Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>
1195001
   "Проблеми інформатики та комп"ютерної техніки" (ПІКТ - 2014), міжнар. наук.-практ. конф. = "Проблемы информатики и компьютерной техники" (ПИКТ - 2014) = "Informatics and computer technics problems" (PICT - 2014) : праці III-ї Міжнар. наук.-практ. конф. : Чернівці, 27-30 трав., 2014 / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [редкол.: Ф.О. Сопронюк та ін.]. – Чернівці : Родовід, 2014. – 203, [1] с. : іл., табл. – На обкл. текст англ. - Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1195002
  Гатаулліна А.І. Проблеми і значення інформаційного забезпечення у прийнятті управлінських рішень в державному управлінні // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 4 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 87-92
1195003
  Белінська Я.В. Проблеми і напрями узгодження фіскальної та монетарної політики : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 124-130. – Бібліогр.: 2 назви
1195004
  Лиса С.М. Проблеми і переваги управління ланцюгами постачання торговельних мереж на ринку України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 137-142 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1195005
  Федулова Л. Проблеми і передумови формування в Україні економіки новітнього технологічного укладу // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 9-20
1195006
  Заєць О.В. Проблеми і перспективи викладання релігієзнавчих дисциплін у сучасній школі і вузі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 21-23
1195007
  Гаранько Т.Й. Проблеми і перспективи використання інформаційних технологій // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 1 (51). – С. 89-91. – ISSN 0554-4866
1195008
  Ігнатенко М.М. Проблеми і перспективи відтворення виробничо­ресурсного потенціалу малих аграрних підприємств і домогосподарств населення // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 56-60. – ISSN 1997-4167
1195009
  Касьянов Д. Проблеми і перспективи впровадження нанотехнологій в Україні // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 230-240. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1195010
  Швець О.В. Проблеми і перспективи входження України до глобального інформаційного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 140-145. – (Європейські дослідження)
1195011
  Бокало Н. Проблеми і перспективи демократизації в країнах центрально-східної Європи : на прикладі Вишеградської четвірки / Н. Бокало, С. Трохимчук ; МО і НУ, ЛНУ, ф-т міжнародних відносин, Інститут Польщі. – Львів : [Б. в.], 2000. – 68 с. – (Міжнародні відносини 4.10)
1195012
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 1 (9). – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195013
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 2 (10). – 2017. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195014
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (11). – 2017. – 222 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195015
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 4 (12). – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195016
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 2 (14). – 2018. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195017
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (15). – 2018. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195018
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 4 (16). – 2018. – 275, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195019
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 2 (18). – 2019. – 293, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195020
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (19). – 2019. – 367, [1] с. – DOI: 10.25140/2411-5215-2019-3(19) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1195021
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 2 (22). – 2020. – 193, [1] с. – DOI: 10.25140/2411-5215-2020-2(22) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1195022
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 1 (25). – 2021. – 183, [1] с. – DOI: 10.25140/2411-5215-2021-1(25) - Резюме укр., англ. мовами
1195023
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (27). – 2021. – 241, [1] c. – DOI: 10.25140/2411-5215-2021-3(27) - Резюме укр., англ. мовами
1195024
  Легенький М. Проблеми і перспективи законотворчого забезпечення реформування освітянської галузі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 131-134. – ISSN 2307-8049
1195025
  Наумко Ігор Проблеми і перспективи залучення інвестицій у надрокористування в Україні на Шостій міжнародній науково-практичній конференції / Наумко Ігор, Побережський Андрій // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 3 (180). – С. 100-103 : фото. – ISSN 0869-0774
1195026
  Попова Ю.М. Проблеми і перспективи залучення України до проекту "Шовковий Шлях" // XIII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" : тезисы докладов / "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков ; Одесса : Харьковский авиационный институт, 2015. – С. 155-156
1195027
  Набока О. Проблеми і перспективи застосування компетентнісного підходу у професійній освіті / О. Набока, В. Давискиба // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 20-32. – ISSN 2077-1827


  У статті проаналізовано основні підходи до виникнення та застосування комптентнісного підходу у теорії та практиці професійної освіти. Розкрито погляди науковців на розроблення комптентнісної парадигми підготовки майбутніх фахівців. Зауважено, що ...
1195028
  Чуприна Л.М. Проблеми і перспективи зміцнення фінансової стійкості об"єднаних територіальних громад / Л.М. Чуприна, Е.Г. Мороз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 50-55 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
1195029
  Швець О.В. Проблеми і перспективи іміджу України на світових інформаційних ринках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 113-125
1195030
  Мазур Н.А. Проблеми і перспективи інвестицій в АПК України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 73-77
1195031
   Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки : події // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 65. – ISSN 1810-3944
1195032
  Затонацька Т.Г. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку України / Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицька // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2011. – № 4 (50). – С. 19-24
1195033
  Литвиненко Т.А. Проблеми і перспективи інституалізації приватної вищої освіти в Україні // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 201-207. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))
1195034
  Шинкар В.А. Проблеми і перспективи інтеграції України до ЄС / В.А. Шинкар, Т.Ю. Ковач // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 111-117. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
1195035
  Юнко О.М. Проблеми і перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в Україні // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 191-194. – ISSN 2221-755X
1195036
  Штогун С. Проблеми і перспективи нового законопроекту про судоустрій // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 73-76. – ISSN 0132-1331
1195037
  Кирилюк З. Проблеми і перспективи подальшого вивчення прози Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 44-51


  Стаття присвячена виникненню задуму прозового твору в Т. Шевченка і втіленню цього задуму в його повістях. Розглянуто також інтертекстуальні зв"язки прози Т. Шевченка з творами російської та української літератури
1195038
  Соколенко С. Проблеми і перспективи посилення конкурентоспроможності економіки України на основі кластерів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 31-35. – ISSN 1810-3944
1195039
  Ватаманюк О. Проблеми і перспективи реформування пенсійної системи в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 42-52. – ISSN 2078-5860


  З"ясовано основні чинники, що визначають сьогодні нагальність реформування пенсійної системи України. Проаналізовано сучасний зарубіжний досвід збалансування пенсійних систем. Показано, що за відсутності необхідних передумов запровадження ...
1195040
  Волков О. Проблеми і перспективи реформування судового устрою в країні // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 41-43.
1195041
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми. – ISBN 966-566-186-8
Т. 5. – 2002
1195042
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми. – ISBN 966-566-187-6
Т. 6. – 2002
1195043
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-281-3
Т. 12. – 2005
1195044
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-284-8
Т. 13. – 2005
1195045
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-00-4
Т. 14. – 2005
1195046
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-01-2
Т. 17. – 2006
1195047
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-08-3
Т. 19. – 2007
1195048
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-09-0
Т. 20. – 2007
1195049
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 24. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1195050
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 25. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1195051
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 27. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1195052
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 28. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1195053
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 29. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1195054
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-
Вип. 30. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1195055
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 32. – 2011. – резюме англ. мовою та мовою статті
1195056
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 35. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
1195057
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-. – ISSN 2305-7491
Вип. 38. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1195058
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-. – ISSN 2305-7491
Вип. 39. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1195059
  Сметанко О.В. Проблеми і перспективи розвитку внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України : монографія / О.В. Сметанко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 461, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-352. – ISBN 978-966-483-870-9
1195060
   Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали наук.-практ. конф. студентів та молодих учених / Нац. ун-т "Острозька академія" ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; відп. за вип.: Недзведовська О.Є., Якубець О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1195061
  Островська Г. Проблеми і перспективи розвитку економіки, заснованої на знаннях // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 102-115. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1195062
  Васильєв С.В. Проблеми і перспективи розвитку зернового комплексу України / С.В. Васильєв, А.О. Кривонос // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 56-62 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1195063
  Плахотнік О.В. Проблеми і перспективи розвитку класичного університету / О.В. Плахотнік, О.В. Плахотнік // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 254-260


  У статті йдеться про те, що функціонування класичного університету має досить різноманітний спектр ознак, за якими його можна розглядати. Класичний університет і в епоху постмодерну і інформаційної революції зберігає свою суть як співтовариство ...
1195064
  Антощишина Н.І. Проблеми і перспективи розвитку малобюджетних авіакомпаній в Україні : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 66-72 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1195065
   Проблеми і перспективи розвитку малого і середнього бізнесу : монографія : до 55-ряччя ЧНЕІ КНТЕУ / [С.Д. Лучик та ін. ; за ред. С.Д. Лучик] ; Чернів. торгов.-екон. ін-т Київ. нац. торгов.-екон. ун-ту. – Київ : Технодрук, 2021. – 398, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-8034-09-2
1195066
  Борисенко Валентина Проблеми і перспективи розвитку національної культури в системі освіти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 211-215
1195067
  Галат Л.М. Проблеми і перспективи розвитку особистих селянських господарств у галузі плодоовочівництва України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 71-79 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1195068
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (4). – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1195069
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (8), т. 1. – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1195070
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (8), т. 2. – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1195071
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (9). – 2015. – 230 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1195072
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 3 (10), т. 1. – 2015. – 170 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1195073
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 3 (10), т. 2. – 2015. – 138 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1195074
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (13), т. 1. – 2016. – 119 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1195075
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (13), т. 2. – 2016. – 103 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1195076
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 3 (14), т. 1. – 2016. – 126 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1195077
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 3 (14), т. 2. – 2016. – 114 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1195078
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (16). – 2017. – 172 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1195079
  Ілляшенко С.М. Проблеми і перспективи розвитку промисловості україни в умовах четвертої промислової революції / С.М. Ілляшенко, Н.С. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 85-89. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1195080
  Ширяєва Л.В. Проблеми і перспективи розвитку річкової логістики в Україні / Л.В. Ширяєва, О.К. Афанасьєва // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 119-126. – ISSN 2524-003X
1195081
  Замора О.І. Проблеми і перспективи розвитку соціально-економічної сфери регіону / О.І. Замора, Л.В. Ярема // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – С. 13-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1195082
  Козоріз Г. Проблеми і перспективи розвитку страхування в Україні у XXI столітті // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 377-383. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1195083
  Закутинська І.І. Проблеми і перспективи розвитку туристичної інфраструктури в межах приміської зони Івано-Франківська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 70-76 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1195084
  Чічуріна О. Проблеми і перспективи розвитку франчайзингу в Білорусі: правовий аспект // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 51-57. – ISSN 1608-6422
1195085
   Проблеми і перспективи розширеного відтворення в Українській РСР. – К, 1970. – 59с.
1195086
  Мищак І.М. Проблеми і перспективи удосконалення законодавства у бібліотечній сфері України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 36-41. – ISSN 2220-1394
1195087
  Вірван Л.А. Проблеми і перспективи України у міжнародній торгівлі : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 78-88 : Рис. – Бібліогр.:10 назв
1195088
  Панасюк Л. Проблеми і перспективи фінансового забезпечення вищих навчальних закладів освіти : соціальна сфера // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 78-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1195089
  Толуб"як В. Проблеми і перспективи фінансової децентралізації // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 22-27 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1195090
  Каневська І.М. Проблеми і перспективи фінансування проектів відновлювальної енергетики в Україні / І.М. Каневська, С.В. Уманець // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 150-157. – ISSN 2306-546X
1195091
  Буглай Н.М. Проблеми і перспективи функціонування багатостороннього Карпатського єврорегіону (історичний аспект) // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 78-87
1195092
  Гура Н. Проблеми і порядок обліку державних трансфертів на підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 5-11
1195093
  Стрекаль О.О. Проблеми і пріоритети забезпечення ефективності діяльності державних підприємств нафтогазового сектору України // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2015. – С. 46-54. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 1 (18)). – ISSN 2078-1628
1195094
  Сімченко Н.О. Проблеми і пріорітети забезпечення охорони праці на підприємствах вугільної галузі / Н.О. Сімченко, Ю.В. Лазар // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 175-182 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1195095
  Дучинська Н.І. Проблеми і протиріччя нагромадження основного капіталу в промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 28-34.
1195096
  Мриглод І.М. Проблеми і реалії української наукової сфери // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 3-5. – ISSN 0372-6436


  Виступ академіка НАН України І.М. Мриглода на сесії Загальних зборів НАН України 18 квітня 2013 року.
1195097
  Ченбай Н.А. Проблеми і тенденції системи вищої освіти в інформаційному суспільстві: соціально-філософський аналіз // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 95-98. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
1195098
  Шанін О.В. Проблеми і чинники конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств галузі птахівництва / О.В. Шанін, В.О. Лаготюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 7-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2306-6792
1195099
  Глушков В.О. Проблеми і шляхи їх вирішення при незаконному відшкодуванні з бюджету податку на додану вартість / В.О. Глушков, Л.П. Скалозуб // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 58-62
1195100
  Марцин В.С. Проблеми і шляхи підвищення капіталізації банківських установ в управлінні капіталом банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 77-88 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1195101
  Мелешко М.І. Проблеми і шляхи удосконалення зерно-продуктового підкомплексу та формування його інвестиційної привабливості : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 71-73 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1195102
  Трускавецький Р.С. Проблеми ідентифікації гідроморфних грунтів на осушених землях // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 17-23. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0587-2596
1195103
  Дем"янюк О. Проблеми ідентифікації нематеріальних активів як об"єктів оподаткування / О. Дем"янюк, О. Ляшенко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 135-142. – ISSN 1818-5754
1195104
  Гусєва В. Проблеми ідентифікації особи за ознаками зовнішності під час розслідування кримінальних правопорушень // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 2 (24). – С. 109-122. – ISSN 1993-0917
1195105
  Барановський М.О. Проблеми ідентифікації та оцінки рівня депресивності аграрних територій України : Суспільно - географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-51 : Табл., карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
1195106
  Поляк О. Проблеми ідентичності фахівців спеціальності "соціальна робота" та "соціальна педагогіка" в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2012. – № 12. – С. 81-86 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
1195107
  Позняк О. Проблеми імміграційної політики в контексті етнополітичного розвитку // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 364-373. – ISSN 2524-0137
1195108
  Городовенко А.В. Проблеми імплементації європейських стандартів судоустрою до національної правової системи України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 109-115. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
1195109
  Прошко В. Проблеми імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні / В. Прошко, В. Толкованов // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 71-81
1195110
  Дробко В.М. Проблеми імплементації інституту конституційної скарги в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – C. 292-294. – ISBN 978-617-7096-97-8
1195111
  Озеран В.О. Проблеми імплиментації Директиви 2013/34/ЄС щодо річної фінансової звітності / В.О. Озеран, А.В. Озеран // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 166-168. – ISBN 978-611-01-0721-1
1195112
  Моторнюк У.І. Проблеми імпортозамінної діяльності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів / У.І. Моторнюк, М.І. Теребух, А.О. Ціхановський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 192-198. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1195113
  Корецький А.А. Проблеми імпорту озброєнь: ефективність закупівель, міжнародна кооперація / А.А. Корецький, О.П. Кутовий, Св.М. Чумаченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 79-84. – ISSN 2304-2699
1195114
  Іщук С.О. Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку економіки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 248-250. – ISSN 1562-0905
1195115
  Гончарук Т. Проблеми інвестиційного забезпечення конкурентноспроможності економіки в умовах ринкової трансформації : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 31-34. – Бібліогр.: 21 назва
1195116
  Багдасарян А. Проблеми інвестування пенсійних активів та розвитку ринку цінних паперів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 61-67. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240
1195117
  Алєксєєв І.В. Проблеми інвестування промислового виробництва в умовах монополізованих ринків / І.В. Алєксєєв, І.М. Талатура // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 77-81
1195118
  Гринюк К.Б. Проблеми інвестування ТНК у розвиток людського капіталу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 15-18. – ISSN 1728-6220


  Проаналізовано та систематизовано деякі проблеми, які виникають при інвестуванні транснациональних корпорацій у людський капітал.
1195119
  Юдов М.О. Проблеми індивідуального підходу в системі підготовки режисерів драматичного театру в умовах заочної форми навчання у ВНЗ / М.О. Юдов, Ю.В. Раденко // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.][та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 142-147. – ISSN 2226-0285
1195120
  Костюченко М. Проблеми інженерно-геологічних досліджень на майданчиках реконструкції цивільних споруд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми та особливості інженерно-геологічних вишукувань для реконструкції будівель і споруд. Розглянуто фактори, що впливають на стан грунтової основи й експлуатаційну надійність будівель. Рекомендовано вдосконалити нормативи, проводячи ...
1195121
  Терещенко В.І. Проблеми інженерно-економічні // Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009. – С. 453-458. – ISBN 978-966-316-239-3
1195122
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 42/43. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195123
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 52/53. – 2016. – 410 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195124
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 54/55. – 2017. – 392 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195125
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 58. – 2018. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195126
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 60. – 2018. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195127
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Україн. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 65. – 2019. – 203, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195128
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 66. – 2020. – 139, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195129
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 68. – 2020. – 163, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195130
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 69. – 2020. – 139, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195131
   Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку : науково-практичний журнал / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Л.Г. Шморгун. – Київ : Міленіум, 2011-. – ISSN 201106
№ 10. – 2017. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
1195132
  Калашник Т.Є. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку України в сучасних умовах / Т.Є. Калашник, І.Ф. Лісна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 60-64. – ISSN 2222-4459
1195133
  Космидайло І.В. Проблеми інноваційного розвитку в Україні та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 20-27. – ISSN 1993-6788
1195134
   Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / [М.А. Бойченко та ін.] ; за заг. ред. проф. А.А. Сбруєвої та Г.Ю. Ніколаї ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – 410, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-968-247-0
1195135
  Філіна Г.І. Проблеми інноваційного розвитку економіки України / Г.І. Філіна, М.Н. Кравченко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 16-19.
1195136
  Золотих І. Проблеми інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 40. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1810-3944
1195137
  Чижов С.В. Проблеми інноваційного розвитку промисловості в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 10 : Пріоритети фінансово-економічного розвитку України на сучасному етапі. – С. 133-137. – ISSN 2222-4459
1195138
  Стасишен М. Проблеми інноваційного розвитку рибного господарства України : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 50-56. – Бібл.12 назв. – ISSN 0131-775Х
1195139
  Звягіна К.С. Проблеми іноземного інвестування в Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 98-100. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (17))
1195140
  Богашева Н. Проблеми інститулізації політичних партій в Україні / Н. Богашева, Ю. Ключковський // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 2 (16). – С. 29-39.
1195141
  Редько О.Ю. Проблеми інституту аудиту в Україні // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13). – С. 200-209
1195142
  Будько І.Ю. Проблеми інституту конституційного оскарження в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 279-280. – ISBN 978-617-7096-97-8
1195143
  Бездєнєжна М. Проблеми інституціалізації гендерної рівності у світовому політичному житті та в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 80-82.
1195144
  Софішенко І.Я. Проблеми інституціоналізації державного сприяння експорту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 52-57. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто особливості функціонування експортного кредитного агентства в системі механізмів підтримки експорту, визначено необхідні заходи щодо запровадження світового досвіду в Україні.
1195145
  Ярмак О.В. Проблеми інституціоналізації освітніх послуг в Україні // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 84-90. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 2 (9)). – ISSN 2218-8010
1195146
  Кваснюк Б. Проблеми інституціоналізації фондового ринку у світлі теорії трансакційних витрат // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 113-115. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
1195147
  Семів Л.К. Проблеми інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Україні в світлі наукових підходів до дослідження // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 59-69. – ISSN 1562-0905
1195148
  Омельяненко В. Проблеми інтеграції підготовки вчителя фізичної культури в європейський освітній простір // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 202-209. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382


