Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1161116211631164116511661167116811691170(+10)В кінець >>
1167001
  Пашалишвили Т.С. "Слово-Эпитафия" Григория Назианского в древнегрузинском переводе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Пашалишвили Т.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1956. – 19л.
1167002
  Ільницький М. "Слово" // Українська повоєнна еміграційна поезія / М.М. Ільницький. – Львів : Львівський обласний науково-методичний інститут освіти [та ін.], 1995. – С. 39-72. – ISBN 5-7702-0525-3


  Автор зосереджує увагу на літературному об"єднанні "Слово". Аналіз проблемно-стильових тенденцій поєднується з характеристикою творчості основних представників еміграційної поезії різних періодів.
1167003
  Федотов О.И. "Слово" Гумилёва (опыт версификационного и стилистического комментария) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 49-52. – ISBN 978-966-439-298-0
1167004
  Боровский Я.Е. "Слово" Даниила Заточника. Проблема текстол. анализа и вопросы авторства : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Боровский Я.Е. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
1167005
  Миронюк Д. "Слово" Симона Петлюри / Дмитро Миронюк. – Чернівці : Букрек, 2007. – 98, [2] с. : іл., кольор. іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-98. – ISBN 978-966-399-065-1
1167006
  Харитоненко О. "Слово" як змістотвірна категорія в драматургії М. Лермонтова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-31. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглянуто проблему співвідношення в романтизмі категорій "слова" і "образу", що на матеріалілермонтовської драматургії дає можливість по-новому оцінювати специфіку побудови і розв"язання драматичного конфлікту.
1167007
  Нечаюк Л. "Слово..." та його автор у художній інтерпретації В. Малика (за романами Черлені щити" та Князь Ігор" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 141-147
1167008
  Богословский Е.С. "Слуги" фараонов, богов и частных лиц / Е.С. Богословский. – М., 1979. – 236с.
1167009
  Трапезнікова Д. "Служба безпеки має бути "національною контррозвідкою" / Д. Трапезнікова, М. Чорнієвич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 2


  Колишній голова СБУ Ігор Смешко став лектором Літньої школи журналістики "Дня". Своїм враженням ділиться Тетяна Літвінчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1167010
  Погребенник В.Ф. Слово-зброя. Література у творчому набутку Романа Олійника-Рахманного (публіцистика, есеїстика, літературознавство) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Ф. Погребенник. – Київ : Ковчег, 2003. – 256с. – ISBN 966-8033-07-8


  Українська література кінця XIX - початку XX ст. і фольклор. Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1167011
  Куляс П. Слово-клітина мислі. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С130-138.
1167012
  Кононенко П. Слово-меч Леоніда Горлача // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 16-17
1167013
  Приходько І.Ф. Слово-образ у контексті історико-літературного процесу / І.Ф. Приходько. – Харків : Основа, 2010. – 256 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 9(82)). – ISBN 978-617-00-0675-2
1167014
  Пустовойт П.Г. Слово-стиль-образ / П.Г. Пустовойт. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер."Литература" ; 3)
1167015
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 жовтня (№ 39). – 2015. – 16 с.
1167016
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
2-8 липня (№ 26). – 2015. – 16 с.
1167017
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 вересня (№ 35). – 2015. – 16 с.
1167018
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 грудня (№ 48). – 2015. – 16 с.
1167019
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 червня (№ 22). – 2015. – 16 с.
1167020
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 серпня (№ 31). – 2015. – 16 с.
1167021
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 травня (№ 18). – 2015. – 16 с.
1167022
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
1167023
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 грудня (№ 49). – 2015. – 16 с.
1167024
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 червня (№ 23). – 2015. – 16 с.
1167025
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 листопада (№ 45). – 2015. – 16 с.
1167026
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 травня (№ 19). – 2015. – 16 с.
1167027
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 жовтня (№ 41). – 2015. – 16 с.
1167028
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 квітня (№ 15). – 2015. – 16 с.
1167029
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-23 грудня (№ 50). – 2015. – 16 с.
1167030
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-25 листопада (№ 46). – 2015. – 16 с.
1167031
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 травня (№ 20). – 2015. – 16 с.
1167032
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 жовтня (№ 42). – 2015. – 16 с.
1167033
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 грудня (№ 51). – 2015. – 16 с.
1167034
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25 червня - 1липня (№ 25). – 2015. – 16 с.
1167035
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26 листопада - 2 грудня (№ 47). – 2015. – 16 с.
1167036
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 травня - 3 червня (№ 21). – 2015. – 16 с.
1167037
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29 жовтня - 4 листопада (№ 43). – 2015. – 16 с.
1167038
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 квітня - 6 травня (№ 17). – 2015. – 16 с.
1167039
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
31 грудня (№ 52). – 2015. – 16 с.
1167040
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 грудня (№ 48). – 2016. – 16 с.
1167041
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 вересня (№ 35). – 2016. – 16 с.
1167042
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
2-8 червня (№ 22). – 2016. – 16 с.
1167043
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 листопада (№ 44). – 2016. – 16 с.
1167044
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 березня (№ 9). – 2016. – 16 с.
1167045
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 лютого (№ 5). – 2016. – 16 с.
1167046
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
5-11 травня (№ 18). – 2016. – 16 с.
1167047
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 жовтня (№ 40). – 2016. – 16 с.
1167048
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 квітня (№ 14). – 2016. – 16 с.
1167049
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 січня (№ 1). – 2016. – 16 с.
1167050
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 вересня (№ 36). – 2016. – 16 с.
1167051
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 грудня (№ 49). – 2016. – 16 с.
1167052
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
9-15 червня (№ 23). – 2016. – 16 с.
1167053
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 листопада (№ 45). – 2016. – 16 с.
1167054
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 березня (№ 10). – 2016. – 16 с.
1167055
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 лютого (№ 6). – 2016. – 16 с.
1167056
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 серпня (№ 32). – 2016. – 16 с.
1167057
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 травня (№ 19). – 2016. – 16 с.
1167058
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 жовтня (№ 41). – 2016. – 16 с.
1167059
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 квітня (№ 15). – 2016. – 16 с.
1167060
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 січня (№ 2). – 2016. – 16 с.
1167061
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 вересня (№ 37). – 2016. – 16 с.
1167062
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 грудня (№ 50). – 2016. – 16 с.
1167063
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 червня (№ 24). – 2016. – 16 с.
1167064
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-23 березня (№ 11). – 2016. – 16 с.
1167065
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-23 листопада (№ 46). – 2016. – 16 с.
1167066
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 серпня (№ 33). – 2016. – 16 с.
1167067
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 лютого (№ 7). – 2016. – 16 с.
1167068
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-25 травня (№ 20). – 2016. – 16 с.
1167069
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 жовтня (№ 42). – 2016. – 16 с.
1167070
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 квітня (№ 16). – 2016. – 16 с.
1167071
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 січня (№ 3). – 2016. – 16 с.
1167072
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 вересня (№ 38). – 2016. – 16 с.
1167073
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 грудня (№ 51). – 2016. – 16 с.
1167074
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-29 червня (№ 25). – 2016. – 16 с.
1167075
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 листопада (№ 47). – 2016. – 16 с.
1167076
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 березня (№ 12). – 2016. – 16 с.
1167077
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25 лютого - 2 березня (№ 8). – 2016. – 16 с.
1167078
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25-31 серпня (№ 34). – 2016. – 16 с.
1167079
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26 травня - 1 червня (№ 21). – 2016. – 16 с.
1167080
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 жовтня - 2 листопада (№ 43). – 2016. – 16 с.
1167081
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 квітня - 4 травня (№ 17). – 2016. – 16 с.
1167082
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 січня - 3 лютого (№ 4). – 2016. – 16 с.
1167083
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – 2016. – 16 с.
1167084
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29-31 грудня (№ 52). – 2016. – 16 с.
1167085
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 червня - 6 липня (№ 26). – 2016. – 16 с.
1167086
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
31 березня - 6 квітня (№ 13). – 2016. – 16 с.
1167087
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-11 січня (№ 1). – 2017. – 16 с.
1167088
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 червня (№ 22). – 2017. – 16 с.
1167089
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
2-8 листопада (№ 44). – 2017. – 16 с.
1167090
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
2-8 березня (№ 9). – 2017. – 16 с.
1167091
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
2-8 лютого (№ 5). – 2017. – 16 с.
1167092
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 серпня (№ 31). – 2017. – 16 с.
1167093
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 серпня (№ 31). – 2017. – 16 с.
1167094
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 травня (№ 18). – 2017. – 16 с.
1167095
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
5 - 11 жовтня (№ 40). – 2017. – 16 с.
1167096
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
1167097
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
1167098
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 вересня (№ 36). – 2017. – 16 с.
1167099
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 грудня (№ 49). – 2017. – 16 с.
1167100
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
1167101
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
9-15 листопада (№ 45). – 2017. – 16 с.
1167102
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
9-15 лютого (№ 6). – 2017. – 16 с.
1167103
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
9-15 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
1167104
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 серпня (№ 32). – 2017. – 16 с.
1167105
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 травня (№ 19). – 2017. – 16 с.
1167106
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 січня (№ 2). – 2017. – 16 с.
1167107
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 жовтня (№ 41). – 2017. – 16 с.
1167108
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 липня (№ 28). – 2017. – 16 с.
1167109
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 квітня (№ 15). – 2017. – 16 с.
1167110
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 вересня - 6 вересня (№ 37). – 2017. – 16 с.
1167111
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 грудня (№ 50). – 2017. – 16 с.
1167112
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
1167113
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 листопада (№ 46). – 2017. – 16 с.
1167114
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
1167115
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 лютого (№ 7). – 2017. – 16 с.
1167116
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
1167117
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-25 січня (№ 3). – 2017. – 16 с.
1167118
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19 - 25 жовтня (№ 42). – 2017. – 16 с.
1167119
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 квітня (№ 16). – 2017. – 16 с.
1167120
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 липня (№ 29). – 2017. – 16 с.
1167121
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 вересня (№ 38). – 2017. – 16 с.
1167122
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 грудня (№ 51). – 2017. – 16 с.
1167123
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 червня (№ 25). – 2017. – 16 с.
1167124
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23 лютого - 1 березня (№ 8). – 2017. – 16 с.
1167125
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-29 листопада (№ 47). – 2017. – 16 с.
1167126
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 червня (№ 34). – 2017. – 16 с.
1167127
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25-31 травня (№ 21). – 2017. – 16 с.
1167128
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26 січня - 1 лютого (№ 4). – 2017. – 16 с.
1167129
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 квітня - 3 травня (№ 17). – 2017. – 16 с.
1167130
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 липня-2 серпня (№ 30). – 2017. – 16 с.
1167131
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 вересня - 4 жовтня (№ 39). – 2017. – 16 с.
1167132
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28-31 грудня (№ 52). – 2017. – 16 с.
1167133
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29 червня - 5 липня (№ 26). – 2017. – 16 с.
1167134
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 листопада - 6 грудня (№ 48). – 2017. – 16 с.
1167135
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 березня - 5 квітня (№ 13). – 2017. – 16 с.
1167136
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
31 серпня - 6 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
1167137
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 січня (№ 1). – 2018. – 16 с.
1167138
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 січня (№ 2). – 2018. – 16 с.
1167139
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 січня (№ 3). – 2018. – 16 с.
1167140
   Слово прощання [з Соломією Павличко] / Колектив редакції газети "Освіта України" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19 січня (№ 3). – С. 11. – ISSN 2219-5793
1167141
  Плитченко А.И. Слово растений / А.И. Плитченко. – Новосибирск, 1979. – 119с.
1167142
  Скопенко В.В. Слово ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 1-2
1167143
  Губерський Л.В. Слово ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)
1167144
  Вишняк М.Я. Слово рідне українське / Михайло Вишняк. – Сімферополь : Таврія, 2011. – 227, [1] с. : портр. – До 20-річчя незалежності України. – ISBN 978-966-435-287-8


  Книга-антологія, котра знайомить читачів із творчістю дев"ятнадцяти кримських україномовних професійних майстрів слова - членів Національної спілки України, які пов"язали своє життя і творчу долю з Кримом, що став для них другою батьківщиною. В змісті ...
1167145
   Слово Родина. – Бухарест, 1984. – 47с.
1167146
  Омельчук Сергій Слово розумне, моральне, емоційне... : мовні засоби створення ораторського виступу та методика їх опрацювання на аспектних уроках української мови // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5. – С. 53-62. – Бібліогр. в кінці ст.


  Час інформаційного буму в сучасному суспільстві (використання комп"ютерів, Інтернет-ресурсів, мобільних телефонів тощо) стає періодом не тільки небезпечного впливу телекомунікаційних технологій на духовне й фізичне здоров"я підлітків, а й мовленнєвої ...
1167147
   Слово русской культуры в картине мироздания / М-во образования и науки РФ, Новгорд. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-сост.: Гореликов Е.Л., Гореликов Л.А., Лисицына Т.А.]. – Великий Новгород : Новгор. гос. ун-т, 2011. – 198, [1] с. – ISBN 978-5-89896-404-7
1167148
  Теряев Д.А. Слово русской речи как артикулярно-акустическое единство (экс. фонетич. исслед.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Теряев Д. А.; КГУ. – К., 1990. – 16л.
1167149
  Теряев Дмитрий Алексеевич Слово русской речи как артикулятивно-акустическое единство (экспериментально-фонетическое исследование) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Теряев Дмитрий Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 206л. – Бібліогр.:л.140-143
1167150
   Слово русскому брату. – Баку, 1964. – 24с.
1167151
  Тимофеев Л.И. Слово с стихе / Л.И. Тимофеев. – М. : Советский писатель, 1982. – 342 С.
1167152
   Слово с эстрады. – М, 1950. – 352с.
1167153
   Слово с эстрады. – М, 1954. – 223с.
1167154
   Слово с эстрады. – 2-е изд., доп. – М, 1956. – 381с.
1167155
   Слово с эстрады. – М, 1960. – 391с.
1167156
   Слово с эстрады. – М, 1970. – 533с.
1167157
   Слово Святішого Отця Івана Павла ІІ до України : Вид-ня секретаріату Синоду Єпископів української греко-католицької церкви. – Львів : Свічадо, 2001. – 204с. – ISBN 966-561-230-1
1167158
   Слово Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета на Урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди 100-річчя Української революції 1917-1921 років // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 296-298. – ISSN 2518-7546
1167159
  Бирия М. Слово сердця / М. Бирия. – Баку, 1945. – 147с.
1167160
   Слово скорби и утешения. – М, 1963. – 190с.
1167161
   Слово служит и зовет. – М, 1987. – 63с.
1167162
  Попов Н.И. Слово современника. / Н.И. Попов. – Калинин, 1958. – 195с.
1167163
  Плоткін Г.Д. Слово солдата / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1958. – 256 с.
1167164
  Александров В.Е. Слово солдата / В.Е. Александров. – Москва, 1963. – 42с.
1167165
   Слово солдата. – М, 1990. – 446с.
1167166
   Слово солдата. – М, 1991. – 496 с.
1167167
   Слово солдата. – М, 1991. – 463 с.
1167168
  Суворов Г. Слово солдата. Стихи. / Г. Суворов. – Абакан, 1954. – 72с.
1167169
  Суворов Г. Слово солдата. Стихотворения. / Г. Суворов. – Л., 1954. – 64с.
1167170
  Ай Цин Слово солнца / Ай Цин. – Москва, 1989. – 223с.
1167171
  Антонюк В. Слово співане... // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 164-168
1167172
  Переверзев Н.В. Слово сталевара / Н.В. Переверзев. – Сталино-Донбасс, 1959. – 36с.
1167173
  Тула Тураб Слово старого чинара : стихи / Тула Тураб. – Москва : Правда, 1984. – 32 с. – (Библиотека "Огонек")
1167174
  Копаниця Л.М. Слово старозавітне та слово Шевченкове: парадигма любові // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 57-62.
1167175
  Генц Н.Н. Слово старшего друга. / Н.Н. Генц. – М, 1964. – 79с.
1167176
  Големба А. Слово старых мастеров // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1971. – № 8 : 1971. – С. 387-414
1167177
  Маляренко В. Слово судді про прокурора і прокуратуру // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7-15.
1167178
  Гей В. Слово сумління, любові, тривоги. (Волинській письменницькій організаціїї - 25 років ) // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 185-188ук. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1167179
  Хижняк А.Ф. Слово сучасника / А.Ф. Хижняк. – Київ, 1974. – 411 с.
1167180
  Зінченко В.П. Слово та особистісне буття // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 6-29. – ISSN 2226-4078


  Стаття призначена аналізу слова як складного феномену, який визначає особливості психічного життя і виступає універсальним механізмом вираження ії внутрішнього світу. Проаналізовані погляди на значення слова в житті психологів.
1167181
  Покровська І.Л. Слово та фразеотворчий потенціал сакронімів Адам та Єва в турецькій лінгвокультурі // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 183-191. – ISSN 1682-671Х
1167182
  Воропаєва Т. Слово Тараса Шевченка як чинник формування української модерної нації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 66-68
1167183
  Здоровега В.И. Слово тоже есть дело / В.И. Здоровега. – Москва, 1979. – 174с.
1167184
  Калинець І. Слово триваюче (Ігор Калинець) : інтерв"ю з поетом; вірші / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 182-190. – ISBN 966-7379-16-7
1167185
   Слово у душі - душа у слові : українська мова в сучасному культурному просторі Східної України : (матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 17 листопада, 2010 року) / Донец. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; [редкол.: С. Кузнецова та ін.]. – Донецьк : Укр. культурол. центр, 2010. – 246, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1167186
  Полюга Л.М. Слово у поетичному тексті Івана Франка / Л.М. Полюга. – Київ, 1977. – 168с.
1167187
  Максимов Н.И. Слово учит, пример ведет. / Н.И. Максимов. – Сталинград, 1961. – 56с.
1167188
  Зорина Л.Я. Слово учителя в учебном процессе / Л.Я. Зорина. – М., 1984. – 80с.
1167189
  Прокопович Феофан Слово Феофана Прокоповича в день Равноапостольного князя Владимира и Дума о Богдане Хмельницьком и Барабаше с мотивом / [предисл. П[авла] Ж[уковича]]. – Киев : Типогр. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 23, 6 с. – Отд. Оттиск из: Киевская старина. - Конволют. Перепл. с: Дума про Хмельницького та Барбаша од кобзаря Павла Братиці
1167190
  Гжицький В.З. Слово честі / В.З. Гжицький. – Львів, 1968. – 247с.
1167191
  Дядечко Л.П. Слово Шевченко во всепланетном многоголосье // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – № 2 (56). – С. 2-6. – ISSN 2305-7319
1167192
  Пермяков В. Слово юности / В. Пермяков, 1950. – 80с.
1167193
  Плахотнюк Н.О. Слово як архитип в епістемологічній проблематиці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С.321-328
1167194
  Плахотнюк Н.О. Слово як архітектура сенсу / Н.О. Плахотнюк, С.В. Іванова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 101-104.
1167195
  Плахотнюк Н.О. Слово як зброя в українській ментальності (полемісти XVI-XVII ст. // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 387-394


