Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>
1247001
  Гуцал С. "Симетрія асиметрії" Берліна. Четвертий уряд Меркель намагається активізувати стратегію "більшої залученості" у світові справи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 5


  "Обрання 8 червня Німеччини непостійним членом Радбезу ООН відкриває державі нове вікно можливостей для давно проголошеної стратегії "більшої залученості" у сфері міжнародної безпеки".
1247002
  Кононенко С. "Симиренки": новий фонд відкрито в держархіві Черкаської області // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 78-79
1247003
  Пустовіт Т. "Симон Васильович Петлюра: полтавські акценти" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27-31 грудня (№ 52). – С. 7
1247004
  Середницький А. "Симон Петлюра - живий символ державности України" в квартальнику Wschod l"Orient // Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі : інформаційний бюлетень. – Paris, 1999. – N 62. – С. 17-18
1247005
  Морозов А. "Симплициссимус" для нас // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 160-187


  Перший і найбільш яскравий зразок шахрайського роману німецькою мовою, головний твір Г.Я.К. Гриммельсгаузена. Вперше був виданий в 1669 році в Нюрнберзі.
1247006
  Морозов А.А. "Симплициссимус" и его автор / А.А. Морозов. – Ленинград : Наука, 1984. – 206с.
1247007
  Познанский Б.С. "Симсот первый и симсот вторый закон" : рассказ / Б. Познанский. – Киев : Типо-лит. Имп. ун-та Св. Владимира Н.т. КорчакНовицкого, 1901. – [2], 16 с. – Отд. оттиск из журн.: Киевская старина
1247008
  Попова Н.В. "Симфонические этюды" и "Карнавал" Шумана : пояснение / Н.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1957. – 67 с.
1247009
  Бальжик И. "Симфония властей" о гармонии государства и церкви // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 3. – С.105-108. – ISSN 1561-4999
1247010
  Корусь Е. "Симфония труда" // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2016. – № 7/8 (97), июль - август : Искусство Киева от оттепели до перестройки. – С. 76-97. – ISSN 2222-436X


  Монументальные произведения Валерия Ламаха и Эрнеста Коткова.
1247011
   "Симфония" продаж : говорят партнеры // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 8-9 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
1247012
  Семчук Д. "Симфонічна проза" Ольги Кобилянської


  Автобіографічна, епістолярна, мемуарна та творча спадщина Ольги Кобилянської. Вплив музики на особистість письменниці
1247013
  Волошенюк О. "Симфонія Донбасу" - перший український звуковий документальний фільм: історична реконструкція // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 55-61. – ISSN 1728-6875
1247014
  Скороход О. "Син генерала Хмельницького Тиміш двічі бив свою молоду дружину" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 50 (203). – С. 62-65
1247015
  Кулиняк Д. "Син України - пасинок Росії..." то хто ж він, М. Кириєнко-Волошин? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 2 червня (№ 22). – С. 8
1247016
  Тимошик М. "Синам моїм женитися з чужинками...свого благословення я рішуче не даю" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 16-22 січня (№ 3). – С. 1, 8-9


  У Варшаві віднайдено оригінал повного тексту Заповіту Домініки Огієнко. Автор статті розповідає про знайдені ним в архіві Інститутуту національної пам"яті Польщі частину варшавсько-холмської архівної колекції І. Огієнка, яку досі вважали втраченою ...
1247017
  Инрайт Д. "Синано" - потопление японского секретного суперавианосца / Д. Инрайт. – Москва : Военное издательство, 1991. – 224 с.
1247018
  Степанов М.Г. "Синао" - "промывание мозгов" / М.Г. Степанов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 144 с.
1247019
  Перепелиця Г. "Синдром креольства" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 21). – С. 3


  Коментар доктора політичних наук, конфліктолога, професора Київського національного університету ім. Т. Шевченка щодо бажання представників української влади залучати Росію до обговорення власних угод з ЄС.
1247020
  Артюшина К.Г. "Синдром Мартина Ідена" на шляху розвитку творчої особистості // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. ; голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 1 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 274-275
1247021
  Борщ Ю.В. "Синдром нарциса": пильний погляд на сучасні медіа // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 142-144
1247022
  Чжан С. "Синдром Пак Чонхи": история и реальность. Опыт осмысления / С. Чжан, С. Ра // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2 (370). – С. 82-91. – ISSN 0132-1625


  Пак Чон Хі — голова (диктатор, потім також президент) Республіки Корея (17 грудня 1963 — 26 жовтня 1979). Виконувач обов"язки прем"єр-міністра Кореї (18 червня 1962 — 9 липня 1962).
1247023
  Шаф О. "Синдром самозакоханості " у феміноцентричній ліриці рубежу XX-XXI століть (на матеріалі поезії Оксани Забужко, Теодозії Зарівної, Мар"яни Савки) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – C. 262-265. – ISSN 2307-2261
1247024
  Астахова Е. "Синдром сопротивления" преподавательского корпуса - новий вызов реформам // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 12-16. – ISSN 1562-529Х
1247025
  Астахова Е.В. "Синдром сопротивления" преподавательского корпуса - новый вызов реформам // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 13-18
1247026
  Ткачук В. Символіка антимінсу як дару у православній церкві XVII-XVIII ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 10-18. – ISSN 1998-4634
1247027
  Супрун О. Символіка Богородиці і поетика бароко // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 438-444. – ISBN 966-76-31-01-Х
1247028
  Матушек Олена Юріївна Символіка Богородиці у метатексті барокової літератури : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.01 / Матушек Олена Юріївна; Харків. держ. ун-тет. – Харків, 1999. – 19л.
1247029
  Телеуця В. Символіка гарбуза у контексті весільного обряду Подунав"я // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 272-277.


  Символіка гарбуза в контексті весільного обряду Подунав"я. Стаття присвячена аналізу одного з аспектів символіки як складової весільного і комплексу Подунав "я. Аналізується образ-символ гарбуза в контексті і регіональної семантики. ...
1247030
  Грицюк О. Символіка жіночого волосся в традиційних віруваннях та обрядах українців / О. Грицюк, І. Ігнатенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 23-29. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається трансформація символіки жіночого волосся крізь призму змін релігійних та суспільних систем на прикладі відомого весільного обряду розплітання коси та одягання нареченій головного убору. В статье рассматривается трансформация ...
1247031
  Гуцул Л.І. Символіка жовтого кольору в малій прозі В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 173-177. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1247032
  Лихачова О.А. Символіка загальних назв у новелі Гр.Тютюнника "Три зозулі с поклоном" // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 97-101
1247033
  Чмир Микола Васильович Символіка збройних сил України 1917 - 1920 рр. : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.06 / Чмир М.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 255 л. + Додатки: л.224-255. – Бібліогр.: л.200-223
1247034
  Кушнір І. Символіка землі в руслі натюризму К. Лемоньє (роман "У свіжому серці лісу") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 244-253. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
1247035
  Шама І.М. Символіка імені: труднощі перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 492-495. – ISBN 966-7890-03-1
1247036
   Символіка інтер"єрних елементів в українському народному житлі: вікна, поріг, двері / В.С. Єгорова, О.Р. Живиця, О.Р. Сізова, І.О. Ведмеденко // Строительство, материаловедение, машиностроение : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепр, 2017. – Вып. 99. – С. 65-70. – (Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития). – ISSN 2415-7031
1247037
  Гуляк А. Символіка керамічного виробу в аспекті синтезу мистецтв (на матеріалі сучасної української поезії) / А. Гуляк, Н. Науменко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 232-240. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1247038
  Гуменюк І. Символіка кольоропозначень у складі фразеологічних одиниць для вираження концепту емоцій // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 30-35. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1247039
  Науменко Н.В. Символіка кольору у повісті "Сорочинський ярмарок" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 200-204


  На основі образної структури повісті Миколи Гоголя "Сорочинський ярмарок" (1831) простежено функції колірної символіки, зокрема її значення для розуміння особливостей світогляду автора, осмислення ним традиційних українських культурних концептів
1247040
  Пазюк Н.В. Символіка кольору у поезії Миколи Вороного // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 120-124. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
1247041
  Савосько А.А. Символіка лабіринту у творчості Я. Коменського // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 216-218
1247042
  Сова А. Символіка лівівського пластового куреня "Лісові чорти" / А. Сова, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 30-34. – ISSN 1811-542X
1247043
  Павленко І.Я. Символіка ліричної пісні в записах Павла Чубинського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 75-89
1247044
  Сузнель А. де Символіка людського тіла / Пер.с фр. З.П.Борисюк; Аннік де Сузнель. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 566с. – ISBN 966-7767-61-2


  Поєднання новітнього і арзаїчного підходів до осмислення людини.
1247045
  Малієнко А. Символіка малої прози Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 142-148
1247046
  Босик З.О. Символіка меду в контексті українського весілля // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-59. – ISSN 2226-3209


  У статті здійснено аналіз символіки меду, конкретизовано її зв’язок з ритуальною семіотичністю на ґрунті лімінальної магічно-ритуальної концепції архетипів у контексті українського весілля.
1247047
  Протченко О. Символіка мікрообразів у трилогії Ба Цзіня "Кохання" / О. Протченко, Н. Ісаєва // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 324-332


  У статті висвітлено особливості творення і функціонування мікрообразів у трилогії китайського письменника Ба Цзіня (1904-2005) “Кохання”. В статье рассматриваются особенности образования и функционирования микрообразов в трилогии китайского писателя ...
1247048
  Панченко Володимир Символіка містечок Буковини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 5 (130). – С. 16-18
1247049
  Науменко Н.В. Символіка народних свят у ліриці Віктора Вовка : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С.315-319
1247050
  Жайворонок В.В. Символіка народного та авторського (крилатого) слова й виразу // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 138-147. – Бібліогр. в приміт. (17 назв). – ISSN 0027-2833
1247051
  Рудницька А. Символіка нескінченності: аломотивна парадигма фольклорного інтертексту // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 130-137


  Дослідження ґрунтується на дослідженні процесів семіозису, властивих фольклорному тексту. Смисловий синкретизм розглянуто на прикладі символу нескінченності, з яким пов’язані смисли першоматерії; плодючості; початку й кінця усього сущого на Землі; ...
1247052
  Циховська Е.Д. Символіка образів поезії Леопольда Стаффа // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 92-98. – ISBN 978-966-188-046-6
1247053
  Цепкало Т. Символіка образу місяця в поезії Івана Драча // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 176-183. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1247054
  Хорунжа Г. Символіка орнаментального оздоблення світських архітектурних пам"яток Львова другої половини XVI- першої половини XVII ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 912-918. – ISSN 1028-5091
1247055
  Ткаченко О. Символіка поеми І. Франка "Смерть Каїна" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-27. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Досліджується символіка поеми І. Франка "Смерть Каїна". Проаналізовано основні символи: Каїн, рай, сад, яблуко, серце, гора, дерево (дерево пізнання і дерево життя), місто тощо. The article is dedicated to study of symbols of "The Death of Cain" by ...
1247056
  Якімова С.Е. Символіка позначень кольору в іспанському та українському художньому текстах // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 234-241. – ISBN 978-617-7041-71-8
1247057
  Стельмах Х. Символіка простору у феміеістичній прозі (на матеріалі роману Я. Тешанович "Сирени") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 249-253.
1247058
  Проць С. Символіка ранньої поезії Казимежа Вежинського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 450-458. – ISBN 966-95452-4-3
1247059
  Тарасенко В. Символіка роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 116-124. – ISSN 2308-1902
1247060
  Шевченко Л.І. Символіка саду в ідеях постсоссюрівської лінгвістики (простір слова Ольги Кобилянської) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 3-11


  У статті в категоріях модерної лінгвістики аналізується семантика саду як взаємозалежність позначення, позначеного і суб"єкта висловлення
1247061
  Пономаренко О.В. Символіка світла у "Слові про Закон і Благодать" Іларіона Київського // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 32-34. – ISSN 2077-1800
1247062
  Пастушук Г. Символіка середньовічного блазня в семіотично-релігійному контексті "Бестіарію" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 211-219. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1247063
  Федотова Т. Символіка сонця у "Сонячній машині" Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 254-259. – ISBN 966-594-246-8
1247064
  Сова А. Символіка спортивного товариства "Україна" / А. Сова, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (63). – С. 19-21. – ISSN 1811-542X
1247065
  Примак Т.В. Символіка степу у творах О.Гончара // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 80-83. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
1247066
  Сергійчук В.І. Символіка суверенності - синьо-жовта / В.І. Сергійчук. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 79 с. – (Бібліотека українця ; 4 серія). – ISBN 5-7707-4660-2
1247067
  Матасова Ю.Р. Символіка тілесного у романі Ф. О"Коннор "Мудра кров" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 44-49
1247068
  Задорожний В. Символіка українського народного обряду сватання // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 88-100. – ISSN 2225-5095
1247069
  Телеуця В.В. Символіка фольклору Подунавья // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 263-269. – ISBN 978-966-188-046-6
1247070
  Сварич Н.З. Символіка художніх образів у поетичному контексті ранньої лірики Івана Андрусяка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 149-152. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті розглянуто основні образи ранньої лірики Івана Андрусяка, проаналізовано багатоплановість їх семантики, яка дає змогу повніше відтворити навколишній світ і внутрішній стан ліричного героя. The article focuses on the peculiar nature o f main ...
1247071
  Юрченко О.О. Символіка чисел в духовній культурі православного соціуму українських земель у XIV - початку XVIII століть : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Юрченко Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 267 арк. – Додатки: арк. 218-267. – Бібліогр.: арк. 207-217 та в підрядк. прим.
1247072
  Юрченко О.О. Символіка чисел в духовній культурі православного соціуму українських земель у XIV - початку XVIII століть : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Юрченко Оксана Олександрівна ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1247073
  Нікітенко М. Символіка числа "4" у священних вимірах Великої Печерської церкви // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 12-24. – ISSN 0869-3595
1247074
  Шулінова Л.В. Символіка чорного кольору в мовотворчості Лесі Українки // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 55-62
1247075
  Сліпушко О.М. Символіко-алегоричне тлумачення образів святого письма у "Слові про закон і благодать" Іларіона // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – 187-195
1247076
  Мендель Ю.В. Символіко-образна структурованість роману Ірен Роздобудько "Зів"ялі квіти викидають" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 303-307
1247077
  Свердан Т. Символіко-семантичний простір слова хата в українській фразеології / Т. Свердан, І. Маляр // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 29-32. – ISSN 0130-5263
1247078
  Верлата А. Символістська актуалізація державницьких ідей у п"єсі Василя Пачовського "Гетьман Мазепа" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 41-44. – ISSN 2307-2261
1247079
  Скиба Т.В. Символістська лірика Максима Рильського // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 436-446. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1247080
  Верлата А.С. Символістські засоби реалізації авторської ідейно-естетичної свідомості у драматичній поемі Василя Пачовського "Сфінкс Європи" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 324-334. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1247081
  Мельничук О.М. Символістські пошуки Якова Мамонтова в контексті модерністської культури України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мельничук Олена Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1247082
  Цуркан І. Символістські тенденції у творчості Олександра Олеся та європейських символістів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 177-183. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1247083
  Грабович Г. Символічна автобіографія у прозі Миколи Хвильового // Критика. – Київ, 2003. – Червень, (число 6). – С. 20-23
1247084
  Калініна-Шамрай Символічна активність та семантика французького коміксу


  У статті вивчається роль піктографічних символів, розділових знаків та ономатопеї як складових французьких коміксів. Результати аналізу свідчать про гармонійне поєднання та взаємовплив вербальних та невербальних знаків у коміксах для передачі ...
1247085
  Вірченко Т. Символічна драма Олени Клименко // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 111-120. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті на основі досвіду літературознавців окреслені риси символічної драми на змістових рівнях художнього твору. З цього погляду проаналізована драматургія Олени Клименко і з"ясовано, що її п"єси позбавлені випадкових елементів у змісті й формі. ...
1247086
  Бурлака А.В. Символічна знаковість рекламної продукції в процесі інформативнокомунікативних відносин // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 139-142


  У статті розглянуто роль символічної знаковості реклами та її знакові системи. Визначено роль фірмового знака та підґрунтя його виникнення, також розглянуто знакзображення та зміст його функціонування. Зазначені роль та значення рекламіста d створенні ...
1247087
  Кремінська О.І. Символічна картина світу Марії Дзюби / О.І. Кремінська, І.С. Беркещук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 24-26. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1247088
  Остащук І.Б. Символічна комунікація як вираження християнської ідентичності // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 173-176. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))


  Досліджується сакральна символіка як важлива складова релігійної комунікації. Аналізуються механізми впливу релігійних символів у контексті формування й вираження християнської ідентичності на прикладі семіотичного розшифрування окремих текстів ...
1247089
  Крипчук М.В. Символічна образність театралізованих видовищ та масових свят Східної України (на матеріалі Луганщини) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Крипчук Микола Володимирович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1247090
  Приліпко І. Символічна образність у творчості В. Шевчука (на матеріалі роману "Око прірви" та повісті "У пащу дракона") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 413-417


  Стаття присвячена дослідженню символічної образності у творчості Вал. Шевчука. Розкривається значення таких образів-символів, як око прірви (роман "Око Прірви"), дракон, храм (повість "У пащу Дракона"). The article is devoted to the examinations ...
1247091
  Діброва А.С. Символічна основа онейричних образів малої прози Хун Їн (на матеріалі оповідання "Червона бабка") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 230-235


  У статті досліджується онейризм в оповіданні сучасної китайської письменниці Хун Їн "Червона бабка", що виступає як засіб вираження позасвідомчого героїні. Статья посвящена исследованию онейризма в рассказе современной китайской писательницы Хун Ин ...
1247092
  Бербер Н. Символічна парадигма новели "Не плачте за мною ніколи…" Марії Матіос // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 113-121. – ISSN 2312-6809
1247093
  Гайдук С.Є. Символічна парадигма романтичного бестіарію та проблеми її інтерпретації : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.06 / Гайдук С.Є. ; Дрогоб. держ. педаг. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2009. – 219 л. + Додаток : л. 201-219. – Бібліогр. : л. 177-200
1247094
  Гайдук С.Є. Символічна парадигма романтичного бестіарію та проблеми її інтерпретації : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Гайдук С.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1247095
  Перегуда Є.В. Символічна політика та її роль у підготовці архітектора / Є.В. Перегуда, Ю.В. Івашко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 174-185. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2077-3455
1247096
  Дзятківська О.С. Символічна політика як комунікативний інструмент державної влади // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 22-24
1247097
  Сваричевська Л.Ю. Символічна потужність поетичного слова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 203-205. – ISBN 966-581-295-5
1247098
  Огаренко Т.О. Символічна презентація статусно-рольових трансформацій : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04-спеціальні та галузеві соціологіїї / Огаренко Т.О.; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 272л. – Бібліогр.: л.252-272
1247099
  Огаренко Т.О. Символічна презентація статусно-рольових трансформацій : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: спец. 22.00.04 / Огаренко Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 5 назв
1247100
  Куца Л. Символічна реальність ліричного розповідача в поетичному циклі Івана Франка "Із книги Кааф"
1247101
  Ротар Н. Символічна репрезентація громадянської ідентичності в друкованих ЗМІ // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 205-220. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1247102
  Перегуда Є.В. Символічна роль мовної політики в Україні: між символічним насиллям та лібералізмом / Є.В. Перегуда, А. Малкевич // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (29). – С. 146-152. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
1247103
  Самадова А. Символічна семантика назв квітів в українській і польській мовах (на матеріалі народних пісень) // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – № 10/11 за (2013-2014) р. – С. 97-103. – ISSN 2222-5242
1247104
  Ящик Н.Р. Символічна семантика назв страв та напоїв (на матеріалі німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 518-525


  Статтю присвячено лінгвокультурному дослідженню назв страв та напоїв у німецькій мові. Виявлено корпус слів-символів, які позначають поняття харчової сфери, встановлено окремі семантичні підгрупи та опрацьовано асоціативні поля відповідних ...
1247105
  Щербина Ю.С. Символічна складова візуальної політичної реклами : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Щербина Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 202 арк. – Бібліогр.: арк. 181-202
1247106
  Щербина Ю.С. Символічна складова візуальної політичної реклами : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Щербина Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1247107
  Науменко Н. Символічна структура українського вільного вірша: верлібр-як-символ // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 140-149.
1247108
  Чернишов В.В. Символічна теологія Г.С. Сковороди // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 78-81. – ISSN 2077-1800
1247109
  Лавер О. Символічна функція літературно-художніх антропонімів у романі Івана Багряного "Тигролови" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 28-32. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
1247110
  Євтушенко Ірина Символічне вираження агресивних тенденцій у казках і міфах // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 176-179. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1247111
  Васютинський В.О. Символічне відображення владно-підвладних узалежнень в інтерсуб"єктивній взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 19-23. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Показано, що позиція індивіда в інтерсуб"єктній взаємодії визначається психічними елементами, ізоморфними внутрішньому і зовнішньому щодо нього просторам взаємодії. Кожне владно-підвладне узалежнення має для суб"єкта значущий зміст, а їх мережа - це ...
1247112
  Вдовиченко М.О. Символічне відображення процесу соціалізації в концептуальних координатах соціології постмодерну // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – С. 177-188
1247113
  Шулінова Л.В. Символічне значення атрибута "золоти" у поетичній мові Лесі Українки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 172-178. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Зроблена спроба лінгвістичного аналізу лексичного матеріалу творів Лесі Українки, зокрема детально розглянута лексико-семантична група колоративної лексики зі значенням "золотий", "подібний до золотого". Увага зосереджена на символічному значенні ...
1247114
  Фісун В.П. Символічне значення квітки папороті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 77-78. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Людина як частина природи завжди органічно співіснувала з навколишнім середовищем, тому Купальське свято, що припадало на літній період найвищого сонцестояння, було ідеальним для зачаття дитини і вважалося днем спільного Весілля богів та людей. Мотиви ...
1247115
  Герц М. Символічне зображення життя і смерті у фільмах Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" і "Колір гранату" // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань та ін. – Київ, 2015. – Вип. 10 : "Молоде мистецтво України". Проблеми реалізації творчого потенціалу випускників мистецьких вишів. – C. 37-40. – ISSN 2309-8406
1247116
  Бреусенко-Кузнецов Символічне картографування досвіду духовної кризи особистості в культурі раннього Відродження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-49. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  "Божественна Комедія" Данте містить символічний опис духовної кризи особистості. Автором статті виділено ряд актуалізованих рівнів розуміння цієї символіки: теологічний, географічний, соціальний, історико-політичний і психологічний (екзистенціальний), ...
1247117
  Дорожкін В.Р. Символічне конституювання суб"єкту як результат психотерапії // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 47-53. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2310-4368
1247118
  Явір Л.В. Символічне навантаження лексем "місяць" і "зоря" в поетичних текстах Івана Франка // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 247-255. – ISSN 2305-3852
1247119
  Сінченко О.Д. Символічне насильство або дещо про практики підпорядкування в літпроцесі // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 63-70. – ISBN 978-617-7442-48-5
1247120
  Макаренко А.І. Символічне насильство як інструмент російської політики в Чечні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 54-59. – ISSN 1996-5931
1247121
  Третяк М. Символічне повернення Винниченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 7
1247122
  Загоруйко Ю. Символічне президентство. Чи відбудеться воно? Пучдемон має намір знову очолити Каталонію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5)


