Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>
1197001
  Сірук М. "Розвідка" франко-німецького дуету // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 96). – С. 11


  Як Берлін і Париж намагалися в Києві "оживити" мінський процес та про результат дводеннного візиту шефа французької дипломатії.
1197002
  Коцарев О. "Розвіртуалити" класика // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 30


  "Чарівність енергії: Михайло Драгоманов" Леоніда Ушкалова - оповідь про сміливість та величезну працю".
1197003
  Гаврилюк О. "Розгортаю життя..." : (Вступні уроки української мови у 9 класі за новою програмою) / О. Гаврилюк, О. Панчук
1197004
  Гірний В. "Розгублені сили" та інші твори / Василь Гірний ; [упоряд., комент. та бібліогр. В. Пилипович ; вступ Я. Грицковян]. – Перемишль : Перемиський відділ ОУП, 2008. – 940 с., [1] арк. фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 897-932 та в підрядк. прим. – ("Перемиська бібліотека" Перемиського відділу Об"єднання українців у Польщі ; т. 14). – ISBN 978-83-914404-9-0
1197005
  Малюга Н.М. "Розділяй і володарюй" засобами мови (на прикладі газети "Червоний гірник") // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 312-320. – ISSN 2305-3852
1197006
  Жілін М. "Роздуми про Божественну Літургію" Миколи Гоголя: між поетикою та екзегетикою // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 143-161. – ISSN 2308-1902
1197007
   "Розетта" вийшла зі сплячки // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 2


  Європейське космічне агентство успішно вивело з режиму сну міжпланетний зонд "Розетта". Завдання запущеного ще 2004 року зонда вартістю мільярд євро - дослідження комети 67Р/Чурюмова-Герасименко, названої іменами її першовідкривачів - учених нашого ...
1197008
  Тимлшик М. "Розжалоблювати чужинців слід не плачами та скапгами...": нереалізованівтдавничі проекти Євгена Онацького // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 23 жовтня (№ 41). – С. 10


  Про малознану в Україні постать Євгена Онацького як редактора і видавця, сина українського історика Дометія Онацького. У 1912–1917 рр. Євген Онацький навчався на історико-філософському факультеті Київського університету і був членом Наукового ...
1197009
  Підопригора С. "Розірванний" текст Мирослава Ягоди: некласична естетика твору "Война малого жорстокого числа" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 152-161. – ISSN 2411-4146
1197010
  Андрущенко Т.В. "Розкол цивілізацій": варіант С. Хантінгтона // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 86. – С. 87-96
1197011
  Шульга М.А. "Розколотий захід": дві версії одного світового порядку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 419-429
1197012
  Круцик Р. "Розкопана" правда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 травня (№ 92). – С. 4-5


  Протягом п"яти місяців 1937 року ліміти на розстріл людей в Україні, визначені в Москві, збільшили в чотири рази - з 8 тисяч до 32 715 осіб", - голова Київського "Меморіалу" Роман Круцик.
1197013
  Гриценко П. "Розкошування в експресії слова" (текстами Михайла Слабошпицького) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 75-81. – ISSN 0201-419
1197014
  Могильна Ю. "Розлітаємось..." : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 300-301


  Кінокритика на сюрреалістичну кінострічку "Криниця для спраглих". Це дебют у кінематографі Івана Драча, сценариста, та Юрія Іллєнка, режисера. Стрічку знято 1965 року, але покладено "на полицю" і вперше показано 1987 року.
1197015
  Чапала М.М. "Розлучення по-французьки: евіапські угоди 1962 р. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – C. 322-330
1197016
  Бетлій О. "Розмінувати" минуле. Якою має бути нова "польська політика" України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 4


  "Хто б не став наступним президентом України, йому доведеться приділити належну увагу відносинам із Польщею, занедбаним упродовж останньої п"ятирічки. Адже без Польщі Україна не зможе ані вийти із зони впливу Росії, ані закріпити за собою провідне ...
1197017
  Литвин Володимир "Розмова - не про наслідки, а про причини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 10
1197018
  Литвин Володимир "Розмова - не про наслідки, а про причини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 10
1197019
  Литвин Володимир "Розмова - не про наслідки, а про причини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 10
1197020
  Ворожбит О. "Розморожування" комунізму в Східній Європі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 40 (360), 3-9 жовтня. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  Східноєвропейські комуністи після 1989 року здебільшого переросли в соціал-демократів, і ті, хто не потрапив під люстрацію, залишились у політиці своїх держав як активні діячі 1990-х - початку 2000-х.
1197021
  Лаїна М. [Розділові знаки / Марія Лаїна. – Афіни : Стигмі, 1991. – 52 с. – Видання новогрецькою мовою
1197022
  Кривенко Д. Роз-імперення і де-фашинізація: спроба ідеології третього відродження України / Д. Кривенко. – К., 1992. – 160с.
1197023
  Коваленко П.С. Розвиток харчової промисловості Сумської області та її вплив на формування міських поселень // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 6 назв
1197024
  Дейнеко Л.В. Розвиток харчової промисловості України в умовах ринкових перетворень (проблеми теорії і практики) / Л.В. Дейнеко; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Знання, 1999. – 331с. – ISBN 966-618-059-6
1197025
  Ключевич М.М. Розвиток хвороб проса в агроценозах Полісся та Лісостепу України / М.М. Ключевич, С.Г. Столяр // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 72-79 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2476626
1197026
  Миколаєвський В.П. Розвиток хвороб та продуктивність сої різних сортів за обробки насіння мікробними препаратами / В.П. Миколаєвський, В.Г. Сергієнко, Л.В. Титова // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 96-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2310-9270
1197027
   Розвиток хімічної промисловості України і ефективність капітальних вкладень.. – К, 1966. – 156с.
1197028
  Ступницький О.І. Розвиток хмарних технологій сучасної інформаційно-мережевої економіки / О.І. Ступницький, С.В. Соляник // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 133. – С. 106-116. – ISSN 2308-6912
1197029
  Піддубна Світлана Максимівна Розвиток християнської писемної культури в Україні: етно-конфесійна специфіка : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Піддубна С.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 196с. – Бібліогр.: л. 177 - 196
1197030
  Оборська А.В. Розвиток художніх жанрів на сучасному українському телебаченні : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Оборська А.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1197031
  Кабиш І.Ю. Розвиток художніх здібностей дітей молодшого віку. / І.Ю. Кабиш. – К., 1981. – 48с.
1197032
  Синишин Л.О. Розвиток художньо-промислової освіти Галичини (кінець XIX - перша половина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Синишин Лілія Орестівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1197033
  Полєщук Г. Розвиток художнього мислення студентів спеціальності "Видавнича справа та редагування" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 159-163


  У статті висвітлено особливості викладання філологічних дисциплін із застосуванням ейдотехніки й специфіку написання літературного сценарію відеореклами, що сприяють розвиткові образного мислення студентів. В статье идет речь об особенностях ...
1197034
  Буренко В. Розвиток художньої культури Великої Британії в добу Просвітництва // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 2-5
1197035
  Небесник І.І. Розвиток художньої освіти у Закарпатті у 20 столітті : Автореф...канд.пед.наук:13.00.01 / Небесник І.І.;Прикарпатськ.ун-тет ім.В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.14-16
1197036
  Шкелебей Ірина Іванівна Розвиток художньої освіти у школах Німеччини і України в 90-х роках 20 століття (на матеріалах образотворчого мистецтва) : Дис. ... канд. педаг. наук: 13.00.01 / КНУТШ; Шкелебей І.І. – Київ, 2004. – 261л. + Додатки: л.204-261. – Бібліогр.: л.191-203
1197037
  Орлов В.м. Розвиток ХХУ! з"їздом КПРС марксистського вчення проКП / В.м. Орлов. – К., 1981. – 64с.
1197038
  Шаблій О.І. Розвиток целюлозно-паперової промисловості Українських Карпат // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 125-133 : Табл.
1197039
  Баришніков В.М. Розвиток центрів професійно-технічної освіти як складова реформування державної служби зайнятості // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (58). – С. 47-54
1197040
  Доценко В.О. Розвиток церкви адвентистів сьомого дня в Україні у 1920-ті рр. // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 72-73
1197041
  Воронянська Н. Розвиток Церкви адвентистів сьомого дня в Україні у контексті радянського законодавства (1970-ті - 1990 рік) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 643-650. – ISBN 966-7379-92-11
1197042
  Губар К.А. Розвиток церковного права у Києво-Могилянській академії та Київській духовній академії (XVIIІ - поч. ХХ ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 35-41. – ISSN 2219-5521


  Здійснюється огляд та аналіз викладання церковного права в Києво-Могилянській академії та Київській духовній академії. Характеризуються програми викладання церковного та канонічного права. Подаються короткі відомості про професорів: Ф. Прокоровича, Р. ...
1197043
  Карсим Інна Анатоліївна Розвиток церковної археології та музейництва в Україні у другій половині 19 - на початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Карсим І.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назв
1197044
  Карсим Інна Анатоліївна Розвиток церковної археології та музейництва в Україні у другій половині XIX - на початку XX ст. : Дис... канд. історичних наук: 07.00.01. / Карсим Інна Анатоліївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 207 л. + Додатки: л. 203-207. – Бібліогр.: л. 175-202
1197045
  Кучер Т.М. Розвиток цивілістичного процесу в контексті законодавчого забезпечення реформ в Україні // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 165-168. – ISBN 978-966-7166-33-5
1197046
  Кахнич В. Розвиток цивільно-правової науки на юридичному факультеті Львівського університету в 1784-1884 рр. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 91-93
1197047
   Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні. – Харків : Консум, 1999. – 272с. – ISBN 966-7124-53-3
1197048
  Саворін М. Розвиток цивільного права на рубежі 1917-1922 років // Стан, проблеми та перспективи інтеграції України у європейський освітній і науковий простір : матеріали ІХ міжнар. наук. конф., 12-15 квіт. 2005 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Братислав. екон. ун-т ; [упоряд. Х.М. Олексика ; редкол.: Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : 1С-Паблишинг, 2005. – С. 126-134. – ISBN 966-8110-19-6
1197049
  Кахнич В.С. Розвиток цивільного права у Львівському університеті та внесок Станіслава Севериновича Дністрянського в цей процес // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 33-35. – ISSN 2219-5521
1197050
  Задоєнко О.В. Розвиток цивільного процесуального законодавства в особливих умовах // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 125-129. – ISBN 978-617-7020-48-5
1197051
  Татулич І.Ю. Розвиток цивільного процесуального законодавства як правова основа цивільної процесуальної форми // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 20-25
1197052
  Чубірко М.М. Розвиток цитоембріологічних досліджень на кафедрі ботаніки в Ужгородському університеті : до 70-річчя Ужгородського національного університету // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 5. – С. 511-515. – ISSN 0372-4123
1197053
  Малов В.І. Розвиток цифрових фотограмметричних технологій у ДНВП " Геосистема" : фотограмметрія і дистанційне зондування / В.І. Малов, С.В. Олійник // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 26-28 : Мал.
1197054
  Бойченко М.А. Розвиток цифрового інтелекту обдарованих школярів у світлі концепції нової української школи // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 95-97. – ISBN 978-966-698-283-7
1197055
  Мех О. Розвиток цифрового телебачення у Великобританії // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.46-47
1197056
  Заболоцька С. Розвиток ціннісної сфери у студентів-педагогів // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 88-94. – ISSN 2312-1246


  Розглядаються ціннісні орієнтації майбутніх педагогів - соціальні, економічні, моральні, релігійні, естетичні, гносеологічні, онтологічні й ідеологічні.
1197057
  Трохименко В.І. Розвиток цінової та нецінової конкуренції на ринку банківських послуг в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 322-333
1197058
  Сінєльніков Б. Розвиток цукробурякового виробництва в контексті інтелектуальної спадщини М. Д. Кондратьєва : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 11 (600). – С. 44-59 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1197059
  Шевченко М.В. Розвиток цукробурякової промисловості у Наддніпрянській Україні в науковій спадщині академіка К.Г. Воблого // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 51. – С. 432-438. – ISSN 2076-8982
1197060
  Ткаченко В. Розвиток чернігівського писанкарства: історіографічно-джерелознавчий аспект // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 93-101. – ISSN 2522-4611
1197061
  Кудін В.І. Розвиток чисельних алгоритмів аналізу лінійних моделей на основі методу базисних матриць : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.05.02 / Кудін В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 21 назва
1197062
  Безверха М.А. Розвиток чисельних методів для дослідження нестаціонарних процесів у пружних тілах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 01.02.04 / Безверха М.А.; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя, 2008. – 20с. – Бібл.: 9 назв
1197063
  Слижук О. Розвиток читацьких інтересів старшокласників (на матеріалі аналізу роману Олеся Гончара "Собор"
1197064
  Дадашев Б.А. Розвиток Чорноморського економічного співробітництва в контексті активізації інвестиційних процесів / Б.А. Дадашев, І.М. Боярко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 20, жовтень. – С. 6-12. – ISSN 2306-6814
1197065
  Бедлінський О.І. Розвиток чуттєвої інтуїції студента у процесі навчання / О.І. Бедлінський, В.О. Бедлінський // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 31-39. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1197066
  Лаврова О. Розвиток чуттєвої сфери дошкільників у творчій спадщині І Сікорського // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 27-30
1197067
  Дяченко О.В. Розвиток шевченкознавства в КНР у ХХ - на початку XXI ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 89-92. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
1197068
  Хайнекер Х. Розвиток Шенгенського регулювання візового режиму у країнах Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 142-147.
1197069
  Лога Т. Розвиток шкільних бібліотек у системі освіти: зарубіжний досвід // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 37-41. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано основні тенденції, властиві сучасним процесам трансформації зарубіжних шкільних бібліотек в інформаційні освітні центри. Розглянуто досвід роботи шкільних бібліотек Франції, Німеччини, Австрії, Великобританії, Австралії, США, Японії, ...
1197070
  Чепіль М. Розвиток шкільної біологічної освіти в Україні у 80 – 90-ті роки ХХ ст. (історіографія проблеми) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 11-15. – ISSN 2308-4634
1197071
  Жорова І. Розвиток шкільної економічної освіти в Україні (кінець ХХ - початок ХХІ століття) // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 70-86. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1197072
  Захарова Н.С. Розвиток шкільної історичної освіти в Україні у контексті соціально-політичних трансформацій 1990-х рр. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 109-114. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1197073
  Кузик Я. Розвиток шкільної справи в менонітських колоніях XIX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 17-18
1197074
  Галус О.М. Розвиток шкільної, позашкільної та професійно-технічної освіти у провідних країнах світу / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова // Порівняльна педагогіка : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спеціальностей вищ. педагог. навч. закл. / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – С. 68-95. – ISBN 966-642-171-2
1197075
  Котюк І. Розвиток школи криміналістики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 23-30


  Методологічні аспекти науково-освітніх правничих шкіл.
1197076
  Толкачова Н.Є. Розвиток шотландського права як змішаної правової системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 169-174. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються закономірності та історичні процеси формування шотландського права під впливом римського, континентального та англійського права. Особлива увага приділяється парламентській традиції, судовій системі та процесам формування основних правових ...
1197077
  Циганов С.А. Розвиток штучного інтелекту: еволюційні процеси на міжнародному фінансовому ринку / С.А. Циганов, В.В. Апалькова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (273). – С. 20-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1197078
  Зінченко О. Розвиток щоденникового жанру в давній українській літературі // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 9-14. – ISSN 2307-2261
1197079
  Меланчук А.В. Розвиток юридичних гарантій використання прав адвокатами та виконання ними своїх обов"язків // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 143-155. – ISSN 2078-9165
1197080
  Катрич В.М. Розвиток юридичних наук в Київському університеті за 50 років радянської влади / В.М. Катрич, П.О. Недбайло // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 3-18. – (Серія права ; № 8)


  Статья освещает научную, педагогическую, общественную и воспитательную деятельность профессорско-преподавательского состава юридического факультета Киевского государственного университета, излагает главные направления развития юридических наук и вклад, ...
1197081
  Цесарський Ф. Розвиток юридичної доктрини Середньовіччя стосовно угод із найму праці ремісників (на прикладі Франції) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 216-221. – ISSN 2307-8049
1197082
  Тацій В.Я. Розвиток юридичної науки в Україні на межі тисячоліть // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 814-819. – ISBN 978-966-458-148-3
1197083
  Міхневич Л.В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич ; [за заг. ред. І.Б. Усенка] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 286, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 195-250. – ISBN 978-966-483-563-0
1197084
  Матишевський П.С. Розвиток юридичної науки у Київському університеті (1945-1983 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 3-16. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье освещается развитие юридической науки в Киевском университете в послевоенные годы. Изложены основные теоретические результаты и практическая значимость научных исследований на кафедрах факультета.
1197085
  Скородумов Д. Розвиток юридичної освіти у класичних університетах України у 1991-2002 рр // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 114-119. – ISSN 1728-9343


  Досліджується процес розвитку юридичної освіти у класичних університетах України. Запроваджено спробу визначення їх чисельності у міру поетапного розвитку юридичної освіти в Україні. Серед класичних університетів на першому місці - КНУ ім. Т. Шевченка.
1197086
  Олійник О. Розвиток юридичної риторики від епохи просвітництва до нашого часу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 17-20
1197087
  ЇХвойницька Розвиток юснатуралістичної теорії українськими мислителями XVIII ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 128-132. – ISSN 0321-0499
1197088
   Розвиток ядерних технологій в Інституті ядерних досліджень НАН України / І.М. Вишневський, Г.П. Гайдар, О.В. Третьякова, В.О. Гайдар // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 195-203. – ISSN 1818-331Х
1197089
  Мерніков Г.І. Розвиток ядерних технологій в Україні: міжнародно-правовий аспект / Г.І. Мерніков, В.І. Шумбасов, А.І. Шевцов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 206-212.
1197090
  Вишневський І.М. Розвиток ядерної фізики в Києві // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 17, № 2. – С. 107-110. – ISSN 1818-331Х


  У цьому короткому огляді розглянуто в історичному плані час і причини початку розвитку ядерної фізики та створення ядерних центрів. Увага концентрується на створенні та розвитку Київського ядерного центру. Особливо відзначається, що в цьому році ...
1197091
  Магрламова К. Розвиток якості вищої медичної освіти у Великій Британії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 97-103. – ISSN 2308-4634


  Велика Британія має доволі розвинуту мережу вищих медичних навчальних закладів різного рівня акредитації, яка готує спеціалістів для потреб вітчизняної охорони здоров"я, а також фахівців для інших країн світу. У статті обговорені питаня розвитку якості ...
1197092
  Бояр А.О. Розвиток, сучасний стан та актуальні проблеми транспортної політики Європейського Союзу / А.О. Бояр, А.Ю. Стукалова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 137-142. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Висвітлено історичні етапи становлення єдиної транспортної політики ЄС. Визначено пріоритетні напрями діяльності ЄС у галузі транспорту та перспективи розвитку транспортної політики ЄС в цілому.
1197093
  Кутняк Н. Розвиток, сучасний стан та перспективи українсько-турецьких відносин // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 27-28
1197094
   Розвитологія : підручник / Клименко М.О., Герасимчук З.В., Клименко О.М., Клименко Л.В. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 279, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 204-228. – Бібліогр.: с. 235-240. – ISBN 978-966-289-073-0
1197095
  Маломуж М.Г. Розвідка - важливий елемент системи національної безпеки України // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С.37-40.
1197096
  Варенюк А. Розвідка А. Кримського "Чи справді важко вивчити правопис з Ї? Як зразок реалізації полемічного дискурсу // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 16-17. – (Бібліотека Інституту філології)
1197097
  Філіповський О.К. Розвідка з організації селянського господарства на Україні / О.К. Філіповський. – К, 1926. – 315с.
1197098
  Роуан Р. Розвідка і контррозвідка. / Р. Роуан, 1937. – 85с.
1197099
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 31. – 1994. – (Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геофізика)
1197100
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 31. – 1994. – (Розробка нафтових і газових родовищ)
1197101
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 31. – 1994. – (Буріння нафтових і газових свердловин)
1197102
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 32. – 1995. – (Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геофізика)
1197103
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 33. – 1996. – (Нафтогазопромислове обладнання)
1197104
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 33. – 1996. – (Буріння нафтових і газових свердловин. Розробка та екексплуатація нафтових і газових родовищ)
1197105
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 33. – 1997. – (Технічна кібернетика та електрофікація об"єктів паливного - енергетичного комплексу)
1197106
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 34. – 1997. – (Нафтогазопромислове обладнання)
1197107
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 34, т. 6. – 1997. – (Технічна кібернетика та електрофікація об"єктів паливного - енергетичного комплексу)
1197108
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 34, т. 1. – 1997. – (Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геофізика)
1197109
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 34. – 1997. – (Буріння нафтових і газових свердловин. Розробка та екексплуатація нафтових і газових родовищ)
1197110
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 34. – 1997. – (Економіка підприємства і організація виробництва)
1197111
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 7. – 1998. – (Економіка підприємства і організація виробництва)
1197112
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 6. – 1998. – (Технічна кібернетика та електрофікація об""єктів паливно - енергетичного комплексу)
1197113
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 5. – 1998. – (Транспорт і зберігання нафти і газу)
1197114
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 4. – 1998. – (Нафтогазопромислове обладнання)
1197115
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 2. – 1998. – (Буріння нафтових і газових свердловин)
1197116
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 3. – 1998. – (Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ)
1197117
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 1. – 1998. – (Транспорт і зберігання нафти і газу)
1197118
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано -Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 36, т. 4. – 1999. – (Нафтогазопромислове обладнення)
1197119
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано -Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 36 (т. 2, т. 3). – 1999. – (Буріння нафтових і газових свердловин; т. 3 - Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ ; Т. 2)
1197120
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 36, т. 7. – 1999. – (Економіка підприємства і організація виробництва)
1197121
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : науково-технічний збірник. – Івано -Франківськ. – ISSN 0486-0691
Вип. 36, т. 6. – 1999. – (Технічна кібернетіка та елекріфікація об"єктів паливно-енергетичного комплексу)
1197122
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : науково-технічний збірник. – Івано -Франківськ, 1965-
Вип. 36. т. 8. – 1999. – (Методи і засоби технічної діагностики)
1197123
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : науково-технічний збірник. – Івано -Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 37, т. 8. – 2000. – (Методи і засоби технічної діагностики)
1197124
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : науково-технічний збірник. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 37, т. 6. – 2001. – (Технічна кібернетіка та елекріфікація об"єктів паливно-енергетичного комплексу)
1197125
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : науково-технічний збірник. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 38, т. 8. – 2001. – (Методи і засоби технічної діагностики)
1197126
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 38, т. 2. – 2001. – (Буріння нафтових і газових свердловин)
1197127
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 38, т. 5 : До 25-ї річниці кафедри нафтогазової гідромеханіки. – 2001. – (Транспорт і зберігання нафти і газу)
1197128
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 38, т. 4. – 2001. – (Нафтогазопромислове обладнення)
1197129
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 38, т. 3. – 2001. – (Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ)
1197130
  Чмихало І. Розвідка Івана Франка про Шолудивого Буняку в контексті "антропології бачення" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 331-335. – ISBN 966-594-298-0
1197131
  Сідак В. Розвідка та контррозвідка Української Держави (1917-1920 рр.) // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 121-135. – ISBN 966-02-0276-8
1197132
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано -Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 36, т. 1. – 1999. – (Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геофізика)
1197133
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ = Prospecting and development of oil and gas fields : всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 2001-
№ 1. – 2001
1197134
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : Всеукраїнський науково-технічний журнал. – Івано -Франківськ, 2001-
№ 1. – 2002
1197135
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : Всеукраїнський науково-технічний журнал. – Івано -Франківськ, 2001-
№ 2. – 2002
1197136
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : Всеукраїнський науково-технічний журнал. – Івано -Франківськ, 2001-
№ 3. – 2002
1197137
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : Всеукраїнський науково-технічний журнал. – Івано -Франківськ, 2001-
№ 4. – 2002
1197138
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ = Prospecting and development of oil and gas fields : всеукраїнський науково-технічний журнал. – Івано -Франківськ, 2001-
№ 1. – 2003
1197139
  Козюба В.К. Розвідка узбережжя Дніпра під керівництвом Ф.А. Козубовського в липні 1934 року // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (25) : Дослідження археологічної спадщини Східної Волині (до 120-річчя з дня народження Ф.А. Козубовського). – C. 78-87. – ISSN 2227-4952
1197140
  Скрипник О. Розвідка УНР у екзилі: агенти, резиденти, шифри, тайнопис... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 02-8 серпня (№ 31)
1197141
  Панич О. Розвідки з історії скептицизму в Британо-американській епістемології / Олексій Панич. – Донецьк : ДонНУ. – ISBN 978-966-639-334-3
Ч. 1 : Британська модерна філософія (Гоббс, Локк, Барклі, Х"юм, Рід). – 2007. – 524 с.
1197142
  Карпенко М.О. Розвідки М.О. Максимовича про Богдана Хмельницького в аспекті східнослов"янського лінгвістичного джерелознавства // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 105-109
1197143
   Розвідки пpо цеpковні відносини на Укpаїнї-Руси XVI-XVIII вв // Суспільні веpстви Галицької Руси XIV-XV в. / І.А. Линниченко. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1899. – [VI], 162 с. – (Руска Історична біблїотека ; Т. 7 ; Т. ХІ)


  Зміст: Внутpішній стан західно-pуськоі цеpкви в Польсько-литовській деpжаві в кінці XVI ст. та Уныя / О. Левицький; Пеp. М. Павлик. Hаpис становища пpавославної цеpкви на Укpаїні від половини XVII до кінця XVIII ст. / В. Антонович; Пеp. М. Павлик.
1197144
  Дідусенко П.М. Розвідки про митну справу в українській державі - Гетьманщині в першій половині та середині 18 століття / П.М. Дідусенко. – Київ : Павлім, 2002. – 220с. – ISBN 966-686-034-1
1197145
   Розвідки про міста і міщанство на Україні-Руси в XV-XVIII в.. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові : З друарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 23)
Ч. 1 : М. Владімірского-Буданова Німецьке право в Польщі й Литві, 1-4. – 1903. – 462 с.
1197146
   Розвідки про міста і міщанство на Україні-Руси в XV-XVIII в.. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 23-24)
Ч. 1-2 : Німецьке право в Польщі й Литві, 1-5 / М. Владімірский-Буданов ; Українські міста / В. Антонович ; Магдебурське право на Лівобічній Україні / Д. Багалій. – 1903. – 462 с. – Конволют об"єднує 2 видання
1197147
   Розвідки про народні рухи на Україні-Руси в XVIII віці / [Вступне слово М. Грушевського]. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 19)
Ч. 1. – 1897. – IV, 295 с.