  В статті йдеться про особливість відношення українських полемістів до архетипу слова в умовах католицької контрреформації. В статье идет речь о специфике отношения украинских полемистов к архетипу слова в условиях католической контрреформации. The ...
1167196
  Бублейник Л.В. Слово як картинна реальність культури (на матеріалі "Лісової пісні" Лесі Українки) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 14-18. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1167197
  Шевченко Л.О. Слово як конструктивний елемент поетичного мислення в рамках когнітивного підходу (на матеріалі іспанської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 368-371
1167198
  Устименко А.В. Слово як міф з точки зору дитячого мовлення // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 56-57
1167199
  Федченко Х.І. Слово як основний засіб ескапізму (на матеріалі романів Джоан Ролінг) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 307-308. – (Бібліотека Інституту філології)
1167200
  Груць Г. Слово як сакральний символ: педагогічний аспект // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Педагогіка. – С. 94-104. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1167201
  Шавелашвілі Є. Слово як центральна одиниця в системі сучасної турецької мови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 129-132. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1167202
  Ткаченко А.О. Слово як чинник, або ж постколоніальні глюки калькованої свідомості // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 276-284
1167203
  Окороков А.Д. Слово, ведущее в бой / А.Д. Окороков. – Москва, 1980. – 351 с.
1167204
  Левицький А.Е. Слово, висловлення та текст у творенні комічного (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 258-261
1167205
  Кирилюк Є.П. Слово, віддане народові / Є.П. Кирилюк. – К., 1972. – 399с.
1167206
  Филарет Слово, говоренное, ... при гробе главнокомандовавшаго армиями генерал-фелдмаршала, ...Михаила Иларионовича Голенищева-Кутузова Смоленскаго, в день в день погребения его, июня 13 дня 1813 года, в Казанском соборе, ... архимандритом Филаретом / Филарет, (архимандрит) // Слово похвальное всемилостивейшему государю императору Александру Первому,августейшему избавителю и миротворцу Европы,произносимое в Публичном годовом собрании Императорского Московского университета июля 10 дня 1814 года. / А.Ф. Мерзляков. – Москва, 1814. – 31 с.
1167207
   Слово, данное Вождю, выполнено. – Сталинград : Обл.книгоиздательство, 1949. – 68с. – (Библиотечка колхозника)
1167208
  Костыря В.А. Слово, звучащее вновь: стихи и поэмы / В.А. Костыря. – Ташкент, 1984. – 367с.
1167209
   Слово, зовущее вперед. – Л, 1974. – 191с.
1167210
  Куракова А. Слово, зовущее вперед. / А. Куракова. – Вологда, 1960. – 39с.
1167211
  Лисаковская С.А. Слово, зовущее к победе / С.А. Лисаковская. – К., 1977. – 24с.
1167212
  Авалиани Г.А. Слово, ковавшее победу / Авалиани Георгий Арсенович ; пер. з груз. Н. Тархнишвили. – Тбилиси : Мерани, 1982. – 140 с.
1167213
  Шалимов Ю.Б. Слово, которого ждут / Ю.Б. Шалимов. – Элиста, 1965. – 36с.
1167214
  Шалимов Ю.Б. Слово, которого ждут / Ю.Б. Шалимов. – Элиста, 1965. – 36с.
1167215
   Слово, которое вело в бой. – 28с.
1167216
   Слово, которое вело в бой. – Киев : Изд-во Киевского университета, 1971. – 256, [2] с.
1167217
   Слово, которое вело в бой : 36 фотокопий, 1974. – 30с.
1167218
   Слово, которое вело в бой. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1975. – 198, [1] с.
1167219
   Слово, которое вело в бой. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издательского объединения "Вища школа", 1980. – 143, [1] с.
1167220
   Слово, которое вело в бой. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издательского объединения "Вища школа", 1985. – 109, [1] с.
1167221
  Чередниченко О.І. Слово, мовлене інакше (іноземна філологія в Київському університеті) // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.160-172
1167222
   Слово, народжене в борні. – К, 1984. – 262с.
1167223
  Красиков М. Слово, не вбите кулею : Дщ 90-річчя з дня народження поета Михайла Кульчицького // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 158-162. – ISSN 0130-1608
1167224
  Строганов А.И. Слово, необходимое людям / А.И. Строганов, И.Е. Свистунов. – Краснодар, 1969. – 40с.
1167225
  Исмаил Мамед Слово, сказанное в срок : стихи и поэмы / Исмаил Мамед; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1982. – 111 с.
1167226
  Певницкий В. Слово, сказанное в церкви Киево-Братского монастыря в пяток первой недели великого поста (25 февраля 1900 года), на вечернем богослужении, известном под именем пассии. : (О памятовании смерти). – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1900. – 11 с. – Отд. отт. из журн. : "Труды Киевской дух. Академии", № 3, 1900
1167227
  Адаров А. Слово, сказанное людям : стихи / А. Адаров; пер. с алт. – Москва : Советский писатель, 1985. – 96 с.
1167228
  Пустовойт П.Г. Слово, стиль, образ / П.Г. Пустовойт. – Москва : Просвещение, 1965. – 260 с.
1167229
  Исаева Н.В. Слово, творящее мир : От ранней Веданты к кашмирскому шиваизму: Гаудапада, Бхартрихари, Абхинавагупта / Н.В. Исаева; РАН. Ин-тут востоковедения. – Москва : Ладомир, 1996. – 271с. – (Ex oriente lux). – ISBN 5-86218-222-5
1167230
   Слово, твоя Батьківщина : альманах / [упоряд. В. Терен ; відп. ред. М. Світлицький]. – Київ : Світлиця. – ISBN 966-8093-33-2
[Т. 3]. – 2009. – 256 с.


  Предлагаемое издание представляет собой сборник материалов международного круглого стола на тему "Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина", состоявшегося 12 ноября 2009 года в Москве, организованного Российским ...
1167231
  Жулинський М. Слово, театр і життя Леся Танюка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 липня (№ 125/126). – С. 23


  "Щоденник без купюр" Леся Танюка як біографія цілої доби.
1167232
  Танюк Л.С. Слово, театр, життя : Вибране в 3-х томах / Лесь Танюк. – Київ : Альтерпрес. – ISBN 966-542-189-1; 966-542-207-3(Т.1)
Том 1 : Слово. – 2003. – 832с.
1167233
  Танюк Л.С. Слово, театр, життя : Вибране в 3-х томах / Лесь Танюк. – Київ : Альтерпрес. – ISBN 966-542-189-1; 966-542-208-1(Т.2)
Том 2 : Театр. – 2003. – 820с.
1167234
  Танюк Л.С. Слово, театр, життя : Вибране в 3-х томах / Лесь Танюк. – Київ : Альтерпрес. – ISBN 966-542-189-1; 966-542-209-Х(Т.3)
Том 3 : Життя. – 2003. – 828с.
1167235
  Карасьов М. Слово, що відкидає тінь // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 14


  Відгук на книгу Василя Трубая "Натюрморт з нотами"
1167236
  Горбець І.Ю. Слово, що кличе до діла / І.Ю. Горбець. – Х, 1972. – 78с.
1167237
  Сорока П. Слово, як шал, або Уроки запеклого щастя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 6-7


  Український письменник Станіслав Бондаренко.
1167238
  Ковалець Л. Слово, яке перелітає час: поезія Анатолія Качана // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (638). – С. 106-109. – ISSN 0236-1477
1167239
  Миланич Л.И. Слово. / Л.И. Миланич. – Хабаровск, 1972. – 64с.
1167240
  Якушин Б.В. Слово. / Б.В. Якушин. – М., 1975. – 296с.
1167241
  Пресняков О.П. Слово. думка, образ / О.П. Пресняков. – К, 1974. – 48с.
1167242
  Вовк П.С. Слово. Звукова форма : Навчальний посібник / П.С. Вовк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 188с. – ISBN 966-594-565-3
1167243
  Дем"янчук І. Слово. Менталітет. Історія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 листопада (№ 203). – С. 10


  Мова як дзеркало душі нації.
1167244
   Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко. – Киев : Киевский университет, 2006. – 380 с. – ISBN 966-8906-05-5
1167245
  Корпанюк М. Слово. Хрест. Шабля : Українське монастирсько-церковне, світське крайове літописання 16-18 ст., компіляції козацького літописання 18 ст. як історико-літературне явище / М. Корпанюк; Микола Корпатюк; наук. ред. О. Мишанич. – Київ : Смолоскип, 2005. – 904с. – ISBN 966-8499-19-0
1167246
  Богдан С. Словобоязливість як явище, або чи був насправді кінь? : Етюд про два твори і один страх Миколи Вінграновського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7 (640). – С. 53-55. – ISSN 0130-5263
1167247
  Жирмунская М.Л. Словобразовательные потенции прилагательных цветообозначения в современных германских языках : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Жирмунская М. Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Москва, 1982. – 26 с.
1167248
  Денисик Л.Н. Словобразующий потенциал вещественных существительных в современном русском языке : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.01 / Денисик Л. Н. ; КГУ. – Киев, 1988. – 16 с.
1167249
  Саннікова С.Б. Слововживання при перекладі / С.Б. Саннікова, Д.О. Стеценко // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.126-134. – (Фундаментальні та гуманітарні науки. проблеми освіти ; № 11)


  Особливості перекладу термінів та загальновжи- ваних слів з російської мови на українську відповідно до нововведень
1167250
  Тимчук В.Ю. Словодієм : [оповідання] / Володимир Тимчук ; [ред. Н. Мисик ; худож. Н. Гаврилко]. – Львів : Тріада плюс, 2014. – 162, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-486-153-0
1167251
  Пачева В.М. Словозміна займенників у говірках Запорізького Надазов"я // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 97-102. – ISBN 978-966-188-008-4
1167252
  Осташ Н. Словозміна іменників у говірці села Березна на Холмщині (форми множини) // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 116-125. – ISSN 2413-0923
1167253
  Скрастінш І.Ю. Словозміна та словотвір у трактаті "Про латинську мову" Варрона // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 554-558. – ISBN 966-581-481-8
1167254
  Ковтюх С.Л. Словозмінна парадигматика українських прізвищ / С.Л. Ковтюх, О.М. Кашталян ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2012. – 256, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-175. – ISBN 978-966-7813-79-6
1167255
  Кшановський О. Словозмінні категорії в системі морфологічного типу сучасної перської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-22. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про потребу корегування традиційного погляду на морфологічну типологію сучасної перської мови як флективно-аглютинативної. Наводяться більше двадцяти спряжених з аглютинативною технікою зв"язку морфем різнорівневих ознак, що дозволяє визначити ...
1167256
  Романюк Ю. Словозмінні класи дієслів у сучасній українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 75-83. – ISSN 1682-3540
1167257
  Тищенко О.О. Словозмінні родові варіанти новогрецьких іменників // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 377-382


  У статті розглянуто словозмінні родові варіанти новогрецьких іменників, проаналізовано групи абсолютних дублетів та таких варіантів, що відрізняються функціональним стилем уживання, визначено основні причини їхнього існування в новогрецькій мові. В ...
1167258
  Кшановський О. Словозмінні та словотвірні категорії дієслова в системі морфологічного типу сучасної перської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – до 80-ліття ювілею д-ра філол. наук. проф. Я. Дашкевича. – С. 161-168. – (Серія філологічна ; Вип. 42)
1167259
  Кумахов М.А. Словоизменение адыгейских языков / М.А. Кумахов. – М., 1971. – 342с.
1167260
  Мусаев М.-С.М. Словоизменительные категории даргинского языка (время и наклонение) / М.-С.М. Мусаев. – Махачкала, 1983. – 81с.
1167261
  Халпер А. Словолитня / А. Халпер. – Москва, 1937. – 446с.
1167262
   Словом и личным примером. – Сталинград, 1949. – 74с.
1167263
   Словом и личным примером. – Горький, 1979. – 221с.
1167264
  Кучугура В.П. Словом и примером / В.П. Кучугура. – Грозный, 1960. – 14с.
1167265
  Трошев Ж.П. Словом и примером. / Ж.П. Трошев. – Красноярск, 1975. – 232с.
1167266
   Словом і голосом рідної мови (дві лексеми у мовних зворотах Лукашевих перекладів // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 28-33.
1167267
   Словом і ділом. – К, 1971. – 114с.
1167268
   Словом і піснею. – К, 1965. – 52с.
1167269
   Словом і прикладом. – Львів, 1977. – 164с.
1167270
   Словом пламенным. – Архангельск, 1978. – 88с.
1167271
  Ренин А.И. Словом слыву / А.И. Ренин. – Кишинев, 1978. – 263с.
1167272
  Ревенок М.Ю. Словом та піснею. / М.Ю. Ревенок. – Запоріжжя, 1960. – 16 с.
1167273
  Кукуленко П.К. Словом художньої правди / П.К. Кукуленко. – Київ, 1972. – 48с.
1167274
  Москалева Н.П. Словообразвоание и словоизменение имен существительных в Полтавских актовых книгах второй половины XVII века : Автореф. дис... канд. филол. наук / Москалева Н.П. ; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоедиения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1965. – 21 c.
1167275
  Левковская К.А. Словообразование / К.А. Левковская. – Москва, 1954. – 35с.
1167276
  Фурсенко Д.И. Словообразование / Д.И. Фурсенко. – М, 1964. – 32с.
1167277
  Новицкая В.Н. Словообразование / В.Н. Новицкая. – М, 1968. – 72с.
1167278
   Словообразование. – М, 1972. – 86с.
1167279
  Толмачева З.А. Словообразование / З.А. Толмачева, Э.М. Джемакулова. – Рига, 1978. – 68с.
1167280
   Словообразование. – Тарту, 1979. – 46с.
1167281
  Зайкаускене Я.Ю. Словообразование / Я.Ю. Зайкаускене. – Вильнюс, 1982. – 67с.
1167282
   Словообразование. – Казань, 1990. – 171с.
1167283
  Андел Вячеслав Павлович Словообразование абстрактных существительных в чешкском языке (на материале памятников письмености XIII -XVI вв.) : Автореф... канд. филоло.наук: 10.02.03 / Андел Вячеслав Павлович; АН Белорус. ССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1979. – 19л.
1167284
  Каращук П.М. Словообразование английского языка / П.М. Каращук. – Москва, 1977. – 303с.
1167285
  Банкевич Л.В. Словообразование в английском языке / Л.В. Банкевич. – Л, 1961. – 131с.
1167286
  Габечава Р.Р. Словообразование в грузинском языке и его изучение в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Габечава Р.Р.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1966. – 29л.
1167287
  Орузбаева Б.О. Словообразование в киргизском языке / Б.О. Орузбаева. – Фрунзе, 1964. – 312с.
1167288
  Орузбаева Б.О. Словообразование в киргизском языке. : Автореф... Доктора филол.наук: / Орузбаева Б.О.; Ин-т языкознания АН КазССР.Ин-т языка и литературы АН Киргиз ССР. – Фрунзе, 1964. – 103л.
1167289
  Сон Се Рен Словообразование в корейском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сон Се Рен; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 20л.
1167290
  Сахарный Л.В. Словообразование в речевой деятельнсоти (образование и фунционирование производного слова в русск. яз.) : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.01 / Сахарный Л. В.; ЛГУ. – Л., 1980. – 48л.
1167291
  Смольская А.К. Словообразование в славянских языках / А.К. Смольская. – Одесса, 1971. – 60с.
1167292
  Смольская А.К. Словообразование в славянских языках (конспект лекций спецкурса) // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 84-124. – ISBN 978-617-689-100-0
1167293
  Бортничук Е.Н. Словообразование в современном английском языке / Е.Н. Бортничук, И.В. Василенко, Л.П. Пастушенко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1988. – 263с. – ISBN 5-11-000338-6


