Художественная литература
Т. 8. – 1958. – 688 с.
1249103
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен; под общ.ред. В.П. Волгина. – Москва : Художественная литература
Т. 9. – 1958. – 756 с.
1249104
  Исаковский М.В. Сочинения / М.В. Исаковский. – М : Художественная литература
1. – 1959. – 286 с.
1249105
  Исаковский М.В. Сочинения / М.В. Исаковский. – М
Т.1. – 1961. – 487с.
1249106
  Рыльский М.Ф. Сочинения / М.Ф. Рыльский. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1962. – 632 с.
1249107
  Прус Б. Сочинения : в 7 т. ; пер. с пол. / Болеслав Прус. – Москва : Художественная литература
Т.3; ч.1 : Кукла. – 1962. – 495 с.
1249108
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 32. – 1962
1249109
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат
Т. 45 : Ноябрь 1920 - март 1923. – 1967. – 729 с.
1249110
  Гайдаенко И. Сочинения : в 2-х томах / И. Гайдаенко. – Київ : Дніпро
Т. 1. – 1974. – 492 с.
1249111
  Гайдаенко И. Сочинения : в 2-х томах / И. Гайдаенко. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1974. – 719 с.
1249112
  Фадеев А.А. Сочинения : в 3-х т. / А.А. Фадеев. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Молодая гвардия. – 1981. – 639 с.
1249113
  Фадеев А.А. Сочинения : в 3-х т. / А.А. Фадеев. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Последний из удэге. – 1982. – 525 с.
1249114
  Есенин С.А. Сочинения / С.А. Есенин. – Москва : Художественная литература, 1988. – 703 с. – ISBN 5-280-00059-0
1249115
  Григорович Д.В. Сочинения : в 3-х томах / Д.В. Григорович. – Москва : Художня література. – ISBN 5-280-00062-0
Т.1. – 1988. – 511 с.
1249116
  Иоанн Павел ІІ Сочинения / Иоанн Павел II. – Москва : Издательство Францисканцев. – ISBN 5-89208-048-X
Т. 1 : Трактат "Личность и поступок". Пьесы. Статьи о театре. – 2003. – 608 с.
1249117
  Иоанн Павел ІІ Сочинения / Иоанн Павел II. – Москва : Издательство Францисканцев. – ISBN 5-89208-049-8
Т. 2 : Энциклики. О святом Иоанне Креста. Молитвенные размышления. Речи и проповеди. Поэзия. Приложения. – 2003. – 480с.
1249118
  Клеваев В. Сочинения : стихотворения, переводы, статьи о поэзии из дневника / Вадим Клеваев. – Киев : Факт, 2005. – 404с. – ISBN 966-359-057-2
1249119
  Кортес Х.Д. Сочинения = Obras / Хуан Доносо Кортес ; пер. с испанского А.П. Шурбелева ; отв. ред. О.В. Журавлев. – Санкт-Петербург : Владимир Даль, 2006. – 632 с. – (Civitas Terrena). – ISBN 5-93615-033-X
1249120
  Грибоедов А.С. Сочинения А.С. Грибоедова : 1. Драматические произведения; 2. Мелкие статьи и произведения. Драматические произведения; 3. Письма : с портр. авт. – Санкт-Петербург ; Москва : К. Шамов ; [Тип. М.Г. Волчанинова], 1891. – [4], 348, IV с., 1 л. портр. (фронт.)
1249121
  Алмазов Б.Н. Сочинения Б.Н. Алмазова : в 3 т., с портретом, гравированным на стали, и кратким биографическим очерком. – Москва : Унив. тип.
Т. 1 : Стихотворения; Подражания Гомеру; Роланд; Поэмы и рассказы = (La chanson de Roland) : лирика и антология. – 1892. – [2], II, [2], XXIV, 460 с., 1 л. фронт. (портр.)


  В кн. также: Покаяние; Сатирик; Цезарь; Истина; Отшельник; Щедрый богач; Мария Египетская; Крещение Владимира; Франк. маркграф: Роланд (?-778)
1249122
  Алмазов Б.Н. Сочинения Б.Н. Алмазова : в 3 т., с портретом, гравированным на стали, и кратким биографическим очерком. – Москва : Унив. тип.
Т. 2 : Стихотворения. Поэмы и рассказы; Стихотворения юмористические; Послания; Алфавитный указатель всех стихотворений. – 1892. – [2], IV, 3-498, VI, [1] с.


  В кн. также: Граф Аларкос; Король Родриго; Семела; Незнакомец; Пленник; Русь и Запад
1249123
  Алмазов Б.Н. Сочинения Б.Н. Алмазова : в 3 т., с портретом, гравированным на стали, и кратким биографическим очерком. – Москва : Унив. тип.
Т. 3 : Проза; Статьи критические и библиографические; Статьи для юношества; Фельетоны из "Москвитянина". – 1892. – [4], 668 с.


  В кн. также: Катенька. (Повесть); Пансион для благородных девиц. (Рассказ)
1249124
  Нарежный В.Т. Сочинения в 2-х томах : Романы и повести / В.Т. Нарежный. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1983. – 478с.
1249125
  Маяковский В.В. Сочинения в 3-х томах = Я сам. Стихотворения / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1973. – 559с.
1249126
  Маяковский В.В. Сочинения в 3-х томах = Стихотворения. Стихи детям. Как делать стихи? / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1973. – 526с.
1249127
  Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах : Проза / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1986. – 527с.
1249128
  Бестужев-Марлинский Сочинения в двух томах / Бестужев-Марлинский. – М
Т. 1. – 1958. – 631с.
1249129
  Бестужев-Марлинский Сочинения в двух томах / Бестужев-Марлинский. – М
Т. 2. – 1958. – 743 с.
1249130
  Берггольц О. Сочинения в двух томах / О. Берггольц. – М.
Т. 2. – 1958. – 260 с.
1249131
  Кузанский Н. Сочинения в двух томах / Н. Кузанский. – М : Мысль
т.2. – 1980. – 471 с.
1249132
  Левитов А.И. Сочинения в одном томе / А.И. Левитов. – Москва : Художественная литература, 1956. – 649, [2] с.
1249133
  Макаренко А.С. Сочинения в семи томах / А.С. Макаренко. – второе изд. – Москва
Т. 5 : Общие вопросы теории педагогики. Воспитание в советской школе. – 1958. – 557 с.
1249134
  Макаренко А.С. Сочинения в семи томах / А.С. Макаренко. – второе изд. – Москва
Т. 7 : Публицистика. Рассказы и очерки. Статьи о литературе [и др.]. – 1958. – 582 с.
1249135
  Жуковский В.А. Сочинения В.А. Жуковского : с прил. его писем, биогр. и портр., грав. акад. Пожалостиным : в 6 т. – 7-е изд., испр. и доп., под ред. П.А. Ефремова. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. И.И. Глазунова
Т. 3 : Стихотворения 1831-1846 годов. – 1878. – VIII, 492 с.
1249136
  Жуковский В.А. Сочинения В.А. Жуковского : с прил. его писем, биогр. и портр., грав. акад. Пожалостиным : в 6 т. – 7-е изд., испр. и доп., под ред. П.А. Ефремова. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. И.И. Глазунова
Т. 4 : Одиссея (1842-1849) и Илиады (1849-1850). – 1878. – [6], 443 с.
1249137
  Жуковский В.А. Сочинения В.А. Жуковского : с прил. его писем, биогр. и портр., грав. акад. Пожалостиным : в 6 т. – 7-е изд., испр. и доп., под ред. П.А. Ефремова. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. И.И. Глазунова
Т. 5 : Стихотворения (1847-1852) и проза (1797-1834). – 1878. – VIII, 570 с.
1249138
  Жуковский В.А. Сочинения В.А. Жуковского : с прил. его писем, биогр. и портр., грав. акад. Пожалостиным : в 6 т. – 7-е изд., испр. и доп., под ред. П.А. Ефремова. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. И.И. Глазунова
Т. 6 : Проза (1835-1852) и письма (1799-1852). – 1878. – VIII, 688 с.
1249139
  Жуковский В.А. Сочинения В.А. Жуковского : в 2 т. : с прил. портр. авт. и др. лиц, также многих собств. рис. Жуковского и современных ему, и снимка с карт. В.М. Васнецова / под ред. А.Д. Алферова; Ориг. ил. исполнены акад. К.В. Лебедевым. – Москва : Изд. [и тип.] Т-ва И.Д. Сытина
Т. 1. – 1902. – LX, 624 c., 6 портр. на отд. л. : ил. в тексте


  Ил.: Лебедев, Клавдий Васильевич (1852-1916) Васнецов, Виктор Михайлович (1848-1926) Ред.: Алферов, Александр Данилович (1862-1919) В двух полукожаных переплетах эпохи с золотым тиснением. 25,9 x 18,1 см.
1249140
  Жуковский В.А. Сочинения В.А. Жуковского : в 2 т. : с прил. портр. авт. и др. лиц, также многих собств. рис. Жуковского и современных ему, и снимка с карт. В.М. Васнецова / под ред. А.Д. Алферова; Ориг. ил. исполнены акад. К.В. Лебедевым. – Москва : Изд. [и тип.] Т-ва И.Д. Сытина
Т. 2. – 1902. – 620 с.; 10 портр. на отд. л. : ил. в тексте


  Ил.: Лебедев, Клавдий Васильевич (1852-1916) Васнецов, Виктор Михайлович (1848-1926) Ред.: Алферов, Александр Данилович (1862-1919) В двух полукожаных переплетах эпохи с золотым тиснением. 25,9 x 18,1 см.
1249141
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича : с портр. авт.: в 10 т. – [Санкт-Петербург] : [Кн. маг. бр. Рымович]
Т. 1 : Литературные очерки и портреты. – 286, [1] с. – Экз. деф.: без тит.л., без портр.


  Содержание: Владислав Сырокомля; Шекспировский Гамлет; Мартин Матушевич и его мемуары; Несколько слов о Кавелине; Речь о Пушкине; Винцентий Поль и его поэзия
1249142
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича : с портр. авт.: в 10 т. – 1889-1902. – Санкт-Петербург : Кн. маг. бр. Рымович
Т. 1 : Литературные очерки и портреты. – 1889. – [6], 286, [1] с., 1 л. портр.- : портр. В. Спасовича


  Содержание: Владислав Сырокомля; Шекспировский Гамлет; Мартин Матушевич и его мемуары; Несколько слов о Кавелине; Речь о Пушкине; Винцентий Поль и его поэзия
1249143
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича : с портр. авт.: в 10 т. – 1889-1902. – Санкт-Петербург : Кн. маг. бр. Рымович
Т. 2 : Литературные очерки и портреты. – 1889. – [4], 406, [1] с. – Экз. № 130414 без обл.


  Содержание: Байрон и некоторые его предшественники; Мицкевич в раннем периоде его жизни (до 1830 г.) как байронист; Пушкин и Мицкевич у памятника Петра Великого; Байронизм у Пушкина; Байронизм у Лермонтова.
1249144
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича : с портр. авт.: в 10 т. – 1889-1902. – Санкт-Петербург : Кн. маг. бр. Рымович
Т. 3 : Статьи, диссертации, лекции юридического содержания. – 1890. – [6], 544 с.
1249145
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича : с портр. авт.: в 10 т. – 1889-1902. – Санкт-Петербург : Кн. маг. бр. Рымович
Т. 4 : Пережитое; Полемика; Путевые заметки; Критика. – 1891. – [6], 432 с. – Экз. деф., без обл.
1249146
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича : с портр. авт.: в 10 т. – 1889-1902. – Санкт-Петербург : Кн. маг. бр. Рымович
Т. 5 : Судебные речи (1867-1874). – 1893. – [2], 355, [2] с.
1249147
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича : с портр. авт.: в 10 т. – 1889-1902. – Санкт-Петербург : Кн. маг. бр. Рымович
Т. 6 : Судебные речи (1875-1882). – 1894. – [6], 378, [2] с.
1249148
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича : с портр. авт.: в 10 т. – 1889-1902. – Санкт-Петербург : Кн. маг. К. Грендышинского
Т. 9 : Последние работы в девяностых годах XIX века. – 1900. – [4], 453, [2] с.
1249149
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича : с портр. авт.: в 10 т. – 1889-1902. – Санкт-Петербург : Кн. маг. К. Грендышинского
Т. 10 : Политика; История; Критика. – 1902. – [8], 498 с.
1249150
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Юрид. кн. скл. "Право" ; [Тип. Т-во Екатерингофское печ. д.]
Т. 3 : Статьи, диссертации, лекции юридического содержания. – 1913. – [6], 544 с.
1249151
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Юрид. кн. скл. "Право" ; [Тип. Т-во Екатерингофское печ. д.]
Т. 5 : Судебные речи (1867-1874). – 1913. – [2], 355, [2] с.
1249152
  Буренин В. Сочинения В.П. Буренина : в 5 т. – 7-е изд. ; 1912-1917. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина]
Т. 1 : I. Мертвая нога; II. Роман в Кисловодске : таинственный процесс : повесть : с портр. авт. – 1912. – 305 с., 1 л. портр.
1249153
  Буренин В. Сочинения В.П. Буренина : в 5 т. – 3-е изд. ; 1912-1917. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина]
Т. 2 : Стихотворения; Переводы. – 1912. – 222 с.
1249154
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 1 : Биографический очерк / Г.П. Данилевский; Предисл. к 6-му изд. (от автора); Беглые в Новороссии, ч. 1. – 1901. – 208 с. 1 л. портр. (фронт.). – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Биогр. очерк Сергея Трубачева / Г.П. Данилевский. - Ориг. обл. имеет назв.: Полное собрание сочинений Г.П. Данилевского


  Трубачев, Сергей Семенович (1864-1907)
1249155
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 2 : Беглые в Новороссии, ч. 2; Воля. (Беглые воротились). Ч. 1 Родные гнезда : роман. – 1901. – 255 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Ориг. обл. имеет назв.: Полное собрание сочинений Г.П. Данилевского


  Трубачев, Сергей Семенович (1864-1907)
1249156
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 3 : Воля. (Беглые воротились). Ч. 2 Новый разброд : роман; Чумаки : из путевых заметок 1856 г. о нравах и обычаях украинских чумаков. – 1901. – 213 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Ориг. обл. имеет назв.: Полное собрание сочинений Г.П. Данилевского


  Трубачев, Сергей Семенович (1864-1907)
1249157
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 5 : Девятый вал (Христова невеста) : роман : ч. 1-2. – 1901. – 259 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Биогр. очерк Сергея Трубачева / Г.П. Данилевский. - Конволют. - Пер.: Сочинения Г.П. Данилевского, т. 2-3
1249158
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 7 : Беглый Лаврушка в Париже; Село Сорокопановка : (из воспоминаний депутата***); Феничка : рассказ; Семейная старина: 1. Прабабушка; 2. Тень прадеда; 3. Именины прабабушки; 4. Дедов лес; 5. Бабушкин рай : рассказы. – 1901. – 201 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Ориг. обл. имеет назв.: Полное собрание сочинений Г.П. Данилевского
1249159
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 7 : Беглый Лаврушка в Париже; Село Сорокопановка : (из воспоминаний депутата***); Феничка : рассказ; Семейная старина: 1. Прабабушка; 2. Тень прадеда; 3. Именины прабабушки; 4. Дедов лес; 5. Бабушкин рай : рассказы. – 1901. – 200 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г.
1249160
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 8 : Царевич Алексей; Старосветский маляр; Христос-сеятель; Стрелочник; Украинские сказки; Песня бандуриста. – 1901. – 165 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Ориг. обл. имеет назв.: Полное собрание сочинений Г.П. Данилевского
1249161
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9 : Мирович (1762-1764 г.), ч. 1-2 : роман. – 1901. – 260 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Ориг. обл. имеет назв.: Полное собрание сочинений Г.П. Данилевского
1249162
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 10 : Мирович (1762-1764 г.) : Ч. 3. Шлиссельбургская катастрофа. – 1901. – 137 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Биогр. очерк Сергея Трубачева / Г.П. Данилевский. - Конволют. - Пер.: Сочинения Г.П. Данилевского, т. 2-3
1249163
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 11 : На Индию при Петре I (1717-1721 г.) : исторический роман : ч. 1-2; Княжна Тараканова. (1775-76 гг.) : исторический роман : ч. 1-2. – 1901. – 228 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Конволют. - Пер.: Сочинения Г.П. Данилевского, т. 12
1249164
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского. Т. 12 : в 24 т., с портр. авт. // Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. / Г.П. Данилевский. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 11 : На Индию при Петре I (1717-1721 г.) : исторический роман : ч. 1-2; Княжна Тараканова. (1775-76 гг.) : исторический роман : ч. 1-2. – 203 с.
1249165
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 12 : Потемкин на Дунае. (1790-й год); Уманская резня: (Последние запорожцы). (1763-1775 гг.) : историческая повесть. – 1901. – 203 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Ориг. обл. имеет назв.: Полное собрание сочинений Г.П. Данилевского
1249166
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 13 : Сожженная Москва, ч. 1-2 : исторический роман. – 1901. – 228 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Ориг. обл. имеет назв.: Полное собрание сочинений Г.П. Данилевского
1249167
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 14 : Восемьсот двадцать пятый год. (1821-1825): (Отрывки из неоконченного романа М.И. Анненковой) ...[продолж. в анотации]. – 1901. – 228 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Ориг. обл. имеет назв.: Полное собрание сочинений Г.П. Данилевского


  Содержание Т. 14: ... Знакомство с Гоголем: (Из литературных воспоминаний); Стория о господе и земле: (К воспоминаниям о Гоголе); Поездка в Ясную Поляну: Из литературных воспоминаний Н.Ф. Щербина: (Его письма и неизданные стихотворения); Московский ...
1249168
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 16 : Черный год: (Пугачевщина) : Ч. 2. На Волге; Ч. 3. Кровавый метеор. – 1901. – 209 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г.
1249169
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 17 : Бес на вечерницах; Пенсильванцы и каролинцы; Былое и новое; Вечер в Черешнях; Слобожане; Малороссийские рассказы. – 1901. – 191 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Ориг. обл. имеет назв.: Полное собрание сочинений Г.П. Данилевского


