Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>
1245001
  Антонюк С. "... регіональна теле- та радіожурналістика, в основному, забезпечується місцевими кадрами" // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С. 48-50


  Обговорення статті В. Різуна у № 2 (5) "Тележурналістська освіта: тридцять років по тому"
1245002
  Маковський С.О. "Регіон", "регіоналізм", "регіоналізація" в європейському контексті: у пошуку оптимальної наукової дефініції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 35-50. – ISSN 2308-6912


  З точки зору оцінки процесів, пов’язаних із становленням суб’єктності регіонів у Європі, важливу актуальність набуває наукове визначення самого явища регіоналізації, регіону як його учасника та регіоналізму як феномену європейської політики. У той же ...
1245003
  Забокрицька М.Р. "Регіональна гідрохімія України" (2019) - сучасний підручник з вивчення хімічного складу поверхневих, підземних і морських вод на території країни // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (55). – С. 164-171. – ISSN 2306-5680


  В статті розглянуто і проаналізовано підручник «Регіональна гідрохімія України» (автори В.К. Хільчевський, В.І. Осадчий, С.М. Курило), який видано у 2019 р. Підручник комплексно узагальнює та висвітлює матеріали з гідрохімії атмосферних опадів, річок, ...
1245004
  Гілевич І. "Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та Молдавії" і польові дослідження в Україні (середина 1960-х - початок 1970-х рр.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 401-412. – ISSN 1028-5091
1245005
  Гончар Г. "Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та Молдавії": історія створення // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 72-77


  В статті розглядається історія створення "Регіонального історико-етнографічного атласу України, Білорусії та Молдавії", а також діяльність К.Г. Гуслистого як голови редколегії цього видання. Атлас мав в доступному вигляді відобразити найбільш типові ...
1245006
  Козаченко Олена "Регіони" монолітні тільки зовні // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-16. – ISSN 0130-5212
1245007
  Симоненко В.К. Регионы Украины / В.К. Симоненко; [отв. ред. И.И. Лукинов]. – Киев : Наукова думка. – ISBN 966-00-0162-2
Проблемы развития. – 1997. – 263 с.
1245008
  Симоненко В.К. Регионы Украины. Проблемы развития / В.К. Симоненко. – Київ : Наукова думка, 1997. – 264с. – ISBN 966-00-0162-2
1245009
   Регионы Украины: что нас разъединяет и что объединяет? Мнения социологов // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2014. – № 3. – С. 123-160. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072


  Материалы круглоло стола. Харьков, 18 апреля 2014 г. В круглом столе приняли участие социологи и политологи Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Организатор и модератор круглого стола - профессор О.Д. Куценко (Киевский ...
1245010
  Богданова Светлана Регионы шлифуют рекламную стратегию : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 62
1245011
  Митрофанова И.В. Регионы юга России и Украины: тенденции, ограничения и перспективы экономического сотрудничества / И.В. Митрофанова, И.А. Митрофанова // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 102-113. – ISSN 2221-8440


  Исторически экономики южных регионов России и Украины были тесно интегрированы, но военно-политический конфликт 2014 г. и затягивание политического кризиса на Украине создали факторы риска для юга России, особенно для таких отраслей, как АПК, легкая ...
1245012
  Воловик С.В. Региоселективность и реакционная способность свободных радикалов в процессах присоединения и ароматического замещения / С.В. Воловик. – Киев, 1988. – 108с.
1245013
  Крюков К.С. Регистан / К.С. Крюков. – 3-е, испр. – Ташкент, 1968. – 24 с.
1245014
  Веймарн Б.В. Регистан в Самарканде / Б.В. Веймарн. – Москва, 1946. – 100 с.
1245015
  Шарандаченко А. Регистраторша ЗАГСА : из дневника киевлянки / А. Шарандаченко. – Москва : Советский писатель, 1964. – с.
1245016
  Горн Л.С. Регистраторы интенсивности излучений / Л.С. Горн, Б.И. Хазанов. – Москва : Атомиздат, 1965. – 304 с.
1245017
   Регистрация актов гражданского состояния. – Москва, 1974. – 328с.
1245018
   Регистрация актов гражданского состояния. – М., 1985. – 383с.
1245019
   Регистрация актов гражданского состояния : Учебник. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 176 с.
1245020
  Чжао Регистрация брака / Чжао, Шу-Ли. – М., 1951. – 40с.
1245021
  Доманский Александр Николаевич Регистрация и анализ первичных фотопроцессов при действии ионизирующего излучения на биополимеры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Доманский Александр Николаевич; Физико-технич. ин-т низких температур. – Х., 1972. – 24л.
1245022
  Фирсов Г.Г. Регистрация и описание периодических изданий / Г.Г. Фирсов. – М, 1960. – 63с.
1245023
  Иванов А.П. Регистрация и сбор первичной информации в АСУП / А.П. Иванов, С.Б. Абрамов. – Москва : Энергия, 1978. – 88 с. : ил. – Библиогр.: с. 86-87. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 581)
1245024
  Гангрский Ю.П. Регистрация и спектрометрия осколков деления / Ю.П. Гангрский. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 224 с.
1245025
   Регистрация информации на эффекте двухфотонного поглощения в пленках пиразолиновіх красителей / В.Г. Кравец, Е.В. Беляк, А.А. Крючин, В.В. Петров, В.М. Шершуков, В.П. Ящук, О.А. Пригодюк // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 2006. – Т. 8, № 4. – С. 3-12. – ISSN 1560-9189
1245026
  Воловик Валентин Дмитриевич Регистрация ионизирующих частиц с помощью упругих волн : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16, 01.04.07 / Воловик Валентин Дмитриевич; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1980. – 33л.
1245027
  Раздобарин Г.Т. Регистрация контуров спектральных линий с разрешением во времени. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Раздобарин Г.Т.; Физ-техн.ин-т. – Л, 1966. – 14л.
1245028
  Аюева Т.Н. Регистрация международных договоров : дис... канд. юрид. наук / Аюева Т.Н. ; МВ и ССО РСФСР, Ростов. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1977. – 185 л.
1245029
  Аюева Т.Н. Регистрация международных договоров : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.00 / Аюева Татьяна Николаевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 23 л. – Библиогр.: л. 23
1245030
   Регистрация мерцания звезд фотоэлектрическим методом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Жукова Л. Н,; Жукова Л. Н. ; АН СССР , Главная астрон. обсерватория. – Ленинград, 1959. – 8 с.
1245031
  Аллен В.Д. Регистрация нейтронов : Пер.с англ. / В.Д. Аллен ; пер. с англ. О.В. Богданкевича ; под ред. Б.В. Рыбаков. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 196 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1245032
  Буркова А. Регистрация обеспечения по английскому праву и российскому законодательству // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 37-39. – ISSN 1812-3910
1245033
   Регистрация одиночных каналов. – Москва : Мир, 1987. – 448с.
1245034
  Иванов А.П. Регистрация оптического изображения фотографическими слоями / А.П. Иванов, В.А. Лойко. – Минск, 1976. – 59с.
1245035
   Регистрация оптической информации на тонкие магнитные пленки. – Москва : Атомиздат, 1976. – 120 с.
1245036
  Ненонен П. Регистрация по месту жительства : Бюрократическая сага // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 9. – С. 51-64. – ISSN 0321-1878
1245037
  Илезов М.Б. Регистрация по месту пребывания и месту жительства как правовая форма управления в миграционной сфере // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 11-14. – ISSN 1812-3805
1245038
  Дискин Е.И. Регистрация прав на недвижимое имущество в средневековых городах Германии // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 13. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена возникновению и развитию института регистрации права на недвижимое имущество в городском праве средневековой Германии.
1245039
  Синяков В.С. Регистрация размеров сердца ультразвуковом и некоторые вопросы биомеханики сердечных сокращений. : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Синяков В.С.; Ин-т нормальной и патол.физиологии АМН СССР. – Москва, 1964. – 14с.
1245040
  Брызгунов В.А. Регистрация рентгеновских дифракционных картин при помощи электронно-оптических преобразований : Автореф... канд. физ.м ат.наук: / Брызгунов В. А.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1969. – 18л.
1245041
  Щербович А. Регистрация сайтов в Интернете в качестве средств массовой информации в контексте защиты свободы слова // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 4 (83). – С. 39-46. – ISSN 1812-7126


  Данная статья - попытка ответить на вопрос, следует ли признать интернет-сайты средствами массовой информации и регистрировать в качестве таковых. Нынешняя неопределенность их правового статуса порождает проблемы, обусловленные спецификой российской ...
1245042
  Алексеев В.Г. Регистрация трития в сухих пробах с помощью газопроточного счетчика с осткрытым окном : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Алексеев В.Г. ; Ин-т биофиз. – Москва, 1971. – 27с.
1245043
  Махиев Виктор Павлович Регистрация электрических характеристик околоушной слюнной железы с поверхности тела : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Махиев Виктор Павлович; Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – К., 1978. – л.
1245044
  Имас Я.А. Регистрация энергии излучения импульсных источников тепловыми приемниками радиации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Имас Я.А.; Гос. оптич. ин-тут им. С.И.Вавилова. – Л., 1959. – 10л.
1245045
  Прайс В. Регистрация ядерного излучения : Пер. с англ. / В. Прайс. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 464 с.
1245046
   Регистрирующие среды для голографии. – Ленинград : Наука, 1975. – 165с.
1245047
   Регистрирующие среды для изобразительной голографии и киноголографии. – Ленинград : Наука, 1979. – 239с.
1245048
   Регистрирующие среды на основе полимерных полупроводников и их применение. – Киев : Знание Украины, 1989. – 18с.
1245049
  Клевазаль Г.А. Регистрирующие структуры млекопитающих в зоологических исследованиях. / Г.А. Клевазаль. – М, 1988. – 284с.
1245050
   Регистрирующий прибор для микромеханический испытаний. – М., 1958. – 6с.
1245051
  Горбаченко Т.Г. Регігієзнавча наука та освіта в Україні на початку ХХІ ст. / Т.Г. Горбаченко, В.І. Лубський // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 409-434. – ISBN 978-966-439-469-4
1245052
  Брюнінг Е. Регіна Габеркорн / Е. Брюнінг. – К., 1960. – 248с.
1245053
   Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, ( 5-6 листопада 2009 року, м. Харків) / МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, КНУТШ ; Белгород. держ. ун-т [та ін.] ; [гол. ред. кол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 473 с. – ISBN 978-966-623-615-2
1245054
   Регіон - 2013: стратегія оптимального розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 7-8 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Бєлгород. держ. нац. дослідн. ун-т, Харк. обл. станція юних туристів ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 458, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-018-5
1245055
   Регіон - 2014: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю каф. соц.-екон. географії і регіонознавства Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна (м. Харків, 6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Харків. обл. станція юних туристів ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 371, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-138-0
1245056
   Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (3-4 квіт. 2014 р., м. Харків) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Геол.-геогр. ф-т, Каф. соц.-екон. географії і регіонознавства, Студентське наук. т-во геол.-геогр. ф-ту, Харк. обл. станція юних туристів ; [редкол. : Л.М. Нємєць (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 290, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-067-3
1245057
   Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – 292, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-259-2
1245058
   Регіон - 2015: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 16-17 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємєць (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – 181, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-2004
1245059
   Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 346, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-361-2
1245060
   Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 218, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-300-1
1245061
   Регіон - 2017: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19-20 верес. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 214, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-435-0
1245062
   Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 286, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-399-5
1245063
   Регіон - 2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 листоп. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), М.О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 372, [1] с. : іл., табл. – Статті англ., укр., рос. – Бібліогр. в кінці статей. – ISBN 978-966-285-535-7
1245064
   Регіон - 2018: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (3-4 квіт. 2018 р., м. Харків) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 199, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-482-4
1245065
   Регіон - 2019 : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-17 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – 275, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-599-9
1245066
   Регіон - 2020: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (8-9 жовтня 2020 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – 213, [1] с. : іл., табл. – Статті англ., укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-669-9
1245067
  Світлична Д.О. Регіон - цілісна природно - соціально - економічна система // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 142-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1245068
   Регіон Балтійського моря : культура, політика, суспільство / Л. Ріден, В. Мацєєвський, М. Мальський, Н. Антонюк, К. та ін. Гернер; [Ларс Ріден та ін. ; наук.] ред. укр. вид.: М. Мальський, Н. Антонюк ; пер. з англ. І. Кріба та ін.]. – Львів : The Baltic University Press, Uppsala, 2005. – 359, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 357-358 та в кінці розд. – ISBN 91-970017-9-1
1245069
   Регіон бандерівський / Я. Заворотний ; вид. Є. Недищук ; голов. ред. Л. Кравцова-Антонюк [та ін.]. – Нововолинськ
№ 1 (11). – 2013. – 40 с.
1245070
  Кулешова К.І. Регіон Близький Схід в сучасених політичних концепціях // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 72-88. – ISBN 978-617-689-160-4
1245071
  Петюр Р.К. Регіон Близького та Середнього Сходу в зовнішній політиці України : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Петюр Р.К.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1245072
  Петюр Р.К. Регіон Близького та Середнього Сходу в зовнішній політиці України : Дис. ...канд. політ. наук: 23.00.04 - політ. проблеми міжнар. систем та глобального розвитку / Петюр Р.К.; КНУТШ; Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2007. – 264л. – Додатки л. 241264. – Бібліогр.: с.211-240
1245073
  Гетьман А. Регіон в системі адміністративно-територіального устрою України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 103-105
1245074
  Лендєл М.А. Регіон в системі прикордонного співробітництва : монографія / М.А. Лендєл, П.Ю. Студеняк ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т, Ф-т міжнародних відносин. – Ужгород : Карпати, 2009. – 472 с. : іл., табл. + Додаток: с. 325-457. – Бібліогр.: с. 458-470. – ISBN 978-966-671-222-9
1245075
  Василенко А.П. Регіон Прованс-Альпи-Лазурний Берег як об"єкт туристичного мандрівництва // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 105-109
1245076
  Яценко П Б. Чичкань Регіон Східна Азія: геополітичні особливості // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 187-195. – Бібліогр.: 12 назв.
1245077
   Регіон у системі світогосподарських зв"язків: перспективи та проблеми : матеріали 8 Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів м. Чернівці, 9 квітня 2009 року / МОНУ ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Економ. фак-т ; Буковинський центр економ. освіти та підприємництва ; Студ. наукове економ. тов-во ; [ наук. ред.: Нікіфоров П.О., Лошенюк В.Є. ]. – Чернівці : Рута, 2009. – 187 с.
1245078
  Яремко Л. Регіон як основна ланка протистояння фінансово-економічній кризі : Розпорядження КМУ, 17.06.09 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 6 (272). – С. 36-38. – ISSN 1810-3944
1245079
  Ольшанська О.В. Регіон як просторова соціально-економічна система : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 184-191 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1245080
  Єрмакова О.А. Регіон як самостійний суб"єкт міжнародних економічних відносин : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 169-175. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1245081
  Войтик О.Є. Регіон як цілісна господарська система в державному управлінні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 77-84
1245082
  Ценклер Н.І. Регіон: поліаспектність змісту поняття // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 92-99. – ISSN 2308-1988
1245083
   Регіон: проблеми стратегічного розвитку / [В.П. Мікловда та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2008. – 194, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-192. – ISBN 978-966-2195-34-7
1245084
  Вижва С.А. Регіонаальні аспекти розвитку й відтворення вітчизняної мінерально-сировинної бази та способи їхнього фінансового забезпечення / С.А. Вижва, М.М. Курило, А.В. Балега // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 12-17. – ISSN 1682-721Х
1245085
  Сбруєва А.А. Регіоналізація (європеїзація) як чинник розвитку вищої освіти в Україні // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 67-76. – ISBN 978-966-698-309-4
1245086
  Панов А.В. Регіоналізація в Угорській Республіці в 2000 – 2010 роках // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 15-22. – ISSN 2220-1394
1245087
  Резнікова Наталія Володимирівна Регіоналізація валютних криз в умовах економічної глобалізації : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Резнікова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 223л. + Додатки: л.193-223. – Бібліогр.: л.172-192
1245088
  Резнікова Наталія Володимирівна Регіоналізація валютних криз в умовах економічної глобалізації : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Резнікова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
1245089
  Боголіб Т. Регіоналізація вищої освіти в умовах розвитку економіки нового типу // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 161-165.
1245090
  Лагутін В. Регіоналізація вищой освіти в Україні: проблеми і суперечності // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 1. – С.18-25. – ISSN 1682-2366
1245091
  Гладій І. Регіоналізація європейського простору і економічне зростання України / І. Гладій, М. Майброда // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 40-52. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
1245092
  Куян І.А. Регіоналізація і проблема забезпечення державного суверенітету // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 120-126. – ISSN 1563-3349
1245093
  Бабінова О.О. Регіоналізація країн Західної Європи: досвід становлення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 161-165
1245094
  Олійник Я.Б. Регіоналізація продовольчої політики України в контексті сталого розвитку // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення.
1245095
  Мкртчян О.С. Регіоналізація річного режиму атмосферних опадів Західної частини України методом кластерного аналізу / О.С. Мкртчян, П.М. Шубер // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 187-194. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
1245096
  Кокорєв О.В. Регіоналізація соціально-політичної та культурно-історичної спільності Балтійського регіону // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 142-147. – ISSN 2519-2949
1245097
  Слабоус-Лущенко Регіоналізація та її роль у сучасній системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 116-122


  У даній статті досліджено проблему європейської регіоналізації, її типи, причини та наслідки. Розглянуто історичні етапи розвитку регіоналізації в Європі та охарактеризовано її сучасні форми.
1245098
  Семенович А. Регіоналізація Чеської Республіки в умовах підготовки до вступу у Європейський Союз // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 34-40. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
1245099
  Їж М.М. Регіоналізація як європеїзація у країнах Східної Європи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 401-411
1245100
  Колінко Я. Регіоналізація як принцип побудови територіальної організації публічної влади в країнах Європи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 18-22
1245101
  Курілов Ю.Ю. Регіоналізація, децентралізація та адміністративна реформа в Європі: теоретико-методологічний аспект // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Антонова О., Абельсеітова С. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 72-84. – ISSN 2311-6420
1245102
  Кучерук Т.Г. Регіоналізація: об"єктивні та суб"єктивні чинники розвитку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 403-408. – (Право. Економіка. Управління)
1245103
  Сусак В. Регіоналізм в контексті множинної модерності сьогочасного українського суспільства (постановка проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано пізнавальні перспективи застосування теорії множинних модерностей Ш. Айзенштадта для вивчення ґенези та прояву регіоналізму в сучасній Україні. На підставі численних емпіричних досліджень сформульовано базові онтологічні припущення ...
1245104
  Ващинська І.І. Регіоналізм в Україні: переосмислення крізь призму соціальних ідентичностей та групових лояльностей // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 9-18. – ISSN 1681-116Х
1245105
  Рафальський О. Регіоналізм в Україні: проблеми і перспективи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 22-28
1245106
  Олійник Я.Б. Регіоналізм і регіони / Я.Б. Олійник, Т.В. Нич // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – C. 26-28. – ISBN 978-966-285-259-2
1245107
  Таран С. Регіоналізм та політична стабільність в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 76-80
1245108
  Василькова С.А. Регіоналізм та регіоналізація: поняття, дефінітивне визначення та співвідношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 110-114
1245109
  Лущак В. Регіоналізм та сепаратизм в Україні: перші роки незалежності // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 21-24
1245110
  Калитчак Р.Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах / Роман Калитчак. – Київ : Знання, 2007. – 303 с. – ISBN 966-346-305-8
1245111
  Губар Н. Регіоналізм як альтернатива глобалізації (порівняльний аналіз конкурентних стратегій американських та японських ТНК) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 215-219. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто концепцію регіоналізації як провідної альтернативи конкурентоздатності для компаній, в яких практика прийняття рішень ґрунтується на автономії дочірніх компаній. Порівняльний аналіз ТНК США та Японії надає можливість проаналізувати переваги ...
1245112
  Булкот О. Регіоналізм як визначальний вектор зародження валютного поліцентризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-39. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто регіональні тенденції валютної інтеграції, досліджено їх вплив на зміну структури світової валютної системи, надано пропозиції щодо методів регулювання валютних відносин в світі, що склались під впливом зазначених процесів. The regional ...
1245113
  Ганус С.О. Регіоналізм як епістема німецької історіографії кінця XVIII - першої половини XIX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 187-197. – (Історія ; Вип. 24)
1245114
  Ганус С. Регіоналізм як епістемологічний підхід у німецькій історіографії кінця XVIII - I половини XIX ст. // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 111-114. – ISBN 978-966-485-023-7
1245115
  Шляхтун П.П. Регіоналізм як форма децентралізації влади // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 138-140
1245116
  Дегтярьова Ія Регіоналізм як чинник децентралізації влади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 43-50
1245117
  Макаров Г.В. Регіоналізм як чинник політичного процесу у сучасному українському суспільстві : Дис.... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02- Політичні інститути та процеси / Макаров Г.В., МОНУ, КНУТШ. – Київ, 2004. – 208л. – Бібліогр.:л. 189- 208
1245118
  Макаров Гліб Валерійович Регіоналізм як чинник політичного прцесу у сучасному українському суспільстві : Автореф. дис. ... канд. політичних наук:23.00.02 / Макаров Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1245119
  Сівков І.В. Регіоналізми в арабській термінології сімейного права країн Арабського Магрибу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 150-154


