Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>
1196001
  Мацука Г.Х. Проблеми і досягнення сучасної молекулярної біології / Г.Х. Мацука. – Київ : Знання, 1982. – 33 с. – (В лабораториях ученых ; № 8)
1196002
  Романенко Г.М. Проблеми і завдання щодо формування засад нової прогнозованої та екологічно безпечної водогосподарської політики в Херсонській області та Причорноморському регіоні : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 52-54 : Табл. – ISSN 1561-4980
1196003
  Гатаулліна А.І. Проблеми і значення інформаційного забезпечення у прийнятті управлінських рішень в державному управлінні // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 4 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 87-92
1196004
  Белінська Я.В. Проблеми і напрями узгодження фіскальної та монетарної політики : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 124-130. – Бібліогр.: 2 назви
1196005
  Лиса С.М. Проблеми і переваги управління ланцюгами постачання торговельних мереж на ринку України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 137-142 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1196006
  Гаранько Т.Й. Проблеми і перспективи використання інформаційних технологій // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 1 (51). – С. 89-91. – ISSN 0554-4866
1196007
  Федулова Л. Проблеми і перспективи виробничої та науково-технологічної кооперації підприємств України й Російської Федерації експертна оцінка : світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку / Л. Федулова, О. Балакірєва // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8 (573). – С. 56-67 : Табл., рис. – ISSN 0131-775Х
1196008
  Швець О.В. Проблеми і перспективи виходу України на світові інформаційні ринки в рамках вступу до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 145-157. – (Європейські дослідження)
1196009
  Ігнатенко М.М. Проблеми і перспективи відтворення виробничо­ресурсного потенціалу малих аграрних підприємств і домогосподарств населення // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 56-60. – ISSN 1997-4167
1196010
  Бокало Н. Проблеми і перспективи демократизації в країнах центрально-східної Європи : на прикладі Вишеградської четвірки / Н. Бокало, С. Трохимчук ; МО і НУ, ЛНУ, ф-т міжнародних відносин, Інститут Польщі. – Львів : [Б. в.], 2000. – 68 с. – (Міжнародні відносини 4.10)
1196011
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 2 (18). – 2019. – 293, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196012
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (19). – 2019. – 367, [1] с. – DOI: 10.25140/2411-5215-2019-3(19) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1196013
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (23). – 2020. – 183, [1] c. – DOI: 10.25140/2411-5215-2020-3(23) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1196014
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 1 (25). – 2021. – 183, [1] с. – DOI: 10.25140/2411-5215-2021-1(25) - Резюме укр., англ. мовами
1196015
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 4 (28). – 2021. – 239, [1] c. – DOI: 10.25140/2411-5215-2021-3(27) - Резюме укр., англ. мовами
1196016
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів : Чернігівська політехніка, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 1 (29). – 2022. – 109, [1] c. – DOI: 10.25140/2411-5215-2021-3(27) - Резюме укр., англ. мовами
1196017
  Набока О. Проблеми і перспективи застосування компетентнісного підходу у професійній освіті / О. Набока, В. Давискиба // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 20-32. – ISSN 2077-1827


  У статті проаналізовано основні підходи до виникнення та застосування комптентнісного підходу у теорії та практиці професійної освіти. Розкрито погляди науковців на розроблення комптентнісної парадигми підготовки майбутніх фахівців. Зауважено, що ...
1196018
  Швець О.В. Проблеми і перспективи іміджу України на світових інформаційних ринках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 113-125
1196019
  Мазур Н.А. Проблеми і перспективи інвестицій в АПК України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 73-77
1196020
   Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки : події // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 65. – ISSN 1810-3944
1196021
  Дудар Зоя. Проблеми і перспективи післядипломної освіти в Україні / Зоя. Дудар, І. Ревенчук // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 111-118. – ISSN 1682-2366
1196022
  Кияниця І.П. Проблеми і перспективи регулювання індивідуальних трудових правовідносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-6. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Розглянуто недостатню гнучкість трудового права України в регулюванні найманої праці у приватному секторі економіки та доцільність рецепції цивільного права для укладення трудових договорів і угод. In the article it is considered insufficient ...
1196023
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наук. праць. – Суми, 1999. – 268с. – ISBN 966-535-107-9
1196024
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми
Т. 3. – 2000
1196025
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 25. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1196026
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 27. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1196027
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 28. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1196028
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-
Вип. 30. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1196029
  Мхітарян Н. Проблеми і перспективи розвитку відновлювальної енергетики України // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 181-191. – ISBN 978-966-02-4324-8
1196030
  Паламар С.Б. Проблеми і перспективи розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 16-19. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  А. Колодій виділяє дві причини,через які Україна стикається із труднощами при побудові громадянського суспільства. Перша - специфіка виникнення інститутів громадянського суспільства в умовах навздогінної моделі розвитку, коли визначальну роль в усіх ...
1196031
  Антощишина Н.І. Проблеми і перспективи розвитку малобюджетних авіакомпаній в Україні : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 66-72 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1196032
  Галат Л.М. Проблеми і перспективи розвитку особистих селянських господарств у галузі плодоовочівництва України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 71-79 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1196033
  Ілляшенко С.М. Проблеми і перспективи розвитку промисловості україни в умовах четвертої промислової революції / С.М. Ілляшенко, Н.С. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 85-89. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1196034
  Адамик В. Проблеми і перспективи розвитку свинарства Україні у контексті впливу на добробут населення / В. Адамик, Л. Чернобай, О. Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 22-34. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1196035
   Проблеми і перспективи розширеного відтворення в Українській РСР. – К, 1970. – 59с.
1196036
  Гриценко М. Проблеми і перспективи становлення фінансової системи України : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 32-33


  На економічному факультеті Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України".
1196037
  Панасюк Л. Проблеми і перспективи фінансового забезпечення вищих навчальних закладів освіти : соціальна сфера // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 78-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1196038
  Каневська І.М. Проблеми і перспективи фінансування проектів відновлювальної енергетики в Україні / І.М. Каневська, С.В. Уманець // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 150-157. – ISSN 2306-546X
1196039
  Никитюк Т. Проблеми і перспективи формування акціонерного капіталу вітчизняних підприємств в умовах світової економічної кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-33. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Виявлено основні проблеми для акціонерного капіталу в Україні, спричинені світовою економічною кризою. Проаналізовано перспективи, що може забезпечити оновлене правове середовище функціонування акціонерного капіталу. Main problems for share capital in ...
1196040
  Гура Н. Проблеми і порядок обліку державних трансфертів на підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 5-11
1196041
  Голубенко А.В. Проблеми і шляхи збереження зникаючих видів роду Gentiana L. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Лікарські властивості тирличів були відомі ще до нашої ери. Через активне збирання їх як лікарської сировини і через складну біологію розмноження майже всі види тирличів є рідкісними. Для їх збереження необхідно використовувати всі можливі методи ...
1196042
  Глушков В.О. Проблеми і шляхи їх вирішення при незаконному відшкодуванні з бюджету податку на додану вартість / В.О. Глушков, Л.П. Скалозуб // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 58-62
1196043
  Мелешко М.І. Проблеми і шляхи удосконалення зерно-продуктового підкомплексу та формування його інвестиційної привабливості : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 71-73 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1196044
  Дем"янюк О. Проблеми ідентифікації нематеріальних активів як об"єктів оподаткування / О. Дем"янюк, О. Ляшенко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 135-142. – ISSN 1818-5754
1196045
  Гусєва В. Проблеми ідентифікації особи за ознаками зовнішності під час розслідування кримінальних правопорушень // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 2 (24). – С. 109-122. – ISSN 1993-0917
1196046
  Шульгун М. Проблеми ідентичності людини у літературі подорожей ("Платформа" М. Уельбека) // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 106-107
1196047
  Позняк О. Проблеми імміграційної політики в контексті етнополітичного розвитку // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 364-373. – ISSN 2524-0137
1196048
  Городовенко А.В. Проблеми імплементації європейських стандартів судоустрою до національної правової системи України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 109-115. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
1196049
  Прошко В. Проблеми імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні / В. Прошко, В. Толкованов // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 71-81
1196050
  Гончарук Т. Проблеми інвестиційного забезпечення конкурентноспроможності економіки в умовах ринкової трансформації : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 31-34. – Бібліогр.: 21 назва
1196051
  Мейзерська Т.С. Проблеми індивідуальної міфології: Міфотворчість Шевченка / Т.С. Мейзерська. – Одеса, 1997. – 126с.
1196052
  Костюченко М. Проблеми інженерно-геологічних досліджень на майданчиках реконструкції цивільних споруд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми та особливості інженерно-геологічних вишукувань для реконструкції будівель і споруд. Розглянуто фактори, що впливають на стан грунтової основи й експлуатаційну надійність будівель. Рекомендовано вдосконалити нормативи, проводячи ...
1196053
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Україн. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 65. – 2019. – 203, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196054
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 67. – 2020. – 183, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196055
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 68. – 2020. – 163, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196056
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 69. – 2020. – 139, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196057
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 70. – 2021. – 119, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.32820/2074-8922-2021-70 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1196058
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 72. – 2021. – 139, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.32820/2074-8922-2021-72 - Резюме укр., англ. мовами
1196059
  Несімко О. Проблеми інституту адвокатури у кримінальному процесі та їх подолання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 257-265. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1196060
  Луцків О.М. Проблеми інституційного забезпечення інноваційного розвитку в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 899. – С. 58-64. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1196061
  Кваснюк Б. Проблеми інституціоналізації фондового ринку у світлі теорії трансакційних витрат // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 113-115. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
1196062
  Польовий Т. Проблеми інтеграції Білорусі і Росії: передумови, тенденції, наслідки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 98-107. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
1196063
  Зінько Соломія Юріївна Проблеми інтеграції мусульманських спільнот у Європі: досвід для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 229-240
1196064
   Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. Перший Міжнародний симпозіум. – Севастополь-Форс : Смолоскип, 1997. – 348с.
1196065
   Проблеми інтеграції України в міжнародний поділ праці : Методично-довідкове видання / Г.Н. Климко, В.І. Павлюк, В.Я. Красильчук, М.І. Дідківський. – Київ : Посредник, 1994. – 173с. – (Міжнародні економічні відносини). – ISBN 5-7101-0281-4
1196066
  Моторнюк У.І. Проблеми інтеграції України у світове фінансове середовище / У.І. Моторнюк, О.О. Жовтанецька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 515-520. – ISSN 0321-0499
1196067
  Клименко В.В. Проблеми інтеграції фондового ринку України у світовий фінансовий простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-55. – (Економіка ; Вип. 49)


  Розглянуто основні аспекти створення у світі єдиного фондового ринку. Визначено головні напрямки інтеграції фондового ринку України до світових ринків капіталів, зокрема залучення прямих іноземних інвестицій, обіг українських цінних паперів в Україні, ...
1196068
  Лякішева Д.І. Проблеми Інтернет-піратства в сфері інтелектуальної власності в Україні // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 176-180. – ISBN 978-617-7363-04-9
1196069
  Маціонова Ю.Р. Проблеми Інтернет-соціалізації сучасної людини як суб"єкта соціальної життєдіяльності / Ю.Р. Маціонова, А.В. Соклакова // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 97-99
1196070
  Друг О. Проблеми Інтернет підсудності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 91.
1196071
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А. (голов. ред.), Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 1 (61). – 2019. – 108, [2] с. – Резюме укр., рос. мовами
1196072
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 4 (68). – 2021. – 61, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1196073
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 1 (69). – 2022. – 67, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1196074
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 2 (70). – 2022. – 77, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1196075
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 3 (71). – 2022. – 58, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1196076
  Ломачинська І.М. Проблеми інформаційно-бібліотечної та архівної освіти в Україні в контексті аналітичного забезпечення управління // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14-16 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Л.Ф. Грінберг, М.М. Цілина ; редкол.: Н.А. Бачинська, Л.Ф. Грінберг, Ю.І. Горбань та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – С. 174-176. – ISBN 978-966-602-335-6
1196077
  Коропатнік І.М. Проблеми інформаційного забезпечення діяльності груп цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 101-104
1196078
  Серкутан Т.В. Проблеми інформаційного забезпечення маркетингу інновацій на підприємстві : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 184-187. – Бібліогр.:10 назв
1196079
  Ковтун Н.В. Проблеми інформаційного забезпечення статистичного аналізу інвестиційного процесу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-49. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання, пов"язані з обґрунтуванням необхідності структуризації інформаційних потоків, що характеризують інвестиційний процес, а також зроблено спробу структурувати існуючі інформаційні потоки і побудувати структурну модель інформаційного ...
1196080
  Лунь Ю.О. Проблеми інформаційної безпеки особистості в діяльності Ради Європи / Ю.О. Лунь, В.В. Гулай // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 38-43


  The article statees that together with the very personality,a normative-judical activity of national and international institutions became particularly important for providing its informational security.
1196081
  Дем"яненко М.Я. Проблеми іпотечного кредитування в Агропромисловому комплексі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-11. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування вітчизняних сільськогосподарських підприємств, пропонуються заходи щодо вдосконалення даного виду кредитування, зокрема створення іпотечних банків. In the article the problems and ...
1196082
   Проблеми історичної географії України. – Київ : Наукова думка, 1991. – 150с.
1196083
  Ворончук І. Проблеми історичної демографії в науковому доробку Михайла Владимирського-Буданова // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (67). – C. 24-43. – ISSN 2413-7065
1196084
  Музичко О. Проблеми історичної освіти як предмет обговорення у роботі педагогічних з"їздів на території Південної України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 30. – С. 126-146. – ISSN 2312-6825
1196085
   Проблеми історії Голокосту: український вимір = Holocaust studies : A Ukrainian Focus : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. І. Щупак ; відп. ред. А. Медведовська. – Дніпро : ПП "Ліра ЛТД". – ISSN 2617-9113
Вип. 10. – 2018. – 299, [1] c. – В 2019 р. журн. вийшов англ. мовою "Holocaust studies: A Ukrainian Focus"
1196086
   Проблеми історії Голокосту: український вимір = Holocaust studies : A Ukrainian Focus : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. Й. Петровська-Штерн ; міжнар. ред. рада : Венгерська В., Вєжбєнєц В., Врадій Є. [та ін.]. – Дніпро : ПП "Ліра ЛТД". – ISSN 2617-9113
Вип. 13. – 2021. – 207, [1] c. – В 2019 р. журн. вийшов англ. мовою "Holocaust studies: A Ukrainian Focus" - Резюме укр., англ. мовами
1196087
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – ISSN 2309-2262
Вип. 8. – 2020. – 267, [1] c. – DOI: 10.32626/2309-2262.2020-8 - Резюме укр., англ. мовами
1196088
   Проблеми історії та історичної пам"яті у відносинах із європейськими сусідами України // Політика історичної пам"яті в контексті національної безпеки України : аналіт. доповідь / В.М. Яблонський, В.С. Лозовий, О.Л. Валевський, С.І. Здіорук, С.О. та ін. Зубченко. – Київ : НІСД, 2019. – С. 78-106. – ISBN 978-966-554-315-2
1196089
   Проблеми історії та методології історичної науки : Харківський історіографічний збірник. – Харків : Бізнес Інформ. – ISBN 9667080455
Вип. 3. – 1998. – 238с.
1196090
   Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ початку ХХ ст. – К, 1991. – 264с.
1196091
  Потульницький В. Проблеми історії українського козацтва в науковій спадщині Омеляна Пріцака / В. Потульницький, Г. Потульницький // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (107). – C. 112-122. – ISSN 2222-5250
1196092
  Статєєва В. Проблеми історії українського мовознавства на Закарпатті в працях Й.О. Дзендзелівського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 404-408
1196093
  Кирчанів М. Проблеми історії української периферії : соціальний і локальний дискурси // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 113-126. – ISBN 978-966-02-4741-3
1196094
  Журба О. Проблеми історіографічного районування та пошуки регіональних ідентичностей // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 47-58. – ISBN 978-966-02-4741-3
1196095
  Бацак Н.І. Проблеми й напрями досліджень історії України XIX - початку XX ст. в історіографічній практиці "Українського історичного журналу" (1957-2017 pp.) / Н.І. Бацак, О.П. Реент // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т історії України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 6 (537), листопад - грудень. – С. 61-104. – ISSN 0130-5247
1196096
  Бутенко В.О. Проблеми й основні напрямки розвитку правової експертизи нормативно-правових актів України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 220-226. – ISSN 0201-7245
1196097
  Лейба Л.В. Проблеми й особливості правового забезпечення охорони тваринного світу // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 48-56. – ISSN 0201-7245
1196098
  Сисюк С.В. Проблеми й перспективи вдосконалення організації обліку в Україні: теоретико-прикладні аспекти і міжнародні вимоги // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 218-223. – ISSN 2222-4459
1196099
  Карлін М. Проблеми й перспективи використання "зелених" фінансів територіальними громадами: світовий досвід та Україна // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 148-157. – ISSN 2411-4014
1196100
  Шевченко С. Проблеми й перспективи державно- громадського управління якістю вищої освіти в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 23-34
1196101
  Грудзевич І. Проблеми й перспективи інвестування пенсійних активів у банківські метали // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1. – С. 49-53. – ISSN 2411-4014
1196102
  Лісовий А Проблеми й перспективи реформування адміністративно-територіального устрою України : бюджетна політика / А Лісовий, Н Рубан // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 28-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1196103
  Вірван Л.А. Проблеми й перспективи розвитку геоекономіки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.109-112
1196104
  Різун В. Проблеми й перспективи розвитку журналістської освіти в умовах нестабільного суспільства // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 59-67. – ISBN 978-966-493-306-0
1196105
  Рябцев Г.Л. Проблеми й перспективи розвитку нафтопереробної галузі України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 89-96. – ISSN 2616-9460
1196106
  Кнейслер О.В. Проблеми й перспективи розвитку професійного ринку перестрахування в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 108-117. – Бібліогр.: 24 назв.
1196107
  Луніна І.О. Проблеми й перспективи розвитку системи державних фінансів в Україні : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1196108
  Хорунжак Н.М. Проблеми й перспективи розвитку системи обліку суб"єктів туристичної діяльності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 199-205. – ISSN 2309-1533
1196109
   Проблеми й перспективи співпраці громадських організацій та політичних партій : Матеріали конференції. 22 червня 2002 року м. Київ. – Київ : Міленіум, 2002. – 108с. – ISBN 966-8063-03-1
1196110
  Дикусаров О.О. Проблеми й перспективи співробітництва Росії і ЄС в рамках енергетичного діалогу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 86-92.
1196111
  Опарін В.М. Проблеми й перспективи фінансування розвитку галузі зв"язку України в умовах світової економічної кризи / В.М. Опарін, М.Й. Поляков // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 33-39
1196112
  Гуцал І.С. Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків / І.С. Гуцал, А.О. Тимків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 78-87
1196113
  Ходанович О.В. Проблеми й перспективні напрями розвитку судово-психологічної експертизи "моральної шкоди" // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 139-148. – ISSN 2310-9769
1196114
  Нарівська В. Проблеми й ресурси інтермедіальності // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – С. 106-109. – ISSN 0236-1477
1196115
  Нарівська В. Проблеми й ресурси інтермедіальності : [відгук дев"ятнадцятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 233-237. – ISBN 978-617-7480-98-2


