Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>
1196001
  Задорожна-Княгницька Леніна "Провінційний університет для бідних": Глухівський вчительський інститут 1874-1917 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 174-178. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статтю присвячено аналізу діяльності викладачів Глухівського вчительського інституту 1874-1917 років, який є одним із перших вищих педагогічних закладів України. Розкрито своєрідність форм, методів та засобів фахової підготовки майбутнього вчителя в ...
1196002
  Соколов Б. "Провокація" Навального // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 березня (№ 53)


  Неважливо, за що або проти чого виступили демонстранти, важливо, що виросло покоління, яке вимагає змін.
1196003
   "Прогноз-2013" // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 4


  На факультеті кібернетики відбулися чергові змагання із розробки прогнозів розвитку одного із секторів економіки України. Учаників змагань привітали: декан факультету А.В. Анісімов та організатор змагань - Л.Ф. Гуляницький.
1196004
  Предборський В.А. Провідна функція тіньового парасуспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 3-7
1196005
   Провідне наукове видання святкує ювілей : [до 50-річчя журналу "Економіка України"] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 26-27. – ISSN 0131-775Х
1196006
  Лютий О.П. Провідний вчений в галузі металургійних основ (до 100-річчя А.М. Макари) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 82-92
1196007
  Лоссовський І.Є. Провідний досвід модернізації та індустріалізації: 50 річниця незалежності республіки Сінгапур // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 20-28. – ISBN 978-966-02-7953-7
1196008
  Скрипник Г. Провідний етнологічний осередок Української академії наук 20-х років XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 6-74. – ISSN 2313-8505
1196009
  Копійка В.В. Провідний науковий та експерементальний центр [Інститут Міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка] // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 7
1196010
  Макаєв М.В. Провідний світовий досвід "позеленення" національних господарств (на прикладі Німеччини і Данії) // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць / Спілка економістів України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; Ін-т Європейської інтеграції ; редкол.: Павлов В.І., Лазаришина І.Д., Меліхова Т.Л. [та ін.]. – Київ ; Рівне, 2013. – Вип. 19, № 1. – С. 192-200
1196011
  Скляр В.М. Провідний учений України у галузі історії науки 1 техніки (До 70-річчя Олега Ярославовича Пилипчука) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (97). – С. 140-141. – ISSN 0374-3896


  1995-96 - завідуючий відділом історії науки і освіти Інституту українознавства Київського універстетуту.
1196012
  Шейко В. Провідний центр вищої культурологічно-мистецької та бібліотечно-інформаційної освіти в Україні : [до 80-річчя Харківської державної академії культури] / Василь Шейко, Микола Каністратенко, Наталія Кушнаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 8 (157). – С. 22-26


  Висвітлено історію, досягнення, проблеми і перспективи освітньої та наукової діяльності Харківської державної академії культури - фундатора, провідного центру вищої культурологічно-мистецької і бібліотечно-інформаційної освіти, головної наукової ...
1196013
  Черниш Н. Провідник духовності українського народу // Подвижники енциклопедичної справи : наукові портрети / Н.І. Черниш. – Львів : Піраміда, 2020. – С. 148-159. – ISBN 978-966-441-556-6


  Євген Дометійович Онацький — український науковець, громадський діяч, журналіст, енциклопедист. Професор Вищого Східного інституту в Неаполі та Римського університету ла Сап"єнца. Дійсний член Української вільної академії наук, Наукового товариства ...
1196014
  Глизь І. Провідник європейського українства // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 18-25. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
1196015
  Жадько В. Провідник і провідництво в освітній діяльності / В. Жадько, П. Бідзіля // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 86-98. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1196016
  Янковська Ж. Провідник ідеї згуртування українства // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 214-217. – ISBN 966-7060-92-6


  Максимович М. - С. 215, 216.
1196017
  Гардашук Т. Провідник Нового Просвітництва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 168). – С. 9


  Пам"яті вченого, викладача громадського діяча Ярослава Мовчана.
1196018
  Козловська В. Провідник по археологічному відділу Всеукр.Історичного музею ім.Т.Шевченка у Київі / В. Козловська. – К, 1928. – 40с.
1196019
   Провідник по Археологічному відділу Полтавського Народного Музея з коротким описом передісторичного життя на Полтавщині. – Полтава, 1919. – 25с.
1196020
   Провідник по місту "Одеса" на 1933 рік. – Одеса, 1933. – 56с.
1196021
  Антонов Д.Ю. Провідник по художньому відділу музею / Д.Ю. Антонов, М.С. Сівайов. – Житомир : Літо-друк, 1931. – 93 с.
1196022
  Стельмащук Г. Провідник сакрального мистецтва // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-103. – ISSN 0130-1799


  Художник Роман Василик
1196023
  Тинченко Я. Провідник сірожупанників // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 40 (308). – С. 34-36. – ISSN 1996-1561


  Бойовий шлях організатора Сірожупанної дивізії та отамана повстанців на Лівобережній Україні Івана Перлика.
1196024
  Шулікін Д. Провідник технологічного підприємництва і популяризатор науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 8 лютого (№ 5). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Візит професора університету "Техніон" (м. Хайфа, Ізраїль), лауреата Нобелівської премії 2011 року в галузі хімії Деніеля Шехтмана у НТУУ "Київський політехнічний інститут". "Освіта України" зібрала найцікавіші думки професора а також деякі факти про ...
1196025
  Большак В.Г. Провідник у безодню : повість / В.Г. Большак. – Київ : Веселка, 1970. – 239 с.
1196026
  Большак В.Г. Провідник у безодню : повість / В.Г. Большак. – Київ, 1977. – 215 с.
1196027
  Большак В.Г. Провідник у безодню : повість / В.Г. Большак. – Київ : Веселка, 1983. – 202 с.
1196028
  Большак В.Г. Провідник у безодню. / В.Г. Большак. – К, 1962. – 136с.
1196029
  Панченко В. Провідник у світ Скіфії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 13 (230). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Від мордовських таборів поета й археолога Бориса Мозолевського врятувала золота пектораль
1196030
  Кулик Н. Провідник українства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 березня (№ 9)
1196031
  Чорномаз В. Провідник українського руху на зеленому клині (до 125-річчя від дня народження та 65-річчя смерті Юрія Глушка-Мови) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 202-205. – ISBN 966-7060-92-6
1196032
   Провідник української педагогіки А.С. Макаренко / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 271-323. – ISBN 978-617-7480-55-5


  Макаренко Антон Семенович (1888-1939) - російський радянський письменник та педагог, один із засновників системи дитячо-підліткового виховання.
1196033
   Провідник чи лідер? / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 159-166. – ISBN 978-617-7480-55-5
1196034
   Провідники духовності в Україні : Довідник. – Київ : Вища школа, 2003. – 783с. – ISBN 966-642-207-7
1196035
  Павлюк М. Провідники економічного відродження в Галичині - Євген Олесницький і Остап Нижанківський / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 10-11


  До 150-річчя створення товариства "Просвіта" в Галичині.
1196036
   Провідники змін / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 138-148. – ISBN 978-617-7480-55-5
1196037
  Шумов В. Провідники партійних директив / В. Шумов, П. Бесмертный. – Київ, 1947. – 16с.
1196038
   Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов [та ін.] ; за ред. проф. І.Т. Богданова ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ : Освіта України, 2017. – 367, [1] с. – Алф. покажч.: с. 363-367. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7480-55-5
1196039
   Провідництво та релігія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 92-97. – ISBN 978-617-7480-55-5
1196040
   Провідництво: копія дискурсу про лідерство чи українська соціальна інновація? / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 35-64. – ISBN 978-617-7480-55-5
1196041
  Черезова І. Провідницькі ідеї В. К. Демиденка: погляд у майбутнє // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 192-198. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1196042
  Огуй О. Провідні англісти та американісти України сьогодення // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 38-48. – ISSN 2411-6548
1196043
  Руденко М.В. Провідні аспекти публічного адміністрування у Німеччині // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 41. – С. 250-260. – ISSN 1993-0941
1196044
  Терепищий С.О. Провідні вектори інтернаціональних змін в структурі сучасного університету: опозиція культури та виробництва // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 319-323. – ISSN 2076-1554


  Статья присвячена науковому аналізу сучасних трансформацій університету в контексті глобалізації.
1196045
  Афанасьєва О.О. Провідні види антропогенної діяльності з трансформації рельєфу території України // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 95-102. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1196046
  Івченко І. Провідні вітчизняні ботаніки-дендрологи на межі XIX і XX ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 453-464. – ISBN 966-02-2115-0
1196047
   Провідні властивості заміщених кобальтатів у системі Li-La-Ba-Co-O / С.А. Неділько, І.В. Фесич, О.Г. Дзязько, В.О. Дрозд, І.Л. Багінський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 3/4. – С.24-28. – ISSN 0041-6045


  Вивчено процеси фазоутворення в системі Li-La-Ba-Co-О. Методами ІЧ-спектроскопії та термогравіметричного аналізу встановлено, що взаємодія між оксидами відбувається дуже повільно і лише вище 800 °С спостерігається утворення складних оксидів. ...
1196048
  Литвин І.В. Провідні ВНЗ у системі науково-технологічних кластерів країн світу у період глобальних трансформацій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 179-191. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто кластерний підхід як один із дієвих механізмів підвищення конкурентоспроможності ВНЗ, регіонів їх розташування та країн загалом в умовах глобалізації. Визначені фактори досягнення ефективної взаємодії у межах інноваційно-технологічних ...
1196049
   Провідні вчені Західного регіону України ( : (Економіка та право). – Львів, 2003. – 248с.
1196050
  Хаджиміті К.А. Провідні держави світу у 20–30-х рр.ХХ ст. Всесвітня історія. 10-й клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 15-17
1196051
  Бокотей М. Провідні дизайнери українського гутного скла др. пол. XX ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 248-261. – ISSN 0236-4832


  У статті подано стислий опис проектної творчості провідних дизайнерів українських підприємств-скловиробників другої половини ХХ ст. — vайстрів-гутників та професійних художників. На прикладі найпопулярніших тиражних зразків гутної продукції двох ...
1196052
  Василик І. Провідні діячі української спільноти в Аргентині // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1997. – 1997. – С. 185-187. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 80)
1196053
  Петров В. Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства : (З приводу книги П. Зайцева: "Життя Тараса Шевченка", Львів, 1939) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 62-88. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
1196054
  Кремина А.Р. Провідні жіночі образи у романі Ч. Діккенса "Великі сподівання" // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 115-118. – ISBN 978-966-921-000-5
1196055
  Ковтун Т.І. Провідні завдання інтелектуального виховання студентів агротехнічного коледжу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 126-133. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті на підгрунті аналізу психолого-педагогічних досліджень визначається сутність інтелектуального виховання студентів, конкретизуються особливості та обгрунтовуються провідні завдання інтелектуального розвитку майбутніх фахівців агротехнічних ...
1196056
  Партицький О.О. Провідні ідеї в письмах Тараса Шевченка / Студіум Ом. Партицького. – У Львові (Львів) : З дpук. Ставpопиг. Ин-ту під заpядом С. Гучковского, 1872. – XXIV, 32 с.


  Розд. кн.: Житє Таpаса Шевченка [пеpедм.]; Шевченко яко поет; Шевченко и Укpаїна; Шевченко пpотив цаpів-деспотів; Шевченко пpотив панів; Шевченко пpотив пеpевеpтнів; Шевченко пpотив цеpкви-домовини; Шевченко о пpосвіті. - В кн. також уpив. з публіцист. ...
1196057
  Гирич І. Провідні ідеї української історіографії XIX ст. в порівнянні з такими ж ідеями російської і польської історіографій та суспільною опінією // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 108-112. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
1196058
  Лущик Ю. Провідні компоненти професійної підготовки майбутніх аграріїв у ВНЗ Великої Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 3 (67). – С. 274-284. – ISSN 2312-5993
1196059
  Абрамкіна Н.В. Провідні концепти американського символічного літературознавства (на матеріалі творчого доробку С. Лангера) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Абрамкіна Наталія Валеріївна ; Севастопол. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2005. – 188 л. – Бібліогр.: л.153-188
1196060
  Ямчук П. Провідні морально-етичні концепти європейського досвіду державотворення в XX столітті: Войцех Ярузельський, Маргарет Тетчер (приклади до осмислення в державотворчій та суспільнотворчій стратегії сучасної України) // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 38. – С. 51-60. – ISSN 2075-1443
1196061
  Дайоглу Р.Р. Провідні мотиви в поезії Кемтера Юсуфа // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 92-99
1196062
  Борисенко Н. Провідні мотиви й композиція збірки Олеся Гончара "Японські етюди" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 151-160. – ISSN 2312-6809
1196063
  Лінійчук Т. Провідні мотиви роману "Провина зірок" Джона Гріна // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень 2019. – С. 12-15
1196064
  Трофимчук М. Провідні мотиви та ідеї латиномовної літератури XVI- XVIII ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7 (643). – С. 18-25. – ISSN 0236-1477
1196065
  Гавриш І.П. Провідні мотиви творчості М.М. Цуканової (на матеріалі малої прози письменниці) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 301-306
1196066
  Левченко С.М. Провідні напрями історіографії оперативно-службової діяльності радянської військової контррозвідки в Україні в 1941-1945 роках // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (36). – С. 147-162. – ISSN 2707-1383
1196067
  Черненко М.Л. Провідні напрями родинного виховання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 260-261. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1196068
  Чистякова І. Провідні напрями розвитку інклюзивної освіти на сучасному етапі: досвід зарубіжних країн // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 59-70. – ISSN 2312-5993
1196069
  Коваленко Ю.О. Провідні напрями співпраці України з міжнародними туристичними установами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 127-130. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1196070
  Фастівець А. Провідні наукові ідеї до дослідження проблеми формування діагностичної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації / А. Фастівець, М. Шелешко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 66-73. – ISSN 2075-1478
1196071
  Гладкий О.В. Провідні наукові концепції формування кластерної теорії в туризмі / О.В. Гладкий, О.А. Скляров // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 3-11. – ISSN 2308-135X
1196072
  Колесникова В.Ф. Провідні образи та мотиви ранньої творчості Василя Стуса // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 8 (228). – С. 8-12.
1196073
  Стрюк Л. Провідні ознаки поетики повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 204-208
1196074
  Стрюк Л. Провідні ознаки поетики роману Ю. Яновського "Вершники" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 188-197
1196075
  Біла Л. Провідні освітянські бібліотеки України в інтернет-просторі: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 16-19. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано представництво провідних книгозбірень мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України в мережі Інтернет.
1196076
  Бондаренко Л.І. Провідні педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 141-148. – ISSN 2227-2844


  Обгрунтування провідних педагогічних умов формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів.
1196077
  Опанасюк О.П. Провідні поняття постмодернізму у світлі інтенціоналізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 226-235. – ISSN 2225-7586
1196078
  Сиско Н.М. Провідні принципи професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 136-152. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2218-7650
1196079
  Парпан У.М. Провідні принципи розвитку сучасної вищої освіти України в контексті євроінтеграції // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (9). – С. 62-71. – ISSN 2524-101X


  Визначено, що нагальна потреба у модернізаційних зрушеннях у вищій школі вимагає концептуального вдосконалення системи освіти і професійної підготовки фахівців у таких напрямках: 1) формування ставлення до людини як мети соціального прогресу, а не ...
1196080
  Борисова А.О. Провідні принципи формування методичної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 80-84. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті висвітлено актуальність формування професіоналізму і майстерності майбутнього викладача вищої школи, особливо методичної компетентності. На підставі проведеного аналізу науково-педагогічних джерел окреслено провідні принципи формування ...
1196081
  Радзієвський В. Провідні резонансні субкультури як другий мейнстрим у культурі і як важливі показники стану суспільства // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 40-43
1196082
  Пилипенко Р.Є. Провідні риси інституційних форм сучасного німецькомовного економічного спілкування // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 87-91
1196083
  Молодецький А.Е. Провідні риси мережі бальнеологічних і бальнеогрязьових курортів країн Причорномор"я / А.Е. Молодецький, Г.О. Пишна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 3 (26). – С. 82-98 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1196084
  Родименко І. Провідні світові тенденції у трансформації освітньої системи // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 98-112. – ISSN 2077-1827


  "В даній статті автором детально розглянуто провідні світові тенденції у трансформації освітньої системи з позицій компаративного аналізу".
1196085
  Шабловський Б.Й. Провідні сорти плодових культур УРСР / Б.Й. Шабловський. – К.-Х., 1937. – 161с.
1196086
  Штефан Л. Провідні суб"єкти організації соціально-педагогічної діяльності в Україні в 20-ті - першій половині 30-х рр. ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 34-38. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено провідних суб"єктів (брати і сестри соціальної допомоги, вихователі-обстежувачі, педагоги-соціологи, інспектори соціального виховання, асистенти та завідувачі кабінетів соціальної педагогіки, інструктори з охорони дитинства, ...
1196087
  Бочарніков Д. Провідні субкультури України: правовий дискурс / Д. Бочарніков, В. Радзієвський // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 52-56
1196088
  Подковирофф Н. Провідні суперечності професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови до організації міжкультурної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 129-138. – ISSN 2312-5993
1196089
  Рибіна Н. Провідні та периферійні ознаки ритмічної структури англійського мовлення українських білінгвів / Н. Рибіна, О. Лотоцька // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 55-61


  Досліджено просодичну інтерференцію в процесі актуалізації ритмічної структури англійського мовлення. У результаті фонетичного дослідження було визначено провідні та периферічні ознаки мовлення українських білінгвів.
1196090
  Іванов В.Ф. Провідні телевізійні канали України під час парламентських виборів 2007 р. / В.Ф. Іванов, Н.В. Костенко // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 19-21
1196091
  Сапсаєнко Л. Провідні теми, мотиви й образи у драматургічних творах Бориса Грінченка // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 30-35. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
1196092
  Мельничук О.М. Провідні тенденції модерністської культури України початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 9-17. – ISSN 2225-7586
1196093
  Павко Л.Ф. Провідні тенденції становлення та розвитку педагогічної думки в Університеті Св. Володимира в імперську добу // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 169-171. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
1196094
  Волкова Н.В. Провідні тенденції та психолого-педагогічні умови формування професіоналізму інженера-педагога у галузі харчових технологій в системі університетської освіти // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 64-78. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
1196095
  Запорожченко О.Ю. Провідні тенденції у формуванні об"ємно-планувальних рішень екоготелів / О.Ю. Запорожченко, С. Волощук // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 37-48 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
1196096
  Андрєєва С.В. Провідні тенденції українського ВІА-стилю в 70-х роках XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 254-260
1196097
  Обух Л.В. Провідні тенденції української музичної освіти західної діаспори (початок XX - XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Обух Людмила Василівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1196098
  Шкрібляк М. Провідні тенденції церковно-релігійного життя українців періоду німецько-фашистської окупації / М. Шкрібляк, Ю. Міський // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці, 2017. – № 16. – С. 164-177. – ISSN 2310-0923
1196099
  Любовець О. Провідні українські політичні партії в Центральній Раді та їх регіональний вплив // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 238-247. – ISBN 966-7060-54-1
1196100
  Василевський М. Провідні ухвали особливої колегії вищої контролі в земельних спорах / Зібрав М. Василевський ; Поясн. до ухвал проф. М. Гершонова, за ред. Д. Каплана. – Харків : Всеукр. сільсько-госп. вид. "Радянський селянин", 1928. – 151 с.
1196101
  Романенкова Ю.В. Провідні фактори формування мистецтва першої школи Фонтенбло // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 253-260


  Школа Фонтенбло - загальна назва мистецького угруповання, яке працювало за замовленнями королів Франції 16 ст. - на поч. 17-го і базувалась в майстернях замку Фонтенбло. Виконувало замовлення в різних галузях мистецтва - від живопису і архітектури до ...
1196102
  Волобуєва А. Провідні фейлетоністи київської преси кінця XIX - початку XX ст. / Анастасія Волобуєва // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 7-9
1196103
  Мушкудіані Олександра Олександрівна Провідні художні моделі українського і грузинського романтизму (перша половина 19 ст.) : Автореф. ... дис. канд. філологічних наук: 10.01.05 / Мушкудіані О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с.
1196104
  Мушкудіані Олександра Олександрівна Провідні художні моделі українського і грузинського романтизму (перша половина 19 ст.) : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.05. / Мушкудіані Олександра Олександрівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 195 л. – Бібліогр.: л. 191-195
1196105
  Воскобойнікова Ю. Провідні церковно-хорові колективи Харкова: сучасний стан та перспективи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 63-73. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
1196106
  Вежновець Т.А. Провідні чинники впливу на стан соціально-психологічного клімату в колективі медичних працівників // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – Т. 22, № 2. – С. 133-140. – ISSN 2307-0404
1196107
   Провідні чинники формування поля забруднення грунтових вод під впливом металургійного виробництва (на прикладі Дніпровського металургійного заводу) / В. Долін, Є. Яковлєв, О. Щербак, С. Мещеряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 70-76. – (Геологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Мета і завдання. Вивчення хімічного складу підземних вод природно-техногенного водоносного горизонта, що сформу вався в межах майданчика металургійного виробництва Дніпровського металургійного заводу. Завдання дослідження: виявити основні забруднювачі ...
1196108
  Вятчаніна С.В. Провідні чинники, що забезпечують ефективність адаптації іноземних студентів (на прикладі підготовчого відділення) // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 45-50. – ISSN 2411-5983
1196109
  Фурсін О.О. Провідні шляхи реформування спрощеної системи оподаткування суб"єктів малого підприємництва в Україні / О.О. Фурсін, М.В. Ляшко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 37-41. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1196110
   Провідність графенового шару, легованого атомами азоту або бору, залежно від їх концентрації типу гратницевого заміщення / І.Ю. Сагалянов, Ю.І. Прилуцький, О.О. Судаков, В.А. Татаренко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 8. – С. 1011-1022. – ISSN 1024-1809
1196111
  Майковець Є.В. Провідність сильно легованих GaN: Si епітаксіальних структур / Є.В. Майковець, Б.О. Данильченко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 46
1196112
   Провідність структур металевий зонд/кремнієвий нанокомпозит/p-Si за механізмом Пула-Френкеля / О.Д. Горчинський, Г.Д. Попова, П.В. Золотаренко, Д.В. Єрьомкін, С.М. Занкович, Ю.В. Бойко, Є.В. Бузанева // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 333-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Модель самоорганізації нанокомпозитів наноSi:аморфний Si:Si[нижній індекс X]О[нижній індекс Y] в шарі поруватого кремнію на поверхні p-Si підтверджена результатами вивчення: зв"язків Si-Si, Si-О, Si-О-Si (метод ІЧ спектроскопії); електронних рівнів, ...
1196113
  Подуст Г.П. Провідність та люмінесценція монокристалічного ZnSe при рентгенівському збудженні : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Подуст Галина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 167 арк. – Додаток: арк. 166-167. – Бібліогр.: арк. 10-11, 156-165 та в додатках: арк. 166-167
1196114
  Подуст Г.П. Провідність та люмінесценція монокристалічного ZnSe при рентгенівському збудженні : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Подуст Галина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 14 с. – Бібліогр.: 13 назв
1196115
  Андрющенко Н. Провідному вишу Подніпров"я // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 жовтня (№ 199/200). – С. 13