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1167294
  Халифман Э.А. Словообразование в современном французском языке. / Э.А. Халифман. – М., 1983. – 128с.
1167295
  Зверев А.Д. Словообразование в современных восточнославянских языках / А.Д. Зверев. – М., 1981. – 206с.
1167296
  Фролова О.П. Словообразование в терминологической лексике современного китайского языка. / О.П. Фролова. – Новосибирск, 1981. – 133с.
1167297
  Винокуров А.М. Словообразование в территориальных вариантах и диалектах современного английского языка / А.М. Винокуров. – Калинин, 1988. – 84с.
1167298
  Бархударов А.С. Словообразование в хинди / А.С. Бархударов. – М., 1963. – 192с.
1167299
  Начинкина Г.М. Словообразование в частях речи. / Г.М. Начинкина, Т.Г. Терехова. – М,, 1973. – 42с.
1167300
  Саникидзе Т.В. Словообразование в языке Акакия Церетели (деривация и композиция имен) : Автореф... канд. филол.наук: 202 / Саникидзе Т.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
1167301
   Словообразование во французском и немецком языках. – Челябинск, 1975. – 104с.
1167302
  Корепанова А.П. Словообразование гидронимов бассейна Нижней Десны : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Корепанова А.П. ; АН УССР , Отд-ние литературы, языков и искусствоведения. – Киев, 1969. – 21 с.
1167303
  Вилюга Н.С. Словообразование глаголов при помощи приставок, выражающих значение *полноты действия*, в белорусском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Вилюга Н.С.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1967. – 17л.
1167304
  Никитевич В.М. Словообразование и деривационная грамматика / В.М. Никитевич. – Алма-Ата, 1978. – 64 с.
1167305
  Никитевич В.М. Словообразование и деривационная грамматика / В.М. Никитевич. – Гродно
2. – 1982. – 94с.
1167306
   Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. – Владивосток, 1987. – 172с.
1167307
  Немченко В.Н. Словообразование и его место в структуре русского языка. Уч. пособие / В.Н. Немченко. – Горький, 1971. – 62с.
1167308
  Азаев Халил Гаджимагомедович Словообразование и лексика ботлихского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.09 / Азаев Халил Гаджимагомедович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 25л.
1167309
   Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. – Гродно
1. – 1989. – 273с.
1167310
   Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. – Гродно
2. – 1989. – 253с.
1167311
   Словообразование и проблемы номинации в германских языках. – Горький, 1985. – 122с.
1167312
  Гинзбург Е.Л. Словообразование и синтаксис / Е.Л. Гинзбург. – М., 1979. – 264с.
1167313
  Житенева Л.И. Словообразование и состав слова / Л.И. Житенева. – Л., 1973. – 29с.
1167314
   Словообразование и стилистика современного русского языка. – Казань, 1991. – 172с.
1167315
  Азарх Ю.С. Словообразование и формообразование существительных в истории русского языка / Ю.С. Азарх. – Москва, 1984. – 247с.
1167316
   Словообразование и фразообразование. – М, 1979. – 178с.
1167317
  Романова Н.П. Словообразование и языковые связи / Н.П. Романова. – К., 1985. – 189с.
1167318
  Яхъяева Х.Ю. Словообразование имен прилагательных в таджикском и английском языках / Х.Ю. Яхъяева. – Душанбе, 1971. – 63 с.
1167319
  Горпинич В.А. Словообразование имен прилагательных и названий жителей от топонимов в восточносласянских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Горпинич В.А. ; АН УССР, Отд.-ние литер., яз. и искусствовед. – Киев, 1966. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
1167320
  Захаркив В.А.Т. Словообразование имен существительных бойковского диалекта (названия носител. процессуального признака) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Захаркив В.А.Т. ; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1981. – 26 с.
1167321
  Габуниа З.М. Словообразование имен существительных в абхазском языке : Автореф... канд. филол.наук: 668 / Габуниа З.М.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1971. – 16л.
1167322
  Бутович З.И. Словообразование имен существительных в новгородских грамотах 12-15 вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бутович З.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 13 с.
1167323
  Новикова Л.С. Словообразование имен существительных в памятниках народно-разговорного языка XVII - начала XVIII веков. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Новикова Л.С.; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1968. – 16л.
1167324
  Сахарный Л.В. Словообразование имен существительных в русских говорах Среднего Урала : Автореф... канд. филол.наук: / Сахарный Л. В.; АН СССР, Лен. от-ние Ин-та языкознан. – Пермь, 1965. – 26л.
1167325
  Попова В.А. Словообразование имен существительных в русском литературном языке первой трети XVIII века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова В.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. рус. яз. – Одесса, 1956. – 13л.
1167326
  Осташ Н.Л. Словообразование имен существительных в современной украинской разговорной речи. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Осташ Н.Л.; МВ и ССО УССР.Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1980. – 24л.
1167327
  Бекмурзаева Сапият Ибнухаджаровна Словообразование имен существительных в современном кумыкском литературном языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.06 / Бекмурзаева Сапият Ибнухаджаровна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 28c.
1167328
  Садвакасов Г. Словообразование имен существительных в современном уйгурском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Садвакасов Г.; АН Казах.ССР, Сектор уйгуро-дунгарской культуры. – Алма-Ата, 1956. – 16л.
1167329
  Болдырев Б.В. Словообразование имен существительных в тунгусо-маньчжурских языках. / Б.В. Болдырев. – Новосибирск, 1987. – 207с.
1167330
  Черкасова А.Г. Словообразование имен существительных в языке произведений эпистолярного стиля середины - второй половины XVII в. : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черкасова А.Г. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1966. – 20 с.
1167331
  Павленко Н.А. Словообразование имен существительных при помощи суффиксов - ств-о (-ств-а) и -ость (-осць, -асць) в белорусском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павленко Н.А.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. рус. яз. и общ. языкознания. – Минск, 1958. – 18л.
1167332
  Ахмеджанова Н.А. Словообразование имен существичтельных и прилагательных в современном литературном персидском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ахмеджанова Н.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ташкент, 1956. – 15л.
1167333
  Коневецкий А.Н. Словообразование наречий / А.Н. Коневецкий. – Вильнюс, 1976. – 132с.
1167334
  Шуба П.П. Словообразование наречий в современном белорусском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шуба П.П.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1954. – 17л.
1167335
  Вощинина Е.И. Словообразование немецкого языка / Е.И. Вощинина, Ш.Р. Молоткова. – Москва-Ленинград, 1965. – 128с.
1167336
  Агаронян И.В. Словообразование окказионализмов - существительных в эпистолярном наследии 2-й половины XIX - 1-й четверти XX веков : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10660 / Агаронян И.В. ; ИП РСФСР. Куйбышевский гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1972. – 15 с.
1167337
  Дорский С.Л. Словообразование отвлеченных имен существительных в древнеанглийском языке / С.Л. Дорский. – Минск, 1960. – 164с.
1167338
  Верещака В.И. Словообразование поля корней с полногласным сочетанием -оро- в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02. / Верещака В.И. ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1978. – 24 с.
1167339
  Соколова А.К. Словообразование прилагательных в XVII веке. (По данным старой южновеликорус. письменности) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Соколова А.К. ; Воронежский гос. ун-т , Филол. фак. – Воронеж, 1965. – 20 с.
1167340
  Охомуш Е.А. Словообразование прилагательных в русском языке 16 и 17 вв. : Автореф... канд.филол.наук: / Охомуш Е.А.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1961. – 19л.
1167341
  Фомина А.П. Словообразование прилагательных посредством суффикса - н - в современных восточнославянских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Фомина А.П. ; АН БССР , Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1970. – 26 с.
1167342
  Молочко Г.А. Словообразование прилагательных с формантом ск- в современных восточнославянских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Молочко Г.А.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1968. – 24л.
1167343
  Гуриева М.А. Словообразование с помощью аффиксов в современном осетинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гуриева М.А.; Тбил.гос.ун-т. – Орджоникидзе, 1956. – 13л.
1167344
  Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка / О.Д. Мешков. – Москва, 1976. – 245с.
1167345
  Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого языка / М.Д. Степанова; под ред. доктора фил. наук проф. Т.В. Строевой. – Москва, 1953. – 374, [2] с.
1167346
  Моисеев А.И. Словообразование современного русского языка / А.И. Моисеев. – Ленинград, 1985. – 90 с.
1167347
  Николина Н.А. Словообразование современного русского языка : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / Н.А. Николина, Е.А. Фролова, М.М. Литвинова. – Москва : Academia, 2005. – 160с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2259-3
1167348
  Нещименко Г.П. Словообразование существительных женского рода со значением лица в современном чешском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Нещименко Г.П. ; МГУ. – Москва, 1961. – 19 с.
1167349
  Кочергина В.А. Словообразованиие санскрита : (Префиксация и основосложение) / В.А. Кочергина. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 208с.
1167350
  Бойко В.И. Словообразовательная активность аббревиатур русского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Бойко В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
1167351
  Бойков В.И. Словообразовательная активность аббревиатур русского языка. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бойков В.И.; Черновицкий гос. ун-тет. – Черновцы, 1984. – 168л. – Бібліогр.:л.143-168
1167352
  Сидорова Татьяна Александровна Словообразовательная активность русских личных имен : Дис... канд. фил.наук: 10.02.01 / Сидорова Татьяна Александровна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 329л. – Бібліогр.:л.180-204
1167353
  Сидорова Т.А. Словообразовательная активность русских личных имен : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Сидорова Т.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
1167354
  Беляева Т.М. Словообразовательная валентность глагольных основ в английском языке / Т.М. Беляева. – М., 1979. – 184с.
1167355
  Капраль Михаил Иванович Словообразовательная валентность и словообразовательная парадигматика наименований лиц в русском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Капраль Михаил Иванович; Ужгородский Гос. ун-тет. – Ужгород, 1996. – 200л. – Бібліогр.:л.187-200
1167356
  Шершнева М.С. Словообразовательная и грамматическая структура глаголов второго продуктивного класса в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шершнева М.С. ; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1961. – 17л.
1167357
  Грещук В Словообразовательная и лексико-семантическая структура украинских деадъективов на -ість, -ство, -ота, ина, изна : автореф. дис. ... канд .филол. наук : 10.02.02 / Грещук В В. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 24 с.
1167358
  Журавлева И.А. Словообразовательная номинация в современном французком языке (на материале экономической терминологии) / И.А. Журавлева, Л.А. Николаева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 47-50.
1167359
  Соболева П.А. Словообразовательная полисемия и омонимия / П.А. Соболева. – М, 1980. – 295с.
1167360
  Тимченко Евгения Петровна Словообразовательная продуктивность существительных в современном немецком языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Тимченко Евгения Петровна; МВ и ССО УССР. – Киев, 1986. – 218л. – Бібліогр.:л.167-201
1167361
  Тимченко Е.П. Словообразовательная продуктивность существительных в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тимченко Е.П.; КГУ. – К., 1986. – 23л.
1167362
  Потоцкая Т.Ф. Словообразовательная работа как средство обогащения лексического запаса младших школьников (на матер. укр. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Потоцкая Т.Ф.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1985. – 24л.
1167363
  Улуханов И.С. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания / И.С. Улуханов. – Москва, 1977. – 256с.
1167364
  Макухина Елена Алексеевна Словообразовательная семантика сложных существительных в современном русском литературном языке : Дис... канд.филол.наукнаук: 10.02.01 / Макухина Елена Алексеевна; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1987. – 179л. – Бібліогр.:л.162-179
1167365
  Макухина Елена Алексеевна Словообразовательная семантика сложных существительных в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Макухина Елена Алексеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
1167366
  Маймакова Алмагуль Дильдиновна Словообразовательная семантика суфиксов относительныхприлагательных, ее интерпретация носителями языка : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.02 / Маймакова Алмагуль Дильдиновна; КУ им.Т.Шевченка. – К., 1995. – 186л. – Бібліогр.:л.171-186
1167367
  Родина Л.А. Словообразовательная синонимика имен существительных в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. фиолл. наук : / Родина Л. А. ; АН УССР, Отд. лит. , яз. и искусст. – Киев, 1970. – 27 с.
1167368
  Ищенко Н.Г. Словообразовательная синонимия - проявление взаимодействия лексического и словообразовательного уровней в немецком языке // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 234-236. – ISSN 2219-4290
1167369
  Хватов С.А. Словообразовательная система биологических терминов в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Хватов С.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 18л.
1167370
  Рогова Н В. Словообразовательная система русского языка в XVI веке / Н В. Рогова. – Красноярск, 1972. – 528с.
1167371
  Железняк И.М. Словообразовательная система сербохорватской антропонимии раннеисторического периода (XII-XV вв.) : Автореф... наук: / Железняк И. М.; АН УССР от-ние лит. языка и искусствовед. – К., 1969. – 16л.
1167372
  Мурясов Р.З. Словообразовательная система современного немецкого языка / Р.З. Мурясов. – Уфа, 1980. – 82с.
1167373
  Клименко Н.Ф. Словообразовательная структура и семантика сложных слов в современном украинском языке : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Клименко Н.Ф. ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1988. – 52 с.
1167374
  Лобашкова С.Г. Словообразовательная структура и семантика соотностильных переходных / непереходных глаголов в современном русском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Лобашкова С.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1977. – 16л.
1167375
  Немченко В.Н. Словообразовательная структура имен прилагательных в современном русском языке : Спецкурс / В.Н. Немченко. – Горький, 1974. – 139с.
1167376
  Балалыкина Э.А. Словообразовательная структура прилагательных в славянских и балтийских языках / Э.А. Балалыкина. – Казань, 1980. – 144с.
1167377
  Радзиховская В.К. Словообразовательная структура прилагательных в современном русском и польском языках : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Радзиховская В.К.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1968. – 25л.
1167378
  Рыжикова С.Ю. Словообразовательная структура производных от английских заимствований в украинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Рыжикова С.Ю.; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1979. – 20л.
1167379
  Низинская В.А. Словообразовательная структура существенных адъективного типа склонения в русской деловой письменности XV-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Низинская В. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1167380
  Виноградов А. Словообразовательная субкатегория приобретения объекта в русских и венгерских префиксальных девербативных глаголах // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 51-57. – (Філологія ; Вип. 16)
1167381
  Неврева Мария Николаевна Словообразовательная типология имен существительных в подъязыках техники : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Неврева Мария Николаевна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 16л.
1167382
  Щетинин П.С. Словообразовательная функция приставки без- в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Щетинин П.С.; М-во высш. и сред.спец.образования КазССр.Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 28л.
1167383
  Туралиева Гульнар Уалиевна Словообразовательная характеристика прилагательных со значением элятива в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Туралиева Гульнар Уалиевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
1167384
  Туралиева Гульнар Уалиевна Словообразовательная характеристика прилагательных со значением элятива в современном русском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Туралиева Гульнар Уалиевна; КГУ. – Киев, 1986. – 253л. – Бібліогр.:л.201-226
1167385
  Шпортько Л.Г. Словообразовательно-семантическая и функциональная характеристика отглагольных суффиксальных имен существительных научно-технического подстиля современного русского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Шпортько Л.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 c.
1167386
  Шпортько Людмила Григорьевна Словообразовательно-семантическая и функциональная характеристика отглагольных суффиксальных имен существительных научно-технического подстиля современного русского языка. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шпортько Людмила Григорьевна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 195л. – Бібліогр.:л.164-183
1167387
  Хужина А.Ф. Словообразовательно-семантические отношения между отглагольными прилагательными и их базовыми основами в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Хужина А.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 14л.
1167388
  Маликова Л.Т. Словообразовательное гнездо как один из источников формирования лексической базы народного языка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 89-92. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х


  В статье отражается лингвометодический потенциал состава словообразовательного гнезда, показаны возможности формирования словаря инокоммуникантов - филологов за счет словообразовательных особенностей компонентов гнезда
1167389
  Семиряк В.Д. Словообразовательные варианты в современном украинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Семиряк В.Д.; ХГУ. – Х, 1973. – 25л.
1167390
  Юхо Татьяна Иосифовна Словообразовательные варианты имен существительных в современном белорусском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Юхо Татьяна Иосифовна; АН БССР, Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1981. – 18л.
1167391
  Пилипович Татьяна Петровна Словообразовательные варианты прилагательных в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Пилипович Татьяна Петровна; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1987. – 17л.
1167392
  Лесюк Николай Петрович Словообразовательные гнезда корней со значением движения в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Лесюк Николай Петрович ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1982. – 24 с.
1167393
  Дергаусова О.В. Словообразовательные гнезда непроизводных глаголов основных лексико-семантических групп современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дергаусова О. В.; Минск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Минск, 1980. – 20л.
1167394
  Бондаренко Ирина Владимировна Словообразовательные гнезда омонимов современного русского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бондаренко Ирина Владимировна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1988. – 15л.
1167395
   Словообразовательные единицы. – Душанбе, 1986. – 122с.
1167396
  Янулявичене Виолетта Альбиновна Словообразовательные значения абстрактных отглагольных имен английского языка: (диахронический аспект) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Янулявичене Виолетта Альбиновна; Московский гос. ин-т иностран. языков им. М.Тореза. Специализ. совет К-053.17.01. – М., 1989. – 23л.
1167397
  Куниссери Панганчадатх Санкаран Унни Словообразовательные значения глагольных приставок в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Куниссери Панганчадатх Санкаран Унни; МГУ. Филол. фак-т. – М., 1973. – 18л.
1167398
  Виноградов А. Словообразовательные значения охвата действием объектов и нескольких мест в объекте в русских и венгерских префиксальных девербативных глаголах // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 54-59. – (Філологія ; Вип. 18)
1167399
   Словообразовательные и семантико-синтаксические процессы в языке. – Пермь, 1977. – 159с.
1167400
   Словообразовательные и словосочетательные гнезда и типы. – Владивосток, 1988. – 181с.
1167401
  Васильченко С.М. Словообразовательные модели и их варианты в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Васильченко С.М.; Рост. гос. ун-т. – Орел, 1970. – 22л.
1167402
  Митрофанова Корнелия Ивановна Словообразовательные модели имен прилагательных в средневерхненемецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Митрофанова Корнелия Ивановна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1167403
  Ковалевский Р.Л. Словообразовательные модели интернациональных терминов с компонентами греко-латинского происхождения. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Ковалевский Р.Л.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1969. – 18л.
1167404
  Валл Г.И. Словообразовательные модели нижненемецкого говора Омской области. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Валл Г.И.; Калинин.гос.ун-т. – Калинин, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1167405
  Козейко И.П. Словообразовательные неологизмы в современном белорусском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Козейко И.П.; АН БССР. – Минск, 1989. – 17л.
1167406
  Скибенко Валентина Вехбиевна Словообразовательные особенности глагольных препозитивных формантов, коррелятивных предлогам, в современном французском языке : Дис... канд. филол.наук: 02.05.05 / Скибенко Валентина Вехбиевна; М-во просв. УССР. Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1979. – 246л.
1167407
  Скибенко В.В. Словообразовательные особенности глагольных препозитивных формантов, коррелятивных предлогам, в современном французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Скибенко В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1980. – 24л.
1167408
  Скибенко В.В. Словообразовательные особенности глагольных препозитивных формантов, коррелятивных предлогов в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Скибенко В.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1167409
  Голянич Мария Ивановна Словообразовательные поля корней со значением говорения в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Голянич Мария Ивановна ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 25 с.
1167410
  Ефимов Р.В. Словообразовательные протенции глагола. (Анализ отад активных префикслаьных глаголов в современном немецком языке) : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Ефимов Р.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – М., 1971. – 34л.
1167411
  Александрова Г.А. Словообразовательные процессы в научно-технической терминологии (на материале французского языка) : Дис. ... канд. филол. наук / Александрова Г.А. ; МВиССО УССР. КГУ. – Киев, 1975. – 182 л. – Бібліогр. :л. 172-182
1167412
  Александроа Г.А. Словообразовательные процессы в научно-технической терминологии. (На материале франц. яз) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Александроа Г. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1975. – 25л.
1167413
  Ристич Ст. Словообразовательные процессы в новейший период развития лексики сербского языка // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 6. – С. 33-40. – Библиогр.: Лит.: с. 40; 13 п. – ISSN 0132-1366