  "Екс-очільника Каталонії Карлеса Пучдемона регіональний парламент 22 січня 2018 р. висунув як безальтернативного кандидата на посаду керівника регіону. Це сталося завдяки підтримці депутатів, які виступають за незалежність Каталонії від Іспанії і мають ...
1247123
  Мамонтова Е. Символічний аспект вирішення проблем забезпечення національної безпеки // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 92-99.
1247124
  Мамонтова Е.В. Символічний вимір державотворення: українські реалії та перспективи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 100-101. – (Право. Економіка. Управління)
1247125
  Цуркан І. Символічний вимір природи у творчості Олександра Олеся та європейських символістів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 177-186. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
1247126
  Хлистун О.С. Символічний зміст перевтілення персонажів у "Лісовій пісні" Лесі Українки: культурологічний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 58-65. – ISSN 2225-7586
1247127
  Гуменюк П. Символічний і психологічний зміст жертвоприношення в міфології та релігії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 79-88. – ISBN 966-7825-78-7
1247128
   Символічний код нації // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 2


  "У найгарніше свято року вулиці, коридори й аудиторії виграють усіма барвами українського національного вбрання. День вишиванки, що починався як локальна студентська ініціатива понад 10 років тому, швидко перетворився на всесвітний. У третій четвер ...
1247129
  Отрошко Л. Символічний образ України у пейзажному живописі XIX століття // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 228-243
1247130
  Дятленко Т. Символічний пейзаж як елемент метафізичного виміру у романі В.Барки "Жовтий князь". До проблеми формування вмінь аналізувати пейзаж у прозових творах різних художніх систем // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С.22-26. – ISSN 0205-471Х
1247131
  Луценко Символічний порядок і тілесність у сучасному світі: аргументи Ренати Салецл / Луценко, В // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 131-133
1247132
  Панцьо С. Символічний потенціал лемківських пастуших пісень / С. Панцьо, Н. Лісняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 514-517. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1247133
  Конєва Я. Символічний простір "своєї землі" у фольклорі пограниччя // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 36-37
1247134
  Дзятківська О.С. Символічний ресурс влади як засіб політичного впливу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 114-122
1247135
  Шевченко Л.І. Символічний світ поезії Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 5 (189). – С. 2-4
1247136
  Стрєлкова Ю.О. Символічний характер методу кореляції та концепції теономії розуму в теології П. Тілліха // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 46-49


  У статті розглянуто символічний характер методу кореляції в теології П. Тілліха, з"ясовано специфіку інтерпретації теологом поняття та теологеми символу, а також його суттєву онтологізованість. Спеціальну увагу приділено концепції теономії розуму в ...
1247137
  Шевченко Л. Символічні асоціації оніричного простору: Григорій Сковорода і Павло Тичина // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 153-61. – ISBN 966-638-152-4
1247138
  Харитонова Д.В. Символічні елементи будови Сонати для скрипки та фортепіано ор.19 Віктора Косенка // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 130-144. – ISSN 0130-5298
1247139
  Волчок Н. Символічні значення лексем "щастя" / "нещастя" в паремійних текстах української та англійської мов // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.А. Войцева, О.Г. В"язовська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 9. – С. 18-23. – ISBN 978-617-689-300-4
1247140
  Радкевич Ю. Символічні значення назв квітів у британській культурі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 3-9


  У статті розглядаються лексичні одиниці на позначення назв квітів та символічні значення, притаманні їм у британській культурі. Виокремлені основні асоціації, пов"язані з рослинною символікою. Наголошується на регіональній варіативності й відмінності ...
1247141
  Єрмоленко С. Символічні й прагматичні виміри мовної норми // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 202-223. – ISBN 978-966-489-161-2
1247142
  Вегеш А. Символічні назви героїв у романі "Криничар" Мирослава Дочинця // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 23-27
1247143
  Васильєва К.П. Символічні образи у табірних сонетах Олекси Різниківа (на матеріалі збірки "Двострунне грало") // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 25/26 (497/498), вересень. – С. 55-61
1247144
  Безп"ятчук Ж.І. Символічні репрезентації простору, часу та числення в медіа на прикладі висвітлення Євромайдану // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 303-315. – ISSN 1998-6912
1247145
  Ротар Н.Ю. Символічні ресурси чернівецького регіонального політичного режиму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 1 (81), січень - лютий. – C. 110-126. – ISSN 2524-0137
1247146
  Білий О. Символічні топоси і боротьба за історію // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 14-17. – ISSN 0235-7941
1247147
  Сіверс В.А. Символічні трансформації цінності // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 3-8
1247148
  Олещук П.М. Символічні форми легітимації політичних режимів : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / Олещук П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 229л. – Бібліогр. : л.192-229
1247149
  Олещук П.М. Символічні форми легітимації політичних режимів : Автореферат дис. ... канд.політичних наук: спец.23.00.01-Теорія та історія політичної науки / Олещук П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.6 назв
1247150
  Олещук П.М. Символічні форми легітимації політичної влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 99-102. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Показано, що влада може залучати для власної легітимації різноманітні символічні форми. Серед типів легітимації влади найбільш символічний характер мають традиційний та харизматичний типи. Якщо перший йде шляхом залучення символів як носіїв "традиції", ...
1247151
  Романенко Ю.В. Символічні характеристики державної геральдики: візуально-аналітичний вимір // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 83-85
1247152
  Мурашевич К.Г. Символічність образів природи у китайській класичнй пейзажній ліриці // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 68-72
1247153
  Марчук Г. Символічність сатиричного тексту (на матеріалі західноукраїнської малої прози кінця XIX - початку XX ст.) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 192-196
1247154
  Муха-Шаєк Символічно-ідентифікаційне поняття культури в сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 29-33. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  На основі польської та європейської літератури виявляється джерело походження терміну "культура". Представлена його етимологія. В даній статті поняття "культура" розглядається з філософсько- соціологічної точки зору, виділяється його значення на ...
1247155
  Ракітіна М. Символічно-образний фонд китайських народних пісень юефу // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 102-105. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
1247156
  Батаева Е.В. Символология и герменевтика медиа-образа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 55-66. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается специфика медиа-образа (образа, транслируемого по массмедиа) в контексте нескольких концепций символа: религиозной, культурно-психоаналитической, семиологической, феноменологической и коммуникативной. Медиа-образ является ...
1247157
  Отрошко Л. Символотворення в етнокультурному просторі України: постановка проблеми // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 63-71. – ISSN 2413-7065
1247158
  Полнер Тихон Символы "Вишневого сада". – 46 с.
1247159
  Сорокин П.А. Символы в общественной жизни / П.А. Сорокин. – Рига : Наука и жизнь, 1913. – 48 с. – Миниатюрное издание. – (Миниатюрная библиотека "Наука и жизнь" ; № 32)
1247160
  Почепцов Г. Символы в политической pекламе / Г. Почепцов. – Киев : Пpинт Сеpвис, 1997. – 332 с.
1247161
  Руднева Софья Символы Веры : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 124-131
1247162
   Символы веры. Книга правил., 1838. – [4], 156, [4], 52
1247163
  Гусев П. Символы власти в Великом Новгороде / П. Гусев. – С.-Петербург : Сунодальная Типография, 1911. – 19 с.
1247164
  Мамедова А.О. Символы войны и мира в советском политическом плакате и карикатуре периода "холодной войны" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 110-115. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Рассматриваются знаково-символические элементы, использовавшиеся при создании советских полит. плакатов и карикатур, посвященных борьбе за мир, против "поджигателей войны". Язык сов. визуальной пропаганды сложился еще до начала "холодной войны", однако ...
1247165
   Символы времен // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2013. – Вып. 12. – С. 7-15


  Время - важнейшая часть жизни человека. Каждая культура, каждая эпоха создавала свой символ времени. Вотнекоторые из них: абраксас, кронос, темпус, калачакра, уроборос (змей).
1247166
  Соколов В.А. Символы государсвтенного суверенитета. / В.А. Соколов. – Саратов, 1969. – 309с.
1247167
  Сондерз Дж. Символы любви. : как найти пару / Джеральдин Сондерз ; [пер. с англ. Беляев В.Г.]. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2003. – 318, [2] с. : ил. – ISBN 966-8218-17-5
1247168
  Тарасонов В.М. Символы медицины как отражение врачевания древних народов. / В.М. Тарасонов. – Москва, 1985. – 114с.
1247169
  Обухов В.В. Символы новой эры / В.В. Обухов. – М., 1983. – 64с.
1247170
  Мисюров Д.А. Символы о символах : начала культурно-символической политики / Д.А. Мисюров. – Москва : ЛКИ, 2008. – 232с. – ISBN 978-5-382-00888-2
1247171
  Балаховская Фаина Символы послевоенного уюта : искусство для жизни // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 43 : Фото
1247172
  Серкина А.А. Символы рабства в Древнем Китае / А.А. Серкина. – М., 1982. – 207с.
1247173
  Рощин Л.В. Символы ратной славы. / Л.В. Рощин. – М, 1984. – 127с.
1247174
   Символы Родины и воинской доблести. – М, 1990. – 126с.
1247175
  Яковлева О.В. Символы рождения и смерти в "Песнях западных славян" А.С. Пушкина
1247176
  Семененко-Басин Символы российского православия и советской "политической религии" // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 125-131. – ISSN 0869-0499
1247177
  Тараян З.Р. Символы симметрии орнамента в армянском прикладном искусстве. / З.Р. Тараян. – Ереван, 1989. – 198с.
1247178
   Символы Страны Советов. – Москва : Знание, 1984. – 63с.
1247179
  Юнг Карл Густав Символы трансформации : Анализ введения к одному случаю шизофрении / Юнг Карл Густав; Пер. и сост.В.Зеленский. – Москва : ПентаГрафик, 2000. – 496с. – ISBN 5-93202-005-9
1247180
  Жавари Символы Тяньаньмэнь : Тяньаньмэнь / Жавари, сирил // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 92-96 : Фото. – ISSN 1029-5828
1247181
  Клоссовский А. Символы элементарной математики / А. Клоссовский. – Одесса, 1905. – 34с.
1247182
  Коминарец Т. Символы, интерпретирующие константы национальной культуры в романе "Бесконечный тупик" Д. Галковского // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 40-45.
1247183
  Пирс Джон Р Символы, сигналы, шумы. / Джон Р Пирс. – Москва : Мир, 1967. – 334с.
1247184
  Чугаєва В. Символьна парадигма архетипу СВІТЛО в біблійному вимірі // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2017. – Вип. 4. – С. 54-62. – ISSN 2411-6548
1247185
  Робул Ю. Символьное потребление: символы как товары и товары как символы // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 11. – С. 24-28
1247186
  Рубцов В.П. Символьный метод автоматизации проектирования БИС / В.П. Рубцов. – Киев, 1980. – 56с.
1247187
  Неяченко И.И. Симеиз - Форос / И.И. Неяченко. – Симферополь, 1986. – 92с.
1247188
  Шафранский Е.И. Симеиз : Путеводитель / Е.И. Шафранский. – 2-е изд., доп. – Симферополь, 1971. – 88с.
1247189
  Реновчевич М. Симела Шолая : роман ; пер. з сербо-хор. / Михайло Реновчевич. – Київ : Художня література, 1959. – 532 с. : іл.
1247190
  Сукиасян К.О. Симеон Апаранци : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Сукиасян К.О. ; АН АрмССР, Ин-т лит. им. М. Абегяна. – Ереван, 1972. – 22л.
1247191
  Журавчак В. Симеон Бекбулатович - татарський хан на московському престолі // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 121-124. – ISBN 978-966-171-793-9
1247192
  Балашов Д.М. Симеон гордый : Роман- газета / Д.М. Балашов. – Москва
9. – 1988. – 79с.
1247193
  Балашов Д.М. Симеон гордый : Роман-газета / Д.М. Балашов. – Москва
10. – 1988. – 80с.
1247194
  Балашов Д.М. Симеон Гордый / Д.М. Балашов. – Москва, 1988. – 525с.
1247195
  Балашов Д.М. Симеон Гордый / Д.М. Балашов. – Москва
2. – 1988. – 79с.
1247196
  Балашов Д.М. Симеон Гордый : Роман / Д.М. Балашов. – Москва : Патриот, 1990. – 559с.
1247197
   Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность.. – Москва, 1982. – 352 с.
1247198
  Михед П. Симеон Русакієв - дослідник української літератури : (до 100-річчя від дня народження) / П. Михед, О. Сайковська // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 252-257. – ISSN 0320 - 8370
1247199
  Михед П. Симеон Русакієв - дослідник української літератури (до 100-річчя від дня народження) / П. Михед, О. Сайковська // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 161-168. – ISBN 978-966-02-6227-0


  Професор Симеон Русакієв, болгарський літературний історик і критик середини ХХ століття, багато уваги приділяв дослідженню української літератури та історії українсько-болгарських літературних і кульбтурних взаємин
1247200
  Аладжов Д. Симеоновград от древността до 1885 година / Д. Аладжов, Н. Димов. – Симеоновград : Издава Общински сьвет, 1993. – 170 с.
1247201
  Шахматов А.А. Симеоновская летопись XVI века и Троицкая начала XV в. / А.А. Шахматова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1910. – [2], 103 с. – Отд. отт. из "Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Акад. наук". Т. 5 (1900 г.), кн. 2
1247202
  Ковальчук В.Г. Симетризована група слів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 394-399. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Визначена структура елементів симетризованої групи слів у скінченному алфавіті. Показано, що симетризована група слів ізоморфна симетричній групі.
1247203
  Ковальчук В.Г. Симетризована група слів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 54-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Визначена струтура елементів симетризованої групи слів у скінченному алфавіті. Показано, що симетризована група слів ізоморфна симетричній групі.
1247204
  Керекеша Д.П. Симетрична задача Карлемана для смуги з паралельними зсувами в область / Д.П. Керекеша, П.В. Керекеша // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-63. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються симетрична задача Карлемана (СЗК) для смуги з паралельними зсувами в область і відповідальна СЗК з умовою аналітичного продовження шуканої функції у верхню півплощину. Завдяки отриманим інтегральним зображенням аналітичної функції в смузі ...
1247205
  Кулініч О.О. Симетрична модель PR як сучасний суспільний міф // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 42-46


  Зроблена спроба окреслити специфіку сучасної моделі зв"язків із громадськістю, зокрема її симетричний і водночас маніпулятивний характер. Для цього з"ясовано зміни в підходах до вивчення паблік рилейшнз протягом їх еволюції, окреслено вплив тенденцій ...
1247206
  Калайда О.Ф. Симетричне двостороннє чисельне диференціювання функцій за допомогою чисельного інтегрування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 60-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою симетричних двосторонніх формул чисельного інтегрування побудовано відповідні симетричні двосторонні формули та алгоритми чисельного диференціювання. Ключові слова: двосторонні, диференціювання, інтегрування. By means symmetric two-sided ...
1247207
  Кравців В.В. Симетричні аналітичні функції на добутках банахових просторів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Кравців Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1247208
  Калайда О.Ф. Симетричні двосторонні локальні та нелокальні кубічні сплайни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 59-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано двосторонні симетричні локальні та нелокальні кубічні сплайни. Ключові слова: двосторонні, симетричні, сплайни. The two-sided symmetric local are built and unlocal cube splines. Key Words: two-sided, symmetric, splines.
1247209
  Калайда О.Ф. Симетричні двосторонні наближення функцій, похідних та інтегралів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 107-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Збуренням методу невизначених коефіцієнтів побудовано алгоритм знаходження симетричних двосторонніх наближень функцій, їх похідних та інтегралів.
1247210
  Йова А.М. Симетричні оператори на скінченновимірних алгебрах Лі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 117-118
1247211
  Гришко Юлія Валентинівна Симетричні підмножини та фарбування груп : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Гришко Юлія Валентинівна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 118 л. – Бібліогр.: л.: 115 - 118
1247212
  Гришко Ю.В. Симетричні підмножини та фарбування груп : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гришко Юлія Валентинівна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 15 с. – Бібліогр.: 14 назв
1247213
  Гришко Ю.В. Симетричні підмножини та фарбування скінчених абелевих груп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 200-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Визначається міра симетричності фарбувань скінченних абелевих груп.
1247214
  Банах Т.О. Симетричні підмножини та фарбування скінченних груп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 12-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Вивчається міра симетричності фарбувань скінченних груп.
1247215
  Близнюк В.В. Симетричність і ритмічність фонемної структури слова як один із факторів милозвучності сучасної української й італійської літературних мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 55-66. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1247216
  Гаврилюк Р.О. Симетричність права людини на податки // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 117-124. – ISSN 2306-9082
1247217
  Гинзбург А.М. Симетрия на плоскости / А.М. Гинзбург. – Х., 1934. – 52 с.
1247218
  Гинзбург А.М. Симетрия на шаре / А.М. Гинзбург. – Х.
Ч. 2. – 1935. – 133 с.
1247219
  Сєров М.І. Симетрійна класифікація та точні розв"язки рівняння Шредінгера з деривативною нелінійністю / М.І. Сєров, А.В. Глєба // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 106-112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджена симетрійна класифікація рівняння Шредінгера з деривативною нелінійністю. Симетрійні властивості застосовані для побудови його точних розв"язків.
1247220
  Сименог З.І. Симетрійний аналіз галілей-інваріантних диференціальних рівнянь типу Шродінгера. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.03 / Сименог З.І.; НАН України. Ін-т матем. – К., 1997. – 16л.
1247221
  Александрова О.В. Симетрійний аналіз систем стохастичних диференціальних рівнянь Іто : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Александрова Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1247222
  Тулупова Л.О. Симетрійні властивості нелінійного еволюційного рівняння 4-го порядку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 117-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведена класифікація симетрійних властивостей нелінійного еволюційного рівняння 4-го порядку в залежності від вигляду функцій, які входять до складу рівняння.
1247223
  Павлишин В.І. Симетрія-диссимметрія кристалІв: нові аспекти // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, А.М. Асхабов, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 39, № 4. – С. 67-76. – ISSN 2519-2396


  "Стисло висвітлено фундаментальний внесок Є.С Федорова, Л Пастера, П. Кюрі в теорію симетрії. Наведено тлумачення термінів — симетрія, диссиметрія (симетрія з частково втраченими елементами симетрії), асиметрія (без елементів симетрії, окрім 1). ...
1247224
  Владленова І.В. Симетрія в сучасних фізичних теоріях: філософський аспект // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 146-156. – ISSN 2075-1443
1247225
  Сєрова М.М. Симетрія деяких рівнянь електродинаміки відносно конформної алгебри / М.М. Сєрова, Л.М. Блажко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 113-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведена класифікація нелінійних рівнянь електродинаміки інваріантних відносно різних представлень конформної алгебри.
1247226
  Горбань І.С. Симетрія екситонних станів TlGaS2 / І.С. Горбань, О.Б. Охріменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 303-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглянуто симетрію ексигонних зон в кристалі TlGaS2 для двох можливих груп симетрії даного кристалу. Побудовані кореляційні діаграми для груп симетрії D2h та D4h. Розраховані правила відбору для екситонних переходів. Зроблено висновок, що найбільш ...
1247227
  Желязкова В.В. Симетрія індексальності як засіб актуалізації синтактики художнього мовлення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 33-36. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1247228
   Симетрія коливальних станів та комбінаційне розсіяння світла на коливання каркасу молекул ендофулеренів V@C82 (M: Sc, Y, La) / Л.А. Булавін, М.М. Білий, В.О. Губанов, П М. Куліш, Т.А. та інші Парнюк // Вісник КУ. Сер.Фізика, 1999. – №3
1247229
   Симетрія коливальних станів та комбінаційне розсіяння світла на коливаннях каркасу молекул ендофулеренів М@С[нижній індекс 82] (М: Sc, Y, La) / М.М. Білий, Л.А. Булавін, В.О. Губанов, П М. Куліш, Т.А. Парнюк, Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, В.К. Кольтовер, В.П. Бубнов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 344-349. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто два з дев"яти ізомерів каркасу ендометалофулерену La@С[нижній індекс 82], наведено їхню геометрію та визначено симетрію коливальних станів. Досліджено спектр комбінаційного розсіяння світла на коливаннях молекул La@С[нижній індекс 82] в ...
1247230
  Сакун В.П. Симетрія оптичних центрів NO2- та NO3- в водних розчинах електролітів / В.П. Сакун, В.В. Стукаленко, Г.І. Гайдідей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 406-409. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто вплив локального оточення па спектроскопічні властивості і симетрію домішкового аніона NO2- і NO3- в водних розчинах електролітів. Ключові слова: симетрія, частота, коливання, інтенсивність, поглинання, аніон, водний розчин The local ...
1247231
  Книгавко А.М. Симетрія та магнітні властивості низкьорозмірних антиферомагнетиків з неколінеарним спіновим упорядкуванням. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Книгавко А.М.; НАН України. Ін-тут монокристалів. – Харків, 1994. – 15л.
1247232
  Голод П.І. Симетрія та методи теорії груп у фізиці : (дискретні симетрії); Навчальний посібник для студ. фізичних спец. вищих навч. закладів / П.І. Голод; НаУКМА; Ін-т теоретичної фізики НАНУ ім. М.М. Боголюбова. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 211с. – ISBN 966-518-324-9
1247233
  Роман О.В. Симетрія та редукція нелінійних хвильових рівнянь : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Роман О. В.; НАН Укр. Ін-т матем. – К., 1997. – 16л.
1247234
  Шидловський А.К. Симетруючі пристрої / А.К. Шидловський, О.Д. Музиченко. – Київ : Техніка, 1970. – 164 с.
1247235
  Моллаахмади Д.А. Симин Данешвар как общественный деятель и литератор современного Ирана // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 77-82


