Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>
1191001
  Казарин В.П. "... Ровно десять лет ходила / Под наганом" (А.А. Ахматова-Горенко и сэр Исайя Берлин) / В.П. Казарин, М.А. Новикова // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 128-144. – ISSN 2312-3036


  "Статья продолжает цикл публикаций авторов, посвященных реальному и поэтологическому комментарию текстов Анны Ахматовой-Горенко (1889-1966), одной из ключевых фигур европейской литературы и культуры ХХ столетия. Тексты связаны с трагическими событиями ...
1191002
  Наєнко М. "...Робітник я до своїх праць дуже крутий" // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 59-62. – ISBN 966-7576-12-4


  Сергій Єфремов про Панаса Мирного.
1191003
  Гаврилюк І. "Робити добро було для нього як дихати" : Іванові Миколайчуку - 70 // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 9-10. – ISSN 1562-3238
1191004
  Тимошенко Наталія "Робити під себе" - непристойно // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 6-7. – ISSN 0130-5212
1191005
  Горобченко О. "Робінзон Крузо" Д. Дефо як прецедентний текст // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 52-56
1191006
  Брайко О. "Робітник Шевирьов" Михайла Арцибашева і "Чесність з собою" Володимира Винниченка: дві моделі антропологічного гнозису
1191007
  Любименко В.М. "Робочий день" зеленої рослини / В.М. Любименко. – К., 1934. – 108с.
1191008
  Любименко В.М. "Робочий день" зеленої рослини / В.М. Любименко. – К., 1935. – 170с.
1191009
  Кабалевский Д.Б. "Ровесники": Беседы о музыке для юношества. / Д.Б. Кабалевский. – М, 1981. – 118с.
1191010
  Кабалевский Д.Б. "Ровесники": Беседы о музыке для юношества. / Д.Б. Кабалевский. – М, 1987. – 124с.
1191011
  Курихин О. "Рогатые" с ЯГАЗа // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 893 (2). – С. 16-17. – ISSN 0320-331Х


  Історія створення тролейбуса
1191012
   "Роде наш красний..." : Волинь у долях краян і людських документах. – Луцьк : Вежа. – ISBN 5-7763-9545-3
Т. 1. – 1996. – 444с.
1191013
   "Роден и его время", выставка из музеев Франции. Каталог выставки. Москва. 1966. – Москва, 1966. – 36с.
1191014
   "Родзинки" Чернігова = Антонієві печери - Чернігівський звір - Біля тринадцятої гармати : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 90-91
1191015
  Виноградов Л.Н. "Родила Оленька ребенка, без рук, без ного - одна головенка": яйцо в славянской мифологии и магии // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 34-42. – ISSN 0132-1366
1191016
  Коровіна К. "Родильний обряд" як етап соціалізації жінки:перехід до материнської субкультури // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 106-109
1191017
  Перлов И.Д. "Родимые пятна" прошлого / И.Д. Перлов. – М., 1958. – 63с.
1191018
  Кошова І. "Родина там, де є дитина". Драма Володимира Винниченка "Закон": інтерпретація // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 39-48. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
1191019
  Выдрин Ф.А. ...Роботающий в одной из партийных организаций / Ф.А. Выдрин, В.М. Добровкий. – Москва, 1985. – 64с.
1191020
  Хадзіар"їріс К.Д. [Родина Зардіса / К. Д. Хадзіар"їріс. – 4-е вид. – Афіни : Естія, 1979. – 230 с. – Видання новогрецькою мовою
1191021
  Сокур О. «Робота бібліотек наукових установ НАН України: основні пріоритети та завдання розвитку в 2018 році» // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (245). – С. 43-44. – ISSN 1029-7200


  Семінар для керівників бібліотек наукових установ НАН України, 19 квіт. 2018 р. , НБУВ. м.Київ
1191022
  Дефо Д. Робинзон Крузо / Д. Дефо. – Магадан, 1979. – 335с.
1191023
  Дефо Д. Робинзон Крузо / Д. Дефо. – Краснодар, 1985. – 287с.
1191024
  Дефо Д. Робинзон Крузо / Д. Дефо. – М, 1987. – 270с.
1191025
  Дефо Д. Робинзон Крузо / Дефо Д. – Москва, 1988. – 620 с.
1191026
  Дефо Д. Робинзон Крузо / Д. Дефо. – М, 1988. – 652с.
1191027
  Дефо Д. Робинзон Крузо : роман / Д. Дефо. – Харьков : Вища школа, 1988. – 269 с. – ISBN 5-11-000685-7
1191028
  Дефо Д. Робинзон Крузо / Д. Дефо. – Алма-Ата, 1989. – 267с.
1191029
  Дефо Д. Робинзон Крузо / Д. Дефо. – Новосибирск, 1989. – 288с.
1191030
  Дефо Д. Робинзон Крузо : [роман] / Даниель Дефо. – Москва : Высшая школа, 1990. – 542 с. – (Библиотека студента-словесника)
1191031
  Дефо Д. Робинзон Крузо. История полковника Джека / Даниель Дефо. – Москва : Художественная литература, 1974. – 527 с. – (Библиотека всемирной литературы)
1191032
  Ряховский Б.П. Робинзонада Яшки Страммболя / Б.П. Ряховский. – М, 1965. – 159с.
1191033
  Майерова М. Робинзонка / М. Майерова. – Москва, 1963. – 128 с.
1191034
   Робинзоны из Бомбея: повести и рассказы писателей Индии.. – М., 1984. – 240с.
1191035
  Карсак Ф. Робинзоны космоса / Ф. Карсак. – Москва, 1965. – 183с.
1191036
   Робити добро // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 3


  Колектив Інституту журналістики вирішив перераховувати щомісяця денний заробіток на потреби поранених, які перебувають у шпиталях Київщини.
1191037
  Брюховецький В. Робити свою справу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 43 (156). – С. 20-23. – ISSN 1996-1561


  Про причини українських поразок, формування справжньої інтелектуальної еліти, маргінальність влади та майбутнє Могилянки.
1191038
   Робін Гуд : переказ старовинних англійських народних балад. – Київ, 1969. – 215 с.
1191039
   Робін Гуд : переказ старовинних англійських народних балад. – Київ : Веселка, 1985. – 207 с.
1191040
  Дудар Є.М. Робінзон з Індустріальної : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 320 с.
1191041
  Ніс-Мазюр Колєт Робінзон і гора : Оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 125-131. – ISSN 0320 - 8370
1191042
  Пахльовська О. Робінзон і Манілов, або Чому "Захід є Захід, а Схід є Схід" // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 254-273. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1191043
  Дефо Д. Робінзон Крузо / Д. Дефо. – Київ : Дніпро, 1985
1191044
  Майерова М. Робінзонка / М. Майерова. – Київ, 1966. – 125 с.
1191045
   Робітна кімната.. – Х., 1931. – 51с.
1191046
  Перекалін Б.А. Робітна книга з хімії / Б.А. Перекалін, Ребіндер. – Харків-Київ, 1932. – 327с.
1191047
  Перегінець М. Робітна книга української мови / М. Перегінець, І. Смільський. – Х, 1931. – 300с.
1191048
  Баташов М.П. Робітна книжка з географії. / М.П. Баташов. – Х., 1931. – с.
1191049
  Гвірцман Е. Робітная книжка з математики / Е. Гвірцман. – 2-е изд. перераб. – Харків, 1931. – 144 с.
1191050
   Робітник, 1918
1191051
  Гаєвський Б.А. Робітники керують економікою підприємств / Б.А. Гаєвський; Т-во "Знання" УРСР. – Київ : Знання, 1967. – 34с.
1191052
  Мельник Л.Г. Робітники Києва у відбудовний період (1921-1925 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 23-31. – (Серія історії та права ; № 7)
1191053
  Гула В.Д. Робітники промисловості УРСР у 1941 р.: радянська історіографія // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 88-95. – ISSN 0320-9466
1191054
  Куниця З.М. Робітники України 60-90-x pp. XIX ст. у вітчизняній історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 114-115. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються наукові дослідження вітчизняних істориків, присвячені вивченню становища робітників в Україні в 60-90-х рр. XIX ст.
1191055
  Куниця З.М. Робітники України 60-90-х років ХІХ ст.: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-67. – (Історія ; вип. 54)


  З"ясовано здобутки і визначено завдання у вивченні історії українського робітничого класу другої половини ХІХ ст.
1191056
  Епштейн А.І. Робітники України в боротьбі за створення матеріально-технічної бази соціалізму (1928-1932 рр.) / А.І. Епштейн. – Харків, 1968. – 195с.
1191057
  Куниця Зоряна Михайлівна Робітники України в сусупільно-політичному русі (60-80-ті роки 19 ст.) : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.01. / Куниця З.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 214л. – Бібліогр.: л. 190-214
1191058
  Куниця Зоряна Михайлівна Робітники України в сусупільно-політичному русі (60-80-ті роки 19 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Куниця З.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
1191059
  Гранчак І.М. Робітництва горде ім"я. (Про робітників Закарпаття). / І.М. Гранчак. – Ужгород, 1976. – 189с.
1191060
  Смілянський Л. Робітництво в українськії літературі / Л. Смілянський. – Харків : Держвидав, 1930. – 67с.
1191061
  Бобіна О. Робітництво Миколаєва: економічне становище та соціальна боротьба напередодні і в ході Першої російської революції // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 21-33. – ISSN 2222-5250
1191062
   Робітнича газета. – Київ, 2000
1191063
   Робітнича газета. – Київ
1 червня (№ 78). – 2000. – 4 с.
1191064
   Робітнича газета. – Київ, 2001
1191065
   Робітнича гвардія народу.. – К., 1977. – 279с.
1191066
  Євсиков І.Ф. Робітнича гвардія України / І.Ф. Євсиков. – К., 1967. – 413с.
1191067
  Григорчук П.С. Робітнича молодь і Червона гвардія України у 1917 році // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 20-25. – (Серія історії ; № 13)
1191068
  Крижанівський С.А. Робітнича тема в радянській багатонаціональній літературі / С.А. Крижанівський. – К., 1979. – 46с.
1191069
  Світайло Л.Р. Робітнича тема в українській радянській прозі (60-70-і рр.) / Л.Р. Світайло. – Київ, 1984. – 199с.
1191070
  Должанська Ю.В. Робітнича тема у прозі С. Мушника // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 161-167
1191071
  Походзіло М.У. Робітнича тематика в творчості Івана Франка / М.У. Походзіло. – К., 1956. – 187с.
1191072
  Мірошниченко Л.Л. Робітнича честь / Л.Л. Мірошниченко. – Одеса, 1971. – 51с.
1191073
  Поклад Д.П. Робітнича Шулявка в революції 1905 року. / Д.П. Поклад. – К, 1965. – 40с.
1191074
  Іваненко А.М. Робітниче питання в Державній раді // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 61-64. – (Серія історії ; № 15)
1191075
  Іваненко А.М. Робітниче питання на ІІ з"їзді фабричних інспекторів Київського округу // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 98-105. – (Серія історії ; № 14)
1191076
  Дмитренко М. Робітниче шефйство над радянським апаратом / М. Дмитренко, А. Ротт. – Х., 1931. – 92с.
1191077
  Демченко М.В. Робітничий і селянський рух на Україні в період столипінської реакції / М.В. Демченко. – Київ, 1959. – 72с.
1191078
  Залєвський А.Д. Робітничий клас-провідна сила інтернаціоналізації соціалістичного способу життя / А.Д. Залєвський, В.П. Літовченко. – Київ, 1984. – 46с.
1191079
  Шульга І.В. Робітничий клас -- провідна сила інтернаціоналізації радянського суспільства / І.В. Шульга. – К., 1976. – 48с.
1191080
  Шульга І.В. Робітничий клас - колгоспному селянству / І.В. Шульга. – Киев, 1971. – 149 с.
1191081
  Плющ М.Р. Робітничий клас - провідна сила радянського суспільства. / М.Р. Плющ, О.Н. Полухина. – К., 1985. – 249с.
1191082
  Тетерук І.М. Робітничий клас - провідна сила сучасного суспільства / І.М. Тетерук. – К, 1970. – 63с.
1191083
  Літовченко В.П. Робітничий клас - творець соціалістичного способу життя. / В.П. Літовченко. – К., 1980. – 87с.
1191084
  Малько О.О. Робітничий клас - трудівникам села / О.О. Малько ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1978. – 135 с.
1191085
  Скляренко Є.М. Робітничий клас / Є.М. Скляренко. – К, 1957. – 60с.
1191086
  Щербина Й.Т. Робітничий клас / Й.Т. Щербина. – Київ, 1963. – 368 с.
1191087
  Фоменко В.М. Робітничий клас в сучасному українському радянському образотворчому мистецтві / В.М. Фоменко. – К, 1976. – 47с.
1191088
  Власенко В.П. Робітничий клас в українській радянській прозі 20-30-х років / В.П. Власенко, А.О. Ковтуненко. – Київ, 1960. – 208с.
1191089
  Фоменко В.М. Робітничий клас в українському радянському образотворчому мистцтві / В.М. Фоменко. – К, 1983. – 183с.
1191090
  Макаєв В.К. Робітничий клас Галичини в останній третині 19 ст. / В.К. Макаєв. – Львів, 1968. – 206с.
1191091
  Ленін В.І. Робітничий клас і національне питання / В.І. Ленін. – Київ, 1991. – 43с.
1191092
  Валуйський О.О. Робітничий клас і управління виробництвом / О.О. Валуйський. – Київ, 1969. – 48с.
1191093
  Казьмирчук М. Робітничий клас Київської губернії наприкцнці XIX - на початку XX ст.: джерела та історіографія // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 77-81
1191094
  Гранчак І.М. Робітничий клас Угорщини та його боротьба проти білого терору і фашистського режиму в другій половині 1919-1925 рр. Т.1 : Дис... докт. іст.наук: / Гранчак І.М.; Ужгородський держ. ун-т. Історичний фак-т. – Ужгород, 1967. – 429л.
1191095
  Лось Ф.Є. Робітничий клас України в 1907-1913 роках / Ф.Є. Лось. – К., 1962. – 196с.
1191096
   Робітничий клас України в боротьбі за виконання рішень XXV З"їзду КПРС.. – Київ, 1980. – 151с.
1191097
  Скляренко Є.М. Робітничий клас України в роки громадянської війни. / Є.М. Скляренко. – К, 1966. – 215с.
1191098
  Довгопол В.М. Робітничий клас України в роки соціалістичної індустріалізації / В.М. Довгопол. – Харків, 1971. – 144 с.
1191099
  Гриценко А.П. Робітничий клас України у Жовтневій революції (березень 1917 - січень 1918 рр.) / А.П. Гриценко. – К, 1975. – 239с.
1191100
  Шаров Ігор Федорович Робітничий клас України у сфері виробництва в умовах формування і зміцнення командної економіки (кінець 20-х - 30-і роки): Історіограф. аналіз. : Дис... канд. істор.наук: 07.00.01, 07.00.06 / Шаров Ігор Федорович;. – К., 1996. – 199л. – Бібліогр.:л.166-199
1191101
  Романцов В.О. Робітничий клас Української РСР (1946-1970 рр.) / В.О. Романцов. – Київ, 1972. – 219с.
1191102
  Кудлай О.С. Робітничий клас Української РСР у боротьбі за відбудову і розвиток промисловості в післявоєнний період / О.С. Кудлай. – Київ, 1965. – 296 с.
1191103
   Робітничий клас УРСР і науково-технічний прогрес: іст. нарис.. – К., 1980. – 259с.
1191104
  Нагорна Л.О. Робітничий клас Херсонської губернії в страховій кампанії 1912-1914 рр. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 45-58. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 1)
1191105
  Шаров І.Ф. Робітничий класс України у сфері виробництва в умовах формування і зміцнення командної економіки : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01.,07.00.06 / Шаров І.Ф.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1996. – 26 с.
1191106
  Тичина Анатолій Костянтинович Робітничий клвсс Радянської України в управлінні виробництвом (1926-1932 рр.) / Тичина Анатолій Костянтинович. – Київ; Одеса : Вища школа, 1985. – 91с.
1191107
   Робітничий контроль і націоналізація промисловості на Україні.. – К., 1957. – 759с.
1191108
  Гранчак І.М. Робітничий рух в Угорщині в перші роки часткової стабілізації капіталізму (1924-1925 рр.) / І.М. Гранчак. – Ужгород, 1965. – 76с.
1191109
  Шебаніц Д. Робітничий рух Донбасу 1861-1900 рр. у дослідженнях радянського періоду // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 82-85. – ISSN 1728-9343
1191110
  Пажитнов К.О. Робітничий рух за кріпацтва / К.О. Пажитнов. – Житомир : Книгоспілка, 1926. – 34с.
1191111
  Буцько М.О. Робітничий рух і поширення марксизму в Росії (1883-1894 рр.) / М.О. Буцько, Й.Д. Ремезовський. – Київ, 1957. – 67с.
1191112
  Горбань Т.О. Робітничий рух на Домбасі у процесах суверенізації УРСР / Т.О. Горбань, В.В. Коцур // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 5 (61), вересень - жовтень. – С. 294-303
1191113
  Кукурудзяк М.Г. Робітничий рух на Північній Буковині наприкінці 19 - на початку 20 століття / М.Г. Кукурудзяк. – Львів, 1982. – 128с.
1191114
   Робітничий рух на Україні в період імперіалізму.. – К., 1961. – 275с.
1191115
   Робітничий рух на Україні в роки реакції.. – К., 1965. – 334с.
1191116
  Кошик О.К. Робітничий рух на Україні у 1914-1915 рр. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 3. – С. 36-56. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 2 за 1960 рік)
1191117
   Робітничий рух на Україні: 1861-1884 рр.. – К., 1986. – 424с.
1191118
   Робітничий рух на Україні: 1885-1894 рр.. – К., 1990. – 440с.
1191119
  Болбат Т. Робітничий рух та національне питання на Донеччині ( 1989 - початок 1990-х років ) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – С. 115-122. – ISSN 1728-9572
1191120
  Болясний І.Л. Робітничий рух у Катеринославській губернії в 1910 - 1914 роках / І.Л. Болясний. – Х, 1963. – 76с.
1191121
  Гранчак І.М. Робітничий рух Угорщини. 1919-1925 / І.М. Гранчак. – Львів, 1968. – 224с.
1191122
  Кондуфор Ю.Ю. Робітничі продовольчі загони на Україні в 1919 році / Ю.Ю. Кондуфор. – Харків : Вид-во ХДУ ім. О.М. Горького, 1953. – 101 с.
1191123
  Шулікін Д. Робітничі професії: сьогодення і перспектива // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 березня (№ 8). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  В Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України відбувся круглий стіл "Професійно-технічна освіта в Україні: сучасний стан та напрями подальшого розвитку". Учасники круглого столу наголосили на важливості співпраці ...
1191124
  Кришталь С.П. Робітничі факультети в УСРР (1920-ті – початок 30-х рр.): створення та функціональна діяльність : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кришталь Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 208 арк. – Додатки: арк. 207-208. – Бібліогр.: с. 166-206
1191125
  Кришталь С.П. Робітничі факультети в УСРР (1920-ті – початок 30-х рр.): створення та функціональна діяльність : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кришталь Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1191126
  Тарнавська С. Робітничі факультети УСРР як історико-педагогічна проблема // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 9 (242). – С. 30-34. – ISSN 2076-9326


