Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>
1195001
  Тихолоз Б. "... слух, отворений на голоси духів": поетична деонтологія Івана Франка // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 30-50. – ISBN 978-966-02-4721-5
1195002
  Бойко А.М. "...Служба богові й Батьківщині" : Григорій Ващенко: Альтернатива поглядів і оцінок. Науково-методичний посібник / А.М. Бойко; МОНУ; Полтавський держ. пед. ун-т В.Г. Короленка. – Київ : ІЗМН, 2001. – 428с.
1195003
  Богословский Е.С. "Слуги" фараонов, богов и частных лиц : (к социал. истории Египта XVI-XIV вв. до н. э.) / Е.С. Богословский. – Москва : Наука, 1979. – 236 с. – Библиогр. в примеч.: с. 148-176 и на с. 180-190
1195004
  Трапезнікова Д. "Служба безпеки має бути "національною контррозвідкою" / Д. Трапезнікова, М. Чорнієвич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 2


  Колишній голова СБУ Ігор Смешко став лектором Літньої школи журналістики "Дня". Своїм враженням ділиться Тетяна Літвінчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1195005
   "Служити правді - то хрест і доля" (історико-мовознавчі візії публіцистичної спадщини Олеся Гончара) // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 119-132.
1195006
  Волобуєва А. "Служіння краси людського тіла": видання про фізичну культуру та виховання кінця ХIХ - початку ХХ ст. // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 80-84


  Розглянуто спортивну пресу Києва кінця XIX- початку XX cm., описано її тематичне розмаїття Окремо зосереджено увагу на вузькоспеціалізованих часописах того часу. It is considered that thematic variety was described in Kyiv sport press at the end of ...
1195007
   "Служу українському народові!.." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 12


  Фінальний етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в Збройних силах України. Серед університетів та інститутів, які прийняли участь у цьому конкурсі Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1195008
  Сіренко М. "Слухай: вітер думки збирає, б"є сорокою у вікно". Листи Миколи Вінграновського до Михайла Сіренка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 лютого (№ 4). – С. 18-19
1195009
  Сырчина М. "Случаи, когда электронные сертификаты об онлайн-образовании помогли устроиться на работу в Украине, мне неизвестны" Первый в нашей стране массовый образовательный интернет-курс стартовал на сайте КНУ имени Тараса Шевченка // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 28 сентября (№ 174). – С. 12


  Статья о том как проходит обучение через интернет, какие дисциплины можно прослушать в сети, что позволяют современные технологии, а также каковы плюсы и минусы такого способа получения знаний.
1195010
  Сафронов Виталий "Случайный" бизнес : Досье / Сафронов Виталий, Измайлов Иван // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 108 : Іл.
1195011
  Ганулич А.К. "Слышен звон бубенцов издалека..." / А.К. Ганулич. – Москва : Сов. Россия, 1990. – 136, [2] с., [8] л. ил.
1195012
  Гурбанська А. "Сльози Божої Матері" Гуцала Є. як метажанр
1195013
  Поліщук Н. "Смакую дощ. Він пахне мені медом..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 178-184
1195014
  Замурій Т. "Смачний і здоровий" мікс мотивацій респондентів // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 1 (70). – С. 47-48 : рис. – ISSN 1606-3732
1195015
  Литвинюк А. "Смеется в каждой кукле чародей" = Музей Государственного академ. центр. театра кукол им. С. Образцова : Музейон // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 129-149


  Красочный рассказ о Музее Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова.
1195016
  Кашиц В.А. "Смело, товарищи..." / В.А. Кашиц. – М., 1976. – 239с.
1195017
  Попов Г.Л. Сложно-подчиненное предложение. / Г.Л. Попов. – К, 1939. – 38с.
1195018
  Абрамович И.М. Сложно-подчиненные предложения в "Путешествии из Петербурга в Москву" А.Н. Радищева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абрамович И.М. ; АН СССР. – Ленинград, 1953. – 17 с.
1195019
  Тютяева А.А. Сложно-сочиненное предложение в прозе М.Ю.Лермонтова : Автореф... канд. филологич.наук: / Тютяева А.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1953. – 16л.
1195020
  Лещинская М.Г. Сложное предложение : пособие для учителей / М.Г. Лещинская. – Москва : Гос. учебно-педагогическое изд-во Министерства просвещ. РСФСР, 1962. – 128 с. – Библиогр.: с. 125
1195021
  Абдуллаев Ф.М. Сложное предложение : (пособие по рус. яз. для студентов II курса) / Ф.М. Абдуллаев ; М-во высш. и сред. спец. образования АзССР, Азербайдж. ин-т нефти и химии им. М. Азизбекова. – Баку : Азинефтехим, 1970. – 80 с.
1195022
   Сложное предложение. – Калинин, 1979. – 161с.
1195023
   Сложное предложение. – Москва, 1983. – 200с.
1195024
  Герман К.Ф. Сложное предложение в буковинских говорах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Герман К.Ф. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1968. – 26 с.
1195025
  Герман К.Ф. Сложное предложение в буковинских говорах. : Автореф... Канд.филол.наук: / Герман К.Ф.; Черновицкий гос.ун-т. – Черновцы, 1968. – 25л.
1195026
   Сложное предложение в конструктивно-семантическом аспекте. – Калинин, 1984. – 106с.
1195027
  Бабалова Л.Л. Сложное предложение в преподавании русского языка как иностранного / Л.Л. Бабалова. – М : Русский язык, 1983. – 128 с.
1195028
   Сложное предложение в системе других синтаксических категорий. – Л, 1984. – 130с.
1195029
  Белошапкова В.А. Сложное предложение в современном русском языке / В.А. Белошапкова. – М., 1967. – 160с.
1195030
  Белошапкова В.А. Сложное предложение в современном русском языке : Автореф... д-ра филол.наук: 10.600 / Белошапкова В.А.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1195031
   Сложное предложение в тексте. – Калинин, 1988. – 146с.
1195032
   Сложное предложение и диалогическая речь. – Тверь, 1990. – 113с.
1195033
  Родова Л.Н. Сложное предложение причины во французском языке XVI века в сопоставлении с стовременным французския языком : Автореф... канд. филол.наук: / Родова Л. Н.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. – Москва, 1962. – 17л.
1195034
  Токарева Н.Д. Сложное предложение с последовательным подчинением в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Токарева Н.Д.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1964. – 20л.
1195035
  Балжи А.Б. Сложное предложение с придаточным подлежащим в современном испанском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Балжи А.Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 24л.
1195036
  Печникова В.С. Сложное предложение с присубстантивной изъяснительной придаточной частью в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Печникова В.С.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 21л.
1195037
  Тимофеева В.А. Сложное рассеяние света в мутных средах : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Тимофеева В. А.; МВО СССР, МГУ, Физ. фак. – Москва, 1950. – 8 л.
1195038
  Боевец И.А. Сложное синтаксическое целое в современном французском языке (на русск. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Боевец И. А.; Лен. гос. пед. ин-т им. Герцена. – Л., 1971. – 24л.
1195039
  Дымарская-Бабалян Сложное сиснтаксическое целое как единица сверхфазового уровня / Дымарская-Бабалян. – Ереван, 1984. – 54с.
1195040
  Нозадзе Л.А. Сложное слово в современном грузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Нозадзе Л.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1195041
   Сложное становится доступнее. – М, 1981. – 128с.
1195042
  Будаева А.К. Сложнопдчиненные предложения с неоднородными придаточными, связанными с одночленом гланого, древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Будаева А. К.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 25л.
1195043
  Лозинская Е.А. Сложноподдчиненное предложение с вопросительным предложением второго порядка в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Лозинская Е.А.; МВ и ССО РСФСР. – Калинин, 1973. – 26л.
1195044
  Блинова С.И. Сложноподиненное предложение с однородным соподчинением. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Блинова С.И.; М-во просвещения РСФСР. – Л, 1973. – 26л.
1195045
  Шелгунова Л.М. Сложноподчененное предложение с придаточным, поясняющим именное сказуемое в главном : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шелгунова Л.М. ; МП РСФСР, Моск. обл. пед. – Москва, 1962. – 19 с.
1195046
  Евдокимова Л.И. Сложноподчиненное предложение в русской советской публицистике 20-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Евдокимова Л.И.; Ин-т языковедения. – К, 1974. – 24л.
1195047
  Кодухов В.И. Сложноподчиненное предложение в русском литературном языке второй половины 18 века : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Кодухов В.И. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1967. – 41 с. – Бібліогр. : с. 40-41
1195048
  Танасоглу Д.Н. Сложноподчиненное предложение в современном гагаузском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Танасоглу Д.Н. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1965. – 43 с.
1195049
  Абдуллаева А.З. Сложноподчиненное предложение в современном кумыкском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Абдуллаева А.З.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 31л.
1195050
  Валгина Н.С. Сложноподчиненное предложение в современном русском языке / Н.С. Валгина. – Москва, 1971. – 86с.
1195051
  Васильева Н.М. Сложноподчиненное предложение в современном французском языке / Н.М. Васильева. – Москва, 1973. – 91с.
1195052
  Бродская Л.М. Сложноподчиненное предложение в эвенкийском языке / Л.М. Бродская. – Новосиьбирск, 1988. – 130с.
1195053
  Прокопчук А.А. Сложноподчиненное предложение и текст. / А.А. Прокопчук. – Харьков, 1990. – 188с.
1195054
  Абдуллаева Ш.А. Сложноподчиненное предложение немецкого языка и способы его выражения в азербайджанском языке в плане синтаксической синонимии. : Автореф... Канд.филол.наукнаук: / Абдуллаева Ш.А.; Азербайдж.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 24л.
1195055
  Лагоденко Ж.М. Сложноподчиненное предложение с описательным определительным в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лагоденко Ж.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 21л.
1195056
  Аветисян С.Ю. Сложноподчиненное предложение с оределительным придаточным в современном немецком языке в сопоствлении с армянским. : Автореф... Канд.филол.наук: / Аветисян С.Ю.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1958. – 32л.
1195057
  Орлова Л.Я. Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением в среднем английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Орлова Л.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1971. – 17л.
1195058
  Буркитбаева Г.Г. Сложноподчиненное предложение с предаточным подлежащим в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Буркитбаева Г. Г.; Моск. гос. пед. ин-т ин. ящ. – Москва, 1985. – 23л.
1195059
  Устинов А.М. Сложноподчиненное предложение с придаточным причины в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Устинов А.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1969. – 27л.
1195060
  Гетьман З.А. Сложноподчиненное предложение с придаточным уступки в испанском литературном языке 12-20 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Гетьман З.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1977. – 23л.
1195061
  Гетьман Зоя Алексеевна Сложноподчиненное предложение с придаточным уступки в испанском литературном языке XII-XX вв. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Гетьман Зоя Алексеевна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 251л. – Бібліогр.:л.189-214
1195062
  Выхрыстюк М.И. Сложноподчиненное предложение с соединительным элементом "як" в современном украинсом литературном языке. (Дополнительные, обстоятельные, взаимопридаточные предложения) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Выхрыстюк М.И. ; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1963. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1195063
  Павлюченкова Н.Ф. Сложноподчиненные конструкции с изъяснительной придаточной частью в языке деловых памятников XVII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Павлюченкова Н.Ф.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 20л.
1195064
  Щеулин В.В. Сложноподчиненные предложения в отечественном языковедении. / В.В. Щеулин. – Ростов -на-Дону, 1967. – 44с.
1195065
  Калинина З.М. Сложноподчиненные предложения в современном литературном пушту / З.М. Калинина. – М., 1966. – 160с.
1195066
  Шафаи А.М. Сложноподчиненные предложения в современном персидском языке. : Автореф... доктора филол.наук: / Шафаи А.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 205л.
1195067
  Баханьков А.Е. Сложноподчиненные предложения в юго-западных белорусских говорах : Автореф... канд. филол.наук: / Баханьков А.Е.; Акад. наук БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1961. – 27л.
1195068
  Баршай Д.И. Сложноподчиненные предложения местоименно-союзного типа в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Баршай Д.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 17л.
1195069
  Свиридова Н.Р. Сложноподчиненные предложения с безличными компонентами в современном русском литературном языке : Автореф... канд. фило.наук: / Свиридова Н. Р.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 22л.
1195070
  Ройзензон Л.И. Сложноподчиненные предложения с временными придаточными в чешском языке (в ист. плане) : Автореф... канд. филол.наук: / Ройзензон Л. И.; Льв.ГУ. – Львов, 1957. – 20л.
1195071
  Таджиев Д.Т. Сложноподчиненные предложения с обстоятельственными придаточными в современном таджикском литературном языке : Автореф... докт. филол.наук: 10.661 / Таджиев Д.Т.; Таджикский гос. ун-т. – Душанбе, 1971. – 71л.
1195072
  Семенюченко М.Л. Сложноподчиненные предложения с придаточным временем в современном украинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Семенюченко М.Л.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1970. – 20л.
1195073
  Блохина Н.Г. Сложноподчиненные предложения с придаточным меры степени в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Блохина Н.Г.; МВ и ССО РСФСР. – Воронеж, 1974. – 20л.
1195074
  Гвоздилина Любовь Сергеевна Сложноподчиненные предложения с придаточным предикативным в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Гвоздилина Любовь Сергеевна; Мосгос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 24л.
1195075
  Зюськин В.А. Сложноподчиненные предложения с придаточным предикативным в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Зюськин В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 18л.
1195076
  Полевик Е.П. Сложноподчиненные предложения с придаточным субъектным в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Полевик Е.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 23л.
1195077
  Умаров А. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени в русском языке и способы их передачи на каракалпакском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Умаров А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И. ленина. – Ташкент, 1965. – 33л.
1195078
  Кожетьева Т.А. Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными и их функциальные синонимы в тексте. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Кожетьева Т.А.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1982. – 20л.
1195079
  Абашидзе З.Г. Сложноподчиненные предложения с придаточными подлежащими в современном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Абашидзе З.Г. ; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 35 с.
1195080
  Гелашвили Н.В. Сложноподчиненные предложения с придаточными причинными в современном русском и грузинском языках. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гелашвили Н.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1956. – 23л.
1195081
  Рустамов Ш. Сложноподчиненные предложения с придаточными причины в современном таджикском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рустамов Ш.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1964. – 24л.
1195082
  Орличенко Елена Васильевна Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия в испанском и португальском языках : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Орличенко Елена Васильевна; Киевск. гос. ун-т. – К., 1984. – 241л.
1195083
  Орличенко Е.В. Сложноподчиненные предложения с придаточными следствиями в испанском и португальском языках : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Орличенко Е.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1195084
  Котельникова Л.И. Сложноподчиненные предложения с придаточными, присоединяемыми стравнительными союзами, в русском литературном языке второй половины XVIII-XX вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Котельникова Л.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф-ра рус. яз. – Л., 1966. – 21л.
1195085
  Павлова О.Д. Сложноподчиненные предложения с присубстантивными придаточными в русском литературном языке первой половины XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павлова О.Д.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. рус. филологии. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
1195086
  Маслацова Людмила Петровна Сложноподчиненные предложения с субъектами и предикативными податочными и их синтаксические синонимы в древненемецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Маслацова Людмила Петровна ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1980. – 23 с.
1195087
  Полищук В.М. Сложноподчиненные предложения со структурно значимым местоимением "ЭТО" в главной части (на материале современного русского литературного языка) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Полищук В.М.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 20л.
1195088
  Чижикова К.Е. Сложноподчиненные предложения функциональных типов в ангаро-ленских говорах. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чижикова К.Е.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 23л.
1195089
  Валгина Н.С. Сложноподчиненое предложение в современном русском языке / Н.С. Валгина. – Москва, 1966. – 86с.
1195090
  Жайворонок В.В. Сложноприсоеденительные конструкции в украинской устной и письменной литературной речи : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Жайворонок В.В. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1970. – 25 с.
1195091
  Мурзабекова К.О. Сложнопричастные соедиения в современном немецком языке. (К вопросу о соотношении лексики и грамматики) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мурзабекова К.О. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1963. – 22 с.
1195092
  Арзуманов Георгий Григорьевич Сложносокращенное словообразование в современной научно-технической терминологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Арзуманов Георгий Григорьевич; Азербайджанский гос. ун-т. – Баку, 1976. – 27л.
1195093
  Никовская Л.И. Сложносоставной конфликт как инструмент анализа трансформации и кризиса // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 6 (114). – С.83-94. – ISSN 0321-2017
1195094
  Воронина М.Ю. Сложносочиненное повествовательно-вопросительное предложение в современном французском языке: коммуникативный и структурный аспекты // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 113-119. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1195095
  Стеценко А.Н. Сложносочиненное предложение в древнерусском языке / А.Н. Стеценко. – Томск, 1962. – 132с.
1195096
  Васильченко Е.А. Сложносочиненное предложение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васильченко Е.А.; Моск. ин-т иностр. яз. – М, 1989. – 21л.
1195097
  Устиашвили Н.Д. Сложносочиненное предложение в современном грузинском языке и методика его преподавания : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Устиашвили Н.Д.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1969. – 26л.
1195098
  Конькова И.П. Сложносочиненное союзное предложение в современном английском языке. / И.П. Конькова. – Душанбе, 1969. – 244с.
1195099
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения / Н.Н. Холодов. – М., 1973. – 66с.
1195100
  Байрамов Г.А. Сложносочиненные предложения в современном азербайджанском языке. : Автореф... кандидата филол.наук: / Байрамов Г.А.; Акад. наук Азербайдж.ССР. Ин-т литературы и языка им. Низими. – Баку, 1955. – 18л.
1195101
  Савицкая Антонина Сергеевна Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Савицкая Антонина Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 187л. – Бібліогр.:л.185-187
1195102
  Савицкая А.С. Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Савицкая А. С.; КГУ. – К., 1988. – 24л.
1195103
  Савицкая А.С. Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Савицкая А. С.; КГУ. – К., 1988. – 24л.
1195104
  Ульциферов О.Г. Сложносочиненные предложения в современном литературном языке хинди. : Автореф... канд. филол.наук: / Ульциферов О.Г.; Мок. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1963. – 22л.
1195105
  Пирочкинас А. Сложносочиненные предложения в современном литовском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пирочкинас А. ; Вильнюс. ГУ. – Вильнюс, 1965. – 15 с.
1195106
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения в современном русском языке / Н.Н. Холодов. – Смоленск
Ч.1. – 1975. – 165с.
1195107
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения в современном русском языке / Н.Н. Холодов. – Смоленск
Ч.2. – 1975. – 88с.
1195108
  Саакьян Р.Я. Сложносочиненные предложения с вопросительными предложениями в своем составе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Саакьян Р. Я. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 23 с.
1195109
  Назаров И.Д. Сложносочиненные предложения усложненного типа в современном азрбайджанском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Назаров И.Д.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 30л.
1195110
  Видар Штремме Сложности в деятельности независимых адвокатов в Норвегии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 5 (108). – С. 83-86. – ISSN 1812-7126
1195111
  Волкова Р.Ю. Сложности комплектования американской армии / Р.Ю. Волкова, Т.В. Кузнецова // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 4 (54) : Канада и программа СОИ. Политическая анатомия Вашингтона. США и ограничение военно-морских вооружений. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 110-123
1195112
  Норманская Ю.В. Сложности, возникающие при переводе названий основных цветообозначений в индоевропейских языках // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 51-62. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1195113
   Сложностные проблемы математической логики. – Калинин, 1985. – 101с.
1195114
  Трахтенброт Б.А. Сложность алгоритмов и вычислений / Б.А. Трахтенброт. – Новосибирск, 1967. – 259с.
1195115
  Агафонов В.Н. Сложность алгоритмов и вычислений : (Спецкурс для студентов НГУ) / В.Н. Агафонов ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : НГУ
Ч. 2. – 1975. – 146 с.
1195116
  Ханжи В.Б. Сложность антропного времени: многоуровневость, нелинейность, открытость // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 169-171
1195117
  Нигматуллин Р.Г. Сложность булевых функций / Р.Г. Нигматуллин. – Казань, 1983. – 208с.
1195118
  Нигматуллин Р.Г. Сложность булевых функций / Р.Г. Нигматуллин. – Москва : Наука, 1991. – 238 с.
1195119
  Сморгунов Л.В. Сложность в политике: некоторые методологические направления исследований // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 90-101. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
1195120
  Моркина Ю.С. Сложность в поэтическом творчестве // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 39-49. – ISSN 0042-8744
1195121
   Сложность вычислений и алгоритмов. – М, 1974. – 389с.
1195122
  Барашко А.С. Сложность вычислений и техническая диагностика / А.С. Барашко. – К., 1977. – 34с.
1195123
  Немировский А.С. Сложность задач и эффективность методов оптимизации / А.С. Немировский, Д.Б. Юдин. – М., 1979. – 383с.
1195124
  Хачиян Л.Г. Сложность задач линейного программирования / Л.Г. Хачиян. – М, 1987. – 31с.
1195125
  Задоян К.В. Сложность задачи разбиения множества нулей булевой функции на непересекающиеся подмножества / К.В. Задоян. – Москва, 1988. – 20с.
1195126
  Макаров М.Г. Сложность и вариативность категорий диалектики / М.Г. Макаров. – Л., 1988. – 179с.
1195127
  Аббасов Т.Т. Сложность и интенсивность труда как факторы дифференциации заработной платы рабочих : автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.07 / Аббасов Т.Т. ; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д. Буниатзаде. – Баку, 1975. – 35 с.
1195128
   Сложность и методы решения задач оптимизации. – Минск, 1984. – 69с.
1195129
  Аксенова Е.В. Сложность и тяжесть труда в системе дифференциации заработной платы рабочих. (На примере станочных профессий.) : Автореф... канд. экон.наук: 956 / Аксенова Е.В.; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1195130
  Гатева Татьяна Велкова Сложность многообразий ассоциативных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Гатева Татьяна Велкова; МГУ. Механико-математический фак-т. – М., 1979. – 11л.
1195131
  Писаренко В.И. Сложность морального выбора: задачи по этике : кн. для учителя / В.И. Писаренко. – Минск, 1988. – 156с.
1195132
  Кунцевич В.И. Сложность нуклеотидных последовательностей вегетативных органов подсолнечника : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кунцевич В. И.; КУ им Т. Шевченко. – К., 1994. – 109л. – Бібліогр.:л.95-105
1195133
  Канович М.И. Сложность ограниченных алгорифмических проблем и универсальность : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.007 / Канович М.И.; МГУ. – М., 1971. – 7л.
1195134
  Буй Д.Б. Сложность операций в базах данных (обзор) / Д.Б. Буй, В.Г. Скобелев // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2014. – № 6 (70). – С. 53-59. – ISSN 1814-4225


