Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>
1194001
  Шевчук І. "Сиджу на грошах, а передати нема змоги" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 47 (400), 7 грудня 2017. – С. 45-50


  Географ Степан Рудницький відмовився очолювати кафедру у Празі заради роботи в Харкові.
1194002
  Бабич Н. "Сила божа" в народній фразеології
1194003
  Чадюк М. "Сила нації, що відроджується" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 липня (№ 127-128). – С. 20


  Як Георгій Нарбут зробив давню мистецьку спадщину частиною сучасності.
1194004
  Масляк Петро "Сила слабких" або Перша світова війна // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 132-133
1194005
  Панченко В. "Сила черноземна наш Чубинський..." // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 5 (93). – С. 40-44
1194006
  Капітоненко М.Г. "Сила" в основних парадигмах міжнародних відносин (частина друга) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 16-23
1194007
  Капітоненко М.Г. "Сила" в основних парадигмах міжнародних відносин (частина перша) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 43-50
1194008
  Капітоненко М.Г. "Сила" в теорії міжнародних відносин: концептуальні парадокси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 87-90. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто коло проблем, пов"язаних із теоретичним дослідженням поняття "сили" в міжнародних відносинах. Зокрема, увагу звернуто на низку парадоксів, що існують у рамках сучасних концепцій, визначено методологічні складнощі, пов"язані із дослідженням ...
1194009
  Захарчук Олег Миколайович "Силова дипломатія" в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта : Дис... канд. істор. наук: 07.00.02 / Захарчук Олег Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 189л. – Бібліогр.:л.169-189
1194010
  Захарчук О.М. "Силова дипломатія" в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.02 / Захарчук О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19л.
1194011
  Захарчук О.М. "Силова дипломатія" Наполеона Бонапарта в переговорах з Англією і Росією в 1806 році // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 14-21. – (Історія ; Вип. 33)


  Висвітлюється малодосліджене питання про методи дипломатії Наполеона Бонапарта на переговорах з Англією і Росією в 1806 р. на базі історичних та літературних джерел.
1194012
  Гончар Б. "Силова дипломатія" США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні за президентства Б. Обами / Б. Гончар, Ю. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-12. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується військова стратегія адміністрації Б. Обама в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Розкривається зміст американських концепцій "зміщення точки опори" до Азії та "відновлення балансу" в Азії. В статье анализируется военная стратегия ...
1194013
  Лінкевич Л. "Силою матерів тримається світ" : За повістю Олеся Бердника "Мати"
1194014
  Меньшиков В.М. "Силы быстрого развертывания" во внешней политике / В.М. Меньшиков, П.В. Меньшиков. – М., 1984. – 110с.
1194015
  Гнутикова С.С. "Силы любви и волшебства" (творческие искания в области кукольного искусства начала ХХ века) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 52-55. – ISSN 2073-9702
1194016
  Кривоший О. "Сильна жінка зі зброєю" в українському історіографічному дискурсі XVI - XIX ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 16-34. – ISSN 0869-3595
1194017
  Грицишин Н.А. "Сильна" гривня як засіб залучення іноземного капіталу в Україну // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004. – Вип. 14 : Економічні студії. – С. 55-64.
1194018
  Ганіч Н. "Сильне, як смерть", кохання у творах "Три зозулі з поклоном" Гр.Тютюнника і "Гранатовий браслет" О.Купріна // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 12-15. – ISSN 0130-5263
1194019
  Сірук М. "Сильний хід" Трампа / М. Сірук, О. Цвєтков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 лютого (№ 31). – С. 3


  Радником президента США з питань нацбезпеки став доктор філософії в галузі історії, чинний генерал Макмастер. Експерти "Дня" - про призначення.
1194020
  Кіраль С. "Сильні духом": Трохим Зіньківський та Лука Скочковський у спогадах Сергія Єфремова // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 49-55. – ISBN 978-966-493-554-5
1194021
   "Сильные люди" из штата Вашингтон // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 1. – С.16-29. – ISSN 0321-0669
1194022
  Слонимский Ю.О. "Сильфида" / Ю.О. Слонимский. – Л, 1927. – 57 с.
1194023
  Савояр Никита "Силья лайн" открыла навигацию : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 54 : Фото
1194024
   "Симбирск вспоминаю..." : [письма, телеграммы, выступления В.И. Ленина и др. документы и материалы / сост. Н.Д. Фомин]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1981. – 367 с. : ил. – Миниатюрное издание
1194025
   "Симбирск вспоминаю..." : [документы и материалы о В.И. Ленине / сост. Н.Д. Фомин]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1985. – 349 с. : ил. – Миниатюрное издание
1194026
  Бочкарева С.В. "Симбирские посиделки" : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 70-73. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0016-7207
1194027
  Кулініч О. "Символ нації та єдності народу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 липня (№ 120/121). – С. 8-9


  125-й імператор Японії Акіхіто.
1194028
   [Сидоренко Наталія Миколаївна - завідувач кафедри історії літератури і журналістики] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 7
1194029
   [Сильвестр Гогоцький] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 52. – ISBN 966-628-104-X
1194030
  Подсевалов В.В. Сигналы / В.В. Подсевалов. – Тула, 1989. – 59с.
1194031
  Кожевникова К.В. Сигналы души / К.В. Кожевникова. – М., 1972. – 144с.
1194032
  Краев Н.П. Сигналы и их спектры / Н.П. Краев. – Сыктывкар, 1979. – 90с.
1194033
  Орлов В.М. Сигналы и помехи в лазерной локации / В.М. Орлов, И.В. Самохвалов, Г.М. Креков; Зуева. – Москва : Радио и связь, 1985. – 264 с.
1194034
  Девдариани А.С. Сигналы из глубин Земли и ее геологического прошлого / А.С. Девдариани. – Москва : Недра, 1974. – 105с.
1194035
  Люшер М. Сигналы личности : Ролевые игры и их мотивы / М. Люшер. – Воронеж, 1993. – 151с. – ISBN 5-87224-022-8
1194036
  Голдстейн С. Сигналы над городом. / С. Голдстейн. – М., 1963. – 158с.
1194037
  Мюллер Х. Сигналы с Луны / Х. Мюллер. – М.-Л., 1966. – 79с.
1194038
  Воллернер Н.Ф. Сигналы с однополосными спектрами / Н.Ф. Воллернер, В.А. Шуваев. – Киев, 1976. – 182 с.
1194039
  Матев П. Сигналы сердца / П. Матев. – М., 1966. – 31с.
1194040
  Филипьев Ю.А. Сигналы эстетической информации / Ю.А. Филипьев. – М, 1971. – 111с.
1194041
  Финк Л.М. Сигналы, помехи, ошибки ... : Заметки о некоторых неожиданностях, парадоксах и заблуждениях в теории связи / Л.М. Финк. – Москва : Связь, 1978. – 272 с.
1194042
  Финк Л.М. Сигналы, помехи, ошибки ... / Л.М. Финк. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Радио и связь, 1984. – 256 с.
1194043
  Черняк О. Сигнальний підхід до моделювання кризи платіжного балансу / О. Черняк, Б. Якимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-13. – (Економіка ; вип. 12 (189)). – ISSN 1728-3817


  У роботі було розглянуто та виконано узагальнення теоретичних моделей кризи платіжного балансу, досліджено найбільш ефективні способи моделювання кризи в Україні. Для математичної формалізації кризи платіжного балансу був проведений порівняльний аналіз ...
1194044
  Алексін А.Г. Сигнальники і горністи. Журавлик та блискавки : повісті : роман для дітей і дорослих / Анатолій Алексін ; пер. з рос. Л.А. Лірниченка, О.М. Федосенка ; передм. А. Костецького. – Київ : Молодь, 1986. – 544 с. : іл. – (Бібліотека піонера)
1194045
  Гельжинський І.І. Сигнальні перетворювачі ємнісних сенсорних пристроїв на основі твердотільних інтегральних схем низьковольтних RAIL-TO-RAIL операційних підсилювачів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Гельжинський І.І. ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1194046
  Іщенко М.О. Сигнально-кодові конструкції для систем безпроводового зв"язку з просторово-часовим кодуванням : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Іщенко М.О.; Одеська національна академія зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1194047
  Чинарина А.Д. Сигнальное значение и регуляция приспособительной окраски у рыб / А.Д. Чинарина. – Л., 1978. – 118с.
1194048
  Шадриков В.Д. Сигнальное программирование и оптимизация подачи информации оператору : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Шадриков В.Д.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1968. – 25л.
1194049
  Карпов В.В. Сигнальное программирование и формирование оптимального темпа работы : Автореф... канд. пед.наук: / Карпов В.В.; АПН РСФСР, Ин-т психол. – М., 1964. – 19л.
1194050
  Нечипоренко В.Ф. Сигнальность-знаковость в мышлении и речи / В.Ф. Нечипоренко. – М., 1982. – 55с.
1194051
  Волков Ю.А. Сигнальные графы и их применение для анализа линейных электоронных схем / Ю.А. Волков, В.А. Королев, В.Н. Серов. – Москва, 1976. – 83 с.
1194052
  Ерофеев А.А. Сигнальные процессоры / А.А. Ерофеев. – М., 1991. – 62с.
1194053
  Гусев А. Сигнальный огонь / А. Гусев. – Вологда : Вологодское книжное издательство, 1963. – 175 с.
1194054
  Лисянский М.С. Сигнальный огонь : Новая книга стихотворений / М.С. Лисянский. – Москва : Советский писатель, 1983. – 160с.
1194055
  Алексин А.Г. Сигнальщики и горнисты : повести : [для ст. шк. возраста] / Анатолий Алексин ; ил. В. Терещенко. – Москва : Детская литература, 1987. – 197, [10] с. : ил., нот.
1194056
  Алексин А.Г. Сигнальщики и Горнисты : повести / Анатолий Алексин ; худож. О. Кривородько. – Москва : Современник, 1988. – 93 с. : ил. – (Отрочество : Серия книг для подростков)
1194057
  Личковах В.А. Сигнатура Семаргла в ранньохристиянській культурі Київської Русі // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 268-274. – ISBN 978-966-2276-63-3
1194058
  Деметрашвили Е.Д. Сигнахский район (Экон.-георгр. характеристика) : Автореф... канд. геогр.наук: / Деметрашвили Е. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1954. – 24л.
1194059
  Дука Л.И. Сигнификативное, коннотативное и эмпирическое значение в формировании прагматического потенциала онимов // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 39-42
1194060
  Толчеєва Т.С. Сигніфікативні артефакти як структури знакової репрезентації етномовної свідомості / Т.С. Толчеєва ; [відп. ред. С.П. Денисова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2009. – 286, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 247-286. – ISBN 978-966-638-227-9
1194061
  Скрябин А.Г. Сиговые рыбы юга Сибири / А.Г. Скрябин. – Новосибирск, 1979. – 230с.
1194062
  Ветра Р. Сигулда / Р. Ветра. – Рига, 1956. – 108с.
1194063
   Сигулда приглашает : Сигулдский краеведческий музей. Путеводитель. – Рига, 1968. – 32с.
1194064
  Корнель П. Сид = (Le Cid) : Трагедия в 5 актах Корнеля / Пер. с фр. в стихах В.С. Лихачева. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1891. – 93 с. – (Дешевая библиотека ; № 222)
1194065
  Корнель П. Сид = (Le Cid) : Трагедия в 5 актах Корнеля / Пер. с фр. в стихах В.С. Лихачева. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1903. – 99 с. – (Дешевая библиотека ; № 222)
1194066
  Гердер И.Г. Сид / И.Г. Гердер. – Санкт-Петербург, 1922. – 139с.
1194067
  Корнель П. Сид : трагедия / Пьер Корнель ; пер. с фр. М. Лозинского. – Москва : Искусство, 1955. – 83 с.
1194068
  Корнель П. Сид / Корнель ; пер. с франц.; [Сост., авт. предисл. и коммент. С.Д. Артамонов]. – Москва : Просвещение, 1987. – 174 с. : ил. – В изд. также.: Тартюф, или Обманщик / Мольер [с. 88-170]. – (Школьная библиотека)
1194069
  Леон М.Т. Сид Воитель / М.Т. Леон. – М, 1958. – 126с.
1194070
   Сидел на елке дятел. – М, 1980. – 14с.
1194071
  Халифа-Заде Сидеритовые залежи Дагестана. / Халифа-Заде, С.М. Аббасова. – М., 1963. – 136с.
1194072
  Сердюченко Д.П. Сидероплезит из девонских осадочных пород на Южном Тимане / Д.П. Сердюченко. – С. 72-75. – Отд. оттиск
1194073
  Добрянський П.К. Сиджу собі та думаю : гумор, сатира / П.К. Добрянський. – Станіслав, 1962. – 56 с.
1194074
  Білинська М.Л. Сидір Воробкевич / М.Л. Білинська. – Київ : Музична Україна, 1982. – 48 с.
1194075
  Кизя Л.Є. Сидір Ковпак : біографічна повість / Л.Є. Кизя. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 191 с.
1194076
  Журавльов Д.В. Сидір Ковпак // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 390-393. – ISBN 978-966-14-1182-0
1194077
   Сидоренко Володимир Семенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 372-373 : фото
1194078
   Сидоренко Георгій Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 134. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1194079
  Коновець О. Сидоренко Наталія Миколаївна : [спогади] / Олександр Коновець // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 296-299. – ISBN 978-966-2726-03-9
1194080
  Степаненко М. Сидоренко Наталія Миколаївна // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 256-258. – ISBN 978-617-7016-11-2
1194081
  Гриценко І.С. Сидоренко Юрій Дмитрович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 99. – ISBN 978-966-06-0557-2
1194082
   Сидр для бедняков. – М., 1980. – 298с.
1194083
   Сидур "Тегилат Гашем" : [с рус. переводом] : сост. на основе предписаний раби Ицхака Лурии Ашкенази раби Шнеуром-Залманом из города Ляды. – 2-е, расшир. изд. – Иерусалим : Шамир, 1989. – 330, [3] с. – Текст парал. рус., идиш. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 965-310-008-4
1194084
  Циновский Я.П. Сидячебрюхие (Phytophaga) Латвийской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Циновский Я. П.;. – Рига, 1952. – 27 с.
1194085
  Канавин П. Сидящий на земле : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 59-92. – ISSN 0131-2332
1194086
  Потапова Т. Сиеста по расписанию // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 16. – С. 82


  Подорожі по Сицилії
1194087
  Фурса С.Я. Сиза Наталія Петрівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 41. – ISBN 978966-97130-0-1
1194088
  Фугард А. Сизве Банси умер / А. Фугард. – М, 1978. – 61с.
1194089
  Кизима В.В. Сизигийность – условие развития конвергирующих технологий // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 133-141. – ISSN 2077-8309
1194090
  Кизима В.В. Сизигия – механизм гармонизации бытия // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 174-178
1194091
  Волков А.Г. Сизигия экономического дискурса // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 205-216. – ISSN 2077-8309
1194092
  Радіонова Г.В. Сизигія ірраціонального і раціонального : контекст гри // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.161-171. – ISSN 2075-1443
1194093
  Заковоротний О.Ю. Сиинтез автоматизованої системи управління рухомим складом на основі геометричної теорії керування та нейронних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Заковоротний Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 67 назв
1194094
  Толкунов А.Л. Сикаморы еще молоды... / А.Л. Толкунов. – М., 1987. – 222с.
1194095
  Григулевич И.Р. Сикейрос. / И.Р. Григулевич. – М., 1980. – 248с.
1194096
  Празаускас А.А. Сикким: 22-й штат Индии. / А.А. Празаускас. – М., 1980. – 127с.
1194097
   Сико Долидзе. – М., 1968. – 46с.
1194098
  Разина Н. Сикстинская капелла : шедевры // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 8. – С. 2-23


  Сикстинская Капелла в Риме, бывшая домовая церковь в Ватикане. Построена в 1473—1481 гг. архитектором Джордже де Дольчи, по заказу папы римского Сикста IV. Ныне Капелла - музей, выдающийся памятник Возрождения.
1194099
  Опимах И. Сикстинская мадонна Рафаэля // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 5. – С. 116-127.
1194100
  Слюсаренко А.Г. Сикхи / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 338. – ISBN 966-642-073-2
1194101
  Бельский А.Г. Сикхи и индусы / А.Г. Бельский, Д.Е. Фурман. – М., 1992. – 128с.
1194102
  Соколов-Митрич Дмитрий Сикхи под Калугой : Репортаж / Соколов-Митрич Дмитрий, , Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 156-169 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1194103
  Коледюк Ю.В. Сикхизм и новые неортодоксальные секты : религии, верования, культы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 66-69. – ISSN 0321-5075
1194104
   Сикхский сепаратизм: история возникновения, социально-экономические корни и политическая эволюция. – М., 1987. – 59с.
1194105
  Моторюк Н.М. Сил неисчерпаеый источник / Н.М. Моторюк. – К, 1988. – 139с.
1194106
  Рубцов В.И. Сила - в единстве. (Междунар. монополии и борьба профсоюзов с ними) / В.И. Рубцов. – Москва, 1974. – 87с.
1194107
  Башмак Я. Сила / Я. Башмак. – Харків : Український робітник, 1934. – 116с.
1194108
  Тичина П. Сила "Кобзаря" : 1861-1961 / П. Тичина. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 24 с. – (Видатні діячі культури про Т.Г. Шевченка)
1194109
  Котюк Б. Сила "Перстня", або Король і Товариство (Ріхарду Вагнеру - 200) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 56-66. – ISSN 2224-0926
1194110
  Сохацька Є.І. Сила авторитету: 75-ліття митрополита Іларіона (Івана Огієнка) в Канаді (1957 р.) = За матеріалами "Віри й Культури" // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 178-191. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1194111
  Индурский С.Д. Сила большевистского слова / С.Д. Индурский. – Москва : Московский рабочий, 1949. – 111 с.
1194112
  Лесь Н.И. Сила большевистского слова. / Н.И. Лесь, 1950. – 44с.
1194113
  Філоненко А.Н. Сила братерського співробітництва / А.Н. Філоненко. – Київ, 1986. – 54 с.
1194114
   Сила братства: О дружбе и сотрудничестве трудящихся Брян., Гомел. и Черниг. обл. 1946-1977. – Киев, 1980. – 271с.
1194115
  Кафтан А. Сила бренда. Почему в Польше испугались угроз "Моссада" // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 26 февраля (№ 9). – С. 21
1194116
  Куровець О. Сила бути жінкою : жінка як життєствердне начало у фільмах Інгмара Бергмана та Педро Альмодовара // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-37. – ISSN 1562-3238
1194117
   Сила в движении. – М., 1963. – 280с.
1194118
  Будько Євген Сила в розмаїтті : профі -тур / Будько Євген, Дудкін Іван // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 52-53 : Фото
1194119
  Бородкин Л.И. Сила великих традиций / Бородкин Л.И. – Москва, 1963. – 141с.
1194120
  Панібудьласка В.Ф. Сила великої дружби. / В.Ф. Панібудьласка. – Київ, 1982. – 128с.
1194121
  Король В.Е. Сила великой дружбы КПСС - организатор творческого сотрудничества народов СССР в годы Великой Отечественной войны / В.Е. Король. – Киев, 1985. – 120с.
1194122
  Галата С. Сила віри: випробування тривають // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 березня (№ 12). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  7 березня 2016 року у КНУ імені Тараса Шевченка відбулася наукова конференція "Сила віри супроти насилля влади: греко-католики Центрально-Східної Європи в умовах переслідувань тоталітарних режимів після Другої світової війни. Конференція присвячена ...
1194123
  Смирнов И.П. Сила влечения / И.П. Смирнов. – М., 1974. – 144с.
1194124
  Паркер Д. Сила внутри нас / Д. Паркер. – СПб : Тайны жизни, 1900
1194125
  Мельник Я.Й. Сила вогню і слова / Я.Й. Мельник. – К., 1991. – 229с.
1194126
  Осинин Н.П. Сила воли / Н.П. Осинин. – Тюмень, 1957. – 136с.
1194127
  Туров И.В. Сила воображения как фактор обоснования власти Цадика в учении хасидов // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2016. – № 75/76. – С. 155-189. – ISSN 1682-671Х
1194128
  Брюховецька Л. Сила впливу й актуальність кінокласики, або кіномистецтво необхідно вивчати в університетах // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, А. Пучков, І. Безгін та ін. – Київ, 2012. – Вип. 7 : Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія (Київ). – C. 28-39