  У статті розглянуто особливості та фактори формування творчої особистості Сімін Данешвар, її становлення як громадського діяча і літератора сучасного Ірану, проаналізовано її творчість у зіставленні з європейською літературою. В статье рассмотрены ...
1247236
   Симиренкова "Помологія" видається по-російському // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 143, грудень : грудень. – С. 19-20
1247237
  Евсеев Ю.А. Симисторы и их применение в бытовой электроаппаратуре / Ю.А. Евсеев, С.С. Крылов. – Москва, 1990. – 120 с.
1247238
   Симкин Ефим Давидович. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 15с.
1247239
   Симкин Яков Львович. Выставка произведений. Москва. 1980.. – М., 1980. – 14с.
1247240
  Щеглов И.П. Симментализированный скот Дальнего Востока и пути его улучшения. : Автореф... Доктора с-х.наук: / Щеглов И.П.; М-во высш. и сред.спец.образования Каз.ССР.Алма-Ат.зоовет.ин-т. – Алма-Ата, 1961. – 37л.
1247241
  Левицкий Б.Е. Симметризация в пространстве и ее применения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Левицкий Б. Е.; Кубан.ГУ. – Краснодар, 1974. – 11л.
1247242
  Галкин А.А. Симметризация функций глубины для построения аффинно-инвариантных классификаторов на основе глубинно-эллипсоидных окрестностей // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2016. – № 3, май - июнь. – С. 171-178. – ISSN 0572-2691
1247243
  Хухунашвили З.В. Симметрии в теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Хухунашвили З.В.; МГУ. – М., 1972. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1247244
  Локтионов М.В. Симметрии дуальных амплитуд и дуальная модель без тахионов. : Автореф... Канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Локтионов М.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1974. – 10л.
1247245
  Окунь Л.Б. Симметрии и динамические свойства слабого взаимаодействия : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Окунь Л. Б.; ОИЯИ, Лабор. теор. физ. – Дубна, 1962. – 10л.
1247246
  Шмутцер Э. Симметрии и законы сохранения в физике : Пер.с нем. / Э. Шмутцер. – Москва : Мир, 1974. – 159с.
1247247
  Берков А.В. Симметрии и модель кварков : учеб. пособие / А.В. Берков. – Москва : МИФИ, 1976. – 96 с.
1247248
  Подобряев А.В. Симметрии и оптимальный синтез в левоинвариантных задачах оптимального управления : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Подобряев Алексей Владимирович ; Рос. акад. наук, Ин-т програм. систем им. А.К. Айламазяна. – Переславль-Залесский, 2019. – 17 с. – Библиогр.: 7 назв.
1247249
  Авраменко А.А. Симметрии уравнений конвективного теплообмена и гидродинамики = Symmetries of convective heat transfer and fluid flow eouations / Авраменко А.А., Басок Б.И., Соловьев Е.Н. ; под ред. А.А. Долинского. – Киев : Наукова думка, 2001. – 94 с. – ISBN 966-00-0711-6
1247250
  Стражев В.И. Симметрии электромагнитных взаимодействий и дионная модель адронов. / В.И. Стражев. – Минск, 1975. – 44с.
1247251
  Куштан В.И. Симметрии элементарных частиц и слабые взаимодействия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Куштан В.И. ; МГУ , Физ. фак. – Москва, 1965. – 12 с.
1247252
   Симметрийный анализ в нейтронографии магнитных структур. – Свердловск : АН СССР, 1980. – 128с.
1247253
   Симметрийный анализ и решения уравнений математической физики. – К., 1988. – 104с.
1247254
  Фущич В.И. Симметрийный анализ и точные решения нелинейных уравнений математической физики. / В.И. Фущич. – Киев : Наукова думка, 1989. – 334 с.
1247255
  Егорченко И.А. Симметрийный анализ нелинейных уравнений для комплексных склярных и векторных порлей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Егорченко И.А.; АН УССР. – К, 1988. – 10л.
1247256
  Александрова О.В. Симметрийный анализ систем стохастических дифференциальных уравнений Ито : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Александрова Ольга Валерьевна ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; КНУТШ. – Киев, 2012. – 149 л. – Библиогр.: л. 142-149
1247257
  Коптев Г.И. Симметрирование и стабилизация режимов транзисторов, работающих на общую нагрузку в усилителях мощности высокой частоты : Автореф... канд. техн.наук: 293 / Коптев Г.И.; Моск. энерг. ин-т. – М., 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21
1247258
  Дзюбин И.И. Симметриченые тиристоры / И.И. Дзюбин. – Москва, 1970. – 47 с.
1247259
  Заславский И.Д. Симметрическая конструктивная логика / И.Д. Заславский. – Ереван, 1978. – 281 с.
1247260
  Милнор Д. Симметрические билинейные формы / Д. Милнор, Д. Хьюзмоллер. – Москва : Наука, 1986. – 175 с.
1247261
  Лоос О. Симметрические пространства / О. Лоос. – Москва : Наука, 1985. – 208 с.
1247262
  Ведерников В.И. Симметрические пространства, нормализованные и сопряженные связности : Автореф. дис. ... д-р физ.-мат. наук : 006 / Ведерников В.И. ; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1968. – 15 с.
1247263
   Симметрические соотношения в функции Патерсона. Теория и применение. – Новосибирск : Наука, 1981. – 136с.
1247264
  Макдональд И.Г. Симметрические функции и многочелны Холла / И.Г. Макдональд. – Москва : Мир, 1985. – 222 с.
1247265
  Хекендорф Х. Симметрические функции на многомерных поверхностях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Хекендорф Х. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 6 с. – Бібліогр. : с. 5-6
1247266
  Хекендорф Х. Симметрические функции на многомерных поверхностях. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Хекендорф Х.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1964. – 74, IVл. – Бібліогр.:л.I-IV
1247267
  Семенов С.М. Симметрические функции на пространствах 1р. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Семенов С.М.; МГУ. – М, 1973. – 14л.
1247268
  Коваленко А.Д. Симметричная деформация круглой пластинке в случае, когда модуль упругости изменяется порадиусу / А.Д. Коваленко, 1949. – [7] с.
1247269
  Парлетт Б.Н. Симметричная проблема собственных значений / Б.Н. Парлетт. – Москва : Мир, 1983. – 382 с.
1247270
  Ряузов Ю.А. Симметричные и перекрсные координации движений рук человека : Автореф... канд. биол.наук: / Ряузов Ю. А.; Ин-т гигиены труда и профзабол. АМН СССР,. – Москва, 1964. – 16л.
1247271
  Агаханян Т.М. Симметричные триггеры : учебное пособие для студентов и слушателей курсов повышения квалификации / Т.М. Агаханян ; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва, 1966. – 148 с.
1247272
  Вейль Г. Симметрия / Г. Вейль. – Москва : Наука, 1968. – 192 с.
1247273
  Вейль Г. Симметрия = Symmetry by Hermann Weyl / Г. Вейль; пер. с англ. Б.В. Бирюкова, Ю.А. Данилова; под ред. Б.А. Розенфельда; вступ. статья И.М. Яглома; заключительная статья Б.В. Бирюкова. – 3-е изд., стереотип. – Москва : ЛКИ, 2007. – 192с. – На тит. листе выходные данные издания: Princeton University Press, 1952; Princeton, New Jersey. – ISBN 978-5-382-00017-6
1247274
  Болтянский В.Г. Симметрия в алгебре / В.Г. Болтянский, Н.Я. Виленкин. – Москва, 1967. – 284с.
1247275
  Абдуллаев Д.А. Симметрия в булевых функциях и некоторых классах корректирующих кодов / Д.А. Абдуллаев, Д.Ю. Юнусов ; Ташк. электротехн. ин-т связи. – Ташкент : Фан, 1987. – 140, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 136-139
1247276
  Шафрановский И.И. Симметрия в геологии / И.И. Шафрановский, Л.М. Плотников. – Ленинград : Недра, 1975. – 144с.
1247277
  Мишель Л. Симметрия в квантовой физике : Пер. с англ. / Л. Мишель, М. Шааф. – Москва : Мир, 1974. – 250с.
1247278
  Дмитриев И.. Симметрия в мире молекул / И. Дмитриев. – Ленинград, 1976. – 125с.
1247279
  Шубников А.В. Симметрия в науке и искусстве. / А.В. Шубников, В.А. Копцик. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1972. – 340с.
1247280
  Шафрановский И.И. Симметрия в природе / И.И. Шафрановский. – Ленинград : Недра, 1968. – 184с.
1247281
   Симметрия в природе. – Л., 1971. – 380с.
1247282
  Шафрановский И.И. Симметрия в природе / И.И. Шафрановский. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : Недра, 1985. – 168с.
1247283
  Дородницын В.А. Симметрия в решениях уравнений математической физики / В.А. Дородницын, Г.Г. Еленин. – Москва, 1984. – 64 с.
1247284
  Резников В.М. Симметрия в стохастической математике: методологический и философский анализ // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 4 (51). – С. 68-79. – ISSN 1560-7488
1247285
  Нокс Р. Симметрия в твердом теле : Пер. с англ. / Р. Нокс, А. Голд. – Москва : Наука, 1970. – 424 с.
1247286
  Хухунашвили З.В. Симметрия в теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Хухунашвили З.В.;. – М., 1972. – 12л.
1247287
  Повилейко Р.П. Симметрия в технике. / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1970. – 131с.
1247288
  Эллиот Дж. Симметрия в физике : Пер. с англ. / Дж. Эллиот, П. Добер. – Москва : Мир
Т. 1 : Основные принципы и простые приложения. – 1983. – 368с.
1247289
  Эллиот Дж. Симметрия в физике : Пер. с англ. / Дж. Эллиот, П. Добер. – Москва : Мир
Т. 2 : Дальнейшие приложения. – 1983. – 416с.
1247290
  Джаффе Г. Симметрия в химии / Г. Джаффе, М. Орчин. – Москва, 1967. – 233с.
1247291
  Папулов Ю.Г. Симметрия в химии / Ю.Г. Папулов. – Калинин, 1988. – 84с.
1247292
  Феофилатьев В.А. Симметрия в элементарной геометрии и вопросы ее преподавания. : Автореф... канд. пед.наук: / Феофилатьев В.А.; Лен. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. – Ленинград, 1951. – 13 с.
1247293
  Харгитти И. Симметрия глазами химика. / И. Харгитти, М. Харгиттаи. – М., 1989. – 496с.
1247294
  Савукинас А.Ю. Симметрия зеркального отражения в квантовомеханической теории момента количесва движения и ее применение : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Савукинас А. Ю. ; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1965. – 11с.
1247295
  Шубников А.В. Симметрия и антисимметрия конечных фигур / А.В. Шубников. – Москва : Изд-во АН СССР, 1951. – 172с.
1247296
  Готт В.С. Симметрия и асимметрия / В.С. Готт. – Москва, 1965. – 32 с.
1247297
  Депенчук Н.П. Симметрия и асимметрия в живой природе / Н.П. Депенчук. – К., 1963. – 176с.
1247298
  Акопян Ида Дмитриевна Симметрия и асимметрия в познании : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Акопян Ида Дмитриевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 22 с.
1247299
  Акопян И.Д. Симметрия и асимметрия в познании. / Акопян И.Д. – Ереван : АН АрмССР, 1980. – 132 с.
1247300
  Макаров Н.В. Симметрия и асимметрия в природе / Н.В. Макаров. – М., 1990. – 31с.
1247301
  Акопян Ида Дмитриевна Симметрия и ассиметрия в познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Акопян Ида Дмитриевна; КГУ. – К., 1979. – 22л.
1247302
  Акопян И.Д. Симметрия и ассиметрия в познании (философские вопросы естествознания) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.08 / Акопян И.Д.; АН Армянской ССР. Ин-т философии и права. – Киев, 1978. – 115л.
1247303
  Депенчук Н.П. Симметрия и ассиметрия живого в свете диалектического материализма : Автореф... канд. филос.наук: / Депенчук Н. П.; АН УССР, Отд-ние обществ. наук. – К., 1962. – 20л.
1247304
  Вульф Г.В. Симметрия и вывод всех ее кристаллографических видов / [соч.] Г. Вульфа, преп. Варш. ун-та. – Варшава : Тип. Варш. учебного округа, 1897


  Соержание конволюта: 1. Симметрия и вывод всех ее кристаллографических видов / Г. В. Вульф ; [соч.] Г. Вульфа, преп. Варш. ун-та; 2. Кристаллографические заметки / В.И. Вернадский; 3. О хромовом турмалине из Березовска / В.И. Вернадский; 4. ...
1247305
  Бир Г.Л. Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках / Г.Л. Бир, Г.Е. Пикус. – Москва : Наука, 1972. – 584 с.
1247306
  Барабаш А.И. Симметрия и динамика внутрикристаллических полей иодатов в области структурных полей иодатов в области структурных фазовых переходов. : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Барабаш А.И.; Ан Украины, инст. физики. – К., 1994. – 315л. – Бібліогр.:л.290-315
1247307
  Ходжамирян Александр Юрьевич Симметрия и динамические свойства амплитуд распадов адронов, содержащих тяжелые кварки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ходжамирян Александр Юрьевич; Ереванский физ. ин-т. – Ереван, 1980. – 17л.
1247308
  Желудев И.С. Симметрия и ее приложения / И.С. Желудев. – Москва : Атомиздат, 1976. – 286 с.
1247309
  Желудев И.С. Симметрия и ее приложения / И.С. Желудев. – 2-е перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 303с.
1247310
  Макушкин Ю.С. Симметрия и ее применения к задачам колебательно-вращательной спектроскопии молекул / Ю.С. Макушкин. – Томск : Издательство Томского университета
Ч. 1. – 1990. – 245 с.
1247311
  Макушкин Ю.С. Симметрия и ее применения к задачам колебательно-вращательной спектроскопии молекул / Ю.С. Макушкин. – Томск : Издательство Томского университета
Ч. 2. – 1990. – 220 с.
1247312
  Афанасьев И.И. Симметрия и морфология пластически деформированных кристаллов : Автореф... канд. геол.-минералогнаук: / Афанасьев И.И.; Ленингр. горный и-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1966. – 25л.
1247313
  Миллер У. Симметрия и разделение переменных / У. Миллер, мл.; Пер. с англ. Г.П. Бабенко; Под ред. К.И. Бабенко. – Москва : Мир, 1981. – 342с.
1247314
  Ивченко Е.Л. Симметрия и реальная зонная структура полупроводников / Е.Л. Ивченко, Р.Я. Расулов. – Ташкент : Фан, 1992. – 141 с.
1247315
   Симметрия и решения нелинейных уравнений математической физики. – Киев, 1987. – 112с.
1247316
   Симметрия и решения уравнений математической физики. – Киев, 1989. – 120с.
1247317
  Федоров Е.С. Симметрия и структура кристаллов : Основные работы / Е.С. Федоров. – Москва : Изд-во АН СССР, 1949. – 630с.
1247318
  Батыров Садулла Симметрия и тчные решения некоторых уравнений типа Шредингера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Батыров Садулла; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1986. – 12л.
1247319
  Мугдуева Марина Карловна Симметрия как пространственно-временная организация стихотворного текста : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мугдуева Марина Карловна; Моск. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 21л.
1247320
  Вайнштейн Б.И. Симметрия кристаллов / Б.И. Вайнштейн. – Москва
1. – 1979. – 383с.
1247321
  Каплан И.Г. Симметрия многоэлектронных систем / И.Г. Каплан. – Москва : Наука, 1969. – 408 с.
1247322
  Папулов Ю.Г. Симметрия молекул : учеб. пособ. / Ю.Г. Папулов. – Калинин, 1979. – 84 с.
1247323
  Войтюк А.А. Симметрия молекул / А.А. Войтюк. – Новосибирск, 1988. – 80с.
1247324
  Зоркий П.М. Симметрия молекул и кристаллических структур / П.М. Зоркий. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 231с.
1247325
  Зоркий П.М. Симметрия молекул и кристаллов / П.М. Зоркий, Н.Н. Афонина. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 176 с.
1247326
  Банкер Ф.Р. Симметрия молекул и молекулярная спектроскопия : Пер.с англ. / Ф.Р. Банкер. – Москва : Мир, 1981. – 451 с.
1247327
  Урманцев Ю.А. Симметрия природы и природа симметрии (Философские и естественнонаучные аспекты) / Ю.А. Урманцев. – Москва : Мысль, 1974. – 229 с.
1247328
   Симметрия рельефа. Упорядоченность в рельефе и морфогенезе. – Москва, 1992. – 251с.
1247329
  Малыгин А.Г. Симметрия сети реакций метаболизма / А.Г. Малыгин. – Москва : Наука, 1984. – 109 с.
1247330
  Макогонов Е.П. Симметрия сростков минеральных индивидов. / Е.П. Макогонов. – М, 1991. – 193с.
1247331
  Фущич В.И. Симметрия уравнений квантовой механики. / В.И. Фущич, А.Г. Никитин. – Москва : Наука, 1990. – 399 с.
1247332
  Фущич В.И. Симметрия уравнений Максвелла. / В.И. Фущич, А.Г. Никитин. – Киев : Наукова думка, 1983. – 199 с.
1247333
  Дубров А.П. Симметрия функциональных процессов / А.П. Дубров. – М, 1980. – 64с.
1247334
  Шека В.И. Симметрия энергетических зон и комбинированный резонанс в кристаллах типа вюрцита и цинковой обманки : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шека В.И. ; Объед. уч. сов. ин-т физ. метем. и металлофиз. АН УССР. – Киев, 1961. – 8 с.
1247335
   Симметрия, инвариантность, структура (философские очерки). – Москва : Высшая школа, 1967. – 340 с.
1247336
  Шубников А.В. Симметрия. / А.В. Шубников. – М.-Л., 1940. – 176с.
1247337
  Добрашинович Г. Симо Матавуль / Г. Добрашинович. – 2-го ред.изд. – Београд, 1964. – 36с.
1247338
  Комаров Р.В. Симов як феномен релігії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-46. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1247339
  Задорнов Н.П. Симода : Роман / Н.П. Задорнов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 415с.
1247340
  Лаврецкий И.Р. Симон Боливар. (1783-1830. Организатор борьбы за освобождение народов Латин. Америки от испан. завоевателей) / И.Р. Лаврецкий. – М., 1958. – 100с.
1247341
   Симон Боливар: история и современность.. – Москва, 1985. – 295с.
1247342
  Дубинянская Я. Симон Боливар: ошибка Либертадора // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 12 (112). – С. 108-123. – ISSN 1819-6268
1247343
  Порецкий Я.И. Симон Будный - передовой белорусский мыслитель XVI века / Я.И. Порецкий. – Минск, 1961. – 67с.
1247344
  Ванслов В. Симон Вирсаладзе / В. Ванслов. – Москва, 1969. – 200с.
1247345
  Боряк Т. Симон Наріжний - збирач та зберігач музейної та документальної спадщини України // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 19-31. – ISBN 978-966-2410-26-6
1247346
  Юрчишин Я.В. Симон Петлюра - видатний діяч Центральної Ради та Директорії УНР // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 118-120
1247347
  Солодка Н. Симон Петлюра - державний муж // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 30 травня - 5 червня (№ 22). – С. 5


  До 140-річчя від дня народження.
1247348
  Іванис В. Симон Петлюра - Президент України : 1879-1926 / Василь Іванис. – Репринтне вид. – Дрогобич : Бескид, 1991. – 255, [1] с. – Вихідні дані ориг.: Торонто : Накладом "5-ї станиці союзу бувших українських вояків", 1952
1247349
  Іванис В. Симон Петлюра - Президент України / Василь Іванис. – 2-е вид., репринт. – Київ : Наукова думка, 1993. – 367, [4] с. : іл., портр. – ISBN 5-12-004111-6
1247350
  Кучерук Олександр Симон Петлюра - Президент Української Народної Республіки / Кучерук Олександр, Ралдугіна Тетяна // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 30-34. – ISSN 0130-7037
1247351
  Миронюк Д.І. Симон Петлюра - редактор "Украинской жизни" / Д.І. Миронюк. – Київ-Вінніпег : Наша культура і наука, 2004. – 136с. – ISBN 966-7821-25-0
1247352
  Сергійчук В.І. Симон Петлюра - творець армії і держави / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2016. – 144 с. : портр. – ISBN 978-966-2911-67-1
1247353
  Прохода В. Симон Петлюра / Василь Прохода. – [ Б. м. : б. в. ], 1968. – 51 с. : портр.
1247354
  Косик В.М. Симон Петлюра / Володимир Косик; перекл. з франц. Ярема Кравець; Наукове т-во ім. Шевченка; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : НТШ, 2000. – 88с. – ISBN 966-02-1833-8
1247355
  Сергійчук В.І. Симон Петлюра / В.І. Сергійчук. – Київ : Україна, 2004. – 448с. – (Українські державники). – ISBN 966-524-149-4
1247356
   Симон Петлюра // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 420-429. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
1247357
  Савченко В.А. Симон Петлюра / В.А.Савченко. – Харьков : Фолио, 2006. – 415с. – (Время и судьбы). – ISBN 966-03-3454-0
1247358
  Піскун В. Симон Петлюра // Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2006. – Ч. 3. – С. 10-22.
1247359
  Савченко В.А. Симон Петлюра / В. Савченко. – Харьков : Фолио, 2009. – 123 с. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-4664-2
1247360
  Журавльов Д.В. Симон Петлюра // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 309-313. – ISBN 978-966-14-1182-0
1247361
  Жук Ю. Симон Петлюра // Регіон бандерівський / Я. Заворотний ; вид. Є. Недищук ; голов. ред. Л. Кравцова-Антонюк [та ін.]. – Нововолинськ, 2013. – № 1 (11). – С. 4
1247362
  Савченко В.А. Симон Петлюра / В. Савченко ; [худож.-оформлювач Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 126, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5098-4
1247363
  Наулко В.І. Симон Петлюра // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 59-61. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
1247364
  Кучерук О. Симон Петлюра 1879-1926 : [до 130-річчя з дня народження] / [Олександр Кучерук ; наук. ред. В. Верстюк] ; Укр. ін-т нац. пам"яті, Музей Укр. народ. республіки. – Київ : Задруга, 2009. – [16] с. : іл., фот. – Авт. зазнач. в кінці кн.
1247365
   Симон Петлюра в історії та національній пам"яті : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, (20-22 травня 2009 р.) / Укр. ін-т нац. пам"яті ; Полт. обл. держ. адм. ; Ін-т іст. України НАНУ ; Полт. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Королева ; [відп. ред. В.Ф. Верстюк]. – Київ : Фоліант, 2009. – 164 с. – ISBN 978-966-8474-74-3
1247366
  Сторчак А. Симон Петлюра в контексті спогадів гетьмана // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 27-28
1247367
  Трембіцький А.М. Симон Петлюра в спогадах Віктора Приходька / А.М. Трембіцький, А.А. Трембіцький // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 140-148. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1247368
  Петриченко К. Симон Петлюра і Данило Терпило (Зелений) : історія взаємовідносин (1918-1919 роки) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 99-103