  В работе исследовано современное состояние проблемы обеспечение эффективности функционирования систем управления базами данных (СУБД) с позиции моделей и методов, предназначенных для оптимизации запросов.
1195135
  Сердюков А.И. Сложность отыскания гамильтоновых и эйлеровых маршрутов в графах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Сердюков А.И.; АН СССР. Сиб. отд. ин-т матем. – Новосибирск, 1980. – 8л.
1195136
  Иванов Е.А. Сложность параллельных алгоритмов распознавания свойств графов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Иванов Е.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 13 с.
1195137
  Иванов Евгений Александрович Сложность параллельных алгоритмов распознавания свойств графов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Иванов Евгений Александрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1986. – 158л. – Бібліогр.:л.109-119
1195138
  Ференс Г.Ф. Сложносуффиксальные имена существительные современного немецкого языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Ференс Г.Ф. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1964. – 21 с.
1195139
  Николаев Ю.К. Сложные акробатические прыжки / Ю.К. Николаев. – М., 1966. – 128с.
1195140
  Горюнова Н.А. Сложные алмазоподобные полупроводники / Н.А. Горюнова. – Москва : Советское радио, 1968. – 267 с.
1195141
  Горюнова Н.А. Сложные алмазоподобные полупроводники / Н.А. Горюнова. – Л., 1975. – 174с.
1195142
   Сложные алмазоподобные полупроводники и родственные соединения. – Л, 1976. – 343с.
1195143
  Корсунская М.В. Сложные атрибутные словосочетания с несколькими прилагательными -- неоднородными определениями в современном французском языке : Автореф... канд. фиол.наук: 10.02.05 / Корсунская М.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 20л.
1195144
  Тернюк М.Ю. Сложные бессоюзные предложения в современном французском литературном языке : Автореф... канд. фиолл.наук: / Тернюк М. Ю.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 28л.
1195145
  Тасьман С.Р. и др. Сложные виды набора на строкоотливных наборных машинах / С.Р. и др. Тасьман. – М., 1965. – 112с.
1195146
  Бусалаев И.В. Сложные водохозяйственные системы / И.В. Бусалаев. – Алма-Ата, 1980. – 231с.
1195147
  Коган Н.Л. Сложные волноводные системы / Н.Л. Коган, Б.М. Машковцев, К.Н. Цибизов. – Ленинград, 1963. – 356 с.
1195148
  Кондратьев П.А. Сложные волны / П.А. Кондратьев. – М, 1924. – 50с.
1195149
  Берсиров Б.М. Сложные глаголы в адыгейском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 668 / Берсиров Б.М. ; АН Груз.ССР. – Майкоп, 1969. – 18 с.
1195150
  Сверченко А.Н. Сложные глаголы в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сверченко А. Н.; МВССО РСФСР, Калин.ГУ. – Калинин, 1980. – 15л.
1195151
  Алекперов А.К. Сложные глаголы в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Алекперов А.К.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.МКирова. Кафедра общего языкознания. – Баку, 1961. – 17л.
1195152
  Богачев Ю.П. Сложные глагольные словосочетания в современном русском литературном языке. (На материале совосочетаний, образов. непереходными глаголами и сподчин. формами имени) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Богачев Ю. П.; Рост. н/Д.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 25л.
1195153
  Слижене Н. Сложные глагольные формы в литовском литературном языке : Автореф. дис. ... Канд. филол. наук : / Слижене Н. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 14 c.
1195154
  Стипахно Иван Иванович Сложные двоичные цепи Маркова: Управление и передача информации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Стипахно Иван Иванович; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – Киев, 1989. – 89л. – Бібліогр.:л.86-89
1195155
  Стипахно И.И. Сложные двоичные цепи Маркова: управление и передача информации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.16 / Стипахно И.И.; МВ и ССО ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 11л.
1195156
  Петров В.П. Сложные загадки простого строительного камня / В.П. Петров. – М., 1984. – 150с.
1195157
   Сложные имена существительные. – Новосибирск, 1972. – 38с.
1195158
  Кукурекина Г.И. Сложные имена существительные в английском языке. / Г.И. Кукурекина. – Рига, 1972. – 85с.
1195159
  Кравченко З.Ф. Сложные имена существительные в белорусском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кравченко З.Ф. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1965. – 19 с.
1195160
  Дротвинас В. Сложные имена существительные в литовской письменности XVI-XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дротвинас В. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 16 с.
1195161
  Курилов Г.Н. Сложные имена существительные в юкагирском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Курилов Г.Н.; АН СССР. Ин-т языкознания. Ленингр. отд-ние. – Л., 1969. – 19л.
1195162
  Курилов Г.Н. Сложные имена существительные в юкагирском языке. / Г.Н. Курилов. – Л., 1977. – 120с.
1195163
  Джотян А.П. Сложные квазичастичные комплексы и их бозе-эйнштейновская кондерсация в размерно-квантованных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Джотян А.П.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1980. – 14л.
1195164
  Анищенко В.С. Сложные колебания в простых системах : Механизмы возникновения, структура и свойства динамического хаоса в радиофизических системах / В.С. Анищенко. – Москва : Наука, 1990. – 312 с.
1195165
  Мицкевич С.А. Сложные колебания и динамическая устойчивость гибких ортотропных пластинок. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Мицкевич С.А.;. – Саратов, 1997. – 20л.
1195166
  Великодворская З.Н. Сложные конструкции с относительно-присоеденительными придаточными (в их соотношении с параллельными конструкциями, включающими указательное местоимение *это*) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Великодворская З.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1963. – 22 с.
1195167
  Камышев Н.С. Сложные конструкции с придаточной частью, уточняющей значение слова или словосочетания : Автореф... канд. филос.наук: 660 / Камышев Н.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 30л.
1195168
  Кубик М. Сложные конструкции с союзом "если" в современном русском языке и их соответствия в чешском : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кубик М. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1960. – 19 с.
1195169
  Червякова В.В. Сложные латуни и бронзы. Свойства, строение и вопросы технологии / В.В. Червякова, А.А. Пресняков. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 262 с.
1195170
  Яковлева Е.Б. Сложные лексические единицы в английском языке и речи / Е.Б. Яковлева. – М., 1986. – 116 с.
1195171
  Гавришина К.С. Сложные мнмоусловные предложения в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Гавришина К.С.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра романских языков. – М., 1971. – 30л.
1195172
   Сложные моменты в грамматике китайского языка. – Пекин, 1992. – 246с.
1195173
  Мохосоев М.В. Сложные оксиды молибдена и вольфрама с элементами 1-4 группы / М.В. Мохосоев, Ж.Г. Базарова. – Москва, 1990. – 254с.
1195174
  Базуев Г.В. Сложные оксиды элементов с достраивающимися d- и f-оболочками / Г.В. Базуев, Г.П. Швейкин. – М., 1985. – 237с.
1195175
  Омельченко С Сложные олигоэфиры и полимеры на их основе : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.08 / Омельченко С И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 36 с.
1195176
  Омельченко С.И. Сложные олигоэфиры и полимеры на их основе / С.И. Омельченко. – К, 1976. – 44с.
1195177
  Уханов Г.П. Сложные полипредикативные (многокомпонентные) предложения / Г.П. Уханов. – Калинин, 1981. – 88с.
1195178
   Сложные полупроводники. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 162с.
1195179
  Григорьев В.Н. Сложные походы на байдарках. / В.Н. Григорьев, Ю.К. Штовба. – М., 1971. – 104с.
1195180
  Тихомирова В.А. Сложные предложения в "Онежских былинах", записанных А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г. : Автореф... канд. филол.наук: / Тихомирова В. А.; Ин-т языкознан. АН СССР. – Ленинград, 1953. – 21 с.
1195181
  Аскарова М. Сложные предложения в современном узбекском языке / М. Аскарова. – Ташкент, 1960. – 134 с.
1195182
  Ван Фу-сян Сложные предложения с изъяснительной придаточной частью в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ван Фу-сян.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Крсного Знамени гос.ун-т. – М, 1959. – 18л.
1195183
  Смирнов Г.Н. Сложные предложения с лексико-синтаксическими средствами выражения временных и условных отношений. (В плане истории языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Смирнов Г.Н.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 20л.
1195184
  Ле Н.Л. Сложные предложения с обязательным местоименным словом то в главной части и асематических союзах (что, чтобы) в придаточной в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ле Н. Л.; МГУ, Фил. фак. – М., 1973. – 15л.
1195185
  Алексева Г.Г. Сложные предложения с последовательным подчинением в древнеанглийском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алексева Г.Г. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1966. – 18 с.
1195186
  Оицэ И.М. Сложные предложения с пояснением в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Оицэ И. М. ; МГУ. – Москва, 1965. – 18 с.
1195187
  Рубинчик Ю.А. Сложные предложения с предаточными определительными в современном персидском языке / Ю.А. Рубинчик. – Москва, 1959. – 216с.
1195188
  Цховребова З.Д. Сложные предложения с придаточными временными в современном русском языке и их соотвертсвия в осетинском : Автореф... канд. филол.наук: / Цховребова З. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1195189
  Пынзарьд Е.И. Сложные предложения с придаточными дополнительными в современном молдавском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.661 / Пынзарьд Е.И.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1971. – 16л.
1195190
  Чонбашев К.С. Сложные предложения с придаточными дополнительными, времени и причины в русском и киргизском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чонбашев К.С.; АН КиргССР. Отд. обществ. наук. – Фрунзе, 1964. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1195191
  Новиков В.Г. Сложные предложения с придаточными образа действия в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новиков В.Г.; Военный ин-т ин. языков. – Москва, 1953. – 20 с.
1195192
  Стрельская А.М. Сложные предложения с придаточными причины в русском литературном языке 18 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Стрельская А.М. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 18 с.
1195193
  Жбанкова Т.С. Сложные предложения с придаточными цели и конструкции с обособленными инфинитивными оборотами в русском литературном языке (по памятникам письменности 17-19 вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Жбанкова Т. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 16л.
1195194
  Куркина А.А. Сложные предложения с причинными отношениями в древневерхненемецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Куркина А.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.А.Герцена. Кафедра герман. филологии. – Л., 1966. – 19л.
1195195
  Боев О.Д. Сложные предложения с причинными отношениями в современном немецком языке и их коммуникативное членение : Автореф... канд. филол.наук: / Боев О. Д.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 30л.
1195196
  Ейгер Г.В. Сложные предложения с совмещением сказуемых в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ейгер Г.В.; 1 Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1967. – 19л.
1195197
  Рогозина Т.М. Сложные предложения с соотнесенными предикативными конструкциями в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рогозина Т. М.; ЛГУ. – Л., 1970. – 26л.
1195198
  Щетнева В.И. Сложные предложения с соподченной зависимой единицей. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Щетнева В.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 16л.
1195199
  Шорина А.И. Сложные предложения с сопоставительными союзами "если... то", "в то время как", "между тем как", "тогда как" в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шорина А.И.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1956. – 16л.
1195200
  Холодов Н.Н. Сложные предложения с сочинением и подчинением в современном русском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Холодов Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 16л.
1195201
  Соловьева А.А. Сложные предложения с союзом "чем-тем" в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Соловьева А.А.; МП РСФСР. Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Симферополь, 1959. – 23л.
1195202
  Гречишникова Р.М. Сложные предложения с фразеологизующими средствами выражения уступительных отношений в современном русском литературном языке : Автореф... канд филол.наук: / Гречишникова Р. М.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 16л.
1195203
  Гасанов А.А. Сложные предложения с фразеологически связанными частями в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гасанов А.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 22л.
1195204
  Бурдина Н.И. Сложные предложения со значением следствия в истории русского языка (По памятникам XI-XVIII вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Бурдина Н. И.; Казан. ГУ. – Казань, 1971. – 22л.
1195205
  Кузьменко С.А. Сложные предложения со значением следствия в научном языке М.В.Ломоносова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузьменко С.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 22л.
1195206
  Коток Е.В. Сложные предложения со словами "что", "это" во второй части в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Коток Е.В. ; М-во просвещения РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1963. – 15 с.
1195207
  Симулик М.В. Сложные предложения усложненного типа в современных славянских языках / М.В. Симулик. – Ужгород, 1976. – 83с.
1195208
  Новикова Л.И. Сложные предложения фразеологизированного типа в современном русском языке. (на прим. конструкций с НЕ УСПЕЛ + инфинитив... КАК) : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Новикова Л.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 23л.
1195209
  Андрамонова Н.А. Сложные предложения, выражающие обстоятельственные отношения в современном русском языке / Н.А. Андрамонова. – Казань : Казанский университет, 1977. – 176с.
1195210
  Чин Суан Тхань. Сложные предложения, выражающие уступительно-противительные отношения, в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Чин Суан Тхань.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 15л.
1195211
  Халатникова Э.И. Сложные преобразования фразеологических единиц, на материале англ. и американской драматургии 20 века. : Автореф... канд.филол.наук: / Халатникова Э.И.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1982. – 27л.
1195212
  Джафаров М.М. оглы Сложные прилагательные в русском зяыке XVIII-ХХ вв. (на материале композитов с первыми синонимическими компонентами) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Джафаров М. М. оглы; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1980. – 22л.
1195213
  Азарх Н.А. Сложные прилагательные в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Азарх Н.А.; Военный ин-т иностр. яз. – Москва, 1953. – 14 с.
1195214
  Ахеро А.А. Сложные прилагательные в современном латышском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ахеро А.А.; Акад. наук Латв. ССР. Ин-т языка и литературы. – Рига, 1956. – 19л.
1195215
  Брысина В.М. Сложные прилагательные в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Брысина В. М.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1954. – 16л.
1195216
  Ковалева Е.Ф. Сложные прилагательные с причастной основой во втором компоненте сложения в русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Ковалева Е.Ф. ; МГУ. – Москва, 1963. – 20 с.
1195217
  Суима И.П. Сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности в официально-деловых текстах // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 107-111. – ISSN 2077-804X


