Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>
1243001
  Стяжкіна О. "Сепаратизм" як універсальне заспокійливе // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 21 (393), 29.05.-4.06.2015 р. – С. 8-10. – ISSN 1996-1561


  Чому наших співгромадян, які за кремлівські гроші воюють проти України й нищать нас, ми називаємо сепаратистами? Невже страшно вимовити очевидні слова "зрадники" та "колаборанти"?
1243002
  Горбунов А.П. "Серапионовы братья" и К. Федин / А.П. Горбунов. – Иркутск, 1976. – 279 с.
1243003
  Горбунов А.П. "Серапионовы братья" и К. Федин / А.П. Горбунов. – Иркутск, 1976. – 279с.
1243004
  Гончар Б.М. "Сердечна згода" 1904 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 471-472. – ISBN 966-316-045-4
1243005
  Іщенко Ю. "Сердечна парадоксія" Тертулліана, або релігійно-психологічні аберації нетерпимості // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.117-145
1243006
  Свириденко О. "Сердечна чутливість", ії джерела та прояви в епістолярній прозі українських романтиків // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 103-106. – ISBN 978-617-640-323-4
1243007
  Гільдебрант К. "Сердиті молоді люди" як представники англійського неореалізму середини ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 335-346. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6


  У статті аналізується художній метод представників англійського літературного угруповання "сердиті молоді люди". Встановлюється жанр романів Дж. Вейна, К. Еміса та Дж. Брейна, вказуються характерні особливості творчості письменника.
1243008
   [Сергій Миколайович Булгаков (1871-1944)] // Київська академічна філософія XIX - початку XX ст. : методологічні проблеми дослідження / М. Ткачук. – Київ, 2000. – С. 79-81. – ISBN 966-95855-1-1
1243009
   [Сергій Мороз] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 16. – ISBN 966-7060-92-6
1243010
   [Сергій Навашин] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 55. – ISBN 966-7060-92-6
1243011
  Сидоренко Вікторія Сент-Люсія. Рай Святої Люсії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 28-35 : фото
1243012
  Мижо М. Сент-Экзюпери / М. Мижо. – М, 1963. – 461с.
1243013
  Мижо М. Сент-Экзюпери / М. Мижо. – М, 1965. – 463с.
1243014
  Мижо М. Сент-Экзюпери / М. Мижо. – Ленинград, 1971. – 189с.
1243015
  Буковская А. Сент-Экзюпери, или Парадоксы гуманизма / А. Буковская. – М, 1983. – 208с.
1243016
  Маноль М. Сент-Экзюпери, отважный пилот / М. Маноль. – 2-е изд. – М., 1972. – 135с.
1243017
  Сергеева В.И. Сентенциональные единицы языка в их отношении к мышлению / В.И. Сергеева. – Калинин, 1990. – 64с.
1243018
  Рязанцева Т. Сентенції Франсіско де Кеведо // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Запорізький держ. ун. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 7. – С. 115-118. – ISBN 966-599-120-5
1243019
  Занадворова Т.Л. Сентиментализм Ж.-Ж. Руссо / Т.Л. Занадворова. – Челябинск, 1983. – 86с.
1243020
  Полинковский А. Сентиментализм и Карамзин, как представитель этого направления в русской литературе : пособие для средней школі и для самообразования / А. Полинковский, преп. Одес. гимназии М.М. Иглицкого. – Одесса : Книгоиздат. М.А. Миньковского, 1911. – VI, 98 с. – Библиогр.: с. V-VI
1243021
  Лімборський І.В. Сентименталізм в українській літературі / І.В. Лімборський. – Київ, 1996. – 184 с.
1243022
  Лімборський І.В. Сентименталізм в українській літературі / Ігор Лімборський. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-453-046-7
1243023
  Лімборський І. Сентименталізм в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 12 (705). – С. 48-55. – ISSN 0130-5263
1243024
  Борзенко О. Сентименталізм і становлення нової української літератури // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 57-61. – ISBN 966-8110-14-5
1243025
  Флобер Г. Сентиментално васпитанье / Г. Флобер. – Београд, 1946. – 467с.
1243026
  Борзенко О.І. Сентиментальна "провінція" (Нова українська література на етапі становлення) / О.І. Борзенко; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2006. – 322с. – ISBN 966-623-326-6
1243027
  Павленко Ю. Сентиментальна мандрівка суб"єкта письма в французькому романі від просвітництва до модернізму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 262-270


  Спираючись на перехресний аналіз повторюваних подій (як на рівні історії, так і на рівні нарації) в французьких романах, формою оповіді яких є письмо про Себе фікційного суб’єкта, та в «Сентиментальній мандрівці» Л. Стерна в даній розвідці здійснюється ...
1243028
  Трофимов А.А. Сентиментальная поэма / А.А. Трофимов. – М, 1990. – 416с.
1243029
   Сентиментальне "двітисячідесятництво" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2012. – № 266/267. – С. 355-356
1243030
  Козовий В. Сентиментальний туризм як соціальне явище та один з найперспективніших видів туризму в межах українсько-польського прикордоння // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 133-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1243031
  Козовий В.А. Сентиментальний туризм, процес зародження та особливості // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 39-47. – ISSN 2308-135X
1243032
  Козовий В.А. Сентиментальний туризм, стереотипи та можливості розвитку / В.А. Козовий, І.М. Волошин // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 207-209. – ISBN 978-966-285-399-5
1243033
  Чубина В. Сентиментальні мотиви в українському фольклорі та в лібрето "Запорожець за Дунаєм" Семена Гулака-Артемовського // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 124-128. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1243034
  Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие / В.Б. Шкловский. – М., 1990. – 362с.
1243035
  Токарева В. Сентиментальное путешествие / В. Токарева. – Москва : ЭКСМО, 1997. – 320 с. – (Очарованная душа)
1243036
   Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи [Електронний ресурс] = A sentimental trip home. Music of russian painting : Ожившие картины, жанр худож.-публ. ; прод. 240 мин. – Москва : RUSCICO. – (Из коллекции студии ТриТэ Никиты Михалкова)
диск 1, 2, 3 : серии 1-5. серии 6-10. дополнительные материалы. – 2006. – 3 DVD. – DVD video.-Субтитр. версии : русск., англ., франц., немец., голланд., испанск.,итал., порт., яп., иврит, швед., кит., араб.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера


  Автор этого уникального художественного проекта представляет вниманию зрителей полотна своих любимых живописцев 19 в. Перед нами пройдет панорама художественных течений и вкусов этого времени, предстанут удивительные судьбы художников и их героев, ...
1243037
  Стерн Лоренс Сентиментальное путешествие по Франции и Италии = Sentimental journey / Лаврентий Стэрн ; пер. с англ. Д.В. Аверкиева. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1892. – 177 с. – Экз. дефектный отсутст. с. 162-177. - Конволют. - Пер. с 2 кн. – (Дешевая библиотека ; № 238)


  Содержание конволюта: 1. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии / Лаврентий Стэрн ; пер. с англ. Д.В. Аверкиева; 2. Павел и Виргиния (Paul et Virginie) / Бернарден де Сен-Пьер ; Пер. с фр. Ек. Бекетовой; 3. Векфильдский священник (The Vicar ...
1243038
  Стерн Лоренс Сентиментальное путешествие по Франции и Италии = Sentimental journey / Лаврентий Стэрн ; пер. с англ. Д.В. Аверкиева. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1892. – 177 с. – (Дешевая библиотека ; № 238)


  1. Дешевая библиотека № 238
1243039
  Стерн Л. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии. / Л. Стерн. – Пб., 1922. – 174с.
1243040
  Серстевенс А.Т. Сентиментальный бродяга : роман / А.Т. Серстевенс ; Пер. Е. Шатуновской. – Москва ; Ленинград : Изд. "Петроград", 1925. – 184 с.
1243041
  Давыдов И. Сентиментальный вальс / И. Давыдов. – Саратов, 1964. – 327с.
1243042
  Буренков М.И. Сентиментальный вальс / М.И. Буренков, Ю.П. Нечипоренко. – Х., 1964. – 227с.
1243043
   Сентиментальный детектив. – К., 1995. – 368с.
1243044
  Панова В.Ф. Сентиментальный роман : роман, рассказы / В.Ф. Панова. – Москва, 1985. – 272с.
1243045
  Панова В.Ф. Сентиментальный роман. -- Времена года. / В.Ф. Панова. – Москва-Ленинград, 1962. – 572с.
1243046
  Панова В.Ф. Сентиментальный роман. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1958. – 206с.
1243047
  Панова В.Ф. Сентиментальный роман. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1959. – 223с.
1243048
  Панова В.Ф. Сентиментальный роман. / В.Ф. Панова. – Москва-Ленинград, 1965. – 295с.
1243049
  Панова В.Ф. Сентиментальный роман. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1968. – 551с.
1243050
  Зубанич Л.Л. Сентміклоська (Чинадіївська) домінія та дворянська родина Телегді // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 7-12. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1243051
  Никулин С.Н. Сентябри / С.Н. Никулин. – М, 1982. – 62с.
1243052
  Авдеенко С.И. Сентябри Виктора Орлова / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – 217, [2] с., [4] л. фот. : фот., портр. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-966-197-491-2
1243053
  Бережной А. Сентябрины / А. Бережной. – Фрунзе, 1969. – 51с.
1243054
  Викторов В. Сентябрський репортаж / В. Викторов, А. Сабов. – Москва, 1967. – 80с.
1243055
  Леваковская Е.В. Сентябрь - лучший месяц. Роман. / Е.В. Леваковская. – Москва, 1965. – 271с.
1243056
  Панасенко Л.Н. Сентябрь - это навсегда. / Л.Н. Панасенко. – Днепропетровск, 1983. – 335с.
1243057
  Богданов Е.Ф. Сентябрь / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1954. – 48с.
1243058
  Шаркади И. Сентябрь / И. Шаркади. – Москва, 1957. – 98с.
1243059
  Скребов Н.М. Сентябрь / Н.М. Скребов. – Ростов н/Д, 1973. – 151с.
1243060
  Анисимов С.М. Сентябрь : стихи разных лет / Анисимов С.М. – Алма-Аты : Жазушы, 1980. – 128 с.
1243061
  Ковда В.В. Сентябрь / В.В. Ковда. – Москва, 1981. – 93с.
1243062
   Сентябрь. – М., 1988. – 184с.
1243063
  Георгиев Г. Сентябрь 1923 / Г. Георгиев. – М, 1973. – 160с.
1243064
   Сентябрь 1939. – М., 1961. – 176с.
1243065
  Павлов А.Е. Сентябрь в заповедном бору: повести и рассказы / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1988. – 554с.
1243066
  Жданов Н.Г. Сентябрь в Москве / Н.Г. Жданов. – М, 1978. – 319с.
1243067
  Каревин А. Сентябрь юбилейный : календарь событий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 31 августа - 6 сентября (№ 35)


  1 сентября - 180 лет со дня рождения Александра Поля, видного украинского предпринимателя, ученого, общественного деятеля; 6 сентября - 115 лет со дня рождения Ивана Микитенко, известного украинского писателя; 12 сентября - 135 лет со дня рождения ...
1243068
  Каревин А.С. Сентябрь юбилейный = Украинский календарь / А.С. Каревин, И. Таран, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 6-12 сентября (№ 36). – С. С 1, 4


  6 сент. - 150 л. со дня рождения выдающегося математика, акад. Дмитрия Граве; 7 сент. - 170 л. со дня рождения Надежды Сусловой - первой женщины-врача (акушера-гинеколога) Рос. империи; 13 сент. - 125 л. назад - в Поволжье, в поселении нем. колонистов ...
1243069
  Бояджян Л. Сентябрь, город, горы / Л. Бояджян. – Ереван, 1969. – 80с.
1243070
  Руссков В.А. Сентябрь, самый долгий. / В.А. Руссков. – Хабаровск, 1968. – 152с.
1243071
  Путрамент Е. Сентябрь. / Е. Путрамент. – Москва, 1961. – 482с.
1243072
  Путрамент Е. Сентябрь. / Е. Путрамент. – Москва, 1975. – 512с.
1243073
  Втюрин Ю.И. Сентябрь. / Ю.И. Втюрин. – Киров, 1976. – 48с.
1243074
  Яненко С.С. Сентябрь. / С.С. Яненко. – Барнаул, 1977. – 64с.
1243075
  Путрамент Е. Сентябрь: Роман. / Е. Путрамент. – Москва, 1981. – 512с.
1243076
  Станевич М. Сентябрьская катастрофа. / М. Станевич. – М., 1953. – 244с.
1243077
  Зирнитис П. Сентябрьская лирика / П. Зирнитис; пер. с лат. Д.Цесельчук. – Рига : Лиесма, 1981. – 79 с.
1243078
  Сперанский М.Н. Сентябрьская Минея-Четья домакарьевского состава / М.Н. Сперанский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1896. – [2], 23 с. – Отд. оттиск: Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 64, № 4
1243079
  Пушкин В.М. Сентябрьская река / В.М. Пушкин. – Владивосток, 1978. – 96с.
1243080
  Зверев О.Е. Сентябрьская теплынь / О.Е. Зверев. – М., 1968. – 78с.
1243081
  Ятманов ИМ Л. Сентябрьские звезды / ИМ Л. Ятманов. – М, 1987. – 198с.
1243082
  Ятманов Л.И. Сентябрьские звезды. / Л.И. Ятманов. – Йошкар-Ола, 1968. – 104с.
1243083
  Даскалов С.Ц. Сентябрьские ночи : рассказы ; пер. с бол. / Стоян Ц. Даскалов. – Москва : Военное издательство, 1969. – 253 с.
1243084
  Моруа А. Сентябрьские розы : кн. для чтения для студ. пед. ин-тов / А. Моруа. – Л., 1977. – 144с.
1243085
  Ерзин Х.А. Сентябрьские события 1917 года в Ташкенте : Автореф... канд. ист.наук: / Ерзин Х.А.; Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1954. – 28л.
1243086
  Баженов Л. Сентябрьское восстание в Болгарии // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – 253-292 с.
1243087
  Капсамун І. Сенцов проти системи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7 червня (№ 99). – С. 5


  "Як тільки Путін зрозуміє, що він втратить значно більше поки українець буде за гратами, тоді його звільнять. Потрібен системний тиск", - правозахисник.
1243088
  Копиленко О. Сенчині прогоди / О. Копиленко. – Харків, 1926. – 38 с.
1243089
  Давыдов Ю. Сенявин : ("Жизнь замечательных людей") / Ю. Давыдов. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 256 с.
1243090
  Никифоров Н.И. Сеньериальные повинности по наказам третьего сословия Этампского бальяжа в 1789 году / Н.И. Никифоров. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1912. – VIII, 73 с.
1243091
  Астуріас М.А. Сеньйор президент : роман / М.А. Астуріас; Переклав з іспанскої С. Коваль. – Київ : Дніпро, 1986. – 303 с.
1243092
  Кіхано Хуан Сеньйори і помідори : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 16-20
1243093
  Ковалко Н. Сеньйори та васали. Джерела державних доходів у Середньовічній Європі / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 92-109. – ISBN 978-617-7544-31-8
1243094
  Лу П. Сеньор искуситель: Хулио Иглесиас // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2005. – № 5. – С. 154-174.
1243095
  Якоби А. Сеньор Кон-Тики / А. Якоби. – Москва : Мысль, 1970. – 247с. – (Путешествия Приключения Фантастика)
1243096
  Астуриас А М. Сеньор президент / А М. Астуриас, . – Москва, 1959. – 255с.
1243097
  Астуриас А М. Сеньор президент / А М. Астуриас, . – Москва, 1968. – 272с.
1243098
  Астуриас А М. Сеньор президент : политический роман / А М. Астуриас, ; Пер. с испанского. – Москва : Радуга, 1986. – 269с.
1243099
  Астуриас А М. Сеньор президент / А М. Астуриас, . – Минск, 1986. – 267 с.
1243100
  Козловский Борислав Сеньора перестройка / Козловский Борислав, Кройцманн Свен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 7 (196), июль. – С. 82-99 : фото. – ISSN 1029-5828
1243101
  Іщук-Пазуняк Сеньорка нашої літератури // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 242-246. – ISBN 978-966-355-044-2


  Галина Журба (справжнє ім"я Галина Маврикіївна Домбровська, 1888-1979, українська письменниця.
1243102
  Рудjаков П. Сеоба срба у Русиjу у 18. веку / П.Рудjаков. – Београд : Службени лист СРJ, 1995. – 183с. – ISBN 8635502507
1243103
  Неруда П. Сеопшта песня = Canto general / Pablo Neruda : ( избор ) / Пабло Неруда ; изб., препев и предговор М. Матевски. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2008. – 237 с. – ISBN 978-9989-101-92-2
1243104
  Савченко А. СЕП-2: результати промислового впровадження : безготівкові розрахунки / А. Савченко, В. Михайлова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – №.4. – С. 24-25 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1243105
  Белоголовцев Никита Сепак такрав : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 24 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1243106
  Петров Н.М. Сепарабельное представление двухчастичной t - матрицы и задача трех нуклонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Петров Н.М.; Ин-т физики АН УССР. – Киев, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1243107
  Ткаченко Т.И. Сепаратизация сложноподчиненных предложений (на матер. соврем. нем. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ткаченко Т.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1980. – 20л.
1243108
  Пивовар С.Ф. Сепаратизм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 334. – ISBN 966-642-073-2
1243109
  Ковалевич Л.В. Сепаратизм vs сецесіонізм: відмінності та значення // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 140-143
1243110
  Харламенко А.В. Сепаратизм в Боливии и Эквадоре начала XXI в. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 12. – С. 53-59. – ISSN 0044-748Х
1243111
  Баранов С.А. Сепаратизм в Индии / С.А. Баранов ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Москва : ИВ РАН, 2003. – 238, [1] с. : табл. – Библиогр.: c. 225-237 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-89282-217-6
1243112
  Поклад В. Сепаратизм в Луганской области: социально-психологические предпосылки // Криминологические исследования : сборник научных трудов / Луган. гос. ун-т внутр. дел им. Э.А. Дидоренко ; Луган. гуман. центр ; голав. ред. В. Поклад ; редкол.: Е. Головаха, Т. Денисова, С. Дикаев [и др.]. – Северодонецк, 2018. – Вып. 10 : Луганские ученые о луганских событиях. – С. 88-112
1243113
  Крылов А.Б. Сепаратизм в странах Востока. / А.Б. Крылов. – М., 1992. – 174с.
1243114
  Грубов В.М. Сепаратизм в Україні: соціально-економічні та політичні передумови // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 265-284. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 86). – ISSN 1563-3349
1243115
  Хенкин С.М. Сепаратизм и его разновидности в Испании // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 : Сепаратизм в современной Европе. – С. 194-222. – ISSN 0235-5620
1243116
  Рахмайлов В.В. Сепаратизм і націоналізм: проблема співвідношення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7 (111), липень. – С. 88-95. – ISSN 2077-1800
1243117
  Маркедова С.М. Сепаратизм на Большом Кавказе в постсоветский период: Предпосылки, итоги, перспективы // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 : Сепаратизм в современной Европе. – С. 39-64. – ISSN 0235-5620
1243118
  Віхров М. Сепаратизм на Донбасі: аберація пам"яті і пошук ідентичності // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 61-64. – ISSN 0130-6936
1243119
  Мінгазутдінов І. Сепаратизм Південного Тіролю у контексті міжетнічних проблем в Європі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-20. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема національного самовизначення німецькомовного населення Півночі Італії, яка протягом багатьох десятиліть становить собою дестабілізуючий фактор в італійській політиці, а також негативно впливає на стабільність міжетнічних ...
1243120
  Казанський Д. Сепаратизм під червоним прапором // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 40 (360), 3-9 жовтня. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Провідні діячі КПУ, депутати місцевих рад, лідери партійних осередків узяли активну участь в організації масових заворушень, а потім і збройного опору українським військам на Донбасі.
1243121
  Ковалевич Л.В. Сепаратизм у Бельгії: теперішній стан та тенденції розвитку // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 162-165
1243122
  Кутько І. Сепаратизм у країнах Західної Європи - досвід для України // КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – Т. 2, № 1. – С. 18-23. – ISSN 2312-9808


