Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>
1246001
  Шевчук І. "Сиджу на грошах, а передати нема змоги" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 47 (400), 7 грудня 2017. – С. 45-50


  Географ Степан Рудницький відмовився очолювати кафедру у Празі заради роботи в Харкові.
1246002
  Бабич Н. "Сила божа" в народній фразеології
1246003
  Чадюк М. "Сила нації, що відроджується" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 липня (№ 127-128). – С. 20


  Як Георгій Нарбут зробив давню мистецьку спадщину частиною сучасності.
1246004
  Масляк Петро "Сила слабких" або Перша світова війна // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 132-133
1246005
  Панченко В. "Сила черноземна наш Чубинський..." // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 5 (93). – С. 40-44
1246006
  Капітоненко М.Г. "Сила" в основних парадигмах міжнародних відносин (частина друга) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 16-23
1246007
  Капітоненко М.Г. "Сила" в основних парадигмах міжнародних відносин (частина перша) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 43-50
1246008
  Капітоненко М.Г. "Сила" в теорії міжнародних відносин: концептуальні парадокси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 87-90. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто коло проблем, пов"язаних із теоретичним дослідженням поняття "сили" в міжнародних відносинах. Зокрема, увагу звернуто на низку парадоксів, що існують у рамках сучасних концепцій, визначено методологічні складнощі, пов"язані із дослідженням ...
1246009
  Захарчук Олег Миколайович "Силова дипломатія" в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта : Дис... канд. істор. наук: 07.00.02 / Захарчук Олег Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 189л. – Бібліогр.:л.169-189
1246010
  Захарчук О.М. "Силова дипломатія" в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.02 / Захарчук О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19л.
1246011
  Захарчук О.М. "Силова дипломатія" Наполеона Бонапарта в переговорах з Англією і Росією в 1806 році // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 14-21. – (Історія ; вип. 33)


  Висвітлюється малодосліджене питання про методи дипломатії Наполеона Бонапарта на переговорах з Англією і Росією в 1806 р. на базі історичних та літературних джерел.
1246012
  Гончар Б. "Силова дипломатія" США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні за президентства Б. Обами / Б. Гончар, Ю. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-12. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується військова стратегія адміністрації Б. Обама в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Розкривається зміст американських концепцій "зміщення точки опори" до Азії та "відновлення балансу" в Азії. В статье анализируется военная стратегия ...
1246013
  Лінкевич Л. "Силою матерів тримається світ" : За повістю Олеся Бердника "Мати"
1246014
  Меньшиков В.М. "Силы быстрого развертывания" во внешней политике / В.М. Меньшиков, П.В. Меньшиков. – М., 1984. – 110с.
1246015
  Гнутикова С.С. "Силы любви и волшебства" (творческие искания в области кукольного искусства начала ХХ века) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 52-55. – ISSN 2073-9702
1246016
  Кривоший О. "Сильна жінка зі зброєю" в українському історіографічному дискурсі XVI - XIX ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 16-34. – ISSN 0869-3595
1246017
  Грицишин Н.А. "Сильна" гривня як засіб залучення іноземного капіталу в Україну // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004. – Вип. 14 : Економічні студії. – С. 55-64.
1246018
  Ганіч Н. "Сильне, як смерть", кохання у творах "Три зозулі з поклоном" Гр.Тютюнника і "Гранатовий браслет" О.Купріна // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 12-15. – ISSN 0130-5263
1246019
  Сірук М. "Сильний хід" Трампа / М. Сірук, О. Цвєтков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 лютого (№ 31). – С. 3


  Радником президента США з питань нацбезпеки став доктор філософії в галузі історії, чинний генерал Макмастер. Експерти "Дня" - про призначення.
1246020
  Кіраль С. "Сильні духом": Трохим Зіньківський та Лука Скочковський у спогадах Сергія Єфремова // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 49-55. – ISBN 978-966-493-554-5
1246021
   "Сильные люди" из штата Вашингтон // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 1. – С.16-29. – ISSN 0321-0669
1246022
  Слонимский Ю.О. "Сильфида" / Ю.О. Слонимский. – Л, 1927. – 57 с.
1246023
  Савояр Никита "Силья лайн" открыла навигацию : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 54 : Фото
1246024
   "Симбирск вспоминаю..." : [письма, телеграммы, выступления В.И. Ленина и др. документы и материалы / сост. Н.Д. Фомин]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1981. – 367 с. : ил. – Миниатюрное издание
1246025
   "Симбирск вспоминаю..." : [документы и материалы о В.И. Ленине / сост. Н.Д. Фомин]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1985. – 349 с. : ил. – Миниатюрное издание
1246026
  Бочкарева С.В. "Симбирские посиделки" : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 70-73. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0016-7207
1246027
  Кулініч О. "Символ нації та єдності народу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 липня (№ 120/121). – С. 8-9


  125-й імператор Японії Акіхіто.
1246028
   [Сидоренко Наталія Миколаївна - завідувач кафедри історії літератури і журналістики] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 7
1246029
   [Сильвестр Гогоцький] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 52. – ISBN 966-628-104-X
1246030
  Слабошпицький М. Сигнали тривоги з зони турбулентності // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 5/6 (199/200). – С. 33-37


  Три єтюди про троє життів Юрія Щербака
1246031
  Панов Е.Н. Сигнализация и "язык" животных. / Е.Н. Панов. – М.
2. – 1970. – 32с.
1246032
   Сигнализация и поведение рыб. – Мурманск, 1984. – 98с.
1246033
   Сигнализация и экология млекопитающих и птиц. – М, 1984. – 251с.
1246034
  Подсевалов В.В. Сигналы / В.В. Подсевалов. – Тула, 1989. – 59с.
1246035
  Кожевникова К.В. Сигналы души / К.В. Кожевникова. – М., 1972. – 144с.
1246036
  Краев Н.П. Сигналы и их спектры / Н.П. Краев. – Сыктывкар, 1979. – 90с.
1246037
  Орлов В.М. Сигналы и помехи в лазерной локации / В.М. Орлов, И.В. Самохвалов, Г.М. Креков; Зуева. – Москва : Радио и связь, 1985. – 264 с.
1246038
  Девдариани А.С. Сигналы из глубин Земли и ее геологического прошлого / А.С. Девдариани. – Москва : Недра, 1974. – 105с.
1246039
  Люшер М. Сигналы личности : Ролевые игры и их мотивы / М. Люшер. – Воронеж, 1993. – 151с. – ISBN 5-87224-022-8
1246040
  Голдстейн С. Сигналы над городом. / С. Голдстейн. – М., 1963. – 158с.
1246041
  Мюллер Х. Сигналы с Луны / Х. Мюллер. – М.-Л., 1966. – 79с.
1246042
  Воллернер Н.Ф. Сигналы с однополосными спектрами / Н.Ф. Воллернер, В.А. Шуваев. – Киев, 1976. – 182 с.
1246043
  Матев П. Сигналы сердца / П. Матев. – М., 1966. – 31с.
1246044
  Филипьев Ю.А. Сигналы эстетической информации / Ю.А. Филипьев. – М, 1971. – 111с.
1246045
  Финк Л.М. Сигналы, помехи, ошибки ... : Заметки о некоторых неожиданностях, парадоксах и заблуждениях в теории связи / Л.М. Финк. – Москва : Связь, 1978. – 272 с.
1246046
  Финк Л.М. Сигналы, помехи, ошибки ... / Л.М. Финк. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Радио и связь, 1984. – 256 с.
1246047
  Черняк О. Сигнальний підхід до моделювання кризи платіжного балансу / О. Черняк, Б. Якимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-13. – (Економіка ; вип. 12 (189)). – ISSN 1728-3817


  У роботі було розглянуто та виконано узагальнення теоретичних моделей кризи платіжного балансу, досліджено найбільш ефективні способи моделювання кризи в Україні. Для математичної формалізації кризи платіжного балансу був проведений порівняльний аналіз ...
1246048
  Алексін А.Г. Сигнальники і горністи. Журавлик та блискавки : повісті : роман для дітей і дорослих / Анатолій Алексін ; пер. з рос. Л.А. Лірниченка, О.М. Федосенка ; передм. А. Костецького. – Київ : Молодь, 1986. – 544 с. : іл. – (Бібліотека піонера)
1246049
  Гельжинський І.І. Сигнальні перетворювачі ємнісних сенсорних пристроїв на основі твердотільних інтегральних схем низьковольтних RAIL-TO-RAIL операційних підсилювачів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Гельжинський І.І. ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1246050
  Іщенко М.О. Сигнально-кодові конструкції для систем безпроводового зв"язку з просторово-часовим кодуванням : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Іщенко М.О.; Одеська національна академія зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1246051
  Чинарина А.Д. Сигнальное значение и регуляция приспособительной окраски у рыб / А.Д. Чинарина. – Л., 1978. – 118с.
1246052
  Шадриков В.Д. Сигнальное программирование и оптимизация подачи информации оператору : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Шадриков В.Д.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1968. – 25л.
1246053
  Карпов В.В. Сигнальное программирование и формирование оптимального темпа работы : Автореф... канд. пед.наук: / Карпов В.В.; АПН РСФСР, Ин-т психол. – М., 1964. – 19л.
1246054
  Нечипоренко В.Ф. Сигнальность-знаковость в мышлении и речи / В.Ф. Нечипоренко. – М., 1982. – 55с.
1246055
  Волков Ю.А. Сигнальные графы и их применение для анализа линейных электоронных схем / Ю.А. Волков, В.А. Королев, В.Н. Серов. – Москва, 1976. – 83 с.
1246056
  Ерофеев А.А. Сигнальные процессоры / А.А. Ерофеев. – М., 1991. – 62с.
1246057
  Гусев А. Сигнальный огонь / А. Гусев. – Вологда : Вологодское книжное издательство, 1963. – 175 с.
1246058
  Лисянский М.С. Сигнальный огонь : Новая книга стихотворений / М.С. Лисянский. – Москва : Советский писатель, 1983. – 160с.
1246059
  Алексин А.Г. Сигнальщики и горнисты : повести : [для ст. шк. возраста] / Анатолий Алексин ; ил. В. Терещенко. – Москва : Детская литература, 1987. – 197, [10] с. : ил., нот.
1246060
  Алексин А.Г. Сигнальщики и Горнисты : повести / Анатолий Алексин ; худож. О. Кривородько. – Москва : Современник, 1988. – 93 с. : ил. – (Отрочество : Серия книг для подростков)
1246061
  Личковах В.А. Сигнатура Семаргла в ранньохристиянській культурі Київської Русі // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 268-274. – ISBN 978-966-2276-63-3
1246062
  Деметрашвили Е.Д. Сигнахский район (Экон.-георгр. характеристика) : Автореф... канд. геогр.наук: / Деметрашвили Е. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1954. – 24л.
1246063
  Дука Л.И. Сигнификативное, коннотативное и эмпирическое значение в формировании прагматического потенциала онимов // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 39-42
1246064
  Толчеєва Т.С. Сигніфікативні артефакти як структури знакової репрезентації етномовної свідомості / Т.С. Толчеєва ; [відп. ред. С.П. Денисова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2009. – 286, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 247-286. – ISBN 978-966-638-227-9
1246065
  Скрябин А.Г. Сиговые рыбы юга Сибири / А.Г. Скрябин. – Новосибирск, 1979. – 230с.
1246066
  Ветра Р. Сигулда / Р. Ветра. – Рига, 1956. – 108с.
1246067
   Сигулда приглашает : Сигулдский краеведческий музей. Путеводитель. – Рига, 1968. – 32с.
1246068
  Корнель П. Сид = (Le Cid) : Трагедия в 5 актах Корнеля / Пер. с фр. в стихах В.С. Лихачева. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1891. – 93 с. – (Дешевая библиотека ; № 222)
1246069
  Корнель П. Сид = (Le Cid) : Трагедия в 5 актах Корнеля / Пер. с фр. в стихах В.С. Лихачева. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1903. – 99 с. – (Дешевая библиотека ; № 222)
1246070
  Гердер И.Г. Сид / И.Г. Гердер. – Санкт-Петербург, 1922. – 139с.
1246071
  Корнель П. Сид : трагедия / Пьер Корнель ; пер. с фр. М. Лозинского. – Москва : Искусство, 1955. – 83 с.
1246072
  Корнель П. Сид / Корнель ; пер. с франц.; [Сост., авт. предисл. и коммент. С.Д. Артамонов]. – Москва : Просвещение, 1987. – 174 с. : ил. – В изд. также.: Тартюф, или Обманщик / Мольер [с. 88-170]. – (Школьная библиотека)
1246073
  Леон М.Т. Сид Воитель / М.Т. Леон. – М, 1958. – 126с.
1246074
   Сидел на елке дятел. – М, 1980. – 14с.
1246075
  Халифа-Заде Сидеритовые залежи Дагестана. / Халифа-Заде, С.М. Аббасова. – М., 1963. – 136с.
1246076
  Сердюченко Д.П. Сидероплезит из девонских осадочных пород на Южном Тимане / Д.П. Сердюченко. – С. 72-75. – Отд. оттиск
1246077
  Добрянський П.К. Сиджу собі та думаю : гумор, сатира / П.К. Добрянський. – Станіслав, 1962. – 56 с.
1246078
  Білинська М.Л. Сидір Воробкевич / М.Л. Білинська. – Київ : Музична Україна, 1982. – 48 с.
1246079
  Кизя Л.Є. Сидір Ковпак : біографічна повість / Л.Є. Кизя. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 191 с.
1246080
  Журавльов Д.В. Сидір Ковпак // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 390-393. – ISBN 978-966-14-1182-0
1246081
   Сидоренко Володимир Семенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 372-373 : фото
1246082
   Сидоренко Георгій Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 134. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1246083
  Коновець О. Сидоренко Наталія Миколаївна : [спогади] / Олександр Коновець // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 296-299. – ISBN 978-966-2726-03-9
1246084
  Степаненко М. Сидоренко Наталія Миколаївна // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 256-258. – ISBN 978-617-7016-11-2
1246085
  Гриценко І.С. Сидоренко Юрій Дмитрович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 99. – ISBN 978-966-06-0557-2
1246086
  Сидоров А.А. Сидоров А.А. / А.А. Сидоров. – Москва : Наука, 1974. – 102 с.
1246087
   Сидр для бедняков. – М., 1980. – 298с.
1246088
   Сидур "Тегилат Гашем" : [с рус. переводом] : сост. на основе предписаний раби Ицхака Лурии Ашкенази раби Шнеуром-Залманом из города Ляды. – 2-е, расшир. изд. – Иерусалим : Шамир, 1989. – 330, [3] с. – Текст парал. рус., идиш. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 965-310-008-4
1246089
  Циновский Я.П. Сидячебрюхие (Phytophaga) Латвийской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Циновский Я. П.;. – Рига, 1952. – 27 с.
1246090
  Канавин П. Сидящий на земле : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 59-92. – ISSN 0131-2332
1246091
  Потапова Т. Сиеста по расписанию // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 16. – С. 82


  Подорожі по Сицилії
1246092
  Фурса С.Я. Сиза Наталія Петрівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 41. – ISBN 978966-97130-0-1
1246093
  Фугард А. Сизве Банси умер / А. Фугард. – М, 1978. – 61с.
1246094
  Кизима В.В. Сизигийность – условие развития конвергирующих технологий // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 133-141. – ISSN 2077-8309
1246095
  Кизима В.В. Сизигия – механизм гармонизации бытия // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 174-178
1246096
  Волков А.Г. Сизигия экономического дискурса // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 205-216. – ISSN 2077-8309
1246097
  Радіонова Г.В. Сизигія ірраціонального і раціонального : контекст гри // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.161-171. – ISSN 2075-1443
1246098
  Заковоротний О.Ю. Сиинтез автоматизованої системи управління рухомим складом на основі геометричної теорії керування та нейронних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Заковоротний Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 67 назв
1246099
  Толкунов А.Л. Сикаморы еще молоды... / А.Л. Толкунов. – М., 1987. – 222с.
1246100
  Григулевич И.Р. Сикейрос / И.Р. Григулевич. – Москва, 1980. – 248с.
1246101
  Празаускас А.А. Сикким: 22-й штат Индии. / А.А. Празаускас. – М., 1980. – 127с.
1246102
   Сико Долидзе. – М., 1968. – 46с.
1246103
  Ткаченко А.Ф. Сикорский Иван Алексеевич // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 520. – ISBN 966-8458-30-3
1246104
  Разина Н. Сикстинская капелла : шедевры // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 8. – С. 2-23


  Сикстинская Капелла в Риме, бывшая домовая церковь в Ватикане. Построена в 1473—1481 гг. архитектором Джордже де Дольчи, по заказу папы римского Сикста IV. Ныне Капелла - музей, выдающийся памятник Возрождения.
1246105
  Опимах И. Сикстинская мадонна Рафаэля // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 5. – С. 116-127.
1246106
  Слюсаренко А.Г. Сикхи / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 338. – ISBN 966-642-073-2
1246107
  Бельский А.Г. Сикхи и индусы / А.Г. Бельский, Д.Е. Фурман. – М., 1992. – 128с.
1246108
  Соколов-Митрич Дмитрий Сикхи под Калугой : Репортаж / Соколов-Митрич Дмитрий, , Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 156-169 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1246109
  Коледюк Ю.В. Сикхизм и новые неортодоксальные секты : религии, верования, культы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 66-69. – ISSN 0321-5075
1246110
   Сикхский сепаратизм: история возникновения, социально-экономические корни и политическая эволюция. – М., 1987. – 59с.
1246111
  Моторюк Н.М. Сил неисчерпаеый источник / Н.М. Моторюк. – К, 1988. – 139с.
1246112
  Рубцов В.И. Сила - в единстве. (Междунар. монополии и борьба профсоюзов с ними) / В.И. Рубцов. – Москва, 1974. – 87с.
1246113
  Башмак Я. Сила / Я. Башмак. – Харків : Український робітник, 1934. – 116с.
1246114
  Тичина П. Сила "Кобзаря" : 1861-1961 / П. Тичина. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 24 с. – (Видатні діячі культури про Т.Г. Шевченка)
1246115
  Котюк Б. Сила "Перстня", або Король і Товариство (Ріхарду Вагнеру - 200) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 56-66. – ISSN 2224-0926
1246116
  Сохацька Є.І. Сила авторитету: 75-ліття митрополита Іларіона (Івана Огієнка) в Канаді (1957 р.) = За матеріалами "Віри й Культури" // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 178-191. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1246117
  Индурский С.Д. Сила большевистского слова / С.Д. Индурский. – Москва : Московский рабочий, 1949. – 111 с.
1246118
  Лесь Н.И. Сила большевистского слова. / Н.И. Лесь, 1950. – 44с.
1246119
  Філоненко А.Н. Сила братерського співробітництва / А.Н. Філоненко. – Київ, 1986. – 54 с.
1246120
   Сила братства: О дружбе и сотрудничестве трудящихся Брян., Гомел. и Черниг. обл. 1946-1977. – Киев, 1980. – 271с.
1246121
  Кафтан А. Сила бренда. Почему в Польше испугались угроз "Моссада" // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 26 февраля (№ 9). – С. 21
1246122
  Куровець О. Сила бути жінкою : жінка як життєствердне начало у фільмах Інгмара Бергмана та Педро Альмодовара // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-37. – ISSN 1562-3238
1246123
   Сила в движении. – М., 1963. – 280с.
1246124
  Будько Євген Сила в розмаїтті : профі -тур / Будько Євген, Дудкін Іван // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 52-53 : Фото
1246125
  Бородкин Л.И. Сила великих традиций / Бородкин Л.И. – Москва, 1963. – 141с.
1246126
  Панібудьласка В.Ф. Сила великої дружби. / В.Ф. Панібудьласка. – Київ, 1982. – 128с.
1246127
  Король В.Е. Сила великой дружбы КПСС - организатор творческого сотрудничества народов СССР в годы Великой Отечественной войны / В.Е. Король. – Киев, 1985. – 120с.
1246128
  Галата С. Сила віри: випробування тривають // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 березня (№ 12). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  7 березня 2016 року у КНУ імені Тараса Шевченка відбулася наукова конференція "Сила віри супроти насилля влади: греко-католики Центрально-Східної Європи в умовах переслідувань тоталітарних режимів після Другої світової війни. Конференція присвячена ...
1246129
  Смирнов И.П. Сила влечения / И.П. Смирнов. – М., 1974. – 144с.
1246130
  Паркер, Джон А. Сила внутри нас. – Санкт-Петербург : Журнал "Тайна жизни", 1900. – 162 с.
1246131
  Мельник Я.Й. Сила вогню і слова / Я.Й. Мельник. – К., 1991. – 229с.
1246132
  Осинин Н.П. Сила воли / Н.П. Осинин. – Тюмень, 1957. – 136с.
1246133
  Туров И.В. Сила воображения как фактор обоснования власти Цадика в учении хасидов // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2016. – № 75/76. – С. 155-189. – ISSN 1682-671Х
1246134
  Брюховецька Л. Сила впливу й актуальність кінокласики, або кіномистецтво необхідно вивчати в університетах // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, А. Пучков, І. Безгін та ін. – Київ, 2012. – Вип. 7 : Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія (Київ). – C. 28-39


