Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>
1250001
  Білоцерківець Н. "Розчистити засипану криницю" : Розмова з Валерієм Шевчуком // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 1 (988). – С. 12--14. – ISSN 0868-9644
1250002
  Сидоржевський М. "Розшукую у пам"яті сліди І не знаходжу - заросли вітрами..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 лютого (№ 6). – С. 12-13


  Про біле й чорне нашого буття, і про марноту недосконалого світу під вічним небом. Книжка ронделів Миколи Боровка "П"ятсот миттєвостей".
1250003
  Иващенко Л.Я. "Розыски самолета продолжаются..." / Л.Я. Иващенко. – Хабаровск, 1973. – 103с.
1250004
  Черінько І. "Роки і дні летять повз мене" : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 265-266
1250005
  Рабчун О. "Роки" - складова частина бібліотеки Імператорського університету св. Володимира // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 34-35
1250006
  Василишин І. "Рокована доба" - епоха в повоєнній ліриці Євгена Маланюка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 37-45. – ISSN 0130-528Х
1250007
  Ильин Д.П. "Роковая любовь", или Вечные истины? / Дмитрий Ильин. – Москва : Современник, 1988. – 223, [1] с. – (Диалог со временем). – ISBN 5-270-00661-8
1250008
  Билык М.И. "Роксолания" С.Ф.Кленовича. : Автореф... Кад.филол.наук: / Билык М.И.; МВО -- СССР. -- Львовский гос.ун-т. – Львов, 1950. – 14 с.
1250009
  Павленко І. "Роксоланія" представляла українську культуру на фестивалі в Манісі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Фольклорний студентський ансамбль Ін-ту філології "Роксоланія" здійснив подорож до Маніси (Турція; за сприяння посольства України в Туреччині), щоб представити українську культуру на 471-му міжнародному фестивалі "Месір", на якому головувала Україна. ...
1250010
  Мбамбо С.К. "Роль Африки в мире должна быть более весомой" // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 54-56. – ISSN 0321-5075
1250011
  Осадча Н.М. Розчинність гумінових кислот у поверхневих водах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 95-102 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв
1250012
  Куліченко С.А. Розчинність та протонодонорні властивості довголанцюгових карбонових кислот у водно-міцелярних розчинах аніонних та неіонних ПАР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-40. – (Хімія ; вип. 36)


  Вивчено розчинність та протонодонорні властивості монокарбонових кислот жирного ряду у водно-міцелярних розчинах аніонних та неіонних поверхнево-активних речовин. Показано, що такі системи можуть бути використані для одночасного визначення гідрофобних ...
1250013
  Ткачук Ю. Розчиняючись у падінні: свобода індивідуального враження і терор колективного сприйняття в романі Дона Делілло „Людина, що падає” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 321-332. – ISBN 978-966-359-360-9
1250014
  Войціховська А. Розчистити Україну: місія (не)здійсненна? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 вересня (№ 34). – С. 12


  "Україна посідає останнє місце серед європейських країн із поводження з відходами. Тільки2016 р., за даними Мінрегіону, їх утворилося 10,795 млн т. 10,283 млн. т із них захоронено на сміттєзвалищах. Це — 95,3 % від загальної кількості. Лише 1,9 % ...
1250015
  Костенко Н.В. Розчленування гранітоїдів Інгульського мегаблоку Українського щита математичними методами за петрогеохімічними даними // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 100-107. – ISSN 0204-3548


  У статті проведено розчленування гранітоїдів Інгульського мегаблоку Українського щита за їх мікроелементним (19 мікроелементів) і хімічним (11 петрогенних оксидів) складом за допомогою методів кластерного і факторного аналізів.
1250016
  Костенко Н. Розчленування гранітоїдних утворень Приазовського мегаблоку Українського щита за результатами петрохімічно-геохімічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-28. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Кількісними методами на основі вивчення закономірностей розподілу хімічного та мікроелементного складу гранітоїдів Приазовського мегаблоку Українського щита проведено їх розчленування та визначено породне наповнення його окремих комплексів. There was ...
1250017
  Вдовенко М.В. Розчленування нижнього карбону Переддобруджинського прогину // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
1250018
  Лісняк В.С. Розшарування лінійчатих многовидів векторного поля // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 123-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються класичні лінійчасті многовиди, асоційовані з векторними полями тривимірного евклідового простору. Побудовано інваріантні характеристики полів, відповідних їх розшаруванням спеціальних видів.
1250019
  Глушко І.М. Розширена (некласична) таблична алгебра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 117-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Узагальнена таблична алгебра поповнена новими операціями: операціями внутрішніх і зовнішніх з"єднань, операцією напівз"єднання, зовнішніми множинними операціями, агрегатними операціями. Для задання зовнішніх операцій введено особливий елемент ...
1250020
  Моргун А.В. Розширена алгебра структурних чисел для побудови алгоритмів керування // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 76-79. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
1250021
  Зварич Р. Розширена відповідальність виробника в концепції розвитку циркулярної економіки / Р. Зварич, І. Зварич // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 76-86 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1250022
   Розширена Європа та виклики безпеці в Чорноморсько-Каспійському регіоні. – Київ : Академпрес, 2003. – 196 с. – ISBN 966-7521-24-9
1250023
  Костюк О.О. Розширена ініціатива ВООЗ-ЮНІСЕФ - Neo BFHІ: нові можливості, нові перспективи (репортаж про конференцію Neo BFHІ ІІ 19-20.05.2015, Уппсала, Швеція) / О.О. Костюк, Т.О. Орлова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 134-137. – ISSN 2226-1230


  "У травні 2015 року нам пощастило відвідати конференцію Neo BFHІ ІІ в м. Уппсала (Швеція), присвячену підтримці та просуванню основних принципів догляду та грудного вигодовування в передчасно народжених та хворих дітей, особливо малюків з екстремально ...
1250024
  Сільвейструк Л.М. Розширена модель "сутність-звязок": уточнення типів сутностей суперклас і підклас та типу зв"язку суперклас/підклас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 147-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Розглядаються і уточнюються такі поняття розширеної моделі "сутність-зв"язок": тип сутності суперклас, тип сутності підклас, тип зв "язку суперклас/підклас, тип зв"язку isa, концепції уточнення/узагальнення і категоризації. Such notions of enhanced ...
1250025
  Стефанович Д. Розширена нарада представників промислового комплексу Києва та керівників НТУУ " КПІ" // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 170-172. – ISBN 978-966-622-690-0
1250026
  Полісученко А. Розширена реальність як новітній інструмент журналістики: від витоків до сучасності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 74-83. – (Серія "Журналістика" ; вип. 45). – ISSN 2078-7324
1250027
  Пальцев А. Розширена соціалістична репродукція - шлях будівництва комунізму / А. Пальцев. – Київ, 1950. – 40 с.
1250028
  Панченко М.П. Розширене відтворення в колгоспах / М.П. Панченко. – Київ, 1961. – 52с.
1250029
  Волошин В.В. Розширене відтворення в колгоспах і закупочні ціни / В.В. Волошин. – Київ, 1966. – 123с.
1250030
  Краснокутська О.І. Розширене відтворення в період будівництва комунізму / О.І. Краснокутська. – Київ, 1966. – 46с.
1250031
   Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (23 лютого 2017 року) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 34-61. – ISSN 0320-9466
1250032
  Тишенко Алла Розширене засідання обласної науково-методичної ради з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 23-24 : фото
1250033
   Розширене календарне планування. 7-9 класи / О.М. Євлахова, В.Я. Колебошин, С.В. Колебошин, С.І. Златов. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип.8). – ISBN 966-333-062-7
1250034
  Рудніков Є.Г. Розширене рівняння кривої співіснування рідин поблизу критичної точки / Є.Г. Рудніков, О.Д. Альохін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 472-475. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоноване розширене рівняння кривої співіснування рідини основане на Ван-дер-Ваальсовій моделі газу флуктуацій. Параметри цього рівняння, які залежать від сил міжмолекулярної взаємодії, виражені через фактор стисливості речовини. Ключові ...
1250035
  Альохін О.Д. Розширене рівняння стану розчинів в околі критичної температури розшарування в термінах різних параметрів порядку / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков, Ю.Л. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-46. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Рефрактометричним методом досліджено висотні та температурні залежності показника заломлення n(T, z) і градієнта показника заломлення dn/dz(T, z) розчину метанол-гексан у гравітаційному полі поблизу критичної температури розшарування. Одержані ...
1250036
  Шнирков О. Розширений ЄС у сучасній світовій економіці // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 21-24. – ISSN 1728-6220
1250037
  Чужиков Віктор Розширений ЄС у цифрах і фактах / Чужиков Віктор, Чужикова Вікторія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 46-49 : Табл.
1250038
  Посельський В.Ф. Розширений союз і розширена Європа: спроба системного аналізу європейської периферії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-35. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми і перспективи євроінтеграції. The problems and perspectives of the eurointegration are researehed.
1250039
  Гунченко К.М. Розширення автономії вищих навчальних закладів України на сучасному етапі // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; редкол.: Афонін Е.Л., Бова Т.В., Бодров В.Г. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (1), листопад. – С. 65-69. – ISSN 2414-0562
1250040
  Ткаченко Л.Г. Розширення аналітичних можливостей обстеження робочої сили // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (87). – С. 14-20 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2519-1853
1250041
  Онищенко Л.В. Розширення генеалогічної структури вітчизняної популяції свиней червоної білопоясної породи // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 255-259 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1250042
   Розширення генетичного різноманіття генбанку України / В.К. Рябчун, Кузьмишина, , О.О. Сергієнко, В.М. Бондаренко // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 27-28. – ISBN 978-966-924-274-7
1250043
  Даценко Л.М. Розширення геоінформаційної складової освітніх програм картографів КНУ імені Тараса Шевченка // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – C. 20-23. – ISSN 2075-1893


  "Володіння програмним забезпеченням та вміння створювати з його допомогою різноманітні тематичні карти стало, поряд з базовою теоретичною підготовкою з картографії, невід"ємною компетенцією сучасних фахівців у галузі наук про Землю. Геоінформаційна ...
1250044
  Лисяк Л.В. Розширення джерел фінансування реалізації державних програм людського розвитку: залучення соціально відповідального бізнесу та використання інноваційних технологій / Л.В. Лисяк, В.О. Зюзін, Я.І. Петрова // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 6-16. – ISSN 2410-9576
1250045
  Кіктенко В.О. Розширення діалектичного матеріалізму в філософії Фен Ці // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Цимбал Л.І. ; редкол.: Білошапка В.А, Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 5-12. – ISSN 2409-904X
1250046
  Дзюбенко В.Г. Розширення діапазону I-D діаграми вологого повітря для екологічно безпечного виробництва теплоти / В.Г. Дзюбенко, В.О. Мілейковський, І.А. Саченко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 2 (26). – С. 15-22 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2411-4049
1250047
  Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.20-23
1250048
  Скиба А.В. Розширення економіко-вартісних моделей оцінки інформаційних ризиків за типологією особистості Г. Айзенка / А.В. Скиба, О.І. Хоріна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 116-120. – ISSN 2306-6806
1250049
  Гук Н.А. Розширення етнічного складу корінного населення та зміна його демографічного ритму під впливом міграційної інтервенції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 72-81


  Розглянуто підходи науковців щодо застосування урядами держав імміграційної політики як можливості нарощення загальної кількості населення. Проведено аналіз демографічної ситуації в Україні та обґрунтовано чинники впливу на процеси депопуляції та ...
1250050
  Копійка В.В. Розширення Європейського Cоюзу та Україна : [монографія] / В.В. Копійка. – Київ : Логос, 2008. – 352 с. – Бібліогр.: с. 314-351. – ISBN 978-966-581-999-8
1250051
   Розширення Європейського Союзу : Матеріали засідання "круглого столу", 17 грудня 2003 р. – Київ, 2004. – 80с.
1250052
   Розширення Європейського Союзу : вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами. – Київ : К.І.С., 2004. – 360с. – ISBN 966-8039-36-X
1250053
  Пашко Л. Розширення Європейського Союзу або адаптація політики європейського співробітництва до реального розвитку країн-кандидатів // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.333-339
1250054
  Черінько І. Розширення Європейського Союзу в першому десятиріччі XXI століття. Політика Великої Британії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 24-27. – (Політичні науки)
1250055
  Гнидюк Н.А. Розширення Європейського Союзу та досвід реформ країн ЦСЄ у контексті приєднання до ЄС : навчальний посібник / Н.А. Гнидюк, С.В. Федонюк ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Волин. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 354 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-90-02
1250056
  Пістракевич О.В. Розширення Європейського Союзу як процес поглиблення європейської інтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 137-141. – ISSN 2306-6814
1250057
  Копійка В.В. Розширення Європейського Союзу. Теорія і практика інтеграційного процесу : монографія / В.В. Копійка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 254 с. – ISBN 966-594-303-0
1250058
  Сушко О. Розширення Європейського Союзу: сценарії для нових незалежних держав // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – лето. – С.77-85
1250059
  Суковатий О.В. Розширення ЄС - можливість для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 139-140. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто перспективу розширення кордонів Європейського Союзу та можливі наслідки цього процесу на зовнішню торгівлю України.
1250060
   Розширення ЄС : Аналітично-інформаційний бюлетень . / Європейська Комісія. Представництво Європейської Комісії в Україні; Представництво Європейської Комісії в Україні. – Київ. – ISBN 966-530-135-7
№ 1 : Розширення ЄС. – 2003
1250061
  Малиновська О. Розширення ЄС і зони чинності Шенгенської угоди та міграційні процеси в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.475-483. – ISBN 966-73-53-51-Х
1250062
  Філіпенко А. Розширення ЄС і Україна: новий формат співпраці // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2004. – № 7/8. – С.3-5. – ISSN 1728-6220
1250063
  Харченко А. Розширення ЄС на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 61-63
1250064
  Грозна В.В. Розширення ЄС на схід. Нові виклики : світова економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 122-131 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1250065
  Височанський В.Ю. Розширення ЄС на Схід: особливості процедури та економічні наслідки для нових країн-членів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 262-266. – (Економіка ; Вип. 31)
1250066
  Гнидюк Н.А. Розширення ЄС та досвід реформ країн Центрально-Східної Європи у контексті приєднання до ЄС : робочий зошит до модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / Н.А. Гнидюк, В.Ю. Стрельцов ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 44 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-80-17
1250067
  Гнидюк Н.А. Розширення ЄС та досвід реформ країн Центрально-Східної Європи у контексті приєднання до ЄС : методичні вказівки для викладача (тренера) модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / Н.А. Гнидюк, В.Ю. Стрельцов ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 82 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-70-14
1250068
  Надточій О.Л. Розширення жанрових меж сучасного коментарю в межах аналітичних текстових форматів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 51-55. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
1250069
  Перехейда В. Розширення життєвих горизонтів українських туристів як здобуття нового досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 12-14. – (Журналістика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про напрями та заходи розширення життєвих горизонтів українських туристів як здобуття нового досвіду і зміщення відповідних меж розуміння світу. Речь идет о направлениях и мерах расширения жизненных горизонтов украинских туристов как ...
1250070
  Хмара Г.В. Розширення змістового обсягу значення слова : на матеріалі назв одягу і взуття в сучасній українській мові // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 487-495. – ISSN 1993-5560
1250071
  Халімон Наталія Федорівна Розширення інформаційних можливостей прогнозування руху повітряного транспорту в складних метеорологічних умовах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.03 / Халімон Н.Ф.; МОіНУ. Нац. авіац. ун-тет. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв.
1250072
  Вітушко Н. Розширення інформаційної присутності бібліотек в інтернет-середовищі за допомогою взаємного обміну гіперпосиланнями // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 218-224
1250073
  Світленко С. Розширення кола українських інтелектуальних комунікацій в московський період діяльності (кінець XIX - початок XX ст.) // Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С.І. Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – С. 102-124. – ISBN 978-966-383-690-4
1250074
  Васильчук Л.Ф. Розширення компонентного складу фразеологізмів-дериватів у німецькій мові та їх лексикографічна презентація // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 36-45. – ISSN 2413-5593
1250075
  Стеценко Л.Л. Розширення меж естетичної насолоди: екологічна естетика // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 165-172


  У статті розглядається формування засад екологічної естетики, її місце у сучасній естетиці, а також основні тенденції і перспективи її розвитку. Сутність естетичноі цінності природи, сприйняття навколишнього середовища як об"єкта естетичної насолоди ...
1250076
  Дика Д.О. Розширення меж компетенції Європейського суду з прав людини: актуальні проблеми теорії і практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 383-386


  У даній статті розглядаються питання щодо можливості розширення меж компетенції Європейського суду з прав людини шляхом доповнення повноважень щодо можливості виконання даним судом функцій на території держав - членів Ради Європи та проведення ...
1250077
  Вуйців М.М. Розширення меж функціональності внутрішньогосподарського контролю // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 66-69. – ISSN 1728-6220


  Розглянуто вплив зарубіжних моделей забезпечення інформаційних потреб процесу управління на формування і розвиток сучасної концепції внутрішньогосподарського контролю. Розглянуто місце контролю в інформаційній системі управління підприємством.
1250078
  Прилепішева Ю.А. Розширення міжнародного співробітництва в архівній сфері // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 43-51. – ISSN 0320-9466
1250079
   Розширення можливостей // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 19 червня (№ 24). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Робоча група МОН, Міністерства юстиції узяла за основу проект Типового положення про юридичні клініки ВНЗ.
1250080
  Новікова І.Е. Розширення можливостей активізації інноваційної діяльності дослідницьких університетів на мережевій основі Enterprise Europe Network (EEN) // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 408-418. – ISBN 978-617-620-309-4
1250081
  Бєлкін Л. Розширення можливостей апеляційного оскарження ухвал слідчого судді: процесуальні особливості та судова практика // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 12 (39), грудень. – С. 20-24
1250082
  Нищик Г.В. Розширення можливостей діяльності інформаційних агентств України з виходом у мережу Інтернет // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 171-176. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1250083
  Саушкін О.В. Розширення можливостей комплексної судово-медичної, транспортно-трасологічної та автотехнічної експертизи шляхом застосування методу натурного моделювання на прикладі велотравми / О.В. Саушкін, А.А. Ханянц, А.Г. Бондарєва // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 478-481
1250084
  Кобилецька Ольга Федорівна Розширення можливостей місцевих запозичень в Україні при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 222-225. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано потребу місцевих органів влади в залученні додаткових ресурсів за рахунок муніципальних запозичень. Визначено проблеми, які потрібно вирішити для мінімізації ризиків, повязаних із залученням муніципальних запозичень.
1250085
  Кобилецька Ольга Федорівна Розширення можливостей місцевих запозичень в Україні при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 222-225. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано потребу місцевих органів влади в залученні додаткових ресурсів за рахунок муніципальних запозичень. Визначено проблеми, які потрібно вирішити для мінімізації ризиків, повязаних із залученням муніципальних запозичень.
1250086
  Кобилецька О.Ф. Розширення можливостей місцевих запозичень в Україні при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 222-225. – ISSN 1993-6788
1250087
  Кобилецька Ольга Федорівна Розширення можливостей місцевих запозичень в Україні при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 222-225. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано потребу місцевих органів влади в залученні додаткових ресурсів за рахунок муніципальних запозичень. Визначено проблеми, які потрібно вирішити для мінімізації ризиків, повязаних із залученням муніципальних запозичень.
1250088
  Кобилецька Ольга Федорівна Розширення можливостей місцевих запозичень в Україні при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 222-225. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано потребу місцевих органів влади в залученні додаткових ресурсів за рахунок муніципальних запозичень. Визначено проблеми, які потрібно вирішити для мінімізації ризиків, повязаних із залученням муніципальних запозичень.
1250089
  Петухова Л.Є. Розширення можливостей навчального процесу в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 6. – С. 32-37. – ISSN 1998-6939
1250090
  Сбруєва А. Розширення можливостей освітнього вибору: досвід реформ середньої освіти США // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.148-157. – (Педагогічні науки)
1250091
  Сарамолкі А.Р. Розширення можливостей підвищення точності частотно-фазових вимірювань в радіотехнічних системах літальних апаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Сарамолкі Амір Рузбех ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1250092
  Єшану О.Є. Розширення можливостей синоптичного аналізу з використанням автоматизованого робочого місця синоптика (версія 7.07) / О.Є. Єшану, Н.М. Міщенко, О.М. Грушевський // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 65-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-0902
1250093
  Мазуренко Олександр Володимирович Розширення можливостей та підвищення точнісних характеристик радіотехнічних систем проводки суден по фарватеру методами радіокерування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Мазуренко О.В.; Мін-во освіти і науки України Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1250094
  Дмитрієва О.О. Розширення можливостей управлінського обліку на основі використання збалансованої системи показників : контроль, облік та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 182-192 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1250095
  Буй Т.Г. Розширення можливостей фінансування розвитку корпорацій шляхом випуску боргових цінних паперів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 190-197. – ISSN 1993-6788
1250096
  Орлик В.В. Розширення НАТО на Схід: позиції США та Росії щодо входження країн Балтії до Північноатлантичного альянсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61-64. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема входження країн Балтії до НАТО в контексті "другої хвилі" розширення цієї військово-політичної організації, аналізуються позиції основних геополітичних гравців та можливий розвиток ситуації.
1250097
  Мінгазутдінов І.О. Розширення НАТО та ЄС: парадокси взаємозалежності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 22-25. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Поданий аналіз сучасного перебігу подій та можливих політико-економічних наслідків унаслідок розширення НАТО та ЄС на Схід, простежений нерозривний взаємозв"язок двох процесів, які з формально паралельних поступово перетворюються на такі, що стримують ...
1250098
  Константинов В.Ю. Розширення НАТО у контексті розбудови загальноєвропейської системи безпеки та геополітичного майбутнього РФ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-17. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1250099
  Кузьмін П.В. Розширення науково-дослідної діяльності університетів в контексті європейського простору // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 66
1250100
  Апшай М.В. Розширення наукового інструментарію бібліотекознавчих досліджень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 8-14. – ISSN 2409-9805


  Розглядаються можливості нового методу дослідження діяльності бібліотек. Характеризується метод сайтометрії у бібліотекознавчих дослідженнях. Приводяться результати дослідження веб-сайтів ОУНБ України. Одним із завдань дослідження було виявлення ...
1250101
  Апшай М.В. Розширення наукового інструментарію бібліотекознавчих досліджень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 8-14. – ISSN 2409-9805


  Характеризується метод сайтометрії у бібліотекознавчих дослідженнях.
1250102
  Черненко І.Є. Розширення нормальних підгруп з певними силовськими 2-підгрупами за допомогою групи кватерніонів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 87-91. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі описані локально скінчені групи G, що є розширеннями своїх нормальних підгруп D з локально циклічними 2-підгрупами за допомогою групи кватерніонів.
1250103
  Мурзін Д.Г. Розширення області безпечної роботи потужних напівпровідникових приладів з об"ємними ділильними шарами : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.27.01 - твердотільна електроніка / Мурзін Д. Г. ;Нац. техн. ун. України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр. :15 назв.
1250104
  Пашкова Н.І. Розширення обсягу поняття КОНЦЕПТ у лінгвокультурології // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 107-112. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано розширення обсягу когнітивного поняття КОНЦЕПТ у сучасній лінгвокультурології.
1250105
  Григорова Т.А. Розширення освітнього інформаційного простору за рахунок технологій пошуку // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 21-27 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1995-0519
1250106
  Коноваленко Ю Розширення педагогічного медіапростору структурами масової комунікації як альтернативна відповідь освітянської галузі // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (88). – С. 37-43. – ISSN 2304-06294


