Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>
1200001
  Зливкова О.О. "Соцмісто". До історії забудови Київського Лівобережжя / О.О. Зливкова, І.В. Шулешко // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 219-233. – ISBN 978-966-651-543-1
1200002
  Ковалів Ю. "Соцреалізм" - глухий кут історії літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 27-42. – ISSN 0236-1477
1200003
  Ковалів Ю. "Соцреалізм" - глухий кут історії літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 27-42. – ISSN 0236-1477
1200004
  Державин Г.Р. [Сочинения Державина]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. И. Глазунова]
Ч. 4. – 1843. – [4], 328 с. – Экз. № 5257 дефектный, отсутствует тит. л.; описано по интернет-поиску


  Содержание: Торжество восшествия на престол императрицы Екатерины II, отправленное в Тамбове губернатором Державиным в его доме 1786 года 28 июня и др. произведения Код-Гр, фсд-задовіл. КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. ...
1200005
   Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування : навч. посіб. для студентів і лікарів-інтернів ВНМЗ IV рівня акредитації та лікарів / [Л.А. Мельник, О.В. Нечосіна, Ю.В. Пилипас, М.Г. Долинська]. – Київ : Бурнос С.О., 2017. – 111 с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 110–111 та у підрядк. прим. – (Проект USAID "Посилення контролю за туберкульозом в Україні")
1200006
   Соціологія. – К, 1992. – 177с.
1200007
  Якуба О.О. Соціологія : навчальний посібник для студентів / О.О. Якуба; МФ "Відродження". – Харків : Константа, 1996. – 192 с. – (Трансформація гуманітарної освіти України). – ISBN 5-7707-9244-2
1200008
   Соціологія : Курс лекцій. – Київ : Заповіт, 1996. – 344с. – ISBN 5-7763-2588-9
1200009
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.1. – 1996. – 59с.
1200010
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.2. – 1996. – 73с.
1200011
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.3. – 1996. – 59с.
1200012
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.4. – 1996. – 78с.
1200013
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.5. – 1996. – 73с.
1200014
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.6. – 1996. – 75с.
1200015
   Соціологія. – Київ, 1997. – 40 с.
1200016
  Попова І.М. Соціологія : Пропедевтичний курс: Підручник для студентів ВНЗ / І.М. Попова; МФ "Відродження". – Київ : Тандем, 1998. – 272с. – ISBN 966-7145-11-5
1200017
  Піча В.М. Соціологія : загальний курс : навчальний посібник для студентів / В.М. Піча. – Київ : Каравела, 1999. – 248 с. – ISBN 966-95596-0-Х
1200018
  Піча В.М. Соціологія : Загальний курс. Навч. посібник / В.М. Піча. – Київ : Каравела, 2000. – 248с. – ISBN 966-95596-0-Х
1200019
  Павліченко П.П. Соціологія : Навч. посібник для студентів несоціологічних спеціальностей / П.П. Павліченко, Д.А. Литвиненко. – Київ : Лібра, 2000. – 256с. – ISBN 966-7035-34-4
1200020
  Гавриленко І.М. Соціологія : Навч. посіб. / І.М. Гавриленко; КНУТШ. – Київ : ВЦ "Київський університет". – ISBN 966-594-193-9
Кн.2 : Соціальна динаміка. – 2000. – 464с.
1200021
   Соціологія : Посібник для студентів вузів. – 2-ге вид.перероб. доп. – Київ : Академія, 2002. – 560с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-115-5
1200022
  Пшеничнюк О.В. Соціологія : посібник для підготовки до іспитів / О.В. Пшеничнюк, О.В. Романовська. – Київ : [Вид. Паливода А.В.], 2002. – 152 с. – ISBN 966-8037-05-7
1200023
   Соціологія : курс лекцій : [навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти] / В.М. Піча, Н.Й. Черниш, А.Г. Хоронжий, Л.М. Герасіна, В.А. [та ін.] Полторак; [В.М. Піча та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 2-е вид., випр. та допов. – Львів : Новий світ-2000, 2002. – 310, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-05-4
1200024
  Дворецька Г.В. Соціологія : навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 472 с. – ISBN 966-574-320-1
1200025
  Павліченко П.П. Соціологія : Навчальний посібник для студ. несоціолог. спец. / П.П. Павліченко, Д.А. Литвиненко. – 2-ге видання. – Київ : Лібра, 2002. – 256 с. – ISBN 966-7035-46-8
1200026
   Соціологія : Підручник. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2003. – 560 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-115-5


  2-ге вид., перероб., доп. Соціологія як наука; Суспільство як соціальна система; Основні галузі соціологічного знання; Методика і техніка соціологічного досліджень
1200027
   Соціологія : Курс лекцій: Навчальний посіб. для вищ. закл. освіти. – 3-тє вид., стереот. – Львів : Новий світ-2000, 2003. – 312с. – ("Новий Світ - 2000"). – ISBN 966-7827-05-4
1200028
   Соціологія : навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2003. – 455 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-182-8


  Висвітлюються основні теми курсу соціології, які читаються студентам вищих навчальних закладів України. Для викладачів вузів, а також фахівців (соціологам, викладачам філософії, історії, інших гуманітарних дисциплін)
1200029
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2004. – 456с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-33-4
1200030
  Герасимчук А.А. Соціологія : навч. посібник / А.А. Герасимчук., Ю.І. Палеха, О.М. Шиян; Європейський ун-т. – 4-те вид., випр. й доп. – Київ : Європейський університет, 2004. – 248 с. – ISBN 966-7508-10-2
1200031
  Танчин І. Соціологія : навч. посібник / Ігор Танчин. – Львів : Українська академія друкарства, 2005. – 360 с. – ISBN 966-322-016-3
1200032
  Жоль К.К. Соціологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / К.К. Жоль. – Київ : Либідь, 2005. – 440 с. – ISBN 966-06-0364-9
1200033
   Соціологія : Посібник для студентів вузів. – 2-ге вид. перероб. доп. – Київ : Академія, 2005. – 560с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-115-5
1200034
   Соціологія : [навч. посібник]. – 3-є вид., стереотип. – Київ : Знання, 2005. – 454 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-238-7
1200035
  Пшеничнюк О.В. Соціологія : посібник для підготовки до іспитів / О.В. Пшеничнюк, О.В. Романовська. – 2-е вид., допов. та перероб. – Київ : Паливода А.В., 2005. – 170 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-61-08
1200036
  Барвінський А.О. Соціологія : Курс лекцій для студентів вищ. навч. закл. / А.О. Барвінський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 328с. – ISBN 966-8365-96-8
1200037
  Юрій М.Ф. Соціологія : Підручник / М.Ф. Юрій. – Київ : Дакор, 2005. – 552с. – ISBN 966-8379-02-0
1200038
   Соціологія : підручник / В.Г. Городяненко, О.В. Гілюн, А.В. Демічева, С.В. Легеза, Н.А. та ін. Липовська; В.Г. Городяненко [та ін.] ; за ред. В.Г. Городяненка. – 3-тє вид., перероб., допов. – Київ : Академія, 2006. – 544 с. – Бібліогр.: с. 539-542. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 966-580-215-1
1200039
   Соціологія : словник термінів і понять / Є.А. Біленький, М.А. Козловець, І.В. Саух, В.О. Федоренко; Є.А. Біленький, М.А. Козловець, І.В. Саух, В.О. Федоренко, А.А. Котвицький та ін. ; за ред. Є.А. Біленького, М.А. Козловця. – Київ : Кондор, 2006. – 372 с. – ISBN 966-351-098-6
1200040
   Соціологія : підручник для вищої школи / І В. Волович, Г.Т. Головченко, М.І. Горлач, І.М. Жиленкова, В.Г. [та ін.] Кремень; [Волович В.І. та ін.]. – 5-те вид., переробл. і допов. – Харків : Фактор, 2006. – 768 с. – Бібліографія в кінці кожного розділу. – ISBN 966-312-423-7
1200041
  Пшеничнюк О.В. Соціологія : Посібник для підготовки до іспитів / О.В. Пшеничнюк, О.В. Романовська. – 3-є вид., випр. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 172с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-014-6
1200042
   Соціологія : підручник. – 3-тє вид., стереот. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 278с. – ISBN 966-8340-25-6
1200043
  Юрій М.Ф. Соціологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф.Юрій. – Київ : Кондор, 2007. – 288с. – ISBN 966-8251-91-1
1200044
  Танчин І.З. Соціологія : навчальний посібник / І.З. Танчин. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 351с. – ISBN 966-346-205-1
1200045
  Танчин І.З. Соціологія : навчальний посібник / І.З. Танчин. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 351с. – ISBN 978-966-346-479-4
1200046
   Соціологія : навчальний посібник / С.О. Макеєв [ та ін. ] ; за ред. С.О. Макеєва. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 566с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-620-267-6


  Висвітлюються основні теми курсу соціології, які читаються студентам вищих навчальних закладів України. Для викладачів вузів, а також фахівців (соціологам, викладачам філософії, історії, інших гуманітарних дисциплін)
1200047
   Соціологія : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / В.Г. Городяненко, О.В. Гілюн, А.В. Демічева, С.В. Легеза та ін.; за ред.: В.Г. Городяненка. – 3-тє вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2008. – 544с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-245-7
1200048
   Соціологія : підручник / В.М. Піча [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 4-тє вид., виправлене. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 296 с. – Бібліогр.: с.290-292. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-25-6
1200049
   Соціологія : короткий навчальний словник: терміни і поняття / [Піча В.М. та ін.] ; за наук. ред. В.М. Пічі. – 2-е вид., випр., переробл. і допов. – Київ ; Львів : Каравела ; Новий світ-2000 ; Магнолія 2006, 2008. – 338, [2] с. – Бібліогр.: с. 304-313. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-32-3
1200050
  Юрій М.Ф. Соціологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2009. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-286. – ISBN 966-8251-91-1
1200051
  Черниш Н. Соціологія : підручник за рейтиногово-модульною системою навчання / Н.Й. Черниш. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 468с. – ISBN 978-966-346-597-5
1200052
  Вербець В.В. Соціологія : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк. – Київ : Кондор, 2009. – 550с. – ISBN 978-966-351-222-8
1200053
  Сірий Є.В. Соціологія : загальна теорія та методологія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навчальний посібник / Є.В. Сірий ; МОНУ. – Вид. 3-є, виправл. та доп. – Київ : Атіка, 2009. – 492 с. – ISBN 978-966-326-321-2


  Розраховано на студентів всіх спеціальностей, аспірантів, викладачів соціологічних дисциплін
1200054
   Соціологія : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [В.І. Волович та ін.]. – 6-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 806, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-364-831-6


  Підручник «Соціологія» — систематизований виклад курсу основ соціології. Викладено основні положення про суспільство як соціальну систему. Розглядаються питання соціології політики, соціології особи, механізми соціальної діяльності і поведінки особи, ...
1200055
   Соціологія : підручник / Піча В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 4-те вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 291, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 293. – Бібліогр.: с. 290-292. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-25-6
1200056
  Лукащук В.І. Соціологія : навч. посібник / В.І. Лукащук ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 268-271 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-623-676-3
1200057
   Соціологія : підручник для студ. юридичних спец. вищих навч. закладів / [М.П. Требін та ін.] ; за ред. М.П. Требіна ; МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 224 с. – Бібліогр. в кінці кожного розділу. – ISBN 978-966-458-171-1
1200058
  Кузьменко Т.М. Соціологія : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.М. Кузьменко ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 320с. – Бібліогр.: с. 274-281. – ISBN 978-611-01-0037-3
1200059
   Соціологія : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Пачковський Ю.Ф. та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 416, [2] с. : табл., іл. – 350-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка присвячується. – Бібліогр.: с. 405-412. – ISBN 978-966-613-897-5
1200060
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : [підручник для студ. вищ. навч. закладів] / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2011. – 407, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8019-33-4
1200061
   Соціологія : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посібник / [Н.Й. Черниш та ін.] ; за ред. Н.Й. Черниш. – Київ : Знання, 2012. – 446, [2] с. – Додаток: с. 436-446. – Бібліогр.: с. 430-435. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-968-3
1200062
  Дороніна М.С. Соціологія (візуалізація основних положень) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Дороніна М.С., Сасіна Л.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 172 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 171. – ISBN 978-966-676-484-6
1200063
  Полтораков О.Ю. Соціологія (національної) безпеки в суспільствознавчому контексті // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 50-54. – ISSN 2073-9591
1200064
  Кутуєв Павло Соціологія : історичні витоки та сучасні трансформації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.183-206. – ISSN 1563-3713
1200065
   Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1200066
   Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2015. – 204 с. – Резюме укр., англ. мовами
1200067
   Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
1200068
   Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2016. – 172 с. – Резюме укр., англ. мовами
1200069
   Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2016. – 212 с. – Резюме укр., англ. мовами
1200070
   Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1200071
   Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2017. – 172 с. – Резюме мовою статті
1200072
   Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2017. – 200 с. – Резюме мовою статті
1200073
  Нестуля О.О. Соціологія [Електронний ресурс] : навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля ; МОНУ ; Полтав. ун-т споживчої кооперації України. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-364-835-4


  У книзі узагальнено досвід викладання курсу «Соціологія» за кредитно-модульною системою навчання для студентів економічних спеціальностей. До кожної теми пропонується опорний конспект вивчення нового матеріалу, виконаний у схемах і таблицях, додаються ...
1200074
  Редько О. Соціологія аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 51-56
1200075
  Рєзаєв А. Соціологія в Канаді як наукова та академічна дисципліна / А. Рєзаєв, Г. Сендстром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-68. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Стаття пропонує результати історико - порівняльного аналізу розвитку соціології в Канаді і розглядає питання про місце і роль канадської соціології в глобальному соціальному пізнанні. Мета дослідження полягає в тому, щоб показати основні контури ...
1200076
   Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей = Sociology in situation of social ambiguities : тези доповідей / Соціологічна асоціація України ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [ ред. кол.: Астахова В.І., Бєлова Л.О., Бакіров В.С. та ін. ]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 476 с.
1200077
  Нельга О.В. Соціологія громадської думки : навчальний посібник / О.В. Нельга ; МОНУ ; Міжнар. Соломонов ун-т. – Київ, 2008. – 186 с. – ISBN 978-966-1536-13-4
1200078
  Цимбалюк Н.М. Соціологія дозвілля : навчальний посібник / Н.М. Цимбалюк; Мін-во культури і мистецтв України; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2001. – 180с. – ISBN 966-7435-56-3
1200079
  Лукашевич М.П. Соціологія економіки : Підручник / М.П. Лукашевич. – Київ : Каравела, 2005. – 288с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-40-7
1200080
  Лубкович І. Соціологія і журналістика : підручник для журналістів і не тільки / Ігор Лубкович. – Львів : ПАІС, 2005. – 176 с. – ISBN 966-7651-29-0
1200081
  Лубкович І. Соціологія і журналістика : підручник / Ігор Лубкович. – Вид. 2-ге, переробл. та доп. – Львів : ПАІС, 2009. – 232 с. – ISBN 966-7651-29-0
1200082
  Редько О. Соціологія і проблеми регіональної політики України / О. Редько, О. Гонта // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 1. – С.63-69
1200083
   Соціологія і психологія : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [Пачковський Ю.Ф. та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Каравела, 2009. – 759, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 736-752. – (Українська книга). – ISBN 978-966-2229-01-1
1200084
   Соціологія і сучасні соціальні трансформації : матеріали 1 Міжнародної конференції студентів та молодих науковців (9-10 жовтня 2008 р.) / КНУТШ, Факультет соціол., Наукове тов-во студ. та аспірантів КНУТШ. – Київ, 2009. – 70 с.
1200085
  Ерліх Є. Соціологія і юриспруденція (1906) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 185-193. – ISSN 1818-992Х
1200086
  Танчер В. Соціологія інтимності: секс, еротика і кохання у постмодерній деконструкції // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.89-102. – ISSN 1563-3713
1200087
  Шатохін А.М. Соціологія історії Василя Ключевського: соціологічна спадщина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 61-64. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
1200088
  Джунь В. Соціологія конституційного права (до постановки питання) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 66-75. – ISSN 0132-1331
1200089
   Соціологія культури : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти України. – Київ : Каравела, 2002. – 334с. – ("Новий Світ - 2000"). – ISBN 966-7827-25-3; 966-800700-22


  На засадах і соціології культури вперше систематизовано для навчальних цілей зміст соціокультурної сфери та її основних галузей
1200090
  Юрій М.Ф. Соціологія культури : Навчальний посібник / М.Ф.Юрій. – Київ : Кондор, 2006. – 302с. – ISBN 966-8251-37-7
1200091
  Камбур А.В. Соціологія культури П.Сорокіна // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С. 160-162. – (Філософія ; Вип. 148/149)
1200092
  Огаренко В.М. Соціологія малих груп : Підручник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Огаренко, Ж.Д. Малахова; Гуманітарний ун-тет "Запорізький ін-тут державного та муніцип. управління". – Запоріжжя : ЗІГМУ, 2002. – 292с. – ISBN 966-8227-00-Х
1200093
  Огаренко В.М. Соціологія малих груп : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Огаренко, Ж.Д. Малахова; МОНУ; Гуманіт. ун-т "Запорізький ін-т державного та муніципального управління". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 292с. – ISBN 966-364-050-2
1200094
  Бурейчак Т. Соціологія маскулінності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Тетяна Бурейчак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 134 с. : іл., табл. – Предм.-імен. покажч.: с. 129-133. - Глосарій: с. 121-128. – Бібліогр.: с. 105-117 та наприкінці гл. – ISBN 978-617-574-042-2
1200095
  Лукашевич М.П. Соціологія масової комунікації : підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 367 с. – Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 364-367 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-608-8


  Розглянуто основні категорії: об"єкт і предмет соціології масової комунікації та особливості використання соціологічних методів у дослідженні, впливів масової комунікації на життя суспільства. Розглянуто систему управління масовою комунікацією, ...
1200096
  Семашко О.М. Соціологія мистецтва : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Семашко; МОНУ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 244с. – ISBN 966-8340-48-5
1200097
  Гриб В.І. Соціологія мистецтва в структурі міжпредментних зв"язків : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Гриб В. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1993. – 16с.
1200098
  Петрова Я.В. Соціологія міграції як галузь соціологічної науки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.60-64. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1200099
  Євтух В. Соціологія міжетнічного конфлікту: теоретичний конфлікт // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-17.
1200100
  Пржонська Н.А. Соціологія міжнародних відносин: історична еволюція американської науки та вивчення предмета // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 10-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття присвячена історії формування предмета соціології міжнародних відносин на досвіді американської соціології з метою запровадження соціологічних досліджень в цій галузі в Україні. Розглянуто два головні питання. По-перше, подана теоретична ...
1200101
  Тарабукін Ю.О. Соціологія міста : Курс лекцій / Ю.О. Тарабукін; Міністерство культури і мистецтв України. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 966-8683-07-2; 966-8683-08-0
Ч.1. – 2004. – 279с.
1200102
  Тарабукін Ю.О. Соціологія міста : Курс лекцій / Ю.О. Тарабукін; Міністерство культури і мистецтв України. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 966-8683-07-2; 966-8683-09-9
Ч.2. – 2004. – 172с.
1200103
  Тарабукін Ю.О. Соціологія міста : Тексти лекцій / КНУТШ; Ю.О. Тарабукін. – Київ : Київський університет, 2006. – 348с. – ISBN 966-594-870-9
1200104
   Соціологія міста : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Малес Л.В. [та ін.] ; МОНУ ; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 463 с., [44] с. іл. : іл. – ISBN 978-617-579-094-6
1200105
  Тарабукін Ю.О. Соціологія молоді : Курс лекцій / Ю.О. Тарабукін; КНУТШ;Фак-тет соціолог.та психолог. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 376с. – ISBN 966-7938-03-4
1200106
  Головатий М.Ф. Соціологія молоді : Курс лекцій / М.Ф. Головатий; МАУП. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : МАУП, 2006. – 304с. – ISBN 966-608-529-1
1200107
   Соціологія на Україні. – К, 1968. – 200с.
1200108
  Гавриленко І.М. Соціологія освіти : Навч. посіб. / І.М. Гавриленко, О.Л. Скідін; МОУ, Запоріз. держ. унів. – Запоріжжя : ЭТТА-ПРЕСС, 1998. – 464с. – ISBN 966-565-012-2
1200109
   Соціологія освіти : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / КНУТШ ; Класичний приватний ун-т ; Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України та ін. ; за ред. І.М. Гавриленка, О.Л., Скідіна, Ю.І. Яковенка. – Вид. 2-е, доп. та переробл. – Запоріжжя : КПУ. – ISBN 978-966-414-033-8
Кн. 2. – 2009. – 288 с.
1200110
  Гусаков В. Соціологія племені (на прикладі племінної організації Беніну) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 66-69. – ISSN 0130-6936
1200111
  Леш С. Соціологія постмодернізму = Sociology of postmodernism / Скот Леш. – Львів : Кальварія, 2003. – 344с. – ISBN 966-663-106-7