  Зміст: Розвідка про гайдамачину Володимира Антоновича. - С. 1-96 Уманський сотник Іван Гонта (1768 р.) Володимира Б. Антоновича. - С. 97-123 Турбаївська катастрофа Олександри Єфименкової. - С. 125-158* Опришки Дра Юліяна Целевича. - С. 155-296
1197148
   Розвідки про народні рухи на Україні-Руси в XVIII віці / [Вступне слово М. Грушевського]. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 19)
Ч. 1. – 1897. – IV, 295 с. – Конволют


  Зміст: Розвідка про гайдамачину Володимира Антоновича. - С. 1-96 Уманський сотник Іван Гонта (1768 р.) Володимира Б. Антоновича. - С. 97-123 Турбаївська катастрофа Олександри Єфименкової. - С. 125-158* Опришки Дра Юліяна Целевича. - С. 155-296
1197149
   Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV-XVIII в.. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 21)
Ч. 1. – 1901. – 173 с. – Конволют
1197150
   Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV-XVIII в.. Ч. 2 / Передмова М. Грушевського // Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV-XVIII в. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1901. – Ч. 1. – [8], 272 с. – (Руська історична бібліотека ; Т. 21)


  Зміст: Форми селянського володіння землею в Литовсько-руській державі XVI в. / написав М. Владімірский-Буданов. - С. 1-124 Українські посполіті (1648-1783) : Історико-правничий начерк Олександра Лазаревського. - С. 125-216
1197151
   Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV-XVIII в. / Передмова М. Грушевського. – Накл. Наук. Тов. ім. Шеченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарского. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 22)
Ч. 2. – 1902. – [8], 272 с. – прим. № 45583 дефектний, відсутні с. 65-272. - Форми селянського володіння землею в Литовсько-руській державі XVI в. / написав М. Владімірский-Буданов. - С. 1-124


  Зміст: Форми селянського володіння землею в Литовсько-руській державі XVI в. / написав М. Владімірский-Буданов. - С. 1-124 Українські посполіті (1648-1783) : Історико-правничий начерк Олександра Лазаревського. - С. 125-216
1197152
  Климаш Р.-Б. Розвідки сучасного українсько-канадського фольклору: погляд з Вінніпега // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 5 : Етнологія США та Канади. – С. 81-83. – ISSN 0130-6936
1197153
  Кисельов Й.М. Розвідки часу / Й.М. Кисельов. – К., 1973. – 279с.
1197154
  Сватко Я. Розвідник воюючої України / Ярослав Сватко. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2018. – 64 с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 64. – ISBN 978-617-7363-61-2
1197155
  Даниленко В. Розвідник прийдешнього // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 9 травня (№ 9). – С. 14-15
1197156
  Савич І.С. Розвідники весни : оповідання / І.С. Савич. – Донецьк : Донбас, 1987. – 165 с.
1197157
   Розвідники всесвіту.. – К, 1958. – 71с.
1197158
  Сиволоб Ю.В. Розвідники майбутнього. До 25-річчя руху за комуністичне ставлення до праці / Ю.В. Сиволоб. – К, 1983. – 48с.
1197159
  Скрипник О. Розвідники, народжені в Україні / Олександр Скрипник. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 621, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 617-621. – ISBN 978-617-605-000-1


  В пр. №1700326 напис: Шановному Володимиру Івановичу Сергійчуку щиро від автора. Вочевидь до виокремленого Вами переліку того, " що дала Україна світові", можна щось взяти і з цієї книги ... З повагою. Підпис / О. Скрипник / 18.06.2015
1197160
  Кузьменко А.М. Розвідувальна діяльність епохи глобалізації інформаційно-психологічного протиборства: особлива організаційно-правова форма та специфічний засіб політичної практики / А.М. Кузьменко, М.І. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 87-91. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються деякі аспекти розвідувальної діяльності в умовах глобалізації інформаціино-психологічиого протиборства. Особлива увага зосереджена на теоретико-правових основах визначення сутності сучасного поняття розвідувальної діяльності. ...
1197161
  Олійник О. Розвідувальна діяльність запорожців за документами архіву Нової Січі (1734-1775 рр.) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (липень-_вересень). – С. 19-21. – ISSN 1814-5078
1197162
  Пик С. Розвідувальна діяльність у сучасному світі та її пріоритети // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 70-76. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
1197163
  Кузьменко А. Розвідувальна діяльність як суспільно-політичне явище // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 46-57
1197164
  Кузьменко А. Розвідувальна діяльність як явище сучасних міжнародних відносин // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 48-58
1197165
  Гриниха А.І. Розвідувальна місія Ж.Ж. Рако де Рої в Північному Причорномор"ї у 1803 році: спроба історичного розслідування // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 154-166. – ISSN 2313-5603
1197166
  Пик С. Розвідувальна підготовка Німеччини до війни проти СРСР // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 9-17. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1197167
  Вєдєнєєв Д. Розвідувальна служба Української повстанської армії // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2011. – Число 2 (23). – С. 57-69
1197168
  Албул С.В. Розвідувальна функція оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у протидії організованої злочинності // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 3-4
1197169
  Ліщук Д.С. Розвідувальне забезпечення військової діяльності Війська Запорозького у кінці XVI - першій чверті XVII ст.: історіографія // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 45-50
1197170
  Леонов В. Розвідувальні служби в системі демократичного цивільного контролю // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 125-134.
1197171
  Купчик О.Р. Розвідувально-підривна діяльність спецслужб УСРР на території іноземних країн (початок1920-х років) / О.Р. Купчик, С.Ф. Пивовар // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 53-58. – ISBN 978-966-171-277-4
1197172
  Бичко А.К. Розвій вітчизняних історико-філософських досліджень 60-х років // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : РВЦ "Київський університет", 1996. – С. 66-70
1197173
  Халецький О.В. Розвій Франкових ідей еволюції, поступу і просвітництва у сучасному орелігійненні / О.В. Халецький, О.В. Голубовська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 102-115. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
1197174
  Лукницький П.М. Розвінчаний Памір / П.М. Лукницький. – Київ, 1936. – 279с.
1197175
  Крикотун В.М. Розвінчані "святині". / В.М. Крикотун. – К., 1973. – 46с.
1197176
   Розвінчання міфів про збитковість державних наукових підприємств / А. Вдовиченко, О. Ремезова, О. Чепіжко, Р. Яремійчук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 травня (№ 17). – С. 8


  "Влада наполегливо нав"язує суспільству думку про збитковість і непотрібність державних підприємств. Прем"єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що держпідприємства завдають Україні збитків на 82 млрд грн. Публічно заявивши про це у Верховній Раді 17 ...
1197177
  Веремійчик О. Розвінчання міфів про населення Донбасу і Новоросії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 жовтня - 20 жовтня (№ 39/40). – С. 7
1197178
  Лук"янчук Г. Розвінчання московських міфів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 9-15 липня (№ 27). – С. 11


  У Києві відбулася низка зустрічей із журналістами та громадськістю відомого у Європі та світі американського науковця - дослідника тоталітарних режимів: сталінського й гітлерівського та їх антилюдських злочинів на територіях країн Східної Європи, ...
1197179
  Булгакова О. Розвінчування культу Сталіна: як сприйняли доповідь Микити Хрущова на XX з"їзді КПРС // Україна молода. – Київ, 2020. – 3 березня (№ 24). – С. 8-9


  "Неординарні події в історії дер­жави завжди привертають увагу істориків, адже під час них суспільство приходить у рух, активізується громадянська активність та яскраво виходять назовні і проявляються суспільні настрої. До таких поворотних подій слід ...
1197180
  Кушерець В. Розвінчуючи імперіалізм думки // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14-21 лютого (№ 5/6). – С. 3


  Письменник Вадим Пепа відтворює невідомі сторінки історії українського народу у новій книзі "Майстер-клас з імператором".
1197181
  Болотіна Н. Розвіток юридичної освіти в Україні: Яким має бути викладання соціально-правових дисциплін сьогодні // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 2/3. – С.59-67. – ISSN 1682-2366
1197182
  Комарницька Л. Розвіяні вітром: тема заробітничанства в українській художній літературі // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 361-364. – ISBN 1-55195-156-8
1197183
  Комарницька Л. Розвіяні вітром: тема заробітчанства в українській художній літературі // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 361-364. – ISBN 1-55195-156-8
1197184
  Болдижар М.М. Розвіяні ілюзії. / М.М. Болдижар. – Ужгород, 1972. – 56с.
1197185
  Поліщук В. Розвіяти туман забуття // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С. 14


  Роздуми над статтею Романа Коваля "Після Кобзаря" найкорисніша книга" про перевидання книжки Миколи Аркаса "Історія України-Русі". Деякі міркування, породжені цією статею, стосуються вченого-енциклопедиста, людину феноменальної працездатності Василя ...
1197186
   Розводьте рибу в колгоспних ставках.. – Х, 1951. – 8с.
1197187
  Райхель Ю. Розворот на Південний Кавказ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 липня (№ 122). – С. 9


  Чого очікувати цьому регіону від Росії після завершення АТО на Донбасі?
1197188
  Шевченко Оксана Розворушений вулик // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 92-93. – ISSN 0130-5212
1197189
  Логвиненко І.М. Розгадані таємниці / І.М. Логвиненко. – Київ, 1986. – 181с.
1197190
  Якель Р. Розгадані таємниці Лінії Арпада // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 15


  "Багатокілометрові оборонні рубежі, призначені зупиняти наступ ворожої армії, між двома світовими війнами будували різні держави - Франція, Німеччина, Фінляндія, Чехословаччина, СРСР. Не стала винятком і Угорщина, яка була сателітом Німеччини. Канцлер ...
1197191
  Ведмеденко О. Розгадка сфінкса : Пізнай самого себе / Оксен Ведмеденко. – Київ : Бібліотека українця, 2004. – 112с. : іл. – (Б-ка українця). – ISBN 966-7419-89-4
1197192
  Рижков В. Розгадка таємниць "Доктора Парадокса" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 32). – С. 11


  Книга відомого краєзнавця і письменника Миколи Чабана про українського письменника, філософа й археолога Віктора Петрова (Домонтовича).
1197193
  Будний В. Розгадка чарів Цірцеї: національні образи та стереотипи в освітленні літературної етноімагології
1197194
  Чумаченко В.А. Розгалужені водорозчинні полімери для створення металовмісних наносистем : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Чумаченко Василь Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 144 арк. – Бібліогр.: арк. 135-144
1197195
  Чумаченко В.А. Розгалужені водорозчинні полімери для створення металовмісних наносистем : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Чумаченко Василь Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1197196
   Розгалужені карбазолілвмісні олігомери для запису оптичної інформації / Г. Козел, Ю. Гетьманчук, Л. Куницька, В. Павлов, М. Чуприна, М. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 72-75. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Отримані нові олігомери радіальної структури молекул. Досліджені фотофізичні та інформаційні властивості фототермопластичних голографічних реєструючих середовищ на основі плівкових композитів нових соолігомерів у порівнянні з олігомером лінійної ...
1197197
  Куцевол Н.В. Розгалужені полімерні системи. Особливості внутрішньомолекулярної структури в розчині / Н.В. Куцевол, Т.М. Безугла, М.Ю. Безуглий // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 220-229. – ISSN 1818-1724
1197198
  Москальчук П.А. Розгілля / П.А. Москальчук. – К., 1966. – 54с.
1197199
  Загребельний П.А. Розгін : Роман / П.А. Загребельний. – Київ : Радянський письменник. – (Сучасний роман)
[Кн. 1 - 4]. – 1976. – 671с.
1197200
  Загребельний П.А. Розгін : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; 1976 р. Вип. №1)
Кн. 1. – 1976. – 218с.
1197201
  Загребельний П.А. Розгін : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; 1976 р. Вип. №2)
Кн. 2 і 3. – 1976. – 200с.
1197202
  Загребельний П.А. Розгін : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; 1976 р. Вип. №3)
Кн. 4. – 1976. – 208с.
1197203
  Загребельний П. Розгін : У 2-х т. : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо. – (Література). – ISBN 966-03-2174-0
Т. 1 : Айгюль. – 2003. – 398с.
1197204
  Загребельний П. Розгін : У 2-х т. : Роман / П. Загребельний. – Харків : Фолио. – (Література). – ISBN 966-03-2175-9
Т. 2 : Персоносфера. – 2003. – 399с.
1197205
  Вонсович О. Розгледіти комбатанта. Пріоритети та форми входження України до структур європейської безпеки // Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 42-45


  Інтеграція України в ЄС
1197206
  Шалагінова А. Розгляд адміністративними судами спорів щодо на службі колишніх працівників органів внутрішніх справ України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 302-308. – ISSN 1026-9932
1197207
  Журик Юрій Володимирович Розгляд Антимонопольним комітетом України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.04 / Журик Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 209л. + Дод.: л.208-209. – Бібліогр.: л.193-207
1197208
  Журик Юрій Володимирович Розгляд Антимонопольним комітетом України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Журик Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1197209
  Різун Н. Розгляд антимонопольних спорів в Україні: сучасний стан та перспективи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 15). – С. 18-19
1197210
  Уркевич В.Ю. Розгляд господарських справ великою палатою верховного суду: процесуальні аспекти // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 249-251. – ISBN 978-617-7605-90-3
1197211
  Савченко В. Розгляд заяв І повідомлень про злочини органами поліції ФРН // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 165-168
1197212
  Шевченко Є. Розгляд звернень в органах прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 17-21
1197213
  Десятков О. Розгляд звернень громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.82-84
1197214
  Голубицький С.Г. Розгляд і вирішення адміністративними судами України публічно-правових спорів у сфері функціонування фондового ринку України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Голубицький Сергій Германович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1197215
  Сітко А.І. Розгляд і вирішення адміністративними судами України спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов"язань : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сітко Анна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 197 арк. – Додатки: арк. 194-197. – Бібліогр.: арк. 170-193
1197216
  Сітко А.І. Розгляд і вирішення адміністративними судами України спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов"язань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сітко Анна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1197217
  Карась Б.О. Розгляд і вирішення адміністративними судами України спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Карась Борис Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 c. – Бібліогр.: 15 назв
1197218
  Карась Б.О. Розгляд і вирішення адміністративними судами України спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Карась Борис Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 176-196
1197219
  Авраменко М.Ю. Розгляд інтеграційного процесу в Північній Америці з позиції комунікативної теорії Карла Дейча // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1197220
  Лань О.Ю. Розгляд клопотань захисника слідчим за проектом нового КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 73-75. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1197221
  Строган Г. Розгляд клопотань як одне з основних положень досудового розслідування // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 128-130.
1197222
  Король В.В. Розгляд кримінальних справ судом присяжних: Україна та зарубіжний досвід / В.В. Король, В.А. Савченко // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 10 (157). – С. 22-25
1197223
  Шербина О.Ю. Розгляд методологічної функції аргументації в юридичних міркуваннях у спецкурсі "Логіка та право" // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 143-144
1197224
  Захарченко Т. Розгляд Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово - промисловій палаті України зовнішньоекономічних спорів у сфері інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.79-82. – ISSN 0132-1331
1197225
  Абрамович Т. Розгляд міжнародних комерційних спорів у судах та міжнародних арбітражах: за і проти. Порівняльний аналіз // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
1197226
  Пінчук Ю. Розгляд монографії М. Костомарова "Гетманство Юрия Хмельницкого" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 53-62.
1197227
  Пінчук Юрій Розгляд монографії М. Костомарова "Гетманство Юрия Хмельницкого" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 53-62. – Бібліогр. в кінці ст.
1197228
  Копцева Л.О. Розгляд насущних проблем морського та митного права очима працівників-початківців // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 3 (69). – С. 115-117
1197229
  Перпері Л.М. Розгляд неформальних чинників, які впливають на якість надання освітніх послуг / Л.М. Перпері, Ю.Г. Паленний, О.Г. Цехоцька // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. центр проблем стандартизації, сертифікації" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (110). – С. 48-53. – ISSN 2307-4949


  Розглянуто питання оцінювання якості освітньої послуги на основі неформальних чинників.
1197230
  Гробова В.П. Розгляд основних особливостей організації та функціонування місцевого самоврядування Швейцарії // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 83-90. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1197231
  Панталієнко Я.П. Розгляд питання місця вчинення нотаріальних дій в аспекті ч.4 ст. 55 Закону України " Про нотаріат" // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-44.
1197232
  Каменська Т. Розгляд питань, що стосуються шахрайства при аудиторської перевірці // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 6. – С.2-9 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1197233
  Неборак В. Розгляд поетичного циклу Івана Франка „Вольні сонети" : (до 155-річчя із дня народження І. Франка) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 3. – С. 26-33
1197234
  Іванова А.С. Розгляд проблемних питань з оцінки вартості майна під час приватизації вугільної галузі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто питання оцінки майна під час приватизації на підприємствах вугільної промисловості, визначені проблеми оцінки майна, вплив інфляції на оцінку майна.
1197235
  Комарницька О. Розгляд прокурором клопотання сторони захисту, потерпілого на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: актуальні питання / О. Комарницька, С. Нестеренко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 51-65


  Проаналізовані законодавчі акти, які надають право стороні захисту, потерпілому ініціювати перед слідчим, прокурором проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Розгляд такого права свідчить, що воно декларативне, оскільки факт, методи проведення ...
1197236
  Лимар В.Б. Розгляд свободи у межах сутнього: модальності необхідність-випадковість // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 94-104


  Статтю присвячено розгляду онтологічних модусів свободи, як вона репрезентована у природі та у тій сфері людського буття, яку можна розуміти як форму соціального інобуття природи. На думку автора, за головні категорії модальності тут правлять ...
1197237
  Лобач В. Розгляд скарг і звернень з питань підтримання державного обвинувачення в судах потребує нових підходів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 11-14
1197238
  Бачун О. Розгляд скарг на дії та бездіяльність органів Державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал господарського суду // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.58-63. – ISSN 0132-1331
1197239
  Макаров М.А. Розгляд слідчим суддею клопотання про здійснення приводу // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 83-88. – ISSN 2413-1342
1197240
  Андрощук Г. Розгляд спорів щодо засобів індивідуалізації: з судової практики США // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 3. – С. 31-37. – ISSN 1708-7422
1197241
  Леоненко В.В. Розгляд справ про злочини неповнолітніх у стадії віддання до суду / В.В. Леоненко. – Київ, 1972. – 150с.
1197242
  Паламарчук А.О. Розгляд справ про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей в порядку окремого провадження // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 5 (79). – С. 2-5


  Стаття присвячена розгляду питань, які виникають у процесі вирішення справ окремого провадження, а саме справ про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей.
1197243
  Ахмач Г. Розгляд справ у судах апеляційної й касаційної інстанцій: теоретичні питання й практика застосування цивільного процесуального законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 87-90
1197244
  Базов В. Розгляд справ, що виникають з правовідносин у сфері національної безпеки і оборони // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 19-21.
1197245
  Давиденко Г.і Розгляд справ, що виникають у сфері виконавчого провадження // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 6. – С.30-44
1197246
  Кулько А. Розгляд справи "Габчиково-Надьмарош" у міжнародному Суді ООН: передумови, процес, значення для міжнародного права // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 45-55. – ISSN 1814-3385
1197247
   Розгляд судами загальної юрисдикції справ різних категорій протягом 1990-2000 // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.12-26
1197248
  Сидор В.Д. Розгляд судами земельних спорів // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-27
1197249
  Бачун О. Розгляд судами справ за скаргами громадян // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.44-47. – ISSN 0132-1331
1197250
  Кухарєв О. Розгляд судами справ про встановлення факту належності заповіту у зв"язку з допущеними помилками у написанні прізвища, імені, по батькові спадкоємця // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 110-114
1197251
  Ахтирська Н.М. Розгляд судом питання про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 17-22