  У статті розглядаються питання функціонування масиву регіоналізмів у арабській термінології сімейного права країн Арабського Магрибу. Визначаються причини явища регіональної диференціації термінології сімейного права, встановлюються межі локальної ...
1245120
  Батрак М.Г. Регіоналістика в контексті сучасного українського мистецтвознавства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 29-35. – ISSN 2225-7586
1245121
  Студєнніков І. Регіоналістика і регіонознавство : проблеми методології та категоріального апарату // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 67-78. – ISBN 978-966-02-4344-6
1245122
  Топчієв О.Г. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики : навч. посібник для студентів геогр. та екон. спеціальностей ВНЗ / О.Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, В.В. Яворська ; М-во освіти і науки України. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 370, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-370. – ISBN 978-966-289-068-6
1245123
  Маслиган О.О. Регіоналістична модель управління розвитком кластерів туризму і рекреації / О.О. Маслиган, Г.В. Машіка // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, травень. – С. 43-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1245124
  Верменич Я. Регіональна аналітика в Україні : сучасні дискурси соціогуманітаристики : аналіт. записка / Ярослава Верменич ; [відп. ред. В.А. Смолій] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2018. – 109, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1245125
  Веселий І.О. Регіональна банківська конкуренція: проблеми дефініції і оцінювання : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 136-141. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1245126
  Константинов В.Ю. Регіональна безпека та втручання великих держав: причини еволюції у постбіполярний період // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 133-137. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)


  У статті розглянуто особливості трансформації підходів великих держав до втручання в регіональні процеси в сфері безпеки. Досліджено причини зниження активності позарегіональних держав у вирішенні проблем безпеки в регіональних системах, форми їх ...
1245127
  Дем"янишин В.Г. Регіональна бюджетна політика: теоретична концептуалізація та перспективи розвитку / В.Г. Дем"янишин, Т.О. Кізима // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 91-99. – ISSN 1562-0905
1245128
  Шемет Т.С. Регіональна валютна інтеграція як фактор реформування світових фінансів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 203-207
1245129
  Огорілко О. Регіональна варіантність у керуванні дативом (на основі текстів сучасної польськомовної преси України) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 89-101. – ISSN 2075-437X


  У статті представлено і проаналізовано регіональні відповідники загальнопольських дієслівних конструкцій із залежним словом у формі давального відмінка в текстах сучасної польськомовної преси України. Здійснено спробу з"ясувати причини їх виникнення. ...
1245130
  Гальків Л.І. Регіональна варіація трудового потенціалу та людського капіталу України / Л.І. Гальків, Х.О. Заверуха // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 170-177. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1245131
  Алієва П.І. Регіональна вища освіта як об"єкт державного управління // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (13). – С. 156-160
1245132
   Регіональна влада в Україні. Київщина. – Київ : Український видавничий консорціум. – ISBN 966-8411-19-6
Вип. 1. – 2004. – 224с. : іл.
1245133
  Карась М. Регіональна газета в демократичному суспільстві / Максим Карась // Українська журналістика в контексті світової / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – № 1. – С. 75-82
1245134
  Багров Микола Васильович Регіональна геополітика (на прикладі Криму) : Автореф. дис. ... докт. географ. наук: 11.00.02 / Багров М.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 27 с.
1245135
  Хільчевський В.К. Регіональна гідрохімія України : підручник / В.К. Хільчевський, В.І. Осадчий, С.М. Курило ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 343, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 342-343. – ISBN 978-966-933-035-2
1245136
  Чужиков В. Регіональна диверсифікація виробництва // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.4-11. – ISSN 0131-775Х
1245137
  Кийков О. Регіональна дипломатія Києва у міжнародному русі поріднених міст (1950-1980) // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 970-979. – ISBN 966-7522-07-5


  Тісна і багатостороння співпраця здійснювалася між Київським університетом імені Тараса Шевченка і Братиславським університетом імені Я.А. Каменського, Лейпцизьким університетом імені К. Маркса і Ягелонськким університетом у Кракові.
1245138
  Кийков О. Регіональна дипломатія міста Києва (1950-1980) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 50-53. – (Історичні науки)
1245139
  Бірюк С.О. Регіональна дискретність фінансової інфраструктури в Україні: причини та наслідки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 2. – С. 57-60. – ISSN 2306-6806
1245140
  Галушка З.І. Регіональна диференціація доходів населення як показник соціальної безпеки суспільства // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 145-151. – ISSN 1562-0905
1245141
  Ключкович А.Ю. Регіональна диференціація електорального простору України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 107-109
1245142
  Куценко Є. Регіональна диференціація електорального простору України: аспект виборчих технологій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 209-223
1245143
  Паренюк В.А. Регіональна диференціація зайнятості молоді в Україні // Регіон - 2019 : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-17 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – C. 185-189. – ISBN 978-966-285-599-9
1245144
  Горобець О.В. Регіональна диференціація показників відтворення населення АР Крим за допомогою кластерного аналізу та на підставі багатовимірної середньої // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 50-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1245145
  Самсонюк К. Регіональна диференціація послуг вищої освіти в Україні / К. Самсонюк, Т. Стеценко, О. Петрик // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – С. 47-53


  Проаналізовано найбільш визначні та впливові міжнародні та вітчизняні університетські рейтинги, запропоновано альтернативні оцінки. Здійснено аналіз результатів соціологічного опитування студентів щодо послуг вищої освіти. Охарактеризовано ...
1245146
  Ніколаєць К.М. Регіональна диференціація рівня життя населення України у 90-х роках XX ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 1 (69). – С. 95-101
1245147
  Махсма М. Регіональна диференціація рівня життя сільського населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 2. – С. 3-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-6912 02
1245148
  Сундук А.М. Регіональна диференціація як загроза розвитку національної економіки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 137-143
1245149
  Гавриленко О.П. Регіональна екогеографія і оптимізація географічного середовища // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 249-254. – Бібліогр.: 15 назв.
1245150
  Гавриленко О.П. Регіональна екогеографія: теорія, методологія, практика // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 221-230. – ISSN 2308-135X
1245151
  Кравців В.С. Регіональна екологічна політика в умовах становлення ринкової економіки в Україні (теорія, методи, практика) : Автореф. дис. ... д-ра економічних наук: 08.00.06 / Кравців В.С.; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 18 назв
1245152
  Заржицький О. Регіональна екологічна політика як об"єкт правового регулювання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.56-59. – ISSN 0132-1331
1245153
  Петлін В.М. Регіональна екомережа Волинської області / В.М. Петлін, В.О. Фесюк, З.К. Карпюк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 2 (114). – С. 31-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1561-4980
1245154
  Конякін С.М. Регіональна екомережа Черкаської області: географічні аспекти формування і розвитку // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 89-100. – ISSN 0868-6939


  Досліджена геокомпонентна репрезентативність природно-заповідних територій - важливих екоядер у збереженні біотичного і ландшафтного різноманіття. Географічний аналіз екомережі Черкаської адміністративної області здійснений методом оцінювання ...
1245155
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 1998
1245156
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 1998
1245157
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 1998
1245158
  Єпіфанов А.О. Регіональна економіка : Навч. посібник / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало. – Київ : Наукова думка, 1999. – 344 с. – ISBN 966-00-0446-Х
1245159
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 1999
1245160
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 1999
1245161
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 1999
1245162
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 1999
1245163
  Єпіфанов А.О. Регіональна економіка : Посібник для студ.економ.факультетів вищих навчальних закладів / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало. – 2-ге вид-ня. – Київ : Наукова думка, 2000. – 344с. – ISBN 966-00-0555-5
1245164
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2000
1245165
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2000
1245166
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2000
1245167
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2000
1245168
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2001
1245169
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2001
1245170
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2001
1245171
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2001
1245172
   Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2002
1245173
   Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2002
1245174
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2002
1245175
   Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2002
1245176
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2003
1245177
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2003
1245178
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2003
1245179
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2003
1245180
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1245181
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1245182
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1245183
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1245184
  Коваль Я.В. Регіональна економіка : Навчальний посібник / Я.В. Коваль, І.Я. Антоненко; МОНУ; НАНУ; НАУ. – Київ : Професіонал, 2005. – 272с. – ISBN 966-370-000-9
1245185
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1245186
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1245187
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1245188
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1245189
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1245190
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1245191
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1245192
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1245193
   Регіональна економіка : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, О.Ю. Кононенко, А.Л. та інш. Мельничук; Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, О.Ю. Кононенко, А.Л. Мельничук, В.Ф. Пасько; За ред. Я.Б. Олійника. – Київ : Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2007. – 444 с. – ISBN 966-373-183-4; 966-8721-37-3
1245194
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1245195
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1245196
   Регіональна економіка : науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1245197
   Регіональна економіка : науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1245198
  Жук М.В. Регіональна економіка : підручник / М.В. Жук. – Київ : Академія, 2008. – 416с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-261-7


  Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
1245199
   Регіональна економіка : навчальний посібник / Олійник Я.Б. [ та ін. ] ; Мін-во освіти і науки України ; за ред. Я.Б.Олійника. – 2-е вид., змінене і доп. – Київ : Фурса С.Я., 2008. – 444с. – ISBN 978-966-373-422-4
1245200
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1245201
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1245202
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1245203
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (50). – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1245204
  Лишиленко В.І. Регіональна економіка : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.І. Лишиленко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 383, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-364-893-4
1245205
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1245206
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2(52). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1245207
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1245208
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (54). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1245209
   Регіональна економіка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Голіков А.П. [та ін.] ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 316 с. – ISBN 978-966-623-643-5
1245210
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (55). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1245211
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (56). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1245212
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (57). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1245213
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (58). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1245214
  Шевчук Л.Т. Регіональна економіка : навчальний посібник / Л.Т. Шевчук. – Київ : Знання, 2011. – 319, [1] с. – Бібліогр.: с. 274-276. – ISBN 978-966-346-714-6
1245215
   Регіональна економіка : підручник / [Є.П. Качан та ін.] ; за ред. Є.П. Качана. – Київ : Знання, 2011. – 671 с. : іл., табл. – До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – Бібліогр. в кінці розділів. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-905-8
1245216
  Лишиленко В.І. Регіональна економіка : підручник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Лишиленко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 384 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-364-893-4
1245217
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (60). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1245218
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (61). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1245219
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (62). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1245220
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (63). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1245221
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (68). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245222
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (65). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1245223
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (66). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245224
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (67). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1245225
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (68). – 2013. – Резюме :укр., рос., англ. мовами
1245226
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (69). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245227
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (70). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245228
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (71). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245229
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (72). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245230
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (73). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245231
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (74). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245232
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (75). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1245233
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (76). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1245234
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (77). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1245235
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (78). – 2015. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
1245236
   Регіональна економіка : підручник / [О.М. Бандурка та ін.] ; за заг. ред. О.М. Бандурки, О.В. Носової ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2016. – 333, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 319-333. – ISBN 978-966-1685-59-7
1245237
   Регіональна економіка : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Збарський В.К. та ін.] ; за ред. В.К. Збарського, В.І. Мацибори ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Каравела, 2016. – 279, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит арк. – Бібліогр.: с. 268-274. – ISBN 978-966-222-940-0
1245238
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (79). – 2016. – 216 с. – Резюме укр., англ. мовами
1245239
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (80). – 2016. – 249 с. – Резюме укр., англ. мовами
1245240
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (81). – 2016. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1245241
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (82). – 2016. – 190 с. – Резюме укр., англ. мовами
1245242
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (83). – 2017. – 140 с. – Резюме укр., англ. мовами
1245243
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (84). – 2017. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1245244
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (85). – 2017. – 159 с. – Резюме укр., англ. мовами
1245245
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (86). – 2017. – 169 с. – Резюме укр., англ. мовами
1245246
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (87). – 2018. – 168 с. – Резюме укр., англ. мовами
1245247
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (88). – 2018. – 115 с. – Резюме укр., англ. мовами
1245248
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (89). – 2018. – 116, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1245249
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (90). – 2018. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами
1245250
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : ДУ "Інститут регіональнихх досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (91). – 2019. – 98, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1245251
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : ДУ "Інститут регіональнихх досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (92). – 2019. – 110 с. – Резюме укр., англ. мовами
1245252
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (93). – 2019. – 162 c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1245253
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (94). – 2019. – 183 с. – Резюме укр., англ. мовами
1245254
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (95). – 2020. – 197 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1245255
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (96). – 2020. – 181 с. – Резюме укр., англ. мовами
1245256
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : ДУ "Інститут регіональнихх досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (97). – 2020. – 138 с. – Резюме укр., англ. мовами
1245257
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (98). – 2020. – 156 с., включ. обкл. – https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-4 - Резюме укр., англ. мовами
1245258
  Манів З.О. Регіональна економіка : навч. посібник / З.О. Манів, І.М. Луцький, С.З. Манів ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 638, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 636-639. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-18-7
1245259
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (99). – 2021. – 127 с. – https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-4 - Резюме укр., англ. мовами
1245260
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (100). – 2021. – 228 с., включ. обкл. – https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2 - Резюме укр., англ. мовами
1245261
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (101). – 2021. – 138 с. – https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-3 - Резюме укр., англ. мовами
1245262
  Царик Т. Регіональна економіка в умовах глобалізації світу // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 18-24.
1245263
   Регіональна економіка та природокористування : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [А.П. Голіков, О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, П.О. Черномаз] ; за ред. А.П. Голікова. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 351, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-364-964-1
1245264
  Величко В.В. Регіональна економіка у перехідний період (на прикладі Китаю) : монографія / В.В. Величко ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України, Дип. акад. України при МЗС України. – Київ : [б. в.], 2008. – 216, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 197-214 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-361-299-7
1245265
  Сєрікова Т.М. Регіональна економіка у схемах і таблицях : навчально-практичний посібник / Сєрікова Т.М., Гіковата Н.К., Шумська Г.М. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 166-173. – ISBN 978-966-676-399-3
1245266
   Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни : навч. посібний для студентів вищих навч. закладів / Державний вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [ уклад. : Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 102 с. – ISBN 978-966-8958-31-1


  Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
1245267
   Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія : курс лекцій : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Державний вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [ уклад. : Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 124 с. – ISBN 978-966-8958-32-8


  Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
1245268
   Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія : практикум / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [ укладачі : Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 83 с. – ISBN 978-966-8958-35-9


  Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
1245269
  Шеламова І.Д. Регіональна економіка. Практикум : практикум : навч. посібник / І.Д. Шеламова, К.І. Антонюк. – Київ : Знання, 2013. – 423, [1] с. : іл. – Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 420-423. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-617-07-0104-6
1245270
  Тридід О.М. Регіональна економіка: Регіональна економіка. Екологія : навч. посібник / Тридід О.М., Богатіщев О.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 261-263. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-179-9
1245271
  Іщук С.І. Регіональна економіка: Теорія. Методи. Практика : підручник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 447, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр.: с. 434-438. – (Серія "Університетський підручник"). – ISBN 978-617-07-0005-6
1245272
  Яценко Н.М. та інш. Регіональна економічна безпека в контексті національної економічної безпеки // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.78-82. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1245273
  Кокозій О.Є. Регіональна економічна ефективність: сутність та система показників // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 143-147
1245274
  Безуглий В.В. Регіональна економічна і соціальна географія світу : навчальний посібник [для студентів географ. та економ. спец. вищих навч. закладів] / В.В. Безуглий, С.В. Козинець. – 2-ге вид.. доп., переробл. – Київ : Академія, 2007. – 688с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-239-6


  Розкрито теоретичні засади курсу "Ругіональна економічна та соціальна географія світу", процес формування політичної карти світу та особливості її на сучасному етапі. Для студентів географічних, економічних факультетів вищих навчальних закладів
1245275
  Книш М.М. Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія) = Regional economic and social geography of the world (Latin America and Caribbean countries, Africa, Asia, Oceania) : навч. посібник / М.М. Книш, О.І. Мамчур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 367, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Предм. покажч.: с. 359-367. – Бібліогр.: с. 28-35, наприкінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0007-0
1245276
  Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни : Підручник для студ. геогр. спец-ей / В.М. Юрківський. – Київ : Либідь, 2000. – 416с. – ISBN 966-06-0092-5
1245277
  Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни : Підручник для студ. геогр. спец-ей / В.М. Юрківський. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2001. – 416с. – ISBN 966-06-0092-5
1245278
  Король В. Регіональна економічна інтеграція у Великій Східній Азії: детермінанти та бар’єри / В. Король, О. Небильцова // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 100-122. – ISSN 1811-9824
1245279
  Деркач Т.В. Регіональна економічна інтеграція у системі глобалізації світової економіки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 57 : Актуальні проблеми сталого розвитку України та її регіонів. – С. 127-135
1245280
  Стафійчук В.І. Регіональна економічна інтеграція як суспільно-географічний процес // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-65. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто основні території розвитку економічної інтеграції, місце та перспективи України в розвитку регіональних інтеграційних процесів у системі європейських економічних союзів.
1245281
  Іщенко О.В. Регіональна економічна інтеграція як фактор посилення міжнародної конкуренції (на прикладі АСЕАН) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 206-210.
1245282
  Джабратлов І. Регіональна економічна політика Азербайджану та Нахчиван // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 4). – С. 384-393. – ISSN 1684-906Х
1245283
  Углава А.О. Регіональна економічна політика в сфері малого та середнього підприємництва / А.О. Углава, Л.М. Сакун // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – . 173-176. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1245284
  Панікар Герман Юрійович Регіональна економічна політика залучення прямих іноземних інвестицій в країнах СНД : Дис... канд. економічних наук: 08.02.03. / Панікар Герман Юрійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 288 л. + Додатки: л. 237-288. – Бібліогр.: л. 212-236
1245285
  Панікар Герман Юрійович Регіональна економічна політика залучення прямих іноземних інвестицій в країнах СНД : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Панікар Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1245286
  Олійник Я.Б. Регіональна економічна політика і проблеми регіональної економіки в Україні / Я.Б. Олійник, С.І. Іщук, А.В. Степаненко // Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра
1245287
  Краєвий О.Д. Регіональна економічна політика України та роль фінансових ресурсів у її реалізації / О.Д. Краєвий, Р.О. Краєвий // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал / Издательский Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2014. – № 3/4 (105/106). – С. 17-20
1245288
  Можайкіна Н.В. Регіональна економічна політика України: завдання та методи її реалізації // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 54-57. – ISBN 978-9934-571-51-0
1245289
  Огданський К. Регіональна економічна політика: світовий досвід та його застосування в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 103-106.
1245290
  Безуглий В.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу : посібник / Безуглий В.В., Козинець С.В. – Київ : Академія, 2003. – 688 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-144-9


  Розкрито теоретичні засади курсу "Ругіональна економічна та соціальна географія світу", процес формування політичної карти світу та особливості її на сучасному етапі. Для студентів географічних, економічних факультетів вищих навчальних закладів
1245291
  Бурдяк В. Регіональна етнополітика в Україні : ризики та виклики соціальної стабільності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С.297-305. – ISBN 978-966-02-5496-1
1245292
  Міхеєва Оксана Регіональна ідентичність і політичний вибір ( на прикладі Донецька ) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 108-115. – ISBN 978-966-8603-36-5
1245293
  Яковлева Л.І. Регіональна ідентичність мешканців Півдня України: соціально-політичний вимір // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2012. – Спецвипуск. – С. 27-36
1245294
  Білобровець О. Регіональна ідентичність польської спільноти в соціально-політичному просторі Правобережної України наприкінці ХХ - початку ХХ ст. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 29-36. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1245295
  Алєксєєнко І.В. Регіональна ідентичність як категорія політичної практики в добу глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 615-619. – ISSN 1563-3349
1245296
  Нагорна Л.П. Регіональна ідентичність: український контекст / ЛарисаНагорна ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2008. – 405с. – ISBN 978-966-02-5022-2
1245297
  Олійник Я.Б. Регіональна інвестиційна політика України. Ч.2 / Я.Б. Олійник, О.Д. Крайовий // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України
1245298
  Колот І.П. Регіональна інвестиційна політика: проблеми і перспективи : монографія / І.П. Колот, Н.М. Внукова, І.П. Косарєва ; за ред. Н.М. Внукової. – Харків : Модель Всесвіту, 2000. – 176 с. – ISBN 966-7875-05-9
1245299
  Шабатин В.С. Регіональна інженерна геологія та інженерна геологія України : Підручник / В.С. Шабатин, М.М. Костюченко; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2004. – 127с. – ISBN 966-594-388-X
1245300
  Довгаль О.В. Регіональна інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури / О.В. Довгаль, Л.С. Безугла // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – Вип. 2 (106). – С. 25-34. – ISSN 2313-092X
1245301
  Яненкова І. Регіональна інноваційна політика в Україні та країнах ЄС: досвід і тенденції // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 9-17. – ISSN 2304-2281
1245302
  Варналій З. Регіональна інноваційна політика України: проблеми та стратегічні пріоритети : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 36-39 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1245303
  Яремко Л. Регіональна інноваційна система // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 103-112. – ISSN 1562-0905
1245304
  Братюк В.П. Регіональна інноваційна система в контексті конкурентоспроможного розвитку туристичного бізнесу // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2009. – № 7 (2). – С. 136-144
1245305
  Третяк В.В. Регіональна інноваційна система як основний об"єкт формування інноваційної політики : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / В.В. Третяк, Н.В. Дронова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 131-137 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1245306
  Городня Н. Регіональна інтеграція в АТР і політика США (1989-2012 рр.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 251-254. – ISBN 978-966-171-651-2