  "...Здійснений аналіз професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у ВНЗ України."
1195149
  Опанасюк В.В. Проблеми інтеграції стратегії вищого порядку в афілійованій компанії при M&A / В.В. Опанасюк, А.В. Зборовський // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 8-15. – ISSN 2313-8246
1195150
   Проблеми інтеграції України в міжнародний поділ праці : Методично-довідкове видання / Г.Н. Климко, В.І. Павлюк, В.Я. Красильчук, М.І. Дідківський. – Київ : Посредник, 1994. – 173с. – (Міжнародні економічні відносини). – ISBN 5-7101-0281-4
1195151
   Проблеми інтеграції України в світовий економічний простір / К.В. Балабанов, О.В. Булатова, Н.В. Гаврилова, Х.С. Мітюшкіна, В.В. та ін. Сарбаш; МОНУ; Маріупольський держ. гуманітарний ун-т; під наук. ред. К.В. Балабанова; [ Балабанов К.В. та ін. ]. – Донецьк : Вебер, 2007. – 234с. – ISBN 978-966-335-055-4
1195152
  Калінічева Г.І. Проблеми інтеграції університетської науки України до європейського наукового простору // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 9/10/, 11/12. – С. 35-36. – ISSN 0868-8117
1195153
  Клименко В.В. Проблеми інтеграції фондового ринку України у світовий фінансовий простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-55. – (Економіка ; Вип. 49)


  Розглянуто основні аспекти створення у світі єдиного фондового ринку. Визначено головні напрямки інтеграції фондового ринку України до світових ринків капіталів, зокрема залучення прямих іноземних інвестицій, обіг українських цінних паперів в Україні, ...
1195154
  Чорнокнижний О.А. Проблеми інтегрування геоінформаційних технологій в систему інформаційного забезпечення процесу виконання військами (силами) завдань за призначенням / О.А. Чорнокнижний, С.В. Сівков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 279-284


  У статті розглядаються основні складові проблеми інтегрування геоінформаційних технологій в систему інформаційного забезпечення процесу виконання військами (силами) завдань за призначенням. А саме проблеми: наукового обґрунтування, фінансового ...
1195155
  Шевченко Л.І. Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови = The problems of intellectual evolution of ukrainian literary language : навч. посібник / Лариса Шевченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2015. – 175, [1] с. – Парал. тит .арк. англ. – Бібліогр.: с. 166-170 та в тексті. – ISBN 978-966-439-777-0
1195156
  Мельник З.П. Проблеми інтернаціоналізації та формування наднаціонального права: теоретичні питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-45.
1195157
  Лякішева Д.І. Проблеми Інтернет-піратства в сфері інтелектуальної власності в Україні // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 176-180. – ISBN 978-617-7363-04-9
1195158
  Маціонова Ю.Р. Проблеми Інтернет-соціалізації сучасної людини як суб"єкта соціальної життєдіяльності / Ю.Р. Маціонова, А.В. Соклакова // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 97-99
1195159
  Друг О. Проблеми Інтернет підсудності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 91.
1195160
  Костюк Н.П. Проблеми інформатизації процесу правозастосування / Н.П. Костюк, Д.С. Степанець // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 102-108. – ISSN 1992-4437
1195161
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А. (голов. ред.), Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 1 (61). – 2019. – 108, [2] с. – Резюме укр., рос. мовами
1195162
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 4 (68). – 2021. – 61, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1195163
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 65. – 2021. – 98,[2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1195164
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 66. – 2021. – 71, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1195165
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 67. – 2021. – 81, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1195166
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 1 (69). – 2022. – 67, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1195167
  Устенко А. Проблеми інформатизації управління в умовах реформування економіки / А. Устенко, М. Романчукевич, Р. Баран // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 94-105. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1195168
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Ходаков В.Є., Павлов О.А. [та ін.]. – Херсон. – ISSN 1998-7005
№ 02 (020), грудень. – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195169
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Павлов О.А., Хомченко А.Н. [та ін.]. – Херсон. – ISSN 1998-7005
№ 01 (021), травень. – 2017. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195170
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Ходаков В.Є., Павлов О.А. [та ін.]. – Херсон. – ISSN 1998-7005
№ 02 (022), грудень. – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195171
  Ломачинська І.М. Проблеми інформаційно-бібліотечної та архівної освіти в Україні в контексті аналітичного забезпечення управління // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14-16 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Л.Ф. Грінберг, М.М. Цілина ; редкол.: Н.А. Бачинська, Л.Ф. Грінберг, Ю.І. Горбань та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – С. 174-176. – ISBN 978-966-602-335-6
1195172
  Бриков В. Проблеми інформаційного забезпечення боротьби з відмиванням брудних грошей // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.77-79
1195173
  Гордієнко Т.М. Проблеми інформаційного забезпечення економічної безпеки регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 137-142 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1195174
  Пасмор Ю.В. Проблеми інформаційного забезпечення інновацій: соціально-комунікаційний аспект // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 42-47
1195175
  Лютак О.М. Проблеми інформаційного забезпечення розрахунку транскордонних показників // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 276-283 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1195176
  Пугач С. Проблеми інформаційного забезпечення суспільно-географічних досліджень промислових комплексів // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 88-90. – ISBN 978-617-7069-36-1
1195177
  Лунь Ю.О. Проблеми інформаційної безпеки особистості в діяльності Ради Європи / Ю.О. Лунь, В.В. Гулай // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 38-43


  The article statees that together with the very personality,a normative-judical activity of national and international institutions became particularly important for providing its informational security.
1195178
  Лахно В.А. Проблеми інформаційної безпеки систем диспетчерського управління і збирання даних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 168-175


  У статті запропоновано алгоритм моделювання процесу прийняття рішення щодо вибору оптимальної стратегії управління інвестиційним проектуванням СЗІ для господарюючого суб"єкта на транспорті. В статье предложен алгоритм моделирования процесса принятия ...
1195179
  Левченко О.І. Проблеми інформаційної боротьби у збройних силах України та можливі шляхи їх вирішення // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 123-125. – ISBN 978-966-2439-41-0
1195180
  Приходько В.Б. Проблеми іншомовної рецепції та інтерпретації фразеологізмів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 175-180. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
1195181
  Коваленко І.О. Проблеми іпотечного кредитування в Україні // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 14-19. – ISBN 966-594-145-Х
1195182
  Растегар І. Проблеми іранської преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 77-81


  Стаття присвячена аналізу проблем іранської преси з точки зору економіки, політики, держави. Відсутність загальновизнаної системи масових комунікацій, розбіжності в поглядах партій, груп та держави з цього питання стали причиною того, що становище ...
1195183
  Хлистун Г. Проблеми існування друкованих засобів масової інформації в сучасному медіапросторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 67-70. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються проблеми, з якими стикнулися світові друковані засоби масової інформації за останні декілька років у зв"язку з інформатизацією, а також смартфонізацією суспільства. Розглядаються питання монетизації медіа. The article deals with the ...
1195184
  Довга Л. Проблеми існування прогалин у правозастосовчій діяльності України та шляхи їх подолання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 27-28
1195185
  Максимова М. Проблеми історичного джерелознавства у науковій спадщині професора П.В. Голубовського // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 278-284. – ISBN 978-966-308-217-2


  В університеті Св. Володимира головні аспекти методики джерелознавства були висвітлені у лекційних курсах В.Б. Антоновича, П.В. Голубовського та В.Ю. Данилевича.
1195186
   Проблеми історичної географії України. – Київ : Наукова думка, 1991. – 150с.
1195187
  Сидоренко Н. Проблеми історичної долі словянських народів (за матеріалами іншомовної періодики Східної України початку XX ст.) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 102-107


  У статті проаналізовано тематику іншомовної періодики, що виходила на початку ХХ ст. на території Східної України болгарською, польською та іншими слов’янськими мовами; простежено проблематику історичної спорідненості, порозуміння, національного ...
1195188
  Музичко О. Проблеми історичної освіти як предмет обговорення у роботі педагогічних з"їздів на території Південної України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 126-146. – ISSN 2312-6825
1195189
  Стрільчук Л. Проблеми історичної пам"яті в сучасних українсько-польських відносинах // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 15. – С. 50-59. – ISSN 2305-9389
1195190
  Гедін М.С. Проблеми історичної спадщини Старокиївської держави в науковій полеміці М.П. Погодіна та М.О. Максимовича // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 16-18. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1195191
   Проблеми історії Голокосту: український вимір = Holocaust studies : A Ukrainian Focus : науковий журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; редкол.: І. Щупак, А. Медведовська, Є. Врадій [та ін.]. – Дніпро : ПП "Ліра ЛТД". – ISBN 978-966-383-978-3
Вип. 9. – 2017. – 280 с.
1195192
   Проблеми історії Голокосту: український вимір = Holocaust studies : A Ukrainian Focus : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. Й. Петровська-Штерн ; міжнар. ред. рада : Венгерська В., Вєжбєнєц В., Врадій Є. [та ін.]. – Дніпро : ПП "Ліра ЛТД". – ISSN 2617-9113
Вип. 13. – 2021. – 207, [1] c. – В 2019 р. журн. вийшов англ. мовою "Holocaust studies: A Ukrainian Focus" - Резюме укр., англ. мовами
1195193
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
Вип. 3. – 2012. – Резюме укр., рос. мовами
1195194
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
Вип. 4. – 2015. – 295 с. – Резюме укр., рос. мовами
1195195
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка. – ISSN 2309-2262
Вип. 6 : На пошану професора Л.А. Коваленка. – 2017. – 344 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1195196
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – ISSN 2309-2262
Вип. 8. – 2020. – 267, [1] c. – DOI: 10.32626/2309-2262.2020-8 - Резюме укр., англ. мовами
1195197
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – ISSN 2309-2262
Вип. 9 : На пошану члена-кореспондента НАН України С.В. Віднянського. – 2021. – 339, [1] c. – DOI: 10.32626/2309-2262.2021-9 - Резюме укр., англ. мовами
1195198
   Проблеми історії та археології України : Збірник доповідей міжнародної наукової конференції до 100-річчя ХІІ Археологічного з`їзду в м.Харкові 25-26 жовтня 2002 року. – Харків, 2003. – 244с. – ISBN 966-7922-77-4
1195199
   Проблеми історії та історичної пам"яті у відносинах із європейськими сусідами України // Політика історичної пам"яті в контексті національної безпеки України : аналіт. доповідь / В.М. Яблонський, В.С. Лозовий, О.Л. Валевський, С.І. Здіорук, С.О. та ін. Зубченко. – Київ : НІСД, 2019. – С. 78-106. – ISBN 978-966-554-315-2
1195200
   Проблеми історії та історіографії України : матеріали V Міжнар. наукової конф. "Дні науки історичного факультету - 2012" (12-13 квітня). Секція кафедри історії для гуманітарних ф-тів / КНУТШ, Історичний ф-т, Каф. історії для гуманітарних ф-тів ; [відп. ред. : Г. Казьмирчук, Ю. Латиш ; редкол. : Г.Д. Казьмирчук (гол.), В.Ф. Колесник, Т.В. Орлова, А.Ф. Мінгазутдінов, О.В. Вербовий та ін.]. – Київ : Логос, 2012. – 92 с. – Бібліогр. в кінці доповіді. – ISBN 978-966-171-532-4


  В книзі також редколегія: ... О.Ю. Комаренко, Г.Г. Коцур, О.Р. Купчик, Ю.В. Латиш, С.В. Набока, Ю.М. Шемета, І.В. Семеніст
1195201
   Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 84 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (День науки історичного факультету / оргком. секції: Казьмирчук Г.Д. (відп. ред.) [та ін.] ; Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1


  Науковій бібліотеці ім. М.О. Максимовича від усіх учасників збірника матеріалів на згадку. Підпис Г.Д. Казьмирчук. 16/XII.2013 р.
1195202
   Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – 67, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (День науки історичного факультету / оргком. секції: Казьмирчук Г.Д. (відп. ред.) [та ін.] ; Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1195203
   Проблеми історії та методології історичної науки : Харківський історіографічний збірник. – Харків : Бізнес Інформ. – ISBN 9667080455
Вип. 3. – 1998. – 238с.
1195204
   Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ початку ХХ ст. – К, 1991. – 264с.
1195205
  Ковальова Д. Проблеми історії України 1917-1920-х років у статтях російських науковців // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 31-33
1195206
   Проблеми історії України XIX - початку XX ст.. – Київ
Вип. 5. – 2003
1195207
  Слесаренко О.О. Проблеми історії України в науково-публіцистичному доробку М.П. Драгоманова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 164-168. – ISSN 2076-1554
1195208
  Пестрикова О. Проблеми історії України у дослідженнях польських істориків Львова другої половини XIX - початку XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 163-165. – ISBN 978-966-171-893-6
1195209
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збіринк наукових праць: спецвипуск. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 7. – 2003
1195210
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збіринк наукових праць. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 8. – 2003
1195211
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збіринк наукових праць. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 9. – 2003
1195212
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збіринк наукових праць. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 10. – 2004
1195213
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збіринк наукових праць. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 13. – 2005
1195214
  Потульницький В. Проблеми історії українського козацтва в науковій спадщині Омеляна Пріцака / В. Потульницький, Г. Потульницький // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (107). – C. 112-122. – ISSN 2222-5250
1195215
  Ярмоліцька Н.В. Проблеми історії філософії у філософській спадщині О.О. Козлова : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Ярмоліцька Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 197л. – Бібліогр. : л.180-197
1195216
  Ярмоліцька Н.В. Проблеми історії філософії у філософській спадщині О.О. Козлова : Автореферат дис. ... канд.філософських наук:спец. 09.00.05-Історія філософії / Ярмоліцька Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 9 назв
1195217
  Степенко О.Д. Проблеми історіографії Древньої Русі / О.Д. Степенко. – К., 1965. – 86с.
1195218
  Орличенко О.В. Проблеми історіографії та "лінгвістичного націоналізму" в Бразилії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 48-52. – ISBN 966-581-476-1
1195219
  Конопленко К. Проблеми історіографії фемінологічних студій другої половини XIX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 490-494. – ISBN 978-966-171-795-3
1195220
  Фатюшина Н. Проблеми історіософського аналізу релігії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  У статті аналізуються основні проблеми філософського знання історії релігії, робиться спроба обгрунтувати думку про те, що конкретика минулого й сьогодення та філософське осмислення її становлять єдине ціле.
1195221
  Бацак Н.І. Проблеми й напрями досліджень історії України XIX - початку XX ст. в історіографічній практиці "Українського історичного журналу" (1957-2017 pp.) / Н.І. Бацак, О.П. Реент // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т історії України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 6 (537), листопад - грудень. – С. 61-104. – ISSN 0130-5247
1195222
  Бутенко В.О. Проблеми й основні напрямки розвитку правової експертизи нормативно-правових актів України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 220-226. – ISSN 0201-7245
1195223
  Лейба Л.В. Проблеми й особливості правового забезпечення охорони тваринного світу // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 48-56. – ISSN 0201-7245
1195224
  Сисюк С.В. Проблеми й перспективи вдосконалення організації обліку в Україні: теоретико-прикладні аспекти і міжнародні вимоги // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 218-223. – ISSN 2222-4459
1195225
  Карлін М. Проблеми й перспективи використання "зелених" фінансів територіальними громадами: світовий досвід та Україна // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 148-157. – ISSN 2411-4014
1195226
  Шевченко С. Проблеми й перспективи державно- громадського управління якістю вищої освіти в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 23-34
1195227
  Грудзевич І. Проблеми й перспективи інвестування пенсійних активів у банківські метали // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1. – С. 49-53. – ISSN 2411-4014
1195228
  Лісовий А Проблеми й перспективи реформування адміністративно-територіального устрою України : бюджетна політика / А Лісовий, Н Рубан // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 28-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1195229
  Вірван Л.А. Проблеми й перспективи розвитку геоекономіки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.109-112
1195230
  Різун В. Проблеми й перспективи розвитку журналістської освіти в умовах нестабільного суспільства // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 59-67. – ISBN 978-966-493-306-0
1195231
  Рябцев Г.Л. Проблеми й перспективи розвитку нафтопереробної галузі України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 89-96. – ISSN 2616-9460
1195232
  Кнейслер О.В. Проблеми й перспективи розвитку професійного ринку перестрахування в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 108-117. – Бібліогр.: 24 назв.
1195233
  Луніна І.О. Проблеми й перспективи розвитку системи державних фінансів в Україні : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1195234
  Хорунжак Н.М. Проблеми й перспективи розвитку системи обліку суб"єктів туристичної діяльності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 199-205. – ISSN 2309-1533
1195235
   Проблеми й перспективи співпраці громадських організацій та політичних партій : Матеріали конференції. 22 червня 2002 року м. Київ. – Київ : Міленіум, 2002. – 108с. – ISBN 966-8063-03-1
1195236
  Дикусаров О.О. Проблеми й перспективи співробітництва Росії і ЄС в рамках енергетичного діалогу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 86-92.
1195237
  Опарін В.М. Проблеми й перспективи фінансування розвитку галузі зв"язку України в умовах світової економічної кризи / В.М. Опарін, М.Й. Поляков // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 33-39
1195238
  Гуцал І.С. Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків / І.С. Гуцал, А.О. Тимків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 78-87
1195239
  Ходанович О.В. Проблеми й перспективні напрями розвитку судово-психологічної експертизи "моральної шкоди" // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 139-148. – ISSN 2310-9769
1195240
  Нарівська В. Проблеми й ресурси інтермедіальності : [відгук дев"ятнадцятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 233-237. – ISBN 978-617-7480-98-2