  Про історію, сучасність та міжнародні проекти Національного гірничого університету.
1196116
   Провідному юридичному вишу України - 210 років // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 216-222. – ISSN 1026-9932
1196117
  Старчевський Б. Провінціал з країни дурнів : Роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 20-86. – ISSN 0131-2561
1196118
  Стельмах Я.М. Провінціалки : п"єси / Я.М. Стельмах. – Київ : Мистецтво, 1991. – 266 с.
1196119
  Гуменний В. Провінційна адміністрація та східна політика Римської імперії в епоху Юліїв-Клавдіїв // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 20-27. – ISSN 2077-7280
1196120
  Багмет В. Провінційна гімназійна освіта в Російській імперії: чоловіча Олександрійська гімназія (початок XX ст.) // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 129-133. – ISBN 978-966-485-045-9
1196121
  Буренко В. Провінційне життя та побут дворян XIX - початку XX століття на прикладі качанівської садиби // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 77-85. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
1196122
  Ковальчук М.В. Провінційне управління Османської імперії XVI ст. на основі канун-наме // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. дослідж. ; редкол.: В.В. Іваненко, Н.В. Венгер, О.Ю. Висоцький [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 140 (12). – C. 100-106. – ISSN 2077-1800
1196123
  Єндрієвська І. Провінційний архів Альберти – збереження пам"яті суспільства // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 160-176
1196124
  Яворівський В. Провінційний страйк : новела // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 2-11. – ISSN 0208-0710
1196125
  Мигальчинська В.М. Провінційні історії : урок за романом Гюстава Флобера "Пані Боварі" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 25-26
1196126
   Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2002. – ISBN 5-89354-154-5
1196127
   Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2003. – ISBN 966-562-925-45
1196128
  Ширмер Я. Провісник антисоціалізму // Критика. – Київ, 1999. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 11-12


  Людвіг фон Мізес - австрійський економіст, основоположник неолібералізму, засновник австрійської школи економіки. Послідовний критик економічної бази соціалізму, глибокий аналіз культури ринкових відносин якого став основою класичної ліберальної ...
1196129
  Кулик Н. Провісник великих починань // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 квітня (№ 13/14). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1196130
  Кузьменко О. Провісник державності України // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 187-192. – ISSN 1426-7470


  До 60-річчя смерті Василя Пачовського.
1196131
  Бажан О.Г. Провісник духовної свободи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
1196132
  Павлів І. Провісник духовної свободи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 12 (669). – С. 22-26. – ISSN 0130-5263
1196133
  Огієнко І. Провісник етнонаціонального відродження українців (Значення духовної спадщини Дмитрія Туптала в українській церкві і в українській культурі) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.47-55. – ISSN 0130-6936
1196134
  Сергієнко І. Провісник інформаційного суспільства = До 90-річчя з дня народження В. Глушкова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 вересня (№ 32). – С. 11


  Віктор Михайлович Глушков - видатний учений у галузі кібернетики, обчислювальної техніки та її застосування, з його іменем пов"язаний розквіт цих напрямів науки в Україні. Він розпочав свій творчий шлях у кібернетиці вже відомим фахівцем з абстрактних ...
1196135
  Чередниченко Д. Провісник Незалежності // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-8 вересня (№ 35). – С. 12-13


  24 серпня 2021 року - сторіччя Леоніда Полтави.
1196136
  Сидорук А. Провісник незалежності України // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 6 (171). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Виповнилося 100 років від дня народження Роналда Рейгана
1196137
  Коваль О. Провісник нешаблонної мудрості (з нагоди 60-річчя професора Фурмана А.В) / О. Коваль, А. Гірняк, І. Ревасевич // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: Г. Балл, І. Бричко, О. Білокобильський [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 1 (67). – C. 6-10. – ISSN 1810-2131
1196138
  Крисаченко В.С. Провісник нової соборної України (Геополітична концепція академіка Степана Рудницького) // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 188-205. – ISBN 978-966-428-404-9
1196139
  Шокало О. Провісник правди, або Добра вість од Пантелеймона // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 1. – С. 4-16.
1196140
  Чернов А. Провісник українського ренесансу: Седляр Василь Феофанович (Теофанович) // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 липня (№ 28). – С. 10-11
1196141
  Гончарук П. Провісник української конституційної державності (до 135 - річчя від дня народження Пилипа Орлика) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 11-30. – ISSN 0869-3595
1196142
  Збанацький Ю.О. Провісники : П"єса на 2 дії, 8 картин / Ю.О. Збанацький, А.І. Шиян. – Київ : Мистецтво, 1975. – 83с.
1196143
  Канівець В.В. Провісники : роман / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 446 с.
1196144
  Канівець В.В. Провісники : роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1980. – 430 с.
1196145
  Кирик Л. Провісники армії соборної України (95 років надання статусу полку українського легіону Січових Стрільців) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 138-144. – ISBN 966-8126-27-0
1196146
  Завальнюк К.В. Провісники волі : Повстанський рух на Поділлі у персоналіях (20-ті рр. 20 ст.) / Костянтин Завальнюк. – Літин : Літинська райдрукарня, 2005. – 352с. – ISBN 966-527-141-5
1196147
  Софійчук М. Провісники волі / Михайло Софійчук. – Косів : Писаний камінь, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-8519-47-5
1196148
  Гончарук П.С. Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 191, [1] с. – До 200-річчя від дня народж. Т.Г. Шевченка. – ISBN 978-966-452-148-9
1196149
  Швець Н. Провісники перевірок: чому карантин - не перешкода для податківців // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 14-15
1196150
  Казьмирчук Г.Д. Провісники свободи на Тульчинщині // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 81-99. – ISBN 978-966-171-565-2
1196151
   Провісники свободи, державності і демократії : документи і матеріали : до 20-ї річниці створення Народного Руху України / НАН України, Ін-т іст. України ; Держ. ком. архівів України ; Центр. держ. громад. об"єднань України ; [ ред. кол.: В. Смолій, Г. Боряк, В. Брюховецький та ін. ; упоряд.: В. Лозицький, О. Бажан, С. Власенко, А. Кентій ]. – Київ : Ін-т іст. України НАН України, 2009. – 454 с. : 24 іл. – ISBN 978-966-02-5338-4
1196152
  Гончарук П.С. Провісники української державності // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 172-189. – ISBN 978-966-452-148-9
1196153
  Шупта Д.Р. Провісники цвітіння / Д.Р. Шупта. – К., 1968. – 47с.
1196154
  Міщенко Л.І. Провісниця волі і братерства / Л.І. Міщенко. – Київ, 1980. – 48 с.
1196155
  Навроцька Зоя Провісниця літа // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644
1196156
  Бедрик І.О. Провова грамотність лікарів-стоматологів - важлива складова системи управління якістю надання стоматологічних послуг (за матеріалами російських дослідників) / І.О. Бедрик, Л.Я. Радиш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-89 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1196157
  Слободянюк С.О. Провова природа державної реєстрації речових прав // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 138-141. – ISBN 978-966-2635-96-6
1196158
  Попович В.М. Провові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань / В.М. Попович. – К., 1995. – 321с.
1196159
  Коняхин Л.Г. Прововые вопросы охраны труда. / Л.Г. Коняхин. – М, 1989. – 48с.
1196160
  Бедарев О.К. Провода : рассказы, повести / О.К. Бедарев. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 256 с.
1196161
  Исаковский М.В. Провода в соломе / М.В. Исаковский. – Москва-Л, 1927. – 132с.
1196162
  Нестеренко А.М. Провода гудят / А.М. Нестеренко. – Ужгород, 1967. – 52с.
1196163
  Дикерман Д.Н. Провода и кабели с фторопластовой изоляцией / Д.Н. Дикерман, В.С. Кунегин. – Москва, 1982. – 145 с.
1196164
  Момот Н. Проводарі-мойсеї: власна трагедія - трагедія народу // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (104). – С. 95-100


  В. Винниченко "Відродження нації" - на шляху до української державності
1196165
  Чернявський М.А. Проводжаю сина / М.А. Чернявський. – Донецьк : Донбас, 1967. – 89 с.
1196166
  Бицоев Г. Проводи до порога : повесть / Гриш Бицоев ; [авториз. пер. с осет. В. Авдеева]. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское книжное издательство, 1966. – 179 с. : ил.
1196167
  Федунець М.Ф. Проводи журавлів : вірші, поема / М.Ф. Федунець. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 179 с.
1196168
  М"ястківський А.П. Проводи серпня : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1966. – 87 с.
1196169
  Малахута М.Д. Проводи травня : вірші, поема / М.Д. Малахута. – Донецьк : Донбас, 1981. – 72 с.
1196170
  Павленко О. Проводили дослідження в німецькому університеті / О. Павленко, О. Руденко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Більше десяти років триває активне наукове співробітництво в галузі фізики наноструктур біомедичного призначення викладачів та науковців кафедри фізики функціональних матеріалів фізичного факультету та кафедри біохімії біологічного факультету КНУТШ з ...
1196171
  Гуга Константин Юрьевич Проводимость антимонида индия в скрещенных электрическом и магнитном полях : Дис... кагд. физ.-мат.наук: / Гуга Константин Юрьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 145л.
1196172
  Гуга Константин Юрьевич Проводимость антимонида индия в скрещенных электрическом и магнитном полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гуга Константин Юрьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 21л.
1196173
  Гуга Канстантин Юрьевич Проводимость антимонида индия в сокращенных электическом и магнитном полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гуга Канстантин Юрьевич; КГУ. – К., 1980. – 21л.
1196174
  Богатырев Б.М. Проводимость дифференциальных уравнений с квазипериодическими коэффициентами в банаховом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Богатырев Б. М. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1969. – 12 с. – Бібліогр.:с.10-12
1196175
  Борзяк П. Проводимость и эмиссионные свойства оксидно-цезиевых катодов. : Дис... канд. физ.мат.наук: / Борзяк П.;, 1940. – 66л. – Бібліогр.:л.64-65
1196176
  Таванов Эдуард Галиевич Проводимость ионных кристаллов при импульсном облучении сверхплотными пучками электронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Таванов Эдуард Галиевич; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 17л.
1196177
  Гузев Александр Александрович Проводимость каналов кремниевых МДП структур в области слабой инверсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гузев Александр Александрович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики полупроводников. – Новосибирск, 1980. – 18л.
1196178
  Масагутов К.Г. Проводимость по примесям и примесный пробой в монокристаллах n-InP и в эпитаксиальных пленках n-GaAs : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Масагутов К.Г.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1977. – 20л.
1196179
  Козлов В.А. Проводимость полупроводников и нелинейные эффекты в сильных электрическом и магнитном полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Козлов В.А. ; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1976. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
1196180
  Рогов В.С. Проводимость слабо неидеальной многокомпонентной плазмы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогов В. С.; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1196181
  Балашова А.П. Проводимость тонких слоев высокоомных полупроводников, вызванная инъекцией из контакта и возбуждения носителей тока в толще слоя электронной бомбардировкой. : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Балашова А.П.; АН СССР. – М., 1964. – 25л.
1196182
  Шугаев В.М. Проводины. Повесть. / В.М. Шугаев. – М., 1969. – 224с.
1196183
  Шарутин А.С. Проводка скважин в сильнопоглощающих горизонтах / А.С. Шарутин. – Баку, 1960. – 87с.
1196184
  Большак В.Г. Проводник в бездну / В.Г. Большак. – М, 1974. – 202с.
1196185
  Большак В.Г. Проводник в бездну. / В.Г. Большак. – М, 1979. – 160с.
1196186
  Караменов Николай. Проводник в потусторонний мир в романе Дж. Кутзее "Железный век" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст.
1196187
  Шутова Наталья Проводник на рынке информационных технологий : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 99 : Фото
1196188
  Волчек Я.И. Проводник С.Р.С. / Я.И. Волчек. – Москва : Советский писатель, 1956. – 184 с.
1196189
  Соловьев П.Ф. Проводники и осветительные электроустановки / П.Ф. Соловьев. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва-Л., 1951. – 232с.
1196190
  Степанов К.М. Проводники науки и передового опыта. / К.М. Степанов. – Пенза, 1958. – 48с.
1196191
  Ейльман Л.С. Проводниковые материалы в электротехнике / Л.С. Ейльман. – Москва, 1974. – 168 с.
1196192
   Проводове радіомовлення: перспектива чи утопія / Миронович Л., Зелінський С., Кучугурний В., Цеголко П. // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 4. – С.32-39
1196193
  Старшинов Н.К. Проводы / Н.К. Старшинов. – М, 1967. – 136с.
1196194
  Денисов Н. Проводы / Н. Денисов. – Тюмень, 1970. – 48с.
1196195
  Абрамов С.А. Проводы : повести / Сергей Абрамов ; [худож. Д.Б. Шимилис]. – Москва : Советский писатель, 1979. – 264 с. : ил.
1196196
  Ябжанов Балдан Проводы : повести / Богдан Ябжанов ; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1984. – 192 с.
1196197
  Разумневич В.Л. Проводы в совершеннолетие / В.Л. Разумневич. – М : Детская литература, 1974. – 111 с.
1196198
  Смирнов О.П. Проводы журавлей : повести / О.П. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 430[2] с. – ISBN 5-235-00479-5
1196199
  Кариев М. Проводы невесты : повести и рассказы / М. Кариев; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1985. – 295 с.
1196200
  Шалагинов Никита Проводы Стромы : традиции / Шалагинов Никита, Безносов Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 182-189 : Фото
1196201
   Проводящие оболочки в импульсном электромагнитном поле. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 201 с.
1196202
  Бехтерев В.М. Проводящие пути мозга / В.М. Бехтерев. – Казань : Типо-литогр. Императорского Университета, 1893. – [4], 192 с., 1 л. цв. ил.


  На тит. л. дарств. надпись?
1196203
  Оганисян А.А. Проводящие пути спинного мозга и их взаимозаменяемость: Сенсорные тракты / А.А. Оганисян. – М., 1978. – 182с.
1196204
  Виктория Малая Провожаем весну на колесах : Не маяться. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 92 : Фото
1196205
  Дубровин Б.С. Провожает земля / Б.С. Дубровин. – М, 1962. – 166с.
1196206
  Князева Е. Провозвестник нового видения мира // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 8 (998). – С. 83-88. – ISSN 0130-1640


  Статья посвящена 80-летию со дня рождения Сергея Павловича Курдюмова, выдающегося ученого, внесшего значительный вклад в развитие синергетики
1196207
  Шалинец А.Б. Провозвестники атомного века. Элементы III группы периодической системы Д.И. менделеева : пособие для учащихся / А.Б. Шалинец. – Москва : Просвещение, 1975. – 192 с.
1196208
   Провозглашена Ассоциация Украинских Студенческих Фестивалей Рекламы // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 11 (171). – С. 16-17
1196209
  Мищишин А. Провозглашение ЗУНР: 99 лет назад началась война украинцев с поляками за Львов // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2017. – 3 ноября (№ 188). – С. 8. – ISSN 1997-1249
1196210
  Мартыненко А.К. Провозглашение независимости Болгарии в 1908 году / А.К. Мартыненко. – Киев, 1957. – 36 с.
1196211
  Варецька С. Провокативна поезія Г. Граса // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 36-44. – ISSN 2078-340X


  У своєму останньому антиізраїльському вірші “Те, що мусить бути сказано” нім. письм., лауреат Нобелівської премії, Гюнтер Грас чітко висловлює свою громадянську позицію стосовно зовнішньої політики Німеччини. Він розкритикував політику Тель-Авіва, ...
1196212
  Грицюта Н.М. Провокативність порівняльної реклами у контексті етичних проблем маркетингової конкуренції: історико-типологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 57-65


  У статті ретроспективно аналізуються етичні проблеми застосування такого різновиду соціальної комунікації, як порівняльна реклама. Із розгляду практики її використання з"ясовується, як суспільні вимоги добропорядності та чесної конкуренції визначають ...
1196213
   Провокатор. – Л, 1991. – 348с.
1196214
  Алексеев И.В. Провокатор Анна Серебрякова / И.В. Алексеев. – Москва : Издательство Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1932. – 189 с.
1196215
  Вермишев И.А. Провокатор жизни : пьеса в 4 д. (5 картинах) / [соч.] И.А. Вермишева. – 2-е изд. – б. м. : Изд. при поср. Коммиссионного отд. при Союзе драм. и муз. писателей, 1911. – 64 с. – Литографический текст
1196216
  Конрад Д. Провокатор. Рассказы / Д. Конрад. – 2-е изд. – Москва-Л., 1927. – 64с.
1196217
  Штрайх С.Я. Провокации среди декабристов / С.Я. Штрайх. – М, 1925. – 120с.
1196218
  Пилипенко В.В. Провокації на радянсько-іранському кордоні у 1982 - 1983 рр. та їх вплив на зовнішню політику Ірану (за матеріалами архіву зовнішньої політики Російської Федерації). // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 98-100.
1196219
  Малєй Антоніна Провокації по-празьки : спецрепортаж. Прага // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-55 : Фото, карта
1196220
  Вишнівський О. Провокаційна авантюра Волоха // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 1 (35), січень-березень. – С. 15-16
1196221
  Мельник І.В. Провокаційне мовлення як тип комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – C. 62-67