  Узагальнено судову практику застосування законодавства щодо приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України. Встановлені підстави для скаування ухвал судів першої інстанції, виявлені причини неоднозначного тлумачення ...
1197252
  Коваленко О.О. Розгляд судом справ про оголошення фізичної особи померлою та встановлення юридичного факту смерті // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 135-140. – ISSN 1727-1584
1197253
  Зайцева В.О. Розгляд та аналіз техніко-технологічних досліджень монументального живопису Троїцької надбрамної церкви Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 93-102. – ISSN 2076-815X
1197254
  Левчишина О.Л. Розгляд та вирішення в адміністративному судочинстві України публічно-правових спорів за участю організацій саморегулівних професій : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07, 081 / Левчишина Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 191 арк. – Додатки: арк. 189-191. – Бібліогр.: арк. 169-188
1197255
  Левчишина О.Л. Розгляд та вирішення в адміністративному судочинстві України публічно-правових спорів за участю організацій саморегулівних професій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Левчишина Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1197256
  Завтур В.А. Розгляд та вирішення клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів у порядку ч. 2 ст. 333 КПК України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 191-193. – ISBN 978-966-419-300-6
1197257
  Домніцак В.В. Розгляд теоретичних та правових положень транснаціональної організованої злочинності та визначення його поняття / В.В. Домніцак, А.З. Пашаєв // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 143-146. – ISSN 2312-928X
1197258
  Яворська О.Г. Розгляд теорії інтелектуального капіталу в постнекласичній науковій реальності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 106-111. – (Економічні науки ; № 3 (39)). – ISSN 2414-0287
1197259
  Бірюков О.М. Розгляд транскордонних справ про банкрутство в Україні: складнощі і перспективи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (179 /180 ). – С. 63-72. – ISSN 2308-9636
1197260
  Кац С.Ю. Розгляд цивільних справ порядком нагляду за новим ЦПК УРСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
1197261
  Бородін М. Розгляд цивільних справ, які випливають із зобов"язань щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 101-107. – ISSN 0132-1331
1197262
  Турчина-Кукаріна Ірина Розгляд цивільної справи у розумні строки як сфера реалізації дискреційних повноважень судді // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 92-96
1197263
  Жила С. Розглядаємо літературу в єдиній системі культури, в єдиній системі розвою мистецтв...
1197264
  Жила Світлана Олексіївна Розглядаємо літературу в єдиній системі культури, в єдиній системі розвою мистецтв... : ексклюзивне інтерв"ю доктора педагогічних наук, професора Світлани Жили
1197265
  Лапаєнко С. Розглянцто діяльність ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 3
1197266
  Гандзюра П.П. Розгнівана земля / П.П. Гандзюра. – К., 1960. – 347с.
1197267
   Розгойдані дзвони пам"яті : із циклу творів художника Валерія Франчука // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 313-316. – ISSN 0869-3595
1197268
  Волошина Л. Розголошення адвокатської таємниці як підстава юридичної відповідальності адвоката // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 211-215
1197269
  Кузьмічов В.С. Розголошення інформації,що становить таємницю досудового слідства / В.С. Кузьмічов, В.Г. Лісогор // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.173-183. – ISSN 1609-0462
1197270
  Москаленко К. Розголошення лікарської таємниці: деякі питання теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 27-31


  Стаття присвячена аналізу норм, якими здійснюється правове регулювання інституту лікарської таємниці в Україні; об"єкта лікарської таємниці; випадків розголошення лікарської таємниці за чинним законодавством та можливості розголошення такої таємниці з ...
1197271
  Коптєлов П. Розгориться полум"я. / П. Коптєлов. – Київ, 1968. – 328с.
1197272
  Шеремет М.С. Розгорнутим фронтом / М.С. Шеремет. – Харків, 1932. – 112 с.
1197273
  Яремчук А. Розгорнуті крила. Видатна актриса театру і кіно Лариса Кадочникова у днях минулих і теперішніх // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
1197274
  Гак А. Розгороджене життя / А. Гак. – К., 1937. – 136с.
1197275
  Сугак С.Г. Розгортанння політичного дискусу в друкованих мас-медіа опозиційного спрямування: мовні маркери маніпулювання громадською думкою (на прикладі видань "Товариш", "Комуніст", "Вечерние вести", "Без цензури" за 2000-2004 рр.) // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 32-44


  У статті розглянуто змістові та мовні особливості функціонування політичного дискурсу в опозиційно-партийних виданнях. The article devoted to the theme of peculiarities of the political discourse"s function at opposition"s mass media.
1197276
  Цимбалій В.В. Розгортання благочинної діяльності місії Римо-Католицької Церкви "Карітас - Спес" у незалежній Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 29-31. – ISSN 0868-8117
1197277
  Маноха І. Розгортання буттєвого потенціалу особистості: психологічні засоби творення "індивідуальної історії" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  У статті представлена теоретична модель такого багатоскладного та багаторівневого феномена як "буттєвий потенціал особистості", а також - презентовані психологічні засоби його розгортання. Логіка, послідовність та змістова розгорнутість буттєвого ...
1197278
  Омельчук В.В. Розгортання народного повстання 1734-1738 рр. і політична ситуація на Правобережжі (січень-травень 1734 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-33. – (Історія ; вип. 53)


  Аналізується розгортання національно-визвольної й соціально-політичної боротьби на Правобережжі в січні-травні 1734 р.
1197279
  Кожанов А. Розгортання національно-демократичного руху на Одещині наприкінці 1980-х - на початку 1990-х рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 124-129. – ISSN 1998-4634
1197280
  Чура В. Розгортання національно-демократичного руху серед львівського робітництва у 1985-1991 рр. ( за матеріалами загальносоюзних та республіканських періодичних видань ) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 8-12.
1197281
  Скворцова А. Розгортання нової хвилі світової фінансової кризи: оцінка ймовірності та можливих наслідків дефолту Греції для глобальної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 270-272
1197282
  Сугак Розгортання політичного дискурсу в друкованих мас-медіа опозиційного спрямування: мовні маркери маніпулювання громадською думкою (на прикладі видань "Товариш", "Комуніст", "Вечерние вести", "Без цензури" за 2000–2004 рр.) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 89-102


  статті піднімається питання змістових та мовних особливостей функціонування політичного дискурсу в опозиційно-партійних виданнях. Аналізуючи спільні та відмінні риси програм політичних партій та їх газетних видань, автор наполягає на тому, що ...
1197283
  Бровченко А. Розгортання просторового мислення у майбутніх педагогів-дизайнерів у процесі проектно-художньої діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
1197284
  Турченко Г.Ф. Розгортання процесів націотворення у південноукраїнському регіоні (березень-жовтень 1917 р.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 68-. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1197285
  Коломієць В.В. Розгортання ситуацій реалістичної побутової комедії в п"єсі М.П. Старицького "Сорочинський ярмарок" // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992


  Досліджується процес створення п"єси комедійного жанру на матеріалі сюжету М. Гоголя "Сорочинская ярмарка", простежується творчий пошук М. Старицького з метою збагачення репертуару молодого українського демократичного національного театру. Исследуется ...
1197286
  Пехник Г. Розгортання сюжетів Різдва та Воскресіння на нижньому рівні літератури українського бароко // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 46-54
1197287
  Преда Марін Розгортання. / Преда Марін. – Бухарест, 1954. – 246с.
1197288
  Фадєєв О.О. Розгром / О.О. Фадєєв. – К.-Х., 1934. – 174с.
1197289
  Фадєєв О.О. Розгром / О.О. Фадєєв. – К.-Х., 1935. – 203с.
1197290
  Фадєєв О.О. Розгром / О.О. Фадєєв. – К, 1967. – 170с.
1197291
  Фадєєв О.О. Розгром : Роман / О.О. Фадєєв. – Київ : Джерело, 1967. – 172с.
1197292
  Фадєєв О.О. Розгром / О.О. Фадєєв. – К, 1968. – 162с.
1197293
  Пащенко В. Розгром "Собору" Олеся Гончара: передісторія конфлікту // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 104-110. – ISBN 966-7653-03-5
1197294
  Білан Ю.Я. Розгром австро-німецьких окупантів на Україні в листопаді-грудні 1918 р. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 52-63. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
1197295
  Копилов Н.Я. Розгром американо-анаглійської інтервенції на Радянській Півночі у 1918-1920 роках / Н.Я. Копилов. – Київ, 1953. – 32с.
1197296
  Рубач М.А. Розгром американо-англійських і французьких інтервентів на півдні України. / М.А. Рубач. – К, 1952. – 32с.
1197297
  Савченко В.А. Розгром анархістського руху в радянській Україні (1927-1929 pp.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 1 (532 ), січень - лютий. – С. 84-96. – ISSN 0130-5247
1197298
  Рибалка І.К. Розгром буржуазно-націоналістичної директорії на Україні / І.К. Рибалка. – 1962. – Харків : Вид-во Харків. ун-ту, 1962. – 187 с.
1197299
   Розгром генеральскої авантюри Корнилова.. – К, 1937. – 32с.
1197300
  Тимів І. Розгром гетьманом Яном Собеським татарських військ на Калущині у жовтні 1672 року: джерела, хронологія подій, наслідки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 156-164
1197301
  Кучер О.О. Розгром збройної внутрішньої контрреволюції на Україні у 1921-1923 рр. / О.О. Кучер. – Харків, 1971. – 171с.
1197302
  Шевчук Г.М. Розгром іноземних інтервентів на Півдні України і в Криму / Г.М. Шевчук. – К., 1959. – 176с.
1197303
  Оліфіренко В. Розгром літературного руху в Донбасі у 30-х роках минулого століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 295-304. – ISSN 1728-9572
1197304
  Ярославський Є. Розгром народництва / Є. Ярославський. – К, 1937. – 87с.
1197305
  Ярославский Е. Розгром народничества марксизмом / Е. Ярославский. – 2-е изд. – М, 1939. – 71с.
1197306
  Лихолат В А. Розгром націоналістичної контрреволюціі на Україні / В А. Лихолат. – Київ, 1955. – 663с.
1197307
  Соловей Д. Розгром Полтави = Ruin of Poltava : спогади з часів визвол. змагань укр. народу 1914-1921 / Дмитро Соловей. – Вінніпег : Тризуб, 1974. – 207 с. : портр. – З кол. Dr. T. Olesijuk
1197308
  Подорожний М. Розгром польських інтервентів у Московській державі на початку XVII віку. / М. Подорожний, 1939. – 51 с.
1197309
  Савіч О.А. Розгром польської інтервенції на початку XVII столыття в Росії. / О.А. Савіч. – К., 1941. – 23с.
1197310
  Дядиченко В.А. Розгром шведських загарбників на початку ХУШ ст. / В.А. Дядиченко. – К., 1950. – 39с.
1197311
  Рейхберг Г.Е. Розгром японської інтервенції на Далекому Сході / Г.Е. Рейхберг. – Київ, 1940. – 104с.
1197312
  Кулеба Д. Розгублена багатосторонність. Рада Європи як поле битви за майбутнє міжнародних організацій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 1, 4


  "9 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася ухвалювати резолюцію, що мала створити умови для повернення Росії до цього важливого міжнародного органу. Делегація РФ не бере участі в роботі ПАРЄ з 2014 року, коли щодо неї застосували санкції ...
1197313
  Кравченко У. Розгублені листочки. / У. Кравченко. – Львів, 1990. – 79с.
1197314
  Цивірко Микола Розгул чортів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-94. – ISSN 0130-5212
1197315
  Величко Л.П. Роздавальний матеріал з органічної хімії / Л.П. Величко. – Київ : Радянська школа, 1985. – 71 с.
1197316
  Величко Л.П. Роздавальний матеріал з органічної хімії / Л.П. Величко. – 2-ге вид., допов. – Київ, 1988. – 78с.
1197317
  Ремизова Г.А. Роздавальні картки з зоології / Г.А. Ремизова. – Київ, 1979. – 33с.
1197318
  Шовкопляс Г.К. Роздавальні картки з хімії. VII і VIII класи / Г.К. Шовкопляс. – Київ, 1981. – 96с.
1197319
  Николишин Д.В. Роздаддє : Драма в 4 актах / Дмитро Николишин. – Коломия : Галицька Накладня Я. Оренштайна ; [З друк. [А.В.] Кисїлевського і Ски], 1911. – 142, [2] с. – Рік вид. встановлено за журн.: Літературно-науковий вісник, 1913, кн. 2. – (Загальна бібліотека ; № 73/74)


  (псевд. і крипт. — М. Василів, О. Комар, О. Н., Дм. Н., Д. Н.)
1197320
  Капельгородський П.Й. Роздайсь море! / П.Й. Капельгородський. – Х., 1927. – 31с.
1197321
  Степовичка Л. Роздвоєність письменницької свідомості як феномен тоталітарної доби : (роздуми про життя і творчість Олеся Гончара) // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 80-87
1197322
  Ніколаєнко В.М. Роздвоєння реальності та крах ідеалів у новелі "Я (романтика) " М. Хвильового // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 165-168. – (Філологічні науки ; № 2)
1197323
  Крищенко К.Є. Роздержавлення власності в умовах України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С.10-21
1197324
  Галаджун З. Роздержавлення друкованої преси в Україні: історія розвитку питання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 883. – С. 17-21. – (Серія : Журналістські науки). – ISSN 0321-0499
1197325
  Рябченко О.Д. Роздержавлення і його основні форми : реформування та розвиток економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 32-37. – Бібліогр.: 10 назв
1197326
  Базиилевич В. Роздержавлення природних монопольних структур в Україні / В. Базиилевич, Г. Филюк // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.29-35. – ISSN 0131-775Х
1197327
  Засанський В.В. Роздержавлення та приватизація - основа реформування економіки України / В.В. Засанський; МВСУ; ЛІВС при УАВС. – Львів : Кальварія, 1996. – 176с. – ISBN 966-7092-07-0
1197328
  Засанський Володимир В"ячеславович Роздержавлення та приватизація і їх роль у трансформації економічної системи : Автореф... д-ра. екон. наук: 08.01.01 / Засанський Володимир В"ячеславович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 30с.
1197329
  Макаренко Б. Роздержавлення та становлення громадянського суспільства як стратегічні завдання формування ефективної соціальної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 255-264
1197330
  Житарюк М.Г. Роздержавлення українських ЗМІ: законодавча казуїстика і публічний демагогізм // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 49-54


  У статті йдеться про законодавчі проблеми і відсутність суспільного та журналістського консенсусу щодо способу і термінів роздержавлення ЗМІ України, а також про важливість фахового відкритого діалогу з цих питань,
1197331
  Мироненко Д.О. Розділ "Видатні особистості" на веб-сайті Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного як джерело біографічних знань про архітекторів, інженерів-будівельників, митців // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 277-285
1197332
   Розділ 1. Коротка інформація про проект QUAERE / В. Бугров, А. Гожик, М. Мазуркевич, А. Пижик, О. Хруцька, Д. Щеглюк // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич, А.М. Пижик, О.В. та ін. Хруцька. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 12-16. – ISBN 978-966-439-991-0
1197333
  Кубіцький С.О. Розділ 1. Соціальна робота як суспільний феномен // Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.О. Кубіцький. – Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – С. 7-18. – ISBN 978-617-640-088-2
1197334
  Дефорж Г.В. Розділ 13. Лауреати Нобелівської премії з фізіології та медицини // Історія біології: розвиток, основні відкриття та винаходи : навч. посібник / Г.В. Дефорж. – Харків : Мачулін, 2019. – С. 179-229. – ISBN 978-617-7767-46-5
1197335
  Дефорж Г.В. Розділ 14. Лауреати Нобелівської премії з хімії, відкриття яких зробили значний внесок у розвиток біології // Історія біології: розвиток, основні відкриття та винаходи : навч. посібник / Г.В. Дефорж. – Харків : Мачулін, 2019. – С. 232-252. – ISBN 978-617-7767-46-5
1197336
  Кубіцький С.О. Розділ 2. Передумови виникнення та становлення соціальної роботи та соціально-педагогічної діяльності за рубежем // Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.О. Кубіцький. – Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – С. 19-45. – ISBN 978-617-640-088-2
1197337
  Дефорж Г.В. Розділ 2. Рівень вивчення живої природи в Стародавній Греції // Історія біології: розвиток, основні відкриття та винаходи : навч. посібник / Г.В. Дефорж. – Харків : Мачулін, 2019. – С. 19-22. – ISBN 978-617-7767-46-5
1197338
  Пижик А. Розділ 2. Хронологія співпраці партнерів проекту QUAERE / А. Пижик, О. Хруцька, Д. Щеглюк // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич, А.М. Пижик, О.В. та ін. Хруцька. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 17-24. – ISBN 978-966-439-991-0
1197339
   Розділ 3. Моніторинг стану системи забезпечення якості в Україні / В. Бугров, А. Гожик, А. Пижик, Д. Щеглюк // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич, А.М. Пижик, О.В. та ін. Хруцька. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 25-34. – ISBN 978-966-439-991-0
1197340
   Розділ 3. Особливості соціальної роботи у англомовних країнах
1197341
  Калакура Я. Розділ 3. Українське націєдержавотворення XV - XVIII ст. / Я. Калакура, Ю. Фігурний // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі ( ХV- ХVIII ст.) / П.П. Кононенко, С.С. Бойко, А.О. Бондаренко, В.К. Борисенко, О.О. [та ін.] Газізова. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – Т. 2. – С. 156-321
1197342
  Дефорж Г.В. Розділ 3. Уявлення про живу природу в Стародавньому Римі // Історія біології: розвиток, основні відкриття та винаходи : навч. посібник / Г.В. Дефорж. – Харків : Мачулін, 2019. – С. 23-29. – ISBN 978-617-7767-46-5
1197343
  Дефорж Г.В. Розділ 4. Рівень вивчення живої природи в Середньовіччі // Історія біології: розвиток, основні відкриття та винаходи : навч. посібник / Г.В. Дефорж. – Харків : Мачулін, 2019. – С. 30-34. – ISBN 978-617-7767-46-5
1197344
   Розділ 4. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості / В. Бугров, А. Гожик, А. Пижик, О. Хруцька, Д. Щеглюк // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич, А.М. Пижик, О.В. та ін. Хруцька. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 35-55. – ISBN 978-966-439-991-0
1197345
  Гожик А. Розділ 5. Зовнішні системи забезпечення якості // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич, А.М. Пижик, О.В. та ін. Хруцька. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 56-57. – ISBN 978-966-439-991-0
1197346
  Гермаш Л.П. Розділ елементів за фазами та станами в системах "Конденсована металева плівка-кристалічна підкладка". : Автореф... Докт.фіз-мат.наук: 01.04.07 / Гермаш Л.П.; АН Укр.ін-т проблем матеріалознава. – К, 1993. – 25л.
1197347
  Дефорж Г.В. Розділ. 1. Уявлення про живу природу в давнину // Історія біології: розвиток, основні відкриття та винаходи : навч. посібник / Г.В. Дефорж. – Харків : Мачулін, 2019. – С. 11-18. – ISBN 978-617-7767-46-5
1197348
  Журженко Т. Розділена нація? Переосмислення ролі політики ідентичності в українській кризі // Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2015. – № 15 (739), травень 2015 року. – С. 2-8
1197349
  Додонов Р. Розділені університети: повернутися не можна залишитися // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12 - 18 грудня (№ 48). – С. 13


  Конфлікт на Сході України - викликав складнощі. З початком 2014/15 навчального року постало питання евакуації із зони АТО 18 українських університетів і 10 академічних інститутів. Більшість їх перенесли навчальний процес у власні філії в межах ...
1197350
  Струкевич О.К. Розділення влади в Лівобережній Україні в період функціонування Другої Малоросійської колегії // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 135-139. – ISBN 5-7702-0775-2
1197351
  Рубльов Б.В. Розділення двох обмежених точкових множин на площині з допомогою кривої другого порядку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 248-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запропоновано алгоритм, який дозволяє для двох скінченних точкових множин на площині за скінченну кількість кроків побудувати еліпс, що їх розділяє, в разі його існування, або довести, що він відсутній. Аналогічна проблема розв"язана для поверхонь ...
1197352
  Майструк В.В. Розділення запилених газів у циклонах з проміжним відіеденням твердох фази : Автореф... кант. техн.наук: 05.17.08 / Майструк В.В.; ДУ"Львівська політехніка". – Львів, 2000. – 18л.
1197353
  Єдаменко Д.В. Розділення і визначення біологічно активних органічних речовин методом тонкошарової хроматографії з використанням міцелярних рухомих фаз : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Єдаменко Дар"я Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1197354
  Бойко Ю.В. Розділення складного РСГР спектра / Ю.В. Бойко, Д.Б. Грязнов, О.В. Третяк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 240-249. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Пропонується новий метод обробки DLTS-спектра з використанням багатовимірної нелінійної оптимізації. Для визначення параметрів глибоких рівнів мінімізується сума квадратів відстаней від експериментальних точок до шуканої функції. Цей метод, а також ...
1197355
  Третяк О.В. Розділення складного РСГР спектру / О.В. Третяк, Ю.В. Бойко, Д.Б. Грязнов // Вісник Київського університету. Сер. Фізико-математичні науки, 1997. – №3
1197356
  Осадча Н.М. Розділення фактичних концентрацій гідрохімічних компонентів на природну та антропогенну складову на основі коротких рядів спостережень шляхом генерації послідовності еквівалентних значень концентрацій / Н.М. Осадча, Л.А. Ковальчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 75-76. – ISSN 2306-5680
1197357
  Ковбаско Ю.Г. Розділове запитання в гендерлекті // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 310-315. – Бібліогр.: Літ.: с. 315; 11+6 п. – ISSN 1729-360Х
1197358
  Кравченко О. Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 21-23
1197359
  Анікеєнко Ю. Розділові конструкції в системі сурядного зв"язку // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 94-98. – ISSN 2075-1486
1197360
  Багінський В.А. Роздільна здатність пристрою візуалізації безпілотного авіаційного комплексу // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 21-22
1197361
  Дембіцький С. Роздільний аналіз підгруп у метааналізі (на прикладі даних крос-національних досліджень) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С. 161-180. – ISSN 1563-3713
1197362
  Терещенкова Т. Роздобудько Ірен "Писати книжку треба так, ніби граєш на роялі" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 3/4. – С. 5-15. – ISSN 0130-1608
1197363
  Борщ М.І. Роздоріжжя : поезії / Микола Борщ. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2005. – 111, [1] с. – ISBN 966-8702-39-2
1197364
  Капелюшний Леонід Роздоріжжя з імператрицею К. // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 5. – С. 150-172
1197365
  Путрамент Є. Роздоріжжя. / Є. Путрамент. – К., 1956. – 536с.
1197366
  Жидик О.І. Роздрібна торгівля: суть та еволюція поглядів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 87-89. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6806
1197367
  Голошубова Н. Роздрібна торговельна мережа України: стан і тенденції розвитку : Соціальні проблеми в практиці управління // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 74-85 : Таб. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1197368
  Голошубова Н. Роздрібна торговельна мережа України: стан і тенденції розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 74-85. – Бібліогр.: с. 76-77, 79-81, 83. – ISSN 0131-775Х


