Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>
1196001
  Кобець В. " Прийти в цей світ" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 30 серпня (№ 15/16)


  Вірші.
1196002
  Жулинський М. "Прийшов до нас німчик" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 16 серпня (№ 29). – С. 5, 13


  "Враження про мирний Drag nach Osten, який описала Леся Степовичка в дилогії "Німці в городі".
1196003
  Косян М. "Прийшов час висувати шухляди..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 139-143


  Поезія і проза студійців - випускників-філологів університету попередніх років. Вірші.
1196004
   "Прийшов, щоб не розлучатися..." : на пошану 70-річчя Григора Тютюнника : наук. збірник. – Київ : Твім інтер, 2005. – 328 с. : іл. – ISBN 966-7430-19-7
1196005
  Багров В.Н. "Приказываю самым срочным порядком..." : очерки / В.Н. Багров, Ю.В. Морозов, Г.И. Семин. – Москва : Воениздат, 1991. – 221, [2] с. – ISBN 5-203-00405-6


  Содерж.: В.И. Ленин и моряки-черноморцы; "Приказываю самым срочным порядком...".
1196006
  Руставелі Ш. "Прикінцеві строфи" // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 533. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1


  Руставелі Шота. Розділ з поеми: "Витязь у тигровій шкурі". Переклад Миколи Бажана.
1196007
  Овсієнко В. "Приклад Євгена Концевича важливий для нас..." // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 151-164. – ISBN 978-966-399-815-2
1196008
  Бадрак В. "Приклади непересічних особистостей змінюють світ більше, ніж технології..." / розмовляв Ігор Бондар-Терещенко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 15 січня (№ 1)


  Роман "Собор. Киевский перекресток Вильгельма Котарбинского".
1196009
  Терещенко О. "Прикладна драконологія" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 81-83
1196010
  Совгиря О.В. Прийняття актів Кабінетом Міністрів України як процесуальна форма закріплення його рішень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 279-286. – ISSN 1026-9932


  У статті досліджуються питання щодо місця конституційно-процесуальної форми у структурі конституційно-правового татусу вищого органу виконавчої влади в Україні.
1196011
  Перерва Ю. Прийняття законів парламентом України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 33-36
1196012
  Жовква І.І. Прийняття зовнішньополітичних рішень як наука // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 37-42


  У цій статті розглянуто виникнення та розвиток прийняття зовнішньополітичних рішень як науки. Автор доводить, що прийняття зовнішньополітичних рішень може бути охарактеризоване як наука, яка має свої окремі об‘єкт та предмет, категоріальний апарат та ...
1196013
  Рубан Н.І. Прийняття і застосування спільної консолідованої бази оподаткування в контексті загальноєвропейської перспективи / Н.І. Рубан, Т.В. Васильков, В.П. Пасічник // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 62-65 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1196014
  Койдан Н.С. Прийняття маркетингових рішень підприємствами АПК // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 116-119. – ISSN 2221-1055
1196015
  Зеленський В.М. Прийняття на роботу за конкурсом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Зеленський Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 194 арк. – Бібліогр.: арк. 175-194
1196016
  Зеленський В.М. Прийняття на роботу за конкурсом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Зеленський Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1196017
  Портнов А.В. Прийняття нового КПК наблизить Україну до міжнародних і європейських стандартів кримінального судочинства // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 8-12. – ISBN 978-966-2571-07-3
1196018
  Бакумов О.С. Прийняття нової Конституції України в аспекті процедур безпосередньої демократії // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 16-20
1196019
  Панухник Р.Г. Прийняття політичних рішень в умовах невизначеності та ресурсних обмежень // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1196020
  Карпенко О.А. Прийняття проектних рішень з врахуванням циклічності / О.А. Карпенко, А.В. Бубела, С.О. Ковальчук // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 14, ч. 2. – С. 53-61. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635


  У статті розглянуто особливості управління проектами в умовах циклічності; моделі прогнозування зовнішнього середовища проектів, визначено критерії оцінки рівня циклічності. Зроблено висновки про ефективність застосування даного методичного підходу для ...
1196021
  Жупінський П.О. Прийняття рішення командиром під час антитерористичної операції як психолого-педагогічна проблема // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 78-84
1196022
  Мащенко С.О. Прийняття рішень за нечіткою множиною відношень переваг / С.О. Мащенко, О.М. Бовсунівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 131-136. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача раціонального вибору альтернатив, у якій ціль особи, що приймає рішення, задана нечіткою множиною нечітких відношень переваги. Уводиться поняття перетину нечіткої множини нечітких відношень та досліджуються його властивості. The ...
1196023
  Макаров М.А. Прийняття слідчим суддею рішення про арешт майна // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 200-206. – ISSN 2222-5374
1196024
  Макаров М.А. Прийняття слідчим суддею рішення про відсторонення від посади // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 335-345. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1196025
  Найда І. Прийняття спадщини: як продовжити строк? // Юридична газета. – Київ, 2015. – 24 листопада (№ 47). – С. 14
1196026
  Калабухова А.А. Прийняття та реалізація управлінських рішень в менеджменті туристичного підприємства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 154-159 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1196027
  Батюк Б.Б. Прийняття управлінських рішень в аграрному виробництві: психологічний аспект / Б.Б. Батюк, Т.Г. Пенцак // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 130-134. – ISSN 2221-1055
1196028
  Філіпішин В. Прийняття управлінських рішень з питань медичного забезпечення: проблеми та шляхи їх вирішенння // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.140-144. – ISBN 966-73-53-51-Х
1196029
  Міщук Є.В. Прийняття управлінських рішень із забезпечення фінансової безпеки підприємства з урахуванням інформаційних загроз / Є.В. Міщук, Г.С. Телега // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6792
1196030
  Кахович Ю.О. Прийняття управлінських рішень та управління ризиками як складові функціонування митних органів / Ю.О. Кахович, О.В. Мажула, К.О. Янюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 58-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1196031
  Дорошенко К.С. Прийом гри образами у творчості О. Ірванця та братів Капранових // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 281-285. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджуються прийоми гри образами, до яких вдаються брати Капранові у тексті "Любіть українок" та Олександр Ірванець у тексті "Любіть!" В статье рассматриваются приемы игры образами, к которым обращаются братья Капрановы в тексте "Любіть ...
1196032
  Удовицька Т.А. Прийом до ВНЗ: питання управління та удосконалення / Т.А. Удовицька, М.В. Савохіна // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 279-289. – ISSN 1993-5560


  "Стаття присвячена питанням організації та управління прийомом у вищі навчальні заклади. У статті аналізується український і зарубіжний досвід прийому до ВНЗ, висвітлюються питання організаційного, управлінського, технологічного та інформаційного ...
1196033
  Удовицька Т. Прийом до ВНЗ: шляхи демократизації управління // Університетська автономія: міф чи реальність? : матеріали "Круглого столу" тижневика "Освіта" (16 берез. 2016 р. - 3 трав. 2017 р.) / Ін-т вищ. освіти НАПН України, Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад.", Ред. Всеукр. громад.-політ. тижневика "Освіта" ; [упоряд.: К.В. Астахова, О.С. Коноваленко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 15-19
1196034
  Робін Матросс Гелмс Прийом до університетів: світовий досвід // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 4. – С. 40-48.
1196035
  Гелмс Р.М. Прийом до університетів: світовий досвід // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті : спецвипуск / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 4/5 : Світовий досвід : політика та процедури прийому до ВНЗ . Звіт про моніторингове дослідження системи вступу до ВНЗ. – С. 5-14.
1196036
   Прийом до ФПО у 2023 році // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 5 вересня (№ 34/35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році".
1196037
  Фокін С.Б. Прийом додавання в іспансько-українському художньому перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 18-22. – (Іноземна філологія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто прийом додавання в іспансько-українському художньому перекладі як появу нових мовних знаків в тексті перекладу, що не мають відповідників у тексті оригіналу, на всіх семіотичних рівнях: синтактика, семантика й прагматика; виявлено функції ...
1196038
   Прийом заявок розпочався // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 лютого (№ 6)


  10 лютого 2021 року стартував прийом заявок та інформаційних матеріалів від наукових установ, які планують пройти державну атестацію в І півріччі 2021 року. Наукова установа повинна до 5 березня 2021 року внести відомості про наукову діяльність у ...
1196039
   Прийом заявок розпочався // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 липня (№ 28/29). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Розпочався прийом заявок та інформаційних матеріалів від наукових установ, які планують пройти державну атестацію в ІІ півріччі 2021 року.
1196040
   Прийом заявок розпочато // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Розпочався прийом заявок на присудження Премії ЮНЕСКО за видатні досягнення в галузі підвищення ефективності роботи вчителів.
1196041
  Левко О.В. Прийом зіставлення [термін грецькою] в епідейктичних промовах Трьох Святителів // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2014. – № 20. – С. 137-144
1196042
  Борисова Н. Прийом компенсації як засіб перекладу каламбурів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 146-155


  У статті розглядається проблема перекладу каламбуру. Зазначено, що компенсацією називається такий спосіб перекладу, при якому елементи змісту оригіналу, що були втрачені при перекладі, передаються в тексті іншим чином для компенсації семантичної ...
1196043
  Орлова І.С. Прийом компресії/декомпресії тексту у перекладі з іспанської українською // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 241-252. – Бібліогр.: Літ.: с. 252; 16 п.


  Про явища компресії/декомпресії у художньому перекладі. Досліджено основні когнітивні і лінгвістичні механізми та способи компресії у перекладі, а також особливості мовного та мовленневого оформлення змісту в іспанській та українській мовах. ...
1196044
  Короденко М. Прийом молодших спеціалістів / Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Регіональна нарада щодо Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 р.
1196045
   Прийом на бюджет продовжено [до 1 жовтня] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 вересня (№ 34). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1196046
  Ребенко М.Ю. Прийом перекладацької деформації як фактор мовного впливу на цільового читача // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 6 (142). – С. 345-353
1196047
  Колоїз Ж. Прийом різнопланової (кількапланової) актуалізації в афористичному тексті // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 20. – С. 55-72. – ISSN 2305-3852
1196048
   Прийом робіт - до 1 березня // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 31 січня (№ 3/4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Секретар Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки до 1 березня 2022 року проводить прийом робіт на здобуття премії Президента України для молодих учених 2022 року.
1196049
  Голубовська І.О. Прийом ступінчастої ідентифікації як опорний при моделюванні глибинних процесів лексичної семантики // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / голов. ред. Б. Бабич. – Київ, 1996. – Вип. 18. – С. 5-6
1196050
  Філіпова Н.Ю. Прийом та випромінення звуку циліндричним електропружним перетворювачем з узгоджувальним шаром : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Філіпова Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1196051
  Чесановський І.І. Прийом та обробка імпульсних радіолокаційних сигналів на основі аналізу їх внутрішньої фазочастотної нестабільності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 68-74
1196052
  Маршева Н.П. Прийом трансформації в міфологічних розвідках К. Леві-Строса // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 246-253. – ISSN 2075-437X


  Трансформація є основним прийомом структурного методу, який при зіставленні виявляється в змінності елементів і постійності їхніх відношень. За допомогою трансформації констатуються змінність форми і віднаходиться сталий зміст.
1196053
  Чемерис В. Прийом чужеземних богів щоденно : проза : історична драма (п"єса) // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 9. – С. 56-59. – ISSN 0130-321Х
1196054
  Афоніна О.С. Прийоми "подвійного кодування" в малярстві постмодернізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 112-121. – ISSN 2225-7586
1196055
  Лобода С. Прийоми активізації уваги в мультимедійних освітніх ресурсах / С. Лобода, В. Войцех, С. Денисенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 200-211. – ISSN 2312-5993
1196056
  Юнаков С.Ф. Прийоми архітектурно-планувальної організації міських водно-спортивних комплексів / С.Ф. Юнаков, О.А. Мостова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 348-352 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1196057
  Бабенко К.П. Прийоми вдосконалення навичок усного монологічного мовлення студентів спеціалізації "Туризм" // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2023. – С. 123-129. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х


  Простежено особливості навчання монологічному мовленню студентів українських вищих навчальних закладів. Виявлено, що формування навичок монологічного мовлення успішно відбувається за умови комплексного використання професійно орієнтованого, ...
1196058
  Бабенко К. Прийоми використання автентичних текстів на заняттях із англійської мови // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 80-85. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
1196059
  Сидоренко І.О. Прийоми використання деревних рослин у формуванні обрису ландшафту Голосіївського парку культури і відпочинку ім. М.Т. Рильського міста Києва / І.О. Сидоренко, В.В. Міндер // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2020. – Вип. № 2 (25). – С. 182-190. – ISBN 978-617-7890-20-0
1196060
  Беженар І.В. Прийоми використання мовного портфеля у процесі навчання студентів-філологів англійського писемного мовлення // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 26-31. – (Серія : Педагогічні науки)
1196061
  Топчій Л. Прийоми використання риторичних питань у монологічному мовленні Дмитра Павличка // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. Ільїнська Н.І. ; редкол.: Бєлєхова Л.І., Бондарева О.Є., Демецька В.В. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 67. – С. 48-51. – ISSN 2307-8037
1196062
  Шулдан Л.О. Прийоми використання солярних елементів в будівлях історичного центру міста / Л.О. Шулдан, Аль-Ахммаді // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 435-441 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-3455
1196063
  Желакович М.Ю. Прийоми дизайну інтер"єрів спортивно-розважальних комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 319-322. – ISSN 2077-3455
1196064
  Дорожко І. Прийоми з активізації пізнавальної активності старшокласників у груповій роботі / І. Дорожко, О. Малихіна, Л. Туріщева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 60-64. – ISSN 1562-529Х
1196065
  Кучіна С.Е. Прийоми залучення уваги глядача в рекламі / С.Е. Кучіна, О.М. Кітченко, Н.Г. Білошкуренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 523-531. – ISSN 2222-4459
1196066
  Ареф"єва О.В. Прийоми інноваційного управління трансформаціями сервісного асортименту оздоровчих закладів / О.В. Ареф"єва, Р.Ю. Лебедева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 43-50. – ISSN 1993-6788
1196067
  Ареф"єва Олена Володимирівна Прийоми інноваційного управління трансформаціями сервісного асортименту оздоровчих закладів / Ареф"єва Олена Володимирівна, Лебедєва Ріта Юріївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 43-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано необхідність перерозподілу витрат па поліпшення якості послуг санаторно-курортних підприємств з урахуванням динаміки споживного попиту та основних тенденцій соціально-економічного розвитку.
1196068
  Ареф"єва Олена Володимирівна Прийоми інноваційного управління трансформаціями сервісного асортименту оздоровчих закладів / Ареф"єва Олена Володимирівна, Лебедєва Ріта Юріївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 43-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано необхідність перерозподілу витрат па поліпшення якості послуг санаторно-курортних підприємств з урахуванням динаміки споживного попиту та основних тенденцій соціально-економічного розвитку.
1196069
  Фіялковська А. Прийоми карнавалізації у прозі Юрія Андруховича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 430-433
1196070
  Корольова Н.В. Прийоми мовної гри з фонетичним образом слова в латинській мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 75-80. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
1196071
  Рись Л.Ф. Прийоми мотивування вивчення іноземної мови / Л.Ф. Рись, Л.М. Близнюк // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 131-137. – ISSN 1729-360Х
1196072
  Ітельсон Є.І. Прийоми навчання усної іноземної мови в школі / Є.І. Ітельсон. – К., 1965. – 62с.
1196073
  Брескіна Л. Прийоми організації ефективної взаємодії на уроках математики при дистанційному навчанні за програмою НУШ // Наша школа: науково-практичні студії : науковий журнал / Комунал. закл. вищ. освіти "Одес. акад. неперервної освіти Одес. обл. ради" ; редкол.: Задорожна Л.К., Балашенко І.В., Ягоднікова В.В. [та ін.]. – Одеса, 2023. – № 2. – С. 21-27. – ISSN 2786-6947
1196074
  Бовсунівська Т.В. Прийоми пейзажного фантазування в "Кобзарі" Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О.А. Бігун, О.В. Боронь, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (25). – С. 5-17


  Присвячено вивченню формування та функціональності пейзажів у "Кобзарі" Т. Шевченка. Розглянуто функції та прийоми створення пейзажів із руїнами, могилами та іншими потойбічними елементами. Окремий клас становлять пейзажі з озерами, річками та морем, ...
1196075
  Кур"янова М.О. Прийоми перекладу "es" з української мови на німецьку у науково-технічному контексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 227-229. – (Бібліотека Інституту філології)
1196076
  Вотінцева М.Л. Прийоми перекладу власних імен (на матеріалі романів Джейн Остен) // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 7. – С. 18-24. – ISSN 2409-3238
1196077
  Вотінцева М.Л. Прийоми перекладу етикетних формул // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 3-8
1196078
  Шкіцька І.Ю. Прийоми посилення впливової функції звертань // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 104-110


  Показано реалізацію впливового потенціалу звертань у межах тактики підвищення значимості співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву, виділено та проаналізовано прийоми посилення впливу звертань,з"ясовано особливості функціонування звертань як ...
1196079
  Снєжик О.П. Прийоми приблизного перекладу українських реалій у французькому художньому тексті / О.П. Снєжик, Л.О. Федорова // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 465-469
1196080
  Талабірчук О. Прийоми психологізму в новелі "Асфальтовий хлопець" Івана Яцканина // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 162-165. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1196081
  Артюх Ю.В. Прийоми реконструкції історичних житлових кварталів / Ю.В. Артюх, Л.В. Бородич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1196082
  Глущенко В. Прийоми роботи з матеріалом давніх писемних пам"яток як джерелом вивчення історії східнослов"янських мов в українському та російському мовознавстві 20-х - 60-х рр. ХІХ ст. / В. Глущенко, І. Рябініна // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2019. – Вип. 9, ч. 1. – С. 5-14. – ISSN 2411-6548


  "У працях українських і російських мовознавців 20-х - 60-х рр. ХІХ ст. (О.Х. Востокова, М.О. Максимовича, Ф.І. Буслаєва, І.І. Срезневського, П.О. Лавровського, Я.Ф. Головацького) було розпочато розробку прийомів дослідження графіки й орфографії давніх ...
1196083
  Конончук Н.В. Прийоми роботи над формуванням граматичної компетенції на початковому етапі навчання німецької мови // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 46-47
1196084
  Товканець Г.В. Прийоми розвитку педагогічної творчості майбутніх учителів / Г.В. Товканець, А.М. Чекета // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 64-72. – ISSN 2311-8164


