Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>
1246001
  Позняк-Хоменко "Радосинський батько". Поет, публіцист і перекладач Дмитро Чередниченко відзначив 85-ліття // Україна молода. – Київ, 2020. – 2 грудня (№ 119). – С. 13
1246002
   "Радуге" - 90 лет! : поздравления писателей // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 9/10. – С. 3-21. – ISSN 0131-8136
1246003
  Гаврилюк Н. "Радуйся, Маріє!": модифікація молитви прослави у Віри Вовк і Павла Тичини // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (715). – С. 72-86. – ISSN 0236-1477
1246004
  Павлюк І.З. "Радянська Волинь" як тип української обласної компартійної газети (1939-1941, 1944-1991) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-25. – Бібліогр.: с.25, Літ.: 19 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено складну історію функціонування газети "Радянська Волинь" - органу Волинського обласного комітету Компартії України (1939-1941, 1944-1991) у контексті загальнополітичного розвитку держави та історії тоталітарної преси загалом.
1246005
  Борчук С.М. "Радянська енциклопедія історії України" - перша історична енциклопедія в УРСР // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 170-192. – ISSN 0130-5247


  Реконструюються ідеологічні й історіографічні мотиви підготовки та особливості реалізації проекту першої в УРСР історичної енциклопедії - чотиритомної "Радянської енциклопедії історії України", що побачила світ упродовж 1969-1972 рр.
1246006
  Атаян Гаяне "Радянська Попелюшка". Кінець міфу... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 8-9


  24 лютого минає 100 років від дня народження Тетяни Яблонської. "День" вперше публічно процитує кілька фрагментів із майбутніх мемуарів художниці. Розмова з дочкою і головним популяризатором творчості Тетяни Яблонської, художницею Гаяне Атаян.
1246007
  Горенко М. "Радянський блеф" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 липня (№ 134). – С. 9


  "Реформа" середньої й вищої освіти в Криму спрямована на русифікацію шкільних і вишівських процесів.
1246008
  Пивовар С.Ф. "Радянський народ" / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 319-320. – ISBN 966-642-073-2
1246009
  Забілий Р. "Радянський режим в Україні був окупаційним" / розмову вів Сергій Зятьєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 грудня (№ 224). – С. 4-5


  "Історик Руслан Забілий - про "тюрму на Лонцького", злочини чекістів та можливість вивчати раніше заборонені теми".
1246010
  Толстих І.В. "Радянські корейці": маловідомі сторінки Корейської війни / І.В. Толстих, А.М. Обухова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 172-179. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1246011
  Данилов Ф.В. Радом-Лодзинская операция / Ф.В. Данилов. – М, 1958. – 230с.
1246012
  Засухин А.Н. Радомысльская сельско - хозяйственная опытная станция : Полевые опыты / А.Н. Засухин. – Киев
В. 2. – 1916. – 41 с.
1246013
   Радон в школах городов Киева и Желтых вод / И.Л. Комов, Е.А. Кулиш, П.И. Диденко, И.Ф. Шраменко, Н.Н. Макаренко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 14-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1246014
  Мельниченко М.Г. Радон навколо нас: користь і шкода // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 30-31 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
1246015
   Радон у підземних водах Києва / В.В. Гудзенко, Т.О. Голікова, Г.І. Гудзенко, О.Л. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 101-104. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Представлено узагальнені результати багаторічних досліджень концентрацій радону в підземних водах основних водоносних горизонтів м. Києва. Розглянуто деякі питання формування підвищених концентрацій цього газу в підземних водах осадового чохла, а також ...
1246016
  Кобзев И.И. Радонежье / И.И. Кобзев. – Москва, 1968. – 142с.
1246017
  Пасхал В.С. Радонове опромінення як геоекологічний фактор ризику // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 37-39
1246018
  Удалов И.В. Радоновые воды - дополнительный источник развития геолого-промышленных районов Северо-восточного Донбасса / И.В. Удалов, А.В. Кононенко // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 319-321. – ISBN 978-966-285-361-2
1246019
  Чесанов В.Л. Радононадходження в житлові та суспільні приміщення Дніпропетровської області та його негативний вплив на мешканців цих приміщень / В.Л. Чесанов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 2-3. – Бібліогр.: 6 назв
1246020
   Радонотерапия заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем : Материалы научно-практической конференции, Хмельник, 1974 г. – Киев : Здоров"я, 1974. – 80с.
1246021
  Каганов В.И. Радопередатчики малой и средней мощности / В.И. Каганов. – Москва-Ленинград, 1964. – 280 с.
1246022
   Радосинь. Поезія, проза, переклади : [ювілей. збірка] / [упоряд.: І. Ковальчук, Л. Мовчун, С. Цушко]. – Київ : Український письменник, 2017. – 270, [2] с. – Кн. - спільний проект Нац. спілки письменників України, вид-ва "Український письменник" та літ. об"єднання "Радосинь", підгот. до 25-ліття відомого творчого осередку. – ISBN 978-966-579-519-3
1246023
   Радости в рассрочку. – Минск, 1978. – 304с.
1246024
  Шульпина В.Л. Радости для двоих / В.Л. Шульпина. – Кишинев, 1991. – 313с.
1246025
  Леббок Д. Радости жизни : (The pleasures of life by sir John Lubbock. M.P.) / С англ. 14-го изд. пер. М. Ловцовой ; С предисл. А. Михайлова. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. В.И. Губинский, 1899. – 296 с.
1246026
  Дональд Уэслинг Радости и горести вымышленных людей (о литературных эмоциях) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 28 : Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы. – С. 91-101. – ISBN 966-72-77-79-8
1246027
  Дефо Д. Радости и горести знаменитой Молль Флендерс. Счастливая куртизанка или Роксана / Д. Дефо. – Челябинск, 1992. – 672с.
1246028
  Виткович В.С. Радости и горести маленького Насреддина / В.С. Виткович. – Ташкент, 1982. – 87с.
1246029
  Кленицкая И.Я. Радости и горести моей профессии. / И.Я. Кленицкая. – М, 1976. – 95с.
1246030
  Тартаковский Б.С. Радости и горести Симы Каштановой / Б.С. Тартаковский. – Москва, 1954. – 168с.
1246031
  Кан А. Радости и печали / А. Кан. – Москва : Прогресс, 1977. – 231 с.
1246032
  Коноплин Н.Т. Радости и печали. Настина любовь. Ссора / Н.Т. Коноплин. – Воронеж, 1957. – 256 с.
1246033
  Лиханов А.А. Радости и печали: Повести. / А.А. Лиханов. – Москва, 1984. – 112с.
1246034
  Таран Л.Н. Радости и тревоги. / Л.Н. Таран, В.П. Петрунек. – М., 1978. – 159с.
1246035
  Варга Д. Радости родительских забот / Д. Варга. – Москва, 1983. – 200с.
1246036
  Эггерат В. Радостная исповедь : мемуары / В. Эггерат. – Москва, 1979. – 280 с.
1246037
  Михайлов И.Л. Радостная слава / И.Л. Михайлов. – Л, 1983. – 86с.
1246038
  Захарова Л.Н. Радостно и больно / Л.Н. Захарова. – Москва, 1970. – 40с.
1246039
  Осмиев Х.С. Радостные горы : стихи / Х.С. Осмиев. – Грозный : Чечено -Ингуш. кн. изд., 1965. – 144 с.
1246040
  Жердева Л.Т. Радостный долг / Л.Т. Жердева. – Кишинев, 1963. – 64с.
1246041
  Хакимов Р.Г. Радостный край / Р.Г. Хакимов. – М., 1975. – 336с.
1246042
  Обухова С. Радостный мир Ренуара // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 6. – С. 32-33. – ISSN 1818-2968
1246043
  Трофимов А.К. Радостный свет / А.К. Трофимов. – Ставрополь, 1979. – 26с.
1246044
  ДАвидков Радостта стои до всеки праг / ДАвидков. – София, 1962. – 104с.
1246045
  Лисовска О.Я. Радость-рябина : стихи / О.Я. Лисовска. – Москва : Советский писатель, 1983. – 135 с.
1246046
  Черняков М.В. Радость / М.В. Черняков. – Київ-Харків : Державне літературне видавництво, 1935. – 71с.
1246047
  Амири Г. Радость : стихи / Г. Амири ; авториз. пер. с башкир. Н. Милованова. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1953. – 95 с.
1246048
  Фоломин Ф.П. Радость / Ф.П. Фоломин. – М, 1958. – 97с.
1246049
  Истомин И.Г. Радость : рассказы / И.Г. Истомин. – Москва : Советская Россия, 1961. – 96 с.
1246050
  Леонтичев Ю.А. Радость / Ю.А. Леонтичев. – Нукус, 1961. – 96с.
1246051
  Мартынов А.К. Радость : стихи / Александр Мартынов ;. – Москва : Советский писатель, 1964. – 84 с.
1246052
  Зубавин Б.М. Радость / Б.М. Зубавин. – М, 1972. – 143с.
1246053
  Сабитов Г. Радость / Г. Сабитов. – Ижевск, 1973. – 73 с.
1246054
  Михалев В.В. Радость / В.В. Михалев. – М, 1976. – 127с.
1246055
  Рыскулов Р. Радость : стихи, поэмы / Р. Рыскулов; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1980. – 110 с.
1246056
  Абдрахманова Т. Радость : стихи и поэмы : пер. с каз. / Турсынхан Абдрахманова ; [предисл. Т. Какишева ; худож. Б. Аканаев]. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 232 с. : ил.
1246057
  Хасанов А.Б. Радость / А.Б. Хасанов. – М, 1986. – 272с.
1246058
  Шторх Алексей Радость бытия Рауля Дюфи // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 10. – С. 8-19


  Рауль Дюфі - фран. художник, графік, декоратор і кераміст (1877-1953). Представник фовізма и кубізма
1246059
  Алиева Ф.Г. Радость взаймы : стихи и поэмы : пер. с авар. / Фазу Алиева ; худож. Ю.К. Бажанов. – Москва : Советская Россия, 1975. – 367 с. : ил.
1246060
  Нури З. Радость встреч : стихи / З. Нури; пер. с татар. – Казань : Таткнигоиздат, 1962. – 100 с.
1246061
  Лиходзиевский С.И. Радость встреч : Сб. лит.-крит. статей. / С.И. Лиходзиевский. – Ташкент, 1977. – 206с.
1246062
  Кудреватых Л.А. Радость встреч. / Л.А. Кудреватых. – Москва, 1976. – 623с.
1246063
  Рафибейли Н. Радость встречи / Н. Рафибейли. – Баку, 1981. – 196 с.
1246064
  Ермолаев А.Д. Радость дорог: путевод. по Ульянов. обл. / А.Д. Ермолаев, В.А. Яблочков. – Саратов, 1990. – 311с.
1246065
  Духанин В. Радость единения с Господом = Что нужно знать о таинстве святого причащения // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 5. – С. 224-238. – ISSN 0131-2332
1246066
  Боруля В.Л. Радость жизни - битва / В.Л. Боруля. – Москва, 1988. – 236с.
1246067
  Бродский А.И. Радость жизни моей / А.И. Бродский. – К, 1977. – 149с.
1246068
  Золя Э. Радость жизни. Творчество / Э. Золя. – Москва, 1986. – 669с.
1246069
  Дарский Д. Радость Земли : bсследование лирики Фета. – Москва, 1916. – 208 с.
1246070
  Шевелева Е.В. Радость и горе / Е.В. Шевелева. – Москва, 1982. – 319с.
1246071
  Сармен А. Радость и слава : стихи / Армо Сармен ; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1952. – 122 с.
1246072
  Кэри Д. Радость и страх : роман / Д. Кэри; Пер. с английского. – Москва : Прогресс, 1980. – 490 с. – (Мастера современной прозы ; Англия)
1246073
  Кривенко Е.И. Радость моя - Украина! Стихи и поэмы. / Е.И. Кривенко. – К., 1957. – 252с.
1246074
  Нонешвили И. Радость моя / И. Нонешвили. – Москва, 1982. – 128 с.
1246075
  Коваленко Л.М. Радость моя / Л.М. Коваленко. – Днепропетровск, 1984. – 190с.
1246076
  Каллаген М. Радость на небесах / М. Каллаген. – М, 1982. – 524с.
1246077
  Карим Мустай Радость нашего дома // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 3. – С. 5-182. – (Б-ка пионера)
1246078
  Карим М. Радость нашего дома : повести, рассказы / М. Карим. – Москва : Детская литература, 1986. – 716 с.
1246079
  Сернуда Луис Радость одиночества : поэзия: стихотворения / вступление Н. Ванханен // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 169-173. – ISSN 0130-6545
1246080
  Нейман Л.С. Радость открытия / Л.С. Нейман. – М., 1972. – 175с.
1246081
  Блинов А.Д. Радость открытия : [очерки] / А.Д. Блинов. – Москва : Современник, 1982. – 303 с.
1246082
  Ямщиков С.В. Радость открытия. / С.В. Ямщиков. – М., 1983. – 48с.
1246083
  Ямщиков С.В. Радость открытия. / С.В. Ямщиков. – Москва, 1990. – 216-382с.
1246084
   Радость познания : Популярная энциклопедия : В 4 томах. – Москва : Мир
Т. 1 : Наука и Вселенная, Ред. Д. Кларк, Л. Кларк. – 1983. – 295с. – Для бібліотек профільної літератури шифр - 5, автор. знак - Радо
1246085
   Радость познания : Популярная энциклопедия : В 4 томах. – Москва : Мир
Т.2 : Мир живой природы/ Пер. Б.Д. Васильева; Под ред. Р.Л. Беме и др. – 1984. – 263с. – Для бібліотек профільної літератури шифр - 5, автор. знак - Радо
1246086
   Радость познания : Популярная энциклопедия : В 4 томах. – Москва : Мир
Т. 3 : Наша планета/ Пер. с англ. Н.Н. Арманд, В.Д. Утехина, Л.Г. Фельдмана; Под ред. Д.А. Тимофеева. – 1985. – 248с. – Для бібліотек профільної літератури шифр - 5, автор. знак - Радо
1246087
   Радость познания : Популярная энциклопедия : В 4 томах. – Москва : Мир
Т. 4 : Человек и машины/ Пер. В.М. Борисенко и др.; Под ред. Л.Н. Расторгуева. – 1986. – 258с. – Для бібліотек профільної літератури шифр - 5, автор. знак - Радо
1246088
  Потапова Е.Н. Радость познания / Е.Н. Потапова. – М., 1990. – 94с.
1246089
  Лаврищев Т.Т. Радость приходит снова / Т.Т. Лаврищев. – Красноярск, 1963. – 174с.
1246090
  Долинова Е.А. Радость с собой, беду с собой / Е.А. Долинова. – Свердловск, 1972. – 304с.
1246091
  Долинова Е.А. Радость с собой, беду с собой / Е.А. Долинова, 1975. – 287с.
1246092
  Долинова Е.А. Радость с собой, беду с собой / Е.А. Долинова. – Свердловск, 1986. – 399с.
1246093
  Комфорт А. Радость секса / А. Комфорт. – М, 1992. – 352с.
1246094
   Радость созидания. – Симферополь, 1982. – 224с.
1246095
  Дьяконов Ю.А. Радость созидания / Ю.А. Дьяконов. – М, 1989. – 143с.
1246096
  Школьникова Н.В. Радость спорта - каждому ребенку / Н.В. Школьникова. – М., 1980. – 64с.
1246097
  Сергеев-Ценский Радость творчества / Сергеев-Ценский. – Симферополь, 1969. – 216с.
1246098
  Брутян Л.А. Радость творчества / Л.А. Брутян. – Ереван, 1979. – 254с.
1246099
  Вигман В.Я. Радость творчества / В.Я. Вигман. – Москва, 1986. – 157с.
1246100
   Радость труда познавая : Художественно-политический ежегодник. – Донецк : Донбас, 1980
1246101
  Азаров Ю.П. Радость учить и учиться. Педагогика гармонич. развития / Ю.П. Азаров. – Москва : Политиздат, 1989. – 333, [2] с. – (Библиотечка семейного чтения)
1246102
   Радость чистого вкуса. Турция без специй и кальяна : Gourmet // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 32-39 : Фото
1246103
  Дувакин В.Д. Радость, мастером кованная / В.Д. Дувакин. – Москва : Советский писатель, 1964. – 444 с.
1246104
  Камбердиев М. Радость. : стихотворения и отрывок из повести / Мисост Камбердиев; пер. с осет. – Дзауджикау : Гос. изд. Сев.-Осет. АССР, 1951. – 91с.
1246105
  Филатов В.М. Радость: повести. Рассказы. Очерки. / В.М. Филатов. – Алма-Ата, 1987. – 221с.
1246106
  Гашоков Х. Радостью полнится сердце : стихи / Хусин Гашоков; пер. с черкес. – Ставрополь : Ставр. кн. изд-во, 1960. – 68 с.
1246107
  Моем В.С. Радощі життя, або Сімейна таємниця / В.С. Моем. – К, 1963. – 251с.
1246108
  Моем В.С. Радощі життя, або Сімейна таємниця / В.С. Моем. – Київ, 1970. – 174 с.
1246109
  Казарін В. Радощі і печалі "Пушкінської енциклопедії" Пушкінського Дому (кримський погляд) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (659). – С. 95-107. – ISSN 0236-1477
1246110
  Рогозинський Віктор Радощі читацької родини // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 8
1246111
  Іллєнко Л. Раду Поклітару став академіком // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 16