  Серед найактуальніших тем міжнародного життя протягом останніх років особливої уваги заслуговує пожвавлення сепаратистських настроїв в окремих європейських державах. Події, що відбуваються з кінця листопада на території України, та особливо незаконна ...
1243123
  Агарков О.А. Сепаратизм у соціологічному дискурсі: теоретико-методологічний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 43-48. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1243124
  Сьомін С.В. Сепаратизм як загроза національній безпеці України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 143-149. – ISSN 2306-5664
1243125
  Крылов А.Б. Сепаратизм: истоки и тенденции развития: (Из опыта полит. развития некоторых зарубеж. стран) / А.Б. Крылов. – М., 1990. – 62с.
1243126
  Крылов А.Б. Сепаратизм: истоки и тенденции развития: (Из опыта полит. развития некоторых зарубеж. стран) / А.Б. Крылов. – М., 1990. – 62с.
1243127
  Рахмайлов В.В. Сепаратизм: концептуальне поле суміжних понять у соціологічній рефлексії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 105-111. – ISSN 2077-1800
1243128
  Коваль О. Сепаратисти програли. Франція зберегла Нову Каледонію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 5


  "Жителі Нової Каледонії - архіпелагу в південній частині Тихого океану, французької заморської території з особливим статусом - на референдумі 4 листопада проголосували проти незалежності від Франції. Зі 174 тисяч жителів із правом голосу до урн для ...
1243129
  Тимоць І. Сепаратисти проти сепаратистів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 32 (197). – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Косовська влада вирішила приборкати місцевих сербів. Спроба ледь не закінчилася новим збройним конфліктом.
1243130
  Спиваковский Александр Владимирович Сепараторно факторизуемые конечные группы : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Спиваковский Александр Владимирович; АН УССР, Ин-т математики. – К., 1985. – 102л. – Бібліогр.:л.95-102
1243131
   Сепарационные устройства АЭС / А.Г. Агеев, В.Б. Карасев, И.Т. Серов, В.Ф. Титов; [А.Г. Агеев, В.Б. Карасев, И.Т. Серов, В.Ф. Титов]. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 169 с. – Библиогр.: с. 165-169
1243132
  Санкович В.М. Сепарация бинарных смесей в потоках разреженных газов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Санкович В.М.; Моск. физ.-технич. ин-т. – М., 1972. – 14л.
1243133
  Красников С.Н. Сепарация твердых тел в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красников С.Н.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 8 с.
1243134
  Смирнова И.В. Сепарация твердых тел в электрическом поле : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Смирнова И.В.; Московский городской педагогический институт им. В.П.Потемкина. – Москва, 1951. – 11л.
1243135
  Сагалова Р.В. Сепарация твердых тел в электрическом поле электродов из проволочных пересечений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сагалова Р. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1965. – 8л.
1243136
  Кузнецова Е.П. Сепарация твердых тел во вращающемся электрическом поле : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Кузнецова Е.П.; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 3 с.
1243137
  Гайдучик П.Д. Сепараційна тривоги особистості: методологічний вимір дослідження // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 41-48. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1249
1243138
  Липець Л.В. Сепарація (режим окремого проживання) подружжя в Україні і в світі // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 26-40. – ISSN 2222-5374
1243139
  Бовтрук А.П. СЕПГ-боевой отряд международного коммунистического движения / А.П. Бовтрук. – Киев, 1977. – 150с.
1243140
  Попов В.Н. СЕПГ - организатор и руководитель подъема химической промышленности на основе экономической реформы. (Авг.1961г.-апрель 1967г.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 573 / Попов В.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1971. – 23с.
1243141
  Череватенко Л. Сепе наш, несходимий! : вірші // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 23-28
1243142
  Козловський С. Сеппуку у японській середньовічній традиції періоду Намбоку-Чьо (1336-1392 рр.) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 269-275
1243143
  Никонов В.В. Сепсис от древности до современности. Взгляд сквозь века / В.В. Никонов, А.С. Соколов, А.Э. Феськов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 73-81. – ISSN 2224-0586
1243144
   Сепсис: традиции и инновации в терминологии, патогенезе, диагностике, интенсивной терапии - ради спасения и сохранения жизни больного / Л.А. Мальцева, Н.Ф. Мосенцев, В.Н. Лисничая, Д.В. Базиленко, Е.А. Мищенко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 92-99. – ISSN 2224-0586
1243145
   Септембрий. – 840, 32с. – Книга без титул. арк.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.? ст.- картон, шкіра
1243146
  Василева Евелина Септември 1923 героична епопея : Препоръчителен библиографски указател (60 години от първото антифашистко въстание в България) / Сост.: Е. Василева, ред. П. Дюгмеджиева. – София, 1982. – 72с.
1243147
  Александров В. Септември. 1923 : Антология / Съставил В. Александров. – София : "Народна культура", 1948. – 174, [6] с.
1243148
  Георгиев Г. Септемврийската епопея 1923 / Г. Георгиев. – София, 1983. – 154с.
1243149
   Септемврийская литература.. – София, 1966. – 212с.
1243150
  Мороа А. Септемврийски рози / А. Мороа. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1975. – 173 с.
1243151
  Косев Д. Септемврийското въстание 1923 / Д. Косев. – Второ издание. – София : Издателство Наука и изкуство, 1973. – 784, [2]
1243152
  Панайотов Ф. Септемврийското въстание 1923 / Ф. Панайотов. – София : Септември, 1983. – 175 с.
1243153
   Септемврийското въстание в българската литература.. – София, 1983. – 433с.
1243154
  Петров С. Септемврийското въстание и лининизацията на БКП. / С. Петров. – София, 1983. – 209 с.
1243155
  Ковальчук В. Сер Джон Гікс як лідер сучасного кейнсіанства // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 168-175. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1243156
  Олійник С.І. Сер Макітра / С.І. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1952. – 24 с.
1243157
  Рабчинский И.В. Сера / И.В. Рабчинский. – М.-Л., 1932. – 75с.
1243158
  Торчинский Ю.М. Сера в белках / Ю.М. Торчинский. – М, 1977. – 302с.
1243159
  Воловик Георгий Андреевич Сера в доменной шахте и борьба с ней при выплавке чугуна : Автореф... д-ра техн.наук: / Воловик Георгий Андреевич; Днепропетр. металлургич. ин-т. – Днепропетровск, 1966. – 50л. – Бібліогр.:с.47-49
1243160
  Вальников И.У. Сера в почвах культурных растениях и атмосферных осадках в условиях Татрской АССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 532 / Вальников И.У.; Казанский гос.ун-т. – Казань, 1969. – 20л.
1243161
  Вальников И.У. Сера в почвах культурных растениях и атмосферных осадках в условиях Татрской АССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 532 / Вальников И.У.; Казанский гос.ун-т. – Казань, 1969. – 20л.
1243162
  Разумов М.С. Сера и ее соединения / М.С. Разумов. – Москва : Госхимтехиздат, 1932. – 35 с.
1243163
  Юровский А.З. Сера каменных углей (генезис, удаление, использование). / А.З. Юровский. – М.-Л., 1948. – 236с.
1243164
  Алексенко И.И. Сера Предкарпатья / И.И. Алексенко. – Москва, 1967. – 304с.
1243165
  Алексенко И.И. Сера Предкарпатья / И.И. Алексенко. – Москва, 1967. – 304с.
1243166
  Фисенко Н.Н. Сера углей Каранцайского месторождения, ее химический характер и генетические особенности : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Фисенко Н.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т нефте- и глехим. синтеза при ИГУ. – Иркутск, 1969. – 23л.
1243167
  Тукальская Э.М. Сера. Требования промышленности к качеству минерального сырья. / Э.М. Тукальская. – М.-Л., 1948. – с.
1243168
  Москалев А.И. Сераделла как кормовая и сидеральная культура в условиях БССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Москалев А.И.; Акад. наук БССР. Ин-т соц. сельского хозяйства. – Минск, 1954. – 20л.
1243169
   Серажим Катерина Степанівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 294-295. – ISBN 978-966-2726-03-9
1243170
  Захарова Надежда Михайловна Серапион Тадаевич Пагава : [Ученый-метеоролог] / Захарова Надежда Михайловна; Под ред. Н. И. Давыдова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 32с.
1243171
  Зверев С.А. Серафим Александрович Зверев, 1912-1979 : живопись, графика : каталог / С.А. Зверев; М-во культуры РСФСР, Моск. орг. Союза художников РСФСР, Респ. центр худож. выставок и пропаганды изобразит. искусства ; [Вступит. статья Н.А. Михайлова]. – Москва, 1980. – [16] с. : портр., 9 л. ил., цв. ил.
1243172
   Серафим Григорьевич Прусов, 1904-1973. – М., 1990. – 30с.
1243173
  Чурюканова О. Серафим Зверев, живописец // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО Ред. журн. "Мир музея". – Москва, 2012. – № 5 (297). – С. 40-44. – ISSN 0869-8171


  В 2012 г. 20 июня исполнится 100 лет со дня рождения Серафима Александровича Зверева - живописца, ученика М.В. Нестерова и П.Д. Корина, талантливого копииста, автора мозаик, в том числе станции Московского метрополитена "Комсомольская", художника, о ...
1243174
  Дудкін Іван Серафим над Ялтою : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 128-129 : Фото
1243175
  Сибирский В.Е. Серафим Туликов / В.Е. Сибирский. – Москва : Советский композитор, 1962. – 128 с.
1243176
  Ульяненко О. Серафима : роман / Олесь Ульяненко ; [худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 215, [3] с. – Справжнє ім"я авт.: Олександр Ульянов. – ISBN 978-966-03-6441-7
1243177
  Кауфман Р.С. Серафима Васильевна Рянгина / Р.С. Кауфман. – М.-Л., 1948. – 29с.
1243178
   Серафима Васильевна Рянгина. – М, 1957. – 99с.
1243179
  Фельдман З. Серафима Германовна Бирман / З. Фельдман. – М.-Л., 1948. – 72с.
1243180
  Бєднов М.Д. Серафима Гопнер / М.Д. Бєднов, М.М. Гольдберг. – Київ, 1976. – 86с.
1243181
  Цуканихин В.С. Серафима. / В.С. Цуканихин. – Смоленск, 1990. – 124с.
1243182
  Текотев Г.М. Серафима: роман. / Г.М. Текотев. – Архангельск, 1980. – 174с.
1243183
  Филькин С.В. Серафимович - художник революции : Автореф... канд. филол.наук: / Филькин С.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 12л.
1243184
  Брылев В.А. Серафимович / В.А. Брылев. – Волгоград, 1980. – 64с.
1243185
  Ершов Г.А. Серафимович / Г.А. Ершов. – М, 1982. – 334с.
1243186
  Чалмаев В.А. Серафимович.Неверов / В.А. Чалмаев. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 395 с.
1243187
  Бальзак Оноре де Серафита / Бальзак Оноре де. – Москва, 1996. – 288с.
1243188
   Серафім Іванович Субботін. – Київ : Наукова думка, 1980. – 47с. : Бібліографія вчених УРСР
1243189
  Оразов О. Серахский оазис в ревности и средиземноморье : Автореф... канд. ист.наук: / Оразов О.; МГу, Ист. фак., Каф. археол. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1243190
  Вейцлер А.Л. Серая болезнь : сатирическая кинокомедия / А.Л. Вейцлер. – Москва : Искусство, 1966. – 84 с.
1243191
   Серая книга : Дипломатиеская переписка Бельгии, предшествовавшая войне 1914 г. / Единственный полный рус. перевод с фр. Н.М. Лагова ; С офиц. изд. Бельг. правительства в Антверпене. – 2-е изд. – Петроград ; Москва : Книгоиздат "Овобождение", 1914. – VI, 104 с. – (Документы относящиеся к Великой Европейской войне 1914 г. ; № 4)


  Ред.: Пуцыкович, Виктор Феофилович (1843-1909)
1243192
   Серая книга : Дипломатиеская переписка Бельгии, предшествовавшая войне 1914 г. / Единственный полный рус. перевод с фр. Н.М. Лагова ; С офиц. изд. Бельг. правительства в Антверпене. – Петроград ; Москва : Книгоиздат "Овобождение", 1914. – VI, 104 с. – (Документы относящиеся к Великой Европейской войне 1914 г. ; № 4)


  Ред.: Пуцыкович, Виктор Феофилович (1843-1909)
1243193
   Серая книга. Экспансионисткая политика и неонацизм в Западной Германии. – Дрезден, 1967. – 262с.
1243194
  Гацунаев Н.К. Серая кошка в номере на четыре персоны / Н.К. Гацунаев. – Ташкент, 1982. – 256с.
1243195
  Гацунаев Н.К. Серая кошка в номере на четыре персоны / Н.К. Гацунаев. – Ташкент, 1985. – 192с.
1243196
   Серая крыса: сб. ст.. – М.
1. – 1986. – 252с.
1243197
   Серая крыса: сб. ст.. – М.
2. – 1986. – 146с.
1243198
   Серая крыса: Систематика. Экология. Регуляция численности.. – М., 1990. – 452с.
1243199
  Липатов В.В. Серая мышь / В.В. Липатов. – Устинов, 1985. – 104 с.
1243200
  Липатов В.В. Серая мышь / В.В. Липатов. – Архангельск, 1986. – 256с.
1243201
  Омельченко Н.М. Серая мышь / Н.М. Омельченко. – Киев, 1988. – 201 с.
1243202
   Серая мышь: повести, рассказы.. – Ставрополь, 1988. – 365с.
1243203
  Козлова В.И. Серая плесень корзинок кок-сагыза и условия ее развития. : Автореф... Канд.биол.наук: / Козлова В.И.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1950. – 12 с.
1243204
  Варыпаева А.Г. Серая плодовая гниль вишни и разработка мер борьбы с нею в условиях БССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Варыпаева А.Г.; АН БССР. Ин-т соц. сельского хозяйства. – Минск, 1954. – 16л.
1243205
  Мадер Ю. Серая рука / Ю. Мадер. – Москва, 1962. – 271 с.
1243206
  Титов Александр Серая смерть / Титов Александр, Ханиг Флориан, Гуан Лу // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 98-107 : фото. – ISSN 1029-5828
1243207
  Пришвин М.М. Серая Сова / М.М. Пришвин. – Москва, 1971. – 175с.
1243208
  Россельс В. Серая ткань // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 294-314


  Украинский писатель О. Ильченко.
1243209
  Шаламов М.Л. Серая хризантема / М.Л. Шаламов. – Пермь, 1990. – 166с.
1243210
  Сметанин А.И. Серая шинель. / А.И. Сметанин. – М., 1979. – 255с.
1243211
  Саган Г. Серби в Україні: стосунки з владою (початок XX ст.) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 35-38
1243212
  Крипякевич І. Серби в українськім війську 1650-1660 рр. / І. Крипякевич, 1924. – [13] с. – Окр. відбиток
1243213
  Шевченко Ф.П. Серби і болгари в українському козацькому війську XVII-XVIII ст. // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 67-86
1243214
  Марочко В. Сербин Роман // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 383-384. – ISBN 978-617-642-388-1
1243215
  Дорошкевич Л.И. Сербия - полуколония англо-американского империализма : Автореф... геогр.наук / Дорошкевич Л.И. – Ленинград, 1950. – 9 с.
1243216
  Содомов А.И. Сербия / А.И. Содомов. – Москва : И.Н. Кушнарев и К., 1915. – 52 с.
1243217
  Содомов А.И. Сербия / А.И. Содомов. – Киев : Всеросийский Земский Союз, 1917. – 55 с.
1243218
  Вишняков Я.В. Сербия в начале Первой мировой войны: 1914-1915 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 2. – С. 53-65. – ISSN 0130-3864
1243219
  Каутский К. Сербия и Бельгия / К. Каутский. – Москва
11. – 1919. – 80 с.
1243220
  Писарев Ю.А. Сербия и Черногория в первой мировой войне / Ю.А. Писарев. – М., 1968. – 376с.
1243221
  Кандель П. Сербия между Косово, ЕС и Россией // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 52-60. – ISSN 0131-2227
1243222
  Эпштейн М. Сербия начала 20 века и 1-я Балканская война. : Автореф... наук: / Эпштейн М.;, 1949. – 19 л.
1243223
  Лобачева Ю.В. Сербия, Югославянский комитет и сербо-хорватско-словенская эмиграция в Америке в 1914-1916 годах // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 4. – С. 12-28. – ISSN 0132-1366
1243224
  Богданова Светлана Сербия: опыт возрождения : Российские инвесторы поглядывают на юго-восток Европы. Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 70-72 : Фото
1243225
   Сербін Олег Олегович // Книгознавча школа : антологія / В.С. Бабич, Н.А. Бачинська, С.Д. Безклубенко, О.В. Безручко, Г.Г. та ін. Бородіна. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 391-392. – (Серія "Наукові школи"). – ISBN 978-617-7320-59-2
1243226
  Стеблина-Рудякова Сербістика в Київському університеті імені Тараса Шевченка // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 203-224
1243227
  Чмир О. Сербістика в Університеті Св. Володимира // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 159-184
1243228
  Ярмак В. Сербістика у науковій спадщині академіка Л. А. Булаховського (харківський період) // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С.111-119
1243229
  Татаренко А. Сербія - велика тайна... // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 29 (401), 24-30.07.2015 р. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Українцям важливо зрозуміти, що Сербія не ворог, і зробити цю балканську країну своїм союзником.
1243230
  Азьомов В.Т. Сербія - дзвін небесний. Система образів-символів оповідання для комп"ютера та циркуля "Дамаскин" Милорада Павича / В.Т. Азьомов, Т.М. Азьомов // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 22-28
1243231
  Віднянський С. Сербія в дослідженнях учених історико-філологічного факультету Харківського університету (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / С. Віднянський, О. Іваненко // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 74-85
1243232
  Мовчанюк Л.В. Сербія на шляху до членства в Європейському Союзі: нові виклики та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 80-84
1243233
  Горобець Ірина Сербія. Ряд, Град і Сад // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 120-122 : фото
1243234
  Петрів П. Сербія: між Брюсселем і Москвою // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 січня (№ 4). – С. 5
1243235
   Сербо-лужицкий лингвистический сборник. – М., 1963. – 172с.
1243236
  Лірниченко В.А. Сербо-хорватська народна лірика / В.А. Лірниченко. – Київ, 1977. – 182 с.
1243237
  Гуць М.В. Сербо-хорватська народна пісня на Україні / М.В. Гуць. – Київ, 1966. – 206с.
1243238
  Моторный В.А. Серболужицкая литература / В.А. Моторный, К.К. Трофимович. – Львов, 1987. – 207с.
1243239
  Трофимович К.К. Серболужицкий язык: уч. пособие / К.К. Трофимович. – Минск, 1989. – 67с.
1243240
  Шевченко К.В. Серболужицкое национальное движение и политика Чехословакии в 1945 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 35-50. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1243241
   Серболужицькі прислів"я та приказки : зб. – К., 1988. – 130с.
1243242
  Гуць М.В. Сербохорватская народная песня на Украине. : Автореф... канд.филол.наук: 648 / Гуць М.В.; АН УССР. – К, 1970. – 22л.
1243243
  Дмитриев П.А. Сербохорватский язык / П.А. Дмитриев, Г.И. Сафронов. – Л., 1961. – 88с.
1243244
  Арбузова И.В. и др. Сербохорватский язык / И.В. и др. Арбузова. – Ленинград, 1965. – 291с.
1243245
  Гудков В.П. Сербохорватский язык / В.П. Гудков. – Москва, 1969. – 168с.
1243246
  Дмитриев П.А. Сербохорватский язык / П.А. Дмитриев. – Ленинград, 1975. – 152с.
1243247
  Торофимкина О.И. Сербохорватско-русский объяснительный словарь к произведениям С.М.Любиши. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.662 / Торофимкина О.И.; ЛГУ. – Л., 1971. – 15л.
1243248
  Гуць М.В. Сербохорватські народні пісні / М.В. Гуць. – Київ, 1970. – 398с.
1243249
  Грачев В.П. Сербская государственность в 10-14 вв. / В.П. Грачев. – М., 1972. – 332с.
1243250
  Башмаков А.А. Сербская история до турецкого владычества : краткое изложение событий по новому сочинению профессора К. Иречка / А.А. Башмаков : Типография Министерства Внутренних Дел, 1913. – 25 с. – Отд. отт. №№ 208, 215, 219 и 221 "Правит. Вести" 1913 г.
1243251
  Карасаев В.Г. Сербские демократ Живон Жуёвич / В.Г. Карасаев. – М, 1974. – 334с.
1243252
   Сербские живописцы - академики ХІХ века. – Москва, 1988. – 47с.
1243253
   Сербские народные песни и сказки из собрания Вука Стефановича Караджича. – М., 1987. – 510с.
1243254
   Сербские народные сказки.. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1956. – 232 с.
1243255
  Искендеров П.А. Сербские социал-демократы и албанский вопрос // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 38-56. – ISSN 0042-8779
1243256
  Булатович Л. Сербский генерал Младич : судьба защитника отечества / Лилиана Булатович ; [пер.: Серебровской О., Левчишиной Е.] ; Союз писателей России. – Москва : ИИПК "ИХТИОС", 2013. – 559, [1] с., [16] л. фотоил. – (Славянский мир : приложение к журналу "Новая книга России" / [отв. ред. С.И. Котькало ]). – ISBN 978-5-8402-0348-3
1243257
  Кюссе Р.Ф. Сербский поэт-реалист Йован Йованович-Змай : Автореф... канд. филол.наук: / Кюссе Р.Ф.; Ин-т мировой лит. им. Горького АН СССР. – М., 1955. – 17л.
1243258
  Боборыкин Г.С. Сербский процесс в Загребе / Г.С. Боборыкин. – С.-Петербург : Типография Россия, 1909. – 20 с.
1243259
   Сербский эпос.. – М.-Л., 1933. – 651с.
1243260
   Сербский эпос.. – М.
1. – 1960. – 359с.
1243261
   Сербский эпос.. – М.
2. – 1960. – 463с.
1243262
   Сербский язык : учебник / М. Маркович, Йоканович-Михайлова, М.П. Киршова, В.Н. Зенчук; М. Маркович [и др.]. – Москва : МУБиУ, 2002. – 491, [1] с. : табл. – ISBN 5-89313-050-2
1243263
  Гудков В.П. Сербско-русский и русско-сербский словарь = Српско-руски и руско-српски речник : 20 000 слов / В.П. Гудков, С. Иванович. – 6-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык Медиа, 2007. – 432 с. – ISBN 978-5-9576-0325-2
1243264
  Лавровский П.А. Сербско-русский словарь / составил: П. Лавровский. – Санктпетербург : Отделение русского языка и словесности Имп. Акад. наук, 1870. – VI с., 806 стб.
1243265
  Леонова Л.В. Сербско-хорватский язык / Л.В. Леонова. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 93с.
1243266
   Сербско-хорватский язык: историко-культурные тексты.. – Тарту, 1986. – 140с.
1243267
  Толстой И.И. Сербско-хорватско-русский словарь / И.И. Толстой. – 2-е изд, стер. – Москва, 1958. – 1168с.
1243268
  Сперанский М.Н. Сербское житие Феодосия Печерского / М.Н. Сперанский. – 9с. – Отд. оттиск
1243269
  Нарышкин А. Сербское общество выбрало взвешенный курс // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 6. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670