  Постмодернізм став предметом передусім естетичного, морального і політичного дискурсу. Однак він не став предметом серйозного систематичного аналізу, зокрема серйозного соціологічного аналізу. Спокійний соціологічний аналіз і є темою даного досліджен
1200112
   Соціологія права : підручник [для студентів юридичних спеціальностей] / М.І. Панов, Н.П. Осипова, Л.М. Герасіна, Г.П. Клімова, О.В. Сердюк, В.Д. Водник, Ю.І. Золотарьова, В.Д. Бринцев; [Панов М.І. та ін.] ; за ред. Н.П. Осипової ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : ІнЮре, 2003. – 275 с. – ISBN 966-313-063-6
1200113
   Соціологія права : навч. посібник / О.М. Джужа, В.М. Вовк, І.Г. Кириченко, І.Г. Ковальський, С.М. Корецький, Ю.О. Левченко, А.С. Надточій; [Джужа О.М., Вовк В.М., Кириченко І.Г., Ковальський І.Г., Корецький С.М., Левченко Ю.О., Надточій А.С.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 286 с. – ISBN 966-667-109-3
1200114
   Соціологія права : навчальний посібник / В.Д. Воднік, Ю.І. Золотарьова, Г.П. Клімова, Н.П. Осипова, О.В. Сердюк; Воднік В.Д. [ та ін. ] ; за ред. Н.П. Осипової. – Харків : Право, 2007. – 232 с. – ISBN 978-966-458-024-0
1200115
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич
№ 2/3. – 2012. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1200116
  Ерліх Є. Соціологія права (1922) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 161-167. – ISSN 1818-992Х
1200117
  Савчук С.В. Соціологія права і юридична соціологія: тотожність чи відмінність предметів // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.5-9. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1200118
  Яцино К.С. Соціологія права: деякі аспекти методології // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 160-168


  У статті проаналізовано різноманітні методи, якими оперує наука соціологія права при дослідженні правових явищ. Наведена класифікація методології соціології права та досліджуються різні підходи до трактування поняття "метод" в правовій соціології.
1200119
  Огаренко В.М. Соціологія праці : Навчальний посібник / В.М. Огаренко; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т державного та муніципального управління". – Запоріжжя : ЗІДМУ, 2001. – 306с. – ISBN 966-95921-4-3
1200120
  Дворецька Г.В. Соціологія праці : Навч. посібник / Г.В. Дворецька; Мін-во освіти і науки України. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 244с. – ISBN 966-574-217-5
1200121
  Боришкевич Л.Д. Соціологія праці : (аналітико-статистична інформація) / Л.Д. Боришкевич; МОНУ. Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформації. – Київ : УкрІНТЕІ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу ; Вип. 16)
Вип. 13. – 2002. – 44с.
1200122
  Лукашевич М.П. Соціологія праці : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич. – Київ : Либідь, 2004. – 440с. – ISBN 966-06-0288-Х
1200123
  Огаренко В.М. Соціологія праці : Навчальний посібник для студентів вузів / В.М. Огаренко, Ж.Д. Малахова; МОНУ; Гуманітарний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 304с. – ISBN 966-364-049-9
1200124
  Вакуленко С.М. Соціологія праці : навчально-методичний посібник / С.М. Вакуленко. – Київ : Знання, 2008. – 262с. – Ббібліогр.: с. 238-262. – ISBN 978-966-346-338-4
1200125
   Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації і перспективи розвитку : зб. наук. пр. VI Міжнар. наук.-практ. конф. / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред.-координатори: М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 351, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-032-6
1200126
  Яроцький Л.В. Соціологія релігії : окреми нариси з історії християнства / Л.В. Яроцький. – Житомир : Полісся, 2004. – 188с. – ISBN 966-655-113-6
1200127
  Лукашевич М.П. Соціологія релігії : навчальний посібник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 224 с. : табл. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-733-7
1200128
  Савельєв Ю.Б. Соціологія світового рівня у периферійній країні: уроки для України // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 133–139. – ISSN 1681-116Х
1200129
  Чигрин В.О. Соціологія сільської молоді: теоретико-методологічні та методичні основи : Дис. ... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Чигрин В.О.; МОНУ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 497л. – Бібліогр.: л.472-497
1200130
  Чигрин В.О. Соціологія сільської молоді: теоретико-методологічні та методичні основи : автореф. дис. ... д-ра соціол.. наук : спец.: 22.00.04 - спец. та галузеві соціології / Чигрин В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 30 с. – Бібліогр.: 38 назв
1200131
  Лукашевич М.П. Соціологія сім"ї : підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2013. – 223, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-741-2
1200132
  Лукашевич М. Соціологія соціальної роботи / М. Лукашевич, Т. Семгіна // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 107-150. – ISSN 1810-2131
1200133
  Недюха М.П. Соціологія способу життя : Матеріали лекції / М.П. Недюха, І.М. Салій. – Київ : "МП Леся", 2002. – 31с. – ISBN 966-957-85-31
1200134
  Ніколаєвська А.М. Соціологія та українське суспільство: професійно-етичний вимір // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С.9-13. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1200135
  Зімель Г. Соціологія трапези // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 4 жовтень - грудень. – С. 187-192. – ISSN 1563-3713
1200136
  Лукашевич М.П. Соціологія туризму : курс лекцій / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор ; МОНУ, Ін-т вищої освіти акад. пед. наук України, Ужгород. нац. ун-т, Київ. ун-т туризму, екон. і права. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 340 с. – ISBN 978-966-8764-81-3
1200137
  Лукашевич Микола Соціологія туризму: проблеми становлення та інституалізації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 25-27. – Бібліогр. в кінці ст.


  Динамічний розвиток туризму у світі та Україні викликав інтерес до його дослідження представниками соціогуманітарних наук, зокрема - соціології. Водночас процеси становлення та інституалізації соціології туризму як окремої галузі соціологічних знань ще ...
1200138
   Соціологія у (пост) сучасності : збірник тез доповідей VIII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів : (15-16 квітня 2010), м. Харків / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина ; [ред. кол.: Сокурянська Л.Г., Хижняк Л.М. та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – 233 с. – ISBN 978-966-623-650-3
1200139
   Соціологія у (пост)сучасності : збірник тез доповідей ІХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів : (14-16 квітня 2011), м. Харків / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Соціолог. фак., Студ. наук. т-во ; [редкол.: Сокурянська Л.Г., Хижняк Л.М., Вакуленко С.М. та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 216, [1] с. : іл., табл. – Укр., англ., рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-623-741-8
1200140
  Шаповал М.Ю. Соціологія українського відродження / М.Ю. Шаповал. – Київ : Україна, 1994. – 45с. – ISBN 5319012942
1200141
  Димитрова Л.М. Соціологія управління та організацій : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Димитрова; МОіНУ; Нац. технічн. ун-тет України "КПІ". – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Політехніка. Ліра-К, 2005. – 156с. – ISBN 966-622-176-4
1200142
  Нагорний Б. Соціологія управління: пошук відповідей на виклик часу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.126-132. – ISSN 1563-3713
1200143
  Добрускін М.О. Соціологія художньо-естетичного виховання ( за матеріалами технічних вузів ) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С.71-83. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1200144
  Молованюк В. Соціологія юриспруденції США // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 114-124.
1200145
   Соціологія, психологія, педагогіка: погляд молодих науковців : Матеріали конференції студентів та аспірантів факультету соціології та психології 27 квітня 2005 року. – Київ : Київський університет, 2005. – 282с.
1200146
  Лукашевич М.П. Соціологія. Загальний курс : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2006. – 408с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-33-4
1200147
  Лукашевич М.П. Соціологія. Загальний курс : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 408с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-33-4
1200148
  Лукашевич М.П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. – Київ : Каравела, 2008. – 544с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-37-7
1200149
  Лукашевич М.П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій : основи загальної, спеціальних та галузевих теорій : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. – Київ : Каравела, 2012. – 543, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-37-7
1200150
  Сірий Є.Е. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навч. посібник / Є.В. Сірий; МОНУ. – 2-ге вид. – Київ : Атіка, 2007. – 480с. – ISBN 966-8074-95-5
1200151
  Нестуля О.О. Соціологія: Практикум. Модульний варіант : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, С.Ж. Верезомська ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 269, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-364-835-4
1200152
   Соціологія: робочі програми для підготовки бакалаврів : за галуззю знань 0301 - соціально-політичні науки напрямом 6.030101 - соціологія : навчально-методичний посібник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.В. Коваліско та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Іст. ф-т, Каф. історії та теорії соціології. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 1. – 2011. – 562, [2] с. : табл.
1200153
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 3. – 1998
1200154
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 4/5. – 1998
1200155
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 6. – 1998
1200156
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 2. – 1999
1200157
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 3. – 1999
1200158
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 4. – 1999
1200159
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 2. – 2000
1200160
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 3. – 2000
1200161
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 4. – 2000
1200162
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 2. – 2001
1200163
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-
№ 3. – 2001
1200164
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2001
1200165
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2004
1200166
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2005
1200167
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2006
1200168
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2006
1200169
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2006
1200170
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2006
1200171
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2007
1200172
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2007
1200173
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2007
1200174
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2007
1200175
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2008
1200176
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2008
1200177
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2008
1200178
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2008
1200179
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2009
1200180
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2009
1200181
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2009
1200182
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2009. – 204 с.
1200183
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1 січень-березень. – 2010
1200184
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2 квітень-червень. – 2010
1200185
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3 липень-вересень. – 2010
1200186
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4 жовтень - грудень. – 2010
1200187
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2011. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
1200188
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1200189
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4 жовтень - грудень. – 2012
1200190
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2013
1200191
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2013
1200192
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1200193
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1200194
   Соціологія: Терміни. Поняття. Персоналі : навчальний словник-довідник для студентів. – Київ ; Львів : Каравела ; Новий Світ-2000, 2002. – 480 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6; 966-7827-15-1
1200195
   Соціолого-педагогічний словник. – Київ : ЕксОб, 2004. – 304с. – ISBN 966-7769-33-Х
1200196
   Соціолого-педагогічний словник : [навч.-довідк. вид. для студентів ВНЗ] / [авт.-уклад.: В.В. Радул та ін. ; за заг. ред. В.В. Радула]. – [2-ге вид.]. – Харків : Мачулін, 2015. – 443, [1] с. – ISBN 978-966-8768-83-5
1200197
  Погрібна В.І. Соціолого-правовий аналіз співвідношення цілей і засобів у правозастосовній діяльності // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 305-310. – (Сер. "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" ; № 2 (12)). – ISSN 2075-7190
1200198
  Сердюк Н.А. Соціолого-правові складові проблеми охорони довкілля в Україні // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 121-122. – ISSN 2413-7189
1200199
  Яковенко Ю. Соціологя на роздоріжжі: методологія чи емпірія? / Ю. Яковенко, Л. Ніколаєнко, А. Яковенко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 2 (56). – С. 47-65. – ISSN 1810-2131
1200200
  Красноруцький О.О. Соціометрична процедура як соціально-психологічний метод вивчення окремої особистості та колективу в системі управління підприємством / О.О. Красноруцький, О.В. Смігунова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 172 : Економічні науки. – С. 3-8. – (Економічні науки)
1200201
  Васюк О. Соціометричне дослідження міжособистісних взаємин студентів академічної групи / О. Васюк, С. Виговська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 118-122. – ISSN 2308-4634
1200202
  Кудрейко І. Соціомовний стереотип : теоретичний аспект // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 17-22. – Бібліогр.: С. 21; 18 назв


  Про основні ознаки та запропоновано авторську дефініцію соціомовного стереотипу. Він постає показником належності мовця до певної соціальної групи. Автор знаходить вияви соціостереотипів у професійному, молодіжному та сімейному мовленні.
1200203
  Сунєгін С.О. Соціонормативні засади соціальної політики: необхідність, системного осмислення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 31-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1200204
  Журавльова С. Соціоорієнтована модель виховання особистості Георга Кершенштейнера в освітніх реформах Німеччини (початок 20 ст) // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.77-80. – ISSN 0131-6788
1200205
  Костенко О.М. Соціопатична особа і концепція ексцесу у кримінології // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 196-200.
1200206
  Креденець Н.Я. Соціопедагогічна категорія "соціальне партнерство" в міжнародних документах та дослідженнях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 85-90. – (Педагогіка ; № 4)


  Розглянуто сутність соціопедагогічного феномена соціального партнерства, який розвинувся в міжнародному просторі в ході масштабних освітніх реформ 70-х років XX ст. - початку XXI ст. Соціальне партнерство розглянуто як засіб вирішення суперечностей ...
1200207
  Дашкевич Я. Соціополіси в Україні: ефекти та дефекти // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2002. – № 3/6. – С.5-9
1200208
  Андрощук І.М. Соціополітична зумовленість політичної структуризації партій і партійної системи в Чехії: від "оксамитової революції" до сьогодення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 1 (81), січень - лютий. – C. 222-241. – ISSN 2524-0137
1200209
  Шкарбан І.В. Соціопрагматичні передумови семіотизації концептуального простору "Ми Європа" у сучасному іспаномовному дискурсі преси // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 258-263
1200210
  Кияк-Редькович Соціопрагматичні та етнокультурні особливості візуально залежних текстів малої форми : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кияк-Редькович Л.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 249 л. + Додаток: л. 217-249. – Бібліогр.: л. 174-216
1200211
  Кияк-Редькович Соціопрагматичні та етнокультурні особливості візуально залежних текстів малої форми (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кияк-Редькович Л.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1200212
  Шкарбан І.В. Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Шкарбан І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. + Додатки: л.197-201. – Бібліогр.: л.194-196
1200213
  Шкарбан І.В. Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.05 / Шкарбан І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1200214
  Кисельов М.М. Соціоприродний підхід в аспекті гуманізації сучасного природознавства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 292-311
1200215
  Чернявська Л.В. Соціопросторові концепти мас-медійного дискурсу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 150-153. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті висвітлено поняття соціального простору та мас-медійного дискурсу. Здійснено осмислення історичного становлення термінів, їх сучасної актуалізації. Розглянуто характеристики соціопросторових концептів. В статье рассмотрены понятия социального ...
1200216
  Чернявська Л.В. Соціопросторові критерії дискурсивних практик медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 27-33


  У статті розглянуто соціальний простір як основу дискурсу, визначено особливості медіадискурсу в контексті соціопросторових критеріїв. Концептуалізація соціального простору відбувається в контексті міждисциплінарного підходу до дискурсивних практик, ...
1200217
  Чернявська Л.В. Соціопросторові параметри медіакритики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 42-46. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1200218
  Чернявська Л. Соціопросторові параметри медіакритичного дискурсу // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 7-15


  У дослідженні проаналізовано медіакритичний дискурс в Україні та особливості його розвитку, а також визначено соціопросторові параметри медіакритики. Медіакритика постає в контексті сучасного медійного дискурсу, який набуває трансформацій під час нових ...
1200219
  Латюк І.М. Соціопсихічна специфіка реклами на телебаченні // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 110-111
1200220
  Кучер В.В. Соціопсихологічна модель людини-героя за сюжетом романів-антиутопій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 72-76. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1200221
  Башнянин Г. Соціопсихологічні аспекти контролю і діагностики інтенсивних методів навчання та перспективи їх впровадження у навчальний процес ВНЗ / Г. Башнянин, П. Мисловський // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 49-63 : рис. – ISSN 1682-2366


  Аналізується семантичний зміст термінів learning outcomes, які нині є системотвірними підвалинами підходу до модернізації вищої освіти. Показано, що вирішення термінологічної проблеми забезпечить семантичну порівнянність означуваних цими термінами у ...
1200222
  Пачковський Ю.Ф. Соціопсихологія підприємницької діяльності і поведінки / Ю.Ф. Пачковський. – Львів : Світ, 2000. – 272с. – ISBN 5-7773-0427-3; 966-7119-15-7
1200223
  Новікова Л. Соціоструктурна диференціація ціннісних орієнтацій студентів університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-34. – (Соціологія ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються особливості ціннісних орієнтацій (в системі матеріалістичних - постматеріалістичних координат, за Р. Інглхартом) студентів одного з передових ВНЗ України та детермінанти їх диференціації. Виявлено, що ціннісна свідомість студентства має ...
1200224
  Литвин Анатолій Пантелійович Соціоструктурні чинники електоральної поведінки українських виборців : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Литвин Анатолій Пантелійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 183 л. – Бібліогр.: л. 170-183
1200225
  Литвин Анатолій Пантелійович Соціоструктурні чинники електоральної поведінки українських виборців : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Литвин А.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
1200226
  Колишко Р.А. Соціосфера буття людства: соціальний організм людства та цінність людської особистості / Р.А. Колишко, К.О. Литвиненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 10-16


