Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>
1243001
  Журавльов Д. "Сурогатне материнство" має право на захист нотаріусом // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 111-112.
1243002
  Циховська Е. "Суспіільство спектаклю" :перспективи та загрози сучасних ЗМІІ // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 231-240


  У статті розглянуто різноманітні концепції та погляди на перспективи тазагрози функціонування засобів масової інформації та їх впливу на сучасне суспільство та реальність людини в цьому суспільстві. The article deals with the various conceptions and ...
1243003
  Слуцька Т.І. "Суспільна небезпечність перевищення влади або службових повноважень" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 7 (57). – С. 19-23
1243004
  Куліна О.С. "Суспільне" та "соціальне": проблема визначення категорій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 149-152. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему визначення найважливіших категорій соціальної філософії та суспільних наук. The problem of definition of the most important categories of social philosophy and social sciences is considered.
1243005
   "Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України" : матеріали 5 міжнародної наукової конференції, (Київ, 21-23 жовтня 2010 року) / КНУТШ, Геогр. ф-тет ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України ; Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.І. Іщук, К.В. Мезенцев та ін.]. – Київ : Обрії, 2010. – 210 с.
1243006
   Сурки : Распространение и экология. – Москва : Наука, 1978. – 223с. – (Промысловые животные СССР и среда их обитания)
1243007
  Бибиков Д.И. Сурки и чума в горах Средней Азии. : Автореф... Доктора биол.наук: / Бибиков Д.И.; Моск.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 35л. – Бібліогр.:с.32-35
1243008
  Михайлов Константин Сурки с Хохальпенштрассе // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 66-68 : фото
1243009
  Бибиков Д.И. Сурки. / Д.И. Бибиков. – М., 1989. – 254с.
1243010
  Проскурін Д.П. Сурма на Мо (110): робота виходу та структура системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 346-352. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В широкому діапазоні покриттів та температур досліджено роботу виходу, структуру та вторинно-електронні спектри сурми на поверхні Мо(110). Виявлено, що при температурах більших 1020 К, атоми сурми занурюються у підкладку, реконструюючи її.
1243011
  Малишко А.С. Сурмач : поезії / А.С. Малишко. – Київ, 1976. – 287 с.
1243012
   Сурмач. – Київ, 1987. – 239 с.
1243013
   Сурмач. – Лондон : Assoc. of Ukr. former combatants in Great Britain. – ISSN 0491-6204
Рік 39, ч. 1/4 (131/134). – 1997
1243014
  Карп"юк А. Сурмач визвольних змагань // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 березня (№ 11). – С. 12-13


  Герась Соколенко — український поет-романтик.
1243015
  Дубина М.І. Сурмачі возз"єднання / М.І. Дубина. – Київ, 1976. – 239с.
1243016
  Донченко О. Сурми / О. Донченко. – Харків, 1928. – 63 с.
1243017
  Рекубрацький А.З. Сурми / А.З. Рекубрацький. – Дніпропетровськ, 1975. – 46с.
1243018
  Бровченко Володимир Яковлевич Сурми : Вірші та поеми / Бровченко Володимир Яковлевич. – Київ : Дніпро, 1976. – 255с. : іл., 1л.портр.
1243019
  Гайовий Г. Сурми бурлеску під шатами сатиричної ліри : літературно-публіцистичні розвідки / Гриць Гайовий. – Київ : Гарт, 2005. – 64с. – ISBN 966-955-92-6-X
1243020
  Петльований В. Сурми грають зорю / В. Петльований. – К, 1952. – 551с.
1243021
  Петльований В. Сурми грають зорю / В. Петльований. – К, 1965. – 551 с.
1243022
  Петльований В. Сурми грають зорю / В. Петльований. – Київ, 1973. – 661 с.
1243023
  Гузюк П. Сурми кличуть / П. Гузюк. – Львів, 1958. – 540с.
1243024
  Гузюк П.Ф. Сурми кличуть / П.Ф. Гузюк. – 2-е. – Львів, 1969. – 524с.
1243025
   Сурми на зорі.. – Одеса, 1977. – 191с.
1243026
  Осадчук П.І. Сурми на світанні : поезії / П.І. Осадчук. – Київ, 1985. – 109 с.
1243027
   Сурми Перемоги.. – Львів, 1975. – 159с.
1243028
  Сердюк Ю.О. Сурми серця : поезії / Ю.О. Сердюк. – Київ : Молодь, 1965. – 94 с. – (Перша книга)
1243029
  Козак В.С. Сурми серця / В.С. Козак. – Одеса, 1975. – 31с.
1243030
  Марсюк В.А. Сурмлять тополі / В.А. Марсюк. – К, 1973. – 54с.
1243031
  Сацункевия И.Л. Суровая быль / И.Л. Сацункевия; И.Л. Сацункевич. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск : Беларусь, 1979. – 288 с.
1243032
  Рядченко И.И. Суровая вахта : книга стихов / И.И. Рядченко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 115с.
1243033
  Осин Д.Д. Суровая весна / Д.Д. Осин. – Смоленск, 1955. – 356с.
1243034
  Харитонов В.Г. Суровая доверчивая Русь / В.Г. Харитонов. – М., 1973. – 207с.
1243035
   Суровая драма народа.. – М, 1989. – 510с.
1243036
   Суровая красота // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 67 : фото
1243037
  Асеева Л.П. Суровая летопись / Л.П. Асеева. – Москва, 1979. – 332с.
1243038
  Погорелов Л.А. Суровая молодость / Л.А. Погорелов. – Ростов-на-Дону, 1967. – 109с.
1243039
  Ширшов Б.В. Суровая молодость. / Б.В. Ширшов. – Молотов, 1947. – 83с.
1243040
  Адамов А.М. Суровая нежность / А.М. Адамов. – Махачкала, 1967. – 59с.
1243041
  Бурлака С.В. Суровая нежность / С.В. Бурлака. – Кишинев, 1968. – 100с.
1243042
  Поливин Н.Г. Суровая нежность / Н.Г. Поливин. – М, 1973. – 188с.
1243043
  Файзуллин Р.А. Суровая нежность / Р.А. Файзуллин. – Москва, 1975. – 22 с.
1243044
  Коршак Г.В. Суровая нежность / Г.В. Коршак. – М., 1978. – 104с.
1243045
  Балин А.И. Суровая нежность / А.И. Балин. – М, 1984. – 303с.
1243046
  Лысков П.Г. Суровая осень / П.Г. Лысков. – Архангельск, 1959. – 121с.
1243047
  Лысков П.Г. Суровая осень / П.Г. Лысков. – Архангельск, 1967. – 144с.
1243048
  Лысков П.Г. Суровая осень / П.Г. Лысков. – Архангельск, 1967. – 144с.
1243049
  Дроботов В.Н. Суровая память / В.Н. Дроботов. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1974. – 192 с.
1243050
  Сикорский Я.П. Суровая память / Я.П. Сикорский. – Кишинев, 1977. – 244с.
1243051
   Суровая память.. – Свердловск, 1985. – 175с.
1243052
  Перегудов А.В. Суровая песня / А.В. Перегудов. – М, 1966. – 448с.
1243053
  Перегудов А.В. Суровая песня / А.В. Перегудов. – Москва, 1976. – 416с.
1243054
  Козловский М.И. Суровая повесть / М.И. Козловский. – Воронеж, 1981. – 118с.
1243055
  Шолохов-Синявский Суровая путина / Шолохов-Синявский. – изд. испр. и доп. – М, 1938. – 324с.
1243056
  Шолохов-Синявский Суровая путина / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1946. – 308с.
1243057
  Шолохов-Синявский Суровая путина / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1952. – 344с.
1243058
  Шолохов-Синявский Суровая путина / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1961. – 746с.
1243059
  Шолохов-Синявский Суровая путина / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1972. – 392с.
1243060
  Буш Паула Суровая школа / Буш Паула. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1975. – 111с.
1243061
  Бессонов Ю.Н. Суровая юность / Ю.Н. Бессонов. – М., 1955. – 464с.
1243062
  Аношкин М.П. Суровая юность / М.П. Аношкин. – Челябинск, 1958. – 192с.
1243063
  Соловьев А.Г. Суровая юность : Из воспоминаний / А.Г. Соловьев. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 288с.
1243064
  Козловский М.И. Суровая юность / М.И. Козловский. – Воронеж, 1973. – 216с.
1243065
  Козловский М.И. Суровая юность / М.И. Козловский. – Воронеж, 1981. – 118с.
1243066
  Мустафин Я.М. Суровое детство / Я.М. Мустафин. – М., 1984. – 413с.
1243067
  Мирошин Л.А. Суровое и нежное / Л.А. Мирошин. – Брянск, 1961. – 48с.
1243068
  Баканов Н.А. Суровое испытание / Н.А. Баканов. – М, 1958. – 167с.
1243069
  Баширов Г. Суровое испытание : повести, рассказы, эссе / Г. Баширов; пер. с татар. – Москва : Современник, 1991. – 266 с.
1243070
  Садовский В.Л. Суровое начало / В.Л. Садовский. – Пенза, 1962. – 151с.
1243071
  Садовский В.Л. Суровое начало. / В.Л. Садовский. – Пенза, 1962. – 151с.
1243072
  Белоконь К.Ф. Суровое небо / К.Ф. Белоконь. – 2-е доп. изд. – Харьков, 1973. – 267с.
1243073
  Калинин А.В. Суровое поле. Роман. / А.В. Калинин. – М., 1958. – 53с.
1243074
  Калинин А.В. Суровое поле. Роман. / А.В. Калинин. – М. : Молодая гвардия, 1961. – 390 с.
1243075
  Калинин А.В. Суровое поле. Романы. Повести. Рассказы / А.В. Калинин. – М. : Современник, 1977. – 445 с.
1243076
  Калинин А.В. Суровое поле. Романы. Повести. Рассказы / А.В. Калинин. – М. : Художественная литература, 1986. – 749 с.
1243077
  Цмокаленко Д.И. Суровое совершеннолетие : повесть / Дмитро Цмокаленко ; авт. пер с укр. Игоря Собчука. – Москва : Воениздат, 1969. – 301 с.
1243078
  Антонов И.П. Суровое счастье / И.П. Антонов. – Ленинград, 1985. – 56с.
1243079
  Мориц Ю.П. Суровой нитью / Ю.П. Мориц. – М., 1974. – 160с.
1243080
  Липшиц С.Г. Суровые будни / С.Г. Липшиц. – Ростов -на-Дону, 1944. – 47с.
1243081
  Коряков О.Ф. Суровые будни / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1954. – 96с.
1243082
  Арсентьев И.А. Суровые будни / И.А. Арсентьев. – Москва, 1965. – 600с.
1243083
  Всеволожский И. Суровые времена / И. Всеволожский, Д. Руднев. – Москва, 1959. – 80с.
1243084
  Плотников А.Н. Суровые галсы / А.Н. Плотников. – М., 1986. – 340с.
1243085
  Булавин М.Я. Суровые годы / М.Я. Булавин. – Воронеж, 1960. – 290с.
1243086
  Лаврентьев В.В. Суровые годы / В.В. Лаврентьев. – Новосибирск, 1964. – 406с.
1243087
  Бирюзов С.С. Суровые годы / С.С. Бирюзов. – Москва, 1966. – 560с.
1243088
  Королев В.Г. Суровые годы / В.Г. Королев. – М, 1971. – 112с.
1243089
  Хорошайлов Н.Ф. Суровые годы войны / Н.Ф. Хорошайлов. – Киев, 1977. – 179с.
1243090
  Проскурина Л. Суровые годы. / Л. Проскурина. – Сталинград, 1946. – 40с.
1243091
  Арсланбеков Б. Суровые годы. / Б. Арсланбеков. – Москва, 1977. – 224с.
1243092
  Гриневская И.А. Суровые дни : драматическая поэма из времен Пугачевщины : в 5 д., в стихах / Изабелла Гриневская. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Мир" В.Л. Богушевского ; [Тип. Д.П. Вейсбрута], 1909. – XVI, 238, [1] с.
1243093
  Рза Р.И. Суровые дни : стихи / Р.И. Рза. – Баку : Азернешр, 1946. – 75 с.
1243094
  Ахтанов Т. Суровые дни / Т. Ахтанов. – Москва, 1958. – 362 с.
1243095
  Ахтанов Т. Суровые дни / Т. Ахтанов. – Москва, 1960. – 379 с.
1243096
  Келлер И.И. Суровые дни / И.И. Келлер. – Пермь, 1963. – 221с.
1243097
  Кулиев К.М. Суровые дни / К.М. Кулиев; пер. с туркм. В.Курдицкого. – Ашхабад : Туркменистан
кн.1. – 1967. – 286 с.
1243098
  Кулиев К.М. Суровые дни; Черный караван: Романы. / К.М. Кулиев. – Москва, 1979. – 671с.
1243099
  Сазонов Б.И. Суровые зимы и засухи / Б.И. Сазонов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 239с.
1243100
  Майоров Н.К. Суровые испытания / Н.К. Майоров. – М, 1971. – 398с.
1243101
  Майоров Н.К. Суровые испытания / Н.К. Майоров. – М, 1982. – 592с.
1243102
  Поленок Е.Т. Суровые лица / Е.Т. Поленок. – Сталино-Донбасс, 1959. – 28с.
1243103
  Очкин А.Я. Суровые люди / А.Я. Очкин. – М, 1972. – 176с.
1243104
  Халилецкий Г.Г. Суровые острова : Повести и рассказы / Г.Г. Халилецкий. – Москва : Воениздат, 1972. – 264с.
1243105
  Коржиков В.Т. Суровые острова. Стихи. / В.Т. Коржиков. – Владивосток, 1961. – 64с.
1243106
  Крымов А.Г. Суровые страницы истории китайской революции в годы реакции (воспоминания и исследования) // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1983. – № 3 (225). – С. 169-203
1243107
   Суровые судьбы.. – Воронеж, 1971. – 191с.
1243108
  Федоров В.Д. Суровые тропы / В.Д. Федоров. – М., 1961. – 136с.
1243109
  Пинясов Я.М. Суровые тропы / Я.М. Пинясов. – Саранск, 1974. – 200с.
1243110
  Моторин П.А. Суровые тропы / П.А. Моторин. – Куйбышев, 1988. – 219с.
1243111
  Кратт И.Ф. Суровый берег / И.Ф. Кратт. – Л., 1947. – 192с.
1243112
  Кратт И.Ф. Суровый берег / И.Ф. Кратт. – Л., 1947. – 223с.
1243113
  Уткин И.П. Суровый ветер. / И.П. Уткин. – М., 1950. – 28с.
1243114
  Арсентьев И.А. Суровый воздух / И.А. Арсентьев. – Куйбышев, 1957. – 328с.
1243115
  Арсентьев И.А. Суровый воздух / И.А. Арсентьев. – Куйбышев, 1962. – 666с.
1243116
  Арсентьев И.А. Суровый воздух / И.А. Арсентьев. – Куйбышев, 1972. – 318с.
1243117
  Кузнецов В.Н. Суровый воздух. Стихи / В.Н. Кузнецов. – Л., 1957. – 87с.
1243118
  Шепелев А.М. Суровый горизонт / А.М. Шепелев. – Нальчик, 1965. – 157с.
1243119
  Собко В.Н. Суровый друг : Роман / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 253с.
1243120
  Пильник Б.Е. Суровый закон движения / Б.Е. Пильник. – Горький, 1973. – 128с.
1243121
  Фочкин Олег Суровый закон Шуацзю : Дорожный блокнот. Чудеса света // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 112-120 : Фото. – ISSN 1813-4777
1243122
  Чичкина Светлана Суровый климат празднику не помеха : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 60 : Фото
1243123
   Суровый край России.. – Новосибирск, 1969. – 263с.
1243124
  Семенихин Г. Суровый март / Г. Семенихин. – М., 1969. – 48с.
1243125
  Шаврин Ю.А. Суровый наказ выполняя... / Ю.А. Шаврин. – Ижевск, 1961. – 48с.
1243126
  Шаврин Ю.А. Суровый наказ выполняя... / Ю.А. Шаврин. – 2-е изд. – Ижевск, 1966. – 100с.
1243127
  Шаврин Ю.А. Суровый наказ выполняя... / Ю.А. Шаврин. – 3-е изд. – Ижевск, 1975. – 132с.
1243128
  Давыдов С.Д. Суровый праздник / С.Д. Давыдов. – Л, 1989. – 158с.
1243129
  Кружков Н.Н. Суровый ревихзор / Н.Н. Кружков. – М, 1959. – 64с.
1243130
   Суровый север.. – Якутск, 1960. – 144с.
1243131
  Гурьянов В. Суровый удел : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 9. – С. 45-67. – ISSN 0027-8238
1243132
  Горохолінська І.В. Сурогатне материнство - шанс на сімейне щастя чи торгівля людьми? (Етичні аспекти використання новітніх технологій ) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 13-16
1243133
  Ільницька Н.Д. Сурогатне материнство // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 16-18
1243134
  Оніщенко О.В. Сурогатне материнство в Україні та за кордоном: порівняльно-правовий аспект / О.В. Оніщенко, П.Ю. Козіна // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 102-108. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1243135
  Попович К. Сурогатне материнство як один із видів надання послуг // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 215-217. – ISBN 978-617-7069-17-0
1243136
  Воробей В. Сурогатне материнство: проблеми нормативно-правового регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 165-166. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1243137
  Журавльов Д. Сурогатне материнство» має право на захист нотаріусом / Д. Журавльов, З. Журавльова // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 89-90.
1243138
  Шаталов М.М. Сурожский золоторудный узел Приазовского мегаблока Украинского щита // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 26-33 : рис., фото. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1682-721Х
1243139
  Зубов В. Суррогатная инвестиционная система / В. Зубов, В. Иноземцев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 76-86 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0042-8736
1243140
  Никитинский Я.Я. Суррогаты и необычные в России источники пищевых средств / Я.Я. Никитинский. – М, 1921. – 136с.
1243141
  Таварес Р.У. Сурррогат счастья. / Р.У. Таварес. – М,, 1977. – 398с.
1243142
  Пятаев Е.И. Сурские напевы. / Е.И. Пятаев. – Саранск, 1961. – 64с.
1243143
  Яльмаров А. Сурский привет. / А. Яльмаров. – Чебоксары, 1955. – 40с.
1243144
  Блажевич О. Сурядні ряди у надфразних єдностях поезій Т.Г. Шевченка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 69-72
1243145
  Сігалова С. Сурядність і однорідність у публіцистичному синтаксисі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 278-284. – (Журналістика ; Вип. 4)
1243146
  Барчук В.М. Сурядність: типологічний аспект // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 13-20. – ISSN 0027-2833
1243147
  Яценко П.І. Сурядно-підрядний поліном у науковому дискурсі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 619-628. – ISBN 978-966-8904-46-2
1243148
   Сурьма - висмут. – Москва, 1973. – 247с.
1243149
  Белаш Ф.Н. Сурьма / Ф.Н. Белаш. – М.-Л.
17. – 1946. – с.
1243150
   Сурьма.. – М, 1954. – 88с.
1243151
  Индолев Л.Н. и др. Сурьмяное оруденение Верхояно-Колымской провинции / Л.Н. и др. Индолев. – Новосибирск, 1980. – 232с.
1243152
  Остащенко Б.А. и др. Сурьмяное оруденение Канинского антиклинория / Б.А. и др. Остащенко. – Сыктывкар, 1978. – 50с.
1243153
  Бергер В.И. Сурьмяные месторождения (закономерности размещения и критерии прогнозирования) / В.И. Бергер. – Ленинград : Недра, 1978. – 296с.
1243154
  Имшенецкий Н.И. Сусамыр / Н.И. Имшенецкий. – Фрунзе, 1954. – 199с.
1243155
  Хардель Лило Сусанна в Мерцдорфе / Хардель Лило. – Москва, 1979. – 62 с.
1243156
  Коваленко В. Сусід з каменем за пазухою : В яких випадках національна меншина стає п"ятою колоною? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 11/12 (205/206). – С. 8-17


  В яких випадках національна меншина стає п"ятою колоною?
1243157
  Шульга О.Т. Сусідам руку подаєм / О.Т. Шульга. – Дніпропетровськ, 1965. – 64с.
1243158
  Ганусець О.І. Сусідам треба дружити / О.І. Ганусець. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1966. – 48с. ; Сер.3№6


