Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>
1249001
  Коляда І. "...старший та найбільш заслужений у козацькому війську воїн, що користується найбільшою любов"ю всіх полків..." // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 1-9


  До 355-ї річниці з дня народження гетьмана Лівобережної України Данила Павловича Апстола (1654-1734).
1249002
  Кость С.С. "Старожитності і пам"ятки землі Чеської" у творчості Карела Запа (в контексті чеського національного відродження) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 192-201. – ISSN 2075-437X


  Aвmoр аналізує "Cmaрoжumнocmi і пам "яmкu землі Чecькoї" Ф.Miкoвцa і К. Запа, звeрнyвшu увагу на icmoрuчнi й cycпiльнo-пoлimuчнi acnernnu цієї праці, doeodumb зaкoнoмiрнicmь її noявu y кoнmeкcmi чecькoгo нaцioнaльнoгo вiдрoджeння. На думку aвmoрa, ...
1249003
  Федорова А.І. "Старообрядець" - перша старообрядницька газета // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 99-108. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Аналізується поява першого старообрядницького періодичного видання - газети «Старообрядець», що виходила впродовж 1878–1888 рр. під редакцією інока Николи (Чернишова), уродженця м. Вилкового. Друкувався «Старообрядець» в м. Коломиї в друкарні М. ...
1249004
  Якимович С. "Старосветский Бандуриста" М.В. Закревського і цензура / Сергій Якимович. – [Б. м. – [6] с. – Окрем. відб.: С. 67-72
1249005
  Барабаш Ю. "Старосвітські поміщики" Ідилія? Пародія? Драма? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 44 (364). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Пушкін назвав "Старосвітських поміщиків" "жартівливою, зворушливою ідилією", не помітивши в повісті тієї межі, яка відділяє ідилію від вічної драми смерті.
1249006
  Нечитайло Д. "Стартовые площадки" всемирного терроризма // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 40-46. – ISSN 0321-5075


  Чому "Аль-каїда" робить головну ставку на Афганістан і Пакистан?
1249007
  Горбушин С. "Старуха" Д. Хармса в свете последнй фразы / С. Горбушин, Е. Обухов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 429-438. – ISSN 0042-8795
1249008
  Лукин П.В. "Старцы" или "старшие"? О терминологии славянской "племенной знати" // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 2. – С. 12-30. – ISSN 0132-1366
1249009
  Ватсон Джереми "Старшие братья и банда алкоголиков" : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 106-107 : Фото. – ISSN 1029-5828
1249010
  Филиппов А.А. "Старшие эмиры" в Египте: их социальный статус в середине XIII в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 136-140. – ISSN 0869-1908
1249011
   "Старый город" : Китайское притяжение. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 28 : Фото
1249012
  Градовский Г. "Старый либерал" / Г. Градовский. – Киев, 1907. – 128 с.
1249013
  Рославлев М.И. "Старый Петербург" - "Новый Ленинград". (Строение города в прошлом и программа будущего) / М.И. Рославлев. – Ленинград : Академия художеств, 1925. – 133 с.
1249014
  Торалдо Лора "Старый служака" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 60-83 : фото
1249015
  Вілкул Т.Л. "Старьци" та "старъишини" в "Повісті вріменних літ" і давньослов"янському восьмикнижжі // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 165-176. – ISSN 0130-5247
1249016
  Пономаренко О.І. "Статистика" - нова математична спеціальність / О.І. Пономаренко, М.Й. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 15-17. – ISSN 1029-4171
1249017
  Соколов М. Старо-русские солнечные боги и богини : историко-этнографическое исследование / М. Соколов. – Симбирск : Типография А.Т. Токарева, 1887. – 48 (180) с. – Дефект. кн. (із 180 - 48 с.)
1249018
  Романець Т.А. Стародавні витоки мистецтва української народної кераміки / Т.А. Романець. – Київ : Просвіта, 1996. – 207 с.
1249019
  Казакевич Г. Стародавні кельти: історична реальність чи історіографічна конструкція? // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 142-148
1249020
   Стародавні способи догляду за садом-городом. – Львів, 1993. – 48с.
1249021
  Малиновський О Стародавній державний лад східних слов"ян і його пізніші зміни : нариси з історії права / О. Малиновський ; Всеукр. АН, Збірник соціально-економічного відділу. – У Київі (Київ) : З друк Всеукр. Акад. Наук, 1929. – 186 с.
1249022
   Стародавній Єгипет // Перша інформаційна.. : інформація та інформаційна політика на Стародавньому Сході / Ю.В. Бондар. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – С. 5-23. – ISBN 978-966-2530-46-9
1249023
  Рева Л. Стародавній і середньовічний Київ - центр давньої української культури // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 176-179. – ISBN 966-95758-1-8
1249024
  Толочко П.П. Стародавній Київ / П.П. Толочко. – Київ : Наукова думка, 1966. – 84с.
1249025
   Стародавній Київ / Толочко П.П. – К., 1975. – 214с.
1249026
   Стародавній Київ : Археологічні дослідження 1984-1989. Збірник наукових праць / Толочко П.П. – Київ : Наукова думка, 1993. – 272с. – ISBN 5-12-003879
1249027
  Іванцов І.О. Стародавній Київ / І.О. Іванцов; За ред.: Ю.В. Павленка. – Київ : Фенікс, 2003. – 255 с. – ISBN 966-651-117-7
1249028
  Степенькіна Парасковія Стародавній Корсунь // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 47-54. – ISSN 0869-3595
1249029
   Стародавній Рим. – Харків, 1952. – 316 с.
1249030
  Жиленко І.Р. Стародавній світ: зародження медійних явищ : навч. посібник / Ірина Жиленко ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 158, [1] с. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISBN 978-966-657-630-2
1249031
  Коваленко В.П. Стародавній Седнів та війна Олега з сіверянами у 884 р. // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 150-161. – ISBN 978-966-2276-63-3
1249032
  Хохлова Є.В. Стародавній Чернігів та його патріотичні традиції. / Є.В. Хохлова. – К., 1970. – 16с.
1249033
  Шалагінов Б.Б. Стародавня афінська комедія // Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 10. – С.62-64
1249034
  Кликавка О. Стародавня Безводівка // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський науково-популярний журнал ілюстрованої національної історії та культури / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 6 (238), липень. – С. 12-15. – ISSN 0131-2685


  "Унікальна українська пригоризонтна обсерваторія на Чернігівщині - посестра англійського Стоунхенджа - може зникнути через злочинне свавілля орендарів землі та бездіяльність місцевої та центральної влади".
1249035
   Стародавня Греція. – К., 1955. – 219с.
1249036
   Стародавня Греція : книга для читання. – видання друге. – Київ : Радянська школа, 1959. – 321, [2] c. : фотоіл.
1249037
  Парцей М. Стародавня Жовква / Мирон Парцей; І.В. Ключковська, дизайн та художнє оформлення. – Львів : Світ, 2005. – 168 с. : 186 іл. – (Історичні місця України). – ISBN 966-603-396-8
1249038
  Віппер І. Стародавня історія / І. Віппер. – 2-е вид. – Київ, 1924. – 179 с.
1249039
  Семенов-Зусер Стародавня історія / С.А. Семенов-Зусер. – Київ : Радянська школа. – (Університет на дому / Комітет у справах культурно-освітних установ УРСР)
Вип. 1. – 1949. – 179 с.
1249040
  Слесаренко О.О. Стародавня історія в поглядах М.П. Драгоманова.. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 125-130


  У статті аналізується нове бачення М.П. Драгоманова проблем стародавньої історії, висвітлюється процес зародження та основні етапи розвитку поглядів на вивчення історії в Європі.
1249041
  Українка Леся Стародавня історія східних народів / Леся Українка ; [Пеpедм. О.П. Косач-Кpивинюк]. – 1-е вид. – Катеринослав : Дpук. І. Вісман та І. Моpдхилевич, 1918. – 252 с, [3] с. : фот. – Hа тит. аpк. пpиміт.: Видання пеpше О. Косач-Кpивинюк. - Прим.за № 446878 втрачен, але є ксерокс тогож видання. с однаком номером


  Пеpедм. О.П. Косач-Кpивинюк.
1249042
  Українка Л. Стародавня історія східних народів / Леся Українка. – Кам"янець-Подільський : Буйницький А.О., 2008. – 164с. – Перевидання здійснено за даними оригіналу : Стародавня історія Східних народів/ Л. Українка.- вид. 1-ше О. Косач-Кривинюк : Катеринослав : Друкарня І. Вісман та І. Мордхілевич, Феодосійська 9. - 1918. – ISBN 978-966-2937-53-4
1249043
  Українка Л. Стародавня історія східних народів / Леся Українка ; [ Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Науково-дослідний ін-т Лесі Українки ВНУ ім. Л. Українки ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАНУ ; упоряд., підготовка текстів та іл., коментарі, примітки О. Огнєвої та Н. Сташенко ]. – Репринтне видання. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 256 с., 48 с. – Вихідні дані орігіналу : Катеринослав : Друкарня І. Вісман та І. Морділевич, 1918. – ISBN 978-966-361-330-7
1249044
  Залізняк Л. Стародавня історія України / Леонід Залізняк ; [ред. Вікторія Олексієнко]. – Київ : Темпора, 2012. – 541, [1] с., [5] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 525-541. – ISBN 978-617-569-083-3
1249045
  Масленіков В. Стародавня історія України в легенді про братів-засновників Києва та в інших легендах і джерелах : Історичний етимологічний словник / В. Масленіков. – 2-е вид. – Київ, 2004. – 92 c.
1249046
  Москаленко О.Ю. Стародавня історія України з археологією : [навч.- метод. посіб.] / О.Ю. Москаленко ; М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДПУ, 2001. – 89 с. – Бібліогр.: с. 87-89
1249047
  Дубрівна А.П. Стародавня образотворча культура як першооснова абстрактного мистецтва України // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 209-218. – ISSN 2226-2180


  "Досліджено витоки абстрактного мистецтва в Україні на прикладах матеріальної та художньої культури первісної епохи. Виявлено вихідні художньо-символічні компоненти, пов"язані між собою спадковістю зображувальної практики, що є свідченням єдиного ...
1249048
  Лідін В.Г. Стародавня повість / В.Г. Лідін. – К., 1960. – 28с.
1249049
  Кирилюк Федір Стародавня політологія : Навчальний посібник / Кирилюк Федір. – Київ : Знання, 2000. – 192с. – ISBN 966-618-113-4
1249050
   Стародруки–сироти. Колектив унікальної книгозбірні Львівського університету вирішили «прорідити» за наказом Дмитра Табачника. В бібліотеці вважають, що це знищить заклад // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 6 лютого (№ 19). – С. 8


  Аж на 43 працівники має бути скорочено штат Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка згідно з наказом №1058 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, підписаним Дмитром Табачником. Це майже третина працівників ...
1249051
   Стародруки XVI - першої половини XVIII ст. з колекції "Polonica" бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя : каталог / Ніжин. культур.-просвіт. спілка громадян пол. походження "Астер" ; Б-ка Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя, Музей рідкісної книги ; [відп. за вип. Белінська Ф.Ф. ; упоряд. каталогу стародродруків Морозов О.С. ; авт. тексту передм.: Морозов О.С. та ін.]. – Ніжин : Гідромакс, 2010. – 174, [2] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Сер. засн. в 2010 р. - Покажч.: с. 147-172. – Бібліогр.: с. 173. – (Серія "Книжкові пам"ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя"). – ISBN 978-966-96864-9-7


  Каталог книжкових пам"яток у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя відкриває серію видань, спрямованих на науково-бібліографічне розкриття фондів одного з найдавніших бібліотечно-просвітницьких закладів ...
1249052
  Ціборовська-Римарович Стародруки бібліотек осередків Товариства Ісуса, що діяли на теренах Луцької діецезії у XVII-XVIII ст., у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: особливості історичної долі, шляхи надходження, історико-культурне значення // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 183-209. – ISSN 2222-4203
1249053
  Бондар Н.П. Стародруки з бібліотеки П.М. Попова (у фонді відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – Вип. 1 : Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – С. 149-155. – ISBN 966-02-0832-4
1249054
   Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали Міжнародних книгознавчих читань, (Одеса, 14-16 вересня 2009 р.) : [збірник статей] / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [упоряд. : О.В. Полевщикова, В.В. Самодурова, О.В. Суровцева ; наук. ред. І.С. Грєбцова ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 304 с. : іл. – ISBN 978-966-190-358-5


  В книзі також: Д.М. Парафіло, И.В. Пигулевская, Е.В. Полевщикова, Е.А. Родзиховская, Е.В. Савельева, В.В. Самодурова
1249055
   Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / [М.В. Алєксєєнко та ін. ; відп. ред.: М.О. Подрезова , О.В. Полевщикова ; бібліогр. ред. О.С. Мурашко] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2013. – 332, [1] с. : портр., фотоіл. – Відом. про авт.: с. 330-332. - Ст. укр., рос., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-689-046-1
1249056
  Ціборовська-Римарович Стародруки та давні історико-культурні бібліотечні комплекси як джерела національної історичної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 173-181
1249057
  Шатрова М.Б. Стародруковані видання в дослідженнях українських книгознавців кінця ХХ - початку ХХІ ст. : ХДАК, 2016. – С. 56-67. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49)


  Запропоновано історіографічний огляд наукових досліджень української стародрукованої книги в 90-х рр. ХХ - на початку ХХІ ст. Розглянуто й. визначено найактуальніші науково-дослідницькі теми: методологія та новітні принципи вивчення й описування ...
1249058
  Осталецька О.І. Стародруковані видання Ніколя де Фера у фонді Сектора картографії НБУВ / О.І. Осталецька, М.С. Романчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 377-388


  У статті відображені основні віхи професійного становлення французького видавця і картографа Ніколя де Фера (Nicolas de Fer, 1646-1720). Поданий огляд його різноманітних творів, що зберігаються у фондах сектора картографічних видань НБУВ. Описано новий ...
1249059
  Астафьев В.П. Стародуб / В.П. Астафьев. – Москва, 1969. – 528с.
1249060
  Астафьев В.П. Стародуб / В.П. Астафьев. – Москва, 1982. – 63с.
1249061
  Астафьев В.П. Стародуб / В.П. Астафьев. – Кемерово, 1990. – 543с.
1249062
  Пусь В. Стародубские страдания // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 133-136. – ISSN 0235-7089


