Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>
1249001
  Гунчик І. "Результати розмірковувань і практики допитливого розуму": М. Крушевський про замовляння, молитви та психологію народної творчості // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 574-581. – ISSN 1028-5091
1249002
  Гребнев Л.С. "Результаты обучения": опыт преподавания экономики юристам // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 13-22. – ISSN 0869-3617
1249003
  Голубєв Г.Г. "Рейганоміка": розрахунки і прорахунки / Г.Г. Голубєв. – К., 1988. – 48с.
1249004
   "Рейгономика": теория и практика. – Москва, 1984. – 260с.
1249005
  Захарченко Ю. "Рейдерити по-новому". Директор НАБУ заявив про новий вид рейдерства в Україні // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 35
1249006
  Каганець А. "Рейдерство" - нова галузь українського законодавства? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 41-44.
1249007
   "Рейдерське захоплення" історії. Та українська відповідь / підготував Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 січня (№ 14/15). – С. 6


  Сучасна російська історична наука має багатолітні традиції фальсифікацій та маніпуляцій - процес розпочався не пізніше XV століття, а особливого розмаху набув у XVIII столітті.
1249008
  Наумов А.О. "Рейнский блеф" Гитлера. Ремилитаризация Рейнской области в 1936 году // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 43-59. – ISSN 0130-3864
1249009
  Козюк В.В. "Рейнська модель" у глобальних торговельних та монетарних процесах // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 141-154.
1249010
  Руднев О.А. "Рейс 317..." / О.А. Руднев. – Рига, 1972. – 261с.
1249011
  Короденко М. "Рейтинг" шкільної мережі // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 2 березня (№ 9). – С. 7. – ISSN 2219-5793
1249012
  Островська Н.В. "Рейтингування", або "соціологічне опитування", як типова соціальнокомунікаційна технологія телевізійних політичних ток-шоу // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 258-276. – ISBN 978-966-8299-26-2
1249013
  Московкина И.И. "Реквием" Леонида Андреева: заупокойная месса как игра // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 78-82. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  В статье предложен анализ поэтики одноактной драмы Л. Андреева "Реквием" в контексте его "комедиек" и новелл 1910-х гг. ("Три ночи", "Воскресение всех мертвых", "Черт на свадьбе"). Показана важная жанрообразующая и концептуальная роль в "Реквиеме" ...
1249014
  Москаленко А. "Реквієм" Анни Ахматової - пам"ятка доби сталінского терору // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 10 (391). – С. 108-109
1249015
  Булгакова М. Результати 16-тої конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату в Канкуні // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 28-37
1249016
  Головко А.М. Результати аналізу дотримання вимог ВАК України фаховими виданнями з ветеринарних та сільськогосподарських наук (зоотехнія) / А.М. Головко, А.Т. Цвігун // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 12-13
1249017
  Головко А.М. Результати аналізу дотримання вимог ВАК України фаховими виданнями з ветеринарних та сільськогосподарських наук (зоотехнія) / А.М. Головко, А.Т. Цвігун // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 12-13
1249018
  Каховська О.В. Результати аналізу наслідків впровадження системи електронного адміністрування ПДВ / О.В. Каховська, Т.Ю. Загорельська, С.В. Дрожак // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 9/10 (71). – С. 128-133. – ISSN 2309-1533
1249019
   Результати аналізу обмежень у трудовій діяльності пацієнтів ортопедичного профілю, яким рекомендована амбулаторна програма / С.М. Федоренко, О.Б. Лазарєва, В.В. Вітомський, М.В. Вітомська // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 89-97 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1992-7894
1249020
  Шипко М.В. Результати апробації програми розвитку етичної свідомості студентської молоді // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 158-164. – ISSN 2310-4368
1249021
  Брюховецька О.В. Результати апробації системи організаційно-психологічного супроводу процесу формування професійної толерантності у керівників освітніх організацій // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 28-47. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2522-9931
1249022
  Балашов Е.М. Результати апробації тренінгової програми розвитку саморегульованої навчальної діяльності студентів у процесі метакогнітивного моніторингу // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 4 (36). – С. 23-34. – ISSN 2414-0023
1249023
  Томенчук Б.П. Результати археологічних досліджень давнього Галича у 2008 - 2013 роках / Б.П. Томенчук, О.Л. Мельничук // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 110-117. – ISSN 2078-1849
1249024
  Переверзєв С.В. Результати археологічних розвідок у зоні відчуження та на півночі Іванківського району Київської області / С.В. Переверзєв, А.А. Сорокун, І.М. Хоптинець // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 70-84. – ISSN 2227-4952
1249025
  Андрук В.М. Результати астрометричної обробки сканованих зображень Плутона по фотографічних платівках / В.М. Андрук, Л.В. Казанцева, С.В. Шатохіна // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 72
1249026
  Ольбрих Барбара Результати будування інформаційного суспільства для домашніх господарств // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-38. – Бібліогр. в кінці ст.


  Трансформація до глобального інформаційного суспільства становить виклик, яким живе найбільш розвинута частина світу, а участь Польщі у тій трансформації, то - боротьба за місце в майбутньому. Технічні зміни, особливо в сфері інформатики і ...
1249027
  Ольбрих Б. Результати будування інформаційного суспільства для домашніх господарств // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-38.
1249028
   Результати буріння першої глибокої свердловини на керченському шельфі Чорного моря (структура Субботіна) та їх значення для планування подальших пошуково-розвідувальних робіт / П.Ф. Гожик, В.В. Гладун, І.Д. Багрій, Т.О. Знаменська, Н.В. Маслун, П.М. Мельничук // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 103-114 : табл., схема. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0367-4290
1249029
   Результати валідації розрахункових кодів SCALE і MCNP на даних критичних бенчмарк-експериментів на установці SF-9 / В.І. Борисенко, В.В. Горанчук, Піонтковський, І.О. Тітімець // Ядерна енергетика та довкілля : науково-виробничий журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (13). – С. 17-22. – ISSN 2311-8253
1249030
  Щерба О. Результати виборів 2012 р. в Україні: уроки для кримськотатарської спільноти / О. Щерба, Лібрук-Ліпкевич // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 171-175
1249031
   Результати виборів до Верховних Рад СРСР і УРСР та до місцевих Рад депутатів трудящих по Українській РСР 1938-1940 рр.. – К., 1940. – 56с.
1249032
   Результати виборів у КНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Вперше в історії КНУ імені Тараса Шевченка ректора обирала університетська громада: науково-педагогічні і педагогічні штатні працівники університету, а також представники студентства та інших штатних працівників, обрані шляхом таємного голосування. ...
1249033
   Результати виборів у Криму в контексті пошуку можливих політичних компромісів. – Київ : УНЦПД, 2002. – 48с.
1249034
  Кучеревський В.В. Результати вивчення астрагалу шерстистоквіткового на Правобережному степовому Придніпров"ї / В.В. Кучеревський, Г.Н. Шоль // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 12-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено дані багаторічного вивчення вікової структури популяції астрагалу шерстистоквіткового і його еколого-біологічних особливостей у природі та культурі.
1249035
  Ковальова Н.В. Результати вивчення пігментів фітопланктону в прибережних водах острова Зміїний в 2004-2012 рр / Н.В. Ковальова, В.І. Медінець // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 44-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 32 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1249036
  Фесенко А.Ю. Результати вивчення стану імунітету проти поліомієліту у населення України / А.Ю. Фесенко, А.П. Міроненко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 83-84
1249037
  Попов В.П. Результати визначення величини сумарного випаровування з грунту та способи поділу її на складові частини / В.П. Попов, П.І. Колісник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 37-46 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географії ; Вип. 9)
1249038
   Результати випробування різних сортів пшениці озимої в органічному виробництві / А.В. Вдовиченко, Ю.В. Терновий, В.П. Рибак, Г.Г. Мельник, О.О. Качковський, С.О. Галашевський, А.О. Чуб // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 48-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
1249039
  Антипов Є.О. Результати випробувань вихрового теплогенератора РТГА-37 / Є.О. Антипов, П.Г. Охріменко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 240-245 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1249040
  Гуменюк С.В. Результати вихідного контролю формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 70-74. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1249041
   Результати відбору плюсових дерев сосни і дуба в рівнинній частині України та в Криму у 2010-2014 рр. / С.А. Лось, Л.І. Терещенко, Г.А. Шлончак, В.П. Самодай, І.С. Нейко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 139-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0459-1216
1249042
  Баранський О.Р. Результати візуальних спостережень комет у 1990-1994 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 36-41. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Наведено результати візуальних спостережень комет у 1990-1994 роках. Протягом цього періоду спостерігалася 21 комета, отримано 244 спостережень. Отримано оцінки таких параметрів: MAG - інтегральна зоряна величина, СОМА - діаметр коми, DC - ступінь ...
1249043
  Желтова М.О. Результати впровадження програми розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців харчової галузі // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 54-59 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-4368
1249044
  Лазуренко О.О. Результати впровадження програми формування емоційної компетентності майбутнього лікаря на різних етапах професійного навчання // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 78-83 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2310-4368
1249045
   Результати Всеукраїнського семінару-наради з питань безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 2 : фото
1249046
   Результати галузевого моніторингу діяльності вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України за основними показниками діяльності за 2015 календарний рік / С.В. Григоровська, Ю.С. П"ятницький, О.П. Волосовець, І.Є. Булах, А.Є. Горбань, І.В. Мельник, Ю.І. Фисун // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 10-21. – ISSN 1681-2751
1249047
  Калашник Г.А. Результати геолого-геофізичних досліджень на Суботській структурі Інгульського мегаблока Українського щита // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувальний ін-т ; голов. ред. Г.І. Рудько ; редкол.: А.А. Локтєв, М.Д. Красножон, С.О.Некрасова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 4-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1682-721Х
1249048
  Шерстюк Н.П. Результати гідрохімічного районовування Інгульця методами кластерного аналізу / Н.П. Шерстюк, О.Г. Байбуз // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 60-68. – ISSN 2306-5680


  Виконано районування ділянки Інгульця у межах Криворіжжя на підставі нових водогосподарських заходів з утилізації шахтних вод. Скиди шахтних вод з водойми балки Свистунова обумовили поділ нижньої ділянки річки. Доведена ефективність застосування ...
1249049
  Ращупкіна Ю.В. Результати громадського моніторингу: взаємодія органів місцевого самоврядування Луганська з ініціативними групами, що відстоюють право на безпечне життєве середовище / Ращупкіна Ю.В., Щербаченко В.В. ; Східноукраїнський центр громад. ініціатив. – Луганськ : Янтар, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-678-281-9
1249050
  Михайленко Д. Результати диференціації правового впливу на корупцію в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 156-163. – ISSN 2311-6676
1249051
   Результати діяльності і перспективи розвитку Академії // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Березень - квітень (№ 2). – С. 1-3 : на фото Л.В. Губерський
1249052
  Кірпич С.Г. Результати діяльності системи господарських судів України в 2001 році // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.47-52. – ISBN 966-7784-65-7
1249053
   Результати довгострокових нахиломірних спостережень у соляній шахті м. Соледар (можливий резонансний ефект рідкого ядра Землі) / А.М. Кутний, В.Г. Павлик, В.Г. Булацен, Т.М. Бабич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 115-119 : Табл. – Бібліогр.: с. 118-119. – ISSN 0203-3100
1249054
  Демченко О.А. Результати дослідження аудиторії ділових телевізійних ЗМІ "Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні:структура і функціонування—2014" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 141-144


  У статті наведені результати дослідження охоплення цільової аудиторії діловими телевізійними каналами в Україні. Дослідження проведене в грудні 2013 р. — січні 2014 р. Розглядаються кількісні та якісні параметри бізнес-аудиторії в Україні, її охоплення ...
1249055
  Шуйский Ю.Д. Результати дослідження берегів острова Зміїний на Чорному морі / Ю.Д. Шуйский, Г.В. Вихованець, О.Б. Муркалов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 26-34 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1249056
  Шерстюк Н.П. Результати дослідження вмісту важких металів у воді річок Інгулець та Саксагань / Н.П. Шерстюк, С.М. Сердюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 101-110. – ISSN 2306-5680


  Розглянуті особливості впливу на гідроекосистему, джерела надходження та міграційні форми заліза, міді, цинку, хрому, мангану, свинцю, нікелю, кобальту, кадмию у воді рр. Інгулець та Саксагань. Рассмотрены особенности влияния на гидроекосистему, ...
1249057
  Пархоменко О.Г. Результати дослідження голоценових грунтів на археологічних пам"ятках Середнього Придніпров"я // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 152-156. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1249058
  Брусак В.П. Результати дослідження дефлюкційних процесів на Українському Розточчі напівстаціонарними методами // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (94). – С. 29-37. – ISSN 0868-6939
1249059
  Матвійчук В.М. Результати дослідження мотиваційного компонента професійної готовності майбутніх фізичних реабілітологів до діяльності з особами з інвалідністью // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 78-82
1249060
  Образцов М.С. Результати дослідження нічної лепідоптерофауні в м. Миколаєві / М.С. Образцов. – Київ, 1935. – С. 141-161. – Бібліогр.: Література с. 157-160 (58 назв)
1249061
  Образцов М.С. Результати дослідження нічної лепідоптерофауні в м.Миколаєві. / М.С. Образцов. – 141-161с.
1249062
  Щербатюк Б.А. Результати дослідження особливостей соціального самовизначення жінок, орієнтованих на управлінську діяльність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню особливостей соціального самовизначення жінок, орієнтованих на управлінську діяльність. Викладено результати дослідження впливу певних психологічних детермінант: ціннісних орієнтацій, мотивації і самооцінки. Наведено ...
1249063
  Кірдан О. Результати дослідження стану професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 59-66. – ISSN 2706-6258
1249064
  Азархіна О.К. Результати дослідження суспільних проблем у популярних інтернет блогах // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 57-58
1249065
  Штефан Л.В. Результати дослідження сформованості інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 78-87. – ISSN 2078-7782


  Сучасна освіта, яка розвивається на зламі століть, супроводжується складними суспільними процесами, що активно впливають на всі її галузі, у тому числі й на інженерно-педагогічну. Як правило, такі умови спричиняють появу нових феноменів, процесів, ...
1249066
  Колодій О.С. Результати дослідження форми і параметрів живильно-розподільного пристрою пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшника / О.С. Колодій, С.В. Кюрчев, К.Л. Мельник // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 52-57 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-1828
1249067
  Марцева Л.А. Результати дослідження якості освіти як джерело її розвитку // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 1. – С. 26-28
1249068
  Пясецька С.І. Результати досліджень випадків налипання мокрого снігу та складних відкладень на території України протягом другої половини ХХ - початку ХХІ ст. та перспективи їх подальших досліджень // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 62-69. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 0868-6939
1249069
  Отич О. Результати досліджень ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Січень - лютий (№ 1). – С. 5


  В обговоренні законопроекту взяли участь представники Національної академії педагогічних наук України, керівники відділів освіти місцевих органів самоврядування та ін.
1249070
   Результати досліджень не повинні потрапляти на смітник // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 22 квітня (№ 16). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про засідання робочої групи в МОН під головуванням перщого заступника міністра освіти і науки Євгена Суліми. До робочої групи увійшли представники міністерства, а також провідних вищих навчальних закладів: КНУ імені Тараса Шевченка, КНУ технологій і ...
1249071
  Онищук В.В. Результати досліджень функціональних зв"язків між основними гідравлічними й русловими характеристиками річок Українських Карпат // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 41-50.
1249072
   Результати дослідіів організації східчастих маршрутів на лінії Коростень-Одеса.. – К., 1936. – 144с.
1249073
  Бойко М. Результати дослідницької роботи В.В. Колкунова у відділі селекції Наукового інституту селекції // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 134-137. – ISSN 1998-4634


  В.В. Колкунов - біолог і ботанік, вчений-агроном, селекціонер, організатор селекційно-насіннєзнавчої справи. Протягом 1910-1915 рр. - професор кафедри агрономії Університету св. Володимира.
1249074
  Гончак І.В. Результати екологічної оцінки стану поверхневих вод р. Горинь в межах м. Нетішин (ХАЕС) / І.В. Гончак, Т.О. Басюк, Т.О. Грисюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 143-149
1249075
  Гопчак І.В. Результати екологічної оцінки та екологічного нормування поверхневих вод Волинської області // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 370-374. – Бібліогр.: 6 назв
1249076
  Набока Ю.В. Результати економічної діяльності підприємств у сфері надання послуг медичного туризму в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, березень. – С. 104-109 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1249077
  Софійчук К.К. Результати експериментального впровадження контролінгу в умовах підприємства // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 131-141. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті викладені результати експериментальної реалізації розроблених моделей контролінгу. Визначені експериментальним шляхом основні внутрішні та зовнішні загрози підприємства. Об"єкт дослідження - процес реалізації фінансової стратегії підприємства.
1249078
  Блешмудт П.П. Результати експериментального впровадження тренінгу "Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 196-200. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1249079
  Потапчук Н.Д. Результати експериментального дослідження проблемних сімей прикордонників та особливостей надання їм психологічної допомоги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 90-92. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання проблемних сімей прикордонників та особливості надання їм психологічної допомоги. The article deals with the problem of border guards" families and the question of psychological aid rendering to these families.
1249080
  Мурзіна О.А. Результати експериментального дослідження формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів у процесі фахової підготовки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 203-209. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1249081
  Харченко І.І. Результати експериментального формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки / І.І. Харченко, О.М. Удовиченко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 146-150. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
1249082
  Єфименко С. Результати експериментальної перевірки ефективності методичної системи формування предметної компетентності з фізики студентів коледжів за допомогою систем комп’ютерної графіки / С. Єфименко, С. Величко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 240-251. – ISSN 2312-5993
1249083
  Урусова О.Г. Результати експериментальної перевірки програми формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до професійної діяльності // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 76-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2411-3190
1249084
  Колосович О.С. Результати експерименту з формування у студентів навиків професійної взаємодії шляхом впровадження у навчання елементів системи "Аgile coach" / О.С. Колосович, О.А. Куций // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 66-71
1249085
  Лопіна Н.А. Результати електронного навчального курсу "Основи методології розробки електронних курсів у сфері медичної освіти:" // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 140-169. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
1249086
  Дідик Н.М. Результати емпіричного дослідження професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (181). – С. 7-12
1249087
  Піонтківська О. Результати емпіричного дослідження чинників суспільної активності людей похилого віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 14-17. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні підходи до трактування соціальної та суспільної активності людей похилого віку. Висвітлено основні результати емпіричного дослідження чинників суспільної активності людей похилого віку, визначено соціально-психологічні чинники ...
1249088
  Заїка Л. Результати емпіричної перевірки моделі формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного моделювання // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 104-112. – ISSN 2617-1775
1249089
  Савченко А. Результати емпыричних дослыджень у сферы порывняльного кримынального права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С.33-37
1249090
  Жук П.М. Результати ендопротезування кульшового суглоба в людей старшої вікової групи в разі переломів стегнової кістки у вертлюговій ділянці / П.М. Жук, А.М. Каяфа, М.В. Абрамов // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 87-91. – ISSN 0030-5987
1249091
   Результати загальнонаціонального опитування "Ставлення населення України до зовнішнього незалежного оцінювання" // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 10. – С. 4-12
1249092
  Топузов О.М. Результати засвоєння економічних знань учнями 9-10-х класів у процесі навчання географії в умовах вибору підручників / О.М. Топузов, А.А. Шуканова // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 23-29. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
1249093
   Результати застосування мультимодальної програми швидкого відновлення в лікуванні хворих із пахвинними грижами / В.І. Паламарчук, В.М. Лисенко, М.Ю. Крестянов, Р.О. Балацький, О.А. Потапов, В.І. Зубаль, Д.Е. Махмудов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 81-84. – ISSN 2224-0586
1249094
  Щербина Л.Ф. Результати застосування програми розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 9 (162). – С. 62-67
1249095
   Результати застосування технологій "Сітько-МРТ" (мікрохвильова резонансна терапія) у лікуванні остеомієліту / С.П. Сітько, Г.В. Гайко, І.П. Вернігора, І.В. Федотова // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 45-56. – ISSN 1023-2427
1249096
  Гончаренко Н. Результати зіставлення класів стійкості приземного шару атмосфери з даними аерологічного зондування : Праці молодих учених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 46-48. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проведено зіставлення методики визначення стійкості приземного шару атмосфери за наземними мережними метеорологічними спостереженнями з матеріалами аерологічних спостережень в 300-метровому шарі. Comparison of technique of stability determination in ...
1249097
  Андрусяк В. Результати змін у фінмоніторингу // Юридична газета. – Київ, 2021. – 19 січня (№ 1)
1249098
  Горох В. Результати ЗНО - 2014 з історії України крізь призму психометрії / В. Горох, О. Святокум // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (163), березень. – С. 40-45
1249099
   Результати зовнішнього і внутрішнього моніторингу якості вищої освіти у ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" за 2015 календарний рік / В.М. Ждан, В.М. Бобирьов, С.М. Білаш, О.М. Бєляєва // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 93-97. – ISSN 1681-2751
1249100
   Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 7 (237), липень. – С. 36-38. – ISSN 2221-1055
1249101
  Спиця Р. Результати інженнерно-геоморфологічних і неотектонічних досліджень для обгрунтування гідротехнічного будівництва в Екваторіальній Гвінеї // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 141-143. – ISBN 978-617-7069-38-5
1249102
  Волошенюк О. Результати інтелектуальної, творчої діяльності в цивільному законодавстві // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 23-25.
1249103
  Тарасюк Н. Результати інтродукційного сортовивчення нарцисів (Narcissus х hybridus Hort.) в Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України / Н. Тарасюк, О. Тимченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 44-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати інтродукційного сортовивчення колекції нарцисів Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС). Рекомендовано 57 сортів нарцисів для масового розмноження. The results of introduction evaluation of sorts narcissus ...
1249104
  Слюсар С.І. Результати й перспективи інтродукційного випробування видів родини Taxodiaceae F. W. Neger у Ботанічному саду Національного університету біоресурсів і природокористування / С.І. Слюсар, К.В. Маєвський // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 86-91 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0459-1216
1249105
  Захаров Д.О. Результати касаційного розгляду у кримінальному судочинстві / Д.О. Захаров, А.В. Реуцький // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 230-235. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1249106
  Волкова О.В. Результати кластерного аналізу регіональних ринків праці України / О.В. Волкова, О.Б. Носач // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 105-112
1249107
  Загребельна О. Результати констатувального експерименту щодо визначення показників сформованості управлінської професійної культури майбутніх менеджерів освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 6 (70). – C. 71-83. – ISSN 2312-5993
1249108
  Огняник М.С. Результати ліквідації нафтохімічного забруднення на території складу паливно-мастильних матеріалів аеропорту "Бориспіль" : гідрогеологія та інженерна геологія / М.С. Огняник, В.Г. Максимов, С.А. Диняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-54. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Екологічну ситуацію щодо нафтохімічного забруднення в Україні слід розглядати як кризову. Забруднення нафтопродуктами стосується в першу чергу підземних вод, що є основним джерелом питного водопостачання. Наведено результати ліквідації нафтохімічного ...
1249109
  Райко Д. Результати маркетингових досліджень щодо доцільності формування департаменту маркетингу на підприємствах машинобудівної галузі Харківського регіону // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 58-64 : рис., фото. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1606-3732
1249110
   Результати міжнародного іспиту // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 12 серпня (№ 31/32). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  МОЗ України разом з Центром тестування при МОЗ України представили групові результати міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM), який студенти-медики складали вперше як частину Єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Найкраще склали тест ...
1249111
  Бондар К.М. Результати мікромагнітометричних досліджень деяких археологічних пам"яток у 2005-2006 роках / К.М. Бондар, Р.В. Хоменко, С.А. Попов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-36. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведені результати магнітометричних і петромагнітних досліджень на поселенні Малополовецьке-2А та Більському городищі. The results of magnetometric and petromagnetic investigations on Malopolovetske-2A archaeological site and Belsk ...
1249112
  Сторубльов О.І. Результати моделювання методів виявлення об"єктів за їх рухом на послідовності спостережень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-66. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Розглядаються результати моделювання методів виявлення об"єктів за їх рухом на послідовності спостережень за умов зашумленості радіолокаційних зображень, показано статистику процесу відсіву.
1249113
   Результати моніторингового опитування населення України стосовно соціального становища молоді. – Київ, 2000. – 34с.
1249114
   Результати моніторингу за рівнями поверхневих вод Шацьких озер протягом 2016-2017 років / О.І. Мороз, І.Я. Покотило, З.Р. Тартачинська, Т.Ю. Корлятович // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 33-38 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1249115
  Лобунець Л.Г. Результати моніторингу наукових досліджень в установах Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України за 2010 - 2015 рр. // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 60-69. – ISSN 0374-3896
1249116
  Істоміна К. Результати навчання фахівців-міжнародників в університетах Канади // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 108-115. – ISSN 2075-1478
1249117
  Голубенко О. Результати навчання як об"єкт стандартизації / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 1 (28). – С. 24-30.
1249118
  Дудич В.М. Результати напістаціонарних досліджень руслових процесів у басейні ріки Біла Тиса (2011-2013) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 37-45. – ISSN 0868-6939