  У статті розглядається провокаційне мовлення, робиться спроба описати мовленнєву провокацію як різновид мовленнєвого впливу, розумово-мовленнєвої діяльності. В статье рассматривается провокационная речь, делается попытка описать речевую провокацию как ...
1196222
  Мельник І.В. Провокаційне мовлення: комунікативно-прагматичний вимір (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Мельник Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1196223
  Мельник І.В. Провокаційне мовлення: комунікативно-прагматичний вимір (на матеріалі сучасної англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Мельник Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 204 арк. – Додатки: арк. 202-204. – Бібліогр.: арк. 173-201
1196224
  Плахоття Л. Провокація / Л. Плахоття. – Х., 1932. – 33с.
1196225
  Колотило О. Провокація вчинення корупційного злочину: актуальні аспекти та судова практика // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 10. – С. 22-27
1196226
  Веретянніков В. Провокація злочину в німецькому кримінальному праві (порівняльно-правовий аспект) // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 1 (15). – С. 75-85. – ISSN 2523-4552
1196227
  Зубрицька М.В. Провокація злочину у правових позиціях Європейського суду з прав людини та у національній судовій системі // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 334-339. – ISSN 2524-017X
1196228
  Ярмиш Н. Провокація підкупу та співучасть у корупційних злочинах: парадокси кримінально-правового реагування // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 111-116. – ISSN 2311-6676
1196229
  Хайдер Т. Провокація та експеримент у творчості Едварда Редлінського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 383-389. – ISBN 978-966-3888-379-3
1196230
  Саакян М.Б. Провокація у розшуковій діяльності: історичний аспект // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 102-105. – ISSN 2312-928X
1196231
  Ус О.В. Провокація хабара: сутність і проблеми кваліфікації // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 151-160. – ISSN 0201-7245
1196232
  Баганець О. Провокування підкупу: справи про які мовчать // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1196233
  Черепанов А.И. Проволочники Западной Сибири /определитель/. / А.И. Черепанов. – Москва, 1965. – 196с.
1196234
  Жданкнин Ф.А. Проволочники на орошаемых землях Молдавии и меры борьбы с ними на овощных культурах : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Жданкнин Ф. А.; МСХ УССР, Укр. с. х. акад. – Киев, 1974. – 22л.
1196235
  Заневский Ю.В. Проволочные детекторы элементарных частиц / Ю.В. Заневский. – М, 1978. – 168с.
1196236
  Левицкий М.Я. Проволочные потенциометры / М.Я. Левицкий. – М, 1961. – 116с.
1196237
  Туричин А.М. Проволочные преобразователи и их техническое применение. / А.М. Туричин, П.В. Новицкий. – М.-Л., 1957. – 171с.
1196238
  Півненко В. Провопохоронна система України: визначення і функціонування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.39-46
1196239
   Провотар Олександр Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 395. – ISBN 978-966-439-754-1
1196240
  Кобзар В.Ф. Провулок Гвардійський / В.Ф. Кобзар. – Сімферополь, 1980. – 168с.
1196241
   ПроГазон // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 13 : фото
1196242
  Водянніков О. Прогалина в праві як предмет конституційної скарги // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 128-147. – ISSN 1026-9932
1196243
  Майданюк А.М. Прогалини в законодавстві та шляхи їх усунення на сучасному етапі розвитку права // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 45-50
1196244
  Коваленко Т.О. Прогалини в земельному праві України: поняття та сутність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-59. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан та причини виникнення прогалин правового регулювання земельних відносин як одного з видів юридичних дефектів в земельному праві України, що суттєво знижує ефективність земельно-правового впливу. Виявлено специфічні ознаки та ...
1196245
  Запасна І.С. Прогалини в кримінальному законодавстві щодо відповідальності за незаконний обіг основних складових частин та компонентів вогнепальної зброї // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 23-29. – ISBN 978-617-616-070-0
1196246
  Тарануха В. Прогалини в праві: поняття, сутність, способи їх усунення та подолання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 15-19.
1196247
  Несімов О. Прогалини в практиці // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 6 (44), червень. – С. 40-43
1196248
  Гусєв Є.В. Прогалини в регулюванні правовідносин з міжнародним елементом в ЦПК УРСР та шляхи їх усунення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 88-93. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Аналізуються основні доктринальні концепції про предмет міжнародного цивільного процесуального права та його місце в національній правовій системі. Обґрунтовується наявність прогалин у правовому регулюванні цивільного обороту із зарубіжними країнами на ...
1196249
  Івашін Є.В. Прогалини законодавства про банкрутство, що дають зацікавленим особам можливість вчиняти протиправні дії // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 160-163
1196250
  Курило Т.В. Прогалини законодавства України щодо захисту авторського права в інтернеті / Т.В. Курило, Н.В. Вербова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 119-124. – (Юридична ; Вип. 1)
1196251
  Туз Н.Д. Прогалини законодавчої бази як чинник неефективної діяльності патрульної поліції України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 189-198. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1196252
  Нелін О.І. Прогалини законодавчої регламентації визначення мети і завдання нотаріату України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (173/174). – С. 111-115. – ISSN 2308-9636
1196253
  Дудар В. Прогалини і протиріччя у міжнародному праві стосовно утримання і розповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 51-53.
1196254
  Регнер Г. Прогалини інституту юридичної відповідальності в земельному законодавстві за незаконну діяльність на землях водного фонду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 335-337. – ISBN 978-617-7069-14-9
1196255
  Березюк В.П. Прогалини навчального процесу з тактики прикордоної служби // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 36-40. – ISSN 2078-1687
1196256
  Желіховський В. Прогалини правового регулювання електронної комерції в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 270-272. – ISBN 978-617-7069-28-6
1196257
  Когут Н.Д. Прогалини та аномалії в праві інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 208-212. – ISSN 2219-5521
1196258
  Шруб І. Прогалини у законодавчому регулюванні адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 57-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1196259
  Гоменюк А. Прогалини у праві: спроби їх усунення та подолання // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 12-13
1196260
  Голосніченко І. Прогалини у правовому регулюванні порушення провадження в справі про адміністративне правопорушення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.73-77. – ISSN 0132-1331
1196261
  Берченко С. Прогалини чинного Закону України "Про державну службу" та новації законопроекту "Про державну службу" щодо трудової діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 212-213
1196262
   Прогама спецкурсу "Історико-філософський аспект "філософських зошитів". – К, 1972. – 6с.
1196263
   Прогама школи основ марксизму - леінізму. – К, 1975. – 96с.
1196264
   Прогаммы курдских политических партий // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 3 (254). – С. 102-212
1196265
  Щур Едуард Прогаяв рік - відстав на п"ять! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 29
1196266
   Прогблемы региональной геологии Прибалтики и Белоруссии. – Рига, 1973. – 338с.
1196267
  Гриценко В.П. ПроГео-Європейська асоціація з охорони геологічної спадщини / В.П. Гриценко, Н.П. Герасименко, А.А. Іщенко // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 139-142 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1196268
  Зыгмунт М. Прогестерон - новый взгляд на давно известное лекарство / М. Зыгмунт, Я. Сапа // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 17-25. – ISSN 2309-4117
1196269
  Кроум Р.Л. Проглатывание инородных тел // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 64-68. – ISSN 2312-7104
1196270
  Финогина Татьяна Степановна Прогматические особенности сослагательного наклонения в современном английском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.047 / Финогина Татьяна Степановна; Мин-во образования Украины, КУ им. Т. Шевченко. – К., 1992. – 147л. – Бібліогр.:л.143-147
1196271
  Чехет Т.Е. Прогматичні особливості різнорівневих одиниць з пасивним значенням в сучасній англійській мові. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Чехет Т.Е.; МНО України. КУ. ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 16л.
1196272
  Катаєв С.Л. Прогногностичний потенціал соціосистемологічної концепції Ю. Романенка // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 15-16. – ISBN 978-966-97734-7-0
1196273
  Романчук П.Р. Прогноз 22-26 циклов солнечной активности / П.Р. Романчук, Т.И. Редюк. – К., 1974. – 5с.
1196274
  Улицький О.А. Прогноз активізації деформацій гірничного масиву над старими гірничими роботами при затопленні шахт : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Улицький О.А.; НАН України. Мін-во вугільн. промисловості та інш. – Донецьк, 2000. – 20л.
1196275
  Чорная О.Е. Прогноз безработицы в США на основе системной динамической связи с финансовым сектором // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 18-26. – (Серія "Економічні науки" ; № 4 (253)). – ISSN 1729-360Х
1196276
   Прогноз биологического режима Каховского водохранилища и низовьев Днепра. – К, 1953. – 191с.
1196277
  Драховская М. Прогноз в защите растений / М. Драховская. – Москва, 1962. – 352 с.
1196278
   Прогноз в защите растений от вредителей и болезней. – Рига, 1964. – 272с.
1196279
   Прогноз в речевой деятельности. – М, 1974. – 239с.
1196280
  Григорьев В.В. Прогноз в управлении. / В.В. Григорьев. – Москва, 1985. – 64с.
1196281
  Рожко М.Д. Прогноз вертикальних зрушень земної поверхні при збільшенні глибини розробки вугільних пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.01 / Рожко М.Д. ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1196282
  Богданова Е.Л. Прогноз весеннего притока воды к Волховской гидроэлектростнации : Автореф... канд. техн.наук: / Богданова Е. Л.; .Центр. ин-т прогнозов. – М., 1955. – 10л.
1196283
  Шатунова М.В. Прогноз видимости 16-18 февраля 2014 г. в районе проведения Олимпийских игр в Сочи с помощью модели COSMO-Ru1 / М.В. Шатунова, Г.С. Ривин, И.А. Розинкина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 45-55 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0130-2906
1196284
  Панин Б.Д. Прогноз влажности, облачности и осадков: Консп. лекц. / Б.Д. Панин, Р.П. Репинская. – Л., 1982. – 47с.
1196285
  Балуч М.И. Прогноз влияния глубины залегания горных пород на их фильтрационные свойства (на примере Индского (Пакистан), и Днепровско-Донецкого (Украина) артезианских бассейнов. : Дис... канд. геолог.наук: 04.00.06 / Балуч М.И.; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1997. – 225л. – Бібліогр.:л.151-174
1196286
  Лиманцева О.А. Прогноз влияния кислотного дренажа на изменение гидрогеохимической обстановки в районах сульфидсодержащих месторождений / О.А. Лиманцева, Б.Н. Рыженко, Е.В. Черкасова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 945-960 : рис., табл. – Библиогр.: с. 960. – ISSN 0016-7525
1196287
   Прогноз влияния осушения на режим грунтовых вод Нечерноземной зоны запада европейской части СССР. – Москва, 1983. – 112 с.
1196288
  Фиалко А.И. Прогноз влияния пруда-накопителя шахтных вод на изменение химического состава подземных и поверхностных вод / А.И. Фиалко, Н.И. Шайдюк, Л.В. Дубицкая // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 84-89. – (Геология ; № 9)
1196289
   Прогноз влияния равнинных водохранилищ на подпор, ресурсы и запасы подземных вод. – М, 1984. – 157с.
1196290
  Купріков І.В. Прогноз водності правобережних притоків Прип"яті (на території України) на найближчу перспективу в умовах кліматичних змін) // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (92). – С. 56-61. – ISSN 0868-6939
1196291
  Купріков І. Прогноз водності річок басейну Верхньої Тиси на найближчу і середню перспективу в умовах кліматичних змін / І. Купріков, С. Сніжко // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 86-88. – ISBN 978-617-7069-38-5
1196292
  Бабушкин В.Д. и др. Прогноз водопритоков в горные выработки и водозаборы подземных вод в трещиноватых и закарстованных породах / В.Д. Бабушкин. – Москва, 1972. – 196 с.
1196293
  Аксьом Н.М. Прогноз впливу атмосферних опадів на стійкість схилів з використанням ГІС- технологій : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геоінформатика / Аксьом Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 202л. – Бібліогр.: л.189-202
1196294
  Балуч Мухамад Ібрагім Прогноз впливу глубини залягання гірських порід на фільтраційні властивості : Автореф... канд. геолог.наук: 04.00.06. / Балуч Мухамад Ібрагім; Ку ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 25л.
1196295
  Волошин І. Прогноз впливу кредитного ризику на ліквідність і процентні надходження банку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 26-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1196296
  Ляпіна К. Прогноз впливу норм Податкового кодексу України на розвиток малого підприємництва / К. Ляпіна, Д. Ляпін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-31. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено окремі аспекти функціонування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб"єктів малого підприємництва в реаліях набуття чинності Податкового кодексу України. Ключові слова: державне регулювання підприємництва, ...
1196297
  Донцова Д.А. Прогноз гадостей на завтра : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 416 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-008234-7
1196298
  Савусін М.П. Прогноз географічної ситуації в Україні на базі системних параметрів. На допомогу керівникам географічних секцій Малої академії наук України / М.П. Савусін, С.М. Пеняєв, О.В. Радченко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 34-36. – Бібліогр.: 4 назв
1196299
   Прогноз гидрометеорологических условий Колхидской низменности после осушения. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 247с.
1196300
  Дружинин И.П. Прогноз гидрометеорологических элементов (с годовой заблаговременностью) / И.П. Дружинин, Н.В. Хамьянова, Ю.А. Лобановская. – Новосибирск : Наука, 1977. – 165с.
1196301
  Омельчук А.Ю. Прогноз гідрогеологічних процесів методами математичного моделювання (на прикладі Західного Донбасу) // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 433-435
1196302
  Козінцева Л.М. Прогноз гідрографів весняної повені р. Прип"ять біля м. Мозир // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 83-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
1196303
   Прогноз горючих сланцев европейской части СССР. – Таллин, 1974. – 71с.
1196304
  Глушкова Н.И. Прогноз града : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Глушкова Н.И.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1966. – 16л.
1196305
  Сулаквелидзе Г.К. Прогноз града, гроз и ливневых осадков / Г.К. Сулаквелидзе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 188с.
1196306
  Беленцова В.А. Прогноз гроз в условиях Северного Кавказа : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Беленцова В.А.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 9л.
1196307
  Седлецкий В.М. Прогноз гроз, града и значительных фронтальных осадков : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Седлецкий В.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
1196308
  Воздвиженский В.М. Прогноз двойных диаграмм состояния / В.М. Воздвиженский. – Москва, 1975. – 223 с.
1196309
  Лібанова Е.М. Прогноз демографічного розвитку України на період до 2050 року // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 260-268.
1196310
   Прогноз Державного бюджету України на 2013-2014 роки (круглий стіл у Міністерстві фінансів України) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 3-17
1196311
  Большаков Д. Прогноз динамики ВВП США и Китая / Д. Большаков, Г. Козлов, В. Меньшиков // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 4. – С. 105-107. – ISSN 0131-2227
1196312
  Козінцева Л.М. Прогноз добового стоку дощових паводків у басейні р. Сірет / Л.М. Козінцева, В.І. Кулініч // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 38-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географії ; Вип. 17)
1196313
  Бугайова М. Прогноз економічних наслідків прийняття нового Податкового кодексу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 27-29
1196314
  Курносов К.М. Прогноз жизнеспособности новорожденных животных по последу. / К.М. Курносов. – М., 1976. – 32с.
1196315
   Прогноз життєздатності сосни звичайної і дуба звичайного у разі зміни клімату в рівнинній частині України / І.Ф. Букша, М.А. Бондарук, О.Г. Целіщев, Т.С. Пивовар, М.І. Букша, В.П. Пастернак // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 146-158. – ISSN 0459-1216
1196316
   Прогноз загальноекономічних показників країни за прибутками окремих галузей (за даними країн, що розвиваються) : новини зарубіжної науки / Ян Гуо, Вень Жоу Кью, Удомсак Вонг Чоті, Феі Ву // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 355-366 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1196317
  Евграшкина Г.П. Прогноз загрязнения подземных вод на территории, прилегающей к хвостохранилищу северного горно-обогатительного комбината (Кривбасс) / Г.П. Евграшкина, Н.П. Шерстюк, И.А. Власова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 36-39 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1196318
  Костаков В.Г. Прогноз занятости населения / В.Г. Костаков. – Москва, 1979. – 183с.
1196319
   Прогноз землетрясений. – Душанбе
№ 1. – 1982
1196320
   Прогноз землетрясений. – Душанбе
№ 2. – 1982
1196321
  Нестеренко Г.В. Прогноз золотого оруденения по россыпям / Г.В. Нестеренко. – Новосибирск, 1991. – 191с.
1196322
   Прогноз зон нефтегазонакопления и локальных объектов на Сибирской платформе : сборник научных трудов. – Ленинград : ВНИИГРИ, 1988. – 192с.
1196323
  Трапезникова Н.А. Прогноз и интерпретация динамики сейсмических волн : Линейно-неупругие тонкослоистые геологические среды / Н.А. Трапезникова. – Москва : Наука, 1985. – 112с. + схема
1196324
  Коноплянцев А.А. Прогноз и картирование режима грунтовых вод / А.А. Коноплянцев, С.М. Семенов. – Москва : Недра, 1974. – 214с.
1196325
  Исаев В.В. Прогноз и картографирование сорняков / В.В. Исаев. – М, 1990. – 192с.
1196326
  Хесин Б.Э. Прогноз и локализация скрытого оруденения в горных областях по геофизическим данным / Б.Э. Хесин. – Москва : Недра, 1976. – 205с.
1196327
  Пирожников П.Л. Прогноз и основные мероприятия по рыбохозяйственному освоению Сталинградского водохранилища / П.Л. Пирожников, 1954. – С. 230-267
1196328
   Прогноз и оценка нефтегазоносности недр на больших глубинах. – Ленинград : Недра, 1986. – 248с.
1196329
  Кирпаль Г.Р. Прогноз и поиски месторождений бокситов / Г.Р. Кирпаль. – Москва : Недра, 1980. – 271с.
1196330
   Прогноз и поиски месторождений горнорудного и мынерально-строительного сырья. – М, 1990. – 70с.
1196331
   Прогноз и поиски месторождений фосфатного и горнохимического сырья. – М, 1990. – 107с.
1196332
  Мороз В.К. Прогноз и профилактика фацидиоза и шютте сосны в питомниках и культурах Карельской АССР : Автореф... канд. биол.наук: / Мороз В.К.; Ленингр. лесотехн. акад. им. С.М.Кирова. – Л., 1965. – 17л.
1196333
  Дарман З.И. Прогноз и расчет весеннего половодья р.Днепра у Каховской ГЭС : Автореф... канд. техн.наук: / Дарман З.И.; М-во сел. хоз. СССР. Глав. упр. гидрометеорол. службы. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1954. – 12л.
1196334
  Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы / М.Е. Берлянд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 272 с. : ил. – Библиогр.: с. 247-266
1196335
  Кузнецов Б.Г. Прогноз и ретроспекция в генезисе неклассической физики. / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1971. – 20с.
1196336
  Минеев С.П. Прогноз и способы борьбы с газодинамическими явлениями на шахтах Украины : конспект лекций для обучения шахт. специалистов по курсу "Прогноз и способы борьбы с газодинамич. явлениями на шахтах Украины" / С.П. Минеев ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геотехн. механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск : Восточный издательский дом, 2016. – 258, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-317-281-4
1196337
   Прогноз изменений инженерно-геологических условий при строительстве. – М, 1990. – 117с.
1196338
  Втюрин Г.М. Прогноз изменений почвенного покрова при уменьшении стока р.Печоры / Г.М. Втюрин; Рощевский М.П. – Сыктывкар, 1981. – 38с. – (Научные доклады ; 65)
1196339
  Шилов Ю.С. Прогноз изменения гидрогеологических условий в ходе разработки месторождений газа Западной Сибири / Ю.С. Шилов. – М., 1976. – 52с.
1196340
   Прогноз изменения гидрогеологических условий под влиянием водохозяйственных мероприятий. – Москва : Недра, 1987. – 204с.
1196341
  Булатов Р.В. Прогноз изменения гидродинамических условий под влиянием крупного отбора подземных вод : Автореф... канд геол. минер.наук: / Булатов Р. В.; Аз. ин-т нефти и химии. – Баку, 1970. – 24л.
1196342
   Прогноз изменения природных условий Западной Сибири. – Москва, 1988. – 232с.
1196343
  Романика Л.И. Прогноз изменения режима подземных вод : (Подземные воды Приволжского артезианского бассейна в связи с гидротехническим строительством) / Л.И. Романика. – Москва : Госстройиздат, 1963. – 131с.
1196344
  Лебедев А.В. Прогноз изменения уровня грунтовых вод на орошаемых территориях / А.В. Лебедев. – М., 1957. – 176с.
1196345
  Кондиріна А .Г. Прогноз індексу людського розвитку в Україні до 2015 року // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 201-205
1196346
  Ян Ю. Прогноз качества воды в озере Наньси после возведения новой ветви Великого канала Пекин - Ханчжоу / Ю. Ян, Й. Гао // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 83-91 : табл. – Библиогр: 18 назв. – ISSN 0130-2906
1196347
  Родзиллер И.Д. Прогноз качества воды водоемов - приемников сточных вод. / И.Д. Родзиллер. – М., 1984. – 263с.
1196348
   Прогноз качества поздемных вод в связи с их охраной от загрязнения. – Москва : Наука, 1978. – 207с.
1196349
  Донг Ван Ньи Прогноз качества руды и оценка его достоверности на южном участке Качарского месторождения : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.133, 04.00.14 / Донг Ван Ньи; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. горный ин-т. – Л., 1974. – 18л.
1196350
   Прогноз климата Молдовы на начало ХХI века. – Кишинев, 1993. – 117с.
1196351
  Безродна І.М. Прогноз колекторських властивостей теригенних порід-колекторів за результатами акустичних досліджень в умовах змінного тиску (на прикладі Володимирської площі Волино-Поділля) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1128. – С. 21-25. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 41). – ISSN 0153-1826


  Вивчено закономірності зміни петроакустичних властивостей кембрійських теригенних порід Володимирської площі Волино-Поділля в залежності від прикладеного тиску. При аналізі результатів петрофізичних досліджень (швидкості повздовжніх хвиль, коефіцієнт ...
1196352
  Залізовський А. Прогноз космічної погоди з Антарктиди / підготувала Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Червень (№ 23/24)


  Про стан і перспективи геокосмічних досліджень України в Антарктиці під час засідання Президії НАН України розповів завідувач відділу радіофізики геокосмосу Радіоастрономічного інституту Андрій Залізовський.
1196353
  Петров В.С. Прогноз криогенных процессов при инженерно-геокриологических исследованиях / В.С. Петров. – Чита, 1989. – 101с.
1196354
  Кобзистий П.І. Прогноз літніх опадів на території України / П.І. Кобзистий, В.В. Ковальчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 96-104. – (Географія ; Вип. 41)


  Розглядається структура алгоритму методики прогнозу літніх опадів для території України у літній період року із завчасністю 2-3 дні на прикладі виходу південного циклону.
1196355
  Леви Л.З. Прогноз максимальных водопритоков в горные выработки вероятностно-статистическими методами / Л.З. Леви. – М., 1973. – 95с.
1196356
  Чернышев О.В. Прогноз максимальных применимых частот / О.В. Чернышев, Т.Н. Васильева. – Москва, 1973. – 376с.
1196357
  Чернышев О.В. Прогноз максимальных применимых частот / О.В. Чернышев, Т.Н. Васильева. – Москва, 1975. – 382с.
1196358
  Чернышев О.В. Прогноз максимальных прменимых частот / О.В. Чернышев, Т.Н. Васильева. – Москва, 1973. – 386с.
1196359
  Пишкало Н.И. Прогноз максимума 24-го цикла солнечной активности // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 2010. – Т. 16, № 3. – С. 32-38. – ISSN 1561-8889
1196360
   Прогноз месторождений нефти и газа. – Москва : Недра, 1981. – 350с.
1196361
   Прогноз месторождений полезных ископаемых в осадочных формациях Украины. – Киев : Наукова думка, 1974. – 175с.
1196362
  Новская А.И. Прогноз месячных аномалий температуры воздуха в прибрежных районах Дальнего Востока. : Автореф... канд. географ.наук: / Новская А.И.; Дальневосточ. гос. ун-т. – Владивосток, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1196363
  Лазарук О.В. Прогноз метастазів протокового раку грудної залози за патоморфологічними характеристиками пухлини та перитуморозних тканин : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Лазарук Олександр Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1196364
  Полетаєва Л.М. Прогноз метеорологічних умов забруднення повітряного басейну Києва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 53-57. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
1196365
  Тер-Мартиросян Прогноз механических процессов в массивах многофазных грунтов / Тер-Мартиросян. – Москва : Недра, 1986. – 292с.
1196366
  Топилин А. Прогноз миграции населения Росстата и национальные интересы России // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 3. – С. 72-82
1196367
  Ромась М.І. Прогноз мінералізації води у водних об"єктах Південно-Українського енергокоплексу при пуску Ташлицької ГАЕС / М.І. Ромась, О.В. Дезірон, О.В. Чунарьов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 17-24.
1196368
  Крючков И.А. Прогноз мощности некоторых рабочих пластов угля свиты С.5 2 Должанско-Садкинской синклинали Донбасса методом палеогеографического анализа. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.127 / Крючков И.А.; Новочеркасский политехн. ин-тут. – Новочеркасск, 1970. – 23л.
1196369
  Баталин А.Г. Прогноз на послезавтра : очерки об иркут. науке / А.Г. Баталин. – Иркутстк : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1990. – 127, [1] с. : ил.
1196370
   Прогноз наводнений в Санкт-Петербурге и восточной части Финского залива в условиях работы комплекса защитных сооружений / К.А. Клеванный, А.М. Колесов, Мостаманди, М.-С.В // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 61-70 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0130-2906
1196371
   Прогноз наименьших применимых частот для лет низкой и средней солнечной активности. – Москва, 1966. – 108с.
1196372
   Прогноз наименьших применимых частот при различной солнечной активности. – Москва, 1961. – 346с.
1196373
   Прогноз наименьших применных частот для лет высокой солнечной активности. – Москва, 1968. – 114с.
1196374
  Шевчук П.Є. Прогноз народжуваності для України: орієнтири демографічної політики // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 140-149 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
1196375
   Прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України (попередній варіант). – Київ : Фенікс, 2006. – 160с. – ISBN 966-651-307-2
1196376
  Кохан Оксана Прогноз нафтогазоперспективних об"єктів у відкладах середнього майкопу Північно-кримського регіону // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 89-91. – Бібліогр.: с. 91. – ISSN 0869-0774
1196377
  Ранькова Э.Я. Прогноз некоторых элементов метеорологического режима на основе вероятностной логики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ранькова Э.Я.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1968. – 12л.
1196378
  Родкин Михаил Прогноз непредсказуемых катастроф : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 64-73 : Фото, карта
1196379
   Прогноз нефтегазоносности и направлений геологоразведочных работ на основе геолого-геофизических методов. – М, 1990. – 174с.
1196380
   Прогноз нефтегазоносности и направления поисков нефтяных месторождений в Припятском прогибе. – Минск, 1976. – 213с.
1196381
   Прогноз нефтегазоносности структурно-формационных комплексов палеозоя Прикаспийской впадины. – Москва, 1989. – 144 с.
1196382
   Прогноз нефтегазоносности структурно-формационных копмплексов подсолевого палеозоя Прикаспийской впадины. – М, 1989. – 144с.
1196383
   Прогноз нефтегазоносности Тимано-Печорской провинции. – Сыктывкар, 1981. – 48с.
1196384
  Лопатин Н.В. Прогноз нефтегазоностности глубоко залегающих палеозойских отложений Волгоградского Поволжья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 136 / Лопатин Н.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 22л.
1196385
  Троцюк В.Я. Прогноз нефтегазосносности акваторий. / В.Я. Троцюк. – М., 1982. – 201с.
1196386
  Шнюков Е.Ф. Прогноз новых железорудных проявлений в структурах Андреевского и Малотарханского грязевых вулканов / Е.Ф. Шнюков, Н.О. Грищенко, М.А. Деяк // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2016. – № 1 (43). – С. 57-60 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1999-7566
1196387
  Давитая Ф.Ф. Прогноз обеспеченности теплом и некоторые проблемы сезонного развития природы / Ф.Ф. Давитая. – Москва : Гидрометеоиздат, 1964. – 132с.
1196388
  Чернявский С. Прогноз объемов рекламы в прессе в 2009 году // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2009. – № 1 (149). – С. 50-53
1196389
   Прогноз ожидаемого развития главнейших вредителей и болезней. – Л, 1935. – 148с.
1196390
  Гладкая Е.В. Прогноз опасности внезапных выдавливаний угля по физическим свойствам и вещественному составу углевмещающих песчаников // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 177-185 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1196391
  Демьянович Н.И. Прогноз оползней на ангарских водохранилищах / Н.И. Демьянович. – Новосибирск : Наука, 1976. – 80 с.
1196392
  Сугавара М. Прогноз паводков посредством модели с рядом аккумулирующих емкостей. / М. Сугавара. – Л., 1967. – 6с.
1196393
  Христофоров А.В. Прогноз паводкового стока рек Черноморского побережья Кавказа с заблаговременностью одни сутки / А.В. Христофоров, Н.М. Юмина, П.А. Белякова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 50-57 : рис., табл. – Библиогр.: с. 56-57. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
1196394
  Воронков Л.Г. Прогноз пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та систолічною дисфункцією лівого шлуночка залежно від даних неінвазивних методів обстеження / Л.Г. Воронков, М.Р. Ільницька, П.М. Бабич // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 24-31. – ISSN 1605-7295
1196395
  Лужная Н.П. Прогноз перемещения антициклонов. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Лужная Н.П.; Глав.упр.Сев.Мор.пути М-ва мор.флота СССР. – М, 1961. – 11л.
1196396
  Липманович Я.Р. Прогноз перемещения осей полярнофронтовых струйных течений методом аналогов над территорией Западной Сибири и Казахстана с помощью электронных вычислительных машин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Липманович Я.Р.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра физики атмосферы. – Ташкент, 1968. – 18л.
1196397
  Лисогор С.М. Прогноз Переформування берегів водосховищ з врахуванням вздовжберегового потоку наносів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 33-36 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географії ; Вип. 11)
1196398
  Лисогор С.М. Прогноз переформування берегів водосховищ і рівняння деформації берега / С.М. Лисогор, В.Л. Максимчук // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 48-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1196399
   Прогноз перспективы нефтегазоносности Бакинского архипелага по типам газов грязевых вулканов / Н. Нариманов, К. Каграманов, М. Бабаев, С. Шпырко, Г. Насибова, Х. Мухтарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Грязевые вулканы являются индикатором нефтегазогенерационных процессов и нефтегазоносности осложненных ими локальных поднятий. Изучая количественное содержание и возраст газовых выбросов вулканов, можно определить зоны газогенерации и перспективы ...
1196400
  Храбков Ю.Б. Прогноз погоды / Ю.Б. Храбков. – Москва : Знание, 1974. – 64с.
1196401
  Храбров Ю.Б. Прогноз погоды / Ю.Б. Храбров. – М., 1974. – 64с.
1196402
  Джордж Д.Дж. Прогноз погоды для авиации / Д.Дж. Джордж. – Ленинград, 1966. – 519с.
1196403
  Земцова Юлия Прогноз погоды для астрономов : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 42-44 : Фото. – ISSN 1029-5828
1196404
  Монин А.С. Прогноз погоды как задача физики / А.С. Монин. – Москва, 1969. – 184с.
1196405
  Свинухов Г.В. Прогноз погоды с помощью разложения метеорологических полей в ряды по некоторым ортогональным функциям / Г.В. Свинухов. – Владивосток, 1988. – 76с.
1196406
  Ковальчук Віталіна Володимирівна Прогноз поля опадів для території України в теплий період року на основі застосування теорії розпізнавання і класифікації образів : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Ковальчук Віталіна Володимирівна; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 285л. – Бібліогр.:л.148-183
1196407
  Ковальчук В.В. Прогноз поля опадів для території України в теплий період року на основі застосування теорії розпізнавання і класифікації образів. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Ковальчук В.В.;. – К, 1996. – 22л.
1196408
   Прогноз популярности туроператоров в сезоне 2007-2008 гг. : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 46-47 : Рис.
1196409
  Решетов И.К. Прогноз поступления растворенных нефтепродуктов в грунтовый водоносный горизонт с использованием величины инфильтрационного питания / И.К. Решетов, В.А. Петик // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 58-62 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1196410
   Прогноз появления и учет вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. – М, 1958. – 626с.
1196411
  Безродна І.М. Прогноз продуктивності порід-колекторів нафти і газу за результатами інверсії акустичних даних ГДС або петрофізики // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 83-85
1196412
  Епишин В.К. Прогноз процесса формирования берегов водохранилищ / В.К. Епишин, В.Н. Экзарьян. – Москва : Энергия, 1979. – 113 с.
1196413
  Лемешев М.Я. Прогноз развития аграрно-промышленного комплекса в СССР. / М.Я. Лемешев. – М., 1972. – 23с.
1196414
  Унтон Н.А. Прогноз развития валютного рынка Республики Беларусь / Н.А. Унтон, В.П. Герасенко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – C. 313-318. – ISSN 2306-546X
1196415
  Поляков И.Я. Прогноз развития вредителей и болезней сельскохозяйственных культур (с практикумом) / И.Я. Поляков. – Л., 1984. – 318с.
1196416
   Прогноз развития вредителей сельскохозяйственных растений. – Л, 1975. – 240с.
1196417
   Прогноз развития главнейших вредителей и болезней. – Л.-Л, 1934. – 48с.
1196418
   Прогноз развития тематического картографирования в СССР. – Москва : МФГО СССР, 1989. – 144 с.
1196419
  Панюков Н.В. Прогноз развития экономики электротехнической промышленности США на 1971-1975 гг. / Н.В. Панюков. – М., 1972. – 95с.
1196420
  Стус В. Прогноз развития языков в Украине в XXI веке // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7. – С. 38-40


