Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1161116211631164116511661167116811691170(+10)В кінець >>
1162001
  Сталін Й.В. Про Велику Вітчизняну війну Радянського Союзу. / Й.В. Сталін. – Київ : Держполітвидав, 1952. – 198 с.
1162002
  Головко Т. Про велич і трагедію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 листопада (№ 201). – С. 7


  У Києві вперше видали три романи австрійського письменника Йозефа Рота.
1162003
   Про велич Т.Г. Шевченка, його значення та місце серед світових геніїв свідчать : [добірка висловів письменників і політичних діячів світу] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 240-243. – ISSN 0869-3595
1162004
   Про велич Т.Г.Шевченка, його значення та місце серед світових геніїв свідчать // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 240-243. – ISSN 0130-321Х
1162005
  Мацюк Галина Петрівна Про вербальну свободу, або про монографію Лесі Ставицької "Арго, жаргон, сленг. Соціальна диференціація української мови". - К.: Крити­ка, 2005.-464с. : [рецензія] // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 131-135. – ISSN 1682-3540
1162006
  Каменєва Ірина Про вереси в деталях // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 2. – С. 76-77 : фото
1162007
  Каменєва Ірина Про верески - детально! // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 38-41 : фото
1162008
   Про верифікацію переліку спеціальностей, з яких вищі навчальні заклади готові 2016 році здійснювати прийом здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра : лист Міністерства освіти і науки України від 18.01.2016 р. № 1/9-26 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 91


  Продовж. назви : "... (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної".
1162009
  Бунчук Б. Про версифікаційну особливість компонування поетичних добірок, ліричних циклів та книг віршів Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 6-24. – ISSN 2304-9383
1162010
  Бунчук Б. Про версифікаційну особливість компонування поетичних збірок Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 479-490
1162011
  Засенко П. Про весняне зілля // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 95-97. – ISSN 0208-0710
1162012
  Конончук Т. Про вечірні світанки Михайла Наєнка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 23 липня (№ 27). – С. 4


  Письменник, професор, лауреат Шевченківської премії Михайло Наєнко презентував літературно-художнє видання "Вечірні світанки: Берибіське Гуляйполе, "Від Києва до Лубен" і літературні візії".
1162013
   Про вжиття організаційних заходів із протидії розповсюдженню COVID-19 : лист Міністерства освіти і науки України від 12 жовтня 2020 р. № 1/9-575 1/9-430 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 3
1162014
  Поліщук В. Про взаємини Михайла Старицького та Бориса Грінченка (до історії одного конфлікту) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 52-70. – ISBN 978-966-920-067-9
1162015
  Піскун В.М. Про взаємини української держави та українців, що проживали на теренах колишньої Російської імперії (1917-1918 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 139-149. – (Українознавство ; Вип. 2)


  На документальній основі досліджується життя українців у колишній імперії, розкривається їх національно-патріотичні прагнення, потяг до України.
1162016
  Усаченко Л.М. Про взаємовідносини органів державної влади з неурядовими організаціями // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 180-184. – (0). – ISSN 2078-9165
1162017
   Про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО : Парламентські слухання, 23 жовтня 2002 року. – Київ, 2003. – 286с. – ISBN 966-96160-4-2
1162018
  Кавецький Р.Є. Про взаємовіношення біологічної, фізичної та хімічної форм руху матерії. / Р.Є. Кавецький, Є.В. Клпаков. – Київ, 1960. – 23с.
1162019
  Попович Л. Про взаємодію дієслівних категорій та часові форми в українській мові // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 47-58. – ISSN 2415-8208
1162020
  Кирилюк В.С. Про взаємодію еліпсоїдальної порожнини з еліптичною тріщиною, що перебувають під тиском, у пружному середовищі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 123-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута задача про взаємодію у пружній матриці еліптичної тріщини з тривісною еліпсоїдальною порожниною, які перебувають під внутрішнім тиском. Напружений стан у матриці представлено суперпропозицією збурених станів, викликаних порожниною та ...
1162021
  Голубовська І. Про взаємодію мови, мислення та свідомості в контексті когнітивного підходу в лінгвістиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  У діахронній перспективі розглядаються складні взаємозв"язки між мовою, мисленням, свідомістю та пізнанням. Особливий акцент робиться на висвітленні сучасного стану проблеми в русло ідей когнітивної лінгвістики. У контексті "когнітологічного" розуміння ...
1162022
  Колесник В.В. Про взаємодію моралі і права в правовій теорії Л. Фуллера / В.В. Колесник, М.І. Неліп // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 111-113. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються питання взаємодії моралі і права, інтерпретації у праві, особливості дослідження проблем поліцентричного характеру правової системи США, що знайшли відображення в концепції видатного діяча Гарвардської школи права США Л. ...
1162023
  Ситник О.І. Про взаємодію науково-технічного прогресу і культури // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 14-18. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Досліджуються форми та сфери впливу НТП на культуру. Розглядається співвідношення культури і цивілізації.
1162024
  Вєчканова О.О. Про взаємозв"язок громадянського суспільства і держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 273-274. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1162025
  Харазішвілі Ю. Про взаємозв"язок дефіциту бюджету та макроекономічних показників в Україні / Ю. Харазішвілі, О. Любіч // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 31-40. – ISSN 0131-775Х
1162026
  Кобзистий П.І. Про взаємозв"язок радіолокаційних характеристик грозових та зливових осередків у степовій зоні України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 39-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 23)
1162027
  Ткачук В. Про взаємозв"язок умов розвитку особистості злочинця та його протиправної поведінки // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 84-89.
1162028
  Шерстенников Ю. Про взаємозв"язок фондоозброєності та обсягів виробництва : управління економікою: теорія і практика / Ю. Шерстенников, Л. Ромащук // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 10 (575). – С. 36-40 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0131-775Х
1162029
  Кислюк В. Про вибір матеріалу підкладки для створення резонансних детекторів міліметрового діапазону на основі гратки джозефсонівських контактів / В. Кислюк, О. Прокопенко, О. Пустильник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-32. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив діелектричної підкладки на властивості резонансних детекторів міліметрового діапазону з джозефсонівськими контактами, що інтегровані в мікросмужкову лінію. Визначено оптимальні параметри підкладок на основі кремнію для побудови таких ...
1162030
   Про вибір нових вихідних пунктів станцій спостережень / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, М. Трегуб, О. Янкін // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 36-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1819-1339
1162031
  Головцин В.М. Про вибір параметрів для кривих без інтерпретації / В.М. Головцин, 1954. – 161-173с.
1162032
  Головцин В.Н. Про вибір параметрів для кривих ВЕЗ при інтерпретації // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 16-21
1162033
  Архангельський Ю. Про вибір форм власності в контексті економічної ефективності приватизації в Україні : Наукові дискусії / Ю. Архангельський, А. Алексєєв, О. Радзієвський // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 65-72 : Таб.2. – Бібліог. 25 назв. – ISSN 0131-775Х
1162034
   Про вибори в колишній Галичині, 1947. – 77с.
1162035
  Лаурінавічюс М. Про вибори в Литві і сценарії Путіна / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 9


  Розмова із старшим аналітиком Центру Східноєвропейських досліджень у Вільнюсі Маріусом Лаурінавічюсом: Якби не членство в ЄС і НАТО, то доля України також спіткала б і нас, можливо, навіть раніше...
1162036
  Богданов В. Про вибори в Національній академії наук України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 28 березня (№ 58). – С. 4
1162037
   Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим : Закон Укрїни. – Київ, 2002. – 27с.
1162038
   Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України (Із змінами, внесеними згідно із Законом №431-XIV (431-14) від 16.02.99, ВВР, 1999, №15, ст.85 ). – Київ, 2002. – 48с.
1162039
  Шулікін Д. Про вибори до НАЗЯВО і зарплати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24 грудня (№ 50). – С. 6. – ISSN 2219-5793
1162040
   Про вибори народних депутатів України від 18 жовтня 2001 року : (Із змінами, внесеними згідно із Законом №2977-ІІІ (2977-14) від 17.01.2002):Закон України. – Київ, 2002. – 127с.
1162041
   Про вибори партійних органів. – Київ : Партвидав, 1937. – 29 с.
1162042
  Тельман І.Г. Про вибори при царизмі / І.Г. Тельман. – Київ : Державне видавництво політичної літератури при РНК УРСР, 1939. – 62, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1162043
  Молотов В.М. Про виборчий блок комуністів з безпартійними / В.М. Молотов. – Київ, 1938. – 15с.
1162044
  Бурдиляк С. Про виборчу інтригу в Ірані / спілкувався Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 травня (№ 81). – С. 3


  "Соціально-економічна ситуація в країні - ахілесова п"ята Рухані на нинішніх президентських перегонах".
1162045
  Королюк В.С. Про вибрані роботи І.М. Коваленка : до 75-річчя від дня народження // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 9-12. – ISSN 0868-6904
1162046
  Биць І. Про вивільнення працівників // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 43 : 21 листопада. – С. 16


  "Як має відбуватися звільнення?, Як захистити свої трудові права та гарантії під час такого скорочення?". Роз"яснює головний спеціаліст Юридичного департаменту Міністерства соціальної політики України Ігор Биць.
1162047
  Бейдик О.О. Про вивчення еволюції рекреаційного освоєння Дніпра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 58-64. – Бібліогр.: 24 назви. – (Географія ; Вип. 22)
1162048
   Про вивчення іноземних мов у 2011-2012 навчальному році: методичні рекомендації // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 4 (50). – С. 3-9
1162049
  Євтушенко Раїса Іванівна Про вивчення історії у 2008/2009 навчальному році // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 6-12
1162050
  Клименко Н. Про вивчення новогрецької мови в Україні / Ніна Клименко // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 28-31
1162051
  Левітт М.М. Про вивчення плідності у комах в з"язку з деякими завданнями екології і практичної ентомології : (Попередній огляд) / М.М. Левітт. – [Київ], 1934. – С. 171-191
1162052
  Левітт М.М. Про вивчення плідності у комах в зв"язку з деякими завданнями екології і практичної ентомології : (Попередній огляд) / М.М. Левітт і С.П. Іванов // Насекомые - [Компакт - 252388]. – С. 171-191


  На с. [1] дарчий надпис: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову М. Левитт
1162053
  Євтушенко Раїса Іванівна Про вивчення правознавства у 2008/2009 навчальному році // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 14-16
1162054
  Передрій Ганна Про вивчення словозміни іменників 2 відміни // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 6 (663). – С. 2-5. – Бібліогр.: Літ.: с.54; 9 назв. – ISSN 0130-5263
1162055
  Сіплівий М.К. Про вивчення собівартості на підприємствах харчової промисловості // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 25-32. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Важнейшей теоретической работой на предприятиях пищевой промышленности является анализ себестоимости. При анализе себестоимости определяются показатели динамики себестоимости, выполнения планов по снижению себестоимости сводного показателя ...
1162056
  Бондаренко В.М. Про вигляд ч. в. множин з додатно визначеною формою Тітса / В.М. Бондаренко, М.В. Стьопочкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 11-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що ч. в. множина з додатно визначеною формою Тітса (тіп, тах)-еквівалентна ч. в. множині без циклів. Ключові слова: ч. в. множина, квадратична форма Тітса, (тіп, тах)-еквівалентність. We prove that a poset with positive definite Tits form ...
1162057
  Комарова О.В. Про вид Glycymeris pilosus (linne) merklin, 1955 з тортонських відкладів Придністров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 17-23 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
1162058
  Крайнікова Т.С. Про видавничий бізнес: компетентно і цікаво (З приводу виходу з друку підручника Миколи Тимошика "Видавничий бізнес Погляд журналіста, видавця, вченого") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 122-123


  The article touches the issue of the text-book of Mykola Tymoshyk "Publishing business: an opinion of journalist, publisher, scientist"
1162059
  Стефанський В.Л. Про видавничу діяльність Науково-дослідного інституту геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 1, вип. 1. – С. 7-24. – ISSN 2415-7848
1162060
   Про видавничу діяльність обласних бібліотек у 1980 році. – Київ, 1981. – 48 с.
1162061
  Грудницька М.С. Про видання Повного зібрання творів Тараса Григоровича Шевченка / М.С. Грудницька. – 3с. – Окр. відб.
1162062
  Білан А. Про видатного театрознавця і публіциста // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41. – ISSN 0868-9644
1162063
   Про видачу дублікатів дипломів доктора, кандидата наук та доктора філософії : наказ Міністерства освіти і науки України від 21.05.2015 р. № 562 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 2-3
1162064
  Іваненко Я. Про види адміністративних неюрисдикційних проваджень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 240-247. – ISSN 0132-1331
1162065
  Беляневич О.Т. Про види джерел господарського договірного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 46-56
1162066
  Лукашук І.І. Про види норм сучасного міжнародного права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 95. – (Серія права ; № 7)
1162067
  Берзін П.С. Про види протиправних діянь за Карним кодексом ФРН // Кримінальне правопорушення: національний та зарубіжний виміри : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24 травня 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Каф. кримін. права [та ін. ; редкол.: Є.Л. Стрельцов та ін. ; передм. С.В. Ківалова ; відп. за вип. Є.Л. Стрельцов]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 157-161. – ISBN 978-966-419-365-5
1162068
   Про виділення коштів для здійснення першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка склалася 4 грудня 2019 р. у Державному вищому навчальному закладі "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1330-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 31 грудня (№ 251). – С. 18
1162069
  Баїк О. Про видову характеристику суб"єктів податкових правовідносин в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 225-231. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1162070
  Філарет Про Видубицький монастир // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 40-41. – ISSN 0203-5863
1162071
   Про визнання і акредитацію програм // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 вересня (№ 38). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти надало вишам роз"яснення щодо визнання освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів акредитованими, а також - щодо акредитації освітніх програм освітньо-наукового ...
1162072
  Шаповал Ю. Про визнання і знання // Критика. – Київ, 2011. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 17-20


  Полеміку навколо ОУН і УПА та Степана Бандери.
1162073
  Ковальський Д.В. Про визнання недійним рішення, свідоцтва про право власності на нерухоме майно та договору купівлі-продажу // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 49-61
1162074
  Ковальський Д.В. Про визнання недійсним договору пайової участі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 43-47
1162075
  Колосов О. Про визнання недійсним патенту України на корисну модель // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 10-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1608-6422
1162076
  Ковальський Д.В. Про визнання недійсним та скасування рішення загальних зборів учасників товариства, визнання недійсними змін до Статуту товариства та зобов"язання державного реєстратора скасувати державну реєстрацію цих змін і доповнень // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 49-52


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1162077
   Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей : наказ Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 р. № 1432 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 98, 15 грудня 2017 року. – С. 182
1162078
  Ковальський Д.В. Про визнання права власності // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України ; голов. ред. Кравчук Г.А. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобкова А.Г., Боднар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 52-55
1162079
  Хомченков Д.М. Про визнання права державної власності на нерухоме майно // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 47-51
1162080
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров"я України від 06 червня 1996 року № 191/153 : наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров"я Українивід 13 лютого 2018 р. № 145/250 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 95


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров"я України від 06 червня 1996 року № 191/153 "Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти", зареєстрований в ...
1162081
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2013 року № 521/1041 : наказ Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2018 р. № 78/169 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 35, 4 травня 2018 року. – С. 132


  Втратив чинність, наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2013 року № 521/1041 "Про затвердження Типових нормативів для розробки штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових ...
1162082
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 02 вересня 2005 року № 506 : наказ Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2016 р. № 754 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 67, 2 вересня 2016 року. – С. 99-100


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 02 вересня 2005 року № 506 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної ...
1162083
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2013 року № 1260 : наказ Міністерства освіти і науки України від 25.02.2016 р. № 159 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 24, 1 квітня 2016 року. – С. 818


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2013 року № 1260 "Про затвердження Положення про Всеукраїнську студентську раду при Міністерстві освіти і науки України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 ...
1162084
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2002 року № 183 : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.01.2016 р. № 12 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 13 23 лютого 2016 року. – С. 175


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2002 року № 183 "Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними ...
1162085
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2002 року № 744 : наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 р. № 1015 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 90, 20 листопада 2015 року. – С. 202


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2002 року № 744 "Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів ...
1162086
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015 року № 67 : наказ Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2018 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 32, 24 квітня 2018 року. – С. 111


  Втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015 року № 67 "Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів".
1162087
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 31 грудня 2004 року № 4-ДСК : наказ Міністерства освіти і науки України 19 вересня 2016 р. № 1122 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 87, 11 листопада 2016 року. – С. 275-276


  "...наказ Міністерства освіти і науки України від 31 грудня 2004 року № 4-ДСК "Про затвердження Порядку державної реєстрації секретних завершених технологій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 січня 2005 року за № 105/10385".
1162088
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30 вересня 2004 року № 768/431/547 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 66, 22 серпня 2017 року. – С. 144
1162089
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30 вересня 2004 року № 768/431/547 : наказ Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2017 р. № 931/351 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 2


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30 вересня 2004 року № 768/431/547 "Про затвердження Положення про електронні наукові фахові видання", ...
1162090
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 грудня 2012 року № 1427 : наказ Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2020 р. № 689 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 42-43


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 грудня 2012 року № 1427 "Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних ...
1162091
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти України від 25 травня 1998 року № 188 : наказ Міністерства освіти і науки України від 28 травня 2020 року № 714 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 41


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 25 травня 1998 року № 188 "Про нормативні документи з фізичного виховання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 серпня 1998 року за № 500/2940".
1162092
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров"я України від 06 червня 1996 року № 191/153 : наказ Міністерства освіти і науки від 13 лютого 2018 р. № 145/250 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 26, 3 квітня 2018 року. – С. 136


  Втратив чинність, наказ Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров"я України від 06 червня 1996 року № 191/153 "Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти".
1162093
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2010 року № 298/519 : наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2017 р. № 628/1022 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 70, 8 вересня 2017 року. – С. 550


  "...втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2010 року № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у ...
1162094
   Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 247 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 36, 15 травня 2015 року. – С. 42-43
1162095
   Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство освіти і науки України від 03 серпня 2016 р. № 1267/921 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 69, 9 вересня 2016 року. – С. 136-137
1162096
   Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 09.09.2015 р. № 471/919 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 87, 10 листопада 2015 року. – С. 168


  "...втратили чинність: наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2005 року № 221/217 "Про затвердження Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил ...
1162097
   Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти України : наказ Міністерства освіти і науки України з від 24.03.2015 р. № 343 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 36, 15 травня 2015 року. – С. 169-170


  "... Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти України: від 05 липня 1995 року № 201 "Про внесення змін та доповнень до нормативних актів Міністерства освіти України, що регулюють трудові відносини", зареєстрований у ...
1162098
  Хомченков Д.М. Про визнання частково недійсним договору оренди земельної ділянки // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 56-59


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1162099
  Сидяченко Н. Про визначальні риси поета і поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 1/2 (1021/1022). – С. 294-300. – ISSN 0320 - 8370
1162100
  Сидяченко Н.Г. Про визначальні риси поета і поезії (на матеріалі: A. Franaszek . Milosz . Biografia .- Krakow, 2011. - 955 s.) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 319-326


  У статті йдеться про визначальні риси характеру поета Чеслава Мілоша, а також про визначальні риси його поезії: відкритої на іншого, глибоко змістовної в плані історичного досвіду, моральності і трансцендентності, такої, що допомагає людині «в ...
1162101
  Виноградов О.П. Про визначення води, вуглецю та азоту в організмах (комах) / О. Виноградов // Насекомые - [Компакт - 252388]. – С. 369-380


  На с. [1] Дарчий надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора на добрую память
1162102
  Виноградов О.П. Про визначення води, вуглецю та азоту в організмах (комах) / О. Виноградов // [Компакт 6 оттисков] / А.П. Виноградов. – С. 369-380
1162103
  Борисейко О. Про визначення динамічних коефіцієнтів електромеханічного зв"язку на згинних коливаннях круглої біморфної пластинки / О. Борисейко, Остапчук, І. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про згинні коливання круглого біморфного п"єзодиска. Визначено КЕМЗ для такого типу коливань за енергетичним критерієм і формулою Мезона. The problem of bend vibration of round piezoelectric bimorph disk was considered. ...
1162104
  Герцрікен С.Д. Про визначення енерегії утворення вакансій та їх відносної кількості в бінарних сплавах / С.Д. Герцрікен, Б.П. Слюсар, 1958. – [7] c. – Вирізка
1162105
  Щербань М.І. Про визначення ефективних опадів / М.І. Щербань, Ю.В. Садичко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 54-57 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 32)
1162106
  Шаповал Тетяна Про визначення конституційних гарантій суб"єктивних прав // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 35-40
1162107
  Дубовенко Ю.І. Про визначення контакту в модельному класi Сретенського // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1162108
  Гнатієнко Г.М. Про визначення міри схожості вподобань експертів / Г.М. Гнатієнко, Н.Б. Єпік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 159-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається проблема визначення міри схожості вподобань експертів у задачах прийняття рішень. Пропонуються формальні підходи до визначення міри схожості на основі аналізу підмножин, вибраних експертами за деякими однаковими для всіх критеріями з ...
1162109
  Дрішлюк А.І. Про визначення місця судового прецеденту в системі джерел цивільного права України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 72-76. – (Право. Економіка. Управління)
1162110
  Лавренюк В.І. Про визначення напружено-деформованого стану матриці з включенням методом граничних елементів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 27-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запропоновано новий підхід до розв"язання задач теорії пружності кусково-однорідних тіл методом граничних елементів. Підхід спирається на апроксимацію складових вектора переміщень на дискретизованих елементах як функцій двох змінних в локальній системі ...
1162111
  Ян Фудзян Про визначення нейтральної "серединної" площини двошарового пружного елементу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 125-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виведена формула для визначення положення нейтральної площини тонкого двошарового елементу з різними товщинами шарів і пружними характеристиками матеріалів шарів. Проаналізовано вплив товщин шарів і відношення їх пружних характеристик на положення ...
1162112
  Трофімова Л.В. Про визначення окремих понять, пов"язаних з фінансовою діяльністю держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 151-156
1162113
   Про визначення осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань : указ Президента України від 27.02.2016 р. № 69 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 7 (340), 3 березня 2016. – С. 38