  В статье на материале корпуса новых слов рассматриваются новейшие словообразовательные процессы в развитии лексики современного сербского языка. The subject of this paper is the derivational processes in the lexical development of contemporary ...
1167414
  Думбрэвяну Иван Маркович Словообразовательные процессы и тенденции в романской именной системе : Дис... докт. филолог.наук: 10.02.05 / Думбрэвяну Иван Маркович; Кишиневский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1988. – 426л. – Бібліогр.:л.422-426
1167415
  Думбрэвяну И.М. Словообразовательные процессы и тенденции в романской именной системе : Автореф... Доктора филол.наук: 10.02.05 / Думбрэвяну И.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 32л.
1167416
  Думбрэвяну И.М. Словообразовательные процессы и тенденции в романской именной системе : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.05 / Думбрэвяну И.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 32л.
1167417
  Кравцова О.А. Словообразовательные связи как когерентообразующий фактор в жанрах английского газетного текста : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Кравцова О.А.; Моск. гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 22л.
1167418
  Журек Мария Словообразовательные синонимы в сфере наименований лица в современном русском языке = Synonimy slowotworcze w sferze nazw osob we wspolczesnym jezyku rosyjskim / Журек Мария. – Кельце : Wyzsza szkola pedagogiczna im Jana Kochanowskiego, 1997. – 307с. – ISBN 83-7133-068-5
1167419
  Целуйко К.К. Словообразовательные средства восточнословянской топонимики // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 31-36
1167420
  Захаревич Е.А. Словообразовательные суффиксальные типы личных имен существительных в современном болгарском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Захаревич Е.А.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 20л.
1167421
  Федюнева Г.В. Словообразовательные суффиксы существительных в коми языке / Г.В. Федюнева. – М, 1985. – 135с.
1167422
  Соценко Н. Словообразовательные типы глаголов (на материале повести "Джамиля" Чингиза Айтматова) // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 165-173. – ISSN 2311-5165
1167423
  Основина Г.А. Словообразовательные типы имен существительных с конкретно-предметным значением в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Основина Г.А.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1958. – 19л.
1167424
  Луканина Г.В. Словообразовательные типы имен существительных талицкого говора и их характеристика в сопоставлении со словообразовательными типами литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Луканина Г.В.; Новосиб. гос. ун-тет. – Горно-Алтайск, 1972. – 17л.
1167425
  Сундуева Е.В. Словообразовательный аспект терминологии административно-территориального деления в монгольских языках // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 35-41. – ISSN 1562-1391
1167426
  Шевчук О.М. Словообразовательный потенциал имен прилагательных с пространственным значением и его реализация в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Шевчук О. М.; КУ. – К., 1992. – 18л.
1167427
  Шевчук Олег Михайлович Словообразовательный потенциал имен прилагательных с пространственным значением и его реализация в современном русском языке. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шевчук Олег Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 190л. – Бібліогр.:л.189-190
1167428
  Шепель Ю.А. Словообразовательный ряд и его роль в системной организации лексики : монография : в 3 ч. / Ю.А. Шепель ; М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара. – Днепропетровск : Белая Е.А. – ISBN 978-617-645-186-0
Ч. 3 : Семантическая параметризация словообразовательных рядов. – 2015. – 147, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 123-147
1167429
  Тихонов Александр Николаевич Словообразовательный словарь русского языка : В 2-х т. / Тихонов Александр Николаевич. – Москва : Русский язык
Т.1. – 1985. – 856с.
1167430
  Тихонов Александр Николаевич Словообразовательный словарь русского языка : в 2-х т. / Тихонов Александр Николаевич. – Москва : Русский язык
Т. 2. – 1985. – 887с.
1167431
  Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русскогоязыка : В 2 т. / А.Н. Тихонов. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-01087-Х
Т.1 : Словообразовательные гнезда. А-П. – 1990. – 856с.
1167432
  Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русскогоязыка : В 2 т. / А.Н. Тихонов. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-01092--6
Т.2 : Словообразовательные гнезда. Р-Я. – 1990. – 856 с.
1167433
  Малджиева В. Словообразувателните неологизми в научно-фантастичните текстове като проблем на перевода (на основата на семантечен модел за словообразувателна съпоставка) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 542-554. – (Бібліотека інституту філології)


  Метою цієї роботи є презентація можливості застосування основних принципів і результатів порівняльного дослідження семантико-словотвірного моделювання проблем, пов"язаних з перекладом словотвірних неологізмів в тексті наукової фантастики
1167434
  Алескерова Т.А. Словообразующие омоморфемы в персидском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Алескерова Т. А.; АН АзССР, Ин-т востоковед. – Баку, 1964. – 30л.
1167435
  Денисик Любовь Николаевна Словообразующий потенциал вещественных существительных в современном русском языке : Дис... канд. филол. наук : 10.02.01. / Денисик Любовь Николаевна ; Черновицкий гос. ун-т. – Киев, 1988. – 217 л. – Бібліогр.:л.172-194
1167436
  Бойко М.Ф. Словопокажчик драматичних творів Лесі Українки / М.Ф. Бойко. – К., 1961. – 94с.
1167437
  Кир"ян Н. Словопоклонник Михайло Слабошпицький // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 вересня (№ 36). – С. 8
1167438
  Сюта Г. Словопошуки поетів Нью-Йоркської групи // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 75. – С. 66-73. – ISSN 0201-419
1167439
  Торопцев И.С. Словопроизводственная модель / И.С. Торопцев. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. – 148 с.
1167440
  Устименко Ираида Александровна Словопроизводственная модель имени прилагательного в современном русском литературном языке. (Некоторые особенности структуры и функционирования) : Автореф... канд. фил.наук: 10.02.01 / Устименко Ираида Александровна; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1978. – 22л.
1167441
  Волина С.А. Словопроизводство и внутренняя классификация существительных современного немецкого языка : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Волина С.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1971. – 20л.
1167442
  Данильченкова С.М. Словопроизводство конкретно-предметных имен существительных в говорах Верхне-Деснинской группы южногона наречия. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Данильченкова С.М.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1979. – 23л.
1167443
  Подико М.В. Словопроизводство технической терминологии в современном молдавском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Подико М.В.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1965. – 23л.
1167444
  Апридонидзе Ш.Т. Словорасположение в простом предложении грузинского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Апридонидзе Ш.Т.;. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1167445
  Георгиева Е. Словоред на простото изречение в българския книжовен език / Е. Георгиева. – София, 1974. – 136с.
1167446
  Гармаш О.Л. Словоскладання як джерело виникнення афіксальних елементів в англійській мові (досвід лінгвокогнітивного аналізу) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 126-135


  У цій статті розглядаються питання, пов’язані із застосуванням когнітивного підходу до дослідження явища поповнення арсеналу афіксальних елементів в сучасній англійській мові. Розкривається роль словоскладання не тільки як способу словотвору, а й ...
1167447
  Яковенко О.І. Словоскладання як засіб термінотворення (на матеріалі італомовних економічних термінів) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 413-418. – ISBN 978-966-171-013-8
1167448
  Павлова О.І. Словоскладання як один зі способів термінотворення в англійській, французькій, російській та українській мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 116-119. – Бібліогр.: Літ.: с. 119; 6 п. – ISSN 1729-360Х
1167449
  Сандій Л. Словоскладання як один із способів словотвірної неономінації сфери економіки в англійській мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 99-104. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1167450
  Василевская Е.А. Словосложение в русском языке / Е.А. Василевская. – Москва, 1962. – 132с.
1167451
  Родзевич Н.С. Словосложение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Родзевич Н. С.; Ин-т языковед. АН УССР. – К., 1950. – 12л.
1167452
  Родзевич Н.С. Словосложение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Родзевич Н. С.; Ин-т языкознан. АН УССР. – К., 1950. – 12л.
1167453
  Мешков О.Д. Словосложение в современном английском языке / О.Д. Мешков. – Москва, 1985. – 187с.
1167454
  Степанова М.Д. Словосложение в современном немецком языке. : Автореф... Доктора филол.наук: / Степанова М.Д.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1960. – 43л.
1167455
  Кочергина В.А. Словосложение в эпическом санскрите : Автореф... канд. филолог.наук: / Кочергина В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. фак. Каф-ра общего языкознания. – Москва, 1950. – 15 с.
1167456
  Черняк Л.М. Словосочетание в "Житии" протопопа Аввакума. : Автореф... канд. филолог.наук: / Черняк Л.М.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1966. – 19л.
1167457
  Лаврентьева Н.М. Словосочетание в русском и мордовских языках / Н.М. Лаврентьева. – Саранск, 1974. – 41с.
1167458
  Родзевич Н.С. Словосочетание в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: / Родзевич Н.С.;. – К, 1950. – 200л.
1167459
  Прокопович Н.Н. Словосочетание в современном русском литературном языке. / Н.Н. Прокопович. – М, 1966. – 400с.
1167460
  Синякова Г.А. Словосочетание в современном фразцузском языке / Г.А. Синякова. – Днепропетровск, 1974. – 109 с.
1167461
  Купалова А.Ю. Словосочетание и предложение : учебные материалы для VII класса / А.Ю. Купалова ; Академия педагогич. наук СССР ; Научно-исслед. ин-т общего и политехнического образования. – Москва : Знание, 1968. – 94 с.
1167462
  Купалова А.Ю. Словосочетание и предложение в школьном курсе синтаксиса / А.Ю. Купалова ; [ред. И.Н. Цекова] ; Научно-исслед. ин-т содержания и методов обучения академии педагог. наук СССР. – Москва : Педагогика, 1974. – 152 с. – Библиогр.: с. 151-158
1167463
   Словосочетание и структура текста. – Л, 1978. – 100с.
1167464
  Сигал К.Я. Словосочетание как психолингвистическая единица (экспериментальное исследование) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 32-41. – ISSN 1562-1391
1167465
  Ермоленко И.Н. Словосочетание как синтаксическая единица / И.Н. Ермоленко. – М., 1984. – 42с.
1167466
  Козман С.М. Словосочетание с приименным родительным падежом в современном немецком языке : Дис... канд. филолог.наук: / Козман С.М.; Пятигрсикй гос. пед. ин-т. – Пятигорск, 1955. – 267л. – Бібліогр.:л.252-261
1167467
  Брусенцова Галина Васильевна Словосочетание типа "краткое прилагательное + существительное" в русской фольклорной речи : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Брусенцова Галина Васильевна; Самарканский гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1975. – 24л.
1167468
  Рипинская Л.В. Словосочетание типа "существительное в притяжательном падеже существительное в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рипинская Л. В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1970. – 25л.
1167469
  Столярова Л.П. Словосочетаний и его структурно-функциональные аналогии в современном русском языке / Л.П. Столярова. – Днепропетровск, 1988. – 68с.
1167470
  Сеидов Ю.М. Словосочетания в азербайджанском языке : Автореф. дис. ... доктора филол. наук / Сеидов Ю.М. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1965. – 112 с.
1167471
   Словосочетания в германских языках : сборник научных работ. – Ленинград, 1973. – 223с.
1167472
  Тер-Минасова Словосочетания в научно-лингвистическом и диалектическом аспекте / Тер-Минасова. – М., 1981. – 144с.
1167473
  Косян В.А. Словосочетания в современном армянском языке : Автореф... докт. филол.наук: / Косян В.А.; АН АрмССР, Ин-т языка. – Ереван, 1968. – 94л.
1167474
  Баскаков А.Н. Словосочетания в современном турецком языке / А.Н. Баскаков. – М., 1974. – 185с.
1167475
  Ульциферов О.Г. Словосочетания в хинди. / О.Г. Ульциферов. – М., 1971. – 350с.
1167476
  Иванова А.П. Словосочетания глагола с объектным инфинитивом в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Иванова А.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 19л.
1167477
  Осипенко З.М. Словосочетания и композиты в русской научно-технической териминологии 19-20 ст. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Осипенко З.М.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
1167478
  Крылова М.В. Словосочетания из существительных с временным значением с существительными и прилагательными. (К вопросу о переходе свободных словосочетаний в фразеологические). : Автореф... канд. филолог.наук: / Крылова М.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 16л.
1167479
  Лаврова О.Е. Словосочетания немецкого языка в тематических группах / О.Е. Лаврова. – Ленинград, 1963. – 312с.
1167480
   Словосочетания русского языка : Учебный словарь для гов. на франц. языке. – Москва, 1979. – 367с.
1167481
   Словосочетания русского языка. – 2-е изд., стереотип. – М, 1979. – 385с.
1167482
   Словосочетания русского языка : Учебный словарь для говорящих на французском языке. – Москва : Русский язык, 1979. – 368с.
1167483
   Словосочетания русского языка : Учебный словарь для говорящих на немецком языке. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1981. – 384с.
1167484
   Словосочетания русского языка. – М, 1985. – 386с.
1167485
   Словосочетания русского языка. – М, 1986. – 376с.
1167486
  Саенко Валерий Иванович Словосочетания с двойными предлогами в современном испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Саенко Валерий Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 25 с.
1167487
  Саенко Валерий Иванович Словосочетания с двойными предлогами в современном испанском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Саенко Валерий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1979. – 148л.
1167488
  Ненобашвили Натела Васильевна Словосочетания с наречием в системе обучения русской речи учащихся грузинской восьмилетней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ненобашвили Натела Васильевна; Тбилис. гос. пед. ин. – Тбилиси, 1976. – 29л.
1167489
  Сорокин Е.Г. Словосочетания с предлогом "С" в русскомя языке в их историческом развитии / Е.Г. Сорокин. – Горький, 1957. – 118с.
1167490
  Козман С.М. Словосочетания с приименным родительным падежом в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Козман С.М. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
1167491
  Зуева Р.С. Словосочетания с примененным инфинитивом в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Зуева Р.С. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 24 с.
1167492
  Аблаков А. Словосочетания с управляющими именами в современном казахском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аблаков А. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 22 с.
1167493
  Троицкая Н.А. Словосочетания со сравнительной и превосходной степенью имени прилагательного в качестве подчиняющегося слова в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Троицкая Н.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1967. – 22л.
1167494
  Чикина Л.К. Словосочетания существительных с зависимыми наречиями в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чикина Л.К.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1960. – 16л.
1167495
  Варламова Н.И. Словосочетания типа "существительное+предлог+существительное" в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Варламова Н.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 25л.
1167496
  Выставкина А.Ф. Словосочетания типа "существительное+предлог+существительное" в современном немецом языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Выставкина А.Ф.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1970. – 27л.
1167497
  Критская О.В. Словосочетания французского языка / О.В. Критская. – Л, 1971. – 263с.
1167498
  Мустейкене И.В. Словосочетания, выражающие отношения цели и назначения в современном литовском литературном языке и их соответсвия в русском. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мустейкене И.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 16л.
1167499
  Білюба Д. Словосполучення adjective+weather як складова концепту погода // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 22-26
1167500
  Удовиченко Г.М. Словосполучення в сучасній українській літературній мові / Г.М. Удовиченко. – К., 1968. – 228с.
1167501
  Козоріз О. Словосполучення та словотвір у сучасній китайській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-18. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема класифікації словосполучення та словотвору у сучасній китайській мові. В статье исследуется проблема классификации словосочетания и словообразования в современном китайском языке. The problem of classification of ...
1167502
  Білоусова О.І. Словосполучення термінологічного характеру в мові українського законодавства // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 12. – С. 52-61


  Розглянуто різні структурні моделі термінологічних словосполучень, характерні для мови законодавства, досліджено прості і складні словосполучення в структурі мови закону, а також здійснено класифікацію словосполучень за морфологічним вираженням ...
1167503
  Ткач А. Словосполучення термінологічного характеру в українській медичній терміносистемі // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 3 (15). – С. 30-33. – ISSN 2311-9896
1167504
  Литвин І.В. Словотвір : дидактичний матеріал з укр. мови. Посібн. для вчителя / І.В. Литвин, Л.П. Литвин. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 1997. – 224с. – ISBN 966040235
1167505
  Петрик О.М. Словотвір віддієслівних іменників у працях історика мови А.В. Майбороди // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – Вип. 31 : Проблеми розвитку філології, історії та культури (до 200 річчя Ніжинської вищої школи). – С. 22-26
1167506
  Возний Т.М. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та білоруською / Т.М. Возний. – Львов, 1981. – 188с.
1167507
  Коць Т.А. Словотвір іменників у мові преси початку ХХ століття і становлення граматичної норми // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 83-91. – ISSN 0027-2833
1167508
  Давиденко Д.А. Словотвір прикметників німецької мови // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 86-88. – (Серія "Філологічні науки")
1167509
   Словотвір сучасної української літературної мови. – Київ : Наукова думка, 1979. – 405с.
1167510
  Круковський В.І. Словотвір у французькій юридичній термінології / В.І. Круковський, В.Є. Турчанінова, О.В. Круківська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 188-195. – Бібліогр.: 18 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1167511
  Сколоздра О. Словотвір українських прізвищ з чоловічими християнськими іменами в основах (на матеріалі прізвищ С. Розвадова Миколаївського району Львівської області) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 203-208. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
1167512
  Сколоздра О. Словотвір українських прізвищ з чоловічими християнськими іменами в основах (на матеріалі прізвищ С. Розвадова Миколаївського району Львівської області) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 203-207. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
1167513
  Брус М.П. Словотвір фемінітивів у працях О.Н. Синявського // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 63-68. – ISBN 978-966-8847-84-4
1167514
  Дідківська Л.П. Словотвір, синонімія, стилістика / Л.П. Дідківська, Л.О. Родніна. – Київ : Наукова думка, 1982. – 172с.
1167515
  Дідківська Л.П. Словотвір, синонімія, стилістика / Л.П. Дідківська, Л.О. Родніна; АН УРСР. Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ : Наукова думка, 1982. – 172с.
1167516
  Манжос Оксана Словотвір. Поняття про твірну основу й похідне слово. Афіксальні способи творення слів : 5 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 8-10. – ISSN 0130-5263
1167517
  Буднікова Л.Т. Словотвірна адаптація запозичень у словацькій мові // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 25-31. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1167518
  Цимбалістий І.Ю. Словотвірна активність скорочень як один із чинників їхньої лексикалізації (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – C. 300-307


  У статті проаналізовано участь іспанських скорочень у процесах словотворення. Досліджено способи словотворення, моделі та схеми, в яких скорочені словоформи задіяні в якості твірних основ. Виділено найпоширеніші афіксальні елементи, за допомогою яких ...
1167519
  Кан В.Д. Словотвірна афіксація в зіставному аспекті : на матеріалі корейської, англійської та російської мов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 106-110. – ISSN 1608-0599
1167520
  Щигло Л.В. Словотвірна валентність дієслівних основ з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 1 (13). – С. 65-75
1167521
  Капраль Михайлов Іванович Словотвірна валентність та словотвірна парадигматика назв осіб у російській мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.02 / Капраль Михайлов Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
1167522
  Ткач А.В. Словотвірна ідентичність / варіантність української медичної термінології : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.01 - українська мова / Ткач А.В. ; М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2009. – 219л. + Додаток : 207-219. – Бібл. : л. 174-206
1167523
  Ткач А.В. Словотвірна ідентичність / варіантність української медичної термінології : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Ткач А.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1167524
  Шутак Лариса Словотвірна категоризація суб"єктивної оцінки / Шутак Лариса, Шинкарук Василь. – Чернівці : Рута, 2002. – 128с. – ISBN 966-568-469-8
1167525
  Тютенко О. Словотвірна категорія особи в різних стилях: особливості функціонування // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 32-42. – ISSN 0320-3077


  Розглядаються кількісні та якісні параметри суфіксів словотвірної категорії "особа" у текстах різних функціональних стилів
1167526
  Костич Л. Словотвірна категорія речовинності в українській мові (деривати на -ан-) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 23-31. – ISSN 0320-3077


  У статті розглядаються семантико-словотвірні особливості похідних прикметників із суфіксом -ан-, їхнє місце і роль у становленні словотвірної категорії речовності в українській мові. В статье проанализованы семантико-словообразовательные ...
1167527
  Костич Л. Словотвірна категорія речовинності в українській мові (деривати на -н-) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 41-58. – ISSN 0320-3077


  У статті розглядаються семантико-словотвірні особливості похідних прикметників із суфіксом -н-, їхнє місце і роль у становленні словотвірної категорії речовинності в українській мові. Здійснено порівняльний аналіз досліджуваних лексем у діахронії
1167528
  Клименко Н.Ф. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови / Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська; Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні.HАH Укра ни. – Київ, 1998. – 162с. – Бібліогр.С.156-157. – ISBN 9660204280
1167529
  Зюзькіна Г.М. Словотвірна морфонологія відсубстантивних суфіксальних дієслів іншомовного походження // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 97-104. – ISSN 2305-3852
1167530
  Демешко І. Словотвірна морфонологія девербативів у прозових творах В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 177-181. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1167531
  Клименко Н.Ф. Словотвірна мотивація, регулярні, виражені й "нарощені" словотвірні значення слова (у типологічному аспекті) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-39. – (Іноземна філологія ; Вип. 32/33)