  Здійснюється порівняльний аналіз політики адміністрації Дж. Г. У. Буша, У. Клінтона, Дж. У. Буша, Б. Обами в АТР в контексті регіональної інтеграції.
1245307
  Верменич Я.В. Регіональна інтеграція в умовах глобалізації : теорії та сучасні реалії / Ярослава Верменич ; НАН України, Ін-т історії України, [Від. іст. регіоналістики]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2018. – 350, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8857-7
1245308
  Попова Л.В. Регіональна інтеграція як фактор економічного розвитку України / Л.В. Попова, Л.В. Солодєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 106-107. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В статті окреслені загальні методологічні підходи до вирішення проблеми регіональної інтеграції, як одного з факторів економічного розвитку України в контексті загальносвітових глобалізаційних тенденцій. The article deals general methodological ...
1245309
  Нікічук В.С. Регіональна історія в дослідженнях історико-географів Південної України: Очаківська округа - регіон ОЗУ // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 53-56. – ISBN 978-617-7090-41-9
1245310
  Колесник І. Регіональна історія в українській історіографії : практика та рефлексія // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 205-220. – ISBN 978-966-02-4344-6
1245311
  Водотика С. Регіональна історія у геополітичному вимірі: на прикладі Південної України // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 89-98
1245312
   Регіональна історія України : збірник наукових статей. – Київ. – ISBN 978-966-02-4344-6
Вип. 1. – 2007
1245313
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ. – ISBN 978-966-02-4741-3
Вип. 2. – 2008
1245314
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ
Вип. 3. – 2009
1245315
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ
Вип. 4. – 2010
1245316
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ
Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – 2011
1245317
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ
Вип. 6. – 2012. – 241 с.
1245318
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ
Вип. 7. – 2013. – 233 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245319
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ
Вип. 8. – 2014. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245320
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ : Ін-т історії України НАН України
Вип. 9. – 2015. – 315, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245321
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ : Ін-т історії України НАН України
Вип. 10. – 2016. – 309, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245322
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України, Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ : Ін-т історії України НАН України. – ISSN 2519-2760
Вип. 11. – 2017. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245323
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ : Інститут історії України НАН України. – ISSN 2519-2760
Вип. 12. – 2018. – 347, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245324
  Баженов Л.В. Регіональна історія України в дослідженнях краківської історичної школи (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 8-16. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074


  Польські краєзнавці Правобережної України активно співробітничали з друкованими органами краківської історичної школи, серед яких було "Зібрання відомостей до краєвої антропології". Цей збірник наукових записок видавався у 70-90-х роках ХІХ ст. Деякий ...
1245325
  Баженов Л.В. Регіональна історія України в працях Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, О.Л. Баженов ; В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – C. 5-10. – (Серія історична ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1245326
  Шевченко О. Регіональна кампанія "Улюблені поети Придніпров"я" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 45-47. – ISSN 2518-7341


  Висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної бібліотеки ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія щодо краєзнавчої роботи та популяризації поетичної спадщини місцевих професійних поетів.
1245327
  Запотоцький С.П. Регіональна конкурентоспроможність : суспільно-географічні засади формування : монографія / С.П. Запотоцький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. – 424 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 402-424. – ISBN 978-966-2425-30-7
1245328
  Гасиджак Л. Регіональна конференція "Роль етнічних спільнот Донеччини в розбудові української державності" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 164-166
1245329
  Островська М.Г. Регіональна культура як структуроутворюючий елемент національної культури // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 215-219
1245330
  Матвеічева Ю.О. Регіональна культурна політика української держави доби незалежності (на прикладі Донецького регіону) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Матвеічева Юлія Олегівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1245331
  Матвіяс І.Г. Регіональна лексика в колишньому східноукраїнському варіанті літературної мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 24-30. – ISSN 0027-2833
1245332
  Овчарук В.А. Регіональна методика для визначення максимального стоку весняного водопілля річок cуббасейну р.Десна в умовах змін клімату / В.А. Овчарук, С.В. Іващенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 15-25. – ISSN 2306-5680
1245333
   Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації : монографія / Нац. акад. наук України, Ін-т регіонал. дослідж. ; [наук. ред. У.Я. Садова]. – Львів : ІРД, 2011. – 526, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-6029-0
1245334
  Вітман К.М. Регіональна мова: від етимології до практики мовної політики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 489-495. – ISSN 1563-3349
1245335
  Сахно Є. Регіональна модель міжгалузевого балансу / Є. Сахно, А. Долодаренко, А. Ребенок // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 114-122. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1562-0905
1245336
  Бабак Ірина Регіональна нерівність життя українського населення : соціологічний вимір // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.116-122. – ISSN 1810-2131
1245337
  Монаєнко А.О. Регіональна організація фінансово-бюджетного контролю // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 106-114. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1245338
  Романюк Н.В. Регіональна освітні мережа: поняття і особливості // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – Вип. 820. – С. 46-54. – (Економіка). – ISSN 2519-240Х
1245339
   Регіональна оцінка зміни водного стоку річок Українських Карпат під впливом зміни клімату / С.І. Сніжко, О.Г. Ободовський, О.Г. Шевченко, В.В. Гребінь, Ю.С. Дідовець // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 2 (110). – С. 20-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1245340
  Бошинда І.М. Регіональна оцінка сприятливості розвитку малого бізнесу / І.М. Бошинда, В.Я. Попфалуші, Г.Г. Білак // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 140-146. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
1245341
  Арцаблюк М.Ю. Регіональна оцінка та перспективи розвитку малого підприємництва у Васильківському районі Київської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 293-298 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1245342
  Тищенко О.П. Регіональна ощадна політика та її роль у формуванні фінансового потенціалу регіону // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-16. – Бібліогр. в кінці ст.
1245343
  Матвієнко Р.О. Регіональна парадигма суспільного розвитку: сутність і зміст, роль і значення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 130-137 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1245344
  Лисенко А.І. Регіональна персоналістика як складова сучасної історії // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 42-45
1245345
  Сорочан Т. Регіональна післядипломна педагогічна освіта : пошук нових стратегій і моделей розвитку // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 2 (13). – С. 11-15.
1245346
  Тарангул Л.Л. Регіональна податкова політика: зміст і особливості її реалізації // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 9-13
1245347
  Агарков І. Регіональна поліграфія: стагнація не може тривати вічно / І. Агарков, Ф. Мартинюк // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 4. – С.22-24


  Робота регіональних друкарень України
1245348
  Єрмаченко В.Є. Регіональна політика в галузі туризму: основні підходи (на прикладі Харківської області) / В.Є. Єрмаченко, Н.А. Дехтяр // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 122-129 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1245349
   Регіональна політика в країнах Європи. Уроки для України. – Київ : Логос, 2000. – 72с. – ISBN 966-581-181-9
1245350
  Красівський О. Регіональна політика в Україні в умовах глобалізаційних процесів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 2 (52) березень - квітень. – С. 148-167
1245351
  Шульц С.Л. Регіональна політика в Україні: еволюційні засади та стратегічні перспективи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 26-36. – ISSN 1562-0905
1245352
  Пістун М. Регіональна політика в Україні: соціально-економічний аспект / М. Пістун, Я. Олійник // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2000. – № 25 : лютий - квітень. – С. 3-15. – ISBN 966-95274-0
1245353
  Олійник Я.Б. Регіональна політика в Україні: соціально-економічний аспект / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Інформаційний вісник, 2000. – № 25
1245354
  Пістун М.Д. Регіональна політика в Україні: суспільно-географічний аспект : Монографія / М.Д. Пістун, К.В. Мезенцев, В.О. Тьорло; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 130с. – ISBN 966-594-450-9
1245355
  Демченко В.В. Регіональна політика в Україні: сучасний стан і стратегія реформування (за результатами міжнародної науково-практичної конференції) // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 221-227. – ISSN 1562-0905
1245356
  Бугай С.М. Регіональна політика в Україні: термінологічна невизначеність та загальні проблеми становлення / С.М. Бугай, Е.В. Щепанський // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 300-308. – (Право. Економіка. Управління)
1245357
  Маниліч М.І. Регіональна політика в умовах бюджетної децентралізації / М.І. Маниліч, О.І. Кушлак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 127-131
1245358
  Челак О.П. Регіональна політика в умовах сталого розвитку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – С. 118-123. – ISSN 2077-1800
1245359
  Баймуратов М. Регіональна політика держави: до питання онтології та аксіології визначення і розуміння / М. Баймуратов, І. Балабанова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 74-87. – ISSN 1026-9932
1245360
  Шамборовський Г.О. Регіональна політика Європейського Союзу : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Г.О. Шамборовський ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2011. – 187, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-176. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-815-0
1245361
   Регіональна політика Європейського Союзу : підручник : за результатами спіл. проекту КНЕУ та ЄС № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH : грантова угода № 2012-2848/001-001 / [О. Акіліна та ін.] ; за ред. Віктора Чужикова ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2016. – 495, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. та обкл. також: Тренінг для тренерів "Модель європейської регіональної політики". - На корінці зазнач.: III. - Авт. зазнач. в кінці кн.: с. 486-495. – Бібліогр. в кінці розд. – (Lifelong Learning Programme). – ISBN 978-966-926-098-7
1245362
  Гоблик В.В. Регіональна політика Європейського Союзу в контексті розвитку транскордонних регіонів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3/4, лютий. – С. 21-25. – ISSN 2306-6792
1245363
  Тихомирова Є.Б. Регіональна політика Європейського Союзу: інформаційно-комунікаційний аспект // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 434-462. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1245364
  Шинкаренко Т.І. Регіональна політика ЄС - проблеми формування й перспективи розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 9-17. – Бібліогр.: на 21 пункт
1245365
   Регіональна політика ЄС в контексті smart-спеціалізації: ефективність фінансування пріоритетних напрямів / М.І. Мельник, С.Д. Щеглюк, І.В. Лущух, Р.Є. Яремчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 172-183. – ISSN 1562-0905
1245366
  Мельник А. Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації / А. Мельник, В. Адамик // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 1), березень. – С. 57-78. – ISSN 1684-906Х
1245367
  Полікарпова О. Регіональна політика ЄС: практичний досвід для України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 101-110. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1245368
  Копійка В.В. Регіональна політика ЄС: становлення, розвиток, результати / В.В. Копійка, С.О. Маковський // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 141, ч. 2. – C. 104-116. – ISSN 2308-6912
1245369
  Ковбасюк Ю. Регіональна політика залучення іноземних інвестицій в економіку держави // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.77-82.
1245370
   Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2015. – 257, [1] с. : табл. – На обкл.: До 20-ї річниці Київського ніверситету права НАН України. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7635-2
1245371
  Олійник Я.Б. Регіональна політика і проблеми формування світових міст / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Регіональна економічна політика України: наукові основи, методи, механізми
1245372
   Регіональна політика і транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. конф. (м. Ужгород, 24-25 трав. 2007 р.). – Ужгород : Ліра, 2007. – 453, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; вип. 1). – ISBN 978-966-8266-72-0
1245373
  Рудь Н.Т. Регіональна політика інфраструктурного забезпечення інноваційних процесів: обгрунтування вибору // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 164-171
1245374
  Сергієнко Т.С. Регіональна політика країн Вишеградської групи у становленні прикордонної та міжрегіональної співпраці з Україною // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 42-48. – (Історія ; Вип. 29)
1245375
  Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі 20-21 століть: нові пріоритети / М.І. Долішній; НАНУ; Ін-т регіональних досліджень. – Київ : Наукова думка, 2006. – 512с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0586-5
1245376
  Стаканов Р.Д. Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції : монографія / Стаканов Роман Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Ужгород : Сабов А.М., 2017. – 550, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 463-518. – ISBN 978-617-7344-51-2
1245377
  Копилюк О.І. Регіональна політика розвитку банківської системи України : монографія / Оксана Іванівна Копилюк ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень. – Одеса : Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2014. – 574, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 511-554 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7263-7
1245378
  Гало М. Регіональна політика розвитку Угорщини та її реалізація в рамках програм Європейського Союзу / М. Гало, Л.В. Алмаші // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 160-168. – ISSN 1562-0905
1245379
  Герасимчук З.В. Регіональна політика соціального-орієнтованого розвитку економіки: теорія, методологія, практика : [монографія] / Герасимчук З.В., Стрижеус Л.В. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 260 с. : табл. – Додатки: с. 175-245. – Бібліогр.: с.246-257. – ISBN 978-966-1532-69-3
1245380
  Хвищун Н. Регіональна політика становлення недержавного сектору житлово-комунального господарства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 294-305.
1245381
  Мельнишин Л.В. Регіональна політика стосовно сталого розвитку України в контексті європейської інтеграції // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 2 (45). – C. 118-126. – ISSN 2414-4436
1245382
  Городня Н.Д. Регіональна політика США у Східній Азії (1989-2013 рр.) : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Городня Наталія Данилівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ, 2014. – 446 л. – Бібліогр.: л. 389-446
1245383
  Городня Н.Д. Регіональна політика США у Східній Азії (1989-2013 рр.) : автореф. дис ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Городня Наталія Данилівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1245384
   Регіональна політика та механізми її реалізації. – Київ : Наукова думка, 2003. – 503с. – ISBN 966-00-0079-0
1245385
  Герасимчук З.В. Регіональна політика транскордонного співробітництва : механізм формування та реалізації : монографія / З.В. Герасимчук, О.М. Лютак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2010. – 186, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-186. – ISBN 978-966-517-673-2
1245386
  Герасимчук З.В. Регіональна політика транскордонного співробітництва в умовах євроінтеграції держави / З.В. Герасимчук, О.М. Лютак // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 202-206. – (Економіа ; Вип. 25)
1245387
  Бондарук Т.Г. Регіональна політика у фінансовому забезпеченні місцевого самоврядування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 181-186
1245388
   Регіональна політика України: інституційно-правове забезпечення. – Київ : НІСД, 2004. – 521 с. – (Регіональний розвиток ; Вип.6). – ISBN 966-554-076-9
1245389
   Регіональна політика України: концептуальні засади, історія, перспективи : Міжнародна науково-практична конференція 10-11 листопада 1994 р. – Київ, 1995. – 368с. – ISBN 5-7702-0994-1
1245390
  Варналій З.С. Регіональна політика України: нові умови, нові вимоги // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 141-149.
1245391
  Стойко О.М. Регіональна політика України: стан і перспективи // Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2015. – С. 79-86. – ISBN 978-966-02-7635-2
1245392
  Краснопольська Т.М. Регіональна політика України: типи та інструменти // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 58. – С. 189-202
1245393
   Регіональна політика України: формування соціогуманітарних пріоритетів розвитку. – Київ, 2006. – 332с. – ISBN 966-8136-45-4
1245394
  Герасимчук Зоряна Вікторівна Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку / Герасимчук Зоряна Вікторівна, Вахович Ірина Михайлівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 59-72. – ISSN 1562-0905


  Надано теоретико-методологічне обгрунтування сутності та значення регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку. Визначено типи такої політики та сформовано механізми її реалізації.
1245395
  Герасимчук З.В. Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 59-72. – ISSN 1562-0905
1245396
  Котковський В.Р. Регіональна політика як інструмент формування економічної безпеки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 115-121. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1245397
  Бабінова Олена Регіональна політика як предмет науково-теоретичного аналізу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 143-149.
1245398
  Зварич Ігор Регіональна політика: виклики та загрози // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 14-21
1245399
  Побєда Н.О. Регіональна політики та етнополітичні відносини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 19-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Розглядаються сучасні соціально-економічні та етнополітичні процеси розвитку Південного регіону України.
1245400
  Яремчук В. Регіональна політична еліта: принципи та механізми формування (на прикладі Івано-Франківської області) // Політичні дослідження : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – C. 70-89
1245401
  Бондаренко Т.Г. Регіональна практика взаємодії медіа з аудиторією (за результатами соціологічного дослідження) // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2 (72). – С. 162-173. – ISSN 0554-4866
1245402
  Бондаренко Т.Г. Регіональна практика організації передплатної кампанії в контексті формування аудиторії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 120-124. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
1245403
  Карась М.А. Регіональна преса в демократичному суспільстві (на прикладі періодики США) : Автореф...канд.філолог.наук:10.01.08 / Карась М.А.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 16 с. – Бібліогр.:с.14
1245404
  Карась М.А. Регіональна преса в демократичному суспільстві (на прикладі періодики США)) : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.08 / Карась М. А.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 16л.
1245405
  Карась Максим Анатолійович Регіональна преса у демократичному суспільстві (на прикладі періодики США) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Карась Максим Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 184л. – Бібліогр.:л.179-184
1245406
  Фінклер Ю.Е. Регіональна преса України в контексті соціального замовлення аудиторії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 170-173


  У статті аналізується стан функціонування українських друкованих засобів масової комунікації залежно від того, якими с аудиторні сподівання. У свою чергу, сама аудиторію палітра представлена в Україні досить строкато, і визначити її складно. Тому ...
1245407
  Андрушків Р. Регіональна програма забезпечення стабільності соціально-екологічної безпеки життєдіяльності населення // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 135-138.
1245408
  Бабець І.Г. Регіональна програма міжнародного співробітництва в системі інституційного забезпечення розвитку регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 15-17
1245409
   Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду Київської області "Київщина заповідна" на 2017-2020 роки : (наук.-практ. коментар). – Київ : UNCG, 2017. – 36. [2] с., включ. обкл. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1245410
  Олійник Я.Б. Регіональна продовольча політика. / Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, Т.Я. Олійник // Регіональні проблеми розвитку продуктивних сил АПК. – вип.48
1245411
  Ставицький А.В. Регіональна продуктивність праці як складова економічної безпеки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 41-46


  Досліджується питання відмінності у рівні продуктивності праці у регіонах України та її впливу на рівень доходів населення в контексті забезпечення економічної безпеки держави.
1245412
  Рогожина В. Регіональна реклама в контексті процесів глобалізаці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-58. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається місце і роль реклами за умов глобального інформаційного простору. Зроблено спробу проаналізувати становлення різних наукових підходів до проблеми глобалізації, а також визначено причини, що підвищують значення реклами в ...
1245413
  Шкрібляк П. Регіональна самобутність Гуцульщини в загальноукраїнському контексті: історія, сучасний стан, перспективи і проблеми // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 229-240
1245414
  Венгерська Н.С. Регіональна сервісна політика як необхідна умова розвитку сфери послуг // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 142-152. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1245415
  Косміна О. Регіональна символіка традиційного вбрання українців (до проблем класифікації) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 18-23
1245416
  Філончук З.В. Регіональна символіка у темі "Населення" шкільного курсу географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 4 (218). – С. 20-24 : мал., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1245417
  Черепуха Л.О. Регіональна система бібліотечно-бібліографічного забезпечення вчителів історії (80-90-ті роки). : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.08 / Черепуха Л.О.; НАН України. ЦНБ ім. В.І.Вернадського. – К., 1996. – 25л.
1245418
  Вієвська М. Регіональна система економічної освіти в умовах інтеграційних перетворень / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 63-73. – ISSN 1682-2366


  На прикладі Дніпропетровської області.
1245419
  Вербицький В.В. Регіональна система неперервної позашкільної освіти як реальна інтеграція еколого-безпечної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 59-61. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто систему неперервної позашкільної освіти за основною формою спеціалізованого гуртка відповідно до різноманітності природних умов п"яти регіонів України.
1245420
  Соловйов Ю. Регіональна система освіти: стратегія інноваційного розвитку // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7 (991). – С. 15-20. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядається стан освітньої галузі в Донецькій області. Визначено пріоритети і завдання розвитку освіти в регіоні. Аналізуються статистичні дані, що характеризують діяльність освітніх закладів Донеччини.
1245421
  Бащенко Михайло Іванович Регіональна система селекції у скотарстві : Автореф... д-ра с.-г.наук: 06.02.01 / Бащенко Михайло Іванович; Украін. акад. аграрн. наук. Ін-тут розвед. і генетики тварин. – с. Чубинське, 1999. – 37л.
1245422
  Маркіна І.А. Регіональна система управління малим бізнесом // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.145-150. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1245423
  Лифар В. Регіональна складова розвитку міжнародних транспортних коридорів в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 87-92. – ISSN 1818-2682
1245424
  Мезенцева Н.І. Регіональна соціальна безпека в Україні / Н.І. Мезенцева, К.В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 121-128. – ISBN 966-95774-3-8
1245425
  Садова У.Я. Регіональна соціальна політика в Україні: критерії оцінювання та показники ефективності // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 151-164
1245426
  Наумік К.Г. Регіональна соціально-економічна політика. Статистичні методи в державному управлінні : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Наумік К.Г., Коваль Т.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 147 с. : табл. – Бібліогр.: с. 143-144. – ISBN 978-966-676-516-4
1245427
  Цибуляк А.Г. Регіональна специфіка екологізації зовнішньоторговельної співпраці // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 79-82
1245428
  Грицик Л. Регіональна специфіка масових репресій 1930-х рр. проти вітчизняної інтелігенції: сучасна українська історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 75-78


  Досліджується ступінь вивченості та сучасний стан з"ясування проблеми українською історіографією. Акцентовано увагу на основних підходах, поглядах і висновках учених стосовно регіональних особливостей процесів нищення української інтелектуальної еліти ...
1245429
  Власова Н.Ф. Регіональна специфіка соціального управління фізичною культурою і спортом (на прикладі Запорізькой області) : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Власова Наталія Федорівна ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1245430
  Газізова О. Регіональна специфіка соціокультурних трансформацій в Криму в 50 - 80-х роках XX ст. // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 112-116
1245431
  Якімчук Д.В. Регіональна специфіка сучасного глобального аутсорсингу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 274-280