  На основі матеріалів часопису "Путь просвещения" розкрито історико-педагогічні особливості становлення та розвитку робітничих факультетів УСРР. З"ясовано передумови їхнього створення, визначено завдання, висвітлено динаміку змін у мережі робітфаків, ...
1191127
  Гриценко А.П. Робітничі фортеці соціалістичної революції / А.П. Гриценко. – Київ, 1965. – 198с.
1191128
  Рой С.В. Робітничо-селянський факультет при Ніжинському інституті народної освіти: особливості виникнення та функціонування протягом 1921–1930-х рр. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 311-315. – ISSN 2218-4805
1191129
  Лерман Д. Робітничо-селянській молоді про землевлаштування евреїв / Д. Лерман, 1929. – 35с.
1191130
  Івченко М. Робітні сили : роман / М. Івченко. – Київ : Книгоспілка, 1929. – 232 с.
1191131
  Івченко М.Є. Робітні сили / М.Є. Івченко. – К., 1990. – 824с.
1191132
  Черкашина Н.К. Робіть життя з товариша Дзержинського // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 71-72. – (Серія історії ; № 12)
1191133
  Макєєва Г.І. Робкори одного заводу / Г.І. Макєєва. – Харків, 1958. – 31 с.
1191134
  Федосеев Семен Робот в помощь бойцу : арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 126-133 : Фото
1191135
  Добродомов В.И. Робот подставляет плечо / В.И. Добродомов, М.Н. Полищук. – К., 1987. – 95с.
1191136
  Эрлихман Вадим Робот приглашает кавалеров // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 28-20 : Фото. – ISSN 1029-5828
1191137
  Лукьянов В.Л. Робот против человека ? / В.Л. Лукьянов. – М, 1990. – 190с.
1191138
  Колтовой Александр Робот ради человека : Digital // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 158-161 : Фото
1191139
   Робот. Компьютер. Гибкое производство: сб. ст.. – М., 1990. – 168с.
1191140
  Коста Діас да Робота : повість ; пер. з португ. / Д. да Коста. – Київ : Художня література, 1963. – 38 с.
1191141
  Пасічник М.П. Робота : Поезії / Пасічник М.П. – Київ : Молодь, 1975. – 48 с. – Бібліогр.: Біогр. довідка: с. 4 обкл. – (Перша книга поета : Серія засн. у 1965 р.)
1191142
  Тельнюк С.В. Робота / С.В. Тельнюк. – К., 1976. – 75с.
1191143
  Ночовний М.В. Робота / М.В. Ночовний. – Донецбк : Донбас, 1978. – 32 с.
1191144
  Власенко Н. Робота адвоката за трудовим наймом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 168-170
1191145
  Рапопорт І. Робота актора / І. Рапопорт : Мистецтво, 1937. – 108 с.
1191146
  Борис І.О. Робота актора з режисером у перехідний період між реалістичним та емоційно-енергетичним способами існування // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 124-130
1191147
  Кішмєрєшкіна М.О. Робота актора за методом Єжи Гротовського над уривком з твору Енн Райс "Інтерв"ю з вампіром" // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 279-280. – ISBN 978-966-8308-26-0
1191148
  Верхацький М. Робота актора над образом в самодіяльному театрі / М. Верхацький. – Київ, 1956. – 154с.
1191149
  Нешик Степан Робота без ризиків для життя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 9-10.


  Конституційне право громадян на працю нерозривно пов"язане з правом на її безпеку, й закономірно, що державна політика в галузі промислової безпеки та охорони праці будь-якої країни грунтується на принципі пріоритетності життя людини над результатами ...
1191150
   Робота бібліотек на допомогу сільскогосподарському виробництву.. – К., 1969. – 64с.
1191151
   Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2012 році : інформаційно-аналітичний огляд / Нац. акад. наук України ; Інформаційно-бібліотечна рада НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
Вип. 18. – 2013
1191152
   Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2013 році : інформаційно-аналітичний огляд / Нац. акад. наук України ; Інформаційно-бібліотечна рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; відп. ред. Г.І. Солоіденко, Н.В. Стрішенець. – Київ. – ISBN 978-966-02-7303-0
Вип. 19. – 2014. – 220 с.
1191153
  Логовський І.М. Робота більшовицької влади по боротьбі з епідемією тифу у Харківської губернії (перша половина 1919 р.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 193-199. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
1191154
  Семигіна Т.В. Робота в громаді : Практика й політика / Нац. ун-тет "Києво-Могилянська академія"; Школа соціальн. роботи ім.В.І.Полтавця; Тетяна Семигіна. – Київ : КМ Академія, 2004. – 178с. – ISBN 966-518-256-0
1191155
  Граве Д. Робота в Київському університеті // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 359-360. – ISBN 5-7707-1061-6
1191156
  Семінович Алла Робота в офісі - це небезпечно? / Семінович Алла, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 37 : фото
1191157
  Вишневський О.І. Робота в парах на уроках англійської мови. / О.І. Вишневський. – Київ, 1987. – 133с.
1191158
  Ткаченко О. Робота виконавців та нотаріусів з іноземним елементом - боржником: особливості регулювання // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 201-202. – ISBN 978-966-8830-75-4
1191159
   Робота вищих органів влади у питаннях заповідної справи // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 25/26 (65/66) : Льодовиковий період у заповідній справі: 2014-2015 рр. – С. 7-29. – Бібліогр.: 104 назв.
1191160
  Резнічук Л.В. Робота відділу абонементів та читальних залів з національно-патріотичного виховання молоді // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 200-206. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1191161
  Волощук П. Робота Вінницької міської партійної організації по підвищенню ролі первинних партійних організацій в здійсненні рішень ХХІІІ з"їзду КПРС // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 42-44
1191162
  Помагайба В.І. Робота вчителя в малокомплектних школах / В.І. Помагайба. – 2-е вид. – К., 1968. – 147с.
1191163
  Демиденко Г.Г. Робота вчителя над засвоєнням фразеологізмів, що ілюструють невербальну поведінку українців // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 241-254. – ISSN 2305-3852


  У статті подано систему роботи над розумінням і засвоєнням фразеологізмів тематичної групи «невербальне спілкування» у старшій школі; акцентовано увагу на екстралінгвістичному принципі навчання фразеології, що відображає виховний і розвивальний ...
1191164
   Робота господарська - методи партійні: діалоги на актуальні теми.. – Київ, 1982. – 216с.
1191165
  Кучеренко Робота двохелектродної витягуючої системи в умовах магнітного джереле протонів / Кучеренко, ЄТ. – С. 1117-1211
1191166
  Піпченко Н.О. Робота дипломатичних представництв в умовах розвитку віртуальної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 124-130.
1191167
  Павлюченко О.В. Робота дипломатичних представництв України в умовах військового стану // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 148-154
1191168
   Робота єдиного електронного реєстру спростить роботу нотаріусів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 29 серпня (№ 35). – С. 15
1191169
  Нетреба М.М. Робота журналіста в екстремальних ситуаціях / М.М. Нетреба, К.А. Непомняща // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 93-97. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1191170
  Вальдрат О.Л. Робота з Microsoft Excel 2000 : Навчальний посібник / О.Л. Вальдрат, Р.Б. Чаповська. – 2-е вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 186с. – (Комп"ютерні технології). – ISBN 966-7938-54-9


  Навчальний посібник дає змогу ознайомитися з найважливішими можливостями програмного продукту Ехсеl (останньої на сьогодні версії - Ехсеl 2000). Посібник побудовано таким чином, що студент, який знайомий лише з основами роботи у операційній системі ...
1191171
  Цаповська Ж. Робота з Microsoft PowerPoint 2000 / 2003 / 2007 : навчальний посібник / Ж.Я. Цаповська ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 316 с. – ISBN 978-966-613-673-5
1191172
  Паливода Ю.В. Робота з автором як складова основних фахових компетенцій редактора // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 54-58


  Йдеться про особливості співпраці редактора й автора в контексті сучасного редакційно-видавничого процесу; аналізуються різноманітні аспекти фахової самореалізації редактора, вимоги до його комунікативної культури; з"ясовується рівень вивченості цієї ...
1191173
  Єлісовенко Ю.П. Робота з артикуляції голосних і приголосних звуків української мови // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.15-20
1191174
   Робота з аспірантами кафедри історії СРСР // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 29 листопада (№ 36). – С. 2


  Кафедра історії СРСР завжди вважала, що успішна робота з аспірантами є одним із головних її завдань. Професор А.О.Введенський керує заняттями 13 аспірантів. М.А.Рубач керує роботою 8 аспірантів.
1191175
  Чаповська Р.Б. Робота з базами даних Microsoft Access 2000 : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.Б. Чаповська, А.Є. Жмуркевич. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 324 с. – ISBN 5-8238-0791-0
1191176
  Кунгурцев О.Б. Робота з вимогами до програмного забезпечення : навч. посібник / О.Б. Кунгурцев, С.Л. Зіноватна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2019. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 212-216. – ISBN 978-966-927-457-1
1191177
  Сорока В. Робота з відходами - не дуже "красива", але необхідна // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1191178
  Глуздовський В.Е. Робота з географічними картами / В.Е. Глуздовський. – Київ : Радянська школа, 1938. – 16 с.
1191179
  Мельничайко В.Я. Робота з граматичними синонімами на уроках української мови в 4-8 класах / В.Я. Мельничайко. – Київ, 1975. – 144с.
1191180
  Федорова О. Робота з дітьми в бібліотеці нового типу : Доклад прочитаний на учительським з"їзді в Кам"янці на Поділлю 24 липня 1920 р / О.Федорова. – Кам"янець н/П : [Друк. Кам"янець-Поділ. Укр. ун-ту],, 1920. – 8 с. – ( / Укр. В[ид]-во в Катеринославі. Правобереж.Ч. 23)
1191181
   Робота з дітьми в сільскій бібліотеці. Метод. поради.. – К., 1960. – 36с.
1191182
   Робота з дітьми з ознаками ризикованої поведінки : метод. рекомендації / [В.П. Остапович, В.І. Барко, Н.Ю. Ярема та ін.] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : ДНДІ МВС України, 2017. – 95, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 66-70. – ISBN 978-617-7364-29-9
1191183
  Борисова О.О. Робота з дітьми з особливими потребами в Американській освітній системі // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 141-152. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1191184
  Глущенко Л.О. Робота з електронними таблицями та базами даних : Навчальний посібник / Л.О. Глущенко, Н.В. Тиркусов; Міністерство освіти і науки України; Сумськ. держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 2006. – 101с. – ISBN 966-657-090-4
1191185
  Боченко В.Є. Робота з ентомології в школі. / В.Є. Боченко. – К., 1965. – 42с.
1191186
  Зубарєва М.А. Робота з ЗМК у кризових ситуаціях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 59-62


  Кризова ситуація є властивою для будь-якої організації. Вона може спричинити погіршення репутації компанії, завдати їй великої шкоди. Однак для запобігання цьому існує так званий антикризовий PR. Засоби масової комунікації — це потужні інструменти, до ...
1191187
  Ковалко Н. Робота з інтересами та потребами сторін // Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський, Н. Данилко, Т. та ін. Кисельова. – Одеса : Екологія, 2019. – С. 257-264. – ISBN 978-617-7046-89-8
1191188
  Клименко В.К. Робота з кадрами - основа наших успіхів / Клименко В.К. – Київ, 1960. – 103 с.
1191189
  Попов Г.В. Робота з кадрами, як один з чинників оптимізації прокурорського нагляду за додержанням законів щодо захисту прав і свобод дітей // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 235-241. – ISSN 1563-3349
1191190
  Матусєвич К.М. Робота з картами шкільних географічних атласів : посібник для вчителів / К.М. Матусєвич. – Київ : Радянська школа, 1987. – 60 с.
1191191
  Якименко М.А. та інш. Робота з клієнтами державних земельних банків України в епоху вільного підприємництва (друга половина Х!Х - початок ХХ ст.) // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 2. – С.64-67. – (Гуманітарні науки ; № 1)
1191192
  Бабич Є.К. Робота з книгою / Є.К. Бабич. – Київ : [Б. в.], 1972. – 26 c. – (Сер. : Т-во "Знання" УРСР)
1191193
  Марченко Л.М. Робота з лексичними синонімами на уроках української мови / Л.М. Марченко. – Київ, 1964. – 165с.
1191194
  Булаховський Л.А. Робота з мовознавства на нових шляхах / Л.А. Булаховський. – Харків
2. – 1952. – 17с.
1191195
  Юр"єва К.А. Робота з моральними дилемами в процесі формування міжкультурної компетентності майбутніх педагогів / К.А. Юр"єва, О.В. Новіков, Т.М. Ячина // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 48. – С. 107-120. – ISSN 2312-1548
1191196
  Бурлака О.М. Робота з обдарованими дітьми // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 2
1191197
  Ручка М. Робота з обдарованими дітьми у процесі вивченя іноземних мов // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 59-60. – ISSN 0131-6788
1191198
   Робота з обдарованими учнями : Хімічна секція МАН. – Харків : Основа, 2005. – 96с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 12 (36)). – ISBN 966-333-263-8
1191199
  Григорович О.В. Робота з обдарованими учнями. Хімічні турніри / О.В. Григорович. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.7(43)). – ISBN 966-333-365-0
1191200
  Ладиченко Т. Робота з обдарованою молоддю. Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідних робіт членів МАН з історії // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (171), листопад. – C. 2-5


  Головою журі секції "Всесвітня історія" був - завідувач кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор Г. Казьмирчук .
1191201
  Плетка О. Робота з образом "Я" та проявами гендерної ідентичності при застосуванні арт-терапевтичних методик / О. Плетка, Т. Тамакова, Є. Невах // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім.Лесі Українки; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН УКраїни. – Луцьк, 2011. – Спеціальний випуск : "Психологія соціальної роботи". – С. 221-229
1191202
  Волоско В. Робота з персоналом - запорука професіоналізму в діяльності ОВС України // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 26-28.
1191203
  Бурбика М.М. Робота з персоналом в органах прокуратури: зміст та напрямки подальшого вдосконалення // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 47-50. – ISSN 1727-1584
1191204
  Лобанова А.С. Робота з підлітками-девіантами: соціологічний та психологічний аспекти = Work with teenagers-deviants: sociological and psychological aspects : підручник для студентів ВНЗ / А.С. Лобанова, Л.В. Калашнікова ; М-во освіти і науки України, Криворіз. держ. пед. ун-т ; Чорномор. нац. ун-т ім. П. Могили. – Київ : Каравела, 2019. – 468, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Слов. термінів: с. 352-358. – Бібліогр.: с. 331-351 та в кінці розд. – ISBN 978-966-2229-93-6
1191205
  Терлецька Н. Робота з понятійним апаратом на уроках історії та правознавства : Історія України. Бібліотека / Наталя Терлецька. – Киев : Шкільний світ. Видавець Л. Галіцина, 2005. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-35-6; 966-8651-70-7


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
1191206
  Саженюк Б.С. Робота з розвитку мови учнів у першому класі. / Б.С. Саженюк. – К., 1951. – 136с.
1191207
  Пентилюк М.І. Робота з стилістики в 4-6 класах / М.І. Пентилюк. – К, 1984. – 136с.
1191208
  Заєць В. Робота з текстами на міжпредметній основі: теоретичний аспект
1191209
  Бузько С. Робота з текстами фахового спрямування під час навчання української мови як іноземної // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 19. – С. 145-156. – ISSN 2305-3852
1191210
  Шестакова О. Робота з фахівцями - пріоритетний напрям діяльності наукової бібліотеки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 17-19
1191211
  Свічкарьова Я.В. Робота за викликом: договір "нуль годин" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 127-134. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834


  У статті проаналізовані дослідження науковців щодо роботи за викликом: договору "нуль годин". Обґрунтовано положення про те що, укладаючи угоду "нуль годин" з правом працівника відмовитися від виклику, фізична особа та роботодавець домовляються по ...
1191212
  Петрович Н.Г. Робота за графіком циклічності - важлива умова підвищення продуктивності праці шахтарів Донбасу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 17-22. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  С внедрением новой техники в угольной промышленности необходимость в изменении организации производства. Цикличная организация труда наиболее соответствует современной технике на угольных шахтах и открывает огромные возможности для дальнейшего ...
1191213
  Кіслова Вікторія Робота за покликом серця (Інтерв"ю з завідувачкою ДНЗ № 653 м. Києва "Чебурашка" І.В.Якущенко) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 38
1191214
  Маценко Т. Робота за сумісництвом та суміщення професій у державних та приватних закладах охорони здоров"я // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2008. – № 8
1191215
  Нєстєрова О. Робота зі зверненнями громадян та народних депутатів України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 31-34.
1191216
  Харицька С. Робота зі словниковою статтею як початковий етап формування навичок анотування та реферування технічних текстів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 39-43. – ISSN 2413-3094