  Раскольники на современной Брянщине.
1249063
  Таранець С. Стародубщина як один з провідних духовних центрів старообрядців у другій половині XVIII - на початку XX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 133-138. – ISSN 2222-5250
1249064
  Баруздин С. Старое - молодое / С. Баруздин. – М., 1969. – 271с.
1249065
  Крашенинникова Н.Л. Старое здание государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина / Н.Л. Крашенинникова, П.А. Тельтевский. – Москва, 1957. – 32с.
1249066
  Перец И.-Л. Старое и новое / И.-Л. Перец. – Вильно. – 212 с.
1249067
  Салазкин С.С. Старое и новое. – Санкт-Петербург, 1897. – с. 69-139. – Отдельный оттиск из: "Русский Архив Патологий, Клинической Медицины и Бактериологии"
1249068
  Философов Д.В. Старое и новое. – Москва, 1912. – 308 с.
1249069
  Крылова Л. Старое и новое / Л. Крылова. – М, 1933. – 32с.
1249070
  Шкловский В.Б. Старое и новое / В.Б. Шкловский. – М., 1966. – 159с.
1249071
  Харин Н.В. Старое и новое в исследованиях судьбы журналиста и разведчика Рихарда Зорге // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № ! (40). – С. 129-138.
1249072
  Малинин А.А. Старое и новое в исторической науке : Лампрехт и его оппоненты : реферат, читанный в Историческом о-ве при Имп. Моск. ун-те / А.А. Малинин. – Москва : т-во "Печ. С.П. Яковлева",, 1900. – [2], II, 47 с.
1249073
  Падерина Е. Старое и новое в непрвзойденной гоголевской развязке "Игроков" (Гоголь и Лесаж) // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 40-67. – ISSN 0042-8795
1249074
  Супоницкая И.М. Старое и новое в политике Герберта Гувера // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 7. – С. 119-133. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности американского президента Г. Гувера.
1249075
  Литцман Вальтер Старое и новое о круге / Литцман Вальтер. – Москва, 1960. – 60 с.
1249076
  Рудницкий Л. Старое и новое. / Л. Рудницкий. – М., 1958. – 191с.
1249077
  Воскресенская З.И. Старое кресло / З.И. Воскресенская. – Москва, 1984. – 19с.
1249078
  Осадчий О.М. Старое письмо / О.М. Осадчий. – М, 1972. – 112с.
1249079
  Крашевский Ю.И. Старое предание / Ю.И. Крашевский. – М., 1950. – 396с.
1249080
  Крашевский Ю.И. Старое предание / Ю.И. Крашевский. – М., 1956. – 395с.
1249081
  Созинова Н.И. Старое русло / Н.И. Созинова. – Новосибирск, 1970. – 87с.
1249082
  Рекемчук А.Е. Старое русло Клязьмы / А.Е. Рекемчук. – М., 1986. – 509с.
1249083
  Белинский А.А. Старое танго / А.А. Белинский. – М., 1988. – 173с.
1249084
  Кашликов Антон Старое шведское село // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 46. – С. 56-61
1249085
  Билбиjа С.С. Староевропски jезик и писмо етрураца / С.С. Билбиjа. – Chicago : Inst. of Etruscan Studies, 1984. – 298 p.
1249086
  Люцидарская А.А. Старожилы Сибири / А.А. Люцидарская. – Новосибирск, 1992. – 194с.
1249087
  Ботина Л.Г. Старожильческий говор правобережья верхней Лены. (Грамматико-лексический очерк) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ботина Л.Г. ; Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Самарканд, 1965. – 21 с.
1249088
  Карпенко О.П. Старожитні ойконіми Житомирщини // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 50-57. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
1249089
   Старожитності I тисячоліття нашої ери на території України : [збірка наук. пр.]. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2003. – 195, [1] с. : іл., табл., портр. – До 80-річчя з дня народження Є.В. Максимова. - Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 966-02-2836-8
1249090
  Яджуйчук К. Старожитності в програмі діяльності кременецького ліцею // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 90-92. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Висвітлюються окремі аспекти діяльності Кременецького ліцею, пов"язані з вивченням старожитностей. Separate aspects of Cremenetc lyceum activity were clarified related tj the study of old livings.
1249091
  Костомаров М.І. Старожитності Волині : З прожитих на Волині днів / М.І. Костомаров. – Броди : Просвіта, 1999. – 32с. – ISBN 966-7544-00-3
1249092
  Карпенко О.П. Старожитності Житомищини ХV-ХVI ст. (на матеріалі ойконімів) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 37-44. – Bibliogr.: Літ.: в приміт.; 20 п. – ISSN 0027-2833
1249093
   Старожитності Лівобережного Подніпров"я - 2015 : зб. наук. пр. / Центр пам"яткознавства Акад. наук України і Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Ін-т археології НАН України, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. ; [редкол.: Івакін Г.Ю та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 207, [1] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-68-0
1249094
   Старожитності Посулля = Antiguities of the Sula Regions : пам"яті С.К. Кульжинського (1867-1943) : зб. наук. праць / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С.О. та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – 183, [1] с., IV c. іл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-84-0
1249095
  Діденко Я.Л. Старожитності родового маєтку Хмельницьких - Суботова в "Мандрівках історично-археологічних Україною" Ф. Равіти-Гавронського / Я.Л. Діденко, Н.В. Кукса // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 114-121. – ISBN 978-966-8999-37-6
1249096
   Старожитності Русі-України. – Київ : Киъвська академыя Євробізнесу, 1994. – 263 с. – ISBN 5-8565-022-0
1249097
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму. – Запоріжжя. – ISBN 966-599-191-4
Том 10. – 2002. – 286с.
1249098
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму : збірник наукових праць / С.М. Агульніков, С.Б. Буйських, И.И. Вдовиченко, В.М. Зубар, Н.С. [та ін.] Колотова; [Агульніков С.М. та ін. ; редкол.: П.П. Толочко (голов. ред.) та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя
Т. 13. – 2006. – 183, [1] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на с. 183. - Текст рос. та укр. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1249099
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму : збірник наукових праць / Ю.В. Болтрик, А.В. Буйських, С.Б. Буйських, Г.М. Буров, О.О. та ін. Волошінов; Болтрик Ю.В., Буйських А.В., Буйських С.Б., Буров Г.М., Волошінов О.О. та ін.; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т" МОНУ; [pедкол.: П.П.Толочко, В.М. Зубар, Д.Н. Козак та ін.]. – Запоріжжя
Том 14. – 2007. – 262с. : іл.
1249100
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму : зб. наук. праць / [Агульников С. та ін. ; редкол.: П.П. Толочко та ін.] ; Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : [б. в.]
Т. 16. – 2012. – 229, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 229. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1249101
  Коваленко В. Старожитності українського козацтва у творчій спадщині Тараса Шевченка // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 17-23. – ISSN 2078-0850
1249102
  Ясновська Л.В. Старожитності Чернігівщини у дослідженнях К.І. Самбурського (20-ті роки XX ст.) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 186-190. – ISSN 2078-0133
1249103
  Ульяновський В. Старожитня бібіліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря : спроба реконструкції кириличної збірки / Василій Ульяновський, Оксана Кошіль ; [наук. ред. В.М. Колпакова] ; Нац. Києво-Печерськ. іст.-культур. заповідник. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-570-7
[Вип. 1] : Cпроба реконструкції кириличної збірки. – 2008. – 191, [1] с. : табл. – На обкл. напис: Випуск 1. – Бібліогр.: с. 190-191 та в підрядк. прим.
1249104
  Шульгач В.П. Старожитня гідронімія України і праслов"янський ономастичний континум // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 50-61. – ISSN 0027-2833
1249105
  Карпенко О.П. Старожитня гідронімія Центрального Полісся в загальнослов"янському аспекті // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 77- 90. – ISSN 0027-2833
1249106
  Карпенко О. Старожитня гідронімія Центрального Полісся в загальнослов"янському аспекті // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 239-263. – ISBN 978-966-02-4860-1
1249107
  Большаков Я.И. Старожуковский сельский совет. / Я.И. Большаков. – Саратов, 1948. – 48с.
1249108
  Гофман І.Т. Старозавітня спадщина у християнській музичній культурі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Гофман Ірина Тадеївна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1249109
   Старозаимочные земли : Решения Харьк. окр. суда по искам крестьян. о-в к Харьк. казен. палате о старозаимоч. землях, с прил. жалованных Слобод. полкам грамот и др. документов. – Изд. Николая Чижевского, присяж. пов. окр. Харьк. судеб. палаты. – Харьков : Тип. Окружного штаба, 1883. – [2], VI, 123 с.


  Изд.: Чижевский, Николай Иванович
1249110
  Юдович М. Староиндийская защита / М. Юдович. – Москва, 1967. – 231с.
1249111
  Зумакулова Т.М. Старой песни новая строка : стихи / Т.М. Зумакулова; пер. с балкар. Н.Гребнева и Ю.Неймана. – Москва : Детская литература, 1977. – 112 с.
1249112
  Александров О.В. Старокиївська агіографічна проза 11-першої третини 13 ст. : Монографія / О.В. Александров; НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Одеса : АстроПринт, 1999. – 272 с. – ISBN 966-549-285-3
1249113
  Іванисько С. Старокиївська парафія Української автокефальної православної церкви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 17-20. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про заходи, яких вживала Старокиївська парафія Української автокефальної православної церкви для збереження та ремонту Софійського собору. The article tells about measures, that have been taken by the Old Kiev Parish of the Ukrainian ...
1249114
  Наєнко М. Старокиївські билини як народні думи // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 213-217


  Йдеться про билини як жанр народного епосу часів Київської Русі-України; автор розглядає його як історичного попередника українських народних дум. Звернута увага на особливості поетики билин та дум, що виросли з єдиного етнічного джерела і мають ...
1249115
  Шестаковский А.Ф. Староконюшенный переулок, 33 / А.Ф. Шестаковский. – Москва : Моск. рабочий, 1990. – 61 с.
1249116
  Ганшин А. Старомерчанские курганы скифского времени на Харьковщине // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 8-15
1249117
  Вовк Ольга Старомерчицький палац : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-33 : Фото. – Бібліогр.: 5 назв
1249118
  Сабо М. Старомодна історія / М. Сабо. – К., 1984. – 421с.
1249119
  Сабо М. Старомодная история / М. Сабо. – М., 1980. – 480с.
1249120
  Сабо М. Старомодная история / М. Сабо. – М., 1983. – 479с.
1249121
  Вострышев М.И. Старомосковские жители / М.И. Вострышев. – Москва, 1988. – 249с.
1249122
  Лазарук Т.К. Старонкі гераічнага летапісу / Т.К. Лазарук. – Мінськ, 1970. – 49с.
1249123
   Старонкі літататурных сувязей.. – Мінськ, 1970. – 214с.
1249124
  Кретович А. Старообрядництво Київщини як рушійна сила промислового та соціального розвитку регіону наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 425-430. – ISBN 978-617-7399-06-2
1249125
  Мордвінцев В.М. Старообрядницький рух у першій половині XVIII ст. // На межі тисячоліть : християнство як феномен культури. – Київ, 2000
1249126
  Заболотна Н.В. Старообрядницькі почаївські книги з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: особливості примірників, історія побутування / Н.В. Заболотна, О.О. Железняк // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 239-249. – ISSN 2222-4203
1249127
  Мордвінцев В. Старообрядські громади України другої половини XVIII століття та ставлення до них влади // Соціум : альманах соціальної історії. – Київ, 2002
1249128
  Таранець С.В. Старообрядці Бессарабії та їх переслідування російським урядом у XIX - на початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 84-94. – ISSN 0130-5247
1249129
  Моісеєнко Л. Старообрядці в Україні в XIX - на початку XX ст. (на прикладі Слов"яносербського повіту Катеринославської губернії) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 461-471. – ISBN 966-7379-70-1
1249130
  Таранець С.В. Старообрядці й "культура" хабарництва в Росії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 50-79. – ISSN 0130-5247
1249131
  Мащенко С. Старообрядці на Придесенні // Любов до мудрості і віра : Вибрані статті з історії вітчизняної філософії та релігії / С. Мащенко. – Чернігів, 2006. – С. 122-139. – ISBN 966-502-361-6
1249132
  Гагарин Ю.В. Старообрядцы / Ю.В. Гагарин. – Сыктывкар, 1973. – 143с.
1249133
  Енаке Дж. Старообрядцы на территории Румынии в первой половине XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – С. 160-164. – ISSN 0042-8779


  О липованах Румынии - староверах, выходцах из России.
1249134
  Конрадова Наталья Старообрядцы по требованию // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 58-66 : фото, рис.
1249135
  Хисамутдинов А.А. Старообрядцы: из России в Америку через Китай // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 90-102. – ISSN 0042-8779
1249136
  Гринченко Я.С. Старообрядческая культура в Волгоградском регионе: традиции и современность // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 97-102. – ISSN 2073-9702


  Рассмотрена малоизученная культура старообрядцев-поповцев белокриницкого согласия, проживающих на территории Волгоградской обл. Автор дает характеристику структурообразующих элементов современ. материальной и духовной культуры староверов региона, ...
1249137
  Подмазов А.А. Старообрядчество в Латвии / А.А. Подмазов. – Рига : Лиесма, 1970. – 112 с.
1249138
   Старообрядчество в Латвии без прикрас. 1920-1940 : сборник документов. – Рига : Латгосиздат, 1961. – 163 с.
1249139
  Миловидов В.Ф. Старообрядчество в прошлом и настоящем / В.Ф. Миловидов. – Москва : Мысль, 1969. – 112 с.
1249140
  Таранец Сергей Старообрядчество города Киева и Киевской губернии / Таранец Сергей; НАН Украины; Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского, Музей ист. и культ. рус. старообряд. Укр. – Киев, 2004. – 352 с. – ISBN 966-02-3386-8
1249141
  Миловидов В.Ф. Старообрядчество и социальный прогресс / В.Ф. Миловидов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1249142
  Таранец Сергей Старообрядчество Подолии / Таранец Сергей; НАНУ; Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М.С. грушевского.Киевский ин-т "Славянский университет". – Киев, 2000. – 239с. – ISBN 966-02-1802-8
1249143
  Катунский А.Е. Старообрядчество. / А.Е. Катунский. – М, 1972. – 120с.
1249144
  Соловей Т. Старообрядчество:новый взгляд // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 7. – С. 111-122. – ISSN 0869-44435
1249145
  Гузев В.Г. Староосманский язык / В.Г. Гузев. – М, 1979. – 95с.
1249146
   Старопечатные издания в фонде библиотеки ДонНУ (1652-1825 гг.) : указатель / Донец. нац. ун-т, Науч. б-ка ; [сост.: Е.К. Белявская, Т.Н. Черных ; вступ. ст. Л.П. Борисова ; ред. В.А. Кротова ; отв. за вып. Н.А. Карягина]. – Донецк : [б. и.], 2012. – 250, [2] с. : ил. – Указ.: с. 248-250. – Библиогр.: с. 247-248
1249147
   Старопечатные издания Кирилловского шрифта : XV – первая половина XVI ст. : кат. коллекции. – Одеса : ОКФА, 1998. – 126, [2] с. – 1000-ліття літописання і кн. справи в Україні. - Указ.: с. 41-44, 126. – Библиогр. на боковиках. – ISBN 966-571-091-5
1249148
  Миловидов А.И. Старопечатные славяно-русские издания, вышедшие из западно-русских типографий. / А.И. Миловидов. – 27с.
1249149
  Санжеев Г.Д. Старописьменный монгольский язык / Г.Д. Санжеев. – Москва, 1964. – 92с.
1249150
  Йовков Й. Старопланинские легенды / Й. Йовков. – Москва, 1959. – 126с.
1249151
  Йовков Й. Старопланинские легенды : [Сборник] / Йордан Йовков ; Пер. с болг. – Москва : Художня література, 1990. – 367 с.
1249152
  Йовков Й. Старопланинські легенди. / Й. Йовков. – К, 1976. – 351с.
1249153
   Старопримислові регіони Західної та Східної Європи в умовах інтеграції = Old-industrial regions of western and eastern europe in conditions of integration : Збірник накових праць. – Донецк, 2003. – 550с. – ISBN 966-639-053-8
1249154
  Григорьев В.П. Старопровансальский язык и литература / В.П. Григорьев. – Кишинев, 1990. – 159с.
1249155
  Бабушкин В. Староречье / Виктор Бабушкин. – Сталинград : САЛГИЗ. – 176 с.
1249156
  Пиксанов Н.К. Старорусская повесть : Введение в историю повести. Темы для литературных работ. Систематическая библиография. Руководящие вопросы : [пособие для высшей школы, преподавателей словесности и самообразования] / Н.К. Пиксанов. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 92, [4] с.
1249157
   Старорусские музеи.. – Л, 1982. – 142с.
1249158
  Бачинин В.А. Старорусский бунт 1831 года, "ресентимент" М.Шелера и "подполье" Ф.Достоевского // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 4 ( июль - август). – С. 116-127. – ISSN 0236-2007
1249159
  Вязинин И.Н. Старорусский край : очерки по истории города и городских районов с древнейших времен до наших дней / И.Н. Вязинин. – Новгород, 1958. – 773с.
1249160
   Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлебніковський) і список Четвертинського (Погодинський) = The Old Rus" Kievan and Galician-Volhynian chronicles: the Ostroz"kyj (Xlebnikov) and Cetvertyns"kyj (Pogodin) codices. – Cambridge : Український науковий інститут Гарвардського унів., 1990. – 89,761 с. – Факсимільне відтворення літописів. – (Гарвардська бібліотека давнього українського письменства = Harvard library of early Ukrainian literature : Корпус текстів / Editorial board: O. Pritsak, I.Sevcenko a.o. ; Том 8). – ISBN 0-916458-37-7
1249161
  Скорик М.Т. Старорябинівські етюди : поезія / Михайло Скорик. – Київ : КИТ, 2016. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2279-48-1
1249162
  Нечуй-Левицкий Старосветские батюшки и матушки / Нечуй-Левицкий. – М., 1979. – 448с.
1249163
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Птгр. – 54с. – (1809-1852)
1249164
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – М-Л, 1933. – 38с. – (1809-1852)
1249165
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Иркутск, 1938. – 30с. – (1809-1852)
1249166
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – М, 1946. – 96с. – (1809-1852)
1249167
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Л, 1949. – 84с. – (1809-1852)
1249168
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Л, 1952. – 64с. – (1809-1852)
1249169
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Л, 1952. – 32с. – (1809-1852)
1249170
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – М, 1953. – 48с. – (1809-1852)
1249171
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики. Вий. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем : [повести] / Николай Васильевич Гоголь ; [вступ. ст., с. 5-58, примеч. Л. Барбашовой, В. Гуминского ; ил. П.Б. Розенберга]. – Москва : Книга, 1983. – 480 с. : ил. – На суперобл. загл.: Повести. - Миниатюрное издание
1249172
  Закревский Н. Старосветский бандурист / Н. Закревский
кн.1. – 1860
1249173
  Закревский Н. Старосветский бандуриста : Кн.1, 1860
1249174
  Закревский Н.В. Старосветский бандуриста : [в 3 кн.] / собрал Николай Закревский. – Москва : В Унив. тип.
Кн. 1 : Избранные малороссийские и галицкие песни и думы. – 1860. – [2], 136, VI с., в кн. 2-3 пагинация продолжается. – Кн. 1 без тит. л., опис. по тит. л. кн. 2. - Конволют. Перепл. с кн. 2-3. - В изд. тексты песен и дум на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
1249175
  Закревский Н.В. Старосветский бандуриста. Кн. 2 / собрал Николай Закревский // Старосветский бандуриста : [в 3 кн.] / Н.В. Закревский. – Москва : В Унив. тип., 1860. – Кн. 1 : Избранные малороссийские и галицкие песни и думы. – С. 137-244
1249176
  Закревский Н.В. Старосветский бандуриста. Кн. 3 / собрал Николай Закревский // Старосветский бандуриста : [в 3 кн.] / Н.В. Закревский. – Москва : В Унив. тип., 1860. – Кн. 1 : Избранные малороссийские и галицкие песни и думы. – С. 245-628
1249177
  Баршай С.В. Старосвітні мотиви в українській православній періодиці радянського часу // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.10-12
1249178
  Свербигуз Володимир Старосвітське панство / Свербигуз Володимир. – Варшава, 1999. – 248с.
1249179
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки / Нечуй-Левицький. – 5-е вид. – Черкаси, 1918. – 306с.
1249180
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки : Повість-хроніка / Нечуй-Левицький. – Київ : Молодь, 1963. – 270с.
1249181
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки / Нечуй-Левицький. – Київ, 1972. – 430с.
1249182
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки / Нечуй-Левицький. – Київ, 1985. – 356с.
1249183
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки : повість-хроніка / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Знання, 2014. – 261, [1] с. – Сер. засн. у 2009 р. – (Серія "Класна література"). – ISBN 978-617-07-0172-5
1249184
  Голод М.-А. Старосвітські легенди / Анна-Марія Голод ; [передм. М. Слабошпицький]. – Київ : Рада, 1995. – 76, [4] с. – Назва обкл.: Янгол у наймах. Старосвітські легенди. – ISBN 5-7707-6496-1
1249185
  Булатова Р.В. Старосербская глагольная акцентуация. / Р.В. Булатова. – М., 1975. – 281с.
1249186
  Саксєєв С.В. Старослав"янізми у мові творів Тараса Шевченка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 102-106. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1249187
  Трофимович К.К. Старослав"янська мова / К.К. Трофимович. – Львів, 1958. – 48с.
1249188
  Николаева О.М. Старославянизмы (церковнославянизмы) в современном белорусском и русском литературых языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02; 10.02.01 / Николаева О. М.; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1989. – 19л.
1249189
   Старославянизмы в языке Т. Г. Шевченко : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Деркач А. Г,; Деркач А. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 14 с.
1249190
  Супрун А.Е. Старославянские числительные / А.Е. Супрун. – Фрунзе, 1961. – 108с.
1249191
  Изотов А.И. Старославянский и церковнославянский языки : грамматика, упражнения, тексты : [учеб. пособие для средних и высших учеб. заведений] / А.И. Изотов. – Москва : Филоматис, 2007. – 232, [6] с. – На авантит. л.: Памяти моего отца Изотова Ивана Трифоновича (1893-1982), канд. словесн. Император. Варшавского ун-та, д-ра филол. наук, профессора. – ISBN 978-5-98111-084-8
1249192
   Старославянский словарь ( по рукописям Х-ХІ веков ) : Около 10 000 слов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1999. – 842с. – ISBN 5-200-02704-7
1249193
  Немченко В.Н. Старославянский язык - древнейший литературный язык славянских народов / В.Н. Немченко. – Горький, 1966. – 44с.
1249194
  Никифоров С.Д. Старославянский язык / С.Д. Никифоров. – М.-Л., 1946. – 109с.
1249195
  Селищев А.М. Старославянский язык / А.М. Селищев. – М
1. – 1951. – 336с.
1249196
  Никифоров С.Д. Старославянский язык : учебное пособие / С.Д. Никифоров. – Москва : Госуарственное учебно-педагогическое издательство, 1952. – 112с.
1249197
  Селищев А.М. Старославянский язык / А.М. Селищев. – М
2. – 1952. – 206с.
1249198
  Бойчук Н.К. Старославянский язык : Автореф... канд. филол.наук: / Бойчук Н. К.; МВО СССР, Льв.ГУ. – Львов, 1954. – 16л.
1249199
  Никифоров С.Д. Старославянский язык / С.Д. Никифоров. – 2-е. – Москва, 1955. – 112с.
1249200
  Врадий А.А. Старославянский язык / А.А. Врадий, Е.Ш. Мирочник. – Ташкент, 1959. – 111с.
1249201
  Горшков А.И. Старославянский язык / А.И. Горшков. – М., 1963. – 294с.
1249202
  Иванова Т.А. Старославянский язык / Т.А. Иванова. – Л, 1965. – 53с.
1249203
  Скупский Б.И. Старославянский язык / Б.И. Скупский. – Махачкала
1. – 1965. – 350с.
1249204
  Бурдин С.М. Старославянский язык / С.М. Бурдин. – Ташкент, 1966. – 276с.
1249205
  Скупский Б.И. Старославянский язык / Б.И. Скупский. – Махачкала
2. – 1967. – 192с.
1249206
  Кретова В.Н. Старославянский язык / В.Н. Кретова. – Воронеж, 1970. – 64с.
1249207
  Кривчик В.Ф. Старославянский язык / В.Ф. Кривчик, Н.С. Можейко; под ред. М.А. Жидович. – Минск : Вышэйшая школа, 1970. – 244с.
1249208
  Кривчик В.Ф. Старославянский язык / В.Ф. Кривчик, Н.С. Можейко. – 2-е изд. доп. – Минск, 1974. – 303с.
1249209
  Горшков А.И. Старославянский язык / А.И. Горшков. – М., 1974. – 324с.
1249210
  Хабургаев Г.А. Старославянский язык : учеб. пособие / Г.А. Хабургаев. – Москва : Просвещение, 1974. – 432 с.
1249211
  Иванова Т.А. Старославянский язык / Т.А. Иванова. – Москва : Высшая школа, 1977. – 199с.
1249212
  Самохвалова Е.И. Старославянский язык : Методические указания и лингвистический комментарий к отрывкам из памятников для студентов-заочников / Е.И. Самохвалова. – Київ, 1978. – 74 с.
1249213
  Новикова А.С. Старославянский язык / А.С. Новикова. – М., 1984. – 276с.
1249214
  Кривчик В.Ф. Старославянский язык / В.Ф. Кривчик, Н.С. Можейко. – 3-е изд. испр. – Минск, 1985. – 303с.
1249215
  Хабургаев Г.А. Старославянский язык / Г.А. Хабургаев. – Москва : Просвещение, 1986. – 287с.
1249216
  СупрунА.Е Старославянский язык / СупрунА.Е. – Минск, 1991. – 79с.
1249217
  Иванова Т.А. Старославянский язык : Учебник / Т.А. Иванова; СПбургский государственный университет. – 2-е издание. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет, 1998. – 224с. – ISBN 5-288-02012-4
1249218
  Селищев А.М. Старославянский язык : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / А.М. Селищев; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд. – Москва : Из-во Моск. ун-та; Наука, 2006. – 496с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-06129-2
1249219
  Судавичене Л.В. Старославянский язык в текстах и таблицах. / Л.В. Судавичене. – Вильнюс, 1987. – 83с.
1249220
  Беседина-Невзорова Старославянский язык. / Беседина-Невзорова. – Харьков, 1962. – 360с.
1249221
  Шевелева М.Н. Старославянский язык. / М.Н. Шевелева. – М, 1990. – 80с.
1249222
  Елкина Н.М. Старославянский язык. Метод. указания для студ.-заочников II курса фил.фак-тов. гос. ун-тов. / Н.М. Елкина. – М., 1970. – 30с.
1249223
  Елкина Н.М. Старославянский язык. Метод. указания для студентов-заочников II курса фил.фак-тов. гос. ун-тов. / Н.М. Елкина. – М., 1964. – 34с.
1249224
  Елкина Н.М. Старославянский язык. Методические указания. Для студентов-заочников II курса философских факультетов гос. ун-тов. / Н.М. Елкина. – Л., 1960. – 44с.
1249225
  Елкина Н.М. Старославянский язык. Учеб. пособие для студентов филол. фак. пед. ин-тов и ун-тов / Н.М. Елкина. – Москва, 1960. – 223с.
1249226
  Скобликов Г.Н. Старослободские повести. / Г.Н. Скобликов. – Челябинск, 1989. – 237с.
1249227
  Мозолюк О.М. Старослов"янізми в історичній епопеї "Наш бій за Державність" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 80-85. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1249228
  Нестеренко Т.А. Старослов"янізми в прозі В. Винниченка (на матеріалі повісті "На той бік") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 219-223. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1249229
  Мозолю О.М. Старослов"янізми в релігійній поезії "Філософські містерії" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 269-273. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1249230
  Майборода А.В. Старослов"янська мова / А.В. Майборода. – Київ : Вища школа, 1975. – 294 с.
1249231
  Майборода А.В. Старослов"янська мова : Навч. посібник / А.В. Майборода, Л.І. Коломієць. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1992. – 165с.
1249232
  Леута О.І. Старослов"янська мова : Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей / О.І. Леута. – Київ : Вища школа, 2001. – 256 с. – ISBN 966-642-068-6