  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти аутсорсингу та основних його видів. Висвітлено регіональну специфіку глобального офшорного бізнесу. Здійснено аналіз напрямів і динаміки офшорних послуг в окремих країнах світу, зважаючи на сучасну світову ...
1245432
  Рой А. Регіональна співпраця країн Латинської Америки у захисті культурної спадщини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 126-128
1245433
  Курнишова Ю. Регіональна співпраця. Азійсько-Тихоокеанський регіон // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 122-125. – ISBN 978-617-7157-38-9
1245434
  Герасимчук С. Регіональна співпраця. Близький Схід // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 126-129. – ISBN 978-617-7157-38-9
1245435
  Мартинюк В. Регіональна співпраця. Західні Балкани // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 130-132. – ISBN 978-617-7157-38-9
1245436
  Зубко Д. Регіональна співпраця. Країни Балтії // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 133-135. – ISBN 978-617-7157-38-9
1245437
  Шевченко Н. Регіональна співпраця. Латинська Америка // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 139-142. – ISBN 978-617-7157-38-9
1245438
  Борділовська О. Регіональна співпраця. Південна Азія // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 143-146. – ISBN 978-617-7157-38-9
1245439
  Кияк М. Регіональна співпраця. Північна Європа // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 136-138. – ISBN 978-617-7157-38-9
1245440
  Мішин О. Регіональна співпраця. Субсахарська Африка // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 147-150. – ISBN 978-617-7157-38-9
1245441
  Крисенко О. Регіональна співпраця. Центральна Азія // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 151-154. – ISBN 978-617-7157-38-9
1245442
  Глебов С. Регіональна співпраця. Чорноморський регіон // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 155-158. – ISBN 978-617-7157-38-9
1245443
   Регіональна стабільність на кордонах України та ЄС: сучасні виклики та інструменти забезпечення : зб. матеріалів міжнар. конф. (16 жовт. 2014 р., м. Ужгород) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд.: С.І. Мітряєва, Г.В. Гайтанжи]. – Київ : НІСД, 2014. – 74, [2] с. – Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Міжнародні відносини" ; вип. 4). – ISBN 978-966-554-244-5
1245444
  Колеснік В.І. Регіональна статистика як складова інформаційного забезпечення управління // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 69-73. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті надано оцінку можливостей статистичної системи при виробленні управлінських рішень та визначено напрями її вдосконалення.
1245445
  Суховірський Б.І. Регіональна стратегія економічного розвитку України (теоретичні та прикладні основи геоекономіки) : Монографія / Б.І. Суховірський; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 154с. – ISBN 966-574-218-3
1245446
  Рубцов А. Регіональна стратегія США на Євразійському просторі СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 40-42
1245447
   Регіональна стратиграфічна схема мезокайнозойських відкладів фундаменту Закарпатського прогину / М.Г. Приходько, Андрєєва-Григорович, Н.М. Жабіна, О.В. Анікеєва // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (366). – С. 88-108 : рис. – Бібліогр.: с. 105-108. – ISSN 1025-6814
1245448
  Боровик О.А. Регіональна структура дебіторської та кредиторської заборгованості Центрального регіону Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 156-162.
1245449
  Ляховська О.В. Регіональна структура машинобудування в Україні: сучасні тенденції змін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (147). – C. 40-44. – ISSN 2071-4653
1245450
  Дорошенко В.І. Регіональна структура роздрібного товарообороту торгівлі України / В.І. Дорошенко, І.М. Шабатіна // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 156-160. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-521-126-9
1245451
  Довбищенко М.В. Регіональна та соціальна структура уніатської церкви кінця 16-першої половини 17 ст. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.01 / Довбищенко М.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 18л.
1245452
  Довбищенко Михайло Володимирович Регіональна та соціальна структура уніатської церкви кінця 16 - першої половини 17 ст. (на прикладі Волинського воєводства) : Дис... кандид. істор.наук: / Довбищенко Михайло Володимирович; Ін-тут українськ. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1998. – 190л. – Бібліогр.:л.1-70
1245453
  Апшай М.В. Регіональна тематика в бібліотекознавчих дослідженнях в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 8-14. – ISSN 2409-9805


  У статті розглядаються питання стану регіональних бібліотекознавчих досліджень в Україні. Застосовано бібліометричний аналіз до вивчення регіональних аспектів у дисертаційних дослідженнях з бібліотекознавства періоду 2000-2014 рр. Доводиться ...
1245454
  Іляшенко А.Х. Регіональна територіальна організація продовольчого комплексу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 101-106. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1245455
  Олійник Я. Регіональна туристична політика республіки Польща / Я. Олійник, В. Ободовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 73-76. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  В роботі проаналізовані новітні аспекти проведення туристичної регіональної політики республіки Польща. Охарактеризовані основні нормативно-правові документи в галузі регіональної політики держави. Встановлені основні завдання та цілі "Програми ...
1245456
   Регіональна Україна. – Київ, 2003. – 400с. – ISBN 966-7863-32-8
1245457
  Бейдик О.О. Регіональна унікальність рекреаційно-туристських ресурсів України // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 121-127. – ISBN 966-7650-87-1
1245458
  Стрельцова Є.Д. Регіональна уніфікація міжнародного приватного морського права: досвід країн Скандинавії // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 101-111. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1245459
  Софіщенко І. Регіональна фінансова взаємодія та процеси капіталізації національного фінансового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 20-24. – (Економіка ; вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Досліджено розвиток національного фінансового ринку за умов регіональної фінансової інтеграції, ефекти у сфері його капіталізації, визначені перспективні напрями регіональної взаємодії з метою забезпечення фінансової конвергенції. The empіrіc analysіs ...
1245460
  Денисик Г.І. Регіональне антропогенне ландшафтознавство / Денисик Г.І., Тімець О.В. – Вінниця : Едельвейс і К, 2010. – 168 с. – ISBN 978-966-1604-42-0
1245461
  Коваль Н. Регіональне балансування Греції // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 5


  "На початку року Греції вдалося здивувати себе і світ, довівши до логічного кінця вирішення македонського питання попри розкол у суспільстві, розвал урядової коаліції та подальше зменшення шансів правлячої партії СІРІЗА на цьогорічних виборах. ...
1245462
  Васюта О.П. Регіональне бачення музичної культури України у контексті мистецтвознавчих досліджень // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 116-121
1245463
  Поп С.С. Регіональне використання природно-ресурсного потенціалу Закарпаття в контексті збалансованого розвитку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 322-325
1245464
  Пашкевич М.С. Регіональне вирівнювання в Україні в контексті сталого та інноваційного розвитку // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 60-66. – ISSN 2074-5354


  Розглянуто проблему подолання диспропорцій у соціально-економічному розвитку територій.
1245465
  Петриченко О.А. Регіональне виробництво і споживання молока в Україні // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 251-263 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
1245466
  Удовиченко В.В. Регіональне ландшафтне планування: сутність концепту // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 53-55. – ISBN 978-617-7069-75-8
1245467
  Удовиченко В.В. Регіональне ландшафтне планування: теорія, методологія, практика = Regional landscape planning: theory, methodology, practice : монографія / Вікторія Удовиченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 617, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 573-605. – ISBN 978-617-7069-59-0
1245468
  Константинов Віктор Регіональне лідерство України: ідейні засади та зовнішньополітичні пріоритети // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 196-208
1245469
  Ейтутіс Георгій Регіональне підприємство - основна ланка утримання та обслуговування інфраструктури залізниць України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 48-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1245470
   Регіональне підтоплення міст та селищ України як фактор її національної безпеки / О.М. Трофимчук, Є.О. Яковлєв, Н.Б. Закорчевна, Е. Госк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 12-23 : Табл., рис. – ISSN 1726-5428
1245471
  Палеха Ю.М. Регіональне планування : метод. посібник. – Київ : Логос, 2020. – 223, [1] с. : портр., табл., іл., карти. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7631-26-1
1245472
  Генсірук С.А. Регіональне природокористування. / С.А. Генсірук. – Львів, 1992. – 333с.
1245473
  Генсірук С.А. Регіональне природокористування. / С.А. Генсірук. – Львів : Світ, 1992. – 333с.
1245474
  Мезенцев К.В. Регіональне прогнозування соціально-економічного розвитку / К.В. Мезенцев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 82с. – ISBN 966-594-389-8
1245475
  Левицька О.Л. Регіональне програмування як ефективний елемент управління регіональним розвитком / О.Л. Левицька, С.П. Запотоцький // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 178-185 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1245476
  Кошак О.М. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Кошак О.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 217 л. – Бібліогр.: л. 184-217
1245477
  Кошак О.М. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку (за матеріалами роботи радіоорганізацій східних областей України) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Кошак О.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1245478
  Костюк Ю.В. Регіональне радіомовлення України: становлення, розвиток, перспективи : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Костюк Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 221 л. – Додатки: л. 208-221. – Бібліогр.: л. 186-207
1245479
  Костюк Ю.В. Регіональне радіомовлення України: становлення, розвиток, перспективи : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Костюк Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченгка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 18, [2] с. – Бібліогр.: 9 назв
1245480
  Васильченко Г.В. Регіональне розміщення продуктивних сил та розвиток національної економіки / Г.В. Васильченко, С.М. Васильченко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 225-228
1245481
   Регіональне розселення в Україні: стан і прогноз / А.І. Доценко, В.Т. Зінич, О.Т. Великохатько, В.Л. Танцюра, Т.Г. Кравцова; Доценко А.І., Зінич В.Т., Великохатько О.Т., Танцюра В.Л., Кравцова Т.Г.; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України; за ред. Б.М. Данилишина. – Київ : РВПС України НАНУ, 2007. – 376с. – ISBN 978-966-651-467-0
1245482
  Малиновський В. Регіональне самоврядування в Україні: підходи до запровадження // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 157-165
1245483
  Нгуєн Тхі Тху Лінь Регіональне співробітництво в Азії: реальність і перспективи розвитку АСЕАН // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 122-130
1245484
  Добідовська Я. Регіональне співробітництво щодо лібералізації угод про повітряне сполучення // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 25-33. – ISSN 1814-3385


  Стаття присвячена правовому аналізу існуючих регіональних та субрегіональних угод про повітряне сполучення. У статті надано юридичну характеристику змісту зазначених угод. Всі ці угоди містять елементи лібералізації, яка відбувається зараз у ...
1245485
  Прушківський В.Г. Регіональне стратегічне управління розвитком промисловості регіону : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 39-41. – Бібліогр.: 5 назв
1245486
  Кухарська Н. Регіональне стратегування - основа формування стратегії розвитку регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 63-65 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1245487
  Хрущов Д.П. Регіональне структурно-літологічне моделювання осадової оболонки // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 27-38 : рис. – Бібліогр.: с. 36-38. – ISSN 0367-4290
1245488
  Люта Н.Г. Регіональне та середньомасштабне еколого-геохімічне картування та картографування в Україні: основні проблеми та шляхи їх подолання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-79. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Підвищення якості еколого-геохімічного картування і картографування потребує удосконалення їх методичного забез-печення. Запропоновано шляхи вдосконалення методичного забезпечення, в першу чергу у частині критеріїв оцінки еколо-го-геохімічного стану ...
1245489
  Білоус О.М. Регіональне телебачення для дітей: принципи, функції, тематика : навч. посібник / Оксана Білоус ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львів. шк. журналістики. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 253, [1] с. : іл., табл. – Покажч. імен: с. 243-252. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0141-1


  У пр. №1697208 напис: Бібліотеці Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Шановний читачу! Бажаю Вам здорового, щасливого довголіття, успішного навчання, плідної праці ...
1245490
  Пенчук Інна Леонідівна Регіональне телебачення і радіомовлення у контексті формування національної свідомості молоді : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Пенчук І.Л.; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 253 л. + Додатки: л. 225 - 253. – Бібліогр.: л. 199 - 225
1245491
  Пенчук Інна Леонідівна Регіональне телебачення і радіомовлення у контексті формування національної свідомості молоді : Автореф. ... дис. канд. філологічних наук: 10.01.08. / Пенчук І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1245492
  Базюк Л. Регіональне телебачення у трактуванні електронних та друкованих ЗМІ. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 39-46.
1245493
  Білоус О.М. Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білоус Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 252 л. – Додатки: л. 215-252. – Бібліогр.: л. 193-214
1245494
  Білоус О.М. Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білоус Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 12 назв
1245495
  Головчук О.В. Регіональне телебачення України в контексті політичних трансформацій суспільства : дис. на здобуття наукового ступеня канд. політ. наук: спец.: 23.00.03. - політ. культура та ідеологія / Оксана Василівна Головчук; КНУТШ. – Київ, 2007. – 222 л. + Додатки; 83 л. – Бібліогр.: л. 195-222
1245496
  Головчук О.В. Регіональне телебачення України в контексті політичних трансформацій суспільства : автореф. дис. ...канд. політ. наук : спец.: 23.00.03 - політ. культура та ідеологія / Головчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. + Додатки. – Бібліогр.: с.10 назв
1245497
  Головчук О.В. Регіональне телебачення України: ефірні традиції та реорганізація // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 54-59


  У статті аналізується ситуація в регіональному телевізійному просторі, а саме: окремі питання функціонування обласних державних телекомпаній України, взаємозв"язки їх структур, відмінності у підході до створення телевізійного продукту. Особливості ...
1245498
  Субота Є.В. Регіональне телебачення як засіб формування стереотипів масової культури // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 206-214
1245499
   Регіональне управління : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. регіон. упр., місцевого самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд.: Ковбасюк Ю.В., Вакуленко В.М., Орлатий М.К. та ін.] ; за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – Київ : НАДУ, 2014. – 739, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 701-739. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-619-283-0
1245500
  Токар П.В. Регіональне управління і ринок : за результатами соціологічного дослідження "Громадська думка населення Закарпаття: проблеми самоврядності території і ринку", проведеного у 1992 році / Петро Токар. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. відділ упр. у справах преси та інформації, 2001. – 179, [4] с. : табл. – ISBN 966-7186-61-X
1245501
  Шевчук Ірина Львівна Регіональне управління підприємствами роздрібної торгівлі : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.02 / Шевчук І.Л.; НАДУ при президентові України; ХРІДУ. – Харків, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1245502
  Паленичак О.В. Регіональне управління процесами продовольчої безпеки // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 282-288 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2410-1125
1245503
  Перегуда Є.В. Регіональне управління та місцеве самоврядування в США: "стежка залежності" та сучасні тенденції / Є.В. Перегуда, С.Д. Місержи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 154-164. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1245504
  Соколенко А.С. Регіональне управління трудовим потенціалом регіону // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 76-81. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1245505
  Величко В.В. Регіональне управління у давньокитайській державі: від родового до адміністративного принципу // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 89-107. – ISSN 1608-0599
1245506
   Регіональне управління: інноваційний підхід : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Бутко, О.О. Зеленська, С.М. Зеленський, Д.І. Котельніков, В.П. та ін. Мащенко; М.П. Бутко, О.О. Зеленська, С.М. Зеленський, Д.І. Котельніков; Чернігівський держ. технологічний ун-т; за заг. ред. Бутка М.П. – Київ : Знання України, 2006. – 560с. – ISBN 966-316-141-8
1245507
  Дудник І.М. Регіональний агропродовольчий ринок Полтавщини : (суспільно-географічне дослідження) / І.М. Дудник, С.І. Лавриненко, М.М. Логвин; Міжнародний науково-технічний ун-т ім. акад. Ю. Бугая; Полтавський ін-т бізнесу; за ред. проф. Дудника І.М. – Київ : Обрії, 2007. – 162с. – ISBN 966-95774-0-5
1245508
  Мезенцева Н. Регіональний аналіз добробуту населення України / Н. Мезенцева, О. Штельмах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-29. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  За різними індикаторами проаналізовано добробут населення регіонів України, визначено рівень соціальної безпеки регіонів за показниками добробуту населення. There are analyzed the well-being of population of Ukrainian regions by different indicators, ...
1245509
  Ван Сюе-цзюнь Регіональний аналіз економічних та екологічних факторів розвитку вільних економічних зон Китаю та України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 90-92. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1245510
  Любіцева О.О. Регіональний аналіз підготовки кадрів для туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 10-18


  Система підготовки кадрів для туризму, сформована в Україні за часи незалежності, розглянута в динаміці ліцензійного процесу даних освітніх послуг та за рівнями підготовки. Основна увага приділена регіональному аналізу на відповідність ліцензійних ...
1245511
   Регіональний аналіз потенційних небезпек і ризиків у життєдіяльності людини в Україні / Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська, С.О. Западнюк, К.А. Поливач // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 2 (90). – С. 50-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1245512
  Король О. Регіональний аналіз розвитку туризму в Чернівецькій області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 100-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1245513
  Павлов С.В. Регіональний аналіз східнохристиянських традицій та особливостей церковно-державних відносин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 83-90. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Коротко викладається сутність функціональної моделі предметної сутності географії релігії. Визначається надзвичайна важливість та актуальність поглибленого вивчення процесів, що за своїм змістом відносяться до соціального та ландшафтного рівнів. ...
1245514
  Шубравська О. Регіональний аспект cталого економічного розвитку агропродовольчої системи України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (570). – С. 68-76. – ISSN 0131-775Х
1245515
  Савлук С.М. Регіональний аспект грошово-кредитної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 134-139. – ISSN 1562-0905
1245516
  Чорна М.В. Регіональний аспект економічної безпеки держави / М.В. Чорна, Т.Б. Кушнір, О.С. Маковоз // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2014. – Вип. 2 (20). – C. 81-89. – ISSN 2312-394X
1245517
  Гладунов О. Регіональний аспект інноваційної діяльності // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-43 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1606-3732
1245518
  Антоненко В.С. Регіональний аспект кльтурного туризму в Україні в контексті глобалізації / В.С. Антоненко, О.В. Орлова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 25-28. – Бібліогр.: 4 назв.
1245519
  Мешко Н.П. Регіональний аспект науково-технічного обміну в умовах міжнародної інтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 110-116. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1245520
  Віннікова О. Регіональний аспект податкового стимулювання раціонального енергоспоживання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 65-71. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1245521
  Павлов І. Регіональний аспект приватизаціх (на прикладі Волинськой області) // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 3. – С.23-27
1245522
  Лукіна Т. Регіональний аспект реформування державного управління загальною середньою освітою / Т. Лукіна, О. Ляшенко // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.73-79
1245523
  Букрєєва І.В. Регіональний аспект ринкової інфраструктури // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 31-34. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1245524
  Яценко Л.Д. Регіональний аспект соціальної напруженості в Україні: стан, чинники формування / Л.Д. Яценко, О.О. Коломієць // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 50-57. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1245525
  Брітченко І. Регіональний аспект стимулювання споживчлгл кредитування комерційних банків // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 3. – С.157-161
1245526
  Штепа С.О. Регіональний аспект формування політико-правового поля Криму: етнополітичний аспект // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 71-79
1245527
  Нич Т.В. Регіональний аспект формування рекламної діяльності в туризмі України / Т.В. Нич, Т.П. Прокопенко, О.В. Ващенко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 77-82. – ISSN 2308-135X
1245528
  Панчишин Т.В. Регіональний бенчмаркінг як інструмент муніципального та державного управління // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 2 (55). – С. 84-92. – ISSN 1998-6912
1245529
  Гражевська Н.І. Регіональний вектор розвитку національних економік у глобальному середовищі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 72-78
1245530
  Дороніна О.А. Регіональний вимір гідної праці в Україні: оцінка складових та моніторинг змін // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 31-43. – ISSN 2313-4569


  "У статті розглянуто питання вимірювання гідної праці в регіонах України. Доведено, що гідна праця та рівень соціально-економічного розвитку регіонів перебувають у діалектичному зв’язку. Розрахунок регіонального індексу гідної праці (РІГП) проведено за ...
1245531
  Шаповал П. Регіональний вимір державного управління в умовах інтеграції України в ЄС // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.219-223. – ISBN 966-73-53-51-Х
1245532
  Якименко О.Г. Регіональний вимір державного управління економічною безпекою України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 7, квітень. – С. 127-131. – ISSN 2306-6814
1245533
  Агаркова Н.В. Регіональний вимір екологічної безпеки України з урахуванням загроз виникнення техногенних і природних катастроф / Н.В. Агаркова. – Київ, 1996. – 73 с.
1245534
  Пархомчук О.С. Регіональний вимір зовнішньої політики Афганістану / О.С. Пархомчук, Д. Гринів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 23-28