  "У статті автор вказує на необхідність формування навичок реферування та анотування дляотримання необхідної інформації з іншомовних на уково!технічних джерел через роботу зісловниковими статтями. Вказується на необхідність вміти працювати зі ...
1191217
  Невойт В.І. Робота зі словотвірними гніздами на заняттях з практичного курсу російської мови // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992


  Обґрунтовується необхідність проведення роботи з добору спільнокореневих слів, визначення меж словотвірних гнізд при семантизації та систематизації лексичного матеріалу на заняттях з практичного курсу російської мови на просунутому ...
1191218
  Легкоступ М.М. Робота із зверненнями громадян у Центральному державному архіві громадських об"єднань України: досвід, стан, проблеми // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 23-30. – ISSN 0320-9466
1191219
  Пентилюк М.І. Робота із стилістики / М.І. Пентилюк. – Київ, 1989. – 111с.
1191220
  Ваккер Д.Л. Робота класного керівника в 5-8 класах / Д.Л. Ваккер. – Київ, 1960. – 72с.
1191221
  Мирний І.І. Робота класного керівника в школі працюючої молоді / І.І. Мирний. – К., 1968. – 120с.
1191222
  Розовик О. Робота клубної сфери села України в умовах багатоукладного аграрного виробництва (1990-2010 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-55. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роботу клубної сфери села України після реформування колективної системи виробництва. This article consider work of the club-house"s sphere in Ukraine after reforms of the collective"s system production.
1191223
  Зайцев Д.В. Робота командира взводу в основних видах бою : навч. посібник / Д.В. Зайцев, С.О. Пахарєв, І.О. Луценко ; за заг. ред. полковника В.Б. Добровольського ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148
1191224
  Чайковський Я. Робота комерційних банків з проблемними кредитами : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С. 50-53 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1191225
  Безденєжна М.Ю. Робота комісії міжнародного права над регулюванням транскордонних водоносних горизонтів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 330-334


  Актуальність теми зумовлено нагальною потребою розробити іжнародно-правовий режим регулювання одного з ключових природних ресурсів, що міститься під землею - грунтових вод. Проаналізовано роботу Комісії міжнародного права ООН над темою прісноводних ...
1191226
  Булгакова М. Робота комітету з дотримання Оргуської конвенції на власні очі // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 46-47.
1191227
  Яременко Б. Робота консула - це щось середнє між туристичним агенством, похоронним бюро, загсом і дурдомом / розмову вели Людмила Микитюк, Мирослава Соколова // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 1 (204). – С. 54-58
1191228
  Самофалов М. Робота Костя Штеппи в комісії для дослідів з історії Близького Сходу та Візантії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 2. – С. 171-175. – ISSN 0869-3595
1191229
  Нечаєв А.П. Робота моря і вітру : Нариси з життя й історії Землі / А.П. Нечаєв. – Київ : Радянська школа, 1950. – 84с.
1191230
  Кулакевич Ю.С. Робота навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва над єдиною науково-методичною проблемою // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 19-20 : фото
1191231
  Яворська І. Робота над граматиками української мови у підросійській Україні другої половини XIX ст. // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 411-413
1191232
  Строганова Г.М. Робота над збагаченням лексикону учнів 5-7 класів на основі текстів різних стилів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 243-246
1191233
  Слободян С.О. Робота над концепцією вітчизняної історії у рамках написання шкільних підручників в СРСР у 1934-1935 роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 63-68. – ISSN 2076-1554
1191234
  Симоненкова Т. Робота над підвищенням рівня культури мовлення учнів
1191235
  Куйбіда Р. Робота над помилками // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.21-25. – ISSN 1726-3077


  Кассаційно - апеляційні інстанції
1191236
  Петровська Т. Робота над поняттями "художній образ", "метафора" на уроках літературного читання


  У статті вісвітлено роботу над художнім образом на уроках літературного читання для повноцінного сприйняття художнього твору. Розкрито методичний алгоритм осмислення дітьми метафор.
1191237
  Стефанишин К.Л. Робота над прийменником у 5 класі як підготовчий етап до усвідомлення його комунікативної ролі у структурі мовлення // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 276-279 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1191238
  Маринич О.М. Робота над розвитком мови учнів ІІ класу (зв"язна мова). З досвіду роботи. / О.М. Маринич. – 2-е вид. – К., 1968. – 120с.
1191239
  Дорошенко І М. Робота над словом при вивчені іменника і прикметника в 5 класі / І М. Дорошенко, . – Київ, 1968. – 168 с.
1191240
  Грипас Н.Я. Робота над текстом на уроках мови в 4-6 класах / Н.Я. Грипас. – К., 1988. – 112с.
1191241
  Паламар Світлана Робота над художньою деталлю як елемент аналізу літературного твору в 5-7 класах
1191242
  Вербич Святослав Олексійович Робота Науково-координаційної ради "Українська мова"
1191243
  Рудик С. Робота О.І. Кандиби на київських міських різницях // Олександр Олесь - ветеринар, поет, громадський діяч / С.К. Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Національний університет біоресурсів і природокористування, 2017. – С. 111-142. – ISBN 978-617-646-420-4


  "Працюючи на Київських міських різницях (бойнях) (1909-1919), А. Кандиба займався творчою і громадською роботою. Як член Товариства ветеринарних лікарів України, А. Кандиба брав участь у відкритті Київського ветеринарно-зоотехнічного Інституту, ...
1191244
  Молдован О.Г. Робота О.І. Кандиби на Київських міських різницях // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 201, ч. 1. – C. 123-126. – (Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8608
1191245
  Комаренко М. Робота обласних унеіверсальних бібліотек з формування своїх фондів у 2008-2010 роках : (огляд) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 1 (55). – С. 29-32


  Про стан комплектування обласних універсальних наукових бібліотек України за період 2008-2010 рр.
1191246
  Панченко В.І. Робота обслуговувального персоналу в резервуарному парку складу паливно-мастильних матеріалів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 24. – Бібліогр.: 2 назв.
1191247
  Самодзен М.В. Робота органів внутрішніх справ зі зверненням громадян: її правове регулювання // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 1
1191248
  Слюсаренко О.М. Робота органів державної влади з професійного вдосконалення та кар"єрного розвитку державних службовців (аналіз світового та вітчизняного досвіду) // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 175-187. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1191249
  Моця О.П. Робота П.П. Толочка "від Русі до України" і археологічні реалії // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; голов. ред Чабай В.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 9-17. – ISSN 0235-3490
1191250
  Коган Г.М. Робота пианиста / Г.М. Коган. – М., 1963. – 200с.
1191251
   Робота піонерської і комсомольскої організації в школі.. – К., 1957. – 47с.
1191252
  Крюк О. Робота по цмвільному праву на тему: про неправомірність зміни відсоткової ставки банками в кредитних договорах, захист прав позичальників // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 89-90
1191253
  Бабак М.П. Робота прес-служб у медичних державних та комерційних установах України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 124-128


  У статті розглянуто проблеми діяльності вузькоспеціалізованих прес-служб, проведено комунікативний аудит нинішнього стану державних та приватних клінік, визначено функції прес-служб у медицині та перспективи зазначеного напряму в зв"язку з проведенням ...
1191254
  Кострова М.В. Робота Рад депутатів трудящих : Бібліогр. покажч. / М.В. Кострова. – Львів, 1977. – 125с.
1191255
  Дубова Ю. Робота регіонального тренінгового центру Луганської ОУНБ ім. О.М. Горького за принципом чотирьох "К" / Ю. Дубова, А. Літашова // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – С. 18-21


  Розглянуто досвід діяльності Регіонального тренінгового центру, який побудований за принципом чотирьох "К", де першочерговість віддається критичному мисленню, командній роботі, комунікації та креативності в розв"язанні проблем
1191256
  Віщук О.Ю. Робота редактора з авторами-дітьми : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Віщук Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 183 л. – Додатки: л. 155-161. – Бібліогр.: л. 162-183
1191257
  Віщук О.Ю. Робота редактора з авторами-дітьми : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Віщук Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 15 с. – Бібліогр.: 13 назв
1191258
  Ейсмонт Ю. Робота редактора з науковим текстом: особливості редакторського читання (за матеріалами УРЖ "Джерело") // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 26-28. – ISSN 2076-9326


  Визначено межі втручання редактора в науковий текст згідно з чинним законодавством України. Акцентовано увагу на головних помилках редактора під час роботи з текстом. Проаналізовано методології редакторської правки. Наведено рекомендації стосовно ...
1191259
  Віщук О. Робота редактора над стилем дитячих текстів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 107-116


  У дослідженні виокремлено основні характеристики стилю дитячих текстів, з"ясовано потребу і межі редакторського втручання. Щоб визначити ці характеристики, ми проаналізували та порівняли тексти авторів - учнів 2-11 класів. У процесі дослідження ...
1191260
  Майдаченко П. Робота редактора над творами навчальної літератури // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 77-84.
1191261
  Серажим К.С. Робота редактора над текстами довідкової літератури // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 31-38


  У статті йдеться про основні вимоги до довідкових видань та особливості роботи редактора в процесі їх підготовки. The article concerns the main requirements to reference literature and peculiarities of an editor"s work in the process of its ...
1191262
  Іванченко Р.Г. Робота редактора над точністю слова і стислістю викладу / Р.Г. Іванченко. – Київ, 1962. – 48с.
1191263
  Давидова Л.В. Робота редактора та коректора регіональних видавництв і редакцій ЗМІ у сучасних умовах // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 125-127


  У статті розглядаються проблемні питання, що стосуються роботи редакторів та коректорів, які працюють у регіональних видавництвах і редакціях ЗМІ, процес конвергенції на периферії, аналізується рівень опрацювання цієї проблематики вітчизняними ...
1191264
  Загорулько Д.І. Робота редакції інтернет-ЗМІ над гейміфікованим контентом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 99-103. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (34)). – ISSN 2219-8741
1191265
  Миронов К. Робота режисера / К. Миронов. – Москва, 1939. – 132 с.
1191266
  Неллі В.О. Робота режисера / В.О. Неллі. – К., 1962. – 271с.
1191267
  Солов"яненко А.А. Робота режисера над музичною основою оперної вистави : мистецтвознавство // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 116-120
1191268
   Робота сільскої бібліотеки: посіб. для сільских бібліот.. – К., 1941. – 176с.
1191269
  Хемчян І. Робота спеціальних наукових бібліотек установ НАПН України на сучасному етапі // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Липень - серпень (№ 4). – С. 7
1191270
  Розовик Д.Ф. Робота урядів України, культурних і громадських організацій по створенню матеріально-технічної бази національної школи у 1917-1920 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-32. – (Історія ; вип. 51)


  У статті досліджується робота по створенню матеріальної бази для національної школи у роки української революції.
1191271
  Турбан В. Робота центрів соціальних служб із військовослужбовцями - учасниками бойових дій: особливості соціально-психологічних криз // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 2 (50). – С. 133-138. – ISSN 2617-6858


  "У статті зроблено спробу розглянути особливості соціально-психологічних криз особистості з огляду на роботу центрів соціальних служб. Окреслено класичні засади та сучасні інтерпретації теоретико-методологічного аналізу кризових станів особистості. ...
1191272
   Робота Центру колективного користування науковим обладнанням у Харківському національному університеті імені В. Каразіна // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (183). – С. 6. – ISSN 1682-2366
1191273
  Арсеньева Л. Робота Центру психологічної підтримки здобувачів вищої освіти Національного університету харчових технологій / Л. Арсеньева, І. Нікітіна // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (183). – С. 9-19. – ISSN 1682-2366
1191274
  Черкашин Р. Робота читця / Р. Черкашин. – К, 1958. – 124с.
1191275
  Парубець В. Робота шкільного гуртка "Юний журналіст" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 62-64.
1191276
  Літвінов Ст. Робота юних войовничих безвірників. / Ст. Літвінов. – Х.-Одеса, 1931. – 66с.
1191277
  Лемм Карстен Роботи = Неуклюжие помощники : Техника // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 114-120 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1191278
   Роботи академіка Т.Д. Лисенка : бібліографічний покажчик. – Київ, 1936. – 32 с.
1191279
  Мацкевий Л. Роботи В.Б. Антоновича та перспективи археологічних досліджень печерних комплексів Придністров"я і суміжних територій // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 257-262
1191280
   Роботи за рулем : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 142-143 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
1191281
  Кацнельсон І.Л. Роботи інституту хімії Академії Наук УРСР в галузі неводних розчинів / І.Л. Кацнельсон, С.Й. Якубсон, 1938. – 387-450с.
1191282
  Шут М.І. Роботи М. Авенаріуса / М.І. Шут, Н.П. Форостяна // Вибрані питання історії фізики : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.І. Шут, Н.П. Форостяна. – [Вид. 2-ге, перероб., допов.]. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Шлях, 2010. – С. 10-15
1191283
  Боголюбов О.М. Роботи маніпулятори / О.М. Боголюбов, Д.О. Нікітін. – К., 1980. – 168с.
1191284
  Кулжинский С.П. Роботи та стан Носівської с.-госп. дослдіної станції 1927-1928 рр. / С.П. Кулжинский. – К., 1929. – 47с.
1191285
  Мацковський Василь Роботи фіналістів "Ландшафтної весни 2019". Чудові моменти та фіналісти / Мацковський Василь, Давидова Майя // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 3. – С. 42-59 : фото
1191286
  Щукін С.В. Роботи юних натуралістів за завданнями вчених / С.В. Щукін. – Київ, 1951. – 208с.
1191287
   Роботизация в экономике США: науч.-аналит. обзор.. – М., 1987. – 65с.
1191288
   Роботизация сборочных процессов. – Москва : Наука, 1985. – 255с.
1191289
  Тимченко В.А. Роботизация сварочного производства / В.А. Тимченко, А.А. Сухомлин. – Киев : Техника, 1988. – 175с.
1191290
   Роботизация экономики США: современные тенденции и перспективы : реф. сб. – М., 1987. – 166с.
1191291
   Роботизация, автоматизия, управление : проблемы, перспективы, метод. рекомендации. – Тбилиси, 1985. – 298с.
1191292
   Роботизированные производственные комплексы.. – Москва : Машиностроение, 1987. – 270с.
1191293
   Роботизированные технологические комплексы в ГПС. – Л, 1990. – 301с.
1191294
   Роботландия.. – М., 1991. – 160с.
1191295
  Мельник А.С. Роботодавець як суб"єкт нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства (адміністративно-правовий аспект) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 72-77
1191296
  Соловйова Л. Роботодавець: термінологічні і правові аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.76-82. – Бібліогр.: 16 н. – ISSN 0132-1331
1191297
  Воротін В.Є. Роботодавці в системі державного управління та регулювання підприємницької діяльності в промисловому секторі України / В.Є. Воротін, Л.С. Пономарьова, В.В. Піддубний // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 109-116.
1191298
  Скрипник Н. Роботодавці високо цінують наших випускників. Історія та сучасність Інституту біології та медицини : [КНУ імені Тараса Шевченка - 185] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 10 липня (№ 127). – С. 8
1191299
  Курінний Л. Роботодавці й освітяни: нова якість відносин // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 15. – ISSN 1992-9277


  Національний університет біоресурсів і природокористування одним із перших серед вітчизняних ВНЗ пішов на широку співпрацю з роботодавцями, створивши ради роботодавців на всіх факультетах і в цілому у ВНЗ. Про збори роботодавців, що відбулися 13 ...
1191300
  Фу К. Робототехника / К. Фу. – Москва : Мир, 1989. – 620с.
1191301
  Маслов В.А. Робототехника берет стар. / В.А. Маслов, Ш.С. Муладжанов. – Москва : Политиздат, 1986. – 108с.
1191302
   Робототехника и гибкие автоматизированные производства: в 9 кн. : уч. пособие для втузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 1 : Системные принципы создания гибких автоматизированных производств. – 1986. – 175с.
1191303
   Робототехника и гибкие автоматизированные производства: в 9 кн. : уч. пособие для втузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 2 : Приводы робототехнических систем. – 1986. – 175с.
1191304
   Робототехника и гибкие автоматизированные производства: в 9 кн. : уч. пособие для втузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 3 : Управление робототехническими системами и гибкими автоматизированными производствами. – 1986. – 159с.
1191305
   Робототехника и гибкие автоматизированные производства: в 9 кн. : уч. пособие для втузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 4. – 1986. – 144с.
1191306
   Робототехника и гибкие автоматизированные производства: в 9 кн. : уч. пособие для втузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 5. – 1986. – 175с.
1191307
   Робототехника и гибкие автоматизированные производства: в 9 кн. : уч. пособие для втузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 6. – 1986. – 144с.
1191308
   Робототехника и гибкие автоматизированные производства: в 9 кн. : уч. пособие для втузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 7. – 1986. – 176с.
1191309
   Робототехника и гибкие автоматизированные производства: в 9 кн. : уч. пособие для втузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 8. – 1986. – 175с.
1191310
   Робототехника и гибкие автоматизированные производства: в 9 кн. : уч. пособие для втузов. – Москва : Высшая школа
Кн. 9. – 1986. – 176с.
1191311
  Попов Е.П. Робототехника и гибкие производственные системы. / Е.П. Попов. – Москва : Наука, 1987. – 192с.
1191312
  Глазунов В.А. Робототехника и постнеклассическая наука // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.135-148. – ISSN 0042-8744
1191313
  Янг Д.Ф. Робототехника. / Д.Ф. Янг. – Л., 1979. – 304с.
1191314
   Робототехника.. – М., 1984. – 287с.
1191315
  Вергун В.А. Робототехника: социально-экономические контрасты / В.А. Вергун. – Киев : Знание УССР, 1987. – 32с. – (с.8 "Новое в науке,технике,производстве" ; №20)


