Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>
1191001
  Семеніхіна О.В. Програми динамічної математики як засоби комп"ютерної візуалізації математичних знань: аналіз термінологічного поля / О.В. Семеніхіна, М.Г. Друшляк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 383-389. – ISSN 2312-5993
1191002
   Програми для біологічних факультетів державних університетів "Гістологія". – Київ : Радянська школа, 1940. – 8с.
1191003
   Програми для природничих факультетів педагогічних інститутів "Анатомія людини". – Київ : Радянська школа, 1939. – 11с.
1191004
   Програми для природничо-географічних факультетів учительських інститутів : Картографія з основами топографії. – Київ : Радшкола, 1939. – 7 с.
1191005
  Корнійчук Л. Програми Європейського Союзу щодо підтримки транскордоного співробітництва з Україною // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 4-8
1191006
   Програми з валеології для вищих закладів освіти. – Київ, 1997. – 128с.
1191007
   Програми з позашкільної освіти : напрями турист.-краєзнавчий, військово-патріот., гуманітар. : зб. програм / [М.Ю. Косило, о. М. Ханенко, П.П. Вичівський та ін.] ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2020. – 259, [1] с. : табл. – Назва обкл.: Програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого, військово-патріотичного та гуманітарного напрямів. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7970-29-2
1191008
   Програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напрямів / [М.Ю. Косило, С.Й. Сабада, І.Й. Мицкан та ін.] ; М-во освіти і науки України, Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франків. облдержадмін. [та ін.]. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2019. – 551, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7496-66-2
1191009
   Програми з української мови та арифметики : для шкіл грамоти. – Київ : Радянська школа, 1939. – 7 с.
1191010
   Програми з фізичної культури для учнів санаторних загально-освітніх шкіл-інтрнатів 1-9 класи. – К, 1997. – 79с.
1191011
  Лазарєва А.О. Програми забезпечення якості перекладу в структурі фахової підготовки перекладача / А.О. Лазарєва, А.С. Ольховська // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 151-156. – ISBN 978-966-285-555-5
1191012
  Гірей Ф.Х. Програми забезпечення якості харчових продуктів у Європейському Союзі: підходи та значення / Ф.Х. Гірей, С.Г. Гей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 249-260. – ISSN 1993-6788
1191013
   Програми загальних курсів кафедри напівпровідникової електроніки. – Київ : Редакційно-видавничий центр "Київський університет", 1997. – 31 с.
1191014
   Програми загальноосвітніх шкіл робітничої та сільської молоді на 1960/61 навч. рік. – К, 1960. – 39с.
1191015
  Левченко Л.Л. Програми захисту архівів під час техногенних і природних катастроф сучасного світу (з досвіду США) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (283). – C. 217-238. – ISSN 0320-9466
1191016
  Кушнірова Л. Програми і праці з української мови та методики її навчання у 20–30-ті рр. ХХ ст. в оцінці В. Масальського. - C. 13-24. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 13-24. – ISSN 2312-5993
1191017
  Єгоров Є.С. Програми інноваційного розвитку зарубіжних країн: досвід та досягнення // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 77-83
1191018
   Програми кандидатських іспитів з біологічних наук : Прогр. канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педаг. і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 117с.
1191019
   Програми кандидатських іспитів з географічних наук : Програми кандидат. іспитів зі спеціальностей, за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., прот. №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 92с.
1191020
   Програми кандидатських іспитів з геологічних наук : Програми кандидатських іспитів зі спец., за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 59с.
1191021
   Програми кандидатських іспитів з економічних наук : Програми канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 176с.
1191022
   Програми кандидатських іспитів з історичних наук : Програми кандидат. іспитів зі спеціальностей, за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 98с.
1191023
   Програми кандидатських іспитів з педагогічних наук : Програми кандидатських іспитів зі спец., за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 75с.
1191024
   Програми кандидатських іспитів з політичних наук : Програми кандидатських іспитів зі спец., за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 43с.
1191025
   Програми кандидатських іспитів з психологічних наук : Програми канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 133с.
1191026
   Програми кандидатських іспитів з філософських наук : Програми канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 177с.
1191027
   Програми кандидатських іспитів з хімічних наук : Програми кандидат. іспитів зі спеціальностей, за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 72с.
1191028
   Програми кандидатських іспитів з юридичних наук : Програми канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2002. – 482с.
1191029
   Програми кандидатських іспитів із соціологічних наук : Програми кандидатських іспитів зі спеціальностей, за якими ун-тет ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 79с.
1191030
  Могильницький Р.А. Програми кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку у сфері підтримки малого бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 49-54.
1191031
   Програми курсів " Анатомія і еволюція нервної системи", " Фізіологія нервної системи", " Психофізіологія", " Зоопсихологія та порівняльна психологія" : для студентів ф-ту соціології і психології. – Київ : Київський університет, 1997. – 16с.
1191032
   Програми курсів з філософських дисциплін. – К, 1998. – 88с.
1191033
  Сікорська Світлана Програми курсів за вибором для 10-11 класів : програми і підручники / Сікорська Світлана, Козікова Ніна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 15-18 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв
1191034
   Програми курсів кафедри вищих рослин для студентів біологічного факультету. – Київ : КДУ, 1984. – 53с.
1191035
   Програми курсів кафедри зоології хребетних. – Київ : КДУ, 1978. – 62с.
1191036
   Програми курсів підвищення кваліфікації вчителів-предметників. – Київ, 1996. – 150с.
1191037
   Програми курсів підготовки фахівців кваліфікаційного рівня "Бакалавр" спеціальності "Економіка підприємства". – Київ : Київський університет, 2006. – 165с.
1191038
   Програми курсів підготовки фахівців кваліфікаційного рівня "Магістрів" спеціальності "Економіка підприємства" : (напрям підготовки фахівців з вищою освітою 0501 - Економіка і підприємництво). – Київ : Київський університет, 2003. – 88 с. – ек карточки есть
1191039
   Програми курсів та плани семінарських занять з права Європейського Союзу : розроблені в рамках проекту Tempus-Tacis CD_JEP 21174-2000 "Вивчання європейського права в університетах України" / В.І. Муравйов, М.М. Микієвич, О.І. Головко, О. Олексів. – Львів. Київ : ПІРАМІДА, 2004. – 264с. – ISBN 966-8522-16-8
1191040
   Програми курсів та спецкурсів кафедри кріогенної та мікроелектроніки для студентів радіофізичного факультету.. – Київ : Київський університет, 2000. – 58с.
1191041
   Програми курсів, спецкурсів та спецпрактикумів : Для студ.фак.соціологі та психологі. – Київ : Київський університет, 1997. – 49с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
1191042
   Програми математичних дисциплін для студентів 1 курсу. – Київ, 1972. – 39с.
1191043
  Петрик О. Програми МВФ: досвід окремих країн та перспективи для України // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 4 (63), жовтень - грудень. – C. 480-503. – ISSN 1684-906Х
1191044
  Мукан Н. Програми міжнародних освітніх організацій: професійний розвиток американських, британських та канадських учителів загальноосвітніх шкіл. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 178-186. – (Серія педагогічна ; Вип. 23)
1191045
   Програми навчальних дисциплін. – Київ : ЦВП. – ISBN 9667181146
т.1. – 1998. – 232с.
1191046
   Програми навчальних дисциплін. – Київ : ЦВП. – ISBN 9667181170
т.2. – 1998. – 244с.
1191047
   Програми навчальних дисциплін: історія світової літератури (індійська, арабська, турецька). – К, 1998. – 15с.
1191048
   Програми нормативних і спеціальних курсів для студентів гуманітарних факультетів : Рекомендовано Вченою радою історичного факультету. – Київ : Політична думка, 1998. – 64с.
1191049
   Програми нормативних курсів кафедри "Слов"янські мови та літератури" : Для студ.філологічного ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 29с.
1191050
   Програми нормативних професійно-орієнтованих дисциплін : підготовки на біологічному факультеті бакалаврів, спецівлістів і магістрів за модульно-ркйтинговою системою навчання. – Київ : Київський університет, 1997. – 142с.
1191051
   Програми нормативних та спеціальних курсів з етнології. – Київ : Київський університет, 1997. – 40 с.
1191052
   Програми нормативних та спеціальних курсів з етнології : Навчальне видання. – Київ, 2000. – 58 с. – Бібліогр.:с.38-40
1191053
   Програми нормативних та спеціальних курсів з етнології та краєзнавства. – Київ, 2000. – 58 с. – Бібліогр.:с.55-57
1191054
   Програми нормативних та спеціальних профісійно-орієнтованих дисциплін підготовки на кафедрі фізіології та екології рослин бакалаврів, спеціалістів і магістрів за модульно-рейтинговою системою навчання : для студентів біологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 57с.
1191055
   Програми обміну з китайськими колегами // Світ. – Київ, 2019. – Вересень (№ 35/36). – С. 2


  Фахівці Запорізького національного університету співпрацюватимуть та братимуть участь в програмах обміну з китайськими колегами.
1191056
  Томашевич Олександр Програми партнерства НАТО нарикінці 20 - початку 21 ст. : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Томашевич О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 195 л. – Бібліогр.: л. 172 - 195
1191057
  Томашевич Олександр Програми партнерства НАТО нарикінці 20 - початку 21 ст. : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Томашевич О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1191058
   Програми педагогічних училищ. – Київ, 1952. – 31с.
1191059
  Гринчук Ю.С. Програми підвищення конкурентоспроможності у системі стратегічного управління організаціями / Ю.С. Гринчук, М.В. Вихор, О.І. Шемігон // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 3-9. – ISSN 2306-6792
1191060
  Кравченко С.О. Програми підготовки докторів філософії з публічного адміністрування: досвід США // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (13). – С. 89-98
1191061
  Кривчук-Новак Програми підтримка молоді як спосіб запобігання нелегальній міграції // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 81-83.
1191062
  Горішна Н.М. Програми подвійних спеціальностей у сфері соціальної роботи: аналіз досвіду США та Великобританії / Н.М. Горішна, Г.І. Слозанська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 97-100. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1191063
  Шульга Н.В. Програми полікультурної освіти в університеті Уельсу, Велика Британія // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С.189-191. – ISBN 978-966-698-191-5
1191064
   Програми практикуму із загальної психології (розділи "Увага" та "Пам"ять"). – Київ : Київський університет, 2001. – 16с.
1191065
  Рогач О.І. Програми приватизації та залучення прямих іноземних інвестицій до країн Африки / О.І. Рогач, Жуніор Франсішку Мануель // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 49-52. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Африканські країни зацікавлені в залученні прямих іноземних інвестицій. Вони роблять усе можливе - особливо шляхом лібералізації політики відносно до ПІІ - з метою залучення ТНК до всіх секторів своєї економіки. Детально розглядається роль програм ...
1191066
   Програми професійно орієнтованих курсів : для студ. історичного факультету. – Київ : Київський університет, 2000. – 111с.
1191067
  Бахов І.С. Програми професійної підготовки вчителів США і Канади до роботи у полікультурному навчальному закладі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 70-76. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1191068
  Гіжинська Т. Програми професійної підготовки магістрів у галузі освіти дорослих в університетах Німеччини // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 1. – С. 182-188. – ISSN 2308-4081


  На основі теоретичного аналізу університетських довідників були виявлені спільні характеристики для програм магістерського рівня академічної освіти за спеціальністю «Освіта дорослих/Продовжена освіта» в університетах Німеччини; визначено основні ...
1191069
  Бойченко М.А. Програми професійної підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованими і талановитими школярами в університетах США, Канада та Великобританії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 10-17. – ISSN 2312-5993
1191070
  Павличенко П. Програми розвитку ООН - важливий аспект забезпечення стабільності та безпеки у світі // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 48-50.
1191071
  Кудріна О.Ю. Програми розвитку промисловості Луганської області у середньо- та довгостроковій перспективі // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 31-40. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1191072
  Лисенко Б.В. Програми розвитку соціального житла в малих містах України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-103. – Бібліогр. в кінці ст.


  Забезпечення громадян житлом, підвищення благоустрою житлового фонду населення залишаються одними з важливих соціально-економічних проблем малих міст України. Тому зазначені проблеми мають стати пріоритетами державної політики у сфері розробки й ...
1191073
   Програми середніх загальноосвітніх шкіл робітничої і сільської молоді на 1960/61 навч. рік. – К, 1960. – 59с.
1191074
   Програми середньої загальноосвітної школи. – К, 1967. – 43с.
1191075
   Програми середньої загальноосвітньої школи. – К., 1967. – 24 с.
1191076
   Програми середньої загальноосвітньої школи. – К, 1967. – 32с.
1191077
   Програми середньої масової, вечірньої і заочної школи. – К, 1967. – 23с.
1191078
   Програми середньої школи. – Київ, 1940. – 76 с.
1191079
   Програми середньої школи. – К, 1940. – 20с.
1191080
   Програми середньої школи. – К, 1950. – 72с.
1191081
   Програми середньої школи. – К, 1953. – 72с.
1191082
   Програми середньої школи. – К, 1953. – 24с.
1191083
   Програми середньої школи. – Київ, 1957. – 20 с.
1191084
   Програми середньої школи. – Київ, 1958. – 20 с.
1191085
   Програми середньої школи. – Київ : Радянська школа, 1958. – 72с.
1191086
   Програми середньої школи. – К, 1958. – 16с.
1191087
   Програми середньої школи на 1956/57. – К, 1956. – 8с.
1191088
   Програми середньої школи на 1957/58. – К, 1957. – 71с.
1191089
   Програми середньої школи на 1958/59 навчальний рік. – Київ, 1958. – 52 с.
1191090
   Програми середньої школи на 1958/59 навчальний рік. – К, 1958. – 19с.
1191091
   Програми середньої школи на 1959/60 навчальний рік. – К, 1959. – 103с.
1191092
   Програми середньої школи на 1959/60 навчальний рік. – Київ, 1961. – 27 с.
1191093
   Програми середньої школи на 1961/62 навчальний рік. – Київ, 1961. – 23 с.
1191094
   Програми середньої школи на 5-10 класи. – Х, 1935. – 39с.
1191095
  Линник І.Е. Програми соціального забезпечення людей з обмеженими можливостями у світі / І.Е. Линник, О.В. Бочаров // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 248-253 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1191096
  Макарова О.В. Програми соціальної підтримки: оцінка результатів та шляхи удосконалення // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2013. – № 1 (19). – С. 47-56. – ISSN 2072-9480
1191097
   Програми спецкурсів : для студ. кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики зі спеціальностей "прикладна математика" та "соціальна інформатика". – Київ : Київський університет, 2001. – 52с.
1191098
   Програми спецкурсів : для студентів радіофізичного факультету (спеціалізація "Твердотільна електроніка"). – Київ : Київський університет, 2004. – 45с.
1191099
   Програми спецкурсів для студенстів філософського факультету зі спеціальності "Соціальна філософія". – К, 1997. – 44 с.
1191100
   Програми спецкурсів для студентів кафедри фізіології людини та тварин. – К, 1978. – 88с. – На обкладитнці рік видання 1980
1191101
   Програми спецкурсів для студентів радіофізичного факультету (спеціалізація "Автоматизація наукових досліджень"). – Київ : Київський університет, 2004. – 39с.
1191102
   Програми спецкурсів для студентів філософського факультету зі спеціалізації "Соціальна філософія ". – Київ : Київський університет, 1997. – 44с.
1191103
   Програми спецкурсів з "Релігієзнавства" : для студентів філос. факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 51с.
1191104
   Програми спецкурсів з біофізики. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1980. – 52с.
1191105
   Програми спецкурсів і наукових семінарів для студентів філолодгічного фаультету. – К, 1999. – 77с.
1191106
   Програми спецкурсів і спецсемінарів : Для студентів філологічного фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 36с.