  Актуальність статті обумовлена необхідністю формування творчої особистості майбутнього вчителя, орієнтованої на вирішення практичних проблем прогнозування, проектування і організації процесу навчання.
1196085
  Мацько О. Прийоми стилізації в українському перекладі книг про Гаррі Поттера Дж.К. Ролінг // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 418-422. – ISBN 966-7053-09-1
1196086
  Живанова В.А. Прийоми стимулювання пізнавального інтересу студентів у процесі навчання у вищому навчальному закладі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 94-97. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1196087
  Новак О.М. Прийоми та засоби перекладу національно маркованої лексики в художньому тексті (на матеріалі сербської та української мов) / О.М. Новак, Ю.І. Ракул // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов ; редкол.: А.М. Варинська, Н. Вульфф, В.Л. Іващенко [та ін.]. – Одеса, 2023. – № 39. – С. 9-13. – ISSN 2307-4558
1196088
  Курбан О.В. Прийоми та засоби приховання й ідентифікації авторства акаунтів у соціальних мережах // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 337-345. – ISSN 1998-6912
1196089
  Дем"яненко Н.Б. Прийоми та принципи вивчення польської фразеології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 37-41. – ISSN 2075-437X


  Знання фразеології, уміння користуватися її засобами - невід "ємна ознака високої мовної культури кожної людини. Стаття присвячена розгляду основних прийомів та принципів вивчення польської фразеології. Знание фразеологии, умение пользоваться ее ...
1196090
  Малишев Б.В. Прийоми телеологічного способу тлумачення норм права // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 57-61. – ISSN 2524-017X
1196091
  Адаменко С.Г. Прийоми формування архітектурного середовища будинків державного управління / С.Г. Адаменко, В.А. Ніколаєнко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 235-239 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1196092
  Щурова В.А. Прийоми формування глибинно-просторової композиції водно-зеленого діаметру міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 367-371. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1196093
  Самусєва С.О. Прийоми формування енергоефективних багатоповерхових житлових будинків (бежб) в умовах України / С.О. Самусєва, А.Ю. Дмитренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 393-402 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1196094
  Фост О.А. Прийоми формування кварталів з офісними будівлями / О.А. Фост, В.М. Лях // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 425-430. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
1196095
  Собко О.О. Прийоми формування мережі об"єктів водного туризму (на прикладі Полтавської області) / О.О. Собко, А.Ю. Дмитренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 409-414 : рис., табл., схема. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
1196096
  Швець А.С. Прийоми формування планувальної організації спортивно-оздоровчих комплексів на прикладі м. Полтава / А.С. Швець, Л.В. Бородич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 221-226 : рис., схема. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1196097
  Моргунова С.О. Прийоми формування позитивної мотивації майбутніх менеджерів до здійснення соціальної взаємодії у професійній діяльності // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 127-136. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1196098
  Шустова Н.Ю. Прийоми формування професійних якостей у студентів педагогічних навчальних закладів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 137-145. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
1196099
  Підгаєвська Н. Прийоми художнього психологічного аналізу в творчій манері В. Дрозда // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 191-203. – ISBN 966-7773-70-1
1196100
  Аліменко О.Ю. Прийоми, що застосовуються адвокатом у процесі консультування // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 207-209. – ISBN 978-617-673-442-0
1196101
  Лепех С. Прийомна сім "я як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 227-232. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1196102
  Максимова Н. Прийомна сім"я як інститут вторинної соціалізації дитини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 67-70. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1196103
   Прийомна сім"я: оцінка ефективності опіки : Методичні рекомендації для соціальних працівників. – Київ : УІСД, 2000. – 78с. – ISBN 966-7902-04-8
1196104
   Прийомні сім"ї для дітей-сиріт з функціональними обмеженнями. – Київ, 2001. – 120с. – ISBN 966-7902-19-6
1196105
  Білкун М.В. Прийшла коза до воза : повість та гуморески / М.В. Білкун. – Київ : Молодь, 1960. – 135 с.
1196106
  Боровик М. Прийшла озброєна людина // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 39 (307). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Яким є образ радянського партизана в пам"яті українського населення, що пережило війну. Партизанська діяльність в усних спогадах часто пов"язана з розправами німців над мирним населенням.
1196107
  Сидоренко Віктор Прийшли Вас запросити! : Профі-тур / Сидоренко Віктор, Щурек Влодзімєж // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-29 : Фото
1196108
  Соловей О. Прийшли партійні діячі, а написи на мозаїці - українською. І нічого за ніч не зміниш // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 16 (269), 23 квітня 2015. – С. 34-35


  Олесь Соловей, учень художника Миколи Стороженка розповідає про дві найбільші мозаїчні роботи.
1196109
  Онкович Г. Прийшли, щоб залишитися // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 20-22
1196110
  Бондаренко С. Прийшов Винниченко з жінками // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 7


  Презентація книги Надії Миронець "Володимир Винниченко: таємниці кохання".
1196111
  Будько Євген Прийшов, побачив, полюбив : озброєнним оком / Будько Євген, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 108-115 : Фото
1196112
  Чернецький І. Прийшов, побачив... і зацікавився на все життя / розпитувала Олеся Дячук // Світ. – Київ, 2021. – Січень (№ 3/4). – С. 4


  Розмова з керівником лабораторії МАНлаб Національного центру "Мала академія наук України" І. Чернецьким щодо Музею науки. Раніше "Світ" розповідав про Музей у випуску № 39/40 за 2020 рік.
1196113
  Дроздовський Дмитро Прийшов, щоб піти // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 195-197. – ISSN 0320 - 8370
1196114
  Фельдеш М. Приказ / М. Фельдеш. – М., 1980. – 351с.
1196115
  Окиншевич Л.О. Приказ "Малые Росіи" Московської держави XVII ст. / Л.О. Окиншевич. – 14с.
1196116
  Чергинец Н.И. Приказ № 1 / Н.И. Чергинец. – Минск, 1985. – 271с.
1196117
  Чергинец Н.И. Приказ № 1. / Н.И. Чергинец. – Минск, 1988. – 287с.
1196118
  Гурлянд И.Я. Приказ Великого государя тайных дел : [несколько замечаний по вопросу] / [соч.] И.Я. Гурлянда, проф. [Демид. юрид. лицея]. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1901. – 36 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Цытовичу от автора
1196119
  Сталин И.В. Приказ Верховного Главнокомандующего / И.В. Сталин. – Москва
№ 70. – 1944
1196120
  Сталин И.В. Приказ Верховного Главнокомандующего, 1 мая 1943 г. / И.В. Сталин. – Москва, 1943. – 15 с.
1196121
   Приказ военного министра в С.-Петербурге. Марта 17-го дня 1854 года. – Санкт-Петербург : По инспекторскому департаменту
№ 34. – 1854. – 24 [4] с.
1196122
  Кузнецов С.И. Приказ командира / С.И. Кузнецов. – Куйбышев, 1975. – 64с.
1196123
  Федосеев И.П. Приказ командира / И.П. Федосеев. – М, 1977. – 40с.
1196124
  Павлов А. Приказ начальника - закон для подчиненных. / А. Павлов. – Москва, 1952. – 40с.
1196125
  Горбовицкий Г.С. Приказ номер один / Г.С. Горбовицкий. – Л, 1989. – 315с.
1196126
   Приказ по Главному управлению Генерального штаба. – Санкт-Петербург : [Б. и.], 1905. – Без тит. л.
1196127
   Приказ по отдельному корпусу жандармов. – Санкт-Петербург, 1881. – с.
1196128
  Дьяконов Ю.А. Приказ самому себе / Ю.А. Дьяконов. – Ростов -на-Дону, 1975. – 230с.
1196129
  Поморский А.Н. Приказ сердца / А.Н. Поморский. – Москва, 1973. – 255с.
1196130
  Андрушко П.П. Приказ: понятие, законность, пределы повиновения (уголовно-правовые аспекты) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 54-58. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Анализируется понятие "приказ" в уголовном праве, условия его законности и обязательности для исполнения, а также высказываются соображения по изменению некоторых уголовно-правовых норм.
1196131
  Аль Д. Приказа умирать не было / Д. Аль. – Ленинград, 1985. – 192с.
1196132
  Шама О. Приказано - убрать // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 12 (189), 29 марта 2018. – С. 62-65


  "С конца 1920-х годов Москва стала планомерно уничтожать оказавшихся за границами СССР перебежчиков - бывших советских дипломатов, партфункционеров и разведчиков. В ход шло все, вплоть до ядов".
1196133
  Семенов Ю.С. Приказано выжить / Ю.С. Семенов. – Москва, 1984. – 128с.
1196134
  Семенов Ю.С. Приказано выжить : роман / Ю.С. Семенов. – Москва : Воениздат, 1984. – 367с.
1196135
  Семенов Ю.С. Приказано выжить : На вьетнамском языке / Ю.С. Семенов. – Москва : Международные отнлшения, 1985. – 504с.
1196136
  Грехова Т.В. Приказано выжить! Стратегия и тактика библиотеки в современных условиях / Татьяна Владимировна Грехова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – сентябрь. – С. 70-74. – ISSN 1726-6726


  Чтобы не остаться "на обочине" прогресса и быть востребованной, библиотеке следует искать и осваивать новые направления в работе. Библиотекарям необходимо сделать своими союзниками виртуальное пространство и его обитателей. Какими методами и способами ...
1196137
   Приказано заступить!. – М, 1974. – 233с.
1196138
  Митрошенков В.А. Приказано испытать / В.А. Митрошенков. – М., 1983. – 255с.
1196139
  Шлосберг Л. Приказано лгать // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Ноябрь, № 11,. – С. 16-17. – ISSN 2075-7522


  Россия. Есть прямая зависимость между ложью, насилием, гибелью людей и гибелью народа.
1196140
   Приказано обезвредить : ветераны милиции рассказывают. – Киев : Политиздат, 1989. – 236с.
1196141
  Халиков А.Х. Приказанская культура // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии, АН СССР, Казанский филиал, Ин-т яз., лит. и истории им. Г. Ибрагимова. – Москва : Наука, 1980. – Вып. В1-24 : Приказанская культура / А.Х. Халиков. – С. 1-122, илл., 1 л. карт
1196142
  Каралийчев А. Приказен свят / А. Каралийчев, 1954. – 260с.
1196143
  Ступак Ф. Прикази громадської опіки і системи охорони здоров"я: досвід діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-17. – Бібліогр.: с. 17, Літ.: 33 назв. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі питання історії діяльності системи охорони здоров"я періоду "приказної медицини", зокрема на прикладі Київської губернії.
1196144
  Білецький-Носенко П Приказки : в чотирох частях / скомпоновав Павло Білецкій-Hосенко. – Кіив (Київ) : Дpук. Е.Я. Федоpова
Ч. 1. – 1871. – 123 с., pозд. паг. – Конволют. Переплето 4 частини ; Окремо: Главізни Ч. 1 і Ч. 2 , с.I-X, після другої книжки ; Окремо: Главізни Ч. 3 і Ч. 4 , с.I-VIII, після четвертої книжки
1196145
  Білецький-Носенко П Приказки. Ч. 2 : в чотирох частях / скомпоновав Павло Білецкій-Hосенко // Приказки : в чотирох частях / П Білецький-Носенко. – Кіив (Київ) : Дpук. Е.Я. Федоpова, 1871. – Ч. 1. – 142 c.
1196146
  Білецький-Носенко П Приказки. Ч. 3 : в чотирох частях / скомпоновав Павло Білецкій-Hосенко // Приказки : в чотирох частях / П Білецький-Носенко. – Кіив (Київ) : Дpук. Е.Я. Федоpова, 1871. – Ч. 1. – 132 c.
1196147
  Білецький-Носенко П Приказки. Ч. 4 : в чотирох частях / скомпоновав Павло Білецкій-Hосенко // Приказки : в чотирох частях / П Білецький-Носенко. – Кіив (Київ) : Дpук. Е.Я. Федоpова, 1871. – Ч. 1. – 133 c.
1196148
  Білецький-Носенко П Приказки : в чотирох частях / скомпоновав Павло Білецкій-Hосенко. – Кіив (Київ) : Дpук. Е.Я. Федоpова
Ч. 1. – 1872. – 553 с. окp. паг. – Конволют. Переплето 4 частини ; До ч. 3-4 додано окp. тит. аpк.


  На тит. стор. конволюту надпис: Ів. Капустянський 28 / XII 1926
1196149
   Приказки : (Передрук Сьмішного" з "Добрих Рад") Необходима книжочка для веселих людей. – Біла (коло Черновець) : Накладом видавництва "Добрих Рад", 1899. – 63 с. – Передрук з часопису "Добрі Ради". – (Бібліотека "Добрих Рад" ; Ч. 2)
1196150
  Хауф В. Приказки / В. Хауф. – София, 1966. – 168с.
1196151
  Гребінка Є.П. Приказки Євгена Гребінки. – [Черкаси] : Сіяч ; [Друк. видавн. Т-ва "Сіяч"], 1917. – 31 с. – Прим. № 34138 не має тит. стор. – (Видавництво "Сіяч" ; № 2)
1196152
  Гребінка Є.П. Приказки Євгена Гребінки / [пеpедм. Б.Л. [Б.С. Лепкий]]. – Вейцляр ; Київ : Книжка ; [Дpук. Шаpфого], 1918. – 30 с : порт. Е.Гребінки ; мал.
1196153
  Горки Максим Приказки за Италия / Горки Максим; Горький М. ; Превел от руски Борис Мисирков. – София : Народна култура, 1975. – 952 с. – (Б-ка "Панорама" № 21 / № 21 ; № 13 : Панорама)
1196154
   Приказки на славянските народи. – София, 1968. – 107с.
1196155
  Малюк М. Приказки у записах Степана Руданського : про поета; приказки // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 199-202
1196156
  Стойчева Светлана Приказките на Николай Райнов-между магиката и декорацията / Стойчева Светлана. – София : Университетско изд-во "Св.Климент Охридски", 1995. – 183с. – (Биб-ка Дебюти; Пїрви книги на млади бїлгарски учени; Филологически науки). – ISBN 954-07-0327-1
1196157
  Ціборовський О.М. Приказна медицина в Київській губернії: кроки розвитку / О.М. Ціборовський, В.М. Сорока // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2016. – № 2 (4). – С. 108-113. – ISSN 2415-8763
1196158
  Богоявленский С.К. Приказные судьи XVII века / С.К. Богоявленский ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1946. – 316 с.
1196159
  Веселовский С.Б. Приказный строй управления Московского государства / С.Б. Веселовский. – Киев : Тип. Тва- И.Н. Кушнерев и К*, 1912. – [2], 35 с. – Библиогр. в примеч.