  "Збірник є результатом роботи дев"ятнадцятого філологічного семінару "Теоретичні і методологічні проблеми літературознавства" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (відновленого з 1996 року)...".
1196116
  Бачо Р.Й. Проблеми й стратегії розвитку ринку страхових послуг у регіонах України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 158-162. – (Економіка ; Вип. 32)
1196117
  Дмитренко В.М. Проблеми й тенденції розвитку туризму в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 63-67. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1196118
  Дмитрук Б.П. Проблеми кадрового забезпечення адаптаційного періоду інтеграції України до Світової організації торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 78-80
1196119
  Винокурова І. Проблеми кадрового забезпечення адміністративних судів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 78-83
1196120
  Швиданенко О.А. Проблеми кадрового забезпечення в США / О.А. Швиданенко, С.М. Січко // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 91-97. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.1 (97)). – ISSN 2078-2128
1196121
  Добровольська Г.О. Проблеми кадрового забезпечення діяльності українських профспілок (1997-2002) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 112-115. – ISBN 966-614-021-7
1196122
  Погребна О.О. Проблеми кадрового забезпечення історичних факультетів УРСР в повоєнний період (40-60-ті рр. ХХ ст.) // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових статей / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – С.247-254. – (Серія педагогічні та історичні науки ; Вип. 78)
1196123
  Коворотний В.М. Проблеми кадрового забезпечення підприємств транспортного комплексу України / В.М. Коворотний, О.О. Левченко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 84-94. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1196124
  Глух М.В. Проблеми кадрового забезпечення сфери житлово-комунального господарства України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 147-151. – ISSN 2220-1394
1196125
  Кабаш О.М. Проблеми кадрової політики органів Державної казначейської служби України в системі публічного управління // Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування : зб. №8 матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: М.П. Іщенко (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – С. 86-92. – ISBN 978-617-7274-42-0
1196126
  Сподарець М.П. Проблеми казки і дитячої літератури в українському ідеологічному дискурсі 1920 - поч. 1930-х років // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 273-278. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1196127
  Криклій А.С. Проблеми капіталізації банківської системи України в умовах глобалізації / А.С. Криклій, І.О. Лютий, Т.Б. Рихлінський // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 10-13.
1196128
  Циганов С.А. Проблеми капіталізації банківської системи України в умовах фінансової нестабільності / С.А. Циганов, Н.В. Циганова // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 192-194
1196129
  Міщенко В. Проблеми капіталізації та консолідації банківської системи України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2-7.
1196130
  Міщенко В. Проблеми капіталізації та консолідації банківської системи України : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 2-7 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1196131
  Кучерина Л.А. Проблеми капіталізації українських банків // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2016. – С. 86-92. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1196132
  Малий І.Й. Проблеми капіталізації фінансів страхових компаній як інвестиційних ресурсів / І.Й. Малий, Ю.Ю. Дяченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 17-22.
1196133
  Коваленко В.В. Проблеми капіталізація та оцінювання достатності капіталу банку : гроші, фінанси і кредит / В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль, Ж. . Торяник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 276-286 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1196134
  Миронець Н. Проблеми Карпатської України у науковій спадщині Микити Шаповала / Н. Миронець, О. Чумаченко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – С.19-23
1196135
  Манько Ю. Проблеми кваліфікації вбивства матір"ю новонародженої дитини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 37-38
1196136
  Ганова Г.О. Проблеми кваліфікації дій співучасників, які вчинили умисне вбивство з розподілом ролей // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 520-526. – ISSN 1563-3349
1196137
  Берзін П.С. Проблеми кваліфікації закінчених злочинів у сфері господарської діяльності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 12 (147). – С. 9-14


  В статті розглядаються проблеми кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності, які визначаються закінченими, різновиди складів таких злочинів.
1196138
  Берзін П.С. Проблеми кваліфікації закінчених злочинів у сфері господарської діяльності // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 1 (148). – С. 14-19


  В статті розглядаються проблеми кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності, які визначаються закінченими, різновиди складів таких злочинів.
1196139
  Андрушко А.В. Проблеми кваліфікації захоплення заручників // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 231-235. – ISSN 2219-5521
1196140
  Буфан В.В. Проблеми кваліфікації злочинів проти життя та здоров"я // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 58-65. – ISBN 978-617-7363-14-8
1196141
  Ярмиш Н. Проблеми кваліфікації злочинів, вчинених групою осіб за попередньою змовою // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 53-58
1196142
  Семчук А.Г. Проблеми кваліфікації злочинів, пов"язаних з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 98-105.
1196143
  Абакумова Ю.В. Проблеми кваліфікації злочинів, учинених під час виконання спеціального завдання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 54-57. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1196144
  Богонюк Г.І. Проблеми кваліфікації злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 85-90
1196145
  Віскунов В. Проблеми кваліфікації знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу та відмежування цього складу злочину від ст. 396 КК України "Приховування злочину" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 99-102
1196146
  Сорока С.О. Проблеми кваліфікації контрабанди за КК України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 485-492. – ISSN 1563-3349
1196147
  Берзін П.С. Проблеми кваліфікації незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнання для їх виготовлення // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 6. – С. 30-45
1196148
  Крижний О. Проблеми кваліфікації незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменуванн, кваліфікованого зазначення походження товару // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-14.
1196149
  Арманов М. Проблеми кваліфікації незаконної порубки лісу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9. – С. 80-85
1196150
  Бородій І. Проблеми кваліфікації одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаної з її вимаганням // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 397-398. – ISBN 978-617-7069-15-6
1196151
  Багіров С. Проблеми кваліфікації підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, за сукупністю зі службовим підробленням, що спричинило тяжкі наслідки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 51-58. – ISSN 2222-5374
1196152
  Дудоров О. Проблеми кваліфікації самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва у практиці Верховного Суду / О. Дудоров, Р. Мовчан // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 19 червня - 2 липня (№ 24/25). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1196153
  Дудуров О. Проблеми кваліфікації самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва у практиці Верховного Суду / О. Дудуров, Р. Мовчан // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 3-16 липня (№ 26/27). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1196154
  Швець Ю.С. Проблеми кваліфікації умисних вбивств, поєднаних із згвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 433-440. – ISSN 1563-3349
1196155
  Чейпеш А.І. Проблеми кваліфікації умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 62-63
1196156
  Палюх Л. Проблеми кваліфікації умисного невиконання засудженим угоди про примирення або про визнання винуватості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 217-221. – ISSN 2663-5313
1196157
  Плутицька К.М. Проблеми кваліфікації фізичного домашнього насильства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 112-117. – (Юридичні науки ; № 3). – ISSN 2616-9444
1196158
  Демидова Л.М. Проблеми кваліфікації фінансування тероризму // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 84-98. – ISSN 2079-6242
1196159
  Ніколаєнко Н.О. Проблеми кваліфікаційної структури адміністративного ресурсу в дискурсі некоректних політичних технологій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 137-145
1196160
   Проблеми квантитативної лінгвістики = Problems of quantitative linguistics. – Чернівці : Рута, 2005. – 352с. – ISBN 966-568-783-2
1196161
   Проблеми керування та інформатики : міжнар. науково-техн. журнал / НАН України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Ін-т космічних досліджень ; голов. ред. А.О. Чикрій ; редкол.: Т. Башар, В.М. Бєлов, Л.А. Власенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1956-. – ISSN 1028-0979
№ 1, січень -лютий. – 2022. – 160 c. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2022 р. див. назв. "Проблемы управления и информатики"
1196162
   Проблеми керування та інформатики : міжнар. науково-техн. журнал / НАН України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Ін-т космічних досліджень ; голов. ред. А.О. Чикрій ; редкол.: Т. Башар, В.М. Бєлов, Л.А. Власенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1956-. – ISSN 1028-0979
№ 2, березень - квітень. – 2022. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2022 р. див. назв. "Проблемы управления и информатики"
1196163
  Реєнт О. Проблеми києвознавства // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 6-9. – ISBN 978-966-95419-8-7
1196164
  Писаренко В.П. Проблеми кібербезпеки в Україні // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Р.В. Войтович. – Київ, 2018. – № 8. – С. 80-83. – (Серія державне управління)
1196165
  Мережко О. Проблеми кібервійни та кібербезпеки в міжнародному праві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 94-96
1196166
  Пяткова А.В. Проблеми кількісної оцінки ерозійних втрат грунту // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 28-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1196167
  Лашкун Г.А. Проблеми кількісної оцінки інтелектуального капіталу як складової національного людського капіталу / Г.А. Лашкун, А.Ю. Шахно, Т.І. Паустовська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 32-36. – ISSN 2306-6814
1196168
  Топішко Т.І. Проблеми класифікації видів лізингу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 181-190. – ISSN 1729-360Х
1196169
  Корнійчук К. Проблеми класифікації документації транспортного підприємства за вимогами міжнародного стандарту // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 43-46. – ISSN 2076-9326
1196170
  Фунікова О.В. Проблеми класифікації запитань у криміналістиці // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 175-180. – ISBN 966-8759-17-6
1196171
  Дроваль О.М. Проблеми класифікації земель України за цільовим призначенням // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 226-235. – ISSN 0201-7245
1196172
  Дробуш І.В. Проблеми класифікації конституційно-правових гарантій політичних прав громадян України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 100-106
1196173
  Нарожний А.П. Проблеми класифікації нематеріальних активів // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 159-163. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
1196174
  Кочин В. Проблеми класифікації непідприємницьких товариств як юридичних осіб приватного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 57-60
1196175
  Осіпова Л.В. Проблеми класифікації та взаємодії інтересів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 247-256. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1196176
  Новаковська І.О. Проблеми класифікації та формування земель авіаційного транспорту / І.О. Новаковська, Л.Р. Скрипник // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 46-54. – ISSN 2306-1677
1196177
  Кравчук Микола Проблеми класифікації та функціонального призначення політичної символіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 21-25. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1196178
  Самохін Л.В. Проблеми класифікації фінансових результатів та шляхи їх вирішення // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 91. – С. 57-63. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1196179
  Лукач І. Проблеми класифікації холдингових компаній // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 151-153
1196180
  Лукін І. Проблеми класифікації цивільної процесуальної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 46-49
1196181
  Кравчук О. Проблеми класифікації юридичних осіб державної і комунальної власності як об"єктів управлінського впливу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 48-54.
1196182
  Ільницька Н. Проблеми класифікації юридичних осіб за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 5-10. – ISSN 2
1196183
  Стоянова Т.В. Проблеми класифікації юридичної термінології та її переклад // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 189-196. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Стаття присвячена питанню відтворення англомовних термінів документів ЮНЕСКО сфери освіти китайською мовою. Розглянуто загальні види класифікацій та характеристику термінів. Виокремлено класифікації для подальшого вивчення юридичних термінів. ...
1196184
  Літвінов О. Проблеми класифікаціїї видів ефективності та її показників / О. Літвінов, К. Ненюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 7 (227). – С. 45-54. – ISSN 2409-9260
1196185
  Кузьмін О.Є. Проблеми кластеризації національної економіки та шляхи їх вирішення / О.Є. Кузьмін, О.О. Маслак, Т.Є. Удовиченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 73-78. – ISSN 2222-4459
1196186
  Топчієв О.Г. Проблеми кластеризації та структурування соціоприродних видів господарської діяльності у географічних дослідженнях / О.Г. Топчієв, В.А. Сич // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 2 (110). – С. 65-72 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1196187
  Ситник О. Проблеми книговидання і книгорозповсюдження в період українізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-35. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про книговидання та розповсюдження книг у період антиукраїнського терору, геноциду та лінгвоциду. The article is about the problem of book"s edition and distribution in the period of anti-Ukrainian terror, genocide and lingvocide.
1196188
  Сенченко М. Проблеми Книжкової палати України - 2021 рік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (298), травень. – С. 3-6. – ISSN 2076-9326
1196189
  Черниш Н.І. Проблеми книжкової справи та історії книги на шпальтах часописів Галичини початку ХХ ст. (за матеріалами часопису "Стара Україна") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 135-140


  У статті висвітлюються проблеми книжкової справи та історії книги, які посідали чільне місце на шпальтах фахових часописів Галичини першої чверті ХХ ст. Головну увагу приділено аналізу журналу "Стара Україна" (1921–1925), проаналізовано проблематику ...
1196190
  Сацик Р. Проблеми кодифікації аграрного законодавства України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 316-318. – ISBN 978-617-7069-17-0
1196191
  Коваль Л.В. Проблеми кодифікації адміністративного законодавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 43-48. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассматриваются проблемы кодификации законодательства об административных правонарушениях в свете системного подхода. Показаны системные качества Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях и ...
1196192
  Сташків Б.І. Проблеми кодифікації законодавства про соціальне забезпечення // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 438-442. – ISBN 978-966-458-401-9
1196193
  Киценко П.Ф. Проблеми кодифікації законодавства Республіки Казахстан у сфері підприємництва в контексті українського досвіду // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 60-64. – ISSN 2220-1394
1196194
  Сухомлин Ю.В. Проблеми кодифікації законодавства у сфері адміністративного права // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 130-133.
1196195
  Андрейцев В.І. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-14. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Висвітлюються проблеми вдосконалення законодавства про екологічну безпеку, обґрунтовується наукова модель відповідного закону. The article deals with the problems of improvement of legislation on ecological security. The scientific model of ...
1196196
  Вінник О.М. Проблеми кодифікації законодавства у сфері ринкової економіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Статтю присвячено питанням кодифікації законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері економіки, доцільності прийняття Господарського (Комерційного) кодексу України, його співвідношенню з Цивільним кодексом України, а також загальному аналізу ...
1196197
  Носік В. Проблеми кодифікації земельного законодавства України: тенденції і перспективи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 94-98. – ISSN 0132-1331
1196198
  Шемшученко Ю.С. Проблеми кодифікації міжнародного екологічного права // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 5-6
1196199
  Голосніченко І. Проблеми кодифікації норм, що встановлюють адміністративну відповідальність. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.20-24. – ISSN 0132-1331
1196200
  Глушков В.О. Проблеми кодифікації оперативно-розшукового законодавства України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 179-188. – ISSN 1609-0462
1196201
  Єфремова Н.В. Проблеми кодифікації права у Великому Князівстві Литовському кінця XVI ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 139-146. – ISSN 1563-3349
1196202
   Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 267, [1] с. – Окремі ст. рос., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-52-1
1196203
  Циганчук Н.А. Проблеми кодифікації трудового законодавства України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 209-211. – ISBN 978-617-7069-52-1
1196204
  Любчик О.А. Проблеми кодифікації трудового законодавства України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05, 081 / Любчик Олександр Антонович ; М-во освіти і науки України, Донецьк. юрид. ін-т МВС України, М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 412 арк. – Додатки: арк. 409-412. – Бібліогр.: арк. 366-408
1196205
  Любчик О.А. Проблеми кодифікації трудового законодавства України : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Любчик Олександр Антонович ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 39 с. – Бібліогр.: 30 назв
1196206
  Пацурківський П.С. Проблеми кодифікації фінансового законодавства України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 41-52. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Розглядаються деякі проблеми систематизації фінансового законодавства, оскільки нестабільність фінансово-правових актів, негативно впливає на економіку і особливо на іноземних інвесторів в Україну. Пропонується створення фінансового кодексу, дана його ...
1196207
  Шершньова О. Проблеми колізійного регулювання відносин утримання в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – C. 168-170
1196208
  Калакура В. Проблеми колізійного регулювання сім"ї та шлюбу в міжнародному приватному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7. – С. 145-153. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню та аналізу проблем колізійного регулювання сім"ї та шлюбу в міжнародному приватному праві. На основі вивчення досвіду матеріально-правового регулювання сімейних відносин у законодавстві різних країн автор визначає основні ...
1196209
   Проблеми комбайнового збирання картоплі на важкосуглинкових грунтах / В.С. Бончик, П.П. Федірко, Т.В. Дудчак, М.М. Корчак // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 105-111 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2410-1125
1196210
  Руднєва О. Проблеми коментування та імплементації конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.11- 13. – ISBN 966-667-078-Х
1196211
  Коваль І. Проблеми комерціалізації вищими навчальними закладами прав на об"єкти інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 11-18. – Бібліогр.: 5 назв
1196212
  Мирощенко Н.Ю. Проблеми комерціалізації інноваційної продукції промислових підприємств / Н.Ю. Мирощенко, О.Л. Зарицька, А.В. Симак // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 12. – С. 35-40 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2409-1944
1196213
  Вікулова А.О. Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності в Україні: стан, порівняння, перспективи // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 1. – С. 124-129. – ISSN 2078-5860
1196214
  Поплавський М.В. Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 43-50. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
1196215
  Гуржій Н.М. Проблеми комерціалізації наукових розробок вищих навчальних закладів // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 105-113
1196216
  Шпак Н. Проблеми комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах / Н. Шпак, М. Гнатюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 150-155. – ISSN 1993-0259
1196217
  Вікулова А. Проблеми комерціалізації результатів інноваційної діяльності ВНЗ України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 64-68. – ISSN 2078-5860


