Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>
1244001
  Сударшан "Сердце женщины" и другие рассказы. - Перемена. / Сударшан. – М.-Л., 1959. – 262с.
1244002
  Черевань М. "Сердце, зболене тугою любові...". Жінки у творчій долі Тараса Шевченка та Михайла Лермонтова. Літературний вечір // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (395). – С. 49-56
1244003
  Бадер О.Н. "Серебро Закамское" первых веков нашей эры : Бартымское местонахождение / О.Н. Бадер. – Москва : Государственное издательство культурно-просветительной литературы, 1954. – 24, [11] с. – (Памятники культуры)
1244004
  Аджубей А.И. "Серебряная кошка" или Путешествие по Америке / А.И. Аджубей. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 128 с., 6 л. ил. : ил.
1244005
   "Серебряный век" в Крыму: взгляд из XXI столетия : материалы Седьмых Герцыковских чтений в г. Судаке 7-11 июня 2011 года / Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского, Крым. центр гуманит. исслед. ; [сост.: Т.Н. Жуковская ; ред. совет: В.П. Казарин (пред.) и др.]. – Москва ; Симферополь : Крым. центр гуманит. исследований, 2013. – 309, [3] с. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 978-966-96886-6-8
1244006
   "Серебряный век" русской поэзии. – Киев, 1991. – 638с.
1244007
  Філоненко Світлана "Серед мільярда бідних - кожен тридцятий наш співвітчизник" : міжнародна конференція "Сучасні виклики правам і свободам людини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 46


  2008-го виповнюється 60 років Загальній декларації прав людини, проголошеній Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, що відтоді відзначають як Міжнародний день прав людини. З нагоди цього ювілею ООН разом з організаціями-партнерами в усьому ...
1244008
  Філоненко Світлана "Серед мільярда бідних - кожен тридцятий наш співвітчизник" : міжнародна конференція "Сучасні виклики правам і свободам людини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 46


  2008-го виповнюється 60 років Загальній декларації прав людини, проголошеній Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, що відтоді відзначають як Міжнародний день прав людини. З нагоди цього ювілею ООН разом з організаціями-партнерами в усьому ...
1244009
  Слоньовська О. "Серед надій, поранених журою" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 146-151. – ISSN 0868-4790
1244010
  Савченко С. "Серед степу широкого на Вкраїні милій..." : до 90-річчя від часу заснування Шевченківського національного заповідника в м. Каневі (1925) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 2 (6 ), друге півріччя 2015. – С. 36-40. – ISSN 2306-3505
1244011
  Богданова О. "Середины тут нет": рассказ А.П. Чехова "О любви" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 14-19. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Рассматривается последний рассказ «маленькой трилогии» А.П. Чехова и предлагается новый взгляд на ведущие мотивы текста «О любви». В предложенном анализе в отличие от традиционных представлений о «футлярности» главного героя Алехина и его ...
1244012
  Міхівський-Постерня "Середні покажчики" / Міхівський-Постерня. – 181-187с.
1244013
  Артюх В. "Середовище диктує правила гри. І україномовні в ньому - не пани" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 19 (172). – С. 32-35


  В Україні співіснують три типи історичної свідомості стверджує філософ В. Артюх. Якийсь із них невдовзі переможе.
1244014
  Щербак Ю. "Серйозна стіна перед російською агресією" / розмову вів Ігор Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 липня (№ 130/131). – С. 3


  Про моральне та геополітичне значення статусу союзників.
1244015
  Іванова Н. "Серце віддаю дітям" та осмислення концепту "трисонячної єдності" Г. Сковороди // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 275-277. – ISSN 2076-1554


  Філософсько–освітні аспекти творчої спадщини В.О. Сухомлинського розглянуто в контексті метатеорії поглядів Г.Сковороди та його концепції "трисонячної єдності". Осмислення проблеми творення особистості здійснено в цілісній єдності та взаємозв"язку ...
1244016
  Суржик Л. "Серце ЄврАзії" у серці України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 16/17). – С. 1, 13


  Центр дитячої кардіології і кардіохірургії (ЦДКК), засновником і директором якого є професор Ілля Ємець, уже протягом трьох років співпрацює зі швейц. медичною фундацією "Серце ЕврАзії" (EurAsia Heart Foundation) під орудою видатного кардіохірурга ...
1244017
  Стецик М. "Серце кожне карбує імення" (поетичний іменник героїв Майдану) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 246-262. – ISSN 2411-4758


  Уперше в українській лінгвопоетиці майданна поезія, передовсім один з її художніх сегментів – ономастика, відрефлексована в лінгвостилістичних категоріях з урахуванням широкого контекстного оточення та низки екстралінгвальних чинників. Досліджено ...
1244018
  Абліцов В. "Серце куди більше за тіло..." // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 187-192. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Творчість Нікіти Стенеску.
1244019
  Задорожна Л.М. "Серце людини культури" й елементи естетики Сходу у творчості Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 35-40
1244020
  Меліхов В. "Серце моє залишиться в Болгарії..." // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 листопада (№ 41). – С. 15


  "2 листопада 2018 року виповнюється 180 років від дня народження видатного харківського славіста Маріна Стоянова Дрінова. Харківським його можна назвати з повним на те правом, оскільки першому в Україні університету він віддав 33 роки своїх життя та ...
1244021
  Ушкалов "Серце моє, серце ..." // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 14). – С. 13


  Образ серця єодним із найважливіших в українській літератури: у творах Г.Сковороди 1146 разів, Т.Шевчека, П.Куліша, К.Ставровецького, П.Тичини, Г.Косинки, П.Юркевича та ін..
1244022
  Захарченко В. "Серце потрібно берегти" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 131-132
1244023
  Чобіт Д. "Серце чистеє подай" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 13 жовтня (№ 39). – С. 4-5


  З 3 по 6 вересня у Кременці, що на Тернопільщині, відбувся XII міжнародний літературно-мистецький форум "Діалог двох культур - 2016". У ньому взяли участь численні гості з Польщі та представники України.
1244024
  Вернудіна І. "Серце, скупане у волі..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 18 травня (№ 20). – С. 5


  26 травня 2017 р. мало б виповнитися 90 років українській поетесі, політв"язню, зв"язковій УПА Катерині Мандрик-Куйбіді.
1244025
  Вернудіна І. "Серце, скупане у волі..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 21). – С. 7


  26 травня 2017 р. мало б виповнитися 90 років українській поетесі, політв"язню, зв"язковій УПА Катерині Мандрик-Куйбіді.
1244026
  Сяохуа Коу "Серце... не можна виміряти на доу" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 100-101
1244027
  Бочко М. ...Серце сонця просить (Український поет і публіцист Федір Коваль) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 6 (116). – С. 44-49


  У статті йде мова про маловідомого поета, літературного критика, публіциста, активного діяча української еміграції Федора Коваля (1913-1987). Стисло аналізуються патріотичні мотиви його поезії, а також окремі літературно-критичні та публіцистичні статті.
1244028
   [Середньовічна бібліотека]. – [Венеція : тип. "Хронос"
[Т. 1] : [Візантійські історії]. – 1872. – [314] с. – Текст давньогрецькою мовою, опис за укр. перекладом
1244029
  Тацопулос П. [Серце звіра] : роман / Петрос Тацопулос. – 9-е вид. – [Афіни : Естія, 1997. – 245 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Сучасна грецька проза]). – ISBN 960-05-0098-3
1244030
  Маккалерс К. Сердце-одинокий охотник : роман // Моя Антония : роман / У. Кэсер. – Ленинград : Художественная литература, 1979. – С. 215-495. – (Зарубежный роман XX века)
1244031
  Сарсенбаев А. Сердце-щит : стихи / Абу Сарсенбаев ; авториз. пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1958. – 195 с.
1244032
  Казакевич Э.Г. Сердце друга / Э.Г. Казакевич. – М : Военное издательство, 1990. – 320 с.
1244033
  Дэвис Н. Сердце Европы / Норман Дэвис ; [перевод: Н. Ярцев, О. Нитопчук]. – Москва ; Вроцлав : Летний сад ; Коллегиум Восточной Европы им. Яна Новака, 2010. – 527, [1] с., [8] л. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98856-058-6
1244034
  Лакшми Сердце женщины / Лакшми. – М., 1966. – 143с.
1244035
   Сердце женщины. – Л., 1988. – 461с.
1244036
  Титов К.М. Сердце земли : Стихи / К.М. Титов. – Минск : Госиздат БССР, Ред. худож.лит., 1958. – 113с.
1244037
  Яковлев Ю.Я. Сердце земли / Ю.Я. Яковлев. – М., 1967. – 240с.
1244038
  Рабаданов С. Сердце земли / С. Рабаданов. – Москва, 1967. – 80с.
1244039
  Шапиева У. Сердце земли : роман / У. Шапиева. – Москва : Советский писатель, 1990. – 281 с.
1244040
  Ефремов И.А. Сердце Змеи / И.А. Ефремов. – Москва, 1964. – 366с.
1244041
  Ефремов И.А. Сердце Змеи / И.А. Ефремов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 144с.
1244042
  Ефремов И.А. Сердце Змеи / И.А. Ефремов. – М, 1970. – 575с.
1244043
  Ефремов И.А. Сердце Змеи / И.А. Ефремов. – Минск, 1989. – 541с.
1244044
  Еникеев А.Н. Сердце знает : повесть и рассказы / А.Н. Еникеев; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1963. – 144 с.
1244045
  Миронов В.Н. Сердце зовет / В.Н. Миронов. – Уфа, 1959. – 112с.
1244046
  Юницкая М.С. Сердце зовет / М.С. Юницкая. – Брянск, 1959. – 36с.
1244047
  Саидов Б.С. Сердце зовет : стихи и поэмы / Билал Саидов ; пер. с чечен. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1970. – 48 с. : ил.
1244048
  Куняев Б.И. Сердце и ветер / Б.И. Куняев. – Рига, 1959. – 123с.
1244049
  Дзасохов М. Сердце и водопад : стихи / М. Дзасохов; пер. с осет. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 110 с.
1244050
  Токарь А.В. Сердце и возраст / А.В. Токарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : Здоров"я, 1984. – 45с. : Ил. – (Советы врача)
1244051
  Токарь А.В. Сердце и возраст / А.В. Токарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : Здоров"я, 1987. – 80с. : Ил. – (Советы врача)
1244052
  Смирнов С.В. Сердце и дневник / С.В. Смирнов. – Москва, 1973. – 109с.
1244053
  Вельтман А.Ф. Сердце и Думка / А.Ф. Вельтман. – Москва, 1986. – 252с.
1244054
  Мушкетик Ю.М. Сердце и камень : Роман и новеллы / Ю.М. Мушкетик. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 287с.
1244055
  Курганов О.И. Сердце и камни / О.И. Курганов. – Москва, 1971. – 230с.
1244056
  Генри О. Сердце и крест / О. Генри. – Москва, 1993. – 363 с.
1244057
  Григорьев И.Н. Сердце и меч. / И.Н. Григорьев. – М., 1965. – 109с.
1244058
  Имерманис А.А. Сердце и море : стихи / Анатоль Имерманис ;. – Ленинград : Советский писатель, 1956. – 136 с.
1244059
  Куняев Б.И. Сердце и пуля : [стихи] / Борис Куняев ; [худож. М. Муйжуле]. – Рига : Лиесма, 1985. – 158, [6] с. – Текст парал. на рус. и лат. яз. - Миниатюрное издание
1244060
  Новиков И.И. Сердце и сосуды : Онтогенез и восстановление нейрорегулятор. системы. / И.И. Новиков. – Минск, 1990. – 238с.
1244061
  Тамбиан Н.Б. Сердце и спорт / Н.Б. Тамбиан. – М, 1962. – 46с.
1244062
  Амосов Н.М. Сердце и физические упражнения / Н.М. Амосов, И.В. Муравов. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Физкультура и спорт" ; 7)
1244063
  Амосов Н.М. Сердце и физические упражнения / Н.М. Амосов, И.В. Муравов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев : Здоров"я, 1985. – 78 с. – Библиогр.: с. 76
1244064
  Амосов Н.М. Сердце и физические упражнения / Н.М. Амосов, И.В. Муравов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Знание. – (Новое в жизни, науке, технике. серия "Физкультура и спорт" ; № 8)
2. – 1985. – 64 с.
1244065
  Федоров В.И. Сердце Ивана / В.И. Федоров. – М., 1974. – 222с.
1244066
  Лукув М. Сердце или корона? // Viva ! Украина : Украина. Лучший журнал о звёздах / Эдипресс Украина. – Киев, 2011. – № 5 (166). – С. 68-75. – ISSN 1811-8984


  Принц Уильям - первый из Виндзоров, кому не пришлось ради чувств отказываться от права на трон. В истории британской королевской династии были отречения, любовные скандплы, интриги, разбттые сердца, драмы, даже смерти - и ни одной счастливой связи. ...
1244067
  Кипнис Борис Сердце империи : Сем чудес России // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 88-92 : Фото
1244068
  Уинклер Б.К. Сердце ирландца // Идеальная пара / Локвуд Карен. – Ярославль : Гринго, 1995. – с. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-008-8
1244069
  Мацкевич О.В. Сердце каменных гор / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1962. – 184с.
1244070
  Чиков А.Ф. Сердце камня / А.Ф. Чиков. – Москва, 1978. – 127с.
1244071
  Уметалиев Т. Сердце киргиза : стихи / Т. Уметалиев. – Москва : Советский писатель, 1947. – 88 с.
1244072
  Куранов Ю.Н. Сердце ключей: Короткие рассказы, эссе, миниат / Ю.Н. Куранов. – Москва, 1977. – 326с.
1244073
  Браун А. Сердце колокола. / А. Браун. – Москва, 1976. – 336с.
1244074
  Лаврик А.Г. Сердце комиссара / А.Г. Лаврик. – Тула, 1974. – 191с.
1244075
  Слобожан И.И. Сердце комиссара. / И.И. Слобожан. – Л., 1979. – 276с.
1244076
  Брыль Я. Сердце коммуниста / Я. Брыль. – Москва, 1957. – 48 с.
1244077
  Хорхе К.О. Сердце кубинца / К.О. Хорхе. – М, 1974. – 223с.
1244078
  Сергуненков Б.Н. Сердце Кутузова / Б.Н. Сергуненков. – Ленинград, 1980. – 16с.
1244079
  Джунусов К. Сердце любовью дышит = поэма : пер. с киргиз. Ю.Смішляева и др. / К. Джунусов. – Фрунзе : Кыргыстан, 1967. – 80 с.
1244080
  Терещенко М.І. Сердце людське / М.І. Терещенко. – К., 1962. – 68с.
1244081
  Вересов Д. Сердце льва : [роман] / Дмитрий Вересов, Феликс Разумовский. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 383 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-2086-9
1244082
  Яндиев Дж. Сердце матери : стихотворения / Дж. Яндиев. – Грозный, 1945. – 15 с.
1244083
  Хакимжанова М. Сердце матери : стихи / Мариям Хакимжанова; переводы. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 112 с.
1244084
  Малинин Н.А. Сердце матери / Н.А. Малинин. – Ульяновск, 1960. – 38с.
1244085
  Гершкович Ю.Л. Сердце матери / Ю.Л. Гершкович. – Владивосток, 1961. – 15с.
1244086
  Намжилов Ч.-Р. Сердце матери : поэма / Ч.-Р. Намжилов; пер. с бурят. А.Николаева. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1968. – 52 с.
1244087
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Москва, 1976. – 223с.
1244088
   Сердце матери. – Барнаул, 1979. – 223с.
1244089
  Ющенко О. Сердце матери / О. Ющенко. – Москва, 1981. – 32 с.
1244090
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Москва, 1985. – 654с.
1244091
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Алма-Ата, 1988. – 253с.
1244092
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Кишинев, 1988. – 399с.
1244093
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Москва, 1989. – 221с.
1244094
  Роздабудько И. Сердце матери // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2005. – № 11. – С. 278-293.


  Марія Заньковецька
1244095
  Калустова Н.Г. Сердце матери и правда революции: образ матери в творчестве М. Горького / Н.Г. Калустова. – Москва : Просвещение, 1985. – 128 с.
1244096
  Воскресенская З.И. Сердце матери. - Сквозь ледяную мглу. - Встреча / З.И. Воскресенская. – Москва, 1966. – 400с.
1244097
  Воскресенская З.И. Сердце матери. - Сквозь ледяную мглу. - Встреча / З.И. Воскресенская. – Новосибирск, 1967. – 328с.
1244098
  Немоевский А. Сердце машины и другие новеллы. – Харьков, 1923. – 51с. – (Библиотека "Молодой рабочий" : серия беллетристики)
1244099
  Ибрагимов М.А. оглы Сердце Мединэ : рассказы / Мирза Ибрагимов ; пер. с азерб. В.Василевского. – Москва : Правда, 1981. – 64 с.
1244100
  Никулин Л.В. Сердце Мерседес. / Л.В. Никулин. – М, 1925. – 36с.
1244101
   Сердце мое - земля. – Курск, 1963. – 160с.
1244102
  Кариев М.К. Сердце мое - факел : повести / Максуд Кариев. – Москва : Советский писатель, 1976. – 368 с.
1244103
  Исаакян А.С. Сердце мое на вершинах гор : стихотворения, поэмы, баллады, легенды, басни / Аветик Исаакян ; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1975. – 160 с.
1244104
   Сердце мое, Бурятия. – Улан-Удэ, 1970. – 340с.
1244105
  Бедзик Д.И. Сердце моего друга : Роман / Д.И. Бедзик. – Москва : Советский писатель, 1968. – 423с.
1244106
  Левандовский А.П. Сердце моего Марата: Повесть о Жане Поле Марате / А.П. Левандовский. – М., 1975. – 480с.
1244107
  Левандовский А.П. Сердце моего Марата: Повесть о Жане Поле Марате / А.П. Левандовский. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 439 с.
1244108
  Альбирт И.М. Сердце моей земли : стихи / И.М. Альбирт; пер. с евр. – Москва : Современник, 1982. – 47 с.
1244109
   Сердце Молдавии. – М., 1949. – 163с.
1244110
  Вольный А.Г. Сердце молчать не может / А.Г. Вольный. – Тула, 1972. – 207с.
1244111
  Вольный А. Сердце молчать не может / А. Вольный. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Тула, 1978. – 191с.
1244112
  Бурба Георгий Сердце морского гиганта : Планетарий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 80-92 : Іл.
1244113
  Хакимов Р.Г. Сердце на ладони / Р.Г. Хакимов. – Уфа, 1963. – 119с.
1244114
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин; пер. с белорус. А. и З.Островских. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 443 с.
1244115
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин; пер. с белорус. А. и З.Островских. – Минск : Белорусь, 1966. – 427 с.
1244116
  Мирзо Г. Сердце на ладони : стихи / Гаффар Мирзо ; пер. с тадж. – Душанбе : Ирфон, 1966. – 151 с.
1244117
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин; пер. с белорус. А. и З.Островских. – Москва : Художественная литература, 1969. – 400 с.
1244118
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин. – Минск : Белорусь, 1970. – 398 с.
1244119
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин. – Минск : Мастацкая літаратура, 1974. – 399 с.
1244120
  Шогенов Х. Сердце на ладони / Хабас Шогенов; пер. с кабард. – Москва : Современник, 1977. – 79 с.
1244121
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1979. – 406 с.
1244122
  Артмане В. Сердце на ладони / В. Артмане. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 267 с.
1244123
  Шамякин И.П. Сердце на ладони. -- Снежные зимы : романы / Иван Шамякин; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1971. – 672 с.
1244124
  Смирнов С.В. Сердце на орбите / С.В. Смирнов. – Москва, 1965. – 179с.
1244125
  Томас Д. Сердце на рукаве // Преданно и верно / Дж.М. Лэндис. – Ярославль : Гринго, 1995. – С. 95-182. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-005-3
1244126
  Чак А.Я. Сердце на тротуаре : стихи / Александр Чак; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1966. – 183 с.
1244127
  Стегний П. Сердце на языке // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 5. – С. 68-72. – ISSN 0235-7089