  В кн. есть надписи от руки перьевой ручкой
1196160
   Приказчиков Віктор Георгійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 392. – ISBN 978-966-439-754-1
1196161
  Рудаков А.А. Приказываю выстоять! / А.А. Рудаков. – Ташкент, 1985. – 151с.
1196162
  Бальбуров А.А. Приказываю жить / А.А. Бальбуров, Д.Д. Хилтухин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Улан-Удэ, 1965. – 210 с.
1196163
   Приказюк Наталія Валентинівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 251-252. – ISBN 978-966-439-757-2
1196164
  Любимов Б.И. Прикамские встречи / Б.И. Любимов. – М.-Л., 1952. – 219с.
1196165
  Зырянов И.В. Прикамские посиделки / Записал И. Зырянов ; [худож. М. Тарасов]. – Пермь : Кн. изд-во, 1975. – 385 с. – На обл. авт не указ. - Миниатюрное издание в суперобл. и футляре
1196166
  Коноплев Б.В. Прикамье - земля советская / Б.В. Коноплев. – Пермь, 1967. – 126с.
1196167
  Свистун Ф.И. Прикарпатская Русь под владением Австрии / Hаписал Ф.И.С[вистун]. – Львов : (Издание С. А. Маркова) ; Из тип. Ставропигийского Института
Ч. 2. : (1850–1895). – 1896. – 744 с. – На стр. 737-744 стеглограф. воспроизведение рукописного текста продолжения книги
1196168
  Паробецкий М.М. Прикарпатский производственный комплекс и проблемы его развития : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 691 / Паробецкий М.М. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 21 с. – Бібліогр. : с. 20-21
1196169
  Ващенко П.Т. Прикарпатський виробничий комплекс і його територіальна структура / П.Т. Ващенко, М.М. Паробецький // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 26-31
1196170
   Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин ; редкол.: Я.Й. Бігун, Р.І. Григорчук, Р.І. Дмитришин [та ін.]. – Івано-Франківськ : Видавництво Івоно-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2008-. – ISSN 2304-7399
№ 16 (60). – 2021. – 141, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2021 року назва "Прикарпатський вісник НТШ". – (Число = Number)
1196171
   Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; голов. ред. В.М. Мойсишин ; редкол.: Я.Й. Бігун, Р.І. Григорчук, Р.І. Дмитришин [та ін.]. – Івано-Франківськ : Видавництво Івоно-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2008-. – ISSN 2304-7399
№ 18 (68). – 2023. – 206, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2021 року назва "Прикарпатський вісник НТШ". – (Число = Number)
1196172
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7437
№ 4 (24). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами. – (Пульс)
1196173
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-
№ 1 (25). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами. – (Число)
1196174
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7402
№ 2 (26). – 2014. – 395 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Слово)
1196175
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7410
№ 3 (27). – 2014. – 256 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Думка)
1196176
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7437
№ 4 (28). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами. – (Пульс)
1196177
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7399
№ 1 (29). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. – (Число)
1196178
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7410
№ 3 (31). – 2015. – 235 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Думка)
1196179
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7437
№ 4 (32). – 2015. – 197 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Пульс)
1196180
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7399
№ 1 (33). – 2016. – 355 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Число)
1196181
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7410
№ 3 (35). – 2016. – 355 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Думка)
1196182
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7410
№ 5/6 (41/42). – 2016. – 294 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Думка)
1196183
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7399
№ 1 (37). – 2017. – 354 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Число)
1196184
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7399
№ 2 (38). – 2017. – 337 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Число)
1196185
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7402
№ 3 (39). – 2017. – 524 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Слово)
1196186
   Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7437
№ 7 (43). – 2017. – 125 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Пульс)
1196187
   Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7437
№ 8 (44). – 2017. – 197 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Пульс)
1196188
   Прикарпатський вісник НТШ : Число (2008-2018) : системат. покажчик змісту : бібліогр. покажчик : (до 10-ліття часопису) / Наук. т-во ім. Шевченка, Івано-Франків. осередок, Івано-Франків. обл. універсальна наук. б-ка ім. І. Франка ; [уклад.: Н. Джус, О. Підгаєцька ; бібліогр. ред. Г. Горбань ; відп. за вип. Л. Бабій]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2018. – 84 с. : іл. – У вид. відображено зміст наук. журн. "Прикарпатський вісник НТШ" (серія "Число") з 2008 до 2018 рр. - Імен. покажч.: с. 78-82
1196189
   Прикарпатський вісник НТШ : Пульс (2008-2017) : системат. покажчик змісту : бібліогр. покажч. : (до 10-ліття часопису) / Наук. т-во ім. Шевченка, Івано-Франків. осередок, Івано-Франків. обл. універсальна наук. б-ка ім. І. Франка ; [уклад.: Н. Джус, О. Підгаєцька ; бібліогр. ред. Г. Горбань ; відп. за вип. Л. Бабій]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2018. – 64 с. : іл. – У вид. відображено зміст наук. журн. "Прикарпат. вісник НТШ" (серія "Пульс") з 2008 до 2017 рр. - Імен. покажч.: с. 58-61
1196190
   Прикарпатський вісник НТШ : Думка (2008-2018) : системат. покажчик змісту : бібліогр. покажч. : (до 10-ліття часопису) / Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Івано-Франків. осередок, Івано-Франків. обл. універсальна наук. б-ка ім. І. Франка ; [уклад.: Н. Джус, О. Підгаєцька ; бібліогр. ред. Г. Горбань ; відп. за вип. Л. Бабій]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2018. – 56 с. : іл. – У вид. відображено зміст наук. журн. "Прикарпат. вісник НТШ" (серія "Думка") з 2008 до 2018 рр. - Імен. покажч.: с. 51-53
1196191
   Прикарпатський вісник НТШ : Слово (2008-2018) : системат. покажчик змісту : бібліогр. покажч. : (до 10-ліття часопису) / Наук. т-во ім. Шевченка, Івано-Франків. осередок, Івано-Франків. обл. універсальна наук. б-ка ім. І. Франка ; [уклад.: Н. Джус, О. Підгаєцька ; бібліогр. ред. Г. Горбань ; відп. за вип. Л. Бабій]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2018. – 96 с. : іл. – У вид. відображено зміст наук. журн. "Прикарпат. вісник НТШ" (серія "Слово") з 2008 до 2018 рр. - Алф. покажч.: с. 88-94
1196192
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин ; редкол.: Д.І. Бондар, А.В. Загороднюк, О.В. Лопушанський [та ін.]. – Івано-Франківськ : Видавництво Івоно-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2008-. – ISSN 2304-7399
№ 1 (45). – 2018. – 240, [1] с. – Резюме укр., рос. мовами. – (Число)
1196193
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин ; редкол.: Д.І. Бондар, А.В. Загороднюк, О.В. Лопушанський [та ін.]. – Івано-Франківськ : Видавництво Івоно-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2008-. – ISSN 2304-7399
№ 2 (46). – 2018. – 241, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Число)
1196194
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7402
№ 4 (40) - 2017, 3 (47) - 2018. – 2018. – 610 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Слово)
1196195
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7402
№ 4 (48). – 2018. – 435 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Слово)
1196196
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7410
№ 5 (49). – 2018. – 307 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Думка)
1196197
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський націнальний технічний університет нафти і газу, 2008-. – ISSN 2304-7410
№ 6 (50). – 2018. – 147, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Думка = Idea)
1196198
   Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; редкол.: К. Бальцер, Р. Вагнер, І.П. Вагалюк [та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний медичний університет, 2008-. – ISSN 2304-7437
№ 7/8 (51/52). – 2018. – 149, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Пульс)
1196199
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин ; редкол.: Д.І. Бондар, А.В. Загороднюк, О.В. Лопушанський [та ін.]. – Івано-Франківськ : Видавництво Івоно-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2008-. – ISSN 2304-7399
№ 1 (53). – 2019. – 167, [1] с. – Резюме укр., рос. мовами. – (Число = Number)
1196200
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Івано-Франк. нац. мед. ун-т ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2008-. – ISSN 2304-7402
№ 3 (55). – 2019. – 533, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. – (Слово)
1196201
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франків. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський націнальний технічний університет нафти і газу, 2008-. – ISSN 2304-7410
№ 4 (56). – 2019. – 141, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Думка = Idea)
1196202
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин ; редкол.: Я.Й. Бігун, Р.І. Григорчук, Р.І. Дмитришин [та ін.]. – Івано-Франківськ : Видавництво Івоно-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2008-. – ISSN 2304-7399
№ 1 (59). – 2020. – 185, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Число = Number)
1196203
   Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка [та ін.] ; голов. ред. C.І. Хороб ; редкол.: Є.М. Баран, О.А. Бігун, А.А. Білас [та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2008-. – ISSN 2304-7402
№ 18 (69). – 2023. – 434, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. – (Слово)
1196204
  Губалюк Г. Прикарпатський курорт Черче: бути чи не бути? // Україна молода. – Київ, 2019. – 14 серпня (№ 90). – С. 8-9


  "Сама природа звеліла створити тут повноцінну курортну базу, що й було зроблено майже століття тому в селі Черче, що поблизу міста Рогатина на Івано-Франківщині".
1196205
  Засідко Б. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника - лідер вищої освіти Івано-Франківщини // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (194). – С. 7-13. – ISSN 1682-2366
1196206
   Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011-
Вип. 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1196207
   Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011-
Вип. 2. – 2012. – 297 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1196208
  Загакайло О. Прикарпатські біохіміки виграли грант на сучасне обладнання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 12


  "Кафедра біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника (ПНУ) виграла в США грант на отримання дороговартісного лабораторного обладнання для молекулярно-біологічних досліджень. Розмір гранта — близько 100 тис. дол. ...
1196209
  Омельченко В.І. Прикарпатські весни / В.І. Омельченко. – Львів, 1957. – 44с.
1196210
  Яроцький О. Прикарпатські оповідання / О. Яроцький. – Львів, 1951. – 51 с.
1196211
  Войтович Л. Прикарпаття в другій половині I тисячоліття н.е.: найдавніші князівства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 13-54. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
1196212
  Арсенич Петро Прикарпаття в житті Каменяра / Арсенич Петро; Івано-Франківська обл. держ.адміністрація; Управління культури. – Івано-Франківськ : Лілія-НВ, 1996. – 80с.
1196213
  Грабовецький В.В. Прикарпаття і Каменяр : До 150-річчя з дня народження Івана Франка; Наукові записки Прикарпатської історичної школи; Збірник на допомогу викладачам історії України, студентам та краєзнавцям / Володимир Грабовецький; Каф-ра історії України Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника; Упоряд. В.Б. Скоморовський. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ, 2006. – 100с.
1196214
   Прикарпаття під прапором Рад. – Ужгород : Карпати, 1989. – 206с.
1196215
  Чередниченко В.И. Прикасаясь к будущему. / В.И. Чередниченко. – М., 1989. – 92с.
1196216
  Пистунова А.М. Прикасаясь к книге : [о нар. худож. РСФСР Н.В. Кузьмине] / Александра Пистунова. – Москва : Советская Россия, 1973. – 243, [5] с. : портр., ил.
1196217
   Прикаспий для нас и внуков. – М, 1989. – 382с.
1196218
   Прикаспийская низменность. – Л.-М, 1934. – 27с.
1196219
  Белый О.В. Прикатодный слой при электролизе сернокислого никеля : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Белый О.В. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1967. – 12 с.
1196220
  Брук К. Прикид : Роман / пер. с англ. Н. В. Рейн ; Кассандра Брук. – Москва : АСТ, 1999. – 432 с. – (Страсть). – ISBN 5-237-03574-4
1196221
  Бутирська І.А. Прикінцеві та перехідні положення кодексу України з процедур банкрутства: зрозуміло, що нічого не зрозуміло // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (208). – С. 37-39. – ISSN 2308-9636
1196222
  Росовецький Р. Приклад аналізу народної ліричної пісні // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 198-208. – ISBN 966-95452-3-8
1196223
  Федор О.Т. Приклад батьків - запорука безпеки дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 25-26
1196224
  Большаков В.Н. Приклад використання аналізу законодавства країни, де планується проведення спеціальної операції з моніторингу для правового забезпечення моніторингу в АПК України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 85. – С. 3-5.
1196225
  Дубровіна Л. Приклад високого служіння бібліотечній справі / Л. Дубровіна, Т. Добко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (252). – С. 51-56. – ISSN 1029-7200
1196226
  Закієв І.М. Приклад для визначення мікромеханічних характеристик поверхневого шару матеріалів методами індентування та склерометрії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.11.13 / Закієв І.М.; Націонапльний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 16 назв
1196227
  Пінчук Ліда Приклад для мене - мої батьки, діди та прадіди... // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 309-315
1196228
   Приклад запорожців // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21-28 березня (№ 14/15)


  Перший заступник МОНМС Євген Суліма відвідавЗапорізький національний університет.
1196229
  Шнюков С.Є. Приклад застосування геохімічного моделювання при визначенні температури кристалізації та вмісту води у пегматитовому розплаві / С.Є. Шнюков, І.А. Сергієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-72 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Наведено приклад застосування геохімічного моделювання поведінки рідкісних елементів при кристалізації пегматитового розплаву з метою визначення температури та вмісту води за рівняннями розчинності циркона та монацита. Геохімічне моделювання ...
1196230
  Бартош А.Є. Приклад збереження у XVIII ст. унікальної пам"ятки XV ст. Історія та сьогодення // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 72-80. – ISBN 978-966-8999-85-7
1196231
  Тополя М.В. Приклад і його роль в пізнанні фізичних явищ. / М.В. Тополя. – Харків, 1971. – 128 с.
1196232
  Вуліх О. Приклад іноземного судового рішення у справі з права інтелектуальної власності / О. Вуліх, С. Ісаєва // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 44-49.
1196233
  Рибічук П.Д. Приклад комуніста / П.Д. Рибічук. – Львів, 1979. – 85 с.
1196234
  Гладківська О.В. Приклад моделювання соціальних систем за допомогою інтегральних динамічних моделей В.М.Глушкова // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 10-16
1196235
  Шулікін Д. Приклад наукового динамізму // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 листопада (№ 43). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  "Університету не обов"язково мати статус національного, щоб демонструвати високі результати, зокрема, у науковій діяльності, а також посідати високі місця у міжнародних рейтингах. У цьому могли переконатись учасники засідання Президії Ради проректорів ...
1196236
  Мокін Б.І. Приклад побудови освітньої і наукової стратегій розвитку технічного університету в контексті європейської інтеграції України // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 30-37. – ISSN 2304-06294
1196237
  Лук"янець О.І. Приклад порушення однорідності рядів максимальних рівнів води // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 178-181.
1196238
  Доленко Г.О. Приклад продукційної експертної системи аналізу фінансового стану підприємства / Г.О. Доленко, К.О. Добривечір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 196-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонований приклад продукційної експертної системи аналізу фінансового стану підприємства.
1196239
  Любашенко В.В. Приклад триангульованої категорії Хопфа // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається приклад триангульованої категорії Хопфа, пов"язаної з SL (2). Це еквіваріантна похідна категорія, оснащена функторами множення та комноження і структурними ізоморфізмами. Зокрема, це моноїдальна категорія.
1196240
  Дорошенко В. Приклади 3d-друку в ливарництві і будівництві // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ : Академперіодика, 2022. – № 3 (95)
1196241
  Грома В.Д. Приклади завдань для опрацювання школярами екологічної інформації // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 12 (176). – С. 22-23, 48 : табл.,. – Бібліогр.: 5 назв.
1196242
  Кобернік С.Г. Приклади завдань підсумкових контрольних робіт з географії для 6-10 класів на 1 семестр / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 13-23 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1196243
  Волинець І.П. Приклади застосування примусових ліцензій на лікарські засоби в зарубіжних країнах // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 49-53. – ISBN 978-617-696-813-9
1196244
   Приклади застосування процедур стратегічного планування : Методична розробка. – Київ : Київський університет, 2001. – 60с.
1196245
  Ахвердова М. Приклади індексування видань класу 2 Релігія. Теологія (богослов"я) / М. Ахвердова, А. Діденко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (275), червень. – С. 16-17. – ISSN 2076-9326
1196246
   Приклади індексування документів за УДК у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого / підготували С. Білик, Н. Марченко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (92). – С. 33-35
1196247
  Білик С. Приклади індексування документів за УДК у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого (практичний досвід) / С. Білик, А. Марченко, А. Руденко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 40-41
1196248
  Провотар О.І. Приклади й задачі з теорії алгоритмів і математичної логіки : навч. посібн. / О.І. Провотар, О.С. Шкільняк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 167, [1] с. – Бібліогр.: с. 166-167. – ISBN 978-966-439-524-0
1196249
  Марценюк Л.В. Приклади організації туристичних залізничних перевезень у різних країнах світу / Л.В. Марценюк, Т.В. Полішко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 31-42 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
1196250
   Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9-13
1196251
   Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9-13
1196252
   Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 160-164. – ISSN 1810-2131
1196253
  Первак В.Ю. Приклади розв"язання задач загального курсу фізики. Електрика : навч. посібник / В.Ю. Первак, Ю.О. Первак, Г.І. Салівон ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 230, [1] с. : іл.
1196254
   Приклади розв"язання типових задач. Механіка : методичні вказівки для студентів фізичного ф-ту / [упоряд.: С.Є. Зеленський, О.В. Копишинський] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 55, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 55
1196255
  Кобернік С.Г. Приклади розробок програмних практичних робіт з географії у 6-10-х класах для І семестру / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 9-13 : табл., граф.
1196256
  Кобернік С.Г. Приклади розробок програмних практичних робіт з географії у 6-10 класах для ІІ семестру / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 30-34 : табл.
1196257
  Верига Ю. Приклади складання річної звітності підприємства при використанні ручної та автоматизованої форм обліку : фінансова звітність / Ю. Верига, М. Орищенко, О. Клименко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 1 : Фінансова звітність за 2009 рік. Приклади заповнення річних форм звітності. Податкова звітність : складання і подання. – С. 23-48 : Табл., рис.
1196258
  Колосов О. Приклади складання формул винаходів на пристрої, що мають як ознаку матеріал // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 1. – С. 18-23. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1708-7422
1196259
  Лукієнко О.І. Приклади структурної організації зон в"язкої течії мігматитів в катазоні (Український щит на Середньому Побужжі) / О.І. Лукієнко, Д.В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-46. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  На прикладі пізньоархейських мігматитів (по бузький комплекс) на окремих (прийнятих за еталон) ділянках Українського щита на Середньому Побужжі розглянуто структурну організацію зон в"язкої течії порід і показано, що така течія певною мірою відповідає ...
1196260
   Приклади та задачі за курсом "Процеси та апарати хімічної технології" : навчальний посібник / Л.Л. Товажнянський [та ін.] ; за ред. Л.Л. Товажнянського ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 480 с. – ISBN 966-593-877-4
1196261
  Коваль Я. Прикладки-етноніми в українському фольклорі // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 81-88. – ISSN 2411-4758
1196262
  Костич Л. Прикладкові конструкції в поезіях Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 225-233


  Стаття присвячена розгляду прикладколвих конструкцій, засвідчених у поетичних творах Т. Шевченка. З"ясовується граматичний статус прикладок, простежуються їхні диференційні і кваліфікаційні ознаки, встановлюються структурні та семантичні особливості
1196263
  Докукіна Т. Прикладкові сполучення в художніх текстах В. Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 115-117. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Присвячена аналізу структурно-семантичних типів апозитивних сполучень у текстах художніх творів В.Винниченка.
1196264
  Крот О.М. Прикладна акосонометрія / О.М. Крот. – Київ, 1972. – 63с.
1196265
  Гавука І. Прикладна апробація універсального способу реверсії сукупного ефекту, отриманого впродовж життєвого циклу інноваційної продукції // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 98-106 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2313-3627
1196266
  Шищенко П.Г. Прикладна геоекологія : підручник / П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. – Київ : LAT&K, 2020. – 441 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 437-439. – ISBN 978-617-7824-13-7
1196267
  Коротун І.М. Прикладна геоморфологія : Навч. посібник длч студ.вузів з напрямку "Геодезія,картографія та землевпорядкування" / І.М. Коротун; МОУ.Ін-т системн.досліджень освіти.Укр.держ.академія водного господарства. – Рівне : Державне редакційно-видавниче підприемство, 1996. – 132с. – ISBN 5-7763-9860-6
1196268
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 1, № 1. – 1999
1196269
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 1, № 2. – 1999
1196270
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 1, № 3. – 1999
1196271
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 1, № 4. – 1999
1196272
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 2, № 2. – 2000
1196273
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 2, № 3. – 2000
1196274
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 2, № 4. – 2000
1196275
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 2, № 1. – 2000
1196276
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 3, № 1. – 2001
1196277
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 3, № 3. – 2001
1196278
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 3, № 4. – 2001
1196279
   Прикладна гідромеханіка : науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 3, № 2. – 2001
1196280
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т.4, № 1. – 2002
1196281
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т.4, № 2. – 2002
1196282
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т.4, № 3. – 2002
1196283
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 4, № 4. – 2002
1196284
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 5, № 1. – 2003
1196285
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 5, № 2. – 2003
1196286
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Том 5, № 3. – 2003
1196287
   Прикладна гідромеханіка : Науковий журнал. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1999-. – ISSN 1561-9087
Том 5, № 4. – 2003
1196288
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / НАН України, Інститут гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 15 (87), № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196289
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / НАН України, Інститут гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 15 (87), № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196290
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / НАН України, Інститут гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 15 (87), № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196291
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 16 (88), № 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196292
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 16 (88), № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196293
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 16 (88), № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196294
   Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика=Applied hydromechanics : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1999-. – ISSN 1561-9087
Т. 17 (89), № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196295
  Харламова Г.О. Прикладна економетрика : навч. посібник для студ. екон. спец. освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / Г.О. Харламова, О.І. Черняк ; [відп. за вип. О. Ростунов] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Економ. фак. – Київ : Науковий світ, 2011. – 187, [1] с. : табл., іл. – Дод.: с. 168-187. – Бібліогр.: с. 164-167. – ISBN 978-966-675-685-8
1196296
  Харламова Г.О. Прикладна економетрика : навч. посібник для студ. екон. спец. освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / Г.О. Харламова, О.І. Черняк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : [б. в.], 2011. – 188 с. : іл. – Бібліогр.: с. 163-167
1196297
   Прикладна економіка в бізнес-адмініструванні та підприємництві = Applied economics of business administration and entrepreneurship : навч. посібник / Красовська Ю.В., Лесняк О.Ю., Подлевська О.М., Солодкий В.О. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2020. – 318, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 316-318. – ISBN 978-966-327-463-8
1196298
  Назаренко Т.Г. Прикладна економіка. Навчальна програма для курсу за вибором // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 10 (212). – С. 8-11 : табл. – Бібліогр.: 23 назв.
1196299
  Ліщинська-Милян Прикладна етика : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / О.І. Ліщинська-Милян ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 236 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-783-1
1196300
   Прикладна етика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Аболіна Т.Г. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 392 с. – Додатки: с. 291-391. – Бібліогр.: с. 290 та в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0345-9
1196301
  Партико З.В. Прикладна і комп"ютерна лінгвістика : вступ до спеціальності : [навч. посібник] / З.В. Партико. – Київ : Афіша, 2008. – 221, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-214 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-325-092-2
1196302
   Прикладна імунологія: практикум : для студ. біолог. факультету. – Київ : Київський університет, 2003. – 30с.
1196303
  Максимовська Н.О. Прикладна культурологія та менеджмент культури: методологія досліджень // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 74. – С. 17-22. – ISSN 2410-5325
1196304
   Прикладна лінгвістика - фаховий вибір сучасного інформаційного суспільства / Колектив лабораторії комп"ютерної лінгвістики Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 13-20 лютого (№ 8). – С. 6