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1249233
  Леута О.І. Старослов"янська мова : Збірник вправ і завдань. Навч. посібник для студ. філолог. спец. / О.І. Леута, В.І. Гончаров. – Київ : Вища школа, 2004. – 199с. – ISBN 966-642-189-5


  Подано матеріал з фонетики, морфології, синтаксису та фразеології. Збірник побудований на уривках з пам"яток старослов"янської писемності.
1249234
  Леута О.І. Старослов"янська мова : підручник для студ. філологічних спеціальностей вищих навч. закладів / О.І. Леута. – Київ : " ІНКОС", Центр навчальної літератури, 2007. – 256 с. – ISBN 966-8347-49-8


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1249235
  Царалунга І.Б. Старослов"янська мова : навчальний посібник / І.Б. Царалунга. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 188 с. – ISBN 966-418-043-2
1249236
  Юсип-Якимович Старослов"янська мова : модульний курс : навчальний посібник / Ю.В. Юсип-Якимович, О.В.Шимко. – Київ : Знання, 2009. – 279 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-575-3


  Рекомендовано для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів
1249237
  Федик Л. Старослов"янська мова : зб. тест. завдань : навч. посібник / Любов Федик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 558, [2] с. – Бібліогр.: с. 554-555. – ISBN 978-617-10-0259-3
1249238
  Гнатюк Л.П. Старослов"янська мова : практикум : навч. посібник для студентів філол. спец. / Лідія Гнатюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2015. – 245, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-174, в підрядк. прим. та наприкінці тем. – ISBN 978-617-07-0248-7
1249239
   Старослов"янська мова.. – К, 1963. – 24с.
1249240
  Станівський М.Ф. Старослов"янська мова. : підручник / М.Ф. Станівський. – Львів, 1964. – 471 с.
1249241
   Старослов"янська мова. : Історична фрнетіка. Збірник контрольно-тренувальних вправ і методичні вказівки до їх виконання. – Київ : Вища школа, 1973. – 75с.
1249242
  Станівський М.Ф. Старослов"янська мова. / М.Ф. Станівський. – Київ : Вища школа, 1983. – 264с.
1249243
  Заплатинський В.З. Старослов"янські витоки та символи понять "небезпека" і "безпека" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 21-24. – Бібліогр.: 10 назв.
1249244
  Белей Старослов"янсько-український словник / Белей, О. Белей. – Львів : Свічадо, 2001. – 332с. – ISBN 966-561-223-9
1249245
  Кока Н.А. Старословянский словарь с приложением текстов для чтения / Н.А. Кока. – Алма-Ата, 1965. – 159с.
1249246
  Шулежкова С.Г. Старословянский язык, древнерусский язык и историческая граматика русского языка: опыт сопоставительного изучения : учебно-методическое пособие / С.Г. Шулежкова. – Москва : Флинта : Наука, 2010. – 128 с. – ISBN 978-5-9765-0842-2


  Пособие является вводным, предваряющим выпуск методических рекомендаций и заданий к контрольным работам по историко-лингвистическим дисциплинам. Выполненное в сопоста-вительном ключе, оно содержит опорные сигналы к основным темам курсов ...
1249247
  Глинка В. Старосольская повесть / В. Глинка. – Ленинград, 1948. – 267с.
1249248
  Чехов А.П. Староста / А.П. Чехов. – К, 1939. – 16с.
1249249
  Успенский В.Д. Староста Страны Советов. / В.Д. Успенский. – М, 1985. – 208с.
1249250
  Гоголь М. Староствітські поміщики / М. Гоголь. – Х.-К., 1930. – 38с.
1249251
  Георгиевская С.М. Старости не бывает / С.М. Георгиевская. – М, 1976. – 767с.
1249252
   Старостіна Алла Олексіївна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 77. – ISBN 966-8352-11-4
1249253
  Догель А.С. Старость и смерть / А.С. Догель. – Петроград : Мысль, 1922. – 45 с.
1249254
  Кулагин Н. Старость и смерть по учени. естествоиспытателей / Н. Кулагин. – Москва, 1907. – 44с.
1249255
  Маканин В. Старость, пятая кнопка : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 10. – С. 35-46. – ISSN 0130-7673
1249256
   Старотатарская деловая письменность.. – Казань, 1981. – 171с.
1249257
  Фазылов Э.И. Староубекский язык / Э.И. Фазылов. – Ташкент, 1971. – 216 с.
1249258
  Нимчук В.В. Староукраинская лексикография : автореф. дис. ... докт. филол. наук : 10.02.02 / Нимчук В. В. ; АН УССР, Ин-т языковед. – Киев, 1981. – 49 с.
1249259
  Фаріон І.Д. Староукраїнська (руська) мова - фокус соціолінгвальних взаємин у XVII ст. // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 288-299. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1249260
  Німчук В.В. Староукраїнська лексикографія в її зв"язках з російською та білоруською / В.В. Німчук. – Київ, 1980. – 304 с.
1249261
  Олешко Ю.Л. Староукраїнська проповідь XVII ст. у комунікативно-когнітивному вимірі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Олешко Юлія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 185-211
1249262
  Олешко Ю.Л. Староукраїнська проповідь XVII ст. у комунікативно-когнітивному вимірі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Олешко Юлія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 18 с.. – Бібліогр.: 13 назв
1249263
  Наєнко Г.М. Староукраїнська філософська традиція та аспекти наукового текстотворення // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 444-450
1249264
  Гнатенко Людмила Анатоліївна Староукраїнський правопис останнньої чверті XIV - першої чверті XVII ст. у зв"язку з проблемою другого південнослов"янського графіко-орфографічного впливу : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Гнатенко Людмила Анатоліївна; НАН України. Ін-т української мови. – К., 1997. – 28л.
1249265
  Михайлов А.Д. Старофранцузская городская повесть "Фаблио" и вопросы специфики средневековой пародии и сатиры / А.Д. Михайлов. – Москва, 1986
1249266
  Щерба Г.М. Старофранцузская рукопись F403 Библиотеки Академии наук СССР : Автореф... Канд.филол.наук: 664 / Щерба Г.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1968. – 15л.
1249267
   Старохристиjанската археологиjа во Македониja = Early Christian archaeology in Macedonia : прилози од научен собир. – Скопjе, 2003. – 346, [ 3 ] с., [ 32 ] табл., [ 5 ] к. : к. – ISBN 9989-101-10-8
1249268
  Мороз Т. Староцерковнослов"янізми як джерела мови творів Т. Шевченка та біблійних перекладів П. Куліша // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 346-349. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1249269
  Скворцов М.И. Старочувашская общественно-политическая лексика. : Автореф... канд.филол.наук: 665 / Скворцов М.И.; Ин-т восточ.яз.при МГУ. – М, 1972. – 19л.
1249270
   Старт-1. – М., 1979. – 144с. + Русско-английский словарь вкладыш
1249271
   Старт-1. – М., 1979. – 144с. + Русско-французский словарь вкладыш
1249272
   Старт-1. – М., 1979. – 144с.
1249273
   Старт-1. – 4-е изд. – М., 1984. – 174с. + Русско-португальский словарь вкладыш
1249274
   Старт-1.. – М., 1979. – 173с. + Русско-испанский словарь вкладыш
1249275
   Старт-1.. – 2-е изд., стер. – М., 1981. – 173с. + Русско-арабский словарь вкладыш
1249276
  Протасова Т.Н. Старт-2. / Т.Н. Протасова. – М., 1981. – 320с. + Русско-арабский словарь вкладыш
1249277
  Протасова Т.Н. Старт-2. / Т.Н. Протасова. – М., 1981. – 318с. + Русско-английский словарь вкладыш
1249278
  Протасова Т.Н. Старт-2. / Т.Н. Протасова. – М., 1981. – 320с. + Русско-испанский словарь вкладыш
1249279
  Протасова Т.Н. Старт-2. / Т.Н. Протасова. – М., 1982. – 320с. + Русско-арабский словарь вкладыш
1249280
  Протасова Т.Н. Старт-2. / Т.Н. Протасова. – М., 1984. – 318с. + Русско-английский словарь вкладыш
1249281
  Протасова Т.Н. Старт-2. / Т.Н. Протасова. – М., 1984. – 318с. + Русско-французский словарь вкладыш
1249282
   Старт-3. – 2-е изд., стер. – М., 1984. – 112с. + Русско-испанский словарь вкладыш
1249283
   Старт-3. – М., 1986. – 272с. + Русско-французский словарь вкладыш
1249284
   Старт-3. – 3-е изд., перераб. – М., 1987. – 222с. + Русско-английский словарь вкладыш
1249285
   Старт-3.. – 2-е изд., стер. – М., 1984. – 272с. + Русско-английский словарь вкладыш
1249286
   Старт-3.. – 3-е изд., перераб. – М., 1987. – 222с. + Русско-испанский словарь вкладыш
1249287
   Старт-3. (вкладыш русско-французский). – 4-е изд., перераб. – Москва : Русский язык, 1990. – 217 с.
1249288
  Мартынов В.Б. Старт / В.Б. Мартынов. – Воронеж, 1963. – 63с.
1249289
  Филев А.В. Старт / А.В. Филев. – Львов, 1984. – 63с.
1249290
   Старт. – М., 1990. – 639с.
1249291
   Старт. – Київ
№ 1/12. – 1995
1249292
   Старт. – Київ
№ 1. – 1996
1249293
   Старт. – Київ
№ 4. – 1996
1249294
   Старт. – Київ
№ 5/6. – 1996
1249295
   Старт. – Київ
№ 1. – 1997
1249296
   Старт. – Київ
№ 2. – 1997
1249297
  Кидрук І. Старт : проза: фантастична п"єса // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 57-63. – ISSN 0130-7037
1249298
   Старт 1-2.. – М., 1986. – 504с.
1249299
   Старт 1-2.. – 2-е изд., испр. – М., 1988. – 489с. + Русско-французский словарь вкладыш
1249300
  Грабовський С. Старт Falcon Heavy: здійснена мрія людства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 22). – С. 10
1249301
  Донцов Н.В. Старт Алексея Шувалова / Н.В. Донцов. – М., 1965. – 103с.
1249302
  Шурлыгин В.Г. Старт в бесконечность. / В.Г. Шурлыгин. – Л, 1978. – 158с.
1249303
  Гречко Г.М. Старт в неизвестность / Г.М. Гречко. – М., 1989. – 46с.
1249304
  Горська С. Старт взято // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 28 червня - 4 липня (№ 29)