  У статті досліджуються основні проблеми у сфері захисту прав людини, які існують на даний час, а також пропонується модель нового міжнародно- правового регулювання означеної сфери для мети виживання соціального організму Людства.
1200227
  Гулянович І. Соціотопографія приміських селищ одеського градоначальства в середині XIX століття: джерельна база реконструкції // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 262-271. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1200228
  Петренко Даніїл Олександрович Соціофонетична варіативність вимови політичних діячів Німеччини : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Петренко Даніїл Олександрович; Таврійський нац. ун-тет ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2002. – 220 л. + Додатки: л.215 - 220. – Бібліогр.: л. 184 - 213
1200229
  Петренко Даніїл Олександрович Соціофонетична варіативність вимови політичних діячів Німеччини : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Петренко Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1200230
  Кулинич Олег Іванович Соціофонетична варіативність голосних сучасної французької мови (експериментальне дослідження на матеріалі швейцарського регіонального варіанта вимови) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Кулинич О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 195л. + Додатки 206 л. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л.170-195
1200231
  Кулинич Олег Іванович Соціофонетична варіативність голосних сучасної французької мови (експериментальне дослідження на матеріалі швейцарського регіонального варіанта вимови) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Кулинич О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв.
1200232
  Петренко Олександр Дем"янович Соціофонетична варіативність сучасної німецької мови у Німеччині : Автореф. дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 / Петренко Олександр Дем"янович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 36 с.
1200233
  Кузь О.М. Соціоцентрична релігійність як специфічна форма відчуження // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 84-93. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1200234
  Носова Г.Ю. Соціум / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 346-347. – ISBN 966-642-073-2
1200235
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький. – ISBN 978-617-7009-44-3
Вип. 1. – 2016. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1200236
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький. – ISSN 2518-7600
Вип. 2. – 2016. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1200237
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький. – ISSN 2518-7600
Вип. 3. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Сері "Філологічні науки")
1200238
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький. – ISSN 2518-7600
Вип. 3. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Сері "Історичні науки")
1200239
  Голобородько Ярослав Соціумний інтер"єр чи психологічний дизайн? (Художні дилеми Марії Матіос) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – №12 (576). – С. 81-85. – ISSN 0236-1477
1200240
  Марченкао А. Соціцокультурний підхід до міських проблем : [Рецензія] // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 186-188. – ISSN 1563-3713
1200241
   Соціяльне виховання : Підручн.: Каталог на 1928-1929 рр. – Харків, 1929. – 64с.
1200242
  Козоріс М. Соціяльні моменти в творчості В.Стефаника / М. Козоріс. – Х.К., 1932. – 40с.
1200243
  Запорожець С. Соціяльно-побутові проблеми / Сидір Запорожець. – Торонто : [б. в.], 1956. – 296 с.
1200244
  Привалов Юрий Алексеевич Соцмально-мировоззренческое основание категорий тождество и различие : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Привалов Юрий Алексеевич; КГУ. – Киев, 1989. – 163л. – Бібліогр.:л.146-162
1200245
   Соцмедиа в библиотеках: скорее модные, чем нужные? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 6, июль - август. – С. 57-59. – ISSN 1726-6726


  Не первый год на Крымской конференции эксперты обсуждают эволюцию социальных медиа и присутствие в них библиотечного, издательского, научного сообществ. Речь идет о тенденциях, проектах продвижения книги и чтения, влиянии рекомендательных сервисов на ...
1200246
   Соцмедиа и библиотеки // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – июль - август. – С. 52-55. – ISSN 1726-6726


  Уже третий год в рамках Крымской конференции проводится круглый стол - мозговой штурм "Социальные медиа и библиотеки". Как наиболее грамотно позиционировать библиотеку в соцмедийном пространстве? Какие ресурсы и по каким критериям выбирать, чтобы найти ...
1200247
   Соцоніка. – Тернопіль, 1991. – 64с.
1200248
  Майзель Евгений Соцреализм с человеческим лицом // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 4. – С. 69-77. – ISSN 0130-6405


  Портрет Вячеслава Тихонова
1200249
  Мусій М.М. Соцреалізм і художник: проблема вибору. Львівський досвід 1960-1980-х рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 88 : Теорія та історія культури
1200250
  Ксьондзик Н.В. Соцреалізм крізь призму класицизму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  У статті досліджуємо феномен соціалістичного реалізму, та презентуємо його крізь призму класицизму, через порівняння цих двох відмінниц літературних стилів. Проаналізовано апелювання до спільних ідеологічних орієнтирів, використання однакових ...
1200251
  Шестопалова Т. Соцреалізм очима сучасної європейської науки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 115-121. – ISSN 1728-9572
1200252
  Хархун В.П. Соцреалізм у постсталінській літературі (українська проекція) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 190-197. – (Серія: Філологія)
1200253
  Хархун В. Соцреалізм як канонічне мистецтво // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9 (597). – С. 3-14. – Бібліогр.: Літ.: с.13-14; 18 п. – ISSN 0236-1477
1200254
  Сивак Л.М. Соцреалізм як напрям ідеократичної естетики: здобутки та втрати // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 350-356. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1200255
  Тарнашинська Л.Б. Соцреалізм як проекція тоталітаризму: природа художнього мислення // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 120-132


  У статті розглядаються деякі аспекти тоталітарної свідомості, що мали безпосередній вплив на трансформацію художньої свідомості митця, яка протягом першої половини ХХ століття сформувала метод соцреалізму і в силовому полі якої працювали й українські ...
1200256
  Гундорова Тамара Соцреалізм: між модерном і авангардом // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 14-21. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про зв"язок соціалістичного реалізму, що трактується як естетичний феномен, з досвідом авангардизму й кітчу, лівого мистецтва й неоромантизму. Предмет дискусії - ототожнення соцреалізму з постмодернізмом, а також уніфікація самого ...
1200257
  Гундорова Т. Соцреалізм: між модерном і авангардом // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 14-21. – ISSN 0236-1477
1200258
  Хархун В.П. Соцреалістичний іконостас в українській репродукції // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 367-372. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1200259
  Рудницька О. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук у романі Юрія Яновського "Верщники" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 55-59. – ISSN 0130-5263
1200260
  Волкова М. Соцсети: скрытая угроза : культура // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 11. – С. 193-195. – ISSN 0131-2332
1200261
  Щербата Г.М. Соцыальний захист населення: теоретико-методологічний аспект соціологічного аналізу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 204-208. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1200262
   Соцыялістычни рух на Беларусы у проклямацыях 1905 году. – Менск, 1927. – 256с.
1200263
  Доунар-Запольски М.В. Соцыяльна-экономичная структура литоуска-беларускае дзяржавы у XVI-XVIII сталецьцях / Митрофан Доунар-Запольски. – Б. м. : б. и. – 66 с. – Экз. без обл. и без данных о изд. и издательсте
1200264
   Сочетаемостные отношения языковых единищ на разных уровнях и их презентация в национальноц аудирории. – Ташкент, 1986. – 138с.
1200265
  Ткаченко Ю.М. Сочетаемость глагола в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ткаченко Ю.М.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 24л.
1200266
  Муравьева Лариса Степановна Сочетаемость глаголов движения с другими глаголами в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Муравьева Лариса Степановна; МГУ. Филол. фак. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1200267
  Хименко Валентина Владимировна Сочетаемость глаголов с инфинитивом в текстах современного английского языка (поверхностная структура и семантика) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Хименко Валентина Владимировна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
1200268
  Андреев Сергей Николаевич Сочетаемость глагольных основ с суффиксами -ment и -ion в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Андреев Сергей Николаевич; Минск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Минск, 1980. – 16л.
1200269
  Дидковская В.Г. Сочетаемость глагольных фразеологизмов и фразеологических сочетаний со словом : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Дидковская В.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1978. – 15л.
1200270
   Сочетаемость и речевая репрезентация языковых единиц. – Новосибирск, 1983. – 73с.
1200271
  Турьева О.В. Сочетаемость и семантическая структура прилагательных, объединенных значениями Right - Wrong в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Турьева О.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 15л.
1200272
  Копыленко М.М. Сочетаемость лексем в русском языке : пособие для студентов / М.М. Копыленко. – Москва : Просвещение, 1973. – 119с.
1200273
  Полякова Наталья Михайловна Сочетаемость первичных фонологических единиц в английском языке. (На материале английского консонантизма) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Полякова Наталья Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 17л.
1200274
  Винничук Д.Т. Сочетаемость при подборе в заводском стаде крупного рогатого скота. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Винничук Д.Т.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 23л.
1200275
  Турьева О.В. Сочетаемость прилагательных и их синонимия в современном английском языке / О.В. Турьева. – Л., 1970. – 32с.
1200276
  Нещадин Н.Г. Сочетаемость приставки пере- с глаголами в современном русском языке : Автореф... канд .фиол.наук: 10.02.01 / Нещадин Н.Г.; ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 19л.
1200277
   Сочетаемость синтаксических единиц. – Ростов на Дону, 1984. – 137с.
1200278
   Сочетаемость слов и вопросы обучения русскому языкуиностранцев. – М, 1984. – 167с.
1200279
  Белихова Лариса Ивановна Сочетаемость элементарных предложений в составе сложноподчиненных в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Белихова Лариса Ивановна; Киевск. гос. ун-т. – К., 1978. – 24л.
1200280
   Сочетаемость языковых единиц. – Ростов на Дону, 1968. – 15с.
1200281
   Сочетаемость языковых единиц в германских и романских языках. – Киев, 1983. – 146с.
1200282
  Болдырева М.М. Сочетание to be+ причастие II со значением результативного состояния в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Болдырева М. М.; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – М., 1971. – 24л.
1200283
  Дубилей А.Н. Сочетание анализа и изменений стратегии - залог эффективности / А.Н. Дубилей, С.Г. Васильев, Ю.С. Кузнецов // Корпоративные системы : Журнал передовых технологий / ООО "Декабрь". – Киев, 2006. – № 3. – С. 49-53. – ISSN 1605-5470
1200284
  Кутерницкий А.Д. Сочетание браком / А.Д. Кутерницкий. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 256с.
1200285
  Пересекин В.Н. Сочетание видов деятельности в крупном городе // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 38-41. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1200286
   Сочетание геологических и геофизических методов при изучении известных рудных районов. – М, 1960. – 43с.
1200287
  Бандик А.Н. Сочетание глагола to be co со словами типа up в английском язфке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Бандик А.Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 17л.
1200288
  Сирота С. Сочетание глаголов с инфинитивом в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сирота С. ; МГУ. – Москва, 1964. – 17 с.
1200289
  Нижечек В.И. Сочетание государственных и общественных начал в организации и деятельности местных Советов депутатов трудящихся : Автореф... канд. юр.наук: / Нижечек В. И.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1964. – 25л. – Бібліогр.:с.24=15
1200290
   Сочетание государственных и общественных начал в упрвлении обществом. – М, 1965. – 222с.
1200291
  Таланов А.В. Сочетание государственных и общественных начал в формировании и деятельности органов советского государства : Автореф... канд. юрид.наук: / Таланов А.В.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1970. – 16л.
1200292
  Искрова Ц.В. Сочетание групповых видов работ учащихся с фронтальными и индивидуальными как одно из средств обеспечивающих условия для успешной работы каждого ученика. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Искрова Ц.В.; АПН СССР. – М., 1978. – 19л.
1200293
  Васильева Т.В. Сочетание групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности ст-ов как средство повышения эффективности обучения : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Васильева Т. В.; МВиССО УССО. – К., 1985. – 239л. – Бібліогр.:л.190-239
1200294
  Васильева Т.В. Сочетание групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности студентов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Васильева Т.В.; КГУ. – К, 1986. – 23л.
1200295
  Агирбов Иналь Аминович Сочетание интернациональных и национальных интересов при социализме (на опыте культурного строительства народов Северного Кавказа) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Агирбов Иналь Аминович; АН СССР. Ин-т философии. – Черкесск, 1974. – 22л.
1200296
  Кукушкин М.И. Сочетание интернациональных и национальных моментов в организации и деятельности местных Советов депутатов трудящихся. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Кукушкин М.И.; Свердл.юрид.ин-т. – Свердловск, 1969. – 21л.
1200297
  Мартиросян Э.Р. Сочетание личного и общетсвенного в трудовом праве / Э.Р. Мартиросян. – Новосибирск, 1978. – 96с.
1200298
  Двилявичюс И. Сочетание личных и коллективных материальных интересов в колхозах (На материалах колхозов Литовской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Двилявичюс И.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 16л.
1200299
  Страуме О.К. Сочетание личных и общественных интересов в дороворе найма жилого помещения. : Автореф... канд.юрид.наук: / Страуме О.К.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1971. – 28л.
1200300
  Лисенков В.И. Сочетание личных и общественных интересов как принцип управления социалистическим производством : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Лисенков В.И.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 22л.
1200301
  Мона Д. Сочетание личных и общественных интересов при социализме. (На метер. Венгрии). : Автореф... канд. филос.наук: / Мона Д.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1962. – 14л.
1200302
  Саков М.П. Сочетание материальных и моральных стимулов в развитии производства / М.П. Саков. – Москва : Мысль, 1966. – 68 с.
1200303
  Овчинников Н.Е. Сочетание материальных и моральных стимулов к труду в процессе строительства комаунизма : Автореф... канд .филос.наук: / Овчинников Н. Е.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1963. – 16л.
1200304
  Головченко В.И. Сочетание метода Ментора с принципом "селекция на точку роста" в селекционной работе с плодовыми : Дис... наук: / Головченко В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1957. – 308л. – Бібліогр.:л.283-308
1200305
  Татаринов В.В. Сочетание накопления и потребления в колхозах. (На примере колхозов Могилевской обл. БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Татаринов В.В.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 22л.
1200306
  Скрипка П.И. Сочетание национального и интернационального в формировании новой личности. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Скрипка П.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1973. – 24л.
1200307
  Агирбов И.А. Сочетание национальных и интернациональных интересов / И.А. Агирбов. – Черкесск, 1974. – 331с.
1200308
  Акбашев Б.Х. Сочетание общенародных и национальных интересов в экономическом строительстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Акбашев Б.Х. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1972. – 22 с.
1200309
  Ганев Б. Сочетание общественного и государственного управления духовной культурой при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Ганев Б.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1200310
  Лаптев И.Д. Сочетание общественного и личного в колхозах. Лекция, прочит. на Совещании редакторов и заведующих отделами сельского хозяйства обл., краев. и респ. газет, состоявшемся в Москве, в ЦК КПСС, 19 ноября / И.Д. Лаптев. – Москва, 1954. – 20с.
1200311
  Алиев М.А. Сочетание общественных и личных интересов в период разворнутого строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Алиев М. А.; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1964. – 30л.
1200312
  Ануфриев Е.А. Сочетание общественных и личных интересов в процессе строительства социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ануфриев Е.А. ;. – Москва, 1958. – 19 с.
1200313
  Дикого Л.И. Сочетание общественных и личных интересов в сельскохозяйственной артели : Автореф... Канд.экон.наук: / Дикого Л.И.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – Киев, 1962. – 29л.
1200314
  Сабикенов С. Сочетание общественных и личных интересов в современном праве : Автореф... канд. юр.наук: / Сабикенов С.; АН СССР, Ин-т гос. и права. – М., 1969. – 16л.
1200315
  Лебедева О.К. Сочетание общественных и личных интересов и всестороннее развитие личности в процессе строительства коммунизма / О.К. Лебедева. – М., 1964. – 60с.
1200316
  Провазник С. Сочетание общественных и личных интересов и его роль в воспитании крестьян при социализме. : Автореф... канд. филос.наук: / Провазник С.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1966. – 15л.
1200317
  Лавриненко В.Н. Сочетание общественных и личных интересов как характерный принцип социалистических производственных отношений : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Лавриненко В.Н. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Философ. фак. – Москва, 1964. – 16 с.
1200318
  Целикова О.П. Сочетание общественных и личных интересов при социализме : Автореф... канд. филос.наук: / Целикова О. П.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1951. – 18л.
1200319
  Гусев А.Д. Сочетание общественных и личных интересов при социализме / А.Д. Гусев. – Минск, 1957. – 43с.
1200320
  Гусев А.Д. Сочетание общественных и личных интересов при социализме / А.Д. Гусев. – Минск, 1957. – 43с.
1200321
  Целикова О.П. Сочетание общественных и личных интересов при социализме / О.П. Целикова. – М., 1957. – 100с.
1200322
  Гусев А.Д. Сочетание общественных и личных интересов при социализме. : Автореф... Канд.филос.наук: / Гусев А.Д.; М-во высш. образования СССР. – Минск, 1958. – 16л.
1200323
  Иванькова Н.А. Сочетание общественных, коллективных и личных материальных интересов при социализме. (На опыте пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Иванькова Н.А.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1971. – 16л.
1200324
  Гой Семен Михайлович Сочетание оплаты по труду и общественных фондов потребления в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гой Семен Михайлович ; МГУ , Экон. фак-т. – Москва, 1975. – 19 с.
1200325
  Аветисян Г.М. Сочетание определения с определяемым в древнеармянском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Аветисян Г.М.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.19-20
1200326
  Бялковская В.С. Сочетание отраслевого и территориального принципов управления экономикой / В.С. Бялковская. – М, 1982. – 40с.
1200327
  Давыдов Л.Д. Сочетание отраслевого и территориального управления / Л.Д. Давыдов. – М, 1986. – 64с.
1200328
   Сочетание отраслевого и территориального управления в СССР и ГДР. – М, 1982. – 160с.
1200329
  Сыч В.А. Сочетание отраслевого и территориального управления и вопросы развития производственной инфраструктуры / В.А. Сыч. – К., 1981. – 44с.
1200330
  Юсупов В.А. Сочетание отраслевого и территориального управления промышленностью СССР / В.А. Юсупов. – Казань, 1973. – 127с.
1200331
   Сочетание отраслевого и территориального управления экономикой союзной республики. – Минск, 1991. – 239с.
1200332
  Гавриш Д.З. Сочетание отраслей в винградарских совхозах юга УССР : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гавриш Д.З. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Одесса, 1955. – 16 с.
1200333
  Гавриш Д.З. Сочетание отраслей в виноградарских совхозах Юга УССР : Дис... канд. эконом.наук: / Гавриш Д.З.; Укр. науч.-иссл. ин-т виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова. – Одесса, 1953. – 237л. – Бібліогр.:л.231-237
1200334
   Сочетание отраслей в колхозах. – Москва, 1941. – 112с.
1200335
  Стеценко М.А. Сочетание отраслей в хлопкосеющих колхозах / М.А. Стеценко. – Ташкент, 1959. – 159с.
1200336
  Осадько С.П. Сочетание отраслей сельского хозяйства в зерновых совхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Осадько С.П.; Моск.гос.экон.ин-т. – Москва, 1950. – 20 л.
1200337
  Николаев Ф.А. Сочетание поглощения гамма-квантов ядрами F19, Mg24, A27 и Са40 в области дипольного гигантского резонанса : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николаев Ф. А.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1965. – 16л.
1200338
  Зеленка Я.П. Сочетание промышленного и сельскохозяйственного труда в совхозах Латвийской ССР и его влияние на равномерность использования рабочей силы : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Зеленка Я.П.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1972. – 30л.
1200339
  Автономов А. Сочетание публично- правовых и частноправовых начал в Конституции Российской Федерации // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.79-84. – ISSN 1560-7828
1200340
  Пивнева Валентина Семеновна Сочетание рабочей силы со средствами производства и влияние его совершенствования на эффективность труда в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Пивнева Валентина Семеновна; КГУ. – К., 1979. – 15л.
1200341
  Пивенева Валентина Семеновна Сочетание рабочей силы со средствами производства и влияния его совершенствования на эффективность труда в условиях развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Пивенева Валентина Семеновна; КГУ им. Т. Шевченка. – К, 1979. – 205л.
1200342
  Федосов В.П. Сочетание реального и виртуального в подготовке бакалавров, специалистов и магистров по направлению "Радиотехника" / В.П. Федосов, Ф.А. Цветков // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 5 (76) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 6-18


  Обсуждаются характер, проблемы и современные требования к организации и проведению учебного процесса при подготовке бакалавров, специалистов и магистров по направлению "Радиотехника". Отстаивается позиция необходимости разумного сочетания реального ...
1200343
  Бойко А.А. Сочетание с инфинитивом несовершенного вида в современном русском языке. / А.А. Бойко. – Л., 1973. – 136с.
1200344
   Сочетание слова учителя и средств наглядности в обучении. – М, 1958. – 380с.
1200345
  Пупкис А. Сочетание согласных в современном литовском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Пупкис А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 15 с.
1200346
  Баранович С.Н. Сочетание социалистического патриотизма и интернационализма в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. филос.наук: 09..621 / Баранович С.Н.; Объед. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1970. – 24л.
1200347
   Сочетание территориального и отраслевого планирования. Опыт госпланов АССР, краев. и обл. план. комиссий : [ Сб. ст. ]. – Москва : Экономика, 1979. – 111 с.
1200348
   Сочетание торетических и практических занятий по педагогике как условие эффективности формирования учителя в педвузе. – Москва, 1981. – 144с.
1200349
  Ерастов Н.П. Сочетание требований логики и психологии в лекции / Н.П. Ерастов. – Москва : Знание, 1980. – 64 с .