1191107
   Програми спецкурсів кафедри загальної та молекулярної генетики : для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 48с.
1191108
   Програми спецкурсів кафедри напівпровідникової електроніки (спеціалізація "Твердотільна електроніка") : Для студ.радіофізич.фак. – Київ : Київський університет, 1997. – 60с.
1191109
   Програми спецкурсів кафедри неорганічної хімії для студентів хімічного факультету. – Київ, 1997. – 28с.
1191110
   Програми спецкурсів кафедри фізіології людини і тварин : Для студ.біол.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 39с.
1191111
   Програми спецкурсів по кафедрі клітинної біології та генетичної інженерії : для студентів біологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 44 с.
1191112
   Програми спецкурсів по кафедрі цитології, гістології та розвитку тварин для студентів біологічного факультету. – К, 1982. – 43с.
1191113
   Програми спецкурсів спеціалізації "Напівпровідникова електроніка " : спеціальність 0704. – Київ : Київський університет, 1982. – 40 с.
1191114
   Програми спецкурсів та спецсемінарів : для студентів філол. фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 75с.
1191115
   Програми спецкурсів та спецсемінарів зі спеціалізації "Українська мова як іноземна" : для студ. 3-5 курсів спеціальності " Українська мова та література". – Київ : Київський університет, 2002. – 31с.
1191116
   Програми спецкурсів факультету журналістики. – Київ, 1969. – 108 с.
1191117
   Програми спецкурсу "В.І. Ленін та інтернаціональна єдність українських і російських трудящих у революційному русі. – К, 1982. – 12с.
1191118
   Програми спостережень на МАК у 2001-2015 рр. та їх результати / В. Карбовський, П. Лазоренко, Л. Свачій, М. Буромський, С. Кас"ян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-19. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати виконаних програм, проведених з 2001 по 2015 р. на комплексі МАК: спостереження зірок у ділянках з радіоджерелами - об"єктами ICRF та екаторіальний астрометричний огляд неба. Програми виконувалися спільно Головною астрономічною ...
1191119
   Програми та методичні вказівки слухачам заочних курсів підвищення кваліфікації суддів та нотаріусів Української РСР. – Київ, 1970. – 144с.
1191120
   Програми та навчальний план спеціальності "Прикладна лінгвістика". – Одеса : Астропринт
Вип. 1. – 2002. – 192 с.


  Викладено основи електромагнітної та квантової теорії світла. Поряд з класичним и питаннямии оптики роз-глянуто її сучасні напрями: оптичні квантові генератори та підсилювачі світла, фізичні основи голографії, не-ленійна оптика .
1191121
   Програми тестів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Затверджено всі програми, за якими укладатимуть тести для вступників до магістратури з "Права" та "Міжнародного права".
1191122
  Шереметьєва Л. Програми технічної допомоги як шлях запровадження управлінських стандартів Європейського Союзу в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 112-119
1191123
   Програми у Канаді // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 9 вересня (№ 36). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Щодо науково-дослідницької програми стажувань у Канаді Mitacs Globalink Research Internship.
1191124
  Головко Л. Програми у сфері водної політики та водного господарства у США: досвід для України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 95-99. – ISSN 2220-1394
1191125
  Колесник В. Програми українських ліберально-демократичних партій у Росії початку ХХ ст. / В. Колесник, Л. Могильний // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-78.
1191126
  Ковтонюк О.В. Програми фінансування зовнішньої торгівлі ЄБРР // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 186-190


  У статті аналізуються програми фінансування зовнішньої торгівлі Європейським банком реконструкції та розвитку.
1191127
  Гладышев Владимир Программа - плод труда специалистов или "апчественности"? : К. Федоров "Общественный мониторинг. Литературный канон и школьная программа" ("Всесвітня література". - 2007. - № 11-12). // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 21-22
1191128
   Программа. – М, 1970. – 57с.
1191129
   Программа. – София, 1971. – 104с.
1191130
   Программа "Интенсификация-90". – Л, 1984. – 32с.
1191131
   Программа "Методика полевых геоморфологических исследований". – М., 1949. – 1с.
1191132
   Программа "Неорганический синтез". – М., 1951. – 7с.
1191133
   Программа "Основы библиотековедения и работа с книгой". – Москва, 1976. – 7с.
1191134
  Беккер В.Я. Программа "Прогресс-95": решение жилищной проблемы / В.Я. Беккер, В.А. Трифонов, З.И. Бабкина. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 60 с. – (Московские экономические тетради)
1191135
  Деркач М.А. Программа "северное измерение" и интересы России // Политические исследования .ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.170-175. – ISSN 0321-2017
1191136
  Глазунова Е.Н. Программа "четвертого пункта Г. Трумэна и начало ""холодной войны" на периферии биполярной системы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 39-55. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1191137
  Петренко Т.В. Программа "чистого искусства" в истории русской литературной критики 40-х годов ХІХ ст. - рубежа ХІХ-ХХ ст. в интерпретациях и оценках // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2018. – С. 121-138. – (Літературознавство ; вип. 1 (87)). – ISSN 2312-1068
1191138
   Программа 10-й научной студенческой конференции Среднеазиатского государственного университета. – Ташкент, 1952. – 42с.
1191139
   Программа 11-й научной студенческой конференции Среднеазиатского государственного университета. – Ташкент, 1953. – 51с.
1191140
   Программа 12 студенческой научной конференции , 8-11 апреля 1958 г.. – Киев, 1958. – 8с.
1191141
   Программа 19-й Научной студенческой конференции. – Воронеж, 1970. – 95с.
1191142
   Программа 19-й научной студенческой сессии. – Кишинев, 1966. – 46с.
1191143
   Программа 2-го делегатского съезда почвоведов СССР. – Х, 1962. – 42с.
1191144
   Программа 2 Всесоюзного совещения по геотермобарометрии 20-25 сентября 1965 г.. – Новосибирск, 1965. – 16с.
1191145
   Программа 22 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра : Киев, 25 января-28 января 1972 г. – Киев : Киевский университет
Ч. 2. – 1972. – 27с.
1191146
   Программа 23-й научной студенческой конференции. – Омск, 1969. – 50с.
1191147
   Программа 23 студенческой научной конференции. – Воронеж, 1969. – 57с.
1191148
   Программа 5 Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (22-24 октября 1985, Ленинград) / Всесоюзное совещание по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (22-24 октября 1985, Ленинград). – Москва : ЦНИИИ, 1985. – 25 с.
1191149
   Программа 9-й научной чтуденческой конференции Среднеазиатского гос. университета. – Ташкент, 1951. – 48с.
1191150
  Багриновский К.А. Программа анализа сетевых графиков на ЭВМ : М-20 / H-I/ / ред. К.А. Багриновский. – Новосибирск : [Б. и.], 1966. – 200 с.
1191151
  Кузин Г.В. Программа большевистской партии по национальному вопросу и борьба за ее выполнение : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кузин Г.В. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 20 с.
1191152
   Программа военной подготовки студентов высших гражданских учебных заведений На весенний семестр 1943/44 учебного года. – М, 1944. – 38с.
1191153
   Программа вопросов, предложенных на рассмотрение второго Метеорологического съезда. – С-Пб, 1909. – 8с.
1191154
   Программа Всесоюзного совещания по разработке терминологии в литературных языках народов СССР 25-30 мая 1959 г.. – М, 1959. – 8с.
1191155
   Программа Всесоюзного совещения по физике полу проводников в сильных электрических и магнитных полях. – Черновцы, 1970. – 7с.
1191156
   Программа Всесоюзной научно-методической конференции преподавателей иностранных языков неязыковых фак-тов ун-тов. – М, 1970. – 14с.
1191157
   Программа всесоюзных педагогических чтений. – М, 1970. – 40с.
1191158
   Программа всесоюзных педагогических чтений, посвященных 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – М, 1970. – 120с.
1191159
  Фурман Г.А. Программа вычисления всех корней многочлена для ИМ-4. / Г.А. Фурман. – М., 1965. – 30с.
1191160
   Программа гастрольных спектаклей Государственного орена Трудового Знамени первой степени польскоо театра. – М.-К, 1954. – 56с.
1191161
   Программа Геодезиидля экзамена на техника путей сообщения. – Б. м. : [Тип. Ю.Н. Эрлих], 1903. – 11 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск
1191162
  Дерстайн Программа действий при высоком уровне холестерина = Action plan for high cholesterol / Дж. Ларри Дерстайн, д-р философии ; [пер. с англ.: А. Мирошникова]. – Киев : Олимпийская литература, 2010. – 179, [2] с., включ. обл. : ил., табл. – Название обл.: Программа действий при высокой концентрации холестерина. - Слов. терминов: с. 168-177. – Библиогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-8708-26-8
1191163
  Уинтерс-Стоун Программа действий при остеопорозе = Action plan for osteoporosis : [рекомендации по укреплению и оздоровлению костной системы] / Керри Уинтерс-Стоун, д-р философии ; [пер. с англ. И. Андреев]. – Киев : Олимпийская литература, 2009. – 206, [2] с. : ил., табл. – Название обл.: Программа действий при остеопорозе: рекомендации по укреплению и оздоровлению костной системы. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 203-206. – ISBN 978-966-8708-20-6
1191164
   Программа демократического движения Советского Союза. – Амстердам : Фонд им. Герцена, 1970. – [3], 76 с.
1191165
   Программа дисциплины "История зарубежной литературы". – М, 1989. – 154с.
1191166
   Программа дисциплины "Химическая технология и моделирование технологических процессов". – М, 1991. – 20с.
1191167
   Программа для 3,4, 5 курсов вузов по теме "Великая Отечественная война Советского Союза". – М, 1943. – 16с.
1191168
   Программа для ботанико-географических исследований в Сибири. – Иркутск, 1891. – 12с.
1191169
  Московское Археологическое общество Программа для исследования древностей Кавказа, составленная Императорским Археологическим обществом. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1889. – 20 с. : ил. – Отд. оттиск: Труды Московского Археологического общества. 1889, т. 13, вып. 1, с. 1–20
1191170
   Программа для педагогических и учительских институтов. – М, 1953. – 24с.
1191171
  Кистяковский Б.А. Программа для самообразования : наука о государстве. – [Б. м.] : [Б. и.]
Ч. 1 : Общая теория государства / составл. Б.А. Кистяковским. – 1912. – 45 с. – Экз. № 118444 дефектный, без обдожки и тит.стр.
1191172
  Кистяковский А.Ф. Программа для собирания и изучения юридических обычаев и народных воззрений по уголовному праву : с предисловием л методе собирания материалов по обычному праву / сост. А.Ф. Кистяковским. – Киев : В университетской тип., 1878. – 51 с. – Отд. оттиск: Ук=ниверситетские известияИзвестия. Неофициальная часть. 1878, февраль, с. 1-51
1191173
  Михальчук К.П., Крымский А.Е. Программа для собирания особенностей малорусских говоров : (К истории отношений к Украинству представителей прогрессивной части русского образованного общества) / К.П. Михальчук. – С.-Петербург : Тип. Императ. Аеад. наук, 1910. – III, 163 с. – Отд. оттиск из: Сборник отд. рус. яз. и словесности Имерат. Акад наук. Т. 87, № 4


  Издание анализирует отличительные особенности говоров Южной России и восточной части Австро-Венгрии (территория современной Украины) по следующим аспектам: произношение гласных и согласных звуков; варианты чередования, замены, отбрасывания и вставок ...
1191174
   Программа для собирания сведений о народном кукольном театра, 1897. – 3 с. – Отд.отт. из : Циркуляр по управлению Кавказским Учебным Округом. №11, 1897
1191175
  Волков Ф. Программа для собирания сведений о свадебных обрядах у великоруссов и инородцев Восточной России / Ф. Волков. – С.-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1911. – С. 27-30. – Оттиск: Живая Старина. XX. 1911г.
1191176
  Дурново Н.Н. Программа для собирания сведений, необходимых для составления диалектологической карты русского языка / Н.Н. Дурново. – изд.2-е. – Б.М.И
Ч.2 : Северновеликорусские и средневеликорусские говоры. – 22 с.
1191177
  Гиверц П.В. Программа для фотодокументирования в судебной баллистической экспертизе // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 238-240
1191178
   Программа законов в гимназиях (1849 г.) // План устройства преподавания законов в гимназиях. – Б. м. : б. и., 1849. – 30 с.
1191179
   Программа занятий в самодеятельной изостудии. – М, 1960. – 48с.
1191180
   Программа занятий по вопросам правового воспитания молодежи. – М, 1972. – 42с.
1191181
   Программа занятий по химии с задачами и вариантами контрольных работ для подготовитеьлных курсов МАТИ. – Москва, 1967. – 82с.
1191182
   Программа заседаний секций. – Будапешт, 1966. – 31с.
1191183
   Программа зачетных испытаний по полицейскому праву на юридическом факультете Университета Св. Владимира // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 403-410. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0580-0 (кн. 2) ; 978-966-06-0577-0
1191184
   Программа и бюджет на 1961-1962 годы. – Юнеско, 1961. – 533с.
1191185
   Программа и комментарии к спеэкурсу "Однородные челны предложения". – Черновцы, 1965. – 47с.
1191186
   Программа и конспект курса с методическими указаниями для заочников университетов и пед. ин-тов. – М, 1943. – 64с.
1191187
   Программа и контрольные вопросы по русскому языку и литературе для проведения собеседований на подготовительном отделении. – К, 1985. – 28с.
1191188
  Дыко Л.П. Программа и контрольные задания по курсу "Композиция в фотографии" / Л.П. Дыко. – М, 1960. – 12с.
1191189
   Программа и курсовое задание по курсу Статистика. – Х, 1961. – 19с.
1191190
  Бабкин В.Д. и др Программа и материалы к изучению курса "Политология" в высшей школе / Сост.: В.Д. Бабкин и др.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Упр. преподавания обществ. наук, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, ИПК при Киев. ун-те. – Киев : [Б. и.], 1990. – 172, [2] с. – Библиогр. в конце тем и подстроч. примеч.
1191191
   Программа и методика биогеоценологических исследований. – Москва : Наука, 1966. – 335с.
1191192
   Программа и методика биогеоценологических исследований. – Москва : Наука, 1974. – 403с.
1191193
   Программа и методические рекомендации к спецсеминару "Методика применения технических средств и наглядных пособий в учебном процессе по общественным наукам. – Киев : КГУ, 1983. – 18с.
1191194
   Программа и методические рекомендации по профессионально-прикладной физической подготовке студентов юрид. ф-та. – Киев : КГУ, 1988. – 16 с.
1191195
   Программа и методические указания для заочников педагогических институтов. – М, 1943. – 48с.
1191196
   Программа и методические указания к выполнению лабораторно-практических занятий по курсу: "Физика с основами биофизики" : для студентов ветеринар. ф-тов. – Одесса : ОСИ, 1976. – 164с.
1191197
   Программа и методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Технические средства обучения". – Киев : КГУ, 1986. – 15 с.
1191198
   Программа и методические указания к спецкурсу "Административная ответственность". – К, 1983. – 28с.
1191199
   Программа и методические указания к спецкурсу "Метрическая теория поверхностей в Е(3) в целом". – К, 1982. – 64с.
1191200
   Программа и методические указания к спецкурсу "Основы научной организации самостоятельного учебного труда студента". – Киев, 1981. – 28с.
1191201
   Программа и методические указания к спецкурсу "Составление процессуальных документов по уголовным делам". – К, 1982. – 24с.
1191202
   Программа и методические указания к спецкурсу "Теория Галуа". – К, 1985. – 28с.
1191203
   Программа и методические указания по курсу "История экономических учений". – М, 1960. – 42с.
1191204
   Программа и методические указания по курсу "Научные основы управления производством". – М, 1966. – 47с.