  Нова структура державного замовлення, удосконалення системи електронної подачі заяв, пильна увага до своєчасності оприлюднення вищими навчальними закладами списків рекомендованих до зарахування - про ці та інші особливості нинішньої вступної кампанії ...
1249305
  Иванов А. Старт завтра в 9... (О коллективе конструкторов космич. станций, исслед. Венеру, под рук. Г.Н. Бабакина) / А. Иванов. – М., 1980. – 254с.
1249306
  Шульман Л.М. Старт Земля - Місяць / Л.М. Шульман. – К., 1963. – 40с.
1249307
  Карандій В. Старт ЗНО-2017 / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 4). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про реєстрацію, вибір предметів та особливості ЗНО і ДПА під час прес-конференції у Києві розповів директор УЦОЯО Вадим Карандій.
1249308
  Мелуа А.И. Старт космической технологии / А.И. Мелуа. – М., 1990. – 185с.
1249309
  Здоровило Т. Старт новітнього парламенту // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 31). – С. 5


  "Важко переоцінити події 100-річної давнини для новітньої історії України, адже початок 1917 року поклав початок нехай і короткому, але все ж відродженню української державності. Саме тоді українці отримали практичний досвід створення держави у ХХ ...
1249310
  Антоненко Е. Старт узяв активно // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Інформація про Спартакіаду університету, його учасників.
1249311
  Коліушко І. Старт чи фальстарт конституційної реформи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 20-26 жовтня (№ 42)


  Причини, які спонукають проведення конституційної реформи.
1249312
  Коліушко І. Старт чи фальстарт конституційної реформи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 27 жовтня-2 листопада (№ 43)
1249313
  Харинович С. Старт шоубізу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 15 (491),14-20.04.2017 р. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Як українська поп-музика робила перші кроки на самому початку 1990-х.
1249314
   Старт!. – Пермь
10. – 1989. – 100с.
1249315
  Якушев Н.М. Старт. / Н.М. Якушев. – Ярославль, 1962. – 24с.
1249316
   Старт.. – Горький, 1969. – 112с.
1249317
   Старт.. – Горький, 1976. – 96с.
1249318
   Старт.. – Горький, 1976. – 96с.
1249319
   Старт.. – Омск, 1981. – 143с.
1249320
   Старт1 - 2 - 3 : Книга для преподавателя. – Москва : Русский язык, 1987. – 336 с.
1249321
   Стартап - школа в ВНТУ // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 2


  "...Заняття у школі "Sikorsky Challenge" на базі Вінницького національного технічного університету розпочнуться у лютому і триватимуть до жовтня. Упродовж цього часу всі охочі зможуть навчитися генерувати інноваційні бізнес-ідеї та перетворювати їх на ...
1249322
  Бачинський Т. Стартап в Україні: погляд з позиції ІТ-права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 176-182. – ISSN 1026-9932
1249323
  Кауфманн Я. Стартап Палестина: Как запустить технологическую революцию на Западном берегу // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 22-28 сентября (№ 38). – С. В 7


  "Израильские и палестинские чиновники десятилетиями безуспешно ведут поиски сугубо политического варианта выхода из арабо-израильского конфликта. Но перспективы всеобъемлющего мирного соглашения и сегодня выглядят туманными. Требуются иные пути и ...
1249324
  Карлаш Т. Стартапам - державну підтримку // Світ. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 37/38). – С. 4


  Про Всеукраїнський фестиваль інновацій: у конкурсі стартапів перемогли мініатюрний геймпад та інтерактивні екскурсії. Фестиваль організували МОН України, КНУ імені Тараса Шевченка та Науковий парк КНУ.
1249325
   Стартапи-переможці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Проект Чорноморського державного університету імені Петра Могили "Cubomania" переміг на конкурсі стартапів Vernadsky challenge.
1249326
  Шулікін Д. Стартапи - у життя! Уже традиційно в жовтні на майданчику НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" зібралися винахідники й інвестори / Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  У НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відкрився VІ Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2017".
1249327
  Томушев М.М. Стартерные аккумуляторные батареи / М.М. Томушев. – Киев; Львов, 1947. – 59с.
1249328
  Белогуров И.Г. Стартерные кислотные аккумуляторы / И.Г. Белогуров. – 3-е изд. перераб . и доп. – М, 1954. – 160с.
1249329
  Бабаев Стартерные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи / Бабаев, , И. Алескандр. – М, 1967. – 174с.
1249330
  Леонов О.З. Старти надій / О.З. Леонов. – К, 1981. – 144с.
1249331
  Крушевская Наталья Стартовал ІХ конкурс премии "Лидеры туриндустрии" : "Лидеры туриндустрии" - это всерьез и надолго. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 12-13 : Фото
1249332
  Миклевски Ежи Стартовала академия отельных инвесторов / Миклевски Ежи, Подмогильный Сергей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 28-30 : фото
1249333
  Холод В.П. Стартовая полоса / В.П. Холод. – Харьков, 1981. – 168с.
1249334
  Ларгина Н. Стартовое торможение. Что мешает начать инновационный бизнес? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Рейтинговое агентство “Эксперт РА” по заказу ОАО “Российская венчурная компания” начало исследование “Разработка методологии и оценка средней стоимости инновационного стартапа в России”. Исследование охватило более чем 1500 компаний и команд, ...
1249335
  Судакова Н.А. Стартовые компании в исследовательских университетах США : проблемы организации и функционирования // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 7 (475). – С.111-127. – ISSN 0321-2068


  Роль исследовательских университетов как центров образования и науки заключается в том, чтобы содействовать росту предпринимательской активности в регионах, укреплять связи с прмышленностью и бизнесом и выводить передовые технологические разработки на ...
1249336
  Коньков В.И. Стартстопный телеграфный аппарат Шорина / В.И. Коньков, Н.Г. Станин. – Москва, 1936. – 143 с.
1249337
   Стартував перший в Україні онлайн курс "Бренд-менеджмент" // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 4


  Інформація для користувачів Які зацікавлені в онлайн курсі, який стартував в КНУ імені Тараса Шевченка. Курс веде доц. економ. фак-ту А. Длигач.
1249338
  Чернишева Т. Стартувала спартакіада // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Відбулося спортивне свято, присвячене Дню університета й працівникам фізичної культури та спорту. Проректор з навчально-виховної роботи В.П. Шевченко привітав команди першокурсників.
1249339
  Прыткова Н. Стартуем!: маркетинг социальных медиа // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 1 (21). – С. 15-21. – ISSN 2072-3849


  В статье рассматривается место и роль библиотеки в социальных сетях. Анализ положительных и отрицательных сторонах.
1249340
  Кожевников А.Л. Стартует мужество / А.Л. Кожевников. – М., 1966. – 399с.
1249341
  Кожевников А.Л. Стартует мужество / А.Л. Кожевников. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1975. – 400с.
1249342
  Гиссен Л.Д. Стартует скиф / Л.Д. Гиссен. – М., 1964. – 110с.
1249343
  Гребенюк И.Ф. Стартуют истребители / И.Ф. Гребенюк. – М., 1960. – 239с.
1249344
  Гребенюк І. Стартують винищувачі / І. Гребенюк. – К., 1958. – 320с.
1249345
  Померанцев Ю.М. Стартують ластоногі / Ю.М. Померанцев. – К., 1974. – 128с.
1249346
  Гірник М.А. Стартують мрії : лірика / М.А. Гірник. – Київ, 1963. – 123 с.
1249347
  Каманин Н.П. Старты в небо / Н.П. Каманин. – Москва, 1976. – 127 с.
1249348
  Киселев В.Г. Старты надежд / В.Г. Киселев, Т.А. Кузнецова. – М., 1979. – 95с.
1249349
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Рига, 1950. – 156с.
1249350
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Кострома, 1951. – 32с.
1249351
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Москва, 1970. – 415с.
1249352
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Москва, 1972. – 415с.
1249353
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Барнаул, 1974. – 27с.
1249354
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Алма-Ата, 1976. – 432с.
1249355
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Грозный, 1976. – 62с.
1249356
  Горький М. Старуха Изергиль / Максим Горький ; [худож. В. Комаров, В. Толстоногов]. – Москва : Современник, 1977. – 133 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1249357
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Москва, 1979. – 30с.
1249358
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Омск, 1983. – 95с.
1249359
  Андрусяк Т. Старухи: три покоління представників української правової думки в Галичин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 36-44. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1249360
  Майков А. Старушка / А. Майков. – 90с.
1249361
  Мордовець Д.Л. Старци [Старці]. Дзвонарь : Оповидання / Даныло Мордовець // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 40 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
1249362
   Старцы-возобновители Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. – Святая Гора Афон : Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. – (Серия: Русский Афон XIX-XX веков / гл. ред. иеромонах Макарий (Макиенко) ; т. 9)
Ч. 1 : Духовник Иероним [или жизнеописание иеросхимонаха Иеронима (Соломенцова)]. – 2014. – 723 с. : фотоил., портр. – На обл. указ. название тома. – Библиогр в подстроч. примеч.
1249363
   Старченко Тамара Володимирівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 311. – ISBN 978-966-2726-03-9
1249364
  Писемский А.Ф. Старческий грех. Совершенно романтическое приключение / А.Ф. Писемский. – М., 1955. – 93с.
1249365
  Баян О.А. Старша / О.А. Баян. – Москва, 1945. – 24с.
1249366
  Воронкова Л.Ф. Старша сестра / Л.Ф. Воронкова. – Київ : Державне видавництво дитячої літератури УРСР, 1960. – 256 с.
1249367
  Пометун О. Старша школа: проблеми формування змісту і організації навчальної діяльності учнів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 3-7. – ISSN 0131-6788
1249368
  Авдеев В.И. Старшая жена / Владислав Авдеев. Конвейер № 3 : Повести и рассказы / Ольга Новикова. – Москва : Современник, 1986. – 190 с. – (Книжки в книжке)
1249369
  Скворцов Н.В. Старшая пионервожатая. / Н.В. Скворцов. – Горький, 1959. – 34с.
1249370
  Толмачева Н.С. Старшая сестра / Н.С. Толмачева. – Свердловск, 1955. – 272с.
1249371
  Толмачева Н.С. Старшая сестра / Н.С. Толмачева. – Свердловск, 1958. – 279с.
1249372
  Уварова Л.З. Старшая сестра : Повесть и рассказы / Л.З. Уварова. – Москва : Советский писатель, 1962. – 350с.
1249373
  Аристов И.В. Старшая сестра / И.В. Аристов. – Куйбышев, 1964. – 122с.
1249374
  Толмачева Н.С. Старшая сестра / Н.С. Толмачева. – 3-е изд. – Свердловск, 1967. – 252с.
1249375
  Воронкова Л.Ф. Старшая сестра / Л.Ф. Воронкова. – Київ, 1972. – 432с.
1249376
  Иванцов К.М. Старшая сестра / К.М. Иванцов. – Донецк, 1988. – 148с.
1249377
  Оксанен А. Старшая сестра и младший брат / А. Оксанен. – М., 1979. – 206с.
1249378
   Старшая Эдда. – М - Л, 1963. – 260с.
1249379
  Гаврилюк О. Старше і молодше покоління у романі Олеся Гончара "Собор": єдність чи конфлікт
1249380
  Гаврилюк Оксана Старше і молодше покоління у романі Олеся Гончара "Собор": єдність чи конфлікт? : урок поглибленого опрацювання художнього тексту в 11 класі
1249381
  Лурье Н.Г. Старше на одну ночь : повесть и рассказы / Н.Г. Лурье; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1963. – 304 с.
1249382
  Емельянов А.В. Старше хлеба нет / А.В. Емельянов. – Москва, 1972. – 64с.
1249383
   Старше, чем пирамиды : Geoскоп // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 155 : Фото. – ISSN 1029-5828
1249384
  Юркин Н.Ф. Старшеклассникам о родном крае: уч. пособие для 9-10 кл. / Н.Ф. Юркин, М.Ф. Бринь. – Краснодар, 1978. – 63с.
1249385
  Тартаковский Б.С. Старшеклассники / Б.С. Тартаковский, 1951. – 160с.
1249386
   Старшеклассники и комсомол. – Л, 1972. – 272с.
1249387
   Старшеклассники пишут сочинения. – Волгоград, 1966. – 72с.
1249388
   Старшеклассники пишут сочинения. – Волгоград, 1968. – 64с.
1249389
  Махров К.А. Старшеклассники. / К.А. Махров. – Свердловск, 1956. – 74с.
1249390
  Антонов С.Ф. Старший / С.Ф. Антонов. – Москва, 1963. – 64с.
1249391
  Осьмачка Т. Старший боярин / Т. Осьмачка : Прометей, 1946. – 116 с.
1249392
  Осьмачка Т. Старший боярин : Повісті / Т. Осьмачка. – Львів : Червона калина, 1998. – 560с. – ISBN 5-07707-0723-2
1249393
   Старший боярин / Т. Осьмачка, В. Підмогильний, Г. Косинка ; [ гол. ред. Н.Є. Фоміна ; відп. за випуск Л.В. Дмитрієва ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3876-0
1249394
  Осьмачка Т. Старший боярин : роман // Старший боярин / Т. Осьмачка, В. Підмогильний, Г. Косинка ; [ гол. ред. Н.Є. Фоміна ; відп. за випуск Л.В. Дмитрієва ]. – Харків : Фоліо, 2008. – С.3-94. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3876-0
1249395
  Осьмачка Т.С. Старший боярин. План до двору : Романи / Т.С. Осьмачка. – Київ : Український письменник, 1998. – 239с. – ISBN 966-579-017-Х
1249396
  Былинов А.И. Старший брат / А.И. Былинов. – Днепропетровск, 1955. – 130с.
1249397
   Старший брат. – Черкесск, 1957. – 96с.
1249398
  Даниленко В. Старший брат Валерія Шевчука // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 5. – С. 179-183. – ISSN 0208-0710
1249399
  Трофимов Ж.А. Старший брат Ильича / Ж.А. Трофимов. – М, 1988. – 250с.
1249400
   Старший друг - педзагін. – К, 1983. – 79с.
1249401
   Старший друг. – М, 1964. – 111с.
1249402
  Манько Е.П. Старший друг / Е.П. Манько. – Москва, 1981. – 64с.
1249403
  Гаврилов А.М. Старший курс бухгалтерии : учебник для коммерческих учебных заведений и счетоводных курсов / А.М. Гаврилов. – Санкт-Петербург, 1906. – 307 с.
1249404
  Колесникова Н.Ф. Старший пионерский вожатый как организатор и воспитатель пионеров : Автореф... кандидата пед.наук: / Колесникова Н.Ф.; Акад. пед. наук РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. – М., 1953. – 16л.
1249405
  Курьянов Т.Н. Старший политрук Руденко / Т.Н. Курьянов. – Л, 1985. – 159с.
1249406
  Тарковский Р.Б. Старший русский перевод басен Эзопа и переписчики его текста / Р.Б. Тарковский. – Л., 1975. – 198с.
1249407
  Вампилов А.В. Старший сын / А.В. Вампилов. – Москва, 1970. – 62с.
1249408
  Вампилов А.В. Старший сын / Александр Вампилов. – Москва : АСТ ; Астрель, 2008. – 336с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-031539-0
1249409
   Старший товарищ. – М, 1964. – 328с.
1249410
  Гарди Т. Старший трубач драгунского полка Джон Лавдэ и его брат Роберт, моряк : роман / Т. Гарди. – Москва : Художественная литература, 1971. – 344 с.
1249411
  Ложешник А.С. Старшина Бузького козацького війська кінця XVIII - початку XIX ст.: зміна функціональних обов"язків, чисельність та національний склад // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 24-30. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1249412
  Горобець В.М. Старшина Гетьманщини: неслужбовий вимір службової кар"єри провідної соціальної верстви // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 52-66. – ISSN 0130-5247
1249413
  Щербаков С.А. Старшинов / Сергей Щербаков. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 352с. – (Жизнь замечательных людей ; (990)). – ISBN 5-235-02815-5
1249414
  Лимар Д. Старшинська опозиція політиці гетьмана Б. Хмельницького: причини, форми, наслідки // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 22-23
1249415
  Рид Старшины Вильбайской школы / Рид, Майн. – Москва; Ленинград, 1946. – 288с.
1249416
  Ісаченко С. Старшокласники з Хотина у "Відкритому світі" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 18 вересня (№ 169). – С. 20
1249417
   Старшокурсники - першокурсникам // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 6