  Президентські вибори в Сербії
1243270
  Петрова З.Д. Сербскохоратско-русский разговорник для туристов / З.Д. Петрова, байкова. – Москва, 1979. – 300с.
1243271
  Кравцов Н.И. Сербскохорватский эпос / Н.И. Кравцов. – М., 1985. – 356с.
1243272
  Попова Т.П. Сербскохорватский язык / Т.П. Попова. – Москва : Высшая школа, 1986. – 270 с.
1243273
  Запрудский Сергй Николаевич Сербскохорватско-белорусские лексические соответствия : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03, 10.02.02 / Запрудский Сергй Николаевич; АН БССР. Ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1989. – 22л.
1243274
  Роганович Д.Л. Сербскохорватско-русский и русско-сербскохорватский словарь по электротехнике и электронике. Ок. 42000 терминов. / Д.Л. Роганович, Б. Роганович. – Москва : Русский язык, 1982. – 678 с.
1243275
   Сербскохорватско-русский политехнических словарь. Ок. 37000 терминов.. – М.-Белград, 1967. – 574с.
1243276
  Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь / И.И. Толстой. – М., 1957. – 1168с.
1243277
  Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь / И.И. Толстой. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 736с.
1243278
  Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь / И.И. Толстой. – 4-е изд., стер. – Москва, 1976. – 735 с.
1243279
  Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь / И.И. Толстой. – 5-е изд.,стер. – Москва : Русский язык, 1982. – 735с.
1243280
  Бондар І.П. Сербська для початківців = Српски за почетнике : підручник : [у 4 ч.] / І.П. Бондар ; Київ. славіст. ун-т. – Київ : КСУ. – ISBN 966-7486-09-5
Ч. 1-[2]. – 2002. – 239, [1] с. : іл., табл. – Серб., укр. мовами
1243281
  Бондар І.П. Сербська для початківців = Српски за почетнике : підручник : [у 4 ч.] / І.П. Бондар ; Київ. славіст. ун-т. – Київ : КСУ. – ISBN 966-7486-09-5
Ч. 3. – 2002. – 178, [2] с. : табл. – Серб., укр. мовами. – Бібліогр.: с. 169-172
1243282
  Бондар І.П. Сербська для початківців = Српски за почетнике : підручник : [у 4 ч.] / І.П. Бондар ; Київ. славіст. ун-т. – Київ : КСУ. – ISBN 966-7486-09-5
Ч. 4 : Сербсько-українсько-російський словник = Српско-украjинско-руски речник. – 2002. – 245, [2] с. – Серб., укр. мовами. – Бібліогр.: с. 244-245
1243283
  Олексів І.В. Сербська книжка ХІХ століття у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника (за матеріалами фонду відділу рідкісної книги) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 3-17. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1243284
   Сербська література XX ст. : хрестоматія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд.: Д. Айдачич, А. Татаренко ; [переклади: Н. Білик та ін.]. – Київ : Освіта України, 2016. – 301, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7241-68-2


  Зміст: Д. Айдачич, М. Црнянський, І. Андрич, Б. Чопич, Д. Михаїлович, , Б. Пекич, Д. Кіш, М. Павич, Д. Албахарі, М. Пантич, Г. Петрович, Н. Ромчевич , В. Попа, Н. Тадич, З. Каранович, Б. Чопич, Д. Радович, Л. Ршумович ; Біографії авторів та покажчики ...
1243285
  Татаренко А. Сербська літературна фантастика постмодерної доби (штрихи до портрета літературного явища) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 523-534. – (Бібліотека інституту філології)


  Досліджуються окремі аспекти сербської постмодерністської фантастики, пов"язані з відмовою від логоцентризму і деміметизацією художньої літератури
1243286
   Сербська Лужиця у Львові : Каталог. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 134с. – ISBN 966-613-120-х
1243287
   Сербська народна поезія. Зб.. – К., 1955. – 348с.
1243288
  Микитенко О. Сербська проза на сторінках "Всесвіту" // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 98-108
1243289
  Страшнюк С. Сербське підгрунтя Харківського університету: Атанасіє Стойкович // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 14-37. – Бібліогр.:119 назв.
1243290
  Осадца К.Є. Сербське середньовічне житіє та його адресат у системі фідеїстичної комунікації // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 307-313. – ISSN 2075-437X


  Сербські середньовічні агіографічні тексти розглядаються у функціональному аспекті, як частина наративного православно-церковного дискурсу доби, визначається природа житія як компоненту та форми комунікації. Визначається напрямок художньої комунікації ...
1243291
  Федоренко К. Сербський анклав у Косово: можливість гарячого конфлікту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 5


  "Минулого тижня в інтерв"ю Deutsche Welle лідер Косово Хашим Тачі заявив, що бачить безпосередню загрозу для територіальної цілісності своєї держави з боку Сербії."
1243292
  Пінцак В. Сербський національно-визвольний рух 60-70 – х рр. XIX ст. у громадсько-політичній думці Російської імперії // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 7-17
1243293
  Зарва В. Сербський роман на межі XX - XXI століть у координатах компаративістики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 113-115. – ISSN 0236-1477


  В аналізі сербської "великої" прози помежів"я ХХ - ХХІ століть, з огляду на потенціал стратегій компаративістики, вирішується суттєве літературознавче завдання, скероване осягненням розмаїття літературної творчості сербського народу. Відповідно, ...
1243294
  Калашник В. Сербський фольклор у дослідженнях О. Потебні / В. Калашник, Л. Педченко // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 66-73. – Бібліогр.:119 назв.
1243295
  Микитенко О.О. Сербські голосіння: поетичний та історико-географічний аналіз. / О.О. Микитенко. – К., 1992. – 140с.
1243296
   Сербські епічні пісні. – Київ : Художественная литература, 1946. – 128 с.
1243297
   Сербські казки. – К., 1966. – 286с.
1243298
  Карацуба М.Ю. Сербські народні балади і пісні у світлі зацікавлень Л.А. Булаховського // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 219-228. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається дослідницький доробок видатного українського вченого- славіста Л.А. Булаховського в галузі фольклористики, йдеться про його аналіз фольклорної спадщини сербського народу, зокрема у передмові до видання "Сербська народна ...
1243299
   Сербські народні думи і пісні / Пеpеложив [з пеpедм. та пpиміт.] М. Стаpицький. – Київ : Тискаpня В.И. Давиденка
Ч. 1 : Думи юнацькі. – 1876. – [2], III, 420, [2] с. – Пеpедм. pос. - Hа окp. аpк.: Посвящаю моєму щиpому дpугові і товаpишові Михайлу Петpовичу Дpагоманову
1243300
  Дмитрієв В.С. Сербські переселенці в Україні: проблема міжетнічних зв"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 60-63. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історичну долю сербських поселенців на українських землях. Значну увагу приділено проблемі міжетнічних зв"язків між сербським та українським народом. The article shows the historical destiny of the Serbian settlers in Ukraine. The author ...
1243301
  Айдачич Д.В. Сербські та українські фразеологізми із компонентом голова та частини голови у порівняльному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 3-12


  У статті порівнюються сербські та українські фразеологізми з компонентами «голова» та «частини голови»: обличчя, ніс, шия, очі, вуса, рот, язик, щока, борода, вуха, волосся. Проаналізовано роботи дослідників про фразеологізми із соматичним ...
1243302
  Айдачич Д.В. Сербські та українські фразеологізми із фітонімічним компонентом у порівняльному аспекті / Д.В. Айдачич, Непоп-Айдачич // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 3-15


  У статті порівнюються сербські та українські фразеологізми із фітонімічним компонентом. Проаналізовано праці попередників, присвячені такого типу фразеологізмам. За параметром еквівалентності розрізня- ються відповідні, близькозначні та безвідповідні ...
1243303
   Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях 1837 - 2004 = Српски фолклор и кньижевност у украjинским преводима и истраживаньима 1837-2004 : Матеріали до бібліографії / НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І. Вернадського; Уклад.: Д. Айдачич, Н. Дацькова, Т. Добко, Н. Моісеєнко; Редкол.: О. Онищенко, Т. Арсеєнко, Т. Добко. – Київ, 2005. – 267с. – ISBN 966-02-3677-8
1243304
  Мартинов А. Сербсько-албанський дiалог / А. Мартинов, Є. Петренко // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня (№ 17). – С. 4


  За ініціативи Німеччини і Франції у Берліні відбулися чергові переговори сербської сторони і Косова.
1243305
  Забелина Н.Ю. Сербы глазами британцев в годы Первой мировой войны // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 1. – С. 53-63. – ISSN 0132-1366
1243306
  Вукичевич М.М. Сербы и болгары в борьбе за свободу и культуру : Исторические параллели с XIV до 1878 г. / М.М. Вукичевич, Д.И. Семиз. – С.-Петербург : Тип. Главного Управления Уделов, 1913
1243307
  Франк Б. Сервантес / Б. Франк. – М., 1936. – 300с.
1243308
   Сервантес : статьи и материалы. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1948. – 240 с. : 2 л. портр.
1243309
  Франк Бруно Сервантес : Роман / Франк Бруно; Пер.с нем.А.Кочеткова. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 237с.
1243310
  Державин К.Н. Сервантес : жизнь и творчество / К.Н. Державин. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1958. – 743 с. : 1 л. портр.
1243311
  Франк Б. Сервантес / Бруно Франк ; Пер. с нем. А. Кочеткова ; Предисл. И. Тертерян ; Ил. С. Бродского. – Москва : Книга, 1982. – 367с. – В кн. также: Гарсиа Лорка / Лев Осповат
1243312
  Державин К.Н. Сервантес и "Дон-Кихот" / К.Н. Державин. – Л., 1933. – 80с.
1243313
   Сервантес и всемирная литература = Cervantes y Literatura Mundial. – Москва : Наука, 1969. – 295 с.
1243314
  Зусева-Озкан Сервантес и другие: роман с авторскими вторжениями и метароман в XVII столетии // Известия Российской академии наук / Российская, академия наук (РАН). – Москва, 2013. – С. 16-26. – (Серия литературы и языка ; т. 72, № 4). – ISSN 0321-1711
1243315
  Оржицький І. Сервантесівські мотиви у Г. Гарсія Маркеса та каталонський чинник у обох митців: до питання про культурну матрицю // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 177-182. – ISSN 0320 - 8370
1243316
   Сервантесовские чтения. – Ленинград : Наука, 1985
1243317
   Сервантесовские чтения. – Ленинград : Наука, 1988
1243318
  Хома О. Серве Пінкерс про теологію, людську мораль і сенс життя сучасної людини / О. Хома, Е. Чухрай // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 94-99. – ISSN 0235-7941
1243319
  Кабир Мохаммед Сервер Apache 2. Библия пользователя = Apache Server 2 Bible / Кабир Мохаммед; Пер. с англ. А.В.Морозова, А.Г.Сысонюка и др. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 672с. – ISBN 5-8459-0348-3
1243320
  Птицын К.А. Серверы Linux. Самоучитель : Навчальні видання / К.А. Птицын. – Москва : Диалектика, 2003. – 208с. – ISBN 5-8459-0503-6


  Книга посвящена описанию серверов Linux
1243321
  Воронихина Л.Н. Сервиз с зеленой лягушкой / Л.Н. Воронихина. – Ленинград, 1962. – 26с.
1243322
  Опарина О.Д. Сервис-ориентированные исследования и библиотечная инноватика // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 6. – С. 30-35. – ISSN 0869-608Х


  Рассматривается концепция сервис-ориентированной науки и ее применение для изучения функционирования информационных систем. Показаны направления исследований и примеры технологических инноваций в зарубежных библиотеках.
1243323
  Зайцев С.С. Сервис открытых информационно-вычислительных сетей / С.С. Зайцев. – Москва : Радио и связь, 1990. – 234с.
1243324
   Сервис, стиль и уникальное британское гостеприимство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 30-31 : Фото
1243325
  Коробков К.В. Сервисная оболочка / К.В. Коробков. – М., 1995. – 138с.
1243326
   Сервисная система "Iaish" : Руководство пользователя. – М., 1991. – 191с.
1243327
  Капустина Е.Н. Сервисные программы для КУВТ YAMAHA / Е.Н. Капустина. – Москва, 1990. – 34 с.
1243328
  Бочаров Б.П. Сервисные функции общего назначения в картотеке книгообеспеченности учебного процесса // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 26. – С. 37-67
1243329
  Жукова В.П. Сервисные функции современных библиотек // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 15-17
1243330
   Сервисный сбор: от проблемы к решению // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 7-8 [прилож.]
1243331
  Коноплева Н.А. Сервисология (человек и его потребности) : учебное пособие / Н.А. Коноплева ; Российская академия образования ; Московский психолого-социальный институт. – Москва : Флинта ; МПСИ, 2008. – 248с. – ISBN 978-5-9765-0119-5
1243332
  Сапогин С.А. Сервисы «БиблиоТех» для издателей и библиотекарей / Сергей Александрович Сапогин // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – май. – С. 54-56. – ISSN 1726-6726


  В феврале 2013 г. компания "БиблиоТех" завершила пятилетнюю работу по созданию уникального решения - профессиональной электронно-библиотечной среды "БиблиоТех", модель которой является инновационной как для книжного рынка, так и для библиотечной сферы.
1243333
  Прокулевич Л. Сервисы для просвещения и обучения. Национальная библиотека Китая / Лидия Прокулевич // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 22 (256). – С. 41-44. – ISSN 1727-4893


  Небывалые перемены в политической, экономической, социальной и технической сферах жизни страны поставили перед китайскими библиотеками новые задачи. Национальная библиотека Китая (НБК) решила расширить свои функции за счёт введения инновационных услуг. ...
1243334
  Власова С. Сервисы интрнет-ресурсов // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 12. – С. 6-8. – ISSN 0869-4915
1243335
  Барышев Р.А. Сервисы личного кабинета Научной библиотеки Сибирского федерального университета для преподавателя и студента / Р.А. Барышев, О.И. Бабина // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 4. – С. 41-48. – ISSN 1815-3186


  Анализируются информационные потребности и интересы пользователей вузовской библиотеки. Представлены сервисы личного кабинета, доступные в Научной библиотеке Сибирского федерального университета. Сервисы определяются в зависимости от групп ...
1243336
  Сербин О.О. Сервисы научной библиотеки им. М. Максимовича для повышения эффективности представления научных достижений университета в мировом информационном пространстве / О.О. Сербин, М.А. Назаровец // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий : Тема 2016 г. - "Эффективное использование информ. технологий и наукометр. инструментов в библиотеч.-информ., науч. и образоват. деятельности" : доклады II Междунар. науч. конф., Минск, 1-2 дек. 2016 г. / Гос. учреждение "Белорус. с.-х. б-ка им. И.С. Лупиновича" Нац. акад. наук Беларуси ; [редкол.: В.В. Юрченко и др. ; науч. ред. и сост.: И.Б. Стрелкова]. – Минск : Ковчег, 2016. – С. 90-98. – ISBN 978-985-7162-52-9


  "Рассмотрены предпосылки создания, основные функции и перспективы развития Службы информационного мониторинга в составе Научной библиотеки им. М. Максимовича Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Представлены основные направления ...
1243337
   Сервисы публичных библиотек: файл или доступ? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – январь - февраль. – С. 47-51. – ISSN 1726-6726