  Концепція освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за фаховим спрямуванням " прикладна лінгвістика та англійська мова". У 2013 році Інститут філології КНУТШ оголосив набір на спеціальність " прикладна лінгвістика та англійська мова".
1196305
  Голубєва З.С. Прикладна лінгвістика : довідник абітурієнта Гуманітарно-технічного інституту / З.С. Голубєва, Т.М. Трофименко, Л.В. Карлюка; за ред. З.С. Голубєвої. – Вінниця : Поділля-2000, 2005. – 156c. – ISBN 966-8213-19-X
1196306
  Бєлова А. Прикладна лінгвістика на початку XXI століття: діапазон досліджень // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 17-22. – (Бібліотека Інституту філології)
1196307
   Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології : MegaLing - 2010 : збірник наук. праць [учасників Шостої Міжнар. конф. "Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій"] / НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд,, Наук. рада з проблем "Інформація. Мова. Інтелект" [та ін.] ; [відп. ред. В.А. Широков ; редкол.: Л.П. Крисін та ін.]. – Київ : Довіра, 2010. – 269, [3] с. : іл., табл. – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-507-286-7
1196308
  Кутовой В. Прикладна лінгвістика як освітня спеціальність у вищих навчальних закладах України // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Біскуб І.П., Булатецька Л.І., Гороть Є.І. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 5. – С. 47-51. – ISSN 2410-2202
1196309
  Леврінц М.І. Прикладна лінгвістика як спеціалізація у підготовці фахівців з іншомовної освіти // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (105). – С. 3-9. – ISSN 1817-8510
1196310
  Загнітко А. Прикладна лінгвістика: вчора, сьогодні, завтра // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; редкол.: Біскуб І., Гарбера І., Данилюк І. [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Вип. 14. – С. 8-16. – ISSN 2307-0544
1196311
  Карпусь І.В. Прикладна лінгвістика: наука і мистецтво : наукове оповідання / Ігор Карпусь. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 206 с. : іл. + CD. – ISBN 966-361-096-4
1196312
  Казимирова І.А. Прикладна лінгвотермінографія в типологічному аспекті // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 55-68. – ISSN 0027-2833
1196313
  Нікітченко М.С. Прикладна логіка : навч. посібник / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 277, [1] с. – Бібліогр.: с. 268-274
1196314
  Лісняк В.С. Прикладна математика : Навчальний посібник / В.С. Лісняк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 175с.
1196315
  Засуха В.А. Прикладна математика : підруч. для підготовки фахівців з напрямів "Зооінженерія" та "Водні біоресурси" в аграр. ВНЗ III-IV рівнів акредитації / В.А. Засуха, В.П. Лисенко, Б.Л. Голуб ; Кабінет Міністрів України, Нац. аграрний ун-т. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Арістей, 2006. – 323, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 322-323. – ISBN 966-8458-28-1
1196316
   Прикладна математика : навч. посібник / [О.В. Шебаніна, В.П. Клочан, І.В. Клочан та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 162, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажчик: с. 160-161. – Бібліогр.: с. 162. – ISBN 978-617-7149-36-0
1196317
   Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2013 : п"ята наук. конф. магістрантів та асп., Київ, 10-12 квіт. 2013 р. :збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т прикл. математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2013. – 352 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7115-99-9
1196318
   Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2014 : шоста наук. конф. магістрантів та асп., Київ, 16-18 квіт. 2014 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т прикл. математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2014. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7010-02-8
1196319
   Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2015 : сьома наук. конф. магістрантів та аспірантів присвяч. 25-річчю ф-ту приклад. математики, Київ, 15-17 квіт. 2015 р. : зб. тез доповідей / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т приклад. математики ; [редкол: І.А. Дичка та ін. ; голов. ред.: С.В. Сирота]. – Київ : Просвіта, 2015. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7010-06-6
1196320
   Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2016 : восьма наук. конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 20-22 квіт. 2016 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т прикладної математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2016. – 384, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7010-10-3
1196321
   Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2017 : дев"ята наук. конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 19-21 квіт. 2017 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т прикладної математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2017. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7010-12-7
1196322
  Шпінь О.П. Прикладна метрологія / О.П. Шпінь ; МОНУ, Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : НТУУ "КПІ", 2007. – 138 с. – ISBN 978-966-622-252-0
1196323
  Гуліда Е.М. Прикладна механіка : підручник для студентів і курсантів внз, які навчаються за спец. "Пожежна безпека" / Е.М. Гуліда, Л.Ф. Дзюба, І.М. Ольховий; за ред. Е.М. Гуліди. – Львів : Світ, 2007. – 384 с. – ISBN 978-966-603-468-0
1196324
  Матковський О.І. Прикладна мінералогія : Навчальний посібник / О.І. Матковський, Б.І. Пирогов; Мін-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 285с. – ISBN 966-613-034-3
1196325
  Онопрієнко М.В. Прикладна наука як предмет дослідження філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 74-77. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто феномен прикладного знання у філософському, методологічному та наукознавчому контекстах. The phenomenon of applied knowledge in philosophical, methodological and science of science contexts is considered.
1196326
  Костенко Л. Прикладна наукометрія: міжнародний досвід, українські реалії / Л. Костенко, Т. Симоненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 274-285. – ISSN 2224-9516
1196327
   Прикладна оптика : Оптична система: теорія, розрахунок, конструювання, технологія : навчальний посібник / В.А. Одарич, Л.В. Поперенко, В.С. Стащук, А.В. Якунов ; за ред. Л.В. Поперенка ; КНУТШ. – Київ : Київський университет, 2010. – 332 с. – ISBN 978-966-439-073-3
1196328
   Прикладна оптика : спектральні прилади та методи спектральних вимірювань : навч. посібник / О.В. Макаренко, В.А. Одарич, Л.В. Поперенко, А.В. Якунов ; за заг. ред. Л.В. Поперенка. – Київ : Пульсари, 2013. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-615-018-3
1196329
  Григорук В.І. Прикладна оптична спектроскопія : підручник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 574, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 568-569. – ISBN 978-966-439-883-8
1196330
  Щербань П.М. Прикладна педагогіка : Навчально методичний посібник для студ. педагог. навч. закладів / П.М. Щербань. – Київ : Вища школа, 2002. – 215с. – ISBN 966-642-070-8