  До складу комісії також включені представники КНУ імені Тараса Шевченка: Майданик Роман Андрійович - завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор (за згодою); Самохвалов Віктор ...
1162114
  Адаменко І.І. Про визначення параметрів потенціалу міжмолекулярної взаємодії з рівняння стану рідин / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 263-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  На прикладі відомого статистично обгрунтованого рівняння стану, виведеного для системи частинок, які взаємодіють за допомогою оберненого степеневого потенціалу (модель м"яких сфер), проаналізовані фактори, що впливають на точність визначення параметрів ...
1162115
  Шуйський Ю. Про визначення поняття "естуарій" в географії / Ю. Шуйський, Г. Вихованець // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 123-125. – ISBN 978-617-7069-36-1
1162116
  Прилуцький Р.Б. Про визначення поняття "корпорація" у правових системах України та США / Р.Б. Прилуцький, В.С. Шатило // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 55-61. – ISSN 2222-5374
1162117
  Мягченко М. Про визначення поняття "органи самоорганізації населеня" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.46-49. – ISSN 0132-1331
1162118
  Музика-Стефанчук Про визначення поняття "фінансова послуга": українсько-європейський аспект // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (06 червня 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – С. 53-55
1162119
  Колісник В. Про визначення поняття правового статусу національних меншин та його головних елементів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.28-35
1162120
  Самородницький П.Х. Про визначення предмета геометрії (філософський аспект) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
1162121
  Коронкевич О.І. Про визначення предмета математики
1162122
  Смирнов І.Г. Про визначення рівня туристичної конкурентоспроможності країн світу / І.Г. Смирнов, Т.І. Михайленко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 49-63
1162123
  Радутний О. Про визначення складу злочину, передбаченого ст. 231 КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 73-78
1162124
  Садова С. Про визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації України / Світлана Садова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 3 (33). – С. 29-33. – ISSN 1811-377X


  У статті проаналізовано досвід формування стратегічної Програми розвитку університетської бібліотеки та ступінь її впливу на ефективність роботи бібліотеки щодо впровадження інноваційних інформаційних технологій.
1162125
  Піцур Я.С. Про визначення теоретичного змісту поняття "ділове планування" / Я.С. Піцур, О.С. Сенишин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 5-13. – (Економічна ; Вип. 1)
1162126
  Кушнір Р.М. Про визначення усталеного термопружного стану багатошарових структур за високотемпературного нагрівання / Р.М. Кушнір, В.С. Попович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-47. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  На прикладі багатошарової пластини ілюструється методика визначення усталеного термопружного стану багатошарових структур за високотемпературного їх нагрівання внутрішніми джерелами тепла та складного (конвективного, променевого чи ...
1162127
  Литвин М.Ю. Про визначення фактичної площі земельної ділянки при проведенні приватизаційних робіт // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 177-179. – ISBN 966-631-331-6
1162128
  Латишева К.Я. Про визначення фундаментальних функцій звичайних однорідних лінійних диференціальних задач за допомогою способу моментів / К.Я. Латишева. – Київ
3. – 1937. – 58 с.
1162129
  Матишевський П.С. Про визначення хуліганства як злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 89-92. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  Статья содержит критические замечания к работам криминалистов, которые, определяя хулиганство и ограничения его от других преступлений, принимают во внимание только объективный критерий. Критерий определения хулиганства, а равно ограничения ...
1162130
  Бодрик О.Г. Про визначення часу негативного впливу шкідливих речовин, що потрапляють в атмосферу при аварійних ситуаціях / О.Г. Бодрик, Ф.О. Хворостяний, Г.В. Осипович // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 122-127. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянута задача прогнозування часу негативної дії шкідливих речовин при аварійних викидах.
1162131
  Пфейфер Г.В. Про визначник Вронського / акакд. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [2} с.
1162132
  Карупу О.В. Про викладання вищої математики англійською іноземним студентам НАУ в рамках програми "Вища освіта іноземною мовою" / О.В. Карупу, Т.А. Олешко, В.В. Пахненко // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 279-282. – ISBN 978-617-7021-58-1
1162133
  Терехов П.Г. і Потьомкін М.П. Про викладання географії в початковій школі дорослих / П.Г. і Потьомкін М.П. Терехов. – 2-е, переробл. – Київ, 1940. – 63с.
1162134
  Сабадаш Г.П. Про викладання географії в середній школі 5-7 кл. / Г.П. Сабадаш. – Київ, 1935. – 31с.
1162135
   Про викладання зоології в восьмирічній школі. – К, 1960. – 31с.
1162136
  Рашевський М.О. Про викладання комбінаторики у закладах вищої освіти // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 136-142. – ISSN 2413-1571


  Викладанню комбінаторики і формуванню комбінаторного мислення присвячено багато досліджень. Вивчалися питання методики введення основних понять комбінаторики у шкільному курсі математики. Дослідження стосувалися формуванню комбінаторних понять у ...
1162137
  Кальман Олександр Про викладання кримінології у вищих навчальних закладах України / Кальман Олександр, Лизогуб Богдан // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 53-57
1162138
  Карупу О. Про викладання лінійної алгебри та аналітичної геометрії англомовним студентам технічних інститутів НАУ / О. Карупу, Т. Олешко, В. Пахненко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 59-64. – ISSN 2413-1571
1162139
  Адегова Л.Я. Про викладання основ гомеопатії студентам медичного вузу / Л.Я. Адегова, Т.В. Євтушенко, В.В. Степура // [Матеріали] науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів "Актуальні питання: "Здоров"я і довголіття - фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження, комплементарні методи як здоровий спосіб життя" : 22-23 жовт. 2021 р. / "Актуальні питання: "Здоров"я і довголіття - фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження, комплементарні методи як здоровий спосіб життя", наук.-практ. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2021. – С. 52-54
1162140
  Травкін О. Про викладання предметів у Чернігівському колегіумі // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С.109-123
1162141
  Травкіна О. Про викладання предметів у Чернігівському колегіумі // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.16-32
1162142
   Про викладання української мови в початковій школі. – К., 1951. – 96с.
1162143
   Про викладання українськоої мови в У-УШ кл.. – К., 1960. – 52с.
1162144
   Про викладання фізики в середній школі. – Київ, 1935. – 20 с.
1162145
  Божик С. Про виклики для журналістики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26/27 квітня (№ 77/78). – С. 2


  Говоритимуть студенти з України та з-за кордону під час науково-практичної конференції у Львівському національному університеті. Чимало доповідей — на основі матеріалів "Дня"
1162146
  Собко І. Про виклики університетських музеїв // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 жовтня (№ 133/134)


  В Острозі відбувся тематичний форум.
1162147
   Про виключну (морську) економічну зону України : закон України від 16 травня 1995 року №162/95-ВР // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10 : Кодекс торговельного мореплавства України. – С. 163-177
1162148
   Про виключну (морську) економічну зону України : закон України від 16 травня 1995 року №162/95-ВР // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10 : Кодекс торговельного мореплавства України. – С. 163-177
1162149
  НаливайкоТ.В Про виключну юрисдикцію щодо права на володіння землею / НаливайкоТ.В, Н.М. Коритнюк // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 42-43. – ISBN 978-617-7272-11-2
1162150
  Орлов П. Про виконання в Україні різних систем амортизації / П. Орлов, С. Орлов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 38-44 : Табл.1. – Бібліогр.12 назв. – ISSN 0131-775Х
1162151
   Про виконання Міжгалузевої програми "Пізнай свою країну" : наказ Міністерства освіти і науки України від 25.02.2008 № 126 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 24-32. – ISSN 0130-8890
1162152
   Про виконання плану науково-дослідної роботи за 1968 рік. – Київ, 1969. – 36с.
1162153
   Про виконання постанови КМУ від 17 лютого 2021 року № 104 у закладах вищої, фахової передвищої освіти : лист Міністерства освіти і науки від 22 лютого 2021 р. № 1/9-93 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 78-79


  "Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби ...
1162154
   Про виконання програми спільної діяльності МОН України і НАПН України на 2014-2016 роки // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 3


  Відбулося засідання Президії НАПН України. Її учасники заслухали та обговорили інформацію першого віце-президента, в.о. головного ученого секретаря НАПН України Володимира Лугового про виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки ...
1162155
  Ляшенко О.І. Про виконання рішень загальних зборів І президії АПН України // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 27-30


  Представлен отчет о выполнении решений общих собраний АПН Украины и ее президиума за отчетный период. Научная сессия на тему: "Развитие педагогики и психологии в Украине".
1162156
   Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.02.08 р. №348-р "Про затвердження плану заходів з проведення додаткової імунізації населення проти кору та краснухи на 2008 рік" : лист Міністерства освіти і науки України від 19.03.08 № 1/19-159 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 13/14/15. – С. 95-96. – ISSN 0130-8890
1162157
  Полонська Н. Про виконання функцій МПО і ОМПЕ // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 3. – С. 23-25. – ISSN 1608-6422
1162158
  Мороз В.В. Про використання активних поверхонь для інтенсифікації процесу біологічного очищення стічних вод / В.В. Мороз, А.В. Громико, Г.С. Столяренко // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 24-28. – (Серія "Стан навколишнього середовища")
1162159
  Романчук С.П. Про використання археологічних матеріалів у історико-ландшафтних дослідженнях // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 88-94. – Бібліогр.: 11 назв
1162160
  Царик Любомир Про використання басейнового підходу для формування ефективної системи природокористування і охорони природи / Царик Любомир, Царик Петро // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 174-180 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
1162161
  Демчук Іванна Про використання в аграрному секторі рідких відходів виробництва мінеральних добрив / Демчук Іванна, Фоміна Наталія, Столяренко Геннадій // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 1 (113), січень - лютий. – Бібліогр.: 9 назв.
1162162
  Капленко Г.В. Про використання відомостей з історії України та історії української економічної думки в процесі викладання у вітчизняних вишах навчальної дисципліни "Адміністративний менеджмент" // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 162-165. – ISSN 2071-4653


  Згадуються вчені Університету Св. Володимира Є.Є. Слуцький, І.В. Вернадський.
1162163
  Кобзаренко П.В. Про використання гіпнозу в судовому пізнанні / П.В. Кобзаренко, Ю.О. Заіка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 83-86. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье показаны возможности использования гипноза для устранения стрессовой или гипнотической "блокировки" сознания свидетеля или потерпевшего и других лиц в целях получения новой информации о расследуемом преступлении и виновных лицах. Высказаны ...
1162164
   Про використання глобальних моделей EGM08 та EGG08 для визначення висот квазігеоїда на територію України / О.В. Кучер, О.М. Марченко, Д.О. Марченко, І.М. Заєць // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (79). – C. 13-17 : мал., табл. – Бібліогр.: 14 назв
1162165
  Костицький В. Про використання економічних моделей управління банками / В. Костицький, О. Шишовська // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1/2 (68/69). – С. 41-49. – ISSN 2413-743X
1162166
  Вадньов Д.О. Про використання задачі про рюкзак в якості алгоритму для шифрування даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто алгоритм шифрування даних на основі задачі про рюкзак. Визначено завдання про підвищення криптостійскості алгоритму. Запропоновано схему шифрування, побудовану з використанням простих чисел та операцій над ними спеціального вигляду. ...
1162167
  Кундицький О. Про використання заощаджень підприємств в системі відтворення фізичного капіталу в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 189-192. – ISSN 2078-5860
1162168
  Рябчій В.В. Про використання знімальної мережі для геодезичного встановлення меж земельної ділянки // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 48-58 : рис., табл. – Бібліогр.: с.55-56. – ISSN 0130-1039
1162169
   Про використання кіно в ідейно-виховній роботі школи. – К., 1965. – 44с.
1162170
  Благодєтєлєва-Вовк Світлана Леонідівна Про використання культурологічної парадигми в економічній науці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 6-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито парадигмальні основи сучасної науки. Виявлено, що однією з перспективних для використання в економіці є культурологічна парадигма, зокрема цивілізаційний підхід.
1162171
  Кукурудза С.І. Про використання ландшафтної інформації грунтових досліджень при картуванні природних територіальних комплексів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 106-110. – Бібліогр.: 11 назв
1162172
  Брескіна Л.В. Про використання мережевих технологій у групових формах навчання // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 4. – С.18-22.
1162173
  Ромашко О .В. Про використання металевих казанів у культовій практиці племен скіфської культури // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 193-199. – ISSN 2227-4952
1162174
  Радіонов Ю. Про використання міждбюджетних трансфертів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 50-59. – ISSN 0131-775Х
1162175
  Рева М.В. Про використання повних формул перехідних процесів для нормування інфрормативних сигналів в методі становлення поля / М.В. Рева, Т.В. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-27 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Проаналізована можливість використання повної формули перехідного процесу в однорідному напівпросторі і тонкому провідному шарі для отримання зондуючих кривих ефективного опору і поздовжньої провідності в методі становлення поля (на прикладі установки ...
1162176
  Тарасенко Р.В. Про використання позитивного досвіду Сполучених Штатів Америки у формуванні системи забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 517-523. – ISSN 2078-3566
1162177
  Богуцький П. Про використання системного підходу в осягненні цілісності системи права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 157-164. – ISSN 1026-9932
1162178
  Ченчева О.О. Про використання спеціальних силових головок для свердління карбон-полімерних і карбон-карбонових композицій // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 56-64 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1162179
  Ченчева О.О. Про використання спеціальних силових головок для свердління карбон-полімерних і карбон-карбонових композицій // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 56-64 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1162180
  Барабаш Ю. Про використання терміна "конфлікт" у конституційному законодавстві // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 79-88. – ISSN 1993-0909
1162181
  Каніщева В.М. Про використання традиційних ідентифікаторів наукових видань // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 127-131. – ISBN 978-966-360-337-7 (вип. 14) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1162182
  Жаріков Є.С. Про використання уявних відношень у сучасному природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
1162183
  Мезенцев К.В. Про використання факторного аналізу в регіональних дослідженнях // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 21-28. – ISBN 966-95774-3-8
1162184
  Івохін Є.В. Про використання штучних нейронних мереж при прогнозуванні фінансових данних / Є.В. Івохін, В.О. Навродський, О.О. Фейчер // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 75-79
1162185
  Танчер В.К. Про викриття в науково-атеїстичній пропаганді пристосовництва сучасних релігійників / В.К. Танчер; Київське міське відділення тов-ва для поширення політич. і наукових знань УРСР; Каф-ра історії і теорії атеїзму Київськ. держ. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1963. – 19c.
1162186
  Хомченков Д.М. Про вилучення майна з незаконного володіння та визнання права власності (за результатами набуття права власності на гуртожитки при приватизації цілісного майнового комплексу) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 52-55


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1162187
  Веретенніков В.І. Про вимір архівних матеріалів / В.І. Веретенніков. – [Б. м.] : [Б. в.]. – 33-40 с. – Без обкл. і тит. л.. - Авт. вказ. в кінці тексту
1162188
  Соснін О.В. Про вимір системи вищої технічної освіти в координатах проблем національної безпеки // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 66. – С. 123-134. – ISSN 2072-1692


  Дається аналіз підготовки спеціалістів системи вищої технічної освіти в сучасних умовах, за якими стоїть розвиток промислових технологій і облаштування нових суспільно-політичних відносин. Дається характеристика технологічних укладів людства та темпи, ...
1162189
   Про вимірювання наукової ефективності / О.І. Мриглод, Р. Кенна, Ю.В. Головач, Б. Берш // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 10. – С. 76-85. – ISSN 0372-6436


  Порівняно два підходи: експертне оцінювання та використання даних про цитованість опублікованих робіт.
1162190
  Сунцова І.П. Про вимову російських слів у сучасній німецькій літературній мові // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 15-19
1162191
   Про вимоги до моніторингу вод згідно основних положень водної рамкової директиви Європейського Союзу / В.К. Хільчевський, В.М. Савицький, О.В. Чунарьов, І.Г. Хільчевська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 54-68.
1162192
   Про вимоги щодо функціонування об"єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 черв. 2008 р. № 902-р // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 5
1162193
  Воробйов І. Про винекнення і розвиток української социалістичної нації / І. Воробйов. – Київ, 1955. – 184с.
1162194
  Кульчак Л. Про виникнення і розвиток інституту касації у кримінальному процесі України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.546-552. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1162195
  Гончарук Г.І. Про виникнення назви Народний рух України // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 51-56. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1162196
  Гуменюк Г.П. Про виникнення та значення правового збірника "Саксонське зерцало" // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 407-410. – ISBN 978-966-438-135-9
1162197
  Панаріна Т. Про виникнення торгівлі стародавніми книгами у Франції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 37-38
1162198
  Чапленко В. Про Винниченкову п"єсу "Пророк" і дещо інше // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 193, лютий : лютий. – С. 20-23
1162199
  Зеленський О.В. Про виняткову підстановку Кириченка для горенштейнових матриць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті доведено, що існує єдина виняткова підстановка Кириченка для горенштейнових матриць. Ключові слова: матриця показників, горенштейнова матриця. We prove that there exist the unique Kirichenko"s permutation for Gorenstein matrices. Key words: ...
1162200
  Селігей П.О. Про випадки паралельного семантичного розвитку (на матеріалі назв емоцій) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 323-328. – ISBN 966-581-231-9
1162201
  Селігей П.О. Про випадки паралельного семантичного розвитку (на матеріалі назв емоцій) // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1162202
  Миронова Т.Ю. Про випадок дослідження англійського тексту з причини загубленого авторського смислу у його перекладі та ілюстрації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 293-308


  Проаналізовано випадок за декількома вимірами некоректного перекладу та ілюстрування, що порушує смислову цілісність авторського тексту. Авторські параметри оригіналу допомогли у розв"язанні ускладненої текстової ситуації. В статье рассматривается ...
1162203
  Синько Н. Про виплати працівникам у разі звільнення // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 39 : 24 жовтня. – С. 9
1162204
  Євтушенко Ю. Про виплату надбавки за вислугу років [педпрацівникові університету, якщо він прийнятий на посаду асистента] // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 27 листопада (№ 15). – С. 9
1162205
  Коцурак О. Про виплату надбавки за престижність праці // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 25. – С. 11


  Роз"яснює головний спеціаліст Департаменту заробітної плати Міністерства соціальної політики України Олена Коцурак.
1162206
  Гузенко О. Про виплату премії // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 18 грудня (№ 18). – С. 9
1162207
   Про виплату у 2015 році одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов"язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тяжкі тілесні у : постанова КМУ від 11.02.2015 № 51 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 15, 3 березня 2015 року. – С. 13
1162208
  Горовий С.О. Про випробування Бернуллі, пов"язані в однорідний ланцюг Маркова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-41. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Для послідовності випробувань Бернуллі, пов"язаних в однорідний ланцюг Маркова, знайдено розподіл числа успіхів, встановлено аналог теореми Пуассона, знайдено ймовірність наявності в ланцюзі серії успіхів заданої довжини та математичне сподівання ...
1162209
  Шугайлін О.В. Про вираження положень діалектичної логіки в матричній формі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1162210
  Гланц М. Про вироблення навички розбирати німецькі тексти за допомогою словника / М. Гланц. – Харків; Дніпропетровськ, 1931. – 79с.
1162211
   Про виробничий план Народного Комісаріата та легкої промсловості УРСР на 1939 р.. – К., 1939. – 87с.
1162212
  Скрипник Т. Про високий політ жіночої душі. Із гендерних студій // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 6 (398). – С. 13-15


  У статті розглянуто творчість поетес різних часів і континентів.
1162213
  Оппоков Є.В. Про височінь ... / Є.В. Оппоков. – К. – с.
1162214
   Про висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року : лист Міністерства освіти і науки від 1 листопада 2016 року № 1/9-576 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 8 листопада (№ 209). – С. 10


  "...Міністерство освіти і науки України повідомляє, що Комітет з державної премії України в галузі освіти згідно з Указом Президента України від 30 вересня 2010 року № 929 "Про Державну премію України в галузі освіти" (зі змінами), приймає до розгляду ...
1162215
   Про висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2018 року : конкурс // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 229). – С. 4


  До 1 березня 2018 р.
1162216
   Про висунення кандидатур на призначення у 2019 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 серпня (№ 148). – С. 5


  Серед претендентів - Струтинська Наталія Юріївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник КНУ імені Тараса Шевченка.
1162217
  Козловський В. Про витоки і базові концепти фізичної антропології І. Канта // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 31-37
1162218
  Пахомова С.М. Про витоки категорії "офіційність" / "неофіційність" у східнослов"янській антропонімії // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 74-82. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
1162219
  Бернадська Н.І. Про витоки кінороману // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 11-21. – ISSN 2312-6809
1162220
  Семеняк Н.П. Про витоки міст Півдня України в радянській історіографії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 51-55. – ISSN 1728-3671
1162221
  Ткаченко Р. Про витоки постмодернізму в культурі FIN DE SIECLE"Y // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 16-19
1162222
  Шпоть О.С. Про витоки української нації / О.С. Шпоть ; [ред. Лук"янчук О.С.]. – Львів ; Київ : Благодійний фонд "Україна-Русь" ; ПП "Коронатор", 2012. – 168, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 159-164. – ISBN 978-966-96555-3-0
1162223
  Реутов Є.А. Про витоки, подібність і розбіжність традицій середньовічного "бгакті" в поезії гінді // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті розглядається питання походження, класифікації і внутрішнього зв"язку між різними напрямками релігійно-філософської і літературної течії "бгакті", яка сформувалась і домінувала в суспільному і культурному житті Індії XІV-XVІI ст.ст. Зроблена ...
1162224
   Про витязя слово : Рядки поетичної Симоненкіани. – Черкаси : Брама, 2002. – 104с. – ISBN 966-8021-20-7


  Найповніше зібрання поетичних творів, присвячених видатному українському поетові Василеві Симоненку.
1162225
  Ніжинський М.П. Про виховання всебічно підготовлених будівників комунізму / М.П. Ніжинський. – К., 1961. – 36с.
1162226
  Сірук М. Про виховання громадян // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 жовтня (№ 193). – С. 3


  Як Канаді вдалося за 60 років створити власний бренд канадського громадянина.
1162227
  Задесенець М.П. Про виховання дітей в радянськіій сім"ї / М.П. Задесенець. – Київ, 1952. – 36с.
1162228
  Ленін В.І. Про виховання і освіту / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 600с.
1162229
  Калінін М.І. Про виховання і освіту / М.І. Калінін. – Київ, 1983. – 303с.
1162230
  Ленін В.І. Про виховання і освіту / В.І. Ленін. – Київ
1. – 1984. – 367с.
1162231
  Ленін В.І. Про виховання і освіту / В.І. Ленін. – Київ
2. – 1984. – 318с.
1162232
  Серіщев Я.М. Про виховання комуністичного ставлення до праці / Я.М. Серіщев, В.П. Шевчук. – Київ, 1970. – 166с.
1162233
  Калінін М.І. Про виховання комуністичної свідомості / М.І. Калінін. – Київ : Політвидав України, 1975. – 366 с.
1162234
  Думанська О. Про виховання літературного смаку в дітей // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 6 (298). – С. 24-25
1162235
  Хом"як І. Про виховання мовної свідомості / розмову вів Олексій Костюченко // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 7-8 травня (№ 81/82). – С. 14-15