  "Наведено незначну частину змістовних думок, серйозного осмислення і тлумачення фільмів. З цього, а також з характеру їхнього впливу можна зробити вагомі висновки. Бодай той, що класичні фільми залишаться надовго, що вони працюють і сьогодні. Але для ...
1246135
  Антокольский П.Г. Сила Вьетнама : путевой журнал / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1960. – 148 с.
1246136
  Бродде Кирстен Сила генетической памяти // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 84-85. – ISSN 1029-5828
1246137
  Кундзіч О.Л. Сила гніву / О.Л. Кундзіч, 1942. – 29с.
1246138
  Кулжинский С.П. Сила действия минеральных удобрений и навоза в различных севооборотах и ротациях их / С.П. Кулжинский. – К., 1927. – 45с.
1246139
  Лынский В.И. Сила детского коллектива. / В.И. Лынский. – М., 1952. – 168с.
1246140
   Сила децентралізації : Україна: звіт з людського розвитку за 2003 рік / Е. Бахшиш, С. Корецька, М. Кузьмин, Г. Райт, Д. Хансен; Е. Бахшиш, С. Корецька, М. Кузьмин, Г. Райт, Д. Хансен; Пер. з англ. Б. Прес. – Київ, 2003. – 163с. – На тит. арк.: Програма розвитку ООН м. Київ, Україна
1246141
  Будько Євген Сила дієти Наталії Самойленко // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 22-26 : фото
1246142
  Фаррар Ф.В. Сила доброго влиянияя - результат правильного воспитания : Очерк нравов школьной жизни : В 2-х ч. / Ф.В. Фаррар ; С англ. Ф.С. Комарского. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. И.Л. Тузов, 1898. – 788 с.
1246143
  Алмазов С.Ф. Сила доброго слова / С.Ф. Алмазов. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 144 с.
1246144
  Друце Й.П. Сила доброти нашої : роман / Й.П. Друце. – Київ : Дніпро, 1972. – 302 с.
1246145
  Лондон Д. Сила дужого / Д. Лондон. – Х.-К, 1930. – 179с.
1246146
  Лондон Д. Сила дужого / Д. Лондон. – К, 1957. – 111с.
1246147
  Бондаренко Г. Сила духовності українського народу в поетичних пошуках Василя Стуса / Г. Бондаренко, З. Клименко, О. Сушко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 242-249. – ISSN 2308-1902
1246148
  Товпаш А. Сила духу на ниві розвитку лемківської культури (до 80-ліття Федора Лабика та 25-річчя його головування Калуською міською громадською організацією Всеукраїнського Товариства "Лемківщина" // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 101-103. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1246149
  Сокольников А В. Сила души человеческой / А В. Сокольников. – Куйбышев, 1961. – 68с.
1246150
   Сила единства. – Элиста, 1977. – 239с.
1246151
  Шмидт П.Ю. Сила жизни : биологический очерк / П.Ю. Шмидт. – Петроград : Книгоиздат "Сеятель" Е.В. Высоцкого ; [Тип. "Новая заря"], 1923. – 110, [1] с. : 18 ил. – (Библиотека современной биологии / под редакцией проф. П.Ю. Шмидта)
1246152
  Рубакин Н.А. Сила жизни в царстве растений и животных : с рис. / Н.А. Рубакин. – New York : Изд. "Association press", 1920. – 493, [3] с. : ил. – (Основная научно-популярная библиотека : Жизнь-книга ; № 52)
1246153
  Куликов В.И. Сила жизни. / В.И. Куликов. – Кострома, 1962. – 64с.
1246154
  Кононенко В.І. Сила Закону - це сила держави // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.50-52


  Судова система України
1246155
  Вербило О.М. Сила захисту соціалістичної Вітчизни / О.М. Вербило. – Київ, 1974. – 48с.
1246156
  Езерский М.В. Сила земли / М.В. Езерский. – Москва, 1956. – 167с.
1246157
  Езерский М.В. Сила земли / М.В. Езерский. – Москва, 1959. – 166с.
1246158
   Сила земли. – М., 1969. – 32с.
1246159
  Козодоев В.И. Сила земли / В.И. Козодоев. – Донецк, 1978. – 31с.
1246160
  Шпак М. Сила земна / М. Шпак. – К., 1940. – 90с.
1246161
  Мельников Ю Сила и бессилие / Ю Мельников. – М., 1983. – 368с.
1246162
  Феппль Сила и деформация / Феппль, Д. Феппль. – Москва-Ленинград
1. – 1933. – 420 с.
1246163
  Феппль А. Сила и деформация / А. Феппль, Д. Феппль. – Москва ; Ленинград
2. – 1936. – с.
1246164
  Ефимов.А.Е Сила и знание / Ефимов.А.Е, 2000. – 8с.
1246165
  Пурахин А.Е. Сила и мужество / А.Е. Пурахин. – М, 1982. – 112с.
1246166
  Финлеттер Т.К. Сила и политика / Т.К. Финлеттер. – М, 1956. – 334с.
1246167
  Левчук С.В. Сила и слабость государственно-правовых основ Германской империи по Конституции 1871 года // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 2. – С. 12-18. – ISSN 1812-3805


  Научная статья посвящена анализу вопросов по созданию эффективного механизма власти в Германии конца ХIХ века. Интерес автора к теме вызван тем, что эффективные политико-правовые основы Германской империи и ее военно-политические амбиции были идейно ...
1246168
  Баландин А. Сила и слабость Японии // Япония сегодня. – Москва, 2011. – № 3. – С. 15
1246169
  Грин Г. Сила и слава. / Г. Грин. – Москва, 1990. – 606с.
1246170
  Михайлов А.А. Сила и тайна слова / А.А. Михайлов. – М. : Современник, 1984. – 350 с.
1246171
  Ильенков В.П. Сила идеи / В.П. Ильенков. – Москва, 1945. – 38с.
1246172
  Лобанова А. Сила і слабкість соціального контролю в умовах криз і військових конфліктів: український контекст // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 53-59. – ISSN 2077-5105
1246173
   Сила інтернаціоналістського гарту. – Київ, 1983. – 318с.
1246174
  Капітоненко М.Г. Сила й слабкість України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 8-12. – (Європейські дослідження)
1246175
  Кьярини Л. Сила кино / Л. Кьярини. – М., 1955. – 256с.
1246176
  Маяковский В.В. Сила класса, слава класса : стихи и поэмы / В.В. Маяковский. – Москва, 1985. – 333с.
1246177
  Маяковский В.В. Сила класса, слава класса: стихи и поэмы / В.В. Маяковский. – Москва, 1983. – 333с.
1246178
  Карамышев Н.Ф. Сила ключевой воды / Н.Ф. Карамышев. – Симферополь, 1962. – 54с.
1246179
  Парубок О.Н. Сила колективізму / О.Н. Парубок. – К., 1985. – 87с.
1246180
  Соловьев Г.С. Сила коллектива / Г.С. Соловьев. – М., 1957. – 68с.
1246181
   Сила коллектива, 1962. – 36с.
1246182
  Кветной М.С. Сила коммунистического труда. / М.С. Кветной. – Хабаровск, 1960. – 64с.
1246183
  Мироглов В.Ф. Сила Кориолиса: Роман. / В.Ф. Мироглов. – Алма-Ата, 1987. – 288 с.
1246184
  Землянский Д.С. Сила КПСС -- в неразрывных связях с массами. / Д.С. Землянский. – Алма-Ата, 1957. – 56с.
1246185
  Гуменюк В.І. Сила краси : Проблеми поетики драматургії Володимира Винниченка: Монографія / В.І. Гуменюк. – Сімферополь, 2001. – 340с. – 8у(Винниченко) Шифр дубл. – ISBN 5-7780-0907-0
1246186
   Сила ленинских идей: Проблемы развития литературы. – М., 1986. – 263с.
1246187
  Прошунин Н. Сила ленинского слова / Н. Прошунин. – Москва, 1969. – 208 с.
1246188
  Гордеев Б.П. Сила личного примера / Б.П. Гордеев. – Минск, 1964. – 56с.
1246189
  Привалов Б.А. Сила любви / Б.А. Привалов. – М, 1963. – 391с.
1246190
  Буренков В.М. Сила любви / В.М. Буренков. – Алма-Ата, 1967. – 187с.
1246191
  Губницкий А. Сила любви / А. Губницкий. – Москва : Советский писатель, 1969. – 285 с.
1246192
  Джэкобсон Д. Сила любви / Д. Джэкобсон. – М., 1972. – 239с.
1246193
  Мельников Ю. Сила любви / Ю. Мельников. – М., 1987. – 143с.
1246194
  Джекобсон Д. Сила любви / Д. Джекобсон. – Москва, 1988. – 319 с.
1246195
  Комолий Н.В. Сила любви : Повести, рассказы, очерки / Н.В. Комолий. – Київ : ИиРА Инсайт, 2000. – 447с. – ISBN 966-95755-0-8
1246196
  Івшина Л. Сила м"якого знака // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 6-7


  "Давно не є сенсацією, що Україна - не Росія. Але досі для багатьох відкриттям є те, що Росія - не Русь".
1246197
   Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – 799, [1] с., [9] арк. кольор. іл. : фотогр., карти. – На тит. арк. зазнач. також.: 1-ше видання - вересень 2011 р. - На обкл. назва: Сила м"якого знака. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1246198
   Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 799, [1] с., [8] арк. кольор. іл. : фотоіл. – На тит. арк. зазнач. також.: Вид. 1-ше - верес. 2011 р., 2-ге - січ. 2012 р. - На обкл. назва: Сила м"якого знака. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-41-2
1246199
   Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 5-те, стер. – Київ : Українська прес-група, 2015. – 799, [1] с., [10] арк. кольор. іл. : іл., фот., карти. – На тит. арк. зазнач. також.: 1-ше видання - вересень 2011 р. - На обкл. назва: Сила м"якого знака. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-66-5
1246200
  Мельник А. Сила материального стимула / А. Мельник, А. Щепина. – Кишинёв, 1962. – 16с.
1246201
  Музаев Н. Сила мечты : роман / Нурдин Музаев ;пер. с чечен. И.Марченко. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1977. – 239 с.
1246202
   Сила молодая : Проза и стихи молодых писателей Донбасса. – Киев : Сталинское областное издательства, 1958. – 205, [2] с.
1246203
  Брандис Е.П. Сила молодая / Е.П. Брандис. – Л., 1972. – 240с.
1246204
   Сила мысли : медицина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 94 : Фото. – ISSN 1029-5828
1246205
  Аткинсон В.В. Сила мысли в деловой и повседневной жизни Вильяма Валкера Аткинсона. Ч. 4 / В.В. Аткинсон // Личный магнетизм. Курс лекций о личном магнетизме. Самообладание и образование характера : [издательск. конволют из 4 кн.] / В. Турнбуль. – Санкт-Петербург : Психологическое книгоиздательство Ван Тайль Даниэльса, 1906. – VIII, 142 с. – (Коллекция Флауэра)
1246206
  Книпст И.Н. Сила мышц человека и факторы ее определеяющие : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук / Книпст И.Н. ; Москов. гор. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 12 с.
1246207
  Гулин В.И. Сила народной солидарности / В.И. Гулин. – Ташкент, 1989. – 83с.
1246208
  Мириманян В.А. Сила наследственной передачи физиолого-биохимических признаков при межродовом и межвидовом скрещивании померанцевых / В.А. Мириманян, 1962. – 24 с.
1246209
  Бюхнер Людвиг Сила наследственности и ее влияние на моральный и духовный прогресс человечества / Людвиг Бюхнер ; Пер. с нем. Ю. Бем. – Санкт-Петербург : Научное слово, 1907. – VIII, 105 с.
1246210
  Трошин Д.М. Сила науки. О превращении науки в непосредственную производит. силу. / Д.М. Трошин. – М., 1963. – 48с.
1246211
  Никитина А.Г. Сила научного предвидения / А.Г. Никитина. – М, 1963. – 48с.
1246212
  Соколов Н.М. Сила наших атак / Н.М. Соколов. – М., 1984. – 127с.
1246213
  Байкєніч Г. Сила нескорених! 14 жовтня - День захисника України / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Збірка методичних рекомендацій : до відзначення пам"ятних дат у загальноосвітніх навч. закл. / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [розроб. і упоряд.: Г. Байкєніч]. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 77-81. – ISBN 978-966-383-893-9
1246214
  Панченко П.П. Сила ниви хліборобської: Про розвиток сіл. госп-ва в УРСР. Для ст. шк. віку). / П.П. Панченко. – К., 1984. – 120с.
1246215
  Залесский М.З. Сила нужна каждому / М.З. Залесский. – М, 1985. – 63с.
1246216
  Симчера В.М. Сила образования и науки - в утверждении правды (Статистика как орудие противодействия фальсификации фактов в современной образовательной и научной деятельности) // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 265-270. – ISSN 2308-1988
1246217
  Трошков В.Я. Сила общественная, добровольная. / В.Я. Трошков. – Тула, 1962. – 176с.
1246218
  Муталимов Ш.А. Сила общественного воздействия / Ш.А. Муталимов. – Махачкала, 1962. – 43с.
1246219
  Лучинин Н.С. Сила общественного воздействия. / Н.С. Лучинин. – М., 1963. – 38с.
1246220
  Игитханян М.Х. Сила общественного мнения / М.Х. Игитханян. – Москва, 1962. – 32с.
1246221
   Сила общественного почина. – Москва, 1962. – 175с.
1246222
  Онищенко Н. Сила оголеної правди


  Документально-публіцистичне видання проф. М. Тимошика Село: У 2-х т. - Київ: Ярославів Вал, 2017. У внутрішньому двобої між уставленими версіями хрестоматійно відомих подій і архівними документами, розповідями очевидців проф. М. Тимошик переболів ...
1246223
  Онищенко Н. Сила оголеної правди (до виходу в світ двотомної документально-публіцистичної оповіді М. Тимошика "Село") // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – C. 193-197. – ISSN 2413-7065
1246224
  Басанський Б. Сила оновленого розуму / Б. Басанський; Пер.з англ. – Київ : Віпол, 1993. – 36с. – ISBN 5823801327
1246225
   Сила организованная и организующая: Борьба коммунистов за укрепление своих партий и их связей с массами. – Прага, 1985. – 192с.
1246226
   Сила партийного слова. – М., 1955. – 240с.
1246227
   Сила партийных идей. – Л., 1963. – 216с.
1246228
  Бородін О.А. Сила партії в ленінській єдності / О.А. Бородін. – Київ : Політвидав України, 1972. – 128с.


  На великому фактичному матеріалі автор показує марність намагань буржуазних ідеологів забразити капіталістичне суспільство як "вільний світ". Розкриваються джерела та особливості сучасного мілітаризму. Характеризуються сили, які протидіють реакційним ...
1246229
  Ткачук М. Сила патріотизму Володимира Матвієнка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 1)


  "Герой України, поет і меценат Володимир Матвієнко, який зовсім недавно відзначив свій поважний восьмидесятирічний ювілей, продовжує свій патріотичний поступ."
1246230
   Сила патріотизму Героя України Володимира Матвієнка / [ред. В.О. Луконіна ; уклад. тексту та ідея худож. дизайну Н.Г. Самко ; художнє оформ. М.А. Панасюк]. – Київ : Наукова думка, 2019. – 95, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-00-1722-1
1246231
  Самко Н. Сила патріотизму Героя України Володимира Матвієнка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 12 жовтня (№ 37/38). – С. 5
1246232
  Кондаков А. Сила печати / А. Кондаков. – Челябинск, 1959. – 48с.
1246233
  Терещенко Алексей Сила печатного слова // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 28 : Фото
1246234
   Сила победившая фашизм. – К., 1990. – 150с.
1246235
  Диспенза Д. Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели : [науч. подход к изменению жизни] / д-р Джо Диспенза ; [перевод с англ. А. Петренко]. – Москва : БОМБОРА : Э, 2018. – 477, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Dr. Joe Dispenza. Breaking the habit of being yourself. Santa Monica, Calif.: Hay House, 2012. – ISBN 978-5-699-94956-4


  У пр. №1695844 напис: Дух (розум) - генерал! Тіло - солдат. Накази розуму для тіла - закон. Тож навчимося правильно думати і формувати накази. Будьте ЗДОРОВІ!!!. Володимиру від Олега Д. З повагою, Підпис. 14.05.2018
1246236
  Чичерин А.В. Сила поэтического слова. / А.В. Чичерин. – М., 1985. – 319с.
1246237
  Алямкін Р.В. Сила права vs. право сили: територіальна цілісність держав у сучасному світі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 96-99. – ISSN 2220-1394
1246238
   Сила правды. – Москва, 1962. – 33 с.
1246239
  Книпович Е.Ф. Сила правды / Е.Ф. Книпович. – Москва : Советский писатель, 1965. – 356 с.
1246240
   Сила правды. – Москва, 1968. – 32 с.
1246241
  Сюндюков І. Сила практичної дії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 215 ). – С. 10


  У київському Будинку вчителя відбувся круглий стіл "Євген Чикаленко та меценатство в українському націєтворенні".
1246242
  Таряник В.М. Сила прикладу / В.М. Таряник. – Х., 1985. – 46с.
1246243
  Павлова Н.В. Сила примера и убеждения в формировании нового человека / Н.В. Павлова. – Ташкент, 1962. – 32с.
1246244
  Сурин В.И. Сила примера социализма / В.И. Сурин. – Л., 1978. – 119с.
1246245
  Смирнов В.И. Сила примера. / В.И. Смирнов. – М., 1975. – 236с.
1246246
  Ангархаев А.Л. Сила притяжения : повести / Ардан Ангархаев ; авториз. пер. с бурят. Н. Михайловой. – Москва : Современник, 1976. – 253 с. – (Новинки "Современника")
1246247
  Афонина Н.Ф. Сила притяжения / Н.Ф. Афонина. – Москва, 1984. – 46с.
1246248
  Іваненко В.В. Сила пролетарської солідарності / В.В. Іваненко. – К., 1989. – 48с.
1246249
   Сила проповеди. – М., 1967. – 39с.
1246250
  Серенко А. Сила против реальности // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 16 (605). – С. 90-91. – ISSN 1812-1896


  США готуються до наступу на "Талібан", Афганістан
1246251
   Сила рабочих рук. – Донецк, 1978. – 180с.
1246252
  Кастро Ф. Сила революции - в единстве / Ф. Кастро. – М., 1972. – 422с.
1246253
  Тихонов Николай Семенович Сила России / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Военгиз, 1977. – 350с.
1246254
  Брюсов В.Я. Сила русского глагола / В.Я. Брюсов. – Москва, 1973. – 190 с.
1246255
  Иванов Д.И. Сила самых сильных. / Д.И. Иванов. – М., 1979. – 176с.
1246256
  Эвентов И.С. Сила сарказма / И.С. Эвентов. – Л : Советский писатель, 1973. – 431 с.
1246257
  Фея О. Сила світла // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 40 (568), 5-11.10.2018. – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  За що дали Нобелівську премію з фізики-2018.
1246258
   Сила світових стандартів : vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 12-16
1246259
  Миронов Ю.А. Сила Севера / Ю.А. Миронов. – М., 1981. – 64с.
1246260
  Федоров Г.И. Сила сердца / Г.И. Федоров. – Горький, 1944. – 39с.
1246261
  Бражнин И.Я. Сила сильных / И.Я. Бражнин, Л.М. Никольский. – Л., 1960. – 190с.
1246262
  Биленкин Д.А. Сила сильных / Д.А. Биленкин. – Москва, 1986. – 270с.
1246263
  Иванов Д.И. Сила сильных. / Д.И. Иванов. – М., 1967. – 56с.
1246264
  Клещенко А.Д. Сила слабости / А.Д. Клещенко. – Л, 1966. – 270с.
1246265
  Зегерс А. Сила слабых / А. Зегерс. – Ленинград, 1969. – 144с.
1246266
  Кайдаш С.Н. Сила слабых : Женщины в истории России (XI - XIXвв.) / С.Н. Кайдаш. – М., 1989. – 286с.
1246267
  Зегерс А. Сила слабых. / А. Зегерс. – Москва, 1967. – 190с.
1246268
   Сила слова. – Москва, 1945. – 42 с.
1246269
   Сила слова. – М., 1953. – 155с.
1246270
  Николаев П.А. Сила слова / П.А. Николаев. – Москва, 1959. – 62с.
1246271
  Клаус Г. Сила слова / Г. Клаус. – Москва, 1967. – 216с.
1246272
  Кононенко В.І. Сила слова / В.І. Кононенко. – Київ, 1976. – 115с.
1246273
  Цегельников Ю.В. Сила слова і прикладу / Ю.В. Цегельников. – Х., 1973. – 79с.
1246274
  Патра С. Сила слова Оксани Радушинської // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 18 лютого (№ 6). – С. 11