1191205
   Программа и методические указания по курсу "Основы статистики и статистические методы в управлении производством". – М, 1966. – 22с.
1191206
   Программа и методические указания по курсу "Финансы и кредиты СССР". – М, 1965. – 48с.
1191207
   Программа и методические указания по курсу "Электрические микромашины и трансформаторы". – Ленинград, 1974. – 30 с.
1191208
   Программа и методические указания по общей химии для студентов нехимических специальностей заочных высш. учебн. заведений. – М, 1951. – 80с.
1191209
   Программа и методические указания по прохождению производственной экономической практики на промышленных предприятиях для студентов экономического факультета и факультета кибернетики. – Киев : КГУ, 1972. – 22 с.
1191210
   Программа и методические указания по прохождению производственной экономической практики на промышленных предприятиях для студентов экономического факультета и факультета кибернетики. – К, 1973. – 27с.
1191211
   Программа и методические указания по спецкурсу "Организаци и методы управления социалистическим производством". – Киев : КГУ, 1985. – 20с.
1191212
   Программа и методические указания по спецкурсу "Организация и методы управления социалистическим производством". – Киев : КГУ, 1985. – 20 с.
1191213
   Программа и методические указания по учебной полевой практике по геологическому картированию для студентов 2 курса геологического отделения геолого-географического факультета. – Харьков, 1974. – 66 с.
1191214
   Программа и методические указания по учебной полевой практике по общей геологии для студентов 1 кура геологического отделения геолого-географического факультета (спец.0101, 0107). – Харьков, 1977. – 100 с.
1191215
   Программа и методологические рекомендации к спецкурсу "Политико-экономические проблемы развития социалистической системы мирового хозяйства". – К, 1984. – 24с.
1191216
   Программа и планы практических занятий по курсу "Общая теория статистики". – Киев : КГУ, 1983. – 24 с.
1191217
   Программа и планы практических занятий по спецкурсу "Методика чтения лекции". – К, 1985. – 11с.
1191218
   Программа и планы практических и семинарских занятий по спецкурсу "Проблемы совершенствования компетенции местных Советов народных депутатов". – К, 1988. – 18с.
1191219
   Программа и планы семинарских занятий курса "Арбитраж в СССР". – К, 1986. – 8с.
1191220
   Программа и планы семинарских занятий по курсу "История зарубежной философии". – К, 1985. – 24с.
1191221
   Программа и планы семинарских занятий по курсу "Неклассическая логика". – К, 1987. – 20с.
1191222
   Программа и планы семинарских занятий по курсу "Политические системы стран социалистического содружества". – К, 1988. – 16с.
1191223
   Программа и планы семинарских занятий по спецкурсу "Актуальные проблемы теории государства и права и критики антикоммунистических государственно-правовых концепций" : для студ. ф-та межд.отн. и межд.права. – Киев : КГУ, 1985. – 24 с.
1191224
   Программа и планы семинарских занятий по спецкурсу "Движение неприсоединения в международных отношениях". – К, 1988. – 11с.
1191225
   Программа и планы семинарских занятий по спецкурсу "Международная охрана авторских и изобретательских прав". – К, 1985. – 12с.
1191226
   Программа и планы семинарских занятий по спецкурсу "Правовое регулирование начно-технического прогресса". – К, 1985. – 8с.
1191227
   Программа и планы семинарских занятий по спецкурсу "Проблемы идеологической борьбы и освободившиеся страны". – Киев : КГУ, 1984. – 16 с.
1191228
   Программа и планы семинарских занятий по спецкурсу "Советский арбитражный процесс". – К, 1985. – 12с.
1191229
   Программа и планы семинарских занятий по спецкурсу "Теория революционно-демократического государства". – К, 1986. – 16с.
1191230
   Программа и планы семинарских занятий по спецкурсу "Территориальное и отраслевое управление народным хозяйством союзной республики". – Киев : КГУ, 1985. – 14с.
1191231
  Мотылев В.Е. Программа и подержание карт Большого Советского Атласа Мира / В.Е. Мотылев. – Москва, 1934. – 32с.
1191232
   Программа и пригласительный билет на 15-ю научно-теоретическую конференцию профессорско-преподавательского состава Киргизского государственного факультета. – Фрунзе, 1967. – 36с.
1191233
   Программа и примерный список литературы к кандидатскому экзамену по диалектическому и историческому материализму : для аспирантов и соискателей нефилософских специальностей. – Москва : Высшая школа, 1980. – 30 с.
1191234
   Программа и примерный список литературы кандидатского экзамена по истории КПСС : Специальность 07.00.01-история КПСС. – Москва : Высшая школа, 1980. – 40 с.
1191235
   Программа и рабочий план изучения курса "Основы правовой кибернетики". – К, 1971. – 41с.
1191236
   Программа и рабочий план по курсу "Теоретическая механика". – Саратов, 1966. – 16с.
1191237
   Программа и рабочий план по курсу "Теория функций действительного переменного и функциональный анализ. – Саратов, 1966. – 8 с.
1191238
   Программа и рабочий план по курсу дифференциальной геометрии. – Саратов, 1964. – 8 с.
1191239
   Программа и регламент работы школы комсомольского актива КГУ. – К, 1969. – 6с.
1191240
  Псарев Г.Ю. Программа и результаты апробации корпоративного семинара-тренинга на тему " видение будущего города магистрами и аспирантами " : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 101-103. – Бібліогр.: 4 назви
1191241
  Кириллов Н.В. Программа и тактика Коммунистической партии по национальному вопросу в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 г -- январь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кириллов Н.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф-ра истории КПСС. – М., 1955. – 18л.
1191242
  Научно-практическая Программа и тезисы докладов / Научно-практическая, по программированному обучению (2 ; 1971 ; Ленинград) конференция; Ленингр. обл. отд-ние Пед. о-ва РСФСР. – Ленинград : [Б. и.]
Ч. 1 : II науч. прак. конференция по программир. обучению в школе. 4-5 янв. 1971 г. – 1971. – 96 с.
1191243
   Программа и тезисы докладов 11 ежегодного совещания по ядерной спектроскопии в Риге 25 января - 2 фераля 1961 г.. – Москва ; Ленинград, 1960. – 92 с.
1191244
   Программа и тезисы докладов 14 ежегодного совещания по ядерной спектроскопии в Тбилиси. – Ленинград, 1964. – 116 с.
1191245
   Программа и тезисы докладов 16 Ежегодного совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Москва ; Ленинград, 1966. – 160 с.
1191246
   Программа и тезисы докладов 2 Всесоюзной межвузовской конференции по теории квантованных полей и элементарных частиц 12-18 мая 1960 г.. – Ужгород : Издательство Ужгородского университета, 1960. – 72 с.
1191247
   Программа и тезисы докладов 21 ежегодного совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Л
Ч.2. – 1971. – 325с.
1191248
   Программа и тезисы докладов 22 ежегодного совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра : Киев, 25 января 1972 г. – Ленинград : Наука
Ч. 1. – 1972. – 296с.
1191249
   Программа и тезисы докладов 4 совещания по ядерно-спектроскопическим исследованиям сверхтонких взаимодействий : Ужгород, 26-28 июня 1991 г. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 192с.
1191250
   Программа и тезисы докладов XXIV Совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1974. – 504 с.
1191251
   Программа и тезисы докладов и сообщений научной конференции на тему: "Актуальные проблемы планирования народного хозяйства в мировой социалистической системы. – К, 1967. – 83с.
1191252
   Программа и тезисы докладов конференции по вопросам развития русской советской литературы. – Вильнюс, 1965. – 28с.
1191253
   Программа и тезисы докладов на 5 Всеукраинском совещании геофизиков и астрономов 5-9 апреля 1962 г.. – К, 1963. – 132с.
1191254
   Программа и тезисы докладов на 6 Всеукраинском совещании геофизиков и астрономов 16-21 апреля 1963 г.. – К, 1963. – 132с.
1191255
   Программа и тезисы к научно-теоретической конференции, посвященной 60-летию первой русской революции. – Л, 1965. – 52с.
1191256
   Программа и тезисы Межреспубликанской коференции по изучению лексики старобелорусских письменных памятников 15-17 вв.. – Вильнюс, 1964. – 24с.
1191257
   Программа и тезисы научной конференции, посвященной столетию со дня рождения М. Горького. – Л, 1968. – 143 с.
1191258
   Программа и тезисы семинара по курсу "Общее языкознание" : для преподавателей педагогических институтов. – Ленинград, 1965. – 49 с.
1191259
   Программа и тематика контрольных работ по истории КПСС для учащихся-заочников средних специальных учебных заведений. – Москва, 1967. – 80с.
1191260
   Программа и тематика практических занятий по курсу "Анализ хозяйственной дятельности". – Киев : КГУ, 1978. – 23 с.
1191261
   Программа и условия Всесоюзного конкурса на лучший проект памятника В.И. Ленину - Дворца Советов. – Москва, 1956. – 8 с.
1191262
   Программа и устав ВКП(б). – [Москва] : Партиздат, 1936. – 125 с.
1191263
   Программа и Устав демократической партии Иранского Курдистана // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1983. – № 5 (227). – С. 187-207
1191264
   Программа и устав Коммунистического Интернационала. – Москва : Партиздат, 1937. – 80 с.
1191265
   Программа и Устав КПСС - основа жизненной позиции коммуниста. – Москва, 1989. – 318с.
1191266
   Программа изучения материалов 12 съезда КПСС. – М, 1961. – 20с.
1191267
   Программа изучения материалов 12 съезда КПСС. – Москва, 1961. – 20 с.
1191268
   Программа изучения материалов 12 съезда КПСС. – М, 1961. – 24с.
1191269
   Программа изучения материалов 12 съезда КПСС. – М, 1961. – 24с.
1191270
   Программа изучения материалов 12 съезда КПСС. – М, 1961. – 36с.
1191271
   Программа изучения материалов 12 съезда КПСС. – М, 1961. – 30с.
1191272
   Программа изучения материалов 12 съезда КПСС. – Москва, 1961. – 32 с.
1191273
   Программа изучения материалов 12 съезда КПСС. – М, 1961. – 24с.
1191274
   Программа изучения материалов 22 съезда КПСС. – М, 1961. – 32с.
1191275
   Программа изучения материалов 22 съезда КПСС в кружках комсомольского политического просвещения. – Москва, 1961. – 48с.
1191276
  Валиуллина С.А. Программа интегрированного курса "География глазами физиков и лириков, или физические явления в природе и их отражение в литературе и искусстве" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 45-47. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0016-7207
1191277
  Ледник И. Программа информационной связаности ЕС и мир в Украине // Будапештский меморандум: гарантии и возможности для Украины : сб. науч.-практ. работ / Ю. Шулипа, И. Ледник, И. Белецкий, М. Багрова. – Киев : Информационное издание "Национальной политики", 2019. – С. 69-75. – ISBN 978-1-6921-2551-6
1191278
   Программа испытаний линий сахарной свеклы. – Харьков : отд. селекции, 1927. – 9 с.
1191279
   Программа испытания по предмету: физиология животных. – Киев. – 5с.
1191280
   Программа исследований Нациаонального подкомитета СССР "Фотосинтез и использование энергии солнечной радиации". – М, 1967. – 16с.
1191281
   Программа исследований по проблемам фотосинтеза и фотобиологии растений. – М, 1976. – 36с.
1191282
  Владимирский-Буданов М.Ф. Программа истории русского права / М.Ф. Владимирский-Буданов. – [Киев] : [Тип. Высоч. утвержд. Т-ва Кушнерев и К*]. – 12 с. – Авт. указан в конце текста
1191283
   Программа кандидатского экзамена по иностранным языкам для аспирантов и соискателей неязыковых специальностей. – М, 1979. – 12с.
1191284
   Программа кандидатского экзамена по истории экономических учений. – М, 1984. – 32с.
1191285
   Программа клубного кружка по изучению опыта передовых механизаторов МТС Ульяновской облатси. – Ульяновск, 1957. – 19с.
1191286
  КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза / КПСС. – Москва : Политиздат, 1974. – 144 с.
1191287
  КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза : Принята XXII съездом КПСС / КПСС. – Москва : Политиздат, 1976. – 144 с.
1191288
  КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза : (Новая ред.) : Проект / КПСС. – Киев : Политиздат Украины, 1985. – 87 с.
1191289
  КПСС. Прграмма Программа Коммунистической партии Советского Союза : новая редакция : принята XXVII съездом КПСС. – Пермь : Перм. кн. изд-во, 1986. – 242 с. : ил. – Миниатюрное издание
1191290
  КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза : новая редакция : принята XXVII съездом КПСС / КПСС. – Минск : Беларусь, 1986. – 79 с.
1191291
  КПСС. Программа Программа Коммунистической партии Советского Союза : новая редакция : принята XXVII съездом КПСС. – Москва : Политиздат, 1986. – 190 с. – Миниатюрное издание
1191292
  КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза : Новая ред. : Принята XXVII съездом КПСС / КПСС. – Москва : Политиздат, 1989. – 173, [1] с.
1191293
  Чануквадзе В.Н. Программа Коммунистической партии Советского Союза о перерастании социалистического труда в коммунистический. : Автореф... канд. истор.наук: / Чануквадзе В.Н.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии. – Тбилиси, 1965. – 36л.
1191294
  КПСС Программа Коммунистической патрии Советского Союза : (новая редакция) : Проект / КПСС. – Москва : Правда, 1985. – 80 с.
1191295
   Программа Коммунистической пратии Советского Союза. – М, 1962. – 288с.
1191296
   Программа Коммунистической пратии Советского Союза. – М, 1964. – 288с.
1191297
   Программа Коммунистической пратии Советского Союза. – М, 1965. – 144с.
1191298
   Программа Коммунистической пратии Советского Союза. – М, 1967. – 144с.
1191299
   Программа конференции "Вопросы медицинской приматологии. Наиболее перспективное использование обезьян в медицине и биологии. – Сухуми, 1987. – 28 с.
1191300
   Программа конференции по вопросам программированного обучения иностранных студентов 9-11 июня 1964 года. – К, 1964. – 4с.
1191301
   Программа конференции по вопросам экологии, биологии и динамики численности флоры, фауны безспозвоночных и рыб водоемов Средней Азии и Казахстана. – Ташкент, 1966. – 14с.
1191302
   Программа конференции по органическому катализу. – М, 1959. – 76с.
1191303
   Программа координации исследований "Взаимодействие научно-технического и социального прогресса. – Новосибирск, 1987. – 268с.
1191304
  Помелов И.П. Программа КПСС - новый этап в развитии научного коммунизма / И.П. Помелов. – М., 1963. – 254с.
1191305
  Королев Б.И. Программа КПСС и кризис идеологии антикоммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Королев Б. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1964. – 16л.
1191306
  Монахов Н.И. Программа КПСС и основные вопросы коммунистического воспитания школьников. / Н.И. Монахов, И.Я. Савченко. – М., 1962. – 37с.
1191307
  Лукашук И.И. Программа КПСС и современное международное право (Уч. пособие) / И.И. Лукашук. – Саратов, 1962. – 56с.
1191308
  Щудро О.К. Программа КПСС о воспитании нового человека и буржуазные критики : Автореф... Канд.ист.наук: / Щудро О.К.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 16л.
1191309
  Мельников А.К. Программа КПСС о задачах Партии в области государственного строительства и дальнейшего развития социалистической демократии / Мельников А.К. – Москва, 1963. – 35 с.
1191310
  Коронен М.М. Программа КПСС о современном международном рабочем движении / М.М. Коронен. – Л, 1963. – 64с.
1191311
  Бурдина А.И. Программа КПСС о формировании нового человека / А.И. Бурдина. – Киев, 1962. – 36с.
1191312
   Программа краткосрочного семинара повышения экономических знаний руководящих работников союзно-республиканских и республиканских министерств и ведомств Украинской ССР. – К, 1966. – 20с.