  Короткі побажання першокурсникам висловлюють: А. Присяжнюк - магістрантка біологічного факультету та Т. Филипченко - студентка 3 курсу економічного факультету, відмінниця навчання.
1249418
  Малиновский М.П. Старые вещи / М.П. Малиновский. – Омск, 1982. – 381с.
1249419
  Аникеев А Старые вязы / А Аникеев. – Краснодар, 1969. – 144с.
1249420
  Мельников П.И. Старые годы / П.И. Мельников. – М., 1955. – 80с.
1249421
  Басманов А.Е. Старые годы / А.Е. Басманов. – М., 1987. – 287с.
1249422
   Старые годы : Русские исторические повести и рассказы первой половины XIX века. – Москва : Художественная литература, 1989. – 367с. – (Классики и современники)
1249423
  Мельников П.И. Старые годы / П.И. Мельников. – Горький, 1990. – 285с.
1249424
  Печерский А. Старые годы: рассказы и очерки. / А. Печерский. – М., 1986. – 544с.
1249425
  Каладзе К.Р. Старые деревья / К.Р. Каладзе. – М., 1958. – 139с.
1249426
  Комиссаров В.С. Старые долги / В.С. Комиссаров. – М., 1978. – 278с.
1249427
  Комиссаров В.С. Старые долги / В.С. Комиссаров. – М., 1983. – 256с.
1249428
  Ципис Н.Ф. Старые дороги / Н.Ф. Ципис. – М, 1984. – 143с.
1249429
  Шешин А.Н. Старые друзья / А.Н. Шешин. – Кострома, 1958. – 38с.
1249430
  Муханбеткалиев К. Старые друзья : рассказы и повесть / К. Муханбеткалиев; пер. с каз. В.Малькова. – Алма-Ата : Жазушы, 1981. – 223 с.
1249431
  Санин В.М. Старые друзья / В.М. Санин. – М., 1989. – 237с.
1249432
  Малюгин Л.А. Старые друзья. / Л.А. Малюгин. – М.Л., 1946. – 127с.
1249433
  Певнев Ф.П. Старые друзья. / Ф.П. Певнев. – Курск, 1956. – 224с.
1249434
  Малюгин Л.А. Старые друзья: Пьесы. / Л.А. Малюгин. – М., 1979. – 312с.
1249435
  Андрески А. Старые женщины рассказывают / А. Андрески. – Москва : Наука, 1976. – 192с.
1249436
  Вайнер М. Старые записи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 53-84. – ISSN 0321-1878
1249437
  Казакевич Э.Г. Старые знакомые / Э.Г. Казакевич. – Москва : Правда, 1951. – 32 с.
1249438
  Шевцов И.М. Старые знакомые / И.М. Шевцов. – Москва, 1958. – 48с.
1249439
  Худяков Л.В. Старые знакомые / Л.В. Худяков. – Ленинград : Художник РСФСР, 1974. – 31 с.
1249440
  Пиранделло Л. Старые и молодые: Роман. / Л. Пиранделло. – Л., 1975. – 438 с.
1249441
  Арутюнов С.А. Старые и новые боги Японии / С.А. Арутюнов, Г.Е. Светлов. – Москва, 1968. – 200с.
1249442
  Федоров Я. Старые и новые деньги. Денежная реформа 1924 года / Я. Федоров. – М., 1924. – 52с.
1249443
  Шевелев Д.Л. Старые и новые документы о Палестине // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (3). – С. 179-182. – ISSN 2079-3359
1249444
  Филимон Н. Старые и новые мироеды / Н. Филимон. – М, 1954. – 236с.
1249445
  Бьярнасон Бриньолфур Старые и новые проблемы / Бьярнасон Бриньолфур. – М, 1960. – 153с.
1249446
  Артамонова Ю.Д. Старые и новые проблемы неокорпоративизма / Ю.Д. Артамонова, Л А. Демчук // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 38-50. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
1249447
  Лоренц Г.А. Старые и новые проблемы физики / Г.А. Лоренц. – Москва : Наука, 1970. – 372 с.
1249448
  Шаревская Б.И. Старые и новые религии тропической и Южной Африки / Б.И. Шаревская. – М., 1964. – 388с.
1249449
  Джанашиа С.Н. Старые и новые стрницы "Картлис Цховреба". / С.Н. Джанашиа. – Тбилиси, 1942. – 51с.
1249450
  Овчарек М. Старые и новые шахты Донбасса / М. Овчарек. – Харьков, 1931. – 38с.
1249451
  Можаев Б.А. Старые истории : Повести и рассказы / Можаев Б.А. – Москва : Современник, 1978. – 382 с. – (Новинки "Современника")
1249452
  Буденная Н.С. Старые истории / Н.С. Буденная. – Москва, 1986. – 220с.
1249453
  Аленина Надежда Старые истории Нового Света : сельская библиотека сохраняет память о земляках поневоле // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Чтобы сохранить историческую память и увековечить забытые имена жертв политических репрессий, библиотекарь сельской библиотеки таёжного посёлка Н.П. Дианова решила создать в библиотеке музейную экспозицию "Памяти жертв репрессий".
1249454
  Маканин В.С. Старые книги. / В.С. Маканин. – М, 1976. – 399с.
1249455
  Рославець А. Старые люди / А. Рославець. – Птгр. – 297с.
1249456
  Вересов А.И. Старые мастера / А.И. Вересов. – Ленинград, 1970. – 368с.
1249457
  Алпатов М.В. Старые мастера в Дрезденской галлерее / М.В. Алпатов, И.Е. Данилова. – Москва, 1959. – 412с.
1249458
  Тиле Кристиан Старые мастера в новом свете / Тиле Кристиан, Баннинг Ян // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 70-77 : фото. – ISSN 1029-5828
1249459
  Фабрикант М. Старые мастера немецкого реализма. / М. Фабрикант. – Л., 1936. – 55с.
1249460
  Грекова-Дашковская Старые мастера оперетты / Грекова-Дашковская. – М., 1990. – 284с.
1249461
  Фромантен Э. Старые мастера. / Э. Фромантен. – М., 1966. – 359с.
1249462
  Эркман Э. Старые молодцы / Эркман-Шатриан. – 144с.
1249463
  Амаду Ж. Старые моряки / Ж. Амаду. – Москва, 1963. – 278с.
1249464
  Амаду Ж. Старые моряки / Ж. Амаду. – Москва, 1964. – 288с.
1249465
  Сергеев Д.Г. Старые особняки / Д.Г. Сергеев. – М., 1989. – 397с.
1249466
  Гиляров А.Я. Старые поэты в новых русских переводах : Данте, Боккаччьо, Ариост, Сервантес, Байрон : Критический очерк с точки зрения учения о поэзии как выражении вселенского Логоса / [Соч.] А.Н. Гилярова, проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира В.И. Завадского, 1895. – [2], IV, 166 с.
1249467
  Баграмов Э.А. Старые расистские измышления на новый лад / Э.А. Баграмов. – Москва, 1959. – 100с.
1249468
  Згура В.В. Старые русские архитекторы / В.В. Згура. – Москва ; Петроград, 1923. – 64 с.
1249469
   Старые русские города. – Москва : Искусство, 1980. – 419 с.
1249470
   Старые русские города. – Москва : Искусство, 1984. – 423 с.
1249471
   Старые русские города. – Москва : Искусство, 1989. – 422 с.
1249472
  Зеленина К.А. Старые русские граверы и литографы / К.А. Зеленина. – Москва, 1925. – 39с.
1249473
  Ленин В.И. Старые статьи на близкие к новым темы / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 111с.
1249474
   Старые фотографии. – М, 1988. – 398с.
1249475
  Муссалитин В.И. Старые шрамы / В.И. Муссалитин. – Тула, 1968. – 119с.
1249476
  Белый А. Старый Арбат / А. Белый. – М., 1989. – 587с.
1249477
  Яковлев Ю.Я. Старый барабан / Ю.Я. Яковлев. – М., 1956. – 86с.
1249478
  Шерешев В.И. Старый Башлей. / В.И. Шерешев. – Симферополь, 1978. – 224с.
1249479
  Шаповалов В.М. Старый букварь / В.М. Шаповалов. – Москва, 1980. – 96с.
1249480
  Чащин Ф.Д. Старый волшебник. / Ф.Д. Чащин. – Кишинев, 1963. – 115с.
1249481
  Магомедов М. Старый ворчун : повести / М. Магомедов. – Москва : Советский писатель, 1979. – 368 с.
1249482
  Сергеев-Ценский Старый врач / Сергеев-Ценский. – М., 1947. – 64с.
1249483
  Хемингуэй Э. Старый газетчик пишет... / Э. Хемингуэй. – М, 1983. – 343с.
1249484
  Белов В.И. Старый да малый / В.И. Белов. – М., 1989. – 124с.
1249485
  Смирных В.М. Старый двор / В.М. Смирных. – Воронеж, 1985. – 112с.
1249486
  Ратнер А. Старый двор : стихотворения / Александр Ратнер. – Київ : Основи, 2006. – 208с. – ISBN 966-500-239-2
1249487
  Михеева Е.В. Старый дом / Е.В. Михеева. – Челябинск, 1963. – 86с.
1249488
  Красильников Г.Д. Старый дом : повести, роман / Г.Д. Красильников; пер. с удм. – Москва : Советская Россия, 1971. – 528 с.
1249489
  Коринец Ю.И. Старый дом : повесть, стихи, переводы / Ю.И. Коринец. – М., 1980. – 303с.
1249490
  Сафонов Н.С. Старый дом : Рассказы и повести / Н.С. Сафонов. – Москва : Современник, 1991. – 380с.
1249491
  Рудович М. Старый дом : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 91-94. – ISSN 0027-8238
1249492
  Долгопят Е. Старый дом : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 6 (1046). – С. 119-127. – ISSN 0130-7673
1249493
  Холендро Д.М. Старый друг / Д.М. Холендро. – М., 1977. – 48с.
1249494
  Волохов Ф.С. Старый друг / Ф.С. Волохов. – Воронеж, 1979. – 326с.
1249495
  Просекин М.М. Старый друг. / М.М. Просекин. – М., 1986. – 202с.
1249496
  Шейнин Л.Р. Старый знакомый : Повести и рассказы / Л.Р. Шейнин. – Москва : Художественная литература, 1957. – 686с.
1249497
  Шейнин Л.Р. Старый знакомый / Л.Р. Шейнин. – Алма-Ата, 1959. – 728с.
1249498
  Левинсон А. Старый и новый балет / А. Левинсон. – Птгр. – 129 с.
1249499
  Пешехонов А.В. Старый и новый порядок владения надельной землей / А.В. Пешехонов. – Санкт-Петербург : Тип. 1-й Спб. труд. артели, 1909. – 32 с.
1249500
  Бекая Мзия Александровна Старый и новый семейный быт в Грузии. (По этногр. материалам Аджарии) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бекая Мзия Александровна ; АН Груз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ив.Джавахишвили. – Тбилиси, 1966. – 30 с.
1249501
  Бланк А.С. Старый и новый фашизм / А.С. Бланк. – М., 1982. – 257с.
1249502
  Кахидзе Н.А. Старый и новый хозяйственный быт и культура горных ущелий Аджарии (Мачехели) : Автореф... канд. ист.наук: / Кахидзе Н.А.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1967. – 25л.
1249503
  Крылова М.А. Старый Киев / М.А. Крылова. – М. – 144с.
1249504
  Киев Старый Киев / Киев; Крылова М.А. – М. – с.
1249505
  Пановко Я.М. Старый клен. / Я.М. Пановко. – Л., 1965. – 142с.
1249506
  Гурьева Т. Старый компьютер остается в строю // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2001. – № 4. – С.42-45. – ISSN 0869-4915
1249507
   Старый кортик. – М, 1977. – 80с.
1249508
  Тарбаев Б.И. Старый Кру видит далеко. / Б.И. Тарбаев. – М., 1976. – 143с.
1249509
  Прилипко Ф.С. Старый Крым / Ф.С. Прилипко. – Симферополь, 1967. – 79с.
1249510
  Гуков О.Я. Старый лисовин. / О.Я. Гуков. – Воронеж, 1975. – 78с.
1249511
   Старый Литовский статут 1529 года : [Статут Великого княжества Литовского]. – Б. м. : [Изд. ред. "Временник Моск. о-ва истории и древностей российских"]. – II, 106, XVI с. – Конволют. - Пер.: Статут Великого князьства Литовского 1566 года. Экз. дефектный, без обл., тит. л. и окончания
1249512
  Шеболдаев К.Д. Старый маяк. / К.Д. Шеболдаев. – М, 1970. – 46с.
1249513
  Петров М.П. Старый Мултан : роман / М.П. Петров. – Москва : Советский писатель, 1956. – 420 с.
1249514
  Петров М.П. Старый Мултан : роман / М.П. Петров; пер. с удм. – Москва : Известия, 1973. – 414 с.
1249515
  Петров М.П. Старый Мултан : роман / М.П. Петров; пер. с удм. – Москва : Современник, 1980. – 400 с.
1249516
  Петров М.П. Старый Мултан : роман / М.П. Петров; пер. с удм. – Устинов : Удмуртия, 1985. – 365 с.
1249517
  Петровм М.Т. Старый мултан: роман / М.Т. Петровм. – М., 1990. – 368с.
1249518
  Ойоно Ф. Старый негр и медаль / Ф. Ойоно. – Москва, 1962. – 191с.
1249519
  Стручков Л. Старый Ник сегодня не голоден // Химия и жизнь - 21 век : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.63-65. – ISSN 1727-5903
1249520
  Блок Ханна Старый новый язык : наука // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C.44 : Фото
1249521
  Ходжер Г.Г. Старый Нядьга / Г.Г. Ходжер. – М., 1961. – 174с.
1249522
   Старый Оскол. – Белгород, 1958. – 96с.
1249523
  Ноздрин А.Е. Старый парус / А.Е. Ноздрин. – Иваново, 1962. – 105с.
1249524
  Осьмаков И.Н. Старый Пекин в описаниях начальников русской духовной миссии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 2, март-апрель. – С. 92-97. – ISSN 0869-1908
1249525
  Конопницкая М. Старый переплетчик и его внук / М. Конопницкая. – М.-Л., 1930. – 39с.
1249526
   Старый Петербург. – Ленинград, 1982. – 201с.
1249527
  Пыляев М.И. Старый Петербург / М.И. Пыляев. – М., 1990. – 496с.
1249528
  Пыляев М.И. Старый Петербург / М.И. Пыляев. – М., 1991. – 496с.
1249529
  Соколовский А.К. Старый Петербург на книжных знаках / А.К. Соколовский. – Л., 1925. – 21с.
1249530
  Столпянский П.Н. Старый Петербург. Адмиралтейский остров.Сад трудящихся : Историко-художественный очерк / П.Н. Столпянский. – Москва-Петроград, 1923. – 192с.
1249531
  Столпянский П.Н. Старый Петербург. Аптекарский, Петровский, Крестовский острова / П.Н. Столпянский. – Петроград, 1915. – 55с.
1249532
  Столпянский П.Н. Старый Петербург. Дворец труда / П.Н. Столпянский. – Петроград, 1923. – 80с.
1249533
  Столпянский П.Н. Старый Петербург. Петропавловская крепость : Историко-художественный очерк / П.Н. Столпянский. – Москва-Петроград, 1923. – 128с.
1249534
  Столпянский П.Н. Старый Петербург. Петропавловская крепость : Историко- художественный очерк. – Москва ; Петербург : Госиздат, 1923. – 134 с.
1249535
  Байбородин А.Г. Старый покос / А.Г. Байбородин. – Иркутск, 1983. – 160с.
1249536
  Токвилль А. Старый порядок и революция / Токвиль ; Пер. под ред. [и с предисл.] проф. Моск. ун-та П.Г. Виноградова. – Москва : Тип. А.Г. Кольчугина, 1896. – 350, III с. – (Научно-образовательная библиотека)
1249537
  Токвилль А. Старый порядок и революция / Токвиль ; Пер. под ред. [и с предисл.] проф. Моск. ун-та П.Г. Виноградова. – Москва : Типо-литограф. В. Рихтера, 1903. – 350, X с. – (Научно-образовательная библиотека)
1249538
  Токвилль А. Старый порядок и революция / Токвиль ; Пер. под ред. [и с предисл.] проф. Моск. ун-та П.Г. Виноградова. – Москва : Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К°, 1905. – 353 с. – (Научно-образовательная библиотека)


