Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>
1195001
  Хома О. "Продуктивне суспільство може породжувати нові інституції"-2 / розмову вела Олеся Шуткевич // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 8-9 жовтня (№ 127/128)


  Про занепад і можливий прорив в українській філософській освіті.
1195002
  Хома О. "Продуктивне суспільство може породжувати нові інституції" / записала Олеся Шуткевич // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 1-2 жовтня (№ 125/126). – С. 14-15


  Про занепад і можливий прорив в українській філософській освіті.
1195003
  Алексєєв Ю. "Проект "Циклон-4" має стратегічне значення для України та Бразилії" : Інтерв"ю / Арій Алексєєв ; [інтерв"ю взяв] Микола Пуговиця // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 5-7


  Пріоритетним у роботі вітчизняної космічної галузі є проект "Алкантара - Циклон-4 - Спейс". Про його реалізацію розповідає голова Державного космічного агентства України Юрій Алексєєв.
1195004
  Драбкин А.С. "Проект века" факты и домыслы / А.С. Драбкин. – М, 1984. – 152с.
1195005
  Сюндюков І. "Проект Горбачова" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 20


  Що дала Перебудова Україні?
1195006
  Шевченко О. "Проект Дерида": deja vu фантомології // Критика. – Київ, 2002. – Листопад, (число 11). – С. 7-10
1195007
  Здоровило Т. "Проект дуже сумнівний і необгрунтований". Міжнародний водний шлях Е40 Гданськ - Херсон: джерело багатства чи генератор катастроф? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 29). – С. 7


  "Ідея впровадження в життя міжнародного Дніпровсько-Віслянського водного шляху Е40 (Гданськ - Варшава - Берестя - Мо зир - Київ - Херсон) протяжністю близько 2250 км набирає обертів і одночасно викликає стурбованість у небайдужих екологів, які думають ...
1195008
  Гірний О. "Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років" - фейк, дилетантизм чи відверта халтура? // Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2015. – № 1. – С. 3-22


  "Кожні 10 років ми хочемо "докорінно", "всеосяжно" і "системно" реформувати освіту та вивести її на "рівень розвинутих країн світу". Що ж нового пропонує остання Концепція порівняно з попередніми". Автор робить формальний висновок, що Концепція вимагає ...
1195009
  Луцький М.І. "Проект основ державного устрою ЗУНР": правовий зміст та перспективи реалізації // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 15-19. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1195010
  Сендеров В.А. "Проект Россия ". И вокруг него // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С.52-59. – ISSN 0042-8744


  В статье дается анализ вышедшего в 2009 году тиражом 1 млн. экз. третьего тома политического трактата " Проект Россия "
1195011
  Гойчук О.І. Продовольча безпека в концепції багатофункціонального сталого розвитку сільського господарства иа сільських теориторій // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 124. – С. 45-49
1195012
  Мезенцева Н. Продовольча безпека в регіонах України: сутність, індикатори, територіальна диференціація / Н. Мезенцева, О. Трусій // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 61-70. – ISSN 2413-7154


  Важливою складовою глобальної безпеки людства та національної безпеки країн світу є продовольча безпека. При стабільній за останні 50 років тенденції до скорочення чисельності тих, хто недоїдає чи голодує, дефіцит продуктів харчування нині відчуває на ...
1195013
  Куліш І.М. Продовольча безпека в системі пріоритетів економічної політики держави: глобальний вимір // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 177-185. – ISSN 1562-0905
1195014
  Майовець Є. Продовольча безпека в сучасних міжнародних економічних відносинах України та світу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 277-280. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1195015
  Кушнір С.О. Продовольча безпека в сучасній аграрній економіці: пріоритети та виклики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 13/14, липень. – С. 10-16. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1195016
  Урба С.І. Продовольча безпека в умовах глобалізації // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.12. – С. 279-284. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1195017
   Продовольча безпека і трансграничне перенесення забруднюючих речовин // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 8
1195018
  Пилипенко К.А. Продовольча безпека країни та її соціально-економічні напрямки // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 2 (53). – С. 239-243. – ISSN 2313-4569
1195019
  Стариченко Є.М. Продовольча безпека країни як соціально-економічна категорія // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 42-48. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1195020
  Газуда М.В. Продовольча безпека у виробництві зернових та зернобобових культур в системі національних економічних інтересів / М.В. Газуда, В.Й. Ерфан // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 64-68. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1195021
  Лисецький А.С. Продовольча безпека України : теорія, методологія, емпіричний аналіз / Лисецький А.С.; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Оріяни, 2005. – 374с. – ISBN 966-8305-37-Х
1195022
  Баб"як В.М. Продовольча безпека України в контексті глобальної продовольчої безпеки / В.М. Баб"як, Н.М. Василець // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 46-49. – ISBN 966-614-021-7
1195023
  Дем"янюк О.С. Продовольча безпека України в контексті змін клімату // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 14-21 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2077-4893
1195024
  Кириленко І.Г. Продовольча безпека України в світлі сучасних тенденцій світової економіки / І.Г. Кириленко, В.Є. Івченко, В.В. Дем"янчук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 5-14. – ISSN 2221-1055
1195025
  Мудрак Р.П. Продовольча безпека України в умовах глобалізації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 34-37. – ISSN 1728-6220
1195026
  Радченко О.Д. Продовольча безпека України як ціль бюджетної підтримки аграрного сектору // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 187-192. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)
1195027
  Кузнецова І.О. Продовольча безпека України: вектор розвитку // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12 (696/697), листопад - грудень. – С. 60-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2522-9303
1195028
  Дроздяк І. Продовольча безпека України: проблеми і перспективи // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 16-22
1195029
  Рудніченко Є.М. Продовольча безпека України: стан, загрози, перспективи / Є.М. Рудніченко, Н.І. Гавловська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 178-182. – ISSN 2222-4459
1195030
  Кундєєва Г.О. Продовольча безпека України: структурні зрушення у діяльності підприємств харчової промисловості / Г.О. Кундєєва, Л.А. Мартинюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 132-140


  Розглянуто стан та перспективи розвитку харчової промисловості України. Визначено можливості структурних зрушень у діяльності підприємств харчової промисловості. Проаналізовано структуру виробництва, а також ідентифіковано структуру та динаміку змін ...
1195031
  Нуд О.П. Продовольча безпека України: теоретичні та практичні аспекти // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 168-174. – ISSN 1813-1271
1195032
  Зеліско Н. Продовольча безпека як економічний пріоритет аграрної політики України // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 77-80. – (Економіка АПК ; № 26). – ISSN 2524-0862
1195033
  Шкаберін В.М. Продовольча безпека як основа формування та розвитку аграрної політики держави // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 119-124. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1195034
  Ільяшенко В.А. Продовольча безпека як складова державної агропродовольчої політики України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 99-101.
1195035
  Чеботарьов В.А. Продовольча безпека: визначення та механізми забезпечення // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 126-130. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні науки ; № 33/45). – ISBN 966-8310-08-Х
1195036
  Ковальська Г.Б. Продовольча допомога комітету Південно-Західного фронту Всеросійського земського союзу військовослужбовцям і цивільному населенню упродовж 1914-1916 рр. // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 34-36. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1195037
  Чіпко Т. Продовольча криза у світі і можливості України в її вирішенні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 75-82. – ISSN 2413-7154


  Актуальність дослідження обумовлена постійно зростаючим дефіцитом продовольства в світі та збільшенням попиту на нього внаслідок швидкого зростання чисельності населення Землі і обмеженості земель, придатних для вирощування сільгоспкультур. У зв"язку з ...
1195038
  Аврамчук Б.О. Продовольча криза як чинник майбутнього коригування вартості земель сільськогосподарського призначення // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 55-65. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-1677
1195039
  Сухий Петро Продовольча незалежність як індикатор оцінки стану продовольчої безпеки України / Сухий Петро, Тюфтій Алла, Ячнюк Марина // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 53-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2076-1333
1195040
  Хорошун Борис Іванович Продовольча політика в Україні в 1920-1930-х роках : Автореф... доктора істор.наук: 07.00.01 / Хорошун Борис Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 35л.
1195041
  Хорошун Б.І. Продовольча політика радянського тоталітарного режиму в 1920 - 1930-х роках // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1


  Висвітлено соціально-економічний аспект продовольчої політики радянської влади в умовах становлення в країні радянського тоталітарного ладу. Social-economic aspect of Soviet government"s provision politics in conditions of Soviet totalitarian regime ...
1195042
  Лебединська О. Продовольча проблема і продовольча безпека // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.117-124
1195043
   Продовольча програма республіки. Запитання і відповіді. – Київ : Урожай, 1984. – 255с.
1195044
  Стеценко М.П. Продовольча програма СРСР і радянське загальнонародне соціалістичне право // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 12-15. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются актуальные вопросы правового обеспечения Продовольственной программы СССР. Исследуется правовой статус районных агропромышленных объединений, проблемы становления сельскохозяйственного права, вопросы регулирования ...
1195045
  Пінчук І.Ф. Продовольча программа -- центральне завдання п"ятирічки. / І.Ф. Пінчук. – К., 1983. – 32с.
1195046
  Скидан О. Продовольча сфера України в умовах глобалізаційних викликів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 53-64. – ISSN 0131-775Х
1195047
  Мкарчук О.Г. Продовольча та економічна безпека України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 242-246. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1195048
  Клочко В.М. Продовольча та енергетична безпека України в контексті світових тенденцій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 49-53. – ISSN 2221-1055
1195049
  Дусановський С. Продовольчий ринок регіону: сучасний стан і перспективи розвитку / С. Дусановський, М. Горлачук // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 5-12.
1195050
  Запорожець Л.А. Продовольчий ринок столичного суспільно-географічного району та основні напрямки удосконалення його територіальної організації : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Запорожець Л.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1195051
  Пухтаєвич Г.О. Продовольчий ринок України та його роль у продовольчій безпеці / Г.О. Пухтаєвич, К.І. Постоєнко // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 57-70. – ISSN 2312-4903
1195052
  Жемойда О.В. Продовольчі резерви зерна як інструмент регулювання пропозиції на внутрішньому ринку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (624). – С. 41-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1195053
  Осипов А.А. Продолжаем разговор с верующими / А.А. Осипов. – Л, 1962. – 171с.
1195054
  Айматов Кудрат Продолжаемость и особые решения нелинейных сингулярных интегральных и интегро-дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Айматов Кудрат; Азербайджанский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Самарканд, 1975. – 14л.
1195055
  Скиба Н.И. Продолжаемые базисы и n-поперечники множеств в пространствах аналитических функций на римановых поверхностях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Скиба Н.И.; Ростов.гсо.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1979. – 14л.
1195056
  Семеновский К. Продолжается август. / К. Семеновский. – Кишинев, 1963. – 84с.
1195057
  Котов В.П. Продолжается бой... / В.П. Котов. – М, 1974. – 102с.
1195058
  Друнина Ю Продолжается жизнь. / Ю Друнина. – М, 1981. – 304с.
1195059
  Марчук А. Продолжается работа над расшифровкой их надписей : Путешествия. Приключения. Открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 6 : Іл.
1195060
  Зарубина З.В. Продолжайте совершенствовать свой английский / З.В. Зарубина. – Москва : Высшая школа, 1982. – 223 с.
1195061
  Зарубина З.В. Продолжайте совершенствовать свой английский / З.В. Зарубина. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 286с.
1195062
  Малов Ю.А. Продолжайте улыбаться. / Ю.А. Малов. – Москва, 1984. – 256с.
1195063
   Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. – Санкт-Петербург, 1992. – 347с.
1195064
  Овсянников В.Н. Продолжаю бой / В.Н. Овсянников. – М, 1986. – 111 с.
1195065
  Кричко В.А. Продолжая традиции / В.А. Кричко. – М., 1991. – 62с.
1195066
  Вершинин М.М. Продолжение-жизнь / М.М. Вершинин. – Москва, 1969. – 96с.
1195067
  Воронин Л.А. Продолжение / Л.А. Воронин. – Одесса, 1979. – 79с.
1195068
  Василевский И И. Продолжение / И И. Василевский, . – Минск, 1981. – 287с.
1195069
  Мусиенко М.Ф. Продолжение / М.Ф. Мусиенко. – Москва, 1989. – 345с.
1195070
   Продолжение "Древней российской библиотеки". – Санкт-Петербург : При Императорской Академии наук
Ч. 3. – 1788. – 272 c. – Видання старою орфографією
1195071
  Исанов Т.Г. Продолжение бесконечно малых изгибаний. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Исанов Т.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-тут математики. – Новосибирск, 1980. – 8л.
1195072
  Пинчук А.Ф. Продолжение биографии. / А.Ф. Пинчук. – М., 1971. – 213с.
1195073
  Измайлов В.А. Продолжение боя / В.А. Измайлов. – Кишинёв, 1970. – 100с.
1195074
  Бабаев И. Продолжение весны : стихи / Бабаев И. – Нальчик : Эльбрус, 1968. – 143 с.
1195075
  Солоухин В.А. Продолжение времени : Роман-газета / В.А. Солоухин. – Москва
18. – 1988. – 112с.
1195076
  Ломиа К. Продолжение встречи / К. Ломиа. – Москва, 1971. – 144с.
1195077
  Ивашкович Сергей Михайлович Продолжение голоморфных отображений областей в комплексное проективное пространство : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Ивашкович Сергей Михайлович ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1983. – 8 с.
1195078
  Анастасьев Н.А. Продолжение диалога : сов. лит. и худож. искания ХХ в. / Анастасьев Н.А. – Москва : Совецкий писатель, 1987. – 430, [2] с. – Библиогр.: Имен. указ.: с. 426-431
1195079
  Лепехин И. Продолжение дневных записок путешествия академика и медицины доктора Ивана Лепехина по разным провинциям Российскаго государства в 1770 году. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук, 1772. – 338 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича. Пал. ХVIII ст.- шкіра,картон, видавн. марка
1195080
   Продолжение древней российской вивлиотики : Содержащая новгородский летописец начинающийся от 946 и продолжающийся до 1441 года. – В Санкт-Петербурге : При Императорской АН
Часть ІІ. – 1786. – 712с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIXст. - картон, шкіра, корінець з тисненням
1195081
   Продолжение древней российской вивлиофики. – Часть 7. – С-Пб, 1791. – 353с.
1195082
   Продолжение древней российской вивлиофики. – Часть 8. – С-Пб, 1793. – 336с.
1195083
   Продолжение древней российской вивлиофики. – Часть 9. – С-Пб, 1793. – 315с.
1195084
   Продолжение древней российской вивлиофики. – Часть 11. – С-Пб, 1801. – 314с.
1195085
   Продолжение древней российской вивлиофики. Часть I. Содержащая Правду Русскую и Судебник Царя и Великого Князя Ивана Васильевича с примеч. Г. Тайного Советника Василия Никитича Татищева. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Академии Наук
Часть I, II. – 1786. – 712 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - папір, картон, куточки зі шкіри
1195086
  Васильева В.К. Продолжение души / В.К. Васильева. – Москва, 1989. – 221 с.
1195087
  Васильева В. Продолжение души : монолог актрисы / Вера Васильева. – Москва : Вагриус, 2008. – 256с., [8] л. илл. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0534-0
1195088
  Богомолец А.А. Продолжение жизни / А.А. Богомолец. – Киев, 1939. – 127 с.
1195089
  Кайтуков Г.Х. Продолжение жизни : сборник стихов / Г.Х. Кайтуков; пер. с осет. – Орджоникидзе, 1967. – 102 с.
1195090
  Корнилов Б.П. Продолжение жизни / Б.П. Корнилов. – Москва, 1972. – 352 с.
1195091
  Шпирт А.И. Продолжение жизни / А.И. Шпирт. – М., 1978. – 96с.
1195092
  Поздняев К.И. Продолжение жизни. / К.И. Поздняев. – М : Современник, 1978. – 239 с.
1195093
  Рычков П.И. Продолжение журнала или дневник записок путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства, в 1770 году. – С-Пб, 1772. – 133с.
1195094
  Шапошников В.Н. Продолжение знакомства / В.Н. Шапошников. – Новосибирск, 1976. – 207с.
1195095
  Соловьев А.Г. Продолжение крыльев / А.Г. Соловьев. – Москва, 1981. – 48 с.
1195096
  Кузнецов А.В. Продолжение легенды : Записки молодого человека / Анатолий Кузнецов. – Б. м. – 456 с.
1195097
  Кузнецов А.В. Продолжение легенды : Записки молодого человека : повесть / Анатолий Кузнецов. – Москва : Госиздат Детской литературы, 1958. – 206 с.
1195098
  Кузнецов А.В. Продолжение легенды : Записки молодого человека : повесть / Анатолий Кузнецов ; [Ил.: А. Шульц]. – Москва : Детгиз, 1962. – 206 с. – (Школьная библиотека)
1195099
  Чулков Б.А. Продолжение лета / Б.А. Чулков. – Вологда, 1977. – 79с.
1195100
  Кузнецов А. Продолжение на легендата : (запис на еден млад човек) / А. Кузнецов; А. Кузньецов. – Скопле : Кочо Рацин, 1963. – 187 с. – (Библиотека "Галеб" ; Год.VII, бр. 9)
1195101
  Сердобов Н.А. Продолжение не последует / Н.А. Сердобов. – Кызыл, 1984. – 182с.
1195102
  Коваленков А.А. Продолжение песни / А.А. Коваленков. – М, 1955. – 32с.
1195103
  Торопыгин В.В. Продолжение песни / В.В. Торопыгин. – Л, 1958. – 79с.
1195104
  Качахидзе Г.В. Продолжение песни / Георгий Качахидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 147 с.
1195105
   Продолжение песни. – Л., 1963. – 184с.
1195106
  Музаев Н.Д. Продолжение песни : стихи / Нурдин Музаев ; авториз. пер. с чечен. А.Кронгауза. – Москва : Советский писатель, 1967. – 131 с.
1195107
  Барынкин В.В. Продолжение песни : стихи / В.В. Барынкин. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное изд-во, 1968. – 80 с. : ил., портр. – (Молодые писатели Верхней Волги)
1195108
  Шведов Я.З. Продолжение песни. / Я.З. Шведов. – Москва, 1975. – 175с.
1195109
  Волин Д.Н. Продолжение подвига / Д.Н. Волин. – Ташкент, 1959. – 126с.
1195110
   Продолжение подвига. – Калининград, 1967. – 246с.
1195111
  Томан Н. Продолжение подвига : статья // Конец осиного гнезда : повесть / Г. Брянцев. – Москва : Детская литература, 1970. – С. 554-558. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1195112
  Сорокин Е.А. Продолжение подвига / Е.А. Сорокин. – М., 1974. – 252с.
1195113
   Продолжение подвига. – Москва, 1979. – 167с.
1195114
  Буханцов Н.С. Продолжение подвига / Н.С. Буханцов. – Волгоград, 1984. – 192 с.
1195115
  Веревкин И.Ф. Продолжение подвига / И.Ф. Веревкин. – Новосибирск, 1985. – 206с.
1195116
  Муратов В.В. Продолжение подвига / В.В. Муратов. – М., 1985. – 48с.
1195117
  Щеглов В.В. Продолжение поединка / В.В. Щеглов. – Москва, 1985. – 264с.
1195118
  Караханов В.Е. Продолжение поиска / В.Е. Караханов. – Москва, 1977. – 239с.
1195119
  Перцовский В.С. Продолжение поиска / В.С. Перцовский. – Новосибирск, 1984. – 143 с.
1195120
  Лорд Джеффри Продолжение приключений Ричарда Блейда в иных мирах : пер. с англ. / Лорд Джеффри. – Смоленск : Деймос, 1993. – 352 с. – (Приключения Ричарда Блейда ; Кн. 4). – ISBN 5-900299-43-0
1195121
  Пименов В.Ф. Продолжение пути / В.Ф. Пименов. – М, 1974. – 326с.
1195122
  Слесаренко А. Продолжение радости / А. Слесаренко. – Минск, 1981. – 255 с.
1195123
  Щедрина Т.Г. Продолжение разговора: новые письма Э. Гуссерля Г. Шпету // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 4. – С. 112-120. – ISSN 0042-8744
1195124
   Продолжение свода законов Российской империи издания 1842 года. – Санкт-Петербург : Тип. Второго Отделения Собственной Е.И.В.Канцелярии
Т. 11. – 1848. – 16, 16...разд. паг.
1195125
  Тер-Акопян Продолжение сердца / Тер-Акопян. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 93 с.
1195126
  Островских С.А. Продолжение славы / С.А. Островских. – Фрунзе, 1965. – 52с.
1195127
  Уварова Л.З. Продолжение следует / Л.З. Уварова. – М, 1960. – 275с.
1195128
   Продолжение следует. – М., 1961. – 244с.
1195129
  Богданов Е.Н. Продолжение следует / Е.Н. Богданов. – М, 1966. – 80с.
1195130
  Романенко Д.И. Продолжение следует / Д.И. Романенко. – Москва, 1967. – 47с.
1195131
  Гудимов А.И. Продолжение следует / А.И. Гудимов. – М, 1969. – 176с.
1195132
  Пальман В.И. Продолжение следует / В.И. Пальман. – М, 1972. – 256с.
1195133
  Салуцкий А.С. Продолжение следует / А.С. Салуцкий. – М, 1973. – 80с.
1195134
  Воскобойников В.М. Продолжение следует / В.М. Воскобойников. – Ленинград, 1973. – 224с.
1195135
  Квливидзе М.Г. Продолжение следует : стихи / М.Г. Квливидзе; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1973. – 206 с.
1195136
  Квливидзе М.Г. Продолжение следует : стихи / М.Г. Квливидзе; пер. с груз. – Москва, 1991. – 30 с.
1195137
  Липко В.А. Продолжение следует. Рассказы. Лирика. Сатира и юмор. / В.А. Липко. – Ташкент, 1973. – 334с.
1195138
   Продолжение следует.... – Красноярск, 1967. – 40с.
1195139
  Квливидзе М. Продолжение следует... : стихи / М. Квливидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 120 с.
1195140
  Егоров Б.А. Продолжение следует... / Б.А. Егоров. – М, 1972. – 224с.
1195141
  Поликарпов С.И. Продолжение суток / С.И. Поликарпов. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 111 с.
1195142
  Эфрос А. Продолжение театрального рассказа / А. Эфрос. – М, 1985. – 399с.
1195143
  Осипова И.П. Продолжение темы библиотечного обслуживания // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 1 (372). – С. 120-122. – ISSN 0869-6020
1195144
  Визитиу В.Н. Продолжение топологий колец : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Визитиу В.Н.; АН МССР. Ин-т математики. – Кишинев, 1977. – 6л.
1195145
  Косичев Л.А. Продолжение трагедии в семье Альенде // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 9. – С. 34-46. – ISSN 044-748Х
1195146
  Кутынский Н.Ф. Продолжение традиций: Очерки истории произв. об-ния "Донецкмебель". / Н.Ф. Кутынский. – Донецк, 1989. – 78с.
1195147
   Продолжение Трудов Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : в тип. у Шнора
Ч. 4. – 1783. – 190 с.
1195148
   Продолжение Трудов Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : в тип. у Шнора
Ч. 5. – 1784. – 172 с.
1195149
   Продолжение Трудов Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : Тип. Горного Училища
Ч. 6. – 1785. – 379 с.
1195150
   Продолжение Трудов Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : Тип. Горного Училища
Ч. 8. – 1789. – 230 с.
1195151
  Прокопенко Н.А. Продолжение трудовой деятельности в пожилом возрасте: проблемы и пути решения // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (98). – С. 49-60 : рис., табл., фото. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 2077-7477
1195152
  Оя Э. Продолжение функционалов и структура пространства непрерывных линейных операторов : Учебн. пособие / Э. Оя; Тартуский ун-т: Кафедра математического анализа. – Тарту, 1991. – 128 с.
1195153
  Киреев Р.Т. Продолжение.Роман. / Р.Т. Киреев. – Москва, 1973. – 295с.
1195154
  Дынькин Е.М. Продолжения и интегральные представления гладких функций комплексного переменного. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Дынькин Е.М.; Ан СССР. – Л, 1973. – 13л.
1195155
  Сейберт П. Продолжения и обобщенные функции Ляпунова / П. Сейберт. – Киев, 1961. – 18 с.
1195156
  Юмагужин Валерий Афтахович Продолжения С-структур высших порядков и теория геометрических объектов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Юмагужин Валерий Афтахович; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1979. – 14л.
1195157
   Продолжения свода законов гражданских : (изд.1842). – Санкт-Петербург
Т. 1- 4. – 1845. – VI, 64, VIII, 11, 70, 44, 26, 16, 9, 16, 95, 48 c.
1195158
  Кострова О.А. Продолженная синтаксическая форма в контактной коммуникации : на мат. современ. нем. яз. / О.А. Кострова. – Самара, 1992. – 142 с.
1195159
  Регистан Г. Продолженье мое / Г. Регистан. – Москва, 1967. – 104с.
1195160
  Либанова Э.М. Продолжжительность жизни населения / Э.М. Либанова. – К., 1991. – 200с.
1195161
  Пронин В.А. Продолжим наши игры / В.А. Пронин. – М, 1987. – 320с.
1195162
  Хрипкова А.Г. Продолжим разговор на трудную тему / А.Г. Хрипкова. – М, 1973. – 159с.
1195163
  Лебедев А.Н. Продолжительность дождей на территории СССР / А.Н. Лебедев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 511с.
1195164
  Бедный М.С. Продолжительность жизни : статистика, факторы, возможности увеличения / Бедный М.С. – Москва : Статистика, 1967. – 216 с. – Библиогр.: с. 211-215
1195165
   Продолжительность жизни. – М., 1974. – 120с.
1195166
  Бедный М.С. Продолжительность жизни в городах и селах / М. С. Бедный. – Москва : Статистика, 1976. – 85 с. – (Статистика для всех)
1195167
   Продолжительность жизни в странах Европы: связь с загрязненностью атмосферного воздуха / А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мехова, В.П. Войтенко // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 2015. – Т. 24, № 3/4. – С. 401-407. – ISSN 0869-1703
1195168
   Продолжительность жизни в странах Европы: связь с показателями системы здравоохранения (медико-демографическое исследование) / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мехова // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 2015. – Т. 24, № 1. – С. 88-100. – ISSN 0869-1703
1195169
  Киселева Е.С. Продолжительность жизни и здоровье населения старшего возраста в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 93-100. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1195170
  Коршельт Э. Продолжительность жизни, старость и смерть / Э. Коршельт; Пер. с нем. под ред. проф. А.В. Анучина. – Ленинград ; Москва : Изд-во Л.Д. Френкель
Вып. 1 : Растения, животные и человек. – 1925. – 152 с. : ил.
1195171
  Коршельт Э. Продолжительность жизни, старость и смерть / Э. Коршельт; Пер. с нем. под ред. проф. А.В. Анучина. – Ленинград ; Москва : Изд-во Л.Д. Френкель
Вып. 2 : Клетка, ткани органы. – 1925. – 146 с. : ил.
1195172
  Коршельт Э. Продолжительность жизни, старость и смерть / Э. Коршельт; Пер. с нем. под ред. проф. А.В. Акучина. – Москва ; Ленинград : Изд-во Л.Д. Френкель
Вып. 3 : Омоложение. Рост. Размножение. Общие выводы. – 1925. – 141 с. : ил.
1195173
   Продолжительность жизни: анализ и моделирование. – Москва, 1979. – 157с.
1195174
  Логвинов К.Т. Продолжительность зелегания устойчивого снежного покрова в Украинских Карпатах / К.Т. Логвинов, В.Н. Бабиченко, И.М. Щербань // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 39-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1195175
  Кульбий А.Н. Продолжительность оплодотворяющей способности пыльцы некоторых злаковых и влияние сроков ее хранения на проявление признаков потомства : Автореф... канд. биол.наук: / Кульбий А.Н.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. селекционно-генетич. ин-т им. Т.Д.Лысенко. – Одесса, 1965. – 16л.
1195176
  Зыкова Г.Г. Продолжительность периодов с низкими температурами на Азиатской части СССР / Г.Г. Зыкова. – Ленинград, 1969. – 120с.
1195177
  Россет Э. Продолжительность человеческой жизни / Э. Россет. – Москва : Прогресс, 1981. – 383с.
1195178
  Баранов Виктор Леопольдович Продолжительные волны в стержнях с реономными свойствами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Баранов Виктор Леопольдович; Моск. ин-т электр. машиностроения. – М., 1980. – 17л.
1195179
  Трифонов Ю.В. Продолжительные уроки / Ю.В. Трифонов. – М, 1975. – 103с.
1195180
  Есаулов Александр Сергеевич Продольная и поперечная компоненты амплитуды электророждения пионов в пороге и структура адронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Есаулов Александр Сергеевич; Ереван. физ. ин-т. – Ереван, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1195181
  Остославский И.В. Продольная устойчивость и управляемость самолета / И.В. Остославский, Г.С. Калачев. – М., 1951. – 368с.
1195182
  Роках А.Г. Продольная фотопроходимость / А.Г. Роках. – Саратов, 1987. – 12с.
1195183
  Колесников К.С. Продольне колебания ракеты с жидкостным ракетным двигателем. / К.С. Колесников. – М., 1971. – 260с.
1195184
  Полтавченко Ольга Ивановна Продольно-крутильные колебания несущей нити переменной длины, взаимодействующей с источником энергии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Полтавченко Ольга Ивановна ; АН УССР , Ин-т механики. – Киев, 1980. – 17 с.
1195185
  Запольский Н.Н. Продольно-поперечный изгиб и кручение крановых стрел : Автореф... канд. техн.наук: / Запольский Н.Н.; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1962. – 18л.
1195186
  Харус Г.И. Продольное магнитосопротивление полупроводников в квантующих магнитных полях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.046 / Харус Г.И.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 16л.
1195187
  Шалашилин В.И. Продольное сжатие гофрированных цилиндрических оболочек : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Шалашилин В.И. ; Моск. авиац. ин-т. – Москва, 1965. – 10 с.
1195188
  Зегжда С.А. Продольное соударение стержней : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зегжда С.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 14л.
1195189
  Натанзон М.С. Продольные автоколебания жидкостной ракеты / М.С. Натанзон. – М, 1977. – 206с.
1195190
  Петренко М.П. Продольные и поперечные колебания, возникоющие в коротких стержнях постоянной толщины под действием удара : дис... канд. физ.-мат.наук: / Петренко М.П. ; АН УССР, Ин-т механики. – Киев, 1961. – 104 л. – Библиогр.: л.10-104
1195191
  Барсук Р.П. Продольные колебания системы цилиндрических оболочек, соединенных внутренними одностороними связями : Автореф... физ.-мат.наук: 020 / Барсук Р.П.; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1972. – 10л.
1195192
  Новиков В.Д. Продольные колебания упругой нити, увлекаемой брошенным телом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.020 / Новиков В.Д.; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1195193
   Продольные профили основных водотоков в бассейне Днестра в контексте определения направленности вертикальных деформаций русла / А.Г. Ободовский, З.В. Розлач, Ю.М. Легкая, А.И. Дементенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 43-54. – Бібліогр.: 9 назв
1195194
  Матвеев Михаил Иванович Продольные токи в спокойной и возмущенной магнитосфере Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Матвеев Михаил Иванович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
1195195
  Ванько В.И. Продольный изгиб и выпучивание. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ванько В.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 7л.
1195196
  Хофф Н. Продольный изгиб и устойчивость / Н. Хофф. – Москва, 1955. – 155 с.
1195197
  Ращепкин А.П. Продольный краевой эффект в линейных индукционных магнитогидродинамических машинах : Автореф... канд. техн.наук: 277 / Ращепкин А.П.; АН УССР. Ин-т электродинамики. – Киев, 1968. – 20л.
1195198
   Продольный профиль рек и их террасы. – Москва, 1978. – 89с.
1195199
  Дунаева Ю.Г. Продольственная безопасность Аргентины // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 9. – С. 62-71. – ISSN 0044-748Х
1195200
  Чернобаев А.А. Продотряд / А.А. Чернобаев. – Москва, 1975. – 96с.
1195201
  Кикоть В.К. Продотряды, комбеды и комнезамы юга Украины в борьбе за укрепление обороноспособности страны Советов в годы гражданской войны 1919-1920 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Кикоть В.К. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1983. – 12 с..
1195202
  Нальби Продрогшая вишня : стихотворения / Нальби; пер. с адыг. Ю.Кузнецова, Т.Ребровой. – Москва : Современник, 1986. – 126 с.
1195203
  Штерн Я.Е. Продрогший сад / Я.Е. Штерн. – Л, 1987. – 56с.
1195204
   Продромус растительности Украины. – Киев, 1991. – 269с.
1195205
   Продромус рослинності України = Prodrome of the vegetation of Ukraine / [Д.В. Дубина, Т.П. Дзюба, С.М. Ємельянова та ін. ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного]. – Київ : Наукова думка, 2019. – 782, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажчики: 701-777. – Бібліогр.: с. 632-700. – ISBN 978-966-00-1666-8
1195206
   Продромус спорових рослин України: лишайники = Prodromus of sporen plants of Ukraine: lichen-forming fungi / С.Я. Кондратюк, Л.П. Попова, Н.М. Федоренко, О.Є. Ходосовцев ; за ред. чл.-кор. НАН України П.М. Царенка ; [НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного]. – Київ : Наукова думка, 2021. – 726, [4] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покаж. укр. назв таксонів: с. 707-727. – Бібліогр.: с. 670-706. – ISBN 978-966-00-1785-6
1195207
  Любченко Т.А. Продукиія інтерлейкіну-1 під впливом фактора переносу / Т.А. Любченко, О.Г. Голева, Л.С. Холодна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 69-70. – (Біологія ; Вип. 28)