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
1243159
  Копиленко О. Сусіди / О. Копиленко. – Київ, 1955. – 88 с.
1243160
  Іщенко М.Г. Сусіди : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 321 с.
1243161
  Радутний Р. Сусіди : роман // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 78-115. – ISSN 0131-2561
1243162
  Вітошинська О. Сусіди й меншини / Oльга Вітошинська. – Лондон ; Париж : Українська видавнича спілка, 1994. – 108 с. : карта
1243163
  Дудар Є.М. Сусіди не дрімають : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 151 с.
1243164
  Куштенко І.Ф. Сусіди. / І.Ф. Куштенко. – К., 1984. – 384с.
1243165
  Іщенко М.Г. Сусіди. Смуга відчуження : романи / М.Г. Іщенко. – Київ, 1977. – 663 с.
1243166
  Очаповский Л. Суслик / Л. Очаповский. – М-Л, 1926. – 40с.
1243167
  Гальков В.П. Суслики и меры борьбы с ними / В.П. Гальков. – Петроград, 1922. – 45 с.
1243168
   Сусло Дмитро Спиридонович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 447. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1243169
  Фурса С.Я. Сусло Дмитро Спиридонович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 7. – ISBN 978966-97130-0-1
1243170
  Адамов А.К. Суспензионные антигены, антитела и иммуносорбенты / А.К. Адамов, В.И. Агафонов. – Москва, 1969. – 176с.
1243171
  Капто О.С. Суспільна активність як моральна риса будівника комунізму / О.С. Капто. – Київ, 1968. – 271с.
1243172
  Козловська Л.Г. Суспільна власність на засоби виробництва - основа виробничіх відносин соціалізму / Л.Г. Козловська. – Львів, 1957. – 40с.
1243173
  Шаблій О.І. Суспільна географія = Human geography: theory, history, ukrainian studies : Теорія, історія, українознавчі студії / О.І. Шаблій. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 744с. – ISBN 966-613-033-5
1243174
  Шаблій О.І. Суспільна географія = Human geography : у 2 кн. / Олег Шаблій ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0267-8 (кн. 1)
Кн. 1 : Проблеми теорії, історії та методики дослідження. – 2015. – 812, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Парал. тит. арк. анг. Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1243175
  Шаблій О.І. Суспільна географія = Human geography : у 2 кн. / Олег Шаблій ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0268-5 (кн. 2)
Кн. 2 : Проблеми українознавства, регіоналістики і краєзнавства. – 2015. – 705, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк., рез. англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1243176
  Шевчук С.М. Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень наукових шкіл) : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Шевчук Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Полтава, 2017. – 508 арк. – Додатки: арк. 448-508. – Бібліогр.: арк. 410-447
1243177
  Шевчук С.М. Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень наукових шкіл) : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Шевчук Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назв.
1243178
  Шевчук С.М. Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень) = Human geography in Ukraine (theory and practice of research) : монографія / Сергій Шевчук ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. від. Укр. геогр. т-ва. – Полтава : АСМІ, 2017. – 483, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Анот. англ. - Імен. покаж. : с. 469-483. – Бібліогр.: с. 350-387. – ISBN 978-966-182-459-0
1243179
  Нємець Л.М. Суспільна географія в Харківському регіоні: історія, напрямки та перспективи розвитку : монографія / Л.М. Нємець, Ю.І. Кандиба, К.А. Нємець ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 260 с. – (Суспільно-географічні дослідження регіонів України). – ISBN 978-966-623-612-1
1243180
  Омельченко В.В. Суспільна географія та оцінка міських земель: напрямки досліджень // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 46-54. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1243181
  Олійник Я.Б. Суспільна географія України: проблеми і перспективи розвитку (по матеріалах ХІ з"їзду Українського географічного товариства) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 154-162
1243182
  Олійник Я. Суспільна географія України: територіальні аспекти розвитку // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 13


  Про наукові центри, у яких проводяться теоретико-методологічні дослідження у сфері суспільної географії. До таких центрів відносяться: Ін-т географії НАН України, географічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка, Ін-т економіки природокористування і сталого ...
1243183
  Разумний Максим Суспільна дія: кризові детермінанти // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2008. – № 4 (49). – С. 5-16. – ISBN 966-7332-13-6
1243184
  Піскун В. Суспільна єдність і досвід формування авторитетів у культурно-історичному поступі українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 14-19
1243185
  Александрова О.С. Суспільна злагода як результат оптимальної взаємодії конкуренції та партнерства в процесі становлення середнього класу в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 27-32. – ISSN 2077-1800
1243186
  Дудник Н.З. Суспільна значимість педагогічної діяльності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 277-282


  У статті розглянуто вагомість педагогічної фаховості у вихованні молодого покоління Актуалізовано проблему морального становлення педагога як наставника молоді. Виокремлені проблему кризових явищ в освіті щодо суспільної значущості педагогічної ...
1243187
  Мірошниченко П.В. Суспільна значущість лідера думок під час інформаційного протистояння / П.В. Мірошниченко, А.А. Нестеренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 36-41. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
1243188
  Васильєва Л.П. Суспільна зумовленість існування чорногорської мови // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 116-126. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5
1243189
  Пахаренко В. Суспільна й естетична цінність публіцистики Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 29-35. – ISBN 966-693-015-3
1243190
  Соловей Е. Суспільна й літературна доба в "Щоденнику" Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 12-22. – ISBN 966-693-015-3
1243191
  Черленяк І. Суспільна консолідація: роль державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 77-83
1243192
  Пащенко О.О. Суспільна корисність кримінально-правових норм // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 71-81. – ISSN 2524-0323
1243193
  Шаров Ю. Суспільна корисність муніципальних проектів: оцінка з позицій концепції якості та результативності діяльності / Ю. Шаров, І. Чикаренко // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.187-195. – ISBN 966-7800-15-6
1243194
  Злобіна О. Суспільна криза і життєві стратегії особистості / НАНУ. Ін-тут соціології; Олена Злобіна, Всеволод Тихонович. – Київ : Стилос, 2001. – 238с. – ISBN 966-7321-83-5
1243195
  Сакало О. Суспільна місія університету у філософії Хосе Ортеги -і- Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 467-475. – ISBN 978-966-423-392-4
1243196
  Кучера Т.М. Суспільна модернізація в регіональних координатах сучасної України // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 57. – С. 108-116. – ISSN 2072-1692
1243197
  Маслікова І.І. Суспільна мораль та колективний суб"єкт: етико-економічний аналіз // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  В нормативному сенсі задля дієвості моралі принциповим стає створення певних умов для прийняття колективного рішення, індикатором якого слугувала б ідея суспільного блага. Такий колективний вибір повинен розумітися як низка дій, що здійснюється ...
1243198
  Припхан І.І. Суспільна мораль у системі правового регулювання суспільних відносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 256-261. – ISSN 1563-3349
1243199
  Рабінович С. Суспільна мораль як предмет етики й юриспруденції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 173-179. – ISSN 0132-1331
1243200
  Пономарьова Т. Суспільна небезпека аудіостимуляторів: кримінально-правовий аналіз // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 24 (333). – С. 10-12
1243201
  Заярний О. Суспільна небезпека, як критерій розмежування адміністративних правопорушень та злочинів, вчинених в інформаційній сфері // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 94-96. – ISBN 978-617-7069-15-6
1243202
  Берзін П.С. Суспільна небезпечнвсть діяння: загальна характеристика // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 108-150. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1243203
  Берзін П.С. Суспільна небезпечність діяння: загальна характеристика // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 142-150
1243204
  Жмур Юлія Суспільна небезпечність злочину, передбаченого ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 144-147
1243205
  Гродецький Ю.В. Суспільна небезпечність провокації злочину // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 163-172. – ISSN 0201-7245
1243206
  Хряпинський П.В. Суспільна небезпечність розбещення неповнолітніх / П.В. Хряпинський, О.О. Світличний // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 146-154
1243207
  Черніков Є. Суспільна небезпечність та протиправність неналежного виконання професійних обов"язків медичним або фармацевтичним працівником як об"єктивні ознаки злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 77-81
1243208
  Головкін Б. Суспільна небезпечність тяжких та особливо тяжких корисливо-насильницьких злочинів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 84-90
1243209
  Головкін Б Суспільна небезпечність тяжкої корисливо-насильницької злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 29-33. – ISSN 0132-1331
1243210
  Оробець К. Суспільна небезпечність як підстава встановлення меж кримінально-правової санкції за вчинення злочину // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 87-92
1243211
  Титов В.Д. Суспільна необхідність реформи логічної освіти // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
1243212
  Волянюк О.Я. Суспільна пам"ять і політика: мистецтво можливого : монографія / Ольга Волянюк ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети, 2013. – 169, [3] с. – Бібліогр.: с. 147-170. – ISBN 978-966-8809-95-8
1243213
  Ковбасюк Ю.В. Суспільна політика та аналіз політики в Україні: предметне поле досліджень і термінологічний апарат // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 5-11. – ISSN 2310-2837
1243214
  Дзьобань О.П. Суспільна правосвідомість як комунікативно-дискурсивний феномен / О.П. Дзьобань, Ю.Ю. Калиновський // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 160-166
1243215
  Замура О. Суспільна практика дозволів на християнське поховання в Переяславсько-Бориспільській єпархії середини XVIII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 36-44. – ISSN 0869-3595
1243216
  Устенко О.А. Суспільна праця і її продуктивність. / О.А. Устенко. – Дрогобич, 1962. – 64с.
1243217
  Безклубенко С.Д. Суспільна природа мистецтва / С.Д. Безклубенко. – К, 1972. – 283с.
1243218
   Суспільна свідомість і її форми. – Х., 1961. – 163с.
1243219
  Черниш Н.Й. Суспільна свідомість молоді / Н.Й. Черниш. – Львів, 1990. – 365с.
1243220
  Яцук Н.Є. Суспільна свідомість постіндустріального суспільства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 203-214
1243221
  Яцук Н.Є. Суспільна свідомість постіндустріального суспільства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 118-128. – ISSN 2077-8309
1243222
  Кундеревич О. Суспільна свідомість сьогодення: соціально-інформаційні механізми впливу // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 289-297


  В статті розглядаються соціально-інформаційні механізми впливу на суспільну свідомість, обґрунтовується можливість подолання чисельних абу в процесі становлення самосвідомості людини і соціуму. В статье рассматриваются социально-информационные ...
1243223
  Уваров Ю.В. Суспільна свідомість як соціальний організм у філософському розумінні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С.68-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1243224
  Іванов О.Ф. Суспільна ситуація в НДР за декілька років до падіння Берлінського муру // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 31-35. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1243225
   Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення : аналітична доповідь / [Зеленько Г.І. та ін. ; за ред. О.М. Майбороди] ; НАН України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6662-9
1243226
  Коруля І.В. Суспільна сутність корупції // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 56-61.
1243227
  Дроботенко М.О. Суспільна та культурна значущість популярної філософії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 181-184. – ISSN 2076-1554
1243228
  Рибалкін С. Суспільна та художня проблематика у віршах туніських поетів ХХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті розглядається еволюція арабомовної поезії Тунісу протягом ХХ ст. Визначаються роль і місце літературної критики, а також ключові етапи та тематика творчості туніських письменників. Дослідження супроводжується авторським перекладом і аналізом ...
1243229
   Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід / В. Бурлачук, О. Іваненко, В. Казаков, В. Королько, В. та ін. Степаненко; В. Бурлачук, О. Іваненко, В. Казаков, В. Королько та ін.; НАНУ, Ін-т соціології; За ред. В.В.Танчера, В.П. Степаненка. – Київ : Ін-т соціології НАНУ, 2004. – 244с. – ISBN 966-02-3264-0
1243230
  Цвєтков В.В. Суспільна транформація і державне управління в Україні : політико-правові детермінанти / В.В. Цвєтков В.В., І.О. Кресіна, А.А. Коваленко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; НАНУ. – Київ : Ін Юре, 2003. – 496 с. – ISBN 966-313-060-1
1243231
  Дмитриченко Л. Суспільна форма праці в інтернаціональній сфері економіки, методологія дослідження // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 28-31. – ISSN 1728-9343
1243232
  Рафальський О.О. Суспільна функція політичної науки та її роль на сучасному етапі розвитку України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 44-47. – ISSN 1027-3239
1243233
  Загородній В.І. Суспільне виробництво і добробут трудящих в умовах розвитого соціалізму / В.І. Загородній, Ю.Ф. Дробноход. – Київ, 1974. – 48 с.
1243234
  Кобзар Б.С. Суспільне виховання подростаючого покоління / Б.С. Кобзар. – Київ, 1967. – 47с.
1243235
  Кудінова А.В. Суспільне відтворення в глобальній економіці: ключові детермінанти трансформації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 29-33. – ISSN 2222-4459
1243236
  Дучинська Н. Суспільне відтворення трансформаційної економіки: проблеми і протиріччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-17. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості суспільного відтворення трансформаційної економіки. Проаналізовано проблеми нагромадження капіталу і його вплив на деформацію процесів відтворення. The article deals with the specifics of social formation in transition economy. ...
1243237
  Кудінова А.В. Суспільне відтворення: основні моделі // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С.І. Дем"яненко. – Київ, 2014. – № 33. – С. 15-25
1243238
  Небрат В.В. Суспільне господарство та державні фінанси в теорії народного добробуту Івана Вернадського // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 15-18


  Статтю присвячено історико-теоретичному аналізу категорій "суспільне господарство" та "державні фінанси" в теорії добробуту І. Вернадського.
1243239
  Бойченко І.В. Суспільне життя / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 360-361. – ISBN 966-642-073-2
1243240
  Слюсаревський М.М. Суспільне життя і соціальна психологія: спроба співвіднесення траєкторій розвитку // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – С. 1-5
1243241
  Гордієнко А.Т. Суспільне життя і художній талант / А.Т. Гордієнко. – Київ, 1972. – 308с.
1243242
  Чепурняк Т.О. Суспільне мовлення в Україні на сучасному етапі: проблеми, перспективи // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 29-30
1243243
  Чепурняк Т.О. Суспільне мовлення та процес його запровадження в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 22-29


  У статті висвітлено особливості суспільного мовлення (завдання, ознаки), його значення для українського народу. Автором відзначено, що такий тип мовлення забезпечує відображення всіх точок зору, які побутують у суспільстві, гарантує неупереджене якісне ...
1243244
  Гресько О.В. Суспільне мовлення України в контексті міжнародних медіакомунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 92-95. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1243245
  Житарюк Суспільне мовлення України в контексті соціокультурного моделювання / Житарюк, м. // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 62-64


  У статті розглянуто проблеми, пов"язані з трансформацією Національної телекомпанії України з державної на громадську. In this article the attention is focused on the problems connected with National TV company of Ukraine and it"s transformation from ...
1243246
  Макарський О. Суспільне мовлення: чи дочекаємось ?.. // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8. – С. 28-29


  Сьогодні 49 країн мають суспільне телебачення і радіо. Їх було б півсотні, аби й у нас запрацював прийнятий вже понад 14 років тому відповідний закон
1243247
  Цибенко Л. Суспільне надбання в знаках для товарів і послуг / Л. Цибенко, І. Шатова // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 31-35. – ISSN 1608-6422
1243248
   Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та практики) : монографія / Куценко В. І. [та ін.] ; за наук. ред. Куценко В.І. ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України". – Чернігів : Лозовий В.М., 2013. – 334, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. і обкл. зазнач. перші три авт. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2765-52-6
1243249
  Отрошко О. Суспільний вибір: інституційні засади формування та реалізації : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 3. – С. 34-41. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1243250
  Зубріцька М. Суспільний вимір академічного мислення Івана Вакарчука // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 25-28. – ISSN 1819-7329
1243251
  Іванченко С.М. Суспільний дискурс як спосіб організації інформаційного простору та формування громадської думки // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 236-244
1243252
  Гордей О.Д. Суспільний добробут в умовах інтеграційних процесів : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 38-43. – Бібліогр.: 5 назв
1243253
  Руссо Ж.Ж. Суспільний договір // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 363-385. – ISBN 978-966-8865-81-7
1243254
  Карпінський В.А. Суспільний і державний устрій СРСР / В.А. Карпінський. – К., 1946. – 90с.
1243255
  Осичнюк Ю.В. Суспільний ідеал і життєва позиція молоді / Ю.В. Осичнюк. – Київ, 1978. – 48с.
1243256
  Осичнюк Ю.В. Суспільний ідеал і соціальна активність особи / Ю.В. Осичнюк. – К, 1974. – 120с.
1243257
  Полисаєв О.П. Суспільний ідеал як складова трансісторичності міфологічної свідомості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 75-86
1243258
  Турило А.М. Суспільний інноваційний розвиток і теоретико-методологічні підходи до визначення науково-практичної категорії "економічний менеджмент підприємства" / А.М. Турило, О.А. Зінченко, А.А. Турило // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1243259
  Геєць В.М. Суспільний капітал - 25: одержавленість чи державотворчість? // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 3-6. – ISSN 0131-775Х
1243260
  Генега Р.Я. Суспільний контекст українського національного руху на прикладі етносоціальних змін у складі й становищі населення Львова другої половини 1940-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 139-152. – ISSN 0130-5247
1243261
  Пилипчук Я.В. Суспільний лад та державна організація кипчаків IX - XIII ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 78-89. – ISSN 1608-0599
1243262
  Дубровіна А Суспільний лад,механізм управління та право України в період разкладу феодально-кріпосницької системи і зростання капіталістичних відносин (перша половина ХІХ ст) / А Дубровіна. – Київ, 1966. – 112с.
1243263
  Макєєва О. Суспільний нагляд в аудиті: виклики для України та майбутні стратегічні рішення Європейської комісії // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – № 12. – С. 44-49
1243264
  Чефранов В.О. Суспільний прогрес / В.О. Чефранов. – Х., 1965. – 27с.
1243265
   Суспільний прогрес. – Х., 1965. – 28с.
1243266
  Жулькевська О.В. Суспільний простір міста як об"єкт соціологічного вивчення та емпіричний референт соціальних змін / О.В. Жулькевська, М.В. Грищенко // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 61-66. – ISSN 2306-3974
1243267
  Афонін Е.А. Суспільний розвиток від Різдва Христового : Офіційне видання / Е.А. Афонін, О.М. Бандурка, А.Ю. Мартинов; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 312с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-052-0
1243268
   Суспільний розвиток та соціально-гуманітарна політика держави : навч. посіб. / Руденко О.М. [та ін.] ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 167, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 156-167 та в кінці розд. – ISBN 978-617-696-079-9
1243269
  Жук М. Суспільний розвиток у XXI столітті: освітній потенціал соціальних трансформацій, транзитів, інновацій / М. Жук, С. Костанчак // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2012. – Вип. 2. – C. 25-34


  У статті розглядаються проблеми критеріїв розвитку за умов глобалізації, традиційна та інноваційна моделі розвитку, “суспільство знань”, особливості сучасних перехідних процесів, роль інноваційної освіти в забезпеченні трансфо- рмаційних процесів і ...
1243270
  Світленко С.І. Суспільний рух на Катеринославщині у 50-80-х роках 19 століття = Social movement in Katerynoslav region in 50-80s of the XIXth century : монографія / С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського національного університету, 2006. – 268 с. : іл. – ISBN 966-551-203-Х
1243271
  Гірник Є.В. Суспільний сектор економіки в параметрах інституцій держави: структурно-теоретичний аналіз // Науковий погляд: економіка та управління : (правонаступник наукового журналу "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Економіка") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (55). – С. 161-168. – ISSN 2310-0672
1243272
  Длугопольський О. Суспільний сектор економіки: сутність, тенденції розвитку та ефективність // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 41-59. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1243273
  Чабан А.І. Суспільний стан і тенденції розвитку малого підприємництва // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 33-39
1243274
  Фаріон Ірина Суспільний статус української мови в добу Литовського князівства і Речі Посполитої // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 178-186
1243275
  Кічурчак М.В. Суспільний товар як економічна категорія у поглядах економістів ХХ ст. // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 46-49. – ISSN 1729-7206
1243276
  Сащук Г.М. Суспільний чинник телевізійної інфраструктури // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 69-75.
1243277
  Мортіков В. Суспільні блага та економічна політика // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 29-32
1243278
  Отрошко О.В. Суспільні блага: уявні та дійсні відмінні риси // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 70-74


  Представлені результати аналізу найбільш поширених в економічній літературі дефініцій суспільних благ. Показано, що деякі із відмінних рис, що їх зазвичай приписують суспільним благам, насправді такими не є.
1243279
  Линниченко І. А. Суспільні веpстви Галицької Руси XIV-XV в. / Розвідка Івана Линниченка. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1899. – [6], 268 с. – Показчик імен особових і геогpафічних, згаданих у 7 т. "Руської іст. б-ки" : с. 249-268. – (Руска Історична біблїотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 7 ; Т. ХІ)
1243280
  Линниченко І. А. Суспільні веpстви Галицької Руси XIV-XV в. / Розвідка Івана Линниченка. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1899. – [6], 268 с. – Показчик імен особових і геогpафічних, згаданих у 7 т. "Руської іст. б-ки" : с. 249-268. Конволют. Переплетено з: Розвідки про церковні відносини на Укераїні-Руси XVI-XVIII вв. Львів, 1900. - [VI], 162 с. – (Руска Історична біблїотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 7 ; Т. ХІ)
1243281
  Телешун С.О. Суспільні виклики та ефективна публічна влада: українські реалії // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С.8-11. – ISSN 0868-8117
1243282
   Суспільні відносини та розвиток: теорія, історія, практика : монографія / [А.М. Михненко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2009. – 394, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 316-327. – Бібліогр.: с. 370-384 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-267-0
1243283
  Пайда Ю.Ю. Суспільні відносини як об"єкт регулювання релігійних норм // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 68-78. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1243284
  Терно Сергій Олександрович Суспільні відносини: сучасний погляд на проблему // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-23. – Бібліогр. в кінці ст.
1243285
  Іллюшин І.І. Суспільні і політичні передумови утворення селянською партією власних збройних формувань під час гітлерівської коаліції Польщі в 1939-1945 роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 146-152. – (Історія ; Вип. 33)


  Проаналізовано суспільно-політичні фактори, які зумовили утворення селянською партією збройної організації під час гітлерівської окупації Польщі в роки другої світової війни.
1243286
  Ярмоленко П.Я. Суспільні ідеали та ідеали особистості / П.Я. Ярмоленко. – К., 1970. – 48с.
1243287
  Розумний М.М. Суспільні ідеї як чинник формування політичної нації : Дис. ... д-ра політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Розумний М.М.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Киев, 2006. – 452с. – Бібліогр.: л. 374-452
1243288
  Розумний М.М. Суспільні ідеї як чинник формування політичної нації : Автореф. дис. ... д-ра політичних наук: 23.00.03 / Розумний М.М.; КНУТШ. – Киев, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 34 назв
1243289
   Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження : аналіт. доп. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8178-3
1243290
  Гавловський В.Д. Суспільні інформаційні відносини - об`єкт кримінально - правової охорони і захисту: кримінолого - когнітологічні аспекти / В.Д. Гавловський, В.С. Цимбалюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.158-167. – ISSN 1609-0462
1243291
  Триндюк В.А. Суспільні комунікативні процеси та їх вплив на студентську молодь // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 111-114. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
1243292
  Соболь В.А. Суспільні конфлікти у державному управлінні: аналітико-теоретичні основи : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 114-116. – Бібліогр.: 7 назв
1243293
  Піньковська Г.В. Суспільні механізми підтримки сфери культури територіальних громад // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 90-95. – ISSN 2218-1199
1243294
  Павко А. Суспільні науки в контексті європейської модернізації вищої освіти в Україні // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 25-30. – ISSN 0372-6436