  У статті досліджується історія взаємовідносин голови Директорії УНР С. Петлюри й одного з найбільш відомих отаманів Київщини Д. Терпила (Зеленого) та їх вплив на розвиток українського визвольного руху
1247369
  Сергійчук В. Симон Петлюра і єврейство / Володимир Сергійчук. – Київ, 1999. – 124с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-24-Х
1247370
  Сергійчук В. Симон Петлюра і єврейство / Володимир Сергійчук; КНУТШ, Центр українознавства. – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2006. – 152с. – ISBN 966-2911-02-2
1247371
   Симон Петлюра і петлюрівці // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1979. – Рік 30, ч. 5 (351), травень : травень. – С. 1-2
1247372
  Феденко П. Симон Петлюра і трагедія України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 292, травень : травень. – С. 5-11
1247373
  Гирич І. Симон Петлюра і українська дореволюційна соціал-демократія // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.47
1247374
  Панчук Я. Симон Петлюра і українська церква // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 212-214
1247375
  Колянчук О. Симон Петлюра і українсько-польскі відносини - Армія УНР у польських таборах (1920 - 1924 рр.) // Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі : інформаційний бюлетень. – Paris, 1999. – N 62. – С. 22-30
1247376
  Губарець Василь Симон Петлюра на еміграції // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 171-178. – ISSN 0869-3595
1247377
   Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917-1920 років: матеріали до біобібліографії / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О.А. Вакульчук (керівник), Т.О. Борисенко, О.С. Залізнюк, Н.М. Носкіна ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2015. – 377, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-02-7646-8
1247378
  Пошедін О.І. Симон Петлюра про моральний дух війська // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 73-77
1247379
  Слободяник Ю.В. Симон Петлюра та Євген Петрушевич: у контексті правової легітимізації української державності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 376-379. – ISBN 978-617-7777-14-3
1247380
  Гунчак Т. Симон Петлюра та євреї / Т. Гунчак. – Київ : Либідь, 1993. – 48 с. – ISBN 5-325-00408-5
1247381
  Гоцуляк В.М. Симон Петлюра та масонство в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 82-89. – ISBN 966-628-134-1
1247382
  Ковальчук М. Симон Петлюра та Міклош Хорті: таємниця одного листа // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 3. – С.51-57. – ISSN 0869-3595
1247383
   Симон Петлюра та українська національна революція = Symon Petlura and ukrainian national revolution : збірник праць Другого конкурсу петлюрознавців України. – Київ : Рада, 1995. – 360с. – ISBN 5-7707-6494-5
1247384
  Пиріг Р.Я. Симон Петлюра у сприйнятті Павла Скоропадського (за спогадами гетьмана) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 15-27. – ISSN 0130-5247
1247385
  Миронюк Д.І. Симон Петлюра як редактор журналу "Украинская жизнь" (1912-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Миронюк Д.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1247386
  Миронюк Д.І. Симон Петлюра як редактор журналу "Украинская жизнь" (1912-1917) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Миронюк Д.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 192 л. – Бібліогр.: л. 175-192
1247387
  Миронюк Д.І. Симон Петлюра як співробітник і редактор тижневика "Слово" (1907-1909) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 109-113


  Ідеться про передумови заснування, програмні засади діяльності та організацію роботи редколегії газети "Слово", що виходила у Києві 1907-1909 років. The article concerns pre-conditions of foundation, principles and organization of the work of ...
1247388
  Кучерук О. Симон Петлюра. Голова Директорії , Головний Отаман Армії УНР (1879-1926) / О. Кучерук, Т.Ралдугіна; Мін-во культури і туризму України,Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо увічнення пам"яті видатних діячів УНР та Західно-Укр. Народної республіки та ін. – б.м.видання. – 15с.
1247389
  Дорошенко-Товмацький Симон Петлюра. Життя і діяльність / Борис Дорошенко-Товмацький. – Київ : Просвіта, 2005. – 608с. – ISBN 966-8547-43-8
1247390
   Симон Петлюра. Невідомі листи з Парижа як політичний заповіт борцям за самостійну Україну. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – 92с. – 9у2Петл Шифр дубл. – ISBN 966-7060-09-8
1247391
  Коляда І. Симон Петлюра. Революція. Кохання. Родина : Історико-біографічний нарис. До 100-річчя Української революції (1917-1921 рр.) // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (218), жовтень 2019. – С. 38-43
1247392
  Бабенко Л. Симон Петлюра: важкий шлях із небуття // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 151-160. – ISBN 966-7653-03-5
1247393
  Піскун В. Симон Петлюра: відхід і повернення
1247394
  Сюндюков І. Симон Петлюра: кара чесної пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 вересня (№ 170/171). – С. 19


  Фільм режисера Олеся Янчука про драматичні моменти біографії Головного атамана УНР.
1247395
  Полумисна О. Симон Петлюра: літературний критик, публіцист, редактор // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 289-296. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
1247396
  Ярош Я. Симон Петлюра: правда і вигадки // Берестейський край : щотижнева газета / "Просвіта Берестейщини" імені Т. Шевченка. – Брест, 1998. – 23 травня (№ 20). – С. 5-6


  Відгуки світової преси про вбивство Симона Петлюри - за матеріалами Волинського обласного державного архіву.
1247397
  Хоменко І. Симон Соловейчик - "невтомний ідеаліст і реформатор освіти" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 9. – С. 8-11
1247398
  Хоменко І. Симон Соловейчик - "невтомний ідеаліст і реформатор освіти" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 9 (165). – С. 22--28
1247399
  Нічик В.М. Симон Тодорський і гебраїстика в Києво-Могилянській академії / В.М. Нічик. – Київ : КМ Академія, 2002. – 52с. – ISBN 966-518-009-6
1247400
  Леонов А.И. Симон Ушаков / А.И. Леонов. – М.-Л, 1945. – 24с.
1247401
   Симон Ушаков = Simon Ushakov : [альбом репродукций]. – Ленинград : Аврора, 1971. – 19 с., [10] л..ил. : ил. – Текст на рус. и англ. яз. - На обл. : Simon Ushakov. – (Мастера мировой живописи)
1247402
  Бекенева Н.Г. Симон Ушаков / Н.Г. Бекенева. – Ленинград, 1984. – 71с.
1247403
  Немилова И.С. Симон Шарден и его картины в Государственном Эрмитаже. / И.С. Немилова. – Л., 1961. – 18с.
1247404
  Гончарова К.О. Симона де Бовуар і соціалістичний феміназм // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 60-61
1247405
  Дубинянская Я. Симона де Бовуар: сила второго пола // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 64-81. – ISSN 1819-6268
1247406
  Сокольская А.Л. Симона Синьоре / А.Л. Сокольская. – Ленинград : Искусство, 1964. – 216 с.
1247407
  Григас К. Симонас Даукантас - собиратель и издатель литовского фольклора : Автореф... канд. филол.наук: / Григас К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1958. – 16л.
1247408
   Симоненко В. "Поетична спадщина" : Коротка біографія письменника. Тексти віршів... Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 64с. – (Літературна крамница). – ISBN 966-624-015-7
1247409
   Симоненко Василь Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 150-151. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1247410
  Дука М.В. Симоненко Рем Георгійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 287. – ISBN 96966-8060-04-0
1247411
  Сніжко М.С. Симоненкові світанки : [спогади та роздуми про В.А. Симоненка] / Микола Сніжко. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2015. – 211, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7274-14-7
1247412
  Клингер В.П. Симонид Аморгский и его дидактическая поэма / В.П. Клингер. – Киев : Тип. Императ. Унив. Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – 38 с. – отд. оттиск: Университетские известия», Киев, 1913, № 6
1247413
  Головачев В.Ц. Симоносекский договор и борьба Китая против уступки Тайваня (1894-1895) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 20-30. – ISSN 0869-1908
1247414
  Бердина Наталия Александровна Симпатические холинергические влияния на реакции сосудов и метаболизм скелетных мышц : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Бердина Наталия Александровна; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 22л.
1247415
  Смиттен Н.А. Симпато-адреналовая система в фило- и онтогенезе позвоночных : Автореф... д-ра биол.наук: 099 / Смиттен Н.А.; АН СССР. Ин-т биолог. развития. – М., 1969. – 24л.
1247416
  Тащук К.О. Симплексні елементи територіальної структури міського розселення та їх географічна систематизація // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 40-44
1247417
  Копейкин С.В. Симплексный метод линейного программирования. / С.В. Копейкин, А.П. Курочкин. – Куйбышев, 1974. – 28с.
1247418
  Дамбраускас А.П. Симплексный поиск / А.П. Дамбраускас. – М, 1979. – 175с.
1247419
  Белковский А.И. Симплектит-эклогиты Среднего Урала. / А.И. Белковский. – Свердловск, 1989. – 188с.
1247420
  Фоменко А.Т. Симплектическая геометрия / Фоменко А.Т. – Москва, 1988. – 413 с.
1247421
  Рязанова Л.А. Симплектическая теория двухпараметрических семейств прямых пятимерного пространства : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рязанова Л. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 11л.
1247422
  Гриммельсгаузен Симплициссимус : [роман ; пер. с нем.] / Ганс Якоб Кристоф Гриммельсгаузен ; изд. подг. Александр Морозов. – Ленинград : Наука, 1967. – 672 с. : 5 л. ил. – (Литературные памятники)
1247423
  Гриммельсгаузен Х Г.Я. фон Симплициссимус / Ганс Якоб Кристоф Гриммельсгаузен ; вступит. статья, пер. и примеч. А. Морозова. – Москва : Художественная литература, 1976. – 559 с. : 15 л. цв. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 46 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
1247424
  Кюппер Г. Симплициссимус, 1945 : перевод с немецкого / Г. Кюппер. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 271 с.
1247425
  Борисенко Д.В. Симпліфікація творчої розробки дизайн-продукту // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 141-147. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Стаття присвячена розгляду застосування симпліфікації творчої розробки дизайн-продукту в умовах навчального процесу через оптимізацію вивчення спеціальних дисциплін, упровадження комплексних прийомів практичної розробки та залучення віртуальних ...
1247426
   Симпозиум " Социологические исследования и их роль в научной организации труда : (Тезисы докладов). – Москва, 1968. – 85, [3] с.
1247427
   Симпозиум "Палеогеография и перигляциальные явления плейстоцена". – Москва, 1969. – 70с.
1247428
   Симпозиум "Принципы составления карт метаморфоза и некоторые общие проблемы петрологии". – Новосибирск, 1971. – 53с.
1247429
   Симпозиум "Проблемы ритма, художественного времени и пространства в литературе и искусстве. – Л., 1970. – 70с.
1247430
   Симпозиум "Проблемы художественного восприятия". – Л., 1968. – 64с.
1247431
   Симпозиум "Современные проблемы нанокатализа" с международным участием : 24-28 сентября 2012 г., [г. Ужгород, Украина] : сб. тезисов / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физ. химии им. Л.В. Писаржевского НАН Украины, Ужгород. нац. ун-т ; [сост.: Н.В. Власенко, О.З. Диденко]. – Киев : Вадим Карпенко, 2012. – 175, [1] с. : ил., табл. – Текст рос. та укр. – ISBN 978-966-1516-71-6
1247432
   Симпозиум "Структура и функция пептидов и белков" : Тезисы докл. – Рига : Зинатне, 1967. – 76с.
1247433
   Симпозиум "Творчество и современный научный прогресс". – Л., 1966. – 39с.
1247434
   Симпозиум "Элементы газообмена листа и целого растения и их изменения в онтогенезе". – Пущино, 1985. – 54с.
1247435
   Симпозиум 1100-годишнина од смртта на Кирил Солунски : 23-25 маj 1969. Скопjе - Штип. – Скопjе
Книга 1. – 1970. – 293 с.
1247436
   Симпозиум 1100-годишнина од смртта на Кирил Солунски : 23-25 маj 1969. Скопjе - Штип. – Скопjе
Книга 2. – 1970. – 430 с.
1247437
   Симпозиум за класести плевели : Симпозиум по колосистому бурьяну. – Македония, 1973. – 276с.
1247438
   Симпозиум за организациjа на нефролошката деjност во ср Македониja и симпозиум за уринарни инфекции. – Маврово, 1980. – 184с.
1247439
   Симпозиум за проблематиката на регулациjата на Охридското езеро : Охрид, 20-23 октомври 1971 година. – Скопjе, 1974. – 491с. : Ил.
1247440
   Симпозиум КАПГ по солнечно-земной физике (Ашхабад, 1979) : программа заседаний и тезисы докладов. – Москва : Наука, 1979. – 194 с.
1247441
   Симпозиум КАПГ по солнечно-земной физике (Тбилиси, 1976) : тезисы докладов. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1976. – 224 с.
1247442
   Симпозиум КАПГ по солнечно-земной физике (Тбилиси, 1976) : тезисы докладов. – Москва : Наука
Ч. 3. – 1976. – 220 с.
1247443
   Симпозиум микробиологов и лихенологов Прибалтийских республик. – Рига
ч.3. – 1973. – 66с.
1247444
   Симпозиум мыслелетчиков. – М., 1974. – 304с.
1247445
   Симпозиум по атлантическому лососю. – Сыктывкар, 1990. – 94с.
1247446
   Симпозиум по биофизике нуклеиновых кислот и нуклеопротеидов. – Таллин, 1981. – 272с.
1247447
   Симпозиум по влиянию подогретых вод теплоэлектростанций на гидрологию и биологию ведомств. – Борск, 1971. – 71с.
1247448
   Симпозиум по грамматической типологии современных балканских языков. – М., 1973. – 72с.
1247449
   Симпозиум по инженерно-геологическим условиям шельфовой зоны Черного моря. – Батуми, 1972. – 265с.
1247450
   Симпозиум по истории озер Северо-Запада СССР. – Минск, 1967. – 6с.
1247451
   Симпозиум по истории философи : 27 февраля - 1 марта 1967 г. – Москва, 1967. – 71с.
1247452
   Симпозиум по комплексному изучению художественного творчества. – Л., 1963. – 34с.
1247453
   Симпозиум по механике сплошной среды и родственным проблемам анализа. – Тбилиси
1. – 1973. – 375с.
1247454
   Симпозиум по механике сплошной среды и родственным проблемам анализа. – Тбилиси
2. – 1974. – 341с.
1247455
   Симпозиум по паразитологии и патологии морских организмов = Symposium on parasitology and pathology of marine organisms : Тезисы докладов советских участников, Ленинград, 13-16 октября 1981 г. – Ленинград : Наука, 1981. – 115с.
1247456
   Симпозиум по проблемам карпатского языкознания. – М., 1973. – 67с.
1247457
   Симпозиум по проблемам турбулентных течений, включая геофизические приложения. – К., 1967. – 68с.
1247458
   Симпозиум по проблеме изоморфизма. – Л., 1966. – 24с.
1247459
   Симпозиум по проблеме связи поверхностных структур земной коры с глубинными. – Киев : Наукова думка, 1968. – 68с.
1247460
   Симпозиум по солнечно-земной физике : тезисы докладов / 4-й симпозиум КАПГ по солнечно-земной физике. – Москва : ВИНИТИ, 1984. – 161 с.
1247461
   Симпозиум по солнечно-корпускулярным эффектам в тропосфере и стратосфере. – М., 1971. – 159с.
1247462
   Симпозиум по солнечно-корпускулярным эффектам в тропосфере и стратосфере. – Л., 1973. – с.
1247463
   Симпозиум по сравнительно-исторической грамматике тюркских языков 13-15 июня 1967 г.. – М., 1967. – 36с.
1247464
   Симпозиум по структуре Балканского текста. – М., 1976. – 66с.
1247465
   Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. – М., 1962. – 160с.
1247466
   Симпозиум по теории информации. – М., 1969. – 102с.
1247467
   Симпозиум по физике акустико-гидродинамических явлений. – Москва : Наука, 1975. – 307с.
1247468
   Симпозиум по физике плазмы и электрическим неустойчивостям в твердых телах, 11 июня 1974 г.. – Вильнюс : Институт физики полупроводников, 1974. – 136с.
1247469
   Симпозиум по химической связи в полупроводниках. – Минск, 1967. – 104с.
1247470
   Симпозиум посветен на животот и делото на Марко Цепенков. – Скопjе, 1981. – 464с.
1247471
   Симпозиум представителей музыкальных библиотек и музыкально-документационных центров соципалистических стран. – М., 1985. – 95с.
1247472
   Симпозиум слободните територии во Македониjа 1943 : Дебар, 27-29 март 1974 година. – Скопjе, 1975. – 681 с.
1247473
   Симпозиум: "Изучение грибов в биогеоценозах". – Л., 1977. – 140с.
1247474
   Симпозиум: Основные вопросы электрофизиологии Центральной нервной системы. – К., 1960. – 82с.
1247475
  Бігун Б. Симпозіум "Швейцарська література ХХ сторіччя" // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні. – Київ, 2001. – № 2 : Швейцарія. – С.143-144


  Симпозіум проходив в м.Києві у квітні 2000р. в Національному педуніверситеті ім. М.Драгома- нова
1247476
  Сазоненко Ганна Симпозіум гуманітарний... Хроніка подій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 178-182
1247477
   Симпозіум з проблем космічної біомедицини (10-11 квітня 2000 р.) : Матеріали доповідей. – Київ, 2002. – 46с.
1247478
   Симпозіум. Телемедицина (медична освіта, наука, охорона здоров"я) : Матеріали доповідей / Телемедицина; Науково-дослідний лабораторний центр Націон. медичного ун-ту ім.О.О.Богомольця. – Київ, 2002. – 16 с.
1247479
  Зіненко Т.М. Симпозіуми художньої кераміки України кінця XX - початку XXI століття як явище сучасної культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Зіненко Тетяна Миколаївна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 21 назва
1247480
  Гундорова Т. Симптом "больного тела" : Постсоветский украинский роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 2011. – № 9. – С.189-199. – ISSN 0012-6756
1247481
  Дощечкин В.В. Симптом "морской актинии" в диагностике функции фаллопиевых труб // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (37). – С. 14-18. – ISSN 2309-4117
1247482
  Чабан О.С. Симптом в психиатрии: астения // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 160-183 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1249
1247483
  Гундорова Т. Симптоматика "хворого тіла" // Критика. – Київ, 2010. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 24-28


  Сучасна молодіжна проза.
1247484
  Шталь Х. Симптоматология и прогностика: история становления самосознающей души Андрея Белого // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С.159-162. – ISSN 0042-8744
1247485
  Родигін К. Симптоми "Осені Середньовіччя" в алхімічних возіях Джеффрі Чосера // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 62-68. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6


  "Статтю присвячено історико-філософському аналізу світоглядних аспектів феномена середньовічної алхімії на матеріалі “Оповіді Слуги каноніка” Дж. Чосера. Цей твір репрезентує феномен алхімії у міжчассі Високого та Пізнього Середньовіччя та дає ...
1247486
  Ткаченко А. Симптоми паралітературознавства // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 34-43. – ISBN 978-966-171-392-4


  У статті наведено приклади поширених симптомів паралітературознавства: з одного боку, термінологічних надмірів і переускладнень, які часом не мають стосунку до філології, а з другого - саме філологічної глухоти (між ними, на думку автора - прямий і ...
1247487
  Габович О. Симптоми тяжкої хвороби, або Що являє собою вітчизняна наука? / Олександр Габович, Володимир Кузнєцов, Надія Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 152-159. – ISBN 978-966-518-698-4


  Чому серед українців немає нобелівських лауреатів? Куди діваються гроші? Що робити? Пропозиції.
1247488
  Бару І.О. Симптомокомплекс "емоційного холоду" у структурі життєвих стратегій особистості // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 13-22. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
1247489
   Симптомокомплекс синдрому емоційного вигорання при викладанні клінічних дисциплін іноземним студентам та шляхи його усунення / С.М. Геряк, Н.І. Багній, І.В. Корда, О.Є. Стельмах, Н.В. Петренко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 14-18. – ISSN 1681-2751
1247490
  Жураковский Е.Д. Симптомы литературной эволюции / Евгений Жураковский. – Москва : типо-лит. М.М. Тарчигина
Т. 1 : Критические очерки : М. Горький, Л. Андреев, В. Гаршин, Баратынский, Бомарше, Лев Толстой : Прил.: Героини Ибсена. – 1903. – [4], VII, 219 с. : 1 л. портр.
1247491
  Романовская В.А. Симтематика метанокисляющих бактерий : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.07 / Романовская В. А.; АН УССР, Ин-т микробил. и вирусол. – К., 1981. – 44л.
1247492
  Thomas Romer Симтоматична міома матки: цільова медикаментозна терапія (консенсусна позиція експертної зустрічі) / Thomas Romer, Klaus Doubek, Dolores Foth // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (38). – С. 35-41. – ISSN 2309-4117
1247493
  Дал У.И. Симула 67 универсальный язык программирования / У.И. Дал. – Москва, 1969. – 99с.
1247494
  Малюх В. Симулякр "нової ідеології української держави" // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 11/12 (205/206). – С. 26-28,41