  Професор Іван Хом"як: " На це мають бути спрямовані зусилля кожної людини".
1162236
  Манько О. Про виховання нашої молоді : До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 14-16
1162237
  Ліницький П. Про виховання: стаття третя // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.106-116
1162238
   Про виховну роботу в школі. – К., 1940. – 104с.
1162239
  Шулікін Д. Про виші Донбасу, аграрну освіту й універсіаду / Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1162240
   Про Вищий антикорупційний суд : Закон України 7 червня 2018 р №2447-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 червня (№ 107)
1162241
   Про Вищий антикорупційний суд : Закон України від 7 червня 2018 р. № 472 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 19 червня (№ 114). – С. 6-7
1162242
  Дахно І. Про Вищий спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 59-63. – ISSN 1608-6422
1162243
   Про вищу освіту : закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 6 серпня (№ 148). – С. 9
1162244
   Про вищу освіту і програму діяльності уряду в умовах карантину / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 18 травня (№ 20). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Які виклики перед вишами в період карантину і якими є рецепти їх подолання? Якою має бути оновлена програма діяльності уряду в умовах пандемії? Ці питання розглянули на черговому засіданні парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій.
1162245
  Короденко М . Про вищу освіту, університетську науку і типові плани / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 липня (№ 26). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  На колегії МОН заступник міністра освіти і науки М. Стріха розповів про кілька найактуальніших напрямів робіт, серед них "Розроблення новітніх анестезуючих лікарських засобів на основі фармакологічних агентів, що блокують функціюнейроспецифічних ...
1162246
  Шулікін Д. Про вищу професійну освіту і боротьбу з монополією // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21 березня (№ 11). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1162247
   Про вищу технічну освіту і нову модель управління університетами / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 11 червня (№ 22-23)
1162248
  Молотов В.М. Про вищу школу / В.М. Молотов. – Київ, 1938. – 32с.
1162249
  Коваленко О. Про вівчення іноземних мов у 2009-2010 навчальному році // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 3 (37). – С. 4-12
1162250
  Персидський Д.Я. Про відбитки рослин на третичних пісковиках Аджамки / Д.Я. Персидський. – Київ, 1939. – 4с.
1162251
   Про відзначення 100-річчя заснування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 69-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 1 березня (№ 40). – С. 4
1162252
   Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України : указ Президента Українивід 18 травня 2017 р. № 136/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 12 (381), 2 червня 2017 року. – С. 7-8
1162253
   Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України : Указ Президента України від 18 трав. 2017 р. № 136 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 93). – С. 4
1162254
   Про відзначення 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки та проведення Всеукраїнської естафети єднання : постанова Верховної Ради України від 5 вересня 2018 р. № 2521-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 174). – С. 4
1162255
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення 1100-річчя заснування міста Переяслава-Хмельницького : указ Президента України від 14 квіт. 2006 р. № 304/2006 // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 6. – ISSN 0869-3595
1162256
  Матковський О. Про відзначення 140-річного ювілею Наукового товариства імені Тараса Шевченка / О. Матковський, П. Білоніжка // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 63, вип. 2. – С. 127-131. – ISSN 2078-6220


  У 2013 р. Наукове товариство імені Шевченка відзначило 140-річчя з часу заснування.
1162257
   Про відзначення 150-річчя від дня народження академіка В.І. Вернадського // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 35/36 (702/703). – С. 22


  Кабмін України на засіданні 31 серпня 2011р схвалив проект Указу Президента України " Про відзначення 150-річчя від дня народження акдеміка В.І. Вернадського"(12 березня 2013 р)
1162258
   Про відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського : указ Президента України від 09.02.2015 № 63/2015 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 5 (311), 18 лютого 2015. – С. 13-14
1162259
   Про відзначення 150-річчя з дня народження Василя Стефаника : постанова Верховної Ради України від 18 червня 2020 р. № 732-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 25 червня (№ 119). – С. 6


  14 травня 2021 р. виповнюється 150 років з дня народження В. Стефаника. Верховна Рада України рекомендує відзначити ювілей на державному рівні.
1162260
   Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки : постанова Верховної Ради України від 8 лютого 2018 р. № 2286-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 22 лютого (№ 36). – С.3
1162261
   Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки = постанова Верховної Рвди України від 8 лютого 2018 р. № 2286-VIII : постанова Верховної Ради України від 8 лютого 2018 р. № 2286-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 42). – С. 4


  25 лютого 2021 року.
1162262
   Про відзначення 150-річчя Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г. Шевченка : указ Президента України від 4 лип. 2017 р. № 173 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 6 липня (№ 123). – С. 10
1162263
   Про відзначення 175-річчя з часу заснування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця : постанова Верховної Ради України від 5 жовтня 2016 р. № 1655-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 45, 4 листопада 2016. – С. 18-19. – ISSN 0320-7978
1162264
   Про відзначення 175-річчя з часу заснування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця : постанова Верховної Ради України від 5 жовтня 2016 р. № 1655-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 19 жовтня (№ 198). – С. 15
1162265
   Про відзначення 175-річчя з часу заснування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця : постанова Верховнох Ради України від 5 жовтня № 1655-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 201). – С. 12
1162266
   Про відзначення 180-річчя заснування КНУ імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 1


  11 грудня 2013 р. КМУ видав розпорядження "Про підготовку та відзначення в 2014 році 180-річчя заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Очолив оргкомітет перший віце-прем"єр-міністр України; заступники голови - міністр ...
1162267
   Про відзначення 180-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка / указ Президента України від 8 липня 2013 № 372/2013 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2013. – № 18 (247). – С. 58
1162268
   Про відзначення 180-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка : указ Президента України № 372/2013 8 липня 2013 р. // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 1
1162269
   Про відзначення 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького та 150-ї річниці першого публічного виконання національного гімну : указ Президента України від 12.01.2015 № 6/2015 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 2 (308), 20 січня 2015. – С. 21
1162270
   Про відзначення 200-річчя з дня заснування Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 р. № 1699-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 29 жовтня (№ 203). – С. 11
1162271
   Про відзначення 200-річчя з дня заснування Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 № 1699-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 29 жовтня (№ 206). – С. 7
1162272
   Про відзначення 200-річчя з дня заснування Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 р. № 1699-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 46, 11 листопада 2016. – С. 22-23. – ISSN 0320-7978
1162273
   Про відзначення 200-річчя з дня народження Михайла Вербицького : постанова ВРУ від 14.01.2015 № 105-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 6, 6 лютого 2015. – С. 403-404. – ISSN 0320-7978


  "... 4 березня 2015 року виповнюється 200 років з дня народження Михайла Вербицького - українського священика, композитора, диригента, громадського діяча, автора музики Державного Гімну України".
1162274
   Про відзначення 200-річчя з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 р. № 1698-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 46, 11 листопада 2016. – С. 20-22. – ISSN 0320-7978
1162275
   Про відзначення 200-річчя з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 № 1698-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 29 жовтня (№ 206). – С. 7
1162276
   Про відзначення 200-річчя з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 р. № 1698-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 29 жовтня (№ 203). – С. 11
1162277
   Про відзначення 200-річчя з часу заснування Національного університету "Львівська політехніка" : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 р. № 1697-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 29 жовтня (№ 203). – С. 11
1162278
   Про відзначення 200-річчя з часу заснування Національного університету "Львівська політехніка" : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 № 1697-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 29 жовтня (№ 206). – С. 6
1162279
   Про відзначення 200-річчя з часу заснування Національного університету "Львівська політехніка" : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 р. № 1697-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 46, 11 листопада 2016. – С. 19-20. – ISSN 0320-7978
1162280
   Про відзначення 23-ї річниці Конституції України : Указ Президента України від 24 квітня 2019 р. № 160 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 26 квітня (№ 81). – С. 4
1162281
   Про відзначення 25-ї річниці заснування антарктичної станції "Академік Вернадський" : Указ Президента України від 29 січня 2021 р. № 31/2021 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 2 лютого (№ 18). – С. 4
1162282
   Про відзначення 28-ї річниці незалежності України : Указ Президента України від 11 липня 2019 р. № 513 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 13 липня (№ 132). – С.4
1162283
   Про відзначення 80-річчя від дня народження В"ячеслава Чорновола : указ Президента України від 1 грудня 2017 р. № 397 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 229). – С. 4
1162284
   Про відзначення 80-річчя з дня народження поета і громадського діяча Бориса Олійника : постанова Верховної Ради України від 17.09.2015 р. № 709-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 47, 20 листопада 2015. – С. 2407. – ISSN 0320-7978
1162285
   Про відзначення 80-річчя заснування Донецького національного університету імені Василя Стуса : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. № 337-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 98). – С. 8
1162286
   Про відзначення 90-річчя з дня народження Глушкова Віктора Михайловича - видатного науковця, засновника школи української кібернетики : постанова ВРУ від 19 .11.2013 р. № 700-VII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 7 грудня (№ 232/233). – C. 10
1162287
   Про відзначення 90-річчя з дня народження Глушкова Віктора Михайловича - видатного науковця, засновника школи української кібернетики : постанова ВРУ від 19.11.2013 р. № 700-VII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 12 грудня (№ 230). – C. 13
1162288
   Про відзначення грамотами та подяками Голови ВАК України : (із наказу ВАК України від 23 квітня 2008 р. №268) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2-5
1162289
   Про відзначення грамотами та подяками Голови ВАК України : (із наказу ВАК України від 23 квітня 2008 р. №268) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2-5
1162290
   Про відзначення державними нагородами України : Указ Президента України № 576/2012, 1 жовтня 2012 р. // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  "За вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання молоді, багаторічну плідну громадську діяльність та з нагоди Дня ветерана - нагородити Орденом Княгині Ольги III ступеня Кривошею Галину Мефодієвну, заступника голови ...
1162291
   Про відзначення державними нагородами України = за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм нагороджено / указ Президента України від 27 червня 2013 року № 335/2013 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 26 червня - 3 липня (№ 30). – С. 1


  "... за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм нагороджено". Серед нагороджених учитель Українського фіз.-мат. ...
1162292
   Про відзначення державними нагородами України : указ президента України від 15 травня 2015 року № 269 // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 1


  За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм орденом "За заслуги" І ступеня нагороджено професора КНУ імені Тараса Шевченка, доктора ...
1162293
   Про відзначення державними нагородами України : Указ Президента України від 6 березня 2020 року № 71/2020 // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 42
1162294
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди 25-ї річниці незалежності України : указ Президента України від 22 серпня 2016 р. № 338/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 28 (361), 15 жовтня 2016. – С. 3-22


  Присвоєно почесне звання "Заслужений журналіст України" Горевалову Сергію Івановичу, завідувачеві кафедри Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
1162295
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди 25-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року : указ Президента України від 1 грудня 2016 року № 533/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 35 (368), 16 грудня 2016. – С. 7-15


  Звання "Заслужений економіст України" також отримав директор Інституту післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка Олександр Дмитрович Рожко.
1162296
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди 26-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року : Указ Президента України від 1 груд. 2017 р. № 398/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 27 (396), 19 грудня 2017 року. – С. 13-20


  Орденом "За заслуги" III ступеня нагороджуються: В.А. Бугров - проректор, В.Б. Павлов - співробітник наук--досл. частини ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка. - С. 14.
1162297
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року : Указ Президента України від 1 грудня 2018 р. № 404/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 32 (429), 29 грудня 2018 року. – С. 3-12


  За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю нагороджено науковців КНУ імені Тараса Шевченка: декана ...
1162298
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек : указ Президента України від 30 вересня 2011 р. № 957/2011 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  " ...Присвоїти почесне звання "Заслужений працівник культури України" Нестеренко Валентині Григорівні - директорові Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка".
1162299
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек : указ Президента України № 957 від 30 вересня 2011 р. // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 4 (54). – С. 39


  Присвоїти почесне звання "Заслужений працівник культури" - Нестеренко Валентині Григорівні - директорові Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.
1162300
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України : указ президента України №726/2010 від 25 червня 2010 р. // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук, професор Цвих В.Ф. нагороджується орденом "За заслуги" II ступеня.
1162301
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України / указ Президента України від 27 червня 2013 року № 355/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 11 липня (№ 122). – С. 11-12


  Почесне звання "Заслужений вчитель України" присвоїли учителю Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка - О.Г. Шевчуку.
1162302
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України : указ Президента України від 27.06.2015 № 367/2015 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 16 (322), 21 липня 2015. – С. 25-34


  За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм - серед інших - почесне звання "Заслужений працівник освіти України" ...
1162303
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України : указ Президента України від 25 червня 2016 р. № 276/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 20 (353), 16 липня 2016. – С. 3-19
1162304
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 15 (384),18 липня 2017 року. – С. 3-12
1162305
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України : Указ Президента України від 27 червня 2018 р. № 188 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 18 (415), 17 липня 2018. – С. 14-26


  Орденом княгині Ольги ІІ ступеня: Рудницьку Анжеліку Миколаївну; "Заслужений працівник освіти України": Осецькому Валерію Леонідовичу, Сніжку Сергію Івановичу.
1162306
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки : указ Президента України від 15.05.2015 р. № 269 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 13 (319), 3 червня 2015. – С. 8-10


  Професора КНУ імені Тараса Шевченка Находкіна Миколу Григоровича також нагороджено орденом "За заслуги" 1 ступеня.
1162307
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки : указ Президента України від 18 травня 2016 р. № 217/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 16 (349), 3 червня 2016. – С. 10-13


  За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" присвоєно також науковцям КНУ ...
1162308
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки : указ Президента України від 18 травня 2017 р. № 135/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 12 (381), 2 червня 2017 року. – С. 4-7


  Почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" присвоєно С.І. Ляшку, - д-ру фіз-мат. наук, проф., зав. каф. обчислювальної математики КНУ імені Тараса Шевченка.
1162309
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки : Указ Пркзидента України від 19 травня 2018 р. № 135 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 14 (411), 4 червня 2018. – С. 8-11


  Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня: Цвиха Володимира Федоровича. (С. 8)
1162310
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки. За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю : указ Президента України від 18 трав. 2017 р. № 135 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 24 травня - 1 червня (№ 21/220)


  Присвоїти почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" - Ляшку Сергію Івановичу - завідувачеві кафедри КНУ ім. Т. Шевченка, док. фіз-мат наук, профес.
1162311
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України : указ Президента України від 24 серпня 2013 року № 448 // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 31 серпня - 6 вересня (№ 35). – С. 3


  Указ Президента України присвоїти почесне звання: "Заслужений юрист України" - Фурсі Світлані Ярославівні - завідувачеві кафедри юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1162312
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України : указ Президента України № 448/2013 24 серпня 2013 р. // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 1


  За ... "вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм"...присвоїти почесні звання: "Заслужений працівник сфери послуг України" - Колесник Надії Федоровні - директорові Центру харчування № 2 КНУ імені Тараса Шевченка; "Заслужений юрист України" - ...
1162313
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України : указ Президента України від 21.08.2015 р. № 491 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 20 (326), 3 вересня 2015. – С. 56-75
1162314
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України : Указ Президента України від 23 серпня 2018 року № 241/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 22 (419), 17 вересня 2018. – С. 20-33


  Присвоєно почесне звання "Заслужений працівник освіти України" завідувачам кафедр КНУ імені Тараса Шевченка - В.В. Ставнюку та І.О. Шевчуку. - C. 30.
1162315
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження : указ Президента України від 21 трав. 2008 р. № 470/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – 6 С. 3
1162316
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : указ Президента України від 30 вересня 2011 р. № 958 / 2011 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  "...Нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня Карпенко Маргариту Олександрівну - професора Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка." "...Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня Скляр Ірину Вілівну - учителя ...
1162317
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : Указ Президента України от 5 жовтня 2012 № 582/2012 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 3-10 жовтня (№ 43/44)
1162318
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : указ Президента України від 4 жовтня 2013 р. № 546 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 жовтня (№ 43). – С. 9


  За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм нагороджені вчителя Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка: ...
1162319
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : Витяг з Указу Президента України № 546/2013 // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 1


  "Нагородити орденом "За заслуги" Ш ступеня Приходька Сергія Івановича - учителя Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Присвоїти почесні звання: "Заслужений вчитель України" Манжарі Ганні ...
1162320
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : указ Президента України від 04.10.2015 р. № 567 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 23 (329), 19 жовтня 2015. – С. 6-11


  Почесне звання "Заслужений вчитель України" також отримав учитель Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка Сімон Андрій Олександрович.
1162321
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : указ Президента України від 1 жовтня 2016 р. № 427/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 28 (361), 15 жовтня 2016. – С. 30-33


  Присвоєно почесне звання "Заслужений працівник освіти України" Данилюку Івану Васильовичу, деканові факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка.
1162322
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : Указ Президента України від 1 жовтня 2016 року №427/2016 // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 1


  За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм почесне звання "Заслужений працівник освіти України" також присвоєно Данилюку Івану ...
1162323
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : указ Президента України від 1 жовтня 2016 р. № 427/2016 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 12 жовтня (№ 192). – С. 11


  За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм звання "Заслужений працівник освіти України" також присвоєно Данилюку Івану Васильовичу ...
1162324
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : Указ Президента України від 28 вересня 2017 року № 286/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 23 (392), 20 жовтня 2017 року. – С. 3-7


  Орденом "За заслуги" I ступеня нагороджено першого проректора КНУ імені Тараса Шевченка Закусило Олега Калениковича. Почесне звання "Заслужений працівник освіти України" також присвоєно завідувачам кафедр університету Приятельчуку Анатолію ...
1162325
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : Указ Президента України від 3 жовтня 2018 р. № 300/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 24 (421), 17 жовтня 2018. – С. 3-8


  За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм почесне звання "Заслужений працівник освіти України присвоїли працівникам КНУ імені ...
1162326
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : Указ президента України від 1 жовтня 2021 р. № 496/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 21 жовтня (№ 202)


  Серед нагороджених - К.С. Гавриленко, ст. наук. співробітник КНУ імені Тараса Шевченка.
1162327
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв"язку. Витяг : указ Президента України від 13 листоп. 2008 р. № 1041/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 3-4
1162328
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності та Свободи України : указ Президента України від 22 січня 2013 р. № 35/2013 // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 1


  "За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю ... нагородити орденом Свободи Губерського Леоніда Васильовича - Героя ...
1162329
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України : Указ Президента України від 20 січня 2018 р. № 11 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 4 (401), 19 лютого 2018 року. – С. 3-12
1162330
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України : Указ Президента України від 22 січня 2022 р. № 27 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 7 лютого (№ 24)


  "...орденом "За заслуги" ІІІ ступеня <...> Обушного Миколу Івановича - професора кафедри, директора Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка; <...> "Заслужений діяч науки і техніки України" <...> Краку Юрію ...
1162331
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України (витяг) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 40


  Указ Президента України № 10/2017 від 12 січня 2017 р. "...За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, ...
1162332
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України: указ Президента України від 21 січня 2017 року № 10 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; Держ. п-во "Науково-виробничий центр "Пріоритет" ; вид. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 3 (372), 3 лютого 2017 року. – С. 10-19


  За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю постановляю: Присвоїти почесні ...
1162333
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня української писемності та мови. (Витяг) : указ Президента України від 5 листоп. 2008 р. № 1000/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 2 с. обкл.
1162334
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня української писемності та мови. Витяг : указ Президента України від 5 листоп. 2008 р. № 1000/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 3
1162335
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня юриста : Указ Президента України від 6 жовт. 2017 р. № 307/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 24 (393), 2 листопада 2017 року. – С. 3-5
1162336
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня юриста : указ Президента України від 8 жовтня 2016 р. № 439/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 30 (363), 3 листопада 2016. – С. 14-16


  Присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України" Стефанчуку Миколі Олексійовичу, ст. наук. співробітнику КНУ імені Тараса Шевченка, канд. юрид. наук.
1162337
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня : указ Президента України від 7 березня 2017 року № 57 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 7 (376), 20 березня 2017 року. – С. 11-16
1162338
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня [витяг] : Указ Президента України від 06 березня 2019 р. № 58 // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 42


  Почесне звання "Заслужений працівник культури України" присвоїли Надразі Марті Степанівні - директору наукової бібліотеки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
1162339
   Про відзначення державними нагородами України з нагороди Дня юриста : указ Президента України від 8 жовтня 2011 р. № 970/2011. // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  "...Присвоїти почесне звання "Заслужений юрист України" Балюк Галині Іванівні - професорові кафедри трудового, земельного і екологічного права юридичного факультета Київського національного університету імені Тараса Шевченка."
1162340
   Про відзначення державними нагородами України працівників агропромислового комплексу : указ Президента України від 19 листопада 2016 р. № 514/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 34 (367), 2 грудня 2016. – С. 22-24
1162341
   Про відзначення державними нагородами України працівників бібліотечної справи : указ Президента України від 26 верес. 2008 р. № 860/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 3 с. обкл.
1162342
   Про відзначення державними нагородами України працівників бібліотечної справи : указ Президента України від 26 верес. 2008 р. № 860/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 17
1162343
   Про відзначення державними нагородами України працівників державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", м. Івано-Франківськ : указ Президента України від 12.05.2015 р. № 266 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 13 (319), 3 червня 2015. – С. 7
1162344
   Про відзначення державними нагородами України працівників Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара : Указ Президента України від 12 жовтня 2018 р. № 318 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 25 (422), 5 листопада 2018. – С. 12
1162345
   Про відзначення державними нагородами України працівників засобів масової інформації : указ Президента України від 5 черв. 2008 р. № 517/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-4
1162346
   Про відзначення державними нагородами України працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 27 жовтня 2009 р. № 867 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Листопад (№ 10)
1162347
   Про відзначення державними нагородами України працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Указ Президента України № 787/2019 від 31 жовтня 2019 р. // Київський університет. – Київ, 2019. – Листопад (№ 9), спец. випуск. – С. 2