  Усебічне вивчення досвіду і наслідків приєднання України до Болонського процесу, критичний аналіз постБолонської ситуації у вітчизняній вищій освіті, здійснені силами причетних до глобалізаційних процесів науковців і викладачів на шпальтах ...
1243295
  Князев В.М. Суспільні науки, соціальна технологія і сучасна практика // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 6-12. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядається малодосліджена у вітчизняній філософії та соціології проблема соціальної технології як форми суспільної практики, соціального управління та науково-практичного знання. Соціальна технологія посідає важливе місце у поглибленні зв"язку ...
1243296
  Горак Г.І. Суспільні науки: особливості , генезіс, структура / Г.І. Горак. – Київ : Вища школа при КДУ, 1977. – 198с.
1243297
  Ващук І.М. Суспільні орієнтири у публіцистичних есе Юрія Андруховича // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 310-312. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1243298
  Міщенко О. Суспільні передумови розвитку екотуризму в національних природних парках Волинської області // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 22 (1). – C. 105-110. – ISSN 2076-1333
1243299
   Суспільні процеси: психолого-педагогічні та соціальні аспекти : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет права, 2004. – 336 с.
1243300
  Руденко О. Суспільні пртиріччя як важливий фактор впливу на стабільність суспільного розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 59-68
1243301
  Бакрадзе Л.М. Суспільні реформи як вид політичного управління // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 321-326. – ISSN 2076-1554
1243302
  Іллящук О.Б. Суспільні та інституційні трансформації в сучасних індустріальних соціальних системах // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 26-34
1243303
  Філкова О. Суспільні та політико-правові основи меценатської діяльності в сфері мистецтва в Україні 1990-2000-х рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 339-342. – ISBN 978-966-171-795-3
1243304
  Курінний Є.В. Суспільні та правові потреби протидії корупції в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (74). – С. 18-25. – ISSN 2078-3566
1243305
  Лагутов Ю. Суспільні трансформації в країнах північної Африки: причини і тенденції (аналітичний огляд) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-36
1243306
  Вовканич С.Й. Суспільні трансформації в умовах глобалізації: соціогуманістичні імперативи, неекономічні чинники та євроінтеграційні пріоритети // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 66-80. – ISSN 1562-0905
1243307
  Дмитренко М.А. Суспільні трансформації та політичні аспекти загроз національній безпеці України : монографія / М.А. Дмитренко ; Ін-т операт. діяльності та держ. безпеки. – Київ : Знання України, 2006. – 347, [1] с. – Бібліогр.: с. 333-344. – ISBN 966-316-126-4
1243308
  Вовканич С.Й. Суспільні трансформації цінностей української ідеї: новітні виклики і загрози // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 1 (111). – С. 144-151. – ISSN 2071-4653
1243309
  Сангаєвська Наталія Суспільні фактори розвитку сотеріологічного вчення у світових релігіях // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 73-76. – ISSN 1999-4966
1243310
  Качула С.В. Суспільні фінанси у забезпеченні пріоритетних напрямів розвитку людського потенціалу // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 24-29. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  Визначено пріоритетні напрями розвитку людського потенціалу в Україні та обгрунтовано джерела їх фінансового забезпечення з урахуванням національних особливостей і глобалізованого світу. Проаналізовано роль суспільних фінансів у розвитку людського ...
1243311
  Марченко С. Суспільні фонди споживання в колгоспах в період розгорнутого будівництва комунізму : Дис... канд.економ.наук: / Марченко С.,С.; Ін-т підвищення кваліфікаціх викладачів суспільних наук при КДУ. Кафедра політекономії. – Чернівці, 1965. – 276л. – Бібліогр.:л.266-276
1243312
  Дорофєєв В.М. Суспільні фонди споживання і гармонійний розвиток людини / В.М. Дорофєєв. – К., 1979. – 46с.
1243313
  Черевченко В.М. Суспільні фонди споживання та їх використання колгоспним селянством при переході до комунізму : Дис... канд. економ.наук: / Черевченко В.М.; КДУ. Кафедра політичної економії гуманітарних фак-тів. – К., 1964. – 268л. – Бібліогр.:л.1-40
1243314
  Чухно А.А. Суспільні фонди споживання та їх роль // Комуніст України, 1961. – №10
1243315
  Мазурик О. Суспільні функції та можливості соціального аудиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 79-83. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу практики застосування соціального аудиту та зіставлення його зі спорідненими поняттями (діагностикою, моніторингом та експертизою) теоретично визначені суспільні функції соціального аудиту. Розширені та конкретизовані принципи ...
1243316
  Щербина В. Суспільні функції трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 65-69.
1243317
  Бочарова О. Суспільні функції університетів та концепції розвитку // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 24-31. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  Розглянуто суспільні функції університетів, а також вплив університетської освіти та диплому на подальшу долю випускника. Університети виконують роль своєрідних «камер схову мільйонів молодих людей», особливо перед безробіття. «Надлишок» випускників ...
1243318
   Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах : монографія / [Михальченко М.І. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 334, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6840-1
1243319
  Бєльска Т.В. Суспільні цінності як фактор впливу на державну політику в умовах сучасних цивілізаційних викликів // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 30-39. – ISSN 2414-05-62
1243320
  Ортинський В.Л. Суспільно- небезпечні прояви нелегальної економічної діяльності в державному секторі економіки України: постановка проблеми // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.51-57
1243321
  Дорошенко В.3. Суспільно-виробничий характер видатків бюджету соціалістичної держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 67-77. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Задача этой статьи - на анализе общественно-производственного использования бюджетных средств при социализме раскрыть содержание бюджета как категории марксистско-ленинской политэкономии и принципиальное отличие бюджета при социализме от бюджета ...
1243322
  Шетеля В. Суспільно-виховний потенціал лірики В. Гренджі-Донського 20–30-х рр. (на матеріалі журналів "Пчілка" та "Наша земля") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 145-151
1243323
  Руднєва М. Суспільно-географічіні аспекти формування виноробних кластерів Нової Зеландії // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 175-177
1243324
  Мацієвська Т.В. Суспільно-географічна концепція функціонування інтегрованих територіальних агропромислових комплексів (ІТАК) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 112-116. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-7293-90-4
1243325
   Суспільно-географічна оцінка змін у регіональному природокористуванні України / С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк, С.А. Покляцький, В О. Чіпко Горміз // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 16-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
1243326
  Коцан Н.Н. Суспільно-географічна оцінка спеціальної економічної зони "Яворів" та її пільговий митно-правовий статус // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 136-144. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1243327
  Грицку Вероніка Стенанівна Суспільно-географічна оцінка сруктурних зрушень в АПК Чернівецької області : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Грицку Вероніка Стенанівна; КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
1243328
  Грицку В.С. Суспільно-географічна оцінка структурних зрушень в АПК Чернівецької області : 11.00.02: Дис. ... канд. георграф. наук / Грицку В. С.; ЧДУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 144л. – Бібліогр.: С.132-144
1243329
  Пилипенко І.О. Суспільно-географічна периферія: концепція, параметризація і делімітація : монографія / І.О. Пилипенко ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211-254. – ISBN 978-617-7243-83-9
1243330
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічна підготовка в Київському університеті / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Економічна та соціальна географія. – вип.48
1243331
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічна підготовка магістрів в Київському національному університеті / Я.Б. Олійник, ПІстун // Географічна наука та освіта в Україні: Збірник наукових праць
1243332
   Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / [ за ред. Я.Б. Олійника ] ; КНУТШ. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 600 с. – 175-річчю Київського університету і 75-річчю географічного факультету присвячується. – ISBN 978-966-521-457-1
1243333
  Дудник І. Суспільно-географічна система як методологічна підвалина досліджень регіонів низового рівня / І. Дудник, О. Борисюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 132-135. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1243334
  Мезенцева Н.І. Суспільно-географічна сутність інвестиційної діяльності в АПК / Н.І. Мезенцева, Л.Г. Тодорашко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 142-147. – Бібліогр.: 2 назви
1243335
  Пугач С. Суспільно-географічна характеристика житлового фонду Волинської області / С. Пугач, А. Сліпчук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 173-176. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1243336
  Заблотовська Н.В. Суспільно-географічна характеристика Закарпатського регіонального ринку праці / Н.В. Заблотовська, Ю.В. Бундзяк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 136-139. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1243337
  Бобровицький А.В. Суспільно-географічна чутність інтеграції в світовий географічний простір // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 127-138. – Бібліогр.: 10 назв.
1243338
  Кича К. Суспільно-географічне дослідження будівельного комплексу Рівненської області / К. Кича, А. Кича // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 20-24. – ISSN 2413-7154


  У статті представлено дослідження основних процесів територіальної організації обласного будівельного комплексу таких як: розміщення, зосередження, інтеграція, галузево-територіальна структуризація. У результаті, вивчено галузеву структуру ...
1243339
  Кривець О.О. Суспільно-географічне дослідження гендерних співвідношень в регіонах України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Кривець Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 231 л. – Додатки: л. 191-231. – Бібліогр.: л. 171-190
1243340
  Кривець О.О. Суспільно-географічне дослідження гендерних співвідношень в регіонах України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Кривець Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1243341
  Донець Ірина Анатоліївна Суспільно-географічне дослідження екологічних проблем м.Запоріжжя : Автореф. дис. ... канд. географ. наук:11.00.02 / Донець І.А.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21с.
1243342
  Донець Ірина Анатоліївна Суспільно-географічне дослідження екологічних проблем м.Запоріжжя : Дис...канд. географічних наук:11.00.02 / Донець Ірина Анатоліївна; Мелітопольський держ. пед. ун-т. – Мелітополь, 2001. – 162л. + Додатки:л.155-162. – Бібліогр.:л.145-154
1243343
  Шульга В.П. Суспільно-географічне дослідження екологічного туризму Сумської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Шульга Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 214, [23] л. – Додатки: 23 л. – Бібліогр.: л. 199-214
1243344
  Шульга В.П. Суспільно-географічне дослідження екологічного туризму Сумської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Шульга Володимир Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1243345
  Ободовська В.О. Суспільно-географічне дослідження зовнішньоекономічних зв"язків України та Республіки Польща : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ободовська Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 227 арк. – Додатки: арк. 193-227. – Бібліогр.: арк. 170-192 та в додатках: арк. 225-227
1243346
  Ободовська В.О. Суспільно-географічне дослідження зовнішньоекономічних зв"язків України та Республіки Польща : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ободовська Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1243347
  Кича К.Ф. Суспільно-географічне дослідження легкої промисловості Рівненської області / К.Ф. Кича, А.С. Кича // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 189-191. – ISBN 978-966-285-259-2
1243348
  Клімчук Б.П. Суспільно-географічне дослідження малого підприємництва // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 176-180


  Висвітлені підходи до суспільно-географічного дослідження малого підприємництва. Обґрунтовано суспільно-географічну сутність малого підприємництва, розкрито зміст та визначено основні його класифікаційні таксони. Розглянуто особливості формування та ...
1243349
  Чеченя О.В. Суспільно-географічне дослідження національного туризму України в регіональному вимірі : дис. ...канд. геогр. наук : 11.00 02 / Чеченя Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 262 л. – Додатки: л. 199-262. – Бібліогр.: л. 175-198
1243350
  Чеченя О.В. Суспільно-географічне дослідження національного туризму України в регіональному вимірі : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Чеченя Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1243351
  Гладкий О.В. Суспільно-географічне дослідження промислових агломерацій України теорія, методи, практика : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Гладкий О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 453, [4] л. + Додатки: л. 407-453. – Бібліогр.: л. 372-406
1243352
  Гладкий О.В. Суспільно-географічне дослідження промислових агломерацій України: теорія, методи, практика : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02. / Гладкий О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40с. – Бібліогр.: 63 назви
1243353
  Воронін І.М. Суспільно-географічне дослідження процесів інформатизації суспільства : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Воронін Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012. – 412 л. – Додатки: л. 347-412. – Бібліогр.: л. 313-346
1243354
  Воронін І.М. Суспільно-географічне дослідження процесів інформатизації суспільства : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Воронін Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 33 назви
1243355
  Мезенцев К.В. Суспільно-географічне дослідження регіонального розвитку з використанням карт самоогрганізації // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 164-171. – ISBN 966-7650-87-1
1243356
  Когатько Ю.Л. Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності та сакральних просторів Чернігівської області : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Когатько Ю.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1243357
  Когатько Ю.Л. Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності та сакральних просторів Чернігівської області : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Когатько Ю.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 198 л. + Додатки: л. 184-198. – Бібліогр.: л. 168-183
1243358
  Ковтун А.В. Суспільно-географічне дослідження ринку праці педагогічних кадрів сільської місцевості регіону (на прикладі Київської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ковтун А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
1243359
  Ковтун А.В. Суспільно-географічне дослідження ринку праці педагогічних кадрів сільської місцевості регіону (на прикладі Київської області) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Ковтун А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 215л. – Додаток : л. 156-215. – Бібліогр. : л. 140-155
1243360
  Маншиліна Т.І. Суспільно-географічне дослідження розвитку міст-супутників та приміської зони Києва : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Маншиліна Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соц. географії. – Київ, 2015. – 264 арк. – Додатки: арк. 200-264. – Бібліогр.: арк. 180-199
1243361
  Маншиліна Т.І. Суспільно-географічне дослідження розвитку міст-супутників та приміської зони Києва : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Маншиліна Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1243362
  Атаман Л.В. Суспільно-географічне дослідження сакральних просторів Поділля : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Атаман Людмила Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1243363
  Атаман Л.В. Суспільно-географічне дослідження сакральних просторів Поділля : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Атаман Людмила Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 211 арк. – Додатки: арк. 187-211. – Бібліогр.: арк. 170-186
1243364
  Кобилін П. Суспільно-географічне дослідження сфери торгівлі Харківської області за показниками системного розвитку // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 20 (1). – С. 154-165. – ISSN 2076-1333
1243365
  Фоменко С.О. Суспільно-географічне дослідження транснаціональних корпорацій Сполучених Штатів Америки // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 240-243
1243366
  Єрко І.В. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Єрко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв.
1243367
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області : монографія / Я.Б. Олійник, І.В. Єрко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2014. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 128-141. – ISBN 978-966-361-758-9
1243368
  Чубрей Х.Ю. Суспільно-географічне дослідження щодо особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання з географії // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 228-231
1243369
  Дністрянський М. Суспільно-географічне макрорайонування України: нові методологічні підходи і пропозиції // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 140-149. – (Серія географічна ; вип. 46). – ISSN 2078-6441
1243370
  Мезенцев К.В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку : Монографія / К.В. Мезенцев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 253с. – ISBN 966-594-737-0
1243371
  Мезенцев К.В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: теорія, методологія, практика : Дис. ... доктора географічних наук. Спец.11.00.02 - економічна та соціальна географія / Мезенцев К.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 407л. + Додатки л. 328 - 407. – Бібліогр.: л. 303 - 327
1243372
  Мезенцев К.В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: теорія, методологія, практика : Автореф. ... дис. д-ра географ. наук: Спец. 11.00.02 / Мезенцев К.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 40 назв
1243373
  Пістун М.Д. Суспільно-географічне районування України : Тексти лекції з курсу " Економічна і соціальна географія України " для студ. географ. ф-тів / М.Д. Пістун; КУ. – Київ : Київський університет, 1999. – 41с.
1243374
  Мезенцева Н.І. Суспільно-географічне районування України : Навчальний посібник для студ. географ. та екон. спец. / Н.І. Мезенцева, К.В. Мезенцев; КНУТШ; Географічний факультет. – Київ : Київський університет, 2000. – 228с. – ISBN 966-594-156-9
1243375
  Клочко Р.Ю. Суспільно-географічний аналіз геополітичного положення України у сучасній Європі : Автореф. дис. ... канд.географічних наук: 11.00.02 / Клочко Р.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1243376
  Клочко Р.Ю. Суспільно-географічний аналіз геополітичного положення України у сучасній Європі : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Клочко Р.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 162л. + Додатки: л.145-162. – Бібліогр.: л.136-144
1243377
  Афоніна О.О. Суспільно-географічний аналіз демографічного потенціалу поселень Чернігівської області / О.О. Афоніна, І.М. Філоненко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 200-209. – ISSN 2308-135X
1243378
  Мельник Л.В. Суспільно-географічний аналіз динаміки чисельності міського населення регіонів України / Л.В. Мельник, О.О. Кривець, С.П. Батиченко // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 236-238. – ISBN 978-966-285-361-2