  Мальтийский орден в России в эпоху Павла I.
1244128
  Криванчиков Н.Г. Сердце нараспашку. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1963. – 114с.
1244129
  Дворецкий Д.П. Сердце настежь / Д.П. Дворецкий. – М., 1968. – 95с.
1244130
   Сердце нашей Родины. – Свердловск, 1947. – 11с.
1244131
  Львов М.Л. Сердце не забудет / М.Л. Львов. – Калининград, 1988. – 414с.
1244132
  Жилкина Е. Сердце не забывает / Е. Жилкина. – Иркутск, 1958. – 104с.
1244133
  Мусс Р.А. Сердце не забывает / Р.А. Мусс. – Мурманск, 1964. – 62 с.
1244134
  Островский А.Н. Сердце не камень. / А.Н. Островский. – Москва, 1955. – 76с.
1244135
  Полянкер Г.И. Сердце не камень... / Г.И. Полянкер. – Киев : Молодь, 1957. – 184 с.
1244136
  Кесеги И. Сердце не меняют / И. Кесеги. – М., 1963. – 239с.
1244137
  Матюшин И.А. Сердце не обманет / И.А. Матюшин. – Воронеж, 1965. – 339с.
1244138
  Матюшин И.А. Сердце не обманет / И.А. Матюшин. – 3-е изд. – Воронеж, 1967. – 292с.
1244139
  Софронов А.В. Сердце не прощает / А.В. Софронов. – Москва, 1955. – 96с.
1244140
  Стецюк Я.Н. Сердце не умирает : документальная повесть / Я.Н. Стецюк. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 136 с.
1244141
  Кэбирли И. Сердце одно не радуется : стихи / И. Кэбирли. – Москва : Правда, 1974. – 32 с.
1244142
  Ерошенко В.Я. Сердце орла / В.Я. Ерошенко. – Белгород, 1962. – 214с.
1244143
  Гейченко С.С. Сердце оставляю вам / С.С. Гейченко. – М, 1983. – 47с.
1244144
  Суковский В.С. Сердце остается красивым / В.С. Суковский. – Симферополь, 1963. – 40с.
1244145
  Итигин А.С. Сердце остается молодым / А.С. Итигин. – М., 1982. – 247с.
1244146
  Устинов В.В. Сердце остается молодым. / В.В. Устинов. – Л., 1959. – 148с.
1244147
  Косенко П.П. Сердце остается одно. Достоевский в Казахстане / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1969. – 178 с.
1244148
  Скороходов М.А. Сердце остается чистым / М.А. Скороходов. – М., 1958. – 49с.
1244149
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 3-е изд. – К, 1973. – 244с.
1244150
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – Киев, 1977. – 382с.
1244151
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – Кишинев, 1979. – 622с.
1244152
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – Минск, 1981. – 288с.
1244153
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 7-е изд. – К, 1981. – 382с.
1244154
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – К, 1985. – 557с.
1244155
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – К, 1987. – 542с.
1244156
  Сухомлинский В Сердце отдаю детям / В Сухомлинский. – К, 1988. – 269с.
1244157
  Карп В.Б. Сердце открыто людям / В.Б. Карп. – Л., 1960. – 231с.
1244158
  Архангельский В.В. Сердце охотника / В.В. Архангельский. – Москва, 1958. – 216с.
1244159
  Ласманис Ю.Я. Сердце Перле : комедия в 3-х д. / ЮрисЛасманис; авториз. пер.с латыш. Л.Устинова. – Москва, 1962. – 86 с.
1244160
  Лобанов М.П. Сердце писателя. / М.П. Лобанов. – Москва : Советская Россия, 1963. – 240 с.
1244161
  Василевский С В. Сердце победителя / С В. Василевский, . – Ленинград, 1945. – 130с.
1244162
  Аронов Д.М. Сердце под защитой / Д.М. Аронов. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 80с.
1244163
  Марьинский В.Д. Сердце поет / В.Д. Марьинский. – Ставрополь, 1954. – 108с.
1244164
   Сердце поет. – М., 1958. – 85с.
1244165
   Сердце поет. – М., 1963. – 184с.
1244166
   Сердце поет. – Минск, 1964. – 237с.
1244167
   Сердце поет. – Кишинев, 1964. – 41с.
1244168
  Стафеев Г.И. Сердце полно вдохновенья / Г.И. Стафеев. – Тула, 1973. – 320с.
1244169
  Сидоренко Н.Н. Сердце помнит / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1961. – 223с.
1244170
   Сердце помнит. – Ставрополь, 1970. – 103с.
1244171
  Самсоненко С.С. Сердце помнит / С.С. Самсоненко. – Харьков, 1979. – 111с.
1244172
  Котов В.П. Сердце помнит их. / В.П. Котов. – М, 1957. – 27-39с.
1244173
  Панюшкин С.П. Сердце помнит. / С.П. Панюшкин. – Липецк, 1961. – 22с.
1244174
  Стаднюк И.Ф. Сердце помнит. / И.Ф. Стаднюк. – М., 1962. – 368с.
1244175
  Хаунен Н.А. Сердце помнит... / Н.А. Хаунен. – Пермь, 1964. – 120с.
1244176
  Соколов В.К. Сердце помнит... / В.К. Соколов. – Тула, 1966. – 207с.
1244177
  Савостин Н.С. Сердце поэзии: статьи, эссе. / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1975. – 143с.
1244178
  Алазан В.М. Сердце поэта : стихи / В.М. Алазан. – Ереван : Совецкий писатель, 1958. – 111 с.
1244179
  Пулатов А. Сердце поэта / А. Пулатов. – Москва, 1981. – 48 с.
1244180
  Церетели А. Сердце поэта : стихотворения и поэмы / А. Церетели. – Москва : Художественная литература, 1990. – 430 с.
1244181
  Лучинецкий Е.П. Сердце принадлежит тебе. / Е.П. Лучинецкий. – Новосибирск, 1970. – 246с.
1244182
  Косарев Г.И. Сердце прощает / Г.И. Косарев. – М., 1978. – 223с.
1244183
  Скосырев П.Г. Сердце птицы / П.Г. Скосырев. – М., 1935. – 259с.
1244184
  Ковалев А Ю. Сердце распахнуто настежь / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1975. – 351с.
1244185
  Ковалев А Ю. Сердце распахнуто настежь / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1983. – 336с.
1244186
  Семанов С.Н. Сердце Родины / С.Н. Семанов. – М., 1977. – 200с.
1244187
   Сердце Родины. – М., 1981. – 152с.
1244188
   Сердце России. – М.
1. – 1978. – 446с.
1244189
   Сердце России. – М.
2. – 1981. – 510с.
1244190
  Рождественский И.Д. Сердце русское / И.Д. Рождественский. – М., 1966. – 207с.
1244191
  Кюнзегенш Ю.Ш. Сердце Саян : стихи, баллады, поэмы / Юрий Кюнзегенш; пер. с тувин. – Кызыл : Тувкнигоиздат, 1968. – 156 с.
1244192
  Алиева С.У. Сердце свое держу как свечу : по страницам современ. жен. прозы / С.У. Алиева. – Москва : Знание, 1991. – 61, [3] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Литература ; № 6/1991)
1244193
  Звонарев С. Сердце селовека : проза: фантастический рассказ // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 12 (939). – С. 54-57. – ISSN 0320-331Х
1244194
  Янтарев А.И. Сердце сердцу / А.И. Янтарев. – Ставрополь, 1962. – 112с.
1244195
  Лапин К.К. Сердце сержанта / К.К. Лапин. – М, 1962. – 176с.
1244196
  Рождественский И.Д. Сердце Сибири / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1944. – 46с.
1244197
  Львов С. Сердце слышит / С. Львов. – М., 1962. – 144с.
1244198
  Пакалн Я. Сердце советской Латвии / Я. Пакалн. – Рига, 1967. – 96с.
1244199
  Черняк М.В. Сердце солдата / М.В. Черняк. – К.-Х., 1946. – 38с.
1244200
  Евлахов С.С. Сердце солдата / С.С. Евлахов. – Москва, 1956. – 36с.
1244201
  Андрейкович Т.П. Сердце солдата : рассказы / Андрейкович Т.П. – Воронеж : Воронежское книжное издательство, 1960. – 56 с.
1244202
  Андреев В.М. Сердце солдата : [рассказы] / Андреев В.М. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1967. – 48 с.
1244203
  Туричин И.А. Сердце солдата / И.А. Туричин. – Л., 1971. – 288с.
1244204
   Сердце солдата : стихи поэтов-новосибирцев о Великой Отеч. войне и Сов. Армии / [сост., авт. предисл. и биогр. справок Ю. Мостков ; худож. Е. Зайцев]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1985. – 333 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1244205
  Туричин И.А. Сердце солдата / И.А. Туричин. – Л., 1990. – 204с.
1244206
  Стаднюк И.Ф. Сердце солдата. / И.Ф. Стаднюк. – Симферополь, 1954. – 284с.
1244207
  Коноплин А.В. Сердце солдата: повести и рассказы : повести и рассказы / А.В. Коноплин. – Москва : Современник, 1979. – 208с. – (Новинки "Современника")
1244208
   Сердце стадиона. – М., 1963. – 130с.
1244209
   Сердце степей. – М., 1960. – 80с.
1244210
  Лангман М.В. Сердце стучи! / М.В. Лангман. – Сталино, 1958. – 163с.
1244211
  Размшеар М. Сердце Сходу / М. Размшеар. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 106 с.
1244212
  Макаров С.С. Сердце твое огневое / С.С. Макаров. – Иваново, 1959. – 88с.
1244213
  Бесаев Т.У. Сердце тому свидетель : рассказы / Тазрет Бесаев ;перевод. – Орджоникидзе : Ир, 1973. – 376 с.
1244214
   Сердце тропиков // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 30-33 : Фото. – ISSN 1029-5828
1244215
  Гроссман М.С. Сердце турмана / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1962. – 411с.
1244216
  Горюшкин А.А. Сердце у дороги / А.А. Горюшкин. – М., 1983. – 63с.
1244217
  Сидки А. Сердце у каждого одно : пьесы / Агзам Сидки ; авториз. пер. с тадж. Л.Кандинова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 223 с.
1244218
  Солкин В. Сердце умиротворено в Абидосе // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1 (40) : весна. – С. 150-158. – ISSN 1681-7559


  Храмы Египта; культ Осириса
1244219
  Лиховид Т.Ф. Сердце Университета (путешествие по Бодлеанской библиотеке) / Татьяна Федоровна Лиховид, Дарья Александровна Ковалева // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 3. – С. 86-90. – ISSN 0869-608Х


  Библиотека Оксфордского университета, которая носит имя ее основателя сэра Тома Бодлея, является одной из старейших и богатейших научных библиотек Европы. Авторы, побывавшие в Оксфорде, рассказывают от истории библиотеки и о современной библиотечной ...
1244220
  Углов Ф.Г. Сердце хирурга : автобиографическая повесть / Ф.Г. Углов. – 3-е изд. – Ленинград : Детская литература, 1987. – 268с.
1244221
  Василиненко П.М. Сердце хірурга / П.М. Василиненко. – Ужгород, 1984. – 27с.
1244222
  Перегудов А.В. Сердце художника / А.В. Перегудов. – М, 1956. – 258с.
1244223
  Смольников И.Ф. Сердце художника : повесть о Валентине Серове / И.Ф. Смольников. – Ленинград : Детская литература, 1963. – 221с.
1244224
  Вербицкий А.Б. Сердце чекиста / А.Б. Вербицкий, Е.Н. Ефимов. – Москва, 1967. – 128с.
1244225
  Такала Р. Сердце человека / Р. Такала. – Петрозаводск, 1962. – 72с.
1244226
  Захаров В.Н. Сердце человека / В.Н. Захаров. – Чебоксары, 1968. – 95с.
1244227
  Багряна Э. Сердце человеческое / Э. Багряна. – Москва, 1959. – 263с.
1244228
  Васильев П.Н. Сердце человеческое / П.Н. Васильев. – Москва, 1974. – 301с.
1244229
  Никитюк З. Сердце Шотландии // Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ, 2018. – № 9 (169), вересень : Новий сезон. – C. 66-73
1244230
  Рузбех Х. Сердце, врученное бурям / Х. Рузбех. – М, 1962. – 188с.
1244231
  Меджидов К. Сердце, оставленное в горах : романы / Кинс Меджидов ; пер. с лезг. – Москва : Современник, 1980. – 447 с.
1244232
   Сердце, отданное людям. – М., 1959. – 80с.
1244233
   Сердце, отданное людям. – М., 1964. – 191с.
1244234
  Антонов А.И. Сердце, отданное ниве : о Герое Соц Труда И.М. Семенове / А.И. Антонов. – Москва : Политиздат, 1985. – 112 с. : ил. – (Герои Советской Родины)
1244235
  Коралли В.Ф. Сердце, отданное эстраде : записки куплетиста из Одессы / В.Ф. Коралли. – Москва : Искусство, 1988. – 206 с.
1244236
   Сердце, открытое людям. – М., 1963. – 128с.
1244237
  Гончаров Ю.Д. Сердце, полное света : Повести и рассказы / Ю.Д. Гончаров. – Москва : Советская Россия, 1975. – 447с.
1244238
  Тери С. Сердце, полное солнца / С. Тери. – Москва, 1958. – 204с.
1244239
   Сердце, пробитое пулей. – Чебоксары, 1975. – 98с.
1244240
  Орлов Б.Г. Сердце, солнце мое / Б.Г. Орлов. – М., 1963. – 160с.
1244241
  Кончаловская Н.П. Сердце. / Н.П. Кончаловская. – М., 1961. – 78с.
1244242
  Монье Жюль Сердце..., и все остальное / Монье Жюль, Монтиньяк Жорж. – 124 с.
1244243
  Луконин М.К. Сердцебиение / М.К. Луконин. – Москва, 1947. – 103с.
1244244
  Богатырев В.С. Сердцебиение / В.С. Богатырев. – Саратов, 1975. – 134с.
1244245
  Шкавро Л.Г. Сердцебиение / Л.Г. Шкавро. – М, 1979. – 143с.
1244246
  Терещенко Д.А. Сердцебиение / Д.А. Терещенко. – М., 1985. – 175с.
1244247
  Тарасенко Н.Ф. Сердцебиенье. / Н.Ф. Тарасенко. – Киев, 1975. – 91с.
1244248
  Кулагин В.А. Сердцевина / В.А. Кулагин. – Л., 1982. – 108с.
1244249
  Ковалевский С.И. Сердцевина / С.И. Ковалевский. – Л, 1984. – 71с.
1244250
  Ковалев К.Ф. Сердцевина / К.Ф. Ковалев. – М, 1987. – 157с.
1244251
  Давоян Р.Н. Сердцевина дерева : стихи / Р.Н. Давоян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1980. – 111 с.
1244252
  Виан Борис Сердцедер : Романы / Виан Борис; Пер.с фр. – Харьков : Фолио, 1998. – 480с. – (Сер."Вершины"). – ISBN 966-03-0440-4
1244253
  Бызов Б.Н. Сердцем брата / Б.Н. Бызов. – Саратов, 1980. – 23с.
1244254
  Пысин А.В. Сердцем добрым : избранная лирика / А.В. Пысин. – Минск, 1985. – 191 с.
1244255
  Кузьменко В.Я. Сердцем з тобою : вибрані поезії / В.Я. Кузьменко. – Сімферополь : Таврія, 1979. – 155 с.
1244256
  Галимов Ш. Сердцем и именем / Ш. Галимов. – Архангельск, 1981. – 240с.
1244257
   Сердцем и именем Ленина. – М., 1989. – 160с.
1244258
  Тарасенко Н.Ф. Сердцем и памятью. / Н.Ф. Тарасенко. – М., 1960. – 80с.
1244259
  Маковеев М.С. Сердцем к сердцу / М.С. Маковеев. – М., 1959. – 32с.
1244260
  Просвирнов М.И. Сердцем к сердцу. / М.И. Просвирнов. – Тула, 1967. – 48с.
1244261
  Сысуев Е.И. Сердцем подсказано / Е.И. Сысуев. – Тамбов, 1962. – 20с.
1244262
  Богданов В.А. Сердцем прикасаюсь / В.А. Богданов. – М, 1977. – 79с.
1244263
   Сердцем прихилений до мислі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 145-146. – ISSN 0869-3595