  "Наведено незначну частину змістовних думок, серйозного осмислення і тлумачення фільмів. З цього, а також з характеру їхнього впливу можна зробити вагомі висновки. Бодай той, що класичні фільми залишаться надовго, що вони працюють і сьогодні. Але для ...
1194129
  Антокольский П.Г. Сила Вьетнама / П.Г. Антокольский. – Москва, 1960. – 148с.
1194130
  Бродде Кирстен Сила генетической памяти // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 84-85. – ISSN 1029-5828
1194131
  Кундзіч О.Л. Сила гніву / О.Л. Кундзіч, 1942. – 29с.
1194132
  Кулжинский С.П. Сила действия минеральных удобрений и навоза в различных севооборотах и ротациях их / С.П. Кулжинский. – К., 1927. – 45с.
1194133
  Лынский В.И. Сила детского коллектива. / В.И. Лынский. – М., 1952. – 168с.
1194134
   Сила децентралізації : Україна: звіт з людського розвитку за 2003 рік / Е. Бахшиш, С. Корецька, М. Кузьмин, Г. Райт, Д. Хансен; Е. Бахшиш, С. Корецька, М. Кузьмин, Г. Райт, Д. Хансен; Пер. з англ. Б. Прес. – Київ, 2003. – 163с. – На тит. арк.: Програма розвитку ООН м. Київ, Україна
1194135
  Фаррар Ф.В. Сила доброго влиянияя - результат правильного воспитания : Очерк нравов школьной жизни : В 2-х ч. / Ф.В. Фаррар ; С англ. Ф.С. Комарского. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. И.Л. Тузов, 1898. – 788 с.
1194136
  Алмазов С.Ф. Сила доброго слова / С.Ф. Алмазов. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 144 с.
1194137
  Друце Й.П. Сила доброти нашої : роман / Й.П. Друце. – Київ : Дніпро, 1972. – 302 с.
1194138
  Лондон Д. Сила дужого / Д. Лондон. – Х.-К, 1930. – 179с.
1194139
  Лондон Д. Сила дужого / Д. Лондон. – К, 1957. – 111с.
1194140
  Бондаренко Г. Сила духовності українського народу в поетичних пошуках Василя Стуса / Г. Бондаренко, З. Клименко, О. Сушко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 242-249. – ISSN 2308-1902
1194141
  Товпаш А. Сила духу на ниві розвитку лемківської культури (до 80-ліття Федора Лабика та 25-річчя його головування Калуською міською громадською організацією Всеукраїнського Товариства "Лемківщина" // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 101-103. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1194142
  Сокольников А В. Сила души человеческой / А В. Сокольников. – Куйбышев, 1961. – 68с.
1194143
   Сила единства. – Элиста, 1977. – 239с.
1194144
  Попова Н.В. Сила женщины / Н.В. Попова. – М., 1942. – 52с.
1194145
  Шмидт П.Ю. Сила жизни : биологический очерк / П.Ю. Шмидт. – Петроград : Книгоиздат "Сеятель" Е.В. Высоцкого ; [Тип. "Новая заря"], 1923. – 110, [1] с. : 18 ил. – (Библиотека современной биологии / под редакцией проф. П.Ю. Шмидта)
1194146
  Рубакин Н.А. Сила жизни в царстве растений и животных : с рис. / Н.А. Рубакин. – New York : Изд. "Association press", 1920. – 493, [3] с. : ил. – (Основная научно-популярная библиотека : Жизнь-книга ; № 52)
1194147
  Куликов В.И. Сила жизни. / В.И. Куликов. – Кострома, 1962. – 64с.
1194148
  Кононенко В.І. Сила Закону - це сила держави // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.50-52


  Судова система України
1194149
  Вербило О.М. Сила захисту соціалістичної Вітчизни / О.М. Вербило. – Київ, 1974. – 48с.
1194150
  Езерский М.В. Сила земли / М.В. Езерский. – Москва, 1956. – 167с.
1194151
  Езерский М.В. Сила земли / М.В. Езерский. – Москва, 1959. – 166с.
1194152
   Сила земли. – М., 1969. – 32с.
1194153
  Козодоев В.И. Сила земли / В.И. Козодоев. – Донецк, 1978. – 31с.
1194154
  Шпак М. Сила земна / М. Шпак. – К., 1940. – 90с.
1194155
  Мельников Ю Сила и бессилие / Ю Мельников. – М., 1983. – 368с.
1194156
  Феппль Сила и деформация / Феппль, Д. Феппль. – Москва-Ленинград
1. – 1933. – 420 с.
1194157
  Феппль Сила и деформация / Феппль, Д. Феппль. – М-Л
2. – 1936. – с.
1194158
  Ефимов.А.Е Сила и знание / Ефимов.А.Е, 2000. – 8с.
1194159
  Пурахин А.Е. Сила и мужество / А.Е. Пурахин. – М, 1982. – 112с.
1194160
  Финлеттер Т.К. Сила и политика / Т.К. Финлеттер. – М, 1956. – 334с.
1194161
  Левчук С.В. Сила и слабость государственно-правовых основ Германской империи по Конституции 1871 года // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 2. – С. 12-18. – ISSN 1812-3805


  Научная статья посвящена анализу вопросов по созданию эффективного механизма власти в Германии конца ХIХ века. Интерес автора к теме вызван тем, что эффективные политико-правовые основы Германской империи и ее военно-политические амбиции были идейно ...
1194162
  Баландин А. Сила и слабость Японии // Япония сегодня. – Москва, 2011. – № 3. – С. 15
1194163
  Грин Г. Сила и слава. / Г. Грин. – М., 1990. – 606с.
1194164
  Михайлов А.А. Сила и тайна слова / А.А. Михайлов. – М. : Современник, 1984. – 350 с.
1194165
  Ильенков В.П. Сила идеи / В.П. Ильенков. – Москва, 1945. – 38с.
1194166
   Сила інтернаціоналістського гарту. – К., 1983. – 318с.
1194167
  Енгельс Ф. Сила й економіка в утворенні нової німецької імперії. / Ф. Енгельс, 1932. – 64с.
1194168
  Капітоненко М.Г. Сила й слабкість України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 8-12. – (Європейські дослідження)
1194169
  Кьярини Л. Сила кино / Л. Кьярини. – М., 1955. – 256с.
1194170
  Маяковский В.В. Сила класса, слава класса : стихи и поэмы / В.В. Маяковский. – Москва, 1985. – 333с.
1194171
  Маяковский В.В. Сила класса, слава класса: стихи и поэмы / В.В. Маяковский. – М., 1983. – 333с.
1194172
  Карамышев Н.Ф. Сила ключевой воды / Н.Ф. Карамышев. – Симферополь, 1962. – 54с.
1194173
  Парубок О.Н. Сила колективізму / О.Н. Парубок. – К., 1985. – 87с.
1194174
  Соловьев Г.С. Сила коллектива / Г.С. Соловьев. – М., 1957. – 68с.
1194175
   Сила коллектива, 1962. – 36с.
1194176
  Бордадын А.Ф. Сила коллектива / А.Ф. Бордадын. – М., 1963. – 32с.
1194177
  Кветной М.С. Сила коммунистического труда. / М.С. Кветной. – Хабаровск, 1960. – 64с.
1194178
  Мироглов В.Ф. Сила Кориолиса: Роман. / В.Ф. Мироглов. – Алма-Ата, 1987. – 288 с.
1194179
  Землянский Д.С. Сила КПСС -- в неразрывных связях с массами. / Д.С. Землянский. – Алма-Ата, 1957. – 56с.
1194180
  Гуменюк В.І. Сила краси : Проблеми поетики драматургії Володимира Винниченка: Монографія / В.І. Гуменюк. – Сімферополь, 2001. – 340с. – 8у(Винниченко) Шифр дубл. – ISBN 5-7780-0907-0
1194181
   Сила ленинских идей: Проблемы развития литературы. – М., 1986. – 263с.
1194182
  Прошунин Н. Сила ленинского слова / Н. Прошунин. – Москва, 1969. – 208 с.
1194183
  Гордеев Б.П. Сила личного примера / Б.П. Гордеев. – Минск, 1964. – 56с.
1194184
  Привалов Б.А. Сила любви / Б.А. Привалов. – М, 1963. – 391с.
1194185
  Буренков В.М. Сила любви / В.М. Буренков. – Алма-Ата, 1967. – 187с.
1194186
  Губницкий А. Сила любви / А. Губницкий. – Москва : Советский писатель, 1969. – 285 с.
1194187
  Джэкобсон Д. Сила любви / Д. Джэкобсон. – М., 1972. – 239с.
1194188
  Мельников Ю. Сила любви / Ю. Мельников. – М., 1987. – 143с.
1194189
  Джекобсон Д. Сила любви / Д. Джекобсон. – Москва, 1988. – 319 с.
1194190
  Комолий Н.В. Сила любви : Повести, рассказы, очерки / Н.В. Комолий. – Київ : ИиРА Инсайт, 2000. – 447с. – ISBN 966-95755-0-8
1194191
  Івшина Л. Сила м"якого знака // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 6-7


  "Давно не є сенсацією, що Україна - не Росія. Але досі для багатьох відкриттям є те, що Росія - не Русь".
1194192
   Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – 799, [1] с., [9] арк. кольор. іл. : фотогр., карти. – На тит. арк. зазнач. також.: 1-ше видання - вересень 2011 р. - На обкл. назва: Сила м"якого знака. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1194193
   Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 799, [1] с., [8] арк. кольор. іл. : фотоіл. – На тит. арк. зазнач. також.: Вид. 1-ше - верес. 2011 р., 2-ге - січ. 2012 р. - На обкл. назва: Сила м"якого знака. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-41-2
1194194
   Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 5-те, стер. – Київ : Українська прес-група, 2015. – 799, [1] с., [10] арк. кольор. іл. : іл., фот., карти. – На тит. арк. зазнач. також.: 1-ше видання - вересень 2011 р. - На обкл. назва: Сила м"якого знака. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-66-5
1194195
  Мельник А. Сила материального стимула / А. Мельник, А. Щепина. – Кишинёв, 1962. – 16с.
1194196
  Музаев Н. Сила мечты : роман / Н. Музаев; пер. с чечен. И.Марченко. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1977. – 239 с.
1194197
   Сила молодая : Проза и стихи молодых писателей Донбасса. – Киев : Сталинское областное издательства, 1958. – 205, [2] с.
1194198
  Брандис Е.П. Сила молодая / Е.П. Брандис. – Л., 1972. – 240с.
1194199
   Сила мысли : медицина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 94 : Фото. – ISSN 1029-5828
1194200
  Книпст И.Н. Сила мышц человека и факторы ее определеяющие : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук / Книпст И.Н. ; Москов. гор. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 12 с.
1194201
  Гулин В.И. Сила народной солидарности / В.И. Гулин. – Ташкент, 1989. – 83с.
1194202
  Мириманян В.А. Сила наследственной передачи физиолого-биохимических признаков при межродовом и межвидовом скрещивании померанцевых / В.А. Мириманян, 1962. – 24 с.
1194203
  Бюхнер Людвиг Сила наследственности и ее влияние на моральный и духовный прогресс человечества / Людвиг Бюхнер ; Пер. с нем. Ю. Бем. – Санкт-Петербург : Научное слово, 1907. – VIII, 105 с.
1194204
  Трошин Д.М. Сила науки. О превращении науки в непосредственную производит. силу. / Д.М. Трошин. – М., 1963. – 48с.
1194205
  Никитина А.Г. Сила научного предвидения / А.Г. Никитина. – М, 1963. – 48с.
1194206
  Соколов Н.М. Сила наших атак / Н.М. Соколов. – М., 1984. – 127с.
1194207
  Байкєніч Г. Сила нескорених! 14 жовтня - День захисника України / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Збірка методичних рекомендацій : до відзначення пам"ятних дат у загальноосвітніх навч. закл. / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [розроб. і упоряд.: Г. Байкєніч]. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 77-81. – ISBN 978-966-383-893-9
1194208
  Панченко П.П. Сила ниви хліборобської: Про розвиток сіл. госп-ва в УРСР. Для ст. шк. віку). / П.П. Панченко. – К., 1984. – 120с.
1194209
  Залесский М.З. Сила нужна каждому / М.З. Залесский. – М, 1985. – 63с.
1194210
  Симчера В.М. Сила образования и науки - в утверждении правды (Статистика как орудие противодействия фальсификации фактов в современной образовательной и научной деятельности) // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 265-270. – ISSN 2308-1988
1194211
  Трошков В.Я. Сила общественная, добровольная. / В.Я. Трошков. – Тула, 1962. – 176с.
1194212
  Муталимов Ш.А. Сила общественного воздействия / Ш.А. Муталимов. – Махачкала, 1962. – 43с.
1194213
  Лучинин Н.С. Сила общественного воздействия. / Н.С. Лучинин. – М., 1963. – 38с.
1194214
  Игитханян М.Х. Сила общественного мнения / М.Х. Игитханян. – Москва, 1962. – 32с.
1194215
   Сила общественного почина. – М., 1962. – 175с.
1194216
  Онищенко Н. Сила оголеної правди


  Документально-публіцистичне видання проф. М. Тимошика Село: У 2-х т. - Київ: Ярославів Вал, 2017. У внутрішньому двобої між уставленими версіями хрестоматійно відомих подій і архівними документами, розповідями очевидців проф. М. Тимошик переболів ...
1194217
  Онищенко Н. Сила оголеної правди (до виходу в світ двотомної документально-публіцистичної оповіді М. Тимошика "Село") // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – C. 193-197. – ISSN 2413-7065
1194218
  Басанський Б. Сила оновленого розуму / Б. Басанський; Пер.з англ. – Київ : Віпол, 1993. – 36с. – ISBN 5823801327
1194219
   Сила организованная и организующая: Борьба коммунистов за укрепление своих партий и их связей с массами. – Прага, 1985. – 192с.
1194220
   Сила партийного слова. – М., 1955. – 240с.
1194221
   Сила партийных идей. – Л., 1963. – 216с.
1194222
  Бородін О.А. Сила партії в ленінській єдності / О.А. Бородін. – Київ : Політвидав України, 1972. – 128с.


  На великому фактичному матеріалі автор показує марність намагань буржуазних ідеологів забразити капіталістичне суспільство як "вільний світ". Розкриваються джерела та особливості сучасного мілітаризму. Характеризуються сили, які протидіють реакційним ...
1194223
  Ткачук М. Сила патріотизму Володимира Матвієнка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 1)


  "Герой України, поет і меценат Володимир Матвієнко, який зовсім недавно відзначив свій поважний восьмидесятирічний ювілей, продовжує свій патріотичний поступ."
1194224
  Кондаков А. Сила печати / А. Кондаков. – Челябинск, 1959. – 48с.
1194225
  Терещенко Алексей Сила печатного слова // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 28 : Фото
1194226
   Сила победившая фашизм. – К., 1990. – 150с.
1194227
  Чичерин А.В. Сила поэтического слова. / А.В. Чичерин. – М., 1985. – 319с.
1194228
  Алямкін Р.В. Сила права vs. право сили: територіальна цілісність держав у сучасному світі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 96-99. – ISSN 2220-1394
1194229
   Сила правды. – Москва, 1962. – 33 с.
1194230
  Книпович Е.Ф. Сила правды / Е.Ф. Книпович. – Москва : Советский писатель, 1965. – 356 с.
1194231
   Сила правды. – Москва, 1968. – 32 с.
1194232
  Сюндюков І. Сила практичної дії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 215 ). – С. 10


  У київському Будинку вчителя відбувся круглий стіл "Євген Чикаленко та меценатство в українському націєтворенні".
1194233
  Таряник В.М. Сила прикладу / В.М. Таряник. – Х., 1985. – 46с.
1194234
  Павлова Н.В. Сила примера и убеждения в формировании нового человека / Н.В. Павлова. – Ташкент, 1962. – 32с.
1194235
  Сурин В.И. Сила примера социализма / В.И. Сурин. – Л., 1978. – 119с.
1194236
  Смирнов В.И. Сила примера. / В.И. Смирнов. – М., 1975. – 236с.
1194237
  Ангархаев А.Л. Сила притяжения : повести / Ардан Ангархаев; авториз. пер. с бурят. Н.Михайловой. – Москва : Современник, 1976. – 253 с.
1194238
  Афонина Н.Ф. Сила притяжения / Н.Ф. Афонина. – Москва, 1984. – 46с.
1194239
  Іваненко В.В. Сила пролетарської солідарності / В.В. Іваненко. – К., 1989. – 48с.
1194240
   Сила проповеди. – М., 1967. – 39с.
1194241
  Серенко А. Сила против реальности // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 16 (605). – С. 90-91. – ISSN 1812-1896


  США готуються до наступу на "Талібан", Афганістан
1194242
   Сила рабочих рук. – Донецк, 1978. – 180с.
1194243
  Кастро Ф. Сила революции - в единстве / Ф. Кастро. – М., 1972. – 422с.
1194244
  Тихонов Николай Семенович Сила России / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Военгиз, 1977. – 350с.
1194245
  Брюсов В.Я. Сила русского глагола / В.Я. Брюсов. – Москва, 1973. – 190 с.
1194246
  Иванов Д.И. Сила самых сильных. / Д.И. Иванов. – М., 1979. – 176с.
1194247
  Эвентов И.С. Сила сарказма / И.С. Эвентов. – Л : Советский писатель, 1973. – 431 с.
1194248
  Фея О. Сила світла // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 40 (568), 5-11.10.2018. – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  За що дали Нобелівську премію з фізики-2018.
1194249
   Сила світових стандартів : vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 12-16
1194250
  Миронов Ю.А. Сила Севера / Ю.А. Миронов. – М., 1981. – 64с.
1194251
  Федоров Г.И. Сила сердца / Г.И. Федоров. – Горький, 1944. – 39с.
1194252
  Бражнин И.Я. Сила сильных / И.Я. Бражнин, Л.М. Никольский. – Л., 1960. – 190с.
1194253
  Биленкин Д.А. Сила сильных / Д.А. Биленкин. – Москва, 1986. – 270с.
1194254
  Иванов Д.И. Сила сильных. / Д.И. Иванов. – М., 1967. – 56с.
1194255
  Клещенко А.Д. Сила слабости / А.Д. Клещенко. – Л, 1966. – 270с.
1194256
  Зегерс А. Сила слабых / А. Зегерс. – Ленинград, 1969. – 144с.
1194257
  Кайдаш С.Н. Сила слабых : Женщины в истории России (XI - XIXвв.) / С.Н. Кайдаш. – М., 1989. – 286с.
1194258
  Зегерс А. Сила слабых. / А. Зегерс. – М., 1967. – 190с.
1194259
   Сила слова. – Москва, 1945. – 42 с.
1194260
   Сила слова. – М., 1953. – 155с.
1194261
  Николаев П.А. Сила слова / П.А. Николаев. – Москва, 1959. – 62с.
1194262
  Клаус Г. Сила слова / Г. Клаус. – Москва, 1967. – 216с.
1194263
  Кононенко В.І. Сила слова / В.І. Кононенко. – Київ, 1976. – 115с.
1194264
  Цегельников Ю.В. Сила слова і прикладу / Ю.В. Цегельников. – Х., 1973. – 79с.
1194265
  Патра С. Сила слова Оксани Радушинської // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 18 лютого (№ 6). – С. 11


  Українська журналістка, поетеса, письменниця теле- та радіоведуча.
1194266
  Павленко П.А. Сила слова. Рассказы / П.А. Павленко. – Москва, 1947. – 64с.
1194267
  Рябчиков Е.И. Сила смелых / Е.И. Рябчиков. – Москва : Советская Россия, 1960. – 144 с.
1194268
   Сила смеха. – Алма-Ата, 1982. – 239с.
1194269
  Поспелов П.Н. Сила советского патриотизма / П.Н. Поспелов. – Калуга, 1945. – 40 с.
1194270
  Поспелов П.Н. Сила советского патриотизма / П.Н. Поспелов. – Грозный, 1946. – 61с.
1194271
  Поспелов П.Н. Сила советского патриотизма / П.Н. Поспелов. – Ростов -на-Дону, 1946. – 55с.
1194272
   Сила советской демократии. – М., 1945. – 63с.
1194273
   Сила созидающая. – Донецк, 1984. – 96с.
1194274
   Сила сопричастности, 1997. – 70с.
1194275
  Лаухти Г. Сила СССР / Г. Лаухти. – Москва-Ташкент, 1934. – 100с.
1194276
  Конрадова Наталья Сила стиля // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 82-93 : фото, рис.
1194277
  Курило Т. Сила та слабкість українського націоналізму в Києві під час німецької окупації (1941 - 1943) // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 115-130. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)