  Рассказывается о преобразовании технического базиса производства на основе внедрения промышленных роботов и последствиях их использования в условиях различных социально-экономических систем.
1191316
  Решетников М.Т. Робототехника: Учеб. пособие. / М.Т. Решетников. – Томск, 1985. – 153с.
1191317
   Робототехнические и интеллектуальные системы: сб. науч. тр.. – Ташкент, 1989. – 74с.
1191318
   Робототехнические комплексы для автоматизации научных исследований. Сб. науч. тр.. – Л., 1984. – 181с.
1191319
   Робототехнические системы и автоматическое управление: сб. науч. тр.. – М., 1985. – 144с.
1191320
  Валько Н.В. Робототехніка як засіб підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2019. – Вип. 3 (40). – С. 38-47. – ISSN 1998-6939
1191321
  Ермаков Е.С. Робототехнологические комплексы элетронной техники : учебное пособие / Е.С. Ермаков. – М., 1985. – 72с.
1191322
   Роботою агітаторів не цікавляться ні партійне, ні комсомольське бюро : [Ідейно гартувати радянське студенство] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 2


  З 15 по 25 жовтня на всіх факультетах відбулися комсомольські збори, що обговорили питання про серйозні недоліки в ідеологічній роботі, які справедливо вказала газета "Правада України" від 5 жовтня і збори партійно-комсомольского активу університету ...
1191323
  Остапчук В. Роботу з кадрами органів прокуратури - на рівень вимог дня // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.12-19
1191324
  Луканська А. Роботу Інституту кібернетики висунуто на здобуття державної премії у галузі науки і техніки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 жовтня (№ 202). – С. 4


  Відбулося урочисте засідання Вченої ради, присвячене 74-й річниці Ужгородського національного університету. На урочистостях були присутні представники державних і муніципальних структур, партнерських навчальних закладів Чехії, Польщі, Румунії, ...
1191325
   Роботу над проектом завершено : національна стратегія // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Редакційна комісія завершила роботу над основним документом з"їзду працівників освіти - проектом Нац. стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 - 2021 роки
1191326
  Скалига В. Роботу починати вже сьогодні. По закінченні вступної кампанії-2013 в МОН зробили висновки і готові організовувати прийом абітурієнтів-2014 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 28 жовтня (№ 43). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про виставку "Інноватика в сучасній освіті", яка проходить у залах "КиївЕкспоПлаза", на якій представлено інноваційні досягнення та освітні послуги національних та закордонних навчальних закладів, наукових установ, центрів, компаній.
1191327
  Чувирін М. Роботу профспілок - на річвень істричних завдань другої п"ятирічки / М. Чувирін. – Х, 1932. – 36с.
1191328
  Попов Е.П. Роботы-манипуляторы / Е.П. Попов. – М, 1974. – 64с.
1191329
  Попов Е.П. Роботы -- на службу человеку. / Е.П. Попов. – М, 1981. – 46с.
1191330
  Бодров В.И. Роботы в химической промышленности / В.И. Бодров. – М, 1989. – 134с.
1191331
   Роботы в экономике стран Западной Европы: реф. сб.. – М., 1988. – 157с.
1191332
  Асфаль Р. Роботы и автоматизация производства / Р. Асфаль. – Москва, 1989. – 446с.
1191333
  Тимофеев А.В. Роботы и искусственный интеллект / А.В. Тимофеев. – М. : Наука, 1978. – 191 с.
1191334
  Касаткин А.М. Роботы и искусственный интеллект / А.М. Касаткин. – К., 1989. – 54с.
1191335
  Джолдасбеков У.А. Роботы и манипуляторы: (Основы теории управления машинами). / У.А. Джолдасбеков, Л.И. Слуцкий. – Алма-Ата, 1979. – 61с.
1191336
   Роботы и производство. Рабочему об охране окружающей среды. Новое в технологии электромонтажных работ : Рек.библиогр.справ. – Москва, 1989. – 96с. – ISBN 5-7000-0065-2
1191337
  Кривошия Т.П. Роботы и работотехнические системы : Библиогр.указатель литературы / Т.П. Кривошия, Н.А. Слобода; Науч.-метод.координац.совет по комплекс. программе "Роботы и робото-технические системы при Западном науч.центре АН СССР; Б-ка Львов.политехн.ин-та; Львов. межотрасл.территориальный центр науч.-техн. информ.Украины госплана УССР. – Львов, 1981. – 125с.
1191338
   Роботы и робототехнические системы: сб. науч. тр.. – Иркутск, 1985. – 156с.
1191339
   Роботы и робототехнические системы: сб. науч. тр.. – Иркутск, 1986. – 159с.
1191340
  Камионко В.Ф. Роботы и самураи / В.Ф. Камионко. – М., 1989. – 173с.
1191341
  Попов Е.П. Роботы и человек. / Е.П. Попов, А.С. Ющенко. – Москва : Наука, 1984. – 112с.
1191342
  Хаткевич Василий Роботы играют в футбол : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 2 : Іл.
1191343
  Салин В.Л. Роботы на производстве. / В.Л. Салин. – К., 1985. – 49с.
1191344
  Неймарк А.М. Роботы на службе человека / А.М. Неймарк. – М., 1982. – 102с.
1191345
  Спыну Г.А. Роботы с искусственным интеллектом / Г.А. Спыну. – Киев : Тэхника, 1989. – 109с.
1191346
  Геттнер Р. Роботы сегодня и завтра / Р. Геттнер, Н. Зейдевиц. – Москва : Педагогика, 1988. – 112 с.
1191347
  Печерский Ю.Н. Роботы среди людей. / Ю.Н. Печерский. – Кишинев, 1979. – 92с.
1191348
  Бишоф Юрген Роботы, как ты и я : техника / Бишоф Юрген, Желли Ив // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 40-53 : Фото. – ISSN 1029-5828
1191349
   Роботы, манипуляторы : Аннот. указ. (1981-1987 гг.). – Новосибирск : ГПНТБ
Ч. 1 : Отечественные изобретения. – 1989. – 526с.
1191350
   Роботы, манипуляторы: аннот. указ. (1981-1987 гг.). – Новосибирск
ч. 2. – 1990. – 350 с.
1191351
  Соколов В.В. Роботящим рукам. / В.В. Соколов. – К., 1955. – 100с.
1191352
   Роботящим рукам: нариси, вірші.. – К., 1984. – 327с.
1191353
  Косарик Д.М. Роботящим умам, роботящим рукам / Д.М. Косарик. – К., 1961. – 239с.
1191354
  Мельник С. Робоча група доопрацьовує прикінцеві положення законопроекту про освіту // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 21 квітня (№ 73). – С. 3


  У Верховній Раді триває практикум з нормотворчості для фахівців органів місцевого самоврядування з питань управління освітою. Захід проводять апарат парламенту разом із Комітетом Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та ...
1191355
  Сіріл Робоча етика готельного персоналу в Малайзії : новини зарубіжної науки / Сіріл, Понну // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 428-440 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1191356
   Робоча зустріч з начальником відділу Департаменту Ради Європи з виконання рішень ЄСПЛ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 4. – С. 48


  4 квітня 2017 року в Національній академії прокуратури України відбулася робоча зустріч з начальником відділу Департаменту Ради Європи з виконання рішень Європейського суду з прав людини (м.Страсбург, Французька Республіка) Павлом Пушкарем.
1191357
  Севбо В.І. Робоча книга з математичного аналізу / В.І. Севбо. – Львів, 1960. – 427 с.
1191358
  Крушевський А.І. Робоча книга з фізики : посібник / А.І. Крушевський, С.Г. Єгоров, Д.І. Сахаров. – 2-е вид. – Харків ; Одеса : Держтехвидав України
Ч. 1. – 1931. – 220 с.
1191359
  Трохименко М. Робоча книжка української мови. / М. Трохименко, К. Буйний. – 4-е вид. – Х.
ч. 1. – 1931. – 156с.
1191360
  Петкевич З.З. Робоча колекція рису посівного для створення сортів з високими технологічними властивостями зерна / З.З. Петкевич, Д.В. Шпак, Д.П. Паламарчук // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 96-97. – ISBN 978-966-924-274-7
1191361
   Робоча навчальна програма дисципліни "Анатомія рослин" [Електронний ресурс] : освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 7.0704 – «біологія». – Київ : КНУТШ, 2007. – 16с.
1191362
  Остапченко Л.І. Робоча навчальна програма дисципліни "Біотехнологія" [Електронний ресурс] : осв. - проф. прог. бакалавра - 7.0704 - "біологія" / КНУТШ ; Затверджена Вченою радою біологічного фак. 24.06.2008, протокол №11. – Київ : КНУТШ, 2008
1191363
  Остапченко Л.І. Робоча навчальна програма дисципліни "Біохімія" [Електронний ресурс] : осв. - проф. прог. бакалавра ... 7.0704 - "біологія" / КНУТШ. – Київ : КНУТШ, 2008
1191364
   Робоча навчальна програма дисципліни "Математична статистика в експериментальній фізіології рослин" [Електронний ресурс] : освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 7.0704 – «біологія» / КНУТШ: Біологічний факультет: Кафедра фізіології та екології рослин; Войцехівська А.В. – Київ : КНУТШ, 2008. – 14с.
1191365
   Робоча навчальна програма дисципліни "Основи наукових досліджень" [Електронний ресурс] : освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 7.0704 – «біологія» / КНУТШ: Біолог. фак.: Кафедра фізіології та екології рослин; Проф. Таран Н.Ю. – Київ : КНУТШ, 2008. – 18с. : табл.
1191366
  Остапченко Л.І. Робоча навчальна програма дисципліни "Хімія біоорганічна" [Електронний ресурс] : осв.-проф.прог.бакалавра ... 6.070400 - "біологія" / Л.І. Остапченко; КНУТШ. – Київ : КНУТШ, 2007. – 21с.
1191367
  Руденко Л.Г. Робоча нарада міжнародної науково-дослідної групи за проектом "Міські простори і мережі" / Л.Г. Руденко, І.Г. Савчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 70. – ISSN 1561-4980
1191368
   Робоча програма з граматики французької мови для студентів перекладацького відділу факультету романо-германської філології.. – К., 1981. – 8с.
1191369
   Робоча програма з дисципліни "Біотехнологія рослин" [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 4с. : табл.
1191370
   Робоча програма з дисципліни "Кореневе живлення" [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 7с. : табл.
1191371
   Робоча програма з дисципліни "Ріст і розвиток рослин" [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 2с. : табл.
1191372
   Робоча програма з дисципліни "Фітоімунологія" [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 4с. : табл.
1191373
   Робоча програма з загальної фізики для студентів радіофізичного факультету.. – Київ : Київський університет, 1981. – 32с.
1191374
   Робоча програма з курсу " Українська усна народна поетична творчість " : Для студ.фак-ту слов"янської філології. – Луцьк : Вежа, 2000. – 22с.
1191375
   Робоча програма з курсу "Фізика" для слухачів спеціальностей "Фізика" та "радіофізика" підготовчого відділення.. – Київ : Київський університет, 1997. – 14с.
1191376
   Робоча програма з французьскої мови для студ. факультету романо-германської філології.. – К., 1985. – 27с.
1191377
   Робоча програма і план семінарських занять з курсу політології: для студ. юридич. ф-ту.. – К., 1993. – 16с.
1191378
   Робоча програма курсу "загальна педагогіка": для студ.. – К., 1997. – 11с.
1191379
   Робоча програма курсу "Основи педагогіки". – К., 1997. – 6с.
1191380
   Робоча програма Міжнародного бюро мір та ваг (ВІРМ) на чотири роки (2020-2023 рр.) : зміст // Інформаційний бюлетень з міжнародної метрології : науково-виробниче видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: І.О. Колозінська, В.С. Купко, О.М. Летучий [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2. – С. 34-67
1191381
   Робоча програма навчальної дисципліни "Адміністративне право країн Європейського Союзу" : для студентів : галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право", освіт. рівень: Магістр, освіт. програма: "Право", спеціалізація: "Правознавство" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. адмін. права ; [розробник: А.А. Пухтецька]. – Київ : [б. в.], 2017. – 55, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем
1191382
   Робоча програма навчальної дисципліни "Дипломатичний протокол та етикет" : для студентів Ін-ту філології : галузь знань "0203 філологія", напрям підготовки "6.020303 філологія", спеціальність "переклад" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. орг. і дипломат. служби ; [розроб.: Н.Л. Яковенко]. – Київ : [б. в.], 2016. – 30 с., включ. обкл. : табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 27-28 та в кінці тем
1191383
   Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія порівняльних досліджень у сфері освіти" : для здобувачів вищ. освіти, ступінь "Доктор філософії", галузь знань 01 "Освіта / Педагогіка" (шифр і назва галузі), спец. 011 "Освітні, пед. науки" (код і назва спеціальності) / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Наук.-дослід. лаб. освітології ; [розроб. С.О. Сисоєва, Ю.В. Грищук]. – Київ : Едельвейс, 2018. – 19, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-19. – ISBN 978-617-7619-08-5
1191384
   Робоча програма навчальної дисципліни "Порівняльне адміністративне право" : для студентів : галузь знань: 08 "Право", спец.: 081 "Право", освіт. рівень: Бакалавр, освіт. програма: "Право", спеціалізація: "Правознавство" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. адмін. права ; [розроб.: А.А. Пухтецька]. – Київ : [б. в.], 2017. – 60 с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем
1191385
   Робоча програма навчальної дисципліни "Становлення публічної адміністрації в Україні" : для студентів : галузь знань: 08 "Право", спец.: 081 "Право", освіт. рівень: бакалавр, освіт. програма "Право", спеціалізація: "Правознавство" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. адмін. права ; [розроб.: А.А. Пухтецька]. – Київ : [б. в.], 2017. – 44 с. : табл. – Бібліогр.: с. 33-40 та в кінці тем
1191386
  Кириченко С.А. Робоча програма та інше навчально-методичне забезпечення спецкурсу "Сучасні проблеми юриспруденції" : Методичні рекомендації / С. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, Ю. Д. Ткач; МОНУ; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т. ім. Петра Могили; Юридичний ф-т; Наук. ред. О. А. Кириченко. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 72с. – (Методична серія ; Вип. 56). – ISSN 1811-492Х
1191387
   Робоча програма та методичні рекомендації з проведення педагогічної практики для студентів 4-5 курсів історичного факультету : Навчальне видання. – Київ, 2000. – 17с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
1191388
   Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання із загального курсу вищої математики з дисципліни "математика для економістів": для студ.. – Кривий Ріг, 1995. – 106с.
1191389
   Робоча програма, плани проведення занять та інше навчально-методичне забезпечення частин "Теорологія" і "Техніка" курсу "Криміналістика" : Методичні рекомендації / С. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, О. С. Тантула; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т. ім. П. Могили; комплексу " Києво-Могилянська академія"; Юридичний ф-т; Наук. ред. О. А. Кириченко. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 68с. – (Методична серія ; Вип.60). – ISSN 1811-492X
1191390
  Козерук О. Робоча сила як специфічний товар / О. Козерук, О.В. Моргулець // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С.63-65
1191391
  Буян І. Робоча сила, праця, робоче місце, виробництво – фундаментальні чинники задоволення нужд людини // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 1 (63). – С. 48-63. – ISSN 1810-2131
1191392
  Лазаренко В.М. Робоча худоба в селянському господарстві Північного Лівобережжя України (20 - поч. 30-х років ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-33. – (Історія ; вип. 50)


  Розглядається рівень забезпеченості селянського господарства Північного Лівобережжя України робочою худобою, яка в 20-х роках була основною тягловою силою сільськогосподарського виробника.
1191393
  Самойленко В. Робоча шкала міри антропізації фізико-географічних таксонів України та її верифікаційна реалізація / В. Самойленко, В. Пласкальний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-65. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано й розроблено робочу шкалу міри антропізації фізико-географічних таксонів України. Робоча шкала спирається на створений сучасний геоінформаційний базис щодо регіону досліджень, за який правлять рівнинні фізико-географічні 25 областей та 130 ...
1191394
  Кошова Т. Робоче місце як чинник забезпечення ефективності професіоналізації кадрів органів державної влади // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.101-108. – ISBN 966-73-53-51-Х
1191395
   Робочий варіант правил проведення річних іспитів серед студентів імператорського Університету Святого Володимира. 1838 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 49-59. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1191396
   Робочий візит Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич до Полтави // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 5 червня (№ 22)


  Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич завітали до Полтави із робочим візитом, у рамках якого відвідала Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.
1191397
  Пасічник М. Робочий день бджоли : поезії / М.П. Пасічник. – Київ : Рад. письменник, 1983. – 71 с.
1191398
  Маруня В.П. Робочий день. / В.П. Маруня. – К, 1967. – 47с.
1191399
   Робочий зошит до модулів галузевої складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України : (для державних службовців V-VII категорії) / Бураковська А.В. [та ін.] ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. ; Одес. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-90-02
Ч. 3 : [Галузева складова]. – 2009. – 388 с.
1191400
   Робочий зошит до модулів функціональної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України : (для державних службовців V-VII категорії) / Бураковська А.В. [та ін.] ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. ; Одес. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-80-02
Ч. 1 : [Загальна складова]. – 2009. – 324 с.
1191401
   Робочий зошит до модулів функціональної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України : (для державних службовців V-VII категорії) / Бураковська А.В. [та ін.] ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. ; Одес. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-90-10
Ч. 2 : [Функціональна складова]. – 2009. – 326 с.
1191402
  Панюта О.О. Робочий зошит з анатомії рослин [Електронний ресурс] : Для студ. біолог. спец. / КНУТШ: Біологічний фак. – Київ : Фітосоціоцентр, 2008. – 64с.
1191403
  Мартиненко О.В. Робочий зошит як дидактичний засіб формування математичної компетентності студентів педагогічного університету / О.В. Мартиненко, Я.О. Чкана // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2016. – № 7/8. – С. 47-51. – ISSN 2519-2361
1191404
  Попов О.Г. Робочий і вільний час при соціалізмі. / О.Г. Попов. – К, 1967. – 98с.
1191405
  Іллюк Н.О. Робочий інструмент журналістики(До виходу у світ словника термінів і понять для журналістів і політологів О. Мелещенка, А. Чічановського, В. Шкляра // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 141-142