  Языковый вопрос в Украине стал спекулятивным.Научный метод уступил место современной пропаганде и PR.
1196421
  Перельман Ф.М. Прогноз растворимости в водно-солевых системах / Ф.М. Перельман. – Москва : Знание, 1972. – 31 с.
1196422
  Мезенцев К. Прогноз регіонального розвитку України з використанням синергетичного підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розкрито окремі аспекти методичних засад використання синергетичного підходу до прогнозування регіонального розвитку. Зроблено спробу розробки методики аналізу та прогнозування процесів територіальної концентрації поширення соціальних негараздів з її ...
1196423
  Барон В.А. Прогноз режима грунтовых вод в орошаемых районах / В.А. Барон. – Москва : Недра, 1981. – 247 с.
1196424
  Тимошенко М.М. Прогноз розвитку демографічної ситуації у сільській місцевості України // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 69-72. – ISBN 978-9934-571-33-6
1196425
  Афоніна О.О. Прогноз розвитку і територіальної організації розселення в Чернігівській області : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 57-65
1196426
  Борейко В.І. Прогноз розвитку національної економіки на найближчі роки та заходи із його стимулювання // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 27-30. – ISSN 1729-7206
1196427
  Малікова І.Ю. Прогноз розвитку особистих селянських господарств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 171-174. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1196428
  Колишкіна Н.І. Прогноз розвитку спеціалізації сільськогосподарських підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.166-169. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1196429
  Корнілова Н.В. Прогноз розвитку туризму в Україні на найближче десятиліття / Н.В. Корнілова, В.В. Корнілова // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 74-82. – ISSN 2415-3583
1196430
  Сокол М. Прогноз рынка новых автомобилей в Украине на 2013 год на основе анализа макроэкономических факторов // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 4-12 : табл., рис. – ISSN 1606-3732
1196431
  Овсянников Г. Прогноз рынка новых легковых автомобилей Украины на 2013 г // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 17-20 : фото. – ISSN 1606-3732
1196432
  Андрющенко С.А. Прогноз сбалансированного развития регионального АПК : прогр. аспект / С.А. Андрющенко ; отв. ред. В.Н. Крючков ; АН СССР, Ин-т соц.-экон. пробл. развития АПК. – Москва : Наука, 1990. – 152, [3] с. : ил.
1196433
  Кузьменко Татьяна Владимировна Прогноз семейно-демографической ситуации в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 133-145. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1196434
  Афанасьева В.Б. Прогноз синоптических схем, основанный на преемственности ультраполярных и меридиональных процессов : Автореф... канд. геогр.наук: / Афанасьева В.Б.; Глав. упр. гидрометеорол. службы при Совете Минстров СССР. Глав. геофиз. обсрватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1959. – 8л.
1196435
   Прогноз сланценосности Европейского Севера СССР. – Сыктывкар, 1981. – 35с.
1196436
  Лозицький В. Прогноз сонячної активності у 24-му циклі з врахуванням немонотонності його фази росту / В. Лозицький, В. Єфіменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-32. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розвиток активності у 24-му циклі виявив його суттєву особливість - немонотонність фази росту, яка зустрічається лише в 1/3 вивчених циклів. Для прогнозу максимального числа плям у цьому циклі застосовано модифікований метод Вальдмайера, який пов"язує ...
1196437
  Аксьом Н.М. Прогноз стійкості схилів з урахуванням впливу атмосферних опадів (на основі ГІС-технологій) : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.05 / Аксьом Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1196438
  Несмашний Є.О. Прогноз стійнкості та оптимізація параметрів відкритих гірничих виробок з урахуванням їх деформованого стану : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.03 / Несмашний Є. О.; МО Укр., Кирворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 1998. – 36 с.
1196439
  Чистілін Д. Прогноз структури світової економіки на основі чисельного експерименту // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 57-66. – ISSN 0131-775Х
1196440
   Прогноз та попередження розвитку небезпечних геологічних процесів на військових полігонах / О.І. Лисенко, І.В. Чеканова, С.М. Чумаченко, О.Г. Моложанова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 26-30 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1196441
  Фельдман Г.М. Прогноз температурного режима грунтов и развития криогенных процессов / Г.М. Фельдман. – Новосибирск : Наука, 1977. – 191с.
1196442
  Глаголева М.Г. Прогноз температуры воды в океане / М.Г. Глаголева, Л.И. Скриптунова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 168с.
1196443
  Шапкина В.Ф. Прогноз температуры воды в районах Куро-Сио, Цусимского и Приморского течений. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Шапкина В.Ф.; Глав.упр.гидрометеорол.службы при Совете Мин.СССР.Центр.ин-т прогнозов. – М, 1959. – 9л.
1196444
  Броцко Петер Прогноз тенденций развития микровычислительной техники в странах Восточной Европы применительно к Венгрии. Методология и процедура : Автореф... канд. технич.наук: 05.13.16 / Броцко Петер; АНУ, Ин-т кибернетики. – К., 1993. – 16л.
1196445
  Сморыгин Г.И. Прогноз теплового режима мерзлых горных пород под естественными и искусственными покровами / Г.И. Сморыгин. – Новосибирск, 1980. – 189с.
1196446
  Джеймс Р. Прогноз термической структуры океана. / Р. Джеймс. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 160с.
1196447
   Прогноз фаз динамики популяций вредной черепашки, планирования объемов защитных обработок, сигнализации сроков их проведения. – Л, 1987. – 34с.
1196448
   Прогноз фаз динамики популяций лугового мотылька и сигнализации сроков борьбы с ними. – Л, 1987. – 40с.
1196449
  Стеблюк М.І. Прогноз хімічного зараження - фактор безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 16-18 : рис., табл.
1196450
  Стеблюк М.І. Прогноз хімічного зараження - фактор безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 34-35 : табл.
1196451
  Будкіна Л.Г. Прогноз щоденних витрат води Дніпра біля Дорогобужа за моделлю Гідрометцентру СРСР / Л.Г. Будкіна, Л.В. Козінцева, О.В. Базельчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 42-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 28)
1196452
  Зенченко Н.С. Прогноз, план, реализация / Н.С. Зенченко. – Москва, 1980. – 64 с.
1196453
   Прогноз, поиски и разведка месторождений кварцевого сырья. – М, 1985. – 136с.
1196454
  Аксенов А.А. Прогноз, поиски и разведка погребённых нефтегазоносных структур / Аксенов А.А., Новиков А.А. – Москва : Недра, 1983. – 161 с.
1196455
  Захарченко А. Прогнози в українських медіа як засіб маніпуляції та мірило відповідальності редакцій // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 67-75. – (Серія "Журналістика" ; вип. 46). – ISSN 2078-7324
1196456
  Косенко О. Прогнози і рейтинги // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 листопада (№ 46). – С. 7


  Нещодавно МВФ визначив перспективи розвитку світової економіки й економіки окремих країн.
1196457
  Дзвінчук Д.І. Прогнози майбутнього вищої освіти України / Д.І. Дзвінчук, В.П. Петренко // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 129-132. – ISBN 978-966-7496-99-9
1196458
  Кабишев Б.П. Прогнози нафтогазоносності Дніпровсько-Донецької западини в дослідженнях П.Ф. Шпака (До 70-річчя з дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 24-29. – Бібліогр.: 13 назв.
1196459
   Прогнози про загадкову планету позбавленні логики // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 15 листопада (№ 216)


  Цитування статті "Нібіру - космічна баба яга" на сайті www.mao.kiev.ua кандидата фізико-математичних наук Анатолія Казанцева з астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка.
1196460
  Візерський С.Ю. Прогнози та перспективи розвитку готельного господарства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 110-116
1196461
  Мадяр Р.О. Прогнози та сучасні трансформації світової економіки в умовах глобальної нестабільності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 76-79. – ISSN 2306-6814
1196462
  Савченко М.М. Прогнози. / М.М. Савченко. – К., 1962. – 51с.
1196463
   Прогнозиование в социологических исследованиях. – М, 1978. – 272с.
1196464
  Марьенко А.Ф. Прогнозирование - оценка возможностей развития по моделям / А.Ф. Марьенко. – Иркутск, 1984. – 56с.
1196465
  Кимштене Н. Прогнозирование / Н. Кимштене. – Вильнюс, 1972. – 206с.
1196466
  Гулиев С А. Прогнозирование абсолютных звездных величин периодических комет / С А. Гулиев, А.Ш. Байрамов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 71-74. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Для 35 периодических комет, наблюдавшихся в не менее четырех появлениях, посчитаны вероятные значения Н10 для будущих появлений до 2000 г. При прогнозировании учтены элонгация перигелия кометных орбит и скорость векового падения значений ...
1196467
  Яшин А.Н. Прогнозирование банкротства и разработка антикризисной программы предприятия // Антикризисное и внешнее управление : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – 74с.
1196468
   Прогнозирование в гидрогеологии и инженерной геологии. – Новочеркасск, 1987. – 136с.
1196469
   Прогнозирование в гидрогеологии и инженерной геологии. – Новочеркаск, 1987. – 137с.
1196470
   Прогнозирование в зарубежной энергетике. – М, 1979. – 88с.
1196471
  Стрижельчик Г.Г. Прогнозирование в инженерной геологии : Учеб. пособие / Г.Г. Стрижельчик, А.В. Жиров; МОНУ. ХНУ им.В.Н. Каразина. – Харьков, 2001. – 78с.
1196472
   Прогнозирование в материально-техническом снабжении. – Донецк, 1978. – 175с.
1196473
   Прогнозирование в науке и технике. – К, 1975. – 97с.
1196474
   Прогнозирование в науке и технике. – К, 1976. – 119с.
1196475
  Максименко В.И. Прогнозирование в науке и технике / В.И. Максименко, Д. Эртель. – М., 1982. – 238с.
1196476
  Гончаренко Александр Николаевич Прогнозирование в системе "Национальной безопасности" и внешнеполитической практике США (Становление и эволюция в 60-80 гг.) : Автореф... доктора историческихнаук: 07.00.05 / Гончаренко Александр Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 35л.
1196477
  Гончаренко Александр Николаевич Прогнозирование в системе "Национальной безопасности" и внешнеполитической практике США. (Становление и эволюция в 60-80-е годы) : Дис... д-ра истор.наук: 07.00.05 / Гончаренко Александр Николаевич; АН УССР, Ин-т социальных и экономич. проблем зарубеж. стран АН УССР. – К., 1988. – 576л. – Бібліогр.:л.498-576
1196478
  Баландин В.И. Прогнозирование в спорте / В.И. Баландин. – М, 1986. – 191с.
1196479
  Клебанов А.И. Прогнозирование в управлении предпроектными исследованиями. / А.И. Клебанов. – Москва, 1985. – 112 с.
1196480
  Ветлугаев Г.Д. Прогнозирование в управлении социально-экономическими процессами при социализме. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ветлугаев Г.Д.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1971. – 20л.
1196481
   Прогнозирование в учении о периодичности. – Москва : Наука, 1976. – 260 с.
1196482
   Прогнозирование в экономической географии : учеб. пособ. – Казань : Казанский ун-т, 1990. – 104 с. – ISBN 5-7464-0203-6
1196483
  Рябухин С.В. Прогнозирование взаимосвязанных производств пищевой промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Рябухин С. В.; Ин-т экон. АН УССР. – К., 1984. – 23л.
1196484
  Тодосийчук А.В. Прогнозирование влияния науки и инноваций на промышленный рост // Науковедение : научный журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С.8-30. – ISSN 1607-2979
1196485
   Прогнозирование влияния эксплуатации подземных вод на гидрогеологические условия. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 296с.
1196486
  Киселева Н.Н. Прогнозирование возможности образования химических соединений с применением кибернетических методов : Автореф... наук: 02.00.01 / Киселева Н.Н.; МГУ. – М., 1975. – 17л.
1196487
  Трипольский А.А. Прогнозирование возможных сейсмогенных зон в Днепровско-Донецком палеорифте / А.А. Трипольский, Л.Т. Калюжная, Е.А. Трипольская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 95-104 : рис. – Библиогр.: с. 102-104. – ISSN 0203-3100
1196488
  Семак А.Е. Прогнозирование возникновения мозговых инсультов. : Автореф... Доктора мед.наук: 05.13.09.,14.00.13 / Семак А.Е.; Ин-т киберн. – К, 1985. – 32л.
1196489
  Новикова А.В. Прогнозирование вторичного засоления почв при орошении : (Оценка пригодности территории под орошение на примере юга Украинской ССР) / А.В. Новикова. – Киев : Урожай, 1975. – 184с.
1196490
  Куликов А.П. Прогнозирование выбросоопасности угольных пластов по геологическим факторам. / А.П. Куликов, Б.И. Иванов. – М., 1975. – 37с.
1196491
   Прогнозирование геологического разреза в Прикаспийской впадине. – Саратов, 1987. – 175с.
1196492
   Прогнозирование геологического разреза и поиски сложноэкранированных ловушек. – М, 1986. – 191с.
1196493
   Прогнозирование геолого-экономического качества ресурсов нефти и газа. – М, 1985. – 168с.
1196494
  Волобуев Г.П. Прогнозирование гидрогеологических обстановок в нефтегазодобывающих районах / Г.П. Волобуев. – Москва : Недра, 1986. – 192с.
1196495
  Хлопушина Светлана Ивановна Прогнозирование гидрофизических процессов на основе стохастических моделей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Хлопушина Светлана Ивановна; АН УССР. Мор. гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1196496
  Эпух Е.Е. Прогнозирование глубины месторождения полезных ископаемых путем корреляции плотности с гравитационным полем, пересчитанным вниз / Е.Е. Эпух, Дж.Б. Олейлайе, О.Г. Омогунлоуйе // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 137-145 : рис. – Библиогр.: с. 144-145. – ISSN 0203-3100
1196497
  Гольдман А.Я. Прогнозирование деформационно-прочностных свойств полимерных и композиционных материалов / А.Я. Гольдман. – Л., 1988. – 272с.
1196498
  Геец В.М. Прогнозирование динамики и структуры ощественного производства союзной республики / В.М. Геец. – Киев : Наукова думка, 1987. – 161 с.
1196499
  Платонова Т.Ф. Прогнозирование динамики урожайности сельскохозяйственных культур / Т.Ф. Платонова. – Кишинев, 1983. – 86с.
1196500
  Тескин О.И. Прогнозирование доверительных границ и планирование испытаний на контроле параметрической надежности / О.И. Тескин. – М, 1985. – 100с.
1196501
  Бефани Н.Ф. Прогнозирование дождевых паводков на основе территориально общих зависимостей / Н.Ф. Бефани. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 182 с. : ил. – Библиогр.: с. 157-161 (100 назв.)
1196502
  Курт-Умеров Прогнозирование допусковых отказов автоматических устройств в процессе эксплуатации : Автореф... кандидата техн.наук: / Курт-Умеров В.О.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1965. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1196503
  Куликов С.Г. Прогнозирование доходной части бюджета производственных единиц ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 129-140 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1196504
  Ковпак В.И. Прогнозирование жаропрочности металлических материалов / В.И. Ковпак. – К., 1981. – 240с.
1196505
   Прогнозирование зависимости "структура - свойство" новых органических соединений на основе искусственных иммунных систем / Г.А. Самигулина, З.И. Самигулина, В. Вуйцик, Ю.В. Крак // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2015. – № 2, март - апрель. – С. 81-88. – ISSN 0572-2691
1196506
   Прогнозирование загрязнения атмосферы. – Л, 1984. – 168с.
1196507
  Зубаков В.Д. Прогнозирование затрат на создание технических систем / В.Д. Зубаков, Л.А. Протопопов. – Москва : Советское радио, 1980. – 64 с.
1196508
  Левандовский В.И. Прогнозирование значений финансовых коэффициентов в антикризисном управлении предприятием // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 271-274. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1196509
   Прогнозирование и долгосрочное планирование экономическог развития региона. – Кишинев, 1986. – 248с.
1196510
  Кульбовская Н.К. Прогнозирование и измерение научно-технического прогресса / Н.К. Кульбовская. – М., 1976. – 120с.
1196511
   Прогнозирование и качество научной продукции. – Рига, 1989. – 55с.
1196512
   Прогнозирование и качество научной продукции. – Рига, 1989. – 45с.
1196513
   Прогнозирование и метод поисково месторождений никеля, олова и алмазов в Советской Арктике. – Л, 1968. – 96с.
1196514
  Ковальчук П.И. Прогнозирование и оптимизация санитарного состояния окружающей среды / П.И. Ковальчук, Е.С. Лахно. – Киев : Высшая школа, 1988. – 187с.
1196515
  Крюков Ю.Г. Прогнозирование и оптимизация серийноспособности микроэлектронных усилительных устройств / Ю.Г. Крюков. – Воронеж, 1988. – 141 с.
1196516
  Алехин А.Б. Прогнозирование и оптимизация экономико-экологических систем / А.Б. Алехин ; АН Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-эколог. исслед. – Киев : Наукова думка, 1993. – 149 с.
1196517
  Аванесов Г.А. Прогнозирование и организация борьбы с преступностью / Аванесов Г.А., Вицин С.Е. – Москва : Знание, 1972. – 32 с.
1196518
   Прогнозирование и оценка карбонаттов сборник научных статей. – М, 1989. – 158с.
1196519
   Прогнозирование и оценка месторождений бокситов. – М, 1985. – 148с.
1196520
   Прогнозирование и оценка научно-технического нововведений. – К, 1989. – 276с.
1196521
  Финаров Д.П. Прогнозирование и оценка экологических последствий антропогенного воздействия : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С. 54-56 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1196522
  Васильев Ю.Н. Прогнозирование и перспективное планирование в промышленности / Ю.Н. Васильев. – Ленинград, 1973. – 195с.
1196523
  Музыченко Петр Павлович Прогнозирование и планирование в системе управления качеством окружающей среды. (государственно-правовые аспекты) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Музыченко Петр Павлович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 24л.
1196524
   Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учебное пособие для студ.вузов,обуч.по эконом.спец. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 318с. – ISBN 5-238-00102-9
1196525
  Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учебное пособие / Л.Е. Басовский. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 260с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000641-9
1196526
  Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учебное пособие / Л.П. Владимирова. – 2-е изд..перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2001. – 308с. – ISBN 5-8316-0022-Х
1196527
   Прогнозирование и планирование качеств продукции и технического уровня производства. – Л, 1987. – 146с.
1196528
  Брагинский О.Б. Прогнозирование и планирование комплекса отраслей химической и нефтехимической промышленности. / О.Б. Брагинский. – Москва, 1988. – 192 с.
1196529
  Невелев А.М. Прогнозирование и планирование материальных ресурсов. / А.М. Невелев, М.А. Гольберц. – К., 1975. – 183с.
1196530
   Прогнозирование и планирование подготовки рабочеих кадров в системе профтехобразования в сете решений 26 съезда КПСС. – Красноярск, 1981. – 137 с.
1196531
   Прогнозирование и планирование экономики : Учебное пособие для студ. экономич. специальностей высш. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. – Минск : Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001. – 380с. – ISBN 985-6656-04-4
1196532
  Герасенко В.П. Прогнозирование и планирование экономики. Практикум. : Учебное пособие / В.П. Герасенко. – Минск : Новое знание, 2001. – 192с. – (Экономическое образование). – ISBN 985-6516-54-4
1196533
   Прогнозирование и поиски месторождений горнотехнического сырья. – Москва : Недра, 1991. – 223с.
1196534
   Прогнозирование и поиски местрождений горно-химического сырья. – Москва : Недра, 1990. – 221с.
1196535
   Прогнозирование и поиски местрождений строительных материалов. – Москва : Недра, 1991. – 175с.
1196536
  Коробейников А.Ф. Прогнозирование и поиски скрытого оруднения / А.Ф. Коробейников. – Томск, 1987. – 96с.
1196537
   Прогнозирование и поиски эндогенных месторождений при глубинном геологическом картировании. – Л, 1980. – 43с.
1196538
  Кокошин А.А. Прогнозирование и политика / А.А. Кокошин. – М, 1975. – 176с.
1196539
  Гончаренко А.Н. Прогнозирование и политика / А.Н. Гончаренко. – Киев, 1993. – 132 с.
1196540
  Кузнецов М.С. Прогнозирование и предупреждение эрозии и дефляйии почв / М.С. Кузнецов. – М., 1989. – 104с.
1196541
   Прогнозирование и разведка сложнопостроенных месторождений нефти и газа. – Тюмень, 1988. – 132с.
1196542
   Прогнозирование и ранняя диагностика когнитивных нарушений у пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов путем определения факторов риска и методы их коррекции : (метод. рекомендации) / [Н.Н. Жердева и др.] ; Гос. науч. учреждение "Центр инновац. мед. технологий НАН Украины" ; Респ. специализир. науч.-практ. центр им. Е.Х. Таракулова Респ. Узбекистан. – Киев : [б. и.], 2020. – 30 с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 2. - На обл. место изд.: Ташкент. – Библиогр.: с. 26-27
1196543
   Прогнозирование и распознавание образов. – Москва, 1980. – 72 с.
1196544
  Дарвиш Хассан Прогнозирование и регулирование режимов электропотребления промышленных объектов : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Дарвиш Хассан; КПИ. – К., 1993. – 16л.
1196545
  Эделинг Г. Прогнозирование и социализм. / Г. Эделинг. – М,, 1970. – 262с.
1196546
   Прогнозирование и управление в науке. – К, 1973. – 108с.
1196547
  Бобровников Г.Н. Прогнозирование и управление техническим уровнем и качеством продукции : [учеб. пособие для акад. и ин-тов управления народ. хоз-вом] / Г.Н. Бобровников, А.И. Клебанов. – Москва : Издательство стандартов, 1984. – 232 с. : ил. – Библиогр.: с. 229-231 (80 назв.)
1196548
  Миханков Ю.М. Прогнозирование изменений геоморфологических систем при техногенном воздействии. / Ю.М. Миханков, Б.Г. Федоров. – Ленинград : Ленинградский университет, 1984. – 143с.
1196549
  Панасенко Б.Д. Прогнозирование изменения водопроницаемости орошаемых почв с помощью корреляционно-регрессионного анализа : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 30-33. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
1196550
  Войтенко А.В. Прогнозирование изменения пространственного положения геодезических пунктов, вызванного глобальными геотектоническими процессами // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 10. – С. 8-12 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
1196551
  Андренко Е.А. Прогнозирование инвестиционных рисков в условиях неопределенности / Е.А. Андренко, А.С. Мордовцев, С.М. Мордовцев // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 113-118. – ISSN 2222-4459
1196552
   Прогнозирование иносферных, магнитосферных возмущений и солнечной активности. – М, 1987. – 197с.
1196553
  Ступкин В.В. Прогнозирование информационно-потребительской ситуации в качестве функционирования систем библиотечно-информационного обеспечения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 87-90. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены основные причины, значительно снижающие уровень библиотечно-информационного обслуживания специалистов. Изложены результаты анализа влияния избытка информации на уровень деловой активности пользователей. Сформулированы основные подходы к ...
1196554
   Прогнозирование ионосферы и условий распространения радиоволн. – Москва : Наука, 1985. – 222с.
1196555
   Прогнозирование использования земельных ресурсов Северного Кавказа и Нижнего Поволжья. – Ростов -на-Дону, 1974. – 200с.
1196556
   Прогнозирование использования земельных ресурсов Украинской ССР и Молдавской ССР. – К, 1971. – 220с.
1196557
   Прогнозирование использования земельных ресурсов Украинской ССР и Молдавской ССР. – К, 1971. – 221с.
1196558
   Прогнозирование использования минеральных ресурсов региона. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1976. – 129 с.
1196559
   Прогнозирование капиталистической экономики. – М, 1970. – 448с.
1196560
  Луканина У Е. Прогнозирование капитальных вложений в сельское хозяйство. / У Е. Луканина, . – М. – 192с.
1196561
   Прогнозирование качества изделий машиностроения на стадии проектирования. – Свердловск, 1990. – 115с.
1196562
  Ухов Н.Н. Прогнозирование качества продукции / Н.Н. Ухов. – Л, 1980. – 127с.
1196563
  Прохоренко В.А. Прогнозирование качества систем / В.А. Прохоренко. – Минск, 1976. – 199с.
1196564
  Раевнева Е.В. Прогнозирование количества абитуриентов вузов в зависимости от демографических изменений и привлекательности высшего образования / Е.В. Раевнева, И.В. Аксенова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 322-335. – ISSN 2222-0712
1196565
  Чуев Ю.В. Прогнозирование колличественных характеристик процессов / Ю.В. Чуев. – М, 1975. – 398с.
1196566
  Усова С.В. Прогнозирование коэффициентов поглощения и систематических погрешностей при ИК-фотометрическом определении суммарного содержания углеводородов в природных и сточных водах / С.В. Усова, М.А. Федорова, В.И. Вершинин // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 3/4. – С. 186-193. – ISSN 1991-0290