  Окрему группу становлять монографії , підручники, навчальні посібники , статті, тези доповідей на наукових конференціях представників української школи журнвлістики: В. Різуна, О. Чекмишева, А. Иоскаленка, В. Шкляра, М. Тимошика, Г. Онкович, О. ...
1250107
  Пікож Віталій Володимирович Розширення плазмових згусків у нейтральний газ : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.04.08 / Пікож Віталій Володимирович; Мін-во освіти України . КУ ім. Т.Г. Шевченка. – К, 1994. – 151л. – Бібліогр.:л.144-151
1250108
  Пікож Віталій Володимирович Розширення плазмових згустків у нейтральний газ : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.08 / Пікож Віталій Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
1250109
  Іскандеров Е. Розширення повноважень детективів Національного антикорупційного бюро України під час отримання доказів шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 264-266
1250110
  Кузькін Є.Ю. Розширення повноважень місцевого самоврядування в сучасних умовах: основні напрями та подолання перешкод / Є.Ю. Кузькін, О.В. Шишко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 11 (240). – С. 43-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
1250111
  Гусаров С.М. Розширення повноважень ОВС щодо здійснення адміністративно-юрисдикційноі діяльності у сфері дозвільної системи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 61-70.
1250112
  Красноносова О.М. Розширення повноважень територіальних громад у процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 146-151. – ISSN 2222-0712
1250113
  Нікітішин А.О. Розширення податкової бази в системі забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 93-97. – ISSN 2309-1533
1250114
  Уельбек М. Розширення Поля Борні : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 44-106. – ISSN 0320 - 8370
1250115
  Рогальська В. Розширення прав потерпілого на досудових стадіях в контексті запровадження змагального кримінального процесу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 99-105
1250116
  Чухно А.А. Розширення прав союзних республік у господарському будівництві / А.А. Чухно. – К, 1959. – 72с.
1250117
  Копейчиков В.В. Розширення прав союзних республік. / В.В. Копейчиков. – К., 1958. – 47с.
1250118
  Воробйов І.Ф. Розширення прав союзніх республік - торжество ленінської національної політики / І.Ф. Воробйов. – Київ, 1957. – 32с.
1250119
  Філоненко Д.І. Розширення прав та можливостей жінок з метою посилення політичних партій // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 220-222
1250120
  Савчук О.В. Розширення профілактичної спрямованості стоматологічної допомоги // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2015. – № 3 (65). – С. 14-16. – ISSN 1681-2786
1250121
  Буй Д.Б. Розширення реляційної (табличної) алгебри: огляд літератури / Д.Б. Буй, І.М. Глушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 71-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена огляду існуючої літератури по розширеннях реляційної (табличної) алгебри По кожному з 37 джерел наведені головні результати. Розглянуто додаткові операції, що розширюють можливості реляційної алгебри, проаналізовано питання ...
1250122
  Калашник В.С. Розширення семантико-смислової структури слова в художній мові (за збіркою вибраних віршів Ліни Костенко "Триста поезій") // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 18-23. – ISSN 2312-0665
1250123
  Мішуровська С.Т. Розширення складників приватного життя згідно з Конвенцією про захист прав та основоположних свобод людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 52-57. – ISSN 0201-7245
1250124
  Кудлач В. Розширення соціокультурного простору: інновації на сайті бібліотеки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 4 (38). – С. 12-14. – ISSN 1811-377X
1250125
  Карпенко І.М. Розширення спектру інструментів державних цінних паперів як фактор розвитку ринку держаної позики // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 217-219. – ISBN 978-966-188-219-4
1250126
  Солошенко В. Розширення співробітництва України з європейськими країнами в галузі науки та технологій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 22 (283). – С. 9-11
1250127
  Шаповалова Г. Розширення сполучуваності лексем як наслідок актуалізації їх уживання // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 111-125


  Докорінні зміни в суспільно-політичному устрої держави, реформування економічної системи, часткове звільнення засобів масової інформації від ідеологічного тиску стимулювали помітні зрушення в лексиці медіатекстів.
1250128
  Великорода О. Розширення сфери застосування наказного провадження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 19-21
1250129
  Стасів О. Розширення сфери локального регулювання трудових відносин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 33-35
1250130
  Братасюк М. Розширення та збагачення смислового поля права як шлях творення правового суспільства / М. Братасюк, О. Росоляк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 5-11. – ISSN 2524-0129
1250131
   Розширення та модернізація Шенгену: наслідки і перспективи для України / Сушко І., Врадій О., Сушко О., Пархоменко Н., Мітряєва С. ; Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України ; Громад. ініціаттива "Європа без кордонів". – Київ : Відродження, 2008. – 58,54 с. – Книга-перевертень укр. та англ. мовами: Expansion and Modernization of the Schengen: Consequences and Perspectives for Ukraine. – ISBN 978-966-8875-36-6
1250132
  Лендьел М.О. Розширення та політика сусідства Європейського Союзу : навчально-методичний посібник та матеріали до курсу / М.О. Лендьел; Мін-во освіти і науки України. Ужгородський нац. ун-т, факультет суспільних наук, кафедра політології. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 284с. – ISBN 978-966-8764-78-3
1250133
  Мохаммед Карам Джасім Розширення табличних алгебр множинним успадкуванням : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Мохаммед Карам Джасім ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 159 арк. – Додатки: арк. 135-159. – Бібліогр.: арк. 120-134
1250134
  Мохаммед Карам Джасім Розширення табличних алгебр множинним успадкуванням : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Мохаммед Карам Джасім ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1250135
  Савков П.А. Розширення теорії мереж Петрі для побудови алгоритмів роботи діагностичного обладнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-70. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Головною метою цієї статті є побудова розширення базової теорії мереж Петрі з метою їх адаптації для використання в діагностуючих алгоритмах.
1250136
  Бумар Г.Й. Розширення території Поліського природного заповідника за кластерним принципом: доцільність, необхідність // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2003. – Т. 9, вип. 2. – С. 72-78. – ISSN 1729-7184
1250137
  Власова І.В. Розширення фінансової автономії університетів: політичний та управлінський виміри : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Власова Інна Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ, 2020. – 28 с. – Бібліогр.: 27 назв
1250138
  Лиськова І. Розширення функцій нотаріуса: проблеми і перспективи // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 307-308
1250139
  Дирда Н.В. Розширення функцій персоналу в реалізації конкурентних стратегій підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 226-231
1250140
  Бондар С.П. Розширення функцій сучасних бібліотек у підготовці вчителя світової літератури // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 94-95
1250141
  Сідлецький В.М. Розширення функціональних можливостей автоматизованих систем керування технологічними об"єктами / В.М. Сідлецький, І.В. Ельперін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 113-121 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1250142
  Степаненко І.З. Розширення циліндрічного отвору в безмежній ідеальній нестисливій рідині / І.З. Степаненко. – С. 456-459
1250143
  Білєр О.С. Розширення якісних можливостей процесу навчання з використанням аудіовізуальних засобів // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 43-48
1250144
  Заболотна Т. Розширено територію Канівського заповідника // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Указом Президента України з метою збереження і відтворення типових та унікальних природних комплексів Середнього Придніпров"я, що мають наукове значення розщиренно територію Канівського природного заповідника.
1250145
  Вінніков А. Розширити можливості // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 52 (684), 25.12.2020-14.01.2021. – С. 12-13. – ISSN 1996-1561


  Як розвиватимуться НАТО - Україна у 2021 році.
1250146
  Воробйова Р.І. Розширювати можливості базових знаннівських організацій, невпинно вдосконалювати їх просвітницьку роботу / Р.І. Воробйова, Л.В. Нікітюк // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 11-13. – ISSN 0868-8117
1250147
  Скумін А. Розширюватися, щоб не розпадатися // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 34 (302). – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Утворення Митного союзу на чолі з Росією не виправдало райдужних прогнозів його ідеологів. Невдоволення й рух за вихід зі складу МС посилюються як у Казахстані, так і в Білорусі.
1250148
  Заславський В. Розширюємо горизонти міжнародного науково-технічного співробітництва / В. Заславський, О. Ямкова // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 1, 3


  Наш університет відвідали представники Українського науково-технологічного центру (УНТЦ) в Україні: заст. виконавчого дир-ра УНТЦ (США) В. Корсун, заст. викон. дир. УНТЦ (ЄС) Мішель Зає та менеджер проектів неурядового співробітництва П. ...
1250149
  Мірошниченко А. Розширюємо обрії співробітництва // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Юридичний факультет має тісні та масштабні зв"язки з зарубіжними ВНЗ. Ці контакти дозволяють вченим-юристам розширити обрії своїх наукових досліджень, збагатитися цінним досвідом вирішення зарубіжними колегами багатьох проблем, які є актуальними і для ...
1250150
   Розширюємо співпрацю / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 1


  Ректор університету Л. Губерський прийняв делегацію з Державного університету імені Марії Кюрі-Склодовської на чолі з ректором. Мова йшла про ідею запровадження подвійних дипломів. Такий Меморандум підпишуть науковці факультету політології ...
1250151
   Розширюємо співпрацю з Тулузою : Меридіани співробіітництва // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  В університеті з робочим візитом перебувала делегація університету Поля Сабатьє (Тулуза, Франція). Обидва університети об"єднує багаторічна співпраця.
1250152
   Розширюємо співпрацю: ІМВ - університет Страсбургу / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 2


  Директор ІМВ проф.. В. Копійка відвідав Страсбурзький університет, де зустрівся з керівництвом університету, його деканами. Під час зустрічей обговорювалися питання розвитку співпраці двох університетів, обміну студентами та викладачами, а також ...
1250153
  Усатенко Г. Розширяючи кордони, наближаючи периферію / Г. Усатенко, Д. Дроздовський


  В Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася друга академічна дискусія у рамках проекту "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом", яка зібрала науковців, філософів, культурологів і ...
1250154
  Шаров Володимир Розшифрувати NATO // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 33-34. – ISSN 0130-5212
1250155
  Трофімчук В. Розшук безвісно зниклих осіб / В. Трофімчук, С. Мірошниченко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 29-33
1250156
  Стось С. Розшук безвісті зниклих громадян. Функціональне призначення й проблеми прокурорського нагляду // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.19-26
1250157
  Яцкевич Л. Розшук за Александром Великим // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 11 (393), листопад : листопад. – С. 12-13
1250158
  Поярков О.В. Розшук злочинців: історія питання // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.110-124
1250159
  Луньов Г.О. Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин : підручник [для студентів ВНЗ] / Г.О. Луньов, М.М. Павлунь ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені ІванаФранка, 2013. – 360, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 354-357. – ISBN 978-617-10-0046-9
1250160
  Гуменна Н.Ф. Розшукова діяльність слідчого: проблеми та перспективи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 98-104
1250161
  Власенко І.М. Розшукується безпалий / І.М. Власенко, І.О. Зозуля. – Київ, 1987. – 326 с.
1250162
  Аморт Ч. Розшукується невідомий зрадник : док. повість / Ч. Аморт, І.М. Єдлічка. – Київ : Радянська школа, 1971. – 208 с.
1250163
  Тріз Д. Розшукуються / Д. Тріз. – Вид. 2-ге. – К., 1971. – 106с.
1250164
  Краснощок Ю. Розшукуються державні злочинці : документальний детектив // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 67-83. – ISSN 0131-2561
1250165
  Краснощок Ю. Розшукуються державні злочинці : документальний детектив // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 11/12. – С.45-89. – ISSN 0131-2561
1250166
  Краснощок Ю. Розшукуються державні злочинці : документальний детектив // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 75-106. – ISSN 0131-2561
1250167
  Краснощок Ю. Розшукуються державні злочинці : документальний детектив // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 76-107. – ISSN 0131-2561
1250168
  Краснощок Ю. Розшукуються державні злочинці : документальний детектив // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 116-127. – ISSN 0131-2561
1250169
  Краснощок Юрій Розшукуються державні злочинці : документальний детектив // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 126-138. – ISSN 0131-2561
1250170
  Троцька В. Розшукуються невідомі "батьки" творів-сиріт // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 32-39


  Автор розглядає проблемні питання в розвитку електронних бібліотек, аналізує європейське законодавство про охорону сирітських творів і пропонує розглянути відповідні зміни в законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав.
1250171
  Ржезач Т. Розшукуються...: Про злочин. діяльність клерик.-націоналіст. орг. на території України і Чехословаччини / Т. Ржезач, В.І. Цуркан. – К., 1989. – 232с.
1250172
  Слабоспицький О.С. Розщеплена процедура оцінювання нестаціонарних параметрів нелінійних неперервних систем методом найменших квадратів зі змінним фактором забування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 222-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для нелінійних об"єктiв з неперервним часом розглядається проблема оцінювання параметpiв, які повільно змінюються з часом у випадку, коли кожне рівняння системи має свій власний вектор параметрів. Для оцінки параметрів вищезгаданих систем методом ...
1250173
  Слабоспицький О.С. Розщеплений рекурентний алгоритм оцінювання нестаціонарних параметрів нелінійних дискретних систем при некласичних припущеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 260-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для нелінійних об"єктів з дискретним часом розглядається задача оцінювання параметрів, які повільно змінюються з часом у випадку, коли кожне рівняння системи має свій власний вектор параметрів. Для оцінки параметрів з найменшою нормою вищезгаданих ...
1250174
  Слабоспицький О.С. Розщеплений рекурентний алгоритм оцінювання параметрів нелінійних дискретних динамічних систем при некласичних припущеннях методом найменших квадратів з мінімальним відхиленням від точок "тяжіння" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 218-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для нелінійних динамічних об"єктів з дискретним часом розглядається задача оцінювання стаціонарних параметрів, коли кожне окреме рівняння стану системи має свій власний вектор параметрів та в довільний момент для цих параметрів відомі їх точки ...
1250175
  Бондар О.М. Розщеплення "я" суб"єкта мовлення як характерний художній прийом імпресіоністської техніки письма // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 73-79. – ISBN 978-966-581-885-4
1250176
  Продайвода Г.Т. Розщеплення і зміна поляризації об"ємних пружних хвиль у гірських породах = геологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 77-82 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1250177
  Клековкін О.Ю. Розщеплення історії // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 377-408. – ISBN 978-966-136-114-9


  Історія театру.
1250178
  Валєєв К.Г. Розщіплююча заміна для системи лінійних диференціальних рівнянь / К.Г. Валєєв, О.Л. Карелова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 65-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено лінійну заміну, яка дозволяє розщепити систему лінійних диференціальних рівнянь на незалежні рівняння.
1250179
  Зудерман Г. Розы : Четыре одноакт. пьесы: Просветы. Марго. Последнее посещение. Далекая принцесса / Герман Зудерман ; Пер. О.Н. Чюминой. – Санкт-Петербург : [С.-Петерб. книжная экспедиция], 1908. – 224 с : портр.
1250180
  Ижевский С.А. Розы / С.А. Ижевский. – М., 1949. – 256 с.
1250181
  Ижевский С.А. Розы / С.А. Ижевский. – 2-е испр. и доп. изд. – М, 1958. – 335с.
1250182
  Хржановский В.Г. Розы / В.Г. Хржановский. – М, 1958. – 497с.
1250183
  Коваль А.А. Розы / А.А. Коваль. – М, 1959. – 75с.
1250184
   Розы. – М, 1962. – 224с.
1250185
   Розы. – М, 1962. – 224с.
1250186
   Розы. – М, 1972. – 306с.
1250187
   Розы. – М, 1972. – 306с.
1250188
   Розы. – Рига, 1987. – 337 с.
1250189
  Соколов Н.И. Розы / Н.И. Соколов. – М., 1991. – 141с.
1250190
  Гонсалес Т.Р. Розы в броне / Т.Р. Гонсалес. – М., 1962. – 191с.
1250191
  Гонсалес Т.Р. Розы в броне / Т.Р. Гонсалес. – М., 1975. – 207с.
1250192
  Триоле Эльза Розы в кредит. Луна-парк / Триоле Эльза; Пер. с франц. – Санкт-Петербург : Хорда, 1994. – 356с. – (Дамский роман). – ISBN 5-900215-04-0
1250193
  Туманова З.А. Розы в ноябре. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1978. – 168с.
1250194
  Зубков Г.И. Розы в разбитой витрине / Г.И. Зубков. – М, 1984. – 255с.
1250195
  Сарби Р.В. Розы в росе : стихи / Раиса Сарби ; пер. с чуваш. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 32 с.
1250196
  Хахлов В.А. Розы в Сибири / В.А. Хахлов. – Томск, 1965. – 118с.
1250197
  Базавлуцкая А.С. Розы в Туркмении / А.С .Базавлуцкая, Л.И. Канахина ; под ред. Гаевской И.С. ; АН ТуркССР, центр. бот. сад. – Ашхабад : Ылым, 1976. – 7 с.
1250198
  Потоцкая Ю.С. Розы в Чуйской долине. : Автореф... канд. биол.наук: / Потоцкая Ю.С.; АН КиргССР. Объед. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1967. – 21л.
1250199
  Эюбов Т. Розы ветров / Т. Эюбов. – М., 1968. – 71с.
1250200
  Карусель Вероника Розы Екатерины : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 152-160
1250201
  Рыльский М.Ф. Розы и виноград / М.Ф. Рыльский. – М., 1957. – 107с.
1250202
  Рыльский М.Ф. Розы и виноград / М.Ф. Рыльский. – Сталинобад, 1961. – 36с.
1250203
  Рыльский М.Ф. Розы и виноград : стихи / М.Ф. Рыльский; Автор. пер. с укр. – Москва : Советский писатель, 1961. – 124 с.
1250204
  Рыльский М.Ф. Розы и виноград. Далекие небосклоны : стихи / М.Ф. Рыльский; Автор. пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1970. – 151 с.
1250205
  Васильев С.А. Розы и козы / С.А. Васильев. – Москва, 1955. – 48с.
1250206
  Кузменко С.Е. Розы и мужество / С.Е. Кузменко. – М., 1966. – 46с.
1250207
  Юсупов И. Розы и полынь : стихи и поэма / Ибрагим Юсупов ;. – Москва : Советский писатель, 1981. – 135 с.
1250208
  Круглов Ю.М. Розы и розги / Ю.М. Круглов. – М, 1968. – 71с.
1250209
  Гольдман Ю.С. Розы капитана Гастелло / Ю.С. Гольдман. – Ростов -на-Дону, 1989. – 190с.
1250210
   Розы на редутах. – М, 1990. – 447с.
1250211
   Розы на снегу. – Л, 1973. – 352с.
1250212
  Шарова Т.Н. Розы на снегу / Т.Н. Шарова. – Киев, 1986. – 91с.
1250213
  Браун С. Розы от киллера : роман / Сандра Браун ; [пер. с англ. Т. Матц]. – Москва : Эксмо, 2004. – 347, [2] с. – (Наслаждение). – ISBN 5-699-05819-2
1250214
  Парнок С. Розы Прерии / С. Парнок. – М-Пг., 1922. – 32с.
1250215
  Полянский В.Г. Розы. / В.Г. Полянский, Е.М. Жилина. – Краснодар, 1966. – 71с.
1250216
  Клименко В.Н. Розы. / В.Н. Клименко. – Симферополь, 1966. – 134с.
1250217
  Клименко З.К. Розы. / З.К. Клименко, Е.Л. Рубцова. – Киев, 1986. – 211с.
1250218
  Былов В.Н. и др. Розы: Итоги интродукции / В.Н. и др. Былов. – М., 1988. – 431с.
1250219
  Лунгин С.Л. Розыгрыш / С.Л. Лунгин. – М., 1978. – 96с.
1250220
   Розыск. – Ташкент, 1973. – 256с.
1250221
  Кларов Ю.М. Розыск / Ю.М. Кларов. – М, 1982. – 448с.
1250222
  Кларов Ю.М. Розыск / Ю.М. Кларов. – К, 1991. – 446с.
1250223
  Ефимов А.И. Розыск был трудным... / А.И. Ефимов. – М, 1981. – 160с.
1250224
  Клочков Ф.Е. Розыск закончен... : очерки / Ф.Е. Клочков, Г.С. Афанасьев ; [лит. обраб. В.С. Мельникова ; предисл. А. Воронова, ген.-майора в отставке и В. Иванилова, майора милиции]. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1975. – 95 с.
1250225
  Скляров Ю.Л. Розыск начать немедленно. / Ю.Л. Скляров. – Орджоникидзе, 1977. – 230с.
1250226
  Даирбаев М. Розыск продолжается / М. Даирбаев. – Алма-Ата, 1979. – 152с.
1250227
  Картавых В.И. Розыск справедливости : роман / Вячеслав Картавых. – Харьков : [б. и.]. – (Опера. Воры. Начальники ; кн. 2). – ISBN 978-617-7203-59-8
Кн. 2 : Розыск справедливости. – 2014. – 399, [1] с. – Сер. осн. в 2012 г. - Слов. угол.-прав. терминов и жаргон. слов, используемых в тексте произведения: с. 379-399
1250228
  Крылов И.Ф. Розыск, дознание, следствие : учеб. пособие / И.Ф. Крылов, А.И. Бастрыкин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1984. – 217с.
1250229
  Гагемейстер Ю.А. Розыскания о финансах древней России / Соч. Ю.А. Гагемейстера. – Санкт-Петербург : При Имп. Акад. наук, 1833. – [6], VIII, [2], 247 с., 6 л. табл.
1250230
   Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. – Санкт-Петербург : Археолог. комис. ; [Тип. Т-ва "Общественная польза"]
Т. 2. – 1885. – [6] с., 846 стб.
1250231
   Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. – Санкт-Петербург : Археолог. комис. ; [Тип. Т-ва "Общественная польза"]
Т. 3. – 1888. – VIII с., 1472 стб., 1 портр. – Экз. в разных тип. переплетах
1250232
   Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. – Санкт-Петербург : Археолог. комис. ; [Тип. Т-ва "Общественная польза"]
Т. 4. – 1893. – III с., 1102 стб. разд. паг. – Экз. в разных тип. переплетах
1250233
  Ляшев О. Роїщани в Українській революції. Михайло Зінченко / Олександр Ляшев. – Чернігів : [б. в.], 2018. – 8 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1250234
  Ляшев О. Роїще - село, сотенне містечко (історико-етнографічний нарис) / О. Ляшев. – Чернігів, 2002. – 144с. – ISBN 966-95850-2-3
1250235
  Алексеев С.Т. Рой : Роман / С.Т. Алексеев. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 383с. – ISBN 5-235-00145-1 (в пер.)
1250236
  Алексеев С.Т. Рой : Роман / С.Т. Алексеев. – Москва, 1988. – 127 с. – (Роман-газета, ISSN 0131-6044 ; №15-16 (1093-1094))
1250237
   Рой Михайло Федотович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 277. – ISBN 978-966-2726-03-9
1250238
  Ройтер Л.Г. Ройтер Липа Григорьевич, Михаил Григорьевич : каталог / Л.Г. Ройтер. – Москва : Советский художник, 1961. – 18 с.
1250239
  Ковалів С. Ройтів шиб і інші оповідання / С. Ковалів. – Київ : Рух, 1926. – 78 с.
1250240
  Вавшко І. Рок-балада та народна пісня: механізми взаємодії // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 82-92. – ISSN 2310-0583
1250241
  Коломієць Г. Рок-журналістика: фактографічність політичного дискурсу американської рок-поезії 1960-х років // Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України / Інститут літератури ім. Т. Шевченка. НАНУ. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 123-127. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4271-5(Вип. 10)
1250242
   Рок-звезды приглашают вТель Авив // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 8 : Фото. – ISSN 1998-8044
1250243
  Савина Е.Г. Рок-клубы как явление отечественной художественной культуры рубежа XX–XXI веков (на примере Петербурга) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 7. – С. 48-53. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются проблемы современной рок-музыки и рок-клубов (на примере Петербурга) как явления отечественной художественной культуры рубежа 20–21 вв. Приведены основные этапы становления ленинградско-петербургского клубного рок-движения, ...
1250244
  Синєокий О.В. Рок-музика в радіоефірі соціалістичного табору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 89-93