  За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 185-річчя від дня заснування Київського національного університету імені Тараса ...
1162348
   Про відзначення державними нагородами України працівників Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ : указ Президента України від 28 жовтня 2016 р. № 477/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 31 (364), 17 листопада 2016. – С. 8-9
1162349
   Про відзначення державними нагородами України працівників Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : указ Президента України від 23.04.2015 р. № 231 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 11 (317), 6 травня 2015. – С. 20
1162350
   Про відзначення державними нагородами України працівників Національного університету "Києво-Могилянська академія" : указ Президента України від 15.10.2015 р. № 586 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 24 (330), 4 листопада 2015. – С. 12-13
1162351
   Про відзначення державними нагородами України працівників Національного університету "Львівська політехніка" : указ Президента України від 6 грудня 2016 року № 542/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 35 (368), 16 грудня 2016. – С. 36-37
1162352
   Про відзначення державними нагородами України працівників Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури : Указ Президента України від 18 груд. 2917 р. № 422/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип.: Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 1 (398), 3 січня 2018 року. – С. 6-7
1162353
   Про відзначення державними нагородами України працівників Національної академії педагогічних наук України : Указ Президента України від 16 листоп. 2017 р. № 370/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 26 (395), 5 грудня 2017 року. – С. 10-11
1162354
   Про відзначення державними нагородами України працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : указ Президента України від 12.05.2015 р. № 265 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 13 (319), 3 червня 2015. – С. 6
1162355
   Про відзначення державними нагородами України працівників освіти / указ Президента України від 27.09.2000 р. N 1088 // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5 жовтня (№ 40). – С. 1. 2. – ISSN 2219-5793
1162356
   Про відзначення державними нагородами України працівників освіти : указ Президента України 19 червня 2000 р. № 803 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 14-21 червня (№ 27). – С. 1


  "...За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, високу педагогічну майстерність постановляю: нагородиди орденом княгині Ольги III ступеня Сазоненко Ганну Стефанівну - директора гуманітарного ліцею Київського національного університету ...
1162357
   Про відзначення державними нагородами України працівників освіти : указ Президента України від 1 жовтня 2008 року № 87 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено професора кафедри Інституту журналістики КНУТШ Пономаріва Олександра Даниловича; почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" присвоєно професорові кафедри КНУТШ, докторові політичних наук ...
1162358
   Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій з нагоди Дня незалежності України. Витяг : указ Президента України від 19.08.2008 р. № 726/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3-4
1162359
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій Луганської області : указ Президента України від 17 верес. 2008 р. № 840/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 3
1162360
   Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ, організацій міста Києва. Витяг : указ Президента України від 22 трав. 2008 р. № 475/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 4
1162361
   Про відзначення державними нагородами України працівників Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка : Указ Президенкта України від 9 жовтня 2014 року № 764/2014 // Перший полтавський! : відзначення 100-літнього ювілею Полтавського нац. пед. ун-ту (1914-2014) / [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; уклад. Микола Степаненко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 48-62. – ISBN 978-966-2538-56-4
1162362
   Про відзначення державними нагородами України працівників установ Національної академії наук України. Указ Президента України, 27 листопада 2008 р. // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-8. – ISSN 0372-6436
1162363
   Про відзначення державними нагородами України працівників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : Указ Президента України від 25 січня 2020 року № 22/2020 // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 42
1162364
   Про відзначення державними нагородами України працівників Херсонського державного університету : Указ Президента України від 15 листоп. 2017 р. № 365/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 26 (395), 5 грудня 2017 року. – С. 8
1162365
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. (Витяг) : указ Президента України від 7 лют. 2008 р. № 108/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4
1162366
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. (Витяг) : указ Президента України від 21 листоп. 2007 р. № 1132/2007 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2 с. обкл.
1162367
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. (Витяг) : указ Президента України від 7 лют. 2008 р. № 108/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4
1162368
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. (Витяг) : указ Президента України від 21 листоп. 2007 р. № 1132/2007 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2 с. обкл.
1162369
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 3 берез. 2008 р. № 185/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2 с. обкл.
1162370
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 17 берез. 2008 р. № 229/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6
1162371
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 3 берез. 2008 р. № 185/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9
1162372
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 17 січ. 2008 р. № 32/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3
1162373
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 15 квіт. 2008 р. № 351/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3
1162374
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 3 берез. 2008 р. № 185/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2 с. обкл.
1162375
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 15 квіт. 2008 р. № 351/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3
1162376
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 3 берез. 2008 р. № 185/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9
1162377
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 17 берез. 2008 р. № 229/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6
1162378
   Про відзначення довічних державних стипендій діячам освіти і науки : Указ Президента України від 19 лютого 2018 р. № 36 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 38). – С. 4
1162379
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2015 році : постанова ВРУ від 11.02.2015 № 184-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 14, 27 лютого 2015 року. – С. 11-12
1162380
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2015 році : постанова Верховної Ради України від 11.02.2015 р. № 184-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 12, 20 березня 2015. – С. 700-704. – ISSN 0320-7978


  "... 8 січня - 80 років з дня народження Василя Симоненка (1935-1963), поета, письменника, журналіста; 12 липня - 100 років з дня народження Петра Тронька (1915-2011), історика, організатора музейної та краєзнавчої справи, громадського діяча; 10 ...
1162381
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2016 році : постанова Верховної Ради України від 02.02.2016 р. № 971-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 8, 19 лютого 2016. – С. 8-9. – ISSN 0320-7978
1162382
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2017 році : постанова Верховної Ради України від 22 грудня 2016 р. № 1807-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 2 , 13 січня 2017. – С. 45-50. – ISSN 0320-7978


  "...Цього року на державному рівні відзначатимуться такі пам"ятні дати та ювілеї: <...> 100 років з часу заснування Херсонського державного університету (1917); 100 років з часу утворення Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки ...
1162383
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2017 році : постанова Верховної Ради України від 22 грудня 2016 р. № 1807-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 5 січня (№ 2). – С. 12


  "...100 років з часу заснування Херсонського державного університету (1917); <...> 100 років з часу утворення Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (1917); <...> 80 років з часу заснування ...
1162384
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2018 році : постанова Верховної Рвди України від 8 лютого 2018 р. № 2287-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 42). – С. 9


  Цього року на державному рівні відзначатимуться ювілеї видатних науковців Університету: Л. Юзькова, П. Богача, П. Тутківського, М. Володимирського-Буданова, Б. Кістяківського.
1162385
  Скрипник В. Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2018 році : постанова Верховної Ради України від 8 лютого 2018 р. № 2287-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 37). – С. 6-7


  Студенти Вінницького національного технічного університету в 2017 році здобули 160 перемог у міжнародних конкурсах з комп"ютерної графіки та веб- дизайну.
1162386
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2019 році : постанова Верховної Ради України від 18 грудня 2018 р. № 2654-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 19 січня (№ 12). – С. 11
1162387
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2019 році : постанова Верховної ради України від 18 грудня 2018 р. № 2654-VII // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 5 січня (№ 3). – С. 6
1162388
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2020 році : постанова Верховної Рада України від 3 грудня 2019 р. № 325-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 19 грудня (№ 244). – С. 8


  215 років з дня відкриття Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (29.01.1805); 200 років з дня відкриття Ніжинської гімназії вищих наук (нині - Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) (17.09.1820); 175 років з часу ...
1162389
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2020 році : постанова Верховної Ради України від 3 грудня 2019 р. № 325-ІХ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 21 грудня (№ 246). – С. 4
1162390
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках : постанова Верховної Ради України від 17 грудня 2021 року № 1982-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 31 грудня (№ 252). – С. 6-8
1162391
   Про відзначення подвигу героїв бою під Крутами : постанова ВРУ від 16 травня 2013 р. № 261-VII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 99). – С. 8
1162392
   Про відзначення роботи членів експертних рад : наказ ВАК України від 20 жовтня 2008 р. №603 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2
1162393
   Про відзначення роботи членів експертних рад : наказ ВАК України від 24 листопада 2008 р. №713 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 2-3
1162394
  Дещиця А. Про відкритість і нову динаміку / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 вересня (№ 163). – С. 5


  Посол України в Польщі Андрій Дещиця: "В стратегічних напрямах Польща завжди підтримувала Україну".
1162395
  Придатко-Долін Про відкриття островів Беллінсгаузена і Лазарєва Аральською описовою експедицією (1848-1849) та імовірний творчий внесок художника у засланні Тараса Шевченка // GEO&BIO : вісник Національного науково-природничого музею : науковий журнал / НАН України ; Нац. науково-природничий музей ; редкол.: М. Комар, О. Червоненко, В. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 18. – С. 147-157. – ISSN 2617-6157
1162396
  Кузнєцов М. Про відкриття українського ринку сільськоугідь // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 35-38. – ISBN 978-617-7768-14-1
1162397
  Жданова І. Про відмежування фізичного або психічного примусу від інших обставин, що виключають злочиність діяння // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 19-23
1162398
  Василенко В. Про відмінність тероризму від збройної агресії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 10 (330). – С. 6-7. – ISSN 1996-1561


  Дії Росії з погляду міжнародного права є тяжким міжнародним злочином, що ставить під загрозу мир і безпеку в регіоні та в усьому світі.
1162399
  Маляренко В.Т. Про відмову прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді та її правові наслідки / В.Т. Маляренко, І.В. Вернидубов // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 4. – С.31-42
1162400
   Про віднесення наукових об"єктів до таких, що становлять національне надбвння : розпорядження КМУ від 28 серпня 2013 р. № 650-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 24 вересня (№ 173). – С. 13
1162401
  Гук Н. Про відновлення змінної жорсткості спостережуваної оболонки / Н. Гук, Н. Ободан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-58. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто обернену задачу відновлення функції жорсткості циліндричної оболонки в варіаційній постановці. Запропоновано підхід до розв"язання задачі в умовах багатоекстремальності функціонала-нев"язки. Подано результати ідентифікації функції змінної ...
1162402
  Павленко Р. Про відновлення історичної справедливості / розмову вів Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 75/76). – С. 4-5


  "Позиція патріарха Варфоломія щодо проголошення Томосу українській церкві полягає в тому, щоб орієнтуватися на реальні умови в нашій країні".
1162403
   Про відновлення прийому до партії. – Київ, 1936. – 55с.
1162404
   Про відновлення роботи Міжвідомчого тектонічного комітету України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 100-101. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  До складу Міжвідомчого тектонічного комітету України увійшли провідні науковці ННІ "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка. Серед них: директор інституту, доктор геол. наук В.А. Михайлов, професор, доктор геол.-мін. наук В.В. Шевчук, зав. ...
1162405
  Зур"ян О.В. Про відновлювані джерела енергії та охорону довкілля як новий напрям наукової роботи Українського державного геологорозвідувального інституту // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 44-69 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-3591
1162406
  Лі Сін Про відносини між Китаєм та Росією після закінчення холодної війни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 57-60
1162407
  Панькевич І. Про відношене памятніків староукраїнської мови до полудневословянських під лексикальним оглядом. / І. Панькевич. – 141-160с.
1162408
  Сергієнко Б.П. Про відображення водного режиму рік на топографічних картах СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 122-125 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 8)
1162409
  Румлянський П.М. Про відображення на мікрорівні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1162410
  Багмет О.Б. Про відображення розломно-блокових структур у рельєфі Київського плато // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 138-143. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1162411
  Павлишенко М. Про відокремлення влади від бізнесу : Роздуми публіциста // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 53-61. – Бібл. 4 назви. – ISSN 0131-775Х
1162412
  Ободовський О. Про відповідальність за декларування недостовірної інформації: конституційні та кримінально-правові проблеми // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 67-78. – ISSN 2310-6158
1162413
  Україна. Закони Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в"їзду в Україну : закон України від 10 січня 2002 року №2920-ІІІ // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3 : Повітряний кодекс України
1162414
  Брідлав Ф. Про відповідальність нації за власну оборону / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 168). – С. 10-11


  "Якщо Україна прагне стати членом НАТО, вона має керуватися статтею 3 Північноатлантичного договору, бо всі говорять про статтю 5", - генерал Філіп Брідлав.
1162415
  Сіверський О. Про відповідальність окремих осіб за ухилення від явки до правоохоронних органів // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 102-103
1162416
  Козловський І. Про відповідальність як основу свободи / розмовляла Марія Семенченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 45). – С. 10-11


  Науковець і громадський діяч Ігор Козловський - про передумови війни. І рецепт перемоги.
1162417
  Куц В.М. Про відповідність правового забезпечення протидії корупції в Україні міжнародним стандартам антикорупційної діяльност // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 221-223. – ISBN 966-660-151-6
1162418
  Беляневичі О.А. Про відповідність предмета позову встановленим способам захисту права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 97-104.
1162419
  Дровніна О. Про відпустки та робочий час // Праця та зарплата. – Київ, 2020. – 2 грудня (№ 45). – С. 12
1162420
  Брусенцова Я. Про відпустки, гарантії мобілізованим і зміни істотних умов праці / Я. Брусенцова, А. Мацокін // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 4, квітень. – С. 3-9


  Дотримання трудових прав в умовах війни. Про особливості надання відпусток, гарантії мобілізованим і зміни істотних умов праці під час вебінару розповідали експерти-юристи Швейцарсько-українського проєкту DECIDE Яна Брусенцова й Андрій Мацокін.
1162421
   Про відпустку і стаж // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 11 липня (№ 26/27)
1162422
   Про відрядження в межах України та за кордон : Нормативні документи про відрядження в редакції законодавчих актів України станом на 05.01.98. – Київ : Компас, 1998. – 16с
1162423
  Брикайло Ю. Про відстані до меж земельних ділянок, ліній електропередач, газопроводів, джерел водопостачання, між садибними, садовими, дачними будинками, спорудами та іншою забудовою станом на 11 січня 2021 року // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Даниленко А.С., Дорош Й.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 44-47


  Питання мінімальних (допустимих) відстаней між садибними, садовими, дачними будинками, господарськими будівлями та спорудами; відстаней до меж земельних ділянок; встановлених протипожежних розривів, а також відстаней до ліній електропередачі, ...
1162424
  Зуєвич Л.Л. Про відсутність новації у разі відсутності припинення первісного зобов"язання новим // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 42-45


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1162425
  Ленін В.І. Про відтворення і економічні кризи / В.І. Ленін. – Київ, 1958. – 280с.
1162426
  Шушарін Д. Про відтворення імперії, або Чому Росія прагне зруйнувати сучасні держави наколо себе // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20 травня (№ 85). – С. 4
1162427
  Горбатенко В. Про відторгнуті від музики слова: до осягнення державноправових поглядів Ф. Ніцше // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.88-93. – ISSN 1609-5499
1162428
  Козак І. Про відхилення розподілу числа конфігурацій заданого типу від розподілу Пуассона / І. Козак, В. Масол // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-38. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Знайдено достатні умови, які дозволяють отримати оцінки відхилення розподілу числа конфігурацій заданного типу у випадковому (0,1)-векторі, який складається з m0 нулів і m1 одиниць, m0 + m1 = n , n > 0 , від розподілу Пуассона. We find the sufficient ...
1162429
   Про відшкодування коштів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Департамент економіки та фінансування МОН надає роз"яснення щодо відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців.
1162430
  Хомченков Д.М. Про відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 259-262
1162431
  Назарчук Г.К. Про відштовхувальну силу в хвостах комет и типу / Г.К. Назарчук, 1960. – [20] с.
1162432
  Виходець О.М. Про візуалізації соціальних комунікацій у культурі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 132-136. – (Гуманітарні науки ; № 2). – ISSN 1813-341X
1162433
  Литвин В. Про війну і не лише про неї // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 8 травня (№ 84). – С. 4-5


  Нотатки з приводу Дня пам"яті і Дня Перемоги.
1162434
   Про військові ЗВО і куплені дисертації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 листопада (№ 45/46). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1162435
  Козак Д.Н. Про військову справу давніх слов"ян (I ст. до н. е. - VII ст. н. е.) // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, В.Д. Баран, В.Ф. Генінг [та ін.]. – Київ, 1993. – № 4. – С. 32-49. – ISSN 0235-3490
1162436
  Бортник С. Про вік і походження крем"яної сировини інвентарю геоархеологічної пам"ятки Межиріч (Канівське Придніпров"я) / С. Бортник, Н. Погорільчук, О. Ковтонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 6-11. – (Геологія ; вип. 3 (90)). – ISSN 1728-3817
1162437
  Зосимович В.Ю. Про вік пісковиків інгулецького горизонту Середнього Дніпра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 13-18 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 6)
1162438
  Дмитрієв М. Про вік рельєфу басейну р.Черемушної / М. Дмитрієв. – Б.м. – 11с. – Окр. відбиток
1162439
  Супронюк О. Про Віктора: короткі історії з життя // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 28-57. – ISBN 978-966-2449-92-1
1162440
  Кізіменко О.М. Про вільні добутки одноелементних напівгруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-41. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі описано декомпозицію вільного добутку одноелементних напівгруп в напіврешіку напівгруп.
1162441
  Лавренюк Я.В. Про вінцеві добутки за деревовидно впорядкованими множинами / Я.В. Лавренюк, А.С. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі вказано точні дії вінцевих добутків груп підстановок за деревовидно впорядкованими множинами автоморфізмами на кореневому дереві. Отримано критерій ізоморфізму таких груп для певних порядків та груп підстановок. Ключові слова: деревовидний ...
1162442
  Костенко Н.В. Про вірш у поетичному циклі Т. Шевченка "В казематі" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 205-213


  Поетичний цикл Шевченка "В казематі" став новим, переломним етапом його віршотворчості
1162443
  Булаховська Ю.Л. Про вірші-присвяти видатним державним діячам й іншим відомим письменникам (на матеріалі російської й української літератур) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 262-265. – ISSN 2075-437X


  У даній статті йдеться про "поетичні присвяти" одного відомого автора - іншому, таким чином, виразніше постає літературне обличчя самого автора та його "літературного адресата", з точки зору ідейної й художньої. В данной статье речь идет о роли ...
1162444
  Максимович М.О. Про вірші червоноруські // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [ред кол.: Т. Гунчак, О. Сліпушко, В. Литвинов та ін. ; упорядкув. і прим. О. Сліпушко]. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 5, кн. 1 : ( ХІХ cт.) / ред. тому Ю. Косенко. – С. 232-235. – ISBN 966-578-071-9
1162445
  Стріха М. Про Вістена Г"ю Одена на тлі українських сюжетів:Декілька слів від перекладача // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 11/12. – С.120
1162446
  Старко В. Про Вітгенштайнів розгляд мовної категорії "гра" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 217-221. – ISBN 966-581-295-5
1162447
   Про Вітчизну. – Київ : Художня література, 1950. – 160с.
1162448
  Панчишин С. Про вітчизняну терміносистему фундаментальної економічної науки / С. Панчишин, І. Грабинська // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 2. – С. 99-115. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
1162449
  Шокало О. Про вічне й безвічне в українському житті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 11-17 червня (№ 16/17). – С. 14


  Дослідження Вадим Пепи "Віч-на-віч з вічністю".
1162450
  Бернадський В. Про вклад технології зварювання в економіку США = Економіка зарубіжних країн / В. Бернадський, О. Маковецька // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 79-87 : Т.5, рис.1. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0131-775Х
1162451
   Про вклади у фазу диференційно-фазового фотовідповідного сигаал / Л.М. Ільченко, Колєнов, СО, Литвиненко, СВ, П.В. Молочко, Ю.В. Виноградов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 180-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано внесок різних факторів у диференційно-фазовий фотовідповідний сигнал. Проведено оцінку величини цих вкладів та визначено умови спостереження сигналу. Отримані експериментальні дані дають залежності фази відгуку від різницевої частоти ...
1162452
   Про включення наукових установ до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави : наказ Міністерства освіти і науки України від 05 грудня 2019 р. № 1520 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Лютий (№ 2). – С. 20-23


  До Державного реєстру наукових установ включено державну організацію "Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка при Національній академії наук України".
1162453
  Назаренко М.Ю. Про включення юридичного прецеденту в систему джерел права України / М.Ю. Назаренко, В.В. Петренко // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 235-239. – ISBN 978-966-438-135-9
1162454
  Порудоминский В.И. Про Владимира Ивановича Даля и его словарь / В.И. Порудоминский. – М., 1979. – 32с.
1162455
  Кабаненко І. Про владу і національне лідерство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 грудня (№ 230). – С. 5


  Чи зможе в цей непростий час державотворча прагматика взяти гору над зростаючим популізмом та радикалізмом?
1162456
   Про владу та бізнес у первоцвітному краї // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 14-17
1162457
   Про владу та бізнес у первоцвітному краї // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 14-17
1162458
  Єна О.Г. Про власні простори внутрішніх диференціювань в Р2(k) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 11-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі доведено, що ненульові власні підпростори Va(f) внутрішнього диференціювання ad(f) алгебри Лі P2(k), що відповідають узагальненому власному значенню a мають форму g(af)k[f*] [подано формулу], де f* є породжуючий поліном для f i g(af) [подано ...
1162459
  Ворцель С. Про власність // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 84. – ISBN 978-966-668-480-9
1162460
  Кулик Н.В. Про властивість регулярності на осі деяких лінійних систем диференціальних рівнянь / Н.В. Кулик, В.Л. Кулик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 33-37. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Досліджується властиівсть регулярності на осі лінійних систем диференціальних рівнянь канонічного вигляду з невід"ємними боковими матрицями.
1162461
  Комашко О.В. Про властивості МНК-оцінок і коефіцієнта детермінації в регресії двох незалежних випадкових блукань з дрейфом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-94. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Випадкове блукання з дрейфом є однією з основних моделей для дослідження економічних показників, що характеризують-ся довготривалою тенденцією до зростання. Показано, що коефіцієнт детермінації в регресії для двох незалежних змінних такого типу прямує ...
1162462
  Радчик Р.В. Про вміння слухати, розмовляти і ставити запитання (Техніка ділового спілкування журналіста) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 165-172.


  Розглядається вміння журналіста спілкуватися зі своїми співбесідниками, а також їх слухати. Акцентується увага на методиці журналіста професійно ставити запитання у процесі збирання інформації. Author describes the communicative srills of ...
1162463
  Злобіна Катерина Про вміст важких металів у грунтах Шацького національного природного парку / Злобіна Катерина, Самчук Анатолій // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 80-81 : табл. – ISSN 0869-0774
1162464
  Сопін Є.Ф. Про вміст та інтенсивність обміну нуклехнових кислот в головному мозку морських свинок при опроміненні рентгенівським промінням / Є.Ф. Сопін, М.Є. Кучеренко. – 251-260с.
1162465
  Єрофєєв Артем Про вміст, міграцію та концентрацію важких металів у нафтах (на прикладі Дніпровсько-Донецької западини) / Єрофєєв Артем, Березовський Ігор // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 4 (181). – С. 96-103 : табл. – Бібліогр.: с. 102-103. – ISSN 0869-0774
1162466
   Про внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань України : (із постанови президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 2-05/3) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 5 (127). – С. 15.