  На основі закладення різночасових поперечних перерізів в басейні річки Біла Тиса, проаналізовано зміни, які відбулися в руслах рік протягом вересня 2011- вересня 2013 рр.: інтенсивність глибинної і бокової ерозії, акумуляції наносів, деформації ...
1249119
  Єфіменко В.М. Результати наукової роботи Астрономічної обсерваторії Київського університету за 1998-1999 pp. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-78. – (Астрономія ; вип. 36)


  Подано звіт про роботу Астрономічної обсерваторії за 1998-1999 рр. Приведено дані про персональний склад, тематику наукових досліджень, основні наукові результати, інші відомості про діяльність обсерваторії за цей період.
1249120
  Казанник В. Результати обліків водоплавних птахів київської агломерації у зимовий період 2011-2012 рр. / В. Казанник, О. Коваленко, В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-49. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Було досліджено видовий склад і чисельність скупчень водоплавних та біляводних птахів Київської агломерації під час зимівлі 2011-2012 рр. Матеріал зібрано в основному за допомогою маршрутного методу. Виявлено 20 видів, чисельність упродовж зимівлі ...
1249121
  Казанник В. Результати обліків лелеки білого (Ciconia ciconia L.) у національному природному парку "Пирятинський" / В. Казанник, О. Мартюшева, Н. Миленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 11-17. – (Біологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати моніторингу стану популяції лелеки білого (Ciconia ciconia L.), що був здійснений у національному природному парку "Пирятинський" та на прилеглій території протягом 2014-2019 рр. Було проведено облік гнізд у регіоні та ...
1249122
  Пазинич В. Результати обстеження алювіальної товщі в кар"єрі м.Комсомольськ (Полтавська область) : наукові повідомлення / В. Пазинич, М. Стахів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 376-377 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0868-6939
1249123
  Мусієнко С.І. Результати обстеження деяких перспективних інтродуцентів у ДП "Харківська ЛНДС" / С.І. Мусієнко, Л.С. Луначевський, В.А. Лук"янець // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 73-77 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0459-1216
1249124
  Погорецький М. Результати оперативно-розшукової діяльності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 102-105. – ISSN 0132-1331
1249125
  Клюс О.А. Результати опитування щодо ведення здорового способу життя студентів. які займаються у секції з волейболу / О.А. Клюс, В.У. Дорош // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 63-67. – Бібліогр.: 8 назв.
1249126
  Вержбицький О.А. Результати опитування щодо стану впровадження контролінгу на торговельних підприємствах України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 27-34. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1249127
  Нікітін В.А. Результати оптимізації розподілу фінансових ресурсів для забезпечення потреб Збройних Сил України // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 115-120. – ISSN 2304-2699
1249128
   Результати основної сесії ЗНО // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 23-30 червня (№ 25/26)
1249129
  Мороз С.А. Результати оцінювання якості вищої освіти студентами українських ЗВО як підгрунтя для вдосконалення механізмів державного управління якістю надання освітніх послуг // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 98-106. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
1249130
  Радзівіл В.Я. Результати палеовулканологічних реконструкцій вендської базальтової формації Волині / В.Я. Радзівіл, А.Я. Радзівілл, І.С. Потапчук // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 129-133. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
1249131
   Результати палеопедологічних (мікроморфологічних) та археологічних досліджень палеолітичного пам"ятника Меджибок / Ж.М. Матвіїшина, С.П. Кармазиненко, В.М. Степанчук, С.М. Рижов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 123-129 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0868-6939
1249132
  Матвіїшина Ж.М. Результати палеопедологічного дослідження давніх грунтів неподалік с. Троянове на Кіровоградщенні / Ж.М. Матвіїшина, О.Г. Пархоменко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 53-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
1249133
  Сущик М. Результати парламентських виборів в Угорщині-шлях до реформування держави // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 94-98
1249134
   Результати патоморфологічних та імуногістохімічних досліджень гепатобіліарної системи у новонароджених, які загинули внаслідок перинатальних причин / Ю.Д. Годованець, О.С. Годованець, О.В. Курик, Т.А. Дроник // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 30-36. – ISSN 2226-1230
1249135
  Безуглий Д.С. Результати педагогічного експерименту з підготовки майбутніх учителів інформатики до використання засобів комп"ютерної візуалізації в професійній діяльності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 42-47 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 46. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1249136
  Копитков Д.М. Результати педагогічного експерименту щодо формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів з організації перевезень і управління на автомобільному транспорті // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 103-110
1249137
  Буйдін Ю. Результати первинної сортооцінки Ірису гібридного (Iris hybrida Hort) при інтродукції в Лісостеп України / Ю. Буйдін, Г. Скрипка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані первинної сортооцінки ірису гібридного в умовах Лісостепової зони України. Проведено групування сортів за висотою, початком і тривалістю цвітіння, а також, виділено кращі сорти за продуктивністю, та рясністю цвітіння. The initial ...
1249138
  Білокінь І.П. Результати перебудови біолого-грунтознавчого факультету КДУ на основі мічурінського й павловського вчення та завдання факультету в світлі геніальних праць Й.В.Сталіна з питань мовознавства / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ. – 3c. – Окр.відбиток: Труди біолого-грунтознавчого фак-ту КДУ ім.Т.Г. Шевченка №8, 1952р.
1249139
  Ткаченко А. Результати перевірки ДФС та їх оскарження у 2019 році // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 26-27
1249140
   Результати перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності в Івано-Франківській та Закарпатській областях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 24-26 : фото
1249141
   Результати перевірки на однорідність даних метеорологічних спостережень у розрізі районів річкових басейнів і суббасейнів України / О. Ободовський, В. Гребінь, С. Сніжко, І. Купріков, О. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 9-13. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати перевірки на однорідність даних багаторічних спостережень за середньою річною температурою повітря та атмосферними опадами за даними 143 метеорологічних станцій, що функціонують на території України на сьогодні та мають тривалі ...
1249142
  Булгакова М. Результати переговорів зі зміни клімату, що відбулися у Канкуні: від негативних оцінок до оптимістичних прогнозів // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 11-17
1249143
  Дерев"янко В. Результати перезимівлі (2005-2006 pp.) Diospyros kaki L. та її гібридів у найбільш холодних районах Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-26. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати перезимівлі (2005-2006 pp.) Diospytos kaki L. та її гібридів у деяких найбільш холодних районах Криму. The results overwintering (2005-2006 уу.) Diospyros kaki L. and her hybrids in the some most cold anas of Crimea are obtained.
1249144
   Результати перезимівлі інтродукованих кизильників зимою 2005-2006 рр. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / Г. Гревцова, З. Бонюк, В. Колесник, І. Михайлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані зимостійкості видів роду Cotoneaster (Medik.) Bauhin в екстремальну зиму 2005-2006 рр. The data of winter resistance of the genus Cotoneaster (Medik.) Bauhin species in the extreme winter of 2005-2006 year have been given.
1249145
  Нікітенко І. Результати петрографічного дослідження знахідки кам"яних ливарних форм доби бронзи / І. Нікітенко, О. Старік, М. Куцевол // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 28-35. – (Геологія ; вип. 2 (89)). – ISSN 1728-3817
1249146
  Ткаченко Т.Н. Результати порівняльного аналізу багаторічних досліджень ритмів розвитку рослин із родини Myrtaceae R.Br. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 55-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Приведено результати багаторічного аналізу ритмів розвитку видів родини Myrtaceae R.Br. в умовах Донецького ботанічного саду.
1249147
  Михайлов О.В. Результати порівняльної оцінки алгоритмів розрахунку коефіцієнтів масштабування (scaling factors) для радіонуклідів, що важко вимірюються у відходах ЧАЕС, на прикладі 241Am // Ядерна енергетика та довкілля : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій НАН України (ІПБ АЕС НАН України) [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (21). – С. 61-70. – ISSN 2311-8253


  Проведено тестування і порівняльний аналіз відомих алгоритмів розрахунку ко- ефіцієнтів масштабування (КМ), які використовуються в системах поводження з радіоактивними відходами країн світу з розвинутим ядерним паливним циклом. Досліджено також ...
1249148
  Хтема А.В. Результати пошуку гідродинамічних пасток рециркуляційного типу у "безперспективних" осадових товщах за допомогою геоінформаційного робота / А.В. Хтема, В.М. Хтема // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 31-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
1249149
  Григус І.М. Результати проведення фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів помірного ступеня тяжкості / І.М. Григус, М.І. Майструк // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 88-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1992-7894
1249150
  Фінчук В.В. Результати прогнозування скупчень вуглеводнів на Наріжнянській площі Дніпровсько-Донецької западини за даними електророзвідувальних робіт методом точкових електромагнітних зондувань / В.В. Фінчук, І.М. Скопиченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 131-138 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
1249151
   Результати радіоекологічного моніторингу в районі комплексу НБК-ОУ та засоби зменшення забруднення підземних вод / М.І. Панасюк, О.І. Стоянов, П.А. Люшня, Г.В. Левін, Л.А. Паламар, І.П. Онищенко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 74-79. – ISSN 1813-3584


  "Концентрації 90Sr у пробах підземних вод спостерігаються в широких межах значень від 1 – 2 до 400 – 3800 Бк/л. Виявлено два механізми формування високої міграційної здатності 90Sr в підземних водах. Перший пов’язаний із впливом іонів кальцію на ...
1249152
  Птащенко Л.О. Результати реалізації антимонопольної і конкурентної політики та оцінка їх соціально-економічних наслідків для підприємств Полтавщини // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С93-104
1249153
  Кравченко М. Результати реалізації національного законодавства та його ефективність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-65. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються фактори ефективності законодавства як передумови отримання позитивних результатів реалізації законодавства. В статье исследуются факторы эффективности законодательства как условия получения позитивных результатов реализации ...
1249154
  Журавльов В.В. Результати реалізації тренінгу "Організаційно-психологічна підготовка до професійно-управлінської діяльності керівників охорони державного кордону" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 59-67 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-3190
1249155
  Лойко С.В. Результати реформування земельних відносин у сільському господарстві Житомирської області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 78-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2306-6792
1249156
  Воєводський М.В. Результати робіт Деснянської експедиції 1936-1938 рр. / М.В. Воєводський. – Київ : Академія Наук Української РСР. – (Палеоліт і неоліт)
Т.1, вип. 2. – 1949. – С. 41-196
1249157
   Результати робіт з оцінки запасів питних підземних вод на водозаборах ПАТ "Укргазвидобування" / С.М. Левонюк, Т.І. Шум, Н.П. Прожога, І.Б. Чернявська // Питання розвитку газової промисловості України : науково-виробничий збірник / Публічне акціонерне т-во "Укргазвидобування" ; Укр. н.-д. ін-т природних газів УкрНДІгаз ; редкол.: С.В. Кривуля, А.І. Лур"є, А.П. Мельник [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 44. – С. 67-75
1249158
  Дембіцький С.С. Результати роботи круглого столу "Комплекснi вимiрювальнi iнструменти: новi виклики - старi проблеми" // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 171-172. – ISSN 1681-116Х


  "Основними учасниками круглого столу були завідувач відділу методології та ме-тодів соціології Інституту соціології НАН України Є. Головаха, завідувач кафедри методів соціологічних досліджень Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна ...
1249159
  Сивульський М.І. Результати роботи, проблеми й завдання державної контрольно-ревізійної служби України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 37-45
1249160
  Полєтаєв В.І. Результати розгляду палеозойською комісію Національного стратиграфічного комітету України модернізованих схем стратиграфії палеозойських відкладів України / В.І. Полєтаєв, О.І. Берченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 83-90 : рис. – Бібліогр.: с. 89-90. – ISSN 0367-4290
1249161
  Осипов О.К. Результати спостережень дотичних покриттів зірок Місяцем за 1973-1998 pp. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-30. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Наведено поправки до карт Ваттса, які одержані із спостережень дотичних покриттів зірок Місяцем, виконаних в Україні у 1973-1998 рр.
1249162
   Результати спостережень дотичних покрить зір місяцем у 1988, 2000-2002 роках / М.І. Буромський, О.К. Осипов, В.Й. Мазур, Б.М. Скорітченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-56. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Наведено поправки до карт Уоттса, що одержані із спостережень дотичних покрить зір Місяцем, виконаних в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету у 1988 і 2000-2002 рр. The correction to Watt"s maps from observations of grazing ...
1249163
  Колісник П.І. Результати спостережень за стоком талих вод в районі Києва / П.І. Колісник, К.Д. Ткаченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 163-168 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1249164
  Деркач К.М. Результати спостережень прямих сходжень планет з харківським меридіанним кругом у 1990 р. / К.М. Деркач, А.Ф. Ванцан, В.М. Кирпатовський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 76-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  У 1990 р. з допомогою харківського меридіанного круга (160/2000) було виконано 97 диференціальних визначень прямих сходжень планет. Порівняння спостережених прямих сходжень великих планет з ефемеридами виявило систематичні відмінності в різницях (О - ...
1249165
   Результати та аналіз земноприпливних спостережень на території України / А.М. Кутний, П.Г. Павлик, В.Г. Булацен, В.Г. Голубицький // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 2. – С. 56-72. – Бібліогр.: с. 66-69. – ISSN 0203-3100
1249166
  Воронкова О.М. Результати та перспективи модернізації Державної податкової служби України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 207-212. – ISSN 2306-546X


  Статтю присвячено актуальній науково-прикладній проблемі модернізаційного перетворення державної податкової служби України. Предметом дослідження є результати та перспективи модернізації податкової служби в Україні. Метою даної роботи є комплексний ...
1249167
  Айстраханов Д.Д. Результати та перспективи розрахунків оперативних оцінок макроекономічних показників // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 9-13. – Бібліогр.: 4 назв.
1249168
  Віхоть Ю.М. Результати тектонофізичних досліджень флішевої товщі Скибового покриву Українських карпат у долині р.Бистриця Надвірнянська / Ю.М. Віхоть, І.М. Бубняк, М.В. Накапелюх // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 72-80 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
1249169
  Черняк А.І. Результати теоретичного та емпіричного вивчення проблеми самореалізації викладачів вищого навчального закладу / А.І. Черняк, О.В. Кулешова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-48. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні та емпіричні проблеми самореалізації викладачів в умовах вищого навчального закладу Визначається що запорукою успішної самореалізації особистості в сфері вищої освіти є рефлексивна соціально-психологічна і світоглядна ...
1249170
   Результати третього етапу моніторингу акумуляції CS видами трав"яно-чагарничкового ярусу дубово-соснових лісів у вологих сугрудах Житомирського Полісся / О.О. Орлов, О.В. Жуковський, О.В. Зборовська, В.В. Шевчук, О.В. Левківський // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 102-111 : табл., рис. – Бібліогр.: с.110-111. – ISSN 1026-3365
1249171
  Калкутіна Н.В. Результати трудового використання військовополонених на Півдні УРСР (1944-1949 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 51-54. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
1249172
  Марченко О.М. Результати уточнення квазігеоїда УКГ2012 для території України / О.М. Марченко, О.В. Кучер, Д.О. Марченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 3-10 : мал., табл. – Бібліогр.: 11 назв
1249173
  Марченко О.М. Результати уточнення моделі аномалій Буге для регіону України : геодезія / О.М. Марченко, О.В. Кучер // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 19-26 : Мал., карти, табл. – Бібліогр.: 14 назв
1249174
  Гресь Н. Результати формальної перевірки документа про вищу освіту // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 25-38. – ISSN 1682-2366


  У статті проаналізовано зміст документа про освіту, який видається випускникам ВНЗ III-IV рівнів акредитації, а також додатків до диплома державного та європейського зразків.
1249175
  Кива В.Ю. Результати формувального етапу педагогічного експерименту щодо розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів системи військової освіти // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 135-146. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
1249176
   Результати фотографічних спостережень метеорів у Києві в 1977-1981 рр. / Л.М. Шербаум, Ю.В. Обрубов, Т.І. Зарубіна, С.С. Тряшин // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 61-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Наведено результати визначення кінематичних характеристик та елементів орбіт метеорів, які спостерігались у 1977-1981 рр. в Астрономічній обсерваторії Київського університету.
1249177
   Результати фотометричного оптичного моніторингу чотирьох активних ядер галактик у 2018-2019 роках / В. Пономаренко, В. Василенко, І. Ізвєкова, О. Баранський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 42-48. – (Астрономія ; вип. 1 (59)). – ISSN 1728-3817
1249178
  Коновалова Н.В. Результати фотометричної обробки метеорів 1977-1978 рр. / Н.В. Коновалова, Т.І. Зарубіна, Ю.Г. Тарануха // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 58-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Наведено результати фотометричної обробки метеорів, які спостерігались на Астрономічній обсерваторії та заміських спостережних станціях Київського університету в 1977-1978 рр.
1249179
   Результати хірургічного лікування дифузної форми пігментного віллонодулярного синовіту (тіносиновіальної гігантоклітинної пухлини дифузного типу) колінного суглоба / С.І. Герасименко, О.А. Костогриз, Ю.О. Костогриз, А.М. Бабко, В.М. Майко // Запорожский медицинский журнал : научно-практический журнал / Запорож. гос. мед. ун-т ; редкол.: Ю.М. Колесник, В.А. Визир, В.В. Сыволап [и др.]. – Запорожье, 2021. – Т. 23, № 5 (128), сентябрь - октябрь. – С. 656-663. – ISSN 2306-4145
1249180
  Тиш І.І. Результати хірургічного лікування оклюзійно-стенотичних уражень екстракраніального відділу сонних артерій у хворих з високим кардіоваскулярним ризиком // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 48-57. – ISSN 2304-9359
1249181
  Серга Е.М. Результати чисельних експериментів по статистичній моделі динаміки клімату України : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 25-34 : Рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0130-2914
1249182
  Гудзинський О.Д. Результативна система управління стратегічним розвитком підприємств / О.Д. Гудзинський, С.М. Судомир // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 64-71. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1249183
   Результативна співпраця // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка було підписано Меморандум про розширення співпраці між університетом і відомою китайською компанією Huwei Ukraine. Його підписали ректор КНУ Леонід Губерський і директор компанії Чжоу Хаодзе.
1249184
  Портна О.В. Результативна форма відтворення сукупного фінансового потенціалу України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 71-76. – ISSN 2222-0712
1249185
  Шлапак І.О. Результативність банків з іноземним капіталом в Україні // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 101-103. – ISBN 978-617-696-385-1
1249186
  Радіонов Ю.Д. Результативність бюджетних програм як основа динамічного розвитку України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 7 (620). – С. 21-33 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1249187
  Данканіч О.М. Результативність використання бюджетних коштів: вплив на розвиток вищої освіти в регіоні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 8, серпень. – С. 138-140. – ISSN 2306-6806
1249188
  Борова Т. Результативність використання нових технологій в управлінні педагогічним процесом у ВНЗ / Т. Борова, Г. Бородай // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 5 (48). – С. 18-26. – ISSN 1562-529Х
1249189
  Пустовойт О.В. Результативність внутрішнього ринку національної економіки: методологія та аналіз // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 75-92 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
1249190
  Куліков А.І. Результативність державних видатків на освітню діяльність // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 222-227. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1249191
  Русаков М.С. Результативність діяльності міжнародних банківських груп в сучасних умовах // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 73-75. – ISBN 978-617-696-385-1
1249192
  Качан Є. Результативність діяльності науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів України / Є. Качан, Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 18. – С. 88-97


  Розглянуто необхідність розвитку компетенцій науково-педагогічного персоналу в сучасних умовах, проаналізовано результативність його діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації України, окреслено доцільність застосування ...
1249193
  Школьний О.О. Результативність діяльності підприємств: управлінський аспект // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 94-98. – (Економічні науки ; № 2 (31))
1249194
  Іванова Т.О. Результативність діяльності підприємства як визначальний критерій успіху // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 124-127


  Розглядається сутність поняття "результативність" діяльності підприємства. Досліджено суттєві відмінності понять "результативність" та "ефективність". Висвітлено думки різних вчених-економістів дощо даних понять.
1249195
  Беднарська В.М. Результативність доказової діяльності слідчого в судових рішеннях // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 29-35. – ISBN 978-617-616-075-5
1249196
  Лозинська Т. Результативність заходів державної цінової політики на продовольчому ринку України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 131-138.
1249197
  Оксак А.О. Результативність злиттів і поглинань в аграрному секторі економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 10 (240), жовтень. – С. 122-127. – ISSN 2221-1055
1249198
  Грига В.Ю. Результативність інноваційної діяльності малих підприємств привзаємодії з великим бізнесом / В.Ю. Грига, С.В. Богдан, Н.Б. Ісакова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 94-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
1249199
  Крисанов Д. Результативність й ефективність діяльності підприємств: оцінювання та максимізація / Д. Крисанов, Л. Стешенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 21-25 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1810-3944
1249200
  Попова В. Результативність макрорівня: сутність концепції та методології оцінки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 42-48 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1249201
  Драгунова Т. Результативність міграційних процесів: аспекти приживаності населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 26-30
1249202
  Ясинська Н.А. Результативність наповнення та використання місцевих бюджетів в умовах децентралізації в Україні / Н.А. Ясинська, Є.О. Стурова, М.О. Нетребенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 91-95 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6806
1249203
  Онуффрійчук А М. Результативність партійного навчання / М.А. Онуффрійчук. – Львів : Каменяр, 1986. – 71 с. – (З досвіду партійної роботи. Іделогічна робота)
1249204
  Сліпченко М.І. Результативність пошуку / М.І. Сліпченко. – Київ : Політвидав України, 1988. – 54 с. – (З досвіду партійної роботи. Організаційно-партійна робота)
1249205
  Попова В.В. Результативність сільського господарства в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 118. – С. 317-319
1249206
  Сороко В.М. Результативність та ефективність державного управління і місцевого самоврядування : навч. посібник / В.М. Сороко ; Нац. акад. держ. упр при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2012. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.241-251, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-331-8
1249207
  Шевченко В.Ю. Результативність та ризики міжнародної фінансової інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 37-39
1249208
  Ярошенко І.В. Результативність управління соціально-економічним регіональним розвитком у країнах Європейського Союзу: динаміка, тенденції, аналіз соціально-економічних показників ефективності регіональної політики / І.В. Ярошенко, І.Б. Семигуліна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 56-65. – ISSN 2222-4459
1249209
  Супрун Д. Результативно-рефлексивна складова становлення особистості психолога в галузі спеціальної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 273-286. – ISSN 2312-5993
1249210
  Белошапка В.А. Результативное управление стратегическим процессом в компании // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 107-114 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1249211
  Лавренюк Е.Н. Результативность научно-исследовательской деятельности российских вузов в контексте национальных и международных сопоставлений / Е.Н. Лавренюк, Н.В. Никитин // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 12. – С. 54-61. – ISSN 1561-2465