  У статті викладено результати аналізу музично-інформаційного радіоефіру як комунікативного каналу.Розкрито соціально-історичні передумови появи рок-музики на радіо в країнах соціалізму. Розглянуто особливості інформаційних заборон у радіосфері, що ...
1250245
  Корольова І.А. Рок-музика крізь призму історії // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 37-39. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1250246
  Васильєва Л.Л. Рок-музика як фактор розвитку другої половини XX століття : монографія / Л.Л. Васильєва ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 282, [2] с. : табл., ноти. – Бібліогр.: с. 242-256. – ISBN 978-617-534-369-2
1250247
  Васильєва Лариса Леонідівна Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства / Васильєва Л.Л.; Київськ. нац. ун-тет культури і мистецтв. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
1250248
  Кравченко Н.Г. Рок-музика як фактор сучасної молодіжної культури // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 67-69. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1250249
   Рок-музыка в СССР. – М, 1990. – 382с.
1250250
  Феофанов О.А. Рок-музыка вчера и сегодня / О.А. Феофанов. – М, 1978. – 158с.
1250251
  Козлов А.С. Рок-музыка: истоки и развитие / А.С. Козлов. – Москва : Знание
Ч. 1. – 1989. – 56 с.
1250252
  Саркитов Н.Д. Рок-музыка: сущность, история, проблемы / Н.Д. Саркитов, Ю.В. Божко. – М., 1989. – 63с.
1250253
  Терлецький В.М. Рок-н-рол, стакан, кохання / Валентин Терлецький. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-3992-7
1250254
  Асанова Е.А. Рок-опера як явище масової культури // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 126-127
1250255
  Коломієць Ганна Олександрівна Рок-поезія: міф, ритуал й американська традиція у творчості Джима Моррісона : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Коломієць Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 195л. – Бібліогр.: л. 183 - 195
1250256
  Коломієць Ганна Олександрівна Рок-поезія: міф, ритуал й американська традиція у творчості Джима Моррісона : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Коломієць Г.О.; КНУТШ;. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1250257
  Крикунова О.І. Рок-фестивалі як феномен сучасної молодіжної культури в Україні // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 107-109. – ISBN 978-966-285-410-7
1250258
  Ларионов А.В. Рок / А.В. Ларионов. – М., 1990. – 555с.
1250259
  Федоров Е.В. Рок в нескольких лицах / Е.В. Федоров. – Москва, 1989. – 248с.
1250260
  Троицкий А.К. Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е... / А.К. Троицкий. – М, 1991. – 203с.
1250261
  Добрюха Н.А. Рок из первых рук / Н.А. Добрюха. – М, 1992. – 297с.
1250262
  Біланюк Л. Рок, зроблений в Україні: мовна політика у сфері популярної музики // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 128-146. – ISBN 978-966-489-161-2
1250263
  Корзун Н.В. Рок, игры, мода и реклама. / Н.В. Корзун. – М., 1989. – 134с.
1250264
  Ярхо В. Рок. Грех. Совесть (К переводческой трактовке древнегреческой трагедии) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 200-230
1250265
  Забродин Г.Д. Рок: искусство или болезнь? / Г.Д. Забродин, Б.А. Александров. – М, 1990. – 94с.
1250266
  Каныкин А.И. Рокада: Стихи. / А.И. Каныкин. – М., 1986. – 317с.
1250267
  Стяжкіна О. Рокада: чотири нариси з історії Другої Світової / Олена Стяжкіна ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 271, [1] с. – Імен. покажч.: с. 265-271. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Друга світова). – ISBN 978-966-378-764-0
1250268
  Губанов П.П. Рокаччу / П.П. Губанов. – Петрозаводск, 1990. – 278с.
1250269
  Бажан М. Роки : вибрані поезії / М. П. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1957. – 379 с.
1250270
  Павезе Ч. Роки : Новели / Ч. Павезе. – Київ : Дніпро, 1981. – 272с. – (Зарубіжна новела ; Кн. 37)
1250271
  Ананьєв А.А. Роки без війни : роман : у 4-х кн. / А.А. Ананьєв; Ананьев А.А. ; [пер. з рос. В. Белова]. – Київ : Дніпро. – (Єднання)
Кн. 1-2. – 1987. – 587 с., іл.
1250272
  Ананьєв А.А. Роки без війни : роман : у 4-х кн. / Ананьєв А.А. ; [пер. з рос. В. Хопта, О. Макаренко]. – Київ : Дніпро
Кн. 3-4. – 1987. – 613 с., іл.
1250273
  Арбузов О.М. Роки блукань / О.М. Арбузов. – Київ, 1955. – 111с.
1250274
  Ількова Валентина Роки боротьби з невидимим ворогом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 34-35 : фото
1250275
  Лавріненко Ю. Роки вагань і досягнень // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 289, лютий : лютий. – С. 8-11


  "Де дівся Смотрич?"
1250276
  Цвілюк С.А. Роки великого народного болю, прокляття Сталіну і сталінщині // Україна і "Русский мир" : важкий досвід співіснування: від "братского союза" до ненависті і масової українофобії : іст. нариси та наук. публіцистика / С.А. Цвілюк. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 248-311. – ISBN 978-966-927-159-4
1250277
  Папакін Г. Роки випробувань // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 липня (№ 103/104)


  Павло Скоропдський на еміграції: альтернатива 1919 - 1921 років.
1250278
  Папакін Г. Роки випробувань // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 липня (№ 101/102)


  Пвало Скоропадський на еміграції: альтернатива 1919 - 1921 років.
1250279
  Папакін Г. Роки випробувань // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 липня (№ 105/106). – С. 21


  Павло Скоропадський на еміграції: альтернатива 1919 - 1921 років.
1250280
  Рудик С. Роки дитинства та сприйняття сільського життя О.І. Кандибою // Олександр Олесь - ветеринар, поет, громадський діяч / С.К. Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Національний університет біоресурсів і природокористування, 2017. – С. 8-26. – ISBN 978-617-646-420-4
1250281
  Брезан Юрій Роки змужніння / Брезан Юрій. – Київ, 1981. – 351с.
1250282
  Мельничук Ю.С. Роки і долі / Ю.С. Мельничук. – Львів, 1961. – 240 с.
1250283
  Белічко Ю. Роки і люди: підсумок // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 16 травня (№ 20). – С. 5


  Творчий портрет народного художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Леоніда Андрієвського
1250284
  Свідзинський А.В. Роки й обличчя : новели / Анатолій Свідзинський ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 341, [3] с. – ISBN 978-966-600-667-0
1250285
  Хардель Герхард Роки моєї юності. / Хардель Герхард. – К., 1972. – 84с.
1250286
  Прилюк Д.М. Роки неспокійного сонця : роман-спогади / Д.М. Прилюк. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 238 с.
1250287
  Паньківський К. Роки німецької окупації = The years of German occupation : 1941-1944 / Кость Паньківський; Наукове товариство ім. Шевченка. – 2-е вид. – Ню Йорк та ін. : Ключі, 1983. – [4], 480с. : портр. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами. – (Життя і мислі ; т.42 : Бібліотека українознавства). – ISBN 0-88054-109-1
1250288
   Роки перемог.Соціалістичне будівництво УРСР до ХІІІ Всеукраїнського з"їзду Рад. – К, 1935. – 65с.
1250289
  Сухарєв В. Роки соціалістичних звершень ЧССР: 1948-1978 / В. Сухарєв. – Київ : Політвидав України, 1978. – 160 с.
1250290
  Мінгазутдінов О.Ф. Роки становлення педагога і вченого // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 521-525. – ISBN 978-966-611-701-7
1250291
  Афанасенко В. Роки творчості й розквіту // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 47. – ISSN 0868-9644
1250292
  Копиця М.Д. Роки трагічних випробувань (консерваторія 1948, 1949, 1952) // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 6-15. – ISSN 2522-4190


  "Розглянуто один із драматичних періодів розвитку Київської консерваторії, яка у післявоєнний час кінця 1940-х–початку 1950-х років переживала важкі випробування. Після закінчення Другої світової війни радянське суспільство опинилося у жорстоких ...
1250293
  Дмитерко Л.Д. Роки, мрії, роздуми. Вибране / Л.Д. Дмитерко. – Київ
1. – 1963. – 471с.
1250294
  Дмитерко Л.Д. Роки, мрії, роздуми. Вибране / Л.Д. Дмитерко. – Київ
2. – 1963. – 607с.
1250295
  Рассел Роки, сповнені надій, звершень і сподівань. Виступ з нагоди п`ятої річниці вступу України до Ради Європи / Рассел, Джонстон - // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах: суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С.10-11. – ISSN 0868-8273


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1250296
   Рокитко (Рокітко) Анастасія Іванівна (1923-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 408. – ISBN 978-966-439-754-1
1250297
   Рокитко Анастасія Іванівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 72. – ISBN 966-8352-11-4
1250298
   Рокитко Анастасія Іванівна / ректорат, економічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Економічний факультет і Рада ветеранів війни та праці університету з глибоким сумом сповіщають, що 11 квітня 2012 року пішла у Вічність Рокитко Анастасія Іванівна – учасниця Великої Вітчизняної війни, член Ради старійшин університету, відомий ...
1250299
  Вільний В.М. Років багряний листопад : поезії / В.М. Вільний. – Київ, 1981. – 336 с.
1250300
  Автомонов П.Ф. Рокіровка : Роман / П.Ф. Автомонов. – Київ : Дніпро, 1986. – 238с.


  Твір про події Великої Вітчизняної війни-битву Червоної Армії та українських партизанів за Дніпро і Київ восени 1943р., вихід наших військ на державний кордон СРСР у березні 1944р. В романі широко використані документальні матеріали.
1250301
  Козлова Ю. Рокки в нокауте // Караван историй. – Москва, 2002. – № 2. – С.4-25. – ISSN 1560-4233


  Беседа с голливудским киноактером Сильвестром Сталлоне о его творчестве,жизни, семье
1250302
  Висконти Лукино Рокко и его братья / Висконти Лукино. – Москва, 1962. – 246с.
1250303
  Беллези Сильвия Рокколо в Карминьяно / Беллези Сильвия, Джюнтоли Альберто // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 4. – С. 36-41 : фото
1250304
  Квин Э. Роковая женщина / Эллери Квин. – Киев. – (Новые переводы. Детектив). – ISBN 5-87272-006-8
Вып. 1. – 1992. – 240 с. – Перепл.: Счастливая выдумка / Х. Во
1250305
   Роковая любовь. – М, 1985. – 189с.
1250306
  Демидов В. Роковая медсестра генсека. Долгий сон Брежнева требовал допинга // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38/1. – С. 1, 9


  Как утверждали личные врачи Леонида Ильича Брежнева во главе с академиком Е. Чазовым, у генсека был удивительно крепкий организм, гарантировавший ем девяносто и более лет жизни в добром здравии и твердом рассудке. Да вот беда: сгубили его снотворные ...
1250307
  Колосков Евгений Роковая ошибка Петра III // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 3 (51). – С. 4-25. – ISSN 1812-867Х
1250308
  Хлевнюк О.В. Роковая реформа Н.С. Хрущева: разделение партийного аппарата и его последствия. 1962-1964 годы // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 4. – С. 164-178. – ISSN 0869-5687
1250309
  Мамонтів Я.А. Роковини : драматичний етюд / Я.А. Мамонтів. – Харків : Рух, 1925. – 24 с. – (Театральна бібліотека)
1250310
  Кравчук Л. Роковини Волинської трагедії виявили як мінімум три проблеми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 липня (№ 122). – С. 4-5


  Леонід Кравчук: "Якщо влада не може сказати, що ми єдині й захищатимемо свої національні інтереси, тоді люди навколо нас і всередині нас робитимуть все для того, щоб принизити Україну".
1250311
  Здоровило Т. Роковини з гірчинкою. Якби не ОУН, українська державність могла бути історично відтермінована на невизначений період // Україна молода. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 9). – С. 5


  "Завдяки старанням радянської пропаганди у багатьох ще й донині залишилися викривлені уявлення про Організацію українських націоналістів - український громадсько-політичний рух, який від початку створення (а основним регіоном діяльності ОУН спершу були ...
1250312
  Бернакевич Л. Роковини Маркіяна // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 27). – С. 1, 2


  До 170-річчя від дня смерті Маркіяна Шашкевича відбулася панахида на Львівщині
1250313
  Шейнин Л.Р. Роковое наследство / Л.Р. Шейнин. – М-Л, 1949. – 108с.
1250314
  Александров А. Роковое письмо // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2009. – № 7/8. – С. 138-142. – ISSN 1726-6084


  Маловідомі факти з приватного життя А. Фета
1250315
  Исмон Реймонд Сариф Роковое предсказание / Р. Сариф Исмон ; Пер. с англ. // Африканец / У. Контон. – Москва : Художественная литература, 1987. – С. 173-335. – (Произведения писателей Африки Сьерра-Лионе)
1250316
  Исмон Реймонд Сариф Роковое предсказание: Роман. / Исмон Реймонд Сариф. – М., 1977. – 220с.
1250317
  Каныгин Ю. Роковой 20 век : Историко-публистическое исследование / Юрий Каныгин. – Киев : Кобза, 2005. – 576с. – ISBN 966-8024-60-5
1250318
  Травин Г.С. Роковой квадрат / Г.С. Травин. – М, 1956. – 110с.
1250319
  Демидов В. Роковой подарок королевы // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 42


  Роман "Три мушкетера" Александра Дюма, вероятно, самое читаемое произведение художественной литературы. В его основе лежит интрига, связанная с бриллиантовыми подвесками французской королевы Анны Австрийской... В XVII веке такие украшения были очень ...
1250320
   Роковой поединок, или Муж и жена - одна сатана. – Свердловск, 1991. – 272с.
1250321
  Фробениус Г. Роковой час Германской империи / Г. Фробениус. – Петроградъ. – 112с.
1250322
  Хаткевич Василий Роковые метеориты : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 2 : Карта
1250323
   Роковые решения. – Москва, 1958. – 318 с.
1250324
  Вестфаль З. Роковые решения / З. Вестфаль. – Москва, 1958. – с.
1250325
  Чистых Борис Роковые яйца : Зоосфера // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 115-123 : Іл.
1250326
  Андрущенко Ю. Рококо // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 4. – С. 136-139. – ISSN 0130-321Х


  Загальна характеристика стилю
1250327
  Лімборський І. Рококо в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (655). – С. 57-63. – ISSN 0130-5263
1250328
  Чуприна Н. Рококо и сентиментализм как генезис этики-эстетики бидермайера (на примере клавирного фортепианного творчества рубежа XVIII-XIX ст.) // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 96-106
1250329
  Кардашов И В. Рокоссовский / И В. Кардашов, . – М, 1972. – 448 с.
1250330
  Кардашов И В. Рокоссовский / И В. Кардашов, . – 4-е изд. – М, 1984. – 446с.
1250331
  Синельников Михаил Рокот и ропот : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 12 (1016). – С. 116-118. – ISSN 0130-7673
1250332
   Рокотов Ф.. – Москва, 1986. – 48с.
1250333
   Рокотов Ф. Альбом репродукций. – Ленинград, 1971. – 15с.
1250334
   Рокоча Віра Володимирівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 409. – ISBN 978-966-439-754-1
1250335
   Рокоча Віра Володимирівна // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 217. – ISBN 978-617-7530-19-9
1250336
  Омельченко А. Рокочуть бандури / А. Омельченко, М. Наєнко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 234/235, липень/серпень : липень/серпень. – С. 20-23
1250337
  Брязгунов Ю. Роксанда, дружина Тимоша // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 121-152
1250338
  Грабовецький В. Роксолана - Хуррем та її історична доля : Наукові записки Прикарпатської історичної школи / В. Грабовецький; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ, 2004. – 55с.
1250339
  Комарова Г.М. Роксолана / з малюнками худ. М. Погрібняка. – Катеринослав : Друк. І. Вісьман і І. Мордхілевич, 1917. – 14 с.
1250340
  Крилатий Ю. Роксолана // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 178-180
1250341
  Загребельний П.А. Роксолана : Роман : (Закінчення) / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1979. – 189 с. – (Романи й повісті ; Вип. 10 ; 1979 р.)
1250342
  Загребельний П.А. Роксолана : Роман : (Початок) / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1979. – 192с. – (Романи й повісті ; Вип. 9 ; 1979 р.)
1250343
  Загребельний П.А. Роксолана : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 574с.
1250344
  Загребельний П.А. Роксолана : Роман / П.А. Загребельний. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; № 7 ; 1980 р.)
Кн. 2. – 1980. – 272с.
1250345
  Загребельный П.А. Роксолана : роман ; пер. с украинского / Павло Загребельный. – Москва : Советский писатель, 1982. – 639 с.
1250346
  Загребельний П. Роксолана / П. Загребельний. – Київ : Дніпро, 1983. – 583с.
1250347
  Загребельный П.А. Роксолана : Роман : Пер. с укр. / Павло Загребельный. – Москва : Советский писатель, 1983. – 640с.
1250348
  Загребельний П.А. Роксолана : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1983. – 600с. – ISBN 5-308-0081-6
1250349
  Загребельний П.А. Роксолана : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1988. – 600с. – ISBN 5-308-0081-6
1250350
  Назарук О. Роксолана : Жiнка халiфа й падишаха (Сулеймана Великого) завойовника iзаконодавця.Iст. повiсть з ХVI ст. / О. Назарук. – Київ : ЛДЛ, 1997. – 272 с. – ISBN 9669517508
1250351
  Плачинда С. Роксолана / С. Плачинда, Ю. Колісниченко. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 60с. – (Бібліотека українця). – ISBN 5770797460
1250352
  Загребельный Павло Роксолана : Роман : Пер. с укр. / Загребельный Павло. – Харків : Прапор, 1997. – 672с. – ISBN 5-7766-0173-8
1250353
  Загребельний П. Роксолана : Історичний роман / Павло Загребельний. – Київ : Комп"ютерні Системи, 2000. – 736с. – (Літературна класика). – ISBN 966-95240-3-2
1250354
  Загребельний Павло Роксолана : Роман: В 2-х кн. / Павло Загребельний. – Київ : ТАСТ-М; Євроекспрес. – (Історія України в романах). – ISBN 966-7297-50-0
Кн. 1- 2 : Вознесіння. Страсті. – 2000. – 640с.
1250355
  Переверзева О. Роксолана // Женский журнал / Издательский дом "Свет". – Киев, 2005. – № 9. – С. 20-24.


  Дизайнер одежды Роксолана Богуцкая
1250356
  Загребельний П.А. Роксолана : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2006. – 685с. – (Історія України в романах). – ISBN 966-03-3486-9


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
1250357
  Рощина Н. Роксолана / Н. Рощина. – Харків : Фоліо, 2009. – 123 с. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-4682-6
1250358
  Логинов Д. Роксолана // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 12. – С. 16-31
1250359
  Загребельний П.А. Роксолана : роман : зібрання творів / Павло Загребельний ; [упоряд., передм. А. Шпиталя] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, НАН України. – Київ : Сакцент Плюс, 2016. – 703, [1] с. : іл., портр. – Текст за вид.: Роксолана / П. Загребельний. Київ, 1980. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-543-053-8
1250360
  Грабовецький В.В. Роксолана в історії / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ, 1993. – 38с.
1250361
   Роксолана Зорівчак = Roksolana Zorivchak biobibliographical Guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 368с. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Ч.17). – ISBN 966-613-322-9
1250362
   Роксолана Зорівчак = Roksolana Zorivchak : біобібліографічний покажчик 2004-2011 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: В. Кметь (голова) та ін. ; уклад.: Г. Домбровська, О. Пилипчук, У. Романюк ; наук. ред. О. Чередниченко ; авт. передмови А. Содомора]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2011. – 365, [3] с., [4] арк. фотогр. : портр. – Парал тит. арк. та вступ. слово парал. англ. мовою. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 30)
1250363
   Роксолана Зорівчак = Roksolana Zorivchak : біобібліогр. покажчик 2011-2017 / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: В. Кметь (голова) та ін. ; уклад.: Г. Домбровська, М. Мазепа, В. Хасхачик ; наук. ред. О. Чередниченко ; авт. передм. Н. Кліменко, О. Грабовецька, Т. Шмігер]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – 347, [1] с. : портр. – Алф. покажч. друк. праць Р.П. Зорівчак: с. 247-264. - Імен. покажч.: с. 265-306. - Покаж.: с. 307-321. - Парал. тит. арк., зміс та вступ. сл. парал. англ. мов. - Рез. англ., вірм., ісп., лат., нім., новогр., польс., рос., словац., фр., чеською мовами. – (Наукова бібліотека. Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 34)
1250364
   Роксолана Зорівчак: перекладознавець, педагог, словолюб // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 9/10 (1029/1030). – С. 285-286. – ISSN 0320 - 8370


  До 80-річчя від дня народження.
1250365
  Гнатюк М. Роксолана Зорівчак: труди і дні професора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 65-66. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817
1250366
  Нестеренко Н.П. Роксолана і Сулейман: стратегії комунікативного порозуміння // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 10/11 (482/483), березень. – С. 63-68
1250367
  Галенко О. Роксолана народила султану п"ятьох дітей // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 42 (145). – С. 54-57


  Від Роксолани в історії Османської імперії почався період "султанату жінок". Він тривав півтора століття й завершився зі смертю ще однієї українки, яка теж починала як султанська наложниця. Вона врятувала османську династію від вигасання, стверджує ...
1250368
  Фокін С.Б. Роксолана Петрівна Зорівчак (1934-2018) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 13-14


  Викладачі, студенти, аспіранти, перекладачі глибоко сумують з приводу великої і непоправної втрати: 16 жовтня 2018 року пішла з життя Роксолана Петрівна Зорівчак, яка для багатьох була не лише колегою, викладачем і керівником, а й другом, побратимом, ...
1250369
  Швед О. Роксолана страждала на спазми черевної порожнини // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 13 (416), 5 квітня 2018. – С. 6
1250370
  Тимощук О. Роксолана: розвінчування міфів // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 17 вересня (№ 171). – 5


  Під час Форуму видавців у Львові презентували нове видання: дослідження загадкової постаті Роксолани в турецьких архівах "Роксолана: міфи та реалії" кандидата мистецтвознавства Олександри Шутко.
1250371
  Кльонович С.Ф. Роксоланія / С.Ф. Кльонович. – К., 1987. – 94с.
1250372
  Кленович Себастьян Фабіан Роксоланія : Поема (фрагменти) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 152-176
1250373
  Назарук О. Роксоляна : Історична повість з 16 століття / О. Назарук. – Львів : Нової зорі, 1930. – 301с.
1250374
  Назарук О.Т. Роксоляна : : жінка халіфа й падишаха Сулеймана Великого, завойовника і законодавця : історична повість з XVI століття / Осип Назарук. – Київ : Знання, 2014. – 277, [1] с. – Сер. засн. у 2009 р. – (Серія "Класна література"). – ISBN 978-617-07-0158-9
1250375
  Назарук О.Т. Роксоляна : жінка халіфа й падишаха Сулеймана Великого, завойовника і законодавця : іст. повість з XVI ст. / Осип Назарук. – Київ : Знання, 2015. – 366, [2] с. – Сер. засн. 2013 р. – (Серія "Скарби"). – ISBN 978-617-07-0287-6
1250376
  Наєнко М. Роксоляна // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 317


  Про Роксоляну Зорівчак.
1250377
  Назарук О. Роксоляна : слово до укр. людей доброї волі : роман / Осип Назарук. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 319, [1] с. – ISBN 978-611-01-1482-0
1250378
  Назарук О. Роксоляна, жінка халіфа й падішаха / О. Назарук. – Львів, 1990. – 302с.
1250379
  Назарук О. Роксоляна, жінка халіфа й падішаха : Історична повість / О. Назарук. – Київ : Дніпро, 1992. – 270с.
1250380
  Петрова Т.А. Рокуэлл Кент / Т.А. Петрова. – Л., 1990. – 157с.
1250381
   Рокуэлл Кент. Выставка произведений. – Москва, 1983. – 54с.
1250382
  Шекет Ю. Рокуэлл Кент: Вечная стрелка на север // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 7 (95). – С. 64-85. – ISSN 1819-6268
1250383
  Патрина Дарья Рокфеллеровский центр // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 92 : фото
1250384
   Рокфеллеры в искусстве // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 1. – С. 39-63.
1250385
  Шевченко Оксана Рол із салом заважкий... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 76-77. – ISSN 0130-5212
1250386
  Крижановская Олеся Прокофьевна Рол народного контроля в развитии социалистического самоуправления на производстве в условиях совершенствования социализма : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Крижановская Олеся Прокофьевна; КПИ. – К, 1988. – 219л. – Бібліогр.:л.185-219
1250387
  Левшина И.С. Ролан Быков / И.С. Левшина. – Москва : Искусство, 1973. – 144 с.
1250388
  Чистякова В.В. Ролан Пети. / В.В. Чистякова. – Л., 1977. – 167с.
1250389
  Фомин Е.А. Ролвые игры в воспитательной работе с учащимися 5-7 классов общеобразовательной школы : Автореф... канд. пед.наук: / Фомин Е.А.; Акад. пед. наук РСФСР. Науч.-исслед. ин-т теории и истории педагогики. – М., 1955. – 16л.
1250390
  Куприянов Б.В. Ролевая игра в практике высшей школы // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 1, январь. – С. 75-77. – ISSN 1026-955X


  Представлены результаты разработки автором представлений о ролевой игре в контексте высшего профессионального образования: сущность, возможности, типология, организационные варианты ис пользования.
1250391
  Кузнецова М.Н. Ролевая игра как один из способов развития навыков межкультурной коммуникации на занятиях иностранным языком // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 158-168. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
1250392
  Бобкова Л.Н. Ролевая игра как проблемный метод обучения, способствующий успеху профессиональной подготовки студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 8. – С. 74-78. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются метод и средства формирования профессиональных компетенций менеджеров при обучении математике. Освещаются содержание профильного подхода, особенности математического моделирования. Приводится методическая система профессионально ...
1250393
  Юнов С.В. Ролевое информационное моделирование как подход к информационно-профессиональной подготовке студентов вузов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 7 (225). – С. 32-36. – ISSN 0234-0453