  "Театр "Київ Модерн-Балет" отримав юридичний статус "академічного", але власного приміщення театрові поки що ніхто не обіцяє. Днями міністр культури України Євген Нищук офіційно оголосив про присвоєння статусу "академічний" знаному не тільки в Україні, ...
1246112
  Молдавский Д.М. Радуга-все семь цветов / Д.М. Молдавский. – Л., 1987. – 380с.
1246113
  Корытковская А.Г. Радуга-дуга / А.Г. Корытковская. – Красноярск, 1957. – 72с.
1246114
  Маршак С.Я. Радуга-дуга / С.Я. Маршак. – Москва, 1961. – 160с.
1246115
  Маршак С.Я. Радуга-дуга / С.Я. Маршак. – К., 1988. – 56с.
1246116
  Мелешин С. Радуга-орбита лебедей / С. Мелешин. – Свердловск, 1969. – 224с.
1246117
  Миголь А.И. Радуга-радость / А.И. Миголь. – Ростов н/Д, 1980. – 30с.
1246118
  Белугин В.А. Радуга - дочь солнца : повести и рассказы / Виктор Белугин. – Москва : Современник, 1977. – 334 с. – (Новинки "Современника")
1246119
   Радуга. – Москва : В тип. Семена Селивановского, 1830. – 327, 35, 16 с.
1246120
   Радуга : литературно-художественный и политический сборник. – Полтава
Кн. 1. – 1920. – 67с.
1246121
   Радуга. – М., 1929. – 67с.
1246122
  Василевская В.Л. Радуга : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Е.Усиевич. – Москва : Гослитиздат, 1942. – 118 с.
1246123
  Василевская В.Л. Радуга : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Е.Усиевич. – Москва : Правда, 1945. – 223 с.
1246124
  Василевская В.Л. Радуга : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Е.Усиевич. – Ростов-на-Дону : Ростиздат, 1945. – 171 с.
1246125
  Василевская В.Л. Радуга : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Э.Усиевич. – Симферополь : Крымиздат, 1946. – 304 с.
1246126
  Кузьмин А. Радуга / А. Кузьмин. – Ярославль, 1958. – 96с.
1246127
  Меркулов А.А. Радуга / А.А. Меркулов. – Сталинград, 1959. – 176с.
1246128
  Мао Дунь Радуга / Мао Дунь. – Петрозаводск, 1959. – 256с.
1246129
  Цвейг А. Радуга / А. Цвейг. – Москва, 1960. – 312с.
1246130
  Пальчиков В.И. Радуга / В.И. Пальчиков. – Элиста, 1961. – 75с.
1246131
  Разумовский Ю.Г. Радуга / Ю.Г. Разумовский. – М, 1961. – 111с.
1246132
   Радуга. – Москва, 1963. – 170с.
1246133
  Снегова Н.В. Радуга / Н.В. Снегова. – Киров, 1963. – 48с.
1246134
   Радуга. – М., 1964. – 255с.
1246135
   Радуга : стихи болгарских поэтов. – Москва : Прогресс, 1964. – 52 с.
1246136
  Абилев Д. Радуга : стихи / Д. Абилев ; [авториз. пер. с каз. С. Сомовой]. – Москва : Советский писатель, 1966. – 115 с. : портр.
1246137
  Кондырев Л.Н. Радуга / Л.Н. Кондырев. – М, 1966. – 263с.
1246138
  Кондырев Л.Н. Радуга / Л.Н. Кондырев. – М, 1966. – 263с.
1246139
   Радуга. – Грозный, 1967. – 108 с.
1246140
   Радуга. – М., 1967. – 75с.
1246141
   Радуга. – Москва, 1967. – 112с.
1246142
   Радуга. – М., 1968. – 72с.
1246143
   Радуга. – М., 1968. – 88с.
1246144
   Радуга. – Москва, 1968. – 80с.
1246145
   Радуга. – М., 1969. – 40с.
1246146
  Василевская В.Л. Радуга : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Э.Усиевич. – Москва : Художественная литература, 1969. – 231 с.
1246147
  Байор А. Радуга / Андор Байор. – Бухарест : Румыния, 1969. – 48 с. – (Библиотека "Румыния" ; № 9)
1246148
   Радуга. – М., 1970. – 62с.
1246149
  Шавлы С. Радуга / С. Шавлы. – Чебоксары, 1973. – 71с.
1246150
  Василевская В.Л. Радуга : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Е.Усиевич. – Москва : Советский писатель, 1976. – 262 с.
1246151
  Василевская В.Л. Радуга : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Э.Усиевич. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1979. – 160 с.
1246152
  Боженкова М.И. Радуга : история Ленингр. произв. об-ния им. Козицкого / М.И. Боженкова. – Ленинград : Лениздат, 1980. – 319 с. : ил. – Библиогр.: с. 316-317. – (История фабрик и заводов)
1246153
  Трейнис П. Радуга : роман сказов / Пранас Трейнис ; пер. с литов. В.Чепайтис. – Вильнюс : Vaga, 1981. – 692 с.
1246154
   Радуга : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал : орган Союза писателей Украины. – Киев : Радянський письменник, 1950-. – ISSN 0131-8136
№ 11. – 1983
1246155
   Радуга : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал : орган Союза писателей Украины. – Киев : Радянський письменник, 1950-. – ISSN 0131-8136
№ 10. – 1986. – 175 с.
1246156
   Радуга. – Москва, 1987. – 62 с.
1246157
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 1995
1246158
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 1995
1246159
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 1995
1246160
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 1995
1246161
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 7. – 1995
1246162
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 8/9. – 1995
1246163
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 10/12. – 1995
1246164
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 1/2. – 1996
1246165
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 1996
1246166
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 1996
1246167
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 1996
1246168
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 1996
1246169
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 1997
1246170
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 1997
1246171
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 1997
1246172
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 1997
1246173
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 1997
1246174
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 1997
1246175
   Радуга. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 1998
1246176
   Радуга. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 1998
1246177
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 1999
1246178
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 1999
1246179
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 3. – 1999
1246180
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 4. – 1999
1246181
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 1999
1246182
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 7. – 1999
1246183
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 8. – 1999
1246184
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 1999
1246185
   Радуга. – Киев. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 1999
1246186
   Радуга. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2000
1246187
   Радуга. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2000
1246188
   Радуга. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2000
1246189
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1/2. – 2001
1246190
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2001
1246191
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2001
1246192
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2001
1246193
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 2001
1246194
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2001
1246195
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2002
1246196
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2002
1246197
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3. – 2002
1246198
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 4. – 2002
1246199
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5. – 2002
1246200
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 6. – 2002
1246201
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7. – 2002
1246202
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 8/9. – 2002
1246203
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 10. – 2002
1246204
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2002
1246205
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2003
1246206
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2003
1246207
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3. – 2003
1246208
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 4. – 2003
1246209
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5. – 2003
1246210
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 6. – 2003
1246211
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7. – 2003
1246212
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 8. – 2003
1246213
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9. – 2003
1246214
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 10. – 2003
1246215
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2003
1246216
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2004
1246217
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2004
1246218
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2004
1246219
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2004
1246220
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2004
1246221
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9. – 2004
1246222
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 10. – 2004
1246223
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2004
1246224
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2005
1246225
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2005
1246226
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3. – 2005
1246227
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 4. – 2005
1246228
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2005
1246229
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 8. – 2005
1246230
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9. – 2005
1246231
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 10. – 2005
1246232
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2005
1246233
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2006
1246234
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2006
1246235
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3. – 2006
1246236
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 4. – 2006
1246237
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5\6. – 2006
1246238
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7. – 2006
1246239
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 8. – 2006
1246240
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9. – 2006
1246241
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 10. – 2006
1246242
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11. – 2006
1246243
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 12. – 2006
1246244
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2007
1246245
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2007
1246246
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3. – 2007
1246247
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 4. – 2007
1246248
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2007
1246249
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7. – 2007
1246250
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 8. – 2007
1246251
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9. – 2007
1246252
   Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 10. – 2007
1246253
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2007
1246254
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2007
1246255
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2008
1246256
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2008
1246257
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3. – 2008
1246258
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 4. – 2008
1246259
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2008
1246260
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7. – 2008
1246261
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 8. – 2008
1246262
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9. – 2008
1246263
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 10. – 2008
1246264
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2008
1246265
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2009
1246266
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2009
1246267
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3. – 2009
1246268
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 4. – 2009
1246269
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2009
1246270
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7. – 2009
1246271
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 8. – 2009
1246272
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9. – 2009
1246273
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 10. – 2009
1246274
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2009
1246275
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2010
1246276
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2010
1246277
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3. – 2010
1246278
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 4. – 2010
1246279
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2010
1246280
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7. – 2010
1246281
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 8. – 2010
1246282
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9. – 2010
1246283
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 10. – 2010
1246284
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2010
1246285
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2011
1246286
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2011
1246287
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3. – 2011
1246288
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 4. – 2011
1246289
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2011
1246290
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2011
1246291
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 2011
1246292
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2011
1246293
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1. – 2012
1246294
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 2. – 2012
1246295
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2012
1246296
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2012
1246297
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2012
1246298
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 2012
1246299
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2012
1246300
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1/2. – 2013
1246301
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2013
1246302
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2013
1246303
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2013
1246304
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9/12. – 2013
1246305
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1/2. – 2014
1246306
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2014
1246307
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2014
1246308
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2014
1246309
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 2014
1246310
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2014
1246311
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1/2. – 2015
1246312
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2015
1246313
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2015
1246314
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2015
1246315
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 2015
1246316
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2015. – 192 с.
1246317
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1/2. – 2016. – 208 с.
1246318
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2016. – 236 с.
1246319
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2016. – 192 с.
1246320
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2016. – 212 с.
1246321
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 2016. – 228 с.
1246322
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2016. – 240 с.
1246323
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1/2. – 2017. – 164 с.
1246324
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2017. – 176 с.
1246325
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2017. – 164 с.
1246326
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2017. – 220 с.
1246327
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 2017. – 232 с.
1246328
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2017. – 200 с.
1246329
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1/2. – 2018. – 254 с.
1246330
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2018. – 215 с.
1246331
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2018. – 195 с.
1246332
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2018. – 180 с.
1246333
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 2018. – 219, [1] с., [1] арк. кольор. фот.
1246334
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2018. – 176 с.
1246335
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1/2. – 2019. – 132 с., [2] кольор. фот.
1246336
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2019. – 166, [2] с.
1246337
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2019. – 156 с.
1246338
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2019. – 176 с.
1246339
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-
№ 9/10. – 2019. – 166, [2] с.
1246340
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-
№ 11/12. – 2019. – 208 с.
1246341
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1/2. – 2020. – 180 c., [2] арк. кольр. фот.
1246342
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2020. – 215, [1] с.
1246343
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2020. – 191, [1] с., [2] арк. кольор. фот.
1246344
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2020. – 224 с.
1246345
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 2020. – 198, [2] с.
1246346
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2020. – 208 с.
1246347
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 1/2. – 2021. – 200 с., [2] арк. кольор. фот.
1246348
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 3/4. – 2021. – 161, [3] c., [2] арк. кольор. фот.
1246349
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 5/6. – 2021. – 252 с.
1246350
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 7/8. – 2021. – 212 с.
1246351
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 9/10. – 2021. – 200 с.
1246352
   Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев : Радуга, 1927-. – ISSN 0131-8136
№ 11/12. – 2021. – 191, [1] c.
1246353
   Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев : Сітон, 1927-. – ISBN 978-966-2724-08-0
№ 1/2. – 2022. – 172 с.
1246354
   Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев : Сітон, 1927-. – ISBN 978-966-2724-09-7
№ 3/4. – 2022. – 148 с.
1246355
   Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев : Сітон, 1927-. – ISBN 978-966-2724-10-3
№ 5/6. – 2022. – 200 с.
1246356
   Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев : Сітон, 1927-. – ISBN 978-966-2724-10-3
№ 7/8. – 2022. – 138 с.
1246357
  Омарова А.Д. Радуга в доме : стихи, поэма / Акджемал Омарова; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1975. – 135 с .
1246358
  Корф Анастасия Радуга в камне. Оптический обман // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 62 : фото
1246359
  Юргенсон Г.А. Радуга в колеснице / Г.А. Юргенсон. – Иркутск, 1991. – 240с.
1246360
   Радуга в моем доме. – Минск, 1988. – 221с.
1246361
  Шесталов Ю. Радуга в сердце : стихи и поэма / Юван Шесталов ; переводы. – Тюмень, 1963. – 155 с.
1246362
  Орлов С.С. Радуга в степи / С.С. Орлов. – Л., 1952. – 100с.
1246363
  Романов А.А. Радуга дней / А.А. Романов. – М., 1972. – 119с.
1246364
  Лапцуй Л.В. Радуга жизни : стихи и поэмы / Леонид Лапцуй; пер. с ненец. – Москва : Советская Россия, 1978. – 192 с.
1246365
  Кочербитов А.М. Радуга зимой / А.М. Кочербитов. – Воронеж, 1970. – 127с.
1246366
  Залиханов Ж.Ж. Радуга лет : стихи / Жанаканаит Залиханов; пер. с балкар. С.Виленского. – Москва : Советский писатель, 1972. – 94 с.
1246367
  Шкавро Л.Г. Радуга на камне / Л.Г. Шкавро. – М, 1960. – 91с.
1246368
  Косинский И.А. Радуга на пленке. Книга о цветной фотографии. / И.А. Косинский. – Л., 1965. – 144с.
1246369
  Крайний Л.А. Радуга на полигоном / Л.А. Крайний. – М., 1989. – 271с.
1246370
  Баранов В.Л. Радуга над березами : стихи / В.Л. Баранов. – Москва : Современник, 1978. – 95 с. – (Новинки "Современника")
1246371
  Эсхель А.А. Радуга над Волгой / А.А. Эсхель. – Чебоксары, 1950. – 107с.
1246372
   Радуга над Волгой. – Москва, 1970. – 408 с.
1246373
   Радуга над Волгой. – Москва, 1979. – 454 с.
1246374
  Кривошеенко Л.С. Радуга над Волгоой / Л.С. Кривошеенко. – М., 1973. – 78с.
1246375
   Радуга над Вяткой. – Москва, 1986. – 486 с.
1246376
   Радуга над Гангой. – Алма-Ата
Т. 1. – 1986. – 332 с.
1246377
   Радуга над Гангой. – Алма-Ата
Т. 2. – 1986. – 271 с.
1246378
   Радуга над горами = Под небом горной Киргизии. – Фрунзе, 1989. – 65с.
1246379
  Зумакулова Т.М. Радуга над домами : стихи и поэмы / Т.М. Зумакулова. – Москва : Советский писатель, 1968. – 116 с.
1246380
  Кленов Ю. Радуга над Камазом / Ю. Кленов. – М, 1982. – 48с.
1246381
  Рыльский М.Ф. Радуга над миром / М.Ф. Рыльский. – М., 1962. – 135с.
1246382
  Турсун-заде М. Радуга над миром : стихи и поэма для среднего и старшего возраста / Мирзо Турсун-заде ;. – Москва : Детская литература, 1975. – 111 с.
1246383
  Базоев М.М. Радуга над морем : стихи / Мурат Базоев. – Одесса : Маяк, 1978. – 71 с. : ил.
1246384
  Хрящев Ю.К. Радуга над океаном / Ю.К. Хрящев. – Л, 1977. – 192с.
1246385
  Володарский Н.А. Радуга над Печорой / Н.А. Володарский. – Сыктывкар, 1962. – 80с.
1246386
  Акулиничев Н.П. Радуга над полем : стихи / Н.П. Акулиничев. – Тула : Тульское книжное издательство, 1961. – 28 с.
1246387
  Шуртаков С.И. Радуга над полем / С.И. Шуртаков. – Горький, 1978. – 351 с.
1246388
  Рыбочкин А. Радуга над полигоном. / А. Рыбочкин. – Хабаровск, 1952. – 52с.
1246389
  Абатуров К.И. Радуга над полями : повесть / К.И. Абатуров. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1964. – 211 с. : ил.
1246390
  Шатько Е.И. Радуга над рекой. / Е.И. Шатько. – Москва : Профиздат, 1982. – 351 с.
1246391
  Моргун Ф.А. Радуга над степью / Ф.А. Моргун. – Алма-Ата, 1955. – 104с.
1246392
  Малиев Д.А. Радуга над степью / Д.А. Малиев. – Ростов-на-Дону, 1974. – 63с.
1246393
  Фесенко А.Я. Радуга над Шумловкой / А.Я. Фесенко. – М., 1964. – 107с.
1246394
  Львов Б. Радуга над эпицентром / Б. Львов, И. Свирин. – М., 1968. – 111с.
1246395
  Бабин Н.С. Радуга над Янцзы / Н.С. Бабин. – М, 1959. – 109с.
1246396
  Бабин Н.С. Радуга над Янцзы. Очерки о Китае / Н.С. Бабин. – Москва : Сов. Россия, 1959. – 109 с., [12] л. ил.
1246397
  Сараева-Бондарь Радуга памяти / Сараева-Бондарь. – Л, 1988. – 190с.
1246398
  Коваленко С.А. Радуга под крылом / С.А. Коваленко. – Л, 1984. – 24с.
1246399
  Дроздов И.В. Радуга просится в дом. / И.В. Дроздов. – Донецк, 1965. – 187с.
1246400
  Марков С.Н. Радуга река / С.Н. Марков. – Л, 1946. – 136с.
1246401
  Кухоренко К.Г. Радуга смеха / К.Г. Кухоренко, Л.И. и Э.И. Григо. – Калининград : Калининградская правда, 1968. – [32] с.
1246402
  Васильева Л.Н. Радуга снега / Л.Н. Васильева. – Москва, 1974. – 95с.
1246403
  Мауленов С. Радуга стиха : стихи / Сырбай Мауленов ;. – Москва : Советский писатель, 1982. – 167 с.
1246404
  Поцхишвили М. Радуга счастья : стихи / Морис Поцхишвили; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1976. – 311 с.
1246405
  Кастальская-Бороздина Радуга у каждого своя // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 8