  У статті розглядаються складні прикметники зі значенням національно-територіальної приналежності, що функціонують в текстах міжнар. договорів, проаналізовані їх структурно-функціональні особливості. Описано основні структурні типи, загальні та ...
1195218
  Макушева Ю.М. Сложные прилагательные типа S+Adj в современном немецком языке. (Опыт структурно-семант. моделирования) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Макушева Ю.М.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1968. – 23л.
1195219
  Селюженок Н.Г. Сложные причастия и пути их развития в немецкой научно-тхенической литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Селюженок Н.Г.; Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1969. – 35л.
1195220
  Карабан Вячеслав Иванович Сложные речевые акты как речевые единицы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04, 10.12.19 / Карабан Вячеслав Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 39л.
1195221
  Карабан Вячеслав Иванович Сложные речевые акты как речевые единицы : Дис... доктор филолог.наук: 10.02.04, 10.02.19 / Карабан Вячеслав Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 465л. – Бібліогр.:л.445-465
1195222
  Карабан В.И. Сложные речевые единицы / В.И. Карабан. – К., 1989. – 130с.
1195223
  Вакман Д.Е. Сложные сигналы и принцип неопределенности в радиолокации / Д.Е. Вакман. – Москва, 1965. – 304с.
1195224
   Сложные синтаксические конструкции. – Кишинев, 1966. – 28с.
1195225
   Сложные синтаксические конструкции и их текстообразующая функция. – Алма-Ата, 1988. – 79с.
1195226
  Гурский Н.И. Сложные синтаксические конструкции с подчинительными союзами "што" и "каб" в современном белорусском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурский Н.И.; Акад.наук БССР. – Минск, 1950. – 20 с.
1195227
  Лобода В.В. Сложные синтетические конструкции с придаточным дополнительным предложением в украинском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Лобода В.В.; Киев.гос.пед.ин-т. – Киев, 1964. – 22л.
1195228
  Шаракшанэ А.С. Сложные системы / А.С. Шаракшанэ. – Москва : Высшая школа, 1977. – 247с.
1195229
  Калашников В.В. Сложные системы и методы их анализа / В.В. Калашников. – М., 1980. – 63с.
1195230
   Сложные системы управления. – К, 1974. – 66с.
1195231
   Сложные системы управления. – К, 1975. – 94с.
1195232
   Сложные системы управления. – К, 1976. – 123с.
1195233
   Сложные системы управления. – К, 1977. – 87с.
1195234
   Сложные системы управления. – К, 1978. – 91с.
1195235
   Сложные системы управления. – Киев, 1979. – 93 с.
1195236
   Сложные системы управления. – К, 1980. – 95с.
1195237
   Сложные системы управления. – К, 1982. – 144с.
1195238
   Сложные системы управления. – К, 1987. – 78с.
1195239
   Сложные системы управления. – К, 1989. – 85с.
1195240
   Сложные системы управления и контроля. – Киев, 1976. – 63 с.
1195241
   Сложные системы. Оптимизация структуры и функционирования : сборник трудов. – Москва : ИПУ, 1988. – 71 с.
1195242
  Букчина Б.З. Сложные слова / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – Москва : Наука, 1974. – 151с.
1195243
  Царев П.В. Сложные слова в английском языке / П.В. Царев. – Москва, 1980. – 126с.
1195244
  Мревлишвили М.А. Сложные слова в грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мревлишвили М.А.; Тбил. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра иберийско-кваказских языков. – Тбилиси, 1958. – 14л.
1195245
  Андуганов Юрий Владимирович Сложные слова в марийском языке. (Определит. сложные существит.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.07 / Андуганов Юрий Владимирович ; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1977. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1195246
  Келин М.А. Сложные слова в мордовских (мокшанском и эрзянском) языках : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Келин М.А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 23л.
1195247
  Галенко И.Г. Сложные слова в русском языке второй половины 18 века : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Галенко И.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко, Филолог. фак. – Киев, 1953. – 16 с.
1195248
  Галенко И.Г. Сложные слова в русском языке второй половины XVII века : Дис... канд. филол.наук: / Галенко И.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Филологический фак-т. Отд. диссертантов по подгот. к защите канд. диссертаций по язы. – К., 1952. – 425л. – Бібліогр.:л.406-426
1195249
  Адилов М.И. Сложные слова в современном азербайджанском языке (имя существительное и имя прилагательное) : Автореф... канд. филол.наук: / Адилов М.И.; М-во высш. образования СССР. Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 21л.
1195250
  Ряшенцев К.Л. Сложные слова в современном русском языке : автореф. дис. ... докт. филол. наук / Ряшенцев К.Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 34 с. – Бібліогр.:с.34
1195251
  Маруфова С.Б. Сложные слова в современном таджикском литературном языке и принципы подачи их в большом таджикско-русском словаре : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 661 / Маруфова С.Б. ; АН СССР , Ин-т востоковедения. – Москва, 1969. – 40 с.
1195252
  Козминская Т.Б. Сложные слова в современном чешском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козминская Т.Б.; АН УССР. – К, 1955. – 20л.
1195253
  Чемерисов М.Т. Сложные слова в украинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чемерисов М.Т.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1956. – 16л.
1195254
  Чедия В.В. Сложные слова в языке русской художественной литературы первой половины XIX века (Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев). : Автореф... канд. филолог.наук: / Чедия В.В.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1195255
  Газизова Р.Ф. Сложные слова и исходные словосочетания с глагольным компонентом в русском и сербохорватском языках / Р.Ф. Газизова. – Саратов, 1989. – 172с.
1195256
  Ряшенцев К.Л. Сложные слова и их компоненты в современном русском языке / К.Л. Ряшенцев. – Орджоникидзе, 1976. – 287с.
1195257
  Бобрик Г.А. Сложные слова и словосочетания в отношении к общим для них и различающим признакам. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Бобрик Г.А.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1974. – 25л.
1195258
  Марсакова Т.Т. Сложные слова и фразеологические обороты, обозначающие растения в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Марсакова Т.Т.; МГУ. Филол. фак. Каф. рус. яз. – М., 1973. – 21л.
1195259
  Мурзабекова К.О. Сложные слова причастного типа в современном немецком языке / К.О. Мурзабекова. – Алма-Ата, 1962. – 36с.
1195260
   Сложные случаи классификации по УДК. – М, 1987. – 102с.
1195261
   Сложные случаи классификации по УДК. – М, 1989. – 68с.
1195262
   Сложные стеклообразные халькогалогениды (получение, свойства и применение). – Львов : Вища школа, 1987. – 184с.
1195263
  Ерхов В.Н. Сложные существительные-соединения в современном немецком языке и их отношение к синтаксису : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Ерхов В.Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 19л.
1195264
  Намитокова Р.Ю. Сложные существительные в русском и адыгейском языках. (К вопросу о сравнительно-типологической характеристике сложных слов в разносистемных языках) : Автореф... кандидата филол.наук: / Намитокова Р.Ю.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 23л.
1195265
  Гутерман Н.Г. Сложные существительные в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гутерман Н.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 15л.
1195266
  Сычев В.В. Сложные термодинамические системы. / В.В. Сычев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 237с.
1195267
  Сычев В.В. Сложные термодинамические системы. / В.В. Сычев. – 3-е изд. – М., 1980. – 208с.
1195268
  Сычев В.В. Сложные термодинамические системы. / В.В. Сычев. – 4-е изд, перераб. и доп. – Москва, 1986. – 207 с.
1195269
  Железнов И.Г. Сложные технические системы / И.Г. Железнов. – М, 1984. – 119с.
1195270
  Никитин И.К. Сложные турбулентные течения в процессы тепломассопереноса / Никитин И.К. ; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев : Наукова думка, 1980. – 240 с. – Библиогр.: с. 231-236
1195271
  Гейхман В.Л. Сложные фактические составы как основания возникновения трудовых правоотношений : Автореф... канд. юридич.наук: 713 / Гейхман В.Л.; Московский гос. ун-т. – М., 1970. – 26л.
1195272
  Сичивица О.М. Сложные формы интеграции науки / О.М. Сичивица. – М, 1983. – 152с.
1195273
   Сложные формы поведения. – М.-Л., 1965. – 234с.
1195274
   Сложные формы поведения млекопитающих. – Ташкент, 1990. – 83с.
1195275
   Сложные халькогениды и халькогалогениды. – Львов, 1983. – 181с.
1195276
  Сыроежин И.М. Сложные хозяйственные решения / И.М. Сыроежин. – Л., 1979. – 76с.
1195277
   Сложные элементарные и полипредикативные предложения. – Калинин, 1983. – 131с.
1195278
   Сложные эфиры алфа-оксо и альфа-оксикислот. – Свердловск, 1990. – 141с.
1195279
  Глебова Н.В. Сложные эфиры замещенных пиранолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Глебова Н.В. ; Тадж. гос. ун-т. – Душанбе, 1969. – 20 с.
1195280
  Трихманенко В.Ф. Сложный вариант / В.Ф. Трихманенко. – М, 1958. – 49с.
1195281
  Циновский Л.Я. Сложный вопрос. / Л.Я. Циновский. – М, 1953. – 31с.
1195282
  Кравченко С.А. Сложный социум: востребованность поворотов в социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 19-28. – ISSN 0132-1625
1195283
  Сивоконь П. Сложный союзник // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 30 (671), 31 июля 2015. – С. 36-38. – ISSN 2305-3364


  В обмен на помощь в борьбе с ИГИЛ Турция потребовала от Запада прекратить поддержку курдов.
1195284
  Оцисик М.Н. Сложный теплообмен : Пер. с англ. / М.Н. Оцисик; Под ред. Н.А. Анфимова. – Москва : Мир, 1976. – 615с.
1195285
  Вейхер А.А. Сложный труд / А.А. Вейхер. – Ленинград, 1978. – 128с.
1195286
  Панчишин М С. Сложный труд в условиях современного капитализма. (Вопросы методологии анализа). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Панчишин С.М,; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1977. – 25л.
1195287
  Гофмансталь Г. Сложный характер / Г. Гофмансталь. – Пг., 1923. – 120с.
1195288
  Савельев А.А. Слоистость осадочных пород и ее трансформация при метаморфизме / А.А. Савельев. – Москва : Наука, 1977. – 200с.
1195289
  Пелех Б.Л. Слоистые анизотропные пластины и оболочки с концентраторами напряжений. / Б.Л. Пелех, А В. Лазько, . – К, 1982. – 295с.
1195290
  Молодкин В.А. Слоистые волноводы : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 295 / Молодкин В.А. ; Новосиб. электротехн. ин-т. – Новосибирск, 1967. – 10 с. – Бібліогр. : с. 10
1195291
  Веселов Г.И. Слоистые металлодиэлектрические волноводы / Г.И. Веселов, С.Б. Раевский. – Москва : Радио и связь, 1988. – 248 с.
1195292
  Перекатов В.И. Слоистые ферритовые матрицы, как элементы запоминающих устройств ЦВМ : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Перекатов В.И.; Ин-т точной механики и вычислит. техники АН СССР. – М., 1971. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1195293
  Гавеман А.В. Слой жизни / А.В. Гавеман. – Москва : Детгиз, 1962. – 143 с.
1195294
  Магницкий В.А. Слой низких скоростей верхней мантии Земли / В.А. Магницкий. – Москва : Наука, 1968. – 31с.
1195295
  Кешоков А.П. Сломанная подкова : Роман / А.П. Кешоков. – Москва : Воениздат, 1974. – 510с.
1195296
  Кешоков А.П. Сломанная подкова : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Известия, 1976. – 543 с.
1195297
  Кешоков А.П. Сломанная подкова : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 512 с.
1195298
  Олдридж Д. Сломанное седло / Д. Олдридж. – Москва, 1986. – 108с.
1195299
  Джебран Х.Д. Сломанные крылья. / Х.Д. Джебран. – М., 1962. – 286с.
1195300
  Минц Л.М. Сломанные стрелы / Л.М. Минц. – М., 1991. – 222с.
1195301
  Варма Вриндаванлал Сломанные шипы : роман / Варма Вриндаванлал; пер. с хинди Д.М. Гольдман. – Москва : Наука, 1964. – 280 с.
1195302
  Барсегян А.М. Сломанный каблук : драм. новелла в 2-х д. / А.М. Барсегян; авториз. пер. с арм. К.Полякова. – Москва, 1979. – 55 с.
1195303
  Касымбеков Т. Сломанный меч : ист. роман / Т. Касымбеков. – Москва : Известия, 1980. – 478 с.
1195304
  Калашников М. Сломанный меч Империи / Максим Калашников. – Киев : АСТ; Астрель; Ермак, 2003. – 349с. – (Великие противостояния: Америка против России). – ISBN 5-17-018941-9
1195305
  Куприн А.И. Слон / А.И. Куприн. – М., 1982. – 24с.
1195306
  Дуров В.Л. Слон Бебі / В.Л. Дуров. – Харків, 1930. – 15с.
1195307
  Уильямс А.Р. Слон в синагоге // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 50 : фото
1195308
  Мерчанская В. Слон Вова. / В. Мерчанская. – Ставрополь, 1955. – 60с.
1195309
  Цадаса Г. Слон и муравей : сатирические стихи / Г. Цадаса. – Москва : Правда, 1959. – 47 с.
1195310
  Паламарчук Андрей Слон с видеокамерой. Находка для шпионов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – сентябрь, № 120. – С. 92-109 : фото
1195311
  Копков А.А. Слон. / А.А. Копков. – М-Л, 1964. – 168с.
1195312
  Смит Линдси Слон: тонкая натура. Слоны и травмы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 60-61 : фото
1195313
  Сиберт Чарлз Слоненок по имени Мурка. Спасенные сироты / Сиберт Чарлз, Николс Майкл // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 96-117 : фото
1195314
  Самойлов Д.С. Слоненок пошел учиться. / Д.С. Самойлов. – М, 1982. – 119с.
1195315
  Самойлов Д.С. Слоненок пошел учиться. / Д.С. Самойлов. – М, 1990. – 54с.
1195316
  Степанов Ю.С. Слоненок, которого кто-то выдумал / Ю.С. Степанов. – Л., 1976. – 159с.
1195317
  Рафаловський Євген Слони і люди : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 84-90 : Фото
1195318
  Мелешко В.И. Слоним / В.И. Мелешко. – Минск, 1962. – 80с.
1195319
  Грибова Татьяна Слонов спасают в Харькове : Украинская служба слонов обирает друзей / Грибова Татьяна, Черкасова Олеся // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 22-23 : Іл.
1195320
  Комраков Г.Б. Слоновая кость / Г.Б. Комраков. – Новосибирск, 1968. – 216с.
1195321
  Ши Рейчел Хартиган Слоновый конкурс красоты. Роспись по слонам / Ши Рейчел Хартиган, Фрегер Чарльз // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – август, № 119. – С. 100-107 : фото
1195322
  Зорин В.Н. Слоны Брамапутры / В.Н. Зорин. – Краснодар, 1970. – 115с.
1195323
  Немировский А.И. Слоны Ганнибала / А.И. Немировский. – М., 1963. – 222с.
1195324
   Слоны и другие гиганты суши. – Москва : Мир, 1983. – 127 с.
1195325
  Щедрина А.М. Слоны, бедность. специи и кино... = Мндия в представлении соотечественников // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 68-77. – ISSN 1681-7559


  "Кажется, что пять букв, составляющих слово "Тибет", несут в себе код, способный вернуть душу нашему давно расколдованному и скучному миру", - считает автор. "Нам нужна сказка, Великая Иллюзия, и Тибет подходит для этой роли идеально...". Путешествуя ...
1195326
  Зверев А.Д. Слообразование прилагательных в современном русском языке (в сопоставлении с укр. и белорус) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.01 / Зверев А.Д.; Ин-т языковедения им. А.А.Потебин АН УССР. – К., 1978. – 48л.
1195327
  Пашковская Л.И. Слот-чартер в таможенном деле // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 4 (76). – С. 10-15
1195328
   Слотердайк (Sloterdijk) Петер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 909-910. – ISBN 966-316-069-1
1195329
  Аниченко В.В. Слоунік мовы Скарыны / В.В. Аниченко. – Мінськ, 1977. – 476с.
1195330
  Короленко В.Г. Слпой музыкант / В.Г. Короленко. – Киров, 1947. – 127с.
1195331
  Миндадзе А. Слуга / А. Миндадзе. – М., 1994. – 448с.
1195332
  Кулик Н.. Слуга Божий // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  До 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького.
1195333
  Василяускене А. Слуга Божий архиепископ Мечисловас Рейнис и Блаженный Климентий Шептицкий: мученики Владимирского централа // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 559-579. – ISBN 966-7379-92-11
1195334
  Гольдони К. Слуга двух хозяев / К. Гольдони. – Москва ; Ленинград, 1937. – 162 с.
1195335
  Гольдони К. Слуга двух хоязяев / К. Гольдони. – Москва-Ленинград, 1952. – 148с.
1195336
  Пагутяк Г. Слуга з Добромиля : Роман / Галина Пагутяк. – Київ : Дуліби, 2006. – 336с. – (Deja vu). – ISBN 966-8910-22-2
1195337
  Пагутяк Г. Слуга з Добромиля : Уривок з роману // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 9. – С. 30-67. – ISSN 0868-4790
1195338
  Малімон Н. Слуга Історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 7


  У Луццьку вшанували Олександра Остапюка, відомого музейника, який усе життя поклав на зібрання колекцій і збереження пам"яті про минуле.
1195339
  Боровков Д. Слуга многих господ - Шарль Морис Талейран // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 7 (91). – С. 10-43. – ISSN 1812-867Х


  Шарль Моріс де Талейран-Перігор — французький політик і дипломат. Брав участь у Французькій революції, працював у декількох урядах країни: короля Людовика XVI, Наполеона, Людовика XVIII та декількох інших.
1195340
  Боровков Д. Слуга многих господ - Шарль Морис Талейран // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 8 (92). – С. 20-49. – ISSN 1812-867Х