  Представлен анализ российских подходов к оценке результативности научно-исследовательской деятельности вузов и их применимости в рамках поведения межвузовских сопоставлений. Одним из подходов является создание системы независимого (негосударственного) ...
1249212
  Рубан Ю.Д. Результативность научной и педагогической деятельности: трудолюбие и способность, высокие моральные качества / Ю.Д. Рубан. – Харьков : Эспада, 2014. – 296, [1] с. : фотогр. – Библиогр.: с. 15-107, 278-292. – ISBN 978-966-456-094-5
1249213
  Михнов А.П. Результативность соревновательной деятельности хоккеистов высокого класса с учетом коррекции уровня их самооценки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 47-52 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1818-9172
1249214
  Дащенко Г.М. Результативные причастия в языке урду / Г.М. Дащенко ; МГУ ; Ин-т стран Азии и Африки. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1987. – 202 с.
1249215
  Онищенко В. Результатом роботи є положення про академічну мобільність студентів технічного університету" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 24 вересня (№ 39)


  "Перспективи розвитку українсько-російського співробітництва в галузі вищої освіти й університетської науки"- такою була тема круглого столу між учасниками Асоціації вищих навчальних закладів-партнерів Росії і України.Ректор Полтавського національного ...
1249216
  Зеленский А.Л. Результаты I Сирийской войны для государства Птолемеев
1249217
  Тучковенко Ю.С. Результаты адаптации модели DELFT3D-FLOW к условиям Тилигульского лимана / Ю.С. Тучковенко, Д.В. Кушнир // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 164-174 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 2311-0899
1249218
  Дукравец Г.М. Результаты акклиматизации рыб в озерах бассейна реки Талас : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дукравец Г.М. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 20 c.
1249219
  Попов Ю.К. Результаты акклиматизации, экологии и хозяйственное значение енотовидной собаки (Nyctereyty procyonoides gray) в Волжно-Камском крае. : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Попов Ю.К. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1952. – 18 с.
1249220
  Савельев Р.Н. Результаты актинометрических наблюдений в 1890 г в г.Киеве / Р.Н. Савельев. – 32с.
1249221
  Кащенко Н.Ф. Результаты Алтайской зоологической экспедиции 1898 года : Позвоночные : с таблицами I-IV / [соч.] Н.Ф. Кащенко, проф. Имп. Томского ун-та. – Томск : Типо-литогр. М.Н. Кононова и И.Ф. Скулимовского, 1899. – [4], 158 с., 4 л. ил., карт. : ил., карт. – Отд. оттиск: Известия Томского университета. 1900, кн. 16, с. 1-158


  На тити л. экз № 403504 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Василию Карловичу Совинскому от автора
1249222
  Кириченко Э.В. Результаты антикризисной политики США // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 11. – С. 47-56. – ISSN 2074-6040
1249223
  Макаренко Н.Е. Результаты археологических экскурсий в Тверской и Ярославской губерниях; могильник медного века в Зубцовском уезде Тверской губернии : (Из Трудов Тверского Областного Археологического Съезда) / Н.Е. Макаренко. – Тверь : Типография губернского правления, 1905. – 12 с.
1249224
  Синауридзе М.И. Результаты археологического изучения Болинсского района / М.И. Синауридзе. – Тбилиси, 1977. – 61с.
1249225
  Каманин И.М. Результаты археологической экскурсии в Таращанский и Чигринский уезды летом 1901 года / [соч.] И.М. Каманина. – Киев : Тип. М.М. Фиха, 1902. – 18 с. – Отд. оттиск: Чтения Исторического общества Нестора Летописца, кн. 15, вып. 4, отд. 1, с. 51-66


  На с. 1 дарственная надпись от автора 2 марта 1902 года
1249226
  Мединец С.В. Результаты атмосферно-химических исследований парниковых газов N2O и CH4 // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 70-91 : рис. – Библиогр.: 35 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1249227
  Николаева Анна Результаты безвиза. Путешествуйте без границ // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 62-64 : фото
1249228
   Результаты биологических исследований Советской Антарктической экспедиции.. – МоскваЛ.
Частина1. – 1962. – 312с.
1249229
   Результаты биологических исследований СОветской антарктической экспедиции.. – МоскваЛ.
2. – 1964. – 436с.
1249230
   Результаты биологических исследований СОветской антарктической экспедиции.. – Л.
3. – 1967. – 415с.
1249231
  Саламатин Д.М. Результаты биотестирования воды, используемой населением городов Кременчуг, Светловодск и Комсомольск // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 89-93 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1249232
   Результаты восстановления передней крестообразной связки по технологии "все внутри" / М.Л. Головаха, С.Н. Красноперов, Р.В. Титарчук, И.Н. Забелин, А.О. Твердовский, В. Орлянский // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 84-91. – ISSN 0030-5987
1249233
  Симонова Л.Н. Результаты восьмилетних преобразований в Бразилии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 51-54. – ISSN 044-748Х
1249234
  Никонорова И.В. Результаты второго года эксперимента по внедрению Единого государственного экзамена по географии в Чувашской Республике = Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 44-49 : Схеми. – ISSN 0016-7207
1249235
   Результаты высокоточных гравиметрических измерений.. – М., 1977. – 100с.
1249236
   Результаты геолого-геофизических работ и направления дальнейших исследований на нефть и газ в акваториях южных морей СССР. – Москва, 1976. – 59с.
1249237
   Результаты геолого-геофизического изучения Восточной Сибири в 1976-1980 гг.. – Иркутск, 1982. – 136с.
1249238
   Результаты геомагнитных наблюдений обсерватории. – Москва : Наука, 1985. – 117 с
1249239
   Результаты георадарного обследования Ильинской церкви - усыпальницы Богдана Хмельницкого в Субботове / К.М. Бондарь, Р.В. Хоменко, А.П. Чернов, Н.В. Кукса // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 175-194 : рис. – Библиогр.: с. 189-191. – ISSN 0203-3100
1249240
   Результаты геотермических исследований в северной части Черного моря / Р.И. Кутас, О.П. Кравчук, М.И. Бевзюк, Л.И. Стахова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 49-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 0203-3100
1249241
   Результаты геофизических исследований докембрийских образований Карелии. – Петрозаводск, 1983. – 130с.
1249242
   Результаты геохимических и геофизических исследований по выявлению редкометального и полиметаллического оруденения в районе Воронежского кристаллического массива.. – М., 1977. – 113с.
1249243
  Соллогуб В.Б. Результаты глубинных сейсмических зондирований в Советских Карпатах и прилегающей части Русской платформы / В.Б. Соллогуб, А.В. Чекунов, Л.П. Ливанова, 1967. – С. 75-80. – Отд. оттиск
1249244
   Результаты глубинных сейсмических исследований методами ОГТ, ГСЗ и МОВЗ Онежско-Ладожской площади (Республика Карелия, Россия) / Н.В. Шаров, Э.В. Исанина, Н.Г. Заможняя, Н.А. Крупнова, А.К. Сулейманов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 23-39 : Карты, рис. – Бібліогр.: с. 38-39. – ISSN 0203-3100
1249245
   Результаты глубоководного бурения в Атлантическом океане в 38-м рейсе "ГломарЧЕлленджера". – Москва, 1979. – 194 с.
1249246
   Результаты глубоководного бурения в Мировом океане.. – Л., 1989. – 231с.
1249247
  Пухтинський М.Н. Результаты глубокого бурения в селе Кирилловке Мелитопольского округа. / М.Н. Пухтинський. – К., 1929. – 3-13с.
1249248
  Ракочи А В. Результаты государственного испытания сортов и марок сахарной свеклы в СССР в 1930 году. / А В. Ракочи, , 1934. – 163с.
1249249
  Пелюшенко В.М. Результаты гравиразведочных работ в подземных выработках Кривбасса : Автореф. дис. ... канд.геол.-минерал. наук / Пелюшенко В.М. ; Днепропетр. горн. ин-т. – Днепропетровск, 1965. – 19 с.
1249250
  Залесский П.П. Результаты дальнейших работ по характеристике нормального насаждения сахарной свеклы / П.П. Залесский. – Киев, 1916. – 14с. – Оттиск из "Вестника сахарной промышленности" за 1915 год
1249251
  Тихонов Иван Иванович Результаты двухлетнего эксперимента по программированному обучению / Тихонов Иван Иванович. – Москва, 1966. – 33с.
1249252
   Результаты дистанционных и наземных геоэлектрических исследований на участках расположения хранилищ нефтепродуктов / С.П. Левашов, И.Г. Зезекало, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 58-68 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
1249253
  Ермошкина А.С. Результаты Единого государственного экзамена - 2002 г. по разделу "География России" = Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 49-53 : Табл. – ISSN 0016-7207
1249254
  Зернов С.А. Результаты Зоологической экскурсии по Азовскому морю на параходе "Ледокол Донских Гирл" с 10 по 20 мая 1900 г. / [соч.] С.А. Зернова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук
Вып. 2 : Планктон Азовского моря и его лиманов : (Предварительное сообщение) : (Представлено 11 апреля 1901 г.). – 1902. – 26 с., 1 л.ил. : ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Императорской Академии наук. 1901, т. VI, с. 559-584
1249255
  Бородин Н.А. Результаты зоологической экскурсии по Азовскому морю на пароходе "Ледокол Донских Гирл" с 10 по 20 мая 1900 г. / Н.А. Бородин. – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1901. – 18, [4] с. : ил., карта. – Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологического Музея Имп. Акад. Наук, т. 6, 1901 г.
1249256
  Остроумов А.А. Результаты Зоологической экскурсии по Азовскому морю на пароходе "Ледокол Донских Гирл" с 10 по 20 мая 1900 г. / Напечатано по распоряжению Имп. Акад. Наук : Тип. Имп. Акад. Наук
ч. 3 : Список моллюсков в драгировочном материале. – 1899. – 5 с. – Отд. оттиск из: "Ежегодник Зоологического Музея Имп. Акад. Наук", т. 6, 1901 г.
1249257
  Лавров С.Д. Результаты Зоологической экспедиции в Тенизо-Кургальджинский озерный бассейн. / С.Д. Лавров. – Омск, 1930. – 32с.
1249258
  Шабанов С.Ф. Результаты и некоторые вопросы геометрических исследований по газонефтяным месторождениям Азербайджана. (На примере месторождений Нефтяные Камни, Грязевые Сопки, Южная, Зыря, Гоусаны, Сиазань) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 136 / Шабанов С.Ф.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1969. – 18л.
1249259
   Результаты и перспективы исследования "Слова о полку Игореве".. – Сумы, 1988. – 72 с.
1249260
  Саушкин Ю.Г. Результаты и перспективы применения математических методов в экономической географии / Ю.Г. Саушкин. – Л., 1970. – 28с.
1249261
   Результаты и предпосылки поисков нефти и газа на больших глубинах.. – Л., 1978. – 204с.
1249262
  Вальдмайер М. Результаты и проблемы исследования Солнца : пер. с нем. / М. Вальдмайер. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 240 с.
1249263
   Результаты измерений скоростей ветра радиометеорным методом в Обнинске по программе средней атмосферы.. – Москва, 1982. – 28с.
1249264
  Энделадзе Н.Е. Результаты изучения биологии гриба Ophiobolus graminis Sacc., возбудителя корневой гнили пшеницы и меры борьбы с ним : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Энделадзе Н.Е. ; Груз. с-х. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 19 с.
1249265
  Асатиани Ш.Ш. Результаты изучения биологии гриба Pythium ultumum Trow на тыквенных в Грузии : Автореф. дис. ... наук: 03.094 / Асатиани Ш.Ш. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 23 с.
1249266
  Джамалов Г.И. Результаты изучения биологии озимой совки в условиях Азербайджанской ССР и уточнение мер борьбы с ней : Автореф... канд. биол.наук: / Джамалов Г. И.; АзГУ, Каф. зоол. беспозвон. животных. – Кировобад, 1957. – 18л.
1249267
  Мжаванадзе А.В. Результаты изучения вертициллезного усыхания благородного лавра в Грузии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мжаванадзе А.В. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 24 с.
1249268
  Мурадян Б.Г. Результаты изучения некоторых мероприятий по повышению качества саженцев розовой герании в условиях Октемберянского района Арм.ССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.538 / Мурадян Б.Г.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1970. – 40л.
1249269
  Казакова В.П. Результаты изучения некоторых тоарских, ааленских и нижнебайосских аммонитов из надсемейства Hildocerataceae Hyatt / В.П. Казакова. – Москва : МГУ, 1971. – 94с. + Приложение
1249270
  Цакадзе Н.А. Результаты изучения некоторых физиологических процессов ели восточной в связи с повреждением боьшим еловым булоедом и применением пестицидов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Цакадзе Н. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1977. – 21л.
1249271
   Результаты изучения однородности материала первой серии стандартных образцов горных пород Украины : количественные методы анализа проб и обработки геологических данных / А.Ю. Серга, Н.Н. Жуков, В.Ю. Бондаренко, Н.И. Проскура // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 127-135 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
1249272
  Мумладзе М.Д. Результаты изучения серой горной грузинской пчелы в горной зоне Гурии (Грузинская ССР) : Автореф... канд. биол.наук: / Мумладзе М.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 20л.
1249273
  Джикия В.М. Результаты изучения современных движений земной коры в Колхидской низменности по данным повторным нивелировок. / В.М. Джикия. – Тбилиси, 1979. – 73с.
1249274
  Гавриленко И.А. Результаты изучения тектоники кембрийских отложений северо-восточной части Иркусткого амфитеатра сейсморазведкой МОВ. (Сейсмогеол. отличия, особенности методики обработки, геол. результаты, иссл...) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 131 / Гавриленко И.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 18л.
1249275
  Рекач В.Н. Результаты изучения хлопковой совки. / В.Н. Рекач. – М., 1927. – 18с.
1249276
  Алавидзе Б.А. Результаты изучения черной златки (Capnodis tenebtionis L.) в Грузии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: / Алавидзе Б.А. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 23 лщ.юббббббббббждддддддддорваііііііііїхххххххшл.
1249277
  Чапидзе Ф.Е. Результаты изучения яблонной стеклянницы (Synanthedon myopaeformis Borkh.) в условиях Грузии : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Чапидзе Ф.Е. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 19 с.
1249278
  Чхубианишвили Ц.А. Результаты изучения ядерного полиэдроза как фактора регуляции численности пядениц в Грузии : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Чхубианишвили Ц.А. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 19 с.
1249279
  Кошкин А.Р. Результаты интеллектуальной деятельности и экономические отношения // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.36-38. – ISSN 1680-2721
1249280
  Гревцова А.Т. Результаты интодукции методом родовых комплексов Ф.Н. Русанова видов рода Cotoneaster Medik. в Ботаническом саду им. акад. А.В. Фомина // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 36-37. – ISBN 978-966-437-390-3
1249281
  Буторова О.Ф. Результаты интродукции древесных растений в дендрарии Сибирского государственного университета (юг Средней Сибири) / О.Ф. Буторова, Р.Н. Матвеева // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 33-37. – Библиогр.: с. 36. – ISSN 1991-606X
1249282
   Результаты исследований и перспективы борьбы с преступностью в Литовской ССР.. – Вильнюс, 1987. – 123с.
1249283
  Кормушин В.А. Результаты исследований межлаборатоной пробы "Кварц-74" в различных лабораториях СССР. / В.А. Кормушин. – Алма-Ата, 1976. – 50с.
1249284
  Кошеленко И.В. Результаты исследований по туманам. (Обзор) / И.В. Кошеленко. – Обнинск, 1974. – 56с.
1249285
   Результаты исследований по эталонированию гравиметров. – Москва : Советское радио, 1976. – 76 с.
1249286
   Результаты исследований северной части тропической зоны Атлантического океана по программе "Декалант".. – Севастополь, 1975. – 215с.
1249287
  Сирвидис В. Результаты исследований экспериментальной реноваскулярной гипертоний и ее хирургического лечения. : Автореф... Канд.мед.наук: / Сирвидис В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 15л.
1249288
  Булат А.Ф. Результаты исследований эффективности использования электрического поля для получения медного концентрата из базальта / А.Ф. Булат, В.П. Надутый, Е.З. Маланчук // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 14-21 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
1249289
  Ганзикова Г.С. Результаты исследования библиографических инноваций в юношеских библиотеках // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С.71-76. – ISSN 0869-6020
1249290
   Результаты исследования грязевых вулканов Крымско-Кавказской геологической провинции. – Москва-Ленинград : "BGW", 1939. – 197с.
1249291
  Григорьев Н.Д. Результаты исследования питания пушных зверей в Волжско-Камском крае : (Волжко-Камская Охотничье-промысловая научно-исследовательская биостанция) / Н.Д. Григорьев, В.П. Теплов. – [Казань], 1939. – С. 101-195, 1 л. табл.
1249292
  Шеффер Е.К. Результаты исследования рассеянного ультрафиолетового излучения Солнца в верхней атмосфере Земли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Шеффер Е.К. ; МГУ , Гос. астроном. ин-т. – Москва, 1971. – 6 с. – Бібліогр.:с.6
1249293
   Результаты исследования социальных проблем труда.. – М., 1987. – 66с.
1249294
  Теличко Ф.Ф. Результаты исследования тканевой плотности в радиологии (свойство ткани изменять свою поглощающую способность) : Автореф... наук: / Теличко Ф.Ф.; Ужгородский мед. ун-т. – Ужгород, 1992. – 32л.
1249295
  Перескокова Т.М. Результаты исследования чистоты фракций, полученных при весовом минералогическом анализе лопаритовых руд / Т.М. Перескокова. – М., 1962. – 15с.
1249296
   Результаты коллективных свекловичных сортоиспытаний 1929 г.. – К., 1931. – 239с.
1249297
   Результаты кольцевания и мечения птиц, 1985 г.. – М., 1991. – 246с.
1249298
  Вайткявичюс И.А. Результаты комплексного лечения больных злокачественными опухолями яичников по данным Литовской ССР за период 1957-1964 гг. : Автореф... Канд.мед.наук: / Вайткявичюс И.А.; Вильнюский гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1249299
   Результаты комплексной интерпретации геолого-геофизических данных при оценке глубинного строения Тимано-Печорской провинции. – Л., 1980. – 121с.
1249300
   Результаты комплексных геофизических исследований в сейсмоопасных зонах. – Москва : Наука, 1978. – 246с.
1249301
  Табагуа Г.Г. Результаты комплексных геофизических исследований на железорудных месторождениях Грузии : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Табагуа Г.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 22л.
1249302
   Результаты комплексных исследований в сейсмоактивных районах Казахстана.. – Алма-Ата, 1984. – 189с.
1249303
   Результаты комплексных экспериментов "Вертикаль-86" и "Вертикаль-87".. – Томск, 1989. – 103с.
1249304
   Результаты лечения врожденных гипоплазий плюсневых костей методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову / М.М. Салиев, Ш.Н. Равшанов, О.Д. Жабборберганов, З.С. Холов, И.Э. Хужаназаров, С.С. Кадыров // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 9-11. – ISSN 0030-5987
1249305
  Радзявичюс К. Результаты лечения панариция в поликлинических условиях сельского района : Автореф... Канд.мед.наук: / Радзявичюс К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1966. – 19л.
1249306
  Мережковский С.С. Результаты массового применения культур бацилла Данича (B. Danysz) для истребления крыс / С.С. Мережковский. – Петроград : Типография им. Гутенберга (аренд. П.П. Сойкин), 1923. – 24 с.
1249307
   Результаты медицинских исследований, выполненных на орбитальном научно-исследовательском комплексе "Салют-6" - "Союз".. – М., 1986. – 397с.
1249308
  Хитров В.Г. Результаты межлабораторной оценки качества определений породообрающих элементов / В.Г. Хитров, Р.В. Кортман. – Москва, 1971. – 39с. – (Лабораторные и технологические исследования и методы обогащения минерального сырья)
1249309
   Результаты метеорологических исследований по международной программе "ТРОПЭКС". – Москва, 1975. – 157с.
1249310
  Окушко А.А. Результаты многолетних наблюдений над ледяной коркой на полях Европейской территории СССР. / А.А. Окушко. – М., 1956. – 280с.
1249311
  Мазурин Э.Б. Результаты моделирования процесса управления проектами / Э.Б. Мазурин, И.И. Лапушкин, А.Л. Лазарев // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 1. – C 161-171. – ISSN 2218-4511