  Українська журналістка, поетеса, письменниця теле- та радіоведуча.
1246275
  Павленко П.А. Сила слова. Рассказы / П.А. Павленко. – Москва, 1947. – 64с.
1246276
  Рябчиков Е.И. Сила смелых / Е.И. Рябчиков. – Москва : Советская Россия, 1960. – 144 с.
1246277
   Сила смеха. – Алма-Ата, 1982. – 239с.
1246278
  Поспелов П.Н. Сила советского патриотизма / П.Н. Поспелов. – Калуга, 1945. – 40 с.
1246279
  Поспелов П.Н. Сила советского патриотизма / П.Н. Поспелов. – Грозный, 1946. – 61с.
1246280
   Сила советской демократии. – М., 1945. – 63с.
1246281
   Сила созидающая. – Донецк, 1984. – 96с.
1246282
   Сила сопричастности, 1997. – 70с.
1246283
  Лаухти Г. Сила СССР / Г. Лаухти. – Москва-Ташкент, 1934. – 100с.
1246284
  Конрадова Наталья Сила стиля // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 82-93 : фото, рис.
1246285
  Курило Т. Сила та слабкість українського націоналізму в Києві під час німецької окупації (1941 - 1943) // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 115-130. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)


  У статті автор згадує і ті події, які були пов"язані з професорами Київського університету: О. Оглобліним (його було призначено мером міста), ректором К. Штепою (став редактором газети "Українське слово"), М. Величківським, Н. Полонською-Василенко ...
1246286
  Мигович І.І. Сила творча, інтернаціональна / І.І. Мигович ; [ред. В.П. Густі]. – Ужгород : Інтелігенція України за соціалізм, 2012. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 287-289
1246287
   Сила творческого содружества. – Киев, 1978. – 191с.
1246288
  Рамишвили Г.Я. Сила трения как функция сближения трудящихся твердых тел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Рамишвили Г.Я.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 16л.
1246289
  Разгон Л.Э. Сила тяжести / Л.Э. Разгон. – М, 1979. – 240с.
1246290
  Ушаков С.А. Сила тяжести и вопросы механики недр земли / С.А. Ушаков, М.С. Красс. – Москва : Недра, 1972. – 157с.
1246291
  Рамберг Х. Сила тяжести и деформации в земной коре. / Х. Рамберг. – М, 1985. – 399с.
1246292
   Сила тяжести и тектоника. – Москва : Мир, 1976. – 504с.
1246293
  Джеффрис Г. Сила тяжести и форма Земли / Г. Джеффрис. – Ленинград, 1938. – 28с.
1246294
  Скотт Джини Грехем Сила ума. Описание пути к успеху в бизнесе = Mind Power.Picture Your Way to Success in Business / Скотт Джини Грехем. – Київ : Внешторгиздат, 1991. – 200с. – ISBN 5-85025-054-9
1246295
   Сила устного слова. – М., 1983. – 160с.
1246296
  Тарасенков А.К. Сила утверждения. / А.К. Тарасенков. – М., 1955. – 420с.
1246297
  Дрейпер Роберт Сила фотоснимка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – октябрь, № 121. – С. 78-83 : фото
1246298
  Федоров В.П. Сила экономики - в свободе / В.П. Федоров. – М., 1990. – 64с.
1246299
  Куценко Я.Г. Сила, здоров"я, краса / Я.Г. Куценко. – 2-е изд. доп. – К., 1965. – 152с.
1246300
  Опенкин Л.А. Сила, не ставшая революцией / Л.А. Опенкин. – М, 1990. – 253с.
1246301
  Карп В.Б. Сила, преображающая Ленинград / В.Б. Карп. – Ленинград, 1947. – 88с.
1246302
   Сила, прреобразующая людей. – Куйбышев, 1964. – 88с.
1246303
  Серова И.И. Сила, сплачивающая воедино. / И.И. Серова. – Минск, 1975. – 262с.
1246304
  Васильев М.В. Сила, что движет мирами (о материи живой и спящей) / М.В. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1978. – 160 с.
1246305
  Гусельников Л.Е. Силаалкены и другие нестабильные соединения с ненасыщенными связями у атома кремния. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.03 / Гусельников Л.Е.; АН СССР. – М, 1980. – 40л.
1246306
  Паладян К.І. Силабічне віршування в румунській поезії кінця XIX - початку XX століття // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 34-38. – ISBN 978-966-916-268-7
1246307
  Судак А.Г. Силами молодежи. / А.Г. Судак. – Москва, 1956. – 56с.
1246308
  Кузнецов В.А. Силами общественности / В.А. Кузнецов. – Петрозаводск, 1962. – 39с.
1246309
   Силами общественности: трудовой коллектив в борьбе за трезвость. – М., 1987. – 77с.
1246310
  Царфис П.Г. Силами природы, разумом врача / П.Г. Царфис. – Москва, 1989. – 141с.
1246311
  Касаткин И.М. Силантьево детство / И.М. Касаткин. – Москва, 1937. – 40с.
1246312
  Петров Е. Силата на поезията / Е. Петров. – София, 1961. – 162с.
1246313
  Воронков М.Г. Силатраны / М.Г. Воронков. – Новосибирск, 1978. – 206с.
1246314
  Османьчик Э.Я. Силезия в народной Польше. / Э.Я. Османьчик. – М., 1955. – 235с.
1246315
  Неправська Наталія Силезія: туризм + транзит // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 60-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1246316
  Безруч П. Силезские песни / П. Безруч. – М, 1955. – 166с.
1246317
  Безруч П. Силезские песни / П. Безруч. – М, 1958. – 87с.
1246318
  Якимов М.К. Силен, здрав, строен / М.К. Якимов, П.В. Минков. – София, 1978. – 96с.
1246319
  Фуллан М. Сили змін: Вимірювання глибини освітніх реформ = Change forces. Probing the Depths of Educational reform / Пер. з англ. Галина Шиян та Роман Шиян; Майкл Фуллан. – Львів : Літопис, 2000. – 269с. – ISBN 966-7007-38-8
1246320
  Фуллан М. Сили змін: продовження = Change forces the seguel / Пер. з англ. Ігор Савчак; Майкл Фуллан. – Львів : Літопис, 2001. – 162с. – ISBN 966-7007-48-Х
1246321
  Бучинський І.О. Сили п"ятого океану. (Про атмосферні явища) / І.О. Бучинський. – Київ : Знання, 1972. – 44с.
1246322
  Дичко І.О. Сили підземної стихії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 40-43
1246323
  Колесников К.М. Сили спеціального призначення та спеціальні операції в античності : Матеріали для самостійного вивчення / Держ. митна служба України; Академія митної служби України; Костянтин Колесников. – Днепропетровск, 2006. – 72с.
1246324
  Герасимов Анатолій Пилипович Сили стримування у системі воєнної безпеки. Перспективи України / Герасимов Анатолій Пилипович, Бараш Юрій Наумович // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 177-186
1246325
  Душина Силикагель - неорганический катионит / Душина, В.Б. Алесковский. – Ленинград, 1963. – 92с.
1246326
  Гусев Г. Силикагель как средство борьбы с амбарными вредителями : труды научного студенческого общества / Г. Гусев; Фрост А.В. – Москва : Издательство Московского университета, 1948. – 24 с.
1246327
  Неймарк И.Е. Силикагель, его получение, свойства и применение / И.Е. Неймарк, Р.Ю. Шейнфайн. – К., 1973. – 200с.
1246328
   Силикатизация лессовых грунтов. – Ростов-на-Дону, 1985. – 96с.
1246329
  Александров В.Г. Силикатные бактерии / В.Г. Александров; В.Г. Алесандров ; Науч.-исслед. ин-т хлопководства новых районов НОВНИХИ. – Москва : Сельхозгиз, 1953. – 116 с.
1246330
  Эпельбаум М.Б. Силикатные расплавы с летучими компонентами / М.Б. Эпельбаум. – Москва : Наука, 1980. – 255с.
1246331
   Силикатные системы при высоких давлениях. – Новосибирск, 1983. – 86с.
1246332
  Татаркер Г.Е. Силикаты в советской литературе за 1950 год / Г.Е. Татаркер. – М., 1952. – 236с.
1246333
  Татаркер Г.Е. Силикаты в советской литературе за 1951 год / Г.Е. Татаркер. – М., 1953. – 326с.
1246334
  Стрелов К.К. Силикаты и тугоплавкие оксиды в жидком и стеклообразном состояниях / К.К. Стрелов, П.И. Булер. – Свердловск, 1987. – 80с.
1246335
   Силикаты магматических и постмагматических образований Якутии. – Якутск, 1983. – 105с.
1246336
  Бажант В. Силиконы. / В. Бажант. – М., 1960. – 711с.
1246337
  Гаврилов В.А. Силикотермия марганца / В.А. Гаврилов, М.И. Гасик. – Днепропетровск : Системные технологии, 2001. – 512с. – ISBN 966-7316-50-5
1246338
  Лукевиц Э.Я. Силильный метод синтеза нуклеозидов / Э.Я. Лукевиц, А.Е. Заблоцкая. – Рига, 1985. – 440с.
1246339
  Самсонов Г.В. Силициды / Г.В. Самсонов. – М., 1979. – 271с.
1246340
  Мьюрарка Ш.П. Силициды для СБИС / Ш.П. Мьюрарка. – Москва : Мир, 1986. – 176 с.
1246341
  Самсонов Г.В. Силициды и их использование в технике / Г.В. Самсонов. – К., 1959. – 204с.
1246342
  Гельд П.В. Силициды переходных металлов четвертого периода / П.В. Гельд. – Москва, 1971. – 582 с.
1246343
  Петров Ю.И. Силициды урана как ядерное топливо / Ю.И. Петров. – М., 1984. – 110с.
1246344
  Челидзе Д.Г. Силициты Западной Грузии (Кутаисский, Чиатурский и Чхари-Аджаметский районы). : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Челидзе Д.Г.; АН ГрузССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 18л.
1246345
  Трохимчук А. Силікагелі, хімічно модифіковані тіосечовинними та амінотіофенольними групами, для вилучення та визначення мікрокількостей ртуті / А. Трохимчук, Н. Гудима, Р. Горда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-26. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено та встановлено оптимальні умови вилучення та концентрування мікрокількостей ртуті(ІІ) на поверхні силікагелів, хімічно модифікованих тіосечовинними та амінотіофенольними групами. Показана можливість визначення мікрокількостей ртуті(ІІ) у ...
1246346
   Силікагель з іммобілізованим полііоненом у визначенні аніонних комплексів Au(III) / Л.М. Поліщук, Е.С. Яновська, В.В. Янишпольський, В.А. Тьортих, К.М. Сухий, М.В. Бурмістр // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11
1246347
  Крахмаль Ю.О. Силікаткальцієві легковагі вироби, що отримані прямим твердофазовим синтезом з сировинних матеріалів України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Крахмаль Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1246348
  Сеньковський Ю.М. Силіцити крейди південно-західного схилу Східно-Європейської платформи / Ю.М. Сеньковський. – Київ : Наукова думка, 1973. – 155с.
1246349
  Харлап М. Силлабика и возможности ее воспроизведения в русском переводе // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 4-50
1246350
  Теряєв Д.О. Силлабическое деление слова в концепции гармонии звучания (экспериментально-фонетическое исследование) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 149-157. – ISSN 2075-437X


  3а результатами експериментально-фонетичного дослідження акустичної природи звукового мовлення встановлено силабічний поділ слів російської мови за критеріями гармонії: симетрії, золотого перетину. На основании результатов ...
1246351
  Осьмук Н.Г. Силлабус як інструмент організації успішної навчальної роботи студента // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 168-170. – ISBN 978-966-698-282-0
1246352
  Терентьева Л.Н. Силлогизм как связь терминов и как связь посылок: двойственное системное моделирование // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 107-122. – ISBN 978-966-318-900-0
1246353
  Маркин В.И. Силлогистические теории в сорвеменной логике : спецкурс / В.И. Маркин. – М., 1991. – 95с.
1246354
  Ташев Б. Силни хора / Б. Ташев, 1958. – 139с.
1246355
  Губська В. Силова взаємодія резервуару у формі усіченого конуса і рідини з вільною поверхнею при їх сумісному русі / В. Губська, О. Лимарченко, І. Кудзиновська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-32. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу силової взаємодії, що виникає в системі резервуар-рідина при збудженні руху системи періодичною силою в зоні частот до резонансу, в малому околі резонансу, а також більших за резонансну. Поведінка системи розглядається в рамках ...
1246356
  Іщенко О.С. Силова реалізація слова в українській мові // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 41-43. – ISBN 978-966-96911-8-7
1246357
  Кокорев А.А. Силовая "дипломатия" Вашингтона / А.А. Кокорев. – М., 1985. – 256с.
1246358
  Пеганов Ю.А. Силовая гимнастика в комнате. / Ю.А. Пеганов. – М, 1993. – с.
1246359
  Сухоцкий И.В. Силовая подготовка учащихся ПТУ допризывного и призывного возрастов / И.В. Сухоцкий. – Москва : Высшая школа, 1990. – 80 с.
1246360
  Ситник Н.Х. Силовая полупроводниковая техника / Н.Х. Ситник. – Москва : Энергия, 1968. – 320 с.
1246361
   Силовая полупроводниковая техника. – Новосибирск, 1982. – 147 с.
1246362
  Липковский К.А. Силовая электроника - возможности, ожидания, реальность / К.А. Липковский, В.М. Михальский // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац.акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2012. – № 3. – С. 59-60. – ISSN 1607-7970


  The state and features of the power electronics development in Ukraine today are considered.
1246363
   Силовая электроника : примеры и расчеты. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 384 с.
1246364
  Марченко О.І. Силове поле духовності й таланту Георгія Вороного // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 7 (66)
1246365
  Качкан В. Силове поле його душі : До 80-річчя Романа Федоріва // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 12 (794). – С. 119-122. – ISSN 0868-4790
1246366
  Брюховецький В.С. Силове поле критики / В.С. Брюховецький. – К., 1984. – 240с.
1246367
  Сєчіна К.В. Силове поле публіцистики Петра Ребра // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 107-113. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1246368
  Толстов Ю.Г. Силове полупроводниковые выпрямтели, управляемые дросселями насыщения / Ю.Г. Толстов. – М., 1968. – 260с.
1246369
   Силове різання металу по методу токаря-новатора В.Колесова. – Львів, 1955. – 48с.
1246370
  Власюк В. Силовий захист прав людини: дискусія // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 71-74. – ISSN 1814-3385


  In the article, the author describes main aruments which are common when the question of use of force to protect human right is discussed. Despite quite strict legal norms on the matter, there is still a space for interpretetion. The problem of force ...
1246371
  Неліп М.І. Силовий захист прав людини: питання легітимності в сучасному міжнародному праві : Hавчальний посібник / М.І. Неліп, О.О. Мережко. – Київ : Наукова думка, 1998. – 189с. – ISBN 9660004192
1246372
  Неліп М.І. Силовий захист прав людини: питання легітимності в сучасному міжнародному праві = Forcible protecnion of human rights : Навчальний посібник / М.І. Неліп, О.О. Мережко. – 2-ге вид. – Київ : Наукова думка, 1999. – 190с. – ISBN 966-00-0506-7
1246373
  Капітоненко М.Г. Силовий фактор у міжнародних відносинах : монографія / М.Г. Капітоненко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 303, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 293-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-607-0
1246374
  Капітоненко М. Силовий фактор у міжнародних відносинах: парадигми, теорії, концепції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні підходи в дослідженнях силового фактора в сучасній теорії міжнародних відносин. Критично проаналізовано роботи класиків "силового мислення", позначено важливі методологічні проблеми. На основі аналізу сформульовані головні елементи ...
1246375
  Шадурский Егор Силовики Петербурга готовятся к саммиту : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 58-59 : Фото
1246376
  Годлевський М. Силові і несилові засоби в боротьбі з міжнародним тероризмом за адміністрацій Барака Обами // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 172–178. – ISSN 2309-9356
1246377
  Годлевський М.С. Силові і несилові засоби в зовнішній політиці адміністрацій Барака Обами : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02, 03, 032 / Годлевський Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 222 арк. – Додатки: арк. 221-222. – Бібліогр.: арк. 186-220
1246378
  Годлевський М.С. Силові і несилові засоби в зовнішній політиці адміністрацій Барака Обами : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Годлевський Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1246379
  Годлевський М. Силові і несилові засоби в зовнішній політиці США в 1950-1960-х роках // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 168-175


  У статті розглядаються зміни у зовнішній політиці США в 50-60-х роках. Головний акцент спрямовується на застосуванні силових і несилових засобів в зовнішній політиці Вашингтона в контексті боротьби з поширенням комуністичного впливу. Білий дім ...
1246380
   Силові кабелі низької та середньої напруги : Конструювання, технологія, якість; підручник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.П. Карпушенко, Л.А. Щебенюк, Ю.О. Антонець, О.А. Науменко. – Харків : Регіон-інформ, 2000. – 376 с. – ISBN 966-7291-20-0
1246381
  Шибінський В.Я. Силові навантаження на суглобові головки нижньої щелепи залежно від типу оклюзійної дії // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – C. 41-47. – ISSN 2077-1096
1246382
  Яковенко І. Силові органи проти друкованих // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 жовтня (№ 197/198). – С. 20