  Розглянуто словотворення новогрецької та східнослов"янських мов у плані зіставлення реалізованих і потенційних моделей творення іменників.
1167532
  Кушлик О. Словотвірна парадигматика відперсональних дієслів в українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 65-79. – ISSN 1682-3540


  У статті досліджено словотвірну парадигматику відперсональних дієслів. На основі загальнограматичних значень буттєвості, дії, відношення та стану виокремлено чотири структурно-семантичні типи таких дієслів, установлено типові для них словотвірні ...
1167533
  Навроцька Н. Словотвірна продуктивність каузативних дієслів, які виражають психоемоційний стан особи // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 21-25
1167534
  Рижкова Н. Словотвірна продуктивність префіксації в англомовних публіцистичних текстах початку XXI століття // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 33-34
1167535
  Волкова Н.В. Словотвірна продуктивність споконвічних іменників в англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 151-156. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1729-360Х
1167536
  Баган М.П. Словотвірна реалізація заперечення в сучасній українській мові // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 60-62. – ISBN 978-966-96911-8-7
1167537
   Словотвірна семантика східнослов"янських мов. – Київ : Наукова думка, 1983. – 202 с.
1167538
  Денисовець І. Словотвірна специфіка оказіональних власних географічних назв у сучасному українському дитячому дискурсі // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – № 1 (53). – С. 117-124. – ISSN 1682-3540
1167539
  Власенко М.С. Словотвірна структура іспанської юридичної термінології // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 59-65.
1167540
  Городенська К.Г. Словотвірна структура слова / К.Г. Городенська, М.В. Кравченко. – К., 1981. – 200с.
1167541
  Антоненко О.В. Словотвірна структура чеських іменників-агентивів у характерологічному висвітленні : монографія / Оксана Антоненко; КНУТШ; [наук. ред. О.Л. Паламарчук]. – Київ : Київський університет, 2007. – 214с. – ISBN 966-594-940-3
1167542
   Словотвірна та семантична структура української лексики. – Львів, 1991. – 113с.
1167543
  Ковтун І.І. Словотвірна та структурно-семантична характеристика юридичної термінології // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 229-236
1167544
  Тищенко О.О. Словотвірна функція граматичного роду в новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 347-351


  У статті розглянуто роль словотвірної функції категорії роду іменника новогрецької мови, її зв"язок з семантико-граматичною та формально-граматичною функціями категорії роду. В статье рассматривается роль словообразовательной функции категории рода ...
1167545
  Альошина І.Г. Словотвірне гніздо з вершиною agere в латинській мові: структура, семантика, етимологія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 84-89. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1167546
  Шульгач В.П. Словотвірне гніздо з основою *sъld- (на матеріалі антропонімії) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 70-81. – ISSN 0027-2833
1167547
  Білоусова В.В. Словотвірне значення англомовної морфеми -инг у російськомовних новоутвореннях // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 134-141. – (Філологія)
1167548
  Боровик Я.Ю. Словотвірний аналіз лексем-вербалізаторів концепту "таємниця" (на матеріалі сучасної української мови) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 77-
1167549
  Слаба О.В. Словотвірний аналіз термінів англо-американського походження. // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 112-117. – (Філологія)
1167550
  Іванова Н.А. Словотвірний потенціал англомовних лексичних інновацій сфери екології та проблем їх перекладу українською мовою // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 121-127. – Бібліогр.: С . 127 ; 13 назв
1167551
  Гарлицька Т.С. Словотвірний потенціал жаргонної лексики (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 23-29. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
1167552
  Скибицька Н.В. Словотвірний потенціал лексем ІНТЕРНЕТ та ПІАР - PR у англійській, сучасній українській та новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – C. 231-235
1167553
  Панченко Т.С. Словотвірний потенціал нових слів у мові української преси початку XXI століття // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 50-61. – (Сері "Філологічні науки"). – ISSN 2518-7600
1167554
  Клименко Н.Ф. Словотвірний потенціал слів - виразників концепту море у сучасній українській та новогрецькій мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-37. – Бібліогр.: с. 37. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  У зіставному плані розглянуто семантику концепту море шляхом розкриття словотвірного потенціалу належних йому слів.
1167555
  Заболотна Т. Словотвірний потенціал термінів екологічної тематики // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 294-305
1167556
  Гурко О.В. Словотвірний та семантичний потенціал афіксів у вираженні значення ствердження // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 41-49. – ISSN 2313-4593
1167557
  Степаненко О.К. Словотвірні гнізда з вершинним соматичним компонентом: семантика і структура / Степаненко Олена Костянтинівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2011. – 167, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 130-153. – ISBN 978-966-2607-18-5
1167558
  Кравцова О.О. Словотвірні засоби високого ступеня ознаки, названої прикметником в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 316-320. – ISBN 966-581-481-8
1167559
  Антоненко О.В. Словотвірні засоби відтворення агентивності слов"янських мовах (на матеріалі чеської й української мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 16-20
1167560
  Рижков А. Словотвірні моделі двокомпонентних термінів-композитів галузі права корейської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-27. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання виділення словотвірних моделей, що лежать в основі утворення двокомпонентних термінів права в корейській мові. Досліджені терміни належать до сино-корейського пласту лексики, тож робота спирається на теоретичні здобутки не ...
1167561
  Клімова Ю.І. Словотвірні моделі оказіональних лексичних одиниць (на матеріалі романів Софі Кінселли) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 124-126. – (Бібліотека Інституту філології)
1167562
  Мариненко І.О. Словотвірні моделі прислівникових неологізмів (за матеріалами видання "Український тиждень") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 26-37


  Статтю присвячено словотвірному аналізові неологізмів сучасної української публіцистики (на матеріалі тижневика "Український тиждень"). Розглядаються як продуктивні, так і непродуктивні моделі творення нових лексем; роль і функціонування новотворів у ...
1167563
  Ніколаєнко Л.С. Словотвірні можливості англійської і української мов на сучасному етапі їхнього розвитку // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 340-345
1167564
  Гаманюк В.А. Словотвірні можливості вираження категорії інтенсивності у німецькій мові // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 47-55. – (Серія "Філологічні науки")
1167565
  Кремзикова С.Ю. Словотвірні одиниці та їх функції у тексті (на матеріалі старофранцузького періоду) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 101-104. – ISBN 966-581-295-5
1167566
  Коць Т. Словотвірні особливості іменника в мові періодики 40-50-х років ХХ ст. на тлі тенденцій прескриптивної норми // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 91-99. – ISSN 1682-3540
1167567
  Устінова В. Словотвірні особливості інновацій-запозичень у сучасній німецькій мові сфери телебачення та телекомунікації // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 12-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
1167568
  Горобець С.В. Словотвірні особливості лексики зі сфери інформаційних комп"ютерних технологій в українській, російській та хорватській мовах // Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції" : 21-23 квіт. 2010 р. / "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції", наук.-практ. конф. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – С. 34-38
1167569
  Гаркавенко М. Словотвірні особливості слів-інновацій // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 19-20. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1167570
  Вітрів Х. Словотвірні особливості юридичних термінів на tio/sio в Гая та Ціцерона // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 192-197. – ISSN 2078-340X


  Досліджено та проаналізовано словотвірну організацію латинських юридичних термінів, утворених за допомогою суфіксації, зокрема найпродуктивніші словотвірні моделі термінів на tio / sio у творах Ціцерона та Гая.
1167571
  Тищенко О.О. Словотвірні родові варіанти новогрецьких іменників // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 162-168


  У статті розглянуто явище родової варіативності в новогрецькій мові, увагу приділено словотвірним родовим варіантам новогрецьких іменників, їхні особливості досліджено на основі поділу їх на абсолютні дублети та такі, що мають стилістичні ...
1167572
  Крайняк О. Словотвірні ряди лексем та еліптичні іменники // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 44-51. – ISBN 966-7773-70-1


  Лексичний еліпс є відносно новою і недостатньо дослідженою проблемою в німецькій і інших германських мовах.
1167573
  Дерді Емма Тіберіївна Словотвірні та структурно-семантичні характеристики англійських юридичних термінів : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Дерді Емма Тіберіївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 284с. + Додатки: л. 221 - 284. – Бібліогр.: л. 187 - 221
1167574
  Дерді Емма Тіберіївна Словотвірні та структурно-семантичні характеристики англійських юридичних термінів : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Дерді Е.Т.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1167575
  Кійко С.В. Словотвірні типи німецько-українських міжмовних омонімів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 373-377. – ISSN 1729-360Х
1167576
  Клименко Н. Словотвірно-лексичні значеннєві зв"язки слів, що належать одному концепту в мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 196-201. – Бібліогр.: Літ.: С. 21; 3 поз. – ISBN 966-7825-79-5


  Встановлення семантичної структури базових концептів мови вимагає різноаспектного її розгляду. частиною його може бути розкриття словотвірних і лексичних значеннєвих зв"язків між похідними гнізд, що впіввідносні з одним концептом, але мають різні ...
1167577
  Лещук Т.Й. Словотворення і науково-технічний поступ : на основі німецько-українських лексичних порівнянь / Т.Й. Лещук. – Львів : Світ культури, Просвіта, 1993. – 196с. – На тит. листі укр. та англ. мовами. – ISBN 5-7707-0633-3
1167578
  Чолос Іван Іванович Словотворення і трансференція в середньобаварській австрійській говірці Закарпаття : Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Чолос Іван Іванович ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2002. – 248 л. – Додатки: л. 210-231. – Бібліогр.: л. 178-210
1167579
  Чолос І.І. Словотворення і трансференція в середньобаварській австрійській говірці Закарпаття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Чолос Іван Іванович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1167580
  Перепльотчикова С.Є. Словотворення Н. Казандзакіса як одна з рис його індивідуального стилю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 422-429. – ISBN 966-581-388-9
1167581
  Тарасюк Наталія Юріївна Словотворення прикметників у сучасній французькій мові : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.05 / Тарасюк Наталія Юріївна; КУ ім.Тараса Шевченка. – К., 1995. – 22л.
1167582
  Тарасюк Наталія Юріївна Словотворення прикметників у сучасній французькій мові. : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Тарасюк Наталія Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 154л. – Бібліогр.:л.155
1167583
  Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі. / М.Я. Плющ. – К., 1969. – 132с.
1167584
  Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі: Посібн. для учит. / М.Я. Плющ. – 2-е вид., переробл. – К., 1985. – 127с.
1167585
  Тараненко О.О. Словотворення української мови в аспекті ії сучасних системно-нормотворчих тенденцій (кінець XX - початок XXI ст.) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 3-32. – ISSN 0027-2833
1167586
  Наконечна Л.В. Словотворення як засіб номінації юридичних термінів у німецькому праві // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 34. – C. 46-52
1167587
  Скибицька Н.В. Словотворення як засіб оформлення нових семантичних полів лексики сучасної англійської мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 142-146
1167588
  Шуменко О.А. Словотворні особливості вторинних утворень // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 33-42. – ISSN 2075-4205
1167589
  Сегін Л.В. Словотворча продуктивність дієслів динамічної просторової локалізованості з префіксом ви- в українській мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 107-116. – ISSN 2305-3852
1167590
  Маймакова А.Д. Словотворча симентика суфіксів відносніх прикметників та її інтерпретація носінням мови : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Маймакова А. Д.; КУ. – К., 1995. – 17л.
1167591
  Папідзе Н.В. Словотворча спроможність дієслів на позначення паракінесичних процесів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 134-137. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1167592
  Клименко Н.Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові / Н.Ф. Клименко. – К., 1984. – 251с.
1167593
  Марченко Н.В. Словотворче значення топонімів слов"янського походження на півночі Німеччини // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 216-220. – ISBN 966-638-08406
1167594
  Григорьев В.П. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта / В.П. Григорьев. – М., 1986. – 253с.
1167595
  Полікарпов П.В. Словотворчий потенціал абревіатур у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 110-114. – Бібліогр.: Літ.: с.с. 109-110.
1167596
  Материнська О.В. Словотворчий потенціал меронімів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 150-157
1167597
  Люта А.А. Словотворчі моделі англійських скорочень і абревіатур // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 79-83. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
1167598
  Капніна Г. Словотворчі моделі колоронімів у німецькій мові // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 73-79. – ISSN 2411-6548
1167599
  Троненко Н.Г. Словотворчі потенції лексикалізованих синтаксичних структур // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 101-104. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Проаналізовано словотворчі потенції лексикалізованих синтаксичних структур в новоанглійський період розвитку англійської мови. Мовним одиницям цього типу властива можливість приєднувати до своїх основ різноманітні афікси, що свідчить про їх ...
1167600
  Дем"янюк А.А. Словотворчі префікси та префіксоїди іменників // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 42-49. – Бібліогр.: c. 48-49; 40 поз.


  У статті аналізуються різні погляди мовознавців на препозитивні компоненти слів, а також принципи їх класифікації. The article deals with analysis of different point of views of linguists on prepositive components of words, and principles of ...
1167601
  Урядова В.Д. Словотворчі процеси в лексико-граматичних системах флективних синтетичних, флективних аналітичних і аглютинативних мов // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 1. – С. 138-142. – ISSN 1608-0599
1167602
  Муромцев І.В. Словотворчі типи гідронімів / І.В. Муромцев. – Київ, 1966. – 104с.
1167603
  Корепанова А.П. Словотворчі типи гідронімів басейну нижньої Десни / А.П. Корепанова. – Київ, 1969. – 99с.
1167604
  Сологор Ірина Миколаївна Словотворчі функції твірних основ суфіксальних дієслів у сучаній німецькій медичній термінології : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Сологор І.М.; Київ. нац. лінгвіст. ун-тет. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
1167605
  Адах Н. Словотворчість Василя Барки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 6 (675), червень. – С. 38-42. – ISSN 0130-5263


  У статті здійснено комплексний аналіз лексичних інновацій, зафіксованих у поезії Василя Барки.
1167606
  Адах Н.А. Словотворчість Василя Барки з погляду статистики // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 82-85. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1167607
  Гнатюк Л.П. Словотворчість Григорія Сковороди // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С.158-162
1167608
  Абазов Т. Словото като позиция: статии и профили / Тодор Абазов. – София : Наука и искысство, 1982. – 228 с.
1167609
  Бурдон И.Ф. Словотолкователь 30000 иностранных слов вошедших в состав русского языка с означением их корней : ручная справочная книга для непонимающих значения технич., научных и др. иностран. выражений, встечающихся в книгах, журналах, газетах / составленный по словарям Французской Академии, Болста, Гейзе, Рейора, Брокгауза, Биширеля, Александра и др. – Москва : В Университетской Тип. (Катков и К), 1865. – 741 с. – На 2-м тит. листе : Объяснительный словарь 30000 иностранных слов вошедших в употребление в русский язык с объяснением их корней
1167610
   Словоуказатель к комедии Н.В. Гоголя "Ревизор". – Тверь, 1990. – 140 с.
1167611
   Словоуказатель к тексту "Повести о Варлааме и Иоасафе". – Л, 1988. – 224с.
1167612
  Кожевникова Н.А. Словоупотребление в русской поэзии начала ХХ века / Н.А. Кожевникова. – М., 1986. – 251с.
1167613
  Стехин Ю.К. Словоупотребление в современной русской стихотворной речи. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Стехин Ю.К.; МВ и ССО СССР.ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 35л.
1167614
   Словоупотребление и стиль М. Горького. – Л, 1962. – 148 с.
1167615
   Словоупотребление и стиль М. Горького. – Л, 1968. – 195 с.
1167616
   Словоупотребление и стиль М. Горького. – Саратов, 1982. – 166с.
1167617
  Плющ М.Я. Словоформа у семантично елементарному та ускладненому реченні : вибр. праці / М.Я. Плющ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Видавництво національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2011. – 362, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 345-362 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-660-706-8
1167618
  Виво Д. де Словрь итальянско-русский / сост. Де-Виво Д. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1894. – X, 811, III с.
1167619
  Дюнин В.М. Слову делом верны. / В.М. Дюнин. – М., 1968. – 64с.
1167620
   Словцаско-русский словарь. – 2-е изд, стереотип. – Москва, 1976. – 768с.
1167621
  Кузовлева Т.В. Слог / Т.В. Кузовлева. – М, 1973. – 159с.
1167622
  Булаховский Л.А. Слог русской критической прозы первой половины Х1Х века / Л.А. Булаховский. – Х., 1940. – 27с.
1167623
  Груєнко М. Слоган як невід"ємний елемент рекламної кампанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 37-41


  Традиційне тлумачення поняття "слоган" у міжнародній рекламній практиці зводиться до наступного: слоган - це рекламна фраза, що висловлює основну рекламну пропозицію й входить в усі повідомлення в рамках рекламної кампанії якого-небудь товару або ...
1167624
  Потапова Р.К. Слоговая фонетика германских языков / Р.К. Потапова. – М., 1986. – 143с.
1167625
  Теряев Д.А. Слоговые модели звучащей речи (экспериментально-фонетическое исследование русского и китайского языков) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 278-283
1167626
  Камышная Нелли Григорьевна Слогоделение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 204 / камышная Нелли Григорьевна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1972. – 28л.
1167627
  Теряев Д.А. Слогоделение слов русского языка в концепции гармонии звучания (экспериментально-фонетическое исследование) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоц. преподавателей рус. языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Киев, 2013. – Вып. 13. – С. 40-44
1167628
  Ильин М.В. Слоеный пирог политики: порядки, режимы и практики // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2014. – № 3 (141). – С. 111-137. – ISSN 0321-2017
1167629
  Ибрагимбеков Р. Сложение волн : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 8. – С. 4-44.\. – ISSN 0012-6756
1167630
   Сложение двух матриц с использованием внешней памяти. – М, 1966. – 19с.
1167631
  Габибов А. Сложение для умножения. Взаимодействие ученых разных стран дает импульсы к развитию науки / беседовала С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 14-15