  Міста у кожній області історично формувалися як центри територій, які стали їх ядрами та сконцентрували у собі такі функції: управління і торгівлі, культури та освіти, промислового виробництва, обслуговування населення та інші. Міста є вузлами ...
1243379
  Килимчук А.А. Суспільно-географічний аналіз зон вільної торгівлі в КНР // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 201-211. – ISSN 2308-135X
1243380
  Сайчук В. Суспільно-географічний аналіз міграції населення Хмельницької області // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 178-181
1243381
  Андріюк Р.О. Суспільно-географічний аналіз потенціалу відновлюваних джерел енергії в регіонах України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 222-235 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв.
1243382
  Мельник Л.В. Суспільно-географічний аналіз продовольчої безпеки України / Л.В. Мельник, Г.В. Собченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 204-211 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1243383
  Мезенцева Н.І. Суспільно-географічний аналіз ринку праці в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-34. – (Географія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Здійснено регіональний аналіз основних рис і тенденцій ринку праці України. In the article are maid the regional analysis of main specialties and tendencies of Ukrainian labour market.
1243384
  Живага А.Ю. Суспільно-географічний аналіз рівня народжуваності та смертності населення в Україні // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 131-134
1243385
  Мезенцева Н.І. Суспільно-географічний аналіз розвитку поштового зв"язку в Україні / Н.І. Мезенцева, В.В. Лисенко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 189-194. – Бібліогр.: 4 назви
1243386
  Кібка А.В. Суспільно-географічний аспект розвитку малого підприємництва в регіонах України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 252-255
1243387
  Редько Т.В. Суспільно-географічний вимір сприйняття туристичної привабливості регіонів України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Редько Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1243388
  Редько Т.В. Суспільно-географічний вимір сприйняття туристичної привабливості регіонів України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Редько Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 180 л. + Додаток: л. 160-180. – Бібліогр.: л. 151-159
1243389
  Борисюк О.А. Суспільно-географічний підхід до визначення рівнів розвитку регіональних авіатранспортних систем // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 235-242 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1243390
  Бейдик О. Суспільно-географічні аспекти взаємодії України та Євросоюзу в рекреаційно-туристичній галузі / О. Бейдик, С. Сировець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано пріоритетні напрями взаємодії України та країн ЄС в галузі туризму, запропоновано карти кількісної структури в"їзного та виїзного туризму "Україна - ЄС". Priority lines of interaction between Ukraine and European Union (EU) Member ...
1243391
  Лисенко В.В. Суспільно-географічні аспекти вивчення інформаційної сфери // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 178-183. – Бібліогр.: 4 назви
1243392
  Мархонос С. Суспільно-географічні аспекти вивчення працересурсного потенціалу туристичної сфери України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-54. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність працересурсного потенціалу туристичної сфери і його територіальної організації . Визначено проблеми територіальної організації працересурсного потенціалу туристичної сфери України та фактори його формування. The features of forming ...
1243393
  Заволока Ю.Ю. Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області : Автореф. дис. ... канд географічних наук: спец. 11.00.02 / Заволока Ю.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.:12 назв
1243394
  Заволока Ю.Ю. Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харьківської області : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Заволока Ю.Ю.; Харківський націон. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Каф-ра соціально-економічної географії і регіонознавства. – Харків, 2008. – 210л. + Додатки: л.183-210. – Бібліогр.: л.163-182
1243395
  Глибовець В.Л. Суспільно-географічні аспекти дослідження міст як центрів туризму (на прикладі Столичного суспільно-географічного району) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Глибовець В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 252 л. + Додаток: л. 190-252. – Бібліогр.: л. 179-189
1243396
  Олійник С.Л. Суспільно-географічні аспекти дослідження самоорганізації населення в Україні : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Олійник Світлана Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 193 арк. – Додатки: арк. 175-193. – Бібліогр.: арк. 152-174
1243397
  Олійник С.Л. Суспільно-географічні аспекти дослідження самоорганізації населення в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Олійник Світлана Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1243398
  Гнатюк О.М. Суспільно-географічні аспекти дослідження територіальної ідентичності населення Подільського регіону : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гнатюк Олексій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
1243399
  Гнатюк О.М. Суспільно-географічні аспекти дослідження територіальної ідентичності населення Подільського регіону : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гнатюк Олексій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 277 арк. – Додатки: арк. 195-277. – Бібліогр.: арк. 175-194
1243400
  Нич Т.В. Суспільно-географічні аспекти дослідження формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Нич Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 26 назв
1243401
  Глибовець В.Л. Суспільно-географічні аспекти досліждення міст як центрів туризму (на прикладі Столичного суспільно-географічного району) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Глибовець В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1243402
  Добровольська Н.В. Суспільно-географічні аспекти екологічно збалансованого землеробства (на прикладі Харківської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Добровольська Наталія В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1243403
  Батиченко С.П. Суспільно-географічні аспекти захворюваності населення регіонів України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Батиченко Світлана Павлівна.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соціальної географії. – Київ, 2014. – 230 л. – Додатки: л. 175-230. – Бібліогр.: л. 154-174
1243404
  Батиченко С.П. Суспільно-географічні аспекти захворюваності населення регіонів України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.02.02 / Батиченко Світлана Павлівна ; М-во освіти і науки УКраїни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1243405
  Хільчевська Ірина Геннадіївна Суспільно-географічні аспекти зовнішніх зв"язків України та Німеччини : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Хільчевська Ірина Геннадіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 197л. + Додатки: л.177 - 197. – Бібліогр.: л.157 - 177
1243406
  Хільчевська Ірина Геннадіївна Суспільно-географічні аспекти зовнішніх зв"язків України та Німеччини : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Хільчевська І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 23 с. + Додатки: л.177 - 197. – Бібліогр.: 9 назв
1243407
  Гудзеляк Ірина Суспільно-географічні аспекти інтегральної оцінки демографічної безпеки України та Львівської області / Гудзеляк Ірина, Верчин Наталія // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 84-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2076-1333
1243408
  Шум І.В. Суспільно-географічні аспекти інтеграціі України в пан"європейську транспортно-логістичну систему : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Шум І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.; 7 назв
1243409
  Шум І.В. Суспільно-географічні аспекти інтеграції України в пан"європейську транспортно-логістичну систему : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Шум І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 231л. + Додатки: л.187-231. – Бібліогр.: л.169-186
1243410
  Шум І.В. Суспільно-географічні аспекти інтеграції України в пан"європейську транспортно-логістичну систему : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Шум І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 21 назв.
1243411
  Соколова О.І. Суспільно-географічні аспекти планування туристично-рекреаційного розвитку приморських територій України : дис. ... канд. геог. наук : 11.00.02 / Соколова О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. + Додаток: л.193-223. – Бібліогр.: л. 168-192
1243412
  Соколова О.І. Суспільно-географічні аспекти планування туристично-рекреаційного розвитку приморських територій України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Соколова О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1243413
  Гаєвська Н.С. Суспільно-географічні аспекти поширення бідності в Луганській області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гаєвська Надія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 284 л. – Додатки: л. 198-284. – Бібліогр.: л. 171-197
1243414
  Гаєвська Н.С. Суспільно-географічні аспекти поширення бідності в Луганській області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гаєвська Надія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1243415
  Мельничук Анатолій Леонідович Суспільно-географічні аспекти природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення України : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мельничук А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 179 л. – Бібліогр.: л. 158-179; Дод.: л. 1-23
1243416
  Мельничук Анатолій Леонідович Суспільно-географічні аспекти природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення України : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мельничук А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.:6 назв
1243417
  Сировець С.Ю. Суспільно-географічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 54-58
1243418
  Семенюк Л.Л. Суспільно-географічні аспекти розвитку сільської місцевості Кіровоградської області : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Семенюк Л.Л.; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова. – Київ, 2006. – 241с. + Додатки: л. 186-241. – Бібліогр.: л. 169-185
1243419
  Семенюк Л.Л. Суспільно-географічні аспекти розвитку сільської місцевості Кіровоградської області : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Семенюк Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. + Додатки: л. 186-241. – Бібліогр.: 11 назв
1243420
  Ковтун А.В. Суспільно-географічні аспекти сільського розселення в Київській області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 98-104. – Бібліогр.: 4 назви
1243421
  Штельмах Ольга Олександрівна Суспільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України : Автореф. дис. ... канд. географічних наук; 11. 00. 02 / Штельмах О. О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 7 назв
1243422
  Штельмах О.О. Суспільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України : Дис. ...канд. геогр. наук: Спец. 11.00.02 - економ. та соціал. географія / Ольга Олексіївна Штельмах; КНУТШ. – Київ, 2006. – 171, [53]л. – -Додатки л. [53]
1243423
  Любіцева О. Суспільно-географічні аспекти сталого розвитку туризму в Україні / О. Любіцева, С. Сировець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 33-37. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні положення формування сталого розвитку туризму в Україні. Досліджено стратегічні цілі, завдання та основні складові сталого розвитку туризму в Україні. Сформульовані стратегічні напрямки розвитку туризму в Україні відповідно до ...
1243424
  Яворська В. Суспільно-географічні аспекти старіння населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 34-41. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Україна належить до країн з високою інтенсивністю депопуляційних процесів, що зумовлюється низкою різнопланових чинників економічного, соціально-культурного, інституціонального характеру. Масштабна та затяжна депопуляція виступає нині складовою і одним ...
1243425
  Мельник І.Г. Суспільно-географічні аспекти старіння населення в України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 73-84
1243426
  Луць В.М. Суспільно-географічні аспекти стратегічного планування розвитку регіону (на прикладі Вінницької області) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Луць В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 204л. + Додаток : л.182-204. – Бібліогр. : л.163-181
1243427
  Луць В.М. Суспільно-географічні аспекти стратегічного планування розвитку регіону (на прикладі Вінницької області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02. / Луць В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: Быблыогр.: 10 назв
1243428
  Сировець С. Суспільно-географічні аспекти територіальної організації рекреаційно-туристичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-53. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні положення територіальної організації рекреаційно-туристичної діяльності. Досліджено стратегічні цілі, завдання та основні складові рекреаційно-туристичної діяльності. Сформульовані стратегічні напрямки розвитку ...
1243429
  Заваріка Г.М. Суспільно-географічні аспекти трансформації розселення у високоурбанізованому регіоні (на прикладі Луганської області) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Заваріка Г.М. ; М-во освіти та науки України ; Нац пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 223 л., табл. + Додаток: л. 188-223. – Бібліогр.: л. 171-187
1243430
  Заваріка Г.М. Суспільно-географічні аспекти трансформації розселення у високоурбанізованому регіоні (на прикладі Луганської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Заваріка Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1243431
  Осіпчук І. Суспільно-географічні аспекти удосконалення адміністративно-територіального устрою на прикладі Корецького району Рівненської області / І. Осіпчук, П. Черняк, В. Бриж // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 12-20. – ISSN 2413-7154
1243432
  Дудник І. Суспільно-географічні аспекти управління регіоном / І. Дудник, І. Борисюк // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 94-97. – ISSN 2076-1333
1243433
  Кравець Т.М. Суспільно-географічні аспекти функціональної трансформації аграрної сфери Львівської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 209-216 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
1243434
  Сайчук В.С. Суспільно-географічні аспекти функціонування та прогноз розвитку регіонального ринку праці // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 258-265. – Бібліогр.: 7 назв
1243435
  Дорошенко В. Суспільно-географічні аспекти функціонування товарного ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-25. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто (просторові) географічні підходи до вивчення ринків товарів та послуг. The article deals with the geographical approach to the commodity market research.
1243436
  Лимаоь Т.В. Суспільно-географічні аспекти функціонування трубопровідного транспорту Полтавської області // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 207-210. – ISBN 978-966-182-397-5
1243437
  Сергєєва Ю. Суспільно-географічні атрибути реляційних баз даних геоінформаційних систем // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 195-199. – ISSN 2076-1333
1243438
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічні дослідження в першій половині ХХ-ст. / Я.Б. Олійник, С.І. Іщук, В.М. Матвієнко // Вісник.Географія,вип.45
1243439
  Іщук С.І. Суспільно-географічні дослідження в першій половині ХХ століття / С.І. Іщук, Я.Б. Олійник, В.М. Матвієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-14. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Розкрито основні напрямки розвитку вітчизняної суспільної географії в першій половині ХХ ст.
1243440
  Качаев Ю.Д. Суспільно-географічні дослідження інвестиційної діяльності: становлення та сучасний стан : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-43 : Табл. – Бібліогр.: 34 назви. – ISSN 1561-4980
1243441
  Гудзеляк І. Суспільно-географічні дослідження процесів народжуваності в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 28-34. – ISSN 2413-7154
1243442
  Нефедова Н.Є. Суспільно-географічні дослідження транспортно-логістичних мереж та систем // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 107-114. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1243443
  Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики : навч. посібник для студ. географічних спеціальностей вищ. навч. закладів / О.Г. Топчієв; МОНУ, Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 632с. – ISBN 966-318-404-3


  Розглянуто методологичні принципи й предметна область суспільної географії як нової для вітчизняної географічної науки дисципліни, що вивчає територіальну організацію життєдіяльності в цілому
1243444
  Корнілова Н.В. Суспільно-географічні засади дослідження територій з критичної екологічною ситуацією (на прикладі Київської області) : Автореф. дис. ...кагд. географ. наук: 11.00.02 / Наталія Володимирівна Корнілова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1243445
  Корнілова Наталія Володимирівна Суспільно-географічні засади дослідження територій з критичною екологічною ситуацією (на прикладі Київської області) : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Корнілова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 229 л. + Додатки: л.161-229. – Бібліогр.: л.145-160
1243446
  Ярошенко О. Суспільно-географічні засади розвитку зовнішньоторговельної діяльності в Рівненській області / О. Ярошенко, І. Осіпчук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 202-206. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1243447
  Мельник Ірина Геннадіївна Суспільно-географічні засади розвитку малих і середніх міст Луганської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мельник І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 270л. + Додатки: л.205-270. – Бібліогр.: л.189-204
1243448
  Чорний М. Суспільно-географічні зв"язки: понятійно-термінологічна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 78-80. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено основні терміни та поняття супільно-географічних зв"язків, а також розроблено понятійно-термінологічну систему(ПТС) досліджуваних зв"язків через категорію "Світового господарства". Запропоновано свій погляд на суспільно-географічні ...
1243449
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічні знання про Україну / Я.Б. Олійник, П.П. Борщевський // Економічна та соціальна географія. – вип.48
1243450
  Марчук Ю.І. Суспільно-географічні основи дослідження житлового господарства найбільших міст України // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 162-164
1243451
   Суспільно-географічні основи дослідження інтегрального потенціалу території: теоретико-методологічні підходи та досвід оцінки : суспільно-географічні дослідження / Г.П. Підгрушний, В.П. Нагірна, М.І. Фащевський, Ю.Д. Качаєв, Н.М. Пашинська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 42-48 : Карта. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1561-4980
1243452
  Підгрушний Г.П. Суспільно-географічні основи дослідження інтегрального потенціалу центрів соціально-економічної активності: теоретико-методологічні підходи та досвід оцінки : суспільно-географічні дослідження / Г.П. Підгрушний, Ю.Д. Качаєв, О.О. Денисенко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 42-44. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1561-4980
1243453
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічні основи дослідження комплексно-пропорційного розвитку регіону / Я.Б. Олійник, Л.Я. Лотоцька // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 193-198. – Бібліогр.: 5 назв.
1243454
  Смаль В.В. Суспільно-географічні основи дослідження постіндустріальної трансформації господарства країн Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Смаль Валентина Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1243455
  Смаль В.В. Суспільно-географічні основи дослідження постіндустріальної трансформації господарства країн Європейського Союзу : дис. ... д-ра географічних наук : 11.00.02 / Смаль В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 409 л. + Додатки: л. 373-409. – Бібліогр.: л. 347-372
1243456
  Нємець К.А. Суспільно-географічні основи інформаційного розвитку соціогеосистем : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.02- економічна та соціальна географія / Нємець К.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 433 л. + Додатки: 406-433. – Бібліогр.: л. 371-406
1243457
  Нємець К.А. Суспільно-географічні основи інформаційого розвитку соціогеосистем : Автореф. дис. ...канд. географ.наук: Спец.11.00.02 / Костянтин Аркадійович Нємець; КНУТШ. – Київ, 2006. – 30с. – Бібліогр.: 37 назв
1243458
   Суспільно-географічні основи регіонального природокористування : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 300с. : 33 рис., 35 таб. – 6 додатків. – Бібліогр.: 115 дж.


  Об"єкт дослідження: суспільно-географічні процеси регіонального природокористування. Мета роботи: розробка і впровадження принципів суспільно-географічних основ регіонального природокористування. Методи дослідження: системний підхід, статистичний, ...
1243459
   Суспільно-географічні основи регіонального природокористування : монографія. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 284 с. – ISBN 966-521-420-9


  Об"єкт дослідження: суспільно-географічні процеси регіонального природокористування. Мета роботи: розробка і впровадження принципів суспільно-географічних основ регіонального природокористування. Методи дослідження: системний підхід, статистичний, ...
1243460
  Афанасьєв О.Є. Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі Південно-Східної України) : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Афанасьєв Олег Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 564 л. – Додатки: л. 536-564. – Бібліогр.: л. 467-535
1243461
  Афанасьєв О.Є. Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі Південно-Східної України) : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Афанасьєв Олег Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 41 с. – Бібліогр. : 55 назв
1243462
  Кандиба Юрій Суспільно-географічні особливості відтворення населення Чугуївського району Харківської області / Кандиба Юрій, Логвинова Марина // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 89-93 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2076-1333
1243463
  Ковач О.Д. Суспільно-географічні особливості внутрішніх міграційних процесів в Україні // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 165-168. – ISBN 978-966-285-399-5
1243464
  Дудкіна Г.Є. Суспільно-географічні особливості інвестиційної діяльності Луганської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Дудкіна Ганна Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1243465
  Бульба Ю.М. Суспільно-географічні особливості інвестиційної привабливості Чернігівського регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 160-169 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1243466
  Стеценко Т.О. Суспільно-географічні особливості столичного ринку праці України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 228-230
1243467
  Гребень А. Суспільно-географічні особливості територіальної організації системи охорони здоров"я Рівненської області // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 63-68. – ISSN 2413-7154
1243468
  Бойко З.В. Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Бойко Зоя Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1243469
  Сєрокурова Н.А. Суспільно-географічні особливості туристсько-рекреаційного потенціалу Харківського регіону : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сєрокурова Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1243470
  Тиква В. Суспільно-географічні особливості формування міських поселень Сумської області в період Польсько-Литовської доби // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 186
1243471
  Запухляк Н.І. Суспільно-географічні особливості формування ринку праці // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 83-88. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1243472
  Фащевський М.І. Суспільно-географічні особливості формування та реалізації працересурсного потенціалу Київської області / М.І. Фащевський, Н.І. Середа, Л.Ю. Шабашова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 31-35 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1243473
  Височин М.Ю. Суспільно-географічні особлівості міграції в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Височин М.Ю.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 14 назв
1243474
  Топалова О.І. Суспільно-географічні передумови та перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Топалова Олеся Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 230 арк. – Додатки: арк. 176-230. – Бібліогр.: арк. 154-175
1243475
  Топалова О.І. Суспільно-географічні передумови та перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Топалова Олеся Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
1243476
  Корнілова Н.В. Суспільно-географічні підходи до районування територій з критичною екологічною ситуацією // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 195-204
1243477
  Руденко В. Суспільно-географічні праці академіка Аркадія Жуковського в англомовній "Encyclopedia of Ukraine" (vol. I-V, 1984-1993) / В. Руденко, А. Пирогівська // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 140-143. – ISSN 2076-1333
1243478
  Котик Л.І. Суспільно-географічні проблеми діяльності підприємств Львівської області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 205-210 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1243479
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 1999 р.). – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7293-81-3
Ч. 5. – 1999. – 93с.
1243480
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 1999 р.). – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7293-81-3
Ч. 4. – 1999. – 77с.
1243481
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 1999 р.). – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7293-81-3
Ч. 3. – 1999. – 61с.
1243482
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 1999 р.). – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7293-81-3
Ч. 2. – 1999. – 71с.
1243483
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 1999 р.). – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7293-81-3
Ч. 1. – 1999. – 56с.
1243484
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : матеріали 2 міжнар. наук.-практич. конф. ( Київ, 15-16 травня 2001 р.). – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 200 с. – ISBN 966-521-131-5
1243485
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : матеріали 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 квітня 2004 року). – Київ : ВГЛ Обрії, 2004. – 308 с.
1243486
  Адамович З.М. Суспільно-географічні системи глобальної економіки знань : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Адамович Зоряна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1243487
  Адамович З.М. Суспільно-географічні системи глобальної економіки знань : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Адамович Зоряна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 217, [92] л. – Додатки: 92 л. – Бібліогр.: л. 197-217
1243488
  Запотоцький С. Суспільно-географічні складові формування вартості житла міст-обласних центрів Західного регіону України / С. Запотоцький, В. Запотоцька, І. Горин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-58. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються теоретичні та прикладні засади формування вартості житла обласних центрів Західного регіону України. Визначено залежність вартості житла від соціально-економічного стану області. Проведено аналіз вартості житла в межах окремих ...
1243489
  Кича А. Суспільно-географічні трансформації промислового комплексу Рівненської області за сучасних умов / А. Кича, К. Кича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 88-91. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретико-методичні та прикладні засади розвитку промисловості Рівненської області. Динаміка показників розвитку промисловості продемонстрована на прикладі індексів промислової продукції, розрахунок яких здійснено за допомогою ланцюгового ...
1243490
  Запотоцький С. Суспільно-географічні трансформації ринку житла в Україні / С. Запотоцький, В. Запотоцька, А. Екезлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-45. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  В роботі розглядаються теоретико-методичні та прикладні засади формування ринку житла. Визначено підходи до формування і класифікації ринку житла та його роль і місце в господарському комплексі регіону. Проведено аналіз чинників, що формують попит та ...
1243491
  Западнюк С.О. Суспільно-географічні фактори міграції населення : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-45 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1243492
  Новосад Н.О. Суспільно-географічні фактори розвитку в"їзного туризму України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 37-41 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1243493
  Семенюк Л.Л. Суспільно-географічні фактори формування криміногенної ситуації у Кіровоградській області / Л.Л. Семенюк, Ю.Ю. Сільченко, Т.І. Уваєва // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 157-160. – ISBN 978-966-285-361-2
1243494
  Стафійчук В.І. Суспільно-географічні чинники та наслідки перенесення столиць у ХХ столітті / В.І. Стафійчук, О.О. Денисенко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 263-271. – Бібліогр.: 5 назв
1243495
  Буткалюк К.О. Суспільно-географічні чинники формування регіональних ринків праці // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 78-83. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1243496
  Бородієнко Олександра Володимирівна Суспільно-географічні чинники формування системи регіональної економічної інтеграції в північній Америці : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Бородієнко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 166л. – Бібліогр.: л.155 - 166
1243497
  Бородієнко Олександра Володимирівна Суспільно-географічні чинники формування системи регіональної економічної інтеграції в північній Америці : Автореферат дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / КНУТШ; Бородієнко О. В. – Київ, 2005. – 25с. – Бібліогр.: 5 назв
1243498
  Килимчук А.А. Суспільно-географічні чинники функціонування спеціальних економічних зон Китаю : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Килимчук Анна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1243499
  Килимчук А.А. Суспільно-географічні чинники функціонування спеціальних економічних зон Китаю : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Килимчук Анна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 209 арк. – Надзаг. дані тит. арк. продубльовано. - Додатки: арк. 190-209. – Бібліогр.: арк. 170-189 та в додатках: арк.207-209
1243500
  Єрко І.В. Суспільно-георафічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Єрко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 183 л. + Додаток: л. 157-183. – Бібліогр.: л. 142-156
1243501
  Купрієнко С.А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Купрієнко Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 250 л. – Додатки: л. 205-250. – Бібліогр.: л. 179-204
1243502
  Купрієнко С.А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Купрієнко Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1243503
  Логвин М.М. Суспільно-духовні аспекти сучасних демографічних процесів // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 122-129. – Бібліогр.: 7 назв


  Проаналізовано перші наукові географічні дослідження в Україні у 18 ст. Дано оцінку засновника української географії, голву Південно-Західного відділу РГТ - Володимира Баніфатійовича Антоновича.
1243504
  Дудник І.М. Суспільно-екологічне районування - новий підхід в суспільно-географічних та екологічних дослідженнях / І.М. Дудник, І.В. Литовченко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 184-196. – Бібліогр.: 16 назв
1243505
  Литовченко І.В. Суспільно-екологічне районування Полтавської області : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Литовченко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 253л. + Додатки: л.183-253. – Бібліогр.: л.165-182
1243506
  Литовченко І.В. Суспільно-екологічне районування Полтавської області : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.02 - Економічна та соціальна географія / Литовченко І.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1243507
  Корнійчук Л.Я. Суспільно-економічна думка на Україні в 70-х роках 19 ст. / Л.Я. Корнійчук. – Київ : Київський університет, 1971. – 255с.
1243508
  Мальська М. Суспільно-економічна сутність послуг // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 218-223. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
1243509
  Гаталяк О.М. Суспільно-економічний розвиток Волині у складі Польщі у XVI-XVIII ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 36-42. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 40)). – ISSN 2311-3383
1243510
  Полушкіна Тетяна Володимирівна Суспільно-економічні аспекти розвитку науки в Україні в 90-х роках 20 століття : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Полушкіна Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1243511
  Полушкіна Тетяна Володимирівна Суспільно-економічні аспекти розвитку науки в Україні в 90-х роках 20 столяття : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Полушкіна Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 206 л. – Бібліогр.: л. 179-199; Дод.: л. 200-206
1243512
  Крюкова І.О. Суспільно-економічні аспекти синергетики // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 53-57. – ISSN 1728-6220
1243513
  Климко Н.Г. Суспільно-економічні перетворення в Німецькій Демократичній Республіці / Н.Г. Климко. – Львів, 1959. – 36с.
1243514
  Керунова В. Суспільно-економічні питання вдосконалення системи соціального стратухвання // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 12 (589). – С.78-84. – ISSN 0131-775Х
1243515
  Назаркевич І. Суспільно-економічні проблеми розвитку інтелектуального потенціалу України / І. Назаркевич, М. Негрей // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 214-217. – ISSN 2078-5860
1243516
  Кучерук Т.В. Суспільно-економічні трансформації: еволюція наукових поглядів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 41-45. – Бібліогр: на 12 пунктів
1243517
  Борисова Н.В. Суспільно-економічні умови розвитку іншомовної освіти на Україні у 1917-1920 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Освітні процеси в Україні 1917-1920-х pp. відбувалися поряд із суспільними, економічними та політичними. Іноземні мови вивчались у школах, гімназіях, коледжах і в інших навчальних закладах. Видавались програми, в яких іноземним мовам відводилось ...
1243518
  Грицюта Н.М. Суспільно-етичні концепти соціальної реклами в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 134-142