  Досліджено структуру роздрібних торговельних об"єктів за видами і типами, їхнє територіальне розміщення. Визначено рівень забезпеченості населення мережею магазинів, що належать підприємствам - юридичним особам і фізичним особам-підприємцям та ...
1197369
  Лютий І. Роздрібний ринок внутрішніх державних запозичень: валютні інструменти / І. Лютий, К. Курищук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 3-13 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1197370
  Височин І.В. Роздрібний товарооборот підприємств як індикатор соціально-економічного розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 7 (620). – С. 34-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1197371
  Костакова Л.Д. Роздрібний товарооборот України та його тенденції / Л.Д. Костакова, В.М. Воловик // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5. – С. 52-54. – ISSN 2409-1944
1197372
  Михальський В.В. Роздрібні інвестиції в золото : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 85-92 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1197373
  Шабалін А.В. Роздруківка інформації з веб-сайту як доказ: аналіз судової практики // Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. 07 груд. 2017 р., м. Київ / Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелект. власності ; [за ред. А.С. Штефан]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 54-58. – ISBN 978-617-696-721-7
1197374
  Коломієць В.Р. Роздум : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 103 с.
1197375
  Лось Й. Роздум // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 104-108. – ISSN 0868-4790
1197376
  Турська Ю. Роздум : [поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 56
1197377
  Тараненко Л. Роздум після шевченківських днів у травні 1997 року : вірші // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 46-52. – ISBN 978-966-493-489-0
1197378
  Панфьоров Ф.І. Роздуми / Ф.І. Панфьоров. – Київ, 1960. – 499с.
1197379
  Чудний П В. Роздуми : поезіїї / Валентин Чудний. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 67 с.
1197380
  Тихий О.І. Роздуми = Reflections : збірник статтей, документів, спогадів / Олексій І. Тихий ; упоряд. О. Зінкевич. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1982. – 80 с. – Документи українського Самвидаву. - Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека "Смолоскип" ; ч. 41). – ISBN 0-914834-49-5
1197381
  Дегодюк Е. Роздуми : Поезії / Едуард Дегодюк; Ред. П.Ф. Кравчук. – Київ : ЕКМО, 2005. – 122с. – ISBN 966-8555-32-5
1197382
  Байдюк С. Роздуми : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 137-141. – ISSN 0868-4790-8
1197383
  Матвієнко В. Роздуми банкіра / В. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2002. – 256с. – ISBN 966-00-0798-1
1197384
  Слободяник М.С. Роздуми бібліографа з приводу рецензії професора Г.М. Швецової-Водки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 68-71
1197385
   Роздуми біля екрана.. – К, 1971. – 176с.
1197386
  Вихрущ А.В. Роздуми біля пам"ятника // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 16-18. – ISSN 1810-2131
1197387
  Мяловицька Н. Роздуми вченого про конституціоналізм // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 3 (336). – С. 4
1197388
  Мяловицька Н. Роздуми вченого про конституціоналізм // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 16). – С. 6


  Про наукову працю професора А. Селіванова "Записки конституціоналіста".
1197389
  Павленко С. Роздуми вченого, педагога, особистість - В"ячеслава Ілліча Стрельського // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 130-133. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1197390
  Бурштинська Х. Роздуми з приводу 150-річчя переяславського періоду творчости Т. Шевченка // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1996. – 1996. – С. 142-147. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 79)
1197391
  Корсак Костянтин Роздуми з приводу назв важливих фізичних теорій // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 10 (135). – С. 10-13
1197392
  Мельничук Р.П. Роздуми з приводу філософії історії І. Канта // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 121-127. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
1197393
  Сердюк О.І. Роздуми і нотатки актора / О.І. Сердюк. – Київ : Мистецтво, 1989. – 252с.
1197394
  Лазорик Ф. Роздуми і співи / Ф. Лазорик. – Пряшів, 1963. – 152с.
1197395
  Сагиндикули О.С. Роздуми кандидата в президенти Казахстану Отєн Салім Сагиндикули // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 42-47
1197396
  Гоголь Микола Роздуми Мазепи // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 2. – С.76-83. – ISSN 0130-5247
1197397
  Шелепало О.Г. Роздуми між перекурами / О.Г. Шелепало. – К., 1989. – 231с.
1197398
  Білокінь С. Роздуми монархіста. З листування Є. Чикаленка // ІНДО - ЄВРОПА: Етноосфера. Історіософія. Культура : науково-популярний журнал / Вид.-поліграф. підприємство "Bona fide" фонду милосердя Південно-Західної залізниці ; Т-во укр. мови ім. Т. Шевченка "Просвіта" ; голов. ред. В. Довгич. – Київ, 1991. – № 1. – С. 87-96
1197399
  Тоцька І.В. Роздуми на Аскольдовій могилі // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 94-99
1197400
  Астаф"єв О. Роздуми на берегах Дунаю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 18, 19


  Книга В. Каліки "Перепливу Дунай. Комп"ютерний епос"
1197401
  Мазур П. Роздуми на історичному перехресті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6-7 червня (№ 102/103). – С. 12


  Про шкільництво в Кримському ханстві.
1197402
  Щерба О. Роздуми на полях австрійських виборів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 1, 4


  "Незвідані шляхи Господні. Посеред загального плачу з приводу того, що "світ розпадається на очах", у Європі знайшлася маленька, але горда країна, яка всіх здивувала, — Австрія. Виплекана Росією мрія про загальну "консервативну революцію", лавину, яка ...
1197403
  Булаховська Ю.Л. Роздуми навколо жанру детективів // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 183-187. – ISSN 2075-437X


  У даній статті зроблено історико-літературну спробу охарактеризувати жанр детективу у західноєвропейських літературах (англійській і французькій) : у А. Конан-Дойля, А. Крісті й Ж. Сименова ; вказати на особливості цього жанру й причинийого ...
1197404
  Пилипенко О. Роздуми над "Катериною" Т. Шевченка: чи любили батьки свою дочку? 9 клас
1197405
  Пилипенко О. Роздуми над "Катериною" Шевченка: чи любили батьки свою дочку
1197406
  Пилипенко Олександра Роздуми над "Катериною" Шевченка: чи любили батьки свою дочку? : матеріали до уроку у старших класах середньої школи
1197407
  Литвинова Т.Ф. Роздуми над "малою українською трилогією" Д. Бовуа // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 154-174. – ISSN 0130-5247
1197408
  Данилюк А. Роздуми над "Словом про похід Ігорів" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 166-189. – ISSN 0868-4790
1197409
  Коцарев О. Роздуми над війною проти нас // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 31


  Оксана Забужко представила "І знов я влізаю в танк..."
1197410
  Козловська Ірина Роздуми над навчальним посібником : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 100-101. – ISSN 1682-2366
1197411
  Терещук П. Роздуми над однією книжкою : дивовижний "ребус" польських фальсифікаторів : (з приводу однієї "історичної" праці) / Петро Терещук. – Відбитка з "Визвольного Шляху" Лондон, Англія, 1975 / 76. – Торонто ; Нью Йорк : Накладом Товариств колишніх вояків УПА в Канаді і в ЗСА, 1979. – 134 с.
1197412
  Долежан В. Роздуми над проектом нової редакції Закону України "Про прокуратуру" // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-22.
1197413
  Красицький Д.Ф. Роздуми над словом Тараса Шевченка / Д.Ф. Красицький. – Київ, 1963. – 52с.
1197414
  Конквест Р. Роздуми над сплюндрованим сторіччям = Reflections on a ravager century / Роберт Конквест ; пер. з англ. Олександр Мировольський. – Київ : Основи, 2003. – 373, [3] с. – Алф. покажчик: с. 367-373. – Бібліогр.: с. 357-373. – ISBN 966-500-034-9
1197415
  Каюк С.М. Роздуми над фронтирними студіями: український вимір // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 142-156. – ISSN 2312-2587


  Аналізується дискусія щодо теорії фронтиру та її застосування українськими істориками, що мала б пожвавитися після виходу монографії І. Чорновола "Компаративні фронтири. Світовий і вітчизняний виміри". Висловлюється думка щодо дискусії, яка мала місце ...
1197416
  Тронько П.Т. Роздуми напередодні ювілею : інтерв"ю / Петро Тимофійович Тронько ; [інтерв"ю взяв] Григорій Клепак // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 6-8


  Інтерв"ю з головою Національної спілки краєзнавців України, головним редактором журналу "Краєзнавство", академіком НАН України, Героєм України Петром Тимофійовичем Троньком.
1197417
  Гаранський С. Роздуми Олега Бабишкіна про історію публіцистики (з ненадрукованого) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 143-148


  Ідеться про можливу доцільність зміни пріоритетів у викладанні курсу "Історія української публіцистики". В основі роботи - аналіз ненадрукованої праці О. Бабишкіна "З історії української критики та журналістики початку XX ст.: статті, ...
1197418
  Братусь І. Роздуми Олеся Гончара про Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 17-21
1197419
  Чезганова С. Роздуми педагога про переклад // Мова та історія : переодичний збірник наукових праць / Засновник Ю.М. Мосенкіс. – Київ, 2005. – Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – С. 114-116
1197420
  Стріха М. Роздуми після концерту // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 18 травня (№ 20). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429


  4 травня в залі Спілки композиторів України відбувся концерт, присвячений пам"яті Юрія Отрошенка, талановитого перекладача, поета, художника й композитора.
1197421
  Мороз Л. Роздуми поета-філософа Володимира Підпалого // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 183-186. – ISSN 0208-0710
1197422
  Харченко І.І. Роздуми про вічне (світлій пам"яті професора М.Ф. Кириченка з нагоди 75-річчя з дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 176-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1197423
  Богдан І.А. Роздуми про вплив ідеї солідарності на правове регулювання трудових відносин // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 8-17. – ISBN 978-966-2740-96-7


  Стаття присвячена дослідженню солідарності як методологічної основи правового регулювання трудових відносин. Досліджено основні характеристики солідарності для розуміння змісту сучасних трудових відносин та розвитку на цій основі їх правового ...
1197424
  Андрущенко В. Роздуми про вчителя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 2 (41). – С. 6-12. – ISSN 2078-1016


  У таких університетах як Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Харківський ім. В.Н. Каразіна, Львівський ім. І. Франка, педагогічний ім. М.П. Драгоманова вимоги до тих, хто навчається , є дещо вищими.
1197425
   Роздуми про двомовність: 4 есеї могилянців // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 33-40. – ISSN 0130-5263
1197426
  Таран Л.В. Роздуми про долю історичної науки в СРСР і Росії (нотатки на полях книги А. Я. Гуревича "История историка") // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 198-202. – ISSN 0130-5247
1197427
  Грушковський І.М. Роздуми про долю України : історико-публіцистичні матеріали / Іван Грушковський ; [техн. ред. М. Іванюк]. – Вид. 5-е, допов. – Вижниця : Черемош, 2011. – 43, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-966-181-050-0
1197428
  Ортега-і-Гассет Роздуми про Дона Кіхота = Meditaciones del Quijote / Хосе Ортега-і-Гассет ; [пер. з ісп. Г. Верба ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр європейських гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 210, [2] с. – Парал. тит. арк. ісп. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-288-1


  «Роздуми про Дона Кіхота» з’явилися 1914 року і є першою книгою, яку опублікував Ортеґа. «Роздуми» започатковують дискурс критичного перегляду, що, на думку Ортеґи, має на меті дослідити «донкіхотство» самої книги, написаної Міґелем де Сервантесом, бо ...
1197429
  Базилевич В.Д. Роздуми про економіку / В.Д. Базилевич, О.В. Красота // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  До 175-річчя Університету. Економічний факультет.
1197430
  Рудишин Сергій Роздуми про європейський вимір української освіти (системний підхід) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 1 (138). – С. 14-15 : Фото
1197431
  Амосов М.М. Роздуми про здоров"я / М.М. Амосов. – Київ : Здоров"я, 1990. – 168 с.
1197432
  Борділовська О.А. Роздуми про Індію і Пакистан: до 70-річчя незалежності двох держав // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 5-20. – ISSN 1608-0599
1197433
  Сосновський М. Роздуми про Інтернет-бізнес в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 2. – С. 59-62. – ISSN 1708-7422
1197434
  Косач Ю. Роздуми про культуру Окциденту // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 311/312/313. – С. 173-178
1197435
  Денисова Т. Роздуми про літературний канон (на американському матеріалі)
1197436
  Осташ Р.І. Роздуми про львівську ономастику // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 1 (16). – С. 17-41. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
1197437
  Уварова Г.Ш. Роздуми про місце і роль географії у сучасному світі // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 9 (127). – С. 3
1197438
  Хомський Н. Роздуми про мову. / Н. Хомський. – Львів : Ініціатива, 2000. – 352с. – ISBN 966-7172-04-Х
1197439
  Андрущенко В.П. Роздуми про освіту : статті, нариси, інтерв"ю / Віктор Андрущенко. – Київ : Знання України, 2004. – 804 с. – ISBN 966-316-025-Х
1197440
  Андрущенко В.П. Роздуми про освіту : статті, нариси, інтерв"ю / Віктор Андрущенко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Знання України, 2008. – 819 с. – ISBN 978-966-316-235-5
1197441
  Коломієць Н. Роздуми про офіційного опонента // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 110-111


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1197442
  Чекаленко Л. Роздуми про політичне майбутнє України // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 1/2 (358). – С. 13-15
1197443
  Локтєв В.М. Роздуми про реформи в науці // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 31-39. – ISBN 978-966-360-217-2 (вип. 7) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1197444
  Гандзюк Ю. Роздуми про реформування системи інтелектуальної власності в Україні / Ю. Гандзюк, М. Власов // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 3. – С. 8-11. – ISSN 1608-6422
1197445
  Локтев В.М. Роздуми про розвиток фізики у 21 столітті // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАНУ; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 3-9. – ISSN 0374-3896
1197446
  Дзюрак О. Роздуми про сенс людського життя у світлі творчості Василя Стуса // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (735), червень. – С. 16-20. – ISSN 0130-5263
1197447
  Шарон Галеві Роздуми про становище етнічних груп в Ізраїлі: Історія спільноти Бней Ісраель // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 4 : Ізраїльська етнологія. – С. 87-93. – ISSN 0130-6936
1197448
  Баранов М.М. Роздуми про Статут колгоспу / М.М. Баранов. – К, 1971. – 63с.
1197449
  Баранов М.М. Роздуми про Статут колгоспу / М.М. Баранов. – К., 1971. – 63с.
1197450
  Шевченко І. Роздуми про сутність та значення бібліотечних інновацій у процесі змін // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 6-8. – ISSN 1811-377X
1197451
  Мазур П.І. Роздуми про сучасного вчителя / П.І. Мазур. – К, 1973. – 31с.
1197452
  Ковальова О. Роздуми про сходження духу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 14 липня (№ 14. – С. 18-19


  110 років з дня народження поета і перекладача Василя Мисика.
1197453
  Сарапін О. Роздуми про теперішній стан вітчизняного релігієзнавства: чи варто уникати полярних методологічних стратегій? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 36-45. – ISSN 0235-7941
1197454
  Самойлов Ф.О. Роздуми про українську мову: історична ретроспектива і сучасність // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2001. – № 11. – С.16-23
1197455
  Рахманний Р. Роздуми про Україну : вибрані есеї та статті 1945-1990 / Р. Рахманний ; упоряд. Л. Федорук. – Київ : Просвіта, 1997. – 691 с. – ISBN 1-889240-33-8
1197456
  Андрусенко В. Роздуми про урок літератури в системі сучасних стратегій освіти // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 3. – С. 16-22
1197457
  Верховський В. Роздуми стосовно кримської геральдики // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 7 липня (№ 27). – С. 4
1197458
  Верховський В. Роздуми стосовно кримської геральдики // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 липня (№ 28). – С. 5
1197459
  Кращенко В. Роздуми щодо визначення поняття "комерційна таємниця" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 2 (64). – С. 95-100
1197460
  Білик О. Роздуми щодо оцінювання якості роботи бібліотеки / О. Білик, Н. Гудімова // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 4 (54). – С. 28-32


  Розкрито визначення термінів "якість" та "вимірювання ефективності діяльності", розглянуто можливість впровадження ефективних методів управління бібліотекою шляхом самооцінювання та виявлення якісних критеріїв її роботи.
1197461
  Трахтенберг І. Роздуми, сумніви, емоції лікаря, дослідника, письменника // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 6-11. – ISSN 1819-7329


  Пам"ятні нотатки про творчість Миколи Амосова
1197462
  Селезнев М.С. Роздымь. / М.С. Селезнев. – Днепропетровск, 1972. – 79с.
1197463
   Розенберг Георгий Владимирович. Аннотированная библиография научных трудов. – Москва, 1974. – 86 с.
1197464
  Бредель В. Розенгофштрасе / В. Бредель. – Харьков, 1934. – 247с.
1197465
   Розенко Віталій Іванович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 4-5
1197466
  Стоппард Т. Розенкранц і Гільденстерн мертві : П"єса // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 92-142. – ISSN 0320 - 8370
1197467
  Семенов В.С. Роззброєння -- невідкладна потреба часу / В.С. Семенов. – К., 1981. – 63с.
1197468
  Мацейко Ю.М. Роззброєння - невідкладна проблема сучасності / Ю.М. Мацейко. – Київ, 1961. – 48с.
1197469
  Лемпицкий Л.П. Рози / Л.П. Лемпицкий. – К., 1968. – 103с.
1197470
  Лемпіцький Л.П. Рози / Л.П. Лемпіцький. – К., 1972. – 96с.
1197471
  Зарандия К.Б. Розичный товарооборот кооперативной торговли ГрузССР и некоторые вопросы совершенствования его планирования : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Зарандия К.Б.; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1197472
  Бурума Я. Розіграш расової карти в Америці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 14 серпня (№ 145). – С. 3


  Чому концепція "білих привілеїв" не вигадана.
1197473
  Будько Євген Розігріли турсезон / Будько Євген, Дудкін Іван // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 152-153 : фото
1197474
  Матушек О.Ф. Розімкнуте коло: Поезії. / О.Ф. Матушек. – Київ, 1991. – 109с.
1197475
  Тарнашинська Л. Розіп"ятий між двох епох // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 16 серпня (№ 16). – С. 6-7


  До 80-річчя Володимира Дрозда.
1197476
  Тарнашинська Л. Розіп"ятий між двох епох // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 2 серпня (№ 15)


  До 80-річчя Володимира Дрозда.
1197477
  Тарнашинська Л. Розіп"ятий між двох епох // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 30 вересня (№ 17). – С. 16-17


  До 80-річчя Володимира Дрозда.
1197478
  Тарнашинська Л. Розіп"ятий між двох епох // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 13 вересня (№ 18). – С. 16-17


  До 80-річчя Володимира Дрозда.
1197479
  Софійчук Галина Розіп"ятий на хресті фанатичної ідеї : урок в 11 класі за новелою Миколи Хвильового "Я (Романтика)" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 19-21. – ISSN 0130-5263
1197480
  Карсон Лайєм Розірваний трилисник : Інтерв"ю / Лайєм Карсон ; [інтерв"ю взяв] Лесь Белей // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 39 (204). – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Ірландський письменник та громадський діяч Лайєм Карсон про історію та культуру Північної Ірландії.
1197481
  Полякова О. Розірвання договору за рішенням суду // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-36.
1197482
  Базова Т.П. Розірвання договору найму (оренди) і виселення // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 286-290. – ISBN 978-966-667-341-4
1197483
  Спасибо-Фатєєва Розірвання договору: підстави, порядок, наслідки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 102-109. – ISSN 1026-9932
1197484
  Гриник Л.І. Розірвання кредитного договору та визнання його недійсним: правові наслідки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 212-217. – ISSN 2219-5521
1197485
  Костюк В. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 8. – С. 36-43.
1197486
  Шишлюк В. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника у випадку невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору як підстава припинення трудового договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 82-83
1197487
  Каляпіна Е. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця в результаті атестації персоналу // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-14.
1197488
  Кравченко І.М. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кравченко Ігор Миколайович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1197489
  Щербина В. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: порівняльно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 145-149.
1197490
  Очиченко О. Розірвання трудового договору за п. 2 ст. 41 КЗпП України у зв’язку з втратою довіри // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 49-55.
1197491
  Зайцева А. Розірвання трудового договору за п.2 ст.40 Кодексу законів про працю України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 33-34
1197492
   Розірвання трудового договору у випадку винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 111-113.
1197493
   Розірвання трудового договору у випадку скорочення чисельності або штату працівників // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 95-99.
1197494
  Радіонова-Водяницька Розірвання трудового договору у зв"язку зі зміною в організації виробництва і праці: порівняльний аналіз чинного та перспективного законодавства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 197-205. – ISSN 0201-7245
1197495
  Домбругова А. Розірвання трудового договору як захід дисциплінарного стягнення // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.67-74. – ISBN 966-667-078-Х
1197496
  Процьків Н.М. Розірвання цивільно-правових договорів за законодавством зарубіжних країн // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 54-58. – (Правознавство ; Вип. 365)
1197497
  Дутко А.О. Розірвання шлюбу за законодавством України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 51-55. – ISSN 0321-0499
1197498
  Райчук А. Розірвання шлюбу органом реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 68-74.
1197499
  Спектор О.М. Розірвання шлюбу подружжя у порядку окремого провадження // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 125-129. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
1197500
  Спектор О. Розірвання шлюбу у порядку позовного провадження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 58-64. – ISSN 2307-8049
1197501
   Розкажи мені про це ще раз. – Київ, 1985. – 191 с.
1197502
  Моруга В.В. Розкажи мені, поле... : поезії / В.В. Моруга. – Київ : Веселка, 1978. – 56 с.
1197503
  Кандель В.Л. Розкажи правду людям... / В.Л. Кандель. – Ужгород, 1976. – 87с.
1197504
  Любович У. Розкажу Вам про Казахстан = Tales of Kazakhstan : нариси з пережитого / Уляна Любович. – Вінніпег ; Торонто : Новий Шлях, 1969. – 189, [3] c. : іл. – Тит. арк. парал. англ.
1197505
  Любович У. Розкажу Вам про Казахстан... : нариси з пережитого / Уляна Любович ; [обкл. та іл. М. Григорієва]. – 3-тє вид., допов. – Львів : Каменяр, 2001. – 148, [4] c. : іл. – ISBN 966-7255-62-X
1197506
  Шилак Є. Розквашене яблуко / Єжи Шилак + Йоанна Карпович ; [пер. з пол. О. Сливинський]. – Київ : Видавництво коміксів, 2019. – 56, [1] с. : іл. – Пер. за вид.: Kwasne jablko / Jerzy Szylak & Joanna Karpowicz. For the original Polish edition timof i cisi wspolnicy. 2017. – (Серія "коміксів"). – ISBN 978-966-97811-4-7
1197507
   Розквіт. – К, 1979. – 255с.
1197508
  Торгало Олег Розквіт "золотого" мистецтва : [інтерв"ю з власником арт-ринкового ноу-хау О. Торгалом] / Торгало Олег, Третяк Наталія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644