  На рівні декларацій можна побачити певну подібність між дискурсом нової влади у гуманітарному питанні та ідеологією мультикультуралізму. Разом з тим її дії не збігаються із конвенцією рівності можливостей для всіх груп розвивати і примножувати свою ...
1247495
  Афанасьєв Ю. Симулякр виборів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 50 (267). – С. 28-31. – ISSN 1996-1561
1247496
  Кульчицький С. Симулякр конфедерації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 46 (574), 16-22.11.2018. – С. 54-56. – ISSN 1996-1561


  Сталінська конституційна реформа 1944-го та її наслідки для України.
1247497
  Зінченко Н.О. Симулякр: реінкарнація платонівського поняття у французькій постмодерній філософії // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 200-204. – ISBN 966-7943-03-8


  Проводиться компаративний аналіз поглядів Платона та представників французького постмодернізму - зокрема, Ж.Бодріяра, Ж.Батая та Ж.Дельоза - на проблему симулякрів.
1247498
  Слухай Н. Симулякри в контексті теорії інформаційного викривлення світу: сугестія і контрсугестія // Гібридна війна: технології сугестії та контрсугестії : монографія / О.В. Акульшин, О.Г. Заруба, Л.Ф. Компанцева, С.С. Кудінов, Н.В. та ін. Слухай. – Київ : Національна академія СБ України, 2018. – С. 124-176. – ISBN 978-966-8689-15-7
1247499
  Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція = Simulacres et simulation / Ж. Бодріяр; Пер. з французької В. Ховхун; Жан Бодріяк. – Київ : Основи, 2004. – 230с. – ISBN 966-500-189-2
1247500
  Стуліна М.В. Симулятивна підміна мовної реальності в сучасному дискурсі / М.В. Стуліна, Д.Л. Левченко // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 87-89
1247501
  Айхенвальд Л.И. Симуляция психотических состояний / прив. доц. Л.И. Айхенвальд. – Одесса : Известия, 1929. – 48 с. – Библиогр.: с. 24-28
1247502
  Швед М.І. Симуляційна методика підготовки студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги - важлива складова в якісному та комплексному засвоєнні навчального матеріалу з дисципліни / М.І. Швед, Р.М. Ляхович, Я.М. Кіцак // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 64-67. – ISSN 1681-2751
1247503
  Спіріна І.Д. Симуляційна освіта в психіатрії / І.Д. Спіріна, А.В. Шорніков, Є.С. Фаузі // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2019. – № 2 (82). – C. 36-41. – ISSN 1681-2751
1247504
  Неліпа Д.В. Симуляційне моделювання в дослідженнях політичних явищ та процесів методом системного аналізу // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – C. 250-259. – (Сер. "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" ; № 1 (11)). – ISSN 2075-7190
1247505
  Льовкін О.А. Симуляційне навчання з надання екстреної медичної допомоги / О.А. Льовкін, В.І. Перцов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2018. – № 2 (89). – С. 128-131. – ISSN 2224-0586
1247506
  Фіра Д.Б. Симуляційне навчання студентів як один із перспективних методів формування та вдосконалення професійних хірургічних навичок у майбутніх лікарів // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 58-61. – ISSN 1681-2751
1247507
   Симуляційне навчання у медицині - складова частина у процесі підготовки лікаря-спеціаліста / М.М. Корда, А.Г. Шульгай, С.Й. Запорожан, М.Ю. Кріцак // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 17-20. – ISSN 1681-2751
1247508
   Симуляційне навчання у підготовці майбутніх дитячих лікарів-стоматологів / Л.Ф. Каськова, С.Ч. Новікова, Н.М. Анопрієва, Л.І. Амосова, Н.В. Янко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 212-214. – ISSN 2077-4214


  Стаття присвячена симуляційному навчанню студентів під час викладання пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології та профілактики томатологічних захворювань в поєднанні з виробничою практикою, його роль в формуванні професійних компетенцій у ...
1247509
  Хачатрян Р.Х. Симуляційний центр як стратегічний інструмент підвищення якості освіти у медичному закладі вищої освіти: практичний аспект дослідження / Р.Х. Хачатрян, А.А. Авагімян // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 76-79. – (Педагогічні науки ; № 2 (127)). – ISSN 2414-5076
1247510
  Ілащук Т.О. Симуляційні технології навчання при вивченні пропедевтики внутрішніх хвороб / Т.О. Ілащук, Л.В. Мікулець // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 9-11. – ISSN 1681-2751
1247511
  Івашина О. Симуляція Бодріяра // Критика. – Київ, 2007. – Квітень, (число 4). – С. 30-31


  Жан Бодріяр — французький філософ, культуролог, соціолог і публіцист.
1247512
  Рубіо Р. Симуляція троянди // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 194. – ISSN 0320-8370
1247513
  Комова М.В. Симуляція як база функціональної трансформації медіасередовища // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 179-188


  Досліджуючи природу й сутнісні характеристики симуляції в мас-медіа, Ж. Бодрійяр визначає взаємозалежність інформації і смислу, наголошуючи на домінуванні інформації над смислом. Вибірковість інформування суспільства вступає в суперечність з принципами ...
1247514
  Фокшей Д.Л. Симуляція як форма буття інформаційного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 153-154
1247515
  Алимджан Х. Симург / Хамид Алимджан ; пер. с узб. С. Сомовой ; ред. А. Дейча ; худож. В. Алфеевский. – Москва ; Ленинград : Детиздат, 1951. – 64 с. : ил.
1247516
   Симферополю 200 лет. – К., 1984. – 319с.
1247517
   Симферополь-Алушта-Ялта. – Москва, 1966. – с.
1247518
   Симферополь-Кечкемет. – Симферополь, 1965. – 96с.
1247519
   Симферополь-Ялта. – Симферополь, 1970. – 8с.
1247520
   Симферополь, 1924. – с.
1247521
   Симферополь. – Симферополь, 1957. – 12с.
1247522
  Успенская В.В. Симферополь / В.В. Успенская. – Симферополь, 1961. – 198с.
1247523
   Симферополь. – Киев, 1968. – 96с.
1247524
   Симферополь : Путеводитель-справочник. – Симферополь, 1973. – 190с.
1247525
  Гасско И.Б. Симферополь : очерк / И.Б. Гасско. – Симферополь : Таврия, 1978. – 81с.
1247526
  Думнов Д.Ф. Симферополь : справочник-путеводитель / Д.Ф. Думнов, С.К. Сосновский. – Симферополь : Таврия, 1980. – 136 с.
1247527
   Симферополь : Фотоальбом. – Киев, 1981. – 92с.
1247528
   Симферополь. – Симферополь, 1984. – 102с.
1247529
  Баев Е.И. Симферополь. Очерк-путеводитель. / Е.И. Баев. – Симферополь : Крым, 1967. – 112с.
1247530
  Чупиков Б.П. Симферополь: ист.-краевед. очерк. / Б.П. Чупиков, М.В. Петровская. – Симферополь, 1984. – 155с.
1247531
  Бащенко Р.Д. Симферопольский художественный музей / Р.Д. Бащенко. – Симферополь, 1969. – 48с.
1247532
  Самохвалов В.Я. Симфонизм Б.Н.Лятошинского. (О некоторых принципах формообразования) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: / Самохвалов В.Я.; Киевская гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Кафедра теории музыки. – Киев, 1967. – 19л.
1247533
  Сабинина М.Д. Симфонизм Шостаковича / М.Д. Сабинина. – Москва : Наука, 1965. – 176 с.
1247534
  Гармаш Л.В. Симфонии Андрея Белого в контексте эпохи // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (15). – С. 17-32. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  "Рассмотрены основные объективные и субъективные причины, послужившие основанием для возникновения в творчестве одного из наиболее выдающихся поэтов Серебряного века необычного для литературы жанра = симфонии. В результате всестороннего анализа автор ...
1247535
  Оголевец В.С. Симфонии Бетховена : популярно-критический очерк / Владимир Оголевец. – Киев : Изд. И.И. Самоненко, 1913. – 31 с.
1247536
  Ярустовский Б.М. Симфонии о войне и мире / Б.М. Ярустовский. – Москва : Наука, 1966. – 368 с.
1247537
  Шлифштейн С.И. Симфонии П.И.Чайковского / С.И. Шлифштейн. – Москва, 1957. – 51 с.
1247538
  Ярустовский Б.М. Симфонии Чайковского / Б.М. Ярустовский. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1961. – 45 с.
1247539
  Вандерфлаас Л.Д. Симфоническая музыка в Ленинграде. / Л.Д. Вандерфлаас. – Ленинград, 1963. – 40с.
1247540
  Должанский А.Н. Симфоническая музыка Чайковского / А.Н. Должанский. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1965. – 240 с.
1247541
  Попова Т.В. Симфоническая поэма / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1960. – 36 с.
1247542
  Мамедбеков Д. Симфонические мугамы Ф.Амирова : пояснение / Д. Мамедбеков. – Москва : Советский композитор, 1961. – 64 с.
1247543
  Крейн Ю.Г. Симфонические произведения Клода Дебюсси / Ю.Г. Крейн. – Москва : Музгиз, 1962. – 112 с.
1247544
  Кандинский А.И. Симфонические произведения М.А. Балакирева / А.И. Кандинский. – Москва : Госмузиздат, 1960. – 144 с.
1247545
  Крейн Ю.Г. Симфонические произведения Мориса Равеля / Ю.Г. Крейн. – Москва : Музгиз, 1962. – 224 с.
1247546
  Леонова М.Ф. Симфонические произведения Р.М. Глиэра / М.Ф. Леонова. – Москва : Советский композитор, 1962. – 116 с.
1247547
  Соловцов А.А. Симфонические произведения Римского-Корсакова / А.А. Соловцов. – М., 1953. – 203с.
1247548
  Соколова О. Симфонические произведения С.В. Рахманинова / О. Соколова. – Москва : Музгиз, 1957. – 136 с.
1247549
   Симфонический оркестр Бухарестской государственной филармонии им. Джордж Энеску, 1958. – 17с.
1247550
  Нюрнберг М.В. Симфонический оркестр и его инструменты : краткий очерк / М.В. Нюрнберг. – Ленинград ; Москва : Музгиз, 1950. – 152 с.
1247551
  Ванслов В.В. Симфоническое творчество А.К. Глазунова. / В.В. Ванслов. – Москва-Ленинград, 1950. – 88 с.
1247552
  Вызго-Иванова Симфоническое творчество композиторов Средней Азии и Казахстана (1917-1967) / Вызго-Иванова. – Ленинград-Москва : Советский композитор, 1974. – 160 с.
1247553
  Карагюлян Э.Г. Симфоническое творчество Хачатуряна / Э.Г. Карагюлян. – Ереван : Армгосиздат, 1961. – 192 с.
1247554
  Белый А. Симфония / А. Белый. – Л., 1991. – 526с.
1247555
  Маркина Татьяна Симфония // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 4. – С. 30-34
1247556
  Юзефович В.А. Симфония "Гарольд в Италии" и ее автор / В.А. Юзефович. – М., 1972. – 208с.
1247557
  Рыцарев С.А. Симфония во Франции до Берлиоза / С.А. Рыцарев. – Москва : Музыка, 1977. – 104 с.
1247558
  Сидорова Наталия Симфония водяных брызг // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 52-63 : фото
1247559
  Сулейманов А.С. Симфония гор : стикхи и поэмы / Ахмад Сулейманов ;. – Грозный : Чечено-Ингушское кн. изд-во,, 1977. – 71 с.
1247560
  Топачевский А.А. Симфония жизни / А.А. Топачевский. – М., 1986. – 142с.
1247561
  Розенблат В.В. Симфония жизни : (популярная физиология человека) / В.В. Розенблат. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 239с.
1247562
  Нишнианидзе Шота Симфония лозы : стихотворения / Нишнианидзе Шота; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1975. – 253 с.
1247563
   Симфония лозы. – М., 1983. – 335с.
1247564
  Дончев И. Симфония на ковре / И. Дончев. – М., 1971. – 93с.
1247565
   Симфония разума. – М., 1976. – 624с.
1247566
   Симфония разума. – Ставрополь, 1978. – 488с.
1247567
  Воронцов В.В. Симфония разума / В.В. Воронцов. – Челябинск, 1980. – 320с.
1247568
  Воронцов В.В. Симфония разума / В.В. Воронцов. – 4-е изд. – Москва, 1980. – 704с.
1247569
  Кленов А.С. Симфония с сюрпризом / А.С. Кленов. – Л-М, 1975. – 158с.
1247570
  Брутян Л.А. Симфония театра / Л.А. Брутян. – Ереван, 1984. – 296с.
1247571
  Дадаскинов С.Е. Симфония тундры : стихи и поэма / С.Е. Дадаскинов; пер. с якут. Б.Авсарагова. – Москва, 1979. – 64 с.
1247572
  Орлов Г.А. Симфония Шостаковича / Г.А. Орлов. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 325 с.
1247573
  Гужва О.П. Симфонізм поетичної думки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 53-56. – ISSN 2077-1800
1247574
  Копиця М. Симфонії під... арештом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 березня (№ 38/39)


  Спадщина Бориса Лятошинського.
1247575
  Гордійчук М. Симфонічна муза України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 219, квітень : квітень. – С. 11-16
1247576
  Гордійчук М.М. Симфонічна музика / М.М. Гордійчук. – Київ, 1960. – 30 с.
1247577
  Матицин О.І. Симфонічність категорій "піднесене" та "прекрасне" у візантійській богословсько-естетичній традиції: семантичний аспект // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 30-34


  Розглянуто визначення категорій "піднесене" та "прекрасне". Виявлено основні риси категорій "піднесене" та "прекрасне". Проаналізовано, у чому полягає симфонічність даних категорій. Показані можливості та контекст їх використання. Доведено, що ...
1247578
  Лісецький С. Симфонія-диптих про історичні події XII століття // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 6. – ISSN 2519-4429
1247579
  Кононенко П. Симфонія // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 1 вересня (№ 33). – С. 6


  Збірка Антонії Цвіт "Графіті небесних амфор".
1247580
  Шуміліна О. Симфонія C-DUR Максима Березовського у контексті нового біографічного сценарію життєтворчості митця // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2018. – Вип. 42/43 : Музикознавчий універсум. – С. 13-25. – ISSN 2310-0583
1247581
  Лятошинський Б.М. Симфонія №3 : [нотне вид.] / Борис Лятошинський ; упоряд. Володимир Сіренко ; [худож.: Є.О. Ільницький]. – Київ : Музична Україна, 2015. – 327, [1] с. – (Бібліотека Шеченківського комітету). – ISBN 979-0-707527-56-6
1247582
   Симфонія весни. – Київ, 1965. – 166с.
1247583
  Омельчук В. Симфонія влад у політико-правовій моделі Візантійської імперії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 14-19. – ISSN 2220-1394
1247584
  Цитович І.П. Симфонія грози. / І.П. Цитович. – К., 1966. – 151с.
1247585
  Мушкудіані О.Н. Симфонія грузинської Шевченкіани / Олександр Мушкудіані ; Ін-т сходознавства Київ. міжнар. ун-ту. – Київ : Київ. міжнар. ун-т, 2009. – 101, [1] с.
1247586
  Гусар В. Симфонія дерева // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 251-256. – ISSN 0868-4790


  Про художника Опалинського Романа.
1247587
  Маркова М. Симфонія духу: концепт панмузикальності у поезії Семюеля Тейлора Колріджа // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 72-77
1247588
  Топачевський А.О. Симфонія життя. / А.О. Топачевський. – К., 1982. – 136с.
1247589
   Симфонія з концтабору // Світ. – Київ, 2019. – Вересень (№ 35/36). – С. 4


  У Чернівцях напередодні Дня Незалежності відбулася прем"єра симфонії, написаної у сталінському таборі композитором Борисом Кудриком.
1247590
  Яцковська А.О. Симфонія Ігоря Ставинського: від традиції до "творення жанру" : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Яцковська Анастасія Олександрівна ; М-во культури України ; Нац. музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1247591
  Димтрук А.В. Симфонія київських мостів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 2/3 (70)


  Історія будування в Києві мостів (1911)
1247592
  Хоросницька М.В. Симфонія любові : поезії / М.В. Хоросницька. – Львів : Каменяр, 1966. – 63 с.
1247593
  Маленький Ігор Симфонія любові у всесвіті Мухаммада Фарч"яна // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.178-180
1247594
  Скотняченко Л. Симфонія людського життя : урок позакласного читання за романом Олеся Бердника "Хто ти?" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 31-34
1247595
  Скотняченко Л. Симфонія людського життя.


  Урок позакласного читання за романом Олеся Бердника "Хто ти"?
1247596
  Басенко А. Симфонія осені // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Етюд студентки-філолога.
1247597
  Сорока П. Симфонія Петриківського лісу : фрагменти // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 142-161. – ISSN 0208-0710


  Головний герой цієї книги – пейзаж, що владарює безроздільно.
1247598
  Чадюк М. Симфонія родини Кисельових // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 84/85). – С. 30


  Відбулася презентація книжки "Партитура на три голоси (Кисельови)" Михайла Слабошпицького.
1247599
  Єщенко М. Син // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 32 (285), 20 серпня 2015. – С. 43


  Оповідання.
1247600
  Гуйванюк Ніна Василівна Син Буковини : (80 років професорові Костянтину Герману)
1247601
  Хінт А. Син Вессе / А. Хінт. – К, 1958. – 44с.
1247602
  Полянкер Г. Син Вітчизни : оповідання / Г. Полянкер. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 187 с.
1247603
  Лондон Дж. Син вовка = The son of the wole / Джек Лондон ; [пер. з англ.: О. Косач-Кривинюк та І. Андрущенко]. – Київ : Знання, 2014. – 206, [2] с. – В кн. також: Біла тиша ; Люди з Сорокової Милі ; У далекому краї ; За того хто в дорозі ; Панотцевий привілей ; Мудрість подорожня ; Дружина короля ; Північна одіссея. - Сер. засн. в 2014 р. – (English Library). – ISBN 978-966-346-494-7
1247604
  Шевчук В.А. Син волі : роман / Василь Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 472 с.
1247605
  Шевчук В.А. Син волі : роман / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 472 с.
1247606
  Шевчук В.А. Син волі : роман у двох книгах / Василь Шевчук. – Київ : Дніпро, 1989. – 713 с.
1247607
  Різун В. Син героя - герой // Президент, 2000. – №5


  Про В.В. Скопенко
1247608
  Рогова О. Син гетьмана. / О. Рогова. – Черновцы. – 272с.
1247609
  Сєвєров П.Ф. Син Дзержинки / П.Ф. Сєвєров. – К., 1938. – 93с.
1247610
  Яновський Ю. Син династіі : п"єса / Ю.І. Яновський. – Київ ; Харків, 1944. – 103 с.
1247611
  Ятко М.М. Син Дніпрогесу : оповідання / М.М. Ятко. – Київ, 1962. – 90 с.
1247612
  Ятко М.М. Син Дніпрогесу : оповідання / М.М. Ятко. – Київ : Молодь, 1962. – 51 с.
1247613
  Конашевич С. Син Євпаторії, що презентував Україну в Європі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 51)


  Пам"яті українського дипломата Анатолія Пономаренка.
1247614
  Бичко В.В. Син Жовтня / В.В. Бичко. – К., 1967. – 130с.
1247615
  Коваленко М.М. Син зачарованої Десни / М.М. Коваленко, О.О. Мішурін. – К, 1984. – 271с.
1247616
  Семенчук І. Син Зачарованої Десни : " Щоденник " Олександра Довженка / І. Семенчук. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 142с. – (Бібіліотека українця)
1247617
  Дрок К.Л. Син землі : поезії / К.Л. Дрок. – Ужгород, 1948. – 71 с.
1247618
  Будний С. Син землі : Поезії. Художня проза. Щоденникові записи. Листи. У вінок поетові. Слово поета у піснях / С. Будний; Упор.Г.Кушнерик та ін. – Львів : Каменяр, 1997. – 382с. – ISBN 5-7745-0679-7
1247619
  Залюбовська М.Ю. Син землі та зірок : початок / М.Ю. Залюбовська. – К., 1986. – 191с. – (Романи і повісті ; в.2)
1247620
  Залюбовська М.Ю. Син землі та зірок : закінчення / М.Ю. Залюбовська. – К., 1986. – 191с. – (Романи і повісті ; в.3)
1247621
  Коперник І. Син землі. / І. Коперник. – К., 1939. – 70с.
1247622
  Аббас Ходжа Ахмад Син Індії : пер. з англ. / Аббас Ходжа Ахмад. – Київ : ДЛВ, 1958. – 382 с.
1247623
  Аббас Ходжа Ахмад Син Індії / Аббас Ходжа Ахмад ; пер. з англ. Е. Ржевуцької ; післям. В. Пащенка. – Вид. 2-ге. – Київ : Дніпро, 1974. – 366 с. : іл.
1247624
  Стрепет В.О. Син його величності / В.О. Стрепет. – Київ : Веселка, 1974. – 190 с.
1247625
  Дімаров А.А. Син капітана / А.А. Дімаров. – Київ, 1958. – 224 с.
1247626
  Дімаров Анатолій Син капітана : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 21-106. – ISSN 0208-0710
1247627
  Голиш Г. Син Карпат // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 5-12 лютого (№ 5/6). – С. 7
1247628
  Ходанич Л. Син Карпат, що жив для України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (738), вересень. – С. 52-63. – ISSN 0130-5263