  Художник-реставратор Н.К. Кастальская-Бороздина предложила и апробировала способ компьютерной экспертизы сохранности и подлинности живописных памятников культуры
1246406
  Черней Е.Н. Радуга цветов / Е.Н. Черней, Л.К. Ширева. – Кишинев, 1979. – 128с.
1246407
  Семеновский Д.Н. Радуга. / Д.Н. Семеновский. – Иваново, 1948. – 96с.
1246408
  Стариков В.И. Радуга. / В.И. Стариков. – Архангельск, 1968. – 28с.
1246409
  Шавлы С. Радуга. / С. Шавлы. – Чебоксары, 1973. – 71с.
1246410
  Чачани Карлене Радуга. : стихи и поэмы / Карлене Чачани ; пер. с курд. – Москва : Советский писатель, 1983. – 104 с.
1246411
   Радуга. 1983. – Саранск, 1983
1246412
   Радуга. Альманах Пушкинского дома. – Петербург : Кооп. изд. лит-ров и ученых, 1922. – 308 с.
1246413
   Радуга. Примерная программа работы эстетического клуба системы политического просвещения молодежи. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 40 с.
1246414
  Савинова И.Д. Радуга. Стихи. / И.Д. Савинова. – Л., 1969. – 47с.
1246415
  Лоуренс Д.Г. Радуга. Цыган и девственица / Д.Г. Лоуренс. – Рига, 1993. – 336с.
1246416
  Терещенко М. Радуги-дороги / М. Терещенко. – Л., 1959. – 220с.
1246417
  Исаев В.Н. Радуги-речки / В.Н. Исаев. – М, 1982. – 55с.
1246418
  Засс Р.В. Радуги в росе : Стихи и поэмы / Р.В. Засс. – Львов, 1982. – 61с.
1246419
  Говоров А.А. Радуги и вьюги / А.А. Говоров. – М, 1969. – 32с.
1246420
  Бочарников В.А. Радуги на земле / В.А. Бочарников. – Москва, 1977. – 48с.
1246421
  Баренц С.К. Радуги над гарнизонами : стихотворения и поэмы / С.К. Баренц ; [вступ. ст. А. Софронова ; ил. Д.В. Орлов]. – Москва : Военное издательство, 1975. – 327 с. : ил.


  Циклы: Пятнадцать струн. - Колокола тревоги. - Поэмы: Золотая Падь. - Кантата о подвиге. - Медведь-гора (крымская легенда).
1246422
  Алиева Ф. Радугу раздаю : стихи и поэмы / Фазу Алиева; пер. с авар. – Москва : Художественная литература, 1967. – 191 с.
1246423
  Алиева Ф.Г. Радугу раздаю : стихи разных лет : авториз. пер. с авар. / Фазу Алиева. – Москва : Правда, 1969. – 31 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 5)
1246424
  Агабеков Л. Радует "Запад" / Л. Агабеков. – Москва, 1967. – 160 с.
1246425
   Радует, что растет достойная смена... (Впечатления о XII Олимпиаде липецких учителей, членов жюри) : Методика и опыт. Внеурочная работа / Н.В. Попова, З.В. Вершинина, А.А. Каверина, Л.В. Селиванова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 76. – ISSN 0016-7207
1246426
  Марипов А. Радужная голография / А. Марипов. – Фрунзе : Илим, 1988. – 144 с.
1246427
  Штернфельд А. Радужные перспективы Марса // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 102-103 : фото
1246428
  Доронин Алексей Радужные перспективы Поднебесной : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 29 : Фото
1246429
  Бурьян Б.И. Радужный перезвон / Б.И. Бурьян. – Минск, 1964. – 159с.
1246430
  Сафиева Г. Радужный цветок : стихи / Гулрухсор Сафиева ;. – Москва : Советский писатель, 1978. – 96 с.
1246431
   Радуйся, земле, коляда іде!. – Київ : Смолоскип, 2000. – 152с. – ISBN 966-7332-42-Х
1246432
  Есенин С.А. Радуница / С.А. Есенин. – Москва, 1918. – 79с.
1246433
  Есенин С.А. Радуница / С.А. Есенин. – Москва, 1990. – 61с.
1246434
  Васильев С.С. Радушие : стихотворения, поэмы / С.С. Васильев; пер. с якут. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 79 с.
1246435
  Ющенко О. Радуюсь каждому дню : стихи / О. Ющенко. – Москва : Художественная литература, 1977. – 181 с.
1246436
  Голейзовский Н.К. Радченко Константин Федорович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 290
1246437
  Чмир О.Р. Радченко Костянтин Федорович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 229. – ISSN 2075-437X


  Випускник І-ої Київської гімназії,Київського університету (1894). У 1900-1901 рр. - приват-доцент історико-філологічного факультету Київського університету
1246438
  Чмир О.Р. Радченко Костянтин Федорович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 214-215. – ISSN 2075-437X
1246439
   Радченко Олександр Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 357 : фото
1246440
   Радченко Петро Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 357 : фото
1246441
   Радченко Сергій Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 358 : фото
1246442
  Мицик Ю. Радше плагіят, ніж компіляція // Критика. – Київ, 2007. – Вересень, (число 9). – С. 31


  Щодо книги О.П. Реєнта, І.А. Коляди "Усі гетьмани України. Легенди. Міфи. Біоографії".
1246443
  Сайфуліна Ю.В. Радянизація Північної Буковини у 1940-1941 рр.: адміністративно-правовий аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 58-64. – (Право. Економіка. Управління)
1246444
  Доброчинська В. Радянізація в освітньому просторі Рівненщини (1939 - 1941 рр.) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – С. 96-105. – (Історія ; № 2 (54)). – ISSN 2414-9012
1246445
  Васильєва Н.В. Радянізація в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років (на матеріалі скороченого перекладу-переказу Олекси Діхтяра роману Гаррієт Бічер-Стоу "Томова хата") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 43-56. – ISSN 2413-5593
1246446
  Кучерепа М. Радянізація духовного життя на Волині (1939-1941 рр.) // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 97-103
1246447
  Міщанини В. Радянізація і репресії на Закарпатті 1944 - 1950 рр. // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 149-162. – ISBN 978-617-7034-13-0
1246448
  Соляр І.Я. Радянофільство у Західній Україні ( 1920-ті рр. ) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 55-66. – ISSN 0130-5247
1246449
  Зуляк М.І. Радянофільська тематика Львівського часопису "Нові шляхи" (1929-1932 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 151-158. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1246450
  Дубина І.Д. Радянский патріотизм і пролетарьський інтернаціоналізм у роки Великої Вітчизняної війни. / І.Д. Дубина. – Київ, 1973. – 142 с.
1246451
  Бондарчук В.Г. Радянськi Каpпати : Геолого-геогpафiчний наpис / В.Г. Бондарчук. – Київ : Радянська школа, 1957. – 180с.
1246452
  Касяненко А. Радянська авіація / А. Касяненко. – Х., 1928. – 56с.
1246453
  Чорний В.С. Радянська агресія 1939 року проти Фінляндії у контексті Другої світової війни: передумови, наслідки, уроки для України // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (36). – С. 37-56. – ISSN 2707-1383
1246454
  Клименко К. Радянська анексія країн Балтії у 1940 році та її аналогія з подіями в Криму навесні 2014 року // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 26-30. – ISSN 1814-3385


  У статті наданий порівняльний аналіз випадків анексії Радянським Союзом країн Балтїі (1940 р.) та Росією - Криму (2014 р.) з точки зору міжнародного права. Проаналізовано спільні риси підготовки, проведення і правового оформлення цих процесів, зроблено ...
1246455
  Ткачова Л.І. Радянська Армія - українському народові / Л.І. Ткачова. – Київ, 1971. – 164 с.
1246456
  Свєженцев М.Д. Радянська армія та польське населення у 1944 р.: про що говорять джерела // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 39-44. – ISSN 1996-9872
1246457
  Федорчук О.О. Радянська асоціація політичних наук: основні віхи діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 235-243