  Предлагается новый подход к информационно-профессиональной подготовке студентов вузов - ролевое информационное моделирование (РИМ). Приводится определение РИМ, формулируются его концептуальные принципы. Предлагается фасетная технология разработки ...
1250394
  Хасина П.Л. Ролевой состав команды и динамика ее эфективности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.91-98. – ISSN 0042-8841
1250395
  Марьянчик В.А. Ролевой стереотип медиа-политического персонажа // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 37-45. – ISSN 0130-9730
1250396
  Ливингстоун К. Ролевые игры в обучении иностранным языкам / К. Ливингстоун. – М., 1988. – 127с.
1250397
  Полякова Елена Ивановна Ролевые игры как средство стимулирования у студентов интереса к освоению опыта межкультурного взаимодействия // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 39-41. – ISSN 1726-667Х
1250398
  Полякова Елена Ивановна Ролевые игры как средство стимулирования у студентов интереса к освоению опыта межкультурного взаимодействия // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 39-41. – ISSN 1726-667Х
1250399
   Ролз, Роулз (Rawles) Джон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 893-894. – ISBN 966-316-069-1
1250400
  Сидорова М.А. Роли "зрителя" и "актёра" в философии Х. Арендт: сцена "политического" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 179-181
1250401
  Светогорси Д.А. Роли кинетической энергии в теории полимеров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Светогорси Д. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1973. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1250402
  Вяткин Б.А. Роли темперамента в спортивной деятельности / Б.А. Вяткин. – Москва, 1978. – 136с.
1250403
  Гуменюк В. Ролі Валерія Карпова у виставах за творами української літературної класики // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 123-128. – ISSN 2413-4767
1250404
  Сандул В. Ролі з першого ряду // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 28 грудня (№ 167). – С. 10


  Василь Дашенко - воїн, артист, педагог, громадянин України. До 100-річчя з дня народження.
1250405
  Близнюк С.Л. Ролі оцінки у вдосконаленні знань, умінь і навичок учнів / С.Л. Близнюк. – Київ, 1983. – 48с.
1250406
  Мусаєва Р. Ролі суб"єкта в комунікативній ситуації "Бесіда друзів" некооперативного типу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 13-18. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
1250407
  Слозанська Г.І. Ролі фахівця із соціальної роботи в територіальній громаді // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 265-268. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1250408
  Веденічев П.Ф. Рололвний засіб сільськогосподарського виробництва / П.Ф. Веденічев. – Київ, 1966. – 48с.
1250409
  Мірчук І. Роля культури в житті української діяспори // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 114-116


  Виступ на науково-практичній конференції.
1250410
  Шупляк Я. Роля Українського Козацтва в організації Кубанського Козацького війська // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 1 (31), січень-березень. – С. 22-24
1250411
  Христов П.П. Ролята на празничния календар при конструиране на идентичността в диаспората / П.П. Христов, Е.В. Петрова // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 274-283. – ISSN 2075-437X


  У статті визначені особливості функціонування святкових практик в умовах чужої календарної системи, а також їх роль у збереженні національної ідентичності в іноетнічному середовищі. В якості дослідницького об"єкта обрано історичну діаспору українців в ...
1250412
  Борисова М. Ролятта на библиотеките във Великобритания при формироването на читателска култура на деца и ученици // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2017. – Г. 24 (63), 2. – С. 43-54. – ISSN 0861-847Х
1250413
  Исаева К.М. Роль / К.М. Исаева. – М, 1975. – 175с.
1250414
  Геник М.А. Роль "Zeszytow Historycznych" у подоланні польсько-українських стереотипів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 328-336
1250415
  Замлинський В.О. Роль "Архівів України" у підготовці кадрів істориків-архівістів у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1986. – № 6 (200), листопад - грудень. – С. 17-22. – ISSN 0320-9466
1250416
  Пустова Е.В. Роль "Балету на льоду" під керівництвом В. Вронського (1960-1973 рр.) у становленні нового напряму в льодовій хореографії // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 108-112


  Вахтанг Иванович Вронский (Надирадзе, 1905-1988) - советский украинский артист балета, балетмейстер, хореограф, кинорежиссёр. Народный артист СССР (1962). Член ВКП(б) с 1940 г.
1250417
  Кедзерська А. Роль "батьківського стресу" в картині розладів аутистичного спектру // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 183-185
1250418
  Ларін Д.І. Роль "відкритої психологічної кризи" в становленні української психологічної науки в Україні // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 124-152. – ISBN 978-613-8-33760-7
1250419
  Аскерова Э.Г. кызы Роль "внутреннего права" международных неправительственных организаций в определении правового статуса международных неправительственных организаций // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 551-557. – ISSN 1563-3349
1250420
  Балко М. Роль "Граматики" Мелентія Смотрицького у становленні вчення про словосполучення


  Статтю присвячено аналізові основних положень розділу "Граматики" Мелентія Смотрицького, зокрема синтаксису. В розвідці обгрунтовується визначна роль "Граматики" Мелентія Смотрицького у становленні вчення про словосполучення у сучасному розумінні цього ...
1250421
  Руденко В О. Роль "Зелених Книг" в удосконаленні норм авторського права ЄС // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 63-68. – (Правознавство ; Вип. 282)
1250422
  Захарченко М.С. Роль "інтересу" у філософії Е. Гусерля // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 88-89


  "... Уперше поняття "інтересу" в філософії Е. Гусерля можна зустріти в ранній творчості, а саме у роботі "Філософія арифметики". До провідних тем "Філософії арифметики" належить пошук підстав, рух до "самоочевидною витоку". Ще однією з провідних тем є ...
1250423
  Бредіхин А. Роль "каудилізму" у історії Аргентини // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 4 (88). – С. 112-116. – ISSN 1728-9343
1250424
  Федоренко Ю. Роль "ключового моменту" у процесі формування соціальних та індивідуальних норм особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-18. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні принципи теорії "ключового моменту" М. Гледвелла. Проаналізовано значення та процес створення соціальної епідемії в сучасному суспільстві. Показано механізми впливу засобів масової інформації на людину та можливості ...
1250425
  Кошман А. Роль "листа" князів Коріатовичів 1374р. у розвитку Магдебурзького права Кам"янця // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 44-45. – ISBN 978-617-7069-14-9
1250426
  Кузіна Наталія Вікторівна Роль "Літературно-наукового вісника" в національному відродженні України (Київський період 1907 - 1919 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Кузіна Наталія Вікторівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 212л. – Бібліогр.: л. 193 - 213
1250427
  Кузіна Н.В. Роль "Літературно-наукового вісника" в національному відродженні України (Київський період 1907 - 1919 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Кузіна Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1250428
  Галазюк О.Д. Роль "мимезиса" в формировании моральной личности // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 25-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Эта статья посвящена проблеме определения роли "мимезиса" в сотворении моральной личности. Фундаментальными особенностями этого исследования являются следующие: системный анализ различных аспектов понимания концепции "мимезиса" Платоном и ...
1250429
  Гуськова Анна Витальевна Роль "модели психического" при решении мыслительных задач // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 26-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Работа посвящена изучению особенностей функционирования "модели психического" у взрослых испытуемых. Результаты проведенного эмпирического исследования показали, что при решении мыслительных задач психологического содержания используются различные ...
1250430
  Учитель І. Роль "Одесагаз" у розвитку газопостачання області : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 66-67 : Табл. – ISSN 1810-3944
1250431
  Ковбасюк С. Роль "північного" гуманізму у становленні гротескного жанру в нідерландському живописі середини XVI ст. // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 381-384. – ISBN 978-966-493-651-1
1250432
  Кушнарева В.В. Роль "подсказки" в принятии решений (на материале компьютерной игры) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.29-37. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1250433
  Катков Николай Федорович Роль "Правды " в пропагандистской и агатационной работе Коммунистической партии в период военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф... канд.ист.наук: / Катков Николай Федорович; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А. А. Жданова. Каф. истории КПСС. – Л., 1959. – 21л.
1250434
  Драгунский В.И. Роль "Правды" в борьбе Коммунистической партии и Советского правительства за укрепление антигитлеровской коалиции и сплочение антифашистских сил в период Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Драгунский В.И.; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 14л.
1250435
  Морозов М.Б. Роль "Правды" в борьбе Коммунистической партии Советского Союза за дальнейшее развитие и укрепление дружбы народов СССР в годы четвертой пятилетки (1946-1950) : Автореф... канд. ист.наук: / Морозов М.Б.; КГУ. Кафедра истории КПСС. – К., 1960. – 16л.
1250436
  Сульженко В.К. Роль "Правды" в борьбе Коммунистической партии Советского Союза за образование Союза ССР (1917-1922 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сульженко В.К. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. маркс.-лен. – Киев, 1954. – 15 с.
1250437
  Славутская Х.Т. Роль "Правды" в борьбе КПСС за развитие социалистического соревнования в промышленностив годы четвертой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Славутская Х.Т.; М-во высш.и сред.спец.образования УССр.Харьк.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1961. – 30л.
1250438
  Лихомнов М.И. Роль "Правды" в борьбе партии за мобилизацию советского народа на помощь фронту в первый период Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лихомнов М.И.; Ленингр.ордениа Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 14л.
1250439
  Фридман Александр Иосифович Роль "Правды" в интернациональном воспитании трудящихся (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Фридман Александр Иосифович; ХГУ. – Х., 1980. – 25л.
1250440
  Лукашев М.Я. Роль "Правды" в мобилизации Коммунистической партией советского народа на трудовые подвиги в первый период Великой Отечественной войны Советского Союза (июнь 1941 - конец 1942 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лукашев М.Я. ; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1955. – 16 с.
1250441
  Гербач В.В. Роль "Правды" в организации разгрома второго похода Антанты. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гербач В.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 13л.
1250442
  Любцев А.В. Роль "Правды" в подготовке XXI внеочередного съезда КПСС : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Любцев А.В. ; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. журн. и лит. – Москва, 1965. – 15 с.
1250443
  Елисеева Л.Н. Роль "Правды" в развитии внутрипартийной демократии в связи с победой социализма и принятием новой Конституции СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Елисеева Л.Н.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1965. – 15л.
1250444
  Корытовский О.С. Роль "Правды" в укреплении и защите Советского государства (1918-март 1919 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Корытовский О. С.; Ин-т маркс. лен. при ЦК КПСС. – М., 1962. – 19л.
1250445
  Регейло З.Я. Роль "Просвіти" в розвитку театрально-аматорського руху в Галичині у 20-30-ті роки XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 134-141. – (Історія ; Вип. 25)
1250446
  Ярова М. Роль "Просвіти" та музичних товариств у мистецькому житті Поділля / М. Ярова, В. Вовк // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Бучківська Г.В., Михаськова М.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2020. – Вип. 11. – С. 125-129. – ISSN 2413-5402
1250447
  Мельник Е. Роль "Просвіти" у збереженні національної школи в радянській Україні (1919–1920 роки) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 113-120
1250448
  Борейко Г.Д. Роль "Просвіти" у формуванні освітньо-культурного простору України / Г.Д. Борейко, А.В. Курята // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 13-19. – ISBN 978-966-7359-77-5
1250449
  Теня О. Роль "середнього класу" в політії Аристотеля // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 43-45. – ISBN 978-966-285-572-2
1250450
  Березенко В.В. Роль "теорії середнього рівня" Р. Мертона в становленні науки про PR // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 155-159. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1). – ISSN 2219-8741


  У статті визначено роль "теорії середнього рівні" американського соціолога Р. Мертона встановленні науки про PR, розглянуто методологічний інструментарій цієї теорії, який використовується в теорії паблік рилейшнз, оскільки його суть - забезпечити ...
1250451
  Богданова О.А. Роль "усадебной культуры" в формировании феномена русской классической литературы 19 века // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 14-23. – ISSN 0130-9730
1250452
  Браило А. Роль "Хизбаллы" в политических процессах Ближнего Востока в начале XXI века: региональный и международный аспекты // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 39-40
1250453
  Коновалова Т. Роль "холодной войны" в международных отношениях и ее влияние на современные события // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 56-60
1250454
  Демченко Т.П. Роль "Щоденника" О. Довженка у формуванні історичної пам"яті про Другу світову війну // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 503-506. – ISSN 2218-4805
1250455
  Харламова Ольга Николаевна Роль ,К+- и НСО -АТФаз во всасывательной функции эпителия желчного пузыря. : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.13 / Харламова Ольга Николаевна; МВ ССО УССР, ин-т физиологии им. Богомольца. – Трускавец, 1984. – 244л. – Бібліогр.:л.115-244
1250456
  Ставнійчук Р.В. Роль 12/15-ліпоксигенази у метаболічних та функціональних порушеннях за експериментальної діабетичної нейропатії : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Ставнійчук Роман Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 147 л. – Бібліогр.: л. 121-147
1250457
  Ставнійчук Р.В. Роль 12/15-ліпоксигенази у метаболічних та функціональних порушеннях за експериментальної діабетичної нейропатії : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Ставнійчук Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 33 назви
1250458
  Курский М.Д. Роль 5-окситриптамина (серотонина) в биоэнергетических процессах : Дис... докт. биол.наук: / Курский М. Д.; АН УССР, Ин-т биохимии. – К., 1971. – 390л. – Бібліогр.:л.387-390
1250459
  Скрипник Н.В. Роль BDNF в формуванні нейротрансмітерного фенотипу зубчатої звивини епілептично трансформованого гіпокампу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 78-83. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Імуногістохімічний аналіз епілептично трансформованого гіпокампу мишей виявив зростання рівня BDNF у ГК ЗЗ, щоне тільки корелює з посиленням збудження в системі ЗЗ, але й сприяє посиленню епілептичної активності. Пролонгована інтрагіпокампна імфузія ...
1250460
  Кравченко О.О. Роль Ca 2+ - залежної месенджерної системи в розвитку коліт-асоційованого канцерогенезу : Автореферат дис. ...канд.біологічних наук: спец.03.00.04-Біохімія / Кравченко О.О. – Київ, 2009. – 20с. – Бібл.: 12 назв
1250461
  Кравченко О.О. Роль Ca 2+ - залежної месенджерної системи в розвитку коліт-асоційованого концерогенезу : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Кравченко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 177л. – Бібліогр.: л. 158-177
1250462
  Лук"янов В. Роль CLS-системи в детінізації платіжно-розрахункових відносин глобального форекс-ринку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 108-117. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
1250463
  Белов Д.С. Роль GR-подразделений в управлении регулятивными рисками в период кризиса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.41-46. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1250464
  Самарський А.Ю. Роль GRID-Комп"ютінгу у розвитку сучасної науки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 116-121. – (Серія "Гуманітарні студії")


  Розкрито вплив Grid-технологій на формування сучасного наукового мислення. Проаналізовано концепцію мережевої науки, вплив комп’ютерних технологій на розвиток науки, історичні перспективи їх взаємодії.
1250465
  Костюченко О. Роль HR-менеджера в побудові ефективної роботи / О. Костюченко, К. Полякова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 листопада (№ 47). – С. 12-13
1250466
  Присяжнюк М.М. Роль i значения інформативної зброї у війнах XXI століття / М.М. Присяжнюк, О.П. Параніч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 116-119. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Викладено аналіз ситуації довкола виникнення нового виду зброї - інформаційної та її ролі і значення у війнах XXI століття. The analysis of situation on the creation of new type of weapon, its informative role and importance in wars of XXI century is ...
1250467
  Харькова А.П. Роль IGF та IGFBP у залежній від сигнального ензиму ERN1 регуляції процесів проліферації клітин гліоми / А.П. Харькова, Л.Л. Карбовський // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 4, july - august. – С. 121. – ISSN 2409-4943
1250468
  Шевченко О.В. Роль media relations у проведенні PR-кампаній / О.В. Шевченко, Ю.О. Ткачова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 103-107
1250469
  Гоцуляк Н.Я. Роль mTOR-сигнальної мережі у регуляції локомоторних властивостей пухлинних клітин під впливом мікрооточення : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.03 / Гоцуляк Назарій Ярославович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. – Київ, 2021. – 25 с., вкл. обкл. – Бібліогр. : 12 назв
1250470
  Панасюк Н.Б. Роль NO-синтазної системи та циклооксигенази-2 в механізмах розвитку ульцерогенного коліту та профілактична роль олії амаранту : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.04 / Панасюк Н.Б. ; Нац. акад. мед. наук України ; ДУ "Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1250471
  Чудновець Віктор Степанович Роль №Н2-кінцевого фрагменту ланцюга Вв в процесі самоскладання фібрину : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.03 / Чудновець Віктор Степанович; НАН України, Ін-т біохімії. – Київ, 1995. – 20 с.
1250472
  Сухаревська Г.В. Роль PR-інструментарію у просуванні брендів класу "люкс" // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 73-77


  Здійснено комплексний аналіз PR-інструментарію, його сутності та специфіки окремих PR-технологій. Ключо вий акцент зроблено на дослідженні особливостей люксового сегмента ринку та товарів і послуг, що на ньому пропонуються, доведено потребу вироблення ...
1250473
  Березенко В.В. Роль PR-комунікацій у розвитку інноваційної сфери в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 140-144. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  В інноваційному суспільстві жоден з процесів в економіці та соціумі неможливий без цілеспрямовано функціонуючої системи комунікацій. У реалізації інтелектуальної комунікації особливого значення набувають PR, оскільки поширення і застосування ...
1250474
  Ступницкий Р.М. Роль S35-метеонина и S35цестеина в синтезе белков молока и участие нервной системы в этих процессах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ступницкий Р.М. ; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 20 с.
1250475
   Роль ST2 у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST / О.В. Петюніна, М.П. Копиця, Я.В. Гільова, Л.Л. Петеньова, Н.В. Титаренко // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 48-51. – ISSN 1605-7295
1250476
  Ярош Я. Роль SWOT-аналізу в діяльності політичних партій // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Тихомирова Є.Б., Бортніков В.І., Вакулич В.М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (3). – С. 80-85. – ISSN 2522-1663
1250477
  Чумаченко О.П. Роль Ukrainian Videogame Age Rating System у формуванні концепту "infortataiment" в Україні: культурологічний аспект // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 61-65. – ISSN 2312-4679
1250478
  Квятковська О.В. Роль USAID у зовнішній політиці США // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 364-365


  Автор аналізує політичні, економічні та соціальні аспекти використання руху проти USAID, Агенціїї з міжнародного розвитку США.
1250479
  Антоненко С.В. Роль USP1, GLG1, ZNF217 у розвитку та прогресуванні Bcr-Abl-позитивної хронічної мієлоїдної лейкемії : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.22 / Антоненко Світлана Василівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1250480
  Харламова О Роль V2+K+ HCO3-ATФ23 во всасывательной функции эпителия желчного пузыря : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Харламова О.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1250481
  Екисинин П.П. Роль А.В.Луначарского в развитии марксистско-ленинской эстетики советского периода : Автореф... канд. филос. наук: / Екисинин П.П.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС,. – Москва, 1965. – 16с.
1250482
  Бєляков О.О. Роль А.З. Москаленка в становленні екологічної журналістики та ії перспективні напрями // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 10-17
1250483
  Робинсон М.А. Роль А.И. Соболевского в организации работы по составлению картотеки словаря древнерусского языка // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 2. – С. 82-93. – ISSN 0132-1366


  В статье на основании переписки А.И. Соболевского с Д.К. Зелениным, В.М. Истриным, Е.С. Истриной, Е.Ф. Карским, П.А. Лавровым, Б.М. Ляпуновым, Н.К. Никольским, С.П. Обнорским, В.Н. Перетцем, а также других архивных документов рассматривается особая ...
1250484
  Тептюк Л.М. Роль А.Л. Іконникової в науковій діяльності В.С. Іконникова // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – Число 20. – С. 83-89. – (Серія : Історичні науки ; вип. 4, ч. 2)


  Стаття присвячена дослідженню життя і наукової діяльності дружини відомого історика, історіографа, києвознавця В.С. Іконникова (1841-1923) Анни Леопольдівни Іконникової.
1250485
  Лутаєва Т.В. Роль А.М. Краснова в організації екскурсійної діяльності у вітчизняних вищих навчальних закладах // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 33. – С. 113-124
1250486
  Сундуков Н.А. Роль А.М.Горького в педагогической деятельности А.С.Макаренко. : Автореф... канд. пед.наук: / Сундуков Н.А.; АПН РСФСР. НИИ теории и истории педагогики. – Москва, 1953. – 19 с.
1250487
  Савченко Д.П. Роль А.Н. Косыгина в выполнении государственных задач по укреплению обороноспособности СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 102-112. – ISSN 1812-8696


  В статье говорится о роли А.Н. Косыгина в решении государственных задач на постах: заместителя председателя Совнаркома СССР, заместителя председателя Совета по эвакуации, председателя Совнаркома РСФСР. Уделяется внимание его работе по эвакуации ...
1250488
  Сулаберидзе Ю.С. Роль А.С.Хаханашвили в развитии грузино-русских культурных взаимоотношений конца Х1Х - начала ХХ века / Ю.С. Сулаберидзе. – Тбилиси, 1980. – 85с.
1250489
  Прокоп Н.М. Роль А.Шептицького в історії українського державотворення кінця XIX - першої половини XX ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 28-33. – ISSN 2312-1831
1250490
  Щербина О.Ю. Роль абдукції в юридичній аргументації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 141-155
1250491
  Синиця М.І. Роль абсолютної метафори в метафорології Ганса Блюменберга // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 206-207
1250492
  Климашевский Г. Роль абстракции в познании физических явлений. : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Климашевский Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1968. – 16л.
1250493
  Доборджгинидзе В.И. Роль абстракции в процессе познания. : Автореф... Канд.филос.наук: / Доборджгинидзе В.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1956. – 24л.
1250494
  Роговий Владислав Роль Августина Волошина в організації допомоги українському студентству ( До 140-річчя від дня народження ) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 128-133. – ISSN 0869-3595
1250495
  Губський С. Роль авіаційних частин Гетьманату та армії УНР (1918-1920 рр.) у боротьбі за державність: до історіографії питання // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 55-61
1250496
  Онипченко М П. Роль авіаційної педагогіки у професійній підготовці курсанта-льотчика в умовах багатопрофільного ВВНЗ / М П. Онипченко, Р.В. Невзоров // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 162-169. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1250497
  Теленко О. Роль Австрії у забезпеченні безпеки Азіатсько-Тихоокеанського регіону / Ольга Теленко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-9. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 35). – ISSN 2078-4333
1250498
  Малиновский Б.В. Роль австро-венгерских и германских войск в Украине (июнь - ноябрь 1918 г.) // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.206-223. – ISBN 966-551-070-3
1250499
  Барандій А.Ю. Роль австро-угорської національної політики у формуванні ідентичності українців Галичини кінця XIX - початку XX століття // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 45-48. – ISSN 2312-4679
1250500
  Вадаська С.В. Роль автентичних відеоматеріалів для викладання іноземної мови професійного спрямування // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 75-82. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 4). – ISSN 2307-1591