  Шарль Моріс де Талейран-Перігор — французький політик і дипломат. Брав участь у Французькій революції, працював у декількох урядах країни: короля Людовика XVI, Наполеона, Людовика XVIII та декількох інших.
1195341
  Погодин Н.Ф. Слуга народа / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1950. – 31с.
1195342
  Зубавин Б.М. Слуга народа / Б.М. Зубавин, 1952. – 48с.
1195343
  Зимин А. Слуга народа / А. Зимин. – Оренбург, 1959. – 48с.
1195344
  Оуян Ш. Слуга народа. / Ш. Оуян. – М., 1951. – 204с.
1195345
  Дворянов Ф.М. Слуга народа. / Ф.М. Дворянов. – Пенза, 1963. – 28с.
1195346
   Слуга народный. – Волгоград, 1970. – 152с.
1195347
  Ольшаковський О. Слуга пана графа / О. Ольшаковський. – К., 1968. – 94с.
1195348
  Глазовий Андрій Слуги Барона Суботи : Спосіб життя / Глазовий Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 50-52 : Іл.
1195349
  Зиви Ален Слуги богини Бастет = Кошки - 2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 62-67 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
1195350
  Шкваров А.Г. Слуги Государевы / Алексей Шкваров. – Москва : Яуза ; Эксмо, 2007. – 301, [3] с. – (Кинопроект. Слуги Государевы). – ISBN 978-5-699-20504-2
1195351
  Булах И.В. Слуги Меркурия / И.В. Булах. – Барнаул, 1991. – 309,2с.
1195352
  Краснянский Э.Б. Слуги трех муз / Э.Б. Краснянский. – М., 1987. – 182с.
1195353
  Морозова-Юргенсон Слуги тьмы. Заметки бывшей сектантки / Морозова-Юргенсон. – Калинин, 1959. – 29с.
1195354
  Херинг Э. Служанка фараонов / Э. Херинг. – М., 1971. – 183с.
1195355
  Херинг Э. Служанка фараонов / Э. Херинг. – М., 1991. – 364с.
1195356
  Воронов В.А. Служат в роте товарищи / В.А. Воронов. – Москва, 1982. – 107с.
1195357
   Служат Родине сыновья. – К, 1987. – 157с.
1195358
  Песчанский В.В. Служащие в буржуазном обществе / В.В. Песчанский. – М, 1975. – 379с.
1195359
  Митрофанов М.В. Служащие международных организаций: персонал организаций системы ООН / М.В. Митрофанов. – М., 1981. – 118с.
1195360
  Пак М.Ё. Служащие московских промышленных предприятий в конце ХІХ - начале ХХ веков // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 2. – С. 26-35. – ISSN 0869-5687
1195361
   Служба - дни и ночи. – Куйбышев, 1975. – 224с.
1195362
   Служба - дни и ночи. – Свердловск, 1987. – 367с.
1195363
   Служба DNS в Windows 2000 / Р. Абель, Г. Найф, Э. Даниэльс, Д. Грэхем; Р. Абель [и др.]. – Москва : Вильямс, 2001. – 491, [1] с. : ил., табл. – ISBN 5-8459-0147-2
1195364
  Ярочкин В. Служба безопасности коммерческого предприятия / В. Ярочкин. – Москва : Ось-89, 1995. – 144с. – (Библиотека делового человека). – ISBN 5-86894-039-3
1195365
  Пономарьов С.П. Служба безпеки України в секторі безпеки і оборони України // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 127-131. – ISSN 1727-1584
1195366
  Чернєй В.В. Служба безпеки юридичної особи приватного права як суб"єкт запобігання економічним злочинам // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 145-147
1195367
  Яласто Х.Р. Служба быта как самостоятельная отрасль народного хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: / Яласто Х.Р.; Тартуский гос. ун-т. – Таллин, 1967. – 24л.
1195368
   Служба в государственых и общественных организациях. – Свердловск, 1988. – 136с.
1195369
  Тодощак О.В. Служба в митних органах України : (Адміністративно-правовий і соціально-правовий аспекти). Монографія / О.В. Тодощак; МОіНУ. Одеська нац. юрид. акад. – Одеса : Юридична література, 2003. – 140 с. – ISBN 966-8104-23-4
1195370
  Мельник О.М. Служба в органах державної митної служби України та обмеження, які з нею пов"язані // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 67-72
1195371
  Лазор О.Д. Служба в органах місцевого самоврядування : науково--практичний коментар до закону України: навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Оксана Лазор, Олег Лазор. – Київ : Дакор; КНТ, 2005. – 368с. – (Публічна служба). – ISBN 966-8379-04-7
1195372
  Падалко Г.В. Служба в органах місцевого самоврядування в Україні: концептуальні проблеми теорії та практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 117-122
1195373
  Сергієнко О.В. Служба в органах місцевого самоврядування, публічно-правовий аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 72-80. – ISSN 0201-7245
1195374
  Здіорук Сергій Іванович Служба військових капеланів: досівд функціонування в іноземних збройних силах // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 236-245
1195375
   Служба військових прокурорів на Сході України [підсумки] // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 20-25
1195376
  Смеляков Я.В. Служба времени. / Я.В. Смеляков. – М., 1975. – 102с.
1195377
  Николаев В.И. Служба главного архитектора / В.И. Николаев. – Л, 1987. – 86с.
1195378
  Гавришко А.С. Служба главного инженера и технический прогресс / А.С. Гавришко, В.Б. Мусиенко. – Киев, 1986. – 77с.
1195379
  Воронкин А.Ф. Служба главного энергетика / А.Ф. Воронкин. – Ленинград, 1989. – 140 с.
1195380
  Атабеков В.Б. Служба главного энергетика завода / В.Б. Атабеков. – Москва, 1971. – 54с.
1195381
  Фатхутдінов В.Г. Служба дільничних інспекторів міліції у системі Органів Внутрішніх Справ Україн / В.Г. Фатхутдінов, А.О. Галай // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 192-202.
1195382
  Бачинська О.А. Служба запорожців і татар в Османській імперії. Кінець XVIII – початок ХІХ ст. (за документальними джерелами) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 127-132. – ISSN 2309-2262
1195383
  Синев В.В. Служба и дружба / В.В. Синев. – Казань, 1962. – 152с.
1195384
   Служба и дружба. – М, 1976. – 220с.
1195385
  Гольдгамер Г.И. Служба информации НИИ, КБ, предприятий / Г.И. Гольдгамер. – Москва, 1970. – 392 с.
1195386
  Ильина О.П. Служба информационного обеспечения / О.П. Ильина. – Л., 1989. – 150с.
1195387
  Назаровець М. Служба інформаційного моніторингу як структурний підрозділ сучасної академічної бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 8 (241). – С. 24-26. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто передумови створення, основні функції та перспективи розвитку Служби інформаційного моніторингу у складі Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка. Представлено основні напрями роботи Служби з підтримки поширення ...
1195388
  Ермолаев А.Е. Служба как служба... / А.Е. Ермолаев. – М., 1987. – 123с.
1195389
  Баюра Д. Служба корпоративного секретаря як інститут удосконалення системи корпоративного управління публічних акціонерних товариств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 27-31 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1195390
  Коробович Ю Служба культуры / Ю Коробович. – Л., 1988. – 128с.
1195391
   Служба логистики на предприятии (материалы блиц-опроса экспертов) // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 10-22 : фото, рис.
1195392
  Яловега Н.І. Служба маркетингу у системі управління вищого навчального закладу: передумови та необхідність існування : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 113-119 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1195393
  Бахтияр С. Служба милицейская / С. Бахтияр. – Ташкент, 1985. – 96с.
1195394
  Лосєв О. Служба Мирона Тарнавського в австро-угорській армії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 17-21. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття досліджує проблему військової служби та професійної підготовки командного складу австро-угорської армії на підставі спогадів колишніх офіцерів австро-угорської армії Мирона Тарнавського та Степана Шухевича. Статья исследует проблему военной ...
1195395
  Савичев Г.А. Служба морская. / Г.А. Савичев. – М., 1977. – 112с.
1195396
  Лилджа Г.П. Служба неотложной помощи / Г.П. Лилджа, Р.А. Суор // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 2 (18). – С. 68-78. – ISSN 2312-7104
1195397
  Рудик С. Служба О.І. Кандиби ветеринаром у 1-й дивізії Січових стрільців // Олександр Олесь - ветеринар, поет, громадський діяч / С.К. Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Національний університет біоресурсів і природокористування, 2017. – С. 182-188. – ISBN 978-617-646-420-4
1195398
  Власенков В.А. Служба обвинения в США / В.А. Власенков. – Москва, 1981. – 176с.
1195399
  Розенблат Г.И. Служба оперативного управления основным производством / Г.И. Розенблат, Г.Д. Рахманин, А.С. Перцовский. – Ленинград, 1989. – 134 с.
1195400
  Чикер Н.П. Служба особого назначения / Н.П. Чикер. – М., 1975. – 324с.
1195401
  Ойфа П.Н. Служба песни / П.Н. Ойфа. – Л., 1967. – 95с.
1195402
  Слінченко В.І. Служба побуту УРСР / В.І. Слінченко. – Київ, 1985. – 46 с.
1195403
  Адамов П.Н. Служба погоды / П.Н. Адамов. – Ленинград, 1954. – 40с.
1195404
  Адамов П.Н. Служба погоды / П.Н. Адамов. – Ленинград
2. – 1959. – 44с.
1195405
   Служба погоды. – М, 1973. – 15с.
1195406
  Толстиков Е.И. Служба погоды на мысе Шмидта / Е.И. Толстиков. – М-Л, 1940. – 36с.
1195407
  Шешуряк Ю. Служба поддержки // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 6 февраля (№ 6)


  Аграрии, пользующиеся государственной поддержкой при страховании, получат широкий выбор страховщиков и улучшение сервиса.
1195408
  Борець Ю.В. Служба пробації: історія виникнення та її впровадження в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 23-27
1195409
   Служба Родине. – М, 1979. – 182с.
1195410
   Служба Родине. – М, 1984. – 240с.
1195411
  Русецкий А. Служба света : стихи / А. Русецкий; авториз. пер. с белорус. Н.Кислика. – Москва : Советский писатель, 1982. – 79 с.
1195412
   Служба семьи: изучение опыта и принципов организации. – М, 1981. – 156с.
1195413
  Нечаев Н.П. Служба сердца / Н.П. Нечаев. – Красноярск, 1966. – 36с.
1195414
  Петров Е. Служба слова / Е. Петров. – М., 1970. – 48с.
1195415
  Халилецкий Г.Г. Служба Солнца. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1961. – 120с.
1195416
   Служба социального развития предприятия. – М, 1989. – 228с.
1195417
  Симиндей В.П. Служба стандартизации на предприятии / В.П. Симиндей. – М., 1981. – 48с.
1195418
  Шпенов Д.Ю. Служба суддів в Україні: адміністративно-правові засади : монографія / Д.Ю. Шпенов. – Харків : Панов, 2015. – 501, [1] с. – Бібліогр.: с. 451-501 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-70-4
1195419
  Голубовский П.В. Служба сятым мученикам Борису и Глебу в Иваничской минее 1547-79 г. : критико-библиографический обзор // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 40 с.


  Изд. содержит обзор трудов Gustave Schlumberger, Ferdinand Chalandon, Leon Cahun по истории Византии и Древней Руси
1195420
  Пропало В.Ф. Служба такая... / В.Ф. Пропало. – Челябинск, 1971. – 136с.
1195421
   Служба такая.... – Архангельск, 1973. – 96с.
1195422
  Смирнова М.А. Служба точного времени / М.А. Смирнова. – М.-Л., 1928. – 72с.
1195423
  Бакулин П.И. Служба точного времени / П.И. Бакулин. – Москва : Наука, 1968. – 320 с.
1195424
  Бакулин П.И. Служба точного времени / П.И. Бакулин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1977. – 352 с.
1195425
  Долгов П.Н. Служба точного времени в СССР / П.Н. Долгов. – Москва : ОНТИ, 1934. – 23 с.
1195426
  Глан И.В. Служба хорошего настроения / И.В. Глан. – М., 1989. – 47с.
1195427
  Орлов А.Я. Служба широты = Orlov A. Service des latitudes / А.Я. Орлов. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 127 с.
1195428
  Чирков В.Г. Служба эффективности на прдприятиях и в организациях / В.Г. Чирков. – М., 1980. – 56с.
1195429
   Служба якості освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Створено орган, що централізовано відповідатиме за дотримання якості освіти та освітніх стандартів, - Державну службу якості освіти України (ДСЯО). Відповідне рішення було прийнято КМУ сьогодні, 6 грудня 2017 року, під час засідання Уряду.
1195430
  Оніщенко Н.В. Служби екстреної психологічної допомоги в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-21. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються основні шляхи та етапи виникнення та розвитку сучасної служби екстреної психологічної допомоги людям, які постраждалит від надзвичайних ситуацій різного походження. В статье освещаются основные пути и этапы возникновения и ...
1195431
  Мех Олена Валеріївна Служби із зв"язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Мех О.В.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 173 с. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 160 - 173
1195432
  Мех Олена Валеріївна Служби із зв"язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Мех О.В.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
1195433
  Остапенко О.М. Служби контролінгу та антикризового управління в сільськогосподарських виробничих кооперативах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 183-187. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1195434
  Ганьба О. Службова дисципліна в діяльності суб"єктів охорони державних кордонів України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 87-90
1195435
  Зотенко О. Службова дисципліна в митних органах України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 46-50
1195436
  Нерсесян А. Службова зличинність у приватній сфері як специфічне правове явище // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 36-41
1195437
   Службова злочинність в Україні: проблеми її попередження / О.Г. Кальман, Дарнопих, ТЛО, І.О. Христич, Т.Є. Дунаєва // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 23-44. – ISBN 966-8759-17-6
1195438
  Стародубцев А.А. Службова кар"єра в органах внутрішніх справ України / А.А. Стародубцев ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2012. – 350, [2] с. – Бібліогр.: с. 323-350 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-39-9
1195439
  Скора Л. Службова особа як суб"єкт протидії законній господарській діяльності ( ст. 206 КК України) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 42-46
1195440
  Приємський В. Службова особа як суб"єкт службового злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 101. – (Серія права ; № 6)
1195441
  Домбругова А. Службове відрядження: гарантії та компенсації // Справочник кадровика : Журнал для специалистов кадровых служб / ТОВ "МедіаПро". – Киев, 2006. – № 5. – С. 17-22
1195442
  Шевчук С.В. Службове листування : Довідник / С.В. Шевчук. – Київ : Літера, 1999. – 108с. – ISBN 966-7543-04-8
1195443
  Свердлик З.М. Службове листування як форма ділової комунікації Київської міської думи й управи (кін. 19-го - поч. 20-го ст.) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 20-27. – ISSN 2409-9805
1195444
  Коломоєць Т.О. Службове право України: словник термінів / Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков ; М-во освіти і науки України, "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : Гельветика, 2017. – 339, [1] с. – Інші авт. зазнач. на с. 3 (38 прізвищ). – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-916-357-8
1195445
   Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку : колектив. монографія / Т.О. Губанова, Н.П. Каменська, Д.В. Кіріка та ін.] ; за ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова ; М-во освіти і науки України, НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування Нац. акад. правових наук України, Юрид. ф-т Запоріз. нац. ун-ту [та ін.]. – Запоріжжя : Гельветика, 2017. – 327, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-342-4
1195446
  Батан Т. Службовець державної установи та організації: поняття та характеристика правового статусу // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-81
1195447
  Крупнова Л.В. Службовий етикет та юридичні гарантії діяльності державного виконавця // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 216-222. – ISSN 1563-3349
1195448
  Одегова С.М. Службовий етикет як необхідна умова діяльності правоохоронних органів України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 121-125. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1195449
  Гуцаленко Т. Службовий жоденник А.Петренка (24.IV.1946-16.VIII.1947): перебіг концентрації та разподіл фондів "Центральної Василіанської бібліотеки у Львові" // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 358-408. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
1195450
  Доманський В.А. Службовий обов"язок / В.А. Доманський, І.М. Аршинець, Б.І. Антонов. – Київ-Кировоград, 2000. – 144с. – ISBN 966-7265-65-Х
1195451
   Службові відрядження : практ. посібник / [упоряд. Лівшиц Д.М.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 274, [1] с. – ISBN 978-611-01-0472-2
1195452
  Вараниця А. Службові зловживання у адвокатській практиці в Галичині другої половини XIX - початку XXст. // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 152-169. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1195453
  Рязанова Н.І. Службові об"єкти інтелектуальної власності, створені за державні кошти: цивільно-правові аспекти : монографія / Рязанова Наталія Іванівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 171, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 145-171. – ISBN 978-617-696-690-6
1195454
  Осипова Ю. Службові об"єкти права інтелектуальної власності, створені у вищих навчальних закладах України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 11-23
1195455
  Кульбашна Службові об"єкти права інтелектуальної власності: питання теорії / Кульбашна, // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 57-61
1195456
   Службові обов"язки керівного складу університету. – Київ : Київський університет, 2000. – 14с.
1195457
  Зозуля С.Ю. Службові переміщення професора Г.А. Максимовича // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 29 : Регіональна історія та культура в українському і східноєвропейському контексті. – С. 70-77
1195458
  Музиченко В.І. Службові права державного службовця // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 213-215. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1195459
  Кравченко В. Службові розслідування та службові перевірки в органах прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 17-24


  Про права людини в правовій державі.
1195460
  Литвинова Л. Службові твори Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як об"єкти інтелектуальної власності // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 151-161. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто особливості службових творів як об"єктів авторського права на прикладі творів, створюваних науковцями Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
1195461
  Тарасов Д. Службові твори, нові правові підходи // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 10. – С. 11-16. – ISSN 1608-6422
1195462
  Процик В.М. Службово-бойова діяльність Державної прикордонної служби України // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 140-146. – ISSN 2078-6743
1195463
  Бузні А.М. Службово-професійне просування бухгалтерів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 47-49. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1195464
  Вазов И.М. Службогонцы / И.М. Вазов. – Москва, 1956. – 63с.
1195465
  Редькина Н.С. Службы информационных технологий в научных библиотеках // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 34-44. – ISSN 0130-9765
1195466
  Вершинский Е.А. Службы научной организации производства / Е.А. Вершинский, Р.Л. Сатановский. – Ленинград, 1985. – 137с.
1195467
  Зыкова Н.Е. Службы, нужные всем / Н.Е. Зыкова, Е.В. Куликова. – М., 1981. – 87с.
1195468
  Потапов А.В. Служебная связь и сигнализация / А.В. Потапов. – Москва : Воениздат, 1976. – 159 с.
1195469
  Журавлев Г.Т. Служебная этика / Г.Т. Журавлев. – М., 1980. – 31с.
1195470
  Комаров В.Д. Служебная этика. / В.Д. Комаров. – Л., 1968. – 32с.
1195471
   Служебник / [напечатанный иеромонахом Пахомием?]. – Венеция : [Божидар Вукович?], 1519. – [240] л.


  Рідкісна пам"ятка стародруку та церковнослов"янської мови сербського ізводу Божидар з Горадже заснував одну з сербських друкарен у Венеції, в якій працювали його сини - мілешівські монахи Джурадж и Теодор Любавичи; у 1519 р. ними видан "Служебник". У ...
1195472
   Служебник = Леитургикон си ест Служебник, съдержащ в себе по чину с(вя)тыя Восточныя ц(е)ркви Литургии, иже в с(вя)тых от(е)ц наших Иоанна Златоустаго, Василиа Великаго и Григория Двоеслова, папы Римскаго, с всеми службами недельными и праздничными, : в Супраслю первое типом издадеся в общежительном монастыри чину с(вя)т(о)го Василия Великого літа от рождества г(о)с(по)да нашего И(су)с(а) Хр(и)ста 1727. – Супрасль : Друкарня Благовіщенської лаври, 1727. – [16], 38 с., 39-58 арк., 59-478 с. – Вихідні дані на с. 478: "Начася печатати сей Служебник року 1727 повелением ... метрополиты всея России Леона Кишки. Скончася з прассы ти(по)графичной року 1732 ... ... метрополите ... Афанасии Шептыцком и ...архимандрите ...Иннокентии Харкевичу..."