  Содержание Т. 14: ... Знакомство с Гоголем: (Из литературных воспоминаний); Стория о господе и земле: (К воспоминаниям о Гоголе); Поездка в Ясную Поляну: Из литературных воспоминаний Н.Ф. Щербина: (Его письма и неизданные стихотворения); Московский ...
1249170
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 19. – 1901. – 215 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Конволют. - Пер.: Сочинения Г.П. Данилевского, т. 20
1249171
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 19 : Святочные вечера. – 1901. – 215 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Ориг. обл. имеет назв.: Полное собрание сочинений Г.П. Данилевского
1249172
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 20 : Жизнь и смерть короля Ричарда Третьего : Вильяма Шекспира / Пер. с англ. Г.П. Данилевского; Из путевых заметок. – 1901. – 218 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Ориг. обл. имеет назв.: Полное собрание сочинений Г.П. Данилевского
1249173
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского. Т. 20 : в 24 т., с портр. авт. // Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. / Г.П. Данилевский. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 19. – 218 с.
1249174
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского. Т. 22 : в 24 т., с портр. авт. // Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. / Г.П. Данилевский. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф.Маркса, 1901. – Т. 21 : Украинская старина: 1. Харьковские народные школы; 2. Григорий Саввич Сковорода; 3. Василий Назарьевич Каразин; 4. Григорий Федорович Квитка-Основьяненко. – 138 с.
1249175
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 22 : Стихотворения; Крымские стихотворения. – 1901. – 138 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Ориг. обл. имеет назв.: Полное собрание сочинений Г.П. Данилевского
1249176
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 23 : Письма из-за границы. – 1901. – 209 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Конволют. - Пер.: Сочинения Г.П. Данилевского, т. 24
1249177
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского. Т. 24 : в 24 т., с портр. авт. // Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. / Г.П. Данилевский. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 23 : Письма из-за границы. – 168 с.
1249178
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 9-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 15 : Черный год: (Пугачевщина), ч. 1-2. – 1902. – 246 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Конволют. - Пер.: Сочинения Г.П. Данилевского, т. 24
1249179
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 9-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 15 : Черный год: (Пугачевщина), ч. 1-2. – 1902. – 246 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Ориг. обл. имеет назв.: Полное собрание сочинений Г.П. Данилевского
1249180
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского. Т. 16 : в 24 т., с портр. авт. // Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. / Г.П. Данилевский. – 9-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 15 : Черный год: (Пугачевщина), ч. 1-2. – 209 с.
1249181
  Державин Г.Р. Сочинения Г.Р. Державина. – Петроград : Изд. и [тип.] Т-ва изд. дела "Копейка", 1915. – 186 с. – На обл. загл.: Полное собр. соч. Г.Р. Державина. - Беспл. прилож. к 2, 3, 6, и 7 изд. "Всемирной панорамы". – (Классическая библиотека "Всемироной панорамы" ; [2-я серия. № 46])
1249182
  Гейне Г. Сочинения Гейне : с портретом автора / перев. Петра Вейнберга. – Санкт-Петербург : В тип. Лермантова и комп., 1860. – 191, [3] с. – уникальный тканевый переплет
1249183
  Гейне Г. Сочинения Генриха Гейне в переводе русских писателей : в 16-ти т. / под редакцией Петра Вейнберга. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопрод. М.О. Фольфа ; [Тип. М.О. Вольфа]
Т. 5 : О Германии. – 1881. – II, 399 с.
1249184
  Спенсер Г. Сочинения Герберта Спенсера. [Т. 7] : полные переводы, проверенные по последним англ. изд. / Под общ. ред. Н. А. Рубакина // Сочинения Герберта Спенсера : полные переводы, проверенные по последним англ. изд. / Г. Спенсер. – Санкт-Петербург : Изд. Спб. акцион. Общ. печ. дела "Издатель" [Тип. А. Пороховщикова], 1899. – [Т. 7] : Изучение социологии. Воспитание умственное, нравственное и физическое / Пер. М. Гольдсмит. – [2], 116 с.
1249185
  Спенсер Г. Сочинения Герберта Спенсера : полные переводы, проверенные по последним англ. изд. / Под общ. ред. Н. А. Рубакина. – Санкт-Петербург : Изд. Спб. акцион. Общ. печ. дела "Издатель" [Тип. Спб. акцион. Общ. печ. дела "Издатель"]
[Т. 5] : [Т. 1]: Основания этики ; Ч. 1: Данные этики. – 1899. – XIV, 192 с.


  На тит. стр. печать: Николай Прокофьевич Василенко
1249186
  Спенсер Г. Сочинения Герберта Спенсера : полные переводы, проверенные по последним англ. изд. / Под общ. ред. Н. А. Рубакина. – Санкт-Петербург : Изд. Спб. акцион. Общ. печ. дела "Издатель"
[Т. 6] : Опыты научные, политические и философские. Ч. 1. – 1899. – II, 309 с. – Конволют. - Перепл. Опыты научные, философские и политические. Т. 2
1249187
  Спенсер Г. Сочинения Герберта Спенсера. [Т. 6] : полные переводы, проверенные по последним англ. изд. / Под общ. ред. Н. А. Рубакина // Сочинения Герберта Спенсера : полные переводы, проверенные по последним англ. изд. / Г. Спенсер. – Санкт-Петербург : Изд. Спб. акцион. Общ. печ. дела "Издатель", 1899. – [Т. 6] : Опыты научные, политические и философские. Ч. 1. – 266 с.
1249188
  Спенсер Г. Сочинения Герберта Спенсера : полные переводы, проверенные по последним англ. изд. / Под общ. ред. Н. А. Рубакина. – Санкт-Петербург : Изд. Спб. акцион. Общ. печ. дела "Издатель" [Тип. А. Пороховщикова]
[Т. 7] : Изучение социологии. Воспитание умственное, нравственное и физическое / Пер. М. Гольдсмит. – 1899. – [4], V, 456 с. – Конволют. - Перепл.: Воспитание физическое, умственное и нравственное / Пер. Е. Сысоевой
1249189
  Рикардо Д. Сочинения Давида Рикардо / Д. Рикардо; Перевод Н.Зибера. С приложениями переводчика, 1873
1249190
  Давыдов Д.В. Сочинения Дениса Васильевича Давыдова : со статьей о литературной деятельности Д. В. Давыдова и примечаниями, составленными А. О. Круглым : в 3 т. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] Евг. Евдокимова
Т. 1 : Стихотворения. - Проза. – 1893. – [4], XIV, [2], 320 c., [3] л. ил., портр. – На тит. л.: Ежемесячное приложение к журналу "Север" за февраль 1893 г. - Пер.: Сочинения Дениса Васильевича Давыдова, т. 2, т. 3
1249191
  Давыдов Д.В. Сочинения Дениса Васильевича Давыдова : со статьей о литературной деятельности Д. В. Давыдова и примечаниями, составленными А. О. Круглым : в 3 т. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] Евг. Евдокимова
Т. 1 : Стихотворения. - Проза. – 1893. – [4], XIV, [2], 320 c., [3] л. ил., портр. – На тит. л.: Ежемесячное приложение к журналу "Север" за январь 1893 г.
1249192
  Давыдов Д.В. Сочинения Дениса Васильевича Давыдова. Т. 2 : со статьей о литературной деятельности Д. В. Давыдова и примечаниями, составленными А. О. Круглым : в 3 т. // Сочинения Дениса Васильевича Давыдова : со статьей о литературной деятельности Д. В. Давыдова и примечаниями, составленными А. О. Круглым : в 3 т. / Д.В. Давыдов. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] Евг. Евдокимова, 1893. – Т. 1 : Стихотворения. - Проза. – [4], 328 c., [1] л. портр.
1249193
  Давыдов Д.В. Сочинения Дениса Васильевича Давыдова : со статьей о литературной деятельности Д. В. Давыдова и примечаниями, составленными А. О. Круглым : в 3 т. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] Евг. Евдокимова
Т. 2 : Проза. – 1893. – [4], 328 c., [1] л. портр. – На тит. л.: Ежемесячное приложение к журналу "Север" за февраль 1893 г. - Экз.№ 5193 дефектный, отсутств. с. 1-62. - Экз. в разных тип. переплетах
1249194
  Давыдов Д.В. Сочинения Дениса Васильевича Давыдова. Т. 3 : со статьей о литературной деятельности Д. В. Давыдова и примечаниями, составленными А. О. Круглым : в 3 т. // Сочинения Дениса Васильевича Давыдова : со статьей о литературной деятельности Д. В. Давыдова и примечаниями, составленными А. О. Круглым : в 3 т. / Д.В. Давыдов. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] Евг. Евдокимова, 1893. – Т. 1 : Стихотворения. - Проза. – [4], 252 c., [2] л. ил., портр.
1249195
  Давыдов Д.В. Сочинения Дениса Васильевича Давыдова : со статьей о литературной деятельности Д. В. Давыдова и примечаниями, составленными А. О. Круглым : в 3 т. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] Евг. Евдокимова
Т. 3 : Проза. - Письма. – 1893. – [4], 252 c., [2] л. ил., портр. – С. 239-252: Указатель личных имен. - На тит. л.: Ежемесячное приложение к журналу "Север" за март 1893 г.
1249196
  Державин Г.Р. Сочинения Державина : с объясн. прим. [и предисл.] Я. Грота : в 9 т. – 1864-1883. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. акад. наук
Т. 1 : Стихотворения : Ч. 1. С рис., найд. в рукописях, с портр. и снимками. – 1864. – L, [2], 812 с., 6 л. ил. : ил.
1249197
  Державин Г.Р. Сочинения Державина : с объясн. прим. [и предисл.] Я. Грота : в 7 т. – 2-е акад. изд. без рис. ; 1868-1878. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук
Т. 1 : Стихотворения : Ч. 1 : с портр. и Державина. – 1868. – XXXVIII, [2], 542, [1] с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. в разныз тип. переплетах


  Содерж.: Стихотворения от 1797 до 1808 года
1249198
  Державин Г.Р. Сочинения Державина : с объясн. прим. [и предисл.] Я. Грота : в 7 т. – 2-е акад. изд. без рис. ; 1868-1878. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук
Т. 2 : Стихотворения : Ч. 2. – 1869. – XII, [2], 464 с. – Экз. в разныз тип. переплетах;
1249199
  Державин Г.Р. Сочинения Державина : с объясн. прим. [и предисл.] Я. Грота : в 7 т. – 2-е акад. изд. без рис. ; 1868-1878. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук
Т. 3 : Стихотворения : Ч. 3. – 1870. – XVI, [2], 641, [1] с. – Экз. в разныз тип. переплетах;


  Содерж.: Стихотворения от 1809 до 1816 года
1249200
  Державин Г.Р. Сочинения Державина : с объясн. прим. [и предисл.] Я. Грота : в 9 т. – 1864-1883. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. акад. наук
Т. 7 : Сочинения в прозе. – 1872. – XVII, [3], 759 с. – Экз. деф., без обл.
1249201
  Державин Г.Р. Сочинения Державина : с объясн. прим. [и предисл.] Я. Грота : в 7 т. – 2-е акад. изд. без рис. ; 1868-1878. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук
Т. 4 : Драматические сочинения : с указ. к первым 4 т. – 1874. – VIII, 723, [1] с. – Экз. в разныз тип. переплетах;
1249202
  Державин Г.Р. Сочинения Державина : с объясн. прим. [и предисл.] Я. Грота : в 7 т. – 2-е акад. изд. без рис. ; 1868-1878. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук
Т. 5 : Переписка (1778-1793). – 1876. – LX, 938, [1] с. – Экз. в разныз тип. переплетах;
1249203
  Державин Г.Р. Сочинения Державина : с объясн. прим. [и предисл.] Я. Грота : в 7 т. – 2-е акад. изд. без рис. ; 1868-1878. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук
Т. 6 : Переписка (1794-1816) и "Записки". – 1876. – XXVIII, 840 с. – Экз. в разныз тип. переплетах;
1249204
  Державин Г.Р. Сочинения Державина : с объясн. прим. [и предисл.] Я. Грота : в 7 т. – 2-е акад. изд. без рис. ; 1868-1878. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук
Т. 7 : Сочинения в прозе. – 1878. – XIV, 661 с. – Экз. в разныз тип. переплетах;
1249205
  Баратынский Е.А. Сочинения Е. Баратынского : [в 3 ч.]. – Санкт-Петербург : Тип. кн. В.П. Мещерского
Ч. 1. Лирические стихотворения ; [Ч. 2. Поэмы ; Ч. 3. Проза]. – 1894. – 354, VI с., 1 л. портр. – Общ. тит. л.: Литературные приложения к полит. и лит. газ. "Русь", 1894, авг./сент. - Экз. деф., отсутств.: тит. л., с. 1-4
1249206
  Баратынский Е.А. Сочинения Евгения Абрамовича Баратынского : с портр. авт., его письмами и биогр. о нем сведениями. – 4-е изд. – Казань : В унив. тип., 1884. – [666] с. разд. паг. – Часть текста на фр. яз.


  Библиогр.: "Хронологический список биографических и критических статей об Е.А. Баратынском и его писем, не вошедших в настоящее издание. Переводы стихотворений Е.А. Баратынского на иностранные языки. Библиографический список изданий" (с. 568-574)
1249207
  Гоголь Н.В. Сочинения и письма Н.В. Гоголя : [в 6 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.В. Кулиша ; [В тип. Александра Якобсона]
Т. 1 : Вечера на хуторе; Миргород. – 1857. – [4], II, 496, II с., 1 л. фронт. (портр.)


  Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
1249208
  Гоголь Н.В. Сочинения и письма Н.В. Гоголя : [в 6 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.В. Кулиша ; [В тип. Имп. Акад наук]
Т. 2 : Арабеский; Драматические произведения. – 1857. – [8], 602 с.


  Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
1249209
  Гоголь Н.В. Сочинения и письма Н.В. Гоголя : [в 6 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.В. Кулиша ; [В тип. Имп. Акад наук]
Т. 3 : Повести; Переписка с друзьями; Авторская исповедь. – 1857. – [4], 532 с.


  Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
1249210
  Гоголь Н.В. Сочинения и письма Н.В. Гоголя : [в 6 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.В. Кулиша ; [В тип. Имп. Акад наук]
Т. 4 : Мертвые души. – 1857. – [4], 556 с.


  Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
1249211
  Гоголь Н.В. Сочинения и письма Н.В. Гоголя : [в 6 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.В. Кулиша ; [В тип. Имп. Акад наук]
Т. 5 : Письма, с 1820 по 1842 год. – 1857. – [6], 508 с.


  Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
1249212
  Гоголь Н.В. Сочинения и письма Н.В. Гоголя : [в 6 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.В. Кулиша ; [В тип. Имп. Акад наук]
Т. 6 : Письма, с 1843 по 1852 год. – 1857. – [4], 567, [3] с. – Приложение к сочинениям и письмам Гоголя: Полный список печатных сочинений Гоголя / Сост. Н.В. Гербелем: с. 555-567


  Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
1249213
  Жданов И.Н. Сочинения И.Н. Жданова : в 2 т. – 1904-1907. – Санкт-Петербург : Изд. Отд-ния рус. яз. и словесности ; Акад. наук ; Тип. Имп. Акад наук
Т. 2. – 1907. – [2], IV, 611с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр. в прим.


  В прилож.: С. 511-512: О черновой рукописи 3 части исследования о "Валтасаре" / Сергей Ольденбург. С. 513-566: И.Н. Жданов: (Биогр. очерк) / А. Ч[ебышев]. С. 567-600: Несколько слов по поводу лекций И.Н. Жданова
1249214
  Измайлов А.Е. Сочинения Измайлова : в 2 т. – Санкт-Петербург : Изд. Александра Смирдина ; В тип. экспедиции загот. гос. бумаг
Т. 2 : [Проза]. – 1849. – [6], 365-740, IX-XI с.
1249215
  Екатерина ІІ (императрица) Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей и с объяснительными примечаниями академика А.Я. Пыпина : [в 12 т.]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Т. 12 : Автобиографические записки : с 15 гелиогравюрами и 1 портретом. – 1907. – XVI, 852, 16 л. портр. – Экз. № 10811, деф. отсутств.: обл., с. 176-852, 10 л. гравюр портр.
1249216
  Вишенский И. Сочинения Иоанна Вишенского / [Франко І.Я.] Мирон. – Б. м. : б. и., 1889. – С. 21-63. – Отд. оттиск: Киевская старина, 1889, № 4, с. 21-63
1249217
  Кавелин К.Д. Сочинения К.Д. Кавелина : в 4 ч. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 2 : [Критические статьи и рецензии]. – 1859. – [2], 644 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1249218
  Кавелин К.Д. Сочинения К.Д. Кавелина : в 4 ч. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 3 : [Критические статьи и рецензии]. – 1859. – [6], 476 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Авт. предисл.: Корсаков Дмитрий Александрович, 1843-1919
1249219
  Кавелин К.Д. Сочинения К.Д. Кавелина : в 4 ч. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 4 : [Критические статьи и рассуждения, относящиеся к народному быту, поверьям, праздникам и т.п.]. – 1859. – [4], 370 с.


  Авт. предисл.: Корсаков Дмитрий Александрович, 1843-1919
1249220
  Кальдерон де ла Барка Педро Сочинения Кальдерона : Вып. 1-3 / Пер. с исп. [и предисл.] К.Д. Бальмонта. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова]
Вып. 1 : Чистилище святого Патрикка: с приложением пояснительных статей К.Д. Бальмонта и Лео Руана. – 1900. – [2], CXVII, [2], 150 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1249221
  Кальдерон де ла Барка Педро Сочинения Кальдерона : Вып. 1-3 / Пер. с исп. [и предисл.] К.Д. Бальмонта. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Тип. В.И. Воронова]
Вып. 2 : Философские и героические драмы: с пояснительныи статьями. – 1902. – VIII, 775 с; 1 л. табл. – Экз. в разных тип. переплетах
1249222
  Ксенофонт Сочинения Ксенофонта : [в 5-ти вып.] / Пер. с греческ. Г.А.Янчевецкий. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Я. Оглоблина
Вып. 2 : Воспоминания о Сократе = (Memorabilia) : с примеч. и 2 указ. – 1876. – [2], II, 164, VI с.
1249223
  Ксенофонт Сочинения Ксенофонта : [в 5-ти вып.] / Пер. с греческ. Г.А.Янчевецкий. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Киев : Изд. Н.Я. Оглоблина
Вып. 1 : Анабасис: (Отступление 10000 греков): С объяснением техн. выражений и 2-мя указателями. – 1879. – XIІ, 210, X с.
1249224
  Бёрне К.Л. Сочинения Людвига Берне, в переводе Петра Вейнберга : В 2-х т. ; Со статьей о жизни и литературной деятельности автора и его портретом. – Санкт-Петербург : Изд. Н.П. Полякова
Т. 1. – 1869. – 261 с.
1249225
  Ломоносов М.В. Сочинения М.В. Ломоносова в стихах : С биографическим очерком и портретом Ломоносова, гравир. на стали И.Ф. Дейнингером в Мюнхене / под ред. Арс.И. Введенского. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Маркса, 1893. – 352 с.
1249226
  Загоскин М.Н. Сочинения М.Н. Загоскина : в 7 т. – Санкт-Петербург : Тип. и фититипия В.И. Штейн
Т. 5 : Москва и москвичи; Три жениха. – 1889. – [2], 641, [2] с.
1249227
  Добролюбов Н.А. Сочинения Н.А. Добролюбова. 1836-1861. – [Санкт-Петербург] : Изд. ред. журн. "Пробуждение", 1911. – [397] разд. паг., 1 л. портр. (фронт.) : ил. – На обл. зап.: Собрание сочинений. - Изд. вышло в 8 книгах. - Каждое произведение имеет свой тит. л.