  У розглядається питання створення навчального середовища з використанням технологій та сучасних технічних засобів навчання, а також питання адаптації автентичних матеріалів для викладання іноземної мови професійного спрямування у немовних навчальних ...
1250501
  Сімкова І. Роль автентичних навчально-інформаційних ресурсів у процесі професійної підготовки перекладачів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 116-127. – ISSN 2312-5993
1250502
  Мясников И.Я. Роль автоматизации приозводства в создании материально-технической базы коммунизма в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мясников И.Я.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1962. – 19л.
1250503
  Тимофеєв Б.Б. Роль автоматизації в технічному прогресі / Б.Б. Тимофеєв. – К., 1971. – 32 с.
1250504
  Мартынчик С.А. Роль автоматизированной информационной системы эхокардиографической синдромальной диагностики в управлении кардиологическим скринингом : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 05.13.09 / Мартынчик С.А.; АН УССР, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 1987. – 16 с.
1250505
  Вірченко А.А. Роль автоматичних фіскальних стабілізаторів у процесі виходу економіки з кризового стану // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 25-27. – ISBN 978-966-188-219-4
1250506
  Самков Евгений Алексеевич Роль авторитета руководителя производственного коллектива в условиях перестройки : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Самков Евгений Алексеевич; Московский гос. университет им. М.В.Ломоносова, Специализ. совет (К 053.05.70) по филос. наук. – М., 1989. – 23с.
1250507
  Озарко Г.М. Роль авторського мовлення в композиції п"єси Девіда Генрі Хвана "М. Батерфляй" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 186-192. – ISBN 966-581-623-3
1250508
  Резнікова Н.В. Роль агломерацій та міст в європейській парадипломатії як формі розвитку транскордонної конкурентоспроможності / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 13/14, липень. – С. 5-8. – ISSN 2306-6814
1250509
  Курбашев В.М. Роль аграрно-промышленного кооперирования в интенсификации процесса превращения сельскохозяйственого труда в разновидность труда индустриального : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02. / Курбашев В. М.; Белорус. гос. ун-т. – М., 1976. – 26л.
1250510
  Битаров Р.М. Роль аграрно-промышленных объединений в повышении степени обобществления сельскохозяйсвтенного производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Битаров Р.М.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1974. – 21л.
1250511
  Фурдичко О.І. Роль агроекології у формуванні збалансованої агросфери // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – C. 7–14. – ISSN 2077-4893
1250512
  Паленичак О.В. Роль агроекологічного моніторингу в оптимальному використанні земельно-ресурсного потенціалу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 27-30. – ISSN 2221-1055
1250513
  Борейко В.І. Роль агропромислового комплексу в розвитку національної економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 18-22. – ISSN 2221-1055
1250514
   Роль агропромышленного комплекса в решении Продовольственной программы : экон. вопр. нар. хоз-ва : межвуз. сб. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 121 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1250515
  Радченко В.В. Роль агропромышленной интеграции в развитии социалистической собственности / В.В. Радченко. – М., 1987. – 174с.
1250516
  Лыч В.Н. Роль агропромышленной интеграции в эффектвном испольовании трудового потенциала на этапе развитого социализма : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Лыч В. Н.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 210л.
1250517
  Лыч В.Н. Роль агропромышленной интеграции в эффективном использовании трудового потенциала на этапе развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Лыч В.Н. ; МВ и ССО УССР, КГУ. им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1250518
  Хільчевський В.К. Роль агрохімічних засобів у формуванні якості вод басейну Дніпра / В.К. Хільчевський. – Київ : Київський університет, 1996. – 222с. – ISBN 6-1201-1412-4
1250519
  Червен І.І. Роль агрохолдизації у соціально-економічному розвитку сільських територій України / І.І. Червен, С.І. Павлюк // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 14-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
1250520
   Роль адаптогенів у регуляції біологічних функцій за умов низькодозового іонізуючого опромінення / В.І. Малюк, В.К. Рибальченко, Г.Г. Репецька, Н.П. Атаманюк, І.Є. Кузьміна, І.В. Малюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-61. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  Вивчено вплив адаптогенів природного походження (сукцинат натрію, малат натрію, мідійний гідролізат МІГІ-К) на біологічні функції організму білих щурів при низькодозовому та внутрішньому гамма-опроміненні за допомогою визначення активності ...
1250521
   Роль адаптогенів у регуляції біологічних функцій за умов низькодозового іонізуючого опромінення / В.І. Малюк, В.К. Рибальченко, Г.Г. Репецька, Н.П. Атаманюк, І.Є. Кузьміна, І.В. Малюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1250522
  Гутник В. Роль адвокаських об"єднань у гарантуванні права на захист у міжнародних кримінальних судах // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 147-155. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
1250523
  Тарасенко Л. Роль адвоката в системі надання професійної правничої допомоги в Україні та країнах Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 19-28. – ISSN 1026-9932
1250524
  Стасюк Р. Роль адвоката у захисті прав та законних інтересів громадян та юоидичних осіб у суді // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.79-83. – ISBN 966-667-078-Х
1250525
  Шатіло Роль адвоката у підготовці справи до конституційного провадження / Шатіло, ВА // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 10. – С. 42-37.
1250526
  Кузьміна В. Роль адвоката у сучасному кримінальному процесі // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 34-36


  "... Використання практики Європейського Суду в діяльності адвоката".
1250527
  Рафальська І. Роль адвокатури в підтриманні етичних стандартів суддів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 4-17 травня (№ 18/19). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1250528
  Шандула О.О. Роль адвокатури в реалізації права особи на професійну правничу допомогу // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 3 (90). – С. 110-119. – ISSN 1993-0909
1250529
  Гошовська Т.В. Роль адвокатури при здійсненні захисту у кримінальній справі: позитивний прояв судово-правового реформування / Т.В. Гошовська, Н.Л. Дроздович // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 9 (145). – С. 35-47
1250530
  Ситюк В. Роль адвокатури у сучасному демократичному суспільстві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 23-43.
1250531
  Кальвенас Альвидас Антанович Роль аденилаткиназы в энергетике митохондрий сердца в норме и при ишемии миокарда : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кальвенас Альвидас Антанович; Ин-т биохимии АН ЛитССР. – Вильнюс, 1985. – 20л.
1250532
  Янчук П.І. Роль аденозивних рецепторів у регуляції тканинного дихання та кровообігу в печінці / П.І. Янчук, В.О. Цибенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69-74. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  У гострих дослідах на наркотизованих собаках показано, що внутрішньопортальне введення аденозину викликає збільшення кровотоку в печінковій артерії та ворітній вені завдяки зниженню опору артеріальних судин черевних органів і печінки, а також зменшення ...
1250533
  Елисеев В.В. Роль аденозина в регуляции физиологических функций организма. / В.В. Елисеев, Г.М. Полтавченко. – СПб., 1991. – 120с.
1250534
  Тонкіх Д.А. Роль адипокінів у формуванні моторно-секреторних розладів при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі із супутнім ожирінням та їх корекція в осіб молодого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Тонкіх Дар"я Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1250535
  Литке Н.Ф. Роль адмирала Ф.П.Литке в развитии русской географической науки : Автореф... канд. геграф.наук / Литке Н.Ф. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1250536
  Кириченко Ю.М. Роль адміністраивно-правової реформи у підвищенні ефективності місцевого самоврядування // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
1250537
  Романець Н.Р. Роль адміністративних репресій у хлібозаготівельній кампанії 1932/33 рр. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 3-7. – ISSN 2077-1800
1250538
  Гарагата К. Роль адміністративних судів у забезпеченні верховенства права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 329-332.
1250539
  Школик А. Роль адміністративно - правових норм в адаптації апарату управління відповідно до змін змісту управлінських завдань // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.236-239. – Бібліогр.: 11 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1250540
  Коломоєць Н.В. Роль адміністративного права в механізмі реалізації захисту прав дитини в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (53). – С. 37-41. – ISSN 1727-1584
1250541
  Савіцька В.В. Роль адміністративного права в охороні селекційних досягнень у рослининництві України // Правотворча та правозастосовча діяльність: теорія, практика, професійний досвід : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (3 берез. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 57-60. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-200-4
1250542
  Головкова О.М. Роль адміністративного примусу в боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 294-297. – ISSN 1563-3349
1250543
  Головенко О. Роль адміністративного судочинства у процесі вирішення фінансових спорів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 29-34
1250544
  Сидоренко В.В. Роль адміністративної відповідальності у протидії економічним правопорушенням // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 301-307
1250545
  Дьомін О. Роль адміністративної реформи у державотворенні на сучасному етапі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.3-8. – ISSN 0132-1331
1250546
  Бутко Г.И. Роль адренокортикотропного гормона гипофиза и кортокостероидов в возникновении и течении некоторых интероцептивных рефлексов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бутко Г.И. ; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1967. – 17 с.
1250547
  Баліцька М. Роль адресата в реалізації мовленнєвого жанру прохання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 130-134. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
1250548
  Филоненко А.П. Роль адсорбционых слоев в явлении экзоэлектронной эмиссии с нанесенных катализаторов и адсорбентов : Автореф... канд. хим.наук: / Филоненко А.П.; МГУ. Хим. фак. Кафедра физ. химии. – М., 1967. – 13л.
1250549
  Мамедов С.С. Роль азербайджанских женщин в борьбе за развитие просвещения и культуры в Азербайджане (конец XIX - начало ХХ века) : Автореф... канд. ист.наук: / Мамедов С.С.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1250550
  Нухов Джалал Нухбала оглы Роль азербайджанского фольклора в развитии философской мысли и разоблачении феодально-религиозной морали : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.06 / Нухов Джалал Нухбала оглы; МВ и ССО АзССР. Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 28л.
1250551
  Мамедов А.С. Роль азербайджанской партийной печати в распространении движения за коммунистический труд : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Мамедов А.С. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1968. – 26 с.
1250552
  Гасанов Н.А. Роль Азербайджанской ССР в установлении и укреплении советско-иранских дружественных отношений (1920-1925 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Гасанов Н.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 24л.
1250553
  Вериго Б.Ф. Роль азота в обмене веществ животного организма / Б.Ф. Вериго : Тип. Г.Лисснера и Д.Собко. – С. 109-134. – Отд. оттиск
1250554
  Помилуйко В.П. Роль азота, фосфора, калия в продуктивности сине-зеленых водорослей, вызывающих "цветение" воды : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Помилуйко В.П. ; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – Киев, 1968. – 16 с.
1250555
  Рахно П.Х. Роль азотобактера в повышении урожайности полевых культур в почвенных и климатических условиях Эстонской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Рахно П.Х.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 11 с.
1250556
  Кольцов А.В. Роль Академии наук в организации региональных научных центров СССР 1917-1961 гг. / А.В. Кольцов ; отв. ред. Б.Б. Пиотровский, акад. ; АН СССР, Ин-т истории естеств. и техники. – Ленинград : Наука, 1988. – 261,[3] с. – Библиогр. в примеч. в конце разделов. – ISBN 5-02-027206-X
1250557
  Талиев Д.Н. Роль Академии Наук Союза ССР в изучении Байкала. / Д.Н. Талиев. – Иркутск : Иркутское областное, 1947. – 15 с.
1250558
  Хренников Ю.С. Роль Академии наук Украинской ССР в научно-техническом прогрессе республики (1959-1968 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Хренников Ю.С.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1970. – 22л.
1250559
  Блажевич Н.О. Роль Академії наук України в розробці методології реалізації програмно-цільового підходу в управлінні наукою і технікою в 1970-1980-ті роки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАНУ; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 53-65. – ISSN 0374-3896


  Узагальнено досвід Академії наук України з розробки і реалізації програмно-цільового підходу в управлінні економікою і науково-технічним розвитком.
1250560
  Давіденко М.М. Роль академіка А.М. Гродзинського у підвищенні рівня наукових досліджень у ботанічних садах України та Молдови // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 269-272
1250561
  Стрелко О.Г. Роль академіка В. М. Образцова в розробці проблем комплексного розвитку транспорту / О.Г. Стрелко, Ю.А. Бердниченко // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 52-61. – ISSN 2415-7422
1250562
  Гродецький Ю.В. Роль академіка В.Я. Тація у розробці концептуальних засад упровадження інституту проступку до законодавства України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Спеціальний випуск. – С. 105-115. – ISSN 2224-9281
1250563
  Камінська Н.В. Роль академіка Копєйчикова в розвитку концепцій прав людини та громадянина // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 261-264. – ISBN 978-617-7133-95-6
1250564
   Роль академіка М.М. Гришка в розвитку інтродукційних та селекційних досліджень у Національному ботанічному саду НАН України / Т.М. Черевченко, Н.В. Заіменко, Д.Б. Рахметов, М.Б. Гапоненко // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка ; редкол.: Т.М. Черевченко, Н.В. Заіменко, В.А. Дерев"янко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (72). – С. 92-95. – ISSN 1605-6574
1250565
  Войтюк О.С. Роль Академіка НАН України С.М. Конюхова у створенні ракетно-космічної техніки для дослідження місяця // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 301-304
1250566
  Ходаківський М.С. Роль академіка П.Т.Тронька у створенні київського скансену // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 67-70. – ISSN 2226-3209
1250567
  Богданов В.Л. Роль академіка С. П. Тимошенка у заснуванні Української академії наук та Інституту технічної механіки УАН (до 140-річчя від дня народження академіка С. П. Тимошенка) / В.Л. Богданов, Л.А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 12. – C. 67-78. – ISSN 1027-3239
1250568
  Стельмащук Г. Роль академіка Якима Запаска у створенні кафедри історії і теорії мистецтва та спеціалізованої вченої ради: історія, здобутки, перспективи // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2019. – Вип. 39. – С. 4-18. – ISSN 0236-4832
1250569
  Солоіденко Г. Роль академічних бібліотек в організації і структуруванні інформаційних ресурсів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 104-117. – ISSN 2224-9516


  "...У статті йдеться про завдання та напрями діяльності академічних бібліотек у період формування інформаційного суспільства та суспільства знань."
1250570
  Романовська О.О. Роль академічного підприємництва і налаштованих на підприємництво університетів у розвитку інкубаторів / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський // Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX-XXI століття : навч. посібник / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Кн. 3 : Особливості інноваційного розвитку сфери вищої освіти США другої половини ХХ- початку ХХІ століття. – С. 174-188. – ISBN 978-966-931-165-8
1250571
   Роль академічної спільноти у визначенні професійного шляху: студентське сприйняття : наукове життя за рубіжем / К.Е. Стоєною, С.Д. Болбоака, И.В. Абрудан, Л. Янцчи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 277-285 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1250572
  Слободянюк Петр Семенович Роль аксиоматического метода в познании физических явлений : Дис... канд. филос.наук: / Слободянюк Петр Семенович; ВПИ. – Винница, 1981. – 184л. – Бібліогр.:л.165-184
1250573
  Слободянюк П.С. Роль аксиоматического метода в познании физических явленийё : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Слободянюк П.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
1250574
  Мись Л.А. Роль активації синтезу ендогенного сірководню у відновленні функціонального стану серцево-судинної системи старих щурів : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Мись Лідія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 9 назв
1250575
  Селезень П. Роль активів міжнародних організацій у розвитку співробітництва держав у сфері оподаткування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 138-141.
1250576
  Кавецький Р.Е. Роль активної мезенхіми в диспозиції організму до злоякісних новотворів. / Р.Е. Кавецький. – К., 1937. – 214с.
1250577
  О"Ши М.В. Роль активности в жизни ребенка : Пер. с англ. / М.В. О"Ши, проф. педагогики в Висконсен. ун-те. – [Москва] : Моск. кн-во, 1910. – VIII, 292 с. : ил. – Библиогр. в примеч. – (Душевная жизнь детей . Библиотека педагогической психологии / Под ред. прив.-доц. Н.В. Виноградова и А.А. Громбаха)
1250578
  Краснова Н.М. Роль активности субъекта в формировании индивидуальной морали : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Краснова Н.М.; КГУ. – К., 1989. – 16л.
1250579
  Краснова Н.М. Роль активности субъекта в формировании индивидуальной морали. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05 / Краснова Н.М.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1989. – 194л. – Бібліогр.:л.180-194
1250580
  Данилова В.В. Роль активных методов детоксикации организма в интенсивной терапии новорожденных // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 98-104. – ISSN 2224-0586
1250581
   Роль активных форм обучения в повышении качества и эффективности преподавания научного коммунизма. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 87 с.
1250582
  Подгорная Ольга Игоревна Роль актина в желатинировании экстрактов цитоплазматических белков немышечных и мышечных клеток морской звезды : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.17 / Подгорная Ольга Игоревна;. – Л., 1981. – 19л.
1250583
  Мірошниченко М.С. Роль актинового філамента в регуляції скорочення-розслаблення скелетного м"яза / М.С. Мірошниченко, Д.В. Гаврилей, І.В. Баланюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-6. – (Біологія ; Вип. 29)


  Розроблено нову концепцію регуляції м"язового скорочення. Дія іонів кальцію на тропонін, що запускає м"язове скорочення, супроводжується перебудовою надмолекулярного комплексу активного філамента. Ця перебудова полягає в зміщенні тропоміозину вздовж ...
1250584
  Есин И.В. Роль актов международных конференций в становлении регулирования оборота химических веществ // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 14-17. – ISSN 1812-3910


  В настоящей статье анализируется становление и развитие программных областей регулирования оборота химических веществ на международном уровне, последовательно разрабатываемых в актах международных конференций: Стокгольмской декларации 1972 г., ...
1250585
  Ушаков В. Роль актов органов Совета Европы для развития и усовершенствования современных механизмов противодействия расизму и ксенофобии // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 227-229. – ISBN 978-3-8305-3271-2
1250586
  Шмидт И.К. Роль актуального членения в смысловой организации текста (на матер. англ. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шмидт И.К.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – 23л.
1250587
  Минейкене Раймонда Чеслововна Роль акцентного выделения имен прилагательных в отображении картины мира художественного текста: (экспериментально-фонетическое исследование на материале франц. языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Минейкене Раймонда Чеслововна; Гос. комитет СССР по народн. образов., Московский гос. ин-т иностр. языков, Специализ. со. – М., 1989. – 24л.
1250588
  Герасимова С.В. Роль акціонерних товариств у формуванні інвестиційної привабливості країни в умовах глобалізації // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 22-24
1250589
  Штим Т. Роль акціонерних угод у попередженні та вирішенні корпоративних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 104-107. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються питання корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах та способів їх вирішення. Розглянуті можливі способи захисту порушених прав та інтересів, та зазначається на можливість застосування акціонерної угоди в якості ...
1250590
  Вірченко В. Роль акціонерної власності в сучасній системі економічних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-38. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу особливостей реалізації та ролі акціонерної власності в сучасній системі економічних відносин. Досліджено функції акціонерної власності. Розглянуто основні переваги та недоліки акціонерної власності у порівнянні з іншими ...
1250591
  Оленич Р.М. Роль александрийской грамматической теории в развитии римской лингвистической науки : Автореф. дис. ... д-ра. филол. наук : 10.02.19 / Оленич Р.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 61 с. – Бібліогр.:с.61
1250592
  Бутова І.С. Роль алюзії в гуморі Барака Обами та Віктора Ющенка // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 72-83. – Бібліогр.: Літ.: с. 83; 6 + 5 п.
1250593
  Калюжна І. Роль альбому "Я професійний раб" Тараса Петриненка в українській культурі // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 103-104


  У 1989 році з"являється альбом Т. Петриненка та гурту Гроно "Я професійний раб". Кожна з десяти україномовних пісень альбому стала цвяхом у труну усій репресивній машині Радянського Союзу, який вже активно тріщав по швах. Такі хіти, як "Народний Рух", ...
1250594
  Стеблюк М.В. Роль альгофлоры в снижении бактериальных загрязнений городских сточных вод в процессе их биологической очистки. : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Стеблюк М.В. ; МВ и ССО УССР , Днепропетрт. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 15 с.
1250595
  Поліщук О.В. Роль альтернативної енергетики в Україні: стан та перспективи розвитку // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 271-283. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
1250596
  Григоренко А. Роль Альянсу в боротьбі з тероризмом: міжнародний досвід. Необхідність змін до Конституції на шляху до набуття членства України в НАТО // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 70-73. – ISBN 978-617-7220-78-6
1250597
  Спіркіна О. Роль аматорських творчих колективів у формуванні національного відродження Черкаського краю у перше десятиріччя незалежності України // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 84-88. – ISSN 1998-4634
1250598
  Федосеев Д.А. Роль американских интервентов в гражданской войне на Дальнем Востоке 1918-1922 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Федосеев Д.А.; МП РСФСР. Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. истории СССР. – М., 1955. – 16л.
1250599
  Цвылев Р.И. Роль американских монополоий в восстановлении военно-промышленного потенциала Западной Германии : Автореф... канд. экон.наук: / Цвылев Р. И.; АН СССР, Ин-т экон. – Москва, 1952. – 16 с.
1250600
  Рубан Л. Роль американского педагога Джона Холта (1923-1985) в освітній реформі США // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 76-83. – ISBN 978-966-2633-02-3
1250601
  Суліма Є.М. Роль американської гегемонії у формуванні глобального соціального порядку постіндустріалізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається роль США у формуванні нового світового порядку. This article is about USA role in formation of new world order.
1250602
  Фефелов О. Роль АМКУ як органу оскарження публічних закупівель // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 6-7
1250603
  Бусыгина Р.Н. Роль анаболических стероидных гормонов в современном лечении туберкулеза легких : Автореф... канд. мед.наук: / Бусыгина Р. Н.; Кишин. ГУ. – Кишинев, 1969. – 23л.
1250604
  Бабосов Е.М. Роль анализа и синтеза в научном познании : Автореф... канд. филос.наук: / Бабосов Е.М.; Акад. наук БССР Ин-т философии. – Минск, 1961. – 22л.
1250605
  Бурова И.Н. Роль анализа и синтеза в научном познании / И.Н. Бурова. – Москва, 1964. – 52с.
1250606
  Губин А.А. Роль анализаторов, больших полушарий головного мозга и подкорковых образований в регуляции трофики организма животных : Автореф... д-ра биол.наук: / Губин А.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Камерово, 1965. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1250607
  Цигилик І.І. Роль аналізу фінансової діяльності підприємства у системі стратегічного управління / І.І. Цигилик, О.М. Бойчук // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 8-14
1250608
  Дрозд І. Роль аналізу хеджування у системі прийняття управлінських рішень підприємств переробної промисловості / І. Дрозд, К. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-19. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто актуальні питання використання результатів аналізу хеджування при прийнятті управлінських рішень підприємствами переробної промисловості. Досліджено роль інформації, отриманої за допомогою методів економічного аналізу на різних ...
1250609
  Рудюк А.М. Роль аналітичних інститутів у зовнішній політиці США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 30-32
1250610
  Білецька Н.В. Роль аналітичних процедур в аудиті результатів основної діяльності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 248-252. – ISSN 2222-4459
1250611
  Старченко А.А. Роль аналогии в познании / Старченко А.А. – Москва : Высш. школа, 1961. – 52 с.
1250612
  Лисица М.П. Роль ангармонизма и изучение в температурных зависимостях интенсивностей / М.П. Лисица, В.Л. Стрижевский. – Москва, 1962. – [3] с.
1250613
  Каптюрова О.В. Роль англійських вигуків у прагматичній організації дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 290-295. – ISBN 966-581-481-8
1250614
  Бажановська О. Роль англійської мови в Європейській мовній політиці // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський університет. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 31-39. – (Педагогіка ; Вип. 21, Ч. 1)
1250615
  Кміта Є.В. Роль англійської мови як мови міжнародного спілкування та її значення в навчанні комунікації англійською мовою // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 139-143. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (22))
1250616
  Литвинюк О.М. Роль англійської та німецької мов для українських науковців / О.М. Литвинюк, Г.В. Фоміна // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 91-94. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1250617
  Дьолог О.С. Роль англіцизмів у сучасній українській економічній лексиці: щодо проблем термінологічного запозичення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 361-365. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1250618
  Корж О. Роль англомовної комунікативної компетентності в професійній взаємодії майбутніх працівників соціономічної сфери // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 78-81. – ISSN 2308-4634
1250619
  Величко М. Роль андалузької поезії у процесі становлення та розвитку лірики провансальських трубадурів / М. Величко, О. Братель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 45-47. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817
1250620
  Лихограй Р. Роль анекдоту у формуванні етностереотипу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 316-323


  У статті йдеться про роль анекдоту у формуванні усталених уявлень про ту чи іншу етнічну групу. Етностереотипи щодо інших народів постають на фоні образів цих етносів у анекдотах про них. The paper deals about the role of joke in a forming of image of ...
1250621
   Роль анионного состава водного раствора в формировании морфологии и поверхности частиц Fe2O3 в процессе осаждения и их сорбционные свойства / А.М. Одноволова, Д.С. Софронов, П.В. Матейченко, Е.Ю. Брылева, В.Н. Баумер, С.М. Десенко, А.А. Беда // Журнал прикладной химии / Рос. акад. наук. – Санкт-Петербург, 2014. – Т. 87, вып. 8, август. – С. 1075-1079. – ISSN 0044-4618
1250622
   Роль аномальных давлений в распределении залежей нефти и газа : сборник научных трудов. – Москва : ИГИРГИ, 1986. – 159 с.
1250623
  Гуминська Н.В. Роль антидемпінгової політики в підвищенні ефективності зовнішньоторговельної діяльності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-46. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Статтю присвячено проблемам антидемпінгової політики та законодавчій базі, яка застосовується у випадках наявності демпінгу. Дається трактування демпінгу Світовою організацією торгівлі та економічною наукою та демпінговим законодавством України, ...
1250624
  Шимановский В.В. Роль антикоммунистической пропагнады во внешней политике США (1946-1965 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Шимановский В.В.; Московский гос. ин-т международ. отношений МИД СССР. – М., 1966. – 16л.
1250625
  Піцур Я.С. Роль антикризового управління у процесі формування національної моделі соціально-економічного розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-41. – (Економіка ; Вип. 63)