  Виявлено основні чинники, які гальмують створення вузівських інновацій та використання їх бізнесом. Проаналізовано основні шляхи поліпшення комерційного використання наукових розробок вузів.
1196218
  Лебедева Л.В. Проблеми комерціалізації системи вищої освіти в Україні за умов формування постіндустріального ладу / Л.В. Лебедева, А.С. Митрофанова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 2 : Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. – С. 65-71. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є аналіз економічних проблем, що витікають із суперечностей комерціалізації вищої освіти в Україні, а також формулювання рекомендацій щодо державної політики у сфері вищої освіти.
1196219
  Захарчук О.В. Проблеми комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 39-43. – ISSN 2221-1055
1196220
  Ісмаїлова Н. Проблеми комп"ютеризації азербайджанських бібліотек в перехідний період / Н. Ісмаїлова, С. Халафова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 151-152. – ISSN 2076-1554
1196221
  Мітрясова О.П. Проблеми комп"ютеризації навчання // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (69). – С. 93-99.
1196222
  Опарін А.В. Проблеми комп"ютерного тестування знань у сучасній освіті / А.В. Опарін, О.П. Брітавська, Л.Ю. Куценко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 68-74. – (Педагогічні науки ; № 1 (114)). – ISSN 2414-5076
1196223
  Лейба Є.В. Проблеми комп"ютерної злочинності: міжародно-правовий аналіз // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 27-31. – ISBN 978-966-2075-20-5
1196224
  Змієвець Д. Проблеми компенсації жертвам збройних конфліктів // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 8-10
1196225
  Наконечний В. Проблеми компенсації моральної шкоди в договірних зобов"язаннях // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 222-229. – ISBN 978-617-7069-28-6
1196226
  Оніщенко О.В. Проблеми компенсації моральної шкоди при порушенні трудових прав / О.В. Оніщенко, І.С. Гораш // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 99-105. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
1196227
   Проблеми компенсації операційної крововтрати: стратегії об"ємної гемодинамічної підтримки (аналітичний огляд) / С.В. Курсов, О.В. Білецький, К.І. Лизогуб, А.О. Хмизов, М.Г. Клебек // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 28-38. – ISSN 2224-0586
1196228
  Краснова М.В. Проблеми компенсації шкоди за екологічним законодавством України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Краснова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 419 л. – Бібліогр.: л. 351-419
1196229
  Краснова М.В. Проблеми компенсації шкоди за екологічним законодавством України : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Краснова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 34 с. – Бібліогр.: 22 назви
1196230
   Проблеми комплексного використання водних ресурсів УРСР. – Київ, 1972. – 136 с.
1196231
  Бутко М.П. Проблеми комплексного розвитку регіональних економічних систем // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 33-38. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1729-7206
1196232
  Волос С.О. Проблеми комплексного соціально-економічного розвитку міських курортних систем / С.О. Волос, С.П. Кузик, Л.С. Гринів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 44-47
1196233
   Проблеми комплексного удосконалення управління виробицтвом та матеріально-технічним постачанням. – Київ, 1974. – 150 с.
1196234
  Дурицька Г.В. Проблеми комплексної оцінки зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 209-216. – ISSN 1562-0905
1196235
  Ціщик Н. Проблеми комплексної оцінки функціонування домашніх господарств в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 64-68. – ISSN 1818-2682
1196236
  Сморчков А.Б. Проблеми комплектування Збройних сил України особовим складом на добровільній основі, за контрактом і можливі шляхи їх вирішення / А.Б. Сморчков, В.О. Муренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-24. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Сконкретизовано й уточнено проблемні питання, що можуть виникнути в ході реформування Збройних сил України. Розглянуто можливий вплив і шляхи вирішення проблем, які виникають при переході до комплектування за контрактом. Наведено конкретні недоліки, ...
1196237
  Щепотьева М.О. Проблеми композиції в орнаменті українського килима. / М.О. Щепотьева. – с.
1196238
  Товкун Л. Проблеми комунальної гігієни у дослідженнях вчених-гігієністів вищих медичних закладів України (1922 - червень 1941 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 145-156
1196239
  Макаренко Л.П. Проблеми комунікативної взаємодії держави та громадянського суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 334-338. – ISSN 2076-1554
1196240
  Доля І.М. Проблеми комунікації влади і населення в зоні АТО // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 24-29. – ISSN 2077-1800
1196241
  Петрушкевич М. Проблеми комунікації у сучасному світі та релігійна преса України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті висвітлюються особливості масової комунікації, що впливають на функціонування релігійного комунікативного середовища України. Розглядаються питання екзистенційної релігійної комунікації, мережевої комунікації, залученість релігійних ...
1196242
  Іщук Є. Проблеми комунікації українських та чеських студентів першого курсу в процесі навчання // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Федурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – С. 18-24. – (Серія "Філологія" ; вип. 40). – ISSN 2522-4557
1196243
  Конах В.В. Проблеми комунікаційної взаємодії між владою і суспільством в Україні та шляхи їх вирішення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 27-29
1196244
  Різніченко Є. Проблеми конвергенції в Європейському валютному союзі на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 153-155
1196245
  Дунаєвська Л. Проблеми конгруентності легенди та казки // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 2 : Мова. Культура. Лінгводидактика: збірник наукових праць. – С. 57-85. – ISBN 966-95452-4-7
1196246
  Піменова О.В. Проблеми конкурентоспроможності аграрного сектору України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 355-360


  Проаналізовано конкурентоспроможність вітчизняного сільського господарства на міжнародному ринку. Розглянуто роль держави та СОТ у формуванні та розвитку аграрного сектора. Запропоновано перспективи розвитку сільськогосподарської галузі.
1196247
  Охота В. Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних ТНК // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 16-19. – ISSN 1993-0259
1196248
  Костишина Т.А. Проблеми конкурентоспроможності робочої сили на сучасному етапі розвитку економіки України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.14-18. – (Економічні науки ; № 2)
1196249
  Окселенко Н.О. Проблеми конкурентоспроможності сільськогосподарської галузі України і перспективи розвитку // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 47-52 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
1196250
  Піменова О. Проблеми конкурентоспроможності сучасного ринку художніх матеріалів України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 122-131


  Досліджено ринок художніх матеріалів України. Виявлено основні чинники формування конкурентоспроможності вітчизняного ринку художніх матеріалів. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо розвитку ринку художніх матеріалів. Исследован рынок ...
1196251
  Прімєрова О. Проблеми конкурентоспроможності української банківської системи на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 46-50. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються фактори конкурентоспроможності банківської системи, визначаються основні проблеми у розвитку банківського сектора України та напрями їх розв"язання. The factors of banking system competitive capacity are analyzed, the main ...
1196252
  Варналій З.С. Проблеми конкуренції та конкурентоспроможності України в контексті вступу до СОТ // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 35-42.


  Розглядаються проблеми внутрішньої та зовнішньої конкуренції як стимул, що дає поштовх підприємництву та технічному прогресу. Розкривається об"єктивна необхідність та шляхи забезпечення конкурентоспроможності економіки України в контексті вступу до ...
1196253
  Бурега В.В. Проблеми конкурсного відбору до ВНЗ на основі зовнішнього незалежного оцінювання за результатами аналізу вступних компаній 2008-2011 років // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 10. – С. 15-17
1196254
  Вахонєва Т.М. Проблеми конкурсного відбору працівників // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 68-71. – ISBN 978-617-7069-63-7
1196255
  Кучеревська Н.Л. Проблеми консервації і реставрації археологічної скульптури (на прикладі пам"ятників Кунченського лапідарія) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 116-123. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1196256
  Лисенко М.Я. Проблеми консолідації банківського капіталу в умовах кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 282-287


  Досліджуються заходи, необхідні для сприяння консолідації банківського капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх ресурсів.
1196257
  Петрецький В.В. Проблеми консолідації еліти Підкарпатської Русі другої половини 30-х років XX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 147-151. – (Історія ; Вип. 25)
1196258
  Будзяк В. Проблеми консолідації земель сільськогосподарського призначення : економіка природокористування / В. Будзяк, О. Будзяк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 58-60 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1196259
  Заславський В.А. Проблеми консолідації різнотипних даних на стадіях життєвого циклу інформаційно-аналітичної системи моніторингу стану мережі автомобільних доріг / В.А. Заславський, А.І. Сідляренко // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 106-107. – ISBN 978-966-8725-10-4
1196260
  Саганюк Ф.В. Проблеми консолідації та взаємозв"язку стратегічного і оборонного планування в секторі безпеки і оборони України / Ф.В. Саганюк, М.М. Лобко, В.Я. Мірошниченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 44-47. – ISSN 2304-2699
1196261
  Козаченко О.С. Проблеми конституційно-правового вдосконалення обмеження предмета всеукраїнського референдуму // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 44-49
1196262
  Дутка Р. Проблеми конституційно-правового механізму формування місцевих державних адміністрацій в контексті децентралізації державного управління // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 25-27. – ISBN 978-617-7069-28-6
1196263
  Новікова М.В. Проблеми конституційно-правового регулювання зворотної дії кримінального закону щодо осіб, які вчинили злочини проти людяності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 100-102. – ISSN 2308-9636
1196264
  Нестеренко О.В. Проблеми конституційно-правового регулювання права на інформацію в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 7-13. – ISSN 0201-7245
1196265
  Нестерович В.Ф. Проблеми конституційно-правового регулювання проведення мирних зібрань громадян в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2018. – Вип. 2 (82). – C. 48-59. – ISSN 2524-0323
1196266
  Бабенко К.А. Проблеми конституційно-правового регулювання процесу взаємодії вищих органів виконавчої та законодавчої влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 5-14.
1196267
  Мірошниченко Ю. Проблеми конституційно-правового регулювання реалізації принципу народного суверенітету як фундаменту народовладдя в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 262-273. – ISSN 0132-1331


  Конституційний процес в Україні: новий етап.
1196268
  Попрошаєв О. Проблеми конституційно-правового регулювання сфери фізичної культури і спорту в Україні в контексті європейської інтеграції / О. Попрошаєв, О. Попрошаєва // Теорія і практика фізичної культури і спорту : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пангелова Н.Є. ; редкол.: Коханець П.П., Круцевич Т.Ю., Куйбіда В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 1 (2). – С. 149-155. – ISSN 2786-6432
1196269
  Книш В. Проблеми конституційно-правового розуміння типів: сфер та меж правового регулювання публічними службовцями в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 207-211
1196270
  Гураль П. Проблеми конституційно-правового статусу української мови в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 125-131. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1196271
  Слободян Н.М. Проблеми конституційно-правової відповідальності за порушення законодавства про вибори Президента України // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 49-55
1196272
  Захаров Є.Ю. Проблеми конституційного гарантування прав людини та основоположних свобод // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 37-43.
1196273
  Стефанюк В.С. Проблеми конституційного й адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції, законів та інших нормативно-правових актів // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.54-56
1196274
  Куненко І.С. Проблеми конституційного процесу у контексті рішень Конституційного Суду України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 229-236. – ISSN 1563-3349
1196275
  Попко Є. Проблеми конституційного розвитку Хартії основних прав Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 100-102.
1196276
  Кампо В.М. Проблеми конституційної модернізації в контексті правових позицій Конституційного Суду України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 13-16


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
1196277
  Батанов О. Проблеми конституційної регламентації компетенції місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 104-113. – ISSN 1026-9932
1196278
   Проблеми конституційної реформи в Україні. Круглий стіл, м. Київ, 18 квітня 2003 року. – Київ, 2003. – 7с.
1196279
  Летнянчин Л. Проблеми конституціоналізації індивідуальної конституційної скарги в Україні // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 55-76. – ISSN 1026-9932
1196280
  Андрейцев В.І. Проблеми конституціоналізації об"єктного складу права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-13. – (Юридичні науки ; вип. 40)


  Розглядаються доктринальні, нормативно-правові та міжнародно-правові підходи визначення екологічної безпеки, дається характеристика її ознак, обгрунтовується доцільність її конституціоналізації як об"єкта права екологічної безпеки. Standard legal and ...
1196281
  Андрейцев В.І. Проблеми конституціоналізації правовідносин у сфері ефективного використання земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-8. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми конституціоналізації правовідносин у сфері ефективного використання земель. Problems of legal relations constitutionalization in sphere of effective land use are dealt in the article.
1196282
  Дзейко Ж.О. Проблеми конструювання взаємозв"язків між нормами законів при їх створенні та систематизації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 21-28.
1196283
  Балюк С.В. Проблеми конструювання образу країни в контексті глобалізаційних перетворень // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.232-239. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1196284
   Проблеми конструювання підручників з мов і літератур етнічних меншин для початкової і основної школи : монографія / [Курач Л.І. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 143, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 135-143. – ISBN 978-966-644-310-9
1196285
  Опанасенко Л. Проблеми контактів племен київської і черняхівської культури на території Середнього Подніпров"я // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 421-425. – ISBN 978-966-171-795-3
1196286
  Борщенко В.В. Проблеми контент-аналізу ціннісних орієнтацій юнацтва за автобіографічними документами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-24. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду якісних методів та контент-аналізу автобіографічних документів. Зазначено основні можливості якісних методик та їх недоліки під час аналізу однопорядкового масиву автобіографічних документів. Використовуючи автобіографічні документи ...
1196287
  Волошин О.І. Проблеми контролю герметичності виробів і напрями їх вирішення / О.І. Волошин, С.М. Пономаренко ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Київ : Наукова думка, 2021. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 268-273. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1798-6
1196288
  Шубіна Л.Ю. Проблеми контролю знань в дистанційному навчанні / Л.Ю. Шубіна, М.А. Кучеренко // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 79-80
1196289
  Гребенніков В.О. Проблеми контролю якості послуг доступу до Інтернету та можливі шляхи їх вирішення / В.О. Гребенніков, Г.Ф. Колченко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2015. – № 1 (35). – C. 5-9
1196290
  Бєлікова І.В. Проблеми контролю якості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 202-208. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
1196291
  Дьяченко О.В. Проблеми контролю якості та достовірності статистичних даних зовнішньої торгівлі товарами // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 12-16. – Бібліогр.: 6 назв
1196292
  Трусова Т.С. Проблеми контролю якості туристичних послуг в умовах трансформації економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 119-125. – ISSN 0321-0499
1196293
  Миколаєнко Р.С. Проблеми концентрації банківського капіталу в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 460-462. – ISBN 978-966-188-219-4
1196294
  Паламарчук Г. Проблеми концентрації виробництва в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-46. – Бібліогр.: с. 38-40, 42-43. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто проблеми підвищення рівня концентрації виробництва в Україні як важливого фактора забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Охарактеризовано рівень концентрації виробництва. Проаналізовано основні процеси консолідації ...
1196295
  Гербут І.А. Проблеми концептуалізації консолідації в політичній науці та практичній українській політиці // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 93-104. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1196296
  Березенко В. Проблеми концептуального визначення поняття "кордон" та інших суміжних понять у науці конституційного права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 39-44. – ISSN 2308-9636
1196297
  Опінко С. Проблеми концептуального забезпечення зовнішньої політики України в умовах російської агресії // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 53-56. – ISBN 978-617-8034-00-9
1196298
  Бондар В. Проблеми концептуального розуміння права: історія та сучасність // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7363-7-0
1196299
  Затулко К. Проблеми концесії як форми державно-приватного партнерства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 116-118
1196300
  Сірик З. Проблеми кооперування інвестиційних ресурсів територіальних громад // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розкрито сутність інвестиційних ресурсів територіальних громад. Визначено особливості використання інвестиційних ресурсів територіальних громад. Проведено аналіз форм кооперації інвестиційних ресурсів територіальних громад. Зроблено аналіз ...
1196301
   Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки : V Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. 11-12 жовт. 2017 р. / М-во оборони України ; М-во освіти і науки України, Центр. НДІ озброєння та військової техніки Збройних Сил України. – Київ : Видавництво ДНУ УкрІНТЕІ, 2017. – 397, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос.
1196302
  Порфімович Ольга Леонідівна Проблеми координації діяльності засобів масової інформації та правоохоронних органів України : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08. / Порфімович Ольга Леонідівна; КГУ. – Київ, 2000. – 201л. – Бібліогр.:л.176-191
1196303
  Порфімович О.Л. Проблеми координації діяльності засобів масової інформації та правоохоронних органів України (за матер. україн. преси періоду незалежності) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Порфімович О.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики.. – Київ, 2000. – 18л.
1196304
  Порфімович О.Л. Проблеми координації діяльності засобів масової інформації та правоохоронних органів України (за матеріалами української преси періоду незалежності) : 10.01.08:Дис.на здоб.наукового ступеня канд.філологічних наук / Порфімович О.Л.; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 201л. – Бібліогр.: С.176-191
1196305
  Філіпенко А. Проблеми координації економічної політики в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 19. – ISSN 1728-6220
1196306
  Романюк Н.В. Проблеми коректорської підготовки щоденної газети "Запорозька Січ" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 75-79. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741


  "Висвітлено особливості та проблеми коректорської підготовки щоденної газети «Запорозька Січ» до друку, наголошено на специфіці роботи учасників редакційно-видавничого процесу. Основними проблемами є нерівномірне надходження авторських текстів у день, ...
1196307
  Анісімова Г.В. Проблеми користування пляжами за екологічним законодавством України: природно-правовий аспект // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 82-93. – ISSN 0201-7245
1196308
  Нашинець-Наумова Проблеми корпоративних відносин в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 39-40. – Бібліогр.: 12 назв
1196309
  Іоргачова М.І. Проблеми корпоративного кредитування в Україні // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 4 (60). – С. 59-62. – ISSN 1683-1942