  Два года назад в Российском фонде фундаментальных исследований был создан новый экспертный совет, задача которого - определять победителей совместных с зарубежными партнерами фонда конкурсов международных научных проектов. Чем отличается его работа от ...
1167632
   Сложение и динамика растительного покрова. – Куйбышев, 1983. – 128с.
1167633
  Ибрагимходжаев И. Сложение как способ образования новых и окказиональных слов в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ибрагимходжаев И.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – М., 1979. – 26л.
1167634
  Мандельштам А.М. Сложение таджикской народности в Среднеазиатском Междуречьи : Автореф... канд. истор.наук: / Мандельштам А.М.; Акад. наук СССР. Ин-т истории материальной культуры (Ленинградское отделение). – Москва, Ленинград, 1951. – 19 с.
1167635
  Стрелец В.В. Сложившаяся и необходимая рентабельность овцеводческих совхозов. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Стрелец В.В.; МВ и ССО Каз.ССР.Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 22л.
1167636
  Кунеев В.И. Сложная деформация материалов, разносопротивляющихся растяжению и сжатию : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Кунеев В.И.; АН Кирг. ССР, Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Фрунзе, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1167637
   Сложная деформация твердого тела. – Фрунзе, 1969. – 211с.
1167638
  Малинин Владислав Георгиевич Сложная деформация твердого тела с учетом времени : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Малинин Владислав Георгиевич; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1167639
  Колосов М.Б. Сложная жизнь / М.Б. Колосов. – Москва : Советский писатель, 1968. – 575с.
1167640
  Колосов М.Б. Сложная жизнь / М.Б. Колосов. – М., 1979. – 429с.
1167641
  Калатинец Александр Евгеньевич Сложная знакопеременная деформация : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Калатинец Александр Евгеньевич; Минвуз УССР. Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1975. – 27л.
1167642
  Бегак Б.А. Сложная простота / Б.А. Бегак. – М, 1980. – 293с.
1167643
  Куликова Л.П. Сложная ситуация / Л.П. Куликова. – М., 1977. – 110с.
1167644
  Кернога Н.З. Сложная ситуация / Н.З. Кернога. – Минск, 1985. – 160с.
1167645
  Шафаи А.М. Сложно-дподчиненное предложение в современном персидском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шафаи А.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1953. – 19л.
1167646
  Попов Г.Л. Сложно-подчиненное предложение. / Г.Л. Попов. – К, 1939. – 38с.
1167647
  Абрамович И.М. Сложно-подчиненные предложения в "Путешествии из Петербурга в Москву" А.Н. Радищева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абрамович И.М. ; АН СССР. – Ленинград, 1953. – 17 с.
1167648
  Тютяева А.А. Сложно-сочиненное предложение в прозе М.Ю.Лермонтова : Автореф... канд. филологич.наук: / Тютяева А.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1953. – 16л.
1167649
  Швайко Н.Ю. Сложное нагружение и вопросы устойчивости. / Н.Ю. Швайко. – Днепропетровск, 1989. – 174с.
1167650
  Баруздин С.А. Сложное поручение / С.А. Баруздин. – М., 1980. – 22с.
1167651
  Лещинская М.Г. Сложное предложение : пособие для учителей / М.Г. Лещинская. – Москва : Гос. учебно-педагогическое изд-во Министерства просвещ. РСФСР, 1962. – 128 с. – Библиогр.: с. 125
1167652
  Абдуллаев Ф.М. Сложное предложение : (пособие по рус. яз. для студентов II курса) / Ф.М. Абдуллаев ; М-во высш. и сред. спец. образования АзССР, Азербайдж. ин-т нефти и химии им. М. Азизбекова. – Баку : Азинефтехим, 1970. – 80 с.
1167653
  Формановская Н.И. Сложное предложение / Н.И. Формановская. – М, 1977. – 68с.
1167654
   Сложное предложение. – Калинин, 1979. – 161с.
1167655
   Сложное предложение. – Москва, 1983. – 200с.
1167656
  Герман К.Ф. Сложное предложение в буковинских говорах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Герман К.Ф. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1968. – 26 с.
1167657
  Герман К.Ф. Сложное предложение в буковинских говорах. : Автореф... Канд.филол.наук: / Герман К.Ф.; Черновицкий гос.ун-т. – Черновцы, 1968. – 25л.
1167658
   Сложное предложение в конструктивно-семантическом аспекте. – Калинин, 1984. – 106с.
1167659
  Иофик Л.Л. Сложное предложение в новоанглийском языке. / Л.Л. Иофик. – Л., 1968. – 216с.
1167660
  Бабалова Л.Л. Сложное предложение в преподавании русского языка как иностранного / Л.Л. Бабалова. – М : Русский язык, 1983. – 128 с.
1167661
   Сложное предложение в системе других синтаксических категорий. – Л, 1984. – 130с.
1167662
  Таги-заде З.Х. Сложное предложение в современном азербайджанском литературном языке : Автореф... доктора филол.наук: / Таги-заде З.Х.; АН СССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1965. – 40л.
1167663
  Белошапкова В.А. Сложное предложение в современном русском языке / В.А. Белошапкова. – М., 1967. – 160с.
1167664
  Белошапкова В.А. Сложное предложение в современном русском языке : Автореф... д-ра филол.наук: 10.600 / Белошапкова В.А.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1167665
  Формановская Н.И. Сложное предложение в соврененном русском языке : Теория и упражнения (включенное обучение) / Н.И. Формановская. – Москва : Русский язык, 1989. – 192с.
1167666
  Карапетян Л.Л. Сложное предложение в среднеармянском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Карапетян Л. Л.; АН Арм.ССР, Ин-т языка. – Ереван, 1971. – 24л.
1167667
   Сложное предложение в тексте. – Калинин, 1988. – 146с.
1167668
   Сложное предложение и диалогическая речь. – Тверь, 1990. – 113с.
1167669
  Гепнер Ю.Р. Сложное предложение и принципы его изучения / Ю.Р. Гепнер. – Х, 1963. – 91с.
1167670
  Родова Л.Н. Сложное предложение причины во французском языке XVI века в сопоставлении с стовременным французския языком : Автореф... канд. филол.наук: / Родова Л. Н.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. – Москва, 1962. – 17л.
1167671
  Токарева Н.Д. Сложное предложение с последовательным подчинением в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Токарева Н.Д.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1964. – 20л.
1167672
  Балжи А.Б. Сложное предложение с придаточным подлежащим в современном испанском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Балжи А.Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 24л.
1167673
  Печникова В.С. Сложное предложение с присубстантивной изъяснительной придаточной частью в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Печникова В.С.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 21л.
1167674
  Кузнецова Т.Г. Сложное продложение / Т.Г. Кузнецова. – М, 1978. – 48с.
1167675
  Тимофеева В.А. Сложное рассеяние света в мутных средах : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Тимофеева В. А.; МВО СССР, МГУ, Физ. фак. – М., 1950. – 8л.
1167676
  Боевец И.А. Сложное синтаксическое целое в современном французском языке (на русск. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Боевец И. А.; Лен. гос. пед. ин-т им. Герцена. – Л., 1971. – 24л.
1167677
  Дымарская-Бабалян Сложное сиснтаксическое целое как единица сверхфазового уровня / Дымарская-Бабалян. – Ереван, 1984. – 54с.
1167678
  Нозадзе Л.А. Сложное слово в современном грузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Нозадзе Л.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1167679
   Сложное становится доступнее. – М, 1981. – 128с.
1167680
  Будаева А.К. Сложнопдчиненные предложения с неоднородными придаточными, связанными с одночленом гланого, древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Будаева А. К.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 25л.
1167681
  Лозинская Е.А. Сложноподдчиненное предложение с вопросительным предложением второго порядка в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Лозинская Е.А.; МВ и ССО РСФСР. – Калинин, 1973. – 26л.
1167682
  Блинова С.И. Сложноподиненное предложение с однородным соподчинением. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Блинова С.И.; М-во просвещения РСФСР. – Л, 1973. – 26л.
1167683
  Шелгунова Л.М. Сложноподчененное предложение с придаточным, поясняющим именное сказуемое в главном : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шелгунова Л.М. ; МП РСФСР, Моск. обл. пед. – Москва, 1962. – 19 с.
1167684
  Евдокимова Л.И. Сложноподчиненное предложение в русской советской публицистике 20-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Евдокимова Л.И.; Ин-т языковедения. – К, 1974. – 24л.
1167685
  Кодухов В.И. Сложноподчиненное предложение в русском литературном языке второй половины 18 века : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Кодухов В.И. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1967. – 41 с. – Бібліогр. : с. 40-41
1167686
  Танасоглу Д.Н. Сложноподчиненное предложение в современном гагаузском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Танасоглу Д.Н. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1965. – 43 с.
1167687
  Абдуллаева А.З. Сложноподчиненное предложение в современном кумыкском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Абдуллаева А.З.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 31л.
1167688
  Валгина Н.С. Сложноподчиненное предложение в современном русском языке / Н.С. Валгина. – Москва, 1971. – 86с.
1167689
  Васильева Н.М. Сложноподчиненное предложение в современном французском языке / Н.М. Васильева. – Москва, 1973. – 91с.
1167690
  Бродская Л.М. Сложноподчиненное предложение в эвенкийском языке / Л.М. Бродская. – Новосиьбирск, 1988. – 130с.
1167691
  Прокопчук А.А. Сложноподчиненное предложение и текст. / А.А. Прокопчук. – Харьков, 1990. – 188с.
1167692
  Абдуллаева Ш.А. Сложноподчиненное предложение немецкого языка и способы его выражения в азербайджанском языке в плане синтаксической синонимии. : Автореф... Канд.филол.наукнаук: / Абдуллаева Ш.А.; Азербайдж.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 24л.
1167693
  Лагоденко Ж.М. Сложноподчиненное предложение с описательным определительным в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лагоденко Ж.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 21л.
1167694
  Аветисян С.Ю. Сложноподчиненное предложение с оределительным придаточным в современном немецком языке в сопоствлении с армянским. : Автореф... Канд.филол.наук: / Аветисян С.Ю.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1958. – 32л.
1167695
  Орлова Л.Я. Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением в среднем английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Орлова Л.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1971. – 17л.
1167696
  Буркитбаева Г.Г. Сложноподчиненное предложение с предаточным подлежащим в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Буркитбаева Г. Г.; Моск. гос. пед. ин-т ин. ящ. – Москва, 1985. – 23л.
1167697
  Устинов А.М. Сложноподчиненное предложение с придаточным причины в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Устинов А.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1969. – 27л.
1167698
  Гетьман З.А. Сложноподчиненное предложение с придаточным уступки в испанском литературном языке 12-20 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Гетьман З.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1977. – 23л.
1167699
  Гетьман Зоя Алексеевна Сложноподчиненное предложение с придаточным уступки в испанском литературном языке XII-XX вв. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Гетьман Зоя Алексеевна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 251л. – Бібліогр.:л.189-214
1167700
  Выхрыстюк М.И. Сложноподчиненное предложение с соединительным элементом "як" в современном украинсом литературном языке. (Дополнительные, обстоятельные, взаимопридаточные предложения) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Выхрыстюк М.И. ; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1963. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1167701
  Павлюченкова Н.Ф. Сложноподчиненные конструкции с изъяснительной придаточной частью в языке деловых памятников XVII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Павлюченкова Н.Ф.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 20л.
1167702
  Щеулин В.В. Сложноподчиненные предложения в отечественном языковедении. / В.В. Щеулин. – Ростов -на-Дону, 1967. – 44с.
1167703
  Калинина З.М. Сложноподчиненные предложения в современном литературном пушту / З.М. Калинина. – М., 1966. – 160с.
1167704
  Шафаи А.М. Сложноподчиненные предложения в современном персидском языке. : Автореф... доктора филол.наук: / Шафаи А.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 205л.
1167705
  Баханьков А.Е. Сложноподчиненные предложения в юго-западных белорусских говорах : Автореф... канд. филол.наук: / Баханьков А.Е.; Акад. наук БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1961. – 27л.
1167706
  Баршай Д.И. Сложноподчиненные предложения местоименно-союзного типа в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Баршай Д.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 17л.
1167707
  Свиридова Н.Р. Сложноподчиненные предложения с безличными компонентами в современном русском литературном языке : Автореф... канд. фило.наук: / Свиридова Н. Р.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 22л.
1167708
  Ройзензон Л.И. Сложноподчиненные предложения с временными придаточными в чешском языке (в ист. плане) : Автореф... канд. филол.наук: / Ройзензон Л. И.; Льв.ГУ. – Львов, 1957. – 20л.
1167709
  Таджиев Д.Т. Сложноподчиненные предложения с обстоятельственными придаточными в современном таджикском литературном языке : Автореф... докт. филол.наук: 10.661 / Таджиев Д.Т.; Таджикский гос. ун-т. – Душанбе, 1971. – 71л.
1167710
  Семенюченко М.Л. Сложноподчиненные предложения с придаточным временем в современном украинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Семенюченко М.Л.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1970. – 20л.
1167711
  Блохина Н.Г. Сложноподчиненные предложения с придаточным меры степени в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Блохина Н.Г.; МВ и ССО РСФСР. – Воронеж, 1974. – 20л.
1167712
  Гвоздилина Любовь Сергеевна Сложноподчиненные предложения с придаточным предикативным в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Гвоздилина Любовь Сергеевна; Мосгос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 24л.
1167713
  Зюськин В.А. Сложноподчиненные предложения с придаточным предикативным в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Зюськин В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 18л.
1167714
  Полевик Е.П. Сложноподчиненные предложения с придаточным субъектным в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Полевик Е.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 23л.
1167715
  Умаров А. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени в русском языке и способы их передачи на каракалпакском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Умаров А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И. ленина. – Ташкент, 1965. – 33л.
1167716
  Кожетьева Т.А. Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными и их функциальные синонимы в тексте. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Кожетьева Т.А.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1982. – 20л.
1167717
  Абашидзе З.Г. Сложноподчиненные предложения с придаточными подлежащими в современном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Абашидзе З.Г. ; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 35 с.
1167718
  Гелашвили Н.В. Сложноподчиненные предложения с придаточными причинными в современном русском и грузинском языках. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гелашвили Н.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1956. – 23л.
1167719
  Рустамов Ш. Сложноподчиненные предложения с придаточными причины в современном таджикском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рустамов Ш.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1964. – 24л.
1167720
  Орличенко Елена Васильевна Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия в испанском и португальском языках : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Орличенко Елена Васильевна; Киевск. гос. ун-т. – К., 1984. – 241л.
1167721
  Орличенко Е.В. Сложноподчиненные предложения с придаточными следствиями в испанском и португальском языках : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Орличенко Е.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1167722
  Котельникова Л.И. Сложноподчиненные предложения с придаточными, присоединяемыми стравнительными союзами, в русском литературном языке второй половины XVIII-XX вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Котельникова Л.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф-ра рус. яз. – Л., 1966. – 21л.
1167723
  Павлова О.Д. Сложноподчиненные предложения с присубстантивными придаточными в русском литературном языке первой половины XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павлова О.Д.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. рус. филологии. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
1167724
  Маслацова Людмила Петровна Сложноподчиненные предложения с субъектами и предикативными податочными и их синтаксические синонимы в древненемецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Маслацова Людмила Петровна ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1980. – 23 с.
1167725
  Полищук В.М. Сложноподчиненные предложения со структурно значимым местоимением "ЭТО" в главной части (на материале современного русского литературного языка) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Полищук В.М.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 20л.
1167726
  Чижикова К.Е. Сложноподчиненные предложения функциональных типов в ангаро-ленских говорах. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чижикова К.Е.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 23л.
1167727
  Валгина Н.С. Сложноподчиненое предложение в современном русском языке / Н.С. Валгина. – Москва, 1966. – 86с.
1167728
  Жайворонок В.В. Сложноприсоеденительные конструкции в украинской устной и письменной литературной речи : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Жайворонок В.В. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1970. – 25 с.
1167729
  Мурзабекова К.О. Сложнопричастные соедиения в современном немецком языке. (К вопросу о соотношении лексики и грамматики) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мурзабекова К.О. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1963. – 22 с.
1167730
  Арзуманов Георгий Григорьевич Сложносокращенное словообразование в современной научно-технической терминологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Арзуманов Георгий Григорьевич; Азербайджанский гос. ун-т. – Баку, 1976. – 27л.
1167731
  Никовская Л.И. Сложносоставной конфликт как инструмент анализа трансформации и кризиса // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 6 (114). – С.83-94. – ISSN 0321-2017
1167732
  Воронина М.Ю. Сложносочиненное повествовательно-вопросительное предложение в современном французском языке: коммуникативный и структурный аспекты // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 113-119. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1167733
  Стеценко А.Н. Сложносочиненное предложение в древнерусском языке / А.Н. Стеценко. – Томск, 1962. – 132с.
1167734
  Васильченко Е.А. Сложносочиненное предложение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васильченко Е.А.; Моск. ин-т иностр. яз. – М, 1989. – 21л.
1167735
  Устиашвили Н.Д. Сложносочиненное предложение в современном грузинском языке и методика его преподавания : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Устиашвили Н.Д.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1969. – 26л.
1167736
  Конькова И.П. Сложносочиненное союзное предложение в современном английском языке. / И.П. Конькова. – Душанбе, 1969. – 244с.
1167737
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения / Н.Н. Холодов. – М., 1973. – 66с.
1167738
  Байрамов Г.А. Сложносочиненные предложения в современном азербайджанском языке. : Автореф... кандидата филол.наук: / Байрамов Г.А.; Акад. наук Азербайдж.ССР. Ин-т литературы и языка им. Низими. – Баку, 1955. – 18л.
1167739
  Савицкая Антонина Сергеевна Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Савицкая Антонина Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 187л. – Бібліогр.:л.185-187
1167740
  Савицкая А.С. Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Савицкая А. С.; КГУ. – К., 1988. – 24л.
1167741
  Савицкая А.С. Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Савицкая А. С.; КГУ. – К., 1988. – 24л.
1167742
  Ульциферов О.Г. Сложносочиненные предложения в современном литературном языке хинди. : Автореф... канд. филол.наук: / Ульциферов О.Г.; Мок. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1963. – 22л.
1167743
  Пирочкинас А. Сложносочиненные предложения в современном литовском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пирочкинас А. ; Вильнюс. ГУ. – Вильнюс, 1965. – 15 с.
1167744
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения в современном русском языке / Н.Н. Холодов. – Смоленск
Ч.1. – 1975. – 165с.
1167745
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения в современном русском языке / Н.Н. Холодов. – Смоленск
Ч.2. – 1975. – 88с.
1167746
  Саакьян Р.Я. Сложносочиненные предложения с вопросительными предложениями в своем составе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Саакьян Р. Я. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 23 с.
1167747
  Назаров И.Д. Сложносочиненные предложения усложненного типа в современном азрбайджанском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Назаров И.Д.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 30л.
1167748
  Видар Штремме Сложности в деятельности независимых адвокатов в Норвегии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 5 (108). – С. 83-86. – ISSN 1812-7126
1167749
  Волкова Р.Ю. Сложности комплектования американской армии / Р.Ю. Волкова, Т.В. Кузнецова // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 4 (54) : Канада и программа СОИ. Политическая анатомия Вашингтона. США и ограничение военно-морских вооружений. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 110-123
1167750
  Норманская Ю.В. Сложности, возникающие при переводе названий основных цветообозначений в индоевропейских языках // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 51-62. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1167751
   Сложностные проблемы математической логики. – Калинин, 1985. – 101с.
1167752
  Трахтенброт Б.А. Сложность алгоритмов и вычислений / Б.А. Трахтенброт. – Новосибирск, 1967. – 259с.
1167753
  Агафонов В.Н. Сложность алгоритмов и вычислений : (Спецкурс для студентов НГУ) / В.Н. Агафонов ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : НГУ
Ч. 2. – 1975. – 146 с.
1167754
  Ханжи В.Б. Сложность антропного времени: многоуровневость, нелинейность, открытость // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 169-171
1167755
  Нигматуллин Р.Г. Сложность булевых функций / Р.Г. Нигматуллин. – Казань, 1983. – 208с.
1167756
  Нигматуллин Р.Г. Сложность булевых функций / Р.Г. Нигматуллин. – Москва : Наука, 1991. – 238 с.
1167757
  Сморгунов Л.В. Сложность в политике: некоторые методологические направления исследований // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 90-101. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
1167758
  Моркина Ю.С. Сложность в поэтическом творчестве // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 39-49. – ISSN 0042-8744
1167759
   Сложность вычислений и алгоритмов. – М, 1974. – 389с.
1167760
  Барашко А.С. Сложность вычислений и техническая диагностика / А.С. Барашко. – К, 1977. – 34с.
1167761
  Немировский А.С. Сложность задач и эффективность методов оптимизации / А.С. Немировский, Д.Б. Юдин. – М., 1979. – 383с.
1167762
  Хачиян Л.Г. Сложность задач линейного программирования / Л.Г. Хачиян. – М, 1987. – 31с.
1167763
  Задоян К.В. Сложность задачи разбиения множества нулей булевой функции на непересекающиеся подмножества / К.В. Задоян. – Москва, 1988. – 20с.
1167764
  Макаров М.Г. Сложность и вариативность категорий диалектики / М.Г. Макаров. – Л., 1988. – 179с.
1167765
  Аббасов Т.Т. Сложность и интенсивность труда как факторы дифференциации заработной платы рабочих : автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.07 / Аббасов Т.Т. ; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д. Буниатзаде. – Баку, 1975. – 35 с.
1167766
   Сложность и методы решения задач оптимизации. – Минск, 1984. – 69с.
1167767
  Аксенова Е.В. Сложность и тяжесть труда в системе дифференциации заработной платы рабочих. (На примере станочных профессий.) : Автореф... канд. экон.наук: 956 / Аксенова Е.В.; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1167768
  Гатева Татьяна Велкова Сложность многообразий ассоциативных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Гатева Татьяна Велкова; МГУ. Механико-математический фак-т. – М., 1979. – 11л.
1167769
  Писаренко В.И. Сложность морального выбора: задачи по этике : кн. для учителя / В.И. Писаренко. – Минск, 1988. – 156с.
1167770
  Кунцевич В.И. Сложность нуклеотидных последовательностей вегетативных органов подсолнечника : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кунцевич В. И.; КУ им Т. Шевченко. – К., 1994. – 109л. – Бібліогр.:л.95-105
1167771
  Канович М.И. Сложность ограниченных алгорифмических проблем и универсальность : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.007 / Канович М.И.; МГУ. – М., 1971. – 7л.
1167772
  Буй Д.Б. Сложность операций в базах данных (обзор) / Д.Б. Буй, В.Г. Скобелев // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2014. – № 6 (70). – С. 53-59. – ISSN 1814-4225