  Авторка статті знайомить педагогічну громадськість із життєвим та творчим шляхом малознаного в Україні культурно-освітнього діяча й письменника В. Гренджі-Донського, розглядаючи феномен його життя і творчості як засіб виховання національно свідомої ...
1247629
   Син країни Рад. – К., 1982. – 264с.
1247630
  Гримайло Я.В. Син лейтенанта : роман / Я.В. Гримайло. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 256 с.
1247631
  Роа Бастос Син людський / Роа Бастос. – К., 1983. – 264с.
1247632
  Константін Т. Син Монте-Крісто. Роман / Т. Константін. – К., 1966. – 224с.
1247633
  Колесник П.Й. Син народу / П.Й. Колесник. – К., 1957. – 372с.
1247634
  Кулик Н. Син неба і Гомер математики // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14 вересня (№ 37). – С. 14-15 : фото. – ISSN 2219-5793


  Про видатного українського математика, академіка АН УРСР Михайла Пилиповича Кравчука.
1247635
  Ясінський В. Син неба і землі з удачею велетня / В. Ясінський, Василега-Дерибас, К. Манолов // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 4 (36). – С. 16-17


  Відкриття Титану (Ті). Економічно доцільно й вигідно вилучати Титан при комплексній азотнокислотній переробці апатиту. Цей спосіб переробки апатиту з добуванням усіх цінних складників уперше розробив і запровадив у виробництво професор КНУ імені ...
1247636
  Масляк О. Син Поділля з душею гуцула // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 107-110. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790


  Про українського етнографа, фольклориста Михайла Ломацького.
1247637
  Шендеровський В. Син поета - творець електронного телебачення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 311-315. – ISSN 2078-1911


  Борис Грабовський сконструював прилад ( для передавання також електронним способом зображення) - передавальну телевізійну трубку, яка має сьогодні назву телецентр. Про життя та діяльність та його винахідницькі здобутки в цій галузі науково-технічного ...
1247638
  Дубина М. Син полтавської землі // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 2 (42). – С. 16-18


  Степан Лазуренко - один із військових організаторів армії УНР.
1247639
  Черкаська Г. Син Польщі та України // Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2015. – № 5 (64). – С. 58-59


  Художник світової слави Генріх Семирадський.
1247640
  Циба М.Є. Син приїздив / М.Є. Циба. – Одеса, 1976. – 156с.
1247641
  Немирович І.О. Син раба : повість / І.О. Немирович. – Київ, 1986. – 159 с.
1247642
  Лаціс В.Т. Син рибалки : роман / В.Т. Лаціс. – Київ, 1954. – 463 с.
1247643
  Лаціс В.Т. Син рибалки : роман / В.Т. Лаціс. – Київ : Дніпро, 1971. – 470 с.
1247644
  Ясенський Б. Син рикші : повість / Б. Ясенський. – Харків ; Одеса, 1930. – 47 с.
1247645
  Катійо У. Син рідної землі / Уїлсон Катійо // Блукання вночі / Ла Гума, Алекс. – Київ : Дніпро, 1990. – С. 117-287. – ISBN 5-308-00737-3
1247646
  Калчев К. Син робітничого класу. Романізована біографія Г.Димитрова / К. Калчев. – Київ, 1964. – 239с.
1247647
  Руденко М. Син Сонця - Фаетон : наук.-фантаст. роман / Микола Руденко. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 237, [3] с. – ISBN 978-966-2151-31-2
1247648
  Лондон Д. Син Сонця / Д. Лондон. – К, 1927. – 215с.
1247649
  Панч П. Син Таращанського полку : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / П. Панч. – Київ : Веселка, 1968. – 180с. – (Шкільна б-ка)
1247650
  Панч П. Син Таращанського полку : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / П. Панч. – Київ : Веселка, 1973. – 179с. – (Шкільна б-ка)
1247651
  Панч П. Син Таращанського полку : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / П. Панч. – Київ : Веселка, 1980. – 176с. – (Шкільна б-ка)
1247652
  Панч П. Син Таращанського полку : Повісті, оповідання, казки: Для середн. шк. віку / П. Панч. – Київ : Веселка, 1985. – 206с.
1247653
  Андріасов М.А. Син Тихого Дону : літ.-критич. нарис [про М.О. Шолохова] : пер. с рос. ["Сов. Россия", 1969] Володимира Забаштанського] / Андріасов М.А. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 181 с., [9] л. іл.
1247654
  Плачинда С. Син України - син космосу : До 100-річчя від дня народження академіка Сергія Корольова // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-28
1247655
  Плачинда С. Син України - син космосу (до 100-річчя від дня народження академіка Сергія Корольова). Художньо-публіцистичний есей // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-28
1247656
  Злотополець В. Син України : Історична повість з часів українського лицарства в трьох частинах з ілюстраціями / В. Злотополець; Сюжет, опрацювання та редакція В.Злотопольльця. – Львів : Просвіта, 1992. – 174с. – ISBN 5-7707-0632-5
1247657
  Зальбург Е. Син України / Едіт фон Зальбург ; пер. з нім.: Л. Івасюк. – Київ : TEMPPORA, 2014. – 196 с. – Справжнє ім"я: Едіта Ернестіна Луїза Гільдегарде фон Зальбург-Фалькенштайн. – ISBN 978-617-569-203-5
1247658
   Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. – [Київ] : [Заповіт]. – ISBN 966-7272-00-1
Т. 1. – 1997. – 448 с.
1247659
   Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. – [Київ] : [Заповіт]. – ISBN 966-7272-00-1
Т. 2. – 1997. – 448 с.
1247660
  Глинчак В. Син українки - пасинок Росії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 15


  "Подивіться, шановний читачу, на іконостас класиків російської літератури на оправах відповідних підручників для дев"ятого класу "общеобразовательных учреждений" Російської Федерації. Одразу видно, що він дуже неповний - усього вісім портретів ...
1247661
  Тома Л. Син українсбкого степу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 15 березня (№ 5). – С. 04-05


  Пам"яті Василя Мисика.
1247662
  Михайловський В.І. Син Урала і Карпат / В.І. Михайловський. – Ужгород, 1975. – 79с.
1247663
  Степовик Д. Син церкви // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 19 січня (№ 1/2). – С. 13


  Верховний Архієпископ Йосиф Сліпий.
1247664
  Міксат К. Син чи пасинок? / Коломан Міксат // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 12 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
1247665
  Щепакін В.М. Синагогальна музика в Україні другої половини XIX - початку XX ст. у контексті європеїзації єврейської духовної культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 273-283
1247666
  Молодан Ігор Синай. Вижити в пустелі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 50-53 : фото
1247667
  Исакина Юлия Синай. Между двух миров / Исакина Юлия, Мохнач Константин // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 60-62 : фото
1247668
   Синай. На гору за благодатью : Мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 166-167 : Фото
1247669
  Задорожный Олег Синайские бедуины - кто они? = На златом крыльце сидели: цари, царевичи.. : Путешествия. Арабески // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 48-54 : Іл.
1247670
  Айналов Д.В. Синайские иконы восковой живописи / Д.В. Айналов. – С.-Пб. : [б. и.], 1902. – 35 с., [5] табл. – Оттиск из ІХ тома, №3 и 4 "Византийского временника" 1902 г.
1247671
   Синайский патерик. – Москва : Наука, 1967. – 401 с.
1247672
   Синайский патерик. – Новосибирск, 1980. – 55с.
1247673
   Синайский полуостров: все цвета пустыни // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 20-21 : фото
1247674
  Бенешевич В.Н. Синайский список отцов Никейского первого вселенского собора / В.Н. Бенешевич. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1908. – 281-306 с. – Отт. из "Изв. Имп. Акад. наук". 1908
1247675
  Гриценко І.С. Синайський Василь Іванович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 216. – ISBN 978-966-06-0557-2
1247676
   Синам Вітчизни. – Львів, 1989. – 86с.
1247677
  Чорний М.Ф. Синам у дорогу / М.Ф. Чорний. – Харків, 1979. – 190 с.
1247678
  Поліщук А.І. Синами щаслива земля : художньо-документальна повість / А.І. Поліщук. – Київ : Молодь, 1982. – 128 с.
1247679
  Лукаш О.В. Синантропізація рослинного покриву лучних екосистем заплави Дніпра у прикордонній смузі з Білоруссю // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 17-19 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
1247680
   Синантропізація рослинного покриву України : м. Переяслав-Хмельницький, 27-28 квітня 2006: Тези наукових доповідей. – Переясла-Хмельницький, 2006. – 240с.
1247681
  Шавріна В.І. Синантропізація флори фітоценозів сполучних територій Лядівського регіонального екокоридору / В.І. Шавріна, Є.Д. Ткач // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 134-137 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1247682
  Протопопова В.В. Синантропная флора Украины и пути ее развития. / В.В. Протопопова. – Киев, 1991. – 202с.
1247683
  Дудинська А.Т. Синантропні акаридієві кліщі (Acariformes, Acaridia) Закарпаття : монографія / А.Т. Дудинська, Т.Т. Дудинський ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Гражда, 2015. – 134, [2] c. : іл., табл. – Рез. парал. укр. та англ. – Бібліогр.: с. 120-134. – ISBN 978-966-176-128-4
1247684
  Штакельберг А.А. Синантропные двукрылые фауны СССР / А.А. Штакельберг. – Москва-Л., 1956. – 164с.
1247685
  Ибрагимов С.Ю. Синантропные мухи Дагестана в эколого-географическом освещении. : Автореф... канд. биолог.наук: / Ибрагимов С.Ю.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1964. – 22л.
1247686
  Гаджей Е.Ф. Синантропные мухи долинных и горных районов Таджикистана и меры борьбы с ними : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гаджей Е.Ф. ; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Душанбе, 1964. – 25 с.
1247687
  Веселкин Г.А. Синантропные мухи на животноведческих фермах Тюменской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Веселкин Г.А.; Зоол. ин-т. – Л., 1967. – 16л.
1247688
  Гълъбов С. Синапово зърно: спомени / С. Гълъбов. – София, 1981. – 160 с.
1247689
  Зурабашвили А.Д. Синапсы и обратимые изменение нервных клеток / А.Д. Зурабашвили. – Москва, 1951. – 82с.
1247690
  Кипор Г.В. Синаптическая организация обонятельной луковицы рептилий и запахи : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Кипор Г.В.; МГУ. – М., 1974. – 28л.
1247691
  Акоев Г.Н. Синаптическая передача в рецепторах акустико-латеральной системы / Акоев Г.Н., Андрианов Ю.Н. ; АН СССР, Ин-т физиологии им. И.П Павлова. – Ленинград : Наука, 1989. – 141 с.
1247692
  Шепелєв С.Є. Синаптична передача в скелетних м"язах за умов експерементально створеного дефіциту вітаміну В1 : автореф. дис. ... канд. біологічних наук:03.00.13 / Шепелєв С.Є.; Шепєлєв С.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1247693
  Шепелєв С.Є. Синаптична передача в скелетних м"язах за умов експериментально створеного дефіциту вітаміну В1 : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.13 / Шепелєв С.Є. ; Мін-во охорони здоров"я України ; Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2011. – 148 л. – Бібліогр.: л. 113-148
1247694
   Синатропизация и доместикация животного населения. – М., 1969. – 120с.
1247695
   Сингальские сказки. – М., 1985. – 544с.
1247696
  Белькович А.А. Сингальско-русский словарь : Около 37000 слов / А.А. Белькович, В.В. Выхухолев; Под ред. Д. Винсента Родриго. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 824с. – С приложением краткого грамматического очерка сингальского языка/ Белькович А.А.
1247697
  Рыжков К.М. Сингамиды домашних и диких животных / К.М. Рыжков. – М.-Л.
1. – 1949. – 1-164с.
1247698
  Вишневецкая Юлия Сингапур - 2 : Остров везения - 2. Репортаж / Вишневецкая Юлия, Максимишин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 136-154 : Фото, карты. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1247699
  Осипова М. Сингапур - валютно-финансовый центр ЮВА // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1983. – № 6 (228). – С. 71-77
1247700
  Джекобсон Марк Сингапур - счастье по плану : цена процветания / Джекобсон Марк, Маклейн Дэвид // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 100-111 : Фото
1247701
  Лебедев И.А. Сингапур / И.А. Лебедев. – М., 1959. – 54с.
1247702
  Чуфрин Г.И. Сингапур / Г.И. Чуфрин. – М, 1970. – 110с.
1247703
  Тюрк Г. Сингапур / Г. Тюрк. – М., 1973. – 168с.
1247704
  Антипов В.И. Сингапур : Экономико-географический очерк / В.И. Антипов; Ин-т географии АН СССР. – Москва : Мысль, 1982. – 160 с. : ил., карт.
1247705
   Сингапур. – М., 1988. – 202с.
1247706
  Вишневецкая Юлия Сингапур = остров везения : репортаж / Вишневецкая Юлия, Максимишин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 166-184 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1247707
   Сингапур // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 6. – С. 20-25 : фото
1247708
  Долженкова Любовь Дмитриевна Сингапур в мировом капиталистическом хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Долженкова Любовь Дмитриевна; М-во внешней торговли СССР. Всесоюзный научно-исслед. конъюктурный ин-т. – М., 1980. – 27л.
1247709
  Долженкова Л.Д. Сингапур в мировом капиталистическом хозяйстве / Л.Д. Долженкова. – М., 1984. – 178с.
1247710
  Курзанов В.Н. Сингапур в экономике Юго-Восточной Азии. / В.Н. Курзанов. – М., 1985. – 184с.
1247711
  Лукина Ирина Сингапур за 96 часов : Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 94-98 : Іл.
1247712
  Демин Л.М. Сингапур многоликий / Л.М. Демин. – Москва : Мысль, 1975. – 80 с. : карта
1247713
   Сингапур пока " комбинированный" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 34 : фото
1247714
  Лукин Б.П. Сингапур, Гонконг, Тайвань и Южная Корея в планах экономической экспансии Америки / Б.П. Лукин, М.В. Сенина // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 2 (40) : Роль национальных меньшинств в общественно-политической жизни США. Сингапур, Гонконг, Тайвань и Южная Корея в экономической экспансии Вашингтона. США и Япония: технологическое соперничество. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Сев. Америки. – C. 81-96
1247715
  Альбиг Сингапур, город животных / Альбиг, Йорг-Уве, Хирш Энвер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 144-157 : фото. – ISSN 1029-5828
1247716
  Катунская С.Ф. Сингапур. / С.Ф. Катунская. – М, 1975. – 36с.
1247717
  Соболева Елена Сингапур. Вертикальные джунгли // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 106-113 : фото. – ISSN 1029-5828
1247718
  Калашников Н.И. Сингапур: проблемы города-государства / Н.И. Калашников. – М., 1981. – 64с.
1247719
   Сингапурская мозаика : рассказы ; пер. с кит. – Москва : Прогресс, 1980. – 314 с.
1247720
  Савенков Ю.Б. Сингапурские этюды / Ю.Б. Савенков. – Москва, 1982. – 176с.
1247721
  Алчмова А. Сингармонизм в современном киргизском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Алчмова А.; МВиССО Кирг.ССР, Кирг. ГУ. – Фрунзе, 1980. – 19л.
1247722
  Виноградов В.А. Сингармонизм и фонология слова. : Автореф... канд. филол.наук: / Виноградов В.А.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1966. – 20л.
1247723
  Дорсенвиль Роже Сингелет-синглетный перенос энергии в активных средах лазеров на органических соединениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Дорсенвиль Роже; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1975. – 12л.
1247724
  Жабин А.Г. Сингенез и метаморфизм карбонатитов / А.Г. Жабин. – Москва : Наука, 1971. – 167с.
1247725
  Денисик Г.І. Сингенез рослинного покриву в ландшафтах зон техногенезу / Денисик Г.І., Ярков С.В., Казаков В.Л. – Вінниця ; Кривий Ріг : Едельвейс і К, 2012. – 239, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 205-233. – Бібліогр.: с. 177-204. – (Серія "Процеси і явища в антропогенних ландшафтах"). – ISBN 978-966-2462-80-7
1247726
  Тиханович Є.Є. Сингенетичні лавини в Українських Карпатах / Є.Є. Тиханович, В.І. Біланюк, Д.В. Фігурний // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 64-69. – ISSN 1992-4224
1247727
  Соболєва О. Синграфемні компоненти друкованих текстів як носії певних імпліцитних значень