  Содержание конволюта: 1. Губернские очерки Щедрина / Н.А. Добролюбов; 2. Н.В. Станкевич (1858 г.) : [Переписка его и биография, написанная Н.В. Анненковым. М., 1858] / Н.А. Добролюбов; 3. Кобзарь Шевченка (1860) / Н.А. Добролюбов; 4. Сочинения С. ...
1249228
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 7 т.] / Текст сверен с собственноруч. рукописями авт. и первонач. изд. его произведений Николаем Тихонравовым ; [Предисл.: Н. Тихонравов]. – 10-е изд. ; 1889-1896. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. В. Думнова п/ф "Насл. бр. Салаевых" ; [Тип. Э. Лиснера и Ю. Романа]
Т. 4 : Выбранные места из переписки с друзьями; Письмо к Аркадию Осиповичу Россети; О Современнике; Авторская исповедь; Письмо к В.А. Жуковскому; Похождения Чичикова, или Мертвые души, т. 2 (в испр. ред.); Размышления о божественной литургии]. – 1889. – 622 с., 1 л. портр. (фронт.). – 7 т. портр., снимк., факс. на отд. л. - Т. 6 и 7 вышли в изд. А.Ф. Маркса. - Экз в разных типю. переплетах и на разной бумаге


  Содерж.: Т. 1. Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород. Т. 2. Повести; Комедии; Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 3. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Т. 4. Выбранные места из переписки с друзьями; Письмо к Аркадию Осиповичу Россети; О ...
1249229
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 7 т.] / Текст сверен с собственноруч. рукописями авт. и первонач. изд. его произведений Николаем Тихонравовым ; [Предисл.: Н. Тихонравов]. – 10-е изд. ; 1889-1896. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. В. Думнова п/ф "Насл. бр. Салаевых" ; [Тип. Э. Лиснера и Ю. Романа]
Т. 5 : [Юношеские опыты; Арабески]. – 1889. – 684 с. – 7 т. портр., снимк., факс. на отд. л. - Т. 6 и 7 вышли в изд. А.Ф. Маркса. - Экз в разных типю. переплетах и на разной бумаге


  Содерж.: Т. 1. Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород. Т. 2. Повести; Комедии; Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 3. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Т. 4. Выбранные места из переписки с друзьями; Письмо к Аркадию Осиповичу Россети; О ...
1249230
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 5 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С 2 портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2 автогр. и 3 собственноруч. рис. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф. Маркса
Т. 5 : [Выбранные места из переписки с друзьями. Авторская исповедь и др. мелкие произведения (письма, статьи и проч.]. – 1893. – 419 с. – Ил., портр., факс. на отд. л.


  Содерж.: Т. 1. Юношеские опыты. Арабески. Произведения, не вошедшие в 1-е изд. "Сочинений Гоголя". Т. 2. Вечера на хуторе близь Диканьки. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 4. Похождения Чичикова или Мертвые ...
1249231
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 1 : [Биографический очерк; Вечера на хуторе близ Диканьки]. – 1900. – 270, [1] с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Конволют. - Пер. Сочинения Н.В. Гоголя, 1900, т. 2


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1249232
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 3 : [Нос; Шинель; Повести; Ревизор]. – 1900. – 266, [1] с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Конволют. - Пер. Сочинения Н.В. Гоголя, 1900, т. 4


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1249233
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 7 : [Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо к Аркадию Осиповичу Россети]. – 1900. – 228 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Конволют. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, т. 8


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1249234
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 8 : [О "Современнике" ; Авторская исповедь ; Письмо к В. А. Жуковскому ; Размышления о божественной литургии ; Выдержки из карманных записных книжек]. – 1900. – 148 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г.- Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1249235
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 8 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 7 : [Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо к Аркадию Осиповичу Россети]. – 148 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1249236
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 1900. – 264 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 10


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1249237
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 1900. – 264 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 10


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1249238
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 1900. – 264 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 10


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1249239
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 10 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Н.В. Гоголь. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 130 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1249240
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 10 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Н.В. Гоголь. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 130 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1249241
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 10 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Н.В. Гоголь. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 130 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1249242
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 11 : [Произведения,не вошедшие в первое издание "Сочинений Гоголя"]. – 1900. – 215 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 12


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1249243
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 11 : [Произведения,не вошедшие в первое издание "Сочинений Гоголя"]. – 1900. – 215 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 12


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1249244
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 12 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 11 : [Произведения,не вошедшие в первое издание "Сочинений Гоголя"]. – 260 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1249245
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 12 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 11 : [Произведения,не вошедшие в первое издание "Сочинений Гоголя"]. – 260 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1249246
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 1901. – 264 с. – Пер.: Сочинения Н.В. гоголя, 1900, т. 10, т. 11, т. 12


  Содержание Содерж.: Т. 1. Биографический очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии (Ревизор). Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые ...
1249247
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 10 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 131 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1249248
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 11 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 131 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1249249
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 12 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 260 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1249250
  Павлищев Н.И. Сочинения Николая Ивановича Павлищева / Н.И. Павлищев. – С.-Петербург : Типография В.С. Балашева
Т. 2, ч. 2 : Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину. – 1878. – VII, 405 с.
1249251
  Павлищев Н.И. Сочинения Николая Ивановича Павлищева / Н.И. Павлищев. – Издание В.С. Балашева. – С.-Петербург : Типография В.С. Балашева
Т. 5, ч. 2 : Седмицы польского мятежа 1861-1864. – 1887. – V, 400 с.
1249252
  Павлищев Н.И. Сочинения Николая Павлищева / Н.И. Павлищев. – Издание В.С. Балашева. – С.-Петербург : Тип. В.С. Балашева
Т. 1, ч. 1 : Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину. – 1878. – VIII, 262 с.
1249253
  Линниченко И.А. Сочинения П.Голубовского и Д.Багалея : критическая оценка Ивана Линниченка. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1883. – 43 с. – Отд. оттиск из майской кн. Журнала Министерства народного просвещения за 1883 г.


  В статье дана рецензия на работы: П. Голубовский. История Сиверской земли до половины XIV ст. (Сборник сочинений студентов университета св. Владимира, вып. 2). Д. Багалей. История Сиверской земли до половины XIV ст. С картою и рисунками. Историческая ...
1249254
  Боборыкин П.Д. Сочинения П.Д. Боборыкина. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. т-ва М.О. Вольф ; [Тип. т-ва М.О. Вольф в Спб.]. – (Собрание Вольфа : Русские беллетристы)
Т. 1 : В путь дорогу : кн. 1 и 2. – 1884. – [4], 500 с., 1 л. фронт. (портр.). – На тит. л. печать Т-ва Вольф
1249255
  Боборыкин П.Д. Сочинения П.Д. Боборыкина. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. т-ва М.О. Вольф ; [Тип. т-ва М.О. Вольф в Спб.]. – (Собрание Вольфа : Русские беллетристы)
Т. 2 : В путь дорогу : кн. 3 и 4. – 1885. – [4], 350 с. – На тит. л. печать Т-ва Вольф
1249256
  Боборыкин П.Д. Сочинения П.Д. Боборыкина. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. т-ва М.О. Вольф ; [Тип. т-ва М.О. Вольф в Спб.]. – (Собрание Вольфа : Русские беллетристы)
Т. 3 : В путь дорогу : кн. 5 и 6. – 1885. – [4], 418 с. – На тит. л. печать Т-ва Вольф
1249257
  Гулак-Артемовский П.П. Сочинения П.П. Гулака-Артемовського / [Пеpедм. "Сочинения П.П. Аpтемовскаго-Гулака" та пpиміт. О.О. Потебні]. – Киев : [Изд. кн. магазина С.И. Гомолинскаго] ; Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1888. – 26 с. – Отд. оттиск из.: Киеская Стаpина. 1888, кн. 5. - Пpедисл. та пpимеч. на рус. яз.


  Зміст: Солопій та Хивpя; Пысулька до того, що Божого місяца Укpаинского гоньця по всих усюдах pозсылае; Тюхтій та Чванько; Де-що пpо того Гаpаська; Дуpень и Розумный; Цикавый и Мовчун; Лікаpь и здоpовье; IX, XXXIV оди Гоpація [пеpеpоб.]
1249258
  Добролюбов Н.А. Сочинения С. Аксакова : 1. Деревенская жизноь помещика в старые годы (1858); 2. Разные сочинения (1858) / Н.А. Добролюбов // Сочинения Н.А. Добролюбова. 1836-1861 / Н.А. Добролюбов. – [Санкт-Петербург] : Изд. ред. журн. "Пробуждение", 1911. – 64 с.
1249259
  Тацит Корнелий Кай Сочинения, все какие сохранились / Тацит Корнелий Кай; С лат. перевел и издал с предисл. и истор. прилож. А. Клеванов. – Москва : Тип. А.И.Мамонтова
Часть 1 : Исторические записки. О Германии. Жизнь Агриколы. Разговор о старом и новом красноречии. – 1870. – 338с.
1249260
  Муханов А П. Сочинения, письма / А П. Муханов. – Иркутск, 1991. – 494с.
1249261
  Кантемир Антиох Дмитриевич Сочинения, письма и избранные переводы князя Антиоха Дмитриевича Кантемира : С портретом автора, со статьею о Кантемире и с примечаниями В.Я.Стоюнина / Редакция издания П.А.Ефремова. – Санкт-Петербург : Издание Ивана Ильича Глазунова
1 : Сатиры, мелкие стихотворения и переводы в стихах. – 1867. – CXIII, 559, 50 с.
1249262
  Лунин М.С. Сочинения, письма, документы / М.С. Лунин. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1988. – 576с. – (Полярная звезда). – ISBN 5-7424-0188-4
1249263
  Мокрушина А.А. Сочинения, посвященные литературе и фольклору, из рукописной коллекции А.К. Казем-Бека // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 26-34. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
1249264
  Крылов Сочинения. / Крылов
1. – 375с.
1249265
  Метерлинк М. Сочинения. / М. Метерлинк. – СПб.
3. – 494с.
1249266
  Потехин А.А. Сочинения. / А.А. Потехин. – С.-Пб.
5. – 478с.
1249267
  Потехин А.А. Сочинения. / А.А. Потехин
9. – 458с.
1249268
  Каронин С. (Петропавловский Е Н. Сочинения. / С. (Петропавловский Е Н. Каронин. – М.-Л., 1932. – 711с.
1249269
  Каронин С. (Петропавловский Е Н. Сочинения. / С. (Петропавловский Е Н. Каронин. – М.-Л., 1932. – 711с.
1249270
  Гегель Ф Г.В. Сочинения. : В 15-ти т. / Ф Г.В. Гегель. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Том 10 : Лекции по истории философии. Кн.2. – 1932. – 454с.
1249271
  Годскин Т. Сочинения. / Т. Годскин. – М, 1938. – 228с.
1249272
  Серафимович А.С. Сочинения. / А.С. Серафимович. – М., 1939. – 504с.
1249273
  Иванов М.Ф. Сочинения. / М.Ф. Иванов. – М.
1. – 1939. – 602с.
1249274
  Мичурин В.И. Сочинения. / В.И. Мичурин. – Москва ; Ленинград
3. – 1940. – 408 с.
1249275
  Цулукидзе А. Сочинения. / А. Цулукидзе. – Тбилиси, 1945. – 352с.
1249276
  Савчук А.Ф. Сочинения. / А.Ф. Савчук. – Свердловск, 1949. – 336с.
1249277
  Панов И.С. Сочинения. / И.С. Панов. – Свердловск, 1949. – 440с.
1249278
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
1. – 1950. – 768с.
1249279
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
2. – 1950. – 496с.
1249280
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
Т.3. – 1950. – 488с.
1249281
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
4. – 1951. – 532с.
1249282
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
5. – 1951. – 512с.
1249283
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
Т.6. – 1952. – 448с.
1249284
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
Т.7. – 1952. – 576с.
1249285
  Маяковский В.В. Сочинения. / В.В. Маяковский. – К., 1956. – 511с.
1249286
  Никулин Л.В. Сочинения. / Л.В. Никулин. – М
1. – 1956. – 711с.
1249287
  Никулин Л.В. Сочинения. / Л.В. Никулин. – М
2. – 1956. – 548с.
1249288
  Никулин Л.В. Сочинения. / Л.В. Никулин. – М
3. – 1956. – 616с.
1249289
  Прокопович Ф. Сочинения. / Ф. Прокопович. – М-Л, 1961. – 502с.
1249290
  Кануков Инал Сочинения. / Кануков Инал. – Орджоникидзе, 1963. – 372с.
1249291
  Кант Иммануил Сочинения. / Кант Иммануил. – М.
1. – 1963. – 543с.
1249292
  Лажечников И.И. Сочинения. / И.И. Лажечников. – М.
1. – 1963. – 567с.
1249293
  Лажечников И.И. Сочинения. / И.И. Лажечников. – М.
2. – 1963. – 731с.
1249294
  Кант Иммануил Сочинения. / Кант Иммануил. – М.
2. – 1964. – 510с.
1249295
  Кант Иммануил Сочинения. / Кант Иммануил. – М.
3. – 1964. – 799с.
1249296
  Малышкин А.Г. Сочинения. / А.Г. Малышкин. – М.
1,2. – 1965. – 543,495с.
1249297
  Кант Иммануил Сочинения. / Кант Иммануил. – М.
Т. 4, ч. 1. – 1965. – 544с.
1249298
  Гассенди П. Сочинения. / П. Гассенди. – М.
1. – 1966. – 431с.
1249299
  Кант Иммануил Сочинения. / Кант Иммануил. – М.
5. – 1966. – 564с.
1249300
  Гассенди П Сочинения. / П Гассенди. – М.
2. – 1968. – 836с.
1249301
  Генри О. Сочинения. / О. Генри. – М
1. – 1975. – 495с.
1249302
  Секст Э. Сочинения. / Э. Секст. – М
1. – 1975. – 399с.
1249303
  Секст Э. Сочинения. / Э. Секст. – М
2. – 1975. – 421с.
1249304
  Черный-Диденко Сочинения. / Черный-Диденко. – Киев : Дніпро
Т. 1. – 1977. – 575 с.
1249305
  Черный-Диденко Ю Сочинения. / Ю Черный-Диденко. – Киев : Дніпро
Т. 2. – 1977. – 484 с.
1249306
  Николай Кузанский. Сочинения. / Кузанский. Николай. – М
1. – 1979. – 488с.
1249307
  Николай Кузанский. Сочинения. / Кузанский. Николай. – М
2. – 1980. – 471с.
1249308
  Лажечников И.И. Сочинения. / И.И. Лажечников. – Москва
2. – 1984. – 685с.
1249309
  Дельвиг А.А. Сочинения. / А.А. Дельвиг. – Л., 1986. – 470с.
1249310
  Якушкин П.И. Сочинения. / П.И. Якушкин. – М., 1986. – 591с.
1249311
  Панаев И И. Сочинения. / И И. Панаев, . – Л., 1987. – 579с.
1249312
  Григрович Д.В. Сочинения. / Д.В. Григрович. – М
1. – 1988. – 509с.
1249313
  Салиас Е.А. Сочинения. / Е.А. Салиас. – М.
1. – 1992. – 541с.
1249314
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1863-1874-1880) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд-во Сабанеевых
Т. 1 : Литературные и житейские заметки. Критические статьи. Некрологи. Переводы. – 1880. – 450с.
1249315
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1868-1874-1880) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд-во Сабанеевых
Т. 3 : Рудин. Дворянское гнездо. Т.4. Накануне. Отцы и дети. – 1880. – 327, 388с.
1249316
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1868-1874-1880) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд-во Сабанеевых
Т. 7 : Затишье. Переписка. Т. 8 Призрак. Довольно. Собаки. – 1880. – 371, 356с.
1249317
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1868-1874-1880) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд-во Сабанеевых
Т. 9 : Стук... Стук... Стук... Студия. Вешние воды. Т. 10 Неосторожность. Безденежье. – 1880. – 352, 615с.
1249318
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1868) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд. бр. Салаевых
Ч. 1 : Литературные воспоминания. Записки охотника. – 1874. – 533с.
1249319
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1868) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд. бр. Салаевых
Ч. 2 : Андрей Колосов. Бреттер. – 1874. – 383с.
1249320
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1868) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд. бр. Салаевых
Ч. 3 : Два приятеля. Затишье. Переписка. – 1874. – 447с.
1249321
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1868) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд. бр. Салаевых
Ч. 4 : Дворянское гнездо. Ася. – 1874. – 425с.
1249322
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1868) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд. бр. Салаевых
Ч. 6 : Собаки. Дым. – 1874. – 371с.
1249323
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1868) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд. бр. Салаевых
Ч. 7 : Странная история. Казнь Троппмана. – 1874. – 388с.
1249324
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1868) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд. бр. Салаевых
Ч. 8 : Неосторожность. Безденежье. – 1874. – 615с.
1249325
  Навои Алишер Сочинения. В 10-ти т. / Навои Алишер. – Ташкент
1. – 1968. – 542с.
1249326
  Гегель Ф Г.В. Сочинения. В 15- и т. / Ф Г.В. Гегель. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Т.7 : Философия права. – 1934. – 380с.
1249327
  Гегель Ф Г.В. Сочинения. В 15- и т. / Ф Г.В. Гегель; Под ред. Ф.А.Горохова. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Т.8 : Философия истории. – 1935. – 470с.
1249328
  Гегель Ф Г.В. Сочинения. В 15- и т. / Ф Г.В. Гегель; Под ред.М.Б.Митина. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Т.5 : Наука логики. – 1937. – 715с.
1249329
  Крылов И.А. Сочинения. В 2-х т. / И.А. Крылов. – Москва : Правда
1. – 1956. – 475с.
1249330
  Крылов И.А. Сочинения. В 2-х т. / И.А. Крылов. – М.
2. – 1956. – 392с.
1249331
  Есенин С.А. Сочинения. В 2-х т. / С.А. Есенин. – М.
2. – 1956. – 236с.
1249332
  Лао Шэ. Сочинения. В 2-х т. / Шэ. Лао. – М.
1. – 1957. – 400с.
1249333
  Лао Шэ. Сочинения. В 2-х т. / Шэ. Лао. – М.
Т. 2. – 1957. – 362с.
1249334
  Кольцов А.В. Сочинения. В 2-х т. / А.В. Кольцов. – М., 1958. – 286, 240с.
1249335
  Крылов И.А. Сочинения. В 2-х т. / И.А. Крылов. – М.
1. – 1969. – 528с.
1249336
  Крылов И.А. Сочинения. В 2-х т. / И.А. Крылов. – М.
2. – 1969. – 480с.
1249337
  Фурманов Д.А. Сочинения. В 2-х т. / Д.А. Фурманов. – Л.
1. – 1971. – 375с.
1249338
  Фурманов Д.А. Сочинения. В 2-х т. / Д.А. Фурманов. – Ленинград
2. – 1971. – 351с.
1249339
  Ткачев П.Н. Сочинения. В 2-х т. / П.Н. Ткачев. – Москва : Мысль
Т. 1. – 1975. – 655с.
1249340
  Ткачев П.Н. Сочинения. В 2-х т. / П.Н. Ткачев. – Москва : Мысль
Т. 2. – 1976. – 645с.
1249341
  Пушкин А.С. Сочинения. В 2-х т. / А.С. Пушкин. – М
Т. 1. – 1982. – 365с.
1249342
  Пушкин А.С. Сочинения. В 2-х т. / А.С. Пушкин. – М
Т. 2. – 1982. – 367с.
1249343
  Замойский П.И. Сочинения. В 2-х томах / П.И. Замойский. – Москва
1. – 1956. – 791с.
1249344
  Замойский П.И. Сочинения. В 2-х томах / П.И. Замойский. – Москва
2. – 1956. – 592с.
1249345
  Куприн А.И. Сочинения. В 3-х т. / А.И. Куприн. – М
Т. 1. – 1953. – 568с.
1249346
  Куприн А.И. Сочинения. В 3-х т. / А.И. Куприн. – Москва
Т. 3. – 1954. – 576с.
1249347
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – М
1. – 1955. – 512с.
1249348
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – М
2. – 1955. – 504с.
1249349
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – М
3. – 1955. – 623с.
1249350
  Писемский А.Ф. Сочинения. В 3-х т. / А.Ф. Писемский. – Москва
Т. 1. – 1956. – 543с.
1249351
  Писемский А.Ф. Сочинения. В 3-х т. / А.Ф. Писемский. – Москва
Т. 2. – 1956. – 606с.
1249352
  Писемский А.Ф. Сочинения. В 3-х т. / А.Ф. Писемский. – Москва
Т. 3. – 1956. – 602с.
1249353
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т.2. – 1957. – 504 с.
1249354
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – М
3. – 1962. – 543с.
1249355
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1964. – 487с.
1249356
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – М
2. – 1964. – 447с.
1249357
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – М
3. – 1964. – 567с.
1249358
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
1. – 1974. – 533с.
1249359
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т.2. – 1974. – 496 с.
1249360
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т.3. – 1974. – 624 с.
1249361
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва
Т. 1. – 1978. – 527с.
1249362
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва
Т. 2. – 1978. – 494с.
1249363
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва
Т. 3. – 1978. – 637с.
1249364
  Кафка Ф. Сочинения. В 3-х т. / Ф. Кафка. – Харьков : Фолио. – ISBN 5-280-02145-8 5-7150-0095-0
Т.1 : Рассказы (1904-1922). Пропавший безвести (Америка): Роман. – 1995. – 528с.
1249365
  Кафка Ф. Сочинения. В 3-х т. / Ф. Кафка. – Харьков : Фолио. – ISBN 5-280-02146-6 5-7150-0096-3
Т.2 : Рассказы (1917-1924). Процесс: Роман. Замок: Роман. – 1995. – 559с.
1249366
  Кафка Ф. Сочинения. В 3-х т. / Ф. Кафка. – Харьков : Фолио. – ISBN 5-280-02147-4 5-7150-0097-1
Т.3 : Афоризмы. Письмо к отцу. Письма. Из дневников. – 1995. – 560с.
1249367
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3 томах / А.С. Пушкин. – М-Л
1. – 1937. – 787с.
1249368
  Макаренко А.С. Сочинения. В 7-ми томах / А.С. Макаренко. – М
Т. 2. – 1957. – 527с.
1249369
  Макаренко А.С. Сочинения. В 7-ми томах / А.С. Макаренко. – Изд. 2-е. – М
Т. 3. – 1957. – 496с.
1249370
  Макаренко А.С. Сочинения. В 7-ми томах / А.С. Макаренко. – М
Т. 4. – 1957. – 552с.
1249371
  Макаренко А.С. Сочинения. В 7-ми томах. / А.С. Макаренко. – М
1. – 1957. – 784с.
1249372
  Макаренко А.С. Сочинения. В 7-ми томах. / А.С. Макаренко. – М
6. – 1958. – 447с.
1249373
  Макаренко А.С. Сочинения. В 7-ми томах. / А.С. Макаренко. – М
2. – 1960. – 528с.
1249374
  Грибоедов А.С. Сочинения. Воспоминания современников / А.С. Грибоедов. – Москва : Правда, 1989. – 478с.
1249375
  Озеров В. А. Сочинения. Дмитрий Донской. П. Поликсен. Иждивением содержателя театр. тип. А.Пороховского. – С.Пб.
ч. 2. – 1816. – 158с.
1249376
  Бакиханов А.К. Сочинения. записки. Письма / А.К. Бакиханов. – Баку, 1983. – 344с.
1249377
  Мичурин В.И. Сочинения. Принципы и методы работы. / В.И. Мичурин. – М.-Л.
1. – 1939. – 656с.
1249378
  Прутков К. Сочинения... / К. Прутков. – М., 1955. – 420с.
1249379
  Островский Н.А. Сочинения: в 2-х т. / Н.А. Островский. – Москва
Т. 1. – 1954. – 399с.
1249380
  Островский Н.А. Сочинения: в 2-х т. / Н.А. Островский. – Москва
Т. 2. – 1955. – 456с.
1249381
  Ушаков Н.Н. Сочинения: в 2-х т. / Н.Н. Ушаков. – К.
1. – 1979. – 349с.
1249382
  Ушаков Н.Н. Сочинения: в 2-х т. / Н.Н. Ушаков. – К.
2. – 1979. – 389с.
1249383
  Тургенев Иван Сергеевич Сочинения: В 2-х т. / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1980. – 446с.
1249384
  Тургенев Иван Сергеевич Сочинения: В 2-х т. / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1980. – 448с.
1249385
  Крылов И.А. Сочинения: В 2-х т. / И.А. Крылов. – Москва
1. – 1984. – 431с.
1249386
  Крылов И.А. Сочинения: В 2-х т. / И.А. Крылов. – Москва
2. – 1984. – 735с.
1249387
  Карамзин Н.М. Сочинения: В 2-х т. / Н.М. Карамзин. – Л.
2. – 1984. – 455с.
1249388
  Помяловский Н.Г. Сочинения: В 2-х томах / Н.Г. Помяловский. – М-Л
1-2. – 1965. – 376, 332с.
1249389
  Цветаева М.И. Сочинения: в 2 т. / М.И. Цветаева. – Минск
1. – 1988. – 541с.
1249390
  Цветаева М.И. Сочинения: в 2 т. / М.И. Цветаева. – Минск
2. – 1988. – 479с.
1249391
  Маяковский В.В. Сочинения: в 3-х т. / В.В. Маяковский. – М.
1. – 1965. – 566с.
1249392
  Маяковский В.В. Сочинения: в 3-х т. / В.В. Маяковский. – М.
2. – 1965. – 534с.
1249393
  Маяковский В.В. Сочинения: в 3-х т. / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
3. – 1965. – 599с.
1249394
  Островский Н.А. Сочинения: в 3-х т. / Н.А. Островский. – Москва
3. – 1968. – 464с.
1249395
  Островский Н.А. Сочинения: в 3-х т. / Н.А. Островский. – Москва
3. – 1969. – 480с.
1249396
  Маяковский В.В. Сочинения: в 3-х т. / В.В. Маяковский. – М.
1, 2. – 1973. – 559, 526с.
1249397
  Маяковский В.В. Сочинения: в 3-х т. / В.В. Маяковский. – М.
1. – 1978. – 559с.
1249398
  Маяковский В.В. Сочинения: в 3-х т. / В.В. Маяковский. – М.
2. – 1978. – 526с.
1249399
  Маяковский В.В. Сочинения: в 3-х т. / В.В. Маяковский. – М.
3. – 1978. – 575с.
1249400
  Бажов П.П. Сочинения: В 3-х томах / П.П. Бажов. – М.
1. – 1986. – 351с.
1249401
  Бажов П.П. Сочинения: В 3-х томах / П.П. Бажов. – М.
2. – 1986. – 351с.
1249402
  Бажов П.П. Сочинения: В 3-х томах / П.П. Бажов. – М.
3. – 1986. – 332с.
1249403
  Тургенев Иван Сергеевич Сочинения: В 3 т. / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1988. – 846с.
1249404
  Тургенев Иван Сергеевич Сочинения: В 3 т. / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1988. – 461с.
1249405
  Тургенев Иван Сергеевич Сочинения: В 3 т. / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1988. – 685с.
1249406
  Прус Б. Сочинения: В 7-ми томах / Б. Прус. – М.
5. – 1963. – 472с.
1249407
  Прус Б. Сочинения: В 7-ми томах / Б. Прус. – М.
6. – 1963. – 503с.
1249408
  Прус Б. Сочинения: В 7-ми томах / Б. Прус. – М.
7. – 1963. – 762с.
1249409
  Гринина-Земскова Сочинениям надо учить / Гринина-Земскова. – Волгоград, 1968. – 132 с.
1249410
  Гринина-Земскова Сочинениям надо учить / Гринина-Земскова. – Волгоград, 1970. – 126 с.
1249411
  Ашинов Х Сочинители песен : повести / Х Ашинов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 320 с.
1249412
  Ашинов Х. Сочинители песен : повести / Х. Ашинов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 368 с.
1249413
  Константинов А. Сочинитель : [ романы ] / Андрей Константинов. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 639 с. – ISBN 5-7654-2619-0
1249414
  Присяжнюк М.А. Сочинитель / Михаил Присяжнюк. – Киев : Мистецтво, 2003. – 128с. – ISBN 966-577-196-5
1249415
  Цалик С. Сочинитель державы // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 42 (453), 23.10.2015. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  Подольский помещик граф Игнатий Мархоцкий первым в Восточной Европе отменил в своих владениях крепостничество. Потомки свободных крестьян помнят о госудврстве без рабства до сих пор.
1249416
  Кабанов А.А. Сочинитель. / А.А. Кабанов. – Москва, 1991. – 126с.
1249417
  Скепская Г.И. Сочинительные конструкции в современном французском языке : Автореф... Доктора филол.наук: 10.02.05 / Скепская Г.И.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1984. – 33л.
1249418
  Попов П.В. Сочинительные конструкции с союзом "А" в древнерусском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попов П.В.; АН СССР. Ин-т языкознания. – Л., 1953. – 20л.
1249419
  Кутуева Э.Я. Сочинительные связи английского глагола : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кутуева Э.Я.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
1249420
  Кутуева Э.Я. Сочинительные связи английского глагола : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кутуева Э. Я.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 192л. – Бібліогр.:л.187-188
1249421
  Катченкова С.В. Сочинительные союзы und, aber, auch как средство выражения связи самостоятельных предложений в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Катченкова С.В. ; АН СССР, Ленингр. отд. Ин-та языкознания. – Ленинград, 1963. – 19 c.
1249422
  Баласанова Ампита Леонтьевна Сочинительные фразеологические единицы и контекст в современном английском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Баласанова Ампита Леонтьевна; Моск. гос. пед.ин-т. – М., 1973. – 30л.
1249423
   Сочинский дендрарий. – М, 1960. – 80с.
1249424
   Сочинский краеведческий музей : Путеводитель. – Краснодар, 1964. – 36с.
1249425
   Сочиняли прямо от руки [Електронний ресурс] : русская береста. – Москва : Кордис & Медиа, 2007. – 1 DVD. – Продолжит. 56 мин. - Без возрастн. ограничений- Загл. с этикетки видеодиска. – (Народные промыслы России)