  У статті автор згадує і ті події, які були пов"язані з професорами Київського університету: О. Оглобліним (його було призначено мером міста), ректором К. Штепою (став редактором газети "Українське слово"), М. Величківським, Н. Полонською-Василенко ...
1194278
  Мигович І.І. Сила творча, інтернаціональна / І.І. Мигович ; [ред. В.П. Густі]. – Ужгород : Інтелігенція України за соціалізм, 2012. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 287-289
1194279
   Сила творческого содружества. – Киев, 1978. – 191с.
1194280
  Рамишвили Г.Я. Сила трения как функция сближения трудящихся твердых тел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Рамишвили Г.Я.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 16л.
1194281
  Ушаков С.А. Сила тяжести и вопросы механики недр земли / С.А. Ушаков, М.С. Красс. – Москва : Недра, 1972. – 157с.
1194282
  Рамберг Х. Сила тяжести и деформации в земной коре. / Х. Рамберг. – М, 1985. – 399с.
1194283
   Сила тяжести и тектоника. – Москва : Мир, 1976. – 504с.
1194284
  Джеффрис Г. Сила тяжести и форма Земли / Г. Джеффрис. – Ленинград, 1938. – 28с.
1194285
  Скотт Джини Грехем Сила ума. Описание пути к успеху в бизнесе = Mind Power.Picture Your Way to Success in Business / Скотт Джини Грехем. – Київ : Внешторгиздат, 1991. – 200с. – ISBN 5-85025-054-9
1194286
   Сила устного слова. – М., 1983. – 160с.
1194287
  Тарасенков А.К. Сила утверждения. / А.К. Тарасенков. – М., 1955. – 420с.
1194288
  Дрейпер Роберт Сила фотоснимка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – октябрь, № 121. – С. 78-83 : фото
1194289
  Федоров В.П. Сила экономики - в свободе / В.П. Федоров. – М., 1990. – 64с.
1194290
  Куценко Я.Г. Сила, здоров"я, краса / Я.Г. Куценко. – 2-е изд. доп. – К., 1965. – 152с.
1194291
  Опенкин Л.А. Сила, не ставшая революцией / Л.А. Опенкин. – М, 1990. – 253с.
1194292
  Карп В.Б. Сила, преображающая Ленинград / В.Б. Карп. – Ленинград, 1947. – 88с.
1194293
   Сила, прреобразующая людей. – Куйбышев, 1964. – 88с.
1194294
  Серова И.И. Сила, сплачивающая воедино. / И.И. Серова. – Минск, 1975. – 262с.
1194295
  Васильев М.В. Сила, что движет мирами (о материи живой и спящей) / М.В. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1978. – 160 с.
1194296
  Гусельников Л.Е. Силаалкены и другие нестабильные соединения с ненасыщенными связями у атома кремния. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.03 / Гусельников Л.Е.; АН СССР. – М, 1980. – 40л.
1194297
  Паладян К.І. Силабічне віршування в румунській поезії кінця XIX - початку XX століття // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 34-38. – ISBN 978-966-916-268-7
1194298
  Судак А.Г. Силами молодежи. / А.Г. Судак. – М., 1956. – 56с.
1194299
  Кузнецов В.А. Силами общественности / В.А. Кузнецов. – Петрозаводск, 1962. – 39с.
1194300
   Силами общественности: трудовой коллектив в борьбе за трезвость. – М., 1987. – 77с.
1194301
  Царфис П.Г. Силами природы, разумом врача / П.Г. Царфис. – М., 1989. – 141с.
1194302
  Касаткин И.М. Силантьево детство / И.М. Касаткин. – М., 1937. – 40с.
1194303
  Петров Е. Силата на поезията / Е. Петров. – София, 1961. – 162с.
1194304
  Воронков М.Г. Силатраны / М.Г. Воронков. – Новосибирск, 1978. – 206с.
1194305
  Османьчик Э.Я. Силезия в народной Польше. / Э.Я. Османьчик. – М., 1955. – 235с.
1194306
  Неправська Наталія Силезія: туризм + транзит // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 60-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1194307
  Безруч П. Силезские песни / П. Безруч. – М, 1955. – 166с.
1194308
  Безруч П. Силезские песни / П. Безруч. – М, 1958. – 87с.
1194309
  Якимов М.К. Силен, здрав, строен / М.К. Якимов, П.В. Минков. – София, 1978. – 96с.
1194310
  Фуллан М. Сили змін: Вимірювання глибини освітніх реформ = Change forces. Probing the Depths of Educational reform / Пер. з англ. Галина Шиян та Роман Шиян; Майкл Фуллан. – Львів : Літопис, 2000. – 269с. – ISBN 966-7007-38-8
1194311
  Фуллан М. Сили змін: продовження = Change forces the seguel / Пер. з англ. Ігор Савчак; Майкл Фуллан. – Львів : Літопис, 2001. – 162с. – ISBN 966-7007-48-Х
1194312
  Бучинський І.О. Сили п"ятого океану. (Про атмосферні явища) / І.О. Бучинський. – Київ : Знання, 1972. – 44с.
1194313
  Дичко І.О. Сили підземної стихії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 40-43
1194314
  Колесников К.М. Сили спеціального призначення та спеціальні операції в античності : Матеріали для самостійного вивчення / Держ. митна служба України; Академія митної служби України; Костянтин Колесников. – Днепропетровск, 2006. – 72с.
1194315
  Герасимов Анатолій Пилипович Сили стримування у системі воєнної безпеки. Перспективи України / Герасимов Анатолій Пилипович, Бараш Юрій Наумович // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 177-186
1194316
  Душина Силикагель - неорганический катионит / Душина, В.Б. Алесковский. – Ленинград, 1963. – 92с.
1194317
  Гусев Г. Силикагель как средство борьбы с амбарными вредителями : труды научного студенческого общества / Г. Гусев; Фрост А.В. – Москва : Издательство Московского университета, 1948. – 24 с.
1194318
  Неймарк И.Е. Силикагель, его получение, свойства и применение / И.Е. Неймарк, Р.Ю. Шейнфайн. – К., 1973. – 200с.
1194319
   Силикатизация лессовых грунтов. – Ростов-на-Дону, 1985. – 96с.
1194320
  Александров В.Г. Силикатные бактерии / В.Г. Александров; В.Г. Алесандров ; Науч.-исслед. ин-т хлопководства новых районов НОВНИХИ. – Москва : Сельхозгиз, 1953. – 116 с.
1194321
  Эпельбаум М.Б. Силикатные расплавы с летучими компонентами / М.Б. Эпельбаум. – Москва : Наука, 1980. – 255с.
1194322
   Силикатные системы при высоких давлениях. – Новосибирск, 1983. – 86с.
1194323
  Татаркер Г.Е. Силикаты в советской литературе за 1950 год / Г.Е. Татаркер. – М., 1952. – 236с.
1194324
  Татаркер Г.Е. Силикаты в советской литературе за 1951 год / Г.Е. Татаркер. – М., 1953. – 326с.
1194325
  Стрелов К.К. Силикаты и тугоплавкие оксиды в жидком и стеклообразном состояниях / К.К. Стрелов, П.И. Булер. – Свердловск, 1987. – 80с.
1194326
   Силикаты магматических и постмагматических образований Якутии. – Якутск, 1983. – 105с.
1194327
  Бажант В. Силиконы. / В. Бажант. – М., 1960. – 711с.
1194328
  Гаврилов В.А. Силикотермия марганца / В.А. Гаврилов, М.И. Гасик. – Днепропетровск : Системные технологии, 2001. – 512с. – ISBN 966-7316-50-5
1194329
  Лукевиц Э.Я. Силильный метод синтеза нуклеозидов / Э.Я. Лукевиц, А.Е. Заблоцкая. – Рига, 1985. – 440с.
1194330
  Самсонов Г.В. Силициды / Г.В. Самсонов. – М., 1979. – 271с.
1194331
  Мьюрарка Ш.П. Силициды для СБИС / Ш.П. Мьюрарка. – Москва : Мир, 1986. – 176 с.
1194332
  Самсонов Г.В. Силициды и их использование в технике / Г.В. Самсонов. – К., 1959. – 204с.
1194333
  Гельд П.В. Силициды переходных металлов четвертого периода / П.В. Гельд. – Москва, 1971. – 582 с.
1194334
  Петров Ю.И. Силициды урана как ядерное топливо / Ю.И. Петров. – М., 1984. – 110с.
1194335
  Челидзе Д.Г. Силициты Западной Грузии (Кутаисский, Чиатурский и Чхари-Аджаметский районы). : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Челидзе Д.Г.; АН ГрузССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 18л.
1194336
  Трохимчук А. Силікагелі, хімічно модифіковані тіосечовинними та амінотіофенольними групами, для вилучення та визначення мікрокількостей ртуті / А. Трохимчук, Н. Гудима, Р. Горда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-26. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено та встановлено оптимальні умови вилучення та концентрування мікрокількостей ртуті(ІІ) на поверхні силікагелів, хімічно модифікованих тіосечовинними та амінотіофенольними групами. Показана можливість визначення мікрокількостей ртуті(ІІ) у ...
1194337
   Силікагель з іммобілізованим полііоненом у визначенні аніонних комплексів Au(III) / Л.М. Поліщук, Е.С. Яновська, В.В. Янишпольський, В.А. Тьортих, К.М. Сухий, М.В. Бурмістр // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11
1194338
  Крахмаль Ю.О. Силікаткальцієві легковагі вироби, що отримані прямим твердофазовим синтезом з сировинних матеріалів України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Крахмаль Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1194339
  Сеньковський Ю.М. Силіцити крейди південно-західного схилу Східно-Європейської платформи / Ю.М. Сеньковський. – Київ : Наукова думка, 1973. – 155с.
1194340
  Харлап М. Силлабика и возможности ее воспроизведения в русском переводе // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 4-50
1194341
  Теряєв Д.О. Силлабическое деление слова в концепции гармонии звучания (экспериментально-фонетическое исследование) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 149-157. – ISSN 2075-437X


  3а результатами експериментально-фонетичного дослідження акустичної природи звукового мовлення встановлено силабічний поділ слів російської мови за критеріями гармонії: симетрії, золотого перетину. На основании результатов ...
1194342
  Терентьева Л.Н. Силлогизм как связь терминов и как связь посылок: двойственное системное моделирование // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 107-122. – ISBN 978-966-318-900-0
1194343
  Маркин В.И. Силлогистические теории в сорвеменной логике : спецкурс / В.И. Маркин. – М., 1991. – 95с.
1194344
  Ташев Б. Силни хора / Б. Ташев, 1958. – 139с.
1194345
  Губська В. Силова взаємодія резервуару у формі усіченого конуса і рідини з вільною поверхнею при їх сумісному русі / В. Губська, О. Лимарченко, І. Кудзиновська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-32. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу силової взаємодії, що виникає в системі резервуар-рідина при збудженні руху системи періодичною силою в зоні частот до резонансу, в малому околі резонансу, а також більших за резонансну. Поведінка системи розглядається в рамках ...
1194346
  Іщенко О.С. Силова реалізація слова в українській мові // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 41-43. – ISBN 978-966-96911-8-7
1194347
  Кокорев А.А. Силовая "дипломатия" Вашингтона / А.А. Кокорев. – М., 1985. – 256с.
1194348
  Пеганов Ю.А. Силовая гимнастика в комнате. / Ю.А. Пеганов. – М, 1993. – с.
1194349
  Сухоцкий И.В. Силовая подготовка учащихся ПТУ допризывного и призывного возрастов / И.В. Сухоцкий. – Москва : Высшая школа, 1990. – 80 с.
1194350
  Ситник Н.Х. Силовая полупроводниковая техника / Н.Х. Ситник. – Москва : Энергия, 1968. – 320 с.
1194351
   Силовая полупроводниковая техника. – Новосибирск, 1982. – 147 с.
1194352
  Липковский К.А. Силовая электроника - возможности, ожидания, реальность / К.А. Липковский, В.М. Михальский // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац.акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2012. – № 3. – С. 59-60. – ISSN 1607-7970


  The state and features of the power electronics development in Ukraine today are considered.
1194353
   Силовая электроника : примеры и расчеты. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 384 с.
1194354
  Марченко О.І. Силове поле духовності й таланту Георгія Вороного // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 7 (66)
1194355
  Качкан В. Силове поле його душі : До 80-річчя Романа Федоріва // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 12 (794). – С. 119-122. – ISSN 0868-4790
1194356
  Брюховецький В.С. Силове поле критики / В.С. Брюховецький. – К., 1984. – 240с.
1194357
  Сєчіна К.В. Силове поле публіцистики Петра Ребра // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 107-113. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1194358
  Толстов Ю.Г. Силове полупроводниковые выпрямтели, управляемые дросселями насыщения / Ю.Г. Толстов. – М., 1968. – 260с.
1194359
   Силове різання металу по методу токаря-новатора В.Колесова. – Львів, 1955. – 48с.
1194360
  Власюк В. Силовий захист прав людини: дискусія // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 71-74. – ISSN 1814-3385


  In the article, the author describes main aruments which are common when the question of use of force to protect human right is discussed. Despite quite strict legal norms on the matter, there is still a space for interpretetion. The problem of force ...
1194361
  Неліп М.І. Силовий захист прав людини: питання легітимності в сучасному міжнародному праві : Hавчальний посібник / М.І. Неліп, О.О. Мережко. – Київ : Наукова думка, 1998. – 189с. – ISBN 9660004192
1194362
  Неліп М.І. Силовий захист прав людини: питання легітимності в сучасному міжнародному праві = Forcible protecnion of human rights : Навчальний посібник / М.І. Неліп, О.О. Мережко. – 2-ге вид. – Київ : Наукова думка, 1999. – 190с. – ISBN 966-00-0506-7
1194363
  Капітоненко М.Г. Силовий фактор у міжнародних відносинах : монографія / М.Г. Капітоненко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 303, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 293-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-607-0
1194364
  Капітоненко М. Силовий фактор у міжнародних вїдносинах: парадигми, теорії, концепції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні підходи в дослідженнях силового фактора в сучасній теорії міжнародних відносин. Критично проаналізовано роботи класиків "силового мислення", позначено важливі методологічні проблеми. На основі аналізу сформульовані головні елементи ...
1194365
  Шадурский Егор Силовики Петербурга готовятся к саммиту : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 58-59 : Фото
1194366
  Годлевський М. Силові і несилові засоби в боротьбі з міжнародним тероризмом за адміністрацій Барака Обами // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 172–178. – ISSN 2309-9356
1194367
  Годлевський М.С. Силові і несилові засоби в зовнішній політиці адміністрацій Барака Обами : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02, 03, 032 / Годлевський Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 222 арк. – Додатки: арк. 221-222. – Бібліогр.: арк. 186-220
1194368
  Годлевський М.С. Силові і несилові засоби в зовнішній політиці адміністрацій Барака Обами : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Годлевський Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1194369
  Годлевський М. Силові і несилові засоби в зовнішній політиці США в 1950-1960-х роках // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 168-175


  У статті розглядаються зміни у зовнішній політиці США в 50-60-х роках. Головний акцент спрямовується на застосуванні силових і несилових засобів в зовнішній політиці Вашингтона в контексті боротьби з поширенням комуністичного впливу. Білий дім ...
1194370
   Силові кабелі низької та середньої напруги : Конструювання, технологія, якість; підручник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.П. Карпушенко, Л.А. Щебенюк, Ю.О. Антонець, О.А. Науменко. – Харків : Регіон-інформ, 2000. – 376 с. – ISBN 966-7291-20-0
1194371
  Шибінський В.Я. Силові навантаження на суглобові головки нижньої щелепи залежно від типу оклюзійної дії // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – C. 41-47. – ISSN 2077-1096
1194372
  Яковенко І. Силові органи проти друкованих // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 жовтня (№ 197/198). – С. 20


  Доки українські журналісти зі своїми російськими колегами мирно дискутують на тему "мови ворожнечі", у Москві вчинили обшук у Бібліотеці української літератури в рамках кримінальної справи про "роздмухування національної ненависті" та вилучили книжки ...
1194373
  Гуцалюк В.Я. Силові перетворювачі електроенергії на основі транзисторних секціонованих структур для технологічних установок. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.12 / Гуцалюк В.Я.; НАН Укр.Ін-т.електродинаміки. – К, 1998. – 17л.
1194374
  Загребельний О.В. Силові способи врегулювання воєнно-політичних конфліктів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 397-408
1194375
  Бучин М.А. Силові структури як суб"єкт адміністративного ресурсу під час виборчих кампаній в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 201-205. – ISSN 0321-0499
1194376
   Силовое поле. – Омск, 1984. – 432с.
1194377
  Перминов И.Г. Силовой гироскопический стабилизатор с комбинированным управлением : Автореф... канд. техн.наук: 05.257 / Перминов И.Г.; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1969. – 15л.
1194378
  Кречетов Е.Г. Силовой метод построения печатного монтажа на поле с непрерывной метрикой и его практическая реализация на ЦВМ / Е.Г. Кречетов. – М., 1975. – 20с.
1194379
  Архипова А.П. Силовой расчет рычажных механизмов с помощью ЕС ЭВМ / А.П. Архипова. – Ярославль, 1988. – 52с.
1194380
  Косман Евсей Григорьевич Силовские - подгруппы ограниченной линейной группы над конечным полем характеристики : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.06 / Косман Евсей Григорьевич; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – 116л. – Бібліогр.:л.113-116
1194381
  Кондратьев Анатолий Семенович Силовские 2-подгруппы в конечных простых группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Кондратьев Анатолий Семенович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Специализир. совет ДО 02.23.01 при Ин-те математики. – Новосибирск, 1977. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
1194382
  Сыскин С.А. Силовские 2-подгруппы простых конечных групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Сыскин С.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ученый совет Ин-та матем. по присуждению уч. степеней. – Новосибирск, 1972. – 10л.
1194383
  Микаелян Г.С. Силовские KQ-базы и Q-картеровые поддгруппы бесконечных групп. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Микаелян Г.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1974. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
1194384
  Павлов П.П. Силовские p-подгруппы классических групп над простыми полями характеристики р. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Павлов П.П.; Мин. просвещ. РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 4 с.
1194385
  Косман Е.Г. Силовские Р-подгруппы ограниченной линейной группы над конечным полем характеристики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Косман Е. Г.; МВиССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 12 с.
1194386
  Калужнин Л.А. Силовский р-подгруппы симметрических групп. Полные произведения групп. Обобщение теории Галуа : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Калужнин Л.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – К., 1957. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1194387
  Лещенко Юрій Юрійович Силовська будова індуктивних границь симетричних груп : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лещенко Ю.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1194388
  Лещенко Юрій Юрійович Силовська будова індуктивних границь симетричних груп : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лещенко Ю. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 125 л. – Бібліогр.: л.120-125
1194389
  Веденеев Г.М. Силовые биполярныетранзисторы при работев ключевых режимах / Г.М. Веденеев, А.Н. Зенченко, А.Б. Токарев. – Москва, 1992. – 87 с.
1194390
  Бережной А.А. Силовые здания гидроэлектрических станций и их оборудование / А.А. Бережной. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М.-Л., 1957. – 272с.
1194391
  Бережной А.А. Силовые здания гидроэлектрических станций и их оборудование / А.А. Бережной. – Изд. 3-е, заново перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1964. – 311 с.
1194392
  Вишневский А.И. Силовые ионные и полупроводниковые приборы / А.И. Вишневский, В.С. Руденко, А.П. Платонов. – Москва : Высшая школа, 1975. – 343 с.
1194393
  Ларина Э.Т. Силовые кабели и кабельные линии / Э.Т. Ларина. – Москва, 1984. – 368 с.
1194394
  Ситас Н.И. Силовые магнитные устройства на основе постоянных магнитов / Н.И. Ситас. – Киев, 1979. – 52 с.
1194395
  Асташевская Т.С. Силовые магнитоэлектрические преобразователи автоматичеких приборных устройств летательных аппаратов : Автореф... Канд.техн.наук: / Асташевская Т.С.; Моск.авиац.ин-т. – Москва, 1966. – 17л.
1194396
  Свиденко В.Н. Силовые параметры при упругопластическом контакте / В.Н. Свиденко. – Алма-Ата, 1990. – 253с.
1194397
  Богословский А.С. Силовые полупроводниковые выпрямители / А.С. Богословский. – Москва, 1965. – 208 с.
1194398
   Силовые полупроводниковые преобразователи и их применение в современном автоматизированном производстве. – М., 1964. – 40с.
1194399
   Силовые полупроводниковые преобразователи и электрооборудование для энергосберегающих технологий. – Киев, 1988. – 195 с.
1194400
   Силовые полупроводниковые приборы. – М., 1969. – 172с.
1194401
  Чебовский О.Г. Силовые полупроводниковые приборы / О.Г. Чебовский, Л.Г. Моисеев, Ю.В. Сахаров. – Москва : Энергия, 1975. – 511 с.
1194402
  Евсеев Ю.А. Силовые полупроводниковые приборы / Ю.А. Евсеев, П.Г. Дерменжи. – Москва, 1981. – 472 с.
1194403
  Чебовский О.Г. Силовые полупроводниковые приборы / О.Г. Чебовский, Л.Г. Моисеев, Р.П. Недошивин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 401 с.
1194404
   Силовые полупроводниковые приборы и преобразовательные устройства : Измерение параметров и испытания СПП; Межведомственный тем. сб. науч. тр. – Саранск, 1980. – 101с.
1194405
   Силовые полупроводниковые приборы и преобразовательные устройства : Моделирование процессов в приборах и преобразователях. – Саранск, 1982. – 148 с.
1194406
   Силовые полупроводниковые приборы и установки. – Москва, 1967. – 92 с.
1194407
  Надутый В.П. Силовые характеристики перетяжки жидкости. Численные и асимптотические решения / В.П. Надутый, В.И. Елисеев, В.И. Луценко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 202-215 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1194408
   Силовые электрические машины робототехнических систем. – Новосибирск
Ч.1. – 1991. – 404с.
1194409
   Силовые электронные системы и устройства маломощной преобразовательной техники. – Москва
Ч. 1. – 1990. – 146 с.
1194410
   Силовые электронные системы и устройства маломощной преобразовательной техники : СЭС и УМПТ. – Москва
Ч. 2. – 1990. – 146 с.
1194411
  Букреев С.С. Силовые электронные устройства / С.С. Букреев. – Москва, 1982. – 256 с.
1194412
  Уварова О. Силогістична модель правового обгрунтування: між традицією і реальністю // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 184-192. – ISSN 2227-7153
1194413
   Силой большевистского слова. – М., 1985. – 302с.
1194414
  Возовикова Т. Силой консилиума. Ректоры помогут Минобрнауки диагностировать вузы. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 26 октября (№ 43)