  Ерастов Н.П. Сочетание требований логики и психологии в лекции
1200350
  Городецкий Е.С. Сочетание уровня оплаты труда и общественных фондов потребления в колхозах / Е.С. Городецкий, П.В. Савченко. – М., 1974. – 175с.
1200351
  Тяпкина А.Н. Сочетание усовершенствованной системы наблюдения, обраьотки, скоростной модели и миграции для построения сейсмических изображений в районах с интенсивной соляной тектоникой / А.Н. Тяпкина, Ю.К. Тяпкин, Е.Ю. Тяпкина // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 3-21 : рис. – Библиогр.: с. 17-21. – ISSN 0203-3100
1200352
  Кныш Л.П. Сочетание фронтальной и индивидуальной работы с учащимися на уроке. : Автореф... канд. пед.наук: / Кныш Л.П.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1959. – 16л.
1200353
  Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудовых отношений / Р.И. Кондратьев. – Львов : Вища школа ; Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1977. – 149, [3] c. – Библиогр.: с. 146-150 и в подстроч. примеч.
1200354
  Довгаль Г.В. Сочетание экономической и социальной эффективности объединений предприятий / Г.В. Довгаль, Н.И. Данько // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.2 : Проблеми економіки та філології. – С. 38-49. – ISSN 1993-5560
1200355
  Попова Н.В. Сочетания "Haben + zu + инфинитив" и "Sein + zn + инфинитив" в современном немецком языке и способы их перевода на русский язык. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова Н.В.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. языков. – Л., 1954. – 16л.
1200356
  Муршель Е.П. Сочетания "глагол+абстрактное существительное" английского языка и их соответствия в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Муршель Е.П,; МГУ. – Ленинград, 1971. – 26с.
1200357
  Рубенчик И.Ш. Сочетания глагола faire с существительными без предслога в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рубенчик И.Ш.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1956. – 13л.
1200358
  Макеенко В.Н. Сочетания глаголов с предложными наречиями в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Макеенко В.Н.;. – Москва, 1951. – 14 с.
1200359
  Прокопович Н.Н. Сочетания наречий с именами прилагательными в современном русском языке. / Н.Н. Прокопович. – М, 1962. – 76с.
1200360
  Уемова Е.А. Сочетания с отложительным падежом в латинском языке 3 в. д.н.э. -- 2 в.н.э. : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Уемова Е.А. ; Моск. ордена Ленина гос.ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1953. – 16 с.
1200361
  Петровский Николай Сергеевич Сочетания слов в египетском языке : Автореф... д-ра филол.наук: / Петровский Николай Сергеевич; АН СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1967. – 40л.
1200362
  Бертагаев Т.А. Сочетания слов и современная терминология / Т.А. Бертагаев. – М, 1971. – 152с.
1200363
  Кулюкина Людмила Александровна Сочетания слов, возникающие в строе предложения современного русского литературного языка (на материале конструкций типа: ходил веселый, стоял задумчивый) : Автореф... канд. фил.наук: 10.02.01 / Кулюкина Людмила Александровна; МП РСФСР. Моск. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 26л.
1200364
  Белецкий Б.Я. Сочетания типа "глагол" абстрактное существительное французского языка и их соответствия в русском языке : Автореф... наук: 10.02.05 / Белецкий Б.Я.;. – М., 1978. – л.
1200365
  Берлизон С.Б. Сочетания типа make up, make for в современном английском языке / С.Б. Берлизон. – М.-Л, 1964. – 416 с.
1200366
  Гаврилова Л.И. Сочетательные связи французских глаголов / Л.И. Гаврилова, И.А. Шигаревская. – Москва, 1978. – 160с.
1200367
  Антоненко А.С. Сочетоние единочалия и общественных начал в управлении промышленным предприятием в период строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Антоненко А.С.; Х. гос. ун-тет. – Х, 1970. – 26л.
1200368
  Харламова Татьяна Сочи-2014: впереди - семь лет ожидания : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 10 : Фото
1200369
  Грунин Михаил Сочи-2014: кавказская бесприданница : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 35-37
1200370
   Сочи - 2014 : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 14 : Фото
1200371
  Даль Г.С. Сочи / Г.С. Даль. – Ростов на /Д, 1935. – 76с.
1200372
   Сочи : Альбом. – Москва, 1936
1200373
   Сочи : Альбом. – Ленинград-Москва : Искусство, 1959
1200374
  Зайев И.Л. Сочи / И.Л. Зайев. – Краснодар, 1962. – 293с.
1200375
  Зайев И.Л. Сочи / И.Л. Зайев. – Краснодар, 1968. – 176с.
1200376
   Сочи : Фотоальбом. – Москва : Планета, 1982
1200377
   Сочи : Путеводитель. – Москва : Советская Россия, 1987. – 224с.
1200378
   Сочи : Фотоальбом. – 2-е изд.,доп. – Москва : Планета, 1987. – 202с. – Текст парал. рос., англ. та нім. мовами. – (Курорты СССР)
1200379
  Богданова Светлана Сочи 14: в ожидании законодательной поддержки : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 16 : Фото
1200380
   Сочи Гагра. – М, 1975. – 37с.
1200381
   Сочи продемонстрировал свои возможности : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 72 : Фото
1200382
   Сочи. Красная Поляна // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 116-117 : фото. – ISSN 1029-5828
1200383
   Сочи: Большой Ахун. – Москва : Курортная газета. – 16с. : Ил.
1200384
  Нестеренко Марина Сочи: будни ожидание праздника : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 70-71 : Фото
1200385
  Грунин Михаил Сочи: все включено // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 66-67 : Фото
1200386
  Мельникова Евгения Сочи: мифы и реальность : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 64-67
1200387
   Сочи: Орлиные скалы. – Москва : Курортная газета. – 16с. : Ил.
1200388
   Сочи: Пешеходная тропа. – Москва : Курортная газета. – 16с. : Ил.
1200389
  Богомолова Е.И. Сочинение -- рассуждение в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Богомолова Е. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1964. – 20л.
1200390
  Тухватуллин Р.Г. Сочинение / Р.Г. Тухватуллин. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 20 с.
1200391
  Якименко В.Л. Сочинение / В.Л. Якименко. – М, 1985. – 192с.
1200392
  Радищев А.Н. Сочинение / А.Н. Радищев. – М.-Л., 1988. – 586с.
1200393
  Багирова С.Г. Сочинение "Татимма "Сиван ал-хикма" Ал-Байхаки как образец средневекового энциклопедического справочника / С.Г. Багирова. – Ташкент, 1987. – 138с.
1200394
  Литвинов В.В. Сочинение в старших классах как самостоятельная работа / В.В. Литвинов. – М., 1953. – 88с.
1200395
  Литвинов В.В. Сочинение в старших классах как самостоятельная работа / В.В. Литвинов. – Изд. 2-е. – М., 1957. – 92с.
1200396
  Гаджиев В.Г. Сочинение И. Гербера "Описание стран и народов между Астраханью и рекою Курой находящихся" как исторический источник по истории народов Кавказа / В.Г. Гаджиев. – Москва, 1979. – 271с.
1200397
  Мусаев Х.М. Сочинение Ибн-Биби "Аль-авамир альалаийя фил-умур аль-алаийя" как источник по истории анатолийских сельджуков : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мусаев Х.М. ; АН Азебр.ССР , Отд.обществ.наук , Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1972. – 54 с.
1200398
  Крундышев А.А. Сочинение как вид самостоятельной работы / А.А. Крундышев. – М, 1987. – 110с.
1200399
  Курц Б.Г. Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича : [исследование и прил. текст] / Б.Г. Курц. – Киев : Ти п. И.И. Чоколова, 1915. – [4], VIII, 607 с., [1] л. табл. – С. 85-212: Краткое известие о русской торговле, как она производилась в 1674 г. вывозными товарами по всей России / Соч. Иоганном Филиппом Кильбургером ; Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге. – (Сборник Студенческого историко-этнографического кружка при Императорском университете Св. Владимира / под руководством проф. М. В. Довнар-Запольского ; Вып. 6)


  Кильбургер, Иоганн (1642(?) - 1721)
1200400
  Лахостский К.П. Сочинение на аттестат зрелости / К.П. Лахостский. – Л, 1956. – 34 с .
1200401
  Кудравец А. Сочинение на вольную тему : роман, рассказы, зарубеж. этюды / А. Кудравец; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1986. – 398 с.
1200402
  Кудравец А. Сочинение на вольную тему : роман, повесть, рассказы / А. Кудравец; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1989. – 446 с.
1200403
  Воложин С. Сочинение на заданную тему / С. Воложин; Отв.за вып.Л.И.Штекель. – Одесса : Негоциант, 2000. – 128с. – (Книги прошлого ; Кн.6). – ISBN 966-7423-25-5
1200404
  Борисова В.А. Сочинение на литературную тему в старших классах / В.А. Борисова. – Москва : Просвещение, 1978. – 144 с.
1200405
  Бойко М.И. Сочинение на литературную тему логического типа в страших классах средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Бойко М. И. ; КГПИ. – Киев, 1967. – 29 с.
1200406
  Бурмакин Э.В. Сочинение на незнакомые слова. / Э.В. Бурмакин. – Новосибирск, 1982. – 335с.
1200407
  Переладов В.М. Сочинение на свободную тему: повесть / В.М. Переладов. – Ростов н/Д, 1985. – 159с.
1200408
  Байер, Готлиб Зигфрид Сочинение о варягах автора Феофила Сигефра Беэра, бывшаго профессора восточной истории, и восточных языков, при Имп. Академии наук = Auctoris Theophili Sigefri Beeri, olim professoris orientalis historiae et linguarum orientalium, in Academia Petropolitana Dissertatio de varagis / Переводил с латинского языка Кирияк Кондратовичь. 1747 года, в генваре. – Санктпетербург : При Имп. Акад. наук, 1767. – [11], 56 с. – Загл. на лат. и рус. яз.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХVIII ст. - картон
1200409
  Королев А. Сочинение о демонах из архива посольского приказа : к вопросу о культурных контактах России и Европы в последней трети XVII столетия : публикации / А. Королев, И. Майер, С. Шамин // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 4 (38). – С. 108-121. – ISSN 2071-9574
1200410
  Айзерман Л.С. Сочинение о сочинениях / Л.С. Айзерман. – Москва, 1986. – 160с.
1200411
  Бекзади И.П. Сочинение Равенди "Рахат-ас-судур ва айат-ас-сурур" как исторический источник. (По истории Азербайджана и сопредельных стран). : Автореф... канд. ист.наук: / Бекзади И.П.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Акад. наук АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1961. – 20л.
1200412
  Поспелова А.Г. Сочинение разнооформленных синтаксических единиц в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Поспелова А.Г.; ЛГУ. – Л., 1972. – 22л.
1200413
  Петровский Н.С. Сочинение слов в египетском языке / Н.С. Петровский. – М., 1970. – 316с.
1200414
  Захаров Р.В. Сочинение танца / Р.В. Захаров. – М., 1983. – 224с.
1200415
  Маркарян С.А. Сочинение Халифы ал-Усфури "Тарих" в переводе В.М. Бейлиса и его значение для изучения арабо-хазарских войн // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 8-15. – ISSN 1608-0599
1200416
  Фарзалиев Ф Ш. Сочинение Хасан-бека Румлу "Ахсан ат-таварих" как источник по истории Азербайджана. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Фарзалиев Ш.Ф.оглы; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1974. – 38л. – Бібліогр.:с.38
1200417
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп.
Т. 1. – 1859. – III, 474, IV с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1200418
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп.
Т. 2. – 1859. – XXXI, 347 с.


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1200419
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп.
Т. 2. – 1859. – XXXI, 347 с. – Конволют. - Пер.: Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева, т. 3


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1200420
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп.
Т. 3. – 1860. – [4], 359 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1200421
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева. Т. 3 : с портретом и биографией автора : в 3 т. // Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. / Э.И. Губер. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп., 1859. – Т. 2. – [4], 359 с.


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1200422
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 1 : Статьи разнороднаго содержания и по польскому вопросу. – 1877. – X, [2], 402, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1200423
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 2 : Крестьянское дело до высочайшаго рескрипта 20 ноября 1857 года. – 1878. – XI, [3], 444, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1200424
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 5 : Стефан Яворский и Феофан Прокопович. – 1880. – XCII, 463, [1] с., [1] л. фронт. (портр.)


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1200425
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 3 : Крестьянское дело с 20 ноября 1857 по июнь 1859 года. – 1885. – XXXII, 495, [2] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1200426
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 6 : Иезуиты и статьи богословско-философского содержания. – 1887. – XI, [I], 562, [1] с., 1 л. фронт. (портр.)


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1200427
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 7 : Письма из Риги и история Риги. – 1889. – [2], CXXXV, [I] , 658, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1200428
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 8 : Окраины России : [Вып. 1-3]. – 1890. – XXVII, [I] , 622, [2] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1200429
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 10 : Окраины России : [Вып. 6]. – 1896. – [8], 480, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1200430
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 9 : Окраины России : [Вып. 4-5] : [С биогр. очерком Дмитрия Самарина]. – 1898. – XXXIV, 485, [2] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1200431
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – [2-е изд.] ; 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 1 : Статьи разнороднаго содержания и по польскому вопросу. – 1900. – X, [2], 397, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1200432
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 4 : Крестьянское дело с июня 1859 по апрель 1864 года. – 1911. – LVI, 559, [2] с. – В т. статья: Что написано Ю. Ф. Самариным во время занятий его в редакционных комиссиях? / Федор Самарин, с. 519-559


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1200433
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 12 : Письма, 1840-1853. – 1911. – XII, 477, [2] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1200434
  Аксаков К.С. Сочинений Константина Сергеевича Аксакова / Ред. и примеч. Е.А. Ляцкого. – [Петроград] : Изд. "Огни" ; [Тип. Б.М. Фольфа]
Т. 1. – 1915. – [2], 656 с., 1 л. портр.
1200435
  Гоголь Н.В. Сочинений Н.В. Гоголя, избранные проф. Д.Н. Овсянико-Куликовским с биографией, написанной Вл. Н. Ладыженским : [в 2 т.] / обл. проф. В.В. Матэ, с портр. работы И.Е. Репина. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1909. – [4], IV с., 938 стб., [5] с.