  Із постанови президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 2-05/3.
1162467
   Про внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань України : (із постанови президії ВАК України від 10 березня 2010 р. № 2-05/2) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 4 (126). – С. 11.
1162468
   Про внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань України : (із постанови президії ВАК України від 10 лютого 2010р. № 2-05/1-з) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 3 (125). – С. 16-17.
1162469
   Про внесення електронного наукового видання до Переліку наукових фахових видань України : (із постанови президії ВАК України від 2 липня 2008 року №2-05/6) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 23
1162470
   Про внесення електронного наукового видання до Переліку наукових фахових видань України : (із постанови президії ВАК України від 13.02.2008 р. №2-05/2) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5
1162471
   Про внесення електронного наукового видання до Переліку наукових фахових видань України : (із постанови президії ВАК України від 13.02.2008 р. №2-05/2) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5
1162472
   Про внесення змін Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 397 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 20 червня ( № 115). – С. 7-13
1162473
   Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (Розділи 4-6) : Закон України від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 грудня (№ 231). – С. 9-73
1162474
   Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "про прибутковий податок з громадян" щодо оподаткування благодійгої допомоги. 7.12 №2136-Ш // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – С.61-66
1162475
   Про внесення змін до деяких актів Президента України : указ Президента України від 31 травня 2016 р. № 231/2016 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 44, 14 червня 2016 року. – С. 34-36


  Зміни в Указі Президента України від 10 березня 2000 року № 456 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України", в Указі Президента України від 12 червня 2000 року № 779 "Про Положення про щорічну премію Президента ...
1162476
   Про внесення змін до деяких актів Президента України : указ Президента України від 31 травня 2016 р. № 231/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 17 (350), 22 червня 2016. – С. 8-9
1162477
   Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання : закон України від 05.06.2014 № 1324-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 52, 8 липня 2014 року. – С. 8-9
1162478
   Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції : закон України від 15.09.2015 р. № 679-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 29 вересня (№ 180). – С. 6-7
1162479
   Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності та розвитку наукових парків : Закон України від 7 вересня 2021 р. № 1714-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 22 жовтня (№ 203)
1162480
   Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти : Закон України від 18 грудня 2019 р. № 392-ІХ // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 3 вересня (№ 170). – С. 6-8
1162481
   Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти : Закон України від 18 грудня 2019 р. № 392-ІХ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 15 січня (№ 7). – С. 18-20
1162482
   Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері : закон України від 28.01.2016 р. № 954-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 24 лютого (№ 34). – С. 5
1162483
   Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою : Закон України від 20 листопада 2012 р. № 5498-VI // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 1, 15 січня 2013 року. – С. 17-19
1162484
   Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти і науки : Закон України від 17 грудня 2021 року № 1986-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 19 січня (№ 10)
1162485
   Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки : Закон України від 17 грудня 2021 року № 1986-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 6 січня (№ 2). – С. 19
1162486
   Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності : Закон України від 30 березня 2021 р. № 1369-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 21 травня (№ 96). – С. 8
1162487
   Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності : Закон України від 30 березня 2021 р. № 1369-ІX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 17 квітня (№ 73). – С. 10-11
1162488
   Про внесення змін до деяких Законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності : [Закон України від 30 березня 2021 р. № 1369-IX] // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 2-8
1162489
   Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання розроблення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам : Закон України від 7 вересня 2021 р. № 1709-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 6 жовтня (№ 193). – С. 4
1162490
   Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні : закон України від 18 верес. 2008 р. № 521-VI // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-4
1162491
   Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти : Закон України від 27 лютого 2018 р. № 2300-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 14, 6 квітня 2018. – С. 9-10. – ISSN 0320-7978
1162492
   Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти : Закон України від 27 лютого 2018 р. № 2300-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 березня (№ 56). – С. 6
1162493
   Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої території та з населених пунктів, : закон України від 3 листопада 2016 р. № 1731-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 95, 9 грудня 2016 року. – C. 22-25


  Продовження назви: на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
1162494
   Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних : закон України від 09.04.2015 р. № 319-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 35, 12 травня 2015 року. – С. 36-39
1162495
   Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг : Закон України від 6 вересня 2018 р. № 2541-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 12 жовтня (№ 193). – С. 4-5
1162496
   Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг : Закон України від 6 вересня 2018 р. № 2541-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 31 жовтня (№ 204). – С. 6-7
1162497
   Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення діяльності музеїв закладів вищої освіти : постанова Верховної Ради України від 2 вересня 2020 р. № 849-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 24 вересня (№ 176). – С. 2
1162498
   Про внесення змін до деяких законів України щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів : закон України від 02.06.2015 р. № 498-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 53, 14 липня 2015 року. – С. 9-10
1162499
   Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів інформації : закон України від 17 трав. 2017 № 2038-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 червня (№ 106). – С. 3
1162500
   Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей : закон України від 7 листопада 2017 № 2180-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 225). – С. 4
1162501
   Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інновацій : Закон України від 1 лютого 2022 р. № 2031-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 10 червня (№ 128). – С. 4
1162502
   Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення доступу сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією до творів, виданих у спеціальному форматі : закон України від 25.12.2015 р. № 927-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 4, 22 січня 2016 року. – С. 22-24
1162503
   Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій : Закон України від 15 травня 2018 р. № 2418-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 липня (№ 134)
1162504
   Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту : постанова Верховної Ради України від 17 вересня 2020 р. № 910-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 16 жовтня (№ 190). – С. 5
1162505
   Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження : Закон Украни від 19 червня 2022 р. № 2313-ІХ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 9 липня (№ 141)
1162506
   Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву : Закон України від 27 січня 2022 р. № 2024-ІХ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 18 лютого (№ 32)
1162507
   Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Верховної Ради України від 2 листопада 2021 року № 1838-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 25 листопада (№ 227). – С. 6
1162508
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації" // Офіційний вісник України : зб. нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 33, 29 квітня 2014. – C. 7-28
1162509
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів : закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1701-VII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 25 жовтня (№ 206). – С. 40
1162510
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів : закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1701-VII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 29 жовтня (№ 200). – С. 11-12
1162511
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування : закон України від 20 жовтня 2014 р. № 1709-VII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 2 грудня (№ 232). – С. 12
1162512
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури : закон України від 28.01.2016 р. № 955-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 16, 4 березня 2016 року. – С. 41-49
1162513
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури : закон України від 28.01.2016 р. № 955-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 13 квітня (№ 70). – С. 7-8
1162514
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури : закон України від 28.01.2016 р. № 955-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 10, 4 березня 2016. – С. 33-41. – ISSN 0320-7978
1162515
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин : Закон України від 1 липня 2022 р. № 2352-ІХ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 18 липня (№ 147)
1162516
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій : Закон України від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 82, 20 жовтня 2017 року. – С. 9-42
1162517
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій : закон України від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 188). – С. 10-15
1162518
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій : закон України від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 жовтня (№ 191). – С. 7-11
1162519
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників : Закон Украї\ни від 12 травня 2022 р № 2253-ІХ // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 7 червня (№ 21). – С. 12-14
1162520
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) : Закон України від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 13). – С. 21
1162521
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні. 7.12.2000 №2134-Ш // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – С.56-61
1162522
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов"язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці : закон України від 28.12.2014 р. № 77-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 11, 13 березня 2015. – С. 602-656. – ISSN 0320-7978
1162523
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб : Закон України від 22 травня 2018 р. № 2443-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 липня (№ 134)
1162524
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання : Закон України від 3 липня 2018 р. № 2475 -VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 22 серпня (№ 157). – С. 4-6
1162525
   Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ МОН України від 13.05.2014 № 587 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 47, 20 червня 2014 року. – С. 188-192
1162526
   Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015 р. № 1229 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 99, 22 грудня 2015 року. – С. 277-278


  "... до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в ...
1162527
   Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : наказ Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2017 р. № 948 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 67, 29 серпня 2017 року. – С. 190-192
1162528
   Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо зовнішнього незалежного оцінювання : наказ Міністерства освіти і науки від 29.12.2015 р. № 1377 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 9, 9 лютого 2016 року. – С. 79-83
1162529
   Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії : наказ Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2022 р. № 102 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2022. – Лютий (№ 2). – С. 95-96
1162530
   Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2017 р. №1573 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 15, 21 лютого 2017 року. – С. 147-155


  Зміни "...до Технічних описів документів про освіту, що виготовляються на основі фотокомп"ютерних технологій <...>; до Технічних описів документів про освіту та вчені звання, що виготовляються поліграфічним способом <...>; до Порядку замовлення ...
1162531
   Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки від 06 грудня 2017 р. № 1571 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 9, 30 січня 2018 року. – С. 227-229


  Зміни: до Положення про регламентну комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти; до Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти.
1162532
   Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України у сфері освіти і науки : постанова Верховної Ради України від 3 листопада 2021 року № 1851-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 17 листопада (№ 217). – С. 4
1162533
   Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 263 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 87-90


  Зміни у постанові Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 20 "Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової ...
1162534
   Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі : постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 72 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 4 лютого (№ 22)


  "Україна й Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі".
1162535
   Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук : постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 89 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 19, 6 березня 2018 року. – С. 30-31
1162536
   Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук : постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 89 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 40). – С. 4
1162537
   Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення : постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 32 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 2 лютого (№ 20). – С. 13
1162538
   Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питань академічної мобільності : постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2022 р. № 599 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 21 травня (№ 114). – С. 7
1162539
   Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації : постанова КМУ від 04.12.2013 № 882 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 97, 24 грудня 2013 року. – С. 27-29
1162540
   Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації : постанова КМУ від 4.12.2013 р. № 882 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 7). – С. 12-13
1162541
   Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми проблемами : постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 765 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 28 липня (№ 144). – С. 11
1162542
   Про внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2020 році" : постанова Верховної Ради України від 14 січня 2020 р. № 455-ІХ // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 29 січня (№ 17). – С. 8


  90 років з дня народження Мирослава Поповича (1930-2018), філософа, академіка Національної академії наук України". Почесний доктор КНУ імені Тараса Шевченка.
1162543
   Про внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2020 році" : постанова Верховної Ради України від 14 січня 2020 р. № 455-ІХ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 29 січня (№ 17). – С. 3


  90 років з дня народження Мирослава Поповича (1930-2018), філософа, академіка Національної академії наук України". Почесний доктор КНУ імені Тараса Шевченка.
1162544
   Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" щодо збільшення видатків на проведення зовнішнього незалежного оцінювання : закон України від 17 травня 2016 р. № 1360-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 43, 10 червня 2016 року. – С. 7-10
1162545
   Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" щодо збільшення видатків на проведення зовнішнього незалежного оцінювання : закон України від 17 травня 2016 р. № 1360-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 24, 10 червня 2016. – С. 16-18. – ISSN 0320-7978
1162546
   Про внесення змін до законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов"язок і військову службу" щодо освітніх гарантій для студентів, аспірантів та докторантів денної форми навчання : закон України від 07.04.2015 р. № 277-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 34, 8 травня 2015 року. – С. 10
1162547
   Про внесення змін до законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов"язок і військову службу" щодо освітніх гарантій для студентів, аспірантів та докторантів денної форми навчання : Закон України від 07.04.2015 р. № 277-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 24, 12 червня 2015. – С. 1288. – ISSN 0320-7978
1162548
   Про внесення змін до Закону "Про культуру" щодо загальних засад надання населенню культурних послуг : Закон України від 29 квітня 2021 р. № 1432-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 4 червня (№ 104). – С. 14-15


  "<...> базовий набір культурних послуг - перелік, зміст та обсяг культурних послуг , які обов"язково мають надаватися жителям територіальної громади для забезпечення доступу до читання та інформації, музейних предметів, кінофільмів, можливостей для ...
1162549
   Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо вдосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення : Закон України від 23.04.2015 р. № 367-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 43, 9 червня 2015 року. – С. 10-11
1162550
   Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо вдосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення : Закон України від 23. 04. 2015 р. № 367-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 28 травня (№ 93). – С. 8
1162551
   Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо встановлення обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача обов"язків) керівника вищого навчального закладу : закон України від 14 трав. 2015 р. № 415-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 10 червня (№ 101). – С. 17
1162552
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо встановлення обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача обов"язків) керівника вищого навчального закладу : Закон України від 14.05.2015 р. № 415-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 46, 19 червня 2015 року. – С. 28-29
1162553
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України : закон України від 16 трав. 2017 р. № 2026-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 24, 16 червня 2017. – С. 16-17. – ISSN 0320-7978
1162554
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України : закон України від 16 трав. 2017 р. № 2026-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 47, 16 червня 2017 року. – С. 35
1162555
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : закон України від 14 червня 2016 р. № 1415-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 54, 19 липня 2016 року. – С. 12-13
1162556
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : закон України від 14 червня 2016 року № 1415-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 30, 22 липня 2016. – C. 70-72. – ISSN 0320-7978
1162557
   Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо оприлюднення цільових показників діяльності закладу вищої освіти та щорічного звіту керівника закладу вищої освіти : Закон України від 25 січня 2022 р. № 2003-ІХ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 12 лютого (№ 28)
1162558
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо оприлюднення цільових показників діяльності закладу вищої освіти та щорічного звіту керівника закладу вищої освіти : Закон України від 25 січня 2022 року № 2003-ІХ // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 15 лютого (№ 31). – С. 4
1162559
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо освіньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" : закон України від 21 берез. 2017 р. № 1958-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 17, 28 квітня 2017. – С. 19. – ISSN 0320-7978
1162560
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та луганської областей : Закон України від 3 липня 2020 р. № 744-ІХ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 11 липня (№ 116). – С. 9
1162561
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників : закон України від 6 жовтня 2016 р. № 1662-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 17 листопада (№ 219). – С. 5
1162562
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників : закон України від 6 жовтня 2016 р. № 1662-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 92, 29 листопада 2016 року. – С. 9-10
1162563
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників : закон України від 6 жовтня 2016 р. № 1662-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 48, 25 листопада 2016. – С. 6-7. – ISSN 0320-7978
1162564
   Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо формування штатного розпису вищих навчальних закладів : закон України від 18 лютого 2016 р. № 1017-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 15 березня (№ 49). – C. 4
1162565
   Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000"21.12.2001 №2183 // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – С.70
1162566
   Про внесення змін до Закону України "Про Державну службу спеціального зв"язку та захисту інформації України" : закон України від 09.04.2014 № 1194-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 40, 27 травня 2014 року. – С. 5-36
1162567
   Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо місця перебування та права на освіту : закон України від 12.08.2014 № 1635-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 73 19 вересня 2014. – С. 7-8
1162568
  Андрушко П. Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" щодо повної реабілітації політичних в"язнів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 17-33
1162569
   Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" : закон України від 06.04.2000 № 1646-III // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 16 - 23 серпня (№ 36). – С. 6
1162570
   Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури : Закон України від 14 грудня 2021 року № 19-51-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 13 січня (№ 5)
1162571
   Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури : Закон України від 14 грудня 2021 року № 1951-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 5 січня (№ 1). – С. 4
1162572
   Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг : закон України від 23 трав. 2017 р. № 2053- VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 липня (№ 127). – С. 12
1162573
   Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг : закон України від 23 травня 2017 р. № 2053-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 56, 18 липня 2017 року. – С. 7-8
1162574
   Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг : закон України від 23 травня 2017 р. № 2053-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 30, 28 липня 2017. – С. 5-6. – ISSN 0320-7978
1162575
   Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" щодо збереження пам"яток культурної спадщини, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО : Закон України від 19 серпня 2018 р. № 2457-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 липня (№ 134)
1162576
   Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" : закон України від 5 червня 2014 р. № 1322-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 54, 15 липня 2014 року. – С. 50-51
1162577
   Про внесення змін до закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – C.66-67
1162578
   Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб : закон України від 14 листопада 2017 р. № 2203-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 221). – С. 11
1162579
   Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України : Закон України від 07.04.2015 р. № 291-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 24, 12 червня 2015. – С. 1312-1316. – ISSN 0320-7978
1162580
   Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо визнання національних видів спорту : закон України від 25 трав. 2017 р. № 2074-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 49, 23 червня 2017 року. – С. 121
1162581
   Про внесення змін до зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук : постанова Кабінету Міністрів України від 17 трав. 2017 р. № 345 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Україн. правова інформація" ; ред. рада: П.Д. Петренко, Н.І. Севостьянова, Г.В. Онищенко [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 43, 2 червня 2017 року. – С. 26
1162582
   Про внесення змін до зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук : постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2017 р. № 345 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 95). – С. 4
1162583
   Про внесення змін до Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу : наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2020 р. № 147/619 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 63-64
1162584
   Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації : наказ Міністерства освіти і науки 22 серпня 2017 р. № 1228 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 80, 13 жовтня 2017 року. – С. 512-514
1162585
   Про внесення змін до Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням : наказ Служби безпеки України від 26 жовтня 2016 р. № 563 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 95, 9 грудня 2016 року. – C. 118-120
1162586
   Про внесення змін до Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням : наказ Служби безпеки України від 18 червня 2016 р. № 322 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 59, 5 серпня 2016 року. – С. 74-75
1162587
   Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції : закон України від 21.02.2014 № 746-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 18, 7 березня 2014 року. – С. 14-16
1162588
   Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини : закон України від 7 жовтня 2014 р. № 1689-закон України від 7 жовтня 2014 р. № 1689-VII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 209). – С. 6
1162589
   Про внесення змін до навчальних програм з історії України для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти : [навчальна програма] / [уклад.: А.О. Руккас, І.К. Патриляк, В.І. Сергійчук та ін.] // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (215/216), липень - серпень. – С. 8-26
1162590
   Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад : наказ Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2020 року № 946 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Серпень (№ 8). – С. 43-44
1162591
   Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2020 року № 946 : наказ Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2021 р. № 462 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 9-10
1162592
   Про внесення змін до наказу ВАК України від 04.04.2000 №178 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію" : (проект наказу ВАК України) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 18
1162593
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 р. № 1272 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 6, 29 січня 2016 року. – С. 185-194


  Зміни до наказу "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства".
1162594
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2007 року № 781 : наказ Міністерства освіти і науки України від 21 січня 2017 р. № 103 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 22, 17 березня 2017 року. – С. 421-422


  Зміни "...Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2007 року № 781 "Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки ...
1162595
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2015 року № 85 : наказ Міністерства освіти і науки України від 2 лютого 2017 р. № 160 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 22, 17 березня 2017 року. – С. 423-425


  Зміни "...Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2015 року № 85 "Про затвердження Порядку використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання"".
1162596
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2015 року № 85 : наказ Міністерства освіти і науки України 03 листопада 2017 р. № 1447 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 101, 26 грудня 2017 року. – С. 63-65


  "...Зміни до Порядку використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти".
1162597
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2014 року № 97 та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2010 року № 365 : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.06.2015 р. № 642 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 62, 14 серпня 2015 року. – С. 273-274


  Зміни внесено до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2014 року № 97 "Про затвердження технічних описів документів про освіту та вчені звання". Втратив чинність наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2010 року № 365 ...
1162598
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205 : наказ Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України від 19 вересня 2016 р. № 1120 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 86, 8 листопада 2016 року. – С. 65-66
1162599
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205 : наказ Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2018 р. № 90 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 24, 27 березня 2018 року. – С. 550-551


  Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів".
1162600
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 : наказ Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2016 р. № 419 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 41, 3 червня 2016 року. – С. 65-214


  "...зміни до Таблиці відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у [ВНЗ] за освітньо- кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 1), Переліку спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних ...
1162601
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 : наказ Міністерства освіти і науки від 13 лютого 2018 р. № 141 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 26, 3 квітня 2018 року. – С. 104-113


  Зміни до Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".
1162602
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 : наказ Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 111-126. – ISSN 1682-2366


  Зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році.
1162603
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506 : наказ Міністерства освіти і науки України від 12 жовтня 2017 р. № 1368 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 95, 5 грудня 2017 року. – С. 110-111


  "...Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506 "Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 "Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)", за якими здійснюється формування і розміщення ...
1162604
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 вересня 2015 року № 923 : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2015 р. № 1078 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 84, 30 жовтня 2015 року. – С. 131-132


  Щодо зовнішнього незалежного оцінювання.
1162605
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 серпня 2020 р. № 1051 : наказ Міністерства освіти і науки України від 11 вересня 2020 р. № 1051 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Жовтень (№ 10)


  "Внести зміни до оціночної шкали до Форми науково-експертного висновку за результатами наукової та науково-технічної експертизи за оцінювання проєкту на проведення наукової роботи та науково-технічної (експертної) розробки".
1162606
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 серпня 2016 року № 987 : наказ Міністерства освіти і науки України від 06 вересня 2018 р. № 971 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 81, 23 жовтня 2018 року. – С. 33


  Зміни: "до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 серпня 2016 року № 987 "Про експертно-кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників вищих навчальних закладів, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства ...
1162607
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304 : наказ Міністерства освіти і науки від 22 листопада 2017 р. № 1514 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 9, 30 січня 2018 року. – С. 215-226


  Зміни до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.
1162608
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2017 року № 74 : наказ Міністерства освіти і науки України від 15 червня 2018 р. № 652 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 73, 25 вересня 2018 року. – С. 22-23


  Зміни: "до Порядку продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження".
1162609
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року № 292 : наказ Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 р. № 1223 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 51-55


  Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року № 292 "Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", за якими здійснюється ...
1162610
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2017 року № 1224 : наказ Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2017 року № 47 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 21,16 березня 2018 року. – С. 117


  Зміни у Положенні про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти.
1162611
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2013 року № 1474 : наказ Міністерство освіти і науки України від 25 квітня 2018 р. № 434 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 62, 14 серпня 2018 року. – С. 203-211


  Зміни "до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2013 року № 1474 "Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка".
1162612
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2006 року № 404 : наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2015 р. № 1384 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 7, 2 лютого 2016 року. – С. 125-126


  Зміни до наказу "Про впорядкування умов оплати праці працівників Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та його управлінь".
1162613
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2006 року № 404 : наказ Міністерства освіти і науки від 3 червня 2016 р. № 612 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 53, 15 липня 2016 року. – С. 161-163