  Удельные коэффициенты поглощения (Кi) полихроматического ИК-излучения в области 3,3-3,5 мкм С-Н связями метильных и метиленовых групп можно прогнозировать по числу таких связей в молекуле. Значения Кi углеводородов и их смесей определяются с ...
1196567
   Прогнозирование максимального извлечения нефти из природных резервуаров Западной Сибири. – М, 1989. – 259с.
1196568
  Евграшкина Г.П. Прогнозирование массопереноса в условиях орошения с применением ЭВМ / Г.П. Евграшкина. – Днепропетровск, 1988. – 76с.
1196569
  Мукиенко И.Н. Прогнозирование международно-правового регулирования межгосударственных морских отношений: проблемы теоретического обоснования // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 25-30. – ISSN 1812-3910
1196570
  Коляда М.Г. Прогнозирование межотраслевого баланса с использованием табличного процессора Excel // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2005. – С. 25-40. – (Економіка ; Т. 1, № 1). – ISSN 1992-2558
1196571
   Прогнозирование мест землетрясений в регионах умеренной сейсмичности. – М, 1988. – 175с.
1196572
   Прогнозирование месторождений бокситов. – М, 1984. – 193с.
1196573
  Тишабаева М.Х. Прогнозирование месторождений методами распознавания образов / Муборак Хакимовна Тишабаева, Торехон Марипович Марипов. – Ташкент : Фан, 1982. – 84 с.
1196574
   Прогнозирование месторождений нефти и газа на территории УССР. – Львов, 1986. – 102с.
1196575
   Прогнозирование месторождений нефти и газа на территории УССР. – Львов, 1986. – 98с.
1196576
   Прогнозирование месторождений полезных ископаемых на Кольском полуострове. – Апатиты, 1985. – 118с.
1196577
   Прогнозирование месторождений полезных ископаемых при региональных геолгических исследованиях. – Л, 1973. – с.
1196578
  Куракин В.К. Прогнозирование метрологических характеристик и оптимизация параметров атомнолучевых трубок : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.03 / Куракин В.К.; Всес. научно-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1974. – 21л.
1196579
  Инамов Э. Прогнозирование минерализации грунтовых вод на примере Ферганской впадины. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.06 / Инамов Э.; Ин-тут гидрогеологии и инж. геологии. – Ташкент, 1977. – 13л.
1196580
  Кривенцов М.И. Прогнозирование минерализации и содержания главных ионов в воде водохранилищ / М.И. Кривенцов, М.Н. Тарасов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 112с.
1196581
   Прогнозирование надежности и стоимости эксплуатации сложных объуктов радиоэлектронной техники с учетом их технического обслуживания и ремонта / С.В. Ленков, В.Н. Цыцарев, В.О. Браун, Ю.А. Царев, Ю.В. Березовская // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т". – Харків, 2014. – № 2 (66), квітень - червень. – С. 29-37. – ISSN 1814-4225


  Для прогнозирования показателей надежности и стоимости эксплуатации сложных объектов радиоэлектронной техники (РЭТ) с учетом их технического обслуживания и ремонта предлагается использовать имитационную статистическую модель.
1196582
  Васильев Б.В. Прогнозирование надежности и эффективности радиоэлектронных устройств / Б.В. Васильев. – Москва : Советское радио, 1970. – 335 с.
1196583
  Кейджян Г.А. Прогнозирование надежности микроэлектронной аппаратуры на основе БИС / Г.А. Кейджян. – Москва, 1987. – 150 с.
1196584
   Прогнозирование надежности полупроводниковых лавинных диодов / Р.В. Конакова, П. Кордош, Ю.А. Тхорик, В.И. Файнберг, Ф. Штофаник; АН УССР. Институт полупроводников; Словацкая Академия наук; Электротехнический институт; под общ. ред. Ю.А. Тхорика. – Киев : Наукова думка, 1986. – 188 с.
1196585
  Кудрицкий В.Д. Прогнозирование надежности радиоэлекронных устройств / В.Д. Кудрицкий. – Киев, 1973. – 156 с.
1196586
  Креденцер Б.П. Прогнозирование надежности систем с временной избыточностью / Б.П. Креденцер. – Киев : Наукова думка, 1978. – 240с. : Ил. 52. – Библ.: 232-235
1196587
  Курганов Р.А. Прогнозирование наклонного рассеивания радиоволн метеорными ионизациями / Р.А. Курганов. – Казань, 1973. – 184 с.
1196588
   Прогнозирование народнохозяйственного динамики и структуры. – М, 1984. – 200с.
1196589
  Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники / Г.М. Добров. – 2-е изд., доп. – М, 1977. – 209с.
1196590
   Прогнозирование научно-технического прогресса. – М, 1968. – 48с.
1196591
  Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса / Э. Янч. – М., 1970. – 568с.
1196592
  Азерская Н.Я. Прогнозирование научно-технического прогресса : рек. указатель литературы в помощь лектору / Н.Я. Азерская ; Всесоюз. о-во "Знание", Центр. политехн. б-ка. – Москва : Знание, 1970. – 20 с. – (Навстречу XXIV съезду КПСС)
1196593
  Ямпольский С.М. Прогнозирование научно-технического прогресса / С.М. Ямпольский, В.А. Лисичкин. – М., 1974. – 207с.
1196594
  Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса / Э. Янч. – Изд. 2-е, доп. – М., 1974. – 586с.
1196595
  Александров В.А. Прогнозирование научно-технического прогресса : учебное пособи для слушателей спецфакультета переподготовки кадров "Экономическое прогнозирование и перспективное планирование" / В.А. Александров ; МВ и ССО СССР, Моск. ин-т упавления им. С. Орджоникидзе. – Москва, 1979. – 88 с.
1196596
  Фесенко Р.А. Прогнозирование научно-технического прогресса на основе переработки научно-технической информации / Р.А. Фесенко, В.А. Лисичкин. – М., 1968. – 204с.
1196597
   Прогнозирование неметаллических полезных ископаемых на Северном Кавказе / Н.И. Бойко, Седлецкий, , Б.В. Талпа; Под ред.А.Н.Резников. – Ростов -на-Дону, 1986. – 254с.
1196598
  Савицкий Е.М. Прогнозирование неорганических соединений с помощью ЭВМ / Е.М. Савицкий, В.Б. Грибуля. – Москва : Наука, 1977. – 193 с.
1196599
   Прогнозирование нефтегазноносности недр. – М, 1982. – 105с.
1196600
   Прогнозирование нефтегазоносности на акваториях. – Москва : Недра, 1988. – 170с.
1196601
  Бойко Г.Е. Прогнозирование нефтегазоносности по генетическим показателям. / Г.Е. Бойко; Отв.ред.Э.Б.Чекалюк. – Киев : Наукова думка, 1982. – 250с.
1196602
   Прогнозирование нефтегазоностности на акваториях. – М, 1988. – 168с.
1196603
   Прогнозирование нефтеотдачи разведанных месторождений. – М, 1986. – 164с.
1196604
  Башин М.Л. Прогнозирование нучно-технического прогресса / М.Л. Башин. – М, 1970. – 148с.
1196605
  Черныш А.А. Прогнозирование окончательной формы заготовки в зоне свободного изгиба // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 64-68 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1196606
  Атаев С.В. Прогнозирование опасных ледовых явлений
1196607
  Атаев С.В. Прогнозирование опасных ледовых явлений в нижних бьефах русловых малых гидроэлектростанций // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 40-45 : рис. – Бібліогр.: Бибиіогр.: 8 назв. – ISSN 2073-5057
1196608
  Гулакян К.А. Прогнозирование оползневых процессов. / К.А. Гулакян. – М., 1977. – 129-134с.
1196609
  Савранский Л.И. Прогнозирование оптических свойст органических реагентов, применяемых в фотометрическом анализе : Автореф... канд. хим.наук: 032.00.02 / Савранский Л. И.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
1196610
  Савранский Леонид Исаакович Прогнозирование оптических свойств органических реагентов, применяемых в фотометрическом анализе : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Савранский Леонид Исаакович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 183л. – Бібліогр.:л.157-183
1196611
  Данилов Александр Дмитриевич Прогнозирование основных показателей развития строительной индустрии в условиях ОАСУ (на примере Украинского межколхозного объединений по строительству) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Данилов Александр Дмитриевич; Киевск. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1981. – л.
1196612
  Бопієва Ж.К. Прогнозирование отдельных параметров модернизации экономики республики Казахстан на основе показателей межотраслевого баланса // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 136-152 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
1196613
  Пряников В.С. Прогнозирование отказов полупроводниковых приборов / Пряников В.С. – Москва : Энергия, 1978. – 112 с. – Библиогр.: с. 105-110
1196614
  Миронов В.Н. Прогнозирование переноса ионизирующего излучения методами фотометрии / В.Н. Миронов, Е.А. Панов. – Москва : Атомиздат, 1979. – 112 с.
1196615
  Наглюк И.С. Прогнозирование периодичности замены моторного масла в дизельных двигателях. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.22.10 / Наглюк И.С.; МО Укр.Харьк.гос.автомоб.-дорож.техн.ун-т. – Харьков, 1994. – 26л.
1196616
   Прогнозирование поведения пестицидов в окружающей среде. – Л, 1984. – 306с.
1196617
   Прогнозирование поиски и оценка редко метальных месторождений. – М, 1989. – 165с.
1196618
   Прогнозирование показателей надежности и стоимости эксплуатации объектов радиоэлектронной техники методом имитационного статистического моделирования / Є.В. Ленков, К.Ф. Боряк, С.А. Пашков, В.Н. Цыцарев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 54-63. – ISSN 2524-0056
1196619
  Геец В.М. Прогнозирование показателей развития экономики / В.М. Геец. – К, 1975. – 108с.
1196620
  Рэилян В.Н. Прогнозирование показателей развития экономики республики / В.Н. Рэилян, С.В. Максимилиан, Е.И. Фтомов; Отв. ред. П.С. Солтан. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 108 с.
1196621
  Шеремет Е.М. Прогнозирование полезных ископаемых в докембрии на основе создания геолого-геофизических моделей шовных зон Украинского щита / Е.М. Шеремет, С.Н. Кулик, Т.К. Бурахович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 273-281 : рис. – Библиогр.: с. 280-281. – ISSN 0203-3100
1196622
  Ромасько В.С. Прогнозирование ползучести упруговязкопластических элементов конструкций : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Ромасько В. С.; ХАИ. – Х., 1981. – 24л.
1196623
  Спирина В.С. Прогнозирование посещаемости торговой недвижимости на основе оценки ее потребительской привлекательности / В.С. Спирина, А.О. Алексеев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 513-526 : табл., рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1196624
  Охтень А.А. Прогнозирование поступлений налога на добавочную стоимость в бюджет / А.А. Охтень, Д.А. Волков // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 123-129. – ISSN 1729-7206
1196625
  Жариков В.Д. Прогнозирование потребности объединений в оборудовании / В.Д. Жариков. – Москва, 1986. – 112с.
1196626
  Терентьев В.Г. Прогнозирование преобразований организационных структур производства / В.Г. Терентьев. – М., 1990. – 140с.
1196627
  Френкель А.А. Прогнозирование производственности труда: методы и модели / А.А. Френкель. – Москва : Экономика, 1989. – 213 с.
1196628
  Сергиевский В.Н. Прогнозирование производственных потребностей / В.Н. Сергиевский. – М., 1974. – 143с.
1196629
  Генкин А.А. Прогнозирование психофизиологических состояний. / А.А. Генкин, В.И. Медведев. – Л, 1973. – 143с.
1196630
  Тимофеев Б.Н. Прогнозирование радиоактивного заражения / Б.Н. Тимофеев, Ю.К. Несытов. – М. : Воениздат, 1969. – 104 с.
1196631
   Прогнозирование развития библиотечного дела в СССР.. – М
в.1. – 1972. – 185 с.
1196632
   Прогнозирование развития библиотечного дела в СССР.. – М
в.2. – 1973. – 158 с.
1196633
  Саркисян С.А. Прогнозирование развития больших систем / С.А. Саркисян. – М., 1975. – 192с.
1196634
   Прогнозирование развития городов и городских районов. – Новосибирск, 1990. – 173 с.
1196635
  Задирака И.Н. Прогнозирование развития и размещения комплекса взаимосвязанных отраслей : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.13 / Задирака И.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1196636
  Москвин Б.В. Прогнозирование развития и размещения производительных сил экономического района / АН СССР ; Географическое общество СССР ; Б.В. Москвин ; [под ред. Н.Т. Агафонова]. – Ленинград : Наука, 1981. – 108 с.
1196637
  Зелинский Н.Е. Прогнозирование развития личности в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зелинский Н.Е.; КГУ. – К., 1982. – 24л.
1196638
  Романов В.Н. Прогнозирование развития метрологи / В.Н. Романов. – Москва : Издательство стандартов, 1989. – 176 с. – ISBN 5-7050-0024-3
1196639
  Чабровский В.А. Прогнозирование развития науки и техники / В.А. Чабровский. – М, 1983. – 151с.
1196640
  Чабровский В.А. Прогнозирование развития науки, техники экономики / В.А. Чабровский. – Рига, 1988. – 92с.
1196641
   Прогнозирование развития научных исследований в области профессионально-технического образования. – Л, 1990. – 55с.
1196642
   Прогнозирование развития общеобразовательной школы. – М, 1988. – 142с.
1196643
   Прогнозирование развития отраслей химической промышленности. – М, 1976. – 152с.
1196644
  Термечиков А.Д. Прогнозирование развития промышленности в Киргизии / А.Д. Термечиков. – Фрунзе, 1978. – 71с.
1196645
   Прогнозирование развития региональных продовольственных комплексов. – Москва : Московский университет, 1989. – 151с.
1196646
  Гавриков М.С. Прогнозирование развития сельского хозяйства в агропромышленном комплексе / М.С. Гавриков. – Саратов, 1986. – 14с.
1196647
  Савельев А.Я. Прогнозирование развития системы образования в условиях нестабильности (кризиса) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 119-131. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены методологические подходы к прогнозированию кадровых потребностей, описан процесс разработки прогностических моделей, выделены факторы, влияющие на прогнозные оценки, дается представление о методике долгосрочного прогнозирования ...
1196648
  Васерманис Э.К. Прогнозирование развития сферы услуг / Э.К. Васерманис. – Рига, 1990. – 166с.
1196649
   Прогнозирование развития территориально-производственных комплексов. – Донецк, 1986. – 165с.
1196650
  Андронов А.М. Прогнозирование развития транспортной системы региона / А.М. Андронов, А.Н. Кисиленко, Е.В. Мостивенко ; Рос. акад. наук ; Урал. отд-ние Коми науч. центр. – Сыктыквар : [б. и.], 1991. – 177 с.
1196651
  Никитенко Г.Г. Прогнозирование развития швейной и трикотажной промышленности / Г.Г. Никитенко. – М, 1990. – 110с.
1196652
  Мотричкин К.В. Прогнозирование развития экономики региона в словиях неполноты информации / К.В. Мотричкин, А.В. Степанов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 412-417. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788


  Ця модель аукціону довела свої переваги не лише для покупців, але й для продавців, забезпечивши надійніший спосіб досягнення ефективності.
1196653
  Мансуров В.А. Прогнозирование разрушения горных пород / В.А. Мансуров. – Фрунзе, 1990. – 238с.
1196654
  Алимов Ю.И. Прогнозирование распределений вероятностей : учеб. пособие для студ. радиотехн. фак. / Ю.И. Алимов ; Урал. политехн. ин-т им. С.М. Кирова. – Сверловск, 1986. – 87 с. : ил. – Библиогр.: с. 87-88
1196655
  Кудельский А.В. Прогнозирование региональной йодоносности подземных вод. / А.В. Кудельский. – Минск, 1978. – 119с.
1196656
   Прогнозирование региональной потребности в специалистах. – Ростов -на-Дону, 1986. – 122с.
1196657
   Прогнозирование региональной экономики. – Кишинев, 1988. – 129 с.
1196658
   Прогнозирование рентабельности производства. – Ярославль, 1976. – 80с.
1196659
  Клецковская Ирина Прогнозирование ресторанной и гостиничной деятельности // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 50-53 : фото
1196660
  Мартыненко Л.И. Прогнозирование ресурса рабочих лопаток турбомашин : Автореф... канд. техн.наук: 05.214 / Мартыненко Л.И.; Риж. ин-т инженеров граж. авиации им. Ленинского комсомола. – Рига, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1196661
  Анчишкин А.И. Прогнозирование роста социалистической экономики / Анчишкин А.И. – Москва : Экономика, 1973. – 294 с.
1196662
  Фарфель Л.С. Прогнозирование рудных месторождений / Л.С. Фарфель. – Москва : Недра, 1988. – 150с.
1196663
   Прогнозирование рудоносных площадей. – М, 1976. – 275с.
1196664
  Тарасов А.В. Прогнозирование свинцово-цинкового оруденения на основе генетической связи двух пар элементов. / А.В. Тарасов. – Ташкент, 1986. – 142с.
1196665
  Кругляк Ю.А. Прогнозирование свойств молекулярных веществ. Критические свойства фреонов и их Si- и Ge-аналогов : озонобезопасные фреоны и механизмы истощения озонового слоя Земли / Ю.А. Кругляк. – Одесса : ТЭС, 2018. – 170, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 161-170. – ISBN 978-617-7711-03-1