  Народные промыслы России. Секреты мастерства. Свидетельства патриархов. Династии. Лучшие изделия. История промысла. История берестяного промысла, первое упоминание о технике обработки бересты относятся к 18 ст. Исконно русское дерево береза всегда ...
1249426
  Воронова М. Сочиняя себя // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 10 (98). – С. 26-49. – ISSN 1819-6268


  Георгий Нарбут.
1249427
  Кострица Н.Е. Сочитательское строительство на Украине в 1920 году : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кострица Н. Е. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1954. – 20 с.
1249428
   Сочі: тріумф чи банкрутство? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 6 (326). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Блиск олімпійського вогню приховує безодню, в яку поринули і країна, і президент.
1249429
   Сочка Андрій Андрійович : (до 85-річчя від дня народження) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 194-196. – (Серія " Медицина" ; вип. 2 (52))
1249430
  Плавник А.Л. Сочувствие / А.Л. Плавник. – Баку, 1979. – 122с.
1249431
  Айтымбетов О. Сошлись дороги : повести и рассказы / Орозбек Айтымбетов ; [худож. Ю. Бажанов]. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 208 с. : ил. – (Молодые голоса)
1249432
  Веселовский С.Б. Сошное письмо : Исследование по истории кадастра и посош. обложения Московского государства : в 2 т. / С. Веселовский. – 1915-1916. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Т. 1. – 1915. – XVI, 442 с.


  Содержание тома: I. Вступительные замечания об окладных единицах и о хозяйстве Московского государства - 1-12: Общий обзор окладных единиц, 1-5. - Вопрос о так называемой "живущей чети", 5-14. - Условность понятия живущего и пустого, 14-23. - ...
1249433
  Веселовский С.Б. Сошное письмо : Исследование по истории кадастра и посош. обложения Московского государства : в 2 т. / С. Веселовский. – 1915-1916. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Т. 2. – 1916. – VII, 716 с.


  Содержание тома: IX. Отпуск писцов - 1-78: Описательные работы нефинансовых приказов, 1-3. - Распределение между приказами финансовых описаний, 3-5. - Большой Приход и чети в первые годы после Смуты, 5-12. - Послесмутные перемены в обложении и ...
1249434
  Мархлевский Ю. Соыинения / Ю. Мархлевский. – М-Л
4. – 1931. – 31=433с.
1249435
  Боряк Аврора Константиновна Соэкстракция железа, алюминия и марганца с аминокапронатами и аминобромкапронатами некоторых металлов при их извлечении из растворов оксикислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Боряк Аврора Константиновна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 22 с.
1249436
  Боряк А.К. Соэкстракция железа, алюминия и марганца с аминокапронатами и аминобромкапронатами некоторых металлов при их извлечении из растворов оксикислот. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Боряк А.К.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 184л. – Бібліогр.:л.174-184
1249437
  Серебряная Ф.И. Союз "да и" в современном русском языке и его история : Автореф... канд. филолог.наук: / Серебряная Ф.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 20л.
1249438
  Магась В. Союз адвокатів та його діяльність в Україні у 1905 р. // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 80-81
1249439
  Романько О.В. Союз белорусской молодежи как "позитивный элемент Новой Европы". 1943-1945 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 12. – С. 100-110. – ISSN 0042-8779
1249440
  Тарасюк В.Д. Союз бізнесу і агресії. / В.Д. Тарасюк, Я.С. Хонігсман. – К., 1971. – 48с.
1249441
  Дмитриевич Д.И. Союз Болгарии с Германией перед судом свободной России : (факты и документы) / Д.И. Дмитриевич. – Петроград : Государственная Типография, 1917. – XIV с., 105 с.
1249442
  Кузнецова Р.Д. Союз в русском языке / Р.Д. Кузнецова. – Калинин, 1974. – 26с.
1249443
  Патер І. Союз визволення України і Туреччина // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 443-456. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1249444
  Мокрієв Ю.О. Союз відважних : лірична комедія / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Держлітвидав, 1935. – 79 с.
1249445
  Мокрієв Ю.О. Союз відважних : лірична комедія / Ю.О. Мокрієв. – 2-е вид. – Київ, 1936. – 83 с.
1249446
  Коликов Н.П. Союз во имя мира и социализма / Н.П. Коликов. – Москва, 1975. – 64с.
1249447
  Борох Л.Н. Союз возрождения Китая / Л.Н. Борох. – М., 1971. – 204с.
1249448
  Громова Т. Союз вольных. Из истории университетов // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2012. – № 5 (944). – С. 20-24. – ISSN 0320-331Х


  Средневековая культура современному человеку чаще всего представляется окрашенной в мрачные тона духовного застоя и засилья церковной схоластики. А меж тем это было время, когда Европа накопила достаточно учёности, чтобы зачать новое - университетское ...
1249449
  Громова Т. Союз вольных: из истории университетов // Исторический журнал : научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка Росси. – Москва, 2013. – № 6 (102). – С. 4-15. – ISSN 1812-867Х


  Важнейшим отличием университетов от других средневековых учебных заведений была их независимость от различных властей, буть то церковные или светские. Первым европейским университетом традиционно считается Болонский, возникший на основе юридической ...
1249450
   Союз врача и инженера. – М, 1968. – 62с.
1249451
  Быковский Егор Союз вредителей : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 98-100 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1249452
  Войтович Леонтій Союз галицьких Романовичів з Австрією та Чехією у XIII ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 47-56. – ISSN 0203-9494
1249453
  Дальський В. Союз для Середземномор"я у контексті міжнародної політики ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 38-42. – (Європейські дослідження)
1249454
   Союз журналистов СССР перед II съездом. – М, 1966. – 63 с.
1249455
   Союз журналистов СССР Съезд 5. – М, 1982. – 496с.
1249456
  Кукаркина О.В. Союз за французскую демократию: от конфедерации к новой партии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 57-73. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1249457
  Вайсбург А.А. Союз завода, школы и училища / А.А. Вайсбург. – Москва, 1986. – 76с.
1249458
  Базин М.Я. Союз земледелия и промышленности : О некоторых формах соединения сельскохозяйственного производства с промышленным в условиях Молдавии / М.Я. Базин. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1969. – 204 с.
1249459
   Союз знань і грошей: Нацбанк і Львівська політехніка працюватимуть разом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Національний банк України та Львівська політехніка підписали Меморандум про співпрацю.Співпраця передбачає: проведення низки спільних семінарів, тренінгів, конференцій тощо, впровадження заходів із підвищення конкурентоспроможності випускників ...
1249460
  Семченко А.Я. Союз интеграла и мастерка / А.Я. Семченко. – Москва, 1976. – 64с.
1249461
   Союз искусств. – Х, 1918. – 19с.
1249462
   Союз искусства и труда. – М, 1984. – 157с.
1249463
  Скиба Ю.Г. Союз как служебное слово в русском и славянских языках. / Ю.Г. Скиба. – Черновцы, 1968. – 44с.
1249464
  Трачевский А. Союз князей и немецкая политика Екатерины II, Фридриха II, Иосифа II. 1780-1790 гг. / [Соч.] Проф. Александра Трачевского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича,, 1877. – IV, 528 с.
1249465
  Климов А.И. Союз колонизаторов и расистов / А.И. Климов, Ю.М. Томилин. – Москва, 1967. – 32с.
1249466
  Михайлов М.И. Союз коммунистов - первая международная организация пролетариата / М.И. Михайлов. – М., 1960. – 372с.
1249467
   Союз композиторов Азербайджана. – Баку, 1965. – 124 с.
1249468
   Союз композиторов Украины. – Киев, 1978. – 264с.
1249469
   Союз композиторов Украины : справочник. – 2-е доп. – Киев : Музична Україна, 1984. – 318 с.
1249470
  Суглобов Г.А. Союз креста и меча. Церковь и война. / Г.А. Суглобов. – М., 1969. – 146с.
1249471
  Моисеев В.А. Союз крылатых / В.А. Моисеев. – К, 1989. – 237с.
1249472
  Шавалюк Л. Союз лебедя, щуки й рака // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 34 (302). – С. 16-19. – ISSN 1996-1561


  Через три роки після початку функціонування Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану демонструє всю свою штучність і псевдоефективність.
1249473
  Протопопова А.Н. Союз любви и разума. / А.Н. Протопопова. – М., 1973. – 75с.
1249474
  Лисицын Ю.П. Союз медицины и искусства / Ю.П. Лисицын, Е.П. Жиляева. – М., 1985. – 191с.
1249475
   Союз меча и доллара : Сборник материалов о военно-промышленном комплексе США. – Москва : Воениздат, 1973. – 271с.
1249476
   Союз мировой социалистической системы и национально-освободительного движжения. – Прага, 1975. – 268с.
1249477
  Ростов Є.Ф. Союз миру і творення : РЕВ : 30 років ефективного співробітництва / Є.Ф. Ростов. – К, 1979. – 136с.
1249478
  Сулемов В.А. Союз молодых борцов / В.А. Сулемов. – М., 1971. – 303с.
1249479
  Сулемов В.а. Союз молодых борцов / В.а. Сулемов. – М., 1982. – 399с.
1249480
  Тяжельников Е.М. Союз молодых ленинцев / Е.М. Тяжельников. – 2-е изд. – М, 1980. – 367с.
1249481
  Кононов Г.Г. Союз монополий и государства против трудящихся / Г.Г. Кононов. – Киев : Политиздат Украины, 1979. – 127, [1] с.
1249482
  Фомин Союз науки и производства / Фомин, Е.Д. Курочка. – Л, 1982. – 160с.
1249483
  Пузанев С В. Союз науки и производства / С В. Пузанев, . – Москва, 1986. – 175с.
1249484
  Столярова О.Е. Союз науки и философии на пороге новейшего времени: три философских проекта // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 9. – С. 79-93. – ISSN 0235-1188
1249485
  Романенко С.І. Союз науки і праці / С.І. Романенко. – Київ, 1981. – 64с.
1249486
  Вольский А.И. Союз науки, техники и производства. / А.И. Вольский, А.С. Кобзев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1980. – 96с.
1249487
   Союз наш нерушимый. – К, 1984. – 326с.
1249488
   Союз непорушний. – К, 1973. – 122с.
1249489
   Союз непорушний. – К, 1975. – 16с.
1249490
  Доценко А.І. Союз непорушний / А.І. Доценко. – К, 1979. – 136с.
1249491
  Цирфа Юлія Союз нерушимий? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 50-52