  Доведено неспроможність вітчизняної банківської системи задовольнити існуючі потреби реального сектору у фінансових ресурсах. Висловлено думку про необхідність створення альтернативних механізмів фінансування корпоративного сектору.
1196310
  Чепель О.Д. Проблеми корпоративного представництва в контексті сучасних тенденцій розвитку парламентаризму // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 41-50
1196311
  Войцеховська Ю.В. Проблеми корпоративного управління в Україні та шляхи її вирішення / Ю.В. Войцеховська, В.В. Войцеховська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 244-247. – ISSN 0321-0499
1196312
  Лівак П. Проблеми корупції в медичній галузі України та передумови запровадження / П. Лівак, Л. Задорожня // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 81-84
1196313
  Поляков С.Ю. Проблеми корупції у Збройних Силах України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 80-83. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1196314
  Ольховая Н.А. Проблеми красоты (по роману П. Зюскинда "Запахи") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 277-282
1196315
  Бутук О. Проблеми кредитно-грошової політики в Україні : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 45-47
1196316
  Грошева В.К. Проблеми кредитної діяльності банківських консорціумів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 390-393. – ISSN 1563-3349
1196317
  Юхименко П. Проблеми кредитування аграрного бізнесу в умовах ринкової економіки / П. Юхименко, О. Загурський, М. Розпутня // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 4 (98). – С. 59-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
1196318
  Хохленко О. Проблеми кредитування вищої освіти в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 91-93
1196319
  Батковський В. Проблеми кредитування малого підприємництва // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 28-33. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1196320
  Філін О.С. Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в умовах економічної кризи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 201-205. – ISSN 2222-4459
1196321
  Єпіфанов А. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 39-45 : Табл., рис.
1196322
  Волошин О.А. Проблеми кризи співдружності як інтеграційного об"єднання у зовнішньоплоітичній доктрині та політичному дискурсі Росії середини 1990-х рр. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 458-467
1196323
  Ботіка Т. Проблеми кризових явищ в економічному житті Великої Британії початку XX ст. на сторінках "Вестника Европы" // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 9-10
1196324
  Чеботарьова Г.В. Проблеми криміналізаци суспільно небезпечних діянь у сфері медицини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 413-419. – ISSN 1563-3349
1196325
  Кубальський В.Н. Проблеми криміналізації кібертерористичних посягань // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 488-497. – ISSN 0869-2491
1196326
  Жовтяк Л. Проблеми криміналізації правопорушень в екологічній сфері // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 337-338. – ISBN 978-617-7069-17-0
1196327
  Матвійчук В. Проблеми криміналізації та декриміналізації діянь, що посягають на довкілля // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 219-224.
1196328
  Матвійчук В.К. Проблеми криміналізації та декриміналізації діянь, що посягають на навколишнє природне середовище // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 89-95
1196329
  Габуда А.С. Проблеми криміналізації шантажу / А.С. Габуда, О.В. Сав"юк // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 151-155. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1196330
  Чорний Проблеми криміналістичного аналізу організованої злочинносї діяльності поєднаної з вчиненяям вбивств / Чорний, А.В. Хірсін // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.101-106
1196331
  Патик Л.Л. Проблеми криміналістичного дослідження підробленого паспорта громадянина України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 10. – С. 34-36
1196332
  Шепітько В.Ю. Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів України / В.Ю. Шепітько, О.Ю. Булулуков, Г.О. Чорний // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 98-105. – ISBN 966-8467-41-8
1196333
  Гора І.В. Проблеми криміналістичного забезпечення досудового розслідування злочинів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 103-110. – ISSN 2310-9769
1196334
  Іщенко А.В. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів : Монографія / А.В. Іщенко, П І. Красюк, В.В. Матвієнко; Мін-во внутрішніх справ України; Нац. академія внутр. справ України; За ред. В.Д. Сущенка. – Київ, 2002. – 212с. – ISBN 966-74-74-57-7


  Теория литературы освещается в учебнике в ее специфичности и в ее связях с другими гуманитарными дисциплинами: эстетикой, историей общества, культурологией, аксиологией, семиотикой, лингвистикой, теорией межличностного общения, религиоведением
1196335
   Проблеми криміналістичної ідентифікації почерку у судовій експертизі / Кернякевич-Танасійчук, В.С. Сезонов, І.М. Ничитайло, М.А. Савчук // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 389-407. – ISSN 1993-0909


  Власноручний підпис як характеристика аутентифікації була юридично і суспільно визнана протягом століть і вже багато десятиліть використовується в криміналістичній області для ідентифікації автора. Підходи до біометричної аутентифікації користувача, ...
1196336
  Бахарева О. Проблеми кримінально- правової охорони прав інтелектуальної власності (промислової власності) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 48-52. – ISSN 2308-0361
1196337
  Моісеєв О.І. Проблеми кримінально-правового забезпечення охорони прав і свобод громадян України за кордоном // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 132-139. – ISBN 966-7196-06-2
1196338
  Крижановський О.М. Проблеми кримінально-правового захисту підприємництва // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 77-79. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Межі державного регулювання підприємницької діяльності окреслити складно, оскільки саме втручання залежить від конкретно-історичних умов, від результатів функціонування ринку і т.д. Разом із тим, варто говорити про міні-мальне використання ...
1196339
  Ментов М.І. Проблеми кримінально-правової караності за примушення працівника транспорту до невиконання своїх службових обов"язків (ст.280 КК України) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 266-271


  У цій статті мова йде про проблеми кримінально-правової караності за примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов‘язків. Невідповідність суворості санкцій загальної та спеціальної норм.
1196340
   Проблеми кримінально-правової кваліфікації : навч. посібник / [Арманов М.Г. та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 391, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд., та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7220-95-3
1196341
  Нікітенко В.М. Проблеми кримінально-правової кваліфікації діянь, пов"язаних із фальсифікацією доказів // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (54). – С. 58-69. – ISSN 2413-1342
1196342
  Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 50-68
1196343
  Харченко В. Проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності, пов"язаних із конфіденційністю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 86-93. – ISSN 0132-1331
1196344
  Бахарнеаа О.В. Проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної (промислової) власності // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 9-14. – ISBN 978-617-696-925-9


  У статті досліджено проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності у сфері промислової власності (промислових зразків, винаходів та корисних моделей) за Кримінальним кодексом України. Розглянуто і проаналізовано норми, що містить ...
1196345
  Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України : Автореф. дис. ... д-ра юридичних наук: 12.00.08 / Дудоров О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 34с. – Бібліогр.: 8 назв
1196346
  Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України : Дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Дудоров О.О.; КНУТШ. – Луганськ, 2007. – 528л. – Бібліогр.: л. 411-514
1196347
  Ємельянов В.П. Проблеми кримінально-правової протидії тероризму згідно з кримінальним кодексом України // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 87-104.
1196348
  Стрижевська А.А. Проблеми кримінально-правової характеристики дій, пов"язаних з використанням газових пістолетів (револьверів) і балончиків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 135-140. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  На підставі чинного законодавства обґрунтовується положення про необхідність визнати газові пістолети і газові балончики спеціальним видом зброї, прийняти закон України про зброю і в зв"язку з цим внести відповідні зміни і доповнення до чинних ...
1196349
  Озерський І.В. Проблеми кримінально-процесуального та адміністративного права України : наук.-практ. посібник / І.В. Озерський, В.В. Чумак. – Харків : Ніка-Нова, 2014. – 252 с. – Бібліогр.: с. 237-250, в підрядк. прим. та наприкінці частин. – ISBN 978-966-2526-85-1
1196350
  Мурзановська А. Проблеми кримінально-процесуальної відповідальності в контексті підвищення ефективності досудового провадження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 153-157
1196351
  Постульга В. Проблеми кримінально - правового захисту інформаційної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.23-25
1196352
  Копилян В. Проблеми кримінального покарання за жорстоке поводження з тваринами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 16-19.
1196353
  Сірий М.І. Проблеми кримінального процесу. Реформування досудового розслідування // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 459-462. – ISBN 978-966-171-322-1
1196354
  Чорний Р.Л. Проблеми кримінальної відповідальності за деякі суспільно небезпечні діяння проти основ національної безпеки України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 305-307. – ISBN 978-966-458-403-3
1196355
  Задоя К.П. Проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності з урахуванням змін, передбачених законом України від 21 лютого 2014 р. № 746-VII // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (164). – С. 16-26
1196356
  Панов М.І. Проблеми кримінальної відповідальності за насильство в сім"ї / М.І. Панов, В.В. Гальцова // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (195). – С. 19-28. – ISSN 2308-9636
1196357
  Сарнавський Олександр Проблеми кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння військовослужбовцем військовим майном // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 63-67.
1196358
  Дудоров О.О. Проблеми кримінальної відповідальності за незаконне полювання / О.О. Дудоров, Д.В. Каменський // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 84-97
1196359
  Андрушко П.П. Проблеми кримінальної відповідальності за перешкоджання законній діяльності журналістів та порушення недоторканності приватного життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103-105. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблемні питання кримінальної відповідальності за порушення права громадян на недоторканність їх приватного життя, а також за перешкоджання законній діяльності журналістів. Problem issues of criminal liability for violations of ...
1196360
  Дудоров О.О. Проблеми кримінальної відповідальності за підроблення документа // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 90-103
1196361
  Миронова В.О. Проблеми кримінальної відповідальності за порушення законів та звичаїв війни : Монографія / В.О. Миронова; Академія правових наук України, Ін-т вивчення проблем злочинності; Служба безпеки України, Ін-т оперативної діяльності та держ. безпеки. – Харків : Право, 2007. – 152с. – ISBN 978-966-458-013-4


  Пропонований посібник призначений допомогти студентам здобути системні знання з курсу середньовічної латинської мови та сформувати уміння перекладу оригінальних латиномовних творів середньовічних авторів (VІ—ХV ст.). У посібнику вміщено ...
1196362
  Терсіна О.Ф. Проблеми кримінальної відповідальності за порушення законодавства про тваринний світ // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 132-135. – ISBN 978-966-7178-01-8
1196363
  Таран О.В. Проблеми кримінальної відповідальності за посягання на об"єкти критичної інфраструктури в ядерній енергетиці / О.В. Таран, О.Г. Сандул // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки"; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герліга В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (83). – С. 58-67. – ISSN 2073-6231
1196364
  Ландіна А. Проблеми кримінальної відповідальності за проституцію або примушування чи втягнення до заняття проституцією // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.73-78
1196365
  Кубальський В.Н. Проблеми кримінальної відповідальності за публічні заклики до вчинення злочинів проти державного суверенітету // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (51). – С. 67-78. – ISSN 2413-1342
1196366
  Грек Б.М. Проблеми кримінальної відповідальності за рейдерство та шляхи // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 9 (96). – С. 4-9.
1196367
  Грек Б. Проблеми кримінальної відповідальності за рейдерство та шляхи їх вирішення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 75-81
1196368
  Давидович І.І. Проблеми кримінальної відповідальності за умисне вбивство з мотивів співчуття до потерпілого / І.І. Давидович, Кіпран, // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 131-133. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
1196369
  Кисленко Д.П. Проблеми кримінальної відповідальності за участь у рейдерських захопленнях // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (65). – С. 4-12. – ISSN 2222-5374
1196370
  Гринчак С.В. Проблеми кримінальної відповідальності за участь у транснаціональних організаціях, які займаються незаконною трансплантацією // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 133-139. – ISSN 0201-7245
1196371
  Мойсик Володимир Романович Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мойсик Володимир Романович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 221 л. – Додатки: л.: 222 - 221. – Бібліогр.: л.: 207 - 222
1196372
  Мойсик Володимир Романович Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мойсик В.Р.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1196373
  Макогонюк Ю. Проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 355-356
1196374
  Маланчук П. Проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 202-205. – ISSN 2524-0129
1196375
  Комель М.Ю. Проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб в умовах реформування українського законодавства // Правотворча та правозастосовча діяльність: теорія, практика, професійний досвід : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (3 берез. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 129-131. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-200-4
1196376
  Школьний В. Проблеми криптовалюти як об"єкта цивільних правовідносин // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 58-59
1196377
  Литвин О.Г. Проблеми культури мови професійного спілкування в освітньому процесі ВНЗ технічного профілю / О.Г. Литвин, Н.І. Голубкіна // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 57-65. – ISSN 2313-4437


  У статті досліджено проблеми культури професійного спілкування в українській науково-технічній мові, зокрема в освітньому процесі ВНЗ технічного профілю. Проаналізовано типові помилки, пов’язані з уживанням слів з невластивим значенням; розглянуто ...
1196378
  Литвин О.Г. Проблеми культури слова в засобах масової інформації / О.Г. Литвин, Н.І. Голубкіна // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 220-227. – ISSN 2313-4437
1196379
  Пазяк О. Проблеми культури сучасного мовлення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 249-260. – (Журналістика ; Вип. 4)
1196380
  Сидоренко О.Л. Проблеми культури якості освіти в парадигмі smart-освіти // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 197-199. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1196381
  Сидоренко О. Проблеми культури якості освіти в парадигмі smart education // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (96). – С. 45-47. – ISSN 1562-529Х
1196382
   Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф.; Нац. ун-т "Острозька академія" ; [редкол. Пасічник І.Д. (відп. ред.) та ін.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – 211, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1196383
  Дунай П. Проблеми культурної орієнтації в передмовах Андрія Ніковського до текстів європейського класика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 196-201
1196384
  Культенко В.П. Проблеми культурної політики в контексті техніки реконструкції Ж. Деріді // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 47-49
1196385
  Кирилюк З.В. Проблеми культурологічного підходу у вивченні зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-5. – Бібліогр.: с. 2-4
1196386
  Рогач Ф.І. Проблеми курсоутворення в системі монетарної і фіскальної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-63. – (Економіка ; Вип. 62)


  Аналізуються причини дефляційних проявів в економіці України, зроблено висновок про немонетарну їхню природу, обгрунтовується необхідність політики курсоутворення НБУ яка б діалектично поєднували в собі елементи режиму фіксованого і плаваючого ...
1196387
  Олексюк Б. Проблеми курсоутворення в Україні // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 85-90
1196388
  Терлецька О.В. Проблеми ландшафтно-екологічного дослідження і оцінювання урбосистем на прикладі Дрогобича // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 10-15. – ISSN 0868-6939
1196389
  Петлін В.М. Проблеми ландшафтно-картографічної інтерпретації просторової мінливості даних // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 3 (103). – С. 16-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1196390
  Волонцевич О.О. Проблеми ландшафтного диференціювання орнітокомплексів міста Харкова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 269-277 : табл. – Бібліогр.: 20 назв.
1196391
   Проблеми ландшафтного різноманіття України : Збірник наукових праць. – Київ, 2000. – 400с. – ISBN 966-02-1799-4
1196392
  Петлін В.М. Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 5-10. – ISSN 0868-6939
1196393
  Комаров В. Проблеми латинського нотаріату: український досвід нормоутворення / В. Комаров, В. Баранкоси // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С.129-141. – ISSN 1993-0909
1196394
  Ярова В.В. Проблеми легалізації доходів населення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 57-62. – ISSN 2221-1055
1196395
  Доброва Н.В. Проблеми легалізації заробітної плати в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 213-221. – ISSN 2313-4569
1196396
  Гайдуцький А.П. Проблеми легалізації потоків міграційного капіталу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 36-40 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
1196397
  Швець В. Проблеми легалізації тіньових капіталів та їх інвестування в економіку України / В. Швець, Н. Чуба // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 251-256. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1196398
  Нагорська О.Ф. Проблеми легітимації державної влади в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 78-82.
1196399
  Мартинюк Роман Проблеми легітимації змішаної форми правління в сучасній Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 52-57
1196400
   Проблеми легітимації інституту лобіювання в Україніі та шляхи їх розв"язання / Федоренко В.,Базілевич Д. [ та ін. ] ; Мін. юст. України ; Департамент конституційного та адміністративного права ; Програма сприяння Парламентиу 2 ; [ за заг. ред. В. Федоренка ]. – Київ : СПД Москаленко О.М., 2009. – 108с. – Авт. зазнач. на звороті ттит. арк. – ISBN 978-966-2214-22-3
1196401
  Авраменко В.В. Проблеми легітимації конституції ЄС у Французькій Республіці в контексті національної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 144-148


  В статті розглянуто договір, що засновує Конституцію для Європи. Вона була прийнята державами-членами Європейського Союзу в Брюсселі 17 та 18 червня 2004 року. У травні 2005 року Конституція була відхилена на референдумі у Франції.
1196402
  Черненко Г.А. Проблеми лексикографічного опису займенників ТИ і ВИ // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 367-371