  "Збірник є результатом роботи дев"ятнадцятого філологічного семінару "Теоретичні і методологічні проблеми літературознавства" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (відновленого з 1996 року)...".
1195241
  Нарівська В. Проблеми й ресурси інтермедіальності // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – С. 106-109. – ISSN 0236-1477
1195242
  Бачо Р.Й. Проблеми й стратегії розвитку ринку страхових послуг у регіонах України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 158-162. – (Економіка ; Вип. 32)
1195243
  Дмитренко В.М. Проблеми й тенденції розвитку туризму в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 63-67. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1195244
  Дмитрук Б.П. Проблеми кадрового забезпечення адаптаційного періоду інтеграції України до Світової організації торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 78-80
1195245
  Винокурова І. Проблеми кадрового забезпечення адміністративних судів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 78-83
1195246
  Швиданенко О.А. Проблеми кадрового забезпечення в США / О.А. Швиданенко, С.М. Січко // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 91-97. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.1 (97)). – ISSN 2078-2128
1195247
  Добровольська Г.О. Проблеми кадрового забезпечення діяльності українських профспілок (1997-2002) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 112-115. – ISBN 966-614-021-7
1195248
  Погребна О.О. Проблеми кадрового забезпечення історичних факультетів УРСР в повоєнний період (40-60-ті рр. ХХ ст.) // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових статей / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – С.247-254. – (Серія педагогічні та історичні науки ; Вип. 78)
1195249
  Коворотний В.М. Проблеми кадрового забезпечення підприємств транспортного комплексу України / В.М. Коворотний, О.О. Левченко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 84-94. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1195250
  Глух М.В. Проблеми кадрового забезпечення сфери житлово-комунального господарства України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 147-151. – ISSN 2220-1394
1195251
  Кабаш О.М. Проблеми кадрової політики органів Державної казначейської служби України в системі публічного управління // Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування : зб. №8 матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: М.П. Іщенко (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – С. 86-92. – ISBN 978-617-7274-42-0
1195252
  Сподарець М.П. Проблеми казки і дитячої літератури в українському ідеологічному дискурсі 1920 - поч. 1930-х років // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 273-278. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1195253
  Криклій А.С. Проблеми капіталізації банківської системи України в умовах глобалізації / А.С. Криклій, І.О. Лютий, Т.Б. Рихлінський // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 10-13.
1195254
  Циганов С.А. Проблеми капіталізації банківської системи України в умовах фінансової нестабільності / С.А. Циганов, Н.В. Циганова // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 192-194
1195255
  Міщенко В. Проблеми капіталізації та консолідації банківської системи України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2-7.
1195256
  Міщенко В. Проблеми капіталізації та консолідації банківської системи України : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 2-7 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1195257
  Кучерина Л.А. Проблеми капіталізації українських банків // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2016. – С. 86-92. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1195258
  Малий І.Й. Проблеми капіталізації фінансів страхових компаній як інвестиційних ресурсів / І.Й. Малий, Ю.Ю. Дяченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 17-22.
1195259
  Коваленко В.В. Проблеми капіталізація та оцінювання достатності капіталу банку : гроші, фінанси і кредит / В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль, Ж. . Торяник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 276-286 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1195260
  Миронець Н. Проблеми Карпатської України у науковій спадщині Микити Шаповала / Н. Миронець, О. Чумаченко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – С.19-23
1195261
  Манько Ю. Проблеми кваліфікації вбивства матір"ю новонародженої дитини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 37-38
1195262
  Ганова Г.О. Проблеми кваліфікації дій співучасників, які вчинили умисне вбивство з розподілом ролей // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 520-526. – ISSN 1563-3349
1195263
  Берзін П.С. Проблеми кваліфікації закінчених злочинів у сфері господарської діяльності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 12 (147). – С. 9-14


  В статті розглядаються проблеми кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності, які визначаються закінченими, різновиди складів таких злочинів.
1195264
  Берзін П.С. Проблеми кваліфікації закінчених злочинів у сфері господарської діяльності // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 1 (148). – С. 14-19


  В статті розглядаються проблеми кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності, які визначаються закінченими, різновиди складів таких злочинів.
1195265
  Андрушко А.В. Проблеми кваліфікації захоплення заручників // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 231-235. – ISSN 2219-5521
1195266
  Буфан В.В. Проблеми кваліфікації злочинів проти життя та здоров"я // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 58-65. – ISBN 978-617-7363-14-8
1195267
  Ярмиш Н. Проблеми кваліфікації злочинів, вчинених групою осіб за попередньою змовою // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 53-58
1195268
  Семчук А.Г. Проблеми кваліфікації злочинів, пов"язаних з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 98-105.
1195269
  Абакумова Ю.В. Проблеми кваліфікації злочинів, учинених під час виконання спеціального завдання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 54-57. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1195270
  Богонюк Г.І. Проблеми кваліфікації злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 85-90
1195271
  Віскунов В. Проблеми кваліфікації знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу та відмежування цього складу злочину від ст. 396 КК України "Приховування злочину" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 99-102
1195272
  Сорока С.О. Проблеми кваліфікації контрабанди за КК України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 485-492. – ISSN 1563-3349
1195273
  Берзін П.С. Проблеми кваліфікації незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнання для їх виготовлення // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 6. – С. 30-45
1195274
  Крижний О. Проблеми кваліфікації незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменуванн, кваліфікованого зазначення походження товару // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-14.
1195275
  Арманов М. Проблеми кваліфікації незаконної порубки лісу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9. – С. 80-85
1195276
  Бородій І. Проблеми кваліфікації одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаної з її вимаганням // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 397-398. – ISBN 978-617-7069-15-6
1195277
  Багіров С. Проблеми кваліфікації підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, за сукупністю зі службовим підробленням, що спричинило тяжкі наслідки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 51-58. – ISSN 2222-5374
1195278
  Дудоров О. Проблеми кваліфікації самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва у практиці Верховного Суду / О. Дудоров, Р. Мовчан // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 19 червня - 2 липня (№ 24/25). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1195279
  Дудуров О. Проблеми кваліфікації самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва у практиці Верховного Суду / О. Дудуров, Р. Мовчан // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 3-16 липня (№ 26/27). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1195280
  Швець Ю.С. Проблеми кваліфікації умисних вбивств, поєднаних із згвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 433-440. – ISSN 1563-3349
1195281
  Чейпеш А.І. Проблеми кваліфікації умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 62-63
1195282
  Палюх Л. Проблеми кваліфікації умисного невиконання засудженим угоди про примирення або про визнання винуватості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 217-221. – ISSN 2663-5313
1195283
  Плутицька К.М. Проблеми кваліфікації фізичного домашнього насильства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 112-117. – (Юридичні науки ; № 3). – ISSN 2616-9444
1195284
  Демидова Л.М. Проблеми кваліфікації фінансування тероризму // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 84-98. – ISSN 2079-6242
1195285
  Ніколаєнко Н.О. Проблеми кваліфікаційної структури адміністративного ресурсу в дискурсі некоректних політичних технологій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 137-145
1195286
   Проблеми квантитативної лінгвістики = Problems of quantitative linguistics. – Чернівці : Рута, 2005. – 352с. – ISBN 966-568-783-2
1195287
   Проблеми керування та інформатики : міжнар. науково-техн. журнал / НАН України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Ін-т космічних досліджень ; голов. ред. А.О. Чикрій ; редкол.: Т. Башар, В.М. Бєлов, Л.А. Власенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1956-. – ISSN 1028-0979
№ 1, січень -лютий. – 2022. – 160 c. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2022 р. див. назв. "Проблемы управления и информатики"
1195288
   Проблеми керування та інформатики : міжнар. науково-техн. журнал / НАН України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Ін-т космічних досліджень ; голов. ред. А.О. Чикрій ; редкол.: Т. Башар, В.М. Бєлов, Л.А. Власенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1956-. – ISSN 1028-0979
№ 2, березень - квітень. – 2022. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2022 р. див. назв. "Проблемы управления и информатики"
1195289
  Реєнт О. Проблеми києвознавства // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 6-9. – ISBN 978-966-95419-8-7
1195290
  Писаренко В.П. Проблеми кібербезпеки в Україні // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Р.В. Войтович. – Київ, 2018. – № 8. – С. 80-83. – (Серія державне управління)
1195291
  Мережко О. Проблеми кібервійни та кібербезпеки в міжнародному праві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 94-96
1195292
  Пяткова А.В. Проблеми кількісної оцінки ерозійних втрат грунту // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 28-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1195293
  Лашкун Г.А. Проблеми кількісної оцінки інтелектуального капіталу як складової національного людського капіталу / Г.А. Лашкун, А.Ю. Шахно, Т.І. Паустовська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 32-36. – ISSN 2306-6814
1195294
  Топішко Т.І. Проблеми класифікації видів лізингу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 181-190. – ISSN 1729-360Х
1195295
  Корнійчук К. Проблеми класифікації документації транспортного підприємства за вимогами міжнародного стандарту // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 43-46. – ISSN 2076-9326
1195296
  Фунікова О.В. Проблеми класифікації запитань у криміналістиці // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 175-180. – ISBN 966-8759-17-6
1195297
  Дроваль О.М. Проблеми класифікації земель України за цільовим призначенням // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 226-235. – ISSN 0201-7245
1195298
  Дробуш І.В. Проблеми класифікації конституційно-правових гарантій політичних прав громадян України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 100-106
1195299
  Нарожний А.П. Проблеми класифікації нематеріальних активів // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 159-163. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
1195300
  Кочин В. Проблеми класифікації непідприємницьких товариств як юридичних осіб приватного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 57-60
1195301
  Осіпова Л.В. Проблеми класифікації та взаємодії інтересів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 247-256. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1195302
  Новаковська І.О. Проблеми класифікації та формування земель авіаційного транспорту / І.О. Новаковська, Л.Р. Скрипник // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 46-54. – ISSN 2306-1677
1195303
  Кравчук Микола Проблеми класифікації та функціонального призначення політичної символіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 21-25. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1195304
  Самохін Л.В. Проблеми класифікації фінансових результатів та шляхи їх вирішення // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 91. – С. 57-63. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1195305
  Лукач І. Проблеми класифікації холдингових компаній // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 151-153
1195306
  Лукін І. Проблеми класифікації цивільної процесуальної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 46-49
1195307
  Кравчук О. Проблеми класифікації юридичних осіб державної і комунальної власності як об"єктів управлінського впливу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 48-54.
1195308
  Ільницька Н. Проблеми класифікації юридичних осіб за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 5-10. – ISSN 2
1195309
  Стоянова Т.В. Проблеми класифікації юридичної термінології та її переклад // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 189-196. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Стаття присвячена питанню відтворення англомовних термінів документів ЮНЕСКО сфери освіти китайською мовою. Розглянуто загальні види класифікацій та характеристику термінів. Виокремлено класифікації для подальшого вивчення юридичних термінів. ...
1195310
  Літвінов О. Проблеми класифікаціїї видів ефективності та її показників / О. Літвінов, К. Ненюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 7 (227). – С. 45-54. – ISSN 2409-9260
1195311
  Кузьмін О.Є. Проблеми кластеризації національної економіки та шляхи їх вирішення / О.Є. Кузьмін, О.О. Маслак, Т.Є. Удовиченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 73-78. – ISSN 2222-4459
1195312
  Топчієв О.Г. Проблеми кластеризації та структурування соціоприродних видів господарської діяльності у географічних дослідженнях / О.Г. Топчієв, В.А. Сич // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 2 (110). – С. 65-72 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1195313
  Ситник О. Проблеми книговидання і книгорозповсюдження в період українізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-35. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про книговидання та розповсюдження книг у період антиукраїнського терору, геноциду та лінгвоциду. The article is about the problem of book"s edition and distribution in the period of anti-Ukrainian terror, genocide and lingvocide.
1195314
  Сенченко М. Проблеми Книжкової палати України - 2021 рік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (298), травень. – С. 3-6. – ISSN 2076-9326
1195315
  Черниш Н.І. Проблеми книжкової справи та історії книги на шпальтах часописів Галичини початку ХХ ст. (за матеріалами часопису "Стара Україна") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 135-140


  У статті висвітлюються проблеми книжкової справи та історії книги, які посідали чільне місце на шпальтах фахових часописів Галичини першої чверті ХХ ст. Головну увагу приділено аналізу журналу "Стара Україна" (1921–1925), проаналізовано проблематику ...
1195316
  Сацик Р. Проблеми кодифікації аграрного законодавства України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 316-318. – ISBN 978-617-7069-17-0
1195317
  Коваль Л.В. Проблеми кодифікації адміністративного законодавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 43-48. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассматриваются проблемы кодификации законодательства об административных правонарушениях в свете системного подхода. Показаны системные качества Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях и ...
1195318
  Сташків Б.І. Проблеми кодифікації законодавства про соціальне забезпечення // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 438-442. – ISBN 978-966-458-401-9
1195319
  Киценко П.Ф. Проблеми кодифікації законодавства Республіки Казахстан у сфері підприємництва в контексті українського досвіду // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 60-64. – ISSN 2220-1394
1195320
  Сухомлин Ю.В. Проблеми кодифікації законодавства у сфері адміністративного права // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 130-133.
1195321
  Андрейцев В.І. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-14. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Висвітлюються проблеми вдосконалення законодавства про екологічну безпеку, обґрунтовується наукова модель відповідного закону. The article deals with the problems of improvement of legislation on ecological security. The scientific model of ...
1195322
  Вінник О.М. Проблеми кодифікації законодавства у сфері ринкової економіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Статтю присвячено питанням кодифікації законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері економіки, доцільності прийняття Господарського (Комерційного) кодексу України, його співвідношенню з Цивільним кодексом України, а також загальному аналізу ...
1195323
  Носік В. Проблеми кодифікації земельного законодавства України: тенденції і перспективи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 94-98. – ISSN 0132-1331
1195324
  Шемшученко Ю.С. Проблеми кодифікації міжнародного екологічного права // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 5-6
1195325
  Голосніченко І. Проблеми кодифікації норм, що встановлюють адміністративну відповідальність. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.20-24. – ISSN 0132-1331
1195326
  Глушков В.О. Проблеми кодифікації оперативно-розшукового законодавства України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 179-188. – ISSN 1609-0462
1195327
  Єфремова Н.В. Проблеми кодифікації права у Великому Князівстві Литовському кінця XVI ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 139-146. – ISSN 1563-3349
1195328
  Циганчук Н.А. Проблеми кодифікації трудового законодавства України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 209-211. – ISBN 978-617-7069-52-1
1195329
   Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 267, [1] с. – Окремі ст. рос., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-52-1
1195330
  Любчик О.А. Проблеми кодифікації трудового законодавства України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05, 081 / Любчик Олександр Антонович ; М-во освіти і науки України, Донецьк. юрид. ін-т МВС України, М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 412 арк. – Додатки: арк. 409-412. – Бібліогр.: арк. 366-408
1195331
  Любчик О.А. Проблеми кодифікації трудового законодавства України : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Любчик Олександр Антонович ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 39 с. – Бібліогр.: 30 назв
1195332
  Пацурківський П.С. Проблеми кодифікації фінансового законодавства України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 41-52. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Розглядаються деякі проблеми систематизації фінансового законодавства, оскільки нестабільність фінансово-правових актів, негативно впливає на економіку і особливо на іноземних інвесторів в Україну. Пропонується створення фінансового кодексу, дана його ...
1195333
  Шершньова О. Проблеми колізійного регулювання відносин утримання в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – C. 168-170
1195334
  Калакура В. Проблеми колізійного регулювання сім"ї та шлюбу в міжнародному приватному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7. – С. 145-153. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню та аналізу проблем колізійного регулювання сім"ї та шлюбу в міжнародному приватному праві. На основі вивчення досвіду матеріально-правового регулювання сімейних відносин у законодавстві різних країн автор визначає основні ...
1195335
   Проблеми комбайнового збирання картоплі на важкосуглинкових грунтах / В.С. Бончик, П.П. Федірко, Т.В. Дудчак, М.М. Корчак // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 105-111 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2410-1125
1195336
  Руднєва О. Проблеми коментування та імплементації конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.11- 13. – ISBN 966-667-078-Х
1195337
  Коваль І. Проблеми комерціалізації вищими навчальними закладами прав на об"єкти інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 11-18. – Бібліогр.: 5 назв
1195338
  Мирощенко Н.Ю. Проблеми комерціалізації інноваційної продукції промислових підприємств / Н.Ю. Мирощенко, О.Л. Зарицька, А.В. Симак // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 12. – С. 35-40 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2409-1944
1195339
  Вікулова А.О. Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності в Україні: стан, порівняння, перспективи // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 1. – С. 124-129. – ISSN 2078-5860
1195340
  Поплавський М.В. Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 43-50. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
1195341
  Гуржій Н.М. Проблеми комерціалізації наукових розробок вищих навчальних закладів // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 105-113
1195342
  Шпак Н. Проблеми комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах / Н. Шпак, М. Гнатюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 150-155. – ISSN 1993-0259
1195343
  Вікулова А. Проблеми комерціалізації результатів інноваційної діяльності ВНЗ України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 64-68. – ISSN 2078-5860