  3ашарпана століттями теза "бідний художник" сьогодні вже трохи кульгає. Сьогодні митець має можливість у декілька способів проголосити світові про власне творче існування: розробити індивідуальний сайт, влаштовувати з певною періодичністю художні ...
1197509
  Кравченко І.М. Розквіт буковинського села / І.М. Кравченко. – Ужгород, 1970. – 127с.
1197510
  Кизя Л.Є. Розквіт дружби радянського і польського народів / Л.Є. Кизя, Г. Марахов. – Київ, 1954. – 48с.
1197511
   Розквіт економіки західних областей УРСР (1939-1964рр). – Львів, 1964. – 290с.
1197512
   Розквіт економіки і культури Радянської Буковини : Матеріали конференції, присвяченої 50-річчю Великої Жовтневої Соціалістичної революції. – Львів : Видавництво Львівського ун-ту, 1969. – 271 с.
1197513
   Розквіт економіки і культури Української РСР. – К, 1967. – 30с.
1197514
  Чунтулов В.Т. Розквіт економіки Української РСР. / В.Т. Чунтулов. – К., 1958. – 68с.
1197515
  Верховський В. Розквіт і загибель Алли Горської // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 29 вересня (№ 39). – С. 6
1197516
  Тетерук І.М. Розквіт і зближення братніх культур / І.М. Тетерук. – К, 1981. – 145с.
1197517
  Меньшов М.Д. Розквіт і зближення націй в процесі будівництва комунізму. Лекція з IV розділу курсу "Основи наукового комунізму" для студ. ун-ту. / М.Д. Меньшов. – Львів, 1965. – 23с.
1197518
  Горовський Ф.Я. та інші Розквіт і зближення націй в СРСР на сучасному етапі / Ф.Я. та інші Горовський. – К, 1975. – 143с.
1197519
  Горовський Ф.Я. Розквіт і зближення націй у період комуністичного будівництва в СРСР / Ф.Я. Горовський. – Київ, 1973. – 100с.
1197520
  Ширяєв Ю.І. Розквіт і співробітницство радянських соціалістичних націй. / Ю.І. Ширяєв. – К., 1960. – 96с.
1197521
  Щерба Г.І. Розквіт і трагедія Лемківщини = The blossoming and tragedy of Lemkivshchyna / Галина Щерба ; Фундація дослідження Лемківщини в Америці ; Наук. т-во ім. Тараса Шевченка. – Львів : Вид-во Української академії друкарства, 2011. – 464, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 363-408. – ISBN 978-966-322-248-6
1197522
  Вахрамеєва Г. Розквіт культу Деметри за часів правління династії Спартокідів на Боспорі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 11-15. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено загальній характеристиці культу Деметри на Боспорі впродовж кінця V – початку ІІI ст. до н. е. Розглянуто її основні боспорські святилища. При розкопках міст і некрополів було знайдено багато теракот Деметри та Кори-Персефони. Окрім ...
1197523
   Розквіт культури. – К, 1967. – 454с.
1197524
  Швальов О. Розквіт культури. / О. Швальов. – Одеса, 1958. – 32с.
1197525
  Іоненко І. Розквіт народного господарства Радянської України / І. Іоненко. – Київ, 1953. – 96с.
1197526
  Макогон С.О. Розквіт радянської соціалістичної демократії / С.О. Макогон. – Київ, 1954. – [10] с. – Окр.відб. з : Комуніст Ураїни, № 2, 1954, с.12-21
1197527
  Джеджула А.О. Розквіт Радянської України в братній сім"ї народів СРСР. / А.О. Джеджула. – К., 1957. – 48с.
1197528
  Мольченко В.Ф. Розквіт соціалістичної культури на Київщині за 40 років. / В.Ф. Мольченко. – К., 1957. – 36с.
1197529
  Десятніков О. Розквіт та занепад лея на початку XX ст. (монети Румунії у 1901 - 1918 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (53). – С. 29-37. – ISSN 1811-542X
1197530
  Станішевскьий Ю.О. Розквіт українського балету / Ю.О. Станішевскьий. – К., 1961. – 48с.
1197531
  Демченко М.В. Розквіт української радянської культури - складова частина багатонаціональної культури народів СРСР (1917-1977 рр.) : Посібник / М.В. Демченко; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ
Част.1 : Ч.1. Становлення укр.рад.культури (1917-1928 рр.). – 1977. – 59с.
1197532
  Вірник Д.Ф. Розквіт Української Радянської Соціалістичної Республіки : (до 40-х роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції) / Д.Ф. Вірник ; Мін. культ. УРСР ; Центр. лекц. бюро. – Київ : Госполітвида України, 1956. – 57 с.
1197533
  Петренко В.С. Розквітає культура села / В.С. Петренко. – Київ, 1962. – 44с.
1197534
   Розквітай, наш Львове!. – Львів, 1967. – 219с.
1197535
  Хованець О.С. Розквітають народні таланти / О.С. Хованець. – Київ, 1979. – 107с.
1197536
   Розквітле каміння. – К, 1985. – 190с.
1197537
  Боднарчук І. Розквітлі сузір"я : повість / І. Боднарчук. – Торонто : Тризуб, 1987. – 159 с.
1197538
  Таран Л. Розкидані ескізи // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 12. – С. 54-79. – ISSN 0130-1608
1197539
  Винник Т. Розкидані речі; Wi-fi; Відстані; Синові : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 257-260
1197540
   Розкіш Будапешта : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 22-25 : Фото
1197541
   Розкіш і блакить // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 4-5 : фото
1197542
  Гетьман В. Розкіш і вбогість тузлівських лиманів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 13


  "Віддзеркаленням нинішніх проблем у Національному природному парку (НПП) "Тузлівські лимани" може бути логотип зі спаленою "Нивою". Автомобіль адміністрації державної природно-заповідної установи браконьєри справді перетворили на музейний повчальний ...
1197543
   Розкіш, непідвладна часу : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 154-157 : Фото
1197544
   Розкіш, непідвладна часу : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 84-87 : Фото
1197545
   Розклад занять червневої сесії Академії Наук УРСР 25-29 червня 1939 року. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1939. – 15 с.
1197546
  Русінковський П.В. Розклад квадратного тричлена на множники. / П.В. Русінковський. – К.-Х., 1938. – 31с.
1197547
  Казімірський П.С. Розклад матричних маногочленів на множники. / П.С. Казімірський. – Київ : Наукова думка, 1981. – 224 с.
1197548
  Казімірський П.С. Розклад матричних многочленів на множники / П.С. Казімірський ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – (Вид. 2-ге, випр.). – Львів : ІППММ Я.С. ім. Підстригача НАНУ, 2015. – 280, [2] с., [1] арк. портр. – До 90-річчя від дня народж. проф. П.С. Казімірського. – Бібліогр.: с. 274-280. – ISBN 978-966-02-7655-0
1197549
   Розклад польотів авіакомпанії UM AIR // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 30
1197550
   Розклад польотів авіакомпанії UM Air із Києва : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 28-30 : Іл.
1197551
   Розклад польотів авіакомпанії UM AIR із Києва // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28
1197552
  Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини 19 ст. / І.О. Гуржій. – Київ, 1954. – 452с.
1197553
  Овечко В.С. Розклад фур"є-спектру радіосигналу за елементарними хвильовими пакетами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 216-218. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі встановлено зв"язок між фур"є-спектром радіосигналу, розкладом останнього за елементарними хвильовими пакетами та вейвлет-представленням. Ключові слова: фур"є-спектр, елеметарні хвильові пакети, вейвлет-представлення. It has been determined ...
1197554
  Сікора В.С. Розклади елементів мономіальних груп над скінченними полями за мінімальними базами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 71-79. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Побудовано системи твірних групи Mon[нижній індекс k](F), [модуль]F = p[верхній індекс m], які складаються лише з двох елементів. Одержано верхню оцінку для довжин розкладів мономіальних матриць в добуток твірних елементів із таких систем.
1197555
  Васильєва В.О. Розкладність абелевих груп відносно родин топологій // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 195-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджується проблема розкладності абелевих груп відносно родин топологій з неперервними зсувами та неперервними відображеннями x [прямує до] mx, m [належить] Z. Для окремих класів абелевих груп запропоновано нові конструкції розбиттів.
1197556
  Васільєва В.О. Розкладність груп та однорідних просторів : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.01.08 / Васільєва; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17с. – Бібліогр.:с.14-15
1197557
  Васільєва Віра Олександрівна Розкладність груп та однорідних просторів : Дис....канд.фізико-математ.наук: 01.01.08 / Васільєва Віра Олександрівна; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 122. – Бібліограф.:117-122
1197558
  Некислих К.М. Розклинювання пружного клина / К.М. Некислих, В.І. Острик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 91-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу про розклинювання пружного клина жорсткою платівкою уздовж крайової тріщини, яка знаходиться на осі симетрії клина і виходить до його вершини. Із застосуванням метода Віпера - Гопфа отримано аналітичний розв`язок задачі. Знайдено ...
1197559
  Гетьман О.Г. Розкодувати знаки Патріка Модіано // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 10. – С. 20-21
1197560
  Івченко Б. Розкозачування на Дону в 1919 р.: спроба дефініції // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 51-58. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
1197561
  Олянич Л.В. Розкол в українському православ"ї у 1921 - 1930 рр. // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 55-62. – ISBN 978-966-182-372-2
1197562
  Пащенко В.О. Розкол в українському православ"ї: хроніка подій середини 1990-их років // Історична пам"ять : Науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 24-39.
1197563
  Ковальчук В. Розкол підпілля ОУН на "далеківців" і "смоківців" (Волинь, 1945-1946 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 4 (100) липень - серпень. – С. 28-34
1197564
  Трапезнікова Д. Розкол по лінії відповідальності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 18


  Чи допоможе Музей Революції Гідності засвоїти уроки нещодавнього минулого і згуртувати громадянське суспільство перед викликами майбутнього.
1197565
  Степанков В.В. Розкол політичної еліти й боротьба її угрупувань під час громадянської війни у козацькій Україні (березень 1658 – червень 1663 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 222-236. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1197566
  Поліч Н. Розкол православної церкви в Україні наприкінці XX ст. // Семінаріум Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігівський, педагогічний університет імені Шевченка Т.Г. національний. – Чернігів, 2010. – Вип. 2 : Церква - ментальність - культура: питання історії та історіографї. – С. 140-153
1197567
  Нахлік Є. Розкол у РУРП на державників і драгоманівців // Віражі франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 197-219. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2


  "Створення Русько-української радикальної партії у жовтні 1890 року було етапною віхою у розвитку суспільно-політичних процесів у Галичині, українських визвольних змагань, фактично, підсумувало й оформило попереднє понад десятилітнє існування ...
1197568
  Корж С.А. Розкол ціннісних орієнтацій як сутнісна риса сучасного українського суспільства // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 67. – С. 158-166
1197569
  Тригуб О. Розкол як форма боротьби ДПУ УСРР із православною церквою в Україні (1922-1927 рр.) : влада і церква // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 10-25. – ISBN 978-966-8919-85-5
1197570
  Яковенко Н. Розколективізація історії // Критика. – Київ, 2004. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 35


  Польська історіографія.
1197571
  Грек І.М. Розколи в українському православ"ї: релігієзнавчий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 26-29. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується проблема розколів в українському православ"ї до прийняття незалежності України. Сучасні проблеми релігійного розколу беруть свій початок ще у перші століття формування Православної Церкви. Зве-рнення до витоків християнської ...
1197572
  Ковальова О. Розколота Іспанія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 175). – С. 10-11


  Яких наслідків очікувати від шостого референдуму за незалежність у Каталонії?
1197573
  Вольф К. Розколоте небо / К. Вольф. – Київ, 1967. – 189с.
1197574
  Підгора В. Розколотий універсум // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 110-114.


  Про твори Володимра Євтушевського
1197575
  Підгора Володимир Розколотий універсум : Краєвиди душі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 110-114 : Фото
1197576
  Гуменюк Н. Розколоті надвоє // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 34 (302). – С. 28-31. – ISSN 1996-1561


  Єгипет: інформаційна війна, яка ще більше роз"єднує суспільство.
1197577
  Волошин Ю. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у 18 столітті : історико-демографічний аспект / Юрій Волошин. – Полтава : АСМІ, 2005. – 312 с. – ISBN 966-7653-22-8
1197578
  Івченко А.В. Розкоп "Орієнт" некрополя Ольвії // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 60-71. – ISSN 0235-3490
1197579
  Сеник Л. Розкопати Помпеї / Львівськ. нац. ун-тет ім.І.Франка; Наукова біб-ка; Любомир Сеник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 34с. – (Дрібненька бібліотека ; Ч.6). – ISBN 966-613-165-Х
1197580
  Курінний П. Розкопи 1925 року (Коротке звідомлення) / П. Курінний. – Київ, 1925. – 17 с. – Відбиток з Короткого Звідомлення ВУАК за р. 1925
1197581
  Курінний П. Розкопи 1926 року (Коротке звідомлення) / П. Курінний. – Київ, 1927. – С. 53-83. – Відбиток з Короткого Звідомлення УАК за р. 1926
1197582
  Козловська В. Розкопи у с. Верем"ї у жовтні р. 1925 / В. Козловська. – 9 с.
1197583
  Ляскоронський В.Г. Розкопки в подвір"ї Софійського собору в Київі. Осінь 1925 року. / Василь Ляскоронський, 1926. – 7 с. – Окр. відб. з: Коротке звідомлення ВУАК за археологічні досліди року 1925. К., 1926, с. 87 - 92


  На 1 листі дврчий надпис: Вельмишановної Валерії Евгенівни Козловської від автора
1197584
  Петраускас А.В. Розкопки древлянського городища VIII ст. в м. Малині / А.В. Петраускас, М.В. Хададова // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – С. 88-92. – ISSN 2227-4952
1197585
  Мезенцев В. Розкопки залишків палацу Гетьмана Мазепи в Батурині // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2010. – 22 травня [№ 21]. – С. 22-23
1197586
  Харлампович П.В. Розкопки курганів в околицях м. Первомайська / П.В. Харлампович. – С. 147-151
1197587
  Ковальова І.Ф. Розкопки курганної групи біля с. Спаське // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 175-185. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1197588
  Бєлозор В.П. Розкопки кургану доби бронзи біля селища Перещепино на річці Орелі / В.П. Бєлозор, В.І. Мезенцев // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 102-106. – (Серія історії ; № 18)
1197589
  Івакін Г.Ю. Розкопки на території Старого київського Арсеналу 2005-2007 років / Г.Ю. Івакін, С.А. Балакін // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, спецвип. 8 : Печерська фортеця та Київський арсенал: нові дослідження. – С. 9-23
1197590
  Івакін Г.Ю. Розкопки на території Старого київського Арсеналу 2005 - 2007 років / Г.Ю. Івакін, С.А. Балакін // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, спецвип. 8 : Печерська фортеця та Київський Арсенал: нові дослідження. – С. 9-23
1197591
  Малєєв Ю.М. Розкопки поселення голіградського типу в м. Заліщики на Дністрі // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 106-111. – (Серія історії ; № 13)
1197592
  Мезенцев Володимир Розкопки та реконструкції споруд Батурина в 2008 р. // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 6-8
1197593
  Фармаковський Б.В. Розкопування Ольбії р. 1926 : звіт (з двома планами й 60 фотознимками) / Б.В. Фармаковський. – Одеса : Друга Держдрукарня ім. Леніна, 1929. – 74 с.
1197594
  Бондаренко І.П. Розкоші і злидні японської поезії : японська класична поезія в контексті світової та української літератури / Бондаренко І.П. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 566, [1] с., [8] арк. кольор. іл. – Покажч.: с. 427-543. – Бібліогр.: с. 544-558. – ISBN 978-966-489-067-7


  Монографічне дослідження доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка І.П. Бондаренка присвячене феноменальному ...
1197595
  Гайворонський Є. Розкрадання культурних цінностей: стан, детермінація та зв"язок з контрабандою // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 276-282. – ISSN 1993-0909
1197596
  Голубнича Г. Розкриваємість облікової інформації та забезпечення прозорості діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-12. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історичні етапи розвитку облікової інформації, що міститься у фінансовій звітності. Розглянуто розкриваємість облікової інформації як таку її сучасну якісну характеристику, яка дає можливість забезпечити прозорість діяльності на фінансовому ...
1197597
  Бабаєва К. Розкриваємо фонди (періодика української діаспори у фонді Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевськог) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 26-27
1197598
  Манойлова О. Розкриваючи внітрішній світ людини : Особливості творення портрета інтимної лірики Ліни Костенко з погляду художньої предметності
1197599
  Дряпіка В.І. Розкриваючи світ джазу, рок і поп-музики : (Книга для вчителя) / В.І. Дряпіка; АПНУ; Ін-т педагогіки. – Київ - Кіровоград : ТРЕЛАКС, 1997. – 184с. – ISBN 966-7232-00-Х
1197600
  Бедзик Ю.Д. Розкрилля : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Молодь, 1974. – 247с.
1197601
  Гризун А.П. Розкрилля : Поезії / А.П. Гризун; Іл. Р.О. Волинський. – Харків : Прапор, 1976. – 55с. : іл.
1197602
   Розкрилля. – Київ, 1981. – 144 с.
1197603
  Хоменко Н.К. Розкрилля : поезії / Н.К. Хоменко. – Київ : Дніпро, 1982. – 111 с.
1197604
   Розкрити велич різних культур : До 200-ліття Кобзаря // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 3


  В Інституті філології відбулася Міжнародна наукова конференція "Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор" під головуванням проф. О. Снітко. Гостем конференції був Надзвичайний і Повноважний Посол Греції в Україні В. Пападопулос. На ...
1197605
  Ясинюк М.М. Розкриття банківської таємниці - новий вид справ в окремому провадженні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 67-72.
1197606
  Присяжнюк Т.І. Розкриття банківської таємниці: кримінально-процесуальні питання // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-43.
1197607
  Тарасенко Н. Розкриття бібліотечних фондів засобами соціальних мереж як фактор наповнення інформаційного простору // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 205-218. – ISSN 2224-9516
1197608
  Наджафов О. Розкриття вбивств, вчинених в умовах неочевидності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 39-43.
1197609
  Бурда О. Розкриття етнокультурних та етноментальних контекстів при перекладі міфологічно-обрядової лексики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 65-68. – Бібліогр.: Літ.: С. 68; 10 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1197610
   Розкриття закономірності виконання основних операцій газодимозахисників / В.М. Стрілець, П.А. Ковальов, Є.А. Молодика, В.М. Іщук // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 165-172 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2078-4643
1197611
   Розкриття злочинів у сфері виготовлення та збуту алкогольних напоїв : навч.-практ. посібник / В.А. Некрасов, А.М. Лисенко, С.В. Пеньков, В.В. Матвійчук. – Одеса : Юридична книга, 2009. – 157, [3] с. – Бібліогр.: с. 148-156 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-082-1
1197612
  Стельмахович І.В. Розкриття злочинів, що вчиняються шляхом заниження вартості майна в процесі приватизації // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 85. – С. 20-24.
1197613
  Збанацька О.М. Розкриття змісту архівних документів: тезаурусний підхід // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 52-64. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Висвітлення можливостей розкриття архівних фондів за допомогою інформаційно-пошукового тезауруса. Методологія дослідження полягає в застосуванні таких методів, як логічний, аналітичний, хронологічний, описовий, які дають змогу розглянути ...
1197614
  Коваленко С. Розкриття змісту інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлінського через паспортизацію електронного каталогу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 182-190
1197615
  Саінчин О.С. Розкриття і розслідування умисних убивств: концептуальні і практичні основи : Монографія / О.С. Саінчин; Мін-во освіти і науки України; Одеська нац. юрид. акад. – Одеса : Юридична література, 2004. – 408с. – ISBN 966-8104-81-1
1197616
  Камінський А.Б. Розкриття інформації в системі недержавного пенсійного забезпечення: обгрунтування доцільності та практика реалізації : пенсійна реформа / А.Б. Камінський, Д.А. Леонов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 62-72 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1197617
  Кологойда О.В. Розкриття інформації на фондовому ринку // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 115-125.
1197618
  Кологойда О. Розкриття інформації на фондовому ринку // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 115-125.
1197619
  Зубілевич С.Я. Розкриття інформації про виплати працівникам органів місцевого самоврядування в контексті децентралізації державних фінансів / С.Я. Зубілевич, В.А. Підгрушний // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 27-38. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1197620
  Голов С. Розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 5. – С. 3-14
1197621
  Матвієнко Т.О. Розкриття інформації про екологічну діяльність підприємств у нефінансовій звітності // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 271
1197622
  Бурлан С.А. Розкриття інформації про інтелектуальний капітал у звітності підприємства / С.А. Бурлан, Н.В. Каткова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 354-361. – ISSN 2222-4459
1197623
  Опейда З. Розкриття інформації про комплекс прав, що передається за договором комерційної концесії // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.34-40
1197624
  Ігліна З.О. Розкриття інформації про нематеріальні активи в умовах реформування національної системи бухгалтерського обліку // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 99-103


  У статті досліджено методи розкриття інформації про нематеріальні активи в умовах реформування національної системи бухгалтерського обліку в Україні
1197625
  Березан О. Розкриття креативного потенціалу викладача вищого закладу освіти через мультимедійні технології / Березан О., Березан В. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 3. – С. 4-7. – (Педагогічні науки)
1197626
  Паснак І.В. Розкриття особливостей впливу параметрів вулично-дорожньої мережі на тривалість слідування та безпеку руху спеціальних транспортних засобів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 209-216 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2078-4643
1197627
  Борисова Т.М. Розкриття потенціалу особистості, як складова сучасної європейської освіти // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 77-79. – ISBN 978-617-7363-09-4
1197628
  Снігова О.Ю. Розкриття потенціалу смарт-спеціалізації для подолання регіональної структурної інертності в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (681). – С. 75-87. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2522-9303
1197629
  Бевза О.І. Розкриття реакційної суті релігії в процесі вивчення історії / О.І. Бевза. – К, 1977. – 128с.
1197630
  Смирнова Т.С. Розкриття структури власності телерадіоорганізацій в Україні: проблеми законотворчості та правозастосування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 124-128. – ISSN 1996-5931
1197631
  Дудко О.С. Розкриття та аналіз складників досвіду журналіста // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 5-9


  Зроблено спробу проаналізувати складники досвіду журналіста і на тлі цього вивести загальну формулу, за якою треба оцінювати досвід роботи в журналістиці. An attempt to analyse the constituents of experience of journalist and on a background it to ...
1197632
  Сенюшкович М.В. Розкриття та випробування продуктивних пластів : навч. посібник / М.В. Сенюшкович, І.І. Чудик, Я.С. Білецький ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. буріння нафтових і газових свердловин. – Івано-Франківськ : Супрун В.В., 2017. – 391, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 387-390. – ISBN 978-617-7468-17-1
1197633
  Ніколаюк С.І. Розкриття та розслідування злочинів у сфері економіки. Зразки документів / С.І. Ніколаюк, Д.Й. Никифорчук; Мін-во внутрішніх справ України; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ : КНТ, видавництво, 2006. – 108с. – (Бібліотека оперативного працівника). – ISBN 966-373-029-3
1197634
  Карпов Н.С. Розкриття та розслідування податковими органами України доходів, здобутих злочинним шляхом / Н.С. Карпов, Р.П. Марчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 176-180
1197635
  Акімова А.О. Розкриття теми "землі і людини" у п"єсі Цзинь Юня "Нірвана "Пса" (1986 р.) // Science and education a new dimension. Philology : publ. by the support of society for cultural a. sci. progress in Central a. Eastern Europe / ed.-in-chief: Dr. Xenia Vamos. – Budapest, 2017. – V (32), iss. 122. – С. 7-11. – ISSN 2308-5258


  "У статті проаналізовано та розкрито теми «землі і людини» у п’єсі Цзинь Юня «Нірвана «Пса» (1986 р.), висвітлені жанрові особливості у класичній та розмовній драмі на базі теорій драм у китайській драматургії а також висвітлено новаторство драматургів ...
1197636
  Улянченко О. Розкриття теми "Маленької людини" в сатиричних оповіданнях М. Зощенка // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 73-79. – ISSN 2075-1486
1197637
  Вегера В. Розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів проти особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 8-15.
1197638
  Орос Й. Розкриття умисних вбивств, скоєних в умовах неочевидності // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 43-46
1197639
  Кір"яков В. Розкриття умисного вбивства завдяки судово - генотипоскопічній експертизі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.108-111.
1197640
  Салига Т. Розкуймося, братаймося... : Роздуми у 165-ту річницю з часу першої подорожі Тараса Шевченка в Україну // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 3. – С. 114-118. – ISSN 0868-4790
1197641
  Чорна С. Розкуркулення - терористичний акт, спланований Сталіним // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 22 квітня (№ 69)