  У статті наведений змістовний опис моделі процесу управління проектами в компанії. Описаний процес інтерпретації модельних даних. Викладені результати моделювання процесу управління і порівняно результати моделювання з фактичними даними за ...
1249312
  Грегуль А.Я. Результаты наблюдений больших планет / А.Я. Грегуль, П.Л. Чернега // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 90-92. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Приводятся результаты наблюдений больших планет, произведенных в 1981 г. на меридианном круге АО КГУ.
1249313
  Грегуль А.Я. Результаты наблюдений больших планет / А.Я. Грегуль, Н.А. Чернега // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 71-74. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Приводятся результаты наблюдений больших планет, произведенных в 1986-1987 гг. на меридианном круге АО КГУ.
1249314
   Результаты наблюдений в СССР дрейфа метеорных следов по программе средней атмосферы.. – М., 1981. – 143с.
1249315
   Результаты наблюдений в СССР дрейфа метеорных следов по программе средней атмосферы.. – М., 1983. – 146с.
1249316
   Результаты наблюдений и исследований в период МГСС. – Москва : Наука
Вып. 2 : Ионосферные исследования. – 1966. – 211 с.
1249317
   Результаты наблюдений и исследований в период МГСС. – Москва : Наука
Вып. 3 : Ионосферные исследования. – 1967. – 111 с.
1249318
   Результаты наблюдений и исследований в период МГСС: Сибирь и Дальний Восток. – Москва : Наука
Вып. 1 : Физика Солнца и космические лучи. – 1966. – 200 с.
1249319
   Результаты наблюдений и исследований в период МГСС: Сибирь и Дальний Восток. – Москва : Наука
Вып. 4 : Физика Солнца и космические лучи. – 1967. – 180 с.
1249320
   Результаты наблюдений Марса во время великого противостояния 1956 г. в СССР. – Москва : Издательский Дом Филинъ;, 1959. – 196 с.
1249321
   Результаты наблюдений на Зенит-телескопах = The results of observations With Zenith - Telescopes. – Москва : [Главная астрономическая обсерватория АН УССР], 1963. – 146 с. : табл. – На обл.: Материалы наблюдений на Зенит-телескопах : Полтава, Пулково, Казань, Москва, Иркутск, Китаб, Ла-Плата. – (Международный геофизический год 1957-1958-1959)
1249322
   Результаты наблюдений на Зенит-телескопах = The results of observations With Zenith - Telescopes During 1960-1963. – Москва : [Главная астрономическая обсерватория АН УССР], 1964. – 49 с. : табл. – На обл.: Материалы наблюдений на Зенит-телескопах : Полтава, Пулково, Горький, Казань, Иркутск, Китаб, Благовещенск. – (Международный геофизический год)
1249323
  Лецман И.И. Результаты наблюдений над грозами в 1914 году в Прибалтийском крае / И.И. Лецман; под ред.: Б.И. Срезневского. – Юрьев : Типо-литография Г. Лаакман, 1916. – 42 с.
1249324
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 16. – 1959. – 36 с.
1249325
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 17. – 1959. – 32 с.
1249326
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 18. – 1959. – 68 с.
1249327
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 19. – 1959. – 60 с.
1249328
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 20. – 1960. – 64 с.
1249329
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 21. – 1960. – 50 с.
1249330
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 22. – 1960. – 52 с.
1249331
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 23. – 1960. – 62 с.
1249332
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников Земли. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 15. – 1959. – 60 с.
1249333
  Малумян В.Г. Результаты наблядения некоторых источников космического радиоизлучения на волне 32,5 см. с помощью радиотелескопа высокой разрешающей силы : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: / Малумян В.Г.; Ин-т радиофизики и элкетроники Акад. наук Арм. ССР. Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1963. – 9л.
1249334
   Результаты научно-исследовательских работ дрейфующих станций "Северный Полюс-4" и "Северный Полюс-5".. – Л.
3. – 1958. – 564с.
1249335
   Результаты научно-исследовательских работ дрейфующих станций "Северный Полюс-4" и "Северный Полюс-5".. – Л.
2. – 1959. – 340с.
1249336
   Результаты научно-исследовательских работ дрейфующих станций "Северный Полюс-4" и "Северный Полюс-5".. – Л.
5. – 1959. – 408с.
1249337
   Результаты научно-исследовательских работ дрейфующих станций "Северный Полюс-4" и "Северный Полюс-5".. – Л.
6. – 1961. – 236с.
1249338
   Результаты научно-исследовательской и научно-организационной деятельности отделения историко-филологических наук РАН в 2009 году // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 5. – С. 6-21. – ISSN 0130-3864
1249339
  Ксенжопольский А.В. Результаты научной поездки в 1912 году / А.В.Ксенжопольский. – Житомир : Электр. тип. насл. М. Дененмана, 1913. – 85 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Труды Общества исследователей Волыни. Т. XI


  На с. 1 дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
1249340
   Результаты научных исследований - в практику сельского хозяйства.. – М., 1982. – 231с.
1249341
   Результаты научных исследований института земной коры в 1973 г.. – Иркутск, 1974. – 200с.
1249342
   Результаты нефтегазопоисковоых работ в Иркутском амфитеатре.. – Иркутск, 1976. – 110с.
1249343
   Результаты новых исследований в педагогике.. – М., 1977. – 102с.
1249344
   Результаты обзора дискретных источников северного неба в интервале склонений от 0 до+10. – Харьков, 1979. – 26с.
1249345
  Беленький З.М. Результаты обследования НК РКИ капитального строительства ВСНХ СССР : сообщение, заслушан. на высш. курсах по организации капит. строит. в марте 1929 годе / Беленький З.М. ; ВСНХ СССР, Строительный комитет. – Москва : Гостехиздат, 1930. – 20 с.
1249346
  Шубина И. Результаты обучения и способы их оценивания в высшей школе // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 243-249


  Стаття присвячена проблематиці системи кваліфікацій, а зокрема значенню результатув навчання для системи освіти на міжнародному, національному та інституційному рівнях. Автор аналізує значення та підходи до оцінювання результатів навчання згідно з ...
1249347
  Есенина Е.Ю. Результаты обучения: новая культура в образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 7. – С. 97-102. – ISSN 0869-561Х


  В статьепредставлен анализ международных процессов в сфере профессионального образования, демонстрирующий теоретическое и понятийно-терминологическое оформление подхода "leaning autcomes", известного как компетентностный.
1249348
  Волчков Н.А. Результаты общественного производства. / Н.А. Волчков. – Ленинград, 1990. – 142,2с.
1249349
   Результаты океанологических исследований в восточной части тропической зоны Тихого океана. – Ленинград, 1990. – 293с.
1249350
  Кахидзе Р.В. Результаты оптимизации параметров подвески автомобиля / Р.В. Кахидзе, И.Ш. Дидманидзе, М.Е. Девадзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 216-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Abstract: It is decided problem of elaboration the algorithm such optimize, which it is possible to apply for cars, operating under agricultural condition, when target oriented function have composite structure and needs the optimize of high quantity ...
1249351
  Набоких А.И. Результаты ориентировочных почвенных исследований 1906-1911 гг. в юго-западной России. / А.И. Набоких. – 115с.
1249352
   Результаты осушительных работ в казенных дачах Минской губернии : [По данным годовых отчетов Мин. упр. зем. и гос. имуществ за 1871-1910 гг., а частью и за 1911-1912 г.]. – [Санкт-Петербург], 1913. – 20 с.
1249353
  Веселовская З.Ф. Результаты отсроченных комбинированных микрохирургических операций в реабилитации больных с тяжелой травмой глаза / З.Ф. Веселовская, Н.Н. Веселовская // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 52-56. – ISSN 2309-8147
1249354
   Результаты оценки перспектив нефтегазоносности участков расположения импактных структур частотно-резонансным методом обработки данных дистанционного зондирования Земли / С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа, В.В. Прилуков // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 5-21 : рис. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 1684-2189
1249355
  Сливинская Г.В. Результаты палеомагнитных исследований верхнемиоценовых отложений мыса Панагия (Таманский полуостров) : научные сообщения // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 6. – С. 124-131 : Рис., табл. – Список літ.: с. 130-131. – ISSN 0203-3100
1249356
   Результаты палеомагнитных исследований плейстоценовых отложений Приазовья (разрез Ботиево) / Г.В. Сливинская, Т.В. Скарбовийчук, В.И. Якухно, И.Л. Князькова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 79-90 : табл., рис. – Библиогр.: с. 88-90. – ISSN 0203-3100
1249357
  Подкорытов Р.А. Результаты пенсионной реформы в Чили и меры по ее совершенствованию // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 52-71. – ISSN 044-748Х
1249358
  Белоусова Н. Результаты первичной интродукции Cyclamen coum L. и Cyclamen hederifolium Ait. в ЦБС НАН Беларуси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Представлены сведения о новых перспективных декоративных представителях культурной флоры Беларуси Сyclamen coum L., C. hederifolium Ait.. Изучены особенности сезонного роста и развития исследуемых видов, описаны морфологические признаки и декоративные ...
1249359
  Годлевская Е.В. Результаты первого полномасштабного учета рукокрылых в подземельях континентального Причерноморья Украины / Е.В. Годлевская, М.А. Гхазали, В.Н. Тыщенко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 34-41. – ISSN 1729-7184
1249360
   Результаты первой научной экспедиции в приполюсном районе на атомном ледоколе "Сибирь". – Ленинград, 1990. – 176с.
1249361
  Гурбанов В. Результаты петрофизических исследований отложений продуктивной толщи северных нефтегазоносных площадей Бакинского архипелага / В. Гурбанов, Л. Султанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 22-27. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817


  Результати петрофізичних досліджень відкладень продуктивної товщі північних нафтогазоносних площ Бакинського архіпелагу.
1249362
  Тельнюк-Адамчук Результаты позиционных астрофотографических наблюдений Плутона / Тельнюк-Адамчук, С.В. Пасечник // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 82-83. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Приведены топоцентрические координаты Плутона по результатам наблюдений, выполненных в 1986-1987 гг. в Киеве.
1249363
   Результаты позиционных наблюдений Марса и его спутников в опозицию 1973 г. / Н.Д. Коваленко, И.Ф. Макаренко, А.В. Манджос, Тельнюк-Адамчук // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 78-85. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Приведены результаты фотографических наблюдений Марса, Деймоса и Фобоса в период противостояния в 1973 г. Фотографировали с шестиугольной диаграфмой перед объективом инструмента с фокусным расстоянием 4,3 м. Среднеквадратическая ошибка одного положения ...
1249364
   Результаты позиционных фотографических наблюдений Марса и его спутников 1986-1988 гг. / Тельнюк-Адамчук, К.И. Чурюмов, Н.И. Пишкало, С.В. Пасечник, С.Е. Бориско, В.В. Клещенок // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Реферат депонованого рукопису. Наведено результати спостережень Марса та його супутників з астрографом 20/430 см, поле платівки близьке до 100", масштаб - 48"/мм. Для отримання зображень супутників та спрощення вимірювань перед об"єктивом встановлювали ...
1249365
  Нестеров А.Ф. Результаты полевых опытов за 1912 и 1913 г.г. с сахарной свеклой, озимыми и яровыми хлебами и свекловичными высадками / сост. А.Ф. Нестеров ; ["Сахаротрест" (Москва). Сеть опытных полей]. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1915. – 190 с. 5 табл. : табл. – (Труды сети опытных полей Всероссийского Общества Сахарозавадчиков ; Сообщение XXXIII)
1249366
   Результаты построения государственной геоцентрической системы координат Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "ГЛОНАСС" / В.П. Горобец, Г.В. Демьянов, А.Н. Майоров, Г.Г. Побединский // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 53-57 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
1249367
   Результаты приемочных испытаний способа оценки эффективности противовыбросных мероприятий при вскрытии склонных к газодинамическим явлениям / В.В. Завражин, Я.В. Шажко, И.Е. Кольчик, А.В. Кравченко, Л.Д. Ожегова // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 27-35 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
1249368
  Буленок Т.М. Результаты применения многомерного статистического анализа в гидрохимических исследованиях : методы прикладной геохимии и петрофизики, геохимические поиски полезных ископаемых // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 100-106 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 11). – ISSN 0203-7319
1249369
   Результаты применения моделирования в рудной геофизике в различных районах Сибири.. – М., 1989. – 217с.
1249370
   Результаты применения прямопоисковых методов для картирования и определения генезиса глубинных газогидратов в отдельных структурах континентальных окраин Мирового океана / С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, А.И. Самсонов, Д.Н. Божежа // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65), січень - березень. – С. 24-34 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 1684-2189
1249371
  Пономарева Е.В. Результаты применения рентгенэндоваскулярного гемостаза бронхиальных артерий у больных с легочными кровотечениями // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 105-109. – ISSN 2224-0586
1249372
  Рабинович В.М. Результаты работ по биологии, селекции, семеноводству и агротехнике многолетних бобовых трав : автореф. дис. ... канд. с-х. наук / Рабинович В.М. ; Укр. науч-исслед. ин-т растениевод., селекции и генетики. – Харьков, 1965. – 50 с. – Бібліогр.:с.47-49
1249373
   Результаты работ ЮжНИИГим за 1939 г.. – Ростов на Дону : Ростоведиздат, 1941. – 111 с.
1249374
  Кащеев Б.Л. Результаты радиолокационных наблюдений слабых метеоров / Б.Л. Кащеев, А.А. Ткачук. – Москва : Издательство АН СССР, 1980. – 232с.
1249375
  Сахненко О.И. Результаты расчета ветро-волновой динамики вод в Тилигульском лимане // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 140-149 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0902
1249376
   Результаты расчетов методом Монте-Карло характеристик рассеянного солнечного излучения в плоско-параллельной неоднородной атмосфере (нправленные характеристики) / Б.А. Каргин, С.В. Кузнецов, М.А. Назаралиев, С.А. Ухинов. – Новосибирск, 1983. – 29с.
1249377
  Боженко А.И. Результаты расчетов переходных процессов в системе "Цепь-массивный немагнитный осесимметричный проводник". / А.И. Боженко, Е.И. Петрушенко. – Киев, 1984. – 40 с.
1249378
  Дьяков Ю.В. Результаты реакклиматизации, экологии и перспективы использования речного бобра в бассейне реки Хопра. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дьяков Ю.В.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1962. – 16л.
1249379
   Результаты региональных геолого-геофизических исследований Сибири.. – Новосибирск, 1989. – 99с.
1249380
  Лебедев А.А. Результаты регистрации звуковых волн сейсмическими станциями на территории Карелии / А.А. Лебедев, Н.В. Шаров // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 4. – С. 154-165 : рис. – Библиогр.: с. 161-1621. – ISSN 0203-3100
1249381
   Результаты рейтинга вузов, готовящих специалистов в сфере маркетинговых коммуникаций // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2009. – № 12 (160). – С. 48-52.


  Рейтинги : ВРК, АДВ, InMind. Лидер рейтинга - Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.
1249382
   Результаты свекловичных сортоиспытаний 1927 года.. – К., 1928. – 80с.
1249383
  Саркисян С.А. Результаты сортоиспытания и влияния некоторых приемов огротехники на урожай и качество тепличных помидоров в условиях предгорной зоны Армянской ССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Саркисян С. А.; Арм. с. х. и н-т. – Ереван, 1971. – 38л.
1249384
  Броунов П.И. Результаты сравнения нормальных барометров некоторых из главнейших метеорологических учреждений Европы / [соч.] П.И. Броунова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1888. – [2], 16 с., 1 л. черт. табл. – Отд. оттиск: Записки Императорского Русского географического общества
1249385
  Архипов Д.А. Результаты сравнительного анализа программного обеспечения отечественных автоматизированных библиотечно-информационных систем // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 5. – С. 293-295
1249386
  Борисова У.С. Результаты сравнительного исследования ценностных ориентаций молодежи / У.С. Борисова, А.Н. Петров // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 11. – С.80-90. – ISSN 1561-2465
1249387
   Результаты термомагнитного анализа меловых отложений Лагического разреза (Вандамская тектоническая зона, Южный склон Большого Кавказа, Азербайджан) / З.А. Новрузов, М.И. Исаева, Т.Д. Гараева, А.А. Багирова // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 3. – С. 91-96 : рис. – Библиогр.: с. 95-96. – ISSN 0203-3100
1249388
  Вдовин О.С. Результаты тестирования и оценка качества тестовых заданий по геометрии и алгебре у студентов нематематических специальностей // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2008. – № 4. – С. 153-158. – ISSN 1812-9463
1249389
  Зайцев Ф.А. Результаты трех экскурсий за водяными жуками / Ф.А. Зайцев (С.-Петербург) // Компакт - 252390 / Ф.А. Зайцев. – 8 с.
1249390
  Чобанян Р.С. Результаты упорядочения заработной платы в машиностроении Армянской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Чобанян Р.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 24л.
1249391
  Гуджабидзе М.Г. Результаты фаунистико-экологического изучения саркофагин (Diptera, Sarcophagidae) Грузии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гуджабидзе М.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 21 c.
1249392
  Поггенполь В.А. Результаты фитофенологических наблюдений над фазами развития дикорастущих растений в Царицыном саду и на полях земледельческого училища в г. Умани, Киевской области 1886-1890 / [соч.] Поггенполя. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1892. – 131 с. – Отд. оттиск: Труды Метеорологической сети Юго-Западной России 1891 года, приложение
1249393
   Результаты фотографических наблюдений метеоров в Киеве в 1967-1976 гг. I. Кинематика / Л.М. Шербаум, В.В. Бенюх, А.М. Казанцев, В.В. Калениченко, В.Г. Кручиненко, Ю.Г. Тарануха, А.Н. Шайдо, С.С. Тряшин // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 73-77. – (Астрономия ; вып. 27). – ISSN 0203-7319


  Представлен каталог кинематических характеристик метеоров, наблюдавшихся в Киеве в 1967-1976 гг. Приведены координаты радиантов, элементы орбит метеоров.
1249394
   Результаты фотографических наблюдений метеоров в Киеве в 1967-1976 гг. II. Фотометрия / В.В. Бенюх, А.М. Казанцев, В.В. Калениченко, В.Г. Кручиненко, Л.М. Шербаум, Ю.Г. Тарануха, А.Н. Шайдо, А.А. Рожило, С.С. Тряшин // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 68-81. – (Астрономия ; вып. 30). – ISSN 0201-7601


  Представлены результаты фотографической фотометрии метеоров, наблюдавшихся в Астрономической обсерватории Киевского университета в 1967-1976 гг. Приведены данные о блеске метеоров и массах метеорных тел.
1249395
  Крамер Е. Результаты фотографических наблюдений метеоров по программам международного геофизического года, международного года спокойного Солнца и международного года активного Солнца : каталог / Е. Крамер, И.С. Шестака. – Москва : МГК АН СССР, 1982. – 204 с.
1249396
   Результаты частотно-резонансной обработки спутниковых снимков поискового блока в Баренцевом море в районе пробуренной скважины 7435/12-1 / С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (66), квітень - червень. – С. 34-47 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 1684-2189
1249397
  Заворотняя И. Результаты экологического мониторинга и оценка влияния ОП ЮУ на окружающую среду / И. Заворотняя, В. Ким // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 12-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1249398
   Результаты экспедиции КИСЗ-80. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч.1-2. – 1981. – 272с.
1249399
  Покудов В.В. Результаты экспедиции КИСЗ-80 / В.В. Покудов, В.П. Тунеголовец. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч.3. – 1983. – 100 с.
1249400
   Результаты экспедиции КЭТИ-82. / Покудов В.В. – Л., 1984. – 368с.
1249401
   Результаты экспедиций, снаряженных Министерством земледелия для исследования Карабугазского залива.. – 12с.
1249402
  Кожевникова Т.В. Результаты эксперимента по внедрению компьютерных технологий в процесс иноязычной подготовки в неязыковом вузе / В. Кожевников // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 115-126. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
1249403
   Результаты экспериментального определения собственной летучести кислорода Ru-Os-Ir сплавов Верх-Нейвинского дунит-гарцбургитового массива, Средний Урал (Россия) / И.Ю. Баданина, Е.В. Жаркова, А.А. Кадик, К.Н. Малич, В.В. Мурзин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 661-666 : рис., табл. – Библиогр.: с. 665-666. – ISSN 0016-7525
1249404
  Трипонис В. Результаты экспериментальных и клинических электроангиографических исследований. : Автореф... канд. мед.наук: / Трипонис В.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 18л.
1249405
  Надутый В.П. Результаты экспериментальных исследований валкового вибрационного классификатора в зависимости от его конструктивных параметров / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков, И.В. Ягнюкова // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 126. – С. 15-26 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1249406
  Ягнюкова И.В. Результаты экспериментальных исследований по определению сил ударного взаимодействия рабочих органов валкового вибрационного классификатора с горной массой // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 134-142 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1249407
   Результаты экспериментальных исследований по сейсмической голографии. – М., 1974. – 35с.
1249408
   Результаты экспериментальных электромагнитных исследований Крымского региона / Т.К. Бурахович, А.Н. Кушнир, И.Ю. Николаев, Е.М. Шеремет, Б.И. Ширков // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 57-78 : рис. – Библиогр.: с. 75-78. – ISSN 0203-3100
1249409
  Кушнир А.Н. Результаты электромагнитных исследований Брагинско-Лоевского выступа и Черниговского блока ДДВ / А.Н. Кушнир, Т.К. Бурахович // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 128-137 : рис. – Библиогр.: с. 134- 137. – ISSN 0203-3100
1249410
  Кумарова С.Б. Резцом ваятеля / С.Б. Кумарова. – Алма-Ата, 1974. – 34с.
1249411
  Тихонова Лариса Васильевна Резцом и кистью : Очерк жизни и творчества художника В.И.Лебединского / Тихонова Лариса Васильевна. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн.изд., 1983. – 112с.
1249412
  Афанасьев А.Ф. Резчику по дереву / А.Ф. Афанасьев. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 255, [2] с. : ил., [16] л. ил. – Библиогр.: с. 255. – ISBN 5-239-00144-8


  Содерж.: Резьба художественная по дереву.
1249413
  Кеннеди Дж.Л. Резюме для "чайников" = Книга рассказывает о современных требованиях к резюме, объеме, формате, внешнем виде, стиле изложения / Джойс Лейн Кеннеди; Пер. с англ. И.И. Нагорной. – 4-е изд. – Москва : Диалектика, 2003. – 272 с. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0551-6
1249414
   Резюме до Альтернативного звітут [тобто звіту] з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики / [М.І. Хавронюк та ін.] ; Міжнар. фонд Відродження ; Центр політико-прав. реформ ; Transparency intern. Ukraine. – Київ : [б. в.], 2017. – 60 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1249415
   Резюме докладов и письменных сообщений.. – М., 1983. – 648с.
1249416
   Резюме докладов и письменных сообщений. IX международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983. – Москва : Наука, 1983. – 645 [3] с.
1249417
   Резюме докладов международного сипмозиума по фильтрации воды в пористых средах.. – К., 1976. – 88с.
1249418
   Резюме міністрів // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 12-19 вересня (№ 39/40)


  Дні науки і освіти Російської Федерації в Українії. Спільна прес-конференція міністра МОНмолодьспорту Д. Табачника з міністром освіти і науки РФ Д. Лівановим.
1249419
  Всесоюзный Резюме научных докладов и сообщений / Всесоюзный, по теории чисел. симпозиум. – Алма-Ата, 1969. – 94 с.
1249420
  Угрюмова Ирина Резюме с точки зрения соискателя и кадровика : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 26-27 : Фото
1249421
  Ройтман И.А. Резьба / И.А. Ройтман. – М, 1971. – 151с.
1249422
  Сергеев М.Д. Резьба / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1971. – 63с.
1249423
  Вишневская В.М. Резьба и роспись по дереву мастеров Карелии / В.М. Вишневская. – Петрозаводск, 1981. – 103 с.
1249424
  Алиева Ф.Г. Резьба на камне : стихи / Ф.Г. Алиева; Фазу Алиев ; авториз. пер. с авар. В.Туркина. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 143 с.
1249425
  Свионтковская-Воронова Резьба на кости. / Свионтковская-Воронова. – М., 1924. – 31с.
1249426
  Бирюков Владислав Резьба по глазу : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 128-135 : Фото
1249427
  Левин Л.П. Резьба по дереву : [учеб. пособие для учащихся худож.-пром. училищ и худож. проф.-техн. школ] / Левин Л.П. ; Науч.-исслед. ин-т худож. пром-сти Роспромсовета. – Москва : КОИЗ, 1957. – 240 с.
1249428
  Жалсараев Д. Резьба по дереву : стихи и поэма / Д. Жалсараев; авториз. пер. с бурят. О.Дмитриева. – Москва : Советский писатель, 1970. – 118 с.
1249429
  Яковлев Резьба по дереву / Яковлев, Ю.Д. Орлова. – М, 1974. – 183с.
1249430
  Удржал П. Резьба по дереву / П. Удржал, С. Давид. – К., 1990. – 206с.
1249431
  Сашин В. Резьба по дереву // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 9. – С. 69-84
1249432
  Дебиров П.М. Резьба по дереву в Дагестане. / П.М. Дебиров. – М., 1982. – 238с.
1249433
   Резьба по дереву в долине.. – М., 1966. – 72с.
1249434
   Резьба по дереву.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1966. – 107с.
1249435
  Капиев Э.М. Резьба по камню / Э.М. Капиев. – М., 1958. – 112с.
1249436
  Дебиров П.М. Резьба по камню в Дагестане. / П.М. Дебиров. – М., 1966. – 208с.
1249437
  Уханова И.Н. Резьба по кости в России XVIII-XIX веков / И.Н. Уханова. – Л, 1981. – 237с.
1249438
  Крюкова И.А. Резьба по слоновй кости в Китайской Народной Республике / И.А. Крюкова. – М., 1957. – 28с.
1249439
  Андреев А. Реиндустриализация // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 10 (1628). – С. 19-34. – ISSN 0869-44435
1249440
  Демиденко Е.С. Реинжиниринг бизнес-процесса организации системы снабжения как средство усовершенствования экономической безопасности компании // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 28-33 : табл.. рис. – Библиогр.: 7 назв.
1249441
  Юрга В. Реинжиниринг бизнес-процессов в решении информационных проблем экономики / В. Юрга, Н. Кривцова, А. Привалов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 10. – С. 62-70.
1249442
  Сумец А.М. Реинжиниринг бизнес-процессов внутрипроизводственной логистической системы // Логистика: проблемы и решения : Украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2006. – № 4. – С. 49-63
1249443
  Бутырина В.Н. Реинжиниринг бизнес-процессов как перспективное направление развития страхового менеджмента // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 88-95. – ISSN 2312-4903
1249444
  Ковтун Татьна Антоновна Реинжиниринг бизнес-процессов с позиций методологии управления проектами / Ковтун Татьна Антоновна, Дмитриева Лариса Викторовна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 44-49 : рис.. табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2219-5300
1249445
  Остос Х.Ф. Реинжиниринг как инструмент реструктуризации предприятий // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 155-162