  Виявлено основні чинники, які гальмують створення вузівських інновацій та використання їх бізнесом. Проаналізовано основні шляхи поліпшення комерційного використання наукових розробок вузів.
1195344
  Лебедева Л.В. Проблеми комерціалізації системи вищої освіти в Україні за умов формування постіндустріального ладу / Л.В. Лебедева, А.С. Митрофанова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 2 : Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. – С. 65-71. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є аналіз економічних проблем, що витікають із суперечностей комерціалізації вищої освіти в Україні, а також формулювання рекомендацій щодо державної політики у сфері вищої освіти.
1195345
  Захарчук О.В. Проблеми комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 39-43. – ISSN 2221-1055
1195346
  Ісмаїлова Н. Проблеми комп"ютеризації азербайджанських бібліотек в перехідний період / Н. Ісмаїлова, С. Халафова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 151-152. – ISSN 2076-1554
1195347
  Мітрясова О.П. Проблеми комп"ютеризації навчання // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (69). – С. 93-99.
1195348
  Опарін А.В. Проблеми комп"ютерного тестування знань у сучасній освіті / А.В. Опарін, О.П. Брітавська, Л.Ю. Куценко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 68-74. – (Педагогічні науки ; № 1 (114)). – ISSN 2414-5076
1195349
  Лейба Є.В. Проблеми комп"ютерної злочинності: міжародно-правовий аналіз // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 27-31. – ISBN 978-966-2075-20-5
1195350
  Змієвець Д. Проблеми компенсації жертвам збройних конфліктів // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 8-10
1195351
  Наконечний В. Проблеми компенсації моральної шкоди в договірних зобов"язаннях // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 222-229. – ISBN 978-617-7069-28-6
1195352
  Оніщенко О.В. Проблеми компенсації моральної шкоди при порушенні трудових прав / О.В. Оніщенко, І.С. Гораш // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 99-105. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
1195353
   Проблеми компенсації операційної крововтрати: стратегії об"ємної гемодинамічної підтримки (аналітичний огляд) / С.В. Курсов, О.В. Білецький, К.І. Лизогуб, А.О. Хмизов, М.Г. Клебек // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 28-38. – ISSN 2224-0586
1195354
  Краснова М.В. Проблеми компенсації шкоди за екологічним законодавством України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Краснова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 419 л. – Бібліогр.: л. 351-419
1195355
  Краснова М.В. Проблеми компенсації шкоди за екологічним законодавством України : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Краснова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 34 с. – Бібліогр.: 22 назви
1195356
   Проблеми комплексного використання водних ресурсів УРСР. – Київ, 1972. – 136 с.
1195357
  Бутко М.П. Проблеми комплексного розвитку регіональних економічних систем // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 33-38. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1729-7206
1195358
  Волос С.О. Проблеми комплексного соціально-економічного розвитку міських курортних систем / С.О. Волос, С.П. Кузик, Л.С. Гринів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 44-47
1195359
   Проблеми комплексного удосконалення управління виробицтвом та матеріально-технічним постачанням. – Київ, 1974. – 150 с.
1195360
  Дурицька Г.В. Проблеми комплексної оцінки зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 209-216. – ISSN 1562-0905
1195361
  Ціщик Н. Проблеми комплексної оцінки функціонування домашніх господарств в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 64-68. – ISSN 1818-2682
1195362
  Сморчков А.Б. Проблеми комплектування Збройних сил України особовим складом на добровільній основі, за контрактом і можливі шляхи їх вирішення / А.Б. Сморчков, В.О. Муренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-24. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Сконкретизовано й уточнено проблемні питання, що можуть виникнути в ході реформування Збройних сил України. Розглянуто можливий вплив і шляхи вирішення проблем, які виникають при переході до комплектування за контрактом. Наведено конкретні недоліки, ...
1195363
  Щепотьева М.О. Проблеми композиції в орнаменті українського килима. / М.О. Щепотьева. – с.
1195364
  Товкун Л. Проблеми комунальної гігієни у дослідженнях вчених-гігієністів вищих медичних закладів України (1922 - червень 1941 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 145-156
1195365
  Макаренко Л.П. Проблеми комунікативної взаємодії держави та громадянського суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 334-338. – ISSN 2076-1554
1195366
  Доля І.М. Проблеми комунікації влади і населення в зоні АТО // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 24-29. – ISSN 2077-1800
1195367
  Петрушкевич М. Проблеми комунікації у сучасному світі та релігійна преса України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті висвітлюються особливості масової комунікації, що впливають на функціонування релігійного комунікативного середовища України. Розглядаються питання екзистенційної релігійної комунікації, мережевої комунікації, залученість релігійних ...
1195368
  Іщук Є. Проблеми комунікації українських та чеських студентів першого курсу в процесі навчання // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Федурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – С. 18-24. – (Серія "Філологія" ; вип. 40). – ISSN 2522-4557
1195369
  Конах В.В. Проблеми комунікаційної взаємодії між владою і суспільством в Україні та шляхи їх вирішення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 27-29
1195370
  Різніченко Є. Проблеми конвергенції в Європейському валютному союзі на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 153-155
1195371
  Дунаєвська Л. Проблеми конгруентності легенди та казки // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 2 : Мова. Культура. Лінгводидактика: збірник наукових праць. – С. 57-85. – ISBN 966-95452-4-7
1195372
  Піменова О.В. Проблеми конкурентоспроможності аграрного сектору України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 355-360


  Проаналізовано конкурентоспроможність вітчизняного сільського господарства на міжнародному ринку. Розглянуто роль держави та СОТ у формуванні та розвитку аграрного сектора. Запропоновано перспективи розвитку сільськогосподарської галузі.
1195373
  Охота В. Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних ТНК // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 16-19. – ISSN 1993-0259
1195374
  Костишина Т.А. Проблеми конкурентоспроможності робочої сили на сучасному етапі розвитку економіки України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.14-18. – (Економічні науки ; № 2)
1195375
  Окселенко Н.О. Проблеми конкурентоспроможності сільськогосподарської галузі України і перспективи розвитку // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 47-52 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
1195376
  Піменова О. Проблеми конкурентоспроможності сучасного ринку художніх матеріалів України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 122-131


  Досліджено ринок художніх матеріалів України. Виявлено основні чинники формування конкурентоспроможності вітчизняного ринку художніх матеріалів. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо розвитку ринку художніх матеріалів. Исследован рынок ...
1195377
  Прімєрова О. Проблеми конкурентоспроможності української банківської системи на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 46-50. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються фактори конкурентоспроможності банківської системи, визначаються основні проблеми у розвитку банківського сектора України та напрями їх розв"язання. The factors of banking system competitive capacity are analyzed, the main ...
1195378
  Варналій З.С. Проблеми конкуренції та конкурентоспроможності України в контексті вступу до СОТ // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 35-42.


  Розглядаються проблеми внутрішньої та зовнішньої конкуренції як стимул, що дає поштовх підприємництву та технічному прогресу. Розкривається об"єктивна необхідність та шляхи забезпечення конкурентоспроможності економіки України в контексті вступу до ...
1195379
  Бурега В.В. Проблеми конкурсного відбору до ВНЗ на основі зовнішнього незалежного оцінювання за результатами аналізу вступних компаній 2008-2011 років // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 10. – С. 15-17
1195380
  Вахонєва Т.М. Проблеми конкурсного відбору працівників // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 68-71. – ISBN 978-617-7069-63-7
1195381
  Кучеревська Н.Л. Проблеми консервації і реставрації археологічної скульптури (на прикладі пам"ятників Кунченського лапідарія) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 116-123. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1195382
  Лисенко М.Я. Проблеми консолідації банківського капіталу в умовах кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 282-287


  Досліджуються заходи, необхідні для сприяння консолідації банківського капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх ресурсів.
1195383
  Петрецький В.В. Проблеми консолідації еліти Підкарпатської Русі другої половини 30-х років XX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 147-151. – (Історія ; Вип. 25)
1195384
  Будзяк В. Проблеми консолідації земель сільськогосподарського призначення : економіка природокористування / В. Будзяк, О. Будзяк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 58-60 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1195385
  Заславський В.А. Проблеми консолідації різнотипних даних на стадіях життєвого циклу інформаційно-аналітичної системи моніторингу стану мережі автомобільних доріг / В.А. Заславський, А.І. Сідляренко // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 106-107. – ISBN 978-966-8725-10-4
1195386
  Саганюк Ф.В. Проблеми консолідації та взаємозв"язку стратегічного і оборонного планування в секторі безпеки і оборони України / Ф.В. Саганюк, М.М. Лобко, В.Я. Мірошниченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 44-47. – ISSN 2304-2699
1195387
  Козаченко О.С. Проблеми конституційно-правового вдосконалення обмеження предмета всеукраїнського референдуму // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 44-49
1195388
  Дутка Р. Проблеми конституційно-правового механізму формування місцевих державних адміністрацій в контексті децентралізації державного управління // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 25-27. – ISBN 978-617-7069-28-6
1195389
  Новікова М.В. Проблеми конституційно-правового регулювання зворотної дії кримінального закону щодо осіб, які вчинили злочини проти людяності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 100-102. – ISSN 2308-9636
1195390
  Нестеренко О.В. Проблеми конституційно-правового регулювання права на інформацію в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 7-13. – ISSN 0201-7245
1195391
  Нестерович В.Ф. Проблеми конституційно-правового регулювання проведення мирних зібрань громадян в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2018. – Вип. 2 (82). – C. 48-59. – ISSN 2524-0323
1195392
  Бабенко К.А. Проблеми конституційно-правового регулювання процесу взаємодії вищих органів виконавчої та законодавчої влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 5-14.
1195393
  Мірошниченко Ю. Проблеми конституційно-правового регулювання реалізації принципу народного суверенітету як фундаменту народовладдя в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 262-273. – ISSN 0132-1331


  Конституційний процес в Україні: новий етап.
1195394
  Попрошаєв О. Проблеми конституційно-правового регулювання сфери фізичної культури і спорту в Україні в контексті європейської інтеграції / О. Попрошаєв, О. Попрошаєва // Теорія і практика фізичної культури і спорту : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пангелова Н.Є. ; редкол.: Коханець П.П., Круцевич Т.Ю., Куйбіда В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 1 (2). – С. 149-155. – ISSN 2786-6432
1195395
  Книш В. Проблеми конституційно-правового розуміння типів: сфер та меж правового регулювання публічними службовцями в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 207-211
1195396
  Гураль П. Проблеми конституційно-правового статусу української мови в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 125-131. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1195397
  Слободян Н.М. Проблеми конституційно-правової відповідальності за порушення законодавства про вибори Президента України // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 49-55
1195398
  Захаров Є.Ю. Проблеми конституційного гарантування прав людини та основоположних свобод // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 37-43.
1195399
  Стефанюк В.С. Проблеми конституційного й адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції, законів та інших нормативно-правових актів // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.54-56
1195400
  Куненко І.С. Проблеми конституційного процесу у контексті рішень Конституційного Суду України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 229-236. – ISSN 1563-3349
1195401
  Попко Є. Проблеми конституційного розвитку Хартії основних прав Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 100-102.
1195402
  Кампо В.М. Проблеми конституційної модернізації в контексті правових позицій Конституційного Суду України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 13-16


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
1195403
  Батанов О. Проблеми конституційної регламентації компетенції місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 104-113. – ISSN 1026-9932
1195404
   Проблеми конституційної реформи в Україні. Круглий стіл, м. Київ, 18 квітня 2003 року. – Київ, 2003. – 7с.
1195405
  Летнянчин Л. Проблеми конституціоналізації індивідуальної конституційної скарги в Україні // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 55-76. – ISSN 1026-9932
1195406
  Андрейцев В.І. Проблеми конституціоналізації об"єктного складу права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-13. – (Юридичні науки ; вип. 40)


  Розглядаються доктринальні, нормативно-правові та міжнародно-правові підходи визначення екологічної безпеки, дається характеристика її ознак, обгрунтовується доцільність її конституціоналізації як об"єкта права екологічної безпеки. Standard legal and ...
1195407
  Андрейцев В.І. Проблеми конституціоналізації правовідносин у сфері ефективного використання земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-8. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми конституціоналізації правовідносин у сфері ефективного використання земель. Problems of legal relations constitutionalization in sphere of effective land use are dealt in the article.
1195408
  Дзейко Ж.О. Проблеми конструювання взаємозв"язків між нормами законів при їх створенні та систематизації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 21-28.
1195409
  Балюк С.В. Проблеми конструювання образу країни в контексті глобалізаційних перетворень // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.232-239. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1195410
   Проблеми конструювання підручників з мов і літератур етнічних меншин для початкової і основної школи : монографія / [Курач Л.І. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 143, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 135-143. – ISBN 978-966-644-310-9
1195411
  Опанасенко Л. Проблеми контактів племен київської і черняхівської культури на території Середнього Подніпров"я // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 421-425. – ISBN 978-966-171-795-3
1195412
  Борщенко В.В. Проблеми контент-аналізу ціннісних орієнтацій юнацтва за автобіографічними документами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-24. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду якісних методів та контент-аналізу автобіографічних документів. Зазначено основні можливості якісних методик та їх недоліки під час аналізу однопорядкового масиву автобіографічних документів. Використовуючи автобіографічні документи ...
1195413
  Волошин О.І. Проблеми контролю герметичності виробів і напрями їх вирішення / О.І. Волошин, С.М. Пономаренко ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Київ : Наукова думка, 2021. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 268-273. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1798-6
1195414
  Шубіна Л.Ю. Проблеми контролю знань в дистанційному навчанні / Л.Ю. Шубіна, М.А. Кучеренко // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 79-80
1195415
  Гребенніков В.О. Проблеми контролю якості послуг доступу до Інтернету та можливі шляхи їх вирішення / В.О. Гребенніков, Г.Ф. Колченко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2015. – № 1 (35). – C. 5-9
1195416
  Бєлікова І.В. Проблеми контролю якості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 202-208. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
1195417
  Дьяченко О.В. Проблеми контролю якості та достовірності статистичних даних зовнішньої торгівлі товарами // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 12-16. – Бібліогр.: 6 назв
1195418
  Трусова Т.С. Проблеми контролю якості туристичних послуг в умовах трансформації економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 119-125. – ISSN 0321-0499
1195419
  Миколаєнко Р.С. Проблеми концентрації банківського капіталу в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 460-462. – ISBN 978-966-188-219-4
1195420
  Паламарчук Г. Проблеми концентрації виробництва в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-46. – Бібліогр.: с. 38-40, 42-43. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто проблеми підвищення рівня концентрації виробництва в Україні як важливого фактора забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Охарактеризовано рівень концентрації виробництва. Проаналізовано основні процеси консолідації ...
1195421
  Гербут І.А. Проблеми концептуалізації консолідації в політичній науці та практичній українській політиці // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 93-104. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1195422
  Березенко В. Проблеми концептуального визначення поняття "кордон" та інших суміжних понять у науці конституційного права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 39-44. – ISSN 2308-9636
1195423
  Опінко С. Проблеми концептуального забезпечення зовнішньої політики України в умовах російської агресії // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 53-56. – ISBN 978-617-8034-00-9
1195424
  Бондар В. Проблеми концептуального розуміння права: історія та сучасність // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7363-7-0
1195425
  Затулко К. Проблеми концесії як форми державно-приватного партнерства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 116-118
1195426
  Сірик З. Проблеми кооперування інвестиційних ресурсів територіальних громад // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розкрито сутність інвестиційних ресурсів територіальних громад. Визначено особливості використання інвестиційних ресурсів територіальних громад. Проведено аналіз форм кооперації інвестиційних ресурсів територіальних громад. Зроблено аналіз ...
1195427
   Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки : V Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. 11-12 жовт. 2017 р. / М-во оборони України ; М-во освіти і науки України, Центр. НДІ озброєння та військової техніки Збройних Сил України. – Київ : Видавництво ДНУ УкрІНТЕІ, 2017. – 397, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос.
1195428
  Порфімович Ольга Леонідівна Проблеми координації діяльності засобів масової інформації та правоохоронних органів України : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08. / Порфімович Ольга Леонідівна; КГУ. – Київ, 2000. – 201л. – Бібліогр.:л.176-191
1195429
  Порфімович О.Л. Проблеми координації діяльності засобів масової інформації та правоохоронних органів України (за матер. україн. преси періоду незалежності) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Порфімович О.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики.. – Київ, 2000. – 18л.
1195430
  Порфімович О.Л. Проблеми координації діяльності засобів масової інформації та правоохоронних органів України (за матеріалами української преси періоду незалежності) : 10.01.08:Дис.на здоб.наукового ступеня канд.філологічних наук / Порфімович О.Л.; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 201л. – Бібліогр.: С.176-191
1195431
  Філіпенко А. Проблеми координації економічної політики в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 19. – ISSN 1728-6220
1195432
  Романюк Н.В. Проблеми коректорської підготовки щоденної газети "Запорозька Січ" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 75-79. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741


  "Висвітлено особливості та проблеми коректорської підготовки щоденної газети «Запорозька Січ» до друку, наголошено на специфіці роботи учасників редакційно-видавничого процесу. Основними проблемами є нерівномірне надходження авторських текстів у день, ...
1195433
  Анісімова Г.В. Проблеми користування пляжами за екологічним законодавством України: природно-правовий аспект // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 82-93. – ISSN 0201-7245
1195434
  Нашинець-Наумова Проблеми корпоративних відносин в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 39-40. – Бібліогр.: 12 назв
1195435
  Іоргачова М.І. Проблеми корпоративного кредитування в Україні // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 4 (60). – С. 59-62. – ISSN 1683-1942