  Before appearance of dictionary of terms and concepts for journalists and political scientists of о. of Meleschenko, And. Chichanovskogo, В. Шкляра "Information, informative". it is K: Deed, 2007. – 72 s. are Series "Dictionary".
1191406
  Біла О.Г. Робочий капітал - передумова поточної ліквідності підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 56-61 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1191407
   Робочий план вивчення курсу "історії держави і права СРСР" студентам заоч. відділення на 1969-70 уч. р.. – К., 1969. – 17с.
1191408
   Робочий план вивчення курсу "Теорія держави і права" студ. заоч. відділення.. – К., 1966. – 8с.
1191409
   Робочий план вивчення спецкурсу загальної теорії держави і права "Вивчення про норми соціалістичного права та їх реалізацію" студентами вечір. та заоч. відділів.. – К., 1967. – 16с.
1191410
  Кременецький Б. Робочий план Військового комітету Україна - НАТО як основний інструмент військового співробітництва Збройних Сил України з НАТО // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 6. – С. 38-43
1191411
  Шамрай А.П. Робочий план з історії загальної літератури для університетів / А.П. Шамрай. – Київ, 1948. – 20 с.
1191412
  Мелейчук С.С. Робочий процес і характеристики вихрової ежекторної ступені вакуумного агрегату : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.15 / Мелейчук С.С.; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1191413
  Джамал Робочий процес модуля газопостачальникового пристрою з поперечною подачею струменів газу : Автореф... канд. техн.наук: 05.04.01 / Джамал А.-К.І.; НТУУ"КПІ". – К., 1997. – 16л.
1191414
  Кравченко Ю.В. Робочий семінар з макрофотограмметрії та лазерного сканування / Ю.В. Кравченко, Т.М. Квартич // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 52-54 : фото. – ISSN 2311-9780
1191415
  Витко Т.Ю. Робочий час та час відпочинку державних службовців: зарубіжний та вітчизняний досвід // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 42-47. – ISBN 978-617-7139-03-3
1191416
  Коновалова О. Робочий час у законодавстві про працю України // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 9. – С. 4
1191417
  Якушев І. Робочий час як норма праці // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 81-86. – ISSN 2409-4544
1191418
  Лавріненко О.В. Робочий час, його склад та види у контексті аналізу положень проекту нового трудового кодексу України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 1. – С. 35-39
1191419
  Ядранський Д.М. Робочий час: соціологічні виміри // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 122-127. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1191420
  Зубарева М.А. Робочі аспекти PR в Україні // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 66-70


  Йдеться про історію розвитку PR-технологій, специфіку і завдання паблік рилейшнз та специфіку цієї комунікативної практики в Україні. The question is about the history of development of PR-technologies, specific and task of public relations and ...
1191421
  Зубарева М.А. Робочі аспекти PR в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 21-28


  У статті розглянуто основні етапи становлення PR як специфічної сфери, особливого виду діяльності. Виокрежлено проблежи й вади в розвитку PR та жожливі шляхи подолання цих негативних явищ. В статье рассжотрены основные этапы становления PR как ...
1191422
  Прокопенко Л.С. Робочі групи Конференції директорів європейських національних бібліотек (CENL) як осередки фахової співпраці // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 22-28. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є вивчення основних напрямів і узагальнення результатів діяльності робочих груп Конференції директорів європейських національних бібліотек (CENL) з метою виявлення їх значення для розвитку міжнародного бібліотечного співробітництва
1191423
  Бондар В.П. Робочі документи аудитора та контроль якості аудиту фінансової звітності, що складена на вимогу іноземного інвестора // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (80). – С. 68-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2519-1853
1191424
  Пугаченко О. Робочі документи внутрішнього контролю операцій з необоротними активами: прикладний аспект / О. Пугаченко, Т. Фоміна // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 69-84. – ISSN 2410-0706
1191425
  Бистрицька І. Робочі місця на селі як індикатор успішності реформ // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 5 (338). – С. 38
1191426
  Стрельник О.О. Робочі місця, дружні та недружні до працівниць із сімейними обов"язками: за результатами соціологічного дослідження // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (55). – С. 75-84. – ISSN 1681-116Х
1191427
   Робочі програми студентів з курсу макрсистсько-ленінської філології.. – Луцьк
ч. 1. – 1978. – 76с.
1191428
   Робочі програми студентів з курсу макрсистсько-ленінської філології.. – Луцьк
ч. 2. – 1978. – 79с.
1191429
  Чухно А.А. Робочій день и заробітна плата // Комуніст України, 1960. – №11
1191430
  Клюненко А.С. Робсількерівський актив - наша опора / А.С. Клюненко. – К., 1960. – 35с.
1191431
  Горохов В. Робсон / В. Горохов; Котов М.И. – М., 1952. – 360с.
1191432
  Коклев Н. Робувах, наробувах се...! / Н. Коклев. – София : Издателство на отечествения фронт, 1979. – 84, [3] с.
1191433
  Верн Ж. Робур-Завоеватель / Ж. Верн. – Пермь, 1984. – 480с.
1191434
  Верн Ж. Робур-Завоеватель / Ж. Верн. – Горький, 1985. – 271с.
1191435
  Верн Ж. Робур-Завоеватель / Ж. Верн. – Ленинград, 1987. – 509с.
1191436
   Робур Любомир Йосипович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 58
1191437
  Грунський М.К. Робфак Київського інституту нар. осв. (1923-25 р.) / М. Грунський, проф. – Київ : [Трест "Київ-друк", 6-та друк.], 1926. – 52 с. : іл. – Додаток: Київськи робфаки 1924-25 навч. р. (С. 47-52)
1191438
  Вознесенский А.А. Ров : Стихи, проза / А.А. Вознесенский. – Москва : Советский писатель, 1987. – 734с.
1191439
  Вознесенский А.А. Ров / А.А. Вознесенский. – Москва : Советский писатель, 1989. – 685 с. – ISBN 5-265-00984-1
1191440
  Гаврилюк В.С. Ровенская область - физико-географическая характеристика : Дис. ... канд. геогр. наук / Гаврилюк В.С. – Киев, 1947. – 154 л. – Бібліогр.: л. 147-153
1191441
  Кугукало И.А. Ровенская область УССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кугукало И.А. ; Акад. наук Укр. ССР. ин-т. эконом. – Киев, 1949. – 23 с.
1191442
   Ровенский краеведческий музей : Путеводитель. – Львов, 1982. – 79с.
1191443
  Кугукало І.А. Ровенська область. / І.А. Кугукало. – Київ, 1959. – 111с.
1191444
   Ровенська область. Адміністр.-територ. поділ на 1 вересня 1965 р.. – 4-е вид. – Львів, 1966. – 116с.
1191445
   Ровенський державний педагогічний інститут. 1940-1965. – Львів : Каменяр, 1966. – 172с.
1191446
   Ровенський краєзнавчий музей : путівник. – Львів, 1978. – 96с.
1191447
   Ровенський обласний державний архів. – Київ : Наукова думка, 1970. – 260 с.
1191448
  Сербін П Г. Ровенщина : Історико-краєзнавчий нарис / П Г. Сербін, . – Львів : Каменяр, 1970. – 247с. : іл.
1191449
   Ровенщина за роки Радянської влади.. – Ровно, 1957. – 32с.
1191450
  Сербін Г.П. Ровенщина туристська : путівник / Г.П. Сербін. – Львів, 1980. – 168с.
1191451
   Ровенщина. Фотоальбом. – Київ, 1976. – 85с.
1191452
  Донцов Ф П. Ровеньки / Ф П. Донцов, . – 2-е изд., испр. и доп. – Донецк : Донбас, 1979. – 40 с.
1191453
  Донцов П.Ф. Ровеньки : путеводитель / П.Ф. Донцов. – Донецк : Донбас, 1986. – 47 с.
1191454
  Грицаенко Н.П. Ровеньки. / Н.П. Грицаенко. – Донецк, 1969. – 80с.
1191455
  Тимофеева И.Н. Ровеньковский музей "Памяти погибших" : [путеводитель] / И.Н. Тимофеева. – Донецк : Донбас, 1973. – 17 с. : 10 л. ил. – Авт. указ. на об. тит. л.
1191456
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 1. – 1995
1191457
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 2. – 1995
1191458
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 3. – 1995
1191459
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 4. – 1995
1191460
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 5. – 1995
1191461
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 6. – 1995
1191462
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 7. – 1995
1191463
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 8. – 1995
1191464
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 9. – 1995
1191465
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 10. – 1995
1191466
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 11. – 1995
1191467
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 12. – 1995
1191468
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 1. – 1996
1191469
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 2. – 1996
1191470
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 3. – 1996
1191471
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 4. – 1996
1191472
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 5. – 1996
1191473
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 6. – 1996
1191474
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 7. – 1996
1191475
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 8. – 1996
1191476
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 9. – 1996
1191477
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 10. – 1996
1191478
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 11. – 1996
1191479
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 12. – 1996
1191480
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 1. – 1997
1191481
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 2. – 1997
1191482
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 3. – 1997
1191483
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 4. – 1997
1191484
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 5. – 1997
1191485
   Ровесник. – Москва. – ISSN 0131-5994
№ 6. – 1997
1191486
   Ровесник Академії наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 3 грудня (№ 47). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1191487
  Дунский Ю.Т. Ровесник века / Ю.Т. Дунский, В.С. Фрид. – Москва, 1961. – 87с.
1191488
  Ефимов Б.Е. Ровесник века / Б.Е. Ефимов. – М, 1987. – 347с.
1191489
  Корсунский М.А. Ровесник века: Повесть об адмирале Ю.А.Пантелееве / М.А. Корсунский. – Таллин, 1983. – 168с.
1191490
  Глотов О. Ровесник Висоцького. До 80-річчя Олександра Дольського // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 12
1191491
  Овчаренко Ф.Е. Ровесник всем твоим векам / Ф.Е. Овчаренко. – М. : Правда, 1972. – 48 с.
1191492
  Цховребов И.Л. Ровесник гор : стихи / И.Л. Цховребов; пер. с осет. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 134 с.
1191493
  Исаков А.М. Ровесник Ленина / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1958. – 92с.
1191494
  Кондратович А.И. Ровесник любому поколению / А.И. Кондратович. – М, 1987. – 381с.
1191495
  Иванова Ольга Ровесник мамонта / Иванова Ольга, Безруков Алексей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 9 (174). – С. 112-121 : фото. – ISSN 1029-5828
1191496
  Макашов А.И. Ровесник Москвы / А.И. Макашов. – Орел, 1972. – 264с.
1191497
  Родионов В.А. Ровесник первых пятилеток : док. рассказ о людях и делах / В.А. Родионов. – Киев : Дніпро, 1983. – 111 с. – (Серия " Наш современник")
1191498
  Гнатюк М. Ровесник століття - Іван Сенченко
1191499
   Ровесник. Сб. стихов поэтов Брян., Калуж., Орлов. и Тул. обл.. – Тула, 1966. – 112с.
1191500
  Мозурюнас В. Ровесники : стихи / Владас Мозурюнас; пер. с лит. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 80 с.
1191501
  Олійник С.І. Ровесники : Вибране / С.І. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1952. – 144 с.
1191502
  Губарев В.Г. Ровесники / В.Г. Губарев. – М, 1952. – 128с.
1191503
  Урджумелашвили И.Г. Ровесники : повесть / И.Г. Урджумелашвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 146 с.
1191504
  Аквилев А.А. Ровесники / А.А. Аквилев. – Ленинград : Лениздат, 1958. – 76 с.
1191505
  Старогин-Фрейндлинг Ровесники / Старогин-Фрейндлинг. – Петрозаводск, 1960. – 338с.
1191506
  Ісаєв Ф.Г. Ровесники : поезії / Ф.Г. Ісаєв. – Київ : Молодь, 1961. – 79 с.
1191507
  Лебеденко П.В. Ровесники / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону, 1963. – 27с.
1191508
  Сазонов А.А. Ровесники / А.А. Сазонов. – Пенза, 1963. – 55с.
1191509
  Самохин Н.Я. Ровесники / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1963. – 13с.
1191510
  Калачинський М.І. Ровесники / М.І. Калачинський. – К.
. – 1965. – 136с.
1191511
  Плоткін Г.Д. Ровесники : поезії / Г.Д. Плоткін. – Київ : Дніпро, 1967. – 159 с.
1191512
  Старогин-Фрейндлинг Ровесники / Старогин-Фрейндлинг. – Петрозаводск, 1973. – 328с.
1191513
  Сыдыкбеков Т. Ровесники : роман / Т. Сыдыкбеков; Тугельбай Сыдыков ; пер. с кирг. Д.Ушакова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 313 с.
1191514
  Панайотов Филип Ровесники 9 сентября. / Панайотов Филип. – М., 1965. – 136с.
1191515
  Бекназар-Юзбашев Ровесники бури / Бекназар-Юзбашев. – Москва, 1965. – 64с.
1191516
  Слонимский М.Л. Ровесники века : роман / М.Л. Слонимский. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 183с.
1191517
  Генке В.А. Ровесники века / В.А. Генке. – Москва, 1960. – 271с.
1191518
  Кочевський В.В. Ровесники весен : поезії / В.В. Кочевський. – Київ, 1977. – 78 с.
1191519
  Юхимович В.Л. Ровесники гроз : поезії / В.Л. Юхимович. – Київ, 1985. – 159 с.
1191520
  Доризо Н.К. Ровесники нашей победы / Н.К. Доризо. – М., 1967. – 175с.
1191521
   Ровесники Октября.. – Горький, 1967. – 208с.
1191522
  Первомайський Ровесники п"ятерічки / Первомайський. – Х, 1933. – 105с.
1191523
   Ровесники.. – Смоленск, 1958. – 60с.
1191524
  Сазонов А.А. Ровесники. / А.А. Сазонов. – Пенза, 1963. – 55с.
1191525
  Самохин Н.Я. Ровесники. / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1963. – 13с.
1191526
   Ровесники.. – М., 1976. – 116с.
1191527
  Братченко И.Г. Ровесники. / И.Г. Братченко. – Днепропетровск, 1983. – 222с.
1191528
  Забозлаева Т.Б. Ровесники. / Т.Б. Забозлаева. – К, 1990. – 202с.
1191529
   Ровесники. Сб. стихов.. – М., 1970. – 303с.
1191530
   Ровесники. Содружества писателей революции "Перевал". сб. 7. – М.-Л., 1930. – 296с.
1191531
  Максимов М.Д. Ровесники. Стихи и баллады. / М.Д. Максимов. – Омск, 1947. – 164с.
1191532
   Ровесники. Стихи молодых поэтов.. – Сталинград, 1958. – 80с.
1191533
   Ровесники. Стихи.. – Челябинск, 1973. – 139с.
1191534
  Рождественский Р.И. Ровеснику / Р.И. Рождественский. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 183с.
1191535
  Лесин А.А. Ровеснику за океаном / А.А. Лесин. – Симферополь, 1950. – 20с.
1191536
  Шикина Л.В. Ровесница / Л.В. Шикина. – М., 1966. – 75с.
1191537
  Кулагин В.А. Ровесница / В.А. Кулагин. – Москва, 1977. – 119с.
1191538
  Рудаков М.А. Ровесница Киргизстана / М.А. Рудаков, 1967. – 20с.
1191539
  Вєдєнєєв Д.В. Ровесниця національного державотворення: заснування дипломатичної служби Української держави за доби Центральної Ради (до 95-річного ювілею) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 12-18. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1191540
  Коваленко Ю. Ровесниця одеської оперети // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 60-61. – ISSN 1562-3238


  Коли у 1947 р. створювався Львівський театр музичної комедії (з 1954 р. колектив перебазувався до Одеси), до його трупи однією з перших прийняли юну солістку Євгенію Дембську
1191541
  Жигола В. Рови укріплень Старокиївської гори в другій половині XVII століття // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 45-51. – ISSN 2312-9697
1191542
  Нєлєпова А.В. Ровиток інтелектуального потенціалу нації в умовах інформатизації освіти // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 59-65. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1191543
   Ровно : Фотоальбом. – Київ, 1966. – 95с.
1191544
  Молчанов О.П. Ровно / О.П. Молчанов. – Киев, 1973. – 77 с.
1191545
  Сербін Г.П. Ровно : Ілюстрований путівник / Г.П. Сербін. – Львів, 1977. – 36с.
1191546
  Вишневская С. Ровно 180 лет назад в Киеве открыли институт благородных девиц // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 30 августа - 5 сентября (№ 34). – С. 31


  При поступлении в это учебное заведение барышне необходимо было принести с собой дюжину рубашек, 12 пар чулок и 6 простыней.
1191547
   Ровно 700 років. – К., 1983. – 194с.
1191548
   Ровно 700 років. 1283-1983. Зб. докум. і мат.. – К., 1983. – 194с.
1191549
  Перфаль Антон фон Ровно в восемь. Нечистое место / Антон фон Перфаль ; Пер. [с нем.]Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1911. – Беспл. прил. к журнл.: За 7 дней, № 23