  Российский союз ректоров одобряет метод мониторинга эффективности деятельности учреждений ВПО, подведомственных Минобрнауки, но в то же время настаивает на его постоянном совершенствовании. Свою позицию ректоры закрепили в решении, принятом по итогам ...
1194415
   Силой правды и действия. – К., 1989. – 390с.
1194416
  Воронков М.Г. Силоксановая связь / М.Г. Воронков. – Новосибирск, 1978. – 413с.
1194417
   Силосование картофельной ботвы. – М., 1954. – 24с.
1194418
  Боровиков Н.П. Силосование кормов / Н.П. Боровиков. – Ужгород, 1950. – 48с.
1194419
  Попов А.В. Силосование кормов. / А.В. Попов. – Воронеж, 1951. – 36с.
1194420
  Римша П.И. Силосование фосфорной кислотой : Автореф... канд. хим.наук: / Римша П. И.; АН Лит.ССР, ин-т хим. и хим. технол. – Вильнюс, 1953. – 12 с.
1194421
  Крупський І.В. Силою комуністичної правди: До 50-річчя возз"єднання західноукр. земель з Рад. Україною. / І.В. Крупський. – К., 1989. – 43с.
1194422
  Юр`єв В.О. Силует матері / В.О. Юр`єв. – Київ, 1981. – 72с.
1194423
  Моклиця М. Силует романтика на тлі постмодерну, або метафора як поетична проблема
1194424
  Березінський В.К. Силуети : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1970. – 51 с.
1194425
  Моргун Ф.А. Силуети : поезії / Ф.А. Моргун. – Дніпропетровськ : Промінь, 1979. – 96 с.
1194426
  Шумило М.М. Силуети : статті, спогади, щоденникові записи / Микита Шумило. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 305 с.
1194427
  Семенченко В.С. Силуети : житейські історії / Віра Семенченко ; [упоряд., вступ. ст.: Р. Кракалія]. – Вид. 2-ге, допов. – Одеса : Астропринт, 2016. – 187, [1] с. – ISBN 978-966-927-157-0
1194428
  Михайленко В.М. Силуети : [оповідання, новели, афоризми] / Валентина Михайленко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 79, [1] с. – ISBN 978-617-7491-03-2
1194429
  Винар Л. Силуети епох. / Л. Винар. – Дрогобич, 1992. – 182,2с.
1194430
  Лейтес А. Силуети заходу / А. Лейтес, 1928. – 162с.
1194431
  Голобородько Я. Силуети інтелектуального лідера (Іван Дніпровський про Миколу Хвильового)
1194432
  Гордасевич Г.Л. Силуети поетес / Г.Л. Гордасевич. – К, 1989. – 244с.
1194433
   Силур Подолин. – Киев, 1983. – 224с.
1194434
   Силур Эстонии. – Таллин, 1970. – 344с.
1194435
  Никифорова О.И. Силурийская система и ее подразлеление в СССР : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Никифорова О. И.; АН СССР, Всес. ниуч. иссле. геол. ин-т. – М., 1968. – 51л. – Бібліогр.:с.50
1194436
  Яворский В.И. Силурийские Stromatoporoidea / В.И. Яворский. – Ленинград : Геологический комитет, 1929. – 77-114с. – Отдельный оттиск из XLVIII, № 1 Известий Геологического Комитета
1194437
  Ищенко А.А. Силурийские водоросли Подолии : монография / А.А. Ищенко; Отв. ред. Тесленко Ю.В. – Киев : Наукова думка, 1985. – 114с.
1194438
  Чернышев Б.Б. Силурийские и девонские Tabulata и Heliolitida окраин Кузнецкого угленосного бассейна / Б.Б. Чернышев. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 160с.
1194439
   Силурийские и нижнедевонские отложения острова Долгого. – Свердловск, 1980. – 142с.
1194440
  Мягкова Е.И. Силурийские наутилоидеи Сибирской платформы : Лландоверийские Orthoceratida, Discosorida и Oncoceratida / Е.И. Мягкова; Отв. ред. Журавлева И.Т. – Москва : Наука, 1967. – 56с.
1194441
  Пранскевичус А.А. Силурийские остракоды Южной Прибалтики, их систематика и стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 04.128 / Пранскевичус А.А. ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
1194442
  Богоявленская О.В. Силурийские строматопороидеи Урала / О.В. Богоявленская; Отв. ред. Соколов Б.С. – Москва : Наука, 1973. – 96с.
1194443
  Лелешус В.Л. Силурийские табуляты Таджикистана : монография / В.Л. Лелешус; Отв. ред. Соколов Б.С., АН Таджикской ССР, Институт геологии. – Душанбе : Дониш, 1972. – 86с.
1194444
  Киселев Г.Н. Силурийские цефалоподы большеземельской тундры и севера Урала : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Киселев Г.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 23л.
1194445
  Мельников А.С. Силурийский вулканизм и колчеданное оруденение на восточном склоне Северного Урала : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Мельников А.С.; М-во высш. и сред.образования РСФСР.Казан ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Л-Казань, 1960. – 19л.
1194446
   Силурийско-девонская фауна Подолии : сборник статей. – Ленинград : Ленинградский университет, 1968. – 124с.
1194447
   Силуро-девонский вулканизм Южного Урала. – Уфа, 1975. – 215с.
1194448
  Кузовлева Т.В. Силуэт / Т.В. Кузовлева. – М, 1970. – 96с.
1194449
  Файзуллин Р.А. Силуэт / Р.А. Файзуллин. – Москва, 1988. – 22 с.
1194450
  Яковлев Н.Н. Силуэт Вашингтона / Н.Н. Яковлев. – М, 1983. – 414с.
1194451
  Визгин В.П. Силуэт второй: Ницше как философ жизни // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 5-20. – ISSN 0235-1188
1194452
  Потапов Л.С. Силуэт Минска / Л.С. Потапов. – Минск, 1980. – 143 с.
1194453
  Каверин В.А. Силуэт на стекле / В.А. Каверин. – М. : Московский рабочий, 1988. – 272 с.
1194454
  Ширман Н.Т. Силуэт на экране. / Н.Т. Ширман. – Киев, 1989. – 160с.
1194455
  Визгин В.П. Силуэт первый : Вильгельм Дильтей // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 5. – С. 5-20. – ISSN 0235-1188
1194456
  Визгин В.П. Силуэт третий: Анри Бергсон // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 7. – С. 65-79. – ISSN 0235-1188
1194457
  Луначарский А.В. Силуэты / А.В. Луначарский. – М, 1965. – 543с.
1194458
  Полевой Б.Н. Силуэты : Новеллы / Б.Н. Полевой. – Москва : Советский писатель, 1974. – 431с.
1194459
  Полевой Б.Н. Силуэты : Новеллы / Б.Н. Полевой. – Москва : Советский писатель, 1978. – 496с.
1194460
   Силуэты : очерки, статьи, эссе о русских и советских писателях. – Москва : Правда, 1986. – 640 с.
1194461
  Луначарский А.В. Силуэты : политические портреты / А.В. Луначарский. – Москва, 1991. – 462с.
1194462
  Баранов Н.В. Силуэты блокады / Н.В. Баранов. – Л, 1982. – 176с.
1194463
  Обухов Е.А. Силуэты в золоченых рамах / Е.А. Обухов. – Мурманск, 1990. – 173с.
1194464
  Мустафаев Ф.М. Силуэты времени / Ф.М. Мустафаев. – Баку, 1974. – 174с.
1194465
  СтржижовскийЛ.Ф Силуэты Гамбурга / СтржижовскийЛ.Ф. – М., 1989. – 126с.
1194466
  Симанович Д.Г. Силуэты дней / Д.Г. Симанович. – Минск, 1981. – 86с.
1194467
  Энтелис Л.А. Силуэты композиторов ХХ века / Л.А. Энтелис. – Л, 1971. – 216с.
1194468
  Энтелис Л.А. Силуэты композиторов ХХ века / Л.А. Энтелис. – 2-е изд. – Л, 1975. – 248с.
1194469
   Силуэты Ленинграда. – Л., 1971. – 79с.
1194470
  Александров Ю.Н. Силуэты Москвы : рассказ об уник. сооружениях столицы. 1917-1974 / Ю.Н. Александров, К.В. Жуков. – Москва : Моск. рабочий, 1974. – 113 с.
1194471
  Ткачев П.И. Силуэты прошлого / П.И. Ткачев. – Минск, 1983. – 152с.
1194472
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1908-1913. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 1. – 1908. – 371 с.
1194473
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1908-1913. – Москва : Изд. Т-ва "Мир" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 2. – 1909. – [6], 200 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Александру Григорьевичу Фомину с искренним приветом и уважением, автор
1194474
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 1906-1910. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Поставщик Его Величества Т-ва скоропечатни А.А. Левенсон]
Вып. 3. – 1910. – 138 с., портр. – Экз. деф.: нет тит. л.


  Вып. 2: изд. 3-е, испр. и доп.; вып. 3: изд. 3-е, испр.; вып. 2-3: изд. т-ва "Мир"
1194475
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 3-е изд., изм.; 1911-1917. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 1 : (с 18 портр.). – 1911. – LX, 265 с., [18] л. портр.
1194476
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 3-е изд., испр. и доп. ; 1911-1917. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Поставщик Его Величества Т-ва скоропечатни А.А. Левенсон]
Вып. 2 : (с 14 портр.). – 1913. – [6], 229 с., [14] л. портр.
1194477
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1908-1913. – Москва : Изд. Т-ва "Мир" ; [Поставщик Его Величества Т-ва скоропечатни А.А. Левенсон]
Вып. 3. – 1913. – [6], 223 с.
1194478
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 4-е изд., испр. и доп. ; 1914-1923. – Москва : Изд. Т-ва "Мир" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 1 : (с 18 портр.). – 1914. – LX, 277 с., [18] л. портр. – Экз. № 102407 деф., есть только 2 портр.
1194479
  Филипп Ш.Л. Силуэты улицы / Ш.Л. Филипп. – Харьков, 1925. – 81 с.
1194480
  Субботин В.Е. Силуэты. / В.Е. Субботин. – М., 1973. – 303с.
1194481
  Тарасенко Н.Ф. Силуэты. / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь, 1982. – 80с.
1194482
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев, Г.Я. Мякишев. – Москва : Наука, 1964. – 367 с.
1194483
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев, Г.Я. Мякишев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1969. – 416 с.
1194484
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев, Г.Я. Мякишев. – 4-е изд., испр. – Москва : Наука, 1973. – 415с.
1194485
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев. – 5-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1977. – 415 с.
1194486
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев, Г.Я. Мякишев. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 446 с.
1194487
  Бараш Ю.С. Силы Ван-дер-Ваальса / Ю.С. Бараш. – Москва : Наука, 1988. – 344 с.
1194488
  Фатхуллин Э.Ф. Силы инерции в задачах прикладной механики / Э.Ф. Фатхуллин. – Казань, 1986. – 52с.
1194489
  Хайкин С.Э. Силы инерции и невесомость / С.Э. Хайкин. – Москва : Наука, 1967. – 312 с.
1194490
  Большанина М.А. Силы инерции. / М.А. Большанина. – Томск, 1959. – 44с.
1194491
  Фарадей М. Силы материи и их взаимные отношения : Публичные лекции М. Фарадея, проф.химии в Великобрит. корол. о-ве / Пер. с англ. с прибавл. А. Шимкова, доц. физики в Харьк. ун-те. – Санкт-Петербург : Изд. Харьковского Т-ва "Общественная польза", 1865. – VIII, 190, [1] с. : ил.
1194492
  Фарадей М. Силы материи и их взаимоотношения : пер.с англ. / М. Фарадей. – Москва : Гос.антирелигиозиздат, 1940. – 112с.
1194493
  Чистяков Г.Н. Силы мира, демократии и социализма в наступлении. / Г.Н. Чистяков, А.А. Фрейфельд. – М., 1979. – 36с.
1194494
  Тимофеев В.Ф. Силы природы : Энергия и ее превращения / В.Ф. Тимофеев. – Харьков : Путь просвещения, 1923. – 84 с.
1194495
   Силы природы : Статистика // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 28 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1194496
  Лампа А. Силы природы и естественные законы : ч. 1-2 : в 2 ч. / Антон Лампа. – 1897-1898. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Текст печ. в тип. А. Лейферта. – (Образовательная библиотека ; [Сер.] 6, № 6)
Ч. 1 : : с 7 портр. знаменитых физиков / пер. с нем. Э. Лесгафта. – 1897. – [4], 201 с., 1 л. фронт. (портр.), 6 л. портр. – Конволют. - Пер.: Силы природы и естественные законы, ч. 2 / Антон Лампа. 1898
1194497
  Лампа А. Силы природы и естественные законы : ч. 1-2 : в 2 ч. / Антон Лампа. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой. – (Образовательная библиотека ; Серия 5, № 7)
Ч. 2 : : с 8 портр. знаменитых физиков / пер. с нем. Э. Лесгафта. – 1897. – [2], 230, II с., 8 л. портр
1194498
  Лампа А. Силы природы и естественные законы. Ч. 2 : ч. 1-2 : в 2 ч. / Антон Лампа // Силы природы и естественные законы : ч. 1-2 : в 2 ч. / А. Лампа. – 1897-1898. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Текст печ. в тип. А. Лейферта, 1897. – Ч. 1 : : с 7 портр. знаменитых физиков / пер. с нем. Э. Лесгафта. – [2], 230, II с., 8 л. портр. – (Образовательная библиотека ; [Сер.] 6, № 6)
1194499
  Розенбоом Э., Грунмах Л. Силы природы и пользование ими : Механика или учение о движении / Э. Розенбоом. Физические явления и силы, их изучение и пользование ими с практическими целями / Л. Грунмах : с 807 рис. в тексте, 72 ил. на 21 отдельной таблице, в том числе 6 табл. раскрашенных / Э. Розенбоом и Л. Грунмах ; пер. с нем. и под ред. проф. В.В. Скобельцина. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. 8, 29, 32, 36)
[Вып. 1, 2, 3 и приложение]. – 1902. – [2], VIII, 632, X с.; 21 л. ил. : ил. в тексте. – Каждое произведение имеет самостоят. тит. л.
1194500
  Розенбоом Э., Грунмах Л. Силы природы и пользование ими : Механика или учение о движении / Э. Розенбоом. Физические явления и силы, их изучение и пользование ими с практическими целями / Л. Грунмах : с 807 рис. в тексте, 72 ил. на 21 отдельной таблице, в том числе 6 табл. раскрашенных / Э. Розенбоом и Л. Грунмах ; пер. с нем. и под ред. проф. В.В. Скобельцина. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. 8, 29, 32, 36)
[Вып. 1, 2, 3 и приложение]. – 1904. – [2], VIII, 632, X с.; 21 л. ил. : ил. в тексте. – Каждое произведение имеет самостоят. тит. л.
1194501
  Левина С.С. Силы природы на службе социалистического общества / С.С. Левина. – М, 1955. – 120с.
1194502
  Вальдгард С.Л. Силы природы на службе у человека. / С.Л. Вальдгард. – Москва, 1946. – 52с.
1194503
  Левина С.С. Силы природы на службе человека / С.С. Левина, З.Г. Коркина. – М, 1951. – 104с.
1194504
  Тимофеев В.Ф. Силы природы. Энергия и ее превращения / В.Ф. Тимофеев. – Харьков : Путь просвещения, 1923. – 84 с.
1194505
  Пронин Е.И. Силы разума, или P.S. великой литературы / Е.И. Пронин, Е.Е. Пронина // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 162-176. – ISSN 0869-0499
1194506
   Силы реакции и силы демократии в США. – Л., 1950. – 71с.
1194507
  Лисовский Л.Н. Силы трения / Л.Н. Лисовский, А. Саломонович. – 2-е, испр. – Москва, 1949. – 72 с.
1194508
  Бровар В.Я. Силы тяжести и морфология животного : Автореф... доктора биологич.наук: / Бровар В.Я.; МВО СССР. Московск. химико-технолог. ин-т мясной промыш. – Москва, 1952. – 32 с.
1194509
  Бровар В.Я. Силы тяжести и морфология животных / В.Я. Бровар. – Москва, 1960. – 240с.
1194510
  Белоусов В.В. Силы, меняющие лик Земли / В.В. Белоусов. – Москва, 1952. – 64с.
1194511
  Босов Г.И. Сильбо Гомера и другие / Г.И. Босов. – М., 1976. – 240с.
1194512
  Босов Г.И. Сильбо Гомера и другие / Г.И. Босов. – М., 1985. – 289с.
1194513
  Дюма А.(отец) Сильвандир. / А.(отец) Дюма. – М., 1986. – 461,2с.
1194514
  Дюма А. (батько) Сильвандир. / А. (батько) Дюма. – К., 1991. – 269,2с.
1194515
  Киясов С.Е. Сильвен Марешаль / С.Е. Киясов. – Саратов, 1987. – 128с.
1194516
  Лихоткин Г.А. Сильвен Марешаль и "Завещание Екатерины ІІ" / Г.А. Лихоткин. – Л., 1974. – 96с.
1194517
  Шмелев Н.П. Сильвестр : Роман повести / Н.П. Шмелев. – Москва : Советский писатель, 1992. – 390с.
1194518
  Сінкевич Н. Сильвестр Косов - викладач Києво-Могилянського колегіуму: реконструкція навчальних курсів через призму інтелектуальних інтересів викладача // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 41-50. – ISBN 978-966-2410-77-8
1194519
  Качкан В.А. Сильвестр Лепкий у суспільно-культурній аурі нації // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 313-335. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1194520
   Сильвестр Сильвестрович Гогоцький // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 245. – ISBN 966-613-240-0
1194521
  Федоров-Давыдов Сильвестр Федосиевич Щедрин. 1791-1830 / Федоров-Давыдов. – М.-Л., 1946. – 31с.
1194522
  Михайлова К.В. Сильвестр Феодосиевич Щедрин / К.В. Михайлова. – Л., 1972. – 72с.
1194523
  Михайлова К.В. Сильвестр Феодосиевич Щедрин, 1791-1830 / К.В. Михайлова. – 2-е изд. – Л., 1984. – 72с.
1194524
  Михайлова К.В. Сильвестр Феодосиевич Щедрин. 1791-1830 / К.В. Михайлова. – Изд. 2-е. – Л., 1984. – 72с.
1194525
  Ацаркина Э.Н. Сильвестр Щедрин / Э.Н. Ацаркина. – Москва, 1978. – 207с.
1194526
  Щедрин С.Ф. Сильвестр Щедрин / С.Ф. Щедрин. – Москва, 1980. – 4 с.
1194527
  Яворская Н.В. Сильвестр Щедрин. / Н.В. Яворская. – М., 1931. – 50с.
1194528
  Россош Г.Г. Сильвестрова находка / Г.Г. Россош. – М, 1990. – 125с.
1194529
  Тыновский А.С. Сильвио Берлускони и партия "Национальный альянс" в Италии (1994-2001 гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 65-77. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1194530
  Матвеева М. Сильвио рулит // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 47 (159). – С. 40-41. – ISSN 2075-7093