  Проаналізовано роль і значення антикризового управління у процесі формування національної моделі соціально-економічного розвитку України.
1250626
  Раєцька Я. Роль антиоксидантів при злоякісному рості та опроміненні біологічних об"єктів / Я. Раєцька, Л. Остапченко, О. Гаділія // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-34. – ISSN 0372-6436
1250627
  Раєцька Я.Б. Роль антиоксидантів у біологічних процесах / Я.Б. Раєцька, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-65. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проаналізовано дані сучасної літератури щодо впливу рослинних фенольних сполук на перебіг метаболічних подій у різних біологічних об"єктах. Здійснено спробу з"ясувати механізми впливу антиоксидантів на злоякісний ріст та променеве ураження.
1250628
  Царлова Ірина Роль антитези у казці "Снігова королева" Г.К. Андерсена : система уроків // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 18-22
1250629
  Кузнецов О.К. Роль антител в клеточном противовирусном иммунитете. : Автореф... Канд.мед.наук: / Кузнецов О.К.; АМН СССР. – Л, 1965. – 16л.
1250630
  Березовська Т. Роль Антона Головатого у створенні Чорноморського козацтва // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 46-48
1250631
  Воропай Л.И. Роль антропогенного фактора в развитии географической оболочки : учебное пособие / Л.И. Воропай. – Черновцы, 1975. – 76с.
1250632
  Бевз В.Н. Роль антропогенного фактора в формировании оползневых ландшафтов Среднерусской лесостепи : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 57-61. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
1250633
  Волонцевич О.О. Роль антропогенної трансформації географічного ландшафту у функціонуванні та видовому різноманітті орнітокомплексів великого міста // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 342-348 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
1250634
  Наставна Г.В. Роль антрополого-комінікативного підходу у пізнанні людиноцентризму в праві // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 217-220. – ISSN 2524-017X
1250635
  Коршунова С.И. Роль антропонимов в большом диалоге романа Ф.М. Достоевского "Идиот" // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 255-260. – ISBN 978-966-489-126-1
1250636
  Литовченко Н.А. Роль антропоніма у формуванні образу головной героїні в романі Ч. Діккенса "Маленька Дорріт"
1250637
  Галівець І.В. Роль апарату в організації роботи суду // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 54-58
1250638
  Абдо Раббо Ахмед Масдай. Роль Арабских государств в кодификации и прогрессивном развитии международного морского права. : Автореф... Канд. юрид. наук: 12.00.10 / Абдо Раббо Ахмед Масдай.; Мин-во народного образования Азербайджанской Республики. – Баку, 1992. – 18л.
1250639
  Талан П.Г. Роль арбітражних керуючих у справах про банкрутство // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 108-113.
1250640
  Притика Д. Роль арбітражних судів у забезпеченні законності в економічних правовідносинах і протидії економічним правопорушенням // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.8-14. – ISSN 0132-1331
1250641
  Твердохліб Ю.В. Роль арбітражного управління підприємством-боржником у судовій процедурі санації в процедурі банкрутства // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 107-109. – ISBN 978-617-7363-7-0
1250642
  Воробйова А.В. Роль аргументативних практик у розвитку комунікативної культури студента // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 126-127. – ISBN 978-966-698-282-0
1250643
  Жангожа А.Р. Роль аргументативних схем за Д. Валтоном // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 77-79
1250644
  Демірська І.О. Роль Арістотеля в створенні логіки як науки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 79-81
1250645
  Влахова Анна Самуиловна Роль армии в общественно-политическом развитии независимой Нигерии : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Влахова Анна Самуиловна; АН СССР. Ин-т Африки. – М., 1984. – 22л.
1250646
  Антонов Ю.А. Роль армии в политической жизни Бразилии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Антонов Ю.А. – Москва, 1970. – 29 с.
1250647
  Мирский Г.И. Роль армии в политической жизни стран "третьего мира" / Г.И. Мирский ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1989. – 196, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 188-197
1250648
  Сидорук С.А. Роль армії в процесі асиміляції українців у першій половині XIX століття // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 52-53
1250649
  Свідлов Ю. Роль армії у формуванні нової національної ідентичності в Україні (методологічні тези) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 349-361
1250650
  Асрибекова Т. Роль армянских национально-культурных организаций в Москве // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 57-58
1250651
  Асрибекова Т. Роль Армянской церкви в сохранении этнической идентичности // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 34
1250652
  Габидзашвили Энрико Парменович Роль Арсения Икалтоели в развитии грузинской филологической мысли Xi-XII вв. (По материалам "Великого Номоканона" и "Уложения Руис-Урбинского собора) : Автореф... д-ра филол.наук: 00.01.03 / Габидзашвили Энрико Парменович; АН ГрССР. Ин-т истории грузинской л-ры им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1980. – 55л.
1250653
  Фігурний Ю. Роль археології у житті Михайла Сікорського // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (65). – C. 204-214. – ISSN 2413-7065
1250654
  Ковпаненко Наталія Григорівна Роль археологічних з"їздів останньої третини XIX - початку XX ст. у дослідженні архітектурно-мистецької спадщини України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 99-110. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Художні пам"ятки минулого, зокрема, нерухомі об"єкти - архітектурні споруди й пов"язані з ними твори образотворчого мистецтва є важливою частиною національного культурного надбання, яке нині потребує глибокого переосмислення і вивчення. Вони ...
1250655
  Желєзко А. Роль архівних установ Київщини у становленні і розвитку історичного краєзнавства в 1917 – 1930-х рр. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 102-112. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
1250656
  Тюрменко І. Роль архівних установ у підвищенні кваліфікації викладачів архівної справи // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 231-233
1250657
  Ткаченко В.В. Роль архівних установ України в розвитку історичної науки у 1919-1940 роки // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 88-100
1250658
  Комарницький Михайло Роль АСЕАН у формуванні регіональної політики в Південно-Східній Азії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 44-49. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1250659
  Коротка Галина Петрівна Роль асиметрії головного мозку в регуляції рухових вегетативних функцій організму : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Коротка Г.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1250660
  Коротка Галина Петрівна Роль асиметрії головного мозку в регуляції рухових та вегетативних функцій організму : Дис... кандидата біологічних наук:03.00.13 / Коротка Галина Петрівна; Дніпропетровська державна медична академія. – Київ, 2002. – 149 л. – Бібліогр.:л.128-149
1250661
  Єсипенко Н.Г. Роль асоціативних зв"язків у текстовій репрезентації концепту // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 41-46. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
1250662
  Куковська Т.С. Роль Асоціації американських юристів у процесі підвищення якості юридичної освіти в США
1250663
  Куковська Т.С. Роль Асоціації американських юристів у процесі підвищення якості юридичної освіти в США // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 144-147
1250664
  Версаль Н.І. Роль асоціацій у регулюванні діяльності фінансових посередників / Н.І. Версаль, О.В. Чеберяко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 1 (68). – С. 34-39.
1250665
  Савранский И.Л. Роль ассоциативности в словесном искусстве : Автореф... канд. филос.наук: / Савранский И. Л.; МГУ, Филос. фак. – М., 1970. – 26л.
1250666
  Князева В.П. Роль Ассоциации художников революционной России в развитии советской живописи. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Князева В.П.; Лен. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 18л.
1250667
  Попов Л.А. Роль атеизма в раскрытии основ морали и источников ее действенности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Попов Л.А.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1972. – 20л.
1250668
  Попова Л.О. Роль атмосферного блокінгу у встановленні аномально спекотної погоди над територією України / Л.О. Попова, І.А. Хоменко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 145-146. – ISSN 2306-5680
1250669
  Тимофеев В.Е. Роль атмосферной циркуляции в формировании озоновой аномалии в Южном полушарии // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 10-20 : рис. – Библиогр.: 46 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
1250670
  Бучацький Л.П. Роль атрактора енона при онкогенній поліомавірусній трансформації клітин / Л.П. Бучацький, В.В. Щербик // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 21-22
1250671
  Островская Е.Я. Роль АТЭС в развитиии экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 50-56. – ISSN 2074-6040
1250672
  Гвоздєв В.М. Роль аудиторії та журналістів у функціонуванні громадянської журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядаються принципи та форми взаємодії між аудиторією та ЗМІ з метою становлення громадянської журналістики як невід"ємної складової громадянського суспільства. The article reviews the principles and forms of interaction between the ...
1250673
  Кулик Р. Роль аудиторських фірм у мінімізації податкових ризиків суб"єктів підприємництва / Р. Кулик, Ю. Кулик // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 110-118. – ISSN 1818-5754
1250674
  Головач В.В. Роль аудиту в детінізації економіки // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 49-50. – ISSN 2409-1944
1250675
  Прокопець Л.В. Роль аудиту персоналу на підприємстві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 62-65. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1250676
  Щербакова Н.А. Роль аудиту у підвищенні ефективності податкового адміністрування в Україні / Н.А. Щербакова, О.Г. Кротова // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – вип. 2 (24). – С. 266-279. – ISSN 2310-9734
1250677
  Полевой В.В. Роль ауксина в системах регуляции у растений / В.В. Полевой. – Ленинград : Наука, 1986. – 79с.
1250678
  Бобикян Р.А. Роль ауксогетеротрифных бактерий в этиопатогенезе болезней тутового шелкопряда и применение антибиотиков в шелководстве. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.07 / Бобикян Р.А.; Ан АрмССР. – Ереван, 1973. – 37л.
1250679
  Мешкова О.Г. Роль аукционных домов в деятельности современного арт-рынка // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 8. – С. 57-62. – ISSN 2073-9702


  Влияние ведущих аукционных домов на процесс функционирования совр. арт-рынка за последние двадцать лет стало определяющим. Аукционные дома проводят агрессивную политику прямого выхода на коллекционеров, используя современные маркетинговые стратегии. ...
1250680
  Ковальчук Т.Г. Роль аутсорсингу в забезпеченні конкурентоспроможності країн / Т.Г. Ковальчук, В.К. Загарій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 26-32. – ISSN 2222-4459
1250681
  Семендяк В.М. Роль аутсорсингу в процесі рекрутингу персоналу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 90-91
1250682
  Чумак Л.М. Роль афіксальних елементів у дериваційній системі сучасної англійської мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 203-206
1250683
  Крысанов В.П. Роль афферентных систем и их взаимодействия в механизме лифтных стато-кинетических реакций мышц конечности белой крысы.. : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Крысанов В.П.; Ин-тут физиологии. АН БелССР. – Минск, 1972. – 20л.
1250684
  Карахан М. Роль Ахмеда Агаоглу в формировании общественного мнения в Турции // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 16-23


  В предложенной статье исследуются жизнь и деятельность видного представи- теля азербайджанской эмиграции А. Агаоглу в литературной и общественно-политической жизни Турции. В статье упоминается, что А. Агаоглу, эмигрировавший в начале XX века в Турцию, ...
1250685
  Вірченко М. Роль Ахмеда Сукарно у боротьбі за незалежність Індонезії // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 12-13
1250686
  Тырышкина Е.М. Роль ацетилхолин-холинэстерзной системы в механизме возбуждения обонятельных рецепторов у амфибий (RANA ESCULENTA) : Автореф... канд. мед.наук: 14766 / Тырышкина Е.М.; Сибирское отд-ние АН СССР. – Новосибирск, 1970. – 26л.
1250687
  Голубев В.Н. Роль аэрозольных частиц в зарождении атмосферного льда // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 19-28 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0130-2906
1250688
  Грибоєдова Н. Роль Б.Д. Грінченка і Київської "Просвіти" у формуванні національної свідомості українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 69-71. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив товариства "Просвіта" і Бориса Грінченка на формування української національної свідомості. The artikl analyses the influence of the association "Prosvita" and Borysa Grinchenko on the form of the Ukrainian national consiousnees.
1250689
  Боряк О. Роль баби-повитухи у віщуванні долі дитини (кінець XIX – початок XX століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 9-17
1250690
  Довжок Т. Роль багатокультурності у польській літературі кінця XX - початку XXI століття // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Стаття висвітлює процеси переосмислення ролі й присутності різних етносів у польському культурному просторі, характерні для польської літератури на зламі тисячоліть. Еволюція образу Іншого, руйнування стереотипів простежується у порівнянні з повоєнною ...
1250691
  Васіліу Є.В. Роль багаточастинкових ефектів у формуванні структури та властивостей неоднорідних металічних систем : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 1.04.02 / Васіліу Є.В.; Одеський держ. ун-т. – Одеса, 1998. – 16л.
1250692
  Кузнецова В.А. Роль бактерий в процессе редукции сульфидов в нефтяных месторождениях. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кузнецова В.А.; АН СССР. – М, 1965. – 28л.
1250693
  Абдуллаева Т.Г. Роль бактериопланктона в продукционно-деструкционных процессах озер Аджикабул, Аггель, Мехман. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.18 / Абдуллаева Т.Г.; АН Азербайджанской Республики. – Баку, 1995. – 26л.
1250694
   Роль банка в повышении эффективности капитальных вложений. – М, 1980. – 205 с.
1250695
   Роль банка в усилении господарства финансового капитала. – М, 1985. – 207 с.
1250696
  Яковенко Л. Роль банків в інвестиційному забезпеченні діяльності реального сектора : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 25-27 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1250697
  Сизоненко В.О. Роль банків в формуванні інноваційної моделі економічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 243-247.
1250698
  Дробязко А.О. Роль банків за участю держави в капіталі у розвитку реального сектору економіки України / А.О. Дробязко, С.Б. Беспалий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (276). – С. 76-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2305-7645
1250699
  Іващук Н. Роль банків на ринку муніципальних цінних паперів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 65-71. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1250700
  Довга С. Роль банків на ринку цінних паперів в Україні : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 8-11 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1250701
  Олійник Г.І. Роль банків та страхових компаній у фінансовій системі держави // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 227. – С. 56-59. – ISSN 1562-0808
1250702
  Гасанов М.М. Роль банків у відновленні глобальної фінансової стабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 101-103
1250703
  Жихарцева О.О. Роль банків у діяльності фінансово-промислових груп // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 2 : Економічна політика та фінанси. – С. 100-106
1250704
  Гуляєва Л.П. Роль банків у забезпеченні функціонування підприємств реального сектора економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 28--33
1250705
  Школьник І.О. Роль банків у процесі формування національної моделі фінансовго ринку // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 64-69.
1250706
  Циганов С.А. Роль банків у реструктуризації економіки та поліпшенні інвестиційного клімату в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 59-63. – (Економіка ; Вип. 39)


  Дається оцінка ролі банків у реструктуризації економіки та поліпшенні інвестиційного клімату в Україні.
1250707
  Безклубна Н.Л. Роль банків у сфері лізингу та причини його стримування в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-37. – Бібліогр.: 5 назв
1250708
  Новікова І. Роль банків у фінансовому регулюванні розвитку земельних відносин на рубежі ХІХ - ХХ ст. // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 74-82. – ISSN 1605-2005
1250709
  Гриценко Л.Л. Роль банків у фінансуванні проектів державно-приватного партнерства / Л.Л. Гриценко, О.В. Ісаєва // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 26-29
1250710
  Примостка Л. Роль банків у формуванні організованих заощаджень населення / Л. Примостка, В. Шевалдіна // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 76-85 : рис. – Бібліогр. : 9 назв. – ISSN 1605-2005
1250711
  Ковтонюк О.В. Роль банківських гарантій у фінансовому забезпеченні міжнародних торгових операцій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 83-86
1250712
  Лавров Р.В. Роль банківських установ в активізації інвестиційних процесів на вітчизняних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 36-46. – Бібліогр.: на 15 пунктів
1250713
  Шпанко А. Роль банківських установ на ринку спільного інвестування : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 30-34 : Табл., рис.
1250714
  Манжос С.Б. Роль банківських установ у забезпеченні фінансової безпеки держави // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 87-92. – ISSN 2218-1199
1250715
  Науменкова С. Роль банківських установ у інвесуванні розвитку економіки : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 46-55 : Табл., рис.
1250716
  Пшик Б. Роль банківських установ у фінансуванні інвестиційних проектів на засадах концесії // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 142-148. – ISSN 1562-0905
1250717
  Стечишин Т. Роль банківських установ України в інвестиційній діяльності держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 51-59. – ISSN 1818-5754
1250718
  Фостяк В.В. Роль банківського капіталу в забезпеченні розвитку національної економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 123-128. – ISSN 1562-0905
1250719
  Романишин В. Роль банківського кредиту у формуванні фінансових ресурсів вітчизняних нефінансових корпорацій / В. Романишин, О. Булавинець // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 62-71 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1250720
  Кремень В.М. Роль банківського кредитування у розвитку економіки України / В.М. Кремень, О.І. Кремень, Л.П. Гуляєва // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (45). – С. 176-183. – ISSN 2222-0712
1250721
  Солодка О.О. Роль банківського маркетингу в умовах зростання конкуренції на кредитному ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається об"єктивна необхідність банківського маркетингу в умовах зростання конкуренції на кредитному ринку та його роль в управлінні комерційними банками.
1250722
  Ровинська К.І. Роль банківського сектора в розвитку механізмів корпоративного управління як об"єкта державного регулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 103-106. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1250723
  Савченко А.П. Роль банківського сектору в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 146-147. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1250724
  Нгуен Т.Д. Роль банківської системи в інвестиційному процесі В"єтнаму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 114-115. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розроблено економічний аналіз діяльності банківської системи в ринкових умовах господарювання на сучасному етапі, показана велика роль цієї системи у розвитку інвестиційного процесу. Значна увага приділена функціонуванню банківської системи в сучасних ...
1250725
  Дзюблюк О. Роль банківської системи в інноваційному розвитку економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 81-101. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1250726
  Башлай С.В. Роль банківської системи в розвитку фінансового ринку України / С.В. Башлай, О.В. Шумкова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 15. – С. 19-25. – ISBN 966-8958-02-0
1250727
  Ільченко-Сюйва Роль банківської системи у проектному фінансуванні: світовий досвід та українські реалії / Ільченко-Сюйва, М.С. Шпак // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 26-29.
1250728
  Черничко Т. Роль банківської системи у стабілізації кредитних відносин в Україні / Т. Черничко, П. Сенищ // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 153-160. – ISSN 2410-0919
1250729
  Шелудько Н.М. Роль банківської системи у стимулюванні економічного зростання // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С.120-128
1250730
  Горська О.В. Роль банківської системи у структурному регулюванні економіки : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 107-112. – Бібліогр.: 6 назв
1250731
  Вахнюк С.В. Роль банківської системи у формуванні інноваційної моделі розвитку економіки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 90-98
1250732
  Резнік І. Роль банківської системи України в подоланні соціально-економічної кризи 1998-1999 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 132-135. – ISBN 978-966-171-783-0
1250733
  Шпигоцька Н. Роль банківської системи України у фінансуванні капітальних інвестицій в національну економіку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 115-119. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто структуру фінансування капіталу вітчизняних підприємств за джерелами, формами та строками фінансування. Досліджено структуру фінансування капітальних інвестицій в економіці України. Визначено роль банківського кредитування у фінансуванні ...
1250734
   Роль банков в усилении господарства финансового капитала на современном этапе. – Москва, 1981. – 187 с.
1250735
  Хотамов Н.Б. Роль банковского капитала в социально-экономическом развитии Средней Азии / Н.Б. Хотамов. – Душанбе, 1990. – 319с.
1250736
  Барковский Н.Д. Роль банковского кредита в повышении эффективности производства / Н.Д. Барковский. – Москва : Финансы, 1980. – 63 с. – (Совершенствование хозяйственного механизма. Работникам высшего звена управления)
1250737
  Галумян Л.Т. Роль банковского кредита в развитии колхозного производства. (На материалах Арм. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Галумян Л.Т.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 24л.
1250738
  Таллош Д. Роль банковского кредита в системе экономического управления. / Д. Таллош. – М., 1979. – 221с.
1250739
  Трофимук Н.Н. Роль банковской системы в активизации инвестиционной деятельности в Республике Беларусь // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 314-323. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
1250740
  Голуб К.В. Роль банковской системы в новой парадигме инновационно-инвестиционного развития национальной экономики // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 109-113. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (5)). – ISSN 2223-1633
1250741
  Нематли Аяз Видади оглы Роль банковской системы в создании стабильной финансовой системы в Азербайджане // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 74-76. – ISSN 2306-6806
1250742
  Дадашев Б. Роль банку в інноваційній діяльності підприємств АПК ( на прикладі Сумської області) : аналізують науковці української академії банківської справи / Б. Дадашев, С. Кравченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 24-27 : Табл., рис.
1250743
  Карпінець В.Й. Роль банку в муніципальному кластері // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 55-58. – ISSN 1728-6220
1250744
  Віблий П.І. Роль банку у діяльності промислово-фінансових груп // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 289-293. – ISSN 0321-0499
1250745
  Нетесаний Ю.В. Роль банку у складі фінансово-промислової групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-36. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Визначається роль банку як внутрішнього фінансового інституту ФПГ. Article determines a role of the bank as internal financial institute FPG.
1250746
  Бесараб Є.О. Роль банку у формуванні інвестиційних ресурсів ФПГ : банківська справа // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 116-120 : Рис.
1250747
  Булатова С.О. Роль баронеси Люсі Шодуар та її збирацьких зацікавлень в історичній долі рукописного, книжкового та нумізматичного зібрань Івницького маєтку // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 128-137. – ISSN 2222-4203
1250748
  Ляшенко Л.Л. Роль батька у вихованні Еріха Корнгольда: до проблеми природи таланту // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 84-88. – ISSN 2312-4679


  У статті розглянуто роль батька у життєвому та творчому шляху австрійського композитора Е. Корнгольда, доведено його незаперечний вплив на розвиток музичних здібностей композитора, становлення його виконавського та композиторського таланту, формування ...
1250749
  Цигорошвили Т.Г. Роль беджета в распределении и перераспределении национального дохода (на прим. ГССР 1946-1969 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Цигорошвили Т. Г.; АН ГССР, Ин-т эконом. и права. – Тбилиси, 1972. – 32л.
1250750
  Маключенко В.І. Роль безпартійних робітничих і селянських конференцій у політичному вихованні трудящих України в кінці відбудовного періоду (1923 - 1925 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 16-22. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье освещается деятельность беспартийных рабочих и крестьянских конференций, которые проходили на Украине в конце восстановительного периода 1923-1925 гг. Показана их роль политическом воспитании масс.
1250751
  Молодан Д.В. Роль безсимптомної гіперурикемії в розвитку ендотеліальної дисфункції у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Молодан Дмитро Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1250752
  Забирник А.С. Роль белка ламина в функционировании стромальных клеток жировой ткани : дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Забирник Арсений Сергеевич ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Киев, 2015. – 139 л. – Библиогр.: л. 111-139
1250753
  Владимирова М.А. Роль белковых сопрягающих факторов в генерации мембранного потенциала субмитохондриальными частицами : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Владимирова М.А.; МГУ. – М., 1972. – 15л.
1250754
  Юрик И. Роль белорусских библиотек в интеграции отечественной научной периодики в международное информационное пространство / Инна Юрик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 1 (213). – С. 15-19. – ISSN 1029-7200


  Раскрывается деятельность научных и вузовских библиотек Беларуси по формированию информационных ресурсов, способствующих интеграции отечественной научной периодики в международное информационное пространство. Рассмотрен опыт Центральной научной ...
1250755
  Ивашкевич О. Роль Белорусского государственного университета в развитии отечественной науки / О. Ивашкевич, Т. Дик // Наука и инновации : научно-практический журнал / Нац. акад. наук Беларуси. – Минск, 2011. – № 10 (104). – ISSN 1818-9857
1250756
  Нестерович В.П. Роль белорусского радиовещания в мобилизации трудязшихся республики на выполнение семилетнего плана развития народного хозяйства БССР (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Нестерович В.П.; АН БССР, Ин-т ист. – Минск, 1967. – 25л.
1250757
  Долгополова Е.Е. Роль Белорусской библиотечной ассоциации в консолидации профессионального сообщества // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 31-34


  В рамках статьи раскрываются основные направления деятельности Белорусской библиотечной ассоциации (ББА), которая 16 июня 2012 г. отметила двадцать лет с момента своего создания.
1250758
  Бабаев М.А. Роль беседы в активизации учащихся начальных классов в процессе обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Бабаев М.А.; МВ и ССО Азербайдж. ССР Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 46л.
1250759
  Лещенко К.Н. Роль беседы по литературным произведениям черт коммунистической морали у детей старшего дошкольного возраста : Автореф... канд. пед.наук / Лещенко К.Н. – Харьков, 1951. – 15 с.
1250760
  Кожанчиков И.В. Роль бескислородных процессов в личинной диапаузе некоторых представителей Pyralidae : (Представлено акад. С.А. Зерновым 20 II 1935) / И. Кожанчиков // Компакт - 252389 / И.В. Кожанчиков. – С. 322-327. – Библиогр.: Литература:


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Н. Я. Кузнецову от автора
1250761
  Козловская Л.С. Роль беспозвоночных в трансформации органического вещества болотных почв / Л.С. Козловская; АН СССР, Карельский филиал, Ин-т леса. – Ленинград : Наука, 1978. – 211с.
1250762
  Морошан Н. Роль Бессарабских дворян в організації благодійних кампаній під час військових конфліктів середини ХІХ - початку ХХ ст. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 130-137. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1250763
  Солодушко В.Г. Роль бета-тубуліну стійкості мутантних ліній Nicotiana plumbaginifolia до дії сполук з антимікротрубочковою активністю. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.04 / Солодушко В.Г.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 21л.
1250764
  Плахутина Е.Н. Роль библиографической информации в формировании учебно-методического комплекса // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 1. – С. 73-75. – ISSN 1815-3186


  Рассмотрена библиографическая информация учебно-методических комплексов (УМК), раскрыта ее роль в процессах создания УМК и построения информационного пространства.
1250765
   Роль библиотек в антиалкогольной пропаганде. – М, 1985. – 46 с.
1250766
   Роль библиотек в борьбе с антиподами коммунистической морали.. – Минск, 1983. – 35 с.
1250767
  Жадёнов О.М. Роль библиотек в городском развитии / Олег Михайлович Жадёнов // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 3. – С. 112-120. – ISSN 0869-608Х