  Не имея возможности удалённо использовать электронные ресурсы, библиотеки попали в «тиски» законодательных ограничений. Подписка на ресурсы становится доминирующей моделью взаимоотношений библиотек и издательств, но при этом полностью утрачивается ...
1243338
  Лященко А.А. Сервіс-орієнтована архітектура кадастрових геоінформаційних систем та кадастрових геопорталів : геоінформатика і кадастр / А.А. Лященко, Ж.К. Форосенко, А.Г. Черін // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 35-43 : Табл., мал. – Бібліогр.: 16 назв
1243339
  Іщенко А. Сервіс Google Classroom як інноваційна технологія підготовки майбутніх учителів трудового навчання / А. Іщенко, В. Титаренко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (179). – С. 81-89. – ISSN 1682-2366
1243340
  Євдокимов Ф.І. Сервіс високотехнологічної продукції як умова конкурентоспроможності / Ф.І. Євдокимов, О.А. Письменний // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 5-11. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1243341
   Сервіс для керівника // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  З 1 грудня розпочато роботу веб-сервісу "Кабінет керівника закладу освіти". Цей сервіс призначений для внесення відомостей про навчальні заклади, випускники яких проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
1243342
  Ковгар В.Б. Сервіс застосування інтелектуального ресурсу університету для вирішення завдань самостійної роботи студента / В.Б. Ковгар, О.Ю. Мягкий // Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2017 : дев"ята наук. конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 19-21 квіт. 2017 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т прикладної математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2017. – С. 178-183. – ISBN 978-617-7010-12-7
1243343
  Братчикова Т.І. Сервіси веб 2.0. як підгрунтя трансформації комунікативних практик // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 16-18. – ISBN 978-966-171-811-0
1243344
  Неіленко С.М. Сервісна діяльність круїзної індустрії / С.М. Неіленко, О.Є. Зараховський // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42
1243345
  Вітренко А.О. Сервісна економіка : теорія, сучасні виклики та глоб. тренди / А.О. Вітренко. – Київ : Знання, 2016. – 413, [2] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 336-342. – Бібліогр.: с. 343-364 та в підрядк. прим. – (Сучасна наука). – ISBN 978-617-07-0456-6
1243346
  Алієв Аббас Мамед огли Сервісна політика держави: принципи та механізми реалізації : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Алієв Аббас Мамед огли ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 178 арк. – Додатки: арк.177-178. – Бібліогр.: арк. 8-9, 165-170 та в додатках: арк. 177-178
1243347
  Алієв А.М. огли Сервісна політика держави: принципи та механізми реалізації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Алієв Аббас Мамед огли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1243348
  Дима О. Сервісна політика посередницького підприємства на ринку легкових автомобілів України // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 40-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1606-3732
1243349
  Павлик І.Л. Сервісна стратегія у формуванні конкурентного статусу підприємств торгівлі // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 96-100. – ISSN 2309-1533
1243350
  Алієв Аббас Мамад огли Сервісна сутність державної політики: проблеми та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 5-7. – (Державне управління ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сервісної сутності державної політики. Виокремлено головні проблеми та перспективи реалізації у державній політики сервісної діяльності органів влади. Обґрунтовано необхідність врахування соціальної спрямованості сервісної ...
1243351
  Гунько К.І. Сервісна функція митних органів: потенціал теоретичного аналізу // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 1 (61). – С. 69-74. – ISSN 2073-9982
1243352
  Майданник Р.А. Сервісний контракт з ризиком (цивільно-правова характеристика) / Р.А. Майданник, І.В. Волосенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 42-56
1243353
   Сервісні послуги архітектури LTE для високошвидкісних мереж / Ю.В. Хмельницький, С.Ю. Гунченко, О.С. Лєнков, Д.П. Яковлєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 177-185. – ISSN 2524-0056
1243354
  Михальченкова О.Є. Сервісні послуги з трансферу технологій у середовищі міждержавної інформаційно-технологічної платформи колективного користування / О.Є. Михальченкова, І.Г. Кухарець, Л.В. Волошенюк // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 63-72 : фото, табл. – Бібліогр.: 17 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1243355
  Вдовиченко В.О. Сервісно-ресурсна модель функціонування міського громадського пасажирського транспорту // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 82-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1995-0519
1243356
  Царьов Д. Сервітут може бути встановлений договором, законом, заповітом або рішенням суду // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 7. – С. 10-12.
1243357
  Заболотна Г.І. Сервітути у римському праві та їх рецепція у праві України : монографія / Галина Заболотна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 339, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 295-334 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0399-6
1243358
  Петреченко С.А. Сервітутне право на українських землях Російської та Австро-Угорської імперій в XIX ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 126-134. – ISSN 1563-3349


  Проведено дослідження становлення і розвитку сервітутного права в Україні протягом XIX cm. та його характерних особливостей. Досліджено проблемні питання підстав виникнення сервітутів. Проведено исследование становления и развития сервитутного права ...
1243359
  Герасимов В.М. Сервус, друг! / В.М. Герасимов, Г.А. Герасимова. – М., 1980. – 247с.
1243360
   Серга Олександр Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 371 : фото
1243361
   Сергеев-Ценский в жизни и творчестве. – Тамбов, 1963. – 192с.
1243362
   Сергеев Алберт Георгиевич. Скульптура: каталог. – М., 1989. – с.
1243363
   Сергей Аверинцев, великий русский читатель // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 1. – С. 25-47
1243364
   Сергей Авксентьевич Коляда. К 75-летию со дня рождения. Каталог выставки. – Москва, 1983. – 439 с.
1243365
   Сергей Акимович Захаров. – Душанбе : Дониш, 1985. – 63с. : Материалы к библиографии ученых Таджикистана ; Вып. 28
1243366
  Анисова К.П. Сергей Александрович Вшивцев / К.П. Анисова. – Москва : Советский художник, 1958. – 72 с., [21] л. ил. : ил., портр.
1243367
   Сергей Александрович Григорьев. – Москва, 1957. – 42с.
1243368
   Сергей Александрович Григорьев. – Москва, 1981. – 128с.
1243369
   Сергей Александрович Маслов // Радиофизика и радиоастрономия / НАНУ, Радиоастроном. ин-т НАНУ, Укр. комитет радиосоюза. – Харьков, 2008. – Т. 13, № 1. – С. 142. – ISSN 1027-9636


  С.А. Маслов - выдающийся ученый, научные труды которого лежат в основе таких отраслей современной радиофизики как математическая теория дифракции волн.
1243370
   Сергей Александрович Чаплыгин, 1952. – 92 с.
1243371
  Мотяшов И.П. Сергей Алексеев : Очерк творчества / И.П. Мотяшов; Оформл. Ю. Жигалова. – Москва : Детская литература, 1976. – 127 с.
1243372
  Мотяшов И.П. Сергей Алексеев : Очерк творчества / И.П. Мотяшов. – 2-е, допол. и перераб. – Москва : Детская литература, 1982. – 160 с.
1243373
  Коваленко С.А. Сергей Алексеев / С.А. Коваленко. – М : Советская Россия, 1985. – 143 с.
1243374
  Баулин С.А. Сергей Алексеевич Баулин, 1904-1976 / С.А. Баулин. – М, 1977. – 14с.
1243375
  Членов А.М. Сергей Алексеевич Григорьев / А.М. Членов. – Москва, 1955. – 52с.
1243376
  Суздалев П.К. Сергей Алексеевич Коровин. 1858-1908. / П.К. Суздалев. – М.-Л., 1948. – 28с.
1243377
  Суздалев П.К. Сергей Алексеевич Коровин. 1858-1908. / П.К. Суздалев. – М., 1952. – 160с.
1243378
  Суздалев П.К. Сергей Алексеевич Коровин. 1858-1908. / П.К. Суздалев. – 2-е изд., испр. – Л., 1967. – 61с.
1243379
   Сергей Алексеевич Лебедев. – Киев : Наукова думка, 1978. – 39с. – (Биобиблиография ученых УССР)
1243380
  Голубев В.В. Сергей Алексеевич Чаплыгин / В.В. Голубев, 1947. – 123с.
1243381
  Голубев В.В. Сергей Алексеевич Чаплыгин / В.В. Голубев. – Москва, 1951. – 56 с.
1243382
  Арандаренко Сергей Алексеевич Чаплыгин. 1860-1942 / Арандаренко, Р.П. Гаухман. – Москва, 1951. – 56с.
1243383
   Сергей Алимов : театр, кино. графика : кат. выставки / Алимов Сергей Александрович. Выставка произведений, Москва, 1983; Союз художников СССР, Моск. орг. Союза художников РСФСР ; сост. Н.М. Августинович ; авт. вступ. ст. В.Г. Серебровский. – Москва : Советский художник, 1983. – 12 с., [10] л. ил. : ил.
1243384
  Огнев А.В. Сергей Антонов / А.В. Огнев. – Саратов, 1968. – 200 с.
1243385
   Сергей Антонов : живопись : каталог выставки. – Москва, 1989. – 25, [3] с. : ил.
1243386
  Борисов В.П. Сергей Аркадьевич Векшинский (1896-1974) / В.П. Борисов. – М., 1988. – 140с.
1243387
  Станкевич Н.И. Сергей Арсеньевич Виноградов / Н.И. Станкевич. – Л., 1971. – 151с.
1243388
  Орлов Д.К. Сергей Баруздин / Д.К. Орлов. – М., 1976. – 112с.
1243389
  Шалуновский В.Н. Сергей Бондарчук / В.Н. Шалуновский. – Москва, 1959. – 12 с.
1243390
  Высторобец А.И. Сергей Бондарчук / А.И. Высторобец. – Москва, 1991. – 331с.
1243391
  Ханютин Ю.М. Сергей Бондарчук. / Ю.М. Ханютин. – М., 1962. – 181с.
1243392
  Игнатьева Н.А. Сергей Бондарчук. (Очерк творчества) / Н.А. Игнатьева. – М., 1961. – 32с.
1243393
   Сергей Борисович Сорочан - профессор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина : биобиблиогр. указ. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ист. фак., Центр. науч. б-ка ; [сост., вступ. ст. А.Н. Домановский ; библиогр. ред. С.Р. Марченко]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. – 91, [1] с., [4] л. фотогр. : фотогр. – Имен. указ.: с. 67-70
1243394
  Филимонов С.Б. Сергей Борисович Филимонов: биобиблиографический указатель / С.Б. Филимонов. – Справочное изд. – Симферополь : СГТ, 2007. – 80 с. – ISBN 978-966-2913-15-6
1243395
   Сергей Бородин в воспоминаниях современников. – Ташкент, 1982. – 125с.
1243396
  Петухова О. Сергей Боткин: диагностировать, лечить, сострадать // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности" ; глав. ред.: Ю. Белецкий ; редкол.: А. Агаларов, А. Афонин, О. Барамия [и др.]. – Киев, 2016. – № 8 (96). – С. 31-47. – ISSN 1819-6268
1243397
  Богатырев Е. Сергей Бубка / Е. Богатырев. – М, 1990. – 176с.
1243398
  Микулина Е.Н. Сергей Буров : Роман / Е.Н. Микулина. – М., 1989. – 294с.
1243399
  Келер В.Р. Сергей Вавилов / В.Р. Келер. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 320 с. – (Жизнь замечательных людей)
1243400
  Келер В.Р. Сергей Вавилов / В.Р. Келер. – Москва : Детская литература, 1984. – 271 с.
1243401
   Сергей Василенко. – Москва ; Ленинград, 1927. – 108 с.
1243402
  Цыбин В.Д. Сергей Васильев / В.Д. Цыбин. – М. : Советская Россия, 1972. – 125 с.
1243403
  Щекотов Н.М. Сергей Васильевич Герасимов / Н.М. Щекотов. – Москва-Ленинград, 1945. – 31с.
1243404
   Сергей Васильевич Герасимов : К 100-летию со дня рождения: Библиогр. указ. – Ленинград, 1986. – 69с.
1243405
  Герасимов Сергей Васильевич. Выставка произведений. Москва.1981 Сергей Васильевич Герасимов народный художник СССР, академик, лауреат Ленинской премии. Выставка произведений просвящается 750-летию Можайска. Каталог / Сергей Васильевич. Выставка произведений. Москва.1981 Герасимов. – Москва, 1981. – 16 с.
1243406
  Галушкина А.С. Сергей Васильевич Герасимов. / А.С. Галушкина. – Л., 1964. – 45с.
1243407
  Грановский И.Н. Сергей Васильевич Иванов. / И.Н. Грановский. – Л., 1962. – 47с.
1243408
  Иванов С.В. Сергей Васильевич Иванов. / С.В. Иванов. – М, 1975. – 22с.
1243409
  Суздалев П.К. Сергей Васильевич Иванов. 1864-1910. / П.К. Суздалев. – 2-е изд., испр. – М.-Л., 1949. – 44с.
1243410
   Сергей Васильевич Иванов.Каталог Всесоюзной юбилейной выставки.. – М, 1964. – 122с.
1243411
  Нестерова Н.М. Сергей Васильевич Лебедев. / Н.М. Нестерова. – М.-Л., 1949. – 60с.
1243412
   Сергей Васильевич Малютин : [вступ. статья Д.Сарабьянова]. – Москва : Советский художник, 1952. – 75 с. : ил.
1243413
  Василенко С.Я. Сергей Васильевич Рахманинов / С.Я. Василенко. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 107 с.
1243414
  Соколова О.И. Сергей Васильевич Рахманинов / О.И. Соколова. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1984. – 160 с.
1243415
  Бузескул В.Н. Сергей Викторович Соловьев : Некролог / В.Н. Бузескул. – Санкт-Петербург, 1913. – 32с.
1243416
  Коробов В.И. Сергей Викулов / В.И. Коробов. – М. : Советская Россия, 1980. – 176 с.
1243417
  Оботуров В.А. Сергей Викулов: Страницы жизни, страницы творчества. / В.А. Оботуров. – М. : Современник, 1983. – 238 с.
1243418
  Данилов В.И. Сергей Владимирович Голицын / В.И. Данилов. – Воронеж, 1988. – 76с.
1243419
  Алексахина И.В. Сергей Владимирович Михалков : биобиблиогр. указ. / сост.: Алексахина И.В., Берман Д.А., Кузнецова Н.И. ; предисл.: В. Разумневича. – Москва : Книга, 1976. – 104 с.
1243420
  Алексахина И.В. Сергей Владимирович Михалков / И.В. Алексахина. – Москва, 1976. – 104с.
1243421
  Емельянов Л.И. Сергей Воронин / Л.И. Емельянов. – Л., 1975. – 224с.
1243422
  Емельянов Л. Сергей Воронин / Л. Емельянов. – Л., 1983. – 248с.
1243423
  Транковский Д.А. Сергей Гавриилович Навашин. / Д.А. Транковский. – М, 1947. – 36с.
1243424
   Сергей Георгиевич Лазутин : К 60-летию со дня рождения; Указ. лит. – Воронеж, 1979. – 39с.
1243425
   Сергей Герасимов, Народный артист СССР. – М., 1965. – 66с.
1243426
  Парфенов Л.А. Сергей Герасимов. / Л.А. Парфенов. – М., 1975. – 280с.
1243427
  Куклис Г.С. Сергей Григорьев / Г.С. Куклис. – М, 1955. – 64с.
1243428
   Сергей Григорьевич Григорьев.. – М, 1986. – 31с.
1243429
   Сергей Гурзо. – Москва, 1978. – 14с.
1243430
  Бабурина Н.И. Сергей Дацкевич / Н.И. Бабурина. – Москва : Советский художник, 1973. – 128 с.
1243431
   Сергей Дацкевич / Дацкевич, Выставка, Москва. киноплаката., 1983. – Москва, 1983. – 16 с.
1243432
  Аболина Р.Я. Сергей Дмитриевич Меркуров. : [Нар. художник СССР действ. чл. Акад. художеств СССР] / Р.Я. Аболина. – Москва ; Ленинград : Советский художник, 1950. – [29] с., 24 л. ил. – (Мастера советского искусства)
1243433
  Добрынин Сергей Сергей Добрынин о "Деле Лузина". Проблема Лузина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 24
1243434
  Добрынин Сергей Сергей Добрынин о дилемме заключенного. Бунт заключенных // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 12 : фото
1243435
  Добрынин Сергей Сергей Добрынин о научном бойкоте. Цена бойкота // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 10 : фото
1243436
  Добринин Сергей Сергей Добрынин об обломках советского образования // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 14 : фото
1243437
  Ермаков В. Сергей Довлатов: безыдейный диссидент // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 5, кн. 5, сентябрь - октябрь. – С. 196-208. – ISSN 0203-5847
1243438
  Гладышев В.В. Сергей Довлатов: о литературе и читателях // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 9-11. – Бібліогр.: с. 9
1243439
  Дягилев С.П. Сергей Дягилев и русское искусство. / С.П. Дягилев. – М.
1. – 1982. – 493с.
1243440
   Сергей Дягилев и русское искусство.. – М.
2. – 1982. – 564с.
1243441
  Эвентов И.С. Сергей Есенин / И.С. Эвентов. – Л, 1957. – 41с.
1243442
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Знание, 1958. – 40 с.
1243443
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – М., 1959. – 64с.
1243444
  Кулинич А.В. Сергей Есенин / А.В. Кулинич. – Киев, 1959. – 95 с.
1243445
  Наумов Е.И. Сергей Есенин / Е.И. Наумов. – Л, 1960. – 288 с.
1243446
  Васильковский А.Т. Сергей Есенин / А.Т. Васильковский. – Елабуга, 1960. – 80с.
1243447
  Белоусов В.Г. Сергей Есенин / В.Г. Белоусов. – М : Знание, 1965. – 157 с.
1243448
  Наумов Е.И. Сергей Есенин / Е.И. Наумов. – Л, 1965. – 280с.
1243449
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Правда, 1968. – 48 с.
1243450
  Юшин П.Ф. Сергей Есенин / П.Ф. Юшин. – Москва, 1969. – 478 с.
1243451
  Наумов Е.И. Сергей Есенин / Е.И. Наумов. – Л, 1969. – 494 с.
1243452
  Константинов Ф.Д. Сергей Есенин / Ф.Д. Константинов. – Ленинград, 1971. – 6с.
1243453
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Детская литература, 1971. – 193 с.
1243454
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Просвещение, 1973. – 238 с.
1243455
  Наумов Е.И. Сергей Есенин / Е.И. Наумов. – Л, 1973. – 455с.
1243456
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – М., 1975. – 326с.
1243457
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Детская литература, 1976. – 192 с.
1243458
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Советская Россия, 1978. – 383 с.
1243459
  Эвентов И.С. Сергей Есенин / И.С. Эвентов. – Л : Просвещение, 1978. – 128 с.
1243460
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Советская Россия, 1979. – 300 с.
1243461
  Кулинич А.В. Сергей Есенин / А.В. Кулинич. – Киев : Вища школа, 1980. – 207 с.
1243462
  Овинников Д.А. Сергей Есенин / Д.А. Овинников. – Тула, 1982. – 238 с.
1243463
   Сергей Есенин. – Москва : Современник, 1985. – 240 с.
1243464
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – М., 1985. – 433с.
1243465
  Эвентов И.С. Сергей Есенин / И.С. Эвентов. – 2-е изд., перераб. – М : Просвещение, 1987. – 159 с.
1243466
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 348 с.
1243467
  Куняев С. Сергей Есенин / С. Куняев. – М, 1995. – 144с.
1243468
  Куняев С. Сергей Есенин / Станислав Куняев, Сергей Куняев. – Изд. 5-е. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 598с. – (Жизнь замечательных людей ; (1097)). – ISBN 978-5-235-03084-8


  Книга принципиально отличается от всех ранее изданных книг о Есенине, поскольку ее созданию не мешали никакие идеологические догмы. В процессе работы авторам удалось познакомится с громадным количеством архивных документов, ранее недоступных
1243469
   Сергей Есенин в Грузии. – Тбилиси, 1986. – 161с.
1243470
   Сергей Есенин в стихах и жизни. – Москва : Республика, 1995. – 591с. : [9] л. ил. – Библиогрю и примеч.: с. 506-533. – ISSN 5-250-02561-7
1243471
  Базанов В.Г. Сергей Есенин и крестьянская Россия / В.Г. Базанов. – Л. : Советский писатель, 1982. – 303 с.
1243472
  Уманская Е.Г. Сергей Есенин и литературное движение (1915-1923 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Уманская Е.Г. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 20 с.
1243473
  Шубникова-Гусева Сергей Есенин и Максим Горький: к вопросу о творческих перекличках // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – С. 47-61. – ISSN 0130-9730
1243474
  Розенфельд Б.А. Сергей Есенин и музыка / Б.А. Розенфельд. – М, 1988. – 88с.
1243475
   Сергей Есенин. [Ізовидання] : [комплект открыток]. – Москва : Орбита, 1968. – 12 л. : 12 откр. + 1 обл. – На клапане обложки перечень открыток, входящих в комплект. На внутренней стороне обложки - биографические сведения о С. Есенине. - В наборе отсутств. 2 открытки
1243476
   Сергей Есенин. Гравюры Ф.Д.Константинова. – Ленинград, 1970. – 11с.
1243477
  Прокушев Ю. Сергей Есенин. Образ.Стихи. Эпоха / Ю. Прокушев. – Москва : Современник, 1986. – 432 с. [24 л. ил.]
1243478
   Сергей Есенин. Проблемы творчества. – Москва : Современник, 1978. – 351 с.
1243479
  Кошечкин Сергей Петрович Сергей Есенин. Раздумья о поэте / Кошечкин Сергей Петрович. – М., 1974. – 224с.
1243480
  Белоусов В.Г. Сергей Есенин.Литературная хроника / В.Г. Белоусов. – М
1. – 1969. – 299с.
1243481
  Белоусов В.Г. Сергей Есенин.Литературная хроника / В.Г. Белоусов. – М : Советская Россия
2. – 1970. – 446 с.
1243482
  Филатов Г. Сергей Есенин: "Я последний поэт деревни" : жизнь и смерть поэта / Георгий Филатов. – Днепропетровск : Лира, 2015. – 114, [1] с. : портр. – На обл. авт. не указан. – ISBN 978-966-383-657-7
1243483
   Сергей Есенин: Воспоминания родных. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 157 с.
1243484
  Белов В. Сергей Есенин: по грани правді и легенді // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 10 (50). – С. 9-31. – ISSN 1819-6268
1243485
   Сергей Есенин: фотовыставка. – Ленинград, 1975. – 37с.
1243486
   Сергей Ефремов // Сто великих украинцев / М Гнатюк, Л. Громовенко, О. и др. Ламонова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва ; Киев : Вече ; Орфей, 2002. – С. 399-405. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-1077-0
1243487
   Сергей Жадан - магический реалист Украины // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 8-14 февраля (№ 6). – С. 1, 4