  Автор аналізує сучасні норми вживання українських займенників другої особи однини Ви та ти і систематизує семантичну, прагматичну та синтагматичну інформацію, яка повинна бути представлена у їхніх словникових дефініціях. Автор анализирует современные ...
1196403
  Пальчевська О.С. Проблеми лексикографічного опису та перекладу номінацій "народної мови" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 307-313. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1196404
  Сімович О. Проблеми лексикографічної репрезентації символу в діалектних словниках // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 131-134
1196405
  Марфін М.І. Проблеми лектора-прочатківця вищого навчального закладу // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 33-36 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1196406
  Стуконог Я. Проблеми лібералізації газового ринку ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 229-230
1196407
  Литвиненко Н.П. Проблеми лібералізації зовнішньоекономічної політики України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглянуто актуальні проблеми реформування зовнішньоекономічної політики в умовах залучення України до міжнародного поділу праці. Особливу увагу приділено найсуттєвішим недолікам зовнішньоекономічної діяльності. Визначено ступінь зовнішньої відкритості ...
1196408
  Чухлата Ж.Г. Проблеми лідерства в умовах постіндустріальної економіки // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 61. – C. 203-212. – ISSN 2075-4892
1196409
  Гарагонич О.В. Проблеми ліквідації акціонерного товариства внаслідок банкрутства // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 207-210. – ISBN 978-617-7605-90-3
1196410
  Ославський М.І. Проблеми ліквідації дуалізму виконавчої влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 199-203. – ISSN 1563-3349
1196411
  Чабан М. Проблеми ліквідації права колективної власності на землю в Україні // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 376-379. – ISBN 978-966-7957-24-7
1196412
  Аврамчук Л.А. Проблеми ліквідності банківської системи України та її вплив на продовольчу безпеку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 2. – С. 10-14
1196413
   Проблеми лінгвістики тексту. – Чернівці, 1996. – 32с.
1196414
  Космеда Т. Проблеми лінгвістики тексту: інтерпретація категорії інтимізації // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 103-108. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1196415
  Комарова Л. Проблеми лінгвістичного забезпечення кіберфізичних систем нанотехнологій в загальній системі національної безпеки держави / Л. Комарова, Т. Дорошенко // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Чернюх Б.В., Голубовська І.О., Руда Н.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 18. – С. 70-82. – ISSN 2411-1562


  Статтю присвячено аналізу перспектив взаємодії нанотехнології й прикладної лінгвістики у сфері функціонування інформації в автоматизованих наносистемах різних типів, зокрема використанню лексичних одиниць семантичного поля – «нанотехнології», ...
1196416
  Прадід Ю.Ф. Проблеми лінгвістичної експертизи усного й писемного мовлення в дослідженнях українських учених // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 166-171. – ISBN 966-8467-20-5
1196417
  Цицалюк Н.М. Проблеми лінгвістичної палеонтології в українському мовознавстві // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 2 (182). – С. 167-178
1196418
  Маньковська Т.О. Проблеми лінгвоукраїністики в науковій спадщині Ватрослава Ягича / Тетяна Маньковська. – Тернопіль : Джура, 2007. – 228с. – ISBN 978-966-8650-57-4
1196419
  Печуляк В. Проблеми лісокористування у цілях, не пов"язаних з підприємницькою діяльністю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 171-174
1196420
  Михед Тетяна Проблеми літературного канону та концептуальність дитячої літератури // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 64-72. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проблемы формирования канона детской литературы, его принципиальное отличие от "взрослого" канона, необходимость изменения принципов составления учебных программ, своеобразие национального варианта изучения детской зарубежной литературы и значимость ...
1196421
  Мхитарян Ольга Проблеми літературного розвитку учнів зі слабкими навчальними досягненнями // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 30-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті подано психолого-педагогічний аналіз різноманітних проблем літературного розвитку учнів з низьким рівнем навчальних досягнень. Визначено основні етапи створення словесником програми подолання учнівського відставання в навчанні та розкрито її ...
1196422
  Лазебник Ю. Проблеми літературної майстерности в журналістиці : Дис... докт. філол.наук: / Лазебник Ю.;. – К., 1963. – 267л.
1196423
  Лазебник Ю.А. Проблеми літературної майстерності в журналістиці / Ю. Лазебник. – Київ : Політвидав України, 1963. – 266 с.
1196424
  Погорілий С. Проблеми ліцензування та акредитації в галузі ІТ-освіти / С. Погорілий, С. Теленик // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 28-33. – ISSN 1682-2366
1196425
  Коновалова В.О. Проблеми логіки і психології у слідчій тактиці / В.О. Коновалова. – Харків, 1965. – 140с.
1196426
  Проненко Є Т. Проблеми логістики постачання аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 45-48. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1196427
  Сергієнко О.В. Проблеми локально-правового регулювання питань служби в органах місцевого самоврядування та правового статусу посадових осіб // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 190-198. – ISSN 0201-7245
1196428
  Огнєва Т.К. Проблеми людини у філософії і культурі Україри 17 століття : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Огнєва Т. К.; КУ. – К., 1996. – 21л.
1196429
  Домаєва Т. Проблеми людської моральності і злочину у творах В. Підмогильного // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 171-180. – ISBN 978-966-306-020-4
1196430
  Уразовська О.М. Проблеми м"ясопереробної галузі України в умовах фінансової кризи / О.М. Уразовська, А.С. Струпова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 71-77. – ISSN 2310-5534
1196431
  Гузар Б.С. Проблеми майнового оподаткування в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 95-100. – ISSN 2221-1055
1196432
  Гринів Л.С. Проблеми макроекономічного моделювання в системі нових концепцій розвитку // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник. – Львів ; Луцьк, 2008. – № 5. – С. 13-18. – ISBN 966-8460-14-6
1196433
  Козюк В. Проблеми макроекономічнолї політики у світлі формування глобальної рівноваги // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 53-60. – ISSN 0131-775Х
1196434
   Проблеми малих міст України: розвиток самоврядування і реформування місцевого господарства в контексті національних традицій і світового досвіду : Матеріали міжнар. науково-практичної конференції (Злочів - Львів, 27-28 травня 2000 р.). – Львів : Державність, 2000. – 228с. – ISBN 966-95155-1-3
1196435
  Дернова І.А. Проблеми малого та середнього бізнесу в умовах пандемії COVID-19: європейський вимір / І.А. Дернова, Т.М. Боровик // Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; ed. board: Ihor Oleksiv, Olga Melnyk, Khrystyna Peredalo [et al.]. – Львів, 2022. – Vol. 4, N 1. – С. 57-70. – ISSN 2707-5710
1196436
  Слюсаренко Е. Проблеми маніпуляції свідомостю в політичних процесах:: сучасний досвід // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 134-137
1196437
  Белоусова І. Проблеми маржинального аналізу економіки підприємств // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 228-231. – ISSN 1815-3232
1196438
  Олійник Я.Б. Проблеми маркетингу в регіональних продовольчих комплексах України / Я.Б. Олійник, О.Д. Краєвий // Маркетинг: теорія і практика: Матер.Ш Міжнар. наук.- практ. конф
1196439
   Проблеми маркування продукції з використанням генетично модифікованих організмів (ГМО) в Україні та світі / Т.І. Білик, К.В. Лисенко, Ю.П. Топчій, О.О. Гнатюк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 11-12 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
1196440
  Шапошникова І.В. Проблеми масовизації вищої освіти в умовах сьогодення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 98-101. – ISSN 2077-1800
1196441
  Коваль Ю.М. Проблеми матеріально-технічного забезпечення Галицької Армії на Наддніпрянщині (1919 р.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 123-128. – ISSN 0321-0499
1196442
  Тименко В. Проблеми матеріально-художньої культури у творчій спадщині Г. Земпера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 109-114
1196443
   Проблеми матеріального стимулювання і підвищення народного добробуту в період будівництва комунізму. – Київ, 1967. – 336 с.
1196444
  Красноносова О.М. Проблеми матеріального стимулювання персоналу промислових підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.48-52
1196445
  Дмитрук О.В. Проблеми матеріального стимулювання праці в закладах охорони здоров"я України в процесі провадження реформ / О.В. Дмитрук, Т.А. Зінкевич // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 44-47 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
1196446
  Чепелевська Л.а. Проблеми медико-демографічної ситуації та заходи з її покращення / Л.а. Чепелевська, О.М. Дзюба // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2017. – № 1 (71). – С. 19-23. – ISSN 1681-2786
1196447
  Шепітько В.Ю. Проблеми медичної криміналістики у працях професора М.С. Бокаріуса / В.Ю. Шепітько, М.В. Шепітько // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 7-8


  "Професор М. С. Бокаріус є фундатором криміналістичного напрямку у вітчизняній судовій медицині, використання медичних знань (знань лікарів) для криміналістичних цілей".
1196448
  Зражевська Н. Проблеми медіа-культури у зв"язку з розвитком масової комунікації і масової культури // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 108. – С. 130-140. – (Філологічні науки)
1196449
  Іллюк Н. Проблеми медіаосвіти в Україні в контексті євроінтеграції // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – C. 79-83


  Стаття присвячена проблемі становлення та розвитку медіаосвіти в Україні як важливого складника розвитку інформаційного суспільства. This article is dedicated to the problem of the establishment and developing of media education in Ukraine as one of ...
1196450
  Ячнюк М.О. Проблеми менеджменту екотуристичної діяльності в Чернівецькій області / М.О. Ячнюк, В.Я. Вацеба, О.Б. Франків // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 263-268 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1196451
  Гронська Н. та інш. Проблеми менеджменту інвестиційно-інноваційної діяльності // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.42-44. – ISBN 966-654-085-1
1196452
  Грищук А. Проблеми менеджменту неприбуткових організацій в Україні / А. Грищук, О. Підлужна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 323-327. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1196453
  Супрун Д.М. Проблеми меншин в сфері пріоритетних питань міжнародного захисту прав людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 28-33. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1196454
  Ясишева В. Проблеми методики викладання облікових дисциплін / В. Ясишева, Н. Головай // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1/2. – С. 78-87. – ISSN 2410-0706
1196455
  Скок А.Г. Проблеми методики викладання психології // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 122-126. – (Серія : Психологічні науки)
1196456
  Корнієнко О.М. Проблеми методики виявлення пріоритетів внеску у науково-технічний прогрес / О.М. Корнієнко, О.П. Лютий // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 1 (37). – С. 3-7. – ISSN 2077-9496
1196457
  Гончарук В. Проблеми методики навчання українського народознавства // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 163-171. – ISSN 2313-8505
1196458
  Папуша І.О. Проблеми методики розслідування незаконного обігу наркотичних засобів у сучасних умовах // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 177-179
1196459
   Проблеми методичного забезпечення формування національної екологічної мережі України / О.В. Клімов, Д.О. Клімов, І.М. Гайдріх, Г.С. Надточій // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко ; редкол.: Адаменко М.І., Аніщенко Л.Я., Василенко С.Л. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 38. – С. 121-132. – ISBN 978-966-1511-50-6
1196460
  Коритник Л.П. Проблеми методичного забезпечення формування собівартості державних послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (289). – С. 108-121 : табл. – Бібліогр.: Ббліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1196461
  Заюкова М.С. Проблеми методології визначення фінансової стійкості підприємств в умовах перехідної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-53. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему формування комплексного показника оцінки фінансової стійкості підприємства з урахуванням особливостей впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.
1196462
  Стороженко І.С. Проблеми методології дослідження воєнного мистецтва у Визвольній війні українського народу середини XVII ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 135-145. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1196463
  Бортнікова А. Проблеми методології дослідження інституту міського самоврядування в умовах запровадження магдебурзького права (на прикладі Волинської обл.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 5/6 (91/92), вересень - грудень. – C. 393-405. – ISSN 2524-0137
1196464
  Євтушевський В.А. Проблеми методології дослідження корпоративного управління в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 17-24


  В статті розкриваються основні методологічні проблеми дослідження корпоративного управління в Україні. Розглядаються підходи іноземних та вітчизняних вчених щодо суті корпоративного управління. Визначаються суб"єкти та об"єкти корпоративного управління ...
1196465
  Єрмоленко І. Проблеми методології дослідження правових феноменів у творчості Б.Кістяківського // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 126-129
1196466
  Спиця Н.В. Проблеми методології дослідження процесів самоорганізації суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 178-193. – ISSN 2072-1692
1196467
  Бабець І.Г. Проблеми методології дослідження сталого розвитку регіону в контексті економічної безпеки / І.Г. Бабець, С.В. Сергієнко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 121-127. – ISSN 2306-546X


  Метою статті є виявлення проблем методології дослідження сталого розвитку та обґрунтування методичних підходів до оцінки сталого розвитку відповідно до критеріїв економічної безпеки. Обґрунтовано сутність сталого розвитку регіону в контексті ...
1196468
  Гаврилюк Я. Проблеми методології загальної теорії держави і права // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 8-10
1196469
  Носік В.В. Проблеми методології й методики дослідження, вивчення та викладання аграрного, земельного і екологічного права в Україні // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 47-50. – ISBN 978-966-419-269-6
1196470
  Панов М.І. Проблеми методології науки кримінального права : вибр. наук. праці / М.І. Панов ; [уклад.: Г.М. Анісімов, В.В. Гальцова ; передм. О.В. Петришина, В.І. Борисова] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 471, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-314-4
1196471
  Пилипенко О.І. Проблеми методології обліку інновацій на прикладі підприємств стартапів // XIV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930-14.03.2002) "Розвиток.. : тези доп. учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2016. – С. 45-49. – ISBN 978-617-571-127-9
1196472
  Лорткян Е.Л. Проблеми методології соціалістичного планування в ращянській економічній літературі / Е.Л. Лорткян. – Харків, 1971. – 39с.
1196473
  Панов М.І. Проблеми методології формування категоріально-понятійного апарату юридичної науки // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С.3-13. – ISSN 2224-9281
1196474
  Невольніченко А.І. Проблеми методологіного забезпечення воєнно-наукових досліджень // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 151-152
1196475
  Тропак Ю.А. Проблеми методологічного забезпечення управління діяльністю підприємств транспортного машинобудування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 274-281


  В цій статті проаналізоване методологічне забезпечення управління підприємствами транспортного машинобудування за умов глобалізації діяльності господарських структур і вступу України в СОТ, виокремлен і ключові засади планування діяльності підприємств ...
1196476
   Проблеми методу, жанру і стилю. – Дніпропетровськ
Вип. 4. – 1979
1196477
  Шаульська Г.М. Проблеми механізмів зворотного зв"язку між органами місцевого самоврядування та територіальними громадами // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 116-122. – ISSN 2220-1394
1196478
  Паливода Є. Проблеми механізму акцизного оподаткування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 293-295
1196479
  Ковальчук Т.Г. Проблеми механізму гарантування права власності на землю // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 99-101
1196480
  Боровик П. Проблеми механізму державного соціально-пенсійного забезпечення в Україні / П. Боровик, П. Бечко, І. Коваленко // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 75-83 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
1196481
  Топузов В. Проблеми механізму реалізації прав і свобод людини та громадянина в рамках Конституції України // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 512-515
1196482
  Голуб В.М. Проблеми механізму регулювання та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 162-167. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
1196483
  Захарченко А.М. Проблеми мирного врегулювання на Близькому Сході в контексті американсько-російських відносин // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 159-164
1196484
   Проблеми миру та безпеки в діяльності міжнародних організацій: до 40-річчя Гельсінського заключного акта // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 10-13. – (Історичні науки)


  Круглий стіл ,який відбувся наприкінці вересня в Інституті всесвітньої історії Національної академії наук України. У заході взяли участь фахівці Інституту, українські дипломати, викладачі КНУ імені Тараса Шевченка Олег Машевський та Наталія Городня.
1196485
  Калмикова Л.О. Проблеми мислення, мовлення і внутрішнього діалогізму особливости // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 185-198. – ISSN 2309-1797
1196486
  Керц О.І. Проблеми мистецтва на шпальтах католицької періодики (на прикладі видання "Католицький вісник" ("Парафіяльна газета") за 1993-2011 роки) . // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 164-168


  У статті розглянуто підходи римо-католицьких мас-медіа України до висвітлення проблем мистецтва. The article considers approaches of Roman Catholic mass media of Ukraine to art problems. В статье рассмотрены подходы римо-католических масс-медиа ...
1196487
  Оніщик Ю. Проблеми митного законодавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 274-279. – ISSN 0132-1331
1196488
  Авраменко Н.Л. Проблеми митного контролю в контексті європейської інтеграції України / Н.Л. Авраменко, Т.М. Дорошенко, М.Е. Матвеєв // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 55-60. – ISSN 2306-6806
1196489
  Корнєва Є.В. Проблеми митного контролю, що виникають при застосуванні вексельної форми розрахунків при ввезенні іноземних інвесицій на митну територію України / Є.В. Корнєва, І.В. Сало // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 5. – С. 42-47
1196490
  Коваль Л. Проблеми митної вартості товарів в контексті гармонізації обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності / Л. Коваль, М. Коваль // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 109-116. – ISSN 2410-0706
1196491
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 1997
1196492
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 1997
1196493
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 1998
1196494
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 1998. – ІМВ отримав журнал укр. та англ. мовами
1196495
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 1998. – ІМВ отримав журнал англ. мовою
1196496
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 1998
1196497
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 2. – 1999
1196498
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 3. – 1999
1196499
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 4. – 1999
1196500
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 1. – 1999
1196501
   Проблеми міграції (англ. м.) : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 2. – 1998. – ІМВ отримав журнал укр. та англ. мовами
1196502
   Проблеми міграції (англ.) : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 4. – 1999
1196503
  Кузьмін П. Проблеми міграції в країни ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 124-125.
1196504
  Міненко В. Проблеми міграції населення в контексті процесів соціалізації економічного розвитку (на матеріалах Харківської області) / В. Міненко, Я. Сагач // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 45-48. – ISSN 1728-9343
1196505
  Гуцол О.І. Проблеми міграції населення у структурі українсько-російських міждержавних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.27-31
1196506
  Гуцол О.І. Проблеми міграції населення у структурі українсько - російських міждержавних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.27-32
1196507
   Проблеми міграції та повернення депортованих в Україну : Матеріали міжнародного симпозіума 14-15 березня 1997. – Київ : Freedom House, 1997. – 200с. – ISBN 966-95257-3-Х
1196508
  Павлів-Самоїл Проблеми міграції у контексті вступу України в ЄС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 58-62. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1196509
  Старух А.І. Проблеми міжбюджетної політики та напрями її реформування // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 82-88. – (Економічні науки ; № 24). – ISSN 2219-7915
1196510
  Топалов А.Д. Проблеми міжгалузевих відносин сільського господарства в ринкових умовах : економіка та управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 132-136 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1196511
  Харченко Л.В. Проблеми міжелітної консолідації в умовах ментального плюралізму українського суспільства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 305-309. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1196512
  Мазука Л.І. Проблеми міжетнічної толерантності в Автономній Республіці Крим // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 43-47
1196513
  Петровська Л.Є. Проблеми міжкультурної і міжмовної відповідності невербальних засобів спілкування (на прикладі жестів ствердження і заперечення у південних слов"ян) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 134-138
1196514
  Овчаренко Л.М. Проблеми міжкультурної комунікації з точки зору лінгвістики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 123-127. – ISSN 2522-493Х
1196515
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 5. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1196516
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 10/11. – 2015. – 512 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196517
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 12. – 2017. – 420 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Політичні науки)
1196518
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 13. – 2018. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: політичні науки)
1196519
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 14. – 2018. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: політичні науки)
1196520
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 15. – 2019. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: політичні науки)
1196521
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 16. – 2019. – 393 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: політичні науки)
1196522
  Цибульський Ю. Проблеми міжнародно-правового забезпечення екологічного планування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 154-160. – ISSN 1993-0909
1196523
  Андріїв В. Проблеми міжнародно-правового захисту трудових прав дітей і підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 6-9. – (Юридичні науки ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано міжнародно-правові акти, що регулюють трудові відносини дітей і підлітків, а також проблеми їхнього міжнародно-правового захисту. Доведено, що дитяча праця вважається працею, виконання якої є шкідливим і небезпечним для дитини і ...
1196524
  Калакура В.Я. Проблеми міжнародно-правового регулювання міждержавного усиновлення // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 69-75. – (Юридичні науки ; № 3)
1196525
  Камінська Н.В. Проблеми міжнародно-правового статусу сучасних регіонів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 101-108
1196526
  Вергун В.А. Проблеми міжнародного бізнесу в економічній нобелелогії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 32-44. – ISSN 2308-6912
1196527
  Лукіша К. Проблеми міжнародного всиновлення українських дітей іноземцями // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 244-246. – ISBN 978-617-7069-14-9
1196528
  Коваль Т.М. Проблеми міжнародного оподаткування // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 104-105
1196529
  Тертишник В. Проблеми міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства / В. Тертишник, О. Тертишник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С125-128
1196530
  Ісакович С.В. Проблеми міжнародної безпеки в концепції нової Конституції України // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1992. – № 1 (1). – С. 39-51