  Овсянико-Куликовский, Дмитрий Николаевич 1853-1920 Ладыженский, Владимир Николаевич 859-1932 Матэ, Василий Васильевич 1856-1917 Репин, Илья Ефимович 1844-1930
1200436
  Помяловский Н.Г. Сочиненич / Н.Г. Помяловский. – М., 1935. – 339с.
1200437
  Уайльд О. Сочинения / О. Уайльд. – 222с.
1200438
  Ренан Э. Сочинения / Э. Ренан
ХІІ. – 120с.
1200439
  Плеханов Г.С. Сочинения / Г.С. Плеханов. – 3-е изд. – М.
1. – 364с.
1200440
  Лермонтов М.Ю. Сочинения / М.Ю. Лермонтов
1. – 426с.
1200441
  Лермонтов М.Ю. Сочинения / М.Ю. Лермонтов
1. – 332с.
1200442
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин
2. – 551с.
1200443
  Менделе Сочинения : рассказы на идиш / Менделе, Мойхер-Сфорим. – Warszawa
Т. 2 : В то время
1200444
  Иванов-Разумник Сочинения / Иванов-Разумник. – Санкт-Петербург
3. – 167 с.
1200445
  Мольер Ж.Б. Сочинения / Ж.Б. Мольер
4. – 354с.
1200446
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Петроград
9. – 367с.
1200447
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва
14. – 350с.
1200448
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов
24. – 383с.
1200449
  Карамзин Сочинения. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Том седьмый. – 1803. – 416с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1200450
  Карамзин Сочинения. – Издание исправленное умноженное. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Том осьмый. – 1814. – 355с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра, видав. марка
1200451
  Платонов П.С. Сочинения / П.С. Платонов. – СПб.
1. – 1912. – 515с.
1200452
  Лопе де Вега Сочинения : [в 3-х т.]. – Санкт-Петербург : [В.В. Битнер]
Т. 2 : Собака на сене. Причудница: [Комедия в трех актах. Пер. с исп. Н. Пятницкого]. -. – 1912. – 126 с. – Беспл. прил. к "Неделя вестника знания"
1200453
  Телешов Н.Д. Сочинения / Н.Д. Телешов. – 2-е изд., доп. – М., 1919. – 160с.
1200454
  Вересаев В.В. Сочинения / В.В. Вересаев. – 5-е изд. – Москва
3. – 1919. – 194с.
1200455
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов; Под ред. Д.Рязанова. – 3 -е изд. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 1. – 1923. – 364с.
1200456
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 3. – 1923. – 429 с.
1200457
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов; Под ред. Д.Рязанова. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 4. – 1923. – 333с.
1200458
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов; Под ред. Д.Рязанова. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 5. – 1923. – 363с.
1200459
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов; Под ред. Д.Рязанова. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 6. – 1923. – 416с.
1200460
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 7. – 1923. – 331с.
1200461
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов; Под ред. Д.Рязанова. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 9. – 1923. – 367с.
1200462
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов; Под ред. Д.Рязанова. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 10. – 1923. – 422с.
1200463
  Менделе Сочинения : рассказы на идиш / Менделе, Мойхер-Сфорим. – Warszawa
Т. 1 : Биография. – 1924
1200464
  Менделе Сочинения : рассказы на идиш / Менделе, Мойхер-Сфорим : printed in Poland
Т. 7. – 1924
1200465
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов; Под ред. Д.Рязанова. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 14. – 1924. – 350с.
1200466
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов; Под ред. Д.Рязанова. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 17. – 1924. – 347с.
1200467
  Лафарг П. Сочинения / П. Лафарг. – М.-Л
1. – 1925. – 384с.
1200468
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов; Под ред. Д.Рязанова. – 2 - е изд. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 7. – 1925. – 329с.
1200469
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов; Под ред. Д.Рязанова. – 2 - е изд. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 8. – 1925. – 411с.
1200470
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов; Под ред. Д.Рязанова. – 2- е изд. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 12. – 1925. – 536с.
1200471
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Ленинград : Госиздат
Т. 14. – 1925. – 381 с.
1200472
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Ленинград : Госиздат
Т. 18. – 1925. – 335с.
1200473
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Ленинград : Госиздат
Т. 20. – 1925. – 363с.
1200474
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Ленинград : Госиздат
Т. 21. – 1925. – 296с.
1200475
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Ленинград : Госиздат
Т. 22. – 1925. – 364 с.
1200476
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов; Под ред. Д.Рязанова. – Москва-Петроград : Госиздат
Т.15. – 1926. – 271с.
1200477
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов; Под ред. Д.Рязанова. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 23. – 1926. – 459с.
1200478
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – Л, 1927. – 976с.
1200479
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Ленинград : Госиздат
Т. 19. – 1927. – 268с.
1200480
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов; Под ред. Д.Рязанова. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 24. – 1927. – 383с.
1200481
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов; Под ред. Д.Рязанова. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 2. – 1928. – 406с.
1200482
  Лафарг П. Сочинения / П. Лафарг. – М.-Л
2. – 1928. – 504с.
1200483
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов; Под ред. Д.Рязанова. – 3 - е изд. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 3. – 1928. – 432с.
1200484
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 8. – 1928. – 411 с.
1200485
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов; Под ред. Д.Рязанова. – 3 - е изд. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 11. – 1928. – 403с.
1200486
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов; Под ред. Д.Рязанова. – 2 - е изд. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 16. – 1928. – 383с.
1200487
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов; Под ред. Д.Рязанова. – 2-е изд. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 18. – 1928. – 335с.
1200488
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – Л, 1929. – 1046с.
1200489
  Коцюбинский М.М. Сочинения / М.М. Коцюбинский. – Харків; Київ
1. – 1929. – 454с.
1200490
  Коцюбинский М.М. Сочинения / М.М. Коцюбинский. – Харків; Київ
2. – 1929. – 461с.
1200491
  Лафарг П. Сочинения / П. Лафарг. – М.-Л
3. – 1931. – 468с.
1200492
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – М
Т. 11. – 1931. – 655 с.
1200493
  Наумов Н.Н. Сочинения / Н.Н. Наумов. – М-Л, 1933. – 677с.
1200494
  Кржижановский Г.М. Сочинения / Г.М. Кржижановский. – М.-Л.
1. – 1933. – 628с.
1200495
  Гвиччардини Ф. Сочинения / Ф. Гвиччардини. – М., 1934. – 549с.
1200496
  Лермонтов М.Ю. Сочинения / М.Ю. Лермонтов. – 6-е изд. – М., 1934. – 699с.
1200497
  Фиренцуола А. Сочинения / А. Фиренцуола. – М.Л., 1934. – 399с.
1200498
  Кржижановский Г.М. Сочинения / Г.М. Кржижановский. – М.-Л.
2. – 1934. – 542с.
1200499
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1935. – 976с.
1200500
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – Л, 1936. – 976с.
1200501
  Маяковский В.В. Сочинения / В.В. Маяковский. – М.
1. – 1936. – 37-395с.
1200502
  Маяковский В.В. Сочинения / В.В. Маяковский. – Москва
1. – 1936. – 395 с.
1200503
  Кржижановский Г.М. Сочинения / Г.М. Кржижановский. – М.-Л.
3. – 1936. – 499с.
1200504
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 13; Ч.1 : Статьи. Корреспонденции. Документы интернационала (1864-1870). – 1936. – 463 с.
1200505
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – М-Л
3. – 1937. – 711с.
1200506
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – Л, 1938. – 1001с.
1200507
  Ахундов М.Ф. Сочинения / М.Ф. Ахундов. – Тбилиси : Заря Востока, 1938. – 368 с.
1200508
  Дарвин Ч. Сочинения / Ч. Дарвин. – М.-Л.
3. – 1939. – 831с.
1200509
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
Т. 6. – 1939. – 692 с.
1200510
  Грибоедов А.С. Сочинения / А.С. Грибоедов. – Л., 1940. – 671с.
1200511
  Дарвин Ч. Сочинения / Ч. Дарвин; Под ред. Н.Г. Холодного. – Москва: Ленинград : Изд-во АН ССР
Том 8 : Лазящие растения. Движения растений. – 1941. – 543 с.
1200512
  Грибоедов А.С. Сочинения / А.С. Грибоедов. – Л., 1945. – 663с.
1200513
  Блок А. Сочинения / А. Блок. – М.Л., 1946. – 663с.
1200514
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
7. – 1946. – 648с.
1200515
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – Краснодар, 1947. – 133с.
1200516
  Дарвин Ч. Сочинения / Ч. Дарвин. – Москва; Ленинград
Том 7 : Различные формы цветов. Насекомоядные растения. – 1948. – 650 с.
1200517
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
8. – 1948. – 663с.
1200518
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 952с.
1200519
  Помяловский Н.Г. Сочинения / Н.Г. Помяловский. – М., 1949. – 460с.
1200520
  Головнин В.М. Сочинения : Путешествие на шлюпе "Диана" из Кронштадта в Камчатку, совершенное в 1807, 1808 и 1809 гг.- В плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 гг.- Путешествие вокруг света на шлюпе "Камчатка" в 1817, 1818и 1819гг / В.М. Головнин. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1949. – 508с
1200521
  Докучаев В.В. Сочинения / В.В. Докучаев. – Москва; Ленинград
Т. 1. – 1949. – 496с.
1200522
  Докучаев В.В. Сочинения / В.В. Докучаев. – Москва-Ленинград
3. – 1949. – 624с.
1200523
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
Т. 9. – 1949. – 313 с.
1200524
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
10. – 1949. – 830с.
1200525
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
11. – 1949. – 584с.
1200526
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
12. – 1949. – 1095с.
1200527
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
13. – 1949. – 851с.
1200528
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
14. – 1949. – 943с.
1200529
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
Т. 15. – 1949. – 646 с.
1200530
  Лермонтов М.Ю. Сочинения / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Советский писатель. – (Библиотека поэта)
Т. 1 : Стихотворения. – 1950. – 460с.
1200531
  Ниношвили Энгнате Сочинения : в 2-х т. / Ниношвили Энгнате. – Тбилисси : Заря Востока
1. – 1950. – 300 с.
1200532
  Потапов М.В. Сочинения / М.В. Потапов. – М.
1. – 1950. – 399с.
1200533
  Ниношвили Энгнате Сочинения : в 2-х т. / Ниношвили Энгнате. – Тбилисси : Заря Востока
2. – 1950. – 224 с.
1200534
  Лермонтов М.Ю. Сочинения / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Советский писатель
Т. 2 : Поэмы. – 1950. – 484с.
1200535
  Докучаев В.В. Сочинения / В.В. Докучаев. – Москва; Ленинград
Т. 2. – 1950. – 608с.
1200536
  Лазарев П.П. Сочинения / П.П. Лазарев. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 2. – 1950. – 632 с.
1200537
  Лазарев П.П. Сочинения / П.П. Лазарев. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 3 : Геофизика. – 1950. – 280 с.
1200538
  Лермонтов М.Ю. Сочинения / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Советский писатель
Т. 3 : Драмы. – 1950. – 428с.
1200539
  Докучаев В.В. Сочинения / В.В. Докучаев. – Москва; Ленинград
Т. 4. – 1950. – 414с.
1200540
  Докучаев В.В. Сочинения / В.В. Докучаев. – Москва; Ленинград
Т. 5. – 1950. – 664с.
1200541
  Докучаев В.В. Сочинения / В.В. Докучаев. – М.-Л.
5. – 1950. – 1950с.
1200542
  Дарвин Ч. Сочинения / Ч. Дарвин. – Москва; Ленинград : Изд-во АН ССР
Том 6 : Опыление орхидей насикомых. Перекрестное опыление и самоопыление. – 1950. – 696 с.
1200543
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Ленинград- Москва : Изд-во АН СССР
Т. 19. – 1950. – 955с.
1200544
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Ленинград-Москва : Изд-во АН СССР
Т. 20. – 1950. – 591с.
1200545
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
22. – 1950. – 867с.
1200546
  Помяловский Н.Г. Сочинения / Н.Г. Помяловский. – М-Л, 1951. – 636с.
1200547
  Дарвин Ч. Сочинения / Ч. Дарвин; Под ред. Е.Н. Павловского. – Москва; Ленинград : Изд-во АН ССР
Том 4 : Изменение домашних животных и кудьтурных растений. – 1951. – 884 с.
1200548
  Докучаев В.В. Сочинения / В.В. Докучаев. – М.-Л.
6. – 1951. – 596с.
1200549
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Ленинград-Москва
16. – 1951. – 480с.
1200550
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 580с. – (1809-1852)
1200551
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
17. – 1952. – 859с.
1200552
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
21. – 1952. – 626с.
1200553
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
23. – 1952. – 387с.
1200554
  Грибоедов А.С. Сочинения / А.С. Грибоедов. – М., 1953. – 772с.
1200555
  Ожешко Э. Сочинения : В 5 т. / Э. Ожешко. – Москва : Гослитиздат
Т. 1 : Марта. Меир Езофович. – 1953. – 539с.
1200556
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – М.
3. – 1953. – 432с.
1200557
  Докучаев В.В. Сочинения / В.В. Докучаев. – Москва-Ленинград
Т. 7. – 1953. – 504с.
1200558
  Дядьковский И.Е. Сочинения / И.Е. Дядьковский. – М., 1954. – 392с.
1200559
  Жуковский В.А. Сочинения / В.А. Жуковский. – Москва, 1954. – 564с.
1200560
  Ниношвили Энгнате Сочинения / Ниношвили Энгнате. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 488 с.
1200561
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – М.
1. – 1954. – 424с.
1200562
  Михалков С.В. Сочинения / С.В. Михалков. – М.
1. – 1954. – 328с.
1200563
  Лермонтов М.Ю. Сочинения : В 6-ти т. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 1 : Стихотворения. 1828-1831. – 1954. – 452с.
1200564
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – Л
1. – 1954. – 640с.
1200565
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – М
1. – 1954. – 512с.
1200566
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – М
2. – 1954. – 504с.
1200567
  Лермонтов М.Ю. Сочинения : В 6-ти т. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 2 : Стихотворения 1832-1841. – 1954. – 388с.
1200568
  Михалков С.В. Сочинения / С.В. Михалков. – М.
2. – 1954. – 311с.
1200569
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – М.
2. – 1954. – 400с.
1200570
  Ожешко Э. Сочинения : в 5 т. / Э. Ожешко. – Москва
Т. 2. – 1954. – 508с.
1200571
  Ожешко Э. Сочинения : в 5 т. / Э. Ожешко. – Москва
Т. 3. – 1954. – 536с.
1200572
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – М.
3. – 1954. – 472с.
1200573
  Пушкин А.С. Сочинения : в 3 т. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1954. – 622 с.
1200574
  Ожешко Э. Сочинения : в 5 т. / Э. Ожешко. – Москва
Т. 4. – 1954. – 504с.
1200575
  Ожешко Э. Сочинения : в 5 т. / Э. Ожешко. – Москва
Т. 5. – 1954. – 529с.
1200576
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
24. – 1954. – 462с.
1200577
  Полежаев А.И. Сочинения / А.И. Полежаев. – М., 1955. – 471с.
1200578
  Грей Д. Сочинения / Д. Грей. – Москва, 1955. – 500с.
1200579
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – Киев : Молодь, 1955. – 416с. – (1809-1852)
1200580
  Вишенский И. Сочинения / И. Вишенский. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1955. – 372 с. – В кн. статья: Иван Вишенский и его общественно-литературная деятельность
1200581
  Блок А.А. Сочинения : в 2-х томах / А.А. Блок. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1955. – 815 с.
1200582
  Прус Б. Сочинения : В 5-ти т. / Б. Прус. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Повести и рассказы. – 1955. – 472с.
1200583
  Тагор Р. Сочинения : В 8-ми томах / Р. Тагор. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Крушение. – 1955. – 284с.
1200584
  Прус Б. Сочинения : В 5-ти т. / Б. Прус. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Повести и рассказы. – 1955. – 544с.
1200585
  Блок А.А. Сочинения : в 2-х томах / А.А. Блок. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1955. – 847 с.
1200586
  Гусев В. Сочинения / В. Гусев. – Москва
Т. 2. – 1955. – 568 с.
1200587
  Прус Б. Сочинения : В 5-ти т. / Б. Прус. – Москва : Художественная литература
Т. 3, ч.1 : Кукла. – 1955. – 464с.
1200588
  Лермонтов М.Ю. Сочинения : В 6-ти т. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 3 : Поэмы. 1828-1834. – 1955. – 328с.
1200589
  Лермонтов М.Ю. Сочинения : В 6-ти т. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 4 : Поэмы. 1835-1841. – 1955. – 428с.
1200590
  Прус Б. Сочинения : В 5-ти т. / Б. Прус. – Москва : Художественная литература
Т. 4, ч. 2 : Кукла. – 1955. – 447с.
1200591
  Прус Б. Сочинения : В 5-ти т. / Б. Прус. – Москва : Художественная литература
Т. 5 : Фараон. – 1955. – 719с.
1200592
  Грибоедов А.С. Сочинения / А.С. Грибоедов. – Москва : Художественная литература, 1956. – 798с.
1200593
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М, 1956. – 604с. – (1809-1852)
1200594
  Акопян А. Сочинения / А. Акопян. – Москва, 1956. – 367 с.
1200595
  Рид Сочинения : В 6-ти т. / Майн Рид. – Москва : Детгиз
Т. 1 : Белый вождь. Квартеронка. – 1956. – 765с.
1200596
  Корнейчук А.Е. Сочинения : в 3-х тт. / А.Е. Корнейчук. – М
1. – 1956. – 334с.
1200597
  Мао Дунь Сочинения / Мао Дунь. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1956. – 463 с.
1200598
  Мао Дунь Сочинения / Мао Дунь. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1956. – 563 с.
1200599
  Малышкин А.Г. Сочинения / А.Г. Малышкин. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Рассказы и очерки, 1922-1931. Люди из захолустья : роман. – 1956. – 468с.
1200600
  Тагор Р. Сочинения : В 8-ми томах / Р. Тагор. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Гора. – 1956. – 479с.
1200601
  Корнейчук А.Е. Сочинения : В 3-х т. / А.Е. Корнейчук. – Москва : Гослитиздат
Т. 2-й : В степях Украины; Партизаны в степях Украины; Фронт; Миссия мистера Перкинса в страну большевиков; Приезжайте в Звонковое. – 1956. – 271 с.
1200602
  Рид Сочинения : В 6-ти т. / Майн Рид. – Москва : Детгиз
Т. 2 : Оцеола, вождь семинолов. Морской волчонок. – 1956. – 661с.
1200603
  Корнейчук А.Е. Сочинения : В 3-х т. / А.Е. Корнейчук. – Москва : ГИХЛ
Т. 3-й : Макар Дубрава; Калиновая роща; Крылья; Статьи и речи. – 1956. – 356 с.
1200604
  Тагор Р. Сочинения : В 8-ми томах / Р. Тагор. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Дом и мир. Последняя поэма. – 1956. – 323с.
1200605
  Мао-Дунь Сочинения / Мао-Дунь. – М.
3. – 1956. – 371с.
1200606
  Тагор Р. Сочинения : В 8-ми томах / Р. Тагор. – Москва : Художественная литература
Т. 4 : Рассказы. – 1956. – 351с.
1200607
  Тагор Р. Сочинения : В 8-ми томах / Р. Тагор. – Москва : Художественная литература
Т. 5 : Рассказы. – 1956. – 271с.
1200608
  Лермонтов М.Ю. Сочинения : В 6-ти т. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 5 : Драмы. – 1956. – 757с.
1200609
  Есенин С.А. Сочинения / С.А. Есенин. – Киев, 1957. – 580с.
1200610
  Лазарев П.П. Сочинения / П.П. Лазарев. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 1. – 1957. – 896 с.
1200611
  Рид Сочинения : В 6-ти т. / Майн Рид. – Москва : Детгиз
Т. 3 : Охотники за растениями. Ползуны по скалам. Затерянные в океане. – 1957. – 745с.
1200612
  Рид Сочинения : В 6-ти т. / Майн Рид. – Москва : Детгиз
Т. 4 : В дебрях Южной Африки. Юные охотники. Охотники за жирафами. – 1957. – 765с.
1200613
  Лермонтов М.Ю. Сочинения : В 6-ти т. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 6 : Проза. Письма. – 1957. – 900с.
1200614
  Тагор Р. Сочинения : В 8-ми томах / Р. Тагор. – Москва : Художественная литература
Т. 6 : Пьесы. – 1957. – 271с.
1200615
  Тагор Р. Сочинения : В 8-ми томах / Р. Тагор. – Москва : Художественная литература
Т. 7. – 1957. – 311с.
1200616
  Тагор Р. Сочинения : В 8-ми томах / Р. Тагор. – Москва : Художественная литература
Т. 8 : Воспоминания. Письма о России. Статьи. – 1957. – 423с.
1200617
  Марлинский А.А. Сочинения / А.А. Марлинский. – М
1. – 1958. – 631с.
1200618
  Каронин С. Сочинения : в 2-х томах / С. Каронин. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1958. – 612с.
1200619
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – М.
1. – 1958. – 487с.
1200620
  Важа Пшавела Сочинения : В 2-х т. / Важа Пшавела. – Москва : ГИХЛ
Т. 1 : Стихотворения. Рассказы. – 1958. – 408с. – Наст. имя: Разикашвили Лука Павлович
1200621
  Важа Пшавела Сочинения : В 2-х т. / Важа Пшавела. – Москва : ГИХЛ
Т. 2 : Поэмы. – 1958. – 328с. – Наст. имя: Разикашвили Лука Павлович
1200622
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – М.
2. – 1958. – 504с.
1200623
  Марлинский А.А. Сочинения / А.А. Марлинский. – М
2. – 1958. – 742с.
1200624
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – М.
3. – 1958. – 303с.
1200625
  Рид Сочинения : В 6-ти т. / Майн Рид. – Москва : Детгиз
Т. 5 : Белая перчатка. В дебрях Борнео. В поисках белого бизона. – 1958. – 829с.
1200626
  Рид Сочинения : В 6-ти т. / Майн Рид. – Москва : Детгиз
Т. 6 : Мароны. – 1958. – 998с.
1200627
  Капнист В.В. Сочинения / В.В. Капнист. – М., 1959. – 463с.
1200628
  Грибоедов А.С. Сочинения / А.С. Грибоедов. – М.-Л., 1959. – 782с.
1200629
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Повести. – 1959. – 711 с. – (1809-1852)
1200630
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – Л.
1. – 1959. – 359с.
1200631
  Тынянов Ю.Н. Сочинения / Ю.Н. Тынянов. – Москва ; Ленинград
Т. 1. – 1959. – 554с.
1200632
  Исаковский М.В. Сочинения / М.В. Исаковский. – М : Художественная литература
1. – 1959. – 286 с.
1200633
  Тынянов Ю.Н. Сочинения / Ю.Н. Тынянов. – Москва ; Ленинград
Т. 2. – 1959. – 544с.
1200634
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – М.
2. – 1959. – 463с.
1200635
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М
2. – 1959. – 640с. – (1809-1852)
1200636
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – М.
3. – 1959. – 324с.
1200637
  Тынянов Ю.Н. Сочинения / Ю.Н. Тынянов. – Москва ; Ленинград
Т. 3. – 1959. – 590с.
1200638
  Конопницкая М. Сочинения : в 4-х т. ; пер. с пол. / Мария Конопницкая ; [Пер. по ред. И. Саца]. – Москва : Художественная литература
Т. 4 : Рассказы. Очерки. Статьи. Письма. – 1959. – 531 с.
1200639
  Дарвин Ч. Сочинения / Ч. Дарвин. – М.
9. – 1959. – 735с.
1200640
  Марло К. Сочинения = [пер. с англ.] : Кристофер Марло ; [встп. ст. и ком. А. Парфенова] / К. Марло. – Москва : Художественная литература, 1961. – 662 с. : іл.
1200641
  Прус Б. Сочинения : в 7-ми томах / Б. Прус. – Москва : Художественная литература
Т.1 : Повести и рассказы. – 1961. – 614 с.
1200642
  Докучаев В.В. Сочинения / В.В. Докучаев. – М.-Л.
8. – 1961. – 556с.
1200643
  Докучаев В.В. Сочинения / В.В. Докучаев. – Москва-Ленинград
9. – 1961. – 328с.
1200644
  Давыдов Д.В. Сочинения / Д.В. Давыдов. – Москва : Художественная литература, 1962. – 611с.
1200645
  Архимед Сочинения = Перевод / Архимед. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 640 с.
1200646
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М
1. – 1962. – 607с. – (1809-1852)
1200647
  Елин Пелин Сочинения / Елин Пелин. – Москва
Т. 1. – 1962. – 495 с.
1200648
  Рыльский М.Ф. Сочинения : в 4-х томах / М.Ф. Рыльский. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Стихотворения (1947-1960). Ранние поэмы. – 1962. – 550 с.
1200649
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М
2. – 1962. – 607с. – (1809-1852)
1200650
  Айбек Сочинения : в 5 т. : пер. с узбек. / Айбек. – Ташкент : Гослитиздат УзССР
Т. 2 : Навои : роман / [пер.М. Салье]. – 1962. – 421 с.
1200651
  Прус Б. Сочинения : в 7-ми томах / Б. Прус. – Москва : Художественная литература
Т.2 : Повести и рассказы. – 1962. – 671 с.
1200652
  Прус Б. Сочинения : в 7-ми томах / Б. Прус. – Москва : Художественная литература
Т.3; ч.1 : Кукла. – 1962. – 495 с.
1200653
  Прус Б. Сочинения : в 7-ми томах / Б. Прус. – Москва : Художественная литература
Т. 4. – 1962. – 471 с.
1200654
  Войнич Э.Л. Сочинения / Э.Л. Войнич. – Москва
1. – 1963. – 544с.
1200655
  Бартольд В.В. Сочинения / В.В. Бартольд. – М.
1. – 1963. – 760с.
1200656
  Казакевич Э.Г. Сочинения / Э.Г. Казакевич. – Москва : Художественная литература
1. – 1963. – 750 с.
1200657
  Войнич Э.Л. Сочинения / Э.Л. Войнич. – Москва
2. – 1963. – 584с.
1200658
  Рыльский М.Ф. Сочинения : в 4-х томах / М.Ф. Рыльский. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Поэмы (1927-1950). – 1963. – 418 с.
1200659
  Рыльский М.Ф. Сочинения : в 4-х томах / М.Ф. Рыльский. – Москва : Художественная литература
Т. 4 : Литературно-критические статьи (1939-1963). – 1963. – 551 с.
1200660
  Сент-Экзюпери Сочинения / Сент-Экзюпери. – Москва, 1964. – 695с.
1200661
  Кант И. Сочинения : В 6-ти тт. / И. Кант; Под общ. ред. В.Ф.Асмуса, А.В.Гулыги, Т.И.Ойзермана. – Москва : Мысль
Т.1. – 1964. – 543с.
1200662
  Кант И. Сочинения : В 6-ти тт. / И. Кант; Под общ. ред. В.Ф.Асмуса, А.В.Гулыги, Т.И.Ойзермана. – Москва : Мысль
Т.2. – 1964. – 511с.
1200663
  Кант И. Сочинения : В 6-ти тт. / И. Кант; Под общ. ред. В.Ф.Асмуса, А.В.Гулыги, Т.И.Ойзермана. – Москва : Мысль
Т.3. – 1964. – 799с.
1200664
  Кант И. Сочинения : В 6-ти тт. / И. Кант; Под общ. ред. В.Ф.Асмуса, А.В.Гулыги, Т.И.Ойзермана. – Москва : Мысль
Т.4, ч.1. – 1964. – 544с.
1200665
  Кант И. Сочинения : В 6-ти тт. / И. Кант; Под общ. ред. В.Ф.Асмуса, А.В.Гулыги, Т.И.Ойзермана. – Москва : Мысль
Т.4, ч. 2. – 1964. – 478с.
1200666
  Кант И. Сочинения : В 6-ти тт. / И. Кант; Под общ. ред. В.Ф.Асмуса, А.В.Гулыги, Т.И.Ойзермана. – Москва : Мысль
Т.5. – 1964. – 564с.
1200667
  Кант И. Сочинения : В 6-ти тт. / И. Кант; Под общ. ред. В.Ф.Асмуса, А.В.Гулыги, Т.И.Ойзермана. – Москва : Мысль
Т.6. – 1964. – 743с.
1200668
  Яшен К. Сочинения : в 2-х т. / К. Яшен; пер. с узб. – Ташкент : Ташкент
1. – 1965. – 522 с.
1200669
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М
1. – 1965. – 654с. – (1809-1852)
1200670
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М
2. – 1965. – 623с. – (1809-1852)
1200671
  Яшен К. Сочинения : в 2-х т. / К. Яшен; пер. с узб. – Ташкент : ташкент
2. – 1965. – 534 с.
1200672
  Малышкин А.Г. Сочинения / А.Г. Малышкин. – М
2. – 1965. – 95с.
1200673
  Юм Д. Сочинения / Д. Юм. – М.
2. – 1966. – 928с.
1200674
  Бартольд В.В. Сочинения / В.В. Бартольд. – М.
4. – 1966. – 496с.
1200675
  Бартольд В.В. Сочинения / В.В. Бартольд. – М.
6. – 1966. – 784с.
1200676
  Гиляровский Вл.А. Сочинения / Вл.А. Гиляровский. – М.
1. – 1967. – 464с.
1200677
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
1. – 1967. – 652с.
1200678
  Гиляровский В.А. Сочинения / В.А. Гиляровский. – М.
2. – 1967. – 448с.
1200679
  Гиляровский В.А. Сочинения / В.А. Гиляровский. – М.
3. – 1967. – 439с.
1200680
  Гиляровский В.А. Сочинения / В.А. Гиляровский. – М.
4. – 1967. – 463с.
1200681
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
2. – 1968. – 587с.
1200682
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким
3. – 1968. – 595с.
1200683
  Навои А. Сочинения : в 10 т. ; [пер. з узб.] / Алишер Навои ; АН УзССР. – Ташкент : ФАН
Т. 3 : Смятение праведных. – 1968. – 271 с.
1200684
  Навои А. Сочинения : в 10 т. ; [пер. з узб.] / Алишер Навои ; АН УзССР. – Ташкент : ФАН
Т. 4 : Фархад и Ширин. – 1968. – 406 с.
1200685
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким
4. – 1968. – 587с.
1200686
  Бартольд В.В. Сочинения / В.В. Бартольд. – М.
5. – 1968. – 758с.
1200687
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Том 46, ч. 1 : Экономические рукописи 1857-1859 годов/К. Маркс. – 1968. – 559с.
1200688
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Том 46, ч. 2. – 1968. – 620с.
1200689
  Котляревский И.П. Сочинения / И.П. Котляревский. – Ленинград : Советский писатель, 1969. – 363с.
1200690
  Дубинский И.В. Сочинения / И.В. Дубинский. – Киев : Дніпро
1. – 1969. – 645 с.
1200691
  Гоголь Н.В. Сочинения : в 2-х томах / Н.В. Гоголь. – М
Т. 1 : повести. – 1969. – 638с. – (1809-1852)
1200692
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М
2. – 1969. – 624с. – (1809-1852)
1200693
  Дубинский И.В. Сочинения / И.В. Дубинский. – Киев : Дніпро
2. – 1969. – 635 с.
1200694
  Навои А. Сочинения : в 10 т. ; [пер. з узб.] / Алишер Навои ; АН УзбССР. – Ташкент : ФАН
Т. 2 : Сокровищница мыслей. – 1969. – 447с.
1200695
  Лермонтов М.Ю. Сочинения : В 2-х т. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1970. – 766 с.
1200696
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Москва : Политиздат
Том 41 : Произведения (1838-1844) Письма (18381842)/ Ф. Энгельс. Из рукописного наследия Ф.Энгельса. Ранние литературно-поэтические опыты (1833-1837). – 1970. – 602с.
1200697
  Грибоедов А.С. Сочинения / А.С. Грибоедов. – М.
2. – 1971. – 367с.
1200698
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М
2. – 1971. – 638с. – (1809-1852)
1200699
  Платон. Сочинения / Платон. – М., 1972. – 687с.
1200700
  Сковорода Г.С. Сочинения / Г.С. Сковорода. – М.
1. – 1973. – 511с.
1200701
  Сковорода Г.С. Сочинения / Г.С. Сковорода. – М.
2. – 1973. – с.
1200702
  Бартольд В.В. Сочинения / В.В. Бартольд. – М.
8. – 1973. – 723с.
1200703
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Том 47 : Экономические рукописи 1861-1863 годов/К. Маркс. – 1973. – 659с.
1200704
  Байрон Д.Г. Сочинения / Д.Г. Байрон. – М
1. – 1974. – 462с.
1200705
  Байрон Д.Г. Сочинения : в 3-х томах ; пер. с английского / Д.Г. Байрон. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Поэмы и трагедии. Из публицистики. – 1974. – 542 с.
1200706
  Байрон Д.Г. Сочинения / Д.Г. Байрон. – М
3. – 1974. – 573с.
1200707
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Том 42. – 1974. – 535с.
1200708
  Давид А. Сочинения / А. Давид. – М., 1975. – 262с.
1200709
  Ефремов И.А. Сочинения / И.А. Ефремов. – Москва : Молодая гвардия
1. – 1975. – 512 с.
1200710
  Бабеф Г. Сочинения / Г. Бабеф. – М
1. – 1975. – 391с.
1200711
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М
1. – 1975. – 638с. – (1809-1852)
1200712
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М
2. – 1975. – 599с. – (1809-1852)
1200713
  Бабеф Г. Сочинения / Г. Бабеф. – М
2. – 1975. – 527с.
1200714
  Бабеф Г. Сочинения / Г. Бабеф. – М
3. – 1975. – 583с.
1200715
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Том 45 : Исслдования и статьи 1867-1893. – 1975. – 633с.
1200716
  Ламетри Ж.О. Сочинения / Ж.О. Ламетри. – Москва : Мысль, 1976. – 551с. – (Философское наследие)
1200717
  Олдридж Д. Сочинения / Д. Олдридж. – Москва
1. – 1976. – 829с.
1200718
  Олдридж Д. Сочинения / Д. Олдридж. – Москва
2. – 1976. – 336с.
1200719
  Ефремов А И. Сочинения / А И. Ефремов, . – Москва : Молодая гвардия2
3. – 1976. – 383 с.
1200720
  Маркс К. Сочинения / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Том 43. – 1976. – 616с.
1200721
  Байрон Д.Г. Сочинения / Д.Г. Байрон. – К, 1977. – 246с.
1200722
  Бартольд В.В. Сочинения / В.В. Бартольд. – М.
9. – 1977. – 966с.
1200723
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Москва : Политиздат
Том 44 : Сентябрь 1849-май 1873. – 1977. – 749с.
1200724
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – Л.
1. – 1978. – 429с.
1200725
  Дубинский И.В. Сочинения / И.В. Дубинский. – Киев : Дніпро
1. – 1978. – 631с.
1200726
  Дубинский И.В. Сочинения / И.В. Дубинский. – Киев : Дніпро
2. – 1978. – 583 с.
1200727
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – М.
2. – 1978. – 446с.
1200728
  Малышкин А.Г. Сочинения : в 2-х томах / А.Г. Малышкин. – Москва : Правда
Т. 2. – 1978. – 496 с.
1200729
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – М.
3. – 1978. – 447с.
1200730
  Помяловский Н.Г. Сочинения / Н.Г. Помяловский. – Л., 1980. – 632с.
1200731
  Северов П.Ф. Сочинения / П.Ф. Северов. – Киев : Дніпро
1. – 1980. – 456с.
1200732
  Тютчев Ф.И. Сочинения : в 2-х томах / Ф.И. Тютчев. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т.1. – 1980. – 384 с.
1200733
  Жуковский В.А. Сочинения / В.А. Жуковский. – Москва
1. – 1980. – 438с.
1200734
  Жуковский В.А. Сочинения : в 3-х т. / В.А. Жуковский. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Поэмы. Повести и сцены в стихах. – 1980. – 493 с.
1200735
  Тютчев Ф.И. Сочинения : в 2-х томах / Ф.И. Тютчев. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т.2. – 1980. – 351 с.
1200736
  Северов П.Ф. Сочинения / П.Ф. Северов. – Киев : Дніпро
2. – 1980. – 510с.
1200737
  Жуковский В.А. Сочинения / В.А. Жуковский. – Москва
3. – 1980. – 621с.
1200738
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Москва : Политиздат
Том 48 : Экономическая рукопись 1861-1863 годов/К. Маркс. – 1980. – 683с.
1200739
  Саллюстий Г.К. Сочинения / Г.К. Саллюстий. – Москва : Наука, 1981. – 221 с.
1200740
  Бестужев-Марлинский Сочинения / Бестужев-Марлинский. – М
2. – 1981. – 592с.
1200741
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
6. – 1981. – 517с.
1200742
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
7. – 1981. – 538с.
1200743
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
8. – 1981. – 472с.
1200744
  Бунин И.А. Сочинения : в 3 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Стихотворения. Повести и расскаы. 1900-1914. – 1982. – 582 с.
1200745
  Вересаев В.В. Сочинения / В.В. Вересаев. – Москва
1. – 1982. – 512с.
1200746
  Вяземский П.А. Сочинения / П.А. Вяземский. – Москва
1. – 1982. – 462с.
1200747
  Вяземский П.А. Сочинения : в 2 т. / П.А. Вяземский. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Литературно-критические статьи / [сост., подготовка текста, коммент. М.И. Гиллельсона]. – 1982. – 381, [3] с. – Развернутый тит. л. - Указ. имен: с. 366-382. – Библиогр. в коммент.: с. 303-365 и в подстроч. примеч.