  У статті розглянуто домінантні тенденції вітчизняної соціальної реклами в контексті суспільно-етичних проблем національного соціуму. Увагу приділено шляхам подолання труднощів розвитку соціальної комунікації, що має на меті гуманізацію суспільства, ...
1243519
  Філоненко М.В. Суспільно-історична концепція православ"я / М.В. Філоненко. – К, 1966. – 47с.
1243520
  Філоненко М.В. Суспільно-історична концепція православ"я / М.В. Філоненко. – К, 1966. – 47с.
1243521
  Швед З.Б. Суспільно-історична природа хасидизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1243522
  Рябенко В. Суспільно-історичні та гносеологічні передумови трактування освітології // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2015. – № 4. – С. 99-104. – ISSN 2226-3012
1243523
  Бідзіля Ю. Суспільно-історичні умови зародження періодики на Закарпатті // Періодика транскордоння в контексті міжнаціональної комунікації : монографія / Ю. Бідзіля. – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2016. – С. 56-69. – ISBN 978-617-7132-48-5
1243524
  Захарчук О.І. Суспільно-історичні форми рабства : зміст та особливості прояву : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Захарчук Ольга Ігнатівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 193 арк. – Бібліогр.: арк. 178-193
1243525
  Захарчук О.І. Суспільно-історичні форми рабства : зміст та особливості прояву : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Захарчук Ольга Ігнатівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с.. – Бібліогр.: 12 назв
1243526
  Хмелькова Г. Суспільно-корисна діяльність сільського священника II половини XIX - початку XX століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 113-115. – ISBN 978-966-171-893-6
1243527
  Дудка Раїса Анатоліївна Суспільно-культурна діяльність інтелігенції України у другій половині 50-х - на початку 60-х років ХХ століття : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Дудка Раїса Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 180л. – Бібліогр.:л.160-180
1243528
  Дудка Р.А. Суспільно-культурна діяльність інтелігенції України у другій половині 50-х на початку 60-х років 20 століття : Автореф... Канд.істор.наук: 07.00.01 / Дудка Р.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1996. – 22л.
1243529
  Яручик О. Суспільно-культурне та наукове життя української еміграції в міжвоєнній Варшаві // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7 (595). – С. 99-104. – ISSN 0236-1477
1243530
  Миронова Т.В. Суспільно-культурні складові контемпорарної проектної діяльності у контексті художнього музею України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Миронова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1243531
  Локарєва Г.В. Суспільно-нормативна поведінка учнівської молоді в творчих неформальних об"єднаннях як соціально-педагогічна проблема : монографія / Галина Локарєва, Катерина Петровська ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 386, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-262. – ISBN 978-966-599-474-9
1243532
  Ісіченко І. Суспільно-педагогічний вимір вивчення української літератури X-XVIII ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 10 (715). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263


  Розглядається проблема національної ідентичності та її зв"язку з вивченням курсу української літератури X-XVIII ст. в українських університетах, наголошуючи на інтегрованості українського письменства в загальноєвропейській літературний процес і потребі ...
1243533
  Келембетова В.Ю. Суспільно-побутові функції радянської обрядовості / В.Ю. Келембетова. – К, 1984. – 192с.
1243534
  Кондрацький А.А. Суспільно-політична активність робітничого класу Української РСР в умовах розвинутого соціалізму / А.А. Кондрацький Акад. наук Української РСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1978. – 160 с. – ISBN 978-966-8009-87-7
1243535
  Вавренюк Р.С. Суспільно-політична діяльність декабриста Олексія Юшневського : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07..00.03 / Вавренюк Р.С.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1993. – 26 с.
1243536
  Бойчук Л. Суспільно-політична діяльність К. Трильовського (середина 1920-х - 1930-х рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 63-67. – ISSN 1728-9343
1243537
  Магась В.О. Суспільно-політична діяльність Київського педагогічного товариства взаємної допомоги в роки першої російської революції // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 147-158. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
1243538
  Малиновський Р.І. Суспільно-політична діяльність Комуністичної партії України (1993-2004 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Малиновський Р.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 239л. – Бібліогр.: л.202-239
1243539
  Малиновський Р.І. Суспільно-політична діяльність Комуністичної партії України (1993-2004 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.01 / Малиновський Р.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
1243540
  Малиновський Р. Суспільно-політична діяльність Комуністичної партії України в умовах незалежності: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 111-113. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Уперше розглянуто актуальні питання історіографії суспільно-політичної діяльності Комуністичної партії України в умовах незалежності, проаналізовано основні висновки вчених, які досліджували нові політичні партії України, а також зроблено спроби ...
1243541
  Шіцина К.В. Суспільно-політична діяльність Луція Корнелія Сулли : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Шіцина К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 200 л. + Додаток: л. 175-181. – Бібліогр.: л. 182-200
1243542
  Шіцина К.В. Суспільно-політична діяльність Луція Корнелія Сулли : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Шіцина К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 6 назв
1243543
  Хоменко В. Суспільно-політична діяльність Михайла Грушевського в еміграції (1919-1924 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 45-49. – ISSN 1998-4634
1243544
  Хмельницька Л. Суспільно-політична діяльність О.Я. Шумського в контексті проведення політики українізації 1920-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 61-65. – ISSN 2309-9356


  У статті проведено неупереджений, комплексний аналіз ролі та місця суспільно-політичної та громадської діяльності О. Я. Шумського в тому числі й на посаді Наркома освіти УСРР 1924-1926 рр. в контексті проведення політики українізації. Опрацювання ...
1243545
  Бутриновська О. Суспільно-політична діяльність польських студентів університету Св. Володимира в перші роки його існування // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 189-191. – ISBN 978-966-171-893-6
1243546
  Могильний Л. Суспільно-політична діяльність С. Єфремова в період Гетьманату (29 квітня - 14 грудня 1918 р.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 31-33
1243547
  Могильний Л. Суспільно-політична діяльність С. Єфремова в період Директорії (14 грудня 1918 - 21 листопада 1920 р.) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 71-73.
1243548
  Могильний Л. Суспільно-політична діяльність Сергія Єфремова наприкінці XIX- початку XX ст. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 439-441
1243549
  Могильний Л. Суспільно-політична діяльність Сергія Єфремова наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 2 : Історія. – С. 183-185.
1243550
  Гуйванюк М. Суспільно-політична діяльність української літературної інтелігенції в період ЗУНР // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 54-59. – (Історія ; вип. 2 (44)). – ISSN 2414-9012
1243551
  Міщук А. Суспільно-політична діяльність УРП - УСРП: стан наукової розробки / А. Міщук, М. Міщук // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 148-155. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1243552
  Борисенко В.Й. Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900 - першій половині 1907рр. / В.Й. Борисенко, Г.А. Непорожня; Мін-во освіти і науки України; Нац. педагогічний ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – 149 с. – ISBN 966-660-085-4
1243553
  Матковська О.В. Суспільно-політична і культурно-освітня діяльність братств в Україні ( кінець ХVІ - перша половина ХVІІ ст. ) // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С.36-40. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1243554
  Галушка-Адайкін Суспільно-політична криза в Республіці Індонезія та повстання PRRI // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 72-84
1243555
  Сівков І.В. Суспільно-політична лексика в Корані // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 145-158. – ISSN 1608-0599
1243556
  Борисенко В.Й. Суспільно-політична позиція учнівської молоді Півдня України (друга половина XIX ст.) : монографія / В.Й. Борисенко, А.В. Тарасов. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2013. – 216, [2] с. – Імен. покажч.: с. 203-210. – Бібліогр.: с. 187-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7104-16-1


  У пр. № 1700246 напис: Бібліотеці КНУ ім. Тараса Шевченка від авторів у дар! Підпис. 20.Х.15 р.
1243557
  Пархітько О.В. Суспільно-політична проблематика на шпальтах одеської українськомовної преси (1917–1918) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 124-129


  статті досліджено проблематику одеської українськомовної періодики 1917–1918 рр., яка, незважаючи на свою нечисленність та маргінальність, порушила низку загальнонаціональних питань. Наголошено, що тогочасні українські часописи стали важливим етапом ...
1243558
  Халімончук А.М. Суспільно-політична сатира Івана Франка. / А.М. Халімончук. – Львів, 1955. – 92с.
1243559
  Бобош Я. Суспільно-політична ситуація у Галичині та її вплив на культурно-мистецьке життя другої половини XIX - початку XX ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий


  У 1873 р. було засноване Наукове товариство імені Т.Г. Шевченка (НТШ ім. Т.Г. Шевченка), яке понад 15 років очолював М. Грушевський. Воно згуртувало майже всіх провідних східно- та західноукраїнських учених,, а також науковців з європейських країн. ...
1243560
  Палій О.П. Суспільно-політична ситуація у Чехії 60-х років XX ст.: передумова постмодерного стану у чеській культурі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 206-. – ISSN 2075-437X


  У cmammi здiйcнeнo огляд ocновних cycniльнo-noлimuчнux та культурних подій у Чexocлoвaччuнi 1960-х рoкiв, які cymmeeo вплинули на рoзвumoк чecькoї nрoзu цієї do6u. Cumyaцiя у cycniльcmвi ma кyльmyрi oцiнюєmьcя як neрeдyмoвa для вuнuкнeння nocmмoдeрнoгo ...
1243561
  Кучер В. Суспільно-політична та військова діяльність отамана Ю. Тютюнника у першій половині 1919 р. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 110-121. – ISBN 978-966-02-5322-3
1243562
  Шкабко С.І. Суспільно-політична та державна діяльність Леоніда Кучми (1975-2005 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шкабко Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1243563
  Шкабко С.І. Суспільно-політична та державна діяльність Леоніда Кучми (1975-2005 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шкабко Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 254 арк. – Додатки: арк. 231-254. – Бібліогр.: арк. 198-230
1243564
  Череняк І. Суспільно-політична та економічна база розвитку конституційної реформи в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 268-278.
1243565
  Волківський М. Суспільно-політична та культурна діяльність Ярослава Сейферта в 1940 - 1986 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 440-443. – ISBN 978-966-171-893-6
1243566
  Тельвак В. Суспільно-політична та наукова діяльність Михайла Грушевського доби Центральної Ради очима сучасників // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 345-358. – ISBN 978-966-611-826-7
1243567
  Кпиш І. Суспільно-політична та педагогічна діяльність М. Міхновського // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 288-291. – ISBN 978-617-640-146-9
1243568
  Дробот І. Суспільно-політичне життя буковинських українців (1920-30-ті роки) // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.68-84. – ISSN 0869-3595
1243569
  Гайдай В.В. Суспільно-політичне життя євреїв в роки Другої Речі Посполитої // Вісник аграрної історії : зб наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 180-186
1243570
  Футала Василь Петрович Суспільно-політичне життя Західної України у 1920 - 1930-х рр.: стан і перспективи дослідження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 195-210. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті проаналізовано праці українських істориків, що вийшли друком за останні півтора десятка років і присвячені діяльності політичних партій, рухів та громадських організацій Західної України міжвоєнної доби XX ст. Показано особливості розвитку ...
1243571
  Ніколаєнко О. Суспільно-політичне життя поляків на Поділлі в 70-90-і рр. ХІХ ст. // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2006. – № 3. – С. 14-18
1243572
   Суспільно-політичне життя трудящих Української РСР. – К.
1. – 1973. – 319с.
1243573
   Суспільно-політичне життя трудящих Української РСР. – К.
2. – 1974. – 391с.
1243574
  Комаров Володимир Олексійович Суспільно-політичне життя України в кінці 80-х - на початку 90-х рр. XX ст. : (з досвіду формування історичних понять) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 12-17
1243575
  Романчишин В.Г. Суспільно-політичне життя України наприкінці ХХ століття як культурологічна модель самоідентифікації національного досвіду // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 67-72. – ISSN 2226-3209


  У статті визначено роль культурологічних досліджень провідних українських науковців кінця ХІХ – початку ХХ століття у процесі відродження та утвердження національної самосвідомості та самоідентифікації національного досвіду. Простежено вплив цих ...
1243576
  Шип Н.А. Суспільно-політичне і духовне життя українців у складі Російської імперії (XIX ст.) : нариси для самостійного опрацювання з курсу "Історія України" / Н.А. Шип; Мін-во економіки та з питань європейськ. інтеграції України ; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ : УАЗТ, 2004. – 97 с.
1243577
  Кульчицький С.В. Суспільно-політичне й соціально-економічне становище України в 2010 - першій половині 2015 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 154-175. – ISSN 0130-5247
1243578
  Ширай В.В. Суспільно-політичне становище кримських татар в Україні кінця XX - початку XXI ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ширай Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 180-203
1243579
  Ширай В.В. Суспільно-політичне становище кримських татар в Україні кінця XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ширай Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1243580
  Мельник А.І. Суспільно-політичне становище українського населення Австро-Угорщини як фактор формування державно-правових поглядів Ю. Романчука // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 135-141. – ISSN 1563-3349
1243581
  Конта Р. Суспільно-політичний аспект розвитку української етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка (на матеріалах "Хронік НТШ") // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 8-13. – ISSN 2309-9356


  У статті досліджується проблема впливу суспільно-політичного чинника на розвиток української етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка, яка розкривається шляхом аналізу "Хронік НТШ". В статье исследуется проблема влияния общественно-политического ...
1243582
  Катрич В.М. Суспільно-політичний ідеал В.Г. Бєлінського // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 123-130. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье дается изложение революционно-демократических взглядов В.Г. Белинского на вопросы социализма и революции. При этом подчеркивается, что социалистические взгляды В.Г. Белинского выражали его глубокую ненависть к самодержавию и крепостничеству, ...
1243583
   Суспільно-політичний розвиток західних областей УРСР. – К., 1989. – 453с.
1243584
  Косачевич М. Суспільно-політичний розвиток Західно-Українських земель у 50 - 70-х рр. XIX ст. у складі Австор-Угорської імперії : (Історія України, 9 кл.Приглиблений курс.Семінар для допитливих) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3. – С. 39-44
1243585
  Галушка-Адайкін Суспільно-політичний розвиток Республіки Індонезія у першій половині 50-х рр. XX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 16. – С. 85-94. – ISSN 2077-7280
1243586
  Петречко О. Суспільно-політичний розвиток Римської імперії = Socio-political development of the Roman Impire : в I - на початку III ст. н.е. від "відновленої" Республіки до сенатської монархії : монографія / Олег Петречко ; МОНУ ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 396 с. – ISBN 978-966-613-686-5
1243587
  Набока С. Суспільно-політичний розвиток України в 1964-1984 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-36. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено особливості розвитку суспільно-політичних процесів в Україні у 1964-1984 рр. Проаналізовано зміни в культурно-освітній, суспільно-громадській, політико-управлінській сферах життя в ці роки. Визначено закономірності і ...
1243588
  Бойко О.Д. Суспільно-політичний розвиток України в період перебудови (квітень 1985 - серпень 1991 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-64. – (Історія ; Вип. 39)


  Аналізуються етапи, характерні риси та особливості суспільно-політичних процесів в Україні в часи перебудови.
1243589
  Ніколаєць К.М. Суспільно-політичний розвиток УРСР у другій половині 60-х - на початку 90-х років XX століття: українська історіографія : дис. ... д-ра історичних наук : 07.00.06 / Ніколаєць Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 450 л. – Бібліогр.: л. 368-450
1243590
  Ніколаєць К.М. Суспільно-політичний розвиток УРСР у другій половині 60-х - на початку 90-х років XX століття: українська історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Ніколаєць Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1243591
  Буцик А.К. Суспільно-політичний рух в Росії 30-50 років ХІХ ст. / А.К. Буцик. – Київ : Радянська школа, 1964. – 260с.
1243592
  Казьмирчук Г.Д. Суспільно-політичний рух в Росії середини 20 - початку 60-х років XIX ст. в дослідженнях істориків України (1956 - 1980 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 70-79. – (Історичні науки ; Вип. 23)


  В статье освещается научная деятельность исследователей Советской Украины на современном этапе по изучению проблем освободительного движения в России после поражения восстания декабристов и до ликвидации крепостного права.
1243593
  Гордієнко Л.М. Суспільно-політичний рух в Україні 40-60-х років ХІХ ст. Романтизм як творчий метод і літературний напрям // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 31 (215). – С. 15-18
1243594
  Сергієнко Г.Я. Суспільно-політичний рух на Україні після повстання декабристів / Г.Я. Сергієнко. – Київ, 1971. – 300с.
1243595
  Білобровець О.М. Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863-1914 рр. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 - історія України / Білобровець О.М.; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2005. – 230л. – Бібліогр.: л. 203-230
1243596
  Білобровець О.М. Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863-1914 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Білобровець О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1243597
  Михайлюк Віталій Павлович Суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток українського села в 70-х на початку 80-х років : Дис... докт. історичнихнаук: 07.00.01 / Михайлюк Віталій Павлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 330л. – Бібліогр.:л.310-330
1243598
  Мзее Хасан Саїд. Суспільно-політичний устрій Занзібару // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 106. – (Серія права ; № 6)
1243599
  Перещ В.М. Суспільно-політичний устрій мійонського Криту (друга половина 17-середина 15 ст. до н.е.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. історичн. наук: спец. - 07.00.02. - Всесвітня історія / Перещ В.М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1243600
  Перещ В.М. Суспільно-політичний устрій мінойського Криту (друга половина 17 - середина 15 ст. до н.е.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Перещ В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 202л. + Додатки: л.182-183. – Бібліогр.: л.183-202
1243601
  Ковальчук М.В. Суспільно-політичний устрій Османської імперії XVI ст. на основі султанських канун-наме : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02, 03, 032 / Ковальчук Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 254 арк. – Додатки: арк. 221-254. – Бібліогр.: арк. 183-220
1243602
  Ковальчук М.В. Суспільно-політичний устрій Османської імперії XVI ст. на основі султанських канун-наме : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ковальчук Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1243603
  Примаченко Л. Суспільно-політичний фактор в системі зовнішньої політики ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 55-57
1243604
  Солдатенко В. Суспільно-політичні альтернативи революційної доби / В. Солдатенко, О. Любовець // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 54-62. – ISSN 0372-6436
1243605
   Суспільно-політичні аспекти системи освіти на Тернопільщині в 1939-1941 рр. / Л.В. Кравчук, Т.Б. Кадобний, О.В. Лабівка, Н.Д. Островська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 68-73. – ISSN 1681-2751
1243606
  Філатов М. Суспільно-політичні дискусії в США з приводу політики щодо КНР (початок ХХІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 50-53. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття є спробою охарактеризувати дискусію в американському суспільстві й політичному істеблішменті щодо "китайської політики" США на початку ХХІ століття. The article makes an attempt to characterize discussion in the American society ...
1243607
  Філатов М.В. Суспільно-політичні дискусії в США щодо відносин з КНР (2001- 2009 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Філатов Максим Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 236 л. – Бібліогр.: л. 200-236
1243608
  Філатов М.В. Суспільно-політичні дискусії в США щодо відносин з КНР (2001- 2009 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Філатов Максим Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1243609
  Бака В.О. Суспільно-політичні зміни в Чехословаччині та її розпад (грудень 1989-1992 р.р.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бака Віталій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ, 2016. – 230 арк. – Додатки: арк. 224-230. – Бібліогр.: арк. 180-223
1243610
  Бака В.О. Суспільно-політичні зміни в Чехословаччині та її розпад (грудень 1989-1992 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бака Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1243611
  Головаха І.П. Суспільно-політичні і філософські погляди Лесі Українки / І.П. Головаха; АУ УРСР. Інститут філософії. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1953. – 212с.
1243612
  Манзенко П.Т. Суспільно-політичні і філософські погляди М. Павлика / П.Т. Манзенко. – Київ : Вид-во Академії наук УРСР, 1962. – 124 с.
1243613
  Галів М. Суспільно-політичні ідеї в історико-педагогічному наративі Дмитра Багалія // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 113-118. – ISSN 2308-4634
1243614
  Сліпушко О. Суспільно-політичні ідеї Кирило-Мефодіївського братства у художньому просторі поезій Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 66-75