  "Редакция британского литературного журнала Spiked, очарованная английским переводом «Месопотамии» харьковчанина Сергея Жадана, вышедшем в издательстве Yale University Press в минувшем году, опубликовала на днях материал, посвященный украинскому ...
1243488
  Володарский Ю. Сергей Жадан // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 50 (556), 15.12.2017. – С. 84. – ISSN 2075-7093
1243489
   Сергей Жадан // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 42
1243490
  Колесникова Г.А. Сергей Залыгин / Г.А. Колесникова. – Москва : Советский писатель, 1969. – 256 с.
1243491
  Теракопян Л.А. Сергей Залыгин / Л.А. Теракопян. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1973. – 196с.
1243492
  Теракопян Л.А. Сергей Залыгин / Л.А. Теракопян. – М., 1973. – 196с.
1243493
  Дедков И.А. Сергей Залыгин / И.А. Дедков. – М : Современник, 1985. – 431 с.
1243494
  Горшенин А.В. Сергей Залыгин / А.В. Горшенин. – Новосибирск, 1986. – 69 с.
1243495
  Яновский Н.Н. Сергей Залыгин. / Н.Н. Яновский. – Кемерово, 1965. – 96 с.
1243496
  Купцов И.И. Сергей Иванов / И.И. Купцов. – М, 1985. – 136с.
1243497
  Болотовский Б.М. Сергей Иванович Вавилов - краткая биография / Б.М. Болотовский, Ю.Н. Вавилов, А.П. Шмелев // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 4. – С. 8-12
1243498
  Болотовский Б.М. Сергей Иванович Вавилов - краткая биография / Б.М. Болотовский, Ю.Н. Вавилоа, А.П. Шмелева // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2009. – № 4. – С. 8-12. – ISSN 1813-100X
1243499
  Вреден-Ковецкая Сергей Иванович Вавилов / Вреден-Ковецкая. – Москва-Ленинград, 1949. – 11с.
1243500
  Левшин В.Л. Сергей Иванович Вавилов / В.Л. Левшин. – Москва : Издательство Московского университета, 1960. – 102 с.
1243501
  Вреден-Кобецкая Сергей Иванович Вавилов / Вреден-Кобецкая. – Изд. 2-е доп. – Москва, 1961. – 166с.
1243502
  Левшин Л.В. Сергей Иванович Вавилов / Л.В. Левшин. – Москва : Наука, 1977. – 431с.
1243503
   Сергей Иванович Вавилов : Сборник статей. – Москва : Знание, 1981. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 2 : Физика)
1243504
   Сергей Иванович Вавилов (1891 - 1951). – Изд. 3-е доп. – Москва : Наука, 1979. – 172 с.
1243505
  Панова В.Ф. Сергей Иванович и Таня: Для мл. шк. возраста. / В.Ф. Панова. – Москва, 1983. – 18с.
1243506
  Гусев П.П. Сергей Иванович Мигай / П.П. Гусев. – Ленинград : Музыка, 1975. – 55 с.
1243507
  Медведская Л.А. Сергей Иванович Муравьев-Апостов / Л.А. Медведская. – Москва : Просвещение, 1970. – 176с.
1243508
  Берсенев С. Сергей Иванович Муравьев-Апостол / соч. С. Берсенева [псевд.]. – Москва : Альциона, 1920. – 99 с.
1243509
  Клевенский М.М. Сергей Иванович Муравьев-Апостол. / М.М. Клевенский. – М, 1925. – 32с.
1243510
   Сергей Иванович Радциг. – М., 1967. – 20с.
1243511
  Хопрова Т.А. Сергей Иванович Танеев / Т.А. Хопрова. – Ленинград : Музыка, 1968. – 96 с.
1243512
  Савенко С.И. Сергей Иванович Танеев / С.И. Савенко. – Москва : Музыка, 1984. – 174 с.
1243513
  Савенко С.И. Сергей Иванович Танеев / С.И. Савенко. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1985. – 174 с.
1243514
   Сергей Иванович Танеев. Личность, творчество и документы его жизни. – Москва ; Ленинград : Музсектор, 1925. – 208 с.
1243515
   Сергей Иванович Шепель // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 174-175. – ISSN 0203-3100
1243516
   Сергей Казанцев. – М., 1989. – 32с.
1243517
  Крикунов А. Сергей Кивалов: "Украина серьезно относится к решениям ЕСПЧ" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 8-14 февраля (№ 6). – С. А 3


  Как сообщает пресс-центр Партии Регионов, 22 января в Страсбурге был представлен доклад нар. депутата Украины, члена парламентской фракции Партии регионов, члена укр. делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Сергея Кивалова, посв. вопросам ...
1243518
  Харламова Татьяна Сергей Колесников: "Бутик должен быть сказкой" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 62-65 : Фото
1243519
  Смирнов Г.Б. Сергей Константинович Зорянко. 1818-1870 / Г.Б. Смирнов. – М., 1951. – 31с.
1243520
   Сергей Константинович Шелковый : биобиблиогр. указатель / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т", Науч.-техн. б-ка ; [сост.: Л.П. Семененко, В.И. Кулиш ; науч. ред. Л.П. Семененко]. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2012. – 422, [2] с., [8] л. фот. : фот. – К 65-летию со дня рождения. - Указатели: с. 417-421. – Библиогр.: с. 318-335. – ISBN 978-966-372-468-3
1243521
   Сергей Константинович Эйгес, 1910-1944.. – М., 1989. – 23с.
1243522
  Львов-Анохин Сергей Корень / Львов-Анохин. – М., 1988. – 208с.
1243523
   Сергей Королев - гений ракет в тени Юрия Гагарина : 50 лет полёту Юрия Гагарина // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2011. – № 4 (97). – С. 5-7
1243524
  Апенченко О. Сергей Королев / Апенченко О. – Москва : Политиздат, 1969. – 143 с. : ил. – (Когда им было двадцать)
1243525
   Сергей Крымский: мудрецы всегда в меньшинстве : статьи разных лет / [сост. Д.С. Бураго]. – Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2012. – 398, [1] с. – Ст. рос. и укр. - Cодерж.: На пути человечности и надежды / Ю.В. Павленко. Статьи разных лет / С.Б. Крымский. Сергій Борисович Кримський: досвід людської мудрості / І.М. Дзюба. – Библиогр.: с. 394-398 и в подстроч. примеч. – (И свет во тьме светит, и тьма не объяла его). – ISBN 978-966-489-152-0


  Пропонована увазі читача книга являє собою збірник статей, написаних відомим філософом С.Б.Кримським протягом двох останніх десятиріч життя вченого. Автор звертається до таких актуальних проблем сучасності як проблема постісторії, ризики глобалізації ...
1243526
   Сергей Крымский: наш разговор длиною в жизнь : цикл интервью Татьяны Чайки : [сборник] / [подгот. Т.А. Чайка]. – Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2012. – 433, [2] с., [8] л. фотоил. – В кн. также: "Наш человек" Сергей Крымский (интервью с Татьяной Чайкой, 2011 г.) / М. Попович. "Неотменимый текст Сергея Крымского" (интервью с Т. Чайкой, 2011 г.) / В. Сильвестров. София как этос: герменевтика С.Б. Крымского / К. Сигов и др. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (И свет во тьме светит, и тьма не объяла его). – ISBN 978-966-489-146-9


  Написана в жанрі актуальної у наш час «oral history», книга являє собою цикл інтервью з відомим філософом Сергієм Кримським, в яких він розповідає про своє життя і творчість. Розповідь охоплює період з 30-х років минулого століття до сьогодні.
1243527
  Бондарева Е.М. Сергей Лазо / Е.М. Бондарева. – Москва, 1953. – 96 с.
1243528
  Лазо О.А. Сергей Лазо / О.А. Лазо. – М., 1957. – 63с.
1243529
  Лазо О.А. Сергей Лазо / О.А. Лазо. – Москва, 1965. – 63с.
1243530
  Халилецкий Г.Г. Сергей Лазо. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1949. – 53с.
1243531
   Сергей Лифарь : Страдные годы с Дягилевым: воспоминания. – Киев : Муза, 1994. – 375с. : илл. – ISBN 5-7707-5646-2
1243532
  Кузьмин Н.П. Сергей Луганский / Н.П. Кузьмин. – Алма-Ата, 1968. – 23с.
1243533
  Чижова М.И. Сергей Львович Соболев / М.И. Чижова. – М-Л, 1949. – 44с.
1243534
  Шапарнева М.А. Сергей Львович Соболев / М.А. Шапарнева. – Новосибирск, 1969. – 44с.
1243535
  Павловская А.И. Сергей Львович Утченко - ученый, писатель, человек // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 5-15. – ISSN 0321-0391
1243536
  Спасский О.Д. Сергей Макаров / О.Д. Спасский. – М, 1987. – 189с.
1243537
   Сергей Максимилианович Штейнберг 1911-1960. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 17 с.
1243538
  Беляков Ю.П. Сергей Малышев: путь к себе / Ю.П. Беляков. – Ярославль, 1989. – 204с.
1243539
  Фоняков И.О. Сергей Марков / И.О. Фоняков. – Новосибирск, 1983. – 67 с.
1243540
  Шахов Г.А. Сергей Мартинсон / Г.А. Шахов. – М, 1966. – 144 с.
1243541
  Лапин Б.А. Сергей Махалов / Б.А. Лапин. – Москва, 1969. – 176с.
1243542
   Сергей Меркуров. – Москва, 1988. – 158с.
1243543
  Касрадзе О.В. Сергей Месхи : Автореф... канд. филол.наук: / Касрадзе О.В.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 28л.
1243544
   Сергей Миклашечив: Офорт: Альбом.. – М., 1989. – 17с.
1243545
   Сергей Миронович Киров. – Ленинград, 1936. – 58с.
1243546
   Сергей Миронович Киров. – Л., 1937. – 119с.
1243547
   Сергей Миронович Киров. – М., 1938. – 112с.
1243548
   Сергей Миронович Киров. – Л., 1941. – 135с.
1243549
  Аввакумов С.И. Сергей Миронович Киров : 1886-1931 / С.И. Аввакумов. – Ленинград : Госполитиздат, 1944. – 56 с. : ил.
1243550
   Сергей Миронович Киров. – Л., 1947. – 91с.
1243551
  Долунц Г.К. Сергей Миронович Киров на Северном Кавказе : Атореф.дис. ... канд.ист.наук / Долунц Г.К. – Москва, 1950. – 27 с.
1243552
   Сергей Михайлович Мочалов. – Ленинград, 1966. – с.
1243553
   Сергей Михайлович Орлов. – М., 1956. – 67с.
1243554
   Сергей Михайлович Орлов. – М., 1965. – 34с.
1243555
  Иллерицкий В.Е. Сергей Михайлович Сольвьев / В.Е. Иллерицкий. – Москва, 1980. – 192 с.
1243556
  Кассиль Л.А. Сергей Михалков / Л.А. Кассиль. – М., 1954. – 40 с.
1243557
  Ершов Г.А. Сергей Михалков / Г.А. Ершов. – М : Советский писатель, 1956. – 133 с.
1243558
  Мотяшов Игорь Павлович Сергей Михалков / Мотяшов Игорь Павлович. – Москва : Советская Россия, 1975. – 108 с. – (Писатели Советской России)
1243559
  Бавина В.В. Сергей Михалков / В.В. Бавина. – М. : Советский писатель, 1976. – 160 с.
1243560
  Александров В.П. Сергей Михалков : биография творчества / В.П. Александров. – Москва : Современник, 1986. – 270 с.
1243561
  Александров В.П. Сергей Михалков : биографя творчества / В.П. Александров. – Изд.. 3-е, испр. – Москва : Современник, 1988. – 271 с.
1243562
  Пушкарев Г.М. Сергей Мохов. / Г.М. Пушкарев. – М., 1955. – 240с.
1243563
  Пушкарев Г.М. Сергей Мохов. / Г.М. Пушкарев. – Новосибирск, 1969. – 224с.
1243564
  Пушкарев Г.М. Сергей Мохов: Повесть. / Г.М. Пушкарев. – Красноярск, 1978. – 239с.
1243565
  Седова А.Ф. Сергей Мстиславский -- прозаик. : Автореф... наук: 10.01.02 / Седова А.Ф.; Ташкент.гос.ун-т. – Ташкент, 1974. – 26л.
1243566
  Грудцова О.М. Сергей Наровчатов / О.М. Грудцова. – М. : Советский писатель, 1971. – 159 с.
1243567
  Лапшин М.А. Сергей Никитин. Очерк творчества. / М.А. Лапшин. – М. : Советская Россия, 1971. – 120 с.
1243568
  Поляновский Г.А. Сергей Никифорович Василенко : жизнь и творчество / Г.А. Поляновский. – Москва : Музыка, 1964. – 276 с.
1243569
   Сергей Николаевич Бессонов, 1908 - 1975. – М., 1987. – 31с.
1243570
   Сергей Николаевич Боев : [Гельминтолог]. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 63с. – (Материалы к библиографии ученых Казахстана)
1243571
   Сергей Николаевич Кулик / Т.К. Бурахович, М.Е. Тонковид, В.Н. Шуман, Я.М. Хазан, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 203-204 : фото. – ISSN 0203-3100
1243572
  Басков Е.А. Сергей Николаевич Никитин, 1851-1909 / Е.А. Басков. – Ленинград : Наука, 1982. – 176с.
1243573
  Починок В.Я. Сергей Николаевич Реформатский и "реакция Реформатского" / В.Я. Починок. – Киев, 1955. – С.33-60. – Отд. оттиск
1243574
  Плукш П.И. Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. / П.И. Плукш. – М., 1968. – 282с.
1243575
   Сергей Николаевич Шестаков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 64 : фото. – ISSN 0016-7126
1243576
   Сергей Никоненко.. – М, 1974. – 14с.
1243577
  Сапожников В.К. Сергей Никонов / В.К. Сапожников. – М., 1988. – 362с.
1243578
  Флоренсов Н.А. Сергей Обручев / Н.А. Флоренсов. – Иркутск, 1973. – 167с.
1243579
   Сергей Овсепян : Альбом. – Москва, 1987. – 47 с.
1243580
  Хренков Д.Т. Сергей Орлов / Д.Т. Хренков. – Ленинград, 1964. – 95 с.
1243581
   Сергей Орлов: Воспоминания современников. – Л., 1980. – 320 с.
1243582
  Панкеев И.А. Сергей Орлов: Судьба и творч. / И.А. Панкеев. – М. : Советская Россия, 1988. – 158 с.
1243583
  Осипов С.И. Сергей Осипов / С.И. Осипов. – Москва, 1983. – 32с.
1243584
   Сергей Отрощенко. – М., 1986. – 32с.
1243585
  Викторов С.П. Сергей Павлович Викторов, 1916-1977. / С.П. Викторов. – Москва, 1978. – 13с.
1243586
  Ильин М.А. Сергей Павлович Евангулов / М.А. Ильин. – Москва, 1956. – 46 с.
1243587
  Степанян Н.С. Сергей Павлович Евангулов / Н.С. Степанян. – Л., 1977. – 83с.
1243588
   Сергей Павлович Королев. – М, 1985. – 64с.
1243589
   Сергей Павлович Луппов : Биобиблиогр. указ. (К 75-летию со дня рождения). – Ленинград : БАН СССР, 1985. – 30с.
1243590
  Загребельный М.П. Сергей Параджанов / М. Загребельный. – Харьков : Фолио, 2011. – 119, [5] с. – Авт. на обл. не указан .- Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5476-0
1243591
  Хруцкая Н. Сергей Петрович Обнорский (1888-1962) и его гипотеза происхождения русского литературного языка // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2009. – № 6. – С. 29-31
1243592
   Сергей Петрович Сыромятников. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 31 с.
1243593
   Сергей Поярков // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 108 : Поярков Сергей. – С. 3-30.
1243594
  Сабинина М.Д. Сергей Прокофьев / М.Д. Сабинина. – Москва, 1957. – 136 с.
1243595
  Сабинина М.Д. Сергей Прокофьев / М.Д. Сабинина. – Москва : Советский композитор, 1960. – 58 с.
1243596
   Сергей Прокофьев : статьи и материалы. – Москва : Советский композитор, 1962. – 384 с.
1243597
   Сергей Прокофьев : статьи и материалы. – Москва : Музыка, 1965. – 400 с.
1243598
  Мартынов И.И. Сергей Прокофьев / И.И. Мартынов. – Москва : Музыка, 1974. – 560 с.
1243599
  Бакулин А.С. Сергей Прокофьев / А.С. Бакулин. – М, 1990. – 103с.
1243600
  Варьяш А. Сергей Прокофьев и две его музы // Караван историй. Украина. – Киев, 2013. – № 6, июнь. – С. 156-164. – ISSN 1726-6084
1243601
  Дубинянская Я. Сергей Прокофьев: композитор двух миров // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 10 (110). – С. 66-83. – ISSN 1819-6268


  "О смерти Сергея Прокофьева, музыканта с мировым именем, в СССР не сообщили ни газеты, ни радио. На гражданскую панихиду в Композиторском доме пришло не больше сорока человек, и многие коллеги опоздали – им нужно было сначала отыграть обязательную ...
1243602
  Ершов Г.А. Сергей Сартаков / Г.А. Ершов. – М, 1969. – 93с.
1243603
  Дремов А.К. Сергей Сартаков / А.К. Дремов. – М., 1975. – 263с.
1243604
  Коптелов А.Л. Сергей Сартаков. / А.Л. Коптелов. – Новосибирск, 1986. – 65с.
1243605
  Севрикеев С.И. Сергей Севрикеев. / С.И. Севрикеев. – Ярославль, 1978. – 32с.
1243606
   Сергей Семенович Наметкин. – Москва : Наука, 1982. – 144 с.
1243607
  Каретникова Н.Ф. Сергей Семенович Наметкин. / Н.Ф. Каретникова. – М., 1946. – 49с.
1243608
  Мильков Ф.Н. Сергей Семенович Неустроев / Ф.Н. Мильков. – Чкалов,, 1950. – с.
1243609
  Донцова З.Н. Сергей Семёнович Неуструев / З.Н. Донцова. – Москва, 1967. – 200с.
1243610
   Сергей Сергеев. – М., 1986. – 38с.
1243611
  Петрушенко В. Сергей Сергеевич Аверинцев: увидеть рождение мысли (к 80-летию со дня рождения) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2019. – С. 111-123. – (Серія "Філософія" ; вип. 41). – ISSN 2522-4727
1243612
   Сергей Сергеевич Алексеев - современный классик теории права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 358-359. – ISSN 0132-1331
1243613
  Данько Л.Г. Сергей Сергеевич Прокофьев / Л.Г. Данько. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1966. – 110 с.
1243614
  Савкина Н.П. Сергей Сергеевич Прокофьев / Н.П. Савкина. – Москва : Музыка, 1981. – 143 с.
1243615
   Сергей Сергеевич Прокофьев. – Москва : Музыка, 1990. – 160 с.
1243616
  Савкина Н.П. Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) / Н.П. Савкина. – Москва : Музыка, 1982. – 143 с.
1243617
  Озеров И.М. Сергей Сергеевич Смирнов (1895-1947) / И.М. Озеров. – Ленинград : Наука, 1991. – 174с.
1243618
  Милка А.П. Сергей Слонимский : монографический очерк / А.П. Милка. – Ленинград ; Москва : Советский композитор, 1976. – 112 с.
1243619
  Чупров А.К. Сергей Сметанин / А.К. Чупров. – Москва, 1974. – 303с.
1243620
  Пантелеймонов Н.С. Сергей Смирнов : критико-биогр. очерк / Н.С. Пантелеймонов. – Л., 1983. – 304с.
1243621
  Цимбаев Н.И. Сергей Соловьев. / Н.И. Цимбаев. – М, 1990. – 366с.
1243622
   Сергей Сорокин // Мир музейных технологий. – Москва, 2007. – март/апрель. – С. 28-29.
1243623
  Астафьева-Длугач Сергей Сперанский / Астафьева-Длугач, В.С. Сперанская. – Ленинград, 1989. – 206 с.
1243624
  Покровский В.И. Сергей Тимофеевич Аксаков : Его жизнь и сочинения ; Сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд., доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1912. – [4], 258 с.
1243625
  Машинский С.И. Сергей Тимофеевич Аксаков / С.И. Машинский. – М., 1959. – 32с.
1243626
  Лобанов М.П. Сергей Тимофеевич Аксаков / М.П. Лобанов. – Москва, 1987. – 366с.
1243627
  Тиханова Валентина Александровна Сергей Тимофеевич Коненков : Альбом репродукций / Тиханова Валентина Александровна. – М. : б.и., 1955. – б.с.
1243628
  Розенвассер В.Б. Сергей Тимофеевич Коненков / В.Б. Розенвассер. – М., 1973. – 46с.
1243629
  Трифонова Л.П. Сергей Тимофеевич Коненков / Л.П. Трифонова. – Л, 1975. – 40с.
1243630
   Сергей Тимофеевич Коненков. Герой Соц. Труда, нар. худ. СССР, действит. член Академии художеств СССР, лауреат Ленинской и Гос. премий СССР. Каталог. – Смоленск, 1971. – 85с.
1243631
  Петухова О. Сергей Трубецкой: честь имею отступить // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 4 (104). – С. 28-47. – ISSN 1819-6268