  Мукомела Олександр Гнатович.
1244264
  Фролов В.В. Сердцем с тобой. / В.В. Фролов. – Архангельск, 1962. – 52с.
1244265
   Сердцем слушая революцию.... – 2-е изд. – Ленинград, 1985. – 36с.
1244266
   Сердцем согретая. – Магадан, 1969. – 287с.
1244267
  Гордеев С.М. Сердцем согретое / С.М. Гордеев. – М, 1958. – 138с.
1244268
  Земной В.П. Сердцем солдата / В.П. Земной. – Москва : Военное издательство, 1962. – 80 с.
1244269
  Гуленков С.М. Сердцем стучусь / С.М. Гуленков. – Куйбышев, 1968. – 31с.
1244270
  Курносенков К.М. Сердцу близкие. / К.М. Курносенков. – Ташкент, 1977. – 104с.
1244271
   Сердцу близкое. – Рязань, 1963. – 32с.
1244272
  Бродский А.И. Сердцу близкое / А.И. Бродский. – К, 1980. – 63с.
1244273
  Пляхин А.М. Сердцу близкое: Стихи и поэмы. / А.М. Пляхин. – Челябинск, 1982. – 111с.
1244274
  Клаус Л.Н. Сердцу дали слово. / Л.Н. Клаус. – Ташкент, 1962. – 64с.
1244275
  Яновский-Максимов Сердцу дорогие приметы. / Яновский-Максимов. – М, 1972. – 144с.
1244276
  Блынский Д.И. Сердцу милый край / Д.И. Блынский. – Орел, 1957. – 107с.
1244277
  Давыдов А.Д. Сердцу не дай остыть / А.Д. Давыдов. – Днепропетровск, 1979. – 176с.
1244278
  Политов В.И. Сердцу не прикажешь / В.И. Политов. – Волгоград, 1977. – 224с.
1244279
  Вишневецкая Р.Г. Сердцу не прикажешь / Р.Г. Вишневецкая. – Ленинград, 1990. – 24с.
1244280
  Брагинский М.Д. Сердцу не прикажешь. / М.Д. Брагинский. – Киев, 1972. – 63с.
1244281
  Есенин С.А. Сердцу снится май : стихи о любви / Сергей Есенин ; [сост. и предисл.: С. Кошечкин ; худож. И. Лаврова]. – Пермь : Кн. изд-во, 1985. – 244 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1244282
  Луценко Д.О. Сердцю співається: Вокальні твори на слова Д. Луценка. / Д.О. Луценко. – К., 1975. – 238с.
1244283
  Чілачава Р.Ш. Сердця в міцнім союзі / Р.Ш. Чілачава. – К., 1974. – 48с.
1244284
   Сердюков Віктор Михайлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 135.
1244285
   Сердюков Віктор Михайлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 247-248 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1244286
   Сердюков Віктор Михайлович (1925-2002) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 146. – ISBN 966-95774-3-5
1244287
  Арсанов С.А. Серебристая улыбка / Арсанов С.А. – Грозный : Чечено-Ингушское кн. изд-во, 1965. – 64 с.
1244288
  Лисовский К.Л. Серебристые ели / К.Л. Лисовский. – Барнаул, 1959. – 202с.
1244289
  Кариев М. Серебристые листья : повесть, рассказы / М. Кариев. – Ташкент, 1973. – 152 с.
1244290
  Кариев М. Серебристые листья. / М. Кариев. – Ташкент, 1973. – 152с.
1244291
  Оклянский Ю.М. Серебристые облака / Ю.М. Оклянский. – Куйбышев, 1961. – 152с.
1244292
  Скуинь З. Серебристые облака / Зигмуд Скуинь;. – Рига, 1969. – 260 с.
1244293
  Бронштэн В.А. Серебристые облака / В.А. Бронштэн, Н.И. Гришин. – Москва : Наука, 1970. – 360 с.
1244294
  Губарев В.С. Серебристые облака / В.С. Губарев. – М, 1982. – 208с.
1244295
  Бронштэн В Серебристые облака и их наблюдение / В Бронштэн. – Москва : Наука, 1984. – 128 с.
1244296
   Серебристые облака.. – М, 1967. – 236с.
1244297
  Кременской А.А. Серебристые облака. Рассказы. / А.А. Кременской. – М., 1958. – 348с.
1244298
  Макшанихин П.В. Серебристые тополя / П.В. Макшанихин. – Свердловск, 1960. – 79с.
1244299
  Кузнецов Олег Серебристый всадник, поражающий дракона. Символы РВСН // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 72-74. – ISSN 0235-7089
1244300
  Осипов В.Д. Серебристый грибной дождь : Повести / В.Д. Осипов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 359с.
1244301
  Палмер В. Серебристый дуб / В. Палмер. – М, 1958. – 88с.
1244302
  Телегина В.Ф. Серебристый мой тополь / В.Ф. Телегина. – М., 1976. – 79с.
1244303
   Серебристый рассвет.. – Рига, 1965. – 125с.
1244304
  Эльчин Серебристый фургон : рассказы и повести / Теймур Эльчин ;. – Москва : Советский писатель, 1978. – 344 с.
1244305
  Хонинов М.В. Серебрится ковыль : стихи / Михаил Хонинов; перевод. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 28 с.
1244306
  Коломієць В. Серебрія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 7/8. – С. 29-34. – ISSN 0208-0710
1244307
  Индолев Н Л. Невойса Серебро-свинцовые месторождения Якутии / Н Л. Невойса Индолев. – Новосибирск, 1974. – 251с.
1244308
  Вегин П.В. Серебро / П.В. Вегин. – Москва, 1984. – 175с.
1244309
   Серебро. – Москва, 1986. – 15 с.
1244310
  Накайте Л. Серебро в археологических материалах Литвы. : Автореф... Канд.ист.наук: / Накайте Л.; АН Литов.ССР.Ин-т истори. – Вильнюс, 1967. – 29л.
1244311
  Кобата А. Серебро в денежном обращении Восточной Азии / А. Кобата. – М., 1970. – 7с.
1244312
  Адамсон Э. Серебро в огне : стихи / Э. Адамсон ; пер. с латыш. В.Андреева и Л.Ждановой. – Рига : Лиесма, 1969. – 143 с. : ил.
1244313
  Латыш И.К. Серебро в природе (геохимия и минералогия) / И.К. Латыш; НАНУ; Инст.геохимии, минералогии и рудообразования. – Київ : АртЕК, 1997. – 136с. : іл. – ISBN 966-505-115-6
1244314
  Лещенко В.Ю. Серебро закамское / В.Ю. Лещенко. – Пермь, 1974. – 125с.
1244315
  Махмудова З.У. Серебро и золото в женских ювелирных украшениях на Кавказе во второй половине XX в.: проблема социокультурного замещения // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 100-114. – ISSN 0869-5415
1244316
  Могилевский Б.Л. Серебро из глины / Б.Л. Могилевский. – Москва - Ленинград, 1939. – 80 с.
1244317
  Шевелев В.В. Серебро или золото? / В.В. Шевелев. – М, 1981. – 127с.
1244318
   Серебро казахских зергеров: традиции в современном ювелирнм искусстве // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (39 ). – С. 135-144. – ISSN 1563-0102
1244319
  Заболотских Б.В. Серебро Ярославле / Б.В. Заболотских. – Москва, 1990. – 206с.
1244320
  Мастеров В.А. Серебро, сплавы и биметаллы на его основе / В.А. Мастеров, Ю.В. Саксонов. – Москва, 1979. – 296 с.
1244321
   Серебро.. – М, 1989. – 239с.
1244322
   Серебрякова Зинаида Евгеньевна. – Москва, 1986. – 256с.
1244323
   Серебрякова Зинаида.. – М, 1987. – 304с.
1244324
  Габышев Н.А. Серебряная береза : рассказы / Николай Габышев; переводы. – Москва : Советская Россия, 1965. – 71 с.
1244325
  Габышев Н.А. Серебряная береза : рассказы / Николай Габышев; авториз. пер. с якут. С.Иванова. – Москва : Советский писатель, 1988. – 364 с.
1244326
  Кульский Л.А. Серебряная вода / Л.А. Кульский. – 5-е доп. и перераб. изд. – Киев, 1968. – 104с.
1244327
  Кульский Л.А. Серебряная вода / Л.А. Кульский. – 6-е доп. и перераб. изд. – К., 1971. – 140с.
1244328
  Кульский Л.А. Серебряная вода / Л.А. Кульский. – Изд. 7-е, доп. – Киев, 1977. – 164с.
1244329
  Бордон В.Е. Серебряная вода / В.Е. Бордон, Н.И. Плющевский. – Минск, 1984. – 71с.
1244330
  Кульский Л.А. Серебряная вода / Л.А. Кульский. – 9-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1987. – 134 с.
1244331
  Байтемиров Н. Серебряная волна : сборник стихов / Н. Байтемиров; пер. с кирг. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 140 с.
1244332
  Тиханов Николай Кузьмич Серебряная горбушка / Тиханов Николай Кузьмич. – Куйбышев : Кн. изд., 1966. – 32с.
1244333
  Панасян С.А. Серебряная гроза: Повести, рассказы. / С.А. Панасян. – М., 1988. – 362с.
1244334
  Масенко Терень Серебряная дорога : Стихи, поема. / Масенко Терень. – М., 1978. – 216с.
1244335
  Щипачев С.П. Серебряная Елань / С.П. Щипачев. – Свердловск, 1967. – 83с.
1244336
  Щуплов А.Н. Серебряная изнанка / А.Н. Щуплов. – М, 1979. – 126с.
1244337
  Обухова Л.А. Серебряная книга Севера / Л.А. Обухова. – М., 1968. – 363с.
1244338
   Серебряная лодочка уплыла в Украину : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 8 : Іл.
1244339
   Серебряная ложка.. – М, 1964. – 94с.
1244340
  Батров А.М. Серебряная олива / А.М. Батров. – Москва, 1958. – 192с.
1244341
  Уваров А.Г. Серебряная память / А.Г. Уваров. – Одесса, 1970. – 123 с.
1244342
  Богданович А.А. Серебряная память / А.А. Богданович. – М, 1979. – 160с.
1244343
  Тарджеманов Д.А. Серебряная подкова : роман о Лобачевском / Джавад Тарджеманов ;. – Москва, 1979. – 416 с.
1244344
  Кочнев М. Серебряная пряжа : Сказы ивановских текстильщиков / Кочнев М. – Москва : Советский писатель, 1946. – 260 с.
1244345
  Кочнев М. Серебряная пряжа : Сказы ивановских текстильщиков / Кочнев М. – Иваново, 1946. – 128 с.
1244346
   Серебряная пряжа. – Москва, 1988. – 399с.
1244347
  Томанова М. Серебряная равнина / М. Томанова. – Москва, 1977. – 304 с.
1244348
  Мишанина В.И. Серебряная ракушка : рассказы и повесть / Валентина Мишанина ; пер. с морд.-мокша авт. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1980. – 112 с.
1244349
  Солодарь Ц.С. Серебряная садьба / Ц.С. Солодарь. – М., 1960. – 143с.
1244350
  Кравченко Ф.Т. Серебряная свадьба / Ф.Т. Кравченко. – М., 1955. – 56с.
1244351
  Фатхуллин З. Серебряная свадьба : пьесы / Зиннат Фатхуллин ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1984. – 310 с.
1244352
  Мишарин А.Н. Серебряная свадьба : Пьесы / А.Н. Мишарин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 424с.
1244353
  Стоянов Л. Серебряная свадьба полковника Матова. / Л. Стоянов. – Москва, 1961. – 119с.
1244354
  Стоянов Л. Серебряная свадьба полковника Матова. / Л. Стоянов. – Москва, 1988. – 119с.
1244355
  Бядуля З. Серебряная табакерка : миниатюры, картинки, рассказы, повесть, сказка / Эмитрок Бядуля ; пер. с бел. – Москва : Художественная литература, 1986. – 382 с.
1244356
  Кузьмин Л.М. Серебряная труба / Л.М. Кузьмин. – М, 1983. – 48с.
1244357
  Янбаев Ш.М. Серебряная уздечка. : повесть и рассказы / Шакир Янбаев ;. – Москва, 1973. – 192 с.
1244358
  Шиваза Я. Серебряная флейта : стихотворения / Ясыр Шиваза; пер. с дунган. – Москва : Художественная литература, 1986. – 238 с.
1244359
  Киселев С.Д. Серебрянка / С.Д. Киселев. – Алма Ата, 1966. – 90с.
1244360
  Жаров А.А. Серебрянка / А.А. Жаров. – Иркутск : Восточно-Сибирское кн.изд-во, 1970. – 91 с.
1244361
  Пидсуха А.Н. Серебрянная грань / А.Н. Пидсуха. – М, 1983. – 72с.
1244362
  Голсуорси Д. Серебрянная ложка : роман / Д. Голсуорси; Джон Гелсуорси ; пер. с англ. А.М. Карнауховой и В.И. Сметанича ; под ред. А.Н. Горлина. – Ленинград : Красеая газета, 1927. – 286 с. – Прилож. к журн. "Красная панорама". – ([Собрание сочинений. 12])
1244363
  Антонов С.П. Серебрянная свадьба : повести и рассказі / С.П. Антонов. – Москва : Современник, 1972. – 608 с. : ил., портр.
1244364
  Мишарин А.Н. Серебрянная свадьба : драма в 2 д. / А.Н. Мишарин. – М., 1987. – 70с.
1244365
  Павлухин А.П. Серебрянная страна / А.П. Павлухин. – Владивосток, 1954. – 92с.
1244366
  Убилава В.М. Серебрянное озеро : стихи и поэма / Владимир Убилава ; пер. с груз. И.Жданова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 120 с.
1244367
  Шутов И.Н. Серебрянное платье королевы. / И.Н. Шутов. – Х, 1963. – 113с.
1244368
   Серебрянные звезды.. – М, 1972. – 344с.
1244369
  Киселев В.С. Серебрянные зори / В.С. Киселев. – Москва, 1964. – 48с.
1244370
  Додж М.М. Серебрянные коньки / М.М. Додж. – М., 1959. – 271с.
1244371
  Додж М.М. Серебрянные коньки / М.М. Додж. – Л., 1989. – 254с.
1244372
  Додж М.М. Серебрянные коньки / М.М. Додж. – Кишинев, 1991. – 237с.
1244373
  Додж М.М. Серебрянные коньки / М.М. Додж. – М., 1992. – 297с.
1244374
  Додж М.М. Серебрянные коньки, или Ханс Бринкер / М.М. Додж. – Ставрополь, 1856. – 260 с.
1244375
  Додж М.М. Серебрянные коньки, или Ханс Бринкер / М.М. Додж. – Чкалов, 1957. – 251с.
1244376
  Кузнецов В.А. Серебрянные крылья / В.А. Кузнецов. – М., 1972. – 199с.
1244377
  Обрывалин А.Н. Серебрянные молоточки / А.Н. Обрывалин. – М., 1974. – 96с.
1244378
  Гонтарь А.Ю. Серебрянные нити : стихи / А.Ю. Гонтарь. – Москва : Советский писатель, 1957. – 187 с.
1244379
  Лесков В.Н. Серебрянные стрелы / В.Н. Лесков. – Владивосток, 1978. – 192с.
1244380
  Агапкин А.И. Серебрянный ветер / А.И. Агапкин. – Москва, 1991. – 127с.
1244381
  Чуковский К.И. Серебрянный герб / К.И. Чуковский. – М, 1961. – 165с.
1244382
  Чуковский К.И. Серебрянный герб / К.И. Чуковский. – М, 1966. – 206с.
1244383
  Еськов М.Н. Серебрянный день / М.Н. Еськов. – Воронеж, 1980. – 237с.
1244384
  Рахилло И.С. Серебрянный переулок / И.С. Рахилло. – Москва, 1974. – 469 с.
1244385
  Яновский А.Н. Серебрянный портсигар / А.Н. Яновский. – Орел, 1963. – 158с.
1244386
  Романов В.В. Серебряно-цинковые аккумуляторы / В.В. Романов. – Москва, 1969. – 104с.
1244387
  Красовская Г.В. Серебряное дерево / Г.В. Красовская. – М., 1969. – 240с.
1244388
  Куденко О.И. Серебряное звено. / О.И. Куденко. – М, 1958. – 181с.
1244389
  Хорьков Э.А. Серебряное кольцо / Э.А. Хорьков. – Донецк, 1981. – 159с.
1244390
  Бажов П.П. Серебряное копытце / П.П. Бажов. – Киев, 1983. – 16с.
1244391
  Бажов П.П. Серебряное копытце / П.П. Бажов. – Москва : Детская литература, 1983. – 16 с.
1244392
  Льюис К.С. Серебряное кресло / К.С. Льюис. – Москва, 1992. – 127с.
1244393
  Воронин С.А. Серебряное пятно / С.А. Воронин. – Москва, 1965. – 63с.
1244394
  Георгиевская С.М. Серебряное слово / С.М. Георгиевская. – М, 1956. – 174с.
1244395
  Георгиевская С.М. Серебряное слово / С.М. Георгиевская. – М, 1962. – 403с.
1244396
  Георгиевская С.М. Серебряное слово / С.М. Георгиевская. – М, 1964. – 414с.
1244397
  Георгиевская С.М. Серебряное слово / С.М. Георгиевская. – М, 1973. – 351с.
1244398
  Гоголев И.М. Серебряное стремя : стихи / И.М. Гоголев; пер. с якут. – Москва : Советская Россия, 1979. – 207 с.
1244399
  Балашов В.С. Серебряные весла / В.С. Балашов. – Куйбышев, 1979. – 191с.
1244400
  Горб Б.И. Серебряные дожди / Б.И. Горб. – Донецк, 1965. – 31с.
1244401
  Каравайкина И.И. Серебряные дожди / И.И. Каравайкина. – Куйбышев, 1966. – 42с.
1244402
  Лавров В.И. Серебряные журавли. Гудки / В.И. Лавров. – Донецк, 1967. – 158с.
1244403
  Дюбин В.В. Серебряные ключи / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1961. – 416с.
1244404
  Дюбин В.В. Серебряные ключи / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1962. – 599с.
1244405
  Шаменкова Л.С. Серебряные ключи / Л.С. Шаменкова. – М., 1980. – 63с.
1244406
  Додж М.М. Серебряные коньки / М.М. Додж. – Москва, 1981. – 271с.
1244407
  Додж М.М. Серебряные коньки / М.М. Додж. – Симферополь, 1994. – 273с.
1244408
  Демченко А.С. Серебряные крылья / А.С. Демченко. – Хабаровск, 1972. – 335с.
1244409
  Демченко А.С. Серебряные крылья / А.С. Демченко. – М., 1975. – 264с.
1244410
  Северин Г.М. Серебряные монеты Российской империи 1682-1801 : Собрание всех известных типов и разновидностей / Г.М. Северин; Пер. с англ. А.С.Трясунова. – Москва : Профиздат. – ISBN 5-255-01392-7; 5-255-01393-5
Кн.1. – 2001. – 160с.
1244411
  Северин Г.М. Серебряные монеты Российской империи 1801-1917 : Собрание всех известных типов и разновидностей / Г.М. Северин; Пер. с англ. К.Л.Улановой. – Москва : Профиздат. – ISBN 5-255-01357-9; 5-255-01393-5
Кн.2. – 2001. – 144с.
1244412
  Финкель Л.Н. Серебряные нити / Л.Н. Финкель. – Ужгород, 1988. – 153с.
1244413
  Парницкий Т. Серебряные орлы / Т. Парницкий. – М., 1982. – 431с.
1244414
  Старцев П.Н. Серебряные острова / П.Н. Старцев. – Барнаул, 1966. – 184с.
1244415
  Тряпкин Н.И. Серебряные пруды. / Н.И. Тряпкин. – М., 1966. – 110с.
1244416
  Чивилихин В.А. Серебряные рельсы / В.А. Чивилихин. – М., 1962. – 350-429с.
1244417
  Чивилихин В.А. Серебряные рельсы / В.А. Чивилихин. – Новосибирск, 1968. – 524с.
1244418
  Чивилихин В.А. Серебряные рельсы / В.А. Чивилихин. – М., 1969. – 272с.
1244419
  Чивилихин В.А. Серебряные рельсы / В.А. Чивилихин. – М., 1972. – 480с.
1244420
  Чивилихин В.А. Серебряные рельсы / В.А. Чивилихин. – Москва, 1984. – 240с.
1244421
  Максимов В.И. Серебряные сады. Стихи / В.И. Максимов. – Ярославль, 1973. – 32с.
1244422
  Махов Ф.С. Серебряные свадьбы. / Ф.С. Махов. – Л., 1985. – 61с.
1244423
  Чинго Ж. Серебряные снега // Пустыня : роман : пер. с македон. / Г. Абаджиев. – Москва : Прогресс, 1981. – С. 439-521. – (Библиотека югославской литературы)
1244424
  Каченовский Б.П. Серебряные сопки / Б.П. Каченовский. – Москва, 1986. – 222с.
1244425
  Потиевский В.А. Серебряные травы: кн. стихов / В.А. Потиевский. – Москва, 1984. – 111с.
1244426
  Грусланов В.Н. Серебряные трубы / В.Н. Грусланов, М.П. Лободин. – М., 1955. – 144с.
1244427
  Велехова Н.А. Серебряные трубы / Н.А. Велехова. – Москва, 1983. – 375с.
1244428
  Мачабели К.Г. Серебряные фиалы из Армазисхеви (Из истории античной теревтики Грузии) / К.Г. Мачабели. – Тбилиси, 1970. – 74с.
1244429
  Эрик Паскье Серебряные шлемы : Открытие // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 40-50 : Іл. – ISSN 1029-5828
1244430
  Павленко В.Г. Серебряный апрель. / В.Г. Павленко. – Х., 1975. – 175с.
1244431
  Дорохов А.А. Серебряный бегун / А.А. Дорохов. – М., 1960. – 271с.
1244432
  Щербина Татьяна Серебряный берег : Путешествия // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 100-105 : Фото
1244433
  Анарбаев С. Серебряный блеск Лысой горы : роман / Анарбаев Суннантулла ; [пер. с узбек. Сайяра и Т. Абидова ; ил. В. Носкова]. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 382 с. : ил.
1244434
  Лисицкий С.Ф. Серебряный бор / С.Ф. Лисицкий. – М., 1974. – 103с.
1244435
  Эдлис Ю. Серебряный бор. / Ю. Эдлис. – М., 1967. – 51с.
1244436
  Абрамов А.И. Серебряный вариант : [для сред. и ст. возраста] / Александр Абрамов, Сергей Абрамов. – Москва : Детская литература, 1980. – 224 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1244437
  Шатирян М. Серебряный век : роман / пер. с арм. Е. и А.Шатирян. – Москва : Советский писатель
1. – 1987. – 478 с.
1244438
   Серебряный век. – М, 1990. – 672с.
1244439
   Серебряный век. – Л, 1991. – 525с.
1244440
  Шатирян М. Серебряный век : роман / М. Шатирян. – Москва
Кн. 2. – 1991. – 510 с.
1244441
   Серебряный век : Чувственная лирика. – Москва : Альта-Принт, 2004. – 320с. – (Фаллософические памятники). – ISBN 5-98628-004-0
1244442
  Лицук Ж.В. Серебряный век в мемуарах писателей и поэтов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 5. – С. 61-67. – ISSN 2073-9702
1244443
  Соболевская Е. Серебряный век как социально-историческая эпоха и культурно-исторический тип // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вішке, І.В. Голубович, О.А. Довгополова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (26) : Гуманітарний дискурс : дисциплінарність, міждисциплінарність, трансдисциплінарність. – С. 161-172. – ISSN 2410-2601
1244444
  Гращенкова И. Серебряный век. В поисках лица // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 4. – С. 106-114.
1244445
   Серебряный век. Лирика. – Минск : Харвест, 2000. – 448с. – ISBN 985-433-826-6
1244446
  Сухих И. Серебряный век: лики модернизма. Ренессанс или упадок? // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 12 (403). – С. 41-47
1244447
  Шрамек Ф. Серебряный ветер / Ф. Шрамек. – М., 1965. – 255с.
1244448
  Емельянов А.В. Серебряный ветер : роман / Анатолий Емельянов ; пер. с чуваш. Ю.Галкина. – Москва : Современник, 1987. – 429 с.
1244449
  Малева В.Л. Серебряный возраст : роман / Вера Малева ;. – Москва : Советский писатель, 1981. – 528 с.
1244450
  Дядюченко Л.Б. Серебряный глобус / Л.Б. Дядюченко. – Фрунзе, 1978. – 144с.
1244451
   Серебряный год российского туризма : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 23 : Фото
1244452
  Белый А. Серебряный голубь / А. Белый. – М., 1989. – 461с.
1244453
  Белый А. Серебряный голубь / А. Белый. – М., 1990. – 603с.
1244454
  Белый А. Серебряный голубь : роман / Андрей Белый. – Москва : АСТ ; АСТ Москва ; Хранитель, 2007. – 320 с. – (Мировая классика). – ISBN 978-5-17-043318-6
1244455
  Батчаев М Серебряный дед : повесть и рассказы / М Батчаев; пер. с карачаев. – Москва : Современник, 1976. – 207 с.
1244456
  Иванов Сергей Серебряный кабан : раскоп // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 104-105 : Фото
1244457
  Досжанов Д. Серебряный караван : повести и рассказы / Д. Досжанов; пер. с каз. – Москва : Художественная литература, 1985. – 440 с.
1244458
  Шестакова Ю.А. Серебряный ключ / Ю.А. Шестакова. – М., 1958. – 142с.
1244459
   Серебряный ключ : Тайские сказки. – Москва, 1963. – 231 с.
1244460
  Шестакова Ю.А. Серебряный ключ / Ю.А. Шестакова. – М., 1979. – 415с.
1244461
  Пита Р.Ф. Серебряный колокол / Р.Ф. Пита. – М, 1972. – 223с.
1244462
  Ли Дон Не Серебряный колокольчик / Ли Дон Не. – Минск, 1984. – 55с.
1244463
  Береговская Э.М. Серебряный конь : Сборник рассказов на фр. языке / Э.М. Береговская. – М, 1984. – 129с.
1244464
  Собко В.Н. Серебряный корабль : Сердце; Дело прокурора Малахова: Повести / В.Н. Собко. – Москва : Советский писатель, 1963. – 544с.
1244465
  Коргуев М.М. Серебряный корабль : сказки Матвея Коргуева / М.М. Коргуев; лит. пересказ В. Пулькина ; [сост. и авт. биогр. очерка Н.А. Криничная]. – Петрозаводск : Карелия, 1988. – 110 с. – (Сказители и рунопевцы)
1244466
  Аронский М. Серебряный коршун : [рассказ] / Аронский М. – Киев : Нацменгиз, 1940. – 36 с.
1244467
  Ческидов Борис Серебряный кризис X в. как причина походов Святослава и окончательного формирования Киевского государства // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 87-92. – Бібліогр. в кінці ст.