  У статті досліджуються суспільно-політичні ідеї Кирило-Мефодіївського братства у художньому просторі поезій Тараса Шевченка. Наголошується на взаємному впливові політичного світогляду братчиків і творчості Т. Шевченка.
1243615
  Лукач У.Р. Суспільно-політичні ідеї Наталії Кобринської крізь призму партійного будівництва в Західній Україні наприкінці XIX ст. // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 129-134
1243616
  Сліпушко О. Суспільно-політичні ідеї Тараса Шевченка у поемі "Сон" // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 297-309. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1243617
  Борисенко М. Суспільно-політичні інститути радянської комунальної квартири та їх функції. (20–30-ті роки XX століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 32-38
1243618
  Рудницький С.В. Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної України / Сергій Рудницький. – Житомир : Євенок О.О., 2014. – 620, [2] с. – Бібліогр.: с. 562-621. – ISBN 978-966-2534-62-7
1243619
   Суспільно-політичні клуби імені Я. Галана. – К., 1985. – 79с.
1243620
  Львова О.Г. Суспільно-політичні наслідки міжнародної міграції для приймаючих країн у 90-х роках ХХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 57 : Політичні науки
1243621
  Гриневич В.А. Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) / В.А. Гриневич; НАНУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – 520с. – ISBN 978-966-02-4486-5
1243622
  Гордіна Н.О. Суспільно-політичні настрої населення УРСР в умовах "перебудови" (1985-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гордіна Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
1243623
  Гордіна Н.О. Суспільно-політичні настрої населення УРСР в умовах "перебудови" (1985 - 1991 рр.) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Гордіна Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 182 л. – Бібліогр.: л. 156-182
1243624
  Кикоть С. Суспільно-політичні настрої української молоді в умовах соціально-політичних трансформацій другої половини 80-х років ХХ століття. - // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 260-272. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1243625
  Головко М.Л. Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939-1945 рр. : Монографія / М.Л. Головко; Акад. праці і соц. відносин федерац. спілок України. – Київ : Олан, 2004. – 704 с. – ISBN 966-95837-1-3
1243626
  Дяків В. Суспільно-політичні передумови особливих форм народної релігійності в підрадянській Україні 1930-их рр. // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 555-563. – ISSN 1028-5091
1243627
  Бухалов Ю.Ф. Суспільно-політичні погляди / Ю.Ф. Бухалов. – К, 1957. – 152с.
1243628
  Хомутенко А. Суспільно-політичні погляди Б. Грінченка наприкінці 80-х років ХІХ на початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-40. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються політичні позиції Бориса Дмитровича Грінченка кінця 80-х років ХІХ ст. - початок ХХ століття; його участь в організації і діяльності Української радикальної партії; вплив Б. Грінченка на літературну боротьбу в Україні (кінець ХІХ ...
1243629
  Ленько Олександр Валерійович Суспільно-політичні погляди Джавахарлала Неру та становлення індійської державності : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.02 / Ленько О.В.; Харк. нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 19 с.
1243630
  Матлай Л.С. Суспільно-політичні погляди дипломата Фернандо Морана Лопеса та його діяльність на посту глави МЗС Іспанії (1982-1985 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 182-189. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1243631
  Магуза Г.О. Суспільно-політичні погляди і громадянська позиція О.Довженка : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Магуза Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Біблогр.: 12 назв
1243632
  Магуза Г.О. Суспільно-політичні погляди і громадянська позиція О.Довженка : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Магуза Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 251с. + Додатки : л. 197-213. – Бібліогр.: л. 214-251
1243633
   Суспільно-політичні погляди Івана Франка в світлі його творів та листування : збірна студія. – Харків : Рух, 1931. – 200 с.
1243634
  Євдокименко В.Ю. Суспільно-політичні погляди М.М.Коцюбинскьго / В.Ю. Євдокименко. – К., 1964. – 59с.
1243635
  Діптан І. Суспільно-політичні погляди М.П. Драгоманова: візія І.П. Лисяка-Рудницького // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 165-186. – ISSN 2075-1222
1243636
  Булгаріна Н. Суспільно-політичні погляди О.І.Герцена та питання української державності // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.12-19. – ISBN 966-7800-03-2
1243637
  Євдокименко В.Ю. Суспільно-політичні погляди Панаса Мирного / В.Ю. Євдокименко. – К., 1955. – 192с.
1243638
  Слюсарчук Роман Олексійович Суспільно-політичні погляди Петра Івановича Ліницького : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.0 / Слюсарчук Роман Олексійович; КНУТШ. – К., 2001. – 175л. – Бібліогр.:л.169-175
1243639
  Слюсарчук Р.О. Суспільно-політичні погляди Петра Івановича Ліницького : Автореф...канд.філософ.наук:09.00.05 / Слюсарчук Р.О.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 15с. – Бібліогр.:с.12-13
1243640
  Слюсарчук Роман Олексійович Суспільно-політичні погляди Петра Івановича Ліницького : Дис....кандид.філософ.наук:09.00.05 / Слюсарчук Роман Олексійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 175л. – Бібліогр.:л.169-1765
1243641
  Лілицький П.І. Суспільно-політичні погляди Петра Івановича Ліницького. : Дис... Канд. философ наук: 09.00.05 / Лілицький П.І.;. – К, 2001. – л.
1243642
  Ліницький П.І. Суспільно-політичні погляди Петра Івановича Ліницького. : Дис... Канд. філософ наук: 09.00.05 / Ліницький П.І.;. – К, 2001. – л.
1243643
  Ліницький П.І. Суспільно-політичні погляди Петра Івановича Ліницького. : Дис... Канд. філософ наук: 09.00.05 / Ліницький П.І.;. – К, 2002. – л.
1243644
  Дмитриченко В.С. Суспільно-політичні погляди Я.П.Козельського. / В.С. Дмитриченко. – К., 1957. – 68с.
1243645
  Позняков О. Суспільно-політичні події очима військової періодики (1917-1918 рр.) // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 109-115. – ISBN 966-7181-44-8
1243646
  Бекиров С.Н. Суспільно-політичні проблеми облаштування кримських татар = Аналіз їх висвітлення на сторінках газети "Авдет" (1990-2009 рр.) // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 36-38. – ISSN 0868-8117


  Аналіз і систематизація матеріалів газети, вивчення проблеми облаштування депортованих народів і зміни їх стану
1243647
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ
Вип. 2. – 2016. – 200 с.
1243648
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ. – ISSN 2518-7546
Вип. 3. – 2016. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
1243649
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ. – ISSN 2518-7546
Вип. 4. – 2016. – 308 с. – Резюме укр., англ. мовами
1243650
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2518-7546
Вип. 1 (5). – 2017. – 364 с. – Резюме укр., англ. мовами
1243651
  Тищенко Ю.А. Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні тенденції / Юлія Тищенко, Рустем Халілов, Михайло Капустін ; Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2008. – 84с. – ISBN 978-966-8136-90-0
1243652
  Романцов В. Суспільно-політичні процеси в грецьких селах Маріупольського повіту в Українській Народній Республіці доби Центральної Ради // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 114-117. – ISSN 1728-9343
1243653
  Міщенко М. Суспільно-політичні процеси в Україні після парламентських виборів 2006 року в дзеркалі громадської думки // Політичний портрет України : часопис Фонду "Демократичні ініціативи" / Фонд "Демократичні ініціативи". – Київ, 2007. – № 37/38. – С. 57-66
1243654
  Мазур Є. Суспільно-політичні процеси в українських землях на етапі створення і формування уніатської церкви // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 60-64. – ISBN 978-966-171-795-3
1243655
  Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х - першої половини 1960-х років: українська історіографія : Дис. ... доктора історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавства та спеціальні історичні дисципліни / Ніколаєць Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 481л. – Бібліогр.: л.385-481
1243656
  Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х - першої половини 1960-х років:українська історіографія : Автореф. дис. ... доктора історичних наук. Спец.07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Ніколаєць Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 40с. – Бібліогр.: 38 назв
1243657
  Мотрук С. Суспільно-політичні процеси в Чеських землях за часів Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-59. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено становище Чеських земель в роки Першої світової війни, проаналізовано внутрішні та зовнішні чинники, які сприяли остаточному формуванню концепції вирішення чеського питання та курсу на створення незалежної держави. В статье ...
1243658
  Андрухів І. Суспільно-політичні процеси на території Станіславської області в першій половині 1944 року / І. Андрухів, О. Безносюк, В. Ковалик // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 80-86. – ISSN 1728-9343
1243659
  Мохнатюк І. Суспільно-політичні процеси у Галичині початку XX століття у творчості І.Я. Франка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 88-91. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто погляди І. Франка на роль і місце громади в житті українського суспільства, його розуміння проблеми праці та життя простих робітників. Висвітлено Франкові ідеї бажаного соціально-політичного устрою, заснованого на громадівських засадах. The ...
1243660
  Кінка С.М. Суспільно-політичні рухи в Латвії доби перебудови за матеріалами республіканської радянської преси (допарламентський етап: 1985 - початок 1989 рр.) // Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Вип. 23. – С. 265-287. – ISBN 978-617-689-047-8
1243661
  Кизименко Ірина Олексіївна Суспільно-політичні рухи в Україні (90-ті роки 20 ст.) : історіографія : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Кизименко І.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 176с. – Бібліогр.: л. 155 - 176
1243662
  Кизименко Ірина Олексіївна Суспільно-політичні рухи в Україні (90-ті роки ХХ ст.): історіографія : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Кизименко І.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 14с. – Бібліогр.: 3 назв.
1243663
  Кизименко І.О. Суспільно-політичні рухи в Україні 90-ті рр. XX ст.: історіографія проблеми // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 100-109
1243664
  Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні рухи трудящих УРСР середини 40-х - середини 60-х років ХХ ст. у працях вітчизняних науковців // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 221-226. – ISBN 966-614-021-7
1243665
  Гончарук П.С. Суспільно-політичні та історичні погляди Т.Г. Шевченка : монографія / П.С. Гончарук ; Мін-во культури і туризму ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – 232 с. – До 195-ої річниці від дня народження. – ISBN 978-966-452-029-1
1243666
  Гірняк С. Суспільно-політичні та історичні чинники формування української мови в Галичині кінця XIX - початку XX століть // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2011. – С. 89-99. – (Sectio FF, Philologiae ; vol. 29, 2). – ISSN 0239-426X
1243667
  Іваницька Лілія Василівна Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині 20 - на початку 21 століття : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Іваницька Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 179с. + Додатки: л. 177-179. – Бібліогр.: л. 160-176
1243668
  Іваницька Лілія Василівна Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині 20 - на початку 21 століття : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Іваницька Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1243669
  Донець Г.П. Суспільно-політичні та філософські погляди О.І. Герцена / Г.П. Донець. – Чернівці, 1961. – 43с.
1243670
  Пренковська А. Суспільно-політичні терміни в лексикографії радянського і пострадянського періодів (Порівняльний аспект) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 35-39. – ISSN 0130-5263
1243671
   Суспільно-політичні трансформації в країнах Сходу на сучасному етапі / [Матвєєва Л.В. та ін. ; упоряд.: О.С. Мавріна, І.В. Отрощенко ; відп. ред. Л.В. Матвєєва] ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2012. – 218, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 219. - Геогр. покажч.: c. 205-208. - Анот. парал. рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6589-9
1243672
  Бортнікова А. Суспільно-політичні умови запровадження магдебурзького права в містах волині (хv–60-ті рр. ХVІ ст.). // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 254-260. – ISSN 2312-8933
1243673
  Крупський І.В. Суспільно-політичні умови зародження, особливості функціонування, основні проблемно-тематичні мотиви публікацій газети "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 12-16


  Висвітлюються суспільно-політичні умови, в яких зародилася і функціонувала українськомовна газета "Рада", акцентується увага на основних проблемно-тематичних блоках газети, розкривається зміст деяких публікацій Elucidation social-political ...
1243674
  Шейхо К. Суспільно-політичні умови розвитку сирійської преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 252-257


  Розглянуто історичні, політичні, суспільні умови, в яких зароджувалася, розвивалася сирійська преса, визначено основні засади її функціонування, охарактеризовано принципи інформування населення в сучасний період. Historical, political, public ...
1243675
  Костирєв А.Г. Суспільно-політичні функції засобів масової інформації в демократичному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 230-234. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто функції засобів інформації в демократичному суспільстві. Констатуючи генетично суперечливий характер функціонування медіа-системи, автор доходить висновку, що саме внутрішня суперечливість і робить вільну пресу необхідною умовою ...
1243676
  Рибачук В.О. Суспільно-політичні цінності афінської демократії // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 120-126
1243677
  Осипчук О.Ю. Суспільно-політичні чинники в динаміці змін традиційної культури українців передмістя Києва другої половини XX століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 288-295


  Досліджуються деформаційні процеси в етнокультурі українців передмістя Києва другої половини 20 століття та чинники, що їх зумовлювали. Доводиться, що радянська тоталітарна система була збудована на таких принципах, які в подальшому мали сприяти ...
1243678
  Адамович Н.М. Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні (90- ті рр. 20 ст. - початок 21 ст.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.01 - Історія України / Адамович Н. М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1243679
  Адамович Н.М. Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні )90-ті рр. 20 ст. - початок 21 ст.) : дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 - історія України / Наталія Миколаївна Адамович; КНУТШ. – Київ, 2008. – 328 л. + Додптки: л. 302-328. – Бібліогр.: л. 235-301
1243680
  Марушинець А.В. Суспільно-політичні чинники трансформації аграрної сфери України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 210-222 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1243681
  Назаренко І.Д. Суспільно-політичні, філософські, естетичні та атеїстичні погляди Т.Г.Шевченка / І.Д. Назаренко. – Вид. 2-е, доп. – К., 1964. – 400с.
1243682
  Грабська А.В. Суспільно-правовий іномовник DW (Deutsche Welle): особливості німецького досвіду : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Грабська Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 215 арк. – Додатки: арк. 212-215. – Бібліогр.: арк. 189-211
1243683
  Грабська А.В. Суспільно-правовий іномовник DW (DEUTSCHE WELLE): особливості німецького досвіду : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Грабська Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1243684
  Цвєткова Ю.В. Суспільно-правові, історичні та соціально-політичні передумови виникнення Кормчих книг на території Київської Русі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-74. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Проведено аналіз передумов появи на території Київської Русі збірок церковного і світського права, які увійшли в історію під назвою "Кормчі книги". At the article were analyzed preconditions of the appearance of the religious and non-religious law ...
1243685
  Медалієва О.З. Суспільно-просвітницький напрямок у діяльності наукових університетських історичних товариств Наддніпрянської України // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 26-30. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються В. Антонович,Т. Флоринський, М. Довнар-Запольський, І. Лучицький та ін.
1243686
  Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні 21 століття : Монографія / Здіорук С.І.; НІСД. – Київ : Знання України, 2005. – 552с. – ISBN 966-554-096-3
1243687
  Чернадчук В.Д. Суспільно-територіальні утворення як суб"єкти бюджетних правовідносин // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 436-444. – ISSN 1563-3349
1243688
  Кралюк П. Суспільно-філософські погляди Іпатія Потія // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 210-211. – ISBN 978-966-2254-74-7
1243689
  Лошака І. Суспільно-церковні відносини в Україні : історіографічний аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 230-237. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1243690
  Ломака І. Суспільно-церковні відносини в Україні: історіографічний аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 230-237. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1243691
  Павлов С. Суспільно–географічні аспекти дослідження релігійної сфери // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 353-357. – ISSN 2076-1554
1243692
  Кузишин Андрій Суспільно географічна характеристика електоральної культури на виборчому полі областей Карпатсько-Подільського регіону // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 104-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1243693
  Черленяк І.І. Суспільно еволюційний запит реформування політичної та конституційної систем України на сучасному етапі // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 40-50.
1243694
  Северин-Мрачковська Суспільно зорієнтоване підприємництво: соціально-філософський аналіз // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 140-149


  У статті на основі соціально-філософського аналізу здійснюється спроба роз криття сутності, специфіки та перспектив розвитку суспільно зорієнтованого підприємництва. Автором досліджуються пріоритетні напрямки соціально зорієнтованої діяльності ...
1243695
  Рижикова Р.Я. Суспільно корисна діяльність піонерів / Р.Я. Рижикова. – К, 1962. – 35с.
1243696
  Любжина Т.К. Суспільно корисна праця засуджених до позбавлення волі // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 169-175. – ISSN 0201-7245
1243697
  Шушківський О.О. Суспільно корисна праця учнів. / О.О. Шушківський. – К, 1963. – 69с.
1243698
  Хоменко І.А. Суспільно корисний вплив оригінальної радіодраматургії / І.А. Хоменко, В.І. Фоменко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 108-110


  Статтю присвячено українському радіомистецтву; зокрема, досліджується історія національної радіоп"єси та проблема впливу її на вітчизняну аудиторію.
1243699
  Кондра О. Суспільно небезпечне діяння у ст. 232-1 КК України "незаконне використання інсайдерської інформації" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 349-360. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1243700
  Строган А.Ю. Суспільно небезпечне діяння як визначальна і провідна ознака злочину та його складу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 563-568. – ISSN 1563-3349
1243701
  Кондра О. Суспільно небезпечні наслідки злочину у ст. 232-1 КК України "незаконне використання інсайдерської інформації" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 354-363. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Висвітлено проблеми суспільно небезпечних наслідків злочину передбаченого ст. 232-1 КК України. Досліджено питання поняття шкоди, яка характеризує ці наслідки, визначено її форми, обсяг та сферу поширення. Є авторські висновки теоретичного характеру ...
1243702
  Газдайка-Василишин Суспільно небезпечні наслідки некорисливих злочинів проти власності: проблемні аспекти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 240-246. – (Юридична ; Вип. 1)
1243703
  Білецький І. Суспільно небезпечні прояви у виборчому процесі в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 139-142.
1243704
  Блецкан М.І. Суспільно політична та філософська думка в Україні кінця ХІХ-ХХ столітть / М.І. Блецкан. – Ужгород, 1995. – 64с.
1243705
  Цимбалюк М. Суспільнобуттєва рівновага та онтологія справедливості // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 212-219. – ISSN 0132-1331
1243706
  Цимбалюк М.М. Суспільнобуттєві кореляти деформацій правосвідомості // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 9-16.
1243707
  Соловйов О.П. Суспільнокорисна праця учнів / О.П. Соловйов. – К., 1957. – 27с.
1243708
   Суспільнокорисна праця учнів (З досвіду роботи шкіл Вінницької області). – Київ : Радянська школа, 1957. – 111 с.
1243709
  Партолін М.П. Суспільнополітичні погляди М.М.Коцюбинського / М.П. Партолін. – Харків, 1953. – 139с.
1243710
  Гладких М.І. Суспільства апополітейні / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 361. – ISBN 966-642-073-2
1243711
  Гладких М.І. Суспільства первісні / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 361-362. – ISBN 966-642-073-2
1243712
  Гладких М.І. Суспільства синполітейні / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 362. – ISBN 966-642-073-2
1243713
  Шульга О. Суспільство-2016: 12 підсумкових тез // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 13


  "Наприкінці року можна і потрібно підбити підсумки: з якими настроями входить українське суспільство у новий — 2017-й — рік? Окреслимо деякі основні тренди, які проявилися в році, що минає, не претендуючи на повноту з огляду на обсяг статті*".
1243714
  Кононенко П.П. Суспільство - людина - герой літератури... / П.П. Кононенко. – Київ, 1968. – 126с.
1243715
   Суспільство - людині. – К., 1989. – 39с.
1243716
  Буян І. Суспільство – соціальний чинник задоволення нужд людини // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 105-122. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
1243717
  Бойченко І.В. Суспільство / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 362-363. – ISBN 966-642-073-2
1243718
  Слабошпицький М. Суспільство активізується проти теледебілізації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 1, 4


  Інформаційний простір України: загрози, виклики, перспективи
1243719
  Судаков В. Суспільство без довіри: інноваційна стратегія наукового дослідження складної соціологічної проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 66-67. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817
1243720
  Бойченко І.В. Суспільство відкрите і закрите / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 363-364. – ISBN 966-642-073-2
1243721
  Шинкаренко О. Суспільство за межею реальности // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 36-38


  "Майстер угорського авторського кіна Бела Тар (Bela Tarr) задумав узятися за екранізацію романів свого сучасника й співвітчизника Ласло Красногоркаї (Laszlo Krasznahorkai) ще у 1985 році. На той час у режисера з"явилося досить чітке уявлення, що, ...
1243722
  Дзвінчук Дмитро Суспільство знань - чергова мрія чи реальність майбутнього? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 16-19. – Бібліогр. в кінці ст.


  Історичні джерела дають можливість науковцям не лише досліджувати перебіг різноманітних подій, а й, хоч і не завжди, відтворювати провідні уявлення мислителів минулих часів про стан і найможливіший шлях подальшого розвитку людства. З підвищенням ...
1243723
  Дзвінчук Дмитро Суспільство знань - чергова мрія чи реальність майбутнього? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 16-19. – Бібліогр. в кінці ст.