  У пр. № 1721895 напис: В дар библиотеке Максимовича. 13.10.18. Подпись.
1196666
  Чернобыльская А.М. Прогнозирование скоростных резервов и их использование для интерпретации сейсмических материалов на примере припятской впадины. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.12 / Чернобыльская А.М.; МГУ. – М., 1974. – 23л.
1196667
   Прогнозирование скрытого оруденения на основе зональности гидротермальных месторождений. – Москва : Наука, 1976. – 287с.
1196668
  Сохадзе Г.А. Прогнозирование случайных величин, описываемых нелинейными уравнениями математической физики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Сохадзе Г.А.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1980. – 19л.
1196669
  Гершунский Б.С. Прогнозирование содержания обучение в техникумах / Б.С. Гершунский. – Москва, 1980. – 144с.
1196670
  Романчук П.Р. Прогнозирование солнечной активности / П.Р. Романчук, В.Н. Криводубский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 25-32. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  Описаны методы и приведены некоторые результаты прогнозирования в Астрономической обсерватории Киевского университета относительных чисел Вольфа, вспышечной активности, развития активных центров и продолжительности существования групп пятен за период ...
1196671
   Прогнозирование солнечных вспышек с заблаговремепностьюот одного до семи дней в Астрономической обсерватории Киевского университета в 1976-1980 гг. / П.Р. Романчук, И.Ю. Изотова, В.Н. Криводубский, А.С. Адаменко, В.П. Бабий // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 50-56. – (Астрономия ; Вып. 24). – ISSN 0203-7319


  Изучены зависимости среднесуточного числа вспышек баллов < 1 в группах солнечных пятен от среднего числа центров в группе за время ее прохождения по диску Солнца и значения общей площади пятен в максимуме развития группы. Приведены результаты ...
1196672
  Михеев С.И. Прогнозирование состава и свойств горных пород по сейсмическим данным / С.И. Михеев. – Саратов, 1989. – 145с.
1196673
  Иванов-Холодный Прогнозирование состояния ионосферы. / Иванов-Холодный, А.В. Михайлов. – Л, 1980. – 190с.
1196674
  Абрамов О.В. Прогнозирование состояния технических систем / О.В. Абрамов, А.Н. Розенбаум ; отв. ред. В.П. Чипулис ; АН СССР, Дальневост. отд-ние, Ин-т автоматики и процессов управления. – Москва : Наука, 1990. – 125, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 122-124
1196675
  Цыгичко В.Н. Прогнозирование социально-экономических процессов / В.Н. Цыгичко. – М., 1986. – 205с.
1196676
  Петров А.Н. Прогнозирование социально-экономического развития в условиях радикальной экономической реформы / А.Н. Петров. – Л., 1989. – 96с.
1196677
   Прогнозирование социально-экономического развития региона : тезисы докладов межреспубликанской конференции. – Таллин : АН Эстонской ССР
Ч. 1. – 1980. – 225 с.
1196678
   Прогнозирование социально-экономического развития региона : тезисы докладов межреспубликанской конференции. – Таллин : АН Эстонской ССР
Ч. 2. – 1980. – 329 с.
1196679
   Прогнозирование социально-экономического развития региона. – М, 1981. – 178с.
1196680
  Белов Е.А. Прогнозирование социального развития отрасли : учеб. пособие / Е.В. Белов ; МВ и ССО Казан. ССР, Алма-Атинский ин-т народного хоз-ва. – Алма-Ата : [б. и.], 1984. – 86 с.
1196681
   Прогнозирование социальных потребностей. – М, 1976. – 208с.
1196682
   Прогнозирование социальных потребностей молодежи. – М, 1978. – 207с.
1196683
   Прогнозирование социальных процессов. – М, 1981. – 118с.
1196684
  Аванесов Ю.А. Прогнозирование спроса в розничной торговле / Аванесов Ю.А. – Москва : Экономика, 1975. – 103 с. – Библиогр.: с. 102
1196685
  Левин А.И. Прогнозирование спроса населения / А.И. Левин. – М., 1977. – 144с.
1196686
  Байков Г.Д. Прогнозирование спроса населения и управление товарными рынками / Байков Г.Д., Радько А.В., Степанов В.А. – Киев : Вища школа, Издательство при Киевском университете, 1977. – 183 с. : ил. – Библиогр.: с. 180-182
1196687
  Батырмурзаева В Л. Прогнозирование спроса населения на продукцию аграрно-промышленного комплекса / В Л. Батырмурзаева; Батырмурзаев Л.В. ; АН МССР, Ин-т математики с ВЦ. – Кишинев : Ин-т математики с ВЦ, 1983. – 28 с.
1196688
  Спасская Н.В. Прогнозирование средней доходности на рынке инвестирования средств пенсионных накоплений в Российской Федерации на 2015 год / Н.В. Спасская, А.В. Стеценко, Е.В. Такмакова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 464-468. – ISSN 1993-6788
1196689
  Пампуро В.И. Прогнозирование стабильности и оценка серийнопригодности радиоэлектронной аппаратуры / В.И. Пампуро. – Москва, 1976. – 135 с.
1196690
  Пампуро В.И. Прогнозирование стабильности информационных устройств / В.И. Пампуро. – Киев : Техніка, 1978. – 248 с.
1196691
  Бусел И.А. Прогнозирование строительных свойств грунтов / И.А. Бусел. – Минск, 1989. – 245с.
1196692
   Прогнозирование структур осадочного чехла на основекомплексной интерпретации и обработки на ЭВМ аэрокосмических и геолого-геофизических данных. – М, 1990. – 167с.
1196693
  Раскатов Г.И. Прогнозирование тектонических структур фундамента и чехла древних платформ и форм погребного рельефа средствами голого-геоморфологического анализа. / Г.И. Раскатов. – Воронеж, 1972. – 108с.
1196694
   Прогнозирование территориальной структуры хозяйства в условиях интенсификации производства : монография. – Москва : Наука, 1987. – 175 с.
1196695
   Прогнозирование технико-экономических параметров новой техники. – К, 1982. – 175с.
1196696
  Гаскаров Д.В. Прогнозирование технического состояния и надежности радиоэлектронной аппаратуры / Д.В. Гаскаров, Т.А. Голинкевич, А.В. Мозгалевский. – Москва, 1974. – 223 с.
1196697
   Прогнозирование техногенных гидрогеологических процессов. – Алма-Ата, 1988. – 139с.
1196698
  Миклашевич Игорь Александрович Прогнозирование траектории трещин и границы соединения неоднородных материалов : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.02.04 / Миклашевич Игорь Александрович; Белорусск. гос. политехнич. Академия. – Минск, 1994. – 21л.
1196699
  Климчик Мариуш Прогнозирование тренировочных эффектов на основе соматических характеристик и спортивного результата / Климчик Мариуш, Климчик Агата // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 48-55 : табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1818-9172
1196700
  Михайлова А.В. Прогнозирование трещиноватости и тектонических структур в условиях Кадиевского района Донбасса. : Автореф... канд. техн.наук: / Михайлова А.В.; Москов. ин-т радиоэлектроники и горной электромеханики. – М., 1964. – 16л.
1196701
  Буряковский Л.А. Прогнозирование физических свойств коллекторов и покрышек нефти и газа / Л.А. Буряковский. – М., 1982. – 200с.
1196702
   Прогнозирование физических свойств солевых флюидоупоров Днепровско-Донецкой впадины статистическими методами : прикладные петрофизические исследования / В.М. Лахнюк, В.Ф. Индутный, В.И. Николаенко, Г.И. Овсеенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 102-109 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
1196703
  Федорова Е. Прогнозирование финансовых кризисов с помощью индикаторов: особенности развивающихся стран / Е. Федорова, И. Лукасевич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 35-45. – ISSN 0042-8736
1196704
   Прогнозирование фондоотдачи. – К, 1977. – 190с.
1196705
  Аралова Н.И. Прогнозирование функционального состояния системы дыхания при гипоксии вызванной физиологической нагрузкой : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Аралова Н.И. ; АН УССР . Ин-т кибернетики им.В.М.Глушкова. – Киев, 1991. – 12 с.
1196706
   Прогнозирование характеристик движения грунта, вызванного подземными ядерными взрывами. – Москва, 1976. – 67с.
1196707
  Бессонов А.А. Прогнозирование характеристик надежности автоматических систем / А.А. Бессонов. – Ленинград : "Энергия" : Ленинград отд-ние, 1971. – 151 с. : черт. – Библиогр.: с. 148-149 (50 назв.)
1196708
   Прогнозирование химического взаимодействия в системах из многих компонентов. – М, 1984. – 215с.
1196709
  Петров В.М. Прогнозирование художественной культуры / В.М. Петров. – М., 1991. – 151с.
1196710
  Брусиловский П.М. Прогнозирование численности попуцляций / П.М. Брусиловский. – Москва : Знание, 1989. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 8). – ISBN 5-07-000156-6
1196711
  Семенов А.А. Прогнозирование численности студентов в вузах России / А.А. Семенов, В.А. Гуртов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 73-78. – ISSN 0869-3617


  Проведен расчет динамики численности студентов в вузах России до 2015 г. с учетом особенностей поведения объясняющих факторов. Показано, что, несмотря на резкий спад рождаемости в начале 90-х гг., численность студентов вузов не будет уменьшаться столь ...
1196712
   Прогнозирование экологических процессов. – Новосибирск : Наука, 1986. – 214 с.
1196713
   Прогнозирование экологических процессов. – Новосибирск, 1986. – 216с.
1196714
  Головань Светлана Ивановна Прогнозирование экономических показателей развития отраслей промышленности области. (На примере Ростовской области) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Головань Светлана Ивановна; МВ и ССО РСФСР. Ростовский ордена Труд. Крас. Знамени гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 22л.
1196715
   Прогнозирование экономического развития УССР. – К, 1990. – 185с.
1196716
  Шелест В Прогнозирование экономического роста в машиностроительных отрослях промышленности УССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Шелест В А.; КИНХ. – К., 1979. – 19л.
1196717
  Молотков А.П. Прогнозирование эксплуатационных свойств полимерных материалов / А.П. Молотков. – Минск, 1982. – 192с.
1196718
  Раясалу Т.А. Прогнозирование эффективного развития товарообмена союзной республики / Т.А. Раясалу. – Таллин, 1976. – 84с.
1196719
  Козловский В.Н. Прогнозирование эффективности мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности потребителей автомобилей в эксплуатации / В.Н. Козловский, Д.И. Панюков, С.А. Дементьев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 466-474 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1196720
  Холод Н.И. Прогнозирование эффективности сельскохозяйственного производства / Н.И. Холод. – Минск, 1980. – 126с.
1196721
  Иванова Т.И. Прогнозирование эффективности удобрений с использованием математических моделей / Т.И. Иванова; ВАСХНИЛ; ВНИИ удобрений и агропочвоведения. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 233с. – ISBN 5-10-001379-6
1196722
  Хорошун Л.П. Прогнозирование эффективных свойств пьезоактивных композитных материалов / Л.П. Хорошун, Б.П. Маслов, П.В. Лещенко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 206с. – ISBN 5-12-000545-4
1196723
   Прогнозирование, поиски и оценка месторождений пьезооптического и каменесамоцветного сырья. – М, 1985. – 128с.
1196724
   Прогнозирование, поиски и оценка месторождений пьезооптического минерального сырья. – М, 1975. – 149с.
1196725
   Прогнозирование, поиски и разведка месторождений. – М, 1975. – 103с.
1196726
  Каждан А.Б. Прогнозирование, поиски и разведка месторождений урана / А.Б. Каждан. – М, 1983. – 232с.
1196727
  Мельникова Е.Н. Прогнозированиек в управлении научно-техническим прогрессом / Е.Н. Мельникова. – М., 1988. – 62с.
1196728
  Скрипченко Н.С. Прогнозированние месторождений цветных металлов в осадочных породах / Н.С. Скрипченко. – Москва : Недра, 1989. – 207с.
1196729
  Лисичкин В.А. Прогнозировнаие в науке и технике / В.А. Лисичкин. – М, 1968. – 108с.
1196730
  Кудрицкий В.Д. Прогнозирующий контроль радиоэлекронных устройств / В.Д. Кудрицкий. – Киев, 1982. – 168 с.
1196731
  Аксьом О. Прогнозна геоінформаційна модель підтоплення території Херсонської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методичні підходи щодо створення геоінформаційної моделі для прогнозування розвитку підтоплення території Херсонської області. Наведено методику інтеграції даних у середовище ГІС для проведення просторового аналізу. The article discusses ...
1196732
  Бурлай Т. Прогнозна економетрична модель для оцінки змін реального ВВП України з урахуванням потенціальних шокових впливів / Т. Бурлай, О. Білоцерківець // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 10 (575). – С. 62-69. – ISSN 0131-775Х
1196733
  Бондарчук А.С. Прогнозна енергетична, економічна та екологічна ефективність запровадження мережевих сонячних електростанцій в ринкових умовах // Електротехнічні та комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України. – Одеса, 2015. – № 20 (96). – С. 51-55. – ISSN 2221-3805
1196734
  Олеськів Р. Прогнозна модель вертикальних рухів земної поверхні / Р. Олеськів, В. Сай // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 82-89 : рис. – Бібліогр.: с.87-88. – ISSN 0130-1039
1196735
  Іванова Н.С. Прогнозна модель економічної безпеки регіональних кластерів національної економіки // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 72-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
1196736
  Фролов С.М. Прогнозна модель зовнішньоекономічної діяльності як складова фінансового потеціалу / С.М. Фролов, О.І. Савицька, В.Г. Шестопалов // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 4 (182). – С. 61-71. – ISSN 2413-9610
1196737
  Дребот О.І. Прогнозна модель розрахунку економічного механізму для земель сільськогосподарського призначення на прикладі Рівненської області / О.І. Дребот, М.Я. Височанська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 20-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1196738
  Соколова Прогнозна оцінка диверсифікації українського експорту до країн Західної Африки / Соколова, 3. // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 67-76. – ISSN 0131-775Х
1196739
  Фалько В.В. Прогнозна оцінка екологічного ризику від точкового джерела викидів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Фалько Віра Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1196740
  Стецюк С.С. Прогнозна оцінка можливості та доцільності створення офшорних зон в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 64-70.
1196741
  Стецюк С.С. Прогнозна оцінка можливості та доцільності створення офшорних зон в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 64-70. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано можливість створення на території Україна офшорної зони та розглянутото можливі наслідки такого рішення і розроблено відповідні рекомендації.
1196742
  Колодій Іванна Прогнозна оцінка нафтогазоносності нижньокрейдових відкладів Каркінітсько-Північнокримського прогину (за газогідрогеохімічними показниками) / Колодій Іванна, Медвідь Галина // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 3 (180). – С. 90-99 : табл. – Бібліогр.: с. 98. – ISSN 0869-0774
1196743
  Дмитрів Ольга Петрівна Прогнозна оцінка розвитку територій атомних електричних станцій та зон спостережень ( на прикладі Рівненської АЕС) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.04 / Дмитрів О.П.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв.
1196744
  Лукінов В.В. Прогнозна оцінка статичного метанового потенціалу вугільних шахт / В.В. Лукінов, А.М. Чернорай // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 5/6 (725/726). – С. 21-25. – ISSN 0041-5804
1196745
  Пляцук Д.Л. Прогнозна оцінка техногенного навантаження на атмосферне повітря в промислових регіонах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Пляцук Дмитро Леонідович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1196746
  Дяконенко О. Прогнозна оцінка формування продуктивної зайнятості населення України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 145-149. – ISSN 1993-0259
1196747
  Качаунов Прогнозната дейност в науката / Качаунов, СтИ. – София, 1982. – 188с.
1196748
  Гусейнов И.А. Прогнозная оценка внешнторгового оборота между Азербайджаном и Германией // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 118-123. – ISSN 2306-6806
1196749
  Гайдин А.М. Прогнозная оценка инженерно-геологических условий разработки месторождений твердых полезных ископаемых / А.М. Гайдин. – М., 1983. – 310с.
1196750
   Прогнозная оценка рудоносности вулканогенных формаций. – Москва : Недра, 1977. – 296с.
1196751
  Еделев А.В. Прогнозная оценка состава дренажных вод, взаимодействующих с сульфидсодержащим веществом // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 144-157 : табл. – Библиогр.: с. 155-157. – ISSN 0016-7886
1196752
  Дистанов У.Г. Прогнозная оценка территории СССР на кремнистое сырье. Обзор / У.Г. Дистанов, Т.А. Гузнецова. – Москва : ВИЭМС, 1974. – 32с.
1196753
   Прогнозная оценнка изменения компонентов геологической среды под влиянием разработки месторожждений полезных ископаемых. – М, 1989. – 101с.
1196754
   Прогнозне гідродинамічне моделювання притоку води до затоки о. Великий з метою влаштування водозабору / М.М. Кризський, Б.М. Мандрик, О.С. Аксьом, Н.М. Аксьом // Екологія і ресурси : збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2008. – Вип. 18. – С. 59-66.
1196755
  Гуцайлюк З. Прогнозний (стратегічний) облік і сучасні проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 14-19. – Бібліогр.: 22 назв.
1196756
  Городянська Л.В. Прогнозний аналіз відтворюваних економічних ресурсів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 8-15 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
1196757
  Малинкович В. Прогнозний сценарій виборчого процесу 2006 року: його результати та громадянське суспільство // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 47-50.
1196758
  Черняк С. Прогнозний фон у системі педагогічної освіти: ретроспективний аналіз // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Абдюлкадир К. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 11/12 (176/177). – С. 5-10. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1196759
  Лазебник Л.Л. Прогнозні дослідження економічного ровитку сучасного суспільства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 82-93.
1196760
  Василенко А.П. Прогнозні критерії та пошукові ознаки рідкіснометалевого зруднення в пегматитах Північно-Західної та Центральної частини Українського щита / А.П. Василенко, Л.В. Ісаков // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2019. – № 1/2. – С. 32-41 : рис. – Бібліогр.; 10 назв. – ISSN 1682-3591
1196761
  Лобань О.В. Прогнозні моделі та методи в логістиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 199-202. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1196762
  Іщук С.О. Прогнозні моделі управління розвитком економіки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 21-29. – ISSN 1562-0905
1196763
   Прогнозні оцінки водного стоку річок України на основі стохастичних закономірностей його багаторічних коливань / О.І. Лук"янець, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь, С.О. Москаленко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 4 (116). – С. 18-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1561-4980
1196764
  Попович О.С. Прогнозні оцінки еволюції вікової структури і чисельності дослідників в Україні на найближче десятиріччя / О.С. Попович, О.П. Костриця // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 48-59. – ISSN 0374-3896
1196765
  Шинкарук Л.В. Прогнозні оцінки розвитку національної економіки в умовах створення ЗВТ з ЄС / Л.В. Шинкарук, І.В. Барановська, О.А. Герасімова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 38-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
1196766
  Рублевська В.В. Прогнозні ризики для здоров"я міського населення від споживання питної водопровідної води, що містить підвищені рівні хлороформу // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Приступа Є.Н. [та ін.]. – Миколаїв, 2018. – Т. 3, № 5 (14). – С. 187-190. – ISSN 2415-3060
1196767
  Каніщенко О.Л. Прогнозні сценарії інтернаціоналізації інноваційного розвитку в умовах глобалізації / О.Л. Каніщенко, А.І. Козлова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 21-30. – ISSN 2308-6912