  Сильвио Берлускони меняет законы под себя, правит страной как султанатом, и абсолютно уверен в том, что более достойного политика итальянцам не найти
1194531
  Синклер Э. Сильвия / Э. Синклер. – Ташкент, 1957. – 439 с.
1194532
  ВенедиктоваТ Сильвия Плат: дщерь капитана Ахава // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 274-295
1194533
  Нерваль Ж. де Сильвия; Октавия; Изида; Аврелия : Пер. с фр. / Жерар де Нерваль [псевд.]; Ред. и вступ. ст. П. Муратова. – Москва : Книгоиздат. К.Ф. Некрасов (Ярославль), 1912. – 269 с.
1194534
   Сильвін у пержанських гранітах Коростенському плутону / О.В. Зінченко, О.В. Андреєв, Д.К. Возняк, О.В. Грущинська // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 25-32. – ISSN 0204-3548


  Сильвін уперше виявлено у пізніх кварц-флоорит-алюмофторидних виокремленнях і прожилках, що кристалізуються на завершальнихстадіях формування рудних метасоматитів у пержанских гранітах (північнна частина Коростенського плутону).
1194535
  Жгенти Д В. Сильна единством : статьи / Д В. Жгенти; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1984. – 303 с.
1194536
  Номіровський Д.А. Сильна збіжність методу Гальоркіна для псевдогіперболічного рівняння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 326-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається аналог методу Гальоркіна для наближеного розв"язання псевдогіперболічного рівняння. Доведена його сильна збіжність.
1194537
  Фіолевський Д. Сильна і незалежна адвокатура потрібна і людині, і владі // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-7.
1194538
  Мопассан Ги де Сильна как смерть : Роман / Мопассан Ги де. – Киев : София, 1991. – 175 с.
1194539
  Мопассан Ги де Сильна как смерть; Наше сердце / Мопассан Ги де. – М., 1990. – 475с.
1194540
  Мопассан Ги де Сильна как смерть? / Мопассан Ги де. – Владивосток, 1991. – 175с.
1194541
  Разин В.П. Сильна любовь / В.П. Разин. – М, 1964. – 39с.
1194542
  Косенкова Т.І. Сильна марковська апроксимація процесів Леві та їх узагальнень в схемі серій // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 108-120. – ISSN 0868-6904


  The notion of strong Markov approximation is introduced. It is proved that the sequence of step processes, associated to a triangular array of i. i. d. random variables, provides strong Markov approximation for a Levy process under the assumptions of ...
1194543
  Локтєв В. Сильна наука-сильна країна // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (24). – С. 46-48. – ISSN 1819-7329


  13 травня 2010 року відбулися річні Загальні збори НАН України, на яких виступив академік-секретар Відділення фізики і астрономіі акад. В.М. Локтєв. Він порушив болючи питання науково-освітньої сфери в Україні.
1194544
  Яремко І.В. Сильна програма в соціології знання Д. Блура // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 151-154. – ISSN 2076-1554
1194545
  Ківалов С. Сильна прокуратура - по-європейськи - вимога часу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 16-23
1194546
  Матвієнко А. Сильна Україна є вигідною і для Росії // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.13-15


  Российско - украинские отношения
1194547
  Мопассан Гі де Сильна, як смерть / Мопассан Гі де. – К., 1957. – 195с.
1194548
  Жук В.В. Сильная аппроксимация периодических функций / В.В. Жук. – Л., 1989. – 296с.
1194549
  Христофоров Д.В. Сильная асимптотика аппроксимаций Паде и интерполяционных многочленов : автореф. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.01 / Христофоров Д.В. ; Математический ин-т им. В. А. Стеклова РАН. – Москва, 2010. – 13 с. – Бібліогр.: 4 назви
1194550
  Ковнацкий А.М. Сильная градиентная неустойчивость тока в полупроводниках и ее связь с упругими колебаниями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковнацкий А.М.; АН СССР. – Л, 1967. – 10л.
1194551
  Гоношилина И.Г. Сильная корпоративная культура вуза : параметры измерения // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 57-61. – ISSN 2073-9702


  Автор предлагает новый подход к измерению корпоративной культуры, позволяющей определить степень конкурентоспособности вуза в современных условиях.
1194552
  Конузин А. Сильная ООН-основа здоровых международных отношений // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 57-67. – ISSN 0130-9625
1194553
  Шерснев М.Л. Сильная размерность отображений и связанная с нейю характеристика разметности метрических пространств : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шерснев М. Л.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1961. – 4л.
1194554
  Абдукаххар С. Сильная рука : [пер. с узб.] / Самиг Абдукаххар. – Ташкент : Ташкент, 1965. – 85 с. – (Новые рассказы)
1194555
  Сименог И.В. Сильная связь / И.В. Сименог. – К, 1968. – 15с.
1194556
  Березко Г.С. Сильнее атома : роман / Г.С. Березко. – Москва : Советский писатель, 1970. – 335 с.
1194557
  Березко Г.С. Сильнее атома : роман / Г.С. Березко. – Москва : Детская литература, 1977. – 318 с.
1194558
  Кайдаш С.Н. Сильнее бедствия земного / С.Н. Кайдаш. – М., 1983. – 207с.
1194559
  Чарупа Ф.Н. Сильнее брони. / Ф.Н. Чарупа. – М., 1976. – 103с.
1194560
  Рашидов Ш.Р. Сильнее бури : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 311 с.
1194561
  Рашидов Ш.Р. Сильнее бури : роман / Ш.Р. Рашидов. – Ташкент : Изд-во лит. и иск-ва, 1977. – 303 с.
1194562
  Казанцев А.П. Сильнее времени. / А.П. Казанцев. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 368 с.
1194563
   Сильнее всего на свете. – М., 1990. – 206с.
1194564
  Нагибин Ю.М. Сильнее всех иных велений : (Князь Юрка Голицын) / Юрий Нагибин. – Москва : Художественная литература, 1988. – 64 с. – (Роман-газета, ISSN 0131-6044 ; 17 (1095)). – ISSN 0131-6044
1194565
  Ефимов А.В. Сильнее Геркулеса / А.В. Ефимов. – М, 1971. – 143с.
1194566
  Чейз Д.Х. Сильнее денег / Д.Х. Чейз. – Владивосток, 1992. – 250с.
1194567
  Телепнев В.П. Сильнее зилзилэ / В.П. Телепнев, А.И. Герасименко. – К., 1967. – 166с.
1194568
  Дашдамиров А.Ф. Сильнее кровных уз. / А.Ф. Дашдамиров. – М., 1981. – 48с.
1194569
  Д"Аннунцио Г. Сильнее любви / Габриэле Д"Аннунцио ; Пер. с итал. Н.И. Бронштейна. – 3-е изд. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К*. – 104 с. – Переведено под загл.: Коррадо Брандо. - Экз. дефектный, без обл. и тит. стр., описан по каталогу РНБ. – (Универсальная библиотека ; № 48)
1194570
   Сильнее любви. – Волгоград, 1971. – 160с.
1194571
  Николаева А.Г. и Саранкин В.И. Сильнее льдов / А.Г. и Саранкин В.И. Николаева. – М., 1963. – 200с.
1194572
  Овчаренко А.М. Сильнее ненависти / А.М. Овчаренко. – М, 1970. – 432с.
1194573
  Сотников И.В. Сильнее огня / И.В. Сотников. – Уфа, 1959. – 477с.
1194574
   Сильнее океана. – М., 1960. – 80с.
1194575
   Сильнее смерти : рассказы [и стихи]. – Москва : Газета "Красная звезда", 1958. – 32 с. – (Библиотечка "Красная звезда" ; № 7)
1194576
  Грибов Ю.Т. Сильнее смерти : повесть / Ю.Т. Грибов ; [ил.: А. Белых]. – Кострома : Кн. изд-во, 1961. – 220 с.
1194577
  Большаков Л.Н. Сильнее смерти / Л.Н. Большаков. – Оренбург, 1962. – 24с.
1194578
  Старченко Е.А. Сильнее смерти / Е.А. Старченко. – Кишинев, 1962. – 333с.
1194579
  Тарский Ю.С. Сильнее смерти / Ю.С. Тарский. – М., 1963. – 152с.
1194580
  Реновчевич М. Сильнее смерти / М. Реновчевич. – Москва, 1968. – 344 с.
1194581
  Реновчевич М. Сильнее смерти / М. Реновчевич. – М., 1970. – 343с.
1194582
  Куручбеков А. Сильнее смерти / А. Куручбеков. – Фрунзе, 1981. – 128с.
1194583
  Арцыбашев М. Сильнее смерти // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 5. – С. 96-107
1194584
  Ставский В.П. Сильнее смерти. / В.П. Ставский. – 2-е изд. – М., 1932. – 80с.
1194585
  Арцыбашев М.П. Сильнее смерти; Из дневника одного покойника : [рассказы] / М. Арцыбашев. – Москва : Изд. Эпоха ; [Тип. Ф. Вайсберга, В. Гершунина], 1912. – 61 с. – (Белая библиотека ; Кн. 1)


  Содерж.: Ночь; Счастье; Из жизни маленькой женщины; Пропасть; О смерти Чехова; Мужик и барин; В деревне; Один день; На белом снегу; Злодей; Доктор На тит. л. надпись: И. Турчинович
1194586
  Ренар Морис Сильнее смерти; Путешествие на аэрофиксе / Морис Ренар ; пер. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 62)
1194587
  Глотов В.И. Сильнее страха / В.И. Глотов. – Львов, 1971. – 384с.
1194588
  Томан Н.В. Сильнее страха. / Н.В. Томан. – М., 1970. – 254с.
1194589
  Платонов В.Н. Сильнейшие пловцы мира / В.Н. Платонов, С.Л. Фесенко. – М., 1990. – 302с.
1194590
  Якель Р. Сильний дух Луки Гарматія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 40). – С. 15


  Цими днями виповнюється 150 років з дня народження відомого педагога, етнографа, громадського діяча Луки Гарматія. Кропітку, невтомну працю таких людей, як Лука Гарматій, гідно оцінив колега-вчитель Михайло Ломацький у нарисі "Українське учительство на ...
1194591
  Батрименко О.В. Сильний духом і добрий серцем / О.В. Батрименко, Д.В. Неліпа // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 9-10. – ISSN 0868-8117
1194592
  Шкільняк С. Сильний логічний наслідок в логіках квазіарних предикатів та секвенційні числення для його формалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-70. – (Кібернетика ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено відношення сильного логічного наслідку в чистих першопорядкових логіках часткових однозначних квазіарних предикатів. Для цього відношення побудовано секвенційні числення та доведено їх коректність і повноту. Для такої побудови використано ...
1194593
  Бедзик Ю.Д. Сильний помсти не жадає : Роман: Про події Корсунь-Шевченківської битви / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 295с.
1194594
  Бедзик Ю.Д. Сильний помсти не жадає : Романи / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1975. – 492с.
1194595
  Бедзик Ю.Д. Сильний помсти не жадає / Ю.Д. Бедзик. – Київ, 1984. – 263с.
1194596
  Бедзик Ю.Д. Сильний помсти не жадає : Роман: Для ст. шк. віку / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Веселка, 1984. – 264с.
1194597
  Коваль Т.Л. Сильний принцип інваріантності для лінійного процесу в гільбертовому просторі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 136-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доводиться сильний принцип інваріантності Штрассена для лінійного процесу X n = oo Е k=0 A k V n-k [подано формулу] в гільбертовому просторі. The Strassen strong invariance principle is proved for the linear process X n = oo Е k=0 A k V n-k in [the ...
1194598
  Корсунський С. Сильний хід Ердогана / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 грудня (№ 219). – С. 3


  Коментує Посол з особливих доручень у справах Туреччини та Кавказу Сергій Корсуньський: "Турки разом з Вільною сирійською армією збираються створити на півночі Сирії буферну зону для біженців".
1194599
  Кулаковська М.Ю. Сильні вітри в районі дніпровських водосховищ / М.Ю. Кулаковська, В.І. Ромушкевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 30-37 : Табл., карти. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 20)
1194600
  Адамчук Н.М. Сильні вітри в Українських Карпатах і їх вплив на природні ландшафти гір // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 69-74 : Табл. – (Географія ; Вип. 15)
1194601
  Медведєв Д.М. Сильні духом / Д.М. Медведєв. – Львів, 1952. – 468с.
1194602
  Медведев Д.М. Сильні духом / Д.М. Медведев. – К, 1975. – 456с.
1194603
  Медведєв Д.М. Сильні духом / Д.М. Медведєв. – Донецк, 1990. – 421с.
1194604
  Рудаков В.В. Сильні електричні поля в конденсаторних конструкціях та удосконалення високовольтних силових конденсаторів : Автореф... докт. техн. наук: 05.09.13 / Рудаков В.В.; Харків. держ. політехн. ун-т. – Харків, 1999. – 34л.
1194605
  Ревакович М. Сильні жінки переживають фемінізм // Критика. – Київ, 2012. – Березень, (число 3). – С. 18-20
1194606
  Татарчук О. Сильні зливи на території України на рубежі ХХ-ХХI століть / О. Татарчук, В. Тимофеєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 89-93. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджена багаторічна динаміка та просторово-часовий розподіл сильних злив на території України в умовах глобального потепління. Зливові опади найчастіше випадають у період з травня по серпень, максимум їх відмічається у літні місяці (липень). Але в ...
1194607
  Голуб Р.Р. Сильні і слабкі сторони концепції паритету купівельної спроможності при визначенні рівноважного валютного курсу національної грошової одиниці // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 253-258. – ISSN 2221-755X
1194608
  Веремей Людмила Сильні і слабкі якості характеру гетьмана Мазепи // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 224-226
1194609
  Лозицький Всеволод Григорович Сильні магнітні поля в маломасштабних структурах та спалахах на сонці : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук:01.03.03 / Лозицький В.Г.; НАНУ. Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2003. – 28 с. – Бібліогр.: 73 назв.
1194610
  Довганчина Р. Сильні позиції тексту у перекладі художніх творів


  В статті розглядаються перекладацькі труднощі відтворення заголовків та епіграфів в композиції творів Е.Гемінґвея. Перекладацький аналіз має враховувати функціональне навантаження сильних позицій, оскільки вони вступають в контекстуальні та ...
1194611
  Солтинський В.П. Сильні пшениці на Україні / В.П. Солтинський. – К, 1961. – 52с.
1194612
  Щербань І.М. Сильні снігопади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-22. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто повторюваність сильних снігопадів в окремі роки та місця по регіонах України (з 1966 до 2000 рр.), найхарактерніші синоптичні процеси.
1194613
  Щербань І.М. Сильні снігопади та хуртовини на Сході України / І.М. Щербань, Т.С. Симонець // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 90-95. – ISSN 0868-6939
1194614
  Кралюк П. Сильні та одинокі : [роман] / Петро Кралюк ; [вид. рада: В. Баранов та ін. ]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 278, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-605-001-8


  Ключова фігура нової книги — майбутній провідник українського визвольного руху Степан Бандера. Автор намагався показати свого героя в контексті історичних подій, як близьких до нього за часом, так і віддалених століттями, але поєднаних ...
1194615
  Бестерс-Дільгер Сильні та слабкі сторони Європейської хартії регіональніх або міноритарних мов: західноєвропейський досвід // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С.94-99. – ISSN 0027-2833
1194616
  Бондарєв В.І. Сильніше за смерть / В.І. Бондарєв. – Харків, 1970. – 143с.
1194617
  Семенов В.В. Сильно збіжний декомпозиційний аргоритм для операторного включення з сумою двох максимальних монотонних операторів // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 4 (114). – С. 60-67. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1194618
  Войтова Т.А. Сильно збіжний модифікований метод корпелевич для задач рівноважного програмування / Т.А. Войтова, С.В. Денисов, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 10-23. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Запропоновано новий метод розв"язання задачi рiвноважного програмування iз псевдомонотонною бiфункцiєю та заданою апрiорною iнформацiєю у виглядi множини спiльних нерухомих точок скiнченної родини нерозтягуючих операторiв. При певних умовах доведено ...
1194619
  Войтова Т.А. Сильно збіжний модифікований метод корпелевич для задач рівноважного програмування / Т.А. Войтова, С.В. Денисов, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 10-23. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Запропоновано новий метод розв"язання задачi рiвноважного програмування iз псевдомонотонною бiфункцiєю та заданою апрiорною iнформацiєю у виглядi множини спiльних нерухомих точок скiнченної родини нерозтягуючих операторiв. При певних умовах доведено ...
1194620
  Разоренов Л.А. Сильно ионизующие частицы в широких атмосферах ливнях : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Разоренов Л.А.; АН СССР.Физ.ин-т. – Москва, 1953. – 8 с.
1194621
  Фистуль В.И. Сильно легированные полупроводники / В.И. Фистуль. – Москва : Наука, 1967. – 416 с.
1194622
  Фистуль В.И. Сильно легированные полупроводники / В.И. Фистуль. – М, 1976. – 416с.
1194623
   Сильно легированные полупроводники в магнитном поле : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Цицишвили Е. Г,; Цицишвили Е. Г. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 12 с.
1194624
  Костишин Е.М. Сильно нерозкладні матричні зображення для одного класу напівгруп / Е.М. Костишин, О.М. Тертична // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 139 : Фізико-математичні науки. – С. 14-17. – ISSN 1996-5931
1194625
  Бороздин Олег Петрович Сильно регенерирующие системы и модели оценки эффективности их функционирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Бороздин Олег Петрович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1194626
  Бороздин О.П. Сильно регенерирующие системы и модели оценки эффективности их функционирования. : Дис... канд. физ.мат.наук: 01.01.09 / Бороздин О.П.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 133л.
1194627
  Семенов В.В. Сильно сходящийся метод расщепления для системы операторных включений с монотонными операторами // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 22-32. – ISSN 0572-2691
1194628
  Верлань Д.А. Сильно сходящийся модифицированный экстраградиентный метод для вариационных неравенств с нелипшицевыми операторами / Д.А. Верлань, В.В. Семенов, Л.М. Чабак // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2015. – № 4, июль - август. – С. 37-50. – ISSN 0572-2691
1194629
  Дубов"яз М. Сильно! Красно! Обережно! Бистро! // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 квітня (№ 16). – С. 6


  Пластуни в Криму.
1194630
  Топорнин Б.Н. Сильное государство - объективная потребность времени // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 7. – ISSN 0042-8744
1194631
  Нахапетян Борис Сергеевич Сильное перемешивание гиббсовского случайного поля и некоторые его применения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Нахапетян Борис Сергеевич ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1976. – 15 с.
1194632
  Дудченко І.В. Сильнозв"язні сагайдаки та А-повні матричні алгебри : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Дудченко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 113л. – Бібліогр. :л.110-113
1194633
  Дудченко І.В. Сильнозв"язні сагайдаки та А-повні матричні алгебри : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Дудченко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1194634
  Дудченко І.В. Сильнозв"язні сагайдаки, їх індекси та власні вектори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано характеристичні многочлени сильнозв "язних сагайдаків без петель, число вершин яких не перевершує 4. Для таких сагайдаків встановлено критерії ізоморфізму. Ключові слова: сильно зв"язний сагайдак, переставно незвідна матриця, матриця ...
1194635
  Єфремов С. Сильному Духом // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 56-63. – ISBN 978-966-493-554-5