  Содерж.: Уолтер Патер. 1839-1894 / П. Муратов. Воображаемые портреты: Король придворных художников; Дэнис Оксеррский, Себастьян Ван-Сторк; Герцог Карл фон-Розенмольд. Ребенок в доме
1191550
  Киреев Р.Т. Ровно в семь у метро : Рассказы и короткие повести / Р.Т. Киреев. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 254с.
1191551
  Скалон А.В. Ровный и зеленый луг на том берегу : Роман и рассказы / А.В. Скалон. – Москва : Советский писатель, 1983. – 360с.
1191552
  Скалон А.В. Ровный и зеленый луг на том берегу: роман и рассказы / А.В. Скалон. – М., 1983. – 360с.
1191553
  Заславский Р.З. Ровный свет / Р.З. Заславский. – М., 1980. – 121с.
1191554
  Аблова Надежда РОВС, БРЭМ и "ХЛАМ". Российские изгнанники в Поднебесной // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – С. 35-38. – ISSN 0235-7089
1191555
  Григорьев В.В. Рог изобилия. / В.В. Григорьев. – М., 1977. – 223с.
1191556
   Рог: из французской лирики. – Л., 1989. – 255с.
1191557
  Куликова Г.М. Рога в изобилии : [повесть] / Галина Куликова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 316, [1] с. – Серия основана в 2000 г. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-03276-0
1191558
  Цуприк Н.В. Рогалята / Н.В. Цуприк. – Омск, 1989. – 157с.
1191559
  Степенцев Вячеслав Рогатая роскошь. Безымянный друг / Степенцев Вячеслав, Авдеев Макс // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 96-103 : фото
1191560
   Рогатая солонка : Рог буйвола // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 108 : Іл.
1191561
  Яшин А.Я. Рогатый Пегас / А.Я. Яшин. – М., 1976. – 109с.
1191562
   Рогач Олександр Ігоревич // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 24-25


  Заступник Голови Спеціалізованої вченої ради.
1191563
  Сетон-Томпсон Эрнест Рогач. : История кутенейского горного барана : рассказ / Э. Сетон-Томпсон ; Пер. с англ. Н. Альмединген ; С 29 рис. авт. рассказа. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°,, 1908. – 72 с. – (Библиотека И. Горбунова-Посадова для детей и для юношества)
1191564
  Маркуша А.М. Рогі Нікул - людина з характером / А.М. Маркуша. – К, 1971. – 186с.
1191565
  Хачатрян Г.С. Роглощение глюкозы, пирувата и выделение лактата мозгом при инсулиновом, условноинсулиновом возбуждении и амиталовом сне. / Г.С. Хачатрян. – Ереван, 1962. – С.51-62. – Отд. оттиск
1191566
  Шрамко І.Б. Рогове завершення лука з Більського городища // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 52-59. – ISSN 0235-3490
1191567
   Рогович Опанас Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 43. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1191568
  Покровский В.И. Рогоносцы в эпиграммах XVIII века / [соч.] В.И. Покровского. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древностей Российских ; Тип. О-ва Р. П книг, аренд. В.И. Вороновым, 1905. – 48 с.
1191569
  Гуссаковский В.В. Рогохвосты и пилильщики / В.В. Гуссаковский. – М.-Л.
1. – 1935. – с.
1191570
  Ермоленко В.М. Рогохвосты и пилильщики (Hymenoptera, Chalastogast) Советских Карпат и Притиссенской равнины : Автореф... канд. биол.наук: / Ермоленко В.М.; Акад. наук Укр. СССР. Ин-т зоологии. – К., 1957. – 14л.
1191571
  Строганова В.К. Рогохвосты Сбири. : Автореф... канд.биол.наук: / Строганова В.К.; Зоол.ин-т АН СССР.Учен.совет. – Л, 1965. – 19л.
1191572
  Строганова В.К. Рогохвосты Сибири / В.К. Строганова. – Новосибирск, 1968. – 142с.
1191573
  Богорад Ю.И. Рогские говоры таджикского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Богорад Ю. И.; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1953. – 22 с.
1191574
  Ахонина В.С. Род-Айленд : Океанский штат // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 10 (550). – С. 119-127. – ISSN 0321-2068
1191575
  Руденко С.С. Род Aconitum L. во флоре Украины. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Руденко С.С.; АН УССР. Центр. респ. ботан. сад. – К., 1986. – 16л.
1191576
  Борисова Л.Ф. Род Alopecueus L во флоре Северного Кавказа. : Дис... канд. биолог.наук: / Борисова Л.Ф.; Кубанск. гос. универ. – Краснодар, 1978. – 165л.
1191577
  Борисова Людмила Федоровна Род alopecurus во флоре Северного Кавказа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.06 / Борисова Людмила Федоровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 26л.
1191578
  Лыонг-Нгок-Тоан Род Castanopsis (D.Don) Spach во флоре Вьетнама. : Автореф... канд. биол.наук: / Лыонг-Нгок-Тоан.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 18л.
1191579
  Андреева В.М. Род Chlorella: морфология, систематика, принципы классификации / В.М. Андреева ; АН СССР, Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Ленинград : Наука, 1975. – 89, XXII с. : ил. – Список лит.: с. 77-80
1191580
  Смык Л.В. Род Cucurbitaria Gray, систематические и палеоморфные особенности видов, их народнохозяйственное значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Смык Л.В. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1969. – 30 с.
1191581
  Самылина В.А. Род Czekanowskia : Систематика, история, распространение, значение для стратиграфии; монография / В.А. Самылина, А.И. Киричкова; Отв. ред. Буданцев Л.Ю. – Ленинград : Наука, 1991. – 144с.
1191582
  Беридзе Р.К. Род Fragaria L. Цитоэмбиологическое и генетическое исследование / Р.К. Беридзе. – Тбилиси, 1965. – 204с.
1191583
  Беридзе Р.К. Род Fragaria L. цитоэмбриологические и генетические исследования : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Беридзе Р.К. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 52 с.
1191584
   Род Juniperus L. в озеленении города Одессы / А. Бонецкий, Н. Возианова, Т. Крицкая, Е. Чабан, А. Бонецкая // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 45-46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено результати обстеження дендрологічних насаджень парків та скверів м. Одеса. У виявлених представників роду Juniperus L. визначено таксономічну приналежність, вік, біометричні характеристики та санітарнотехнічний стан. In article were ...
1191585
  Попова Т.Н. Род Pedicularis L. во флоре Кавказа - мытники Кавказа. : Автореф... канд. биол.наук: / Попова Т.Н.; Ботанич. ин-т. АН СССР. – Л., 1965. – 21л.
1191586
  Ратиани Г.Ш. Род Phomopsis Sacc. (Fungi imperfecti, Sphaeropsidales) в Грузинской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Ратиани Г.Ш.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 18л.
1191587
  Тихомиров В.Н. Род Pilosella Hill во флоре Беларуси (видовой состав, распространение, экологическая дифференциация) : Автореф. дис. ...канд.биол. наук: Спец.: 03.00.05 / В.Н.Тихомиров: НАН Беларуси; НАН; Ин-т єксперимент. ботаники им. В.Ф.Купревича. – Минск, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 10 названий
1191588
  Красовская Людмила Степановна Род Rubus L. (Rosaceae Adans.) Восточной Европы и Кавказа : Автореф. дисс. ... канд. биолог. наук:03.00.05 / Красовская Л.С. – Санкт-Петербург, 2002. – 23 с. – Библиогр.: 12 назв.
1191589
  Липшиц С.Ю. Род Saussurea DC (Asteraceae) - Genus Saussurea DC (Asteraceae) / С.Ю. Липшиц. – Л., 1979. – 283с.
1191590
  Озарова А.О. Род Taraxacim wigg. Казахстана и Средней Азии : Автореф... канд. биол.наук: / Озарова А. О.; АН КазССР, Объед. уч. сов. ин-тов почвовед. бот. микробиол. и вирусос. – Алма-Ата, 1969. – 23л.
1191591
  Сафонова Т.А. Род Trachelomonas Ehr. (сем. Euclenaceae) во флоре водоемов Западной Сибири : Автореф... канд. биол.наук: / Сафонова Т. А.; АН СССР, Сиб. от-ние, Объе. уч. сов. по биол. наукам. – Новосибирск, 1965. – 19л.
1191592
  Морозова З.А. Род Triticum L. Морфогенез видов пшеницы / Морозова З.А., Мурашев В.В. – Москва : УМЦ ; Триада, 2009. – 232 с. – ISBN 978-5-9546-0053-7
1191593
  Мчедлишвили Н.Ш. Род Tsuga caar. в плиоцене и плейстоцене Западной Грузии / Н.Ш. Мчедлишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1984. – 76с.
1191594
  Кулешов А.С. Род Аксаковых в истории России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 103-112. – ISSN 0042-8779
1191595
  Власьев Г.А. Род дворян Глебовых / Г.А. Власьев ; Ист.-родословное о-во в Москве. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1911. – 48 c. – Отт. из "Летописи ист.-родослов. о-ва в Москве". 1911, № 1-2
1191596
  Савелов Л.М. Род дворянин Савеловых : (Савелковы) / Л. М. Савелов. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1895. – 80 с.
1191597
  Савелов Л.М. Род дворянин Савеловых / Л. М. Савелов. – Москва : Изд. М.Т. Яблочкова, 1904. – 52 с.
1191598
  Ермолов А. Род Ермоловых, 1912. – 274 с. + табл.
1191599
  Веселовский С.Б. Род и предки А.С. Пушкина в истории / С.Б. Веселовский. – Москва, 1990. – 334с.
1191600
  Тимпко Л.А. Род как историческая и социолингвистическая категория / Л.А. Тимпко. – Москва, 1985. – 47 с.
1191601
  Решетняк Тамара Андреевна Род кипарисовых (Chamaecyparis spach) в связи с интродукцией его на Украине (Систематика, география, экологобиологические особенности и пути использования) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Решетняк Тамара Андреевна; АН УССР. Ботан. сад. – Кишинев, 1980. – 24л.
1191602
   Род князей Барятинских: ист. очерк. – Л., 1990. – 45с.
1191603
  Волконская Е.Г. Род князей Волконских : Материалы, собр. и обраб. кн. Е.Г. Волконской. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1900. – X, [2], 980 с. : ил. – С портр. авт., снимком с родословной 1686 г. и гербом рода
1191604
  Семенча Г. Род Корбе. Верхнеднепровская ветка : [іст.-генеал. дослідження] / Галина Семенча ; Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія ; Дніпров. генеал. т-во. – Дніпро : ДОУНБ, 2017. – 96 с. – Имен. и геогр. указ.: с. 76-95. – Библиогр.: с. 70-75
1191605
  Бурлин В.Ф. Род людской. На дне морском. / В.Ф. Бурлин. – К., 1965. – 143с.
1191606
  Шулц В.А. Род мыльнянка (Sapanoria L. s. 1) во флоре СССР / В.А. Шулц. – Рига, 1989. – 137с.
1191607
  Бунак В.В. Род Ноmo, его возникновение и послещующая эволюция / В.В. Бунак. – М., 1980. – 328с.
1191608
  Шварц А.С. Род расслоенного пространнства. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Шварц А.С.; Моск.гос.ун-т. – Воронеж, 1960. – 7л.
1191609
  Новиков В.С. Род Сагех во флоре Московской области (вопросы биоморфологии, анатомии, систематики и географии). : Автореф... канд. биол.наук: / Новиков В.С.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 28л.
1191610
  Долматовская Г.Е. Род Стайгер / Г.Е. Долматовская. – Москва : Искусство, 1976. – 121 с.
1191611
  Барнетт А. Род человеческий / А. Барнетт. – Москва, 1968. – 280с.
1191612
  Теунов Х.И. Род Шогемоковых : роман / Хачим Теунов ;. – Нальчик : Эльбрус, 1969. – 367 с.
1191613
  Теунов Х.И. Род Шогемоковых : роман / Хачим Теунов ;. – Москва : Советский писатель, 1972. – 608 с.
1191614
  Теунов Х.И. Род Шогемоковых : роман / Хачим Теунов ;. – Москва : Советская Россия, 1981. – 365 с.
1191615
  Матвеев Геннадий Васильевич Род элементов классических групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Матвеев Геннадий Васильевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1191616
  Мороз И.А. Род, племя, народность, нация как исторические формы общности людей / И.А. Мороз. – М., 1973. – 22с.
1191617
  Почкаева Т.И. Роданид бериллия и некоторые его соединения. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Почкаева Т.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М,, 1969. – 11л.
1191618
  Голуб А.М. Роданидные комплексы свинца. / А.М. Голуб, В.М. Самойленко, 1957. – 21с. – Отд.Оттиск: Украинский химический журнал Т.ХХІІІ, в.1, 1957 г.
1191619
  Голуб А.М. Роданидные комплексы свинца. / А.М. Голуб, Л.И. Романенко, В.М. Самойленко
ч. 2 : Состав и устойчивость анионных комплексов. – 1959. – С. 50-54. – Отд. оттиск: Украинский химический журнал Т. 25, в.1, 1959 г.
1191620
  Сергунькин В.Н. Роданидные комплексы циркония и гафния и использование их для разделения этих металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Сергунькин В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
1191621
  Сас Т.М. Роданиды скандия : Автореф... канд. хим.наук: / Сас Т.М.; МГУ, Хим. фак. – М., 1969. – 26л.
1191622
  Курницкий И.И. Роданин-3-бензойная кислота - новый реактив на ионы меди : Автореф... кандидата хим.наук: / Курницкий И.И.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1964. – 13л.
1191623
  Жила Л.А. Роданирование олеиновй и эладиновой кислот и их эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Жила Л. А.; МВО УССР, ОГУ. – Одеса, 1959. – 15л.
1191624
  Голуб А.М. Роданідні комплекси ртуті. / А.М. Голуб, Т.І. Цицурина, 1957. – 107с.
1191625
  Матійко О.М. Родання : [поезії] / О.М. Матійко ; [голов. ред. І. Сподаренко ; передм. Д. Білоус]. – Київ : Нора-Принт, 2000. – 264с. : іл. – ISBN 966-7010-87-2
1191626
  Молчанова Т.Х. Роданпроизводные непредельных спиртов. : Автореф... канд. хим.наук: / Молчанова Т.Х.; Караганд. пед. ин-т. – Караганда, 1967. – 20л.
1191627
  Казьмирчук Г.Д. Роде наш красний : село Кальник / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-001-5
Кн. 2 : Документи й дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці XVIII - на початку XX ст. – 2008. – 249 с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим.
1191628
  Терлецький В.В. Роде наш красний. Ушинські крізь призму століть / В.В. Терлецький. – Суми : Собор, 2001. – 216с. – ISBN 966-7164-22-5
1191629
  Чайківська В.Т. Роде наш красний... : народознавство в школі : [посібник] / В. Чайківська, А. Шевчук. – Житомир : Льонок, 1995. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-7707-7542-4


  У пр. №1706859 напис: Мар"яні Музиці від Ванди Чайківської - однокурсниці твого батька з приязню. 1 червня 1996 р. Підпис.
1191630
  Костюченко В. Роде наш красний... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 02-8 серпня (№ 31)


  Про О.П. Довженка.
1191631
  Казьмирчук Г. Роде наш красний: село Кальник / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-293-4
Кн. 3 : Дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці XVIII - на початку XX ст. – 2010. – 256 с.
1191632
   Роде наш прекрасний : Матеріали Всесвітнього форуму укра нців 21-24 серпня 1992 року. – Тернопіль : Діалог, 1993. – 244 с.
1191633
  Астаф"єв О. Роде наш прекрасний / О. Астаф"єв, Г. Табакова


  У статті розглянуто концептосферу новел Богдана Мельничука, проаналізовано її зв"язок зі сковородинівською та стефанівською традиціями української літератури, розкрито концепти роду, долі, любові, багатства-бідності
1191634
  Тупов Б.С. Родезийский кризис / Б.С. Тупов. – Москва : Наука, 1974. – 163 с.
1191635
  Гидони А.И. Роден / А.И. Гидони. – Птгр. – 40с.
1191636
  Терновец В.Н. Роден / В.Н. Терновец. – Л, 1936. – 215с.
1191637
  Матвеева А.Б. Роден / А.Б. Матвеева. – М., 1962. – 56с.
1191638
  Романов А. Роден из Мордовии // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 7. – С 28-47
1191639
  Фаркаш З. Роден. / З. Фаркаш. – Будапешт, 1962. – 41с.
1191640
   Роден. 1840-1917 [Изоиздание] : комплект открыток. – Ленинград : Изогиз, 1958. – 12 л. : 12 открыток + 2 откр., обложка
1191641
   Роден. Сборник статей о творчестве. – Москва, 1960. – 124с.
1191642
  Дмитриев Алексей Родентология. Последние из гигантов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 112-117 : фото
1191643
  Сабинина Л.Н. Родео Лиды Карякиной / Л.Н. Сабинина. – М, 1980. – 208с.
1191644
  Каменев Андрей Родео на ферме. Австралийское родео // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 9. – С. 108-123 : фото
1191645
  Шатский Н.С. Родерик Импей Мурчисон. 1792-1871 / Н.С. Шатский. – М., 1941. – 68с.
1191646
  Карапетян А.Н. Родждение комсомола Армении : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Карапетян А.Н. ; АН АрмССР, Ин-т истории. – Ереван, 1956. – 24 с.
1191647
  Юлина Н.С. Роджер Пенроуз: поиски локуса ментальности в квантовом микромире // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 116-130. – ISSN 0042-8744
1191648
  Шульга М.А. Роджерз Брюбейкер: деякі неологізми сучасної етнополітології // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 74-75
1191649
  Марцинковская Т.Д. Роджерс Карл Рэнсом (Rogers C.R.) (1902-1987) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 95-99. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
1191650
  Мадгазиев М. Роджи Маргинани и его поэтическое мастерство : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мадгазиев М.; Самарк.ГУ. – Самарканд, 1973. – 34л.
1191651
  Владимирова Н. Родзинка драматургічної спадщини Дж. Ґолсуорсі // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 130-136
1191652
  Луб"янова Тетяна Родзинка музею // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 13
1191653
   Родзинки бібліотечного досвіду Миколаївщини // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С. 23-29. – ISSN 2518-7341