  Одержані та очищені нами препарати фактора переносу, які вже показали свою активність в багатьох імунологічних тестах, були також протестовані на здатність стимуляції продукції клітинами інтерлейкіну-1 в системі in vitro.
1195208
  Сороковых Г.В. Продукт-ориентированное обучение иностранному языку в Германии // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 94-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1195209
  Соловьева Татьяна Продукт имени Базилиуса Валентиниуса // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 13-14. – ISSN 0320-331Х
1195210
  Лосєв І. Продукт РУІна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 46 (263). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  Як більшовики сформували в Україні інтелектуальну обслугу тоталітарного режиму. Радянська українська інтелігенція (РУІна) була переважно продуктом імперсько-колоніального виховання. Комплекс меншовартості зумовив побоювання представників РУІни після ...
1195211
  Башкирцева Светлана Продукт ручной сборки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 77 : фото
1195212
  Кіптенко В.К. Продукт туристичної території // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 119-124. – Бібліогр.: 2 назви
1195213
  Гончаренко І.В. Продукти-трансформери. Що треба знати про ГМО? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 4. – С. 10-14 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1195214
  Дмитренко А. Продукти бджільництва в обрядовому житті Волині і Полісся: воскова свічка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 35-39
1195215
   Продукти біологічно активних речовин та технологічно перспективні штами антарктичних мікроорганізмів / Т. Кондратюк, О. Стрижкова, Л. Трофимчук, Т. Акуленко, Т. Берегова, Л. Остапченко // IX Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : присвя. 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : IX MAK 2019 : м. Київ, Україна, 14-16 трав. 2019 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 70-71
1195216
  Паталах І.І. Продукти деградації мембранних ліпідів у трансдукції клітинних сигналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20-23. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан даних щодо ролі продуктів деградації мембранних ліпідів у регуляції процесів росту, розвитку та функціонування рослинних і тваринних клітин. Показано можливий механізм розпізнавання зовнішнього сигналу системою ліпідних ...
1195217
   Продукти нанотехнології: цитрати біоелементів (хімічна характеристика, біологічна дія, сфера застосування) / М.П. Гуліч, Н.Л. Ємченко, О.О. Харченко [та ін.] ; під ред. д-ра мед. наук, проф. М.П. Гуліч, канд. хім. наук, ст. наук. співробітника Н.Л. Ємченко ; ДУ "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ : Медінформ, 2018. – 201, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-409-215-6


  У пр. № 1721240 напис: Студентам та викладачам хімічного факультету з побажанням успіхів від Ємченко Н.Л. 25.Х.2018 р.
1195218
  Привроцька І.Б. Продукти харчування як джерело впливу на організм людини // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 22-23 : фото. – Бібліогр.: 15 назв.
1195219
  Привроцька І.Б. Продукти харчування як джерело впливу на організм людини // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 13-17. – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 4, квітень)
1195220
  Кравців Я.В. Продукти харчування, створені на основі об"єктів права інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 228-231. – ISSN 2219-5521
1195221
  Брич В. Продуктивна зайнятість населення в трансформаційній економіці / В. Брич, О. Аляб"єв // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 68-72.
1195222
  Черкасов А.В. Продуктивна зайнятість та соціальний розвиток України: стан та перспективи / А.В. Черкасов, О.В. Родіонов // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 1 (46). – С. 25-29
1195223
  Онікієнко В.В. Продуктивна зайнятість: зміст, актуальні проблеми і шляхи досягнення / В.В. Онікієнко, Н.І. Коваленко; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 1999. – 50с. – ISBN 966-02-1322-0
1195224
   Продуктивна праця в трудовому навчанні учнів V-VIII класів у шкільних майстернях. – Київ, 1961. – 67 с.
1195225
   Продуктивна праця учнів у сільській школі. – К., 1962. – 104с.
1195226
  Чухно Продуктивна сила праці та її фактори / Чухно, Є.О. Легушенко // Вісн.КДУ.Сер.економіки, 1974


  Рец. на кн.: Сотченко З. Основы науч. организации труда на пром. предприятии
1195227
  Нестеровський В.А. Продуктивна формація благородного опалу з кори вивітрювання Українського щита : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  У корі вивітрювання кристалічних порід УЩ виділяється формація пеліканітизованих гранітів і пеліканітів, яка, на думку автора, була першоджерелом рухомих форм кремнезему для утворення благородного опалу.
1195228
  Шаров Ю. Продуктивна функція стратегічного мислення й успішність муніципального управління // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.275-283
1195229
  Власов П.К. Продуктивная коммуникация / П.К. Власов, А.А. Киселева // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 46-50. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 50). – ISSN 2072-4772
1195230
  Демидова Н.Н. Продуктивная познавательная самостоятельная деятельность учащихся при изучении экологических проблем России : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 34-38 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
1195231
  Петрущик А.И. Продуктивная роль общих форм мышления в научном познании / А.И. Петрущик. – Минск, 1980. – 112с.
1195232
  Коваль О.А. Продуктивная способность воображения в учении Канта о трансцендентальном схематизме // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 81-95. – ISSN 0235-1188
1195233
  Рубцова А.В. Продуктивная технология самоуправления иноязычным образованием в высшей школе // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 3, март. – С. 91-96. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена лингводидактическая технология автономного продуктивно-модульного обучения иностранному языку в высшей школе, разработанная на основе продуктивного подхода и обеспечивающая организационно-методические условия развития способности студентов ...
1195234
  Султанов А.Д. Продуктивная толща западного борта Южно-Каспийской впадины / А.Д. Султанов, В.А. Горин. – Баку, 1963. – 291с.
1195235
  Исмайлов К.А. Продуктивная толща Нижнекуринской впадины и Бакинского архипелага. / К.А. Исмайлов. – Баку, 1972. – 118с.
1195236
   Продуктивне використання осушених торфових грунтів. – К., 1971. – 44с.
1195237
  Мазур Н.П. Продуктивне довголіття корів української чорно-рябої молочної породи різних екстер"єрних та виробничих типів // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 65-71 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2410-1125
1195238
  Диба М. Продуктивне навчання і його роль у підготовці фахівців // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 60-65 : рис. – ISSN 1682-2366
1195239
  Бутук О.І. Продуктивний варіант вирішення дискусійних проблем регулювання зовнішньоекономічних відносин України в умовах кризи надмірно лібералізованої глобалізації // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 153-161. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633


  Розглядаються вади надмірно лібералізованої глобалізації та створювальні проблеми реінтеграції країн СНД. Розглядаються проблеми входження України у Митний союз.
1195240
   Продуктивний візит // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 вересня (№ 37). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Ректор Маріупольського державного університету Костянтин Балабанов і проректор з міжнародних зв"язків Микола Трофименко перебували з візитом у Грецькій Республіці. За підсумками низки продуктивних переговорів були досягнуті важливі як для університету, ...
1195241
  Шедяков В.Є. Продуктивний потенціал застосування концепції інтелектуального капіталу: особливості, можливості та обмеження в українських умовах // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (76). – С. 35-42. – ISSN 0374-3896


  У статті йдеться про роль розвитку інтелектуального капіталу суспільства. Розглядаються особливості наукової праці та можливості її використання в забезпеченні підвищення конкурентоспроможності національного проекту розвитку.
1195242
  Бутенко Є.В. Продуктивний потенціал земель та принципи його оцінки в Україні / Є.В. Бутенко, Р.А. Харитоненко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 58-65 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1195243
  Урядова В.Д. Продуктивні афіксальні моделі англійського словотворення // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 312-316. – Бібліогр.: Літ.: с.315-316; 12 п.
1195244
  Аліфіренко Л. Продуктивні моделі творення складних та складнопохідних іменників у сучасній англійській мові // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 90-95. – ISSN 2075-1486
1195245
   Продуктивні сили економічних районів України. – Київ : Нічлава, 2000. – 520с. – ISBN 966-7317-42-0


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1195246
  Цвелих Т П. Продуктивні сили комунізму / Т П. Цвелих. – К., 1963. – 48с.
1195247
  Алимов О.М. Продуктивні сили Радянської України : науково-популярна література / О.М. Алимов. – Київ : Наукова думка, 1981. – 182 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1195248
  Хвесик М.А. Продуктивні сили України: проблеми та перспективи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 4 (186). – С. 26-36
1195249
  Чорний Р.С. Продуктивні сили як соціально-економічна категорія // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 199-204. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1195250
  Щур І. Продуктивні словотвірні типи україномовного комп"ютерного сленгу // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 27-30.
1195251
  Каратінцева К.П. Продуктивні способи творення термінів на позначення інфекційних захворювань ротової порожнини / К.П. Каратінцева, Л.В. Стегніцька // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 57-61. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
1195252
  Ісаєва М.І. Продуктивні стратегії та тактики переконання у полеміці щодо українського правопису в першій чверті XX століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 368-372


  У статті розглянуто найпродуктивніші стратегії та тактики переконання, використані в дискусії навколо українського правопису в першій чверті ХХ століття на прикладі наукових розвідок І.Нечуя-Левицького та М.Грушевського; схарактеризовано комунікативну ...
1195253
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 1. – 2004
1195254
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 2. – 2004
1195255
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 3. – 2004
1195256
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 4. – 2004
1195257
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 1. – 2005
1195258
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 2. – 2005
1195259
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 3. – 2005
1195260
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 4. – 2005
1195261
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 1. – 2006
1195262
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 2. – 2006
1195263
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 3. – 2006
1195264
   Продуктивність : Науково-практичний журнал. – Краматорськ, 1996-
№ 4. – 2006
1195265
  Короткова А.Я. Продуктивність агроландшафтів Угорщини за даними врожайності озимої пшениці : географія / А.Я. Короткова, Л.Г. Трусилова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 78-81 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
1195266
   Продуктивність агрофітоценозів польової сівозміни за різних систем основного обробітку і удобрення у Правобережному Лісостепу України / І.Д. Примак, О.Б. Панченко, М.В. Войтовик, І.А. Панченко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 5-11 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2310-9270
1195267
  Клименко І.І. Продуктивність агроценозів вівса в умовах забруднення важкими металами сірого лісового грунту // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 77-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0372-8498
1195268
  Золотаренко О.А. Продуктивність афіксації в юридичній термінології німецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 168-176