  В работе исследовано современное состояние проблемы обеспечение эффективности функционирования систем управления базами данных (СУБД) с позиции моделей и методов, предназначенных для оптимизации запросов.
1167773
  Сердюков А.И. Сложность отыскания гамильтоновых и эйлеровых маршрутов в графах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Сердюков А.И.; АН СССР. Сиб. отд. ин-т матем. – Новосибирск, 1980. – 8л.
1167774
  Иванов Е.А. Сложность параллельных алгоритмов распознавания свойств графов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Иванов Е.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 13 с.
1167775
  Иванов Евгений Александрович Сложность параллельных алгоритмов распознавания свойств графов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Иванов Евгений Александрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1986. – 158л. – Бібліогр.:л.109-119
1167776
  Ференс Г.Ф. Сложносуффиксальные имена существительные современного немецкого языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Ференс Г.Ф. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1964. – 21 с.
1167777
  Николаев Ю.К. Сложные акробатические прыжки / Ю.К. Николаев. – М., 1966. – 128с.
1167778
  Горюнова Н.А. Сложные алмазоподобные полупроводники / Н.А. Горюнова. – Москва : Советское радио, 1968. – 267 с.
1167779
  Горюнова Н.А. Сложные алмазоподобные полупроводники / Н.А. Горюнова. – Л., 1975. – 174с.
1167780
   Сложные алмазоподобные полупроводники и родственные соединения. – Л, 1976. – 343с.
1167781
  Корсунская М.В. Сложные атрибутные словосочетания с несколькими прилагательными -- неоднородными определениями в современном французском языке : Автореф... канд. фиол.наук: 10.02.05 / Корсунская М.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 20л.
1167782
  Тернюк М.Ю. Сложные бессоюзные предложения в современном французском литературном языке : Автореф... канд. фиолл.наук: / Тернюк М. Ю.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 28л.
1167783
  Тасьман С.Р. и др. Сложные виды набора на строкоотливных наборных машинах / С.Р. и др. Тасьман. – М., 1965. – 112с.
1167784
  Бусалаев И.В. Сложные водохозяйственные системы / И.В. Бусалаев. – Алма-Ата, 1980. – 231с.
1167785
  Коган Н.Л. Сложные волноводные системы / Н.Л. Коган, Б.М. Машковцев, К.Н. Цибизов. – Ленинград, 1963. – 356 с.
1167786
  Кондратьев П.А. Сложные волны / П.А. Кондратьев. – М, 1924. – 50с.
1167787
  Берсиров Б.М. Сложные глаголы в адыгейском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 668 / Берсиров Б.М. ; АН Груз.ССР. – Майкоп, 1969. – 18 с.
1167788
  Сверченко А.Н. Сложные глаголы в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сверченко А. Н.; МВССО РСФСР, Калин.ГУ. – Калинин, 1980. – 15л.
1167789
  Алекперов А.К. Сложные глаголы в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Алекперов А.К.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.МКирова. Кафедра общего языкознания. – Баку, 1961. – 17л.
1167790
  Богачев Ю.П. Сложные глагольные словосочетания в современном русском литературном языке. (На материале совосочетаний, образов. непереходными глаголами и сподчин. формами имени) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Богачев Ю. П.; Рост. н/Д.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 25л.
1167791
  Слижене Н. Сложные глагольные формы в литовском литературном языке : Автореф. дис. ... Канд. филол. наук : / Слижене Н. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 14 c.
1167792
  Стипахно Иван Иванович Сложные двоичные цепи Маркова: Управление и передача информации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Стипахно Иван Иванович; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – Киев, 1989. – 89л. – Бібліогр.:л.86-89
1167793
  Стипахно И.И. Сложные двоичные цепи Маркова: управление и передача информации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.16 / Стипахно И.И.; МВ и ССО ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 11л.
1167794
  Петров В.П. Сложные загадки простого строительного камня / В.П. Петров. – М., 1984. – 150с.
1167795
   Сложные имена существительные. – Новосибирск, 1972. – 38с.
1167796
  Кукурекина Г.И. Сложные имена существительные в английском языке. / Г.И. Кукурекина. – Рига, 1972. – 85с.
1167797
  Кравченко З.Ф. Сложные имена существительные в белорусском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кравченко З.Ф. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1965. – 19 с.
1167798
  Дротвинас В. Сложные имена существительные в литовской письменности XVI-XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дротвинас В. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 16 с.
1167799
  Курилов Г.Н. Сложные имена существительные в юкагирском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Курилов Г.Н.; АН СССР. Ин-т языкознания. Ленингр. отд-ние. – Л., 1969. – 19л.
1167800
  Курилов Г.Н. Сложные имена существительные в юкагирском языке. / Г.Н. Курилов. – Л., 1977. – 120с.
1167801
  Джотян А.П. Сложные квазичастичные комплексы и их бозе-эйнштейновская кондерсация в размерно-квантованных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Джотян А.П.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1980. – 14л.
1167802
  Анищенко В.С. Сложные колебания в простых системах: Механизмы возникновения, структура и свойства динамического хаоса в радиофизических системах / В.С. Анищенко. – Москва : Наука, 1990. – 312 с.
1167803
  Мицкевич С.А. Сложные колебания и динамическая устойчивость гибких ортотропных пластинок. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Мицкевич С.А.;. – Саратов, 1997. – 20л.
1167804
  Великодворская З.Н. Сложные конструкции с относительно-присоеденительными придаточными (в их соотношении с параллельными конструкциями, включающими указательное местоимение *это*) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Великодворская З.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1963. – 22 с.
1167805
  Камышев Н.С. Сложные конструкции с придаточной частью, уточняющей значение слова или словосочетания : Автореф... канд. филос.наук: 660 / Камышев Н.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 30л.
1167806
  Кубик М. Сложные конструкции с союзом "если" в современном русском языке и их соответствия в чешском : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кубик М. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1960. – 19 с.
1167807
  Червякова В.В. Сложные латуни и бронзы. Свойства, строение и вопросы технологии / В.В. Червякова, А.А. Пресняков. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 262 с.
1167808
  Яковлева Е.Б. Сложные лексические единицы в английском языке и речи / Е.Б. Яковлева. – М., 1986. – 116 с.
1167809
  Гавришина К.С. Сложные мнмоусловные предложения в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Гавришина К.С.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра романских языков. – М., 1971. – 30л.
1167810
   Сложные моменты в грамматике китайского языка. – Пекин, 1992. – 246с.
1167811
  Мохосоев М.В. Сложные оксиды молибдена и вольфрама с элементами 1-4 группы / М.В. Мохосоев, Ж.Г. Базарова. – Москва, 1990. – 254с.
1167812
  Базуев Г.В. Сложные оксиды элементов с достраивающимися d- и f-оболочками / Г.В. Базуев, Г.П. Швейкин. – М., 1985. – 237с.
1167813
  Омельченко С Сложные олигоэфиры и полимеры на их основе : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.08 / Омельченко С И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 36 с.
1167814
  Омельченко С.И. Сложные олигоэфиры и полимеры на их основе / С.И. Омельченко. – К, 1976. – 44с.
1167815
  Уханов Г.П. Сложные полипредикативные (многокомпонентные) предложения / Г.П. Уханов. – Калинин, 1981. – 88с.
1167816
   Сложные полупроводники. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 162с.
1167817
  Григорьев В.Н. Сложные походы на байдарках. / В.Н. Григорьев, Ю.К. Штовба. – М., 1971. – 104с.
1167818
  Аскарова М. Сложные предложения в современном узбекском языке / М. Аскарова. – Ташкент, 1960. – 134 с.
1167819
  Ван Фу-сян Сложные предложения с изъяснительной придаточной частью в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ван Фу-сян.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Крсного Знамени гос.ун-т. – М, 1959. – 18л.
1167820
  Смирнов Г.Н. Сложные предложения с лексико-синтаксическими средствами выражения временных и условных отношений. (В плане истории языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Смирнов Г.Н.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 20л.
1167821
  Ле Н.Л. Сложные предложения с обязательным местоименным словом то в главной части и асематических союзах (что, чтобы) в придаточной в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ле Н. Л.; МГУ, Фил. фак. – М., 1973. – 15л.
1167822
  Алексева Г.Г. Сложные предложения с последовательным подчинением в древнеанглийском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алексева Г.Г. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1966. – 18 с.
1167823
  Оицэ И.М. Сложные предложения с пояснением в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Оицэ И. М. ; МГУ. – Москва, 1965. – 18 с.
1167824
  Рубинчик Ю.А. Сложные предложения с предаточными определительными в современном персидском языке / Ю.А. Рубинчик. – Москва, 1959. – 216с.
1167825
  Цховребова З.Д. Сложные предложения с придаточными временными в современном русском языке и их соотвертсвия в осетинском : Автореф... канд. филол.наук: / Цховребова З. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1167826
  Пынзарьд Е.И. Сложные предложения с придаточными дополнительными в современном молдавском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.661 / Пынзарьд Е.И.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1971. – 16л.
1167827
  Чонбашев К.С. Сложные предложения с придаточными дополнительными, времени и причины в русском и киргизском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чонбашев К.С.; АН КиргССР. Отд. обществ. наук. – Фрунзе, 1964. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1167828
  Новиков В.Г. Сложные предложения с придаточными образа действия в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новиков В.Г.; Военный ин-т ин. языков. – Москва, 1953. – 20 с.
1167829
  Стрельская А.М. Сложные предложения с придаточными причины в русском литературном языке 18 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Стрельская А.М. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 18 с.
1167830
  Жбанкова Т.С. Сложные предложения с придаточными цели и конструкции с обособленными инфинитивными оборотами в русском литературном языке (по памятникам письменности 17-19 вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Жбанкова Т. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 16л.
1167831
  Куркина А.А. Сложные предложения с причинными отношениями в древневерхненемецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Куркина А.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.А.Герцена. Кафедра герман. филологии. – Л., 1966. – 19л.
1167832
  Боев О.Д. Сложные предложения с причинными отношениями в современном немецком языке и их коммуникативное членение : Автореф... канд. филол.наук: / Боев О. Д.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 30л.
1167833
  Ейгер Г.В. Сложные предложения с совмещением сказуемых в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ейгер Г.В.; 1 Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1967. – 19л.
1167834
  Рогозина Т.М. Сложные предложения с соотнесенными предикативными конструкциями в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рогозина Т. М.; ЛГУ. – Л., 1970. – 26л.
1167835
  Щетнева В.И. Сложные предложения с соподченной зависимой единицей. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Щетнева В.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 16л.
1167836
  Шорина А.И. Сложные предложения с сопоставительными союзами "если... то", "в то время как", "между тем как", "тогда как" в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шорина А.И.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1956. – 16л.
1167837
  Холодов Н.Н. Сложные предложения с сочинением и подчинением в современном русском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Холодов Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 16л.
1167838
  Соловьева А.А. Сложные предложения с союзом "чем-тем" в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Соловьева А.А.; МП РСФСР. Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Симферополь, 1959. – 23л.
1167839
  Гречишникова Р.М. Сложные предложения с фразеологизующими средствами выражения уступительных отношений в современном русском литературном языке : Автореф... канд филол.наук: / Гречишникова Р. М.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 16л.
1167840
  Гасанов А.А. Сложные предложения с фразеологически связанными частями в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гасанов А.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 22л.
1167841
  Бурдина Н.И. Сложные предложения со значением следствия в истории русского языка (По памятникам XI-XVIII вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Бурдина Н. И.; Казан. ГУ. – Казань, 1971. – 22л.
1167842
  Кузьменко С.А. Сложные предложения со значением следствия в научном языке М.В.Ломоносова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузьменко С.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 22л.
1167843
  Коток Е.В. Сложные предложения со словами "что", "это" во второй части в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Коток Е.В. ; М-во просвещения РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1963. – 15 с.
1167844
  Симулик М.В. Сложные предложения усложненного типа в современных славянских языках / М.В. Симулик. – Ужгород, 1976. – 83с.
1167845
  Новикова Л.И. Сложные предложения фразеологизированного типа в современном русском языке. (на прим. конструкций с НЕ УСПЕЛ + инфинитив... КАК) : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Новикова Л.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 23л.
1167846
  Андрамонова Н.А. Сложные предложения, выражающие обстоятельственные отношения в современном русском языке / Н.А. Андрамонова. – Казань : Казанский университет, 1977. – 176с.
1167847
  Чин Суан Тхань. Сложные предложения, выражающие уступительно-противительные отношения, в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Чин Суан Тхань.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 15л.
1167848
  Халатникова Э.И. Сложные преобразования фразеологических единиц, на материале англ. и американской драматургии 20 века. : Автореф... канд.филол.наук: / Халатникова Э.И.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1982. – 27л.
1167849
  Джафаров М.М. оглы Сложные прилагательные в русском зяыке XVIII-ХХ вв. (на материале композитов с первыми синонимическими компонентами) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Джафаров М. М. оглы; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1980. – 22л.
1167850
  Азарх Н.А. Сложные прилагательные в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Азарх Н.А.; Военный ин-т иностр. яз. – Москва, 1953. – 14 с.
1167851
  Ахеро А.А. Сложные прилагательные в современном латышском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ахеро А.А.; Акад. наук Латв. ССР. Ин-т языка и литературы. – Рига, 1956. – 19л.
1167852
  Брысина В.М. Сложные прилагательные в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Брысина В. М.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1954. – 16л.
1167853
  Ковалева Е.Ф. Сложные прилагательные с причастной основой во втором компоненте сложения в русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Ковалева Е.Ф. ; МГУ. – Москва, 1963. – 20 с.
1167854
  Суима И.П. Сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности в официально-деловых текстах // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 107-111. – ISSN 2077-804X