  "О декабристах, предваривших пролетарскую революцию, создали невероятно живучий миф: дворяне-идеалисты осознанно пожертвовали собой ради свержения царя, ради свободы крестьян и принятия конституции. Однако в реальности все выглядело прозаичнее: в канун ...
1243632
  Авдеенко С.И. Сергей Туренко. Жизнь в двадцать пять свечей / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2016. – 105, [1] с. : ил., ноты. – ISBN 978-966-197-441-7
1243633
   Сергей Федоров: Живопись. Графика. Момунент. искусство. – М., 1992. – 29с.
1243634
   Сергей Федорович Николаев. – М., 1990. – 31с.
1243635
   Сергей Федорович Ольденбург. – М., 1986. – 158с.
1243636
  Павлова Е.Н. Сергей Федорович Родионов (1907-1968) / Е.Н. Павлова. – Ленинград : Наука, 1975. – 131 с.
1243637
  Шувалова М.А. Сергей Филиппов. / М.А. Шувалова. – Л.-М., 1962. – 96с.
1243638
   Сергей Филиппович Конончук, 1912-19141: Графика. – Москва, 1986. – 56с.
1243639
  Асылбаев А. Сергей Чавайн. Очерк жизни и творчества / А. Асылбаев. – Йошкар-Ола, 1963. – 144 с.
1243640
  Ильичева С.И. Сергей Чекмарев / С.И. Ильичева. – Москва, 1968. – 135с.
1243641
  Юренев Р.Н. Сергей Эйзенштейн / Р.Н. Юренев. – М
Ч. 1. – 1985. – 303с.
1243642
  Юренев Р.Н. Сергей Эйзенштейн / Р.Н. Юренев. – М
2. – 1988. – 318с.
1243643
  Аксенов И.А. Сергей Эйзенштейн : портрет художника / И.А. Аксенов ; общ. ред. Н.И. Клеймана. – Москва : Киноцентр, 1991. – 125 с.
1243644
  Никольский А. Сергей Эйзенштейн: Между разумом и чувственностью // Личности. – Киев, 2009. – № 3 (19). – С. 48-73. – ISSN 1819-6268


  Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898-1948) - советский режиссёр театра и кино, художник, сценарист, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935 ). Профессор ВГИКа. Док. искусствоведения (1939 ), автор фундаментальных работ по теории кинематографа.
1243645
   Сергей Юрский заслуженный артист РСФСР.. – Л., 1970. – 16с.
1243646
  Юткевич С.И. Сергей Юткевич. / С.И. Юткевич. – М., 1985. – 121с.
1243647
   Сергей Яковлевич Лемешев. – Москва : Искусство, 1953. – 16 с.
1243648
  Грошева Е.А. Сергей Яковлевич Лемешев / Е.А. Грошева. – Москва : Советский композитор, 1960. – 32 с.
1243649
  Иофе В.К. Сергей Яковлевич Соколов (1897-1957) / В.К. Иофе. – Ленинград : Наука, 1976. – 151 с.
1243650
   Сергею Андреевичу Остроумову - 55 лет // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 80. – ISSN 1726-5428
1243651
   Сергею Федоровичу Ольденбургу. – Л,, 1934. – 642с.
1243652
   Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели : [сборник статей посвященных С.Ф. Платонову] / авторы: К.Р., К.Р. Гете, Н. Веселовский, М. Боровкова-Майкова, В. Дружинин, К. Хилинский, П. Васенко, Н. Чечулин, К. Иванов, Е. Тураева-Церетелли и др. – Санкт-Петербург : [Тип. Глав. упр. Уделов], 1911. – XVII, 568 с., 1 портр. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: список тр. С.Ф. Платонова / сост. Б. Романов (с. IX-XVII)


  В экз. № 447888 на тит. л. подпись Полонская
1243653
  Короткий В.А. Сергєєвич Василь Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 284. – ISBN 966-06-0393-2
1243654
   Сергий Радонежский. – Москва, 1991. – 540с.
1243655
  Мушкетик Ю. Сергієве щастя : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 29-33
1243656
   Сергієві Івановичу Ляшку - 60 / колектив факультету кібернетики // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 3 : фото


  Колектив факультету кібернетики вітає з ювілеєм Сергія Івановича Ляшка - член-кореспондента НАНУ, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики.
1243657
   Сергієвський Микола Дмитрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 211-212. – ISBN 978-617-573-038-6
1243658
   Сергієнко Борис Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 134-135.
1243659
   Сергієнко Борис Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 246 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1243660
   Сергієнко Борис Петрович (1933) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 145. – ISBN 966-95774-3-5
1243661
   Сергій Андрійович Подолинський // Історія економічних учень : хрестоматія : навчальний посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – С. 673-675. – ISBN 978-966-346-746-7
1243662
   Сергій Андрійович Ромоданов : [некролог] // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – С. 279. – ISSN 2413-7944


  "23 червня 2016 р. пішов з життя чл.-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор Сергій Андрійович Ромоданов".
1243663
  Бачинський М. Сергій Бачинський. Спогади сина / Михайло Бачинський; Відп. ред. М.М. Романюк; НАН України; Львівська наук. бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2004. – 250с. : іл. – ISBN 966-02-2934-8
1243664
  Павличко Д. Сергій Білокінь // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – С. 4


  Вірш присвячений українському історику Сергію Білоконю.
1243665
   Сергій Борисович Буйських: портрет особистості у кількох вимірах // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 144-145. – ISSN 0235-3490
1243666
   Сергій Борщевський і Дмитро Чистяк - лауреати премії "Ars Translations" імені Миколи Лукаша за 2015 рік // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 3). – С. 3
1243667
  Ніколаєв О. Сергій Васильківський / О. Ніколаєв. – Харків, 1927. – 26с.
1243668
  Безхутрий М.М. Сергій Васильківський / М.М. Безхутрий. – К, 1954. – 49с.
1243669
  Кейван І. Сергій Васильківський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 221, червень : червень. – С. 16-18
1243670
  Безхутрий М.М. Сергій Васильківський / М.М. Безхутрий. – К, 1979. – 256с.
1243671
   Сергій Васильович Ківалов. Вчений, державник, політик, людина : Біобібліографічний покажчик. – Одеса : Юридична література, 2004. – 80с. – (Вчені Одеської Національної юридичної академії ; Вип.1). – ISBN 966-8104-49-8
1243672
  Пасєчник М.М. Сергій Васильович Пасєчник // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 186-190. – ISBN 966-594-644-7
1243673
  Гуменюк Л.Г. Сергій Виноградський - мікробіолог світу / Л.Г. Гуменюк, В.А. Шендеровський // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 162-170
1243674
  Рослицький Є. Сергій Виноградський - передовий мікробіолог світу / Євген Рослицький ; Ін-т мікробіол. і вірусол. ім. Д.К. Заболотного НАНУ ; Тов-во мікробіол. Укр. ім. С.М. Виноградського ; Укр. вільна акад. наук (Канада). – Київ : Академперіодика, 2008. – 68 с. – ISBN 978-966-360-092-5
1243675
  Гуменюк Г. Сергій Виноградський і містечко Городок : (до 160-річчя від дня народження) / Г. Гуменюк, П. Кривий // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 42-45. – ISSN 1819-7329
1243676
  Мага І. Сергій Георгійович Кулешов: фундатор вітчизняного документознавства. Історико-біографічний нарис до 65-ти річчя від дня народження та 19-ти річчя роботи в УНДІАСД / І. Мага, М. Горбатюк // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 212-219. – ISSN 2306-4323
1243677
  Ходак І. Сергій Гіляров про Григорія Павлуцького: з історії посмертного вшанування науковця // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 4 (52) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – C. 72-82. – ISSN 1728-6875
1243678
  Міщенко Г. Сергій Глущук за формою самовиразу - реаліст // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644
1243679
   Сергій Данилович Безклубенко : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народження / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Бібліотека ; [уклад.: О.О. Скаченко, І.Л. Маловська, А.В. Мальшакова та ін. ; гол. ред. М.М. Поплавський ; наук. ред. А.І. Гурбанська, Р.Д. Михайлова ; авт. передм. А.І. Гурбанська]. – Київ, 2012. – 258 с. : іл., портр. – Додатки: с. 189-255
1243680
  Осипов О.К. Сергій Данилович Чорний // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 82-86. – ISBN 966-594-644-7
1243681
  Савчин Я. Сергій Дзюба промчав на білому коні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 27 вересня (№ 19). – С. 7
1243682
  Дороніна Н. Сергій Дложевський – український вчений, філолог і археолог (1889–1930) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 75-78


  У статті розглянутий життєвий і творчий шлях українського вченого, філолога, археолога та активного захисника культурних та історичних пам"яток Криму С.С. Дложевського. В статье описан жизненный и творческий путь украинского ученого, филолога, ...
1243683
   Сергій Дмитрович Ісаєв:Біобібліографічний покажчик. – Київ : КМ "Академія", 2001. – 48с. – (Вчені НаУКМА)
1243684
   Сергій Дмитрович Максименко - академік, український психолог, фундатор наукової школи генетичної психології : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1971-2007 роки / АПН України; Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського; [ упоряд.: Л.М. Айвазова, Л.О. Пономаренко та ін.; наук. ред. Т.Ф. Букшина; бібліогр. ред. Л.О. Пономаренко ]. – Київ : КММ, 2008. – 128с. – (Академіки АПН України ; Вип. 10). – ISBN 978-966-1673-00-6
1243685
  Петренко Т. Сергій Домазар - український письменник в Австралії // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 127-130. – ISSN 2075-1222


  У статті описано життєвий і творчий шлях українського та австралійського письменника-емігранта Сергія Домазара. У хронологічному порядку розглянуто наукові, публіцистичні та художні публікації автора
1243686
  Слабршпицький М. Сергій Домазар із Пирятина над Удаєм // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 22-26. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1243687
  Клековкін О.Ю. Сергій Дурилін // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 307-311. – ISBN 978-966-136-114-9
1243688
  Тримбач С. Сергій Ейзенштейн під маскою // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2005. – № 28 : Зима. – С. 100-108.
1243689
  Поліщук В. Сергій Євремов і Павло Филипович: паралелі на тлі часу. До 140-річчя С.О. Єфремова та 125-річчя П.П. Филиповича // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 12-13
1243690
   Сергій Єсенін і Україна : До 100-річчя від часу народження С.О.Єсеніна. – Суми, 1995. – 28 с.
1243691
   Сергій Єсенін. Лірика: матеріали до вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-30
1243692
  Білецький Б. Сергій Єфремов - "совість української нації" (назустріч 130-річчю від дня народження) / Б. Білецький, Т. Настасюк // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 199-206. – ISBN 966-8653-41-6
1243693
  Павлятенко Б. Сергій Єфремов - видатна постать українського державного відродження поч. XX століття // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 25-28
1243694
  Скиба О. Сергій Єфремов - дослідник фольклористичної діяльності та творчого доробку М. Костомарова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 163-166. – ISBN 966-693-015-3
1243695
  Бойко В. Сергій Єфремов - критик та публіцист // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 червня (№ 112). – С. 6


  Вийшла друком нова книга, що представляє творчу спадщину С. Єфремова.
1243696
  Єрмашов Т. Сергій Єфремов - шевченкознавець // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 122-124


  Яскравий представник автентичного народництва в літературознавстві, академік ВУАН та історик української літератури Сергій Олександрович Єфремов заклав підвалини наукового шевченкознавства. Написавши понад 100 рецензій, статей, наукових розвідок, ...
1243697
   Сергій Єфремов // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 396-402. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
1243698
  Болабольченко А.А. Сергій Єфремов : біогр. нарис / Анатолій Болабольченко. – Київ : Щек, 2010. – 278, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2031-13-6
1243699
  Безродний Є.Ф. Сергій Єфремов / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 222-226. – ISBN 978-966-667-690-3
1243700
  Безродний Є.Ф. Сергій Єфремов / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 222-226. – ISBN 978-966-667-690-3
1243701
  Єрмашов Т. Сергій Єфремов (1876-1939) (біобібліографічний покажчик) // Молода нація : альманах / Вид-во "Смолоскип" ; редкол.: І. Гирич, Р. Семків, П. Вознюк [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2 (43). – С. 206-256. – ISBN 966-7332-13-6
1243702
  Миронець Н. Сергій Єфремов і Володимир Винниченко у світлі особистих та громадських взаємин // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 25-49. – ISBN 978-966-493-554-5
1243703
  Мельник Тарас Сергій Єфремов і Дмитро Чижевський: дві літературознавчі методології - одна мета // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 178-179. – ISBN 978-966-2133-74-5
1243704
  Мельник Т. Сергій Єфремов і Дмитро Чижевський: дві літературознавчі методології - одна мить : [відгук перший] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 188-189. – ISBN 978-617-7480-98-2


  Згадується декан філологічного ф-ту, професор М.Наєнко.
1243705
  Мануйкін О. Сергій Єфремов і доля української книги // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 39-43. – ISBN 966-693-015-3
1243706
  Бевз Т.А. Сергій Єфремов і ідея створення української політичної партії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 190-199.
1243707
  Наєнко М.К. Сергій Єфремов і його історико-літературна концепція // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 3-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Ідеться про деякі аспекти історико-літературної концепції видатного українського філолога. Автор розглядає її в контексті інших поглядів на літературу в XX ст. і доводить її значущість у становленні й розвитку української науки про словесну творчість.
1243708
  Поліщук В. Сергій Єфремов і його спадщина в оцінках сучасників і нащадків // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 35-38. – ISBN 966-693-015-3
1243709
  Левенець Ю.А. Сергій Єфремов і його Щоденник // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 79-89
1243710
  Мельник С.Є. Сергій Єфремов і Микола Зеров - два погляди на історію літератури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 16-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Присвячена аналізу теоретичних концепцій М. Зерова і С. Єфремова, які своїми літературно-критичними студіями репрезентують два альтернативні підходи до історії літератури. Порівняльний аспект дослідження дозволяє глибше розкрити природу та відмітні ...
1243711
  Путро О. Сергій Єфремов і Михайло Грушевський (За "Щоденником" С. Єфремова 1923-1929 рр.) // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 326-333. – ISBN 966-02-0276-8
1243712
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи
1243713
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 140-148. – ISBN 978-966-493-554-5
1243714
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 239-246. – ISBN 978-966-439-809-8
1243715
  Поліщук В. Сергій Єфремов і Старицькі (штрихи до теми) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 166-177. – ISBN 966-693-015-3
1243716
  Могильний Л. Сергій Єфремов під час навчання в Київському університеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-33. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується культурницько-просвітницька діяльність Сергія Єфремова під час його навчання в Університеті Св. Володимира (1896-1901 рр.). В статье исследуется культурно-просветительская деятельность Сергея Ефремова во время учебы в ...
1243717
  Могильний Л. Сергій Єфремов під час навчання у Київській духовній семінарії та Київському університеті // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 147-149
1243718
  Немченко І. Сергій Єфремов про Василевських // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 68-71. – ISBN 966-693-015-3
1243719
  Градовський А. Сергій Єфремов про дезидерати в Кулішезнавстві // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 66-68. – ISBN 966-693-015-3
1243720
  Любченко В. Сергій Єфремов про Івана Котляревського // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 146-150. – ISBN 966-693-015-3
1243721
  Хавкіна Л. Сергій Єфремов про ранній український романтизм // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 139-142. – ISBN 966-693-015-3
1243722
  Бойко Н.Р. Сергій Єфремов про самопізнання особистості в процесі становлення української державності // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 209-215.
1243723
  Ганюкова К. Сергій Єфремов про українську історичну повість XIX - поч. XX ст. // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 186-189. – ISBN 966-693-015-3
1243724
  Ромащенко Л. Сергій Єфремов про українську школу в польському письменстві // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 148-155. – ISBN 978-966-493-554-5
1243725
  Верстюк В.Ф. Сергій Єфремов проти Павла Скоропадського // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 63-79. – ISSN 0130-5247


  Аналізується публіцистика одного з найвідоміих журналістів доби Української революції, лідера партії соціалістів-федералістів С. Єіфремова, з"ясовується його категоричне несприйняття перевороту 29 квітня 1918 р. та режиму П. Скоропадського як ...
1243726
  Могильний Л. Сергій Єфремов та імперська цензура (1900-1917 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 73-77. – ISBN 978-966-171-795-3
1243727
  Могильний Л.П. Сергій Єфремов та радянська цензура (1919-1929 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 151-155. – ISSN 2076-1554
1243728
  Довжук І. Сергій Єфремов у добу визвольних змагань 1917 - 1921 рр.: штрихи до портрету // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 90-94. – ISBN 978-617-7399-06-2
1243729
  Климович Н.М. Сергій Єфремов у кінофотодокументах ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 117-124. – ISSN 0320-9466


  Здійснено аналіз аудіовізуальних документів із фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г . С . Пшеничного, які висвітлюють життя та діяльність вченого-літературознавця, громадського діяча С. О . Єфремова
1243730
  Могильний Л.П. Сергій Єфремов у суспільно-політичному житті України : монографія / Леонід Могильний ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ПанТот, 2011. – 295, [1] с. – Імен. покажч.: с. 288-295. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1531-23-8
1243731
  Наєнко М. Сергій Єфремов як історична і літературна постать (Матеріали II Всеукраїнських Єфремовських читань. Черкаси, 26-27 вересня 1996 р.) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 7-12. – ISBN 966-693-015-3
1243732
  Наєнко М. Сергій Єфремов як історична і літературна постать (Матеріали III Всеукраїнських Єфремовських читань. 17-18 жовтня 2001 року) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 78-83. – ISBN 966-693-015-3
1243733
  Наєнко М. Сергій Єфремов, Василь Доманицький і "корифеи украинской сцены " // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 123-129. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
1243734
  Наєнко М. Сергій Єфремов, Василь Доманицький і "Корифеї української сцени" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 10


  Роздуми літературознавця про авторство книги "Корифеї української сцени" (1901). В зв"язку з цим згадуються: О. Лотоцький , С. Єфремов, В. Доманицький, П. Стебницький
1243735
  Болабольченко А. Сергій Єфремов. Повернення із забуття // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 107-147. – ISSN 0869-3595
1243736
  Болабольченко А. Сергій Єфремов. Поверненя із забуття // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 131-141. – ISSN 0869-3595
1243737
  Мельниченко В. Сергій Єфремов: "Цілі дні сижу над коментарієм до Шевченкового Щоденника..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 12-13