  У статті досліджено особливості та продуктивність афіксального словотвору німецької мови. На матеріалі юридичної термінології було виявлено продуктивність суфіксів, префіксів та афіксоїдів у різних тематичних групах. Проаналізовано основні тенденції ...
1195269
  Войтовик Михайло Вікторович Продуктивність багаторічних трав та сумішок однорічних культур залежно від рівня азотного живлення та строків сівби на Чорноземі вилугованому лісостепу України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.09 / Войтовик Михайло Вікторович; Ін-тут землеробства Української академії аграрних наук. – К., 1998. – 16л.
1195270
  Ластовська І.О. Продуктивність бичків різних порід в умовах інноваційної технології виробництва яловичини // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 199-204 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
1195271
  Гандзюра В.П. Продуктивність біосистем за токсичного забруднення середовища важкими металами : Монографія / В.П. Гандзюра. – Київ, 2002. – 248 с. – ISBN 966-95774-0-3
1195272
  Лихочвор В.В. Продуктивність буряків цукрових залежно від строків сівби у Лісостепу Західному / В.В. Лихочвор, С.С. Костючко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 100-106 : табл. – Бібліогр.: 13 назв.
1195273
  Глеваський В.І. Продуктивність гібридів буряків цукрових залежно від сортових особливостей і погодних умов / В.І. Глеваський, В.О. Рибак // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 154-158 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2310-9270
1195274
  Єременко О.А. Продуктивність гібридів соняшнику (Helianthus annuus L.) у Південному Степу // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 127-139 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.
1195275
  Яцева О.А. Продуктивність гібридів цукрових буряків залежно від фонів живлення в умовах Придністров"я / О.А. Яцева, Д.В. Бучковський // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 216-221 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2410-1125
1195276
   Продуктивність жита озимого за беззмінного вирощування / Л.Д. Глущенко, А.В. Кохан, В.В. Гангур, Р.В. Олепір, О.І. Лень, С.Г. Брегеда // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 61-67 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1195277
   Продуктивність і обмін речовин за використання різних селеновмісних добавок в раціоні бичків / Т.М. Приліпко, П.Б. Захарчук, В.І. Гончар, В.Б. Косташ // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 110-116 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2410-1125
1195278
  Януш Ширмер Продуктивність і рентабельність українських підприємств різних форм власності : аналізують науковці / Януш Ширмер, В. Дубровський, Т. Шигаєва // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 13-15 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1195279
  Карпінський Б.А. Продуктивність і сталий розвиток економіки : Монографія / Б.А. Карпінський, С.М. Божко. – Львів : Логос, 2004. – 274 с. – (Економіка території ; 1). – ISBN 966-7910-39-3
1195280
  Шукайло С.П. Продуктивність і якість зерна сорізу під впливом мінеральних добрив. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.09 / Шукайло С.П.; Херсон. держ. аграрний ун-т. – Херсон, 1999. – 16л.
1195281
  Сваткова Т.Д. Продуктивність конверсивної словотвірної моделі у формуванні французької науково-технічної лексики / Т.Д. Сваткова, З.І. Веприцька // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 103-107. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  На матеріалі науково-технічної лексики розглядаються конверсивні словотвірні моделі субстантивації та ад"єктивації, зокрема їх висока продуктивність при створенні нових лексичних одиниць термінологічного типу у французькій мові. На материале ...
1195282
  Іл"їн В.В. Продуктивність концептуально-персоналістського аналізу в дослідженні української класичної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У цій статті розглядаються нові підходи до дослідження української філософії.
1195283
  Квасніцька Л.С. Продуктивність короткоротаційних сівозмін зони достатнього зволоження Правобережного Лісостепу // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 50-53 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0372-8498
1195284
  Шацман Д.О. Продуктивність кукурудзи за різних систем захисту і беззмінного вирощування у Лівобережному Лісостепі України // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 82-88 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-4893
1195285
  Малієнко А.М. Продуктивність кукурудзи на зерно за різних способів основного обробітку грунту в короткоротаційній сівозміні / А.М. Малієнко, С.О. Гаврилов, Н.Є. Борис // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 45-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв.
1195286
  Корсун С.Г. Продуктивність кукурудзи на зерно залежно від накопичення важких металів у грунті / С.Г. Корсун, Н.І. Довбаш, І.І. Клименко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 75-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
1195287
  Польовий А.М. Продуктивність лучної та степової рослинності в умовах змін клімату / А.М. Польовий, Л.Ю. Божко, О.А. Барсукова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 143-144. – ISSN 2306-5680
1195288
  Панцирева Г.В. Продуктивність люпину білого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 53-60 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2476626
1195289
  Рудік О.Л. Продуктивність льону олійного за впровадження технологій подвійного використання культури / О.Л. Рудік, І.М. Мринський // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 102-112 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1195290
  Роговський С.В. Продуктивність маточних кущів клонових підщеп яблуні, створених традиційно та способом окулірування на сіянці яблуні домашньої в умовах НВЦ Білоцерківського НАУ // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 146-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
1195291
  Ведмедєв М.М. Продуктивність мислення: психологічні чинники і культурні ресурси // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 23-29


  Стаття присвячена проблемі впливу культурних форм на продуктивність мислительної діяльності. Зіставляються психологічний і епістемологічний підходи до вивчення феномена креативності. Статья посвящена проблеме влияния культурных форм на продуктивность ...
1195292
  Дяконенко О.І. Продуктивність наукової діяльності та ії вплив на економіку України // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (30). – С. 177-190. – ISSN 2072-9480


  "...Досліджено сучасний стан продуктивності наукової діяльності в Україні та специфіку ії впливу на макроекономічний розвиток країни."
1195293
  Шаферівський Б.С. Продуктивність нкурів спеціалізованих м"ясних порід зарубіжного походження // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 140-145 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1195294
  Шаббір Гулам Продуктивність олійних культур родини Brassicaceae залежно від застосування добрив в умовах північно-східного Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Шаббір Гулам ; М-во освіти і науки України, Сумс. нац. аграр. ун-т. – Суми, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1195295
  Форемна І.В. Продуктивність плівчастого та голозерного вівса залежно від норм висіву / І.В. Форемна, В.В. Лихочвор // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 52-57 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1125
1195296
  Бикін А.В. Продуктивність помідорів у відкритому та закритому грунті при внесенні вермикомпосту. : Автореф... Канд.сільськогосп.наук: 06.01.06.,06.01.04 / Бикін А.В.; Укр.держ.аграрн.ун-т. – К, 1992. – 24л.
1195297
  Івасюк Ю.І. Продуктивність посівів сої за роздільного та інтегрованого застосування мікробіологічного препарату, регулятора росту рослин і гербіциду // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 89-95 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1195298
  Дубовик А.Й. Продуктивність праці - головна умова підвищення економічної еффективності сільськогосподарського виробництва / А.Й. Дубовик. – Київ, 1968. – 42с.
1195299
  Мартинюк С.Г. Продуктивність праці / С.Г. Мартинюк. – К, 1981. – 168с.
1195300
  Ільчук М.М. Продуктивність праці в аграрному секторі економіки України - основний чинник його розвитку / М.М. Ільчук, І.А. Коновал, М.І. Дмитрук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 284. – C. 7-16. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1195301
   Продуктивність праці в народному господарстві УРСР та шляхи її підвищення. – К., 1971. – 158с.
1195302
  Бугуцький О.А. Продуктивність праці в сільському господарстві / О.А. Бугуцький. – Київ, 1973. – 73с.
1195303
  Дієсперов В. Продуктивність праці в сільському господарстві // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 61-68 : табл. – ISSN 0131-775Х
1195304
  Бабич М.М. Продуктивність праці в сільському господарстві як фактор забезпечення продовольчої безпеки / М.М. Бабич, Ю.Ю. Загребаленко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13/14, липень. – С. 24-29. – ISSN 2306-6792
1195305
  Ревенко А. Продуктивність праці в сучасних умовах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-37.
1195306
  Лісогор Л.С. Продуктивність праці в Україні: проблеми та перспективи підвищення // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 131-138. – ISSN 2072-9480
1195307
   Продуктивність праці і науково-технічний прогрес. – К., 1975. – 191с.
1195308
   Продуктивність праці і нові форми її оплати в колгоспах. – Київ, 1959. – 308с.
1195309
  Горелік Л.Е. Продуктивність праці і організація заробітної плати в швейній промисловості УРСР / Л.Е. Горелік. – Київ, 1941. – 159с.
1195310
  Рубан О.А. Продуктивність праці і реальні доходи в розвинутому соціалістичному суспільстві / О.А. Рубан. – К., 1980. – 48с.
1195311
  Кошелюк Сергій Панасович Продуктивність праці і резерви її зростання / Кошелюк Сергій Панасович. – К., 1972. – 31с.
1195312
  Ступницький І.С. Продуктивність праці і шляхи її зростання в промисловості : (На матеріалах машинобудівних підприємств УРСР) / І.С. Ступницький ; МВО УРСР, КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1958. – 108 с.
1195313
  Верба В. Продуктивність праці на підприємстві: сучасний вимір і ключові чинники зростання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 5. – С. 20-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1195314
  Пасєка А. Продуктивність праці на сучасному етапі: методика вимірювання та комплексна оцінка // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 45-50
1195315
  Кожем"якіна С.М. Продуктивність праці сектору послуг в економіці України: аналітичні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 133-140
1195316
  Терехов Я.Ф. Продуктивність праці та заробітна плата / Я.Ф. Терехов. – К., 1961. – 44с.
1195317
  Клочан В. Продуктивність праці та її оплата / В. Клочан, Н. Костаневич // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 54-55 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1195318
  Вініченко І.І. Продуктивність праці та її фактори / І.І. Вініченко, В.В. Кушмаєва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 34-38. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1195319
   Продуктивність праці та резерви її підвищення в соціалістичному сільському господарстві. – Київ, 1962. – 256с.
1195320
  Панченко М.П. Продуктивність праці та шляхи її підвищення в колгоспному виробництві / М.П. Панченко, Є.О. Гайдаєнко. – Київ, 1969. – 154с.
1195321
  Касич А.О. Продуктивність праці як індикатор ефективної економічної політики держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (218/219). – С. 119-129. – ISSN 2522-1620
1195322
  Спободчикова Ю.В. Продуктивність праці як планово-економічний показник ринкової системи // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.335-338. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1195323
  Ярчук А. Продуктивність праці як фактор впливу на якість життя населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 1. – С.16-21 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-6912 01
1195324
  Шандова Н.В. Продуктивність праці як фактор конкурентоспроможності / Н.В. Шандова, М.О. Шульга // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 6. – С. 28-32 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2409-1944
1195325
  Могілат І. Продуктивність праці, продуктивність капіталу та сукупна факторна продуктивність: динаміка і фактори впливу на них / І. Могілат, Н. Горшкова, С. Кожем"якіна // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8 (573). – С. 4-16. – ISSN 0131-775Х
1195326
  Кожем"якіна С.М. Продуктивність праці: вектор макроекономічних показників // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 49-53
1195327
  Савенко Л.І. Продуктивність праці: динаміка і резерви зростання / Л.І. Савенко. – Київ, 1979. – 96 с.
1195328
  Морщенок Т.С. Продуктивність праці: економічна сутність та фактори її підвищення на підприємстві / Т.С. Морщенок, І.Л. Луц // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 63-71. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1195329
  Музиченко С.А. Продуктивність праці: соціально-економічна сутність категорії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 24-27.
1195330
  Дубовий В.І. Продуктивність пшениці озимої в умовах Полісся за впливу осаду стічних вод / В.І. Дубовий, М.Г. Табакаєва // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 71-74 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
1195331
  Грицевич Ю.С. Продуктивність пшениці озимої за різних строків сівби в Західному Лісостепу / Ю.С. Грицевич, Н.П. Самець, Г.П. Сидорук // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 46-57 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1195332
  Бузинний М.В. Продуктивність пшениці озимої залежно від попередників // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 106-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1195333
  Олійник К.М. Продуктивність пшениці озимої сорту Столична за технологій вирощування різної інтенсивності / К.М. Олійник, Л.Ю. Блажевич // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 102-113 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1195334
  Альохін Володимир Ілліч Продуктивність ранньостиглого гібрида кукурудзи Славутич 162 СВ та його батьківських форм залежно від строків сівби та густоти стояння рослин в умовах північної зони степу України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.09 / Альохін Володимир Ілліч; Ін-тут зернового господарства Української Академії аграрних наук. – Дніпропетровськ, 1999. – 16л.
1195335
  Гамаюнова В.В. Продуктивність розторопші плямистої в Південному Степу / В.В. Гамаюнова, О.В. Дьомін // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 107-114 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1195336
  Улянич О.І. Продуктивність рослин селери черешкової за застосування різних форм гідрогелю // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 213-218 : табл. – Бібліогр.: с. 218. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1195337
  Жиленко М.І. Продуктивність сільськогосподарських культур на рекультивованих землях Західного Донбасу : Автореф... канд. с..г.наук: 06.00.09 / Жиленко М. І.; Укр. акад. аграрн. наук, Ін-т зернововго господарства. – Дніпропетровськ, 1996. – 17л.
1195338
  Вишнівський П.С. Продуктивність сої залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України / П.С. Вишнівський, О.В. Фурман // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Кравченко Ю.С., Мельник В.І., Піковська О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 1. – С. 13-22. – ISSN 2706-7688
1195339
  Заяць П.С. Продуктивність сої і пшениці озимої залежно від способів основного обробітку сірого лісового грунту та заходів контролювання сегетальної рослинності : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.01 / Заяць Павло Степанович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук центр "Ін-т землеробства НААН". – Чабани, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1195340
  Пущак В.І. Продуктивність сортів нуту залежно від норм висіву в умовах Лісостепу Західного // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 104-111 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2410-1125
1195341
  Смірнова І.В. Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від фону живлення в умовах Південного Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Смірнова Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1195342
  Ковальчук Н.В. Продуктивність сортів сої залежно від елементів технології вирощування // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 74-82 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1195343
  Чернова А.В. Продуктивність сортів та гібридів сорго цукрового залежно від норм висіву, бактеріальних препаратів та мікродобрив в умовах Південного Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Чернова Анастасія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1195344
   Продуктивність соснових деревостанів природного і штучного походження в умовах Малого Полісся / І.Я. Олійник, Л.Д. Загвойська, В.М. Куриляк, Ю.В. Шведюк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 159-165 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1991-606X
1195345
  Жуковський О.В. Продуктивність соснових насаджень із різною густотою у Житомирському Поліссі / О.В. Жуковський, О.В. Зборовська // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 54-60. – ISSN 0459-1216
1195346
  Комарницька Т.К. Продуктивність способів термінотворення в сучасній японській юридичній термінології // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 50-59. – Бібліогр.: С. 58-59; [20 назв]. – ISSN 1682-671Х
1195347
  Костючков С.К. Продуктивність сучасної освіти в контексті пристосування людини до життя в нових цивілізаційних умовах // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 3 (131), березень. – С. 11-17. – ISSN 2077-1800


  У статті розглядаються підходи до аналізу продуктивності сучасної освіти в контексті цивілізаційних умов третього тисячоліття; аналізуються тенденції сучасного соціального розвитку через їх усві- домлення в контексті філософії освіти; автор акцентує ...
1195348
  Чернецький В.М. Продуктивність та динаміка плодоношення кабачка залежно від схеми розміщення рослин в умовах Лісостепу Правобережного / В.М. Чернецький, І.І. Паламарчук, Л.І. Чередниченко // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 178-184 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
1195349
  Масик І.М. Продуктивність та економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно за різних систем основного обробітку грунту в умовах Лівобережного Лісостепу України / І.М. Масик, Е.А. Захарченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 146-154 : табл. – Бібліогр.: с. 154. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1195350
  Соколик М.П. Продуктивність та оплата праці за паритетом купівельної спроможності в Україні та інших країнах: порівняльний аналіз // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С.85-103. – ISSN 1605-7988
1195351
  Андрущенко О.П. Продуктивність та стан суцільних і часткових культур дуба звичайного в умовах свіжої ясенево-липової діброви / О.П. Андрущенко, М.Г. Румянцев, Л.С. Луначевський // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 3-10 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 9. – ISSN 0459-1216
1195352
  Халак В.І. Продуктивність та ступінь дискретності полігенно-спадкових ознак свиноматок різної тривалості племінного використання // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 138-142 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-6609
1195353
  Андрушко О.М. Продуктивність та якість насіннєвої картоплі, отриманої на основі мінібульб, залежно від прийомів формування вихідного матеріалу : Автореф. дис... канд. сільськогосподарських наук: 06.01.05. / Андрушко О.М.; Ін-тут цукрових буряків; УААН. – Київ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17
1195354
  Сологуб Ю.І. Продуктивність цукрових буряків у зернопросапній сівозміні при використанні пілсяжнивних посівів та побічної продукції на добриво в правобережному лісостепу України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.01 / Сологуб Ю.І.; Ін-т землеробства Україн. акад. аграрних наук. – К., 1999. – 20л.
1195355
  Стебліченко О.І. Продуктивність чаберу садового (Satureja hortensis L.) залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах Південного Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Стебліченко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1195356
  Кірмікчій П.Г. Продуктивність чуфи (Cyperus esculentus L.) в умовах культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-28. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Досліджено продуктивність чуфи (Cyperus esculentus L.) залежно від умов вирощування та термінів висадки. Встановлено, що урожайність досліджених рослин більшою мірою залежить від умов вирощування, ніж від термінів висаджування.
1195357
  Пермякова Світлана Юріївна Продуктивність яблуні в інтенсивному саду короткого циклу використання залежно від систем утримання грунту та удобрення : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.07 / Пермякова Світлана Юріївна; Уманська сільськогосп. академія. – Умань, 2000. – 18л.
1195358
  Манзій В.В. Продуктивність яблуні залежно від рівнів удобрення в провобережному лісостепу України : Автореф... канд. сільськогосп.наук: 06.01.07 / Манзій В.В.; Уманська сільськогосп. акад. – Умань, 2000. – 17л.
1195359
   Продуктивність ярих зернових культур у технологіях органічного землеробства / П.С. Вишнівський, В.М. Юла, О.Г. Любчич, В.В. Камінська, Р.Є. Грищенко, М.О. Дрозд // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 117-132 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1195360
  Камінська В.В. Продуктивність ячменю ярого за різних технологій вирощування / В.В. Камінська, О.Ф. Дудка, Б.В. Мушик // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 114-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1195361
   Продуктивність ячменю ярого залежно від удобрення та вапнування в умовах Західного Полісся / В.М. Польовий, Є.Д. Ткач, Л.Я. Лукашук, Г.Ф. Ровна, Б.В. Гук, О.В. Курач // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 83-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
1195362
  Лимонченко В.В. Продуктивное воображение. : Дис... Канд. философ. наук: 09.00.01 / Лимонченко В.В.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 211л. – Бібліогр.:л.183-211
1195363
  Лимонченко Вера Владимировна Продуктивное воображение: философско-педагогический аспект проблемы : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Лимонченко Вера Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 17л.
1195364
  Зенка В.Э. Продуктивное животноводство и его развитие в колхозах Латвийской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Зенка В.Э.; М-во высш. образования СССР. Латв. гос. ун-т. – Рига, 1954. – 16л.
1195365
   Продуктивное животноводство США. – М., 1968. – 512с.
1195366
  Шахназаров Р.Р. Продуктивное животноводство хлопкосеющих колхозов Среднеамударьинской подзоны Туркменской ССР и пути повышения его экономической эффективности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Шахназаров Р.Р. ; Туркм. гос. ун-т. – Ашхабад, 1969. – 21 с.
1195367
  Царев П.В. Продуктивное именное словообразование в современном английском языке / П.В. Царев. – М, 1984. – 225с.
1195368
   Продуктивное использование дикорастущих и культурных растений. – Саранск, 1983. – 160с.
1195369
  Вертгеймер М. Продуктивное мышление / М. Вертгеймер; общ. ред. С.Ф. Горбова и В.П. Зинченко. – Москва : Прогресс, 1987. – 336 с.
1195370
  Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости / З.И. Калмыкова. – М., 1981. – 200с.
1195371
  Курочкина Н. Продуктивность Primula macrocalyx Bunge в условиях культуры / Н. Курочкина, М. Половинка, Ю. Косенкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 145-147. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Primula macrocalyx Bunge - многолетнее короткокорневищное растение. В условиях культуры отмечается ускорение развития особей вида. В природных ценопопуляциях P. macrocalyx имеет невысокую продуктивность, в агропопуляциях продуктивность значительно ...
1195372
   Продуктивность Байкала и антропогенные изменения его природы. – Иркутск, 1974. – 327с.
1195373
  Нахуцришвили Г.Ш. Продуктивность высокогорных травяных сообществ Центрального Кавказа / Г.Ш. Нахуцришвили. – Тбилиси, 1980. – 159с.
1195374
   Продуктивность высокогорных экосистем Тянь-Шаня. – Бишкек : Илим, 1991. – 216с.
1195375
  Василенко М.Г. Продуктивность желтого кормового люпина в повторных посевах в условиях Полесья УССР : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Василенко М.Г.; Львовский с.-х. ин-т. – Киев, 1968. – 31л.
1195376
  Головацкая Ольга Борисовна Продуктивность запоминания и воспроизведения в условиях варьирования способов учебной деятельности : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Головацкая Ольга Борисовна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 22л.
1195377
  Бучнева В.Ф. Продуктивность зерно-картофельно-льноводческих севооборотов Южного Полесья УССР : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук : 530 / Бучнева В.Ф. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 29 с.
1195378
  Гаврилов С.И. Продуктивность зообентоса некоторых промысловых озер Белоруссии : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Гаврилов С.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 20л.
1195379
  Коротов Г.П. Продуктивность и биологические особенности якутского скота : Автореф... канд. биол.наук: / Коротов Г. П.; АН СССР, Сиб. отд. Объед. уч. сов. по биол. – Новосибирск, 1965. – 42л. – Бібліогр.:с.42
1195380
  Манаков К.Н. Продуктивность и биологический круговорот в тундровых биогеоценозах Кольского полуострова / К.Н. Манаков. – Ленинград, 1972. – 148с.
1195381
  Сироченко И.А. Продуктивность и качество сахарной свеклы. : Автореф... Доктора с-х.наук: / Сироченко И.А.; Акад.наук Укр.ССР.Ин-т физиол.растений и агрохимии. – Киев, 1949. – 20 с.
1195382
  Воронцова К.Б. Продуктивность и новые качества сложных имен существительных в современном русской языке (на материале словарей) : Автореф... канд. филол.наук: / Воронцова К.Б.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1962. – 21л.
1195383
   Продуктивность и рациональное использование растительности Урала. – Свердловск, 1980. – 150с.
1195384
  Плисак Р.П. Продуктивность и структура лугов пустынной зоны / Р.П. Плисак. – Алма-Ата, 1989. – 187с.
1195385
  Бедный Б. Продуктивность исследовательской работы аспирантов (наукометрические оценки). / Б. Бедный, А. Миронос, Т. Серова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 20-37. – Біблібгр.: 26 назв. – ISSN 0869-3617