  Містить структурно-тематичні схеми, які в наочній формі розкривають і конкретизують поняття курсів "Педагогіка", "Основи педагогічної майстерності".
1196331
   Прикладна політологія : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / за ред. В.П. Горбатенка; [ Бойко О.Д. та ін. ]. – Київ : Академія, 2008. – 472c. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-270-9
1196332
  Лозицький О.А. Прикладна програмна система опрацювання україномовних технічних текстів для людей з вадами зору : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 01.05.03 / Лозицький Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. Ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 27 назв
1196333
  Лозицький О.А. Прикладна програмна система опрацювання україномовних технічних текстів для людей з вадами зору // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 832. – С. 315-331. – (Серія: Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
1196334
  Чабан К.О. Прикладна програмна система оцінювання знань для комп"ютерного тестування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Чабан К.О.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1196335
  Панок В. Прикладна психологія у педагогічній практиці України // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 4 (70). – C. 94-108. – ISSN 1810-2131
1196336
  Грабовський В. Прикладна спектрометрія йонізуючих випромінювань : навчальний посібник / Володимир Грабовський ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-613-563-9
1196337
  Капустяник В.Б. Прикладна спектроскопія : навчальний посібник / В.Б. Капустяник, В.І. Мокрий ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 302 с. – ISBN 978-966-613-670-4
1196338
  Кошова О.П. Прикладна спрямованість курсу "Фізика" для студентів ЗВО / О.П. Кошова, О.Г. Фомкіна, Л.М. Мироненко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.: Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, М. Гарнер, Н.Б. Грицай [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 2 (16). – С. 68-75. – ISSN 2519-2361
1196339
  Возняк Г.М. Прикладна спрямованість шкільного курсу математики / Г.М. Возняк, К.П. Маланюк. – Київ, 1984. – 81с.
1196340
  Конет І.М. Прикладна статистика / І.М. Конет, Т.М. Пилипюк ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 169, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-166. – ISBN 978-617-7096-71-8
1196341
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-. – ISBN 966-639-007-8
№ 1. – 2001
1196342
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 1. – 2002
1196343
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 2 за 2002 рік. – 2003
1196344
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 1/2 за 2003 рік. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
1196345
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 2. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
1196346
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 1/2. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1196347
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 1/2. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1196348
   Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика = Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics. – Донецьк : ДонНУ, 2000-
№ 1. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1196349
  Антонов В.М. Прикладна та професійна акмеологія : монографія / В.М. Антонов ; Українська акад. акмеології, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : [б. в.], 2014. – 351, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 264-277. – ISBN 978-617-646-274-3
1196350
   Прикладна теорія випадкових процесів і полів. – Х.-Львів-Тернопіль, 1993. – 246с.
1196351
   Прикладна фізика : посібник-довідник. – Київ : Генеза
Ч. 2 : завдання та тести (відповіді). – 1993. – 288с.
1196352
  Григорук В.І. Прикладна фізична оптика : навч. посіб. / В.І. Григорук, В.І. Кисленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 103. – ISBN 978-966-439-570-7
1196353
  Горбачук-Наровецька Прикладна філософія як галузь гуманітарного знання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 142-144
1196354
  Захарова Ю. Прикладна фонетика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Юлія Захарова ; Нац. акад. служби безпеки України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 211, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 207-211. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8916-39-7
1196355
   Прикладна фотограмметрія : навч. посібник для студ. геодезичних спеціальностей / В.О. Катушков, В.Г. Мархвіда, В.В. Пастух, Ю.М. Панкратьев, В.М. Сердюков; Міністерство освіти України ; Ін-т системних досліджень освіти ; Київський державний технічний ун-т будівництва і архітектури ; В.О. Катушков, В.Г. Мархвіда, В.В. Пастух, Ю.М. Панкратьев, В.М. Сердюков. – Київ : ІСДО, 1994. – 280 с. – ISBN 5-7763-1885-8
1196356
  Одарич В.А. Прикладна фотометрична еліпсометрія / В.А. Одарич. – Київ : ПУЛЬСАРИ, 2017. – 413, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-615-072-5
1196357
   Прикладная аєродинамика космических аппаратов. – К, 1977. – 125с.
1196358
  Русин Н.П. Прикладная актинометрия / Н.П. Русин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 232с.
1196359
   Прикладная акустика. – Таганрог
Вып. 6. – 1978
1196360
   Прикладная акустика. – Таганрог
Вып. 7. – 1979
1196361
   Прикладная акустика и вибрационная техника. – Киев : Наукова думка, 1968. – 176с.
1196362
  Букреев Ю.Ф. Прикладная атомная спектроскопия : учеб. пособие по курсу «Физ. свойства металлов» : для студентов 4 курса спец. 0407 / Ю.Ф. Букреев, А.К. Федулов. – Москва, 1976. – 70 с. – Библиогр.: с. 66-68
1196363
   Прикладная аэродинамика. – Тюмень
Вып. 2. – 1971
1196364
  Мартынов А.К. Прикладная аэродинамика / А.К. Мартынов. – М, 1972. – 447с.
1196365
   Прикладная аэродинамика. – М, 1974. – 731с.
1196366
   Прикладная аэродинамика. – Киев, 1980
1196367
  Пономарев П.Д. Прикладная балистика для стрелка / П.Д. Пономарев. – М., 1935. – 172с.
1196368
  Пономарев П.Д. Прикладная балистика для стрелки / П.Д. Пономарев. – 3-е изд. доп. – М., 1938. – 216с.
1196369
  Соколов М.В. Прикладная биофотометрия / М.В. Соколов. – Москва
Серия "Теоретическая и прикладная биофизика". – 1982. – 132с.
1196370
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 31, № 1. – 1995
1196371
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 31, № 2. – 1995
1196372
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 31, № 3. – 1995
1196373
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 31, № 4. – 1995
1196374
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 31, № 5. – 1995
1196375
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 31, № 6. – 1995
1196376
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 32, № 3. – 1996
1196377
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 32, № 4. – 1996
1196378
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 32, № 5. – 1996
1196379
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 32, № 6. – 1996
1196380
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 32, № 2. – 1996
1196381
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 33, № 2. – 1997
1196382
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 33, № 3. – 1997
1196383
   Прикладная биохимия и микробиология. – Москва. – ISSN 0555-1099
Т. 33, № 1. – 1997
1196384
  Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика : [учебник для высш. техн. учеб. заведений] / Г.Н. Абрамович. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1951. – 512 с., [1] л. ил. : ил.
1196385
  Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика / Г.Н. Абрамович. – 2-е изд., перераб. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1953. – 736 с., [7] л. ил. : ил.
1196386
  Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика : [учеб. для втузов] / Г.Н. Абрамович. – изд.3-е, перераб. и доп. – Москва : Наука, 1969. – 824 с. : ил. – Библиогр.: с. 820-821
1196387
  Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика : учеб. для студентов высш. техн. учеб. заведений / Г.Н. Абрамович. – изд. 4-е перераб. – Москва : Наука, 1976. – 888 с. – Библиогр.: 884-885
1196388
  Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика : [в 2 ч.] / Г.Н. Абрамович. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1991. – 597 с. : ил. – Библиогр.: с. 590-592
1196389
  Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика : [в 2 ч.] / Г.Н. Абрамович. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-014962-4
Ч. 2. – 1991. – 301, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 294-296
1196390
  Страхович К.И. Прикладная газодинамика / К.И. Страхович. – Москва-Ленинград
1. – 1937. – 300 с.
1196391
  Левчук Г.П. Прикладная геодезия : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Прикладная геодезия" ; Основные методы и принципы инженерно-геодезических работ / под ред. Г.П. Левчука. – Москва : Недра, 1981. – 438 с.
1196392
  Левчук Г.П. Прикладная геодезия : Геодезические работы при изысканиях и строительстве инженерных сооружений ; учебник для студ-ов вузов, обучающихся по спец. "Прикладная геодезия" / под ред. Г.П. Левчука. – Москва : Недра, 1983. – 400 с.
1196393
  Жарников В.Б. Прикладная геодезия : учеб. пособ. (для студ. 4 курса спец. 1302) / В.Б. Жарников; отв. ред. Н.М. Пешков. – Новосибирск, 1987. – 88 с.
1196394
  Булгаков Н.П. Прикладная геодезия : [учеб. для автомоб.-дор., лесотехн. и гидромелиор. спец. вузов] / Н.П. Булгаков, Е.М. Рывина, Г.А. Федотов ; Л.Г. Иванова. – Москва : Недра, 1990. – 415, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 412 (12 назв.). – (Высшее образование). – ISBN 5-247-01173-2
1196395
  Заказнов Н.П. Прикладная геометрическая оптика / Н.П. Заказнов. – Москва : Машиностроение, 1984. – 183 с.
1196396
   Прикладная геометрия и инженерная графика. – К, 1965. – 187с.
1196397
   Прикладная геометрия и инженерная графика. – Омск, 1972. – 90с.
1196398
   Прикладная геометрия и инженерная графика. – Киев
Вып. 23. – 1977
1196399
   Прикладная геометрия и инженерная графика. – Киев
Вып. 25. – 1978
1196400
  Звонкова Т.В. Прикладная геоморфология / Т.В. Звонкова. – Москва : Высшая школа, 1970. – 272с.
1196401
   Прикладная геоморфология. – Москва, 1976. – 76с.
1196402
  Череменский Г.А. Прикладная геотермия / Г.А. Череменский. – Ленинград : Недра, 1977. – 224с.
1196403
  Бернацкий Л.Н. Прикладная геотехника / Л.Н. Бернацкий ; Науч.-иссл. ин-т пути НКПС. – Москва : Трансжелдориздат
Вып. 38. – 1935. – 260 с.
1196404
   Прикладная геофизика. – Москва4Ленинград : ОНТИ
Вып. 2 : Сейсмометрия. – 1934. – 228с.
1196405
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1935. – 119с.
1196406
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1936. – 180с.
1196407
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1936. – 204с.
1196408
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1945. – 110с.
1196409
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва;Ленинград : Гостоптехиздат
Вып. 3. – 1947. – 196с.
1196410
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1948. – 176с.
1196411
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1950. – 188с.
1196412
   Прикладная геофизика. – М.-Л, 1950. – 154с.
1196413
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва;Ленинград : Гостоптехиздат
Вып. 8. – 1952. – 226с.
1196414
   Прикладная геофизика. – Москва;ленинград : Гостоптехиздат
Вып. 9. – 1952. – 98с.
1196415
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва;Ленинград : Гостоптехиздат
Вып. 10. – 1953. – 115с.
1196416
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 11. – 1954. – 176с.
1196417
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 12. – 1955. – 218с.
1196418
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 13. – 1955. – 144с.
1196419
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 14. – 1956. – 234с.
1196420
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Ленинград : Гостоптехиздат
Вып.15. – 1956. – 190с.
1196421
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Ленинград : Гостоптехиздат
Вып. 16. – 1957. – 243с.
1196422
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Ленинград : Гостоптехиздат
Вып. 17. – 1957. – 310с.
1196423
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 18. – 1958. – 288с.
1196424
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 19. – 1958. – 255с.
1196425
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехихдат
Вып. 20. – 1958. – 269с.
1196426
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 21. – 1958. – 223с.
1196427
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 22. – 1959. – 219с.
1196428
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 23. – 1959. – 244с.
1196429
   Прикладная геофизика. – Л, 1960. – 263с.
1196430
   Прикладная геофизика. – М, 1960. – 204с.
1196431
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 25. – 1960. – 243с.
1196432
   Прикладная геофизика : Сборник статей. – Москва : Гостоптехиздат
Вып.26. – 1960. – 268с.
1196433
   Прикладная геофизика. – М, 1961. – 296с.
1196434
   Прикладная геофизика. – М
29. – 1961. – 232с.
1196435
   Прикладная геофизика. – М
30. – 1961. – 228с.
1196436
   Прикладная геофизика. – М, 1962. – 256с.
1196437
   Прикладная геофизика. – М, 1962. – 232с.
1196438
   Прикладная геофизика. – М, 1962. – 252с.
1196439
   Прикладная геофизика. – М, 1962. – 248с.
1196440
   Прикладная геофизика. – М, 1963. – 259с.
1196441
   Прикладная геофизика. – М, 1963. – 194с.
1196442
   Прикладная геофизика. – М, 1964. – 224с.
1196443
   Прикладная геофизика. – М, 1964. – 199с.
1196444
   Прикладная геофизика. – М, 1964. – 211с.
1196445
   Прикладная геофизика. – М, 1965. – 216с.
1196446
   Прикладная геофизика. – М, 1965. – 204с.
1196447
   Прикладная геофизика. – М, 1965. – 215с.
1196448
   Прикладная геофизика. – М, 1965. – 250с.
1196449
   Прикладная геофизика. – Москва : Недра
Вып. 44. – 1965. – 225с.
1196450
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 83. – 1976
1196451
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 84. – 1976
1196452
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 85. – 1977
1196453
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 86. – 1977
1196454
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 87. – 1977
1196455
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 88. – 1977
1196456
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 89. – 1977
1196457
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 90. – 1978
1196458
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 91. – 1978
1196459
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 92. – 1978
1196460
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 93. – 1978
1196461
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 94. – 1979
1196462
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 95. – 1979
1196463
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 96. – 1979
1196464
   Прикладная геофизика / В.М. Телфорд, Л.П. Гелдарт, Р.Е. Шерифф, Д.А. Кейс. – Москва : Недра, 1980. – 502с.
1196465
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 97. – 1980
1196466
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 98. – 1980
1196467
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 99. – 1981
1196468
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 100. – 1981
1196469
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 101. – 1981
1196470
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 102. – 1982
1196471
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 103. – 1982
1196472
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 104. – 1982
1196473
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 105. – 1982
1196474
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 106. – 1983
1196475
   Прикладная геофизика. – Москва
№ 107. – 1983
1196476
   Прикладная геофизика нефти и газа. – Баку, 1985. – 291с.
1196477
   Прикладная геохимия / Овчинников, Н, , . – Москва : Недра, 1990. – 246с.
1196478
   Прикладная геохимия и минералогия. – Москва, 1977. – 123с.
1196479
  Шуман В.Н. Прикладная геоэлектродинамика и магнитотеллурический эксперимент // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 22-44. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 0203-3100
1196480
  Линслей Р.К. Прикладная гидрология / Р.К. Линслей. – Л., 1962. – 760с.
1196481
  Патрашев А.Н. Прикладная гидромеханика / А.Н. Патрашев. – Москва, 1970. – 684 с.
1196482
   Прикладная гидромеханика. – К, 1989. – 250с.
1196483
   Прикладная голография : тезисы докладов республ. семинара. – Киев : Наукова думка, 1984. – 87с.
1196484
   Прикладная горнопромышленная геология. – М, 1990. – 612с.
1196485
  Калашник Н.Г. Прикладная густосология : Пособие по формированию эстетических вкусов детей и молодежи / Н.Г. Калашник, Н.А. Зацепина; МВДУ; Запорожский юридический ин-т. – Запорожье : Полиграф, 2004. – 255 с. – ISBN 966-8268-90-3
1196486
  Жуков М.Ф. Прикладная динамика термической плазмы / М.Ф. Жуков. – Новосибирск : Наука, 1975. – 298 с.
1196487
   Прикладная дозиметрия. – Москва, 1962. – 248 с.
1196488
   Прикладная документалистика. – Москва : Наука, 1968. – 200 с.
1196489
  Пороховская Т.И. Прикладная єтика // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 79-92. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1196490
  Силантьев А.А. Прикладная зоология, как предмет преподавания в сельскохозяйственных учебных заведениях и постановка этого предмета на Спб. сельскохозяйственных курсах / А.А. Силантьев. – Киев. – 3 с.
1196491
  Саульев В.К. Прикладная и вычислительная математика / В.К. Саульев. – М., 1971. – 202с.
1196492
  Саульев В.К. Прикладная и вычислительная математика / В.К. Саульев. – М.
1. – 1972. – 86с.
1196493
   Прикладная и теоретическая физика. – Алма-Ата
Вып. 7. – 1975
1196494
   Прикладная и теоретическая физика. – Алма-Ата
Вып. 8. – 1976
1196495
   Прикладная и теоретическая физика. – Алма-Ата
Вып. 10. – 1977
1196496
   Прикладная и теоретическая химия. – Алма-Ата
Вып. 7. – 1976
1196497
   Прикладная и теоретическая химия. – Ашхабад
Вып. 9. – 1977
1196498
  Меньшиков И.И. Прикладная и юридическая лингвистика (один аспект приложения) // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 220-224. – ISBN 966-7348-20-2
1196499
  Смит А.Л. Прикладная ИК-спектроскопия = Основы, техника, аналитическое применение / А.Л. Смит. – Москва : Мир, 1982. – 327 с.
1196500
   Прикладная иммунология. – К, 1984. – 319с.
1196501
   Прикладная информатика. – М, 1981. – 231с.
1196502
   Прикладная информатика. – Москва
Вып. 1. – 1981
1196503
   Прикладная информатика. – Москва
Вып. 1. – 1982
1196504
   Прикладная информатика. – Москва
Вып. 2. – 1982
1196505
   Прикладная информатика. – Москва
Вып. 1. – 1983
1196506
   Прикладная информатика. – Москва
Вып. 2. – 1983
1196507
   Прикладная инфракрасная спектроскопия : пер. с англ. – Москва : Мир, 1970. – 376 с.
1196508
  Хедвиг П. Прикладная квантовая химия / П. Хедвиг. – Москва : Мир, 1977. – 595 с.
1196509
  Жидомиров Г.М. Прикладная квантовая химия : расчеты реакц. способности и механизмов хим. реакций / Г.М. Жидомиров, А.А. Багатурьянц, И.А. Абронин. – Москва : Химия, 1979. – 295 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1196510
  Гхосал А. Прикладная кибернетика и ее связь с исследованием операций / А. Гхосал. – Москва, 1982. – 128 с.
1196511
   Прикладная климатология. – М, 1974. – 96с.
1196512
  Шталь В.А. и др. Прикладная климатология / В.А. и др. Шталь. – Л., 1981. – 166с.
1196513
  Исаев А.А. Прикладная климатология / А.А. Исаев. – М, 1989. – 88с.
1196514
   Прикладная климатология. – Л, 1990. – 272с.
1196515
   Прикладная комбинаторная математика : сборник статей. – Москва : Мир, 1968. – 363 с.
1196516
  Китаева А. Прикладная косметология // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 216-22. – ISSN 1728-8568
1196517
  Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си = Applied cryptography. Protocols, Algorithms, and Source Code in C / Б. Шнайер. – Москва : Триумф, 2003. – 816с. – ISBN 5-89392-055-4
1196518
   Прикладная лингвистика и автоматический анализ текста. – Тарту, 1988. – 100с.
1196519
  Котов Р.Г. Прикладная лингвистика и информационная технология. / Р.Г. Котов. – М., 1987. – 161с.
1196520
   Прикладная лингвистика и машинный перевод. – Киев, 1962. – 126 с.
1196521
  Козачков Л.С. Прикладная логика информатики. / Л.С. Козачков. – Киев, 1990. – 252с.
1196522
  Новиков И.И. Прикладная магнитная гидродинамика / И.И. Новиков. – Москва, 1969. – 360с.
1196523
  Рандошкин В.В. Прикладная магнитооптика / В.В. Рандошкин, А.Я. Червоненкис. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 318с.
1196524
  Киреев А.П. Прикладная макроэкономика = Applied macroeconomics : учебник / Алексей Киреев ; [ред. Н.П. Огаркова]. – Москва : Международные отношения, 2006. – 454, [2] с. : ил., табл. + CD. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 452-453. – ISBN 5-7133-1238-0
1196525
  Шмулевич П.К. Прикладная математика / П.К. Шмулевич. – Днепропетровск
1. – 1930. – 236 с.
1196526
   Прикладная математика. – Новосибирск, 1978. – 188с.
1196527
   Прикладная математика. – Ленинград, 1979. – 168 с.
1196528
   Прикладная математика : тематический сборник научных трудов. – Челябинск
№ 252. – 1980
1196529
   Прикладная математика. – Кишинев
№ 75. – 1983
1196530
   Прикладная математика. – М, 1986. – 123с.
1196531
  Блехман И.И. Прикладная математика : предмет, логика, особенности подходов / И.И. Блехман ; А.Д. Мышкис, Я.Г. Пановко ; АН УССР, Физ.техн. ин-т низких температур. – Киев : Наукова думка, 1976. – 269 с. : граф. – Библиогр.: с. 257-263 (214 назв.) и библиогр. ссылки в подстроч. примеч.
1196532
   Прикладная математика в биологии. – Москва : Изд-во МГУ, 1979. – 152с.
1196533
  Охорзин В.А. Прикладная математика в системе MATHCAD : учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / В.А. Охорзин. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 352, [4] с. : ил. – Библиогр.: с. 341-342. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0814-6
1196534
  Брекенридж В. Прикладная математика в строительной и заводской практике : пособие для техникумов, школ, фабзавуча и профшкол / В. Брекенридж, В. Мерсеро, Ч. Мур ; пер.: Пограницкий В.Н. ; под ред. Н.Н. Бухгольца. – Изд. 3-е. – Москва ; Ленинград : Государственное научно-техническое издательство, 1931. – 256 с.
1196535
   Прикладная математика в технико-экономических задачах. – Казань, 1976. – 140с.
1196536
  Пикуль В.В. Прикладная математика деформируемого твердого тела / В.В. Пикуль. – М, 1989. – 220с.
1196537
   Прикладная математика и вычислительная техника в биологии. – Ленинград
Вып. 1. – 1975
1196538
   Прикладная математика и кибернетика. – М, 1973. – 399с.
1196539
   Прикладная математика и кибернетика : Вып. 1. – Томск, 1976
1196540
   Прикладная математика и математическое обеспечение ЭВМ. – М, 1982. – 164с.
1196541
   Прикладная математика и математическое обеспечение ЭВМ. – М, 1986. – 149с.
1196542
   Прикладная математика и механика : авторский и предметно-тематический указатели за 20 лет издания АН СССР (1937-1956гг.). – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1957
1196543
   Прикладная математика и механика. – Ташкент, 1983. – 115 с.
1196544
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 59, № 2. – 1995
1196545
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 59, № 3. – 1995
1196546
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 59, № 4. – 1995
1196547
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 59, № 5. – 1995
1196548
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 59, № 6. – 1995
1196549
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 59, № 1. – 1995
1196550
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 60, вып. 3. – 1996
1196551
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 60, вып. 4. – 1996
1196552
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 60, вып. 5. – 1996
1196553
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 60, вып. 6. – 1996
1196554
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 60, вып. 2. – 1996
1196555
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 61, вып. 1. – 1997
1196556
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 61, вып. 2. – 1997
1196557
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 61, вып. 3. – 1997
1196558
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 61, вып. 6. – 1997
1196559
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 62, вып. 1. – 1998
1196560
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 62, вып. 2. – 1998
1196561
   Прикладная математика и механика. – Москва. – ISSN 0032-8235
Т. 62, вып. 3. – 1998
1196562
   Прикладная математика и механика / РАН. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0032-8235
Т. 79, № 4. – 2015. – С. 452-595
1196563
   Прикладная математика и механика / РАН. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0032-8235
Т. 79, № 6. – 2015. – С. 740-896
1196564
   Прикладная математика и механика / РАН. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0032-8235
Т. 79, № 5. – 2015. – С. 596-739
1196565
   Прикладная математика и программирование на ЭВМ. – Алма-Ата, 1983. – 136с.
1196566
  Шишкин А.И. Прикладная математика инженера - строителя : Учебное пособие / А.И. Шишкин. – Петрозаводск, 1975. – 112 с.
1196567
   Прикладная математика Ленинградского инженерно-строительного института / Ленинградский инженерно-строительный институт. – Ленинград
№ 1. – 1977
1196568