  Доки українські журналісти зі своїми російськими колегами мирно дискутують на тему "мови ворожнечі", у Москві вчинили обшук у Бібліотеці української літератури в рамках кримінальної справи про "роздмухування національної ненависті" та вилучили книжки ...
1246383
  Гуцалюк В.Я. Силові перетворювачі електроенергії на основі транзисторних секціонованих структур для технологічних установок. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.12 / Гуцалюк В.Я.; НАН Укр.Ін-т.електродинаміки. – К, 1998. – 17л.
1246384
  Загребельний О.В. Силові способи врегулювання воєнно-політичних конфліктів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 397-408
1246385
  Бучин М.А. Силові структури як суб"єкт адміністративного ресурсу під час виборчих кампаній в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 201-205. – ISSN 0321-0499
1246386
   Силовое поле. – Омск, 1984. – 432с.
1246387
  Перминов И.Г. Силовой гироскопический стабилизатор с комбинированным управлением : Автореф... канд. техн.наук: 05.257 / Перминов И.Г.; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1969. – 15л.
1246388
  Кречетов Е.Г. Силовой метод построения печатного монтажа на поле с непрерывной метрикой и его практическая реализация на ЦВМ / Е.Г. Кречетов. – М., 1975. – 20с.
1246389
  Архипова А.П. Силовой расчет рычажных механизмов с помощью ЕС ЭВМ / А.П. Архипова. – Ярославль, 1988. – 52с.
1246390
  Косман Евсей Григорьевич Силовские - подгруппы ограниченной линейной группы над конечным полем характеристики : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.06 / Косман Евсей Григорьевич; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – 116л. – Бібліогр.:л.113-116
1246391
  Кондратьев Анатолий Семенович Силовские 2-подгруппы в конечных простых группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Кондратьев Анатолий Семенович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Специализир. совет ДО 02.23.01 при Ин-те математики. – Новосибирск, 1977. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
1246392
  Сыскин С.А. Силовские 2-подгруппы простых конечных групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Сыскин С.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ученый совет Ин-та матем. по присуждению уч. степеней. – Новосибирск, 1972. – 10л.
1246393
  Микаелян Г.С. Силовские KQ-базы и Q-картеровые поддгруппы бесконечных групп. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Микаелян Г.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1974. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
1246394
  Павлов П.П. Силовские p-подгруппы классических групп над простыми полями характеристики р. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Павлов П.П.; Мин. просвещ. РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 4 с.
1246395
  Косман Е.Г. Силовские Р-подгруппы ограниченной линейной группы над конечным полем характеристики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Косман Е. Г.; МВиССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 12 с.
1246396
  Калужнин Л.А. Силовский р-подгруппы симметрических групп. Полные произведения групп. Обобщение теории Галуа : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Калужнин Л.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – К., 1957. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1246397
  Лещенко Юрій Юрійович Силовська будова індуктивних границь симетричних груп : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лещенко Ю.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1246398
  Лещенко Юрій Юрійович Силовська будова індуктивних границь симетричних груп : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лещенко Ю. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 125 л. – Бібліогр.: л.120-125
1246399
  Веденеев Г.М. Силовые биполярныетранзисторы при работев ключевых режимах / Г.М. Веденеев, А.Н. Зенченко, А.Б. Токарев. – Москва, 1992. – 87 с.
1246400
  Бережной А.А. Силовые здания гидроэлектрических станций и их оборудование / А.А. Бережной. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М.-Л., 1957. – 272с.
1246401
  Бережной А.А. Силовые здания гидроэлектрических станций и их оборудование / А.А. Бережной. – Изд. 3-е, заново перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1964. – 311 с.
1246402
  Вишневский А.И. Силовые ионные и полупроводниковые приборы / А.И. Вишневский, В.С. Руденко, А.П. Платонов. – Москва : Высшая школа, 1975. – 343 с.
1246403
  Ларина Э.Т. Силовые кабели и кабельные линии / Э.Т. Ларина. – Москва, 1984. – 368 с.
1246404
  Ситас Н.И. Силовые магнитные устройства на основе постоянных магнитов / Н.И. Ситас. – Киев, 1979. – 52 с.
1246405
  Асташевская Т.С. Силовые магнитоэлектрические преобразователи автоматичеких приборных устройств летательных аппаратов : Автореф... Канд.техн.наук: / Асташевская Т.С.; Моск.авиац.ин-т. – Москва, 1966. – 17л.
1246406
  Свиденко В.Н. Силовые параметры при упругопластическом контакте / В.Н. Свиденко. – Алма-Ата, 1990. – 253с.
1246407
  Богословский А.С. Силовые полупроводниковые выпрямители / А.С. Богословский. – Москва, 1965. – 208 с.
1246408
   Силовые полупроводниковые преобразователи и их применение в современном автоматизированном производстве. – М., 1964. – 40с.
1246409
   Силовые полупроводниковые преобразователи и электрооборудование для энергосберегающих технологий. – Киев, 1988. – 195 с.
1246410
   Силовые полупроводниковые приборы. – М., 1969. – 172с.
1246411
  Чебовский О.Г. Силовые полупроводниковые приборы / О.Г. Чебовский, Л.Г. Моисеев, Ю.В. Сахаров. – Москва : Энергия, 1975. – 511 с.
1246412
  Евсеев Ю.А. Силовые полупроводниковые приборы / Ю.А. Евсеев, П.Г. Дерменжи. – Москва, 1981. – 472 с.
1246413
  Чебовский О.Г. Силовые полупроводниковые приборы / О.Г. Чебовский, Л.Г. Моисеев, Р.П. Недошивин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 401 с.
1246414
   Силовые полупроводниковые приборы и преобразовательные устройства : Измерение параметров и испытания СПП; Межведомственный тем. сб. науч. тр. – Саранск, 1980. – 101с.
1246415
   Силовые полупроводниковые приборы и преобразовательные устройства : Моделирование процессов в приборах и преобразователях. – Саранск, 1982. – 148 с.
1246416
   Силовые полупроводниковые приборы и установки. – Москва, 1967. – 92 с.
1246417
  Надутый В.П. Силовые характеристики перетяжки жидкости. Численные и асимптотические решения / В.П. Надутый, В.И. Елисеев, В.И. Луценко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 202-215 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1246418
   Силовые электрические машины робототехнических систем. – Новосибирск
Ч.1. – 1991. – 404с.
1246419
   Силовые электронные системы и устройства маломощной преобразовательной техники. – Москва
Ч. 1. – 1990. – 146 с.
1246420
   Силовые электронные системы и устройства маломощной преобразовательной техники : СЭС и УМПТ. – Москва
Ч. 2. – 1990. – 146 с.
1246421
  Букреев С.С. Силовые электронные устройства / С.С. Букреев. – Москва, 1982. – 256 с.
1246422
  Уварова О. Силогістична модель правового обгрунтування: між традицією і реальністю // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 184-192. – ISSN 2227-7153
1246423
   Силой большевистского слова. – М., 1985. – 302с.
1246424
  Возовикова Т. Силой консилиума. Ректоры помогут Минобрнауки диагностировать вузы. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 26 октября (№ 43)


  Российский союз ректоров одобряет метод мониторинга эффективности деятельности учреждений ВПО, подведомственных Минобрнауки, но в то же время настаивает на его постоянном совершенствовании. Свою позицию ректоры закрепили в решении, принятом по итогам ...
1246425
   Силой правды и действия. – К., 1989. – 390с.
1246426
  Воронков М.Г. Силоксановая связь / М.Г. Воронков. – Новосибирск, 1978. – 413с.
1246427
   Силос із жита як субстрат для виробництва біогазу / Я. Бохджієвич, Я. Цебуля, К. Піотровський, П. Сакіевич // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 29-37 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1246428
   Силосование картофельной ботвы. – М., 1954. – 24с.
1246429
  Боровиков Н.П. Силосование кормов / Н.П. Боровиков. – Ужгород, 1950. – 48с.
1246430
  Попов А.В. Силосование кормов. / А.В. Попов. – Воронеж, 1951. – 36с.
1246431
  Римша П.И. Силосование фосфорной кислотой : Автореф... канд. хим.наук: / Римша П. И.; АН Лит.ССР, ин-т хим. и хим. технол. – Вильнюс, 1953. – 12 с.
1246432
  Крупський І.В. Силою комуністичної правди: До 50-річчя возз"єднання західноукр. земель з Рад. Україною. / І.В. Крупський. – К., 1989. – 43с.
1246433
  Юр`єв В.О. Силует матері / В.О. Юр`єв. – Київ, 1981. – 72с.
1246434
  Моклиця М. Силует романтика на тлі постмодерну, або метафора як поетична проблема
1246435
  Березінський В.К. Силуети : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1970. – 51 с.
1246436
  Моргун Ф.А. Силуети : поезії / Ф.А. Моргун. – Дніпропетровськ : Промінь, 1979. – 96 с.
1246437
  Шумило М.М. Силуети : статті, спогади, щоденникові записи / Микита Шумило. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 305 с.
1246438
  Михайленко В.М. Силуети : [оповідання, новели, афоризми] / Валентина Михайленко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 79, [1] с. – ISBN 978-617-7491-03-2
1246439
  Семенченко В.С. Силуети : житейські історії / Віра Семенченко ; [упоряд., вступ. ст.: Р. Кракалія]. – Вид. 2-ге, допов. – Одеса : Астропринт, 2016. – 187, [1] с. – ISBN 978-966-927-157-0
1246440
  Винар Л. Силуети епох. / Л. Винар. – Дрогобич, 1992. – 182,2с.
1246441
  Лейтес А. Силуети заходу / А. Лейтес, 1928. – 162с.
1246442
  Голобородько Я. Силуети інтелектуального лідера (Іван Дніпровський про Миколу Хвильового)
1246443
  Гордасевич Г.Л. Силуети поетес / Г.Л. Гордасевич. – К, 1989. – 244с.
1246444
   Силур Подолин. – Киев, 1983. – 224с.
1246445
   Силур Эстонии. – Таллин, 1970. – 344с.
1246446
  Никифорова О.И. Силурийская система и ее подразлеление в СССР : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Никифорова О. И.; АН СССР, Всес. ниуч. иссле. геол. ин-т. – М., 1968. – 51л. – Бібліогр.:с.50
1246447
  Яворский В.И. Силурийские Stromatoporoidea / В.И. Яворский. – Ленинград : Геологический комитет, 1929. – 77-114с. – Отдельный оттиск из XLVIII, № 1 Известий Геологического Комитета
1246448
  Ищенко А.А. Силурийские водоросли Подолии : монография / А.А. Ищенко; Отв. ред. Тесленко Ю.В. – Киев : Наукова думка, 1985. – 114с.
1246449
  Чернышев Б.Б. Силурийские и девонские Tabulata и Heliolitida окраин Кузнецкого угленосного бассейна / Б.Б. Чернышев. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 160с.
1246450
   Силурийские и нижнедевонские отложения острова Долгого. – Свердловск, 1980. – 142с.
1246451
  Мягкова Е.И. Силурийские наутилоидеи Сибирской платформы : Лландоверийские Orthoceratida, Discosorida и Oncoceratida / Е.И. Мягкова; Отв. ред. Журавлева И.Т. – Москва : Наука, 1967. – 56с.
1246452
  Пранскевичус А.А. Силурийские остракоды Южной Прибалтики, их систематика и стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 04.128 / Пранскевичус А.А. ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
1246453
  Богоявленская О.В. Силурийские строматопороидеи Урала / О.В. Богоявленская; Отв. ред. Соколов Б.С. – Москва : Наука, 1973. – 96с.
1246454
  Лелешус В.Л. Силурийские табуляты Таджикистана : монография / В.Л. Лелешус; Отв. ред. Соколов Б.С., АН Таджикской ССР, Институт геологии. – Душанбе : Дониш, 1972. – 86с.
1246455
  Вебер В.Н. Силурийские трилобиты из Кузнецкого бассейна / В.Н. Вебер, 1923. – С. 109-117, 1 л. ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Известия Геол. ком. 1923. Т. XLII, № 5-9
1246456
  Киселев Г.Н. Силурийские цефалоподы большеземельской тундры и севера Урала : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Киселев Г.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 23л.
1246457
  Мельников А.С. Силурийский вулканизм и колчеданное оруденение на восточном склоне Северного Урала : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Мельников А.С.; М-во высш. и сред.образования РСФСР.Казан ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Л-Казань, 1960. – 19л.
1246458
   Силурийско-девонская фауна Подолии : сборник статей. – Ленинград : Ленинградский университет, 1968. – 124с.
1246459
   Силуро-девонский вулканизм Южного Урала. – Уфа, 1975. – 215с.
1246460
  Кузовлева Т.В. Силуэт / Т.В. Кузовлева. – М, 1970. – 96с.
1246461
  Файзуллин Р.А. Силуэт / Равиль Файзуллин ;. – Москва, 1988. – 22 с.
1246462
  Яковлев Н.Н. Силуэт Вашингтона / Н.Н. Яковлев. – М, 1983. – 414с.
1246463
  Визгин В.П. Силуэт второй: Ницше как философ жизни // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 5-20. – ISSN 0235-1188
1246464
  Потапов Л.С. Силуэт Минска / Л.С. Потапов. – Минск, 1980. – 143 с.
1246465
  Каверин В.А. Силуэт на стекле / В.А. Каверин. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 272 с.
1246466
  Ширман Н.Т. Силуэт на экране. / Н.Т. Ширман. – Киев, 1989. – 160с.
1246467
  Визгин В.П. Силуэт первый : Вильгельм Дильтей // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 5. – С. 5-20. – ISSN 0235-1188
1246468
  Визгин В.П. Силуэт третий: Анри Бергсон // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 7. – С. 65-79. – ISSN 0235-1188
1246469
  Луначарский А.В. Силуэты / А.В. Луначарский. – М, 1965. – 543с.
1246470
  Полевой Б.Н. Силуэты : Новеллы / Б.Н. Полевой. – Москва : Советский писатель, 1974. – 431с.
1246471
  Полевой Б.Н. Силуэты : Новеллы / Б.Н. Полевой. – Москва : Советский писатель, 1978. – 496с.
1246472
   Силуэты : очерки, статьи, эссе о русских и советских писателях. – Москва : Правда, 1986. – 640 с.
1246473
  Луначарский А.В. Силуэты : политические портреты / А.В. Луначарский. – Москва, 1991. – 462с.
1246474
  Баранов Н.В. Силуэты блокады / Н.В. Баранов. – Л, 1982. – 176с.
1246475
  Обухов Е.А. Силуэты в золоченых рамах / Е.А. Обухов. – Мурманск, 1990. – 173с.
1246476
  Мустафаев Ф.М. Силуэты времени / Ф.М. Мустафаев. – Баку, 1974. – 174с.
1246477
  СтржижовскийЛ.Ф Силуэты Гамбурга / СтржижовскийЛ.Ф. – М., 1989. – 126с.
1246478
  Симанович Д.Г. Силуэты дней / Д.Г. Симанович. – Минск, 1981. – 86с.
1246479
  Энтелис Л.А. Силуэты композиторов ХХ века / Л.А. Энтелис. – Л, 1971. – 216с.
1246480
  Энтелис Л.А. Силуэты композиторов ХХ века / Л.А. Энтелис. – 2-е изд. – Л, 1975. – 248с.
1246481
   Силуэты Ленинграда. – Л., 1971. – 79с.
1246482
  Александров Ю.Н. Силуэты Москвы : рассказ об уник. сооружениях столицы. 1917-1974 / Ю.Н. Александров, К.В. Жуков. – Москва : Моск. рабочий, 1974. – 113 с.
1246483
  Ткачев П.И. Силуэты прошлого / П.И. Ткачев. – Минск, 1983. – 152с.
1246484
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1908-1913. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 1. – 1908. – 371 с.
1246485
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1908-1913. – Москва : Изд. Т-ва "Мир" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 2. – 1909. – [6], 200 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Александру Григорьевичу Фомину с искренним приветом и уважением, автор
1246486
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 1906-1910. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Поставщик Его Величества Т-ва скоропечатни А.А. Левенсон]
Вып. 3. – 1910. – 138 с., портр. – Экз. деф.: нет тит. л.


  Вып. 2: изд. 3-е, испр. и доп.; вып. 3: изд. 3-е, испр.; вып. 2-3: изд. т-ва "Мир"
1246487
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 3-е изд., изм.; 1911-1917. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 1 : (с 18 портр.). – 1911. – LX, 265 с., [18] л. портр.
1246488
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 3-е изд., испр. и доп. ; 1911-1917. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Поставщик Его Величества Т-ва скоропечатни А.А. Левенсон]
Вып. 2 : (с 14 портр.). – 1913. – [6], 229 с., [14] л. портр.
1246489
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1908-1913. – Москва : Изд. Т-ва "Мир" ; [Поставщик Его Величества Т-ва скоропечатни А.А. Левенсон]
Вып. 3. – 1913. – [6], 223 с.
1246490
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 4-е изд., испр. и доп. ; 1914-1923. – Москва : Изд. Т-ва "Мир" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 1 : (с 18 портр.). – 1914. – LX, 277 с., [18] л. портр. – Экз. № 102407 деф., есть только 2 портр.
1246491
  Филипп Ш.Л. Силуэты улицы / Ш.Л. Филипп. – Харьков, 1925. – 81 с.
1246492
  Субботин В.Е. Силуэты. / В.Е. Субботин. – М., 1973. – 303с.
1246493
  Тарасенко Н.Ф. Силуэты. / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь, 1982. – 80с.
1246494
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев, Г.Я. Мякишев. – Москва : Наука, 1964. – 367 с.
1246495
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев, Г.Я. Мякишев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1969. – 416 с.
1246496
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев, Г.Я. Мякишев. – 4-е изд., испр. – Москва : Наука, 1973. – 415с.
1246497
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев. – 5-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1977. – 415 с.
1246498
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев, Г.Я. Мякишев. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 446 с.
1246499
  Бараш Ю.С. Силы Ван-дер-Ваальса / Ю.С. Бараш. – Москва : Наука, 1988. – 344 с.
1246500
  Большанина М.А. Силы инерции / М.А. Большанина. – Томск, 1959. – 44 с.
1246501
  Фатхуллин Э.Ф. Силы инерции в задачах прикладной механики / Э.Ф. Фатхуллин. – Казань, 1986. – 52с.
1246502
  Хайкин С.Э. Силы инерции и невесомость / С.Э. Хайкин. – Москва : Наука, 1967. – 312 с.
1246503
  Фарадей М. Силы материи и их взаимные отношения : Публичные лекции М. Фарадея, проф.химии в Великобрит. корол. о-ве / Пер. с англ. с прибавл. А. Шимкова, доц. физики в Харьк. ун-те. – Санкт-Петербург : Изд. Харьковского Т-ва "Общественная польза", 1865. – VIII, 190, [1] с. : ил.
1246504
  Фарадей М. Силы материи и их взаимоотношения : пер.с англ. / М. Фарадей. – Москва : Гос.антирелигиозиздат, 1940. – 112с.
1246505
  Тимофеев В.Ф. Силы природы : Энергия и ее превращения / В.Ф. Тимофеев. – Харьков : Путь просвещения, 1923. – 84 с.
1246506
   Силы природы : Статистика // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 28 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1246507
  Лампа А. Силы природы и естественные законы : ч. 1-2 : в 2 ч. / Антон Лампа. – 1897-1898. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Текст печ. в тип. А. Лейферта. – (Образовательная библиотека ; [Сер.] 6, № 6)
Ч. 1 : : с 7 портр. знаменитых физиков / пер. с нем. Э. Лесгафта. – 1897. – [4], 201 с., 1 л. фронт. (портр.), 6 л. портр. – Конволют. - Пер.: Силы природы и естественные законы, ч. 2 / Антон Лампа. 1898
1246508
  Лампа А. Силы природы и естественные законы : ч. 1-2 : в 2 ч. / Антон Лампа. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой. – (Образовательная библиотека ; Серия 5, № 7)
Ч. 2 : : с 8 портр. знаменитых физиков / пер. с нем. Э. Лесгафта. – 1897. – [2], 230, II с., 8 л. портр
1246509
  Лампа А. Силы природы и естественные законы. Ч. 2 : ч. 1-2 : в 2 ч. / Антон Лампа // Силы природы и естественные законы : ч. 1-2 : в 2 ч. / А. Лампа. – 1897-1898. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Текст печ. в тип. А. Лейферта, 1897. – Ч. 1 : : с 7 портр. знаменитых физиков / пер. с нем. Э. Лесгафта. – [2], 230, II с., 8 л. портр. – (Образовательная библиотека ; [Сер.] 6, № 6)
1246510
  Розенбоом Э., Грунмах Л. Силы природы и пользование ими : Механика или учение о движении / Э. Розенбоом. Физические явления и силы, их изучение и пользование ими с практическими целями / Л. Грунмах : с 807 рис. в тексте, 72 ил. на 21 отдельной таблице, в том числе 6 табл. раскрашенных / Э. Розенбоом и Л. Грунмах ; пер. с нем. и под ред. проф. В.В. Скобельцина. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. 8, 29, 32, 36)
[Вып. 1, 2, 3 и приложение]. – 1902. – [2], VIII, 632, X с.; 21 л. ил. : ил. в тексте. – Каждое произведение имеет самостоят. тит. л.
1246511
  Розенбоом Э., Грунмах Л. Силы природы и пользование ими : Механика или учение о движении / Э. Розенбоом. Физические явления и силы, их изучение и пользование ими с практическими целями / Л. Грунмах : с 807 рис. в тексте, 72 ил. на 21 отдельной таблице, в том числе 6 табл. раскрашенных / Э. Розенбоом и Л. Грунмах ; пер. с нем. и под ред. проф. В.В. Скобельцина. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. 8, 29, 32, 36)
[Вып. 1, 2, 3 и приложение]. – 1904. – [2], VIII, 632, X с.; 21 л. ил. : ил. в тексте. – Каждое произведение имеет самостоят. тит. л.
1246512
  Левина С.С. Силы природы на службе социалистического общества / С.С. Левина. – М, 1955. – 120с.
1246513
  Вальдгард С.Л. Силы природы на службе у человека. / С.Л. Вальдгард. – Москва, 1946. – 52с.
1246514
  Левина С.С. Силы природы на службе человека / С.С. Левина, З.Г. Коркина. – М, 1951. – 104с.
1246515
  Тимофеев В.Ф. Силы природы. Энергия и ее превращения / В.Ф. Тимофеев. – Харьков : Путь просвещения, 1923. – 84 с.
1246516
  Пронин Е.И. Силы разума, или P.S. великой литературы / Е.И. Пронин, Е.Е. Пронина // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 162-176. – ISSN 0869-0499
1246517
   Силы реакции и силы демократии в США. – Л., 1950. – 71с.
1246518
  Лисовский Л.Н. Силы трения / Л.Н. Лисовский, А. Саломонович. – 2-е, испр. – Москва, 1949. – 72 с.
1246519
  Бровар В.Я. Силы тяжести и морфология животного : Автореф... доктора биологич.наук: / Бровар В.Я.; МВО СССР. Московск. химико-технолог. ин-т мясной промыш. – Москва, 1952. – 32 с.
1246520
  Бровар В.Я. Силы тяжести и морфология животных / В.Я. Бровар. – Москва, 1960. – 240с.
1246521
  Белоусов В.В. Силы, меняющие лик Земли / В.В. Белоусов. – Москва, 1952. – 64с.
1246522
  Босов Г.И. Сильбо Гомера и другие / Г.И. Босов. – М., 1976. – 240с.
1246523
  Босов Г.И. Сильбо Гомера и другие / Г.И. Босов. – М., 1985. – 289с.
1246524
  Дюма А.(отец) Сильвандир. / А.(отец) Дюма. – Москва, 1986. – 461,2с.
1246525
  Киясов С.Е. Сильвен Марешаль / С.Е. Киясов. – Саратов, 1987. – 128с.
1246526
  Лихоткин Г.А. Сильвен Марешаль и "Завещание Екатерины ІІ" / Г.А. Лихоткин. – Л., 1974. – 96с.
1246527
  Шмелев Н.П. Сильвестр : Роман повести / Н.П. Шмелев. – Москва : Советский писатель, 1992. – 390с.
1246528
  Сінкевич Н. Сильвестр Косов - викладач Києво-Могилянського колегіуму: реконструкція навчальних курсів через призму інтелектуальних інтересів викладача // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 41-50. – ISBN 978-966-2410-77-8
1246529
  Пархоменко В.А. Сильвестр Лебединский, первый епископ Потавской епархии : [К столетию со дня кончины] / [Владимир Пархоменко]. – Полтава : Электрическая типо-литогр. Торгов. Дома И.Л. Фришберг и С.Е. Зорохович, 1908. – [2], 24 с., 1 л. портр. – Автор указан в конце текста
1246530
  Качкан В.А. Сильвестр Лепкий у суспільно-культурній аурі нації // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 313-335. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1246531
   Сильвестр Сильвестрович Гогоцький // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 245. – ISBN 966-613-240-0
1246532
  Федоров-Давыдов Сильвестр Федосиевич Щедрин. 1791-1830 / Федоров-Давыдов. – М.-Л., 1946. – 31с.
1246533
  Михайлова К.В. Сильвестр Феодосиевич Щедрин / К.В. Михайлова. – Л., 1972. – 72с.
1246534
  Михайлова К.В. Сильвестр Феодосиевич Щедрин, 1791-1830 / К.В. Михайлова. – 2-е изд. – Л., 1984. – 72с.
1246535
  Михайлова К.В. Сильвестр Феодосиевич Щедрин. 1791-1830 / К.В. Михайлова. – Изд. 2-е. – Л., 1984. – 72с.
1246536
  Ацаркина Э.Н. Сильвестр Щедрин / Э.Н. Ацаркина. – Москва, 1978. – 207с.
1246537
  Щедрин С.Ф. Сильвестр Щедрин / С.Ф. Щедрин. – Москва, 1980. – 4 с.
1246538
  Яворская Н.В. Сильвестр Щедрин. / Н.В. Яворская. – М., 1931. – 50с.
1246539
  Россош Г.Г. Сильвестрова находка / Г.Г. Россош. – М, 1990. – 125с.
1246540
  Тыновский А.С. Сильвио Берлускони и партия "Национальный альянс" в Италии (1994-2001 гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 65-77. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1246541
  Матвеева М. Сильвио рулит // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 47 (159). – С. 40-41. – ISSN 2075-7093