  В статті подано огляд вживання синграфемних компонентів публіцистичних текстів французькою мовою. Ненормоване вживання знаків пунктуації відбиває тенденцію сучасних текстів до урізноманітнення виражальних засобів та до прикрашання стилю висловлення. ...
1247728
  Позур С.В. Сингулярна крайова задача на власні значення для рівняння Емдена-Фаулера / С.В. Позур, Л.В. Процак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-42. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  На дійсній півосі розглядається крайова задача на власні значення, в якій замість лінійного диференціального оператора фігурує нелінійний оператор типу Емдена - Фаулера. Встановлено існування додатнього монотонно спадного до нуля розв"язку та знайдено ...
1247729
  Позур С.В. Сингулярна крайова задача на власні значення для рівняння Емдена-Фаулера. Існування розв"язку із заданою кількістю нулів / С.В. Позур, Л.В. Процак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-38. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  На дійсній півосі розглядається крайова залача на власні значення, в якій замість лінійного диференційного оператора фігурує нелінійний оператор типу Емдена-Фаулера. Доведено існування розв"язку, який має рівно l>1 нулів на півосі (0, оо).
1247730
  Зернов А.Е. Сингулярная задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения, не разрешенного относительно производной неизвестной функции / А.Е. Зернов, Ю.В. Кузина // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 20, № 2. – C. 166-183. – ISSN 1562-3076
1247731
  Хе Кан Чер Сингулярная задача Трикоми для уравнений смешанного типа с двумя линиями вырождения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Хе Кан Чер; АН СССР. Сиб. отд-ние. Специализир. совет. Д002.23.01 при Ин-те математики СО АН СССР. – Новосибирск, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.12-15
1247732
  Махней О.В. Сингулярні квазідиференціальні оператори на скінченному інтервалі / Махней О.В., Тацій Р.М. ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Івано-Франківськ : Сімик, 2012. – 358, [2]с. : іл. – Бібліогр.: с. 339-358. – ISBN 978-966-8067-78-5
1247733
  Торбін Г.М. Сингулярність випадкових рядів Остроградського другого виду / Г.М. Торбін, І.М. Працьовита // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 164-172. – ISSN 0868-6904
1247734
   Сингулярність і досвід. // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – ISSN 0235-7941
1247735
  Іващенко І. Сингулярність і досвід. Міркування щодо Гегелевої теорії суб"єктивності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – С. 6-23. – ISSN 0235-7941
1247736
  Крушельницька Т. Сингулярність корупції як гальмівного чинника сталого розвитку України / Т. Крушельницька, О. Матвеєва // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 37-44. – ISSN 2414-4436
1247737
  Працьовитий М.В. Сингулярність розподілу випадкової величини, зображеної ланцюговим А2-дробом з незалежними елементами / М.В. Працьовитий, Д.В. Кюрчев // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 139-154. – ISSN 0868-6904
1247738
  Іващенко І.Г. Сингулярність свідомості у структурі трансцендентального самообгрунтування : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Іващенко Іван Георгійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с.
1247739
  Іващенко І.Г. Сингулярність свідомості у структурі трансцендентального самообгрунтування : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Іващенко Іван Георгійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 190 л. – Бібліогр.: л. 174-190
1247740
  Лебідь М.В. Сингулярність та тонкі фрактальні властивості одного класу нескінченних згорток Бернуллі з суттєвими перекриттями / М.В. Лебідь, Г.М. Торбін // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 87. – С. 89-104. – ISSN 0868-6904
1247741
  Туляков В. Сингулярність у кримінальному праві // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1247742
  Жечев М.Н. Сингулярно возмущенные механические системы / М.Н. Жечев; НАН. Нац. космическое агентство Украины. – Дніпропетровськ : НАН, НКА Украины. ИТМ, 1998. – 131 с. – ISBN 966-02-0613-5
1247743
  Васильева А.Б. Сингулярно возмущенные уравнения в критических случаях / А.Б. Васильева, В.Ф. Бутузов. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 106 с.
1247744
  Калачев Леонид Викторович Сингулярно возмущенные уравнения параболического типа в задачах химической кинетики и физики полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Калачев Леонид Викторович; МВ и ССО СССР, МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1986. – 11л.
1247745
  Вовк В. Сингулярно збурене рівняння Кортевега - де Фріза: точні й асимптотичні односолітонні розв"язки та їх чисельні наближення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-31. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Отримано чисельні розвязки сингулярно збуреного рівняння Кортевега – де Фріза зі сталими коефіцієнтами при різних значенням малого параметра. Із використанням формули для солітонного розвязку цього рівняння, проведено порівняння формул для точних і ...
1247746
  Хомченко Л.В. Сингулярно збурене рівняння теплопровідності з імпульсною дією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 101-105. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано алгоритм побудови асимптотичних розв"язків сингулярно збуреного рівняння теплопровідності з імпульсною дією.
1247747
  Болілий Василь Олександрович Сингулярно збурені диференціальні рівняння з псевдодиференціальною точкою звороту : Дис. ... канд. фізико- математ. наук: 01.01.02 / Болілий Василь Олександрович; МОіНУ. Кіровоград. держ. педагог. ун-тет ім. В. Винниченка. – Київ, 2003. – 141 л. – Бібліогр.: л. 131 - 141
1247748
  Болілий Василь Олександрович Сингулярно збурені диференціальні рівняння з псевдодиференціальною точкою звороту : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Болілий В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1247749
  Зубова С.П. Сингулярное возмущение линейных дифференциальных уравнений, неразрешенных относительно производной. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Зубова С.П.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1247750
   Сингулярності Ліфшиця електронних термодинамічних величин однозонного металу / В.Г. Бар"яхтар, Є.Д. Білоколос, О.В. Дмитрієв, Г.В. Самар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 218-225. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В рамках однозонного наближення розглянуто електронний перехід Ліфшиця 2.5 роду і отримано ряд точних виразів. Також досліджені сингулярності парамагнетика Паулі в зовнішніх магнітних полях. Параметр сингулярності залежить від відповідної ефективної ...
1247751
  Михайлов С.Е. Сингулярность напряжений в составных анизотропных телах и некоторые приложения к композитам. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Михайлов С.Е.; МВ и ССО РСФСР. Москов. физ.-тех. ин-т. – Долгопрудный, 1979. – 26л.
1247752
  Кошманенко В.Д. Сингулярные билинейные формы в теории возмущений самосопряженных операторов / В.Д. Кошманенко. – К., 1993. – 167с.
1247753
  Бутузов В.Ф. Сингулярные возмущения / В.Ф. Бутузов. – Москва : Знание, 1988. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Математика кибернетика ; № 1)
1247754
  Демидов А.С. Сингулярные возмущения и асимптотика решений эллиптических краевых задач : Автореф. дис. ... канд физ.-мат. наук / Демидов А.С. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1972. – 19 с.
1247755
  Габисония О.Д. Сингулярные двойные интегралы и суммирование двойных рядов методом Рисса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Габисония О.Д.; Тбилисский гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1953. – 10л.
1247756
  Конюхова Н.Б. Сингулярные задачи Коши для систем обыкновенных дифференцивльных и функционально-дифференциальных уравнений / Н.Б. Конюхова. – М, 1988. – 66с.
1247757
  Капанадзе Р.В. Сингулярные интегалы и интегральные уравнения в некоторых нормированных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Капанадзе Р.В.; Тбил. матем. ин-т им. А.М.Размадзе АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1968. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1247758
  Стейн Илайес Сингулярные интегралы и дифференциальные свойства функций. / Стейн Илайес. – Москва : Мир, 1973. – 342 с.
1247759
   Сингулярные интегральные операторы. – Баку, 1987. – 117с.
1247760
  Дудучава Р.В. Сингулярные интегральные операторы в прсотранствах гельдеровых функций с весом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.003 / Дудучава Р.В.; АН ГрузССР. – Тбилиси, 1971. – 17л.
1247761
  Панченко И.Ф. Сингулярные интегральные операторы и краевые задачи на римановых поверхностях в пространствах суммируемых функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Панченко И.Ф.; МВ и ССО БССР. БГУ. – Минск, 1980. – 11л.
1247762
  Латушкин Ю.Д. Сингулярные интегральные операторы с невзаимооднозначным сдвигом : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Латушкин Ю. Д.; ОГУ. – Одесса, 1982. – 16л.
1247763
  Кравченко В.Г. Сингулярные интегральные операторы с некарлемановским сдвигом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Кравченко В.Г.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 8л.
1247764
   Сингулярные интегральные операторы:. – Баку, 1986. – 1003с.
1247765
   Сингулярные интегральные операторы:. – Баку, 1989. – 112с.
1247766
  Шапиро М.В. Сингулярные интегральные опраторы со сдвигом Карлемана в случае кусочно-непрерывных коэффициетов и на составном контуре : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Шапиро М.В. ; Одеск. гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 12 с.
1247767
  Маканина Т.А. Сингулярные интегральные преобразования в некоторых весовых пространствах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Маканина Т. А.; АН СССР, Матем. ин-т. – М, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1247768
  Мусхелишвили Н.И. Сингулярные интегральные уравнения / Н.И. Мусхелишвили. – Москва-Ленинград, 1946. – 448 с.
1247769
  Мусхелишвили Н.И. Сингулярные интегральные уравнения / Н.И. Мусхелишвили. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1968. – 512с.
1247770
  Радченко Т.Н. Сингулярные интегральные уравнения в исключительном случае в пространствах гельдеровых и обобщенных функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Радченко Т.Н.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 15л.
1247771
  Фрейдкин С.А. Сингулярные интегральные уравнения в пространствах с весом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фрейдкин С.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 4л.
1247772
  Хволес А.А. Сингулярные интегральные уравнения в пространствах Сw(M). : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Хволес А.А.; АН ГССР.Тбил.мат.ин-т. – Тбилиси, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1247773
  Конышкова Елена Михайловна Сингулярные интегральные уравнения на вещественной оси с бесконечным индексом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Конышкова Елена Михайловна; МВ и ССО РСФСР. Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 10л.
1247774
  Башкарев Петр Георгиевич Сингулярные интегральные уравнения с конечной группой сдвигов и их приложение к краевым задачам теории аналитических функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Башкарев Петр Георгиевич; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 10л.
1247775
  Мерлин А.В. Сингулярные интегральные уравнения с многозначными наримановой поверхности ядрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.003 / Мерлин А.В.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1972. – 11л.
1247776
  Карелин А.А. Сингулярные интегральные уравнения со сдвигом в пространствах с весом и их приложения к краевым задачм для уравнений эллиптико-гиперболического типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Карелин А. А.; ОГУ. – Одесса, 1980. – 14 с.
1247777
  Мусхелишвили Н.И. Сингулярные интегральные уравнения: Граничные задачи теории функций и некоторые их приложения к математической физике / Н.И. Мусхелишвили. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 599 с.
1247778
  Агранович М.С. Сингулярные интегро-дифференциальные операторы в теории граничных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Агранович М.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломонсова. – М., 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1247779
  Кордзадзе Р.А. Сингулярные интегро-функциональные уравнения и некоторые их применения в теории краевых задач : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Кордзадзе Р.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1964. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1247780
  Рубанович Семен Григорьевич Сингулярные интеродифференциальные уравнения с нарушением условиях нормальности на всем контуре : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Рубанович Семен Григорьевич; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 10л.
1247781
  Кифоренко Б.Н. Сингулярные оптимальные управления в механике космического полета / Б.Н. Кифоренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т механики им. С.П. Тимошенко. – Киев : Наукова думка, 2017. – 192, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 177-191. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1535-7
1247782
  Арсеньев А.А. Сингулярные потенциалы и резонансы / А.А. Арсеньев. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1974. – 121с.
1247783
  Фролов В.Д. Сингулярные уравнения с разрывными коэффициентами в пространствах Lp весом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Фролов В.Д.; Кишиневский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 9л.
1247784
  Карлович Ю.И. Сингуляторные интегральные операторы со сдвигом контура интегрирования в область и их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Карлович Ю. И.; ОГУ. – Одесса, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1247785
  Иванов Б.В. Сингэки, что это такое? / Б.В. Иванов. – Москва, 1976. – 48с.
1247786
   Синдбад-мореход. – Уфа, 1988. – 143 с.
1247787
   Синдбад-мореход. – Москва, 1988. – 604с.
1247788
   Синдбад-мореход. – Москва, 1991. – 348с.
1247789
   Синдбад-мореход. – Москва, 1992. – 248с.
1247790
   Синдбад-Мореход : избранные сказки, рассказы и повести из "Тысячи и одной ночи". – Москва : Правда, 1986. – 604 с.
1247791
  аз-Захири ас-Самарканди Мухаммад Синдбад-наме / аз-Захири ас-Самарканди Мухаммад. – Москва, 1960. – 311с.
1247792
  Молодякова Э.В. Синдзо Абэ - старый новый премьер-министр Японии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 7 (672). – С. 52-56. – ISSN 0321-5075
1247793
  Пивовар С.Ф. Синдикалізм, анархо-синдикалізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 339. – ISBN 966-642-073-2
1247794
  Бень А.Б. Синдикат : За матеріалами депутатського об"єднання "Антимафія" та ЗМІ / А.Б. Бень. – б.м., 2004. – 304с. – (Правди і суду). – ISBN 987-632-076-9
1247795
  Цукерник А.Л. Синдикат "Продамет". / А.Л. Цукерник. – М., 1959. – 304с.
1247796
  Уваров Х.М. Синдикат паровозостроительных заводов России : Автореф... канд. экон.наук: / Уваров Х.М.; Ленинградский гос-ордена Ленина университет им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 24л.
1247797
  Кристи Брайан Синдикат смерти : живой товар / Кристи Брайан, Лионг Марк // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 44-67 : Фото
1247798
   Синдикаты и государственная торговля. – М., 1923. – 151с.
1247799
  Фомин П.И. Синдикаты и тресты / П.И. Фомин. – Х., 1919. – 110с.
1247800
  Цыперович Г. Синдикаты и тресты в дореволюционной России и в СССР. / Г. Цыперович. – Л., 1927. – 540с.
1247801
  Цыперович Г. Синдикаты и тресты в России. / Г. Цыперович. – 2-е изд., испр. идоп. – М., 1919. – 214с.
1247802
  Цыперович Г. Синдикаты и тресты в России. / Г. Цыперович. – 3-е изд. – Пг., 1920. – 211с.
1247803
  Циганов С. Синдиковане кредитування та єврооблігаційні позики - боргові інструменти довгострокового фінансування / С. Циганов, А. Яншина // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 31-38. – ISSN 1605-2005
1247804
  Масина О.П. Синдиковані кредити як інструмент залучення ресурсів на міжнародних фінансових ринках // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 85-88
1247805
  Маевский М. Синдром : Первые стихи 1986-1991 / Михаил Маевский. – Кировоград : ЕвроВокс, 2006. – 71с. – ISBN 966-8264-59-2
1247806
  Волошина Л. Синдром "малоросійства" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 липня (№ 122/123). – С. 7


  Світогляд громадян є відображенням інформаційної неохайності, погодженої на державному рівні.
1247807
   Синдром "професійного вигорання" та професійна кар"єра працівників освітніх організацій : гендерні аспекти : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів та слухачів ін-тів післядипломної освіти / С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка, Т.В. Зайчикова, О.І. Бондарчук, В.Т. та ін. Биковський; С.Д. Максименко и др. ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Лабораторія орг. психології ; Укр. асоціація організац. психологів та психологів праці ; за наук. ред. : С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Міленіум, 2006. – 368 с. – ISBN 966-8063-58-X
1247808
  Гончаренко О.М. Синдром "слабкої держави" і сучасні геополітичні альтернативи України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 350-353. – ISSN 2076-1554
1247809
  Сюндюков І. Синдром "холопів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 183). – С. 5


  Ставлення до кріпосного рабства як вододіл між Україною і Росією.
1247810
  Папанова О.А. Синдром "эмоционального выгорания" у студентов - будущих социальных работников и способы его профилактики // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 49-53. – ISSN 1726-667Х
1247811
  Папанова Ольга Анатольевна Синдром "эмоционального выгорания" у студентов - будущих социальных работников и способы его профилактики // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 49-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  В связи с изменением стратегий, моделей, содержания образования, усилением тенденций к реализации личностно ориентированного подхода в образовании, в том числе и профессиональном, в последние годы возрос интерес к процессу профессионализации на этапе ...
1247812
   Синдром абдоминальной гипертензии: состояние проблемы / Б.Р. Гельфанд, Д.Н. Проценко, П.В. Подачин, С.В. Чубченко, И.Ю. Лапшина // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 41-50. – ISSN 2224-0586
1247813
  Жуков Борис Синдром беззащитности : Медпрактикум // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 130-136 : Фото
1247814
  Спринчук Н.А. Синдром біологічно неактивного гормону росту: клініка, особливості патогенезу, діагностика та лікування (довготривале спостереження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.14 / Спринчук Наталя Андріївна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речович ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1247815
  Шалькевич Л.В. Синдром Блоха — Сульцбергера: этиологические, патогенетические и клинические особенности поражения центральной нервной системы / Л.В. Шалькевич, А.И. Кудлач // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 5 (75). – C. 9-14. – ISSN 2224-0713
1247816
  Значков Борис Синдром брошенного вызова : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 202-207 : Фото
1247817
  Большова Е.В. Синдром Видемана - Раутенштрауха (неонатальный прогероидный синдром): описание клинического случая и краткий обзор литературы / Е.В. Большова, О.А. Вишневская // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 8. – С. 118-123. – ISSN 2224-0721
1247818
  Густелева А.Н. Синдром выгорания в профессии учителя и качество образования // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 66-75. – ISSN 1726-5304
1247819
   Синдром Гийена — Барре при воспалительных заболеваниях суставов / С.В. Селезнева, А.В. Перепада, О.В. Синяченко, Е.Д. Егудина, А.А. Ханюков // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 5 (83). – C. 41-54. – ISSN 2224-0713
1247820
  Гулько Г.О. Синдром досягнення у особистостей з неврозоподібними проявами // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 253-257
1247821
  Романовська О.О. Синдром емоційного вигорання в професійній діяльності викладача ВНЗ як психологічна і педагогічна проблема // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 357-366. – ISSN 2074-8922


  "...Проблема збереження здоров"я викладача ВНЗ є сьогодні однією із актуальніших психолого-педагогічних проблем сучасності, тому що саме викладачеві належить одна з визначальних ролей у забезпеченні необхідного високого рівня професіоналізму майбутніх ...
1247822
  Булатевич Наталія Миколаївна Синдром емоційного вигоряння вчителя : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Булатевич Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 195л. + Додатки: л. 182 - 195. – Бібліогр.: л. 163 - 182
1247823
  Булатевич Наталія Миколаївна Синдром емоційного вигоряння вчителя : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Булатевич Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19c. – Бібліогр.: 7 назв
1247824
  Булатевич Н.М. Синдром емоційного вигоряння вчителя: роль індивідуальних й організаційних чиників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-47. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему чинників виникнення синдрому емоційного вигоряння. Наведено результати емпіричного вивчення організаційних й індивідуальних чинників вигоряння вчителя. Серед індивідуальних чинників детально проаналізовано вплив ...
1247825
  Малишева Каріне Олегівна Синдром емоційного вигоряння психолога-консультанта: психологічні чинники, профілактика та корекція : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Малишева Каріне Олегівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 205л. + Додатки: л. 193 - 204. – Бібліогр.: л. 174 - 193
1247826
  Малишева Каріне Олегівна Синдром емоційного вигоряння психолога-консультанта: психологічні чинники, профілактика та корекція : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Малишева К.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1247827
  Сорокман Т.В. Синдром Жильбера: термінологія, епідеміологія, генетика, патогенез (частина I) / Т.В. Сорокман, О.В. Макарова // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2016. – № 8 (76). – C. 82-86. – ISSN 2224-0551
1247828
  Аряєв М.Л. Синдром жорсткого поводження з дитиною в неонатології та педіатрії: біоетичні проблеми та психоневрологічні наслідки // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 357-366. – ISSN 2413-7944
1247829
   Синдром закрепів у дітей : навч.-метод. посібник / [В.Ф. Рибальченко та ін.] ; за ред. В.Ф. Рибальченка та ін. ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2015. – 231, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 232. – Бібліогр.: с. 221-229. – ISBN 978-966-97465-2-8
1247830
  Нагорная Н.В. Синдром и феномен Вольфа-Паркинсона-Уайта у детей / Н.В. Нагорная, Е.В. Пшеничная, С.А. Паршин // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2013. – № 2 (45). – С. 143-149. – ISSN 2224-0551
1247831
  Коломієць В. Синдром інфляції: діагностика і лікування (світовий та вітчизняний досвід) // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2012. – № 3 (155). – С. 4-21. – ISSN 0868-8893
1247832
  Панченко В. Синдром Калнишевського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 34 (614), 23-29.08.2019. – С. 57. – ISSN 1996-1561
1247833
   Синдром кашлю. Частина 2 / В.Є. Сабадаш, О.М. Барна, О.О. Погребняк, І.І. Вишнивецький, Я.В. Корост, А.В. Новицька, Н.В. Горобець, Є.М. Швець // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (137/138). – С. 18-21. – ISSN 1729-2344


  Кашель – це рефлекторний акт, спрямований на очищення дихальних шляхів, який відбувається при закритій голосовій щілині та має характерний звук. Він, як і інші симптоми, є своєрідним сигналом для лікаря про те, що в організмі відбуваються ...
1247834
  Соловей Е.С. Синдром колоніальності у студіях Сергія Єфремова // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 3-7. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
1247835
  Горбатюк О.М. Синдром короткої кишки у немовлят: сучасні погляди на проблему за даними літературного огляду і власного досвіду // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 48-55. – ISSN 2226-1230
1247836
  Крахмалова Е.О. Синдром легочной гипертензии при коморбидности хронической обструктивной болезни легких и ишемической болезни сердца / Е.О. Крахмалова, Е.А. Гетман // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 81-88. – ISSN 1605-7295
1247837
  Крим А. Синдром Моргалова : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.54-69. – ISSN 0208-0710
1247838
  Матвієнко В. Синдром московства // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 11). – С. 5
1247839
  Сирник М. Синдром наполовину повної склянки або пора вже закінчувати // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 52. – С. 2. – ISSN 0027-8254


  25-ліття Об"єднання українців у Польщі.
1247840
  Шаров О.М. Синдром невизначеності української економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С. 61-65. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1247841
  Храбрый О. Синдром незаменимости // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 20. – С. 53-58


  Російська Федерація в епоху Володимира Путіна
1247842
  Шаров А.Н. Синдром неопределенности украинской экономики // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 6 (635). – С. 61-65. – ISSN 0131-7741
1247843
  Бондаренко Т.С. Синдром непогрешимости. Как с ним бороться? / Т.С. Бондаренко. – М, 1989. – 270с.
1247844
  Мальський Маркіян Синдром нової берлінської стіни на межі України - ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 3-5. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1247845
  Рубан К. Синдром парадокса: Віктор Петров-Домонтович як персонаж української гуманітаристики // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 303-320. – ISSN 2078-659X


  "Віра Агеєва, Поетика парадокса. Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича.Київ: Факт, 2006. 432 с. Мар’яна Гірняк, Таємниця роздвоєного обличчя.Авторська свідомість в інтелектуальній прозі Віктора Петрова-Домонтовича.Львів: Літопис, 2008. 286 ...
1247846
  Рубіна Д. Синдром Петрушки : роман / Діна Рубіна ; [пер. з рос. Н. Лисюк ; худож. оформлення А. Усік]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 334, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-667-691-0
1247847
  Таланов В. Синдром Пигмалиона и образование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 22-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1247848
  Дзюбановский І.Я. Синдром поліорганної недостатності у хворих на гострий поширений перитоніт / І.Я. Дзюбановский, Б.О. Мігенько, К.Г. Поляцко // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 56-60. – ISSN 1727-0847
1247849
  Богучарова О.І. Синдром професійного "вигорання" серед українських медичних працівників та педагогів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-63. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані експериментального дослідження "вигорання" в медсестер й лікарів та шкільних вчителів й викладачів університетів. Відповідно до трьох компонентів "вигорання" було підібрано методичний оцінний інструментарій. Встановлено, по-перше, майже ...
1247850
  Аймедов К.В. Синдром професійного "вигорання" у викладачів медичного університету / К.В. Аймедов, Ю.П. Жогно, О.В. Кривоногова // Вестник Асоциации психиатров Украины : научно-практический журнал / Ассоциация психиатров Украины. – Донецк, 2014. – № 2/3. – С. 51-59. – ISSN 2307-1443
1247851
  Походенко С.В. Синдром професійного вигорання у педагогічних працівників // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С.75-86
1247852
  Булатевич Н.М. Синдром психічного вигоряння: порівняльний аналіз професіних груп вчителів та охоронників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проведено критичний аналіз зарубіжних досліджень, присвячених порівняльному аналізу синдрому психічного вигоряння на різних професійних групах. Розглянуто результати порівняльного дослідження вигорання у професіях вчителя та охоронника. Вивчення ...
1247853
  Бондаренко С. Синдром реформ: Володимир Зеленський хоче боротися з корупцією через смартфони // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 52). – С. 4


  "Майже щодня новообраний Президент Володимир Зеленський зустрічається з міжнародними партнерами. Минулого тижня він, зокрема, мав зустріч із міністром закордонних справ Канади Христиною Фріланд. Під час розмови ключовими питаннями були боротьба з ...
1247854
  Значков Борис Синдром Робинзона : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 112-117 : Фото
1247855
  Калюжная Л.Д. Синдром Стивенса-Джонсона у больной с тяжелым рецидивирующим течением субкорнеального пустулеза Снеддона-Уилкинсона / Л.Д. Калюжная, Н.В. Турик // Український журнал дерматології, венерології, косметології : науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Українс. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. В.І. Степаненко. – Київ, 2017. – № 3 (66). – C. 91-96. – ISSN 1727-5741
1247856
  Слаповский А. Синдром Феникса : [ роман ] / Алексей Слаповский. – Москва : Эксмо, 2007. – 352с. – (Современная проза). – ISBN 978-5-699-20067-3
1247857
  Желем І. Синдром Фредді Крюгера : проза: секретні матеріали // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 8. – С. 14-29. – ISSN 0130-321Х
1247858
   Синдром Эди: случай из практики / О.А. Рудычева, Э.Ю. Черныш, Турлюн-Матюха, Е.В. Кравченко // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 77-79. – ISSN 2309-8147


  "...Клинический пример пациентки с синдромом Эди показал, что офтальмологическое обследование помогает в постановке диагноза и проведении дифференциальных критериев синдрома Эди с другими сходными патологическими состояниями глаза. Использование ...
1247859
  Соколов Е.Ю. Синдром эмоционального (психического) выгорания у сотрудников органов внутренних дел // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 19-25
1247860
  Уманский М.А. Синдром эндогенной интоксикации / М.А. Уманский. – Киев, 1979. – 202с.
1247861
  Васков И. Синдроми во максилофациjалната региjа = Syndromes in maxillofacial region / Илиjа Васков ; [гл. уред. М. Поленаковик ; соработн..Т. Бурназовски] ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 374, [1] с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. – Библиогр.: с. 335-375. – ISBN 978-608-203-041-8
1247862
  Венгер О.П. Синдромологічна феноменологія депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 14-16. – ISSN 1681-276Х


  "...Метою дослідження було вивчення синдромологічних особливостей депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів. Для цього було клінічно обстежено 196 емігрантів, 191 реемігрантв та 198 неемігрантів, хворих на депресивні розлади психогенного, ...
1247863
  Андриайнен О.А. Синдромы позитивных изменений постоянных потенциалов возбудимых структур : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Андриайнен О.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 41л. – Бібліогр.:с.39-41
1247864
  Кругликова И.Т. Синдская гавань. Горгиппия. Анапа / И.Т. Кругликова. – Москва : Наука, 1975. – 103 с.
1247865
  Кругликова И.Т. Синдская гавань. Горгиппия. Анапа / И.Т. Кругликова. – Москва : Наука, 1977. – 88 с.
1247866
  Вяземский П. Синды, Зунд и Сундары / [князь Павел Вяземский] // Русский сборник [5]. – [Санкт-Петербург]. – № 5 : Варяжский. – 49 с.