  Історичні джерела дають можливість науковцям не лише досліджувати перебіг різноманітних подій, а й, хоч і не завжди, відтворювати провідні уявлення мислителів минулих часів про стан і найможливіший шлях подальшого розвитку людства. З підвищенням ...
1243724
  Броннікова Л.В. Суспільство знань і постнекласична наука: взаємовплив контекстів // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – C. 35-38. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (22)). – ISSN 2411-5606


  Розглядаються зміни в науці на тлі соціальних трансформацій початку XXI століття.
1243725
  Балабанова Н.В. Суспільство знань та інновацій: шлях до майбутнього України / Н.В. Балабанова. – Київ : Арістей, 2005. – 104 с. – ISBN 966-8458-55-9
1243726
  Згуровський М.З. Суспільство знань та інформації - тенденції, виклики, перспективи // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 181-196. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
1243727
  Рижко Л.В. Суспільство знань: нові можливості та нові проблеми // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 225-237. – ISSN 2077-8309
1243728
  Макаренко Е.М. Суспільство і аномія: соціально-філософський аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-97. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1243729
  Балагура О. Суспільство і вища національна освіта у процесі трансформації // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 27-34. – ISSN 1682-2366
1243730
  Гривінський Р. Суспільство і влада: чи можливий діалог? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25-26 березня (№ 52/53). – С. 4-5


  "Чому, попри всі революції, в Україні не відбувається зміна еліт", - думка філософів.
1243731
  Даниленко М І. Суспільство і громадський обов`язок / М І. Даниленко, . – Київ, 1971. – 46с.
1243732
  Карпенко В.О. Суспільство і засоби масової інформації: проблеми правового регулювання взаємин : Текст лекції для студ.Ін-ту журналіст.з курсу "Основи професійн.комунікації" / В.О. Карпенко; КНУТШ; Ін-т журналіст. – Київ : Центр вільної преси, 2001. – 24с. – шифр дубл. – ISBN 966-7139-51-4
1243733
  Сухоносов С.М. Суспільство і особа / С.М. Сухоносов. – Дрогобич, 1960. – 28с.
1243734
  Кононенко С.В. Суспільство і політика за умов олігархії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 60-70. – ISBN 978-966-02-4604-1
1243735
  Марченко Н. Суспільство і процес маніпулювання: історичний аспект // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 60-63


  Розглядається історичний аспект питання включення соціуму в процеси маніпулювання, які здійснюються як вербальним, так і невербальним способами, а також небезпека здійснюваних владними структурами маніпулятивних дій по відношенню до суспільства як в ...
1243736
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 1 (13). – 2011
1243737
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 2 (14). – 2011
1243738
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 3 (15). – 2011
1243739
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 4 (16). – 2011
1243740
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№5/6 (17/18 ). – 2011
1243741
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 7 (19). – 2011
1243742
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 8 (20). – 2011
1243743
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 9 (21). – 2011
1243744
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 10/11(22/23). – 2011
1243745
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 12 (24). – 2011
1243746
  Корсак Костянтин Суспільство майбутнього? Як його назвемо, таким воно і буде... // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 2-5 : Фото
1243747
  Забілик С.У. Суспільство миру і творення / С.У. Забілик. – К, 1985. – 153с.
1243748
  Беззуб"як М.Й. Суспільство національне та суспільство громадянське // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 28-35. – ISBN 978-966-02-4604-1
1243749
  Куценко О.Д. Суспільство нерівних. Класовий аналіз нерівностей в сучасному суспільстві : Спроби західної соціології / О.Д. Куценко; МОУ. Харк. нац. ун-тет ім. В.Н. Каразіна; Рец.: В.С. Бакіров, Ю.О. Чернецький. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2000. – 316с. – На обкл. назва: Общество неравных. – Бібліогр.: С.298-314. – ISBN 966-623-039-9
1243750
  Горбачик А.П. Суспільство під мікроскопом / А.П. Горбачик, Л.В. Малес // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  До 175-річчя Університету. Факультет соціології.
1243751
  Чоловська Н. Суспільство ризику в контексті викликів техногенної цивілізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 68-75. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1243752
  Тімченко О.П. Суспільство ризику в контексті комунікативного підходу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 156-167
1243753
  Багмет М.С. Суспільство розвинутого осціалізму / М.С. Багмет, А.Д. Шенін. – Київ, 1974. – 189с.
1243754
  Патока В.В. Суспільство розвинутого соціалізму / В.В. Патока. – К., 1981. – 56с.
1243755
  Єрмолаєв М.М. Суспільство соціальної справедливості / М.М. Єрмолаєв. – Київ, 1981. – 88с.
1243756
  Мороз Б.І. Суспільство соціальної справедливості / Б.І. Мороз. – К., 1985. – 47с.
1243757
  Рижко О.М. Суспільство споживання і кризові процеси у віддзеркаленні видань УГКЦ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 29-33


  У статті проаналізовано публікації греко-католицьких видань, присвячені проблемі надмірного спожи вацтва та породжених ним кризовим процесам. Ці матеріали розглядаються як логічно вмотивована й орга нічна складова частина інформаційної політики УГКЦ, ...
1243758
  Павловський М.А. Суспільство та економіка перехідного періоду. Шлях України : Шлях вліво, шлях вправо - хибний шлях... / М.А. Павловський. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Техніка, 1997. – 148с. – ISBN 966-575-150-6
1243759
  Шелухін В.А. Суспільство у просторі трансформацій, культура у просторі суперечностей: відкриті питання Деніела Бела // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 103-105. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  У пам"ятній статті-некролозі поряд із найбільш загальним оглядом теоретичного доробку відомого американського соціолога Деніела Бела автор акцентує увагу на найбільш проблемних і суперечливих місцях останнього, пов"язаних із аналізом стану культури та ...
1243760
  Михальченко Микола Іванович Суспільство чекає нових політичних лідерів : [інтерв"ю з доктором філософських наук, професором, членом-кореспондентом НАН України, президентом Академії політичних наук М.І. Михальченком] / Михальченко Микола Іванович, Бушанський Валентин; розмову вів В. Бушанський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 5-6


  Як іноді хочеться байдуже ставитися до політики! Просто забути, що вона існує. Забути, як абсолютно прості речі, нецікаві заняття. Як звички, що стали частиною єства, наприклад, звичка дихати чи засинати, коли стемніє. Хочеться. А не виходить. Бо єству ...
1243761
  Михальченко Микола Іванович Суспільство чекає нових політичних лідерів : [інтерв"ю з доктором філософських наук, професором, членом-кореспондентом НАН України, президентом Академії політичних наук М.І. Михальченком] / Михальченко Микола Іванович, Бушанський Валентин; розмову вів В. Бушанський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 5-6


  Як іноді хочеться байдуже ставитися до політики! Просто забути, що вона існує. Забути, як абсолютно прості речі, нецікаві заняття. Як звички, що стали частиною єства, наприклад, звичка дихати чи засинати, коли стемніє. Хочеться. А не виходить. Бо єству ...
1243762
  Фадєєв В.Б. Суспільство як категорія соціальних наук // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 45-55
1243763
  Гладій С.В. Суспільство як суб"єкт легітимації судової влади // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 303-309
1243764
  Кондратюк Г. Суспільство, держава та релігія: проблеми взаємовідношень в рамках політики коренізації в Кримській АСРР (20-30-ті роки XX ст.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 101-109. – ISSN 0869-3595
1243765
  Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / Геєць В.М. ; НАНУ; Ін-т екон. та прогнозув. – Київ : Ін-т екон. та прогноз. НАНУ, 2009. – 864с. – ISBN 978-966-02-5437-4


  Монографія є результатом міждисциплінарного дослідження проблем взаємодії та парт­нерства суспільства, держави й економіки, що є однією з фундаментальних ідей даної роботи. Автор, застосовуючи феноменологічний підхід, проаналізував і розкрив сутність ...
1243766
  Гриценко О. Суспільство, держава, інформація / О. Гриценко; Ін-т журналістики КНУ. – Київ : Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. – 165с. – ISBN 966-594-207-7
1243767
  Нагірняк П.А. Суспільство, колектив, працівник та їх інтереси / П.А. Нагірняк, М.Л. Поліщук. – Київ, 1966. – 115с.
1243768
  Яровий О.С. Суспільство, література і критика у дзеркалі "ЛУ": 1983 та 2008 // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 133-143. – ISBN 978-966-171-217-0
1243769
  Калмиков Г.В. Суспільство. Особистість. Взаємини. Громадянскість: гуманістичний погляд В.О. Сухомлинського у майбутнє : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Калмиков. – Київ : Переяслав-Хмельницький держ. пед. ін-тут, 2002. – 180с. – ISBN 5-7763-1252-3
1243770
  Артемюк Б.Т. Суспільство: свобода і розвиток / Артемюк Б.Т. – Киев, 2006. – 192с. – ISBN 966-531-162-X
1243771
   Суспільствознавство. – К., 1963. – 360с.
1243772
   Суспільствознавство. – 2-е вид. – К., 1964. – 383с.
1243773
   Суспільствознавство. – 4-е вид. – К., 1966. – 365с.
1243774
   Суспільствознавство. – 5-е вид. – К., 1967. – 366с.
1243775
   Суспільствознавство. – 6-е вид. – К., 1968. – 368с.
1243776
   Суспільствознавство. – 11-е вид. – К., 1973. – 387с.
1243777
   Суспільствознавство. – 23-е вид. – К., 1974. – 390с.
1243778
   Суспільствознавство. – 16-е вид. – К., 1978. – 360с.
1243779
   Суспільствознавство. – К., 1978. – 358с.
1243780
   Суспільствознавство. – Київ : Радянська школа, 1987. – 359 с.
1243781
  Бойченко І.В. Суспільствознавство / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 364-365. – ISBN 966-642-073-2
1243782
  Горак Г.І. Суспільствознавство і соціальна практика / Г.І. Горак. – Київ : Вища школа при КДУ, 1986. – 124с. – Бібліогр.:с.118-123
1243783
   Суспільствознавчі науки та відродження нації. – Луцьк
1. – 1997. – 206с.
1243784
   Суспільствознавчі науки та відродження нації. – Луцьк
2. – 1997. – 168с.
1243785
   Суспільствознавчі науки та відродження нації. – Луцьк
3. – 1997. – 176с.
1243786
  Гирич І. Суспільствознавчі уроки Чикаленка // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 12 (182). – С. 3-13. – ISSN 0131-2685
1243787
  Майборода І.Т. Суспісльство без майбутнього / І.Т. Майборода. – К, 1977. – 48с.
1243788
  Маньковский Б.Н. Суставные рефлексы руки Leri u Mayer"a, их физиопатология и диагностическое значение / Б.Н. Маньковский, В.Л. Бедер. – Киев, 1925. – С. 150-157
1243789
  Шевырев В.В. Суставы и связки / В.В. Шевырев. – М., 1987. – 32с.
1243790
   Сустамар (экстракт мартинии) - альтернатива нестероидным противовоспалительным средствам // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Издательский дом "Заславский" ; Укр. асоціація остеопорозу ; Укр. асоціація менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1. – С. 31-35. – ISSN 2224-1507
1243791
  Валейка Л. Сустантивные словосочетания в литовском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.674 / Валейка Л.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 16л.
1243792
  Лихошерст Н.И. Сустантивные словосочетания типа N1 of N2 c обязательно-дистрибутивной связью компонентов в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.688 / Лихошерст Н.И.; КГУ. – К, 1971. – 23л.
1243793
  Пестрак Ф.С. Сустрэнемся на барыкадах : раман / Ф.С. Пестрак. – Минск
Кн. 1. – 1954. – 454 с.
1243794
  Пестрак Ф.С. Сустрэнемся на барыкадах : раман / Ф.С. Пестрак. – Минск
Кн. 2. – 1954. – 546 с.
1243795
  Вишня Остап Сутана і тіара : Три оповідання / Вишня Остап. – Ужгород : Закарпатоблвидав, 1960. – 16с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1243796
  Славюнас З.И. Сутартинес. / З.И. Славюнас. – Л., 1972. – 248с.
1243797
  Гусейн Мехті Сутичка / Гусейн Мехті. – К, 1971. – 352с.
1243798
  Караванський С. Сутичка з тайфуном = Encounter with a typhoon : збірка поезій / Святослав Караванський. – Нью-Йорк [та ін.] : Українське Видавництво "Смолоскип" ім. В. Симоненка ; Об"єднання укр. письменників "Слово", 1980. – 188 с. : фот. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека "Cмолоскипа" ; ч. 3). – ISBN 0-914834-28-2
1243799
  Соколов Б. Сутінки великого керманича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11-12 вересня (№ 164/165). – С. 11


  Сталін 1952 року.
1243800
  Толстов С.В. Сутінки невизначеності: Brexit та його наслідки // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – С. 22-27. – (Історичні науки)
1243801
  Пазенок В.С. Сутінки старого світу / В.С. Пазенок. – К., 1972. – 180с.
1243802
  Шахрай Наталія Сутінки удвох // Євангеліє від Євгенія : Роман; Сутінки удвох/ Шахрай Н. / Абузяров Віктор. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2001. – с.169-304. – ISBN 966-7601-31-5
1243803
  Щербак Ю. Сутінки: За живописним циклом Миколи Нєдзєльського // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 339-342
1243804
  Елин Н.Л. Сутки начинаються в полночь / Н.Л. Елин, В.Г. Кашаев. – Москва, 1982. – 269с.
1243805
  Шаповал В. Сутні характеристики Конституції як основного закону держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-12. – ISSN 0132-1331
1243806
  Котковський В.С. Сутнісна визначеність і типологія банківських інновацій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 76-80. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1243807
  Павлова А. Сутнісна оцінка дилеми сущого - належного в українській епічній пісні // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 271-278


  У статті йдеться про сутнісну оцінку дилеми сущого – належного в українській співанці-хроніці. Акцентовано, що суще і належне отримує у свідомості особистості статус об.єктивної реальності, у якій доводиться жити. В статье говорится о сущностной ...
1243808
  Шостаковський М.Л. Сутнісна характеристика держави: основні підходи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 354-356. – ISSN 2219-5521
1243809
  Вечірко О. Сутнісна характеристика зовнішньоекономічної діяльності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 105-108. – ISSN 1818-2682


  Досліджено поняття "зовнішньоекономічнв діяльність" та "зовнішньоекономічні відносини", висвітлено їх види та функції.
1243810
  Овчарська О. Сутнісна характеристика інноваційної поведінки економічної системи // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 175-186. – ISSN 2409-9260
1243811
  Юрченко Ю.О. Сутнісна характеристика інтелектуального капіталу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 98-101
1243812
  Корнєв Ю.Г. Сутнісна характеристика інформаційного ресурсу суспільного виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 269-275


  В статті розглядаються теоретичні підходи щодо з"ясування сутності інформації та характеристики інформаційного ресурсу розвитку суспільного виробництва. Обгрунтовується актуальність створення ефективної системи інформаційного забезпечення суб"єктів ...
1243813
  Лич В.М. Сутнісна характеристика категорій трудового потенціалу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 114-119. – Бібліогр.: на 15 пунктів
1243814
  Слабко Я.Я. Сутнісна характеристика культури організації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 234-238. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1243815
  Лисенко К.М. Сутнісна характеристика маркетингового потенціалу підприємства / К.М. Лисенко, Н.П. Скригун // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 145-149
1243816
  Ткаченко О. Сутнісна характеристика поняття "здорові фінанси" у три-векторній типізації фіскальної політики // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (23 листоп. 2016 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. фінансів і банківської справи [та ін.] ; [редкол.: Варцаба В.І. та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2016. – С. 73-74
1243817
  Заяць Н. Сутнісна характеристика правових засобів у механізмі правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 202-205. – ISSN 2307-8049
1243818
  Баранюк В.В. Сутнісна характеристика проіфесійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 24-29
1243819
  Бирка М.І. Сутнісна характеристика прямих іноземних інвестицій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 301-308. – ISSN 0321-0499
1243820
  Вінніченко І.І. Сутнісна характеристика розвитку підприємництва як соціально-економічної системи // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 8-13
1243821
  Волков В. Сутнісна характеристика стандартизації в контексті адміністративно-правового регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 26-30
1243822
  Ковінько М. Сутнісна характеристика фізичної культури й культури здорового способу життя в сучасному суспільстві // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 14-18. – ISSN 2220-7481


  Проаналізовано сутність та взаємозв’язок фізичної культури й культури здорового способу життя в сучасному суспільстві. Розглянуто та вивчено проблему фізичної культури як складову частину духовної культури, показано їх взаємозалежність та доведено, що ...
1243823
  Стельмащук А.М. Сутнісна характеристика, передумови і засади транскордонної конвергенції між Україною та ЄС // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 7-17. – ISSN 2309-1533
1243824
  Надвинична Т. Сутнісний аналіз розуміння // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 58-64. – ISSN 1810-2131
1243825
  Гончарова О.М. Сутнісний аналіз та оцінка внутрішньої економічної стійкості підприємства / О.М. Гончарова, Б.О. Антонюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 88-98


  У статті досліджено сутність економічної стійкості підприємства, її структуру, здійснено порівняльний аналіз фінансової та економічної стійкості підприємств, визначено фактори, які впливають на рівень економічної стійкості, а також показники оцінки та ...
1243826
  Андрійчук В.Г. Сутнісний аспект методології наукових досліджень // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 7 (261). – С. 87-94. – ISSN 2221-1055
1243827
  Барановський О. Сутнісний вимір та оцінка рівня митної безпеки // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 52-68. – ISSN 1818-5754
1243828
  Канцір В.С. Сутнісний та змістовний аспекти політичного тероризму // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 266-270
1243829
  Пуцентейло П. Сутнісні аспекти конкурентоспроможності на різних рівнях управління економікою // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 32-42. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1243830
  Калмикова Я. Сутнісні аспекти письмових засобів доказування в адміністративному судочинстві // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 283-295. – ISSN 1993-0909
1243831
  Кобута Л. Сутнісні засади соціал-демократії в політичних поглядах В. Левинського // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 165-174.
1243832
  Бондарчук С. Сутнісні індикатори розвитку гігієнічної науки на теренах України в другій половині XIX - на початку XX ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 231-240


  Розглядається питання формувань перших кафедр гігієнічного профілю в університетах України. Розкривається внесок учених Університету Св. Володимира: В.А. Суботіна , О.В. Корчак-Чепурківського,Ф.Ф. Мерінга, Х.Я. Гюббенета, А.І. Слободзинського, В.Д. ...
1243833
  Ванієва А.Р. Сутнісні категорії та чинники використання трудоресурсного потенціалу населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 28-30. – Бібліогр.: 3 назв.
1243834
  Шимон С. Сутнісні ознаки майнових прав як об"єктів цивільних правовідносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 332-337. – ISSN 1026-9932
1243835
  Русановська Н.О. Сутнісні ознаки та місце права рекреаційного природокористування в системі права громадян на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 100-103. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Простежуються основні ознаки та місце в системі екологічних прав громадян права користування рекреаційними ресурсами. The articles traces the main features and the place of the citizens" right to use recreational resources in the system of ecological ...
1243836
  Дука А.П. Сутнісні ознаки та природа інноваційного розвитку національної економіки // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 8 (46). – С. 37-43. – ISSN 2309-1533
1243837
  Артус М.М. Сутнісні особливості категорії "ринок" на сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2014. – С. 215-222. – (Економічні науки ; № 26). – ISSN 2219-7915
1243838
  Крюков О.І. Сутнісні особливості політичної еліти у владно-управлінських відносинах // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 88-92
1243839
  Рябініна Л. Сутнісні особливості сучасних грошей та їх функції // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (595). – С. 40-49. – ISSN 0131-775Х
1243840
  Бугель Ю. Сутнісні риси та закономірності розвитку кредитних відносин в умовах ринкових перетворень економічної системи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 137-143. – ISSN 1818-5754
1243841
  Крисаченко В.С. Сутнісні риси українського етносу // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 33-43
1243842
  Сухарніков Ю.В. Сутнісні розбіжності діяльнісного й компетентнісного підходів до стандартизації освіти в Україні // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 2 (63). – С. 32-42
1243843
  Мазур О.Г. Сутнісні складові демократичного політичного порядку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 93-98. – ISSN 2077-1800
1243844
  Свириденко Г.В. Сутнісні складові механізму формування правової поведінки // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 64-69. – ISSN 2312-1831
1243845
  Косілова О.І. Сутнісні характеристики громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108-109. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1243846
  Волкова О.М. Сутнісні характеристики категорії "соціальні права особи" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 66-71. – ISSN 1563-3349
1243847
  Шаповал В. Сутнісні характеристики конституції як основного закону держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1243848
  Шаповал В. Сутнісні характеристики конституції як основного закону держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1243849
  Шаповал Сутнісні характеристики конституційного контролю / Шаповал, . // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 23-27. – ISSN 0132-1331
1243850
  Шаповал В. Сутнісні характеристики місцевого самоврядування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.48-54. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1243851
  Гулак Л.С. Сутнісні характеристики місцевого самоврядування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 40-45. – ISSN 0321-0499
1243852
  Мозальов В.Є. Сутнісні характеристики моніторингу якості професійної підготовки майбутніх магістрів військового управління // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 153-165