  Формат 2°. Шрифти. Дзеркало набору 255x148, 260x166, 261x150, 260x146 мм. Друк у дві колонки, в одну чи дві фарби. Основний шрифт: рядків - 32, 10 рядків - 84 мм. Кустоди. Нумерація. Пагінація у верхньому зовнішньому кутку сторінки, в ...
1195473
   Служебник = Леітургікон, си єст Служебник, съдержащ в себе по чину святыя восточныя церкви литургіи, иже в святых отец наших Іоанна Златоустаго, Василиа Великаго и Григоріа Двоеслова папы Римскаго, с всеми службами неделными и праздничными. – Вільнюс (Vilnius) ; Супрасль : [Друкарня Віленського Троїцького братства ; Друкарня Супрасльської Блаовіщенської лаври], 1692. – [16], 1-58, 60-259 арк., 64 с., 65-86 арк.


  Вихідні дані в колофоні, арк. 86 другої лічби: "Сей Служебник, изволением преос(вя)щеннаго Леона Шлюбица Заленского, протофрония, еп(и)с(ко)па Володимірскаго Берестскаго, администратора на тот час, и обранаго метрополити Киевскаго, Галицкаго, и всея ...
1195474
  Іванова О.А. Служебник і Требник архієрейський 1632 року: кодикологічний опис // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 316-324. – ISSN 2222-4203
1195475
  Новицький О. Служебник святительський / О. Новицький. – К. – 9с.
1195476
  Колесов И.М. Служебное назначение изделия в технические условия. / И.М. Колесов. – М., 1977. – 64с.
1195477
  Старилов Ю.Н. Служебное право : Учебник / Ю.Н. Старилов. – Москва : БЕК, 1996. – 698c. – ISBN 5-85639-152-7; 3-406-41838-4
1195478
  Стрелкова Е.В. Служебное произведение в фонде электронной библиотеки: объекты хранения и использования / Елена Валентиновна Стрелкова // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 49-55. – ISSN 0869-608Х


  Рассмотрены условия правомочного размещения служебных произведений в электронной библиотеке и ведения в составе ее фонда баз данных, создаваемых в статусе служебного произведения. Отражена специфика управления этими сетевыми ресурсами с учетом ...
1195479
   Служебное собаководство. – М, 1987. – 382с.
1195480
  Муцинова Н.А. Служебные командировки / Н.А. Муцинова. – М., 1964. – 38с.
1195481
  Быков А.М. Служебные командировки / А.М. Быков. – М., 1977. – 72с.
1195482
  Панкин М.Е. Служебные командировки. / М.Е. Панкин. – Москва, 1983. – 63с.
1195483
  Федорова Ю. Служебные объекты права ИС: отдельные аспекты правового регулирования // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 7. – С. 37-44. – ISSN 0201-7059
1195484
   Служебные радиокоды. – Москва : Связьиздат, 1958. – 212 с.
1195485
   Служебные слова. – Новосибирск, 1987. – 134с.
1195486
  Тимофеева О.В. Служебные слова в "Диалектном словаре личности" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 22-27. – ISSN 2310-4287
1195487
  Никольский Л.Б. Служебные слова в корейском языке. / Л.Б. Никольский. – М, 1962. – 180с.
1195488
   Служебные слова и синтаксические связи. – Владивосток, 1985. – 173с.
1195489
  Неверова Наталия Вениаминовна Служебные слова как диагностирующие показатели стилей современного русского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Неверова Наталия Вениаминовна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 19л.
1195490
  Никольский Н.Н. Служебные слова. / Н.Н. Никольский. – М, 1947. – 40с.
1195491
  Меретуков К.Х. Служебные части речи в адыгейском языке. : Автореф... канд.филол.наук: / Меретуков К.Х.; АН Груз.ССР.Ин-т языкознания. – Майкоп, 1966. – 21л.
1195492
  Ряшенцев К.Л. Служебные части речи в современном русском языке / К.Л. Ряшенцев. – Орджоникидзе, 1982. – 57с.
1195493
  Зейналов Ф.Р. Служебные части речи в современных тюрскиъ языках : Автореф... д-ра филол.наук: / Зейналов Ф.Р.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 84л. – Бібліогр.:с.83-84
1195494
  Котенко М В. Служебный гороскоп. / М В. Котенко. – М, 1989. – 408с.
1195495
  Воронцов В.В. Служение музам / В.В. Воронцов. – Москва, 1976. – 214с.
1195496
  Воронцов В.В. Служение музам / В.В. Воронцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 351с.
1195497
  Немировский А. Служение музы // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2006. – № 6. – С. 106-111
1195498
  Суханов Н.Е. Служение народу - превыше всего / Н.Е. Суханов. – Иркутск, 1970. – 54с.
1195499
  Буряк Б.С. Служение народу / Б.С. Буряк. – М., 1955. – 340с.
1195500
   Служение Отечеству и долгу : Очерки о жизни и деятельности ректоров харьковских вузов (1805 - 2004 годы). – Харьков : Золотые страницы, 2004. – 748 с. – (Образование-интеллигентность-культура). – ISBN 966-8558-08-1; 966-8494-51-2
1195501
  Скоморохов Н.М. Служение Отчизне. / Н.М. Скоморохов. – Саратов, 1977. – 319с.
1195502
  Свердлин М.А. Служение Родине и вера в бога / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – Волгоград, 1962. – 32с.
1195503
  Шаповалов Валерій Служив громадським інтересам // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 38-39. – ISSN 0868-9644


  Створення музею курорту до ювілею лікаря і громадського діяча Івана Зубковського (150 років)
1195504
  Нагірняк О. Служив українській ідеї
1195505
  Сташевский Е.Д. Служивое сословие. – Киев : Тип.Т-ва И. Н. Кушнерев и К, 1912. – 33 c.
1195506
  Барабанов Н.В. Служил в полку мальчишка / Н.В. Барабанов. – Тула, 1972. – 166с.
1195507
  Экштут С. Служил примером отличной храбрости // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 6 : Гроза двенадцатого года. – С. 43-50. – ISSN 0235-7089


  Генеральские награды за Бородино.
1195508
  Преснякова Л.П. Служилая биография князя И.Д. Бельского по данным разрядных книг, летописей и записок Генриха Штадена // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 39-50. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385


  В статье реконструируется служилая биография князя И.Д. Бельского, одного из заметных военных и политических деятелей Русского государства сер. 16 в.
1195509
  Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России 17-го в. и ее роль в формировании абсолютизма / Н.Ф. Демидова; Отв. ред. А.А. Преображенский; АН СССР; Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1987. – 225с.
1195510
  Кучеров А.Я. Служили два товарища / А.Я. Кучеров. – Л., 1962. – 286с.
1195511
  Дунский Ю.Т. Служили два товарища / Ю.Т. Дунский, В.С. Фрид. – М., 1969. – 167с.
1195512
  Кучеров А.Я. Служили два товарища... / А.Я. Кучеров. – М., 1954. – 175с.
1195513
  Кучеров А.Я. Служили два товарища... / А.Я. Кучеров. – М., 1959. – 246с.
1195514
  Кучеров А.Я. Служили два товарища... / А.Я. Кучеров. – Л., 1989. – 494с.
1195515
  Катышкин И.С. Служили мы в штабе армейском. / И.С. Катышкин. – М., 1979. – 208с.
1195516
  Рождественский С.В. Служилое землевладение в Московском государстве XVI века / С.В. Рождественский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1897. – [2], VI, 404, IV с. – Отд. оттиск: Записки Историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, ч. 43
1195517
  Соколова Ирина Исаковна Служилое землевладение и хозяйственное состояние Приокских уездов Русского государства в конце XVI - первой трети XVII вв. (По материалам писцовых описаний, отказным книгам, десятням и столбцам...) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Соколова Ирина Исаковна; МГУ. Ист. фак. Кафедра источниковедения истории СССР. – М., 1975. – 25л.
1195518
  Никитин Н.И. Служилые люди в Западной Сибири 17 века / Н.И. Никитин. – Новосибирск, 1988. – 254с.
1195519
  Леонтьева Г.А. Служилые люди Восточной Сибири во второй половине XVII - первой четверти XVIII вв. (по материалам Иркутского и Нерчинского уездов) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Леонтьева Г.А.; МГУ. Ист. фак-т. Кафедра истории СССР периода феодализма. – М., 1972. – 23л.
1195520
  Волков С.В. Служилые слои на традиционном Дальнем Востоке / С.В.Волков ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; Международный центр корееведения. – Москва : "Восточная литература" РАН, 1999. – 312 с. – ISBN 5-02-018092
1195521
  Скипетрова В.В. Служим жизни. / В.В. Скипетрова. – Л, 1963. – 163с.
1195522
  Скипетрова В.В. Служим жизни. / В.В. Скипетрова. – 2-е изд. – Л, 1975. – 143с.
1195523
  Чистяков И.М. Служим Отчизне. / И.М. Чистяков. – М., 1975. – 318с.
1195524
  Чистяков И.М. Служим Отчизне. / И.М. Чистяков. – Минск, 1982. – 224с.
1195525
  Чистяков И.М. Служим Отчизне. / И.М. Чистяков. – 2-е изд. – М., 1985. – 288с.
1195526
  Плиев И.А. Служим Родине / И.А. Плиев. – Ростов н/Д, 1968. – 147с.
1195527
  Устинов Д.Ф. Служим Родине, делу коммунизма. / Д.Ф. Устинов. – М., 1982. – 128с.
1195528
   Служим Советскому Союзу!. – М, 1973. – 80с.
1195529
   Служим, Вітчизно, тобі. – К, 1988. – 319с.
1195530
  Шульмейстер Ю.А. Служители ада / Ю.А. Шульмейстер. – Львов, 1985. – 271с.
1195531
  Самойлов Л.С. Служители зла. / Л.С. Самойлов, Б.П. Скорбин. – М, 1964. – 46с.
1195532
   Служители Фемиды: страницы истории юридического образования и науки в Императорском Новороссийском - Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова (1865-2015 гг.) / [И.С. Канзафарова и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста Украины И.С. Канзафаровой ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2015. – 670, [2] с. : ил., фот., табл. – Посвящ. 150-летию Одес. нац. ун-та им. И.И. Мечникова. - Назв. обл. и корешка: Служители Фемиды. - Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 102-110 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-927-040-5
1195533
  Ракитина Л.М. Служители церкви в прозе А.П. Чехова // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 160-166. – ISBN 966-72-77-79-8
1195534
  Голиш Г. Служити гуманізму й демократії // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Життєвий шлях професора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Миколи Павловича Іщенко
1195535
  Литвин В. Служити живому життю народу / Володимир Литвин. – Київ : Лі-Терра, 2004. – 448с. – ISBN 966-8749-00-6
1195536
  Черних В. Служити інтересам науки, освіти та здоров’я людей : (До 70-річчя члена-кореспондента НАНУкраїни ВалентинаЧерних, ректора Національного фармацевтичного університету) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 17-19. – ISSN 2078-1016
1195537
  Огієнко І.І. Служити народові - то служити Богові / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2013. – 447, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотечна серія Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" ; т. 10 ; Серія 2 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 978-966-7821-57-9
1195538
  Домбровський О. Служитимуть в армії // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 7


  У Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка в червні відбулася урочиста церемонія випуску офіцерів. Дипломи за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" отримали 113 випускників, які проходитимуть військову службу в підрозділах Збройних Сил ...
1195539
  Гастелло В.Н. Служить - не тужить / В.Н. Гастелло. – Москва, 1985. – 111с.
1195540
  Корицкая Л. Служить бы рад. Слухи о невероятно раздутом бюрократическом аппарате сильно преувеличены! // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2003. – № 5. – С.30-33
1195541
  Ржевская Е.А. Служить истине, добру, красоте. 250 лет Российской академии художеств // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 4. – С. 122-133. – ISSN 0236-2007
1195542
  Шемшученко Ю.С. Служить пером своїй Вітчизні [інтерв"ю] / беседу вела С. Пилипенко // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 23/24 (403/404). – С. 40-42. – ISSN 2313-559X
1195543
  Роуссефф Д. Служить, а не властвовать / зам. ген. директора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 47 (1251). – С. 2-7. – ISSN 0234-1670


  Широкий круг проблем - от борьбы с бедностью до футбола и карнавала - затронула первая в истории Бразилии женщина-президент Дилма Роуссефф в эксклюзивном интервью
1195544
  Кулик Н. Служіння Богові й Україні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16 листопада (№ 46). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про видатного українського педагога Григорія Григоровича Ващенко. Його називають "творцем української національної системи освіти".
1195545
  Переверзій В.О. Служіння Богу і народу: Українська греко-католицька церква між двома світовими війнами / В.О. Переверзій; НАНУ. Ін-т політичних і етнонац. досліджень. – Київ, 2004. – 203с. – ISBN 966-96360-6-Х
1195546
  Берзін П.С. Служіння двом університетам- Харківському і Таврійському (Олександр Дмитрович Кисельов) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 944-980. – ISBN 978-617-7020-05-8
1195547
  Семенко В.А. Служіння диву / В.А. Семенко. – К., 1987. – 78с.
1195548
  Врублевський В.Г. Служіння історії / В.Г. Врублевський, Л.І. Стрельська // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 247-249
1195549
  Скляренко Є. Служіння книзі як життєве кредо // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 33-36. – ISSN 2076-9326
1195550
  Буряк Б.С. Служіння народові / Б.С. Буряк. – Київ, 1954. – 351с.
1195551
  Буряк Б.С. Служіння народові / Б.С. Буряк. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 512 с.
1195552
   Служіння науці та вітчизні [Б.Є. Патон] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 1 (98). – С. 2-6
1195553
  Мамутов В.К. Служіння раву - це служіння справедливості // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 5-11
1195554
  Велігоцька Н.І. Служіння рідному народу / Н.І. Велігоцька. – Київ, 1974. – 23с.
1195555
  Чегринець М. Служіння улюбленій справі: до 70-річного ювілею Галини Олександрівни Туркот // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 58-60. – ISSN 2518-7341


  Представлено життєвий і професійний шлях завідуючої відділом міжбібліотечного абоніменту та електронної доставки документів, голово профспілкової організації Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка, заслуженого працівника ...
1195556
  Кожедуб І. Служу Батьківщині / І. Кожедуб. – К., 1950. – 282с.
1195557
  Торин В.Е. Служу в солдатах / В.Е. Торин. – К, 1972. – 132с.
1195558
  Михаленко К.Ф. Служу небу / К.Ф. Михаленко. – Магадан
1. – 1970. – 287с.
1195559
  Михаленко К.Ф. Служу небу / К.Ф. Михаленко. – 2-е перераб. и доп. изд. – Минск, 1973. – 350с.
1195560
  Багмут І.А. Служу Радянському Союзу / І.А. Багмут. – К., 1950. – 96с.
1195561
   Служу революции. – М, 1987. – 254с.
1195562
  Кожедуб И.Н. Служу Родине / И.Н. Кожедуб. – Л., 1950. – 300с.
1195563
  Кожедуб И.Н. Служу Родине / И.Н. Кожедуб. – М., 1950. – 284с.
1195564
  Кожедуб И.Н. Служу Родине / И.Н. Кожедуб. – Воронеж, 1951. – 284с.
1195565
  Шамов И.В. Служу Советскому Союзу / И.В. Шамов. – М., 1962. – 68с.
1195566
   Служу Советскому Союзу. – М, 1967. – 99с.
1195567
   Служу Советскому Союзу. – Львов, 1972. – 270с.
1195568
  Аристов А.Д. и др. Служу Советскому Союзу / А.Д. и др. Аристов. – Москва, 1978. – 240с.
1195569
   Служу Советскому Союзу. – М, 1986. – 237с.
1195570
   Служу Советскому Союзу!. – М, 1951. – 312с.
1195571
   Служу Советскому Союзу!. – М, 1953. – 272с.
1195572
  Федоров П.И. Служу Советскому Союзу! / П.И. Федоров. – М., 1958. – 48с.
1195573
   Служу тебе, земля. – М, 1987. – 375с.
1195574
  Додерер Х. фон Слуньские водопады. Окольный путь. Повести и рассказы / Х. фон Додерер. – М., 1981. – 591с.
1195575
  Лабутин В.К. Слух и анализ сигналов / В.К. Лабутин, А.П. Молчанов. – М., 1967. – 80с.
1195576
  Куликов Г.А. Слух и движение: Физиол. основы слуходвигат. координации. / Г.А. Куликов. – Л., 1989. – 198с.
1195577
   Слух и речь в норме и патологии. – Л, 1989. – 61с.
1195578
  Ржевкин С.Н. Слух и речь в свете современных физических исследований / С.Н. Ржевкин. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1928. – 146 с.
1195579
  Ржевкин С.Н. Слух и речь в свете современных физических исследований. / С.Н. Ржевкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1936. – 312 с.
1195580
  Манро Ч.К. Слух. / Ч.К. Манро. – М., 1962. – 123с.
1195581
  Тичина П.Г. Слухаєм про Леніна : вірші : для мол. шк. віку / Павло Тичина ; [мал. С. Полякова]. – Київ : Веселка, 1985. – 16 с. – (Для першокласника)
1195582
  Тичина П.Г. Слухаєм про Леніна: : вірші : для мол. шк. віку / П.Г. Тичина. – Київ : Веселка, 1970. – 121 с.
1195583
   Слухаємо про Леніна. – К., 1960. – 55с.
1195584
  Вінницька В.М. Слухаємо, говоримо, пишемо (українська мова як іноземна) : Навчальний посібник / В.М. Вінницька, Л.С. Головяшина; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 183 с.
1195585
  Кочугур Л. Слухайте,хвилі / Л. Кочугур. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 96 с.
1195586
  Погорєлова Алла Слухання в комітетах Верховної Ради України в контексті культури парламентаризму // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 5-7. – Бібліогр. в кінці ст.