  Представлено роботу миколаївських бібліотек щодо використання інноваційних форм роботи з читачами, популяризації літератури та привернення уваги користувачів до актуальних проблем суспільства та створення комфортного бібліотечного середовища
1191654
  Павленко-Баришева Роди Hieracium L. та Pilosella Vaill. у флорі Криму: морфологія, таксономія, географія : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Павленко-Баришева Валерія Сергіївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: [15] назв
1191655
  Гудима А.Д. Роди земля : поезії / А.Д. Гудима. – Київ, 1987. – 125 с.
1191656
  Клименко Я.Д. Роди нам, прекрасне! / Я.Д. Клименко. – К., 1964. – 46с.
1191657
  Клименко П.П. Родиземля / П.П. Клименко. – К., 1967. – 310с.
1191658
  Горталова Т.А. Родий-водородный электрод и некоторые его применения : Автореф... канд. хим.наук: / Горталова Т. А.; Казан. ГУ. – Казань, 1972. – 16л.
1191659
  Шапошникова С.С. Родика / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1961. – 137с.
1191660
  Гребенникова Е. Родилась любимая жена гетмана Скоропадского // Сегодня. – Киев, 2018. – 17 мая (№ 84). – С. 38


  Александра Петровна Дурново (1878-1951), фрейлина двора, дочь генерала от инфантерии П.П. Дурново.
1191661
   Родился автор вечного вопроса "что делать?" / материалы подготовила Е. Гребенникова // Сегодня. – Киев, 2018. – 19 июля (№ 126). – С. 28
1191662
  Гребенникова Е. Родился гетман и меценат Иван Мазепа // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 14 марта (№ 48). – С. 28
1191663
   Родился Джон Гарвард: на его памятнике три лжи [410-летие благодетеля всемирно известного университета] / материалы подготовила Е. Гребенникова // Сегодня. – Киев, 2017. – 24-26 ноября (№ 217). – С. 26


  Історія Гарвардського університету.
1191664
  Гребенникова Е. Родился зоолог, описавший жизнь животных // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 31 января (№ 19). – С. 28


  Брем, Альфред
1191665
  Гребенникова Е. Родился наш великий философ Николай Бердяев // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 14 марта (№ 48). – С. 28
1191666
  Гребенникова Е. Родился наш гений балета Вацлав Нижинский // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 7 марта (№ 44)


  12 марта 1889 года родился танцовщик и хореограф Вацлав Нижинский. В 1907 году в труппу Мариинского театра был принят восемнадцатилетний Вацлав Нижинский. Невысокий, всего 160 см, со слишком мускулистыми ногами и лицом фавна, он вышел на сцену, и очень ...
1191667
  Гребенникова Е. Родился наш король атома Александр Лейпунский // Сегодня. – Киев, 2018. – 6 декабря (№ 219). – С. 28


  Лейпунський Олександр Ілліч (1903-1972) - український радянський вчений-фізик. Дійсний член АН УРСР (1934). Директор Інституту фізики АН УРСР; здійснив розщеплення атомного ядра штучно прискореними частинками (1932); праці з атомної фізики та ядерної ...
1191668
  Гребенникова Е. Родился отец апострофа Борис Гринченко // Сегодня. – Киев, 2018. – 6 декабря (№ 219). – С. 28


  Автор первого фундаментального «Словаря украинского языка» (1907-1909, Киев), многих учебников. Один из организаторов общества «Просвіта», активно боролся за право преподавать украинский язык в школах России и в Донбассе. Литературные псевдонимы: ...
1191669
   Родился отец истории Украины Антонович / материалы подготовила Е. Гребенникова // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 24 января (№ 14). – С. 28


  30 січня виповнилось 185 років від дня народження В. Антоновича.
1191670
  Гребенникова Е. Родился первый украинский энциклопедист // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 31 января (№ 19). – С. 28


  Маркевич Микола Андрійович (1804-1860) - український історик, етнограф, фольклорист, поет і композитор.
1191671
  Демурханашвили С. Родился сын : рассказы / С. Демурханашвили; пер. с груз. В.Корховой. – Тбилиси : Мерани, 1971. – 148 с.
1191672
  Сличенко Н.А. Родился я в таборе / Н.А. Сличенко. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 95 с.
1191673
  Сличенко Н.А. Родился я в таборе / Н.А. Сличенко. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 110 с.
1191674
  Бриняк О. Родильна обрядовість українців: регіональні варіації за етнографічними записами кінця ХІХ - початуц ХХ ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 55-80. – ISSN 0869-3595
1191675
  Глузд В.И. Родильная обрядность Жлобинщины // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 251-254


  В статье рассматриваются особенности родильной обрядности Жлобинского района Гомельской области. Анализируются основные этапы и традиционные обряды, связанные с рождением и крестинами новорожденного. Описываются способы предостережения роженицы и ...
1191676
  Дмитрієва Вікторія Вікторівна Родильно-хрестильна обрядовість греків Приазов"я в другій половині XIX - XX ст. : Дис... канд. істор. наук: 07.00.05. / Дмитрієва Вікторія Вікторівна; Таврійський нацн. ун-т ім.В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2001. – 145 л. – Бібліогр.: л. 128-145
1191677
  Дмитрієва Вікторія Вікторівна Родильно-хрестильна обрядовість греків Приазов`я в другій половині 19-20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.05 / Дмитрієва В.В.; КНУТШ. – Сімферополь, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1191678
  Іваницький Анатолій Родильно-хрестинні пісні : типологічна дивергенція і завдання функційної реконструкції // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 47-55. – ISSN 0130-6936
1191679
  Гаврилюк Наталья Константиновна Родильные обычаи и обряды украинцев. (Опыт историко-этногр. картограф. в изуч. динамики процессов развития явлений духовной культуры) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Гаврилюк Наталья Константиновна; АН БССР. Ин-т искусствовед. этногр. и фольклора. – Минск, 1981. – 26л.
1191680
  Никишин А.Н. Родимая сторонка / А.Н. Никишин. – М., 1936. – 136с.
1191681
  Макшанихин П.В. Родимая сторонка / П.В. Макшанихин. – Свредловск, 1964. – 414с.
1191682
  Макшанихин П.В. Родимая сторонка / П.В. Макшанихин. – Свердловск, 1970. – 534с.
1191683
  Пащак Я. Родимий край, село родиме : документальний нарис / Ярослав Пащак. – Київ : Веселка, 2001. – 206 с. – ISBN 966-01-0150-3
1191684
  Жернаков Н.К. Родимое пятно / Н.К. Жернаков. – М, 1969. – 215с.
1191685
  Байдерин В.А. Родимое пятнышко / В.А. Байдерин. – Ставрополь, 1986. – 317с.
1191686
  Барышев М.И. Родимушка : рассказы / М.И. Барышев. – Москва : Правда, 1979. – 48 с.
1191687
  Григорьев И.Н. Родимые дали. / И.Н. Григорьев. – М., 1960. – 127с.
1191688
  Тряпша В.В. Родимый берег. / В.В. Тряпша. – Хабаровск, 1977. – 48с.
1191689
  Баширов Г. Родимый край - зеленая моя колыбель : повесть / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Москва : Советский писатель, 1972. – 343 с.
1191690
  Баширов Г. Родимый край - зеленая моя колыбель : повесть / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Москва : Известия, 1976. – 366 с.
1191691
  Баширов Г. Родимый край - зеленая моя колыбель : повесть / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Москва : Советская Россия, 1983. – 299 с.
1191692
  Бабаевский С.П. Родимый край / С.П. Бабаевский. – М, 1965. – 280с.
1191693
  Бабаевский С.П. Родимый край / С.П. Бабаевский. – Москва, 1967. – 304с.
1191694
  Бабаевский С.П. Родимый край / С.П. Бабаевский. – Москва, 1976. – 656с.
1191695
  Сирас А. Родимый край : роман / Амаяк Сирас ;. – Москва : Советский писатель, 1979. – 472 с.
1191696
  Хубиев О.А. Родимый край : стихотворения и поэма / О.А. Хубиев; пер. с карачаев. Т.Веселовой. – Москва, 1985. – 61 с.
1191697
   Родина - від батька й до сина // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 20-42


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1191698
   Родина - на всех одна: сб.. – М., 1977. – 79с.
1191699
  Кежун Б.А. Родина / Б.А. Кежун. – М, 1935. – 74с.
1191700
  Охременко В.И. Родина / В.И. Охременко. – Киев; Харьков, 1935. – 111с.
1191701
   Родина : Иллюст. книга для чтения. – Москва, 1939. – 563с.
1191702
  Толстой А.Н. Родина / А.Н. Толстой. – Москва, 1942. – 95с.
1191703
  Караваева А.А. Родина / А.А. Караваева. – Москва, 1951. – 876с.
1191704
  Василевская В.Л. Родина : роман / В.Л. Василевская; авториз. пер. с польск. Е.Усиевич. – Москва : Гослитиздат, 1951. – 888 с.
1191705
  Караваева А.А. Родина / А.А. Караваева. – Москва, 1953. – 768с.
1191706
  Исаковский М.В. Родина / М.В. Исаковский. – М, 1962. – 95с.
1191707
  Паустовский К.Г. Родина / К.Г. Паустовский. – Москва, 1972. – 238 с.
1191708
   Родина : стихи. – Ижевск, 1982. – 314с.
1191709
  Толстой А.Н. Родина / А.Н. Толстой. – Москва, 1983. – 126с.
1191710
  Стальский Сулейман Родина : [стихи] : пер. с лезг. / Сулейман Стальский ; [предисл. Р.М. Кельбеханова]. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1983. – 120 с. – Миниатюрное издание в суперобл.
1191711
  Сердюк Ю.О. Родина : поезії / Ю.О. Сердюк. – Київ, 1985. – 63 с.
1191712
   Родина : стихи латыш. поэтов : [перевод / составитель И. Клюева]. – Рига : Лиесма, 1985. – 175 с. : ил. – Миниатюрное издание
1191713
  Довгий О.П. Родина : поезії / О.П. Довгий. – Київ, 1985. – 134 с.
1191714
  Романовский С.Т. Родина / С.Т. Романовский. – М., 1990. – 221с.
1191715
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 1995
1191716
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 1995
1191717
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3/4. – 1995
1191718
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 1995
1191719
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 1995
1191720
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7. – 1995
1191721
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8. – 1995
1191722
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9. – 1995
1191723
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10. – 1995
1191724
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11. – 1995
1191725
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12. – 1995
1191726
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 1996
1191727
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 1996
1191728
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3. – 1996
1191729
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4. – 1996
1191730
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 1996
1191731
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 1996
1191732
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7. – 1996
1191733
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8. – 1996
1191734
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9. – 1996
1191735
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10. – 1996
1191736
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11. – 1996
1191737
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12. – 1996
1191738
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 1997
1191739
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 1997
1191740
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3/4. – 1997
1191741
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 1997
1191742
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 1997
1191743
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвып. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1 : Санкт-Петербургу- 300 лет. – 2003
1191744
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 2003
1191745
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3. – 2003
1191746
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4. – 2003
1191747
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7. – 2003
1191748
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8. – 2003
1191749
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9. – 2003
1191750
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10. – 2003
1191751
   Родина : Российский исторический иллюстриров.журнал. Спецвыпуск. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11 : Средневековая Русь Ч. 1. – 2003
1191752
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвып. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12 : Средневековая Русь. !3-15 века. Часть вторая. – 2003
1191753
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2004
1191754
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2 : 2004 год России в Казахстане. – 2004
1191755
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3. – 2004
1191756
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4. – 2004
1191757
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 2004
1191758
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6 : Война и победа. – 2004
1191759
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7 : Россия и Восток. – 2004
1191760
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвып. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8 : Авиация. 100 лет. – 2004
1191761
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9. – 2004
1191762
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвып. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10 : Россия и Китай великие соседи. – 2004
1191763
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11. – 2004
1191764
   Родина : Российский исторический иллюстриров.журнал. Спецвып. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12 : 16 век. Сотворение России. – 2004
1191765
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2005
1191766
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 2005
1191767
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3. – 2005
1191768
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4 : Победа !. – 2005
1191769
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвып. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5 : История банковского дела в России. Деньги для империи. Деньги для нации. – 2005
1191770
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 2005
1191771
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7. – 2005
1191772
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8. – 2005
1191773
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9. – 2005
1191774
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10. – 2005
1191775
   Родина : Российский исторический иллюстр. журнал. Спецвыпуск. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11 : Смута в России. 17 век. – 2005
1191776
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12 : ЮГРЕ-75 лет. – 2005
1191777
  Лугова Л. Родина : збірка поезій / Лідія Лугова ; запис Валентини Ханко ; упоряд. Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2006. – 32с. – ISBN 966-2922-10-5
1191778
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2006
1191779
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 2006
1191780
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3. – 2006
1191781
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4. – 2006
1191782
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 2006
1191783
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 2006
1191784
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7. – 2006
1191785
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8. – 2006
1191786
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9. – 2006
1191787
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10. – 2006
1191788
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11 : Россия после смуты. – 2006
1191789
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12. – 2006
1191790
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2007
1191791
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 2007
1191792
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3. – 2007
1191793
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4 : Родина-da. Россия-Турция: от диалога к партнерству. – 2007
1191794
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 2007
1191795
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6 : Три Софии Киев- Новгород- Полоцк. – 2007
1191796
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7. – 2007
1191797
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8. – 2007
1191798
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9. – 2007
1191799
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10. – 2007
1191800
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11 : Россия Петра Великого. – 2007
1191801
   Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12 : В.Ч.К. - 90 лет. – 2007
1191802
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2008
1191803
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 2008
1191804
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3 : Белое дело: вехи истории. – 2008
1191805
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4. – 2008
1191806
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 2008
1191807
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 2008
1191808
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7. – 2008
1191809
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8. – 2008
1191810
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9. – 2008
1191811
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10 : Большая нефть России. – 2008
1191812
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11. – 2008
1191813
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12. – 2008
1191814
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2009
1191815
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2 : Эпоха "дворцовых переворотов" 18 век. – 2009
1191816
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3. – 2009
1191817
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – 2009
1191818
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 2009
1191819
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 2009
1191820
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7 : Полтавской баталии 300. – 2009
1191821
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8. – 2009
1191822
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9 : Великий Новгород - Родина России. – 2009
1191823
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10 : Большой газ России. – 2009
1191824
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11. – 2009
1191825
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12. – 2009
1191826
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2010
1191827
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – 2010
1191828
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3. – 2010
1191829
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4. – 2010
1191830
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал . Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5 : Великой Победе 65. Автограф на Рейхстаге. – 2010
1191831
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 2010
1191832
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7. – 2010
1191833
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8. – 2010
1191834
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9. – 2010
1191835
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10. – 2010
1191836
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – 2010
1191837
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12. – 2010
1191838
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2011
1191839
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 2011
1191840
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3. – 2011
1191841
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4. – 2011
1191842
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 2011
1191843
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 2011
1191844
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7 : Эпоха Павла и Александра. – 2011
1191845
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8 : Государственной охране России 130. – 2011
1191846
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9 : Михайле Ломоносову 300. – 2011
1191847
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10 : ГРУ :вехи истории. – 2011
1191848
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11. – 2011
1191849
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12. – 2011
1191850
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2012
1191851
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 2012
1191852
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3. – 2012
1191853
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – 2012
1191854
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 2012
1191855
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6 : Гроза двенадцатого года. – 2012
1191856
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7. – 2012
1191857
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8. – 2012
1191858
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9 : Российской государственности 1150. – 2012
1191859
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10 : ГРУ: Центральному органу военной разведки России 200 лет. – 2012
1191860
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11. – 2012
1191861
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12. – 2012
1191862
  Коцур П.М. Родина // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 20-22


  Уривок із книги "Дерево мого роду: про родину Коцурів. Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса ...
1191863
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2013
1191864
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 2013
1191865
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3 : Николаевская эпоха. – 2013
1191866
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4. – 2013
1191867
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 2013
1191868
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 2013
1191869
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 7. – 2013
1191870
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 8 : Александр Невский жизнь и житие. – 2013
1191871
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 9 : Смоленску 1150 лет. – 2013
1191872
   Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 10, спец. вып. – 2013
1191873
   Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 11, спец. вып. – 2013
1191874
   Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 12. – 2013
1191875
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 1. – 2014
1191876
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 2. – 2014
1191877
   Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 3, спец. вып. : Образование в России. – 2014
1191878
   Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 4, спец. вып. : Александр II. Реформы. – 2014
1191879
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 5. – 2014
1191880
   Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
№ 6. – 2014
1191881
  Дементьев Сергей Родина "Храброго сердца" : правила жизни / Дементьев Сергей, Шадрин Андрей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 72-79 : Фото
1191882
  Дідух М.Я. Родина Alismataceae Vent. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 45-45. – ISBN 978-966-437-390-3
1191883
  Стеценко Н.М. Родина Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh в експозиції "Спорові рослини" Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-54. – (Біологія ; Вип. 30)


  Введення в культуру папоротей відкритого ґрунту в Ботанічний сад розпочато понад 30 років тому. Зараз колекційний фонд представлено 14 родинами. У даному повідомленні висвітлені результати дослідження з інтродукції видів родини Ophioglossaceae.
1191884
  Перегрим О. Родина Orobanchaceae Vent. у гербарії Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (KWHU) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 29-31. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено ревізію колекції представників родини Orobanchaceae у фондах гербарію Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна Навчально-наукового центру "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (KWHU). ...
1191885
   Родина Pyrolaceae Dum. у флорі Національного природного парку "Прип"ять-Стохід" / І.І. Кузьмішіна, Л.О. Коцун, Б.Б. Коцун, О.В. Шукалович, Ю.В. Вабіщевич // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 121-124 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2227-3220
1191886
  Іщук Л.П. Родина Salicaceae Mirbel.: біологія, адаптаційний потенціал, охорона та використання в Україні : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Іщук Любов Петрівна ; НАН України, Нац. ботан. сад. ім. М.М. Гришка. – Київ, 2019. – 47 с. – Бібліогр.: 63 назви
1191887
  Бровкіна О. Родина vs дискурc / О. Бровкіна, С. Баранова // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 31-49. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
1191888
  Хамид Ташпулат Родина аистов : стихи и поэмы / Ташпулат Хамид; авториз. пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1982. – 80 с.
1191889
  Зарецький Олексій Родина Алли Горської в Ленінграді : 1930–1940-і роки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 163-167