  В данной статье рассматривается влияние, которое оказало истощение запасов серебра в Средней Азии в конце X - начале XI вв. на внешнюю политику Святослава и окончательное формирование Киевского государства. На основании состояния транзитной торговли ...
1244468
  Комаров П.С. Серебряный кубок : [стихи и поэма] / Петр Комаров ; [послесл. П. Богоявленского] ; худож. Г. Павлишин. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1977. – 184, 7 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1244469
  Динабургский В.Д. Серебряный ливень / В.Д. Динабургский. – Брянск, 1964. – 48с.
1244470
  Серрайлиер И. Серебряный меч. / И. Серрайлиер. – М, 1973. – 127с.
1244471
  Кондрашенко Л.И. Серебряный олень / Л.И. Кондрашенко. – Киев : Веселка, 1980. – 80с.
1244472
  Лапин Б.Ф. Серебряный остров / Б.Ф. Лапин. – Иркутск, 1980. – 255с.
1244473
  Островских С.А. Серебряный портсигар / С.А. Островских. – Фрунзе, 1977. – 92с.
1244474
  Савенков С.С. Серебряный портсигар. / С.С. Савенков. – Брянск, 1959. – 72с.
1244475
  Зедгинидзе Э.К. Серебряный пояс : рассказы / Э.К. Зедгинидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 303 с.
1244476
  Марков С.Н. Серебряный простор : стихи / С.Н. Марков. – Москва : Советский писатель, 1978. – 288 с.
1244477
  Тедеев Г.А. Серебряный рог : рассказы / Георги Тедеев ;. – Орджоникидзе, 1984. – 111 с.
1244478
  Рехлов В.С. Серебряный рудник. -- (Горные рекруты). / В.С. Рехлов. – Кемерово, 1965. – 114с.
1244479
  Кальма Н. Серебряный щит / Н. Кальма. – Москва, 1942. – 48с.
1244480
  Золототрубов А.М. Серебряный якорь / А.М. Золототрубов. – М., 1980. – 367с.
1244481
  Голынец Г.В. Серегй Васильевич Малютин. / Г.В. Голынец. – Л., 1974. – 52с.
1244482
  Галанов Б.Е. Серегй Михалков / Б.Е. Галанов. – Москва : Детская литература, 1966. – 96 с.
1244483
   Серед 208 студентів Чернівецького університету був 41 українець // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 37 (290), 24 вересня 2015. – С. 6


  Навчалися німецькою мовою, проте богослови вивчали вірші Котляревського та старослов"янську граматику, а на кафедрі східноєвропейської історії викладали історію України.
1244484
  Перерва А.А. Серед білого дня : поезії / А.А. Перерва. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 103 с.
1244485
  Чумак І.В. Серед білого світу : поезії / І.В. Чумак. – Київ, 1985. – 71 с.
1244486
  Волощак А. Серед блискавиць і громів : поезії / А. Волощак. – Львів, 1946. – 51 с.
1244487
  Грінченко Б.Д. Серед бурі : драма на 5 лій / Б. Грінченко. – вид. 4-те. – У Київі (Київ) : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1912. – 144 с. – Hа обкл. поpтp. авт.
1244488
  Щербань М.І. Серед вічної криги : (Про дослідження Арктики і Антарктики) / М.І. Щербань. – Київ : Знання, 1968. – 47с.
1244489
  Миклухо-Маклай Серед дикунів Нової Гвінеї / Миклухо-Маклай. – Київ : Молодь, 1961. – 327с.
1244490
  Миклухо-Маклай Серед дикунів Нової Гвінеї. / Миклухо-Маклай. – Харків-Одеса, 1933. – 314с.
1244491
   Серед живих жива. – К, 1973. – 112с.
1244492
  Москалець В.К. Серед зелених лісів : повість / В.К. Москалець. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 203 с.
1244493
  Чигиринець А. Серед зірок непогасимих (До 100-річчя від дня народження Михайла Гришка) // Українська культура : Київ, 2001


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1244494
  Красюк Сергей Серед зірок у колі друзів (Єднаймося заради миру та взаєморозуміння) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 8 (145). – С. 18-19 : Фото
1244495
  Леошко В. Серед колишніх випускників технікуму - директори підприємств, науковці, державні діячі [Слов"янському хіміко-механічному технікуму 110 років] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 204). – С. 11
1244496
  Нагірняк З. Серед кращих будівничих // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 23). – С. 8


  Українці завжди були й будівничими, свідченням чого є пам"ятки давньоруської архітектури. Згадується професор КНУТШ Володимир Сергійчук, який зазначив, що вміння прикрасити будь-яке нове місто храмами висунуло українців у передні лави тих, кому ...
1244497
  Грінченко Б.Д. Серед крыжаного [крижаного] моря : оповидання / напысав Васыль Чайченко [псевд.] // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 108 с.
1244498
  Грінченко Б.Д. Серед крыжаного [крижаного] моря : оповидання / напысав Васыль Чайченко [псевд.]. – Москва : Изд. книгопpодавца Е.А. Губанова ; [Тип. И.Я. Полякова], 1894. – 108 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1244499
  Короленко В.Г. Серед лихих людей : З дитячих згадок мого приятеля / В.Г. Короленко. – Харків : Український робітник, 1939. – 128 с.
1244500
  Торба В. Серед лідерів військової освіти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 червня (№ 92). – С. 5


  Харківський національний університет Повітряних сил увійшов до рейтингу "Топ-200 Україна".
1244501
  Венгловський С.А. Серед людей / С.А. Венгловський. – Київ, 1974. – 56с.
1244502
   Серед найкращих репозитаріїв світу // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Опубліковано оновлений світовий рейтинг транспарентності інституційних репозитаріїв університетів та інших науково-освітніх установ (Transparent Ranking of Repositories) від Webometrics. Найвищі показники серед українських науково-освітніх установ та ...
1244503
   Серед найкращих у світі // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 18-25 березня (№ 11/12). – С. 5


  Двоє українських педагогів потрапили до списку 50 найкращих учителів світу за версією премії Global Teacher Prize: Наталя Гладких та Олександр Жук.
1244504
  Войцехівська І. Серед нас, з нами - назавжди: В.О. Замлинський в житті та науці / І. Войцехівська, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 8-24. – ISBN 966-02-2067-7
1244505
  Кахане Д.Р. Серед незнайомих людей: переховування у резиденції Митрополита Шептицького // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, І. Климова, Г. Ліхтенштейн [та ін.]. – Київ, 2002. – № 10. – С. 317-347. – ISBN 966-7273-22-9


  В уривку зафіксовано хроніку перебувань автора в монастирях греко-католицької церкви. Завдяки мужності ієрархів було врятоваено життя сотень євреїв під час Другої світової війни.
1244506
  Міхальська М. Серед ночі й імлі / М. Міхальська. – Київ, 1974. – 136 с.
1244507
   Серед правників світу // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Один із найкращих результатів за всю історію участі України у найпрестижнішому студентському змаганні з міжнародного права - судових дебатів імені Філіпа Джессапа - показала команда ІМВ у Вашингтоні. "Найкраща команда, що представляла сторону ...
1244508
   Серед правових рейтингів // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 4


  "Юридичний факультет КНУ у співпраці з провідними юристами-практиками України (юридичною фірмою «Авеллум» та фондовою компанією «КІНТО») успішно реалізував міжнародний проект із порівняльного права «Правові рейтинги юрисдикцій світу».
1244509
  Гродзінский А.М. Серед природи і в лабораторії / А.М. Гродзінский. – К, 1983. – 160с.
1244510
  Галицький В.Ф. Серед пустель і гір / В.Ф. Галицький, Н.Ф. Галицька. – Київ : Знання України, 1991. – 48с. – (Вдумливим, Допитдивим, кмітливим ; №5)
1244511
  Виноградова Р.П. Серед світових корифеїв біохімії - Володимир Олександрович Бєліцер // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (129). – С. 2-5. – ISSN 2518-7104


  Протягом 1955-1960 рр. був професором кафедри біохімії КДУ.
1244512
  Нечаєв А.П. Серед світу світів : пер. з рос. / А.П. Нечаєв. – Херсон : Держвидав України, 1926. – 60с.
1244513
  Тучинський Б.Г. Серед середніх // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 4-7. – ISSN 2518-7104


  Математики: Адольф Кетле і Філіп Людвіг фон Зейдель
1244514
  Шульц Д. Серед скелястих гір / Д. Шульц. – К., 1962. – 173с.
1244515
  Шімечка М. Серед словаків. Коротка історія байдужості від Дубчека до Фіцо, або як я став патріотом : вибрані розділи // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 191-202. – ISSN 0320-8370
1244516
  Мисик В.О. Серед сонячної повені / В.О. Мисик. – К., 1987. – 378с.
1244517
  Мирний Серед степів : повість / Панас Мирний // Як ведеться так і живеться : оповідання / Мирний Панас. – Київ; Лейпціг : Українська накладня. – 76 с. – (Загальна бібліотека ; № 210-211)
1244518
  Мирний П. Серед степів : Оповідання / Панас Мирний. – Київ ; Ляйпціг : Укр. накладня. – 32 с. – (Загальна б-ка ; №208)


  Головні склади : Українська Накладня С. З. О. П. Berlin W 62 Kurfurstenstr. 84; Книгарня Наукового Тов. ім. Шевченка у Львові. Ринок 10 р.в. [1919-1932]
1244519
  Дорошко П.О. Серед степу широкого / П.О. Дорошко. – Київ, 1952
1244520
  Грінченко Б.Д. Серед темної ночі : повість / Б. Грінченко. – 2-ге вид. – [У Київі (Київ)] : [З дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1910. – 270, [2] с.
1244521
  Грінченко Б.Д. Серед темної ночі : повість / Б. Грінченко. – 4-ге вид. – [Київ] : [Дpук. "Губеpн. Пpавл."], 1917. – 234 с.
1244522
  Сюндюков І. Серед темної ночі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 липня (№ 130/131)


  "Щоденники" Сергія Єфремова: особистісний вибір у тоталітарнну добу.
1244523
  Грінченко Б.Д. Серед темної ночі. Під тихими вербами : повісті / Борис Грінченко. – Київ : Знання, 2014. – 326, [1] с. – Сер. засн. 2009 р. – (Класна література : передплатна серія ; № 4). – ISBN 978-617-07-0184-8
1244524
  Шевчук В.О. Серед тижня : оповіданя / В.О. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 227 с.
1244525
  Новіков-Прибой Серед трясовин / Новіков-Прибой. – Х., 1927. – 39с.
1244526
  Погрібний В. Серед українців. Слово про духовність : Публіцистика / Віктор Погрібний. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2004. – 376 с. – ISBN 966-583-158-5
1244527
  Лукашевич К. Серед цьвітів : Фантастична комедия для дїтий в 2 дїях з танцями і сьпівами / Клавдия Лукашевич ; Пеpевід з pосийскої мови. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 32 с. – (Виданє Руского Педагогічгного Товариства ; Ч. 93)
1244528
  Латишев М.С. Середдення / М.С. Латишев. – К, 1971. – 191с.
1244529
  Біланюк Петро Середземне море і Україна / Біланюк Петро; Науково-дослідчий інститут океанічної України. – Друге видання. – Ню-Йорк, 1949. – 8с. – На правах рукопису. – (Видання Науково-досдідчого інституту океанічної України ; 18)
1244530
  Ачкіназі Б. Середземномор"є та його роль у трансформації західного суспільства в період раннього нового часу ( в контексті історичних уявлень Ф. Броделя) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 157-163. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
1244531
  Гончар Б.М. Середземномор"я в планах імперіалістів // Під прапором ленінізму. – Київ, 1972. – № 7
1244532
  Гончар Б.М. Середземномор"я і маневри імперіалістів // Під прапором ленінізму. – Київ, 1981. – № 9
1244533
  Горобець Ірина Середземномор"я. Класика і фантазія / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 48-63 : фото
1244534
  Петліна Д.В. Середземноморська дієта як ефективна модель харчування для людей похилого віку (територіально - географічний аспект) // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 344-347. – ISBN 978-617-7069-75-8
1244535
  Шкарупа В. Середземноморська політика ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 87-90
1244536
  Саранов С.В. Середземноморська політика Франції: Ж.-Б. Кольбер (1619-1683 рр.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 69-74. – ISSN 2227-183Х
1244537
  Жолковський К. Середземноморський вузол / К. Жолковський, Б. Гончар // Під прапором ленінізму. – Київ, 1974. – № 17
1244538
  Толстов С. Середземноморський штурм: міграційна криза в Європейському Союзі / С. Толстов, М. Оврамець // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 6-11. – (Політичні науки)
1244539
  Братусь М.Ф. Середземноморські країни очима українців (стереотипний портрет) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 124-134


  Статтю присвячено вивченню стереотипів, пов"язаних із сприйманням українцями таких середземноморських країн, як Італія, Франція, Іспанія, Греція, а також їх представників. Словами-стимулами були власні назви зазначених країн. Опитано понад 150 ...
1244540
  Кумакшев К В. Середина апреля: стихи / К В. Кумакшев. – Горький, 1980. – 96с.
1244541
  Луговской В.А. Середина века / В.А. Луговской. – Москва, 1958. – 254с.
1244542
  Луговской В.А. Середина века / В.А. Луговской. – Москва, 1965. – 348с.
1244543
  Ямпольский И.Г. Середина века / И.Г. Ямпольский. – Л., 1974. – 350с.
1244544
  Куропатов В.Ф. Середина жизни / В.Ф. Куропатов. – М, 1984. – 208с.
1244545
   Середина земли родной. – М, 1987. – 439с.
1244546
  Шмульян Т.Л. Середина игры в шашки / Т.Л. Шмульян. – М., 1954. – 311с.
1244547
  Галкин С.И. Середина июля / С.И. Галкин. – Тула, 1973. – 104с.
1244548
  Хелемский Я.А. Середина лета / Я.А. Хелемский. – М, 1960. – 116с.
1244549
  Кузнецов В.П. Середина лета / В.П. Кузнецов. – М., 1973. – 112с.
1244550
  Решетников Л.В. Середина лета / Л.В. Решетников. – Москва : Современник, 1974. – 230 с.
1244551
  Никитина Т.А. Середина лета / Т.А. Никитина. – Ленинград, 1983. – 71с.
1244552
  Ковальчук Л.З. Середина літа : поезії / Л.З. Ковальчук. – Київ, 1986. – 167 с.
1244553
  Ілляшенко В.В. Середина літа : повісті, оповідання / В.В. Ілляшенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 381с. – ISBN 5-333-00219-3
1244554
  Черкашин В.Г. Середина марша / В.Г. Черкашин. – Ставрополь, 1978. – 95с.
1244555
  Азизов А.С. Середина поля : стихи / А.С. Азизов. – Ленинград : Лениздат, 1978. – 80 с.
1244556
  Полякова Н.М. Середина пути / Н.М. Полякова. – Л., 1979. – 144с.
1244557
  Шевченко С.І. Середина ріки / С.І. Шевченко. – К, 1986. – 63с.
1244558
  Смольников И.Ф. Середина столетия / И.Ф. Смольников. – Ленинград : Детская литература, 1977. – 207 с.
1244559
  Отрощенко І.В. Серединне Монгольське Царство барона Унгерна // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2006. – № 35/36. – С. 89-102. – ISSN 1682-671Х


  З історії Монголії ХХ ст.
1244560
  Троян С.С. Серединноєвропейські концепції та перспективи розвитку народів Центрально-Східної Європи після Першої світової війни // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 316-323. – ISBN 966-628-197-5
1244561
  Барыкин М.Д. Середины нет / М.Д. Барыкин. – Куйбышев, 1969. – 176с.
1244562
  Глушко М. Середнє Полісся у системі етнографічного районування України : локалізація, межі (За матеріалами наукових досліджень другої половини XX- початку XXI ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 15-33. – (Серія історична ; Вип. 43)
1244563
  Віппер І. Середні віки / І. Віппер. – Вид 2-е, 1924. – 264с.
1244564
  Крижановська О.О. Середні віки / О. Крижановська // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 334-335. – ISBN 966-642-073-2
1244565
  Духопельников В.М. Середні віки (кінець XV - середина XVII) : Пробний підручник для 8 класу середн. школи / В.М. Духопельников, Г.М. Донський. – Київ : Освіта, 1995. – 144с. – ISBN 5-330-03043-9
1244566
  Грушевський М.С. Середні віки Європи / М. Грушевський. – Київ : Друк Акц. Т-ва "Петро Барький в Київі", 1917. – 152 с.