  Доведено неспроможність вітчизняної банківської системи задовольнити існуючі потреби реального сектору у фінансових ресурсах. Висловлено думку про необхідність створення альтернативних механізмів фінансування корпоративного сектору.
1195436
  Чепель О.Д. Проблеми корпоративного представництва в контексті сучасних тенденцій розвитку парламентаризму // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 41-50
1195437
  Войцеховська Ю.В. Проблеми корпоративного управління в Україні та шляхи її вирішення / Ю.В. Войцеховська, В.В. Войцеховська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 244-247. – ISSN 0321-0499
1195438
  Лівак П. Проблеми корупції в медичній галузі України та передумови запровадження / П. Лівак, Л. Задорожня // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 81-84
1195439
  Поляков С.Ю. Проблеми корупції у Збройних Силах України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 80-83. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1195440
  Ольховая Н.А. Проблеми красоты (по роману П. Зюскинда "Запахи") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 277-282
1195441
  Бутук О. Проблеми кредитно-грошової політики в Україні : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 45-47
1195442
  Грошева В.К. Проблеми кредитної діяльності банківських консорціумів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 390-393. – ISSN 1563-3349
1195443
  Юхименко П. Проблеми кредитування аграрного бізнесу в умовах ринкової економіки / П. Юхименко, О. Загурський, М. Розпутня // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 4 (98). – С. 59-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
1195444
  Хохленко О. Проблеми кредитування вищої освіти в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 91-93
1195445
  Батковський В. Проблеми кредитування малого підприємництва // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 28-33. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1195446
  Філін О.С. Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в умовах економічної кризи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 201-205. – ISSN 2222-4459
1195447
  Єпіфанов А. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 39-45 : Табл., рис.
1195448
  Волошин О.А. Проблеми кризи співдружності як інтеграційного об"єднання у зовнішньоплоітичній доктрині та політичному дискурсі Росії середини 1990-х рр. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 458-467
1195449
  Ботіка Т. Проблеми кризових явищ в економічному житті Великої Британії початку XX ст. на сторінках "Вестника Европы" // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 9-10
1195450
  Чеботарьова Г.В. Проблеми криміналізаци суспільно небезпечних діянь у сфері медицини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 413-419. – ISSN 1563-3349
1195451
  Кубальський В.Н. Проблеми криміналізації кібертерористичних посягань // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 488-497. – ISSN 0869-2491
1195452
  Жовтяк Л. Проблеми криміналізації правопорушень в екологічній сфері // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 337-338. – ISBN 978-617-7069-17-0
1195453
  Матвійчук В. Проблеми криміналізації та декриміналізації діянь, що посягають на довкілля // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 219-224.
1195454
  Матвійчук В.К. Проблеми криміналізації та декриміналізації діянь, що посягають на навколишнє природне середовище // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 89-95
1195455
  Габуда А.С. Проблеми криміналізації шантажу / А.С. Габуда, О.В. Сав"юк // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 151-155. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1195456
  Чорний Проблеми криміналістичного аналізу організованої злочинносї діяльності поєднаної з вчиненяям вбивств / Чорний, А.В. Хірсін // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.101-106
1195457
  Патик Л.Л. Проблеми криміналістичного дослідження підробленого паспорта громадянина України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 10. – С. 34-36
1195458
  Шепітько В.Ю. Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів України / В.Ю. Шепітько, О.Ю. Булулуков, Г.О. Чорний // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 98-105. – ISBN 966-8467-41-8
1195459
  Гора І.В. Проблеми криміналістичного забезпечення досудового розслідування злочинів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 103-110. – ISSN 2310-9769
1195460
  Іщенко А.В. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів : Монографія / А.В. Іщенко, П І. Красюк, В.В. Матвієнко; Мін-во внутрішніх справ України; Нац. академія внутр. справ України; За ред. В.Д. Сущенка. – Київ, 2002. – 212с. – ISBN 966-74-74-57-7


  Теория литературы освещается в учебнике в ее специфичности и в ее связях с другими гуманитарными дисциплинами: эстетикой, историей общества, культурологией, аксиологией, семиотикой, лингвистикой, теорией межличностного общения, религиоведением
1195461
   Проблеми криміналістичної ідентифікації почерку у судовій експертизі / Кернякевич-Танасійчук, В.С. Сезонов, І.М. Ничитайло, М.А. Савчук // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 389-407. – ISSN 1993-0909


  Власноручний підпис як характеристика аутентифікації була юридично і суспільно визнана протягом століть і вже багато десятиліть використовується в криміналістичній області для ідентифікації автора. Підходи до біометричної аутентифікації користувача, ...
1195462
  Бахарева О. Проблеми кримінально- правової охорони прав інтелектуальної власності (промислової власності) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 48-52. – ISSN 2308-0361
1195463
  Моісеєв О.І. Проблеми кримінально-правового забезпечення охорони прав і свобод громадян України за кордоном // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 132-139. – ISBN 966-7196-06-2
1195464
  Крижановський О.М. Проблеми кримінально-правового захисту підприємництва // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 77-79. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Межі державного регулювання підприємницької діяльності окреслити складно, оскільки саме втручання залежить від конкретно-історичних умов, від результатів функціонування ринку і т.д. Разом із тим, варто говорити про міні-мальне використання ...
1195465
  Ментов М.І. Проблеми кримінально-правової караності за примушення працівника транспорту до невиконання своїх службових обов"язків (ст.280 КК України) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 266-271


  У цій статті мова йде про проблеми кримінально-правової караності за примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов‘язків. Невідповідність суворості санкцій загальної та спеціальної норм.
1195466
   Проблеми кримінально-правової кваліфікації : навч. посібник / [Арманов М.Г. та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 391, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд., та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7220-95-3
1195467
  Нікітенко В.М. Проблеми кримінально-правової кваліфікації діянь, пов"язаних із фальсифікацією доказів // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (54). – С. 58-69. – ISSN 2413-1342
1195468
  Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 50-68
1195469
  Харченко В. Проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності, пов"язаних із конфіденційністю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 86-93. – ISSN 0132-1331
1195470
  Бахарнеаа О.В. Проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної (промислової) власності // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 9-14. – ISBN 978-617-696-925-9


  У статті досліджено проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності у сфері промислової власності (промислових зразків, винаходів та корисних моделей) за Кримінальним кодексом України. Розглянуто і проаналізовано норми, що містить ...
1195471
  Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України : Автореф. дис. ... д-ра юридичних наук: 12.00.08 / Дудоров О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 34с. – Бібліогр.: 8 назв
1195472
  Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України : Дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Дудоров О.О.; КНУТШ. – Луганськ, 2007. – 528л. – Бібліогр.: л. 411-514
1195473
  Ємельянов В.П. Проблеми кримінально-правової протидії тероризму згідно з кримінальним кодексом України // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 87-104.
1195474
  Стрижевська А.А. Проблеми кримінально-правової характеристики дій, пов"язаних з використанням газових пістолетів (револьверів) і балончиків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 135-140. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  На підставі чинного законодавства обґрунтовується положення про необхідність визнати газові пістолети і газові балончики спеціальним видом зброї, прийняти закон України про зброю і в зв"язку з цим внести відповідні зміни і доповнення до чинних ...
1195475
  Озерський І.В. Проблеми кримінально-процесуального та адміністративного права України : наук.-практ. посібник / І.В. Озерський, В.В. Чумак. – Харків : Ніка-Нова, 2014. – 252 с. – Бібліогр.: с. 237-250, в підрядк. прим. та наприкінці частин. – ISBN 978-966-2526-85-1
1195476
  Мурзановська А. Проблеми кримінально-процесуальної відповідальності в контексті підвищення ефективності досудового провадження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 153-157
1195477
  Постульга В. Проблеми кримінально - правового захисту інформаційної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.23-25
1195478
  Копилян В. Проблеми кримінального покарання за жорстоке поводження з тваринами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 16-19.
1195479
  Сірий М.І. Проблеми кримінального процесу. Реформування досудового розслідування // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 459-462. – ISBN 978-966-171-322-1
1195480
  Чорний Р.Л. Проблеми кримінальної відповідальності за деякі суспільно небезпечні діяння проти основ національної безпеки України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 305-307. – ISBN 978-966-458-403-3
1195481
  Задоя К.П. Проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності з урахуванням змін, передбачених законом України від 21 лютого 2014 р. № 746-VII // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (164). – С. 16-26
1195482
  Панов М.І. Проблеми кримінальної відповідальності за насильство в сім"ї / М.І. Панов, В.В. Гальцова // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (195). – С. 19-28. – ISSN 2308-9636
1195483
  Сарнавський Олександр Проблеми кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння військовослужбовцем військовим майном // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 63-67.
1195484
  Дудоров О.О. Проблеми кримінальної відповідальності за незаконне полювання / О.О. Дудоров, Д.В. Каменський // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 84-97
1195485
  Андрушко П.П. Проблеми кримінальної відповідальності за перешкоджання законній діяльності журналістів та порушення недоторканності приватного життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103-105. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблемні питання кримінальної відповідальності за порушення права громадян на недоторканність їх приватного життя, а також за перешкоджання законній діяльності журналістів. Problem issues of criminal liability for violations of ...
1195486
  Дудоров О.О. Проблеми кримінальної відповідальності за підроблення документа // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 90-103
1195487
  Миронова В.О. Проблеми кримінальної відповідальності за порушення законів та звичаїв війни : Монографія / В.О. Миронова; Академія правових наук України, Ін-т вивчення проблем злочинності; Служба безпеки України, Ін-т оперативної діяльності та держ. безпеки. – Харків : Право, 2007. – 152с. – ISBN 978-966-458-013-4


  Пропонований посібник призначений допомогти студентам здобути системні знання з курсу середньовічної латинської мови та сформувати уміння перекладу оригінальних латиномовних творів середньовічних авторів (VІ—ХV ст.). У посібнику вміщено ...
1195488
  Терсіна О.Ф. Проблеми кримінальної відповідальності за порушення законодавства про тваринний світ // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 132-135. – ISBN 978-966-7178-01-8
1195489
  Таран О.В. Проблеми кримінальної відповідальності за посягання на об"єкти критичної інфраструктури в ядерній енергетиці / О.В. Таран, О.Г. Сандул // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки"; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герліга В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (83). – С. 58-67. – ISSN 2073-6231
1195490
  Ландіна А. Проблеми кримінальної відповідальності за проституцію або примушування чи втягнення до заняття проституцією // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.73-78
1195491
  Кубальський В.Н. Проблеми кримінальної відповідальності за публічні заклики до вчинення злочинів проти державного суверенітету // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (51). – С. 67-78. – ISSN 2413-1342
1195492
  Грек Б.М. Проблеми кримінальної відповідальності за рейдерство та шляхи // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 9 (96). – С. 4-9.
1195493
  Грек Б. Проблеми кримінальної відповідальності за рейдерство та шляхи їх вирішення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 75-81
1195494
  Давидович І.І. Проблеми кримінальної відповідальності за умисне вбивство з мотивів співчуття до потерпілого / І.І. Давидович, Кіпран, // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 131-133. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
1195495
  Кисленко Д.П. Проблеми кримінальної відповідальності за участь у рейдерських захопленнях // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (65). – С. 4-12. – ISSN 2222-5374
1195496
  Гринчак С.В. Проблеми кримінальної відповідальності за участь у транснаціональних організаціях, які займаються незаконною трансплантацією // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 133-139. – ISSN 0201-7245
1195497
  Мойсик Володимир Романович Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мойсик Володимир Романович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 221 л. – Додатки: л.: 222 - 221. – Бібліогр.: л.: 207 - 222
1195498
  Мойсик Володимир Романович Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мойсик В.Р.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1195499
  Макогонюк Ю. Проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 355-356
1195500
  Маланчук П. Проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 202-205. – ISSN 2524-0129
1195501
  Комель М.Ю. Проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб в умовах реформування українського законодавства // Правотворча та правозастосовча діяльність: теорія, практика, професійний досвід : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (3 берез. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 129-131. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-200-4
1195502
  Школьний В. Проблеми криптовалюти як об"єкта цивільних правовідносин // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 58-59
1195503
  Литвин О.Г. Проблеми культури мови професійного спілкування в освітньому процесі ВНЗ технічного профілю / О.Г. Литвин, Н.І. Голубкіна // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 57-65. – ISSN 2313-4437


  У статті досліджено проблеми культури професійного спілкування в українській науково-технічній мові, зокрема в освітньому процесі ВНЗ технічного профілю. Проаналізовано типові помилки, пов’язані з уживанням слів з невластивим значенням; розглянуто ...
1195504
  Литвин О.Г. Проблеми культури слова в засобах масової інформації / О.Г. Литвин, Н.І. Голубкіна // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 220-227. – ISSN 2313-4437
1195505
  Пазяк О. Проблеми культури сучасного мовлення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 249-260. – (Журналістика ; Вип. 4)
1195506
  Сидоренко О.Л. Проблеми культури якості освіти в парадигмі smart-освіти // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 197-199. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1195507
  Сидоренко О. Проблеми культури якості освіти в парадигмі smart education // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (96). – С. 45-47. – ISSN 1562-529Х
1195508
   Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф.; Нац. ун-т "Острозька академія" ; [редкол. Пасічник І.Д. (відп. ред.) та ін.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – 211, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1195509
  Дунай П. Проблеми культурної орієнтації в передмовах Андрія Ніковського до текстів європейського класика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 196-201
1195510
  Культенко В.П. Проблеми культурної політики в контексті техніки реконструкції Ж. Деріді // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 47-49
1195511
  Кирилюк З.В. Проблеми культурологічного підходу у вивченні зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-5. – Бібліогр.: с. 2-4
1195512
  Рогач Ф.І. Проблеми курсоутворення в системі монетарної і фіскальної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-63. – (Економіка ; Вип. 62)


  Аналізуються причини дефляційних проявів в економіці України, зроблено висновок про немонетарну їхню природу, обгрунтовується необхідність політики курсоутворення НБУ яка б діалектично поєднували в собі елементи режиму фіксованого і плаваючого ...
1195513
  Олексюк Б. Проблеми курсоутворення в Україні // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 85-90
1195514
  Терлецька О.В. Проблеми ландшафтно-екологічного дослідження і оцінювання урбосистем на прикладі Дрогобича // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 10-15. – ISSN 0868-6939
1195515
  Петлін В.М. Проблеми ландшафтно-картографічної інтерпретації просторової мінливості даних // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 3 (103). – С. 16-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1195516
  Волонцевич О.О. Проблеми ландшафтного диференціювання орнітокомплексів міста Харкова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 269-277 : табл. – Бібліогр.: 20 назв.
1195517
   Проблеми ландшафтного різноманіття України : Збірник наукових праць. – Київ, 2000. – 400с. – ISBN 966-02-1799-4
1195518
  Петлін В.М. Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 5-10. – ISSN 0868-6939
1195519
  Комаров В. Проблеми латинського нотаріату: український досвід нормоутворення / В. Комаров, В. Баранкоси // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С.129-141. – ISSN 1993-0909
1195520
  Ярова В.В. Проблеми легалізації доходів населення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 57-62. – ISSN 2221-1055
1195521
  Доброва Н.В. Проблеми легалізації заробітної плати в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 213-221. – ISSN 2313-4569
1195522
  Гайдуцький А.П. Проблеми легалізації потоків міграційного капіталу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 36-40 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
1195523
  Швець В. Проблеми легалізації тіньових капіталів та їх інвестування в економіку України / В. Швець, Н. Чуба // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 251-256. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1195524
  Нагорська О.Ф. Проблеми легітимації державної влади в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 78-82.
1195525
  Мартинюк Роман Проблеми легітимації змішаної форми правління в сучасній Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 52-57
1195526
   Проблеми легітимації інституту лобіювання в Україніі та шляхи їх розв"язання / Федоренко В.,Базілевич Д. [ та ін. ] ; Мін. юст. України ; Департамент конституційного та адміністративного права ; Програма сприяння Парламентиу 2 ; [ за заг. ред. В. Федоренка ]. – Київ : СПД Москаленко О.М., 2009. – 108с. – Авт. зазнач. на звороті ттит. арк. – ISBN 978-966-2214-22-3
1195527
  Авраменко В.В. Проблеми легітимації конституції ЄС у Французькій Республіці в контексті національної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 144-148


  В статті розглянуто договір, що засновує Конституцію для Європи. Вона була прийнята державами-членами Європейського Союзу в Брюсселі 17 та 18 червня 2004 року. У травні 2005 року Конституція була відхилена на референдумі у Франції.
1195528
  Черненко Г.А. Проблеми лексикографічного опису займенників ТИ і ВИ // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 367-371