1191313
   Программа кружков внежкольных детских учереждений. – М, 1952. – 14с.
1191314
   Программа круса "Детская и педагогическая психология". – М, 1948. – 7с.
1191315
   Программа Курдской демократической партии в Сирии (Аль-Парти) // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1983. – № 5 (227). – С. 160-165
1191316
  Семенова Е.А. Программа курса " Социально-географическое краеведение" : туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 69-70. – ISSN 0016-7207
1191317
   Программа курса "Актуальные вопросы методолгии и методика атеистического воспитания студенческой молодежи". – К, 1984. – 20с.
1191318
   Программа курса "Анализ хозяйственной дятельности предприятий и объединений". – К, 1984. – 18с.
1191319
   Программа курса "Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных". – М, 1959. – 12с.
1191320
   Программа курса "Анатомия человека". – М, 1952. – 19с.
1191321
   Программа курса "Археография". – М, 1954. – 24с.
1191322
   Программа курса "Астрономия" : для географ. ф-тов. – Москва : МВО СССР, 1952. – 6 с.
1191323
   Программа курса "Библиография технической литературы". – М, 1954. – 12с.
1191324
   Программа курса "Ботаника". – М, 1948. – 16с.
1191325
   Программа курса "Ботаника". – М, 1956. – 16с.
1191326
   Программа курса "Ботаника". – М, 1958. – 16с.
1191327
   Программа курса "Ботаника". – М, 1959. – 16с.
1191328
   Программа курса "Бухгалтерский учет и анализ баланса". – М, 1960. – 8с.
1191329
   Программа курса "Бухгалтерский учет". – К, 1986. – 11с.
1191330
   Программа курса "Введение в языкознание ". – Москва, 1951. – 107 с.
1191331
   Программа курса "Введение в языкознание". – М, 1945. – 3с.
1191332
   Программа курса "Введение в языкознание". – М, 1952. – 11с.
1191333
   Программа курса "Введение в языкознание". – К, 1954. – 15с.
1191334
   Программа курса "Внешнеполитическая деятельсноть КПСС". – К, 1986. – 14с.
1191335
   Программа курса "Вопросы международного коммунистического и рабочего движения". – М, 1960. – 40с.
1191336
   Программа курса "Вопросы партийной и советской работы". – М, 1959. – 38с.
1191337
   Программа курса "Всеобщая история". – Москва, 1955. – 68с.
1191338
   Программа курса "Всеобщая история". – М, 1955. – 68с.
1191339
   Программа курса "Всеобщая история". – М, 1956. – 64с.
1191340
   Программа курса "Вспомогательные исторические дисциплины". – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 48 с.
1191341
   Программа курса "Географическое краеведение". 6 класс (17 ч) : Методика и опыт. В помощь учителю / С.Д. Аленина, Н.С. Иванова, Закомолдина Е.С. Федорова, Н.Н. Кролик, В.И. Шведова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 54-56. – ISSN 0016-7207
1191342
  Валишин Ю.И. Программа курса "География и психология" : учителю на заметку // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 8. – С. 47-48. – ISSN 0016-7207
1191343
   Программа курса "Гидравлика и гидравлические машины". – Москва, 1958. – 8 с.
1191344
   Программа курса "Денежное обращение и кредит капиталистических стран". – М, 1970. – 20с.
1191345
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1947. – 56с.
1191346
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1955. – 38с.
1191347
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1956. – 36с.
1191348
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1956. – 28с.
1191349
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1957. – 36с.
1191350
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1957. – 30с.
1191351
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1957. – 36с.
1191352
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1960. – 32с.
1191353
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1949. – 55с.
1191354
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1953. – 36с.
1191355
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1955. – 44с.
1191356
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1955. – 36с.
1191357
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1956. – 36с.
1191358
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1957. – 31с.
1191359
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1957. – 39с.
1191360
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1958. – 28с.
1191361
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1959. – 36с.
1191362
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1960. – 36с.
1191363
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1960. – 23с.
1191364
   Программа курса "Животноводство". – М, 1956. – 20с.
1191365
   Программа курса "Животноводство". – М, 1956. – 16с.
1191366
   Программа курса "Животноводство". – М, 1958. – 16с.
1191367
   Программа курса "Животноводство". – М, 1958. – 20с.
1191368
   Программа курса "Зоогигиена беспозвоночных и позвоночных". – М, 1944. – 11с.
1191369
   Программа курса "Зоогигиена беспозвоночных и позвоночных". – М, 1945. – 11с.
1191370
   Программа курса "Зоогигиена и основы ветеринарии". – М, 1959. – 16с.
1191371
   Программа курса "Зоолигия беспозвоночных". – Киев, 1986. – 15 с.
1191372
   Программа курса "Зоология беспозвоночных". – Киев, 1986. – 11 с.
1191373
   Программа курса "Зоопсихология". – М, 1948. – 4с.
1191374
   Программа курса "Изобразительное искусство европейских стран наодной демократии". – Л, 1960. – 24с.
1191375
   Программа курса "Исследование операций и математическое программирование". – М., 1988. – 12 с.
1191376
   Программа курса "История и теория атеизма" : Для гуртків сітки політичної освіти. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1963. – 15 с.
1191377
  Пащук В.В. Программа курса "История международных отношений и внешней политики СССР" / В.В. Пащук, В.Н. Ткаченко. – Киев, 1980. – 24с.
1191378
   Программа курса "История русской литературы. Вторая половина ХІХ века". – Київ : Київський університет, 2001. – 37с.
1191379
   Программа курса "История стран Азии, Африки и Латинской Америки" для студ. ф-та междунар. отн.. – К., 1986. – 44с.
1191380
   Программа курса "История стран Азии, Африки". – Москва, 1975. – 73с.
1191381
   Программа курса "История техники".. – Москва, 1956. – 16с.
1191382
   Программа курса "История философии" для вузов. (70 ч). – Москва, 1982. – 40 с.
1191383
   Программа курса "История французского языка" для студ.. – К., 1984. – 16с.
1191384
   Программа курса "История экономических учений" для эконом. вузов и ф-тов.. – Москва, 1960. – 49с.
1191385
   Программа курса "История экономических учений" для эконом. вузов и ф-тов.. – Москва, 1965. – 32с.
1191386
   Программа курса "История южных и западных славян". – Москва, 1975. – 38 с.
1191387
   Программа курса "История южных и западных славян".. – Москва, 1949. – 36 с.
1191388
   Программа курса "История южных и западных славян".. – Москва, 1951. – 32с.
1191389
   Программа курса "История южных и западных славян".. – Москва, 1952. – 40с.
1191390
   Программа курса "История, теория, стратегия и тактика международного рабочего и коммунистического движения" для студ. науч. комм.. – К., 1984. – 16с.
1191391
   Программа курса "Источниковедение истории СССР".. – Москва, 1954. – 40с.
1191392
  Старостин И.И. Программа курса "Картоведение с основами топографии" : для географ. ф-тов пед. ин-тов / Министерство высшего образования СССР ; Отдел педагогических высших учебных заведений ; И.И. Старостин. – Москва, 1952. – 21 с.
1191393
   Программа курса "Квантовая химия".. – Москва, 1976. – 7с.
1191394
   Программа курса "Клубное дело" для культ.-просет. школ. РСФСР.. – Москва, 1952. – 72с.
1191395
   Программа курса "Конституция развитого социализма". Прим. тематика и планы теорет. семинара. – Москва, 1978. – 32с.
1191396
   Программа курса "Конституция развитого социализма". Прим. тематика и планы теорет. семинара. – Москва, 1978. – 32с.
1191397
   Программа курса "Критика теории и практики буржуазной журналистики".. – Москва, 1979. – 14с.
1191398
   Программа курса "Культурно-просветительная работа".. – Л., 1963. – 75с.
1191399
   Программа курса "Литература и искусство" для ВПШ с 4-х год. обуч.. – Москва, 1969. – 48с.
1191400
   Программа курса "Литература русского зарубежья ХХ века" : для студ. филологического ф-та. – Київ : Київський університет, 1998. – 30с.
1191401
   Программа курса "Литература".. – Москва, 1969. – 22с.
1191402
   Программа курса "логика" для студ. отд. науч. комм. филос. ф-та.. – Киев, 1986. – 15 с.
1191403
   Программа курса "лужицкий язык".. – Москва, 1978. – 11с.
1191404
   Программа курса "Макрсистско-ленинская философия" для ВПШ.. – Москва, 1969. – 47с.
1191405
   Программа курса "Массово-политическая работа" для ун-тов маркс.-лен.. – Москва, 1969. – 22с.
1191406
   Программа курса "Математика" для советско-партийных школ. – Москва, 1959. – 12 с.
1191407
   Программа курса "Математические методы анализа экономики" для студ. эконом. ф-та. – Киев, 1981. – 12 с.
1191408
   Программа курса "Международное коммунистическое, рабочее и национально-освободительное движение".. – Москва, 1969. – 40с.
1191409
   Программа курса "Международное коммунистическое, рабочее и национально-освободительное движение".. – Москва, 1971. – 40с.
1191410
   Программа курса "Международное коммунистическое, рабочее и национально-освободительное движение".. – Москва, 1979. – 20с.
1191411
   Программа курса "Международное публичное право". – Киев, 1986. – 40 с.
1191412
   Программа курса "Международное экономическое право" : для студ. ф-та межд.лтн. и межд.права. – Киев : КГУ, 1988. – 22 с.
1191413
   Программа курса "Международные организации".. – К., 1984. – 16с.
1191414
   Программа курса "Международные экономические организации" для студ. 5 курса ф-та междунар. отнош.. – К., 1981. – 12с.
1191415
   Программа курса "Международные экономические отношения в мировой социалистической системе". – К., 1987. – 16с.
1191416
   Программа курса "Международные экономические отношения". – Киев, 1979. – 50 с.
1191417
   Программа курса "Международные экономические отношения". – К., 1988. – 23с.
1191418
   Программа курса "Международные экономические отношения". Для студ. 3-го курса.. – К., 1984. – 20с.
1191419
   Программа курса "Методика гидрогеологических исследований" для вузов.. – Москва, 1962. – 11с.
1191420
   Программа курса "Методика преподавания естествознания" для ф-тов естествознан.. – Москва, 1952. – 28с.
1191421
   Программа курса "Методика преподавания политической экономии". – Киев : КГУ, 1985. – 20 с.
1191422
   Программа курса "Методика преподавания психологии".. – Москва, 1948. – 4с.
1191423
   Программа курса "Методология, методика и техника социологических исследований". – Киев, 1984. – 20 с.
1191424
   Программа курса "Методы прогнозов поисков полезных ископаемых" для геолог. ф-тов.. – Москва, 1973. – 10с.
1191425
   Программа курса "Механизмы полимеразционных процессов". – Киев, 1982. – 4 с.
1191426
   Программа курса "Минералогия" для студ. 2 курса специальностей "Реологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых" и "Гидрогеология и инженерная геология". – Харьков, 1976. – 6с.
1191427
   Программа курса "Научные основы пропаганды и методы идеологической работы". – К., 1988. – 16с.
1191428
   Программа курса "Неорганическая химия".. – Москва, 1976. – 30с.
1191429
   Программа курса "Новая история".. – Москва, 1951. – 139с.
1191430
  Каплун И.Г. Программа курса "Обслуживание читателей / И.Г. Каплун. – Москва, 1940. – 24с.
1191431
   Программа курса "Общая астрономия". – Москва, 1971. – 6с.
1191432
   Программа курса "общая геология". – Москва, 1973. – 14с.
1191433
   Программа курса "Общая геоморфология" для студ. 1 курса географ. ф-та.. – К., 1984. – 8с.
1191434
   Программа курса "Общая зоотехния" для сов-парт. шк.. – Москва, 1959. – 16с.
1191435
   Программа курса "Общая физика" и задания к контрольной работе : для студ. географ. ф-тов. – Киев : Киевский университет, 1984. – 28с.
1191436
   Программа курса "Общая электротехника". – Москва, 1965. – 13с.
1191437
  Кочуров Б.И. Программа курса "Основы геоэкологии" (для учащихся 9 класса общеобразовательной школы, 64 часа) : Методика и опыт. Авторская программа / Б.И. Кочуров, Н.Ф. Винокурова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 52-59 : Схеми, табл. – Бібліогр.: 36 назв
1191438
   Программа курса "Основы демографии". – Киев : КГУ, 1981. – 12 с.
1191439
   Программа курса "Основы марксистско-ленинской этики" : для студ. веч. и заочн. отд. фс. ф-та. – Киев : КГУ, 1967. – 18 с.
1191440
   Программа курса "Основы марксистско-ленинской этики". – Киев : КГУ, 1978. – 14 с.
1191441
  Хохлов А.А. Программа курса "Основы регионального природопользования" (ІХ класс) : Методика и опыт / А.А. Хохлов, А.Г. Шурыгина // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 48-51. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0016-7207
1191442
   Программа курса "Основы социальной психологии". – Киев : КГУ, 1974. – 20 с.
1191443
  Шурыгина А.Г. Программа курса "Региональная экология" (УІ-ІХ классы) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 38-41. – Бібліогр. 14 назв. – ISSN 0016-7207
1191444
  Синельникова Р.Д. Программа курса "Сравнительное государственное право срциалистических стран" / Р.Д. Синельникова. – К., 1980. – 16с.
1191445
   Программа курса "Теория бухгалтерского учета" для студ. международных отношений и международного права. – К., 1986. – 8с.
1191446
   Программа курса "Теория и практика архивного дела". – Москва, 1953. – 24с.
1191447
   Программа курса "Теория и практика архивного дела". – Москва, 1957. – 30с.
1191448
   Программа курса "Теория и практика коммунистического воспитания" для студ. гуманитарных фак-тов. – Киев, 1983. – 28с.
1191449
   Программа курса "Теория международных отношений" для студ. фак. международных отношений и международн. права. – Киев : Издательство Киевского университета, 1983. – 36 с.
1191450
   Программа курса "Тепловые электрические станции" для вузов. – Москва, 1961. – 16 с.
1191451
   Программа курса "теплопередача" для вузов. спец. 0305, 0306. – Москва, 1965. – 15с.
1191452
   Программа курса "Техническая термодинамика для вузов.. – Москва, 1965. – 11с.
1191453
   Программа курса "Техническая термодинамика" для теплотех. спец.. – Москва, 1961. – 8с.
1191454
   Программа курса "Технические и кино-фото-фоно-документы и архивы в СССР". – Москва, 1954. – 23с.
1191455
   Программа курса "Технология производства радиоаппаратуры" для спец. Радиотехника.. – Москва, 1957. – 8с.
1191456
   Программа курса "Топография и топографическое черчение" для геологич. ф-тов.. – Москва, 1973. – 6с.
1191457
   Программа курса "топография с основами геодезии" для вузов. спец. 2030. – Москва, 1977. – 7с.
1191458
   Программа курса "Усилительные устройства" для спец. "Радиотехника", 1957. – 7с.
1191459
   Программа курса "Устное народное творчество" для ф-тов и отд. русс. яз. и л-ры пед. ин-тов.. – Кишинев, 1955. – 15с.
1191460
   Программа курса "Учение о полезных ископаемых" для геолог. ф-тов.. – Л., 1959. – 15с.
1191461
   Программа курса "Учение о полезных ископаемых" для геолог. ф-тов.. – Москва, 1972. – 16с.
1191462
   Программа курса "Учение о стоке и его регулировании" для географ. ф-тов.. – Москва, 1954. – с.
1191463
   Программа курса "Учение о фациях и формациях" для геолог. ф-тов.. – Москва, 1972. – 12с.
1191464
   Программа курса "Учение о фациях и формациях" для геолог. ф-тов.. – Москва, 1973. – 12с.