  Рассмотрены методические аспекты осуществления реинжиниринга в процессе реструктуризации организаций. It is considered the methodical aspects of the reengineering realization in the restructuring organization process
1249446
  Рященко В.П. Реинжиниринг управления бизнес-процессами предприятия // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 125-130. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1249447
  Гончарук В. Реинжиниринг: бизнес-процессы или зоны ответственности? // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2010. – № 6. – С. 23-27
1249448
  Гомзик О.А. Реинжиринг бихнес-процессов как путь к повышению производительности // Продуктивність : Науково-практичний журнал / Центр продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України. – Краматорськ, 2005. – № 3. – С. 14-18
1249449
  Голуб Д.М. Реиннервация поднижнечелюстной слюнной железы / Д.М. Голуб, С.В. Трихманенко. – Минск : Навука і тэхніка, 1991. – 90,3с.
1249450
  Коршунова С.И. Реинтерпретация мифа в структуре романа Л.Улицкой "Медея и ее дети" // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 220-227. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті здійснено спробу структурного аналізу роману сучасної російської письменниці Л.Уліцької. Досліджується діалектична єдність теми й текту твору, їх структурне взаємопроникнення,а також процес деміфологізації образу Медеї, Розглядається роль ...
1249451
  Паклина Н.В. Реинтродукция и расселение в природе лошади Пржевальского : научно-практические рекомендации / Н.В. Паклина, М.К. Позднякова, Н.Н. Спасская; Российская Академия Наук; Ин-т проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова. – Москва : Т-во научных изданий КМК, 2005. – 73с., 8с.илл. – ISBN 5-87317-261-7
1249452
  Іщук С.О. Реінвестиційний механізм відтворення основного капіталу у промисловості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 143-149
1249453
  Чекмасова І.А. Реінвестування доходів як основний компонент прямих іноземних інвестицій у промисловість України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 77-82. – ISSN 2222-4459
1249454
  Вешко А. Реіндустріалізація країн Єврозони як передумова промислового ренесансу економіки України // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 2), червень. – С. 233-242. – ISSN 1684-906Х
1249455
  Крупа К.В. Реінжиніринг - гідна відповідь на виклики оточення / К.В. Крупа, Г. Стверкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 443-446 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1249456
  Демчук Н.І. Реінжиніринг - інноваційний інструмент перебудови управлінських рішень / Н.І. Демчук, Г.А. Ткаченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 21-24 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1249457
  Шевченко В.М. Реінжиніринг бібліотечних процесів: сутність, мета та основні принципи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 177-180. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1249458
  Лосєва Х.Г. Реінжиніринг бізнес-планування як процес вдосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 101-102 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1249459
  Боголіб Т.М. Реінжиніринг бізнес-процесів в освітній організації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 27-31.
1249460
  Ложачевська О. Реінжиніринг бізнес-процесів в українському підприємництві : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 92-93. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1249461
  Батанова Т. Реінжиніринг бізнес-процесів в умовах індустрії 4.0 // Економіст : події, особистості та ідеї, дослідження та прогнози = Events, persons & ideas, researches & forecasts / Ю.С. Коваленко ; & ГО "Ін-т перспективних досліджень" ; голов. ред. О. Мірошниченко. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 83-84. – ISSN 1810-3944
1249462
  Черкас Д.М. Реінжиніринг бізнес-процесів промислових підприємств в сучасних умовах господарювання // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 136-141. – ISSN 2309-1533
1249463
  Головкова Л.С. Реінжиніринг бізнес-процесів у розвитку залізничного туризму в Україні / Л.С. Головкова, Л.А. Дяченко // Проблеми економіки транспорту : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Проблеми, економіки транспорту. – Дніпро (Дніпропетровськ), 2016. – Вип. 12. – C. 67-76. – ISSN 2309-821X
1249464
  Шилікова К.В. Реінжиніринг бізнес-процесів у страховій компанії: ососбливості та основні складові ефективності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 186-191
1249465
  Чухрай Н.І. Реінжиніринг бізнес-процесів у централізації управління промисловим підприємством / Н.І. Чухрай, С.І. Матвій // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 172-181. – ISSN 2218-4511
1249466
  Гвоздь М.Я. Реінжиніринг бізнес-процесів як засіб підвищення ефективності функціонування виробничих підприємств / М.Я. Гвоздь, І.В. Парій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 253-257. – ISSN 0321-0499
1249467
  Максим"юк Н.Ю. Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент оптимізації діяльності підприємства // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 117-120
1249468
  Лизанець А.Г. Реінжиніринг бізнес-процесів як метод вдосконалення ведення бізнесу / А.Г. Лизанець, С.А. Роман // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 54-59. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
1249469
  Гончарова О. Реінжиніринг бізнес-процесів як метод процесного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 78-82. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено підходи до процесного управління, визначено методи вдосконалення бізнес-процесів, обгрунтовано сутність та особливості реінжинірингу бізнес-процесів, а також ефективність його використання. В статье проанализированы подходы к ...
1249470
  Драбовський А.Г. Реінжиніринг бізнес-процесів як напрям успішного розвитку діяльності підприємств / А.Г. Драбовський, П.В. Іванюта, М.І. Петренко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 2. – С. 50-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
1249471
  Гвоздь М.Я. Реінжиніринг бізнес-процесів як чинник прискореного розвитку економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 135-138. – ISSN 0321-0499
1249472
  Осетрова О.П. Реінжиніринг бізнес - процесів промислових підприємств // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 25-26
1249473
  Білявський В.М. Реінжиніринг в системі управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 7-17. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
1249474
  Кривоконь М.О. Реінжиніринг виробництва в антикризовому управлінні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кривоконь Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1249475
  Кльоба В.Л. Реінжиніринг і бенчмаркінг як інструменти вдосконалення управління банківською діяльністю // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.8. – С. 247-251. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1249476
  Максишко Н.К. Реінжиніринг інформаційного простору місцевого самоврядування / Н.К. Максишко, О.І. Баштанник // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 45-51. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1249477
  Солодка О.В. Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів як спосіб їх вдосконалення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 317-322. – ISSN 0321-0499
1249478
  Голян В.А. Реінжиніринг меліорованих земель у контексті ринкової трансформації та структурної перебудови аграрного сектора регіону / В.А. Голян, Ю.Г. Фесіна, С.О. Кузьменко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1249479
  Бізянов Є.Є. Реінжиніринг організаційної структури інформаційної служби підприємства / Є.Є. Бізянов, І.С. Зайцев // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 17-21. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1249480
  Петрик І.В. Реінжиніринг підвищення ефективності мережі поставок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 863. – C. 143-149. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1249481
  Стрільчук В.О. Реінжиніринг процесу управління кредитними ризиками // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 141-145. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-566-284-8
1249482
  Мороз І. Реінжиніринг у системі освіти / І. Мороз, О. Стадник // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 21-27. – ISSN 2078-1016
1249483
  Вовчак О. Реінжиніринг фінансових бізнес-процесів банку / О. Вовчак, Н. Меда // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 16-19.
1249484
  Вовчак О. Реінжиніринг фінансових бізнес-процесів банку : банки України / О. Вовчак, Н. Меда // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 16-19 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1249485
  Ходова Я.О. Реінжиніринг як ефективний механізм реорганізації логістичних бізнес-процесів // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 242-247. – ISSN 2225-6407
1249486
  Прохорова В.В. Реінжиніринг як інноваційна основа реконструкції системи управління підприємством / В.В. Прохорова, О.В. Божанова, Я.В. Юхман // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 210-216. – ISSN 2222-0712
1249487
  Бондар-Підгурська Реінжиніринг як метод управління соціально-орієнтованим розвитком економіки // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – Вип. 6 (89), ч. 2. – С. 50-55. – ISSN 1995-0519
1249488
  Зеркаль А.В. Реінжиніринг як один з факторів трансформації комерційної свідомості персоналу підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 36-40. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1249489
  Гоменюк М.О. Реінжиніринг як одна з форм інноваційного бізнес-управління на підприємствах аграрної сфери // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 3-8 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1249490
  Кифяк В.І. Реінжиніринг як процес виходу підприємств з коронокризи / В.І. Кифяк, О.О. Лакуста, Л.Д. Водянка // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 88-95. – ISSN 2306-6814
1249491
  Давидова І.О. Реінжиніринг як складова наукової організації праці в управлінні бібліотекою // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 43. – С. 119-126


  Проаналізовано сутність реінжинірингу бібліотечно-інформаційних процесів як технології інноваційного управління. Ключові слова: управління бібліотекою, інновації, бібліотечно-інформаційні процеси. Проанализирована сущность реинжиниринга ...
1249492
  Сіньковський М.І. Реінжиніринг як спосіб вдосконалення системи управління промисловими підприємствами // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 329-333
1249493
  Бондар-Підгурська Реінжиніринг як універсальний інструмент інноваційного розвитку економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 84-90. – ISSN 2222-0712
1249494
  Литвицький В. Реінкарнація зростання : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 2. – С. 24-39 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1249495
  Радчук Ірина Реінкарнація маркетингу або революція в сервісі. Частина перша // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 5/6, жовтень - грудень. – С. 54-59 : фото
1249496
  Гойман О.О. Реінкарнація міфу про бандерівців у свідомості сучасних росіян // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 67-69
1249497
  Горобець Марися Реінкарнація моди : Сезони моди // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 114-117 : Фото
1249498
  Василенко В. Реінкарнація пам"яті, або Портрет покоління в інтер"єрі часу: "Діти Чумацького Шляху" Докії Гуменної // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, (705), вересень. – С. 81-100. – ISSN 0236-1477
1249499
  Міщенко О.М. Реінтеграція дітей: концепція і сутність / О.М. Міщенко, Є.О. Сівакова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 164-169. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (46)). – ISSN 2219-8741
1249500
  Устінова І.І. Реінтеграція зони відчуження Чорнобильської АЕС на базі комплексу проектно-планувальних робіт / І.І. Устінова, М.М. Дьомін, Г.В. Айлікова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 4 (112). – С. 11-18 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1561-4980
1249501
  Жумаділов А. Реінтеграція Криму: методологічні аспекти // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2014. – № 5/6 (148/149). – С. 97-99
1249502
  Вишневий О. Реінтеграція окупованих територій "по-грузинськи" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 6 листопада (№ 21)
1249503
  Степико М.Т. Реінтеграція окупованих територій Донбасу та Криму: проблеми та шляхи їх вирішення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 444-453
1249504
  Полякова С. Реінтеграція осіб похилого віку в суспільство: проблеми та перспективи для України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 21-26
1249505
  Данилова Т.В. Реінтеграція особистості в контексті юнгіанської концепції самості // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 20-22
1249506
  Явір В. Реінтеграція тимчасово окупованих територій Донбасу: передумови та перспективи // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 121-128. – ISSN 2312-8933
1249507
  Явір В.А. Реінтеграція тимчасово окупованих територій як завдання етнонаціональної політики України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 437-444. – ISSN 0869-2491
1249508
  Кресіна І.О. Реінтеграція як складова державної етнонаціональної політики: актуальність дослідження та імплементації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 61-73. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
1249509
  Кіпень В. Реінтеграція: соціологічний інтерфейс / записала Олеся Шуткевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19 грудня (№ 234). – С. 4-5


  "Об"єднувати країну треба новими смислами і стратегією майбутнього, а не просто розмовами про мир", експерт.
1249510
  Пухонська О. Реінтерпретація sacrum у художній літературі: інтертекстуальна перспектива // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 205-209. – ISSN 2307-2261
1249511
  Блоха Я. Реінтерпретація В.Г. Короленком ціннісних орієнтацій Сократа та Платона // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 59-68. – ISSN 2075-1443
1249512
  Ємельяненко Г.Д. Реінтерпретація світоглядних принципів екзистенціальної теології і філософії класичного екзистенціалізму у вченні Пауля Тілліха // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 18-20
1249513
  Литвицький В. Реінфляція-2007 // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності / Національний банк України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 2-12.
1249514
  Рудаковський А.В. Реіонізація в моделі CWDM / А.В. Рудаковський, Д.А. Якубовський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 21
1249515
  Шульга М. Рейган Роналд Вілсон // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 312-320. – ISBN 978-617-751-922-4
1249516
  Савельев В.А. Рейганизм: импульсы и пределы развития // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 3 (59) : О возможностях преодоления тупиков на переговорах в Женеве. Рейганизм: импульсы и пределы развития. Советско-канадское экономическое сотрудничество. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 14-35
1249517
  Годлюк А.М. Рейганізм і політичні погляди Рейгана: дефініція і осмислення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.87-94. – Бібліогр. в кінці ст.
1249518
  Годлюк А.М. Рейганізм: ідеологеми історіографічного виміри // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4/5, квітень - травень. – С. 16-22
1249519
  Яновський Ю. Рейд : оповідання / Ю.І. Яновський. – 3-є вид. – Харків, 1929. – 56 с.
1249520
  Яновський Ю. Рейд : оповідання / Ю.І. Яновський. – 3-є вид. – Київ, 1929. – 47 с.
1249521
  Яновський Ю. Рейд / Ю. Яновський. – Харків, 1930. – 72 с.
1249522
  Маняк В.А. Рейд / В.А. Маняк. – Київ, 1986. – 278 с.
1249523
  Гаврилів О.С. Рейд : (драма) / Орест Гаврилів ; [ ред. Р.М. Качурівський ]. – Львів : Тарас Сорока, 2008. – 48 с. – ISBN 978-966-8460-55-5
1249524
  Макаров И.И. Рейд "Черного жука" / И.И. Макаров. – Москва, 1990. – 443с.
1249525
  Недолин И.П. Рейд Блюхера / И.П. Недолин. – Уфа, 1960. – 195с.
1249526
  Недолин И.П. Рейд Блюхера / И.П. Недолин. – Уфа, 1984. – 368с.
1249527
  Доманов И.З. Рейд двадцати тысяч / И.З. Доманов. – Сталино, 1959. – 54с.
1249528
  Бурченко Д.Т. Рейд к Южному Бугу / Д.Т. Бурченко. – К., 1978. – 207с.
1249529
  Бурченко Д.Т. Рейд к Южному Бугу / Д.Т. Бурченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1988. – 237с.
1249530
  Вершигора П.П. Рейд на Сан и Вислу / П.П. Вершигора. – Москва, 1960. – 259с.
1249531
  Вершигора П.П. Рейд на Сан и Вислу / П.П. Вершигора. – Киев, 1987. – 246с.
1249532
  Вершигора П.П. Рейд на Сан и Вислу / П.П. Вершигора. – Москва, 1990. – 400с.
1249533
  Вершигора П.П. Рейд на Сан і Віслу / П.П. Вершигора. – Київ, 1961. – 265с.
1249534
  Вершигора П.П. Рейд на Сан і Віслу / П.П. Вершигора. – Київ, 1968. – 240с.
1249535
  Князев Л.Н. Рейд обреченных. / Л.Н. Князев. – Владивосток, 1976. – 368с.
1249536
  Макаров И.И. Рейд Черного Жука / И.И. Макаров. – М., 1966. – 416с.
1249537
  Покутній О. Рейдери та земля: чому українські аграрії стають жертвами свавілля? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 22-23


  Обговорення майбутнього української землі триває вже не перший місяць. Питання мораторію на землю активно включено до порядку денного громадських діячів та має свої "за" і "проти" у фаховій дискусії аграріїв.
1249538
  Шуткевич О. Рейдери часів Голодомору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 21
1249539
  Головань І.В. Рейдерство - модний термін чи зручна ширма? // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 125-128.
1249540
  Непокупна К.С. Рейдерство - одна із найважливіших загроз фінансовой безпеці України // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 310-312. – ISBN 978-617-7364-24-4
1249541
  Хомяков О. Рейдерство - чума агробізнесу XXI століття? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 6
1249542
  Єфименко А. Рейдерство або ринок контролю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 11 (77). – С. 116-122.
1249543
  Біляк Ю.В. Рейдерство в агробізнесі - як захиститися? // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 83-86. – ISSN 2306-6806
1249544
  Біляк Ю.В. Рейдерство в агросекторі: причини і наслідки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 3-10. – ISSN 2306-6792
1249545
  Мамутов В.К. Рейдерство в законі // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 19-26. – ISSN 0130-7037
1249546
  Бабич Тетяна Рейдерство в Україні - загроза національній безпеці // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 14 (275). – С. 2-5
1249547
  Бєліков О. Рейдерство в Україні - реалії сьогодення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 105-110.
1249548
  Богатирьов І. Рейдерство в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 124-128.
1249549
  Юрченко О.М. Рейдерство в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 80-87. – ISSN 1609-0462
1249550
  Кравчук С.М. Рейдерство в Україні як вид економічного ризику / С.М. Кравчук, О.Р. Омельянович // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 230-232. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
1249551
  Токар І. Рейдерство в Україні: основні проблеми та шляхи вирішення // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 83-85
1249552
  Варналій З.С. Рейдерство в Україні: передумови та шляхи подолання / З.С. Варналій, І.І. Мазур // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 2 (3). – С. 129-136.
1249553
  Дічек О. Рейдерство в Україні: правові ознаки і шляхи запобігання / О. Дічек, Ю. Нікітін // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 97-102.
1249554
  Симаков С. Рейдерство по-украински (краткий очерк) // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 23-25.
1249555
  Шемчук В. Рейдерство та корупція // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 13-18.
1249556
  Лиховид І. Рейдерство чи саботаж? У НМУ імені Богомольця новий скандал через спроби МОЗ призначити "свого" в. о. ректора // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 15


  "Градус конфлікту між Національним медичним університетом імені Олександра Богомольця та Міністерством охорони здоров’я зашкалює. Так, 15 серпня невідомі заблокували роботу ректорату і таким чином завадили представленню нового виконувача обов’язків ...
1249557
  Василенко М. Рейдерство як господарсько-правове явище в сучасній економіці, його прояви та запобігання: теоретико-правові аспекти // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 104-111. – ISSN 1561-4999
1249558
  Кушерець Д.В. Рейдерство як загроза національній безпеці України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 68-71. – ISSN 2220-1394
1249559
  Яструбецька Л. Рейдерство як загроза фінансовій безпеці суб"єктів господарювання в Україні / Л. Яструбецька, О. Терешко // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 317-322. – ISSN 2078-5860


  Обґрунтовано необхідність протидії рейдерству з метою забезпечення фінансової безпеки вітчизняних суб"єктів господарювання. Досліджено сутнісні характеристики, види та причини поширення рейдерських захоплень в Україні та запропоновано заходи із їх ...
1249560
  Косткіна Ю. Рейдерство як спосіб зловживання корпоративними правами // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 275-276. – ISBN 978-617-7069-17-0
1249561
  Безнощенко М.В. Рейдерство як фактор погіршення інвестиційної привабливості України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 262-265.
1249562
   Рейдерство, грабіж, бандитизм і боротьба за владу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 7-11 : рис.
1249563
  Смітюх А.В. Рейдерство, поглинання та загарбання: співвідошення понять та класифікації // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-100.
1249564
  Осипян А.Л. Рейдерство. Коррупционные захваты и враждебные поглощения / Осипян А.Л. – Краматорск : Тираж-51, 2011. – 840 с. – Оборот тит. л. и содержание книги на англ. языке. – Библиогр.: с. 796-832. – ISBN 978-617-622-133-3
1249565
  Москаленко С. Рейдерство: загальна характеристиа, окреслення проблеми та шляхи боротьби // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 117-120.
1249566
  Василенко М.Д. Рейдерство: загроза та шляхи подолання (економіко-правовий аналіз) // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 96-104. – ISSN 2307-3427
1249567
  Смітюх А. Рейдерство: зловживання правами щодо скликання позачерговихзагальних зборів акціонерів і внесення пропозицій до порядку денного // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 111-114.
1249568
  Куц В. Рейдерство: кримінально-правовий аспект / В. Куц, М. Арманов // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 128-131.
1249569
  Кушерець Д.В. Рейдерство: переділ і захоплення власності : (аналіз і протидія) : монографія / Дарина Кушерець. – Київ : Альтерпрес, 2010. – 181, [1] с., [1] арк. схема, склад. втроє : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176-181. – ISBN 978-966-542-449-9


  У пр. № 1713898 напис: Леоніду Васильовичу з великою повагою та шаною від автора. Підпис. 09.06.15.
1249570
  Спасибо-Фатєєва Рейдерство: розуміння, види, небезпека та способи боротьби // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 46-53.
1249571
  Брановицький В.В. Рейдерство: соціально-економічна природа // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 479-488
1249572
  Зятьєв С. Рейдерська атака на Український фонд культури // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 січня (№ 4). – С. 11


  Засновуючи Український фонд культури, Борис Олійник мислив на десятиліття вперед...
1249573
  Слабошпицький М. Рейдерська перемога на стадіонах України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 1, 4-5


  Про квазіукраїнський футбол без України
1249574
  Котнюк Ю. Рейдерське захоплення земель СБУ. Урокиісторії великокаліберної корупції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 березня (№ 10). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1249575
  Бурбело О.А. Рейдерські загрози та економічна безпека суб"єктів господарювання // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 3 (71). – С. 221-233
1249576
  Бєлкін Л.М. Рейдерські захоплення як наслідок правового нігілізму органів державної влади // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 12 (111). – С. 27-31.
1249577
  Зеркалов Д.В. Рейдеры : Пособие / Д.В. Зеркалов. – Киев : КНТ, 2007. – 188с. – (Сер. "Международная и национальная безопасность"). – ISBN 978-966-373-237-4
1249578
  Каторин Ю. Рейдеры фюрера // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 2 (176). – С. 62-66