  Сильвио Берлускони меняет законы под себя, правит страной как султанатом, и абсолютно уверен в том, что более достойного политика итальянцам не найти
1246542
  ВенедиктоваТ Сильвия Плат: дщерь капитана Ахава // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 274-295
1246543
  Нерваль Ж. де Сильвия; Октавия; Изида; Аврелия : Пер. с фр. / Жерар де Нерваль [псевд.]; Ред. и вступ. ст. П. Муратова. – Москва : Книгоиздат. К.Ф. Некрасов (Ярославль), 1912. – 269 с.
1246544
   Сильвін у пержанських гранітах Коростенському плутону / О.В. Зінченко, О.В. Андреєв, Д.К. Возняк, О.В. Грущинська // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 25-32. – ISSN 0204-3548


  Сильвін уперше виявлено у пізніх кварц-флоорит-алюмофторидних виокремленнях і прожилках, що кристалізуються на завершальнихстадіях формування рудних метасоматитів у пержанских гранітах (північнна частина Коростенського плутону).
1246545
  Жгенти Д В. Сильна единством : статьи / Д В. Жгенти; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1984. – 303 с.
1246546
  Номіровський Д.А. Сильна збіжність методу Гальоркіна для псевдогіперболічного рівняння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 326-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається аналог методу Гальоркіна для наближеного розв"язання псевдогіперболічного рівняння. Доведена його сильна збіжність.
1246547
  Фіолевський Д. Сильна і незалежна адвокатура потрібна і людині, і владі // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-7.
1246548
  Мопассан Ги де Сильна как смерть : Роман / Мопассан Ги де. – Киев : София, 1991. – 175 с.
1246549
  Мопассан Ги де Сильна как смерть; Наше сердце / Мопассан Ги де. – Москва, 1990. – 475с.
1246550
  Мопассан Ги де Сильна как смерть? / Мопассан Ги де. – Владивосток, 1991. – 175с.
1246551
  Разин В.П. Сильна любовь / В.П. Разин. – М, 1964. – 39с.
1246552
  Косенкова Т.І. Сильна марковська апроксимація процесів Леві та їх узагальнень в схемі серій // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 108-120. – ISSN 0868-6904


  The notion of strong Markov approximation is introduced. It is proved that the sequence of step processes, associated to a triangular array of i. i. d. random variables, provides strong Markov approximation for a Levy process under the assumptions of ...
1246553
  Локтєв В. Сильна наука-сильна країна // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (24). – С. 46-48. – ISSN 1819-7329


  13 травня 2010 року відбулися річні Загальні збори НАН України, на яких виступив академік-секретар Відділення фізики і астрономіі акад. В.М. Локтєв. Він порушив болючи питання науково-освітньої сфери в Україні.
1246554
  Яремко І.В. Сильна програма в соціології знання Д. Блура // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 151-154. – ISSN 2076-1554
1246555
  Ківалов С. Сильна прокуратура - по-європейськи - вимога часу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 16-23
1246556
  Матвієнко А. Сильна Україна є вигідною і для Росії // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.13-15


  Российско - украинские отношения
1246557
  Мопассан Гі де Сильна, як смерть / Мопассан Гі де. – К., 1957. – 195с.
1246558
  Жук В.В. Сильная аппроксимация периодических функций / В.В. Жук. – Л., 1989. – 296 с.
1246559
  Христофоров Д.В. Сильная асимптотика аппроксимаций Паде и интерполяционных многочленов : автореф. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.01 / Христофоров Д.В. ; Математический ин-т им. В. А. Стеклова РАН. – Москва, 2010. – 13 с. – Бібліогр.: 4 назви
1246560
  Ковнацкий А.М. Сильная градиентная неустойчивость тока в полупроводниках и ее связь с упругими колебаниями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковнацкий А.М.; АН СССР. – Л, 1967. – 10л.
1246561
  Гоношилина И.Г. Сильная корпоративная культура вуза : параметры измерения // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 57-61. – ISSN 2073-9702


  Автор предлагает новый подход к измерению корпоративной культуры, позволяющей определить степень конкурентоспособности вуза в современных условиях.
1246562
  Конузин А. Сильная ООН-основа здоровых международных отношений // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 57-67. – ISSN 0130-9625
1246563
  Шерснев М.Л. Сильная размерность отображений и связанная с нейю характеристика разметности метрических пространств : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шерснев М. Л.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1961. – 4л.
1246564
  Абдукаххар С. Сильная рука : [пер. с узб.] / Самиг Абдукаххар. – Ташкент : Ташкент, 1965. – 85 с. – (Новые рассказы)
1246565
  Сименог И.В. Сильная связь / И.В. Сименог. – К, 1968. – 15с.
1246566
  Березко Г.С. Сильнее атома : роман / Г.С. Березко. – Москва : Советский писатель, 1970. – 335 с.
1246567
  Березко Г.С. Сильнее атома : роман / Г.С. Березко. – Москва : Детская литература, 1977. – 318 с.
1246568
  Кайдаш С.Н. Сильнее бедствия земного / С.Н. Кайдаш. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 207с.
1246569
  Чарупа Ф.Н. Сильнее брони. / Ф.Н. Чарупа. – М., 1976. – 103с.
1246570
  Рашидов Ш.Р. Сильнее бури : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 320 с.
1246571
  Рашидов Ш.Р. Сильнее бури : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 311 с.
1246572
  Рашидов Ш.Р. Сильнее бури : роман / Ш.Р. Рашидов. – Ташкент : Изд-во лит. и иск-ва, 1977. – 303 с.
1246573
  Казанцев А.П. Сильнее времени. / А.П. Казанцев. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 368 с.
1246574
   Сильнее всего на свете. – М., 1990. – 206с.
1246575
  Нагибин Ю.М. Сильнее всех иных велений : (Князь Юрка Голицын) / Юрий Нагибин. – Москва : Художественная литература, 1988. – 64 с. – (Роман-газета, ISSN 0131-6044 ; 17 (1095)). – ISSN 0131-6044
1246576
  Ефимов А.В. Сильнее Геркулеса / А.В. Ефимов. – М, 1971. – 143с.
1246577
  Чейз Д.Х. Сильнее денег / Д.Х. Чейз. – Владивосток, 1992. – 250с.
1246578
  Телепнев В.П. Сильнее зилзилэ / В.П. Телепнев, А.И. Герасименко. – К., 1967. – 166с.
1246579
  Дашдамиров А.Ф. Сильнее кровных уз. / А.Ф. Дашдамиров. – М., 1981. – 48с.
1246580
  Д"Аннунцио Г. Сильнее любви / Габриэле Д"Аннунцио ; Пер. с итал. Н.И. Бронштейна. – 3-е изд. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К*. – 104 с. – Переведено под загл.: Коррадо Брандо. - Экз. дефектный, без обл. и тит. стр., описан по каталогу РНБ. – (Универсальная библиотека ; № 48)
1246581
   Сильнее любви. – Волгоград, 1971. – 160с.
1246582
  Николаева А.Г. и Саранкин В.И. Сильнее льдов / А.Г. и Саранкин В.И. Николаева. – М., 1963. – 200с.
1246583
  Овчаренко А.М. Сильнее ненависти / А.М. Овчаренко. – М, 1970. – 432с.
1246584
  Сотников И.В. Сильнее огня / И.В. Сотников. – Уфа, 1959. – 477с.
1246585
   Сильнее океана. – М., 1960. – 80с.
1246586
   Сильнее смерти : рассказы [и стихи]. – Москва : Газета "Красная звезда", 1958. – 32 с. – (Библиотечка "Красная звезда" ; № 7)
1246587
  Грибов Ю.Т. Сильнее смерти : повесть / Ю.Т. Грибов ; [ил.: А. Белых]. – Кострома : Кн. изд-во, 1961. – 220 с.
1246588
  Большаков Л.Н. Сильнее смерти / Л.Н. Большаков. – Оренбург, 1962. – 24с.
1246589
  Старченко Е.А. Сильнее смерти / Е.А. Старченко. – Кишинев, 1962. – 333с.
1246590
  Тарский Ю.С. Сильнее смерти / Ю.С. Тарский. – М., 1963. – 152с.
1246591
  Реновчевич М. Сильнее смерти / М. Реновчевич. – Москва, 1968. – 344 с.
1246592
  Куручбеков А. Сильнее смерти / А. Куручбеков. – Фрунзе, 1981. – 128с.
1246593
  Арцыбашев М. Сильнее смерти // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 5. – С. 96-107
1246594
  Ставский В.П. Сильнее смерти. / В.П. Ставский. – 2-е изд. – Москва, 1932. – 80с.
1246595
  Арцыбашев М.П. Сильнее смерти; Из дневника одного покойника : [рассказы] / М. Арцыбашев. – Москва : Изд. Эпоха ; [Тип. Ф. Вайсберга, В. Гершунина], 1912. – 61 с. – (Белая библиотека ; Кн. 1)


  Содерж.: Ночь; Счастье; Из жизни маленькой женщины; Пропасть; О смерти Чехова; Мужик и барин; В деревне; Один день; На белом снегу; Злодей; Доктор На тит. л. надпись: И. Турчинович
1246596
  Ренар Морис Сильнее смерти; Путешествие на аэрофиксе / Морис Ренар ; пер. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 62)
1246597
  Глотов В.И. Сильнее страха / В.И. Глотов. – Львов, 1971. – 384с.
1246598
  Томан Н.В. Сильнее страха. / Н.В. Томан. – М., 1970. – 254с.
1246599
  Платонов В.Н. Сильнейшие пловцы мира / В.Н. Платонов, С.Л. Фесенко. – М., 1990. – 302с.
1246600
  Якель Р. Сильний дух Луки Гарматія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 40). – С. 15


  Цими днями виповнюється 150 років з дня народження відомого педагога, етнографа, громадського діяча Луки Гарматія. Кропітку, невтомну працю таких людей, як Лука Гарматій, гідно оцінив колега-вчитель Михайло Ломацький у нарисі "Українське учительство на ...
1246601
  Батрименко О.В. Сильний духом і добрий серцем / О.В. Батрименко, Д.В. Неліпа // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 9-10. – ISSN 0868-8117
1246602
  Шкільняк С. Сильний логічний наслідок в логіках квазіарних предикатів та секвенційні числення для його формалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-70. – (Кібернетика ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено відношення сильного логічного наслідку в чистих першопорядкових логіках часткових однозначних квазіарних предикатів. Для цього відношення побудовано секвенційні числення та доведено їх коректність і повноту. Для такої побудови використано ...
1246603
  Бедзик Ю.Д. Сильний помсти не жадає : Роман: Про події Корсунь-Шевченківської битви / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 295с.
1246604
  Бедзик Ю.Д. Сильний помсти не жадає : Романи / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1975. – 492с.
1246605
  Бедзик Ю.Д. Сильний помсти не жадає / Ю.Д. Бедзик. – Київ, 1984. – 263с.
1246606
  Бедзик Ю.Д. Сильний помсти не жадає : Роман: Для ст. шк. віку / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Веселка, 1984. – 264с.
1246607
  Коваль Т.Л. Сильний принцип інваріантності для лінійного процесу в гільбертовому просторі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 136-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доводиться сильний принцип інваріантності Штрассена для лінійного процесу X n = oo Е k=0 A k V n-k [подано формулу] в гільбертовому просторі. The Strassen strong invariance principle is proved for the linear process X n = oo Е k=0 A k V n-k in [the ...
1246608
  Корсунський С. Сильний хід Ердогана / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 грудня (№ 219). – С. 3


  Коментує Посол з особливих доручень у справах Туреччини та Кавказу Сергій Корсуньський: "Турки разом з Вільною сирійською армією збираються створити на півночі Сирії буферну зону для біженців".
1246609
  Кулаковська М.Ю. Сильні вітри в районі дніпровських водосховищ / М.Ю. Кулаковська, В.І. Ромушкевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 30-37 : Табл., карти. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 20)
1246610
  Адамчук Н.М. Сильні вітри в Українських Карпатах і їх вплив на природні ландшафти гір // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 69-74 : Табл. – (Географія ; Вип. 15)
1246611
  Семергей-Чумаченко Сильні дощі та зливи у Закарпатській області як стихійні метеорологічні явища (1999-2018) / Семергей-Чумаченко, Р.Р. Озимко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 11-17 : рис.. табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
1246612
  Медведєв Д.М. Сильні духом / Д.М. Медведєв. – Львів, 1952. – 468с.
1246613
  Медведев Д.М. Сильні духом / Д.М. Медведев. – К, 1975. – 456с.
1246614
  Рудаков В.В. Сильні електричні поля в конденсаторних конструкціях та удосконалення високовольтних силових конденсаторів : Автореф... докт. техн. наук: 05.09.13 / Рудаков В.В.; Харків. держ. політехн. ун-т. – Харків, 1999. – 34л.
1246615
  Ревакович М. Сильні жінки переживають фемінізм // Критика. – Київ, 2012. – Березень, (число 3). – С. 18-20
1246616
  Татарчук О. Сильні зливи на території України на рубежі ХХ-ХХI століть / О. Татарчук, В. Тимофеєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 89-93. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджена багаторічна динаміка та просторово-часовий розподіл сильних злив на території України в умовах глобального потепління. Зливові опади найчастіше випадають у період з травня по серпень, максимум їх відмічається у літні місяці (липень). Але в ...
1246617
  Голуб Р.Р. Сильні і слабкі сторони концепції паритету купівельної спроможності при визначенні рівноважного валютного курсу національної грошової одиниці // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 253-258. – ISSN 2221-755X
1246618
  Веремей Людмила Сильні і слабкі якості характеру гетьмана Мазепи // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 224-226
1246619
  Лозицький Всеволод Григорович Сильні магнітні поля в маломасштабних структурах та спалахах на сонці : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук:01.03.03 / Лозицький В.Г.; НАНУ. Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2003. – 28 с. – Бібліогр.: 73 назв.
1246620
  Довганчина Р. Сильні позиції тексту у перекладі художніх творів


  В статті розглядаються перекладацькі труднощі відтворення заголовків та епіграфів в композиції творів Е.Гемінґвея. Перекладацький аналіз має враховувати функціональне навантаження сильних позицій, оскільки вони вступають в контекстуальні та ...
1246621
  Солтинський В.П. Сильні пшениці на Україні / В.П. Солтинський. – К, 1961. – 52с.
1246622
  Щербань І.М. Сильні снігопади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-22. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто повторюваність сильних снігопадів в окремі роки та місця по регіонах України (з 1966 до 2000 рр.), найхарактерніші синоптичні процеси.
1246623
  Щербань І.М. Сильні снігопади та хуртовини на Сході України / І.М. Щербань, Т.С. Симонець // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 90-95. – ISSN 0868-6939
1246624
  Кралюк П. Сильні та одинокі : [роман] / Петро Кралюк ; [вид. рада: В. Баранов та ін. ]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 278, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-605-001-8


  Ключова фігура нової книги — майбутній провідник українського визвольного руху Степан Бандера. Автор намагався показати свого героя в контексті історичних подій, як близьких до нього за часом, так і віддалених століттями, але поєднаних ...
1246625
  Бестерс-Дільгер Сильні та слабкі сторони Європейської хартії регіональніх або міноритарних мов: західноєвропейський досвід // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С.94-99. – ISSN 0027-2833
1246626
  Бондарєв В.І. Сильніше за смерть / В.І. Бондарєв. – Харків, 1970. – 143с.
1246627
  Семенов В.В. Сильно збіжний декомпозиційний аргоритм для операторного включення з сумою двох максимальних монотонних операторів // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 4 (114). – С. 60-67. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1246628
  Войтова Т.А. Сильно збіжний модифікований метод корпелевич для задач рівноважного програмування / Т.А. Войтова, С.В. Денисов, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 10-23. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Запропоновано новий метод розв"язання задачi рiвноважного програмування iз псевдомонотонною бiфункцiєю та заданою апрiорною iнформацiєю у виглядi множини спiльних нерухомих точок скiнченної родини нерозтягуючих операторiв. При певних умовах доведено ...
1246629
  Войтова Т.А. Сильно збіжний модифікований метод корпелевич для задач рівноважного програмування / Т.А. Войтова, С.В. Денисов, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 10-23. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Запропоновано новий метод розв"язання задачi рiвноважного програмування iз псевдомонотонною бiфункцiєю та заданою апрiорною iнформацiєю у виглядi множини спiльних нерухомих точок скiнченної родини нерозтягуючих операторiв. При певних умовах доведено ...
1246630
  Разоренов Л.А. Сильно ионизующие частицы в широких атмосферах ливнях : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Разоренов Л.А.; АН СССР.Физ.ин-т. – Москва, 1953. – 8 с.
1246631
  Фистуль В.И. Сильно легированные полупроводники / В.И. Фистуль. – Москва : Наука, 1967. – 416 с.
1246632
  Фистуль В.И. Сильно легированные полупроводники / В.И. Фистуль. – М, 1976. – 416с.
1246633
   Сильно легированные полупроводники в магнитном поле : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Цицишвили Е. Г,; Цицишвили Е. Г. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 12 с.
1246634
  Костишин Е.М. Сильно нерозкладні матричні зображення для одного класу напівгруп / Е.М. Костишин, О.М. Тертична // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 139 : Фізико-математичні науки. – С. 14-17. – ISSN 1996-5931
1246635
  Бороздин Олег Петрович Сильно регенерирующие системы и модели оценки эффективности их функционирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Бороздин Олег Петрович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1246636
  Бороздин О.П. Сильно регенерирующие системы и модели оценки эффективности их функционирования. : Дис... канд. физ.мат.наук: 01.01.09 / Бороздин О.П.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 133л.
1246637
  Семенов В.В. Сильно сходящийся метод расщепления для системы операторных включений с монотонными операторами // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 22-32. – ISSN 0572-2691
1246638
  Верлань Д.А. Сильно сходящийся модифицированный экстраградиентный метод для вариационных неравенств с нелипшицевыми операторами / Д.А. Верлань, В.В. Семенов, Л.М. Чабак // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2015. – № 4, июль - август. – С. 37-50. – ISSN 0572-2691
1246639
  Дубов"яз М. Сильно! Красно! Обережно! Бистро! // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 квітня (№ 16). – С. 6