  Автор розглядає питання міжнародної безпеки і пропонує концептуальні положення для включення в новий Основний Закон.
1196531
  Коломієць Т.В. Проблеми міжнародної безпеки в сучасному світі = Gegenvartige probleme der internationalen sicherheit : Навчально-методичні матеріали з німецької мови / Т.В. Коломієць; Дипломатична академія України при Мін-ві закордонних справ України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 96с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
1196532
  Желєзняк І. Проблеми міжнародної безпеки і глобальна стратегія США на початку постбіполярної епохи // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 21-22
1196533
  Вербицька Г. Проблеми міжнародної заборгованості на глобальних фінансових ринках // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 77-84. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1196534
  Лутковська А. Проблеми міжнародної правової допомоги в реалізації права на справедливий судовий розгляд // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 539-541
1196535
  Верхогляд О. Проблеми міжнародної співпраці у сфері вищої освіти: контроль за якістю освіти. Національний і міжнародний аспект / О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовський // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 15-23. – ISSN 1682-2366


  Піднімаються питання підвищення ефективності взаємодії ВНЗ різних країн, контролю й оцінки якості освіти, ліцензування й акредитації ВНЗ у країнах світу.
1196536
  Кравченко В. Проблеми міжнаціональних взаємин у повісті "Тарас на Аралі" У. Бекбаулова // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 110-114. – ISBN 978-617-7196-23-4
1196537
  Бландіньєр Ж.-П. Проблеми містобудування та благоустрою території // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 3. – С.3-6
1196538
  Толуб"як В. Проблеми місцевих бюджетів та необхідність удосконалення міжбюджетних відносин // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.191-199
1196539
  Батанов О.В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті реалізації принципу верховенства права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-68.
1196540
  Молінська Б.В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні: реформа децентралізації // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – C. 251-252. – ISBN 978-617-8037-71-0
1196541
  Якимчук Н.Я. Проблеми місця інституту права власності на публічні фонди коштів у сисмтемі права України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.87-93. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1196542
  Кузьменко О. Проблеми місця та змісту адміністративного процесу в системі права / О. Кузьменко, В. Чорна // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 110-120. – ISSN 1026-9932
1196543
  Найден О. Проблеми міфологізації і деміфологізації в українській культурі (пастуші плачі: фольклорний і Тарас Шевченко // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (343), травень - червень. – С. 45-47. – ISSN 0130-6936
1196544
  Боярська Л.В. Проблеми міфологічного мислення в дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" і "Зелені млини" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 28-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглядаються особливості поетики дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" і "Зелені млини", зокрема прийоми міфологізації твору.
1196545
  Багіров С.Р. Проблеми множинності причин та кумулятивної каузальності при встановленні причинного зв"язку у злочинах проти довкілля // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 67-72. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1196546
  Боровик П.М. Проблеми мобілізації власних податкових надходжень бюджетів місцевих громад в Україні / П.М. Боровик, С.М. Колотуха // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 15-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1196547
  Романюк О.В. Проблеми мови та якостыі освіти // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 107-114. – ISSN 2227-7242
1196548
  Сидорчук Н. Проблеми мови, історії та літератури на сторінках народовської преси 1860-1900 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 177-179. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1196549
  Зеленська О. Проблеми мовних контактів і видів міжмовних зв"язків у працях професора Ю.О. Жлуктенка (до сторіччя від дня народження) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 105-110. – ISSN 2522-493X
1196550
  Гейко Т.М. Проблеми мовно-культурної взаємодії: роль культурологічних запозичень у мовній картині світу / Т.М. Гейко, О.Д. Федченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 89-95
1196551
  Ткачова А.В. Проблеми мовно-культурної комунікації у п"єсі Петера Хандке "Quodlibet" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 173-176
1196552
  Карпенко М.О. Проблеми мовної взаємодії в контексті перекладознавства // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1196553
  Карпенко М.О. Проблеми мовної взаємодії в контексті перекладознавства // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 143-146. – ISBN 966-7890-03-1
1196554
  Підкопай Т. Проблеми мовної глобалізації та їх відображення у сучасних лексичних системах / Т. Підкопай, Л. Черняк // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 28-30
1196555
  Грицюта Н.М. Проблеми мовної етики реклами // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 82-96


  Етична некоректність мови соціальних комунікацій, їх безграмотність і брак моральної свідомості - болюче й актуальне питання, оскільки впливає на формування і стан вітчизняної масової культури. Реклама, що є однією з найпоши реніших субкультур ...
1196556
  Малікова О.В. Проблеми мовної інтерференції у міжкультурній комунікації / О.В. Малікова, О.В. Йолкіна // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 396-404. – ISBN 966-581-481-8
1196557
  Пентилюк М.І. Проблеми мовної культури в науковому доробку І. Огієнка / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 169-173. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті проаналізовано проблеми мовної культури, висвітлені в науковому доробку І. Огієнка, їх значення для розвитку української мови загалом та культури української мови зокрема.
1196558
  Балабін В.В. Проблеми мовної підготовки в Збройних Силах України // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 42-46.
1196559
  Семиколєнова С.В. Проблеми моделювання в стратегічному управлінні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 13 пунктів
1196560
  Вовк Роман Проблеми моделювання міжнародних відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 235-238. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1196561
  Алєксєйчук В.І. Проблеми моделювання при огляді місця події // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 170-177. – ISSN 0201-7245
1196562
  Калмикова Л. Проблеми моделювання процесів аудіювання у світовій психолінгвістиці / Л. Калмикова, Н. Харченко, І. Мисан // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – C. 160-198. – (Psychology ; vol. 26, issue 1). – ISSN 2309-1797
1196563
  Білоусова О.О. Проблеми моделювання системи протидії злочинності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 272-277
1196564
  Ковтуненко Е.С. Проблеми моделювання трансформаційного процесу в сучасних соціологічних теоріях // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  У руслі структуралістської парадигми була розроблена теорія фазси стемної трансформації. Автором цієї теорії є німецький соціолог та політолог Вольфганг Меркель.
1196565
  Лісова Л.А. Проблеми моделювання шельфових екосистем // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 214-220. – ISSN 0868-6939
1196566
  Солових В.П. Проблеми модернізації державного управління в контексті постіндустріального суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 71-76. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1196567
  Найдьонов І.М. Проблеми модернізації ефективності освіти // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 54-57
1196568
  Мицик Л. Проблеми модернізації змісту освіти в умовах європейської інтеграції вищої школи України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 77-81.
1196569
  Ляшенко О.І. Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 4 (101). – С. 5-11. – ISSN 2304-0629
1196570
  Семенчук Д.В. Проблеми модернізації інвестиційної політики України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 75-83
1196571
  Антонюк Д.А. Проблеми модернізації інфраструктури підприємництва України в контексті євроінтеграційних процесів // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 193-195
1196572
  Даниляк О.О. Проблеми модернізації конституційних форм безпосереднього народовладдя в Україні / О.О. Даниляк, В.С. Караваєв // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 30-34. – ISSN 2220-1394
1196573
  Бенчак О. Проблеми модернізації навчального процесу при підготовці фахівців з міжнародних відносин // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 169-177. – ISSN 2218-5348
1196574
  Костюк Т.О. Проблеми модернізації освіти в Україні в рамках Болонського процесу // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 88-92
1196575
  Попова О.Б. Проблеми модернізації освіти і мультикультурність // Матеріали науково-практичної конференції "Діалог культур: дослідження, практики, виклики" : 3-5 жовт. 2011 р. / "Діалог культур: дослідження, практики, виклики", наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2011. – С. 168-170
1196576
   Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції: Київ, 20-21 лютого 2004 р. – Київ : Європейський університет, 2004. – 197с.
1196577
  Щерба І. Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 333-338. – ISSN 2218-5348
1196578
  Ващук О.М. Проблеми модернізації освітньої політики України у контексті Болонського процесу / О.М. Ващук, В.О. Нелюбов // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 155-156. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)


  Статья посвящена проблемам евроинтеграции образовательной системы Украины.
1196579
  Терещенко М. Проблеми модернізації підготовки менеджерів з інновацій в контексті реформування системи освіти в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 329-333. – ISSN 2076-1554
1196580
  Гусаров К.В. Проблеми модернізації процесуальної форми касаційного провадження в цивільному процесі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 158-167. – ISSN 0201-7245
1196581
  Кутузова Г.І. Проблеми модернізації регіональної системи університетської освіти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 50-53. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1196582
  Биваліна М.В. Проблеми модернізації та реконструкції міських територій забудованих великопанельними будинками перших серій // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 146-151. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1196583
   Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України : тези доповідей науково-практичної конф., Київ 27-28 травня 2010 року / [ відп. ред. ] : В. Ковтунець ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Ком. з питань науки та освіти ВРУ, Міжн. фонд "Відродження", Всеукраїнська громадська орган. "Ін-т виробничого права", Т-во конституційного права. – Київ : Нора-Друк, 2010. – 216 с. – ISBN 978-966-2961-54-6
1196584
  Федорчук Е.І. Проблеми модульно-рейтингового оцінювання навчальної діяльності студентів у світлі входження України в Болонський процес / Е.І. Федорчук // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С.267-276.
1196585
  Сененко А.І. Проблеми молодих учених Національної академії наук України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 71-73. – ISSN 1027-3239
1196586
  Герасимова Т.І. Проблеми молоді з інвалідністю в сучасних умовах економічної нестабільності // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 109-111. – ISBN 978-966-654-490-5
1196587
  Пачковський Ю.Ф. Проблеми молоді: соціолого-психологічні аспекти вивчення та діагностики : Науково-методичний збірник / Ю.Ф. Пачковський, І.О. Корнієнко; МФ "Відродження"; Асоціація практикуючих психологів Львівської області. – Львів : ВНТЛ, 1999. – 76с. – ISBN 966-7148-76-9
1196588
   Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання / [ред. та упоряд. : Л. Кудіна, Л. Яцюк ; відп. за вип. Л. Кудіна]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2011. – 64 с. : табл., іл.
1196589
  Кучина Н.І. Проблеми молодіжного дозвілля в Україні та шляхи їх вирішення / Н.І. Кучина, Е.В. Манелюк // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – C. 6-19. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 57). – ISSN 2410-5333
1196590
  Бєльська Т.В. Проблеми молодого покоління: "waithood generation" та NEET / Т.В. Бєльська, Ю.І. Малюхова // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 75-93. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1196591
  Костюк О. Проблеми монетарної комунікації в контексті перспектив реалізації інфляційного таргетування // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 20-27


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
1196592
  Макаренко М.І. Проблеми монетарної підтримки економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються процеси, що характеризують рівень економічного росту в Україні, і їх залежнісь від грошово-кредитної політики та інших макроекономічних показників. In the articles the processes are considered which characterize a level of ...
1196593
  Юхименко П.І. Проблеми монетизації економіки України : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 11-20. – Бібліогр.: 18 назв
1196594
  Єщенко П.С. Проблеми монетизації цифрового контенту / П.С. Єщенко, В.В. Жебка, С.В. Ступак // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1 (9). – С. 22-27
1196595
  Романенко Проблеми моніторингу в освіті / Романенко, А, . // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 56. – С. 3-9. – ISBN 966-8847-12-1
1196596
  Соколовська А.М. Проблеми моніторингу ефективності надання податкових пільг в України : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 42-53 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1196597
  Теклюк Р.В. Проблеми моніторингу здоров"язберігаючої компетентності сучасних підлітків / Р.В. Теклюк, І.В. Сергета // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
1196598
  Колотило О.Д. Проблеми моніторингу ризику в умовах вітчизняного ринку страхування // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 135-138. – Бібліогр.: 2 назв
1196599
  Станько Н.Л. Проблеми монополії та механізми її вивялення в національній економіці // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.72-75. – ISBN 5-7763-2435-1
1196600
  Лукінова Ю. Проблеми моралі та виховання у творчості Арістофана (за комедією "Хмари") // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 310-313. – ISBN 978-966-171-783-0
1196601
  Майстренко С.В. Проблеми моралі та християнської етики у драматичній спадщині М. Кропивницького // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 25-28. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
1196602
  Атаманюк І.В. Проблеми моралі у роботі З. Баумана "Мислити соціологічно" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 9-11
1196603
  Нападиста Валентина Григорівна Проблеми моралі у філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.07 / Нападиста Валентина Григорівна; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2000. – 230л. – Бібліогр.:л.167-191
1196604
  Нападиста Валентина Григорівна Проблеми моралі у філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.07 / Нападиста Валентина Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
1196605
  Нападиста В. Проблеми моралі у філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: джерела та історіографія // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С. 77-84


  Дослідження вчених КДА та Університету Св. Володимира. Про О. Гілярова. - С. 83. Про С.С. Гогоцького. - С. 77, 78-79, 81, 83.
1196606
  Парасюк В.М. Проблеми морального імперативу у професійній діяльності слідчого // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 409-414. – (Юридична ; Вип. 1)
1196607
  ІЦербатюк Олена Проблеми моральної культури в системі українознавства: стан та перспективи дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-74. – (Українознавство ; Вип. 3)