  После Первой мировой войны по Версальскому мирному договору Германия была лишена права строить корабли водоизмещением больше 10 000 тонн. Поэтому она начала с создания линейного корабля специального типа. При этом немцы исходили из тех соображений, что ...
1249579
  Комнатна А. Рейдество та нотаріат: чи є можливості для протидії // Юридична газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№32). – С. 31
1249580
  В"ятрович В. Рейди УПА теренами Чехословаччини : з передмовою й англомовним резюме / В. В"ятрович. – Торонто-Львів : Літопис УПА. – (Бібліотека Літопису Української Повстанської Армії ; Том 2). – ISBN 966-95674-6-7
Т.2. – 2001
1249581
  В"ятрович В. Рейди УПА теренами Чехословаччини / Володимир В"ятрович. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 198 с. : іл., табл. – Резюме англ. - Алф. покажч.: с. 185-197. – Бібліогр.: с. 149-157 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1834-7
1249582
  Симанчук И.С. Рейды полковника Горбанева : докум. повесть / И.С. Симанчук. – Москва : Политиздат, 1969. – 127с.
1249583
  Лифшиц Ю. Рейды разведчиков Иутина. / Ю. Лифшиц, 1944. – 23с.
1249584
  Недошивин Г.А. Реймский собор / Г.А. Недошивин. – Москва ; Ленинград, 1946. – 32 с.
1249585
  Александрович В.С. Реймське Євангеліє Анни Ярославівни // Християнський голос : українська церковна газета. – Мюнхен, 2011. – Вересень [№] 17. – С. 6
1249586
  Александрович В.С. Реймське Євангеліє Анни Ярославни // Християнський голос : українська церковна газета. – Мюнхен, 2011. – Серпень [№] 16. – С. 6
1249587
  Мельников И.А. Рейн / И.А. Мельников. – М., 1976. – 151с.
1249588
  Винниченко І. Рейн Георг (Георгій Єрмолайович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 348-350. – ISBN 978-966-7863-77-7
1249589
   Рейн Георгій Єрмолаєвич (1854 - 1942) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 180. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1249590
  Сорока І.М. Рейн Георгій Єрмолайович (1854-1942). Короткі нотатки до портрету // Рейн Георгій Єрмолайович. Лікар-реформатор : біобібліогр. покажчик / Нац. наук. мед. б-ка України ; [уклад.: Н.І. Мамедова, Л.Є. Корнілова, І.М. Сорока та ін. ; наук. ред. Т.А. Остапенко]. – Київ : Національна наукова медична бібліотека України, 2020. – С. 7-20. – (Серія "Товариство київських лікарів в особах"). – ISBN 978-966-2043-06-8
1249591
  Короткий В.А. Рейн Георгій Єрмолайович (1854-1942/1943) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 307. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1249592
   Рейн Георгій Єрмолайович (1854-1942/1943) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 403. – ISBN 978-966-439-754-1
1249593
   Рейн Георгій Єрмолайович. Лікар-реформатор : біобібліогр. покажчик / Нац. наук. мед. б-ка України ; [уклад.: Н.І. Мамедова, Л.Є. Корнілова, І.М. Сорока та ін. ; наук. ред. Т.А. Остапенко]. – Київ : Національна наукова медична бібліотека України, 2020. – 160 с. : фотоіл. – Текст укр., рос. - Алф. покажч. праць Г.Є. Рейна: с. 153-157. – Бібліогр.: с. 144-152. – (Серія "Товариство київських лікарів в особах"). – ISBN 978-966-2043-06-8
1249594
  Моряков Владимир Иванович Рейналь и Радищев. (из истории эволюций общественно-политических взглядов просветителей в последней четверти XVIII века) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.00, 07.00.02 / Моряков Владимир Иванович ; МГУ. – Москва, 1974. – 23 с.
1249595
  Прокопов Д.Є. Рейнгольд (Reinhold) Карл Леонард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 491-492. – ISBN 966-316-069-1
1249596
   Рейнгольд Генрихович Берг : графика : каталог выставки / Берг Рейнгольд Генрихович, выставка графики; Союз худож. РСФСР, Москов. орг. Союза художников РСФСР, Центр. дом литераторов им. А.А. Фадеева ; сост.: Г.В. Маревичева ; отв. ред.: Л.С. Кейдан. – Москва : Советский художник, 1980. – [16] с., портр, [8] л. ил.
1249597
  Бугославский С. Рейнгольд Морицевич Глиэр / С. Бугославский. – Москва, 1927. – 59 с.
1249598
  Петрова Н.Е. Рейнгольд Морицевич Глиэр 1875-1956 / Н.Е. Петрова. – Ленинград : Музгиз, 1962. – 118 с.
1249599
   Рейнгольд Морицевич Глиэр. Статьи. Воспоминания. Материалы. – Москва ; Ленинград : Музыка
Т. 1. – 1965. – 391 с.
1249600
  Гаврисюк О. Рейнгольд Нібур: "Моральна людина й аморальне суспільство" // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 262-273. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1249601
  Вус Р. Рейнджери - еліта американської "сухопутки" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 15 грудня (№ 49). – С. 20


  Сухопутні війська США.
1249602
  Бутковский Я.Н. Рейнеке-лис : заимствовано из поэмы Гете / Я. Бутковский. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. общ. печ. и изд. дела в России Е Евдокимова, 1902. – [2], 120 с. ил. – Пер. также под загл.: Лис Патрикеич, Похождения Рейнеке-лиса
1249603
  Гете И.В. Рейнеке-лис / И.В. Гете. – Москва, 1984. – 192с.
1249604
  Гете И.В. Рейнеке-лис / И.В. Гете. – Москва, 1991. – 93с.
1249605
  Гете И.В. Рейнеке-Лис : поэма В[ольфанга] Гете [в 12-ти песнях] / Рис. В. Каульбаха ; Пер. [в стихах и предисл.] М.[М.] Достоевского. – Санкт-Петербург : тип. П.П. Сойкина, ценз., 1902. – 149 с. : ил. – Экз. дефектный, описан по ЭК РГБ – Электронный каталог
1249606
  Гете И.В. Рейнеке-Лис / И.В. Гете. – Москва, 1972. – 95с.
1249607
  Гете И.В. Рейнеке-Лис / И.В. Гете. – Москва, 1982. – 95с.
1249608
   Рейнеке-лис.. – М., 1978. – 269с.
1249609
  Галкин А.А. Рейнский сепаратизм и политика национальной измены немецкой буржуазии : Автореф... канд. ист.наук: / Галкин А.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1953. – 13л.
1249610
  Бояджиева Л.В. Рейнхардт / Л.В. Бояджиева. – Ленинград : Искусство, 1987. – 222 с.
1249611
  Степанова Е.А. Рейнхольд Нибур о толерантности и проблеме истины в христианстве // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 7. – С. 91-108. – ISSN 1818-0566
1249612
  Петрова О. Рейс "Київ - Тбілісі" - з посадкою в порту "кохання" / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4-5 вересня (№ 159/160). – С. 22


  Відома українська художниця Ольга Петрова - про роль Сергія Параджанова в її житті, київську інтелігенцію 70-х, нову книжку і самотність, яка не лякає.
1249613
  Поляновський М.Л. Рейс "складного ножа". / М.Л. Поляновський. – Х., 1934. – 83с.
1249614
  Лэпп Р.Э. Рейс "Счастливого Дракона" / Р.Э. Лэпп. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 184 с.
1249615
  Шевченко Б.Н. Рейс в Атлантику / Б.Н. Шевченко. – Херсон, 1961. – 99с.
1249616
  Бакуменко Д.О. Рейс життя : поезії / Данило Бакуменко. – Київ : Дніпро, 1989. – 206, [1] с. : портр.
1249617
  Старцев А.М. Рейс как рейс / А.М. Старцев. – Калининград, 1986. – 365с.
1249618
  Березин В.И. Рейс мира / В.И. Березин. – М, 1952. – 104с.
1249619
  Андреев А.А. Рейс на Росу : фантаст. повесть и рссказы / Анатолий Андреев ; худож. А.Г. Сафиуллин. – Ижевск : Удмуртия, 1980. – 95 с. : ил.
1249620
  Петри Романа Рейс на Санкт-Петербург // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 10. – С. 122-126. – ISSN 0321-1878
1249621
  Захарько В.Т. Рейс особого назначения / В.Т. Захарько. – Москва, 1977. – 143с.
1249622
  Федоров Г. Рейс тракториста Хохлова / Г. Федоров. – Сыктывкар, 1948. – 30 с.
1249623
  Иванов Ю.Н. Рейс туда и обратно / Ю.Н. Иванов. – Москва, 1986. – 285с.
1249624
  Карасева Л.Е. Рейс четырнадцати женщин / Л.Е. Карасева. – М, 1942. – 16с.
1249625
  Дереза Александр Рейсовый автобус для туриста: Ежедневно, Быстро, Безопасно, Экономно! : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 74-76 : Фото
1249626
  Роометс Рейтеркартотеки / Роометс, с., Х. Ууделеп. – Таллин, 1974. – 97с.
1249627
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 29. – 1997
1249628
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 30. – 1997
1249629
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 31. – 1997
1249630
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 32. – 1997
1249631
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 33. – 1997
1249632
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 34. – 1997
1249633
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 35. – 1997
1249634
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 36. – 1997
1249635
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 37. – 1997
1249636
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 38. – 1997
1249637
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 39. – 1997
1249638
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 40. – 1997
1249639
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 41. – 1997
1249640
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 42. – 1997
1249641
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 43. – 1997
1249642
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 44. – 1997
1249643
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 45. – 1997
1249644
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 46. – 1997
1249645
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 47. – 1997
1249646
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 48. – 1997
1249647
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 49. – 1997
1249648
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 50. – 1997
1249649
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 51. – 1997
1249650
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 52. – 1997
1249651
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 53. – 1997
1249652
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 54. – 1997
1249653
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 55. – 1997
1249654
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 1. – 1998
1249655
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 2. – 1998
1249656
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 3. – 1998
1249657
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 4. – 1998
1249658
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 5. – 1998
1249659
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 6. – 1998
1249660
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 7. – 1998
1249661
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 8. – 1998
1249662
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 9. – 1998
1249663
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 10. – 1998
1249664
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 11. – 1998
1249665
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 12. – 1998
1249666
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 13. – 1998
1249667
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 14. – 1998
1249668
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 15. – 1998
1249669
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 16. – 1998
1249670
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 17. – 1998
1249671
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 18. – 1998
1249672
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 19. – 1998
1249673
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 20. – 1998
1249674
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 21. – 1998
1249675
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 22. – 1998
1249676
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 24. – 1998
1249677
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 25. – 1998
1249678
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 26. – 1998
1249679
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 27. – 1998
1249680
   Рейтинг 200 самых влиятельных украинцев // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 51 (363), 20 декабря. – С. 92. – ISSN 2075-7093
1249681
   Рейтинг 2012 // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 5-18 січня (№ 1/2). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277


  Про результати конкурсу "Кращі публікації" в газеті ЮВУ за 2012 рік. Кращі публікації визначалися у дев"ятьох номінаціях. Четверту номінацію "Досконалий професійний аналіз актуальної комплексної проблеми" здобули наковці юрид. ф-ту КНУ імені Тараса ...
1249682
  Поєдинок В.В. Рейтинг Doing Business і місце у ньому України: висновки для законодавця // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 131-138
1249683
  Поєдинок В.В. Рейтинг doing business як показник якості регуляторної реформи // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 357-364. – ISSN 2227-796X


  Розглянуто теоретичне підґрунтя рейтингу Світового банку Doing Business, критично проаналізовано його методологію. Оцінено спроможність рейтингу бути показником якості державного регулювання у сфері господарювання. Сформульовано авторське бачення ...
1249684
   Рейтинг QS BRICS: побороться с Поднебесной // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 7, сентябрь. – С. 67-69. – ISSN 1726-6726


  Российские вузы незначительно ухудшили свои позиции в QS University Rankings стран БРИКС после удвоения числа оцениваемых учебных заведений. Тем не менее они показали неплохой рост по отношению к собственным показателям прошлых лет. Основные факторы ...
1249685
   Рейтинг автопрокатників - 2012 // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 28 : фото. – ISSN 1998-8044
1249686
  Коновалов Вячеслав Рейтинг антилояльности авиакомпаний по отношению к пассажирам : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 32-34 : Фото. – ISSN 1998-8044
1249687
  Гернович Т. Рейтинг архівної реституції в сучасному національному законодавстві (Порівняльний аналіз національних традицій Білорусі, Росії, України та Польщі) // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 86-93. – ISSN 0320-9466
1249688
  Новокрещенова Н.А. Рейтинг ведущих вузов мира по факторам удовлетворенности персонала // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 5. – С. 52-57. – ISSN 2074-6040
1249689
   Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 січня (№ 4). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Інформаційна система "Вступ. Освіта.ua" уклала перший рейтинг закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії у 2017 році.
1249690
  Богута Н. Рейтинг вищих навчальних закладів 2012 за версією журналу "Деньги" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 21-30. – ISSN 1682-2366


  Наводиться рейтинг вищих навчальних закладів України, складений редакцією журналу " Деньги " на основі опитування роботодадавців. Багато хто з роботодавців співпрацює з тауими університетами як КНУ ім. Т. Шевченка.
1249691
  Похолков Ю. Рейтинг вищих навчальних закладів у Росії // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 79-91. – ISSN 1682-2366
1249692
   Рейтинг вищих навчальних закладів України-2007 "Софія Київська" // Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми / МАУП. – Київ, 2006. – № 7. – С. 7-14. – ISSN 0868-8893
1249693
  Костенко Олег Рейтинг від Freedom House : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 40
1249694
  Петров Т. Рейтинг ВНЗ : погляд роботодавців // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 29-45. – ISSN 1682-2366


  Тижневик "Деньги.ua." вибрав найправильніший і найдоступніший сьогодні метод визначення рейтингів ВНЗ -анкетування потенційних роботодавців. Як і раніше, серед фаворитів залишаються Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка і Києво-Могилянська Академія.
1249695
   Рейтинг ВНЗ України // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 16-17.


  Європейський центр з вищої освіти ЮНЕСКО, Ін-т політики в обл. вищої освіти створили Міжнародну експертну групу з ранжування ВНЗ, котра сформувала так звані "Берлінскі принципи ранжування вищих навчальних закладів"(Берлін, травень 2006 р.) Серед ...
1249696
   Рейтинг ВНЗ України "Компас-2010" // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2010. – № 7/8 (70). – С. 20-22.
1249697
  Петров Тарас Рейтинг ВНЗ: погляд роботодавців / переклад В. Третяк, Ю. Заїки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 29-45. – ISSN 1682-2366


  Пропонується рейтинг закладів освіти, складений на основі даних опитування роботодавців з різних галузей на українському ринку праці.
1249698
   Рейтинг вузов // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2010. – № 5 (68). – С. 24-25


  Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко занял первое место по результатам этого рейтинга
1249699
  Пирогова М. Рейтинг вузов и правила // Сегодня. – Киев, 2017. – 13 июля (№ 124). – С. 3


  Стартовала вступительная кампания. Освіта. ua составил ежегодный рейтинг лучших вузов страны. Согласно ему, в лидерах уже второй год подряд остается КНУ им. Т. Шевченко.
1249700
   Рейтинг десяти ВНЗ за кількістю поданих заяв // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 липня (№ 32). – С. 2


  На першому місті КНУ імені Тараса Шевченка - 40 906 заяв.
1249701
   Рейтинг десяти ВНЗ за кількістю поданих заяв // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 17-24 липня (№ 33). – С. 1


  На першомі місті КНУ імені Тараса Шевченка - 46 287 заяв.
1249702
   Рейтинг десяти ВНЗ за кількістю поданих заяв // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 24-31 липня (№ 34). – С. 1


  КНУ імені Тараса Шевченка - 51 398 заяв.
1249703
  Галай А. Рейтинг і антирейтинг можливих впроваджень з Естонської в"язничної системи / А. Галай, В. Галай // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 68-72. – ISSN 2524-0129
1249704
   Рейтинг інвестиційної конкурентоспроможності регіонів України (січень - листопад 2005 року). – Київ, 2005. – 21с.
1249705
  Саламатіна В.В. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 46-51. – ISBN 966-79-75-57-7
1249706
  Белёвская О.А. Рейтинг конкурентоспособности Украины и пути совершенствования государственной поддержки приоритетных отраслей // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 45-49. – ISSN 2222-4459
1249707
   Рейтинг лоукост-авиакомпаний в Украине // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 6-7 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1249708
   Рейтинг лучших пассажирских автоперевозчиков и автодистрибьюторов : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 15 : Фото
1249709
   Рейтинг найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 11/12 (102). – С. 23
1249710
  Харченко С. Рейтинг наукової роботи як найважливіший засіб актуалізвції університетських наукових досліджень / С. Харченко, В. Прошкін // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 1 (59). – С. 33-37
1249711
  Сикорская О.Н. Рейтинг научных организаций Беларуси на примере базы данных Scopus / О.Н. Сикорская, М.А. Бовкунович // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 47-53. – ISSN 2224-1825


  Представлен опыт ведения рейтинга организаций Беларуси по Scopus. Проведен количественный анализ белорусских публикаций за 2012-2016 годы. Рассматривается использование данных рейтинга для оценки научной деятельности организаций Беларуси.
1249712
  Андрощук Г. Рейтинг національних брендів // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 9. – С. 29-44. – ISSN 1608-6422
1249713
  Минаев В.А. Рейтинг образовательных учреждений: в чем их смысл и цели? // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 8. – С. 4-9. – ISSN 1726-667Х
1249714
  Смирнов Тимофей Рейтинг от "Фороса" : Что нам готовит грядущий сезон. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 102-105 : Фото
1249715
   Рейтинг переможців конкурсу // Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ, 2011. – С. 27-32


  Про підсумки конкурсу "Україна: 20 років державотворення".
1249716
  Стафійчук В. Рейтинг пріоритетності держав світу відповідно до національних інтересів України // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 84. – С. 13-22. – ISSN 2413-7154
1249717
  Николаев И. Рейтинг прогресса (какие страны развиваются быстрее) / И. Николаев, О. Точилкина // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 5-41. – ISSN 0207-3676
1249718
  Стадний Є. Рейтинг прозорості національних університетів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 23). – С. 1, 11


  10 стандартів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, які були затверджені на конференції міністрів освіти країн Європейського простору вищої освіти. Згадується КНУ імені Тараса Шевченка.
1249719
   Рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 1. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
1249720
   Рейтинг розвитку регіонів України (січень - листопад 2005 року). – Київ, 2005. – 23с.
1249721
  Хартиган Ши Рейчел Рейтинг собачьей популярности. Собачья радость // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 38-39 : фото
1249722
  Столяров Ю.Н. Рейтинг специалистов информационно-библиотечного профиля / Юрий Николаевич Столяров // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 5 (67). – С. 110-115


  В статье раскрывается суть новой системы оценки научной эффективности специалистов информационно-библиотечного профиля - рейтинг научной цитированности и индекс Хирша. Эти показатели конкретизируются на основе официальных сведений применительно к ...
1249723
  Пікус Р.В. Рейтинг страхової компанії як індикатор її фінансової стійкості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-53. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі ефективного рейтингування страхових компаній, розглянуто методичні підходи щодо створення рейтингових оцінок у сучасних умовах ринкової трансформації.
1249724
   Рейтинг страховых компаний : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 16-17 : Фото
1249725
  Примак Т. Рейтинг торговых марок бутилированной воды Киевского региона по уровню сервисного сопровождения / Т. Примак, А. Сержук // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 33-36 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 1606-3732
1249726
   Рейтинг туроператоров : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 14-15 : Фото
1249727
  Обмок О.Г. Рейтинг у системі мотивації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 203-211. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1249728
  Назаровець С.А. Рейтинг українських інституціональних репозитаріїв у системі наукової комунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 69-74


  Запропоновано методику перевірки ефективності функціонування українських інституціональних репозитаріїв у світовому науковому просторі, надано рекомендації щодо можливостей підвищення рейтингу вітчизняних наукових Інтернет-ресурсів.
1249729
  Палеха Ю.І. Рейтинг української науки в міжнародному науково-інформаційному просторі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 58-66. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Проаналізувати стан публікаційної активності українських вчених у престижних міжнародних журналах, рейтинг періодичних видань України у бібліометричних базах даних наукової літератури та запропонувати шляхи підвищення авторитету ...
1249730
   Рейтинг университетов по версии журнала "Эксперт" // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 4-12. – ISSN 1561-2465


  Международный рейтинг университетов выстроен по параметру востребованность кадров лучшими компаниями мира. Учитывались результаты следующих глобальных рейтингов: ARWU (Шанхайский), QS (Quacquarelli Symonds); The Times Higher Education World University ...
1249731
   Рейтинг университетов СНГ по версии журнала "Эксперт" // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 6, июнь. – С. 116-123. – ISSN 1561-2465


  Рейтинг обнаружил, что наибольше количество вузов, вошедших в итоговый список лучших учебных заведений, сосредоточено в России (95 вузов) и на Украине (33). Следом идут вузы Белоруссии (10) и Казахстана (9). Наиболее высокие рейтинговые классы А и В ...
1249732
  Прокоф"єва О. Рейтинг фінансової стійкості найбільших перестраховиків світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто рейтинг фінансової стійкості найбільших перестраховиків світу. Розкрито сутність функціонування перестрахового ринку світу та способи взаємодії ринків різних країн. В статье рассматривается рейтинг финансовой стойкости наибольших ...
1249733
  Ткаченко Н. Рейтинг фінансової стійкості страхових компаній та основні підходи до його класифікації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 182-190. – ISSN 1818-5754
1249734
  Колб Л. Рейтинг школ Киева // Вести. – Киев, 2014. – 8 сентября (№ 159)


  Проанализировав результаты внешнего независимого оценивания, "Вести" определили, в каких школах столицы лучше и хуже всего сдали тесты. В топ-10 лучших школ по трем предметам попал Украинский гуманитарный лицей КНУ имени Тараса Шевченка: на второе ...
1249735
  Матвієнко П.В. Рейтинг як дієвий інструмент підвищення ефективності державного регулювання банківською діяльністю : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 74-77 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1249736
  Бабак М.П. Рейтинг як комунікативна технологія пропаганди // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 34-38


  У статті розглядається проблема використання рейтингів та соціологічних опитувань як рекламної комунікації. Визначаються аспекти використання рейтінгів та їх даних у процесі формування та пропаганди політичного іміджу. Наводяться типи рейтингів, ...
1249737
  Кузнецова І.А. Рейтинг як система оцінки досягнень студентів // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 29
1249738
  Горюнова У.В. Рейтинг: друг, враг или так ? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С. 46-50. – ISSN 0321-0383


  В статье рассматриваются возможности совершенствования балльно–рейтинговой системы (БРС) оценки образовательных компетенций студентов. Автор считает целесообразным использование только количественных показателей успеваемости. Эта модификация БРС ...
1249739
   Рейтинги - 2005.Туристический рынок Украины глазами профессионалов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 20-24 : фото
1249740
  Бугров В. Рейтинги - не самоціль, а якість освіти // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 21 листопада (№ 227)


  "Конкурентні переваги КНУ - усталені традиції викладацьких і наукових шкіл, фундаментальність освіти і формування університетської спільноти. Але парадокс у тому, що традиційність може обертатися надмірним консерватизмом, фундаментальність - зайвим ...
1249741
   Рейтинги вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації за результатами діяльності у 2006 році : (державні приватні). – Київ, 2007. – 24с.
1249742
   Рейтинги вищих навчальних закладів. Підвищення ефективності вищої освіти - визначальний чинник зростання суспільно-економічного потенціалу держави : Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки 22-23 лютого 2006 року. – Київ, 2006. – 151с.
1249743
  Пугач В.Ф. Рейтинги вузов: международный и российский подходы / В.Ф. Пугач, М.Э. Жуковская // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8/9. – С. 15-25. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются мировые рейтинги: Всемирный рейтинг университетов Times Higher Education и Академический рейтинг университетов мира Шанхайского университета, а также Национальный рейтинг российских вузов. Приводится описание оснований ...
1249744
  Плаксий С. Рейтинги вузов: поиск истины или инструмент недобросовестной конкуренции? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-14. – ISSN 0321-0383
1249745
  Антошкина Л.И. Рейтинги высших учебных заведений в международных и национальных сравнениях (часть ІІ) / Л.И. Антошкина, В.А. Висящев // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2016. – № 1 (33). – C. 9–16. – ISSN 1997-4167


  Поставлено і обгрунтовано проблему мінімізації суб’єктивних початків при розрахунку рейтингів ВНЗ, що дозволить створити об’єктивну основу для оцінки їхньої діяльності з боку держави і суспільства, а також більш справедливо навести їх в міжнародних ...
1249746
   Рейтинги высших учебных заведений мира за 2007 год // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2007. – № 3. – С. 37, 65, 82.