  На с. 117 (1) дарственная надпись: Князю Павлу Петровичу Вяземскому от автора
1247867
  Приходькова Л.П. Сине-зеленые водоросли почв, рисовых полей и эфемерных водоемов левобережного Нижнего Приднепровья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Приходькова Л.П. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1969. – 34 с.
1247868
  Полторацкий В.В. Синеборье. / В.В. Полторацкий. – М., 1965. – 48с.
1247869
  Рогов В.С. Синеборье: рассказы и повесть / В.С. Рогов. – М., 1978. – 191с.
1247870
  Винокуров Е.М. Синева / Е.М. Винокуров. – Москва, 1956. – 72с.
1247871
  Одинцова Л.В. Синева апреля : Стихи / Л.В. Одинцова. – Москва : Советский писатель, 1981. – 63с.
1247872
   Синева берегов. – М., 1982. – 616с.
1247873
  Ледков В.Н. Синева в аркане : повесть / Василий Ледков. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1970. – 62 с.
1247874
  Соно А. Синева небес : [роман] / Соно Аяко ; пер. с яп. Татьяны Бреславец. – Санкт-Петербург : Гиперион, 2006. – 444, [4] с. – Парал. тит. л. яп. – (Terra Nipponica ; 14). – ISBN 5-89332-121-9
1247875
  Гроссман М.С. Синева осенних вечеров / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1981. – 143 с.
1247876
  Алдахин П.В. Синева родников : стихи / П.В. Алдахин. – Ленинград : Совецкий писатель, 1976. – 112 с.
1247877
  Щипачев С.П. Синева России / С.П. Щипачев. – Москва, 1976. – 103с.
1247878
  Афанасьев А.И. Синевесье / А.И. Афанасьев. – Волгоград, 1973. – 23с.
1247879
  Долгош І.І. Синевир : роман / І.І. Долгош. – Ужгород : Карпати, 1968. – 320 с.
1247880
  Долгош И.И. Синевир / И.И. Долгош. – Москва, 1971. – 359 с.
1247881
  Грибов В.А. Синевирское озеро : Путеводитель / В.А. Грибов. – Ужгород : Карпати, 1987. – 34с.
1247882
  Колодий В.В. Синевирское озеро и вопросы его охраны : региональные проблемы / В.В. Колодий, Р.И. Панькив // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 105-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0201-4122
1247883
  Сарваш А.А. Синевирське озеро : Буклет-путівник / А.А. Сарваш, Ф.М. Тарахонич. – Ужгород, 1969. – 14с. – Текст паралельно укр. та рос. мовами
1247884
  Грибов В.О. Синевирське озеро : путівник українською та російською мовами / В.О. Грибов, А.І. Угляй. – Ужгород : Карпати, 1983. – 32 с.
1247885
  Примеров Б.Т. Синевой разбуженное слово / Б.Т. Примеров. – Ростов-на-Дону, 1964. – 56с.
1247886
  Выхухолев В.В. Синегальская литература / В.В. Выхухолев. – Москва, 1970. – 200с.
1247887
  Выхухолев В.В. Синегальский язык / В.В. Выхухолев. – Москва, 1964. – 76с.
1247888
  Косоротов В.Н. Синеглазая весна : рассказі / В.Н. Косоротов; пер. с марийск. Л.Ятманова. – Йошкар-Ола, 1972. – 200 с.
1247889
  Айтматов Ч.Т. Синеглазая волчица : отр. из романа "Плаха" : [для ст. шк. возраста] / Чингиз Айтматов ; [худож. В. Герасимов]. – Фрунзе : Мектеп, 1987. – 93, [1] с. : ил.
1247890
  Бораненков Н.Е. Синеглазые москвички / Н.Е. Бораненков. – М., 1968. – 144с.
1247891
  Абылкасымова М. Синеглазый мой Иссык-Куль : стихи : пер. с кирг. / Майрамкан Абылкасымова ; [вступ. ст. Т. Кузовлевой ; ил. Л. Ажаевой]. – Москва : Художественная литература, 1986. – 270 с. : ил., портр.
1247892
  Мороз А.Ф. Синегнойная инфекция. / А.Ф. Мороз. – Москва, 1988. – 256с.
1247893
  Черномордик А.Б. Синегнойная палочка. Бактериологическое и серологическое исследование. : Автореф... доктор биол.наук: / Черномордик А.Б.; АН УССР. Отд. биол. наук. – К., 1959. – 20л.
1247894
  Эдоков А.И. Синегория. Стихи. / А.И. Эдоков. – Барнаул, 1967. – 63с.
1247895
  Коляструк Н.Д. Синегорские сады / Н.Д. Коляструк. – Куйбышев, 1953. – 159с.
1247896
  Татьяничева Л.К. Синегорье / Л.К. Татьяничева. – Свердловск, 1958. – 143с.
1247897
  Пинаев А.Е. Синегорье / А.Е. Пинаев. – Кемерово, 1964. – 50с.
1247898
  Бойко О.Б. Синегрія держави та машинобудівних підприємств для інноваційного розвитку галузі // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 109-114. – ISSN 2308-1988
1247899
  Карев Г.А. Синее безмолвие / Г.А. Карев. – Одесса, 1962. – 218с.
1247900
  Карев Г.А. Синее безмолвие / Г.А. Карев. – 2-е изд. – Одесса, 1968. – 216с.
1247901
  Рыленков Н.И. Синее вино / Н.И. Рыленков. – Москва, 1943. – 24с.
1247902
  Татаренко Л.С. Синее дерево / Л.С. Татаренко. – М., 1963. – 143с.
1247903
  Лавренев Б.А. Синее и белое / Б.А. Лавренев. – Калининград, 1991. – 494с.
1247904
  Айлисли А. Синее море : рассказы : [для сред. и ст. возраста] / Акрам Айлисли ; пер. с азерб. Т. Калякиной ; [рис. К. Безбородова]. – Москва : Детская литература, 1977. – 79 с. : ил.
1247905
  Машкин Г.Н. Синее море, белый пароход / Г.Н. Машкин. – Новосибирск, 1967. – 218с.
1247906
  Фейгин Э.А. Синее на желтом / Э.А. Фейгин. – Тбилиси, 1977. – 344с.
1247907
  Хаидов А. Синее небо / Хаидов Аллаверды. – Ашхабад, 1955. – 52 с.
1247908
  Лазарев Е.В. Синее небо после дождя. / Е.В. Лазарев. – Куйбышев, 1973. – 112с.
1247909
  Горышин Г.А. Синее око / Г.А. Горышин. – Л., 1963. – 226с.
1247910
  Тарасенко Н.Ф. Синее солнце. / Н.Ф. Тарасенко. – Ярославль, 1965. – 128с.
1247911
  Кошелев Н.В. Синее стекло / Н.В. Кошелев. – М., 1960. – 96с.
1247912
  Коростелева В.А. Синее утречко / В.А. Коростелева. – М, 1977. – 111с.
1247913
  Подгорнов В.М. Синеет в лесу медуница / В.М. Подгорнов. – Ульяновск, 1962. – 78с.
1247914
  Домаров К.В. Синеет речка Тара / К.В. Домаров. – К., 1985. – 413с.
1247915
  Горюнова С.В. Синезеленые водоросли / С.В. Горюнова. – Москва : Наука, 1969. – 232с.
1247916
  Еленкин А.А. Синезеленые водоросли СССР. / А.А. Еленкин. – М-Л, 1936. – 679с.
1247917
  Еленкин А.А. Синезеленые водоросли СССР. : Вып.1 / А.А. Еленкин. – М-Л, 1938. – 984с.
1247918
  Еленкин А.А. Синезеленые водоросли СССР. : вып.2 / А.А. Еленкин. – М-Л, 1949. – 989-1908с.
1247919
  Козловский Евгений Синезубый король : DIGITAL // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 174-179 : Іл.
1247920
  Лобачова І.М. Синекдоха як один із засобів творення тропеїчної образності в українських текстах Біблії // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 103-108. – ISSN 2077-804X
1247921
  Ястремська О.М. Синектика як метод активізації творчого мислення персоналу / О.М. Ястремська, Ю.М. Сиваш // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 219-223 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
1247922
  Грешнов М.Н. Синели горы - Саяны / М.Н. Грешнов. – Москва, 1984. – 231с.
1247923
  Лях А. Синельников и ремонт // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 44-72. – ISSN 1728-8568
1247924
  Лях А. Синельников и холодильник // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.7-61. – ISSN 1728-8568
1247925
  Шебанова В.І. Синенергетична модель розвитку розладів харчової поведінки // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 12 (189). – С. 1-19


  Розглядається синергетична біо-психо-соціо-духовна модель розвитку розладів харчової поведінки.
1247926
  Мазурин В.И. Синенький скромный платочек / В.И. Мазурин. – Ярославль, 1981. – 256с.
1247927
   Синеокая Рязань. – М., 1978. – 191с.
1247928
  Степанюк Б.П. Синеокий мой июль : стихи, баллады, поэмы / Б.П. Степанюк. – Москва : Советский писатель, 1976. – 120 с.
1247929
  Курдюмов С.П. Синергетика - новые направления / С.П. Курдюмов. – Москва : Знание, 1989. – 48 с.
1247930
  Лінник Н.В. Синергетика - спільна дія викладача і студента / Н.В. Лінник, П.І. Занадрук // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 80-88. – ISSN 2521-6449
1247931
  Курдюмов С.П. Синергетика - теория самоорганизации: Идеи, методы, перспективы. / С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. – М., 1983. – 64с.
1247932
  Хакен Г. Синергетика : Пер. с англ. / Г. Хакен. – Москва : Мир, 1980. – 404с.
1247933
   Синергетика : Сборник статей. – Москва : Мир, 1984. – 248 с.
1247934
  Хакен Г. Синергетика : Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах / Г. Хакен. – Москва : Мир, 1985. – 421 с.
1247935
   Синергетика : Труды семинара. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-02579-2
Том 3 : Материалы кругл.стола "Самоорганизация и синергетика: идеи,подходыи перспективы". – 2000. – 368с.
1247936
   Синергетика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 902-905. – ISBN 966-316-069-1
1247937
  Анісімов І.О. Синергетика : підручник для студентів ВНЗ / І.О. Анісімов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 511, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 495-496 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-759-6
1247938
  Стеклов И. Синергетика в науке и образовании // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 6. – С.22-24. – ISSN 0321-0383
1247939
  Кремень В.Г. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 366, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 354-359 та в кінці розд. – ISBN 978-966-644-317-8
1247940
  Пихтовникова Л. Синергетика в филологии - наука настоящего и будущего: перспектива изучения в университетах Украины // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (94). – С. 39-42. – ISSN 1562-529Х
1247941
   Синергетика в филологических исследованиях : монография / [Т.И. Домброван и др.] ; под общ. ред. проф. Л.С. Пихтовниковой ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. – 339, [1] с. : ил., табл. – Текст рус. и укр. - Сведения об авт.: с. 330-339. - Глоссарий: с. 319-329. – Библиогр. в конце частей. – ISBN 978-966-285-202-8


  В пр. №1699775 напис: В наукову бібліотеку КНУ імені Тараса Шевченка жовтень 2015 р. Підпис (Л.С. Піхтовнікова)
1247942
  Летников Ф.А. Синергетика геологических систем / Ф.А. Летников. – Новосибирск, 1992. – 230с.
1247943
  Пономарев А.А. Синергетика живых систем / А.А. Пономарев; НАНУ; Научно-учебный центр прикладной информатики. – Киев, 2004. – 50с.
1247944
  Мамалига А. Синергетика журналістської і читацької взаємодії в ідіостилі газетного видання / А. Мамалига, Т. Глушкова // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 83-93. – Бібліогр.: Літ. : с. 92-93; 22 назв.
1247945
  Мамалига А.І. Синергетика змістової та стильової взаємодії в системі ідіостилю газетного видання / А.І. Мамалига, Т.В. Глушкова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 70-75


  На теренах синергетики розглядаються параметри змістової та стильової взаємодії в процесі формування ідіостилю газетного видання. In terms of synergetics it is considered the parameters of content and stylistic interaction in the process of formation ...
1247946
  Чернавский Д.С. Синергетика и информация / Д.С. Чернавский. – М., 1990. – 45с.
1247947
  Делокаров К.Х. Синергетика и концептуальные сдвиги в познании: ценностно-эпистемологические аспекты // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 89-102. – ISSN 1606-951Х
1247948
  Котова Е.В. Синергетика и некоторые тенденции развития энергетики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
1247949
   Синергетика и современное научное познание : Методические указания. – Новосибирск, 1992. – 24с.
1247950
   Синергетика и усталостное разрушение металлов : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 244 с.
1247951
  Бутов В.Н. Синергетика и эволюционные процессы в языке // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 32-36. – Бібліогр.: Лит.: с.36; 8 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
1247952
  Дорофєєва М.С. Синергетика і "образи" перекладу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 111-124. – ISSN 2311-2697


  У статті пропонується погляд на перекладацький процес як систему самоорганізації в межах парадигми синергетики. Здійснюється спроба реконструювати "образи" перекладу в історичному контексті розвитку перекладознавства. Встановлено зв"язок між поняттями ...
1247953
   Синергетика і освіта / [В.Г. Кремень та ін.] ; за ред. В.Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 347, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2633-33-7
1247954
  Черленяк І І. Синергетика і проблеми оптимізації державного та соціального управління // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.91-100
1247955
   Синергетика і творчість / [В.Г. Кремень та ін.] ; за ред. В.Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 312, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2633-31-3
1247956
  Сидоренко В.Г. Синергетика как наука / В.Г. Сидоренко, А.И. Отраднова // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 81-82
1247957
  Кудрявцев Н.И. Синергетика как парадигма нелинейности / Н.И. Кудрявцев, С.А. Лебедев // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.55-63. – ISSN 0042-8744
1247958
   Синергетика как третья парадигма, или Понятие парадигмы в философии и науке / В.В. Еськов, В.М. Еськов, В.А. Карпин, М.А. Филатов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 4 (51). – С. 88-97. – ISSN 1560-7488
1247959
  Султанова Н.Д. Синергетика как фактор социального познания (на примере вынужденной миграции) / Н.Д. Султанова, Ф.А. Чернышева // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 3. – С. 99-106. – ISSN 0235-1188
1247960
  Аршинов В.И. Синергетика конвергирует со сложностью // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 73-83. – ISSN 0042-8744
1247961
  Вагурин В.А. Синергетика конструктивности института стоимости / В.А. Вагурин. – Луганск : Копицентр, 2008. – 28с. – ISBN 978-5-484-00586-4
1247962
  Єсипенко Н. Синергетика культурного концепту і мовного знаку ( на матеріалі англомовної прози XVIII-XX століть) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 10-22. – Bibliogr.: Літ.: С.21-22; 14 поз. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1247963
  Петлін В. Синергетика ландшафту / Валерій Петлін; МОНУ, Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 206с., 59 рис.
1247964
  Зеленина Г.Н. Синергетика МАРСа // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2015. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 0130-9765


  Представлены современное состояние проекта АРБИКОНа - "Межрегиональная аналитическая роспись статей" (МАРС); динамика роста числа участников, общего объема и прироста сводной базы, ее современное тематическое содержание, технология создания, ...
1247965
  Сеидов Д.Г. Синергетика океанских процессов / Д.Г. Сеидов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 286с.
1247966
  Дорофеєва М.С. Синергетика перекладу спеціальних текстів (німецько-український напрямок) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Дорофеєва Маргарита Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 37 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1247967
  Дорофеєва М.С. Синергетика перекладу спеціальних текстів (німецько-український напрямок) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Дорофеєва Маргарита Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 582 арк. – Додатки: арк. 473-582. – Бібліогр.: арк. 427-472
1247968
  Дорофєєва М. Синергетика перекладу: поняття і принципи (історико-методологічний огляд) // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 332-346. – ISBN 978-617-639-227-9
1247969
  Решетило В.П. Синергетика потенційного й актуального в становленні і розвитку інституційних систем // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 24-39. – ISSN 1811-3141
1247970
  Яковлев О.В. Синергетика регіональних ідентичностей у культурному континуумі України кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Яковлев Олександр Вікторович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
1247971
  Бацевич Ф. Синергетика рідної мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С.11-18. – Бібліогр.: Літ.: с. 18; 9 п. – ISSN 0320-3077
1247972
  Буслинський В.А. Синергетика та її філософські виміри // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 62-89. – ISBN 978-966-2530-21-6
1247973
  Лукієнко О.І. Синергетика тектонічної течії гірських порід у зонах розломів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-9. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тектонічну течію гірських порід у зонах розломів як самоорганізуючий процес, що керується законами синергетики. Визначено основні риси цього процесу. Відзначено енергетичні фактори й механізми його здійснення. Tectonic flow of rocks in ...
1247974
  Бєлозьорова Ю.С. Синергетика темпоральних відношень у розмовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 17-25. – ISBN 966-581-481-8
1247975
  Вагурин В.А. Синергетика эволюции современного общества / В.А. Вагурин. – Луганск : Копицентр, 2005. – 200 с. – ISBN 966-7709-22-1
1247976
  Киричкук Синергетика як інноваційна методологія професійної освіти / Киричкук, В // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 23-25
1247977
  Трифонова О.М. Синергетика як метод педагогічних досліджень // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 45-51. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Стаття присвячена актуальній проблемі визначення місця синергетики у дослідженнях складних систем, до яких відносяться природничі, технічні та технологічні науки, психологія й педагогіка. Здійснено аналіз поняття інновації як перехідне до поняття ...
1247978
  Олейнікова Г. Синергетика як методологічна основа полікультурного дослідження мови // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 50-56. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757
1247979
  Таценко Н.В. Синергетика як методологічна основа сучасних філологічних досліджень // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 151-159. – ISSN 2077-804X
1247980
  Єнікеева С.М. Синергетика як методологія дослідження мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 96-111
1247981
  Буслинський В.А. Синергетика як нове світорозуміння // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С.5-11. – ISBN 966-7943-03-8
1247982
  Помаза-Пономаренко Синергетика як новітній методологічний підхід до державного управління регіональним розвитком у контексті безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 82-87. – ISSN 2306-6814
1247983
  Кавалеров В.А. Синергетика як трансдисциплінарна методологія сучасної освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 187-194
1247984
  Войтович М.С. Синергетика як фактор розвитку парадигми економічної теорії // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 30-35. – ISSN 1729-360Х
1247985
  Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления / И.С. Добронравова. – Киев : Лыбидь, 1990. – 152 с. – ISBN 5-11-001613-5
1247986
   Синергетическая парадигма : человек и общество в условиях нестабильности : [cб. ст.]. – Москва : Пргресс-Традиция, 2003. – 583, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-89826-138-9
1247987
  Бойко І.І. Синергетична методологія дослідження соціальних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (122)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються теоретичні засади, сутнісні характеристики синергетики як сучасної методології пізнання соціальних змін, міждисциплінарного напряму наукового дослідження, завданням якого є пізнання принципів та умов самоорганізації соціальних систем, ...
1247988
  Квітка С.А. Синергетична модель державного управління // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 25-33. – ISSN 2311-6420
1247989
  Висовень О. Синергетична модель релігійного життя в Радянській Україні 1920-х рр.: відокремлення церкви від держави і школи від церкви // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 165-173. – ISBN 978-966-2779-91-2
1247990
  Висовень О. Синергетична модель релігійного життя України кінця 20-х - початку 40-х років хх століття: створення умов монополії сталінізму в духовній сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 40-44. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено формуванню синергетичної моделі релігійного життя в Україні кінця 20-х - початку 40-х рр. ХХ ст.: створення умов монополії сталінізму в духовній сфері. Запропонована модель дала змогу осмислити процеси та явища, їхні закономірності в тій ...
1247991
  Варцаба В.І. Синергетична парадигма гармонізованого управління людськими ресурсами соціально-економічних систем // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 247-252. – ISSN 2222-0712
1247992
  Кичкирук Т.В. Синергетична парадигма як методологічна основа професійної освіти // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 154-156
1247993
  Коваленко В. Синергетична теорія метровізації розуму та розумових технологій у галузі дидактологістики вищої школи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 3 (62). – С. 37-41. – ISSN 2078-1016
1247994
  Жебровська О.О. Синергетичний ефект використання системи ІМК у діяльності підприємств у міжнародному господарстві // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8. – С. 21-27
1247995
  Калініна Л.М. Синергетичний контекст активних систем у сфері освіти як змістова компонента підручника для керівника / Л.М. Калініна, М.О. Топузов // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 192-206. – ISBN 978-966-544-404-5
1247996
  Ємельяненко Л. Синергетичний підхід в методології управління економічним розвитком України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 32-39. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1247997
  Панфілов О.Ю. Синергетичний підхід в осмисленні освіти / О.Ю. Панфілов, І.В. Романова // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 3 (42). – С. 71-80. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
1247998
  Самойлов О.Ф. Синергетичний підхід у викладанні курсу "Міжнародні системи та глобальний розвиток" в аспекті професійної підготовки фахівців з міжнародних відносин / О.Ф. Самойлов, І.А. Панарін // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Вищ. школа бізнесу в Домброві Гурнічій ; Ніжинс. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; редкол.: Артемова Л.В., Бондаренко Ю.І., Валанчик М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (6). – С. 474-497. – ISSN 2219-438X
1247999
  Франчук Т. Синергетичний підхід у системі компетентнісної освіти // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 45-52


  У статті порушуються проблеми синергетичного підходу до формування освітнього процесу в рамках взаємозалежних освітніх систем. Особлива увага приділяється формуванню метапредметних компетентностей, які відповідають за формування навчальної діяльності ...
1248000
  Петлін В.М. Синергетичні залежності в організаціі природних територіальних систем / Петлін В.М. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 371-395. – ISBN 978-966-397-170-5


  У пр. № 1713552 напис: Валерію Петровичу з найкращими побажаннями від автора. 18.09.2013 р. Підпис.
<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,