  Пластуни в Криму.
1246640
  Топорнин Б.Н. Сильное государство - объективная потребность времени // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 7. – ISSN 0042-8744
1246641
  Нахапетян Борис Сергеевич Сильное перемешивание гиббсовского случайного поля и некоторые его применения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Нахапетян Борис Сергеевич ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1976. – 15 с.
1246642
  Дудченко І.В. Сильнозв"язні сагайдаки та А-повні матричні алгебри : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Дудченко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1246643
  Дудченко І.В. Сильнозв"язні сагайдаки та А-повні матричні алгебри : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Дудченко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 113л. – Бібліогр. :л.110-113
1246644
  Дудченко І.В. Сильнозв"язні сагайдаки, їх індекси та власні вектори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано характеристичні многочлени сильнозв "язних сагайдаків без петель, число вершин яких не перевершує 4. Для таких сагайдаків встановлено критерії ізоморфізму. Ключові слова: сильно зв"язний сагайдак, переставно незвідна матриця, матриця ...
1246645
  Єфремов С. Сильному Духом // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 56-63. – ISBN 978-966-493-554-5


  Пам"яті Луки Скочковського.
1246646
  Сингаївська Г.І. Сильнопольовий та надвисокочастотний транспорт носіїв заряду в напівпровідникових структурах на основі GaN: моделювання методом Монте-Карло : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Сингаївська Галина Іванівна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1246647
   Сильноточные импульсные электронные пучки в технологии. – Новосибирск : Наука, 1983. – 168с.
1246648
  Ковальчук Б.М. Сильноточные наносекундные коммутаторы / Б.М. Ковальчук, В.В. Кремнев, Ю.Ф. Поталицын. – Новосибирск : Наука, 1979. – 175 с.
1246649
  Иремашвили Д.В. Сильноточные ускорители электронов на коаксиальных четвертьволновых резонаторах. : Автореф... канд. техн.наук: / Иремашвили Д.В.; Физ.-техн. ин-тут АН СССР. – Л,, 1967. – 21л.
1246650
  Василенко А.Т. Сильноточные циклические ускорители : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.11 / Василенко А.Т.; ОИЯИ. – Дубна, 1975. – 21л.
1246651
  Воробьев А.А. Сильноточный бетатрон и стереобетатрон / А.А. Воробьев, В.А. Москалев. – Москва, 1969. – 104с.
1246652
  Петров В.В. Сильноточный синхротрон Б-3М-инжектор для позитрон-электронного накопителя ВЭПП-2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Петров В.В.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1969. – 15л.
1246653
  Панкратова И.Е. Сильнотранзитивные группы подстановок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Панкратова И.Е.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 7 с.
1246654
  Панкратова Ирина Евгеньевна Сильнотранзитивные группы подстановок : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Панкратова Ирина Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 127л. – Бібліогр.:л.124-127
1246655
   Сильну ікону можна написати лише серцем… // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 7 : фото


  З ініціативи Центру фольклору та етнографії Інституту філології відбулася зустріч з іконописцем М. Скопом, чиї картини експонувалися в Мистецькій залі Інституту. Під час зустрічі зі студентами М. Скоп розповів про український традиційний іконопис, який ...
1246656
  Капралова В.П. Сильные ветры и обледенение проводов Украинских Карпат : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.698 / Капралова В.П. ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 22 с.
1246657
  Папырин А.Ф. Сильные взаимодействия и общая теория относительности : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Папырин А.Ф.; МГУ.Физ.ф-т. – Москва, 1975. – 10л.
1246658
  Папырин А.Ф. Сильные взаимодействия и общая теория отностельности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Папырин А.Ф.; МГУ. – М, 1975. – 10л.
1246659
  Кулик В.Т. Сильные гомоморфизмы частичных универсальных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Кулик В.Т.; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 10л.
1246660
  Чернов Ю.К. Сильные движения грунта и количественная оценка сейсмической опасности территорий / Ю.К. Чернов. – Ташкент, 1989. – 295с.
1246661
   Сильные движения при землетрясениях. – Душанбе; Москва, 1988. – 299с.
1246662
  Малявин Владимир Вячеславович Сильные дома и идейная борьба в Китае II-III вв. : Автореф... канд. ст.наук: 07.00.03 / Малявин Владимир Вячеславович; МГУ. Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1246663
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – К, 1951. – 472с.
1246664
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Оренбург, 1958. – 480с.
1246665
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Барнаул, 1960. – 484с.
1246666
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – М, 1968. – 559с.
1246667
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Л, 1972. – 469с.
1246668
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – М, 1975. – 471с.
1246669
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – К, 1978. – 472с.
1246670
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – М, 1979. – 478с.
1246671
  Медведев Д.Н. Сильные духом : Роман / Д.Н. Медведев. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 478с.
1246672
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Киев : Политиздат, 1980. – 467 с.
1246673
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Киев, 1981. – 467 с.
1246674
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – К, 1983. – 439с.
1246675
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – М, 1985. – 512с.
1246676
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Барнаул, 1985. – 446с.
1246677
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – К, 1988. – 442с.
1246678
  Медведев Д.М. Сильные духом / Д.М. Медведев. – Донецк : Донбас, 1990. – 421с.
1246679
   Сильные землетрясения Средней Азии и Казахстана. – Душанбе, 1975. – 217с.
1246680
   Сильные землетрясения. Сильные и ощутимые землетрясения, записанные на территории Таджикистана. (1949-1954 гг.). – Душанбе, 1970. – 28с.
1246681
   Сильные и сверхсильные магнитные поля и их применения : пер. с англ. – Москва : Мир, 1988. – 456 с. – ISBN 5-03-000955-8
1246682
  Веретенников А.Ю. Сильные и слабые решения стохастических уравнений. : Автореф... канд. физ,-мат.наук: 01.01.05 / Веретенников А.Ю.; Механ.-математ. фак-т. – М., 1978. – 13л.
1246683
  Бестерс-Дильгер Сильные и слабые стороны Европейской xартии региональных или миноритарных языков: западноевропейский опыт // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 19-29. – ISBN 978-966-489-161-2
1246684
   Сильные и слабые утверждения в ядерной спектроскопии и теории ядра. – Ленинград : Наука, 1981. – 173с.
1246685
  Есеркепова Т.А. Сильные и ураганные ветры в Джунгарских воротах : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Есеркепова Т.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Геогр. фак. Кафедра метеорологии. – Алма-Ата, 1968. – 10л.
1246686
  Лагутин А.С. Сильные импульсные магнитные поля в физическом эксперименте / А.С. Лагутин, В.И. Ожогин. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 189с.
1246687
  Шевцов И.М. Сильные люди / И.М. Шевцов. – Москва, 1958. – 48с.
1246688
  Старков А.Л. Сильные люди / А.Л. Старков. – М., 1962. – 64с.
1246689
  Кожевников В.М. Сильные люди / В.М. Кожевников. – Москва, 1963. – 63с.
1246690
  Капица П.Л. Сильные магнитные поля / П.Л. Капица. – Москва, 1988. – 461 с.
1246691
  Бедзик Ю.Д. Сильные мести не жаждут : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Москва : Воениздат, 1971. – 325с.
1246692
  Бедзик Ю.Д. Сильные мести не жаждут : Роман, повести / Ю.Д. Бедзик. – Москва : Воениздат, 1990. – 427с. – ISBN 5-203-00965-1
1246693
  Зайцев Вадим Сильные мира // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 22-23 : фото
1246694
  Дрюон М. Сильные мира сего / М. Дрюон. – Москва, 1965. – 352с.
1246695
  Селигмен Б. Сильные мира сего / Б. Селигмен. – М, 1976. – 454с.
1246696
  Дрюон М. Сильные мира сего : Конец людей: Трилогия / М. Дрюон. – Москва : Политиздат, 1991. – 332с. – ISBN 5-250-01741-Х
1246697
  Дрюон М. Сильные мира сего / М. Дрюон. – Киев, 1993. – 331с.
1246698
  Филиппенко Л.Г. Сильные ударные волны в сплошных телах / Л.Г. Филиппенко. – К., 1992. – 140 с.
1246699
  Мясников Э.Н. Сильные экситонные фотопереходы / Э.Н. Мясников. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1981. – 183 с.
1246700
   Сильные, ловкие, смелые. – М., 1964. – 69с.
1246701
  Орлов Б.Г. Сильный ветер / Б.Г. Орлов. – Донецк, 1964. – 47с.
1246702
  Евтеев Л.С. Сильный взрыв на поврехности твердоскальной породы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Евтеев Л.С.; МГУ. – М, 1973. – 34л.
1246703
   Сильный глобальный аттрактор трехмерной системы уравнений Навье-Стокса в неограниченной каналоподобной области / Н.В. Горбань, А.В. Капустян, Е.А. Капустян, О.В. Хоменко // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 67-77. – ISSN 0572-2691
1246704
  Соловьева Татьяна Сильный как смерть и сладкий как любовь // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 11. – С. 38-42. – ISSN 0868-488Х


  80 % населення полюбляє каву
1246705
  Азарова Л.Т. Сильный латышский акцент : стихи / Л.Т. Азарова ; ил. Е. Антимонова. – Рига : Лиесма, 1974. – 86 с. : ил.
1246706
  Вакуров И.Д. Сильный характер / И.Д. Вакуров. – Москва, 1961. – 45с.
1246707
   Сильфида. – М., 1988. – 715с.
1246708
  Жуков В.В. Сильфонные терморегулирующие вентили с адсорбционным заподнением термочувствительной системы / В.В. Жуков. – М., 1966. – 23с.
1246709
   Сильченко Митрофан Семенович. – Алма-Ата : Наука, 1987. – 52с. – (Материалы к библиографии ученых Казахстана)
1246710
   Симадзаки Тосон. – М., 1957. – 41с.
1246711
  Зархіна С.Е. Симантика інвективних слів у дискредитуючих текстах // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 18-19
1246712
  Марута О.С. Симантический дифференциал счастья (клинико-психологические аспекты) // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 2 (54). – С. 27-31. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 2308-6300
1246713
  Заика В.Е. Симбиоз водных животных с водорослями / В.Е. Заика. – Киев : Наукова думка, 1991. – 140 с.
1246714
  Скрябин К.И. Симбиоз и паразитизм в природе : введение в изучение биолог. основ паразитологии / К.И. Скрябин. – Пг. : [б. в.], 1923. – 205, [12] с., [4] л. ил. : ил., портр., схем.
1246715
  Приходько М.А. Симбиоз коллежской и министерсколй систем государственного управления в России в начале ХІХ века. // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 3. – С.3-7


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1246716
  Гельцер Ф.Ю. Симбиоз с микроорганизмами - основа жизни растений / Ф.Ю. Гельцер. – Москва : МСХА, 1990. – 134 с. – ISBN 5-7230-0037-3
1246717
  Гельцер Ф.Ю. Симбиоз с микроорганизмами - основа жизни растений. / Ф.Ю. Гельцер. – Москва : МСХА, 1990. – 134с.
1246718
   Симбиоз у морских животных. – М, 1989. – 244с.
1246719
  Магру Ж. Симбиоз у орхидей и у картофеля / Ж. Магру. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 140 с. : ил.
1246720
  Макров В. Симбиоз экономической науки и практики реформирования : ( О книге С.Я. Чернавского "Реформы регулируемых отраслей российской энергетики" ) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 114-124. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0042-8736
1246721
  Шивокене Я.С. Симбионтное пищеварение у гидробионтов и насекомых / Я.С. Шивокене. – Вильнюс, 1989. – 221с.
1246722
  Сидоров Н.Г. Симбионты медоносной пчелы. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Сидоров Н.Г.; Казан. гос. вет. ин-т. – Казань, 1968. – 24л.
1246723
  Бошко Елена Георгиевна Симбионты речных раков (Astacus Leptodactylus Eschscholtz, 1823 и Astacus Astacus (Linnaeus, 1758) (водоемов правобережной Украины) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Бошко Елена Георгиевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1986. – 24л.
1246724
   Симбиотическая азотфиксация и пути ее повышения. – Кишинев, 1992. – 149с.
1246725
  Ивасюк Ю.С. Симбиоценозы доминирующих видов молюсков р.Десна и водоемов ее поймы / Ю.С. Ивасюк, Л.В. Низовская // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 181-184. – Бібліогр.: 6 назв
1246726
  Чистов Б.Н. Симбирск в годы гражданской войны. / Б.Н. Чистов. – Ульяновск, 1951. – 75с.
1246727
  Карамышев А.Л. Симбирская гимназия в годы учения В. И. Ленина (70-80 гг. XIXв.) : Автореф... канд. пед.наук: / Карамышев А.Л.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1959. – 16л.
1246728
  Карамышев А.Л. Симбирская гимназия в годы учения В.И.Ленина / А.Л. Карамышев. – Ульяновск, 1958. – 120с.
1246729
   Симбирская губерния в годы гражданской войны. – Ульяновск
2. – 1960. – 464с.
1246730
  Трушкин В.П. Симбирский партизан и писатель П.П.Петров. / В.П. Трушкин. – Иркутск, 1965. – 252с.
1246731
   Симбирский юбилей Николая Михайловича Карамзина. 1 декабря 1766-1866 года. – Симбирск : Ком. Карамзин. б-ки, 1867. – [2], 291 с.
1246732
  Пантелєєва І.А. Симбіоз грецької й римської цивілізацій як результат антагоністичної взаємодії античних культур // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 51-55. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
1246733
  Кузьменко Ю. Симбіоз едоського декадансу й європейського модерну в японській естетичній школі Тамбіха


  У статті здійснено спробу проаналізувати ґенезу та визначити ідейно-художні засади японського естетизму тамбішюґі на матеріалі автобіографічних і художніх творів його двох основоположних постатей - Танідзакі Джюн"ічіро та Наґаї Кафу. This article ...
1246734
  Гільбух Ю.З. Симбіоз людини і машини / Ю.З. Гільбух. – Київ, 1970. – 48с.
1246735
  Богуш А. Симбіоз педагогіки і юриспруденції. В Одеській юридичній академії скорочують відстань між теорією і практикою // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 25)
1246736
  Процевський О. Симбіоз проектів проти юридичної рівності сторін трудового договору // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1246737
   Симбіоз теорії з практикою // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 5


  "На початку жовтня відбувся семінар «Система вищої дуальної освіти в Німеччині та її досвід в Україні», в якому взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, Вищої дуальної школи Гера-Айзенахт (Німеччина), факультету комп’ютерних ...
1246738
  Заболотний Г.М. Симбіотична продуктивність сої залежно від рівня удобрення в Правобережному Лісостепу / Г.М. Заболотний, В.І. Циганський, О.І. Циганська // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 66-71 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1246739
  Чорна В.М. Симбіотична та насіннєва продуктивність сої залежно від інокуляції та морфорегулятора в умовах Лісостепу Правобережного // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 113-123 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2476626
1246740
   Симбіотична фіксація атмосферного азоту різними сортами люцерни залежно від агротехнологічних заходів у Південному Степу / Р.А. Вожегова, О.Д. Тищенко, А.В. Тищенко, А.В. Шепель // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 64-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
1246741
  Пляка А. Симбіотичне сплетіння філософських поглядів Памфіла Юркевича // Філософія і право : тези доп. ХІ Всеукр. студент. наук. конф., (16 грудня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 117-119
1246742
  Юришинець В.І. Симбіоценози гідробіонтів як компоненти прісноводних екосистем / В.І. Юришинець ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідробіології. – Київ : Наукова думка, 2013. – 117, [3] с., [4] арк. фотоіл. : іл., табл. – Резюме англ. мовою. – Бібліогр.: с. 107-118. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1282-0
1246743
  Еленкин А А. Симбмоз как идея подвижного равновесия сожительствующих организмов. / А А. Еленкин, . – 12с.
1246744
  Бели А. Симболизмот како поглед на светот / Андреj Бели ; [ превод Билjана Балабанова, Льубомир Груевски ]. – Битола : Артерос, 1997. – 280 с. – (Библиотека "Критичка мисла"). – ISBN 9989-806-04-7
1246745
  Хинкова В. Символ / В. Хинкова. – София, 1969. – 100с.
1246746
  Бессі А. Символ : Роман / А. Бессі. – Київ : Дніпро, 1972. – 276с.
1246747
  Ткаченко О. Символ "Авелевої крові" в інтерпретації українських і зарубіжних письменників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ґенезу символу "Авелева кров" та його інтерпретацію в українській і світовій літературах. Вивчено алегоричне значення цього образу в середньовічній агіографії, бароковому богослов"ї, полеміці, літописанні та поезії, українській літературі ...
1246748
  Хороб С. Символ "жертвопринесення" у драматургії Юліуша Словацького і Лесі Українки // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 5. – С. 2-6.
1246749
  Домилівська Л.В. Символ "Київ" у мовотворчості Ю.Яновського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 36-41


  У статті розглядається проблема розуміння авторської художньої свідомості в контексті аналізу мовних домінант ідіостилю письменника. Зокрема, досліджено мовносимвольний простір ідіостилю Ю. Яновського (на прикладі символу Київ) в аспекті інтерпретації ...
1246750
  Голець О.Я. Символ «начала» в контексті досвіду Безумовного // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – (С.192-198
1246751
  Рудюк А.В. Символ Архангела Михаїла в міській геральдиці України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 114-117. – ISSN 2076-1554
1246752
  Рудюк А.В. Символ Архангела Михаїла в міській геральдиці України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 91-94. – ISSN 2076-1554
1246753
  Пляченко А.Г. Символ боротьби за державу // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 73-82. – ISBN 978-966-927-118-1


  125 - років від дня народження Симона Петлюри, українського державного діяча, одного з організаторів визвольної боротьби українського народу.
1246754
  Мицик Ю. Символ боротьби проти Московії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 червня (№ 25). – С. 7


  Конотопська битва.
1246755
  Рубцов Н.Н. Символ в искусстве и жизни: философские разышления / Н.Н. Рубцов. – М., 1991. – 174с.
1246756
  Шевченко Л.І. Символ в ідіостилістиці тексту: Лаканівський контекст // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 20. – С. 3-11


  У статті проаналізовано концептуальні засади психоаналітичної теорії Жака Лакана, зокрема категорій Символічне, Уявне, Реальне у проекції на мовознавчу проблематику. The article touches upon the problem, connected with the analysis of base of Jack ...
1246757
  Слухай Символ в кругу смежных и близкородственных понятий / Слухай, (Молотаева) // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 172-183. – ISBN 966-8906-05-5
1246758
  Быстрова Е.А. Символ в художественном тексте М.Цветаевой // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 6. – С.4-6


  К 110-летию со дня рождения М.И.Цветаевой (1892-1941)
1246759
  Дьяков Б.А. Символ веры / Б.А. Дьяков. – М, 1977. – 320с.
1246760
  Форостина О. Символ віри // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 23-26


  Барак Обама — американський політик, 44-ий президент США, колишній сенатор від штату Іллінойс у конгресі США.
1246761
  Павличко Д. Символ віри : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 35-49. – ISSN 0208-0710
1246762
  Павличко Д.В. Символ віри : [збірка] / Дмитро Павличко. – Київ : Видавництво ім. Соломії Павличко "Основи", 2013. – 207, [1] с. – ISBN 978-966-500-343-4


  У пр. № 1712169 напис : Підпис. 3. XII. 2014. Київ
1246763
  Мірошниченко О. Символ вогню в українській та перській весільній поезії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 360-362


  Дослідницьку увагу присвячено компаративному аналізові символіки стихій, зокрема вогню, в українському та перському весільному наративові.
1246764
  Груя С. Символ гідності і нескореності // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 517-519. – ISBN 978-606-745-006-4


  Про Т. Шевченка.
1246765
  Мадатлі Ейнулла Символ глибокої любові до Батьківщини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 22


  Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні: "Вивчення спадщини Кобзаря в Азербайджані широко розпочалося на початку XX століття".
1246766
   Символ глибокої любові до Батьківщини. Вивчення спадщини Кобзаря в Азербайджані широко розпочалося на початку XX століття // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 53-54
1246767
  Віднянський С.В. Символ демократичних змін у Східній Європі. Вацлав Гавел / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 277-302. – ISBN 978-966-02-5494-7
1246768
  Сюндюков І. Символ державного рицарства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 березня (№ 38/39)


  Герб "Погоня" на теренах Східної Європи та Королівства Руського.
1246769
  Домилівська Л.В. Символ дороги в ідіостилістиці Ю. Яновського та І. Франка: мовноестетична кореляція // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 38-46
1246770
  Книшов Г.В. Символ епохи (до 100-річчя з дня народження академіка М.М. Амосова) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 10-13. – ISSN 0372-6436
1246771
  Ляхоцький В. Символ жертовності // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 168-171


  Домініка Огієнко.
1246772
  Сорочук Л. Символ землі в українській фольклорно-обрядовій традиції // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 125-133. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Висвітлюється багатогранність народної обрядовості українців, а саме ставлення до землеробської культури в календарнообрядовій поезії. Розкриваються складові символу землі: культ рослинності, культ зерна і насіння, що вироблялася впродовж віків і ...
1246773
  Болсуновский К. Символ Змия в "Трипольской Культуре". Мифологический этюд : реферат, приготовленный к чтению во время XIII Археологич. Съезда в Екатеринославе в Августе 1905 г. / К. Болсуновский. – Изд. 2-е. – Киев : Типо-литография Н.А. Гирича, 1905. – 13 с.
1246774
  Болсуновский К.В. Символ Змия в "Трипольской Культуре". Мифологический этюд : реферат, приготовленный к чтению во время XIII Археологич. Съезда в Екатеринославе в Августе 1905 г. / К.В. Болсуновский. – 2-е изд. – Киев : Типо-литография Н.А. Гирича, 1905. – 13 с. – Киев , 15 сентября 1905 года
1246775
  Болсуновский К.В. Символ Змия в "Трипольской Культуре". Мифологический этюд : реферат, приготовленный к чтению во время XIII Археологич. Съезда в Екатеринославе в Августе 1905 г. / К.В. Болсуновский. – Киев : Типо-литография Н.А. Гирича, 1905. – 13 с. – Киев 1-го августа 1905 года
1246776
  Дубровська А.С. Символ золота: інфернальний смисл (за романом В. Винниченка "Поклади золота") // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С. 118-122. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  У статті зроблена спроба на матеріалі роману В. Винниченка "Поклади золота" проаналізувати інфернальну складову символу золота, залучивши матеріал із міфології, фольклору, релігії, частково філософії. Розкрито особливості використання цього символу як ...
1246777
  Нацвлишвили Павел Акакиевич Символ и его художественная функция в творчестве грузинских классиков : Автореф... д-ра филол.наук: 01.01.08 / Нацвлишвили Павел Акакиевич; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 38л.
1246778
  Пигулевский В.О. Символ и ирония / В.О. Пигулевский, Л.А. Мирская. – Кишинев, 1990. – 165 с.
1246779
  Переверзева Н.А. Символ и реальность в поздней прозе Л.Н. Толстого // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 66-73. – ISSN 0130-9730
1246780
   Символ императорской Японии // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 8. – С. 59-66.