  Эффективность института аспирантуры как источника кадрового пополнения научно-педагогических школ и наукоемких отраслей экономики. РФ.
1195386
  Натрова З. Продуктивность колоса зерновых культур / З. Натрова, Я. Смочек. – М, 1983. – 45с.
1195387
  Москаленко А.Н. Продуктивность кроссбредных овец в зависимости от кровности и комбинаций скрещивания : Автореф... канд. с.-х.наук: 550 / Москаленко А.Н.; Горьк. с.-х. ин-т. – Горький, 1969. – 21л.
1195388
  Шадрина Н.И. Продуктивность лесоболотных биогеоценозов Тавда-Куминского междуречья (южнотаежное Зауралье) в связи с почвенными и гидрологическими условиями : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Шадрина Н.И.; Уральск. филиал. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1969. – 39л.
1195389
  Кириченко Н.Я. Продуктивность луговых и полевых культур в севооборотах и их влияние на некоторые свойства торфяных почв : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.538 / Кириченко Н.Я.; Львов. с.-х. ин-т. – Дубляны, 1970. – 29л.
1195390
  Алексеенко Л.Н. Продуктивность луговых растений в зависимости от условий среды / Л.Н. Алексеенко. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1967. – 168с.
1195391
  Шевченко Г.Н. Продуктивность модели морфологически сложных глаголов с первым субстантивным элементом припа "to beby -- sit" в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шевченко Г. Н.; КГУ. – К., 1976. – 21л.
1195392
  Шевченко Георгий Никонович Продуктивность модели морфологически сложных глаголов с первым субстантивным элементом типа " " в современном английском языке. : Дис... канд. филолог.наук: / Шевченко Георгий Никонович; МВ и ССО ССР. Москов. гос. ун-тет. – М., 1976. – 184л. – Бібліогр.:л.173-184
1195393
   Продуктивность органической и биологической массы леса. – М., 1974. – 189с.
1195394
   Продуктивность островных и прибрежно-мелководных экосистем Куйбышевского водохранилища. – Казань, 1983. – 196с.
1195395
  Вуазэн А. Продуктивность пастбищ / А. Вуазэн; Под ред. Мининой И.П. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1959. – 272с.
1195396
  Вахитова С.Г. Продуктивность педагогической деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 9. – С. 76-78. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается деятельность педагогически зрелого учителя, которая способствует формированию саморазвивающейся личности. Анализируется основной показатель деятельностного компонента педагогической зрелости -продуктивность, повышению уровня которой ...
1195397
   Продуктивность почв нечерноземной зоны и пути ее увеличения. – Москва : Моск.ун-та, 1984. – 164 с.
1195398
  Трухин Н.В. Продуктивность протококковых водорослей, выделенных из различных географических районов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Трухин Н.В. ; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Москва, 1964. – 16 с.
1195399
   Продуктивность растительности аридной зоны Азии. – Ленинград : Наука, 1977. – 232с.
1195400
   Продуктивность растительности Центральных Каракумов в связи с различным режимом использования. – Москва : Наука, 1979. – 255с.
1195401
  Шульман Г.Е. Продуктивность рыб Черного моря / Г.Е. Шульман, С.Ю. Урденко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 183с.
1195402
  Мороз Василий Степанович Продуктивность сельскохозяйственных культур в зависимости от удобрений на рекльтивированных землях в условиях Полесья УССР : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.09 / Мороз Василий Степанович; Укр. с.-х. акад. – К., 1976. – 24л.
1195403
  Андреяшкина Н.И. Продуктивность сообществ гипоарктических кустарников и кустарничков лесотундры Зауралья : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Андреяшкина Н.И.; АН СССР. Уральский научный центр. – Свердловск, 1972. – 28л.
1195404
  Хусаинов Берик Мергалиевич Продуктивность сортов овса в зависимости от комплексного влияния систем удобрения и защиты растений в условиях северной лесостепи Украины : Автореф... канд. сельскохоз.наук: 06.01.09 / Хусаинов Берик Мергалиевич; Украинский государств. аграр. университет. – К., 1993. – 24л.
1195405
  Джапаридзе Т.Г. Продуктивность цигайхХгрубошерстных овец и их помесей, поученных от промышленного скрещивания с баранами ромни-марш : Автореф... канд. с. х.наук: / Джапаридзе Т. Г.; МСХ РСФСР, Горьк. с.х. ин-т. – Горький, 1961. – 19л.
1195406
   Продуктивность экваториальной Атлантики. – Киев : Наукова думка, 1990. – 225с.
1195407
  Исаева И.С. Продуктивность яблони / И.С. Исаева. – М, 1989. – 149с.
1195408
  Поплавский Л.И. Продуктивность, перевариваемость кормов, баланс веществ и энергии у нетелей и коров при маломолочном выкармливании супом : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 551 / Поплавский Л.И. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 21 с.
1195409
  Залужский С А. Продуктивнось звеньев севооборота с бобовыми культурами и озимой пшеницей на темно-серых оподзоленны почвах Львовской области : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Залужский А.С. ; Львовск. с.-х. ин-т. – Дубляны, 1969. – 19 с.
1195410
   Продуктивные битуминозные толщи пермских отложений Мелекесской впадины и Татарского свода. – Казань, 1982. – 103с.
1195411
  Панышев Н.П. Продуктивные и биологические особенности коров красной горбатовской породы разных типов конституции : Автореф. дис. ... канд.с.-х. наук : 550 / Панышев Н.П. ; Горьк. с.-х. ин-т. – Горький, 1968. – 23 с.
1195412
  Жукова Н.С. Продуктивные и непродуктивные звен в глагольной парадигме современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жукова Н. С.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1195413
  Ворон Ф.П. Продуктивные особенности свиней миргородской породы, кролевецкой, подольской, приднепровской породных групп и некоторые вопросы племенной работы с ними : Автореф... канд. с.-х.наук: / Ворон Ф.П.; Харьк. зоотехн. ин-т. – Х., 1960. – 21л.
1195414
  Жаловский А.Д. Продуктивные словообразовательны етипы отглагольных прилагательных в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Жаловский А.Д.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1962. – 19л.
1195415
  Вертоградова Л.А. Продуктивные способы образования прилагательных в современном английском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Вертоградова Л.А.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
1195416
  Малахова И.А. Продуктивные способы словообразования в лексико-грамматической категории глаголов в современном французском языке. (Синхронно-диахронное исследование) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Малахова И.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – 19л.
1195417
  Скороходова Г.И. Продуктивные суффиксы прилагательных современного шведского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скороходова Г.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1958. – 17л.
1195418
  Щелок Е.А. Продуктивные типы прилагательных в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Щелок Е.А. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1960. – 18 с.
1195419
  Кочинева О.К. Продуктивные типы словообразования качественных наречий в современном русском языке : Автореф... канд. филолог.наук: / Кочинева О.К.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 15 с.
1195420
  Омельченко Л.Ф. Продуктивные типы сложных слов в современном английском языке : на материале прилагательных и глаголов / Л.Ф. Омельченко. – Киев : Вища школа, 1981. – 142, [2] с.
1195421
  Розентулер А.М. Продуктивный карбон платформенного склона восточной части Донбасса (свиты С2 3-- С2 7) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Розентулер А. М.; МВССО РСФСР, Рост. ГУ. – Ростов н/Д, 1963. – 23л.
1195422
  Бородкін В.Й. Продуктівність праці і заробітка плата / В.Й. Бородкін. – Львів, 1947. – 40с.
1195423
  Маркевич Є.О. Продуктова політика комерційних банків в умовах фінансової кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 457-458. – ISBN 978-966-188-219-4
1195424
  Васильцова С.О. Продуктова стратегія як основа успішного просування товару на ринок / С.О. Васильцова, О.М. Кітченко, Т.В. Хохлюк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 158-162. – ISSN 2309-1533
1195425
  Кондратенко О.В. Продуктовий аспект управління конкурентноспроможністю машинобудівних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 121-125 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1195426
  Мізерник І.Д. Продуктування старосіяного лучного травостою залежно від способів догляду і строків косіння в умовах Прикарпаття. : Автореф... Канд.сільгосп.наук: 06.01.12 / Мізерник І.Д.; Львів.держ.сільгосп.ін-т. – Львів, 1994. – 24л.
1195427
   Продукты биосинтеза высших грибов и их использование. – Москва-Л. : Наука, 1966. – 136с.
1195428
   Продукты взаимодействия в системе SO2-2,2"-дипиридил-Н2О. Ван-дер-ваальсовы клатраты / Р.Е. Хома, В.О. Гельмбольдт, А.А. Эннан, В.Н. Баумер, М.Д. Цапко // Журнал общей химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 86 (148), вып. 9. – С. 1471-1476. – ISSN 0044-460Х
1195429
  Скопенко В.В. Продукты взаимодействия цианидов цинка, кадмия, ртути с алифатическими аминами / В.В. Скопенко, Н.Н. Михалевич, С.М. Галицкая // Укр. хим. журнал, 1971. – №3
1195430
   Продукты вулканизма как полезные ископаемые. – Москва : Наука, 1975. – 184с.
1195431
  Шарипджанов А. Продукты гидрогенолиза гигнина как стабилизаторы полимеров : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 075 / Шарипджанов А. ; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 28 с.
1195432
  Шуколюков Ю.А. Продукты деления трансурановых элементов в космосе / Ю.А. Шуколюков, Данг Ву Минь. – Москва : Наука, 1984. – 120 с.
1195433
  Шуколюков Ю.А. Продукты деления тяжелых элементов на Земле / Ю.А. Шуколюков. – М, 1982. – 128с.
1195434
  Волосенко В.В. Продукты для города / В.В. Волосенко. – Київ, 1990. – 260с.
1195435
  Марголис И.А. Продукты животноводства. / В.В. Леонтьев // Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва, 1925. – 70, [2] с., 2 табл. диаграмм : табл. – (Богатства С.С.С.Р. ; Вып. 1)
1195436
  Матусевич П.А. Продукты конденсации двухатомных фенолов и их хиноидных производных, свойства и применение : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Матусевич П.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования БССР ; Белорусский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1989. – 566 л. + Приложение: л. 512-566. – Библиогр.: л. 471-511
1195437
  Матусевич П.А. Продукты конденсации двухатомных фенолов и их хиноидных производных, свойства и применение : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Матусевич П.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 36 с. – Библиогр.: 79 назв.
1195438
   Продукты коррозии в контурах атомных станций. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 168 с. : с ил. – ISBN 5-283-03762-2
1195439
   Продукты кремнийорганические. – М., 1986. – 30с.
1195440
  Тиунов Леонид Андреевич Продукты метаболизма при радиационных поражениях / Тиунов Леонид Андреевич, Кустов Виктор Васильевич. – Москва : Атомиздат, 1980. – 140с.
1195441
  Маркова Л.Н. Продукты окислительного дезаминирования моноаминов как блокаторы делений дробления : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Маркова Л.Н.; АН СССР. Ин-т биологии развития. – М., 1971. – 24л.
1195442
  Родионов А.В. Продукты птицеводчества / А.В. Родионов. – М., 1926. – 42с.
1195443
  Шеметков М.Ф. Продукты пчеловодства и здоровье человека. / М.Ф. Шеметков. – Минск, 1987. – 99с.
1195444
  Руденко А.П. Продукты уплотнения в органическом катализе. : Автореф... доктор хим.наук: / Руденко А.П.; МГУ. Хим. ф-тет.. – М., 1971. – 44л.
1195445
  Гребіник С.М. Продукування активних форм кисню та зміна рівня цитозольного Ca2+ у трансформованих T-клітинах за дії фотозбудженого фулерену C60 : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гребіник Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 133 л. – Бібліогр.: 113-133
1195446
  Гребіник С.М. Продукування активних форм кисню та зміна рівня цитозольного кальцію у трансформованих T-клітинах за дії фотозбудженого фулерену C60 : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Гребіник Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1195447
  Шенгерій Л.М. Продукування принципів стандартизації знання в доробку Аристотеля // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 36-39. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))


  Проведено аналіз доробку Арістотеля в контексті логіко-раціональної моделі пізнавальних процесів. З"ясовано, що особлива увага зосереджується на аналізові другої складової моделі - продукуванні формальних принципів і засобів стандартизації знання.
1195448
  Марченко Н.П. Продукування та адаптація до потреб користувача та пропагування біографічного знання бібліотеками України для дітей // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 296-311


  У статті розглянуті здобутки бібліотек України для дітей у біографічно-інформаційній діяльності, зокрема, у підготовці біобібліографічних покажчиків і формуванні електронних ресурсів біографічної інформації, адаптованих до потреб користувача-дитини.
1195449
  Малюга Н.М. Продукування фемінативів як спосіб подолання гендерної асиметрії в мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 162-168. – ISSN 2305-3852


  У статті йдеться про оновлення українського лексикону, зокрема фемінне словотворення в системі та структурі української мови, що виявляє стійку тенденцію до регулярності, а також про готовність суспільства кодифікувати нову норму, долаючи асиметричне ...
1195450
  Федоров А.Ф. Продукционные возможности мидии (Mytilus Fdulis L.) в марикультуре Мурмана / А.Ф. Федоров. – Апатиты, 1987. – 102с.
1195451
  Фам Ван Хуен Продукционные возможности фотосинтеза и их реализация в различных экологических условиях у рифостроящих кораллов и тропических макрофитов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Фам Ван Хуен; АН СССР. Дальневосточ. отд., Ин-т биологии моря. – Владивосток, 1991. – 27л.
1195452
   Продукционный процесс люцерны при инокуляции бинарной композицией SINORHIZOBIUM MELILOTI-NOSTOS / С.Я. Коць, Н.А. Воробей, Д.А. Киризий, Е.В. Караушу // Физиология растений и генетика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2016. – Т. 48, № 2 (280), март - апрель. – С. 120-129. – ISSN 2308-7099
1195453
  Печень-Финенко Продукция ветвистоусых ракообразных озерного зоопланктона : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Печень-Финенко Г.А. ; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1965. – 16 с.
1195454
  Довбня И.В. Продукция высшей растительности волжских водохранилищ : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.18 / Довбня И.В. ; АН УССР. – Киев, 1981. – 24 с.
1195455
  Чмыр В.Д. Продукция и биомасса фотопланктона экваториальной атлантики (восточной части). : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Чмыр В.Д.; АН УССР. Ин-т биологии. – Севастополь, 1979. – 25л.
1195456
  Семин С.И. Продукция и доходы колхозов / С.И. Семин. – Москва, 1961. – 55с.
1195457
  Кондратьева Т.М. Продукция и суточные изменения фитопланктона в южных морях : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Кондратьева Т.М.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1967. – 36л.
1195458
  Иванова М.Б. Продукция планктонных ракообразных в пресных водах / М.Б. Иванова. – Ленинград, 1985. – 222 с. : табл. – Библиогр.: Лит.: с. 205-220
1195459
   Продукция планктонных ракообразных и факторы среды. – Минск, 1990. – 153с.
1195460
   Продукция популяций и сообществ водных организмов и методы ее изучения. – Свердловск, 1985. – 141с.
1195461
  Давидович Николай Александрович Продукция фитопланктона и деструкция органического вещества в условиях повышенной мутности воды (на примере советского участка Дуная, канала Дунай-Сасык и Сасыкского водохранилища) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Давидович Николай Александрович; АН УССР. Ин-т гидробиол. – К., 1987. – 23л.
1195462
  Ковалишин О.С. Продукційна система нечіткої логіки для оптимізації планів відновлювальної терапії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Ковалишин Олег Степанович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1195463
   Продукційність праці в першому році п"ятирічки. – Х., 1930. – 86с.
1195464
  Гандзюра В.П. Продукційно-енергетичні критерії оцінки якості середовища // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 36-40. – (Біологія ; Вип. 25)


  Запропоновано для оцінки якості середовища використовувати показник оптимальності (ПО): [подано формулу]; де g - питома швидкість росту організму; К[нижній індекс 1] - валова ефективність конвертування їжі; R - величини спожитого раціону, що пішов на ...
1195465
  Селезньова Л.В. Продукція без генетично модифікованих організмів в умовах конкуренції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 172-178


  В статті розглядаються екологічні аспекти біотехнологій з використанням ГМО та переваги екологічно чистої продукції в умовах конкуренції.
1195466
  Терпан І. Продукція рослинництва як головне джерело формування селянських бюджетів доби НЕПу // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 103-111. – ISSN 1998-4634
1195467
  Білокінь С. Продукція цивільних друкарень XVIII століття як вияв "пропащого часу" в історії України // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 794-802. – (Нова серія ; вип. 18)
1195468
  Апсите А.Ф. Продуценты L-лизина из рода Brevibacterium : атлас морфофизиол. исслед. / А.Ф. Апсите, Г.Р. Межиня, В.П. Осе ; АН ЛатвССР, Ин-т микробиологии им. А. Кирхенштейна. – Рига : Зинатне, 1978. – 170 с. : ил. – Бібліогр.: с. 161-169
1195469
   Продуценты аминокислот и ферментов. – Рига, 1978. – 146с.
1195470
  Богатырева И. Продюсер : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 8 (1048). – С. 106-120. – ISSN 0130-7673
1195471
  Калініченко Олександр Продюсер як патріотичний фах // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 73 : фото. – ISSN 1998-8044
1195472
  Москаленко Е. Продюсерский договор и его правовая природа // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРЕССА". – Москва, 2013. – № 8, август. – С. 69-77. – ISSN 0201-7059
1195473
  Юдов М.О. Продюсерство як диференційна мистецька практика у радіомовленні України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 228-235
1195474
  Мусієнко-Фортунська Оксана Продюсерська діяльність і рівні кінематографічного синтезу // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 240-246. – ISSN 1997-4264
1195475
  Москаленко К.В. Продюсерський договір в сфері музичного шоу-бізнесу: цивільно-правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Москаленко Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1195476
  Москаленко К.В. Продюсерський договір в сфері музичного шоу-бізнесу: цивільно-правові аспекти : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Москаленко Катерина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 189 л. – Бібліогр.: л. 167-189
1195477
  Москаленко К. Продюсерський договір як змішаний непоіменований цивільно-правовий договір // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 207-209. – ISBN 978-617-7069-17-0
1195478
  Шестакова Н.А. Проезд Художественного театра / Н.А. Шестакова. – М., 1989. – 61с.
1195479
  Мищенко Л.М. Проездом / Л.М. Мищенко. – Киев, 1965. – 105 с.
1195480
   Проезжая по Московии. – М., 1991. – 365с.
1195481
  Толстой Л.Н. Проезжий и крестьянин / Л.Н. Толстой. – Москва : Задруга ; Тип. "Моск. печ. П-во" В. Венгерова, 1917. – 12 с. – (Серия сочинений Л.Н. Толстого, запрещавшихся цензурой / Толстовское Общество в Москве ; под ред. В.Ф.Булгакова ; № 1)
1195482
  Кононенко О.Ю. Проекологічна поведінка населення як об"єкт суспільно-географічних досліджень // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 145-156
1195483
   Проект-ЕС. Программирование на языке L 2В. – Киев, 1979. – 35с.
1195484
  Скаченко О.О. Проект "12+ книг року" як інтерактивна форма візуальної презентації результатів наукових досліджень університету // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 155-168. – ISSN 2707-3335


  Стаття присвячена актуальній проблемі промоції результатів наукововидавничої діяльності університету. Узагальнено практичний досвід презентації наукових, навчальних, довідкових, періодичних видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками ...
1195485
  Стеценко К. Проект "Drum & Bach" - двері у майбутнє / розмову вела Ольга Ходацька // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 квітня (№ 16). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429
1195486
  Кириченко М.С. Проект "Instauratio Magna Scientiarum" в контексті аналітичних і синтетичних компонентів суджень Ф. Бекона щодо причин занепаду наук // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 33-40


  В статті розглядається проблема відновлення наук в контексті філософії Ф.Бекона. З"ясовується, яким чином англійський філософ висновує щодо поновлення наук через аналіз історії і стану наукових досліджень, а також досліджується доробок Ф.Бекона щодо ...
1195487
  Харченко В.С. Проект "TEMPUS-MASTAC": технологія підготовки спеціалістів з критичного комп"ютінгу / В.С. Харченко, К.О. Бохан, А.В. Боярчук // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 49-53. – ISBN 966-8847-12-1


  Про підготовку магістрів і кандидатів наук (PhD) з критичного аерокосмічного комп"ютінгу.
1195488
  Юдин Александр Проект "Адам" : фантастический рассказ // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 1
1195489
  Томилин А.Н. Проект "Альфа К-2". / А.Н. Томилин. – Л., 1968. – 216с.
1195490
  Бодом Г. Проект "Альфа" для дистанційного навчання у закладах освіти з використанням ІКТ і хмарних технологій // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 224-228
1195491
   Проект "Аэрозоль-UA: дистанционное зондирование аэрозолей в земной атмосфере со спутника / Я.С. Яцкив, М.И. Мищенко, В.К. Розенбуш, Д.Н. Шаховской, И.И. Синявский, Г.П. Милиневский, Н.Н. Киселев, Ю.С. Иванов, В.Н. Петухов, В.А. Данилевский, А.П. Бовчалюк // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 4. – С. 3-15. – ISSN 1561-8889
1195492
  Костенко Л. Проект "Бібліометрика української науки": ідея, реалізація, задуми / Л. Костенко, Т. Симоненко, О. Жабін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 30-33. – ISSN 2076-9326


  Наведено концептуальні засади побудови інформаційно-аналітичної системи "Бібліометрика української науки". Висвітлено її джерельну базу - бібліометричні платформи світових агрегаторів науково-інформаційних ресурсів
1195493
  Млечин Л.М. Проект "Вальхалла" / Л.М. Млечин. – Москва, 1983. – 127 с.
1195494
  Гольцов А.Г. Проект "Велика Євразія" в геостратегії Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 134. – С. 41-52. – ISSN 2308-6912


  Геостратегія держави передбачає, зокрема, розробку проектів її діяльності щодо певних регіонів світу, країн та територій. Сучасна геостратегія Росії у світі ґрунтується на концептуальних засадах формування багатополярного порядку. У 2016 році Росія ...
1195495
  Ковтун Л.Ю. Проект "Венера - камета Галлея" // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 10 (114). – С. 20-22
1195496
  Філончук З.В. Проект "Еко-Шик" : 11 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 42-43. – Бібліогр.: 6 назв
1195497
  Ярошенко Т. Проект "Електронна бібліотека : центри знань в університетах України" - інновації через співробітництво // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 3-11. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто мету та основні завдання трирічного (2009-2011) проекту UkrELib ("Електронна бібліотека : Створення центрів знань в університетах України).
1195498
  Саух В.М. Проект "Електронно-бібліотечна система ВНЗ на основі засобів СМS Druрal" / В.М. Саух, В.В. Лада, О.В. Просяник // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 26-32. – (Серія "Технічні науки" ; № 3). – ISSN 2306-4412


  Розглянуто інноваційні підходи до розробки електронно-бібліотечної системи (ЕБС) ВНЗ на основі засобів СMS Drupal, запропоновано шляхи практичної її реалізації для науково-технічної бібліотеки Черкаського державного технологічного університету.
1195499
  Дашичев В.И. Проект "Звезда" - в поисках путей выхода из "холодной войны" // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 2. – С. 120-132. – ISSN 0130-3864


  Из истории многостороннего сотрудничества академий наук социалистических стран. 1974-1984 годы.
1195500
  Акимов А.В. Проект "Индийская Республика " : история успеха // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1 (630). – С. 2-8. – ISSN 0321-5075
1195501
  Давидов В. Проект "Крок назустріч" довів свою життєздатність // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 3


  У 2013-2014 навчальному році триває співпраця освітян м. Конотопа з КНУ імені Тараса Шевченка в рамках проекту "Крок назустріч", реалізацію якого розпочато в квітні 2011 року. В 2013 році відбулися спільні семінари вчителів хімії та учнів шкіл на базі ...
1195502
   Проект "Манхэттен": украинские корни американской атомной бомбы // Тайны прошлого. – Киев, 2015. – № 28. – С. 8
1195503
  Кроми У. Проект "Мохол" / У. Кроми. – М, 1967. – 198с.
1195504
  Соловяненко Д. Проект "Наукова періодика України" на платформі Open Journal Systems / Денис Соловяненко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 3 (41). – С. 11-15. – ISSN 1811-377X


  У статті подається загальна інформація про проект "Наукова періодика України" та покрокова інструкція щодо участі в ньому.
1195505
  Турченко Г. Проект "Новоросія": 1764-2014 рр. Ювілей на крові / Г. Турченко, Ф. Турченко // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 3 (117). – С. 4-22
1195506
  Дем"янчук О.В. Проект "Один пояс, один шлях": геостратегія по-китайськи // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 179-186. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1195507
  Недзельська В. Проект "ОЗОН" – здоров"я для всіх // Київський університет. – Київ, 2016. – Червень (№ 6). – С. 6