  Рік вид. встановлено за кн.: Ювілейний збіpник на пошану академіка М.С. Гpушевського. - К., 1929
1244567
   Середні віки на Україні. – К, 1971. – 228с.
1244568
  Безшийко О.А. Середні кутові моменти осколків фотоділення 232Th / О.А. Безшийко, В.О. Желтоножський, І.М. Каденко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 383-388. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами напівпровідникової y-спектроскопії проведені виміри активності продуктів фотоділення 232Th з T 1 2 = 1 хв : 10 г. Опромінення проводилося у-квантами гальмівного спектру лінійного прискорювача електронів Mavatron KD2 із граничною енергією 23 ...
1244569
   Середні кутові моменти фрагментів фотоподілу 238U гальмівним випромінюванням / І.М. Вишневський, В.О. Желтоножський, А.М. Саврасов, В.А. Плюйко, О.М. Горбаченко, К.М. Солодовник // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 19, № 1. – С. 5-13. – ISSN 1818-331Х


  На основі результатів експериментів по фотоподілу 238U гальмівними y-квантами виміряно ізомерні відношення виходів ядер 95Nb і 133Xe при граничній енергії Еe = 12,5 МеВ та 135Xe при Еe = 12,0 МеВ. Ізомерні відношення було отримано з урахуванням внеску ...
1244570
  Бойченко І.В. Середній клас / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 335-336. – ISBN 966-642-073-2
1244571
   Середній клас в Україні: життєві цінності, готовність до асоціації і просування демократичних норм і стандартів // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2014. – № 1/2 (144/145). – С. 3-78


  Аналітична доповідь Центру Разумкова.
1244572
  Красота О. Середній клас в Україні: сутність та класифікаційні ознаки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 76-81. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті доводиться вагома соціально-економічна та політична роль середнього класу, аналізуються критерії класифікації середнього класу, їх переваги, недоліки та можливості використання в економіці України. The article analyses social, economic and ...
1244573
   Середній клас в Україні: уявлення і реалії / Центр Разумкова ; [Рачок А. та ін. ; ред. Є. Вінницька]. – Київ : Центр Разумкова ; Заповіт, 2016. – 258 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-04-2
1244574
  Білоног Т.В. Середній клас в Україні: фактори формування // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 25-29
1244575
  Щур А.В. Середній клас та його роль у формуванні громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 161-171
1244576
  Єлісєєва Л.В. Середній клас у системі відтворення соціального капіталу // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 276-294. – ISSN 0320-4421
1244577
  Терехова О. Середній клас у сучасному соціально-економічному реформуванні в Україні / О. Терехова, Я. Сало // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 3. – С. 20-27. – ISSN 2411-6912 02
1244578
  Міщенко М.Д. Середній клас як об"єктивована ідеологема // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (68). – С. 23-39. – ISSN 1681-116Х
1244579
  Соловйов В.М. Середній клас як основа антикорупційної політики // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 75-78. – ISBN 978-617-7220-89-2
1244580
  Кір"ян Т. Середній клас як пріоритетний напрям соціальної політики і чинник соціально-економічного прогресу / Т. Кір"ян, Ю. Куліков, Я. Сало // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 16-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-6912 03
1244581
  Вєчканова О.О. Середній клас як соціальна основа громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються концепції та визначається поняття середнього класу, обгрунтовується теза про те, що середній клас є соціальною основою громадянського суспільства. The conceptions of the middle class have been analyzed in the article. The thesis about the ...
1244582
  Піскорська Г.А. Середній клас як чинник стабільності українського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.56-59. – Бібліогр. в кінці ст.
1244583
  Ситник О. Середній палеоліт Поділля / О. Ситник; НАНУ. Ін-тут українозн. ім. І. Крип`якевича. Археологічний музей. – Львів, 2000. – 372с. – ISBN 966-02-1634-3
1244584
  Дікого Л.І. Середній прибуток і ціна виробництва / Л.І. Дікого. – Львів, 1959. – 31с.
1244585
  Сугоняко М.С. Середній прибуток і ціна виробництва. / М.С. Сугоняко. – К., 1958. – 27с.
1244586
  Гінзбург М.Д. Середній рід в українських загальних і фахових текстах: традиції слововживання // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 74-81
1244587
   Середній річний водний стік річок Українських Карпат та особливості його територіального розподілу / О.Г. Ободовський, О.І. Лук"янець, О.С. Коноваленко, В.О. Корнієнко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 25-32. – ISSN 2306-5680
1244588
  Ободовський О.Г. Середній річний стік води в межах районів річкових басейнів України / О.Г. Ободовський, І О. Гребінь Лук"янець, О.О. Почаєвець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 65-66. – ISSN 2306-5680
1244589
  Карташов М.В. Середній час склеювання незалежних дискретних процесів відновлення / М.В. Карташов, В.В. Голомозий // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 77-83. – ISSN 0868-6904


  We consider two independent renewal processes with discrete and in general distinct renewal distributions. The mean coupling time is estimated by the first two moments of those distributions.
1244590
  Боришполец Г.М. Середня (гімназіальна) освіта в Росії за роки 1804-1828. : Дис... канд. пед.наук: / Боришполец Г.М.; Херсонський держ. пед. інст. ім.Н.К.Крупської. – Херсон, 1947. – 245л. – Бібліогр.:л.1-37
1244591
  Сухенко Т.В. Середня жіноча освіта в Україні (XIX-початок XX cт.) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук : 07.00.01 / Сухенко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: с .17
1244592
  Сухенко Тамара Вікторівна Середня жіноча освіта в Україні (Х1Х - початок ХХ ст.) : Дис....кандид.істор.наук:07.00.01 / Сухенко Тамара Вікторівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 183л. – Бібл.:с.170-183
1244593
  Яковець О.В. Середня і вища освіта України і розвинутих країн Європи: спільне і відмінне / О.В. Яковець // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип.46 : Болонський процес в Україні (ч. 2). – С. 32-40. – ISSN 1818-5797
1244594
  Чабан А.Ю. Середня Наддніпрянщина - біля витоків української національної революції середини XVII ст. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 7-13. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
1244595
  Мурзина О. Середня Наддніпрянщина в історичному контексті формування традиції // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – C. 12-38


  У статті зроблена спроба визначити риси етнокультурної цілісності території середньої Наддніпрянщини на матеріалі народнопісенної традиції. До останнього часу цей етнонім залишався в етномузикології радше робочим, ніж науково аргументованим поняттям. ...
1244596
  Гончаренко С.У. Середня освіта - кожному громадянинові / С.У. Гончаренко, Ю.А. Омельченко. – Київ, 1979. – 128 с.
1244597
   Середня освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. – Київ : ФОРУМ, 2004. – 1084с. – ISBN 966-8635-03-5
1244598
  Корюненко М. Середня освіта переходить на 12-річне навчання // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5 липня (№ 27). – С. 2-3. – ISSN 2219-5793
1244599
   Середня спеціальна школа на новому етапі. – К, 1962. – 112с.
1244600
  Павлюк А.Б. Середня частота ад"єктивних афіксальних морфем як статистичний параметр стилю // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 159-164. – ISSN 1729-360Х
1244601
  Бережнюк О. Середня школа - оновлена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 101). – С. 9


  Серед реформ - нові підручники, 12-річна система освіти, фінансова автономія учбових закладів і...більше патріотизму.
1244602
  Добровольська О.Я. Середньо-англійські назви ремісників - гібридні новоутворення від французьких основ // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 123-128
1244603
  Моісєєв Д.А. Середньовічна будівельна кераміка Південно-Західного Криму як об"єкт культурної спадщини : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 26.00.05 / Моісєєв Дмитро Анатолійович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1244604
  Лиман С.І. Середньовічна Венеція у творчості істориків України (1804 - 1885) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 18-27. – ISBN 966-7352-66-8
1244605
  Любасюк Т.І. Середньовічна візіонерська традиція: вплив видінь на духовний світ людини // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 21-22
1244606
  Балабушевич Т.А. Середньовічна державність у Центрально-Східній Європі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 272-283. – ISBN 966-7196-06-2
1244607
  Чухно Л. Середньовічна і класична університетська традиція Німеччини // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 77-83. – ISSN 2312-5993
1244608
  Лиман С.І. Середньовічна історія Чехії в працях учених українських земель Російської імперії (1804 - перша половина 1880-х рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 21-31. – ISBN 966-7352-66-8
1244609
  Венгер А.Г. Середньовічна квітка енотери: музей Якова Рубіна у Дніпропетровському університеті 1940-1950-х рр. / А.Г. Венгер, Т.В. Портнова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 96-110. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
1244610
  Миронова В.М. Середньовічна латина як віртуальна цілісність // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 302-306
1244611
  Миронова В.М. Середньовічна латинська мова і суспільна мовна свідомість в Україні кінця XVI- початку XVII століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 64-69


  У культурному розвитку України XV–XVII століття особливу роль відігравала латинська мова, яка була мовою культури Середніх віків Європи загалом. Суспільна мовна свідомість в Україні цього періоду формувалась, з одного боку, на грунті ...
1244612
  Івакін Г.Ю. Середньовічна овруцька індустрія пірофілітового сланцю і кварциту та монументальне зодчество давньоруського Києва / Г.Ю. Івакін, А.П. Томашевський, С.В. Павленко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 56-70. – ISSN 2227-4952
1244613
  Джиджора Є. Середньовічна слов"янська гімнографія: бібліографічний огляд // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (689), травень. – С. 16-25. – ISSN 0236-1477
1244614
  Лозова Т. Середньовічна традиція маргінальних текстів на рукописних та стародрукованих виданнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Традиція записів на чистому полі бере свій початок з часів появи писемності. Проте тривалий час книгознавці, у поле зору яких потрапляли маргіналії, обмежувалися констатацією їх унікальності як своєрідних пам"яток культури. Проблема маргінального слова ...
1244615
  Бахурська Т.М. Середньовічна Україна. Хронологічні рівняння // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 11-14
1244616
  Михайлова Т. Середньовічна філософія Мартіна Хайдеггера // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.16-22. – ISBN 966-7653-05-3
1244617
  Виноградов Г. Середньовічна християнська цивілізація як богословсько-лінгвістична модель // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 40. – С. 6-16. – ISSN 2077-7450
1244618
  Лінч Д.Г. Середньовічна церква / Д.Г. Лінч. – Київ : Основи, 1994. – 492 с. – ISBN 5-7707-7646-3
1244619
  Толкачова Н.Є. Середньовічне звичаєве міське право // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 253-260. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розглядаються основні закономірності виникнення, становлення та розвитку середньовічного європейського звичаєвого міського права, його зв"язок з іншими видами звичаєвого права. Визначено характерні властивості міського права, коло відносин, що ним ...
1244620
  Толкачова Н.Є. Середньовічне королівське право // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-33. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні закономірності формування принципів та характерних рис середньовічного королівського права, двірцевого управління та повноважень посадових осіб. Major peculiarities of the formation of the principles and characteristic features ...
1244621
  Орліченко О.В. Середньовічне лицарство і його відображення в іспанській літературі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 248-252.
1244622
   Середньовічне християнське паломництво і дві знахідки з Ходосівки / І.А. Готун, О.М. Казимір, М.О. Гунь, А.М. Сухонос // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; голов. ред Чабай В.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 68-90. – ISSN 0235-3490
1244623
  Онищенко Геннадій Середньовічний бій... (Інтерв"ю з капітаном асоціації клубів з середньовічного бою Ayna Bera О. Лялюшком( // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 40
1244624
  Гончарук К.О. Середньовічний діалог: онтологія апофатики (Діонісій Ареопагіт і Йоган Екхарт) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті реконструюється тяглість християнської традиції онтологічного монізму через проведення діалогічного співставлення містичних досвідів розкриття явленого Слова у творах Діонісія Ареопагіта та Йогана Екхарта. В статье реконструируется ...
1244625
  Тоїчкін Д. Середньовічний меч як традиційна ознака військово-рицарського стану на українських землях // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 38-46
1244626
  Левашвілі О. Середньовічний морок як основа "русской идеи" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 лютого (№ 4). – С. 15


  Нині однією з основних ідей, що їх поширює Кремль, є обраність Росії та російської нації. Федеральні канали на весь світ розповідають про месіанську роль своєї держави у владнанні сучасних конфліктів, про виняткову духовність росіян. Якщо узагальнити ...
1244627
  Бойченко Н.М. Середньовічний погляд на проблему Буття: версія Фоми Аквінського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-91. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1244628
  Івакін В. Середньовічні Балтія та Чорномор"я: матеріальна реконструкція торговельних зв"язків / В. Івакін, А. Петраускас, А. Петраускенс // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – С. 136-139. – ISBN 978-966-8406-98-0
1244629
  Жигола В.С. Середньовічні городища Дніпровського Лівобережжя із залишками водозбірних споруд // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 43-52. – ISSN 0235-3490
1244630
  Виногродська Л.І. Середньовічні городища на Волині та Поліссі // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 15-22. – ISSN 2227-4952
1244631
  Дроздовський Д. Середньовічні джерела української культури / Д. Дроздовський, Г. Усатенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письм. України. – Київ, 2011. – № 11/12 (995/996). – С. 186-191. – ISSN 0320 - 8370


  14 жовтня 2011 р. в Інституті філології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка відбулася чергова IV Академічна дискусія на тему "Спадщина Середньовічного Сходу й Заходу та європейська ідентичність України"
1244632
  Руссова В. Середньовічні київські князі: інтерпретація Миколи Вінграновського


  У статті розглядається майстерність М. Вінграновського в інтерпретації для шорокого кола читачів найяскравіших сторінок історії Київської Русі на матеріалі його книги "Чотирнадцять столиць України: Короткі нариси з її історії" (К., 2002). ...
1244633
   Середньовічні латинськомовні джерела : хрестоматія, іст.-лінгвіст. коментар, словник / [упоряд. В.М. Миронова] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 199, [1] с. – Лат.-укр. словник: с. 91-197. – ISBN 978-966-439-594-3
1244634
  Кіндратюк Б. Середньовічні музики на сторінках "Історії української літератури" Михайла Грушевського // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 5-15. – ISSN 2224-0926
1244635
  Моця О.П. Середньовічні порти Східної Європи: деякі відмінності на річках і морях // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 2. – С. 66-78. – ISSN 0235-3490
1244636
  Готун І.А. Середньовічні селища київських передмість за результатами робіт останніх сезонів / І.А. Готун, О.М. Казимір // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (30). – C. 140-171. – ISSN 2227-4952
1244637
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Міжнародна студентська наукова археологічна конференція. Тези доповідей (26-28 квітня 2002 р.). – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2002. – 118с.
1244638
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Друга Міжнародна студентська наукова археологічна конференція 11-13 квітня 2003 р. Тези доповідей. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2003. – 128с.
1244639
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Третя Міжнародна студентська наукова археологічна конференція 16-18 квітня 2004 р. Тези доповідей. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2004. – 154с.
1244640
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Матеріали 4 Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 15-17 квітня 2005 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 2005. – 205с.
1244641
   Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : тези доповідей V Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 14 - 16 квітня 2006 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 2006. – 204 с.
1244642
   Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : Матеріали 6 Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 13-15 квітня 2007 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 2007. – 220с.
1244643
   Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : матеріали 7 Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 11-13 квітня 2008 р. / Ін-т археології НАНУ; Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка; Ін-т археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя; [редкол.: Дятлов В.О., Коваленко В.П., Коваленко О.Б. та ін.]. – Чернігів : Сіверянська думка, 2008. – 256с. : іл.
1244644
  Юдова-Романова Середньовічні страти як масове дійство // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 97-106
1244645
  Берест Р. Середньовічні українські чернечі пам"ятки батьківщини Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 106-113. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  У середньовічні часи чернецтво відіграло особливу роль у економічному, виробничому, культурному, освітньому, мистецькому житті українського народу. Батьківщина І. Франка - Бойківщина, є багатою на різні історичні пам"ятки. На основі результатів ...
1244646
  Єрасов Б. Середньовічні університети Європи: виникнення і типологія : Б. Єрасов, Т. Тищенко. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 6. – С. 100-112. – (Педагогічні науки)
1244647
  Щелкунова О. Середньовічні художні традиції у творчій спадщині Василя Загоровського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 188-192
1244648
  Миська Р. Середньовічні шляхи в українських Карпатах (стан та перспективи дослідження) // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 17. – С. 45-59. – ISSN 2078-6093