  Історія кімоно
1246781
  Русначенко А. Символ і його критики // Критика. – Київ, 2010. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 7-8


  Щодо статті американського історика Тимоті Снайдера про Степана Бандеру.
1246782
  Дреєр Й. Символ і теорія життєсвіту: "Трансценденції життєсвіту і подолання їх за посередництва знаків і символів" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 3-25. – ISSN 1563-3713
1246783
  Царева Е.А. Символ как культурообразующий феномен // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 6. – С. 44-49. – ISSN 2073-9702
1246784
  Казакова О.Н. Символ как основа культуры информвционной реальности // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – № 4 (88). – С. 176-182. – ISSN 2073-6118
1246785
  Спирова Э.М. Символ как понятие философской антропологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 91-100. – ISSN 0042-8744
1246786
  Орел Е.В. Символ как проявление бытийно-человеческого начала в искусстве. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Орел Е.В.; Уральск.гос.ун-т. – Екатеринбург, 1993. – 19л.
1246787
  Веракса А.Н. Символ как средство познавательной деятельности // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 4. – С. 62-70. – ISSN 0042-8841
1246788
  Костюк М.М. Символ крізь призму суміжних категорій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 130-140. – ISSN 2413-5593
1246789
  Чепелик О. Символ лебедя в поезії Олександра Олеся та французьких і російських символістів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С.278-284. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1246790
  Кулініч О. Символ мудрості та краси // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 189). – С. 3


  Імператраці Мічіко - 82. Вітаємо!
1246791
  Воркунова Н.И. Символ нового мира. Скульптура "Рабочий и колхозница" народного художника СССР В.И. Мухиной / Н.И. Воркунова. – Москва, 1965. – 65с.
1246792
  Левочский С.С. Символ ночи в немецком романтизме // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 86-101. – (Философия ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
1246793
  Гайковський М. Символ падіння та спасіння людства // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2005. – Вип. 16. – С.204-218. – ISSN 0236-4832
1246794
  Галич Г.Ю. Символ печери у Платона та його актуалізація у філософії Ф. Бекона // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 12-14
1246795
  Козырьков В.П. Символ пещеры в философии дома Платона и Пастернака // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 10. – С. 68-83. – ISSN 0235-1188


  В статье раскрывается изменение социокультурного содержания понятия «дом», его противоречивая эволюция от пещеры к современному коммуникационному дому. Цель - онтологически переосмыслить символ пещеры, созданный Платоном. С этой же целью стихи ...
1246796
  Лаврова К. Символ престижа : связь между строительством библиотечных зданий и развитием городов в контексте урбанистики / Клёна Лаврова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 6-8. – ISSN 0869-4915
1246797
  Ян Цюн Символ славы, гармонии, мира : деятельность библиотек КНР во время XXIX Олимпийских игр // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 2-3. – ISSN 1727-4893
1246798
  Колгушкина Н.В. Символ славянского мира. К 200-летию академика И.И. Срезневского // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 149-152. – ISBN 978-966-2530-21-6
1246799
  Павлюк Л. Символ та ідентифікація в політичному дискурсі мас-медіа // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 48-57


  У статті розглянуто сигніфікагттну варіативність і риторичні функції символу в масовій комунікації. Ідентифікаційна роль символу проаналізована в аспектах встановлення кордонів між культурними світами, соціального контролю та ідеологічної консолідації. ...
1246800
  Сніжко В. Символ та символізм // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С.176-180
1246801
  Сторожук А.П. Символ та смисл в філософських дослідженнях // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 69-71
1246802
  Дрешпак В. Символ у контексті соціально-психологічних методів державного управління // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 20-28.
1246803
  Бойко О. Символ у міжкультурній комунікації // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 13-22
1246804
  Огаренко Таїсія Символ у соціологічній теорії / Огаренко Таїсія, Скідін Леонід // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.169*182. – ISSN 1563-3713
1246805
  Лозинський О. Символ у структурі політичної ідентифікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.388-400. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1246806
  Рудяков П. Символ української радянської славістики
1246807
  Альбота С.М. Символ ФАВСТ у "Трагічній історії життя та смерті доктора Фавста" Крістофера Марло // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 6-9
1246808
  Афоніна О.С. Символ числа в творчості сучасних українських композиторів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 75-79. – ISBN 978-966-452-103-8
1246809
  Чорнолоз С. Символ Швеції на ім"я Сельма Лагерлеф // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 3. – С. 144-148. – ISSN 0130-321Х
1246810
  Рибчинська З. Символ як "текстова стратегія": поезія Якова Савченка в контексті естетичних пошуків "Музагету" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 276-287. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1246811
  Шекера Я.В. Символ як багатозначний образ у творчості Лі Бо / Я.В. Шекера, К.Г. Мурашевич


  Досліджено сутність символу як багатозначного образу в китайській поезії, а також специфіку функціонування традиційних і авторських символів у творчості відомого поета доби Тан Лі Бо The nature of symbol as the polysemantic image in the Chinese poetry ...
1246812
  Андрійченко Н. Символ як елемент поетики у М. Гоголя та Е. По // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 345-351. – ISBN 978-966-8847-84-4
1246813
  Демидюк Л. Символ як засіб організації художнього тексту (за романом Шавлюка "Мезозой")
1246814
  Демидюк Л. Символ як засіб організації художнього тексту. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 4. – С. 58-70. – ISSN 0042-9422
1246815
  Ніколаєнко В.М. Символ як засіб романтичного способу відображення в конкретно-реалістичному письмі Раїси Іванченко // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 90-95. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1246816
  Кремінська О.О. Символ як спосіб матеріалізації художнього світу у романі Р. Кіплінга "Кім" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 9
1246817
  Кошова І. Символ, колір, звук у поезії Тараса Шевченка "Тече вода з-під явора..." // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 343-358. – ISBN 978-966-920-140-9
1246818
  Терещук Е.И. Символдрама в комбинации с фармакотерапией при лечении панических расстройств // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2002. – № 8. – С.53-60
1246819
  Сорочук Л. Символи-обереги в елементах українського костюма як вияв художньої реалізації образного світу (на матеріалах фольклору) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-46. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання, що українське вбрання є однією із найважливіших національних ознак. Подано приклади, де описано символи-обереги народного вбрання на матеріалах українського фольклору. In article the question is covered that the Ukrainian clothes ...
1246820
  Кочубей М. Символи-образи України в творчості художника Юхима Михайліва // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 50-53
1246821
  Демків Б. Символи / Б. Демків. – К, 1968. – 56с.
1246822
  Снігирьова Л. Символи "вода", "вогонь", "вітер", "земля" в українських народних історичних пісня Х ХV - початку ХVІІІ ст. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 264-272


  В українських народних історичних піснях активно побутують цілі шари художньо-образних кодів, що проявляються у поетичних символах вода, вогонь, вітер, земля. Саме вони стали об’єктом аналізу у даній статті. In the Ukrainian folk historical songs ...
1246823
  Гречило А. Символи адміністративно-територіальних утворень на українських землях під румунською окупацією в 1918-1940- роках // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 250-255. – ISSN 2223-1196
1246824
   Символи Батьківщини. – К, 1986. – 287с.
1246825
  Слободянюк М. Символи Бережан у військовій символіці // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 556-561
1246826
  Слободянюк М. Символи Бережан у військовій символіці // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 556-561
1246827
  Однороженко О. Символи волі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 20 (133). – С. 52-53. – ISSN 1996-1561


  Від часів гетьманування Івана Мазепи в символіку закладалися заклики до унезалежнення України.
1246828
  Бабкова Н. Символи гетьманської елекцїї та українсько-російські відносини 60-90-х pp. XVII ст // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 34-39. – ISSN 1998-4634
1246829
  Хилюк Д.В. Символи двоемирия в лирике Ф.К. Сологуба // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 170-177. – ISBN 966-581-590-3
1246830
  Дрешпак В. Символи державної влади і символи державного управління: спільне та відмінне // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 3-10.
1246831
  Гуріна А.В. Символи колективного несвідомого в культурі усної традиції // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 101-110. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1246832
  Дудченко М.М. Символи кольору у структурі назв художніх творів англійської і американської літератури / М.М. Дудченко, А.А. Медвідь // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 42-49. – ISSN 2077-804X


  Стаття присвячена аналізові семантики колірних знаків як складової заголовків художніх творів англ. і амер. літератури. Знання семантики необхідне для розуміння їх ідейної спрямованості і авторського задуму, що є важливим для правильного сприйняття ...
1246833
  Мосенкіс Ю. Символи корейської культури в українській мові в контексті української кореїстики / Мосенкіс Юрій, Синишин Роман, Переверзєв Дмитро. – Київ : Альфа друк, 2007. – 20 с. – Текст укр., корейський. – Бібліогр.: с. 16-20
1246834
  Федорук О. Символи мистецького духу подружжя Сіробабів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.20-21. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1246835
  Гречило А. Символи нових незалежних держав // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис / Мін. культури і мистецтв України. – Київ, 1999. – № 1. – С.166-172
1246836
  Гречило А. Символи нових незалежних держав // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.134-141. : Фото. – ISSN 0131-2685


  [Геральдика нових незалежних держав СНД.]
1246837
  Лазер Т.В. Символи природи як основа образної складової концепту смерть малої прози Луїджі Піранделло // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 107-111
1246838
  Шемета Ю. Символи студентського навчання Університету св. Володимира: перо, папір, чорнило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 49-52. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто маловивчену частину повсякдення Інституту казеннокоштних студентів Імператорського університету Св. Володимира (1834-1858), що має практичне значення. Проаналізовано види і якість паперу, якими користувалися студенти - білий, цупкий, для ...
1246839
  Чорна С. Символи та атрибути Української державності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 38). – С. 8-9
1246840
  Лук"янець О.О. Символи та знаки в телевізійній рекламі мобільних операторів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 131-138


  У статті розглядаються основні особливості використання символів і знаків у телевізійній рекламі операторів мобільного зв"язку, а також їхній вплив на підсвідомість користувачів. Символи та знаки в телевізійній рекламі мобільних операторів. In the ...
1246841
  Федорук О. Символи творчої віри: Олекса Захарчук // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 193-199. – ISBN 966-8613-25-2
1246842
  Цуркан І. Символи троянди у творчій уяві Олександра Олеся та європейських символістів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 183-191. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1246843
  Безп"ятчук Ж.І. Символи у висвітленні Євромайдану німецькими друкованими ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 56-61. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1246844
  Тарнавська М. Символи у екологічній правосвідомості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 181-185. – ISSN 2
1246845
  Міщенко І.І. Символи у роботах українських митців 1990–2000-х років // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 240-246
1246846
   Символи України кріз віки - обереги держави та народу // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 39). – С. 12-13
1246847
  Гречило А. Символи українських земель у складі монархій Габсбургів та Романових // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 302-309. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
1246848
  Кононенко В. Символи української мови / Віталій Кононенко; Мін-во освіти України; Акад. педагогічних наук України. – Івано-Франківськ : Плай, 1996. – 272с. – ISBN 5-7763-4293-7
1246849
  Толочко Л. Символи української національної культури в образотворчому мистецтві (мак, соняшник, барвінок, тополя) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 166-175. – ISSN 0869-3595
1246850
  Телеуця В.В. Символи фольклору як засіб вербалізації відчуттів // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 253-260


  У статті на матеріалі фольклору ми розглядаємо мовні одиниці (символи) зі значенням кольору та похідні як словесні форми складних мисленнєвих процесів, що включають синестетичні порівняння, трансформують фонові знання комуніката. В статье на ...
1246851
  Ковальчук Г. Символи центру в просторовій побудові календарних обрядів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 93-98. – Бібліогр.: С. 98
1246852
  Нестеренко Є.А. Символи як інструмент управління освітньою установою // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 283-287. – ISSN 2076-1554
1246853
  Хавкіна Л.М. Символи як універсальний засіб кодування рекламної ідеї: міфологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 100-105


  Стаття присвячена дослідженню символізації як універсальної категорії рекламного креативу, визначенню основних типів і функціональних різновидів символів у сучасній українській рекламі. The article is devoted to study of symbolisation as a universal ...
1246854
  Бычков В.В. Символизация в искусстве как эстетический принцип // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 81-90. – ISSN 0042-8744
1246855
  Уваров Л.В. Символизация в познании / Л.В. Уваров. – Минск, 1971. – 128с.
1246856
  Белый А. Символизм : кн.ст. / А. Белый, 1910
1246857
  Рабинович В.Л. Символизм в западной алхимии и традиция Ибн-Рушла / В.Л. Рабинович. – Москва, 1971. – 27с.
1246858
  Момотов В.В. Символизм в средневековом праве как первоначальный этап формирования права // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.14-20
1246859
  Исупов К.Г. Символизм в трех измерениях // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 151-166. – ISBN 966-72-77-79-8
1246860
  Столяров-Суханов М.Н. Символизм и Леонид Андреев, как его представитель / Ст.-Суханов. – Киев : Тип. Петра Барского, 1903. – 26 с.
1246861
  Белый А. Символизм как миропонимание / А. Белый. – Москва : Республика, 1994. – 528с. – (Мыслители XX века). – ISBN 5-250-02224-3
1246862
  Газов-Гинзбург Символизм прасемитской флексии. О безусловной мотивированности знака / Газов-Гинзбург. – М., 1974. – 122с.
1246863
  Михельсон О.К. Символизм религиозных традиций Востока в глубинной психологии К.Г. Юнга // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 19-25. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1995-0055
1246864
  Шевченко В.В. Символизм физики // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 58-70. – ISSN 0236-2007
1246865
  Дампилова Л.С. Символика "черных всадников" в шаманских песнопениях бурят // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 117-123. – ISSN 0869-5415
1246866
  Бойко О. Символика белого цвета в романе А.М. Ремизова "Пруд" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 193-197. – ISBN 978-617-689-129-1
1246867
  Хрулев В.И. Символика в прозе Леонида Леонова / В.И. Хрулев. – Уфа, 1992. – 86 с.
1246868
  Шама И.Н. Символика в характерологическом контексте: оригинал и перевод (на материале новеллы В. Ирвинга "Rip Van Wiinkle") // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 214-219. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
1246869
  Новикова М.А. Символика в художественном тексте : (на материале "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Н.В.Гоголя и их английских переводов): Учеб. пособ. для студ. / М.А. Новикова, И.Н. Шама; МОУ. Ин-т содерж. и методов обучения; Запорож.ГУ; Симфероп.ГУ. – Запорожье : Верже, 1996. – 173с. – ISBN 5-7763-2669-9
1246870
  Лиденкова О.А. Символика города в английской и белорусской литературной баладе // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 60-63. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1246871
  Шама И.Н. Символика границы в топографии завязки романа С. Кинга "The Tommyknockers" в оригинале и переводе // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 219-222. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
1246872
  Чумакова Т.В. Символика животных в христианской культуре // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 3 (май-июнь). – С. 93-104. – ISSN 0236-2007
1246873
   Символика и традиции в деятельности вузовских музеев : (очерки о деятельности музеев истории высших учебных заведений г. Харькова) / Под общ. ред. В.И. Астаховой; Главное управление образования и науки Харьковской областной гос администрации. Ассоциация вузовских музеев Харькова. Харьковский гуманитарный ун-т " Народная украинская академия". – Харьков : НУА, 2008. – 72с. – ISBN 978-966-8558-78-8
1246874
  Тоичкин Д. Символика и эпиграфика клинкового оружия XV-XIX вв.: классификация, содержание, атрибуция // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2010. – № 3 (41), март : Выбор оружия. – С. 76-81
1246875
  Ван Е. Символика красного цвета в русском языке // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во " Спутник+". – Москва, 2013. – № 2 (65). – С. 39-43. – ISSN 1684-2618


  Книга является литературоведческим исследованием последних лет жизни великого русского поэта М.Ю.Лермонтова, его писательского и живописного творчества. В ней изложена ретроспектива гибели гения, строго основанная на документальных источниках. Версию ...
1246876
  Докукин А.Д. Символика круга в любовных гаданиях белорусов (на материале Светлогорского района Гомельской области) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 253-256
1246877
   Символика культов и ритуалов народов зарубежной Азии. – М, 1980. – 208с.
1246878
  Зайцева Е.А. Символика маскарадного костюма в романе Андрея Белого "Петербург" в связи с феноменом театральности // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 208-216


  Исследуется символика маскарадного костюма маркизы де Помпадур, в который переодевается героиня Софья Лихутина в романе Андрея Белого "Петербург", в связи с феноменом театральности в романе, а также театрально-игровым началом, характерным для культуры ...
1246879
  Кривонос В.Ш. Символика места во втором томе "Мертвых душ" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 34-41. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 2). – ISSN 0321-1711
1246880
  Веденська В.Т. Символика орнаментальних мотивів у декорі давньоруських храмів Києва Х - ХІІ ст. // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.57-63. – ISBN 966-7671-23-2
1246881
  Чудова Т.И. Символика пищи в контексте свадебной обрядности коми (зырян) // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2011. – № 3 (47). – С. 128-134. – ISSN 1563-0102
1246882
  Белогорская Л.В. Символика романа А. Грина "Блистающий мир" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 1 (43). – С. 16-21
1246883
  Белогорская Л.В. Символика романа А. Грина "Блистающий мир" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2012. – № 1. – С. 16-27
1246884
  Снитко Е.С. Символика русской и китайской сказки: этнолингвистический аспект // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 184-191. – ISBN 966-8906-05-5
1246885
  Хмельницкий В. Символика старинных вольностей // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2012. – № 5 (63), май : Символика старинных вольностей. – С. 34-40