  В том входят избранные лит.-критические работы Вяземского о творчестве Г.Р. Державина, В.А. Озерова, Н.М. Карамзина, И.И. Дмитриева, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, А. Мицкевича, Н.В. Гоголя и др.
1200748
  Вересаев В.В. Сочинения / В.В. Вересаев. – Москва
2. – 1982. – 463с.
1200749
  Бунин И.А. Сочинения : в 3 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Повести и рассказы 1914-1930. – 1982. – 558 с.
1200750
  Бунин И.А. Сочинения : в 3 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1944-1952. – 1982. – 535 с.
1200751
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
9. – 1982. – 489с.
1200752
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
10. – 1982. – 472с.
1200753
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
11. – 1982. – 483с.
1200754
  Ламетри О Ж. Сочинения / О Ж. Ламетри, де. – 2-е изд. – М., 1983. – 509с.
1200755
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
12. – 1983. – 609с.
1200756
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
13. – 1983. – 516с.
1200757
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
14. – 1983. – 467с.
1200758
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
15. – 1983. – 625с.
1200759
  Карамзин Н.М. Сочинения : в 2 т. / Н.М. Карамзин. – Ленинград : Художественная литература
Т. 1 : Автобиография ; Письма русского путешественника ; Повести. – 1984. – 671 с.
1200760
  Бунин И.А. Сочинения : в 3 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Стихотворения. Повести и рассказы 1900-1914. – 1984. – 582 с.
1200761
  Крылов И.А. Сочинения : в 2-х томах / И.А. Крылов. – Москва
Т. 1. – 1984. – 464с.
1200762
  Тютчев Ф.И. Сочинения : в 2-х томах / Ф.И. Тютчев. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1984. – 495 с.
1200763
  Тютчев Ф.И. Сочинения : в 2-х томах / Ф.И. Тютчев. – Москва
Т. 2. – 1984. – 447с.
1200764
  Бунин И.А. Сочинения : в 3 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Повести и рассказы 1914-1930. – 1984. – 555 с.
1200765
  Бунин И.А. Сочинения : в 3 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1944-1952. – 1984. – 535 с.
1200766
  Лондон Д. Сочинения : [в 4 т. : пер. с англ.] / Джек Лондон. – Москва : Правда
[Т. 4] : Смок Беллью. Маленькая хозяйка Большого дома. – 1984. – 575 с. – Опис. по перепл. На тит. л. только загл. тома
1200767
  Павлов Н.Ф. Сочинения / Н.Ф. Павлов. – М, 1985. – 304с.
1200768
  Давыдов Д.В. Сочинения / Д.В. Давыдов. – М., 1985. – 302с.
1200769
  Тынянов Ю.Н. Сочинения / Ю.Н. Тынянов. – Л.
1. – 1985. – 541с.
1200770
  Тынянов Ю.Н. Сочинения : в 2-х томах / Ю.Н. Тынянов. – Л.
Т. 2. – 1985. – 437с.
1200771
  Грибоедов А.С. Сочинения / А.С. Грибоедов. – Москва : Правда, 1986. – 430с.
1200772
  Дмитриев И.И. Сочинения / И.И. Дмитриев. – М., 1986. – 588с.
1200773
  Котляревский И.П. Сочинения / И.П. Котляревский. – Ленинград : Советский писатель, 1986. – 351с.
1200774
  Рисаль Х. Сочинения : В 2-х т. / Х. Рисаль. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Не прикасайся ко мне: Роман. – 1986. – 432 с.
1200775
  Рисаль Х. Сочинения : В 2-х т. / Х. Рисаль. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Флибустьеры: Роман. – 1986. – 303 с.
1200776
  Давыдов Д.В. Сочинения / Д.В. Давыдов. – Москва, 1987. – 640 с. – В кн. также: Записки кавалерист-девицы / Н.А. Дурова
1200777
  Толстой Л.Н. Сочинения / Л.Н. Толстой. – Тула, 1987. – 192с.
1200778
  Ломоносов М.В. Сочинения / М.В. Ломоносов. – М., 1987. – 442с.
1200779
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти т. / В.О. Ключевский; под ред. В.Л. Янина. – Москва : Мысль
Т. 1 : Курс русской истории. – 1987. – 430с.
1200780
  Ахматова А.А. Сочинения : в 2-х томах / А.А. Ахматова. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Стихотворения и поэмы. – 1987. – 510с.
1200781
  Ахматова А.А. Сочинения : в 2-х томах / А.А. Ахматова. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Проза. переводы. – 1987. – 462с.
1200782
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
30. – 1987. – 694с.
1200783
  Грибоедов А.С. Сочинения / А.С. Грибоедов; А.С. Грибодоедов ; [вступ. ст., ком., сост. и подг. текста С. Фомичева]. – Москва : Художественная литература, 1988. – 750 с.
1200784
  Замятин Е.И. Сочинения / Е.И. Замятин. – М, 1988. – 574с.
1200785
  Полежаев А.И. Сочинения / А.И. Полежаев. – Москва : Художественная литература, 1988. – 510с. – ISBN 5-280-00081-7
1200786
  Лесков Н.С. Сочинения / Лесков Н.С. – Москва
Т. 1. – 1988. – 749 с.
1200787
  Успенский Г.И. Сочинения / Г.И. Успенский. – М
1. – 1988. – 540с.
1200788
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – М.
Кн.1,т.1-2. – 1988. – 797с.
1200789
  Загоскин М.Н. Сочинения : в 2-х томах / М.Н. Загоскин. – М.
Т. 1. – 1988. – 733с.
1200790
  Ивашкевич Я. Сочинения : в 3-х томах / Я. Ивашкевич. – М
Т. 1. – 1988. – 509с.
1200791
  Лермонтов М.Ю. Сочинения : В 2-х т. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Правда
Т. 1 : Стихотворения разных лет. Поэмы. – 1988. – 719 с.
1200792
  Ивашкевич Я. Сочинения : в 3-х томах / Я. Ивашкевич. – М
Т. 2. – 1988. – 700с.
1200793
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти т. / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 2. – 1988. – 447с.
1200794
  Загоскин М.Н. Сочинения / М.Н. Загоскин. – Москва : Художественная литература
2. – 1988. – 814 с.
1200795
  Григорович Д.В. Сочинения : в 3-х томах / Д.В. Григорович. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00063-9
Т.2. – 1988. – 592 с.
1200796
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – Москва
Кн. 2, т. 3-4. – 1988. – 765с.
1200797
  Успенский Г.И. Сочинения / Г.И. Успенский. – М
2. – 1988. – 510с.
1200798
  Лесков Н.С. Сочинения / Лесков Н.С. – Москва
Т. 2. – 1988. – 717 с.
1200799
  Маяковский В.В. Сочинения : в двух томах / В.В. Маяковский. – Москва : Правда
Т.2 : Поэмы. Пьесы. Проза. – 1988. – 766с.
1200800
  Лесков Н.С. Сочинения : в 3-х томах / Лесков Н.С. – Москва
Т. 3. – 1988. – 655 с.
1200801
  Григорович Д.В. Сочинения : в 3-х томах / Д.В. Григорович. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00064-7
Т.3. – 1988. – 624 с.
1200802
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти т. / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 3 : Курс русской истории, ч. 3. – 1988. – 441 с.
1200803
  Ивашкевич Я. Сочинения : в 3-х томах / Я. Ивашкевич. – М
Т. 3. – 1988. – 700с.
1200804
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
32. – 1988. – 656с.
1200805
  Кюхельбекер В.К. Сочинения / В.К. Кюхельбекер. – Ленинград : Художественная литература, 1989. – 574с.
1200806
  Байрон Д.Г. Сочинения / Д.Г. Байрон. – К, 1989. – 235с.
1200807
  Чаадаев П.Я. Сочинения / П.Я. Чаадаев. – Москва : Правда, 1989. – 655с.
1200808
  Шпет Г.Г. Сочинения / Г.Г. Шпет; [редкол.: В.С. Степин (председатель), С.С. Аверинцев, Г.А. Ашуров и др. ; предисл. Е.В. Пастернак]. – Москва : Правда, 1989. – 601, [7] с. – (Из истории отечественной философской мысли)
1200809
  Гиляровский В.А. Сочинения / В.А. Гиляровский. – Москва : Правда
1. – 1989. – 480с.
1200810
  Шмелев И.С. Сочинения : В 2-х томах / И.С. Шмелев. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00494-4
Т. 1 : Повести и рассказы. – 1989. – 463с.
1200811
  Шмелев И.С. Сочинения : В 2-х томах / И.С. Шмелев. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00495-2
Т. 2 : Рассказы. богомолье. Лето Господне. Как я встречался с Чеховым. – 1989. – 607с.
1200812
  Гиляровский В.А. Сочинения / В.А. Гиляровский. – Москва : Правда
2. – 1989. – 478с.
1200813
  Гиляровский В.А. Сочинения / В.А. Гиляровский. – Москва : Правда
3. – 1989. – 429с.
1200814
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – М.
Кн.3, т.5-6. – 1989. – 783с.
1200815
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – Москва : Мысль
Кн. 4, т. 7-8. – 1989. – 751с.
1200816
  Гиляровский В.А. Сочинения / В.А. Гиляровский. – Москва : Правда
4. – 1989. – 446с.
1200817
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 4 : Курс русской истории, ч. 4. – 1989. – 398с.
1200818
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 5 : Курс русской истории, ч. 5. – 1989. – 476с.
1200819
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 6 : Специальные курсы. – 1989. – 476с.
1200820
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 7 : Специальные курсы. – 1989. – 508с.
1200821
  Екатерина Сочинения / Екатерина, ІІ (императрица); Былинин В.К., Одесский М.П. – Москва, 1990. – 557с.
1200822
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – М., 1990. – 623с.
1200823
  Булгарин Ф.В. Сочинения / Ф.В. Булгарин. – Москва, 1990. – 702,2с.
1200824
  Розанов В.В. Сочинения / В.В. Розанов. – Москва : Советская Россия, 1990. – 592 с. – ISBN 5-268-00129-9
1200825
  Ахматова А.А. Сочинения : В 2-х т. / А.А. Ахматова. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Том 1. – 1990. – 447с.
1200826
  Ахматова А.А. Сочинения : В 2-х т. / А.А. Ахматова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01286-6; 5-280-01285-8 (в пер.)
Том 1 : Стихотворения и поэмы. – 1990. – 525с.
1200827
  Вересаев В.В. Сочинения / В.В. Вересаев. – Москва
1. – 1990. – 604с.
1200828
  Чуковский К.И. Сочинения / К.И. Чуковский. – М
1. – 1990. – 653с.
1200829
  Чуковский К.И. Сочинения / К.И. Чуковский. – М
2. – 1990. – 620с.
1200830
  Вересаев В.В. Сочинения / В.В. Вересаев. – Москва
2. – 1990. – 558с.
1200831
  Ахматова А.А. Сочинения : В 2-х т. / А.А. Ахматова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01286-6; 5-28001287-4 (в пер.)
Том 2 : Проза. Переводы. – 1990. – 493с.
1200832
  Ахматова А.А. Сочинения : В 2-х т. / А.А. Ахматова. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Том 2. – 1990. – 431с.
1200833
  Лермонтов М.Ю. Сочинения : В 2-х т. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Правда
Т. 2 : Драмы. Проза. – 1990. – 702 с.
1200834
  Вересаев В.В. Сочинения / В.В. Вересаев. – Москва
Т. 3. – 1990. – 558с.
1200835
  Стругацкий А.Н. Сочинения / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М
3. – 1990. – 526с.
1200836
  Вересаев В.В. Сочинения / В.В. Вересаев. – Москва
4. – 1990. – 558с.
1200837
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – Москва : Мысль
Кн. 5, т. 9-10. – 1990. – 718с.
1200838
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 8 : Статьи. – 1990. – 445с.
1200839
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 9 : Материалы разных лет. – 1990. – 525с.
1200840
  Есенин С.А. Сочинения / С.А. Есенин ; [сост., вступ. ст., ком. А. Козловского]. – Москва : Художественная литература, 1991. – 703 с. : іл.
1200841
  Салиас Е.А. Сочинения : Историческая проза / Е.А. Салиас. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1991. – 541с.
1200842
  Мордовцев Д.Л. Сочинения : В 2-х т. / Д.Л. Мордовцев. – Москва
Т. 1. – 1991. – 508с.
1200843
  Мордовцев Д.Л. Сочинения : В 2-х т. / Д.Л. Мордовцев. – Москва
Т. 2. – 1991. – 508с.
1200844
  Салиас Е.А. Сочинения : На Москве (Из времени чумы 1771г.) : Исторический роман в 4-х частях / Е.А. Салиас. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1991. – 604с.
1200845
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – М.
Кн.6,т.11-12. – 1991. – 671с.
1200846
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – М.
Кн.7,т.13-14. – 1991. – 701с.
1200847
  Мордовцев Д.Л. Сочинения : В 2-х т. / Д.Л. Мордовцев. – Москва
Т. 1. – 1992. – 508с.
1200848
  Лем С. Сочинения : в 2-х томах / С. Лем. – М.
Т. 1. – 1992. – 349с.
1200849
  Мордовцев Д.Л. Сочинения : В 2-х т. / Д.Л. Мордовцев. – Москва
Т. 2. – 1992. – 508с.
1200850
  Гумилев Л.Н. Сочинения : поиски вымышленного царства : легенда о "государстве пресвитера Иоанна" / Лев Н. Гумилев ; сост. Н.В. Гумилева. – Москва : Танаис ; ДИ-ДИК, 1994. – 480 с. – (Библиотека "Мир Л.Н. Гумилева" : универсальная библиотека ; Сер. 1 : Сочинения ; т. 1). – ISBN 5-87583-003-4
1200851
  Вышеславцев Б.П. Сочинения / Б.П. Вышеславцев. – Москва, 1995. – 461 с.
1200852
  Гумилев Л.Н. Сочинения : поиски вымышленного царства : легенда о "государстве пресвитера Иоанна" / Лев Н. Гумилев ; сост. А.И. Куркчи. – Москва : ДИ-ДИК, 1997. – 480 с. – (Сочинения Л.Н. Гумилева : серия альманахов, ISSN 0206-4936 ; Вып. 1). – ISBN 5-87583-064-3 ; 5-87583-003-4
1200853
  Ахмадулина Белла Сочинения / Ахмадулина Белла. – Москва : ПАN - Корона-Принт. – ISBN 5-901040-01-5
т.1 : Стихотворения 1954-1979. Переводы из грузинской поэзии. Рассказы. – 1997. – 632с.
1200854
  Ахмадулина Белла Сочинения / Ахмадулина Белла. – Москва : ПАN - Корона-Принт. – ISBN 5-901040-02-3
т.2 : Стихотворения 1980-1996.Переводы.Воспоминания. – 1997. – 640с.
1200855
  Ахмадулина Белла Сочинения / Ахмадулина Белла; Сост.и подгот.текста Б.Мессерера,О.Грушникова. – Москва : ПАN - Корона-Принт. – ISBN 5-901040-03-1
т.3 : Поэмы. – 1997. – 614с.
1200856
  Шеллинг Ф.И. Сочинения / Ф.И. Шеллинг; Пер. с нем. М.И.Левиной, А.В.Михайлова. – Москва : Мысль, 1998. – 1664с. – (Классическая философская мысль). – ISBN 5-244-00906-0
1200857
  Саллюстий Крисп Гай Сочинения / Отв.ред. Ф.А.Петровский; пер. М.М.Покровского // Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне : Сочинения/Гай Саллюстий Крисп / Цезарь Гай Юлий. – Москва : Ладомир, АСТ, 1999. – с.445-748. – (Классики исторической мысли). – ISBN 5-86218-361-2
1200858
  Флоренский П.А. Сочинения : в 4 т. / П.А. Флоренский. – Москва : Мысль. – (Философское наследие ; Т. 128). – ISBN 5-244-00241-4; 5-244-00916-8
Т. 3(1). – 1999. – 621 с.
1200859
  Сетницкий Н.А. Сочинения : / Н.А. Сетницкий. – М., 1995. – с.
1200860
  Нилин П.Ф. Сочинения : В 2-х т. / П.Ф. Нилин. – М.
1. – 1985. – 575с.
1200861
  Нилин П.Ф. Сочинения : В 2-х т. / П.Ф. Нилин. – М.
2. – 1985. – 509с.
1200862
  Есенин С.А. Сочинения 1910-1925 годов / С.А. Есенин. – Фрунзе, 1975. – 640с.
1200863
  Есенин С.А. Сочинения 1910-1925 годов / С.А. Есенин. – Фрунзе, 1980. – 567с.
1200864
  Добролюбов Н.А. Сочинения А.Н. Добролюбова : в 4 т. – 3-е изд. без перемен. – Санкт-Петербург : [Кн. маг. для иногородних М.П. Надеина] ; Тип. Н.А. Лебедева
Т. 1. – 1876. – VIII, 587 с.