  "Схоже, що більшість усе-таки проголосувала "ні". Нарешті з безлічі причин народ висловився", - відзначив міністр юстиції Ірландії Дермот Ахерн, визнаючи, що на референдумі, який відбувся 12 червня в цій країні, більшість виборців проголосували проти ...
1249492
  Цирфа Юлія Союз нерушимий? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 50-52


  "Схоже, що більшість усе-таки проголосувала "ні". Нарешті з безлічі причин народ висловився", - відзначив міністр юстиції Ірландії Дермот Ахерн, визнаючи, що на референдумі, який відбувся 12 червня в цій країні, більшість виборців проголосували проти ...
1249493
  Цирфа Юлія Союз нерушимий? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 50-52


  "Схоже, що більшість усе-таки проголосувала "ні". Нарешті з безлічі причин народ висловився", - відзначив міністр юстиції Ірландії Дермот Ахерн, визнаючи, що на референдумі, який відбувся 12 червня в цій країні, більшість виборців проголосували проти ...
1249494
  Акопов Э.Л. Союз нерушимый / Акопов Э.Л. – Краснодар : Краснодарское книжное издание, 1962. – 25 с.
1249495
  Вовчок О.Н. Союз нерушимый / О.Н. Вовчок. – Одесса, 1973. – 56с.
1249496
   Союз нерушимый. – М, 1982. – 558с.
1249497
   Союз нерушимый. – М, 1982. – 429с.
1249498
   Союз нерушимый. – Москва, 1982. – 560с.
1249499
   Союз нерушимый. – М, 1982. – 306с.
1249500
   Союз нерушимый республик свободных. – Алма-Ата, 1972. – 51с.
1249501
   Союз нерушимый республик свободных. – М, 1972. – 161с.
1249502
  Малолетова Нина Петровна Союз нерушимый республик свободных : К 60-летию образования СССР: Рекоменд. библиогр. указ. / Малолетова Нина Петровна, Филонова Людмила Георгиевна. – Москва : Книга, 1981. – 112с.
1249503
   Союз нерушимый республик свободных. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 159 с.
1249504
  Барыбина Ф Г. Союз нерушимый: соционика и успешность. Гармония, баланс, навыки // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 4 (124). – С. 13-17


  Рассмотрены пути обретения гармонии и успешности с опорой на методы соционики.
1249505
  Толстой О.М. Союз п"яти / О.М. Толстой. – К., 1959. – 52с.
1249506
  Хелемендик В.С. Союз пера, микрофона и телекамеры / В.С. Хелемендик. – М, 1977. – 318с.
1249507
  Луковцева Т.А. Союз писателей СССР в идеологической жизни советского общества (вторая половина 50-х - первая половина 60-х гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Луковцева Т.А.; МГУ... – Москва, 1979. – 16л.
1249508
  Путилов Сергей Союз полумесяца и креста : Лабиринты истории // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 58-65 : Фото
1249509
  Нерман Т. Союз пятерых. Роман. / Т. Нерман. – М.-Л., 1927. – 155с.
1249510
  Толстой А.Н. Союз пяти / А.Н. Толстой. – Л., 1925. – 199с.
1249511
  Сторожев В.И. Союз рабочего класса и беднейшего крестьянства в социалистической революции. / В.И. Сторожев. – Москва, 1954. – 215с.
1249512
  Матвеенко Л.М. Союз рабочего класса и крестьянсва - могучая общественная сила построения социализма в СССР : Дис... канд.философ.наук: / Матвеенко Л.М.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1955. – 220л. – Бібліогр.:л.1-ХУ1
1249513
  Глезерман Г.Е. Союз рабочего класса и крестьянства - могучая оснвоа построения коммунизма / Г.Е. Глезерман. – Москва, 1954. – 40с.
1249514
  Панкратова А.М. Союз рабочего класса и крестьянства - незыблемая основа советского общества / А.М. Панкратова. – Москва, 1954. – 104с.
1249515
   Союз рабочего класса и крестьянства - решающая сила в становлении и развитии социаалистического сельского хозяйства. – Рязань, 1980. – 149с.
1249516
  Ким М.П. Союз рабочего класса и крестьянства / М.П. Ким. – Москва, 1955. – 40с.
1249517
  Богомолов Т.И. Союз рабочего класса и крестьянства в борьбе за социализм и коммунизм в СССР / Т.И. Богомолов. – Омск, 1971. – 206с.
1249518
  Головка Я.А. Союз рабочего класса и крестьянства в действии / Я.А. Головка, С.Е. Нечаев. – Кишинев, 1980. – 139с.
1249519
  Головко Я.А. Союз рабочего класса и крестьянства в действии / Я.А. Головко, С.Е. Нечаев. – Кишинев, 1980. – 135с.
1249520
  Савченко В.И. Союз рабочего класса и крестьянства в период борьбы за построение социализма в Латвийской ССР (1940-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Савченко В. И.; Ин-т ист. материальн. культ. АН Лат.ССР. – Рига, 1956. – 19л.
1249521
  Лукач Б.И. Союз рабочего класса и крестьянства в социалистической Венгрии (1957-1970) / Б.И. Лукач. – К., 1974. – 175с.
1249522
  Дробижев В.З. Союз рабочего класса и крестьянства в СССР / В.З. Дробижев, А.Г. Кушнир. – М., 1981. – 64с.
1249523
  Аксенов Ю.П. Союз рабочего класса и крестьянства в СССР (1917-1975) / Ю.П. Аксенов. – Москва : Просвещение, 1977. – 127с.
1249524
  Джиджийшвили М.Г. Союз рабочего класса и крестьянства Грузии в борьбе за установление и упрочение Советской власти. / М.Г. Джиджийшвили. – Тбилиси, 1977. – 110с.
1249525
   Союз рабочего класса и крестьянства на современном этапе. – М, 1962. – 360с.
1249526
   Союз рабочего класса и крестьянства решающая сила в борьбе за победу коммунизма. – Л, 1956. – 52с.
1249527
  Ермак В.В. Союз рабочего класса и крестьянства решающая сила приобщения крестьян к социализму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ермак В.В. ; Респ. трехгодичная партийная школа при ЦК КП Украины , Каф. диалект. и истор. материализма. – Киев, 1955. – 14 с.
1249528
  Гущин Н.Я. Союз рабочего класса и крестьянства Сибири в период построения социализма (1917-1937 гг.) / Н.Я. Гущин. – Новосибирск, 1978. – 430с.
1249529
   Союз рабочего класса и трудового дайханства Туркменистана в период Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны. – Ашхабад, 1957. – 488с.
1249530
  Кашкаев Б.О. Союз рабочего класса и трудового крестьянства и его роль в борьбе КП за победу социализма в СССР : Автореф... канд. ист.наук: / Кашкаев Б.О.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1954. – 16л.
1249531
  Соболев П.Н. Союз рабочего класса и трудящегося крестьянства в Октябрьской революции / П.Н. Соболев. – М, 1967. – 32с.
1249532
  Ким Г.Ф. Союз рабочего класса с крестьянством / Г.Ф. Ким, Ф.И. Шабшина. – Москва : Наука, 1977. – 307 с.
1249533
  Черноволенко В.Ф. Союз рабочего класса с крестьянством как важнейшее условие возникновения народной демократии в странах Центральной и Юго-Восточной Европы : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Черноволенко В.Ф. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. диалект. и историч. материализма. – Киев, 1956. – 16 с.
1249534
  Шушкин Н.Н. Союз рабочих в Великой Отечественной войне. / Н.Н. Шушкин. – Л, 1977. – 182с.
1249535
  Живков Т. Союз рабочих и крестьян - незыблемая основа народной власти / Т. Живков. – М., 1960. – 150с.
1249536
  Молодцыгин М.А. Союз рабочих и крестьян в гражданской войне / М.А. Молодцыгин. – М., 1987. – 61с.
1249537
  Андрианов В.И. Союз рабочих и крестьян в первые годы Советской власти / В.И. Андрианов. – Ярославль, 1958. – 175с.
1249538
   Союз рабочих, крестьян и интеллигенции автономных республик РСФСР в условиях социализма. – Чебоксары, 1987. – 120с.
1249539
   Союз равных : справочник. – Москва : Политиздат, 1972. – 293 с.
1249540
  Куличенко М.И. Союз равных / М.И. Куличенко. – М., 1982. – 64с.
1249541
  Тарасов К.С. Союз ради грабежа. / К.С. Тарасов. – М., 1965. – 32с.
1249542
  Орлов А.С. Союз ради общей победы / А.С. Орлов. – Москва, 1990. – 64с.
1249543
  Титаренко В. та ін. Союз робітничого класу і селянства - вирішальна сила в боротьбі за комунізм : Бібліографічний покажчик / В. та ін. Титаренко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1956. – 72с.
1249544
  Ширяєв Ю.І. Союз робітничого класу і селянства - класова основа дружби народів СРСР, / Ю.І. Ширяєв. – К., 1959. – 60с.
1249545
  Фіногєєв С.Г. Союз робітничого класу і селянства - основа успішного будівництва комунізму / С.Г. Фіногєєв. – К, 1954. – 64с.
1249546
  Бахтин М.И. Союз робочих и крестьян в годы восстановления народного хозяйства (1921-1925) / М.И. Бахтин. – Москва, 1961. – 292 с.
1249547
  Бабій Б.М. Союз РСР і роль України в його утворенні / Б.М. Бабій. – Київ, 1972. – 254с.
1249548
   Союз русских художников. – 19с.
1249549
  Лапшин В.П. Союз русских художников / В.П. Лапшин. – Л., 1974. – 422с.
1249550
  Кузнецов Г.Р. Союз русского народа и "погромная тревога" 1906-1907 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 65-75. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
1249551
  Черновский А. Союз русского народа по материалам чрезвычайной следственной комиссии временного правительства 1917 г. / А. Черновский. – М-Л., 1929. – 444с.
1249552
  Дойль А.К. Союз рыжих / А.К. Дойль; А.К. Дойл. – Барнаул, 1980. – 31 с.
1249553
   Союз с будущим. – Дрезден, 1969. – 60с.
1249554
  Андреева Е.К. Союз с природой / Е.К. Андреева. – Москва, 1985. – 80с.
1249555
  Козлов В.И. Союз свободных и равных / В.И. Козлов. – М., 1964. – 64с.
1249556
  Дузь І. Союз сердець / І. Дузь. – Одеса, 1982. – 95с.
1249557
   Союз серпа и молота. – Киев, 1977. – 184с.
1249558
  Бак А. Союз серпа и молота / А. Бак. – М, 1979. – 190с.
1249559
  Иванченко А.В. Союз серпа и молота / А.В. Иванченко. – М, 1987. – 157с.
1249560
  Поночовний М.І. Союз серпа і молота / М.І. Поночовний. – К., 1976. – 48с.
1249561
  Тихомиров Яков Андреевич Союз серца і молта / Тихомиров Яков Андреевич. – Київ : Радянська школа, 1980. – 152с.
1249562
  Мухаматулин Т.А. Союз советских писателей в первые месяцы гражданской войны в Испании // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 57-60. – ISSN 0869-5687
1249563
   Союз Советских Социалистических Республик - социалистическое государство рабочих и крестьян. – М, 1958. – 48с.
1249564
   Союз Советских Социалистических Республик - социалистическое государство рабочих и крестьян. – М, 1958. – 48с.
1249565
   Союз Советских Социалистических Республик : Физическая карта масштаб 1:8000000. – Москва, 1975. – 10с.
1249566
   Союз Советских Социалистических Республик 1917-1967 : Энциклопедический справочник. – Москва, 1967. – 647с.
1249567
   Союз созидателей. – Л, 1982. – 368с.
1249568
  Кузнецов И.Н. Союз ССР-единое союзное государство / И.Н. Кузнецов. – М., 1982. – 64с.
1249569
   Союз ССР - содружество равноправных ресрублик. – М, 1972. – 296с.
1249570
  Тинченко Я. Союз тризуба та зірки Давида // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ. – Київ, 2013. – № 49 (317). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Будівничі Ізраїлю, що походили з Української Народної Республіки.
1249571
  Неверов В.В. Союз труда и красоты: О труд., нравст. и эстет.воспит. в сел. шк. / В.В. Неверов. – Москва, 1979. – 152 с.
1249572
  Кручинская Р. Союз труда и крастоты / Р. Кручинская. – Тула, 1966. – 76с.
1249573
  Гончар Б.М. Союз трьох імператорів // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 490. – ISBN 966-316-045-4
1249574
   Союз українок Австралії ім. княгині Ольги = Ukrainian women`s association in Australia. – Мельборн; Сідней : Союз українок Австралії ім. княгині Ольги, 2001. – VIII,373с. – ISBN 0957977700
1249575
  Сидорчук Т.М. Союз українських журналістів і письменників. Віденський період 1919-1923 рр. // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П.С. Сохань,О.О. Маврін, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ, 2001. – Т. 8/9. – С. 134-151. – (Нова серія ; вип. 5/6)
1249576
   Союз українських студентських організацій в Німеччині та Вільному місті Данцигу у середині 1920-х років : зб. документів / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; упоряд. Дмитро Бурім ; [редкол.: В.А. Брехуненко та ін.]. – Київ : Український письменник, 2014. – 325, [3] с. : табл. – Покажч. імен.: с. 317-323. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-579-414-1
1249577
  Романова К.В. Союз українського сокільства за кордоном: джерелознавчий аспект (1930-ті роки) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 87-96. – ISSN 0320-9466
1249578
  Лазарович П.І. Союз українців самостійників і українська визвольна справа : Реферат П.І.Лазаровича,виголошений на Спільному Зїзді Українського Інст.св.Івана та складових ... / П.І. Лазарович; "Український голос",Інст.ім.П.Могили в Саскатуні і СУС. – Винипег : Союз Українців Самостійників, 1951. – Стаття вміщ.в ювіл.числі "Укр.голосу" з нагод.40-тя часопису
1249579
  Готт В.С. Союз философии и естествознания / В.С. Готт. – М, 1973. – 63с.
1249580
  Костюк Н.Т. Союз философии и естествознания в формировании коммунистического мировоззрения в вузе / Н.Т. Костюк, Л.И. Сидоренко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
1249581
   Союз философии и естествознания на соввременном этапе. – М, 1987. – 60с.
1249582
  Лунев Г.К. Союз философского идеализма и христианской религии / Г.К. Лунев. – Воронеж, 1975. – 184с.
1249583
  Яковлев Б.Г. Союз формул и метафор / Б.Г. Яковлев. – М., 1975. – 157с.
1249584
  Беца С. Союз хреста і долара / С. Беца. – Ужгород, 1959. – 64 с.
1249585
  Сливка Ю.Ю. Союз хреста і капіталу / Ю.Ю. Сливка. – Львів, 1970. – 176с.
1249586
  Онищенко О.С. Союз хреста і свастики / О.С. Онищенко. – Київ, 1962. – 48с.
1249587
   Союз художников СССР 1957-62. – М, 1963. – 180с.
1249588
   Союз художников СССР показывает собрание картин ХУ111-Х1Х веков из Зарайского музея. – М, 1982. – 127с.
1249589
  Тайди Т.Ю. Союз черных клобуков (тюркское объединение на Руси в 11-13 вв.) / Т.Ю. Тайди; Центр. музей Вооруженных Сил Украины. – Киев, 2005. – 223с. – ISBN 966-8721-31-4
1249590
  Пепеляев В.И. Союз чувства и мысли. / В.И. Пепеляев. – Минск, 1972. – 118с.
1249591
  Якубсон Я.Г. Союз этики и аедагогики в воспитании личности / Я.Г. Якубсон. – М, 1976. – 64с.
1249592
  Євдокімов В. Союз юристів України // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 3. – С. 22-23. – ISSN 1726-3077


  Діяльність Союзу Юристів України
1249593
  Лопатов В.В. Союз, испытанный временем / В.В. Лопатов. – К, 1981. – 167с.
1249594
   Союз, рождающий чудеса. – М, 1978. – 47с.
1249595
  Райхель Ю. Союзна напруга // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 вересня (№ 166). – С. 8