  У статті проаналізовано процес формування та інструменти реалізації регіонального виміру зовнішньої політики Афганістану в контексті стабілізації регіональної системи міжнародних відносин. The article deals with the scientific study of regional ...
1245535
  Кіш Єва Регіональний вимір зовнішньої політики України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 105-109. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається процес формування та реалізації політики України щодо країн регіону Центральної Європи. Досліджуються основні цілі та засоби політики України стосовно до регіону та їхня еволюція. Визначено головні складові політики України ...
1245536
  Щьокіна Є.Ю. Регіональний вимір інноваційного розвитку суб’єктів господарювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 68-72. – ISSN 2222-4459
1245537
  Іванов І.Ю. Регіональний вимір політичної ідентифікації українців // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 434-443
1245538
  Барановський Ф. Регіональний вимір політичної культури // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С.213-220. – ISBN 978-966-02-5496-1
1245539
  Кузишин А.В. Регіональний вимір соціально-політичних процесів: теорія, методологія та практика суспільно-географічного дослідження : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Кузишин Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Київ, 2021. – 422 арк. – Додатки: арк. 279-422. – Бібліогр.: арк. 250-278
1245540
  Реутов В.Є. Регіональний вимір структурних зрушень в економіці України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 172-178. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1245541
  Татаренко Т.М. Регіональний вимір сучасного політичного розвитку України : автореф. дис. ... д-ра політ. наук: спец. 23.00.02 - політ. ін-ти та процеси / Тетяна Михайлівна Татаренко; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – 39с. – бібліогр.: 30 назв
1245542
  Степанець І.О. Регіональний вимір територіальної організації влади в Україні : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Степанець Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 220 арк. – Додатки: арк. 186-220. – Бібліогр.: арк. 173-185
1245543
  Степанець І.О. Регіональний вимір територіальної організації влади в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Степанець Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1245544
  Габер Є.В. Регіональний вимір турецько-американських відносин в постбіполярний період : дис. ... канд. політич. наук : 23.00.04 / Габер Євгенія Василівна ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова, Ін-т соц. наук. – Одеса, 2014. – 230, [13] л. – Додатки: [13] л. – Бібліогр.: л. 189-230
1245545
  Габер Є.В. Регіональний вимір турецько-американських відносин в постбіполярний період : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Габер Євгенія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1245546
  Меркотан К. Регіональний вимір української багатопартійності у європейському контексті // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 126-134. – ISBN 978-966-02-5496-1
1245547
  Ободовський Олександр Григорович Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.07 / Ободовський О.Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 33 с.
1245548
  Ободовський Олександр Григорович Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів : Дис.... доктора географ. наук: 11.00.07 / Ободовський Олександр Григорович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 393 л. + Додатки: л.370-393. – Бібліогр.: л.332-370
1245549
  Маниліч М.І. Регіональний господарський комплекс: стратегія відтворення // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 136-139. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1245550
  Давибіда Л.І. Регіональний довгостроковий прогноз природного режиму грунтових вод із використанням геоінформаційних технологій (на прикладі Житомирської і Дніпропетровської областей) : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.05 / Давибіда Лідія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 302 л. – Додатки: л. 183-302. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 166-182
1245551
  Давибіда Л.І. Регіональний довгостроковий прогноз природного режиму грунтових вод із використанням геоінформаційних технологій (на прикладі Житомирської і Дніпропетровської областей) : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.05 / Давибіда Лідія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1245552
  Жарая С.Б. Регіональний досвід організації та діяльності єдиного дозвільного офісу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 76-81. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1245553
  Капустіна Н. Регіональний дослідницький проект "Харків – територія читання молоді": підґрунтя формування регіональної програми молодіжного читання / Н. Капустіна, Ю. Ходарєва // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 1 (47). – С. 18-21
1245554
  Линник С. Регіональний екологічний моніторинг як інструмент підвищення ефективності державного регулювання природокористування на регіональному рівні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 220-225. – бібліогр. на 18 пунктів
1245555
  Гінзула М.Я. Регіональний еколого-географічний аналіз промислового природокористування (на прикладі Тернопільської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гінзула Мар"яна Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1245556
  Гінзула М.Я. Регіональний еколого-географічний аналіз промислового природокористування (на прикладі Тернопільської області) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гінзула Мар"яна Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – 210 арк. – Бібліогр.: арк. 184-210
1245557
  Ковальчук І. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз / І. Ковальчук. – Львів : Інститут українознавства, 1997. – 440с. – ISBN 5-7702-1008-7
1245558
  Бабаєв В.М. Регіональний економічний розвиток в контексті проведення економічних реформ в Україні / В.М. Бабаєв, Л.А. Биченко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 20-22. – ISSN 1728-6220
1245559
  Котляр Ю. Регіональний зріз Української революції 1917-1921 рр.: Миколаївщина / Ю. Котляр, Л. Левченко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (548), вересень - жовтень. – С. 122-146. – ISSN 0130-5247
1245560
  Макарова О.В. Регіональний індекс людського розвитку: причини та напрями вдосконалення методики розрахунку / О.В. Макарова, О.М. Гладун // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 10-15
1245561
   Регіональний інноваційно-космічний кластер "Полісся" - перші кроки до ефективного міжвідомчого партнерства // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (107). – С. 144-147. – ISSN 1560-4926


  У Житомирі 12 січня відзначали 113-у річницю від дня народження видатного конструктора Сергія Корольова. Однією з ключових подій цього дня стало підписання угоди про регіонального створення інноваційно-космічного кластера "Полісся".
1245562
  Жорницький В. Регіональний інституційний аспект міжнародно-правового регулювання біомедичних досліджень // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (293). – С. 394-399. – ISSN 2663-5313
1245563
  Канська В.В. Регіональний історико-ландшафтознавчий аналіз антропогенних заповідних об"єктів (на прикладі Поділля) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Канська Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 227 л. – Додатки: л. 195-227. – Бібліогр.: л. 169-194
1245564
  Канська В.В. Регіональний історико-ландшафтознавчий аналіз антропогенних заповідних об"єктів (на прикладі Поділля) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Канська Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1245565
  Стягунова О.О. Регіональний компонент дошкільної освіти Донеччини: виклики сучасності та шляхи їх вирішення / О.О. Стягунова, К. Нікітюк // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 55-64. – ISSN 2414-5076
1245566
  Маргулов А.Х. Регіональний контекст державного терору на прикладі Дніпропетровщини у 1920 - 1930-х рр / А.Х. Маргулов, Д.О. Антоненко // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 1 (77), січень 2020 р. – С. 30-33. – ISSN 2304-5809
1245567
  Магда Є.В. Регіональний конфлікт на Близькому Сході у глобальному контексті : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Магда Є.В.; НАН України; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1245568
   Регіональний ландшафтний парк "Диканський" - центр збереження біорізноманіття та екологічного просвітництва : наук.-практ. конф. присвяч. 20-річчю парку, 22 жовт. 2014 р., Диканька : зб. ст. / Дикан. райрада ; Регіон. ландшафт. парк "Диканський" ; Полтав. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; [наук. ред. Н.О. Смоляр]. – Полтава : Скайтек, 2014. – 110, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-7723-82-8
1245569
  Черкаська І.С. Регіональний ландшафтний парк "Диканський": 20-річний досвід природоохоронной роботи // Регіональний ландшафтний парк "Диканський" - центр збереження біорізноманіття та екологічного просвітництва : наук.-практ. конф. присвяч. 20-річчю парку, 22 жовт. 2014 р., Диканька : зб. ст. / Дикан. райрада ; Регіон. ландшафт. парк "Диканський" ; Полтав. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; [наук. ред. Н.О. Смоляр]. – Полтава : Скайтек, 2014. – С. 23-27. – ISBN 978-966-7723-82-8
1245570
  Савицька О.В. Регіональний ландшафтний парк "Лиса гора" очима киян / О.В. Савицька, Є.Ю. Циганок // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 313-320
1245571
  Колібабчук М.А. Регіональний ландшафтний парк "Тилігульський" / М.А. Колібабчук, О.А. Новокрещенов, К.В. Алексєєнко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 36 : фото


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
1245572
  Гребінь В.В. Регіональний ландшафтно-гідрологічний аналіз сучасного водного режиму річок України : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Гребінь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 440 л. + Додаток: л. 358-440. – Бібліогр.: л. 319-357
1245573
  Гребінь В.В. Регіональний ландшафтно-гідрологічний аналіз сучасного водного режиму річок України : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Гребінь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр. : 62 назви
1245574
  Ткач О.В. Регіональний логістичний центр: формування та особливості функціонування / О.В. Ткач, І.А. Волощук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 127-134. – ISSN 2313-8246
1245575
  Король Олександр Дмитрович Регіональний менеджмент в туризмі (соціальні та економіко-географічні аспекти) : Дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Король Олександр Дмитрович; КУ ім Т.Шевченка. – Чернівці, 1998. – 176л.
1245576
  Король Олександр Дмитрович Регіональний менеджмент в туризмі (соціальні та економіко-географічні аспекти) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Король О.Д.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 19 с.
1245577
  Бавико О.Є. Регіональний менеджмент в умовах постіндустріальної трансформації територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 10-13. – ISSN 2306-6806
1245578
  Перга Т. Регіональний менеджмент: Економічне зростання Китаю та Індії як фактор дестабілізації розвитку в ХХІ столітті // Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 29-32.
1245579
  Гоменюк М.О. Регіональний механізм регулювання інноваційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 188-192
1245580
  Левицький В.А. Регіональний міф як ознака травестії: від нової української літератури до новітньої // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 15-21
1245581
  Керецман В.Ю. Регіональний моніторинг як інформаційно-аналітична база державного регулювання розвитку регіонів : державне управління // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 23-26. – Бібліогр.: 29 назв
1245582
  Лісова Н.І. Регіональний моніторинг якості освіти: окремі аспекти досвіду становлення та розвитку // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 77-81. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3 (296)). – ISSN 2076-586Х
1245583
  Яремович П.П. Регіональний напрям розвитку міжнародних господарських логістичних комплексів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 67-75


  В умовах глобалізації світового господарства, розвиток між- народних господарських логістичних комплексів в регіонах України набуває нових пріоритетних напрямів, поштовхом для чого є практичні дії української влади. В условиях глобализации мирового ...
1245584
  Зелінська Г.О. Регіональний освітній менеджмент: теорія та практика : монографія / Г.О. Зелінська ; [наук. ред. Садова У.Я.] ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7009-93-0
1245585
  Дробязко А. Регіональний перерозподіл ринку депозитів та кредитів фізичних осіб в умовах фінансової кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 8-13
1245586
  Смирнов І. Регіональний підхід до дослідження вірменської спадщини в Україні та її використання у туризмі // Україна - Вірменія: історія, культура, туризм : до 95-річчя від дня народж. Сергія Параджанова : матеріали і тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 15-16. квіт. 2019 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, (Каф. країнознавства та туризму) ; Спілка вірменів України, Посольство Республіки Вірменія в Україні ; Ін-т дослідж. діаспори. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – С. 138-142. – ISBN 978-966-2696-51-6
1245587
  Ємець Г.С. Регіональний підхід до управління економічними процесами : (На прикладі Закарпатської області України) / Г.С. Ємець, М.А. Лендел; Академія наук України.Львівське відділ.ін-ту економіки. – Київ, 1992. – 148с. – Бібліогр.: с.143-145. – ISBN 5-12-003006-5
1245588
  Чумаченко О.А. Регіональний підхід Європейського Союзу до Західних Балкан в другій половині 1990-х рр. // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 139-163. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1245589
  Опихана Н.Є. Регіональний податковий потенціал в Україні : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 122-125
1245590
  Зорич О.О. Регіональний політичний режим у Полтаві та області: історичні передумови становлення та ключові актори (перша половина 1990-х рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 1 (81), січень - лютий. – C. 77-88. – ISSN 2524-0137
1245591
   Регіональний портрет України. – Київ : УНЦПД, 2003. – 336с. – ISBN 966-8136-11-X
1245592
  Воротін В.Є. Регіональний потенціал конкурентоспроможності економіки України / В.Є. Воротін, Л.С. Пономарьова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 214-223.
1245593
  Терещенко В.М. Регіональний пошук для Г[нижній індекс f]-регіону / В.М. Терещенко, А.О. Фокін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 235-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі запропоновано метод розв"язання задачі регіонального пошуку у довільному Г[нижній індекс f]-регіоні. В даному випадку це стало можливим завдяки зведенню задачі до регіонального пошуку у трикутнику та тріангуляції запитного регіону. The paper ...
1245594
  Терещенко В.М. Регіональний пошук для множини рухомих точок / В.М. Терещенко, С.Є. Скляровський // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 73-80. – ISSN 1028-9763
1245595
  Радзілевич Д.А. Регіональний правовий порядок в Україні: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Радзілевич Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1245596
  Рудько Г.І. Регіональний прогноз зсувів методом гармонічного аналізу Карпатського регіону, узбережжя Азовського моря та Харківської області / Г.І. Рудько, О.В. Коваленко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 62-72 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
1245597
  Мельник Л.В. Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02. / Мельник Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1245598
  Мельник Л.В. Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мельник Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 190 л. + Додатки : л. 174-190. – Бібліогр.: л. 152-173
1245599
  Джаман М.О. Регіональний промисловий розвиток у період формування капіталізму / М.О. Джаман, В.В. Єрмаков // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць / Спілка економістів України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; Ін-т Європейської інтеграції ; редкол.: Павлов В.І., Лазаришина І.Д., Меліхова Т.Л. [та ін.]. – Київ ; Рівне, 2013. – Вип. 19, № 4. – С. 14-27
1245600
  Огліх В.В. Регіональний простір: методичний підхід до оцінки внутрішньорегіональної диференціації / В.В. Огліх, Т.І. Єфанова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 40-47. – ISSN 1562-0905
1245601
  Чепурна Т.Б. Регіональний просторово-часовий прогноз селевої небезпеки із застосуванням геоінформаційних технологій : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Чепурна Тетяна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 174 л. – Додатки: л. 157. – Бібліогр.: л. 158-174
1245602
  Чепурна Т.Б. Регіональний просторово-часовий прогноз селевої небезпеки із застосуванням геоінформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Чепурна Тетяна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1245603
  Семенов В. Регіональний рекреаційний кластер у контексті структурної перебудови економіки регіону / В. Семенов, В. Мозгальова, І. Давиденко // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 78-89. – ISSN 1562-0905
1245604
  Реєнт О. Регіональний рекреаційно-репрезентаційний проект "Переяславщина - історико-культурна перлина України" // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 131-133. – ISSN 2222-5250
1245605
  Сайчук В.С. Регіональний ринок праці Хмельницької області: суспільно-географічне дослідження та прогноз : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сайчук Віктор Степанович ; КНУТШ, К-ра економічної та соціальної географії. – Київ, 2011. – 315 л. + Додатки: л. 220-315. – Бібліогр.: л. 194-218
1245606
  Сайчук В.С. Регіональний ринок праці Хмельницької області: суспільно-географічне дослідження та прогноз : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сайчук Віктор Степанович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1245607
  Попадинець Н.М. Регіональний ринок споживчих товарів: сутність і засадничі положення функціонування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 17-22. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1562-0905
1245608
  Бєломоіна К.С. Регіональний рівень розвитку українського телебачення // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 206-213
1245609
  Романюк С.А. Регіональний розвиток в Україні: минуле, сучасне. Майбутнє? // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (37). – С. 113-132. – ISSN 2072-9480
1245610
  Мезенцев К.В. Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність і поляризація : монографія / Констянтин Мезенцев, Григорій Підгрушний, Наталія Мезенцева ; Укр. геогр. т-во, Київ. відділ. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – 132 с. : іл., табл. – Зміст та резюме укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 107-112. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-617-7069-12-5
1245611
   Регіональний розвиток в умовах глобальних інтеграційних процесів (на прикладі Придніпровщини) : Матеріали круглого столу. – Київ : НІСД, 2004. – 84с.
1245612
  Петрук Є.В. Регіональний розвиток житлово-комунального господарства України: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Петрук Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1245613
  Петрук Є.В. Регіональний розвиток житлово-комунального господарства України: суспільно-географічне досліждення : дис. ... канд. геог. наук : 11.00.02 / Петрук Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 174 л. + Додатки: л. 137-154. – Бібліогр.: л. 155-174
1245614
   Регіональний розвиток Закарпаття та аспекти глобалізаційного поглинання / [Балога Е.І. та ін.] ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-т ім. Тараса Григоровича Шевченка. – Ужгород : Закарпатський державний університет, 2011. – 193, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - В вих. даних також: 6 червня 2011 р. – Бібліогр. наприкінці ст.
1245615
  Романюк С.А. Регіональний розвиток і децентралізація: теоретичні та практичні аспекти // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 10-18. – ISSN 1562-0905
1245616
  Кіянка І.Б. Регіональний розвиток і європейська інтеграція в контексті публічного управління / І.Б. Кіянка, Л.В. Мельнишин // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 65-71
1245617
  Тищенко О.П. Регіональний розвиток національних економік Польші та України: спільне та відмінне // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 251-260. – ISSN 1993-6788
1245618
  Тищенко О.П. Регіональний розвиток національних економік Польщі та України: спільне та відмінне // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 251-260 : Табл., рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1993-6788
1245619
  Волков С. Регіональний розвиток системи мистецької освіти України в особливостях соціокультурних обставин часу // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 53-80. – ISBN 978-966-2241-15-0


  "Період 30–50-х років — складний, неоднозначний, сповнений протиріч і трагічних подій як світової історії, так і України. Після бурхливого руху початку ХХ ст., коли виникали, розвивалися, занепадали і часом знову відроджувалися численні мистецькі ...
1245620
  Ричка М.А. Регіональний розвиток України в умовах глобалізації / М.А. Ричка, М.В. Василинюк // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 130-137. – ISSN 1729-7036
1245621
  Нагірна В.П. Регіональний розвиток України у контесті Європейської інтеграції (суспільно-географічний вимір) // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 24-32 : Карта, таб. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 1561-4980
1245622
  Чернов С.І. Регіональний розвиток як об"єкт державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 98-100
1245623
  Керецман В. Регіональний розвиток як предмет державного регулювання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.397-401
1245624
  Чичкань А.І. Регіональний розвиток Японії - важливий об"єкт суспільно-географічних досліджень // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 44


  Мета: вивчення японського досвіду регіонального розвитку та планування в контексті забезпечення збалансованого розвитку, що є важливим завданням суспільногеографічних досліджень. Методика. Використані методи аналізу політико-географічного ...
1245625
  Малик Я.Й. Регіональний розвиток. Міжрегіональна та транскордонна співпраця : модуль 8 : навч. посібник / Я.Й. Малик ; за заг. ред. М. Бойцуна [та ін.] ; Нац акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – 217, [3] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 211-212. – Бібліогр.: с. 184-190. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8687-55-6
1245626
  Желюк Т. Регіональний розвиток: нові підходи до антикризового управління // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 19-36. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1245627
  Возняк Г.В. Регіональний розвиток: сутність і методологічна основа // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 3 (77). – C. 34-43. – ISSN 1562-0905
1245628
  Розумюк В. Регіональний розкол України : реальність міфу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 221-229. – ISBN 978-966-02-5496-1
1245629
  Кулик А.В. Регіональний соціально-економічний моніторинг: проблеми та основні теоретико-методологічні засади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 15-18.
1245630
  Рудов Олександр Регіональний стратегічний розвиток та його вплив на звичайну діяльність підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 22-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті на основі аналізу капітальних інвестицій у фактичних цінах розглянуто регіональний стратегічний розвиток підприємств, розглянуті інвестиційні та інші цілі, впровадження яких буде сприяти збільшенню фінансових результатів від звичайної ...
1245631
  Яковлєва О.В. Регіональний та європейський освітні контексти трансформації українського національного мовного простору // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 243-247. – ISSN 2076-1554
1245632
  Патиченко О.М. Регіональний та локальний рівні формування земельної ренти в нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 36-41 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2227-3220
1245633
  Грицяк І. Регіональний та місцевий рівні управління в Європейському Союзі // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 120-127.
1245634
  Козлакова Г. Регіональний університет як науково-освітнє середовище для підготовки лідерів вищої школи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 64-69. – ISSN 2078-1016
1245635
  Прутник Е. Регіональний фондовий ринок та інвестування економіки Донецької області / Е. Прутник, Ю. Ретинський, М. Назарчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 13-18 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
1245636
  Левіна Г.М. Регіональні "червоні" переліки (у контексті регіональної охорони рідкісних видів диких тварин) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 535-545. – ISSN 0869-2491
1245637
   Регіональні (міські) програми запобігання злочинності: досвід емпіричного дослідження / В.В. Голіна, С.Ю. Лукашевич, М.Г. Колодяжний, В.В. Кулікова // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 66-79
1245638
  Борисюк О.А. Регіональні авіатранспортні системи України (суспільно-географічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Борисюк Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1245639
  Борисюк О.А. Регіональні авіатранспортні системи України (суспільно-географічне дослідження) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Борисюк Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 217 л. – Додатки: л. 200-217. – Бібліогр.: л. 181-199
1245640
  Поліщук Л.С. Регіональні асиметрії в ЄС та нові інструменти політики вирівнювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 116-124. – ISSN 2308-6912


  Регіональні диспропорції в Європейському Союзі поглибились з останніми розширеннями. В статті аналізуються відмінності у економічному розвитку окремих регіонів і країн ЄС. Велика увага зосереджена на нових інструментах політики регіонального розвитку, ...
1245641
  Делас У.С. Регіональні аспект регулювання ринку робочої сили // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-67. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто деякі аспекти регіонального регулювання ринку робочої сили, що дозволяють сприяти більш ефективному економічному розвитку та сталому соціально-політичному стану в країні.
1245642
  Мархонос С.М. Регіональні аспекти використання працересурсного потенціалу туристичної сфери України : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мархонос С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1245643
  Мархонос С.М. Регіональні аспекти використання працересурсного потенціалу туристичної сфери України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Мархонос С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 326 л. + Додаток : л. 176-326. – Бібліогр. : л. 164-175
1245644
  Жикаляк М. Регіональні аспекти геолого-економічної оцінки неметалічних корисних копалин / М. Жикаляк, В. Чиж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-35. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Реалізація програм сталого розвитку промислових регіонів України вимагає значного збільшення запасів високоліквідних неметалічних корисних копалин з метою створення енергозберігаючої та екологічно чистої продукції з новими споживчими ...
1245645
  Миколайчук М.М. Регіональні аспекти державного управління сталим розвитком в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 71-74.
1245646
  Левківський І. Регіональні аспекти диверсифікації джерел фінансування вищої освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (175). – С. 16-30. – ISSN 1682-2366
1245647
  Омельчук В.О. Регіональні аспекти доступності житла в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 108-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1245648
  Зінов"єв І.Ф. Регіональні аспекти економічної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 83-87. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161