  Згадується професор КУ - Грушевський М.
1244649
  Міговк Р.Ю. Середньовічні ярмарки і митниці та їхня роль у розвитку Березького комітату // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 3-6. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1244650
  Ющенко Г.І. Середньовіччя. / Г.І. Ющенко. – Х., 1930. – 132с.
1244651
   Середньовіччя. Замки. Торговці. Поети / за ред. Умберто Еко ; [пер. з італ.: С.А. Кулініч та ін. ; худож.-оформлювач О.А. Гугалова-Мєшкова]. – Харків : Фоліо, 2018. – 762, [3] с., [32] арк. іл. : іл. – Пер. за вид.: II Medioevo. Castelli. Mercanti. Poeti. Citta / f cura di Umberto Eco. Milano: EM PUBLISHERS SRL, 2011. - Назва обкл. : Історія європейської цивілізації. Середньовіччя. Замки. Торговці. Поети. – ISBN 978-966-03-8476-7
1244652
   Середньовіччя. Собори. Лицарі. Міста : Собори. Лицарі. Міста / за ред. Умберто Еко ; [пер. з італ.: С.А. Кулініч та ін. ; худож.-оформ. О.А. Гугалова-Мєшкова]. – Харків : Фоліо, 2018. – 665, [4] с., [40] арк. іл., к. : іл., карти. – Пер. за вид.: II Medioevo. Castelli. Mercanti. Poeti. Citta / f cura di Umberto Eco. Milano: EM PUBLISHERS SRL, 2011. - Назва обкл. : Історія європейської цивілізації. Середньовіччя. Собори. Лицарі. Міста. – ISBN 978-966-03-8297-8
1244653
  Гродзинський М.Д. Середньоголоценове постагрікультурне остепнення - перше на території України антропогенне перетворення ландшафтів регіонального масштабу // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1561-4980
1244654
  Пустовалов В. Середньодніпровська кераміка з розкопок на о. Байда // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 104-109. – ISSN 2078-0850
1244655
  Черемшинський О.М. Середньоквадратичні оцінки розв"язків лінійних стохастичних різницевих рівнянь зі змінною структурою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 292-299. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі отримано оптимальні середньоквадратичні оцінки розв"язків лінійних стохастичних різницевих рівнянь зі змінною структурою. При цьому вважається, що момент скачка випадковий, а похибки спостережень не корельовані між собою та мають нульові ...
1244656
  Пустовойт С.П. Середньолітній стік за вегетаційний період на річках Українського Полісся // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 119-125 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
1244657
  Лучик В. Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов"ян з лінгвістичного погляду // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 351-376. – ISBN 978-966-02-4860-1
1244658
  Лучик В.В. Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов"ян з лінгвістичного погляду // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 62-76. – ISSN 0027-2833
1244659
   Середньонаддніпрянські говори. – К, 1960. – 204с.
1244660
  Мартинова Г. Середньонаддніпрянські діалектні риси в мові творів І.С. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 505-511. – ISBN 978-966-793-136-3
1244661
   Середньопалеолітична стоянка Рубань у Закарпатті: стратиграфія, хронологія, індустрія / Л.В. Кулаковська, Н.П. Герасименко, В.І. Усик, О.Л. Вотякова // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (26). – С. 7-19. – ISSN 2227-4952
1244662
   Середньоплейстоценова мікротеріофауна печерного місцезнаходження Віняви (Львівська область) / Л. Попова, М. Крочак, О. Крохмаль, Є. Циж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 23-27. – (Геологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  Нове місцезнаходження плейстоценових дрібних ссавців Віняви (Львівська обл.) було виявлено в заповненні ніш і карнизів під уступом масивних добре зцементованих пісковиків опільської світи баденського регіоярусу середнього неогену. Місцезнаходження ...
1244663
  Скаженик М. Середньополіські петрівки межиріччя Случі й Уборті ("тип Д"): мелоареалогічний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 132-150. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)
1244664
  Пустовойт С.П. Середньорічний стік на території України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 8-11 : Табл., карта. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географії ; Вип. 10)
1244665
  Телегін Д.Я. Середньостогівська культура епохи міді / Д.Я. Телегін. – Київ : Наукова думка, 1973. – 172 с.
1244666
  Волощенко Л.Ю. Середньострокова державна аграрна політика в контексті інтеграції до СОТ // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 55-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
1244667
  Буковинський С.А. Середньострокова монетарна стратегія та проблеми її формування й реалізації в Україні / С.А. Буковинський, А.А. Гриценко, Т.О. Кричевська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-30. – Бібліогр.: с. 3-2, 6-14, 17, 20, 24, 27-


  Розкрито роль і завдання монетарної стратегії як траєкторії зміни монетарного устрою та її комунікації в контексті завдань соціально-економічного розвитку. Виявлено основні макроекономічні й інституційні передумови, обгрунтовано базові положення, ...
1244668
  Гриценко А.А. Середньострокова монетарна стратегія: зарубіжний досвід та основні засади формування в Україні : наук. доповідь / А.А. Гриценко, Т.О. Кричевська ; Національна Академія Наук України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : [б. в.], 2006. – 144 с. – ISBN 966-02-4112-7
1244669
  Богдан Т.П. Середньострокове бюджетне планування в Україні: системна сутність, функції, структурні елементи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.: 22 назв.
1244670
  Тимошенко М.В. Середньострокове бюджетне планування та регулювання збалансованості місцевих бюджетів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 73-77
1244671
  Жибер Т. Середньострокове бюджетне планування: панацея чи звичайний інструмент? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 6


  Минулого тижня парламент підтримав законопроект №8044, що закладає підгрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування. Поки що це лише маленький крок на шляху значних перетворень, але дуже важливий для держави крок".
1244672
  Богдан І.В. Середньострокове бюджетне прогнозування як складова транспарентності бюджетних відносин / І.В. Богдан, І.В. Іголкін, Т.Ю. Яра // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 5-18. – ISSN 2414-3499
1244673
  Зварич О.В. Середньострокове прогнозування доходів бюджету та їх взаємозв"язок з макроекономічними показниками // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 59-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1244674
  Лондар С.Л. Середньострокове прогнозування доходів бюджету: находження податку на прибуток підприємств / С.Л. Лондар, Л.О. Мельникова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 28-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1244675
  Болдаков В. Середньострокове прогнозування монетарних показників в рамках фінансового програмування : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 64-70. – ISSN 1605-2005
1244676
  Назарчук М. Середньостроковий прогноз розвитку фондового ринку України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-62. – ISSN 0131-775Х
1244677
  Назарчук М. Середньостроковий прогноз розвитку фондового ринку України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-62. – Бібліогр.: с. 47-53, 57. – ISSN 0131-775Х


  Порівняно стан та інвестиційні можливості організованих ринків цінних паперів України і сусідніх зарубіжних країн. Розроблено методику середньо- та довгострокового прогнозування обсягових показників фондового ринку та його сегментів з урахуванням ...
1244678
  Ткаченко А.Г. Середньотемпературна поправка в кутові виміри за рефракцією // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 60-64. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 29)
1244679
   Середньотемпературні кварц-плагіоклаз-епідотові метасоматити Токівського гранітного масиву / С.І. Курило, Л.М. Степанюк, О.Л. Бункевич, В.О. Синицин // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії,мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – вип. 31/32. – С. 67-76. – ISSN 2224-6487
1244680
  Фрис В. Середовище "людей книжних" в Україні Х - ХІV ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С.3-9. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
1244681
  Нестеренко В.В. Середовище без бар"єрів для людей з обмеженими можливостями // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 352-356 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1244682
  Філіпенко А.С. Середовище в міжнародному бізнесі / А.С. Філіпенко, О.А. Кредісов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 127-133. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1244683
  Кропивка О.Г. Середовище дистанційної підтримки у процесі підготовки майбутніх учителів природничих наук до організації безпечної життєдіяльності учнів / О.Г. Кропивка, Н.В. Кононец // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 77-83. – ISSN 2414-5076
1244684
  Сельський А.А. Середовище застосування стратегічного управління: формування державної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 119-122. – Бібліогр.: 21 назв.
1244685
  Носова Г.Ю. Середовище історичне / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 336-337. – ISBN 966-642-073-2
1244686
  Вергун В.А. Середовище міжнародного бізнесу, його структура та напрями трансформацій / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 258-269. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
1244687
  Лісовська В.С. Середовище міжнародного бізнесу: еколдого-правові аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 38-39.
1244688
  Яблонський А.І. Середовище освітнього закладу як предмет гуманітарно- психологічної експертизи // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 11 (152). – С. 85-90. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1244689
  Зайчук О. Середовище права та формування правових систем сучасності / О. Зайчук, Н. Оніщенко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.37-40. – ISSN 0132-1331
1244690
  Копцюх Б. Середовище прикарпатських етнонімних топонімів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 130-136


  Висвітлено закономірності скупчування етнонімних топонімів (у яких спільні корені з назвами племен чи груп споріднених племен) на відповідних ландшафтах Прикарпаття
1244691
  Носова Г.Ю. Середовище природне / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 337-338. – ISBN 966-642-073-2
1244692
  Винниченко І.І. Середовище турбізнесу : Навчальний посібник / І.І. Винниченко; КНУТШ. – Київ : Академперіодика, 2006. – 220с. – ISBN 966-360-054-3
1244693
  Ковальчук С.М. Середовище як детермінанта мотивів та цілей малих та середніх держав / С.М. Ковальчук, Т.В. Корнійчук // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 98. – С. 180-190
1244694
  Голубець М.А. Середовищезнавство - в географічну науку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 2 (90). – С. 10-15 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1244695
  Голубець М.А. Середовищезнавство (інвайронментологія) = Environmentology / М.А. Голубець ; Ін-т екології Карпат НАНУ. – Львів : Манускрипт, 2010. – 176 с. – ISBN 978-966-02-5771-9
1244696
  Голубець М.А. Середовищезнавство, його пізнавальна та прикладна сутність : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-23 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1561-4980
1244697
  Новікова Г.Ю. Середовищний музей як феномен нової музеології // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 127-136. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Досліджено причини, що зумовили виникнення середовищних музеїв у контексті завдань музеєфікації цілісного історико-культурного середовища. Виокремлені особливості середовищних музеїв, що характеризують їх як новий феномен у музейній діяльності. ...
1244698
  Фролов П.Д. Середовищні чинники розвитку особистості і суспільства в соціально-економічній сфері: час зміни парадигми // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (156). – С. 17-21
1244699
  Панова В.Ф. Сережа = Seryozha: Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. Кн. для чтения с коммент. на англ. яз. и словарем. / В.Ф. Панова. – 3-е изд. – Москва, 1984. – 229с.
1244700
  Панова В.Ф. Сережа. -- Валя. -- Володя. -- Евдокия. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1961. – 410с.
1244701
  Панова В.Ф. Сережа. -- Сентиментальный роман. -- Валя. -- Володя. -- Евдокия. -- Метелица. -- Проводы белых ночей. / В.Ф. Панова. – Москва-Ленинград, 1963. – 595с.
1244702
  Панова В.Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1955. – 148с.
1244703
  Панова В.Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. (Для говорящих на англ. яз.) / В.Ф. Панова. – Москва, 1974. – 196с.
1244704
  Панова В.Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. (Для лиц, говорящих на немецком языке). / В.Ф. Панова. – Москва, 1975. – 222с.
1244705
  Панова В.Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. (Для лиц, говорящих на чешском языке). / В.Ф. Панова. – Москва, 1966. – 268с.
1244706
  Панова В.Ф. Сережа: Несколько историй из жизни очень маленького мальчика: Для сред. и ст. шк. возраста. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1986. – 18с.
1244707
  Попов Н.И. Сережина невеста. Рассказы / Н.И. Попов. – Алма-Ата, 1962. – 143с.
1244708
  Боровиков Г.Ф. Сережино лето / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1955. – 128с.
1244709
  Боровиков Г.Ф. Сережино лето / Г.Ф. Боровиков. – М, 1958. – 132с.
1244710
  Зотов А.В. Сережино наследство / А.В. Зотов. – Куйбышев, 1957. – 84с.
1244711
  Шевкуненко Ю. Сережка с Малой Бронной / Ю. Шевкуненко. – Москва, 1966. – 192с.
1244712
  Винокуров Е.М. Сережка с Малой Бронной / Е.М. Винокуров. – Москва, 1968. – 48с.
1244713
  Винокуров Е.М. Сережка с Малой Бронной : стихотворения / Е.М. Винокуров. – Москва : Военное издательство, 1974. – 264 с.
1244714
  Немченко Г.Л. Сережка, антоновский ветеран. / Г.Л. Немченко. – Кемерово, 1965. – 88с.
1244715
  Ткаченко И.А. Сережка, Вовка, Зина и вычислительная машина : Почти дедективная история с поиском, расследованием и шифрованными письмами. / И.А. Ткаченко. – Новосибирск, 1987. – 102с.
1244716
  Бородин В.А. Сережкина служба / В.А. Бородин. – Архангельск, 1988. – 124с.
1244717
  Воронова М. Серен Кьеркегор: любовь без условий // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 3 (115). – С. 32-49. – ISSN 1819-6268


  "В девятнадцатом веке Дания была уже почти архаической страной, которая, растеряв славу своих предков-викингов, неудачно воевала, проигрывала территории, отставала в экономическом и культурно-политическом развитии и не могла похвастаться экспортом ...
1244718
  Василенко О.О. Серенада математиці : (Нова нетрадиційна добірка) / О.О. Василенко. – Харків : Основа, 2003. – 128с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.12). – ISBN 966-8245-76-8
1244719
  Мархасев Л.С. Серенада на все времена. / Л.С. Мархасев. – Л, 1988. – 117с.
1244720
  Поп С. Серенада на трубе / С. Поп. – М., 1970. – 224с.
1244721
  Світличний К.К. Серенада під териконами : оповідання / К.К. Світличний. – Київ, 1970. – 111 с.
1244722
  Стуруа Мэлор Серенада Солнечной долины : Top season // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 52-62 : Фото. – ISSN 1813-4777
1244723
  Гржимек Б. Серенгети не должен умереть / Б. Гржимек, М. Гржимек. – М., 1968. – 240с.
1244724
  Гржимек Б. Серенгети не должен умереть / Б. Гржимек. – Москва : Мысль, 1976. – 398с.
1244725
  Гржимек Б. Серенгети не должен умереть / Б. Гржимек, М. Гржимек. – изд. 3-е. – Москва : Мысль, 1986. – 319 с.
1244726
  Гржимек Б. Серенгети не должен умереть / Б. Гржимек. – Москва : Армада, 1998. – (Зеленая серия). – ISBN 5763207181
1244727
  Бегичева В. Серень: (Священные деревья) // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 5. – С. 42-44. – ISSN 0130-7045
1244728
  Чорновол І. Сереньовічні фронтири та модерні кордони // Критика. – Київ, 2006. – Жовтень, (число 10). – С. 9-12


  Історична компаративістика Фредерика Тернера.
1244729
  Асєєва Н. Серж Лифар - майстер і людина // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 3/4 (247/248). – С. 60-63. – ISSN 0131-2685
1244730
  Зінич О. Серж Лифар - хореограф і хореолог: аспекти взаємодії музики і танцю // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 127-136. – ISSN 1728-6875
1244731
  Абліцов В. Серж Лифар з Києва // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 258-262. – ISBN 976-966-2279-07-8
1244732
  Підсуха О. Серж Лифар: "Я повернвуся" // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2019. – № 2 (110) : Театральні колекйії. – С. 90-95. – ISSN 2222-436X
1244733
  Юн Сержант / Юн, Се-Чун. – Пхеньян, 1953. – 155с.
1244734
  Саркисян М.Д. Сержант Каро / Мкртич Саркисян ;. – Москва, 1980. – 439 с.
1244735
  Лазутин И.Г. Сержант милиции / И.Г. Лазутин. – М., 1957. – 371с.
1244736
  Лазутин И.Г. Сержант милиции / И.Г. Лазутин. – Йошкар-Ола, 1978. – 496с.
1244737
  Лазутин И.Г. Сержант милиции / И.Г. Лазутин. – Барнаул, 1980. – 488с.
1244738
  Лазутин И.Г. Сержант милиции / И.Г. Лазутин. – М., 1988. – 477с.
1244739
  Демидов В. Сержант Пеппер, живы твои сыновья! : проза: роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 10 (1026). – С. 8-88. – ISSN 0130-7673
1244740
  Рігоні-Стерн Сержант у снігах = Il sergente nella neve / Маріо Рігоні-Стерн ; пер. з італ. Андрія Омельянюка. – Київ : Кліо, 2016. – 253, [3] с. : іл. – Пер. за вид.: Il sergente nella neve / Rigoni Stern Mario. Torino: Einaudi, 2001. - Дані тит. арк. частково італ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-52-3
1244741
  Коробейников М.П. Сержанту о психологии / М.П. Коробейников. – Москва : Воениздат, 1962. – 102 с. : граф. – (Библиотека сержанта)
1244742
  Коробейников М.П. Сержанту о психологии / М.П. Коробейников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1965. – 227 с. : граф. – (Библиотека сержанта)
1244743
   Сержанты и старшины Вооруженных Сил СССР. – М., 1973. – 223с.
1244744
   Сержанты и старшины Вооруженных Сил СССР. – М., 1986. – 205с.
1244745
  Ипатов В.В. Серийная сейсмическая станция СС-24П / В.В. Ипатов. – Москва, 1961. – с.
1244746
  Воюцкий В.С. Серийная сейсмостанция СС-26-51Д / В.С. Воюцкий, А.А. Дроздов. – Москва, 1955. – 108с.
1244747
  Высотский Д.И. и др. Серийные автомобили в скоростых соревнованиях / Д.И. и др. Высотский. – Москва, 1953. – 96с.
1244748
  Спиридонова Л.И. Серийные адъективно-субстантивные фразеологические сочетания в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Спиридонова Л.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1244749
   Серийный чемпион // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 78 : ил.
1244750
  Маргулис А.Я. Серия "Математика, кибернетика" за 12 лет. / А.Я. Маргулис. – М., 1979. – 63с.
1244751
  Морошану Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели XIX века и их творчество в Одессе". Статья 1. Творчество Антонио Пиллера / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 38-41. – (Серія "Філологія" ; вип. 4)


  Серія "Невідомі сторінки італ. літ.: італ. письм. 19 ст і їх творчість в Одесі" відкривається поетичною творчістю викладача італ. мови Антоніо Піллера. Публікується ода А. Піллера "Per Il Fausto oggiorno In Odessa Di Sua Maesta L’ Imperatore Alessandro ...
1244752
  Морошану Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели XIX века и их творчество в Одессе". Статья 2. Творчество Фабио Дель Бубба / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 34-37. – (Серія "Філологія" ; вип. 5)


  Вторая статья серии "Неизвестные страницы итал. литературы: итал. писатели 19 в. и их творчество в Одессе" посвящена поэтическиму творчеству преподавателя итал. языка Фабио Дель Бубба. Публикуются такие его произведения, как "Ai giovani sposi M.e K. ...
1244753
  Морошану Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели XIX века и их творчество в Одессе". Статья 3. Творчество Энрико Мустона (часть I) / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 82-96. – (Серія: Філологія ; вип. 6)


  В третьей статье серии «Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели ХІХ века и их творчество в Одессе» представлен очерк о творчестве и жизни Энрико Мустона и начало текста его трагедии “Giulia, o la vendetta” («Джулия, или ...
1244754
  Морошану Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели XIX века и их творчество в Одессе". Статья 4. Творчество Энрико Мустона (часть II) / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 73-82. – (Серія: Філологія ; вип. 7)
1244755
   Серия "Физика" за 10 лет. – М., 1986. – 63с.
1244756
  Шатилов Н.И. Серия белых ракет / Н.И. Шатилов. – Ташкент, 1973. – 142с.
1244757
  Архипов С.С. Серия дубравно-широкотравных ассоциаций / С.С. Архипов. – Б.м. – 184с.
1244758
   Серия карт эколого-географической оценки земельных ресурсов территории Новой Москвы / И.К. Лурье, Е.А. Балдина, А.И. Прасолова, Е.А. Прохорова, В.Н. Семин, С.В. Чистов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 50-59 : рис. – Библиогр.: с. 58. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
1244759
  Лелехов А. Серия красных ракет // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 111-114. – ISSN 0235-7089