  У процесі становлення й розвитку українського професійного парламенту стає дедалі очевиднішим, що забезпечувати якісне та ефективне виконання ним своїх конституційних повноважень - законодавчих, контрольних, установчих, можна лише істотно підвищивши ...
1195587
   Слухання у комітетах Верховної Ради України : практичний посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Заповіт, 2007. – 68 с. – На обкл.: процедура, коментарі, зразки документів. – ISBN 978-966-7272-78-4
1195588
   Слухання у Комітеті на тему : "Антикорупційна політика і практика : проблеми законодавчого забезпечення" / Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією ; [ відп. за випуск Сорочик Ю.Ю. ]. – Київ : СПД Москаленко О.М., 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-2214-02-4
1195589
   Слухання у комітеті на тему: "Антикорупційні аспекти забезпечення прозорості у публічному секторі" / Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією ; [ відп. за вип. Сорочик Ю.Ю. ]. – Київ : Москаленко О.М., 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-2214-07-9
1195590
  Лозова В. Слухати голос совісті / інтерв"ю вела Олена Попова // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 лютого (№ 6). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Інтерв"ю з член-кореспондентом НАПН, доктором педагогічних наук Валентиною Лозовою про наукову школу, важливість збереження кращих традицій і підготовку сучасного вчителя.
1195591
  Кобченко К. Слухачки Київських вищих жіночих курсів: груповий портрет // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.49-54


  Про діяльність викладачів університету Св. Володимира на КВЖК
1195592
  Березінський В.К. Слухаю море : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1983. – 126 с.
1195593
  Семенчук І. Слухаю музику людської душі... : Становлення Миколи Куліша - драматурга. Літ-ний профіль / І. Семенчук. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 96с. – (Шкільна бібліотека)
1195594
  Біба П. Слухаю серце : поезії / П. Біба. – Дніпропетровськ, 1958. – 68 с.
1195595
  Кичанова І.М. Слухаю, думаю, сперечаюсь / І.М. Кичанова. – К., 1980. – 194с.
1195596
  Сайко Оксана Слухаючи годинник : повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 8-44. – ISSN 0130-321Х
1195597
  Зимин И.А. Слухи о блокадном Ленинграде // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 13. – С. 50-52. – ISSN 1812-3805
1195598
  Бринк А. Слухи о дожде / А. Бринк. – Москва : Прогресс, 1981. – 743 с.
1195599
  Бринк А. Слухи о дожде / А. Бринк. – Москва : Прогресс, 1982. – 741 с.
1195600
  Горбатов Д.С. Слухи, сплетни, городские легенды : психологическая природа различий // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.71-79. – ISSN 0042-8841
1195601
  Костіна А. Слухняні і пензлі, і зброя в Олени тендітних руках // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2015. – Дод. до газ. (Грудень (№ 16) : Військовий інститут. – С. 2


  За участь в АТО Олена Шидерова нагороджена грамотою Міністра оборони України, їй присвоїли чергове військове звання старшого солдата. Є чим гордитися дівчині, нею пишаються курсанти-одногрупники, рівняються на неї.
1195602
   Слуховая система. – Л, 1990. – 619с.
1195603
  Богословская Л.С. Слуховая система млекопитающих / Л.С. Богословская, Г.Н. Солнцева. – М, 1979. – 239с.
1195604
  Васильев А.Г. Слуховая эхолокационная система летучих мышей / А.Г. Васильев. – Ленинград, 1983. – 204с.
1195605
   Слуховий диктант в допоміжній школі та техніка його проведення. – К., 1949. – 27с.
1195606
  Плющ Н. Слухові "змисли" у лінгвоестетичній концепції І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 381-383. – ISBN 966-594-298-0
1195607
  Охрей А.Г. Слухові когнітивні викликані потенціали у музикантів і немузикантів за умови бі- та моноуральної стимуляції / А.Г. Охрей, Т.В. Куценко // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 240
1195608
  Заболотний Д.І. Слуховідновлювальним операціям при отосклерозі в Україні – 60! / Д.І. Заболотний, Т.В. Шидловська, В.В. Щуровський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 83-86. – ISSN 0044-4650
1195609
  Сагалович Б.М. Слуховое воспириятие ультразвука. / Б.М. Сагалович; АН СССР, Отд. физиологии; Отв. ред. Г.В. Гершуни. – Москва : Наука, 1988. – 288с. – ISBN 5-02-05248-5
1195610
  Чухонцев О.Г. Слуховое окно / О.Г. Чухонцев. – М, 1983. – 136с.
1195611
  Вартанян И.А. Слуховой анализ сложных звуков. / И.А. Вартанян. – Ленинград, 1978. – 151с.
1195612
  Шупляков В.С. Слуховой анализ стационарных шумных согласных : Автореф... канд. биол.наук: / Шупляков В.С.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Ленинград, 1967. – 19л.
1195613
  Лисовский В.А. Слуховые приборы и аппараты / В.А. Лисовский, В.А. Елисеев. – М., 1991. – 190с.
1195614
  Барсова Л.И. Слуховые центры продолговатого мозга наземных позвоночных / Л.И. Барсова. – М., 1985. – 199с.
1195615
  Грицкевич А.П. Слуцк / А.П. Грицкевич. – 2-е переработ. и доп. изд. – Минск, 1960. – 64с.
1195616
  Грицкевич А.П. Слуцк / А.П. Грицкевич. – 2-е переработ. и доп. изд. – Минск, 1970. – 112с.
1195617
  Дмитрук Игорь Слуцкие чудо-пояса / Дмитрук Игорь, Суханов Александр, Скворцова Ирина // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 8-15 : Іл.
1195618
  Якуніна Л.І. Слуцкія паясы. / Л.І. Якуніна. – Мінськ, 1960. – 239с.
1195619
  Стужиньська Н.І. Слуцьке збройне повстання 1920: історія воювання та демократичної соціальної перебудови // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 271-279. – ISBN 978-966-668-405-2
1195620
   Слуцький (Уварівський) літопис. [Електронний ресурс]
1195621
   Слуцький Євген Євгенович // Історія економічних учень : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 478-482. – ISBN 978-966-439-104-4
1195622
  Хармс Д. Случаи / Д. Хармс. – М, 1991. – 32с.
1195623
  Белев Г. Случаи из жизни Минко Минина / Г. Белев. – М., 1951. – 240с.
1195624
  Чопич Б. Случаи из жизни Николетины Бурсача / Б. Чопич. – М., 1958. – 174с.
1195625
  Чопич Б. Случаи из жизни Николетины Бурсача / Б. Чопич. – М., 1965. – 183с.
1195626
  Бутошин П. Случай № 212 / П. Бутошин. – Ростов на Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь", 1905. – 8 с. – На обл.: № 123. - Без тит. л.
1195627
  Розенталь И.С. Случай антагонизма между двигательным и секреторным условными пищевыми рефлексами / И.С. Розенталь, 1946. – С. 549-556. – Отд. отиск
1195628
  Волкобой Н.И. Случай больших темяных отверстий. – 14 с. : ил. – Отд. оттиск
1195629
  Александров В.Е. Случай в воздухе / В.Е. Александров. – Москва, 1961. – 32с.
1195630
  Гуро И. Случай в горах / И. Гуро. – М., 1964. – 91с.
1195631
  Твардовский А.Т. Случай в дороге / А.Т. Твардовский. – М., 1948. – 60с.
1195632
  Аббасзаде Г. Случай в Карадаге. Там, где шумит прибой. Солдат остался один : повести / Гусейн Аббасзаде ; авториз. пер. с азерб. Е. Войскунского ; [ил.: И. Щербаков]. – Москва : Сов. писатель, 1966. – 263 с. : ил.
1195633
  Вайнфельд Стефан Случай в Крахвинкеле : Рассказы // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 76-79 : Іл.
1195634
  Петрушевская Л. Случай в Сокольниках : рассказы из иной реальности / Людмила Петрушевская. – Москва : Вагриус, 2002. – 176 с. – ISBN 5-264-00824-8
1195635
  Вашенцев С.И. Случай в степи / С.И. Вашенцев. – Москва, 1959. – 49с.
1195636
  Иванусьева Л.Ф. Случай в тайге / Л.Ф. Иванусьева. – М, 1954. – 112с.
1195637
  Оболенцев Н.И. Случай в тайге. / Н.И. Оболенцев. – Чебоксары, 1969. – 148с.
1195638
  Бутов Н.М. Случай в урмане / Н.М. Бутов. – Омск, 1960. – 55с.
1195639
  Саркисян М.Г. Случай в электричке / М.Г. Саркисян. – М., 1990. – 156с.
1195640
  Никольский А.М. Случай волосатости сердца у Aegoceros Pallasii / А.М. Никольский, 1890. – 1 с. – Отд. оттиск
1195641
  Тихомиров М.А. Случай врожденного отсутствия левого легкого и сохранения левой верхней полой вены у взрослого человека / [соч.] М.А. Тихомирова, орд. проф. Унив. Св. Владимира. – [Киев] : [Тип. Ун-та св. Владимира В.И. Завадского], 1894. – [2], 18 с. ил. – Без тит. л. и обл., авт. указ над текстом. - Отд оттиск: Университетские известия, 1894, № 5, неофиц. ч., с. 1-18. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1195642
  Митрофанов П.И. Случай гермафродитизма у лягушки. : (Заседание биолог. отд. Варш. Общества Ест. 29 октября 1893 г.), 1893. – 6 с.
1195643
  Щимкевич В.М. Случай гетеротопии волос у человека / В.М. Щимкевич. – с.
1195644
  Шимкевич В. Случай гетеротопии волос у человека / В. Шимкевич; Печатано по расп. Имп. Спб. Общ. Естествоиспытателей : Тип. М.Меркушева. – 4 с. – Отд. оттиск из: Труды Императорскоо С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей, т. 33, вып. 1
1195645
  Стефанис Ф.А. Случай двойственного уродства = (Dicephalus tetrabrachius masculinus) / [Ф. Стефанис]. – [Киев] : [Тип. Ун-та Св. Владимира В.И. Завадского], 1895. – 22 с., 1 л. ил. 2 + рис. – Отд. оттиск
1195646
  Кожевникова Г.А. Случай зоологической экспертизы : (Доложено в заседании Зоологического Отделения Императорского Общества любителей Естествозания, Антропологии и Этнографии 26 ноября 1898 года) // Ненормальные явления в жизни пчелиной семьи : (Часть доклада, читанного в заседании Зоологического отделения 23 апреля 1897 года) / Г.А. Кожевникова. – Москва : Университетская типография, 1899. – С. 6-8
1195647
  Павлодский Е.А. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве / Е.А. Павлодский. – М, 1978. – 104с.
1195648
  Павлодский Е.А. Случай и непреодолимая сила в советском гражданском праве. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Павлодский Е.А.; Мин. юстиции СССР. ВНИИ совет. законодательства. – М.., 1972. – 23л.
1195649
  Леонова Т.И. Случай из жизни / Т.И. Леонова. – Днепропетровск, 1956. – 248с.
1195650
  Леонова Т.И. Случай из жизни / Т.И. Леонова. – Днепропетровск, 1957. – 248с.
1195651
  Близнюк А.А. Случай из жизни / А.А. Близнюк. – Одесса, 1980. – 151с.
1195652
  Горький Максим Случай из жизни Макара. Рождение человека. Два рассказа / Горький Максим. – Берлин. – 54 с. : илл.
1195653
   Случай из практики: неонатальный абстинентный синдром / И.А. Аникин, Н.А. Миренкова, Ю.К. Самара, В.С. Лесовая, Т.В. Демьяненко, О.А. Жовниренко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 100-103. – ISSN 2226-1230
1195654
   Случай Ковальского. – М., 1968. – 342с.
1195655
  Тютюнников Н.Г. Случай на "Северной" / Н.Г. Тютюнников. – Донецк, 1987. – 142с.
1195656
  Ромов А.С. Случай на границе / А.С. Ромов. – М, 1964. – 64с.
1195657
  Козловская Полина Случай на дороге : тест-драйв // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 136-138 : фото. – ISSN 1029-5828
1195658
  Луковский И.В. Случай на кордоне / И.В. Луковский. – М., 1956. – 29с.
1195659
  Прокофьев Д.Г. Случай на Одере / Д.Г. Прокофьев. – М., 1954. – 16с.
1195660
  Прокофьев Д.Г. Случай на Одере / Д.Г. Прокофьев. – М., 1959. – 86с.
1195661
  Шатов А.Л. Случай на пристани / А.Л. Шатов. – М., 1958. – 20с.
1195662
  Волков О.В. Случай на промысле / О.В. Волков. – Москва, 1980. – 511с.
1195663
  Иванов С.А. Случай на станции Скалба : роман / С.А. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 287с.
1195664
  Фадеев И.А. Случай на улице Урицкого / И.А. Фадеев. – Горький, 1961. – 192с.
1195665
  Шевцов С.И. Случай на ферме. / С.И. Шевцов. – М, 1955. – 32с.
1195666
  Кристи А. Случай с богатой женщиной / А. Кристи. – Алма-Ата, 1991. – 15с.
1195667
  Шахбазов Н.Г. Случай с Дюбуа / Н.Г. Шахбазов. – М, 1988. – 45с.
1195668
  Кристи А. Случай с женщиной средних лет // Окончательное решение : Роман / Р. Стаут. – Рига : ИМПАКТ, 1992. – С. – (Детективы века). – ISBN 5-86830-025-4
1195669
  Михалев А.М. Случай со шхуной / А.М. Михалев. – М, 1953. – 64с.
1195670
  Яковлева В.В. Случай стойкого изменения характера условно-рефлекторной деятельности собаки // Исследование подвижности нервных процессов собаки типа сангвиника / В.В. Яковлева, 1944. – С. 44-56
1195671
  Колосов А.И. Случай у шлагбаума / А.И. Колосов. – М., 1958. – 112с.
1195672
  Девис П. Случайная Вселенная : пер. с англ. / П. Девис. – Москва : Мир, 1985. – 160 с.
1195673
  Иванов А.С. Случайная встреча / А.С. Иванов. – М., 1966. – 64с.
1195674
  Бреттон Барбара Случайная встреча / Бреттон Барбара; Пер.с англ.Т.В.Трефиловой. – Москва : АСТ, 2000. – 400с. – (Страсть). – ISBN 5-237-06099-4
1195675
  Копытин В.Я. Случайная встреча. / В.Я. Копытин. – Алма-Ата, 1970. – 47с.
1195676
  Анциферов Н. Случайная гостья / Н. Анциферов. – Москва, 1964. – 62с.
1195677
  Шилова Юлия Случайная любовь / Шилова Юлия. – Москва : АСТРЕЛЬ, 2001. – 416с. – (Час криминала). – ISBN 5-7905-1153-8
1195678
  Абромайт Ларс Случайная находка : История // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 54-90 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
1195679
  Босенко А. Случайная свобода искусства / Алексей Босенко ; Ин-т проблем совр. искусства Акад. искусств Укр. – Киев : Химджест, 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-8537-68-4
1195680
  Де-Метц Случайное двойное преломление света в жидкостях. : Обзор доложенный на XI съезде рус.Естествоисп.и врачей в С.-Петербурге 22-го 1901 г. / Г.Г. Де-Метц, проф. – С.-Петербург : Тип.В.Демакова, 1902. – [2], 51 с. – Кн.нап.:рос.м.стар.орф.