  Стаття присвячена актуальній проблемі моніторингу якості підготовки майбутніх магістрів військового управління у вищих військових навчальних закладах.
1243853
  Степаненко С.В. Сутнісні характеристики нової економіки // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 60-68. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки)
1243854
  Шаганенко В.П. Сутнісні характеристики системи права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 69-74
1243855
  Будкін В. Сутнісні характеристики та форми транскордонного економічного співробітництва // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 52-63. – Бібліогр.: с. 55-56, 58-63. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто методологічні проблеми категорії "транскордонне економічне співробітництво", її місце в загальній структурі транскордонних зв"язків, зміну підходів до визначення цієї категорії в контексті переходу до ринкової економіки. Критично ...
1243856
  Войнич О.М. Сутнісні характеристики технологій лобізму як складової // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 249-257
1243857
  Полисаєв О.О. Сутнісні характеристики типів лідерства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 107-109
1243858
  Стрельченко Л. Сутнісно-змістовна характеристика ключових понять дослідження проблеми інформаційно-комунікіційної компетентності викладачів англійської мови в контексті Болонського процесу // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 105-110. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1243859
  Усатенко О.В. Сутнісно-логічна модель венчурного інвестування венчурних фондів для цілей бухгалтерського обліку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 95-100. – ISSN 2222-4459
1243860
  Мельник О.Г. Сутнісно-мотиваційний механізм обгрунтування толінгових операцій в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, І.І. Коць // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 52-57. – ISSN 2222-4459
1243861
  Жулінська К.М. Сутнісно-структурне визначення грошово-кредитного механізму // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 215-220. – ISSN 1993-6788
1243862
  Дмитрук Ю.А. Сутнісно-структурний аналіз контролю знань учнів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 20-23. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано актуальність проблеми дослідження контролю знань учнів; здійснено теоретичне обгрунтування сутності та структури контролю знань учнів.
1243863
  Карпишин Н. Сутнісно-теоретичні аспекти кошторисного фінансування // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 62-69. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
1243864
  Єлісєєва Л. Сутнісно-теоретичні аспекти місцевих фінансів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 72-82. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано зміст місцевих фінансів через призму історії, теорії та практики. Виявлено взаємозв"язок місцевих фінансів з державними фінансами, фінансами органів місцевого самоврядування, комунальною власністю тощо.
1243865
  Петрушка О. Сутнісно-теоретичні засади державного пенсійного страхування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 73-81. – ISSN 1818-5754
1243866
  Мелих О.Ю. Сутнісно-теоретичні основи валютно-курсової політики держави // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 2 (19). – С. 38-47. – ISSN 2308-1988
1243867
  Харіна О.О. Сутнісно-теоретичні основи еколого-економічного регулювання: історичний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 48-52
1243868
  Лацик Г. Сутнісно-теоретичні основи фінансових інструментів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 143-152. – ISSN 1818-5754
1243869
  Броніцький А. Сутнісно-теоретичні та практичні проблеми електронних грошей // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 101-108. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
1243870
  Імерідзе М. Сутнісно-функціональний аналіз мас-медіа // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 1 (63). – С. 109-113. – ISSN 1810-2131
1243871
  Мазур Г.Ф. Сутнісно-функціональні характеристики стимулювання та його роль у механізмі регулювання ринкової економіки // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015. – № 4 (4). – С. 56-67
1243872
  Болсунова О.М. Сутністні засади принципів юридичної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 48-54
1243873
  Мельник Л.Ю. Сутність аграрних домогосподарств та їх основні економічні характеристики / Л.Ю. Мельник, П.М. Макаренко // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-10.
1243874
  Рижко П.О. Сутність аграрної політики ФРН стосовно функцюнування й розвитку сільского господарства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 100-105. – (Право). – ISSN 2222-5226
1243875
  Білоус К. Сутність адвокатської етики як необхідної умови здійснення адвокатом своєї діяльності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 7 (97). – С. 121-123
1243876
  Мосьондз С.О. Сутність адміністративно-договірних відносин як різновиду адміністративних правовідносин // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 129-134.
1243877
  Курило В. Сутність адміністративно-правових відносин в аграрному секторі економіки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С.3-6.
1243878
  Бринцева Л.В. Сутність адміністративно-правових спорів та особливості адміністративного порядку їх вирішення в Україні / Л.В. Бринцева ; за заг. ред. О.Б. Червякової ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Юрайт, 2012. – 207, [1] с. – Додатки: с. 197-207. – Бібліогр.: с. 166-196. – ISBN 978-966-2740-20-2
1243879
  Кириленко Є.В. Сутність адміністративного права за новою класифікацією юриспруденції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 281-286. – ISSN 1563-3349
1243880
  Стеценко С. Сутність адміністративного процесу: теоретичний погляд // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 39-46. – ISSN 0132-1331
1243881
  Коваленко Л.П. Сутність адміністративної відповідальності у сфері охорони довкілля // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 130-137. – ISSN 0201-7245
1243882
  Ющенко Т.В. Сутність адміністративної процесуальної правосуб"єктності органів місцевого самоврядування у справах про примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 124-127. – ISSN 2219-5521
1243883
  Килимистий С.М. Сутність анімації в туризмі як культурної практики // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 155-155
1243884
  Кравченко А.П. Сутність антропологічного принципу у філософії права // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 188-195. – ISSN 0201-7245
1243885
  Кирилюк І.В. Сутність апеляційного строку в адміністративному судочинстві України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 135-140. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1243886
  Піхоцький Ю. Сутність аудиту державних ресурсів як форма фінансового контролю // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 35-38. – ISSN 1810-3944
1243887
  Філіпенко Т.В. Сутність аудиту на сучасному етапі: проблемні питання визначення // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харківський нац.ун.внутрішніх справ; Київський нац. екон. ун. ім. В. Гетьмана; Київський міжнародний ун.; МАУП; Мін. закорд. справ України; Дип. ак. України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 169-172
1243888
  Ландовська Л.П. Сутність банківських інститутів у ринковій економіці // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 71-74.
1243889
  Ходакевич С. Сутність банківської діяльності в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 84-93. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1243890
  Рекіянов Є.О. Сутність банківської системи України та її функції в сучасних умовах // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 2 (37) : Економічні науки. – С. 77-83
1243891
  Маренич Т. Сутність бухгалтерського обліку як системи економічного регулювання // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 21-26 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1243892
  Довбуш Н.Є. Сутність бюджетування на підприємствах малого і середнього бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 193-196
1243893
  Калівошко О.М. Сутність валютного ринку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 218-222. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено економічну сутність поняття "валютний ринок". Запропоновано тлумачення терміну "валютний ринок". Исследована экономическая сущность понятия "валютный рынок". Предложено толкование термина "валютный рынок". Economic essence of concept ...
1243894
  Бєлінська Я.Ю. Сутність взаємодії господарських судів з державними органами // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 55-59. – ISSN 2072-8670
1243895
  Овсянникова Я.О. Сутність взаємодії публічного та приватного секторів економіки в процесі реалізації інфраструктурних проектів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 35-41


  Досліджено основні форми взаємодії держави та бізнесу, їхні види та характерні риси. Висвітлено сучасний стан використання публічно-приватного партнерства у вітчизняній економіці.
1243896
  Вишновецький В.М. Сутність взаємозв"язку і взаємодії систем фінансового права та фінансового законодавства // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.64-69. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1243897
  Тимошенко І.В. Сутність виборчих прав громадян України та їх місце в загальній системі прав і свобод // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 49-56
1243898
  Кричун П. Сутність визнання доходу за будконтрактами та його зв"язок із показником незавершеного будівельного виробництва // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-41. – Бібліогр.: 14 назв
1243899
  Петренко П.Д. Сутність виконавчої діяльності державних органів // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 176-181. – ISSN 0869-2491
1243900
  Скрипник М.І. Сутність витрат як економічної категорії // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 159-166. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
1243901
  Чудак Л.А. Сутність витрат: інституціональний підхід // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної окономіки", [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 79-86. – ISSN 2307-9878
1243902
  Сорока С. Сутність витрат: історичний аспект // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 152-155. – ISSN 1993-0259
1243903
  Рябкина Л. Сутність виховної роботи в дитячих будинках в першій половині XX ст. // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 154-161. – (Серія: Соціальна педагогіка і соціальна робота ; вип. 1)
1243904
  Пшонка А.В. Сутність виховної роботи в органах прокуратури України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2013. – № 1 (10). – С. 136-140
1243905
  Троцька В. Сутність вільного використання об"єктів авторського права та суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 19-28. – Бібліогр.: 28 назв
1243906
  Дубровіна О. Сутність воєнно-економічної безпеки // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 64-70
1243907
  Батрименко О.В. Сутність воєнно-політичного конфлікту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 231-238. – ISBN 966-628-197-5
1243908
  Гусарова А. Сутність вступу прокурора у справу як форми прокурорського представництва // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 108-113
1243909
  Ліпкан В.А. Сутність гібридної війни проти України // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 13-16. – ISBN 978-966-2439-41-0
1243910
  Малахова Л.В. Сутність глобалізації у світлі світової продовольчої проблеми // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний, університет "Юридична академія України, імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 69-79. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 3 (10)). – ISSN 2218-8010
1243911
  Висоцька Т.М. Сутність господарсько-правових засобів захисту суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 200-203
1243912
  Фурман А.В. Сутність гри як учинення : монографія / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 119, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 117-119. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 105-114. – ISBN 978-966-654-363-2
1243913
  Кравчук В.М. Сутність громадської організації та її місце в політичній системі суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 151-155. – ISSN 1563-3349
1243914
  Сєріков А.В. Сутність грошей: нетрадиційний погляд / А.В. Сєріков, Г.В. Криворучко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 184-189. – ISSN 1993-6788
1243915
  Сєріков Анатолій Васильович Сутність грошей: нетрадиційний погляд / Сєріков Анатолій Васильович, Криворучко Ганна Валентинівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 184-189. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано визначати сутність грошей на основі концепції власності. В такому випадку гроші - це суспільно необхідний інструмент у регламентації відносин власності, яка є однією з необхідних умов господарської діяльності.
1243916
  Ясишена В. Сутність грошових потоків підприємств та їх класифікація // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 321-325. – ISSN 1993-0259
1243917
  Єрешко Ю.О. Сутність грошових потоків підприємства як економічної категорії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 39-43
1243918
  Хорошева Г.С. Сутність грошово-кредитної політики і особливості її реалізації в системі управління економічною безпекою держави // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 51-55


  Викладено теоретичні основи грошово-кредитної безпеки держави. Уточнені категорії "грошово-кредитна політика" та "грошово-кредитне регулювання".
1243919
  Д"яченко І.М. Сутність гуманізму та форми його прояву // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 29-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Ця стаття присвячена дослідженню сутності та форм прояву гуманізму. Аналізується історична еволюція змісту гуманізму.
1243920
  Сіньова Л. Сутність гуманістичної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується сутність гуманістичної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах в Україні, аналізується діяльність держави в сфері соціального забезпечення. В статье исследуется сущность гуманистической функции права социального ...
1243921
  Слободянік К. Сутність дворянського питання в дореволюційній історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 541-543. – ISBN 978-966-171-783-0
1243922
  Боровікова В.С. Сутність держави: науково-понятійне тлумачення в теорії держави Б. Кістяківського // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 3-17. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040


  Розглянуто підходи до розуміння сутності держави в науковій спадщині Б. Кістяківського, який був прихильником плюралізму в тлумаченні державно-правових явищ.
1243923
  Боровікова В.С. Сутність держави: науково-понятійне тлумачення в теорії держави Б.Кістяківського


  Розглянуто підходи до розуміння сутності держави в науковій спадщині Б. Кістяківського, який був прихильником плюралізму в тлумаченні державно-правових явищ.
1243924
  Таньчук О.А. Сутність державно-управлінських рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 85-89. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті розмежовано поняття "рішення", "управлінське рішення", "державно-управлінське рішення". Окреслено місце та значущість управлінських рішень в системі державного управління. Визначено предметне поле державно-управлінських рішень. В статье ...
1243925
  Ткач Є. Сутність державного бюджету і його завдання в умовах ринкових відносин / Є. Ткач, О. Ткач // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 136-139. – ISSN 1815-3232
1243926
  Кочетков Ю. Сутність державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 3. – С. 66-72.
1243927
  Федик М.В. Сутність державного регулювання банківської інфраструктури в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 91-97. – ISSN 1562-0905
1243928
  Вознесенська О.А. Сутність державного регулювання в галузі діяльності аудіовізуальних засобів масової інформації: до постановки питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 94-98
1243929
  Ільницька Н. Сутність державного регулювання діяльності юридичних осіб приватного права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 18-25
1243930
  Хаймінова Ю.В. Сутність державного регулювання морегосподарського комплексу України // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 78-79. – ISSN 2075-4892
1243931
  Іваненко Л.М. Сутність державного регулювання у сфері захисту прав споживачів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 115-120
1243932
  Гонтаренко Н.С. Сутність державного управління у сфері використання та розпорядження нерухомим майном // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 67-78
1243933
  Кутиркін А.А. Сутність державного управління у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 120-128
1243934
  Тимошенко В.І. Сутність державної влади у вченні Б.О. Кістяківського // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 8 (142). – С. 137-143


  Розглядається тлумачення влади, як однієї з головних ознак держави, у працях Б.О. Кістяківського.
1243935
  Турченко Ю.В. Сутність державної інформаційної політики в умовах демократичного державотворення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 631-637. – ISSN 1563-3349
1243936
  Олійник О.В. Сутність державної політики забезпечення інформаційної безпеки щодо джерел загроз та інших безпекогенних чинників // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 71-78. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1243937
  Петренко І. Сутність державної політики та державних цільових програм // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 10 (295). – С. 23-25
1243938
  Остапчук В.О. Сутність децентралізації в контексті необхідності реформування системи органів виконавчої влади в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 88-94. – ISSN 2308-1988
1243939
  Романов М.В. Сутність дисциплінарної відповідальності засуджених до позбавлення волі // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 175-184. – ISSN 0201-7245
1243940
  Стецишин Роман Сутність дій як ознаки об"єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 129-132.
1243941
  Картавцева Ю.В. Сутність ділової репутації стосовно суб"єктів господарювання / Ю.В. Картавцева, І.Ю. Лучка // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 133-139. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1243942
  Заїка Є.В. Сутність діяльнісного підходу до дослідження пам"яті (до 110-річчя з дня народження О.М. Леонтьєва та П.І. Зінченко) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 89-99. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1243943
  Фартушок Н.Б. Сутність доказової діяльності в цивільному судочинстві // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 94-101
1243944
  Ковальова Г.В. Сутність домогосподарств в економічній системі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 100-105. – ISSN 2221-1055
1243945
  Караульна Н.В. Сутність духовності та її роль в особистому бутті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 26-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Здійснюється аналіз поняття "дух" як ключового для визначення духовності. Доводиться першорядне значення духовного начала для розкриття смислу людського буття.
1243946
  Шкуратов О.І. Сутність екологічної безпеки в аграрному секторі економіки: теоретичні підходи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 15/16, серпень. – С. 3-10. – ISSN 2306-6792
1243947
  Яциковський Б.І. Сутність еколого-економічного розвитку в системно-управлінському контексті // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 131-138. – ISSN 2306-546X
1243948
  Романчук С.В. Сутність еколого-економічної ефективності переробки відходів: економічний аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 83-89. – ISSN 2306-6814
1243949
  Хижнякова Н.О. Сутність екологоорієнтованих управлінських рішень та їх роль у вирішенні еколого-економічних проблем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 181-188 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1243950
  Попович В.М. Сутність економіко - кримінологічної трансформації організаційно - управлінських та фінансово - правових елементів теорії детінізації економіки // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.124-132
1243951
  Міщенко С. Сутність економічного капіталу та його роль у забезпеченні фінансової стійкості банку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1243952
  Копьонкіна В.Д. Сутність економічної стійкості підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 59-61. – ISSN 2306-6814
1243953
  Гуть Н. Сутність електронної форми нотаріальних документів: проблеми теорії і нотаріальної практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 80-84. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються актуальні питання застосування електронного цифрового підпису у нотаріальній практиці, можливість укладання цивільних правочинів через мережу Інтернет. Наданий аналіз міжнародних та національних нормативних актів, які регламентую ...
1243954
  Фігурний Юрій Сутність етнографії як науки та її місце в українознавстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 271-272


  У статті аналізується сутність етнографії як науки та її місце в українознавстві.
1243955
  Каламбет С.В. Сутність ефективності фінансового планування на підприємстві / С.В. Каламбет, Г.В. Остимчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 84-87. – ISSN 2306-6806
1243956
  Камінська Н.В. Сутність європейської системи місцевого і регіонального самоврядування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 77-85


  Аналіз політико-правового розвитку на загальноєвропейському рівні свідчить про доцільність виокремлення європейської системи місцевого та регіонального самоврядування. Її можна визначити як взаємопов’язану сукупність основних структурних елементів, а ...
1243957
  Петрук Є.В. Сутність житлово-комунального господарства як об"єкту суспільно-географічного дослідження // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 211-216
1243958
  Зимомря М. Сутність життєвих проекцій Олександра Астаф"єва: ландшафт поетичної творчості // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 207-211. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1243959
  Осіпцов А. Сутність загальнолюдських цінностей у психолого педагогічних дослідженнях // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 67. – С. 78-84. – ISSN 2077-1827
1243960
  Петягіна І.Б. Сутність загальнообов"язкового державного пенсійного страхування як підінституту фінансового права України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 29-34. – (Серія: Право ; № 4 (50)). – ISSN 1813-338Х
1243961
  Зеленко О.М. Сутність заготівельної діяльності в сільському господарстві як об"єкта управління // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 39-44 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2306-6792
1243962
  Іванчулинець Д.В. Сутність законного представництва у цивільному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 6 (129). – С. 25-29
1243963
  Марушій О.А. Сутність законності у сфері державного управління та гарантії її дотримання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 65-70. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1243964
  Коваленко Т.О. Сутність законності у сфері регулювання земельних відносин в Україні // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 148-151. – ISBN 978-617-7272-11-2
1243965
  Ющик О. Сутність законодавчого процесу: до методології визначення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 5. – С. 12-16. – ISSN 0132-1331
1243966
  Мельник Т. Сутність заробітної плати як економічної категорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-44. – (Економіка ; Вип. 41)


  Присвячено питанням оплати праці. Досліджується заробітна плата як економічна категорія, дається тлумачення поняття "заробітна плата", розглядаються функції оплати праці.
1243967
  Чирков О.А. Сутність зв"язку між антропологією ( фізичною антропологією ) та українознавством // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 46-50
1243968
  Горбась Д. Сутність здійснення суб"єктивного цивільного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.27-30
1243969
  Стеценко О.М. Сутність земельних відносин на сучасному етапі аграрної реформи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 64-65
1243970
  Ковалів О. Сутність земельного капіталу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...Наявні в Україні негаразди у земельній сфері виникають через залишення поза інституалізацією конституційної норми права власності українського народу на природні об"єкти - основне національне багатство. Природні ресурси - головний капітал ...
1243971
  Грещук Г.І. Сутність землеустрою та землевпорядкування: концептуальний підхід // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 24-27. – ISSN 2306-6792
1243972
  Рублевський Д.О. Сутність значення економічної стійкості підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 40-43. – ISBN 978-617-645-232-4
1243973
  Борисенко О. Сутність зовнішньоекономічної політики та її вплив на розвиток національного господарства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 120-125
1243974
  Новікова В. Сутність зустрічного виконання зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 25-28.
1243975
  Вей Ч. Сутність і зміст міжкультурного виховання студентів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 27-33. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1243976
  Шевченко К.В. Сутність і зміст процедури надання адміністративних послуг: окремі проблеми визначення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 106-114
1243977
  Кунєва З.Ю. Сутність і зміст публічно-правового поняття "формальності" // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 368-374. – ISSN 2306-9082
1243978
  Строган А. Сутність і зміст розсуду слідчого під час розгляду та вирішення клопотань учасників кримінального процесу // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 90-93.
1243979
  Оніщенко Н.М. Сутність і зміст сучасної правотворчості у теоретико-методологічній та філософській інтерпретації / Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 358-360. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1243980
  Шевченко Ю. Сутність і значення освітніх інновацій у системі освіти в Україні // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 191-201. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Розглянуті основні підходи до трактування питання "педагогічна інноватика". Вивчені питання пошуку нових підходів до одного з основних інструментів педагогіки, навчального процесу, перетворень навчально-виховного процесу до професійно-педагогічної ...
1243981
  Іншин М.І. Сутність і значення соціального безпечення працівників поліції в сучасних умовах // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2015. – Вип. № 4. – С. 269-277
1243982
  Нікітін Ю.В. Сутність і методологія національної безпеки: аналіз вітчизняного і світового досвіду на рубіжі ХХ-ХХІ століть // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 150-154
1243983
  Рогоза М.Є. Сутність і ознаки інтегрованих структур: теоретичний аспект / М.Є. Рогоза, К.Ю. Вергал // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 17-22. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1243984
  Рожнова В. Сутність і правова природа ревізій у кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 170-174
1243985
  Рабошук А.В. Сутність і принципи управлінського обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 167-175. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1243986
  Драгнєвіч Л. Сутність і ретроспектива становлення та розвитку шлюбно - сімейних відносин в Україні // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.40-43
1243987
  Обиход К.О. Сутність і складові кошторису у державному секторі // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 102-107. – ISSN 2307-9878
1243988
  Дєєв М.В. Сутність і співвідношення властивостей доказів у кримінальному процесі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.97-101. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1243989
  Прохорчук А. Сутність і структура дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 4 (135), квітень. – С. 131-135. – ISSN 2308-4634
1243990
  Смирнов В. Сутність і структура інтелектуального знання // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.46-55. – ISBN 966-7653-05-3
1243991
  Яблонський А.І. Сутність і феноменологія експертизи освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 272-282. – ISSN 2312-5993
1243992
  Барабаш Л.В. Сутність і характеристика податкового навантаження в Україні / Л.В. Барабаш, І.В. Копитіна // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4 (56). – С. 64-72. – ISSN 2078-9165
1243993
  Барановський О.І. Сутність і чинники бюджетної безпеки // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 20-29. – ISSN 2218-1199
1243994
  Барановський О.І. Сутність і чинники фінансової безпеки фондового ринку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 20-38. – ISSN 2305-7645
1243995
  Ващенко Н.В. Сутність інновацій торговельного підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 369-381


  У статті доведено необхідність урахування інноваційної складової на торговельних підприємствах та врахування інноваційного розвитку торгівлі при розробці державних документів; розкрито досвід Республіки Білорусь щодо інноваційного розвитку торгівлі; ...
1243996
  Люта Л.П. Сутність інституту спорту як агента соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-97. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто сутність інституту спорту як агента соціалізації. Проаналізовано культурні цінності, які панують у сфері спорту, та їх співвідношення із соціальними цінностями. Запропоновано шляхи реалізації гуманістичного потенціалу спорту для збереження ...
1243997
  Яненкова І.Г. Сутність інституціонального забезпечення розвитку промислового комплексу / І.Г. Яненкова, О.О. Ляховець // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 109-116 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
1243998
  Битий А.В. Сутність інтелектуального капіталу в сучасних умовах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 26-29. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1243999
  Зьолко О.О. Сутність інтелектуального капіталу: підходи до визначення // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 11-18. – ISSN 2072-1692


  Розглянуто структуру інтелектуального капіталу і взаємозв"язок окремих його елементів. Подано класифікацію інтелектуального капіталу. Проаналізовано основні теоретико-методологічні підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу, що дало ...
1244000
  Лісіцин В.В. Сутність історичної справедливості та її виявлення в минулому України // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ред. Токовенко О.С. ; редкол.: Вятр. Є., Гугнін О.М., Рамішвілі В.М. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 2 (11). – C. 119-126. – ISSN 2312-4342
<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,