1191465
   Программа курса "Учение о фациях" для географ. ф-тов., 1951. – 8с.
1191466
  Панкратов В.А. Программа курса "Учет, расстановка и хранение библиотечных фондов". / В.А. Панкратов. – Москва, 1940. – 15с.
1191467
   Программа курса "Физика Земли". Для спец. 0105. – Москва, 1977. – 6с.
1191468
   Программа курса "Физиология и биохимия растений" для спец. 1501. – Москва, 1976. – 12с.
1191469
   Программа курса "Физиология человека и животных с основами анатомии" : для студ. биол. ф-та. – Киев, 1986. – 12 с.
1191470
   Программа курса "Физическая география азиатской части СССР и Кавказа".. – Ташкент, 1940. – 14с.
1191471
   Программа курса "Физическая география СССР" для вузов.. – Москва, 1952. – 19с.
1191472
   Программа курса "Физическая география СССР" для вузов. спец. - география. – Москва, 1970. – 21с.
1191473
   Программа курса "Физическая география частей света" для спец. - география.. – Москва, 1970. – 32с.
1191474
   Программа курса "Физическая и коллоидная химия" для вузов.. – Москва, 1972. – 19с.
1191475
   Программа курса "Физическая и коллоидная химия" для вузов. спец. 0106. – Москва, 1978. – 13с.
1191476
   Программа курса "Физическая и коллоидная химия" для вузов. спец. 2033, 2034. – Москва, 1979. – 16с.
1191477
   Программа курса "Физическая и коллоидная химия" для вузов. спец. геологич.. – Москва, 1973. – 8с.
1191478
   Программа курса "Физическая химия и кристаллохимия полупроводников и диэлектриков.. – Москва, 1968. – 14с.
1191479
   Программа курса "Физическая химия". – Москва, 1977. – 10с.
1191480
   Программа курса "Физическая химия" для вузов. спец. 2033, 2034, 2040. – К., 1987. – 7с.
1191481
   Программа курса "Физическая химия" для вузов. технологич. спец.. – Москва, 1961. – 7с.
1191482
   Программа курса "Физическая химия" для химико-технологич. и технологич. спец.. – Москва, 1961. – 14с.
1191483
   Программа курса "Физические основы микроэлектроники" для студ. вузов, спец. 0705. – Москва, 1968. – 6с.
1191484
   Программа курса "Физические основы электровакуумной техники" для спец. 0612. – Москва, 1967. – 11с.
1191485
   Программа курса "Финансирование и кредитование сельскохозяйственных предприятий". спец. 1740. – Москва, 1966. – 8с.
1191486
   Программа курса "Финансы и кредит СССР". – Москва, 1961. – 16с.
1191487
   Программа курса "Финансы и кредит СССР". – Киев : КГУ, 1981. – 12 с.
1191488
   Программа курса "Финансы и кредит СССР" : для студ. эконом. ф-тов. – Киев : КГУ, 1985. – 16 с.
1191489
   Программа курса "Финансы и кредит СССР" для студ. эконом. ф-тов.. – К., 1986. – 16с.
1191490
   Программа курса "Финансы капиталистических государств" для фин-эконом. вузов. и ф-тов.. – Москва, 1970. – 16с.
1191491
   Программа курса "Финансы промышленности". Для эконом. вузов. и ф-тов.. – Москва, 1971. – 16с.
1191492
   Программа курса "Финансы" для спец. финансы и кредит.. – Москва, 1970. – 19с.
1191493
   Программа курса "Функциональный анализ". для спец. приклад. мат.. – Москва, 1971. – 4с.
1191494
   Программа курса "Химическая термодинамика" для вузов. спец. 0803. – Москва, 1961. – 7с.
1191495
   Программа курса "Химическая технология". – Москва, 1948. – 14с.
1191496
   Программа курса "Химия высокомолекулярных соединений" для хим. ф-тов.. – Москва, 1966. – 10с.
1191497
   Программа курса "Химия" для нехим. спец.. – Москва, 1954. – 19с.
1191498
   Программа курса "Цифровые вычислительные машины и их эксплуатация" для спец. 1738. – Москва, 1965. – 15с.
1191499
   Программа курса "Частная зоотехния" для зоотех. отд. сов.-парт. шк.. – Москва, 1959. – 34с.
1191500
   Программа курса "Частная зоотехния" для зоотех. отд. сов.-парт. шк.. – Москва, 1963. – 36с.
1191501
   Программа курса "Школьная гигиена" для пед. ин-тов.. – Кишинев, 1955. – 12с.
1191502
  Шурыгина А.Г. Программа курса "Экология родного края" : Методика и опыт / А.Г. Шурыгина, Т.С. Носкова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 50-53. – ISSN 0016-7207
1191503
   Программа курса "Экономика и организация народного хозяйства СССР". – Москва, 1956. – 42с.
1191504
   Программа курса "Экономика и организация народного хозяйства СССР" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1960. – 20с.
1191505
   Программа курса "Экономика и организация народного хозяйства СССР" для газ. работ.. – Москва, 1959. – 44с.
1191506
   Программа курса "Экономика и организация промышленного производства и строительства" для 2-х год. срока обуч.. – Москва, 1979. – 31с.
1191507
   Программа курса "Экономика и организация промышленного производства и строительства" для ВПШ.. – Москва, 1969. – 40с.
1191508
   Программа курса "экономика промышленности СССР" для эконом. спец.. – Москва, 1970. – 22с.
1191509
   Программа курса "экономика промышленности СССР" для эконом. спец.. – Москва, 1970. – 23с.
1191510
   Программа курса "экономика социалистической промышленности" для эконом. ф-тов. – М, 1949. – 32с.
1191511
   Программа курса "экономика труда" для спец. 1704. – Москва, 1970. – 19с.
1191512
   Программа курса "Экономико-математическое моделирование". – Киев : КГУ, 1975. – 11 с.
1191513
   Программа курса "экономическая географи зарубежных социалистических стран".. – Москва, 1972. – 24с.
1191514
   Программа курса "Экономическая география зарубежных стран". для экон. вузов.. – Москва, 1974. – 38с.
1191515
   Программа курса "Экономическая география зарубежных стран". для экон. вузов.. – Москва, 1975. – 38с.
1191516
   Программа курса "экономическая география СССР и зарубежных государств".. – Москва, 1960. – 44с.
1191517
   Программа курса "экономическая география СССР и зарубежных государств". Для ВПШ.. – Москва, 1958. – 44с.
1191518
   Программа курса "экономическая география СССР и зарубежных государств". Для ВПШ. 4-х год. обуч.. – Москва, 1956. – 48с.
1191519
   Программа курса "экономическая география СССР" для эконом. вузов.. – Москва, 1959. – 48с.
1191520
   Программа курса "Экономическая география СССР". для экон. вузов.. – Москва, 1960. – 48с.
1191521
   Программа курса "Экономическая география СССР". для экон. вузов. и ф-тов.. – Москва, 1961. – 48с.
1191522
   Программа курса "Экономическая география СССР". для экон. вузов. и ф-тов.. – Москва, 1968. – 46с.
1191523
   Программа курса "Экономическая география СССР". для экон. вузов. и ф-тов.. – Москва, 1970. – 51с.
1191524
   Программа курса "Экономическая география СССР". для экон. вузов. и ф-тов.. – Москва, 1972. – 24с.
1191525
   Программа курса "Экономическая и политическая география зарубежных стран (кап. и развивающ. страны)" для студ. географ. ф-та.. – К., 1987. – 39с.
1191526
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств". – Москва, 1951. – 72с.
1191527
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств". – Москва, 1953. – 52с.
1191528
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств". – Москва, 1953. – 48с.
1191529
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" : (для трехгодичного срока обучения). – Москва : Высшая партийная школа при ЦК КПСС, 1958. – 34 с.
1191530
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1955. – 44с.
1191531
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1956. – 44с.
1191532
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1956. – 35с.
1191533
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1957. – 32с.
1191534
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1959. – 32с.
1191535
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1960. – 35с.
1191536
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для девятимес. курсов переподг. руковод. работ.. – Москва, 1951. – 55с.
1191537
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для республ., краевых и област. парт. шк.. – Москва, 1951. – 71с.
1191538
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для сов-парт. шк.. – Москва, 1960. – 37с.
1191539
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для сов.-парт. шк.. – Москва, 1956. – 39с.
1191540
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для сов.-парт. шк.. – Москва, 1957. – 39с.
1191541
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для сов.-парт. шк.. – Москва, 1958. – 38с.
1191542
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для сов.-парт. шк.. – Москва, 1959. – 40с.
1191543
   Программа курса "Экономическая и политическая карта мира". для веч. парт. шк.. – Москва, 1951. – 44с.
1191544
   Программа курса "Экономическая статистика" для эконом. вузов. спец. 1736. – М., 1963. – 15с.
1191545
   Программа курса "экономическая статистика" для эконом. спец. вузов. спец. 1736. – Москва, 1970. – 24 с.
1191546
   Программа курса "Электрическая часть станций и подстанций для вузов. по спец. 0303. – Москва, 1965. – 11с.
1191547
   Программа курса "Электрическая часть ТЭС" для вузов по спец. 0305. – Москва, 1966. – 7с.
1191548
   Программа курса "Электрические и магнитные измерения" для вузов.. – Москва, 1961. – 20с.
1191549
   Программа курса "электрические измерения" для электротехнич. спец. политех., электротех., энергетич., радиотехнич.. – Москва, 1957. – 8с.
1191550
   Программа курса "Электрический привод". для вузов. – Москва, 1961. – 8с.
1191551
   Программа курса "Электрическое моделирование" для вузов.. – Москва, 1961. – 4с.
1191552
   Программа курса "Электрорадиоавтоматика" по спец. 0701. – Москва, 1962. – 15с.
1191553
   Программа курса "Электрорадиоизмерения" для вузов по спец. 0701. – Москва, 1966. – 8с.
1191554
   Программа курса диалектического и иесторического материализма. – М, 1946. – 36с.
1191555
   Программа курса диалектического и иесторического материализма. – М, 1951. – 48с.
1191556
   Программа курса диалектического и иесторического материализма. – М, 1953. – 55с.
1191557
   Программа курса диалектического и иесторического материализма. – М, 1954. – 36с.
1191558
   Программа курса диалектического и иесторического материализма. – М, 1956. – 32с.
1191559
   Программа курса диалектического и иесторического материализма. – М, 1958. – 32с.
1191560
   Программа курса диалектического и иесторического материализма. – М, 1959. – 40с.
1191561
   Программа курса диалектического и иесторического материализма. – М, 1959. – 36с.
1191562
   Программа курса диалектического и исторического материализма. – Москва : Соцэкгиз, 1962. – 48 с.
1191563
   Программа курса истории экономичиских учений для эконом. вузов и ф-тов.. – М,, 1980. – 48с.
1191564
   Программа курса коллоидной химии, для хим.-техн. и технологич спец. вузов. – Москва, 1960. – 13 с.
1191565
   Программа курса коллоидной химии, для хим.-техн. и технологич спец. вузов.. – Москва, 1961. – 13с.
1191566
   Программа курса латинского языка для студ. биол. ф-тов.. – К., 1984. – 8с.
1191567
   Программа курса логики. – М., 1953. – 8с.
1191568
   Программа курса логики. – М., 1955. – 8с.
1191569
   Программа курса макрсистско-ленинской философии. Для вузов.. – Москва, 1971. – 36с.
1191570
   Программа курса макрсистско-ленинской философии. Для вузов.. – Москва, 1978. – 40с.
1191571
   Программа курса марксистско-ленинской философии для вузов.. – Москва, 1983. – 32с.
1191572
   Программа курса марксистско-ленинской философии для вузов.. – Москва, 1985. – 32с.
1191573
   Программа курса научного коммунизма для вузов. (70 ч.). – Москва, 1965. – 32 с.
1191574
   Программа курса Неорганическая химия.. – Москва, 1960. – 22с.
1191575
  Казанцев Л.Н. Программа курса римского гражданского права : (системы права) // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 239-248. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
1191576
   Программа курса Теплоэнергетические установки и теплоиспользование для вузов. спец. 0303. – Москва, 1966. – 8с.
1191577
   Программа курса Термодинамика и теплопередача.. – Москва, 1961. – 8с.
1191578
   Программа курса Технические средства информации в преподавании истории КПСС в вузах.. – Москва, 1972. – 24с.
1191579
   Программа курса Технология материалов для вузов., спец. 2231. – Москва, 1967. – 11с.
1191580
  Вотчал Е. Программа курса физиологии растений. / Е. Вотчал, 1895. – 12 с.
1191581
   Программа курса Физические основы расчета ионных приборов. Спец. 0612. – Москва, 1969. – 11с.
1191582
   Программа курса физические основы электронной техники для спец. 0611. – Москва, 1967. – 10с.
1191583
   Программа курса физической и коллоидной химии для студ. 2 курса геологич. ф-та.. – К., 1982. – 7с.
1191584
   Программа курса физической химии с элементами квантовой химии для студ. 2 курса биологич. ф-та.. – К., 1982. – 5с.
1191585
   Программа курса финансы СССР по спец. "Финансы и кредит". – Москва, 1961. – 14с.
1191586
   Программа курса Химия и технология редких элементов для вузов. спец. 0804. – Москва, 1967. – 11с.
1191587
   Программа курса Цифровые вычислительные машины для вузов. спец. 0608. – Москва, 1961. – 7с.
1191588
   Программа курса Экономика минерального сырья и геологоразведочных работ. Спец. 0101, 0102. – Москва, 1969. – 7с.
1191589
   Программа курса Экономика промышленности СССР для ф-та повышения квалиф. руковод. работ.. – Ташкент, 1969. – 18с.
1191590
   Программа курса экономической истории СССР и зарубежных стран.. – Москва, 1974. – 32с.
1191591
   Программа курса экономической истории СССР и зарубежных стран. Для эконом вузов. – Москва, 1968. – 46с.
1191592
   Программа курса Электрическая часть электростанций. Для вузов. по спец. 0601. – Москва, 1966. – 10с.
1191593
   Программа курса Электронные приборы. Для вузов по спец. 0612. – Москва, 1966. – 7с.
1191594
   Программа курса Электронные приборы. Для вузов по спец. 0701. – Москва, 1967. – 7с.
1191595
   Программа курса Электротехника и основы электроники. Для инж.-эконом. и эконом спец.. – Москва, 1978. – 13с.
1191596
   Программа курса Электротехника, электроника и импульсная техника для вузов по спец. 1738. – Москва, 1965. – 20с.
1191597
   Программа курса: "Устройства промышленной электроники" для спец. 0612. – Москва, 1969. – 8с.
1191598
   Программа кусрса "общая химия" для геолог. спец.. – М., 1979. – 7с.
1191599
  Митюков А.К. Программа лекций по системе римского права. Вещное право // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 205-214. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1191600
  Карташева Н.В. Программа лекционного курса "Культурология" // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 64-75. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1191601
   Программа летней практики по ботанике для студ. 2 курса биолого-почвенного ф-та.. – М., 1961. – 6с.
1191602
   Программа летней практики по низшим растениям для студ. 2 курса биолого-почвенного ф-та.. – М., 1961. – 3с.
1191603
   Программа летней учебной практики по ботанике для студ. 1 курса биолого-почвенного ф-та.. – М,, 1961. – 3с.
1191604
   Программа летней учебной практики студентов 1 курса биолого-почвенного ф-та по зоологии беспозвоноч.. – М., 1961. – 6с.
1191605
  Мартиненко Н.І. Программа личностно-коммуникативного тренинга для педагогов : (Початок) / Н.І. Мартиненко, Є.А. Авраменко, Є.В. та ін. Заїка // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 31-36. – ISSN 2307-5880
1191606
   Программа Межведомственной научной конференции, посвящ. изучению и использованию природных ресурсов левобережья Украинской ССР. 6-10 октября 1959г.. – Х., 1959. – 27с.