  Академический рейтинг университетов мира за 2007 год опубликован ин-том высшего образования Цзяо Тун (Шанхай, КНР). 100 лучших университетов : 1. Harvard. 2. Standford. 3. California-Berkeley (США), 4. Cambridge (Великобритания)
1249747
  Попов Л.В. Рейтинги высших учебных заведенийй. Педагогические вузы России / Л.В. Попов, А.Г. Чаплыгин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-18. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
1249748
  Салмі Джаміль Рейтинги і ранжирування як інструмент політики. (політико-економічні аспекти звітності про вищу освіту) / Салмі Джаміль, Сароян Еленуш // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 76-103. – ISSN 1682-2366
1249749
  Волкова И. Рейтинги как инструменты политики / И. Волкова, С. Иванов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 106-112. – ISSN 0869-3617


  В последние пятнадцать лет заметно вырос интерес высших уч. заведений к системам рейтингования и аккредитации. Полезны ли они для государственной образовательной политики в целом и для информирования потребителей в частности?
1249750
  Коломієць Г.М. Рейтинги країн за рівнем ІТ-сфери як індикатори розвитку актуальних форм суспільного багатства / Г.М. Коломієць, І.Л. Дідорчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 8-15. – ISSN 2222-4459
1249751
   Рейтинги мировых университетов как инструмент управления качеством образования / В.И. Кружалин, В.В. Аршинова, Л.В. Попов, А.А. Чаплыгина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 6 (июль). – С. 5-9. – ISSN 0321-0383


  Современная тенденция развития и становления феномена рейтингов в высшем профессиональном образовании заставляет исследователей искать методологические инструменты, применимые к оценке самих рейтингов. Одним из таких методов является сопоставление ...
1249752
  Ярушкина Н.Г. Рейтинги оценки деятельности инженерного вуза / Н.Г. Ярушкина, В.Г. Тронин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 5. – С. 72-79. – ISSN 0869-3617


  В статье описано формирование рейтинга Webometrics, анализируются сильные и слабые стороны методики на примере сайта УлГТУ. Также на основе опыта УлГТУ предлагаются способы усилить позицию российского вуза в данном рейтинге. Рассмотрены возможности и ...
1249753
   Рейтинги покажуть якість навчального процесу. Однак передовсім мережу українських вишів слід привести до світових норм // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 18


  Із тексту: В 2012 року до міжнародного рейтингу університетів світу увійшли три українських виші: КНУ імені Тараса Шевченка, ДНУ і НТУУ"КПІ"".
1249754
   Рейтинги популярности направлений и туроператоров : Мы выбираем, нас выбирают. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 46-47 : Фото
1249755
  Козьменко О.В. Рейтинги страхових компаній: теоретичні аспекти та світовий досвід / О.В. Козьменко, Д.В. Боримський, В.В. Качинаускас // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 200-204.
1249756
   Рейтинги структурних підрозділів як складова інформаційно-аналітичної підтримки ефективного менеджменту університету / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко // Інформаційно-аналітична підтримка діяльності університету: інтегрована інформаційна система : монографія / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – С. 28-40. – ISBN 978-966-657-496-4
1249757
  Пруль Ролан Рейтинги та ранжирування у вищій освіті: досвід застосування порівняльного аналізу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 71-83. – ISSN 1682-2366


  Досвід ранжирування 10 університетів Канади, переглянуто світову систему створення рейтингів університетів.
1249758
  Московкин В. Рейтинги университетов как инструмент управления конкурентоспособностью // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1249759
  Московкин В. Рейтинги университетов как инструмент управления конкурентоспособностью // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-26. – ISSN 0321-0383
1249760
  Московкин В. Рейтинги университетов как инструмент управления конкурентоспособностью // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1249761
  Москалева О.В. Рейтинги университетов: правила составления и система оценок // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – апрель. – С. 20-25. – ISSN 1726-6726


  В литературе имеется достаточное количество подробных описаний различных систем ранжирования университетов, однако системы оценок изменяются вместе с развитием методов аналитической обработки фактических данных, совершенствованием методик и самих ...
1249762
  Садлак Я. Рейтинги університетів як відображення тенденцій у сфері вищої освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1-7 червня (№ 19). – С. 1, 10


  Цього року відзначається десятирічний ювілей відомого академічного рейтингу світових університетів The Academic Ranking of World Universities (ARWU), або, як його ще називають, Шанхайського рейтингу. Можна стверджувати, що цей проект послужив ...
1249763
  Когут І. Рейтинги університетів: як правильно читати // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 10-14 жовтня (№ 38). – С. 10


  У світі глобалізованої вищої освіти міжнародні університетські рейтинги рік у рік стають дедалі актуальнішими - для абітурієнтів, аби зорієнтуватися, куди ж вступити в іншій країні, і для самих університетів, аби мати змогу приваблювати високими ...
1249764
  Хижняк О.В. Рейтинги як репрезентація якості індивідуального і колективного в освітніх практиках // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 132-139. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
1249765
  Шулікін Д. Рейтинги, тенденції і цікаві факти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 06 квітня (№ 30)


  Про найпопулярніші серед абітурієнтів спеціальності й заклади вищої освіти, під час брифінгу в Міністерстві освіти і науки.
1249766
  Ковальчук Д.К. Рейтингова багатокритеріальна кваліметрична оцінка освітніх технологій // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 3-8
1249767
  Капраль О.Р. Рейтингова методика оцінки фінансового стану банківської системи // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 57-61. – ISSN 2071-4653
1249768
  Фурсова В.А. Рейтингова модель оцінювання фінансового стану проблемного банку як ключова умова успішного врегулювання кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 6 (211). – С. 91-103 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
1249769
  Садловська І.П. Рейтингова оцінка в системі стратегічного управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 50-53


  Стаття присвячена обгрунтуванню необхідності використання рейтингової оцінки для інформаційної та аналітичної підтримки ключових завдань системи стратегічного управління. Розглянуто значущість та місце рейтингової оцінки у стратегічному управлінні ...
1249770
  Білинська М.М. Рейтингова оцінка вищих медичних навчальних закладів: кваліметричний аналіз // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 27-31 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1249771
  Прядко О.М. Рейтингова оцінка ВНЗ регіону як інструмент маркетингового менеджменту / О.М. Прядко, І.Ю. Тарасова, О.В. Шуригін // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Наведено вітчизняну структуру ринку освітніх послуг. Виокремлено перелік причин, що зумовлюють проведення постійного моніторингу вищої освіти та застосування рейтингів вищих навчальних закладів. Наведено рейтингову матрицю для суб"єктів ранжування, ...
1249772
  Книшек О.О. Рейтингова оцінка дебіторів у системі управління дебіторською заборгованістю підприємства / О.О. Книшек, А.С. Кіка // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – C. 11-18. – ISSN 2307-9878
1249773
  Батковський В.А. Рейтингова оцінка діяльності банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 145-150. – Бібліогр.: 5 назв
1249774
  Матвієнко П. Рейтингова оцінка діяльності банків України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 37-46. – Бібліогр.: с. 38-42. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто сутність та призначення рейтингового аналізу банківської діяльності. Проведено комплексний аналіз теоретичних та методичних засад побудови рейтингів у банківській діяльності. Розкрито роль і місце побудови рейтингової оцінки в системі ...
1249775
  Матвієнко П. Рейтингова оцінка діяльності банків України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 37-46. – ISSN 0131-775Х
1249776
  Рисін М.В. Рейтингова оцінка діяльності банків як інструмент аналізу фінансового стану // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 159-164. – ISSN 2221-755X
1249777
  Білоус Н.М. Рейтингова оцінка діяльності страхових компаній в Україні зі страхування життя / Н.М. Білоус, А.В. Пелешанко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 3-18. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
1249778
  Тлуста Г.Ю. Рейтингова оцінка ефективності діяльності страхових організацій України / Г.Ю. Тлуста, А.С. Драчук // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 2. – С. 13-16. – ISSN 2076-4561
1249779
  Дамаскіна М.В. Рейтингова оцінка інвестиційного клімату в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 47-56. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1249780
  Черніченко П.О. Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання / П.О. Черніченко, О.В. Половян, О.Б. Балакай // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 118-125
1249781
  Гаманкова О.В. Рейтингова оцінка страхових компаній за ступенем їх фінансової стійкості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 119-120. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Статтю присвячено проблемі складання рейтингів страхових кампаній за ступенем їх фінансової стійкості. Пропонується використовувати при ранжуванні страховиків показники фактичного та нормативного запасу платоспроможності та співвідношення між ними.
1249782
  Паянок Т.М. Рейтингова оцінка України в міжнародному середовищі / Т.М. Паянок, Л.А. Задорожня // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 5 (222). – С. 48-60. – ISSN 2305-7645
1249783
  Романенко О.А. Рейтингова оцінка фінансового стану корпоративних підприємств торговельного холдингу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 127-133.
1249784
  Романенко О.А. Рейтингова оцінка фінансового стану торговельних холдингів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 116-125. – Бібліогр.: с. 116-118, 122


  Обгрунтовано потребу в рейтинговій оцінці фінансового стану торговельного холдингу. Запропоновано варіанти методики такої оцінки залежно від типу інтеграції й виду діяльності корпоративних підприємств.
1249785
  Олексик Х.М. Рейтингова система контролю як засіб впливу на ефективність і якість навчального процесу у ВНЗ / Х.М. Олексик, П. Трачук, І.М. Рогач // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 40-44. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1249786
  Фурсова В. Рейтингова система оцінки фінансової стабільності банків з іноземним капіталом як інструмент підвищення надійності банківської системи : банки України / В. Фурсова, О. Каширіна // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 9 (187). – С. 33-41 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви
1249787
  Рудомьоткіна А О. Рейтингова система оцінювання діяльності учнів - учнівське самоврядування (з досвіду роботи Херсонського обласного ліцею) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.41-44


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1249788
  Гриньова Я.Г. Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів у процесі вивчення правових дисциплін // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 46. – С. 85-90. – ISSN 2074-8922
1249789
  Станкевич І.В. Рейтингова система оцінювання працівників у забезпеченні якості діяльності освітньої організації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 93-100. – ISSN 2222-4459
1249790
  Ермаченко Н.И. Рейтингование и конкурентоспособность вуза: методологический аспект / Н.И. Ермаченко, С.Ш. Забуга // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 2, февраль. – С. 55-65. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматривается методологический подход к решению проблемы повышения конкурентоспособности вуза. Методологически обоснуется процесс рейтингования как одного из направлений эффективного управления системой высшего образования. Приводятся общие ...
1249791
  Ковалева Н.В. Рейтингование регионов по показателям развития образования : задачи, методы, возможности, перспективы / Н.В. Ковалева, В.И. Кузнецова, Е.Г. Нечаева // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2008. – № 7. – С. 56-68. – ISSN 0320-8168
1249792
  Садыгов Т. Рейтинговая оценка библиотечных проектов в виртуальном пространстве // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 32-35. – ISSN 2409-9805


  Цель исследования. Сформировать комплекс последовательных действий по проведению библиотеками проектов и мероприятий с использованием социальных сетей как площадок для виртуальной коммуникации. Поскольку социальные сети на сегодняшний день формируют ...
1249793
  Титович А.А. Рейтинговая оценка инновационного развития регионов Беларуси и анализ ее динамики // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 122-124. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1249794
   Рейтинговая оценка качества подготовки выпускников вуза / Л.Ф. Шмонин, А.Н. Шкребко, И.В. Иванова, Е.С. Углов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 25-31. – ISSN 0869-3617


  В статье описывается опыт использования рейтинговых механизмов для оценки качества подготовки специалистов при итоговой аттестации выпускников медицинского вуза. Представленные данные доказывают целесообразность формирования итоговой аттестационной ...
1249795
  Фролов А.В. Рейтинговая оценка мировых университетов новые тенденции в условиях глобальной экономики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С. 70-75. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены проблемы совершенствования международной рейтинговой оценки деятельности университетов. Автор анализирует как состояние традиционных рейтинговых систем, так и новые тенденции реформирования мировых рейтингов университетов в свете ...
1249796
   Рейтинговая пятилетка // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 14-16 : рис.
1249797
  Рязанцева Ю.В. Рейтинговая система как средство повышения качества обучения в высшей школе // Социология образования : Дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2007. – № 11. – С. 44-57. – ISSN 1561-2465
1249798
  Перевощикова Е.Н. Рейтинговая система оценивания деятельности студентов как средство управления качеством образовательного процесса по специальности / Е.Н. Перевощикова, А.И. Голубева // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2007. – № 12. – С. 65-72. – ISSN 1609-4646


  Нижегородський гос. ун-т
1249799
  Солянкина Н.Л. Рейтинговая система оценивания индивидуального прогресса слушателей курсов повышения квалификации в условиях дистанционного обучения // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 43-46. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема поиска средств оценки качества повышения квалификации. Представлен опыт применения рейтинговой системы оценивания на курсах повышения квалификации в условиях дистанционного обучения. Описаны примеры методических материалов, ...
1249800
  Булгаков О.М. Рейтинговая система оценивания как средство мониторинга эффективности образовательного процесса / О.М. Булгаков, Г.А. Коробов, В.Н. Подкопаева // Вестник Воронежского государственного университета : научный журнал / Воронежский государственный университет. – Воронеж, 2007. – С. 78-87. – (Проблемы высшего образования ; № 1). – ISSN 0234-5439


  Воронежский гос. ун-т
1249801
  Пронин А.А. Рейтинговая система оценки знаний студентов // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 6 (359). – С. 25-27. – Бібліогр. : 33 назв. – ISSN 0869-6020
1249802
  Перевощикова Е.Н. Рейтинговая система оценки подготовки бакалавров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 40-47. – ISSN 0869-3617


  В статье определены структурные компоненты рейтинговой системы оценивания качества подготовки студентов и дано описание такой системы с позиций системного, деятельностного, личностно-ориентированного и компетентностного подходов. Раскрыты ...
1249803
  Шостак А. Рейтингове оціннювання як елемент системи моніторингу якості освіти в університеті // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2010. – № 7/8 (70). – С. 28-32.


  13 Міжнародна виставка навчальних закладів.
1249804
  Удод О. Рейтингове оцінювання вищих навчальних закладів у 2010/11 навчальному та у 2011 календарному роках / О. Удод, В. Ямковий // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2012. – № 12. – С. 7-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1249805
  Гнізділова О.А. Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 2014. – № 7 (146). – С. 17-19. – ISSN 2221-6316


  Проаналізовані існуючі підходи до оцінювання результативності діяльності науково-педагогічних працівників, розкриті особливості визначення рейтингів діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, висвітлині найзначущі показники ...
1249806
  Ступак О.Ю. Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників як показник якості освітніх послуг // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 46. – C. 86-93. – ISSN 2312-1548
1249807
  Кравець Т.В. Рейтингове оцінювання діяльності підприємств за допомогою модифікованого методу кластеризації / Т.В. Кравець, Г.М. Кузнєцов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 171-178. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1249808
  Кобилинська Т.В. Рейтингове оцінювання екологічних наслідків діяльності сіьськогосподарських підприємств // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2017. – № 3 (78). – С. 6-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
1249809
  Білоус Н. Рейтингове оцінювання інтелектуального капіталу та інноваційної культури промисловості областей України / Н. Білоус, О. Андрійчук // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 9-14. – ISSN 1728-9343
1249810
  Доценко О.С. Рейтингове оцінювання надійності комерційних банків // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-30 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
1249811
  Дмитришин Л.І. Рейтингове оцінювання розвитку економіки знань у регіонах України / Л.І. Дмитришин, В.В. Бушинська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 145-151. – ISSN 2222-0712
1249812
  Плачинда Т.С. Рейтингове оцінювання у вищій школі як стимулюючий чинник якісної професійної підготовки майбутніх фахівців // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 251-257. – ISBN 978-966-7359-77-5


  Розкрито роль контрольно-діагностичних процесів у вищій школі. Звернено увагу на важливості об"єктивного оцінювання досягнень майбутніх фахівців у навчально-виховному процесі. Досліджено позиції науковців щодо сучасних підходів до оцінювання у вищих ...
1249813
  Зеленський К.В. Рейтингове оцінювння роботи викладача як фактор підвищення його конкурентоспроможності / К.В. Зеленський, Л.В. Стельмащук, І.В. Луців // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2 (53). – C. 36-48. – ISSN 2409-8892
1249814
  Дубина М.В. Рейтинговий аналіз дослідження інвестиційного клімату в Україні / М.В. Дубина, Д.С. Пілевич // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 54-60. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (22)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1249815
   Рейтинговий журнал відзначив дослідження українських вчених в Антарктиді // Світ. – Київ, 2018. – Травень (№ 19/20). – С. 3


  Дані, зібрані українськими науковцями разом з іноземними колегами в Антарктиді були опубліковані в одному з найрейтинговіших наукових видань світу - журналі Британського екологічного т-ва "Методи в екології та еволюції". "...дослідження українські ...
1249816
  Іванцова О.П. Рейтинговий контроль у модульній технології навчання // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 113-126.
1249817
  Жилінська О. Рейтинговий підхід до визначення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-48. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено практику використання рейтингового підходу до визначення конкурентоспроможності національної економіки, розроблено методику визначення рейтингу науково-технічної конкурентоспроможності країни. The author makes conclusions about the using ...
1249818
  Камінський А. Рейтинговий підхід до моделювання ліквідності в портфельній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Побудовано інтегрований рейтинг акцій на основі "дистанційних" показників ліквідності. Запропоновано форми рейтингу ліквідності портфеля акцій. Досліджено задачі оптимізації портфеля акцій з врахуванням критерію ліквідності. Наведено результати ...
1249819
  Залєтов О. Рейтингові агентства та їх вплив на страховий ринок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-46. – (Економіка ; вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В данній статті описується вплив рейтингових агенств на діяльність Українських страхових організацій. The influence of ratings agencies on activity of Ukrainian insurance organizations is described in this article.
1249820
  Слюсаренко О.М. Рейтингові досягнення ТОП-закладів вищої освіти, утворених більше 500 і менше 50 років тому // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред. Андрущенко В. ; редкол.: Бакіров В., Євтух М., Згуровський М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 3 (дод. 2), т. 1, тематич. вип. : Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. – С. 43-48. – ISSN 2078-1016
1249821
  Карнак А. Рейтингові конкурсні системи: аналіз та перспективи впровадження // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 182-190. – ISBN 978-966-8917-14-1
1249822
  Черемних І.В. Рейтингові методики маркетингових досліджень телевізійної аудиторії України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 173-179.


  Стаття присвячена рейтинговим дослідженням телеаудиторії як однієї із головних умов ефективності функціонування телебачення з точки зору системи телевізійного маркетингу. Розглядається досвід як закордонних, так і українських рейтингових методик ...
1249823
  Бершов О. Рейтингові методики наукових досліджень у сфері радіо й телебачення США // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.29-33
1249824
  Яценко А.В. Рейтингові позиції України на міжнародному ринку інвестиційної та інноваційної продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 88-95
1249825
  Ніколаєнко С. Рейтингові системи - складові національного моніторингу якості вищої освіти / С. Ніколаєнко // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С 3-14. – ISSN 1682-2366
1249826
  Ніколаєнко С. Рейтингові системи - складові національного моніторингу якості вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-14 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
1249827
  Калюжна Н.Г. Рейтингові системи оцінювання бізнес-середовища приймаючої країни / Н.Г. Калюжна, В.Г. Лежепекова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 70-78. – ISSN 2222-4459
1249828
  Царенко І.О. Рейтингові системи ранжування вищих навчальних закладів: українські та світові методики // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 56-66. – (Економічні науки ; вип. 26)


  У статті проаналізовано методики проведення українськиї рейтингів серед вищих навчальних закладів, виділено найбільш популярні з них та представлено лідера національних рейтингів - КНУ імені Тараса Шевченка. Виокремлено світові рейтингові методики ...
1249829
  Бассалова Т. Рейтинговое оценивание высших учебных заведений Украины - важнейший элемент в системе обеспечения качества высшего образования // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2010. – № 7/8 (103/104). – С. 34-38. – ISSN 2073-9117
1249830
  Кошеленко В. Рейтинговые сопоставления конкурентноспособности предприятий: возможности совершенствования : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 36-40 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1810-3944
1249831
  Шестак В.П. Рейтинговый дискурс: урок английского для вуза / В.П. Шестак, Н.В. Шестак // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 1. – C. 37-47. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются основные тенденции в мировой науке и объективно необходимые и достаточные условия англофикации деятельности российских университетов для повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. ...
1249832
  Возовикова Т. Рейтингом по репутации. Российским вузам отказали в авторитете // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  Согласно прошлогоднему прогнозу президента Дмитрия Медведева, российские вузы войдут в первые десятки мировых рейтингов через 10-15 лет. Насколько точно предсказан период достижения показателей глобальных лидеров высшего образования, покажет время, но ...
1249833
  Корнилюк Р.В. Рейтингування банків на основі відкритих даних для оцінки системного ризику / Р.В. Корнилюк, А.В. Корнилюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (289). – С. 71-84 : рис. – Бібліогр.: Ббліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
1249834
  Лавров Р. Рейтингування банків як індикатор їх успішності на фінансовому ринку / Р. Лавров, А. Кравченко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 3 (19). – С. 294-304. – ISSN 2411-5215
1249835
  Глушач Ю.С. Рейтингування в інституційному механізмі господарських трансформацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Глушач Юлія Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 17, [1] с. – Бібліогр.: 10 наз
1249836
  Бідюк А. Рейтингування в оцінюванні конкурентоспроможності закладів вищої освіти // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (105). – С. 95-108. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1249837
   Рейтингування діяльності науково-педагогічних працівників та кафедр - вагома складова системи внутрішнього забезпечення якості освіти у Вищому державному навчальному закладі України "Буковинський державний медичний університет" / Т.М. Бойчук, І.В. Геруш, В.М. Ходоровський, Є.П. Ткач // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 48-54. – ISSN 1681-2751
1249838
  Омельянюк А.А. Рейтингування інтернет-присутності вебсайтів університетів // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 135-137. – ISSN 2313-0431
1249839
  Савченко В.О. Рейтингування регіонів України за глибиною інтеграції до світового господарства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 12-18