  Пам"яті Луки Скочковського.
1194636
   Сильноточные импульсные электронные пучки в технологии. – Новосибирск : Наука, 1983. – 168с.
1194637
  Ковальчук Б.М. Сильноточные наносекундные коммутаторы / Б.М. Ковальчук, В.В. Кремнев, Ю.Ф. Поталицын. – Новосибирск : Наука, 1979. – 175 с.
1194638
  Иремашвили Д.В. Сильноточные ускорители электронов на коаксиальных четвертьволновых резонаторах. : Автореф... канд. техн.наук: / Иремашвили Д.В.; Физ.-техн. ин-тут АН СССР. – Л,, 1967. – 21л.
1194639
  Василенко А.Т. Сильноточные циклические ускорители : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.11 / Василенко А.Т.; ОИЯИ. – Дубна, 1975. – 21л.
1194640
  Воробьев А.А. Сильноточный бетатрон и стереобетатрон / А.А. Воробьев, В.А. Москалев. – Москва, 1969. – 104с.
1194641
  Петров В.В. Сильноточный синхротрон Б-3М-инжектор для позитрон-электронного накопителя ВЭПП-2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Петров В.В.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1969. – 15л.
1194642
  Панкратова И.Е. Сильнотранзитивные группы подстановок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Панкратова И.Е.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 7 с.
1194643
  Панкратова Ирина Евгеньевна Сильнотранзитивные группы подстановок : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Панкратова Ирина Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 127л. – Бібліогр.:л.124-127
1194644
   Сильну ікону можна написати лише серцем… // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 7 : фото


  З ініціативи Центру фольклору та етнографії Інституту філології відбулася зустріч з іконописцем М. Скопом, чиї картини експонувалися в Мистецькій залі Інституту. Під час зустрічі зі студентами М. Скоп розповів про український традиційний іконопис, який ...
1194645
  Капралова В.П. Сильные ветры и обледенение проводов Украинских Карпат : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.698 / Капралова В.П. ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 22 с.
1194646
  Папырин А.Ф. Сильные взаимодействия и общая теория относительности : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Папырин А.Ф.; МГУ.Физ.ф-т. – Москва, 1975. – 10л.
1194647
  Папырин А.Ф. Сильные взаимодействия и общая теория отностельности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Папырин А.Ф.; МГУ. – М, 1975. – 10л.
1194648
  Кулик В.Т. Сильные гомоморфизмы частичных универсальных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Кулик В.Т.; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 10л.
1194649
  Чернов Ю.К. Сильные движения грунта и количественная оценка сейсмической опасности территорий / Ю.К. Чернов. – Ташкент, 1989. – 295с.
1194650
   Сильные движения при землетрясениях. – Душанбе; Москва, 1988. – 299с.
1194651
  Малявин Владимир Вячеславович Сильные дома и идейная борьба в Китае II-III вв. : Автореф... канд. ст.наук: 07.00.03 / Малявин Владимир Вячеславович; МГУ. Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1194652
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – К, 1951. – 472с.
1194653
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Оренбург, 1958. – 480с.
1194654
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Барнаул, 1960. – 484с.
1194655
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Ижевск, 1965. – 440с.
1194656
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – М, 1968. – 559с.
1194657
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Л, 1972. – 469с.
1194658
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – М, 1975. – 471с.
1194659
  Медведев Д.Н. Сильные духом : Роман / Д.Н. Медведев. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 478с.
1194660
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – М, 1985. – 512с.
1194661
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Барнаул, 1985. – 446с.
1194662
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – К, 1988. – 442с.
1194663
   Сильные землетрясения Средней Азии и Казахстана. – Душанбе, 1975. – 217с.
1194664
   Сильные землетрясения. Сильные и ощутимые землетрясения, записанные на территории Таджикистана. (1949-1954 гг.). – Душанбе, 1970. – 28с.
1194665
   Сильные и сверхсильные магнитные поля и их применения : пер. с англ. – Москва : Мир, 1988. – 456 с. – ISBN 5-03-000955-8
1194666
  Веретенников А.Ю. Сильные и слабые решения стохастических уравнений. : Автореф... канд. физ,-мат.наук: 01.01.05 / Веретенников А.Ю.; Механ.-математ. фак-т. – М., 1978. – 13л.
1194667
   Сильные и слабые утверждения в ядерной спектроскопии и теории ядра. – Ленинград : Наука, 1981. – 173с.
1194668
  Есеркепова Т.А. Сильные и ураганные ветры в Джунгарских воротах : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Есеркепова Т.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Геогр. фак. Кафедра метеорологии. – Алма-Ата, 1968. – 10л.
1194669
  Лагутин А.С. Сильные импульсные магнитные поля в физическом эксперименте / А.С. Лагутин, В.И. Ожогин. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 189с.
1194670
  Шевцов И.М. Сильные люди / И.М. Шевцов. – Москва, 1958. – 48с.
1194671
  Старков А.Л. Сильные люди / А.Л. Старков. – М., 1962. – 64с.
1194672
  Кожевников В.М. Сильные люди / В.М. Кожевников. – М., 1963. – 63с.
1194673
  Капица П.Л. Сильные магнитные поля / П.Л. Капица. – Москва, 1988. – 461 с.
1194674
  Бедзик Ю.Д. Сильные мести не жаждут : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Москва : Воениздат, 1971. – 325с.
1194675
  Бедзик Ю.Д. Сильные мести не жаждут : Роман, повести / Ю.Д. Бедзик. – Москва : Воениздат, 1990. – 427с. – ISBN 5-203-00965-1
1194676
  Зайцев Вадим Сильные мира // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 22-23 : фото
1194677
  Дрюон М. Сильные мира сего / М. Дрюон. – Москва, 1965. – 352с.
1194678
  Селигмен Б. Сильные мира сего / Б. Селигмен. – М, 1976. – 454с.
1194679
  Дрюон М. Сильные мира сего : Конец людей: Трилогия / М. Дрюон. – Москва : Политиздат, 1991. – 332с. – ISBN 5-250-01741-Х
1194680
  Дрюон М. Сильные мира сего / М. Дрюон. – Киев, 1993. – 331с.
1194681
  Филиппенко Л.Г. Сильные ударные волны в сплошных телах / Л.Г. Филиппенко. – К, 1992. – 140с.
1194682
  Мясников Э.Н. Сильные экситонные фотопереходы / Э.Н. Мясников. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1981. – 183 с.
1194683
   Сильные, ловкие, смелые. – М., 1964. – 69с.
1194684
  Орлов Б.Г. Сильный ветер / Б.Г. Орлов. – Донецк, 1964. – 47с.
1194685
  Евтеев Л.С. Сильный взрыв на поврехности твердоскальной породы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Евтеев Л.С.; МГУ. – М, 1973. – 34л.
1194686
   Сильный глобальный аттрактор трехмерной системы уравнений Навье-Стокса в неограниченной каналоподобной области / Н.В. Горбань, А.В. Капустян, Е.А. Капустян, О.В. Хоменко // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 67-77. – ISSN 0572-2691
1194687
  Соловьева Татьяна Сильный как смерть и сладкий как любовь // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 11. – С. 38-42. – ISSN 0868-488Х


  80 % населення полюбляє каву
1194688
  Азарова Л.Т. Сильный латышский акцент : стихи / Л.Т. Азарова ; ил. Е. Антимонова. – Рига : Лиесма, 1974. – 86 с. : ил.
1194689
  Вакуров И.Д. Сильный характер / И.Д. Вакуров. – Москва, 1961. – 45с.
1194690
   Сильфида. – М., 1988. – 715с.
1194691
  Жуков В.В. Сильфонные терморегулирующие вентили с адсорбционным заподнением термочувствительной системы / В.В. Жуков. – М., 1966. – 23с.
1194692
   Сильченко Митрофан Семенович. – Алма-Ата : Наука, 1987. – 52с. – (Материалы к библиографии ученых Казахстана)
1194693
  Каттнер Г. Сим удостоверяется... / Г. Каттнер. – Екатеринбург, 1992. – 442с.
1194694
   Симадзаки Тосон. – М., 1957. – 41с.
1194695
  Зархіна С.Е. Симантика інвективних слів у дискредитуючих текстах // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 18-19
1194696
  Заика В.Е. Симбиоз водных животных с водорослями / В.Е. Заика. – Киев : Наукова думка, 1991. – 140 с.
1194697
  Скрябин К.И. Симбиоз и паразитизм в природе : введение в изучение биолог. основ паразитологии / К.И. Скрябин. – Пг. : [б. в.], 1923. – 205, [12] с., [4] л. ил. : ил., портр., схем.
1194698
  Приходько М.А. Симбиоз коллежской и министерсколй систем государственного управления в России в начале ХІХ века. // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 3. – С.3-7


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1194699
  Гельцер Ф.Ю. Симбиоз с микроорганизмами - основа жизни растений / Ф.Ю. Гельцер. – Москва : МСХА, 1990. – 134 с. – ISBN 5-7230-0037-3
1194700
  Гельцер Ф.Ю. Симбиоз с микроорганизмами - основа жизни растений. / Ф.Ю. Гельцер. – Москва : МСХА, 1990. – 134с.
1194701
   Симбиоз у морских животных. – М, 1989. – 244с.
1194702
  Магру Ж. Симбиоз у орхидей и у картофеля / Ж. Магру. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 140 с. : ил.
1194703
  Макров В. Симбиоз экономической науки и практики реформирования : ( О книге С.Я. Чернавского "Реформы регулируемых отраслей российской энергетики" ) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 114-124. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0042-8736
1194704
  Шивокене Я.С. Симбионтное пищеварение у гидробионтов и насекомых / Я.С. Шивокене. – Вильнюс, 1989. – 221с.
1194705
  Сидоров Н.Г. Симбионты медоносной пчелы. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Сидоров Н.Г.; Казан. гос. вет. ин-т. – Казань, 1968. – 24л.
1194706
  Бошко Елена Георгиевна Симбионты речных раков (Astacus Leptodactylus Eschscholtz, 1823 и Astacus Astacus (Linnaeus, 1758) (водоемов правобережной Украины) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Бошко Елена Георгиевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1986. – 24л.
1194707
   Симбиотическая азотфиксация и пути ее повышения. – Кишинев, 1992. – 149с.
1194708
  Ивасюк Ю.С. Симбиоценозы доминирующих видов молюсков р.Десна и водоемов ее поймы / Ю.С. Ивасюк, Л.В. Низовская // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 181-184. – Бібліогр.: 6 назв
1194709
  Чистов Б.Н. Симбирск в годы гражданской войны. / Б.Н. Чистов. – Ульяновск, 1951. – 75с.
1194710
  Карамышев А.Л. Симбирская гимназия в годы учения В. И. Ленина (70-80 гг. XIXв.) : Автореф... канд. пед.наук: / Карамышев А.Л.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1959. – 16л.
1194711
  Карамышев А.Л. Симбирская гимназия в годы учения В.И.Ленина / А.Л. Карамышев. – Ульяновск, 1958. – 120с.
1194712
   Симбирская губерния в годы гражданской войны. – Ульяновск
2. – 1960. – 464с.
1194713
  Трушкин В.П. Симбирский партизан и писатель П.П.Петров. / В.П. Трушкин. – Иркутск, 1965. – 252с.
1194714
  Пантелєєва І.А. Симбіоз грецької й римської цивілізацій як результат антагоністичної взаємодії античних культур // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 51-55. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
1194715
  Кузьменко Ю. Симбіоз едоського декадансу й європейського модерну в японській естетичній школі Тамбіха


  У статті здійснено спробу проаналізувати ґенезу та визначити ідейно-художні засади японського естетизму тамбішюґі на матеріалі автобіографічних і художніх творів його двох основоположних постатей - Танідзакі Джюн"ічіро та Наґаї Кафу. This article ...
1194716
  Гільбух Ю.З. Симбіоз людини і машини / Ю.З. Гільбух. – Київ, 1970. – 48с.
1194717
  Богуш А. Симбіоз педагогіки і юриспруденції. В Одеській юридичній академії скорочують відстань між теорією і практикою // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 25)
1194718
  Процевський О. Симбіоз проектів проти юридичної рівності сторін трудового договору // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1194719
   Симбіоз теорії з практикою // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 5


  "На початку жовтня відбувся семінар «Система вищої дуальної освіти в Німеччині та її досвід в Україні», в якому взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, Вищої дуальної школи Гера-Айзенахт (Німеччина), факультету комп’ютерних ...
1194720
  Заболотний Г.М. Симбіотична продуктивність сої залежно від рівня удобрення в Правобережному Лісостепу / Г.М. Заболотний, В.І. Циганський, О.І. Циганська // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 66-71 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1194721
  Чорна В.М. Симбіотична та насіннєва продуктивність сої залежно від інокуляції та морфорегулятора в умовах Лісостепу Правобережного // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 113-123 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2476626
1194722
   Симбіотична фіксація атмосферного азоту різними сортами люцерни залежно від агротехнологічних заходів у Південному Степу / Р.А. Вожегова, О.Д. Тищенко, А.В. Тищенко, А.В. Шепель // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 64-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
1194723
  Юришинець В.І. Симбіоценози гідробіонтів як компоненти прісноводних екосистем / В.І. Юришинець ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідробіології. – Київ : Наукова думка, 2013. – 117, [3] с., [4] арк. фотоіл. : іл., табл. – Резюме англ. мовою. – Бібліогр.: с. 107-118. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1282-0
1194724
  Еленкин А А. Симбмоз как идея подвижного равновесия сожительствующих организмов. / А А. Еленкин, . – 12с.
1194725
  Бели А. Симболизмот како поглед на светот / Андреj Бели ; [ превод Билjана Балабанова, Льубомир Груевски ]. – Битола : Артерос, 1997. – 280 с. – (Библиотека "Критичка мисла"). – ISBN 9989-806-04-7
1194726
  Хинкова В. Символ / В. Хинкова. – София, 1969. – 100с.
1194727
  Бессі А. Символ : Роман / А. Бессі. – Київ : Дніпро, 1972. – 276с.
1194728
  Ткаченко О. Символ "Авелевої крові" в інтерпретації українських і зарубіжних письменників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ґенезу символу "Авелева кров" та його інтерпретацію в українській і світовій літературах. Вивчено алегоричне значення цього образу в середньовічній агіографії, бароковому богослов"ї, полеміці, літописанні та поезії, українській літературі ...
1194729
  Хороб С. Символ "жертвопринесення" у драматургії Юліуша Словацького і Лесі Українки // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 5. – С. 2-6.
1194730
  Домилівська Л.В. Символ "Київ" у мовотворчості Ю.Яновського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 36-41


  У статті розглядається проблема розуміння авторської художньої свідомості в контексті аналізу мовних домінант ідіостилю письменника. Зокрема, досліджено мовносимвольний простір ідіостилю Ю. Яновського (на прикладі символу Київ) в аспекті інтерпретації ...
1194731
  Голець О.Я. Символ «начала» в контексті досвіду Безумовного // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – (С.192-198
1194732
  Рудюк А.В. Символ Архангела Михаїла в міській геральдиці України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 114-117. – ISSN 2076-1554
1194733
  Рудюк А.В. Символ Архангела Михаїла в міській геральдиці України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 91-94. – ISSN 2076-1554
1194734
  Пляченко А.Г. Символ боротьби за державу // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 73-82. – ISBN 978-966-927-118-1


  125 - років від дня народження Симона Петлюри, українського державного діяча, одного з організаторів визвольної боротьби українського народу.
1194735
  Рубцов Н.Н. Символ в искусстве и жизни: философские разышления / Н.Н. Рубцов. – М., 1991. – 174с.
1194736
  Слухай Символ в кругу смежных и близкородственных понятий / Слухай, (Молотаева) // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 172-183. – ISBN 966-8906-05-5
1194737
  Быстрова Е.А. Символ в художественном тексте М.Цветаевой // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 6. – С.4-6


  К 110-летию со дня рождения М.И.Цветаевой (1892-1941)
1194738
  Дьяков Б.А. Символ веры / Б.А. Дьяков. – М, 1977. – 320с.
1194739
  Форостина О. Символ віри // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 23-26


  Барак Обама — американський політик, 44-ий президент США, колишній сенатор від штату Іллінойс у конгресі США.
1194740
  Павличко Д. Символ віри : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 35-49. – ISSN 0208-0710
1194741
  Павличко Д.В. Символ віри : [збірка] / Дмитро Павличко. – Київ : Видавництво ім. Соломії Павличко "Основи", 2013. – 207, [1] с. – ISBN 978-966-500-343-4


  У пр. № 1712169 напис : Підпис. 3. XII. 2014. Київ
1194742
  Мірошниченко О. Символ вогню в українській та перській весільній поезії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 360-362


  Дослідницьку увагу присвячено компаративному аналізові символіки стихій, зокрема вогню, в українському та перському весільному наративові.
1194743
  Груя С. Символ гідності і нескореності // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 517-519. – ISBN 978-606-745-006-4


  Про Т. Шевченка.
1194744
  Мадатлі Ейнулла Символ глибокої любові до Батьківщини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 22


  Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні: "Вивчення спадщини Кобзаря в Азербайджані широко розпочалося на початку XX століття".
1194745
   Символ глибокої любові до Батьківщини. Вивчення спадщини Кобзаря в Азербайджані широко розпочалося на початку XX століття // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 53-54
1194746
  Віднянський С.В. Символ демократичних змін у Східній Європі. Вацлав Гавел / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 277-302. – ISBN 978-966-02-5494-7
1194747
  Сюндюков І. Символ державного рицарства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 березня (№ 38/39)


  Герб "Погоня" на теренах Східної Європи та Королівства Руського.
1194748
  Домилівська Л.В. Символ дороги в ідіостилістиці Ю. Яновського та І. Франка: мовноестетична кореляція // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 38-46
1194749
  Книшов Г.В. Символ епохи (до 100-річчя з дня народження академіка М.М. Амосова) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 10-13. – ISSN 0372-6436
1194750
  Ляхоцький В. Символ жертовності // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 168-171


  Домініка Огієнко.
1194751
  Болсуновский К. Символ Змия в "Трипольской Культуре". Мифологический этюд : реферат, приготовленный к чтению во время XIII Археологич. Съезда в Екатеринославе в Августе 1905 г. / К. Болсуновский. – Изд. 2-е. – Киев : Типо-литография Н.А. Гирича, 1905. – 13 с.
1194752
  Болсуновский К.В. Символ Змия в "Трипольской Культуре". Мифологический этюд : реферат, приготовленный к чтению во время XIII Археологич. Съезда в Екатеринославе в Августе 1905 г. / К.В. Болсуновский. – 2-е изд. – Киев : Типо-литография Н.А. Гирича, 1905. – 13 с. – Киев , 15 сентября 1905 года
1194753
  Болсуновский К.В. Символ Змия в "Трипольской Культуре". Мифологический этюд : реферат, приготовленный к чтению во время XIII Археологич. Съезда в Екатеринославе в Августе 1905 г. / К.В. Болсуновский. – Киев : Типо-литография Н.А. Гирича, 1905. – 13 с. – Киев 1-го августа 1905 года
1194754
  Дубровська А.С. Символ золота: інфернальний смисл (за романом В. Винниченка "Поклади золота") // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С. 118-122. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  У статті зроблена спроба на матеріалі роману В. Винниченка "Поклади золота" проаналізувати інфернальну складову символу золота, залучивши матеріал із міфології, фольклору, релігії, частково філософії. Розкрито особливості використання цього символу як ...
1194755
  Нацвлишвили Павел Акакиевич Символ и его художественная функция в творчестве грузинских классиков : Автореф... д-ра филол.наук: 01.01.08 / Нацвлишвили Павел Акакиевич; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 38л.
1194756
  Пигулевский В.О. Символ и ирония / В.О. Пигулевский, Л.А. Мирская. – Кишинев, 1990. – 165 с.
1194757
  Переверзева Н.А. Символ и реальность в поздней прозе Л.Н. Толстого // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 66-73. – ISSN 0130-9730
1194758
   Символ императорской Японии // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 8. – С. 59-66.