  "Володимир Мельниченко присвячує статтю видатному шевченкознавцеві академіку С.О. Єфремову (1876-1939), який є, певно, найвідомішим відкривачем подробиць поетового життя, найперше в коментарях до Шевченкового Щоденника, виданого під його керівництвом у ...
1243738
  Наєнко М. Сергій Єфремов: академік, державник, патріот // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2006. – № 4. – С. 2-3. : Фото
1243739
  Соловей Е. Сергій Єфремов: доля і спадщина // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 83-95. – ISBN 966-693-015-3
1243740
  Александрова Г. Сергій Єфремов: українське письменство на перехресті впливів та національних традицій // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 112-124. – ISBN 978-966-493-554-5
1243741
  Харчук Р. Сергій Жадан і політико-дитяча альтернатива // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.276-284.
1243742
   Сергій Жадан отримав нагороду "Культура нової Східної Європи" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 3


  Сергій Жадан отримав нагороду "Культура нової Східної Європи" Економічного форуму в Криниці-Здруй (Польща).
1243743
  Коростатевич Л. Сергій Жадан: Війна міняє багатьох // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 14 квітня (№ 15). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  У Варшаві 4 квітня відбулась презентація польського перекладу книги "Інтернат" Сергія Жадана.
1243744
  Голобородько Я. Сергій Жадан: критична маса естетичних альтернатив
1243745
  Гайдабура Валерій Сергій і Анна Радлови у табірному театрі ГУЛАГу // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 105-122. – ISSN 1997-4264


  Анна Дмитриевна Радлова 1891-1949) - русская поэтесса и переводчица; Радлов Сергей Эрнестович (1892–1958), режиссер, драматург, теоретик и историк театра
1243746
  Огієвська І.В. Сергій Іванович Васильківський / І.В. Огієвська. – К., 1980. – 168с.
1243747
  Хінкулов Л. Сергій Іванович Маслов (1880-1957) // Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – С. 161-162
1243748
  Медведська Л.О. Сергій Іванович Муравйов-Апостол / Л.О. Медведська. – К, 1961. – 148с.
1243749
   Сергій Іванович Пирожков / НАН України ; [відп. ред.: В.А. Денисенко, А.В. Денисенко]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 204, [3] с., [13] арк. фотоіл. : портр., фотоіл. – Сер. зазсновано в 1968 р. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-356-8
1243750
  Берзін П.С. Сергій Іванович Тихенко - науковець, практик та викладач радянського кримінального права // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 745-767. – ISBN 978-617-7020-05-8
1243751
   Сергій Іванович Тихенко : [Некролог] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 112-113. – (Серія права ; № 12)
1243752
  Матишевський П.С. Сергій Іванович Тихенко (до 70-річчя з дня народження та 45-річчя науково-педагогічної діяльності) // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1243753
  Москаленко Леся Сергій Канаєв: Я влаштовував дівчатам екскурсії по Москві : обличчя туризму / Москаленко Леся, Біленко Василь // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 44-45
1243754
   Сергій Квіт - голова НАЗЯВО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 25 лютого (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1243755
   Сергій Квіт і опір системи: куди рухається освіта?
1243756
  Онищенко О. Сергій Квіт: На реформи наважуся ....А що мені може завадити? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 14-20 червня (№ 21). – С. 1, 12


  Чи змінилося щось у Міносвіти, а отже - і в самій галузі? Інтерв"ю з Міністром освіти і науки України Сергієм Квіт.
1243757
  Слабошпицький М. Сергій Кисельов // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 12 квітня (№ 7). – С. 18-19
1243758
  Слабошпицький М. Сергій Кисельов // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 26 квітня (№ 8). – С. 19
1243759
  Супруненко О.Б. Сергій Климентійович Кульжицький: музейник, етнограф і педагог : (до 150-річчя від дня народження) // Старожитності Посулля : пам"яті С.К. Кульжинського (1867-1943) : зб. наук. праць / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С.О. та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – С. 5-21. – ISBN 978-966-8999-84-0
1243760
   Сергій Козьяков - юрист року! // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 5


  "Видання "Best Lawyers Intermational" (найстаріше в світі та найавторитетніше рейтингове видання в галузі юриспруденції) визнало Сергія Козьякова, доц. кафедри міжнародного приватного права ІМВ юристом року у сфері міжнародного торгового права".
1243761
  Лопата П. Сергій Конончук // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 4 жовтня (число 38). – С. 12


  До 100-ліття з дня народження художника-графіка Сергія Конончука.
1243762
  Шевчук С. Сергій Корольов / С. Шевчук ; пер. з рос. Н. Сидорової. – Харків : ПЕТ, 2015. – 126, [2] с. – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-617-7155-63-7
1243763
  Ільченко М. Сергій Корольов : увертюра космічної ери / М. Ільченко, О. Копил, С. Тимченко // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 19-26. – ISSN 1819-7329
1243764
  Зосимович І.Д. Сергій Костянтинович Всехсвятський // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 95-102. – ISBN 966-594-644-7
1243765
  Квурт Костянтин Сергій Кримський. Роздуми останніх років // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 15-16 : Фото
1243766
   Сергій Кримський: життя як запит смислу / бесіду вів В. Верлока // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 137-159


  Інтерв"ю з Сергієм Борисовичем Кримським.
1243767
  Новикова Ніна Сергій Лагодюк - переможець обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2008" у номінації "Біологія" // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 44-45
1243768
  Ковальов М. Сергій Лазо / М. Ковальов. – К, 1948. – 43с.
1243769
  Немиров І.І. Сергій Лазо / І.І. Немиров. – К., 1985. – 201с.
1243770
  Добровольська В.А. Сергій Левашов - науковець, педагог і громадський діяч // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 57-59


  С. В. Левашов - терапевт, державний і громадський діяч; член-кореспондент Паризького терапевтичного товариства (1899 р.), голова Товариства російських лікарів (1905 р.), ректор Новоросійського університетцу (сьогодні - Одеський національний університет ...
1243771
  Герей В. Сергій Лифар: танець життя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 26 квітня - 1 травня (№ 17). – С. 12-13
1243772
  Свято С. Сергій Лозниця: анатомія чутливості // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 46-48. – ISSN 1562-3238


  Сергій Лозниця (н.1964) – сценарист, украинский кинорежиссёр-документалист
1243773
  Немцова В. Сергій Максимович Солодовник (1915 - 1991) / В. Немцова, Л. Пономарьова // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 118-119. – ISSN 0130-1799


  Український художник і педагог, професор Харківського художнього інституту С.М. Солодовник - помітна фігура у художньому житті міста післявоєнного періоду.
1243774
  Бадрак Б.М. Сергій Маслов - дослідник панегіричної спадщини Івана Величковського // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. 33/34. – С. 59-63. – ISBN 966-72-77-79-8
1243775
  Ємчук О.І. Сергій Маслов – учений і педагог // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С.200-208. – ISSN 0320-9466


  Здійснено загальний огляд його наукової спадщини, проаналізовано при- чини існування значної кількості ненадрукованих праць Сергія Івановича Маслова (1880–1957), що зберігаються в особовому архіві вченого.
1243776
   Сергій Маслов 1902-1927. – Київ, 1927. – 50 с. : порт. Маслова С.3. – (Українські біологи ; 25)


  На тит. стор. прим. №1513400 дарчий надпис С. Маслова : Галині Кіндратівні Сидоренко та Григорію Давидовичу ..., кращим моїм учням з дружнім привітом 1946. VII.3
1243777
  Матяш І. Сергій Маслов і архівна справа // Особа в українській архівістиці : Біографічні нариси / Матяш Ірина. – Київ, 2001. – С.197-216 : Фото. – ISBN 966-02-2001-4
1243778
  Мерінг В. Сергій Мерінг: міністр торгівлі та промисловості урядів гетьманату Павла Скоропадського (24.10. - 14.12.1918 р.) // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 112-117. – ISBN 978-617-7399-06-2
1243779
  Любовець Н.І. Сергій Миколайович Булгаков: матеріали до біографії // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ; Національна бібліотека України ім Вернадського .Інститут біографічних. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 153-175. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1243780
  Рудая С.П. Сергій Миколайович Виноградський (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С.104-107. – ISSN 0374-3896
1243781
   Сергій Миколайович Швидкий : біобібліогр. покажчик : (до 60-річчя від дня народж.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т, Бібліотека ; [упоряд. О.Г. Тищенко ; вступ. ст. О.Л. Біличенко ; редактори: Б.І. Маторін, Р.Г. Состін]. – Слов"янськ : Видавництво Б. Маторіна, 2019. – 23, [1] с. : іл., портр. – Покажчики: с. 19-22. – Бібліогр.: с. 11-18. – (Серія "Біобібліографія вчених ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" ; вип. 1)
1243782
   Сергій Михайлович Ейзенштейн. Короткий покажчик рекоменд. літ-ри.. – Львів, 1968. – 31с.
1243783
  Усенко І.Б. Сергій Михайлович Іваницький-Василенко і його дослідження джерел магдебурзького права // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – № 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – С.113-122. – ISSN 0869-2491
1243784
   Сергій Михайлович Куделко - вчений-історик, музеєзнавець і краєзнавець : біобібліогр. покажчик / М-во культури України, Держ. заклад "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [укладач Н.І. Полянська ; редактор С.М. Миценко ]. – Харків : [б. в.], 2011. – 67, [1] с. – Імен. покажч.: с. 62-67. – (Краєзнавці Слобожанщини)
1243785
   Сергій Михайлович Левитський (до 80-річчя від дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-5. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817
1243786
   Сергій Михайлович Чуйко : (до 60-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Бібліотека ; [упоряд.: О.К. Гайко, О.А. Денисова ; наук. ред.: Л.М. Тищенко ; ред.: Б.І. Маторін, Р.Г. Состін]. – Слов"янськ : Видавництво Б. Маторіна, 2019. – 63, [1] с. : портр. – Покажчики: с. 48-63. – (Серія "Бібліографія вчених ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" ; вип. 2)
1243787
  Ципердюк І. Сергій Набока та його роль у створенні київського бюро української редакції радіо "Свобода" // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 340-349. – ISSN 2078-1911
1243788
  Осьмачка Т. Сергій Олександрович Єфремов // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2002. – № 150. – С.129-139
1243789
  Шандра В.С. Сергій Олександрович Кокошкін 1847-1856 // Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – С. 195-207 : Фото С.341. – ISBN 966-625-033-0


  Малоросійський генерал-губернатор 1847-1856
1243790
  Климов А. Сергій Олександрович Локтюшев – відомий дослідник Луганського краю / А. Климов, І. Ключнєва // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 83-87


  Луганський археолог, краєзнавець, педагог, Художник С. О. Локтюшев.
1243791
  Ключнєва Ірина Миколаївна Сергій Олександрович Локтюшев : (до 60-річчя від дня трагічної загибелі) // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 93-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490
1243792
  Глушков В.М. Сергій Олексійович Лебедєв / В.М. Глушков, З.Л. Рабинович, Л.В. Цукерник. – Київ, 1979. – 51 с.
1243793
  Дзюба М. Сергій Параджанов // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-22. – ISSN 1562-3238
1243794
  Загребельний М.П. Сергій Параджанов / М. Загребельний ; [пер. з рос. М.В. Кракан ; худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 126, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-617-7013-27-2
1243795
   Сергій Параджанов і Україна / упорядник Л. Брюховецька. – Вид. 2-ге. – Харків : Києво-Могилянська академія, 2015. – 285, [3] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Кінематографічні студії ; вип. 1). – ISBN 978-966-518-686-1
1243796
  Тримбач С. Сергій Параджанов пролетів над Львовом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1-2 вересня (№ 153/154). – С. 32


  В останній декаді серпня відбувся незвичний фестиваль.
1243797
  Тримбач С. Сергій Параджанов. Свято назавжди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 154). – С. 7


  У Львові відбувся вже III Міжнародний фестиваль пам"яті митця.
1243798
  Тримбач С. Сергій Параджанов. Тексти й контексти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 січня (№ 1). – С. 11
1243799
   Сергій Петрович Головатий // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 147-150. – ISBN 978-966-924-219-8
1243800
  Ковалів Ю. Сергій Пилипенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 70-72. – ISSN 0236-1477
1243801
   Сергій Плачинда / НСПУ, Київська організація НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 2
1243802
  Злупко С.М. Сергій Подолинський - вчений, мислитель, революціонер / С.М. Злупко. – Львів : Каменяр, 1990. – 192 с.
1243803
  Дешевенко Л.П. Сергій Подолинський - фундатор української школи фізичної економії / Л.П. Дешевенко, С.І. Щербина // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2018. – С. 31-40. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (25)). – ISSN 2078-1628
1243804
  Злупко С.М. Сергій Подолинський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 188-189. – ISBN 966-346-208-6
1243805
  Шляхтун П.П. Сергій Подолинський // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 103-104. – ISBN 978-611-01-0097-7
1243806
  Безродний Є.Ф. Сергій Подолинський / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 248-253. – ISBN 978-966-667-690-3
1243807
  Безродний Є.Ф. Сергій Подолинський / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 248-253. – ISBN 978-966-667-690-3
1243808
  Маслюченко С.П. Сергій Подолинський і українське інтелектуальне середовище // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 72-81. – ISBN 978-966-551-327-8


  Хронологічні рамки дослідження визначені від початку навчання в Київському університеті та до часу, коли через хворобу український діяч відійшов від справи. Під час навчання в університеті (1867-1871 рр.) найбільшим другом С. Подолинського був Микола ...
1243809
  Василик О. Сергій Подолинський про зародження промисловості в Україні // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 17-27
1243810
  Марцинішин Ю.Д. Сергій Подолинський як об"єкт вивчення радянської історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 21-23. – ISBN 966-2980-20-2
1243811
  Маслюченко С.П. Сергій Подолинський: етнокультурні та духовно-релігійні погляди // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 168-176. – ISBN 966-551-178-5
1243812
  Корнійчук Л. Сергій Подолінський та його космопланетарна теорія суспільно-економічного розвитку // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 6-10. – ISSN 0130-7037
1243813
  Акімочкін Олександр Сергій Почтовий: "Кожен представник UM Air за кордоном - це людина-оркестр" : Інформаційно-рекламний блок UM Air / Акімочкін Олександр, Медзик Анатолій // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-22 : Іл.
1243814
  Бугаєнко Н.І. Сергій Прядко. / Н.І. Бугаєнко. – К., 1966. – 26с.
1243815
  М"ясоїд П. Сергій Рубінштейн : життя висхідною // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.7-36. – ISSN 1810-2131
1243816
  Стефанський В.Л. Сергій Самойлович Гембицький - засновник гідрогеологічної секції НДІ геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара / В.Л. Стефанський, І.С. Нікітенко, А.В. Дубовицька // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпро, 2016. – Т. 2, вип. 1. – С. 7-10 : фото. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2415-7848
1243817
  Світловський С. Сергій Світловський: альбом. / С. Світловський. – К., 1989. – 136с.
1243818
  Скринченко В.А. Сергій Скринченко: життя і творчість // Collegium : международный научный журнал / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко, Ин-т международных отношений. – Київ, 2005. – № 21. – С. 233-238
1243819
  Сніжко С. Сергій Сніжко: "Перспективи відкриваються для тих, хто не боїться труднощів…" // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 75-85. – ISSN 0868-6939
1243820
  Артамонов Сергій Таращук та його внесок у збереження Бузького Гарду / Артамонов, , Г.В. Коломієць // Матеріали V Наукових читань пам"яті Сергія Таращука : м. Миколаїв, 21 квіт. 2017 р. : [зб. праць учасників] / Наукові читання пам"яті Сергія Таращука. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 7-9. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 3). – ISBN 978-617-7061-45-7
1243821
  Кучеренко М. Сергій Федорович Грушевський: етапи життя і діяльності на ниві педагогіки // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 33-45. – ISSN 2413-7065
1243822
   Сергій Федорович Клепко : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Полтав. облдержадмін., Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; [голов. ред.: Л.В. Литвинюк ; уклад.: Т.Є. Курєнкова, Л.А. Александрова ; вступ. ст.: В.В. Зелюк]. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 115, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини" ; вип. № 4). – ISBN 966-7215-99-7
1243823
  Мацапура М.І. Сергій Фотійович Бесєдін / М.І. Мацапура. – К., 1965. – 50с.
1243824
  Панькова С. Сергій Шамрай - небіж і учень Михайла Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 361-373. – ISBN 966-7060-35-7
1243825
  Корнієнко К.В. Сергій Шелухин: роздуми на тему незалежності // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 212-220. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  "У статті йдеться про постать Сергія Шелухина, видатного вченого, правника, громадсько-політичного діяча та патріота України. Ще зі студентських років С. Шелухин був активним учасником національного відродження, членом "української громади" Київського ...
1243826
  Стецюк Н. Сергій Шелухін і його державницька теорія походження назви "Україна" // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 55-58.
1243827
  Крижанівський В. Сергій Шелухін та єлисаветградці через призму листування початку 1890-х років // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 56-62. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1243828
  Гетьманчук М.П. Сергій Шелухін: суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали / Гетьманчук М.П., Турчин Я.Б. – Львів, 2006. – 214с.
1243829
  Петрученко О.А. Сергій Юлійович Вітте (1849-1915) - життя та діяльність // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (41). – С. 33-40. – ISSN 2077-9496
1243830
  Погрібна А. Сергій Якутович: козацька епоха на екрані // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-17. – ISSN 1562-3238
1243831
  Шатько Є.І. Сергійко і бригада. / Є.І. Шатько. – К., 1962. – 28с.
1243832
   Сергійчук Володимир Іванович : доктор історичних наук, професор : бібліогр. покажч. за 1987-2000 р. (до 50-річчя від дня народж.). – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 44 с.
1243833
  Казьмирчук М.Г. Сергійчук Володимир Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 285. – ISBN 96966-8060-04-0
1243834
   Сергійчук Володимир Іванович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 235. – ISBN 978-617-7530-19-9
1243835
  Марочко В. Сергійчук Володимир Іванович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 384-385. – ISBN 978-617-642-388-1
1243836
   Сергію Георгійовичу Могильному - 75 // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 43-44 : фото. – ISSN 2311-9780
1243837
   Сергію Івановичу Сніжку - 55! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 83-84. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
1243838
   Сергію Павловичу Романчуку - 60 ! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 58. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817
1243839
   Сергію Павловичу Романчуку – 70 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  21 грудня 2014 р. виповнюється 70 років від дня народження знаного фізико-географа, доцента кафедри фізичної географії та геоекології, кандидата географічних наук Сергія Павловича Романчука.
1243840
   Сергію Пантелеймоновичу Сітьку - 65 років! // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 1. – С. 122-123. – ISSN 1023-2427
1243841
  Тихонов Николай Семенович Серго в горах : Поэма о Серго Орджоникидзе / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советская Россия, 1958. – 590с.
1243842
   Серго Закараидзе. – Москва, 1966. – 22с.
1243843
  Церетели К.Д. Серго Закариадзе / К.Д. Церетели. – Москва, 1987. – 64с.
1243844
  Левин М.Б. Серго Закариадзе. / М.Б. Левин. – М., 1973. – 320с.
1243845
   Серго Кобуладзе -- иллюстратор : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Карбелашвили М. Ш,; Карбелашвили М. Ш,; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1963. – 18л.
1243846
  Келеджеридзе А.К. Серго Орджоникидзе - журналист / А.К. Келеджеридзе. – Тбилиси, 1969. – 85с.
1243847
   Серго Орджоникидзе в Якутской ссылке. – Якутск, 1976. – 96с.
1243848
   Серго Орджоникидще в Царицыне и Сталинграде. – Сталинград, 1937. – 224с.
1243849
  Дубинський-Мухадзе Серго Орджонікідзе / Дубинський-Мухадзе. – К, 1984. – 255с.
1243850
  Як М.А. Серденько, пісне моя : поезія / Микола Як. – Київ : ВІПОЛ, 2006. – 184с. – ISBN 5-8238-0858-5
1243851
  Мориквас Н. Сердечна вольниця Миколи Петренка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 11 (853). – С. 157-161. – ISSN 0868-4790
1243852
  Хоткевич Г. Сердечна опіка : Оповідання / Г. Хоткевич. – Харків : Рух. – 31с.
1243853
  Кравченко Є.С. Сердечна розмова / Є.С. Кравченко. – Київ, 1957. – 220 с.
1243854
  Кравченко Є.С. Сердечна розмова : оповідання / Є.С. Кравченко. – Київ : Держлітвидав України, 1967. – 450 с.
1243855
  Іванцова М. Сердечна терапія : роман / Міла Іванцова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 286, [2] с. – На обкл.: Від лауреатки конкурсу "Коронація слова" та: Перше кохання й останній шанс. – ISBN 978-966-14-3846-9
1243856
  Шишаев Б.М. Сердечная боль / Б.М. Шишаев. – М, 1985. – 393с.
1243857
  Батушкин В.В. Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса. Диагностика и лечение / В.В. Батушкин, Н.А. Комаревич // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2012. – № 3. – С. 68-83