  Навесні 2016 року Рада ветеранів Університету започаткувала проект «Програма «ОЗОН». Двічі на місяць усі, кого не лякали примхи погоди, мали можливість спостерігати сезонні зміни у житті рослин паркової та наукової частин Ботанічного саду у супроводі ...
1195508
  Буркинский Б.В. Проект "Окружающая среда для Украины" как инструмент реализации современной парадигмы "зеленая экономика" / Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 39-46
1195509
  Бесчасна І.В. Проект "Південний потік" - нереалізовані амбіції газового монополіста // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 23-28. – ISSN 2077-1800


  У статті проаналізовані причини та наслідки припинення будівництва "Південного потоку". Зокрема, мова йде про посилення російсько-турецьких відносин, на тлі появи нового геополітичного трикутника - Росія - Туреччина - Азербайджан.
1195510
  Вилков В.Ю. Проект "политическая нация": украинские теоретико-идеологические ориентиры // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 121-123
1195511
  Вилков В.Ю. Проект "политическая нация": украинские теоретические и идеологические ориентиры // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  В статье представлен анализ теоретических и идеологических постулатов и предписаний по реализации в Украине проекта "политическая нация". У статті запропоновано аналіз теоретичних та ідеологічних постулатів і приписів щодо реалізації в Україні проекту ...
1195512
   Проект "Почути". Мистецтво доступне для кожного! // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 161-162


  Чикунова К. "Щодня по дорозі зі школи", Фадєєва А. "За стіною твоєї байдужості", Кузик Р. "Коли тобі самотньо", Гладун Д. "Подорожник", Шевель Ю. "Наприкінці сторінки", Лазоревич І. "Щастя", Сеньовська Н. "Додому".
1195513
   Проект "Право та освіта" реалізує принципи "верховенства закону" в системі освіти України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 119-123
1195514
   Проект "Президентський університет" стартував // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 11-24 червня (№ 22/23)
1195515
  Ратнер А. Проект "Прометей" // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 13 (474), 01.04.2016. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
1195516
  Крикун В.Ю. Проект "просвітницької діалектики" в філософській концепції Петра Рамуса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-15. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (112)). – ISSN 1728-3817


  Головна увага зосереджена на дослідженні концепції діалектики П. Рамуса як універсального науково-пізнавального методу. Поряд з цим проводиться аналіз його загально-філософських поглядів, а також запропонованих реформ в системі освіти і в сферах ...
1195517
  Здіорук С. Проект "Русского мира" як механізм імперської агресії Росії проти України / С. Здіорук, В. Яблонський // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 6 (74), листопад - грудень. – С. 258-268
1195518
  Галкіна Ю.О. Проект "Самостійної України" Миколи Міхновського // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 118-120
1195519
  Кудряшова Е.В. Проект "Сетевая электронная библиотека" : единое информационное пространство федеральных университетов / Е.В. Кудряшова, Л.А. Морщихина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 10. – С. 11-14. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются основные положения проекта "Сетевая электронная библиотека федеральных университетов", реализацию которого осуществляют федеральные университеты России при поддержке консорциума "Контекстум".
1195520
  Филин Ф.П. Проект "словаря русских народных говоров" / Ф.П. Филин. – М.-Л., 1961. – 198с.
1195521
  Романенко Ю.В. Проект "сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі" як важливий аспект співпраці Ради Європи й України в контексті захисту прав людини / Ю.В. Романенко, Г. Дженкова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 15-20
1195522
   Проект "Схід читає": популяризація сучасної української літератури в публічних бібліотеках Сходу України / підготувала О. Білик // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 27-28
1195523
  Білокопитов В. Проект "Тенденції європейської вищої освіти" як джерело інформації та поширення практичного досвіду на європейському освітньому просторі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 3-13. – ISSN 2312-5993
1195524
   Проект "Украина". Галерея национальных героев / [составитель А.Ю. Хорошевский ; худож.-оформ. Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2012. – 409, [1] с. : іл., портр. : іл. – ISBN 978-966-03-5855-3
1195525
  Табачник Д.В. Проект "Украина". Полководцы Украины : сражения и судьбы / Дмитрий Табачник. – Харьков : Фолио, 2012. – 697, [2] с., [32] л. цв. ил. : ил., карт., портр. – На обл.: Полководцы Украины : сражения и судьбы. Проект "Украина". – ISBN 978-966-03-5903-1
1195526
  Супрун Людмила Проект "Україна - 2050" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 32-35
1195527
   Проект "Україна - Італія" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  В рамках проміжного етапу спільного проекту "Україна - Італія: діалог культур у контексті Євро-2012" відбулася зустріч директор Державного професійного Інституту готельного господарства, ресторанної справи та туризму Еліо Карфанія Ніколо, радника з ...
1195528
   Проект "Україна - Норвегія" для українських військовослужбовців / Управління міжнар. науково-техн. співробітництва та інноваційних технологій // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  В Інституті післядипломної освіти працювали курси "Інформаційні технології в бізнесі" для професійної перепідготовки укр. військовослужбовців і членів їх родин у рамках проекту "Україна - Норвегія". Фінансування проекту повністю здійснюється ...
1195529
  Яневський Д.Б. Проект "Україна", або Крах Симона Петлюри / Данило Яневський. – Харків : Фоліо, 2010. – 314, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-03-5188-2
1195530
  Яневський Д.Б. Проект "Україна", або Спроба Павла Скоропадського / Данило Яневський. – Харків : Фоліо, 2010. – 283, [2] c. : іл., табл., портр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-03-5270-4
1195531
  Солдатенко В.Ф. Проект "Україна". 1917-1920 рр. Постаті / Валерій Солдатенко. – Харків : Фоліо, 2011. – 510, [2] с., [4] арк. фотогр. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-03-5793-8
1195532
  Хорошевський А.Ю. Проект "Україна". Галерея національних героїв / А.Ю. Хорошевський. – Харків : ТОВ "Бібколектор", 2012. – 409, [4] с., [4] арк. кольор. іл. : портр. – Авт. на обкл. не зазнач. - На звороті тит. арк. А.Ю. Хорошевський зазнач. як авт.-упоряд. – ISBN 978-617-7013-02-9


  У цій книзі представлені нариси про найвидатніших особистостей минулого та сучасності, які народилися в Україні, своїми працями та талантами прославляли цю країну і вплинули на хід її історії. Разом з життєписами знаменитих діячів культури, науки, ...
1195533
  Литвин М.Р. Проект "Україна". Галичина в Українській революції 1917-1921 рр. / Микола Литвин. – Харків : Фоліо, 2015. – 379, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7012-04-6
1195534
  Ковальчук С.П. Проект "Українська бібліотечна енциклопедія": сучасний стан і перспективи // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 39-46


  Висвітлено мотиви і мету створення проекту, розробку працівниками Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого Концепції УБЕ, у якій відображено основні засади підготовки енциклопедії.
1195535
  Князева Н. Проект "Українська мова": управління проектом // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 2. – С. 161-173
1195536
  Тихонкова І.О. Проект "Українські наукові журнали": мета, завдання, результати / І.О. Тихонкова, Т.О. Ярошенко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 40-46. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1195537
  Ханенко-Фрізен Проект "Усна історія деколективізації в Україні 1990-х рр.: селянський досвід" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 210-212. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247
1195538
  Раабе Норберт Проект "Феникс" : Техника // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 132-144 : Іл., карта. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1195539
  Алябьев А.А. Проект "Фотолетопись российской картографии" переходит на второй этап // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 47. – ISSN 0016-7126
1195540
  Сорока В. Проект "характер дитини" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  "..."Правильне виховання характеру дітей" Лінди Елсбрук Ландрет варто прочитати дорослим, які ростуть разом зі своїми дітьми".
1195541
  Демшина А.Ю. Проект "Я здесь" : творчество художников-аутсайдеров // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 6. – С. 112-116. – ISSN 2073-9702
1195542
  Брукс Клєр Проект <> электронное обучение и Интернет : Методика и опыт. Преподавание географии за рубежом / Брукс Клєр, Кент Эшли // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С. 79-81. – Бібліогр.: 9 назв
1195543
  Котельников В.М. Проект 240 / В.М. Котельников. – М, 1984. – 223с.
1195544
  Білоцька С.Д. Проект DESERTEC - нове явище в реалізації міжнародно-правового забезпечення екологічно орієнтованої енергетики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 421-427. – ISSN 1563-3349


  У статті розглянуто нове комплексне міжнародне явище - проект DESERTEC.
1195545
   Проект FROST-2014 и метеорологическое обеспечение Олимпиады "Сочи-2014" / Д.Б. Киктев, Е.Д. Астахова, Р.Б. Зарипов, А.В. Муравьев, А.В. Смирнов, М.Д. Цырульников // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С.19-30 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0130-2906
1195546
  Карауш А.С. Проект Relication: состояние и перспективы / А.С. Карауш, Д.Ю. Копытков, С.С. Кравчук // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 1. – С. 76-81. – ISSN 0130-9765


  Представлены история, состояние и перспективные направления разработок проекта Relication, проводимого в Муниципальной информационной библиотечной системе Томска. На базе разработок программного обеспечения (ПО) проекта возможно построение новых ...
1195547
  Кацин М. Проект Австро-німецького митного союзу 1931 р. у контексті європейської економічної інтеграції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 178-188. – ISSN 1026-9932
1195548
  Клещонок В. Проект автоматичного програмного комплексу для опрацювання спостережень на Київському інтернет-телескопі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-32. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Київський Інтернет-телескоп дозволяє отримати більше ніж 500 кадрів зоряних полів за ніч. Для ефективної обробки потрібно програмне забезпечення з максимальним рівнем автоматизації. Для цих потреб був створений проект програмного комплексу для обробки ...
1195549
  Бараболя М. Проект автономії : твори / Марко Бараболя ; упоряд. В.С. Попа. – Ужгород : Карпати, 1991. – 133, [1] с. – (Нар. б-ка)
1195550
  Іваницька Х. Проект Адміністративно-процедурного кодексу України та сучасне адміністративне процедурне право // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 222-223
1195551
  Люхтергандт О. Проект адміністративного процедурного кодексу України та сучасне адміністративне процедурне право // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.24-28
1195552
  Алькор Я.П. Проект алфавита эвенкийского (тунгусского) языка / Я.П. Алькор. – Ленинград, 1930. – 14с.
1195553
   Проект АПЭКС. Научные задачи, моделирование, методика и техника проведения эксперимента : доклады. Междунар. конф. по программе "Интеркосмос". – Москва : Наука, 1992. – 255с.
1195554
  Гецова О.Г. Проект Архангельского областного словаря. / О.Г. Гецова. – М., 1970. – 215с.
1195555
  Шведова М. Проект базового словника російської мови // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, В.В. Німчук, К.Г. Городенська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 24. – С. 83-98. – ISBN 978-966-489-433-0
1195556
  Селезньова О. Проект Банківського кодексу України: актуалізація проблеми та деякі пропозиції стосовно структури // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 82-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1195557
  Нерюева М.В. Проект Библиотечной Ассамблеи Евразии "Золотая коллекция Евразии" // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 19-20


  О создании цифровой коллекции наиболее выдающихся и ценных изданий, отражающих культурное своеобразие народов стран СНГ.
1195558
  Мельник М. Проект бібліотеки "Світ медицини в художньому слові" / М. Мельник, М. Кравцова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 29-32. – ISSN 2518-7341


  Представлено роботу бібліотеки з пошуку та систематизації інформації про висвітлення медичної тематики на сторінках художніх творів. Багаторічні напрацювання сприяли створенню проекту "Світ медицини в художньому слові".
1195559
  Манжола Володимир Проект будівництва Великої Європи, або Міжнародні імперативи зовнішньої політики України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 6-9
1195560
  Пасішниченко Євген Проект бюджету-2009: до біди чи до добра // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 32-35. – ISSN 0130-5212
1195561
   Проект бюджету місцевих Рад Київської області на 1941 рік. – К., 1941. – 135с.
1195562
  Ковальчук О. Проект виборчого кодексу України: недоліки та шляхи вдосконалення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 168-174. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1195563
   Проект витрин книжной экспозиции в вестибюле (Большая и малая). – К., 1955. – 35с.
1195564
  Різун В. Проект від журналістів / Підготовив Юрій Бондар // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 28 березня (№ 58). – С. 14 : фото


  "...Унікальний видавничий проект напередодні вшанування 200-річчя Кобзаря провели студенти та викладачі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протягом 10 годин майбутні видавці та журналісти написали, ...
1195565
  Адаменко О.М. Проект відкриття Парку Льодовикового періоду в селі Старуня на Прикарпатті / О.М. Адаменко, І.І. Ковбанюк, М.І. Мосюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (96/98). – С. 54-63. – ISSN 0868-6939
1195566
  Затинайко О. . Проект Військово-медичної доктрини України / О. . Затинайко, Г.В. Мясников // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 15-19
1195567
  Муза Д.Е. Проект восточнохристианской цивилизации : попытка историологической концептуализации // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.147-158
1195568
  Духович В.В. Проект генеалогії етики Мішеля Фуко // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 172-175. – ISSN 2076-1554
1195569
  Шнюков С.Е. Проект глобального геологического исследования подледниковой Антарктиды: результаты реализации и возможное дальнейшее развитие // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования НАН Украины. – Киев, 2013. – № 1 (31). – С. 10-27. – ISSN 1999-7566
1195570
  Гуляев А.М. Проект гражданского уложения : (Приложение к Протоколам собрания Киев. юрид. о-ва за 1899 г.) ; Доклад чл. О-ва А.М. Гуляева, чит. в собр. О-ва 18 сент. 1899 г. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1901. – 13 с. – Отд. оттиск:. из "Унив. изв." за 1900 г.
1195571
  Гидаш А.Ф. Проект графа Курт Фон-Эйхен / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1936. – 47с.
1195572
   Проект двух императоров: Россия и Франция в Святой Земле / Н. Н. Лисовой [и др.] // Российская история / Рос. акад. наук, Ин-т Российской истории РАН. – Москва, 2013. – № 6. – С. 65-86. – ISSN 0869-5687


  О совместном русско-французском проекте реконструкции большого купола над ротондой храма Гроба Господня в Иерусалиме в 1862-1869 гг.
1195573
  Копилов В.А. Проект державного бюджету на 2007 рік як складова стратегії прискореного економічного зростання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 3-17.
1195574
   Проект Державного стандарту // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 9 березня (№ 10)


  Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Державного стандарту базової середньої освіти, розроблений на засадах компетентнісного, діяльнісного та особистісно зорієнтованого підходів у відповідності до Концепції ...
1195575
   Проект Державної цільової програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2012-2016 роки - інноваційна основа технологічного оновлення систем теплозабезпечення населених пунктів України / Б.Є. Патон, А.А. Долінський, Б.І. Басок, Є.Т. Базєєв // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 14-28. – ISSN 0372-6436
1195576
  Шулікін Д. Проект держбюджету-2022: що пропонує уряд // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 27 вересня (№ 36/37)
1195577
   Проект Держбюджету: ухвалено в першому читанні / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 листопада (№ 45). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1195578
  Бабаєва Лариса Проект дня: "Продукти харчування, що вбивають інтелект" (Ділова гра для дітей середнього та старшого шкільного віку) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 13-15 : фото
1195579
   Проект Доктрини інформаційної безпеки України // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2009. – № 3 (22). – С. 80-84
1195580
  Сорока В. Проект допомоги обдарованим дітям // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 12 травня (№ 17/18). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Завершився півторамісячний "марафон" - третій етап Українського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. У ньому брали участь понад 1300 робіт
1195581
  Ларин Б.А. Проект древнерусского словаря / Б.А. Ларин. – М-Л, 1936. – 175с.
1195582
   Проект Евро-2012 // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 70-73 : фото
1195583
   Проект економічної реформи в Україні. – К., 1994. – 45с.
1195584
  Мазурець Р. Проект екскурсійного маршруту "Гавана: місцями революції" / Р. Мазурець, Н. Коцан, І. Медведєва // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 126-131. – (Серія: Географічні науки ; № 9 (393)). – ISSN 1729-360Х
1195585
  Привалко Т. Проект електронної бази даних про дворян Лівобережної України // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 158-172
1195586
  Комзюк Л. Проект Європейського кодексу авторського права (The Wittem Project) у контексті апроксимації законодавств держав-членів ЄС // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 7. – C. 65-70. – ISSN 1608-6422
1195587
  Бульвінський Андрій Проект Єдиного економічного простору: російське та українське бачення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 18 (255). – С. 14-17
1195588
   Проект за 35 тисяч євро в УжНУ розроблять в Україні концепцію інноваційного університету // Молодь України. – Київ, 2014. – 12 грудня (№ 37/38). – С. 5
1195589
  Варюхіна Л. Проект задля згуртування громади "Миколаїв: ми - коло!" / Л. Варюхіна, О. Некипелова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 44-46. – ISSN 2518-7341


  У статті висвітлено досвід участі Центральної міської бібліотеки (ЦМБ) ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва в реалізації проекту згуртування громади «Миколаїв: ми – коло!», який виконується у співпраці з управлінням з питань культури ...
1195590
  Булганин Н.А. Проект закона о государственных пенсиях : Доклад на пятой сессии Верховного Совета СССР четвертого созыва 11 июля 1956 г.. Закон о государственных пенсиях / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 72 с.
1195591
  Павлуцкий Г.Г. Проект закона об охране древних памятников в России : М. Г.г. ; [доклад прочитанный в Общем Собрании членов КиевскогоОбщества охраны памяттников старины и искусства, 27 декабря 1911]. – Б. м. : б. и., 1911. – 15 с. – Отд. оттиск из: Военно-исторический вестник. Киев, 1912, кн. 1, ; Автор указан в конце статьи
1195592
   Проект Закону "Про внесення змін до Закону України"Про вищу освіту""(нова редакція) // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2008. – Т. 11, Ч.4. – С. 6-46.
1195593
  Луньо П. Проект Закону "Про мови в Україні" й дискурс українських ЗМІ // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 104-110. – Бібліогр.: С. 108- 109; 32 назв.
1195594
  Штукатурова А. Проект закону "Про ринок земель" - що він несе для ринку // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 182-185
1195595
  Коноваленко В. Проект закону № 7539: хаос чи правопорядок в авторському праві та суміжних правах? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 3. – С. 4-8. – ISSN 1608-6422
1195596
  Жуков М. Проект закону про валюту: довгоочікувані вдосконалення чи чергові невирішені питання? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 23
1195597
   Проект закону про внесення змін до конституції України щодо посилення гарантій незалежних суддів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 177-181. – ISSN 2227-796X
1195598
  Булганін М.О. Проект закону про державні пенсії : Доповідь і заключні слова Голови Ради Міністрів СРСР М.О. Булганіна на п"ятій сесії Верховної Ради СРСР четвертого скликання 11 і 13 липня 1956 року : Закон про державні пенсії / М.О. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1956. – 72 с.
1195599
  Маркуш М.А. Проект Закону України "Про адвокатуру". Пояснювальна записка до проекту Закону // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.3-14
1195600
  Чорноус О. Проект Закону України "Про аукціони" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 65-68.
1195601
   Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" (у новій редакції) та Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 11 травня 2012 року // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 210. – ISSN 2227-796X
1195602
   Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин"" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 103-104. – ISSN 1026-9932


  Продовження назви: "(ухвалений на 8-му пленарному засіданні Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права 11 липня 2006 р.)
1195603
  Тимощук О. Проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України" у світлі історичних традицій світового когституціоналізму // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 5. – С.14-17. – ISBN 966-667-078-Х
1195604
  Романов О.А. Проект Закону України "Про зброю". Законодавчі аспекти // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-11.
1195605
  Благодельський С. Проект закону України "Про морські порти України" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-30.
1195606
   Проект Закону України "Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні" (реєстраційний № 11075 від 13 липня 2012 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 105-139. – ISSN 1026-9932
1195607
   Проект Закону України "Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії" : реєстраційний № 7147 від 28 вересня 2017 р. // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 133-151. – ISSN 1026-9932


  Редакція юридичного журналу "Право України" запрошує до обговорення на сторінках видання наведених нижче законопроектів.
1195608
   Проект Закону України "Про юридичну освіту та юридичну (правничу) професію" : реєстраційний № 7147 від 17 жовтня 2017 р. // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 152-158. – ISSN 1026-9932


  Редакція юридичного журналу "Право України" запрошує до обговорення на сторінках видання наведених нижче законопроектів.
1195609
   Проект застекленных шкафов для размещения книг (отдел абонемента). – К., 1955. – 30с.
1195610
   Проект застекленных шкафов для размещения книг (Отдел периодики). – К., 1955. – 24с.
1195611
  Пашкевич І. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її реєстрація. Проблеми, невідповідності та пропозиції // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 2018. – № 3. – С. 16-20
1195612
  Чуб О. Проект землеустрою як основа раціонального використання земель сільськогосподарського призначення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 36-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1195613
   Проект зібрав небайдужих // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 2


  З нагоди Дня захисника України в Університеті відбулася прем’єра благодійного мистецького проекту «Наш Шевченко», який об’єднав зусилля діячів науки, культури, політики, благодійних фондів та організацій різних рівнів для збору коштів на забезпечення ...
1195614
  Совсун І. Проект змін / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 15 червня (№ 24). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про основні положення законопроектів "Про освіту", нові підходи до управління і фінансування та сертифікацію вчителів розповідає перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун.
1195615
  Суворкін В.А. Проект змін до законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил: актуальність, доцільність, відповідальність світовим стандартам // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 6. – С. 20-27.
1195616
   Проект змін до Конституції стосовно прав людини: оцінки фахівців // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 5/6 (163/164). – С. 53-61


  З метою з"ясувати ставлення до пропонованих робочою групою Конституційної Комісії змін до Конституції України Центр Разумкова звернувся з кількома питаннями до науковціів і фахівців у сфері прав людини. Свою думку щодо цієї теми висловив О. ...
1195617
  Кобрин В. Проект змін до Конституції України: тенденції розвитку конституційно-правових інститутів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 112-117. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1195618
  Корецкий В.М. Проект Иржи Подебрада об организации мира и современность // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 2. – С. 395-404. – ISBN 5-12-001050-4
1195619
  Алексеева М.В. Проект ИФЛА "Библиотеки-сёстры" // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2014. – № 6 (395). – С. 25-28. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена проекту "Библиотеки-сёстры" секции библиотек для детей и молодежи ИФЛА, стартовавшему в 2009 г. В статье раскрываются цели и задачи проекта, даются советы, как стать участником программы и найти свою "библиотеку-сестру". Особое ...
1195620
  Кульбіда С. Проект імені Леонардо да Вінчі "поширимо жест" // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 4


  "...Науковці лабораторії жестової мови та спеціалісти ЦП УТОГ приділяють особливу увагу розширенню й активізації міжнародного наукового співробітництва. <...> Одним з таких проектів є міжнародний проект імені Леонардо да Вінчі - "Поширимо жест" ...
1195621
  Перелигіна Л.С. Проект інженера А. А. Абрагамсона (1904 р.) / Л.С. Перелигіна, С.В. Швидка // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 28-38. – ISSN 2415-7422