  Зроблена спроба проаналізувати діяльність Радянської асоціації політичних наук як єдиної офіційної громадської організації, яка займалась об"єднанням і координацією політологічних досліджень та поширенням знань про політику в СРСР, незважаючи на ...
1246458
  Годеладзе Ш.Г. Радянська астрономія про нові зірки / Ш.Г. Годеладзе. – К, 1952. – 32с.
1246459
  Горделадзе Ш.Г. Радянська астрономія про нові зірки / Ш.Г. Горделадзе. – Київ, 1962. – 32с.
1246460
  Всехсвятський С.К. Радянська астрономія про Сонце, зірки та планети / С.К. Всехсвятський , В.П. Цесевич. – Київ : Знання, 1959. – 39 с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР : Серія V ; № 8)
1246461
  Носенко О.Є. Радянська Буковина / О.Є. Носенко. – Київ : Політвидав при ЦК КП(б)У, 1941. – 32 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
1246462
   Радянська Буковина. – Ужгород, 1970. – 272с.
1246463
   Радянська Буковина. – Львів : Карпати, 1980. – 272с.
1246464
  Комарницький С.І. Радянська Буковина в роки Великої Вітчизняної війни, 1941-1945 гг. / С.І. Комарницький. – Київ, 1979. – 135 с.
1246465
   Радянська Буковина. 1940-1945. – К., 1967. – 401с.
1246466
   Радянська Буковина. 1940-1963. – Чернівці
1. – 1965. – 430с.
1246467
   Радянська Буковина. 1946-1970. – Ужгород, 1980. – 272 с.
1246468
  Гранін О.Ф. Радянська виборча система -- найдемократичніша в світі / О.Ф. Гранін. – Київ, 1958. – 24с.
1246469
  Таранов А.П. Радянська виборча система - найдемократичніша в світі. / А.П. Таранов. – К., 1954. – 32с.
1246470
  Харук А.І. Радянська військова авіація в Україні в першій половині 20-х років: організація та озброєння // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 205-214. – ISSN 2313-5603
1246471
  Ленін В.І. Радянська влада і становище жінки / В.І. Ленін. – Київ, 1970. – 12с.
1246472
  Ленін В.І. Радянська влада і становище жінки / В.І. Ленін. – Київ, 1985. – 10с.
1246473
  Орлова Т.В. Радянська влада і українська селянка з точки зору історіографії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 118-124. – ISBN 966-614-021-7
1246474
  Єремєєва К. Радянська влада та росіяни в радянських політичних анекдотах на українську тематику // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 82-93. – ISSN 2077-7280
1246475
  Григораш Д.С. Радянська газета: семінарій / Д.С. Григораш. – Львів, 1987. – 181с.
1246476
  Віхров М. Радянська генеалогія донецьких // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 20 (548), 18-24.05.2018. – С. 12-13. – ISSN 1996-1561
1246477
  Бакалінська Валентина Олексіївна Радянська графіка : Рекоменд. покажчик літератури / Держ. республ. б-ка УРСР ім. КПРС; Авт.-склад.: В. О. Бакалінська. – Київ, 1976. – 44с.
1246478
  Рубановський П.М. Радянська грошова система і зростання сталості купівельної спроможності карбованця у післявоенний період. / П.М. Рубановський. – К, 1950. – 31с.
1246479
   Радянська демократія і свобода особи. – К., 1972. – 216с.
1246480
  Стефаник С. Радянська держава -- найвища форма демократії. / С. Стефаник. – Львів, 1946. – 32с.
1246481
  Мальцев Л.Г. Радянська держава - найвища форма демократії / Л.Г. Мальцев. – К, 1946. – 17с.
1246482
  Зарицький М.О. Радянська держава - народна держава / М.О. Зарицький. – Львів, 1946. – 20с.
1246483
  Сушко Ю.С. Радянська держава як суб"єкт кримінальних правовідносин // Проблеми правознавства. – Київ, 1975. – Вип. 30
1246484
  Діхтяренко А.В. Радянська державна політика у сфері охорони природи УРСР у 1950- - на початку 1970-х років // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 126-132. – ISSN 2227-183Х


  Досліджено еволюцію підходів радянського партійно-державного керівництва у сфері охорони природи УРСР у 1950 - на початку 1970-х років. Простежено вплив урядових та партійних постанов на екологічну ситуацію в республіці.
1246485
   Радянська державність і демократія на сучасному етапі. – Київ : Політвидав України, 1983. – 156 с.
1246486
  Дорощук Н.О. Радянська державність і право в Україні 1917 - 1991 рр. / Н.О. Дорощук, Л.М. Хайнацька // Історія держави і права України : курс лекцій / В.М. Щербатюк, П.П. Захарченко, О.В. Кузьминець, В.А. Довбня, Н.О. та ін. Дорощук. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 346-411. – ISBN 978-966-136-532-1
1246487
  Білоусов М.М. Радянська дипломатія і Загальна декларація прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 27-29


  The present article addresses the problem of Universal Human Rights Declaration in the policy of the Soviet Union, Within the framework of the present text the specifics of the Soviet hesitant attitude to the Universal Human Rights Declaration is ...
1246488
  Чуліпа І.І. Радянська дійсність в образотворчому мистецтві / І.І. Чуліпа. – К, 1977. – 48с.
1246489
  Лабур О. Радянська діловодна документація як джерело дослідження жіночого активізму в Україні 20-х рр. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 6 (32). – С. 16-22
1246490
  Довгерт А.С. Радянська доктрина міжнародного приватного права у світлі правового регулювання трудових відносин з іноземним елементом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 94-97. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  На конкретних прикладах показано, що специфіка трудових відносин, трудового права, зокрема трудового контракту, впливає на основні категорії міжнародного приватного права, які були розроблені стосовно комерційних правових відносин. Це дає підстави ...
1246491
   Радянська Дрогобиччина. – Дрогобич, 1957. – 203с.
1246492
  Даниленко В. Радянська економіка: від застою до занепаду // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Березень (№ 6). – С. 6-19
1246493
  Макарчук В.С. Радянська економічна думка / В.С. Макарчук, В.І. Михайловський, О.В. Щедра // Історія економічних вчень : навч. посібник / А.М. Ващишин, П.Й. Мисловський, Б.М. Шевчик. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 396-412. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-157-7
1246494
   Радянська енциклопедія історії України. – Київ
Т. 1. – 1969. – 552с.
1246495
   Радянська енциклопедія історії України. – Київ
Т. 2. – 1970. – 582с.
1246496
   Радянська енциклопедія історії України. – Київ
Т. 3. – 1971. – 576с.
1246497
   Радянська енциклопедія історії України. – Київ : Українська Радянська Енциклопедія
Т. 4 : Розлив - Яцкевич. – 1972. – 576с.
1246498
  Савчин М. Радянська ера та континуїтет Української Республіки // Українське Державотворення : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ "Центр досліджень проблем державотворення Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород, 2020. – Вип. 3. – С. 6-14. – ISSN 2706-8323
1246499
   Радянська єврейська орфографія, 1932. – 36с.
1246500
   Радянська жінка. – К., 1950. – 122с.
1246501
  Мішакова О. Радянська жінка у Великій Вітчизняній війні / О. Мішакова. – Київ, 1944. – 23 с.
1246502
  Шевченко Л.О. Радянська і сучасна концепція Переяславської Ради 1654 р. // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 140-142
1246503
  Кафтанов С.В. Радянська інтелігенція вірно служить своїй Батьківщині. / С.В. Кафтанов. – Київ, 1946. – 88с.
1246504
  Кафтанов С.В. Радянська інтелігенція у Великій Вітчизняній війні. / С.В. Кафтанов. – Київ, 1944. – 23с.
1246505
  Ковальков О. Радянська інтервенція в Афганістан у документах адміністрації Дж. Картера // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 88-100. – ISSN 2521-1706
1246506
  Ткач А.П. Радянська історико-правова наука про кодифікацію дореволюційного права України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 97-106. – (Серія права ; № 8)


  В статье дан обзор историко-правовой литературы, посвященной проблеме истории кодификации дореволюционного права Украины, за период с момента установления советской власти. Автор статьи высоко оценивает труд, внесенный учеными в исследование этой ...
1246507
  Громяк Н. Радянська історична наука 1950-1960-х рр. у баченні зарубіжних дослідників // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 28-40. – (Історичні науки ; т. 34). – ISSN 2309-2254
1246508
  Шаравара Т. Радянська історіографія 1920 – 1960-х років про причини та наслідки селянської реформи 1861 року в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 59-62
1246509
  Гула В. Радянська історіографія 1960-х років: початок наукового вивчення радянського суспільства 1941 - 1942 рр. // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 152-159
1246510
  Власенко С. Радянська історіографія аграрної політики нацистської Німеччини на окупованій території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 133-135. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Досліджено радянську історіографію аграрної політики німецьких властей в окупованих областях України у 1941-1944 рр., визначено етапи її розвитку, проаналізовано основні напрями та тенденції у вивченні даної теми. In the article it is Soviet ...
1246511
  Бондаренко О. Радянська історіографія взаємин міського самоврядування з органами державної влади у Російській імперії в 1775-1870 рр. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 263-267
1246512
  Папенко Н.С. Радянська історіографія демократичного молодіжного руху ФРН (70-ті - початок 80-х pp.) / Н.С. Папенко, О.Г. Стегній // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 88-93. – (Історичні науки ; вип. 30). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1246513
  Зіміна М.В. Радянська історіографія доброчинно-меценатської діяльності великих землевласників України в другій половині XIX - на початку XXст. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 7-11. – ISSN 2077-1800
1246514
  Громова Н. Радянська історіографія календарної обрядовості українців / Наталія Громова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 133-141


  У статті розглядається інтерпретація українських календарних свят та обрядів радянськими етнологами в другій половині ХХ століття. Умовно всі праці, що стосуються святкової культури, розділено на дві групи: історія формування нових радянських обрядів ...
1246515
  Сарнацький О.П. Радянська історіографія кінця 1920-х - 1990 рр. про політику самодержавного апарату влади щодо українських політичних партій // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 56-60. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1246516
  Білоусенко Ю. Радянська історіографія партизанського руху на Ніжинщині // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 33-34
1246517
  Лабур О.В. Радянська історіографія про "звільнення жінки" в Україні 20-30-х рр.: перетворення ідеї в догму // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 121-129
1246518
  Пахоменков Ю.Г. Радянська історіографія про суспільно-політичні процеси в Україні в 1917 - на початку 1918 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 70-74. – ISSN 1728-3671
1246519
  Мартинюк О.В. Радянська історіографія проблеми еволюції правового становища жінки в Україні (X - перша половина XVII ст.) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 101-107. – ISSN 1563-3349
1246520
  Авхутська С. Радянська історіографія соціально-економічного розвитку Південно-Східної Русі у XII – першій половині XIIIст. / С. Авхутська, В. Турков // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 2 (26), квітень - червень. – С. 168-176. – ISSN 1998-4634
1246521
   Радянська карикатура викриває банду шпіонів і убійників Іуді-Тіто. – [Б.м. : б.в.]. – [18] с. : 17 ил. – Книжка-гармошка. - Мініатюрне видання
1246522
  Мироненко О. Радянська конституційна юстиція міжвоєнного періоду у концепціях марксистсько-ленінської юридичної думки // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 57-79
1246523
   Радянська Конституція і художня культура. – К., 1983. – 262с.
1246524
  Кудінова Л. Радянська контрпропаганда в окупованій Україні проти добровільних мобілізацій населення на роботи в Німеччині // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 287-290. – ISBN 978-966-171-90295
1246525
  Добіжа В.В. Радянська концепція прав і свобод громадян / В.В. Добіжа, О.В. Колесник // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 258-268. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1246526
   Радянська криміналістика. – Київ : Вища школа, 1973. – 296с.
1246527
   Радянська культура. – Київ
11 січня. – 1959
1246528
  Григор"єв К. Радянська Литва / К. Григор"єв. – Київ, 1940. – 56 с.
1246529
  Горький М. Радянська література / М. Горький. – Київ; Харків, 1935. – 100с.
1246530
  Родько М.Д. Радянська література в Західній Україні. 1920 - 1939 / М.Д. Родько. – Київ, 1964. – 161с.
1246531
  Шовкопляс Іван Гаврилович Радянська література з археології України 1967-1975 рр. / Шовкопляс Іван Гаврилович, Дмитренко Надія Григорівна. – Київ : Наукова думка, 1978. – 343с.
1246532
  Роман М. Радянська література на Словаччині в 30-х роках ХХ ст. : Дис... докт.філол.наук: / Роман М.; КДУ. – К, 1964. – 235л. – Бібліогр.:л.326-336
1246533
   Радянська література народів СРСР : збірник. – Київ : Радянська школа, 1952. – 684 с.
1246534
  Римаренко Ю.І. Радянська людина -- патріот та інтернаціоналіст / Ю.І. Римаренко. – М, 1977. – 45с.
1246535
   Радянська людина в космосі. – Львів
2. – 1961. – 42с.
1246536
  Фомін П. Радянська марка зобов"язує / П. Фомін. – К., 1966. – 88с.
1246537
  Дудко М.О. Радянська медицина на службі у партизанів України / М.О. Дудко. – Київ, 1966. – 83с.
1246538
  Архірейський Д.В. Радянська митна служба міжвоєнної України : монографія / Дмитро Володимирович Архірейський ; М-во освіти і науки України, Акад. митної служби України. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2013. – 289, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 276-289. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-328-080-6
1246539
  Михайлов І.В. Радянська міліція як орган оперативно-розшукової і процесуальної діяльності // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
1246540
  Гофенедер Філіп Радянська мовна політика в Україні: переклади творів Леніна українською 1930-х та 1950-х рр. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 37-47. – Бібліогр.: Літ.:с. 47; 27 п. – ISSN 0130-5263
1246541
  Скляр В. Радянська модель російського колоніалізму в Україні: етномовні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-26. – (Українознавство ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Сучасна Україна є не лише посттоталітарною, але й постколоніальною країною. Нинішня етномовна ситуація в Україні є безпосереднім результатом 300-літньої колоніальної політики Російської імперії, у тому числі й СРСР, спрямованої на поглинання українців ...
1246542
  Негода О.О. Радянська модернізація України : Цикл уроків історії. // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 12. – С.15-17.
1246543
  Борисюк І.О. Радянська Молдавія / І.О. Борисюк, П.В. Мамаєв. – Тирасполь : Держвидав, 1938. – 64с.
1246544
   Радянська моя сторона. – К., 1977. – 191с.
1246545
  Бакалінська В.О. Радянська музика : рекоменд. покажчик літератури / М-во культури УРСР, Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС ; авт.-складач: В. Бакалінська. – Київ : [б. в.], 1978. – 40 с.
1246546
  Бухало С.М. Радянська наука - найпередовіша в світі / С.М. Бухало. – К, 1953. – 48с.
1246547
  Бучинський І.О. Радянська наука в боротьбі з посухою / І.О. Бучинський. – Київ : АН УРСР, 1951. – 32с.
1246548
  Ренчка І. Радянська новомова в українському словникарстві // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 лютого - 6 березня (№ 9)
1246549
  Пархоменко М.Т. Радянська обрядовість - невід"ємний компонент соціалістичного способу життя. / М.Т. Пархоменко. – К., 1982. – 48с.
1246550
  Колісник Ю. Радянська освіта - вагомий чинник тоталітарного інформпростору // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 96-99
1246551
  Колісник Ю. Радянська освіта - вагомий чинник тоталітарного інформпростору // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 96-99
1246552
   Радянська п"єса. – Київ, 1947. – 463с.
1246553
  Кравченко Т. Радянська педагогіка другої половини XX століття про статеве виховання школярів // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 2. – С. 8-10
1246554
  Розман І.І. Радянська педагогіка: біографічна парадигма другої половини 40-х - 80-тих рр. ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 219-221. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1246555
  Лабур О. Радянська періодика в Україні як джерельний масив з жіночної історії 20-30-х рр. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (30). – С. 35-41
1246556
   Радянська пісня. – Київ, 1967. – 486с.
1246557
  Різниченко Т.М. Радянська поезія в боротьбі за мир / Т.М. Різниченко. – К, 1986. – 33с.
1246558
  Склокіна І.Є. Радянська політика пам"яті про колаборацію періоду нацистської окупації як інструмент національної політики: регіональний аспект // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 118-141
1246559
  Войналович В.А. Радянська політична модель державно-церковних відносин: наслідки для України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 21-38
1246560
  Хрущов М.С. Радянська преса повинна бути найбільш сильною і найбільш бойовою! / М.С. Хрущов. – Київ, 1959. – 15 с.
1246561
  Качур С.П. Радянська преса як засіб інтернаціонального виховання трудящих / С.П. Качур. – Київ, 1978. – 175с.
1246562
  Доценко В. Радянська програма переселення євреїв на Південь України та Крим у 1920-ті - 1930-ті рр. // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 120-134. – ISBN 978-617-689-214-4
1246563
  Вітрук М.В. Радянська прокуратура на захисті конституційних прав громадян / М.В. Вітрук, Г.О. Мурашин // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 43-48. – (Серія права ; № 10)