  Історія кімоно
1194759
  Русначенко А. Символ і його критики // Критика. – Київ, 2010. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 7-8


  Щодо статті американського історика Тимоті Снайдера про Степана Бандеру.
1194760
  Дреєр Й. Символ і теорія життєсвіту: "Трансценденції життєсвіту і подолання їх за посередництва знаків і символів" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 3-25. – ISSN 1563-3713
1194761
  Царева Е.А. Символ как культурообразующий феномен // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 6. – С. 44-49. – ISSN 2073-9702
1194762
  Казакова О.Н. Символ как основа культуры информвционной реальности // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – № 4 (88). – С. 176-182. – ISSN 2073-6118
1194763
  Спирова Э.М. Символ как понятие философской антропологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 91-100. – ISSN 0042-8744
1194764
  Орел Е.В. Символ как проявление бытийно-человеческого начала в искусстве. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Орел Е.В.; Уральск.гос.ун-т. – Екатеринбург, 1993. – 19л.
1194765
  Веракса А.Н. Символ как средство познавательной деятельности // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 4. – С. 62-70. – ISSN 0042-8841
1194766
  Костюк М.М. Символ крізь призму суміжних категорій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 130-140. – ISSN 2413-5593
1194767
  Чепелик О. Символ лебедя в поезії Олександра Олеся та французьких і російських символістів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С.278-284. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1194768
  Кулініч О. Символ мудрості та краси // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 189). – С. 3


  Імператраці Мічіко - 82. Вітаємо!
1194769
  Воркунова Н.И. Символ нового мира. Скульптура "Рабочий и колхозница" народного художника СССР В.И. Мухиной / Н.И. Воркунова. – Москва, 1965. – 65с.
1194770
  Левочский С.С. Символ ночи в немецком романтизме // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 86-101. – (Философия ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
1194771
  Гайковський М. Символ падіння та спасіння людства // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2005. – Вип. 16. – С.204-218. – ISSN 0236-4832
1194772
  Галич Г.Ю. Символ печери у Платона та його актуалізація у філософії Ф. Бекона // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 12-14
1194773
  Козырьков В.П. Символ пещеры в философии дома Платона и Пастернака // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 10. – С. 68-83. – ISSN 0235-1188


  В статье раскрывается изменение социокультурного содержания понятия «дом», его противоречивая эволюция от пещеры к современному коммуникационному дому. Цель - онтологически переосмыслить символ пещеры, созданный Платоном. С этой же целью стихи ...
1194774
  Лаврова К. Символ престижа : связь между строительством библиотечных зданий и развитием городов в контексте урбанистики / Клёна Лаврова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 6-8. – ISSN 0869-4915
1194775
  Ян Цюн Символ славы, гармонии, мира : деятельность библиотек КНР во время XXIX Олимпийских игр // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 2-3. – ISSN 1727-4893
1194776
  Колгушкина Н.В. Символ славянского мира. К 200-летию академика И.И. Срезневского // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 149-152. – ISBN 978-966-2530-21-6
1194777
  Павлюк Л. Символ та ідентифікація в політичному дискурсі мас-медіа // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 48-57


  У статті розглянуто сигніфікагттну варіативність і риторичні функції символу в масовій комунікації. Ідентифікаційна роль символу проаналізована в аспектах встановлення кордонів між культурними світами, соціального контролю та ідеологічної консолідації. ...
1194778
  Сніжко В. Символ та символізм // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С.176-180
1194779
  Сторожук А.П. Символ та смисл в філософських дослідженнях // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 69-71
1194780
  Дрешпак В. Символ у контексті соціально-психологічних методів державного управління // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 20-28.
1194781
  Бойко О. Символ у міжкультурній комунікації // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 13-22
1194782
  Огаренко Таїсія Символ у соціологічній теорії / Огаренко Таїсія, Скідін Леонід // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.169*182. – ISSN 1563-3713
1194783
  Лозинський О. Символ у структурі політичної ідентифікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.388-400. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1194784
  Рудяков П. Символ української радянської славістики
1194785
  Альбота С.М. Символ ФАВСТ у "Трагічній історії життя та смерті доктора Фавста" Крістофера Марло // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 6-9
1194786
  Афоніна О.С. Символ числа в творчості сучасних українських композиторів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 75-79. – ISBN 978-966-452-103-8
1194787
  Чорнолоз С. Символ Швеції на ім"я Сельма Лагерлеф // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 3. – С. 144-148. – ISSN 0130-321Х
1194788
  Рибчинська З. Символ як "текстова стратегія": поезія Якова Савченка в контексті естетичних пошуків "Музагету" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 276-287. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1194789
  Шекера Я.В. Символ як багатозначний образ у творчості Лі Бо / Я.В. Шекера, К.Г. Мурашевич


  Досліджено сутність символу як багатозначного образу в китайській поезії, а також специфіку функціонування традиційних і авторських символів у творчості відомого поета доби Тан Лі Бо The nature of symbol as the polysemantic image in the Chinese poetry ...
1194790
  Андрійченко Н. Символ як елемент поетики у М. Гоголя та Е. По // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 345-351. – ISBN 978-966-8847-84-4
1194791
  Демидюк Л. Символ як засіб організації художнього тексту (за романом Шавлюка "Мезозой")
1194792
  Демидюк Л. Символ як засіб організації художнього тексту. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 4. – С. 58-70. – ISSN 0042-9422
1194793
  Ніколаєнко В.М. Символ як засіб романтичного способу відображення в конкретно-реалістичному письмі Раїси Іванченко // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 90-95. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1194794
  Кремінська О.О. Символ як спосіб матеріалізації художнього світу у романі Р. Кіплінга "Кім" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 9
1194795
  Кошова І. Символ, колір, звук у поезії Тараса Шевченка "Тече вода з-під явора..." // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 343-358. – ISBN 978-966-920-140-9
1194796
  Терещук Е.И. Символдрама в комбинации с фармакотерапией при лечении панических расстройств // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2002. – № 8. – С.53-60
1194797
  Сорочук Л. Символи-обереги в елементах українського костюма як вияв художньої реалізації образного світу (на матеріалах фольклору) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-46. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання, що українське вбрання є однією із найважливіших національних ознак. Подано приклади, де описано символи-обереги народного вбрання на матеріалах українського фольклору. In article the question is covered that the Ukrainian clothes ...
1194798
  Кочубей М. Символи-образи України в творчості художника Юхима Михайліва // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 50-53
1194799
  Демків Б. Символи / Б. Демків. – К, 1968. – 56с.
1194800
  Снігирьова Л. Символи "вода", "вогонь", "вітер", "земля" в українських народних історичних пісня Х ХV - початку ХVІІІ ст. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 264-272


  В українських народних історичних піснях активно побутують цілі шари художньо-образних кодів, що проявляються у поетичних символах вода, вогонь, вітер, земля. Саме вони стали об’єктом аналізу у даній статті. In the Ukrainian folk historical songs ...
1194801
  Гречило А. Символи адміністративно-територіальних утворень на українських землях під румунською окупацією в 1918-1940- роках // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 250-255. – ISSN 2223-1196
1194802
   Символи Батьківщини. – К, 1986. – 287с.
1194803
  Слободянюк М. Символи Бережан у військовій символіці // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 556-561
1194804
  Однороженко О. Символи волі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 20 (133). – С. 52-53. – ISSN 1996-1561


  Від часів гетьманування Івана Мазепи в символіку закладалися заклики до унезалежнення України.
1194805
  Бабкова Н. Символи гетьманської елекцїї та українсько-російські відносини 60-90-х pp. XVII ст // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 34-39. – ISSN 1998-4634
1194806
  Хилюк Д.В. Символи двоемирия в лирике Ф.К. Сологуба // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 170-177. – ISBN 966-581-590-3
1194807
  Дрешпак В. Символи державної влади і символи державного управління: спільне та відмінне // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 3-10.
1194808
  Гуріна А.В. Символи колективного несвідомого в культурі усної традиції // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 101-110. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1194809
  Дудченко М.М. Символи кольору у структурі назв художніх творів англійської і американської літератури / М.М. Дудченко, А.А. Медвідь // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 42-49. – ISSN 2077-804X


  Стаття присвячена аналізові семантики колірних знаків як складової заголовків художніх творів англ. і амер. літератури. Знання семантики необхідне для розуміння їх ідейної спрямованості і авторського задуму, що є важливим для правильного сприйняття ...
1194810
  Федорук О. Символи мистецького духу подружжя Сіробабів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.20-21. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1194811
  Гречило А. Символи нових незалежних держав // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис / Мін. культури і мистецтв України. – Київ, 1999. – № 1. – С.166-172
1194812
  Гречило А. Символи нових незалежних держав // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.134-141. : Фото. – ISSN 0131-2685


  [Геральдика нових незалежних держав СНД.]
1194813
  Лазер Т.В. Символи природи як основа образної складової концепту смерть малої прози Луїджі Піранделло // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 107-111
1194814
  Шемета Ю. Символи студентського навчання Університету св. Володимира: перо, папір, чорнило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 49-52. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто маловивчену частину повсякдення Інституту казеннокоштних студентів Імператорського університету Св. Володимира (1834-1858), що має практичне значення. Проаналізовано види і якість паперу, якими користувалися студенти - білий, цупкий, для ...
1194815
  Лук"янець О.О. Символи та знаки в телевізійній рекламі мобільних операторів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 131-138


  У статті розглядаються основні особливості використання символів і знаків у телевізійній рекламі операторів мобільного зв"язку, а також їхній вплив на підсвідомість користувачів. Символи та знаки в телевізійній рекламі мобільних операторів. In the ...
1194816
  Федорук О. Символи творчої віри: Олекса Захарчук // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 193-199. – ISBN 966-8613-25-2
1194817
  Цуркан І. Символи троянди у творчій уяві Олександра Олеся та європейських символістів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 183-191. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1194818
  Безп"ятчук Ж.І. Символи у висвітленні Євромайдану німецькими друкованими ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 56-61. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1194819
  Міщенко І.І. Символи у роботах українських митців 1990–2000-х років // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 240-246
1194820
   Символи України кріз віки - обереги держави та народу // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 39). – С. 12-13
1194821
  Гречило А. Символи українських земель у складі монархій Габсбургів та Романових // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 302-309. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
1194822
  Кононенко В. Символи української мови / Віталій Кононенко; Мін-во освіти України; Акад. педагогічних наук України. – Івано-Франківськ : Плай, 1996. – 272с. – ISBN 5-7763-4293-7
1194823
  Толочко Л. Символи української національної культури в образотворчому мистецтві (мак, соняшник, барвінок, тополя) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 166-175. – ISSN 0869-3595
1194824
  Телеуця В.В. Символи фольклору як засіб вербалізації відчуттів // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 253-260


  У статті на матеріалі фольклору ми розглядаємо мовні одиниці (символи) зі значенням кольору та похідні як словесні форми складних мисленнєвих процесів, що включають синестетичні порівняння, трансформують фонові знання комуніката. В статье на ...
1194825
  Ковальчук Г. Символи центру в просторовій побудові календарних обрядів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 93-98. – Бібліогр.: С. 98
1194826
  Хавкіна Л.М. Символи як універсальний засіб кодування рекламної ідеї: міфологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 100-105


  Стаття присвячена дослідженню символізації як універсальної категорії рекламного креативу, визначенню основних типів і функціональних різновидів символів у сучасній українській рекламі. The article is devoted to study of symbolisation as a universal ...
1194827
  Бычков В.В. Символизация в искусстве как эстетический принцип // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 81-90. – ISSN 0042-8744
1194828
  Уваров Л.В. Символизация в познании / Л.В. Уваров. – Минск, 1971. – 128с.
1194829
  Белый А. Символизм : кн.ст. / А. Белый, 1910
1194830
  Рабинович В.Л. Символизм в западной алхимии и традиция Ибн-Рушла / В.Л. Рабинович. – Москва, 1971. – 27с.
1194831
  Момотов В.В. Символизм в средневековом праве как первоначальный этап формирования права // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.14-20
1194832
  Исупов К.Г. Символизм в трех измерениях // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 151-166. – ISBN 966-72-77-79-8
1194833
  Столяров-Суханов М.Н. Символизм и Леонид Андреев, как его представитель / Ст.-Суханов. – Киев : Тип. Петра Барского, 1903. – 26 с.
1194834
  Белый А. Символизм как миропонимание / А. Белый. – Москва : Республика, 1994. – 528с. – (Мыслители XX века). – ISBN 5-250-02224-3
1194835
  Газов-Гинзбург Символизм прасемитской флексии. О безусловной мотивированности знака / Газов-Гинзбург. – М., 1974. – 122с.
1194836
  Михельсон О.К. Символизм религиозных традиций Востока в глубинной психологии К.Г. Юнга // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 19-25. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1995-0055
1194837
  Шевченко В.В. Символизм физики // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 58-70. – ISSN 0236-2007
1194838
  Дампилова Л.С. Символика "черных всадников" в шаманских песнопениях бурят // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 117-123. – ISSN 0869-5415
1194839
  Бойко О. Символика белого цвета в романе А.М. Ремизова "Пруд" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 193-197. – ISBN 978-617-689-129-1
1194840
  Хрулев В.И. Символика в прозе Леонида Леонова / В.И. Хрулев. – Уфа, 1992. – 86 с.
1194841
  Шама И.Н. Символика в характерологическом контексте: оригинал и перевод (на материале новеллы В. Ирвинга "Rip Van Wiinkle") // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 214-219. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
1194842
  Новикова М.А. Символика в художественном тексте : (на материале "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Н.В.Гоголя и их английских переводов): Учеб. пособ. для студ. / М.А. Новикова, И.Н. Шама; МОУ. Ин-т содерж. и методов обучения; Запорож.ГУ; Симфероп.ГУ. – Запорожье : Верже, 1996. – 173с. – ISBN 5-7763-2669-9
1194843
  Лиденкова О.А. Символика города в английской и белорусской литературной баладе // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 60-63. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1194844
  Шама И.Н. Символика границы в топографии завязки романа С. Кинга "The Tommyknockers" в оригинале и переводе // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 219-222. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
1194845
  Чумакова Т.В. Символика животных в христианской культуре // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 3 (май-июнь). – С. 93-104. – ISSN 0236-2007
1194846
   Символика и традиции в деятельности вузовских музеев : (очерки о деятельности музеев истории высших учебных заведений г. Харькова) / Под общ. ред. В.И. Астаховой; Главное управление образования и науки Харьковской областной гос администрации. Ассоциация вузовских музеев Харькова. Харьковский гуманитарный ун-т " Народная украинская академия". – Харьков : НУА, 2008. – 72с. – ISBN 978-966-8558-78-8
1194847
  Тоичкин Д. Символика и эпиграфика клинкового оружия XV-XIX вв.: классификация, содержание, атрибуция // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2010. – № 3 (41), март : Выбор оружия. – С. 76-81
1194848
  Ван Е. Символика красного цвета в русском языке // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во " Спутник+". – Москва, 2013. – № 2 (65). – С. 39-43. – ISSN 1684-2618


  Книга является литературоведческим исследованием последних лет жизни великого русского поэта М.Ю.Лермонтова, его писательского и живописного творчества. В ней изложена ретроспектива гибели гения, строго основанная на документальных источниках. Версию ...
1194849
  Докукин А.Д. Символика круга в любовных гаданиях белорусов (на материале Светлогорского района Гомельской области) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 253-256
1194850
   Символика культов и ритуалов народов зарубежной Азии. – М, 1980. – 208с.
1194851
  Кривонос В.Ш. Символика места во втором томе "Мертвых душ" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 34-41. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 2). – ISSN 0321-1711
1194852
  Веденська В.Т. Символика орнаментальних мотивів у декорі давньоруських храмів Києва Х - ХІІ ст. // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.57-63. – ISBN 966-7671-23-2
1194853
  Чудова Т.И. Символика пищи в контексте свадебной обрядности коми (зырян) // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2011. – № 3 (47). – С. 128-134. – ISSN 1563-0102
1194854
  Белогорская Л.В. Символика романа А. Грина "Блистающий мир" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2012. – № 1. – С. 16-27
1194855
  Белогорская Л.В. Символика романа А. Грина "Блистающий мир" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 1 (43). – С. 16-21
1194856
  Снитко Е.С. Символика русской и китайской сказки: этнолингвистический аспект // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 184-191. – ISBN 966-8906-05-5
1194857
  Седова О.В. Символика цвета в буддизме // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 146-157. – ISSN 0042-8779


  Каждый из пяти священных цветов буддизма соотносится с первоэлементами-стихиями: красный - огонь, желтый - земля, синий - вода, зеленый - воздух. Белый же, как синтез всех цветов, заключает в себе возможность проявиться всем элементам.
1194858
  Татарин С.М. Символика цвета в лирике Сергея Есенина
1194859
  Петров А.М. Символика цветообозначений в русских духовных стихах // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 25-35. – ISSN 0130-9730
1194860
  Вартанов Ю.П. Символика чисел в Библии. / Ю.П. Вартанов, А.М. Волженская. – Санкт-Петербург, 1992. – 14с.
1194861
  Болсуновский К.В. Символика эпохи неолита, с таблицей рисунков / К.В. Болсуновский. – Киев : Типо-литография "Прогресс", 1908. – 15 с.
1194862
  Станкевич А. Символико-аллегорический компонент в свадебных песнях Гомельщины // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 283-288
1194863
  Кириллова О.А. Символистский кинотекст Александра Блока // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 73-77. – ISSN 2073-9702


  Творчість (символістська) і жизнетворчество (декадентське) Олександра Блока в радянському/російському кінематографі утворює єдиний кінотекст, цілісний і розгалужений. Про зверненнях до блоковскім темам в кіно - лекція Ольги Кирилової. Творчество ...
1194864
  Пискунова С.И. Символистский роман: Между мимесисом и аллегорией // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 3-16. – ISSN 0130-9730
1194865
  Войшвилло Е.К. Символическая логика / Е.К. Войшвилло. – Москва, 1989. – 149с.
1194866
  Беркли Э. Символическая логика и разумные машины / Э. Беркли. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 260с.
1194867
  Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 2 (116). – С.90-105. – ISSN 0321-2017
1194868
  Пионтек Б. Символическая функция польских и русских идеологем как проблема сопоставительного анализа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 66-75. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1194869
  Бабайцев А.В. Символические "портреты" современной российской политики // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 32-41. – ISSN 0132-1625
1194870
  Аблямитова Лейла Символические аспекты национального крымскотатарского костюма в свадебном обряде // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 24-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1194871
  Аблямитова Л. Символические аспекты национального крымскотатарского костюма в свадебном обряде // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 24-31. – ISSN 0130-6936
1194872
  Гомбрих Э. Символические образы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 7. – С.139-148. – ISSN 0042-8744
1194873
  Бабко Валерий Алекссевич Символические образы в идейно=художественной системе стихотворений поэтов русского романтизма (В.А.Жуковского, Е.А.Баратынского) : Автореф... канд. филолнаук: 10.01.10 / Бабко Валерий Алекссевич; Тбилисск. гос. пед. ин-т им А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1979. – 26л. – Бібліогр.:с.18-19
1194874
  Прожогина И.М. Символические свойства гласных русского языка с точки зрения студентов-китайцев // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 244-253


  В статье излагаются и анализируются результаты эксперимента по выявлению символических свойств русских гласных по аксиологической шкале среди китайских студентов, изучающих русский язык. Выяснилось, что студенты базового и продвинутого уровней владения ...
1194875
  Горбовская С.Г. Символический "пейзаж души" в поэзии П. Верлена // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 10-17. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1194876
  Климов В.Ф. Символический метод расчета цепей переменного тока / В.Ф. Климов. – Москва, 1967. – 92 с.
1194877
  Столярова И.В. Символический смысл заголовка в прозаическом дискурсе (Т. Толстая "Легкие миры") // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 52-55. – ISSN 2307-4558
1194878
  Караменов Н. Символический смысл растений в поэзии Фредерико Гарсиа Лорки // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 2. – С. 37-40.
1194879
  Яковлева О.В. Символическое значение зерна в контексте украинского и русского свадебного обряда // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 57-60. – ISSN 2307-4558
1194880
  Мисюров Д.А. Символическое моделирование в России : трансформации " имперско-советско-президентской" модели // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 3 (111). – С.125-135. – ISSN 0321-2017
1194881
  Романенко В.А. Символическое пространство романа А.С. Грина "Золотая цепь" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (12). – С. 151-162. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1194882
  Ружицкий И.В. Символическое употребление слова в произведениях Ф.М. Достоевского // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2008. – № 1 : Грамматика. – С. 58-63. – ISSN 1811-1629
1194883
  Бритвин Д. Символізація і десимволізація у лінгвопроетиці маргінальності (на матеріалі французької прози ХХ століття)


  Робиться спроба доведення художньої продуктивності застосування лінгвопоетичних засобів символізації та десимволізації у зображенні маргінальності у французьких романах ХХ століття. The article tries to prove the productivity of implementing poe tical ...
1194884
  Кошелюк О.В. Символізація містичного: психоаналітична інтерпретація оніричного тексту // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – С. 36-42. – Бібліогр.: Літ. : С. 42; 10 назв
1194885
  Андросова Д.В. Символізація оперного симфонізму у фортепіанних сонатах Р. Вагнера // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 106-110. – ISSN 2312-4679
1194886
  Дьяченко А.С. Символізація смерті в контексті культурогенезу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 142-144
1194887
  Костюк М.М. Символізація теми мистецтва та творчості в поезії французьких символістів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 197-203