  Виявлено та проаналізовано тенденції щодо регіональної специфіки економічних злочинів як основу формування загроз економічній безпеці України.
1245649
  Суперсон В.І. Регіональні аспекти забезпечення продовольчої безпеки України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 52-58
1245650
  Колодійчук В.А. Регіональні аспекти запровадження електронних систем біржової торгівлі зерном в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 158-164 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
1245651
  Альошкіна Л.П. Регіональні аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 51-55
1245652
  Мороз І.М. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності в сільському господарстві та харчовій промисловості України : дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мороз І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 240 л. + Додаток : л. 183-240. – Бібліогр. : л. 166-182
1245653
  Мороз І.М. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності в сільському господарстві та харчовій промисловості України : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мороз І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1245654
  Спаський Г.В. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Закарпаття : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-15 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1245655
  Бубенко П.Т. Регіональні аспекти інноваційного розвитку : Монографія / П.Т. Бубенко; НАНУ; МОНУ. – Харків : НТУ "ХПІ", 2002. – 316с. – ISBN 966-593-287-Х


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1245656
  Лояк Л.М. Регіональні аспекти інноваційного розвитку підприємств у сфері ресторанного бізнесу / Л.М. Лояк, Р.П. Загнибіда // II international scientific conference "Economy and management: modern transformation in the age of globalization" : March 23, 2018 : proceeding of the conf. / "Economy and management: modern transformation in the age of globalization", intern. sci. conf. – Klaipeda : Klaipeda Univtrsity, 2018. – С. 125-128. – ISBN 978-9934-571-24-4
1245657
  Кириленко В.І. Регіональні аспекти інноваційної політики розвитку аграрного сектора // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 20-25 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1245658
  Курмаєв П.Ю. Регіональні аспекти іноземного інвестування // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 66-69
1245659
  Пащук Л. Регіональні аспекти міжнародної донорської та технічної допомоги Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-49. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано донорську та технічну допомогу, що надається Україні міжнародними організаціями, порівняно діяльність донорів у різних регіонах України. Виявлено тенденції розвитку діяльності донорів у регіонах та причини нерівномірності розподілу ...
1245660
  Столярчук Я.М. Регіональні аспекти науково-технологічного та інноваційного співробітництва країн ЄС // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 126-130


  У статті розкриваються особливості сучасної інноваційної політики Європейського Союзу, метою якої є підвищення конкурентоспроможності даного інтеграційного блоку порівняно з визнаними лідерами науково-технічного прогресу США та Японією. Обґрунтовано ...
1245661
  Сергійко О.В. Регіональні аспекти підтримки малого бізнесу: досвід країн близького зарубіжжя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 68-70. – (Економіка ; Вип. 38)


  Розглядається стан підтримки малого бізнесу в Україні в сучасних умовах. Аналізуються проблеми державної підтримки малого підприємництва в регіональному аспекті. Висвітлено досвід розв"язання цих проблем в окремих країнах СНД, таких як Росія, Білорусь ...
1245662
  Шевченко Н.І. Регіональні аспекти податкового стимулювання інвестиційних процесів / Н.І. Шевченко, В.Є. Тараненко // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 96-110. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1245663
  Бульба В. Регіональні аспекти політики євроатлантичної інтеграції України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 56-58.
1245664
  Ярош Я.Б. Регіональні аспекти політичної конкуренції партій в Україні // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 86-90. – ISSN 2519-2949
1245665
  Гребенюк М. Регіональні аспекти правового забезпечення продовольчої безпеки в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 165-169
1245666
  Кияк Б. Регіональні аспекти процесу творення конкурентного науково-технологічного середовища // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.249-254. – ISSN 1562-0905
1245667
  Гречанінов В. Регіональні аспекти реалізації зовнішньополітичного курсу України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 36-39.
1245668
  Лихолат А.О. Регіональні аспекти розвитку в Україні науково-технічної сфери та інноваційної структури // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 155-164


  Розглянуто і проаналізовано актуальні проблеми науково-технічного розвитку регіонів України. Зазначено, що створення технологічних парків й підтримка їх з боку держави мають сьогодні особливе значення. Як і в більшості країн, в Україні вітчизняні ...
1245669
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1997-. – ISBN 966-654-004-5
№ 4. – 2000
1245670
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 966-654-065-7
Вип. 5. – 2001
1245671
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 966-654-100-9
Вип. 7. – 2002
1245672
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 966-654-086-7
Вип. 8. – 2003
1245673
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 966-654-173-4
Вип. 10. – 2005
1245674
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 978-966-654-195-9
Вип. 11. – 2006. – з 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України"
1245675
  Фаріон І. Регіональні аспекти розвитку інноваційної інфраструктури / І. Фаріон, Л. Савчук // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 375-379. – ISSN 1993-0259
1245676
  Ажаман І.А. Регіональні аспекти розвитку об"єктів галузі рослинництва в сільській місцевості України / І.А. Ажаман, М.В. Гронська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 22-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1245677
  Бегларашвілі О.П. Регіональні аспекти розвитку оптової торгівлі України / О.П. Бегларашвілі, А.В. Кулік // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 259-264. – ISSN 2222-4459
1245678
  Ільяшенко В. Регіональні аспекти розвитку продовольчого ринку держави // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 130-137.
1245679
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 12. – 2007. – до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1245680
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 13. – 2008. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1245681
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 14. – 2009. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1245682
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 15. – 2010. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1245683
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 16. – 2011. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1245684
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 17. – 2012. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1245685
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 18. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2007 р. назв. журн. "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1245686
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 19. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2007 р. назв. журн. "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1245687
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 20. – 2015. – 152 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2007 р. назв. журн. "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1245688
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 21. – 2016. – 162 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2007 р. назв. журн. "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1245689
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISSN 2522-185X
Вип. 22. – 2017. – 157 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2007 р. назв. журн. "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1245690
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Шушпанов Д.Г. ; редкол.: Августин Р.Р., Барна М.Ю., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISSN 2522-185X
Вип. 24. – 2019. – 135, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2007 р. назв. журн. "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1245691
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Брич В.Я. ; редкол.: Августин Р.Р., Барна М.Ю., Бронєвіч Е. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISSN 2522-185X
Вип. 25. – 2020. – 162, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2007 р. назв. журн. "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1245692
  Діну В. Регіональні аспекти розвитку сталого туризму / В. Діну, К.В. Гапенчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 130-143. – ISSN 1562-0905
1245693
  Філь М.І. Регіональні аспекти розвитку туристично-рекреаційного комплексу на Яворівщині / М.І. Філь, Т.О. Коропецька // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 59-62. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1245694
  Яковенко Р.В. Регіональні аспекти соціально-економічного впливу на міграційні процеси : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 37-38.
1245695
  Яковенко Р.В. Регіональні аспекти соціально-економічного впливу на міграційні процеси // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 108-111.
1245696
  Варналій З. Регіональні аспекти соціально-економічної політики: реалії та перспективи // Євроатлантикінформ : науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 23-29.
1245697
  Онищенко О. Регіональні аспекти сталого розвитку агропромислових комплексів : Критика і бібліографія / О. Онищенко, В. Юрчишин // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 92-93. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1245698
  Комар В. Регіональні аспекти стратегічної маркетингової діяльності на ринку банківських послуг / В. Комар, Н. Бицька // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 78-81. – Бібліогр.:6 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
1245699
  Шашина М.В. Регіональні аспекти структурної модернізації економіки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 107-112. – ISSN 2222-4459
1245700
  Куйбіда С.В. Регіональні аспекти структурної перебудови економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 54-61. – ISSN 2306-6814
1245701
  Гірман А.П. Регіональні аспекти сучасних міжнародних відносин в умовах світової глобалізації / А.П. Гірман, В.В. Криша // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 72-78. – (Серія "Питання політології" ; вип. 36). – ISSN 2220-8089
1245702
  Патійчук В. Регіональні аспекти сучасних міжнародно-безпекових проблем // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 119-133. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
1245703
  Смерічевський С.Ф. Регіональні аспекти управління бюджетними фінансами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.338-342. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1245704
  Янків М.Д. Регіональні аспекти фінансової підтримки АПК : бюджет // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 92-101 : Табл.
1245705
  Оробчук М. Регіональні аспекти формування екологічної культури / М. Оробчук, О. Марченко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 149-157. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1245706
  Бутирська І.В. Регіональні аспекти формування загального соціального простору ЄС // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 17-23. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1245707
  Оппельд Л.І. Регіональні аспекти формування ринку медичних послуг в Україні : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 128-133 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1245708
  Гуляєва Л. Регіональні аспекти функціонування комерційних банків України // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 36-41. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1245709
  Чорноморець О.О. Регіональні банки розвитку: передумови виникнення та головні аспекти діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-86. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано економічні та політичні причини утворення регіональних банків розвитку, розглянута їх організаційна та фінансова структура. Розкрито головні аспекти їх діяльності. The objective of the article is to survey the three major regional ...
1245710
  Спіріна С. Регіональні бібліотеки в сучасних умовах розвитку інтернет-простору // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 131-143. – ISSN 2224-9516


  Відзначено важливість залучення регіональних бібліотек до мережі Інтернет, що надало змогу значно розширити спектр послуг цих установ, пожвавити контакти бібліотек із владними структурами та бізнесовими колами. Висвітлено активну участь бібліотек у ...
1245711
  Пальчук В. Регіональні бібліотечні заклади і місцеві органи влади: розвиток співробітництва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 256-266
1245712
  Прохорова М.Е. Регіональні валютні ініціативи / М.Е. Прохорова, А.О. Пукас // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 190-197


  У статті представлений аналітичний огляд існуючих регіональних валютних союзів, проблеми та перспективи їх функціонування в сучасному глобальному фінансовому середовищі. Автором розглянуті найновіші регіональні валютні ініціативи та можливості їх ...
1245713
   Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне : Збірник статей. – Київ : Святогляд, 2005. – 186с. – ISBN 966-8837-05-3
1245714
   Регіональні відміни природно-техногенної безпеки в Україні : монографія / [Я.Б. Олійник, А.Л. Мельничук, О.О. Денисенко та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАПН України Я.Б. Олійника ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 223, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 201-212. – ISBN 978-966-439-863-0
1245715
  Подольський А.О. Регіональні відмінності в електоральних уподобаннях населення Чеської Республіки // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 319-327. – Бібліогр.: 8 назв
1245716
   Регіональні відмінності в Україні: позиції експертів // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 1. – С. 19-31.
1245717
   Регіональні відмінності втрат від голоду 1932–1934 рр. в Україні / О. Воловина, С.М. Плохій, Н.М. Левчук, О.П. Рудницький, А.Б. Ковбасюк, П.Є. Шевчук // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 2 (533), березень - квітень. – C. 76. – ISSN 0130-5247
1245718
  Дудін В.С. Регіональні відмінності інноваційного розвитку України // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 87-89. – ISBN 978-966-285-399-5
1245719
  Петрук Є. Регіональні відмінності розвитку житлово-комунального господарства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 59-61. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Виявлено регіональні відмінності розвитку житлово-комунального господарства. Складено рейтинг регіонів України за його рівнем. Співставлено рейтинги регіонів складені за факторами, які визначають стан його розвитку в Україні. Визначено регіони, які ...
1245720
  Панга М.В. Регіональні відмінності ставлення середнього класу України до національної валюти // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 70-81
1245721
  Пасько В.Ф. Регіональні відмінності та проблеми створення об"єднаних територіальних громад в Україні // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 36-38. – ISBN 978-966-285-361-2
1245722
   Регіональні відмінності у просторовому розподілі та екологічні наслідки сонячних електростанцій в Південній Румунії / І. Григореску, О. Вренчану, М. Думітрашку, І. Мокану, К. Думітрика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 60-69 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1561-4980
1245723
   Регіональні географічні дослідження України та суміжних території : [міжнародна наук.-практ. конференція], 27-29 листопада 2006 року. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 220 с. – Присвячена 70-річчю утворення кафедри географії Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
1245724
  Приходько М.М. Регіональні геоекологічні дослідження і раціональне приридокористування : (На прикладі Івано-Франківської області) / М.М.Приходько; Івано-Франківський нац.технічний унів. нафти і газу; За ред. проф. О.М. Адаменка. – Івано-Франківськ, 2006. – 245с. – ISBN 966-96464-2-1
1245725
   Регіональні геоекологічні проблеми України. Розробка концепції вищої географічної освіти в Україні : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 401с. : 2 рис., 26 таб. – Бібліогр.: 202 дж.


  Об"єкт дослідження - природні та природно-антропогенні ландшафтні комплекси; навчальний процес у вищій школі. Мета роботи - визначення антропогенного впливу на формування ландшафтних комплексів; розкриття змісту теорії освіти і навчання, виховання у ...
1245726
   Регіональні геологічні дослідження - пріоритетний напрям геологічного вивчення надр / О.О. Ліхошерстов, М.М. Костенко, С.О. Некрасова, Ю.М. Веклич, О.М. Шевченко, О.М. Пилипчук, Л.В. Ковальчук // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 70-91 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-3591
1245727
  Комлєв О.О. Регіональні геоморфологічні дослідження (морфохронодинамічний напрямок) / О.О. Комлєв, О.С. Довніч // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 16-20. – ISSN 0868-6939


  Регіональні дослідження в геоморфології історично визначаються основними на даний час концепціями і парадигмами. Нинішні морфогенетична і морфодинамічна концепції не відповідають досягнутому теоретичному рівню геоморфології і інших наук, накопиченому ...
1245728
  Комлєв О. Регіональні геоморфологічні дослідження (морфохронодинамічний напрямок) / О. Комлєв, О. Довніч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 9-11. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Регіональні дослідження в геоморфології історично визначаються основними на даний час концепціями і парадигмами. Нинішні морфогенетична і морфодинамічна концепції не відповідають досягнутому теоретичному рівню геоморфології й інших наук, накопиченому ...
1245729
  Семів Л.К. Регіональні детермінанти середовища освітньої еміграції населення Карпатського регіону / Л.К. Семів, М.В. Бачинська, С.Р. Семів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (99). – С. 29-43. – ISSN 1562-0905
1245730
  Рева Л. Регіональні джерела літературної біографіки (на прикладі Великої Волині - Житомирщини) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 306-320. – ISSN 2222-5250
1245731
  Кирчанів М. Регіональні дискурси української історії // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 79-88. – ISBN 978-966-02-4344-6
1245732
  Домбровська Л.В. Регіональні диспропорції у розвитку ринку платіжних карток в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 132-137. – ISSN 1562-0905
1245733
  Тищенко О.П. Регіональні диспропорції: сутність, методологія визначення та оцінка // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 4. – С. 55-64. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1811-3141
1245734
  Козир З. Регіональні дослідження організаційних та управлінських аспектів розвитку промислових комплексів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 121-124. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1245735
  Олійник С. Регіональні дослідження рецепції композиторської творчості: джерелознавчий та науково-теоретичний аспекти // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 177-190


  "...Розкрито особливості дослідження рецепції композиторської творчості у певному регіоні, обгрунтовано зміст окремих термінів – рецепція та інфраструктура композиторської творчості. Однією з найцікавіших і досі не досліджених є проблема поширення і ...
1245736
  Садова У. Регіональні дослідження рівня життя населення: соціальний портрет / У. Садова, Л. Семів, О. Риндзак // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 91-100. – ISSN 1562-0905
1245737
  Бойко В. Регіональні дослідження як прояв громадської ініціативи науковців // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 287-290. – ISBN 978-966-02-4741-3
1245738
  Садова У.Я. Регіональні драйвери економіки України: з історії досліджень вітчизняних наукових шкіл / У.Я. Садова, В.Я. Бідак, М.М. Біль // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 256-266. – ISSN 2078-9165
1245739
   Регіональні екологічні мережі України та роль громадськості в їх впровадженні : матеріали Всеукраїнського семінару-практикуму. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2004. – 96с. – ISBN 966-96017-5-4
1245740
   Регіональні екологічні проблеми : Збірник наукових праць. – Київ : Обрії, 2002. – 384 с.
1245741
   Регіональні екологічні проблеми // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 25-27 : фото
1245742
   Регіональні екологічні проблеми в центрі уваги народних депутатів України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 3 (127), травень - червень
1245743
  Газуда М.В. Регіональні еколого-економічні проблеми природокористування // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 56-61. – (Економіка ; Вип. 32)
1245744
  Макогон Ю.В. Регіональні економічні зв"язки та вільні економічні зони : Підручник для студ. економ. спец. та вищ. навч. закладів / Ю.В.Макогон, В.І.Ляшенко, В.О.Кравченко. – 2-е вид..пепероб.. доп. – Донецьк : ДонНУ, 2005. – 541 с. – ISBN 966-8510-04-6


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1245745
  Піонтківський С.В. Регіональні економічні угоди Європейської економічної спільноти // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 111-117. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 0201-8683
1245746
  Кузнєцова М. Регіональні електронні ресурси: від корпоративного створення до використання у соціально-комунікаційному середовищі ОУНБ / Марина Кузнєцова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 8 (169). – С. 25-29. – ISSN 2076-9326


  Аналізуються процеси корпоративного формування й надання доступу до регіональних електронних ресурсів, продуктів і послуг та визначаються їхні складові. Розкриваються тенденції успішного розвитку ресурсів, продуктів і послуг із краєзнавства у ...
1245747
  Мацишина І.В. Регіональні еліти в контексті символізації (1994–2004 рр.) // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 68-74. – ISSN 2519-2949
1245748
  Біленко В.А. Регіональні еліти у системі взаємовідносин між центром і регіонами // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 118-126
1245749
  Русиняк А.І. Регіональні ЗМІ в політичній системі України: політологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Русиняк Андрій Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1245750
  Терещенко І. Регіональні ЗМІ: проблеми та перспективи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 174-180
1245751
  Рижков М.М. Регіональні зовнішньополітичні стратегії США у діяльності американських адміністрацій // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 149-171. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1245752
  Ткач Олег Регіональні і національні основи стратегії сталого розвитку Латинської Америки // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 30-33
1245753
  Кривицька О. Регіональні ідентичності : виклики та перспективи на фоні сучасних суспільно-політичних реалій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 178-189. – ISBN 978-966-02-5496-1
1245754
  Сапицька І. Регіональні ініціативи Туреччини в рамках конфлікту на Північному Кавказі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 3-5
1245755
  Ковтун О.Ю. Регіональні ініціативи як форма співробітництва держав Центрально-Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 220-226


  Стаття розглядає проекти регіонального співробітництва держав Центрально-Східної Європи на прикладі регіональних ініціатив у Південно-Східній Європі.
1245756
  Давимука С.А. Регіональні інноваційні екосистеми: напрями розбудови в умовах європейської інтеграції = Regional innovative ecosystems: development directions in terms of European integration : монографія / [С.А. Давимука, Л.І. Федулова] ; ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Апріорі, 2016. – 463, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт не зазнач. - Тит. арк., зміст та післямова укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-629-328-6
1245757
  Трофимова В.В. Регіональні інноваційні комплекси в глобальній економіці : монографія / Трофимова Вікторія Валеріївна ; Кримський ін-т бізнесу ; Центр розвитку освіти, науки та інновацій. – Сімферополь : ВіТроПрінт, 2009. – 260 с. – ISBN 978-966-2364-04-0
1245758
  Корнілова І. Регіональні інноваційні системи: сутність та підходи до структуризації / І. Корнілова, Т. Білорус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 23-25. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються сутність регіональних інноваційних систем та підходи до структуризації її елементів для визначення напрямів підвищення ефективності їх взаємодії. В статье рассматриваются сущность региональных инновационных систем и подходы к ...
1245759
  Гріненко О.О. Регіональні інституційні механізми захисту природних ресурсів на прикладі Африки / О.О. Гріненко, С.Д. Білоцький // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 71-74
1245760
  Карлова О.А. Регіональні інтеграційні процеси: інвестиційний аспект // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 3 (7). – С. 20-30. – ISSN 2411-4413
1245761
  Чужиков В.І. Регіональні інтеграційні стратегії постсоціалістичних країн Європи : Монографія / В.І. Чужиков; КНЕУ. – Київ : ТОВ "Кадри", 2003. – 297с. – ISBN 966-7958-20-5
1245762
  Сивак Т.В. Регіональні інтереси в системі державного управління України: принципи легітимації та модель реалізації : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Сивак Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Одеський регіон. ін-т держ. управління. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1245763
  Покровська Г. Регіональні інтернет-ресурси як складова інформаційної бази бібліотечного аналітичного дослідження // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 441-446. – ISSN 2224-9516
1245764
  Швечикова Я. Регіональні комплекси безпеки як актори міжнародної системи безпеки // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 39-42
1245765
  Бакуменко Л.Г. Регіональні консорціуми бібліотек вищих навчальних закладів у типо-видовій структурі корпоративних бібліотечних об"єднань // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 216-230. – ISBN 966-7352-66-8