  Конституционные права советских граждан благодаря их особой социальной природе как основных прав человека и высшей юридической силе подлежат повышенной охране, которая осуществляется советской прокуратурой специфическими методами и средствами. В ...
1246564
  Посохов С.І. Радянська публіцистика та історіографія про розвиток науки в університетах Російської імперії другої половини ХІХ-початок ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 228-237. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048
1246565
  Іванова І. Радянська рекламна журналістика в Україна: системність та ідеологічні константи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 120-125. – (Серія "Журналістика" ; вип. 42). – ISSN 2078-7324
1246566
  Осташко Т. Радянська репресивна політика щодо діячів українського національно-визвольного руху 1920 - 1922 роках // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 357-382. – ISBN 978-966-02-6038-2
1246567
  Овчаренко О. Радянська Росія та революційні події в країнах Центральної та Східної Європи (1917 - 1923 рр.) // З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина, Н.І. Земзюліна. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – С. 218-240. – ISBN 978-617-7475-32-2
1246568
  Бурксер Г. Радянська середня Азія / Г. Бурксер. – Харків : Держвидав України, 1930. – 121с.
1246569
  Кравчук Л.В. Радянська система освіти та її кадровий потенціал в новоутвореній Тернопільській області в період 1939–1941 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 90-92. – ISSN 2076-1554


  Розкрито основні аспекти підготовки за радянськими ідеологічними стандартами кадрів, які розставлялися на всіх освітньо-культурних щаблях нової радянської насильно провадженої системи освіти. Основним завданням яких було формування і виховання у дітей ...
1246570
  Задворний А.М. Радянська сім"я: її сучасне та майбутнє : Про роль сім"ї в умовах соціалістичного суспільства та її дальший розвиток / А.М. Задворний. – Київ : Политиздат, 1975. – 132, [4] с.
1246571
  Столяр М.Б. Радянська сміхова культура воєнного часу в поемі Олександра Твардовського "Василь Тьоркін" // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 20-24. – ISSN 2226-3209
1246572
   Радянська соціалістична держава. – К., 1948. – 36с.
1246573
  Бикова Т.Б. Радянська Соціалістична Республіка Тавриди // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 117-138
1246574
  Ящук Т. Радянська соціальна філософія: вихід за межі історичного матеріалізму. Частина I / Т. Ящук, В. Хома // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Т. 41, № 3. – С. 186-196. – ISSN 2075-6461


  Інтерв’ю Всеволода Хоми з професором Тамарою Ящук у межах дослідницької про-грами «Українська філософія 60–80-х років ХХ століття» Студентського товариства усної історії філософії.
1246575
  Масенко Л. Радянська спадщина в мовній політиці України // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 65-72. – ISBN 978-966-489-161-2
1246576
  Бондаренко Г. Радянська спадщина в музейному дискурсі. Післямова до виставки "Battle of memories: міфи та реалії радянської доби" // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – С. 110-112. – ISSN 2664-4282
1246577
  Кравченко Є.О. Радянська статистика як історичне джерело // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 2. – С. 262-270. – ISSN 2664-9950
1246578
   Радянська стратегія миру. – Київ, 1983. – 280с.
1246579
  Букрєєв Т.Б. Радянська та модерна українська історіографія феномену дитячої безпритульності в Україні в період формування радянської тоталітарної системи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 194 : Історичні науки. – C. 90-95. – ISSN 1996-5931
1246580
  Олещук Н.Ю. Радянська та польська історіографія міжнародних відносин Другої Речі Посполитої та СРСР у 1932 - 1939 рр.: проівняльний аспект // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 243-255. – ISSN 2077-7280
1246581
   Радянська Тернопільщина, 1959-1975. – Львів, 1986. – 240с.
1246582
  Нефьодов Д.В. Радянська течія руху опору на Півдні України у вітчизняній історіографії 90-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 102-105. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
1246583
  Зелінська А.А. Радянська топонімія в Україні: сучасна ситуація та перспективи // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 6-15


  Проаналізовано українську топоніміку населених пунктів та адміністративних об’єктів у них. Визначено, що у незалежній Україні досі переважає радянська топоніміка. Це пояснюється повільними процесами перейменувань на Сході, Півдні та у Центрі країни. За ...
1246584
  Клименко П.Д. Радянська торгівля в нових умовах / П.Д. Клименко. – К., 1962. – 76с.
1246585
   Радянська торгівля в травні місяці 1934 року. – Х., 1934. – 76с.
1246586
   Радянська торгівля в Українській РСР. – К., 1963. – 319с.
1246587
   Радянська торгівля в Українській РСР. – К., 1971. – 321с.
1246588
  Бару М.Й. Радянська торгівля й завдання Рад / М. И. Бару ; Н.-д. інститут рад. будівн. і права. – Київ : Радянське будівництво і право, 1934. – 74 с.
1246589
   Радянська торгівля Української РСР. – К., 1971. – 321с.
1246590
   Радянська торгівля УРСР. – К., 1936. – 383с.
1246591
  Маля Мартін Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії 1917-1991 / Маля Мартін; Перекл.з англ. А.Д.Гриценко та ін. – Київ : Мегатайп, 2000. – 608с. – (Європейська історія). – ISBN 5-85722-095-5
1246592
  Даниленко І. Радянська Туркменія / І. Даниленко, 1932. – 97 с.
1246593
  Степанюк А. Радянська тюрма - дітище НКВС // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 1 (15). – С. 21-38. – ISSN 2523-4552
1246594
  Рудой П.Є. Радянська Україна -- високорозвинута індустріальна держава. / П.Є. Рудой. – Київ, 1959. – 56с.
1246595
  Стоян П.К. Радянська Україна - складова і невідємна частина Радянського Союзу : стенограма публічної лекції / П.К. Стоян ; Товариство для поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ, 1952. – 41 с.
1246596
  Білоус Д. Радянська Україна - соціалістична держава робітників і селян / О. Білоус. – Київ : Укрполітвидав, 1947. – 16 с.
1246597
   Радянська Україна : Довідник. – Одеса : Вид-во ЦК КП(б)У "Комуніст", 1940. – 586 с.
1246598
   Радянська Україна. – К., 1957. – 292с.
1246599
   Радянська Україна : (Цифри і діаграми). – Київ : Держвидав України, 1962. – 126 с.
1246600
  Діброва О.Т. Радянська Україна / О.Т. Діброва. – Київ, 1962. – 80с.
1246601
   Радянська Україна. – Київ
3 березня (№ 52). – 1965
1246602
   Радянська Україна. – К., 1967. – 20с.
1246603
   Радянська Україна = Soviet Ukraine : [фотонарис]. – Київ : Політвидав України, 1976. – 117 с. : 16 л. іл. – Текст парал. укр. та англ. мовами. - У вип. даних авт. тексту: Заречанський Г.В.
1246604
   Радянська Україна. – Київ, 1977. – 264с.
1246605
  Щербицький В.В. Радянська Україна / В.В. Щербицький. – Київ : Політвидав України, 1978. – 160 с.
1246606
  Тихомиров Яків Андрійович Радянська Україна / Тихомиров Яків Андрійович. – Київ : Політвидав Укр., 1979. – 88с.
1246607
   Радянська Україна : Соціально-економічний довідник. – Київ : Політвидав України, 1980. – 271с.
1246608
   Радянська Україна. – Київ, 1980. – 64с.
1246609
  Щербицький В.В. Радянська Україна / В.В. Щербицький. – Київ : Політвидав, 1982. – 180 с.
1246610
   Радянська Україна : Соціально-економічний довідник. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Політвидав України, 1985. – 206с.
1246611
   Радянська Україна 1917-1987 : Соціально-економічний довідник. – Київ : Політвидав України, 1987. – 182с.
1246612
  Васильчук Г.М. Радянська Україна 20-30-х рр. ХХ ст.: сучасний історіографічний дискурс / Г.М. Васильчук. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. – 312, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-599-314-3
1246613
  Кондратюк К. Радянська Україна 20–30-х років ХХ ст.: сучасний історіографічний дискурс // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 245-261. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
1246614
   Радянська Україна в семирічці. 1959-1965. – Київ, 1959. – 42с.
1246615
   Радянська Україна в цифрах. – К., 1960. – 360с.
1246616
   Радянська Україна за 20 років. – Киев : Державне видавництво політичної літератури при РНК УРСР, 1938. – 111 с.
1246617
   Радянська Україна за 20 років. – Київ : Політвидав України, 1938. – 112 с.
1246618
  Купчик О.Р. Радянська Україна і зовнішня політика СРСР у міжвоєнний період: (1920-1930-ті роки): головні дійові особи // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 21-33. – ISBN 978-617-7107-06-3


  Визначено персональний склад, національність та партійність керівників Управління Уповноваженого Народного комісаріату закордонних справ НКЗС СРСР при РНК УСРР у 1923-1937 рр. З"ясовано їх освітній рівень й фахову підготовку, проаналізовано участь у ...
1246619
  Богомолець О. Радянська Україна і українсько-німецькі націоналісти в Канаді / Олександр Богомолець. – [Б.м.] : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 14 с
1246620
  Постишев П. Радянська Україна на новому піднесенні / П. Постишев. – [Б. м.] : Партвидав, 1934. – 87 с.
1246621
  Грузин В.М. Радянська Україна очима зарубіжних гостей / В.М. Грузин. – К., 1979. – 160с.
1246622
  Коротченко Д.С. Радянська Україна перед виборами Верховної Ради Республіки / Д.С. Коротченко. – К., 1938. – 14с.
1246623
   Радянська Україна та АМСРР : Економіч. - адресовий довідник. – Харків : Вид-во держ. пляново-економіч. вид."Господарство України", 1932. – 571с.
1246624
   Радянська Україна та АМСРР. – Харків, 1935. – 600с.
1246625
  Дубина К.К. Радянська Україна у Великій Вітчизняній війні / К.К. Дубина. – Київ, 1967. – 48с.
1246626
   Радянська Україна у фотоілюстраціях. – Київ, 1955. – 334с.
1246627
  Шпаковська Л.В. Радянська Україна як інструмент експорту більшовицької революції в Румунію (початок 1920-х рр.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 91-106. – ISSN 2307-5244


  "У статті визначено місце і роль Королівства Румунії в більшовицькій загарбницькій політиці початку 1920-х рр.; вказано на наявність державного кордону між УСРР і Королівством Румунії та відсутність політичної угоди й офіційних відносин між державами; ...
1246628
  Васильєв О.О. Радянська Україна. / О.О. Васильєв. – Київ, 1967. – 40с.
1246629
  Діброва О.Т. Радянська Україна. (Економіко-географічний нарис). / О.Т. Діброва; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1962. – 80с. – (Сер.VI ; №7-8)
1246630
   Радянська Україна. 1984. – Київ, 1984. – 174с.
1246631
  Шугайлін О. Радянська фізична наука - передовий фронт боротьби за матеріалістичний напрям в сучасній фізиці / О. Шугайлін. – Київ, 1958. – 80 с.
1246632
  Рябінчук М.В. Радянська філософія: спроба історико-філософського осягнення та періодизації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 196-205
1246633
  Романенко Т.В. Радянська цензура друкованих періодичних видань УРСР у роки Другої світової війни // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 235-238
1246634
  Буняк О. Радянська церковна політика та автокефальний православний рух в Україні в 1920-х роках (на приладі УАПЦ та УПАЦ) // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 121-136. – ISBN 978-966-2779-91-2
1246635
   Радянська школа і організація її роботи : збірник на допомогу вчителеві Радянської Бесарабії і Північної Буковини ; Народний комісаріат освіти УРСР. Український науково-дослідний ін-т педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1940. – 204 с.
1246636
   Радянська школа і організація її роботи : збірник на допомогу вчителеві Західних областей України. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1946. – 168 с.
1246637
  Лаврут О.О. Радянська школа у другій половині 1940-х - кінці 1980-х рр.: вимір України : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Лаврут Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1246638
  Бондар А.Д. Радянська школа Української РСР у період завершення будівництва соціалізму і поступового переходу до комунізму (1945-1967 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 77-82. – (Серія історії ; № 10)
1246639
   Радянське - значить відмінне. – Дніпропетровськ, 1967. – 66 с.
1246640
  Пахомов І.М. Радянське адміністративне право / І.М. Пахомов. – Львів, 1962. – 295с.
1246641
  Пахомов І.М. та ін. Радянське адміністративне право / І.М. та ін. Пахомов. – Київ, 1971. – 302с.
1246642
  Мітюков О.Г. Радянське архівне будівництво на Україні. 1917-1973 / О.Г. Мітюков. – К., 1975. – 271с.
1246643
  Бабишкін К О. Радянське багатонацiональне кiномистецтво / К О. Бабишкін, . – Київ : Знання, 1974. – 48 с. – (Література і мистецтво. Сер. 5 / Т-во "Знання" ; 1 ; 1)