  Статья посвящена вопросам, которые только начинают широко обсуждаться в среде профессионалов - какова роль современной библиотеки в развитии города, может и должна ли библиотека быть активным элементом, влияющим на жизнь местных сообществ, развитие ...
1250768
  Мушаков В.М. Роль библиотек в информационном обеспечении научно-инновационной инфраструктуры страны // Ежегодный межведомственный сборник научных трудов / Государственная публичная научно-техническая библиотека России. – Москва, 2009. – ГПНТБ России: 50 лет на службе науки и прогресса
1250769
   Роль библиотек в коммунистическом воспитании. – Л, 1983. – 129с.
1250770
   Роль библиотек в коммунистическом воспитании советских людей. – М, 1965. – 212с.
1250771
   Роль библиотек в коммунистическом воспитании советских людей. – М, 1965. – 212с.
1250772
   Роль библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся. – М, 1966. – 96с.
1250773
  Рейли С. Роль библиотек в поддержке обмена научными данными
1250774
  Рейли С. Роль библиотек в поддержке обмена научными данными // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 2. – С. 102-107. – ISSN 0130-9765
1250775
  Баранова М.С. Роль библиотек в системе информации : библиогр. указатель отечествен. лит-ры за 1968-1969 гг. в количестве 183 названий / сост. М.С. Баранова, Г.И. Егорова ; ред. Т.И. Шейнина ; ВАСХНИЛ, Центр. науч. с.-х. б-ка. – Вып. 2. – Москва : [б. и.], 1970. – 32 с.
1250776
  Шаймуханбетова Ж.К. Роль библиотек Казахстана в формировании языковой среды // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 28-30
1250777
  Уотсон Д. Роль библиотекарей в повышении квалификации преподавателей университета. Американский опыт // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 24 (258). – С. 7-8. – ISSN 1727-4893
1250778
   Роль библиотеки в коммунистическом воспитании трудящихся. – М, 1966. – 96 с.
1250779
  Пышнова Т.П. Роль библиотеки в организации учбеного процесса в Московском университете : (из доклада на заседании учебно-метод. комиссии секции Совета по естествнным наукам, июнь 1986 г.) / Т.П. Пышнова. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1968. – 23 с.
1250780
  Скалабан А.В. Роль библиотеки в укреплении позиций университета в Webometrics // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 60-63. – ISSN 1726-6726


  Сегодня в мире высшие учебные заведения большое внимание уделяют вопросам участия в мировых рейтингах университетов. С каждым годом всё больше выпускников школ и университетов отправляются за границу для получения высшего образования и продолжения ...
1250781
  Клименкова Н.В. Роль библиотеки ПТУ в профессиональном и духовном становлении молодого рабочего / Н.В. Клименкова. – М., 1990. – 63с.
1250782
  Галузо В.Н. Роль библиотечного дела в осуществлении историко-правовых исследований в Российской Федерации // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С.11-13. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305


  В статье обращено внимание на трудности при осуществлении историко-правовых исследований в ведущих библиотеках Российской Федерации (Российской государственной библиотеке - РГБ и Государственной публичной исторической библиотеке - ГПИБ). В частности, ...
1250783
  Мирсанова Ю Т. Роль библиотечного сайта в трансграничном регионе // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 12. – С. 21-27. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены актуальность и социальная значимость библиотечного сайта в контексте трансграничного региона. Выделено одно из назначений сайта - развитие региональных кросс-культурных коммуникаций и показано их влияние на информационный аспект ...
1250784
  Носенко Надежда Дмитриевна Роль биогенных аминов в андрогензависимой половой дифференциации гипоталамо-гипофизарной системы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Носенко Надежда Дмитриевна; АН УССР, Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – Киев, 1981. – 16л.
1250785
  Васильчук Т.А. Роль биогенных и органических веществ в формировании качества воды некоторых притоков Днепра / Т.А. Васильчук, П.Д. Клоченко, О.В. Бусыгина // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 424-431 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9. – ISBN 966-521-129-3
1250786
   Роль биогеохимических исследований в расширении минерально-сырьевой базы СССР : Сб. науч. тр. – Ленинград, 1986. – 138с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
1250787
  Буяновский Г.А. Роль биологических факторов в осолонцевании некоторых луговых почв Кура-Араксинской низменности. : Автореф... Канд.биол.наук: / Буяновский Г.А.; М-во высш. сред.спец.образования РСФСР. – Баку, 1961. – 18л.
1250788
  Пакшин И.П. Роль биоогических наук в формировании диалектрико-материалистического мировоззрения / И.П. Пакшин. – К, 1967. – 52с.
1250789
  Курьята Владимир Григорьевич Роль биополимеров растительных клеточных стенок виноградной лозы в период осенне-зимнего покоя : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Курьята Владимир Григорьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
1250790
  Курьята В.Г. Роль биополимеров растительных клеточных стенок виноградной лозы в период осенне-зимнего покоя. : Дис... канд. биол.наук: 03.00.12 / Курьята В. Г.; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1979. – 129л.
1250791
  Геворкьян В.Х. Роль биоса в литогенезе / В.Х. Геворкьян, Ю.Г. Чугунный // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 25-37. – Библиогр.: 61 назв. – ISSN 0367-4290
1250792
  Покровский А.А. Роль биохимии в развитии науки о питании : некоторые закономерности ассимиляции пищевых веществ на уровне клетке и целостного организма / А.А. Покровский ; [АН СССР, Ин-т биохимии им. А. Н. Баха]. – Москва : Наука, 1974. – 127 с.
1250793
  Юртаев С.А. Роль Бисмарка на Берлинском конгрессе 1878 года в отражении российского общественного мнения (по воспоминаниям современников) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 34-40. – ISSN 1684-2618
1250794
  Руденко К.В. Роль битумов в формировании медной минерализации в терригенно-вулканогенных породах / К.В. Руденко, Е.И. Деревская // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 103-114 : рис. – Бібліогр.: с. 113-114. – ISSN 0367-4290
1250795
  Шрайберг Я. Роль бібілотек у забезпеченні доступу до інформації та знань в інформаційному віці // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 60-74. – ISSN 1682-2366
1250796
  Опря Т.М. Роль бібліографічних покажчиків змісту у відображенні стану розвитку науково-дослідної роботи вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 100-105. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1250797
  Боряк Г.В. Роль бібліотек в інформаційно-знаннєвих перетвореннях у документальних комунікаціях суспільства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 105-106


  Рец. на: Лобузіна Катерина Вілентіївна. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна, відп.-ред. О.С. Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2012. - ...
1250798
  Голоха Л. Роль бібліотек в інформаційному забезпеченні діяльності місцевих органів державної влади та самоврядування в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 11-16.
1250799
  Каращук О. Роль бібліотек в оптимізації процесу прийняття управлінських рішень // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 208-224. – ISSN 2224-9516
1250800
  Ковальчук Т. Роль бібліотек в організації дозвілля студентської молоді / Т. Ковальчук, Б. Опальчук // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 14-18. – ISSN 2076-9326
1250801
  Петрухно Ю.Є. Роль бібліотек закладів вищої освти України в національно-патріотичному вихованні студентів // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 141-148
1250802
  Бородіна Г. Роль бібліотек навчальних закладів у розвитку культури Півдня України (II пол. XIX ст.) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  У контексті сучасної історичної науки та її нового напряму - регіоналістики - актуальним є вивчення й узагальнення особливостей, специфічних рис, притаманних розвитку вітчизняних бібліотек в історичній ретроспективі як в цілому в Україні, так і в ...
1250803
  Бородіна Г. Роль бібліотек навчальних закладів у розвитку культури Півдня України (II пол. XIX ст.) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  У контексті сучасної історичної науки та її нового напряму - регіоналістики - актуальним є вивчення й узагальнення особливостей, специфічних рис, притаманних розвитку вітчизняних бібліотек в історичній ретроспективі як в цілому в Україні, так і в ...
1250804
  Шрайберг Я. Роль бібліотек у забезпеченні доступу до інформації та знань в інформаційному віці // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 3. – С. 65-79. – ISSN 1682-2366
1250805
  Подкупко Т.Л. Роль бібліотек у патріотично-виховній роботі зі студентами ОНМедУ // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 128-134. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  Кожен навчальний заклад ставить за мету підготовку кваліфікованого фахівця, спеціаліста в певній галузі. Крім профільного навчання завжди стоїть мета виховної і патріотичної роботи з молоддю. Кафедра суспільних наук Одеського національного медичного ...
1250806
  Борзенко Н. Роль бібліотек у формуванні екологічного світогляду та активної жєиттєвої позиції молоді // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С.20-22


  На основі даних обласного соціологічного дослідження проаналізовано ставлення молодих людей до екології, визначено рівень їх екологічної грамотності та поінформованості про екологічні проблеми.На базі Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва
1250807
   Роль бібліотек як соціальних інститутів в інформаційному забезпеченні e-Science / А. Ржеуський, Н. Веретеннікова, О. Малиновський, Н. Кунанець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 3 (233). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано основні етапи проведення наукових досліджень на платформі електронної науки: генерація ідей; управління інформацією (інформаційними ресурсами); написання пропозиції; проведення досліджень; публікація результатів; збереження дослідження ...
1250808
  Липак Г. Роль бібліотек, архівів, музеїв у формуванні соціокомунікаційного простору територіальних громад // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (247 ). – С. 8-14. – ISSN 1029-7200


  Висвітлюються проблеми формування соціокомунікаційного простору окремих міст та територіальних громад; наголошується на провідній ролі місцевих бібліотек, архівів та музеїв як носіїв соціальної пам’яті громади у формуванні сприятливого,інформаційно ...
1250809
  Петрова Л.Г. Роль бібліотеки в інформаційному суспільстві : соціально-педагогічний аспект // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С.44-52. – ISBN 978-966-529-203-6
1250810
   Роль бібліотеки в комуністичному вихованні трудящих.. – Київ, 1983. – 84 с.
1250811
  Сапівник І. Роль бібліотеки в реалізації змісту виховної роботи зі студентською молоддю в аграрному вищому навчальному закладі / І. Сапівник, З. Колесова; Ірина Сопівник, Зоряна Колесова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 22-25. – ISSN 2076-9326


  У статті здійснено аналіз ролі бібліотеки в реалізації змісту виховної роботи та його особливостей зі студентською молоддю у ВНЗ.
1250812
  Сімоненко Н.Є. Роль бібліотеки ВНЗ у підготовці фахівців нової формації // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 342-348. – ISBN 978-966-529-203-6
1250813
  Молчанова С. Роль бібліотеки ВНЗ у формуванні ціннісних орієнтирів молоді в нових умовах // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 1 (1). – C. 39-43
1250814
  Білик О.М. Роль бібліотеки закладу вищої освіти в забезпеченні соціалізації іноземних студентів // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 141-142
1250815
  Леоненко С. Роль бібліотеки та університету в духовному вихованні молоді
1250816
  Панасюк Т.Г. Роль бібліотеки у вихованні екологічної свідомості та культури студентської молоді / Т.Г. Панасюк, Л.І. Салюк // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 172-178. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1250817
  Світлична С.О. Роль бібліотеки у дистанційному навчанні студентів ВНЗ // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 67-68
1250818
  Ширєнкова А.О. Роль бібліотеки у науковій комунікації / А.О. Ширєнкова, С.І. Задерей // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) / Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 212-219. – ISBN 978-617-689-301-1
1250819
  Бичко О.М. Роль бібліотеки у наукометричних дослідженнях університету // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 149-153. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1250820
  Орєхова В.В. Роль бібліотеки у формуванні інноваційної культури студентської молоді // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 167-173. – ISBN 978-966-285-103-8
1250821
  Шемаєва Г.В. Роль бібліотеки у формуванні науково-освітнього інформаційного простору в контексті Болонської конвенції // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – С. 18-25.
1250822
  Ніколаєнко Н. Роль бібліотеки у формуванні науково-освітнього інформаційного простору ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 48-59. – ISSN 1682-2366
1250823
  Балера О. Роль Бібліотеки української літератури в Москві у національно-культурному розвитку української діаспори // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 123-130


  Статтю присвячено вивченню та аналізу основних напрямів і форм діяльності Бібліотеки української літератури в Москві впродовж 1989–2015 рр., спрямованих на поширення та популяризацію української культури в Росії, а також визначенню основних проблем та ...
1250824
  Лобузіна К. Роль бібліотечних класифікацій в організації знань // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 10-15. – ISSN 1029-7200


  Публікація присвячена використаннюбібліотечних класифікацій для упорядкування та представлення електроннихінформаційних ресурсів різного характеру. Досвід Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
1250825
  Перенесієнко І.П. Роль бібліотечних класифікацій як одного з сучасних способів організації інформації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 36-44. – ISSN 2409-9805


  Мета полягає у вивченні та узагальненні ролі бібліотечних класифікацій у сучасній організації інформації. Методологічна основа дослідження ґрунтується на методі теоретичного аналізу, що дало змогу дослідити проблему використання бібліотечних систем ...
1250826
  Лучка Л.М. Роль бібліотечних осередків у розвитку промисловості Катеринославської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – C. 187-192. – ISSN 2312-2587
1250827
  Коломієць О. Роль бібліотечних установ у формуванні інформаційної культури майбутнього фахівця / О. Коломієць, О. Головата // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 189-210. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
1250828
  Крайнюк О.В. Роль бібліотечного працівника у забезпеченні реклами послуг бібліотеки // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 92-97
1250829
  Антонюк Д.А. Роль бізнес-освіти в системі інфраструктурного забезпечення підприємництва // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 61-68. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
1250830
  Заболотна І.С. Роль бізнес-планування в системі планування діяльності підприємства / І.С. Заболотна, О.О. Барабаш // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/1. – С. 10-12. – ISSN 2409-1944
1250831
  Масюк А.І. Роль білків жовчі в механізмах регуляції секреторної функції печінки гідрокортизоном / А.І. Масюк, О.М. Долгова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 88-92. – (Біологія ; Вип. 25)


  Встановлено, що гідрокортизон стимулює секреторну функцію печінки за рахунок активації біосинтезу білка в гепатоцитах. Серед білків, біосинтез яких підсилюється під дією гідрокортизону, особливу увагу привертають білки жовчі. Саме з ними автори ...
1250832
  Мандрик С.Я. Роль білків теплового шоку в патогенезі захворювань шлунка : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Мандрик С.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 130л. – Бібліогр.: л.111-130
1250833
  Мандрик С.Я. Роль білків теплового шоку в патогенезі захворювань шлунка : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Мандрик С.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1250834
  Забірник А.С. Роль білку ламіну в функціонуванні стромальних клітин жирової тканини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Забірник Арсеній Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1250835
  Лось В.Є. Роль більшовицької газети "Вперед" в розвитку революційної боротьби на Україні в 1905 р. / Лось В.Є. – Київ : Вид-во КДУ, 1955. – [16] с. – Окр. відб. із Зб. каф. марксизму-ленінизму КДУ, № 1, 1955 [105-120]
1250836
  Хорева С.А. Роль біогенних амінів у регуляції функціональної активності організму при тривалій дії токсичних речовин / С.А. Хорева, С.В. Низкодубова, А.Н. Байков // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 148-157. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  Досліджено дію ультра дисперсних порошків заліза металічного і оксидів ітрію, цирконію і алюмінію в дозі 600 мг/кг маси тіла. Тварини (щури лінії Вістар, n = 368) були поділені за статтю на дві рівноцінні групи, препарати вводили через зонд у шлунок ...
1250837
  Довжок Т.В. Роль біографізму в польській повоєнній літературі пограниччя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 108-113
1250838
  Руда С.П. Роль біології у розвитку атеїстичних поглялів / С.П. Руда. – Київ : Радянська школа, 1985. – 151с.
1250839
  Шкатула Ю.М. Роль біологічного азоту в підвищенні насіннєвої продуктивності квасолі / Ю.М. Шкатула, Л.С. Краєвська // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 231-239 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2476626
1250840
  Острянин Д.Х. Роль біологічної науки в боротьбі за комуністичний світогляд / Д.Х. Острянин. – Київ, 1960. – 60с.
1250841
  Мацкевич Я.М. Роль біржової діяльності у розвитку інфраструктури регіональної торгівлі сільськогосподарською продукцією : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 177-182 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1250842
  Порхун Т. Роль біт-богеми в культурному та суспільному житті США кінця 1940 - 1960 х рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 341-344. – ISBN 978-966-171-783-0
1250843
  Кредісов В. Роль біхевіоріальних чинників у побудові ринкової інституційної системи // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 46-50. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1250844
  Целых М.П. Роль благотворительного движения в подготовке социальных работников в Великобритании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 7. – С. 106-117. – ISSN 0869-561Х
1250845
  Корниенко В.Н. Роль благотворительной деятельности в подготовке социальных работников: исторический аспект // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2011. – Т. 17. – С. 166-175. – ISSN 1993-5560
1250846
  Мовчанюк Д. Роль блогу як джерела оперативної інформації для журналіста в Інтернеті // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 213-215
1250847
  Берегова Тетяна Володимирівна Роль блукаючих нервів в центральному гальмуванні шлункової секрекції : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03..00.13 / Берегова Т.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 35 с.
1250848
  Берегова Тетяна Володимирівна Роль блукаючих нервів в центральному гальмуванні шлункової секреції : Дис...доктора біологічних наук:03.00.13 / Берегова Тетяна Володимирівна; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 311л. – Бібліогр.:л.260-311
1250849
  Шилина Л.И. Роль бобовых культур в балансе азота дерново-подзолистых почв Полесья Украинской ССР : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Шилина Л.И.; Укр. сельскохоз. академия. – К., 1968. – 29л.
1250850
  Приходько М. Роль Богородичної апокрифічної символіки в романі Уласа Самчука "Марія" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 96-100. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1250851
  Варлашкин В.В. Роль большевистских газет "Вперед" и "Пролетарий" в борьбе партии за укрепление союза рабочего класса и крестьянства в 1905 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Варлашкин В.В.; Азербайджанский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку; Грозный, 1959. – 20л.
1250852
  Лось В.Е. Роль большевистских газет "Вперед" и "Пролетарий" в развитии революционной борьбы на Украине в 1905 г. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лось В.Е.; АН УССР.Ин-т истории. – Киев, 1953. – 18 с.
1250853
  Нагибина А.Г. Роль большевистских газет "Впереди" и "Пролетарий" в освещении тактики большевиков в период русской революции 1905-1907 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Нагибина А.Г. ; МВО СССР ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1955. – 16 с.
1250854
  Новиков В.К. Роль большевистской "Правды" в борьбе за развертывание массового рабочего движения (апр. 1912 г. - май 1913 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Новиков В.К.; АОН при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 19 с.
1250855
  Добровольский Г Л. Роль большевистской "Правды" в развитии революционной борьбы рабочих Украины в годы нового революционного подъема. : Автореф... Канд.ист.наук: / Добровольский Л.Г,; М-во высш.образования СССР. – Харьков, 1955. – 16л.
1250856
  Слепченко Г.И. Роль большевистской газеты "Правда" в борьбе за воссоединение массовой рабочей революционной партии в годы нового революционного подъема. : Автореф... Канд.ист.наук: / Слепченко Г.И.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1952. – 20 с.
1250857
  Шалаева Е.И. Роль большевистской газеты "Правда" в борьбе Коммунистической партии за организацию и рукводство профессиональным движением петербургского пролетариата в годы нового революционного подъема (1912-191 : Автореф... канд. истор.наук: / Шалаева Е.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1954. – 16л.
1250858
  Адамов З.Ф. Роль большевистской печати Башкирии в установлении и упрочении Советской власти (1917-1919 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Адамов З.Ф.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 19л.
1250859
  Соломатин П.И. Роль большевистской печати в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции и установление Советской власти на Украине (март 1917 - янв. 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Соломатин П.И.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
1250860
  Малышев А.А. Роль большевистской печати в борьбе за укрепление союза рабочего класса и крестьянства в период первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... кадн. ист.наук: / Малышев А.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателй марксизма-ленинизма при КГУ. – К., 1955. – 16л.
1250861
  Малышев А.А. Роль большевистской печати в борьбе за укрепление союза рабочего класса и крестьянства в период русской революции 1905-1907 гг. : Дис... канд.историч.наук: / Малышев А.А.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1955. – 273л. – Бібліогр.:л.1-ХХ1
1250862
  Яровой И.В. Роль большевистской печати в борьбе местных партийных организаций за единство партии и руководство рабочими массами в период революции 1905-1907 гг. (На материалах парт. организаций юга России) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Яровой И.В.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 26л.
1250863
  Астрахан Х.М. Роль большевистской печати в борьбе партии за массы при проведении выборов в районные и городские думы : Автореф... Канд.ист.наук: / Астрахан Х.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1954. – 15л.
1250864
  Глазов В Б. Роль большевистской печати в разгроме заговора генерала Корнилова против революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Глазов Б.В,; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 19 с.
1250865
  Очиров С.Б. Роль большевистской печати Восточной Сибири в борьбе Коммунистической партии за восстановление народного хозяйтсва в первые годы нэпа. : Автореф... канд.ист.наук: 07.570 / Очиров С.Б.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 25л.
1250866
  Горестова Л.И. Роль большевистской печати Енисейской губернии в идеологической подготовке Великой Октябрьской социалиситческой революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Горестова Л. И.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1250867
  Бабенко С.П. Роль большевитской газеты "Пролетарий" в создании маркситской партии в России (1906-1909 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Бабенко С.П.; ЛЬвовский гос. ун-т им Ивана Франко. – Львов, 1954. – 16л.
1250868
  Мороз О.Ф. Роль бомбезин-подібних пептидів у регуляції жовчоутворення у щурів / О.Ф. Мороз, О.А. Можеїтова, Н.Є. Нурищенко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 139-143. – ISSN 1023-2427


  Вплив бомбезину (BN) в дозі 1 мкг/100 г маси тіла та гастрин-рилізинг пептиду GRP) в дозі 2 мкг/100 г маси тіла на жовчоутворення вивчали в гострих дослідах на щурах. Встановленно, що досліджені пептиди посилюють інтенсивність секреції жовчі. За ...
1250869
  Демидов А. Роль ботанических садов в области сохранения биологического разнообразия / А. Демидов, С. Потапова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 115-116. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  В статье характеризуется деятельность ботанических садов по сохранению биологического разнообразия, в том числе описываются методические подходы к выращиванию редких растений в условиях культуры. According to the national Russian Botanical Gardens ...
1250870
  Мельниченко Н. Роль ботанічних садів Києва в проведенні сезонних польових практик з ботаніки для студентів біологічних спеціальностей / Н. Мельниченко, Т. Настека, О. Турубара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.129-130. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Базою для проведення сезонної польова практики для студентів біологічних спеціальностей є ботанічні сади ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та ім. М.М. Гришка HAH України. O.V. Fomіn Botanical Garden and ...
1250871
  Черевченко Т. Роль ботанічних садів України в збереженні та збагаченні рослинного різноманіття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-11. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  У статті показані аспекти участі ботанічних садів України в збереженні рослинного різноманіття. The aspects of participation of Botanic Gardens of Ukraine in conservation of plant diversity are shown.
1250872
  Руднік Д.Г. Роль боярства в різних землях Київської Русі: порівняльний аналіз // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 91-93. – ISBN 978-966-493-834-8
1250873
  Весела Н.М. Роль Бразилії в інтеграційних процесах в Латинській Америці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-29. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1250874
  Борзова Д.Ю. Роль Бразильского агентства по сотрудничеству в содействии развитию по линии Юг — Юг // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 27-38. – ISSN 0444-748Х
1250875
  Деревянчук М.В. Роль брассиностероидов в адаптации функционирования митохондрий растений in vivo при действии абиотических стрессов / М.В. Деревянчук, О.И. Грабельных, Р.П. Литвиновская // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
1250876
  Петренко І.М. Роль братств у розвитку церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні в другій половині XIX - на початку XX ст. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 25-28. – ISSN 2076-1554
1250877
  Студінська Г.Я. Роль бренда освіти в інноваційному розвитку країни // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – C. 84-100