  Досліджуються лінгвістичні особливості символів та образів, які реалізують тему творчості та мистецтва в поетичних текстах французьких символістів кінця XIX - першої половини XX ст. Виявлені традиційні та індивідуально-авторські значення символів та ...
1194888
  Крючков Г.Г. Символізація фонографічного письма // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 225-230


  Статтю присвячено використанню та взаємодії графічних засобів, літерних і нелітерних комплексів, які виконують різні функції, наприклад символів, і які використовуються у фонографічному письмі. Статья посвящена использованию и взаимодействию ...
1194889
  Щербина Ю.С. Символізація цінностей у побудові політичної реклами // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 161-163
1194890
  Бур"ян О. Символізм // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 144-150. – ISSN 0130-321Х


  Символізм. значення та характерні риси течії
1194891
  Костенко К.С. Символізм в архітектурі Антоніо Гауді // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 80-83
1194892
  Вернослова А.В. Символізм в естетиці Тибету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 272-273. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1194893
  Стоян С.П. Символізм візуального образу в філософських концепціях Е. Кассірера та С. Лангер: культурний контекст // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 52-55


  У статті здійснюється аналіз філософсько-культурологічних концепцій Е. Кассірера та С. Лангер у контексті образотворчого символізму. У ХХ ст. спостерігається активізація уваги до питання символічної основи людської культури. Погляди Кассірера постають ...
1194894
  Вежневець І.Л. Символізм віршів П. Елюара у камерно-вокальних творах Франсиса Пуленка // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 165-170. – ISSN 2312-4679
1194895
  Болгова Т. Символізм зоонімів із значенням "кінь" у німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 26-29. – ISBN 966-581-295-5
1194896
  Гатальська С.М. Символізм і проблема візуалізації культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Ця стаття присвячена дослідженню символізму як явища культури.
1194897
  Носенок Б.Е. Символізм музичної фрази Вентейля в романі "На сванову сторону" М. Пруста // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 106-109
1194898
  Стоян С.П. Символізм образотворчого мистецтва первісності як резервуар кодів європейської культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 117-119
1194899
  Єрмоленко Л.Ю. Символізм піктографічних та ідеографічних написань


  Досліджується питання структури символізму та його ролі в розвитку суспільної свідомості. Символи розглядаються як елементарні піктографічні й ідеографічні зображення (предметні або схематизовані) та як елементи свідомих і несвідомих структур людської ...
1194900
  Крючков Г.Г. Символізм піктографічних та ідеографічних написань / Г.Г. Крючков, Л.Ю. Єрмоленко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 104-109. – ISBN 966-581-295-5
1194901
  Петрик В.В. Символізм подвійності в мистецтві і символічній філософії // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 90-98
1194902
  Привалова С. Символізм поезії Богдана-Ігоря Антонича


  У статті порушується проблема застосування образної символіки у поезії Б.-І. Антонича, а саме: образу сонця, неба, місяця, зорі, кола, землі
1194903
  Любченко О. Символізм православної свідомості: психологічний аспект // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.97-102
1194904
  Зіневич В.В. Символізм світу речей у "Великому Гетсбі" Ф.С. Фіцжеральда та "Старшому боярині" Т. Осьмачки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 180-189. – ISBN 966-581-388-9
1194905
  Яценко Т. Символізм у світовій художній літературі
1194906
  Яценко Т. Символізм у світовій художній літературі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 1 : Символізм у поезії та живописі. – С. 6-10
1194907
  Толкачова Н.Є. Символізм у середньовічному руському праві як засіб об"єктивізації звичаєво-правових інститутів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 5-13. – (Правознавство ; Вип. 365)
1194908
  Полікарпов В.С. Символізм у фізиці / В.С. Полікарпов. – Х, 1974. – 156с.
1194909
  Гач Н.О. Символізм флори в афро-американській поезії: лінгвокогнітивний аспект дослідження // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 83-85. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Статтю присвячено лінгвокогнітивному аналізові афромериканської поезії з огляду на актуалізацію у ній символічного значення номінативних мовних одиниць на позначення рослин. Автором визначено поняття символу і окреслено його функції у поетичному ...
1194910
  Артемчук О. Символізм явищ і речей як спосіб репрезентації національного культурного коду у творчості сучасної китайської письменниці Сюй Сяобінь (на матеріалі оповідання "М"янмарський нефрит")


  У статті зроблено спробу з"ясувати особливості використання різноманітних засобів вираження національного культурного коду у творчості сучасної китайської письменниці Сюй Сяобінь на матеріалі оповідання "М"янмарський нефрит". Розглядаються такі засоби, ...
1194911
  Василенко Ю.В. Символізм як "конкретна метафізика" у філософії П.Флоренського : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Василенко Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1194912
  Василенко Ю.В. Символізм як "конкретна метафізика" у філософії П.Флоренського : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Василенко Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 224 арк. – Бібліогр.: арк. 194-224
1194913
  Стоян С.П. Символізм як феномен європейського образотворчого мистецтва: культурний контекст : дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Стоян Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 416 арк. – Бібліогр.: арк. 374-416
1194914
  Стоян С.П. Символізм як феномен європейського образотворчого мистецтва: культурний контекст : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Стоян Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 46 назв
1194915
  Стоян С.П. Символізм як художній напрям: філософсько-культурологічний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 153-155
1194916
  Булах М.Б. Символізований перифраз в українських медіа як вияв культурної свідомості соціуму: Софія Київська // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 62-72. – ISSN 2311-2697
1194917
  Ткачук В. Символіка антимінсу як дару у православній церкві XVII-XVIII ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 10-18. – ISSN 1998-4634
1194918
  Супрун О. Символіка Богородиці і поетика бароко // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 438-444. – ISBN 966-76-31-01-Х
1194919
  Матушек Олена Юріївна Символіка Богородиці у метатексті барокової літератури : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.01 / Матушек Олена Юріївна; Харків. держ. ун-тет. – Харків, 1999. – 19л.
1194920
  Орличенко О.В. Символіка в іспанському та українському текстах Біблії / О.В. Орличенко, Л.С. Остаперко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 369-375


  Стаття фокусує увагу на багатстві символіки кольору в перекладах Біблії (невичерпного джерела багатьох фразеологізмів та афоризмів) – іспанською та українською мовами. Статья фокусирует внимание на богатстве символики цвета в переводах Библии ...
1194921
  Овчаренко А.Г. Символіка в картині Сальвадора Далі "Постійність пам"яті" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 170-172. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1194922
  Кравченко-Дзондза Символіка в образній системі західноукраїнської прози // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 113-120. – ISSN 2411-4758


  У статті розглядається символіка в її конструктивних взаємозв’язках і смислотворчих функціях у межах образної системи. Дослідження символіки є одним із провідних завдань сучасної лінгвопоетики. Виявлено риси символіки західноукраїнських ...
1194923
  Квак А.І. Символіка вогню і води в українському фольклорі та творчості Т.Г. Шевченка // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 3. – С. 116-121. – (Серія "Філологічні науки")
1194924
  Телеуця В. Символіка гарбуза у контексті весільного обряду Подунав"я // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 272-277.


  Символіка гарбуза в контексті весільного обряду Подунав"я. Стаття присвячена аналізу одного з аспектів символіки як складової весільного і комплексу Подунав "я. Аналізується образ-символ гарбуза в контексті і регіональної семантики. ...
1194925
  Троцан Д. Символіка дороги в традиційних українських обрядах народження та хрестин / Дарина Троцан // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 118-125


  У статті розглядаються звичаї та вірування, пов"язані з дорогою в сімейній обрядовості українців на прикладітрадиційних обрядів народження та хрестин. Досліджується символіка дороги та пов"язані з нею уявлення про долю людини. В статье рассматриваются ...
1194926
  Грицюк О. Символіка жіночого волосся в традиційних віруваннях та обрядах українців / О. Грицюк, І. Ігнатенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 23-29. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається трансформація символіки жіночого волосся крізь призму змін релігійних та суспільних систем на прикладі відомого весільного обряду розплітання коси та одягання нареченій головного убору. В статье рассматривается трансформация ...
1194927
  Гуцул Л.І. Символіка жовтого кольору в малій прозі В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 173-177. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1194928
  Стопнюк Л. Символіка жовтого кольору у романі В. Барки "Жовтий князь" // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 116-117
1194929
  Лихачова О.А. Символіка загальних назв у новелі Гр.Тютюнника "Три зозулі с поклоном" // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 97-101
1194930
  Тупчієнко Микола Символіка залізних виробів у захисних обрядах від грози в традиційній культурі українців // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 13-21. – ISSN 0130-6936
1194931
  Кушнір І. Символіка землі в руслі натюризму К. Лемоньє (роман "У свіжому серці лісу") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 244-253. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
1194932
  Троцан Д. Символіка зустрічі в традиційних уявленнях українців // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 314-316. – ISBN 978-966-623-745-6
1194933
  Марчук Г. Символіка імені та безіменності в образній структурі сатиричного тексту Стефана Коваліва // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 119-124. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1194934
  Шама І.М. Символіка імені: труднощі перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 492-495. – ISBN 966-7890-03-1
1194935
  Шама І.М. Символіка імені: труднощі перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1194936
   Символіка інтер"єрних елементів в українському народному житлі: вікна, поріг, двері / В.С. Єгорова, О.Р. Живиця, О.Р. Сізова, І.О. Ведмеденко // Строительство, материаловедение, машиностроение : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепр, 2017. – Вып. 99. – С. 65-70. – (Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития). – ISSN 2415-7031
1194937
  Марчак Т.А. Символіка й таємничість "Блакитного роману" Гната Михайличенка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 83-87. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1194938
  Гуляк А. Символіка керамічного виробу в аспекті синтезу мистецтв (на матеріалі сучасної української поезії) / А. Гуляк, Н. Науменко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 232-240. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1194939
  Малієнко А. Символіка кольорів у творчості М.В. Гоголя та ії порівняння із тлумаченням кольорів в українській народній традиції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 175-179
1194940
  Гуменюк І. Символіка кольоропозначень у складі фразеологічних одиниць для вираження концепту емоцій // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 30-35. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1194941
  Федосій О.О. Символіка кольору в новелістиці Людмили Тарнашинської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 394-400. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розкривається специфіка основи аналізу новелістичного доробку Людмили Тарнашинської, висвітлені особливості новітнього символотворення, зокрема у царині кольористики, яка є одним із концептуальних способів показу внутрішнього світу персонажа ...
1194942
  Огуй О.Д. Символіка кольору дорогоцінних каменів у середньовічній Західній Європі (на матеріалі літературних пам"яток) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 70-76. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1194943
  Петренко М.В. Символіка кольору і світлопозначення у романі Ф.С. Фіцджеральда "Великий Гетсбі" / М.В. Петренко, А.Г. Білова // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 176-178. – ISBN 978-966-921-000-5
1194944
  Науменко Н.В. Символіка кольору у повісті "Сорочинський ярмарок" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 200-204


  На основі образної структури повісті Миколи Гоголя "Сорочинський ярмарок" (1831) простежено функції колірної символіки, зокрема її значення для розуміння особливостей світогляду автора, осмислення ним традиційних українських культурних концептів
1194945
  Пазюк Н.В. Символіка кольору у поезії Миколи Вороного // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 120-124. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
1194946
  Філіпенко О. Символіка кольору у прозі Докії Гуменної // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 197-204. – ISSN 2312-6809
1194947
  Заболотська О. Символіка контакта у романі Г. Маркеса "Сто років самотності" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 92-98
1194948
  Гайдук С.Є. Символіка коня у європейському романтизмі (до характеристики романтичного бестіарію) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 137-145. – ISBN 966-72-77-79-8
1194949
  Савосько А.А. Символіка лабіринту у творчості Я. Коменського // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 216-218
1194950
  Сова А. Символіка лівівського пластового куреня "Лісові чорти" / А. Сова, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 30-34. – ISSN 1811-542X
1194951
  Павленко І.Я. Символіка ліричної пісні в записах Павла Чубинського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 75-89
1194952
  Завадська В. Символіка ложки у міфологічному світогляді слов"ян // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 105-120


  Ложка належить до тих предметів, що мають символічне й побутове використання, відповідно – й два семантичні плани: профанний та сакральний. Численний фольклорний та етнографічний матеріал демонструє зв"язок ложки з певною особою та використання її у ...
1194953
  Сузнель А. де Символіка людського тіла / Пер.с фр. З.П.Борисюк; Аннік де Сузнель. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 566с. – ISBN 966-7767-61-2


  Поєднання новітнього і арзаїчного підходів до осмислення людини.
1194954
  Малієнко А. Символіка малої прози Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 142-148
1194955
  Босик З.О. Символіка меду в контексті українського весілля // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-59. – ISSN 2226-3209


  У статті здійснено аналіз символіки меду, конкретизовано її зв’язок з ритуальною семіотичністю на ґрунті лімінальної магічно-ритуальної концепції архетипів у контексті українського весілля.
1194956
  Протченко О. Символіка мікрообразів у трилогії Ба Цзіня "Кохання" / О. Протченко, Н. Ісаєва // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 324-332


  У статті висвітлено особливості творення і функціонування мікрообразів у трилогії китайського письменника Ба Цзіня (1904-2005) “Кохання”. В статье рассматриваются особенности образования и функционирования микрообразов в трилогии китайского писателя ...
1194957
  Панченко Володимир Символіка містечок Буковини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 5 (130). – С. 16-18
1194958
  Горбатенко С.О. Символіка назв дерев у збірці Василя Стуса "Зимові дерева" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 293-298. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
1194959
  Винник К.В. Символіка назв повістей Б. Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами" / К.В. Винник, В.М. Ніколаєнко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 31-34. – (Філологічні науки ; № 1)
1194960
  Науменко Н.В. Символіка народних свят у ліриці Віктора Вовка : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С.315-319
1194961
  Чмир М. Символіка нарукавних знаків збройних сил ЗУНР-ЗОУНР 1918-1919 рр. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 308-328
1194962
  Рудницька А. Символіка нескінченності: аломотивна парадигма фольклорного інтертексту // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 130-137


  Дослідження ґрунтується на дослідженні процесів семіозису, властивих фольклорному тексту. Смисловий синкретизм розглянуто на прикладі символу нескінченності, з яким пов’язані смисли першоматерії; плодючості; початку й кінця усього сущого на Землі; ...
1194963
  Дем"янова Н. Символіка образів в українському живописі (на прикладі теоморфних, антропоморфних і ззморфних зображень) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 152-155. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
1194964
  Циховська Е.Д. Символіка образів поезії Леопольда Стаффа // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 92-98. – ISBN 978-966-188-046-6
1194965
  Цепкало Т. Символіка образу місяця в поезії Івана Драча // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 176-183. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1194966
  Кучерук О. Символіка Організації українських націоналістів // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-27. – ISSN 1811-542X
1194967
  Нікішенко Ю.І. Символіка орнаментальних комплексів // Софія : Культурологічний журнал / Інститут гуманітарних досліджень. – Київ, 2005. – № 4. – С.76-91
1194968
  Хорунжа Г. Символіка орнаментального оздоблення світських архітектурних пам"яток Львова другої половини XVI- першої половини XVII ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 912-918. – ISSN 1028-5091
1194969
  Ковтун Т.В. Символіка першоелементів буття та її відображення в казковому дискурсі східних слов"ян // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 82-86. – ISBN 966-581-373-0
1194970
  Панченко Володимир Символіка повітових міст Буковини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 3 (128). – С. 22-24
1194971
  Ткаченко О. Символіка поеми І. Франка "Смерть Каїна" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-27. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Досліджується символіка поеми І. Франка "Смерть Каїна". Проаналізовано основні символи: Каїн, рай, сад, яблуко, серце, гора, дерево (дерево пізнання і дерево життя), місто тощо. The article is dedicated to study of symbols of "The Death of Cain" by ...
1194972
  Якімова С.Е. Символіка позначень кольору в іспанському та українському художньому текстах // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 234-241. – ISBN 978-617-7041-71-8
1194973
  Кудря Н Символіка просторових образів у повісті "Вертеп" Аркадія Любченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 231-237. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1194974
  Стельмах Х. Символіка простору у феміеістичній прозі (на матеріалі роману Я. Тешанович "Сирени") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 249-253.
1194975
  Проць С. Символіка ранньої поезії Казимежа Вежинського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 450-458. – ISBN 966-95452-4-3
1194976
  Маховська С. Символіка ритуального хліба (за матеріалами коровайного обряду на Поділлі)
1194977
  Перепльотчикова С.Є. Символіка роману "Христа розпинають знову" Н. Казандзакіса в перекладознавчому аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 101-107. – ISBN 966-581-295-6
1194978
  Тарасенко В. Символіка роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 116-124. – ISSN 2308-1902
1194979
  Шевченко Л.І. Символіка саду в ідеях постсоссюрівської лінгвістики (простір слова Ольги Кобилянської) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 3-11


  У статті в категоріях модерної лінгвістики аналізується семантика саду як взаємозалежність позначення, позначеного і суб"єкта висловлення
1194980
  Пономаренко О.В. Символіка світла у "Слові про Закон і Благодать" Іларіона Київського // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 32-34. – ISSN 2077-1800
1194981
  Пастушук Г. Символіка середньовічного блазня в семіотично-релігійному контексті "Бестіарію" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 211-219. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1194982
  Федотова Т. Символіка сонця у "Сонячній машині" Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 254-259. – ISBN 966-594-246-8
1194983
  Сова А. Символіка спортивного товариства "Україна" / А. Сова, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (63). – С. 19-21. – ISSN 1811-542X
1194984
  Примак Т.В. Символіка степу у творах О.Гончара // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 80-83. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
1194985
  Сергійчук В.І. Символіка суверенності - синьо-жовта / В.І. Сергійчук. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 79 с. – (Бібліотека українця ; 4 серія). – ISBN 5-7707-4660-2
1194986
  Дунець О. Символіка та семантичне навантаження червоної барви в українських народних колядках та щедрівках // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 659-665. – ISSN 1028-5091
1194987
  Мирошниченко В.В. Символіка творів М. Коцюбинського та засоби відтворення її в перекладі (на матеріалі англомовної та французької україніки) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 78-85. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1194988
  Махній М. Символіка тіла / М. Махній. – Чернігів, 1997. – 32с. – ISBN 966-533-029-2
1194989
  Матасова Ю.Р. Символіка тілесного у романі Ф. О"Коннор "Мудра кров" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 44-49
1194990
  Безкоровайна Л.Т. Символіка України / Любов Безкоровайна. – Київ : Фоліант, 2018. – 91, [1] с. : кольор. іл., фотоіл. – ISBN 978-617-7399-13-0
1194991
  Задорожний В. Символіка українського народного обряду сватання // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 88-100. – ISSN 2225-5095
1194992
  Уманець Д. Символіка флоролексем в українських народних піснях // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 4. – С. 141-146
1194993
  Телеуця В.В. Символіка фольклору Подунавья // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 263-269. – ISBN 978-966-188-046-6
1194994
  Сварич Н.З. Символіка художніх образів у поетичному контексті ранньої лірики Івана Андрусяка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 149-152. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті розглянуто основні образи ранньої лірики Івана Андрусяка, проаналізовано багатоплановість їх семантики, яка дає змогу повніше відтворити навколишній світ і внутрішній стан ліричного героя. The article focuses on the peculiar nature o f main ...
1194995
  Кравець О. Символіка художнього простору в творах Дж. Апдайка й М. Гоголя // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – С. 39-45. – ISSN 2075-1486
1194996
  Юрченко О.О. Символіка чисел в духовній культурі православного соціуму українських земель у XIV - початку XVIII століть : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Юрченко Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 267 арк. – Додатки: арк. 218-267. – Бібліогр.: арк. 207-217 та в підрядк. прим.
1194997
  Юрченко О.О. Символіка чисел в духовній культурі православного соціуму українських земель у XIV - початку XVIII століть : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Юрченко Оксана Олександрівна ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1194998
  Юрченко О. Символіка чисел в житті українського соціуму (XIV - XVII ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 50
1194999
  Нікітенко М. Символіка числа "4" у священних вимірах Великої Печерської церкви // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 12-24. – ISSN 0869-3595
1195000
  Шулінова Л.В. Символіка чорного кольору в мовотворчості Лесі Українки // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 55-62
<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,