  У світі рішень XXV з"їзду КПРС та інших партийних документів аналізується питання розробки проблеми методів навчання у сучасній радянській педагогиці, узагальнюється досвід роботи найкращих шкіл республіки.
1246644
  Макарчук В.С. Радянське будівельне право – час становлення (1928–1932 рр.) (ч. 1. початковий етап першої п"ятирічки) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – C. 10-17. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1246645
   Радянське будівництво. – К., 1974. – 399с.
1246646
  Кульчицький В.С. Радянське будівництво в Північній Буковині (1940-1941 рр) // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1246647
  Буценко А. Радянське будівництво на Україні () / А. Буценко. – [Харків] : Книгоспіка, 1927. – 80 с. – (Жовтнева бібліотека / Истпарт ЦК КП/б/У та Всеукр. Жовтнев. комісія)
1246648
   Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни : (листоп. 1918 – серп. 1919) : збірник документів і матеріалів. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1962. – 764 с.
1246649
   Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1919-1920). – К., 1957. – 1084с.
1246650
   Радянське будівництво на Хмельниччині, 1921-1982 : документи і матеріали / В.П. Бабляк, О.П. Бурова, І.В. Гарнага, І.Х. Шиманський; [Упоряд.: В.П. Бабляк, О.П. Бурова, І.В. Гарнага, І.Х. Шиманський ; редкол.: Л.В. Кульпінський (голова) та ін.]. – Львів : Каменяр, 1983. – 190 с.
1246651
  Ковальков О.Л. Радянське вторгнення до Афганістану і радянське суспільство // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 149-155. – ISBN 978-966-920-241-3
1246652
  Яковенко Д.Т. Радянське громадянство / Д.Т. Яковенко. – Київ, 1960. – 28с.
1246653
  Сатурін В.М. Радянське громадянство / В.М. Сатурін. – К., 1981. – 48с.
1246654
  Бакалінська В.О. Радянське декоротивно-прикладне мистецтво : рек. покажчик літератури / В.О. Бакалінська ; Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : [б. в.], 1976. – 38 с. – (Мистецтво - народу / М-во культури УРСР; Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС)
1246655
   Радянське державне право. – Львів
1. – 1962. – 44с.
1246656
   Радянське державне право. – Львів
2. – 1962. – 30с.
1246657
  Макогон С.О. Радянське державне право / С.О. Макогон. – вип. 1. – Киев
Вип. 1. – 1966. – 84 с.
1246658
  Макогон С.О. Радянське державне право / С.О. Макогон. – вип.2. – К
Вип. 2. – 1966
1246659
  Макогон С.О. Радянське державне право / С.О. Макогон. – вип.3. – К
Вип. 3. – 1967
1246660
  Макогон С.О. Радянське державне право / С.О. Макогон. – вип.4. – К
Вип. 4. – 1968
1246661
  Соколов Б.М. Радянське державне право. / Б.М. Соколов. – К., 1941. – 272с.
1246662
  Тимцуник В. Радянське державне управління 50-60-х років (методологічний аспект) // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.8-18
1246663
  Дояр Л.В. Радянське державотворення в Україні у 1920-1930-х роках: погляд крізь десятиліття // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 301-311
1246664
  Маслов В.П. Радянське житлове право. / В.П. Маслов. – К., 1973. – 175с.
1246665
   Радянське Закарпаття : Довідник. – Ужгород, 1957. – 240с.
1246666
   Радянське Закарпаття, 1946-1958. – Ужгород, 1985. – 184с.
1246667
  Єременко В.В. Радянське законодавство про боротьбу з пияцтвом / В.В. Єременко, О.Й. Ляхович. – Київ, 1976. – 48с.
1246668
  Бутко І. Радянське законодавство про забезпечення населення житлом / І. Бутко. – Київ, 1970. – 68с.
1246669
  Лапай А.П. Радянське законодавство про охорону праці / А.П. Лапай. – Київ, 1965. – 34с.
1246670
  Голодний М.О. Радянське законодавство про релігийні культи / М.О. Голодний. – Вид. 2-е, прероб. – Київ, 1974. – 132с.
1246671
  Голодний М.О. Радянське законодавство про релігійні культи / М.О. Голодний. – Київ, 1968. – 112с.
1246672
  Матвеев Г.К. Радянське законодавство про шлюб і розлучення / Г.К. Матвеев. – Київ, 1949. – 23с.
1246673
  Заріцька І.М. Радянське земельне законодавство (грудень 1919 - березень 1921 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 28-32
1246674
  Індиченко П.Д. Радянське земельне право / П.Д. Індиченко. – Київ, 1971. – 174с.
1246675
  Слуцький О.Б. Радянське і культурне будівництво на Україні в перші роки боротьбі за соціалістичну індустріалізацію країни /1926-1929рр./ / О.Б. Слуцький. – Київ, 1957. – 210 с.
1246676
  Журавльова О Радянське іномовлення періоду "перебудови" на прикладі "Радіо Київ" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 72-77. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (29)). – ISSN 2219-8741
1246677
  Собуцький М. Радянське кіно після смерті Сталіна: іти вперед з обличчям, оберненим назад // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 5 (97). – С. 23-24. – ISSN 1562-3238


  Цей текст є версією доповіді на конференції "Пост-сталінські диспозитиви: суб’єктивність в радянській ідеології та кіно з 1956" 22–25 черв. 2011 р.
1246678
   Радянське колгоспне право. – Київ, 1979. – 376с.
1246679
  Василенко В.І. Радянське кримінальне право : Частина особлива / В.І. Василенко. – Київ : КДУ
Вип.3. – 1967. – 92 с.


  Підручникє третім випуском учбового посібника з Особливої частини радянського кримінального права. ІІІ. Злочини проти порядку управління.
1246680
   Радянське кримінальне право. – Київ, 1975. – 255 с.
1246681
   Радянське кримінальне право. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 1991. – 319с.
1246682
  Тихенко Сергій Іванович Радянське кримінальне право (частина особлива) : Учб.посібник / Тихенко Сергій Іванович, Матишевський Павло Семенович. – К : Вид-во Київського ун-ту
Вип.2. – 1966. – 96с.
1246683
   Радянське літературознавство. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР
№ 9. – 1948. – 200 с. ; 9
1246684
   Радянське літературознавство = Тарас Шевченко про народну творчість. – Київ, 1952
1246685
   Радянське літературознавство
№ 2. – 1963
1246686
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-
№ 6 (162). – 1974. – 96 с.
1246687
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-
№ 3 (207). – 1978. – 96 с.
1246688
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 1 (229). – 1980. – 96 с.
1246689
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 2 (230). – 1980. – 96 с.
1246690
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 3 (231). – 1980. – 96 с.
1246691
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 4 (232). – 1980. – 96 с.
1246692
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 5 (233). – 1980. – 96 с.
1246693
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 6 (234). – 1980. – 96 с.
1246694
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 7 (235). – 1980. – 96 с.
1246695
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 8 (236). – 1980. – 96 с.
1246696
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 9 (237). – 1980. – 96 с.
1246697
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 10 (238). – 1980. – 96 с.
1246698
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка; Радянське літературознавство, 1957-
№ 11 (239). – 1980. – 95 с.
1246699
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 1 (241). – 1981. – 96 с.
1246700
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 2 (242). – 1981. – 96 с.
1246701
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 3 (243). – 1981. – 96 с.
1246702
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 4 (244). – 1981. – 96 с.
1246703
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 5 (245). – 1981. – 96 с.
1246704
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 6 (246). – 1981. – 96 с.
1246705
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 8 (248). – 1981. – 96 с.
1246706
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 9 (249). – 1981. – 96 с.
1246707
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 10 (250). – 1981. – 96 с.
1246708
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 11 (251). – 1981. – 96 с.
1246709
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 12 (252). – 1981. – 96 с.
1246710
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 1 (253). – 1982. – 80 с.
1246711
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 2 (254). – 1982. – 80 с.
1246712
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 3 (255). – 1982. – 80 с.
1246713
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 4 (256). – 1982. – 80 с.
1246714
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 5 (257). – 1982. – 80 с.
1246715
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 6 (258). – 1982. – 80 с.
1246716
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 7 (259). – 1982. – 80 с.
1246717
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 8 (260). – 1982. – 80 с.
1246718
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 9 (261). – 1982. – 80 с.
1246719
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 10 (262). – 1982. – 80 с.
1246720
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 11 (263). – 1982. – 80 с.
1246721
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 12 (264). – 1982. – 80 с.
1246722
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 1 (265). – 1983. – 80 с.
1246723
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 2 (266). – 1983. – 80 с.
1246724
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 3 (267). – 1983. – 80 с.
1246725
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 4 (268). – 1983. – 80 с.
1246726
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 5 (269). – 1983. – 80 с.
1246727
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 6 (270). – 1983. – 80 с.
1246728
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 7 (271). – 1983. – 80 с.
1246729
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 8 (272). – 1983. – 80 с.
1246730
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 9 (273). – 1983. – 80 с.
1246731
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 10 (274). – 1983. – 80 с.
1246732
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 11 (275). – 1983. – 80 с.
1246733
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 12 (276). – 1983. – 80 с.
1246734
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 1 (277). – 1984. – 80 с.
1246735
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 2 (278). – 1984. – 80 с.
1246736
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 3 (279). – 1984. – 80 с.
1246737
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 4 (280). – 1984. – 80 с.
1246738
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 5 (281). – 1984. – 80 с.
1246739
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 7 (283). – 1984. – 80 с.
1246740
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 8 (284). – 1984. – 80 с.
1246741
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 9 (285). – 1984. – 80 с.
1246742
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 10 (286). – 1984. – 80 с.
1246743
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 11 (287). – 1984. – 80 с.
1246744
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 12 (288). – 1984. – 80 с.
1246745
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 1 (289). – 1985. – 80 с.
1246746
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 2 (290). – 1985. – 80 с.
1246747
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 3 (291). – 1985. – 80 с.
1246748
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 4 (292). – 1985. – 80 с.
1246749
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 5 (293). – 1985. – 80 с.
1246750
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 6 (294). – 1985. – 80 с.
1246751
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 7 (295). – 1985. – 80 с.
1246752
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 8 (296). – 1985. – 80 с.
1246753
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 9 (297). – 1985. – 80 с.
1246754
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 10 (298). – 1985. – 80 с.
1246755
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 11 (299). – 1985. – 80 с.
1246756
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 12 (300). – 1985. – 80 с.
1246757
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 1 (301). – 1986. – 80 с.
1246758
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 2 (302). – 1986. – 80 с.
1246759
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 3 (303). – 1986. – 80 с.
1246760
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 4 (304). – 1986. – 80 с.
1246761
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 5 (305). – 1986. – 80 с.
1246762
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 6 (306). – 1986. – 80 с.
1246763
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 7 (307). – 1986. – 80 с.
1246764
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 8 (308). – 1986. – 80 с.
1246765
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 9 (309). – 1986. – 80 с.
1246766
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 10 (310). – 1986. – 80 с.
1246767
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 11 (311). – 1986. – 80 с.
1246768
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 12 (312). – 1986. – 80 с.
1246769
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 1 (313). – 1987. – 80 с.
1246770
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 2 (314). – 1987. – 80 с.
1246771
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 3 (315). – 1987. – 80 с.
1246772
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 4 (316). – 1987. – 80 с.
1246773
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 5 (317). – 1987. – 80 с.
1246774
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 6 (318). – 1987. – 80 с.
1246775
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 7 (319). – 1987. – 80 с.
1246776
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 8 (320). – 1987. – 80 с.
1246777
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 9 (321). – 1987. – 80 с.
1246778
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 10 (322). – 1987. – 80 с.
1246779
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 11 (323). – 1987. – 80 с.
1246780
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 12 (324). – 1987. – 80 с.
1246781
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 1 (325). – 1988. – 80 с.
1246782
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 2 (326). – 1988. – 80 с.
1246783
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 4 (328). – 1988. – 80 с.
1246784
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 5 (329). – 1988. – 80 с.
1246785
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 6 (330). – 1988. – 80 с.
1246786
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 7 (331). – 1988. – 80 с.
1246787
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 8 (332). – 1988. – 80 с.
1246788
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 9 (333). – 1988. – 80 с.
1246789
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 10 (334). – 1988. – 80 с.
1246790
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 11 (335). – 1988. – 80 с.
1246791
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 12 (336). – 1988. – 80 с.
1246792
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 1 (337). – 1989. – 80 с.
1246793
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 2 (338). – 1989. – 80 с.
1246794
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 3 (339). – 1989. – 80 с.
1246795
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 4 (340). – 1989. – 80 с.
1246796
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 5 (341). – 1989. – 80 с.
1246797
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 6 (342). – 1989. – 80 с.
1246798
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 7 (343). – 1989. – 80 с.
1246799
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 8 (344). – 1989. – 80 с.
1246800
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 9 (345). – 1989. – 80 с.
1246801
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 10 (346). – 1989. – 80 с.
1246802
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 11 (347). – 1989. – 80 с.
1246803
   Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1957-. – ISSN 0131-0194
№ 12 (348). – 1989. – 80 с.
1246804
  Гайдай О.Ю. Радянське минуле в оцінках студентів-істориків // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 92-112. – ISSN 0130-5247


  Аналізується проблема ставлення до радянського минулого за результатами опитувань, проведених восени 2013 р. у вишах Центральної України - регіоні, який традиційно відіграє важливу роль у переломні моменти новітньої історії(парламентські, президентські ...
1246805
  Пижов Н. Радянське місто взавтра / Н. Пижов. – Харків : Господарство України, 1930. – 110 с.
1246806
  Селівановський В.П. Радянське місто сьогодні і завтра / В.П. Селівановський. – Харків, 1931. – 59с.
1246807
  Файзулін Я. Радянське підпілля знищило Хрещатик за тиждень // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 36 (89). – С. 54-57
1246808
  Голеня Є.Ф. Радянське право : Для студ. екон. відд. загальнонаук. вузів / Є.Ф. Голеня, Н.П. Лещенко, Я.Л. Штутін; МВ і ССО УРСР; Упр. вищ. учбов. закл. – 3-е вид. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту. – (На допомогу студентам загальнонаукових факультетів вищих учбових закладів)
Вип. 3 : Тематика контрольних робіт і методичні вказівки щодо їх виконання. – 1965. – 20с.
1246809
   Радянське право. – К., 1967. – 456с.
1246810
  Голеня Є.Ф. Радянське право : Підручник / Є.Ф. Голеня, В.П. Пастухов, В.З. Янчук. – Київ : Вища школа, 1986. – 367с.


  Питання теорії держава та права, розглядаються основні положення радянського державного, адміністративного, цивільного земельного, колгоспного, кримінального права. Окремий розділ розгляду питання правової охорони природи, а також відповідальність за ...
1246811
  Якименко О.Н. Радянське правосуддя / О.Н. Якименко. – Київ, 1975. – 96 с.
1246812
   Радянське Прикарпаття. – Ужгород : Карпати, 1969. – 240с.
1246813
   Радянське Прикарпаття. – Ужгород, 1974. – 223с.
1246814
   Радянське Прикарпаття. – Ужгород, 1980. – 256с.
1246815
   Радянське Прикарпаття. 1959-1975. – Ужгород
2. – 1983. – 216с.
1246816
  Бондар Н.О. Радянське регулювання організації робочої сили на початку 1920-х рр.: від мілітаризації до виробничих артілей / Н.О. Бондар, О.І. Кошкіна // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 23-27. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 58). – ISSN 2312-1866
1246817
  Плисюк В.П. Радянське село в умовах розвинутого соціалізму / В.П. Плисюк. – Львів, 1980. – 136с.
1246818
  Анісімов М.І. Радянське селянство / М.І. Анісімов. – Київ : Укрполітвидав, 1946. – 96 с.
1246819
  Недбайло П.О. Радянське соціалістичне право. / П.О. Недбайло. – К., 1975. – 47с.
1246820
   Радянське соціалістичне суспільство. – К., 1950. – 32с.
1246821
  Ряппо Я.П. Радянське студентство / Я.П. Ряппо. – Київ, 1928. – 48с.
1246822
  Клековкін О.Ю. Радянське театрознавство // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 330-343. – ISBN 978-966-136-114-9
1246823
  Бару М.Й. Радянське трудове право : підручник для юрид. ін-тів і фак. / за заг. ред. М.Й. Бару ; М.Й. Бару, О.Т. Барабаш, Г.С. Гончарова. – Київ : Вища школа : Головне вид-во, 1975. – 359 с. – Бібліогр. посилання в підрядк. приміт.
1246824
  Пастухов В.П. Радянське трудове право / В.П. Пастухов. – Київ, 1989. – 205 с.
1246825
  Ткач А.П. Радянське фінансове право / А.П. Ткач. – К., 1957. – 72с.
1246826
  Воронова Л.К. Радянське фінансове право / Л.К. Воронова. – Київ : Вища школа, 1973. – 204с.