  Дослідження інноваційного забезпечення пріоритетних сфер економік країн та вибір найперспективнішого прогнозного сценарії, як головного чинника конкурентоспроможності країн на міжнародній арені економічних відносин сприяють макроекономічній ...
1196768
  Никитюк Ю. Прогнозні сценарії розвитку ринку лікарської рослинної сировини // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3. – С. 52-60. – ISSN 2410-0919
1196769
  Бесєдін В.Ф. Прогнозні траєкторії економічного розвитку України на фоні світової економіки / В.Ф. Бесєдін, О.М. Сергієнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 4-7 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1196770
   Прогнозно-географический анализ территории административного района. – Москва : Наука, 1984. – 256с.
1196771
  Адирим И.Г. Прогнозно-плановые модели экономики республики / И.Г. Адирим ; АН ЛатвССР, Ин-т экономики. – Рига : Зинатне, 1977. – 255 с. – Список лит.: с. 241-248
1196772
  Дорош Й. Прогнозно-планувальні функції землеустрою та перспективи розвитку територій // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 12. – С. 20-27
1196773
   Прогнозно-поисковые комплексы геолого-промышленных типов неметаллических полезных ископаемых. – М, 1989. – 201с.
1196774
  Драгомирецкий А.В. Прогнозно-поисковый алгоритм при анализе золоторудных объектов Украинского щита / А.В. Драгомирецкий, В.Н. Кадурин // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 4. – С. 65-76 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 1682-3591
1196775
  Киселев А.Н. Прогнозное биогеографическое картографирование : региональный аспект / А.Н. Киселев; отв. ред. Ю.Г. Пузаченко. – Москва : Наука, 1985. – 104 с.
1196776
  Алексеев Г.Н. Прогнозное ориентирование развития энергоустановок / Г.Н. Алексеев ; АН СССР, Всесоюз. ин-т науч. и техн. информации. – Москва : Наука, 1978. – 200 с., [1] л. схем. : ил. – Библиогр.: с. 195-198
1196777
   Прогнозное социальное проектирование. – Москва : Наука, 1989. – 255с.
1196778
   Прогнозное социальное проектирование в условиях ускороения научно-технического прогресса. – М, 1987. – 165с.
1196779
   Прогнозное социальное проектирование в условиях ускороения научно-технического прогресса. – М, 1987. – 298с.
1196780
  Железнова Н.Г. Прогнозные запасы и новые направления использования углей в США / Н.Г. Железнова, Н.И. Погребнов. – Москва, 1971. – 16с.
1196781
  Пирожкова С.В. Прогнозные и футурологические исследования: к вопросу разграничения компетенций // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 8. – С. 100-113. – ISSN 0235-1188
1196782
   Прогнозные карты на уголь. – Ленинград, 1983. – 116с.
1196783
   Прогнозные оценки экономического роста в странах мира в 2006-2007 годах // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2006. – № 11. – С. 50-53. – ISSN 0320-8168
1196784
   Прогнозные ресурсы полезных ископаемых Прибалтики. – Рига, 1988. – 230с.
1196785
   Прогнозные ресурсы полезных ископаемых Прибалтики. – Рига, 1988. – 230с.
1196786
  Тимошин Ю.В. Прогнозный обзор сейсмических методов разведки / Ю.В. Тимошин, Г.Е. Семиходский. – М. : ВНИИОЭНГ, 1975. – 32с
1196787
   Прогнозовані оцінки кількості ВІЛ-позитивних дітей та дітей-сиріт внаслідок ВІЛ/СНІДу в Україні. – Київ, 2005. – 12с.
1196788
  Каплуненко Володимир Георгійович Прогнозуання характеристик тріщиностійкості теплостійких сталей з урахуванням впливу розмірів зраків : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Каплуненко Володимир Георгійович; НАН України. Ін-т проблем міцності. – К, 1994. – 51л.
1196789
  Полторак А.С. Прогнозуванна розмірів валового прибутку на 1 гектар с/г угідь у землекористуванні на підприємствах АПК України із застосуванням методу кореляційно-регресійного аналізу / А.С. Полторак, О.М. Потапенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 69-72 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1196790
  Іванюра І.О. Прогнозування адаптаційних можливостей організму дітей і підлітків до тривалих фізичних навантажень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1196791
  Кизим М.О. Прогнозування акцизних надходжень до державного бюджжету: теоретичний і економіко-математичний аспекти / М.О. Кизим, О.В. Раєвнєва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 31-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1196792
  Оконська О. Прогнозування банківської ліквідності та особливості застосування методів коригування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 70-78. – ISSN 1818-5754
1196793
  Дєгтяр А. Прогнозування в системі аналітичного забезпечення державно- управлінських рішень // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.49-57. – ISBN 966-7800-03-2
1196794
  Соловйова Н.І. Прогнозування в системі управління фінансами підприємств АПК // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 138-150.
1196795
  Діденко М.О. Прогнозування в умовах неповної геомеханічної інформації проявів гірського тиску при проведенні виробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.04 / Діденко Михайло Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донбаський держ. техн. ун-т. – Алчевськ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1196796
   Прогнозування валютних курсів / В.П. Мазуренко, С.М. Калінчук, П.В. Напрієнко, А.В. Шерстюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-51. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Розглянуто комплексну модель довгострокового прогнозування валютного курсу, яка основана на аналізі фундаментальних економічних залежностей (на основі моделі Манделла-Флемінга, моделі нерівноважних цін Вальро), а також синтезі існуючих теорій валютного ...
1196797
  Хом"як В.Р. Прогнозування валютної кризи на основі індексу валютного тиску // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 335-337. – ISBN 978-966-188-293-4
1196798
  Янковой О.Г. Прогнозування взаємопов"язаних показників соціально-економічного розвитку України / О.Г. Янковой, О.І. Яшкіна // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 61-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1196799
  Санчес Мяседо Гунтер Прогнозування високотемпературної повзучості елементів конструкцій з вогнетривких матеріалів при циклічному навантаженні : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Санчес Мяседо Гунтер; Запорізьский держ. техн. ун-тет. – Запоріжжя, 1997. – 18л.
1196800
  Єременко І.Ф. Прогнозування впливу змін клімату та природного катастрофізму на економіку України та світового суспільства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 105-109. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1196801
  Горєв Л.М. Прогнозування впливу зрошування на сольовий склад річкових вод методом математичного моделювання // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 39-46 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 25)
1196802
  Хруник С.Я. Прогнозування впливу на довкілля використання твердого альтернативного палива в цементній промисловості // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 107-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1196803
  Аверкина М.Ф. Прогнозування впливу потенціалу працівника ІТ-сектору на його заробітну плату / М.Ф. Аверкина, О.А. Дубровик // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 82-87. – (Серія "Економіка" ; вип. 22 (50)). – ISSN 2311-5149
1196804
  Коваленко М.А. Прогнозування впливу розвитку малого бізнесу на ВВП України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (73). – С. 21-26
1196805
  Проскурнін О.А. Прогнозування впливу техногенного забруднення на довкілля методом непараметричного регресійного аналізу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Проскурнін О.А.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 12 назв
1196806
  Слободяник М.П. Прогнозування врожайності сільськогосподарських культур за матеріалами ДЗЗ та вегетаційними індексами // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 16-20 : мал. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-9780
1196807
  Мисник А.В. Прогнозування втрат пакетів у телекомунікаційних каналах за флуктуацією затримки для різних методів регулювання трафіку / А.В. Мисник, М.В. Кононов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 172-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Запропонована раніше модель аналізу характеристик телекомунікаційних каналів досліджується з використанням різних механізмів регулювання потоків даних і перевіряється кореляція головних параметрів якості обслуговування в цих механізмах. Показано, що ...
1196808
  Мисник А.В. Прогнозування втрат пакетів у телекомунікаційній інфраструктурі за флуктуацією затримки / А.В. Мисник, М.В. Кононов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 277-280. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропоновано модель для аналізу параметрів, що описують якість телекомунікаційних з"єднань і введено кореляційну функцію для головних параметрів якості обслуговування. Показано, що параметри каналів зв"язку, які пов"язані зі смугою ...
1196809
  Іванов С.М. Прогнозування геомагнітного Кр індексу за допомогою дискретної білінійної моделі / С.М. Іванов, В.О. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Пропонується використати дискретну білінійну модель для прогнозування динаміки Кр індексу за наявними супутниковими даними. За допомогою кореляційної матриці були обрані такі вхідні дані: погодинна швидкість сонячного вітру та південна компонента ...
1196810
  Рейкін В.С. Прогнозування детінізації економіки України: моделювання методом Сугено / В.С. Рейкін, О.В. Макара // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/3. – С. 39-44. – ISSN 2409-1944
1196811
  Лєнков С.В. Прогнозування дефектів кремнієвих фотоелектричних перетворювачів для систем енергозабезпечення резо / С.В. Лєнков, Д.В. Лукомський, О.В. Сєлюков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 82-87


  Розглянуто основні дефекти конструкції, що мають місце в кремнієвих фотоелектричних перетворювачах. На підставі вимірювання вольтамперної характеристики та аналізу її| параметрів запропоновано методику визначення найбільш вірогідних дефектів за ...
1196812
  Клебан Ю.В. Прогнозування дефолту підприємств із застосуванням алгоритму нечіткого логічного висновку Сугено // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 153-160. – ISSN 1993-0259


  Описано методологічний підхід та експеримент з оцінки неплатоспроможності компаній на базі нечіткого логічного висновку за алгоритмом Сугено. До початку прикладного експерименту опрацьовано результати наук. досліджень відповідно до обраної тематики. ...
1196813
  Попівняк О.М. Прогнозування джерел фінансового забезпечення розвитку депресивних територій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.18. – С. 241-250. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1196814
  Свєтлова О.Д. Прогнозування динаміки патологічної ураженості дітей: перші результати // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 61-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-7477
1196815
  Наконечний О.Г. Прогнозування динамічних процесів в умовах невизначеності // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 26-31
1196816
  Єлісєєва О.К. Прогнозування діяльності підприємства в сучасних умовах // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 147-156. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1196817
  Бородій М.В. Прогнозування довговічності металевих матеріалів за непропорційного малоциклового навантаження : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.02.04 / Бородій М.В.; Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренка; НАНУ. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 34 назви
1196818
  Березовенко С.М. Прогнозування довгострокових тенденцій світового ринку нафти // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 15-23. – (Економічні науки ; № 1)
1196819
  Маслов Б. Прогнозування довготривалої міцності гірського масиву у геологічних середовищах складної структури / Б. Маслов, Я. Ляшенко, О. Максименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-61. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Розглядається нелінійна модель багатокомпонентного геологічного середовища, поведінка якого є залежною від наявності трищінуватості та флюїдонасиченості. Проведено геоінформаційний аналіз параметрів в"язкопружного поля біля концентраторів деформацій ...
1196820
  Волошин І. Прогнозування дострокового погашення роздрібних строкових вкладів / І. Волошин, М. Волошин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 26-28
1196821
  Орловська Н.О. Прогнозування дохідної частини державного бюджету // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – C. 531-533. – ISBN 978-966-188-219-4
1196822
  Фаріон А.І. Прогнозування доходів і видатків державного секору економіки // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С.276-284. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1196823
  Зайчикова В.В. Прогнозування доходів місцевих бюджетів у процесі міжбюджетного регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 64-68.
1196824
  Москаленко С.О. Прогнозування дощових паводків на річках Правобережжя Прип"яті на основі моделювання процесів їх формування : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Москаленко Станіслав Олексійович ; М-во надзвичайн. ситуацій України, Нац. акад. наук України, Укр. наук.-дослід. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2013. – 204 л. – Додатки: л. 150-204. – Бібліогр.: л. 138-149
1196825
  Москаленко С.О. Прогнозування дощових паводків на річках Правобережжя Прип"яті на основі моделювання процесів їх формування : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Москаленко Станіслав Олексійович ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр. : 9 назв
1196826
  Кривенко Галина Мирославівна Прогнозування екологічного та технічного ризиків при експлуатації магістральних нафтопроводів з пересіченим профілем траси : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Кривенко Г.М.; Івано-Франківськ. нац. техн. ун-тет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв.
1196827
  Карпенко І.В. Прогнозування екологоорієнтованого розвитку регіону в умовах циклічних економічних змін // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 191-195. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1196828
  Хемич Ю.Б. Прогнозування економічних процесів за допомогою PAR моделей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 91-92. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються деякі проблеми застосування PAR моделей для прогнозування економічних процесів. Побудована PAR модель для прогнозу реального ВВП України. Some problems of applying PAR models for economics process forecasting are reviewed. It was made ...
1196829
  Литвиненко С.Л. Прогнозування економічного ефекту від використання інформаційних систем "solidworks" вантажними авіаперевізниками України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 170-175 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1196830
  Буга Н.Ю. Прогнозування економічного розвитку проблемних регіонів : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 121-127 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1196831
  Залізнюк В. Прогнозування експортних можливостей українських підприємств на основі аналізу світових ринків продукції сільського господарства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 46-53 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
1196832
  Янишин Я. Прогнозування експортного потенціалу аграрних підприємств Львівської області та визначення напрямів його розвитку / Я. Янишин, І. Лаврів, М. Сторинський // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 141-148 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 147-148. – ISSN 2313-3627
1196833
  Шмирко С.В. Прогнозування екстремальних ситуацій кримінального характеру / С.В. Шмирко, В.І. Добрянський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 31-36. – Бібліогр.: 9 назв
1196834
  Позняк О.В. Прогнозування етнічного складу населення України / О.В. Позняк, Л.Я. Шишкіна, В.В. Свінціцький // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 132-140
1196835
  Кучеренко В.П. Прогнозування жаростійкості зернових культур пероксидазним способом (методична розробка) / В.П. Кучеренко, А.В. Капустян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розроблено експериментальний метод прогнозування жаростійкості зернових культур, що базується на співвідношенні активності пероксидази за температури 55 С до активності за оптимальної температури.
1196836
  Кучеренко В. Прогнозування жаростійкості сортів райграсу (Lollium Perenne L.) за показниками активності пероксидази (1.11.1.7) / В. Кучеренко, О. Біда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Застосовано експериментальний метод прогнозування жаростійкості сортів Lollium perenne L., який базується на співвідношенні активності пероксидази за температури 55 С[градусів] до активності за оптимальної температури. The experimental of ...
1196837
  Кіріченко П.С. Прогнозування забруднення акваторії Чорного моря при скиді зворотних вод : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 21.06.01 / Кіріченко Павло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт.". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1196838
  Русакова Т.І. Прогнозування забруднення атмосферного повітря викидами від автотранспорту в умовах міської забудови : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Русакова Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Біблііогр.: 26 назв
1196839
  Дружиніна В.В. Прогнозування зайнятості населення в системі регулювання соціально-економічного розвитку міста // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 133-140 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
1196840
  Толубко В.Б. Прогнозування залишкового ресурсу інформаційних систем з використанням інтелектуальної системи діагностування / В.Б. Толубко, В.В. Вишнівський, С.І. Глухов // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2019. – № 3 (55). – С. 5-11. – ISSN 2518-7678
1196841
  Рудницька О.П. Прогнозування захворюваності дітей старшого дошкільного віку, що проживають в умовах великого міста / О.П. Рудницька, О.В. Бердник, О.В. Добрянська // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 51-54 : рис., фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
1196842
  Кучеренко В.П. Прогнозування зимостійкості озимих зернових за показниками активності пероксидази / В.П. Кучеренко, А.В. Капустян, Л.М. Шередеко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-73. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Пропонується спосіб прогнозування зимостійкості озимих зернових щодо активності пероксидази при низькій позитивній температурі до активності при оптимальній температурі.
1196843
  Кулик В.В. Прогнозування змін міжгалузевих зв"язків у моделі "витрати-випуск" / В.В. Кулик, Г.І. Кудін // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 45-55. – ISSN 2222-0712
1196844
  Шевченко В.Ю. Прогнозування зовнішніх фінансових ризиків для трансформаційних економік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-19. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглядається зміст зовнішніх фінансових ризиків в умовах глобальної фінансової нестабільності та їх вплив на трансформаційні економіки та Україну. The content of external financial risks under conditions of the global financial instability and their ...
1196845
   Прогнозування зовнішньої стійкості економіки України : аналіт. доповідь / [Тищук Т.А. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2013. – 43, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 40-42. – (Серія "Економіка" ; вип. 4). – ISBN 978-966-554-198-1
1196846
   Прогнозування зсувів : монографія / [Е.Д. Кузьменко та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, проф. Е.Д. Кузьменка ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 601, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 581-601. – ISBN 978-966-694-248-0
1196847
  Кізима А.Я. Прогнозування і планування надходжень податку на додану вартість: теорія і практика / А.Я. Кізима, І.А. Крисоватий // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 51-57. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
1196848
  Тернавська В.М. Прогнозування і планування як засоби формування конституційно-правової політики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 97-107. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1196849
  Радіонов Ю.Д. Прогнозування і планування як інструмент ефективного управління та використання бюджетних коштів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 40-54. – ISSN 0131-775Х
1196850
  Соловйова Н. Прогнозування і планування: ідеологічний конфлікт конвергенції "плану" і "ринку" в координатах постіндустріальної економіки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 10 (575). – С. 15-26. – ISSN 0131-775Х
1196851
  Остафійчук С.О. Прогнозування і профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з патологічним збільшенням маси тіла під час вагітності : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.01 / Остафійчук Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр. : 31 назва
1196852
  Кравченко М.В. Прогнозування інвестиційно-інноваційного забезпечення та конкурентноспроможності економічної безпеки аграрного сектора в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (233). – С. 131-139. – ISSN 2522-1620
1196853
  Харазішвілі Ю. Прогнозування індексів інфляції в економіці : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 52-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1605-2005
1196854
  Федулова Л.І. Прогнозування інноваційно- технологічного розвитку економіки як складова вибору стратегії виходу з кризи // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 5-17 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
1196855
  Петрик О. Прогнозування інфляції споживчих цін в Україні : аналізують фахівці НБУ / О. Петрик, Ю. Половньов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 29-32 : Рис. – ISSN 1605-2005
1196856
  Руденко Л. Прогнозування ймовірності банкрутства потенційних реципієнтів капіталів транснаціональних корпоративних структур // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 16-32. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISSN 1605-2005
1196857
  Корцова О.Л. Прогнозування кількості автомобілів із працюючими ДВЗ залежно від наповненості автостоянки торговельного центру // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 136-141 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2073-5057
1196858
  Грищенко І.М. Прогнозування комерційного підприємництва на локальному ринку : економіка та управління підприємством / І.М. Грищенко, Ю.В. Білан // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 95-98 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1196859
  Кушнір Л.М. Прогнозування комплексно-пропорційного розвитку регіону / Л.М. Кушнір, Л.Л. Кушнір // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 37-39. – ISBN 0201-8683
1196860
  Мащенко О.М. Прогнозування конекурентоспроможності й економічного ризику реалізації інвестиційного проекту / О.М. Мащенко, О.М. Федякін // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 44-49.
1196861
  Хом"як В.Р. Прогнозування кризи платіжного балансу за допомогою сигнального і модельного підходів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 231-236. – ISSN 2221-755X
1196862
  Чорноус Г.О. Прогнозування курсів акцій на основе даних із соціальних мереж / Г.О. Чорноус, Ю.А. Ярмоленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 12 : Вплив міжнародної трудової міграції на економіку України. – С. 222-228. – ISSN 2222-4459
1196863
  Матвійчик А.В. Прогнозування курсів цінних паперів та аналіз отриманих результатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58-61. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз результатів прогнозування курсу цінних паперів при використанні методів нейронних мереж шляхом перевірки похибок прогнозу на корельованість та відповідність їх нормальному розподілу з метою визначення найкращих для вирішення даної ...
1196864
  Кононова К.Ю. Прогнозування курсу акцій з урахуванням показників популярності пошукових запитів / К.Ю. Кононова, А.С. Усачова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 112-118. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
1196865
  Матвійчук Я. Прогнозування курсу валют методом макромоделювання / Я. Матвійчук, В. Паучок // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 73-78. – ISSN 1605-2005
1196866
   Прогнозування макроекономічних показників вартості робочої сили за вибірковими обстеженнями підприємств малого та середнього бізнесу України / Н.М. Товмаченко, О.Ю. Богачов, І.м. Січкар, О.А. Вакулович // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 102-104
1196867
  Микитенко М.Т. Прогнозування макроекономічних показників методом фільтра Калмана з урахуванням суб"єктивності кон"юктурних даних / М.Т. Микитенко, Н.І. Недашківська // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 104-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1196868
   Прогнозування макроекономічних показників структури економіки за вибірковими обстеженнями підприємств малого та середнього бізнесу України / Н.М. Товмаченко, О.Ю. Богачов, О.А. Вакулович, І.М. Січкар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 210-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена методам побудови оцінок макроекономічних показників структури економіки на базі математичного апарату теорії вибіркових досліджень. Отримані результати мають не тільки теоретичний, але й практичний інтерес для прогнозування вкладу ...
1196869
  Шакірзанова Ж.Р. Прогнозування максимальних витрат води весняного водопілля в басейні Дніпра з використанням автоматизованих програмних комплексів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 48-55
1196870
  Макаренко Є.А. Прогнозування міжнародних відносин у глобальних тенденціях розвитку людства ( на прикладі США, ЄС та Російської Федерації) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 45-55
1196871
  Міхно О.Г. Прогнозування можливості застосування військової техніки методами ГІС-аналізу місцевості / О.Г. Міхно, В.А. Рябов // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 92-95. – ISBN 966-7650-87-1
1196872
  Забродский А В. Прогнозування на підприємстві. / А В. Забродский, В.В. Христиановский. – К, 1975. – 48с.
1196873
  Пешко О. Прогнозування на ринку цінних паперів : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 52-57 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1196874
  Богдан І.В. Прогнозування нагромадження основного капіталу / І.В. Богдан ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2011. – 198, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2380-31-6
1196875
   Прогнозування надійності складних об"єктів радіоелектронної техніки та оптимізація параметрів їх технічної експлуатації з використанням імітаційних статистичних моделей : монографія / Лєнков С.В. [та ін.] ; під ред. С.В. Лєнкова. – Одеса : ВМВ, 2014. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-242. – ISBN 978-966-413-477-1


  У пр. №1705201 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу від колективу авторів з подякою і найкращими побажаннями. Підписи авторів
1196876
  Костіна Н. Прогнозування надходження готівкових грошей до установи комерційного банку : теорія і практика / Н. Костіна, П. Черняховська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 17-20 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1196877
  Матвійчук А.В. Прогнозування надходжень податку на додану вартість // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-78. – Бібліогр.: с. 68-69, 75, 78


  Побудовано економіко-математичні моделі прогнозування надходжень податку на додану вартість, що грунтуються на економетричному інструментарії, нейронних мережах та нечіткій логіці. Проведено порівняльний аналіз результатів експериментів з прогнозування ...
1196878
  Матвійчук А.В. Прогнозування надходжень податку на додану вартість // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-78.
1196879
  Лук"яненко І.Г. Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги / І.Г. Лук"яненко, Р.Б. Семко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 303-319 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1196880
  Зеленко Ю.М. Прогнозування нафтогазогенераційного потенціалу палеозойського осадового комплексу південно-східної частини ДДЗ за геолого-геофізичними даними для пошуків перспективних об"єктів на вуглеводні : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Зеленко Юрій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 208 арк. – Додатки: арк. 189-208. – Бібліогр.: арк. 7-9, 172-188
1196881
  Зеленко Ю.М. Прогнозування нафтогазогенераційного потенціалу палеозойського осадового комплексу південно-східної частини ДДЗ за геолого-геофізичними даними для пошуків перспективних об"єктів на вуглеводні : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Зеленко Юрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1196882
   Прогнозування нафтогазоносності Оболонської імпактної структури комплексом приповерхневих методів / П.Ф. Гожик, І.Д. Багрій, В.В. Гладун, Є.П. Гуров // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 7-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
1196883
   Прогнозування нафтогазоносності прикерченського шельфу Чорного моря за результатами структурно-термоатмогеохімічних досліджень / І.Д. Багрій, З.Я. Войцицький, М.Ю. Грига, С.Д. Аксьом, І.Є. Мамишев // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 33-42 : рис. – Бібліогр.: с. 41-42. – ISSN 0367-4290
1196884
  Харазішвілі Ю. Прогнозування наявної та оптимальної частки фонду оплати праці у ВВП / Ю. Харазішвілі, Н. Дмитренко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 32-45. – ISSN 1605-2005
1196885
  Конкін В.В. Прогнозування небезпечних гідрометеорологічних явищ з використанням сучасних інформаційних технологій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 187-190


  Розглянуті небезпечні гідрометеорологічні явища досі практично не піддаются надійному прогнозуванню, тому розробки технологій цівільного та військового використання є важливою частиною підготовки військових метеорологів. Рассмотрены опасные ...
1196886
  Волошин О.Ф. Прогнозування нестабільних процесів на основі методу дерева рішень з використанням для аналізу експертної інформації методу попарних порівнянь / О.Ф. Волошин, М.В. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-17. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Запропоновано та вивчено можливість прогнозування нестабільних процесів на основі дерева рішень з використанням для аналізу експертної інформації методу попарних порівнянь.
1196887
  Пономаренко Г.С. Прогнозування нетрадиційних пасток нафти і газу на основі палеогеоморфологічних реконструкцій / Г.С. Пономаренко, Т.Ф. Пономарчук // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 17-23 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1196888
  Дудник І.М. Прогнозування низових суспільно-географічних систем: теоретико-методологічний підхід. : Автореф... Доктора геогр.наук: 11.00.02 / Дудник І.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 32л.
1196889
  Власюк В.С. Прогнозування обсягів внутрішнього ринку готового прокату чорних металів / В.С. Власюк, В.В. Шпирко, І.О. Крехівський // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 50-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1196890
  Юринець З.В. Прогнозування обсягу реалізованої інноваційної продукції із застосуванням екстраполяційних методів та експертних оцінок / З.В. Юринець, Р.В. Юринець // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 23/1. – С. 34-40. – ISSN 2306-546X