  Аналізується типова та видова структура корпоративних бібліотечних об"єднань, які в сукупності складають єдину взаємопов"язану та взаємозумовлену систему, розглядається місце в ній регіональних корпоративних об"єднань бібліотек вищих навчальних закладів.
1245766
  Гончар Б.М. Регіональні конфлікти : необхідність нового політичного мислення // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 36-38. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1245767
  Толстов С.В. Регіональні конфлікти 80-х років: позиція Великобританії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 110-116. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядаються мотиви британської політики стосовно основних регіональних конфліктів у 80-ті роки, а також еволюція підходу М. Тетчер до проблем їх політичного врегулювання. Автор порівнює новітні концепції вирішення проблеми Ольстера з британським ...
1245768
  Гончар Б.М. Регіональні конфлікти і доля розрядки в другій половині 70-х років (аналіз американських оцінок) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 116-124. – (Історія ; вип. 22)


  Розкривається вплив "конфліктної дипломатії" СРСР на процес розрядки напруженості в радянсько-американських відносинах в другій половині 70-х рр. аналізуються американські погляди з даної проблеми.
1245769
  Гавриленко О. Регіональні ландшафтознавчі дослідження для проектно-планувальних цілей / Олена Гавриленко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 220-226. – (Серія географічна ; вип. 48). – ISSN 2078-6441
1245770
  Дояр Л. Регіональні літературні альманахи УРСР на порозі шістдесятництва (1954-1959) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (302), вересень. – С. 30-43. – ISSN 2076-9326
1245771
   Регіональні логістичні системи : теорія і практика : монографія / З. Герасимчук, Л. Ковальська, Н. Хвищун, О. Мороз ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 261, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 242-261. – ISBN 978-966-1532-58-7
1245772
  Дашковська О. Регіональні механізми захисту прав жінок: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.139-147
1245773
  Черноіванова О. Регіональні монетарні союзи як основа глобальної фінансової архітектури / О. Черноіванова, О. Лаушкін // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 137-140. – ISSN 1818-2682
1245774
  Чередніченко В.В. Регіональні напрямки політики України у сфері міжнародних передач продукції військового призначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 137-141. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Дано оцінку ефективності політики України з просування потенціалу національного військово-промислового комплексу на регіональних ринках продукції військового призначення у контексті проблем міжнародних відносин та регіональної безпеки. The article ...
1245775
  Парахонський Б.О. Регіональні наслідки глобальних суперечностей: Чорноморський регіон // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 10-16
1245776
  Луняк І.В. Регіональні нерівності в оплаті праці в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 113-117
1245777
  Ляшенко Т.М. Регіональні організації та структури в Центральній Азії: співробітництво чи суперництво? // Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору : зб. наук. праць / А.Г. Бульвінський, О.Ф. Деменко, А.Б. Добровольська, О.В. Кириченко, О.О. та ін. Кордун. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2020. – С. 117-125. – ISBN 978-966-02-9365-6
1245778
  Ханова Олена В"ячеславівна Регіональні осбливості інноваційної діяльності в Україні : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Ханова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1245779
  Чебаник В. Регіональні осередки політичних партій Чернівецької області у місцевій виборчій кампанії - 2020 // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 92-94. – ISBN 978-617-8034-00-9
1245780
  Подкур Р. Регіональні особливості "Великого терору" 1937 - 1938 рр. на західному кордоні СРСР - УРСР (на матеріалах Поділля) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (78). – С. 75-84
1245781
  Бевз Т. Регіональні особливості "партизацій" місцевої влади на виборах 2020 р. // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 69-72. – ISBN 978-617-8034-00-9
1245782
  Діденко К. Регіональні особливості автодорожньої мережі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 40-43. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню сучасного стану автомобільних доріг в Україні. The article deals with the current situation of the roads in Ukraine.
1245783
  Маліков Микола Васильович Регіональні особливості адаптивних можливостей серцево-судинної системи різних груп населення : Дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.13. / Запорізький держ. ун-тет; Маліков М.В. – Запоріжжя, 2003. – 370л. – Бібліогр.: л.285-328; Додатки: л.329-370
1245784
  Маліков Микола Васильович Регіональні особливості адаптивних можливостей серцево-судинної системи різних груп населення : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Маліков М.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 35с. – Бібліогр.: 51 назв.
1245785
  Любчич Д.А. Регіональні особливості вживання кон"юнктиву в італійській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 105-109.
1245786
  Соколова С. Регіональні особливості взаємодії мовних кодів за двомовного спілкування // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 25-39. – ISSN 1682-3540
1245787
  Крутій О. Регіональні особливості взаємодії органів виконавчої влади з населенням // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 188-195.
1245788
  Бабюх В. Регіональні особливості відзначення ювілеїв міст // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 217-226
1245789
  Маруняк Є. Регіональні особливості глобалізаційних процесів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 21-33. – ISSN 0372-6436
1245790
  Ляпін Д.В. Регіональні особливості державного управління розвитком малого підприємництва // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С.34-40
1245791
  Бакушевич І. Регіональні особливості діяльності інтегрованих корпоративних структур / І. Бакушевич, О. Сороківська // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 34-41. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1562-0905
1245792
  Рисін Віталій Васильович Регіональні особливості довгострокового банківського кредитування (на прикладі Львівської області) / Рисін Віталій Васильович, Рисін Марія Віталіївна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 159-167. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Охарактеризовано структуру банківського сектора Львівської області, здійснено оцінку обсягів і динаміки довгострокових кредитів, наданих банками, та процентних ставок за ними у 2000-2007рр., визначено основні тенденції розвитку довгострокового ...
1245793
  Кулєшова Г.О. Регіональні особливості експорту товарів України / Г.О. Кулєшова, П.О. Кафтанова, Л.В. Ключко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1098. – С. 92-96. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 40). – ISSN 0153-1826


  Стаття присвячена аналізу зовнішньоторговельної діяльності України. В роботі охарактеризовано географічну структуру експорту товарів України, виявлені напрями її трансформації за останні роки. Встановлені особливості географічної структури експорту ...
1245794
  Сливка П.М. Регіональні особливості ерозійно-денудаційних процесів на річках Українських Карпат і методи їх регулювання : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України / П.М. Сливка, Б.Я. Голояд // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 121-127 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
1245795
  Бойко З.В. Регіональні особливості етнічних процесів за переписами населення України 1989 та 2001 років // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 99-104. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1245796
  Ярмоленко М.І. Регіональні особливості етнодемографічного розвитку УРСР впродовж другої половини XX ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 304-318
1245797
  Ярмоленко М.І. Регіональні особливості етнокультурних процесів в Україні у радянську і пострадянську доби / Ярмоленко Марія Іванівна ; [відп. ред.: М.Р. Литвин] ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип"якевича, Одеська нац. морська акад. – Львів : Ощипок М.М., 2012. – 466, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6794-7
1245798
  Зварич І. Регіональні особливості етнополітичних процесів у контексті електоральних настроїв українського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 41-47
1245799
   Регіональні особливості житлового будівництва в Україні / С. Запотоцький, І. Горин, О. Левицька, В. Запотоцька // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 186-196


  В роботі розглядаються теоретико-методичні та прикладні засади формування ринку житла. Проведено аналіз чинників, що формують попит та пропозицію на ринку житла Львівської та Донецької областей. Серед чинників попиту виділено та проаналізовано ...
1245800
  Штокало Я. Регіональні особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 82-85. – ISBN 966-654-173-4
1245801
  Макаренко П.О. Регіональні особливості збуту автомобілів концерну peugeot в Україні // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 159-164. – ISBN 966-7650-87-1
1245802
  Якименко Ю. Регіональні особливості ідейно-політичних орієнтацій громадян України в контексті виборчої кампанії-2006 / Ю. Якименко, О. Литвиненко // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 1. – С. 2-18.
1245803
  Іртищева І.О. Регіональні особливості інноваційних процесів в агропродовольчій сфері українського Причорномор"я / Іртищева І.О. ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; НАНУ. – Київ : РВПС України НАНУ, 2009. – 60 с. – ISBN 978-966-96870-98
1245804
  Куценко Т.М. Регіональні особливості інноваційного розвитку України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 28-35
1245805
  Ханова Олена В"ячеславівна Регіональні особливості інноваційної діяльності в Україні : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02. / Ханова Олена В"ячеславівна; Харківськ. націон. ун-тет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 165 л. + Додатки: л. 145-165. – Бібліогр.: л. 132-144
1245806
  Кравченко П. Регіональні особливості інтеграції вітчизняного культурно-історичного досвіду в систему державобудівничих цінностей // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.66-79. – ISBN 966-7653-05-3
1245807
  Збарський В.К. Регіональні особливості інфраструктурного забезпечення розвитку туризму в Україні / В.К. Збарський, Д.В. Грибова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 23-29 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1245808
  Тарасюк Н.А. Регіональні особливості клімату НПП "Прип"ять-Стохід" / Н.А. Тарасюк, Ф.П. Тарасюк, О.С. Приступа // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 63-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1245809
  Гафіатуліна Анна Вікторівна Регіональні особливості колективної самооцінки студентами своєї національної спільноти // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 27-35 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1245810
  Фединець Ч. Регіональні особливості користування часовими поясами в полікультурному середовищі Закарпаття / Ч. Фединець, С. Черничко // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6 (387/388), жовтень - грудень. – C. 20-32. – ISSN 2664-4282
1245811
  Мінченко С. Регіональні особливості корупції в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 3 (55) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – C. 86–98. – ISSN 2311-6676
1245812
  Латиш І.В. Регіональні особливості людського розвитку в Україні (на прикладі демографічних процесів) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 65-71. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 966-7293-90-4
1245813
  Лобенко А.С. Регіональні особливості міграційних процесів в Україні / А.С. Лобенко, Л.О. Алієва // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 177-179
1245814
  Шиманська К.В. Регіональні особливості міжнародної міграції в Європі та регіональна міграційна політика // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 2/3 (63/64). – С. 25-35. – ISSN 2313-4569
1245815
  Костенко Н.В. Регіональні особливості мікроелементного складу гранітоїдів докембрійської тектоно-магматичної активізації (на прикладі Українського щита) : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.05 / Костенко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1245816
  Костенко Н.В. Регіональні особливості мікроелементного складу гранітоїдів докембрійської тектоно-магматичної активізації (на прикладі Українського щита) : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Костенко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 199л. + Додатки: л.159-193. – Бібліогр.: л.148-158
1245817
  Першукова О. Регіональні особливості моніторингу якості шкільної освіти у Великій Британії та Північній Ірландії // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 13-21
1245818
  Смагло Ніна Сергіївна Регіональні особливості народної прози Поділля (на матеріалах фольклору Вінничини) : Дис... кандид. філолог.наук: 10.01.07 / Смагло Ніна Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 155л. – Бібліогр.:л.150-155
1245819
  Ригайло С.Я. Регіональні особливості науково-технічного потенціалу України в контексті сталого розвитку / С.Я. Ригайло, О.Д. Зинюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 171-177. – ISSN 1562-0905
1245820
   Регіональні особливості нерухомих пам"яток України : [колектив. монографія] / [Бичковська Г.М. та ін.] ; під заг. ред. Л.О. Гріффена, О.М. Титової ; НАН України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – 275, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8999-82-6
1245821
  Шевцова В.О. Регіональні особливості оронімів (на матеріалі оронімії Луганщини) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 389-395. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1245822
  Семів Л.К. Регіональні особливості освітньої міграції // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 131-140. – ISSN 1562-0905
1245823
  Остапець Ю.О. Регіональні особливості парламенських виборів 2002 р. в Закарпатській області // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 236-245. – ISBN 966-628-197-5
1245824
  Сушко В. Регіональні особливості планувальних і декоративних житлобудівних традицій Слобожанщини // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (390), квітень - червень. – С. 37-46. – ISSN 2664-4282


  Оскільки поважні дослідники етнокультури українців Слобожанщини М. Сумцов, С. Таранушенко та інші переконливо доводили участь у заселенні Слобідської України в XVII ст. представників інших регіонів України, то видається цікавим провести порівняльний ...
1245825
  Остапюк О. Регіональні особливості поетики танечних пісень // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 416-426


  У статті висвітлюються жанрові особливості українських танечних пісень на основі порівняльного аналізу поетичних особливостей та домінантних ритмоструктур в регіональних монострофічних різновидах.
1245826
  Затула В.І. Регіональні особливості показника нерівномірності випадіння атмосферних опадів в Україні / В.І. Затула, Н.І. Затула // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 100-108. – ISSN 2306-5680


  Оцінено вплив фізико-географічних умовна показник нерівномірності річного розподілу атмосферних опадів в окремих регіонах України. Побудовано регресійні моделі цього показника залежно від фізико-географічних умов. Оцінено внесок окремих елементів ...
1245827
  Скнар О.М. Регіональні особливості політичних практик студентської молоді // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 85-96
1245828
  Ковальчук С.Я. Регіональні особливості попередження впливу дії кризових явищ на розвиток аграрних відносин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 151-155
1245829
  Захарова О.В. Регіональні особливості поширення принципів неперервної освіти в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 797. – С. 32-41. – (Економіка ; вип. 797). – ISSN 2519-240Х
1245830
  Орлик С.В. Регіональні особливості проведення податкових реформ у Російській імперії середини ХІХ - початку ХХ століття // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 257-264. – (Економічні науки ; вип. 24)
1245831
  Казанцева К. Регіональні особливості проектування сприятливого рекреаційного простору для дітей // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 165-166. – ISBN 978-617-7069-36-1
1245832
  Швидка Г.Ю. Регіональні особливості ринку праці України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 160-167. – ISSN 2072-9480
1245833
  Гірман А.П. Регіональні особливості ринку праці: аналіз та регулювання // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 14-20. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1245834
  Барановський М.О. Регіональні особливості розвитку аграрного сектору як чинник депресивності сільських територій // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 152-160. – Бібліогр.: 8 назв
1245835
  Ганич Н.М. Регіональні особливості розвитку готельного господарства Львівської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 218-228
1245836
  Овчаренко В. Регіональні особливості розвитку етнополітичних процесів в Україні (1991–2010 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 89-94


  У статті висвітлюється ряд ключових питань щодо впливу соціально-економічних особливостей регіонів України, що склалися історично, на сучасні етнонаціональні процеси в державі. В статье раскрывается ряд ключевых вопросов относительно влияния ...
1245837
  Таран С.Ф. Регіональні особливості розвитку інноваційного підприємництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Таран Сергій Федорович ; М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1245838
  Волошин О.Р. Регіональні особливості розвитку людського потенціалу, зайнятості та соціального захисту населення // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.12. – С. 359-364. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1245839
  Якубовський М.М. Регіональні особливості розвитку промисловості України / М.М. Якубовський, М.О. Солдак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 35-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1245840
  Кошіль А. Регіональні особливості розвитку сировинної бази підприємств харчової промисловості // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 8 назв.
1245841
  Корж О.В. Регіональні особливості розвитку сільського розселення Ворошиловградської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 61-71 : Табл., рис.
1245842
  Шевцова Г.З. Регіональні особливості розвитку соціального партнерства / Г.З. Шевцова, О.О. Хандій // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.59-64
1245843
  Людвічук М. Регіональні особливості розвитку споживчої кооперації України в перехідний період // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 62-66
1245844
  Охота В.І. Регіональні особливості розвитку туризму в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2018. – № 5/6 (75). – С. 43-49. – ISSN 2309-1533
1245845
  Мандрик І. Регіональні особливості розвитку туризму на Кубі / І. Мандрик, І. Медведєва // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 145-150. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
1245846
  Пікулик О. Регіональні особливості розвитку туризму та туристичної політики в Чорногорії // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 107-113. – (Серія: Географічні науки ; № 3 (376)). – ISSN 1729-360Х
1245847
  Талавиря М.П. Регіональні особливості розміщення та міграції сільського населення в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 122-126. – ISBN 966-614-021-7
1245848
  Ткаченко В.М. Регіональні особливості розпису українських писанок кінця ХІХ - початку ХХІ ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 63-68. – ISSN 2518-7732
1245849
  Бондар О. Регіональні особливості розподілу та використання туристично-рекреаційних ресурсів басейну р. Збруч у межах Хмельницької області / О. Бондар, В. Фесюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 90-95 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1245850
  Приймак В.В. Регіональні особливості роменської культури // Археологічний літопис Лівобережної України : науковий журнал / Центр охорони та досліджень пам"яток археол. управ. культури Полтав. облдержадмін., Ін-т археології НАН України ; голов. ред. О. Супруненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – Ч. 1. – С. 11-19
1245851
  Сачовський І.М. Регіональні особливості сілськогосподарського виробництва (Рослинницької галузі) в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 114-120 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1245852
  Пасько В.Ф. Регіональні особливості сільськогосподарського землекористування агрохолдингів України // Регіон - 2020: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (8-9 жовтня 2020 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – С. 146-149. – ISBN 978-966-285-669-9
1245853
  Матюхін Д.А. Регіональні особливості соціальних практик сучасної української молоді (на прикладі Запорізької і Тернопільської областей) : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Матюхін Дмитро Анатолійович ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
1245854
  Затула В.І. Регіональні особливості співвідношення кількості атмосферних опадів в весняно-літнє та осінньо-зимове півріччя в Україні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 32-40. – ISSN 2306-5680


  Оцінено вплив фізико-географічних умов на співвідношення кількості атмосферних опадів в весняно-літнє та осінньо-зимове півріччя в окремих регіонах України. Побудовано регресійні моделі цього показника залежно від фізико-географічних умов. Оцінено ...
1245855
  Сидорова А.В. Регіональні особливості споживчого кредитування в Україні / А.В. Сидорова, М.А. Жмайло // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 80-92 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1245856
  Удод В.М. Регіональні особливості структурно-функціональної організації розвитку техногенно змінених водних екосистем / В.М. Удод, С.М. Маджд, Я.І. Кулинич // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 93-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1245857
  Драпіковський О.І. Регіональні особливості суспільно-географічних умов відтворення наукового потенціалу // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 96-100. – ISBN 0201-8683
1245858
  Христенко О.С. Регіональні особливості сучасного німецького молодіжного сленгу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 120-124. – Бібліогр.: Літ.: с. 123-124; 12 п. – ISSN 1729-360Х
1245859
  Білявська В. Регіональні особливості та перспективи ринку зерна в Україні / В. Білявська, І. Запотоцька, С. Запотоцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 26-30. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто регіональні особливості розвитку зернового ринку в Україні. Проаналізовано основні показники ефективності функціонування сировинної ланки та кон"юнктури ринку зерна. Запропоновано головні аспекти реформування зернопродуктового ринку. The ...
1245860
  Баранова Л.Г. Регіональні особливості та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Київській області // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 155-163