  Внесення змін "...до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2006 року № 404 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та його управлінь"".
1162614
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2006 року № 404 : наказ Міністерства освіти і науки України від 24 лютого 2017 р. № 300 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 30, 14 квітня 2017 року. – С. 577-578


  Зміни до "...до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2006 року № 404 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та його управлінь".
1162615
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2006 року № 404 : наказу Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2017 року № 36 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 21, 14 березня 2017 року. – С. 42-43
1162616
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2006 року № 404 ["Про впорядкування умов оплати праці працівників Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та його управлінь"] : наказ Міністерства освіти і науки України від 16.12.2015 р. № 1299 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 2, 12 січня 2016 року. – С. 798-799
1162617
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 : наказ Міністерства освіти і науки України від 09.10.2015 р. № 1055 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 83, 27 жовтня 2015 року. – С. 146-147


  Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.
1162618
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 : наказ Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2016 р.№ 991 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 68, 6 вересня 2016 року. – С. 223-224


  "...[зміни] до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в ...
1162619
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 : наказ Міністерства освіти і науки України від 20 січня 2017 р. № 81 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 6-14


  "...Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей ...
1162620
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 : наказ Міністерства освіти і науки України від 20 січня 2017 р. №81 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 15, 21 лютого 2017 року. – С. 156-164


  Зміни "...до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ".
1162621
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 р. № 1432 : наказ Міністерства освіти і науки України від 19 березня 2018 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 32, 24 квітня 2018 року. – С. 112


  Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 року № 1432 "Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей".
1162622
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 липня 2013 року № 1052 : наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. № 1325 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 7, 2 лютого 2016 року. – С. 124


  Зміни до наказу "Про затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту, форми інноваційного проекту та Порядку проведення державної експертизи інноваційних проектів".
1162623
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2017 року № 1103 : наказ Міністерства освіти і науки від 9 листопада 2017 р. № 1459 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 90, 17 листопада 2017 року


  Зміни "...до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2017 року № 1103 "Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". <...> у ...
1162624
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11 січня 2012 року № 10 : накази Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2016 р. № 1689 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 30, 14 квітня 2017 року. – С. 567-576


  Зміни до "...до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11 січня 2012 року № 10 "Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу ...
1162625
   Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112 : наказ МОНмолодьспорт України від 21.03.2013 № 365 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 25, 9 квітня 2013 року. – С. 433-434


  Із тексту: "1. Унести зміну до абзацу третього пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", ...
1162626
   Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 09 квітня 2002 року № 187/243 : наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 31 січня 2018 р. № 110/85 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 24, 27 березня 2018 року. – С. 542-547


  Зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 09 квітня 2002 року № 187/243 "Про впровадження відкритого професійно-технічного навчання на основі модульної технології".
1162627
   Про внесення змін до Норм належності верхолазного спорядження територіальних управлінь, з"єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів) Національної гвардії України : наказ від 11 квітня 2018 р. № 296 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 43, 5 червня 2018 року. – С. 470-475
1162628
   Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку : постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 786 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 3 серпня (№ 148)
1162629
   Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2013 році : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.08.2013 р. № 973 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 70, 20 вересня 2013 року. – С. 372-404
1162630
   Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2013 році : наказ Мінекономрозвитку України від 31.12.2013 р. № 1596 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 21,18 березня 2014 року. – С. 247
1162631
   Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2015 році : постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1178 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 4, 22 січня 2016 року. – С. 55-397
1162632
   Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2012 році : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28 грудня 2012 р. № 1520 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 8, 8 лютого 2013 року. – С. 417
1162633
   Про внесення змін до Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду : наказ Міністерства оборони України від 20 квітня 2017 р. № 247 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 59, 28 липня 2017 року. – С. 155
1162634
   Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників : (із наказу ВАК України від 26.01.2008 р. №63) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6
1162635
   Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників : (із наказу ВАК України від 03.03.2008 р. №147) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2
1162636
   Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників : наказ Вищої атестаційної комісії України від 26.01.2008 р. № 63 // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 158
1162637
   Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників : (із наказу ВАК України від 26.01.2008 р. №63) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6
1162638
   Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників : (із наказу ВАК України від 03.03.2008 р. №147) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2
1162639
   Про внесення змін до Переліку наукових спеціальностей : наказ МОН України від 21 грудня 2012 р. № 1462 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 5, 29 січня 2013 року. – С. 113


  Весь текст постанови: Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та ...
1162640
   Про внесення змін до Переліку наукових спеціальностей : наказ МОН України від 06.04.2015 № 394 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 36, 15 травня 2015 року. – С. 169-170
1162641
   Про внесення змін до Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання : наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров"я України від 10 січня 2018 р. № 23/40 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 12, 9 лютого 2018 року. – С. 125-126
1162642
   Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами : постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 388 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 52, 12 липня 2016 року. – С. 22-23
1162643
   Про внесення змін до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров"я та вищих медичних навчальних закладах : постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 429 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 30 травня (№ 100). – С. 4
1162644
   Про внесення змін до Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер : наказ Мінсоцполітики України від 03.12.2015 р. № 1169 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 2, 12 січня 2016 року. – С. 886-888
1162645
   Про внесення змін до Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 "Філологія", за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення : наказ Міністерства освіти і науки України від 20 вересня 2017 р. № 1293 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 88, 10 листопада 2017 року. – С. 208-209
1162646
   Про внесення змін до Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 "Філологія", за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення : наказ Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2018 р. № 353 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 41, 29 травня 2018 року. – С. 190-192
1162647
   Про внесення змін до Переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" : постанова пенсійного фонду від 25.11.2014 № 25-1 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 1, 6 січня 2015 року. – С. 191-192
1162648
   Про внесення змін до Переліку уповноважених вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2016 року № 667 : наказ Міністерства освіти і науки України від 06.07. 2017 р. № 986 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 3-4
1162649
   Про внесення змін до Переліку уповноважених вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2016 року № 667 : наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2017 р. № 986 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 11-12
1162650
   Про внесення змін до переліку уповноважених закладів вищої та фахової передвищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки від 16 червня 2016 р. № 667 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Липень (№ 7). – C. 37-39
1162651
   Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України : Закон Укрїни від 07.07.2011 р. // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 8. – С. 3-11
1162652
   Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах : постанова КМУ від 27 травня 2014 р. № 507 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 190). – С. 12-13
1162653
   Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг : постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 № 692 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 75, 8 жовтня 2013 року. – С. 49-52
1162654
   Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг : постанова КМУ від 18 вересня 2013 р. № 692 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 8 жовтня (№ 183). – С. 12
1162655
   Про внесення змін до Положення про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти та вищих професійних училищах : постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня № 255 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 1 квітня (№ 62)
1162656
   Про внесення змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 31 жовтня 2016 р. № 1295 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 3
1162657
   Про внесення змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки від 31 жовтня 2016 р. № 1295 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 8, 27 січня 2017 року. – С. 256
1162658
   Про внесення змін до Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів : наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2016 р. № 20 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 22, 25 березня 2016 року. – С. 419-426
1162659
   Про внесення змін до Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави : постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. № 508 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 60, 7 серпня 2015 року. – С. 48-49
1162660
   Про внесення змін до Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави : постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 р. № 774 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 88, 15 листопада 2016 року. – С. 38-40
1162661
   Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти : наказ МОН України від 02.08.2013 р. № 1064 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 70, 20 вересня 2013 року. – С. 158-159
1162662
   Про внесення змін до Положення про Державну службу якості освіти України : постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1222 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 11 грудня (№ 241)
1162663
   Про внесення змін до Положення про Державну службу якості освіти України : постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1222 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 22-23
1162664
   Про внесення змін до Положення про дистанційне навчання : наказ МОН України від 1 червня 2013 р. № 660 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 46, 27червня 2013 року. – С. 149
1162665
   Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси : наказ Міністерства освіти і науки України від 1 вересня 2016 р. № 1061 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 77, 7 жовтня 2016 року. – С. 145-146
1162666
   Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси : наказ Міністерства освіти і науки від 22 грудня 2017 р. № 1662 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 13, 13 лютого 2018 року. – С. 87
1162667
   Про внесення змін до Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 229 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 34, 8 травня 2015 року. – С. 141-142
1162668
   Про внесення змін до Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти : постанова Кабінету Міністрів України 15.04.2015 р. № 229 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 3-5


  До Єдиної бази вносяться дані щодо дітей шкільного віку, вступників, студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів, випускників навчальних закладів, дані щодо навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, місцевих ...
1162669
   Про внесення змін до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 липня 2016 р. № 814 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 65, 26 серпня 2016 року. – С. 136-137
1162670
   Про внесення змін до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 186 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 15-18. – ISSN 0130-8890
1162671
   Про внесення змін до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 186 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 15-18. – ISSN 0130-8890
1162672
   Про внесення змін до Положення про конкурс щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 111 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 12 лютого (№ 29)
1162673
   Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України : постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 225 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 31, 18 квітня 2017 року. – С. 26-28
1162674
   Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України : постанова Кабінету міністрів України від 05.04.2017 № 225 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 26-36
1162675
   Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України : постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 року № 225/2017 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 68)


  Серед нагороджених Крак Юрій Васильович, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри КНУ імені Тараса Шевченка.
1162676
   Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України : постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 642 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 68, 7 вересня 2018 року. – С. 95-97
1162677
   Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України : постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 642 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 28 серпня (№ 159). – С. 7
1162678
   Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України : постанова Кабінету міністрів України від 24 лютого 2021 р. № 143 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 27 лютого (№ 40)
1162679
   Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України [затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630] : постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1029 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 грудня (№ 245). – С. 11
1162680
   Про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та її персонального складу : постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22 листопада 2013 р. № 9 // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 20


  Пленум ВСС затвердив новий склад Науково-консультативної ради.
1162681
   Про внесення змін до Положення про Національну академію державного управління при Президентові України : указ Президента України від 18.02.2014 № 81 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 17, 4 березня 2014 року. – С. 10-13
1162682
   Про внесення змін до Положення про освітній округ : постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 574 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 71, 16 вересня 2016 року. – С. 26-27
1162683
   Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : наказ МОН України від 30 листопада 2012 р. № 1352 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 2012. – № 99, 4 січня 2013. – С. 302-305
1162684
   Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : наказ Міністерства освіти і науки України 31.03.2015 р. № 380 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 72-73
1162685
   Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : наказ Міністерства освіти і науки України від 31.03.2015 р. № 380 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 34, 8 травня 2015 року. – С. 448-449
1162686
   Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : наказ Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2017 р. № 994 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 85, 31жовтня 2017 року. – С. 89-93
1162687
   Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах / наказ МОН України від 07.10.2013 р. № 1365 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 86, 15 листопада 2013 року. – С. 67
1162688
   Про внесення змін до Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 187 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 13-14. – ISSN 0130-8890
1162689
   Про внесення змін до Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 187 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10/11. – С. 13-14. – ISSN 0130-8890
1162690
   Про внесення змін до Положення про почесні звання України : указ Президента України від 02 липня 2016 р. № 284/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 19 (352), 6 липня 2016. – С. 52
1162691
   Про внесення змін до Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1123 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 2, 12 січня 2016 року. – С. 715-719


  "... Почесна грамота Кабінету Міністрів України є вищою Урядовою нагородою, якою нагороджуються <...> наукові та науково-педагогічні працівники - за вагомі особисті досягнення у професійній діяльності, забезпеченні реалізації державної політики у сфері ...
1162692
   Про внесення змін до Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій : постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 157 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 25, 30 березня 2018 року. – С. 36-37
1162693
   Про внесення змін до Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання : наказ Міністерства освіти і науки України від 24 січня 2017 р. № 95 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 18, 3 березня 2017 року. – С. 450-451
1162694
   Про внесення змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти : наказ МОН України від 08.11.2013 р. № 1572 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 94, 13 грудня 2013 року. – С. 119-120
1162695
   Про внесення змін до Положення про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 : наказ Міністерства освіти і науки України від 5 липня 2016 р. № 786 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 53, 15 липня 2016 року. – С. 166-176


  Продовження назви: "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
1162696
   Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1094 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 28 грудня (№ 250). – С. 16-17
1162697
   Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1094 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 21
1162698
   Про внесення змін до положення про стипендію голови Київської державної адміністрації кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації Київської області : розпорядження Київської обласної адміністрації від 29 листопада 2019 р. № 694 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 7 грудня (№ 236). – С. 13
1162699
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті : постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 186 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 11 березня (№ 46)
1162700
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту : постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. № 153 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 20, 18 березня 2016 року. – С. 80-81
1162701
  Галаур В. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов"язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1066 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 січня (№ 4). – С. 4


  Студенти запропонували інноваційні проектні рішення облаштування міського середовища.
1162702
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов"язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1066 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 4, 12 січня 2018 року. – С. 149
1162703
   Про внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов"язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва : постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 178 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 4 березня (№ 42). – С. 11


  "...Відповідальним за здійснення витрат на організацію та проведення літніх мовних курсів/шкіл відповідно до міжнародних договорів України визначити Київський національний університет імені Тараса Шевченка".
1162704
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами : Постанова КМУ від 06.08.2014 № 319 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 64, 19 серпня. – С. 83-84
1162705
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам ( курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кібінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. № 740 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 82, 20 жовтня 2017 року. – С. 51-56
1162706
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. N 740 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 18 жовтня (№ 195). – С. 19
1162707
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. № 509 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 60, 7 серпня 2015 року. – С. 50-51
1162708
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 839 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 жовтня (№ 199). – С. 4
1162709
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році : постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 839 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 84, 2 листопада 2018 року. – С. 16
1162710
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки наукової інфраструктури : постанова КМУ від 18.06.2014 № 190 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 51, 4 липня 2014 року. – С. 32-33
1162711
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2018 р. № 194 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 27, 6 квітня 2018 року. – С. 60-61
1162712
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 194 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 березня (№ 58). – С. 4
1162713
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію проекту "Вища освіта України" : постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 668 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 1 серпня (№ 145). – С. 5
1162714
   Про внесення змін до Порядку використання приміщень закладів освіти для проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : накази Міністерства освіти і науки України від 09 лютого 2018 р. № 117 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 23, 23 березня 2018 року. – С. 536-537
1162715
   Про внесення змін до Порядку використання у 2017 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 988 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 21 грудня (№ 241). – С. 4
1162716
   Про внесення змін до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців : постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1057 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Україн. правова інформація" ; ред. рада: П.Д. Петренко, Н.І. Севостьянова, Г.В. Онищенко [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 9, 31 січня 2017 року
1162717
   Про внесення змін до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців : постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1057 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 24 січня (№ 13). – С. 12
1162718
   Про внесення змін до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами : постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 595 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 88-91
1162719
   Про внесення змін до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами : постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 595 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 67, 29 серпня 2017 року. – С. 63-64
1162720
   Про внесення змін до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій : наказ Міністерства освіти і науки України від 1 листопада 2016 р. № 1297 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 6, 20 січня 2017 року. – С. 14-17
1162721
   Про внесення змін до Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2016 р. № 1280 / наказ Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2016 р. № 1280 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 99, 23 грудня 2016 року. – С. 387-396
1162722
   Про внесення змін до Порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році : наказ МОН України від 01.07.2014 № 779 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 58, 29 липня. – C. 134
1162723
   Про внесення змін до Порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 22.09.2015 р. № 964 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 87, 10 листопада 2015 року. – С. 169-171
1162724
   Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров"я" : постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 308 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 73). – С. 7
1162725
   Про внесення змін до Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні : постанова кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 89 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 26 лютого (№ 37). – С. 10
1162726
   Про внесення змін до Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні : постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 89 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 80-93
1162727
   Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг : постанова КМУ від 05.04.2014 № 233 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 55, 18 липня 2014 року. – С. 24-30
1162728
   Про внесення змін до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27 листопада 2012 р. № 1329 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 2012. – № 98. – С. 236
1162729
   Про внесення змін до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій : наказ Міністерства освіти і науки України від 21 вересня 2017 р. № 1294 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 88, 10 листопада 2017 року. – С. 210-240
1162730
   Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів : наказ Міністерства охорони здоров"я України від 15 листопада 2017 р. № 1409 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 9, 30 січня 2018 року. – С. 278
1162731
   Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю : наказ Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2017 р. № 949 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 67, 29 серпня 2017 року. – С. 193
1162732
   Про внесення змін до Порядку Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1133 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 31 грудня (№ 251). – С. 8
1162733
   Про внесення змін до Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням : постанова КМУ від 17 липня 2013 р. № 511 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 13 серпня (№ 145). – С. 4
1162734
   Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій : постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 334 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 37, 28 травня 2013 року. – С. 24
1162735
   Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій : постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р № 229 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 21 березня (№ 55). – С. 10
1162736
   Про внесення змін до Порядку приймання, попереднього розгляду документів та підготовки пропозицій щодо робіт, висунутих на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій : наказ Міністерства освіти і науки від 28.12.2015 р. № 1362 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 9, 9 лютого 2016 року. – С. 77-79
1162737
   Про внесення змін до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560 : наказ Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2017 р. № 947 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 64, 15 серпня 2017 року. – С. 91-92
1162738
   Про внесення змін до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" : постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021р. № 772 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 30 липня (№ 146)
1162739
   Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : наказ Міністерства освіти і науки України від 6 лютого 2017 р. № 174 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 18, 3 березня 2017 року. – С. 451-453
1162740
   Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : наказ Міністерства освіти і науки України від 6 лютого 2017 р. № 174 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 85-88
1162741
   Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : наказ Міністерства освіти і науки від 6 лютого 2017 р. № 174 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 2-4
1162742
   Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів : постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 943 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 26 листопада (№ 227). – С. 4


  "Пункт 24 викласти в такій редакції: "24. Спеціалізована вчена рада у місячний строк після захисту дисертації надсилає: державній науковій установі "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" електронний примірник дисертації та ...
1162743
   Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів : постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 року № 607 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Серпень (№ 8). – С. 41
1162744
   Про внесення змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1033 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 4, 13 січня 2017 року. – С. 280-286
1162745
   Про внесення змін до Порядку реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2016 р. № 96 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 22, 25 березня 2016 року. – С. 427-428
1162746
   Про внесення змін до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам : постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 94 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 20, 10 березня 2017 року. – С. 18-19
1162747
   Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка = 120-річчя від дня народження Олександра Довженка, заходів з вшанування пам’яті у зв’язку з 70-ми роковинами Корюківської трагедії : постанова КМУ від 11.09.2013 № 676 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 73 ,1 жовтняя 2013 року. – С. 46-47
1162748
   Про внесення змін до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 964 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 4 грудня (№ 233). – С. 4
1162749
   Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 р. № 281 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 3 квітня (№ 64). – С. 8
1162750
   Про внесення змін до порядку формування Переліку наукових фахових видань, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32 : наказ Міністерства освіти і науки України від 18 листопада 2020 р. № 1437 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 3
1162751
   Про внесення змін до Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України : постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 443 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 6 червня (№ 107). – С. 1
1162752
   Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 і від 8 червня 2016 р. № 369 : постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 84 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 78-79


  Зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" і від 8 червня 2016 р. № 369 "Про затвердження складу Акредитаційної комісії".
1162753
   Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 і від 8 червня 2016 р. № 369 : постанова квбінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 84 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 18 лютого (№ 31). – С. 6


  Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг"; від 8 червня 2016 р. № 369 "Про затвердження складу Акредитаційної комісії".
1162754
   Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2015 році" щодо депортації кримськотатарського народу : постанова Верховної Ради України від 12.05.2015 р. № 373-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 41, 2 червня 2015 року. – С. 23
1162755
   Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2020 році : постанова Верховної Ради України від 2 вересня 2020 р. № 847-ІХ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 10 вересня (№ 165). – С. 3


  Розділ I доповнити відповідно до хронологічного порядку новими абзацами такого змісту: "920 років з часу першої писемної згадки про місто Острог (1100); 125 років з часу заснування Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і ...
1162756
   Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2020 році : постанова Верховної Ради України від 2 вересня 2020 р. № 847-ІХ // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 10 вересня (№ 175). – С. 11


  Розділ I доповнити відповідно до хронологічного порядку новими абзацами такого змісту: "920 років з часу першої писемної згадки про місто Острог (1100); 125 років з часу заснування Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і ...
1162757
   Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів щодо зміни розміру іменних стипендій Верховної Ради України та уточнення окремих термінів : постанова Верховної Ради України від 17 грудня 2021 р. № 1987-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 29 грудня (№ 248)
1162758
   Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів" щодо зміни розміру іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів : постанова Верховної Ради України від 17 грудня 2021 р. № 1987-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 18 листопада (№ 218). – C. 13
1162759
   Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей" щодо підвищення розміру соціальних : постанова Верховної Ради україни від 17 грудня 2021 р. № 1988-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 18 листопада (№ 218). – С. 13


  стипендій Верховної ради України та уточнення деяких положень
1162760
   Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей" щодо підвищення розміру соціальних : постанова Верховної Ради України від 17 грудня 2021 р. № 1988-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 29 грудня (№ 248)


  стипендій Верховної Ради України та уточнення деяких положень
1162761
   Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування" : Постанова Верховної Ради України від 02.06.2015 р. № 501-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 46, 19 червня 2015 року. – С. 75
1162762
   Про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" : Постанова Верховної Ради України від 5 червня 2012 року № 4898-VI // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 14 червня (№ 108)


  Серед нагороджених - вчені КНУ імені Тараса Шевченка : Розлач З.В. - "Деформація річкових русел", Борецький В.Ф. - "Діагностика плазми електродугового розряду у потоці газу", Фалалєєва Т.М. - "Дослідження ролі харчової добавки глутамату натрію в ...
1162763
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 та зупинення її дії ["Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки"] : постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року № 1044 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 грудня (№ 245). – С. 10
1162764
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. № 1283 / постанова від 29 квітня 2013 р. № 342 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 90). – С. 4


  Із тексту: 1. Внести до постанови КМУ від 14 грудня 2011 р. №1283 "Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти" (Офіційний віник України, 2011 р., № 97, ст. 3543) зміни, що додаються.
1162765
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 : постанова кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 694 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 6-8


  "Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, ...
1162766
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 881 : постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. № 545 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 8 липня (№ 128). – С. 7


  Зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 881 "Про умови оплати праці працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги".
1162767
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 506 ["Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта"] : постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 199 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 7 березня (№ 45). – С. 8
1162768
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656


  Зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 "Деякі питання реалізації статті 54 Закону України "Про вищу освіту" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 73, ст. 2401. (Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань; ...
1162769
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 : постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 308 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 36, 8 травня 2018 року. – С. 56-58


  Зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 "Деякі питання реалізації статті 54 Закону України "Про вищу освіту" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 73, ст. 2401. (Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань; ...
1162770
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2016 р. № 1047 : постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. № 980 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 28 жовтня (№ 209)
1162771
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 : постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 956 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 14 жовтня (№ 200). – С. 3


  11. Доповнити постанову пунктом 42 такого змісту: "закладам <...> вищої освіти перейти з 15 жовтня до 15 листопада 2020 р. на дистанційну форму навчання з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків (крім сиріт, позбавлених батьківського ...
1162772
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 від 06 березня 2019 р. № 167 : постанова Кабінету Міністрів України від 21жовтня 2020 р. № 979 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Грудень (№ 12). – С. 64-66


  Зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 "Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти" і від 6 березня 2019 р. № 167 "Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора ...
1162773
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 : постанова КМУ від 19.11.2014 № 631 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 95, 5 грудня 2014. – С. 28-29


  Зміна до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра.
1162774
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 : постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 р. № 305 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 10 червня (№ 102). – С. 10-11


  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної ...
1162775
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 ["Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів"] : постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 147 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 5 березня (№ 43). – С. 10
1162776
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 925 : постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 104 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 21 лютого (№ 34). – С. 10


  Зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 925 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних ...
1162777
   Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 30 травня 2018 р. № 417 : постанова Кабінету міністрів України від 3 червні 2020 р. № 454 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 10 червня (№ 108). – С. 1


  Затверджено "Порядок реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у ...
1162778
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 490 "Про затвердження складу Державної акредитаційної комісії" : постанова КМУ від 18 вересня 2013 р. № 691 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 8 жовтня (№ 183). – С. 12


  У додатку постанови: ввести до складу Акредитаційної комісії: Губерського Леоніда Васильовича - ректора Київського національного університета імені Тараса Шевченка; Нікіфорова Артема Олександровича - координатора студентської ради м. Києва, ...
1162779
   Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 811 ["Про документи про вищу освіту (наукові ступені)"] : постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 72 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 4 лютого (№ 22)


  "Україна й Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі".
1162780
   Про внесення змін до Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи : постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 259 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 1 квітня (№ 62)
1162781
   Про внесення змін до пункту 2 Положення про освітній округ : постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 р. № 289 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 6 травня (№ 84). – С. 4
1162782
   Про внесення змін до пункту 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи : постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 371 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 31
1162783
   Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту : постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 р. № 8 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 8, 27 січня 2017 року. – С. 74
1162784
   Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту : постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 р. № 8 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 10). – С. 4
1162785
   Про внесення змін до пункту 4 Типового положення про молодіжний трудовий загін : Постанова КМУ від 16.10.2014 № 542 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 85, 31 жовтня 2014 року. – С. 41
1162786
   Про внесення змін до пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 872 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 95, 5 грудня 2017 року. – С. 27
1162787
   Про внесення змін до пункту 7 Порядку використання коштів, передбаченних у державному бюджеті для виплати соціалних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кабінету міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 874 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 221). – С. 4
1162788
   Про внесення змін до розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" щодо продовження строку завершення підготовки кандидатів та докторів наук : постанова Верховної Ради України від 4 червня 2020 р. № 676-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 117). – С. 6
1162789
   Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 199 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 616-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 11 червня (№ 109). – С. 8


  Пункт 1 викласти в такій редакції: “1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо: утворення Державного університету економіки і технологій шляхом виділу Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу ...
1162790
   Про внесення змін до складу Акредитаційної комісії : постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 965 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 245). – С. 4
1162791
   Про внесення змін до складу Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки : указ Президента України від 20 липня 2016 р. № 305/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 21 (354), 3 серпня 2016. – С. 10
1162792
   Про внесення змін до складу Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки : указ Президента України від 20 липня 2016 р. № 305/2016 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 58, 2 серпня 2016 року. – С. 13
1162793
   Про внесення змін до складу редакційної колегії офіційного друкованого органу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ науково-практичного юридичного журналу "Часопис цивільного і кримінального судочинства" : постанова Вищого спеціалізованого суду україни з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22 листопада 2013 р. № 8 // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 6 (15). – С. 6-9. – ISSN 2310-6166


  До складу редакційної колегії входять науковці КНУ імені Тараса Шевченка.
1162794
   Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461 : постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 479 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 59, 28 липня 2017 року. – С. 41-43
1162795
   Про внесення змін до статті 17 Закону України "Про міліцію" та статті 17 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" : закон України від 06.05.2014 № 1242-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 39, 23 травня 2014 року. – С. 17
1162796
   Про внесення змін до статті 282 Митного кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності : Закон України від 17 лютого 2022 р. № 2083-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 12 травня (№ 107). – С. 4
1162797
   Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо права на освіту : закон України від 06.05.2014 № 1237-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 39, 23 травня 2014 року. – С. 16-17
1162798
   Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів : закон України від 16 листопада 2017 р. № 2211-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 227). – С. 6


  "7 січня і 25 грудня - Різдво Христове"; "1 травня - День праці."
1162799
   Про внесення змін до статті 80 Закону України "Про освіту" щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти : Закон України від 20 грудня 2018 р. № 2661-VIII // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 13). – С. 4
1162800
   Про внесення змін до Статусу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 761 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 28 серпня (№ 163). – С. 7-8
1162801
   Про внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 531 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 68, 6 вересня 2016 року. – С. 14-23


  "...діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції <...> зараховуються до вищих навчальних закладів на місця державного замовлення в межах обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, ...
1162802
   Про внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1130 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 245). – С. 14-15
1162803
   Про внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 761 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 70-82
1162804
   Про внесення змін до Статуту Національного інституту стратегічних досліджень : указ Президента України від 24.11.2015 р. № 656 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 26 (332), 2 грудня 2015. – С. 23
1162805
   Про внесення змін до Статуту Національного інституту стратегічних досліджень : указ Президента України від 24.11.2015 р. № 656 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 95, 8 грудня 2015 року. – С. 64
1162806
   Про внесення змін до Типових нормативів для розробки штатів наукових установ Збройних Сил України, наукових підрозділів наукових установ, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладі : наказ Міністерства оборони України від 13 листопада 2018 р . № 566 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 100, 28 грудня 2018 року. – С. 193
1162807
   Про внесення змін до Типових правил користування бібліотеками в Україні : Наказ Міністерства культури України від 19 квітня 2017 р. № 340 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 65, 18 серпня 2017 року. – С. 18-20
1162808
   Про внесення змін до типової форми контракту з керівником державного закладу вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 . № 360 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 19 травня (№ 92)
1162809
   Про внесення змін до Указів Президента України від 21 червня 2019 року № 421 та від 7 серпня 2019 року № 584 : Указ президента України від 7 листопада 2019 р. № 811/2019 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 216). – С. 4


  У робочу групу з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін дл Конституції України увійшла М.М. Стефанчук, професор кафедри правосуддя юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук (за згодою).
1162810
   Про внесення змін до Указу Президента України від 10 квітня 2008 року №315 : указ Президента України № 410 від 5 травня 2008 р. // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  1. На зміну статей 1 і 3 Указу Президента України від 10 квітня 2008 року №315 "Питання Київського національного університету імені Тараса Шевченка": 1) вважати Скопенка Віктора Васильовича звільненим з посади Ректора Київського ...
1162811
   Про внесення змін до Указу Президента України від 21 березня 2002 року № 277 : указ Президента України від 28.01.2015 р. № 39 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 4 (310), 3 лютого 2015. – С. 30-38


  "...Внести до Указу Президента України від 21 березня 2002 року № 277 "Про переліки посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і ...
1162812
   Про внесення змін до Указу Президента України від 9 грудня 2015 року № 691 : указ Президента України від 23 грудня 2016 р. № 571 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 247). – С. 11


  Внесено зміни до переліку посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях, затверджені Указом Президента України від 9 грудня 2015 року № 691 "Про перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в ...
1162813
   Про внесення змін до Указу Президента України від 9 грудня 2015 року № 691 [перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях] : Указ Президента України від 28 січня 2020 р. № 26 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 30 січня (№ 18). – С. 7
1162814
   Про внесення змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році / наказ Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 р. № 502 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 42, 14 червня 2013 року. – С. 53-54
1162815
   Про внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами : постанова Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 114 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 5 березня (№ 43). – С. 9-10
1162816
   Про внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами : постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2021 р. № 1364 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 12-20
1162817
   Про внесення змін і доповнень до переліку спеціальностей за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння : (із наказу ВАК України від 14 грудня 2007 р. № 867) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-3
1162818
   Про внесення змін і доповнень до переліку спеціальностей за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння : (із наказу ВАК України від 14 грудня 2007 р. № 867) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-3
1162819
   Про внесення змін і доповнень до Положення про Державний комітет України з енергозбереження. 28.2000. №1389/2000 // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – С.73
1162820
   Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції" : постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. № 301 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 40, 29 травня 2015 року
1162821
   Про внесення змін у додаток 24 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2021 р. № 98 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2021р. № 1067-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 11-13


  "...зміни у додаток 24 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2021 р. № 98 "Про погодження розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я між ...
1162822
   Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 р. № 520 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 534-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 94-95


  "Внести у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 520 "Про затвердження складу Національної ради з питань розвитку науки і технологій" - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня ...
1162823
   Про внесення зміни в додаток до Порядку надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта : постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 752 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 24 серпня (№ 162). – С. 2
1162824
   Про внесення зміни до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації : закон України від 23 трав. 2017 р. № 2054-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 49, 23 червня 2017 року. – С. 111-114
1162825
   Про внесення зміни до Закону України "Про вищу освіту" щодо освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" : закон України від 21 березня 2017 р. № 1958-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 6 травня (№ 84). – С. 15
1162826
   Про внесення зміни до Закону України "Про вищу освіту" щодо освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" : закон України від 21 березня 2017 р. № 1958-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 33, 25 квітня 2017 року. – С. 20
1162827
   Про внесення зміни до Закону України "Про вищу освіту" щодо формування штатного розпису вищих навчальних закладів : закон України від 18.02.2016 р. № 1017-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 22, 25 березня 2016 року. – С. 12
1162828
   Про внесення зміни до Закону України "Про вищу освіту" щодо формування штатного розпису вищих навчальних закладів : закон України від 18.02.2016 р. № 1017-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 13, 25 березня 2016. – С. 9-10. – ISSN 0320-7978
1162829
   Про внесення зміни до Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо спрощення процедури закупівель товарів, робіт та послуг вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами : Закон України від 20.03.2012 р. № 4545-VI // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 2012. – № 30. – С. 13
1162830
   Про внесення зміни до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо збереження науково-педагогічного кадрового потенціалу України : закон України від 21.04.2015 р. № 340-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 40, 29 травня 2015 року
1162831
   Про внесення зміни до Закону України "Про розповсюдження примірників аудовізуальних творів та фонограм" 7.12.2000 // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – C.53-54
1162832
   Про внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки : закон України від 16 трав. 2017 р. № 2031-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 14 червня (№ 108). – С. 4
1162833
   Про внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки : закон України від 16 трав. 2017 р. № 2031-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 49, 23 червня 2017 року. – С. 106
1162834
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2007 року № 781 : наказ Міністерства освіти і науки від 12 травня 2016 р. № 510 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 43, 10 червня 2016 року. – С. 142-144


  Зміни до наказу "Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти)".
1162835
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2007 року № 781 [Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки ] : наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. № 1322 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 2, 12 січня 2016 року. – С. 802-803
1162836
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2007 року № 781 та встановлення тарифних розрядів : наказ Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2016 р. № 1517 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 5, 17 січня 2017 року. – С. 106-107
1162837
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2014 року № 556 : наказ МОН України від 04.03.2015 № 233 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 25, 7 квітня 2015 року. – С. 197


  "... Внести до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2014 року № 556 "Про затвердження Тимчасового порядку переведення на навчання студентів, аспірантів і докторантів з вищих навчальних закладів та наукових установ, ...
1162838
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2014 року № 556 : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 р. № 7 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 12, 19 лютого 2016 року. – С. 268


  "...Внести зміну до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2014 року № 556 "Про затвердження Тимчасового порядку переведення на навчання студентів, аспірантів і докторантів з вищих навчальних закладів та наукових установ, ...
1162839
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811 : наказ МОН України від 05.03.2015 № 243 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 25, 7 квітня 2015 року. – С. 198-199


  "... Внести зміну до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811 "Про затвердження Положення про ІВС "ОСВІТА" та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка", зареєстрованого в Міністерстві ...
1162840
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811 : наказ МОН України від 05.03.2015 № 243 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 28, 17 квітня 2015 року. – С. 166


  "... Визнати такими, що втратили чинність: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 листопада 2011 року № 1343 "Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів", ...
1162841
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2014 року № 26 "Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації" : наказ МОН України від 30.05.2014 № 669 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 50, 1 липня 2014 року. – С. 222-223
1162842
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 [Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронаврусу COVID-19] : затверджено наказами Міністерства освіти і науки України // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Травень (№ 5). – C. 2
1162843
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2014 року № 716 : наказ Міністерства освіти і науки України від 18 липня 2016 р. № 848 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 71, 16 вересня 2016 року. – С. 279


  Внести зміни "...з метою забезпечення своєчасного виготовлення та видачі студентських (учнівських) квитків".
1162844
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 : наказ Міністерства освіти і науки від 12 травня 2016 р. № 509 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 43, 10 червня 2016 року. – С. 140-141


  Зміни до наказу "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ".
1162845
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 : наказ Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2016 р. № 1518 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 5, 17 січня 2017 року. – С. 108-109


  Щодо впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.
1162846
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 : наказ Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2016 р. № 1518 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 4-5


  "...[зміни] до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"".
1162847
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 ["Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"] : наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. № 1321 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 2, 12 січня 2016 року. – С. 800-801
1162848
   Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370 : наказ Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 р. № 17 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 12, 19 лютого 2016 року. – С. 269
1162849
   Про внесення зміни до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 57, 27 липня 2018 року. – С. 22


  Внести зміну до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14 червня 2000 р. № 963 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, ст. 1015; 2004 р., № 2, ст. 58; 2007 р., № 8, ст. 301), замінивши у ...
1162850
   Про внесення зміни до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету міністрів України від 11липня 2018 р. № 549 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 18 липня (№ 132). – С. 9
1162851
   Про внесення зміни до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 216 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 20 березня (№ 54). – С. 4
1162852
   Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра : постанова КМУ від 21.03.2012 р. № 227 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 2012. – № 22. – С. 249
1162853
   Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів" щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України : постанова Верховної Ради України від 4 квіт. 2017 р. № 1997-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 18, 5 травня 2017. – С. 30. – ISSN 0320-7978
1162854
   Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів" щодо зміни розміру іменних стипендій Верховної Ради України : постанова Верховної Ради України від 18 грудня 2018 р № 2655-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 26 грудня (№ 248). – С. 4


  Установити такі розміри стипендій: для студентів технікумів, коледжів, училищ (вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації), які навчаються за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) "молодший спеціаліст" або "бакалавр", - 2130 ...
1162855
   Про внесення зміни до пункту 1 переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності : постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 681 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 70, 14 вересня 2018 року. – С. 46


  Зміна "до пункту 1 переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності".
1162856
   Про внесення зміни до пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка : постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 389 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 52, 12 липня 2016 року. – С. 24
1162857
   Про внесення зміни до пункту 13 Порядку призначення і виплати стипендій : постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2022 р. № 46 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 28 січня (№ 17)
1162858
   Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України : постанова КМУ від 12 листопада 1997 р. № 1260 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 2 квітня (№ 60). – С. 16


  Про документи про освіту та вчені звання.
1162859
   Про внесення зміни до пункту 26 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника : постанова КМУ від 19 грудня 2012 р. № 1164 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 2012. – № 97. – С. 281
1162860
   Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і ... : постанова КМУ від 14 листопада 2011 р. № 1163 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 88. – С. 90


  професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів
1162861
   Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України : постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. № 743 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 78, 9 жовтня 2015 року. – С. 205


  Внести зміну до пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 (Офіційний вісник України, 2014 p., № 95, ст. 2729), доповнивши підпункт 81 після слів "видатних ...
1162862
   Про внесення зміни до пункту 5 Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров"я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери : указ Президента України від 07.05.2015 р. № 256 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 37, 19 травня 2015 року. – С. 130
1162863
   Про внесення зміни до пункту 6 типової форми контракту з керівником державного вищого навчального закладу : постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2016 р. № 212 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 1 квітня (№ 64). – С. 4
1162864
   Про внесення зміни до розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" щодо діяльності вищих навчальних закладів на підконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей : закон України від 11 липня 2017 р. № 2122-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 61, 4 серпня 2017 року. – С. 39
1162865
   Про внесення зміни до розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" щодо діяльності вищих навчальних закладів на підконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей : закон України від 11 липня 2017 р. № 2122-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 33, 18 серпня 2017. – С. 23. – ISSN 0320-7978
1162866
   Про внесення зміни до розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" щодо провадження строку завершення підготовки кандидатів та докторів Наук : Закон України від 4 червня 2020 р. № 676-IX // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Липень (№ 7). – C. 2
1162867
   Про внесення зміни до розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" щодо продовження строку завершення підготовки кандидатів та докторів наук : Закон України від 4 червня 2020 р. № 676-IX // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 20 червня (№ 100). – С. 3
1162868
   Про внесення зміни до розділу XV : "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" щодо діяльності вищих навчальних закладів на підконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей : постанова Верховної Ради України від 11 липня 2017 р. № 2122-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 липня (№ 140). – С. 10
1162869
   Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" 7.12.2000 №2133-Ш // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – С.55-56
1162870
   Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності : Закон України від 17 лютого 2022 р. // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 6 травня (№ 98). – С. 11
1162871
   Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності : Закон України від 17 лютого 20222 р. № 2082-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 19 травня (№ 112). – С. 4
1162872
   Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації окремих категорій педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників : закон України від 01.07.2015 р. № 570-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 59, 4 серпня 2015 року. – С. 14-15
1162873
   Про внесення зміни до Указу Президента України від 3 березня 2016 року № 78 : Указ Президента України від 06 березня 2018 р. № 55/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 7 (404), 16 березня 2018 року. – С. 10


  Зміни до Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка, затвердженого Указом Президента України від 3 березня 2016 року № 78 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка".
1162874
   Про внесення зміни у додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 : наказ Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2018 р. № 920 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 75, 2 жовтня 2018 року. – С. 41-42


  Зміни "у додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ".
1162875
   Про внесення зміни у додаток до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів інших установ і закладів, педагогічним, науко : [продовження назви] во-педагогічним працівникам та науковим працівникам : постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 839 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 17 серпня (№ 158)
1162876
   Про внесення зміни у додаток до Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 932 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 3, 14 січня 2014 року. – С. 35
1162877
   Про внесення періодичних друкованих наукових видань до нового переліку наукових фахових видань України : (із постанови президії ВАк України від 14 квітня 2010 р. № 12-08/3-з) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 5 (127). – С. 15.
1162878
   Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України : (із постанови президії ВАК України від 10 лютого 2010 р. № 1-05/1) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 3 (125). – С. 2.
1162879
   Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України : (із постанови президії ВАК України від 10 березня 2010 р. № 1-05/2) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 4 (126). – С. 2.
1162880
   Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України.(із постанови президії ВАК України від 10 лютого 2010 р.№13-08/1-з) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 3 (125). – С. 16.
1162881
   Про внесення періодичних друкованих фахових видань до нового переліку наукових фахових видань України : (із постанови президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 1-05/3) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 5 (127). – С. 3.