  Обгрунтовано актуальність досліджень моральної культури в системі українознавства та визначено їх ключові аспекти. На окремих конкретних прикладах з історії культури Княжлої доби, доби бароко, ХІХ та ХХ ст. продемонстровано принципову можливість ...
1196608
  Симонова К.С. Проблеми морфології в українському мовознавстві XVI-XVII ст. / К.С. Симонова, І.А. Ярошевич // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 496-506. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1196609
  Демешко І.М. Проблеми морфонологічного моделювання девербативів у сучасній українській літературній мові // Мова: класичне - модерне - постмодерне : зб. наук. статей / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [редкол.: Ожоган В.М. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. – Вип. 1. – С. 48-55. – ISBN 978-617-7092-36-9
1196610
  Заворотько Я.Л. Проблеми мотивації дистанційних працівників в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 137-148
1196611
  Колесник В.І. Проблеми мотивації персоналу на підприємствах харчової промисловості / В.І. Колесник, С.Ю. Вігуржинська // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 27-32. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1196612
  Гриківська О.В. Проблеми мотивації праці управлінського персоналу / О.В. Гриківська, Ж.В. Соловйова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 86-91. – ISSN 1993-6788
1196613
  Гривківська Оксана Василівна Проблеми мотивації праці управлінського персоналу / Гривківська Оксана Василівна, Соловйова Жанна Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 86-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто актуальні проблеми мотивації праці управлінського персоналу, визначено їхній вплив на ефективність діяльності підприємства.
1196614
  Васильєв М.Г. Проблеми музейної справи в Україні в довоєнні роки // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 89-94
1196615
   Проблеми музыкальной самодеятельности.. – Москва Ленинград, 1965. – 133 с.
1196616
  Шахова К.О. Проблеми мультикультуралізму в німецькомовних літературах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 162-167. – ISBN 966-594-420-7
1196617
  Иванчев С. Проблеми на аспектуал настта в славянските езици / С. Иванчев. – София, 1971. – 262с.
1196618
  Шклифов Благой Проблеми на българската диалектна и историческа фонетика с оглед на македонските говори / Шклифов Благой. – София : Изд-во "Качармазов", 1995. – 120с. – ISBN 954-603-004-Х
1196619
  Куцаров И. Проблеми на българската морфология / И. Куцаров. – Пловдив, 1993. – 180 с.
1196620
  Дейкова О.Н. Проблеми на българского стихосложение / О.Н. Дейкова. – София, 1982. – 192с.
1196621
  Гандев Х. Проблеми на българското възраждение : трудове върху обществ.-икономич. развит. на България от средата на XVII до 70-те години на XIX век. Разкр. генез. на българск. култ. и трансформир. на феодалн. и религ. мироглед в светски и рационал., формир. на рев. та идеол. на Левски и др. пробл. / Х. Гандев. – София : Наука и изкуство, 1976. – 855 с.
1196622
  Петров Л. Проблеми на военната политика на България 1934-1939 / Л. Петров. – София : Военно издателство, 1990. – 232 с.
1196623
  Цанев Г. Проблеми на днешната бъгарска литература. / Г. Цанев. – София, 1939. – 145с.
1196624
  Ликова Р. Проблеми на европейския символизъм / Р. Ликова. – София : Наука и изкуство, 1984. – 572 с.
1196625
   Проблеми на езиковата култура.. – София, 1980. – 264 с.
1196626
  Даскалов М. Проблеми на капиталистическата интеграция / М. Даскалов. – София, 1979. – 187с.
1196627
   Проблеми на културното наследство. – София, 1981. – 181с.
1196628
  Георгиева Ц. Проблеми на культурната антропология : учебник / Цветана Георгиева. – София : Ан-Ди. – ISBN 978-519-7221-03-9
Ч. 1 : Литература и антропология. – 2015. – 195, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1196629
  Ризов Георги Проблеми на макросоцио-лингвистиката / Ризов Георги. – София
ч.1. – 1992. – 135 с.
1196630
   Проблеми на моделироне и измерване на икономическите процеси в НР България. – София, 1981. – 314с.
1196631
  Ангелов Т. Проблеми на натрупването в НР България / Т. Ангелов. – София : Наука и изкуство, 1979. – 215 с.
1196632
  Балевски А. Проблеми на науката и образованието : избрани доклади, статии и изказвания / Ангел Балевски ; под ред. на акад. Пантелей Зарев ; Болгарская Академия на науките. – София : Изд-во на БАН, 1974. – 202 с.
1196633
   Проблеми на новата българска литература.. – София, 1978. – 336с.
1196634
   Проблеми на обучението и възпитанието във ВУЗ. – Велико Търново, 1982. – 140с.
1196635
  Фея О. Проблеми на орбіті. Як російський модуль "Наука" ледь не знищив Міжнародну космічну станцію // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 39 (723), 1-07.10.2021. – С. 38-49. – ISSN 1996-1561
1196636
  Пирьов Генчо Проблеми на педагогическата психология : Избрани произведения / Пирьов Генчо. – София : Народна просвета, 1976. – 412с.
1196637
   Проблеми на развитието на българската народност и нация. – София : Изд. на Българската академия на науките, 1988. – 208 с.
1196638
  Севдийе Али Проблеми на разкриването на дефтерите от фонда на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2016. – Г. 23 (62), 6. – С. 132-149. – ISSN 0861-847Х
1196639
   Проблеми на сравнителного литературознание.. – София, 1978. – 322с.
1196640
  Георгиева В. Проблеми на стандартизирането на терминологията на НАТО в българския език // Български език : списание на Ин-та за български език "Професор Любомир Андрейчин" при Българскита Акад. на науките. – Cофия, 2016. – Год. 63, кн. 1. – С. 32-39. – ISSN 0005-4283
1196641
   Проблеми на съвременната българска литература. – София, 1964. – 414с.
1196642
   Проблеми на съвременната българска проза. – София : Български писател, 1973. – 404 c.
1196643
   Проблеми на таланта : Статии и интервюта. – София : Партиздат, 1974. – 542 с.
1196644
  Попов К. Проблеми на теория на културата / Костадин Попов. – София : Наука и изкуство, 1977. – 351 с.
1196645
  Момов В. Проблеми на теорията и управлението на идеологическия процес. / В. Момов, В. Проданов. – София
1. – 1980. – 429с.
1196646
   Проблеми на художествената култура.. – София, 1976. – 258с.
1196647
  Гошкин Г.Д. Проблеми на художествената специфика / Г.Д. Гошкин. – София, 1961. – 328с.
1196648
   Проблеми на художественето творчество.. – София, 1968. – 292с.
1196649
  Важинський Ф.А. Проблеми на шляху інтеграції аграрної політики України в загальноєвропейську та заходи щодо їх вирішення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 117-121
1196650
  Селянський О.В. Проблеми на шляху суспільного телебачення України // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 22-23
1196651
  Якубівський І. Проблеми набуття майнових прав інтелектуальної власності на географічне зазначення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 159-166. – ISSN 1026-9932
1196652
  Коваленко Т.О. Проблеми набуття права власності на землю суб"єктами аграрного підприємництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 54-67.
1196653
  Якубівський І.Є. Проблеми набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03, 081 / Якубівський Ігор Євгенович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 81 назва
1196654
   Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – 99, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці статей
1196655
  Дика Н.М. Проблеми навчання граматики української мови у контексті методичної спадщини А.П. Медушевського // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 189-195. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
1196656
  Кошман Т.І. Проблеми навчання діалогічного мовлення студентів технічних ВНЗ / Т.І. Кошман, Т.І. Сінькова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 94-99
1196657
  Марчук О.О. Проблеми навчання і виховання молодого покоління на території Волині ХІХ - першої половини ХХ століття у науко-вих розвідках // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 127-142. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
1196658
  Ушакова Н.В. Проблеми навчання іноземних студентів аудіювання засобами інформаційно- комунікаційних технологій // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редrjk.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 33. – С. 89-102. – ISSN 2073-4379
1196659
  Воронова Є. Проблеми навчання професійно-орієнтованій іноземній мові в технічних ВНЗ // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 1 (50). – С. 46-47. – ISSN 1562-529Х
1196660
   Проблеми навчання та викладання практичної граматики іноземної мови у вищому навчальному закладі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14-15 жовтня 2004 р. – Дрогобич : Коло, 2005. – 240с. – ISBN 966-7996-69-7
1196661
  Казьмирчук М.Г. Проблеми навчання та позауніверситетське життя студентів довоєнного Київського університету (1933-1941 рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 45-55. – ISBN 978-966-171-569-0


  В статті проаналізовано проблеми навчання, практичної та громадсько-політичної роботи студентів КДУ ім. Т.Г. Шевченка, висвітлено питання стипендії та заробітної плати працюючих студентів, їхнє харчування та одяг у довоєнні роки.
1196662
  Пац Л. Проблеми навчання української мови як іноземної // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 128-131
1196663
  Дроздова І. Проблеми навчання усного й писемного професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 42-45
1196664
  Журавльева Віра Проблеми навчання: застосування індуктивного і дедуктивного методів у викладанні географії : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 9-12
1196665
  Кундрик В. Проблеми надання адміністративних послуг в Україні та шляхи його вдосконалення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 240-241
1196666
  Гончаренко С.В. Проблеми надання безоплатної правової допомоги. Короткий огляд новітніх тенденцій // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 11 (134). – С. 12-16
1196667
  Бєлкін Л.М. Проблеми надання властивостей первинного документа електронним авіаційним квиткам // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 98
1196668
  Шпак М.В. Проблеми надання правової допомоги при виконанні судових рішень у цивільних справах // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (209). – С. 48-49. – ISSN 2308-9636
1196669
  Бєлкін Л.М. Проблеми надання юридичної сили електронним документам у господарському обороті: співвідношення публічної та приватної складової в контексті Закону України " Про електонну комерцію" // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України ; голов. ред. Кравчук Г.А. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобкова А.Г., Боднар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 71-81
1196670
   Проблеми надзвичайних ситуацій = Problems of emergency situations / Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: Андронов В.А., Рибка Є.О., Абрамов Ю.О. [та ін.]. – Харків : Національний університет цивільного захисту України, 2005-. – ISSN 2524-0226
№ 1 (33). – 2021. – 289 с. – Резюме укр., англ. мовами
1196671
   Проблеми надзвичайних ситуацій = Problems of emergency situations / Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: Андронов В.А., Рибка Є.О., Абрамов Ю.О. [та ін.]. – Харків : Національний університет цивільного захисту України, 2005-. – ISSN 2524-0226
№ 2 (34). – 2021. – 308 с. – Резюме укр., англ. мовами
1196672
   Проблеми надзвичайних ситуацій = Problems of emergency situations / Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: Андронов В.А., Рибка Є.О., Абрамов Ю.О. [та ін.]. – Харків : Національний університет цивільного захисту України, 2005-. – ISSN 2524-0226
№ 1 (35). – 2022. – 324 с. – Резюме укр., англ. мовами
1196673
   Проблеми надзвичайних ситуацій = Problems of emergency situations / Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: Андронов В.А., Рибка Є.О., Абрамов Ю.О. [та ін.]. – Харків : Національний університет цивільного захисту України, 2005-. – ISSN 2524-0226
№ 2 (36). – 2022. – 362 с. – Резюме укр., англ. мовами
1196674
  Ловинюков В.І. Проблеми надрокористування у Криворізькому залізорудному басейні / В.І. Ловинюков, Г.Т. Євпак, О.Б. Кузьменко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 5. – С. 50-52. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1196675
  Олійник Я.Б. Проблеми накопичення відходів життєдіяльності людини та її майбутнього розвитку / Я.Б. Олійник, В.І. Гетьман // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 235-242. – Бібліогр.: 7 назв.
1196676
  Смаглова Н. Проблеми накопичення і використання електронних ресурсів у бібліотеках НДУ НАН України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 64-68. – ISSN 1029-7200


  18 листопада 2011 р. відбулося стажування за програ- мою ІРБІС для керівників і працівників бібліотек НДУ НАН України, розташованих у м. Києві
1196677
  Скокова Л.Г. Проблеми наративного інтерв"ю // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 72-82. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Описано зміст та поняття автобіографічного наративного інтерв"ю як одного з можливих методів збирання соціологічної інформації. Проводиться формальний аналіз комунікативної схеми інтерв"ю через підтвердження його аутентичної спонтанності, а також через ...
1196678
   Проблеми наркоманії, ВІЛ-інфекції та ЗПСШ в Україні. – Київ, 2001. – 48 с. – (Бібліотека соціального працівника)
1196679
   Проблеми наркоманії, ВІЛ - інфекції та ЗПСШ в Україні : інформаційний бюлетень. – Київ, 1999-
№ 1. – 2000
1196680
   Проблеми наркоманії, ВІЛ - інфекції та ЗПСШ в Україні : інформаційний бюлетень. – Київ, 1999-
№ 1. – 2001
1196681
   Проблеми наркоманії, ВІЛ - інфекції та ЗПСШ в Україні : інформаційний бюлетень. – Київ, 1999-
№ 2. – 2001
1196682
  Федоренко Д.М. Проблеми наступності норм про кримінальну відповідальність за вимагання // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 175-186. – ISSN 2079-6242
1196683
  Микуляк М.І. Проблеми наступності у навчанні іноземних мов у початковій та середній школі Німеччини // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 127
1196684
   Проблеми НАТО в українському державотворенні : наукове видання / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : НДІУ, 2008. – 98 с.
1196685
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 1998
1196686
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 1998
1196687
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 1998
1196688
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 1998
1196689
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 1998
1196690
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 1998
1196691
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 1998
1196692
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 1998
1196693
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 1998
1196694
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 1998
1196695
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 1998
1196696
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 1998
1196697
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 1999
1196698
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 1999
1196699
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 1999
1196700
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 1999
1196701
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 1999
1196702
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 1999
1196703
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 1999
1196704
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 1999
1196705
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 1999
1196706
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 1999
1196707
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 1999
1196708
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 1999
1196709
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2000
1196710
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2000
1196711
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2000
1196712
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2000
1196713
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2000
1196714
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2000
1196715
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2000
1196716
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2000
1196717
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2000
1196718
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2000
1196719
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2000
1196720
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2000
1196721
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ
№ 1. – 2001
1196722
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ
№ 2. – 2001
1196723
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ
№ 3. – 2001
1196724
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2001
1196725
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2001
1196726
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2001
1196727
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2001
1196728
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2001
1196729
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2001
1196730
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2001
1196731
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2001
1196732
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2001
1196733
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2002
1196734
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2002
1196735
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2002
1196736
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2002
1196737
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2002
1196738
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2002
1196739
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2002
1196740
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2002
1196741
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2002
1196742
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2002
1196743
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2002
1196744
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2002
1196745
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2003
1196746
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2003
1196747
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2003
1196748
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2003
1196749
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2003
1196750
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2003
1196751
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2003
1196752
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2003
1196753
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2003
1196754
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2003
1196755
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2003
1196756
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2003
1196757
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004
1196758
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2004
1196759
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2004
1196760
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004
1196761
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2004
1196762
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2004
1196763
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2004
1196764
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2004
1196765
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2004
1196766
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2004
1196767
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2004
1196768
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2004
1196769
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005
1196770
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2005
1196771
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
1196772
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2005
1196773
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2005
1196774
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2005
1196775
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2005
1196776
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2005
1196777
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2005
1196778
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2005
1196779
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2005
1196780
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2005
1196781
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006
1196782
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2006
1196783
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2006
1196784
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2006
1196785
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2006
1196786
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2006
1196787
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2006
1196788
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2006
1196789
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2006
1196790
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2006
1196791
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2006
1196792
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2006
1196793
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1196794
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1196795
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1196796
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1196797
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1196798
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1196799
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1196800
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1196801
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1196802
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1196803
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1196804
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1196805
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1196806
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1196807
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1196808
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1196809
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1196810
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1196811
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1196812
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1196813
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1196814
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1196815
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1196816
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1196817
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1196818
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1196819
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1196820
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1196821
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1196822
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1196823
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1196824
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1196825
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1196826
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1196827
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1196828
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1196829
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1196830
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1196831
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1196832
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1196833
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1196834
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1196835
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1196836
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1196837
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1196838
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1196839
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1196840
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1196841
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2011. – Резюме укр. та англ. мовами
1196842
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2011. – Резюме укр. та англ. мовами
1196843
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2011. – Резюме укр. та англ. мовами
1196844
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1196845
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1196846
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1196847
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1196848
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1196849
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1196850
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1196851
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ ; М-во освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1196852
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
№ 1. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1196853
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
№ 2. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1196854
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 3. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1196855
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 4. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1196856
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 5. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1196857
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 6. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1196858
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 7. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1196859
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 8. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1196860
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 9. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1196861
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 10. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1196862
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 11. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1196863
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 12. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1196864
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 1 (145). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1196865
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 2 (146). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1196866
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 3 (147). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1196867
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 4 (148). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1196868
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 5 (149). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1196869
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 6 (150). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1196870
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
№ 7 (151). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1196871
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 8 (152). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1196872
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
№ 9 (153). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1196873
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал : щомісячник / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інноваційному розвитку України". – Київ, 1997-
№ 10 (154). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196874
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
№ 11 (155). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1196875
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 12 (156). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196876
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 1 (157). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196877
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 2 (158). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196878
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 3 (159). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196879
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 4/5 (160/161). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196880
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 6 (162). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196881
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 9 (165). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196882
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 10 (166). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196883
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 11/12 (167/168). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196884
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 1 (169). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1196885
  Залізняк Л. Проблеми науки в Україні та археології в НаУКМА // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 3-4. – ISSN 1996-9872
1196886
  Бобров О.М. Проблеми науки управління / О.М. Бобров. – Київ, 1966. – 40с.
1196887
  Яценко Б.П. Проблеми наукових досліджень географічного країнознавства (початок ХХІ ст.) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 92-97
1196888
  Касьян В.І. Проблеми науково-технічної революції в сучасній ідеологічній боротьбі / В.І. Касьян. – К., 1979. – 47с.
1196889
  Кириленко Валентина Проблеми науково-технічної термінології національних стандартів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 23-24. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналіз стану науково-технічної термінології у згармонізованих національних стандартах. Для розв"язання проблем, наявних у сфері науково-технічної термінології згармонізованих національних стандартів, доцільно внести зміни до ДСТУ 1.7-2001 "Державна ...
1196890
  Мицюк С.В. Проблеми науково-технологічного удосконалення виробництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-42. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглянуто основні проблеми науково-технологічного удосконалення виробництва та його взаємозв"язок із конкурентоспроможністю продукції.
1196891
  Бібік Н.М. Проблеми наукового забезпечення модернізації загальної середньої освіти // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-46


  Проанализированы направления модернизации общего среднего образования, тематика научных исследований ученых академии по этому вопросу в свете Болонского процесса.
1196892
  Шемшученко Ю. Проблеми наукового забезпечення сучасного конституційного процесу в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 28-34. – ISSN 1026-9932
1196893
  Куценко В.І. Проблеми наукового керівництва суспільним розвитком / В.І. Куценко. – Київ, 1968. – 25с.
1196894
  Феделеш М.М. Проблеми наукового моделювання дефініції "реєстрація" // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 76-82
1196895
  Фурман В. Проблеми наукового та інформаційно-аналітичного забезпечення страхового ринку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-58. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Автором висвітлюються проблеми наукового та інформаційно-аналітичного забезпечення страхового ринку України та пропонуються шляхи їх вирішення. Science, informational and analytical issues of insurance market provision in Ukraine are analyzed. Ways of ...
1196896
  Кравченко О.В. Проблеми наукової інституалізації вітчизняної культурології // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 48-56
1196897
  Василенко О. Проблеми наукової комунікації професійного середовища у бібліотекознавчих проєктах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (263). – С. 22-38. – ISSN 1029-7200
1196898
  Квасовський О.Р. Проблеми наукової систематизації принципів оптимального оподаткування : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.101-112 : Рис. – Бібліогр.: 30 назв
1196899
  Шевченко Л.І. Проблеми наукової школи в Харківській славістиці середени XIX ст.: О.О. Потебня і П.О. Лавровський / Л.І. Шевченко, Дядищева-Росовецька // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 3-10. – ISSN 0027-2833
1196900
  Пустовіт В.Ю. Проблеми націєтворення в мемуарному дискурсі вітчизняних письменників XIX століття : монографія / В.Ю. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. пед. ін-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : Знання, 2008. – 282, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-8151-88-0
1196901
  Кононенко Н.В. Проблеми націогенезу в Україні та формування політичних цінностей // Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.) : зб. наук. праць / Р.В. Балабан, С.Г. Брехаря, Г.І. Зеленько, Н.В. Кононенко, Л.О. та ін. Кочубей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 8-34. – ISBN 978-966-02-9032-7
1196902
  Шутов І. Проблеми націоналізації в Україні (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 122-126
1196903
  Наконечний М. Проблеми націоналізму в епоху "наднаціональності" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 442-448. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розглядаються особливості феномена націоналізму у контексті сучасних світових наднаціональних тенденцій. Значна увага приділяється аналізу ідей А. Етционі. In the article features are examined to the phenomenon of nationalism in the context ...
1196904
  Картунов О.В. Проблеми національно-державного відродження України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 33-50. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
1196905
  Скляр В.О. Проблеми національного виховання у педагогічній та літературній спадщині українських письменників другої половини XIX - початку XX ст. // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 221-223. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1196906
  Коломієць О.В. Проблеми національного законодавства в сфері боротьби з кіберзлочинністю та шляхи їх вирішення // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 546-551. – ISSN 2076-1554
1196907
  Гончарук В. Проблеми національної безпеки в епоху інформаційного суспільства: український вимір / В. Гончарук, О. Качан // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 48-54. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
1196908
  Бовсунівський П.В. Проблеми національної безпеки в регіональній політиці АРЄ : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Бовсунівський П.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011. – 196 л. – Бібліогр.: л. 164-196
1196909
  Бовсунівський П.В. Проблеми національної безпеки в регіональній політиці АРЄ : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Бовсунівський П.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1196910
  Власюк О. Проблеми національної безпеки України в умовах євроатлантичної інтеграції // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-14.