  На тит. стр. надпись: Н. Полонская
1249539
  Антонов В.А. Старый посох / В.А. Антонов. – Алма-Ата, 1976. – 87с.
1249540
  Вернигора Наталья Старый путь борозды не портит // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 58-50 : фото
1249541
   Старый русский детектив. – Житомир
1. – 1992. – 267 с.
1249542
   Старый русский детектив. – Житомир
2. – 1992. – 203 с.
1249543
   Старый русский детектив. – Житомир
3. – 1992. – 278 с.
1249544
   Старый русский детектив. – Житомир
4. – 1993. – 267с.
1249545
   Старый русский детектив. – Житомир
5. – 1993. – 285с.
1249546
  Бубнова Е. Старый русский фаянс = Old russian faience / Е. Бубнова ; пер. с англ. Н.В. Джонстон. – Москва : Искусство, 1973. – 188 с.
1249547
  Катонин Е.И. Старый Саморканд. / Е.И. Катонин. – Л, 1945. – 12с.
1249548
  Полянкер Г.И. Старый Сантос и его потомки : Роман / Г.И. Полянкер. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 344 с.
1249549
  Полянкер Г.И. Старый Сантос и его потомки : роман / Г.И. Полянкер. – Москва : Советский писатель, 1978. – 351 с.
1249550
  Павлова В. Старый свет в тени Полумесяца : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
1249551
  Павлова В. Старый свет в тени Полумесяца : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
1249552
  Павлова В. Старый свет в тени Полумесяца : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
1249553
  Никошенко И.М. Старый солдат. / И.М. Никошенко, 1943. – 16с.
1249554
  Новопашин Ю.С. Старый спор с новыми аргументами / Ю.С. Новопашин. – М., 1978. – 159с.
1249555
  Мревлишвили М.Н. Старый тарантас / М.Н. Мревлишвили. – Тбилиси, 1960. – 125с.
1249556
  Анчабадзе Ю.Д. Старый Тбилиси : город и горожане в XIX в. / Ю.Д. Анчабадзе, Н.Г. Волкова. – Москва, 1990. – 269с.
1249557
   Старый товарищ Алексей Павлович Скляренко. – М, 1922. – 133с.
1249558
  Какосян А.В. Старый Томас улыбается / А.В. Какосян. – Ереван : Айастан, 1964. – 107 с.
1249559
  Гроссман В.С. Старый учитель : повести и рассказы / В.С. Гроссман. – Москва : Советский писатель, 1962. – 525с.
1249560
  Авербах И. Старый фокус со шляпой // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С.94-108
1249561
  Лоренс Л. Старый шут закон / Л. Лоренс. – Москва, 1976. – 490 с.
1249562
  Лоренс Л. Старый шут закон : роман / Ларс Лоренс // Обездоленные: роман : роман ; пер. с англ / Д. Конрой. – Москва : Радуга, 1983. – С. 279-735. – (Библиотека литературы США)
1249563
  Косточкин В.В. Старым Смоленским трактом / В.В. Косточкин. – Москва : Искусство, 1972. – 175 с.
1249564
  Разумневич В.Л. Стасик - веселый человек / В.Л. Разумневич. – Куйбышев, 1962. – 80с.
1249565
  Ясинскас К. Стасис Вайнюнас : очерк жизни и творчества / К. Ясинскас. – Ленинград : Советский композитор, 1961. – 56 с.
1249566
  Розанова Н.Н. Стасис Красаускас / Н.Н. Розанова. – Москва, 1985. – 183с.
1249567
  Кулешова В.Н. Стасис Ушинскас / В.Н. Кулешова. – Москва : Советский художник, 1973. – 159 с.
1249568
  Пилявский В.И. Стасов - архитектор / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1963. – 252с.
1249569
  Маркевич А.П. Стасов - гражданин, критик, демократ / А.П. Маркевич. – Киев : Киевский университет, 1969. – 309 с.
1249570
  Салита Е.Г. Стасов в Петербурге / Е.Г. Салита, Е.И. Суворова. – Ленинград, 1971. – 384 с.
1249571
  Ливанова Т.Н. Стасов и русская классическая опера / Т.Н. Ливанова. – Москва, 1957. – 432 с.
1249572
  Лебедев А.К. Стасов и русские художники / А.К. Лебедев. – Москва, 1961. – 132 с.
1249573
  Маймескул О.А. Статалізми та їх місце у національних варіантах французької мови Швейцарії та Бельгії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 269-274. – ISBN 966-594-420-7
1249574
  Дорош Л.В. Статева недоторканість особи та її кримінально-правова охорона // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 67-75.
1249575
  Комарова А.І. Статеве виховання і моральна культура молоді / А.І. Комарова. – К., 1982. – 46с.
1249576
  Бжиська Ю. Статеве виховання як невід"ємна частина морального виховання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.41-42. – ISSN 0131-6788
1249577
  Петренко Н. Статевий диморфізм і міжпопуляційна мінливість Pelophylax lessonae (Amphіbia, Anura) з деяких регіонів України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 208-216. – (Серія біологічна ; вип. 67). – ISSN 0206-5657
1249578
  Кравчук С.Л. Статеві відмінності в особливостях застосування агресії особистістю в житті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 40-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема особливостей використання агресії в житті жінками та чоловіками. Вивчений зв"язок особливостей застосування агресії жінками та чоловіками з їх агресивними проявами та з індивідуально-психологічними характеристиками. ...
1249579
  Мельник А.В. Статеві відмінності впливу гіпергомоцистеїнемії на метаболізм гідроген сульфіду в серцево-судинній системі / А.В. Мельник, Н.В. Заічко // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 125-128. – ISSN 1681-276Х


  "...Гіпергомоцистеїнемія є відомим та незалежним фактором ризику патології серця та судин. Показано, що за цього патологічного стану зменшується рівень гідроген сульфіду – біологічноактивної речовини, що причетна до регуляції тонусу судин, ...
1249580
   Статеві відмінності електрофізіологічних реакцій обстежених за умов різної відповідальності за результати діяльності / Л. Чікіна, Ю. Горго, С. Федорчук, А. Тернова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 74-76. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан статичних електричних потенціалів в біологічно активних зонах шкіри людини за оптимальних умов та за умов підвищеної відповідальності за результати діяльності. Виявлено статеві відмінності при вивченні електрофізіологічних характеристик ...
1249581
  Харченко А. Статеві відмінності у психічних функціях // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 281-287
1249582
  Дерев"янко С.П. Статеві відмінності у сфері прояву складових емоційного інтелекту // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 99-104. – (Серія : Психологічні науки)
1249583
  Купа Л. Статеві відміності в активності головного мозку людини при визначенні вербального інтелекту / Л. Купа, Н. Філімонова, І. Зима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 71-75. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні в якості обстежуваних добровільно взяли участь 40 осіб, серед яких 20 чоловіків та 20 жінок, правші, віком 18-23 роки, студенти I- IV курсів КНУ імені Тараса Шевченка. В результаті проведеного дослідження було виявлено, що завдання на ...
1249584
   Статеві особливості амінокислотного обміну у DROSOPHILA MELANOGASTER за споживання альфа-кетоглутарату / М. Лилик, О. Сорочинська, О. Манюх, М. Байляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено вплив альфа-кетоглутарату на амінокислотний обмін у плодової мушки. Харчовий АКГ не впливав на масу тіла, вміст сечовини, активність глутаматдегідрогенази, аланін- та аспартатамінотрансфераз у дводенних мух. Дводенні самки, а не самці, ...
1249585
  Чик А.А. Статеві особливості взаємозв"язку самооцінки та тривожності у навчальній діяльності // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 360-362
1249586
  Єлонек Адам Статево-вікова структура населення Української РСР за переписами 1939 та 1959 років // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 73-77 : Рис.
1249587
  Крашеніннікова А.А. Статево-вікова структура населення чернігівської області як інтегруюча ознака демографічного розвитку регіону // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 152-154
1249588
  Герасиммюк М.І. Статево-вікова характеристика та результати клінічного обстеження хворих, що перенесли тонзилектомію // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 4 (70). – С. 28-31. – ISSN 1681-2786
1249589
  Хомра О.У. Статево-вікова, освітня та галузева структури зовнішніх трудових мігрантів з України (за даними всеукраїнського перепису населення 2001 р) // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.69-76
1249590
  Павлова О.В. Статево-вікові особливості спотворення інформації в юнацькому віці // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, імені Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 2 (33). – С. 276-280


  Прослідковано частоту використання різних типів неправди залежно від віку і статі респондентів та виявлено комунікативні сфери, де у молодих людей найчастіше постає потреба у створенні інформації для створення позитивного образу себе.
1249591
  Жилінська О.І. Статево-вікові характеристики кадрового потенціалу вітчизняної науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 84-87. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу статево-вікових характеристик вітчизняних наукових кадрів за головними їх компонентами. The article is dedicated to the analysis of an age of Ukrainian scientists.
1249592
  Черенщикова Д.В. Статево-рольові і професійно-статусні чинники педагогічного спілкування у ВНЗ: на матеріалі порівняльного аналізу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 267-275. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599


  Подано результати порівняльного аналізу чинників педагогічного спілкування у ВНЗ за ознаками статі та стажем навчально-виховної роботи.
1249593
  Гришаєва Ірина Всеволодівна Статевоспецифічні особливості психологічних факторів ризику інфікування Віл/Снідом : Дис... канд. психологічнихнаук: 19.00.04 / Гришаєва Ірина Всеволодівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 179л. – Бібліогр.:л.146-171
1249594
  Гришаєва Ірина Всеволодівна Статевоспецифічні особливості психологічних факторів ризику інфікування ВІЛ/СНІДом : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.04 / Гришаєва Ірина Всеволодівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1249595
  Дмитренко Г.А. Статегический менеджмент в системе образования : Учебн. пособ. / Г.А. Дмитренко. – Київ : МАУП, 1999. – 176с. – ISBN 966-7312-71-2
1249596
  Харитонова Д. Статегії й тактики персуазивного впливу в політичному жанрі теледебатів // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 144-149. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1249597
   Статечная борьба рабочих России на начальном этапе нового революционного подъема. – М
1. – 1980. – 210с.
1249598
   Статечная борьба рабочих России на начальном этапе нового революционного подъема. – М
2. – 1980. – 211-413 с.
1249599
  Бердишев Г. Статзвіти говорять про масштабну депопуляцію, натомість загрозою є вимирання / розмову вів Едуард Щур // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (47). – С. 48-51. – ISSN 1819-7329
1249600
  Кривцун Д. Стати передбачуваним союзником // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16 червня (№ 105). – С. 3


  У НАТО очікують, що Україна задекларує у своїх стратегічних безпекових документах вступ до Альянсу як кінцеву мету.
1249601
  Филимонова Ольга Евгеньевна Стативная синтаксема в английском предложении. (На материале сочетаний связочного глагола со словами категории состояния, прилагательными и предложно-имеными группами) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Филимонова Ольга Евгеньевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 24л.
1249602
  Питинова А.С. Статиграфия и аммоноидеи намюра Цернтральных кызылкумов и Южной Ферганы / А.С. Питинова. – Ташкент, 1974. – 68с.
1249603
  Благоев Д. Статии / Д. Благоев. – София. – 179с.
1249604
  Иосифов В. Статии за български писатели. / В. Иосифов. – София, 1958. – 304с.
1249605
  Дорошкевич М А. Статика / М А. Дорошкевич. – М, 1967. – 339с.
1249606
  Слободянский М.Г. Статика / М.Г. Слободянский, А.М. Пивоваров. – М., 1967. – 170с.
1249607
   Статика : Ученые задания по программированному контролю знаний. – Рига : Политехнический ин-т, 1976. – 147с.
1249608
  Полецкий А.Т. Статика / А.Т. Полецкий. – Челябинск, 1977. – 119с.
1249609
   Статика. – М, 1987. – 236с.
1249610
  Григоренко Я.М. Статика анизотропных оболочек с конечной сдвиговой жесткостью / Я.М. Григоренко. – К., 1987. – 215с.
1249611
  Григоренко Я.М. Статика анизотропных толстостенных оболочек / Я.М. Григоренко. – К., 1985. – 190с.
1249612
  Столярова Т.Д. Статика в странах Ближнего и Среднего Востока в 9-11 веках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 07.00.10 / Столярова Т.Д.; АН СССР.Ин-т истории естествозниния и техники. – М, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1249613
  Петухов Николай Павлович Статика гибких пластин и панелей с областью в плане, составленной из прямоугольников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Петухов Николай Павлович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1249614
  Попова Е.В. Статика и графостатика / Е.В. Попова. – Москва-Ленинград, 1932. – 128 с.
1249615
  Константинов А.Х. Статика и динамика конических оболочек в неклассической постановке : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Константинов А.Х.; АН УССР. Ин-т механики. – Киев, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1249616
  Переход Олег Александрович Статика и динамика линий Блоха в двухподрешеточных магнетиках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Переход Олег Александрович; МВ и ССО УССР. Донецк. госуд. ун-т. – Донецк, 1986. – 19л.
1249617
  Волков Е.Б. Статика и динамика ракетных двигательных установок / Е.Б. Волков. – Москва
1. – 1978. – 222с.
1249618
  Волков Е.Б. Статика и динамика ракетных двигательных установок / Е.Б. Волков. – Москва
2. – 1978. – 320с.
1249619
   Статика и динамика тонкостенных конструкций. – М, 1980. – 172с.
1249620
  Борзенко Е.И. Статика и динамика элементов криогенных систем / Е.И. Борзенко. – Л., 1988. – 211с.
1249621
  Ролов Б.Н. Статика и кинетика фазовых переходов в твердом теле / Б.Н. Ролов. – Рига, 1979. – 179с.
1249622
  Вагина И.М. Статика и кинетка сорбции ароматических соединений сульфокатионитами. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Вагина И.М.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1968. – 18л.
1249623
  Левинова И.С. Статика на средневековом Востоке : Автореф... канд. физ. мат.наук: 07.00.10 / Левинова И. С.; АН СССР, Ин-т ист. естествознан. и техники. – М., 1974. – 21л.
1249624
  Савул Я.Г. Статика оболочек с резной срединной поверхностью : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Савул Я. Г.; МВССО УССР, Льв.ГУ. – Львов, 1973. – 16л.
1249625
  Голушкевич С.С. Статика предельных состояний грунтовых масс / С.С. Голушкевич. – Москва, 1957. – 288с.
1249626
  Сладков С.И. Статика регулярных стержневых систем с учетом случайных неоднородностей. : Автореф... канд.техн.наук: 022 / Сладков С.И.; Днепропетр.ин-т инженеров ж-д.транспорта. – Днепропетровск, 1969. – 11л.
1249627
  Егоров Ю.В. Статика сорбции микрокомпонентов оксигидратами / Ю.В. Егоров. – М., 1975. – 198с.
1249628
  Пиковский А.А. Статика стержневых систем со сжатыми элементами / А.А. Пиковский. – М, 1961. – 394с.
1249629
  Соколовский В.В. Статика сыпучей среды / В.В. Соколовский. – Москва : Наука, 1990. – 272 с.
1249630
  Ярмоленко Н.М. Статика та динаміка героїчного епосу як системи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 272-275
1249631
  Лебедев В.А. Статика твердого тела на основе матричных методов с применением ЭВМ : Учебное пособие / В.А. Лебедев; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР. – Ленинград : Ленинградского университета, 1981. – 232 c.
1249632
  Чернина В.С. Статика тонкостенных оболочек вращения / В.С. Чернина. – М., 1968. – 456с.
1249633
  Мамедов Узеир Велиевич Статика торообразных оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мамедов Узеир Велиевич; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1977. – 15л.
1249634
  Гузь А.Н. Статика упругих тел неканозической формы / А.Н. Гузь, Ю.Н. Немиш. – К, 1984. – 280с.
1249635
  Дикович И.Л. Статика упруго-пластических балок судовых конструкций / И.Л. Дикович. – Л., 1967. – 264с.
1249636
  Гекке Е. Статика упругого тела / Е. Гекке. – Ленинград-Москва, 1934. – 287 с.
1249637
  Немиров Виктор Григорьевич Статико-геомерическая аналогия в задачах о сосредоточенных воздействиях на оболочки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Немиров Виктор Григорьевич; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1979. – 23л.
1249638
  Шенталинский В. Статиръ // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 71-103. – ISSN 0321-1878
1249639
  Спасский А.Н. Статисические методы регулирования качества продукции / А.Н. Спасский. – Горький, 1976. – 47с.
1249640
  Петрович Л.Л. Статисическое оценивание и проверка гипотез на ЭВМ / Л.Л. Петрович, М.И. Давидович. – М., 1989. – 191с.
1249641
  Королев М.А. Статискика и экономический анализ в урпавлении народным хозяйством / М.А. Королев, Э.Б. Фигурнов. – М, 1985. – 247с.
1249642
  Девис Д. Статистиак и анализ геологических данных / Д. Девис. – Москва : Мир, 1977. – 572с.
1249643
  Рабинович П.М. Статистика -- как орудие познания : автореф. дис. ... док. экон. наук / Рабинович П.М. ; Моск. экон-стат. ин-т. – Москва, 1965. – 37 с. – Бібліогр.:с.37
1249644
  Денисюк О. Статистика - не панацея, а дуже потужний інструмент для аналізу і прийняття управлінських рішень / спілкувався Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 21 грудня (№ 51)


  Про Інститут освітньої аналітики, який створено внаслідок реорганізації Інституту інноваційних технологій і змісту освіти і науки сьогодні розповіла директор О. Денисюк.
1249645
  Перестюк М.О. Статистика - нова математична спеціальність на механіко-математичному факультеті / М.О. Перестюк, О.І. Пономаренко, М.І. Ядренко // У світі математики, 1998
1249646
  Каблуков Н.А. Статистика / Н.А. Каблуков. – 5-е изд., стереотип. – Москва, 1922. – 496с.
1249647
  Маслов П.П. Статистика : учебное пособие / П.П. Маслов. – Москва : Мысль, 1964. – 172 с.
1249648
   Статистика. – М, 1966. – 256с.
1249649
   Статистика. – Л, 1968. – 62с.
1249650
   Статистика. – М, 1969. – 240с.
1249651
   Статистика. – М, 1969. – 568с.
1249652
   Статистика. – М, 1972. – 276с.
1249653
  Петрова Е.В. Статистика / Е.В. Петрова, И.м. Алексеева. – М., 1973. – 207с.
1249654
   Статистика. – М, 1974. – 303с.
1249655
   Статистика. – М, 1976. – 270с.
1249656
  Кузьмичев С.К. Статистика / С.К. Кузьмичев, Г.И. Соломаха. – Горький, 1979. – 103с.
1249657
  Вайнберг Д.Х. Статистика / Д.Х. Вайнберг, Д.А. Шумекер. – Москва, 1979. – 389с.
1249658
   Статистика. – М, 1982. – 271с.
1249659
  Левин А.Е. Статистика / А.Е. Левин. – М., 1984. – 207с.
1249660
  Карасаева Л.А. Статистика / Л.А. Карасаева. – М, 1987. – 48с.
1249661
   Статистика. – Київ : Вища школа, 1993. – 622с.
1249662
   Статистика. – Новосибирск, 1996. – 310с.
1249663
   Статистика : Підручник. – Київ : КНЕУ, 1998. – 467с. – ISBN 966-574-081-4
1249664
   Статистика : Курс лекций. – Новосибирск : НГАЭиУ, ИНФРА-М, 1998. – 310с. – ISBN 5-7017-0049-2; 5-86225-382-3
1249665
   Статистика : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2000. – 467с. – Шифр дубл. – ISBN 966-574-135-7
1249666
   Статистика : Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 384с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000508-0
1249667
   Статистика : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Київ : КНЕУ, 2002. – 448с. – ISBN 966-574-324-4
1249668
   Статистика : Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав.,обучающихся по экономическим специальностям. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2002. – 384с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000508-0
1249669
  Уманець Т.В. Статистика : Навчальний посібник / Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарєв. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вікар, 2003. – 623с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-7131-60-2