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому И.И. Косоногову от автора
1195681
  Явелов Б.Е. Случайное и закономерное в истории физических открытий. / Б.Е. Явелов. – М., 1982. – 64с.
1195682
  Гедеонов А. Случайному гостю : проза: роман / окончание. Начало в № 3, 2011 // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 4. – С. 56-143. – ISSN 0131-8136
1195683
  Абдихаликов Д. Случайность в структуре физического зниния : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Абдихаликов Д. ; АНС ин-т философии. – Москва, 1979. – 20 c.
1195684
  Бычков А.С. Случайность и возможность: современные подходы / А.С. Бычков, Д.А. Клюшин // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2012. – № 4 : 20-річчю ІПММС НАН України присвячується. – С. 10-28. – ISSN 1028-9763
1195685
  Ратников В. Случайность и послелапласовские трансформации детерминизма // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.5-20
1195686
  Игнатов Л. Случайность, необходимость, приоритетность : особенности взаимосвязей и их проявления в экономике // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.156-162
1195687
  Афанасьев В.И. Случайные блуждания и ветвящиеся процессы в случайной среде : Автореф...док.физ.-мат.наук:01.01.05 / Афанасьев В.И.;Матем.ин-тут им.В.А.Стеклова РАН. – Москва, 2000. – 32с. – Бібліогр.:с.32
1195688
  Романовский И.В. Случайные блуждания игрового типа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романовский И. В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1962. – 6л.
1195689
  Набиль Г Ф.Х. Случайные блуждания на абелевых группах с бесконечным числом образующих. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Набиль Ф.Х.Г.; МГУ. – М, 1977. – л.
1195690
  Малышев В.А. Случайные блуждания уравнения Винера-Хопфа в четверти плоскости автоморфизмы Галуа. Препринт. / В.А. Малышев. – М., 1970. – 202с.
1195691
  Крамер Г. Случайные величины и распределения вероятностей / Г. Крамер. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 144 с.
1195692
  Царьков Е.Ф. Случайные возмущения дифференциально-функциональных уравнений / Е.Ф. Царьков. – Рига, 1989. – 421с.
1195693
  Немирович-Данченко Случайные встречи / Немирович-Данченко. – 206с.
1195694
  Овчинников М.Ф. Случайные встречи / М.Ф. Овчинников. – Ереван, 1959. – 137с.
1195695
  Назаров Р.В. Случайные встречи / Р.В. Назаров. – Л.-М., 1961. – 83с.
1195696
  Сароян У. Случайные встречи / У. Сароян. – М., 1986. – 123с.
1195697
  Пастур Л.А. Случайные и почти периодические самосопряженные операторы / Л.А. Пастур, А.Л. Фиготин. – М.
1. – 1991. – 336с.
1195698
  Григорьев Павел Геннадиевич Случайные и специальные полимоны по общим функциональным системам : Автореф. дисс. канд. физико-математ. наук: 01.01.01 / Григорьев П.Г.; Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова. РАН. – Москва, 2001. – 12 с. – Библиогр.: 4 назв.
1195699
   Случайные колебания. – М., 1967. – 356с.
1195700
  Болотин В.В. Случайные колебания упругих систем. / В.В. Болотин. – Москва, 1979. – 336с.
1195701
  Антонов И.Л. Случайные колебания. Свойства траекторий / И.Л. Антонов. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 176 с. – ISBN 5-87597-003-0
1195702
  Скороход А.В. Случайные линейные операторы / А.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 1978. – 200 с.
1195703
  Жданок Т.А. Случайные линейные операторы в банаховых пространствах : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.01 / Жданок Т. А.; АН УССР, Ин-т приклад. матем. и механ. – Донецк, 1980. – 15л.
1195704
  Шерстнев А.Н. Случайные материалистические и нормированные пространства : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шерстнев А. Н.; МВССО РСФСР, Казан.ГУ. – Казань, 1963. – 6л.
1195705
  Гирко В.Л. Случайные матрицы / В.Л. Гирко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1975. – 448с. – Библ.144
1195706
  Радченко В.Н. Случайные меры и случайные линейные функции : 01.01.05 : Дис. ... канд. физ-мат. наук / Радченко В.Н. ; КГУ. – Киев, 1988. – 75 л. – Бібліогр. : л. 69-75
1195707
  Радченко В.Н. Случайные меры и случайные линейные функционалы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Радченко В.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 12л.
1195708
  Муштари Д.Х. Случайные метрики и пространства случайных величин. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 002 / Муштари Д.Х.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
1195709
  Матерон Ж. Случайные множества и интеггарльная геометрия / Ж. Матерон. – Москва : Мир, 1978. – 320 с.
1195710
  Борич Л. Случайные обстоятельства / Л. Борич. – Л, 1986. – 493с.
1195711
  Колчин В.Ф. Случайные отображения / В.Ф. Колчин. – М., 1984. – 206с.
1195712
  Гришаков Вадим Иванович Случайные периодические режимы квазилинейных систем и метод малого параметры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.01 / Гришаков Вадим Иванович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1195713
  Королюк В.С. Случайные перманенты / В.С. Королюк, Ю.В. Боровских. – К, 1993. – 125с.
1195714
  Карташова С.С. Случайные поля мартингального типа : Автореф. дис. ... канд физ.-мат. наук : 01.01.05 / Карташова С. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 13 с.
1195715
  Карташова Светлана Степановна Случайные поля мартингального типа. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Карташова Светлана Степановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 142л. – Бібліогр.:л.138-142
1195716
  Каткускайте Алдона Ионо Случайные поля с независимыми приращениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Каткускайте Алдона Ионо; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1975. – 24л.
1195717
  Вентцель А.Д. Случайные процессы / А.Д. Вентцель. – Москва, 1970. – 268с.
1195718
  Ширяев А.Н. Случайные процессы / А.Н. Ширяев. – М., 1972. – 241с.
1195719
  Коваленко И.Н. Случайные процессы / И.Н. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 367 с.
1195720
  Коваленко И.Н. Случайные процессы / И.Н. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 366 с.
1195721
  Юринский В.В. Случайные процессы / В.В. Юринский. – Новосибирск, 1987. – 79с.
1195722
  Зуев Н.М. Случайные процессы : Задачник / Н.М. Зуев; БГУ. Фак-тет прикладной математ. и информатики. Кафедра теории вероятностей и математ. статистики. – Минск : БГУ, 2002. – 34 с. – ISBN 985-445-844-Х
1195723
  Доценко С.В. Случайные процессы в гидравлических измерениях / С.В. Доценко. – Л, 1983. – 239с.
1195724
  Диментберг М.Ф. Случайные процессы в динамических системах с переменными параметрами / М.Ф. Диментберг. – Москва : Наука, 1989. – 175 с.
1195725
  Лэнинг Дж.Х. Случайные процессы в задачах автоматического управления / Дж.Х. Лэнинг, Р.Г. Бэттин. – М., 1958. – 387с.
1195726
   Случайные процессы в задачах математической физики. – Киев, 1979. – 149с.
1195727
  Миссаров М.Д. Случайные процессы в исследовании операций / М.Д. Миссаров. – Казань, 1986. – 92с.
1195728
  Первозванский А.А. Случайные процессы в нелинейных автоматических системах / А.А. Первозванский. – М, 1962. – 351с.
1195729
  Переверзев Е.С. Случайные процессы в параметрических моделях надежности / Е.С. Переверзев. – К, 1987. – 236с.
1195730
  Филипский Ю.К. Случайные процессы в радиотехнических цепях / Ю.К. Филипский. – Киев : Вища школа, 1978. – 112 с.
1195731
  Семесенко М.П. Случайные процессы в системах управления. / М.П. Семесенко. – Киев; Донецк, 1986. – 191с.
1195732
  Афанасьева Л.А. Случайные процессы в теории массового обслуживания и управления запасами / Л.А. Афанасьева. – Москва, 1980. – 110с.
1195733
  Лебедев В.Л. Случайные процессы в электрических и механических системах / В.Л. Лебедев. – М., 1958. – 176с.
1195734
  Ермаков С.М. Случайные процессы для решения классических уравнений математической физики / С.М. Ермаков. – М., 1984. – 208с.
1195735
   Случайные процессы и бесконечномерный анализ. – Киев, 1992. – 126 с.
1195736
   Случайные процессы и математическая статистика. – Ташкент, 1983. – 240 с.
1195737
   Случайные процессы и смежные вопросы. – Ташкент, 1970. – 92 с.
1195738
   Случайные процессы и смежные вопросы. – Ташкент, 1971. – 96 с.
1195739
  Гренандер У. Случайные процессы и статистические выводы / У. Гренандер. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 167 с.
1195740
   Случайные процессы и статистические выводы. – Ташкент, 1972. – 96с.
1195741
   Случайные процессы и статистические выводы. – Ташкент, 1974. – 214 с.
1195742
  Анисимов В.В. Случайные процессы с дискретной компонентой. Предельные теоремы / В.В. Анисимов. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1988. – 184 с.


  В монографии особое внимание уделяется критике буржуазных класификаций современных процессов развития культуры и формирования нового человека в условиях социалистического и камунистического строительства.
1195743
  Скороход А.В. Случайные процессы с независимыми превращениями / А.В. Скороход. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 320с.
1195744
  Скороход А.В. Случайные процессы с независимыми приращениями / А.В. Скороход. – М., 1964. – 278с.
1195745
   Случайные процессы, математическая статистика и их приложение. – Москва, 1989. – 72 с.
1195746
   Случайные процессы, теория и практика : сборник научных трудов / АН УССР, Ин-т математики ; [отв. ред. А.В. Скороход]. – Киев : ИМ, 1985. – 143 с.
1195747
   Случайные процессы. Выборочные функции и пересечения. – Москва, 1978. – 280 с.
1195748
  Ламперти Дж. Случайные процессы. Обзор математической теории : Пер. с англ. / Дж. Ламперти. – Киев : Вища школа, 1983. – 224 с.
1195749
  Розанов Ю.А. Случайные процессы: краткий курс : учеб. пособие / Ю.А. Розанов. – Москва : Наука, 1971. – 287 с.
1195750
  Розанов Ю.А. Случайные процессы: краткий курс : учеб.пособие / Ю.А. Розанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1979. – 183 с.
1195751
  Колчин В.Ф. Случайные размещения / В.Ф. Колчин. – М., 1976. – 223с.
1195752
  Заславский С.Я. Случайные решающие системы и их приложение к прогнозированию течения заболеваний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Заславский С.Я.; АН УССР, Ин-т кибернетики. – К., 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1195753
  Филипский Ю.К. Случайные сигналы в радиотехнике / Ю.К. Филипский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1986. – 126 с.
1195754
  Кириллов П.В. Случайные уравнения / П.В. Кириллов. – Кишинев, 1982. – 124с.
1195755
  Панчев С. Случайные функции и турбулентность / С. Панчев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 448с.
1195756
  Кахан Случайные функциональные ряды. / Кахан, Ж-П. – Москва : Мир, 1973. – 302 с.
1195757
  Иванова В.М. Случайные числа и их применение / В.М. Иванова. – М, 1984. – 111с.
1195758
   Случайные эколюции: Теоретические и прикладные задачи. – К, 1992. – 117с.
1195759
   Случайный анализ. – Москва, 1987. – 156 с.
1195760
   Случайный анализ и асимптотические задачи теории вероятностей и математической статистики. – Тбилиси, 1984. – 127с.
1195761
  Нечипоренко В.П. Случайный вариант / В.П. Нечипоренко. – Ташкент, 1983. – 96с.
1195762
  Романов А.Н. Случайный гость / А.Н. Романов. – Петропавловск, 1989. – 172с.
1195763
  Велихова З.А. Случайный гость / З.А. Велихова. – Москва, 1990. – 124с.
1195764
   Случайный и градиентный выбор направления спуска в задаче поиска минимума функции мнохи переменных : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николаев Е. Г,; Николаев Е. Г,; АН СССР, Выч. цент. – М., 1968. – 12л.
1195765
  Гордиенко Е. Случайный писатель // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 12. – С. 24-43


  Биография Александра Куприна
1195766
  Растригин Л.А. Случайный поиск / Л.А. Растригин. – М, 1979. – 64с.
1195767
  Растригин Л.А. Случайный поиск в задачах оптимизации / Л.А. Растригин. – Рига, 1965. – 212с.
1195768
  Растригин Л.А. Случайный поиск в процессе адаптации / Л.А. Растригин. – Рига, 1973. – 130с.
1195769
   Случайный поиск и распознавание. – Ташкент, 1985. – 119с.
1195770
   Случайный поиск экстремума. – К., 1974. – 265с.
1195771
   Случайный поиск/теория и применение/ / Л.А.Растригин. – Рига, 1973. – 80с.
1195772
  Ратнер А. Случайный полковник // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 36 (398), 5 сентября. – С. 24-26. – ISSN 2075-7093


  Как отставной силовик в образе военизированного мачо поднялся на российский трон. Ретроспектива к 15-летию пребывания Владимира Путина у власти.
1195773
  Голик Ю.В. Случайный преступник. / Ю.В. Голик. – Томск, 1984. – 165с.
1195774
  Давыдычев Л.И. Случайный спутник / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1975. – 287с.
1195775
  Лондон Л.И. Случайный экзамен / Л.И. Лондон. – М, 1981. – 192с.
1195776
  Гиргинова М. Случаят "Змейова сватба" на Петко Тодоров // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 95-107. – (Бібліотека інституту філології)


  Ця робота досліджує один із способів модерністської трансформації міфологічного образу дракона на прикладі аналізу драми "Весілля дракона" (1910), автором якої є болгарський драматург Петко Тодоров (1879-1916)
1195777
   Случаят "Тютюн" 1951 - 1952 г. : стенограми, статии, рецензии, спомени. – София : Климент Охридски, 1962. – 332 с.
1195778
  Іванова-Ґірґінова М. Случването на модерността в Яворова пиеса "Когато гръм удари, как ехото заглъхва"- реконструкции на персонажа / М. Іванова-Ґірґінова, Е. Рускова // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 156-170. – ISSN 2075-437X


  Мета статті показати як проявляється модернізм у другій п"єсі П. Яворова "Як завмирає відлуння після грому" - взірця ранньої сучасної болгарської драми. Основний інструмент, який ми використовуємо в нашому дослідженні - це моделювання персонажів у ...
1195779
  Колупаев В.Д. Случится же с человеком такое!.. / В.Д. Колупаев. – М., 1972. – 270с.
1195780
  Белкин А.М. Слушаем Владимира Ильича: О грамзаписях речей Ленина. / А.М. Белкин. – М., 1982. – 93с.
1195781
   Слушаем про Ленина. – М., 1961. – 55с.
1195782
  Федяшина Слушаем, говорим, разыгрываем! / Федяшина, Н.А. Панфилова. – Саратов, 1990. – 32с.
1195783
  Орлов Ю.Г. Слушается гражданское дело / Ю.Г. Орлов. – М., 1986. – 125с.
1195784
  Крутер М.С. Слушается дело / М.С. Крутер. – Иркутск, 1984. – 207 с.
1195785
  Лавров А.С. Слушается дело... / А.С. Лавров, О.А. Лаврова. – М., 1962. – 56с.
1195786
  Кизилов Р.И. Слушается уголовное дело / Р.И. Кизилов. – М., 1980. – 143с.
1195787
  Долгов В.В. Слушай боевой приказ / В.В. Долгов. – М, 1985. – 128с.
1195788
  Домрин В.В. Слушай весну / В.В. Домрин. – Кишинев, 1967. – 80с.
1195789
  Паушкин Г.А. Слушай мои позывные / Г.А. Паушкин. – Казань, 1965. – 100с.
1195790
  Паушкин Г.А. Слушай мои позывные! / Г.А. Паушкин. – М., 1978. – 191с.
1195791
   Слушай нас, время!. – М., 1967. – 278с.
1195792
  Шадур П.Я. Слушай сердце / П.Я. Шадур. – Донецк, 1964. – 95с.
1195793
   Слушай, Ленинград, я тебе спою... : Песни о Ленинграде. – Л., 1969. – 112с.
1195794
   Слушайте Дивногорию!. – М., 1982. – 207с.
1195795
  Миронова Е. Слушайте музыку стоя / Е. Миронова. – Новосибирск, 1966. – 23с.
1195796
  Жернаков Н.К. Слушайте нас, живые... / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1990. – 232с.
1195797
  Внуков Н.А. Слушайте песню перьев / Н.А. Внуков. – Ленинград, 1985. – 270с.
1195798
  Пьяных М.Ф. Слушайте революцию : Поэзия Александра Блока советской эпохи; пособие для учителя / М.Ф. Пьяных. – Москва : Просвещение, 1980. – 142 с.
1195799
  Дюжев Ю.И. Слушайте Революцию / Ю.И. Дюжев. – Петрозаводск, 1974. – 183 с.
1195800
   Слушайте революцию! : поэмы : [сборник] / Александр Блок, Владимир Маяковский ; [худож. Е.Ф. Зайцев]. – Кемерово : Кн. изд-во, 1987. – 229 с. : ил. – Миниатюрное издание
1195801
   Слушайте революцию!. – М., 1987. – 173с.
1195802
   Слушайте!. – М., 1961. – 239с.
1195803
  Мусиенко М.Ф. Слушайте, товарищи потомки!.. / М.Ф. Мусиенко. – М., 1957. – 79с.
1195804
   Слушайте, товарищи потомки... : страницы рус. сов. гражд. лирики, 1917-1987 : [сборник / сост., вступ. ст. (с. 5-25), библиогр. аппарат С. Чупринина]. – Москва : Книга, 1987. – 477, [1] с. : ил. – Миниатюрное издание
1195805
  Лощиц Ю.М. Слушание земли / Ю.М. Лощиц. – Москва : Современник, 1988. – 331 с.
1195806
  Болтунов А.П. Слушание и чтение в процессе обучения. / А.П. Болтунов. – Ленинград, 1945. – 64с.
1195807
  Гродзенская Н.Л. Слушание музыки в школе. 5-6 классы / Н.Л. Гродзенская. – М, 1961. – 94с.
1195808
  Мехонцев Н.И. Слушатель в аудитории / Н.И. Мехонцев. – М, 1983. – 96с.
1195809
  Тюрин В.М. Слушать в отсеках / В.М. Тюрин. – М, 1982. – 173с.
1195810
  Ермаченкова В.С. Слушать и услышать : пособие по аудированию для изучающих русский язык как неродной. Базовый уровень (А2) / В.С. Ермаченкова. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2007. – 112с. + CD ROM. – ISBN 978-5-86547-392-1
1195811
  Щипачев С. Слушаю время. / С. Щипачев. – М., 1970. – 144с.
1195812
  Афанасьев А.П. Слушаю день / А.П. Афанасьев. – Ужгород, 1978. – 87с.
1195813
  Шкляревский И.И. Слушаю небо и землю / И.И. Шкляревский. – М., 1985. – 110с.
1195814
  Давиташвили Д. Слушаю свои руки / Д. Давиташвили. – Москва : Физкультура и спорт, 1988. – 190с.
1195815
   Слушая время. – Свердловск, 1975. – 219с.
1195816
  Хаустов Л.И. Слушая время / Л.И. Хаустов. – Л, 1978. – 111с.
1195817
  Казакевич Э.Г. Слушая время / Э.Г. Казакевич. – М : Советский писатель, 1990. – 525 с.
1195818
  Сокольский М.М. Слушая время... : избранные статьи о музыке / М.М. Сокольский. – Москва : Музыка, 1964. – 372 с.
1195819
  Гончаров В. Слушая камни / В. Гончаров. – М., 1989. – 239с.
1195820
  Матусовский М. Слушая Москву. / М. Матусовский. – М., 1948. – 178с.
1195821
  Кымытваль А.А. Слушая музыку / А.А. Кымытваль. – Магадан, 1972. – 64с.
1195822
  Москалець К. Слушна неочевидність // Критика. – Київ, 2000. – Листопад, (число 11). – С. 27-29