  У статті показано, що автором проекту київського фунікулера 1905 р. спорудження є інженер шляхів сполучення А.А. Абрагамсон, робота якого була незаслужено забута вітчизняною історією. До проектування окремих вузлів підйомника та супроводу відповідних ...
1195622
   Проект Ініціатива "Партнерство "Відкритий Уряд" // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 2011. – 7-14 грудня (№ 50)


  З метою сприяння більш широкому залученню громадянського суспільства до процесів прийняття рішень на всіх рівнях державного управління та посилення відповідальності Уряду перед громадянським суспільством проходить обговорення проекту плану заходів з ...
1195623
   Проект Інноваційного кодексу України / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [кер. роб. групи: А.П. Гетьман ; вступ. сл.: В.Я. Тацій]. – Харків : Право, 2011. – 135, [1] с. – (Серія "Інноваційне суспільство і розвиток законодавства")
1195624
   Проект Інноваційного кодексу України / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [кер. роб. групи: А.П. Гетьман ; вступ. сл.: В.Я. Тацій]. – Харків : Право, 2012. – 166, [2] с. – (Серія "Інноваційне суспільство і розвиток законодавства")
1195625
  Задихайло Д.В. Проект Інноваційного кодексу України в контексті інноваційної політики держави // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 26-30. – ISBN 978-617-625-000-5
1195626
  Тихий В.П. Проект Інноваційного кодексу України та проблеми розвитку правового регулювання інноваційної діяльності / В.П. Тихий, Н.М. Мироненко // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 20-26. – ISBN 978-617-625-000-5
1195627
   Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – 358, [2] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-625-000-5
1195628
  Колодійчук А.В. Проект інноваційного науково-технологічного промислового регіонального кластера на базі Технопарку "Яворів" // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.7. – С. 389-394. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Обгрунтовано науковий підхід до утворення інноваційних структур, адаптованих до реалій української економіки у вигляді системи інноваційно-технологічних кластерів, які функціонуватимуть в умовах недосконалої конкуренції. Окреслено завдання ...
1195629
  Курач Т.М. Проект інтерактивної туристичної карти Богуславського району / Т.М. Курач, М.А. Молочко, І.О. Підлісецька // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 24-31
1195630
  Приходько В.В. Проект історії без часу в історіософії Віктора Петрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1195631
  Рукавіцина Є.В. Проект каталогу книг з автографами з колекції видань гражданського друку Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 400-405. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1195632
   Проект кафедры. – К., 1955. – 12с.
1195633
  Мамонтов П.П. Проект киноглобуса к учебному географическому фильму "Облик Земли" : Автореф... канд. геогр.наук: / Мамонтов П.П.; МГУ. Географ. фак. – Москва, 1953. – 15 с.
1195634
   Проект комплексного обеспечения профессиональными моющими средствами предприятий сегмента HoReCa // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 56-57 : фото
1195635
   Проект конституции Румынской Народной Республики, 1952. – 1с.
1195636
  Речицький В.В. Проект Конституції України - 2009 : перспектива прав людини / Всеволод Речицький. – Харків : Права людини, 2009. – 60 с.
1195637
  Тацій В.Я. Проект Конституції України (загальні питання) // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 339-348. – ISBN 978-966-458-148-3
1195638
  Бурятова В.О. Проект Конституції Української Народної Республіки 1920 р.: втілення державницьких ідей О. Ейхельмана // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 206-207. – ISBN 978-617-7777-14-3
1195639
  Єфремова Н.В. Проект Конституції Української Народної Республіки Степана Барана, як маловідома пам"ятка з історії конституційного права України // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 180-185
1195640
   Проект контрольных цифр пятилетнего плана развития предприятий треста "Уралмет" 1928-29-1932-33. – Свердловск, 1928. – 130с.
1195641
   Проект концепції гуманітарного розвитку схвалено // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  З участю першого заступника міністра освіти і науки, молоді та спорту Євгена Суліми відбулося виїзне засідання Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Зібрання відкрив президнт Спілки ректорів ВНЗ ректор КНУТШ Л. Губерський. З ...
1195642
   Проект Концепції державної політики у сфері кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку в Україні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 127-136.
1195643
  Король Віктор Проект концепції національної пам"яті українського народу про Другу світову війну // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 10. – С. 17-20
1195644
  Король В. Проект концепції національної пам"яті українського народу про Другу світову війну // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 23-27


  Українське суспільство в 1-й період німецько-радянської війни; місце подій цього часу в історичній і національній пам"яті українського народу.
1195645
  Король В. Проект концепції національної пам"яті українського народу про Другу світову війну // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 1. – С. 1-6
1195646
  Король В. Проект концепції національної пам"яті українського народу про Другу світову війну // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 4. – С. 1-8
1195647
  Король В. Проект концепції національної пам"яті українського народу про Другу світову війну // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 28
1195648
   Проект Концепції розвитку земельних відносин в Україні на 2008-2015 рр. // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 129-139.
1195649
   Проект концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 23/24 (323/324), грудень. – С. 3-12


  "На офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки (у рубриці "Громадське обговорення") розміщено Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років... Автори документу наголошують, що проект Концепції розвитку освіти України на ...
1195650
  Гаранін О.Я. Проект концепції розвитку Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства на період 2014–2018 рр. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (285). – C. 28-38. – ISSN 0320-9466
1195651
  Запорожець О.І. Проект концепції управління ризиками надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 2-3
1195652
   Проект кошторису освіти і науки / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 28 вересня (№ 38). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  "Уперше ми не бачимо в бюджеті окремої програми "Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка".
1195653
   Проект КПК України - новий крок на шляху впровадження міжнародних стандартів у сфері кримінального судочинства // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 46-48


  Оговорення законопроекта.
1195654
  Ківалов С. Проект КПК України: проблеми та перспективи прийняття // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 6-14
1195655
  Бєлкін Л. Проект Кримінального процесуального кодексу України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... Нова назва чи нова суть?"
1195656
  Капліна О.П. Проект Кримінального процесуального кодексу України: проблеми залишаються // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 50-53. – ISBN 978-966-2571-07-3
1195657
  Миронченко В. Проект майбутньої України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 січня (№ 16). – С. 5


  Одинадцять головних пріоритетів.
1195658
  Хеншель Ута Проект Мафусаил : Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 118-136 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1195659
   Проект мебельных изделий для библиотеки им. КПСС. – К., 1955. – 16с.
1195660
   Проект медали посвящаемой российским войскам в день вступления их в Париж 1814 марта 19. – 8,7с.
1195661
   Проект Международной Исследовательской Группы . Тезисы семинара (Киев, Украина, 25 -27 октября, 2017 г.) // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 4. – С. 77-125. – ISSN 0203-3100
1195662
   Проект методики економічної оцінки визначення збитків від аварій і катастроф природного, стихійного та техногенного характеру / І.В. Чеканова, О.І. Лисенко, О.Г. Моложанова, О.Ф. Шульженко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 83-89 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви
1195663
  Серышев Р.В. Проект методики моделирования бизнес-процессов управления цепями поставок // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 4 (47). – С. 74-77 : рис.
1195664
  Вільчинська С. Проект методології нового типу (підхід філософської антропології) // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2018. – № 7. – С. 93-98. – ISSN 2227-1503
1195665
   Проект Министра юстиции о порядке сношений суда с тяжущими через почту. – Б. м. – 7 с. – Экз. деф., без обл. и тит. л.
1195666
   Проект Министра Юстиции о порядке сношений суда с тяжущимися через почту. – 7с.
1195667
   Проект Министра юстиции о преобразовании местного суда. – [Санкт-Петербург], 1917. – 177 с. – Экз. деф., без обл. и тит. л., отсутств. с. 162-177
1195668
   Проект Министра Юстиции о преобразовании местного суда. – 175с.
1195669
  Журавльова Л.В. Проект міжнародної космічної станції у космічній політиці США (середина 80-х - 90-ті рр. XX ст.) // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 202-207. – ISBN 978-966-02-7653-6
1195670
  Шалагінов Б.Б. Проект модерності у ранніх німецьких романтиків // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 105-110. – ISSN 1996-5931


  У статті розглядаються основні засади проекту Модерності, що його започаткували на пограниччя 18-19 ст. The article deals with the main principles of the Modernity project, initiated by German romantics on the break of 18–19th centuries.
1195671
  Баумейстер А.О. Проект моральної онтології Чарльза Тейлора в контексті сучасного практично-філософського дискурсу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 3-13


  У статті досліджуються головні ідеї моральної онтології Чарльза Тейлора в контексті сучасних практично-філософських дискусій. В статье исследуются главные идеи моральной онтологии Чарльза Тейлора в контексте современных практически-философских ...
1195672
   Проект морского устава, с ссылками и об"яснениями. – 657с.
1195673
  Кот Н. Проект Мюнхенської міської бібліотеки "Модернізація: молодь & дорослі" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 36-39
1195674
   Проект народно-господарського плану УСРР на 1933 рік. – Х., 1933. – 102с.
1195675
   Проект народно-господарського плану УСРР на 1933 рік. – Х., 1933. – 120с.
1195676
   Проект народно-господарського плану УСРР на 1934 рік. – Х., 1933. – 136с.
1195677
   Проект Научной программы по исследованию роли энергоактивных зон океана (ЭАЗО) в колебаниях климата ("Разрезы"). – М., 1989. – 108с.
1195678
   Проект національної концепції впровадженя та розвитку екологічно чистого виробництва в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (624). – С. 85-95. – ISSN 0131-775Х
1195679
  Свербілова Тетяна Проект національної самоідентифікації вітчизняного соцреалізму та драма 30-х років XX ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 21-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Соціалістичний реалізм не був монокультурним явищем, як не був він специфічно російським "стилем". Розгляд його в контексті масової культури Європи й Америки вимагає національної диференціації й ідентифікації культур, що входили до складу радянської ...
1195680
  Свербілова Т. Проект національної самоідентифікації вітчизняного соцреалізму та драма 30-х років ХХ ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 21-30. – ISSN 0236-1477
1195681
  Маслійчук В.Л. Проект Ніжинської гімназії вищих наук професора Афанасія Стойковича 1805 року // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 392-412. – ISSN 2218-0567
1195682
  Замуравкіна Р.М. Проект нового Житлового кодексу України: проблемні питання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 116. – С. 61-65. – ISSN 2224-9281
1195683
  Котюк О.І. Проект нового Закону України "Про прокуратуру" - шлях до її демократизації // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 374-382
1195684
  Півненко В. Проект нового Кримінально-процесуального кодексу України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 34-40


  Невдачі і прорахунки.
1195685
  Осіпян О. Проект нового хрестового походу у "Flos historiarum terre orientis" Гетума Вірменина (1307 р.) та його сприйняття в Європі у XIV-XVI ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-46. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню опису східних країн, створеному на початку ХIV ст. вірменським аристократом з Кілікії Гетумом з Корікосу. Він навів описи чотирнадцяти царств Азії, Єгипту, історію татар та їх відносин з султанами Єгипту. Книга IV містить ...
1195686
  Малюга Л.В. Проект нового Цивільного кодексу України й особисті немайнові права в цивільному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.45-50
1195687
  Фурашев В. Проект нової Воєнної доктрини України: керівництво до дії чи декларація? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 15/16 (300/301). – С. 22-25
1195688
  Гандзій О. Проект нової столиці Австралії розробило американське подружжя // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 17 (370), 4 травня 2017. – С. 7
1195689
  Гузеев В.В. Проект новой гуманитарной реальности: организационная структура и система управления российской школы будущего // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2007. – № 4. – С. 25-35.
1195690
  Россия. Законы и постановления Проект новой редакции Положения о нотариальной части. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1904. – 122 с. – Прил. к № 9 "Журн. М-ва юстиции". (Нояб. 1904 г.)
1195691
  Дементьев М.С. Проект ноотехнология - непрерывное самообучение как основное направление реорганизации образования / М.С. Дементьев, И.В. Мищенко, Д.М. Дементьева // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 9, сентябрь. – C.27-30. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена современная система образования России, основанная главным образом на получении учащимися конкретного предметного знания. Отмечено несоответствие современного образования научно-техническому процессу из-за экспоненциального роста значимой ...
1195692
  Карелин В.А. Проект норвежского полярного исследователя Сигурда Скотт-Хансена / В.А. Карелин, П. Нильсен // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 134-140. – ISSN 0042-8779
1195693
   Проект оборудования помещений выдачи книг в главный читальный зал библиотеки им. КПСС. – К., 1955. – 63с.
1195694
   Проект общего устава Императорских российских университетов. – Санкт-Петербург : Типография Э.Л. Пороховщиковой, 1905. – 71 с.
1195695
   Проект общесоюзного декрета о трестах. – М.-Л., 1926. – 64с.
1195696
   Проект организации передвижной зимней сельско-хозяйственной школы для взрослого населения. – Ковров : Тип. Подземского, 1912. – [3], IV, 43 с. – Без тит. л.
1195697
  Лец Проект организации постоянных опытных полей в Подольской губернии / И. Лец - Запартович. – Винница, 1912. – 12 с.
1195698
  Брейтфус Л.Л. Проект организации телеграфной службы для оповещения о наступающих штормах и о движении льдов в Северном Ледовитом океане : Доклад, представленный Второму Метеорологическому Съезду Императорским Обществом Судоходства. – Санкт-Петербург : Тип. Импер.Акад. Наук, 1909. – 10 с. – Отд. оттиск
1195699
  Мориц Л.Д. Проект организации учреждений по борьбе с вредителями и болезнями сельско-хозяйственных растений. / Л.Д. Мориц. – 6с.
1195700
  Легенький М.І. Проект основного освітянського закону - перспективи та перестороги // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 264-266. – ISSN 2076-1554
1195701
  Кудинов О.А. Проект Основных законов Российской республики 1917 г. разрабатывавшийся Юридическим совещанием при Временном правительстве // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.98-106
1195702
  Майоров А.В. Проект первого издания русских летописей и возникновение "Летописца Сенатской Архивы" // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 168-172. – ISSN 0042-8779
1195703
  Рутковский А.В. Проект переустройства земского самоуправления на новых началах / А.В. Рутковский. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Леонтьева, 1905. – 52 с.
1195704
  Волынская губ. земская управа Проект плана работ по оценке недвижимых имуществ в Волынской губернии / О-во исследователей Волыни ;. – Житомир : Электро-тип. "Работник", 1913. – [6], 55 с. – Прил. к: Труды общества, т. 8


  Настоящий доклад и является результатом выполнения этого поручения... гл. IV "Оценка фабрик и заводов сост. А.Р. Брилингом. А. Мухин". Авт. сост.: Мухин, Александр Петрович ; Брилинг, А.Р.
1195705
  Рахманова Анастасия Проект по улучшению человечества : Столпы культуры / Рахманова Анастасия, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 130-141 : Іл.
1195706
  Ковжарова Е. Проект податкового кодексу України: проблеми та перспективи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.37-41
1195707
  Лиско Н.А. Проект податкової реформи в Україні: сучасні реалії, думки експертів та позиція Міністерства фінансів України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 9-10. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
1195708
  Россия. Комис. для устройства земских банков Проект положения о земских кредитных обществах или земских банках, составленный Комиссиею высочайше учрежденною при Министерстве финансов 10 июля 1859 г.. – Санкт-Петербург : Государственная тип., 1860. – [2], LXXXII, 74 с.
1195709
   Проект положения о Нижегородском женском политехническом институте. – Новгород : Тип."Молния", 1916. – 25с.
1195710
  Россия. Законы и постановления Проект положения о порядке взыскания с недвиживым имений, находящихся в местностях, где введен в действие Вотчинный устав и объяснительная к сему проекту записка. – Санкт-Петербург : Государственная тип., 1893. – [1], III, 355 с.
1195711
  Россия. М-во народного просвещения Проект положения о родительских организациях при средних учебных заведениях Министерства народного просвещения : [Утв. 6 июля 1916 г.]. – Киев : Тип. тов. И.Н. Кушнерев и К*, 1916. – 15 с. – Без тит. л.
1195712
   Проект положения о Романовском высшем женском педагогическом институте с сельскохозяйственным курсом, в память 300-летия царствования дома Романовых в Ляличском дворце. – 13с. – Окремий відбиток
1195713
   Проект положення про дослідницький університет України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 114-123. – ISSN 1682-2366


  Додаток : Критерії діяльності дослідницького університету України.
1195714
   Проект положення про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 3 (152)
1195715
  Раков С.А. Проект положення про національну систему зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень студентів // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 4-8.
1195716
  Музика О. Проект постанови Пленуму Верховного Суду України доцільно узгодити з положеннями фінансового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.65-69


  Постанова "Про деякі питання кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності"
1195717
   Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Порядка и условий инвестирования средств компенсационного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма" // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 12-17. – ISSN 1813-1212
1195718
   Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания экстренной помощи туристам и Правил финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам" // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 18-20. – ISSN 1813-1212
1195719
   Проект постановления ЦИК и СНК Союза ССР о запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов , детских. – Москва, 1936. – 23 с.
1195720
   Проект правил библиотеки Харьковского университета. – 14с.
1195721
   Проект правил для двухклассных городских училищ губерний: Киевской, Подольской и Волынской. – 18с.
1195722
   Проект правил назначения пособий губернского земства бесплатным народным библиотекам // Доклады Ярославской Губернской Земской Управы Ярославскому Губернскому Земскому Собранию (49-й очередной сессии 1913 г.) : По народному образованию. – Ярославль, 1913. – 10 с.
1195723
   Проект правил о сохранении исторических памятников. – 55 с.
1195724
   Проект правил об обеспечении недвижимых имением договоров с казною и с кредитными установлениями и объяснительная к сему проекту записка. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1893. – [2], 92 с.
1195725
  Фаріон І. Проект правопису 2018 - дитя компромісу: і вашим, і нашим // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 вересня (№ 36). – С. 4-5
1195726
  Грибоедов С.Д. Проект преобразования Службы предсказаний погоды с применением их для нужд сельского хозяйства, представленный Организационному комитету Второго Метеорологического Съезда Директором Николаевской Главной Физияеской Осерватории / Составил С.Д. Грибоедов, заведующий Отделением по изданию Ежедневного метеорологического бюллетеня Николаевской Главной Физической Обсерватории. – Санкт-Петербург : Тип. Импер. Академии Наук, 1908. – 18 с.
1195727
   Проект примерной программы по информатике для основной школы / С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун, И.В. Левченко, О.Ю. Заславская // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 9 (227). – С. 2-11. – ISSN 0234-0453
1195728
  Ленін В.І. Проект Програми Російської соціалдемократичної робітничої партії / В.І. Ленін. – Київ, 1987. – 48с.
1195729
   Проект программы действий профсоюзов на современном этапе в защиту интересов и прав трудящихся. – М., 1961. – 48с.
1195730
   Проект программы и бюджета на 1969-1970 годы. – Париж, 1968. – 406с.
1195731
   Проект программы Коммунистического интернационала : Принят Программной комиссией ИККИ 25 мая 1928 года. – Москва : Госиздат, 1928. – 88 с. – (К VI конгрессу Коминтерна)
1195732
   Проект программы курса "Экономическая география зарубежных государств". – М., 1961. – 40с.
1195733
  Курсанов Г.А. Проект программы курса логики / Г.А. Курсанов. – Свердловск, 1945. – 11с.
1195734
  Курсанов Г.А. Проект программы курса логики / Г.А. Курсанов. – Свердловск, 1946. – 10с.
1195735
  Охрімович О.С. Проект Просвітництва і основи деонтологічної та телеологічної етики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1195736
  Чорногуз О.М. Проект просвітницької держави у творчості Ф. Бекона // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 93-95
1195737
   Проект резолюции по вопросу о выделении городов в самостоятельные земские единицы. – 6 с. – Отд.отт.
1195738
   Проект резолюції ІІ міськпартконференції Зінов"ївщини на доповіді про стан та роботу заводу "Червона зірка" та про чергові політично-господарські завдання на селі, 1931. – 12с.
1195739
   Проект резолюції про виробничо-фінансовий план промкооперації УРСР на 1937 рік. – К., 1937. – 32с.
1195740
   Проект реорганизации заведывания отделом Народного образования в г. Москве. – Вырезка. – 8с.
1195741
   Проект реформування природоохоронної галузі України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (116), липень - серпень. – С. 5-6 : табл.
1195742
  Семенцов О.Ю. Проект российско-американского межконтинентального телеграфа // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3 (599). – С. 27-32. – ISSN 0321-0626
1195743
  Воробьев Павел Проект Русского географического общества: Кызыл - Курагино. Алгоритм копателя / Воробьев Павел, Розов Георгий // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 194-200 : фото
1195744
  Аврамов Н.А. Проект симметричной антропологии Бруно Латура // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 69-71
1195745
   Проект СИРЕНА. – Новосибирск, 1991. – 255с.
1195746
   Проект СИРЕНА: включение внутрирегиональных прогнозов в систему территориальных расчетов. – Новосибирск, 1990. – 162с.
1195747
   Проект СИРЕНА: модели и методы анализа пространственных систем. – Новосибирск, 1989. – 175с.
1195748
   Проект СИРЕНА: моделирование развития Восточных районов. – Новосибирск, 1988. – 162с.
1195749
   Проект СИРЕНА: совершенствование методического и модельного обеспечения. – Новосибирск, 1987. – 179с.
1195750
  Кучерук О. Проект системи державних нагород України полковника В. Задояного // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 187-200
1195751
  Голуб Ю.І. Проект системного словника англійської мови // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 29-33. – Бібліогр.: Лит.: с. 46; 7 поз. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1195752
  Евгеньева А.П. Проект словаря синонимов / А.П. Евгеньева. – М., 1964. – 41с.
1195753
   Проект словаря языка Пушкина. – М.-Л., 1949. – 124с.
1195754
  Ващенко В.С. Проект словника синонімів української мови / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1969. – 30с.
1195755
   Проект словника толкового словаря естественнонаучных терминов. Астрономия. Геофизика. – М., 1960. – 20с.
1195756
   Проект словника толкового словаря естественнонаучных терминов. Геология. Почвоведение. – М., 1960. – 47с.
1195757
   Проект словника толкового словаря естественнонаучных терминов. Математика. Кибернетика. – М., 1960. – 37с.
1195758
   Проект словника толкового словаря естественнонаучных терминов. Физика. – М., 1960. – 60с.
1195759
   Проект словника толкового словаря естественнонаучных терминов. Химия. – М., 1960. – 68с.
1195760
  Безбородов Ю.С. Проект создания Административной палаты Европейского Суда по правам человека / Ю.С. Безбородов, Д.А. Каримов, М.А. Белозеров // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 6 (63). – С. 2-5. – ISSN 1812-3910
1195761
  Титов В. Проект создания Федерального университета Центрального Черноземья / В. Титов, Д. Ендовицкий // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 14-24. – ISSN 0869-3617
1195762
  Ліхтей І. Проект союзної угоди між чеським королем Вацлавом і французьким монархом Філіппом IV Красивим // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – С. 44-61
1195763
   Проект Сприяння доброчесності // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 5 червня (№ 22)