  Из истории войсковой разведки в период Великой Отечественной войны.
1244760
  Мураева Т.Н. Серия необычных уроков : Методика и опыт. Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 57-59
1244761
  Сукиасян Э.Р. Серия учебников для будущих бакалавров // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 8. – С. 49-63. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрена проблемная ситуация с изданием учебников для будущих библиотекарей. Подробно рассказано о серии учебников, выпуск которых продолжается издательством "Профессия". Представлено и охарактеризовано каждое из вышедших к настоящему времени пособий.
1244762
  Котельникова Н.В. Серия электронных учебных экологических карт Республики Бурятия / Н.В. Котельникова, Б.Н. Олзоев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 22-26 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
1244763
  Данилів О. Серійні злочини як один із видів насильницьких злочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 213-214
1244764
  Вербовий О.В. Серіщев Яків Матвійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 286. – ISBN 96966-8060-04-0
1244765
   Серіщев Яків Матвійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 73. – ISBN 966-8352-11-4
1244766
  Вербовий О.В. Серіщев Яків Матвійович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 36. – ISBN 978-966-96992-6-8
1244767
  Вербовий О.В. Серіщев Яків Матвійович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 128. – ISBN 978-617-7107-52-0
1244768
  Орлова Т.В. Серіщев Яків Матвійович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 128. – ISBN 978-617-7107-52-0
1244769
  Северинов В.Ф. Серія краєзнавчих атласів "Моя мала Батьківщина" // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 196-197. – ISBN 966-631-331-6
1244770
  Кириленко В. Серія навчальних видань "Цінні папери. Фондовий ринок" // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (145). – С. 120-124. – ISSN 1605-2005


  Реценція на книги: Рец.: Цінні папери : підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун [та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича. - Київ : Знання, 2011; Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко [та ін.] ; за ...
1244771
  Кириленко В. Серія навчальних видань "Цінні папери. Фондовий ринок" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 106-110. – ISSN 1682-2366


  Рецензія на кн.: Цінні папери: практикум : навч. посіб. + компакт -диск [Ел. ресурс] / за ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2013. - 791 с. ; Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко [та ін.] ; за ред. В.Д. ...
1244772
  Баранова Л.Г. Серія оцінкових карт стану природокористування регіону // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 110-114


  Розглянуті серії оцінкових карт стану природокористування регіону. Використання вказаної серії карт у вирішенні проблем природокористування і охорони природи дозволить перейти до управління взаємодією суспільства і природи на конкретних територіях, до ...
1244773
   Серія практичних тренінгів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка за підтримки Офісу Програми імені Фулбрайта в Україні відбувся одноденний тренінг для науково-педагогічних та наукових працівників, а також аспірантів на тему "Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях".
1244774
  Вінічук Л. Серія фото "Постмодерне кохання" як вияв почуттів художника Віталія Дмитрука // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 44-47. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2
1244775
  Ющук І. Серйозне дослідження лінгводидактичної термінології // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (750), вересень. – С. 28-32
1244776
  Семків Р. Серйозний білий чоловік. Перемога Тумаса Транстремера здивувала багатьох. Надто він не схожий на типового літературного нобелянта останніх років. // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 42 (207). – С. 55. – ISSN 1996-1561
1244777
  Качка Т. Серйозний погляд на Азов з Європейського парламенту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 листопада (№ 41). – С. 1, 4
1244778
  Дворкін Р. Серйозний погляд на права / Р. Дворкін. – Київ : Основи, 2000. – 519с. – ISBN 966-500-520-0
1244779
  Германюк Ірина Серйозніше, ніж просто жити // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 3 (89). – С. 32-34. – ISSN 1562-3238


  Про нар. артиста України, актора Донецького нац. академічного музично-драматичного театру Геннадія Горшкова
1244780
  Терещенко В.І. Серйозно про "дрібниці" // Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009. – С. 458-461. – ISBN 978-966-316-239-3
1244781
  Зульфия Серлце в пути : сборник стихотворений / Зульфия. – Ташкент, 1966. – 211 с.
1244782
  Проців О.Р. Серна (Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758) / Проців О.Р., Хоєцький П.Б. – Львів : [б. в.], 2010. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 51-56
1244783
  Турченко Я.И. Серная кислота / Я.И. Турченко. – Х.-К., 1935. – 282с.
1244784
  Попова Л.Ф. Серная кислота / Л.Ф. Попова. – М., 1964. – 94с.
1244785
  Кудрицкая С.Е. Серная кислота / С.Е. Кудрицкая. – К., 1964. – 36с.
1244786
   Сернисто-кадмиевые фотосопротивления типа ФСК-М1 и ФСК-М2. – К., 1955. – 13с.
1244787
   Сернисто-серебряные фотоэлементы ФЭСС-У. – К., 1955. – 9с.
1244788
  Шевченко Е.П. Сернистость углей / Е.П. Шевченко, 1946. – 12с.
1244789
  Ивченко Е.Г. Сернистые и высокосернистые нефти Башкирской АССР / Е.Г. Ивченко, Г.В. Севастьянова. – М., 1963. – 232с.
1244790
  Хмельницкая Сернистые красители / Хмельницкая, Г.Э. Бонвечер. – М-Л, 1934. – 320с.
1244791
   Сернистые красители. – Л., 1936. – 16с.
1244792
  Лобанова Г.А. Сернистые соединения в нефтях и нефтепродуктах Западного Казахстана и разработка методов их удаления. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.13 / Лобанова Г.А.; АН Казахской ССР. – Алма-Ата, 1972. – 22л.
1244793
   Сернистые соединения урана. – М., 1974. – 140с.
1244794
  Миртова А. Серніе источники и грязи слободі Черемуховой Чистопольского кантона ТР / А. Миртова. – Казань, 1929. – 12с.
1244795
  Монствилайте Я. Серно-полевая растительность Литовской ССР и научное обоснование ее уничтожения химическими средствами : автореф. дис. ... доктор биол. наук / Монствилайте Я. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 60 с.
1244796
  Комлева Е. Сернобыльско-хиросимо-фукусимский феномен, или Думать надо // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 3 (45). – С. 113-122
1244797
  Запольский А.К. Сернокислотная переработка высококремнистого алюминиевого сырья / А.К. Запольский ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев : Наукова думка, 1981. – 207, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл.


  В пр.№ 1708090 напис: Бібліотеці хімічного ф-ту КНУ ім. Тараса Шевченка від автора. 2.11.2016 р. Підпис.
1244798
   Сернокислотный катализ. – Новосибирск
1. – 1982. – 178с.
1244799
   Сернокислотный катализ. – Новосибирск
2. – 1982. – 196с.
1244800
  Мартиросян Р.А. Серноколчеданные руды Северного Карабаха и геологические условиях их формирования : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Мартиросян Р.А.; М-во высш. образования СССР. Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1958. – 19л.
1244801
  Садуорс Д. Сернонатриевые аккумуляторы / Д. Садуорс, А. Тилли. – Москва : Мир, 1988. – 671 с. – ISBN 5-03-001078-5
1244802
  Каримова М.У. Серо-бурые и иутчнные почвы Кршинской степи и характеристика их плодородия : Автореф... канд. с. х.наук: / Каримова М. У.; Кирг. с. х. ин-т. – Фрунзе, 1968. – 29л.
1244803
  Арбузов Г.С. Серов / Г.С. Арбузов. – Ленинград-Москва, 1960. – 57с.
1244804
  Радлов Н.Э. Серов / Н.Э. Радлов. – изд-во 2. – Москва, 1978. – 48 с.
1244805
   Серов Валентин. – Ленинград, 1987. – 271с.
1244806
   Серов Валентин в переписке, документах и интервью. – Л
Т. 1. – 1985. – 448с.
1244807
  Грабарь И.Э. Серов рисовальщик / И.Э. Грабарь. – Москва : Академия художеств СССР, 1961. – 47, [94]с.
1244808
  Анищенко Л.А. Сероводород в газах и нефтях Тимано-Печорской провинции и рекомендации по его исследованию / Л.А. Анищенко, Ю.М. Трифачев, В.П. Якуцени ; АН СССР, Коми филиал. – Сыктывкар, 1980. – 50 с. – Библиогр.: с. 48. – (Серия "Научные рекомендации - народному хозяйству" ; вып. 23)
1244809
  Плотникова Г.Н. Сероводородные воды СССР / Плотникова Г.Н. – Москва : Недра, 1981. – 132 с. – Библиогр.: с. 128-131
1244810
  Серова В.С. Серовы, Александр Николаевич и Валентин Александрович : воспоминания В.С. Серовой : с приложением избранных статей А.Н. Серова и 10 ил. – Санкт-Петербург : Изд. "Шиповник", 1914. – [2], 379 с., 10 л. ил.


  [Воспоминания о Михаиле Ивановиче Глинке; Руслан и русланисты; Александр Сергеевич Даргомыжский; Отзывы.. о муз. произведениях русской молодой школы в 60-х годах; Гектор Берлиоз; Франц Лист; Рихард Вагнер; "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера на рус. оперной ...
1244811
  Камал Ш. Сероглазый старый волк : отрывок из романа / Шариф Камал; пер. с татар. К.Горбунова. – Казань : Таткнигоиздат, 1947. – 30 с.
1244812
  Спицын А. Серогозские курганы / А. Спицын : Типография В. Киршбаума. – 18 с.
1244813
  Шкляр С.Н. Серодиагностика ожога и некроза плодовых деревьев и некоторые вопросы систематики их возбудителей : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Шкляр С.Н. ; Моск. гос. ун-т, Биол.-почв. фак-т. – Москва, 1968. – 16 с.
1244814
  Горюнова Н.А. Серое олово. : Автореф... канд. хим.наук: / Горюнова Н. А.; МВО СССР, ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 7 с.
1244815
  Клещенко Е. Серое перышко : фантастика // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 63-66. – ISSN 1727-5903
1244816
  Розанов А.Н. Сероземы Средней Азии / А.Н. Розанов. – Москва, 1951. – 460с.
1244817
  Вустина У.Д. Серологическая диагностика токсоплазмоза животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.106 / Вустина У.Д.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1970. – 24л.
1244818
  Билетова Н.В. Серологическая идентификация молочнокислых стрептококов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Билетова Н.В.; Моск.технол.ин-т мясной и молочной пром-сти. – М, 1965. – 18л.
1244819
  У Цзянь-минь Серологическая классификация штаммов вирусов из группы ЕСНО, выделенных в Ленинграде (1956-1959 гг.) : Автореф... канд. мед.наук: / У Цзянь-минь; Акад. мед. наук СССР. Ин-т эксперим. медицины. – Ленинград, 1960. – 15л.
1244820
  Балахнин И.А. Серологические методы и их применение для исследования внутривидовых различий крови рыб : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Балахнин И.А. ; АН УССР. – Киев, 1965. – 17 с.
1244821
  Покровская Людмила Александровна Серологические свойства кристаллообразующих энтомопатогенных бактерий : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Покровская Людмила Александровна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1976. – 22л.
1244822
  Талиев Д.Н. Серологический анализ рас Байкальского омуля [Coregonus autumnalis migratorius (Georgi)] // Ботаника [Конволют]. – С. 68-91
1244823
  Максимєнко Л.А. Серологическос родство бактериоцинов типа фаговых хвостовых отростков (МСТV) и бактериофага ZF-40 Pectobacterium carotovorum / Л.А. Максимєнко, С.И. Войчук, Т.В. Иваница // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5
1244824
  Мэттьюс Р. Серология растительных вирусов / Р. Мэттьюс. – Москва, 1961. – 183с.
1244825
   Серологічна діагностика Х-вірусу хости в рослин роду Hosta Tratt. / Г.С. Щетиніна, А.В. Харіна, О.П. Перебойчук, І.Г. Будзанівська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 98-102. – ISSN 2077-4893
1244826
   Серологічний моніторинг поширення вірусу інфекційої урсальної хвороби в господарствах україни в період з 2014 по 2016 роки / А.С. Пастиря, І.О. Собко, Є.О. Шайхет, В.П. Поліщук // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця. – Одеса, 2017. – № 2 (38). – C. 33-39. – ISSN 2076-0558
1244827
  Шугай М.О. Серологічні властивості фагів молочнокислих бактерій / М.О. Шугай, Т.П. Шевченко, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-37. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  За допомогою твердофазного ІФА досліджено серологічну спорідненість трьох ізолятів фагів молочнокислих бактерій. Виявлено високий ступінь спорідненості (93,2 %) ізолятів ЗФ та 9Ф,на підставі чого їх віднесено до серотипу 1. Фаг 8Ф віднесено до серотипу ...
1244828
  Отрешко А.И. Сероносные провинции и районы азиатской части СССР / А.И. Отрешко. – Москва : Недра, 1977. – 143с.
1244829
  Дегтева С.В. Сероольшаники Северо-Запада РСФСР / С.В. Дегтева, В.С. Ипатов. – Ленинград, 1987. – 252 с.
1244830
   Серопентинит в защите ядерных реакторов.. – М, 1973. – 238с.
1244831
  Попова Н.К. Серотонин и поведение / Н.К. Попова. – Новосибирск, 1978. – 304с.
1244832
  Городецкий С.М. Серп / С.М. Городецкий. – Пб., 1921. – 51с.
1244833
  Журба К.Т. Серп : поезії / К.Т. Журба. – Київ, 1969. – 71 с.
1244834
  Степанов В.А. Серп Земли / В.А. Степанов. – Москва, 1979. – 287 с.
1244835
  Степанов В.А. Серп Земли. Баллада о вечном древе : повесть в новеллах, повесть / В.А. Степанов. – Москва : Военное издательство, 1980. – 318 с.
1244836
  Вишневский А.Г. Серп и рубль : Консервативная модернизация в СССР / А.Г. Вишневский. – Москва : О.Г.И., 1998. – 432с. – ISBN 5-900241-15-7
1244837
  Лао Ше Серп місяця : Новели / Лао Ше. – М, 1974. – 303с.
1244838
  Стольников В. Серпанкова гармонія : Поезії / Владислав Стольников. – Київ : Юніверс, 1997. – 48с. – ISBN 966-7305-02-3
1244839
  Ільницький В. Серпантини долі на перевалах життя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6-7 червня (№ 102/103). – С. 14


  Легенди та факти закарпатського відгалудження роду Ільницьких - одного з найстарших родів на теренах Центральної Європи, які нині належать п"ятьом державам - Україні, Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії.
1244840
  Науменко Н.В. Серпантинні дороги поезії: природа та тенденції розвитку українського верлібру : монографія / Н.В. Науменко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Сталь, 2010. – 517, [1] с. – Імен. покажч.: с. 508-517. – Бібліогр.: с. 435-487 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1555-40-1


  Найсвітлішій "Дочці Бога Зевса" в нашому мінливому світі - найшанованішій покровительці всіх науковців та наукознавців - з великою вдячністю за добрі слова, щирі напуття та плідну допомогу! 18.10.2010 р. Підпис
1244841
  Штейнберг Д.С. Серпентинизация ультрабазитов / Д.С. Штейнберг. – М., 1977. – 312с.
1244842
  Шапошник М.Д. Серпень / М.Д. Шапошник. – Дніпропетровськ, 1977. – 255 с.
1244843
  Малишко А.С. Серпень душі моєї : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 320 с.
1244844
  Колодій В.Д. Серпень і птиці : вірші, драматична поема / В.Д. Колодій. – Одеса : Маяк, 1973. – 180 с.
1244845
   Серпень його душі (Віктор Скрипник) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 21 серпня (№ 155). – С. 7


  Колеги вітають з ювілеєм кореспондента "Голосу України" - Віктора Скрипника.
1244846
  Гуцало Є.П. Серпень, спалах любові : оповідання та повість / Євген Гуцало. – Киев : Молодь, 1970. – 171 с.
1244847
  Гуцало Є.П. Серпень, спалах любові : оповідання та повісті / Євген Гуцало ; [ упоряд. та вст. слово Лесі Ворониної ]. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 264с. – ISBN 978-966-311-062-2
1244848
   Серпень: 55 українських поетів. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – 558с. – ISBN 966-522-112-4
1244849
  Остролуцька Л. Серпнева конференція: виклики та перспективи освітньої реформи / Л. Остролуцька, Т. Карлаш // Світ. – Київ, 2019. – Серпень (№ 31/32). – С. 1-2
1244850
  Григорів М.О. Серпнева тиша : повість, оповідання / М.О. Григорів. – Київ : Молодь, 1973. – 83 с.
1244851
  Чіп Б.М. Серпневе освідчення / Б.М. Чіп. – К., 1980. – 88с.
1244852
  Лубківський Р.М. Серпневе яблуко : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ : Дніпро, 1989. – 304 с.
1244853
  Скорина О.А. Серпневий грім. / О.А. Скорина. – К, 1984. – 167с.
1244854
  Андрущенко Ю.В. Серпневий день : поезії / Андрущенко Ю.В. – Харків : Прапор, 1971. – 39 с.
1244855
  Шпак В.К. Серпневий зорепад : вибрані поезії / Валерій Шпак. – Черкаси : Засвітки, 2000. – 176 с. – ISBN 966-7712-04-4
1244856
  Кузьменко Ю.В. Серпневий путч 1991 р. та його вплив на партійно-радянську номенклатуру УРСР // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 41-54. – ISSN 0130-5247


  Перебіг політичних подій в УРСР другої половини серпня 1991 р. та реакція перших осіб республіки на дії путчистів.
1244857
  Сурнін В.Б. Серпневий путч 1991 року у віддзеркаленні історії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 95-100. – (Історія ; Вип. 28)
1244858
  Гаптар В.М. Серпневі айстри / В.М. Гаптар. – К., 1993. – 20с.
1244859
  Гесс В. Серпневі бджоли : проза: повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 246-250
1244860
  Хоміч Д. Серпневі бої на Волині під час франко-російської війни 1812 року // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – Число 12. – С. 31-36. – ISSN 2305-9389
1244861
  Гарин Г.Ф. Серпухов / Гарин Г.Ф., Савоскул С.С., Шилов В.В. – Москва : Моск. рабочий, 1989. – 302, [1] с., [24] л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 296-300
1244862
   Серпуховский историко-художественный музей.. – М, 1977. – 17с.
1244863
  Сергеев А.Г. Сертификация : Учеб.пособие для студ.высших учеб.завед. / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев. – Москва : Логос, 2000. – 248с. – ISBN 5-88439-012-2
1244864
  Белоусова Маргарита Сертификация туристских услуг : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 38-40 : Фото
1244865
   Сертифікат про акредитацію // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  МОН України пропонує для громадського обговорення проєкт Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів".
1244866
   Сертифікати ІВМ – студентам-кібернетикам // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 3