  На с. V печать-фам.: Иван Федорович Голубков
1200865
  Добролюбов Н.А. Сочинения А.Н. Добролюбова : в 4 т. – 3-е изд. без перемен. – Санкт-Петербург : [Кн. маг. для иногородних М.П. Надеина ; Тип. И. Мордуховского]
Т. 2. – 1876. – VI, [2], 612 с.


  На с. V печать-фам.: Иван Федорович Голубков
1200866
  Добролюбов Н.А. Сочинения А.Н. Добролюбова : в 4 т. – 3-е изд. без перемен. – Санкт-Петербург : [Кн. маг. для иногородних М.П. Надеина ; Тип. И. Мордуховского]
Т. 3. – 1876. – VI, 588 с.


  На тит. л. печать-фам.: Иван Федорович Голубков
1200867
  Добролюбов Н.А. Сочинения А.Н. Добролюбова : в 4 т. – 3-е изд. без перемен. – Санкт-Петербург : [Кн. маг. для иногородних М.П. Надеина ; Тип. И. Мордуховского]
Т. 4. – 1876. – VIII, 616 с.


  На тит. л. печать-фам.: Иван Федорович Голубков
1200868
  Добролюбов Н.А. Сочинения А.Н. Добролюбова : в 4 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелева
Т. 1. – 1885. – [8], 526 с.


  На тит. л. 3 разн печати: 2 кн. маг. и лич.. библиотека
1200869
  Добролюбов Н.А. Сочинения А.Н. Добролюбова : в 4 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелева
Т. 2. – 1885. – [8], 543 с.


  На тит. л. 3 разн печати: 2 кн. маг. и лич.. библиотека
1200870
  Добролюбов Н.А. Сочинения А.Н. Добролюбова : в 4 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелева
Т. 3. – 1885. – [8], 532 с.


  На тит. л. 3 разн печати: 2 кн. маг. и лич.. библиотека
1200871
  Добролюбов Н.А. Сочинения А.Н. Добролюбова : в 4 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелева
Т. 4. – 1885. – X, [2], 581 с.


  На тит. л. 3 разн печати: 2 кн. маг. и лич.. библиотека
1200872
  Добролюбов Н.А. Сочинения А.Н. Добролюбова : в 4 т. : с портретом Н. А. Добролюбова и его биографией, составленной А. М. Скабичевским. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Тип. И.Н. Скороходова
Т. 1. – 1896. – [4], LXXXII, [2], 543 с.., [1] л. портр.
1200873
  Добролюбов Н.А. Сочинения А.Н. Добролюбова : в 4 т. : с портретом Н. А. Добролюбова и его биографией, составленной А. М. Скабичевским. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Тип. И.Н. Скороходова
Т. 2. – 1896. – IV, 563 с.


  На экз. печ. Петр Павлович Кудрявцев
1200874
  Добролюбов Н.А. Сочинения А.Н. Добролюбова : в 4 т. : с портретом Н. А. Добролюбова и его биографией, составленной А. М. Скабичевским. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Тип. И.Н. Скороходова
Т. 3. – 1896. – IV, 548 с.


  Содержание: Современник, 1859 ; Современник, 1860 ; Современник, 1861 На экз. печ. Петр Павлович Кудрявцев
1200875
  Добролюбов Н.А. Сочинения А.Н. Добролюбова : в 4 т. : с портретом Н. А. Добролюбова и его биографией, составленной А. М. Скабичевским. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Тип. И.Н. Скороходова
Т. 4. – 1896. – VI, 674 с., [2] л. фот., факс.


  Содержание: "Свисток" (NN 1-8) ; Лирические пьесы ; Рассказы. На экз. печ. Петр Павлович Кудрявцев
1200876
  Добролюбов Н.А. Сочинения А.Н. Добролюбова : в 4 т. : с портретом Н.А. Добролюбова и его биографией, составленной М. М. Филипповым. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и хромолитография П.П. Сойкина
Т. 1. – 1901. – LXVI, 543 c., 1 л. портр., факсим. – Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. печать: Из книг Дробязко
1200877
  Добролюбов Н.А. Сочинения А.Н. Добролюбова : в 4 т. : с портретом Н.А. Добролюбова и его биографией, составленной М. М. Филипповым. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и хромолитография П.П. Сойкина
Т. 2. – 1901. – IV, 562 c. – Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание: Современник 1858 Современник 1859 На тит. печать: Из книг Дробязко На экз. № 30600 подпись: Михаила Ильича Лугового
1200878
  Добролюбов Н.А. Сочинения А.Н. Добролюбова : в 4 т. : с портретом Н.А. Добролюбова и его биографией, составленной М. М. Филипповым. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и хромолитография П.П. Сойкина
Т. 4. – 1901. – VI, 674 c., [2] л. фот., факсим.