  Автор аналізує сучасні норми вживання українських займенників другої особи однини Ви та ти і систематизує семантичну, прагматичну та синтагматичну інформацію, яка повинна бути представлена у їхніх словникових дефініціях. Автор анализирует современные ...
1195529
  Пальчевська О.С. Проблеми лексикографічного опису та перекладу номінацій "народної мови" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 307-313. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1195530
  Сімович О. Проблеми лексикографічної репрезентації символу в діалектних словниках // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 131-134
1195531
  Марфін М.І. Проблеми лектора-прочатківця вищого навчального закладу // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 33-36 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1195532
  Стуконог Я. Проблеми лібералізації газового ринку ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 229-230
1195533
  Литвиненко Н.П. Проблеми лібералізації зовнішньоекономічної політики України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглянуто актуальні проблеми реформування зовнішньоекономічної політики в умовах залучення України до міжнародного поділу праці. Особливу увагу приділено найсуттєвішим недолікам зовнішньоекономічної діяльності. Визначено ступінь зовнішньої відкритості ...
1195534
  Чухлата Ж.Г. Проблеми лідерства в умовах постіндустріальної економіки // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 61. – C. 203-212. – ISSN 2075-4892
1195535
  Гарагонич О.В. Проблеми ліквідації акціонерного товариства внаслідок банкрутства // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 207-210. – ISBN 978-617-7605-90-3
1195536
  Ославський М.І. Проблеми ліквідації дуалізму виконавчої влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 199-203. – ISSN 1563-3349
1195537
  Чабан М. Проблеми ліквідації права колективної власності на землю в Україні // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 376-379. – ISBN 978-966-7957-24-7
1195538
  Аврамчук Л.А. Проблеми ліквідності банківської системи України та її вплив на продовольчу безпеку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 2. – С. 10-14
1195539
   Проблеми лінгвістики тексту. – Чернівці, 1996. – 32с.
1195540
  Космеда Т. Проблеми лінгвістики тексту: інтерпретація категорії інтимізації // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 103-108. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1195541
  Прадід Ю.Ф. Проблеми лінгвістичної експертизи усного й писемного мовлення в дослідженнях українських учених // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 166-171. – ISBN 966-8467-20-5
1195542
  Цицалюк Н.М. Проблеми лінгвістичної палеонтології в українському мовознавстві // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 2 (182). – С. 167-178
1195543
  Маньковська Т.О. Проблеми лінгвоукраїністики в науковій спадщині Ватрослава Ягича / Тетяна Маньковська. – Тернопіль : Джура, 2007. – 228с. – ISBN 978-966-8650-57-4
1195544
  Печуляк В. Проблеми лісокористування у цілях, не пов"язаних з підприємницькою діяльністю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 171-174
1195545
  Михед Тетяна Проблеми літературного канону та концептуальність дитячої літератури // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 64-72. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проблемы формирования канона детской литературы, его принципиальное отличие от "взрослого" канона, необходимость изменения принципов составления учебных программ, своеобразие национального варианта изучения детской зарубежной литературы и значимость ...
1195546
  Мхитарян Ольга Проблеми літературного розвитку учнів зі слабкими навчальними досягненнями // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 30-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті подано психолого-педагогічний аналіз різноманітних проблем літературного розвитку учнів з низьким рівнем навчальних досягнень. Визначено основні етапи створення словесником програми подолання учнівського відставання в навчанні та розкрито її ...
1195547
  Лазебник Ю. Проблеми літературної майстерности в журналістиці : Дис... докт. філол.наук: / Лазебник Ю.;. – К., 1963. – 267л.
1195548
  Лазебник Ю.А. Проблеми літературної майстерності в журналістиці / Ю. Лазебник. – Київ : Політвидав України, 1963. – 266 с.
1195549
  Погорілий С. Проблеми ліцензування та акредитації в галузі ІТ-освіти / С. Погорілий, С. Теленик // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 28-33. – ISSN 1682-2366
1195550
  Коновалова В.О. Проблеми логіки і психології у слідчій тактиці / В.О. Коновалова. – Харків, 1965. – 140с.
1195551
  Проненко Є Т. Проблеми логістики постачання аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 45-48. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1195552
  Сергієнко О.В. Проблеми локально-правового регулювання питань служби в органах місцевого самоврядування та правового статусу посадових осіб // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 190-198. – ISSN 0201-7245
1195553
  Огнєва Т.К. Проблеми людини у філософії і культурі Україри 17 століття : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Огнєва Т. К.; КУ. – К., 1996. – 21л.
1195554
  Домаєва Т. Проблеми людської моральності і злочину у творах В. Підмогильного // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 171-180. – ISBN 978-966-306-020-4
1195555
  Уразовська О.М. Проблеми м"ясопереробної галузі України в умовах фінансової кризи / О.М. Уразовська, А.С. Струпова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 71-77. – ISSN 2310-5534
1195556
  Гузар Б.С. Проблеми майнового оподаткування в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 95-100. – ISSN 2221-1055
1195557
  Гринів Л.С. Проблеми макроекономічного моделювання в системі нових концепцій розвитку // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник. – Львів ; Луцьк, 2008. – № 5. – С. 13-18. – ISBN 966-8460-14-6
1195558
  Козюк В. Проблеми макроекономічнолї політики у світлі формування глобальної рівноваги // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 53-60. – ISSN 0131-775Х
1195559
   Проблеми малих міст України: розвиток самоврядування і реформування місцевого господарства в контексті національних традицій і світового досвіду : Матеріали міжнар. науково-практичної конференції (Злочів - Львів, 27-28 травня 2000 р.). – Львів : Державність, 2000. – 228с. – ISBN 966-95155-1-3
1195560
  Дернова І.А. Проблеми малого та середнього бізнесу в умовах пандемії COVID-19: європейський вимір / І.А. Дернова, Т.М. Боровик // Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; ed. board: Ihor Oleksiv, Olga Melnyk, Khrystyna Peredalo [et al.]. – Львів, 2022. – Vol. 4, N 1. – С. 57-70. – ISSN 2707-5710
1195561
  Слюсаренко Е. Проблеми маніпуляції свідомостю в політичних процесах:: сучасний досвід // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 134-137
1195562
  Белоусова І. Проблеми маржинального аналізу економіки підприємств // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 228-231. – ISSN 1815-3232
1195563
  Олійник Я.Б. Проблеми маркетингу в регіональних продовольчих комплексах України / Я.Б. Олійник, О.Д. Краєвий // Маркетинг: теорія і практика: Матер.Ш Міжнар. наук.- практ. конф
1195564
   Проблеми маркування продукції з використанням генетично модифікованих організмів (ГМО) в Україні та світі / Т.І. Білик, К.В. Лисенко, Ю.П. Топчій, О.О. Гнатюк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 11-12 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
1195565
  Шапошникова І.В. Проблеми масовизації вищої освіти в умовах сьогодення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 98-101. – ISSN 2077-1800
1195566
  Коваль Ю.М. Проблеми матеріально-технічного забезпечення Галицької Армії на Наддніпрянщині (1919 р.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 123-128. – ISSN 0321-0499
1195567
  Тименко В. Проблеми матеріально-художньої культури у творчій спадщині Г. Земпера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 109-114
1195568
   Проблеми матеріального стимулювання і підвищення народного добробуту в період будівництва комунізму. – Київ, 1967. – 336 с.
1195569
  Красноносова О.М. Проблеми матеріального стимулювання персоналу промислових підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.48-52
1195570
  Дмитрук О.В. Проблеми матеріального стимулювання праці в закладах охорони здоров"я України в процесі провадження реформ / О.В. Дмитрук, Т.А. Зінкевич // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 44-47 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
1195571
  Чепелевська Л.а. Проблеми медико-демографічної ситуації та заходи з її покращення / Л.а. Чепелевська, О.М. Дзюба // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2017. – № 1 (71). – С. 19-23. – ISSN 1681-2786
1195572
  Шепітько В.Ю. Проблеми медичної криміналістики у працях професора М.С. Бокаріуса / В.Ю. Шепітько, М.В. Шепітько // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 7-8


  "Професор М. С. Бокаріус є фундатором криміналістичного напрямку у вітчизняній судовій медицині, використання медичних знань (знань лікарів) для криміналістичних цілей".
1195573
  Зражевська Н. Проблеми медіа-культури у зв"язку з розвитком масової комунікації і масової культури // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 108. – С. 130-140. – (Філологічні науки)
1195574
  Іллюк Н. Проблеми медіаосвіти в Україні в контексті євроінтеграції // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – C. 79-83


  Стаття присвячена проблемі становлення та розвитку медіаосвіти в Україні як важливого складника розвитку інформаційного суспільства. This article is dedicated to the problem of the establishment and developing of media education in Ukraine as one of ...
1195575
  Ячнюк М.О. Проблеми менеджменту екотуристичної діяльності в Чернівецькій області / М.О. Ячнюк, В.Я. Вацеба, О.Б. Франків // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 263-268 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1195576
  Гронська Н. та інш. Проблеми менеджменту інвестиційно-інноваційної діяльності // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.42-44. – ISBN 966-654-085-1
1195577
  Грищук А. Проблеми менеджменту неприбуткових організацій в Україні / А. Грищук, О. Підлужна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 323-327. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1195578
  Супрун Д.М. Проблеми меншин в сфері пріоритетних питань міжнародного захисту прав людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 28-33. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1195579
  Ясишева В. Проблеми методики викладання облікових дисциплін / В. Ясишева, Н. Головай // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1/2. – С. 78-87. – ISSN 2410-0706
1195580
  Скок А.Г. Проблеми методики викладання психології // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 122-126. – (Серія : Психологічні науки)
1195581
  Корнієнко О.М. Проблеми методики виявлення пріоритетів внеску у науково-технічний прогрес / О.М. Корнієнко, О.П. Лютий // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 1 (37). – С. 3-7. – ISSN 2077-9496
1195582
  Гончарук В. Проблеми методики навчання українського народознавства // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 163-171. – ISSN 2313-8505
1195583
  Папуша І.О. Проблеми методики розслідування незаконного обігу наркотичних засобів у сучасних умовах // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 177-179
1195584
   Проблеми методичного забезпечення формування національної екологічної мережі України / О.В. Клімов, Д.О. Клімов, І.М. Гайдріх, Г.С. Надточій // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко ; редкол.: Адаменко М.І., Аніщенко Л.Я., Василенко С.Л. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 38. – С. 121-132. – ISBN 978-966-1511-50-6
1195585
  Коритник Л.П. Проблеми методичного забезпечення формування собівартості державних послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (289). – С. 108-121 : табл. – Бібліогр.: Ббліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1195586
  Заюкова М.С. Проблеми методології визначення фінансової стійкості підприємств в умовах перехідної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-53. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему формування комплексного показника оцінки фінансової стійкості підприємства з урахуванням особливостей впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.
1195587
  Стороженко І.С. Проблеми методології дослідження воєнного мистецтва у Визвольній війні українського народу середини XVII ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 135-145. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1195588
  Бортнікова А. Проблеми методології дослідження інституту міського самоврядування в умовах запровадження магдебурзького права (на прикладі Волинської обл.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 5/6 (91/92), вересень - грудень. – C. 393-405. – ISSN 2524-0137
1195589
  Євтушевський В.А. Проблеми методології дослідження корпоративного управління в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 17-24


  В статті розкриваються основні методологічні проблеми дослідження корпоративного управління в Україні. Розглядаються підходи іноземних та вітчизняних вчених щодо суті корпоративного управління. Визначаються суб"єкти та об"єкти корпоративного управління ...
1195590
  Єрмоленко І. Проблеми методології дослідження правових феноменів у творчості Б.Кістяківського // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 126-129
1195591
  Спиця Н.В. Проблеми методології дослідження процесів самоорганізації суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 178-193. – ISSN 2072-1692
1195592
  Бабець І.Г. Проблеми методології дослідження сталого розвитку регіону в контексті економічної безпеки / І.Г. Бабець, С.В. Сергієнко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 121-127. – ISSN 2306-546X


  Метою статті є виявлення проблем методології дослідження сталого розвитку та обґрунтування методичних підходів до оцінки сталого розвитку відповідно до критеріїв економічної безпеки. Обґрунтовано сутність сталого розвитку регіону в контексті ...
1195593
  Гаврилюк Я. Проблеми методології загальної теорії держави і права // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 8-10
1195594
  Носік В.В. Проблеми методології й методики дослідження, вивчення та викладання аграрного, земельного і екологічного права в Україні // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 47-50. – ISBN 978-966-419-269-6
1195595
  Панов М.І. Проблеми методології науки кримінального права : вибр. наук. праці / М.І. Панов ; [уклад.: Г.М. Анісімов, В.В. Гальцова ; передм. О.В. Петришина, В.І. Борисова] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 471, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-314-4
1195596
  Пилипенко О.І. Проблеми методології обліку інновацій на прикладі підприємств стартапів // XIV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930-14.03.2002) "Розвиток.. : тези доп. учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2016. – С. 45-49. – ISBN 978-617-571-127-9
1195597
  Лорткян Е.Л. Проблеми методології соціалістичного планування в ращянській економічній літературі / Е.Л. Лорткян. – Харків, 1971. – 39с.
1195598
  Панов М.І. Проблеми методології формування категоріально-понятійного апарату юридичної науки // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С.3-13. – ISSN 2224-9281
1195599
  Невольніченко А.І. Проблеми методологіного забезпечення воєнно-наукових досліджень // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 151-152
1195600
  Тропак Ю.А. Проблеми методологічного забезпечення управління діяльністю підприємств транспортного машинобудування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 274-281


  В цій статті проаналізоване методологічне забезпечення управління підприємствами транспортного машинобудування за умов глобалізації діяльності господарських структур і вступу України в СОТ, виокремлен і ключові засади планування діяльності підприємств ...
1195601
   Проблеми методу, жанру і стилю. – Дніпропетровськ
Вип. 4. – 1979
1195602
  Шаульська Г.М. Проблеми механізмів зворотного зв"язку між органами місцевого самоврядування та територіальними громадами // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 116-122. – ISSN 2220-1394
1195603
  Паливода Є. Проблеми механізму акцизного оподаткування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 293-295
1195604
  Ковальчук Т.Г. Проблеми механізму гарантування права власності на землю // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 99-101
1195605
  Боровик П. Проблеми механізму державного соціально-пенсійного забезпечення в Україні / П. Боровик, П. Бечко, І. Коваленко // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 75-83 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
1195606
  Топузов В. Проблеми механізму реалізації прав і свобод людини та громадянина в рамках Конституції України // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 512-515
1195607
  Голуб В.М. Проблеми механізму регулювання та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 162-167. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
1195608
  Захарченко А.М. Проблеми мирного врегулювання на Близькому Сході в контексті американсько-російських відносин // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 159-164
1195609
   Проблеми миру та безпеки в діяльності міжнародних організацій: до 40-річчя Гельсінського заключного акта // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 10-13. – (Історичні науки)


  Круглий стіл ,який відбувся наприкінці вересня в Інституті всесвітньої історії Національної академії наук України. У заході взяли участь фахівці Інституту, українські дипломати, викладачі КНУ імені Тараса Шевченка Олег Машевський та Наталія Городня.
1195610
  Калмикова Л.О. Проблеми мислення, мовлення і внутрішнього діалогізму особливости // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 185-198. – ISSN 2309-1797
1195611
  Керц О.І. Проблеми мистецтва на шпальтах католицької періодики (на прикладі видання "Католицький вісник" ("Парафіяльна газета") за 1993-2011 роки) . // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 164-168


  У статті розглянуто підходи римо-католицьких мас-медіа України до висвітлення проблем мистецтва. The article considers approaches of Roman Catholic mass media of Ukraine to art problems. В статье рассмотрены подходы римо-католических масс-медиа ...
1195612
  Оніщик Ю. Проблеми митного законодавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 274-279. – ISSN 0132-1331
1195613
  Авраменко Н.Л. Проблеми митного контролю в контексті європейської інтеграції України / Н.Л. Авраменко, Т.М. Дорошенко, М.Е. Матвеєв // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 55-60. – ISSN 2306-6806
1195614
  Корнєва Є.В. Проблеми митного контролю, що виникають при застосуванні вексельної форми розрахунків при ввезенні іноземних інвесицій на митну територію України / Є.В. Корнєва, І.В. Сало // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 5. – С. 42-47
1195615
  Коваль Л. Проблеми митної вартості товарів в контексті гармонізації обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності / Л. Коваль, М. Коваль // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 109-116. – ISSN 2410-0706
1195616
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 1997
1195617
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 1997
1195618
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 1998
1195619
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 1998. – ІМВ отримав журнал укр. та англ. мовами
1195620
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 1998. – ІМВ отримав журнал англ. мовою
1195621
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 1998
1195622
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 2. – 1999
1195623
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 3. – 1999
1195624
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 4. – 1999
1195625
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 1. – 1999
1195626
   Проблеми міграції (англ. м.) : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 2. – 1998. – ІМВ отримав журнал укр. та англ. мовами
1195627
   Проблеми міграції (англ.) : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 4. – 1999
1195628
  Кузьмін П. Проблеми міграції в країни ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 124-125.
1195629
  Міненко В. Проблеми міграції населення в контексті процесів соціалізації економічного розвитку (на матеріалах Харківської області) / В. Міненко, Я. Сагач // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 45-48. – ISSN 1728-9343
1195630
  Гуцол О.І. Проблеми міграції населення у структурі українсько-російських міждержавних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.27-31
1195631
  Гуцол О.І. Проблеми міграції населення у структурі українсько - російських міждержавних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.27-32
1195632
   Проблеми міграції та повернення депортованих в Україну : Матеріали міжнародного симпозіума 14-15 березня 1997. – Київ : Freedom House, 1997. – 200с. – ISBN 966-95257-3-Х
1195633
  Павлів-Самоїл Проблеми міграції у контексті вступу України в ЄС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 58-62. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1195634
  Старух А.І. Проблеми міжбюджетної політики та напрями її реформування // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 82-88. – (Економічні науки ; № 24). – ISSN 2219-7915
1195635
  Топалов А.Д. Проблеми міжгалузевих відносин сільського господарства в ринкових умовах : економіка та управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 132-136 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1195636
  Харченко Л.В. Проблеми міжелітної консолідації в умовах ментального плюралізму українського суспільства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 305-309. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1195637
  Мазука Л.І. Проблеми міжетнічної толерантності в Автономній Республіці Крим // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 43-47
1195638
  Петровська Л.Є. Проблеми міжкультурної і міжмовної відповідності невербальних засобів спілкування (на прикладі жестів ствердження і заперечення у південних слов"ян) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 134-138
1195639
  Овчаренко Л.М. Проблеми міжкультурної комунікації з точки зору лінгвістики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 123-127. – ISSN 2522-493Х
1195640
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 5. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1195641
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 10/11. – 2015. – 512 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195642
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 12. – 2017. – 420 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Політичні науки)
1195643
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 13. – 2018. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: політичні науки)
1195644
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 14. – 2018. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: політичні науки)
1195645
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 15. – 2019. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: політичні науки)
1195646
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 16. – 2019. – 393 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: політичні науки)
1195647
  Цибульський Ю. Проблеми міжнародно-правового забезпечення екологічного планування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 154-160. – ISSN 1993-0909
1195648
  Андріїв В. Проблеми міжнародно-правового захисту трудових прав дітей і підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 6-9. – (Юридичні науки ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано міжнародно-правові акти, що регулюють трудові відносини дітей і підлітків, а також проблеми їхнього міжнародно-правового захисту. Доведено, що дитяча праця вважається працею, виконання якої є шкідливим і небезпечним для дитини і ...
1195649
  Калакура В.Я. Проблеми міжнародно-правового регулювання міждержавного усиновлення // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 69-75. – (Юридичні науки ; № 3)
1195650
  Камінська Н.В. Проблеми міжнародно-правового статусу сучасних регіонів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 101-108
1195651
  Вергун В.А. Проблеми міжнародного бізнесу в економічній нобелелогії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 32-44. – ISSN 2308-6912
1195652
  Лукіша К. Проблеми міжнародного всиновлення українських дітей іноземцями // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 244-246. – ISBN 978-617-7069-14-9
1195653
  Коваль Т.М. Проблеми міжнародного оподаткування // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 104-105
1195654
  Тертишник В. Проблеми міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства / В. Тертишник, О. Тертишник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С125-128
1195655
  Ісакович С.В. Проблеми міжнародної безпеки в концепції нової Конституції України // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1992. – № 1 (1). – С. 39-51