  Національний університет "Острозька академія" долучився до проекту Сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), який стартував в Україні минулого року.Тепер у виші використовуватимуть обов"язкову перевірку на плагіат автоматизованим ...
1195764
   Проект стандарта на измерения статических свойств тонких магнитных пленок. – М, 1967. – 16 с.
1195765
  Глушан О. Проект стандарту МРА "Документи в контекстах" (RiC): концептуальна модель багатовимірного архівного описування // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 491-502. – ISSN 2224-9516
1195766
  Змирлов К.П. Проект статей об ограничении прав собственности в интересах соседей с объяснительной запиской / Сост. К.П. Змирлов. – Санкт-Петербург : [Государственная тип.], 1895. – 177 с.
1195767
  Ленін В.І. Проект статуту РСДРП / В.І. Ленін. – Київ, 1958. – 227с.
1195768
   Проект Статуту та інформаційні матеріали до заснування всеукраїнської громадської освітньо-наукової організації "Ассоціація Університетів України" / МОНУ ; НАНУ ; Головне управління держ. служби України ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили та ін. ; [ ред. кол.: Клименко Л.П., Квіт С.М., Мещанінов О.П. та ін. ]. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 120 с. – ISBN 978-966-336-133-8
1195769
  Драгоманов М. Проект Стауту Української спілки "Вільний Союз" // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 897-988. – ISBN 978-966-8865-81-7
1195770
  Бачинін І.В. Проект створення інноваційної стоматологічної клінікі / І.В. Бачинін, В.В. Морозов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 70-71
1195771
   Проект створення республіканського відомства з використання глибинного тепла Землі // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (97). – С. 134-139. – ISSN 0374-3896
1195772
  Поліщук С.С. Проект створення сервісу з пошуку та відслідкування культурно-масових подій / С.С. Поліщук, В.В. Морозова // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 118-119
1195773
  Латишева Т.В. Проект створення системи семантичного управління інформацією в галузі юриспруденції // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 59-67 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-8810
1195774
  Куриленко Н.В. Проект створення та розвитку школи інформаційних технологій для дітей шкільного та дошкільного віку / Н.В. Куриленко, В.В. Морозов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 98-99
1195775
  Бондаренко О.О. Проект створення українського словника туристичних термінів (на прикладі назв вузлів) / О.О. Бондаренко, С С. Росовецький // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 105-119
1195776
  Гриценко В.П. Проект створення централізованої бази даних збереження музейних колекцій, кернів опорних свердловин стратотипів : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія / В.П. Гриценко, Заїка-Новацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-29 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Автори пропонують створити в Україні централізований комп"ютерний банк стратотипових розрізів, опорних геологічних розрізів, палеонтологічних колекцій державних організацій та приватних осіб. Такий банк даних може бути створений та накопичуватись на ...
1195777
   Проект стенда съемной выставки и витрины для книжной экспозиции. – К., 1955. – 21с.
1195778
   Проект стойки выдачи газет и периодики. – К., 1955. – 13с.
1195779
   Проект стойки выдачи книг (отдел абонемента библиотеки им. КПСС). – К., 1955. – 21с.
1195780
   Проект стойки выдачи книг иностранного отдела. – К., 1953. – 15с.
1195781
   Проект стойки для входного контроля и оформления читателей. – К., 1955. – 16с.
1195782
   Проект стратиграфического кодекса СССР. – Л., 1974. – 41с.
1195783
   Проект схемы корреляции основных резервов девонских каменноугольных и пермских отложений юго-запада Русской платформы. – К., 1963. – 75с.
1195784
  Морозов Ю.Н. Проект типовой механической лаборатории кафедры "Сопротивление материалов" / Ю.Н. Морозов. – М., 1949. – 116с.
1195785
  Геворкян Р.Г. Проект типовой физической лаборатории высших учебных заведений / Р.Г. Геворкян. – Москва, 1949. – 192 с.
1195786
  Сафонова В. Проект триває. Перша Регіональна школа бібліотечного журналіста / Вікторія Сафонова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 4 (46). – С. 55 - 57. – ISSN 1811-377X


  Аналіз діяльності та результати Школи бібліотечного журналіста (ХДНБ ім.Короленка)
1195787
  Прилипко С Проект Трудового кодексу України - важливий етап реформування трудового законодавства / С Прилипко, О. Ярошенко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 14-21. – ISSN 0132-1331
1195788
  Мельниченко О.В. Проект Трудового Кодексу України у світлі міжнародних стандартів і зарубіжного досвіду // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 210-214
1195789
  Бутинська Р.Я. Проект Трудового кодексу України: загальний огляд // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 78-90. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1195790
  Тищенко О. Проект Трудового кодексу України: огляд окремих положень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-54. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми реформування чинного законодавства в сфері трудових відносин. The article presents basic principles of a draft Labour Code of Ukraine focusing on certain clauses.
1195791
  Пастухов В.П. Проект трудового кодексу України: проблеми та шляхи їх вирішення // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 1. – С.3-9
1195792
  Стадник М.П. Проект трудового кодексу України: щодо деяких повноважень профспілок у сфері захисту прав працівників // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 181-184
1195793
  Кудря І.Г. Проект трудової співучасті людей в перетворенні світу М. Федорова // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 79-83
1195794
  Влялько І. Проект Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: аналіз положень щодо створення зони вільної торгівлі // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2013. – № 22 (355). – С. 9-12
1195795
  Влялько І. Проект Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: аналіз правовідносин та положень щодо врегулювання державних закупівель // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 6. – С. 136-144. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено дослідженню проблем сучасного стану правовідносин між Україною та Євросоюзом щодо проекту Угоди про асоціацію, яка може бути підписана наприкінці цього року. Визначено етапи розвитку правовідносин у цій сфері, також вказано, що ...
1195796
   Проект Указа Президента Российской Федерации "О введении квалификационных разрядов для профессорско-преподавательского состава и научных работников высших учебных заведений" : [Брошюра] // Материалы VII Съезда Российского Союза ректоров. 5-6 декабря 2002 г., г. Москва : Высокое качество, эффективность и общедоступность - приоритетные цели развития образования / Российский Союз ректоров. Съезд. – Москва, 2002. – 13 с.
1195797
  Кононенко Т. Проект укладання навчальної програми освітньо-наукового курсу "Аналітична історія філософії" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 44-45. – (Філософія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Зміст курсу має дослідницькі та освітні складові. Спрямований на поширення застосування методів аналітичної філософії до історико-філософської спадщини. Може бути запропонований для суміжних наук, де існує потреба у формуванні аналітичних ...
1195798
  Приймак Д.М. Проект українського правопису 2018 р. як актуалізація традиційних правописних норм: нагальність змін та проблематика // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 110-118. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 2). – ISSN 2311-0821
1195799
  Шамрай В. Проект української конституції Миколи Міхновського // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 164-176.


  Автор досліджує проект української конституції видатного державного і політичного діяча початку XX століття Миколи Міхновського. На прикладі положень цієї конституції, автор пропонує врахувати історичний правовий досвід в сучаснй правотворчості. The ...
1195800
  Шамрай В. Проект української Конституції Миколи Міхновського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-41. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює проект Конституції Української республіки, розробленої видатним українським юристом, громадським діячем, членом Центральної Ради. Автор висвітлює його вплив на становлення та розвиток правової науки в Україні початку 20 століття. The ...
1195801
  Побережник О. Проект укріплення Києва Е.І. Тотлебена: участь Андрія Муравйова // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 32
1195802
   Проект уложения о наказаниях уголовных и исправительных, внесенный в 1844 году в Государственный совет, подробным означением оснований каждого из внесенных в сей проект постановлений. – Санкт-Петербург : В тип. 2-го отд. собств. Е. И. В. канцелярии, 1871. – 875 с. разд. паг., 1 л. таб.
1195803
   Проект умов прийому // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 21 вересня (№ 37). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  На сайті МОН для громадського обговорення розмістили проект Умов прийому до закладів вищої освіти на 2021 рік.
1195804
   Проект умов прийому до закладів ФПО // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 6. – ISSN 2219-5793
1195805
  Дубініна В.О. Проект універсальної герменевтики Ф. Аста // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 54-56


  Розглядаються теоретичні засади проекту універсальної герменевтики німецького мислителя ХIX ст. – Ф. Аста. Доробок останнього розглядається як перехід від розуміння герменевтики в якості підручного засобу для біблейської критики до перетворення теорії ...
1195806
  Бобошко Н.М. Проект університетської освіти в німецькому ідеалізмі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 49-51
1195807
   Проект устава Императорского Московского коммерческого училища. – Москва : Тип. А.Н. Иванова, 1915. – 24 с.
1195808
   Проект устава Императорского Одесского Общества истории и древностей. – Одесса : Тип. Л. Кирхнера, 1894. – 10 с. – Отд. оттиск
1195809
  Киевское педагогическое общественное собрание Проект устава Киевского общественного собрания педагогов : (Сост. Комис., избранной общ. собранием Киевск. пед. о-ва 1-го марта 1898 г.). – Киев : Тип. Петра Барского, 1898. – [2], 25 с.
1195810
   Проект устава о служебном старшинстве бояр, окольничих и думных людей по тридцати четырем степеням, составленный при царе Феодоре Алексеевиче / Сообщ. кн. М. А. Оболенским. – Москва : Тип. Александра Семена, 1850. – IV, 18 с. – Без тит. л.
1195811
   Проект устава педагогических семинарий. – 28с.
1195812
   Проект устава педагогических семинарий, 1898. – 31с.
1195813
  Ленин В.И. Проект устава РСДРП / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат, 1958. – 128 с.
1195814
   Проект устава Русского Зоологического общества. – Оттиск. – Москва : Тип. Т-ва Рябушинских. – 7 с.
1195815
   Проект учреждения вотчинных установлений с объяснительною к нему запискою. – Санкт-Петербург : Гос тип., 1893. – [2], 38 с.
1195816
   Проект Федерального закона "Об основах системы ювенальной юстиции" // Вопросы ювенальной юстиции : Федеральный научно-практический журнал / Россий. благотвор. фонд "Нет алкоголизму и наркомании" (НАН),Издат. группа"Юрист". – Москва, 2005. – № 1. – С. 44-47
1195817
   Проект Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (редакция на 1 декабря 2010 г.) // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 2. – С. 54-83. – ISSN 1561-2465


  Публикуя две ключевые главы проекта ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», касающиеся высшего образования, редколлегия призывает представителей научного сообщества социологов образования, а также педагогов, психологов, управленцев принять участие ...
1195818
   Проект форм техпромфинплана и методические указания по их составлению применительно к условиям работы по новой системе планирования и экономического стимулирования. – Минск, 1967. – 63с.
1195819
  Токарський Т.Б. Проект формування "держави загального добробуту" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 20-27. – ISSN 2222-4459
1195820
   Проект харків"ян - найкращий // Світ. – Київ, 2019. – Вересень (№ 35/36). – С. 2


  Проект Харківського національного університету міського господарства ім. О. Бекетова переміг на ІІІ Міжнародному будівельному конкурсі "European Award-2018"/
1195821
  Соколов П. Проект Царя Федора Алексеевича о подчиненных епископах : (к вопросу об уездных епископах и губернских митрополитах) / проф. Пл. Соколов. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира ; Акц. о-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1906. – 34 с.
1195822
  Діденко Н. Проект Цивільного кодексу України - нове бачення майбутнього України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 74-75


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1195823
  Титова О. Проект Цивільного кодексу України та майнова основа господарювання // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 117-118


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1195824
  Визгин В.П. Проект человека и общества // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 8. – С.20-28. – ISSN 0235-1188
1195825
  Вольман И.С. Проект Швейцарского гражданского уложения / [соч.] И. Вольмана. – [Санкт-Петербург], 1902. – С. 133-174. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Журнал Министерства юстиции. / Сост. А. И. Люблинский ; Под ред. В. Дерюжинского. 1902, № 9, ноябрь - № 10, декабрь, с. 133-174. - Конволют. - Пер. с 3 оттисками


  Вольман С. - пом. присяж. поверенного Окр. С.-Петерб. судеб. палаты Содержание конволюта: 1. Вольман И.С. Проект Швейцарского гражданского уложения / [соч.] И. Вольмана. - [Санкт-Петербург], [1902]. - С. 133-174; 2. Швейцарское обязательственное ...
1195826
  Бишоп А.С. Проект Шервуд / А.С. Бишоп. – Москва, 1960. – 176 с.
1195827
   Проект шкафа для книг в помещении абонемента. – К., 1955. – 14с.
1195828
  Кавешников Н.Ю. Проект энергетического союза ЕС в контексте отношений между Россией и Европейским союзом // Вестник Московского университета. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 73-95. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
1195829
  Андрієвська В.М. Проект як засіб реалізації STEAM-освіти у початковій школі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 11-14 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1195830
  Кукіна З. Проект" ІМВ ТБ" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Перше студентське телебачення ІМВ вже доступне для перегляду.
1195831
  Дубінська А.В. Проект, як засіб контролю навчальних досягнень студентів при вивченні іноземної мови професійного спрямування // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 33-35
1195832
   Проект, який змінить вищу освіту // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч у рамках проекту з розвитку потенціалу вищої освіти "Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій" за програмою ЄС ...
1195833
  Басин Ю.Г. Проект. Строительство. Закон / Ю. . Басин. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 150 с.
1195834
  Богачук Влад Проектант, конструктор, виробник пожежних авто // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 31-32
1195835
   Проекти-переможці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  2019-го МОН профінансує 54 нові проекти молодих вчених з вишів та наукових установ Міністерства. Відповідне рішення було прийнято Конкурсною комісією з відбору проектів під головуванням заступника Міністра освіти і науки Максима Стріхи. Список ...
1195836
  Титаренко Я. Проекти IREX/України в 2015-2016 рр.: будуємо нові мости // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 4 (70). – С. 29-30
1195837
  Мазурок І.О. Проекти Автономії Закарпаття у складі Угорщини у 1939-1944 рр: політико-правовий аспект // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 56. – С. 3-9.
1195838
  Федьков О.М. Проекти аграрних перетворень українських лібералів Наддніпрянщини у міжреволюційний період (1907-1917 рр.) / О.М. Федьков, В.А. Дубінський // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; відп. ред. В.В. Нечитайло. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5 : На пошану професора В.В. Нечитайла. – С. 180-191
1195839
  Чжан Хао Проекти будівництва публічних бібліотек Китаю // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 5 (262), травень. – C. 48-52. – ISSN 2076-9326
1195840
   Проекти в галузі інфраструктури: партнерство дежавного та приватного секторів : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Захарченко П.В., Сосновський А.О., Гавриш О.М., Ушацький С.А. ; МОН України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : СПД Павленко, 2010. – 256 с. – ISBN 978-966-2370-01-0
1195841
   Проекти в галузі інфраструктури: партнерство державного та приватного секторів : підручник для студентів ВНЗ / Захарченко П.В., Гавриш О.М., Куліков П.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Київ : Павленко, 2017. – 317, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-2370-38-6
1195842
  Монаєнко А.О. Проекти видатків Державного бюджету України // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 1 (7). – С. 29-32.
1195843
  Вербіцька О. Проекти довгострокового архівування національної культурної і наукової спадщини та надання доступу до електронних ресурсів у Німецькій національній бібліотеці // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 211-224
1195844
   Проекти економістів - рідному місту // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  У фінал конкурсу бізнес-планів молоді Києва вийшли проекти студентів економічного факультету університету.
1195845
  Хомечко Ганна Проекти ЕПЛ в 2014-2015 роках // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 96-100 : фото
1195846
  Костоглод М. Проекти майбутнього // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 18 листопада (№ 46). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Про Всеукраїнський форум "Дотик природи", який відбувся у Києві за підтримки МОН України, КНУ імені Тараса Шевченка.
1195847
   Проекти майбутнього // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 5


  "З десяти переможців конкурсу Studway Awards 2017 – чотири університетських проекти. Їхні імена було оголошено наприкінці року під час святкування четвертої річниці популярної студентської платформи".
1195848
   Проекти молодих учених // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 грудня (№ 47). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У 2020 році МОН профінансує наукові пректи молодих учених на 100 мільйонів гривень.
1195849
   Проекти молодих учених // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 21 грудня (№ 49)


  У 2020 році МОН профінансувало наукові проекти молодих учених понад 100 мільйонів гривень. Загалом підтримку отримали 199 робіт: 47 нових та 152 перехідних з минулих років. У 2021 році фінансування буде збережено, підтримку отримають 155 робіт: 54 нові ...
1195850
   Проекти Ольвійської Декларації Університетів, Рамок пріоритетних дій та Статуту Асоціації Університетів України / МОНУ ; НАНУ ; Гол. упр. держ. служби України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Чорномор. дер. ун-т ім. Петра Могили та ін. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 40 с. – ISBN 978-966-336-134-5
1195851
  Башун О. Проекти оцифровування бібліотечних колекцій у бібліотеках США // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 3 (33). – С.40-41. – ISSN 1811-377X
1195852
  Чжан Хао Проекти оцифрування документної культурної спадщини Китаю // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 139-148. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Охарактеризована діяльність Китайської народної республіки в напрямі створення цифрових колекцій документної культурної спадщини. Відзначено особливу роль проектної діяльності у створенні бібліографічних та повнотекстових баз даних. Розглянуті завдання ...
1195853
  Воронін В. Проекти Першого секретаря ЦК КП України П.Ю. Шелеста по розширенню нагородної системи УРСР // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 230-233
1195854
  Сичова В.В. Проекти політичної реформи в Росії (перша чверть ХІХ ст.) : Навчально-методичний посібник з політичної історії Росії / В.В. Сичова; Українськ. акад. державного управління при президентові України; Харківськ. регіональн. ін-тут. – Харків : Райдуга, 2002. – 80 с. – ISBN 966-7241-08-04
1195855
  Алджад Р.М. Проекти польських архітекторів для Лівії у 1970-80-х роках: інтерпретація модерністичної парадигми // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 27-31. – ISSN 2077-3455


  У статті розглянуто основні напрями діяльності та внесок польських архітекторів у розробку проектів регіонального розвитку Лівії у 1970-80-х роках, планувально-просторову організацію середовища міст та створення їх архітектурного образу.
1195856
  Євтухов Т.І. Проекти програми "Горизонт 2020" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 2-3
1195857
   Проекти Ради Європи - до плану реформ // Світ. – Київ, 2017. – Січень (№ 3/4). – С. 1


  Міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час зустрічі з Головою офісу Ради Європи Енбергом Мортеном заявила, що МОН зацікавлено максимально інтегрувати проекти Ради Європи у свій план реформ. "...Важливою сферою співпраці МОН та офісу Ради Європи є ...
1195858
  Подолянкіна О. Проекти радикальної зміни дискурсу освіти: ідейні основи та дискурсивні і комунікативні концепції трансформацій педагогічної практики системи філософії освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 78-82. – ISSN 2078-1016
1195859
  Захарчук І. Проекти створення перших безкоштовних католицьких шкіл в Італії в кінці XVI: орден піаристів та його система освіти // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 305-308. – ISBN 978-966-171-793-9
1195860
  Вихватнюк Т. Проекти студпарламенту // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Студентський парламент університету організував Всеукраїнську акцію "Студент - абітурієнт", у рамках якої студенти всіх ф-тів завітали до рідних шкіл, де спілкувалися з учнями, розповідали про особливості навчання в Київ. ун-ті, про факультети тощо. ...
1195861
  Головко Ю. Проекти та записки з фонду Воронцових Російського державного архіву давніх актів як джерело з історії зовнішньої торгівлі Південної України останньої чверті XVIII століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 24-35. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1195862
  Андрєєва С. Проекти та перспективи переходу козаків-некрасівців в підданство Російської імперії в роки російсько-турецької війни 1768-1774 рр. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 173-182
1195863
  Заславський В. Проекти ТЕМПУС "INARM" та "ALIGN" - інструменти якості університетської освіти / В. Заславський, О. Ямкова // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 6
1195864
  Пічугіна М.А. Проекти у мережевій структурі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 80-85. – ISSN 2306-6814
1195865
  Миловидов Л. Проекти університету у Києві у другій половині 18 ст. // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 453-467.
1195866
  Соколовська Н. Проекти учнів МАН: системи для сонячних батарей і ультрозвукова рукавичка для незрячих // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – грудень (№ 12). – С. 6