  Інноваційний розвиток країни досліджується крізь призму тріади: виробництво, наука, освіта. Бренд вищого навчального закладу розглядається як унікальна система всіх форм бренда – товару, послуги, персони, території. Запропоновано алгоритм брендування ...
1250878
   Роль брендинга городов в эпоху перемен / Ин-т трансформации о-ва ; [под общ. ред. О.И. Соскина]. – Киев : Ин-т трансформации о-ва, 2012. – 111, [1] с. – Библиогр.: c. 108-110. – ISBN 978-966-8534-10-2
1250879
  Литвиненко Н.П. Роль брендінгу в позиціонуванні позитивного іміджу Російської Федерації / Н.П. Литвиненко, Я. Прокопенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 269-273
1250880
  Штельмашенко А.Д. Роль бренду держави у розрізі забезпеченя національної безпеки // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 140-141
1250881
  Ковшова І.О. Роль бренду країни як фактора стимулювання національної туристичної діяльності в сучасних умовах розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 82-85
1250882
  Носань Н.С. Роль бренду у забезпеченні ефективної маркетингової діяльності підприємства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 76-81. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1250883
  Соколова А.В. Роль Британії в культурно-політичному просторі Візантії в епоху Високого Середньовіччя // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 98-103. – ISSN 2226-0285
1250884
  Бектимирова Надежда Николаевна Роль буддийской сангхи в общественно-политической жизни Кампучии в 1953-1975 гг : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Бектимирова Надежда Николаевна; МГУ. – М., 1979. – 16л.
1250885
  Отрощенко І.В. Роль буддийської церкви в проголошенні незалежності Монголії (1911 р.) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 114-119. – (Історія ; вип. 35)


  Розглядається участь буддійського духовенства в національно-визвольному русі Монголії. Особлива увага приділяється висвітленню ролі монгольської церкви в житті країни на початку XX ст.
1250886
  Мигас В.В. Роль буржуазного государства в воспроизводстве основного капитала в ФРГ. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.02 / Мигас В.В.; БГУ. – Минск, 1980. – 20л.
1250887
   Роль бухгалтерского учета в усилении хозяйственного расчета : материалы семинара. – Москва, 1988. – 134 с.
1250888
  Малюга Н.М. Роль бухгалтерського обліку в макроекономічних методологіях (до проблеми гармонізації мікро- і макрообліку) // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 20-37. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1250889
  Гайдуцький П.І. Роль бухгалтерського обліку в попередженні економічних криз / П.І. Гайдуцький, В.М. Жук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 72-82 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0131-775Х
1250890
  Данилко В.К. Роль бухгалтерського обліку у формуванні інформаційних ресурсів для аналізу стану і розвитку туристичного бізнесу / В.К. Данилко, Цал-Цалко // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 47-56. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
1250891
  Мвталдина Ш.Н. Роль бюджета в развитии просвещения Казахстана : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Мвталдина Ш. Н.; Алма-Ат. ин-т народ. хоз. – Алма-Ата, 1972. – 25л.
1250892
  Ким И.Л. Роль бюджета в развитии экономики и культуры / И.Л. Ким. – Алма-Ата, 1967. – 228с.
1250893
  Ширкевич Н.А. Роль бюджета в развитии экономики и культуры союзных республик. / Н.А. Ширкевич. – М., 1972. – 80с.
1250894
  Курнеев Е.П. Роль бюджета в хозяйственном и культурном строительстве Калмыцкой АССР : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Курнеев Е.П.; Рост. н/Д ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1969. – 22л.
1250895
  Рыбаков М.М. Роль бюджета города Калинина в развитии его хозяйства и культуры за перод сталинских пятилеток. : Автореф... канд. экон.наук: / Рыбаков М.М.; Москов. фин. ин-т. – [Москва], 1953. – 20 с.
1250896
  Семенова О.Ю. Роль бюджетного регулювання при здійсненні бюджетної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 163-165. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1250897
  Козарезенко Л.В. Роль бюджетної політики в розвитку людського потенціалу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 7 (248). – С. 44-63. – ISSN 2305-7645
1250898
  Бутенко В.В. Роль бюджетної політики в системі забезпечення фінансової безпеки України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 170-179. – ISSN 2313-4569
1250899
  Заїчко І.В. Роль бюджетної політики у забезпеченні фінансової незалежності органів місцевого самоврядування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 47-55


  Досліджено питання реалізації ефективної бюджетної політики у сфері місцевих фінансів. Обґрунтовано теоретичні й методичні положення механізму формування бюджетної політики у сфері місцевих фінансів в Україні. Визначено мету та основні проблеми ...
1250900
  Лазебник Л.Л. Роль бюджетної політики у становленні та розвитку соціальної держави / Л.Л. Лазебник, С.О. Рибак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 176-189


  Досліджено вплив бюджетної політики на соціальну діяльність держави та обґрунтована необхідність структурування державних грошових ресурсів навколо завдань, спрямованих на інтеграцію суспільства, збереження його цілісності, забезпечення рівномірного ...
1250901
  Панасюк И.П. Роль бюджетных авиакомпаний на рынке авиационных перевозок / И.П. Панасюк, А.О. Тертычная // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 34-39. – ISSN 2222-4459
1250902
  Даньків В.Й. Роль бюджету у соціально-економічному розвитку держави / В.Й. Даньків, М.І. Галас // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 219-226. – (Серія "Економіка" ; вип. 3 (40)). – ISSN 0869-0782
1250903
  Патик В. Роль В"ячеслава Ілліча Стрельського у розвитку джерелознавства // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 162-173


  Статтю присвячено висвітленню головних аспектів дослідження джерелознавства у наукових працях В. І. Стрельського. Проаналізовано наукову спадщину вченого, його внесок у становлення та розвиток джерелознавчих галузей знань.
1250904
  Захарчук В.А. Роль В"ячеслава Липинського у становленні соціології права // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 183-186. – ISBN 978-966-7166-36-6
1250905
  Флока М. Роль В"ячеслава чорновола як журналіста та дисидента у становленні української національної ідеї // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 65-69
1250906
  Богдашина О.М. Роль В. Б. Антоновича у формуванні та поширенні української національної ідеї // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 213-220. – ISSN 2218-0567
1250907
  Николаев М.П. Роль В. И. Ленина в жизни и деятельности А. М. Горького / М.П. Николаев. – Рига, 1971. – 155 с.
1250908
  Роговий В.М. Роль В. Короліва-Старого в організації допомоги українському студентству в еміграції // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 160-163


  У статті йдеться про активну роль відомого громадсько-політичного діяча Василя Короліва-Старого щодо матеріальної підтримки українського студентства в еміграції. The article reveals activities of the well-known public and political person Vasyl ...
1250909
  Григор"єва Л. Роль В.Б. Антоновича (1834–1908) у формуванні української археології // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 49-54


  У статті розглядається археологічна діяльність видатного українського історика та археолога, професора Університету Св. Володимира В.Б.Антоновича. В статье рассматривается археологическая деятельность выдающегося украинского историка и археолога, ...
1250910
  Колеснікова В.А. Роль В.В. Хвойки у становленні та розвитку київського міського музею // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 140-145
1250911
  Колеснікова В.А. Роль В.В. Хвойки у становленні та розвитку Київського міського музею // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 65-72. – ISBN 966-8914-06-6
1250912
   Роль В.И. Ленина в становлении и развитии советского законодательства. – Москва : Юридическая литература, 1969. – 478 с.
1250913
  Борщуков В.И. Роль В.И. Ленина в формировании мировоззрения и творческого метода М. Горького / В.И. Борщуков. – Москва : Знание, 1952. – 40 с.
1250914
  Семичаевский М.А. Роль В.И.Ленина в руководстве обороной Советской республики в начальный период иностранной военной интервенции и гражданской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семичаевский М.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1960. – 17л.
1250915
  Гилилов С.С. Роль В.И.Ленина в создании Советского многонационального государства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гилилов С.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1957. – 16л.
1250916
  Азизбекова Писта Азизага кызы Роль В.И.Ленина в социалистически преобразованиях в Азербайджане (1920-1923 гг.) : Автореф... д-ра. ист.наук: / Азизбекова Писта Азизага кызы; Ком. высш. и сред. сец. образования Совета МИнистров АзССР. Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. – Баку, 1961. – 38л.
1250917
  Панов Г.А. Роль В.И.Ленина в становлении русской системы общественно-политической терминологии научного коммунизма. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Панов Г.А.; Москов. гос. пед.и н-т. – М., 1972. – 26л.
1250918
  Борщуков В.И. Роль В.И.Ленина в формировании мировоззрения и творческого метода М.Горького (1897-1905 г.г.) : Автореф... кандид. филологич.наук: / Борщуков В.И.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра теории и истории литератур. – Москва, 1950. – 29 л.
1250919
  Чернова Н.Ф. Роль В.І. Вернадського в становленні та розвитку структури аграрної науки в Україні // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 202-211
1250920
  Білан Ю.Я. Роль В.І. Леніна в утворенні СРСР / Ю.Я. Білан, В.Ю. Білан // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – № 3. – С. 66-77. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 1)
1250921
  Нагорных С.Н. Роль вакансионных дефектов в стимулированной (экзоэлектронной) эмиссии металлов : автореф. дис... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Нагорных С.Н. ; Горьковск. гос. ун-т. – Горький, 1975. – 20 с.
1250922
  Слепушкин А.Н. Роль вакцинации в системе мероприятий по борьбе с гриппом. : Автореф... Доктора мед.наук: / Слепушкин А.Н.; АМН СССР.Ин-т вирусологии. – М, 1968. – 26л. – Бібліогр.:с.23-26
1250923
  Співак І.В. Роль валютного курсу у процесі інтеграції України до світового товариства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-28. – (Економіка ; вип. 43)


  Проаналізовано проблему впливу валютного курсу на економічну трансформацію України.
1250924
  Прокопов В.Ю. Роль Василя Галаси у польсько-українській взаємодії на Закерзонні 1945–1947 рр. // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 55-62. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1250925
  Козар Л. Роль Василя Горленка в історії української фольклористики кінця ХІХ - початку ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 132-136.


  У статті висвітлюється діяльність Василя Горленка - фольклориста, етнографа, колекціонера-мистецтвознавця, журналіста, письменника, громадського діяча - та його роль в історико-культуртурному житті України кінця ...
1250926
  Забіяка І. Роль Василя Горленка в підготовці до видання "Сочинений и писем П.А. Кулиша" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 29-40. – (Українознавство ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817
1250927
  Барчан О.В. Роль Василя Ґренджі-Донського у формуванні духовного світу закарпатців у 20–30-х рр. ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 348-354


  У статті досліджується роль відомого закарпатського журналіста Василя Ґренджі-Донського у формуванні духовного світу закарпатців у 20-30-х рр. ХХ ст. Розглядаються, зокрема, актуалізовані у його публіцистиці питання української мови та літератури, ...
1250928
  Чернецька С.Ю. Роль Василя Скуратівського у становленні й розвитку фольклорно-фестивального руху незалежної України (1991 - 2005) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 223-227. – ISBN 978-966-452-035-2
1250929
  Карпенко О.М. Роль веб-политики в конкурентоспособности вуза (результаты международного рейтинга университетов мира "Webometrics" - январь 2009 / О.М. Карпенко, М.Д. Бершадская, Ю.А. Вознесенская // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 9. – С 36-56. – ISSN 1561-2465
1250930
  Дубова Ю. Роль веб-сайту та соціальних мереж у формуванні оновленого іміджу бібліотеки / Ю. Дубова, А. Літашова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 9-14. – ISSN 2518-7341


  Проаналізовано роль веб-сайту та соціальних мереж у формуванні сучасного, позитивного та привабливого іміджу бібліотеки на прикладі віртуальної роботи Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки імені О.М. Горького. Розкрито та обгрунтовано ...
1250931
  Клейн В.Р. Роль ведомственного перечня в экспертизе ценности документов и комплектования государственных архивов. : Автореф... канд. истор.наук: 05.25.02 / Клейн В.Р.; Москов. гос. истор.-архив. ин-тут. – М., 1981. – 27л.
1250932
  Андрющенко М.Ю. Роль ведучого у творенні ефективної телекомунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 113-118


  У статті наголошується на тих аспектах образу ведучого, що творять його імідж. Пропонується вироблення таких характеристик образу, які б дозволили досягати якомога максимального ефекту від комунікації. The article emphasises such aspects of ...
1250933
  Малиновська Н.Л. Роль ведучого як автора у творчо-виробничому процесі створення телепрограми // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 28-29


  Розглядається питання ролі ведучого в творчо-виробничому процесі, аналізуються його функції, визначається частка участі ведучого на всіх етапах творчо-виробничого процесу створення телепрограм. Наведені приклади свідчать про значну роль, яку відіграє ...
1250934
  Сігуа Г.В. Роль ВЕЗ у формуванні відкритої економіки в Китаї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-54. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Розглянуто успішний досвід Китаю, який широко використовує ВЕЗ як інструмент для розв"язання конкретних економічних завдань в умовах збереження комуністичного режиму та планового господарства. Показано роль ВЕЗ у формуванні відкритої економіки в ...
1250935
  Шпигоцька Н.О. Роль великих вітчизняних банків у кредитуванні національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 7 : Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК. – С. 260-268. – ISSN 2222-4459
1250936
  Толстов С.В. Роль великих держав у міжнародній взаємодії країн Європи // "Ялтинська конференція "Великої трійки" 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст." : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. дир. Держ. установи "Ін-т всесвіт. історії НАН України" д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 25-47
1250937
  Целуйко В.О. Роль великих міст в сучасних збройних конфліктах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 97-103. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
1250938
  Шулевський С.О. Роль великих міст у регіоналізації України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 144-156. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1250939
  Гой В. Роль великих платників податків у наповненні державного бюджету України / В. Гой, В. Шестак // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 208-212
1250940
  Біньовська А.С. Роль Великої Британії у зовнішньополітичних стратегіях Г. Кіссінджера (кінець 60-х - середина 70-х рр. XX ст.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – № 908. – С. 163-169. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 0453-8048
1250941
  Грубінко А. Роль Великої Британії у нормативній фіксації спільної зовнішньої політики Європейського Союзу в Лісабонському договорі // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 11-16. – ISSN 2524-0129
1250942
  Грубінко А. Роль Великої Британії у формуванні механізмів європейської політичної інтеграції у 40-80 х рр. ХХ ст.: історико-правові аспекти // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (7). – C. 5-10
1250943
  Петров О. Роль Великопольського повстання у входженні західних земель до Другої Речі Посполитої // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 513-516. – ISBN 978-966-171-893-6
1250944
  Гашпар Ш. Роль венгерских профсоюзов в строительстве социализма / Ш. Гашпар. – Будапешт, 1972. – 395с.
1250945
  Миколенко В.А. Роль Венеціанської комісії в реформуванні прокуратури України на сучасному етапі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 21-26. – (Юридичні науки ; № 4)
1250946
  Фалалєєва Л.Г. Роль Венеціанської комісії Ради Європи у конституційній модернізації України // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 209-221. – ISBN 978-966-7166-35-9
1250947
  Юрійчук Є. Роль Венеціанської комісії у зовнішньополітичній електоральній та референдній легітимації влади в Азербайджані (1995-2010 рр.) // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 943-955. – ISBN 966-7522-07-5
1250948
  Искевич И.С. Роль Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года в развитии консульского права / И.С. Искевич, А.С. Белов // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 2 (83). – С. 15-18. – ISSN 1812-3910


  Статья посвящена роли Венской конвенции о консульских сношениях (1963 год) в развитии консульского права. Авторами рассматривается история разработки и принятия Венской конвенции 1963 года, подробно раскрыто ее содержание, проанализированы основные ...
1250949
  Бендасюк Н.О. Роль венчурних фондів у фінансуванні інноваційних процесів в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 92-94. – ISBN 978-617-7069-02-6
1250950
  Антонюк Л. Роль венчурного капіталу в національній інноваційній системі / Л. Антонюк, А. Запроводюк // Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – С. 6-13. – ISBN 978-966-171-947-6
1250951
  Кривенко Л.В. Роль венчурного фінансування в активізації інноваційної діяльності: світовий досвід і українські реалії / Л.В. Кривенко, В.М. Милашенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 33. – С. 29-41


  Досліджено джерела та форми фінансування інноваційної діяльності. Проаналізовано міжнародну рейтингову оцінку привабливості країн для венчурного фінансування та місце України в данному рейтингу.
1250952
  Кириленко І.В. Роль венчурного фінансування у розвитку інноваційної діяльності / І.В. Кириленко, М.М. Спіцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 87-91. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Визначено суть венчурного фінансування. Розкрито роль венчурного фінансування у розвитку інноваційно діяльності. Теоретично обгрунтовано роль венчурного фінансування у формуванні інноваційного продукту в Україні. Ключові слова: інновація, інноваційна ...
1250953
  Козуб Л.С. Роль вербальних засобів у реалізації маніпулятивного потенціалу англійських і німецьких рекламних текстів // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 431-437. – ISSN 2311-0821
1250954
  Гагалюк Т.В. Роль вертикальної координації у збалансуванні міжгалузевих відносин в АПК : наукове життя за кордоном / Т.В. Гагалюк, В.Л. Валентинов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 250-259. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1250955
  Сорина Х.Д. Роль Верхневолжья в образовании и развитии Русского централизованного государства в XV-XVII вв. / Х.Д. Сорина. – Калинин, 1978. – 83с.
1250956
  Навора Ю. Роль верхньої палати в законодавчому процесі в двопалатних парламентах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 32-36
1250957
  Орлов М. Роль верховенства права в захисті прав людини у сфері екології // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.117-124
1250958
  Ківалов С.В. Роль верховних судів держав - учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у подоланні структурних/системних недоліків національних правових систем // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 63-72. – ISSN 1026-9932
1250959
  Юдківська Г. Роль верховних судів у захисті прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 200-203. – ISSN 1026-9932
1250960
  Цувіна Т.А. Роль верховних судів: у пошуках балансу приватних та публічних інтересів у цивільному судочинстві // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 52-65. – ISSN 2224-9281
1250961
  Шило О.Г. Роль Верховного Суду в механізмі забезпечення сталості та єдності судової практики: окремі аспекти / О.Г. Шило, Н.В. Глинська // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 3. – С. 157-174. – ISSN 1993-0909
1250962
  Шевчук В С. Роль верховного суду в умовах конституційної демократії // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 89-100. – ISSN 1026-9932
1250963
  Бічковічс І. Роль Верховного Суду Латвійської Республіки у формуванні єдиної судової практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 181-185. – ISSN 1026-9932
1250964
  Маркерт Т. Роль Верховного Суду України в механізмі виконання зобов"язань держави у сфері захисту прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 207-211. – ISSN 1026-9932
1250965
  Короєд С.О. Роль Верховного Суду України в уніфікації судової практики цивільного удочинства (матеріальний і процесуальний аспекти) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 65-72
1250966
  Брожова І. Роль Верховного Суду Чеської Республіки в захисті прав людини на національному рівні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 212-213. – ISSN 1026-9932
1250967
  Макаренко О.Г. Роль Верховної Ради України у конституційно-правовому механізмі здійснення зовнішньої політики // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 99-111.
1250968
  Макаренко Н.Ю. Роль Верховної Ради як законодавчого інституту у процесі розвитку соціальної держави // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 133-143. – ISBN 978-966-02-4604-1
1250969
  Шушкина Э.А. Роль веслоногих ракообразных в общей продукции зоопланктона озер : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шушкина Э.А. ; БГУ. – Минск, 1965. – 16 с.
1250970
  Пушкарчук А.А. Роль вестибулярной части лабиринтов в поствращательных изменениях содержания катехоламинов (адреналина и норадреналина) в крови и некоторых тканях животных. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пушкарчук А.А.; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1966. – 20л.
1250971
  Бураковский И.В. Роль взаимных внешнеторговых отношений в совершенствовании воспроизводственных процессов в странах мирового социалистического содружества : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Бураковский И. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 201л.
1250972
  Бураковский И.В. Роль взаимных внешнеторговых отношений в совершенствовании воспроизводственных процессов в странах мирового социалистического содружества : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Бураковский И. В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1250973
  Михеев А.Н. Роль взаимодействия клеток, тканей и органов в формировании радиобиологических реакций растения. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Михеев А.Н.; Ин-т проблем онкологии им. Р.Е.Кавецкого. – К., 1983. – 24л.
1250974
  Кротенко Л.В. Роль взаимодействия науки и производства в становлении коммунистического труда // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
1250975
  Саакова Т.Д. Роль взаимопомощи народов СССР в дальнейшем развитии и сближении социалистических наций в период коммунистического строительства : Автореф... канд. филос.наук: / Саакова Т. Д.; АН УзССР, Ин-т филос. и права. – Ташкент, 1968. – 21л.
1250976
  Щербанюк О. Роль виборчого законодавства у забезпеченні легітимності виборних органів державної влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 158-164. – ISSN 1026-9932
1250977
  Квакстад А. Роль виборчого законодавства у проведенні чесних і справедливих виборів // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 84-85.


  Матеріали конференції
1250978
  Бойко Ю. Роль вивчення китайської ієрогліфіки в мовно-культурній комунікації Кореї з країнами Далекого Сходу / Ю. Бойко, В. Підвойний // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 33-36
1250979
  Керзюк О.В. Роль видавництв Франції та Німеччини в поширенні мови есперанто // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 188-193. – ISSN 1729-360Х
1250980
  Булах Т.Д. Роль видавничих стандартів в епоху інтенсивного розвитку інформаційних технологій // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – С. 149-154.
1250981
  Вишневський М. Роль видавничої діяльності товариства "Просвіта" у функціонуванні українських науково-популярних видань // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 374-381. – ISSN 2524-0331
1250982
  Дрепін А.В. Роль видатків місцевих бюджетів у забезпеченні суспільного добробуту // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 47-56. – ISSN 2306-6814
1250983
  Савчук С. Роль видатків місцевих бюджетів України у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів / С. Савчук, А. Дем"янюк, М. Гупаловська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 52-64. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1250984
  Рябоконь О.О. Роль видатків при формуванні місцевих бюджетів // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 69-71
1250985
  Ампілова К.О. Роль визначень у правознавстві // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 73-75
1250986
  Анисимова Т.В. Роль визуального и вербального образов коммуникатора в процессе передачи политической информации, транслируемой в СМИ. / Т.В. Анисимова, В.В. Шубина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 75-82. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1250987
   Роль викладача (НПП) в формуванні Soft skills здобувача вищої освіти / С.А. Павленко, О.В. Павленкова, А.І. Сидорова, Л.І. Ляшенко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Полтав. держ. мед. ун-т ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Білаш С.М. [та ін.]. – Полтава, 2021. – Вип. 3 (161). – С. 209-211. – ISSN 2077-4214
1250988
  Іваненко Л.О. Роль викладача в дистанційному навчанні // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 85-90. – ISSN 2074-8167
1250989
  Котова А. Роль викладача в організації самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 250-256. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1250990
  Лєшньова Н.О.Л. Павлова В. Роль викладача у підготовці студентської наукової презентації англійською мовою // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 106-113. – ISSN 2074-8167
1250991
  Лєшньова Н.О. Роль викладача у подоланні страху говоріння у студентів на заняттях з іноземної мови / Н.О. Лєшньова, Л.В. Павлова, О.А. Сергеєва // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 125-131. – ISSN 2074-8167
1250992
  Ковальчук Г. Роль викладача у становленні глобальної підприємливості студентів / Г. Ковальчук, Ю. Баніт // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 104-110. – ISSN 2411-1317
1250993
  Сахно М. Роль викладача у формуванні іншомовної комунікативної компетентності у студентів вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 79-82. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання про роль викладача у формуванні іншомовної комунікативної компетентності у студентів вищого навчального закладу, яка виявляється в урізноманітненні навчального процесу за допомогою використання активних методів навчання. Іншомовна ...
1250994
  Ключковська І. Роль викладача українознавчих студій у поширенні знань про Україну в європейській спільноті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 257-267. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1250995
  Марушкевич І.М. Роль викладачів Київського університету в історії розвитку українського правопису // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 13-18. – Бібліогр.: Літ.: С. 17-18; 16 поз;. – ISBN 966-8188-07-1
1250996
  Марушкевич І.М. Роль викладачів Київського університету в історії розвитку українського правопису // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 13-18. – ISBN 966-8188-08-X


  Професори Київського університету св. Володимира, передусім М. Грунський, М. Грушевський, Є. Тимченко, А. Кримський, О. Синявський та І. Огієнко, у першій третині ХХ століття зробили значний внесок у розвиток української орфографії. Незважаючи на ...
1250997
  Ішфак Ахмед Роль викладачів у покращенні іміджу освітнього закладу (студентське бачення) / Ішфак Ахмед, Мухаммад Музаррат Наваз, Мухаммад Рамзан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 359-366 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1250998
  Пашутін Є. Роль виконавчого органу при поглинанні компаній у Європейському Союзі // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 38-44.
1250999
  Чмель В.В. Роль використання відеоматеріалів у викладанні англійської мови у технічному університеті / В.В. Чмель, І.М. Ахмад // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (56). – С. 36-39. – ISSN 2411-5983
1251000
   Роль Вильнюсского университета в развитии науки : Тезисы докл. 12-й Прибалтийской конференции по истори науки и техники (23-26 октября 1979 г.). – Вильнюс, 1979. – 183с.
<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,