  Алла Олександрівна Горська (1929-1970) - укр. художниця-шістдесятник і відомий діяч правозахисного руху 60-х років в Україні. Досліджено історію укр. родини Горських у радянській Росії в 1930–1940-х роках. Джерельна база репресивної сталінської доби ...
1191890
  Массовер Г. Родина Алчевських на бібліотечній та видавничій ниві / Ганна Массовер // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 31-33. – ISSN 2076-9326
1191891
  Елисеев В. Родина без одежды // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 160-169. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 2307-3195
1191892
  Сейко Н. Родина Безбородьків у системі доброчинності в сфері освіти України ХIХ століття / Н. Сейко // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2006. – Вип. 2. – С. 59-64.
1191893
  Успенский С.М. Родина белых медведей / С.М. Успенский. – Москва : Мысль, 1973. – 176с.
1191894
  Штінде Ю. Родина Бухгольців : Обpазки з pодинного житя німців Юлія Стіндого / [з нимецкого свободно пеpеложив Евгений Олесницкий]. – У Львові (Львів) : Hакладом pед. "Діла" ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заp[ядом] К. Беднаpського, 1888. – 288 с. – Літ. додаток "Діла". - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Бибилиотека найзнаменитших повистей / Пид pед. И. Белея ; Т. 26)
1191895
  Бсису М. Родина в сердце / М. Бсису. – М., 1970. – 32с.
1191896
  Сухомлинский В.А. Родина в сердце / В.А. Сухомлинский. – М, 1978. – 175с.
1191897
  Сухомлинский В.А. Родина в сердце / В.А. Сухомлинский. – М, 1980. – 175с.
1191898
  Іржицький Володимир Родина Виговських в історії Української козацької держави / Іржицький Володимир, Тітаренко Наталія // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 51-58. – ISBN 978-966-02-4770-3
1191899
  Ігнатуша Г. Родина Вілкулів як джерело представників української національної еліти // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 415-420. – ISBN 978-966-182-372-2
1191900
  Образцов П. Родина выдающихся одиночек // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 4 (1255). – С. 26-28. – ISSN 0234-1670
1191901
  Осыков Б.И. Родина Гайдара. / Б.И. Осыков. – Воронеж, 1972. – 142с.
1191902
  Герасько М.О. Родина генерального судді В.Л. Кочубея // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 129-136. – ISSN 2218-4805


  "У статті розглядаються гіпотези походження роду Кочубеїв, його історія на теренах України. В праці досліджено біографії членів родини, а також зазначено про нащадків, що проживають у різних куточках світу".
1191903
  Чемерис В. Родина Гордія Залізняка / В. Чемерис. – К, 1974. – 188с.
1191904
  Довженко І. Родина Довженків : До 100-річчя від дня народження Валер"яна Довженка // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С.31-34. – ISSN 1728-6875
1191905
  Шпикалов А.Г. Родина Жар-птицы / А.Г. Шпикалов. – М., 1983. – 174с.
1191906
  Марченко М. Родина Звір: Мистецтво в четвертому степені // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 6. – ISSN 2519-4429
1191907
  Лаціс В.Т. Родина зітарів / В.Т. Лаціс. – Київ, 1958. – 732 с.
1191908
  Кривоногов И.П. Родина зовет / И.П. Кривоногов. – Горький, 1960. – 176с.
1191909
  Кривоногов И.П. Родина зовет / И.П. Кривоногов. – 2-е изд., доп. – Горький, 1963. – 192с.
1191910
  Демин М.П. Родина зовет / М.П. Демин. – Воронеж, 1988. – 238с.
1191911
  Коржев В.Г. Родина и долг: Кн. о поэтах. / В.Г. Коржев. – 2-е изд. – Новосибирск, 1982. – 192 с.
1191912
  Валявко И. Родина и истоки украинского психоанализа // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 139-159. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2307-3195
1191913
   Родина и солдат. Выставка произвед. нар. худ. РСФСР. В.К.Дмитриевский.. – Москва, 1983. – 42с.
1191914
  Твардовский А.Т. Родина и чужбина / А.Т. Твардовский. – Смоленск, 1947. – 131с.
1191915
  ТвардовскийА.Т Родина и чужбина / ТвардовскийА.Т. – М., 1959. – 479с.
1191916
  Шухов И.П. Родина и чужбина. / И.П. Шухов. – Алма-Ата, 1968. – 289с.
1191917
   Родина Ильича. Книга-альбом.. – М., 1980. – 223с.
1191918
  Стебельська А. Родина і Україна : статті, вірші, спогади / Аріядна Стебельська. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-2024-63-0
1191919
  Травкин Николай Родина кирпича // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 26-28 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1191920
  Ткач М. Родина Кістяківських // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 18-24 квітня (№ 16). – С. 11


  26 березня 2013 р. минуло 180 років з дня народження видатного українського вченого у галузі кримінального права юриста-правника, автора численних праць з кримінального права, історії права та судоустрою в Україні Олександра Федоровича Кістяківського.
1191921
  Ткач М. Родина Кістяківських чекає на належне пошанування в Україні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 квітня (№ 15). – С. 6-7
1191922
  Ткач М. Родина Кістяківських чекає належного пошанування в Україні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 12


  185 років з дня народження Кістяковського Олександра Федоровича — українського вченого-криміналіста та історика права, батька Володимира, Богдана та Ігоря Кістяківських.
1191923
   Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця 19 - 20 століття = The family of Kolessas in intellectual and cultural life of Ukraine at the end of the 19th - the 20th centuries : Збірник наукових праць та матеріалів. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 476с. – З нагоди 130-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси та 100-річчя від дня народження академіка Миколи Колесси. – (Українська філологія: школи, постаті, проблеми ; Вип.5). – ISBN 966-613-397-0
1191924
  Матвіїшин В. Родина Косачів-Драгоманових та європейське красне письменство // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 15-21
1191925
  Матвіїшин В. Родина Косачів-Драгоманових та європейське красне письменство // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 5 (183). – С. 2-8
1191926
  Церковняк-Городецька Родина Косачів в українській культурі // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 336-338. – ISBN 978-966-02-6227-0
1191927
   Родина Косачів і волиняни : спогади, перекази. – Луцьк : Видавництво обласної друкарні, 2002. – 63, [1] с. : фот. – Покажч. імен.: с. 58-60. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 966-8064-29-1
1191928
  Міцінська Т. Родина Косачів і Хмельниччина // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 257-259
1191929
  Польовий М.І. Родина Котрярів : повісті, оповідання / М.І. Польовий. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 215 с.
1191930
  Левада О.С. Родина Коцюбинських : кіноповість / О.С. Левада. – Київ, 1970. – 153 с.
1191931
  Левада О.С. Родина Коцюбинських : п"єси / О.С. Левада. – Київ, 1987. – 259 с.
1191932
  Васильев С.А. Родина крылатых / С.А. Васильев. – Москва, 1953. – 106с.
1191933
  Коваленок В.В. Родина крылья дала / В.В. Коваленок. – Минск, 1989. – 237с.
1191934
  Опацький І.Ю. Родина Курінних у громадсько-політичному та національно-культурному житті України кінця XIX - першої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Опацький Ігор Юрійович ; М-во освіти і науки України, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1191935
  Кондратюк В.С. Родина Курісів на тлі соціально-економічних процесів у Південній Україні другої половини XIX - початку XX століття // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 169-191. – ISSN 2312-6825
1191936
  Гаєр Н. Родина Лівицьких і Канівщина: документальні свідчення // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 281-285. – ISSN 2075-1222
1191937
  Морозов А.А. Родина Ломоносова / А.А. Морозов. – Архангельск, 1975. – 479с.
1191938
  Бреяк В.О. Родина Мазепи і Вишгород // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.33-36
1191939
  Шевчук В. Родина Марченків // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 326-344. – ISBN 978-966-06-0729-3
1191940
  Марченко Л. Родина Марченків: Передмова / Л. Марченко, Н. Марченко, А. Марченко // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 7-12. – (Б-ка "Ейдосу")


  Із тексту: Добру пам"ять про себе як лектора й викладача залишив Михайло Іванович Марченко серед студентів педінституту та Київського університету (з 1956 р.).
1191941
  Ємчук О.І. Родина Маслових: колективна біографія вчених // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 88-104


  На основі методів просопографії у статті вперше створено портрети вчених старшого покоління родини Маслових - В.П. Маслова-Стокоза (1866-1918), та В.Н. Александренка (1861-1909, досліджено їх вплив на формування світогляду та наукових інтересів ...
1191942
   Родина мастеров: рассказы, очерки.. – М., 1986. – 464с.
1191943
  Тимошенко Василь Родина Миклух і Україна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 272-275. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджується козацьке походження родини Миклух. Розкрито багатогранну економічну, культурно-освітню та благодійну діяльність цієї славетної родини під час її проживанню в Україні наприкінці XIX - на початку ХХст.
1191944
  Труханов В.И. Родина мира. / В.И. Труханов. – Сталино, 1950. – 100с.
1191945
  Грандилевский А. Родина Михаила Васильевича Ломоносова. Областной крестьянский говор / А. Грандилевский. – Санктпетербург : Тип. Имп. академии наук, 1907. – 304 с. – (Сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук ; т. LXXXIII, № 5)
1191946
  Алиев Р. Родина моя : стихи / Рухи Алиев ; пер. с туркм. под ред. А. Жарова. – Ашхабад : Туркменкнигоиздат, 1952. – 80 с. : портр.
1191947
  Куашев Б.И. Родина моя : стихи и поэмы / Б.И. Куашев; пер. с ккабард. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 63 с.
1191948
  Тазов В.И. Родина моя / В.И. Тазов. – Смоленск, 1961. – 60с.
1191949
  Йожеф А. Родина моя / А. Йожеф. – М., 1968. – 142с.
1191950
  Усман С. Родина моя, прекрасный мой народ! / С. Усман. – М, 1959. – 58с.
1191951
  Тарва Д. Родина моя. / Д. Тарва. – М., 1962. – 82с.
1191952
   Родина моя. Сб. стихотворений. – Иваново, 1957. – 123с.
1191953
   Родина моя: сб. для худ. чтения.. – М., 1953. – 410с.
1191954
   Родина мужественных: стихотворения и поэмы воен. лет.. – Ярославль, 1985. – 239с.
1191955
   Родина награждает отважных: центр. ордена Красной Звезды музей Вооруж. Сил СССР.. – М., 1982. – 64с.
1191956
  Чигиринець Є. Родина Нарбутів: україно-російський культурно-історичний вимір // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 7/8, липень - серпень. – С. 14-17
1191957
  Чайковский Родина народов арийской расы, где она была и отчего покинута : (Ист.-геогр. исслед.) / [А.П. Чайковский]. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева"
Ч. 1. – 1910. – [2], II, 164 с., 3 л. карт.
1191958
  Ершов Г.А. Родина нашего друга / Г.А. Ершов. – Тула, 1974. – 229 с.
1191959
  Дубовицкий А.А. Родина не забудет / А.А. Дубовицкий. – Алма Ата, 1956. – 191с.
1191960
  Моріо К. Родина Ніре / К. Моріо. – Київ : Дніпро, 1977. – 376 с.
1191961
  Корпусова В.М. Родина О.П. Новицького, М. Вязьмітіна - київські друзі М. Волошина // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ; Національна бібліотека України ім Вернадського .Інститут біографічних. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 176-185. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)


  Стаття присвячена дослідженню традиції збереження та передавання українських культурних цінностей київської інтелігенції XX ст. на прикладі стосунків Данила Щербаківського та Максиміліана Волошина із представниками молодшої генерації Марією Вязмітіною ...
1191962
  Ворожбит І. Родина О.Ф. Кістяківського в період закордонного відрядження професора у світлі епістолярних джерел // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 141-156
1191963
  Олійник М. Родина Одрехівських славна митцями та інтелектуалами // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 1 березня (№ 9). – С. 8. – ISSN 0027-8254
1191964
   Родина Октября: фотоальбом. – Москва, 1977. – 152с.
1191965
  Тесленко І. Родина Острозьких в історії та пам"яті нащадків // Антиквар : часопис про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім"Антиквар" ; голов. ред. Г. Шерман. – Київ, 2017. – № 7/8 (103), липень - серпень. – С. 2-15. – ISSN 2222-436X
1191966
  Кошеленко Геннадий Андреевич Родина парфян / Кошеленко Геннадий Андреевич. – М., 1977. – 175с.
1191967
  Дубовицкий А.А. Родина помнит / А.А. Дубовицкий. – Алма ата, 1959. – 184с.
1191968
  Илишкин Н.У. Родина помнит / Н.У. Илишкин, Ю.О. Оглаев. – Элиста, 1988. – 220с.
1191969
   Родина помнит. Реперт. сб.. – М., 1965. – 83с.
1191970
  Дудка С. Родина православного сільського священика в другій половині XVIII ст. (за матеріалами сповідних розписів села Повстин Пирятинської протопопії Київської єпархії) // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 19-25. – ISSN 2523-4234


  "Сучасні українські історики в своїх дослідженнях все більшу увагу зверта-ють на таку важливу ланку суспільства, як сім’я (родина). Відбувається це на хвилі зростання інтересу до напрацювань західної історіографії, насамперед, у сферах соціальної ...
1191971
  Жаров А.А. Родина радости / А.А. Жаров. – Москва, 1941. – 112с.
1191972
  Казьмирчук Г.Д. Родина Раєвських і декабристи // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 216-223. – ISBN 978-966-171-565-2
1191973
  Огнєва О. Родина Реріхів і Київський музей західного та східного мистецтва / О. Огнєва, Г. Біленко // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 8. – С. 152-156. – ISBN 5-7702-0877-5
1191974
   Родина родин. Поэты мира Ленину, о Ленине, о революции.. – М., 1970. – 232с.
1191975
  Никифорова Л.Р. Родина русского фарфора / Л.Р. Никифорова. – Ленинград, 1979. – 102 с.
1191976
  Сапронов В.С. Родина рябиновой зари / В.С. Сапронов. – Тула, 1969. – 63с.
1191977
  Чабан М.П. Родина Саксів: батько - лікар, син - художник / М.П. Чабан, З.І. Шевцова, В.В. Гапонов // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 51, № 4. – С. 96-100. – ISSN 2308-2097
1191978
  Дмитренко В.А. Родина священика XVIII століття: спроба реконструкції за матеріалами сповідних розписів (на прикладі села Усівка Пирятинської протопопії) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2009. – № 2. – С. 81-86. – ISSN 2075-1451
1191979
  Дмитренко В. Родина священників села Шкурати Пирятинської протопопії: спроба реконструкції за матеріалами сповідних розписів другої половини XVIII ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 104-108
1191980
  Манюк В.В. Родина селерових (Apiaceae) у флорі Орільського національного природного парку // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 54-64 : рис. – Бібліогр.: с.63-64. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
1191981
  Щербаков Алексей Родина слонов : Авто // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 187-188 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1191982
  Моусон Д. Родина снежных бурь : История Австрийской антарктической экспедиции 1911-1914 годов, написанная сэром Дугласом Моусоном / Д. Моусон. – Москва : Мысль, 1967. – 334с.
1191983
   Родина Советская, 1917-1967: ист. очерк.. – 2-е изд., доп. и испр. – М., 1967. – 511с.
1191984
   Родина Советская, 1917-1977: ист. очерк.. – 3-е изд., доп. – М., 1978. – 576с.
1191985
   Родина Советская, 1917-1980: ист. очерк.. – 4-е изд., доп. – Москва, 1981. – 623 с.
1191986
   Родина Советская, 1917-1987: ист. очерк.. – 5-е изд., доп. – М., 1987. – 622с.
1191987
   Родина Советская.. – М., 1964. – 592с.
1191988
  Павлова Т.Г. Родина Сокальських у культурі України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 43-52. – ISBN 966-7352-66-8
1191989
  Кочура Панас Родина Сокорин / Кочура Панас. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 301 с.
1191990
  Палмер В. Родина Суейнів : Роман / В. Палмер. – Київ : Дніпро, 1978. – 246с.
1191991
  Каменский В.В. Родина счастья / В.В. Каменский. – Москва : Художественная литература, 1938. – 96 с.
1191992
  Сорочук Л. Родина та її значення в українській спільноті // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 71-75. – ISBN 966-7060-92-6


  Максимович М. - С. 73.
1191993
   Родина Тершаківців: учений, політик, подвижник національної ідеї : Матеріали науково-практичної конференції: Львів, 4 листопада 2003 р. – Львів : Львівська книжкова фабрика Атлас, 2005. – 108 с. – ISBN 966-02-3722-7
1191994
  Калчев К. Родина ткачів / К. Калчев. – Київ, 1965. – 575с.
1191995
  Калчев К. Родина ткачів / К. Калчев. – 2-е вид. – Київ, 1976. – 548с.
1191996
  Павленко В. Родина Фальц-Фейнів: сторінки історії // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 48-61. – ISBN 978-966-2133-57-3
1191997
  Непомнящий А. Родина Харузіних і розвиток етнографічних дослілдень у Криму // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 58-63
1191998
  Сагайдак І. Родина Храпливих - взірець відданості та служіння народу // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 6. – С. 9-14
1191999
  Старовойтенко І. Родина Чикаленків у Кононівці та Києві // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 12 (182). – С. 50-63. – ISSN 0131-2685
1192000
  Чханги И. Родина Чон Ягена: колыбель великого ученого // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2018. – T. 14, № 2 : Чечжу-до: камни, мифы и традиции. – С. 40-47. – ISSN 1738-8252


  "Чон Яген мечтал вместе с королем-реформатором Чончжо о возрождении Чосона, настаивал на приложении критического интеллекта в гуманитарной сфере, науке и других областях, а также выступал за использование знаний в жизни. В этом году исполняется 200 лет ...
<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,