  Висвітлені регіональні особливості та тенденції розвитку, розглянуті проблемні питання, наведені головні цілі та пріоритети зовнішньоекономічної діяльності в Київській області. Освещены региональные особенности и тенденции развития, рассмотрены ...
1245861
  Слоква М.Г. Регіональні особливості трансформації науково-освітнього потенціалу в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 50-62. – (Серія "Економічна" ; вип. 97). – ISSN 2311-2379
1245862
  Солдат О. Регіональні особливості туристичної діяльності: світовий досвід // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали I Всеукр. студентської наук.-практ. конф., 2-3 берез. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 50-52. – ISBN 978-617-7336-00-5
1245863
  Старостенко Г.Г. Регіональні особливості у відтворенні населення України за міжпереписний період (1979-1989 рр.) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 40-45. – ISBN 0868-6965
1245864
  Вихрущ В. Регіональні особливості університетської освіти та імперативи неперервної освітньої політики Канади / В. Вихрущ, Ю. Козловський // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 12-17
1245865
  Кондра О. Регіональні особливості формування і розвитку споживчого ринку України // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 21-27
1245866
  Дейнега І.О. Регіональні особливості формування комплексу маркетингу сільського зеленого туризму / І.О. Дейнега, Л.М. Акімова, О.А. Кратт // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 184-194. – ISSN 1993-6788
1245867
  Олійник Я. Регіональні особливості формування людського потенціалу Чернівецької області / Я. Олійник, Т. Куриш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 12-18. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено дослідження регіональних особливостей формування людського потенціалу Чернівецької області, виокремлено чинники та фактори, що впливають на становлення людського капіталу. На основі діючої методики проведено аналіз людського розвитку ...
1245868
  Семенютіна Т.В. Регіональні особливості формування та використання трудового потенціалу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 228-233
1245869
  Міняйло О.І. Регіональні особливості формування та розвитку державних фінансів в Україні / О.І. Міняйло, В.О. Романишин, Ю.А. Швед // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 58-65
1245870
  Пістун М.Д. Регіональні особливості функціонування в Україні селянських (фермерських) господарств / М.Д. Пістун, Я.Б. Олійник, В.О. Гуцал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 5-7 : Табл. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано територіальну диференціацію функціонування фермерських господарств в Україні.
1245871
  Запотоцький С.П. Регіональні особливості харчової промисловості Київської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 102-110. – ISBN 966-95774-3-8
1245872
  Олійник Я.Б. Регіональні особливості харчування населення в Україні / Я.Б. Олійник, А.Ф. Павленко // Закон і бізнес, 1998. – №17
1245873
  Шкварчук Л.О. Регіональні особливості цінових коливань на споживчому ринку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 48-54. – ISSN 1562-0905
1245874
  Деркач Б.Г. Регіональні особливості якості життя населення України. Соціологічний та географічний аспект дослідження / Б.Г. Деркач, А.В. Дєрєчіна // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 71-73
1245875
  Байтала В.Д. Регіональні особливсості прояву сучасного стану лісів України / В.Д. Байтала, В.Г. Дубін // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 89-98 : Табл., мал. – Бібліогр. 20 назв. – ISSN 1561-4980
1245876
  Яцентюк Ю.В. Регіональні парадинамічні антропогенні ландшафтні системи : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 / Яцентюк Юрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 514 арк. – Додатки: арк. 403-514. – Бібліогр.: арк. 349-402
1245877
  Яцентюк Ю.В. Регіональні парадинамічні антропогенні ландшафтні системи : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 / Яцентюк Юрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
1245878
  Якубів В.М. Регіональні передумови розвитку малого агробізнесу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 209-213. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1245879
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 1. – 2000
1245880
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 2/3. – 2000
1245881
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 4. – 2000
1245882
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 5. – 2000
1245883
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 1. – 2001
1245884
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Полтава, 1997-
№ 2/3. – 2001
1245885
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Полтава, 1997-
№ 4. – 2001
1245886
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Полтава, 1997-
№ 5/6. – 2001
1245887
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 1. – 2002
1245888
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 2. – 2002
1245889
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 3/4. – 2002
1245890
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 5. – 2002
1245891
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 6. – 2002
1245892
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 1. – 2003
1245893
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 2/3. – 2003
1245894
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 4/5. – 2003
1245895
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 6. – 2003
1245896
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 7/8. – 2003
1245897
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 9/10. – 2003
1245898
  Остапенко П.О. Регіональні перцепційні портрети // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 197-201
1245899
   Регіональні плани розвитку мережі ПЗФ // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2014. – № 21/22 (61/62) : Льодовиковий період у заповідній справі (огляд ситуації у заповідній справі в Україні у 2013 р.). – С. 21-25. – Бібліогр.: 33 назв.
1245900
   Регіональні політичні еліти в Україні : особливості формування, цінності та ідентичності (кінець 1991-2020) / Марія Кармазіна, Тетяна Бевз, Микола Горбатюк, Оксана Зорич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2020. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9435-6
1245901
   Регіональні політичні еліти в Україні: аналіз літератури з проблеми та характеристика емпіричної бази для вивчення феномену (кінець 1991-2018 рр.) / [М. Кармазіна, Т. Бевз, М. Горбатюк та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – 263, [1] с. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9054-9
1245902
  Кармазіна М. Регіональні політичні партії в Україні (1991 – початок 2018 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 1 (93), січень - лютий. – С. 3-54. – ISSN 2524-0137
1245903
  Кармазіна М. Регіональні політичні партії в Україні: зародження феномена // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 3


  "Питання функціонування регіональних політичних партій із серії тих, на які і держава, і суспільство впродовж тривалого часу дивилися крізь пальці - як на те, чого в Україні (згідно із законом) існувати не може. Така ситуація була сприятливою для ...
1245904
  Татаренко Т. Регіональні політичні процеси та їх концептуальні обгрунтування // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.17-33. – ISSN 1609-5499
1245905
  Кармазіна М.С. Регіональні політичні режими в Україні : підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації / М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-02-8526-2
1245906
  Яремчук В.Д. Регіональні політичні режими в Україні: Львівщина (1990-2017 рр.). / В.Д. Яремчук ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – 111, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 92-111 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8500-2
1245907
  Школа І.М. Регіональні принципи та економічні аспекти інтеграції України в Європейський Союз / І.М. Школа, О.М. Верстяк // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 222-228. – ISSN 1562-0905
1245908
  Жук П.В. Регіональні природно-техногенні загрози в системі національної безпеки / П.В. Жук, Ю.І. Соха // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 210-216. – ISSN 1562-0905
1245909
  Шпак Д.Р. Регіональні пріоритети євроінтеграційної політики України : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Шпак Д.Р.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 217л. – Бібліогр.: л.186-217
1245910
  Шпак Д.Р. Регіональні пріоритети євроінтеграційної політики України : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Шпак Д.Р.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 7 назв
1245911
  Гончар Б.М. Регіональні пріоритети зовнішньої політики адміністрації Барака Обами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 36-44


  В статті аналізуються головні регіональні напрями зовнішньої політики адміністрації Б. Обами. The article presents analysis of the B.Obama administration foreign policy in the main regions of the world.
1245912
  Шмаров Д.М. Регіональні пріоритети інвестиційного забезпечення переробно-харчових виробництв у контексті їх комплексного розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 62-67 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1245913
   Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 140-річчю Ботан. саду і каф. ботаніки, лісового і садово-парк. госп-ва Чернів. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича, 5-6 жовт. 2017 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; наук. ред.: І.І. Чорней, В.В. Буджак ; [редкол.: М.М. Марченко (голова) та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2017. – 143, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-423-412-9
1245914
  Мінченко Тамара Регіональні проблеми впровадження українознавства як державної програми у сферу освіти України : (з досвіду роботи в Чернівецькій області) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 217-222
1245915
  Рибалко О.М. Регіональні проблеми інвестування / О.М. Рибалко, Н.В. Осипенко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 96-102. – (Економічні науки ; № 4 (28)). – ISSN 2414-0287
1245916
  Топіха О.Ю. Регіональні проблеми підготовки до Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 100-105


  В статті розглянуті питання, пов"язані із регіональними проблемами підготовки міст-господарів до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в спортивній, транспортній і туристичній інфраструктурах. Запропоновані пропозиції для їх вирішення. Ключові ...
1245917
   Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21-22 березня 2000 року). – Київ : Знання, 2000. – 213 с. – ISBN 966-7294-90-5
1245918
   Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 18-19 березня 2002 року). – Київ : Стафед-2, 2002. – 194 с.
1245919
  Кошіль А. Регіональні проблеми розвитку сакрального туризму // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 16-20
1245920
   Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : збірник наукових праць. – Херсон : ПП Вишемирський, 2005. – 338с. – ISBN 966-8912-05-05
1245921
   Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : збірник наукових праць. – Херсон : Вишемирський, 2007. – 360 с. – ISBN 966-8912-05-5
1245922
   Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : збірник наукових праць / МОНУ ; Херсон. держ. ун-т; Ін-т природознавства, Каф-ра соціально-екон. геогр. ; Херсон. відділ укр. геогр. т-ва ; [ред. кол.: Топчієв О.Г., Олійник Я.Б. та ін.]. – Херсон : Вишемирський, 2009. – 488 с. – ISBN 966-8912-05-5
1245923
  Митрохин О. Регіональні провінції анортозит-рапаківігранітної формації протерозою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-10. – (Геологія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  На сучасному рівні проаналізовано особливості просторово-вікової розповсюдженості та петрографічного складу комплексів анортозит-рапаківігранітної формації. В межах Східно-Європейської, Північно-Американської та Східно-Сибірської платформ виділяються ...
1245924
   Регіональні проекції державної політики : Збірник наукових праць Кримського філіалу НІСД. – Сімферополь. – ISBN 966-572-457-6
Т. 1. – 2003
1245925
   Регіональні проекції державної політики : Збірник наукових праць Кримського філіалу НІСД. – Сімферополь. – ISBN 966-572-457-6
Т. 2. – 2003
1245926
  Капируля М.В. Регіональні протиракетні програми партнерів США // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 524-531
1245927
  Балабух В. Регіональні прояви глобальної зміни клімату в Тернопільській області та можливі зміни до середини ХХI ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 43-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1245928
  Монахов С.Т. Регіональні реалії земельної реформи // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 2. – С. 56-60
1245929
  Гулич О. Регіональні рекреаційно-туристичні комплекси: проблеми і перспективи розвитку : регіональні перспективи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 41-43 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
1245930
  Долиняк Ю. Регіональні ринки освітніх послуг: сутність та значення в умовах транскордонного співробітництва // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 3 (7). – С. 60-64. – ISSN 2411-4014
1245931
  Приймак В.І. Регіональні ринки праці України: трансформація та механізми регулювання / МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка; Василь Приймак. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 256с. – ISBN 966-613-283-4
1245932
  Матвіяс І. Регіональні риси в мові творів Павла Грабовського // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, І. Вихованець, П. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (50). – С. 46-50. – ISSN 1682-3540
1245933
  Шедяков В.Є. Регіональні рівні управління: роль постсучасних тенденцій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 166-173
1245934
  Шаповаленко М. Регіональні розбіжності у процесі демократизації українського суспільства // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 97-103.
1245935
  Гаврилко Г.П. Регіональні санаторно-курортні кластери: основні ознаки та принципи формування // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 73-77. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1245936
  Джаман Василь Олександрович Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України) : Дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Джаман В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 467 л. + Додатки: л. 399 - 467. – Бібліогр.: л. 365 - 399
1245937
  Джаман Василь Олексійович Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України) : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Джаман В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 32с. – Бібліогр.: 25 назв.
1245938
  Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти / В.О. Джаман; МОНУ; КНУТШ. – Чернівці : Рута, 2003. – 392с. – ISBN 966-568-598-8
1245939
   Регіональні соціально-економічні дослідження міграційних питань: ретроспектива та сучасні підходи / Р.Т. Теслюк, М.М. Біль, О.В. Махонюк, І.С. Бараняк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 131-141. – ISSN 1562-0905
1245940
  Хільчевська І.Г. Регіональні соціально-економічні особливості розвитку краудфандингу // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 83-86. – ISBN 978-966-285-300-1
1245941
   Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір = Regional strategy of the USA and Europe: foreign-policy and security dimension : монографія / [Н.Б. Бєлоусова та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т міжнар. відносин ]. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – 527, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці глав. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1245942
  Присяжннюк О.С. Регіональні стратегії формування мультикультурного суспільства: конфліктогенність і суперечності європейськї політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 264-269


  У статті розглядаються досягнення та перспективи європейських зусиль в проведенні ефективного діалогу між культурами як інструменту для запобігання та вирішення конфліктів шляхом утвердження поваги до прав людини, демократії та верховенства закону. Ці ...
1245943
  Гринько С.В. Регіональні структури співробітництва з питань безпеки Середземномор"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-75. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Розглянуто проблеми щодо створення та функціонування регіональних структур з питань безпеки середземноморського регіону. The article deals with the issues of regional security structures within the Mediterranean region.
1245944
  Забарна Е.М. Регіональні студії в контексті реформування адміністративно-територіального устрою в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 797. – С. 25-31. – (Економіка ; вип. 797). – ISSN 2519-240Х
1245945
   Регіональні суспільні системи : монографія. – Львів, 2007. – 496с. – (Проблеми регіонального розвитку). – ISBN 978-966-02-4252-4 (серія); 978-966-02-4517-4
1245946
  Самойленко В.М. Регіональні та локальні екомережі : підручник / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода. – Київ : Логос, 2013. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-171-665-9
1245947
   Регіональні та національні еліти: хто формує політику? : Матеріали Міжнародної наукової конференції Чернівці, 6-7 грудня 2001 р. – Чернівці : БУКРЕК, 2002. – 280с. – ISBN 966-7854-40-Х
1245948
  Чужиков В.І. Регіональні та субрегіональні хвилі інтегрування економіки постсоціалістичних країн Європи в світовий економічний простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-41. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються проблеми інтеграції постсоціалістичних країн Європи у світове господарство.
1245949
  Пономар Л. Регіональні тематичні словники етнокультури українців: методи та принципи створення, результати // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 92-98. – ISSN 2313-8505
1245950
  Пономар Л. Регіональні тематичні словники етнокультури українців: методи та принципи створення, результати // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 273-285. – ISBN 978-966-02-7872-1
1245951
  Зайцева Л. Регіональні тенденції економічного розвитку: стан та перспективи // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.34-42
1245952
  Сміт Тімо Регіональні тенденції і розвиток миротворчих операцій // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 153-173. – ISBN 978-0-19-883999-6
1245953
  Стройко Т. Регіональні тенденції розвитку виробництва овочів / Т. Стройко, І. Лесік // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 37-39 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1245954
  Баталов О.А. Регіональні техногенні загрози національній безпеці України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 159-163. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
1245955
  Рудько Г.І. Регіональні техногенні зміни еколого-геодинамічних умов розробки залізорудних родовищ Кривбасу / Г.І. Рудько, Є.О. Яковлев // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 43-50. – ISSN 1682-721Х
1245956
  Іщук С.О. Регіональні тренди розвитку машинобудування в Україні: статистична оцінка // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (94). – С. 12-20 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2519-1853
1245957
  Ольшанська О.В. Регіональні туристичні кластери як важливий чинник економічного зростання / О.В. Ольшанська, А.О. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 212-216
1245958
  Галиця І. Регіональні фінансові мережі як фактор активізації інвестиційно-інноваційних процесів в Україні / І. Галиця, О. Іваницька // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 81-88 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1245959
  Хвесик М.А. Регіональні характеристики показників вартості водних ресурсів України / М.А. Хвесик, Л.В. Левковська, А.М. Сундук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 9 (238). – С. 110-124 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2305-7645
1245960
  Димченко О.В. Регіональні центри підприємницької діяльності як складова сталого розвитку економіки України / О.В. Димченко, К.В. Шкурупій // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 37-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1245961
  Азаренков Г.Ф. Регіональні чинники розвитку страхової діяльності в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 147-153
1245962
  Яремчук В.Д. Регіональні чинники розколу в середовищі української соціал-демократії під час Першої світової війни // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 41 : . Політичні конфлікти в сучасній Україні: сутність, витоки, шляхи подолання. – С. 245-254. – (Курасівські читання - 2008). – ISBN 978966-02-5020-8
1245963
  Юрків Н.Я. Регіональні чинники фінансової безпеки реального сектору економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 99-110 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1245964
  Пуртов В.Ф. Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посібник / В.Ф. Пуртов, В.П. Третяк, М.М. Кудінова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 311, [1] с., [2] арк. карт : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-623-938-2
1245965
  Олійник Я.Б. Регіонально-географічні дослідження Володимира Кубійовича. Віп.3 / Я.Б. Олійник, М. Пістун, В. Гуцал // Історія української географії, 2001
1245966
  Дудник І.М. Регіонально-економічна підготовка фахівця: географічний підхід // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 96-102. – ISBN 966-79-75-57-7
1245967
  Гончаренко Н. Регіонально-інтеграційне спрямування України: міжнародне економічне співробітництво з державами Євросоюзу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-65. – ISSN 1810-3944
1245968
  Гончаренко Наталія Регіонально-інтеграційне спрямування України: міжнародне економічне співробітництво з державами Євросоюзу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-65. – ISSN 1810-3944


  У статті досліджено розвиток міжнародної економічної співпраці України з державами Європейського Союзу. Виявлено основні риси компонентної структури зовнішньої торгівлі, представлено результати аналізу зовнішньоторговельних відносин для країн та груп ...
1245969
  Васильєв О.А. Регіонально-інтеграційні чинники соціально-політичної трансформації: порівняльний досвід Союзної держави Росії і Білорусії та ОДЕР-ГУАМ // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 237-252. – ISBN 978-966-02-7888-2
1245970
  Конта Р. Регіонально-історичні дослідження М. Грушевського в історіографічних оцінках // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 5-12. – ISSN 2222-5250


  Комплексний підхід до висвітлення краєзнавчої діяльності М. Грушевського простежується у працях П. Тронька. Згадується стаття О. Гончарова, в якій, зокрема, розглядається проблема трактування наукового доробку вченого, віднесенням його до того чи ...
1245971
  Іванкова-Стецюк Регіонально-конфесійні аспекти суспільно-політичного життя сучасної України в дзеркалі методології моделювання структурними рівняннями / Іванкова-Стецюк, В. Сусак // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 1, січень - березень. – С. 27-43. – ISSN 1563-3713
1245972
  Новак В. Регіонально-локальні особливості колядно-новорічної обрядовості Гомельщини (на матеріалі фольклору Добруського і Вєтківського районів) // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 6 (334). – С. 22-31. – ISSN 0130-6936


  У статті розглядаються обряди, звичаї, прикмети, ігровий та пісенний фольклор різдвяно-новорічного календарно-обрядового циклу Гомельщини. На основі польових записів, зроблених автором у селах Добруського й Вєтківського районів Гомельської області, ...
1245973
  Іваневич Л. Регіонально-локальні риси народних весільних головних уборів подільських українців // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 114-127. – ISSN 2313-8505
1245974
  Варга Н.І. Регіонально-мережева модель соціоекономічної адаптації населення прикордоння в умовах інституціоналізації неформальної зайнятості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 121-126. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1245975
  Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці / В.А. Поповкін. – К., 1993. – 213с.
1245976
  Артьомов І. Регіонаоьні аспекти перспектив вступу України в ЄС і НАТО (на матеріалах Закарпатської області) / І. Артьомов, О. Руденко // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 6-37. – ISSN 2078-1431
1245977
  Климко О.О. Регіонгальна сегментація ринку фінансово-банківських послуг України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 38-43 : мал., табл. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
1245978
  Зінько Ігор Регіони - "третій рівень влади" у сучасній європейській політиці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 42-47. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1245979
  Вирський Д. Регіони в історії Старої України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 вересня (№ 33). – С. 15


  "Полотно нашої історії досі має ознаки фрагментарності. Карта «Україна або козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії» (1712) нюрнберзького картографа Йоганна Баптиста Гомана (1664–1724). Основою послужили карти України ...
1245980
  Фіцовський Є. Регіони великої єресі та околиці = Regiony wielkiej herezji i okolice : Bruno Schulz i jego mitologia : Бруно Шульц і його міфологія / Єжи Фіцовський ; [пер. з пол., прим. А. Павлишин ; Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 541, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. пол. мовою. - Імен. покажч.: с. 506-513. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-151-8


  Виданння увійшло до числа найкращих книжок Львівського Форуму Видавців-2010!!! Великого прозаїка Бруно Шульца час і обставини прирекли на смерть від ґестапівської кулі та забуття. Проте польський поет і літературознавець Єжи Фіцовський (1924 – 2006) ...
1245981
  Бондаренко Н.М. Регіони України в глобалізаційних процесах за умов іноземного спілкування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-9. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості прямого іноземного інвестування в регіонах України з погляду їх привабливості для іноземних інвесторів. Peculiarities of direct foreign investments into the regions of Ukraine, from the point of view of their attractiveness ...
1245982
  Зелінська Г.О. Регіони України в умовах становлення економіки знань / Г.О. Зелінська, А.В. Процишин // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 40-46. – (Серія "Економіка" ; вип. 13 (41)). – ISSN 2311-5149
1245983
   Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи розвитку : аналітична доповідь / С.О. Біла, О.В. Шевченко, В.І. Жук, М.О. Кушнір та ін. ; [за ред. С.О.Білої] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 103 с. – ISBN 978-966-554-138-7
1245984
   Регіони України: перспективи єднання, шляхи формування спільної ідентичності // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 7. – С. 43-51.
1245985
   Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : Монографія. – Київ : Знання України, 2005. – 498с. – ISBN 966-554-084-Х
1245986
  Пила В.І. Регіони України: соціально-економічна динаміка, проблеми та перспективи розвитку / В.І. Пила, О.С. Чмир // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 114-124. – Бібліогр.: на 18 пунктів
1245987
  Зінько Ігор Регіони як константа європейської історії та політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 26-32. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1245988
   Регіонознавство : підручник для студ. ВНЗ / [В.В. Копійка та ін. ; за заг. ред. Л.В. Губерського, В.А. Смолія] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 638, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 635-638. – ISBN 978-966-439-704-6
1245989
  Величко В.В. Регіонознавство Китаю: економіка і управління : монографія / В.В. Величко ; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАНУ. – Київ : [б. в.], 2010. – 406, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 364-392 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2250-12-1
1245990
  Кут Д.Ж. Регіохімія електрофільної гетероциклізації n-3-заміщених 2-алкенілтіотієнопіримідинів / Д.Ж. Кут, М.В. Сливка, В.Г. Лендєл // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 110
1245991
  Вербицька Н.В. Регістр як переключення комунікативного коду // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 375-379. – ISSN 1729-360Х
1245992
  Коломийцева В. Регістри життя й поезії Анатолія Мойсієнка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 19-28. – ISSN 0320-3077
1245993
  Пархоменко В. Регістри облікових записів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С.3-6
1245994
  Травінська С. Регістри спрощеної форми обліку поточних зобов"язань // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 2. – С. 22-30 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1245995
   Регістри стосунків : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 грудня 2012 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; Укр. Спілка Психотерапевтів, Секція клієнтцентрованої психотерапії ; [редкол.: Слободянюк І.А. (гол ред.), Банцер В.С., Невідома Я.Г. та ін.]. – [Київ], 2012. – 157 с. – Бібліогр. в кінці статей
1245996
  Кузьменко О. Регіт мумії Фараона, або крихта Табаско / О. Кузьменко. – Київ, 1994. – 110 с.
1245997
   Регламент Верховної Ради України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-611-580-8
1245998
  Мамаев В.А. Регламент Конгреса США / В.А. Мамаев. – М., 1962. – 174с.
1245999
  Шаклеин Н.И. Регламент Парламентской Ассамблеи Совета Европы: что можно использовать в практической работе Государственной Думы России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 24. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
1246000
  Старовойтов Н.Г. Регламент Совета и его исполкома / Н.Г. Старовойтов. – М., 1982. – 96с.
<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,