  Розглядаються категорії статистичної науки, система макроекономічних показників і методи вивчення народного господарства країни як єдиного цілого, соціальних умов життя і праці населення
1249670
  Уманець Т.В. Статистика : Навчальний посібник / Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарєв. – 2-ге вид. – Київ : Вікар, 2003. – 623с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-50-5


  Розглядаються категорії статистичної науки, система макроекономічних показників і методи вивчення народного господарства країни як єдиного цілого, соціальних умов життя і праці населення
1249671
  Акімова О.В. Статистика : Практикум. Навч.посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Акімова, О.В. Маркевич; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2004. – 128с. – ISBN 966-8407-24-5
1249672
  Тарасенко І.О. Статистика : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Тарасенко; МОНУ; Київськ. нац. ун-т технологій та дизайну; Київськ. економ. ін-т менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 344с. – ISBN 966-364-334-Х
1249673
  Мазуренко В.П. Статистика : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Мазуренко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 360с. – ISBN 966-594-989-6
1249674
  Матковський С.О. Статистика : навчальний посібник / С.О. Матковський, М.Л. Вдовин, Т.В. Панчишин ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 340, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 323-326. – Бібліогр.: с. 320-322. – ISBN 978-966-613-759-6
1249675
  Єріна А.М. Статистика : підручник / А.М. Єріна, З.О. Пальян ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 351, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 341-343. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-367-4
1249676
  Чернелевський Л.М. Статистика : підручник для студентів ВНЗ / Л.М. Чернелевський, Л.М. Соломчук, М.В. Перетятько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-205. – ISBN 978-966-612-123-6
1249677
  Опря А.Т. Статистика (з програмованною формою контролю знань). : Математична статистика. Загальна теорія статистики. Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Т. Опря; Мін-во освіти і науки України; Полтавська держ. аграрна акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 472с. – ISBN 966-364-128-2
1249678
   Статистика [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / [Авт. кол.: Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В. та інші]. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-364-782-1


  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни містить типову програму нормативної навчальної дисципліни, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани лекційних і практичних занять, тематику самостійної та індивідуальної роботи, типові ...
1249679
   Статистика Австрії в контексті нещодавніх структурних змін // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.97-99
1249680
  Петрова Е.В. Статистика автомобильного транспорта / Е.В. Петрова, И.М. Алексеева. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1983. – 248с.
1249681
  Головач А.В. Статистика банківської діяльності : Навч. посібник / МАУП;Головач А.В.,Захожай В.Б.,Базилевич К.С. – Київ : МАУП, 1999. – 176с. – ISBN 966-7312-89-5
1249682
  Стародубский Л.В. Статистика буржуазной Латвии на службе реакции / Л.В. Стародубский. – Рига, 1953. – 103с.
1249683
   Статистика бюджетов времени трудящихся. – М, 1967. – 220с.
1249684
  Доерфель К. Статистика в аналитической химии / К. Доерфель. – М., 1969. – 248с.
1249685
  Синицын В.В. Статистика в арсенале советского журналиста / В.В. Синицын. – М., 1978. – 38с.
1249686
  Малый И.Г. Статистика в исследованиях В.И.Ленина по аграрному вопросу. / И.Г. Малый. – М., 1965. – 199с.
1249687
  Юнг Б.Ф. Статистика в коммерческом предприятии / Б.Ф. Юнг. – М., 1927. – 135с.
1249688
  Володарский Л.М. Статистика в свете решений 25 съезда КПСС / Л.М. Володарский. – Москва, 1978. – 64с.
1249689
  Малый И.Г. Статистика в труде В.И.Ленина "Империализм, как высшая стадия капитализма". / И.Г. Малый. – М., 1966. – 127с.
1249690
   Статистика в этнографии. – М, 1985. – 189с.
1249691
  Бєлкін Л.М. Статистика вартості харчування учнів загальноосвітніх шкіл за бюджетні кошти та проблема встановлення граничних торговельних націнок // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 46-49 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1249692
  Алєксєєнко В.В. Статистика включення // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – С. 105-112. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається нова мiра близькостi мiж вибiрками, яка базується на порiвняннi наближених за допомогою Гiпотези Хiлла функцiй розподiлу еталонної вибiрки i еталонної доповненої елементами тестової. Запропонована мiра близькостi по сутi схожа на ...
1249693
   Статистика внешнего долга : руководство для составителей и пользователей / Международный Валютный Фонд, Служба переводов МВФ. – [ Издание на русском языке ]. – Washington : Международный Валютный Фонд, 2008. – 18, 332 с. – На тит. л. и обл.: Банк международных расчётов, Всемирный банк, Конференция ООН по торговле и развитию, Международный Валютный Фонд [ и др. ]. - Copyright 2003. – ISBN 978-1-58906-299-3
1249694
  Бакулин С.Н. Статистика внешней торговли капиталистических стран / С.Н. Бакулин. – М, 1952. – 224с.
1249695
  Бакулин С.Н. Статистика внешней торговли капиталистических стран / С.Н. Бакулин. – 2-е изд. – М, 1961. – 240с.
1249696
  Пахолков В.Д. Статистика геологоразведочных работ / В.Д. Пахолков. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Недра, 1966. – 292с.
1249697
  Пахолков В.Д. Статистика геологоразведочных работ / В.Д. Пахолков. – Изд. 3-е, доп. – М., 1969. – 296с.
1249698
  Егорин П.Г. Статистика геологоразведочных работ / П.Г. Егорин. – Москва : Недра, 1981. – 237с.
1249699
  Мордухович М.В. Статистика горной промышленности: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. обуч. по спец. "Экономика и орг. горной про-ти". / М.В. Мордухович. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 222с.
1249700
   Статистика державного страхування. – Х
1. – 1927. – 134с.
1249701
  Моторин Р.М. Статистика для економістів : навч. посібник / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2013. – 381, [2] с. : іл., табл. + 1CD-ROM. – Сер. засн. в 1998 р. – Бібліогр.: с. 377-381 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-617-07-0091-9
1249702
  Герасименко С.С. Статистика для нестатистиків: навчання без страху / С.С. Герасименко, О.А. Чуприна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 4-6. – Бібліогр.: 13 назв
1249703
  Нерб Г. Статистика для нестатистиків: навчання без страху / Г. Нерб, М.В. Пугачова, Л.О. Ященко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 17-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1249704
  Хаушильд В. Статистика для электротехников в приложении к технике высоких напряжений / В. Хаушильд, В. Мош. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1989. – 311 с.
1249705
  Марочко В. Статистика жертв Голодомору 1932-1933 років: історично-демографічний дискурс // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 25-46. – ISBN 978-617-7122-39-4


  "Демографічна наука має право і можливості на припущення, гіпотетичне прогнозування та навіть моделювання соціально-демографічних явищ і процесів. Подібні методики застосовували у 1920-1930-х рр. українські демографи К. Воблий, М. Птуха, Ю. ...
1249706
  Таралло В.Л. Статистика здоров"я населення : Навчальний посібник для студ. вищих медич. закладів освіти / В.Л. Таралло. – Чернівці, 2003. – 144 с. – ISBN 966-7618-73-0
1249707
  Кулик О.Г. Статистика злочинності як джерело кримінологічної інформації: теоретичний аспект // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 144-150. – ISSN 2072-8670
1249708
  Груза Г.В. Статистика и анализ гидрометеорологических данных / Г.В. Груза, Р.Г. Рейтенбах. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 216с.
1249709
  Щедрин Н.И. Статистика и кибернетика / Н.И. Щедрин. – М, 1975. – 77с.
1249710
  Боярский А.Я. Статистика и оптимальное планирование / А.Я. Боярский. – М., 1977. – 264с.
1249711
  Дружинин Н.К. Статистика и полевой опыт. / Н.К. Дружинин. – М, 1948. – 120с.
1249712
   Статистика и управление случайными процессами. – Москва : Наука, 1989. – 230с.
1249713
  Климанов И В. Статистика и устойчивость гибких неоднородных оболочечных систем / И В. Климанов, В В. Чупин. – Красноярск, 1986. – 182с.
1249714
   Статистика и функциональные стили языка. – Рига, 1977. – 107с.
1249715
  Струмилин С.Г. Статистика и экономика. / С.Г. Струмилин. – М., 1979. – 489с.
1249716
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
1. – 1966. – 380с.
1249717
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
2. – 1968. – 264с.
1249718
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
3. – 1970. – 304с.
1249719
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
4. – 1971. – 220с.
1249720
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – Москва
5. – 1972. – 311с.
1249721
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
6. – 1973. – 224с.
1249722
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
7. – 1974. – 208с.
1249723
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
8. – 1975. – 232с.
1249724
  Козлов В.Н. Статистика и этика / В.Н. Козлов, Д.Б. Орешкин // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1. – С.88-101. – ISSN 0869-0499
1249725
   Статистика Ізюмської округи. – Ізюм, 1928. – 110с.
1249726
  Вульфсон Б.Л. Статистика как источник сравнительно–педагогических исследований // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 70-78. – ISSN 0869-561Х


  С целью повысить объективность своих исследований педагоги–компаративисты разрабатывают новые формы и методы использования материалов национальной и международной статистики в сравнительно–педагогических исследованиях.
1249727
  Устинов А.Н. Статистика капитального строительства / А.Н. Устинов. – 2-е перераб и доп. – Москва, 1986. – 328с.
1249728
  Устинов А.Н. Статистика капитального строительства. / А.Н. Устинов. – М., 1980. – 240с.
1249729
  Гофман И.Л. Статистика качества промышленной продукции : Автореф... канд. экон.наук: / Гофман И. Л.; Моск. экон.-статист. ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
1249730
  Козлова Е.И. Статистика книгоиздания России за 2010 г.: итоги и проблемы / Е.И. Козлова, К.М. Сухоруков // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С.22-35. – ISSN 0869-6020
1249731
  Беляев Ю.А. Статистика книжной торговли / Ю.А. Беляев. – М., 1978. – 74с.
1249732
   Статистика кожевенной промышленности. – М, 1921. – 81с.
1249733
   Статистика Криворіжжя. – Кривий-Ріг, 1928. – 106с.
1249734
  Богданов И.М. Статистика культуры / И.М. Богданов. – М, 1950. – 112с.
1249735
  Ярошенко А.В. Статистика легкой промышленности / А.В. Ярошенко. – К., 1983. – 319с.
1249736
   Статистика материально-технического обеспечения. – М, 1989. – 302с.
1249737
  Попов В.Ю. Статистика монетарного важеля економічного розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 52-58
1249738
  Гільберг Тетяна Статистика на уроках географії : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-10 : Діагр. – Бібліогр.: 3 назви
1249739
  Гохберг Л.М. Статистика нанотехнологий в России: становление нового направления // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 9. – С. 3-20. – ISSN 0320-8168
1249740
   Статистика народного богатства, народного дохода и национального счета. – М, 1967. – 280с.
1249741
  Боярский А.Я. Статистика населения / А.Я. Боярский. – М., 1938. – 188с.
1249742
  Кумарина Н.Н. Статистика населения / Н.Н. Кумарина. – Куйбышев, 1964. – 44с.
1249743
  Голуб Л.А. Статистика населения развивающихся стран. / Л.А. Голуб. – Киев, Донецк, 1984. – 96с.
1249744
   Статистика населения с основами демографии : Учебник для вузов. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 310с.
1249745
  Гладун О.М. Статистика населення в Україні в 1920-1930-ті роки / О.М. Гладун, О.П. Рудницький // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 48-55. – ISSN 2072-9480
1249746
  Лугінін О.Є. Статистика національної економіки та світового господарства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин; МОНУ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 502с. – ISBN 966-364-199-1
1249747
  Шафранская Л.А. Статистика оборотных средств: уч. пособие. / Л.А. Шафранская. – Л., 1979. – 32с.
1249748
  Казанская Е.В. Статистика окружающей среды / Е.В. Казанская. – М, 1980. – 64с.
1249749
   Статистика окружающей среды. – М., 1985. – 85с.
1249750
  Восьмирко Е.О. Статистика окружающей среды: краткая история и перспективы развития на будущее // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0320-8168
1249751
   Статистика Олимпиады-80.. – М., 1981. – 64с.
1249752
  Черенкова Е.А. Статистика осадков и засух в противоположные фазы квазидвухлетней цикличности атмосферных процессов и ее связь с урожайностью на европейской территории России / Е.А. Черенкова, М.Ю. Бардин, А.Н. Золотокрылин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 23-35 : рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0130-2906
1249753
   Статистика основных фондов воздушного транспорта. – М., 1963. – 52с.
1249754
  Ножкина Р.С. Статистика основных фондов и технического прогресса / Р.С. Ножкина. – М, 1978. – 27с.
1249755
  Голицына О.Л. Статистика поискового поведения пользователей баз данных научной информации / О.Л. Голицына, Н.В. Максимова // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Российской академии наук Гос. публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2. – С. 47-57. – ISSN 1815-3186


  Приводятся статистические данные, отражающие характер использования информационных ресурсов и функций информационных систем при поиске научной информации в ретроспективных реферативно-библиографических базах данных. Анализ показывает, что для ...
1249756
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава, 1926. – 60с.
1249757
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
5. – 1927. – 33с.
1249758
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
8. – 1927. – 31с.
1249759
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
9. – 1927. – 140с.
1249760
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
10. – 1927. – 55с.
1249761
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
11. – 1927. – 79с.
1249762
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
12. – 1928. – 36с.
1249763
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
13. – 1928. – 59с.
1249764
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
14. – 1928. – 53с.
1249765
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
15. – 1928. – 48с.
1249766
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
16. – 1928. – 83с.
1249767
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
17. – 1928. – 84с.
1249768
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
19. – 1928. – 53с.
1249769
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
20. – 1929. – 70с.
1249770
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
21. – 1929. – 117с.
1249771
   Статистика Полтащини в нових її межах.. – Полтава
18. – 1928. – 81с.
1249772
  Заболоцький М.В. Статистика портфелів : навч. посібник / М.В. Заболоцький, Т.М. Заболоцький ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 109, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 108-109
1249773
  Леонтьев А.А. Статистика посещаемости библиотечного сайта и квантовый принцип неопределённости // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены особенности статистики посещаемости библиотечного сайта, в которой доля интернет-роботов составляет около 85%. Высказано предположение, что такая картина может быть интерпретирована с точки зрения квантового принципа неопределенности. ...
1249774
  Калачова І.В. Статистика послуг: концептуальні основи реформування // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2001. – № 4. – С.24-28