  За більшовицького режиму Україна від початку 1920-х до кінця 1930-х років перетворилася на територію тероризму.
1197642
  Петренко І.Д. Розкуркулення на Олександрівщині (Кіровоградська область) / Іван Петренко. – Київ : НаУКМА, 2010. – 72 с. : фото, табл. – ISBN 978-966-2410-06-08
1197643
  Петренко І.Д. Розкуркулення та інші суспільно-політичні процеси на Олександрівщині в 30-х роках XX ст. / Іван Петренко. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2011. – 280 с. : фото, табл. – ISBN 978-966-1588-63-8


  Цю книгу невідомих творів одного з провідних українських пись­мен­ників Франкової школи Тимотея (Тимофія) Бордуляка (1863–1936) упоряд­кував його онук Тимофій Бордуляк, названий на честь діда. Автографи цих творів зберігаються в упорядника та в його ...
1197644
  Жолоб М.П. Розкуті роздуми / Микола Жолоб. – Коломия : Поліграфіст, 2004. – 180 с. : портр.
1197645
  Тимошенко Б.О. Розлад / Б.О. Тимошенко. – К. : Радянський письменник, 1987. – 278с.
1197646
  Кирилова Л.Г. Розлади аутистичного спектра як ранні порушення нейророзвитку в дітей / Л.Г. Кирилова, О.О. Мірошников, І.О. Грабовенська // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 71-78. – ISSN 2524-0412
1197647
  Чуприков А.П. Розлади спектра аутизму: медична та психолого-педагогічна допомога / А.П. Чуприков, Г.М. Хворова. – Львів : Мс, 2012. – 179, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120-130. – ISBN 978-966-8461-57-6
1197648
  Дроздовський Д. Розламування й одивнення слова в "Порах року" Олександра Козинця // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 14 лютого (№ 3). – С. 13
1197649
   Розлач Захар Валерійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 233-234 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1197650
  Бандуренко Є. Розливсь Дніпро / Є. Бандуренко. – Одеса, 1952. – 64с.
1197651
   Розлилися круті бережки. – Київ, 1972. – 228 с.
1197652
  Лавреньов Б.А. Розлом / Б.А. Лавреньов. – К., 1953. – 107с.
1197653
  Чебаненко І.І. Розломи Землі. / І.І. Чебаненко. – К., 1969. – 87с.
1197654
  Чебаненко І.І. Розломна тектоніка України / І.І. Чебаненко. – Київ : Наукова думка, 1966. – 179с.
1197655
   Розломно-блокова тектоніка і нафтогазоносність Дніпровсько-Донецького рифтогену / В.К. Гавриш, М.І. Євдощук, Є.С. Петрова, Ю.О. Черненко // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 29-36 : табл., карта. – Бібліогр.: 10 назв.
1197656
  Довбнич М.М. Розломно-блоковая модель и приливный триггерный механизм сейсмического процесса (на примере сейсмичности Крыма) / М.М. Довбнич, В.П. Солдатенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 2. – С. 140-146 : Рис. – Бібліогр.: с. 145-146. – ISSN 0203-3100
1197657
  Дмитерко Л. Розлука / Л. Дмитерко. – Київ, 1957. – 323 с.
1197658
  Далекий М.О. Розлука / М.О. Далекий. – Львів, 1959. – 44с.
1197659
  Дмитровський В. Розлуки на Україні. / В. Дмитровський. – Харків, 1928. – 42с.
1197660
  Максимова Н.Ю. Розлучення батьків як екзистенційна проблема розвитку дитини // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2016. – С. 238-246. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 41). – ISSN 2072-4772
1197661
  Максимова Н.Ю. Розлучення батьків як фактор девіантної поведінки дітей // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 97-105. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1197662
  Любер О. Розлучення згідно із світовим сімейним законодавством // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 29-32.
1197663
  Рябчук М. Розлучення по-червоному // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Липень - Серпень (число 7/8). – С. 15-25


  Книга канадського історика українського походження Степана Величенка "Імперіалізм і націоналізм по-червоному: українська марксистська критика російського комуністичного правління в Україні".
1197664
  Сорока П. Розлущування слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 26 жовтня (№ 42). – С. 11


  Книга Хуана Рамоса Хіменеса "Платеро і я".
1197665
  Осипчук Н. Розмаїтий світ освіти // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 жовтня (№ 42/43). – С. 1, 2


  Цдеться про Дев"яту міжнародну виставку "Інноватика в сучасній освіті", Шосту міжнародну виставку освіти за кордоном "World Edu", що відбулися в Київському Палаці дітей та юнацтва. Організаторами виступили компанія "Виставковий світ" за підтримки та ...
1197666
   Розмаїтість і нові типи порід Пенизевицького кар"єру (Коростенський плутон) / С.Г. Кривдік, О.В. Митрохин, В О. Дубина, О.А. Вишневкький, Т.В. Митрохіна, Т.В. Гуравський // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 2. – С. 43-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
1197667
   Розмаїття культур: історія і соціально-комунікативна природа Книги : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. семінару (м. Харків, 12-15 квіт. 2011 р.) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Балтійська Міжнар. Акад. (Латвія) ; Академ. б-ка Ун-ту Латвії ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка ; [редкол.: Бакіров В. та ін. ; літ.-бібліогр. ред. Ю. Полякова ]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 290, [8] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. - Ст. укр., рос., англ. – ISBN 978-966-623-856-9
1197668
  Нечипоренко В. Розмаїття нашого страхового ринку я ік залишитись на ньому // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (70). – С. 26-27
1197669
  Проценко М. Розмаїття образних світів Олега Кушнарева // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 241-248. – ISSN 0868-4790
1197670
  Помазан І.О. Розмаїття ракурсів вітчизняної культури (з 15-річного досвіду проведення тижнів української культури в Харківському гуманітарному університеті "Народна українська академія") // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 175-181. – ISSN 1993-5560


  "Статтю присвячено узагальненню 15-річного досвіду проведення тижнів української культури в освітньому комплексі «Народна українська академія», який об’єднує всі освітні рівні від Дитячої школи раннього розвитку (з півторарічного віку) до аспірантури ...
1197671
  Соболєва О.В. Розмаїття стилістичних засобів у семантичному полі друкованих текстів (на матеріалі публіцистічних текстів французькою мовою) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 194-201
1197672
  Старовойт Л. Розмаїття строфічної палітри лірики Миколи Вінграновського


  У статті висвітлюється специфіка строфічної будови віршів Миколи Вінграновського та його досконала версифікаційна майстерність
1197673
  Александрович Т. Розмаїття та багатство художніх світів прозових творів Станіслава Оріховського та Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 6-10. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У розвідці розглядаються особливості художніх світів прози С. Оріховського та Г. Сковороди. Для досягнення поставленої мети дослідниця аналізує суспільно-політичні погляди письменників, педагогічні засади, образну систему.
1197674
  Ткачук М.П. Розмаїття творчих шукань митців кінця ХIХ - початку ХХ століть // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 19/21 (239/241). – С. 15-29
1197675
  Макаров А.М. Розмаїття тенденцій / А.М. Макаров. – Київ, 1969. – 207с.
1197676
  Андріяшик О.Р. Розмаїття форм вираження авторської медитації (на прикладі творчості Р.Андріяшика) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 229-234. – ISBN 978-966-171-217-0
1197677
   Розмах і діловитість. – Київ, 1981. – 131 с.
1197678
   Розмах, вибір і клас // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 48-51 : фото
1197679
  Чепіль Б.А. Розмежування адміністративних та управлінських витрат підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 390-397. – ISSN 0321-0499
1197680
  Муза О. Розмежування адміністративного та господарського судочинства в України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 39-43.
1197681
  Бзова Л.Г. Розмежування адміністративної юрисдикції з іншими видами юрисдикції у сфері судової компетенції // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 294-296. – ISBN 978-617-7096-97-8
1197682
  Красюк Т.В. Розмежування аморального проступку та порушення академічної доброчесності: правові проблеми / Т.В. Красюк, І.Е. Щеглаков // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (28). – С. 40-48. – ISSN 2311-4894
1197683
  Олійничук Р. Розмежування групового порушення громадського порядку з самоправством // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 171-174. – ISSN 2524-0129
1197684
  Галянтич М. Розмежування договорів міни та обміну жилих приміщень // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 52-55.
1197685
  Галянтич М. Розмежування договору соціального та комерційного найму (оренди) житла // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 3-7.
1197686
  Сальнікова Г. Розмежування договору факторингу і відступлення права вимоги // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 86-90
1197687
  Сальникова Г. Розмежування договору факторингу і відступлення права вимоги / Г. Сальникова, Аляб"єва // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 50-52
1197688
  Чеберяко О. Розмежування доходів і видатків в умовах бюджетного унітаризму: сутнісно-теоретичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-41. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутнісно-теоретичні аспекти розмежування доходів і видатків в умовах бюджетного унітаризму України. This article deals with essential and theoretical aspects of separation of incomes and expenditures under budget unitarism in Ukraine.
1197689
  Парижак Н. Розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи в механізмі міжбюджетних відносин / Н. Парижак, Л. Скиба, В. Овод // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 310-314. – ISSN 1993-0259
1197690
  Полівода А.А. Розмежування екзегетики та герменевтики в сучасному академічному дискурсі // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 8. – C. 18-22. – ISSN 2077-1800
1197691
  Куцевич М. Розмежування екоциду із злочинами проти екологічної безпеки, передбаченими розділом VIII особливої частини кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 9. – С. 124-127.
1197692
  Фільштейн В.Л. Розмежування завдань, функцій і структури органів внутрішніх справ та міліції // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 195-201.


  Розглянуто напрями реформування органів внутрішніх справ в аспекті розмежування завдань і функцій органів внутрішніх справ та міліції (на досвіді Міністерства внутрішньої безпеки та Національної поліції Держави Ізраїль). Обгрунтовано шляхи ...
1197693
  Немеш П.Ф. Розмежування законного представництва та інших видів представництва у цивільному процесі, що не пов’язані з видачею довіреності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 23-25
1197694
  Осінська Д. Розмежування законодавчих повноважень між Українською Центральною Радою та Генеральним Секретаріатом // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 223-224
1197695
  Рушинець Ю. Розмежування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам, і втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 66-71
1197696
  Кулинич П.Ф. Розмежування земель державної і комунальної власності: закон, практика, шляхи вдосконалення // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 6. – С. 45-52.
1197697
  Кулинич П.Ф. Розмежування земель державної і комунальної власності: свято закону та будні практики // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 11. – С. 22-30
1197698
  Гук О.М. Розмежування злочинів - зловживання службовим становищем і розкрадання державного або громадського майна шляхом зловживання службовим становищем // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 58-63. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье дается анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 165 и 84 УК УССР. Особое внимание уделено характеристике необходимых признаков таких преступлений, как злоупотребление служебным положением и хищение государственного и общественного ...
1197699
  Колпаков В.К. Розмежування злочинів, адміністративних і дисциплінарних проступків // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 99-105.
1197700
  Шеховцова Л.І. Розмежування злочинів, вчинених у стані сильного душевного хвилювання, від деяких суміжних складів злочинів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 500-506. – ISSN 1563-3349
1197701
  Шеховцова Л.І. Розмежування злочинів, вчинених у стані сильного душевного хвитювання, від деяких суміжних складів злочинів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 526-529. – ISSN 1563-3349
1197702
  Бодаєвський В.П. Розмежування злочину, передбаченого ст. 410 КК України, суміжних злочинів та військових дисциплінарних правопорушень. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 73-78. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1197703
  Підопригора О. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права як методологічна проблема вітчизняного правознавства // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.77-87
1197704
  Петрова Н.М. Розмежування інститутів звільнення особи від кримінальної відповідальності і кримінального покарання за давністю // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 120-124. – ISSN 0201-7245
1197705
  Колівошко А. Розмежування інститутів суброгації та регресу в страховому праві України
1197706
  Колівошко А. Розмежування інститутів суброгації та регресу в страховому праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 230-232. – ISBN 978-617-7069-14-9
1197707
  Башко В.Й. Розмежування інституційних секторів та квазіфіскальні операції в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 2 (75). – С. 85-100. – ISSN 2414-3499
1197708
  Заброда Д.Г. Розмежування категорій "взаємодія" та "координація" у галузі боротьби з корупцією: теоретичний вимір // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 41-46.
1197709
  Бондаренко Т.М. Розмежування кількісних і якісних показників з метою конкретизації оцінки залежності результативних ознак від факторних : статистика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 277-282 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1197710
  Волошко О. Розмежування компетенції адміністративних і судових органів при регулюванні земельних відносин в УСРР у 1920-роки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.127-132. – ISSN 0132-1331
1197711
  Ткачова А. Розмежування компетенції між господарськими судами України і третейськими (арбітражними) судами щодо вирішення справ за участю іноземних підприємств // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 185-187
1197712
  Вінциславська М.В. Розмежування компетенції суду та державного виконавця у процесі примусового виконання рішення // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 142-148. – ISBN 978-966-8823-76-3


  Метою статті є з"ясування компетенції суду та державного виконавця при вирішенні процесуальних питань, що пов"язані з виконанням судових рішень та рішень інших юрисдикційних органів.
1197713
  Єрмоленко В. Розмежування майнових правовідносин та законовідносин: методологічні аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 64-68
1197714
  Батан Ю. Розмежування народовладдя та місцевого самоврядування: практичне значення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 14-15
1197715
  Авраменко Л.В. Розмежування наступності у праві з іншими суміжними поняттями // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 3-13. – ISSN 2224-9281
1197716
  Клочков В. Розмежування об"єкта і предмета прокурорського нагляду за дотриманням прав і свобод людини та громадянина // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.132-134
1197717
  Ващенко Ю.В. Розмежування об"єктивного і суб"єктивного права у змісті адміністративно-правового статусу приватної особи // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 235-238. – ISBN 978-966-667-624-8
1197718
  Луспеник Д. Розмежування оціночних суджень та стверджень про факти при розгляді справ про захист честі, гідності та ділової репутації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.57-59. – ISSN 0132-1331
1197719
  Задирака Н.Ю. Розмежування підвідомчості земельних спорів між господарськими та адміністративними судами: історія формування судової практики / Н.Ю. Задирака, А.А. Барікова // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 186-194. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу механізму визначення підвідчомості земельних спорів та історії становленя судової практики з цього питання. Визначено історичні етапи закріплення відповідного механізму. Сфомульовано основні правозастосовчі підходи на рівні ...
1197720
  Шилова Д.В. Розмежування підслідності при порушенні та розслідуванні кримінальних справ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 160-163. – (0). – ISSN 2078-9165
1197721
  Стоян В.І. Розмежування повноважень між учасниками бюджетного процесу та організація взаємодії з ними органів державного казначейства : бюджет / В.І. Стоян, А.В. Лучка // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 42-51 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1197722
  Самородов А.С. Розмежування повноважень місцевих державних адміністрацій та інших органів державної влади, місцевого самоврядування в галузі земельних відносин // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 154-162. – ISSN 2224-9281
1197723
  Рубан К. Розмежування подарунка від неправомірної вигоди як предмета корупційних злочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 47-48
1197724
  Лучковська С.І. Розмежування понять "валютні обмеження" і "валютний контроль" // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 160-164. – (Право. Економіка. Управління)
1197725
  Головачова А.О. Розмежування понять "заробітна плата" та "оплата праці" // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 84-88. – (Право ; вип. 22). – ISSN 2312-1661
1197726
  Зверховська В. Розмежування понять "культурна спадщина", "культурні цінності", "культурне надбання" та "об"єкт культурної спадщини" // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 4. – С. 137-142. – ISSN 1561-4999
1197727
  Батрименко О.В. Розмежування понять "політик"/"державний бюрократ" як проблема демократизації сучасного українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 94-103
1197728
  Колінько О. Розмежування понять "потерпілий" і "жертва" злочину доведення до самогубства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 143-146
1197729
  Задорожня Г. Розмежування понять "правове регулювання" і "нормативна регламентація" в процесі дослідження статусу глави держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-18. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті міститься порівняльно-правовий аналіз понять "правове регулювання" і "нормативна регламентація" через дослідження їх змістовних складових. Доведено, що інституційний підхід лежить в основі нормативної регламентації, завдяки чому відбувається ...
1197730
  Задорожня Г. Розмежування понять "правове регулювання" і "нормативна регламентація" в процесі дослідження статусу глави держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 104-107. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У статті міститься порівняльно-правовий аналіз понять "правове регулювання" і "нормативна регламентація" через дослідження їх змістовних складових. Доведено, що інституційний підхід лежить в основі нормативної регламентації, завдяки чому відбувається ...
1197731
  Комарницька М.В. Розмежування понять "припинення трудових правовідносин" та "припинення трудового договору" / М.В. Комарницька, М.І. Іншин // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 239-242. – ISBN 978-617-7625-74-1
1197732
  Дараганова Н.В. Розмежування понять "соціальний захист" та "соціальне забезпечення" // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 46-51. – ISSN 2222-5374
1197733
  Гончарова А. Розмежування понять "спадкова трансмісія" та "спадкове представлення" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 48-50
1197734
  Петрусь О. Розмежування понять "спадкування за правом представлення" та "спадкова трансмісія" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 258-260. – ISBN 978-617-7069-14-9
1197735
  Навроцька М.А. Розмежування понять "строк" та "термін" у цивільному судочинстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – C. 310-311. – ISBN 978-617-7096-97-8
1197736
  Адамик О. Розмежування понять витрати, затрати, видатки та особливості їх застосування учасниками бюджетного процесу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 203-209. – (Економічні науки ; вип. 20). – ISSN 1818-2682
1197737
  Стопчак Р.О. Розмежування понять довіреності та доручення в Нотаріальному процесі України // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 77-80
1197738
  Рябко Л. Розмежування понять позички і кредиту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.45-47. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1197739
  Доманова І.Ю. Розмежування понять представницької та посередницької діяльності в цивільному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-54. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні наукові підходи до розуміння співвідношення посередницької та представницької діяльності, наведено критерії відмежування цих схожих правових інститутів. The basic scientific theories which concern correlation of agent"s and ...
1197740
  Рунов Г.Ю. Розмежування порушення недоторканності житла чи іншого володіння особи із суміжними складами злочинів // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 497-502. – ISSN 1563-3349
1197741
  Мамалуй О.О. Розмежування правових дефініцій податку та збору: перспективи законодавчої диференціації // Актуальні питання цивільного та господарського права : Науково-практичне видання. – Харків, 2006. – № 1. – С. 96-99.
1197742
  Ярошенко О.М. Розмежування прогалин із суміжними юридичними категоріями у трудовому праві // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 71-77. – ISSN 0201-7245
1197743
  Головкін Б. Розмежування розбою, вчиненого організованою групою, і бандитизму // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 53-62
1197744
  Хуторянський О.В. Розмежування складів злочинів, передбачених статтями 135 та 136 Кримінального кодексу України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1197745
  Брич Л. Розмежування складів злочинів, спільною ознакою яких є суспільно небезпечні наслідки у вигляді шкоди здоров"ю людини: зміст спільних ознак // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 241-254. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1197746
  Брич Л. Розмежування складів злочинів, спільною ознакою яких є суспільно небезпечні наслідки у вигляді шкоди здоров’ю людини: співвідношення складів злочинів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 230-242. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1197747
  Бахуринська О.О. Розмежування складів порушення вимог законодавства про охорону праці та службової недбалості // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія та ін. – Київ, 2013. – № 4 (151). – С. 20-25


  У статті розглядаються проблеми розмежування складів злочинів, передбачених статтями 271 та 367 КК України, за ознаками суб"єкта злочину. Аналізуються підходи до тлумачення понять "службова особа" та "громадянин - суб"єкт підприємницької діяльності".
1197748
  Бахуринська О. Розмежування складів порушень вимог законодавства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 66-73


  Про охорону праці та інших злочинів проти безпеки виробництва.
1197749
  Тавлуй О. Розмежування складу злочину, передбаченого ст.169 Кримінального Кодексу України, з іншими складами злочинів і правопорушеннями // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 98-101
1197750
  Кунцевська А. Розмежування соціальних практик: методологічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 34-37. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Представлено порівняльний аналіз місії, завдань і технологій соціальної педагогіки, соціальної роботи та педагогіки. Зазначено, що необхідність визначення меж практики є умовою формування професійної відповідальності, формулювання професійних задач і ...
1197751
  Волошина Владлена Розмежування специфічних принципів розслідування та загальних умов стадії досудового розслідування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 179-182
1197752
  Гринишин О. Розмежування ст. 206 КК України "Протидія законній господарській діяльності" та ст. 355 КК України "примушування до виконання цивільно-правових зобов"язань" у контексті посягань на свободу договору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 201-207. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
1197753
  Журик Ю.В. Розмежування сфер дії цивільного та господарського законодавства України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 334-335. – ISBN 978-966-301-169-1
1197754
  Вовк Ю. Розмежування сфери компетенції між Президентом і Прем"єр-міністром в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 51-54. – ISSN 0132-1331
1197755
  Кобецька Н. Розмежування та взаємодія публічних і державних екологічних інтересів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 8-12.
1197756
  Гринишин О. Розмежування термінів "угода", "правочин", "договір" у Кримінальному кодексі України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 130-133
1197757
  Зубков С. Розмежування трудового та цивільно-правового договорів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 243-245. – ISBN 978-617-7069-17-0
1197758
  Бережний С.Д. Розмежування умисного вбивства з корисливих мотивів від інших різновидів умисного вбивства при обтяжуючих обставинах // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 8 (120). – С. 36-42
1197759
  Бережний С. Розмежування умисного вбивства із суміжними злочинами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 67-77
1197760
  Комарницький В.М. Розмежування управлінських повноважень в сфері природокористування та охорони довкілля // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 201-210. – ISSN 2524-0323
1197761
  Світлична А. Розмежування функцій в системі органів національної поліції (на прикладі французької адміністративної традиції) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 268-270
1197762
  Василинчук В.І. Розмежування функцій підрозділів ДСБЕЗ і співпідрозділів БОЗ МВС України у протидії злочинам у сфері економіки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 64-71.
1197763
  Лічман Л.Г. Розмежування цивільної та адміністративної юрисдикції: теоретичні здобутки та практичні реалії // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 81-87. – (Право. Економіка. Управління)
1197764
  Куйбіда Р.О. Розмежування юридичних договорів // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 272-274. – ISBN 978-966-667-624-8
1197765
  Донець В. Розмежування юрисдикції спеціалізованих судів в Україні (окремі аспекти) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 42-47.
1197766
  Писаренко Н. Розмежування юрисдикції судів щодо вирішення справ за участю суб"єктів владних повноважень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 59-64. – ISSN 0132-1331
1197767
  Погребной С.С. Розмежування юрисдикції цивільних і господарських судів // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 91. – С. 21-24
1197768
  Мірошниченко Л.Я. Розмиваючи межі віри: "Вотерленд" Г. Свіфта // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 226-233. – ISBN 978-966-11-0683-2
1197769
  Дяченко М.В. Розмисли Епіктета про істинну свободу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 31-39. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
1197770
  Гоголь М.В. Розмисли про Божественну Літургію. Духовна проза / Микола Гоголь ; [упоряд. П. Михед ; пер. Т. Михед]. – Ніжин : Лук"яненко В.В., 2011. – 201, [1] с. – Надруковано з благословення єпископа Чернігівського та Ніжинського Іларіона. - Пер. за вид.: Собрание сочинений : в 7 т. / Н.В. Гоголь. М.: Астрель, АСТ, 2007. Т. 7. – Бібліогр.: с. 198-201. – ISBN 978-966-2185-15-7
1197771
  Дроздовський Д. Розмисли про соняного годинникаря // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 25 жовтня (№ 21). – С. 1, 6