  Предметом дослідження є аналіз результатів інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Метою роботи є здійснення прогнозування показника, що відображає обсяг реалізованої інноваційної продукції в Україні. Завдання дослідження - отримання ...
1196891
  Лудан І. Прогнозування обсягу фінансування деяких видів соціальної допомоги у 2021-2022 рр. / І. Лудан, І. Ільченко, О. Василенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 21-27. – ISSN 2411-6912 03
1196892
  Лудан І. Прогнозування обсягу фінансування соціальної допомоги у 2021-2023 рр. в умовах змін у законодавстві / І. Лудан, О. Василенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 36-45. – ISSN 2411-6912 04
1196893
  Прокопчук С.І. Прогнозування основних показників діяльності зхаводів залізобетонних виробів і конструкцій методом згладжування проміжних тенденцій динамічних рядів : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 55-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1196894
  Ставицький Андрій Володимирович Прогнозування основних статей платіжного балансу України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.02 / Ставицький А.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1196895
  Несіна Н.І. Прогнозування палеорусел у карбоні південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини (за результатами сейсмофаціального аналізу) / Н.І. Несіна, Г.Г. Маркова // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
1196896
  Філатьєв М.В. Прогнозування параметрів процесів зрушення підроблених породного масиву та земної поверхні після відпрацювання антрацитових пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.01 / Філатьєв Михайло Володимирович ; М-во освіти та науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
1196897
  Завада М.І. Прогнозування перебігу адаптації першокурсників до навчання у загальноосвітніх школах-інтернатах // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 50-52 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1196898
  Букулова Н.Ю. Прогнозування перебігу виразкового коліту в дітей на стаціонарному етапі // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; редкол.: О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (42). – С. 69-74. – ISSN 2308-3220
1196899
  Марченко О.Г. Прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції у пацієнтів на фоні антиретровірусної терапії із урахуванням клініко-імунологічних характеристик : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 ; 222 / Марченко Олена Геннадіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1196900
  Лях С.І. Прогнозування перебігу симптомних аневризм черевної аорти при їх хірургічному лікуванні : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Лях Сергій Ігорович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1196901
  Басюк Т.О. Прогнозування переформування берегів Брацлавського водосховища за умови підвищення рівня води // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 294-301 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
1196902
  Басюк Т.О. Прогнозування переформування берегів Чернятського водосховища за умови підвищення рівня води // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 255-263 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1196903
  Потапчук Є.М. Прогнозування персональних службових просувань військовослужбовців як елемент механізму формування кадрового потенціалу / Є.М. Потапчук, А.І. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 93-96. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми формування кадрового потенціалу у військових частинах та правоохоронних підрозділах, обгрунтовуються механізми його вдосконалення. The article deals with the problems of human resources forming in military units and law ...
1196904
  Бондаренко О.О. Прогнозування питомої ваги джерел фінансування інвестицій в основний капітал // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 7-9
1196905
  Синєокий О. Прогнозування поведінки злочинця // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.65-69
1196906
  Воробйов Ю.М. Прогнозування податкових надходжень в контексті податкового кодексу України / Ю.М. Воробйов, Л.З. Сітшаєва // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 4 (9). – С. 13-27
1196907
   Прогнозування податкових надходжень в перехідній економіці: проблеми методології та організації / В.П. Бочарніков, К.В. Захаров, В.С. Лоба, А.М. Леміш; В.П.Бочарніков, К.В.Захаров, В.С.Лоба, А.М.Леміш НДІ фінанс. права в стукт. Нац.акад. держ. подпд. служби Укр.; Під ред. В.П. Ніколаєва. – Ірпінь, 2006. – 320с. – ISBN 966-8126-77-7
1196908
   Прогнозування податкових надходжень: теорія, методологія, практика : зб. наук. пр. за результатами наук.-комунікат. заходів у межах виконання н.-д. роботи "Методи прогнозування доходів бюджету: зарубіжний досвід та можливість його адаптації в Україні та в роботі Міністерства доходів і зборів України" / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фінанс. права ; [редкол. : Тарангул Л.Л. та ін.]. – Київ : Алерта, 2014. – 79, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-566-318-9
1196909
  Мельник Є.Є. Прогнозування пожежної небезпеки за умовами погоди в лісах зеленої зони міста Харків // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 131-140 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 138-140. – ISSN 0459-1216
1196910
  Кондрат І.Ю. Прогнозування показників державного боргу як фактора економічної безпеки України / І.Ю. Кондрат, С.Я. Фаріон // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 209-215. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1196911
  Повгородній Володимир Олегович Прогнозування показників надійності механічних конструкцій бортової апаратури : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.09 / Повгородній В.О.; НАНУ; Ін-тут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. – Харків, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв.
1196912
  Колесник О.О. Прогнозування показників ринку туристичних послуг на основі трендових моделей // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 3 (16). – С. 46-48
1196913
  Ржевська Н.Ф. Прогнозування політичне та стратегічне:критерії визначення і здійснення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 99-102. – ISSN 2077-1800
1196914
  Мензатов Л.Ш. Прогнозування попиту та пропозиції на ринку телекомунікаційних послуг / Л.Ш. Мензатов, Є.О. Лебєдєв // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 92-93
1196915
   Прогнозування потенційно-рудоносних вузлів методами інтегрального оброблення геолого-геофізичних і дистанційних даних / А.Я. Буніна, А.Т. Азімов, С.А. Станкевич, В.С. Чепурний // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 67-76 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
1196916
  Ярощук О. Прогнозування потреби акціонерних товариств в додаткових фінансових ресурсах // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 304-320. – ISSN 1993-0259
1196917
  Борисенко О.І. Прогнозування поширення пожеж та осередків шкідливих комах у соснових лісах засобами ГІС : монографія / О.І. Борисенко, В.Л. Мєшкова ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. ордена "Знак Пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків : Планета-Прінт, 2021. – 148, [2] с. : іл., табл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 127-145. – ISBN 978-617-7897-67-4
1196918
  Коваль В.Б. Прогнозування пошуків уранового зруденіння в південно-західній частині Українського щита на основі водно-гелієвих зйомок / В.Б. Коваль, Г.Х. Димитров, М.М. Макаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 67-69. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано результати водно-гелієвих зйомок, проведених у південно-західній частині Українського щита. Установлено просторовий збіг підвищеної концентрації гелію із зонами уранової мінералізації та ділянками золоторудних проявів. Вивчення ...
1196919
  Бодюк А.В. Прогнозування прибуткового податку з громадян // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 14-18 : табл. – Бібліогр.: 4 назв
1196920
  Григоров А.В. Прогнозування прибутковості цінних паперів за допомогою динамічних багатофакторних моделей / А.В. Григоров, Б.В. Дідковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 150-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача прогнозування економічних факторів та прибутковості акцій із застосуванням багатофакторних моделей та рекурентних алгоритмів оцінювання параметрів лінійних динамічних систем. Запропоновано математичний алгоритм розв"язку задачі та ...
1196921
  Пересєкін В.М. Прогнозування природно-ресурсного потенціалу низового адміністративного району / В.М. Пересєкін, Н.М. Гранчак // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 15-18. – ISBN 0201-8683
1196922
  Бобровник М.Д. Прогнозування продуктивності відкладів через петрографічний експрес-аналіз характеру флюїдів, які насичують породи : монографія / Бобровник М.Д., Іванишин В.А. ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 85, [1] с. – Бібліогр.: с. 85. – ISBN 978-966-2188-97-4
1196923
  Чорноус Г. та інш. Прогнозування процесів міграції населення в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 4. – С.28-34. – ISSN 1605-2005
1196924
  Рибальченко Т.В. Прогнозування процесів споживання електроенегрії на основі штучних нейро-фаззі мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Рибальченко Т.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1196925
  Скакальська Л.В. Прогнозування пружних характеристик та нафтогазоводонасиченості порід у розрізах свердловин за даними акустичного каротажу і кернових досліджень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Скакальська Людмила Василівна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1196926
  Олійник Ярослав Богданович Прогнозування регіонального розвитку як конструктивна функція суспільної географії // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 4-12 : Фото
1196927
  Титаренко В. Прогнозування релігійних процесів як складова державно церковних відносин // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 57-60
1196928
  Корчевська Л.О. Прогнозування рівня використання трудового потенціалу України як складова управління його розвитком // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 136-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено прогноз рівня використання трудового потенціалу України на основі побудови економіко-математичної моделі.
1196929
  Корчевська Лілія Олександрівна Прогнозування рівня використання трудового потенціалу України як складова управління його розвитком // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 136-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено прогноз рівня використання трудового потенціалу України на основі побудови економіко-математичної моделі.
1196930
  Грищук Н.В. Прогнозування розв"язків параболічних рівнянь за допомогою інтегральних операторів спостереження, визначених на скінченній системі поверхонь при невідомих початкових умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 188-195. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведені теореми про загальний вигляд мінімаксних прогнозних оцінок функціоналів від розв"зків початково-крайових задач для лінійних диференціальних рівнянь параболічного типу.
1196931
  Ващенко В.В. Прогнозування розвитку державного резерву в довгостроковому періоді : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ващенко Валентин Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2020. – 27 с. – Бібліогр.: 23 назви
1196932
  Науменкова С.В. Прогнозування розвитку іпотечного кредитування в Україні / С.В. Науменкова, С.В. Саранчук, О.І. Манзюк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2013. – Вип. 2 (15). – С. 51-58. – ISSN 2306-4994
1196933
  Лапшин В.І. Прогнозування розвитку підприємницької діяльності в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 150-154. – ISSN 2222-4459
1196934
  Денисик Г.І. Прогнозування розвитку природничої географії та ландшафтознавства // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 19-22. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
1196935
  Заставний Ф.Д. Прогнозування розвитку промислових комплексів в Українській РСР / Ф.Д. Заставний. – Київ : Товариство "Знання", 1980. – 48 с. – (Наука і практика управління ; XII, 2)
1196936
  Морозова О. Прогнозування розвитку ринку праці молодих фахівців в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.8-12
1196937
  Бондарук О.В. Прогнозування розвитку ринку праці: досвід МВФ та США // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 2 (39). – С. 19-21
1196938
  Ковальчук В.І. Прогнозування розвитку системи освіти // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 112-120. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1196939
  Пивоваров О.В. Прогнозування розвитку та особливостей поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Пивоваров Олександр Васильович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1196940
   Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг : навч. посібник / [К.М. Бліщук та ін. ; за заг. наук. ред. М.М. Білинської] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ ; Проект РЕОП ; К.І.С., 2014. – 117, [1] с. : табл. + 1 CD. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 92-97. – (Розбудова спроможності до економічного обгрунтованого планування розвитку областей і міст України. Проект міжнародної технічної допомоги). – ISBN 978-617-684-080-0
1196941
   Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування : навч. посібник / [Н.І. Балдич та ін. ; за заг. наук. ред. М.М. Білинської] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : К.І.С., 2014. – 198, [2] с. : іл., табл. + CD-ROM. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 139-141. – (Розбудова спроможності до економічного обгрунтованого планування розвитку областей і міст України. Проект міжнародної технічної допомоги). – ISBN 978-617-684-086-2
1196942
   Прогнозування розвитку територій. Економічне прогнозування : навч. посібник / [Н.І. Балдич та ін. ; за заг. наук. ред. М.М. Білинської] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ ; Проект РЕОП ; К.І.С., 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. + 1 CD. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 149-152. – Бібліогр.: с. 139-141. – (Розбудова спроможності до економічного обгрунтованого планування розвитку областей і міст України. Проект міжнародної технічної допомоги). – ISBN 978-617-684-081-7
1196943
  Шкуліпа Л. Прогнозування розвитку технології Blockchain в економіці: точка зору обліковця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 37-44. – (Економіка ; вип. 6 (207)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено позитивні та негативні наслідки технології blockchain на фінансовий сектор та бухгалтерський облік. Розглянуто blockchain у циклі ажіотажу як феномену, який проходять усі нові технології перед становленням або зникненням. Структуровано ...
1196944
  Матвійчук А.В. Прогнозування розвитку фінансових показників із використанням апарату нечіткої логіки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 107-115
1196945
  Єрмоленко Г.Г. Прогнозування розвитку фінансово-економічної діяльності підприємств гуртової торгівлі рекреаційного комплексу : економіка та управління національним господарством / Г.Г. Єрмоленко, В.О. Данильченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 24-32 : Рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
1196946
  Арістов М.В. Прогнозування розломів та структурних вузлів Поділля за даними інтерпретації космічних знімків різного рівня генералізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-30 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Здійснено апробацію морфоструктурного дешифрування і лінеаментного аналізу зображень з високою роздільною здатністю для виявлення розломів на Поділлі. Розломи було виділено завдяки геоморфологічним індикаторам. Найбільш інформативними серед них ...
1196947
  Загородній Ю.В. Прогнозування росту культурних рослин як систем що розвиваються / Ю.В. Загородній, Т.В. Коробко, І.О. Клімова // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 103-105
1196948
  Каїра З.С. Прогнозування сезонного попиту в логістиці та маркетингу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.134-138. – ISSN 0321-0499
1196949
  Крайчук С.О. Прогнозування сейсмостійкості наземних споруд під час вибухів циліндричних зарядів із застосуванням комп"ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Крайчук Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1196950
  Христюк Б.Ф. Прогнозування середніх, максимальних та мінімальних за декаду витрат води на Верхньому Дунаї // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 102-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
1196951
  Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.О. Кулявець. – Київ : Кондор, 2009. – 194с. – ISBN 978-966-351-221-1
1196952
  Школа Ігор Миколайович Прогнозування соціально-економічних процесів за методологією фрактального росту кристалів у нечіткому потенціальному полі / Школа Ігор Миколайович, Виклюк Ярослав Іванович // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 240-250. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Запропонована методологія аплікації методів фрактального росту кристалів у нечіткому потенціальному полі атрактивності для прогнозування соціально-економічних процесів. Розглянута методика побудови нечіткого потенціального поля привабливості. ...
1196953
  Мезенцев К.В. Прогнозування соціально-економічного розвитку і суспільна географія // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 12-20. – ISBN 966-521-126-9
1196954
  Лозова О.В. Прогнозування соціально-економічного розвитку як інструмент державного регулювання соціальних процесів в Україні / О.В. Лозова, С.С. Ніколенко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : наук. журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – № 4 (56). – С. 28-35. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
1196955
  Манілов Ігор Феліксович Прогнозування сприйнятливості до психотерапевтичного сугестивного впливу у підлітків : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук:19.00.04 / Манілов Ігор Феліксович; Матвієнко Н.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1196956
  Мєшкова В.Л. Прогнозування спричиненого короїдами всихання соснових лісів / В.Л. Мєшкова, О.І. Борисенко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 155-161 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISSN 0459-1216
1196957
  Пашко А.О. Прогнозування станів здоров"я людини на основі марковських ланцюгів / А.О. Пашко, Ковальчук-Хилюк, А.Д. Кравченко // Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2017 : дев"ята наук. конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 19-21 квіт. 2017 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т прикладної математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2017. – С. 255-259. – ISBN 978-617-7010-12-7
1196958
  Чікіна Н.О. Прогнозування станів систем, що розвиваються, з дискретним часом в умовах апріорної невизначенності. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Чікіна Н.О.; МО України. Харків. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 1996. – 22л.
1196959
  Гончаренко О.М. Прогнозування стійкого розвитку підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 130-134. – ISSN 0321-0499
1196960
  Циганюк А.В. Прогнозування структури ВВП на довгострокову перспективу методичні підходи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 20-24
1196961
  Герасимчук З.В. Прогнозування та антициклічне регулювання кон"юнктури ринку молочних продуктів України : монографія / З.В. Герасимчук, О.В. Кощій ; [М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т]. – Луцьк, 2010. – 634, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 612-634. – ISBN 978-966-1532-41-9
1196962
  Климко Г.Н. Прогнозування та запобігання впливу міжнародних фінансових криз / Г.Н. Климко, А.П. Румянцев, А.Я. Новак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-17. – (Економіка ; вип. 44)


  Характеризуються процеси глобалізації світової економіки, позитивні та негативні боки цього явища, акцентується увага на одному зі слабких місць - можливості розгортання міжнародних фінансових криз, доводяться неохбідність прогнозування і запобігання ...
1196963
  Пашута М.Т. Прогнозування та макроекономічне планування : Навч.посібн. / М.Т. Пашута, А.В. Калина. – Київ : МАУП, 1998. – 182с. – ISBN 966-7312-32-1
1196964
  Панкевич І.М. Прогнозування та модифікація лазерним випромінюванням властивостей шаріполікремнію в структурах "Кремній-На-Діелектрику". : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Панкевич І.М.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1996. – 22л.
1196965
  Дячук О.А. Прогнозування та оцінка викидів парникових газів прямої дії з використанням моделі "Times-Україна " // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 116-127 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1605-7988
1196966
  Плис М. Прогнозування та оцінки хімічної обстановки, що виникає внаслідок аварій з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин / М. Плис, М. Рогальов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
1196967
  Семененко О.Г. Прогнозування та планування дохідної частини бюджету міста / О.Г. Семененко, С.С. Зелик, М.А. Боголіб // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 223-236. – ISSN 2306-546X
1196968
  Абдулфатах Ахмед Моаллім Прогнозування та попередження розвитку ранніх післяопераційних ускладнень трансуретральної резекції простати у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Абдулфатах Ахмед Моаллім ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 26 с. – Бібліогр.: 7 назв
1196969
  Пашута М.Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку : Навчальний посібник / М.Т. Пашута. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 408с. – ISBN 966-364-111-8
1196970
  Чувасова Н.О. Прогнозування та проектування процесу розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів хімії та біології у процесі фахової підготовки // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 205-211. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1196971
  Щеглов О.А. Прогнозування температури повітря та опадів із місячною завчасністю на основі ансамблю аналогів атмосферних процесів / О.А. Щеглов, В.Ф. Мартазінова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 170-172. – ISSN 2306-5680
1196972
  Бунда В.В. Прогнозування тенденцій розвитку ринку освітніх послуг із врахуванням фактору старіння інформації / В.В. Бунда, С.О. Бунда // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 145-149. – ISSN 2218-5348
1196973
  Стретович О.М. Прогнозування тенденцій світового ринку страхування в умовах фінансової нестабільності // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 176-183


  У статті розглянуто сутність та передумови становлення та розвитку світового ринку страхування; оцінено вплив глобалізації на економіку світового ринку страхування; проаналізовано динаміку розвитку світового ринку страхування за період 2007-2011 рр.
1196974
  Нікуліна А.С. Прогнозування теплофізичних властивостей мультикомпонентних розчинів невизначеного складу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Нікуліна Анастасія Станславівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1196975
  Мізіна О.В. Прогнозування техніко-економічних параметрів на основі застосування бета-розподілу // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.125-134. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1196976
  Попова Маргарита Іванівна Прогнозування технологічних характеристик та інтенсифікація процесу розмірної обробки електричною дугою складнопрофільних отворів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.03.07 / Попова М.І.; МО і НУ "КПІ". – Київ, 2002. – 20 с.
1196977
  Федулова Л.І. Прогнозування технологічного розвитку галузей промисловості // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 9-28 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
1196978
  Кириченко Н.М. Прогнозування трудоресурсного потенціалу низового адміністративного району (на прикладі Васильківського району) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 63-66. – ISBN 0201-8683
1196979
  Нагребельний В.П. Прогнозування у законодавчій діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 13-20. – ISSN 1563-3349
1196980
  Хекало П.І. Прогнозування фізичних і колекторських властивостей порід-колекторів та оцінка їх нафтогазонасиченості за сейсмоакустичними даними : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 04.00.22 / Хекало П.І. ; НАН України, Ін-т геофізик. ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1196981
  Растяпін А. Прогнозування фінансових показників діяльності комерційного банку : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 55-58 : Табл., рис. – ISSN 1605-2005
1196982
  Приймак В.І. Прогнозування фінансових потоків компанії зі страхування життя на основі методів імітаційного моделювання / В.І. Приймак, О.І. Карчевська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 82-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1196983
  Некрасова Н.І. Прогнозування фінансових результатів діяльності комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 121-129 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1196984
  Момотюк Л.Є. Прогнозування фінансової нестабільності в Україні за допомогою попереджувальних сигнальних індикаторів // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (70). – C. 27-31
1196985
  Хецеліус О.Ю. Прогнозування хаотичних процесів в гідроекологічних системах на основі концепції аттрактора і нейромережевого підходу: Застосування // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 16-21 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2311-0902
1196986
  Верес К.О. Прогнозування хімічного синтезу / К.О. Верес, М.М. Верес, Є.О. Демківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Хіміки-органіки мають справу з великими молекулами. У зв"язку з чим виникають складності під час їх синтезу. Навіть добре теоретично спланована послідовність дій часто дає помилки внаслідок чого доводиться повертатись до планування синтезу бажаної ...
1196987
  Дем"яненко Федір Петрович Прогнозування циркуляції та розвитку фітовірусних інфекцій з урахуванням біологічних властивостей патогенів та використанням комп"ютерних баз даних : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.06. / Дем"яненко Ф.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 175л. – Бібліогр.: л. 107-122; Дод.: л. 123-175
1196988
  Дем"яненко Федір Петрович Прогнозування циркуляції та розвитку фітовірусних інфекцій з урахуванням біологічних властивостей патогенів та використанням комп"ютерних баз даних : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Дем"яненко Ф.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1196989
  Шаповалова В.О. Прогнозування цін на нерухомість з урахуванням тенденцій ділових циклів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 37-41. – ISSN 2306-6806
1196990
  Андрієцький Б.Р. Прогнозування часових послідовностей з елементами невизначеності на основі нейромережевого спектрального аналізу : автореф. дис. ... канд. техн наук :05.13.23 / Андрієцький Богдан Романович; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1196991
  Голубник О. Прогнозування чисельності населення регіонів України з врахуванням міжрегіональної міграції // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 57-62. – ISSN 0201-758Х
1196992
  Волошин І. Прогнозування чисельності роздрібних вкладників банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 63-67 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1196993
  Мохначук С.С. Прогнозування чисельності та складу населення локальних демогеографічних систем / С.С. Мохначук, С.Д. Проценко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 14-17. – ISBN 0868-6965
1196994
  Кикош Ю.В. Прогнозування чисельності учнів, слухачів і студентів навчальних закладів України за міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО) // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.Д. Шарапов, І.В. Луняк, І.С. Благун [та ін]. – Київ, 2016. – № 92. – С. 206-213
1196995
  Краснов Ю.М. Прогнозування чисельності фахівців і підготовки кваліфікованих кадрів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 132-135.
1196996
  Білик Т.О. Прогнозування чистого прибутку малих підприємств: класифікація та методи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 142-146
1196997
  Семенова Ю. Прогнозування як інструмент управління інфляцією в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 179-183.
1196998
  Булах П.Є. Прогнозування як обов"язковий етап інтродукційної роботи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-35. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Інтродукційний прогноз розглянуто як самостійний науковий напрямок досліджень. Запропоновано два кількісних методи визначення інтродукційної здатності рослин.
1196999
  Гаврилишин О.Б. Прогнозування якості процесу оцифровування стародруків засобами нечіткої логіки / О.Б. Гаврилишин, В.Б. Репета, І.З. Миклушка // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. – Львів, 2020. – № 1 (79). – С. 11-19. – ISSN 0554-4866


  На основі встановлення таких пріоритетних факторів якості процесу оцифровування стародруків, як стан стародруку, особливість скануючого обладнання та функціональність програмного забезпечення, сформовано базу знань із виконанням умови «якщо – то» та ...
1197000
  Пастух К.В. Прогнозування, програмування, планування у публічному управлінні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 123-130. – ISSN 2078-9165
<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,