  Кремль уже ставить під сумнів незалежність Казахстану - партнера по ЄЕС.
1249596
  Горовський Ф.Я. Союзна республіка - єдиний багатонаціональний колектив / Ф.Я. Горовський. – К, 1978. – 47с.
1249597
  Козев Н.А. Союзная и местная информация в газете / Н.А. Козев. – М., 1955. – 44с.
1249598
  Уорд Д. Союзная интервенция в Сибири / Д. Уорд. – М, 1923. – 172с.
1249599
  Ошеров С.Я. Союзная республика в соцталистической федерации / С.Я. Ошеров. – М, 1948. – 216с.
1249600
  Скоморовський В. Союзний договір радянських республік та його роль в історії розпаду СРСР // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 19-22
1249601
  Висков С.И. Союзники и "германский вопрос", 1945-1949 гг. / С.И. Висков, В.Д. Кульбакин. – Москва, 1990. – 298с.
1249602
  Бершеда Є. Союзники України та її відносини з Росією, або Про переваги для міжнародної безпеки членства нашої країни в євроатлантичних структурах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24-25 червня (№ 110/111). – C. 6-7
1249603
  Коваленков А.А. Союзница / А.А. Коваленков. – М, 1960. – 52с.
1249604
  Клименко О. Союзницькі емісії воєнного командування західних держав і СРСР у Німеччині після закінчення Другої світової війни
1249605
  Шевцова Л.Ф. Союзнические партии в политической системе стран социализма. / Л.Ф. Шевцова. – М, 1978. – 191с.
1249606
  Буянов В. Союзное государство : быть или не быть? (К 10-летию Союза) // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 4 (38). – С. 63-71
1249607
  Лукьянов А.И. Союзное и республиканское законодательство о Советах / А.И. Лукьянов ; [ред. В.С. Журавлева]. – Москва : Знание, 1975. – 63, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Государство и право" ; 5)
1249608
  Каратаева Э.И. Союзное подчинение в литературном языке сторой половины XVII столения : Автореф... докт. филол.наук: / Каратаева Э. И.; Ин-т языковед, АН СССР. – Ленинград, 1951. – 36 с.
1249609
  Коротаева Э.И. Союзное подчинениев русском литературном языке XVII века / Э.И. Коротаева. – М.-Л, 1964. – 251с.
1249610
  Федоров К.Г. Союзные органы власти (1922-1962) / К.Г. Федоров. – М., 1963. – 192с.
1249611
  Солодовник И.П. Союзные пояснительные конструкции в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Солодовник И.П.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 30л.
1249612
  Федоров К.Г. Союзные представительные органы Советского государства (1922-1959 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Федоров К.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. ф-тет. – М., 1966. – 28л.
1249613
  Ростовцев М.И. Союзные республики Прибалтики / М.И. Ростовцев, В.Р. Пурин. – М, 1962. – 219с.
1249614
  Лаговская Е.И. Союзные республики Средней Азии / Е.И. Лаговская. – Москва, 1959. – 191с.
1249615
   Союзные республики. Основные экономические и социальные показатели. – Москва, 1991. – 192 с.
1249616
  Прияткина А.Ф. Союзные связи в простом предложении / А.Ф. Прияткина. – Владивосток, 1978. – 60с.
1249617
  Баскакова А.П. Союзные слова в британском варианте современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Баскакова А.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 22л.
1249618
  Абесадзе Н.Г. Союзные слова и союзы в гипотаксисе санского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абесадзе Н.Г. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 19 с.
1249619
  Скосырева Н.И. Союзные сложно-подчиненные предложения в произведениях И.А.Крылова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Скосырева Н.И. ; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1953. – 26 с.
1249620
  Леденев Ю.И. Союзные сложносочиненные предложения в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Леденев Ю. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1957. – 20л.
1249621
  Скорлуповская Е.В. Союзные функции некоторых лексических элементов в русском сложном предложении. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скорлуповская Е.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 15л.
1249622
  Ощепкова В.В. Союзные эквиваленты в системе временных союзов английского языка : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Ощепкова В.В.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1976. – 23л.
1249623
  Кирин В.А. Союзный и республиканский уголовный закон / В.А. Кирин. – Москва, 1970. – 175с.
1249624
   Союзный совет колхозов. – М, 1979. – 208с.
1249625
  Котов В.Н. Союзом незламним республіки вільні навік об"єднала великая Русь / В.Н. Котов. – Київ : Знання, 1978. – 32 с. – (Бібліотечка на допомогоу лектору "Наша велика Вітчизна - СРСР")
1249626
  Шапко В.М. Союзу полвека / В.М. Шапко. – М., 1971. – 120с.
1249627
  Миронець Н.І. Союзу Радянських Соціалистичних Республік -- 50 років / Н.І. Миронець. – Київ, 1972. – 54с.
1249628
  Бармичев В.Д. Союзу республик - шестьдесят / В.Д. Бармичев. – Минск, 1982. – 192с.
1249629
  Завьялов В.Н. Союзы "ли... ли..." и "ob... ob..." в русско-немецкой лексикографической практике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 135-140. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1249630
  Дзидзигури Ш.В. Союзы в грузинском языке. : Автореф... Доктора филол.наук: / Дзидзигури Ш.В.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1962. – 83л.
1249631
  Карелсон Р. Союзы в прибалтийско-финских языках : Автореф... канд. филол.наук: / Карелсон Р.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1959. – 32л.
1249632
  Кобахидзе А.М. Союзы в русском и грузинском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кобахидзе А.М.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1955. – 22л.
1249633
  Горелов В.И. Союзы в сложном предложении современного китайского литературного языка / В.И. Горелов. – М, 1963. – 212с.
1249634
  Мухтаров Д. Союзы в современном узбекском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Мухтаров Д.; Узбекский гос. ун-т. – Самарканд, 1953. – 15 с.
1249635
  Шарабханян П.Е. Союзы древнеармянского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шарабханян П.Е. ; Ан Арм. ССР. Ин-т физики. – Ереван, 1961. – 27 с.
1249636
  Куликов Алексей Георгиевич Союзы предпринимателей в системе государственно-монополистического капитализма ФРГ : Автореф... канд. экон.наук: / Куликов Алексей Георгиевич; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1962. – 15л.
1249637
   Союзы с зарубежными партнерами = Allying with foreign partners : 1+1=3. – Москва : Дело, 1996. – 168с. – (Искуссство управлекния приватизированным предприятием). – ISBN 5-7749-0024-Х
1249638
  Каранская М.У. Союзы що, щоб и грамматические конструкции с ними в современном украинском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Каранская М.У.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1956. – 19л.
1249639
   Союоз коммунистов 1836-49. – М, 1977. – 368с.
1249640
  Лещенко А.К. Соя - цінна кормова і технічна культура / А.К. Лещенко. – К., 1960. – 16с.
1249641
  Бордаков П. Соя : Glycine hispida maxim / П. Бордаков. – Харьков : Радянський селянин, 1930. – 206 с.
1249642
  Король Я.Э. Соя / Я.Э. Король, 1931. – 159с.
1249643
   Соя на Амуре, 1930. – 80с.
1249644
  Спутнік І. Соя та її значення в народному господарстві / І. Спутнік. – Х., 1930. – 62с.
1249645
  Енкен В.Б. Соя. / В.Б. Енкен. – М.-Л., 1952. – 180с.
1249646
  Енкен В.Б. Соя. / В.Б. Енкен. – М., 1959. – 623с.
1249647
  Ким Чжинен Соя: здоровая пища, которая спасет мир / Ким Чжинен, Сим Бену // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2016. – T. 12, № 4 : Корейское кино сегодня: динамизм и мечты. – С. 62-65. – ISSN 1738-8252
1249648
  Большакова В.Г. Спpавочник по химии для студентов-иностpанцев / В.Г. Большакова, А.И. Капустян; КГУ им.Т.Г.Шевченко. Подготовительный факультет для иностр.. Кафедра естественных наук. – Киев : КГУ им. Т.Г.Шевченко, 1964. – 127с.
1249649
   Спа-готель "РЕСПЕКТ". Європейський сервіс за українськими цінами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 12-13 : фото
1249650
   СПА в OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort. Пробудження почуттів : Греція. Готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 32-33 : Фото
1249651
  Сидоренко Віктор Спа для мавпочки, або Раювання в Пекельній долині // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 30-33 : фото
1249652
  Шипелюк О.В. Спа та велнес туризм -примха моди чи перспективний напрямок в туристичному бізнесі? // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 188-190
1249653
  Будько Євген Спа, Спорт і - Спасибі, "Aldemar"! : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 34-38 : Фото
1249654
  Самойлов Юрій Спад як час для оновлення // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1998-8044
1249655
   Спадкова патологія людини і геномна нестабільність / Л.Р. Педан, Н.Й. Гончарова, Г.О. Качко, Е.М. Омельченко, О.І. Тимченко, // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 4-9 : фото, рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1249656
  Гончарова А.В. Спадкова трансмісія та спадкове представлення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гончарова Аліна В"ячеславівна ; НАН України ; Київський ун-т права. – Київ, 2011. – 197 л. – Додатки: л. 173-176. – Бібліогр.: л. 177-197
1249657
  Гончарова А.В. Спадкова трансмісія та спадкове представлення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гончарова Аліна В"ячеславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1249658
  Шевченко А Спадкове покликання / Спілківалася А. Лазарева // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 3 (271). – С.58-59. – ISSN 1996-1561


  Анна Шевченко про відповідальність письменників за імідж країни та західні стереотипи в ставленні до українців. Творчість Анни Шевченко, британської письменниці українського походження
1249659
   Спадкове право : Нотаріат. Адвокатура. Суд: Науково-практичний посібник. – Київ : Фурса С.Я. ; КНТ, 2007. – 1216с. – (Сер. "Ваш радник"). – ISBN 966-8721-12-8; 966-373-114-1
1249660
  Заіка Ю.О. Спадкове право : навчальний посібник / Ю.О.Заіка., Є. О. Рябоконь ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 352с. – деякі примірники містять напис на обкладинці : 175 років - Київський нац. університет імені Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-667-356-8
1249661
  Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: становлення і розвиток : монографія / Ю.О. Заіка. – 2-ге вид. – Київ : КНТ, 2007. – 288с. – ISBN 978-966-373-299-2
1249662
  Нелін О.І. Спадкове право за "Зводом місцевих законів західних губерній"1837р. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.39-44. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1249663
  Мищак І. Спадкове право за "Правами, за якими судиться малоросійський народ" (1743 р.) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 9-14.
1249664
  Блажівська О. Спадкове право за Галицьким цивільним кодексом 1797 року: історико-правовий аналіз // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 92-99. – ISSN 2311-6676
1249665
  Шахрайчук І.А. Спадкове право України : Рестроспективний аналіз. Навч. посібник / І.А. Шахрайчук. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2000. – 224с.
1249666
  Заіка Ю.О. Спадкове право України : Навч. посібник / Ю.О. Заіка. – Київ : Істина, 2006. – 216с. – (Цивілістика). – ISBN 966-7613-77-1
1249667
  Буркацький Л.К. Спадкове право України : теорія, коментарі, практика, зразки заяв : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.К. Буркацький ; М-во освіти і науки України, Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. П. Конашевича-Сагайдачного. – Київ : Ін Юре, 2008. – 382, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 335-340 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-404-8
1249668
  Панченко М.І. Спадкове право України / М.І. Панченко. – Київ : Знання, 2010. – 51с. – (Бібліотечка товариства "Знання", ISSN 978-966-346-830-3 ; №1_2010 : Серія "Юридична"). – ISBN 978-966-346-831-0
1249669
  Кухарєв О.Є. Спадкове право України : навчально-практичний посібник / Кухарєв О.Є. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 222 с. – Бібліогр.: c. 220-221. – ISBN 978-617-566-029-4; 978-611-01-0155-4
1249670
  Нелін О.І. Спадкове право України : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.І. Нелін ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Київський університет, 2013. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 235-244 та в підрядк. прим. – ISBN 078-966-439-663-6
1249671
  Нелін О. Спадкове право УРСР за Цивільним кодексом 1922 р. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 32-36.
1249672
  Фурса С.Я. Спадкове право. Теорія та практика : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса. – Київ : Атіка, 2002. – 496с. – ISBN 966-8074-11-4
1249673
   Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд : науково-практичний посібник / Фурса С.Я. [ та ін. ] ; за заг. ред. С.Я. Фурси. – Вид. 3-тє. – Київ : Фурса С.Я. ; КНТ, 2008. – 1216с. – (Ваш радник). – ISBN 978-966-8721-57-1; 978-966-8721-81-5
1249674
  Рябоконь Євген Олександрович Спадкове правовідношення в цивільному праві : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Рябоконь Євген Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 229 л. – Бібліогр.: л. 208-229
1249675
  Рябоконь Є.О. Спадкове правовідношення в цивільному праві / Є.О. Рябоконь; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Віпол, 2002. – 268с. – ISBN 966-7865-37-1
1249676
  Рябоконь Є.О. Спадкове правовідношення в цивільному праві : Автореф...канд. юрид.наук:12.00.03 / Рябоконь Є. О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.:с.18
1249677
  Старцев О.В. Спадковий договір // Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ, 2005. – № 6 : Договір довічного утримання (догляду). Спадковий договір, Офіційні форми договорів. – С. 59-69
1249678
  Фурса С.Я. Спадковий договір / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса; Центр правових досліджень. – Київ : Видавець Фурса С.Я., 2006. – 76с. – (Правовий всеобуч населення). – ISBN 966-8721-19-5
1249679
  Комінарець О. Спадковий договір // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Недоліки правового регулювання спадкового договору".
1249680
  Захарова О.С. Спадковий договір за новим Цивільним кодексом України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 25-28.
1249681
  Гриняк О. Спадковий договір та прийняття спадщини як підстави виникнення права спільної власності подружжя на житло // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 63-68. – ISSN 2308-9636


  У статті акцентується увага на питаннях правової природи спадкового договору як підстави виникнення права спільної власності подружжя на житло.
1249682
  Благовісний С.Г. Спадковий договір як новела цивільного законодавства України // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 261-263. – ISBN 966-435-028-1
1249683
  Чуйкова В.Ю. Спадковий договір: національний і міжнародний досвід // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 74. – С. 27-32. – ISSN 0201-7245
1249684
  Кучеренко Д.С. Спадковий договір: теорія і практика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 201-206
1249685
  Баранович М. Спадковий реєстр як інструмент захисту прав громадян // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Система реєстрації заповітів в Україні: новели законодавства"
1249686
  Печений О. Спадкові відносини в сучасних політичних, економічних та військових реаліях (аналіз змін чинного законодавства) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 2 (80). – С. 60-65
1249687
  Кисіль В. Спадкові відносини в сучасному міжнародному приватному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7. – С. 154-182. – ISSN 1026-9932


  У статті досліджуються сучасні тенденції вирішення колізійних питань, що виникають у сфері міжнародних спадкових відносин. Ґрунтовно проаналізовані підстави виникнення колізій та особливості правового регулювання спадкування у законодавстві багатьох ...
1249688
  Бєлощук К.О. Спадкові позови: поняття, ознаки та види // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 48-52. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (14))
1249689
  Заіка Ю. Спадкові права "добросовісного" подружжя в недійсному шлюбі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.28-31
1249690
   Спадкові структури, отримані з розплаву нікелю / В.П. Майборода, Г.А. Максимова, Г.М. Молчановська, С.Л. Рево, В.Г. Іменник // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 520-523. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами растрової та просвічуючої електронної мікроскопії та рентгеноструктурного аналізу на зразках нікелю досліджені структури, успадковані з розплаву. При проведені експерименту використано процес плину металу, аналогічний процеск декантації. На ...
1249691
  Могильова Вікторія Віталіївна Спадкові та напівспадкові напівдистрибутивні кільця : Дис... кандидата фізико-математичнихнаук: 01.01.06 / Могильова Вікторія Віталіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 90л. – Бібліогр.:л.87
1249692
  Могильова В.В. Спадкові та напівспадкові напівдистрибутивні кільця. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Могильова В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 12л.
1249693
  Калтишев С.В. Спадковість елементів імпліцитної естетики Арістотеля естетикою Ф. Ніцше // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 74-80. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1249694
  Барабой В.А. Спадковість і природа живого / В.А. Барабой. – Київ : Наукова думка, 1975. – 208с. – ("Людина і природа")
1249695
  Безручко О. Спадковість традицій Лея Курбаса - Михайла Верхацького у творчій та педагогічній діяльності Миколи Мерзликіна // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 230-236
1249696
  Литвин С.М. Спадкоємець / С.М. Литвин. – К., 1974. – 175с.
1249697
  Будько Євген Спадкоємець : vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 14-18
1249698
  Бальзак Оноре де Спадкоємець диявола / Бальзак Оноре де. – Київ, 1958. – 43с.
1249699
  Шлапак Я. Спадкоємець Леся Курбаса // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 14). – С. 13


  125 років від дня народження Василя Степановича Василька, українського режисера, актора, педагога, театрознавця.
1249700
  Головченко В.І. Спадкоємець Фіделя - Команданте Чавес // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 2. – С. 43-49. – (Політичні та юридичні науки)
1249701
  Росовецький С.К. Спадкоємні зв"язки національних словесних культур / Станіслав Росовецький. – Київ : Віпол, 1997. – 230, [1] с. : іл. – Рез. англ. мовою. - Імен. покажч.: с. 217-226. – Бібліогр.: с. 198-216. – ISBN 5-8238-0546-2
1249702
  Литвин С.М. Спадкоємність : Вибрані поезії / С.М. Литвин. – Київ : Дніпро, 1974. – 176с.
1249703
  Орендарець О.О. Спадкоємність в розвитку освітньо-наукової еколого-правничої школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки" // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 1 (49). – С. 120-129. – (0). – ISSN 2078-9165


  Розглядаються основні історичні етапи розвитку освітньо-наукової еколого-правничої школи юридичного факультету КНУ ім. Т. Шеченка та сучасні напрямки розвитку наукових досліджень зазначеної школи.
1249704
  Поліщук І.П. Спадкоємність і взаємовплив культур / І.П. Поліщук. – К., 1972. – 206с.
1249705
  Назарук В. Спадкоємність і новаторство поезії Остапа Лапського та деякі польські контексти // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 430-442. – ISBN 966-95452-9-3


  Б. Лесьмян (1877-1937) - польский поэт еврейского происхождения, писавший на польском и русском языках
1249706
  Булаховська Ю.Л. Спадкоємність і новаторство сучасної польської поезії. / Ю.Л. Булаховська. – К., 1979. – 176с.
1249707
  Огородник І.В. Спадкоємність наукового знання / І.В. Огородник, І.П. Стогній. – К., 1981. – 134с.
1249708
  Трофимович К.К. Спадкоємність у розвитку норм західнослов"янських літературних мов. / К.К. Трофимович. – К., 1983. – 211-220с.
1249709
  Чукут Світлана Анатоліївна Спадкоємність у сфері духовної культури (соціально-філософський аналіз) : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Чукут Світлана Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
1249710
  Бас-Кононенко Спадкоємність фонетичних традицій // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 24-34. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  У статті опубліковано фрагменти автобіографічної розповіді А.Й. Багмут, яку було записано під час спілкування відомого мовознавця й педагога зі студентами-філологами. Створення таких фономатеріалів – інтерв’ю з видатними науковцями-фонетистами нашого ...
1249711
  Карасійчук Є.П. Спадкоємці / Є.П. Карасійчук. – Київ, 1966. – 47 с.
1249712
  Бобровський С.Й. Спадкоємці / С.Й. Бобровський. – Київ, 1972. – 114с.
1249713
  Гіймоль А. Спадкоємці Renault проти французької держави // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 10 (227). – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Сім нащадків Луї Рено оскаржують націоналізацію підприємства, здійснену 1945 року під приводом звинувачень у колаборації з німецькими окупантами
1249714
   Спадкоємці вогню. – К, 1984. – 133с.
1249715
  Димов Я.М. Спадкоємці чемпіона чемпіонів / Я.М. Димов. – К., 1978. – 213с.
1249716
  Долинська М.С. Спадкування в Україні // Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ, 2007. – № 5 : Спадкування в Україні /Долинська М.С./. – С. 3-96.
1249717
  Нелін О. Спадкування власності громадян України до першої кодифікації цивільного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 53-56.
1249718
  Клименко О.М. Спадкування державою // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 4. – С. 20-31
1249719
  Фурса Є. Спадкування з іноземним елементом: порівняльний аспект, теорія і практика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 90-93. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена формулюванню теоретичних основ інституту спадкування з іноземним елементом, проведена класифікація, сформульовано понятійний апарат, джерела міжнародного спадкового права. Проведений порівняльний аналіз особливостей спадкування в ...
1249720
  Васильченко В. Спадкування за законом у новому Цивільному кодексі України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 6. – С. 15-20
1249721
  Піцик Х.З. Спадкування за законом України: проблеми та перспективи // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 119-128
1249722
  Слома В. Спадкування за заповітом відповідно до законодавства України та деяких зарубіжних країн // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 42-47. – ISSN 2311-6676
1249723
  Акуленко А.М. Спадкування за заповітом у римському праві та цивільному праві // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 225-227. – ISBN 978-966-419-299-3
1249724
  Васькович Й. Спадкування за заповітом: проблеми вікового цензу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 121-124. – ISSN 0132-1331
1249725
  Васькович Й. Спадкування за заповітом: проблеми вікового цензу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 121-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1249726
  Тропець О. Спадкування за заповітом: чи є шанс на оскарження? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 18-19