  Польський мислитель Лешек Кулаковський.
1195823
  Кукуш О.Г. Слушність робастних оцінок нескінченновимірного параметра регресії / О.Г. Кукуш, В.В. Пантелус // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 19-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У строго опуклому банаховому просторі розглянуто модель нелінійної регресії з керуючою випадковою послідовністю. Параметрична множина є метричним компактом. Побудований робастний аналог оцінки найменших квадратів, одержано умови строгої слушності ...
1195824
  Пріданнікова О.М. Слціально-педагогічна підготовка дітей з обмеженими функціональними можливостями до інтеграції в систему загальноосвітньої школи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 137-138
1195825
  Фурнаджиев Н. Слънце над планините / Н. Фурнаджиев. – София, 1961. – 84с.
1195826
  Бахшиев Ф.М. Слышать голос твой / Ф.М. Бахшиев. – Махачкала, 1972. – 160с.
1195827
   Слышать и понимать друг друга : размышления о толерантности. – Кишинев : Юнеско ; AXUL ZET, 2001. – 96,96 c. – Книга- перевертыш на рус. и молд. языке : Sa ne auzim si sa ne intelegem reciproc. – ISBN 9975-76-012-0
1195828
  Шиманский М.Н. Слышим ваши шаги. / М.Н. Шиманский. – М., 1977. – 255с.
1195829
   Слышим эхо минувшей войны / Нар. укр. акад. ; [авт.-сост.: Аль-Джараби А. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. В.И. Астаховой и д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – 222, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-2298-12-8
1195830
  Юхимович В.Л. Слышишь, брат мой? : стихи / В.Л. Юхимович. – Москва : Советский писатель, 1969. – 80 с.
1195831
  Барвинок Г.С. и др. Слышишь, Днепр! / Г.С. и др. Барвинок. – Харьков, 1979. – 180с.
1195832
  Третьяков С.М. Слышишь, Москва? / С.М. Третьяков. – М., 1965. – 240с.
1195833
  Кривель А.М. Слышишь, Халхин-Гол! / А.М. Кривель. – М., 1989. – 190с.
1195834
  Волобуева И.Г. Слышишь? / И.Г. Волобуева. – Москва, 1970. – 95с.
1195835
  Греков Ю.Ф. Слышишь? Кричит сова! / Ю.Ф. Греков. – Кишинев, 1988. – 412с.
1195836
  Талев Д. Слышу ваши голоса : Роман / Д. Талев. – М., 1974. – 479с.
1195837
  Козлова С.В. Слышу гром / С.В. Козлова. – М., 1976. – 78с.
1195838
  Вохменцев Я.Т. Слышу зов земли / Я.Т. Вохменцев. – Челябинск, 1966. – 72с.
1195839
   Слышу песню. – Новосибирск, 1977. – 208с.
1195840
  Кудрявцев И.Н. Слышу поступь дня. / И.Н. Кудрявцев. – М, 1981. – 79с.
1195841
  Кеулькут В.Г. Слышу твой голос / В.Г. Кеулькут. – Магадан, 1977. – 33с.
1195842
  Дурасова Т.Б. Слышу, как стучится беда... / Т.Б. Дурасова. – Л., 1989. – 126с.
1195843
   Слышу, поет Америка. – М., 1960. – 174с.
1195844
  Лашев Е.К. Слюда / Е.К. Лашев. – М, 1948. – 296с.
1195845
  Шуркин К.А. Слюда и как ее искать в Карелии. / К.А. Шуркин. – Петрозаводск, 1953. – 40с.
1195846
  Мораховский В.Н. Слюдоносные гранит-пегматиты Мамско-Чуйского района : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мораховский В.Н.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1966. – 23л.
1195847
   Слюдоносные пегматиты Северной Карелии геология, минералогия, геохимия и генезис/. – Л., 1976. – 368с.
1195848
  Соболев В.В. Слюдопласты и их применение / В.В. Соболев. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1985. – 190 с.
1195849
  Соловьев С.П. Слюды / С.П. Соловьев. – М.-Л., 1938. – с.
1195850
  Козлов В.Д. Слюды магматитов Забайкалья / В.Д. Козлов. – Новосибирск, 1978. – 150с.
1195851
  Лапидис И.Л. Слюды редкометальных гранитов / И.Л. Лапидис. – Новосибирск, 1977. – 132с.
1195852
  Лапидес И.Л. Слюды редкометальных гранитоидов: (Хим. состав и терм. анализ). / И.Л. Лапидес. – Новосибирск, 1977. – 104с.
1195853
   Слюдянский кристаллический комплекс. – Новосибирск, 1981. – 197с.
1195854
  Ижевский Сергей Слюдяные крылья : Животные // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 31-42 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1195855
  Якжин А.А. Слюдяные месторождения Северно-западного Прибайкалья / А.А. Якжин. – Свердловск - М, 1939. – 130с.
1195856
  Сеницо Т.А. Слюноотделение у собак в условиях высокой температуры воздуха. : Автореф... Канд.мед.наук: / Сеницо Т.А.; Одес.мед.ин-т. – Одесса, 1965. – 12л.
1195857
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 247
1195858
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 238. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1195859
  Казьмирчук Г.Д. Слюсаренко Анатолій Гнатович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 290. – ISBN 96966-8060-04-0
1195860
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 206. – ISBN 978-966-644-090-0
1195861
   Слюсаренко Іван Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 378 : фото
1195862
  Крюков Н.А. Слявянские земли : Сельское хозяйство в славянских землях в связи с общим развитием этих стран / Н.А. Крюков. – Петроград
Т.1 : Юго-Западный район. – 1914. – 462с.
1195863
  Адаменко І.М. Сльзов Віталій Валентинович / І.М. Адаменко, М.О. Азарєнков, О.С. Бакай та ін. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1069. – С. 102-103. – (Серія фізична ; вип. 4 (60) ;"Ядра, частинки, поля"). – ISSN 2221-7754
1195864
  Римарук І. Сльоза Богородиці : вибране / Ігор Римарук. – Київ : Дніпро, 2007. – 400 с. – ISBN 966-578-143-X
1195865
  Римарук І. Сльоза Богородиці : вибране / Ігор Римарук. – Київ : Дніпро, 2008. – 400с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-578-188-X
1195866
  Гарченко Г.М. Сльоза бюрократа / Г.М. Гарченко. – Днепропетровск, 1990. – 77с.
1195867
  Содомора А. Сльоза зворушення // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10 (993/994). – С. 207-211. – ISSN 0320 - 8370


  Святкування 75-ліття від дня народження Віри Річ у Львівському національному університеті ім. І. Франка
1195868
  Содомора А. Сльоза зворушення. Святкування 75-ліття від дня народження Віри Річ у Львівському національному університеті ім. І. Франка // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10 (981/982). – С. 207-211. – ISSN 0320 - 8370
1195869
  Гриньків Д.Д. Сльоза калини : Оповідь / Д.Д. Гриньків; Передм. В. Клічака. – Київ : Просвіта, 2006. – 74с. – ISBN 966-8547-66-7
1195870
  Гуцало Є.П. Сльози Божої Матері : повісті / Є.П. Гуцало. – Київ : Молодь, 1990. – 262 с.
1195871
  Голик Р. Сльози й кості: Перша світова війна у текстах та уявленнях галицьких селян // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 494-501. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1195872
  Арутюнян Сусанна Сльозні благання : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 145-150. – ISSN 0320 - 8370
1195873
   СМ ЭВМ: комплексирование и применение.. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 303с.
1195874
  Сидоренко Віктор Смаглява міс Чорного моря : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 136-137 : Іл.
1195875
  Сіренко М. Смаглявий вітер-степовик. Початок стихії Вінграновського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 1 листопада (№ 22). – С. 3
1195876
  Кламанн Д. Смазки и родственные продукты / Д. Кламанн. – М, 1988. – 488с.
1195877
  Томсен Т.К. Смазочное дело. / Т.К. Томсен. – М., 1932. – 444с.
1195878
  Самедова Ф.И. Смазочные масла из бакинских парафинистых нефтей / Ф.И. Самедова. – Баку, 1987. – 256с.
1195879
  Попич А.Г. Смазочные материалы / А.Г. Попич, К.А. Лотер. – М., 1932. – 216с.
1195880
  Воробйова О.П. Смак "шоколаду": інтермедіальність й емоційний резонанс // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 5-11. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто вербальні і невербальні механізми емоційного впливу літературної і кінематографічної оповіді, що фокусується на сенсориці смаку. Показано, що смак шоколаду, охудожнений вербально в романі Дж. Харріс "Шоколад" ("Chocolaf) та ...
1195881
  Малишева Ірина Смак Делі : Індія/місто // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 52-53 : Фото
1195882
  Інгульський П.М. Смак джерельної води / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1975. – 288 с.
1195883
  Квітневий В.М. Смак дикої черешні / В.М. Квітневий. – Львів : Каменяр, 1988. – 114 с.
1195884
  Ткачівський Ярослав Смак забороненого плоду : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 11-13. – ISSN 0868-4790
1195885
  Крумов Б. Смак ілюзій / Б. Крумов. – К, 1991. – 197с.
1195886
  Стаховський Дмитро Смак осінньої Туреччини : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 48-51 : Фото
1195887
  Дудкін Іван Смак Польщі : Міністерство закордонних справ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-77 : Фото
1195888
  Сова І. Смак свіжої малини / Ізабелла Сова; пер. з пол. Л.В.Анжрієвської. – Харків : Фоліо, 2005. – 287с. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3005-7
1195889
  Гай-Нижник Смак свободи & Лірика життя : [ вірші ] / Павло Гай-Нижник. – Київ : Цифра-друк, 2009. – 96с. – ISBN 978-966-2031-11-7
1195890
  Полтава Л. Смак сонця = A taste of sun : збірка віршів із Аляски : (8-ма збірка поезій) / Леонід Полтава. – Нью-Йорк ; Адук ; Торонто : [Гомін України], 1981. – 48 с.
1195891
  Лактіонов-Стезенко Смак трави або приклад швидкої побудови соціалізму в окремо взятій країні / Лактіонов-Стезенко. – Київ : Дніпро, 2003. – 382 с. – ISBN 966-9865-56-8
1195892
  Лактіонов-Стезенко Смак трави або приклад швидкої побудови соціалізму в окремо взятій країні / Микола Лактіонов-Стезенко. – Київ : Фенікс, 2004. – 416с. – ISBN 966-651-162-2
1195893
  Малишева Ірина Смак Туреччини : спецрепортаж / Малишева Ірина, Івашенко Микола // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 86-95 : Фото, карта
1195894
  Киризюк Іван Смак ягоди ожини : Поезії / Киризюк Іван. – Більськ-Підляський : Союз українців Підляшшя, 1999. – 93с. – ISBN 83-904738-5-2
1195895
  Марутовська О.О. Смаковий образ як "Food Porn" в англомовному епічному фентезі: структурно-композиційний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 102-120. – ISSN 2413-5593
1195896
  Завітаєва І. Смакуй мене, смакуй, або спроби концептуалізації смакування тілесності // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (19). – С. 129-133


  В статті на прикладі творів О.Забужко, М. Матіос та С. Андруховича здійснюється можливість обгрунтування нового теоретичного поняття - "Смакування тілесності" Зокрема, мотивується ефективність використання даного терміна в процесі розгляду художніх ...
1195897
  Влад Марія Смакуйте здорові, газди гонорові! : Екзотичні українці / Влад Марія, Оніщук Олексій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 108-109 : Іл.
1195898
  Сухорада П.Ф. Смалений вовк / П.Ф. Сухорада. – К., 1988. – 179с.
1195899
   Смалюк Андрій Павлович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 61
1195900
  Пономарів О. Смарагдові слова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 березня (№ 11). – С. 8


  Творчість Ліни Костенко.
1195901
  О"Лір Смарагдові строфи Наталії Науменко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 19


  Книжка поезій "Необроблений смарагд" Наталії Науменко
1195902
  Салехова Л.П. Смаридовые рыбы морей Средиземноморского бассейна. / Л.П. Салехова. – Киев, 1979. – 170с.
1195903
  Чекіна В.Д. Смарт-промисловість і податки: точки дотику // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (264). – Бібліогр.: 41 назв.
1195904
  Вишневський В.П. Смарт-промисловість: перспективи і проблеми / В.П. Вишневський, С.І. Князєв // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 22-37 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0131-775Х
1195905
  Вишневский В.П. Смарт-промышленность: перспективы и проблемы / В.П. Вишневский, С.И. Князев // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 7 (660). – С. 22-37. – ISSN 0131-7741
1195906
  Сергієнко В. Смарт контракти: інформаційно-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 275-277
1195907
   Смачиваемость и поверхностные свойства расплавов и твердых тел.. – Киев : Наукова думка, 1972. – 346с.
1195908
  Горюнов В Ю. Смачивание / В Ю. Горюнов, Б.Д. Сумм. – Москва, 1972. – 63с.
1195909
  Горюнов Ю.В. Смачивание / Ю.В. Горюнов, Б.Д. Сумм. – Москва : Знание, 1972. – 61с.
1195910
  Дукаров С.В. Смачивание в островковых пленках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дукаров С.В.; МВ и ССО УССР. – Х, 1986. – 16л.
1195911
  Дерягин Б.В. Смачивающие пленки / Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев. – Москва : Наука, 1984. – 159 с.
1195912
  Ільченко Н.В. Смачне лікування застуди - калина // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 8 : фото
1195913
  Квірікашвілі Анзор Смачний екскурс до Грузії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 60-61 : фото
1195914
  Волик А. Смачний та сильний матріархат // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12-13 жовтня (№ 184/185)


  Полтава — місто особливого значення, зі славою «українських Афін», — батьківщина багатьох відомих літераторів, музикантів, мислителів. Розмова з Анатолієм Воликом, редактором та автором благодійної газети «Біла Альтанка» (Біла Альтанка — один із ...
1195915
  Спільна А. Смачні оповідки // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2007. – Ч. 4. – С.17-25.
1195916
   Смачно як у Чехії! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 86 : фото
1195917
  Краснова Елена Смачный мускул : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 8-16 : Іл.
1195918
  Хачатрян И.Б. Смбат Шахазиз в русской литературе. : Автореф... Кагд.филол.наук: 10.01.01 / Хачатрян И.Б.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1976. – 20л.
1195919
  Яновська Л.О. Смеpть Макаpыхы [Смерть Макарихи] : (Повисть) / Л. Яновская. – Киев : Тиогр. Имп. Ун-та Св. Владмира Н.Т. Корчак Новицкого, 1900. – 38с. – Відб. із жуpн.: "Киевская старина". - Вид. укр. мовою, транслітерованої шрифтом рос. мови старої орфографії
1195920
  Павлов Г.Н. Смеется Антоновски / Г.Н. Павлов, Л. Радищев. – Л., 1963. – 68с.
1195921
  Таллеров Л.В. Смежник - трава болотная : повести / Л.В. Таллеров. – Чебоксары, 1984. – 304с.
1195922
  Кутателадзе С.С. Смежные вопросы геометрии и математического программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Кутателадзе С.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т мат. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1970. – 9л.
1195923
  Руденко О.В. Смежные вопросы нелинейной акустики и гидродинамики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Руденко О.В. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 8 с.
1195924
  Шугуров М. Смежные права вещательных организаций в контексте развития рынка аудиовизуальных услуг в ЕС // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 6. – С. 69-79. – ISSN 0201-7059
1195925
   Смежные проблемы физики столкновений. Электронные столкновения и фотопроцессы : курс лекций. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1984. – 49с.
1195926
   Смежные проблемы филологии, психолингвистики и методики преподавания иностранных языков.. – Иваново, 1978. – 163с.
1195927
  Семенов В.А. Смейтесь на здоровье! / В.А. Семенов. – Сыктывкар, 1972. – 127с.
1195928
  Шваб Ю.М. Смекалистые на старт! / Ю.М. Шваб. – Ташкент, 1966. – 54с.
1195929
  Акентьев В.В. Смекалка / В.В. Акентьев. – Ленинград, 1961. – 104с.
1195930
  Никитин А.В. Смелая девушка / А.В. Никитин. – Москва, 1963. – 315 с.
1195931
  Чарская Л.А. Смелая жизнь / Л.А. Чарская. – М., 1991. – 238с.
1195932
  Рудный В.А. Смелая крепость. / В.А. Рудный. – М., 1949. – 80с.
1195933
  Лекайн Н.С. Смелая песня : повесть / Н.С. Лекайн; пер. с марийск. П.Ф,Забора. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1961. – 71 с.
1195934
  Феофанов Ю Смелая честность / Ю Феофанов. – М, 1965. – 80с.
1195935
   Смелей вперед и тверже шаг!. – М., 1977. – 127с.
1195936
  Васильев А.Н. Смело товарищи в ногу... : повесть / А.Н. Васильев. – Москва : Детская литература, 1962. – 576 с.
1195937
  Мартынов А.Ф. Смело, товарищи, в ногу! / А.Ф. Мартынов. – М, 1986. – 253с.
1195938
  Крюков И.В. Смелого пуля боится / И.В. Крюков. – М., 1960. – 71с.
1195939
  Сурков А.А. Смелого пуля боится... / А.А. Сурков. – М., 1964. – 400с.
1195940
  Рахилло И.С. Смелое сердце / И.С. Рахилло. – М, 1938. – 64с.
1195941
  Манн Ю.В. Смелость изобретения: Черты худож. мира Гоголя. / Ю.В. Манн. – М. : Детская литература, 1975. – 127с.
1195942
  Манн Ю.В. Смелость изобретения: Черты худож. мира Гоголя. / Ю.В. Манн. – 2-е изд., доп. – М. : Детская литература, 1979. – 142 с.
1195943
  Манн Ю.В. Смелость изобретения: черты художественного мира Гоголя / Ю.В. Манн. – М., 1985. – 142с.
1195944
  Голубев Г.Г. Смелость летчика : очерк / Г.Г. Голубев. – Грозный : Чечено-Ингушетское книжное издательство, 1958. – 108 с.
1195945
   Смелость, мужество, отвага.. – М., 1960. – 328с.
1195946
  Преда Марин Смелость. / Преда Марин. – М., 1962. – 158с.
1195947
  Фатеев А.А. Смелые казачата. / А.А. Фатеев. – Симферополь, 1965. – 173с.
1195948
  Силаков А.С. Смелые люди / А.С. Силаков. – Л., 1957. – 151с.
1195949
  Силаков А.С. Смелые люди / А.С. Силаков. – Л., 1959. – 112с.
1195950
  Наджафов Г.Д. Смелые не умирают / Г.Д. Наджафов. – М., 1961. – 113с.
1195951
  Наджафов Г.Д. Смелые не умирают / Г.Д. Наджафов. – М., 1968. – 142с.
1195952
  Наумов С.М. Смелые паруса / С.М. Наумов. – М, 1969. – 143с.
1195953
  Альманса Э.Р. Смелые рыбаки / Э.Р. Альманса. – Москва, 1965. – 200с.
1195954
  Попик Г.Е. Смелые сердца / Г.Е. Попик. – Ставрополь, 1961. – 184с.
1195955
  Каменкович З.Б. Смелый мальчик. -- (Адрес друга. О С.М.Кирове) / З.Б. Каменкович. – Львов : Книжно-журнальное, 1961. – 107 с.
1195956
  Котенко В.М. Смелый попугай. / В.М. Котенко, А. Давидович. – Воронеж, 1968. – 72с.
1195957
  Кравченко Иван Иванович Смелянские сахарные заводы 1838-1861 годы : Дис... канд.ист.наук: / Кравченко Иван Иванович;. – 306л. – Бібліогр.:л.289-306
1195958
  Толстой А.Н. Смельчаки / А.Н. Толстой. – М., 1943. – 12с.
1195959
  Толстой А. Смельчаки / А. Толстой. – М., 1944. – 8с.
1195960
  Горбунов В.А. Смельчаки. Отряд особого назначения / В.А. Горбунов, В.П. Полуян. – М, 1966. – 79с.
1195961
   Смена. – М., 1990. – 383с.
1195962
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2008
1195963
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2008
1195964
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2008
1195965
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2008
1195966
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2009
1195967
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2009
1195968
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2009
1195969
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 9 : За живое. – 2009
1195970
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2009
1195971
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2009
1195972
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2010
1195973
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2010
1195974
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2010
1195975
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2010
1195976
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2010
1195977
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2010
1195978
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2010
1195979
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2011
1195980
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2011
1195981
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2011
1195982
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2011
1195983
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2011
1195984
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2011
1195985
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2011
1195986
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2012
1195987
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2012
1195988
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2012
1195989
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2012
1195990
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2012
1195991
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2012
1195992
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2012
1195993
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2012
1195994
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2013
1195995
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2013
1195996
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2013
1195997
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2013
1195998
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2013
1195999
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2013
1196000
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2014
<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,