  Автор розглядає питання міжнародної безпеки і пропонує концептуальні положення для включення в новий Основний Закон.
1195656
  Коломієць Т.В. Проблеми міжнародної безпеки в сучасному світі = Gegenvartige probleme der internationalen sicherheit : Навчально-методичні матеріали з німецької мови / Т.В. Коломієць; Дипломатична академія України при Мін-ві закордонних справ України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 96с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
1195657
  Желєзняк І. Проблеми міжнародної безпеки і глобальна стратегія США на початку постбіполярної епохи // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 21-22
1195658
  Вербицька Г. Проблеми міжнародної заборгованості на глобальних фінансових ринках // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 77-84. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1195659
  Лутковська А. Проблеми міжнародної правової допомоги в реалізації права на справедливий судовий розгляд // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 539-541
1195660
  Верхогляд О. Проблеми міжнародної співпраці у сфері вищої освіти: контроль за якістю освіти. Національний і міжнародний аспект / О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовський // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 15-23. – ISSN 1682-2366


  Піднімаються питання підвищення ефективності взаємодії ВНЗ різних країн, контролю й оцінки якості освіти, ліцензування й акредитації ВНЗ у країнах світу.
1195661
  Кравченко В. Проблеми міжнаціональних взаємин у повісті "Тарас на Аралі" У. Бекбаулова // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 110-114. – ISBN 978-617-7196-23-4
1195662
  Бландіньєр Ж.-П. Проблеми містобудування та благоустрою території // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 3. – С.3-6
1195663
  Толуб"як В. Проблеми місцевих бюджетів та необхідність удосконалення міжбюджетних відносин // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.191-199
1195664
  Батанов О.В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті реалізації принципу верховенства права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-68.
1195665
  Молінська Б.В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні: реформа децентралізації // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – C. 251-252. – ISBN 978-617-8037-71-0
1195666
  Якимчук Н.Я. Проблеми місця інституту права власності на публічні фонди коштів у сисмтемі права України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.87-93. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1195667
  Кузьменко О. Проблеми місця та змісту адміністративного процесу в системі права / О. Кузьменко, В. Чорна // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 110-120. – ISSN 1026-9932
1195668
  Найден О. Проблеми міфологізації і деміфологізації в українській культурі (пастуші плачі: фольклорний і Тарас Шевченко // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (343), травень - червень. – С. 45-47. – ISSN 0130-6936
1195669
  Боярська Л.В. Проблеми міфологічного мислення в дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" і "Зелені млини" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 28-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглядаються особливості поетики дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" і "Зелені млини", зокрема прийоми міфологізації твору.
1195670
  Багіров С.Р. Проблеми множинності причин та кумулятивної каузальності при встановленні причинного зв"язку у злочинах проти довкілля // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 67-72. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1195671
  Боровик П.М. Проблеми мобілізації власних податкових надходжень бюджетів місцевих громад в Україні / П.М. Боровик, С.М. Колотуха // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 15-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1195672
  Романюк О.В. Проблеми мови та якостыі освіти // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 107-114. – ISSN 2227-7242
1195673
  Сидорчук Н. Проблеми мови, історії та літератури на сторінках народовської преси 1860-1900 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 177-179. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1195674
  Зеленська О. Проблеми мовних контактів і видів міжмовних зв"язків у працях професора Ю.О. Жлуктенка (до сторіччя від дня народження) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 105-110. – ISSN 2522-493X
1195675
  Гейко Т.М. Проблеми мовно-культурної взаємодії: роль культурологічних запозичень у мовній картині світу / Т.М. Гейко, О.Д. Федченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 89-95
1195676
  Ткачова А.В. Проблеми мовно-культурної комунікації у п"єсі Петера Хандке "Quodlibet" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 173-176
1195677
  Карпенко М.О. Проблеми мовної взаємодії в контексті перекладознавства // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1195678
  Карпенко М.О. Проблеми мовної взаємодії в контексті перекладознавства // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 143-146. – ISBN 966-7890-03-1
1195679
  Підкопай Т. Проблеми мовної глобалізації та їх відображення у сучасних лексичних системах / Т. Підкопай, Л. Черняк // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 28-30
1195680
  Грицюта Н.М. Проблеми мовної етики реклами // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 82-96


  Етична некоректність мови соціальних комунікацій, їх безграмотність і брак моральної свідомості - болюче й актуальне питання, оскільки впливає на формування і стан вітчизняної масової культури. Реклама, що є однією з найпоши реніших субкультур ...
1195681
  Малікова О.В. Проблеми мовної інтерференції у міжкультурній комунікації / О.В. Малікова, О.В. Йолкіна // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 396-404. – ISBN 966-581-481-8
1195682
  Пентилюк М.І. Проблеми мовної культури в науковому доробку І. Огієнка / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 169-173. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті проаналізовано проблеми мовної культури, висвітлені в науковому доробку І. Огієнка, їх значення для розвитку української мови загалом та культури української мови зокрема.
1195683
  Балабін В.В. Проблеми мовної підготовки в Збройних Силах України // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 42-46.
1195684
  Семиколєнова С.В. Проблеми моделювання в стратегічному управлінні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 13 пунктів
1195685
  Вовк Роман Проблеми моделювання міжнародних відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 235-238. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1195686
  Алєксєйчук В.І. Проблеми моделювання при огляді місця події // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 170-177. – ISSN 0201-7245
1195687
  Калмикова Л. Проблеми моделювання процесів аудіювання у світовій психолінгвістиці / Л. Калмикова, Н. Харченко, І. Мисан // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – C. 160-198. – (Psychology ; vol. 26, issue 1). – ISSN 2309-1797
1195688
  Білоусова О.О. Проблеми моделювання системи протидії злочинності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 272-277
1195689
  Ковтуненко Е.С. Проблеми моделювання трансформаційного процесу в сучасних соціологічних теоріях // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  У руслі структуралістської парадигми була розроблена теорія фазси стемної трансформації. Автором цієї теорії є німецький соціолог та політолог Вольфганг Меркель.
1195690
  Лісова Л.А. Проблеми моделювання шельфових екосистем // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 214-220. – ISSN 0868-6939
1195691
  Солових В.П. Проблеми модернізації державного управління в контексті постіндустріального суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 71-76. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1195692
  Найдьонов І.М. Проблеми модернізації ефективності освіти // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 54-57
1195693
  Мицик Л. Проблеми модернізації змісту освіти в умовах європейської інтеграції вищої школи України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 77-81.
1195694
  Ляшенко О.І. Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 4 (101). – С. 5-11. – ISSN 2304-0629
1195695
  Семенчук Д.В. Проблеми модернізації інвестиційної політики України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 75-83
1195696
  Антонюк Д.А. Проблеми модернізації інфраструктури підприємництва України в контексті євроінтеграційних процесів // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 193-195
1195697
  Даниляк О.О. Проблеми модернізації конституційних форм безпосереднього народовладдя в Україні / О.О. Даниляк, В.С. Караваєв // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 30-34. – ISSN 2220-1394
1195698
  Бенчак О. Проблеми модернізації навчального процесу при підготовці фахівців з міжнародних відносин // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 169-177. – ISSN 2218-5348
1195699
  Костюк Т.О. Проблеми модернізації освіти в Україні в рамках Болонського процесу // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 88-92
1195700
  Попова О.Б. Проблеми модернізації освіти і мультикультурність // Матеріали науково-практичної конференції "Діалог культур: дослідження, практики, виклики" : 3-5 жовт. 2011 р. / "Діалог культур: дослідження, практики, виклики", наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2011. – С. 168-170
1195701
   Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції: Київ, 20-21 лютого 2004 р. – Київ : Європейський університет, 2004. – 197с.
1195702
  Щерба І. Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 333-338. – ISSN 2218-5348
1195703
  Ващук О.М. Проблеми модернізації освітньої політики України у контексті Болонського процесу / О.М. Ващук, В.О. Нелюбов // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 155-156. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)


  Статья посвящена проблемам евроинтеграции образовательной системы Украины.
1195704
  Терещенко М. Проблеми модернізації підготовки менеджерів з інновацій в контексті реформування системи освіти в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 329-333. – ISSN 2076-1554
1195705
  Гусаров К.В. Проблеми модернізації процесуальної форми касаційного провадження в цивільному процесі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 158-167. – ISSN 0201-7245
1195706
  Кутузова Г.І. Проблеми модернізації регіональної системи університетської освіти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 50-53. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1195707
  Биваліна М.В. Проблеми модернізації та реконструкції міських територій забудованих великопанельними будинками перших серій // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 146-151. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1195708
   Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України : тези доповідей науково-практичної конф., Київ 27-28 травня 2010 року / [ відп. ред. ] : В. Ковтунець ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Ком. з питань науки та освіти ВРУ, Міжн. фонд "Відродження", Всеукраїнська громадська орган. "Ін-т виробничого права", Т-во конституційного права. – Київ : Нора-Друк, 2010. – 216 с. – ISBN 978-966-2961-54-6
1195709
  Федорчук Е.І. Проблеми модульно-рейтингового оцінювання навчальної діяльності студентів у світлі входження України в Болонський процес / Е.І. Федорчук // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С.267-276.
1195710
  Сененко А.І. Проблеми молодих учених Національної академії наук України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 71-73. – ISSN 1027-3239
1195711
  Герасимова Т.І. Проблеми молоді з інвалідністю в сучасних умовах економічної нестабільності // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 109-111. – ISBN 978-966-654-490-5
1195712
  Пачковський Ю.Ф. Проблеми молоді: соціолого-психологічні аспекти вивчення та діагностики : Науково-методичний збірник / Ю.Ф. Пачковський, І.О. Корнієнко; МФ "Відродження"; Асоціація практикуючих психологів Львівської області. – Львів : ВНТЛ, 1999. – 76с. – ISBN 966-7148-76-9
1195713
   Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання / [ред. та упоряд. : Л. Кудіна, Л. Яцюк ; відп. за вип. Л. Кудіна]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2011. – 64 с. : табл., іл.
1195714
  Кучина Н.І. Проблеми молодіжного дозвілля в Україні та шляхи їх вирішення / Н.І. Кучина, Е.В. Манелюк // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – C. 6-19. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 57). – ISSN 2410-5333
1195715
  Бєльська Т.В. Проблеми молодого покоління: "waithood generation" та NEET / Т.В. Бєльська, Ю.І. Малюхова // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 75-93. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1195716
  Костюк О. Проблеми монетарної комунікації в контексті перспектив реалізації інфляційного таргетування // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 20-27


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
1195717
  Макаренко М.І. Проблеми монетарної підтримки економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються процеси, що характеризують рівень економічного росту в Україні, і їх залежнісь від грошово-кредитної політики та інших макроекономічних показників. In the articles the processes are considered which characterize a level of ...
1195718
  Юхименко П.І. Проблеми монетизації економіки України : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 11-20. – Бібліогр.: 18 назв
1195719
  Єщенко П.С. Проблеми монетизації цифрового контенту / П.С. Єщенко, В.В. Жебка, С.В. Ступак // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1 (9). – С. 22-27
1195720
  Романенко Проблеми моніторингу в освіті / Романенко, А, . // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 56. – С. 3-9. – ISBN 966-8847-12-1
1195721
  Соколовська А.М. Проблеми моніторингу ефективності надання податкових пільг в України : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 42-53 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1195722
  Теклюк Р.В. Проблеми моніторингу здоров"язберігаючої компетентності сучасних підлітків / Р.В. Теклюк, І.В. Сергета // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
1195723
  Колотило О.Д. Проблеми моніторингу ризику в умовах вітчизняного ринку страхування // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 135-138. – Бібліогр.: 2 назв
1195724
  Станько Н.Л. Проблеми монополії та механізми її вивялення в національній економіці // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.72-75. – ISBN 5-7763-2435-1
1195725
  Лукінова Ю. Проблеми моралі та виховання у творчості Арістофана (за комедією "Хмари") // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 310-313. – ISBN 978-966-171-783-0
1195726
  Майстренко С.В. Проблеми моралі та християнської етики у драматичній спадщині М. Кропивницького // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 25-28. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
1195727
  Атаманюк І.В. Проблеми моралі у роботі З. Баумана "Мислити соціологічно" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 9-11
1195728
  Нападиста Валентина Григорівна Проблеми моралі у філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.07 / Нападиста Валентина Григорівна; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2000. – 230л. – Бібліогр.:л.167-191
1195729
  Нападиста Валентина Григорівна Проблеми моралі у філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.07 / Нападиста Валентина Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
1195730
  Нападиста В. Проблеми моралі у філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: джерела та історіографія // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С. 77-84


  Дослідження вчених КДА та Університету Св. Володимира. Про О. Гілярова. - С. 83. Про С.С. Гогоцького. - С. 77, 78-79, 81, 83.
1195731
  Парасюк В.М. Проблеми морального імперативу у професійній діяльності слідчого // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 409-414. – (Юридична ; Вип. 1)
1195732
  ІЦербатюк Олена Проблеми моральної культури в системі українознавства: стан та перспективи дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-74. – (Українознавство ; Вип. 3)


  Обгрунтовано актуальність досліджень моральної культури в системі українознавства та визначено їх ключові аспекти. На окремих конкретних прикладах з історії культури Княжлої доби, доби бароко, ХІХ та ХХ ст. продемонстровано принципову можливість ...
1195733
  Симонова К.С. Проблеми морфології в українському мовознавстві XVI-XVII ст. / К.С. Симонова, І.А. Ярошевич // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 496-506. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1195734
  Демешко І.М. Проблеми морфонологічного моделювання девербативів у сучасній українській літературній мові // Мова: класичне - модерне - постмодерне : зб. наук. статей / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [редкол.: Ожоган В.М. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. – Вип. 1. – С. 48-55. – ISBN 978-617-7092-36-9
1195735
  Заворотько Я.Л. Проблеми мотивації дистанційних працівників в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 137-148
1195736
  Колесник В.І. Проблеми мотивації персоналу на підприємствах харчової промисловості / В.І. Колесник, С.Ю. Вігуржинська // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 27-32. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1195737
  Гриківська О.В. Проблеми мотивації праці управлінського персоналу / О.В. Гриківська, Ж.В. Соловйова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 86-91. – ISSN 1993-6788
1195738
  Гривківська Оксана Василівна Проблеми мотивації праці управлінського персоналу / Гривківська Оксана Василівна, Соловйова Жанна Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 86-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто актуальні проблеми мотивації праці управлінського персоналу, визначено їхній вплив на ефективність діяльності підприємства.
1195739
  Васильєв М.Г. Проблеми музейної справи в Україні в довоєнні роки // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 89-94
1195740
   Проблеми музыкальной самодеятельности.. – Москва Ленинград, 1965. – 133 с.
1195741
  Шахова К.О. Проблеми мультикультуралізму в німецькомовних літературах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 162-167. – ISBN 966-594-420-7
1195742
  Шклифов Благой Проблеми на българската диалектна и историческа фонетика с оглед на македонските говори / Шклифов Благой. – София : Изд-во "Качармазов", 1995. – 120с. – ISBN 954-603-004-Х
1195743
  Куцаров И. Проблеми на българската морфология / И. Куцаров. – Пловдив, 1993. – 180 с.
1195744
  Гандев Х. Проблеми на българското възраждение : трудове върху обществ.-икономич. развит. на България от средата на XVII до 70-те години на XIX век. Разкр. генез. на българск. култ. и трансформир. на феодалн. и религ. мироглед в светски и рационал., формир. на рев. та идеол. на Левски и др. пробл. / Х. Гандев. – София : Наука и изкуство, 1976. – 855 с.
1195745
  Петров Л. Проблеми на военната политика на България 1934-1939 / Л. Петров. – София : Военно издателство, 1990. – 232 с.
1195746
  Цанев Г. Проблеми на днешната бъгарска литература. / Г. Цанев. – София, 1939. – 145с.
1195747
  Ликова Р. Проблеми на европейския символизъм / Р. Ликова. – София : Наука и изкуство, 1984. – 572 с.
1195748
   Проблеми на културното наследство. – София, 1981. – 181с.
1195749
  Георгиева Ц. Проблеми на культурната антропология : учебник / Цветана Георгиева. – София : Ан-Ди. – ISBN 978-519-7221-03-9
Ч. 1 : Литература и антропология. – 2015. – 195, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1195750
  Ризов Георги Проблеми на макросоцио-лингвистиката / Ризов Георги. – София
ч.1. – 1992. – 135 с.
1195751
   Проблеми на моделироне и измерване на икономическите процеси в НР България. – София, 1981. – 314с.
1195752
  Ангелов Т. Проблеми на натрупването в НР България / Т. Ангелов. – София : Наука и изкуство, 1979. – 215 с.
1195753
  Пирьов Генчо Проблеми на педагогическата психология : Избрани произведения / Пирьов Генчо. – София : Народна просвета, 1976. – 412с.
1195754
  Севдийе Али Проблеми на разкриването на дефтерите от фонда на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2016. – Г. 23 (62), 6. – С. 132-149. – ISSN 0861-847Х
1195755
   Проблеми на съвременната българска литература. – София, 1964. – 414с.
1195756
   Проблеми на съвременната българска проза. – София : Български писател, 1973. – 404 c.
1195757
   Проблеми на таланта : Статии и интервюта. – София : Партиздат, 1974. – 542 с.
1195758
  Гошкин Г.Д. Проблеми на художествената специфика / Г.Д. Гошкин. – София, 1961. – 328с.
1195759
  Важинський Ф.А. Проблеми на шляху інтеграції аграрної політики України в загальноєвропейську та заходи щодо їх вирішення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 117-121
1195760
  Коваленко Т.О. Проблеми набуття права власності на землю суб"єктами аграрного підприємництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 54-67.
1195761
  Якубівський І.Є. Проблеми набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03, 081 / Якубівський Ігор Євгенович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 81 назва
1195762
   Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – 99, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці статей
1195763
  Дика Н.М. Проблеми навчання граматики української мови у контексті методичної спадщини А.П. Медушевського // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 189-195. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
1195764
  Кошман Т.І. Проблеми навчання діалогічного мовлення студентів технічних ВНЗ / Т.І. Кошман, Т.І. Сінькова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 94-99
1195765
  Марчук О.О. Проблеми навчання і виховання молодого покоління на території Волині ХІХ - першої половини ХХ століття у науко-вих розвідках // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 127-142. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
1195766
  Воронова Є. Проблеми навчання професійно-орієнтованій іноземній мові в технічних ВНЗ // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 1 (50). – С. 46-47. – ISSN 1562-529Х
1195767
   Проблеми навчання та викладання практичної граматики іноземної мови у вищому навчальному закладі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14-15 жовтня 2004 р. – Дрогобич : Коло, 2005. – 240с. – ISBN 966-7996-69-7
1195768
  Казьмирчук М.Г. Проблеми навчання та позауніверситетське життя студентів довоєнного Київського університету (1933-1941 рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 45-55. – ISBN 978-966-171-569-0