  У статті розглядаються складні прикметники зі значенням національно-територіальної приналежності, що функціонують в текстах міжнар. договорів, проаналізовані їх структурно-функціональні особливості. Описано основні структурні типи, загальні та ...
1167855
  Макушева Ю.М. Сложные прилагательные типа S+Adj в современном немецком языке. (Опыт структурно-семант. моделирования) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Макушева Ю.М.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1968. – 23л.
1167856
  Селюженок Н.Г. Сложные причастия и пути их развития в немецкой научно-тхенической литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Селюженок Н.Г.; Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1969. – 35л.
1167857
  Карабан Вячеслав Иванович Сложные речевые акты как речевые единицы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04, 10.12.19 / Карабан Вячеслав Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 39л.
1167858
  Карабан Вячеслав Иванович Сложные речевые акты как речевые единицы : Дис... доктор филолог.наук: 10.02.04, 10.02.19 / Карабан Вячеслав Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 465л. – Бібліогр.:л.445-465
1167859
  Карабан В.И. Сложные речевые единицы / В.И. Карабан. – К., 1989. – 130с.
1167860
  Вакман Д.Е. Сложные сигналы и принцип неопределенности в радиолокации / Д.Е. Вакман. – Москва, 1965. – 304с.
1167861
   Сложные синтаксические конструкции. – Кишинев, 1966. – 28с.
1167862
   Сложные синтаксические конструкции и их текстообразующая функция. – Алма-Ата, 1988. – 79с.
1167863
  Гурский Н.И. Сложные синтаксические конструкции с подчинительными союзами "што" и "каб" в современном белорусском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурский Н.И.; Акад.наук БССР. – Минск, 1950. – 20 с.
1167864
  Лобода В.В. Сложные синтетические конструкции с придаточным дополнительным предложением в украинском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Лобода В.В.; Киев.гос.пед.ин-т. – Киев, 1964. – 22л.
1167865
  Шаракшанэ А.С. Сложные системы / А.С. Шаракшанэ. – Москва : Высшая школа, 1977. – 247с.
1167866
  Калашников В.В. Сложные системы и методы их анализа / В.В. Калашников. – М., 1980. – 63с.
1167867
   Сложные системы управления. – К, 1974. – 66с.
1167868
   Сложные системы управления. – К, 1975. – 94с.
1167869
   Сложные системы управления. – К, 1976. – 123с.
1167870
   Сложные системы управления. – К, 1977. – 87с.
1167871
   Сложные системы управления. – К, 1978. – 91с.
1167872
   Сложные системы управления. – Киев, 1979. – 93 с.
1167873
   Сложные системы управления. – К, 1980. – 95с.
1167874
   Сложные системы управления. – К, 1982. – 144с.
1167875
   Сложные системы управления. – К, 1987. – 78с.
1167876
   Сложные системы управления. – К, 1989. – 85с.
1167877
   Сложные системы управления и контроля. – Киев, 1976. – 63 с.
1167878
   Сложные системы. Оптимизация структуры и функционирования : сборник трудов. – Москва : ИПУ, 1988. – 71 с.
1167879
  Букчина Б.З. Сложные слова / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – Москва : Наука, 1974. – 151с.
1167880
  Царев П.В. Сложные слова в английском языке / П.В. Царев. – Москва, 1980. – 126с.
1167881
  Мревлишвили М.А. Сложные слова в грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мревлишвили М.А.; Тбил. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра иберийско-кваказских языков. – Тбилиси, 1958. – 14л.
1167882
  Андуганов Юрий Владимирович Сложные слова в марийском языке. (Определит. сложные существит.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.07 / Андуганов Юрий Владимирович ; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1977. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1167883
  Келин М.А. Сложные слова в мордовских (мокшанском и эрзянском) языках : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Келин М.А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 23л.
1167884
  Галенко И.Г. Сложные слова в русском языке второй половины 18 века : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Галенко И.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко, Филолог. фак. – Киев, 1953. – 16 с.
1167885
  Галенко И.Г. Сложные слова в русском языке второй половины XVII века : Дис... канд. филол.наук: / Галенко И.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Филологический фак-т. Отд. диссертантов по подгот. к защите канд. диссертаций по язы. – К., 1952. – 425л. – Бібліогр.:л.406-426
1167886
  Адилов М.И. Сложные слова в современном азербайджанском языке (имя существительное и имя прилагательное) : Автореф... канд. филол.наук: / Адилов М.И.; М-во высш. образования СССР. Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 21л.
1167887
  Ряшенцев К.Л. Сложные слова в современном русском языке : автореф. дис. ... докт. филол. наук / Ряшенцев К.Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 34 с. – Бібліогр.:с.34
1167888
  Маруфова С.Б. Сложные слова в современном таджикском литературном языке и принципы подачи их в большом таджикско-русском словаре : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 661 / Маруфова С.Б. ; АН СССР , Ин-т востоковедения. – Москва, 1969. – 40 с.
1167889
  Козминская Т.Б. Сложные слова в современном чешском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козминская Т.Б.; АН УССР. – К, 1955. – 20л.
1167890
  Чемерисов М.Т. Сложные слова в украинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чемерисов М.Т.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1956. – 16л.
1167891
  Чедия В.В. Сложные слова в языке русской художественной литературы первой половины XIX века (Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев). : Автореф... канд. филолог.наук: / Чедия В.В.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1167892
  Газизова Р.Ф. Сложные слова и исходные словосочетания с глагольным компонентом в русском и сербохорватском языках / Р.Ф. Газизова. – Саратов, 1989. – 172с.
1167893
  Ряшенцев К.Л. Сложные слова и их компоненты в современном русском языке / К.Л. Ряшенцев. – Орджоникидзе, 1976. – 287с.
1167894
  Бобрик Г.А. Сложные слова и словосочетания в отношении к общим для них и различающим признакам. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Бобрик Г.А.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1974. – 25л.
1167895
  Марсакова Т.Т. Сложные слова и фразеологические обороты, обозначающие растения в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Марсакова Т.Т.; МГУ. Филол. фак. Каф. рус. яз. – М., 1973. – 21л.
1167896
  Мурзабекова К.О. Сложные слова причастного типа в современном немецком языке / К.О. Мурзабекова. – Алма-Ата, 1962. – 36с.
1167897
   Сложные случаи классификации по УДК. – М, 1987. – 102с.
1167898
   Сложные случаи классификации по УДК. – М, 1989. – 68с.
1167899
   Сложные стеклообразные халькогалогениды (получение, свойства и применение). – Львов : Вища школа, 1987. – 184с.
1167900
  Ерхов В.Н. Сложные существительные-соединения в современном немецком языке и их отношение к синтаксису : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Ерхов В.Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 19л.
1167901
  Намитокова Р.Ю. Сложные существительные в русском и адыгейском языках. (К вопросу о сравнительно-типологической характеристике сложных слов в разносистемных языках) : Автореф... кандидата филол.наук: / Намитокова Р.Ю.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 23л.
1167902
  Гутерман Н.Г. Сложные существительные в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гутерман Н.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 15л.
1167903
  Сычев В.В. Сложные термодинамические системы. / В.В. Сычев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 237с.
1167904
  Сычев В.В. Сложные термодинамические системы. / В.В. Сычев. – 3-е изд. – М., 1980. – 208с.
1167905
  Сычев В.В. Сложные термодинамические системы. / В.В. Сычев. – 4-е изд, перераб. и доп. – Москва, 1986. – 207 с.
1167906
  Железнов И.Г. Сложные технические системы / И.Г. Железнов. – М, 1984. – 119с.
1167907
  Никитин И.К. Сложные турбулентные течения в процессы тепломассопереноса / Никитин И.К. ; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев : Наукова думка, 1980. – 240 с. – Библиогр.: с. 231-236
1167908
  Гейхман В.Л. Сложные фактические составы как основания возникновения трудовых правоотношений : Автореф... канд. юридич.наук: 713 / Гейхман В.Л.; Московский гос. ун-т. – М., 1970. – 26л.
1167909
  Сичивица О.М. Сложные формы интеграции науки / О.М. Сичивица. – М, 1983. – 152с.
1167910
   Сложные формы поведения. – М.-Л., 1965. – 234с.
1167911
   Сложные формы поведения млекопитающих. – Ташкент, 1990. – 83с.
1167912
   Сложные халькогениды и халькогалогениды. – Львов, 1983. – 181с.
1167913
  Сыроежин И.М. Сложные хозяйственные решения / И.М. Сыроежин. – Л., 1979. – 76с.
1167914
   Сложные элементарные и полипредикативные предложения. – Калинин, 1983. – 131с.
1167915
   Сложные эфиры алфа-оксо и альфа-оксикислот. – Свердловск, 1990. – 141с.
1167916
  Глебова Н.В. Сложные эфиры замещенных пиранолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Глебова Н.В. ; Тадж. гос. ун-т. – Душанбе, 1969. – 20 с.
1167917
  Трихманенко В.Ф. Сложный вариант / В.Ф. Трихманенко. – М, 1958. – 49с.
1167918
  Циновский Л.Я. Сложный вопрос. / Л.Я. Циновский. – М, 1953. – 31с.
1167919
  Кравченко С.А. Сложный социум: востребованность поворотов в социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 19-28. – ISSN 0132-1625
1167920
  Сивоконь П. Сложный союзник // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 30 (671), 31 июля 2015. – С. 36-38. – ISSN 2305-3364


  В обмен на помощь в борьбе с ИГИЛ Турция потребовала от Запада прекратить поддержку курдов.
1167921
  Оцисик М.Н. Сложный теплообмен : Пер. с англ. / М.Н. Оцисик; Под ред. Н.А. Анфимова. – Москва : Мир, 1976. – 615с.
1167922
  Вейхер А.А. Сложный труд / А.А. Вейхер. – Ленинград, 1978. – 128с.
1167923
  Панчишин М С. Сложный труд в условиях современного капитализма. (Вопросы методологии анализа). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Панчишин С.М,; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1977. – 25л.
1167924
  Гофмансталь Г. Сложный характер / Г. Гофмансталь. – Пг., 1923. – 120с.
1167925
  Савельев А.А. Слоистость осадочных пород и ее трансформация при метаморфизме / А.А. Савельев. – Москва : Наука, 1977. – 200с.
1167926
  Пелех Б.Л. Слоистые анизотропные пластины и оболочки с концентраторами напряжений. / Б.Л. Пелех, А В. Лазько, . – К, 1982. – 295с.
1167927
  Молодкин В.А. Слоистые волноводы : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 295 / Молодкин В.А. ; Новосиб. электротехн. ин-т. – Новосибирск, 1967. – 10 с. – Бібліогр. : с. 10
1167928
  Веселов Г.И. Слоистые металлодиэлектрические волноводы / Г.И. Веселов, С.Б. Раевский. – Москва : Радио и связь, 1988. – 248 с.
1167929
  Перекатов В.И. Слоистые ферритовые матрицы, как элементы запоминающих устройств ЦВМ : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Перекатов В.И.; Ин-т точной механики и вычислит. техники АН СССР. – М., 1971. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1167930
  Гавеман А.В. Слой жизни / А.В. Гавеман. – Москва : Детгиз, 1962. – 143 с.
1167931
  Магницкий В.А. Слой низких скоростей верхней мантии Земли / В.А. Магницкий. – Москва : Наука, 1968. – 31с.
1167932
  Кешоков А.П. Сломанная подкова : Роман / А.П. Кешоков. – Москва : Воениздат, 1974. – 510с.
1167933
  Кешоков А.П. Сломанная подкова : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Известия, 1976. – 543 с.
1167934
  Кешоков А.П. Сломанная подкова : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 512 с.
1167935
  Олдридж Д. Сломанное седло / Д. Олдридж. – Москва, 1986. – 108с.
1167936
  Джебран Х.Д. Сломанные крылья. / Х.Д. Джебран. – М., 1962. – 286с.
1167937
  Минц Л.М. Сломанные стрелы / Л.М. Минц. – М., 1991. – 222с.
1167938
  Варма Вриндаванлал Сломанные шипы : роман / Варма Вриндаванлал; пер. с хинди Д.М. Гольдман. – Москва : Наука, 1964. – 280 с.
1167939
  Барсегян А.М. Сломанный каблук : драм. новелла в 2-х д. / А.М. Барсегян; авториз. пер. с арм. К.Полякова. – Москва, 1979. – 55 с.
1167940
  Касымбеков Т. Сломанный меч : ист. роман / Т. Касымбеков. – Москва : Известия, 1980. – 478 с.
1167941
  Калашников М. Сломанный меч Империи / Максим Калашников. – Киев : АСТ; Астрель; Ермак, 2003. – 349с. – (Великие противостояния: Америка против России). – ISBN 5-17-018941-9
1167942
  Куприн А.И. Слон / А.И. Куприн. – М., 1982. – 24с.
1167943
  Дуров В.Л. Слон Бебі / В.Л. Дуров. – Харків, 1930. – 15с.
1167944
  Уильямс А.Р. Слон в синагоге // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 50 : фото
1167945
  Мерчанская В. Слон Вова. / В. Мерчанская. – Ставрополь, 1955. – 60с.
1167946
  Цадаса Г. Слон и муравей : сатирические стихи / Г. Цадаса. – Москва : Правда, 1959. – 47 с.
1167947
  Паламарчук Андрей Слон с видеокамерой. Находка для шпионов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – сентябрь, № 120. – С. 92-109 : фото
1167948
  Копков А.А. Слон. / А.А. Копков. – М-Л, 1964. – 168с.
1167949
  Смит Линдси Слон: тонкая натура. Слоны и травмы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 60-61 : фото
1167950
  Сиберт Чарлз Слоненок по имени Мурка. Спасенные сироты / Сиберт Чарлз, Николс Майкл // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 96-117 : фото
1167951
  Самойлов Д.С. Слоненок пошел учиться. / Д.С. Самойлов. – М, 1982. – 119с.
1167952
  Самойлов Д.С. Слоненок пошел учиться. / Д.С. Самойлов. – М, 1990. – 54с.
1167953
  Степанов Ю.С. Слоненок, которого кто-то выдумал / Ю.С. Степанов. – Л., 1976. – 159с.
1167954
  Рафаловський Євген Слони і люди : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 84-90 : Фото
1167955
  Мелешко В.И. Слоним / В.И. Мелешко. – Минск, 1962. – 80с.
1167956
  Грибова Татьяна Слонов спасают в Харькове : Украинская служба слонов обирает друзей / Грибова Татьяна, Черкасова Олеся // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 22-23 : Іл.
1167957
  Комраков Г.Б. Слоновая кость / Г.Б. Комраков. – Новосибирск, 1968. – 216с.
1167958
  Ши Рейчел Хартиган Слоновый конкурс красоты. Роспись по слонам / Ши Рейчел Хартиган, Фрегер Чарльз // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – август, № 119. – С. 100-107 : фото
1167959
  Зорин В.Н. Слоны Брамапутры / В.Н. Зорин. – Краснодар, 1970. – 115с.
1167960
  Немировский А.И. Слоны Ганнибала / А.И. Немировский. – М., 1963. – 222с.
1167961
   Слоны и другие гиганты суши. – Москва : Мир, 1983. – 127 с.
1167962
  Щедрина А.М. Слоны, бедность. специи и кино... = Мндия в представлении соотечественников // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 68-77. – ISSN 1681-7559


  "Кажется, что пять букв, составляющих слово "Тибет", несут в себе код, способный вернуть душу нашему давно расколдованному и скучному миру", - считает автор. "Нам нужна сказка, Великая Иллюзия, и Тибет подходит для этой роли идеально...". Путешествуя ...
1167963
  Зверев А.Д. Слообразование прилагательных в современном русском языке (в сопоставлении с укр. и белорус) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.01 / Зверев А.Д.; Ин-т языковедения им. А.А.Потебин АН УССР. – К., 1978. – 48л.
1167964
  Пашковская Л.И. Слот-чартер в таможенном деле // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 4 (76). – С. 10-15
1167965
   Слотердайк (Sloterdijk) Петер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 909-910. – ISBN 966-316-069-1
1167966
  Аниченко В.В. Слоунік мовы Скарыны / В.В. Аниченко. – Мінськ, 1977. – 476с.
1167967
  Короленко В.Г. Слпой музыкант / В.Г. Короленко. – Киров, 1947. – 127с.
1167968
  Миндадзе А. Слуга / А. Миндадзе. – М., 1994. – 448с.
1167969
  Кулик Н.. Слуга Божий // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  До 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького.
1167970
  Василяускене А. Слуга Божий архиепископ Мечисловас Рейнис и Блаженный Климентий Шептицкий: мученики Владимирского централа // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 559-579. – ISBN 966-7379-92-11
1167971
  Гольдони К. Слуга двух хозяев / К. Гольдони. – Москва ; Ленинград, 1937. – 162 с.
1167972
  Гольдони К. Слуга двух хоязяев / К. Гольдони. – Москва-Ленинград, 1952. – 148с.
1167973
  Пагутяк Г. Слуга з Добромиля : Уривок з роману // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 9. – С. 30-67. – ISSN 0868-4790
1167974
  Пагутяк Г. Слуга з Добромиля : Роман / Галина Пагутяк. – Київ : Дуліби, 2006. – 336с. – (Deja vu). – ISBN 966-8910-22-2
1167975
  Боровков Д. Слуга многих господ - Шарль Морис Талейран // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 7 (91). – С. 10-43. – ISSN 1812-867Х


  Шарль Моріс де Талейран-Перігор — французький політик і дипломат. Брав участь у Французькій революції, працював у декількох урядах країни: короля Людовика XVI, Наполеона, Людовика XVIII та декількох інших.
1167976
  Боровков Д. Слуга многих господ - Шарль Морис Талейран // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 8 (92). – С. 20-49. – ISSN 1812-867Х


  Шарль Моріс де Талейран-Перігор — французький політик і дипломат. Брав участь у Французькій революції, працював у декількох урядах країни: короля Людовика XVI, Наполеона, Людовика XVIII та декількох інших.
1167977
  Погодин Н.Ф. Слуга народа / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1950. – 31с.
1167978
  Зубавин Б.М. Слуга народа / Б.М. Зубавин, 1952. – 48с.
1167979
  Зимин А. Слуга народа / А. Зимин. – Оренбург, 1959. – 48с.
1167980
  Оуян Ш. Слуга народа. / Ш. Оуян. – М., 1951. – 204с.
1167981
  Дворянов Ф.М. Слуга народа. / Ф.М. Дворянов. – Пенза, 1963. – 28с.
1167982
   Слуга народный. – Волгоград, 1970. – 152с.
1167983
  Ольшаковський О. Слуга пана графа / О. Ольшаковський. – К., 1968. – 94с.
1167984
  Глазовий Андрій Слуги Барона Суботи : Спосіб життя / Глазовий Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 50-52 : Іл.
1167985
  Зиви Ален Слуги богини Бастет = Кошки - 2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 62-67 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
1167986
  Шкваров А.Г. Слуги Государевы / Алексей Шкваров. – Москва : Яуза ; Эксмо, 2007. – 301, [3] с. – (Кинопроект. Слуги Государевы). – ISBN 978-5-699-20504-2
1167987
  Булах И.В. Слуги Меркурия / И.В. Булах. – Барнаул, 1991. – 309,2с.
1167988
  Краснянский Э.Б. Слуги трех муз / Э.Б. Краснянский. – М., 1987. – 182с.
1167989
  Морозова-Юргенсон Слуги тьмы. Заметки бывшей сектантки / Морозова-Юргенсон. – Калинин, 1959. – 29с.
1167990
  Херинг Э. Служанка фараонов / Э. Херинг. – М., 1971. – 183с.
1167991
  Херинг Э. Служанка фараонов / Э. Херинг. – М., 1991. – 364с.
1167992
  Воронов В.А. Служат в роте товарищи / В.А. Воронов. – Москва, 1982. – 107с.
1167993
   Служат Родине сыновья. – К, 1987. – 157с.
1167994
  Песчанский В.В. Служащие в буржуазном обществе / В.В. Песчанский. – М, 1975. – 379с.
1167995
  Митрофанов М.В. Служащие международных организаций: персонал организаций системы ООН / М.В. Митрофанов. – М., 1981. – 118с.
1167996
  Пак М.Ё. Служащие московских промышленных предприятий в конце ХІХ - начале ХХ веков // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 2. – С. 26-35. – ISSN 0869-5687
1167997
   Служба - дни и ночи. – Куйбышев, 1975. – 224с.
1167998
   Служба - дни и ночи. – Свердловск, 1987. – 367с.
1167999
   Служба DNS в Windows 2000 / Р. Абель, Г. Найф, Э. Даниэльс, Д. Грэхем; Р. Абель [и др.]. – Москва : Вильямс, 2001. – 491, [1] с. : ил., табл. – ISBN 5-8459-0147-2
1168000
  Ярочкин В. Служба безопасности коммерческого предприятия / В. Ярочкин. – Москва : Ось-89, 1995. – 144с. – (Библиотека делового человека). – ISBN 5-86894-039-3
<< На початок(–10)1161116211631164116511661167116811691170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,