1191607
   Программа межвузовской научно-методической конф. 25 съезд КПСС и задачи критики буржуазной идеологии, реформизма и ревизионизма в курсах общественных наук.. – Полтава, 1978. – 16с.
1191608
   Программа межвузовской научной конференции по проблеме: "Деятельность КПСС по интернациональному воспитанию трудящихся в период развернутого строительства коммунизма" 26-30 сент. 1960 г.. – Киев, 1960. – 8 с.
1191609
   Программа Международного Симпозиума по нелинейным колебаниям, организованного Международным союзом по теоретической и прикладной механике. Киев, сентябрь, 12-18, 1961. – Киев, 1961. – 24 с.
1191610
   Программа методические рекомендации для шахматного всеобуча в школах Молдовы / Мин-во просвещения и молодежи Республики Молдова, Федерация шахмат Республики Молдова. – Кишинев, 2009. – 112 с. – ISBN 978-9975-9740-8-0
1191611
   Программа методические указания по курсу "Экономика стран Латинской Америки". – М, 1970. – 78с.
1191612
   Программа минимума экономических знаний, необходимых каждому молодому рабочему совхоза и колхознику. – Л., 1963. – 21с.
1191613
  Вощенков К.П. Программа мира в действии / К.П. Вощенков. – Москва, 1975. – 160с.
1191614
   Программа мира в действии. Важнейшие международные договоры, заключенные СССР после XXIV съезда КПСС. – М., 1974. – 88с.
1191615
  Терен Е.М. Программа мира и мировой революционный процесс / Е.М. Терен. – Москва : Книга, 1982. – 27 с.
1191616
   Программа мира и созидания. – М., 1971. – 73с.
1191617
  Смолни Д. Программа НАТО "Си Спарроу": сотрудничество, основанное на доверии // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2015. – T. 14, № 4. – С. 91-102. – ISSN 1812-1101
1191618
   Программа научно-студенческой конференции по проблемам общественных наук и истории ВЛКСМ, посвященной 100-летию со дня рождения В.И.Ленина и 50-летию Комсомола Украины, 1-4 апреля 1969 года. – Харьков, 1969. – 16с.
1191619
   Программа научно-теоретической юбилейной конференции преподавателей и научных сотрудников. – Горький, 1970. – 47 с.
1191620
   Программа научного исследования. Тема: Проблемы народонаселения. – Ташкент, 1970. – 72с.
1191621
   Программа научного студенческого семинара по теме "Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы" для студ. 4-го курса юрид. фак.. – Киев : КГУ, 1984. – 8 с.
1191622
   Программа научного студенческого семинара по теме "Актуальные вопросы судебно-медичинской экспертизы" для студ. 4-го курса юрид. фак.. – К., 1984. – 7с.
1191623
   Программа научной конференции. – Донецк, 1965. – 16с.
1191624
   Программа научной конференции профессорско-преподавательского состава Кишиневского государственного университета. Ноябрь-декабрь. – Кишинев, 1956. – 24с.
1191625
   Программа научной конференции профессорско-преподавательского состава ТашГУ, посвященной 50-летию Советской власти. – Ташкент, 1967. – 39с.
1191626
   Программа научной конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 40-летию образования Киргизской ССР и коммунистической партии Киргизии. – Пржевальск, 1965. – 12с.
1191627
   Программа научной конференции Среднеазиатского государственного университета, посвященной 25-летию УзбССР. – Ташкент, 1949. – 15с.
1191628
   Программа научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Куйбышев, 1970. – 23с.
1191629
   Программа научной конфренции Таджикского государственного университета, посвященной 20-му съезду КПСС. – Сталинабад, 1956. – 8с.
1191630
   Программа научной сесси по итогам научно-исследовательских работ за 1959 год, посвященной 90-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Иркутск, 1960. – 46с.
1191631
   Программа обновления клеток и органов человека // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 5 (75). – С. 177-178. – ISSN 2224-0713
1191632
   Программа общегеографической практической подготовки для студентов 2-го курса географ. ф-та. – К., 1983. – 21с.
1191633
   Программа общего курса японского языка. – М., 1970. – 74с.
1191634
   Программа оптимизационного поиска распараллеленного алгоритма на ППЭВМ. – Минск, 1991. – 44с.
1191635
  Новиков М.А. Программа опытных работ Сочинской сельско-хозяйственной и садовой Опытной Станции на 1914 г. / М.А. Новиков. – Сочи : Тип. И.А.Кореневича, 1914. – 14 с.
1191636
   Программа отчетной научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава КПИ за 1979 год. – Киев, 1980. – 153с.
1191637
   Программа отчетной научной конференции профессорско-преподавательского состава КПИ за 1967 год. – Киев, 1968. – 54с.
1191638
  Земляной С.Н. Программа партии - программа жизни / С.Н. Земляной. – Москва, 1987. – 174с.
1191639
   Программа партии Народной свободы : (Конституционно-Демократической). – Киев : Типо-Литография С.Брайноса, 1917. – 4с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
1191640
  Шершеневич Г.Ф. Программа партии Народной свободы (Конституционно-Демократической. – 2-е изд. – Москва : Изд. "Народное право". Тип. Г.Лисснера и Д. Собко., 1906. – 48с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
1191641
   Программа педагогических институтов. Анатомия человека. – М., 1957. – 42с.
1191642
   Программа педагогических институтов. Психология. – Москва, 1959. – 15 с.
1191643
   Программа педагогических институтов. Теория чисел. – Москва, 1954. – 7 с.
1191644
   Программа педагогических училищ. Пение. Методика пения. Музыка. – Москва, 1944. – 40с.
1191645
   Программа педагогических училищ. Психология. – М., 1951. – 12с.
1191646
   Программа педагогических училищ. Экономическая география зарубежных стран. – М, 1951. – 24с.
1191647
   Программа педагогических чтений, посвященных 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – М., 1969. – 36с.
1191648
   Программа педагогической практики студентов 5 курса педагогических институтов иностранных языков с пятилетним сроком обучения и фак-тов (отделений) иностранных языков гос. ун-тов. – М., 1956. – 12с.
1191649
   Программа Первой студенческой научной конференции на тему "Литературные связи народов СССР", посвященной 95-летию со дня рождения В.И.Ленина. – Баку, 1965. – 15с.
1191650
   Программа по авиационной метеорологии. – Л., 1960. – 7с.
1191651
   Программа по агрометеорологии, 1951. – 4с.
1191652
   Программа по аналитической геометрии. – Москва, 1945. – 2 с.
1191653
   Программа по аналитической геометрии. – Москва, 1951. – 4 с.
1191654
   Программа по аналитической геометрии. – Москва, 1951. – 3 с.
1191655
   Программа по аналитической химии. – Москва, 1941. – 3с.
1191656
   Программа по аналитической химии для технологич. специальностей высш. учебн. заведений. – Л., 1960. – 16с.
1191657
   Программа по анатомии и морфологии растений. – Москва, 1945. – 8с.
1191658
   Программа по анатомии растений. – Москва, 1940. – 8с.
1191659
   Программа по анатомии человека. – Москва, 1940. – 16с.
1191660
   Программа по анатомии человека для биологических фак-тов гос. ун-тов. – Москва, 1944. – 12с.
1191661
   Программа по анатомии человека с основами гистологии. – Москва, 1942. – 20с.
1191662
   Программа по английскому (основному) языку для студентов ф-та международных отношений и междунар. права. – К., 1982. – 18с.
1191663
   Программа по английскому языку для высших учебных заведений. – Москва, 1954. – 15с.
1191664
   Программа по английскому языку для высших учебных заведений. – Москва, 1955. – 12с.
1191665
   Программа по английскому языку для высших учебных заведений. – Москва, 1956. – 8с.
1191666
   Программа по английскому языку для высших учебных заведений. – Москва, 1957. – 8с.
1191667
   Программа по английскому языку для высших учебных заведений. – Москва, 1958. – 8с.
1191668
   Программа по английскому языку для средних специальных заведений. – Москва, 1961. – 24с.
1191669
   Программа по английскому языку для студентов отделения "Русский как иностранный". – К., 1979. – 20с.
1191670
   Программа по арабскому (второму иностранному) языку для студентов фак.международных отношений и международного права. – К., 1977. – 22с.
1191671
   Программа по астрономии. – Москва : МВО СССР, 1951. – 4 с.
1191672
   Программа по астрономии для географических фак-тов гос. ун-тов. – Х., 1961. – 4с.
1191673
   Программа по аэрологии, радиометеорологии и технике безопасности. – Л., 1960. – 18с.
1191674
   Программа по белорусскому языку. – Москва, 1951. – 7с.
1191675
   Программа по биохимии растений. – Москва, 1951. – 7с.
1191676
   Программа по ботанике. – Москва, 1942. – 12с.
1191677
   Программа по ботанике. – Москва, 1942. – 20с.
1191678
   Программа по ботанической географии с основами общей ботаники. – Москва, 1951. – 8с.
1191679
   Программа по вариационному исчислению : Для физико-математических факультетов государственных университов. – Москва, 1944. – 1 с.
1191680
   Программа по введению в геологию. – Москва, 1951. – 4с.
1191681
   Программа по водному хозяйству СССР. – М., 1951. – 8с.
1191682
   Программа по вопросам экономики и социалистических промышленных предприятий. – М., 1956. – 20с.
1191683
   Программа по вопросам экономики социалистических сельскохозяйственных предприятий для экономических школ, кружков и семинаров сети партийного просвещения. – Москва, 1957. – 20с.
1191684
   Программа по воспитанию коммунистической морали у учащихся средней школы и методические указания к ней. – К., 1961. – 144с.
1191685
   Программа по второму иностранному языку. – К., 1983. – 30с.
1191686
   Программа по второму иностранному языку : для иностр. студ. фак-та международ. отнош. и международ. права. – Киев, 1988. – 20 с.
1191687
  Рабинович Б.Н. Программа по высшей геодезии и астрономии : для географических ф-ов государственных университетов / Б.Н. Рабинович ; отв. ред. П.В. Дензин. – Москва : МГУ, 1951. – 4 с.
1191688
   Программа по высшей геодезиии геодезической астрономии. – К., 1973. – 6с.
1191689
   Программа по высшей геометрии. – Москва, 1941. – 3 с.
1191690
   Программа по высшей математике : Для для механико-машиностроительных, строительных, авиационных, транспортных, энергетических, электротехнических, геофизических специальсностей высшых технических учебных заведений. – Москва, 1952. – 12 с.
1191691
   Программа по высшей математике : Для машиностроительных, механических и других специальностей высших технических учебных заведений. – Москва, 1954. – 15 с.
1191692
   Программа по высшей математике для инженерно-экономических специальностей высших учебных заведений. – Москва, 1961. – 20 с.
1191693
   Программа по высшей математике для технологических специальностей высших технических учебных заведений. – Москва, 1952. – 8 с.
1191694
   Программа по высшей математике для технологических специальностей высших технических учебных заведений. – Москва, 1961. – 19 с.
1191695
   Программа по высшей математике для экономич. высш. учебн. заведений. – Москва, 1954. – 4 с.
1191696
   Программа по геоботанике. – Москва, 1940. – 8с.
1191697
   Программа по географии почв. – М., 1951. – 7с.
1191698
  Дензин П.В. Программа по геодезии : для геогр. ф-ов гос. ун-ов / Министерство высшего образования СССР ; П.В. Дензин ; отв. ред. К.А. Салищев. – Москва : Московский университет, 1951. – 8 с.
1191699
   Программа по геологии. – М., 1940. – 7с.
1191700
   Программа по геологии СССР. – М., 1951. – 7с.
1191701
   Программа по геологии СССР для геологии почвенных факультетов гос. ун-тов. – Москва, 1944. – 6с.
1191702
   Программа по геологическому картированию. – М., 1951. – 8с.
1191703
   Программа по геоморфологии. – М., 1951. – 4с.
1191704
   Программа по геоморфологии. – К., 1970. – 8с.
1191705
   Программа по геофизике. – М., 1941. – 2с.
1191706
   Программа по гидрологии. – Л., 1960. – 16с.
1191707
   Программа по гидрометрии. – Москва, 1951. – 11с.
1191708
   Программа по гидромеханике. – Ленинград, 1961. – 8 с.
1191709
   Программа по государственному праву буржуазных стран для юридич. ин-тов. – М., 1941. – 31с.
1191710
   Программа по государственному праву иностранных государств для юридических институтов. – М., 1945. – 15с.
1191711
   Программа по государственному праву стран народной демократии. – Москва, 1954. – 32 с.
1191712
   Программа по государственному праву стран народной демократии, 1956. – 31с.
1191713
   Программа по греческому языку. – Москва, 1947. – 4с.
1191714
   Программа по греческому языку. – Москва, 1951. – 8с.
1191715
   Программа по греческому языку, 1953. – с.
1191716
   Программа по дарвинизму и истории биологии. – М., 1956. – 16с.
1191717
   Программа по диалектческому и историческому материализму. – М., 1958. – 36с.
1191718
   Программа по диалектческому и историческому материализму. – М., 1960. – 48с.
1191719
   Программа по диалектческому и историческому материализму для вечерних университетов марксизма-ленинизма. – М., 1945. – 35с.
1191720
   Программа по диалектческому и историческому материализму для вечерних университетов марксизма-ленинизма при горкомах партии, кружков и семинаров системы партийного просвещения, а также для самостоят. – М., 1959. – 48с.
1191721
   Программа по динамической геологии. – М., 1951. – 16с.
1191722
   Программа по динамической метеорологии. – М., 1951. – 4с.
1191723
   Программа по динамической метеорологии. – Л., 1960. – 8с.
1191724
   Программа по дисциплине "Гидравлика и гидравлические машины" для высших технических учебных заведений МПС. – Москва, 1955. – 8 с.
1191725
   Программа по дисциплине "Технология материалов" для высш. технич. учебн. заведений МПС. – М., 1955. – 19с.
1191726
   Программа по дисциплине "Электрические станции и тяговые постанции" для высш. учебн. заведений МПС. – М., 1955. – 16с.
1191727
   Программа по дисциплине "Электротехнические, электрические машины и электрооборудование" для высш. технич. учебн. заведений МПС. – М., 1955. – 15с.
1191728
   Программа по дифференциальным уравнениям. – Москва, 1951. – 2 с.
1191729
   Программа по дифференциаьной геометрии. – Москва, 1951. – 2 с.
1191730
   Программа по дополнительным главам курса теоретической механики для машиностроительных, механических, приборостроительных, электротехнических и строительных специальностей высш. технич. учебн. завед. – Москва, 1958. – 8 с.
1191731
   Программа по древней русской литературе (XI - XVII вв.). – М., 1946. – 12с.
1191732
   Программа по журналистике для республиканских, краевых и областных партийных школ. – М., 1950. – 48с.
1191733
   Программа по западно-европейскому искусству раннего и классического средневековья (IV - XV вв. н.э.). – Л., 1960. – 18с.
1191734
   Программа по звездной астрономии : (для физ-мат. и мех.-мат. ф-тов). – Москва : МВО СССР, 1951. – 4 с.
1191735
   Программа по земельному праву (для юрид. ин-тов и ф-тов.). – Москва, 1948. – 8с.
1191736
   Программа по зоогеографии (для географ. ф-тов), 1960. – 8с.
1191737
   Программа по зоогеографии.. – Москва, 1960. – 4с.
1191738
   Программа по иностранному гражданскому и торговому праву для юридических институтов. – Москва, 1944. – 9с.
1191739
   Программа по интегральным уравнениям : для физ.-мат. и мех.-мат. ф-тов, 1951. – 1 с.
1191740
   Программа по испанскому (основному) языку.. – К., 1982. – 16с.