  "...Заповіт - вид одностороннього правочину щодо розпорядження спадкодавця на випадок свої смерті. У заповіті фіксується воля спадкодавця, якою він може залишити все своє майно або його частину будь-якій особі, розподілити частки у спадщині, скласти ...
1249727
  Бондарєва М.В. Спадкування заставного майна // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 97-98. – ISBN 978-617-673-442-0
1249728
  Нежевенко А.С. Спадкування земель постійного користування // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 106-108. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1249729
  Манжура Н. Спадкування корпоративних прав в Україні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 104-107.
1249730
  Стахира Л. Спадкування корпоративних прав за цінними паперами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 19-22.
1249731
  Маліневська В. Спадкування майнових прав інтелектуальної власності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 135-137
1249732
  Аврамова О. Спадкування майнових прав на винахід // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 53-58
1249733
  Пшонка М.П. Спадкування майнових прав на об"єкти незавершеного будівництва / М.П. Пшонка, Л.В. Козловська // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 55-64
1249734
  Аврамова О. Спадкування майнових прав, які засвідчені патентом // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 21-27
1249735
  Гнєзділова Л. Спадкування обов"язкової частки: деякі питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.70-74. – ISSN 0132-1331
1249736
  Бездітний В. Спадкування окремих видів майна // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Практика, розвиток і висновки".
1249737
  Рабовська С.Я. Спадкування прав засновника (учасника) корпоративного підприємства : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процесс; сімейне право; міжнародне приватне право / Рабовська С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 206л. – Бібліогр.: л.185-206
1249738
  Рабовська С.Я. Спадкування прав засновника (учасника) корпоративного підприємства : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Рабовська С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1249739
  Бутнік-Сіверський Сергій Спадкування прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 36-44
1249740
  Аврамова О. Спадкування прав на музичний твір // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2016. – № 4 (88). – С. 17-22
1249741
  Бондарєва М.В. Спадкування права на банківський вклад // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 6-9
1249742
  Крат В. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 28-36
1249743
  Васильченко В. Спадкування права на обов"язкову частку за новим цивільним законодавством: доктринальні проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.120-123. – ISSN 0132-1331
1249744
  Красицька Л. Спадкування права на переплачені суми єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування / Л. Красицька, Н. Сіряченко // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2016. – № 4 (88). – С. 7-16
1249745
  Аврамова О. Спадкування права на промисловий зразок // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 106-110
1249746
  Черешнюк В. Спадкування права участі у товаристві з обмеженою відповідальністю // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 58-62.
1249747
  Легеза Ю.О. Спадкування речових прав на чужу земельну ділянку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 168-171. – ISSN 2219-5521
1249748
  Кармаза О.О. Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Кармаза О.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 197 л. – Бібліогр.: л. 178-197
1249749
  Кармаза О.О. Спадкування у сучасному міжнародному приватному праву : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.13 / Олександра Олександрівна Кармаза; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1249750
  Васильченко В. Спадкування усиновленими та усиновлювачами за новим цивільним законодавством // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.63-66
1249751
  Домашенко К. Спадкування частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Можливі ускладнення спадкування частки ТОВ пов"язані з неможливістю успадкування прав та обов"язків нерозривно пов"язаних з особою спадкодавця".
1249752
  Лавріненко І.А. Спадкування частки учасника ТОВ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 206-211
1249753
  Драгнєвіч О.В. Спадкування: за законом і за заповітом / О.В. Драгнєвіч; Центр правових досліджень. – Київ : Видавець Фурса С.Я., 2007. – 60с. – (Правовий всеобуч населення). – ISBN 966-8721-06-3
1249754
  Вулф Вірджинія Спадок : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 3-7. – ISSN 0320 - 8370
1249755
  Ткач М.М. Спадок : художні твори / Михась Ткач. – Чернігів : Лозовий В.М. ; Управління у справах преси та інформації, 2011. – 215, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2482-50-8
1249756
  Вольвач П. Спадок "московської зозулі" у кримському шкільництві // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 42). – С. 3
1249757
  Вольвач П. Спадок "московської зозулі" у кримському шкільництві // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня (№ 43). – С. 4
1249758
  Пастушенко Т.В. Спадок війни : політико-правове становище репатріантів у повоєнному радянському суспільстві // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 110-127. – ISSN 0130-5247
1249759
  Куртяк Є.Г. Спадок віків : роман / Є.Г. Куртяк. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 398 с.
1249760
  Іщенко Н. Спадок Гаазького трибуналу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 219). – С. 10


  Досягнення та проблеми міжнародного правосуддя.
1249761
  Валлє В. Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / Віра Валлє ; [видавці : Л. Фінберг, К. Сігов]. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 216 с. : іл. – Бібліогр.: с. 175-178. – ISBN 978-966-378-141-9
1249762
  Ляпіна О.В. Спадок минулого: доля навчально-допоміжних установ Університету Св. Володимира у 1920 - 1930-х рр. // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 301-326. – ISBN 978-617-7107-21-6


  Київський інститут народної освіти, який постав у 1920 р., на більш ніж 10 років зайняв місце славетного Київського університету. Від Університету КІНО успадкував цілий ряд навчально-допоміжних установ. Під час реорганізації університету було втрачено ...
1249763
  Зленко Г. Спадок Михайла Комарова // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – № 10. – С. 229-242.
1249764
  Мірошниченко Л.Я. Спадок Сократа: літературознавчий інтерес // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 36-44. – ISBN 978-966-11-0683-2
1249765
  Соколов В.В. Спадок. / В.В. Соколов. – К., 1977. – 100с.
1249766
  Рубанов А.Н. Спадщанский лес / А.Н. Рубанов, Ю.П. Мазуренко. – 3-е изд., доп. и перераб. – Х., 1991. – 53с.
1249767
  Базима Г.Я. Спадщанський ліс. Короткий путівник по партизанському заповіднику / Г.Я. Базима. – Х., 1969. – 25с.
1249768
  Базима Г.Я. Спадщанський ліс. Путівник по партизанському заповіднику / Г.Я. Базима. – Х., 1971. – 31с.
1249769
  Софронов А.В. Спадщина / А.В. Софронов. – К., 1972. – 80с.
1249770
  Сингаївський М.Ф. Спадщина : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 111 с.
1249771
  Софронов А.В. Спадщина / А.В. Софронов. – К., 1984. – 316с.
1249772
  Педяш О. Спадщина / О. Педяш. – К, 1985. – 64с.
1249773
   Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-04-Х
Т.1 : Пам"яті Миколи Сиваченка. – 2004. – 324с.
1249774
   Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-47-3
Том 2. – 2006. – 400с.
1249775
   Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія. – Київ : Фоліант. – ISSN 1887-8618
Том 3. – 2007. – 479с.
1249776
  Симоненко В. Спадщина / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5; (978-966-608-964-2 (Т.1, кн.1)
Т. 1, кн. 1 : Поезія. – 2008. – 463, [1] с. : іл.
1249777
  Симоненко В. Спадщина : [у 2 т.] / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5; 978-966-608-964-2 (Т.1, кн. 2)
Т. 1, кн. 2 : Поезія. – 2008. – 334, [2] с. : іл.
1249778
  Симоненко В. Спадщина / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5 ; 978-966-608-965-9 (Т. 2, кн.1)
Т. 2, кн. 1 : Проза. – 2008. – 462, [2] с. : іл.
1249779
  Симоненко В. Спадщина / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5 ; 978-966-608-965-9 (Т. 2, кн. 2)
Т. 2, кн. 2 : Проза. – 2008. – 495, [1] с. : іл.
1249780
   Спадщина : збірник наукових статей / Державний архів Дніпропетровської області ; [ редактори: Н.В. Киструська, Юзбашева Н.Л., Логачов В.С. ]. – Дніпропетровськ. – ISBN 978-966-8490-40-8
Вип. 2. – 2008. – 268 с. – До 85-річчя Державного архіву Дніпропетровської області
1249781
   Спадщина : зб. наук. ст. / Дніпропетр. облдержадмін., Держ. архів Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ : Герда. – ISBN 978-966-8856-58-7
Вип. 3 : / [упоряд. Н.Л. Юзбашева ; ред. Н.В. Киструська, Н.Л. Юзбашева]. – 2012. – 343, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1249782
   Спадщина = Heritage : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus. – ISBN 978-966-2449-92-1
Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – 2015. – 598, [2] с., [6] арк. фот. : портр. – Анотації парал. укр., рос., англ. Зміст парал. укр., англ. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр. праць В. Дудка: с. 507-543. - Покажч.: с. 544-580. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1249783
  Тетеря І. Спадщина // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – С. 15. – ISSN 1992-9277


  Основне, що треба знати про спадкування.
1249784
  Чуєва О. Спадщина (частина перша) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 8-20
1249785
  Дічек Н.П. Спадщина А. С. Макаренка - феномен світового освітньо-виховного процесу : (До 120-ї річниці з дня народження А.С.Макаренка) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 5-14. – Бібліогр. в кінці ст.
1249786
  Бєсов Л.М. Спадщина академіка В.В. Данилевського як складова загальної і професійної культури // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (47). – С. 3-10. – ISSN 2077-9496
1249787
  Мосенкіс Ю.Л. Спадщина академіка М.С. Державіна й сучасний навчальний процес // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 52-56. – ISSN 2075-437X


  В статье анализируется культурное наследие академика Н.С. Державина. Известного исследователя славянской истории, литературы и языков. Научные труды исследователя имеют огромное значение для картвелологов и албанистов. В Болгарии высоко оценивают труды ...
1249788
  Юргенсон Л. Спадщина Бабиного Яру в літературі // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 211-220. – ISBN 978-966-2214-11-6
1249789
  Гусельцева М. Спадщина В.А. Роменця: від психології фантазії до мрії про канонічну психологію // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 28-45. – ISSN 1810-2131


  Володимир Аднрійович Роменець - учений енциклопедичного стилю мислення, котрий залишив наукову спадщину, актуальність інтерпретації якої лише зросла у постнекласичну епоху.
1249790
  Кос А. Спадщина Великого будівничого : професор Львівської політехніки Іван Левинський : (1851-1919) / Анна Кос, Лілія Онищенко ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2009. – 68 с. – ISBN 978-966-553-857-8
1249791
   Спадщина вків. – Львів, 1990. – 72с.
1249792
   Спадщина Володимира (Зеєва) Жаботинського та процеси державотворення в Україні = Heritage of Vladimir (Zeev) Jabotinsky and the processes of state-forming in Ukraine : матеріали наук.-практ. конф., 11 лютого 1996 р. – Київ : [Політична думка], 1996. – 60 с. – ISBN 978-966-553-857-8
1249793
  Ричка В.М. Спадщина Володимира Мономаха // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 98-112. – ISSN 0130-5247
1249794
  Славинський М. Спадщина генія // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 9 (365). – С. 66-67
1249795
  Маслійчук В. Спадщина Дмитра Багалія та нові студії з історії Слобідської України // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 3-11. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
1249796
  Царук А. Спадщина добра Юрія Рогового // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 13
1249797
  Заянчковський І.П. Спадщина і спадкоємці / І.П. Заянчковський. – Київ, 1976. – 359с.
1249798
  Гейда О.С. Спадщина Івана та Паїсія Величковських та поширення ідей ісихазму на Чернігівщині у другій половині XVII - на початку XIX століття // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 375-386
1249799
  Малаков Д. Спадщина італійських майстрів у Києві // Свобода, 2011. – Рік 118, 4 лютого (число 5). – С. 18
1249800
  Грищенко М.М. Спадщина К.Д.Ушинського і питання педагогіки вищої школи : Методична розробка / М.М. Грищенко; КДУ ім.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1975. – 166с. – З автографом
1249801
  Кошелівець І. Спадщина Київської Руси в літературі доби барокко // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 21-31. – (Праці філологічної секції)
1249802
  Єфремов С.О. Спадщина Кобзаря Дармограя / Сергій Єфремов, акад. – [б.м.] : [б.в.]. – С. 10-23. – Окр. відбиток: Україна, 1925, кн. 1-2
1249803
  Боронь О. Спадщина Кобзаря Дармограя = The legacy of Kobzar Darmohrai : джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей / Олександр Боронь ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т джерелознавства НТШ-А ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України та ін.]. – Київ : Критика, 2017. – 488, [4] с. – Покажч. імен: с. 475-489. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8978-94-4
1249804
  Гершкович Я.П. Спадщина Коркута в половецькому середовищі Північного Причорномор"я // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 40-50. – ISSN 0235-3490
1249805
  Андрущенко В. Спадщина малознаного Михайла Драгоманова – політолога й культуролога / В. Андрущенко, В. Погребенник // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 97-106. – ISSN 2078-1016
1249806
  Нагірняк О. Спадщина Олександра Романовича-Славатинського
1249807
   Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки : матеріали міжнар. наук. конф. 28-30 трав. 2008 р. / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." ; [упоряд. О.І. Галенко ; редкол.: О.І. Галенко та ін.]. – Київ : Аратта, 2009. – 328 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8475-40-5
1249808
  Шуляр В. Спадщина професора Н.Волошиної і методичні імперативи сучасного уроку літератури


  Автор статті зробив спробу аспектно вивчити спадщину відомого науковця - Н.Й.Волошиної і виявити методичні імперативи сучасного уроку літератури.
1249809
  Гоцуляк В.М. Спадщина С. Петлюри в загальнонаціональному контексті становлення незалежної української держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 49-57
1249810
  Потапенко Я. Спадщина Т. Шевченка у контексті національної ідентичності та культурних пріоритетів у сучасній Україні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 85-90
1249811
  Кремінський В.І. Спадщина Т.Г. Шевченка в історико-філософському контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1249812
  Калакура Я.С. Спадщина Тараса Шевченка як історіографічне джерело // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-13. – (Історія ; Вип. 35)


  Розглядається спадщина Тараса Шевченка як історіографічне джерело, висвітлюється її роль у вивченні історії історичної науки, вплив на утвердження національних традицій української історіографії. З позицій джерелознавства аналізуються поезія, проза, ...
1249813
  Янович В.С. Спадщина тисячоліть / Віктор Янович ; [ пер. з рос. Ю. Стадніченка ]. – Київ : Книга, 2008. – 448 с. : іл. – ISBN 978-966-8314-52-0
1249814
  Вдовиченко М. Спадщина традиційної культури Китаю // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 6 (44). – С. 60-63. – ISSN 1819-7329
1249815
  Березанський Ю. Спадщина українського математика у світовому вимірі. Міжнародна конференція "Modern Analusis and Application" (МАА - 2007) (9-14 квітня 2007 р., м. Одеса) / Ю. Березанський, В. Горбачук // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-50. – ISSN 0372-6436
1249816
  Зінов"єва З.О. Спадщина української соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історію зародження соціал-демократичного руху в Україні та його розвиток протягом ХХ ст. у контексті впливу на цей процес динаміки політичного середовища загалом і конкретних національних та зарубіжних політичних течій зокрема.
1249817
  Черновол І.В. Спадщина Федора Вовка в Інституті археології НАН України // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 110-116. – ISSN 0235-3490
1249818
  Цебрій І.В. Спадщина християнських діячів раннього середньовіччя в історіографічному огляді філософської літератури // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 63-70. – ISSN 2075-1443


  Проаналізовано еволюцію поглядів науковців на внесок представників європейської релігійної філософії раннього Середньовіччя в скарбницю світової культури та освіти.
1249819
  Бондарєва М.В. Спадщина як юридична категорія: поняття, склад, ознаки (ч. 1) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 158-163. – ISSN 2219-5521
1249820
  Сюндюков І. Спадщина, що вбиває майбутнє // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 липня (№ 120/121). – С. 6


  Про "полігон винищувальних експериментів", що ним стала наша Вітчизна, йшлося на круглому столі "Комунізм в Україні: доктрина, практика, злочини".
1249821
  Любимов М.Л. Спаи металла со стеклом / М.Л. Любимов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1968. – 280 с.
1249822
   Спаи стекла с металлом. – М, 1952. – 312с.
1249823
  Шевченко М.П. Спаибо тебе за цветы / М.П. Шевченко. – Воронеж, 1964. – 95с.
1249824
  Бурляй Ю.С. Спалах / Ю.С. Бурляй. – Київ, 1969. – 166с.
1249825
  Стецюк Я.Н. Спалах / Я.Н. Стецюк. – Київ, 1976. – 328 с.
1249826
  Хоросницька М.В. Спалах : поезії / М.В. Хоросницька. – Львів : Каменяр, 1989. – 129 с.
1249827
  Винничук Ю.П. Спалах : оповідання, повісті / Ю.П. Винничук. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 349с.
1249828
  Журавков В.В. Спалах : філосовсько-ліричні віршовані нариси / Валерій Журавков. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 60, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-622-876-8


  Збірка містить бібліографію електронної серії - "Державність України: історія і сьогоденність".
1249829
  Храбан Г.Ю. Спалах гніву народного. / Г.Ю. Храбан. – К., 1989. – 173с.
1249830
  Савченко С. Спалах зірки. До 200-річчя від дня народження Ш. Бронте (1816-1855) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 88-92. – ISSN 2306-3505


  Творчість видатної англійської письменниці Шарлотти Бронте – значне і яскраве явище в англійській літературі ХІХ ст. За своє коротке життя вона встигла створити лише чотири романи, але цими творами вписала яскраву й самобутню сторінку в історію ...
1249831
  Явір В. Спалах історичної ксенофобії в Україні: від політики до суспільного протистояння // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 383-392. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270
1249832
  Андросюк Ярослав Спалах кору. Що треба знати про хворобу та як себе захистити // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 4 : фото
1249833
  Куцел С.А. Спалах ніжності / С.А. Куцел. – Днепропетровск, 1989. – 254с.
1249834
   Спалах у темряві : середина XVII ст. – Київ : Україна, 2001. – 399с. – (Історія України в прозових творах та документах). – ISBN 966-524-089-7
1249835
  Микитин Т.Д. Спалах у темрязі: Іст. роман / Т.Д. Микитин. – Львів, 1980. – 224с.
1249836
  Масло М.К. Спалахи : поезії / М.К. Масло. – Київ, 1970. – 79 с.
1249837
  Ковалюк В.М. Спалахи / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1972. – 103 с.
1249838
  Галайда І. Спалахи / І. Галайда. – Братіслава, 1974. – 83с.
1249839
  Будницька Є.М. Спалахи : поезії / Є.М. Будницька. – Київ, 1975. – 103 с.
1249840
  Пісоцький К.П. Спалахи / К.П. Пісоцький. – Львів, 1982. – 280с.
1249841
  Лук"яник І.В. Спалахи блиску комет. Комета 29 Р SW1 // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 78
1249842
  Волощак А.В. Спалахи й горіння : поезії / А.В. Волощак. – Київ, 1971. – 248 с.
1249843
  Кошицький Іван Олексійович Спалахи на вежах / Кошицький Іван Олексійович. – К., 1975. – 148с.
1249844
  Цибуленко В.С. Спалахи олімпіад / В.С. Цибуленко. – К, 1979. – 90с.
1249845
  Фаріон І. Спалахи про Івана Миколайчука від Марії: Народитися - полюбити - померти // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 березня (№ 11). – С. 12
1249846
  Лук"яник І. Спалахова активнісить комети 29Р Швассман-Вахман 1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-49. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджується активність комети ШВ1 та її зв"язок з проявами сонячної активності. Створено каталог спалахів блиску. Встановлено певні характеристики спалахів блиску комети ШВ1. Побудовано усереднений профіль спалаху блиску. Встановлено зв"язок ...
1249847
  Абе Кобо Спалена карта : роман / Абе Кобо ; з яп. пер.І. Дзюби. – Київ : Молодь, 1969. – 208 с.
1249848
  Тимошик М. Спалена московськими ченцями книга знову надрукована // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 14 березня (ч. 9/10)


  "На території Почаївської лаври за ініціативою шовіністично налаштованих ченців, підпорядкованих Московському патріархату, були спалені україномовні книги історичної та церковниої тематики, в тім числі й церковно-історична монографія митрополита ...
1249849
  Тимошик М. Спалена московськими ченцями книга знову надрукована // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 28 березня (ч. 11/12)


  "На території Почаївської лаври за ініціативою шовіністично налаштованих ченців, підпорядкованих Московському патріархату, були спалені україномовні книги історичної та церковниої тематики, в тім числі й церковно-історична монографія митрополита ...
1249850
  Тимошик М. Спалена московськими ченцями книга знову надрукована // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 11 квітня (ч. 13/14)