  У книзі досліджується фінансова діяльність Радянської держави. Багато уваги приділено характеристиці бюджетного права, бюджетного процесу, фінансування і кредитування госпрозрахункових підприємств, податковому праву, грошовому обігу, валютному ...
1246827
  Гордон М.В. Радянське цивільне право / М.В. Гордон. – Харків, 1966. – 315с.
1246828
  Вільнянський С.Й. Радянське цивільне право / С.Й. Вільнянський. – Харків
1. – 1966. – 320с.
1246829
  Штутін Я.Л. Радянське цивільне процесуальне право України 1917-1920 рр. // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1246830
   Радянське цивільно-процесуальне право : Завдання для практичних занять. – Київ, 1977. – 140 с.
1246831
   Радянське цивільно-процесуальне право : Завдання для практичних занять. – Київ, 1980. – 101 с.
1246832
  Шамраєвський Я. Радянський Азербайджан / Українська наукова асоціація сходознавства ; Я. Шамраєвський. – Харків : Держвидав України, 1926. – 160 с.
1246833
  Машков Я. Радянський алюміній / Я. Машков. – Х., 1932. – 40с.
1246834
   Радянський архів. – Харків
Кн. 1 (16). – 1931. – До Кн. 4 (15) 1931р. див. назву "Архівна справа"; шифр "05 Архі" - правильний
1246835
   Радянський архів. – Харків
Кн. 2 (17). – 1931. – До Кн. 4 (15) 1931р. див. назву "Архівна справа"; шифр "05 Архі" - правильний
1246836
   Радянський архів. – Харків
Кн. 3 (18). – 1931. – До Кн. 4 (15) 1931р. див. назву "Архівна справа"; шифр "05 Архі" - правильний
1246837
   Радянський архів. – Харків
Кн. 4/5 (19/20) : До 2-го Всеукраїнського з"їзду архробітників. – 1931. – До Кн. 4 (15) 1931р. див. назву "Архівна справа"; шифр "05 Архі" - правильний
1246838
   Радянський архів. – Харків
Кн. 6 (21). – 1931. – До Кн. 4 (15) 1931р. див. назву "Архівна справа"; шифр "05 Архі" - правильний
1246839
  Плескачевьский Л.Ю. Радянський Борислав / Л.Ю. Плескачевьский. – К., 1940. – 36с.
1246840
  Темірова Н.Р. Радянський вимір "Українського історичного журналу" / Н.Р. Темірова, О.І. Федюн // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 26-34. – ISSN 2079-1828


  Аналізується тематичне наповнення журналу, яке було засноване у 1957 р. Першим відповідним редактором "Українського історичного журналу" був Ф. П. Шевченко. В ідеологічному плані він повністю підпорядковувався керівним колам партії.
1246841
  Потильчак О.В. Радянський військовий полон та інтернування в Україні (1939-1954) / О.В. Потильчак. – Київ : Нац. пед. ун-тет ім.М.П.Драгоманова, 2004. – 482с. – ISBN 966-660-182-6
1246842
  Антонюк О. Радянський вплив на державно-церковні відносини у Польщі (1944-1950 рр.) // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 69-77
1246843
  Рябокляч А.К. Радянський депутат - слуга народа / А.К. Рябокляч. – К., 1951. – 30с.
1246844
  Таранов А.П. Радянський депутат / А.П. Таранов. – К., 1959. – 63с.
1246845
  Лепьошкін О.І. Радянський державний лад-зразок ріноправності і співдружності націй / О.І. Лепьошкін. – Київ, 1954. – 36с.
1246846
  Фалькевич І. Радянський державний устрій / І. Фалькевич, 1929. – с.
1246847
  Білоколос Г. Радянський дипломат Дмитро Білоколос у дзеркалі родинних спогадів // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 56-58. – (Історичні науки)
1246848
  Литвин В. Радянський етап вітчизняної історії: до 80-річчя утворення СРСР і 85- річчя проголошення УРСР // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.180-197
1246849
  Юровський Д.Ю. Радянський закон на захист честі. і гідності громадян. / Д.Ю. Юровський. – К., 1959. – 44с.
1246850
  Юлдашев О.Х. Радянський закон на сторожі природи / О.Х. Юлдашев. – К., 1984. – 175с.
1246851
  Балабанов К.В. Радянський закон охороняє життя людини / К.В. Балабанов. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1978. – 46 с. – Бібліогр. список: с. 45, бібліогр. посилання в підрядк. приміт. – (Т-во "Знання" УРСР. Сер. 12. Юридична ; № 9)
1246852
  Погромський В. Радянський історик Д.М. Сташевський про діяльність Американської адміністрації допомоги на радянських територіях і в країнах Східної Європи після Першої світової війни // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 101-112. – ISSN 1998-4634
1246853
  Александрова Л.П. Радянський історичний роман : (Деякі питання теорії жанру) / Л.П. Александрова; Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1961. – 36с.
1246854
  Смедлі С А.Е. Радянський Китай / С А.Е. Смедлі. – Харків, 1934. – 83с.
1246855
  Кульчинська Л. Радянський кінематограф постсталінського періоду як засіб урегулювання соціальних проблем // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 63-67. – ISSN 1728-6875
1246856
  Генега Р.Я. Радянський кінематограф у Львові в перше повоєнне десятиліття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 106-122. – ISSN 0130-5247


  Структура повоєнного львівського кінопрокату, стан кінотеатрів
1246857
  Поляков Б.М. Радянський конкурсний процес // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 106-108.
1246858
   Радянський кримінальний процес. – Київ : Вища школа, 1971. – 346 с.
1246859
  Григор"єв Г. Радянський лад - джерело сили нашої Батьківщини. / Г. Григор"єв. – Київ, 1944. – 11с.
1246860
  Стафійчук І.П. Радянський лад - запорука перемоги над фашистською Німеччиною / І.П. Стафійчук. – К, 1984. – 47с.
1246861
  Леонтьєв А. Радянський лад - найдемократичніший лад / А. Леонтьєв. – К, 1945. – 16с.
1246862
  Титаренко С Радянський лад - найдемократичніший лад у світі / С Титаренко. – 2-е вид.,перероб. – Київ : б/в, 1950. – 74с.
1246863
  Титаренко С. Радянський лад - найдемократичніший лад у світі / С. Титаренко. – К : Держполітвидав, 1953. – 80с.
1246864
  Донець Олена Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (1923-1958) : Каталог / Олена Донець; НАН України; Нац. бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2006. – 162с. – ISBN 966-02-4040-6
1246865
   Радянський Львів. 1939-1955. – Львів, 1956. – 708с.
1246866
  Кралюк П. Радянський марксизм на українських землях // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 602-618. – ISBN 978-966-2254-74-7
1246867
  Танчер В.К. Радянський народ-будівник комунізму : (Матеріали до лекції) / В.К. Танчер; Київське обласне управління культури; Обласне лекційне бюро. – Київ, 1954. – 37с. – (На допомогу лекторові ; Вип. 17)
1246868
  Коваль П.Д. Радянський народ - втілення принципів пролетарського інтернаціоналізму / П.Д. Коваль. – Київ, 1976. – 47с.
1246869
  Горпинко О.М. Радянський народ - нова історична спільність людей / О.М. Горпинко. – Київ, 1974. – 79с.
1246870
   Радянський народ у боротьбі за відбудову і дальший розвиток народного господарства СРСР в післявоєнний період. – К., 1951. – 40с.
1246871
  Робсман В. Радянський Памір / В. Робсман : Партвидав "Пролетар", 1932. – 48 с.
1246872
  Лисенко О.С. Радянський партизанський рух 1941-1944 років: тогочасні реалії та контексти пам"яті / О.С. Лисенко, І.І. Дерейко // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 74-90
1246873
  Сорока Ю. Радянський партизанський рух на західноукраїнських землях (1941-1944) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 130-133. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено радянський партизанський рух на західноукраїнських землях. The article is studied the Soviet partizan"s movement at the West Ukraine, 1941-1944.
1246874
  Власенко С.І. Радянський партизанський рух опору в період звільнення України та країн Центральної і Південно-Східної Європи (1943–1945 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (297), травень - червень. – C. 69-79. – ISSN 0320-9466
1246875
  Білоус О. Радянський партизанський рух у контексті визволення України (1942-1944 рр.) / О. Білоус, В. Смірнова // Україна. Хроніка визволення : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Легасова Л.В. та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 48-57. – ISBN 978-617-7158-04-1
1246876
  Оратовський В. Радянський патріотизм -- виявлення єдності національних та інтеранціональних інтересів трудящих. / В. Оратовський. – К, 1952. – 60с.
1246877
  Кравцев І.Є. Радянський патріотизм - рушійна сила соціалістичного суспільства / І.Є. Кравцев. – К., 1950. – 59с.
1246878
  Лавров Ф.І. Радянський патріотизм в українській народній поетичній творчості / Ф.І. Лавров. – Київ, 1956. – 31с.
1246879
  Кравцев І.Є. Радянський патріотизм та боротьба проти буржуазного космополітизму / І.Є. Кравцев. – Київ : [Київська обл. друк], 1949. – 34 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
1246880
  Костюк Б. Радянський підхід до вивчення Другої світової війни необхідно викоренити // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 25 червня - 1 липня (№ 26). – С. 8
1246881
  Трублаїні М. Радянський прапор над полюсом / М. Трублаїні. – Одеса : Дитвидав, 1937. – 131с. – (Б-ка "Радянська авіація")
1246882
  Забілий Р. Радянський режим, що панував в Україні, був окупаційним... / інтерв"ю провів Сергій Зятьєв // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 травня (№ 20). – С. 3
1246883
  Приходько Р.С. Радянський Союз - країна масового атеїзму / Р.С. Приходько. – Київ, 1976. – 48с.
1246884
  Волков М. Радянський Союз велика авіаційна держава / М. Волков. – Київ, 1939. – 96с.
1246885
  Потрашков С.В. Радянський Союз і балканські проекти у Черчілля в 1942-1944 рр. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 50-58
1246886
  Шніцер І. Радянський Союз і Словацьке питання в роки Другої світової війни // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 123-136. – (Історичні науки ; т. 34). – ISSN 2309-2254
1246887
  Трофимович В. Радянський союз і українсько-польська війна // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 59-69. – ISBN 978-966-600-651-9
1246888
  Крикніцький О. Радянський Союз і чехословацька криза 1938 року: дипломатичні та військові аспекти проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-88. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  По новому переосмислено радянські ініціативи під час чехословацької кризи. The article gives a new insight into the Soviet initiatives during the Czechoslovak crisis.
1246889
  Палкін Ю.І. Радянський Союз на шляху до комунізму / Ю.І. Палкін, Л.О. Лігачова. – Київ, 1975. – 159с.
1246890
  Білий В.В. Радянський Союз очима друзів : книжка для читання англ. мовою для учнів 9-10 кл. / В.В. Білий, В.І. Шепелєва. – Київ : Радянська школа, 1975. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 39
1246891
  Касьян В.І. Радянський Союз у боротьбі за роззброєння / В.І. Касьян, А.С. Якимчук. – К., 1979. – 113с.
1246892
  Шипович Є.Й. Радянський Союз у системі світового господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 3-13. – Бібліогр.: 8 назв
1246893
  Кульчицький С. Радянський Союз: утворення і розпад // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2011. – № 1/2 (60/61). – С. 94-99
1246894
  Скрипчук Г.В. Радянський спадок в культурі незалежної України періоду 1980-х-1992 рр. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 5-11. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
1246895
  Надольний І.Ф. Радянський спосіб життя і моральне виховання молоді / І.Ф. Надольний. – Київ, 1979. – 48с.
1246896
  Малишев Ю.В. Радянський спосіб життя і музична культура / Ю.В. Малишев. – К., 1978. – 48с.
1246897
  Капельгородська Н.М. Радянський спосіб життя і розвиток сучасного кіномистецтва / Н.М. Капельгородська. – К., 1978. – 48с.
1246898
  Зязюн И.А. Радянський спосіб життя і розвиток театрального мистецтва / И.А. Зязюн. – К., 1979. – 63с.
1246899
  Згурська К.І. Радянський суд - найдемократичніший в світі / К.І. Згурська. – Київ, 1957. – 39с.
1246900
  Панасюк Д.Х. Радянський суд - найдемократичніший суд у світі / Д.Х. Панасюк. – Київ, 1949. – 23 с.
1246901
  Горшенін К.П. Радянський суд / К.П. Горшенін. – К., 1951. – 80с.
1246902
  Захаров М.І. Радянський суд / М.І. Захаров. – Київ, 1970. – 83с.
1246903
  Гельфанд Й.А. Радянський суд і громадськість в боротьбі за соціалістичну законність / Й.А. Гельфанд, М.В. Пасічник. – Київ, 1960. – 112с.
1246904
  Суходрев В.М. Радянський суд на охороні прав жінок, дітей, сім"ї. / В.М. Суходрев. – К, 1954. – 64с.
1246905
  Соловйов О.Д. Радянський суд на сторожі прав і інтересів громадян / О.Д. Соловйов. – К., 1954. – 52с.
1246906
  Якименко О.Н. Радянський суд на сторожі прав трудящих / О.Н. Якименко. – Київ, 1960. – 51 с.
1246907
  Дуфенюк О.М. Радянський та пострадянський кримінальний процес в Україні: балансування між минулим і сучасним // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 4 (14). – С. 28-40. – ISSN 2617-4162
1246908
  Киричук Ю.А. Радянський терор 1939 - 1941 рр. // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 574-595. – ISBN 966-00-0025-1
1246909
   Радянський тил у дні Великої Вітчизняної війни. – Київ-Харків, 1944. – 19с.
1246910
  Орлова Т.В. Радянський тоталітаризм і жіноцтво в контексті історіографії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 184-198. – ISSN 0130-5247
1246911
  Кобченко К. Радянський тоталітаризм у критичному осмисленні повоєнної діаспори // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 135-148. – ISBN 978-617-7034-13-0
1246912
  Волинський К.П. Радянський характер / К.П. Волинський. – Київ : Дніпро, 1982. – 223с.
1246913
  Врублевський В. Радянським людям. / В. Врублевський. – Київ, 1968. – 88с.
1246914
  Шугальова І. Радянські "фабрики янголів": система патронатів напередодні та в роки Голодомору 1932-1933 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 75-82. – (Історія ; вип. 3 (146)). – ISSN 1728-3817
1246915
  Кудряшов В.П. Радянські акціонери / В.П. Кудряшов. – К., 1990. – 47с.
1246916
  Сабаль В. Радянські вибори - шлях до політичного плюралізму // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 472, червень : червень. – С. 15-17
1246917
  Стасюк О. Радянські виборчі кампанії 1950-1951 років у західноукраїнських областях УРСР // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 58-63. – ISSN 1998-4634
1246918
  Стасюк О. Радянські виборчі кампанії як засіб індоктринації суспільства (на прикладі Української РСР повоєнного періоду // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – С. 84-97. – ISSN 0130-5247
1246919
  Гудзенко Л.М. та інші Радянські видання документальних матеріалів з історіі України : 1917 - 1968 гг. Бібліографічний покажчик / Л.М. та інші Гудзенко. – Київ : Наукова думка, 1970. – 119 с.
1246920
  Рибченко Л.В. Радянські військові мобілізації 1943 року на території Лівобережної України : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Рибченко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 201л. – Бібліогр.: л. 182-201
1246921
  Рибченко Л.В. Радянські військові мобілізації 1943 року на території Лівобережної України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Рибченко Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 3 назви
1246922
  Рибченко Л.В. Радянські військові мобілізації 1943 року на території Харківської та Луганської областей // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 103-110
1246923
  Рибченко Л. Радянські військові мобілізації на українських теренах у 1943 - 1944 рр. // Україна. Хроніка визволення : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Легасова Л.В. та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 37-48. – ISBN 978-617-7158-04-1
1246924
  Шахрайчук І.А. Радянські військовопололені у нацистських таборах на території Дніпропетровщини (1941-1944 рр.) // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 56-66. – ISSN 2409-4137
1246925
  Кучер Володимир Радянські військовополонені: сталінські "зрадники Батьківщини" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 35-47
1246926
  Красніцький А.В. Радянські державні утворення доби української революції (1917-1921 рр.): аналітичний огляд історико-правових досліджень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 74-79