1191741
   Программа по истории астрономии (для физ.-мат., мех-мат., физич. ф-тов). – Х., 1961. – 16с.
1191742
   Программа по истории Белоруссии для историч. ф-тов ун-тов и пед. ин-тов.. – Минск, 1949. – 32с.
1191743
   Программа по истории болгарской литературы (для филолог. ф-тов). – Москва, 1949. – 22с.
1191744
   Программа по истории ВКП(б) для партийных кружков. – Москва, 1937. – 52с.
1191745
   Программа по истории государства и права СССР (для юрид. наук). – Москва, 1944. – 19с.
1191746
   Программа по истории государства и права СССР для юрид. вузов.. – Москва, 1949. – 29с.
1191747
   Программа по истории Греции и Рима. (для ист. ф-тов). – Москва, 1940. – 11с.
1191748
   Программа по истории Дальнего Востока. (Для ист. ф-тов). – Л., 1946. – 11с.
1191749
   Программа по истории древнегреческого языка (для филолог. ф-тов), 1951. – 3с.
1191750
   Программа по истории зарубежного театра.. – Москва, 1954. – 120с.
1191751
   Программа по истории зарубежной философии.. – Москва, 1968. – 64с.
1191752
   Программа по истории зарубежной философии.. – Москва, 1969. – 71с.
1191753
   Программа по истории зарубежной философии.. – Москва, 1975. – 113с.
1191754
   Программа по истории зарубежных литератур.. – Москва
ч. 4. – 1949. – 32с.
1191755
   Программа по истории зарубежных литератур.. – Москва
ч. 5. – 1959. – 15с.
1191756
   Программа по истории зарубежных литератур.. – Москва
ч. 6. – 1959. – 16с.
1191757
   Программа по истории Коммунистической партии Советского Союза для средних специальных учебных заведений.. – Москва, 1954. – 44с.
1191758
   Программа по истории КПСС для вечерних университетов марксизма-ленинизма при горкомах партии (ист. ф-т). – Москва, 1960. – 64с.
1191759
   Программа по истории КПСС для вечерних университетов марксизма-ленинизма при горкомах партии, кружков и семинаров системы парт. просвещ., а также самостоят. изуч. историю КПСС. – Москва, 1960. – 56с.
1191760
   Программа по истории КПСС. Для вечерних университетов марксизма-ленинизма при горкомах партии, кружков и семинаров системы парт. просвещ., а также самостоят. изуч. историю КПСС. – Москва, 1958. – 36с.
1191761
   Программа по истории латинского языка (для филолог. ф-тов гос. ун-тов), 1951. – 3с.
1191762
   Программа по истории марксистко-ленинской философии.. – Москва, 1976. – 76с.
1191763
   Программа по истории народного хозяйства зарубежных стран.. – Москва, 1959. – 54с.
1191764
   Программа по истории народного хозяйства зарубежных стран.. – Москва, 1961. – 45с.
1191765
   Программа по истории народного хозяйства СССР для эконом. ин-тов. и ф-тов.. – Москва, 1951. – 40с.
1191766
   Программа по истории первобытного общества (для ист. ф-тов гос. ун-тов и пед. ин-тов). – Москва, 1940. – 4с.
1191767
   Программа по истории первобытного общества для ист. ф-тов. гос. ун-тов и пед. ин-тов.. – Москва, 1949. – 16с.
1191768
   Программа по истории польской литературы (для славян. отд. фил. ф-та). – Москва, 1965. – 48с.
1191769
   Программа по истории римской литературы (для филолог. ф-тов гос. ун-тов), 1951. – 16с.
1191770
   Программа по истории русского дореволюционного драматического театра : Для театровед. ф-тов. – Москва, 1955. – 91с.
1191771
   Программа по истории русского советского драматического театра. Для театровед. ф-тов.. – Москва, 1954. – 72с.
1191772
   Программа по истории русской литературы. – Москва
Ч. 3. – 1960. – 39 с.
1191773
   Программа по истории русской литературы, составленная применительно к программам, утвержденным г. Министром Народного Просвещения в 1896 г. и экзаменационным требованиям г. г. профессоров историко-филологического факультета Университета Св. Владимира. – Киев : Изд. студ. филологов Ун-та Св. Владимира ; Типо-лит. "Труд", 1913. – 15 с. – Печ. на машинке. - Стеклографическое изд.
1191774
   Программа по истории средних веков. Для ист. ф-тов.. – Москва, 1942. – 19с.
1191775
   Программа по истории средних веков. Для ист. ф-тов.. – Л., 1946. – 16с.
1191776
   Программа по истории СССР.. – Москва, 1945. – 48с.
1191777
   Программа по истории СССР.. – Москва, 1946. – 43с.
1191778
   Программа по истории СССР. 2-х год. парт. шк.. – Москва, 1947. – 44с.
1191779
   Программа по истории СССР. Для республ., краевых и обл. парт. шк.. – Москва, 1949. – 62с.
1191780
   Программа по истории философии (для фил. ф-та МГУ). – Москва, 1957. – 104с.
1191781
   Программа по истории философии народов СССР (для фил. ф-тов). – Москва, 1970. – 67с.
1191782
   Программа по истории философии народов СССР (для философ. ф-та.). – Москва, 1961. – 139с.
1191783
   Программа по истории, теории, организации и опыту работы партийной и советской печати.. – Москва, 1960. – 56с.
1191784
   Программа по исторической геологии для геолог. отд. ун-тов.. – Ташкент, 1940. – 14с.
1191785
   Программа по исторической геологии. Для геолого-почв. ф-тов.. – Москва, 1942. – 7с.
1191786
   Программа по исторической геологии. Для геолого-почв. ф-тов.. – Москва, 1945. – 8с.
1191787
   Программа по картоведению и картографическим материалам : (для географ. ф-тов гос. ун-ов). – Москва : МГУ, 1951. – 8 с.
1191788
   Программа по картоведению. Для географ. ф-тов.. – Москва, 1944. – 4с.
1191789
   Программа по квантовой механике : для физ.-мат., физ. ф-тов. – Москва, 1951. – 4 с.
1191790
   Программа по квантовой механике : для физ.-мат., мех.-мат., физ. ф-тов. – Москва, 1961. – 4 с.
1191791
   Программа по климатологии (для географ. ф-тов), 1951. – 3с.
1191792
   Программа по коллоидной химии (для хим. ф-тов). – Москва, 1941. – 4с.
1191793
   Программа по коллоидной химии (для хим. ф-тов). – Москва, 1942. – 8с.
1191794
   Программа по коллоидной химии (для хим. ф-тов), 1951. – 8с.
1191795
   Программа по коллоидной химии (для хим. ф-тов). – Москва, 1957. – 7с.
1191796
   Программа по кристаллографии (для геолог. ф-тов). – Москва, 1951. – 7с.
1191797
   Программа по кристаллографии с основами кристаллохимии (для геол. ф-тов). – Л., 1966. – 9с.
1191798
   Программа по курсам "Теоретическая физика" и "Теоретическая механика" : для физ-мат. фак- тов пед. ин-тов. – Москва, 1953. – 18 с.
1191799
   Программа по курсу "Введение в историю литератур народов СССР" (для фил. ф-тов и ф-тов яз. и лит. пед. ин-тов). – Москва, 1953. – 78с.
1191800
   Программа по курсу "Внешняя политика СССР и современное международное положение". – Москва, 1951. – 32с.
1191801
   Программа по курсу "Внешняя политика СССР и современные международные отношения" для веч. ун-тов маркс.-лен.. – Москва, 1951. – 32с.
1191802
   Программа по курсу "Высшие растения". Для биол. ф-тов.. – Москва, 1945. – 4с.
1191803
   Программа по курсу "Государственное (Конституционное) право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости". Для ф-та межднуар. отнош. и междунар. права.. – К., 1972. – 32с.
1191804
   Программа по курсу "Диалектический и исторический материализм".. – Л., 1945. – 38с.
1191805
   Программа по курсу "Диалектический и исторический материализм".. – Москва, 1951. – 39с.
1191806
   Программа по курсу "Диалектический и исторический материализм".. – Брянск, 1952. – 35с.
1191807
   Программа по курсу "Диалектический и исторический материализм". Для ун-тов маркс.-лен.. – Москва, 1950. – 39с.
1191808
   Программа по курсу "Диалектический и исторический материализм". Для ф-тов: ист., эконом., лит.. – Л., 1947. – 43с.
1191809
   Программа по курсу "История и теория религии и атеизма". Для вузов. – К., 1991. – 23с.
1191810
   Программа по курсу "История педагогики" для пед. ин-тов.. – Москва, 1951. – 24с.
1191811
   Программа по курсу "История русского литературного языка" (для ф-тов языка и лит-ры пед. и учит. ин-тов). – Москва, 1942. – 3с.
1191812
   Программа по курсу "История СССР".. – Л., 1945. – 40с.
1191813
   Программа по курсу "Качественный анализ" : Для геолого-почв. ф-тов. – Москва, 1942. – 3с.
1191814
   Программа по курсу "Количественный анализ" (для геол.-почв. ф-тов). – Москва, 1940. – 3с.
1191815
   Программа по курсу "Колхозное строительство" для девятимес. курсов переподг. руковод. парт. и сов. работников.. – Москва, 1951. – 12с.
1191816
   Программа по курсу "Международное отношение и внешняя политика СССР".. – Москва, 1945. – 27с.
1191817
   Программа по курсу "Методика партийной учебы".. – Москва, 1979. – 24с.
1191818
   Программа по курсу "Методика преподавания иностранных языков" для педвузов и факультетов иностранных языков. – Москва, 1946. – 12 с.
1191819
   Программа по курсу "Новая западная литература". – Москва, 1942. – 12с.
1191820
   Программа по курсу "Основные принципы и проблемы диалектической логики": для ун-тов маркс.-лен.. – Москва, 1980. – 24с.
1191821
   Программа по курсу "Основы социологии". – Киев : КГУ, 1970. – 7 с.
1191822
   Программа по курсу "Политическая экономия". – Л., 1945. – 33с.
1191823
   Программа по курсу "Психология".. – Л., 1945. – 6с.
1191824
   Программа по курсу "Русская литература ХХ века".. – Москва
ч. 1. – 1946. – 12с.
1191825
   Программа по курсу "Физическая химия поверхностей твердых тел" для хим. ф-тов.. – К., 1972. – 4с.
1191826
   Программа по курсу "Экономика, организация и планирование сельскохозяйственного производства".. – Москва, 1961. – 24с.
1191827
   Программа по курсу "Элементы геологоразведочного дела" для геол.-почв. ф-тов.. – Москва, 1940. – 2с.
1191828
   Программа по курсу "Элементы геологоразведочного дела" для геол.-почв. ф-тов.. – Москва, 1944. – 2с.
1191829
   Программа по курсу биохимии растений (для гос. ун-тов). – Москва, 1942. – 3с.
1191830
   Программа по курсу введения в германскую филологию и истории немецкого языка.. – Москва, 1958. – 16с.
1191831
   Программа по курсу Всеобщей истории государсва и права для юрид. ф-тов. – Л., 1947. – 20с.
1191832
  Бараненков Г.С. Программа по курсу высшей математики для студентов-заочников всех факультетов и специальностей / Г.С. Бараненков ; ГУУЗ НКТ СССР Всесоюз. заочн. ин-т текстильн. пром. – Москва ; Ленинград : Гизлегпром, 1939. – 56 с.
1191833
   Программа по курсу дарвинизма.. – Москва, 1940. – 19с.
1191834
   Программа по курсу Диалектический и исторический материализм для вузов.. – Москва, 1941. – 47с.
1191835
   Программа по курсу Диалектический и исторический материализм. Для ун-тов маркс.-лен.. – Москва, 1977. – 56с.
1191836
   Программа по курсу журналистики.. – Москва, 1948. – 59с.
1191837
   Программа по курсу журналистики.. – Москва, 1953. – 72с.
1191838
   Программа по курсу журналистики.. – Москва, 1957. – 75с.
1191839
   Программа по курсу журналистики. Для 3-х год. партийных школ.. – Москва, 1956. – 62с.
1191840
   Программа по курсу журналистики. Для 4-х год. партийных школ.. – Москва, 1957. – 74с.
1191841
   Программа по курсу журналистики. Для ВПШ.. – Москва, 1958. – 75с.
1191842
   Программа по курсу журналистики. Для курсов переподготовки руковод. газет. работ.. – Москва, 1952. – 48с.
1191843
   Программа по курсу истории КПСС. Для ун-тов маркс.-лен.. – Москва, 1977. – 64 с.
1191844
   Программа по курсу методы математической физики (для физ. и физ.-мат. ф-тов), 1953. – с.
1191845
  Чачхиани А.Д. Программа по курсу немецкого языка. / А.Д. Чачхиани. – Москва, 1939. – 12с.
1191846
   Программа по курсу основ научного атеизма: для ун-тов маркс.-лен.. – Москва, 1980. – 39с.
1191847
   Программа по курсу Основы советского государства и права для высш. тех. уч. завед.. – Л., 1953. – 20с.
1191848
   Программа по курсу Политическая экономия. Для сред. техн. и сельскохоз. уч. завед. (100 часов). – Москва, 1955. – 32с.
1191849
   Программа по курсу Политическая экономия. Для сред. техн. и сельскохоз. уч. завед. (100 часов). – Москва, 1957. – 20с.
1191850
   Программа по курсу политической экономии. Для технич., сельскохоз, мед., педагогич., искусствовед., вузов. – Москва, 1955. – 48с.
1191851
   Программа по курсу политической экономии. Для ун-тов маркс.-лен.. – Москва, 1977. – 48с.
1191852
   Программа по курсу советского административного права.. – Москва, 1945. – 19с.
1191853
   Программа по латинскому языку. – Москва, 1951. – 8с.
1191854
   Программа по латинскому языку, 1951. – 8с.
1191855
   Программа по ленинизму для кружков партийного просвещения. – М, 1938. – 46с.
1191856
   Программа по математике. – Москва, 1960. – 16 с.
1191857
   Программа по математике. – Москва, 1961. – 40 с.
1191858
   Программа по математике : подготовительное отделение. – Москва, 1978. – 11 с.
1191859
   Программа по математической обработке наблюдений. – Х, 1961. – 4 с.
1191860
   Программа по машиностроительному черчению. – М, 1961. – 8с.
1191861
   Программа по международному публичному праву. – М, 1944. – 12с.
1191862
   Программа по международному публичному праву. – М, 1947. – 23с.
1191863
  Кожевников Ф.И. Программа по международному публичному праву для юрид. высш. учебн. заведений / Ф.И. Кожевников, 1949. – 19с.
1191864
   Программа по международному частному праву. – М, 1944. – 8с.
1191865
   Программа по метеорологии. – М, 1944. – 5с.
1191866
   Программа по методике обучения иностранным языкам. – К, 1972. – 16с.
1191867
   Программа по методике полевых геоморфологических исследований. – Москва, 1951. – 8с.
1191868
   Программа по методике преподавания латинского языка. – 4с.
1191869
   Программа по методике преподавания математики. – Москва, 1957. – 11 с.
1191870
   Программа по методике преподавания математики. – Москва, 1960. – 12 с.
1191871
   Программа по методике физической и экономической географии. – М, 1942. – 16с.
1191872
   Программа по минералогии и петрографии. – М, 1944. – 5с.
1191873
   Программа по научному коммунизму. – М, 1973. – 84с.
1191874
   Программа по начертательной геометрии, 1957. – 4 с.
1191875
   Программа по начертательной геометрии. – Москва, 1958. – 4 с.
1191876
   Программа по немецкому языку. – М, 1954. – 11с.
1191877
   Программа по немецкому языку. – Киев, 1982. – 22с.
1191878
   Программа по неорганической химии. – М, 1944. – 12с.