  "На території Почаївської лаври за ініціативою шовіністично налаштованих ченців, підпорядкованих Московському патріархату, були спалені україномовні книги історичної та церковниої тематики, в тім числі й церковно-історична монографія митрополита ...
1249851
  Вороб"як Я. Спалена січ : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 45-49. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
1249852
  Прохасько Т. Спалене літо // Четвер : часопис текстів і візії / Вид-во "Лілея-НВ" ; голов. ред. Юрій Іздрик. – Івано-Франківськ, 1999. – № 8 : Просто "The Best of 90-96" і не тільки. – C. 21-23
1249853
  Божко О. Спалені гросбухи і реформаторський велосипед // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 20). – С. 6


  Нотатки про вірменську Оксамитову революцію.
1249854
  Ткаченко Г. Спалені мрії : роман / Ганна Ткаченко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 318, [2] с. – На обкл. також: Моя доля - моя воля. – ISBN 978-617-12-0224-5
1249855
  Куртяк Є.Г. Спалені обози : роман / Є.Г. Куртяк. – Київ : Український письменник, 1993. – 487 с.
1249856
  Федотова О. Спалення книг як прояв цензурного контролю над культурою / Оксана Федотова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 3 (224). – С. 43-45. – ISSN 2076-9326


  Статтю присвячено практиці спалення небажаних творів друку як одній із форм цензурного контролю над культурою. Надано загальний огляд історії нищення книг, починаючи з давніх часів і до сьогодні.
1249857
  Забашта Л.В. Спалення мадонни : повість / Л.В. Забашта. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 293 с.
1249858
  Греба В.М. Спаленої землі не буде / В.М. Греба. – К., 1991. – 334с.
1249859
  Киселев В.Э. Спалеологические исследования за рубежом 1976-1981 гг. : особенности карста различных регионов в естественно-исторических условиях // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 62-70 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
1249860
  Іщенко М.Є. Спалився за Україну : художньо-біографічна повість / Михайло Іщенко. – Київ : Просвіта, 2004. – 128с. – ISBN 966-8547-18-7
1249861
  Провалов О.Ю. Спалювання відходів вуглезбагачення у циркулюючому киплячому шарі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Провалов О.Ю.; Національний ун-т харчових технологій. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1249862
  Касянчук Валентин Спалювання сухого листя та трави. Прихована небезпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 21-22 : фото
1249863
  Березан Олександр Спалювання сухої трави - злочин проти природи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 21-22 : фото
1249864
  Сургай Микола Сафонович Спалювати нафту й газ - все одно, що палити асигнації, або Що ж таки робити з вугільною промисловістю? : [інтерв"ю з доктором технічних наук, професором, академіком Академії інженерних наук України та Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, директором державного підприємтсва "Державний науково-дослідний інститут, проектно-конструкторський і проект / Сургай Микола Сафонович, Писаренко Світлана; розмову вела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-21
1249865
  Сургай Микола Сафонович Спалювати нафту й газ - все одно, що палити асигнації, або Що ж таки робити з вугільною промисловістю? : [інтерв"ю з доктором технічних наук, професором, академіком Академії інженерних наук України та Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, директором державного підприємтсва "Державний науково-дослідний інститут, проектно-конструкторський і проект / Сургай Микола Сафонович, Писаренко Світлана; розмову вела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-21
1249866
   Спалюємо шини по новому! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  На кафедрі квантової радіофізики спільно з Інститутом біооргагічної хімії та нафтохімії НАН України розробили власний метод утилізації вуглеводневих відходів (автошин, моторних олив, залишків нафтопродуктів).
1249867
  Махлина С.Т. Спальня в жилом интерьере // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 11(71). – С. 91-94. – ISSN 2070-9773


  Прослеживается историческая динамика спальни разных периодов - от римских домусов до современных разного уровня достатка.
1249868
  Карчевський М. Спам може бути корисним: досвід правового регулювання розсилки множинних електронних повідомлень у США // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 131-135
1249869
  Гозашвили М.Ш. Спаренный сварочный выпрямитель типа ВКСУ-500х2 с усиленной изоляцией. / М.Ш. Гозашвили. – М., 1965. – 4с.
1249870
  Власова Н.В. Спаржи Сибири / Н.В. Власова. – Новосибирск, 1989. – 78с.
1249871
  Михайлов В.Д. Спарта / Виктор Михайлов. – Киев : Освита Украины, 2008. – 792 с. – (Государства-воины). – ISBN 978-966-8847-65-7
1249872
  Зоберн Олег Спарта достигнута : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 96-101. – ISSN 0130-7673
1249873
  Боголюбов Е Спартак : Оповідання про римських невольників / Товариство Просвіта у Київі. – Видано з фонду Б. Грінченка. – У Київі : З друкарні 1-ої Київськ. друкар. спілки, 1908. – 32 с.
1249874
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Рига : Латгосиздат, 1949. – 495 с.
1249875
  Джованьоли Р. Спартак : историческая повесть из VII века римской эры ; пер. с итал. / Рафаэлло Джованьоли. – Москва : Государственное издательство Художественной литературы, 1954. – 496 с .
1249876
  Волькенштейн В.М. Спартак / В.М. Волькенштейн. – Москва, 1962. – 197с.
1249877
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Москва, 1968. – 624с.
1249878
  Волькенштейн В.М. Спартак / В.М. Волькенштейн. – Москва, 1971. – 264с.
1249879
  Джованьолі Р. Спартак / Р. Джованьолі. – К., 1974. – 419с.
1249880
  Лесков В.А. Спартак / В.А. Лесков. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 383с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 15 (640))
1249881
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Днепропетровск, 1984. – 542 с.
1249882
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – К., 1985. – 527с.
1249883
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – М., 1985. – 622 с.
1249884
  Джованьоли Р. Спартак : Роман / Р. Джованьоли. – Днепропетровск : Промінь, 1985. – 544с.
1249885
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Москва, 1986. – 541 с.
1249886
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Казань, 1986. – 574с.
1249887
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Фрунзе, 1986. – 590 с.
1249888
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Архангельск, 1986. – 608с.
1249889
  Джованьоли Р. Спартак : роман / Р. Джованьоли. – Днепропетровск : Промінь, 1986. – 525с.
1249890
  Джованьоли Р. Спартак : Роман / Р. Джованьоли. – Красноярск : Детская литература, 1987. – 462с.
1249891
  Лесков В.А. Спартак / В.А. Лесков. – М., 1987. – 381с.
1249892
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Минск, 1988. – 654с.
1249893
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Киев, 1988. – 526с.
1249894
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Пермь, 1989. – 525с.
1249895
  Лесков В. Спартак / В. Лесков. – Ростов -на-Дону, 1997. – 510с.
1249896
  Валентинов А. Спартак : Роман / Андрей Валентинов. – Москва : ЭКСМО, 2002. – 480с. – (Нить времен). – ISBN 5-699-01107-2
1249897
  Джованьйолі Р. Спартак : іст. роман : [твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення] / Раффаелло Джованьйолі ; з італ. пер. А. Іллічевський. – Київ : Школа, 2006. – 430, [2] с. – Сер. засн. у 2005 р. - На обкл. також: Твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення. – (Бібліотека шкільної класики : БШК). – ISBN 966-661-617-3
1249898
  Глушков С.А. Спартак Александрович Глушков : выставка графики - каталог / С.А. Глушков. – Ярославль : Союзполиграфпром, 1975. – 10 с.
1249899
  Рекшня Спартак в Курземе : докум. повесть / Рекшня, Х. Галинь; пер. с лат. В.Ругайс. – Рига : Лиесма, 1981. – 195 с.
1249900
  Джованьолі Р. Спартак. / Р. Джованьолі. – Харків; Київ, 1924. – 137с.
1249901
  Джованьолі Р. Спартак. / Р. Джованьолі. – Харків; Київ, 1930. – 598с.
1249902
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1936. – 459с.
1249903
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – 2-е изд. – М.-Л., 1937. – 415с.
1249904
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1937. – 458с.
1249905
  Джованьолі Р. Спартак. / Р. Джованьолі. – Харків-Одеса, 1937. – 283с.
1249906
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Л., 1947. – 383с.
1249907
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Л., 1950. – 388с.
1249908
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Барнаул, 1951. – 410с.
1249909
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1954. – 391с.
1249910
  Джованьолі Р. Спартак. / Р. Джованьолі. – К., 1954. – 432с.
1249911
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1962. – 600с.
1249912
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1968. – 599с.
1249913
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1976. – 559с.
1249914
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Алма-Ата, 1977. – 528с.
1249915
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Грозный, 1977. – 486с.
1249916
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1978. – 640с.
1249917
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Минск, 1978. – 448с.
1249918
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1979. – 639с.
1249919
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Орджоникидзе, 1980. – 480с.
1249920
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Сыктывкар, 1981. – 512с.
1249921
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Ташкент, 1983. – 599с.
1249922
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1987. – 622с.
1249923
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1988. – 576с.
1249924
  Джованьолі Р. Спартак. / Р. Джованьолі. – К., 1991. – 397с.
1249925
  Мишулин А.В. Спартак. Научно-популярный очерк. / А.В. Мишулин. – М., 1950. – 144с.
1249926
  Иванов Д.И. Спартакиад чеканный шаг. / Д.И. Иванов, А.И. Колесов. – М., 1979. – 64с.
1249927
   Спартакиада. – Прага, 1955. – 36с.
1249928
   Спартакиада дружественніх армий. – М, 1959. – 299с.
1249929
   Спартакиада народов СССР. – М, 1955. – 56с.
1249930
  Богданова Н. Спартакіада відбулася / Н. Богданова, Т. Чернишова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Про перші підсумки Спартакіади серед професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів ІІІ-VI рівнів акредитації Голосіївського р-ну та університетської Спартакіади "Бадьорість та здоров"я". Між факультетами університету місця розподілилися ...
1249931
   Спартакіада закінчилася // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Закінчилася Спартакіада КНУ 2010-2011 р. серед студентів.
1249932
   Спартакіади. Змагання. Перемоги // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 8


  Репортаж про спортивне життя та участь у змаганнях студентів нашого університету.
1249933
  Белицкий Я.М. Спартаковская улица, 2/1. / Я.М. Белицкий. – М., 1986. – 63с.
1249934
  Мишулин А.В. Спартаковское восстание. Революция рабов в Риме в I веке до н. э. / А.В. Мишулин. – Москва, 1936. – 292 с.
1249935
  Дубровский Игорь Спартанска трапеза : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 151 : Іл.
1249936
  Макаров И.В. Спартанские парфении // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 162-166. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1249937
  Дубровский Игорь Спартанский эксперимент : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 146-157 : Іл., карта
1249938
  Єрохін С.Г. Спартанська система військового виховання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 10-14. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  У статті розглядається процес формування особистості воїна у стародавній Спарті. Особисті якості Лікурга як засновника життєздатної системи виховання. Досвід використання фізичних вправ, музики, участі людей похилого віку та жінок може бути використано ...
1249939
  Ставнюк В. Спартанський поліс в архаїчну епоху // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 35-40


  З циклу "Антична цивілізація"
1249940
  Начовний-Богарада Спас на любові // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2003. – № 1/2. – С. 66-76.
1249941
   Спас Чернігівський / [А. Доценко та ін.] ; Нац. архітектурно-іст. заповідник "Чернігів стародавній". – Чернігів : Десна Поліграф, 2011. – 191 с. : іл. – 975-річчю першої писемної згадки про Спаський собор у Чернігові, а також усім, хто його будував, оздоблював, дбав про нього, тим, хто в ньому служив, реставрував і досліджував - присвячується ця книга. – Бібліогр.: с. 183-187. – ISBN 978-966-2646-05-4
1249942
   Спасаем хишников : исследователи NGS // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C. 80-84 : Фото
1249943
   Спасайте поля от вредителей. – М., 1923. – 52 с.
1249944
  Пестушко Валерий Спасайтесь, кто может! Сель! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 34
1249945
  Ханиг Флориан Спасатели для влюбленных. Армия любви / Ханиг Флориан, Турин Гаэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 86-98 : фото. – ISSN 1029-5828
1249946
   Спасатель. – Москва, 1973. – 511с.
1249947
  Соловьев С.А. Спасатель / С.А. Соловьев. – М., 1982. – 95с.
1249948
  Кораблев М.Д. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы в очагах ядерных взрывов. / М.Д. Кораблев. – М., 1963. – 38с.
1249949
  Черменский Л.И. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы на объектах народного хозяйства в очагах массового поражения / Л.И. Черменский. – К., 1971. – 77с.
1249950
  Пащенко О.А. Спасательный круг : Повести / О.А. Пащенко. – Красноярск, 1984. – 241 с.
1249951
  Хаткевич Василий Спасают индийских тигров : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 3-4 : Іл.
1249952
  Сизарев С. Спасаясь бегством // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 126-132. – ISSN 1728-8568
1249953
  Папаскири М. Спасение : роман / М. Папаскири. – Сухуми : Алашара, 1968. – 231 с.
1249954
  Чачхалиа Киршал Спасение : стихи / Чачхалиа Киршал; перевод. – Москва : Советский писатель, 1969. – 135 с.
1249955
  Рыбас С.Ю. Спасение / С.Ю. Рыбас. – М., 1986. – 48с.
1249956
  Миронов Н. Спасение армии под Дюнкерком // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 12 : Буржуазные историки о начальном периоде второй мировой войны. – С. 65-73
1249957
  Барашев Р. Спасение астрофизики. Где, если не в КНУ? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. В 1-3


  Уже становится хорошей традицией проведение деловых открытых диалогов ректората ведущего университета Украины - КНУ им. Т. Шевченко с корреспондентами "2000", нацеленных на разрешение конфликтных вопросов, которые возникают у каждой динамически ...
1249958
  Кильдюшов О. Спасение вместо капитала. Протестантская этика и православная мораль // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 74-77
1249959
  Максакова Л.В. Спасение культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны / Л.В. Максакова. – М, 1990. – 131с.
1249960
  Пестушко Валерий Спасение Миссисипи - дело самой Миссисипи... : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 55
1249961
  Эдмондс Патрисия Спасение речных рыбок // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 46-47 : фото
1249962
  Старостин А.С. Спасение челюскинцев / А.С. Старостин. – Москва, 1984. – 158 с.
1249963
  Мельниченко В. Спасенна наука нашому народові // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)
1249964
  Мельников Ю Спасённая весна / Ю Мельников. – М., 1965. – 95с.
1249965
  Ямщиков С.В. Спасенная красота. / С.В. Ямщиков. – М., 1986. – 192с.
1249966
  Квитаишвили Э.Д. Спасенная свирель. / Э.Д. Квитаишвили. – М., 1984. – 86с.
1249967
  Хмельницкая А.П. Спасенное детство / А.П. Хмельницкая. – Москва, 1987. – 128с.
1249968
  Брускова Е.С. Спасенное знамя : документальная повесть / Е.С. Брускова. – Москва : Детская литература, 1976. – 94 с.
1249969
  Еленков Л. Спасенное пространство. / Л. Еленков. – М, 1982. – 78с.
1249970
  Ихенхойзер А. Спасенное сокровище. / А. Ихенхойзер. – М., 1961. – 190с.
1249971
  Мирский М.Б. Спасенные жизни / М.Б. Мирский. – М., 1971. – 111с.
1249972
  Кадрия Спасенные звезды / Кадрия; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1977. – 79 с.
1249973
   Спасенные шедевры мирового искусства из Дрездена. : Кат. выст. Дни культуры ГДР в СССР. – Минск : Советский художник, 1984. – 67 с.
1249974
  Кидина Н.А. Спасённый из пламени / Н.А. Кидина. – Ростов -на-Дону, 1965. – 40с.
1249975
  Гусельников И.И. Спасенный рудник : повесть / И.И. Гусельников. – Москва : Мысль, 1965. – 191с.
1249976
  Варламов Е.П. Спасенье / Е.П. Варламов. – Иркутск, 1968. – 23с.
1249977
  Дворкин И.Н. Спасет ли их техника? / И.Н. Дворкин. – Москва, 1964. – 40с.
1249978
   Спасет ли Китай мир? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 73-92. – ISSN 0130-9625


  Дискусія.
1249979
  Гуревич П.С. Спасёт ли мессия? / П.С. Гуревич. – Москва, 1981. – 272с.
1249980
   Спасєнніков Борис Аристархович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 213. – ISBN 978-617-573-038-6
1249981
  Шир Луна Спасжилет против лавины. Спастись под лавиной // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 38 : фото
1249982
  Ковалев В.В. Спаси и сохрани / В.В. Ковалев. – Новгород, 1990. – 311с.
1249983
  Мурзин А.П. Спаси свое поле / А.П. Мурзин. – М., 1988. – 64с.
1249984
  Бронштейн Яков Спаси, Боже, меня от судьи, а с другими мерзавцами я сам справлюсь. Анатомия судебно-правовой патологии Украины. Памфлет-исследование / Бронштейн Яков. – Симферополь : КМАТМН, 2003. – 400с. – (Для духовного пользования "интеллектуальных меньшинств"). – ISBN 966-95649-8-7


  Книга раскрывает механизм судебно-правовой патологии в Украине. Объяснено, откуда "растут ноги" у криминальной "сети", кто этому попустительствует и покравительствует, дан портрет Фемиды ХХІ века, излагаются специфика юридических доказательств в "эпоху ...
1249985
  Кирій І.І. Спасибі вам, люди! : повість / І.І. Кирій. – Київ : Веселка, 1970. – 219 с.
1249986
   Спасибі вам, університети! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 серпня - 1 вересня (№ 154/155)


  Напередодні 1 вересня "День" звернувся до провідних українських вишів із трьома непростими запитаннями: 1. Наскільки українські університети наближені до класичного європейського університету? 2. В якому стані впровадження нової освітньої ...
1249987
  Кравченко Є.С. Спасибі за науку / Є.С. Кравченко. – Київ, 1951. – 40 с.
1249988
  Лагода В.К. Спасибі за увагу : сатира та гумор / В.К. Лагода. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 95 с.
1249989
   Спасибі тобі, Батьківщино!. – Х, 1967. – 135с.
1249990
   Спасибі тобі, інституте! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Інститут міжнародних відносин дає своїм студентам надійну основу для дальшого професійного розвитку. Часто студенти інситуту продовжують навчання за кордоном. Один із них, Євген Різниченко, надіслав листа в редакцію з подякою Інститутові за знання, які ...
1249991
  Коломієць О.Ф. Спасибі тобі, моє кохання! : лірична драма / О.Ф. Коломієць. – Київ : Мистецтво, 1967. – 85 с.
1249992
   Спасибі тобі, солдате!. – Київ, 1986. – 68с.
1249993
  Халваши Ф. Спасибо : новые стихи / Фридон Халваши ; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1970. – 96 с.
1249994
  Сергеев В.А. Спасибо / В.А. Сергеев. – Барнаул, 1980. – 255с.
1249995
  Лисянский М.С. Спасибо / М.С. Лисянский. – М, 1981. – 152с.
1249996
   Спасибо вам, люди. – М, 1969. – 287с.
1249997
  Триус И.Б. Спасибо вам, люди! / И.Б. Триус. – М., 1965. – 64с.
1249998
   Спасибо вам, люди!. – 214. – Москва, 1966. – с.
1249999
  Васильева Л.В. Спасибо вам, люди! / Л.В. Васильева. – Москва, 1967. – 80с.
1250000
  Ткаченко Д.Н. Спасибо вам, хорошие люди. / Д.Н. Ткаченко. – Симферополь, 1963. – 50с.
<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,