  Пам"яті Володимира Панченка.
1197772
  Дроздовський Д. Розмисли про сонячного годинникаря // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 26 жовтня (№ 39/40). – С. 5


  Пам"яті Володимира Панченка.
1197773
  Кравчук В. Розмір статутного капіталу юридичної особи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 70-73. – ISSN 0132-1331
1197774
  Міловська Н.В. Розмір страхової суми як істотна умова договорів страхування // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (169). – С. 21-28. – ISSN 2308-9636
1197775
  Бухынська Т. Розмір та частота вживання різних типів речень у німецькій мові (на матеріалі художньої прози та публіцистики) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 105-115. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
1197776
  Філінков О. Розміри підприємств і собівартість продукції // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 42-46 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1197777
  Гродзинський М.Д. Розміри, конфігурація та кордони території України в їх ландшафтознавчому вимірі // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (92). – С. 5-13. – ISSN 0868-6939
1197778
  Діденко Л.В. Розмірковування Георгія Кониського про пристрасті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1197779
  Кравчук Л.М. Розмірковує // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 3


  Думки першого Президента України про: верховенство влади, чиновництво, українсько-російські відносини та про свободу.
1197780
  Горайчук Т.В. Розмірна залежність потенціалу сил зображення поблизу тонкої металевої плівки з розмірно-квантованим спектром електронів / Т.В. Горайчук, Л.Г. Ільченко, В.В. Ільченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-33. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2)


  Унаслідок розмірного квантування спектра електронів у тонких металевих (напівметалевих чи напівпровідникових) плівках потенціал сил зображення має розмірну залежність від товщини розмірно-квантового шару, що необхідно враховувати при проведенні ...
1197781
   Розмірні ефекти в діелектричних кристалах [N(CH3)4]2MeCI4 (Me = Cu; Zn; Mn; Co) з неспівмірною фазою : монографія / [І М. Куньо, І.В. Карпа, С.А. Свелеба, І.М. Катеринчук] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 218, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 199-218. – ISBN 978-617-10-0504-4
1197782
  Чалий О.В. Розмірні залежності критичних параметрів та фізичних властивостей просторово обмежених рідин / О.В. Чалий, К.О. Чалий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 426-431. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчені залежності критичних параметрів та фізиних властивостей просторово обмежених рідин (ПОР) від характерних лінійних розмірів рідинних систем різної геометрії. Проведений критичний аналіз робіт, де досліджувався зсув критичної температури ...
1197783
  Тимошик М.С. Розмірні параметри книжкових та газетно-журнальних видань // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 16-25


  Детально розглядаються формати та обсяги різних видів видавничої продукції, а також оптимальні обсяги роботи редактора сучасного видавництва. Formats and size of different kinds of printed matter are viewed in this publication. It also deals with ...
1197784
  Шевченко В. Розмірні характеристики видань : Текст лекції для студ. відділення "Видавнича справа та редагування" з курсу "Художньо-технічне редагування" / КНУТШ; Інститут журналістики; Вікторія Шевченко. – Київ : Інститут журналістики, 2005. – 76с.
1197785
  Швиров В.В. Розмірність Круля напівланцюгових кусково нетерових кілець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі вивчається розмірність Круля напівланцюгових кусково нетерових кілець. We learn Krull dimension of serial piecewise noetherian rings.
1197786
  Шірінян А.С. Розмірно-залежні фізико-хімічні явища в нанодисперсних твердих системах : монографія / А.С. Шірінян, В.А. Макара ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 319, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 312-313. - Предм. покажч.: с. 314-319. – Бібліогр.: с. 149-163 та с. 290-303. – ISBN 978-966-439-773-2
1197787
  Шірінян А.С. Розмірно-індукована реакційна дифузія у бінарній твердофазній системі // Фізика і хімія твердого тіла / М-во освіти і науки України, Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, Фіз.-хім. ін-т [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2011. – Т. 12, № 1. – С. 32-37. – ISSN 1729-4428


  В роботі обгрунтовано розмірну залежність коефіцієнту гетеродифузії атомів в наноматеріалах. Обговорюється проблема опису кінетики росту нової проміжної нанофази в бінарній дифузійний парі під час відпалу. Показано, що відповідно до типу розмірної ...
1197788
  Кубічка Є.А. Розмірності скінченого типу зображень частково впорядкованих множин // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 39-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для зображень частково впорядкованих множин доводиться критерій скінченності кількості зображень для фіксованої розмірності за допомогою алгоритму диференціювання Назарової-Ройтера та техніки Клейнера.
1197789
  Ігнатченко Н.М. Розміщення IPO як пріоритетний напрям інвестиційної діяльності комерційних банків України в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 181-190. – ISSN 2308-6912


  Концептуальні підходи та наукові гіпотези щодо становлення й розвитку інвестиційної діяльності комерційних банків України, а також підвищення ефективності взаємодії вітчизняного банківського сектору зі світовим фінансовим середовищем в умовах ...
1197790
  Кравченко О.В. Розміщення аеропортів на непридатних територіях / О.В. Кравченко, К.В. Спасіченко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 82-89 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
1197791
  Нестерова Д.С. Розміщення активів страхових компаній в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 176-182


  У статті визначено сутність активів страхової компанії. Досліджено структуру розміщення активів ТОП-10 страхових компаній на страховому ринку України. Визначено, що розміщення активів страхової компанії повинно здійснюватися за умови дотримання усіх ...
1197792
  Бобров Я В. Розміщення виробництва в країнах соціалізму / Я В. Бобров. – Київ, 1964. – 87с.
1197793
  Головаш А.О. Розміщення виробництва льону-довгунця в Українській РСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 153-161 : Табл.
1197794
  Головаш А.О. Розміщення виробництва соняшника в Українській РСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 121-127 : Табл.
1197795
  Каїра З.С. Розміщення виробничих сил: стратегія та практика : Навчальний посібник / Каїра З.С., Омельянчук А.І., Поважний О.С. – Донецьк : Альфа-прес, 2006. – 320с. – ISBN 966-8510-20-8


  Наведено теоретичні основи науки про розміщення виробничих сил, етапи процесу розробки стратегії розміщення підприємств і складів. Розглянуто практичні приклади рішень загальних проблем щодо розміщення магазинів роздрібної торгівлі та служб екстреного ...
1197796
   Розміщення держзамовлення // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих ...
1197797
  Шевцов А. Розміщення елементів системи ПРО США в Європі та безпекові аспекти - глобальні та регіональні // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 4. – С. 28-37
1197798
  Пістун М.Д. Розміщення зернового господарства Київської області / М.Д. Пістун, С.Г. Калиновська // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 110-120 : Рис.
1197799
  Рудишин М.П. Розміщення і динаміка чисельності мишовидніх гризунів у західному лісостепу Української РСР / М.П. Рудишин. – Київ, 1958. – 28с.
1197800
   Розміщення і зональна спеціалізація сільського господарства Української РСР. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Урожай, 1979. – 292с.
1197801
   Розміщення і спеціалізація сільського господарства Української СРС. – Київ : Урожай, 1967. – 248 с.
1197802
  Пістун М.Д. Розміщення і спеціалізація тваринництва Черкаської області / М.Д. Пістун, А.С. Степаненко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 114-125
1197803
  Єрмаков В.В. Розміщення кустарних промислів Полтавщини після селянської реформи 1861 р. // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 223-232 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв.
1197804
  Фашевський М.І. Розміщення населення і формування промисловості міст Подільського Придністров"я // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 19-25. – Бібліогр. 9 назв
1197805
  Стадницький Ю.І. Розміщення підприємств як сфера державного регулювання / Ю.І. Стадницький, О.Е. Товкан // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 201-206
1197806
   Розміщення продуктивних сил : Навчальний посібник. – Київ : Либідь, 1996. – 356с.
1197807
   Розміщення продуктивних сил : Підручник. – Київ : Знання, 1998. – 546с. – Бібліогр.: с. 539-545. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7293-38-6
1197808
   Розміщення продуктивних сил : тестові завдання : для студ. вищ. навч. закладів / С.І. Дорогунцов, С.І. Іщук, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко; Мін-во освіти України ; КНУТШ ; Київський нац. економ. ун-т ; Українсько-Фінський ін-т менеджменту і бізнесу ; С.І. Дорогунцов, С.І. Іщук, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – Київ : Знання, 1999. – 73 с. – ISBN 966-7293-85-8
1197809
   Розміщення продуктивних сил : Підручник для студ. внз. – 3-є вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 353с. – (Вища освіта ХХI століття). – ISBN 966-620-064-3
1197810
  Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил : (теорія, методи, практика) / С.І. Іщук; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – 5-е вид., доп. – Київ : Європейський університет, 2001. – 216с. – ISBN 966-7508-78-1
1197811
   Розміщення продуктивних сил : підручник для студ. вищих навчальних закладів. – 4-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 351 с. – (Вища освіта ХХI століття). – ISBN 966-620-101-1


  Цей підручник повністю відповідає програмі кур-су "Розміщення продуктивних сил" для вищих навчальних закладів. Третє видання книги перероблено і доповнено, воно містить оновлені статисти-ч-ні дані.
1197812
  Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил : (теорія, методи, практика) / С.І. Іщук; МОіНУ; КНУТШ. – 5-е вид., доп. – Київ : Європейський університет, 2002. – 216с. – ISBN 966-7508-78-1
1197813
  Сабадош В.І. Розміщення продуктивних сил : конспект лекцій / МОіНУ ; Укр. держ. лісотехн. ун-тет ; Кафедра обліку і аудиту ; В.І. Сабадош. – Львів : Український державний лісотехнічний університет
Ч. 2. – 2003. – 196 с.
1197814
  Стадницький Ю.І. Розміщення продуктивних сил : (теоретичні основи): навчальний посібник / Ю.І. Стадницький, А.Г. Загородній. – Київ : Знання, 2008. – 351с. – ISBN 978-966-346-324-7
1197815
  Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи) : Hавч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / С.І. Іщук; МОУ, Ки в. ун-т ім. Т.Шевченка, українсько-фінський ін-т менеджменту та бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 88с.
1197816
  Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи) : Hавч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / С.І. Іщук; МОУ, Ки в. ун-т ім. Т.Шевченка, українсько-фінський ін-т менеджменту та бізнесу. – 2-е вид. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 83 с.
1197817
  Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика) / С.І. Іщук; МОУ.КНУТШ. – 3-є вид., доповнене. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 185с. – ISBN 966-7508-31-5
1197818
  Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика) / С.І. Іщук; МОУ.КНУТШ. – 4-е вид., доповнене. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 216с. – ISBN 966-7508-59-5
1197819
  Жук М.В. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.В. Жук, В.П. Круль; Чернівецький націон. ун-т ім. Ю. Федьковича; Ін-т регіональних досліджень НАНУ. – Чернівці : Рута, 2002. – 293с. – ISBN 966-568-512-0
1197820
  Жук М.В. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Жук, В.П. Круль; Чернігівськ. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Київ : Кондор, 2004. – 344с. – ISBN 966-8251-68-7
1197821
  Жук М.В. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Жук, В.П. Круль ; Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Київ : Кондор, 2006. – 296 с. – ISBN 966-8251-68-7
1197822
  Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика : навчальний посібник для студ. економ. спец. вищих навч. закладів / Д.М. Стеченко. – Київ : Вікар, 2001. – 377 с. – ISBN 966-7131-32-7
1197823
  Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика : навчальний посібник / Д.М. Стеченко. – 2-е вид., випр. і доповн. – Київ : Вікар, 2002. – 374 с. – ISBN 966-7131-22-Х
1197824
  Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика : підручник / Д.М. Стеченко. – Київ : Вікар, 2006. – 396 с. – ISBN 966-7131-70-Х
1197825
   Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : Підручник. – 6-те вид., виправл. – Київ : Знання, 2004. – 350с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-216-6
1197826
   Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : Підручник. – 7-ме вид., стереот. – Київ : Знання, 2005. – 350с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-90-8
1197827
   Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко, М.І. Фащевський, Л.Г. та ін. Чернюк; С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін. ; МОНУ ; Київський національний економічний ун-т ; за ред. С.І. Дорогунцова. – Київ : КНЕУ, 2005. – 992 с. – ISBN 966-574-750-9
1197828
  Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : навчальний посібник / Іщук С.І.; КНУТШ. – Київ : ПАЛИВОДА, 2006. – 284с. – ISBN 966-8037-97-9
1197829
   Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : підручник / В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов, О.П. Єгоров, В.М. та ін. Єрмолін; В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов, О.П. Єгоров та ін.; за ред.: В.В.Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – 8-ме вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2006. – 350 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-167-5
1197830
   Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : підручник / В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова та ін.; за ред.: В.В.Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – 9-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 373 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-531-9
1197831
  Хвесик М.А. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. – Киев : Кондор, 2010. – 342, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 339-342. – ISBN 966-7982-93-9
1197832
  Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва : Навч. посіб. для студ. екон. та географ. спец. вищих навч. закладів / С.І. Іщук; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : ПАЛИВОДА, 2002. – 260с. – ISBN 966-8037-08-1
1197833
  Хвесик М.А. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. – Київ : Кондор, 2004. – 342, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 339-342. – ISBN 966-7982-93-9
1197834
  Хвесик М.А. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. – Київ : Кондор, 2005. – 344 с. – ISBN 966-7982-93-9
1197835
  Коротун І.М. Розміщення продуктивних сил України : Навчальний посібник для студ. економ. спец. вищ. учбових закладів / І.М. Коротун, Л.К. Коротун, С.І. Коротун; МОУ. Ін-тут системних досліджень освіти. Укр. держ. академія водного гос-ва. Рівненський відділ укр. геогр. товариства. – Рівне : Вид-во УДАВГ, 1997. – 420с. – ISBN 5-7763-8833-3
1197836
   Розміщення продуктивних сил України : підручник для студ. економіч. спеціальностей вищих навч. закладів. – Київ : Вища школа, 1998. – 375 с. – ISBN 5-11-004643-3
1197837
   Розміщення продуктивних сил України : підручник для студ. економіч. спец. вищих навч. закладів. – Київ : Вища школа, 1999. – 375 с. – ISBN 5-11-004643-3
1197838
   Розміщення продуктивних сил України : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / С.І. Дорогунцов, Ю.І. Пітюренко, Я.Б. Олійник, Т.А. Заяць, С.І. та ін. Бандур; МОН України ; Київський нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2000. – 364 с. – ISBN 966-574-049-0


  Цей підручник повністю відповідає програмі кур-су "Розміщення продуктивних сил" для вищих навчальних закладів. Третє видання книги перероблено і доповнено, воно містить оновлені статисти-ч-ні дані.
1197839
   Розміщення продуктивних сил України : Підручник для студ. внз. – Вид.2-е, доп. і перероб. – Київ : Юридична книга, 2001. – 552с. – ISBN 966-7791-06-8
1197840
   Розміщення продуктивних сил України : підручник для студ. вищ. навч. закладів. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Юридична книга, 2002. – 552 с. – ISBN 966-7791-06-8
1197841
  Заблоцький Богдан Федорович Розміщення продуктивних сил України : Національна макроекономіка / Заблоцький Богдан Федорович. – Київ : Академвидав, 2002. – 368с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-01-1


  Розкрито сутність, особливості розміщення, функціонування продуктивних сил України як одного з найважливіших чинників національної економічної системи. Для студентів, викладачів, факівців
1197842
  Чернюк Л.Г. Розміщення продуктивних сил України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.Г. Чернюк, Д.В. Клиновий. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 470 с. – ISBN 966-8253-04-3
1197843
  Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України : Національна макроекономіка: Посібник / Б.Ф. Заблоцький. – Київ : Академвидав, 2003. – 368с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-01-1


  Розкрито сутність, особливості розміщення, функціонування продуктивних сил України як одного з найважливіших чинників національної економічної системи. Для студентів, викладачів, факівців
1197844
   Розміщення продуктивних сил України : підручник для студентів вищих навч. закладів / Є.П. Качан, М.С. Пушкар, М.О. Ковтонюк, М.О. Петрига, О.В. та ін. Корж; Є.П. Качан, М.С. Пушкар, М.О. Ковтонюк, М.О. Петрига, О.В. Корж та ін.; за ред. Є.П. Качана. – 3-тє вид. – Київ : Юридична книга, 2004. – 552с. – ISBN 966-7791-06-8
1197845
   Розміщення продуктивних сил Української РСР : Республ. міжвідомчий зб. 6-7 вип. – Київ : Наукова думка, 1968. – 304с. – ISBN 966-7791-06-8
1197846
  Баранова Л.Г. Розміщення роздержавлених і приватизованих підприємств Київської області // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 182-186. – ISBN 966-7293-90-4
1197847
  Алферв"єва Т.О. Розміщення рослинництва та його економічна ефективність : географія сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 11. – С. 120-134 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
1197848
  Архімович О. Розміщення сільськогосподарський рослин в Україні // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 140, вересень : вересень. – С. 13-18
1197849
  Корж О.В. Розміщення та селищеформуюча база сільських поселень гірничопромислової зони Ворошиловградської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 57-62. – Бібліогр.: 1 назва
1197850
  Степаненко А.В. Розміщення тваринництва та його економічна ефективність : географія сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 11. – С. 134-144 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
1197851
  Мамчур Л. Розміщення твору у мережі Інтернет як спосіб його використання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 34-40
1197852
  Васюк Є. Розмноження Жимолості голубої (Lonicera caerulea) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В дослідах з розмноження жимолості здерев"янілими живцями в парнику і з використанням стимулятора росту обкорінювалося до 42,1 0/0живців. Випад рослин при дорощуванні не перевищує 3,8 0/0. In the experiences of blue-berried reproduction by wood shanks ...
1197853
  Таліцький В.І. Розмноження і використання теленомуса для боротьби з клопом-черепашкою. / В.І. Таліцький. – К.-Х., 1940. – 72с.
1197854
  Палагеча Р. Розмноження листопадних магнолій та способи їх вирощування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 72-75. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  За результатами різних методів наведені оригінальні дані розмноження, а також запропоновані способи вирощування листопадних магнолій в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. We bring original date results different methods from reproduction ...
1197855
  Підгрушна О. Розмноження рослин і тварин / О. Підгрушна. – Харків : Радянська школа, 1931. – 176с.
1197856
  Палагеча Р. Розмноження стійких та високодекоративних магнолій методом щеплення / Р. Палагеча, А. Гірін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 24-26. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Продемонстровано альтернативний та швидкий метод розмноження магнолій - щеплення, окуліруванням (брунькою) на стійкому виді Magnolia kobus, з метою підвищення стійкості та декоративності рослини в цілому. Demonstrated alternative and rapid method of ...
1197857
  Гайдаржи М.М. Розмноження сукулентних рослин родини Асфоделових при інтродукції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено результати вивчення особливостей насіннєвого та вегетативного розмноження сукулентних рослин з родини Асфоделових.
1197858
  Гайдаржи М.М. Розмноження сукулентних рослин роду Гавортія при інтродукції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  На базі колекції сукулентних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна проведено роботу з вивчення особливостей вегетативного розмноженню рослин роду Hawortlhia Duv. (Asphodelaceae Juss.) листковими і стебловими живцями. Розроблено раціональну ...
1197859
  Кудлик Р.М. Розмова : поезії / Р.М. Кудлик. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 47 с.
1197860
  Гужва В.Ф. Розмова : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ : Дніпро, 1976. – 183 с.
1197861
  Медвідь В.Г. Розмова / В.Г. Медвідь. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 179с.
1197862
  Горошко І. Розмова без слів: роль візуальних засобів невербальної комунікації у прозі Івана Франка з любовним сюжетом
1197863
  Колесникова Л.М. Розмова в дорозі : поезії / Л.М. Колесникова. – Донецьк : Донбас, 1988. – 35 с.
1197864
  Молотов В.М. Розмова Голови РНК СРСР тов. В.М. Молотова з головним редактором французької газети "Тан" п. Шастене 19 березня 1936 року / В.М. Молотов. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1936. – 20с.
1197865
  Баранов Віктор Розмова головного редактора журналу "Київ" Віктора Баранова з Леонідом Кучмою : публіцистика // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 24-31. – ISSN 0208-0710
1197866
  Григор"єв В. Розмова двох поколінь : збірка оповідань // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)
1197867
   Розмова з Анатолієм Конверським / Редакція журналу "Українознавство" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 207-208
1197868
  Лучак М. Розмова з Богом / Міля Лучак. – Перемишль, 2004. – 215 с. – ISBN 83-919278-6-8
1197869
  Медвідь В. Розмова з В"ячеславом Медведем про феномен творчості : інтерв"ю / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 217-222. – ISBN 966-7379-16-7
1197870
  Шевчук О А. Розмова з ворожим підслухом : листи з концтабору і в концтабір 1966-1971 років із дотичними матеріалами / Анатолій Шевчук, Валерій Шевчук ; Харківська правозахисна група. – Харків : Права людини, 2007. – 520с. – ISBN 978-966-8919-32-9
1197871
  Соколян Марина Розмова з двійником (кіно-казка) // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 100-102. – ISSN 0130-5212
1197872
  Дзюба-Погребняк Розмова з душею Смійсяіти Тіто Строцці // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 288-295. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглядається антивоєнна творчість відомого хорватського драматурга, актора, режисера Т. Строцці. Аналізується його маловідомий твір "Розмова з душею Смійсяіти", що належить до другої експресіоністської фази творчості митця
1197873
  Ткачук О. Розмова з Євгеном Сверстюком про Український Культуродогічний Клуб // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С. 245-256.
1197874
  Гетьман В. Розмова з коханою. / В. Гетьман. – К., 1981. – 374с.
1197875
  Соколян Марина Розмова з Мариною Соколян про літературу і не тільки // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 97. – ISSN 0130-5212
1197876
  Вінницька І. Розмова з Марком Антоновичем / розмову вела Іроїда Винницька // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 147-169. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)
1197877
  Рішко М.І. Розмова з матір"ю / М.І. Рішко. – Ужгород : Карпати, 1973. – 64 с.
1197878
  Козак М.І. Розмова з матір"ю. Поезії / М.І. Козак. – Харків, 1976. – 23с.
1197879
  Олійник М. Розмова з Миколою Олійником / розмову провів Максим Запорожець // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 200-202
1197880
  Москаленко Михайло Розмова з Михайлом Москаленком / Москаленко Михайло, Пронкевич Олександр; запитання до інтерв"ю підгот. О. Пронкевич // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 185-187. – ISSN 0320 - 8370
1197881
  Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором / В.О. Сухомлинський. – К, 1988. – 284с.
1197882
  Тимченко В.П. Розмова з пам"яттю / В.П. Тимченко. – Харків : Прапор, 1979. – 71с.
1197883
  Липа Ю. Розмова з порожнечею : на маргінесі статті Уласа Самчука "Крик в порожнечу" // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 400-403. – ISBN 978-966-2248-94-4
1197884
  Прудіус О.Д. Розмова з серцем : поезії / Прудіус О.Д. – Могилів-Подільський : Могилів-Подільська друкарня, 2009. – 73, [3] с. : іл. – Збірка містить розділи: Розмова з серцем ; Любов виникає з любові ; Забута мелодія юності


  В пр. №1717150 напис: Поезія - це чарівна квітка, яка розкривається в години дотику з нею. Автор: підпис
1197885
  Тихолоз Сергей Розмова з собою, або Місяць з В. Висоцьким // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 16-19
1197886
  Жадан Сергій Розмова з харків"янином Сергієм Жаданом, поетом і громадянином / Жадан Сергій, Ірванець Олександр // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 102. – ISSN 0130-5212
1197887
  Смолич Ю.К. Розмова з читачем / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 240с.
1197888
  Курдидик Я. Розмова зі смертю: Новели й оповід. / Я. Курдидик. – Торонто, 1993. – 157с.
1197889
  Матіяш Б . Розмова на кілька голосів: інтернет-листування / Б . Матіяш, М. Стех // Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім "Факт". – Київ, 2007. – Кн. 11 : Грунт. – С. 59-99.