1191879
   Программа по новейшей западной литературе. – М, 1942. – 7с.
1191880
   Программа по новейшей истории. – М, 1969. – 55с.
1191881
   Программа по новой истории. – М, 1942. – 28с.
1191882
   Программа по общей астрофизике : (для физ-мат. и мех.-мат. ф-тов). – Москва : МВО СССР, 1951. – 4 с.
1191883
   Программа по общей геологии. – М, 1951. – 7с.
1191884
   Программа по общей метеорологии. – Л, 1960. – 19с.
1191885
   Программа по общей физике, 1951. – 8 с.
1191886
   Программа по общей физике, 1951. – 12 с.
1191887
   Программа по общей физике. – Москва, 1960. – 12 с.
1191888
   Программа по общей физике. – Москва
1. – 1960. – 12 с.
1191889
   Программа по общей физике. – Харьков, 1961. – 4 с.
1191890
   Программа по общей физической географии. – М, 1940. – 7с.
1191891
   Программа по общей химии. – 8с.
1191892
   Программа по общей химии, 1941. – 7с.
1191893
   Программа по общей электротехнике. – Москва : Советская наука, 1955. – 12 с.
1191894
  Кожанчиков И.В. Программа по общей энтомологии / И.В. Кожанчиков. – Л., 1940. – 14с.
1191895
   Программа по обществоведению. – Киев, 1981. – 16с.
1191896
   Программа по организации работы советского суда. – Перово, 1952. – 7с.
1191897
   Программа по органической химии. – М., 1940. – 3с.
1191898
   Программа по органической химии. – М, 1942. – 12с.
1191899
   Программа по органической химии. – М, 1944. – 7с.
1191900
   Программа по органической химии. – Л, 1960. – 16с.
1191901
   Программа по основам бухгалтерского учета. – М, 1951. – 4с.
1191902
  Адоратский В.В. Программа по основным вопросам марксизма : пособ. для студ. и для кружков повышенного типа / В.В. Адоратский. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Красная новь ; Главполитпросвет
2. – 1922. – 152 с.
1191903
  Адоратский В.В. Программа по основным вопросам марксизма : (46-65 тыс.) / В.В. Адоратский. – 4-е изд., доп. – Москва ; Ленинград : Красная новь, 1924. – 240 с.
1191904
   Программа по палеонтологии : палеозоология и палеоботаника; Специальность - геология. – Москва : Московский университет, 1951. – 15 с. – для геологических факультетов государственных университетов
1191905
   Программа по полицейскому праву, принятая в Университете Св. Владимира // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 411-416. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0580-0 (кн. 2) ; 978-966-06-0577-0
1191906
  Ренненкампф Н.К. Программа по предмету юридической энциклопедии // Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко, Г.І. Балюк, І.А. Безклубий, О.А. Беляневич, Л.К. Воронова [та ін.]. – Київ : Либідь, 2011. – Кн. 1 : [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий ; передм.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – С. 307-312. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0601-2
1191907
   Программа по римскому праву для юридических институтов. – М, 1944. – 8с.
1191908
   Программа по римскому праву для юридических институтов. – Москва, 1948. – 8 с.
1191909
   Программа по рисованию для инженерно-строительных специальностей высших технических учебных заведений. – Москва : Советская наука, 1952. – 4 с.
1191910
   Программа по русской диалектологии. – М, 1946. – 8с.
1191911
  Довнар-Запольский М.В. Программа по русской истории [Пособие по истории Московского государства] / М.В. Довнар-Запольский. – [Киев] : [Изд. студентов Ун-та св. Владимира и слушательниц Высших женских курсов ; Типо-литогр. "Труд"]
Программа по русской истории (Древний период) ; Список книг, рекомендуемых для специаистов по русской истории. Московский период ; Программа по истории Литовско-русского государства ; Пособие по Московскому периоду Русской истории. – 1912. – XVIII, IV, IV, 282, IIс.


  Авт. в кн. не указан; установлен по изд.: Рус. аноним. и подпис. псевд. произведения печати, 1801-1926. Л., 1978. Вып. 2. С. 105; Обозрение преподавания в Ун-те св. Владимира на 1912-1913 учеб. год. По историко-филол. фак. Киев, 1912. С. 15
1191912
   Программа по русской литературе ХІХ века. – М, 1942. – 28с.
1191913
   Программа по русскому фольклору. – М, 1949. – 23 с.
1191914
   Программа по русскому фольклору. – Москва, 1951. – 23 с.
1191915
  Хохлова Е.В. Программа по русскому языку / Е.В. Хохлова. – Киев, 1979. – 12с.
1191916
   Программа по русскому языку для нерусских начальных школ. – Рига, 1946. – 15с.
1191917
   Программа по русскому языку для студентов-иностранцев. – М, 1984. – 134с.
1191918
   Программа по русскому языку для студентов-иностранцев. – М, 1985. – 48с.
1191919
   Программа по сельскохозяйственной милиорации почв. – М, 1951. – 11с.
1191920
   Программа по синоптической метеорологии. – Л, 1960. – 8с.
1191921
   Программа по синоптической метеорологии. – Л, 1961. – 8с.
1191922
   Программа по систематике растений с основами географии растений. – М, 1942. – 16с.
1191923
   Программа по советскому государственному праву. – Москва, 1950. – 18 с.
1191924
   Программа по советскому государственному праву для юридич. школ. – М, 1944. – 12с.
1191925
   Программа по советскому гражданскому земельному праву. – Москва, 1951. – 16 с.
1191926
   Программа по советскому гражданскому процессу. – Москва, 1947. – 19 с.
1191927
   Программа по советскому гражданскому процессу. – М, 1956. – 19с.
1191928
   Программа по советскому трудовому праву. – М, 1951. – 18с.
1191929
  Дензин П.В. Программа по составлению и редактированию карт : для геогр. ф-ов гос. ун-ов / Мин-во высшего образования СССР ; П.В. Дензин ; отв. ред. К.А. Салищев. – Москва : МГУ, 1951. – 8 с.
1191930
   Программа по старословянскому языку. – Киев, 1951. – 11с.
1191931
   Программа по статистике. – Киев, 1951. – 7с.
1191932
   Программа по статистической физике. – М, 1944. – 2с.
1191933
   Программа по судебной медицне. – М, 1951. – 9с.
1191934
   Программа по судебной психиатрии. – М, 1951. – 8с.
1191935
   Программа по судоустройству. – М, 1948. – 12с.
1191936
  Бунге Н.А. Программа по технической химии (курс 1886 и 1887 г.) / Н.А. Бунге, проф. ун-та Св. Владимира. – Киев : Университетская тип., 1888. – 53 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1888
1191937
  Масальский А.Б. Программа по товарам и услугам. / А.Б. Масальский, О.П. Саенко. – М., 1987. – 61с.
1191938
  Топчиева К.В. Программа по физической и коллоидной химии. Специальность геология и геохимия / К.В. Топчиева. – М, 1949. – 4с.
1191939
   Программа поддержки инновационной деятельности Российской академии наук / С.М. Алдошин, П.К. Берзигияров, В.М. Бузник, Д.И. Цыганов // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2013. – Т. 83, № 7, июль. – С. 587-590. – ISSN 0869-5873


  Технико-технологическая сфера не существует автономно от сферы фундаментальных исследований, поэтому закономерно, что в процессе модернизации экономики научные организации играют существенную роль. Авторы публикуемой статьи знакомят читателей с ...
1191940
  Добрынин Сергей Программа поиска мысли / Добрынин Сергей, Шевелев Павел // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 116-122 : фото
1191941
   Программа про гражданскому и торговому праву капиталистических стран для юрид. высш. учебн. заведений. – М., 1949. – 14с.
1191942
  Лобжанидзе А.А. Программа профильного курса "Этногеография и этнокультурные регионы мира" : Методика и опыт. Регионы мира / А.А. Лобжанидзе, Д.В. Заяц // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 35-37. – ISSN 0016-7207
1191943
  Лобжанидзе А.А. Программа профильного курса "Этногеография и этнокультурные регионы мира" (Х-ХІ классы общеобразовательных учреждений) : Методика и опыт / А.А. Лобжанидзе, Д.В. Заяц // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 46-49. – ISSN 0016-7207
1191944
  Гогоцкий С.С. Программа психологии. Вып. 2 : (из психологических лекций в университете св. Владимира) проф. ун-та С. Гогоцкого // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – [4], 107, 3 с.
1191945
   Программа работ и список членов конгресса : 15-й Международный физиологический конгресс. Ленинград-Москва, 9-17 августа 1935 г. – Москва-Ленинград : Медгиз, 1935. – 250с.
1191946
  Лассаль Ф. Программа работников / Ф. Лассаль. – Птгр, 1919. – 39с.
1191947
  Валиев Д.А. Программа развития Национальной библиотеки Таджикистана на 2015-2020 годы // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 3. – С. 43
1191948
  Остроумов Ю.А. Программа расчета молекул по методу молекулярных орбит Хюккеля на электронной цифровой вычислительной машине М-20 / Ю.А. Остроумов. – Ростов-на-Дону, 1965. – 28с.
1191949
  Греханкина Л.Ф. Программа регионального курса " Родное Подмосковье" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 63-65. – ISSN 0016-7207
1191950
  Греханкина Л.Ф. Программа регионального курса "Родное Подмосковье" (Окончание. Начало см. № 7) : Вести из регионов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 64-66. – ISSN 0016-7207
1191951
  Белухина И.Г. Программа решений первой краевой задачи для двумерного несамосопряжённого параболического уравнения в прямоугольнике / И.Г. Белухина. – Москва, 1966. – 37 с.
1191952
  Богосвятская А.И. Программа семинара "Феномен литературной мистификации" : (для 10 (11) классов) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та [ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 18-40
1191953
  Богуславский М.В. Программа социокультурной модернизации российского образования М.В.Ломоносова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 40-49. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрывается суть Ломоносовского периода в истории отечественной педагогики, отношение к которому на протяжении веков было неоднозначным.
1191954
   Программа спецкурса "Внешнеэкономические отношения стран Тропической Африки". – Киев : КДУ, 1978. – 17с.
1191955
   Программа спецкурса "Внешняя политика арабских стран". – К, 1985. – 16с.
1191956
   Программа спецкурса "Внешняя политика стран-членов СЭВ". – К, 1986. – 18с.
1191957
   Программа спецкурса "Возникновение и развитие рабочего и социалистического движения". – К, 1987. – 8с.
1191958
   Программа спецкурса "Гетерогенный катализ". – К, 1972. – 4с.
1191959
   Программа спецкурса "Государственное право СССР и зарубежных стран". – Киев : КГУ, 1985. – 22 с.
1191960
   Программа спецкурса "Деликты в советском гражданском праве". – К, 1986. – 12с.
1191961
   Программа спецкурса "Дополнительные главы физической химии". – К, 1972. – 2с.
1191962
   Программа спецкурса "Задачи и организация оперативно-розыскных аппаратов органов внетренних дел" : для студ. юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1986. – 4с.
1191963
   Программа спецкурса "Задачи и организация оперативно-розыскных аппаратов". – К, 1988. – 6с.
1191964
   Программа спецкурса "Идеологические аспекты внешнеполитических концепций США". – К, 1987. – 11с.
1191965
   Программа спецкурса "Избранные главы цитологии". – К, 1984. – 10с.
1191966
   Программа спецкурса "Испания 19 века". – К, 1987. – 12с.
1191967
   Программа спецкурса "Использование звукозаписи и киносъемки". – Киев, 1969. – 2с.
1191968
   Программа спецкурса "Историко-философские исследования и современность". – К, 1978. – 16с.
1191969
   Программа спецкурса "Историография новой истории". – Киев, 1981. – 31с.
1191970
   Программа спецкурса "Исторический опыт КПСС по решению национального вопроса в СССР и развитие национальных отношений на современном этапе" : для студ. ист.ф-та. – Киев : КГУ, 1982. – 16 с.
1191971
   Программа спецкурса "История арабских стран". – К, 1984. – 16с.
1191972
   Программа спецкурса "История Великой Октябрьской социалистической революции". – Воронеж, 1964. – 32с.
1191973
   Программа спецкурса "История языкознания". – М, 1978. – 8с.
1191974
   Программа спецкурса "Коренные вопросы истории компартии Украины" : для студ. гуманит. фак-тов. – Киев : КГУ, 1985. – 24 с.
1191975
   Программа спецкурса "Критика буржуазных и оппортунистических трактовок хозяйственного механизма развитого социализма". – Киев : КГУ, 1982. – 20 с.
1191976
   Программа спецкурса "Критика реакционной, антикоммунистической сущности идеологии и политики международного сионизма". – К, 1984. – 6с.
1191977
   Программа спецкурса "Критика современных антимаркиситских теорий". – К, 1978. – 32с.
1191978
   Программа спецкурса "Критика современных антимаркиситских экономических теорий". – Киев : КГУ, 1986. – 32 с.
1191979
   Программа спецкурса "Критика современных буржуазных и оппортунистических экономических теорий". – Киев : КГУ, 1982. – 20 с.
1191980
   Программа спецкурса "Логические основания эмпирического знания" : для студ. фс. ф-та. – Киев : КДУ, 1973. – 8 с.
1191981
  Лосева Л.М. Программа спецкурса "межфразовая связь в современном русском языке" / Л.М. Лосева. – Берновцы, 1964. – 43с.
1191982
   Программа спецкурса "Научное управление социалистическим обществом". – Киев : КГУ, 1978. – 8 с.
1191983
   Программа спецкурса "Основные направления научно-технического прогресса". – Киев : КГУ, 1978. – 18 с.
1191984
   Программа спецкурса "Основы демографии" : для студ. фак-та межд. отн. и межд. права. – Киев : КГУ, 1979. – 10 с.
1191985
   Программа спецкурса "Проблемы войны, мира и современная идеологическая борьба". – Киев : КГУ, 1978. – 16 с.
1191986
   Программа спецкурса "Проблемы интенсификации производства". – Киев : КДУ, 1973. – 9 с.
1191987
   Программа спецкурса "Продовольственная программа и пресса" : Для студ. ф-та журналистики. – Киев : КГУ, 1986. – 16 с.
1191988
   Программа спецкурса для студентов отдела истории средних веков. – К, 1970. – 8 с.
1191989
  Котов В.Н. Программа спецкурса на тему: "К. Маркс и Ф. Энгельс и революционная Россия." / В.Н. Котов. – Киев, 1978. – 5 с.
1191990
   Программа студенческой научной конференции. – Новосибирск, 1973. – 72с.
1191991
   Программа трудовой группы. – М. – 100с.
1191992
   Программа увеличения производства. – М, 1988. – 76с.
1191993
   Программа углубления экономических реформ в России. – М, 1992. – 65с.
1191994
  Путинцев А.В. Программа факультативного курса "Профессиональная ориентация" для 8-10 кл. общеобразовательной шк. / А.В. Путинцев. – Москва, 1972. – 32 с.
1191995
  Салмина Н.Г. Программа формирования начальных математических понятий и опыт ее реализации в практике обучения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 Психология : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 101-112. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1191996
   Программа центра комплексных подводных исследований. – Москва : Тип. Мин-ва культуры СССР, 1989. – 29 с.
1191997
   Программа экзамена по уровню владения китайским языком (NSK). – Пекин : Современность, 1990. – 138 с.
1191998
  Серебренникова Г.А. Программа экологического кружка для У-УІІ классов : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 46-47. – ISSN 0016-7207
1191999
   Программа экспериментальных исследований на мезонной фабрике ИЯН АН СССР. – Москва, 1982. – 290с.
1192000
  Шульгина О.В. Программа элективного курса "География Центрального федерального округа России" : Методика и опыт / О.В. Шульгина, В.Ю. Халатов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 58-63. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 0016-7207
<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,