  Кривцов А.И. Прикладная металлогения / А.И. Кривцов. – Москва : Недра, 1989. – 286с.
1196569
  Шишкин И.Ф. Прикладная метрология / И.Ф. Шишкин. – М, 1990. – 115с.
1196570
  Шабалин С.А. Прикладная метрология в вопросах и ответах / С.А. Шабалин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 189с.
1196571
  Брегадзе Ю.И. Прикладная метрология ионизирующих излучений / Ю.И. Брегадзе, Э.К. Степанов ; под ред. Ю.И. Брегадзе. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 262, [1] с. – Библиогр.: с. 254-261. – ISBN 5-283-02998-0
1196572
  Жуковский Н.Е. Прикладная механика / Н.Е. Жуковский. – Москва-Л., 1931. – 103с.
1196573
  Левинсон Л.Е. Прикладная механика / Л.Е. Левинсон. – М.-Л., 1931. – 376с.
1196574
   Прикладная механика. – М, 1976. – 424с.
1196575
   Прикладная механика. – Киев, 1977. – 534 с.
1196576
   Прикладная механика. – М, 1977. – 488с.
1196577
   Прикладная механика. – Ленинград
Вып. 3. – 1977
1196578
   Прикладная механика. – М, 1978. – 128с.
1196579
   Прикладная механика. – Ленинград
Вып. 4. – 1979
1196580
   Прикладная механика. – Ленинград
Вып. 5. – 1981
1196581
  Ковалев Н.А. Прикладная механика / Н.А. Ковалев. – Москва, 1982. – 400 с.
1196582
   Прикладная механика. – К, 1984. – 279с.
1196583
  Бардзиловский В.П. Прикладная механика : сборник задач : [для электротехн. спец. вузов] / В.П. Бардзиловский. – Киев : Вища школа, 1986. – 189, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 188
1196584
   Прикладная механика. – Одесса, 1988. – 174с.
1196585
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 2. – 1995
1196586
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 3. – 1995
1196587
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 4. – 1995
1196588
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 5. – 1995
1196589
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 6. – 1995
1196590
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 7. – 1995
1196591
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 8. – 1995
1196592
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 9. – 1995
1196593
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 10. – 1995
1196594
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 11. – 1995
1196595
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 12. – 1995
1196596
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 31, № 1. – 1995
1196597
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 1. – 1996
1196598
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 2. – 1996
1196599
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 3. – 1996
1196600
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 4. – 1996
1196601
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 5. – 1996
1196602
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 6. – 1996
1196603
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 7. – 1996
1196604
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 8. – 1996
1196605
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 9. – 1996
1196606
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 10. – 1996
1196607
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 11. – 1996
1196608
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 32, № 12. – 1996
1196609
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 2. – 1997
1196610
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 3. – 1997
1196611
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 4. – 1997
1196612
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 5. – 1997
1196613
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 6. – 1997
1196614
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 7. – 1997
1196615
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 8. – 1997
1196616
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 9. – 1997
1196617
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 10. – 1997
1196618
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 11. – 1997
1196619
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 12. – 1997
1196620
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 33, № 1. – 1997
1196621
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 1. – 1998
1196622
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 2. – 1998
1196623
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 3. – 1998
1196624
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 4. – 1998
1196625
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 6. – 1998
1196626
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 7. – 1998
1196627
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 8. – 1998
1196628
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 5. – 1998
1196629
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 9. – 1998
1196630
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 10. – 1998
1196631
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 11. – 1998
1196632
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 34, № 12. – 1998
1196633
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 1. – 1999
1196634
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 5. – 1999
1196635
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 6. – 1999
1196636
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 7. – 1999
1196637
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 8. – 1999
1196638
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 9. – 1999
1196639
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 10. – 1999
1196640
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 11. – 1999
1196641
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 12. – 1999
1196642
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 2. – 1999
1196643
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 3. – 1999
1196644
   Прикладная механика : международный научный журнал. – Київ. – ISSN 0032-8243
Т. 35, № 4. – 1999
1196645
   Прикладная механика = International applied mechanics : Международный научный журнал. – Киев : Институт механики НАН Украины, 1955-. – ISSN 0032-8243
Т. 45, № 1. – 2009. – 144 с.
1196646
   Прикладная механика = International applied mechanics : Международный научный журнал. – Киев : Институт механики НАН Украины, 1955-. – ISSN 0032-8243
Т. 45, № 10. – 2009. – 144 с.
1196647
   Прикладная механика в приборостроении. – Ленинград
Вып. 123. – 1978
1196648
  Колтунов М.А. Прикладная механика деформируемого твердого тела / М.А. Колтунов. – М., 1983. – 349с.
1196649
   Прикладная механика и механика. – Москва, 1987. – 96 с.
1196650
   Прикладная механика и техническая физика
№ 1. – 1997
1196651
   Прикладная механика и техническая физика
№ 2. – 1997
1196652
   Прикладная механика композитов. – Москва : Мир, 1989. – 357 с.
1196653
  Филин А.П. Прикладная механика твердого деформируемого тела / А.П. Филин. – Москва
1. – 1978. – 832с.
1196654
  Филин А.П. Прикладная механика твердого деформируемого тела / А.П. Филин. – М
2. – 1978. – 616с.
1196655
  Филин А.П. Прикладная механика твердого деформируемого тела / А.П. Филин. – М.
3. – 1981. – 480 с.
1196656
  Иосилевич Г.Б. Прикладная механика. / Г.Б. Иосилевич. – М., 1985. – 575с.
1196657
  Джонс М.П. Прикладная минералогия : Количественный подход / М.П. Джонс. – Москва : Недра, 1991. – 390с. – ISBN 5-247-01724-2
1196658
   Прикладная минералогия Восточной Сибири. – Иркутск, 1992. – 272с.
1196659
  Терешин Н.А. Прикладная направленность школьного курса математики / Н.А. Терешин. – Москва : Просвещение, 1990. – 95 с.
1196660
   Прикладная наукономика / Сергеев Александр, Демина Наталия, Костинский Александр, Кондрашов Александр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 162-169 : фото
1196661
  Сиделковский А.Л. Прикладная неврология : [практ. руководство] / А.Л. Сиделковский, И.А. Дюдина ; [науч. ред.: Скоромец А.А.] ; Клиника соврем. неврологии "Аксимед". – Киев : Пабліш Про, 2019. – 541, [1] с. : ил., табл. – Аннотация рус., англ. - Предм. указ.: с. 535-541. – Библиогр.: с. 515-532. – ISBN 978-617-7765-04-1
1196662
  Цернике Ф. Прикладная нелинейная оптика : Пер. с англ. / Ф. Цернике, Дж. Мидвинтер. – Москва : Мир, 1976. – 261 с.
1196663
  Дмитриев В.Г. Прикладная нелинейная оптика : Генераторы второй гармоники и параметрические генераторы света / В.Г. Дмитриев. – Москва : Радио и связь, 1982. – 352с.
1196664
   Прикладная общая теория систем. – Москва
Том 2. – 1981. – 731с.
1196665
  Фефилов Б.В. Прикладная оптика : допущ. М-вом высш. образования СССР в качестве учеб. пособия для ин-тов инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии / Б.В. Фефилов. – Москва : Геодезиздат, 1947. – 531 с.
1196666
  Турыгин И.Ф. Прикладная оптика : Учеб.пособие / И.Ф. Турыгин. – Москва : Машиностроение
Кн. 1 : Геометрическая оптика и методы расчета оптических схем. – 1965. – 362с.
1196667
  Турыгин И.Ф. Прикладная оптика : учебное пособие / И.Ф. Турыгин. – Москва : Машиностроение
Кн. 2 : Фотографические, проекционные и фотоэлектрические системы. – 1966. – 431с.
1196668
  Апенко М.И. Прикладная оптика / Апенко М.Н., Дубовик А.С. – Москва : Наука, 1971. – 392 с. : ил. – Список лит.: с. 388-392 (160 назв.). – (Физ.-мат. б-ка инженера)
1196669
  Апенко М.И. Прикладная оптика / Апенко М.И., Дубовик А.С. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1982. – 352 с. : ил. – Библиогр.: с. 349-352 (113 назв.). – (Физ.-мат. б-ка инженера)
1196670
   Прикладная оптика : учеб. пособие. – Москва : Недра, 1982. – 612 с.
1196671
   Прикладная оптика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л.Г. Бебчук, Ю.В. Богачов, Н.П. Заказнов, Б.М. Комраков, Л.И. и др. Михайловская; Л.Г. Бебчук [ и др. ] ; под ред. Н.П. Заказнова. – Изд. 2-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 320с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0757-6
1196672
  Мальцев М.Д. Прикладная оптика и оптические измерения : Учеб.пособие / М.Д. Мальцев, Г.А. Каракулина. – Москва : Машиностроение, 1968. – 472с.
1196673
  Штерн Э. Прикладная психология / Э. Штерн. – М, 1924. – 116с.
1196674
   Прикладная психология. – Красноярск, 1990. – 177с.
1196675
  Квинн В.Н. Прикладная психология = Applyng psychology : учеб. пособие для студентов вузов и слушателей курсов психол. дисциплин / Вирджиния Н. Квинн ; [пер. с англ. Н. Мальгина и др.]. – 4-е междунар. изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2000. – 558 с. : ил. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Загл. и авт. ориг.: Applyng psychology / Virginia Nicholas Quinn. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-88782-395-Х
1196676
   Прикладная психология в высшей школе. – Казань, 1979. – 270с.
1196677
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 1. – 2004
1196678
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 2. – 2004
1196679
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 3. – 2004
1196680
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 4. – 2004
1196681
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 1. – 2005
1196682
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 2. – 2005
1196683
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 3. – 2005
1196684
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 4. – 2005
1196685
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 1. – 2006
1196686
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 2. – 2006
1196687
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 3. – 2006
1196688
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 4. – 2006
1196689
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 1. – 2007
1196690
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 2. – 2007
1196691
   Прикладная психология и психоанализ. – Москва : Издательский дом МПА-Пресс, 1996-
№ 3/4. – 2007
1196692
   Прикладная психология общения в учебной и профессиональной деятельсности. – Омск, 1988. – 180с.
1196693
  Кузин А.М. Прикладная радиобиология : (теорет. и техн. основы) / А.М. Кузин, Д.А. Каушанский. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 222 с.
1196694
  Соколовский И.И. Прикладная радиооптика = Теория и методы резонансной угловой фильтрации / И.И. Соколовский, Ю.А. Покровский. – Киев : Наукова думка, 1986. – 219 с.
1196695
  Хан Отто Прикладная радиохимия. / Хан Отто. – Л.М., 1947. – 276с.
1196696
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 3, № 1. – 2004
1196697
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 3, № 2. – 2004
1196698
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 3, № 3. – 2004
1196699
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 3, № 4. – 2004
1196700
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 4, № 3. – 2005
1196701
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 4, № 2. – 2005
1196702
   Прикладная радиоэлектроника : Научно-технический журнал. – Харьков, 2002-. – ISSN 1727-1290
Т. 4, № 4. – 2005
1196703
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1196704
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
№ 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1196705
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
№ 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1196706
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
№ 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1196707
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 12, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196708
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 12, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196709
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 12, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196710
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 12, № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196711
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 13, № 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196712
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 13, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196713
   Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал. – Харьков. – ISSN 1727-1290
Т. 13, № 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196714
   Прикладная реоогия и течение дисперсных систем. – Свердловск, 1981. – 149с.
1196715
  Гуревич В.И. Прикладная седиментология и геоэкология / В.И. Гуревич. – Л., 1996. – 63с.
1196716
   Прикладная социальная география Калининградской области : межвузовский сборник научных трудов. – Калининград : Калининградский гос. ун-т, 1986. – 124 с.
1196717
  Давидюк Г.П. Прикладная социология / Г.П. Давидюк. – Минск, 1979. – 221с.
1196718
  Колесников Ю.С. Прикладная социология : учеб. пособие / [сост.] Ю.С. Колесников. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 316, [1] с. – (Учебники "Феникса"). – ISBN 5-222-01643-9
1196719
  Горшков М. Прикладная социология : Учебное пособие для вузов / М. Горшков, Ф. Шереги; РАН. Ин-т комплексных социальных исследований. – Москва : ЦСП, 2003. – 312с. – ISBN 49-1-900229
1196720
  Перов В.П. Прикладная спектральная теория оценивания / В.П. Перов. – Москва : Наука, 1982. – 431 с.
1196721
  Вольдсет Р. Прикладная спектрометрия рентгеновского излучения : пер. с англ. / Р. Вольдсет. – Москва : Атомиздат, 1977. – 187 с.
1196722
  Балдин С.А. Прикладная спектрометрия с полупроводниковыми детекторами / С.А. Балдин, Н.А. и др. Вартанов. – Москва : Атомиздат, 1974. – 320с.
1196723
   Прикладная спектроскопия : материалы 16 совещания. – Москва : Наука
Т. 1. – 1969. – 496с.
1196724
   Прикладная спектроскопия : материалы 16 совещания. – Москва : Наука
Т. 2. – 1969. – 220с.
1196725
   Прикладная спектроскопия. – Москва : АН СССР, 1977. – 291с.
1196726
  Айвазян С.А. Прикладная статистика = Applied statistics : исслед. зависимостей : справ. изд. / С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин ; под ред. С.А. Айвязян. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 471 с. : ил., граф. – Библиогр.: с. 457-463
1196727
  Кокс Д. Прикладная статистика / Д. Кокс, Э. Снелл. – Москва : Мир, 1984. – 200 с.
1196728
  Айвазян С.А. Прикладная статистика = Applied statistics : исслед. зависимостей : справ. изд / С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин ; под ред. С.А. Айвязяна. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 487 с. : граф. – Библиогр.: с. 459-471
1196729
   Прикладная статистика. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 606 с.
1196730
   Прикладная статистика. Актуарна та фінансова математика. – Донецьк, 2000-. – ISBN 966-639-007-8
№ 1. – 2000
1196731
   Прикладная статистика. Актуарна та фінансова математика. – Донецьк, 2000-. – ISBN 966-639-050-7
№ 2. – 2000
1196732
  Вартанов Н.А. Прикладная сцинтилляционная гамма-спектрометрия / Н.А. Вартанов, П.С. Самойлов; Под ред. В.В. Матвеева. – 2-е изд,. доп. – Москва : Атомиздат, 1969. – 464с.
1196733
  Вартанов Н.А. Прикладная сцинтилляционная гамма-спектрометрия / Н.А. Вартанов, П.С. Самойлов. – 2-е изд., доп. – Москва : Атомиздат, 1975. – 406с.
1196734
  Бердников В.В. Прикладная теория гидравлических цепей / В.В. Бердников. – Москва : Машиностроение, 1977. – 192 с.
1196735
  Булгаков Б.В. Прикладная теория гироскопов / Б.В. Булгаков. – 2-е изд. – Москва : Гостехиздат, 1955. – 355 с. : ил. – Библиогр.: с. 350-352 (56 нразв.)
1196736
  Булгаков Б.В. Прикладная теория гироскопов / Б.В. Булгаков. – 3-е изд. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 401 с. : ил. – Библиогр.: с. 396-398
1196737
  Деревицкий Д.П. Прикладная теория дискретных адаптовых систем управления / Д.П. Деревицкий, А.Л. Фрадков. – М., 1981. – 216с.
1196738
  Коган И.М. Прикладная теория информации / И.М. Коган. – Москва : Радио и связь, 1981. – 216 с.
1196739
  Дмитриев В.И. Прикладная теория информации / В.И. Дмитриев. – Москва : Высшая школа, 1989. – 320 с.
1196740
  Гилмор Р. Прикладная теория катастроф : В 2-х кн. / Р. Гилмор; Пер. с англ. под ред. Ю.П. Гупало, А.А. Пионтковского. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1984. – 350с.
1196741
  Гилмор Р. Прикладная теория катастроф : В 2-х кн. / Р. Гилмор; Пер. с англ. под ред.Ю.П. Гупало, А.А. Пионтковского. – Москва : Мир
Кн. 2. – 1984. – 285с.
1196742
  Кирпичников А.П. Прикладная теория массового обслуживания / А.П. Кирпичников ; [науч. ред. А.М. Елизаров]. – Казань : Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008. – 116, [2] с. – Библиогр.: с. 117. – ISBN 978-5-98180-523-3
1196743
  Бидерман В.Л. Прикладная теория механических колебаний : учеб. пособие для машиностоит. спец. вузов / В.Л. Бидерман. – Москва : Высшая школа, 1972. – 416 с. – Библиогр.: с. 411-414
1196744
  Голинкевич Т.А. Прикладная теория надежности. / Т.А. Голинкевич. – М, 1977. – 159с.
1196745
  Голинкевич Т.А. Прикладная теория надежности. / Т.А. Голинкевич. – М, 1985. – 168с.
1196746
  Гопп Ю.А. Прикладная теория нелинейных колебаний механических систем : Автореф... докт. технич.наук: / Гопп Ю.А.; Академия наук СССР. Институт машиноведения. – Омск, 1951. – 18 с.
1196747
  Брайсон А. Прикладная теория оптимального управления = Applied optimal control : оптимизация, оценка и управление / А. Брайсон, Хо Ю-ши ; пер. с англ. Є.М. Макашова, Ю.П. Плотникова ; под ред. А.М. Летова. – Москва : Мир, 1972. – 544 с. : черт. – Библиогр.: с. 519-525
1196748
  Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести / Н.Н. Малинин. – М., 1968. – 400с.
1196749
  Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести / Н.Н. Малинин. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1975. – 399с.
1196750
  Брудный Ю.А. Прикладная теория приближения : учеб. пособие / Ю.А. Брудный, И.П. Иродова ; МВ и ССО РСФСР, Ярослав. гос. пед. ин-т. – Ярославль : [б. и.], 1986. – 88 с.
1196751
  Попов Е.П. Прикладная теория процессов управления в нелинейных системах. / Е.П. Попов. – М, 1973. – 583с.
1196752
  Большаков И.А. Прикладная теория случайных потоков / И.А. Большаков, В.С. Ракошиц. – Москва : Советское радио, 1978. – 248 с. : граф. – Библиогр.: с. 243-244 (48 назв.)
1196753
  Половин. Р.В. Прикладная теория случайных процессов / Р.В. Половин. – Харьков : Вища школа, 1982. – 102 с.
1196754
  Райфа Х. Прикладная теория ститистических решений / Х. Райфа. – М., 1977. – 359 с.
1196755
  Тимошенко С.П. Прикладная теория упругости / С.П. Тимошенко, Лиссельс. – 3-е изд. стереот. – М.-Л. : ГНТИ, 1931. – 392с.
1196756
  Тимошенко С.П. Прикладная теория упругости / С.П. Тимошенко, Лиссельс. – 3-е изд. стереот. – М-Л : ГНТИ, 1931. – 392с.
1196757
  Тимошенко С.П. Прикладная теория упругости / С.П. Тимошенко, Лиссельс. – 2-е изд. стереот. – М-Л : Гостехиздат, 1931. – 392с.
1196758
  Сегаль А.И. Прикладная теория упругости / А.И. Сегаль. – Ленинград, 1957. – 248 с.
1196759
  Ван Цзи-де Прикладная теория упругости / Ван Цзи-де. – Москва : Физматлит, 1959. – 400 с.
1196760
  Сегаль А.И. Прикладная теория упругости / А.И. Сегаль. – 2-е изд. – Ленинград, 1961. – 268 с.
1196761
   Прикладная теория упругости. – Саратов, 1982. – 150с.
1196762
   Прикладная теория упругости. – Саратов, 1983. – 123с.
1196763
   Прикладная теория цифровых автоматов. – Киев : Вища школа, 1987. – 374с.
1196764
  Савельев А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов / А.Я. Савельев. – Москва : Высшая школа, 1987. – 271с.
1196765
  Новиков И.И. Прикладная термодинамика и теплопередача. / И.И. Новиков, К.Д. Воскресенский. – М., 1961. – 548с.
1196766
  Новиков И.И. Прикладная термодинамика и теплопередачи. / И.И. Новиков, К.Д. Воскресенский. – 2-е изд. – М., 1977. – 350с.
1196767
   Прикладная топонимика. – Москва, 1983. – 116с.
1196768
  Кизильштейн Л.Я. Прикладная улглепетрография / Л.Я. Кизильштейн, А.Л. Шпицглувэ. – Ростов -на-Дону, 1992. – 147с.
1196769
  Резников З.М. Прикладная физика : учеб. пособие для учащихся 10 кл. / З.М. Резников. – Москва : Просвещение, 1989. – 238с.
1196770
  Барнет К. Прикладная физика атомных столкновений. Плазма : Пер.с англ. / К.Барнет, М. Харрисон ; пер.с англ. В.И. Пистуновича. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 432 с.
1196771
   Прикладная физика и электронные средства обеспечения эксперимента : сб. науч. трудов. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1982. – 172с.
1196772
  Хэнкс Р.Д. Прикладная физика почв / Р.Д. Хэнкс, Д.Л. Ашкрофт. – Л, 1985. – 151с.
1196773
   Прикладная физика твердого тела. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1973. – 255с.
1196774
  Блюмен Л.М. Прикладная физико-химия силикатов : (физ. и хим. основы технологии силикатов) / Л.М. Блюмен. – Ленинград ; Москва : ГОНТИ, Редакция химической литературы, 1939. – 239 с. – Библиогр.: с. 233-236
1196775
  Шищенко П.Г. Прикладная физическая география / П.Г. Шищенко. – Київ : Вища школа, 1988. – 192с.
1196776
  Шишловский А.А. Прикладная физическая оптика : Учеб.пособие / А.А. Шишловский. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 822 с.
1196777
  Кистяковский В.А. Прикладная физическая химия / В.А. Кистяковский. – Ленинград : КУБУЧ
1. – 1926. – 221 с.
1196778
   Прикладная фотограмметрия. – Ленинград : Наука, 1969. – 256 с.
1196779
  Амромин П.Д. Прикладная фотограмметрия : учеб. пособие : (для студентов 4-го курса аэрофотогеодез. спец.) / П.Д. Амромин ; Новосиб. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : НИИГАИК, 1981. – 85 с. : ил. – Библиогр.: с. 84
1196780
  Амромин П.Д. Прикладная фотограмметрия : учеб. пособие (для студентов 2 курса спец. 1301 "Прикладная геодезия") / П.Д. Амромин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Новосибир. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : НИИГАИК, 1985. – 83 с. : ил. – Библиогр.: с. 83
1196781
  Барри Т. Прикладная химическая термодинамика. Модели и рачеты / авт. Т. Барри. – Москва : Мир, 1988. – 281 с.
1196782
  Делимарский Ю.К. Прикладная химия ионных расплавов / Ю.К. Делимарский, Л.П. Барчук ; АН УССР, Ин-т общ. и неорг. химии. – Киев : Наукова думка, 1988. – 187, [1] с. – Библиогр.: с. 171-185 (337 назв.). – ISBN 5-12-000212-9
1196783
  Делимарский Ю.К. Прикладная химия ионных расплавов / Ю.К. Делимарский, Л.П. Барчук. – К, 1988. – 192с.
1196784
   Прикладная хроматография. – Москва : Наука, 1984. – 304 с.
1196785
  Вронский В.А. Прикладная экология : Учебное пособие / В.А. Вронский. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1996. – 512с. – ISBN 5-85880-099-8
1196786
  Христиановский В.В. Прикладная эконометрия : Учебник для студентов экономических специальностей вузов / В.В. Христиановский, Н.Г. Гузь, О.Г. Кривенчук; Мин-во образования Украины.Донецкий гос.ун-т. – Донецк : ДонГТУ, 1998. – 172с.
1196787
   Прикладная экономика. – Москва, 1992. – 224с.
1196788
  Ковалев И.С. Прикладная электродинамика / И.С. Ковалев. – Минск, 1978. – 343 с.
1196789
   Прикладная электролюминесценция. – Москва : Советское радио, 1974. – 414 с.
1196790
  Чесноков А.Д. Прикладная электроника / А.Д. Чесноков, И.П. Степаненко. – 2-е, доп. – М., 1963. – 236с.
1196791
  Стендер В.В. Прикладная электрохимия / В.В. Стендер. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1961. – 541 с.
1196792
   Прикладная электрохимия. – Л, 1962. – 639с.
1196793
  Федотьев Н.П. Прикладная электрохимия / Н.П. Федотьев, А.Ф. и др. Алабышев. – Ленинград : Химия, 1967. – 600 с.
1196794
   Прикладная электрохимия. – Москва : Химия, 1975. – 552 с.
1196795
   Прикладная электрохимия. – Казань, 1981. – 77с.
1196796
  Кузовенко С.В. Прикладная электрохимия / С.В. Кузовенко, Д.А. Байталов. – Казань, 1981. – 114с.
1196797
   Прикладная электрохимия. – М, 1984. – 520с.
1196798
   Прикладная электрохимия. – Казань, 1988. – 148с.
1196799
   Прикладная электрохимия. – Казань, 1991. – 127с.
1196800
   Прикладная энтомология [компакт]. [Т. I: А - И]