  В статье обсуждаются современные причины развития сердечной недостаточности с сохраненой фракцией выброса, особенности протекания этого заболевания в различных группах больных, представлены принципы диагностики и варианты ведения пациентов в ...
1243858
  Жовнир В.А. Сердечная недостаточность у детей: основные принципы лечения / В.А. Жовнир, Г.В. Емец // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2013. – № 4 (06). – С. 57-64


  Сердечная недостаточность- клинический синдром, при котором сердце не способно обеспечивать выброс, необходимый для поддержания метаболических потребностей организма.
1243859
  Христов Димитр Сердечний ритм : поезії / пер. з болг. О. Різниченко // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 54-55. – ISSN 0320 - 8370
1243860
  Блідченко В.В. Сердечні страждання Ольги Кобилянської: поезії в прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 46-49


  Статтю присвячено драматичній сторінці у творчості Ольги Кобилянської - нерозділеному коханню, відображеному у поезії в прозі
1243861
  Коковський Ф.М. Сердечні струни : поезії / Франц Коковський. – Львів : Накл. Михайла Петрицького ; [Із "Загальної друк."], 1907. – 62 с.
1243862
  Мартынов А.А. Сердечно-болевой синдром / А.А. Мартынов. – Петрозаводск, 1989. – 92с.
1243863
  Деев В.М. Сердечно-сосудистая деятельность при различных состояниях желудка : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Деев В.М.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1972. – 19л.
1243864
   Сердечно-сосудистые заболевания у пожилых. – Москва, 1988. – 214с.
1243865
  Павуле А.П. Сердечно-сосудистые условные рефлексы на болевое раздражение. : Автореф... канд. мед.наук: / Павуле А.П.; Латв. гос. ун-т. Мед. ф-тет. – Рига, 1950. – 8 с.
1243866
  Гуррагча Ж. Сердечно близкий мир / Ж. Гуррагча. – М., 1988. – 52с.
1243867
  Пятков Г.И. Сердечность. Лирика / Г.И. Пятков. – К., 1963. – 115с.
1243868
  Поляков В.И. Сердечные встречи. / В.И. Поляков. – М., 1959. – 232с.
1243869
  Гацура В.В. Сердечные гликозиды в комплексной фармакотерапии недостаточности сердца / В.В. Гацура, А.Н. Кудрин. – Москва, 1983. – 224с.
1243870
  Гарбер Н. Сердечные истории Пушкинских гор // Юность : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2013. – № 11 (694). – С. 16-26. – ISSN 0132-2036


  Уввічнення пам"яті О.С. Пушкіна.
1243871
  Деверо Джуд Сердечные перемены // Праздник любви : [Сборник]. – Москва : АСТ, 1999. – с. 5-132. – (Откровение ; Вып. 27)
1243872
  Терновой Сердечный больной и лес / Терновой, Л.З. Гейхман. – Киев, 1978. – 190с.
1243873
  Шоломова С.Б. Сердечный отклик : этюды о Варламе Шаламове / Софья Шоломова. – Харьков : Права людини, 2015. – 334, [2] с., [6] л. фотоил. : ил. – Библиогр.: с. 317-331. – ISBN 978-617-7266-37-1
1243874
  Ашинов Х Сердечный перекресток : повести и рассказы / Х Ашинов; пер. с адыг. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 301 с.
1243875
  Назаров Роман Сердечный подход к поваренной соли : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
1243876
  Кустов П.П. Сердечный разговор / П.П. Кустов. – Л., 1957. – 111с.
1243877
  Кустов П.П. Сердечный разговор / П.П. Кустов. – М., 1964. – 32с.
1243878
  Магицкий Е. Сердечный ритм / Е. Магицкий. – Фрунзе, 1969. – 40с.
1243879
  Кротовский Алексей Сердечный тоннель / Кротовский Алексей, Новикова Марина // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 170-176 : іл.
1243880
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Сердешна Оксана. Т. 1


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1243881
  Квітка-Основ"яненко Сердешна Оксана : Повисть Грыцька Основьяненка // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 56 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
1243882
  Квітка-Основ"яненко Сердешна Оксана : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Харків; Київ : Лім, 1931. – 104с.
1243883
   Сердика = Akademie Bulgare des sciences. – София : Българската Академия на Науките
Т. 2 : Археологически материали и проучвания. – 1989. – 163 с. : ил.
1243884
  Мороз Л. Сердита репліка


  Критична стаття на статтю В. Даниленка "Танець над прірвою: смерть Григора Тютюнника у дзеркалі аналітичної психології ("СіЧ" № 12, 2011)
1243885
  Прох Л.З. Сердитые и добрые ветры / Л.З. Прох. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 151с.
1243886
  Меттер И.М. Сердитый бригадир / И.М. Меттер. – Л., 1960. – 136с.
1243887
  Дмитрук Андрей Сердобольный вампир : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 60-64
1243888
  Дмитрук Андрей Сердобольный вампир : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 60-64
1243889
  Дмитрук Андрей Сердобольный вампир : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 60-64
1243890
  Бульин Н.П. Сердобск. / Н.П. Бульин, С.М. Махалкин. – Саратов, 1979. – 39с.
1243891
  Гусельникова Е.Н. Сердобские юные мичуринцы / Е.Н. Гусельникова. – Москва, 1956. – 95 с.
1243892
  Лысцов И.В. Сердолик / И.В. Лысцов. – М., 1967. – 144с.
1243893
  Кондрашенко Л.И. Сердолик / Л.И. Кондрашенко. – Симферополь : Крым, 1970. – 87с.
1243894
  Савинов Е.Ф. Сердолик. Новые стихи. / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1966. – 103с.
1243895
  Туманова З.А. Сердоликовый ключ. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1967. – 240с.
1243896
  Єніна В. Сердолікова усмішка : повість / В. Єніна. – Київ : Веселка, 1967. – 96 с.
1243897
  Сизов Н.Т. Сердца беспокойные / Н.Т. Сизов. – М., 1962. – 335с.
1243898
  Сизов Н.Т. Сердца беспокойные. Наследники : Повесть. Роман / Н.Т. Сизов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 575с.
1243899
  Бакалов А. Сердца бьются вместе / А. Бакалов. – М, 1960. – 128с.
1243900
  Матюшкин Н.И. Сердца бьются рядом / Н.И. Матюшкин. – М., 1965. – 151с.
1243901
  Свистунов И.И. Сердца в строю / И.И. Свистунов. – Магадан, 1972. – 400с.
1243902
  Свистунов И.И. Сердца в строю. Роман / И.И. Свистунов. – М., 1959. – 407с.
1243903
  Свистунов И.И. Сердца в строю. Роман / И.И. Свистунов. – М., 1963. – 408с.
1243904
  Лавлинский Л.И. Сердца взрывная сила / Л.И. Лавлинский. – М. : Советский писатель, 1972. – 319 с.
1243905
  Иванов Б.В. Сердца друзей / Б.В. Иванов, Н.В. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1980. – 109с.
1243906
  Иванов Н.И. Сердца живые звуки. / Н.И. Иванов. – Чебоксары, 1989. – 172с.
1243907
   Сердца зажигали огнем. – М., 1987. – 238с.
1243908
  Преминина Елена Владимировна Сердца засеять книжными словами : древняя история и капсула времени // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 33-35. – ISSN 1727-4893


  На высоком берегу Волги в зелени парков и бульваров раскинулся Ярославль. Трудно поверить, что ему скоро исполнится 1000 лет. Немногие города России могут сравниться с Ярославлем по богатству истории, по красоте и уникальности архитектурных памятников. ...
1243909
   Сердца и звезды. – Ростов н/Д, 1968. – 91с.
1243910
  Новоскольцев В.А. Сердца и кольца. Рассказы / В.А. Новоскольцев. – М., 1962. – 72с.
1243911
  Погромский Н.А. Сердца и руки. Стихи / Н.А. Погромский. – Луганск, 1961. – 75с.
1243912
   Сердца из крепкого булата. – М., 1990. – 557с.
1243913
  Леонтьев Б.Л. Сердца миллионов - с нами / Б.Л. Леонтьев. – М, 1962. – 63с.
1243914
  Богомолов В.О. Сердца моего боль / В.О. Богомолов. – М., 1976. – 543с.
1243915
  Богомолов В.О. Сердца моего боль / В.О. Богомолов. – М., 1985. – 543с.
1243916
  Серман Б.Е. Сердца моего дневник / Б.Е. Серман. – Симферополь, 1962. – 151с.
1243917
  Крустен Э.Я. Сердца молодых : роман / Эрни Крустен ; [пер. с эст. Г. Рейтсака]. – Таллин : Эстгосиздат, 1955. – 366 с.
1243918
  Крустен Э.Я. Сердца молодых : роман / Эрни Крустен ; пер. с эст. Г. Рейтсака. – Москва : Советский писатель, 1956. – 597, [3] с., [1] л. цв. ил.
1243919
  Крустен Э.Я. Сердца молодых : роман / Эрни Крустен ; пер. с эст. Г. Рейтсака ; [ил.: М.Е. Новиков]. – Москва : Советский писатель, 1960. – 710 с.
1243920
  Удалов В. Сердца остаются в стрью / В. Удалов. – Куйбышев, 1968. – 72с.
1243921
  Махров Х. Сердца первое волнение. / Х. Махров. – Пермь, 1959. – 180с.
1243922
  Поляков Н.В. Сердца под флагом. / Н.В. Поляков. – М., 1959. – 79с.
1243923
  Кравцов А.Ф. Сердца продолжают стучать / А.Ф. Кравцов. – Х., 1959. – 80с.
1243924
  Лидин В.Г. Сердца своего тень / В.Г. Лидин. – Москва : Советский писатель, 1965. – 559с.
1243925
  Котов М. Сердца смелых. / М. Котов, В. Лясковский. – М., 1945. – 111с.
1243926
  Дедюхин Б.В. Сердца сокрушенные / Б.В. Дедюхин. – Саратов, 1990. – 416с.
1243927
  Дедюхин Б.В. Сердца сокрушенные / Б.В. Дедюхин. – Саратов, 1990. – 413с.
1243928
  Ерикеев А.Ф. Сердца тихий разговор / А.Ф. Ерикеев. – Москва, 1964. – 32 с.
1243929
   Сердца товарищей моих. – Алма-Ата, 1982. – 187с.
1243930
  Лондон Д. Сердца трех / Д. Лондон. – Львов : Книжно-журнальное изд-во, 1955. – 324с.
1243931
  Лондон Д. Сердца трех / Д. Лондон. – Алма-Ата, 1957. – 327с.
1243932
   Сердца чуткого прозреньем.... – М., 1991. – 557с.
1243933
  Дубровин Б.С. Сердца, неведомые миру / Б.С. Дубровин. – М, 1964. – 143с.
1243934
  Кованов В.В. Сердца, отданные людям / В.В. Кованов. – М, 1979. – 288с.
1243935
   Сердца, отданные революции. – Свердловск, 1971. – 352с.
1243936
   Сердца, отданные Элладе. Памяти греческих патриотов, меценатов и просветителей братьев Зосимов / Нежинское город. о-во греков им. братьев Зосимов, Музей редкостной книги Нежинского гос. ун-та им. Николая Гоголя ; [отв. ред.: Л. Приплавко-Милосова ; авт. предисл.: Л. Приплавко-Милосова, Х.П. Ласкаридис ; пер. с греч.: Л. Макарова]. – Нежин : Лук"яненко В.В., 2009. – 120 с., 4 л. фот. : ил., фотогр. – Текст укр., рус. и греч. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Жизнь замечательных греков Украины) (Греки в Нежине ; вып. 5). – ISBN 978-966-2185-01-0


  Содерж.: Слово о книге / Л. Приплавко-Милосов ; Дорога дружбы / Л. Горлач ; Пролог / Х. Ласкаридис ; Сердца, отданные Элладе / А. Морозов ; Духовная и филантропическая деятельность братьев Зосимов в Греции / С. Эрголавос ; Братья Зосимы в ...
1243937
  Сидельников И.В. Сердцаа согревала любовь / И.В. Сидельников. – Воронеж, 1962. – 291с.
1243938
  Контский Ф.М. Сердце - изумительный орган / Ф.М. Контский. – Йошкар-Ола, 1962. – 115 с.
1243939
  Лахути А. Сердце / А. Лахути; пер. с тадж. – Сталинабад-Л : Таджик. ГИЗ, 1938. – 23 с.
1243940
  Собко В. Сердце : Повесть / В. Собко; Авториз. пер. с укр. – Москва : Правда, 1952. – 72с. – (Б-ка "Огонек" ; № 29)
1243941
  Овсепян А.Р. Сердце : роман / А.Р. Овсепян. – Ереван, 1952. – 284 с.
1243942
  Спиров М.П. Сердце / М.П. Спиров. – М., 1956. – 139с.
1243943
  Регистан Г. Сердце / Г. Регистан. – М., 1963. – 111с.
1243944
  Катаев И.И. Сердце / И.И. Катаев. – Москва, 1980. – 397с.
1243945
  Иванова Л.М. Сердце / Л.М. Иванова. – М, 1986. – 93с.
1243946
  Сосекі Нацуме Сердце : Роман // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 7/8. – С.34-122. – ISSN 0320 - 8370
1243947
  Слуцкис М. Сердце : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 8. – С. 49-53. – ISSN 0012-6756
1243948
  Чикотуев М. Сердце Абазашты / М. Чикотуев. – Москва, 1964. – 75 с.
1243949
  Бахори А. Сердце Адолат : повести / А. Бахори; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1982. – 120 с.
1243950
  Гадагатль А. Сердце адыга : стихотворения и поэмы / А. Гадагатль; пер. с адыг. – Москва : Советская Россия, 1963. – 123 с.
1243951
   Сердце Азии - в сердце Киева // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 69 : фото
1243952
  Рерих Н.К. Сердце Азии / Н.К. Рерих. – Минск, 1991. – 95с.
1243953
  Абилев Д. Сердце Алтая : роман в стихах / Д. Абилев ; авториз. пер. с каз. В. Луговского и А. Голембы. – Москва : Советский писатель, 1955. – 178 с.
1243954
  Абилев Д. Сердце Алтая : роман в стихах / Д. Абилев ; авториз. пер. с каз. В. Луговского и А. Голембы. – 2-е изд. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1956. – 155 с.
1243955
   Сердце беседует с Лениным. – М., 1972. – 463с.
1243956
  Осыков Б.И. Сердце бойца. / Б.И. Осыков. – Воронеж, 1966. – 88 с.
1243957
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура : Роман / Д.Д. Нагишкин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 574с.
1243958
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура / Д.Д. Нагишкин. – Владивосток, 1983. – 624с.
1243959
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура / Д.Д. Нагишкин. – Устинов, 1986. – 570с.
1243960
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура : роман / Д.Д. Нагишкин. – Москва : Просвещение, 1988. – 509с. – (Школьная библиотека)
1243961
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – М., 1953. – 704с.
1243962
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – М.Л., 1953. – 608с.
1243963
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – М., 1954. – 668с.
1243964
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1972. – 640с.
1243965
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – М., 1987. – 669с.
1243966
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – М., 1987. – 605с.
1243967
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Киев, 1988. – 522с.
1243968
  Гольц Т. Сердце брата. / Т. Гольц. – Душанбе, 1964. – 176 с.
1243969
  Ванина Л.В. Сердце будущей матери. / Л.В. Ванина. – Москва, 1974. – 96с.
1243970
  Яуовенко Е.Б. Сердце в библейской картине мира // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 5. – С. 105-121. – ISSN 1818-2968


  Людина в релігіях світу
1243971
  Чопич Б. Сердце в буре / Б. Чопич. – Москва, 1962. – 326с.
1243972
  Захаров Я.И. Сердце в карауле / Я.И. Захаров. – Алма-Ата, 1976. – 48с.
1243973
  Фролов В.А. Сердце в наш 20 век. / В.А. Фролов. – М, 1976. – 192с.
1243974
  Юров С.Ф. Сердце в ответе. / С.Ф. Юров. – Ярославль, 1964. – 103с.
1243975
  Стрелков В.А. Сердце в пути / В.А. Стрелков. – Ростов -на-Дону, 1963. – 40с.
1243976
  Пэнн А. Сердце в пути / А. Пэнн. – М., 1965. – 167с.
1243977
  Гарнакерьян А.Г. Сердце в разведке / А.Г. Гарнакерьян. – М., 1964. – 128с.
1243978
  Задонский Н.А. Сердце в ремонте / Н.А. Задонский. – Воронеж, 1936. – 107с.
1243979
  Лившиц Д.Л. Сердце в строю / Д.Л. Лившиц. – Новосибирск, 1967. – 54 с.
1243980
  Петров И.Ф. Сердце в томате / И.Ф. Петров. – Новосибирск, 1964. – 114с.
1243981
  Растрепин Н.М. Сердце велит / Н.М. Растрепин. – М, 1965. – 112с.
1243982
  Тарба Н.З. Сердце весны : стихи / Нелли Тарба; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1961. – 60 с.
1243983
  Гали М. Сердце весны : стихи и поэмы / М. Гали. – Москва : Советская Россия, 1971
1243984
  Атаджанов А. Сердце видит раньше глаза : летопись наших дней / А. Атаджанов. – 19. – Ашхабад : Туркмениздат, 1964. – 98 с.
1243985
  Исакина Юлия Сердце Вильнюса, или Страна, которой нет на карте // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 70-74 : фото
1243986
  Григ К. Сердце вне игры / К. Григ. – М., 1993. – 160с.
1243987
  Новосельнова Н.И. Сердце все слышит. Стихи / Н.И. Новосельнова. – Москва, 1972. – 79с.
1243988
  Копелев Л.З. Сердце всегда слева : Статьи и заметки о современной зарубежной литературе / Л. Копелев. – Москва : Советский писатель, 1960. – 520 с.
1243989
  Бердник О.П. Сердце вселенной / О.П. Бердник. – Ташкент, 1963. – 224 с.
1243990
  Рустам С. Сердце Гафура / Сулейман Рустам ;. – Киев : Азернешр,, 1959. – 221 с.
1243991
  Аджимамудов А.Е. Сердце героя : докум. повесть [о Герое Сов. Союза Г.К. Главацком] / Аджимамудов А.Е. – Москва : ДОСААФ, 1975. – 63 с. : ил.
1243992
  Чачхалиа Киршал Сердце говорит : стихи / Киршал Чачхалиа ; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1959. – 116 с.
1243993
  Ураев С. Сердце Гудрата : роман / Сапар Ураев ; пер. с туркм. Л.Щипахиной. – Москва : Советский писатель, 1990. – 393 с.
1243994
  Лазарева А.Н. Сердце девичье : повести / А.Н. Лазарева; пер. с чуваш. В.Захарова. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1983. – 176 с.
1243995
  Марчук В. Сердце для жизни / В. Марчук. – Алма-Ата, 1980. – 128 с.
1243996
  Казакевич Э.Г. Сердце друга / Э.Г. Казакевич. – Москва : Военное издательство, 1955. – 206 с.
1243997
  Казакевич Э.Г. Сердце друга / Э.Г. Казакевич. – М, 1956. – 224с.
1243998
  Краснов Н.С. Сердце друга / Н.С. Краснов. – Куйбышев, 1956. – 99с.
1243999
  Возняк А.А. Сердце друга / А.А. Возняк. – Оренбург, 1962. – 83с.
1244000
  Фатьянов А.И. Сердце друга : Стихи / А.И. Фатьянов. – Москва : Современник, 1973. – 223с.
<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,