  Компанія IBM, один зі світових лідерів з виробництва програмного і апаратного забезпечення, консалтингу та ІТ-сервісу, разом з факультетом кібернетики урочисто відзначили талановитих студентів, які завдяки продуктам IBM досягли значних успіхів у ...
1244867
  Ромашко А. Сертифікаційний знак як об"єкт інтелектуальної власності - торговельна марка / А. Ромашко, О. Литвин // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 9. – С. 21-24. – ISSN 1608-6422
1244868
  Шебаніна О.В. Сертифікація агровиробників як чинник формування їх конкурентних переваг на світовому ринку / О.В. Шебаніна, Г.С. Федосєєва // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 133-139. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
1244869
  Мельник Н.В. Сертифікація біоенергетичних видів палива у світі та в Україні // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 11 (72). – С. 87-96
1244870
   Сертифікація в Україні : Нормативні акти та інші документи. – Київ : Основи. – ISBN 966-7233-01-4 (в опр.)
Том 1. – 1998. – 367с.
1244871
   Сертифікація в Україні : Нормативні акти та інші документи. – Київ : Основа. – ISBN 966-7233-01-4 (в опр.)
Том 2. – 1998. – 415с.
1244872
   Сертифікація вчителів 2020 // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 18-25 березня (№ 11/12). – С. 3
1244873
  Кірюхін М.М. Сертифікація інженерів та акредитація інженерних програм. Роль міжнародних і національних інженерних федерацій // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (2). – С. 45-52. – ISSN 2520-6524
1244874
  Лозова К.А. Сертифікація професорсько-викладацького складу при змішаному навчанні / К.А. Лозова, О.М. Алєксєєв // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2016. – Вип. 1 (8). – С. 17-23. – ISSN 2412-5288


  У статті розглядаються питання сертифікації професорсько-викладацького складу ВНЗ при впровадженні змішаної форми освіти. Проаналізовано та згруповано критерії компетентності викладача в системі освіти з широким використанням ІКТ. Особливу увагу ...
1244875
  Новіков В. Сертифікація системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / В. Новіков, І. Романенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 5 (331), травень. – С. 8-11. – ISSN 1810-3944
1244876
  Приказюк Н.В. Сертифікація страхових агентів та перспективи її впровадження в Україні / Н.В. Приказюк, О.О. Губанкова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 7, квітень. – С. 73-76. – ISSN 2306-6814


  Досліджено зарубіжний досвід сертифікації страхових посередників. Визначено проблеми державного регулювання діяльності страхових агентів. Обгрунтовано доцільність сертифікації та ліцензування страхових посередників в Україні. Розроблені етапи ...
1244877
  Черняк Ю. Сертифікація судового рішення як спосіб його визнання на території держав - членів Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6. – С. 131-138. – ISSN 1026-9932
1244878
  Тіхосова Г.А. Сертифікація товарів та послуг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тіхосова Г.А., Богданова О.Ф., Горач О.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон ; Київ : Олді-плюс ; Видавництво Ліра-К, 2013. – 326, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-326. – ISBN 978-966-2393-74-3
1244879
  Білоусова А.Ю. Сертифікація туристичних послуг в Україні / А.Ю. Білоусова, К.М. Тек // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 6 (67). – С. 107-111. – ISSN 2218-1199
1244880
  Гніденко М.П. Сертифікація у вищій освіті як основний чинник підвищення якості підготовки ІКТ-фахівців / М.П. Гніденко, О.О. Ільїн // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (33). – С. 55-64


  Розглядається проблема забезпечення галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) фахівцями, які мають необхідні компетенції. Пропонується використання Європейської рамки ІКТ-компетенцій для організації процесно-компетентнісного підходу для ...
1244881
  Печуляк В. Сертифікація як форма адміністративно-правового регулювання лісового господарства в Україні: проблемні питання запровадження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 123-125
1244882
   Сертифіковані Академією Cisco // Київський університет. – Київ, 2019. – Січень (№ 1). – С. 5


  "Із травня по грудень 2018 року інженерно-технічний склад інформаційно-обчислювальних секторів інститутів/факультетів КНУ у рамках підвищення кваліфікації проходив навчання в інформаційно-обчислювальному центрі нашого університету за курсом IT ...
1244883
   Сертум Библиологикум в честь президента русского библиографического общества А.И.Малеина. – Пб., 1922. – 374 с.
1244884
  Кавсан В.М. Серусодержащие аминокислоты и структура цистеинсодержащего фрагмента полиэдренного белка Borrelinavirus bombucis : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Кавсан В.М. ; АН УССР , Ин-т биохимии. – Киев, 1969. – 20 с.
1244885
  Амбарцумова Р.Ф. Серусодержащие производные N-b-оксиалкилариламинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Амбарцумова Р.Ф.; АН УзССР. Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1972. – 24л.
1244886
  Ткаченко Соня Серферить. Море изнутри. Письмо в бутылке : Тема номера: Чемодан отпускника // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 62-67 : Фото
1244887
  Карри Эндрю Серфинг в городе : спорт // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 38 : Фото
1244888
  Котов М.И. Серца смелых : [Очерки о героич. деятельности подпол. комсом. орг-ции "Мол. гвардия"] / М.И. Котов и В. Лясковский ; Рис. А. Кокорина. – [Москва] : Молодая гвардия, 1944. – 88 с.
1244889
  Доломан Є.М. Серце - не камінь : оповідання / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 200 с.
1244890
  Амічіс де Е. Серце : Книга для дітей : з малюнками / Едмондо де Амічіс ; з італ. мови переклали Б. та М. Грінченки ; [передм. С. Волоха [В.К. Прокопович]]. – Київ : Вік ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1911. – XVI, 337, II с. : портр., мал. – Прим. № 19472 дефектний, немає портрета, с. I-XVI: Передм. С. Волоха [В.К. Прокопович] вилучено. – (Бібліотека "Молодість" ; Т. 2)


  У бібліотеці ім. Вернацькго, автор на - Де Амічіс Е.
1244891
  Сосюра В. Серце : Поезії / В. Сосюра. – Харків : Лім, 1931. – 51с.
1244892
  Смілянський Л.І. Серце / Л.І. Смілянський. – Москва : Укрвидав, 1943. – 10с.
1244893
  Собко В. Серце / В. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 224с.
1244894
  Косинка Г.М. Серце : новели / Г.М. Косинка. – Київ, 1967. – 198 с.
1244895
  Метаксе Серце // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 22-26. – ISSN 0320 - 8370
1244896
  Лагерлеф С. Серце б"ється (уривок з роману "Імператор Португалії") // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 239-243
1244897
  Єніна В. Серце бажає щастя / В. Єніна. – Київ, 1958. – 244с.
1244898
  Донченко О. Серце беркута / О. Донченко. – Київ ; Харків, 1945. – 39 с.
1244899
  Нагішкін Д.Д. Серце Бонівура / Д.Д. Нагішкін. – Київ, 1957. – 582с.
1244900
  Нагішкін Д.Д. Серце Бонівура / Д.Д. Нагішкін. – Київ, 1973. – 575с.
1244901
  Тарасенко І Серце в практичних духовних традиціях // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 196-203
1244902
   Серце в путь веде // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2001. – Рік вид. 49, № 1


  Роман Михайло - український літературний критик, літературознавець, професор. Викладач української мови та літератури, історії в Пряшівському та Банськобистрицькому університетах
1244903
  Парфьонов М. Серце віддав дітям // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19-26 січня (№ 4). – С. 5
1244904
  Хоменко Д.В. Серце віддане історії // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 223-231


  До 70-річчя доктора історичних наук, порофесора В.В. Гоцуляка.
1244905
  Стоєцький Валентин Серце віддіне дітям (Інтерв"ю з директором ДВЗ "Київський транспортно-економічний коледж" Н.Д.Шульгою) / Стоєцький Валентин, Разбейков Сергій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 29-30 : фото
1244906
  Черемшинська Р. Серце вільне і пісенне // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 40/43). – С. 6. – ISSN 2519-4429


  До 90-річчя від дня народження Героя України Дмитра Павличка.
1244907
  Севернюк Т.А. Серце вміє співати / Т.А. Севернюк. – Ужгород, 1977. – 135с.
1244908
  Бердник О.П. Серце всесвіту / О.П. Бердник. – Київ, 1962. – 254 с.
1244909
  Кіслова Вікторія Серце вчителя безмежне (Інтерв"ю з колишнім директором Потіївської ЗОШ І-ІІІ ст. М.І.Панчішним) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 38-39 : фото
1244910
  Молякевич Д.П. Серце говорить / Д.П. Молякевич. – Львів, 1956. – 48с.
1244911
  Дихне С.М. Серце горить, не згорає / С.М. Дихне. – К., 1962. – 46с.
1244912
  Горький М. Серце Данко / М. Горький. – Київ, 1983. – 80с.
1244913
  Волков А. Серце девичье : лирич. комедия в 4-х д., 6-ти карт. / Арсий Волков; пер. с марийск. – Йшккар-Ола : Маркнигоиздат, 1960. – 64 с.
1244914
  Світличний О І. Серце для куль і для рим : поезії / О І. Світличний. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 580 с.
1244915
  Бортняк А.А. Серце дня / А.А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1972. – 79 с.
1244916
  Фогел Р. Серце Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 87-89.
1244917
  Галушко К. Серце Європи / К. Галушко, Я. Попенко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 46 (159). – С. 50-51. – ISSN 1996-1561


  Бельгія. 180 років тому виникла держава, що є водночас символом і єдності Європи, і її багатоманітності.
1244918
  Рихлюк О.А. Серце живого променя / О.А. Рихлюк. – Сімферополь, 1984. – 32с.
1244919
  Гончаренко А. Серце зі сталі і дух із граніту // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 2012. – № 1/2 (138). – С. 84-87


  Бій під Крутами. Спогади безпосереднього учасника, сотника , колишнього командира куреня Першої імені Богдана Хмельницького Юнацької військової школи Аверкія Гончаренка.
1244920
  Шибик М.О. Серце і гріш / М.О. Шибик. – К., 1980. – 249с.
1244921
  Віленський Ю. Серце і думки академіка Геннадія Книшова // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9/10 (125/126). – С. 60. – ISSN 1729-2344
1244922
  Мушкетик Ю.М. Серце і камінь : Роман, повість і новели / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Держлітвидав, 1962. – 335с.
1244923
  Бублик Валерій Серце і розум Гетьманщини // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13. – ISSN 0868-9644
1244924
  Дворніцька Л.В. Серце і розум у психоемоційному просторі людського буття: українська література як маркер національного кордоцентризму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 14-16
1244925
  Сіделковський О.Л. Серце і розум, ніжність і сталь [Б.Є. Патон] // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 12. – C. 100-103. – ISSN 1027-3239
1244926
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 2 (54). – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244927
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 3 (55). – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244928
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 4 (56). – 2016. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244929
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 1 (57). – 2017. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244930
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 2 (58). – 2017. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244931
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 3 (59). – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244932
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 4 (60). – 2017. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244933
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 1 (61). – 2018. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244934
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 2 (62). – 2018. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244935
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 3 (63). – 2018. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244936
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 4 (64). – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244937
   Серце і судини : український медичний журнал : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 1 (65). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244938
   Серце і судини : український медичний журнал : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 2 (66). – 2019. – 97, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244939
   Серце і судини : український медичний журнал : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 3 (67). – 2019. – 86 с. – DOI: http//doi.org/10.30978/HV - Резюме укр., рос., англ. мовами
1244940
   Серце і судини : український медичний журнал : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Дінець А.В., Джус М.Б., Зербіно Д.Д. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 4 (68). – 2019. – 48 с., включ. обкл. – DOI: http//doi.org/10.30978/HV - Резюме укр., рос., англ. мовами
1244941
   Серце Києва - Шевченківський район. – Київ : Друкарня Діапринт, 2007. – 168с. : іл. – ISBN 978-966-8886-08-9
1244942
  Сиротюк М.Й. Серце кликало / М.Й. Сиротюк. – К, 1971. – 196с.
1244943
  Кеніна М.І. Серце кликало до бою / М.І. Кеніна. – К, 1985. – 172с.
1244944
  Матвієнко А. Серце кожного романтика мусить іти на Голготу... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 1


  Творчий портрет Івана Багряного
1244945
  Сільченко І.Й. Серце кулеметниці / І.Й. Сільченко, Б.С. Луценко. – Одеса, 1966. – 147с.
1244946
  Гінзбург В.З. Серце ластівки / В.З. Гінзбург. – Київ, 1968. – 39с.
1244947
  Мопассан Ги де Серце людини / Мопассан Ги де. – Львів, 1927. – 96с.
1244948
  Даниеев О Серце матери / О Даниеев. – Фрунзе, 1968. – 252с.
1244949
  Козаченко В.П. Серце матері : Повість / В.П. Козаченко. – Львів : Радянський письменник, 1947. – 191с.
1244950
  Козаченко В. Серце матері / В. Козаченко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 87с.
1244951
  Талалаєвський М. Серце матері : драматична казка на 3 д. / М. Талалаєвський. – Київ, 1962. – 60 с.
1244952
  Воскресенська З.І. Серце матері / З.І. Воскресенська. – Київ, 1967. – 239с.
1244953
  Воскресенська З.І. Серце матері / З.І. Воскресенська. – Київ : Веселка, 1978. – 272 с.
1244954
  Бердник О.П. Серце Матіоли : казки та легенди / Олесь Бердник ; ілюстрації С. Лук"яненка. – Київ : Книга, 2007. – 56 с. : іл. – ISBN 978-966-8314-41-4
1244955
  Бедзик Д.І. Серце мого друга : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Молодь, 1961. – 274с.
1244956
  Бедзик Д.І. Серце мого друга : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Молодь, 1964. – 404с.
1244957
  Бедзик Д.І. Серце мого друга : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1966. – 437с.
1244958
  Бедзик Д.І. Серце мого друга : Романи / Д.І. Бедзик. – Киев : Дніпро, 1968. – 579с.
1244959
  Ісаакян А.С. Серце моє / А.С. Ісаакян. – Київ : Веселка, 1979. – 90с.
1244960
  Стриженюк С.С. Серце моє в дорозі : поезії / С.С. Стриженюк. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 80 с.
1244961
  Коваль В. Серце моє в колючому дроті... / Віталій Коваль. – Київ, 2005. – 703с. – ISBN 966-7865-84-3
1244962
  Малишко А.С. Серце моєї матері : книга лірики / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 236 с.
1244963
  Горобець Марися Серце Монте-Карло : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 58-61
1244964
  Палажченко О. Серце мужнє і пісенне / О. Палажченко. – К, 1973. – 48с.
1244965
  Шамякін І.П. Серце на долоні / Іван Шамякін;. – Київ, 1964. – 511 с.
1244966
  Ігнатенко М. Серце на долоні : поезії / М. Ігнатенко. – Київ : Дніпро, 1989. – 231 с.
1244967
  Тримбач С. Серце на долоні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 26-27 серпня (№ 151-152). – С. 22-23


  Богдану Ступці минуло б 75...
1244968
  Лазебник Ю.А. Серце нашого друга / Ю.А. Лазебник. – Київ, 1962. – 62с.
1244969
  Стецюк Я.Н. Серце не вмирає : документальна повість / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1989. – 149 с.
1244970
  Івасюк М.Г. Серце не камінь / М.Г. Івасюк. – Ужгород, 1978. – 271с.
1244971
  Литвин С. Серце не мовчить / С. Литвин. – Сімферополь, 1958. – 64с.
1244972
  Федькович Ю. Серце не навчити : Оповідання / Ю. Федькович. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1962. – 95с. – ("На Добрий вечір")
1244973
  Софронов А.В. Серце не прощає / А.В. Софронов. – Київ, 1955. – 111с.
1244974
  Цюпа І.А. Серце не спить : оповідання / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1962. – 24 с. – (Б-чка оповідань та нарисів)
1244975
  Жебровський Б. Серце освіти, або хто вчителеві друг і помічник / розмову вела Л. Заглада // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 25)


  13 червня в МОНмолодьспорту України відбулася зустріч заст. міністра Б. Жебровського і працівників Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти з директорами районних навчально-методичних центрів Києва.
1244976
  Севернюк Т. Серце пам"яті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 лютого - 6 березня (№ 9)


  Пам"яті Андрія Миколайовича Кушніренка - народного артиста України, композитора, фольклориста.
1244977
  Новруз Д. Серце планети / Д. Новруз. – Київ, 1983. – 135 с.
1244978
  Кесегі І. Серце поміняти не можна / І. Кесегі. – Київ, 1960. – 272с.
1244979
  Донець Г.П. Серце Прометея : драматична поема / Г.П. Донець. – Київ : Радянський письменник
1. – 1964. – 111 с.
1244980
  Соколов В.В. Серце сильніше вогню : Документальна повісмть / В.В. Соколов. – Київ : Молодь, 1973. – 91с. – (Герої. Роки. Звершення)
1244981
  Могилевич М.Ю. Серце скрипки / Михайло Могилевич ;. – Киев, 1980. – 104 с.
1244982
  Ленченко Н. Серце славетного навчального закладу [Бібліотека Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя] // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 4-13
1244983
  Оровецький П.А. Серце солдата : повість / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 236 с.
1244984
  Мельниченко Настя Серце Тунісу : Туніс / спецрепортаж / Мельниченко Настя, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 44-48 : Фото
1244985
   Серце університету - бібліотека // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 9/10). – С. 1


  Відбулося урочисте відкриття нового навчально-бібліотечного комплексу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
1244986
  Нідельман Якоб Серце філософії = The heart of philosophy / Нідельман Якоб; Пер. з англ. О.Кіндій. – Львів : Літопис, 2000. – 288с. – ISBN 966-7007-25-1
1244987
  Елксне А. Серце яблуні / А. Елксне. – Київ, 1965. – 62 с.
1244988
  Алі С. Серце як механізм спуску затвору // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Голова студпарламенту Інституту журналістики розповідає про талановитого фотокореспондента і фотографа Олексія Фурмана, фотографії якого допомагають людям. У рамках освітнього проекту від Ін-ту журналістики створена студентська газета в Придністров"ї, ...
1244989
  Мозговий Л. Серце як основа духовного життя людини у творчості Г. Сковороди та П. Юркевича // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 116-119. – ISSN 1728-9343
1244990
  Деркач О. Серце, віддане дітям. В.О.Сухомлинський - видатний педагог, публіцист, письменник // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (137), вересень. – С. 30-36
1244991
  Лампека Я.Д. Серце, віддане хімії (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України К.Б. Яцимирського) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 104-110. – ISSN 1027-3239


  На хімічному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, професором якого був упродовж 1962-1981 рр. К. Б. Яцимирський, великий успіх у студентів мав курс, присвячений природі хімічного зв"язку.
1244992
  Туркевич В. Серце, відкрите для музики // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.14. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1244993
  Гойда Ю.А. Серце, вічно гори! : поезії / Ю.А. Гойда. – Ужгород, 1958. – 88 с.
1244994
  Лінкевич Я. Серце, не спи! // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Інститут міжнародних відносин активно допомогає багатьом дитячим будинкам різних регіонів України. У Раді студентів ІМВ є департамент благодійності.
1244995
  Лінкевич Я. Серце, Не спи! // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Саме під таким закликом проходить кожна благодійна акція в ІМВ. У квітні 2012 р. було прийнято рішення про створення Благодійної організації ІМВ.
1244996
  Денисенко А. Серце, прихилене до розуму : штрихи до портрета українського вченого, дипломата, педагога Бориса Гуменюка // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 393-402. – ISBN 966-7522-07-5


  Штрихи до портрета українського вченого, дипломата, педагога Бориса Гуменюка.
1244997
  Бибик С. Серце, пропахле чебрецевим степом (до ювілею Надії Миколаївни Сологуб) / С. Бибик, Т. Коць
1244998
  Петрушак К.Ф. Серце, сповнене любові / К.Ф. Петрушак. – Київ, 1979. – 158с.
1244999
  Баданова Г.К. Серце, що кохає / Г.К. Баданова. – Київ, 1988. – 109с.
1245000
  Павлов О.О. Серцева недостатність із точки зору анестезіолога / О.О. Павлов, С.А. Луцик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 140-144. – ISSN 2224-0586
<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,