  У статті аналізується науковий доробок радянських, зарубіжних та сучасних вітчизняних правознавців про Українську СРР, Галицьку СРР, Кримську СРР, Одеську СРР, Донецько-Криворізьку РР та інші радянські утворення на території України 1917-1921 рр.
1246927
  Юкіш В.В. Радянські дослідження боротьби СРСР за міжнародне визнання Польської народної держави (1944-1945) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 39-45. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье дан обзор исследований советских ученых, посвященных проблеме внешней политики СССР по "польскому вопросу" на заключительном этапе второй мировой войны.
1246928
  Гавриленко В. Радянські дослідження зі сфрагістики (Історико-бібліографічний нарис) // Шлях до сфрагістики / В.О. Гавриленко. – Київ ; Львів : [б. в.], 2014. – С. 38-44. – ISBN 978-966-02-7306-1
1246929
  Шеремета О. Радянські дослідження філософської думки України: ідеологічний та адміністративний контекст дослідницьких стратегій // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 90-102. – ISSN 0235-7941
1246930
  Дем"янчук І.Л. Радянські журнали і організація їх роботи / І.Л. Дем"янчук; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1958. – 36 с.
1246931
  Житков О.А. Радянські історики про аграрну політику Директорії Української Народної Республіки 1918 – 1920 рр. // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 16-25. – ISSN 2079-1828
1246932
   Радянські Карпати. Покажчик літератури за 1977. – Львов
№ 1. – 1978
1246933
  Боссе Г.Г. Радянські каучуковмісні рослини / Г.Г. Боссе. – Х., 1932. – 47с.
1246934
  Боссе Г.Г. Радянські каучукодайні рослини / Г.Г. Боссе. – Харків : Держсільгоспвидав, 1932. – 32с.
1246935
  Агеєва В. Радянські класики петлюрівського призову // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 24 (708), 18.06- 24.06.2021. – С. 39-43. – ISSN 1996-1561


  Як Друга світова війна будила національну ідентичність української радянської літератури.
1246936
  Тичина І. Радянські командирські курси на території України в роки Громадянської війни 1919–1921 рр.: історія створення та діяльності // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 223-228. – ISSN 2309-9127
1246937
  Гурняк О. Радянські Конституції у світлі політичних репресій в Українській радянській соціалістичній республіці другої половини 30-х рр. ХХ ст. // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 177-179
1246938
  Вакарюк Л.В. Радянські концепції фінансово-правового інституту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 80-99. – (Правознавство ; Вип. 365)
1246939
  Зашкільняк Л. Радянські міфи в сучасній українській історіографії: час змін і замін // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 103-117
1246940
  Павлова О.М. Радянські міфи як постколоніальна проекція історичної пам"яті // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Івано-Франк. нац. мед. ун-т ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (55). – С. 317-324. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1246941
   Радянські народні частушки і коломийки. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1953. – 216с.
1246942
  Жук В.Н. Радянські німці - жертви тоталітарного режиму 30-40-х років XX ст. на Полтавщині / В.Н. Жук, петренко // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 103-110
1246943
  Окіпнюк В.Т. Радянські органи військової контррозвідки в Україні (1929-1941 роки): історико-правовий аналіз // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (38). – С. 312-319. – ISSN 2072-8670
1246944
  Окіпнюк В. Радянські органи військової контррозвідки в Україні на початковому етапі "холодної війни" (1946-1953 роки) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 7-13. – ISSN 2220-1394
1246945
  Окіпнюк В. Радянські органи військової контррозвідки в Україні у період Другої світової війни // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 24-30. – ISSN 2409-4544
1246946
   Радянські органи державної безпеки в Україні (1918-1991 рр.): історія, структура, функції : матеріали круглого столу, 19 груд. 2013 р., м. Київ / Ін-т історії України НАН України, Голов. редкол. наук.-док. серії кн. "Реабілітовані історією", Від. по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ ; [упоряд.: О.Г. Бажан, Р.Ю. Подкур ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 469, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7274-3
1246947
  Окіпнюк В.Т. Радянські органи державної безпеки в Україні в період Другої світової війни: історико-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 49-56. – ISSN 2219-5521
1246948
   Радянські органи державної безпеки у 1939 - червні 1941 р. = Soviet State security agencies in 1939 - June 1941 : документи ГДА СБ України / упоряд. Василь Даниленко, Сергій Кокін ; НАН України, Ін-т укр. археологіїї та джерелознав. ім. М.С. Грушевського ; СБ України ; Галузевий держ. архів. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 1311 с. – (Більше не таємно ; Т. 3). – ISBN 978-966-518-478-2
1246949
   Радянські органи державної безпеки у 1939 - червні 1941 р. = Soviet state security agencies in 1939 - June 1941 : документи ГДА СБ України / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Служба безпеки України, Галуз. держ. архів ; упоряд.: Василь Даниленко, Сергій Кокін ; [редкол.: Г. Боряк та ін.]. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія. – (Радянські органи державної безпеки під час другої світової війни 1939-1945. Документи ГДА СБ України ; кн. 1). – ISBN 978-966-518-621-2
Ч. 1. – 2013. – 719, [1] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. - Дані тит. арк. парал. укр., англ. - Покажчики: с. 671-698. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці док. та в підрядк. прим.
1246950
   Радянські органи державної безпеки у 1939 - червні 1941 р. = Soviet state security agencies in 1939 - June 1941 : документи ГДА СБ України / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Служба безпеки України, Галуз. держ. архів ; упоряд.: Василь Даниленко, Сергій Кокін ; [редкол.: Г. Боряк та ін.]. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія. – (Радянські органи державної безпеки під час другої світової війни 1939-1945. Документи ГДА СБ України ; кн. 1). – ISBN 978-966-518-622-9
Ч. 2. – 2013. – 607, [1] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. - Дані тит. арк. парал. укр., англ. - Покажчики: с. 558-587. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці док. та в підрядк. прим.
1246951
  Міщанин В.В. Радянські освітні перетворення в Закарпатській області 1946-1950 рр.: ідеологічний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 34-42. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498


  "Йдеться про освітню реформу радянської влади в Закарпатській області 1946-1950 рр. На основі раніше неопублікованих документів, автор досліджує становище освіти на Закарпатті в перші повоєнні роки, вказує на відновлення радянською державою діяльності ...
1246952
   Радянські партизани були ізвєргами. Часто грабували й гвалтували жінок / текст: Ірини Левицької // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 32 (435), 23 серпня 2018. – С. 38-42


  Три дні святкували смерть Сталіна в Норильському таборі.
1246953
  Патриляк І. Радянські партизани в Україні: міфи навколо реальності // Партизанські колекції Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" : особові фонди : путівник / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 33-39. – ISBN 978-617-7158-05-8
1246954
  Сергійчук В. Радянські партизани про ОУН-УПА // Самостійна Україна / Організація Державного Відродження України. – Торонто, 1992. – № 3. – С. 44-51.
1246955
  Сергійчук В. Радянські партизани про ОУН-УПА // Самостійна Україна / Організація Державного Відродження України. – Торонто, 1994. – № 3. – С. 15-20.
1246956
  Сергійчук Володимир Радянські партизани проти ОУН-УПА / Сергійчук Володимир. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – 200с. – Список документів: с.178-189. – ISBN 966-7060-36-5
1246957
  Олійник Ю. Радянські партизанські загони та з"єднання Хмельниччини в 1941-1944 рр. // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 15-18


  Формування, бойова діяльність і чисельність.
1246958
  Пустоход Радянські переписи населення / Пустоход
1246959
  Дузь І.М. Радянські письменники про Нову Конституцію СРСР / І.М. Дузь. – К., 1978. – 48с.
1246960
  Слободянюк М.А. Радянські підпільники у боротьбі з нацистськими окупантами на території України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 46-63. – ISSN 0130-5247
1246961
  Мокрогуз О.П. Радянські підручники про Україну у Другій світовій війні // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 13/14 (401/402), травень. – С. 4-8
1246962
  Малиновський І.О. Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами / І.О. Малиновський ; [за ред. В.О. Попелюшка]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – 305, [1] с. – Дод. тит. арк. ориг. - Резюме фр. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Антологія правової думки)
1246963
  Лисенко Я.О. Радянські просвітницькі технології 50-70-х рр. 20 ст. в контексті українських культурних традицій (на матеріалі Дніпропетровщини) : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Лисенко Я.О. ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1246964
  Брежнєв Л.І. Радянські профспілки - впливова сила нашого суспільства / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1977. – 32с.
1246965
  Чернявський Л.С. Радянські профспілки та Міжнародна організація праці: проблема взаємовідносин (1919-1953 рр.) / Л.С. Чернявський, С.В. Соломін // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-14. – ISBN 966-614-021-7
1246966
  Прядко Ю.М. Радянські реалії як складова формування національно свідомої громадянської позиції Ніни Матвієнко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 215-223
1246967
   Радянські свята і обряди в комуністичному вихованні. – Київ, 1978. – 256 с.
1246968
  Каганов Ю.О. Радянські свята та обряди у контексті ідеологічної політики в Україні другої половини XX ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 186-194. – ISSN 2076-8982
1246969
  Коротаєв О. Радянські спецслужби та утворення Всесоюзної ради Євангельських християн-баптистів (1944-1947 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 115-126. – (Історичні науки ; т. 36). – ISSN 2309-2254
1246970
  Потильчак О.В. Радянські табори військовополонених в Україні (1939-1954): організаційно-структурний аспект / О.В. Потильчак. – Київ : Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова, 2004. – 53с. – ISBN 966-660-165-6
1246971
  Андрощук Г. Радянські товарні знаки в загальне користування не перейдуть!? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 10 грудня (№ 50). – С. 12-14
1246972
  Тарапон О. Радянські топоніми 1920 - 1930-х рр.: Історія формування та ідеологічно-ціннесне спрямування // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 103-115
1246973
  Остапенко П.О. Радянські топоніми населених пунктів України / П.О. Остапенко, С.О. Остапенко // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 146-149
1246974
  Токовенко В. Радянські традиції політичного керівництва та державного управління і їх вплив на політико - адміністративні відносини в сучасній Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.282-290. – ISBN 966-73-53-51-Х
1246975
  Лукова Валентина Василівна Радянські традиції, свята і обряди : Рек. бібліогр. покажч. / Лукова Валентина Василівна. – Київ, 1984. – 53с.
1246976
   Радянські традиції, свята і обряди : Рекоменд. бібліогр. покажч. – Київ
Вип. 2. – 1987. – 45с.
1246977
  Кордун Г.Г. Радянські фізики / Г.Г. Кордун. – Київ : Вища школа, 1975. – 136 с.
1246978
  Розенталь Г. Радянські фінанси до XV роковини жовтня / Г. Розенталь і О. Магазанік. – Харків : Держфінвидав, 1932. – 67 с.
1246979
   Радянській Львівщині 30 років. – Львів, 1970. – 200с.
1246980
  Предборський В.А. Радянсько-американські міжелітні неоімперіалістичні тіньові взаємодії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (239). – С. 17-25. – ISSN 2522-1620
1246981
  Затовський Б.О. Радянсько-англійські відносини в кінці та після завершення Першої світової війни (7 листопада 1917 р. - 18 січня 1919 р.) / Б.О. Затовський, Ф.О. Самойлов // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 229-245. – ISSN 2312-6825
1246982
  Бистрицька Е. Радянсько-ватиканське протистояння: конфлікт парадигми цінностей // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 136-142
1246983
  Пилипенко В.В. Радянсько-іранська співпраця у сфері важкої промисловості, 1972 - 1990 // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 155-162. – ISSN 2077-7280
1246984
  Коваль В.С. Радянсько-німецький пакт 1939 р. // Минуле України: відновлені сторінки. / Хворостяний І.М. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 221-264
1246985
  Мордвінцев В. Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., 2000. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/abiturient/~bilety.htm. - 29.09.09
1246986
  Сорока Ю.М. Радянсько-польський договір 1952 р. про державний кордон і його наслідки для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 103-105. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядаються питання встановлення радянсько-польського кордону в 1952 р.
1246987
  Кіцак В. Радянсько-польський кордон у міжнародній політиці під час та після ІІ світової війни // Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любаківщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Україна, Львів, 7 верес. 2018 р. / Львів. облдержадмін., Львів. облрада, Світова Федерація Укр. Лемків. Об"єднань [та ін. ; упоряд. Я. Галик]. – Львів : Левада, 2018. – С. 109-114. – ISBN 978-617-7527-36-6
1246988
  Кундюба І.Д. Радянсько-польські відносини в роки диктатури санації (1926-1939) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 85-97. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 2)
1246989
  Чайковський А. Радянсько-польські військово-політичні відносини напередодні та в умовах Другої світової війни // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 194-214
1246990
  Черніков І.Ф. Радянсько-турецькі відносини в 1923-1935 рр. / І.Ф. Черніков. – Київ, 1962. – 136 с.
1246991
  Носков А.М. Радянсько-фінляндська війна / А.М. Носков. – К, 1990. – 15с.
1246992
  Гончар Б.М. Радянсько-фінляндська війна 1939-40 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 380-381. – ISBN 966-316-045-4
1246993
  Гончар Б.М. Радянсько-фінляндський договір 1918 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 381-382. – ISBN 966-316-045-4
1246994
  Гончар Б.М. Радянсько-фінляндський мирний договір 1940 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 382. – ISBN 966-316-045-4
1246995
  Іжнін І Радянсько-фінська війна 1939 - 1940 років / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 283-304. – ISBN 978-617-10-0489-4
1246996
  Меньшов В.П. Радянсько-французький договір 1944 р. - найважливіший фактор зміцнення міжнародного становища Франції і відновлення її ролі як великої держави // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 61-71. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
1246997
  Павелко Л.О. Радянсько-чехословацьке науково-технічне співробітництво в галузі сільського господарства в 70-ті роки // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 17-24. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основе архивных материалов освящается братское сотрудничество между Советским Союзом и Чехословацкой Социалистической Республикой в области сельского хозяйства в 70-е годы и участие в нем Украинской ССР.
1246998
  Матьовка Л.М. Радянсько-югославський конфлікт (1948-1953рр.) : історіографія проблеми // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 235-244. – (Історія ; Вип. 20)
1246999
  Баханова С. Радянсько-югославський конфлікт 1948-1956 рр. у шкільних підручниках з історії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 154-162
1247000
  Шахін Юрій Радянсько-югославський конфлікт за даними протоколів Політбюро ЦК КПЮ // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 92-102. – ISSN 0203-9494
<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,