  У рамках круглого столу "Від теорії до практики: бізнес, наука, освіта" відбулася виставка-презентація інноваційних проектів юних дослідників. Гліб Веліховський, студент КНУ імені Тараса Шевченка, член Асоціації випускників МАН України, представив ...
1195867
  Ададуров В. Проекти французького командування стосовно південно-західних земель Російської імперії під час підготовчого та наступального етапів воєнної кампанії 1812 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 127-167. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
1195868
   Проекти, виставки, презентації : Стиль життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 134-135 : Фото
1195869
  Красюк Сергій Проекти, цифри...й мрії про майбутнє // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 16 : фото
1195870
   Проекти. Екологічні будівлі та малі архітектурні форми // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – C. 109-131 : фото
1195871
  Кованцов М.І. Проективна геометрія / М.І. Кованцов. – Київ, 1969. – 411с.
1195872
  Кованцов М.І. Проективна геометрія / М.І. Кованцов. – Вид. 2-ге. – Киев : Вища школа, 1985. – 367с.
1195873
   Проективна методика "Blacky pictures" : Методичні рекомендації з курсу "Психодіагностика", розділу "Проективні методи дослідження особистості". – Київ : Київський університет, 2004. – 32с.
1195874
  Федина О.В. Проективна методика дослідження ціннісних орієнтацій як семантичних конструктів / О.В. Федина, І.В. Панок, А.Ю. Собкевич // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 83-84
1195875
  Панок І. Проективна методика дослідження ціннісних орієнтацій як семантичних конструктів / І. Панок, А. Собкевич, О. Федина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 29-31. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено обґрунтування застосування нової методики для дослідження ціннісних орієнтацій особистості. Наведено теоретичний аналіз, згідно з яким ціннісні орієнтації розглядаються як семантичні конструкти. Висвітлено переваги застосування саме ...
1195876
  Кліменкова А. Проективна методика дослідження ціннісно-орієнтаційної регуляції споживчої поведінки: досвід перевірки валідності і надійності // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 307-309
1195877
  Мисник А. Проективна оптимізація ентропії в персептроноподібній штучній нейронній мережі з додаванням нейронів / А. Мисник, М. Кононов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-50. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Описано метод проективної оптимізації ентропії для навчання перспетроноподібної багатошарової мережі з додаванням нейронів, наведено його обґрунтування. Представлено результати тестування мережі, побудованої на базі алгоритму оптимізації ентропії й ...
1195878
  Кушнір О.Я. Проективна сутність людини як чинник визначення соціальних змін // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 205-218. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
1195879
  Юнг Дж.В. Проективная геометрия / Дж.В. Юнг. – Москва, 1949. – 184 с.
1195880
  Гуревич Г.Б. Проективная геометрия / Г.Б. Гуревич. – Москва, 1960. – 320 с.
1195881
  Четверухин Н.Ф. Проективная геометрия / Н.Ф. Четверухин. – 7-е. – Москва, 1961. – 360 с.
1195882
  Глаголев Н.А. Проективная геометрия / Н.А. Глаголев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1963. – 344 с.
1195883
  Четверухин Н.Ф. Проективная геометрия / Н.Ф. Четверухин. – 8-е. – М., 1969. – 368с.
1195884
  Смирнов С.А. Проективная геометрия / С.А. Смирнов. – М., 1976. – 176с.
1195885
  Львова Л.В. Проективная геометрия / Л.В. Львова. – Барнаул, 1991. – 91с.
1195886
  Буземан Г. Проективная геометрия и проективные метрики / Г. Буземан, П.Дж. Келли. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 410 с.
1195887
  Певзнер С.Л. Проективная геометрия. / С.Л. Певзнер. – М, 1980. – 128с.
1195888
  Масленков Александр Ефимович Проективная дифференциальная геометрия нормализованных многообразий плоскостей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Масленков Александр Ефимович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1195889
  Сафарян Л.П. Проективная теория многообразий конкурсов второго порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.0104 / Сафарян Л. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1195890
  Музичко Л.В. Проективне обстеження особистості за допомогою тесту дерева // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 128-135. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1195891
  Зазюн І.А. Проективний аналіз технологій педагогічної дії // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (67). – С. 22-33
1195892
  Чабак Л.М. Проективні алгоритми для варіаційних нерівностей та задач рівноважного програмування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Чабак Любов Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1195893
  Чабак Л.М. Проективні алгоритми для варіаційних нерівностей та задач рівноважного програмування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Чабак Любов Михайлівна ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 150 арк. – Додатки: арк. 145-150. – Бібліогр.: арк. 10-12, 130-144 та в додатках: арк. 145-147
1195894
  Плужнікова О.О. Проективні гратки черепичних порядків // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 146. – ISBN 978-617-7021-28-4
1195895
  Журавльов В.М. Проективні гратки черепичних порядків / В.М. Журавльов, І.М. Циганівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 16-19. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1195896
  Шамлян К. Проективні методи дослідження особистості : підручник / Каріна Шамлян, Марина Кліманська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 465, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 456-462. – Бібліогр.: с. 450-455. – ISBN 978-617-10-0114-5
1195897
  Швиров В.В. Проективні модулі над напівланцюговими кільцями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядаються ланцюги підмодулів головних правих і лівих модулів над напівланцюговими кільцями. Знайдені умови для гратки підмодулів головних правих та лівих модулів, за яких кільце є артиновим або нетеровим. Також наведені приклади кілець для ...
1195898
  Чернякова А. Проективні стратегії запобігання та подалання насильства в загальноосвітніх школах США // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 250-260. – ISBN 978-966-2633-02-3
1195899
  Моренко О. Проективні технології в процесі професійної підготовки працівників соціальної сфери // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 158-164. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1195900
  Польща Г.С. Проективно-диференціальна геометрія мереж / Г.С. Польща, В.С. Лісняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 82-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджена локальна диференціальна геометрія мережі у тривимірному проективному просторі. Одержано визначальні диференціальні рівняння, функціональні інваріанти та диференціальні форми мережі, побудовано її канонічні репери. Відзначено зв"язок ...
1195901
  Польща Г.С. Проективно-диференціальна геометрія розподілів точок / Г.С. Польща, В.С. Лісняк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 91-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено розподіл точок у багатовимірному проективному просторі. Складено повну визначальну систему його диференціальних рівнянь. Побудовано послідовність відповідних фундаментальних геометричних об"єктів та одержано їхні головні підоб"єкти.
1195902
  Польща Г.С. Проективно-диференціальна планіметрія векторного поля / Г.С. Польща, В.С. Лісняк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 116-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Класичне поняття векторного поля узагальнюється на випадок двовимірного проективного простору. Для усіх класів проективних векторних полів складено повні визначальні системи їхніх диференціальних рівнянь. Побудовано відповідні фундаментальні ...
1195903
  Польща Г.С. Проективно-диференціальна планіметрія точок та прямих / Г.С. Польща, В.С. Лісняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 83-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджена диференціальна геометрія точок та прямих на проективній площині. Складено основні системи диференціальних рівнянь цих многовидів. Одержано інваріантні співвідношення для їх основних диференціально-геометричних об"єктів.
1195904
  Фиников С.П. Проективно-дифференциальная геометрия / С.П. Фиников. – М.-Л., 1937. – 263с.
1195905
  Базилюк Таисия Назаровна Проективно-дифференциальная геометрия оснащенных погруженных многообразий в Pn. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Базилюк Таисия Назаровна; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1978. – 14 с.
1195906
  Пикулева Л.Г. Проективное изгибание вполне фокальных псевдоконгруэнций плоскостей и их фокальных поверхностей в многомерных проективных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Пикулева Л.Г.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 18л.
1195907
  Поносова О.М. Проективное упорядочение конечных прямых : Дис... канд.физ.-мат.наук: / Поносова О.М.; Пермский гос. пед. ин-т. – Пермь, 1969. – 153л. – Бібліогр.:л.150-153
1195908
  Кисилев А.А. Проективные иерархии над общими структурами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кисилев А.А.; Мин-во высш. и сред. образ. РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1979. – 16л.
1195909
  Мельникова О.Т. Проективные методики в качественном исследовании отношения подростков к телевидению и интернету / О.Т. Мельникова, Е.А. Фетисова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 5. – С. 130-137. – ISSN 0042-8841
1195910
  Евдокимов В.И. Проективные методики в психологической диагностике у авиационных специалистов / В.И. Евдокимов; Госуд. научно-исслед. ин-тут военной медицины МО РФ. – Москва-Воронеж : Воронежский государственный университет, 2001. – 302с. – ISBN 5-9273-0080-4
1195911
  Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности / Е.Т. Соколова. – М., 1980. – 176с.
1195912
  Сакалош Штефан Проективные модули над свободными категориями и кольцами дифференциальных многочленов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сакалош Штефан; КГУ. – К., 1981. – 7л.
1195913
  Сакалош Штефан Проективные модули над свободными категориями и кольцами дифференциальных многочленов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сакалош Штефан; КГУ. – К., 1981. – 7л.
1195914
  Сакалош Штефан Проективные модули над свободными категориями и кольцами дифференциальных многочленов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сакалош Штефан; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 49л. – Бібліогр.:л.47-49
1195915
  Новиков Борис Владимирович Проективные представления и когомологии полугрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Новиков Борис Владимирович; Харьковский ин-т радиоэлект. – Х., 1980. – 114л. – Бібліогр.:л.111-114
1195916
  Баранник Л.Ф. Проективные представления конечных групп над числовыми полями и кольцами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Баранник Л.Ф.; Харьк. гос. ун-т. – Полтава, 1972. – 15л.
1195917
  Федотова Н.Н. Проективные функции идентичности в китайской модернизации сегодня // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 23-27. – ISSN 0042-8744
1195918
  Гамаюнов В.Н. Проективография / В.Н. Гамаюнов. – Москва, 1976. – 27с.
1195919
  Родионенков П.А. Проектирвоание как сфера производственной деятельности : Автореф... канд. экон.наук: / Родионенков П. А.; ЛГУ. – Л., 1968. – 19л.
1195920
  Васильев В.К. Проектирвоание проточных частей судовых турбин / В.К. Васильев, Е.В. Васильева. – Ленинград, 1966. – 264с.
1195921
  Дитрих К.Ф. Проектироваине преобразователей частоты и детекторов радиолокационных приемников / К.Ф. Дитрих, И.Г. Киренский. – Ленинград, 1974. – 113 с.
1195922
  Бертинов И А. и Ризник Г.А. Проектирование авиационных электрических машин постоянного тока. / И А. и Ризник Г.А. Бертинов. – М, 1958. – 423с.
1195923
  Колин К.К. Проектирование алгоритмов управляющих ЦВМ. / К.К. Колин, В.В. Липаев. – М., 1970. – 343с.
1195924
  Семенов Б.Ю. Проектирование амплитудных спектрометров при повышенных требованиях к разрушению и загрузке. : Автореф... Канд.техн.наук: 260 / Семенов Б.Ю.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1195925
  Гребен А.Б. Проектирование аналоговых интегральных схем / А.Б. Гребен. – Москва : Энергия, 1976. – 256 с.
1195926
  Егиазарян К.М. Проектирование аффинных связностей на расслоениях и его приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Егиазарян К.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1979. – 14л.
1195927
  Бойко В.В. Проектирование баз данных информационных систем / В.В. Бойко, В.М. Савинков. – 2-е изд., переб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 351с.
1195928
  Кокорева Л.В. Проектирование банков данных / Л.В. Кокорева, И.И. Малашинин. – М., 1984. – 256с.
1195929
  Власов В.И. Проектирование высокочастотных узлов радиолокационных станций / В.И. Власов, Я.И. Берман. – Ленинград, 1961. – 359 с.
1195930
  Белевицкий А.М. Проектирование газоочистительных сооружений / Белевицкий А.М. – Ленинград : Химия, 1990. – 287, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 254-259 (127 назв.)
1195931
  Молодых В.П. Проектирование гидрографов расчетных половодий для малых рек Украинской ССР. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.09 / Молодых В.П.; Укр. ин-т инженеров водного хоз. – Ровно, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1195932
  Замарин Е.А. Проектирование гидротехнических сооружений / Е.А. Замарин. – 3-е переработ. и доп. изд. – Москва, 1952. – 292с.
1195933
  Замарин Е.А. Проектирование гидротехнических сооружений / Е.А. Замарин. – Москва, 1954. – 288с.
1195934
  Дитрих Я. Проектирование и конструирование / Я. Дитрих. – М., 1981. – 454с.
1195935
  Балашов Е.П. Проектирование и машинный анализ адресных цепей магнитных запоминающих устройств. / Е.П. Балашов ; Г.И. Якобсон. – Москва : Машиностроение, 1977. – 192 с. : ил. – Список лит.: с. 187-190. – (Вычислительная техника)
1195936
  Куценко С.П. Проектирование и организация вычислительных установок / С.П. Куценко. – К., 1973. – 119с.
1195937
  Бакаев А.А. Проектирование и организация операционных систем АСУ / А.А. Бакаев. – К., 1978. – 142 с.
1195938
  Таунсенд К. Проектирование и программная реализация экспертных систем на персональных ЭВМ / К. Таунсенд, Д. Фохт. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 320с. – ISBN 5-279-00255-0
1195939
  Метляев В Ю. Проектирование и разработка оборудования и исследования работы системы коллективного пользования аист-о. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.01 / Метляев Ю.В,; АН СССР.Сибирск.отделение. – Новосибирск, 1975. – 24л.
1195940
  Костенко И.К. Проектирование и расчет моделей планеров. / И.К. Костенко. – М., 1958. – 200с.
1195941
  Кафаров В.В. Проектирование и расчет оптимальных систем технологических трубопроводов. / В.В. Кафаров, В.П. Мешалкин. – М., 1991. – 361с.
1195942
  Кузин Б.И. Проектирование и расчет параметров переменно-поточных линий механической обработки с помощью математических методов и ЭВМ. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузин Б.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1965. – 17л.
1195943
  Красноголовый Б.Н. Проектирование и расчёт элементов индикаторов устройств / Б.Н. Красноголовый. – Минск, 1971. – 167 с.
1195944
  Заруцкая И.П. Проектирование и составление карт : общегеографические карты ; учебник для студ. ун-тов., обучающихся по спец. "Картография" и "География" / И.П. Заруцкая, Т.Г. Сваткова; ред.: И.И. Щехура, С.А. Останина. – Москва : МГУ, 1982. – 208 с.
1195945
  Заруцкая И.П. Проектирование и составление карт : карты природы : [учебник для студентов геогр. спец. ун-тов] / И.П. Заруцкая, Н.В. Красильникова ; [ред.: И.И. Щехура, Р.И. Кривило]. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
карты природы. – 1989. – 294, [1] с.
1195946
  Кан К.Н. Проектирование и технология герметизирующей изоляции элементов электротехнической и электронной аппаратуры. / К.Н. Кан, А.Ф. Николаевич, Е.Л. Славянинова. – Ленинград, 1983. – 126 с.
1195947
  Белов А.Ф. Проектирование и технология производства электронных устройств ядерного приборостроения / А.Ф. Белов, Е.В. Курков. – Москва : Атомиздат, 1980. – 165 с. : ил. – Библиогр.: с. 162-164 (96 назв.)
1195948
  Анточ Н.В. Проектирование избирательных RC-RC-цепей на обобщеных преобразователях сопротивления / Н.В. Анточ. – Кишинёв, 1981. – 131 с.
1195949
  Вдовин С.С. Проектирование импульсных трансформаторов / С.С. Вдовин. – Ленинград, 1971. – 147 с.
1195950
  Балашов Е.П. Проектирование информационно-управляющих систем / Е.П. Балашов, Д.В. Пузанков. – Москва : Радио и связь, 1987. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 252-253
1195951
  Бойко В.В. Проектирование информационной базы автоматизированной системы на основе СУБД. / В.В. Бойко, В.М. Савинков. – М., 1982. – 174с.
1195952
   Проектирование ИТ-инфраструктуры / С.Л. Крывый, С.Д. Погорелый, Н.Н. Глибовец, Ю.В. Бойко, Н.Н. Сидорова // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 6, листопад - грудень. – C. 141-158. – ISSN 1019-5262
1195953
  Крылов Г.М. Проектирование логарифмических усилителей с непрерывным детектированием сигнала / Г.М. Крылов, А.В. Вишневская. – Москва, 1970. – 144 с.
1195954
  Балашов Е.П. Проектирование магнитных элементов и устройств электронных вычислительных машин. / Е.П. Балашов. – М., 1966. – 344с.
1195955
  Арсеньев Ю.Н. Проектирование надежных микропроцессорных систем для управления гибкими производственными комплексами / Арсеньев Ю.Н., Журавлев В.М. ; АН Респ. Кыргызстан, Бишкек. политехн. ин-т ин-т. – Бишкек : Илим, 1991. – 285, [1] с. : илл. – Библиогр.: с. 272-283 (162 назв.). – ISBN 5-8355-0500-0
1195956
  Беккер П.В. Проектирование надежных электронных схем / П.В. Беккер, Ф. Йенсен ; пер.с англ. А.Л. Райкина ; под ред. А.И. Ушакова. – Москва : Советское радио, 1977. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 246-252
1195957
  Бахчисарайцев А.Н. Проектирование норм труда на бурение шпуров / Бахчисарайцев А.Н. – Москва : Недра, 1977. – 192 с. – Библиогр.: с. 184-190
1195958
   Проектирование общесистемного обеспечения АСПР. – Москва : НИИПИН, 1981. – 108 с.
1195959
  Кривцов К.С. Проектирование объектов химической промышленности / К.С. Кривцов. – Ленинград
1. – 1971. – 36 с.
1195960
  Трайнев В.А. Проектирование организационных систем, моделирование процессов управления : учебное пособие / В.А. Трайнев. – Москва, 1979. – 83 с.
1195961
  Егер С.М. Проектирование пассажирских реактивных самолетов / С.М. Егер. – М, 1964. – 452с.
1195962
  Бокуняев А.А. Проектирование полупроводниковых стабилизаторов постоянного напряжения. / А.А. Бокуняев. – М, 1964. – 80с.
1195963
   Проектирование пользовательского интерфейса на персональных компьютерах. Стандарт фирмы IBM : DBS LTD, 1992. – 186 с.
1195964
  Костерин В.В. Проектирование программного обеспечения САПР. Уч. пособие / В.В. Костерин. – Волгоград, 1986. – 96с.
1195965
  Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем : Учебник / А.М. Вендров. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 352c. – ISBN 5-279-02144-Х
1195966
  Архипов В.М. Проектирование производственного потенциала объединений : теорет. аспекты / В.М. Архипов ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1984. – 137 с. : ил.
1195967
  Курулев А.П. Проектирование процесса сборки узлов радиоэлектронной аппаратуры / А.П. Курулев, М.Д. Бачурина. – Минск, 1983. – 136 с.
1195968
  Гуткин Л.С. Проектирование радиосистем и радиоустройств / Л.С. Гуткин. – Москва : Радио и связь, 1986. – 288 с.
1195969
  Апорович А.Ф. Проектирование радиотехнических систем : [учеб. пособие по спец. "Радиотехника"] / Апорович А.Ф. – Минск : Вышэйш. шк., 1988. – 220, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 214-215 (28 назв.)
1195970
  Баркан В.Ф. Проектирование радиотехнических устройств : [учеб. пособ. для радиотехн. техникумов] / В.Ф. Баркан, В.К. Жданов. – Москва : Оборонгиз, 1963. – 515 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 511-512 (29 назв.)
1195971
  Белицкий А.С. Проектирование разведочно - эксплуатационных скважин для водоснабжения. / А.С. Белицкий, В.В. Дубровский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 255 с. : черт. – Библиогр.: с. 245-252 (140 назв.)
1195972
  Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для использования с микроЭВМ. / Г. Джексон. – Москва : Мир, 1991. – 252с.
1195973
  Бабусенко С.М. Проектирование ремонтных предприятий : учебник для студ. высш. сельхоз. учеб. заведений по спец. 1509 "Механизация сельского хозяйства" / С.М. Бабусенко. – Москва : Колос, 1981. – 296 с. – Библиогр.: с. 293. – (Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственых учебных заведений)
1195974
  Клич С.М. Проектирование СВЧ устройств радиолокационных приемников / С.М. Клич. – Москва : Советское радио, 1973. – 319 с.
1195975
  Козлов В.И. Проектирование СВЧ устройств с помощью ЭВМ / В.И. Козлов, Г.А. Юфит. – Москва, 1975. – 177 с.
1195976
  Арсеньев Ю.Н. Проектирование систем логического управления на микропроцессорных средствах : [учеб. пособие для вузов по спец. "Вычисл. машины, комплексы, системы и сети"] / Арсеньев Ю.Н., Журавлев В.М. – Москва : Высшая школа, 1991. – 318, [1] с. : схем. – Библиогр.: с. 314-315 (65 назв.)
1195977
  Зиссос Д. Проектирование систем на микропроцессорах / Д. Зиссос. – К, 1982. – 176с.
1195978
  Кочегаров В.А. Проектирование систем распределения информации .Марковские и немарковские модели / В.А. Кочегаров, Г.А. Фролов. – Москва : Радио и связь, 1991. – 214с.
1195979
  Клюковкин В.Н. Проектирование систем управления в легкой промышленности / В.Н. Клюковкин, В.А. Кулезнев. – К., 1976. – 240с.
1195980
  Китаев В.Е. Проектирование стабилизаторов постоянных напряжений / В.Е. Китаев, А.А. Бокуняев. – Москва, 1968. – 128 с.
1195981
  Добронравов О.Е. Проектирование схем и узлов ЭСМ на пороговых элементах / О.Е. Добронравов. – М, 1976. – 207с.
1195982
  Дубровский А.Х. Проектирование схем на бесконтактных магнитных логических элементах ЭЛМ / А.Х. Дубровский. – М, 1968. – 151с.
1195983
  Кручинин Г.М. Проектирование схем элементов АСУ / Г.М. Кручинин. – М.
1. – 1977. – 29с.
1195984
  Костиков Л.Е. Проектирование тепловыделяющих элементов высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов / Л.Е. Костиков, В.В. Лозовецкий. – М., 1983. – 120с.
1195985
  Беннетс Р.Дж. Проектирование тестопригодных логических схем / Р.Дж. Беннетс; Р.Дж. Беннеттс ; пер. с англ. Л.В. Дербунович. – Москва : Радио и связь, 1990. – 175, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 168-176
1195986
  Глазунов Л.П. Проектирование технических систем диагностирования / Л.П. Глазунов, А.Н. Смирнов. – Л, 1982. – 168с.
1195987
  Жарников В.Б. Проектирование технологий геодезического контроля осадок и деформаций инженерных комплексов : учеб. пособ. для спец. 30.01 / В.Б. Жарников, Б.Н. Жуков; отв. ред. А.И. Федоров. – Новосибирск : НИИГАиК, 1989. – 70 с.
1195988
  Баранов О.В. Проектирование трасс направленніх и многоствольніх скважин при разведке угольніх месторождений / О.А. Баранов, В.С. Васильченко. – Москва : [б. и.], 1976. – 54 с. – (Техника и технология геологических работ, организация производства. Обзор)
1195989
  Авраменко Л.А. Проектирование устройств для включения муфт / Л.А. Авраменко ; МВ и ССО УССР, Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции, К-ра техн. механики. – Киев, 1973. – 17 с., 2 отдел. схемы : схемы. – Библиогр.: с. 17
1195990
  Казаринов Ю.М. Проектирование устройств фильтрации радиосигналов / Ю.М. Казаринов, А.И. Соколов, Ю.С. Юрченко. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1985. – 159 с.
1195991
  Вильямс Т.Д. Проектирование химико-технологических процессов методами систематехники. / Т.Д. Вильямс. – Москва-Ленинград, 1965. – 192с.
1195992
  Голдсуорт Б. Проектирование цифровых логических устройств. / Б. Голдсуорт. – М., 1985. – 288с.
1195993
  Дубровский А.Х. Проектирование щитов и пультов систем автоматизации / А.Х. Дубровский, С.А. Ионас. – М, 1975. – 192с.
1195994
  Герди В.Н. Проектирование электромагнитных подвесов гироприборов и акселераторов с применением ЭВМ / В.Н. Герди. – М, 1989. – 38с.
1195995
  Грацианский И.Н. Проектирование электронных измерительных приборов / И.Н. Грацианский, В.И. Диденко, Ю.Н. Евланов. – Москва
Ч. 2. – 1974. – 94 с.
1195996
  Калниболотский Ю.М. Проектирование электронных схем / Ю.М. Калниболотский, В.С. Рысин. – Киев, 1976. – 143 с.
1195997
  Ахмаметьев М.А. Проектирование электронных устройств оптико-электронных приборов : учеб. пособие / Ахмаметьев М.А. ; МВ и ССО РСФСР, Новосибир. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосьемки и картографии. – Новосибирск : [б. и.], 1987. – 74 с.
1195998
  Бриллиантов Д.П. Проектирование эффективных систем магнитного отклонения / Д.П. Бриллиантов. – Москва : Связь, 1975. – 248 с.
1195999
  Тадевосян Самвел Артаваздович Проектирование языка системного программирования для ЭВМ с развитым микропрограммным управлением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Тадевосян Самвел Артаваздович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1979. – 18л.
1196000
  Поносова О.М. Проектировное упорядочение конечных прямых : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Поносова О.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 9 с. – Бібліогр.:с.8-9
<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,