  Аналізуючи данні зовнішньоекономічної активності українських регіонів, автором розраховано рейтинг областей і регіонів України, в залежності від ступеню залучення до процесів інтеграції національної економіки в світову еконмічну систему. Визначено ...
1249840
  Юськів Б.М. Рейтингування регіонів України за конкурентоспроможністю людських ресурсів / Б.М. Юськів, О.С. Пляшко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 3 (77). – C. 61-72. – ISSN 1562-0905
1249841
  Єльнікова Ю.В. Рейтингування регіонів України за рівнем привабливості для відповідальних інвестицій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – C. 63-68. – ISSN 2306-6814
1249842
  Піскунова О.В. Рейтингування регіонів України за рівнем продовольчої безпеки / О.В. Піскунова, О.І. Осипова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Для аналізу стану продовольчої безпеки регіонів України на основі рейтингового оцінювання запропоновано модифікацію зваженої процедури індивідуального рейтингування.
1249843
  Козьменко О.В. Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів : монографія / О.В. Козьменко. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 95с. – ISBN 978-966-8958-37-3
1249844
  Поперенко Л.В. Рейтрейсинговий метод вимірювання товщини рогівки і її топографування / Л.В. Поперенко, В.В. Молебний, В.В. Попельнух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 562-568. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описано рейтрейсинговий метод вимірювання moвщинu рогівки, суть якого полягає в трасуванні рогівки тонким лазерним пучком і вимірюванні протяжності треку розсіяного в рогівці світла. Описані алгоритми визначення координат треку на ПЗЗ матриці ...
1249845
  Энгельман Б. Рейх распался, олигархия жива. / Б. Энгельман. – М., 1977. – 199с.
1249846
  Двірна К.П. Рейхскомісаріати "Україна" та "Остланд" в період німецької окупації: особливості територіально-управлінської системи та політики / К.П. Двірна, Ю.І. Левченко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (107), березень. – С. 106-114. – ISSN 2077-1800
1249847
  Тарнавський І.С. Рейхсміністерство окупованих східних територій та пілпорядковані йому місцеві органи: історія створення, структура та діяльність (1941-1945 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 1 (53). – С. 52-61. – ISSN 1728-3671
1249848
  Макаров Л. Рейхсфюрер!.. Переписка Гиммлера // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1972. – Вып. 10 : Буржуазная литература о второй мировой войне. – С. 76-84
1249849
  Колдуелл Е. Рейчел : оповідання ; пер. з англ. / Ерскін Колдуелл. – Київ : Художня література, 1960. – 36 с.
1249850
  Іршад Улла Хан Рейчел і Сапфіра : п"єса в 2-х діях // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 178-221. – ISSN 0320-8370
1249851
   Река-богатырь. – Москва : Искусство, 1951. – 64 с.
1249852
  Вышеславский Л.Н. Река : стихотворения / Л.Н. Вышеславский. – Киев : Радянський письменник, 1975. – 76 с.
1249853
  Чукреев В.И. Река : рассказы и повести / В.И. Чукреев. – Москва : Современник, 1977. – 466 с.
1249854
  Матвеева Н.Н. Река / Н.Н. Матвеева. – Москва, 1978. – 134с.
1249855
  Филиппович А.С. Река / А.С. Филиппович. – М, 1983. – 334с.
1249856
  Фучеджиев Д. Река / Д. Фучеджиев. – М, 1985. – 474с.
1249857
  Сементовский В.Н. Река Амур : (очерк природы) / В.Н. Сементовский. – Москва : ОГИЗ, 1959. – 88с.
1249858
  Булавко А.Г. Река Березина. / А.Г. Булавко, А.А. Макаревич. – Минск : Университетское, 1988. – 90,3с. – (Природа рек и водохранилищ Белоруссии)
1249859
  Юрезанский В.Т. Река в горах / В.Т. Юрезанский. – Х, 1937. – 164с.
1249860
  Панов В.А. Река в лесу: Роман. / В.А. Панов. – М., 1986. – 302с.
1249861
  Ганейзер Г.Е. Река в пустыне / Г.Е. Ганейзер. – М.-Л., 1950. – 208с.
1249862
   Река в упряжке.. – М.Л., 1930. – 79с.
1249863
  Френкель И.Л. Река времен / И.Л. Френкель. – М, 1984. – 255 с.
1249864
  Гранин Д.А. Река времен : Очерки. Статьи. Повести / Д.А. Гранин. – Москва : Правда, 1985. – 415с.
1249865
   Река времен. – Москва, 1986. – 327с.
1249866
  Улановский И.С. Река времен. : стихи / И.С. Улановский. – Волгоград : Нижне-Волжское кн.изд., 1989. – 47с.
1249867
   Река времен.. – М.
1. – 1995. – 300с.
1249868
  Богданов Ю.Н. Река времени / Ю.Н. Богданов. – Минск, 1977. – 94с.
1249869
  Василевский И И. Река времени / И И. Василевский, . – Минск, 1989. – 269с.
1249870
  Бородаева А.Н. Река времени : стихотворения. Поэма / Альвина Бородаева. – Симферополь : Сонат, 2003. – 96 с. – ISBN 966-8111-23-0
1249871
  Дворцов Н.Г. Река времени. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1977. – 720с.
1249872
  Пальман В.И. Река выходит из берегов / В.И. Пальман. – М, 1959. – 219с.
1249873
  Нагибин Ю.М. Река Гераклита: Рассказы и повести. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1984. – 270с.
1249874
  Кренев П.Г. Река детства : повесть, рассказы, этюды, эссе / П.Г. Кренев. – Л., 1986. – 267с.
1249875
  Грива Ж. Река джунглей Меллакоре : африк. дневник / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Рига : Лиесма, 1969. – 207 с.
1249876
  Грива Ж. Река джунглей Меллакоре : африканский дневник / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва, 1971. – С. 145-310
1249877
  Лохтин В.М. Река Днестр, ее судоходство, свойства и улучшение / В.М. Лохтин. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1886. – 119 с.
1249878
  Самохин А.Ф. Река Дон и ее притоки : Научно-популярный очерк / А.Ф. Самохин. – Ростов, 1958. – 120с.
1249879
  Самохин А.Ф. Река Дон и ее притоки. / А.Ф. Самохин. – Ростов н/Д, 1958. – 120с.
1249880
  Кузнецов А.П. Река Дунай как фактор экономической интеграции европейских социалистических стран. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.03 / Кузнецов А.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1975. – 23л.
1249881
  Мельников П.И. Река жизни / П.И. Мельников. – Москва : Знание, 1960. – 93 с. – (Прочти, товарищ!)
1249882
  Симен Б. Река жизни / Б. Симен. – М, 1965. – 287с.
1249883
  Тамба С.О. Река жизни : стихи / Салчак Тамба ; пер. с тувин. – Кызыл : Тувин. кн. изд-во, 1973. – 66 с.
1249884
  Куприн А.И. Река жизни : Повести и рассказы / А.И. Куприн. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 702с.
1249885
  Куприн А.И. Река жизни / А.И. Куприн. – Тула, 1986. – 397с.
1249886
  Досжанов Д. Река жизни : романы / Д. Досжанов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1987. – 517 с.
1249887
  Куприн А.И. Река жизни / А.И. Куприн. – Ростов-на-Дону, 1988. – 461с.
1249888
  Жербин Е.А. Река жизни / Е.А. Жербин, А.Б. Чухловин. – М, 1990. – 222с.
1249889
  Полторацкий В.В. Река жизни. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1963. – 143с.
1249890
  Сюгру Т. Река жизни. / Т. Сюгру. – М., 1994. – 400с.
1249891
  Гриневич А.Г. Река Западная Двина / А.Г. Гриневич, Ю.Н. Емельянов. – Минск : Университетское, 1989. – 91,3с. – (Природа рек и водохранилищ Белоруссии)
1249892
  Илешин Б.И. Река золотых зорь / Б.И. Илешин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 272с.
1249893
  Илешин Б.И. Река золотых зорь / Б.И. Илешин. – 2-е изд. доп. и перераб. – Воронеж, 1984. – 336с.
1249894
  Половинкин В.В. Река и берег / В.В. Половинкин. – Горький, 1982. – 317с.
1249895
  Авижюс Й. Река и берега : повести и рассказы / Йонас Авижюс; пер. с лит. В.Чепайтеса. – Москва : Советский писатель, 1960. – 536 с.
1249896
  Болотов В.М. Река и женщина / В.М. Болотов. – Пермь, 1984. – 133с.
1249897
  Васильев Ф.И. Река и поле : стихи / Ф.И. Васильев; пер. с удм. – Москва : Современник, 1978. – 296 с.
1249898
  Немчинов Г.А. Река и улица : повести, рассказы, очерк / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1979. – 335с.
1249899
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – Москва-Л, 1944. – 112с.
1249900
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – Сталин : Областное книгоиздательство, 1946. – 113 с.
1249901
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – Иваново, 1949. – 79с.
1249902
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – Казань : Татарское книжное изд-во, 1978. – 256 с.
1249903
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – Владивосток, 1986. – 476с.
1249904
  Короленко В.Г. Река играет. Рассказы / В.Г. Короленко. – Москва : Правда, 1984. – 480 с.
1249905
  Медущенко А.А. Река Ингул. / А.А. Медущенко. – К, 1963. – 107с.
1249906
  Наджмиддинов М. Река ищет новое русло / М. Наджмиддинов. – Душанбе, 1970. – 303с.
1249907
  Дмитревский Ю.Д. Река Конго. / Ю.Д. Дмитревский, И.Н. Олейников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 150с.
1249908
  Мостахов С.Е. Река Лена / С.Е. Мостахов. – Якутск, 1972. – 125с.
1249909
  Старшинов Н.К. Река любви / Н.К. Старшинов. – М, 1976. – 175с.
1249910
  Старшинов Н.К. Река любви / Н.К. Старшинов. – М, 1983. – 191с.
1249911
  Старшинов Н.К. Река любви / Н.К. Старшинов. – М, 1986. – 236с.
1249912
  Мошковский А.И. Река моя Ангара / А.И. Мошковский. – М, 1970. – 287с.
1249913
  Орлинов О. Река Надежда / О. Орлинов. – Л., 1982. – 207с.
1249914
  Афанасьев В. Река не преграда / Вик Афанасьев. – Москва : Молодая гвардия, 1942. – 30 с. – (Библиотечка бойца всеобуча / под ред. генерал.-майора Н. Пронина)
1249915
  Нежиховский Р.А. Река Нева / Р.А. Нежиховский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1955. – 96с.
1249916
  Нежиховский Р.А. Река Нева / Р.А. Нежиховский. – 2-е изд., доп. и переработ. – Л., 1957. – 191с.
1249917
  Нежиховский Р.А. Река Нева / Р.А. Нежиховский. – 3-е изд.. перераб. и доп. – Ленинград, 1973. – 192 с.
1249918
  Нежиховский Р.А. Река Нева и Невская губа / Р.А. Нежиховский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 109с.
1249919
  Пеньковская А.М. Река Неман. / А.М. Пеньковская, Р.А. Юрьевич. – Минск : Университетское, 1990. – 79с. – (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии)
1249920
  Шушарин А.Н. Река непутевая / А.Н. Шушарин. – Челябинск, 1972. – 111с.
1249921
  Попов И.В. Река Нил / И.В. Попов. – Ленинград, 1958. – 115с.
1249922
  Дельбланк С. Река памяти : романы. Повесть ; пер. с швед. / Свен Дельбланк ; [сост. и пред. А. Мацевича]. – Москва : Радуга, 1987. – 511 с.
1249923
  Дрозд В.В. Река Припять / В.В. Дрозд, О.З. Ревера. – Минск : Университетское, 1988. – 77 с. – (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии)
1249924
  Кливер В. Река пробивает русло. / В. Кливер. – Рига, 1963. – 351с.
1249925
  Снегов С.А. Река прокладывает русло / С.А. Снегов. – Калининград, 1960. – 365с.
1249926
  Рудич К.Н. Река разбудившая горы / К.Н. Рудич. – Новосибирск, 1977. – 159 с.
1249927
  Юров Г.Е. Река родная : докум. повествование о Томи / Г.Е. Юров. – Кемерово : Кн. изд-во, 1979. – 240 с.
1249928
  Осипов В.Д. Река рождается ручьями : Повесть об Александре Ульянове / В.Д. Осипов. – Москва : Политиздат, 1971. – 503 с.
1249929
  Осипов В.Д. Река рождается ручьями / В.Д. Осипов. – М, 1978. – 462 с.
1249930
  Маканин В.С. Река с быстрым течением / В.С. Маканин. – М, 1983. – 368с.
1249931
  Бестон Г. Река Св. Лаврентия / Г. Бестон; пер с англ. В.Н. Кондракова ; [предисл., послемл. примеч. и коммент. А.И. Черкасова]. – Москва : Мысль, 1985. – 215с : ил.
1249932
  Николаев Н В. Река Сердечная / Н В. Николаев. – М, 1966. – 317с.
1249933
  Ненадкевич Н.К. Река Случь в среднем течении и ее изверженные породы / Н.К. Ненадкевич. – Житомир, 1925. – 12с.
1249934
  Гурский Ковхуто Б.Н. Река Сож / Ковхуто Б.Н. Гурский, Е.Г. Калечиц. – Минск : Университетское, 1986. – 94 с. – (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии)
1249935
  Гогуа А.Н. Река спешит к морю : повесть и рассказы / А.Н. Гогуа; авториз. пер. с абхаз. Б.Штейна. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 271 с.
1249936
  Гасанбеков Ю. Река стремится к морю : стихи / Ю. Гасанбеков; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1979. – 120 с.
1249937
  Калинович Б.Ю. Река Суна и использование ее водных сил : Труды Олонецкой научной экспедиции / Б.Ю. Калинович. – Петроград, 1922. – 42 с. ; Ч.VIII., Вып.1
1249938
  Бытовой С.М. Река твоих отцов / С.М. Бытовой. – Л, 1967. – 215с.
1249939
  Туури А. Река течет через город / А. Туури. – М., 1985. – 284с.
1249940
  Туури А. Река течет через город; Американский рейс / А. Туури. – М., 1989. – 493с.
1249941
  Мартынов Л.Н. Река Тишина / Л.Н. Мартынов. – М, 1983. – 174с.
1249942
  Кузнецов С.С. Река Тонг и её левобережье / С.С. Кузнецов. – Л., 1929. – 79с.
1249943
  Абулашвили Т.И. Река уносит весть. : рассказы / Темур Абулашвили ; авториз. пер. с груз. А. Абулашвили. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 78 с. – (Молодые голоса)
1249944
  Чибилев А.А. Река Урал : Историко-географические и экологические очерки о бассейне реки Урала / А.А. Чибилев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 166с.
1249945
  Булычев Кир Река Хронос. Усни, Красавица! Таких не убивают. Дом в Лондоне. Покушение : [ сборник] / Кир Булычев. – Москва : АСТ, 2005. – 952с. – (Библиотека фантастики). – ISBN 5-17-028019-X
1249946
  Муранов А.П. Река Хуанхэ / А.П. Муранов. – Ленинград, 1957. – 87с.
1249947
  Шатько Е.И. Река человеческая. / Е.И. Шатько. – Москва, 1971. – 239с.
1249948
  Опарин Ф.П. Река Чусовал / Ф.П. Опарин. – 144с.
1249949
  Семенов Ю.С. Река Шатьма / Ю.С. Семенов. – Москва, 1979. – 62 с.
1249950
  Муранов А.П. Река Янцзы / А.П. Муранов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 124с.
1249951
  Рудич К.Н. Река, разбудившая горы / К.Н. Рудич. – Новосибирск : Наука, 1978. – 159с.
1249952
  Сампедро Х.Л. Река, что нас несет. / Х.Л. Сампедро. – М, 1977. – 344с.
1249953
  Рощин М.М. Река. / М.М. Рощин. – М, 1978. – 384с.
1249954
  Регистан Г. Река: книга лирики : Книга лирики / Г. Регистан. – Москва : Художественная литература, 1975. – 222 с.
1249955
  Павлик П. Река: повесть / П. Павлик. – М, 1986. – 229с.
1249956
  Ермолаев В.И. Рекабаррен - великий гражданин Чили / В.И. Ермолаев, Ю.Н. Королев. – М., 1970. – 181с.
1249957
  Урин В.А. Рекам снятся моря / В.А. Урин. – М., 1956. – 243с.
1249958
  Брус С.І. Рекапіталізація агентів лізингового ринку України як передумова його відновлення / С.І. Брус, Є.О. Бублик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 4 (245). – С. 114-127. – ISSN 2305-7645
1249959
  Терещенко Г.М. Рекапіталізація небанківських фінансових установ в Україні: обмеження та механізми // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 59-68 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1249960
  Кудряшов В. Рекапіталізація проблемних банків з використанням державних ресурсів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 37-48. – ISSN 0131-775Х
1249961
   Рекаталогизация книг 16-18 вв. на иностранных европейских языках. : Инструкт.-метод. рекомендации. – Ленинград, 1984. – 179с.
1249962
  Поліщук О. Рекаталогізація нотних видань дореволюційного періоду / Оксана Поліщук, Наталія Погребняк // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 16-18. – ISSN 1811-377X


  У даному матеріалі представлено специфіку опису видань дореволюційного періоду за АБІС "ІРБІС", особлива увага приділяється конволютам і аллігатам. Цей матеріал продовжує цикл статей фахівців Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка ...
1249963
  Поліщук О. Рекаталогізація фонду: труднощі та переваги процесу // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 4 (38). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X
1249964
  Кудрявкинд В.С. Рекация сеянцев винограда на световые и температурные условия. : Автореф... Канд.биол.наук: 101 / Кудрявкинд В.С.; Вороноеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1969. – 20л.
1249965
  Рождественский Р.И. Реквием / Р.И. Рождественский. – М., 1970. – 62с.
1249966
  Пестушко Валерий Реквием бескрылой гагарке : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 55
1249967
  Чейз Д.Х. Реквием блондинкам. Когда обрывается лента. Гроб из Гонконга / Д.Х. Чейз. – Донецк : Сталкер, 1998. – 400с. – ISBN 966-7104-85-0
1249968
  Ветемаа Э. Реквием для губной гармошки / Э. Ветемаа; пер. эст. – Москва : Художественная литература, 1988. – 446 с.
1249969
  Ратиани Э. Реквием для живых : поэзия: стихотворения // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 11 (1051). – С. 144-148. – ISSN 0130-7673
1249970
  Мишина Е.Е. Реквием для Ники Турбиной // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2006. – № 3. – С.219-231
1249971
  Извеков В.М. Реквием для пастушьей дудки / В.М. Извеков. – Барнаул, 1991. – 372с.
1249972
  Пикуль В.С. Реквием каравану PQ-17. Документальные трагедии. / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 2000. – 592с. – ISBN 5-7838-0201-8
1249973
  Пикуль В.С. Реквием каравану РО-17 / В.С. Пикуль. – Москва, 1984. – 96 с.
1249974
  Пикуль В.С. Реквием каравану РО-17 / В.С. Пикуль. – М, 1987. – 269с.
1249975
  Пикуль В.С. Реквием каравану РО-17 / В.С. Пикуль. – Калининград, 1989. – 253с.
1249976
   Реквием машине времени.. – М., 1991. – 510с.
1249977
  Синичкин Павел Реквием по империи // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 38-39 : фото
1249978
  Малева В.Л. Реквием по Марии : роман / В.Л. Малева; Вера Малеева ;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 509 с.
1249979
  Малева В.Л. Реквием по Марии : роман / Вера Малева ;. – Москва : Советский писатель, 1991. – 505 с.
1249980
  Кайдаш И.В. Реквием по устоям: RIA-приложения как средство насыщения библиотечного интернет-пространства // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 3 (23). – С. 39-41. – ISSN 2072-3849


  Статья о средствах насыщения библиотечного интернет-пространства.
1249981
  Сливкин Е. Реквием футболисту : поэзия: стихи // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 10. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
1249982
  Смирнов В.А. Реквием ХХ века : в 5 ч. / В.А. Смирнов. – 2-е изд., доп. и испр. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-256-4
Ч. 1. – 2009. – 678, [2] с. : ил., портр. – Имен. указатель: с. 647-666. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1249983
   Реквием.. – М., 1989. – 429с.
1249984
  Кир"ян Н. Реквієм // Українознавство : календар-щорічник. – Київ, 1998. – [на 1998 рік]. – С. 97


  Посвята Василеві Стусу до його безсмертного 60-ліття.
1249985
  Вольвач В. Реквієм // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 64-74


  60-ліття злочинного вбивства професора Володимира Симиренка та 65-ліття розгрому садівничої наукової школи.
1249986
  Кремінь Д. Реквієм великому таланту // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 4 жовтня (№ 36). – С. 7


  Пам"яті Олександра Сизоненка.
1249987
  Кохан Л. Реквієм Гії. У Києві вшановують композитора, який засуджував агресію РФ // Україна молода. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 129). – С. 3
1249988
  Глазовий А. Реквієм для Клеопатри // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.28-30.


  [Клеопатра. З історії життя останньої царици Єгипту.]
1249989
  Скринченко В. Реквієм для короля, або Віват, король! // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2020. – № 4 (276). – С. 24-26. – ISSN 2308-8095


  Джексон Майкл Джозеф (1958-2009) - американський співак, танцюрист, кіноактор, автор пісень. Його музика жива й донині. Цей улюбленець мільйонів і володар 15 премій Grammy, геніальгний шоумен, 25 разів занесений в Книгу рекордів Гіннеса, Майкл Джекон ...
1249990
  Кремінь Т. Реквієм за Андрієм Антонюком // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 13
1249991
  Гайдабура В. Реквієм за Батьківщиною (Віра Левицька) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 76-79. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
1249992
  Андрушків Б.М. Реквієм за втраченими можливостями, або сповідь і каяття українця : роздуми на схилі літ про Батьківщину, життя, родину й друзів. І декілька оповідань та віршів патріот. тематики / Богдан Андрушків. – Тернопіль : Астон, 2015. – 439, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-308-570-8
1249993
  Марголіна І. Реквієм за обителлю / І. Марголіна, В. Ульяновський // Дзеркало вічності : Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир / І.Є. Марголіна, В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь, 2019. – С. 255-258. – ISBN 978-966-06-0781-1
1249994
  Казанський Д. Реквієм замість евакуації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 42 (362), 17-23 жовтня. – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Система освіти Донеччини та Луганщини стала ще однією жертвою воєнного конфлікту. Її повільна й болісна агонія не була така яскрава й шокуюча, як смерть людей під снарядами на зупинках чи розграбування супермаркетів ордами мародерів, тож відбувалася ...
1249995
  Кононенко П. Реквієм по Івану Драчу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 29 червня (№ 13)
1249996
  Мельник О. Реквієм по Леонтовичу // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 30-31. – ISSN 0868-9644
1249997
  Віллемс П. Реквієм по хлібу : проза: оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 154-156. – ISSN 0208-0710
1249998
  Скринченко В. Реквієм по Чеславу Нємену // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 27 червня - 3 липня (№ 26). – С. 14
1249999
  Шют Н.Н. Реквієм. / Н.Н. Шют. – К, 1963. – 382с.
1250000
  Волощук Є. Реквіємні нотатки // Критика. – Київ, 2009. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 36-37


  Дмитро Володимирович Затонський — український літературознавець, літературний критик.
<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,