  Содержание компакта: 1. Десятилетие 1-го Всероссийского съезда деятелей по прикладной энтомологии и возрождение Российского общества деятелей по прикладной энтомологии 2. Андреев С. Токи высокой частоты в борьбе с мучными клещами / С. Андреев, Б. ...
1196801
   Прикладная энтомология [компакт]. [Т. II: К - М]


  Содержание компакта: 1. Кеппен Ф. Заметка по поводу напечатанного О.А. Гриммом списка насекомых, вредивших до сих пор нашему сельскому хозяйству 2. Крохина М.Ф. Работы по биологии полевых слизней и методике борьбы с ними в 1927-1928 г. в ...
1196802
   Прикладная энтомология [компакт]. [Т. III: Н - Я]
1196803
  Бакштановский В.И. Прикладная этика : инновационный сценарий развития / В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.30-39. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1196804
  Кирюхин Д.И. Прикладная этика и проблема справедливости // Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 46-58
1196805
  Аболина Т.Г. Прикладная этика: статус, проблемы, перспективы // Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 6-14


  "Потенциальная возможность консервации реально сложившихся в настоящее время подходов к прикладной этике вызывает некоторые опасения. Вместе с тем, ситуация такова, что "выживать" прикладная этика может либо под академическим "прикрытием", либо в ...
1196806
  Бакштановский В.И. Прикладная этика: экспертиза ситуации и рефексивное самоопределение к парадигмам / В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов // Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 15-25


  "Три десятка лет назад одному из авторов этой статьи было достаточно назвать свою книгу "Этика как практическая философия: традиционные образы и современные подходы", чтобы продемонстрировать намерение развивать такую инновацию в этическом знании, как ...
1196807
   Прикладная этология = Материалы 3 Всесоюзной конференции по поведению животных. – Москва : Наука
Т.3. – 1983. – 280с.
1196808
   Прикладная юридическая психология = Applied juridical psychology : Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений, обуч.по юрид.спец. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 639с. – ISBN 5-238-00200-9
1196809
  Филиппов Е.М. Прикладная ядерная геофизика : Применение источников ядерного излучения в геологии и геофизике / Е.М. Филиппов. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 580с.
1196810
   Прикладная ядерная спектроскопия : сб. статей. – Москва : Атомиздат
вып. 1. – 1970. – 320с.
1196811
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 1. – 1970
1196812
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 3. – 1972
1196813
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 4. – 1974
1196814
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 5. – 1975
1196815
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 6. – 1976
1196816
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 7. – 1977
1196817
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 8. – 1978
1196818
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 10. – 1980
1196819
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 10. – 1981
1196820
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 11. – 1981
1196821
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 11. – 1982
1196822
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 12. – 1983
1196823
   Прикладная ядерная спектроскопия. – Москва
Вып. 13. – 1984
1196824
  Поллард Э Прикладная ядерная физика : Пер. с англ. / Э Поллард, В. Дэвидсон. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1947. – 328с.
1196825
   Прикладная ядерная физика. – Вильнюс, 1976. – 120с.
1196826
   Прикладная ядерная физика : материалы к семинару. – Вильнюс : Институт физики и математики
вып. 5 : Загрязнение атмосферы продуктами ядерных делений. – 1976. – 140с.
1196827
   Прикладная ядерная физика. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1982. – 161с.
1196828
   Прикладная ядерная физика и космические лучи. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1979. – 183с.
1196829
   Прикладная ядерная физика или ядерная физика. – М, 1963. – 16с.
1196830
  Нестерчук І.К. Прикладне гастрономічне досьє Правобережного Полісся // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 46. – С. 48-63. – ISSN 2308-135X
1196831
  Самойленко В.М. Прикладне застосування методики модельної оцінки стану малих урболандшафтних басейнових геосистем / В.М. Самойленко, К.О. Верес // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 14-26. – Бібліогр.: 10 назв
1196832
  Катеринич Л.О. Прикладне застосування нейронних мереж у медичній діагностиці / Л.О. Катеринич, О.М. Біла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 102-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  В даній статті аналізується штучна нейронна мережа та її використання для розв"язку задач медичної діагностики. Для початку ознайомимось із поняттям експертної системи, прикладами задач, які вона допомагає вирішити та характерні особливості. Вияснимо, ...
1196833
   Прикладне значення 3d-моделювання в аспекті судово-медичної диференційної діагностики видутравмуючого снаряда при ушкодженнях з вогнепальної зброї та наближеної до неї за своїми характеристиками / Ю.Г. Змієвська, І.Г. Савка, І.Г. Балук, В.В. Гринюк, А.Р. Бізер // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика, Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Асоц. судових медиків України [та ін.] ; голов. ред. Бачинський В.Т. – Чернівці, 2023. – № 1. – С. 42-50. – ISSN 2218-838X
1196834
  Петлін В.М. Прикладне ландшафтознавство / В.М. Петлін; М-во Освіти України. Ін-т системних досліджень освіти. Львівський ун-т. – Київ : Вид-во Ін-ту системних досліджень освіти, 1993. – 92с. : Ил. – Библиогр.: с. 83-89
1196835
  Іванов С.В. Прикладне мистецтвознавство як результат диференціації сучасної науки про мистецтво / С.В. Іванов, О.Б. Циганюк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 220-226. – ISSN 2226-3209
1196836
  Молодцова О.П. Прикладне програмне забезпечення : Навчально-метод.посібникдля самост. вивчення дисц. / О.П. Молодцова; Мін-во освіти України.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 264с. – ISBN 966-574-098-9
1196837
  Коссак О.М. Прикладне програмне забезпечення персональних комп"ютерів / О.М. Коссак. – К., 1993. – 173с.
1196838
   Прикладне програмування: від теорії до практики : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: М.П. Горський, А.Л. Негрич, О.В. Олар. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин
1196839
  Приходько В.В. Прикладне розмежування розсудку і розуму (на матеріалах філософсько-історичної концепції Р.Дж. Колінгвуда): аналіз історичної конституції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-41. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  В статті за допомогою аналізу історичної конституції встановлюється аплікативна відмінність між розсудком і розумом. The applicative distinction between the reason and the mind are established in this article with analysis of historical constitution.
1196840
  Бабенко В.С. Прикладне телебачення / В.С. Бабенко. – Київ : Техніка, 1966. – 270 с. – Бібліогр.: с. 263-266 (56 назв)
1196841
  Чухно А.А. Прикладний аналіз економічної теорії // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 96-99. – ISSN 2077-8031
1196842
  Нефедова О.Г. Прикладний аспект оцінки конкурентоспроможності підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 196-201. – ISSN 1562-0905
1196843
  Шиманська В.В. Прикладний інструментарій у цілеорієнтованому управлінні туристичним комплексом // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 97-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1196844
  Шинкаренко О.В. Прикладний поворот в етиці як пошук морально-нормативної основи сучасних соціальних практик / О.В. Шинкаренко, І.І. Маслікова // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 184-217. – ISBN 978-966-439-469-4
1196845
  Яценко В.С. Прикладний потенціал професійних географів у формуванні наукового світогляду учнів і студентів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 187-189. – ISBN 978-966-698-290-5
1196846
  Зубарєва М.А. Прикладні антикризові PR-технології : навч. посібник / Марія Зубарєва ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", Ін-т глобал. стратегій управління. – Острог : Видавництво Національний університет "Острозька академія", 2014. – 161, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2254-92-1
1196847
  Мезенцев К.В. Прикладні аспекти використання ГІС суспільно-географічного змісту // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 58-62. – ISBN 978-966-455-002-1
1196848
  Кириленко О.Г. Прикладні аспекти використання інформаційного моніторингу в системі підготовки документознавців // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 65-68
1196849
  Збанацька О.М. Прикладні аспекти використання нових форм дистанційного навчання в умовах карантину // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14-16 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Л.Ф. Грінберг, М.М. Цілина ; редкол.: Н.А. Бачинська, Л.Ф. Грінберг, Ю.І. Горбань та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – С. 172-174. – ISBN 978-966-602-335-6
1196850
  Владиченко Л.Д. Прикладні аспекти державно-конфесійних відносин: порівняльний аналіз практики існування військового душпастирства у збройних силах Польщі та України // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 104-114


  У статті проаналізовано сучасний стан інституту військового капеланства в Війську Польському та досліджено процес впровадження у Збройні Сили України військового капеланства в період незалежності України. Розглянуто нормативно-правове забезпечення ...
1196851
  Пилипак М.І. Прикладні аспекти державного брендінгу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 198-201


  В цій статті розглядаються прикладні аспекти державного брендінгу як феномену міжнародної політики. Досліджуються специфічні питання державного брендінгу, такі, як брендінг місць призначень та ефект країни походження. Аналізується роль розвитку ...
1196852
  Шандрівська О.Є. Прикладні аспекти дослідження ринку дизайну на маркетингових засадах / О.Є. Шандрівська, А.М. Кіра // Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; ed. board: Ihor Oleksiv, Olga Melnyk, Khrystyna Peredalo [et al.]. – Львів, 2022. – Vol. 4, N 1. – С. 177-188. – ISSN 2707-5710
1196853
  Свєчников С.В. Прикладні аспекти електролюмінесценції в сучасній електроніці / С.В. Свєчников, Р.Є. Богуславський. – Київ : Знання, 1976. – 48 с.
1196854
  Кулинич О. Прикладні аспекти застосування методу статистичних рівнянь залежностей // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 44 назв.
1196855
  Борсуковський Ю.В. Прикладні аспекти захисту інформації в сучасних умовах / Ю.В. Борсуковський, В.Ю. Борсуковська // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (34). – С. 6-11. – ISSN 2409-7292
1196856
  Лі Жуйтін Прикладні аспекти нового державного управління: англосаксонський досвід // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 55-63. – ISSN 2310-2837


  У статті здійснено комплексний аналіз переходу англосаксонських держав (Великобританія, Нова Зеландія, Австралія, Канада) від принципів традиційної бюрократичної моделі державного управління, що базується на чіткій ієрархії, централізації та ...
1196857
  Стокалюк О.В. Прикладні аспекти очищення стоків від гексану природними сорбентами // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 129-136 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-4643
1196858
  Медведєв В.В. Прикладні аспекти педотрансферного моделювання у фізиці грунтів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 9-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
1196859
  Маріуц І. Прикладні аспекти підготовки фахівців докторського рівня у дослідницьких університетах ЄС // Наука, освіта, інновації: досвід дослідницьких університетів ЄС : монографія у співавторстві / А. Марушкевич, Плахотнік, Н. Кузьменко, Є. Спіцин, А. та ін. Байдюк. – Київ : Ямчинський О.В., 2022. – С. 19-24. – ISBN 978-617-8184-15-5
1196860
  Бортник С.Ю. Прикладні аспекти регіональних досліджень морфоструктур центрального типу // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 203-209. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1196861
  Мосол Н.О. Прикладні аспекти роботи психолога в команді кваліфікованих волейболісток / Н.О. Мосол, І.С. Олійник // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 126-131. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-4368
1196862
  Сіверс З.Ф. Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді : посібник / З.Ф. Сіверс, В.М. Духневич, О.Ю. Осадько ; за заг. ред З.Ф. Сіверс ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 176, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-440-1
1196863
  Бахарєва Я.В. Прикладні аспекти створення інтернет-магазинів як фактор розвитку вітчизняного електронного бізнесу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 62-69. – ISSN 2306-6792
1196864
  Дутчак С.В. Прикладні аспекти створення та використання kml-файлів засобами гіс-технологій для потреб туризму (на прикладі об"єктів готельного господарства Тернопільської області) / С.В. Дутчак, Г.М. Піньонжик // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 149-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1196865
  Ревун К. Прикладні аспекти управління сталим розвитком // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 55-60. – (Економічні науки ; вип. 19). – ISSN 1818-2682
1196866
  Скрипниченко М.І. Прикладні аспекти формування міжкраїнних моделей економічного розвитку // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 92-109. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
1196867
  Погоріла А. Прикладні аспекти формування творчої особистості старшокласників у школі (50–80-ті роки ХХ століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 6-12. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1196868
  Вороненко І.В. Прикладні аспекти цифровізації аграрного сектору економіки / І.В. Вороненко, С.О. Костенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – С. 24-33 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2306-6792
1196869
   Прикладні дослідження - шлях до зміцнення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 10 лютого (№ 6). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Минулого тижня стартувала кампанія з підбиття підсумків наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ і наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки.
1196870
  Журило В.В. Прикладні завдання // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 122-123. – ISBN 978-617-696-407-0
1196871
  Ярош-Дмитренко Прикладні завдання // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 190-190. – ISBN 978-617-696-407-0
1196872
  Кучерук О.Я. Прикладні задачі в процесі формування математичної компетентності майбутніх інженерів-програмістів / О.Я. Кучерук, Т.М. Кисіль // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 155-160. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1196873
  Брічка Л.В. Прикладні задачі з географії (для вчителів географії та математики) / Л.В. Брічка, Н.В. Горева // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 9 (211). – С. 24-26
1196874
  Акіменко В.В. Прикладні задачі інтелектуального аналізу даних (DATA MINING) / Акіменко В.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018. – 152 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 151
1196875
   Прикладні задачі структурної та параметричної ідентифікації інтервальних моделей складних об"єктів : монографія / Дивак М.П., Пукас А.В., Порплиця Н.П., Мельник А.М. ; Західноукр. нац. ун-т, М-во освіти і науки України. – Тернопіль : Університетська думка, 2021. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-211. – ISBN 978-966-654-652-7
1196876
  Гаращенко Ф.Г. Прикладні задачі теорії стійкості : навч. посібник / Ф.Г. Гаращенко, В.В. Пічкур ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 142, [1] с. – Бібліогр.: 141-142
1196877
  Коляденко В.А. Прикладні засади розвитку маркетингової програми оператора комунікацій ПрАТ "ВФ Україна" з урахуванням впливу маркетингу взаємовідносин / В.А. Коляденко, Ю.В. Васильченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 462-467. – ISSN 2222-4459
1196878
  Козленко А. Прикладні засади формування місії дослідницького університету в Україні / А. Козленко, В. Білінська // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 43. – С. 94-107. – ISSN 2078-5860