  В статті проаналізовано проблеми навчання, практичної та громадсько-політичної роботи студентів КДУ ім. Т.Г. Шевченка, висвітлено питання стипендії та заробітної плати працюючих студентів, їхнє харчування та одяг у довоєнні роки.
1195769
  Пац Л. Проблеми навчання української мови як іноземної // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 128-131
1195770
  Дроздова І. Проблеми навчання усного й писемного професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 42-45
1195771
  Журавльева Віра Проблеми навчання: застосування індуктивного і дедуктивного методів у викладанні географії : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 9-12
1195772
  Кундрик В. Проблеми надання адміністративних послуг в Україні та шляхи його вдосконалення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 240-241
1195773
  Бєлкін Л.М. Проблеми надання властивостей первинного документа електронним авіаційним квиткам // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 98
1195774
  Бєлкін Л.М. Проблеми надання юридичної сили електронним документам у господарському обороті: співвідношення публічної та приватної складової в контексті Закону України " Про електонну комерцію" // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України ; голов. ред. Кравчук Г.А. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобкова А.Г., Боднар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 71-81
1195775
   Проблеми надзвичайних ситуацій = Problems of emergency situations / Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: Андронов В.А., Рибка Є.О., Абрамов Ю.О. [та ін.]. – Харків : Національний університет цивільного захисту України, 2005-. – ISSN 2524-0226
№ 1 (33). – 2021. – 289 с. – Резюме укр., англ. мовами
1195776
   Проблеми надзвичайних ситуацій = Problems of emergency situations / Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: Андронов В.А., Рибка Є.О., Абрамов Ю.О. [та ін.]. – Харків : Національний університет цивільного захисту України, 2005-. – ISSN 2524-0226
№ 1 (35). – 2022. – 324 с. – Резюме укр., англ. мовами
1195777
  Ловинюков В.І. Проблеми надрокористування у Криворізькому залізорудному басейні / В.І. Ловинюков, Г.Т. Євпак, О.Б. Кузьменко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 5. – С. 50-52. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1195778
  Олійник Я.Б. Проблеми накопичення відходів життєдіяльності людини та її майбутнього розвитку / Я.Б. Олійник, В.І. Гетьман // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 235-242. – Бібліогр.: 7 назв.
1195779
  Смаглова Н. Проблеми накопичення і використання електронних ресурсів у бібліотеках НДУ НАН України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 64-68. – ISSN 1029-7200


  18 листопада 2011 р. відбулося стажування за програ- мою ІРБІС для керівників і працівників бібліотек НДУ НАН України, розташованих у м. Києві
1195780
  Скокова Л.Г. Проблеми наративного інтерв"ю // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 72-82. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Описано зміст та поняття автобіографічного наративного інтерв"ю як одного з можливих методів збирання соціологічної інформації. Проводиться формальний аналіз комунікативної схеми інтерв"ю через підтвердження його аутентичної спонтанності, а також через ...
1195781
   Проблеми наркоманії, ВІЛ-інфекції та ЗПСШ в Україні. – Київ, 2001. – 48 с. – (Бібліотека соціального працівника)
1195782
   Проблеми наркоманії, ВІЛ - інфекції та ЗПСШ в Україні : інформаційний бюлетень. – Київ, 1999-
№ 1. – 2000
1195783
   Проблеми наркоманії, ВІЛ - інфекції та ЗПСШ в Україні : інформаційний бюлетень. – Київ, 1999-
№ 1. – 2001
1195784
   Проблеми наркоманії, ВІЛ - інфекції та ЗПСШ в Україні : інформаційний бюлетень. – Київ, 1999-
№ 2. – 2001
1195785
  Федоренко Д.М. Проблеми наступності норм про кримінальну відповідальність за вимагання // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 175-186. – ISSN 2079-6242
1195786
  Микуляк М.І. Проблеми наступності у навчанні іноземних мов у початковій та середній школі Німеччини // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 127
1195787
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 1998
1195788
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 1998
1195789
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 1998
1195790
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 1998
1195791
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 1998
1195792
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 1998
1195793
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 1998
1195794
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 1998
1195795
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 1998
1195796
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 1998
1195797
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 1998
1195798
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 1998
1195799
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 1999
1195800
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2000
1195801
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2000
1195802
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2000
1195803
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2000
1195804
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2000
1195805
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2000
1195806
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2000
1195807
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2000
1195808
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2000
1195809
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2000
1195810
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2000
1195811
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ
№ 2. – 2001
1195812
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ
№ 3. – 2001
1195813
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2001
1195814
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2001
1195815
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2001
1195816
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2001
1195817
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2001
1195818
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2002
1195819
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2002
1195820
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2002
1195821
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2002
1195822
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2002
1195823
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2002
1195824
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2002
1195825
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2002
1195826
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2002
1195827
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2002
1195828
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2002
1195829
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2002
1195830
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2003
1195831
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2003
1195832
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2003
1195833
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2003
1195834
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2003
1195835
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2003
1195836
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2003
1195837
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2003
1195838
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2003
1195839
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2003
1195840
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2003
1195841
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2003
1195842
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004
1195843
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2004
1195844
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2004
1195845
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004
1195846
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2004
1195847
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2004
1195848
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2004
1195849
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2004
1195850
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2004
1195851
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2004
1195852
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2004
1195853
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2004
1195854
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005
1195855
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2005
1195856
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
1195857
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2005
1195858
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2005
1195859
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2005
1195860
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2005
1195861
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2005
1195862
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2005
1195863
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2005
1195864
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2005
1195865
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2005
1195866
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006
1195867
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2006
1195868
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2006
1195869
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2006
1195870
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2006
1195871
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2006
1195872
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2006
1195873
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2006
1195874
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2006
1195875
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2006
1195876
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2006
1195877
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2006
1195878
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1195879
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1195880
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1195881
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1195882
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1195883
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1195884
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1195885
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1195886
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1195887
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1195888
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1195889
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1195890
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1195891
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1195892
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1195893
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1195894
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1195895
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1195896
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1195897
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1195898
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1195899
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1195900
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1195901
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1195902
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1195903
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1195904
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1195905
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1195906
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1195907
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1195908
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1195909
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1195910
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1195911
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1195912
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1195913
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1195914
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1195915
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1195916
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1195917
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1195918
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1195919
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1195920
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2011. – Резюме укр. та англ. мовами
1195921
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1195922
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1195923
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1195924
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1195925
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
№ 1. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1195926
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
№ 2. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1195927
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 4. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1195928
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 7. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1195929
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 8. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1195930
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 11. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1195931
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 12. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1195932
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 1 (145). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1195933
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 2 (146). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1195934
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 6 (150). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1195935
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
№ 11 (155). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1195936
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 9 (165). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195937
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 11/12 (167/168). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195938
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 1 (169). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1195939
  Бобров О.М. Проблеми науки управління / О.М. Бобров. – Київ, 1966. – 40с.
1195940
  Яценко Б.П. Проблеми наукових досліджень географічного країнознавства (початок ХХІ ст.) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 92-97
1195941
  Кириленко Валентина Проблеми науково-технічної термінології національних стандартів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 23-24. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналіз стану науково-технічної термінології у згармонізованих національних стандартах. Для розв"язання проблем, наявних у сфері науково-технічної термінології згармонізованих національних стандартів, доцільно внести зміни до ДСТУ 1.7-2001 "Державна ...
1195942
  Бібік Н.М. Проблеми наукового забезпечення модернізації загальної середньої освіти // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-46


  Проанализированы направления модернизации общего среднего образования, тематика научных исследований ученых академии по этому вопросу в свете Болонского процесса.
1195943
  Куценко В.І. Проблеми наукового керівництва суспільним розвитком / В.І. Куценко. – Київ, 1968. – 25с.
1195944
  Фурман В. Проблеми наукового та інформаційно-аналітичного забезпечення страхового ринку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-58. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Автором висвітлюються проблеми наукового та інформаційно-аналітичного забезпечення страхового ринку України та пропонуються шляхи їх вирішення. Science, informational and analytical issues of insurance market provision in Ukraine are analyzed. Ways of ...
1195945
  Кравченко О.В. Проблеми наукової інституалізації вітчизняної культурології // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 48-56
1195946
  Василенко О. Проблеми наукової комунікації професійного середовища у бібліотекознавчих проєктах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (263). – С. 22-38. – ISSN 1029-7200
1195947
  Шевченко Л.І. Проблеми наукової школи в Харківській славістиці середени XIX ст.: О.О. Потебня і П.О. Лавровський / Л.І. Шевченко, Дядищева-Росовецька // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 3-10. – ISSN 0027-2833
1195948
  Пустовіт В.Ю. Проблеми націєтворення в мемуарному дискурсі вітчизняних письменників XIX століття : монографія / В.Ю. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. пед. ін-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : Знання, 2008. – 282, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-8151-88-0
1195949
  Кононенко Н.В. Проблеми націогенезу в Україні та формування політичних цінностей // Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.) : зб. наук. праць / Р.В. Балабан, С.Г. Брехаря, Г.І. Зеленько, Н.В. Кононенко, Л.О. та ін. Кочубей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 8-34. – ISBN 978-966-02-9032-7
1195950
  Шутов І. Проблеми націоналізації в Україні (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 122-126
1195951
  Картунов О.В. Проблеми національно-державного відродження України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 33-50. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
1195952
  Коломієць О.В. Проблеми національного законодавства в сфері боротьби з кіберзлочинністю та шляхи їх вирішення // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 546-551. – ISSN 2076-1554
1195953
  Власюк О. Проблеми національної безпеки України в умовах євроатлантичної інтеграції // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-14.


  Матеріали "круглого столу" "Проблеми та шляхи удосконалення співробітництва України з Північноатлантичним альянсом" 16 листопада 2007 року , м. Київ
1195954
  Філіма Х. Проблеми національної ідентичності в письменницькій мемуаристиці XIX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 161-163. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2
1195955
  Макаров Г.В. Проблеми національної ідентичності в Україні: етнорегіоналізм, регіоналізм чи локалізм? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про проблеми національної ідентичності в українському суспільстві. На думку автора, ці проблеми випливають з територіальної визначеності та систем поглядів, таких як етнорегіоналізм, регіоналізм та локалізм.
1195956
  Швед О.В. Проблеми національної ідентичності країн Скандинавії в контексті процесу Європейської інтеграції // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 158-171. – ISSN 0130-5247


  Країни Північної Європи в контексті інтеграційних рухів
1195957
  Гальчак Б. Проблеми національної ідентичності лемків в Польщі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 21-28.
1195958
  Юндерський Ю. Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні / Ю. Юндерський, Г. Паламарчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.19-29. – ISSN 0131-775Х
1195959
  Храмцова І.А. Проблеми національної культури крізь призму журнальної публіцистики в добу перебудови в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 118-121. – ISSN 2076-1554


  Проаналізовано проблеми національної культури, крізь призму журнальної публіцистики в добу перебудови в Україні. Показано складність і неоднозначність умов розвитку та діяльності публіцистики в Україні вдосліджуваний період. Журнальна публіцистика доби ...
1195960
  Аледінова С. Проблеми національної мови та освіти у висвітленні кримськотатарських ЗМІ // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 26-29


  У статті йдеться про проблеми національної мови та освіти кримських татар, а також про становлен ня спеціальних освітніх видань з метою інформування населення. Про шляхи та способи відродження кримськотатарської мови, з метою досягнення кримськими ...
1195961
  Пригуза П.Д. Проблеми національної моделі неспроможності та банкрутства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 169-188.
1195962
  Скрипник Віктор Проблеми не вчорашнього дня // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 6
1195963
  Мельник І.Г. Проблеми невеликих міст // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 69-73. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-521-126-9
1195964
  Тертишник В.М. Проблеми негласних слідчих дій в ситемі доказового права // Проблеми доказування: теорія і практика : матеріали наук.- практ. конф. (29 жовтня 2016 р.) / М-во внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.О. Яковенко]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 5-10. – ISBN 978-617-616-074-8
1195965
  Мелешко О.В. Проблеми недержавних пенсійних фондів розвинутих країн як наслідок світової фінансової кризи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 54-63
1195966
  Грушко В. Проблеми недержавного пенсійного страхування / В. Грушко, О. Чеберяко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблеми недержавного пенсійного страхування в Україні. Визначено переваги накопичувальної системи та недоліки українського законодавства у цій сфері. The problems of private pension insurance in Ukraine are outlined. Considerable ...
1195967
  Кривульченко О.А. Проблеми нелегальних емігрантів громадян України в Італії: умови праці та соціальне становище // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С.277-285. – ISBN 966-7196-06-2
1195968
  Довжук О.В. Проблеми нелегальної трудової міграції в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 232-236.
1195969
  Курінна В.О. Проблеми неповних сімей в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 45-47. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1195970
  Ничипоренко С.В. Проблеми неповних сімей у контексті демографічного розвитку // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 37-43.
1195971
  Галака С.П. Проблеми нерозповсюдження ядерної зброї після ядерних випробувань в Індії та Пакистані // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 64-67.
1195972
  Подцерковний О. Проблеми неспівпадання економічних та юридичних відносин у сфері грошових зобов"язань суб"єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-46
1195973
  Васильєва М. Проблеми неспроможних держав: виклик століття // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 46-49


  Найбільшим політичним недоліком сучасності є відсутність міжнародного механізму поводження з неспроможними державами ("failed states") і недієздатними (крихкими) державами ("failing states"). У 2002 р. Національна стратегія безпеки США проголошувала, ...
1195974
  Попадич Б. Проблеми новітнього конституційного процесу // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 295-297. – ISBN 978-966-2075-20-5
1195975
   Проблеми номенклатури органічних сполук / О.В. Гордієнко, М.Ю. Корнілов, В.С. Толмачова, О.М. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 93-96. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Обговорено стан сучасної української хімічної номенклатури органічних сполук та їхні назвоутворення за новими рекомендаціями IUPAC 1993 р., запропонована схема складання їх назв українською мовою.
1195976
  Дерев"янко С. Проблеми нормативно-правового регулювання джерел фінансування місцевих референдумів // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 65-71.
1195977
  Бостан С.К. Проблеми нормативно-правового регулювання дистанційної форми навчання у системі вищої освіти в Україні / С.К. Бостан, Л.М. Бостан // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 217-221. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1195978
  Черняк О. Проблеми нормативно-правового регулювання організації досудового розслідування резонансних злочинів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 101-107. – ISSN 2311-6676
1195979
  Битяк Ю. Проблеми нормативно-правового регулювання оцінки діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 116-124
1195980
  Сімакова-Єфремян Проблеми нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності в адміністративному судочинстві України // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 28-35.
1195981
  Сімакова-Єфремян Проблеми нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності в адміністративному судочинстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-81.
1195982
  Лозовий А.І. Проблеми нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності у кримінальному процесі України / А.І. Лозовий, Сімакова-Єфремян // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 74-83
1195983
   Проблеми нормативно-правової бази забезпечення кібербезпеки в Україні: стан і перспективи / З.Б. Живко, Т.В. Рудий, В.В. Сеник, С.С. Родченко // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 3 (9). – С. 18-25. – ISSN 2617-4162
1195984
  Таран О.В. Проблеми нормативно - правового захисту авторських та суміжних прав в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.239-242. – ISSN 1609-0462
1195985
  Лугина О.В. Проблеми нормативного визначення терміна "самовільне зайняття земельних ділянок" // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 59-66.
1195986
  Лугина О. Проблеми нормативного визначення терміна "самовільне зайняття земельних ділянок" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 109-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1195987
  Сапін О. Проблеми нормативного врегулювання повноти повноважень прокурора у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 439-440. – ISBN 978-617-7069-28-6
1195988
  Мартіросян А.І. Проблеми нормативного забезпечення незалежності осіб, які здійснюють правосуддя // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 567-574. – ISSN 1563-3349
1195989
  Політова І.В. Проблеми нормативного забезпечення регулювання тарифів на послуги операторів телекомунікацій // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова / Одеська, академія зв"язку ім.О.С. Попова національна. – Одеса, 2013. – № 2. – С. 112-116. – ISSN 0131-8675
1195990
  Печуляк В. Проблеми нормативного закріплення державної податкової політики в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.38-43
1195991
  Курбатова М. Проблеми нормативного закріплення забезпечення інформаційної безпеки в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 320-321
1195992
  Яременко О.І. Проблеми нормативного регулювання інформаційно-правового статусу публічних діячів // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 128-132. – ISBN 978-617-7814-17-6
1195993
  Кодинець А. Проблеми нормативного регулювання ліцензійного договору // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 22-26


  Стаття присвячена розгляду цивільно-правових аспектів регулювання договірних ліцензійних відносин, аналізу чинного законодавства у сфері надання майнових прав на результати інтелектуальної діяльності, визначення природи ліцензії та ліцензійного договору.
1195994
  Євстігнєєв А.С. Проблеми нормативного регулювання окремих видів юридичної відповідальності як гарантії забезпечення екологічної безпечності землекористування в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 267-272. – ISSN 2219-5521


  У статті проведено аналіз правового регулювання трьох видів юридичної відповідальності за правопорушення у сфері землекористування як правової гарантії екологічної безпечності такого користування, виділено проблеми та запропоновано авторські пропозиції ...
1195995
  Лісіченко С.М. Проблеми нормативного регулювання податків у Європейському Союзі // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.80-84
1195996
  Гудима Н.В. Проблеми нормативної реалізації принципів відкритості та прозорості діяльності органів державного управління в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 57-61. – Бібліогр.: 15 назв
1195997
  Бондаренко Л. Проблеми нормування капіталу промислово-фінансових груп в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 58-63. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1195998
  Михалко М. Проблеми нотаріального посвідчення договору дарування валютних цінностей // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 195-197. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1195999
  Чудна О.О. Проблеми нотаріального посвідчення договору дарування земельної ділянки // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 173-175. – ISBN 978-617-673-442-0
1196000
  Куліш О. Проблеми нотаріального посвідчення спадкового договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 490-492. – ISBN 978-617-7069-28-6
<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,