  На тит. л. печать: Г.К. Хемкив
1200879
  Нахимов А. Сочинения Акима Нахимова в стихах и прозе, напечатанные по смерти его. – В Харькове : В университетской типографии, 1815. – 145 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням
1200880
  Нахимов А. Сочинения Акима Нахимова, в стихах и прозе, напечатанные по смерти его. – Изд. 3-е, доп. – Москва : В Типографии С. Селивановского, 1822. – 196 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, папір, корінець зі шкіри з тисненнм.
1200881
  Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина / В.Г. Белинский. – М.-Пг.
1. – 1923. – 184с.
1200882
  Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина / В.Г. Белинский. – М.-Пг.
2. – 1923. – 191с.
1200883
  Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина / В.Г. Белинский. – Ленинград, 1937. – 707с.
1200884
  Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина / В.Г. Белинский. – М.-Л., 1949. – 384с.
1200885
  Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина / В.Г. Белинский. – М., 1961. – 495с.
1200886
  Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина / В.Г. Белинский. – Москва, 1969. – 576с.
1200887
  Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина / В.Г. Белинский. – Барнаул, 1973. – 96с.
1200888
  Цветаева М. Сочинения в 2-х т. / М. Цветаева. – Москва : Художественная литература
т.1. – 1980. – 575с.
1200889
  Цветаева М. Сочинения в 2-х т. / М. Цветаева. – Москва : Художественная литература
Т.2 : Проза. – 1980. – 543с.
1200890
  Фет А.А. Сочинения в 2-х т. / А.А. Фет. – Москва : Художественная литература
Т.1 : Стихотворения. Поэмы. Переводы. – 1982. – 575с.
1200891
  Фет А.А. Сочинения в 2-х т. / А.А. Фет. – Москва : Художественная литература
Т.2 : Рассказы. О поэзии и искусстве. Письма. – 1982. – 461с.
1200892
  Соловьев В.С. Сочинения в 2-х т. / В.С. Соловьев. – Москва : Мысль. – (Философское наследие). – ISBN 5-244-00192-2; 5-244-00193-0
Т.1. – 1988. – 894с.
1200893
  Соловьев В.С. Сочинения в 2-х т. / В.С. Соловьев. – Москва : Мысль. – (Философское наследие). – ISBN 5-244-00192-2; 5-244-00194-9
Т.2. – 1988. – 824с.
1200894
  Декарт Рене Сочинения в 2-х т. : Философское наследие / Декарт Рене; Ред. В.В.Соколов. – Москва : Мысль
Т.1. – 1989. – 654с.
1200895
  Соловьев В.С. Сочинения в 2-х т. / В.С. Соловьев. – Москва : Правда
Т.1 : т. 1: Философская публицистика. – 1989. – 687с.
1200896
  Соловьев В.С. Сочинения в 2-х т. / В.С. Соловьев. – Москва : Правда
Т.2 : т. 2: Чтения о богочеловечестве. Философская публицистика. – 1989. – 735с.
1200897
  Розанов В.В. Сочинения в 2-х т. / В.В. Розанов. – Москва : Правда
Т.1 : Религия и культура. – 1990. – 638с.
1200898
  Розанов В.В. Сочинения в 2-х т. / В.В. Розанов. – Москва : Правда
Т.2 : Уединенное. – 1990. – 712с.
1200899
  Шестов Л. Сочинения в 2-х т. / Л. Шестов. – Москва : Наука
Т. 1. – 1993. – 667с.
1200900
  Фихте И.Г. Сочинения в 2-х т. / И.Г. Фихте; Сост.В.Волжский - СПб. – Санкт-Петербург : Мифрил. – ISBN 5-86457-003-6
Т.1. – 1993. – 687с.
1200901
  Фихте И.Г. Сочинения в 2-х т. / И.Г. Фихте; Сост.В.Волжский - СПб. – Санкт-Петербург : Мифрил. – ISBN 5-86457-004-4
Т.2. – 1993. – 798с.
1200902
  Шестов Л. Сочинения в 2-х т. / Л. Шестов. – Москва : Наука
Т. 2. – 1993. – 559с.
1200903
  Грибоедов А.С. Сочинения в 2-х томах / А.С. Грибоедов. – М.
1. – 1971. – 384с.
1200904
  Некрасов Н.А. Сочинения в 2-х томах : Стихотворения 1845-1877 / Н.А. Некрасов. – Москва : Художественная литература. – (Библиотечная серия)
Т. 1. – 1976. – 496с.
1200905
  Некрасов Н.А. Сочинения в 2-х томах : Поэмы 1855-1877 / Н.А. Некрасов. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1976. – 384с.
1200906
  Чернышевский Н.Г. Сочинения в 2-х томах : Философское наследие / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Мысль
Т. 1. – 1986. – 805с.
1200907
  Чернышевский Н.Г. Сочинения в 2-х томах / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 2. – 1987. – 687с.
1200908
  Ахматова А.А. Сочинения в 2-х томах / А.А. Ахматова. – Москва : Панорама
Том 1 : Стихотворения и поэмы. – 1990. – 526с.
1200909
  Дидро Д. Сочинения в 2-х томах / Д. Дидро. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00082-9, 5-244-00083-7
Т.2. – 1991. – 604с.
1200910
  Ницше Фридрих Сочинения в 2-х томах / Ницше Фридрих; Сост.,вступ.статья и примеч.К.А.Свасьяна. – Москва : Мысль. – (Философское наследие,том 125). – ISBN 5-244-00853-6; 5-244-00854-4
т.1. – 1997. – 829с.
1200911
  Джафаров Г Д. Сочинения в 2-х томах. / Г Д. Джафаров. – Баку
1. – 1969. – 524с.
1200912
  Джафаров Г Д. Сочинения в 2-х томах. / Г Д. Джафаров. – Баку
2. – 1970. – 315с.
1200913
  Локк Дж. Сочинения в 3-х т. / Дж. Локк; Ред. А.Л. Субботин. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т.2. – 1985. – 560с.
1200914
  Локк Дж. Сочинения в 3-х т. / Дж. Локк; Ред. А.Л. Субботин. – Москва : Мысль. – (Философское наследие). – ISBN 5-244-00084-5, 5-244-00085-3
Том 3. – 1988. – 668с.
1200915
  Потапов М.В. Сочинения в 3-х томах / М.В. Потапов. – М.
2. – 1951. – 520с.
1200916
  Потапов М.В. Сочинения в 3-х томах / М.В. Потапов. – М.
3. – 1951. – 480с.
1200917
  Маяковский В.В. Сочинения в 3-х томах = Я сам. Стихотворения / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1970. – 559с.
1200918
  Маяковский В.В. Сочинения в 3-х томах = Стихотворения. Стихи детям. Как делать стихи? / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1970. – 527с.
1200919
  Маяковский В.В. Сочинения в 3-х томах = Поэмы. Пьесы / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1970. – 576с.
1200920
  Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах : Стихотворения 1814-1836гг. Сказки / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1971. – 471с.
1200921
  Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах : Поэмы. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1971. – 454с.
1200922
  Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах : Евгений Онегин. Романы и повести. Путешествие в Арзрум / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1971. – 605с.
1200923
  Маяковский В.В. Сочинения в 3-х томах : Поэмы. Пьесы / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1973. – 576с.
1200924
  Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах : Стихотворения; Сказки; Руслан и Людмила: Поэма / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1985. – 735 с.
1200925
  Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах : Поэмы. Евгений Онегин. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1986. – 527с.
1200926
  Лейбниц Г.В. Сочинения в 4-х т. / Г.В. Лейбниц; Ред. В.В.Соколов. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т.1. – 1982. – 636с.
1200927
  Лейбниц Г.В. Сочинения в 4-х т. / Г.В. Лейбниц; Ред. И.С.Нарский. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т.2. – 1983. – 686с.
1200928
  Лейбниц Г.В. Сочинения в 4-х т. / Г.В. Лейбниц; Ред. Г.Г.Майоров. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т.3. – 1984. – 734с.
1200929
  Лейбниц Г.В. Сочинения в 4-х т. : Философское наследие / Г.В. Лейбниц; Ред. Б.Э.Быховский. – Москва : Мысль
Т.4. – 1989. – 554с.
1200930
  Писарев Д.И. Сочинения в 4-х томах / Д.И. Писарев. – М. : Художественная литература
Том.1 : Статьи и рецензии 1859-1862. – 1955. – 391 с.
1200931
  Писарев Д.И. Сочинения в 4-х томах / Д.И. Писарев. – М. : Художественная литература
Том.3 : Статьи 1864-1865. – 1956. – 510 с.
1200932
  Писарев Д.И. Сочинения в 4-х томах / Д.И. Писарев. – М. : Художественная литература
Том.4 : Статьи 1865-1868. – 1956. – 498с.
1200933
  Писарев Д.И. Сочинения в 4х томах / Д.И. Писарев. – М. : Художественная литература
Т.2. – 1955. – 432 с.
1200934
  Дегожская А.С. Сочинения в 5-8 классах / А.С. Дегожская. – М-Л : Просвещение, 1965. – 114 с.
1200935
  Новиков-Прибой Сочинения в 5 томах / Новиков-Прибой. – М.
2. – 1949. – 492с.
1200936
  Новиков-Прибой Сочинения в 5 томах / Новиков-Прибой. – Москва
1. – 1950. – 468с.
1200937
  Новиков-Прибой Сочинения в 5 томах / Новиков-Прибой. – М.
3. – 1950. – 376с.
1200938
  Новиков-Прибой Сочинения в 5 томах / Новиков-Прибой. – М.
4. – 1950. – 500с.
1200939
  Новиков-Прибой Сочинения в 5 томах / Новиков-Прибой. – М.
5. – 1950. – 344с.
1200940
  Церетели Г.В. Сочинения в двух томах : в 2 т. / Г.В. Церетели. – Тбилиси : Заря Востока
2. – 1951. – 252 с.
1200941
  Юм Давид Сочинения в двух томах / Юм Давид; Под общ. ред., со вступ. статьей и примеч. И.С.Нарского; Пер. с англ. С.И.Церетели. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Том 1. – 1966. – 848с.
1200942
  Гоголь Н.В. Сочинения в двух томах : Повести / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1971. – 638с.
1200943
  Бэкон Фрэнсис Сочинения в двух томах / Бэкон Фрэнсис. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 1. – 1977. – 567с.
1200944
  Одоевский В.Ф. Сочинения в двух томах / В.Ф. Одоевский. – М.
1. – 1981. – 365с.
1200945
  Бестужев-Марлинский Сочинения в двух томах / Бестужев-Марлинский. – М
Т. 1. – 1981. – 487с.
1200946
  Одоевский В.Ф. Сочинения в двух томах / В.Ф. Одоевский. – М.
2. – 1981. – 365с.
1200947
  Маяковский В.В. Сочинения в двух томах / В.В. Маяковский. – Москва : Правда
Т.1 : Я сам. Стихотворения. Мое открытие Америки. – 1987. – 768с.
1200948
  Загоскин М.Н. Сочинения в двух томах : в 2 томах / М.Н. Загоскин. – М.
Т. 1. – 1987. – 733с.
1200949
  Загоскин М.Н. Сочинения в двух томах / М.Н. Загоскин. – М.
2. – 1987. – 815с.
1200950
  Достоевский Ф.М. Сочинения в двух томах / Ф.М. Достоевский. – Москва : Правда
Т. 2. – 1987. – 480 с.
1200951
  Гоббс Томас Сочинения в двух томах / Гоббс Томас. – Москва : Мысль. – (Философское наследие ; Том 115). – ISBN 5-244-00020-94; 5-244-00460-3
Том 2. – 1991. – 735с.
1200952
  Кирсанов С.И. Сочинения в двух томах. / С.И. Кирсанов. – М.
2. – 1954. – 300с.
1200953
  Маяковский В.В. Сочинения в одном томе. / В.В. Маяковский. – М., 1940. – 526с.
1200954
  Маяковский В.В. Сочинения в одном томе. / В.В. Маяковский. – М., 1941. – 536с.
1200955
  Пушкин А.С. Сочинения в письмах / А.С. Пушкин. – Спб. – 544с.
1200956
  Литвинов В.В. Сочинения в старших классах средней школы / В.В. Литвинов. – М., 1965. – 192с.
1200957
  Гумилев Н.С. Сочинения в трех томах = Стихотворения. Поэмы / Н.С. Гумилев. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1991. – 589с.
1200958
  Гумилев Н.С. Сочинения в трех томах = Драмы. Рассказы / Н.С. Гумилев. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1991. – 478с.
1200959
  Гумилев Н.С. Сочинения в трех томах = Письма о русской поэзии / Н.С. Гумилев. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1991. – 430с.
1200960
  Форсайт Ф. Сочинения в четырех томах / Ф. Форсайт. – Москва : Натали. – ISBN 5-85521-001-4
Т.1 : История Биафры. Роман. День Шакала. Роман. – 1993. – 448с.
1200961
  Вазов И. Сочинения в шести томах : Под игом / И. Вазов. – Москва : Художественная литература
т.4. – 1957. – 480 с.
1200962
  Петров В.П. Сочинения В. Петрова. – В Санктпетербурге, : печатана в вольной типографии у Шнора
Ч. 1. – 1782. – 238 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1200963
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича : с портр. авт.: в 10 т. – [Санкт-Петербург] : [Кн. маг. бр. Рымович]
Т. 1 : Литературные очерки и портреты. – 286, [1] с. – Экз. деф.: без тит.л., без портр.


  Содержание: Владислав Сырокомля; Шекспировский Гамлет; Мартин Матушевич и его мемуары; Несколько слов о Кавелине; Речь о Пушкине; Винцентий Поль и его поэзия
1200964
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича : с портр. авт.: в 10 т. – 1889-1902. – Санкт-Петербург : Кн. маг. бр. Рымович
Т. 1 : Литературные очерки и портреты. – 1889. – [6], 286, [1] с., 1 л. портр.- : портр. В. Спасовича


  Содержание: Владислав Сырокомля; Шекспировский Гамлет; Мартин Матушевич и его мемуары; Несколько слов о Кавелине; Речь о Пушкине; Винцентий Поль и его поэзия
1200965
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича : с портр. авт.: в 10 т. – 1889-1902. – Санкт-Петербург : Кн. маг. бр. Рымович
Т. 2 : Литературные очерки и портреты. – 1889. – [4], 406, [1] с. – Экз. № 130414 без обл.


  Содержание: Байрон и некоторые его предшественники; Мицкевич в раннем периоде его жизни (до 1830 г.) как байронист; Пушкин и Мицкевич у памятника Петра Великого; Байронизм у Пушкина; Байронизм у Лермонтова.
1200966
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича : с портр. авт.: в 10 т. – 1889-1902. – Санкт-Петербург : Кн. маг. бр. Рымович
Т. 3 : Статьи, диссертации, лекции юридического содержания. – 1890. – [6], 544 с.
1200967
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича : с портр. авт.: в 10 т. – 1889-1902. – Санкт-Петербург : Кн. маг. бр. Рымович
Т. 4 : Пережитое; Полемика; Путевые заметки; Критика. – 1891. – [6], 432 с. – Экз. деф., без обл.
1200968
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича : с портр. авт.: в 10 т. – 1889-1902. – Санкт-Петербург : Кн. маг. бр. Рымович
Т. 5 : Судебные речи (1867-1874). – 1893. – [2], 355, [2] с.
1200969
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича : с портр. авт.: в 10 т. – 1889-1902. – Санкт-Петербург : Кн. маг. бр. Рымович
Т. 6 : Судебные речи (1875-1882). – 1894. – [6], 378, [2] с.
1200970
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича : с портр. авт.: в 10 т. – 1889-1902. – Санкт-Петербург : Кн. маг. К. Грендышинского
Т. 9 : Последние работы в девяностых годах XIX века. – 1900. – [4], 453, [2] с.
1200971
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича : с портр. авт.: в 10 т. – 1889-1902. – Санкт-Петербург : Кн. маг. К. Грендышинского
Т. 10 : Политика; История; Критика. – 1902. – [8], 498 с.
1200972
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Юрид. кн. скл. "Право" ; [Тип. Т-во Екатерингофское печ. д.]
Т. 3 : Статьи, диссертации, лекции юридического содержания. – 1913. – [6], 544 с.
1200973
  Спасович В.Д. Сочинения В.Д. Спасовича. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Юрид. кн. скл. "Право" ; [Тип. Т-во Екатерингофское печ. д.]
Т. 5 : Судебные речи (1867-1874). – 1913. – [2], 355, [2] с.
1200974
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф.Маркса
Т. 21 : Украинская старина: 1. Харьковские народные школы; 2. Григорий Саввич Сковорода; 3. Василий Назарьевич Каразин; 4. Григорий Федорович Квитка-Основьяненко. – 1901. – 167 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Конволют. - Пер.: Сочинения Г.П. Данилевского, т. 22
1200975
  Спенсер Г. Сочинения Герберта Спенсера : полные переводы, испр. по последним англ. изд / Печ. с 1-го рус. изд., сделанного в 1876 г. И. И. Билибиным. – изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Тип. А.А. Пороховщикова
[Т. 3] : Основания психологии. Ч. I, II, III, IV, V. – 1897. – [2], VI, 391 с., 1 л. рис. : табл., рис
1200976
  Спенсер Г. Сочинения Герберта Спенсера : полные переводы, испр. по последним англ. изд / Печ. с 1-го рус. изд., сделанного в 1876 г. И. И. Билибиным. – изд. 3-е. – Москва : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва И.Д. Сытина ; Изд. Т-ва И. Д. Сытина ; Отд. Н. А. Рубакина
[Т. 3] : Основания психологии. Ч. VI, VII, VIII, IX. – 1898. – [2], 438, II с.
1200977
   Сочинения Ги де Мопассана в переводах и критике на Украине (1883-1960 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Гресько М. Н,; Гресько М. Н,; МВССО УССР, Льв.ГУ, Каф. заруб. лит. – Львов, 1963. – 20л.
1200978
  Севастьянова А. а. Сочинения Джерома Горсея как источник по истории России XVI -- начала XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Севастьянова А. а.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 15л.
1200979
  Макаров П. Сочинения и переводы Петра Макарова. – Изд. 2-е. – Москва : В университетской типографии
Т. 2, ч. 4. – 1817. – 102 с. – На корешке: Сочине. Макаро. 4. - На обл. номер тома не указан


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець та куточки зі шкіри. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека ...
1200980
   Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащия. – В Санктпетербурге : при Императорской Академии наук, 1759. – 576с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIІІ ст.- картон, корінець зі шкіри
1200981
  Пушкин А.С. Сочинения и письма / А.С. Пушкин. – СПб. – 427с.
1200982
  Муравьев А.Н. Сочинения и письма / А.Н. Муравьев. – Иркутск, 1986. – 439с.
1200983
  Измайлов А.Е. Сочинения Измайлова : в 2 т. – Санкт-Петербург : Изд. Александра Смирдина ; В тип. экспедиции загот. гос. бумаг
Т. 2 : [Проза]. – 1849. – [6], 365-740, IX-XI с.
1200984
  Екатерина ІІ (императрица) Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей и с объяснительными примечаниями академика А.Я. Пыпина : [в 12 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Имп. Акад. наук
Т. 1 : Драматические сочинения. – 1901. – [4], XLVIII, 422 с. – Экз. деф., отсутств. с. 49-422
1200985
  Екатерина ІІ (императрица) Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей и с объяснительными примечаниями академика А.Я. Пыпина : [в 12 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Имп. Акад. наук
Т. 11 : Труды исторические. Записки касательно Российской истории : окончание. – 1906. – [4], XXXVIII, [2], 735 с.
1200986
  Кавелин К.Д. Сочинения К.Д. Кавелина : в 4 ч. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 2 : [Критические статьи и рецензии]. – 1859. – [2], 644 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1200987
  Кавелин К.Д. Сочинения К.Д. Кавелина : в 4 ч. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 3 : [Критические статьи и рецензии]. – 1859. – [6], 476 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Авт. предисл.: Корсаков Дмитрий Александрович, 1843-1919
1200988
  Кавелин К.Д. Сочинения К.Д. Кавелина : в 4 ч. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 4 : [Критические статьи и рассуждения, относящиеся к народному быту, поверьям, праздникам и т.п.]. – 1859. – [4], 370 с.


  Авт. предисл.: Корсаков Дмитрий Александрович, 1843-1919
1200989
  Прутков Козьма Сочинения Козьмы Пруткова / Прутков Козьма. – Москва : Художественная литература, 1955. – 419с.
1200990
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 380с. – (Всемирная биб-ка поэзии). – ISBN 5-85880-176-5
1200991
  Ксенофонт Сочинения Ксенофонта : [в 5-ти вып.] / Пер. с греческ. Г.А.Янчевецкий. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Я. Оглоблина
Вып. 2 : Воспоминания о Сократе = (Memorabilia) : с примеч. и 2 указ. – 1876. – [2], II, 164, VI с.
1200992
  Аласаниа Гюли Гивиевна Сочинения Кятиба Челеби как источник по истории Грузии и Азербайджана : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Аласаниа Гюли Гивиевна; АН ГССР. Ин-т истории, археолоии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1974. – 27л.
1200993
  Пирогов Н.И. Сочинения Н.И. Пирогова / Н.И. Пирогов. – 2-е изд. – С.-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1900. – VII, 554 с.
1200994
  Пирогов Н.И. Сочинения Н.И. Пирогова / Н.И. Пирогов. – Одесса : Типография Одесских Новостей, 1910. – 962, [3] с.
1200995
  Пирогов Н.И. Сочинения Н.И. Пирогова / Н.И. Пирогов. – 2-е юб. и доп. изд. – С.-Петербург : Типография Т-ва Издательского Дела Копейка, 1914. – [3], 1010, [3] с.
1200996
  Пирогов Н.И. Сочинения Н.И. Пирогова / Н.И. Пирогов. – 2-е юб., испр. и доп. изд. – Винница : Типография Винницкого Городского Управления, 1916. – [8], 704 с.
1200997
  Овидий Назон Публий Сочинения П.Овидия Назона : Все, какие до нас дошли / Овидий Назон Публий. – Москва : Братья Салаевы
Т. 3. – 1874. – 342с.
1200998
  Плавильщиков П. Сочинения Петра Плавильщикова. – Санкт-Петербург : В типографии Плавильщикова
Ч. 1. – 1816. – 202 с.


  Код-Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова Б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.-картон, матерія, вид. марка
1200999
  Петрарка Франческо Сочинения философские и полемические / Петрарка Франческо; Сост.,пер.коммент.указатели Н.И.Девятайкиной,Л.М.Лукьяновой.Вступ.статья Н.И.Девятайкиной. – Москва : Росспэн, 1998. – 477с. – ISBN 5-86004-152-7
1201000
  Гольдберг А.Л. Сочинения Юрия Крижанича и русская действительность XVII века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гольдберг А.Л. ; Ленинградский ордена Ленина университет им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 20 с.
<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,