  Матеріали "круглого столу" "Проблеми та шляхи удосконалення співробітництва України з Північноатлантичним альянсом" 16 листопада 2007 року , м. Київ
1196911
  Косенко М. Проблеми національної держави в історичній концепції Ф.К. Дальмана // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 52-56. – ISSN 2309-9356


  В статті розглядаються погляди німецького історика Ф.К.Дальмана, представника ліберально-національних політичних сил, на проблеми становлення національної держави. Аналізуються його основні праці з проблем новітньої історії та історії політики, проекти ...
1196912
  Савченко В. Проблеми національної економіки України та особливості їх вивчення у вищих навчальних закладах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 16-28. – ISSN 1682-2366


  Розглядається актуальність запровадження курсу "Національна економіка" у ВНЗ України, а також необхідність методичного забезпечення викладання цієї дисципліни. Аналізується одноіменний навчальний посібник,створений автором.
1196913
  Пиріг Р. Проблеми національної ідентифікації правлячої еліти Української Держави 1918 року // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 95-106. – ISSN 2222-5250
1196914
  Залізняк Г. Проблеми національної ідентифікації російськомовних громадян в Україні // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 249-254. – ISBN 978-966-489-161-2
1196915
  Філіма Х. Проблеми національної ідентичності в письменницькій мемуаристиці XIX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 161-163. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2
1196916
  Макаров Г.В. Проблеми національної ідентичності в Україні: етнорегіоналізм, регіоналізм чи локалізм? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про проблеми національної ідентичності в українському суспільстві. На думку автора, ці проблеми випливають з територіальної визначеності та систем поглядів, таких як етнорегіоналізм, регіоналізм та локалізм.
1196917
  Крупка В. Проблеми національної ідентичності головних персонажів в новелах Леоніда Мосендза // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – C. 70-78. – ISSN 2411-4146
1196918
  Швед О.В. Проблеми національної ідентичності країн Скандинавії в контексті процесу Європейської інтеграції // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 158-171. – ISSN 0130-5247


  Країни Північної Європи в контексті інтеграційних рухів
1196919
  Гальчак Б. Проблеми національної ідентичності лемків в Польщі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 21-28.
1196920
  Головко О. Проблеми національної ідентичності постсоціалістичної Молдови в антропологічних студіях Дженіфер Кеш // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 120-130. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена аналізу проблем національної ідентичності Республіки Молдова, висвітлених у публікаціях антрополога Дженіфер Кеш. Зазначено, що наявні проекти національного будівництва є недієвими, бо не відповідають ідентифікаційним процесам серед ...
1196921
  Смірнова Н.П. Проблеми національної ідентичності у прозі Олекси Стороженка й Остапа Вишні / Н.П. Смірнова, О.М. Свириденко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 140-151


  Стаття висвітлює проблеми національної ідентичності в прозі О. Стороженка й Остапа Вишні
1196922
  Дзьомба Н. Проблеми національної ідентичності українців у публіцистиці шістдесятників // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
1196923
  Косенко М. Проблеми національної інтеграції у творчості Г. фон Трейчке // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 283-285. – ISBN 978-966-171-783-0
1196924
  Юндерський Ю. Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні / Ю. Юндерський, Г. Паламарчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.19-29. – ISSN 0131-775Х
1196925
  Храмцова І.А. Проблеми національної культури крізь призму журнальної публіцистики в добу перебудови в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 118-121. – ISSN 2076-1554


  Проаналізовано проблеми національної культури, крізь призму журнальної публіцистики в добу перебудови в Україні. Показано складність і неоднозначність умов розвитку та діяльності публіцистики в Україні вдосліджуваний період. Журнальна публіцистика доби ...
1196926
  Аледінова С. Проблеми національної мови та освіти у висвітленні кримськотатарських ЗМІ // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 26-29


  У статті йдеться про проблеми національної мови та освіти кримських татар, а також про становлен ня спеціальних освітніх видань з метою інформування населення. Про шляхи та способи відродження кримськотатарської мови, з метою досягнення кримськими ...
1196927
  Пригуза П.Д. Проблеми національної моделі неспроможності та банкрутства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 169-188.
1196928
  Скрипник Віктор Проблеми не вчорашнього дня // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 6
1196929
  Гончар І. Проблеми неадекватності статистичної оцінки ІСЦ в контексті податкової реформи / І. Гончар, В. Качалай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 26-29. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  У статті наголошено на важливості проведення адекватного розрахунку індексу споживчих цін. За допомогою структурного аналізу споживчих грошових витрат домогосподарств та споживчого кошику товарів (послуг) - представників для визначення рівня ІСЦ було ...
1196930
  Мельник І.Г. Проблеми невеликих міст // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 69-73. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-521-126-9
1196931
  Воронін І. Проблеми невизначеності процентних ставок у часі та можливості їх розв"язання : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 20-22. – Бібліогр.: 4 назви
1196932
  Тертишник В.М. Проблеми негласних слідчих дій в ситемі доказового права // Проблеми доказування: теорія і практика : матеріали наук.- практ. конф. (29 жовтня 2016 р.) / М-во внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.О. Яковенко]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 5-10. – ISBN 978-617-616-074-8
1196933
  Мелешко О.В. Проблеми недержавних пенсійних фондів розвинутих країн як наслідок світової фінансової кризи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 54-63
1196934
  Грушко В. Проблеми недержавного пенсійного страхування / В. Грушко, О. Чеберяко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблеми недержавного пенсійного страхування в Україні. Визначено переваги накопичувальної системи та недоліки українського законодавства у цій сфері. The problems of private pension insurance in Ukraine are outlined. Considerable ...
1196935
  Юрець О. Проблеми недійсності правочинів // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 29-62. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
1196936
  Мартієнко Т.А. Проблеми незалежності судової влади в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 93-95. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1196937
  Кривульченко О.А. Проблеми нелегальних емігрантів громадян України в Італії: умови праці та соціальне становище // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С.277-285. – ISBN 966-7196-06-2
1196938
  Довжук О.В. Проблеми нелегальної трудової міграції в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 232-236.
1196939
  Курінна В.О. Проблеми неповних сімей в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 45-47. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1196940
  Ничипоренко С.В. Проблеми неповних сімей у контексті демографічного розвитку // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 37-43.
1196941
  Галака С.П. Проблеми нерозповсюдження ядерної зброї після ядерних випробувань в Індії та Пакистані // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 64-67.
1196942
  Подцерковний О. Проблеми неспівпадання економічних та юридичних відносин у сфері грошових зобов"язань суб"єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-46
1196943
  Васильєва М. Проблеми неспроможних держав: виклик століття // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 46-49


  Найбільшим політичним недоліком сучасності є відсутність міжнародного механізму поводження з неспроможними державами ("failed states") і недієздатними (крихкими) державами ("failing states"). У 2002 р. Національна стратегія безпеки США проголошувала, ...
1196944
  Сіверський О.М. Проблеми неявки за викликом слідчого, прокурора, та їх вирішення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал ; спецвипуск / Луганський, університет внутрішніх справ імені Дідоренка Е.О. державний. – Луганськ, 2013. – № 3 : Актуальні проблеми в діяльності правоохоронних органів. – С. 18-23
1196945
  Попадич Б. Проблеми новітнього конституційного процесу // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 295-297. – ISBN 978-966-2075-20-5
1196946
  Юрченко О.М. Проблеми нового Кримінального процесуального кодексу України щодо вирішення заяв і повідомлень громадян про кримінальні проступки / О.М. Юрченко, І.В. Сервецький // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 109-121. – ISSN 2222-5374
1196947
   Проблеми номенклатури органічних сполук / О.В. Гордієнко, М.Ю. Корнілов, В.С. Толмачова, О.М. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 93-96. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Обговорено стан сучасної української хімічної номенклатури органічних сполук та їхні назвоутворення за новими рекомендаціями IUPAC 1993 р., запропонована схема складання їх назв українською мовою.
1196948
  Сокіл Г. Проблеми номінації повстанської пісні // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (395), липень - вересень. – С. 15-21. – ISSN 2664-4282
1196949
  Черниш В. Проблеми норматворчого врегулювання нотаріальної діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 163-167
1196950
  Карелін В. Проблеми нормативно-правового забезпечення адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 142-145. – ISSN 2307-8049
1196951
  Козак З. Проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 238-246. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті аналізуються міжнародні правові акти та чинне законодавство України, що визначають правовий статус уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, окреслюються основні проблеми нормативно-правового забезпечення їхньої ...
1196952
  Коржова Т.В. . Проблеми нормативно-правового забезпечення підготовки спеціалістів із зв"язків з громадськістю в системі вищої школи України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 110-116. – ISSN 2409-9805


  Мета статті – розгляд проблем, пов’язаних нормативно-правовим забезпеченням підготовки PR-фахівців в системі вищої школи України на сучасному етапі. Методологія дослідження. Робота з обраним матеріалом ґрунтувалася на загальнонаукових методах аналізу і ...
1196953
  Дерев"янко С. Проблеми нормативно-правового регулювання джерел фінансування місцевих референдумів // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 65-71.
1196954
  Бостан С.К. Проблеми нормативно-правового регулювання дистанційної форми навчання у системі вищої освіти в Україні / С.К. Бостан, Л.М. Бостан // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 217-221. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1196955
  Бортник Н.П. Проблеми нормативно-правового регулювання діяльності Національної поліції у сфері безпеки дорожнього руху / Н.П. Бортник, С.С. Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 29-35. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1196956
  Черняк О. Проблеми нормативно-правового регулювання організації досудового розслідування резонансних злочинів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 101-107. – ISSN 2311-6676
1196957
  Битяк Ю. Проблеми нормативно-правового регулювання оцінки діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 116-124
1196958
  Сімакова-Єфремян Проблеми нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності в адміністративному судочинстві України // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 28-35.
1196959
  Сімакова-Єфремян Проблеми нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності в адміністративному судочинстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-81.
1196960
  Лозовий А.І. Проблеми нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності у кримінальному процесі України / А.І. Лозовий, Сімакова-Єфремян // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 74-83
1196961
  Лукаш С.С. Проблеми нормативно-правового регулювання укладання контракту на службу в поліції як особливого виду трудового договору // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 127-129. – ISBN 978-617-7069-52-1
1196962
   Проблеми нормативно-правової бази забезпечення кібербезпеки в Україні: стан і перспективи / З.Б. Живко, Т.В. Рудий, В.В. Сеник, С.С. Родченко // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 3 (9). – С. 18-25. – ISSN 2617-4162
1196963
  Таран О.В. Проблеми нормативно - правового захисту авторських та суміжних прав в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.239-242. – ISSN 1609-0462
1196964
  Худенко О. Проблеми нормативного визначення економічних спорів // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 57-65. – ISSN 1026-9932
1196965
  Лугина О.В. Проблеми нормативного визначення терміна "самовільне зайняття земельних ділянок" // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 59-66.
1196966
  Лугина О. Проблеми нормативного визначення терміна "самовільне зайняття земельних ділянок" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 109-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1196967
  Сапін О. Проблеми нормативного врегулювання повноти повноважень прокурора у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 439-440. – ISBN 978-617-7069-28-6
1196968
  Мартіросян А.І. Проблеми нормативного забезпечення незалежності осіб, які здійснюють правосуддя // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 567-574. – ISSN 1563-3349
1196969
  Політова І.В. Проблеми нормативного забезпечення регулювання тарифів на послуги операторів телекомунікацій // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова / Одеська, академія зв"язку ім.О.С. Попова національна. – Одеса, 2013. – № 2. – С. 112-116. – ISSN 0131-8675
1196970
  Печуляк В. Проблеми нормативного закріплення державної податкової політики в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.38-43
1196971
  Курбатова М. Проблеми нормативного закріплення забезпечення інформаційної безпеки в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 320-321
1196972
  Яременко О.І. Проблеми нормативного регулювання інформаційно-правового статусу публічних діячів // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 128-132. – ISBN 978-617-7814-17-6
1196973
  Кодинець А. Проблеми нормативного регулювання ліцензійного договору // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 22-26


  Стаття присвячена розгляду цивільно-правових аспектів регулювання договірних ліцензійних відносин, аналізу чинного законодавства у сфері надання майнових прав на результати інтелектуальної діяльності, визначення природи ліцензії та ліцензійного договору.
1196974
  Євстігнєєв А.С. Проблеми нормативного регулювання окремих видів юридичної відповідальності як гарантії забезпечення екологічної безпечності землекористування в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 267-272. – ISSN 2219-5521


  У статті проведено аналіз правового регулювання трьох видів юридичної відповідальності за правопорушення у сфері землекористування як правової гарантії екологічної безпечності такого користування, виділено проблеми та запропоновано авторські пропозиції ...
1196975
  Лісіченко С.М. Проблеми нормативного регулювання податків у Європейському Союзі // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.80-84
1196976
  Гудима Н.В. Проблеми нормативної реалізації принципів відкритості та прозорості діяльності органів державного управління в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 57-61. – Бібліогр.: 15 назв
1196977
  Андреєв С.А. Проблеми нормотворчої діяльності у сфері охорони праці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 13-14
1196978
  Бондаренко Л. Проблеми нормування капіталу промислово-фінансових груп в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 58-63. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1196979
  Михалко М. Проблеми нотаріального посвідчення договору дарування валютних цінностей // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 195-197. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1196980
  Чудна О.О. Проблеми нотаріального посвідчення договору дарування земельної ділянки // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 173-175. – ISBN 978-617-673-442-0
1196981
  Куліш О. Проблеми нотаріального посвідчення спадкового договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 490-492. – ISBN 978-617-7069-28-6
1196982
  Белоусова І. Проблеми обліку виробничих витрат і калькування собівартості продукції в промисловості / І. Белоусова, М. Чумаченко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-10
1196983
  Стасишен М. Проблеми обліку і звітності в Україні : становлення економіки / М. Стасишен, О. Ярмоліцька // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 6 (296). – С. 44-47. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
1196984
  Сльозенок Н.М. Проблеми обліку позикових ресурсів : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 221-225. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1196985
  Юшко С.В. Проблеми оподаткування заробітної плати в Україні: ретроспективний аналіз // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 12 (181). – С. 21-31
1196986
  Череп А.В. Проблеми оподаткування нерухомості в Україні / А.В. Череп, М.Г. Мартоян, О.С. Носенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 50-52
1196987
  Плиса В.Й. Проблеми організації антикризового управління страховими організаціями в умовах переходу до ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-55. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  У статті розглядаються проблеми організації антикризового управління страховими організаціями в умовах переходу до ринку.
1196988
  Дзюблюк О. Проблеми організації банківського кредитування в умовах кризових явищ в еконеоміці // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 7-13. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
1196989
  Школьник І.О. Проблеми організації системи державних закупівель в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 21-28
1196990
  Паршакова О. Проблеми організації та контролю самостійной роботи студентів у світлі Болонського освітнього процесу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 36-43. – ISSN 2078-1016
1196991
  Дорошенко І. Проблеми організації та проведення операцій з міжнародними платіжними картками : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 57-59 : Табл.
1196992
  Дорошенко І. Проблеми організації та проведення операцій з міжнародними платіжними картками : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 64-65 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1196993
  Самофалов П.П. Проблеми організації управлінського обліку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-34. – (Економіка ; вип. 52)


  Розглядаються питання, які вирішуються за допомогою управлінського обліку. Показується, що деякі елементи управлінського обліку на сьогодні розроблені в Україні теоретично і застосовуються на вітчизняних підприємствах. Даються рекомендації щодо ...
1196994
   Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ : Освіта України, 1995-. – ISBN 966-8847-12-1
Вип. 57. – 2008
1196995
   Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ : Освіта України, 1995-. – ISBN 966-8847-12-1
Вип. 59. – 2009
1196996
   Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ : Освіта України, 1995-. – ISBN 966-8847-12-1
Вип. 60. – 2009
1196997
   Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 1995-
Вип. 65. – 2010
1196998
  Карапетян О. Проблеми оцінки боргової стійкості України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 93-99. – ISSN 1818-5754
1196999
  Могілат І.М. Проблеми оцінки вартості капіталу в економіці України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 69-73
1197000
  Андрушків Т. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників банками України в період розвитку економічної кризи / Т. Андрушків, Н. Андрушків // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 91-95. – ISSN 1818-2682
<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,