  Магдебургское право в Киеве.
1246886
  Овчинников А.Н. Символика христианского искусства / А.Н. Овчинников. – Москва : Родник, 1999. – 519, [1] с. : цв. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Слово и образ). – ISBN 5-89466-004-1
1246887
  Седова О.В. Символика цвета в буддизме // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 146-157. – ISSN 0042-8779


  Каждый из пяти священных цветов буддизма соотносится с первоэлементами-стихиями: красный - огонь, желтый - земля, синий - вода, зеленый - воздух. Белый же, как синтез всех цветов, заключает в себе возможность проявиться всем элементам.
1246888
  Татарин С.М. Символика цвета в лирике Сергея Есенина
1246889
  Петров А.М. Символика цветообозначений в русских духовных стихах // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 25-35. – ISSN 0130-9730
1246890
  Вартанов Ю.П. Символика чисел в Библии. / Ю.П. Вартанов, А.М. Волженская. – Санкт-Петербург, 1992. – 14с.
1246891
  Болсуновский К.В. Символика эпохи неолита, с таблицей рисунков / К.В. Болсуновский. – Киев : Типо-литография "Прогресс", 1908. – 15 с.
1246892
  Станкевич А. Символико-аллегорический компонент в свадебных песнях Гомельщины // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 283-288
1246893
  Кириллова О.А. Символистский кинотекст Александра Блока // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 73-77. – ISSN 2073-9702


  Творчість (символістська) і жизнетворчество (декадентське) Олександра Блока в радянському/російському кінематографі утворює єдиний кінотекст, цілісний і розгалужений. Про зверненнях до блоковскім темам в кіно - лекція Ольги Кирилової. Творчество ...
1246894
  Пискунова С.И. Символистский роман: Между мимесисом и аллегорией // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 3-16. – ISSN 0130-9730
1246895
  Войшвилло Е.К. Символическая логика / Е.К. Войшвилло. – Москва, 1989. – 149с.
1246896
  Беркли Э. Символическая логика и разумные машины / Э. Беркли. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 260с.
1246897
  Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 2 (116). – С.90-105. – ISSN 0321-2017
1246898
  Пионтек Б. Символическая функция польских и русских идеологем как проблема сопоставительного анализа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 66-75. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1246899
  Бабайцев А.В. Символические "портреты" современной российской политики // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 32-41. – ISSN 0132-1625
1246900
  Аблямитова Л. Символические аспекты национального крымскотатарского костюма в свадебном обряде // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 24-31. – ISSN 0130-6936
1246901
  Аблямитова Лейла Символические аспекты национального крымскотатарского костюма в свадебном обряде // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 24-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1246902
  Гомбрих Э. Символические образы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 7. – С.139-148. – ISSN 0042-8744
1246903
  Бабко Валерий Алекссевич Символические образы в идейно=художественной системе стихотворений поэтов русского романтизма (В.А.Жуковского, Е.А.Баратынского) : Автореф... канд. филолнаук: 10.01.10 / Бабко Валерий Алекссевич; Тбилисск. гос. пед. ин-т им А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1979. – 26л. – Бібліогр.:с.18-19
1246904
  Прожогина И.М. Символические свойства гласных русского языка с точки зрения студентов-китайцев // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 244-253


  В статье излагаются и анализируются результаты эксперимента по выявлению символических свойств русских гласных по аксиологической шкале среди китайских студентов, изучающих русский язык. Выяснилось, что студенты базового и продвинутого уровней владения ...
1246905
  Горбовская С.Г. Символический "пейзаж души" в поэзии П. Верлена // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 10-17. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1246906
  Климов В.Ф. Символический метод расчета цепей переменного тока / В.Ф. Климов. – Москва, 1967. – 92 с.
1246907
  Столярова И.В. Символический смысл заголовка в прозаическом дискурсе (Т. Толстая "Легкие миры") // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 52-55. – ISSN 2307-4558
1246908
  Караменов Н. Символический смысл растений в поэзии Фредерико Гарсиа Лорки // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 2. – С. 37-40.
1246909
  Прокопьева Н. Символическое выражение жизненной энергии в традиционной одежде восточных славян (русских) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 111-115
1246910
  Яковлева О.В. Символическое значение зерна в контексте украинского и русского свадебного обряда // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 57-60. – ISSN 2307-4558
1246911
  Мисюров Д.А. Символическое моделирование в России : трансформации " имперско-советско-президентской" модели // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 3 (111). – С.125-135. – ISSN 0321-2017
1246912
  Романенко В.А. Символическое пространство романа А.С. Грина "Золотая цепь" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (12). – С. 151-162. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1246913
  Ружицкий И.В. Символическое употребление слова в произведениях Ф.М. Достоевского // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2008. – № 1 : Грамматика. – С. 58-63. – ISSN 1811-1629
1246914
  Бабина Ю. Символичные коды древних культур: применение традиционной орнаменталистики в современном художественном образовании и моде // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 42. – С. 13-25. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Статья представляет анализ орнаментального искусства в Украине и в Молдове. Адаптацию традиционной орнаменталистики в моде известных дизайнеров и в творчестве молодых художников, ее отзвук в вышивке и коврах. Автор раскрывает скрытое ...
1246915
  Бритвин Д. Символізація і десимволізація у лінгвопроетиці маргінальності (на матеріалі французької прози ХХ століття)


  Робиться спроба доведення художньої продуктивності застосування лінгвопоетичних засобів символізації та десимволізації у зображенні маргінальності у французьких романах ХХ століття. The article tries to prove the productivity of implementing poe tical ...
1246916
  Кошелюк О.В. Символізація містичного: психоаналітична інтерпретація оніричного тексту // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – С. 36-42. – Бібліогр.: Літ. : С. 42; 10 назв
1246917
  Андросова Д.В. Символізація оперного симфонізму у фортепіанних сонатах Р. Вагнера // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 106-110. – ISSN 2312-4679
1246918
  Дьяченко А.С. Символізація смерті в контексті культурогенезу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 142-144
1246919
  Костюк М.М. Символізація теми мистецтва та творчості в поезії французьких символістів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 197-203


  Досліджуються лінгвістичні особливості символів та образів, які реалізують тему творчості та мистецтва в поетичних текстах французьких символістів кінця XIX - першої половини XX ст. Виявлені традиційні та індивідуально-авторські значення символів та ...
1246920
  Крючков Г.Г. Символізація фонографічного письма // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 225-230


  Статтю присвячено використанню та взаємодії графічних засобів, літерних і нелітерних комплексів, які виконують різні функції, наприклад символів, і які використовуються у фонографічному письмі. Статья посвящена использованию и взаимодействию ...
1246921
  Щербина Ю.С. Символізація цінностей у побудові політичної реклами // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 161-163
1246922
  Бур"ян О. Символізм // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 144-150. – ISSN 0130-321Х


  Символізм. значення та характерні риси течії
1246923
  Костенко К.С. Символізм в архітектурі Антоніо Гауді // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 80-83
1246924
  Вернослова А.В. Символізм в естетиці Тибету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 272-273. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1246925
  Стоян С.П. Символізм візуального образу в філософських концепціях Е. Кассірера та С. Лангер: культурний контекст // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 52-55


  У статті здійснюється аналіз філософсько-культурологічних концепцій Е. Кассірера та С. Лангер у контексті образотворчого символізму. У ХХ ст. спостерігається активізація уваги до питання символічної основи людської культури. Погляди Кассірера постають ...
1246926
  Вежневець І.Л. Символізм віршів П. Елюара у камерно-вокальних творах Франсиса Пуленка // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 165-170. – ISSN 2312-4679
1246927
  Болгова Т. Символізм зоонімів із значенням "кінь" у німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 26-29. – ISBN 966-581-295-5
1246928
  Гатальська С.М. Символізм і проблема візуалізації культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Ця стаття присвячена дослідженню символізму як явища культури.
1246929
  Носенок Б.Е. Символізм музичної фрази Вентейля в романі "На сванову сторону" М. Пруста // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 106-109
1246930
  Стоян С.П. Символізм образотворчого мистецтва первісності як резервуар кодів європейської культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 117-119
1246931
  Єрмоленко Л.Ю. Символізм піктографічних та ідеографічних написань


  Досліджується питання структури символізму та його ролі в розвитку суспільної свідомості. Символи розглядаються як елементарні піктографічні й ідеографічні зображення (предметні або схематизовані) та як елементи свідомих і несвідомих структур людської ...
1246932
  Крючков Г.Г. Символізм піктографічних та ідеографічних написань / Г.Г. Крючков, Л.Ю. Єрмоленко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 104-109. – ISBN 966-581-295-5
1246933
  Петрик В.В. Символізм подвійності в мистецтві і символічній філософії // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 90-98
1246934
  Привалова С. Символізм поезії Богдана-Ігоря Антонича


  У статті порушується проблема застосування образної символіки у поезії Б.-І. Антонича, а саме: образу сонця, неба, місяця, зорі, кола, землі
1246935
  Любченко О. Символізм православної свідомості: психологічний аспект // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.97-102
1246936
  Зіневич В.В. Символізм світу речей у "Великому Гетсбі" Ф.С. Фіцжеральда та "Старшому боярині" Т. Осьмачки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 180-189. – ISBN 966-581-388-9
1246937
  Цуркан І.М. Символізм у поезіі Олександра Олеся і творчості польських модерністів // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 389-396. – ISSN 2520-2103
1246938
  Яценко Т. Символізм у світовій художній літературі
1246939
  Яценко Т. Символізм у світовій художній літературі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 1 : Символізм у поезії та живописі. – С. 6-10
1246940
  Толкачова Н.Є. Символізм у середньовічному руському праві як засіб об"єктивізації звичаєво-правових інститутів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 5-13. – (Правознавство ; Вип. 365)
1246941
  Рик М.С. Символізм у творчості Г. Сковороди: релігієзнавчий аналіз : дис. ... канд. філол. наук : 09.00.11 / Рик Микола Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 176-196
1246942
  Рик М.С. Символізм у творчості Г. Сковороди: релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Рик Микола Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1246943
  Полікарпов В.С. Символізм у фізиці / В.С. Полікарпов. – Х, 1974. – 156с.
1246944
  Гач Н.О. Символізм флори в афро-американській поезії: лінгвокогнітивний аспект дослідження // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 83-85. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Статтю присвячено лінгвокогнітивному аналізові афромериканської поезії з огляду на актуалізацію у ній символічного значення номінативних мовних одиниць на позначення рослин. Автором визначено поняття символу і окреслено його функції у поетичному ...
1246945
  Артемчук О. Символізм явищ і речей як спосіб репрезентації національного культурного коду у творчості сучасної китайської письменниці Сюй Сяобінь (на матеріалі оповідання "М"янмарський нефрит")


  У статті зроблено спробу з"ясувати особливості використання різноманітних засобів вираження національного культурного коду у творчості сучасної китайської письменниці Сюй Сяобінь на матеріалі оповідання "М"янмарський нефрит". Розглядаються такі засоби, ...
1246946
  Василенко Ю.В. Символізм як "конкретна метафізика" у філософії П.Флоренського : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Василенко Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1246947
  Василенко Ю.В. Символізм як "конкретна метафізика" у філософії П.Флоренського : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Василенко Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 224 арк. – Бібліогр.: арк. 194-224
1246948
  Стоян С.П. Символізм як феномен європейського образотворчого мистецтва: культурний контекст : дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Стоян Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 416 арк. – Бібліогр.: арк. 374-416
1246949
  Стоян С.П. Символізм як феномен європейського образотворчого мистецтва: культурний контекст : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Стоян Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 46 назв
1246950
  Стоян С.П. Символізм як художній напрям: філософсько-культурологічний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 153-155
1246951
  Булах М.Б. Символізований перифраз в українських медіа як вияв культурної свідомості соціуму: Софія Київська // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 62-72. – ISSN 2311-2697
1246952
  Ткачук В. Символіка антимінсу як дару у православній церкві XVII-XVIII ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 10-18. – ISSN 1998-4634
1246953
  Супрун О. Символіка Богородиці і поетика бароко // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 438-444. – ISBN 966-76-31-01-Х
1246954
  Орличенко О.В. Символіка в іспанському та українському текстах Біблії / О.В. Орличенко, Л.С. Остаперко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 369-375


  Стаття фокусує увагу на багатстві символіки кольору в перекладах Біблії (невичерпного джерела багатьох фразеологізмів та афоризмів) – іспанською та українською мовами. Статья фокусирует внимание на богатстве символики цвета в переводах Библии ...
1246955
  Овчаренко А.Г. Символіка в картині Сальвадора Далі "Постійність пам"яті" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 170-172. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1246956
  Кравченко-Дзондза Символіка в образній системі західноукраїнської прози // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 113-120. – ISSN 2411-4758


  У статті розглядається символіка в її конструктивних взаємозв’язках і смислотворчих функціях у межах образної системи. Дослідження символіки є одним із провідних завдань сучасної лінгвопоетики. Виявлено риси символіки західноукраїнських ...
1246957
  Квак А.І. Символіка вогню і води в українському фольклорі та творчості Т.Г. Шевченка // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 3. – С. 116-121. – (Серія "Філологічні науки")
1246958
  Троцан Д. Символіка дороги в традиційних українських обрядах народження та хрестин / Дарина Троцан // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 118-125


  У статті розглядаються звичаї та вірування, пов"язані з дорогою в сімейній обрядовості українців на прикладітрадиційних обрядів народження та хрестин. Досліджується символіка дороги та пов"язані з нею уявлення про долю людини. В статье рассматриваются ...
1246959
  Калантаєвська Г.П. Символіка жіночих образів у драмах Л. Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко" та "Іван Мазепа" / Г.П. Калантаєвська, Н.М. Прокопенко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Воропай С.В. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 2. – C. 138-149. – ISSN 2077-804X
1246960
  Грицюк О. Символіка жіночого волосся в традиційних віруваннях та обрядах українців / О. Грицюк, І. Ігнатенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 23-29. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається трансформація символіки жіночого волосся крізь призму змін релігійних та суспільних систем на прикладі відомого весільного обряду розплітання коси та одягання нареченій головного убору. В статье рассматривается трансформация ...
1246961
  Гуцул Л.І. Символіка жовтого кольору в малій прозі В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 173-177. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1246962
  Стопнюк Л. Символіка жовтого кольору у романі В. Барки "Жовтий князь" // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 116-117
1246963
  Лихачова О.А. Символіка загальних назв у новелі Гр.Тютюнника "Три зозулі с поклоном" // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 97-101
1246964
  Чмир М.В. Символіка збройних сил України 1917-1920 рр. : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец. 07.00.06 / Микола Васильович Чмир; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.:13 назв
1246965
   Символіка інтер"єрних елементів в українському народному житлі: вікна, поріг, двері / В.С. Єгорова, О.Р. Живиця, О.Р. Сізова, І.О. Ведмеденко // Строительство, материаловедение, машиностроение : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепр, 2017. – Вып. 99. – С. 65-70. – (Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития). – ISSN 2415-7031
1246966
  Гуменюк І. Символіка кольоропозначень у складі фразеологічних одиниць для вираження концепту емоцій // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 30-35. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1246967
  Федосій О.О. Символіка кольору в новелістиці Людмили Тарнашинської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 394-400. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розкривається специфіка основи аналізу новелістичного доробку Людмили Тарнашинської, висвітлені особливості новітнього символотворення, зокрема у царині кольористики, яка є одним із концептуальних способів показу внутрішнього світу персонажа ...
1246968
  Науменко Н.В. Символіка кольору у повісті "Сорочинський ярмарок" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 200-204


  На основі образної структури повісті Миколи Гоголя "Сорочинський ярмарок" (1831) простежено функції колірної символіки, зокрема її значення для розуміння особливостей світогляду автора, осмислення ним традиційних українських культурних концептів
1246969
  Пазюк Н.В. Символіка кольору у поезії Миколи Вороного // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 120-124. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
1246970
  Савосько А.А. Символіка лабіринту у творчості Я. Коменського // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 216-218
1246971
  Цепкало Т. Символіка лунарних образів у ліриці Празької школи // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 197-205
1246972
  Малієнко А. Символіка малої прози Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 142-148
1246973
  Босик З.О. Символіка меду в контексті українського весілля // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-59. – ISSN 2226-3209


  У статті здійснено аналіз символіки меду, конкретизовано її зв’язок з ритуальною семіотичністю на ґрунті лімінальної магічно-ритуальної концепції архетипів у контексті українського весілля.
1246974
  Протченко О. Символіка мікрообразів у трилогії Ба Цзіня "Кохання" / О. Протченко, Н. Ісаєва // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 324-332


  У статті висвітлено особливості творення і функціонування мікрообразів у трилогії китайського письменника Ба Цзіня (1904-2005) “Кохання”. В статье рассматриваются особенности образования и функционирования микрообразов в трилогии китайского писателя ...
1246975
  Панченко Володимир Символіка містечок Буковини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 5 (130). – С. 16-18
1246976
  Горбатенко С.О. Символіка назв дерев у збірці Василя Стуса "Зимові дерева" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 293-298. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
1246977
  Винник К.В. Символіка назв повістей Б. Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами" / К.В. Винник, В.М. Ніколаєнко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 31-34. – (Філологічні науки ; № 1)
1246978
  Дем"янова Н. Символіка образів в українському живописі (на прикладі теоморфних, антропоморфних і ззморфних зображень) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 152-155. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
1246979
  Цепкало Т. Символіка образу місяця в поезії Івана Драча // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 176-183. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1246980
  Кучерук О. Символіка Організації українських націоналістів // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-27. – ISSN 1811-542X
1246981
  Нікішенко Ю.І. Символіка орнаментальних комплексів // Софія : Культурологічний журнал / Інститут гуманітарних досліджень. – Київ, 2005. – № 4. – С.76-91
1246982
  Хорунжа Г. Символіка орнаментального оздоблення світських архітектурних пам"яток Львова другої половини XVI- першої половини XVII ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 912-918. – ISSN 1028-5091
1246983
  Ковтун Т.В. Символіка першоелементів буття та її відображення в казковому дискурсі східних слов"ян // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 82-86. – ISBN 966-581-373-0
1246984
  Кудря Н Символіка просторових образів у повісті "Вертеп" Аркадія Любченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 231-237. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1246985
  Тарасенко В. Символіка роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 116-124. – ISSN 2308-1902
1246986
  Шевченко Л.І. Символіка саду в ідеях постсоссюрівської лінгвістики (простір слова Ольги Кобилянської) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 3-11


  У статті в категоріях модерної лінгвістики аналізується семантика саду як взаємозалежність позначення, позначеного і суб"єкта висловлення
1246987
  Пастушук Г. Символіка середньовічного блазня в семіотично-релігійному контексті "Бестіарію" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 211-219. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1246988
  Сова А. Символіка спортивного товариства "Україна" / А. Сова, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (63). – С. 19-21. – ISSN 1811-542X
1246989
  Примак Т.В. Символіка степу у творах О.Гончара // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 80-83. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
1246990
  Дунець О. Символіка та семантичне навантаження червоної барви в українських народних колядках та щедрівках // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 659-665. – ISSN 1028-5091
1246991
  Махній М. Символіка тіла / М. Махній. – Чернігів, 1997. – 32с. – ISBN 966-533-029-2
1246992
  Шевченко Л.Л. Символіка точкових та просторових груп кристалів / Л.Л. Шевченко. – Киев, 1970. – с.
1246993
  Уманець Д. Символіка флоролексем в українських народних піснях // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 4. – С. 141-146
1246994
  Василько Зоряна Символіка фольклорного образу / Зоряна Василько. – Львів, 2004. – 392с. – ISBN 966-559-236-Х
1246995
  Сварич Н.З. Символіка художніх образів у поетичному контексті ранньої лірики Івана Андрусяка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 149-152. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті розглянуто основні образи ранньої лірики Івана Андрусяка, проаналізовано багатоплановість їх семантики, яка дає змогу повніше відтворити навколишній світ і внутрішній стан ліричного героя. The article focuses on the peculiar nature o f main ...
1246996
  Кравець О. Символіка художнього простору в творах Дж. Апдайка й М. Гоголя // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – С. 39-45. – ISSN 2075-1486
1246997
  Юрченко О.О. Символіка чисел в духовній культурі православного соціуму українських земель у XIV - початку XVIII століть : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Юрченко Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 267 арк. – Додатки: арк. 218-267. – Бібліогр.: арк. 207-217 та в підрядк. прим.
1246998
  Юрченко О.О. Символіка чисел в духовній культурі православного соціуму українських земель у XIV - початку XVIII століть : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Юрченко Оксана Олександрівна ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1246999
  Юрченко О. Символіка чисел в житті українського соціуму (XIV - XVII ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 50
1247000
  Шулінова Л.В. Символіка чорного кольору в мовотворчості Лесі Українки // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 55-62
<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,