  Про Ігоря Костецького, його радіоп"єси, роман "Голос" Марка Роберта Стеха та збірку поезій "розмови з Богом" Богдани Матіяш
1197890
   Розмова оптиміста з песимістом // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 6-7. – ISSN 0130-5212
1197891
  Білецький М. Розмова по ширості : гумор та сатира / Михайло Білецький. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 95 с.
1197892
  Онищенко Г. Розмова поколінь : (фото ) / Г. Онищенко, А. Боринець // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 4. – С. 4-6
1197893
  Іванов А. Розмова про земні сили : з де-якими додатками та одмінами / [соч.] А. Іванова ; пер. на укр. м. М. Комаров. – Киев : Тип. М.П. Фрица
Кн. 2 : (з малюнками). – 1875. – 91 с.
1197894
  Сковорода Г.С. Розмова про істинне щастя / Г.С. Сковорода; Пер. укр. мовою, В.О.Шевчук. – Харків : Прапор, 2002. – 280с. – ISBN 966-7880-32-Х
1197895
  Дзяо Хуей Розмова про китайський туризм / Хуей Дзяо. – Пекін : Гоцзі веньхуа, 1990. – 352 с. – Видання китайською мовою
1197896
  П"ятрович Б. Розмова про літературну ситуацію в Білорусі / Розмову вів В. Даниленко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 30 травня (№ 22). – С. 12


  Про "чорні списки" неблагонадійних письменників, відміну в Білорусі національних літературних премій, вилучення творів живих класиків із білоруських шкільних програм, переслідування письменників, що мають відмінні від офіційної влади погляди в інтерв" ...
1197897
  Ющук І. Розмова про мову / закінчення. Початок у № 28/29, 2015 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 13 серпня (№ 30). – С. 6
1197898
  Лисенко Б.В. Розмова про сокровенне / Б.В. Лисенко, І.М. Синишин, О.П. Щербаков. – Київ : Молодь, 1985. – 79с.
1197899
  Герлах Р. Розмова про стан і майбутнє освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 5


  Професор звичайний, доктор наук хаб., директор Інституту педагогіки Університету Казимира Великого в Бигдощі про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира Великого ...
1197900
  Рахманний Р. Розмова про сучасний український журнал // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 214, листопад : листопад. – С. 29-32


  Журнал "Нові дні".
1197901
  Рахманний Р. Розмова про сучасний український журнал // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 215, грудень : грудень. – С. 7-12


  Журнал "Нові дні".
1197902
  Часто П. Розмова про Україну й українознавство // Свобода, 2009. – Рік 115, 17 квітня (число 16). – С. 9, 19
1197903
  Ігнатюк А. Розмова у стінах мерії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Про зустріч Голови Київської міської адміністрації О.П. Попова у стінах мерії з керівниками, викладачами та студентами економічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка. Економічний факультет вийшов із пропозицією щодо залучення викладачів та студентів ...
1197904
  Сорока П. Розмови в дорозі до себе і до Бога. Ексклюзивне інтерв"ю з Іваном Кошелівцем / а // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (1059/1060). – С. 201-212. – ISSN 0320-8370
1197905
  Гаман В. Розмови з академіками: Інтерв"ю. Всі ми були радянськими людьми : Публіцистика минулих літ / Віктор Гаман. – Київ : Логос, 2004. – 480с. – ISBN 966-581-390-0
1197906
  Керський Б. Розмови з Богданом Осадчуком : [пер. з пол.] / Базиль Керський, Анджей Станіслав Ковальчик у співпраці з Кшиштофом Заставним ; [пер. з польської : В. Смирнова, Л. Лисенко ; наук. ред. та іменний покажчик : Л. Лисенко, О. Гнатюк ; НаУКМА ; Центр європейських гуманітарних досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 368 с., [16] с. іл. – ISBN 978-966-378-123-5
1197907
  Тарнавський О. Розмови з Богом // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 510, вересень : вересень. – С. 24-26


  У дев"ятдесятріччя Наталі Лівицької-Холодної. Поезія.
1197908
  Матіяш Б. Розмови з Богом // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 13-21. – ISSN 0585-8365
1197909
  Косів М. Розмови з Європою, які спонукають до роздумів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 6, 7


  Європа і ми. Роздуми Михайла Носіва за мотивами книжки Станіслава Бондаренка "Нічна розмова з Європою"
1197910
  Хруслинська І. Розмови із Софією Гертц // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 255-283
1197911
  Міхнік А. Розмови між паном і панотцем = Miedzy Panem a Plebanem / Адам Міхнік, о. Юзеф Тішнер, Яцек Жаковський ; [пер. з пол.: А. Павлишин]. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 623, [1] с. – (Бібліотека спротиву. Бібліотека надії). – ISBN 978-966-378-314-7
1197912
  Захматов В.Д. Розмови не закріплені справами... / В.Д. Захматов, Л.Г. Горяна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 28
1197913
  Урись Т. Розмови про вічне. В Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова відбувся Тиждень філософії // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 55). – С. 9


  Відомі науковці, ректори провідних країн Європи з’їхались до столичного вишу, аби обговорити концептуальні питання майбутнього філософської освіти в Європі, виклики, які постають перед суспільством і сучасною системою освіти та перспективи філософії у ...
1197914
  Рюмін В.В. Розмови про магнетизм / В.В. Рюмін. – Х., 1931. – 192с.
1197915
  Погрібний А. Розмови про наболіле, або Якби ми вчились так, як треба... / А. Погрібний. – Київ : Просвіта, 1999. – 336с. – ISBN 966-7551-01-06
1197916
  Погрібний А.Г. Розмови про наболіле, або Якби ми вчились так, як треба... / Анатолій Погрібний. – Київ : Просвіта, 2000. – 320с. – ISBN 966-7551-01-06
1197917
  Щепотьєв В.О. Розмови про українських письменників / Склав В. Щепотьєв. – Полтава : [Вид. Полтав. Т-ва "Пpосвіта"] ; Дpук. І.Л. Фpішбеpга
Ч. 2 : 60-ті та 70-ті pоки XIX століття. – 1918. – 115 с.


  Розд. кн.: 60-ті pоки; Петеpбуpзький гуpток; Жуpнал "Основа"; Забоpона укpаїнського письменства 1863 pоку; П.О. Куліш; М.О. Маpкович (Маpко Вовчок); А.П. Свидницький; О.Я. Кониський; С.В. Руданський; Я.І. Щоголів; Л.І. Глібов; О. Федькович; Що зpобили ...
1197918
  Грицак Я. Розмови про Україну = Ukraina. Przewodnik krytyki politycznej / Ярослав Грицак, Іза Хруслінська ; [пер. із пол.: Б. Матіяш ; наук. ред.: К. Диса]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 358, [2] с. – Дод. тит. арк. пол. - Дані парал. тит. арк.: Ukraina. Przewodnik krytyki politycznej / Z Jaroslawem Hrycakiem rosmawia Iza Chruslinska. Gdansk ; Warszawa, 2009. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-570-7
1197919
  Белей О. Розмовляєте українською? : Підручник української мови // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2006. – N 2905 : Розмовляєте українською?: Підручник української мови/ О.Белей. – ISBN 978-83-229-2776-2. – ISSN 0239-6661
1197920
  Макарова Галина Розмовляймо українською : у 3 ч. / Макарова Галина, Паламар Лариса, Присяжнюк Наталія; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ : Бібліотека українця. – (Бібліотека українця)
Ч. 2 : Елементарний курс. – 2002. – 182с.
1197921
  Макарова Галина Розмовляймо українською : Навчальний посібник / Макарова Галина, Паламар Лариса, Присяжнюк Наталія; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ : Бібліотека українця. – (Бібліотека українця)
Ч. 3. – 2002. – 162 с.
1197922
  Макарова Г.І. Розмовляймо українською = Let"s speak Ukrainian : [у трьох частинах] / Галина Макарова, Лариса Паламар, Наталія Присяжнюк ; Міжнародна школа україністики НАН України ; [ відп. ред. : Р. Радишевський, П. Бех. ; ред. С. Яковенко]. – Київ : ІНКОС. – ISBN 978-966-8347-91-7
Ч. 1 : Вступний курс. – 2010. – 126 с. : іл., табл.
1197923
  Макарова Г.І. Розмовляймо українською = Let"s speak Ukrainian : [у трьох частинах] / Галина Макарова, Лариса Паламар, Наталія Присяжнюк ; [відп. ред. : Р. Радишевський, П. Бех ; ред. С. Яковенко] ; Міжнародна школа україністики НАН України. – Київ : ІНКОС. – ISBN 978-966-8347-92-4
Ч. 2 : Елементарний курс. – 2011. – 222 с. : іл., табл.
1197924
  Макарова Г.І. Розмовляймо українською = Let"s speak Ukrainian : [у трьох частинах] / Галина Макарова, Лариса Паламар, Наталія Присяжнюк ; [відп. ред. : Р. Радишевський, П. Бех ; ред. С. Яковенко] ; Міжнародна школа україністики НАН України. – Київ : ІНКОС. – ISBN 978-617-598-057-6
Ч. 3 : Основний курс. – 2012. – 188 с. : іл., табл.
1197925
  Макарова Г.І. Розмовляймо українською. Вступний курс / Г.І. Макарова, Л.М. Паламар, Н.К. Присяжнюк; Ін-т філології; КНУТШ. – Київ : Бібліотека українця, 2002. – 112с. – Обкладинка англ. мовою
1197926
  Макарова Г.І. та ін. Розмовляйте з нами українською мовою / Г.І. та ін. Макарова. – К.
1. – 1992. – 103с.
1197927
  Макарова Г.І. та ін. Розмовляйте з нами українською мовою / Г.І. та ін. Макарова. – К.
2. – 1993. – 150с.
1197928
  Супрун Л.М. Розмовляйте по-французьки / Л.М. Супрун. – Киев, 1987. – 165с.
1197929
  Натальїн В.П. Розмовна англійська мова за 100 годин = Spoken English in 100 hours / В.П. Натальїн,С.А. Hатальїна, В.Ю. Паращук. – Київ : Техніка, 1997. – 136 с. – ISBN 966-575-085-2
1197930
  Навальна М. Розмовна лексика в мові української преси кінця ХХ – початку ХХІ ст. // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 134-140.


  У статті проаналізовано розмовні слова, зафіксовані в мові українських друкованих засобів масової інформації на рубежі століть, виокремлено тематичні групи цих лексем, що актуалізувалися під впливом позамовних чинників. In the article the author ...
1197931
  Онойко О.Г. Розмовна лексика в мовній практиці Є. Дударя // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1197932
  Погребенник Я.М. Розмовна практика з німецької мови / Я.М. Погребенник, А.М. Іоненко. – Київ, 1986. – 190с.
1197933
  Сищук О. Розмовна, просторічна і жаргонна лексика в сучасній періодиці // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 202-204. – Бібліогр.: Літ.: с. 204; 4 назв.
1197934
  Гетьман З.О. Розмовне мовлення у фольклорному тексті


  Проаналізовано загальні та характерологічні риси тексту, в основі якого лежить розмовне мовлення. Увага акцентується на жанрово-стилістичній диференціації мовленнєвого твору в межах фольклорного тексту, деяких його лексичних та синтаксичних ...
1197935
  Новохатська Н.В. Розмовне мовлення як фактор формування національно-мовної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 9-14. – Бібліогр.: с. 13-14
1197936
  Кощій Ю. Розмовне та сценічне мовлення: спільне та відмінне (на матеріалі іспанської та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 217-228


  У статті проводиться паралель на фонетичному, лексичному та синтаксичному рівнях між розмовним мовленням та сценічним. В статье проводится параллель на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях между разговорной речью и сценической. The ...
1197937
  Данилова К.Ю. Розмовник з англійської мови / К.Ю. Данилова. – Київ, 1964. – 93с.
1197938
  Погабало О.В. Розмовник українсько-грецький / О.В. Погабало, А.В. Івашко, В.М. Кателло ; [пер. з рос. Ілика Т.І.]. – Донецьк : БАО, 2003. – 253, [3] с. – ISBN 966-548-719-1
1197939
  Попов Ю.В. Розмовник українсько-італійський / Попов Ю.В. ; [пер. Ю.В. Жиронкіна]. – Донецьк : БАО, 2011. – 254, [2] с. – ISBN 978-966-548-826-2
1197940
  Подольска Л.О. Розмовник українсько-німецький / Подольска Л.О. ; [пер. з рос. Виноградової О.В.]. – Донецьк : БАО, 2011. – 156, [4] с. – ISBN 978-966-548-721-0
1197941
  Ковальова С.В. Розмовник українсько-польський / Ковальова С.В. ; [пер. з рос. Хроменко Н.В. ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2012. – 223, [1] с. – Додатки: с. 159-220. – ISBN 978-966-481-615-8
1197942
  Селігей П.О. Розмовні елементи в науковому мовленні: випадковість чи закономірність? // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 23-30. – ISSN 0027-2833
1197943
  Мойсеєнко В. Розмовні жанри на естраді: сучасний стан та перспективи розвитку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 184-189. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
1197944
   Розмовні теми з турецької мови для студентів першого курсу. – Київ, 2004. – 40с.
1197945
  Руденко Н.Є. Розмовні теми з фаху. / Н.Є. Руденко. – К., 1976. – 46с.
1197946
   Розмовні теми та завдання до них для студентів 3 курсу відділення західної філології та перекладу Інституту філології (друга мова). – Київ : Київський університет
Ч.1. – 2001. – 61с.
1197947
  Розумний Я. Розмовно-граматичний підручник Ю.Джуровця // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, П.І. Маляр, О.Г. Коновал [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 307, серпень : серпень. – С. 22-23
1197948
  Лексюк М.П. Розмовно-маргінальна лексика української мови та її лексикографічне опрацювання // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 12-19. – ISSN 0027-2833
1197949
  Бибик С. Розмовно-побутовий стиль у лінгводидактиці // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 75. – С. 112-123. – ISSN 0201-419
1197950
  Євгеньєв В. Розмовы крестьянина В. Евгеньева [Розмови]. – Киев : В друк. Е.Я. Фкдорова, 1873. – 31 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
1197951
  Шильдкрет К.Г. Розмысл царя Иоанна Грозного. / К.Г. Шильдкрет, 1928. – 388с.
1197952
  Налбандян М.Г. Розничная товговая сеть г.Еревана и перспективы ее развития. : Автореф... Канд.экон.наук: / Налбандян М.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1965. – 26л.
1197953
  Хачапуридзе Ш.И. Розничная торговая сеть г.Тбилиси и ее развитие : Автореф... Канд.экон.наук: / Хачапуридзе Ш.И.; Акад.наук Груз.ССР. – Тбилиси, 1955. – 18л.
1197954
   Розничная торговая сеть СССР. – Москва, 1936. – 312с.
1197955
  Берман Б. Розничная торговля : стратегический подход / Б. Берман, Дж. Эванс; Пер. с англ. – 8-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 1184с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0511-7


  Подробно описаны важнейшие проблемы розничной торговли, включая поведение потребителей, информационные системы, местоположение магазинов, операции, розничное предоставление услуг, аудит в розничной торговле.
1197956
  Фефилов А.И. Розничная торговля в СССР / А.И. Фефилов. – М, 1957. – 69с.
1197957
  Голошубова Н.А. Розничная торговля тканями и пути ее совершенствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Голошубова Н.А. ; Укр. науч.-исслед. ин-т торговли и обществ. питания. – Киев, 1969. – 20 с.
1197958
  Амелин С.М. Розничная торговля товарами культурно-бытового назначения и ее совершенствование : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Амелин С.М. ; Ленингр. ин-т советской торговли. – Ленинград, 1968. – 23 с.
1197959
   Розничные и оптовые организации. – М, 1936. – 184с.
1197960
  Ледовский Д.А. Розничные рынки электроэнергетики: опыт зарубежных стран // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (43). – С. 77-80. – ISSN 1728-8878
1197961
  Корниенко В.Т. Розничные цены в СССР / В.Т. Корниенко. – Москва : Экономика, 1973. – 63 с.
1197962
  Данилевич Е.П. Розничные цены и контроль за их применением / Е.П. Данилевич. – М, 1974. – 128с.
1197963
  Вечерский С.А. Розничные цены и распределение необходимого продукта : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Вечерский С.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1968. – 21 с.
1197964
  Вихляев А.А. Розничные цены. / А.А. Вихляев, Д.Ф. Шавишвили. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 268с. – ISBN 5-279000420-0
1197965
   Розничные цены: проблемы теории и практики. – Москва, 1990. – 272 с.
1197966
  Абатуров А.И. Розничный товарооборот : учеб. пособие по курсу "Экономика советской торговли" для студентов заоч. обучения / А.И. Абатуров ; М-во торговли РСФСР, Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф. Энгельса, Каф. экономики советской торговли. – Ленинград : [б. и.], 1963. – 116 с. – Библиогр.: с. 101
1197967
  Бабашкина К.А. Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли - важнейший показатель уровня и структуры народного потребления (по материалам Украинской ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Бабашкина К.А. ; Киевск. ин-т нар. хоз-ва , Кафедра полит экономии. – Киев, 1965. – 24 c.
1197968
  Назарова Н.С. Розничный товарооборот и его планирование / Н.С. Назарова. – Душанбе, 1987. – 80с.
1197969
  Беляков С.М. Розничный товарооборот и резервы его роста : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Беляков С.М.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 27л.
1197970
  Можаровский В.И. Розничный товарооборот потребительской кооперации и пути его дальнейшего развития. (На матер. потреб. кооперации Одесской обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Можаровский В.И. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1967. – 20 с.
1197971
   Розноцветная ящурка. – К, 1993. – 240с.
1197972
  Короткий В.А. Розов Володимир Олексійович (1876-1940) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 566. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1197973
  Ніка О. Розов Володимир Олексійович в історії Університету святого Володимира // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 64-75. – ISSN 0320-3077
1197974
  Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм -- вещь и образ в рус. лит. XIX в. / Р.М. Кирсанова. – М., 1989. – 286с.
1197975
  Прокопьева З.Е. Розовая птица / З.Е. Прокопьева. – М, 1974. – 224с.
1197976
  Осташева Л.С. Розовая чайка / Л.С. Осташева. – М., 1991. – 269с.
1197977
  Коцур А.П. Розовик Дмитро Федорович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 25 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Розовик Дмитро Федорович - доктор історичних наук, професор.
1197978
  Ровицкая Т.А. Розовое дерево: стихи / Т.А. Ровицкая. – Алма-Ата, 1982. – 64с.
1197979
  Ледков В.Н. Розовое утро : романы и повести / Василий Ледков; пер. с ненец. – Москва : Современник, 1984. – 512 с.
1197980
  Ледков В.Н. Розовое утро. Синева в аркане. Метели ложатся у ног // Повесть о матери / Г.Г. Ходжер. – Иркутск, 1988. – С. 166-268
1197981
  Доброва Е. Розовые дома : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 3. – С. 66-106. – ISSN 0130-7673
1197982
  Костюкович Елена Розовые на ветке. Зеленые в тарелке. Фисташки. Дети страдания / Костюкович Елена, Пивоваров Алексей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Январь. – С. 102-111 : фото
1197983
  Чуйков Ю.С. Розовые острова / Ю.С. Чуйков. – Волгоград, 1990. – 110с.
1197984
  Птахив Семен Розовые очки Гостурагенства // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 76-77 : фото. – ISSN 1998-8044
1197985
  Птахив Семен Розовые очки Гостурагентства // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 76-77 : фото. – ISSN 1998-8044
1197986
  Колесников М.С. Розовые скворцы. / М.С. Колесников. – М., 1964. – 284с.
1197987
   Розовые чайки и черные журавли. – Л, 1985. – 209с.
1197988
  Алдан-Семенов Розовый горностай : северные рассказы / А.И. Алдан-Семенов. – Москва : Знание, 1963. – 95 с.
1197989
  Лангер Ф Розовый Меркурий / Ф Лангер, . – М., 1969. – 120с.
1197990
  Шишов А.Г. Розовый нафталин : сб. недостовер. репортажей и неправдоподоб. историй из недостижимых мест несуществующей страны в 8 кн. @ с двумя предисл., одним неожиданным эпилогом и полным списком дейстующих лиц и исполн. : в 2 т. / Александр Шишов. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-258-4
Т. 1. – 2017. – 478, [2] с. – Содерж.: Предисл 1-е - предпосылка: Наше поколение (Эскиз с прорисовкой деталей) ; Предисл. 2-е - предчувствие: Почему происходит именно так, а не иначе (Разговор на яхте) ; Розовый нафталин
1197991
  Шишов А.Г. Розовый нафталин : сб. недостовер. репортажей и неправдоподоб. историй из недостижимых мест несуществующей страны в 8 кн. @ с двумя предисл., одним неожиданным эпилогом и полным списком дейстующих лиц и исполнителей : в 2 т. / Александр Шишов. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-259-1
Т. 2. – 2017. – 607, [1] с., [14] л. фот. : фот.
1197992
  Агаев Т. Розовый олень : новеллы / Т. Агаев. – Коми, 1967. – 56 с.
1197993
  Гродзенская С. Розовый свитер / С. Гродзенская. – М, 1960. – 150с.
1197994
  Серебренников М.К. Розовый скворец / М.К. Серебренников. – Ташкент, 1930. – 55с.
1197995
  Бирзе М. Розовый слон : повести и рассказы / М. Бирзе. – Москва : Советский писатель, 1980. – 384 с.
1197996
  Копейкин Дмитрий Розовый урожай : Марокко. Эль-Келаа-Мгун // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 26-28 : Фото. – ISSN 1029-5828
1197997
  Никольский В.В. Розовый червь. / В.В. Никольский, С.В. Радзиевская. – М-Т, 1931. – 40с.
1197998
  Басов В. Розорані межі / В. Басов. – Х., 1930. – 86с.
1197999
  Купала Я. Розорене гніздо : п"єса / Я. Купала. – Київ, 1957. – 96 с.
1198000
  Клепко І.Я. Розорення селянства в капіталістичних країнах і заможне життя в СРСР. / І.Я. Клепко. – Київ; Харків, 1938. – 59с.
<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,