  Реформування статистики послуг
1249775
  Салин В.Н. Статистика потребления материальных благ и услуг населением. / В.Н. Салин. – М., 1989. – 38с.
1249776
  Бараник З.П. Статистика праці : Навчальний посібник / З.П. Бараник; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 246 с. – ISBN 966-574-478-Х
1249777
  Дараган М.В. Статистика праці в промисловості / М.В. Дараган. – Київ, 1965. – 292с.
1249778
  Шурыгин А.М. Статистика при подсчете запасов месторождений / А.М. Шурыгин. – Москва : Московский университет, 1978. – 223с.
1249779
  Мариан И. Статистика продукции сельского хозяйства и ее постановка в Румынской Народной Республике : Автореф... канд. экон.наук: / Мариан И.; М-во высш. образования СССР. Моск. экон.-стат. ин-т. Каф. с.-х. статистики. – Москва, 1956. – 16л.
1249780
  Князевский В.С. Статистика производительности труда (в промышленности) : Автореф... канд. экон.наук: / Князевский В.С. – Москва, 1952. – 20 с.
1249781
  Шиндерман Б Статистика производственного оборудования и себестоимость продукции промышленного предприятия. / Б Шиндерман, , Г.М. Пахомова. – Свердловск, 1965. – 67с.
1249782
   Статистика промышленного предприятия.. – М., 1961. – 435с.
1249783
  Трудова М.Г. Статистика промышленной продукции в США : Автореф... кандид. экономич.наук: / Трудова М.Г.; МВО СССР. Моск. экономико-статистический ин-т. Кафедра промышленной статистики. – Москва, 1952. – 23 л.
1249784
  Володарский Л.М. Статистика промышленности / Л.М. Володарский. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1956. – 167с.
1249785
  Бакланов Г.И. Статистика промышленности : учебник для вузов по спец. "Статистика" / Г.И. Бакланов, В.Е. Адамов, А.Н. Устинов ; под. ред. проф. Г.И. Бакланова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статистика, 1976. – 416 с. : 22 см. – Библиогр.: с. 412
1249786
   Статистика промышленности. – М., 1987. – 456с.
1249787
  Адеподжу Самсон Ладе Статистика промышленности в Нигерии и пути ее совершенствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Адеподжу Самсон Ладе ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1972. – 39 с.
1249788
  Суслов И.П. Статистика промышленности в работах В.И.Ленина. / И.П. Суслов. – М, 1965. – 119с.
1249789
  Володарский Л Статистика промышленности и вопросы планирования / Л Володарский. – Москва, 1958. – 276с.
1249790
  Мазиашвили Г.М. Статистика промышленности и сельского хозяйства в Грузи в 1864-1920 гг. (Организация, методоолгия, программа, источники) : Автореф... канд. экон.наук: / Мазиашвили Г. М.; МВО СССР, Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1959. – 27л.
1249791
   Статистика промышленности.. – М., 1965. – 359с.
1249792
  Ежов А.И. Статистика промышленности. / А.И. Ежов. – М, 1977. – 320с.
1249793
  Ежов А.И. Статистика промышленности. / А.И. Ежов. – 6-е изд. – М, 1983. – 320с.
1249794
  Іксанов О.М. Статистика процесів дробового ефекту з експоненціальною функцією відповіді : Навчальний посібник / О.М. Іксанов; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2002. – 62 с.
1249795
  Витинский Ю.И. и др. Статистика пятнообразовательной деятельности Солнца / Ю.И. и др. Витинский. – Москва : Наука, 1986. – 295 с.
1249796
  Володарский Л Статистика рассказывает / Л Володарский. – Москва, 1982. – 191с.
1249797
   Статистика рационального природопользования и охраны окружающей среды.. – М., 1976. – 220с.
1249798
   Статистика речи и автоматическая переработка текстов.. – Л., 1988. – 163с.
1249799
   Статистика речи и автоматический анализ текста. – Ленинград, 1974. – 404с.
1249800
   Статистика речи и автоматический анализ текста.. – Л., 1971. – 464с.
1249801
   Статистика речи и автоматический анализ текста.. – Л., 1973. – 339с.
1249802
   Статистика речи и автоматический анализ текста.. – Л., 1980. – 224с.
1249803
   Статистика речи.. – Л., 1968. – 260с.
1249804
  Сиповская И.В. Статистика речного транспорта как самостоятельная отрасль статистической науки. : Автореф... Доктора экон.наук: / Сиповская И.В.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР.Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1963. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1249805
  Бараник З.П. Статистика ринку праці : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / З.П. Бараник; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 147 с. – ISBN 966-574-520-4
1249806
   Статистика ринку товарів та послуг : навчальний посібник / Н.М. Гаркуша [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 344 с. : табл. – Бібліогр.: с.338-341. – ISBN 978-966-346-643-9
1249807
  Бабанін О.С. Статистика розвитку ІТ-ринку в США, Україні й світі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 22-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1249808
   Статистика России.. – Пг., 1918. – 62с.
1249809
   Статистика рынка товаров и услуг.. – М., 1995. – 430с.
1249810
  Разговоров А.В. Статистика связи / А.В. Разговоров, Т.А. Кузовкова. – М, 1991. – 343с.
1249811
  Дараган М.В. Статистика себестоимости продукции на промышленном предприятии : Автореф... канд. экон.наук: / Дараган М.В.; Акад. наук Укр. ССР. Ин-т экономики. – Киев, 1951. – 12 с.
1249812
  Гозулов А.И. Статистика сельского хозяйства / А.И. Гозулов, Г.С. Мержанов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1975. – 367с.
1249813
  Тяпкин Б.Г. Статистика сельского хозяйства / Б.Г. Тяпкин, Т.Ф. Хромова. – М, 1987. – 310с.
1249814
   Статистика сельского хозяйства в капиталистических странах.. – М., 1960. – 228с.
1249815
  Гозулов А.И. Статистика сельского хозяйства. / А.И. Гозулов. – М., 1959. – 460с.
1249816
   Статистика сельского хозяйства.. – М., 1973. – 420с.
1249817
   Статистика сельского хозяйства.. – М., 1982. – 400с.
1249818
   Статистика сельского хозяйства.. – М., 1990. – 342с.
1249819
  Кобилинська Т.В. Статистика сільського господарства в дзеркалі екології // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 51-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1249820
  Липцер Р.Ш. Статистика случайных процессов. Нелинейная фильтрация и смежные вопросы. / Р.Ш. Липцер, А.Н. Ширяев. – М., 1974. – 696с.
1249821
  Эпштейн Р.Г. Статистика снабжения и сбыта / Р.Г. Эпштейн. – М, 1975. – 254с.
1249822
   Статистика советской потребительской кооперации.. – М., 1964. – 336с.
1249823
  Харламов А.И. Статистика советской торговли / А.И. Харламов. – М, 1977. – 207с.
1249824
  Харламов А.И. Статистика советской торговли / А.И. Харламов. – М, 1982. – 188с.
1249825
  Харламов А.И. Статистика советской торговли / А.И. Харламов. – М, 1987. – 223с.
1249826
   Статистика стачек в Росси и других индустриальных странах Европы и в США.. – М., 1986. – 148с.
1249827
   Статистика строительства.. – М., 1967. – 31с.
1249828
  Чернышов А.Д. Статистика твердого тела. / А.Д. Чернышов. – Красноярск, 1989. – 336с.
1249829
   Статистика торговли с элементами математической статистики.. – М., 1973. – 383с.
1249830
   Статистика торговли с элементами математической статистики.. – М., 1979. – 351с.
1249831
   Статистика травм у футболі // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 161-174. – ISSN 2312-7104
1249832
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – Москва, 1965. – 288с.
1249833
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1971. – 300с.
1249834
  Акиншина Н.К. Статистика труда : учеб. пособие для вузов по специальности "Экономика труда" / Акиншина Н.К. – Москва : Стаитстика, 1977. – 222 с.
1249835
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – Изд. 3-е, прераб. и доп. – М., 1979. – 272с.
1249836
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – 4-е изд., прераб. и доп. – М., 1988. – 247с.
1249837
  Захожай Валерий Борисович Статистика труда и занятости : Учебно-методическое пособие / Захожай Валерий Борисович, Калина Алла Васильевна; М ежрегиональная академия управления персоналом. – Київ : МАУП, 2000. – 80с. – ISBN 966-608-035-4
1249838
   Статистика труда.. – М., 1967. – 216с.
1249839
  Русов А. Статистика украинскаго населенія Европейской Россіи // Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України : матеріали Круглого столу : м. Київ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 22 верес. 2015 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2015. – С. 239-272. – ISBN 978-966-02-7789-2
1249840
   Статистика Украины. – Харків
28. – 50с.
1249841
   Статистика Украины. – Х.
3. – 1922. – 187-286с.
1249842
   Статистика Украины. – Харків
7. – 1922. – 53с.
1249843
   Статистика Украины. – Харків
8. – 1922. – 41с.
1249844
   Статистика Украины. – Харьков : 1С-Паблишинг
№ 10 : Серия 1. Демография. Т. 1, вп. 3 : Население Черниговской губернии по данным переписи 1920 года : численность населения, возрастной состав, грамотность, национальный состав. – 1922. – 33 с.
1249845
   Статистика Украины. – Харків
11. – 1922. – 107с.
1249846
   Статистика Украины. – Харків
12. – 1922. – 23с.
1249847
   Статистика Украины. – Харьков
13. – 1922. – 64с.
1249848
   Статистика Украины. – Харків
15. – 1922. – 83с.
1249849
   Статистика Украины. – Харків
19. – 1922. – 25с.
1249850
   Статистика Украины. – Харків
20. – 1922. – 59с.
1249851
   Статистика Украины. – Харків
22. – 1922. – 23с.
1249852
   Статистика Украины. – Харків
24. – 1922. – 32с.
1249853
   Статистика Украины. – Харьков
26. – 1922. – 118с.
1249854
   Статистика Украины. – Харків, 1923. – 41с.
1249855
   Статистика Украины. – Харків
27. – 1923. – 51с.
1249856
   Статистика Украины. – Харків
29. – 1923. – 69с.
1249857
   Статистика Украины. – Харків
31. – 1923. – 43с.
1249858
   Статистика Украины. – Харків
33. – 1923. – 92с.
1249859
   Статистика Украины. – Харків
36. – 1923. – 13с.
1249860
   Статистика Украины. – Харків
40. – 1924. – 17с.
1249861
   Статистика Украины. – Харьков
47. – 1924. – 95с.
1249862
   Статистика Украины. – Харьков
47. – 1924. – 45с.
1249863
   Статистика Украины. – Харьков
51. – 1924. – 25с.
1249864
   Статистика Украины.. – Х.
1. – 1922. – 106с.
1249865
   Статистика Украины.. – Х.
2. – 1922. – 189с.
1249866
   Статистика Украины.. – Х.
4. – 1922. – 286-435с.
1249867
   Статистика Украины.. – Х.
5. – 1922. – 435-665с.
1249868
   Статистика Украины.. – Х.
6. – 1922. – 460с.
1249869
   Статистика Украины.. – Х.
9. – 1922. – 34с.
1249870
   Статистика Украины.. – Х.
14. – 1922. – 112с.
1249871
   Статистика Украины.. – Х.
16. – 1922. – 31с.
1249872
   Статистика Украины.. – Х.
32. – 1923. – 64с.
1249873
   Статистика Украины.. – Х.
34. – 1923. – 12с.
1249874
   Статистика Украины.. – Х.
35. – 1923. – 59с.
1249875
   Статистика Украины.. – Х.
37. – 1923. – 111с.
1249876
   Статистика Украины.. – Х.
38. – 1924. – 167с.
1249877
   Статистика Украины.. – Х.
40; с.Х. – 1924. – 57с.
1249878
   Статистика Украины.. – Х.
42. – 1924. – 132с.
1249879
   Статистика Украины.. – Х.
47; с.1. – 1924. – 98с.
1249880
   Статистика Украины.. – Х.
54. – 1924. – 237с.
1249881
   Статистика Украины.. – Х.
56. – 1924. – 79с.
1249882
   Статистика Украины.. – Х.
57. – 1924. – 207с.
1249883
   Статистика України. – Харьков
75. – 1925. – 51с.
1249884
   Статистика України. – Харків
77. – 1925. – 135с.
1249885
   Статистика України. – Харків
127. – 1928. – 214 с.
1249886
   Статистика України. – Харків
129. – 1928. – 121 с
1249887
   Статистика України. – Харків
154. – 1929. – 178 с
1249888
   Статистика України. – Харків
158. – 1929. – 80 с
1249889
   Статистика України. – Харків
169. – 1929. – 142 с
1249890
   Статистика України. – Харків
179. – 1930. – 79 с
1249891
   Статистика України. – Харків : Господарство України
205. – 1931. – 110 с
1249892
   Статистика України. – Харків : Господарство України
212. – 1932. – 79 с
1249893
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2000
1249894
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001
1249895
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
1249896
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
1249897
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2001
1249898
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2002
1249899
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
1249900
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
1249901
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2003
1249902
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2003
1249903
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
1249904
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
1249905
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1249906
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1249907
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1249908
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1249909
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1249910
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1249911
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1249912
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1249913
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1249914
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1249915
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1249916
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (48). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1249917
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (52). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1249918
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 1998-
№ 2 (53). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1249919
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (57). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1249920
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (58). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1249921
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (62). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1249922
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (64). – 2014. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1249923
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (66). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1249924
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (67). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1249925
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (76). – 2017. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1249926
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (79). – 2017. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1249927
   Статистика України.. – Х.
49. – 1924. – 24с.
1249928
   Статистика України.. – Х.
55. – 1924. – 185с.
1249929
   Статистика України.. – Х.
59. – 1925. – 272с.
1249930
   Статистика України.. – Х.
62. – 1925. – 106с.
1249931
   Статистика України.. – Х.
63. – 1925. – 70с.
1249932
   Статистика України.. – Х.
64. – 1925. – 61с.
1249933
   Статистика України.. – Х.
66. – 1925. – 71с.
1249934
   Статистика України.. – Х.
70. – 1925. – 37с.
1249935
   Статистика України.. – Х.
71. – 1925. – 116с.
1249936
   Статистика України.. – Х.
72. – 1925. – 292с.
1249937
   Статистика України.. – Х.
76. – 1925. – 95с.
1249938
   Статистика України.. – Х.
77; т.2. – 1925. – 135с.
1249939
   Статистика України.. – Х.
78. – 1925. – 83с.
1249940
   Статистика України.. – Х.
80. – 1926. – 39с.
1249941
   Статистика України.. – Х.
81. – 1926. – 39с.
1249942
   Статистика України.. – Х.
82. – 1926. – 95с.
1249943
   Статистика України.. – Х.
83. – 1926. – 121с.
1249944
   Статистика України.. – Х.
84. – 1926. – 37с.
1249945
   Статистика України.. – Х.
85. – 1926. – 61с.
1249946
   Статистика України.. – Х.
87. – 1926. – 58с.
1249947
   Статистика України.. – Х.
88. – 1926. – 79с.
1249948
   Статистика України.. – Х.
94. – 1927. – 230с.
1249949
   Статистика України.. – Х.
95. – 1927. – 80с.
1249950
   Статистика України.. – Х.
97. – 1927. – 69с.
1249951
   Статистика України.. – Х.
99. – 1927. – 53с.
1249952
   Статистика України.. – Х.
100. – 1927. – 29с.
1249953
   Статистика України.. – Х.
103. – 1927. – 130с.
1249954
   Статистика України.. – Х.
106. – 1927. – 33с.
1249955
   Статистика України.. – Х.
109. – 1927. – 114с.
1249956
   Статистика України.. – Х.
111. – 1927. – 77с.
1249957
   Статистика України.. – Х.
112. – 1927. – 71с.
1249958
   Статистика України.. – Х.
115. – 1927. – 193с.
1249959
   Статистика України.. – Х.
117. – 1927. – 162с.
1249960
   Статистика України.. – Х.
121. – 1928. – 54с.
1249961
   Статистика України.. – Х.
124. – 1928. – 210с.
1249962
   Статистика України.. – Х.
125. – 1928. – 37с.
1249963
   Статистика України.. – Х.
128. – 1928. – 274с.
1249964
   Статистика України.. – Х.
132. – 1928. – 44с.
1249965
   Статистика України.. – Х.
134. – 1928. – 120с.
1249966
   Статистика України.. – Х.
135. – 1928. – 59с.
1249967
   Статистика України.. – Х.
136. – 1928. – 39с.
1249968
   Статистика України.. – Х.
137. – 1928. – 18с.
1249969
   Статистика України.. – Х.
138. – 1928. – 87с.
1249970
   Статистика України.. – Х.
139. – 1928. – 28с.
1249971
   Статистика України.. – Х.
142. – 1928. – 35с.
1249972
   Статистика України.. – Х.
143. – 1928. – 41с.
1249973
   Статистика України.. – Х.
144. – 1928. – 82с.
1249974
   Статистика України.. – Х.
147. – 1929. – 38с.
1249975
   Статистика України.. – Х.
148. – 1929. – 178с.
1249976
   Статистика України.. – Х.
149. – 1929. – 42с.
1249977
   Статистика України.. – Х.
150. – 1929. – 96с.
1249978
  Джанелидзе Г.Ю. Статистика упруго-пластических стержней : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Джанелидзе Г. Ю.;. – Л., 1949. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1249979
  Шнейдерман И.М. Статистика услуг / И.М. Шнейдерман. – М., 1974. – 152с.
1249980
  Лутчин Н.П. Статистика фінансів / Лутчин Н.П., Миронюк А.К. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 322, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 320-322. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-7827-73-9
1249981
  Мирзаев А.Т. Статистика фотонов и корреляционные свойства излучений лазера : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мирзаев А.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 19 с.
1249982
  Мирзаев А.Т. Статистика фотонов и корреляционные свойства излучения лазера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Мирзаев А.Т.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Ташкент, 1971. – 19л.
1249983
  Залкинд А.И. Статистика цен в европейских социалистических странах / А.И. Залкинд, С Е. Кудрова, . – М, 1973. – 310с.
1249984
  Гумбель Э. Статистика экстремальных значений. / Э. Гумбель. – Москва : Мир, 1965. – 450 с.
1249985
  Блекмор Дж. Статистика электронов в полупроводниках : пер. с англ. / Дж. Блекмор. – Ленинград : Мир, 1964. – 392 с.
1249986
  Гутерц Н.П. Статистика эффективности промышленного производства / Н.П. Гутерц. – Ташкент, 1982. – 45с.
1249987
  Якуніна Н.В. Статистика як віддзеркалення сучасної діяльності бібліотек ВНЗ // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 21-23 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Наук.-техн. б-ка Полтав. нац. техн. ун-ту ім. Юрія Кондратюка, Центр. наук. б-ка Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: Онищенко В.О. та ін.]. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – С. 13-17
1249988
  Ерліх Я.М. Статистика як наука / Я.М. Ерліх. – Київ, 1960. – 27с.
1249989
  Захожай Валерій Борисович Статистика якості : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Захожай Валерій Борисович, Чорний Антон Юрійович; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2005. – 576с. – ISBN 966-608-485-6
1249990
  Герасименко С.С. Статистика якості вищої освіти в Україні: до постановки проблеми / С.С. Герасименко, В.С. Герасименко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 26-30. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 14 назв
1249991
  Бродський Я.С. Статистика, ймовірность, комбінаторика у старшій школі / Я.С. Бродський, О.Л. Павлов. – Харків : Основа, 2008. – 207с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 7(67)). – ISBN 978-966-333-800-2
1249992
  Чупров А.И. Статистика, как связующее звено между естествознанием и обществоведением : [Речь ] произнесена в общем собранииIX Съезда русских естествоиспытателей и врачей 11 января 1894 г. / А.И. Чупров. – [12] с. – Отд.отт.
1249993
  Кауфман А.А. Статистика. / А.А. Кауфман. – 2-е изд., доп. и частью испр. – М., 1919. – 165с.
1249994
   Статистика. Информация. Вычислительная техника. – М, 1970. – 251с.
1249995
   Статистика. Информация. Вычислительная техника. – М, 1972. – 200с.
1249996
   Статистика. Информация. Вычислительная техника. – М
5. – 1972. – 252с.
1249997
   Статистика. Информация. Вычислительная техника.. – М
6. – 1972. – 231с.
1249998
   Статистика: збірник задач : Навч. посіб. – Київ : Вища школа, 1994. – 448с.
1249999
  Фещур Р.В. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник : Навч. посібник / Мін-во освіти і науки України; Нац. ун-тет "Львівська політехніка"; За наук. ред. Р.В Фещура . – 2-ге вид., оновл. і доповн. – Львів : Інтелект-Захід, 2003. – 576с. – ISBN 996-7597-27-Х
1250000
   Статистика: теория и практика. – М, 1976. – 96с.
<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,