  Авторами проведено аналіз офіційних веб-сторінок дослідницьких університетів України, проаналізовано Стратегії їх розвитку. Згадується КНУ імені Тараса Шевченка. - С. 97.
1196879
  Кондрат О.Р. Прикладні і теоретичні основи підвищення ефективності дорозробки виснажених родовищ газу і нафти : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.06 / Кондрат Олександр Романович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 43 с. – Бібліогр.: 35 назв
1196880
  Онопрієнко М.В. Прикладні й технічні галузі в НАН України: генеза та еволюція дисциплінарного статусу // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 30-42. – ISSN 0374-3896
1196881
  Улітко А.Ф. Прикладні методи в задачах електропружності : конспект лекцій для студенів мех.-мат. ф-ту / А.Ф. Улітко, О.В. Борисейко, І.А. Улітко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 126, [2] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 126-127
1196882
  Гуляницький Л.Ф. Прикладні методи комбінаторної оптимізації : навч. посібник / Л.Ф. Гуляницький, О.Ю. Мулеса ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-139
1196883
  Арабаджиєв Д.Ю. Прикладні методи політичних досліджень у структурі громадського моніторингу виборчого процесу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 53-56. – ISSN 2077-1800
1196884
  Карамишева І. Прикладні моделі: методика створення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 169-172. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7825-79-5
1196885
  Івановська А.М. Прикладні питання вирішення справ про правопорушення, що пов"язані з корупцією в адміністративному судочинстві / А.М. Івановська, Р.О. Гаврік // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; голов. ред. Левченко В.П. ; редкол.: Величко О.Г., Герасимович А.М., Криштопа І.Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5. – C. 6-10. – ISSN 2409-1944
1196886
   Прикладні питання географії Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1964. – 130с. – Бібліогр.: с. 129-130
1196887
  Грубрін Ю.Л. Прикладні питання геоморфології на Україні / Ю.Л. Грубрін, П.К. Заморій, І.Л. Соколовський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 64-68
1196888
  Грубрін Ю.Л. Прикладні питання геоморфології платформеної частини правобережної України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 10-16. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географії ; Вип. 17)
1196889
  Духневич В.М. Прикладні питання технологій підготовки та проведення когнітивно орієнтованих тренінгів спілкування : метод. рекомендації / В.М. Духневич ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2014. – 83, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 71-72. – ISBN 978-966-80-63-23
1196890
   Прикладні проблеми механіки і математики : Науковий збірник. – Львів, 2003-. – ISBN 1810-3022
Вип.1. – 2003. – Мова резюме рос,англ
1196891
   Прикладні проблеми механіки і математики : Науковий збірник. – Львів, 2003-
Вип.2. – 2004. – Мова резюме рос,англ
1196892
   Прикладні проблеми механіки і математики : Науковий збірник. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 3. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1196893
   Прикладні проблеми механіки і математики : Науковий збірник. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 4. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1196894
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 5. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1196895
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 6. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1196896
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 7. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1196897
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 8. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1196898
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 9. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1196899
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 10. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196900
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 11. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196901
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 12. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196902
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 13. – 2015. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196903
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 14. – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196904
   Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 15. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196905
   Прикладні проблеми механіки і математики = Прикладные проблемы механики и математики = Applied Problems of Mechanics and Mathematics : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : [б. в.], 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 16. – 2018. – 157, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196906
   Прикладні проблеми механіки і математики = Прикладные проблемы механики и математики = Applied Problems of Mechanics and Mathematics : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : [б. в.], 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 17. – 2019. – 170 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196907
   Прикладні проблеми механіки і математики = Applied Problems of Mechanics and Mathematics : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : [б. в.], 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 18. – 2020. – 167, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1196908
   Прикладні проблеми механіки і математики = Applied Problems of Mechanics and Mathematics : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : [б. в.], 2003-. – ISSN 1810-3022
Вип. 19. – 2021. – 106 с. – Резюме укр., англ. мовами
1196909
  Веклич М.Ф. Прикладні проблеми палеогеографії України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 16-28 : Табл. – Бібліогр.: 64 назви
1196910
  Дубинська Прикладні проблеми фізичного виховання студентів економічних спеціальностей / Дубинська, І.О. Салатенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2014. – № 05. – С. 19-24. – ISSN 1818-9172
1196911
  Муха Т.О. Прикладні програмні засоби моделювання процесу тепловідведення кипінням і випаровуванням в електронних пристроях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Муха Тарас Орестович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1196912
  Карпенко Є.Ю. Прикладні програмні засоби паралельної реалізації алгоритмів відтворення сигналів на основі інтегральних моделей : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Карпенко Є.Ю. ; НАНУ, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:15 назв
1196913
  Григорович А.Г. Прикладні програмні системи зі сховищем даних на основі ненормалізованих відношень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Григорович Андрій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1196914
   Прикладні програмні технології Internet of Everything, як джерело BigData / [Д.С. Берестов, О.С. Бичков, М.Г. Бражиненко та ін.] ; за ред. В.Л. Шевченка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. програм. систем і технологій. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. – 248 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-248. – ISBN 966-8166-06-X
1196915
   Прикладні соціально-комунікаційні технології: теорія та практика : монографія / [О.О. Семенець, І.С. Бондаренко, В.В. Березенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т журналістики. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – 331, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 300-331. – ISBN 978-966-599-545-6
1196916
   Прикладное и системное программирование. – Москва, 1986. – 240 с.
1196917
   Прикладное и системное программное обеспечение СКП ЭВМ МГУ. – М, 1991. – 153с.
1196918
   Прикладное искусство Болгарии. – М, 1975. – 11с.
1196919
  Банк А.В. Прикладное искусство Византии (9-12 вв.) : автореф. ... д-ра ист. наук : 07.00.03 / Банк Алиса Владимировна ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1974. – 45 с.
1196920
  Банк А.В. Прикладное искусство Византии IX-XII вв. : очерки / А.В. Банк ; АН СССР, Отд-ние истории, Ин-т востоковедения, Гос. Эрмитаж. – Москва : Наука, 1978. – 203 с., [54] л. ил. – Библиогр.: с. 167-183. – (Культура народов Востока. Материалы и исследования)
1196921
  Лапковская Э.А. Прикладное искусство Западной Европы / Э.А. Лапковская. – М, 1956. – 34с.
1196922
   Прикладное искусство Западной Европы и России. – Ленинград, 1983. – 151 с.
1196923
   Прикладное искусство и современное жилище. – Л, 1962. – 204с.
1196924
   Прикладное искусство Италии в собрании Эрмитажа. – Л, 1985. – 159с.
1196925
   Прикладное искусство Китая. – Ленинград : Изд-во Гос. Эрмитажа, 1961. – 8 с.
1196926
   Прикладное искусство конца XIX - начала XX века. – Ленинград : Аврора, 1974. – 97, [54] с.
1196927
  Николаева Т.В. Прикладное искусство Московской Руси / Т.В. Николаева. – М, 1976. – 288с.
1196928
  Бочаров Г.Н. Прикладное искусство Новгорода Великого / Г.Н. Бочаров ; АН СССР, Науч. совет "История мировой культуры", Ин-т истории искусства М-ва культуры СССР [и др.]. – Москва : Наука, 1969. – 129 с. : ил., 99 ил.
1196929
   Прикладное искусство Советской Молдавии. – Кишинев, 1963. – 13 с.
1196930
  Кума Х.Р. Прикладное искусство Советской Эстонии и его мастера. / Х.Р. Кума. – Л.-М., 1962. – 203с.
1196931
  Лапковская Э.А. Прикладное искусство средних веков в Государственном Эрмитаже / Э.А. Лапковская. – Москва, 1971. – 28с.
1196932
   Прикладное искусство Эстонской ССР. – Таллин, 1962. – 13с.
1196933
   Прикладное искусство Югославии. – М, 1968. – 13с.
1196934
  Жежера И. Прикладное использование гексакоптера aibot / И. Жежера, И. Тревого // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 36-40 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1819-1339
1196935
  Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение / А.Г. Исаченко. – Ленинград : ЛГУ
Ч. 1. – 1976. – 151с.
1196936
   Прикладное математическое обеспечение в системе коллективного пользования. – Новосибирск, 1986. – 106 с.
1196937
  Полевой А.Н. Прикладное моделирование и прогнозирование продуктивности посевов / А.Н. Полевой. – Л, 1988. – 319с.
1196938
  Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование / Д. Химмельблау. – М, 1975. – 534с.
1196939
  Хог Э.Дж. Прикладное оптимальное проектирование / Э.Дж. Хог, Я.С. Арора. – Москва, 1983. – 479с.
1196940
   Прикладное программирование : Сборник научных трудов. – Киев : Институт кибернетики, 1982. – 118с.
1196941
  Бычков А.С. Прикладное программирование [Електронний ресурс] : Учебн. пособ. для студ. высш. учебн. заведений / А.С. Бычков. – [б.м.]
Т. 1. – 2005. – 294 с.
1196942
  Бычков А.С. Прикладное программирование [Електронний ресурс] : Учебн. пособ. для студ. высш. учебн. заведений / А.С. Бычков. – [б.м.]
Т. 2. – 2005. – 224 с.
1196943
  Пекер Ф.Л. Прикладное программирование в системе виртуальных машин ЕС ЭВМ : Справочное пособие / Ф.Л. Пекер, Б.А. Морозов. – Минск : Вышэйш. школа, 1989. – 208с.
1196944
   Прикладное программирование в системе КАМА. – Москва, 1983. – 271 с.
1196945
  Довгаль С.И. Прикладное программирование в системе ТУРБОПАСКАЛЬ 7.0 / Под общ. ред.С.И.Довгаль. – Київ : Довгаль, 1996. – 256с. – ISBN 966-7020-00-2
1196946
  Василеску Ю. Прикладное программирование на языке Ада / Ю. Василеску; В.Н. Соболева. – Москва : Мир, 1990. – 350с.
1196947
  Абрамов В.А. Прикладное программное обеспечение / В.А. Абрамов, В.С. Дубровин // Программное обеспечение микроЭВМ : учеб. пособие для сред. ПТУ : в 11 кн. / под ред. В.Ф. Шаньгина. – Москва : Высшая школа, 1987. – Кн. 3 : Прикладное программное обеспечение / В.А. Абрамов, В.С. Дубровин. – с.
1196948
  Абрамов В.А. Прикладное программное обеспечение / В.А. Абрамов, В.С. Дубровин // Программное обеспечение микроЭВМ : [учеб. пособие для ПТУ] : в 11 кн. / под ред. В.Ф. Шаньгина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1991. – Кн. 3 : Прикладное программное обеспечение / В.А. Абрамов, В.С. Дубровин. – С. 1-90. – ISBN 5-06-001784-2
1196949
   Прикладное программное обеспечение единой системы ЭВМ и системы мини-ЭВМ : Краткое описание прикладных программ. – Москва
Вып. 12. – 1988. – 129с.
1196950
  Кильдишев С.Г. Прикладное программное обеспечение пресональных ЭВМ / С.Г. Кильдишев. – Москва
1. – 1988. – 116 с.
1196951
  Шульговский Н.Н. Прикладное стихотворение / Н.Н. Шульговский. – 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1929. – 167 с.
1196952
  Полоник В.С. Прикладное телевидение / В.С. Полоник. – Москва-Ленинград, 1962. – 158 с.
1196953
  Костыков Ю.В. Прикладное телевидение / Ю.В. Костыков. – Москва, 1980. – 71 с.
1196954
  Тейл Генри Прикладное экономическое прогнозирование. / Тейл Генри. – М., 1970. – 510с.
1196955
  Отнес Р.К. Прикладной анализ временных рядов / Р.К. Отнес, Л. Эноконс; Журбенко И. Г. – Москва : Мир, 1982. – 428 с.
1196956
  Бендат Дж. Прикладной анализ случайных данных / Дж.С. Бендат, А.Дж. Пирсол ; под ред. И.Н. Коваленко ; пер. с англ. В.Е. Привольского, А.И. Кочубинского. – Москва : Мир, 1989. – 540 с. : ил. – Библиогр.: 522-525
1196957
   Прикладной анализ случайных сигналов. – Москва, 1973. – 139с.
1196958
  Верещагина А.В. Прикладной бакалавриат в юриспруденции: некоторые вопросы / А.В. Верещагина, О.О. Мартыненко // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 2. – С. 96-100. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена вопросам подготовки прикладных бакалавров по направлению «Юриспруденция». Авторы сформулировали критерии, которые, по их мнению, должны учитываться при разработке ФГОС и учебных планов по практико-ориентированным образовательным ...
1196959
  Лаврентьева Е.А. Прикладной бакалавриат: перспективы и проблемы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 5. – С. 54-60. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены нормативно-правовые основы развития прикладного бакалавриата в системе ВПО; выполнен сравнительный анализ макета ФГОС ВО по академическому и прикладному бакалавриату; сформулированы предложения по внедрению отраслевого прикладного ...
1196960
  Шабанов Г.А. Прикладной бакалавриат:от идеи к практическому делу. Заметки с заседания президиума Совета Учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 7. – С. 22-23. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются проблемы и трудности формирования общекультурных и профессиональных компетенций при подготовке бакалавров. Раскрывается последовательность действий по реализации компетентностного подхода в образовательных программах прикладного ...
1196961
   Прикладной климатологический справочник Северо-Востока СССР. – Магадан : Магаданское кн. изд-во, 1960. – 427с. + Додаток: Альбом карт
1196962
  Крафт Б.С. Прикладной курс технологии добычи нефти / Б.С. Крафт, М.Ф. Хокинс. – М., 1963. – 460с.
1196963
  Вучков И.Н. и др. Прикладной линейный региссионный анализ / И.Н. и др. Вучков. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 238 с.
1196964
  Нагапетьянц Н.А. Прикладной маркетинг : Учеб. пособие для студ.обуч.по экономическим пец. / Н.А. Нагапетьянц. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 272с. – ISBN 5-238-00184-3
1196965
  Дубровский С.А. Прикладной многомерный стстистический анализ / С.А. Дубровский. – М, 1982. – 216с.
1196966
  Обен Ж.-П. Прикладной нелинейный анализ / Ж.-П. Обен, И. Экланд. – Москва, 1988. – 510 с.
1196967
  Девис М. Прикладной нестандартный анализ / М. Девис. – М., 1980. – 236 с.
1196968
  Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ / Н. Дрейпер, Г. Смит. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 22 с.
1196969
  Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ / Н. Дрейпер, Г. Смит. – 2-е , перераб. и доп. – Москва
2. – 1987. – 351с.
1196970
  Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ. / Н. Дрейпер, Г. Смит. – М., 1973. – 392с.
1196971
  Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ. / Н. Дрейпер, Г. Смит. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика
Книга 1. – 1986. – 366с.
1196972
  Балакришнан А.В. Прикладной функциональный анализ / А.В. Балакришнан. – Москва : Наука, 1980. – 383с.
1196973
  Поржезинский Прикладной химический анализ : Курс механ. отдел / Поржезинский. – Москва, 1879. – 158 с.
1196974
   Прикладные аспекты институциональной теории // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-2. – С. 108-201. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1196975
  Копанев И.Д. Прикладные аспекты использования климатической и гидрологической информации для Сибири и Дальнего Востока / И.Д. Копанев, Ц.А. Швер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 368с.
1196976
   Прикладные вопросы седиментационной цикличности и нефтегазоносности. – Новосибрск : Наука, 1987. – 217с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
1196977
   Прикладные вопросы электроавтоматики и преобразовательной техники : Сборник научных трудов. – Ташкент, 1986. – 129с.
1196978
  Беллман Р. Прикладные задачи динамического программирования = Applied dynamic programming / Р. Беллман, С. Дрейфус ; пер. с англ. Н.М. Митрофановой [и др.] ; под ред. А.А. Первозванского. – Москва : Наука, 1965. – 458 с. : черт.
1196979
  Гутер Р.С. Прикладные задачи математической статистики и кибернетики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Гутер Р.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Москва, 1975. – 42 с. – Бібліогр.:с.35-42
1196980
  Ишлинский А.Ю. Прикладные задачи механики / А.Ю. Ишлинский; отв.ред. акад. С.А.Христианович. – Москва : Наука
кн. 1 : Механика вязкопластических и не вполне упругих тел. – 1986. – 360с.
1196981
  Ишлинский А.Ю. Прикладные задачи механики / А.Ю. Ишлинский; АН СССР. Отд. механики и процессов управления Институт проблем механики. – Москва : Наука
кн. 2 : Механика упругих и абсолютно твердых тел. – 1986. – 416с.
1196982
  Мельников Ю.А. Прикладные задачи механики тел неканонической формы : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.04 / Мельников Ю.А.; МВ и ССО РСФСР.Моск.ин-т электрнного машиностроения. – М, 1979. – 35л.
1196983
   Прикладные задачи рассеяния и дифракции радиолокационных сигналов : Межвуз. сб. – Ленинград, 1974. – 141с.
1196984
  Овчаров Л.А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л.А. Овчаров. – М., 1969. – 324с.
1196985
   Прикладные и теоретические проблемы изучения природных систем. – Москва, 1978. – 67с.
1196986
  Подымов В.Н. Прикладные исследования вибрационного горения / В.Н. Подымов. – Казань, 1978. – 219с.
1196987
  Хейгеман Л. Прикладные итерационные методы / Л. Хейгеман, Д. Янг. – Москва : Мир, 1986. – 446 с.
1196988
  Непомнящий В.А. Прикладные методы верификации программ / В.А. Непомнящий, О.М. Рякин. – Москва, 1988. – 255 с.
1196989
  Шалыгин А.С. Прикладные методы статистического моделирования / А.С. Шалыгин, Ю.И. Палагин. – Ленинград, 1986. – 319 с.
1196990
  Свешников А.А. Прикладные методы теории случайных функций / А.А. Свешников. – 2-е издание. – Москва : Наука, 1968. – 463 с.
1196991
  Шуенкин В.А. Прикладные модели теории массового обслуживания : Учеб. пособ. / В.А. Шуенкин, В.С. Донченко; МОУ; УМК ВО. – Київ, 1992. – 398с. – ISBN 5-7763-1450-Х
1196992
  Беляев Б.Н. Прикладные океанологические исследования / Б.Н. Беляев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 142, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 140-143 (104 назв.)
1196993
   Прикладные проблемы прямого преобразования энергии. – Киев : Наукова думка, 1977. – 175с.
1196994
   Прикладные проблемы прямого преобразования энергии : Сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1985. – 148с.
1196995
  Сахаров С.С. Прикладные программы / С.С. Сахаров. – Москва, 1979. – 64с.
1196996
  Фатеев А.Е. Прикладные программы в системе математического обеспечения ЕС ЭВМ / А.Е. Фатеев. – Москва, 1976. – 184с.
1196997
  Цветков А.Н. Прикладные программы для микроЭВМ "Электроника БЗ-21" / А.Н. Цветков. – М., 1982. – 128 с.
1196998
  Цветков А.Н. Прикладные программы для микроЭВМ "Электроника БЗ-34", "Электроника МК-56", "Электроника МК-54" / А.Н. Цветков, В.А. Епанечников. – М., 1984. – 175 с.
1196999
  Богатов Г.Б. Прикладные телевизионные установки / Г.Б. Богатов, Г.И. Бялик. – Москва : Госэнергоиздат, 1959. – 56 с. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 320)
1197000
  Шуп Т. Прикладные численные методы в физике и технике = Applied numerical methods for the microcomputer / М Шуп; пер. с англ. С.Ю. Славянова; Под ред. С.П. Меркурьева. – Москва : Высшая школа, 1990. – 255 с. – ISBN 5-06-001014-7
<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,