  Постанова президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 1-05/3.
1162882
   Про внесення поправок до Угоди про створення Українського науково-технологічного центру [Україна, Канада, Сполучені Штати Америки та Швеція] : протокол від 07 липня 1997 р. Дата набрання чинності для України: 24 січня 2017 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 96, 8 грудня 2017 року. – С. 607
1162883
  Колосов О. Про внесення промислових зразків до митного реєстру об"єктів прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 4. – С. 32-38. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1608-6422
1162884
   Про внесеня змін до деяких законів України щодо забезпечення діяльності музеїв закладів вищої освіти : постанова Верховної Ради України від 2 вересня 2020 р. № 849-IX // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 25 вересня (№ 187). – С. 4
1162885
  Стефановський А. Про внесок В.Я. Буняковського в демографію // Праці Інституту математики НАН України : збірник наукових праць / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ, 2004. – Т. 53 : Буняковський В.Я. (до 200-річчя з дня народження). – С. 199-. – (Математика та її застосування). – ISBN 966-02-3380-9
1162886
  Панасюк О.Т. Про внесок Гордона В.М. в формування доктрини трудового права та його значення в сучасних умовах // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 33-37. – ISBN 978-966-521-631-5
1162887
  Даниленко А. Про внесок наддніпрянських православних священиків у розбудову української літературної мови в ХІХ століття // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2018. – T. 66. – С. 99-110. – ISSN 0076-0390
1162888
  Іващенко Т.В. Про внесок у науку Мстислава Всеволодовича Келдиша // Математика в сучасному технічному університеті : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 груд. 2014 р. / Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 259-261. – ISBN 978-617-7021-25-3


  З ім"ям Келдиша пов"язаний розвиток у СРСР сучасної обчислювальної математики. Створення цієї науки визначило основні фундаментальні досягнення, і в першу чергу в авіаційній, атомній та космічній техніці, в розгортанні і проведення космічних досліджень.
1162889
  Гайда Р. Про внесок українських фізиків - членів НТШ у світову науку / Р. Гайда, Я. Довгий // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 589-594. – ISSN 1563-3969
1162890
  Огризко В. Про внесок української дипломатії у донесення правди про Голодомор 1932-1933 рр. до світової громадськості // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 236-242
1162891
  Огризко В.С. Про внесок української дипломатії у донесення правди про Голодомор 1932 - 1933 рр. до світової громадськості // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 469-472


  Виступ на Міжнародній конференції "Штучні голоди в Україні XX століття", Київ, 16 травня 2018 р.
1162892
  Корінний М. Про внесок школи В.Б. Антоновича в дослідження історії Лівобережної України давньоруських часів (історіографічний нарис) // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 77-82
1162893
   Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / [Жаліло Я.А. та ін. ; ред. рада : С.В. Льовочкін, А.В. Єрмолаєв, В.М. Геєць та ін.] ; літ. ред. Куницина І.В. та ін.]. – Київ : НІСД, 2012. – 253, [3] с. : іл. – Додатки: с. 221-252. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-163-9
1162894
   Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / [В.М. Геєць та ін. ; наук. ред. Рубанець М.Л. ; відп. за вип. Сизонтов В.М.]. – Київ : НІСД ; Фенікс, 2013. – 572, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 251-262. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-187-5
1162895
  Шелухін М.Л. Про внутрішній зміст реформування вищої юридичної освіти в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 251-263. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047


  "Стаття присвячена шляхам реформування вищої юридичної освіти в Україні та містить пропозиції щодо ії покращення".
1162896
  Ковтун А.А. Про внутрішній потенціал релігійної лексики : на прикладі запозичень поганий та агнець // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 52-66. – ISSN 0027-2833
1162897
  Горкавенко В.М. Про внутрішній стан чармонію / В.М. Горкавенко, В.К. Тартакавський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-33. – (Фізика ; Вип. 3)


  Отримано наближений вигляд внутрішньої хвильової функції гармонію для потенціалу взаємодії між армованим с-кварком і відповідним с-антикварком, що враховує якісно явище конфайменту. Одержані загальні формули для енергетичного спектра й ...
1162898
  Шехунова С.Б. Про внутрішню будову солянокупольних структур (за літологічними даними) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 48-53 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
1162899
  Неборсіна Н.П. Про внутрішню форму поетичного твору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 12-14. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто принципи лінгвогерменевтичного аналізу словесного твору мистецтва.
1162900
  Качуровський Ігор Про вовків і верблюдів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-38. – ISSN 0130-5263
1162901
  Прокапало Л.П. Про вогонь нам треба знати: з ним не можна жартувати! (Вистава для дітей старшого дошкільного віку) / Л.П. Прокапало, О.Ю. Ювшин // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 8-9
1162902
  Веклич М.Ф. Про водно-льодовикові долини бесейну р. Росі. / М.Ф. Веклич. – Київ, 1955. – 494-499с.
1162903
  Дробноход М.І. Про водозбагаченість кристалічних порід південно-східної частини Українського щита // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 65-70 : Карта, табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геології ; № 11)
1162904
  Лифшиц В.А. Про войну. / В.А. Лифшиц. – МоскваЛ., 1945. – 64с.
1162905
  Елизаветин Г.В. Про войны / Г.В. Елизаветин. – М, 1982. – 222с.
1162906
  Кублицкий Г.И. Про Волгу , берега и годы / Г.И. Кублицкий. – М, 1971. – 447с.
1162907
  Брюховецька Л. Про Володимира Денисенка та радянську систему // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 вересня (№ 159/160)


  Володимир Терентійович Денисенко — український кінорежисер, сценарист. Доля одного фільму: Як "Дума про місто" під тиском чиновницької цензури перетворилася на картину "На Київському напрямку". Такий суворий і чесний фільм міг з"явитися на ...
1162908
  Брюховецька Л. Про Володимира Денисенка та радянську систему // Чуєш, брате мій ! : спогади, фотодокументи / Г.Т. Денисенко. – Київ : Укр. письменник, 2013. – С. 156-165. – ISBN 978-966-579-398-4
1162909
  Гусленко Р. Про Володимира Підпалого // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 27 листопада - 3 грудня (№ 47). – С. 11
1162910
  Лисиця М.П. Про вплив агрегатного стану на інтенсивності і структуру деяких смуг вбирання чотирихлористого вуглецю пир наявності резонансу фермі / М.П. Лисиця, В.М. Малинко. – Київ, 1958. – [6] с.
1162911
  Ромась Микола Іванович Про вплив атомних електростанцій на водні ресурси України // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 64-68 : Фото. – Бібліогр.: 9 назв
1162912
   Про вплив блокаторів аденозинових рецепторів на секреторну функцію шлунка. Результати фармакологічного і хірургічного аналізів / С.Д. Гройсман, В.А. Губкін, Т.В. Берегова, Л.Я. Штанова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 54-57. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  Проблема впливу метилксантинів, які є одночасно блокаторами аденозинових рецепторів і фосфодіестерази, є невирішеною. Мета роботи - вивчення залежності ефектів метилксантинів від видових особливостей експериментальних тварин. У даній роботі вперше був ...
1162913
  Семенюк М.П. Про вплив блокових рухів земної кори південної частини Криворізької залізорудної зони на формування рельєфу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 134-136 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1162914
  Гройсман С.Д. Про вплив введення в шлунок розчинів соди на періодичну діяльність фундального та пілоричного відділів шлунка / С.Д. Гройсман, 1957. – C. 77-82. – Окр. відбиток
1162915
  Рева М. Про вплив геометрії польових установок мікроелектрозондування на точність вимірювань при геоекологічних дослідженнях / М. Рева, І. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-37. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати розрахунків впливу геометричних параметрів польових установок мікроелектрозондування та рекомендації по забезпеченню їх оптимальних розмірів. The result of calculations of the geometric parameters influence of the ...
1162916
  Дорошко М.С. Про вплив геополітичного середовища на зовнішню політику держави (на прикладі країн пострадянського простору) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 52-55
1162917
  Горбань В.І. Про вплив глобалізації на поділ влади в державі // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 5-15. – (Право ; вип. 22). – ISSN 2312-1661
1162918
  Щербата І.Ю. Про вплив глобальної політичної системи на процес будівництва національної держави в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 354-360. – ISBN 966-628-132-5
1162919
  Павлик Х. Про вплив державного інноваційного менеджменту на сукупну виробничу функцію // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 498-505. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1162920
  Ромась М.І. Про вплив золовідвалів теплових електростанцій на якісний склад поверхневих і підземних вод // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 63-65 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 45)


  Подано екогідрохімічну характеристику впливу золовідвалів Трипільської ДРЕС та Дарницької ТЕЦ на поверхневі та підземні води.
1162921
  Єфіменко В. Про вплив індукційних електричних струмів на плазмові шари атмосфери Сонця / В. Єфіменко, В. Токій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-53. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Виконана оцінка внеску індукційних електричних струмів, зумовлених неоднорідністю обертання Сонця, у нагрівання нижньої корони Сонця. Показано, що температура нижньої корони під дією індукційних струмів підвищується від 500 Ко до 1.6·106 Ко. Таким ...
1162922
  Конопельський В.Я. Про вплив кримінальної субкультури на ефективність реалізації на практиці принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань в Україні / В.Я. Конопельський, І.О. Колб // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 90-92
1162923
  Колб О.Г. Про вплив кримінальної субкультури на формування пенітенціарних та зміст кримінально-виконавчих правовідносин в Україні / О.Г. Колб, Є.В. Дудка // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 12-16
1162924
  Пришляк М.І. Про вплив лекції на формування у студентів інтересу до вивчення непрофільних дисциплін // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 171-176. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1162925
  Федорова О.В. Про вплив міжфазної взаємодії у оболонках з композитних матеріалів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 164-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується вплив міжфазної взаємодії на напружено-деформований стан циліндричної оболонки, що виготовлена з дисперсно-зміцненого композиту. The influence of interhase interaction on the intense deformable condition of a cylindrical envelope made of ...
1162926
  Енджі Пань Хунь Про вплив національних традицій на драматургію фортепіанного концерту "Чотири духи" Чень Ї // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 154-166. – ISSN 2310-0583
1162927
   Про вплив осушення боліт на стік річок у басейні р. Десни / С.С. Левківський, М.М. Паламарчук, С.П. Пустовой, Л.І. Ющенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 70-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 14)
1162928
  Пелешенко В.І. Про вплив осушувальних меліорацій на хімічний склад вод Шацького природного підрайону / В.І. Пелешенко, Д.В. Закревський, В.К. Хільчевський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 56-60 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 20)
1162929
   Про вплив параметрів орбіти на коливання клімату Землі в останні 4 мільйони років / О.В. Глушков, В.М. Хохлов, А.А. Свинаренко, І.О. Цененко, О.Е. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – C. 377-385. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Аналізується вплив нахилу екліптики та ексцентриситету на інтенсивність льодовикових періодів на Землі. За допомогою вейвлет-аналізу показана роль коливань ексцентриситету з періодом приблизно 400 тис. років.
1162930
  Герченко Т.Г. Про вплив параметрів транспортної мережі на характеристики транспортних потоків у індустріальному районі міста Харкова / Т.Г. Герченко, О.О. Лобашов, Д.Л. Бурко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 80-83 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1162931
  Юхней М. Про вплив правових позицій арбітражних судів на розвиток адміністративного законодавства Російської Федерації // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 220-206. – ISBN 978-966-8909-91-7
1162932
  Григорович М.В. Про вплив природних умов на формування міст // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 20-23 : Табл.
1162933
  Закревський Д.В. Про вплив природних чинників на винос солей річками // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 787-794 : Табл. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
1162934
  Коржов В.О. Про вплив рельєфу на місцевий клімат курортних районів Закарпаття // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 144-149 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1162935
  Ласько І.М. Про вплив рішень Європейського суду з прав людини на законодавство України в сфері соціального забезпечення // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 248-250. – ISBN 978-617-7069-52-1
1162936
  Великанов В.А. Про вплив розривних порушень на формування долинної сітки лівобережної частини Подільського Придністров"я / В.А. Великанов, В.Я. Іванченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 127-133 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1162937
  Денисівський В.С. Про вплив рослин на водяно-поживний режим грунту : київська краєва с.-г. дослідна станція. Агрохімічний відділ, вип. 28 / В.С. Денисівський. – Київ, 1929. – 53 с.
1162938
  Колісник П.І. Про вплив рослинного покриву на надходження атмосферних опадів до поверхні грунту // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 92-98 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геології та географії ; № 7)
1162939
  Мойсеева М.Н. Про вплив ряду фізіологічно активних речовинна кінчики коренів. / М.Н. Мойсеева. – К, 1958. – 1015-1018с.
1162940
  Дудоров О. Про вплив скасування податку чи збору на відповідальність за ст.121 КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.29-36


  Стаття про умисне ухилення від сплати податків
1162941
  Кіклевич А. Про вплив сучасної української мови на російську: субстантивація прикметника "круглый" у текстах футбольних репортажів он-лайн // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 9-19. – ISSN 0027-2833


  У статті досліджується нове явище сучасної російської мови - використання прикметника "круглый" у значенні іменника "мяч". Це явище спостерігається в писемних текстах футбольних репортажів в інтернеті, он-лайн. Семантичний і граматичний аспекти ...
1162942
  Нехайчук Ю.С. Про вплив тіньової економіки на соціально-економічний розвиток // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 24-28
1162943
  Кобзистий П.І. Про вплив факторів атмосферногї циркуляції, рельєфу земної поверхні і геологічної структури на утворення аномальних метеорологічних явищ у зонах морських узбережь / П.І. Кобзистий, О.О. Комлєв, Ю.О. Кошик // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 58-66. – (Географія ; Вип. 41)


  Розглядається фізична природа аномального метеорологічного явища, яке спостерігається в зонах морських узбереж і має назви "ангел-ехо": аналізуються метеорологічні, геоморфологічні і геодинамічні фактори, які впливають на закономірності його утворення. ...
1162944
  Росовецький С.С. Про вплив Шевченкової автобіографії на Кулішеву // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 37-57. – ISSN 2311-2697


  У статті на честь 200-річчя з дня народження П. Куліша запропоновано багаторівневе порівняння автобіографій двох найбільш видатних майстрів українського красного письменства ХІХ століття. У категоріях і поняттях сучасного літературознавства ...
1162945
  Маслюченко В. Про впливи математики на мистецтво / В. Маслюченко, Г.-Ж. Маслюченко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 39-44. – (Серія механіко-математична ; вип. 86). – ISSN 2078-3744
1162946
  Харченко В.Б. Про впорядкування кримінальної відповідальності за злочини у сфері інтелектуальної власності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 506-510. – ISSN 1563-3349
1162947
  Мицик Г. Про впровадження гейміфікації в процес навчання здобувачів спеціальності 016.01 Спеціальна освіта (Логопедія) / Г. Мицик, М. Пришляк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – C. 284-293. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1162948
  Теплюк В.М. Про впровадження дистанційного навчання в аграрній освіті // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.85-90
1162949
  Теплюк В.М. Про впровадження дистанційного навчання в аграрній освіті. // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.8-15
1162950
  Панченко П.П. Про впровадження елементів наукової організації праці в роботу партийних комітетів. Лекція, прочит. слухачам ВПШ при ЦК КП України / П.П. Панченко. – Київ, 1970. – 69с.
1162951
   Про впровадження наукового психолого-педагогічного проекту "Вибір успішної професії" : наказ Міністерства освіти і науки України від 28.07.08 р. № 699 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 36. – С. 12-27. – ISSN 0130-8890
1162952
  Філатов Г. Про впровадження у навчальний процес дистанційних форм навчання з інженерних дисциплін / Г. Філатов, О. Радуль // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 3/4. – С. 118-125.
1162953
  Руденко Р.В. Про врахування динаміки витрат води річок при дослідженні трансформації їх хімічного складу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 270-280.
1162954
  Негода О.П. Про врахування окремих факторів при лабораторному вивченні інженерно-геологічних властивостей лесових грунтів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 126-130. – (Геологія ; Вип. 14)


  Наведено дані про повзучість скелета грунту при проведенні компресійних випробувань лесових грунтів та розущільнення монолітів при відбиранні їх з масивів порід. Проаналізована можливість використання цих даних з точки зору вдосконалення існуючої ...
1162955
  Калюжний В.В. Про врахування природної інфляції при визначенні маси грошей в обороті // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 36-49
1162956
  Манукало В.О. Про врахування просторової нерівномірності глибини промерзання грунту в річкових басейнах / В.О. Манукало, Т.О. Гальперіна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 3 (34). – C. 36-42. – ISSN 2306-5680


  У статті розглянуто просторовий розподіл глибини промерзання ґрунту на малих річкових водозборах різних природних зон України. Використані результати інструментальних вимірювань глибини промерзання ґрунту на малих водозборах Придеснянської, Велико- ...
1162957
  Фіалко О.Й. Про врахування температури при визначенні глибини переходу гірських порід земної кори у пластичний стан / О.Й. Фіалко, Ф.А. Руденко, В.С. Горбенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 45-48 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології ; № 12)
1162958
  Мазурак А. Про вроджену "кінематографічність" художньої літератури докінематографічного періоду // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 137-156. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
1162959
  Мельников О.В. Про все потроху : вибране / О.В. Мельников. – Дрогобич : Коло, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-7996-53-6
1162960
   Про Всесоюзний перепис населення 1939 року. – К., 1938. – 32с.
1162961
   Про Всеукраїнську конференцію, присвячену 120-річчю від дня народження академіка К.Г. Воблого // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 76-77. – (Географія ; Вип. 43)
1162962
  Почепцов Г.Г. Про всіх і про кожного / Г.Г. Почепцов. – К, 1979. – 32с.
1162963
   Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей : закон України від 21.02.2014 № 745-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 18, 7 березня 2014 року. – С. 14-16
1162964
   Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" до участі у конкурсі на здобуття іменних стипендій ВРУ для найталановитіших молодих учених у 2013 році висуното наступних претендентів : Постанова Верховної Ради України від 16 березня 2007 р. №774-V / Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 14 червня (№ 108)


  Серед претендентів, вчений КНУ імені Тараса Шевченка - Семенов Володимир Вікторович.
1162965
   Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів : постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Червень (№ 6). – С. 2-9
1162966
   Про встановлення кваліфікаційних категорій та педагогічних звань методистам обласних, районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи та районних (міських) методичних кабінетів ві : наказ Міністерства освіти і науки України від 26.05.2008 №458 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 16/17. – С. 46-48. – ISSN 0130-8890
1162967
   Про встановлення кваліфікаційних категорій та педагогічних звань методистам обласних, районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи та районних (міських) методичних кабінетів ві : наказ Міністерства освіти і науки України від 26.05.2008 №458 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 16/17. – С. 46-48. – ISSN 0130-8890
1162968
   Про встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності : постанова ВРУ від 18.06.2014 № 1520-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 52, 8 липня 2014 року. – С. 9
1162969
  Кліжевська О. Про встановлення надбавок та доплат до посадового окладу // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 33. – С. 12


  Роз"яснює державний експерт експертної групи з питань оплати праці в бюджетній сфері та грошового забезпечення Директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України Оксана Кліжевська.
1162970
  Пфейффер Ю.В. Про встановлення одного ряду чисел / Ю.В. Пфейффер; акад. Ю.В. Пфейфер. – Київ, 1936. – С. 27-36, 1 л. табл.
1162971
   Про встановлення показників для розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на 2020 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2020 р. № 65 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 51
1162972
   Про вступ і "гарячі" лінії // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 9 листопада (№ 44)


  Згадується КНУ імені Тараса Шевченка.
1162973
   Про вступ на молодшого спеціаліста // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 грудня (№ 47). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Наступного року вступники до коледжів і технікумів на базі 11 класів подаватимуть документи тільки в електронній формі. Це передбачено Умовами прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, які затверджені ...
1162974
  Шулікін Д. Про вступ, ЗНО і навчальні програми // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 листопада (№ 44). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні колегії МОН України розглянуто декілька питань, серед яких - підсумки проведеної вступної кампанії і ЗНО 2017 р.
1162975
  Боярчук О.К. Про вступні екзамени з математики до Київського університету в 1968 році : (Методичні розробки) / О.К. Боярчук, В.Л. Макаров, В.О. Панасович; Українська студія навчального телебачення; КДУ ім.Т.Г. Шевченка; Республіканська школа юних математиків. – Київ, 1968. – 33с.
1162976
  Левіщенко С.С. Про вступні екзамени з математики до Українського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова в 1995 р. // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 27-30. – ISSN 1029-4171
1162977
  Телячий Ю. Про вступну кампанію 2019 року // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 14 жовтня (№ 41). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1162978
   Про вступну кампанію і навчальний рік / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  "...На першому засіданні профільного парламентського комітету в новій сесії було розглянуто два ключові питання - підсумки вступної кампанії і стан підготовки навчальних закладів до нового навчального року. Також ухвалили рішення щодо низки ...
1162979
  Шулікін Д. Про вступну кампанію і освіту в умовах АТО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 6. – ISSN 2219-5793
1162980
  Щербак Ю. Про втечу від імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20/21 липня (№ 125/126)


  На зустрічі з Літньою школою журналістики"Дня" Юрій Щербак говорив про геополітичне місце України , перезавнтаження української влади та ефемерність можливого ядерного статусу нашої держави. Серед студентів інших вишів питання задавали Андрій Клименко ...
1162981
   Про втрату чинності наказу Міністерства освіти України та Головного управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України : наказ Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ України від 15 серпня 2016 р. № 972 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 75, 30 вересня 2016 року. – С. 132-133


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти України та Головного управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України від 30 вересня 1998 року № 348/70 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і ...
1162982
   Про втрачений Час // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 серпня (№ 149/150)


  Продовжуючи дискусію щодо "десятиліття Кучми" - наслідки, ліки...
1162983
  Котович В. Про втрачені мікроойконіми Дрогобиччини // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 200-207. – ISBN 978-617-7235-61-2
1162984
  Малаков Д. Про втрачені частини Київської фортеці (спогади краєзнавця) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 16-19. – ISSN 2222-5250
1162985
  Співаковський О. Про вузівських фахівців широкого профілю // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 9). – С. 4
1162986
   Про вундеркінда із Харкова, Архімеда й "монарха України" / шпальти підготувала Світлана Галата // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 19 серпня (№ 33). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  В.о. директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко про результати ЗНО-2019 і які зміни щодо тестування відбудуться найближчими роками.
1162987
  Гоженко А.І. Про вчених і тільки про вчених // Новини медицини та фармації в Україні. – Київ, 2020. – № 11 (729). – С. 10


  "Через 5-7 років ми вже не зможемо забезпечити науковими фахівцями навіть нашу вищу медичну школу".
1162988
   Про вчені ступені і звання. – К., 1941. – 45с.
1162989
   Про вченні звання і наукові ступені // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Під головуванням міністра освіти і науки Д. Табачника відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому розглядалися питання присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника, присудження ...
1162990
   Про вчителя : Прощальне слово / Колеги і друзі // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Вересень (№ 7)


  Некролог: Іван Романович Семенчук, докт. філолог. наук, проф., акад. вищо школи України (1924-1998). Біографічні матеріали.
1162991
  Корнєєв В. Про вчителя // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 73


  В. Різун.
1162992
  Гудзяк Б. Про Вчителя // Критика. – Київ, 2006. – Грудень, (число 12). – С. 17-18


  Українсько-американський історик Омелян Пріцак.
1162993
  Колесник В. Про Вчителя та факультетські традиції // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 3-4. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1162994
  Анісімов А. Про вчителя. 90 років з дня народження академіка В.М. Глушкова // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 3


  Спогади декана факультету кібернетики А. Анісімова про період навчання в університеті, який співпав із початком розвитку науки кібернетики. Детальна розповідь про наукову та викладацьку діяльність професора В.М. Глушкова, який у 1965 р. створив ...
1162995
   Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді : постанова Верховної Ради України від 12.05.2015 р. № 373-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 41, 2 червня 2015 року. – С. 9-10
1162996
  Кравченко В. Про вшанування пам"яті Великого Українця / В. Кравченко, О. Єременко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 2-3


  До 200-літнього ювілею Т.Г. Шевченка
1162997
  Хмара Г.В. Про вшанування пам"яті Дмитра Івановича Багалія в місті Харкові // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 582-588. – ISSN 1993-5560


  До 150-річчя Д.І. Багалія.
1162998
   Про вшанування пам"яті князя Київського Володимира Великого - творця середньовічної європейської держави Руси-України : указ Президента України від 25.02.2015 р. № 107 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 6 (312), 4 березня 2015. – С. 14
1162999
   Про вшанування пам"яті князя Київського Володимира Великого - творця середньовічної європейської держави Руси-України : указ Президента України від 25 лютого 2015 року // Матеріали круглого столу "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України" : [21 трав. 2015 р.] / "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України", круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 4-5
1163000
   Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам"яті Героїв Небесної Сотні : указ Президента України від 11.02.2015 № 69 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 13, 24 лютого 2015 року. – С. 6-7


  "...Установити в Україні День Героїв Небесної Сотні, який відзначати щорічно 20 лютого <...>проведення щороку заходів із належного вшанування подвигу учасників Революції гідності; <...> проведення у навчальних закладах, військових частинах, закладах ...
<< На початок(–10)1161116211631164116511661167116811691170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,